Antiquarian Booksellers Gemilang
P.O.Box 26, 7126 ZG BREDEVOORT, The Netherlands Phone: (+31) [0] 543 452325, Fax: (+31) [0] 543 452300            Email: gemilang_antiq.booksellers.nl@planet.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42604: SMITH, T.E., - Population growth in Malaya. An analysis of recent trends. Forew. by F.W. Notestein. First edn.
41967: SMITH KIPP, RITA, - The Early Years of a Dutch Colonial Mission; The Karo Field. orig. edn.
40922: SMITH, A.H., - Chinese Characteristics. Enlarged and revised edition with Marginal and New illustrations.
38673: SMITH, A., - Fabric printing. First edn.
11666: SMITH, E., - Life's a Circus. First edn.
11048: SMITH, E.C., - A short History of Naval and Marine Engineering. Orig. edn.
8714: SMITH, H.M. & E.H. BIDDLE - Look forward, not back. Aborigines in Metropolitan Brisbane 1965-1966.
8715: SMITH, S.U. (ED.), - Art of Australia, 1788-1941. Exhibition of Australian Art held in the United States of America and the Dominions of Canada under the auspices of the Carnegie Corp.
9035: SMITH, T.E., - Population growth in Malaya. An analysis of recent trends. 1st.
39079: [SMITHELLS, P.A.], - Games and Dances of the Maori. A guide book for Teachers. Introd. by D.R. Wills.
50766: SMITHIES, M., - Yogyakarta the Cultural Heart of Indonesia. [First edition].
56196: SMITHSON, EDW., - De Nieuwste Middelen ter ter Voorkoming van Zwangerschap. Twaalfde Druk [12th. edition].
56725: SMITS, M.B., - De Voornaamste Middelen van Bestaan van de Inlandsche bevolking der Buitengewesten. [Eerste druk; First edition].
56548: SMITS, A. [EDITOR] - CITROËN NEDERLAND, - 2CV Festival 5 mei 1973. Eerste druk; First edition].
53348: SMITS, FRANS (DESIGN), - Ereteken voor Orde en Vrede. [Original Dutch military MEDAL, Designed by Frans Smits].
48432: SMITS, FRANS (DESIGN), - Ereteken voor Orde en Vrede.
43591: SMITS, R.E., - Australië;s economische moeilijkheden. Extr.fr.:Koloniale Studiën, 15-2.
37228: SMITS, L. & C.L. VOORHOEVE (EDS.), - The J.C. Anceaux collection of Wordlists of Irian Jaya. A: Austronesian Languages (Part I).
54139: SMITT, W.W. (1869-1935) - H. HANGELBROEK (1872-1941), - Het Animisme; De Tactiek tegen he Animisme. [Eerste druk; First Edition].
47720: SMITT SR.[SENIOR], J.H., - Beknopte Handleiding voor de Zijdeteelt.
12805: SMITT, W.G.(PREFACE), - Jaap's Gebed. Eene vertelling van den schrijver van Selcart.
7544: SMOLAR-MEYNART, A. & A. VINCKE, - Dentelle de Bruxelles.
37402: SMOLAR-MEYNART, A. & A. VINCKE, - Brusselse Kant.
9220: SMOLAR-MEYNART, A. & A. VINCKE, - Dentelle de Bruxelles.
52154: SMOLEN, KAZIIMIERZ (EDITOR) (ET.AL.), - Ausgewählte Probleme aus der Geschichte des KL [Konzentrationslager] Auschwitz. 3. Auflage [Third edition].
47043: SMOLLY, E., - Verhaaltjes. Bibliotheek in makkelijk Hebreeuws voor mensen die aanvangen met lezen.
5341: SMYTHIES, B.E., - The Birds of Borneo. 3rd edn. revised by the Earl of Cranbrook.
5340: SMYTHIES, B.E., - The Birds of Borneo. Orig. edn.
54881: SNEEKES, J. (M.S.C.), - Hadden ze ons maar wild gelaten. [Eerste druk; First edition].
53396: SNEEP, P.M., - De Coöperatieve Vlasfabriek Dinteloord G.A. gedurende 25 jaren 1920-1945. [Originele uitgave; Original edition].
56683: SNELL, EDUND, - Purperen Schaduw. [Eerste druk; First edition].
5344: SNELL, C.A.R.D., - Human skulls from the urn-field of Melolo, East-Sumba.
5343: SNELL, CHR.A.R.D., - Menschelijke skeletresten uit de Duinformatie van Java's zuidkust nabij Poeger (Z.-Banjoewangi). Tevens een vergelijkend onderzoek van schedels van Javanen en Biakers. Orig. thesis [Batavia medical school].
5345: SNELLEMAN, J.F., - Houtsnijwerk van Groot-Kei. Offpr.fr.:NION, year 5-pt. 11 [November 1920].
50661: SNELLEMAN, JOH. F., - De verzameling-Beijens in het Museum te Nijmegen. Separated from:NION.
38940: SNELLEMAN, JOH. F., - Bijdragen tot de kennis der Fauna van Midden-Sumatra, vol. IV-1/2: Fauna. Preface by P.J.Veth.
37837: SNELLEMAN, JOH.F., - De Verzameling-Beijers in het Museum te Nijmegen. a.o.artt. In:NION, 2-12(Amsterdam, 1918).
52335: SNELLEN, AGATHA, - Timon en Matjan. Een Indisch Sprookje. [Eerste druk; First edition].
40626: SNELLEN, A., - Timon's avontuurlijke vliegtochten. Een varhaal voor kinderen van 6-9 jaar. First edn.
50012: SNIJDER, S., - Hermeneutiek van Godsbeelden. De subjectiviteit van de hermeneut: een onderschat probleem in de bijbelwetenschap? [Eerste druk; First edition].
12952: SNIJDERS, C., - The Isle of Marken.
5348: SNIJTSHEUVEL, K.C. - De Indische Nederlanders. Harde feiten.
5347: SNIJTSHEUVEL, K.C., - Onthullingen van achter het Bamboegordijn.
45294: SNIJTSHEUVEL, K.C., - Wij en Nieuw-Guinea. Orig. edn.
55493: SNITKER, WILLEM [1901-1950], - Om Nooit te vergeten. [Eerste druk; First edition].
52511: SNOEK, C.H., - De Indische jaren van E. du Perron. [eERSTE DRUK, HANDELSEDITIE; fIRST EDITION, TRADE EDITION].
7545: SNOOK. B. - Costumes for School Plays. Reprint. (1st 1965).
55936: SNOUCK HURGRONJE, C., - Vergeten Jubllés. Offprint from De Gids, 1923.
55874: SNOUCK HURGRONJE, C. - De Atjèhers. [Met] Platen behoorende bij De Atjèhers. Uitgegeven op last der Regeering. [Eerste druk; First edition].
5352: SNOUCK HURGRONJE, C., - Nederland en de Islâm. Vier voordrachten gehouden in de Nederlandsch-Indische bestuursacademie. 1st edn.
49916: SNOUCK HURGRONJE, C., - Islam und Phonograph. Offprint from:Tijdschrift Indische T.L.V., vol. XLII. [1900].
49915: SNOUCK HURGRONJE, C., - Atjèhsche Taalstudiën. Offprint from:Tijdschrift Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, XLII-2/3.
49577: SNOUCK HURGRONJE, C., - Het Gajoland en zijne Bewoners. [Eerste druk/first edition].
39196: SNOUCK HURGRONJE, CHR., - Perayaan Mekah.
9185: SNOUCK HURGRONJE, C., - Colijn over Indië.
43034: SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, W. [BARON] VAN - M. IRISH' STEPHENSON, J.C.H. ADELINK & M.F.X.M. VAN WOESIK, - De Nederlandsche Ridderorden 1900-1936. Orig. edn.
7546: SNOWDEN, J. - The Folk-dress of Europe.
49994: SNOWWHITE EROTIC PARODY - - Schneewittchen und die sieben Zwerge. Ein Märchenbuch für uns'm kleinen.
38525: SOAP - SINCLAIR, R., - Soap-making. Reprinted.
10664: SOAPS & DETERGENTS-WOLTERS, M., - Zeep voor Iedereen. 2e druk.
10651: SOAPS & DETERGENTS-RAVENSWAAY, F.P. VAN, - Alkalivrije Zeep. Een uiteenzetting over wassen en het gebruik van de nieuwere wasmiddelen ten dienste van huishoudonderwijs, vakonderwijs en wasserijen.
10634: SOAPS & DETERGENTS-SUNLIGHT INSTITUUT: - Het Zeepboekje voor de Jeugd.
10179: SOAPS & DETERGENTS-WOLTERS, M., - Het Sunlight Instituut. 3e druk.
57104: SOBAT KWARTAALUITGAVE, - Sobat. Kwartaaluitgave van de Vereniging Oud Militairen Indiëgangers VOMI, Nummer 9. Oktober 1989. [Originele uitgave; Original Issue].
52483: SOBHI EL SALLEH (INTRODUCTION), - Antique and Ancient Prayer Rugs dating from the Sixteenth to the Nineteenth Century.Goethe Institute, Beirut, Lebanon May 20th-May 25th 1975. [First and only edition].
56847: SOBIBOR REPORT DUTCH RED CROSS: - SOBIBOR. Tweede Verbeterde en Aangevulde Uitgave [Second corrected and enlarged edition].
55752: SOBRINO, A., & A. MORCILLO, - In Pectore. Camisetas con Mensaje; T-shirts with message.
45187: SOCCER/FOOTBALL - - De regels van het Voetbalspel. Uitgave 1935. Bewerkt door de Spelregelcommissie.
46696: SOCIALIST SONGBOOK - - Socialistische Liederenbundel. (reprinted).
56542: SOCIETAS VERBI DIVINI ENDEH, FLORES (S.V.D. IMPRINT), - Sembahjanglah Kita. Sembahjang Hari-hari untuk anak-anak Sekolah Desa. Reimprimatur; Reprinted].
52675: SOCRATES SPIRO BEY (COMPILER), - An English Arabic Vocabularyof the modern Arabic Colloquial Arabic of egypt. Third edition revised and considerably enlarged.
54630: SODY, H.J.V. (1892-1959), - Das javanische Nashorn: Rhinoceros sondaicus, historisch und biologisch. [First and only german language edition [reprinted] after the dutch edition Buitenzorg 1941].
55464: SOEADJONO, A., - Mendobrak belenggu Penindasan Rakyat Indonesia. Pengadilan Mahasiswa Indonesia. [Cetakan Pertama; First edition].
52333: SOEDARMINTA (PREFACE), - Buku Peringatan Taman-Siswa 30 tahun 1922-1952. [First edition].
56507: SOEDARSO, B., - Korupsi di Indonesia. (Suatu masalah kulturil dan Masalah Modernisasi). [First edition].
53078: SOEDARSONO (COMPILER/EDITOR), - Living Traditional Theaters in Indonesia: Nine selected Papers. [First edition].
40416: SOEDARSONO, - Dances in Indonesia. First edn.
39390: SOEDARSONO HADISOETOPO, R., - Uu ri nomor 20 tahun 1982 komentar pasal demi pasal Undang Undang Pertahanan Keamanan Negara berikut proses penyusunannya. First edn.
9606: SOEDARSONO, - Menudju Borobudur.
5356: SOEDER, H., - Der Anteil der Deutschen ärztlichen Mission an der Entwicklung der Tropenheilkunde. Orig. thesis [Tübingen university, germany].
40627: SOEDEWO, - Positieve Islamitische Levenshouding. First edn.
5357: SOEDIMAN - Chandi Laradjonggrang at a glance. [First edition].
39239: SOEDJITA, - Sinonim. Orig. edn.
55893: SOEDJONO (MAYOR JENDERAL TNI, GENERAL EDITOR), - Monumen Pancasila. [First edition].
54495: SOEDJONO, - Ilmu Politik I Umum II Kepamong-Pradjaan. [First edition].
12321: SOEJITNO HARDJOSOEDIRO, - Dari Proklamasi ke Perang Kemerdekaan. 1st edn.
36951: SOEKARDI, R., - Sendi Bahasa. Peladjaran Bahasa Indonesia bagi sekolah rendah.
5360: [SOEKARNO, IR.], - Het Ontstaan van de Pantjasila. Verkorte vertaling van de redevoering van Ir. Soekarno ten overstaan van de Commissie belast met het onderzoek naar de voorbereidende werkzaamheden betreffende de Vrijheid en Onafhankelijkheid op 1 Juni 1945.
40120: SOEKARNO, C.S. [PSEUD. OF RMS. SOEWONDO SOEDEWO, CUM SUIS], - Atlas Indonesia untuk Madrasah Permulaan Kelas V-VI-VII. FIRST edn.
39933: SOEKARNO, C.S. [PSEUD. OF SOEDEWO CUM SUIS], - Bumi Kita. Atlas Benua-Benua. Orig. edn.
39221: SOEKARTINI, MRR., - Kamus Indonesia-Belanda. 2nd. edn.
36952: SOEKARTINI, MRR., - Kamus Indonesia-belanda. 2nd. edn.
5527: SOEKAWATI, TJOKORDE GDE RAKE, - Hoe de Baliër zich kleedt.
41593: SOEKAWATI, P.J.M. (TJOKORDE GDE RAKE), - Presiden Kita P.J.M. Tjokorde Gede Rake Soekawati Melawat dari Poelau ke Poelau di Negara Indonesia Timoer. Orig. edn.
55472: SOEKIMAN ATMOSOEDARJO (CHAIRMAN EDITORIAL COMMITTEE), - The Forests in Indonesia. [First edition].
50684: SOEKMONO, - Chandi Borobudur; A Monument of Mankind. First edition.
53045: SOELARDI, R.B. [RADEN BAGOES), - Serat Rijanta: Anggitanipoen. [Original edition].
50525: SOELARDI, R. (DRAUGHTSMAN) - P.A.A. PRINCE PRANGWADANA (SUPERVISOR), - Dhara Bharata; Verzameling van hoofdpersonen uit de Wajang Poerwa. [Eerste druk; First edition].
50524: SOELARDI, R. (DRAUGHTSMAN) - P.A.A. PRINCE PRANGWADANA (SUPERVISOR), - Dhara Bharata; Verzameling van hoofdpersonen uit de Wajang Poerwa. [Eerste druk; First edition].
39254: SOELARTO, B., - Lima Drama. Domba-domba revolusi gempa bapak abu. Orig.edn.
50361: SOEMA-SENTIKA, MAS - P.W. VAN DEN BROEK (TRANSLATION/NOTES), - De geschiedenis van het Rijk Kediri...van aanteekeningen en eene vertaling voorzien.... [Eerste druk; First edition].
36953: SOEMARGONO, F., - Exercices structurales d'Indonésien. Pour laboratoire de langue.
39037: SOEMARSAID MOERTONO, - State and Statecraft in old Java. A study of the late Mataram Period, 16th to 19th. Century. Revised edn.
57004: SOEMITRO-HEYLIGERS, T. [MRS.], - Korea. Wij beschuldigen! [Covertitle]. Ooggetuigeverslag van Mevrouw Mr. T. Soemitro-Heyligers van de Internationale Vrouwencommissie, die van 16 tot 27 mei 1951 een onderzoek instelde naar de misdaden die door de Amerikaanse troepen aan de burgerbevoling werden bedreven. [Eerste, enige druk; First
56719: SOEMODIDJOJO MAHADEWA, - Betaljemur Adammakna Ngewrat rupi-rupi ilmu ingkang taksih ginaib Tuturutan Saking Kalempakaning Primbon Rupi-rupi titilaran jaman kina. Babon asli kagunganipun Kangjeng Pangeran Haryaa Tjakraningrat ing Ngayogyakarta Hadiningrat. s.i., [Cetakan pertama; First edition].
54910: SOEMOHARDJO-SOEBROTO, ROHMAH, - Oerip Soemohardjo, Luitenant-Generaal T.N.I. (22-2-1893 - 17-11-1948). [Eerste druk; First edition].
5361: SOEP, A., - De Besnijdenis. Een Ethnologische studie. Introd. by J.J. Fahrenfort. First edn.
51653: SOEPARDI, R., - Apotik Hijau tumbuhan Obat-obatan yang terdapat di Indonesia, yang tumbuh liar dan yang dipelihara. Cetakan ke-dua [Second edition].
47470: SOEPARNO, - Kamus Bahasa Biak-Indonesia. Orig. edn.
45846: SOEPRATMAN, W[AGE] R[UDOLF, 1903-1938], - Indonesia Raja [sic!]. Djangan terlaloe tjepat.
51411: SOER, I.J., - De kustuums uit het 17de eeuwse Poppenhuis. Offprint from:Jaarboek Oud Utrecht, 1971
53553: SOERABAIA HOTEL SARKIES [= ORANJE HOTEL]: - Hotel Sarkies Menu 30 April 1909-30 April 1949. [Dinner card]. [Originele uitgave; Original issue].
53066: SOERABAIA PLAN - W. VERSLUYS, - [Coloured plan of Surabaya City].
43674: SOERABAIA SWIM CLUB PROGRAMME - - Programma van het Zwemfestijn uitgeschreven door Soerabaiasche Zwem- & Poloclub Neptunus opgericht 2 Maart 1926 op den 15-den September 1929 te houden in het Zwembad Brantas-Goebeng. Aanvang 8 Uur V.M.
39985: SOERABAIA HOUSEWIVES ASSOCIATION - - Huishoudboek 1935. 3e druk. (3d. edn.).
39984: SOERABAIA HOUSEWIVES ASSOCIATION - - Officieel Orgaan van de Vereeniging van Huisvrouwen Soerabaia Opgericht 23 juni 1931. Verschijn elken 7en van de Maand.
55029: SOERABAJA VEZELCONGRES/SURABAYA FIBRE CONGRESS REPORT: - Het eerste Vezelcongres (Soerabaja 3-8 Juli 1911), Verkort Verslag. [Eerste druk; First edition].
48384: SOERABAJA RADIO STATION - - De Radio Bode. Officieel Programma van de Radio Omrope Soerabaja, 29 September t/m 5 Oct. 1946.
40910: SOERIA DI RADJA & MARDJANA, - Lekas dan Gampang, I: Kitab bagi moerid-moerid sekolah Djawa beladjar Bahasa Melajoe. Orif. edn.
5363: SOERIOKOESOMO, R.M.S., - Astogini. Het spel van vijf.
44335: SOERKATI, SJEICH AHMAD, - Zedeleer uit den Qor'an. Orig. edn.
39375: SOEROSO, R., - Praktik Hukum Acara perdata Contoh Bentuk-bentuk surat di Bidang Kepengacaraan Perdata. First edn.
55031: SOEST, MARJO VAN (TEXT), EVA BESNYÖ (PHOTOGRAPHS AND FINAL EDITING, ET.AL.), - Meid, wat ben ik buwustgeworden: Vijf jaar Dolle Mina. [1970-1975]. [Eerste druk; First edition].
52334: SOEST, EMST. I.H. VAN (1908-1984), - Harriët. [Eerste druk; First edition].
52332: SOEST, EMST I.H. VAN (1908-1984), - Holland [Ter Ere van Holland, front covertitle]. [Eerste druk; First edition].
52060: SOEST, JO[HANNES] VAN, - Oost-Indische Bloempjes gedichtjes [voor de Nederlandsch-Indische Jeugd]. [Derde druk; Third edition].
46995: SOEST, J.W.A. VAN, - De Suikeronderneming Kalibagor. Eenige mededeelingen omtrent de werkwijze, welke door haar bij den Suikerrietaanplant en de Suikerbereiding gevolgd wordt, de resultaten, welke daarmede verkregen zijn, en haar verhouding tot de Beetwortel Industrie in Europa. [Eerste druk/first edn.].
46287: SOEST, E.I.H. VAN, - De Pauw. Een verhaal van modern meisjesleven in Indië. Tweede druk. (2nd. edn.).
43850: SOEST, EMS I.H. VAN, - Het Bergkoninginnetje. First edn.
38228: SOEST, EMS I.H. VAN, - De Hollandsche Vrouw in Indië. [Eerste druk; First edition].
37791: SOEST, E.[I.H.] VAN, - Het Dolle gebeuren in de Clubl. Roman voor oudere Meisjes. First edn.
12085: SOEST, [E.] I.H. VAN, - Jonge Zwervers. Moderne Meisjesroman. Orig. edn.
11712: SOEST, E.I.H. VAN, - De Pauw. Een verhaal van modern meisjesleven in Indië. First edn.
10910: SOEST, E.I.H. VAN, - Joke wordt mensch. Meisjesroman uit Indië. 1st edn.
10909: SOEST, E.I.H. VAN, - Op den Achtergrond. 1st.
10871: SOEST, E.I.H. VAN, - Harriët. Orig. edn.
10872: SOEST, E.I.H. VAN, - 't Stuur in Handen. 2e druk.
55590: SOETAN LEM BANG, M.T., - Berbagai-Bergai Kepertjaan Orang Melajoe. Bagian Ke II; Part II.. [First edition].
53055: SOETAN SANIF, - Ilmu Tumbuh-Tumbyuhan. Tjetakan Jang Kelima [Third edition].
49770: SOETAN SANIF, - Soäl-soal hitoengan bagi dan dari Peraktik. Boeat Kelas Jang Tertinggi pada Sekolah Rendah. [Eerste druk/first edition].
49750: SOETAN SANIF, - Padi. [Cover title). [First edition].
49749: SOETAN SANIF, - Hemat Pangkal Kaja. [First edition].
49732: SOETAN SANIF, - Djagoeng [Maize]. Cetakan Ketiga [Second edition].
49730: SOETAN SANIF, - Pantjaran Bahagia. Buku Batjaan Murid-murid kelas Tertinggi Sekola Rakjat, Tjetakan Ketiga (Tweede druk/second edition].
44185: SOETAN SANIF, - Ketéla Pohon (Oebi Kajoe). Orig. edn.
36955: SOETAN, M. & MOH. SJAFEI, - Djalan ke-Timoer.
51968: SOETARNO (FOREWORD), - Visitor Information Central Java. [First edition].
5366: SOEWARNO-VAN DER KAADEN, J.C., - De Bonte Slendang. First edn.
37975: SOEWARNO VAN DER KAADEN, J.C., - De Weg naar Plantoengan. Roman. 2e druk.(2nd. edn.).
56527: SOFU TESHIGAHARA (ORIGINATOR SOGETSU SCHOOL FOR FLOWER-ARRANGEMENT), - Coloured Pictures of representative Flower Arrangements by Sofu. Foreword by Sofu Teschigahara. [Reprinted original enlarged Press edition with revised explanatory notes regarding the english language translation].
5367: SOHNS, E.CHR., - Arbeidsrecht, arbeidsconventies en de samengestelde staatsvorm. De ontwikkeling van Nederlandsch-Indië tot de Verenigde Staten van Indonesië en de betrekkingen met de internationale arbeidsorganisatie. Orig.thesis [Leyden university].
45141: SOLANA, V[ALERIE], - S.C.U.M. Society for Cutting Up Men. Manifesto. With a commentary by Paul Krassner. Orig. edn.
47221: SOLC, V. - Schwerter und Dolche Indonesiens. [Translated from the orig. Czech language into german by G. Solar.
53301: SOLDAAT, ROMKE, - De Berkel 25 jaar. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Confectiefabriek De Berkel 1948-1973.
5373: SOLHEIM, W.G. & CH.F. GORMAN, - Archaeological Salvage Program; Northeastern Thailand-First Season;
5371: SOLHEIM, W.G., - Pottery manufacture in Sting Mor and Ban Nong Sua Kin Ma, Thailand;
5374: SOLICH, E.J., - Die Überseeschinesen in Südostasien. First edn.
53573: SOLICHIN SALAM (1933-), - Bung Karno dan kehidupan berpikir dalam Islam. [Tjetakan pertama; First edition].
11672: SOLLOGUB (COUNT), - The Tarantas. Travelling impressions of young Russia. Orig. edn.
50517: SOLYOM, G. & B., - The World of the Javanese Keris. An Exhibition at the East-west Culture Learning Institute East-West Center. [reprinted].
45436: SOLYOM, G. & B. (INTROD.), - Rites of Passage. Textiles of the Indonesian Archipelago from the collection of Mary Hunt Kahlenberg. [Catalogue of a travelling exhibition] February 1, 1979 - April 14, 1979 Mingei International Museum of World Folk Art.
53548: SOMARE, MICHAEL (ET.AL.), - The Role of Political Parties in Papua New Guinea; W. MOODY, Accountancy in Papua New Guinea; M. OBI, Rural Libraries and Literacy; D. DOULMAN, Taxation in Papua New Guinea. [and two other contributions] Published in:Journal of the administrative College of Papua New Guinea, Number 9-July 1977.
41019: SOMER, J.M., - Lochem vroeger en Nu. First edn.
50950: SOMEREN BRAND, J.E. VAN, - De Groote Cultures der Wereld. Haar Geschiedenis, Teelt en nuttige toepassing. [Eerste druk; First edition.
5376: SOMERS, M.F. - Peranakan Chinese Politics in Indonesia.
43944: SOMERVILLE HASTINGS (PHOTOS.), - Alpine plants at Home. Orig. edn.
5377: SOMMERLAD, E. LLOYD, - An Ancient River-lifestyle Dammed.
48167: SOMSEN, B. (PHOTOGRAPHY/TEXT) & N. KOERS (TEXT-EDITOR), - ...Om Eibergen...Natuur- en landschapfotografie. Eerste druk [first edition].
427: SONGBOOK []- - Liedjes van Overal.
51661: SONNEVILLE, B. (PHOTOGRAPHER) - M. DERIBERE & T. POLII (TEXT), - Indonesia; Indonésie. [First edition].
52992: SONSELAAR-TEN BOKKEL HUININK, E. VAN, - Structure, Root Systems, and Periodicity of Savanna plants and Vegetations in Northern Surinam. [Eriginal edition].
51838: SOPACUA, M., F.J. APONNO, E. KAITJILLY, F. PELETIMU, A. RUHUSULA [VRIJE ZUIDMOLUKSE JONGEREN]. - SALAWAKU R.M.S. [Cover title]. De Zuidmolukse Jongeren, hun eisen. [Eerste druk; First edition].
5379: SOPIEE, MOH.NOORDIN, - From Malayan Union to Singapore separation.Political Unification in the Malaysia Region 1945-65. Orig. edn.
5380: SORGDRAGER, P., - Enkele Indische Geneeskruiden. Orig. thesis [Utrecht university].
44396: SORIGNET, G., - Manuel du Coiffeur pour Hommes. Deuxième édition, revue et corrigée. [2nd. revised and corrected edn.].
55066: SORING AREA DUTCH NEW GUINEA TERRAIN INFORMATION: - ALLIED GEOGRAPHICAL SECTION: Terrain Handbook Sorong, Dutch New Guinea. [Original edition, Restricted].
54391: SÖTEMANN, G., - A. Roland Holst en de Mythevan Ierland. [Eerste druk; First edition].
54505: SOTHEBY PARKE BERNET] & CO. SALE HENRI VEVER COLLECTION: - Catalogue of Highly Important Japanese Prints, illustrated Books and Drawings, from the Henri Vever Collection Parts I-III. [Original edition].
48695: SOTHEBY AUCTIONS SINGAPORE - - South East Asian Paintings. Sunday, April 2, 2000. [Sale SG 7009].
42666: SOTHEBY PARKE BERNET & CO. AUCTION CATALOGUE SION- - Catalogue of Important and Valuable Printed books and Manuscripts. The Property of Sion College.
42664: SOTHEBY PARKE BERNET AUCTION CATALOGUE 'SOLOMON' - - Catalogue of Thirty Three highly important Hebrew and Samaritan Manuscripts from the collection formed by the late David Solomon Sassoon. The Property of the Family of David Solomon Sassoon.
42610: SOTHEBY PARKE BERNET & CO.-AUCTION CATALOGUE SAINT-DENIS. - Catalogue of Manuscripts on Papyrus, Vellum and Paper from the celebrated collection formed by Sir Thomas Phillipps, Bt. (1792-1872). The Property of the Trustees of the Robinson Trust.
42611: SOTHEBY PARKE BERNET & CO. -AUCTION CATALOGUE VENUS. - The Honeyman Collection of Scientific Books and Manuscripts. The Property of Sotheby Parke Bernet & Co. Part II: Printed Books C-E.
37487: SOTHEBY BOOK AUCTION CATALOGUE - - Catalogue of Valuable Printed Books duplicates from the Library at Longleat House. The Property of the Bath Settled Estates(sold by order of the Trustees). Monday 11th June, 1979.
10340: SOTHEBY AUCTION CATALOGUE (BELGRAVIA) - - [Catalogue] Costume and Textiles 1500-1960. WORTH
56744: SOUBOER, M O. [EUROPESCHE FUSELIER, ALGEMEEN STAMBOEK [ARMY SERVICE NUMBER] NO. 25516. - De Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie (Sic!!), gezien hebbende 's Konings Besluit van den 19den Februari 1869 no. 13, waarbij het Hoogstenden Zelven heef behaagd een EERETEEKEN in te stellen voor hen die deel hebben genomen aan belangrijke krijgsbedrijven... [Original Royal Dutch Decree].
56743: SOUBOER, M O, [EUROPESCHE FUSELIER, ALGEMEEN STAMBOEK NO. 25516], - De Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indië, gezien hebbende het Koninklijk Besluit van den 13n April 1895, no. 37, waarbij is ingesteld een afzonderlijk kruis, vervaardigd uit het op Lombok veroverde geschut ter uitreiging aan allen, zonder onderscheid van Rang of Graad... [Official Royal Charter
51856: SOUMOKIL, CHR. R.S., - The South Moluccan Case in the United Nations Machinery; Submitted to the United Nations. [Covertitle]. [First and only edition].
44986: SOURABAYA - PLAN, - Sourabaya and Surroundings. [a plan].
37246: SOUSA SANTOS, A. DE, - Duas Palavras ao Capitão Liberato. A Proposito de <>. Orig.edn.
53354: SOUTH AFRICAN REFORMED CHURCH SYNOD REPORT: - Agenda van die Derde Vergadering van die Algemene Sinode van die Nederduits Gereformeerde Kerk in Afrika gehou te Tsihilidzini op Woensdag 9 Junie 1971 en volgende dae. [Original edition].
38088: SOUTH MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS - - AMBONEZEN IN NEDERLAND. Rapport van de Commissie ingesteld bij besluit van de Minister van Maatschappelijk werk dd. 24 Sept. 1957 Nr. U 2598.
37209: SOUTH MOLUCCAN HIJACKING BEILEN 1975 - G. VINK & H. VOLDERS, - BEILEN 2-14 december 1975 [title on upper wrap.]
37043: SOUTH MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS - - De problematiek van de Molukse minderheid in Nederland.
37038: SOUTH MOLUCCANS IN THE NETHERLANDS - - Lunetten, Moluks dorp in Nederland/Kampong Maluku di Negeri Belanda.
36028: SOUTH AFRICAN POPULAR MUSIC - ED. DE HAAN (ED.), - Suid-Afrika. Liedjies.
49921: SOUTHEAST ASIAN STUDIES [KYOTO UNIVERSITY] - - SOUTHEAST ASIAN STUDIES [Journal Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University].
56811: SOUVENIR MILITARY SERVICE INDONESIA 1945-1950: - Ter herinnering aan mijn diensttijd in Indonesië [1945-1950]. [Original photo-portrait].
56788: SOUVENIR ALBUM THE HAGUE: - Souvenir de la Haye. [Den Haag, Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
56640: SOUVENIR WORLD CUP FOOTBALL 1990 - Dutch original souvenir Worldcup Football 1990 [WK '90, June 8-Julyi 8, 1990, Italy].
53292: SOUVENIR STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ NEDERLAND [SOUVENIR NETHERLAND ROYAL MAIL LINE], - SOUVENIR of the Trips to Java. [by Netherland Royal Mail Line]. [First edition].
53058: [SOUVENIR REPUBLIK MALUKU SELATAN], - République des Moluques du Sud; Republik Maluku Selatan; Republic of the South-Moluccas.
51192: SOUVENIR AMSTERDAM INTERNATIONAL EXHIBITION 1895 - - SOUVENIR aangeboden door de Bedienden van Café Vredenburg van den Heer Korendijk; buiten de Leidsche Poort Amsterdam. [cover title]. [Eerste druk; First edition].
57124: SOUW KOEN GIOK (CHIEF EDITOR), - Kamanoesiaän. Taoen ke 5-Nr. 8. [Original first edition].
7551: SOUZA, J. (ET.AL.), - Breast Care.
42079: SPA TOURISTGUIDE - - Spa-Attractions. Guide illustré des Promenades pedestres. Orig. edn.
43899: [SPAAN, J.G.], - Eenige beschouwingen betreffende Vrijmetselarij. Orig. edn.
50881: SPAANS-VAN DER BIJL, T., - Tot betere tijden? [Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959) rubberplanter op Sumatra, subtitle on front cover]. [Eerste druk; First edition].
42026: SPAARGAREN, F., - Pompadour, Pompernickel en Pique-nique. De namen van beroemde gerechten verklaard. First edn.
6369: SPAIN- - Chansons et Danses Populaires d'Espagne.
7552: SPANIER, G. - It Isn't All Mink. Orig. edn.
7553: SPANJAARD, M. (INTROD.), - Gerrit-Magazine no. 3.
43663: SPANJAARD, J., - Een laatste woord van Verdediging in zake de Curatoren van de Gemeente-Instelling voor de opleiding van Oost-Indische ambtenaren te Leiden tegen de Commissie, belast met het afnemen van het Oost-Indisch ambtenares-examen. Orig. edn.
40836: SPANJAARD, H.G., - Het ideaal van een moderne Indonesische Schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele Identiteit. Orig. thesis (Leiden university).
49661: SPAT, C., - Maleische Taal; Eerste stuk: Overzicht der Grammatica. [Eerste druk/first edition].
49653: SPAT, C. (EDITOR/COMPILER), - Bloemlezing uit Malaische Geschriften. Voor de Lithographische Pers bewerkt. [Original edition].
43780: SPAT, C., - De Islâm in zijn beteekenis voor Nederlandsch-Indië. Derde Druk. Bijgewerkt door H.J. Voskuil. [3rd. edn., revised by H.J. Voskuil].
37815: SPAT, C., - Maleische Spraakkunst. 2nd. edn. [revised & enlarged].
52014: SPECHT, A., - Populaire Ontwikkelingsgeschiedenis van het Heelal. Tweede druk (Second edition). [Edited after the original german language edition].
46923: SPECKMANN, J.D., - Marriage and Kinship among the Indians in Surinam. [Orig. thesis Leyden University].
10765: SPEED, F.W., - Indonesia Today. 1st U.K. edn.
428: SPEELWAGEN, DE - Populair Maandblad, gewijd aan de historische schoonheid, folklore en geschiedenis in Hollands Noorderkwartier.
51179: SPEENHOFF, J.H. (KOOS) (1869-19450, - Frederik Hendrik van Rokanje; Geboren boven den winkel zijs Vaders, in Koffie, Thee en Tabak, op den 5den mei 1875, aan de Botersloot. [Eerste druk; First edition].
9783: SPEIJER, E.A.M., - A New Pedipalp form Mt. Kinabalu, North Borneo. 13,455 ft.
5382: [SPEISER, F.], - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: Die Neuen Hebriden und Santa-Cruz Inseln
8716: [SPEISER, F.], - Führer durch das Museum für Völkerkunde Basel: Die Neuen HEBRIDEN und SANTA-CRUZ Inseln
7555: SPELEERS, L. - Le Costume Oriental Ancien.
9535: SPELT, W., - De moderne Kruidenier.
38741: SPELTZ, A., - The Styles of Ornament. From prehistoric tmes to the middle of the XIXth Century. Revised and edited by R. Phene Spiers.
7556: SPENCER, CH., - Cecil Beaton. Stage and Film Design. 3rd impr.
5387: SPENCER ST. JOHN (SIR), - Life in the Forests of the Far East; or travels in Northern Borneo. 2nd revised edn.
5386: SPENCER, J.E., - Asia East by South. A cultural Geography.
36462: SPENCER-CHURCHILL, H., - Classical Fabrics. First edn.
36316: SPENCER, CH., - Cecil Beaton. Stage and Film Designer. 1st edn.
7557: SPENNRATH, J. - Materiallehre für die Textilindustrie. Enthaltend die Rohstoffe sowie die Herstellung und Untersuchung der Gespinste. Zum Gebrauch an Webeschulen und für Praktiker. 3. verb. Aufl. (3rd revised edn.) by M. Gürther.
53637: SPERRY, A.RMSTRONG (1897-1976), - Bambu. [First edition].
7558: SPÉTEBROOT, H., - Traité de la Teinture Moderne.
5384: SPEYER, J.S., - De Koopman, die tegen zijne moeder misdreef. Een op den Boro Boedoer afgebeeld Jataka. In:BKI, 1906.
747: SPICES. - Publ. by the Department of Agriculture, Industry & Commerce Division of Commerce.
43420: SPICES AUCTION NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ- - Beschrijving der Specerijen welke door de Nederl. Handel-Maatschappij zullen worden geveild, te Rotterdam, den 28 September 1854.
57003: SPIEGEL, JOSEF - Textil.-Kleider und Texturen aus der Zukunft. Katalog zur Future-Mode-Performance und Ausstellung. Archiv der konkreten Utopien in der Stiftung Künstlerdorf Schöppingen.
56509: SPIER, JO [1900-1978], - Het Tweede Leven. [Eerste druk; First edition].
55550: SPIER, JO (1900-1978), - Diner Familie-Reunie [sic!]: Vierhouten 15 Juni 1996 [sic!]. (covertitle).[Eerste en enige druk; First and only edition].
51739: SPIER, JO (1900-1978], - Bij 't scheiden van de Markt, 26 juni 1978. [Eerste druk;first edition].
51342: SPIER, JO, - Het Marshall-Plan en U...[title on front wrapper]. Eerste druk. [First edn.].
50535: SPIER, JO (ILLUSTRATOR) - PIET BAKKER (TEXT), - West[Indies]. [Eerste druk; First edition].
50048: SPIER, JO (1900-1978) - AMSTERDAM VICTORIA HOTEL, - Een lange tijd...van Voorspoed en Vrede wordt u op uw verjaardag toegewenst door F.A. RoozenVictoria Hotel Stuyvesant Restaurant.
50038: SPIER, JO (JOSEPH EDUARD ADOLF, 1900-1978) - STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND, - To the East and Home Again. A Traveller's Impressions. [FIRST english edition, after the original dutch Uit en Thuis.
50018: SPIER, JO (1900-1978), - Thuis Best. [Home Sweet Home].
49805: SPIER, JO (1900-1978), - De Port is Verbouwd!!!
49804: SPIER, JO (1900-1978), - Art and Antique Dealers' Associations in The Netherlands (Cover title).
49803: SPIER, JO (1900-1978) - KONINKLIJKE LUCHTVAART MAATSCHAPPIJ, KLM - - Bij ons.... [cover title]. Bij ons in het nieuwe restaurant op Schiphol ziet u menschen die ergens anders niet ziet!!!! [Eerste druk; first edition].
49802: SPIER, JO (1900-1978) - NATIONALE NEDERLANDEN, - 1001 manieren om u te Beveiligen. [Cover title]. [Eerste druk/first edition].
49634: SPIER, JO, - The Marshall-Plan and You. [First english language edition].
49376: SPIER, JO (1900-1978), - Over Zout. [Eerste druk/first edition],
47163: SPIER, JO, - Tekeningen van Jo Spier. Orig. edn.
47159: SPIER, JO, - Het Marshall-Plan en U. [Eerste druk/first edn.].
45755: SPIER, E., - Vulkaan. Java - Maart 1942. Roman. First edn.
44909: SPIER, J[O] (1900-1978], - Indonesië.
41802: SPIER, J(O), - Tekeningen van Jo Spier. Orig. edn.
41031: SPIER, JO, (1900-1978). - Als een Hond dit kan leren...
40919: SPIER, JO, - [A calendar published for the year 19.. with illustrations by Jo Spier].
38825: SPIER, JO, - Het Marshall-Plan en U...Tweede druk. [2nd. edn.].
38725: SPIER, JO, - Als we niet hélemaal van de Kaart willen raken moeten we ons béste beentje vóór zetten! In dit boekje kunt u lezen hoe het Buitenland ons daarbij wíl en kán helpen. First edn.
38724: SPIER, JO, - Onze Schulden zijn Hùn schulden. Een prentenboekje over de Annexatie. First edn.
38722: SPIER, JO, - Tekeningen [van Jo Spier].
38720: SPIER, JO, - Album.
38347: SPIER, JO, - Zwanezang. Orig. edn.
38180: SPIER, J[O], (ARTIST), - Rotterdam Freier Als ein Freihafen.
36415: SPIER, JO, - Jo Spier. Teekeningen. [Exhibition Sale Catalogue] Kunsthandel J. Goudstikker N.V. Opened Saturday 1 April 1933.With a preface by Jacques Goudstikker.
36352: SPIER, J.(O) (1900-1978), - Dat alles heeft mijn Oog gezien. Herinneringen aan het concentratiekamp Theresienstadt 1942-1945.
36176: SPIER, JO - West[Indies]. Orig. edn.
12792: SPIER, J(O) (1900-1978), - Uit en Thuis. Reisschetsen.
7559: SPIESS, K. - Die deutschen Volkstrachten.
54849: SPIGT, PIET (1875-1926), - De Ballingschap van Multatuli [Eduard Douwes Dekker]. (1865-1868) Met een inleiding van Garmt Stuiveling. [Eerste druk; First edition].
52282: SPIGT, P., - Keurig in de kontramine. Over Multatuli. [eerste druk; First edition].
53379: SPIJKERVET RZN. PRICELIST TAILORMADE GENTLEMEN'S CLOTHING: - Prijs Courant R. Spijkervet Rzn. Meppel-Steenwijk [covertitle]. [Originele uitgave; Original edition].
56915: SPILBERGEN, JORIS VAN (1568-1620) - F.C. WIEDER(ET.AL., EDITING), - De reis van Joris van Spilbergen naar Ceylon, Atjeh en Bantam 1601-1604. [Authentic facsim. edition published and edited after the original Journal kept between 1601-1604].
5396: SPILBERGEN-J.A.J. DE VILLIERS, - The East and West Indian Mirror, being an account of Joris van Speilbergen's (sic!) voyage round the world (1614-1617) and the Australian navigations of Jacob Le Maire. Transl. with notes & and introd. by J.A.J. de Villiers.
12087: SPILBERGEN - J.C.M. WARNSINCK(ED.), - De reis om de wereld van Joris van Spilbergen 1614-1617.
41215: SPILLANE, M., - The complete Style Guide from the Color Me Beautyful Organization. Reprinted.
13038: SPINA, A. LA, - Lago Maggiore. Die Borromeischen Inseln. Isola Bella/Isola Pescatori/Isola Madre.
41597: SPINNING GLOSSARY - - Spinnerei und Gespinste. Orig. edn.
40747: SPINNING - - Spinning Scenes from Opera-Ballet-Oratorio/Spinscènes in opera, ballet en oratorium. Special Production.
43880: SPIRITUS LENIS & SPIRITUS ASPER (BROS.)(PSEUD./TRANSL.), - Een Beestenspel. Transl. after the orig. german.
48598: SPITZEN JR., H.J., - Uitewerkte recepten ten gebruike bij Opwijda's Recepteerkunst. Met een voorwoord van R.J. Opwijda. (Eerste- Vierde honderdtal). Zesde herziene druk in verband met de 4e uitgave der Pharmacopee. [6th revised edition].
5533: SPITZING, G., - Das indonesische Schattenspiel. Bali-Java-Lombok. Orig. edn.
46172: SPITZING, G., - Bali. Tempels-Mythen-Volkskunst. [first dutch language edn., translated after the original german by J.R. van Diessen].
51952: SPIX, JEAN- BAPTISTE VON & C.F.PH. VON MARTIUS, - Viagem Pelo Brasil. [First portuguese language edition, translated after the german Reisen in Brasilien 1817-1820, by Lúcia Furquim Lahmeyer].
55347: SPOOR-DIJKEMA, MANS [1914-], - Achteraf kakelen de kippen. Herinneringen aan Generaal KNIL S.H. Spoor, Legercommandant in Nederlands-Indië 30 Januari 1946-25 mei 1949 opgetekend door zijn weduwe. [Eerste druk; First edition].
43831: SPOOR, S.H. (PREFACE) & J.H. JONKMAN (INTROD.), - Onze Jongens Overzee. Ons hart en onze gedachten zijn bij hen, alle dagen...[title and subtitle on front wrapper]. Orig. edn.
49061: SPOORENBERG, A., - De Erfenis van den Chinees. [Eerste druk/first edition].
9558: SPORNDLY, M.(ET. AL.), - Handboek voor de Banketbakker. Met alle Grondrecepten. Transl. fr. the Swedish by C. Ploos van Amstel de jong en K. ,Stierström.
8717: SPRAGG, W. - The Waitakere Hills of Auckland, New Zealand. A delightful land of forest and stream.
9036: SPRAGUE, S., - Bali (Island of Light). 1st.
5399: SPRANG, A. VAN - Laatste Acte. Een cocktail van soldatenleven en politiek in Indonesië.
5398: SPRANG, A. VAN - Wij werden geroepen. De geschiedenis van de 7 December Divisie, met zweten en zwoegen geschreven door twintigduizend Nederlandse mannen...
48258: SPRANG, A[LFRED] VAN, - Hevve no. Een nederlandse oorlogscorrespondent beschrijft zijn ervaringen in Korea. [Eerste en enige druk/first only edition].
9037: SPRANG, A. VAN, - En Soekarno lacht...! Journalistieke ervaringen van een Nederlandsch oorlogscorrespondent in Indië.
49845: SPRANGERS, K. TRANSLATION), - Eigen Maatwerk. [First dutch edition translated from the original english).
9038: SPREEUWERS, R., - De lange weg. (Als oorlogsvrijwilligr naar Ned. Indië).
55199: SPRIGGS, ELSIE M. -C SWAAN-KOOPMAN (TRANSLATION), - Wie Wong, een verhaal uit China. Freely translated from the english (U.S.). 3de druk [third edition].
5404: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER), - Quissama. Een relaas. 3rd edn.
5402: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER, 1932-2011), - Tabee, New York. 1st.
51580: SPRINGER, F. [C.J. SCHNEIDER, 11932-2011], - Kandy. Een terugtocht. [Tweede druk, paperback edition].
51558: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER), 1932-2011 - Zaken Overzee.
45751: SPRINGER, F. [C.J. SCHNEIDER, 1932-2011], - Kandy. Een terugtocht. First edn.
39664: SPRINGER, F. (C.J. SCHNEIDER, 1932-2011), - Bandoeng-Bandung. 3e druk (3d. edn.).
50735: SPRUIT, R., - Het Land van de Sultans; Maleisië en het kolonialisme. [Eerste druk; First edition].
50313: SPRUIT, R.J., - De Hofjes en de zelfstandig wonende Bejaarden. [Eerste druk; First edition].
50072: SPRUIT, R. (ET.AL., EDITORIAL COMMITTEE), - Molukkers onder anderen. [Eerste druk/first edition].
42202: SPRUIT, R., - Je kijkt je ogen uit. Op reis door Museumland. Orig. edn.
11489: SPRUIT, R., - Molukkers onder anderen.
54114: SPYKSMA-SCHOTANUS, E., - Slein mar Oerein, Burgum yn Oarlochstiid. [Eerste enige druk; First and only edition].
5408: SRIPATHI RAO, B., - Pests of Hevea Plantations in Malaya.
37925: SRIWIDJONO, - Memburu Iblis(Lanjutan Pendekar Penyebar Maut). Orig. edn.
37899: SRIWIDJONO, - Pendekar Penyebar malut. Orig. edn.
7560: SRONKOVA, O., - Gothic Woman's Fashion.
7561: SRONKOVA, O., - Die Mode von der Renaissance bis zum Rokoko. Transl. fr. the orig. czech language by J. Gaydecka.
47856: ST. MARTIN/SINT MAARTEN VIEW - - Philipsburg. Hoofdplaats van St. Martin./St. Martin. Back Street. Great Bay.
36626: STÜRLER, F.A. VON, - Nederlandsch Oost-Indische Cultuurgewassen. Hunne kenmerken, teelt en bereiding. Orig. (& only edn.).
54619: STAAL, A.J., (SECRETARY NEDERLANDSCHE VOETBAL BOND), - Handleiding voor Scheidsrechters. Vierde druk [Fourth edition].
5409: STAAL, J. (FATHER OF MILL HILL), - Uit het Land van Father (Felix) Westerwoudt Mill Hill in Borneo.
53395: STAAL, C.H., - De kleren van de Kardinaal. [Eerste druk; First edition].
53347: STAATS EVERS, J.W., - Lijfstraffelijke Rechtspleging in Gelderland of belangrijke strafzaken van 1811 tot 1859 aldaar voorgekomen. Tweede Goedkoope Uitgave [Second cheap edition].
42697: STAATS EVERS, W., - Iets over Arnhem , naar aanleiding van zijne begrooting over 1848. Orig. edn.
8827: STABLES, G., - From Greenland's Icy Mountains. A Tale of the Polar Seas.
5410: STACEY, T., - The Hostile Sun. A Malayan Journey.
42332: STACKLER, ED. (COMPILER), - Voor Altijd de Jouwe [Liefde in brieven, subtitle on dustjacket]. Translated fr. the orig. english (Forever yours: letters of love) by I. Overtoom. First dutch edn.
55602: STADLER, ARTHUR (1892-1937), - 1914-? 42 Teekeningen van Arthur Stadler. [Eerste druk; First edition].
48140: STAEMMLER, M., - Deutsche Rassenpflege. [Abridged] Offprint from:Rassenpflege im völkische Staat' bearbeited für das Rassenpolitische Amt der NSDAP.
52993: STAFLEU, F.A., - F.A.W. Miquel, Netherlands Botanist. [Original edition].
49377: STAGE AND FILM MAKEUP TEXTBOOK - [AFER: ZIMMERMANN], - Das Schminken für Bühne und Film. (Nach Zimmermann). 2. vrbesserte Auflage (Second revised edition).
40715: STAHL, F., - Brüssel. (Die Weltausstellungstadt Brüssel. Ein Führer für den deutschen Reisenden). (title on front wrapper).
54251: STAM-SEMMELINK, GO (MARGOT GERDINA 1888-1960, - Ex-Libriis GO Stam-Semmelink.
56373: STAMMESHAUS, F.W., - Eens en voor altijd Atjeh. Uit de nagelaten Mémoires van F.W. Stammeshaus. [Eerste druk; First edition].
38173: STANDISH, R., - Goud in de Jungle. Dutch edn. transl. fr. the oring english by J. van Tijn.
8718: STANEK, M. - Geschichte der Kopfjäger
48326: STANILAND, K., - Medieval Craftsmen. Embroiderers. Second printing.
40685: STANLEY, H(ENRY) M(ORTON), - In Afrika's donkere Wildernissen. Tochten, ontdekkingen en ontmoetingen. Opsporing van, en terugkeer met Emin Pacha. First dutch edn. (translated fr. the orig. english 1890).
54720: STANNARD, MAX CARTOONISTT/AUTHOR), - The Adventures of Bunny Bobtail.
49596: STAP, I (COMPILER), - Schetsen voor de behaldeling van Zending op de Meisjesvereenigingen en Jongelingsvereenigingen op Gereform.[meerden] Grondslag; aansluitend op Ons Zendingsboek door Prof. Dr. J.H. Bavinck. [Eerste druk/first edition].
42461: STAP-LOOS, A., - Speelgoed van alle tijden. Orig. edn.
8719: STAP, P.A.M. VAN DER - Outline of Dani Morphology.
8720: STAP, P.A.M. VAN DER, - Outline of Dani Morphology. Orig. thesis [Leyden university].
56869: STAPEL, F., - Voorbereidend Kapselteekenen ten gebruike bij de vakopleiding van kappers en kapsters en bij zelfstudie. [Eerste druk; First edition].
45391: STAPEL, F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleische Schiereiland in 1684.
45390: STAPEL, F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisch Schiereiland in 1619 - Idem [ibid] in 1650 - De Compagnie buiten den Archipel in 1650. Orig. edn.
37725: STAPEL, F.W., - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië. 2e geheel herziene en bijgewerkte druk. (2nd. totally revised & updated edn.).
36154: STAPEL, P. & J.J.A. DE KONING, - Leerboek voor de Politie. 18th edn. ed. by A. Van Zoelen, J. Vermeijden & Ph.L.J. Reijinga.
56236: STAPPERSHOEF, E.H.W. VAN, - Oud-Javaans Taaleigen. [Swastha Tang Bhauwana de Nira Kapwatutur i Sharnanya Sowang-sowang]. [Eerste druk; First edition].
8721: STARBIRD, E.A., - Molokai. Forgotten Hawaii.
9784: STARGARDT, A.W., - Australia's Asian Policies. The History of a Dabate 1839-1972.
55087: STARING, A.C.W. (1767-1840), - Marco.
52009: STARING, A.C.W. - J.H. VAN DEN BOSCH (EDITOR), - Poëzie van A.C.W. Staring. Uitgegeven door J.H. van den Bosch. Tweede herziene druk [Second revised edition].
39669: STARING, A., - Kroniek van Lochem. Wetenswaardigheden verzameld door... Orig. edn.
5416: STARK, E., - Uit Indië, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden. 3e druk. (3d. edn.).
49447: STARKENBORGH STACHOUWER, A.W.I. TJAARDA VAN, - Proclamatie van den Landvoogd. door de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië op 8 December 1941 te 06.30 [Uur] voor de NIROM uitgesproken...[Orig. facsim.}.
46132: STARKIE, M. & N. COGHILL, - Canterbury Tales. .
11695: STARKIE, W., - Scholars and Gypsies. An Autobiography. 1st.
11678: STARKIE, W., - In Sara's Tents. First edn.
11663: STARKIE, W., - Raggle-Taggle. Adventures with a Fiddle in Hungary and Roumania. First edn.
9043: STARKWEATHER, CH.C. ISPEC. INTROD.), - Malayan Literature. Comprising romantic tales, Epic poetry and Royal chronicles. Transl. into English for the first time. Revised edn.
44090: STARRENBURG, D.B., - Op de rotsen geworpen. Orig. edn.
5417: STATE OF TRENGGANU- - (Unfederated Malay States), Report for the year 1932,
50722: STATLER, O., - Japanese Inn. [First edition].
45292: STAUGAARD, W., - Het keerpunt in de wereldgeschiedenis en het Anti-kolonialisme. Introd. by CH. J.I.M. Welter. Orig. edn.
57094: STAVAST SERIES: - De Brug over de Djambi. De strijd tegen het bijgeloof op Sumatra. [Eerste druk; First edition].
53586: STAVAST, W. & G. KOK,VC - Ons eigen Boek: Derde deeltje. [Tweede druk herzoen door L.J. d'Haens en H. Chr. Meyer; Part III, Second edition revised by L.J. d'Haens and H. Chr. Meyer].
49164: STAVAST & G. KOK, - Ons Eigen Boek. Herzien door (revised by) L.J. D'Haens & H.CHR. Meyer. Various imprints [Verschillende drukken]. ) 3e (2nd. edn., revised), 4e (2nd. edn. revised) & vijfde deeltje. 2e druk. (2nd. edn., revised by) Herzien door L.J. d'Haen en H. CHR. eyer.
36394: STAVAST, W. & G. KOK, - Joes en Noes. Leesboek voor de Hollandsch-Inlandsche en daarmee gelijkstaande scholen in Nederlandsch Indië. First edn.
13493: STAVAST, W. & G. KOK,VC - Ons Eigen Boek, eerste(3rd. edn. revised by L.J. D'Haens & H.CHR. Meyer) 3e (2nd. edn., revised), 4e (2nd. edn. revised) & vijfde deeltje. 2e druk. (2nd. edn., revised by) Herzien door L.J. d'Haen en H. CHR. eyer.
48613: STEEHOUWER, H., - Zeven meta-realisten. Symboliek bij Nederlandse hedendaagse schilders. [Eerste druk/first edition].
52660: STEEMERS, W., - Het blinde zienerschap. Over intuïtie en poëzie. [eerste druk; First edition].
54337: STEEN, PETER VAN, - Tuinen en Nachten. [Eerste druk; First edition].
44592: STEEN, M. VAN, - Het grote A.B.C. Orig. edn.
5420: STEENBRINK, K.A., - Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamonderricht. Orig. thesis [Utrecht university].
49165: STEENBRINK, KAREL A., - Dutch Colonialism and Indonesian Islam. Contacts and Conflicts 1596-1950. [Translated into english after the original dutch edition 1991 by Jan Steenbrink and Henry Jansen]. First english language edition.
39351: STEENBRINK, K.A., - Perkembangan Teologi dalam Dunia Kristen modern. First edn.
52339: STEENBRUGGEN, H., H. DRIJVERS & D. SIERSEMA (PREFACE), - DE PLOEG 1 op 1. 15 auteurs over 15 schilders. Speciale uitgave van Afslag Noor bij de tentoonstelling DE PLOEG: Variaties in kleur, verf en vorm. Groninger Museu, zomer 1998. [Originele uitgave; Original edition].
51023: STEENDEREN, P. VAN & J. TOOT, - Teekenmethode voor de Indische Lagere School. Practische Wenken II; Practische aanwijzingen bij Gauw en Goed, Vijfde en zesde boekje; Het Teekenen naar vlakke voorwerpen. (Derde en vierde Leerjaar). [Eerste druk; First edition].
41101: STEENHUIS, J.F., - Beschouwingen over en in verband met de daling van den bodem van Nederland. Orig. edn.
56040: STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN, - Verwerkt Indisch Verleden. [Eerste druk; First edition].
5427: STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN, - Verwerkt Indisch Verleden. 2e druk.
5426: STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN, - Select Indonesian Medicinal Plants. 2nd impr.
53224: STEENIS, C.G.G.J. VAN (GENERAL EDITOR), - FLORA MALESIANA Being an illustrated systematic Account of the Malaysian Flora, including keys for determination, diagnostic descriptions, references to the Literature, Synonyms and distribution and notes on the Ecology of its wild and commonly cultuvated plants....Series I , Volume IV-part 1.
52904: STEENIS, C.G.G.J. VAN & M. JACOBS (EDITORS), - FLORA MALESIANA: Bulletin Number. 21, December 1966. [Original edition].
52903: STEENIS, C.G.G.J. VAN & M. JACOBS (EDITORS), - FLORA MALESIANA: Bulletin Number. 20, December 1965. [Original edition].
52902: STEENIS, C.G.G.J. VAN & M. JACOBS (EDITORS), - FLORA MALESIANA: Bulletin Number 19, December 1964. [Original edition].
52901: STEENIS, C.G.G.J. VAN & M. JACOBS (EDITORS) AND STEENIS-KRUSEMAN, M.J. VAN (COMPILER), - FLORA MALESIANA (Parts 17-20, pp. 871-1369) (1962-1965): INDEX prepared by Mrs. M.J. Van Steenis-Kruseman. [Original edition].
50533: STEENIS, C.G.G.J. VAN, - The Mountain Flora of Java. [First and only edition].
49485: STEENIS, C.G.G.J. VAN, - The Mountain Flora of Java. [First and only edition].
43802: STEENIS, C.G.G.J. VAN, (ED.), - Album van Natuurmonumenten in Nederlandsch-Indië. Orig. edn.
39407: STEENIS, C.G.J.J. VAN, - Exploraties in de Gajolanden. Algemeene resultaten der Losir-Expeditie 1937. Offpr.fr.:TAG, vol. LV-5-September 1938.
42093: STEENKAMP, P.W.A., - Heraldiek in Kunsthistorischen en Aesthetischen zin. Orig. edn.
42451: STEENMEIJER, A.G. (ED.) - O[TTO] FRANK & H. VAN PRAAG, - Weerklank van Anne Frank. Orig. edn.
50353: STEENSMA, H., - Straffen door de Eeuwen heen. De beul, het Tuchthuis en de Gevangenis. [Eerste druk;first edition].
51134: STEFFEN, A.F., - Wet op de Krijgstucht van aanteekeningen voorzien en Reglement betreffende de Krijgstucht van aanteekeningen voorzien. Tweede druk. [Second edition].
55027: STEGEMAN, B., - 'n Trummelken vol Achterhoeksche Möpkes. [Eerste druk; First edition].
55022: STEGEMAN, B., - Ne Toeten vol Achterhoeksche Möpkes. Darde Druk [Third edition].
47906: STEGEMAN, J.D., - Herinneringen ter gelegenheid van zijn 40-jarig verblijf als Ned. Herv. Predikant te Aalten. [Eerste, en enige druk/first and only edition].
47904: STEGEMAN, B., - Ne Toeten vol Achterhoeksche Möpkes. Met extraô Ne Trop Ni-jen. Tweede druk. [second edition].
45128: STEGEMAN, B., - 'n trummelken vol Achterhooksche Möpkes. Orig. edn.
12057: STEGEMAN, B.(COMPILER), - De Achterhoek. Land van bossen en kastelen. Gids voor het toerisme in Oostelijk Gelderland. Orig. edn.
5428: STEHN, CH.E. - Gids voor Bergtochten op Java. 2e herziene en vermeerderde druk. (2nd. revised and enlarged edn.).
55966: STEIFF COMPANY, MARGARETHE (COMPILER), - Wiege des Teddybären. Eine Festschrift anlässlich ihres 75 jährigen Geschäftsjubiläums [1880-1955]. [Erste Auflage; First edition].
54653: STEIJLEN, F., - R.M.S.: Van Ideaal tot Symbool, Moluks Nationalisme in Nederland1951-1994. [Eerste druk; First edition].
50331: STEIJN, A. VAN (FINIALIZING EDITOR) - GRAFISCHE CULTUURSTICHTING (COMPILER), - - Scholco-bekroning 2000. [Originele uitgave; Original edition].
5536: STEIN CALLENFELS, P.V. VAN - Bijdrage tot de Topografie van de Residentie Soerabaia in de 14de eeuw
55213: STEIN CALLENFELS, P.V. VAN & L. VAN VUUREN, - Bijdrage tot de Topografie van de Residentie Soerabaia in de 14de eeuw.Offprint from:Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap [TAG], 2e serie dl. XLI, 1924, afl. 1.
54955: STEIN, ARMIN, - Christian Friedrich Schwartz de Apostel van Indië. Een levensbeeld uit de vorige eeuw. [Eerste druk; First edition].
46639: STEIN CALLENFELS, P.V. VAN, - Pedoman Singkat untuk Pengumpulan Prasedjarah dari Limbaga Kebudajaan Indonesia Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Orig. edn.
8723: STEINBAUER, F., - Melanesische Cargo-Kulte. Neureligiöse Heilsbewegungen in der Südsee. 1st.
52268: STEINBERG, DAVID J. (EDITOR), - In Search of Southeast Asia. A modern History. [Fourth printing].
7563: STEINBICHLER, B., - Das Methoden-Buch.
53114: STEINHART, W.L., - Niassche Priesterlitanieën. [Eerste druk;First edition].
36959: STEINHART, W.L., - Niassche teksten. Vertaald en van aantekeningen voorzien.
55559: STEINILDER-OBERLIN, E. & KUNI MATSUO - Le Livre des NÔ. Drames Légendaires du vieux Japon. [1re édition h.c.; First edition h.c.].
36237: STEINLEN - - Dans la Vie...par...Steinlen. Preface by C. de Sainte-Croix.
36213: STEINLEN, TH.A. - L. LAUER & IS. QUERIDO (INTROD.), - Steinlen, vier en Twintig platen met medewerking en onder toezicht van den Kunstenaar. Introd. by Is. Querido, text and biogr. note by L. Lauer.
5540: STEINMANN DE PREZ, A. - Observations sur la flore et la Faune réprésentées sur les bas-reliefs de quelques Monuments Indo-Javanais (37 ills
52563: STEINMANN, A., - De Ziekten en Plagen van Hevea Brasiliensis in Nederlandsch-Indië. [eerste druk; First edition].
50541: STEINMANN, ALFRED, - Figürliche Darstellungen als Verziehrung Javanischer Waffen. [Photocopy].
40825: STEINMANN, A., - De dieren op de basreliefs van de Boroboedoer. [Xeroxed from Tijdschrift B.T.G., 1934.
55418: STEINMETZ, RUDOLF S., - Endokannibalismus. [Original Ausgabe; Original edition].
5434: STEINMETZ, H.E., - Oudheidkundige Beschrijving van de Afdeeling Bandawasa (Residentie Besoeki). Taken fr.:TBG, 1879.
52142: STEINMETZ, S.R., - Der Krieg als sociologisches Problem. [Erste Auflage; First edition].
7564: STEINOEL, TH., - Stoffmalerei. Mit Stempel-Schablonen und Spritztechnik. Eine Einführung in Ihre Praxis.
52157: STEINWARZ, H. (PREFACE), - SIEMENS Beleuchtungstechnik für die Industrie. Gutes Licht-Gute Leistung. [Original Ausgabe; Original edition].
36962: STELLER, K.G.F., - Nadere bijdragen tot de kennis van het Talaoetsch.
36961: STELLER, C.W.J., - Deke Limanpulo dua. Wouralungu pedariandi tebe E.
56019: STELLINGWERFF, J., - Fat Man in Nagasaki. Nederlandse Krijgsgevangenen overleven de Atoombom. [Eerste druk; First edition].
51564: STELLINGWERFF, J., - De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima. BOUND WITH: Komo-Jin., Roodharige Vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. Exhibition-catalogue Vrije
44966: STELLINGWERFF, J., - La Peinture Hermétique de Diana Vandenberg. Orig. edn.
41470: [STELLWAG-CARION, F.], - Dutch Tectiles. In collaboration with 'International Textiles' of Amsterdam. orig. edn.
38920: STELLWAGEN, A.W., - Van en naar Indië. Valentijn's eerste en tweede uit-en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huet's literarisch-crititsche studie over François Valentyn, opnieuw uitgegeven.
39144: STEMFOORT & TEN SIETHOFF ATLAS NINETEENTH CENTURY COLONIAL INDONESIA - - ATLAS Van Nederlandsch Oost-Indië. Bij het Topographisch Bureau te Batavia samengesteld in de Jaren 1897-1904. (Omgewerkete uitgave van den Atlas van J.W. Stemfoort en J.J. Ten Siethoeff, onder leiding van C.A. Eckstein)(Revised edn.).
5435: STEMPELS, A. - De Parlementaire Geschiedenis van het Indonesische Vraagstuk
54297: STEMPELS, BOB, - Het Ouder Huis. Ingeleid door Adriaan Morriën. [Eerste druk; First edition].
52519: STENEKER, G. H. (1892-1971), - Bonte Bloemen. [Covertitle]. [eerste druk; First edition].
43388: STENGER, B. - N.SOMERS (ED.), - Verzet in Nederlands-Indië. Het levensverhaal van Bep Stenger. Preface by E. Borst-Eilers. Orig. edn.
5436: STENSON, M.R., - Repression and Revolt: the Origins of the 1948 Communist Insurrection in Malaya and Singapore. First edn.
7566: STENTON, F. (SIR) (GENERAL EDITOR) (ET.AL.). - The Bayeux Tapestry. A comprehensive survey. First edn.
56014: STEPHEN, DAVID, - A History of Political Parties in Papua New Guinea. [First edition].
57123: STERCK-PROOT, J.M., - De Haarlemsche Beek. [Offprint from:Vereeniging Haerlem, 1932...].
53944: STERCK, E.E.H.M., - Females, foods and fights. A socioecological comparison of the sympatric Thomas Langur and long-tailed Macaque; Vrouwen, voedsel en gevechten. Een socio-oecologisdche vergelijking van de sympatrische Thomaslangoer en java-aap. [Original dissertation Urecht University].
51226: STERICKER, J. & V., - The Hong Kong Gift Book. Orig. edn. Orig. edn.
52997: STERK, A.A., - Een studie van de variabiliteit van Spergularia Media en Spergularia Marina van Nederland. [Original dissertation Utrecht University).
51650: STERKENBURG, O.G., - Insulinde en de Zending. Een leesboek voor Huis en School. Tweede herziene druk [Second reivised edition].
7996: STERN, PH., - Le Bayon d'Angkor et l'Evolution de l'Art Khmer. Etude et discussion de la Chronologie des Monuments Khmer. First edn.
57114: STERN, M.E., - Andachtsbuch. Deutsche Gebete zur häuslichten und öffentlichen Andacht für israelitische Mädchen und Jungfrauen. [Original Ausgabe; Original edition].
5438: STERNSTEIN, L. - An 'Historical Atlas of Thailand'; A
51884: STERRENWICHELAAR [PSEUDONYM], - Melkweg. Zijnde de kroniek van mijn leven onder de Sterren; 100 humoristische schetsen uit het leven te Velde der 1e Infanterie Brigade Groep C Divisie 7 December. [Eerste druk; First edition].
46955: STEUR, JOH. [PA] VAN DER (1895-1945) -REMEMBRANCE PIN - - P.A. van der Steur Haarlem, 10 Juli 1895 - 16 Sept. 1945, Magelang.
12683: STEUR, J.J., - Herstel en Ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
47738: STEURBAUT, W., - De Soeveraine (sic.!) Kongostaat en zijn Eerbewijzen. [title on spine]. [Eerste en enige druk/first and only edition].
56842: STEVELINK, L.W.J., - Een Beschouwing over de The Hague Rules en de incorporatie daarvan in het Nederlandse Zeerecht. Met toelichtingen op de Standard Conditions. [Eerste druk, zoals verschenen; First edition, thus].
13171: STEVELINK, L.W.J., - Een Beschouwing over de Hague Rules. en de incorporatie daarvan in het Nederlandse Zeericht. Met toelichtingen op de Standard Conditionsvan het R.I.L. Cognossement. Pref. by F. Baron van der Feltz.
51572: STEVENS, D., - Japanse Conversatie-gids. [Eerste druk; First edition].
41601: STEVENS, A., - How to Set and Style your own Wig. Orig. edn.
36097: STEVENS, H. VAUGHAN, - Materialien zur Kenntniss der wilden Stämme auf der Halbinsel Malâka.
5439: STEVENSON, W., - Birds' Nests in their Beards. First edn.
52408: STEVENSON, ROBERT LOUIS, - Father Damien: An Open Letter to the Reverend Doctor Hyde of Honolulu. [First edition].
53015: STEWART, GLORIA (EDITOR). - The Garrick [publishers] introduction to Sepik art. [First edition],
41393: STEWART, D.C., - The Setts of the Scottish Tartans with descriptive and historical notes. Second revised edn.
8726: STEWART, K. - Pygmies and Dream Giants.
36963: STEYN, H.A. - H.G. SCHULZE & H. GUTSCHE, - Wörterbuch Deutsch-Afrikaans/Afrikaans-Deutsch. 2. Aufl.
7567: STEYVOORT, C. VAN (INTROD.), - Kant. Kunstambacht/Spitzen, kunsthandarbeit.
37617: STIASNY, E.(ED.), - Stickerei-Techniken für Schule und Praxis.
5441: STIBBE, D.G. (ED.), - Neerlands Indië. Land en Volk. Geschiedenis en Bestuur. Bedrijf en Samenleving. 4th, Preface by H. Colijn. 4e herziene druk (4th updated edn.).
5440: STIBBE, D.G. - Inleiding tot de kennis der Bestuursinstellingen in vreemde Koloniën
51223: STIBBE, M.L., - De uitdrukking van de menselijke Ziel in Gelaat en Gestalte. [Eerste druk; First edition].
46539: STIBBE, F., - Enige Facetten van de exploitatie der Calder Hall Reactoren.
56091: STICHTING SLACHTOFFERS NEDERLANDSE SLACHTOFFERS JAPANSE VROUWENKAMPEN [FOUNDATION DUTCH VICTIMS JAPANESE WOMEN;S CAMPS [IN INDONESIA], - Vierde Lustrum-Herdenking ter nagedachtenis aan de nederlandse slachtoffers Japanse Vrouwenkampen in het voormalige Nederlandsch-Indië. Vrijdag 31 Augustus 1990....Landgoed Bronbeek. [Originele uitgave; First original issue].
56090: STICHTING HERDENKING 15 AUGUSTUS 1945 [FOUNDATION REMEMBRANCE AUGUST 15, 1945SURRENDER JAPAN]. - PROGRAMMA 15 Augustus 1945-15 Augustus 1990. Capitulatie van Japan, einde Tweede Wereldoorlog; Lustrum herdenkingsbijeenkomst 's-Gravenhage [1960]. [Originele uitgave; Original edition].
55438: STICHTING DOOR DE EEUWEN TROUS [D.D.E.T.] (COMPILERS), - R.M.S. Kisah impian di Negeri Jauh. Een indonesische visie op de Zuidmolukse zaak.
55384: STICHTING KANDJOLI WIERDEN [FOUNDATION KAJOLI WIERDEN] - STICHTING KAJOLI: Een Nieuwe Stichtingskrant. [1e Jaargang-no.1. Woensdag 5 December 1990; Volume I-No. 1, Wednesday December 5, 1990].
54119: STICHTING FILM-ADVIES-EN UITVOERINGS BUREAU F.A.U.B. (COPILATION/PUBLICATION), - Film Goed of Sletch: Ontwerp van een handleiding tot het keuren van de Aesthetische en moreele waarde van de Seelfilm, samengesteld en uitgegeven door de Stichting F.A.U.B. [Eerste druk; First edition].
51432: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1980-1981.
51431: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1978-1979.
51430: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1976-1977.
51429: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1974-1975.
51428: STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE (CNO), - Jaarverslag der Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee; Verslagen en Aanqinsten 1972-1973.
10708: STICUSA - ANNUAL REPORTS, - Nederlandse Stichting voor Culturele Samenwerking met Suriname en de Nederlandse Antillen.
52210: STIELER ATLAS - - Namen Verzeichnis Stielers Handatlas. Zehnte Ausgabe - Hundertjahr Ausgabe. [Tenth edition, centenary publication].
40987: STIELTJES, T.A., - De Overijsselsche Waterwegen uit een Nederlandsch Oogpunt beschouwd. Orig. edn.
55090: STIJL, KLAAS (CA. 1724-1774), - Beknopte aanleiding tot de kennis der Spelling, Spraakdelen en Zintekenen van de Nederduitsche Taal; Ten dienste van mingevorderden 3e druk, verbeterd en vermeerderd met een met een aanhangsel over de geslachtender zelfstandige naamwoordenen ene grotere geslachtlijst door L. van Bolhuis (1741-1826).
51892: STIKKER, A.H., - Doelstelling van de Tropische Economie in verband met haar plaats ten opzichte van de algemene economie. [Eerste druk; First edition].
51772: STIKKER, D.U. (COMPILER), - JHR. Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdrage tot een kenschets. [Eerste druk; First edition].
48521: STIKKER, D.U. (DUTCH SECRETARY OF STATE/INTRODUCTION], - Suriname en de Nederlandse Antillen in de Verenigde Natiies. Verslag van de handelingen der Zesde Algemene Vergadering (November 1951-Februari 1952) terzake van het beëindigen door Nederland van de rapportage over de West-Indische Rijksdelen. [Eerste druk/first edition].
38356: STIKKER, D.U. (COMPILER), - Jhr.Mr. Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets.
5442: STILLE, H., - Malaiischer Archipel und Alpen.
8728: STINGL, M. - Die Inseln der Kannibalen. Ein spannender Reisebericht über Melanesien. Translated fr. the orig. Czech language edn.
48248: STIP, K[EES] (1913-2001), - Ezelsoor. [Eerste druk/first edition].
46353: STIP, K[EES] (1913-2001), - De Peperbek. Met beestachtige cartoons van Ton Hoogendoorn.[Eerste druk/First edn.].
8729: STIRLING, M.W. - The Native Peoples of New Guinea.
7570: STIRM, K. - Chemische Technologie der Gespinstfasern.
7571: STOCKAR, J., - Kultur und Kleidung der Barockzeit.
36297: STOCKAR, J., - Zürich Mode durch die Jahrhunderte. Orig. edn.
48915: STOCKDALE, J.J. - BASTIN, J. (INTRODUCTION), - Sketches, Civil and Military, of the Island of Java and its immediate Dependencies; comprising interesting details of Batavia and authentic particulars of the Celebratied Poison Tree. Facsim. reprint after the original London, J.J. Stockdale, 1811
57098: STOCKEBRAND, MARIANNE (EDITOR), - Josef Alberts Photographien 1928-1955. [Erste Auflage; First edition].
38841: STOCKHOLM GUIDE - - Stockhom Führer 1939.
5444: STOCKWELL, A.J., - Sir Hugh Clifford in Malaya, 1927-29 Pinang pulang ka-tampok';
10482: STODDARD, L., - Dunia Baru Islam. (The New World of Islam). Orig. edn.
7572: STOEL, J.H. - Het Schabloon en zijne Toepassing. Orig. edn.
50213: STOEL, J.G.M. - J. GEURTS (PREFACE), - Herwonnen Historie. Geschiedkundige en Archeologische bijdragen over de gemeenten Arcen en Velden. [Eerste druk; First edition].
50212: STOEL, J. [G.M.](PREFACE), - Jaarverslag 1991 van de historische Werkgrooep Arcen-Lomm-Velden. [Originele uitgave; Original edition].
51196: STOEP, T. VAN DER, - De Zuidmolukkers in Nederland; De Kansen voor een Republiek der Zuid-Molukken: Vraaggesprek met de heer J. Hitijahubessy van Badan Persatuan (Manusama).[Eerste druk; First edition].
53971: STÖHR, W. & P. ZOETMULDER, - Die Religionen Indonesiens. [Erste Auflage; First edition].
43391: STÖHR, W., - Die Altindonesischen Religionen. Orig. edn.
38175: [STOK, J.P. VAN DER](ED.), - De Zeeën van Nederlandsch Oost-Indië. Orig. edn.
55884: STOKES, CHRISSY, - JANET MOLLOY(PROJECT ADVISOR), - Balinese Cooking. Bumi Bali. [First edition].
49155: STOKHOF, W.A.L., - Woisika Riddles. First edition.
49154: STOKHOF, W.A.L., - Woisika I, an Ethnographical Introduction. First edition.
39198: STOKHOF, W.A.L.(GEMERAL EDITOR), - Ilmu Perbandinagan agama di Indonesia.(Beberapa Permasalahan).
36965: STOKHOF, W.A.L., - Names and Naming in Ateita and Environment(Woisika, Alor). Offpr. fr.:LINGUA, 62-2/3, Oct.?Nov. 1983.
5447: STOLK, J.J., - Opsporing van den Zwervenden Stam der Penjaboeng-Poenan's op de Water-scheiding der Barito met de Mahakam en Kapoeas (Midden-Borneo).
40633: STOLK, A.A.H., - Organizatie der Rijkseenheid. Koloniale raad, Raad overzee, Imperiale Raad. [Eerste druk; First edition].
10439: STOLK, L. & K. (COMPILERS/EDITING), - B.V.C. [Bataviasche Voetbal Club] 95 jaar oud, 1903-1998. [Eerste druk; First edition].
57173: STOLL, F.M. (1884-1990, COMPILER), - Recepten voor het maken van IJs., IJsdranken en enkele andere gerechten met behulp van de ELECTROLUX KOELKAST. [Eerste druk; First edition].
43546: STOLL, G. - Kiekjes op Java.
9575: STOLS, A.A.M., - Het Schoone Boek.
45439: STOLTZ-GILFOY, P., - Patterns of Life. West African Strip-Weaving traditions. Orig. edn.
54476: STOLZ, E., J. VAN DER STEK, V.D. VUZEVSKI, SCANID. TATTOO 1,2 - Tatoeage. Tweede druk [Second edition].
47278: STONE, GEORGE CAMERON, - A Glossary of the Construction, Decoration and Use of Arms and Armor in all Countries and in All Times. [Re-Issue].
8731: STONE, W.S. - The Ship of Flame. A saga of the South Seas. 1st.
40476: STONEMAN, R., - Across the Hellespont. A Literary Guide to Turkey. First edn.
56913: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND. (NETHERLAND LINE ROYAL DUTCH MAIL) - - BOOTTREIN S.M.N., Genua-Holland. [Covertitle only]. [Originele uitgave; Original Issue].
55728: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND [ROYAL MAIL LINE]: - Johan van Oldebarnevelt, Mail steamer Royal Netherland Mail.
54688: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND [NEDERLAND ROYAL MAIL LINE]: - Convolut of 6 original Luncheon Menue Cards presented to Second Class Passengers of the Stoomvaart Maatschappij Nederland
54456: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - - Stoomvaart Maatschappij NEDERLAND (Nederland Royal Mail Line). Java, the Wonderland. Guide and Tourist's handbook. [covertitle]. [Eerste druk; First edition].
48899: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND (NEDERLAND ROYAL MAIL LINE), - Round the World Tours. [title on both outer covers].
48897: STOOMVAART-MAATSCHAPPIJ NEDERLAND/ROYAL MAIL LINE, - Familie-Code.
47295: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND- ROTTERDAMSCHE LLOYD GUIDE - - Ons Java. Original edition.
45728: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND- - S.M.N. Oranje [Het Drieschroef Motorschip Oranje].
44369: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND [S.M.N.], - Naar Holland. Geïllustreerd Handboek voor Verlofgangers en Repatrieerenden. 3e druk [3rd. edn.].
38140: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - - Travel-guide of the Nederland Royal Mail Line.[Route Amsterdam-via Genua to Batavia].
37731: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND- - PENSIOENREGELING 1936 der N.V. Stoomvaart Maatschappij Nederland. (In werking getreden 1 Januari 1949). Reprinted in revised edn.
12370: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND - SPIER, J., - Uit en Thuis. Reisschetsen van Jo Spier.
51524: STOOMVAARTMAATSCHAPPIJ NEDERLAND JAVAKADE - - Luggage label Stoomvaartmaatschappij Nederland: Niet voor de Reis (Not wanted) Passagiersgoed.
9855: STORE-MANAGEMENT, - Leiding Geven.
13148: STORK, A.W., - Wandelingen en Rijwieltochten in Het Gooi en Omstreken. 3e uitgave.
433: STORM VAN LEEUWEN, J. - De achttiende-eeuwse Haagse boekband in de Koninklijke Bibliotheek en het Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum/The Hague bookbindings of the eighteenth century in the Royal Library and the Rijksmuseum Meermanno-Westreenianum
50241: STORONI, J., - AMAPA; Le Vrai Tango Brésilien. [Piano seul].
50834: STRAATEN, H.S. VAN DER, - Het Mysterie van de Kris. Published in:Verre Naasten Naderbij, Vol. II-1 (Januari 1968).
50333: STRAATEN, PETER VAN (CARTOONS), - Het dagelijks leven getekend door [Peter van Straaten]. [Een klein leesgeschenk van Het PAROOL, subtitle on verso of ti.-p.].
44808: STRAATEN, P[ETER] VAN, - Het dagelijks leven getekend door...Orig. edn.
42108: STRAATEN, P. VAN, - Komt meer voor. Orig. edn.
38122: STRAATEN, G. & J. KAMSTRA, - Jopie Slim en Dikkie Bigmans. Orig.edn.
8733: STRAATEN, C. VAN DER [] (ET. AL.) - Terdege ter Discussie
5449: STRABOLGI (LORD), - Singapore and After. A study of the Pacific campaign.
7573: STRACKER, O., - Schönheit und Pflege des Fusses und seine richtige Beschuhung.
10670: STRADAE, F., - De Bello Belgico, decas prima, ab excessu Caroli V Imp. usque ad initia Praefecturae A[leandri] Farnesii Parmae placentiaeque ducis III. Ed. postrema, corr. & accuratior.
38710: STRAELEN, V. VAN, (PUBL. & INTROD.), - Résultats Scientifiques du Voyage aux Indes Orientales Néerlandaises de LL.AA.RR. le Prince et la Princess Léopold de Belgique, Volume I: Introduction.
5454: STRAITS TIMES ANTHOLOGY - - Straits Times bilingual Collection, vol. 1.
52880: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1979. [Original edition].
52879: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1978. [Original edition].
52878: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1970. [Original edition].
52876: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1965. [Original edition].
40270: STRAITS TIMES ANNUAL MAGAZINE - - The Straits Times Annual for 1970.
40269: STRAITS TIMES ANNUAL - The Straits Times Annual for 1968.
9785: STRAITS SETTLEMENTS- - The Thomas Traill Collection (The Gold Medal Collection). Auction Catalogue.
55615: STRANG, HERBERT, - Engeland en de Wereld-Oorlog. (Zonder omhaal verteld). [First dutch language edition franslated from the original english by W. de Veer].
49699: STRANGE, JULIAN - JAMES LAVER (ET.AL./CONTRIBUTORS), - Second thoughts on the English; Nudity and the effect on the Mind; Children, open Air, and Sunlight (Editorial). Published in:Sun Bathing Review; Journal of the Sun Societies, Volume 5, No. 19 (Summer 1937).
54747: STRATEN, HANS VAN, - [W.F.] Hermanszijn tijd, zijn werk, zijn leven. [Eerste druk; First edition].
54554: STRATEN, HANS VAN, - De sierlijke benen van Riek Koetsier. [Eerste druk; First edition].
52769: STRATEN, HANS VAN, - Zie Aldaar. [Eerste druk; First edition].
8735: STRATENUS, R.J. - Een voorlopig onderzoek naar de economische vooruitzichten in Nederlands Nieuw Guinea. Orig. thesis. [Leiden University].
44778: STRATOU, D[ORA], - Greek Dances. Theatre Dora Stratou [title on front cover].
11995: STRATTON, A., - The great Red Island. A biography of Madagascar.
7576: STRATZ, C.H., - De kleeding van de vrouw. Translated fr. the orig. german.
7574: STRATZ, C.H. - Die Körperformen in Kunst und Leben der Japaner. 2. Auflage.
56992: STRATZ, C.H., - Die Frauenkleidung. Zweite Auflage [Second edition].
56941: STRATZ, C.H., - Die schönheit des Weiblichen Körpers. Den Müttern, Ärzten und Künstlern gewidmet. Zweite Auflage. [Second edn.].
56755: STRATZ, C.H. [PROF. H.C.], - Die Rassenschönheit des Weibest. Zwölte Auglage [12th edition].
49529: STRATZ, C.H., - Die Frauenkleidung und Ihre natürliche Entwicklung. Dritte völlig umgearb. Auflage (Third. completely revised edition].
44184: STRATZ, C.H., - Over Vrouwenkleeding. Eerste [tweede] voordracht gehouden 11 December 1899 te 's-Gravenhage, in de Zaal Diligentia. Orig. edn.
38538: STRATZ, C.H., - Die Körperpflege der Frau. Phychologische und Ästhetische Diäthetik für das Weibliche Geschlecht. Allgemeine Körperpflege, Kindheid, Reife, Herat, Ehe, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Wechseljahre. First edn.
13320: STRATZ, C.H., - Die schönheit des Weiblichen Körpers. Den Müttern, Ärzten und Künstlern gewidmet. 25. verm. u. verb. Aufl. (25th expanded and revised edn.).
12199: STRAUB, M., - Kindersterfte ter Oostkust van Sumatra.
43047: STRAUSS, JOH., - Eine Nacht in Venedig. Programma voor vrijdag 16 oktober 1964...'Eine Nacht in Venedig' Operette in 3 bedrijven...Uit te voeren door Operettegroep M.V.O. Dirigent Frans W. van der Heijden.
55424: STREEFLAND, N. (CHIEF EDITOR), - Nieuw Guinea Koerier; De Groene. Anafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinead, 3e jaargang nr. 106 [1961]. [Originele uitgave; Original edition].
55423: STREEFLAND, N. (CHIEF EDITOR), - Nieuw Guinea Koerier; De Groene. Anafhankelijk dagblad voor Ned. Nieuw Guinead, 3e jaargang nr. 268 [1961]. [Originele uitgave; Original edition].
43185: STREIT, K. (FATHER S.V.D.)(ED.), - Katholischer Missionsatlas. Enthaltend die gesamten Missionsgebiete des Erdkreises. Orig. edn.
5456: STRICKLAND, S.S., - Long term development of Kejaman subsistence: An ecological Study; MATUSKY, P,
40133: STRIEN, L. VAN - ANTON PIECK, - Franz Schubert. [Beschouwing over de Liederen voorafgegaan door een biografie en gevolgd door een keuze uit het vocale werk van den Componist].
41953: STRIJBOS, JAN P., - De Vogels van Zee en Strand. Wad-Slikken en Schorren. 4e druk. (4th edn.).
41942: STRIJBOS, JAN P., - De Vogels van Wei en Plas. 2e druk. (2nd. edn.).
56478: STRIJD, KR., - Wat heeft de Kerk-Nu te zeggen over Communisme Duyitsland Indonesië Oorlog. [Eerste druk; First edition].
38648: STRIP-ALBUM - HYDRA, J.(TEXT) AND H.SPRENGER(DRAWINGS), - De Avonturen van Kick Wilstra de Wondermidvoor.
39457: STRIPS - R. HARREN(RED.), - Strip DossierABN Bank.
56465: STRITTER (HAUPTRMANN/BATTERIECHEF), - Die Disziplinarstrafordnung für das Heer vom 31. Oktober 1872...[Original Ausgabe; First edition].
52131: STROBEL, H. (EDITOR), - Führer durch die Kriegsausstellung Dortmund 1917 im Fredenbaum August-Oktober [1917]. [Original Ausgabe; Original edition].
51232: STROHMEYER, C., - Stuka's. [First dutch edition translated after the original german Stukas, by Jo Peppinck].
36966: STRÖM, G., - Maleisch.
7578: STRONG, JOH.H. - Foundations of Fabric Structure. Orig. edn.
12596: STRONG, H. A. - W.S. LOGEMAN & B.I. WHEELER, - Introduction to the study of the history of Language. First edn.
9337: STRONG, F.A.(INTROD.), - The Malayan grading rules for sawn Hardwood Timber. 1960 edn. reprinted 1963.
42058: STRUICK, J.E.A.L.(ET.AL.), - Goede Buur of Verre Vriend. De relatie tussen de Universiteit en de stad Utrecht, 1636-`986. Orig. edn.
42330: STRUIJS, A., - Het toppunt van Nederland. Reisgids naar de dikste book, de scheefste toren, het kleinste museum en 156 andere records en rariteiten. Orig. edn.
41043: STRUIJS, W. (SR.), - Voeten-werk. Problematiek en begeleiding van de groei van Kindervoeten en de rol van verantwoorde Jeugdschoenen daarin.
56787: STRUIK, A. (1897-1945), - Wie is Mussert en wat wil de N.S.B.? Weg er Mee! [Eerste druk; First edition].
51052: STRUTT, DAPHNE H., - Fashion in South Africa 1652-1900. An illustrated history of styles and materials for men, women and children, with notes on footwear, hairdressing, accessories and jewellery. First edition.
50849: STUART-FOX, D.J., - The Art of the Balinese Offering. [First edition].
45001: STUART FOX, DAVID J., - Once a Century. Pura Besakih and the Eka Dasa Rudra Festival. First edn.
39294: STUDDARD, L(OTHROP), - Dunia Baru Islam. (The New World of Islam).
47383: STUDIO DE PARIS - - [Odd issue of a dutch language bi-weekly, a magazine for 'Gents only'].
7580: STUDNICKA, A. - Principes du Beau. Esthétique populaire. Orig. edn.
46682: STUERS, F.V.A. RIDDER DE, - Gedenkschrift van den Oorlog op Java van 1825 tot 1830. [Transl. fr. the orig. french by H.M. Lange]. First (and only) dutch edn. (thus).
53137: STULEMEYER, J.E., - Kamptoestanden. in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren bijeengebracht. Een goorgaans onbekende historie, die toch ons allen aangaat. [Eerste druk; First edition].
56628: STUTTERHEIM, W.F., - Oudheden van Bali. Het oude Rijk van Pedjeng. [Eerste druk; First edition].
5549: STUTTERHEIM, W.F. - Enkele oudheden van Java en elders
5548: STUTTERHEIM, W.F. - Reliefs uit een Javaansche Woudkluizenarij
5462: STUTTERHEIM, W.F. - Reliefs uit een Javaansche Woudkluizenarij
5461: STUTTERHEIM, W.F. - Gids voor de Oudheden van Soekoeh en Tjeta. Orig. edn.
53932: STUTTERHEIM, W.F., - Iets over Prae-Hinduistische bijzettingsgebruiken op Java. [Eerste druk; First edition].
51477: STUTTERHEIM, W.F., - De Islam en zijn komst in de Archipel. [Eerste druk; First edition].
50610: STUTTERHEIM, W.F., - De Hindu's. Tweede [herziene] druk samengesteld door L.J.F.M. Pannenborg-Stutterheim [second [revised] edition, compiled by L.J.F.M.Pannenborg-Stutterheim].
50186: STUTTERHEIM, W.F. - De Hindu's. Tweede druk [Second edition, edited by J.F.M. Pannenborg-Stufferheim].
36838: STUTTERHEIM, W.F. - De Kraton van Majapahit. Orig. edn.
53606: STUTTGART CITY PLAN - - STUTTGART. Separated from:Meyer's Konversationslexikon, 6. Auflage.
52062: STUURMAN, WILLIE, - Poppenkastspelen geschreven voor de Poppenkast van Rein Stuurman [Covertitle]. [Eerste druk; First edition].
48042: STUVEL, P., - 'N Tik van de Mode. Zelfmaakmode voor vrouwen die hun eigen gang gaan. tweede [aangepaste] druk (second adapted edition).
41896: STUWE, E. VAN (= JACQUELINE REYNEKE VAN STUWE), - Storm. Oorspronkelijke roman. First edn.
44349: STUY, J., - Handleiding voor het Boksen. Met een inleiding van W.P. Hubert van Blijenburgh. Tweede verbeterde en vermeerderde druk. [second revised and enlarged edn.].
7582: STYLES, SH. - Revolution in Britain. The battle of Cotton. Orig. edn.
52199: SUBANDRIO (DR.) (PREFACE), - The question of West Irian in the United Nations, 1954-1957. [First edition].
11051: SUBMARINE HISTORY ROYAL DUTCH NAVY: - [GEDENKBOEK] De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966.
48324: SUCCULENTA - - Succulenta. Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Vetplantenverzamelaars. 8e Jaargang [vol. 8, complete].
48323: SUCCULENTA - - Succulenta. Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Vetplantenverzamelaars. 7e Jaargang [vol. 7, complete]. -9e jaargang.
48322: SUCCULENTA - - Succulenta. Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging van Vetplantenverzamelaars. 6e Jaargang [vol. 6, complete].
5464: SUCHTELEN, B.C.C.M.M. VAN - Indië, vrij van Nederland's Partijbelang
51736: SUCHTELEN-LEEMBRUGGEN, L. VAN, - Het Apenboekje. Drie stoute Aapjes. [Eerste druk; first edition].
49568: SUCHTELEN JR., A. VAN, - Waar blijft mijn Geld? Handleiding voor Huishoudelijk Boekhouden. [Eerste druk/first edition].
49496: SUCHTELEN, B.C.C.M.M. VAN, - Endeh. (Flores). [Eerste druk/first edition].
46535: SUCHTELEN, B.C.C.M.M. VAN, - Indië vrij van Nederlands partijbelang. Orig. edn.
41874: SUCHTELEN, G.J. VAN, - Jansen in Indië (en Mevrouw niet te vergeten) hun taaltje met een los praatje verklaard. Orig. edn.
51602: SUDARMAJI (EDITOR/COMPILER), - Different styles of painting in Bali. [First edition].
47671: SUDARNO SINDUWIRYO, - Kamus Kata Internasional. Cetakan pertama (first edition).
39241: SUDARYANTO, - Predikat-objek dalang bahasa Indonesia keselarasan pola-urutan. Authorized reprint after the orig. thesis Universitas Gadjah Mada 1979.
36967: SUDARYANTO, - Linguistik. Esei tentang Bahasa dan pengantar ke dalam ilmu Bahasa. 2nd. edn.
5466: SUDDERRUDDIN, K.I. (EDITOR), - Singapore [in] 1986.
5465: SUDDERUDDIN, K.I. (EDITOR), - Singapore [in] 1985.
5467: SUDIRDJO, G.P. (RADEN), - A Socio-hygienic survey during an epidemic of shigellosis in a rural area of Central Java (Pemalang Regency). Orig. thesis [Leyden university].
48893: SUDIRMAN (GENERAL), - Wawasan Kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Cetakan Pertama. [First edition].
54647: SUE, EUGÈNE (=MARIE-JOSEPH SUE, 1804-1857), - De Wandelende Jood [dutch language edition translated from the original french Le Juif errant].
36266: SUERMONDT, JOH., - Het Kleuren van Leder.
39585: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Notulen van de Vergadering met Administrateurs der Suiker-Ondernemingen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. gehouden op 27 en 28 Januari 1954 in het Gebouw van de Factorij te Djakarta.
39573: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Verslag van het Proefstation voor de Java Suiker Industrie over het jaar 1954.
39583: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Notulen van de Vergadering met Administrateurs der Suiker-Ondernemingen van de Nederlandsche Handel-Maatschappij, N.V. gehouden op 25 en 26 Februari 1953 in het Gebouw van de Factorij te Djakarta.
39571: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Publicaties Proefstation J.(ava)S.(uiker)I.(ndustrie), 1893-1942.
39567: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Inhoudsopgave van de Verhandelingen voor de leden van het Proefstation J.S.I., over 1931.
39562: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Index Archief, Verhandelingen, Mededeelingen J.(ava)S.(uiker)I.(ndustrie) 1927 t/m. 1931
39564: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Campagneverslag Aanplant over het jaar 1955.
39560: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Alfabetische Auteursindex. Korte Mededelingen P.O.J.[Proefstation Oost Java], 1927 t.m. 1930.
39561: SUGAR CULTIVATION ON JAVA - - Inhoudsopgave van de Verhandelingen voor de leden van het Proefstation J.S.I., over 1931-1941.
39545: SUGAR CULTIVATION IN COLONIAL INDONESIA - - Index Archief v/d Suikerindustrie. Jaargangen 1927 t/m. 1934.
36436: SUGAR MANUFACTURE - N.N., - Suikerland. Taken fr.:Natuur en Menschen in Indië, 7.
5711: SUGARCANE CULTIVATION IN COLONIAL INDONESIA - - Toelichting op de Nieuwe Grondhuurbepalingen in de Gouvernementslanden op Java en Madoera (staatsblad 1918 no.88).
5470: SUGENG MAULANA (COMPILER), - Kamus Singkatan dan Akronim Yang Dpergunakan di Indonesia/Glossary of abbreviations and acronyms used in Indonesia.
39215: SUGENG PANUT & A. BANGUN, - Kamus peribahasa Inggeris. Orig. edn.
12021: SUHADIYATNA, A.(ED.), - Buku Penunjuk Museum sejarah Jakarta.
12977: SUHAEDI ADMAWIRIA, S. - MEMED ARDIWILAGA (MAJOR RADEN), TOBAGUS MOHAMMAD KOSASIH, (ET.AL.), - An Invitation to Bandung Region. (Opal of the Orient)(Susatu Undangan ke Daerah Bandung-Kalimaja di Nusantara).
37680: SUHAMIR (COMP.), - A short guide to the Lara Djongrang Temples at Prambanan.
36968: SUHARNO, I. & K.L. PIKE (EDS.), - From Baudi to Indonesian.
49978: SUHARTO, PAUL, - Gasetir Nama-Nama Geografi Propinsi Kalimantan Selatan dan Sebagian Kalimantan Timur. [Original edition].
49151: SUJAMTO, - Refleksi Budaya Java. Dalam Pemerintahan Dan Pembangunan. Cetakan Kedua [Second edition].
5471: SUJIPTO WIRJOSUPARTO, R.M., - Glimpses of Cultural history of Indonesia.
36969: SUJOTO, R. - D.K. GO & K.B. KHOO, - Kamus Istilah Teknik. Bahasa Inggeris - Bahasa Indonesia. Orig. edn.
5474: SUKARNO (IR.) - Sarinah. De Taak van de Vrouw in de strijd van de Republiek Indonesië. Transl. by J.Muhd. Arsath Ro'is & J.H. Tuin.
5473: [SUKARNO] [IR.] (PRESIDENT), - RE-SO-PIM.[Revolution-Indonesian Socialism-National Leadership]. Address by the President of the Republic of Indonesia on 17th August 1961.
48460: SUKARNO,(IR.), - Dibawah Benderah Revolusi.(Under the Banner of the Revolution). Volume I. Tjetakan Kedua [Second edition].
45079: SUKARNO (IR.) BIBLIOGRAPHY - - Bung Karno sebuah bibliografi. Orig. edn.
9650: SUKARNO,(IR.)(PRESIDENT), - Dibawah Benderah Revolusi.(Under the Banner of the Revolution). 2nd. edn. vol. I.
50067: SUKARTINI DJOJODIKUSUMO, - Buku Peladjaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Landjutan. Tjetakan Kelima.
50066: SUKARTINI DJOJODIKUSUMO, - Buku Peladjaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Landjutan. Tjetakan Ketiga.
47828: SUKARTON, LASTRI FARDANI, - Kisi-Kisi Hati. Cetakan pertama. [first edition].
696: SULAWESI AGRICULTURE - - NOTA TER BEGELEIDING van de Rapporten der Nederlandse Commissie voor de bestudering der mogelijkheden van vermeerderde aanvoer van Grondnoten uit Indonesië, tevens bevattende conclusies
56674: SULCHAN YASYIN, - Kamus lengkap Bahasa Indonesia (KBI-BESAR). [Cetakan pertama/First edition].
43720: SUMADIO, BAMBANG - SULAIMAN YUSUF, HAMZURI & DADANG UDANSYAH, - Koleksi Pilihan Museum Nasional. Jilid ke I/Selected collectio of the National Museum [Jakarta], volume I. Orig. edn.
55822: SUMAR JONO, - Hedda: Javaans Radiohoorspel uitgezonden door Radio Republik Indonesia Studio Yogyakarta. [Covertitle only]. [Eerste druk; First edition].
56141: SUMARAH ADHYAMAN - CHENG LAMMERS, - Tempayan di Martavan in Indonesia. [Cetakan Pertama; First edition].
55671: SUMARTO, D. D. [=SUMARTO DJOJODIHARDJO], - Indonesia Bangkit! [Eerste druk; first edition].
45223: SUMARTO D.D. [=SUMARTO DJOJODIHARDJO], - Indonesia Bangkit! Orig. edn.
5852: SUMATRA MEDICAL SCIENCE REPORT - - Verslag der Vergadering van de Afdeeling Sumatra's Oostkust der Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Indië. Offprint from:Geneeskundig Tijdschrift Nederlandsch-Indië, vol. XLX-4.
56829: SUMATRA MAP: - Kaart van een gedeelte van Midden Sumatra. Separated from TAG, Vol. III-Kaart No. 17.
56650: SUMATRA MAP: - Sumatera.
56272: SUMATRA BIG GAME HUNTING STORY: - Roofdierjacht op Sumatra. [Eerste en enige druk/first and only edition].
56120: SUMATRA EAST COAST MAP: - Voorlopige Overzichtskaart van de Cultuur Ondernemingen Sumatra's Oostkust.: Rantauprapat en Omgeving.
56112: SUMATRA MAP: - Sumatra. [First edition, thus].
5482: SUMATRA - (East Coast): Mededeelingen van het Bureau voor de Bestuurszaken der Buitenbezittingen. Orig. edn.
5481: SUMATRA ART- THE J.H. BELTMAN COLLECTION, - Sumatraanse Schoonheid. Tentoonstelling samengesteld uit de kollektie J.H. Beltman aangevuld met enkele stukken uit het Museumbezit, Fabruari 1974-November 1974, Indonesisch Ethnografisch Museum Delft.
54675: SUMATRA TOUR IN PICTURES: - [Album]. Dwars door Sumatra; Right across Sumatra [from Medan to Padang]. [Eerste druk/ first edition].
50529: SUMATRA TOURIST GUIDE - Sumatra. Uitgegeven door het Officieele Toeristenbureau voor Nederlandsch-Indië/[Sumatra] published by the Travellers'Official Information Bureau of Netherland India.
48493: SUMATRA TOURIST MAP COLLECTION - - Kaart van Sumatra; Noord-, Midden- en Zuid-Sumatra/Map of Sumatra; Northern-, Central and Southern Section. [Originele uitgave/Original edition].
48437: SUMATRA TRAVEL - - Sumatra. [Title on front side].
4524: SUMATRA ECONOMIC AFFAIRS - - Gegevens inzake den economischen toestand in de Oostkust van Sumatra, December 1941.
43885: SUMATRA MANUAL - - Handleiding Sumatra [title on front wrapper]. Sumatra, een koloniaal meesterstuk. Orig. edn.
43624: SUMATRA ILLUSTRATED - - Sumatra's Westcoast Illustrated. Orig. edn.
42496: SUMATRA TOURIST GUIDE - Sumatra. Uitgegeven door het Officieele Toeristenbureau voor Nederlandsch-Indië/[Sumatra] published by the Travellers'Official Information Bureau of Netherland India.
40293: SUMATRA PICTURES - - [Album]. Dwars door Sumatra; Right across Sumatra [from Medan to Padang]. [Eerste druk/ first edition].
38925: SUMATRA IN THE SATURDAY MAGAZINE, - Sketch of the Inhabitants [of Sumatra] AND: Sketch of the Natural Productions of Sumatra.
37244: SUMATRA REVIEW - - SUMATERA Selatan Dalam Angka (South Sumatera in figures) 1984.
11116: SUMATRA WEST-COAST STATISTICS - - Gewestelijke Maanstatistiek van de Handelsbeweging der Buitenbezittingen...January/November & December 1920.
11019: SUMATRA EXPLORATION - RAEDT VAN OLDENBARNEVELT, H.J.A., - Tochten in het Stroomgebied der Beneden-Ketaun; en een vierdaagsch uitstapje in de Lebong. In:TAG, V-No. 2.
984: SUMATRA GOLDMINING - BENGKALIS- N.V. EXPLORATIE-MAATSCHAPPIJ - Bengkalis. Verslag over 1937, het vierde boekjaar [van de N.V. Exploratie-Maatschappij Bengkalis].
5493: SUMBA - - Waarover Spraken zij
47446: SUMBA ETHNOGRAPHICA COLLECTION - - Leven en Dood op Sumba. Weefsels, sieraden, huwelijken, begrafenissen/Life and Death on Sumba. Textiles, jewelry, weddings, funerals. Tentoonstelling najaar 1965-zomer 1966/exhibition Fall 1965-Summar 1966.
11023: SUMBA EXPLORATION - DAMMERMAN, K.W., - Een Tocht naar Soemba. In:Natturk. Tijdschrift, LXXXVI-1
53024: SUMMERHAYES, V.S., - Wild Orchids of Britain with a key to the species. Reprinted [revised edition].
52789: SUMO IN PICTURES - - tWENTY-FIVE Coloured postcards illustrating Japanese Sumo wrestlers.
48649: SUMO WORLD - ADAMS, ANDY (EDITOR/PUBLISHER), - Sumo World. [Bi-monthly Magazine].
55721: SUNARDI D.M., - Ramayana. Cetakan kedua [Second edition].
55098: SUNARDJO HADITJOROKO, - Ramayana. Our National Reader. [First edition].
53815: SUNARDJO HADITJOROKO, - Ramayana. Cetakan Ketiga [Second edition].
50292: SUNDA REGION WEST JAVA - - Twee Sundanese Jongens, West-Java. [an original photograph].
37089: SUNDAHL, C., - Koloniaaltjes. Schetsen uit het Indische Soldatenleven. Orig. & only edn.
5496: SUNDERMANN, H., - Der Dialekt der Olon Maanjan (Dajak) in Süd-Ost-Borneo.
41609: SUNDERMANN, H., - Dajakkische Fabeln und Erzählungen, II. Taken fr.:BKI, vol. 66-2.
48995: SUNGAI PUKUN 1 DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. SUNGAI PUKUN 1. .
48993: SUNGAICABANG DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. SUNGAICABANG. .
49528: SUNLICHT-INSTITUT (SIC!) [SUNLIGHT INSTITUTE], - Sunlicht-Institut für Haushaltungskunde; Die Gesundheitspflege. [Original Ausgabe/Original edition].
56767: SUNLIGHT ZEEP FABRIKANTEN: - De Kunst om Rijk te worden en te blijven. Door een geruïneerd Man, die millioenen herwonnen heeft. Dit werkje is niet in den handel, maar wordt gratis aangeboden door de fabrikanten van Sunligtht zeep. [Authentic facsim. reprint afdter the edition 1899].
48083: SUNLINLIGHT INSTITUTE - TAILORING AND CUTTING, - Das Schneidern. [Schneidereikurs, title on front boards]. [Erste Auflage/first edition].
53050: SUPARDI, IMAM, - Déwa Rutji Winardi (Andaran gantjaran lan surasaning tjarita). Dimpung dening: Imam Supardi. [First edition].
43258: [SUPARMAN HADISOEMARTO], - Kementerian Perekonomian Djawatan perindusterian Batik Penjelididikan Bataik. [a technical manual explaining the technice of Batik on Java, Indonesia].
54513: SUPARTO - Suatu tindjauan Singkat tentang masalah Delinkwensi Atau kenakalan Anak-anak dan Pemuda di Indonesia. Tjetakan Pertama [First edition].
39216: SUPRAPTO, - Humpunan istilah ilmu Bahasa Bahasa Indonesia untuk SLTP, SLTA, Guru dan umum. Edisi 1993.
5498: SURABAJA GOLF CLUB - - [The] Constitution of the Surabaja Golf Club. As last altered and approved by Decree of the Department of Justice, published in Supplement No. 55 of the Gazette of the Republic of Indonesia dated 19th July 1951 No. 61.
53552: SURABAYA STREETNAMES: - Nama-nama Djalan: Kota Pradja Surabaja [Sic!] dahulu/sekarang dan sekarang/dahulu. [Originele uitgave; Original issue].
50869: SURABAYA STUDENT ASSOCIATION SONGBOOK - - Het Surabajase Studenten Corps; Liederenbundel. [Eerste druk; First edition].
46518: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia [1941-1942]. .
46517: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia Cursus 65, 1939-1940.
46516: SURABAYA MUNICIPAL LYCEUM CURRICULAE - - GOUVERNEMENTS Lyceum Soerabaia Cursus 63, 1937-1938.
43726: SURABAYA - PLAN, - Gemeente Soerabaja 1940. Authentic Facsimilé plan after the original [Batavia, Topographische Dienst 1940].
10612: SURABAYA - CHIJS, J.A. VAN DER, - Burgerlijke, Europesche Gezaghebbers over Soerabaija. Offpr.fr.:Ind.Tijdschr. T.L.V, XXXIX.
10128: SURABAYA CHINESE- - Volksleven in het Oosten.
39246: SURANA, F.X., - Kunci materi Pelajaran Bahasa Indonesia. Untuk Kelas 1 SMP, Semester 1 dan II. Orig.edn.
39248: SURANA, F.X., - Himpunan istilah ilmu Bahasa(Nansa). Untuk SMTP/SMTA. First edn.
39245: SURANA, F.X., - Materi pelajaran Bahasa Indonesia. (Marbi). 4th/3rd. edn.
50010: SURÉN, H[ANS, 1885-1972), - Der Mensch und die Sonne. Arisch-olympischer Geist. Dritte umgearbeitete und erweiterte Auflage der Neuausgabe ((96. bis 105 Tausend) [Third revised and enlarged edition].
42974: SURÉN, H., - Selbstmassage in Bildern und Merkworten. Pflege, Ausbildung, Förderung der Gesamtmuskulatur, der herzarbeit des Blutkreislaufs und des Stoffwechsels. 15. Augl.
50126: SURIEU, R. - MONIKA HORSTMANN (EDITOR GERMAN EDITION], - Persien. Eine Studie über die Liebe und erotischen Darstellungen der Altpersischen Kunst. [Zweite Ausgabe herausgegeben von Monika Horstmann; Second edition edited into german language by Monika Horstmann].
54116: SURINAM BANK LTD.: - De Surinaamsche Bank N.V. Paramaribo, Nickerie, Paranam, Moendgo. [Covertitle]. Alle Bankzaken niet alleen in Suriname maar ook over de gehele Wereld. [Eerste druk; First edition].
51912: SURINAM ECONOMICS & POLITICS - - Zwart op Wit: Een Overzicht van het beleid der regering der Samenwerkende Partijen in Suriname. [Eerste druk; First edition].
50996: SURINAM SOCIAL PROGRESS REPORT - - Projects for improving Socio-economic structure of the rural districts of Suriname. [Original edition].
50989: SURINAM AGRICULTURE REPORT - - Landbouw, Veeteelt en Visserij in Suriname [Cover title]. [Eerste druk; First edition].
47874: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Boschnegerdorp.
47873: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Indianendorp/Suriname. Indiaansche kinderen.
47872: SURINAM COLONY GUYANAS - - Paramaribo. Markt met aanlegplaats van booten.
47871: SURINAM COLONY GUYANAS - - Boschneger Gouverneur met zijn Kapiteins/Een groep Boschnegers in dagelijksche kleeding.
47870: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Gezicht op Bergendal.
47869: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Politie Station Onoribo/Stroomversnelling in de Boven Nickerie.
47868: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Een goud placer.
47867: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Paramaribo. Waterkant en plein.
47866: SURINAM COLONY GUYANAS - - Een Bananenveld/Suriname. Een plantklaar terrein.
47865: SURINAM COLONY GUYANAS - - Suriname. Een Plantage.
10816: SURINAM & THE NETH. ANTILLES LAW ORDER - - De rechtsorde in het Koninkrijk der Nederlanden, de basisregelingen. Herz. druk 1960 van Schakels S 31/NA 26.
10804: SURINAM ORIGINAL PHOTOGRAPHS- - Souvenir ter herinnering aan de Excursie naar Moengo. U aangeboeden door de Surinaamsche Bauxiete Maatschappij N.V. op 21 - 22 - 23 Augustus 1953.
55629: SURINAME EVANGELISCHE BROEDERGEMEENTE: - GEZANGBOEK der Evang. Broedergemeente in Suriname. [Eerste druk; First edition, thus].
55446: SURINAME GEODESY AND SURVEY HIGHLIGHTS: - Enkele momenten uit de geschiedenis van de Landmeetkunde in Suriname [1667-1947]. [Eerste druk; First edition].
45336: SURINAME NEWSPAPER - - Surinaamsche Courant en Letterkundig Dagblad. Vrijdag den 12en December, No. 99. A° 1834. Orig. edn.
43055: SURINAME COLONIAL REPORT - - Surinaamsch Verslag 1935. Orig. edn.
55392: SURJADI, JOHN H & S. KOENTJORO (COMPILERS). - Kamus Mini Lengkap, Inggris-Indonesia/Indonesia-Ingrris. [First edition].
46606: SURJANTO, TOETTI T. (NY IR.), (INTRODUCTION), - Batik Ragam Hias Ceplok. [First edn.].
46605: SURJANTO, TOETTI T. (NY IR.), (INTRODUCTION), - Batik Ragam Hias Nitik. Edisi pertama cetakan kedua. [second edn.].
56376: SURJOHUDOJO, SUPOMO, - Traditional Yogya in the changing World. [First edition].
54491: SURJOMIHARDJO, A., - Pemekaran Kota Jakarta; The Growth of Jakarta. [First edition].
56786: SURJOUNTORO, S., - Istilah-Istilah ke Dokteran & Esehatan. Cetakan ke 1 [First edition].
9050: SUROSO, J., - Indonesië na de Kontra-Revolutie. Een bijdrage tot de analyse van het fascisme in Zuid-Oost Azië.
10983: SURTEES, R., - Hunts with Jorrocks. From Handley Cross. 2nd. edn. (reimpression).
50604: SURYADI, LINUS, - Regol Megal Megol; Fenomena Kosmogoni Jawa. Edisi Pertama [First Edition].
43889: SURYADI AG, L., - De bekentenis van Pariyem. [Translated into dutch after the original Indonesian text Pengakuan Paryem by Marianne Termorshuizen. First dutch edn.
56035: SURYADINATA, LEO, - Eminent Indonesian Chinese: Biographical sketches. [First edition].
5500: SURYADINATA, L., - Prominent Indonesian Chinese in the twentieth Century. A preliminary survey.
5503: SURYADININGRAT, S. - Het Herdenkingsfeest van het 10-Jarig bestaan der Vereeniging Boedi Oetoma
5502: SURYADININGRAT, S. - Pangéran Ario Noto Dirodjo en zijn aandeel in de opleving van het Javaansche Volk
5501: SURYADININGRAT, S. - Wahidin Soediro Hoesodo
39228: SURYAMAN, U., - Dasar-Dasar Bahasa Indonesia Baku. Orig.edn.
55354: SURYANINGRAT, S. - Levensschets van Pangéran Ario Noto Dirodjo en zijn aandeel in de opleving van het Javaansche Volk. [Eerste druk; First edition].
45871: SUSSY, LE COMTE DE [BY COMMAND/PAR ORDRE DE], - Instruction sur la Culture et la Préparation du Pastel[Isatis Tinctoria] et sur l'Art d'Extraire L'Indigo des Feuilles de cette Plante. Orig. edn.
9441: SUTEJA NEKA (INTROD.), - The Development of painting in Bali.
54684: SUTHERLAND, WM., - Alexandrine Tinne. Een Haagsch Meisje als dappere Ontdekkingsreizigster en dochter der liefde(BINT MTA CKE) IN in Noord-Afrika. Haar leven en reizen. [Eerste druk; First edition].
53049: SUTJIPTO WIRJOSUPARTO, [RADEN MAS], - Candakaranika Adiparwa: Kamus Bahasa Kawi-Indonesia. Untuk S.M.A. Bagiana dan Jang Sederadjat. [Original edition].
5505: SUTLIVE, V.H. (JR.), - The Iban of Sarawak.
47359: SUTLIVE, VINSON H. (EDITOR), - Female and Male in Borneo: Contributions and Challenges of GenderStudies. Orig. edn.
52700: SUTORIUS, ANNA (1880-1954) (TEXT) & BEP JORDENS (ILLUSTRATOR), - Het huis met de wingerd. Versjes van Anna Sutorius, Teekeningen van Bep Jordens. Tweede druk [Second edition].
9422: SUTORIUS, A., - Aan 'T Strand.
50151: SUTTERLAND, H., - Geschiedenis der Bouwkunst. Derde herziene en uitgebreide druk [Third revised and enlarged edition].
47524: SUWARNO, B., - Hubungan Indonesia-Belanda Periode 1945-1950. Berisi Petikan, Tanggapan & Komentar terhadap buku Officiele (sic!) bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950...[translated, adapted and commented by Basuki Suwarno after
55524: SUWIRJADI, - BURMA. Pos-depan bangsa monggol. [Cetakan ke-1; First edition].
51771: SUWONDO SUDEWO [RADEN MAS], - Klein Indonesisch Kookboek. [Eerste druk; First edition].
46668: SUYANTO (INTROD.), - Batik Ragam Hias Semen. Edisi ke tiga. [First edn.].
41411: SUZUKI, P., - Critical servey of Studies on the Anthropology of Nias, Mentawei and Enggano. Orig.edn.
43483: SVENDSEN, J[OHAN] S., - Romanze für Violine mit Begleitung des Orchesters (oder auch nur Streichorchester) Op. 26
36175: SVOBODA, W.(INTROD.), - Modefotos. Eine Sammlung aus drei Jahrzehnten.
5507: SWAAN-KOOPMAN, C., - Bij de Rivier.
54931: SWAAN-KOOPMAN, C. [1897-1961], - Helden in het Oerwoud, Het verhaal van de eerste vijf zendelingen onder de Auca Indianen. [Eerste druk; First edition].
52073: SWAAN-KOOPMAN, C. [C.C.J., 1897-1961], - De nieuwe Schoentjes. [Eerste druk; First edition].
48383: SWAAN-KOOPMAN, C. (TRANSLATOR), - In het Apendorp. [title on front wrapper]. [Translated after the original english from Margaret Monahan and Mary Entwistle into dutch]. [first edition, thus].
44140: SWAAN-KOOPMAN, C. [CH.C.], - Het vuurtje op de Berghelling. Orig. edn.
5510: SWAAY, H. VAN - Indië in Nood, geen uur te verliezen
50886: SWANENBURG, B.D., - Iwan de Verschrikkelijke; Leven en Werken van Dr. P.V. Van Stein Callenfels. [Eerste druk; First edition].
57059: SWANN, PETER C. - Kunst van China, Korea en Japan. [First dutch language edition translated from the original English Art of China, kOREA AND jAPAN, BY a.j. rEICHEL].
48725: SWART, J. (EDITOR), - Verhandelingen en berigten betrekkelij het Zeewezen; de Zeevarkunde, de Hydrographie, de Koloniën en de daarmede in verband staande Wetenschappen; [gevolgd door] Tijdschrift van het Zeewezen. [Eerste originele druk/first original edition].
10365: SWARTTOUW, C.N.F., - De Textielvoorziening van Nederland gedurende den Bezettingstijd 1940-1945.
48232: SWATCH WATCHES COLLECTION CATALOGUE - - Be Yourself, Swatch Yourself. Collection Fall/Winter [19]91. (title on front wrapper).
46314: SWAVING, J., - De Urn en de Noot. Leven in twee werelden. [Eerste druk/First edn.].
5511: SWEENEY, A., - Malay Shadow puppets. The Wayang Siam of Kelantan. (2nd edn. with revisions:repr.).
54411: SWELLENGREBEL, J.L. (EDITOR), - Een Vorstenwijding op Bali. Naar materiaal verzameld door H.J.E.F. Schwartz. [Eerste druk; First edition].
48402: SWELLENGREBEL, J.L., - Balische Bezweringsspreuken. Publ. in:Tijdschrift Indische Taal-, Land- en Volkenkunde, vol. LXXXIII-2/3 (1949).
12168: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en Tempel op Bali.
11551: SWELLENGREBEL, J.L., - Korawaçrama. Een Oud-Javaansch proza-geschrift, uitgegeven, vertaald en toegelicht. Orig. thesis [Leyden university].
10477: SWELLENGREBEL, J.L., - Kerk en Tempel op Bali.
44888: SWEMLE, I. & H. UITTIEN, - Handleiding bij de bestudeering van het Palaeozoisch Botanisch Materiaal van het Geologisch en het Botanisch Museum te Utrecht. Orig. edn.
47255: SWETSCHINSKI, DAVID M., - Orphan Objects. Facets of the Textile Collection of the Joods Historisch Museum Amsterdam. Orig. edn.
5519: SWETTENHAM & GILES-LIM CHONG KEAT (DATUK) & H.S. BARLOW, - Frank Swettenham & George Giles. Watercolours & sketches of Malaya 1880-1894.
37541: SWETTENHAM, F.A., - Malay Sketches. [2nd. impression].
42238: SWIERSTRA, N.J. (INTROD.), - Roamings through old Leyden/Wandelingen door oud Leiden.
38922: SWIETEN, J. VAN, - [Een] Merkwaardige brief van den Luitenant-Generaal J. van Swieten aan den Heer F.H. Van Vlissingen, betreffende europeesche kolonisatie op Sumatra.
9823: [SWIETEN, J. VAN], - De Luitenant-Generaal J. van Swieten contra den Luitenant-Generaal G.M. Verspyck.
55772: [SWIFT, JONATHAN] (1667-1745) - PADRAIC COLUM (TRANSLATOR), - Gulliver's Reizen. Vertaald naar de nieuwe uitgave van Padraic Colum. [Translated from the original english Travels in some remote nations of the world].
54951: [SWIFT, JONATHAN] (1667-1745) - FRITZ BERGEN (ILLUSTRATIONS/1857-1941), - Gulliver's Reizen naar het land der Dwergen. Derde druk [Third edition].
9051: SWIFT, M.G., - Malay Peasant society in Jelebu (Negri Sembilan).
49772: SWIMMING INSTRUCTION - - Pandai Berenang. [First edition].
10629: SWIMWEAR - SILMON, P., - The Bikini. Introd. by M. McCooey. 1st edn.
53542: SWINDEREN, O.Q. VAN, - Eene Bijdrage tot het Prostitutie-Vraagstuk. [Eerste druk; First edition].
50588: SWISHER III, CARL C. - GARNISS H. CURTIS, ROGER LEWIN, - Java Man. How Two Geologists' dramatic Discoveries changed our Understanding of the Evolutionary Path to modern Humans. First edition.
7585: SWISS COSTUMES - - Collection Costumes et Villes Suisse/Sammlung Schweizer Städte und Trachten/Collezione Costumi e Città svizzere
55983: SWISS TROPICAL INSTUTUTE BASEL: - Schweizerisches Tropeninstitut in Basel. [Original Auflage; First edition].
43792: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Vierwaldstättersee. Orig. edn.
43793: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Luzern & Vierwaldstättersee. Orig. edn.
38838: SWISS TOURISM - LAKE OF GENEVA, - Compagnie Générale de Navigation sur le Lac Léman (Suisse)/Lake of Geneva/Der Genfersee (Lac Léman) im Herzen Europas, an der Simplon-Bahn...
38789: SWISS TOURISM - - LUZERN en Centraal Zwitserland.
13231: SWISS ALPINE RAILROAD ALBUM - - Gothard Railway with lake of Lugano, Lake of Como and Lago Maggiore/Ferrovia del Gottardo e i tre laghi/Gotthardbahn und die drei oberitalienischen Seen.
13154: SWISS ALPINE TOURISM - - Gotthardbahn.
13152: SWISS ALPINE TOURISM - - Furka & Grimselpass.
13153: SWISS ALPINE TOURISM - - Berner-Oberland.
13117: SWISS TOURIST SOUVENIR-ALBUM - - Vierwaldstättersee/Lac des IV Cantons/Lucerne and Lake. Album with 40 views.
13045: SWISS ALPINE PASS ROUTES - - Gotthard-Furka-Grimsel-Sustern. Schweizer Alpenpässe/Routes des Alpes Suisses/Swiss Alpan Passes/Passi Alpini Svizzeri.
13046: SWISS ALPINE PASS ROUTE ALBUM - - Susten Pass. Von Wassen (Totthardbahn) Urschweiz nach Meiringen (Brünigbahn) Berneroberland.
13044: SWISS ALPINEPASS ALBUM - - Sustern-Gotthard-Furka-Grimsel.
50778: SWITZAR, S., - Met Bauer in het Oosten. [Eerste druk; First edition].
951: SWITZAR, S., - With [Marius] Bauer in the East. {Eerste engelstalige druk/first english language edition translated from the dutch].
50373: SWITZERLAND IN TOPOGRAPHY AND NATIONAL COSTUME - - Souvenir de la Suisse. [Édition Originale; Original edition].
46194: SYAHDAN FUAZ HARPUTERA & HAR, - Panji Kelaras (dan Banten). Orig. edn.
12335: SYAMSUAR SAID, - Pertempuran Lima Hari di Semarang.
54575: SYAMSUL AZHAR, - Minangkabau. Social strata and Culture [an effective information about Minangkabau for Foreigners] (subtitle on front wrapper). [First edition].
38380: SYDNEY AERIAL VIEWS - - SYDNEY from the Air. Second series. (title on upper wrap.).
36269: SYMINGTON & CO. MEMORIAL VOLUME - - In our own Fashion. The Story of R. & W. Symington & Co., Ltd., Market Harborough, 1850-1950.
37150: SYTSTRA, O.H., - It Frysk Eigene. Forsprate Stikken der Tael en Taelgebrûk. Orig. edn.
36613: SZABLOWSKI, J., - De Vlaamse Wandtapijten van de Wawelburcht te Krakau. Kunstschat van Koning Sigismund II Augustus Jagello. Orig. edn.
56571: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1958), - Koelie. [Vijfde druk; Fifth edition].
56413: SZÉKELY, LÀSZLO, - Van Oerwoud tot Plantage. Verhaal van een Plantersleven. [Eerste druk; First edition].
56280: SZÉKELY, LASZL - MADELON H. SZÉKELY-LULOFS (EDITOR), - Rimboe. [Eerste druk; First edition].
55833: SZEKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1958), - De Hongertocht. Tweede druk. [Second edition].
5564: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Kulio. [Translated from the orig. dutch into Esperanto by P.J. Makkinje. First edn. (thus).
54799: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON], - Doekoen. [Edited by O. Praamstra and G. Germorshuizen]. [Eerste druk/first edn.].
54637: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1955), - Rubber. Geïllustreerd met afbeeldingen uit de gelijknamige film, onder leiding van Gerard Rutten en Johan de Meester door de Nederlandsche Filmgemeenschap Tobis vervaardigd. 50ste tot 55ste duizendtal.
54225: SZÉKELY-LULOFS, MADELON H. (1899-1955), - Rubber. 16e druk [Sixteenth edition].
53399: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON] H. (1899-1955), - De andere Wereld. Tweede druk. [Second edition].
51461: SZÉKELY-LULOFS, M.H. - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjèse Vorstin. (Eerste druk; First edition].
47803: SZÉKELY-LULOFS, M.H. (1899-1955), - De tragedie van de Juffrouw. [a literary essay]. Published in:Winterboek 1934-1935.
47095: SZÉKELY-LULOFS, M[ADELON] H. (1899-1955], - Rubber.
11997: SZÉKELY-LULOFS, M.H., - Tjoet Nja Din. De geschiedenis van een Atjèse Vorstin. Orig. edn.
55468: TACOMA, J., - Kunstmatige Schedeldeformaie in Aruba. Reprinted from:Nieuswe West-Indische Gids, 43, . [Original edition, thus]. 1964
11898: TACOMA, J., - American Indians from Suriname. A physical Anthropological study.. Orig. thesis [Utrecht university].
51378: TADAMA, R.W., - Geschiedenis van het Veemgerigt en van het latere dutsche Rijks-Kamergerigt in hunne beteekenis tot Nederland. [Eerste druk; First edition].
46725: TADEMA SPORRY, B. & A.A. TADEMA, - Betoverend Bali. [Eerste druk/First edn.].
55491: TAEKO KAMYA, - Cara Praktis Berhabasa Jepang. Membuat Anda lebih betah selama di Jepang. Diterjajemahkan oleh: Rahayu Ratmaningsih. [Reprinted].
56056: TAETS VAN AMERONGEN, J.C. BARON (LT.COLONEL-COMMANDER 3-GARDEREGIMENT GRENADIERS) (ET.AL. PREFACE), - 120 Jaar Regiment Grenadiers De Granaat. (Covertitle). Dagorder ter gelegenheid van de 120e verjaardag van het Garderegiment Grenadiers. Officieren, Onderofficieren, Korporaals and Grenadiers [1829-1949]. [Eerste druk; First edition].
38738: TAGORE, RABINDRANATH, - De Brief van den Koning. (The Post Office). Spel in twee bedrijven. Transl. fr. the orig. english into dutch by H. Borel.
38475: TAHIR AL-DJAZA'IRI - G.F. PIJPER, - De Edelgesteenten der Geloofsleer. Geschrift over het Moslimse Geloof. Transl. fr. tha orig. arab, with an introd. and notes by G.F.Pijper.
55578: TAHITU, A.D. - B.M. TENGGAHIMA, P.J. TEUNISSEN, H.W. SNIJDER (ET.AL., CONTRIBUTORS), - Ken U ze? In ons land wonen ruim 25.000 Zuid-Molukkers. Weet u waarom deze mensen nog hier zijn? [Eerste druk; First edition].
6694: TAILORING- - Die Vornehme Masskleidung. Herbst und Winter 1935.
6578: TAILORING- - Casano. Boek voor onderricht in het vervaardigen van Dames-, Kinder-, Boven- en Onderkleeding, Jas en Heerenpantalons.
56000: TAILORING AND CUTTING OF FASHIONAL CLOTHING AT HOME: - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak. Volume 1-Nr. 7 (1 October 1936). [Originele uitgave; Original edition].
51116: TAILORING HAARLEM FASHIONSCHOOL - - Modevakschool Haarlem. Directrice Mevrouw E.M. Bruschetto-Leemans. [Eerste druk; First edition].
50981: TAILORING - - Wir Ändern. Ein Handbuch sur Erkennung und Beseitigung von Passformfehlern. [Erste Auflage; First edition].
47577: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 62-nr. 17 (26 augustus 1957).
47576: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 1 (28 nanuari 1958).
47574: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 5 (11 maart 1958).
47575: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 8 (22 april 1958).
47573: TAILORING & MEN'S FASHION - - Heer en Mode. Onafhankelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij en Allen die bij de Herenmode betrokken zijn. Vol. 63-nr. 9 (6 mei 1958).
41437: TAILORING - - Die Vornehme Masskleidung. Herbst und Winter 1935-1936.
47645: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47642: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47638: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47632: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47631: TAILORMADE DUTCH FEMALE FASHION - - De Dameswereld. Modevakblad voor Costumières, Coupeuses en allen, die belang hebben bij het Costuumvak.
47620: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 9 (6 mei 1957).
47619: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 13 (1 juli 1957).
47618: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 10 (20 mei 1957).
47617: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 11 (3 juni 1957).
47616: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 14 (15 juli 1957).
47615: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 12 (17 juni 1957).
47614: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 8 (22 april 1957).
47613: TAILORMADE MALE FASHION MAGAZINE = - Heer en Mode. Onafhandelijk Vakblad voor de Maatkleermakerij, kledingindustrie en Herenmodebranche. Vol. 62-No. 23 (18 november 1957).
5566: TAIR, M.E. & H. VAN DER TAS - Kamus Belanda
9805: TAIRE RERE, - Some Aspects of Rarotongan Life. A special Edition.
55546: TAJUDDIN NASUTION (PREFACE), - Kumpulan Tulisan Beberapa pakar Dalam ranka Menyambut H.U.T.ke 70 Tahun Prof. Dr. A.:P. Parlindungan S.H.11 April 1928-11 April 1998. [First edition].
56577: [TAK, C.B. VAN DER, EVACUATION COMMISIONER AMERSFOORT MUNICIPALITY], - Evacuatie Gemeente Amersfoort Aanwijzingen voor de bevolking van Amersfoort bij mogelijke evacuatie.
49542: TAK, MAX (1891-1967), - Onder de bomen van het plein. [eerste druk/first edition].
41959: TAK, M., - Onder de Bomen van het Plein. Tweede druk. (2nd. edn.).
56876: TAL, TOBIAS (1847-1898; CHIEF EDITOR AND CHIEF RABBI GELDERLAND PROVINCE, HOLLAND), - Choreb. Bibliotheek voor Israël. Huisgezinnen, door eenige Joodsche Letterkundigen. Eerste Jaargang 1886-Nrs. [1] - 31 [All published/discontinued]. [Originele uitgave; Original edition].
7586: TALBOT, C. - The Complete book of sewing, dressmaking and sewing for the Home made easy. Orig. edn.
38414: TALBOT, C., - The Complete book of Sewing, Dressmaking and sewing for the Home made easy. First printing.
56190: TALENS MANUAFCURERS APELDOORN: - Over het gebruik van Talens Plakkaatverven voor Etalagedoeleinden. [Etalage versiering Plakkaat Verven, Cover title]. Vierde zeer uitgebreide en omgewerkte druk [4th expanded and completely revised edition].
56189: TALENS MANUFACTURERSVOCATIONAL GUIDE TO WINDOWDRESSING & SIGN-WRITING- - Etaleeren en Plakkaatschilderen. [Eerste druk; First edition].
53328: TALENS PAINTS AND VARNISHES DIY WAYANG KELITIK PUPPET: - [Do-it-Yourself fretwork copy of a Wayang kelitik puppet, with colour instructions].
40613: TAMADA, Y., - Coups in thailand, 1980-1991: Classmates, conflicts and relations with the Goverment of the Military; A.Watanabe, Eating Opportunities and its Social context in a Village in South-Banten, West Java, Indonesia. [and 2 other essays]. Publ. in:Southeast Asian Studies.
56004: TAMAZ ABASHIDZE (ARTIST PAINTER) - AART VAN ZOEST (TEXT). - Komedie van de Liefde. Schilderijen en Grafied van Tamaz Abeshidze [1952]. [Catalogus van een tentoonstelling gehouden in het Museum Het Oude Raadhuis, Leerdam]. [Eerste druk; First edition].
47528: TAMBUNAN, A.M., - Kesadaran dan tangung-djawab sosial.
47445: TAMBUNAN, AGGUR P., - Kamus Bahasa Batak Toba-Indonesia. Orig. edn.
50944: TAMMENS, G., - Een moderne visie op het begrip Dapor, deel 3: De vormen van de GESLANGDE KRIS. Published in:De Wapenverzamelaar, vol. 22, 1985.
43106: TAMMS, F. (EXPL.TEXT), - Justus Perthes Taschenatlas der ganzen Welt. 62. Neubearb. Aufl.
8737: TAMO RUSS - Reisetagebücher von N.N. Miklucho-Maklay.
5569: TAN KOK SENG, - Man of Malaysia. Rendered into English by author and A. Coats. Repr.
5567: TAN, B.H. (PREFACE), - Personalities in Voluntary Services Malaysia and Singapore 1966. 3rd. edn.
5559: TAN HAN HOE (ED.), - Singapore 1988.
55304: TAN KIOE DJIE [EDITOR], - INI DIA: Clubblad van de Vereniging INISIATIP in Rijswijk en Forum voor de Penarakan in Nederland en elders. Ie jaargang no. 3, Februari/Maart 1985. [Volume I, Nr. 3, February/March 1985]. [Originele uitgave; Original edition].
55303: TAN KIOE DJIE [EDITOR], - INI DIA: Clubblad van de Vereniging INISIATIP in Rijswijk en Forum voor de Penarakan in Nederland en elders. IVe jaargang no. 9, Lente 1987. [Volume IV, Nr. 9, SPRING 1987]. [Originele uitgave; Original edition].
53651: TAN, MELY G., - The Role of Sociologists in Social Development: The Indonesian Case. [Original edition].
53149: TAN, STEVEN (PREFACE), - Coin & Paper Money Catalogue of Malaysia, Singapore & Brunei. 1845-1977. Second Edition.
53147: TAN, STEVEN (PREFACE), - Standard Catalogue of Malaysia-Singapore-Brunei Coins & Paper Money1982. (1828-1981). Fourth edition.
53146: TAN, STEVEN (PREFACE), - Standard Stamp Catalogue of Malaysia-Singapore-Brunei 1982. (1867-1981). Tenth Edition.
49716: TANAKA, GIICHI (BARON), - The Tanaka Memorial. An Outline Presented to the Japanese Emperor on July 25, 1927 by Premier Baroin Giichi Tanaka for the japanese conquest of China and other Nations. Reprinted from:The Far Eastern Magazine, Vol. I, No. 7, May 1938.
55847: TANDRA, HERMAN, - English for Indonesia. Teks dan Ucapan: Khas dalam Bahasa Indonesia (kecuali yang khas bahasa Inggeris). Cetakan pertama [First edition].
54993: TANEFIKO RIUTEI - FRANÇOIS AUGUSTE. TURRETTINI (TRANSLATOR), - Komats et Sakitsi ou la Rencontre de deux nobles Coeurs, [exposées sur six feuilles de paravent]. . [First Original bi-lingual edition; french translation from the japanese text by F. Turettini].
5571: TANGELDER, TH., - Sacramenten en Volksgebruiken. Een proeve van practische missie aanpassing. Orig. thesis [Nijmegen university].
49000: TANJUNGRANGAS DISTRICTPHOTO MAP - - Peta Foto Indonesia. TANJUNGRANGAS. .
46849: TANNAHILL, R., - Vlees en bloed. De geschiedenis van het Kannibalisme. [translated into dutch after the original english Flesh and Blood, A History of the Cannibal Complex, by Jean A. Schalekamp]. [Eerste nederlandse druk/first dutch edn.].
54176: TANOJO, R., - Primbon Sabda Pandita: Prombone Para Ahli Nudjum. [First edition].
44204: TANS, M. (PREFACE), - De Koninklijke Marechaussee. [1814-26 Oct. 1949]. Orig. edn.
56932: TANTE LIZE (= ANNA CHRISTINA ELIZABETH DOPHEIDE-WITTE, TEKST) ILL. BAKKER - Honig's Maizena-Album No. 3. [Eerste druk; First edition].
53077: TANTRI, K'TUT [SURABAYA SUE], - Revolusi di Nusa Damai. [Revolt in Paradise]. [Indonesian language edition franslated by Maj. Abd. Bar Salim].
45962: TANTRI, [K'TUT] [SURABAYA SUE], - Revolt in Paradise. [paperback reprint].
40313: TAPA IN OCEANIA AND ASIA - - Baststoffe Ozeaniens und Anderer Gebiete. Ihre Verwendung im täglichen Leben und im Kult. Fürhrer durch die Sonderausstellung Museum für Völkerkunde, Wien.
7593: TAPESTRY - - Tapisseries. Une Exposition/Wandtapijten. Een tentoonstelling. Exhib. catalogue Nederlands Textielmuseum, 27 november-30 januari 1977.
7594: TAPESTRY - - Tapisseries Suisses. Artistes d'aujourd'hui/Schweizerische Tapisserien, Künstler von Heute/Swiss tapestries, Artists of Today.
7588: TAPESTRY BIENNAL- - 7e Biennale internationale de la Tapisserie/7th International Biennal of Tapestry, 14 Juin au 28 Septembre 1975.
6379: TAPESTRY- - Teppichherstellung und -veredlung.
47849: TAPESTRY BIENNAL CATALOGUE LAUSANNE - - 6th International Biennal of Tapestry/6e Biennale Internationale de la Tapisserie. Lausanne 16 Juin-30 Septembre 1976. Catalogue.
47013: TAPESTRY BIENNAL LAUSANNE CATALOGUE - - 9th International Biennal of Tapestry/9e Biennale Internationale de la Tapisserie. Catalogue.
38254: TAPESTRY AUCTION CATALOGUE DROUOT PARIS - - Catalogue des Tapisseries Anciennes des XVIe, XVIIe & XVIIIe siècles. Des Fabriques dÁubusson, des Landres, &tc. Compositions á personnages & Verdures. Garnitures de Sièges - Bordures & Fragments. Le Tout appartenant à M. X...
5574: TAPPENBECK, D., - Geologie des Mollogebirges und einiger benachbarten Gebiete (Niederländisch Timor). Orig. thesis [Amsterdam university].
46691: TAQUE, FRANKIE (CHIEF EDITOR/CHIEF EDITOR), - Pressage Fashion-Forecast [Sample Album Ready-to-wear Fashions].
56922: TARCIUS PASSIER, M. [FATHER O.C.R.] [= CHRISTIANUS BERN. ANT. PASSIER]. - Kolibrietje, het Kermiskind. [Eerste druk; First edition].
39931: TARDIEU, A. - [M. DE LA HARPE], - Atlas pour servir à l'Intelligence de l'Histoire Générale des Voyages, de Laharpe. Orig. edn.
56710: TARIGAN, J.K. - M. BUKIT, - Peladjaran Bahasa Karo. Berikut dengan peladjaran huruf Batak Karo untuk sekolah-sekolah Landjutan Tingkat pertama atau sekolah-sekolah yang sedera-djat dengan itu. [Tjetakan pertama; First edition].
55815: TARIGAN, H. GUNTUR (1933-)- J. TARIGAN, - Pengantar Morfologi Bahasa Karo. [Ctakan pertama; First edition].
55801: TARIGAN, Y.K. - M. BUKIT, - Pelajaran Bahasa Karo Berikut Dengan pelajaran huruf Batak Karo. Untuk Sekolah-Sekolah Lanjukan Tingkat Pertama atau Sekolah-Sekolah Yang Sederajatdengan itu [covertitle]. [First edition],
12336: TARJO, N.S.S., - Dari Atas Tandu 1948-1949. Pak Dirman memimpin Perang Rakyat Semesta (Gerilya).
5579: TARLING, N., - Britain, the Brookes and Brunei.
5578: TARLING, N., - Harry Parkes' Negotiations in Bangkok in 1856; PHYA ANUMAN RAJADHON, A Study on Thai Folk Tale;
5576: TARLING, N., - The Mission of Sir John Bowring to Siam; PHYA ANUMAN RAJADHON, The Khwan and its Ceremonies; PHYA SALWIDHANNIDHES, Study of early cartography of Thailand (Siam);
5560: TARLING, N., - Sulu and Sabah. A Study of British policy towards the Philippines and North Borneo from the lte eighteenth century.
51357: TARLING,N. (EDITOR AND INTRODUCTION], - Mrs. Pryer in Sabah. Diaries and papers from the late nineteenth century. [First edition].
53356: TAS, C. VAN DER (PREFACE), - Bij het Zilveren Jubileum der Gereformeede kerk van Honserlersdijk. 1923-10 Januari -1948. [Originele uitgave; Original edition].
47152: TAS, S[AL], - Nederland-Indonesië. Een analyse en een politiek. [Eerste druk/frst edn.].
42445: TAS, A. (ET.AL.), - Intendancedag 1968. Orig. edn.
49068: TASSILO ADAM, - Wajang Wong. Het Javaansche Tooneel. Een ethnografische studie.Taken from:Onze Aarde, 1928.
56645: TAST, TON VAN [= ANTONIUS VAN DER VALK, DRAUGHTSMAN], - [Carlton Hotel, Covertitle]. Hoe is 't in 't Carlton Hôtel. [Eerste druk; First edition].
49494: TAST, TON VAN, - Oorlogs-Prentenboek; 2e deel. [title on front cover].
5580: TATE, R.B., - Tektiles in Brunei.
55638: TATIPIKALAWAN, OTTO & JOHN SOSABONE(PHOTOGRAPHERS), - Molukkers, wie zijn ze eigenlijk? [Eerste druk: Proefuitgave; First edition: Provisional edition].
43408: TATTERSALL, C.E.C., - Notes on Carpet-Knotting and Weaving. 3rd. impression with amendements.
43397: TATTING INSTRUCTION - - Frivolité.Handleiding Techniek eenvoudige voorbeelden, kleedjes, kraagjes, revers.
10383: TATTOOING - CATTANI, P., - Das Tatauiren. Eine monographische Darstellung vom psychologischen, ethnologischen, medizinischen, gerichtlich-medizinischen, biologischen, histologischen und therapeutischen Standpunkt aus. Orig. edn.
10382: TATTOOING-EBIN, V., - The Body Decorated. 1st edn.
56311: TAUFIK, - Managing Diversity as Synergy. Increasing Ethnocultural Empathy by the traditional Games of Javanese and Chinese children in Indonesia. [Original Ph.D. dissertation Tilburg University].
7597: TAUREL, C. (ED.), - De Aesthetiek der Vrouwen-handwerken. 5th totally revised edn.
7596: TAUREL, C. (ED.), - De Aesthetiek der Vrouwen-handwerken. 4th totally revised and enlerged edn. by Joh. W.A. Naber.
36211: TAVERNE, N.J.M., - Vulkaanstudiën op Java.
12860: TAVERNE, N.J.M., & CH.E. STEHN, - De Aardbevingen van Wonosobo op 12 November en 2 December 1924/De aardbeving van Maos op 15 Mei 1923.
12518: TAXATION IN GELDERLAND PROVINCE - - Ampilatie van de Ordonnantie op den 40e, 50e, meerdere en mindere Penningen, in den Jaare 1750, in den Quartiere van Veluwen geëmaneert.
7598: TAYLOR, J., - It's a Small, medium and outsize world.
5583: TAYLOR, I.-J. OLIVIER - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Azie, voor hen die, tot eene leerzame uitspanning, bij het hoekje van den haard, door vreemde landen willen reizen. Transl. after the 5th english edn. by J. Olivier Jzn.
50672: TAYLOR, PAUL MICHAEL (EDITOR), - Fragile Traditions; Indonesian Art in Jeopardy. [First edition].
38517: TAYLOR, A.(ED.), - Focus on Southeast Asia. First edn.
37421: TAYLOR, M. MOORE - Bei den Kannibalen von Papua. Auf unbekannten Pfaden im Innern Neuguineas. German edn., translated after the english edn.:Where Cannibals Roam....
10103: TAYLOR, E.A., - Mr. Robert Burns's of Morocco; pp.87-91 (1 coloured plate, 4 text-ills.); W.G. CONSTABLE, A Painter of Birds, C. W.Simpson , R.I., R.B.A. pp.91-95 (1 coloured plate, 3 text-ills.);
8738: TAYLOR, M. MOORE - The Heart of Black Papua.
8739: TAYLOR, M. MOORE - Where Cannibals roam. Popular edn.
8740: TAYLOR, M. MOORE - Bei den Kannibalen von Papua
5584: TAZIEFF, H., - When the earth trembles. Translated fr. the orig. french by P.O'Brian.
54808: TEA BANH (CORPS GENERAL/PREFACE), - English-Khmer Military Glossary. [First issue; First edition].
53805: TEA CONSUMPTION PROMOTION: - De Onderneming's Theeën zijn de Fijnste!! Thee is de goedkoopste Volksdrank. [Originele uitgave; Original edition].
52632: TEA CULTIVATION IN DUTCH COLONIAL INDONESIA - GEDENKBOEK, - Gedenkboek der Nederlandsch Indische Theecultuur 1824-1924. Uitgegeven door het Proefstation voor Thee bij gelegenheid van het Theecongres met tentoonstelling Bandoeng 1924. Orig. edn.
40620: TEA CULTIVATION IN INDONESIA AND CEYLON - - [A collection of tog. 41 original glass Lantern-slides].
40181: TEA CONSUMPTION PROMOTION - - Kunt U Thee zetten? (title on front cover).
3239: TEA PROMOTION - KEG'S THEEHANDEL, - Een reis naar Indië. First edn.
7599: TEBBS, L.A., - The Art of Bobbin Lace. A practical text book of Workmanship. Illustrated with original designs in Italian, Point de Flandre, Bruges Guipure, Duchesse, Honiton, raised Honiton, appliqué and Bruxelles. Also how to clean and repair valuable Lace, etc... Orig. edn.
6378: TECHNICAL EDUCATION FOR DUTCH GIRLS - - Algemeen Vormend Nijverheidsonderwijs voor Meisjes. Studie-rapport over doelstelling, organisatie, leerstof, methoden en hulpmiddelen door de commissie tot voorbereiding van goede onderwijsmethoden voor het primaire nijverheidsonderwijs voor meisjes.
10060: TECHNICAL MUSEUM PARIS-[CATALOGUE]. - [Catalogue] Musée des Techniques et d'histoire des Sciences. Conservatoire National des Arts et Métiers.
51890: TEDJASUKMANA, H.S., - Indonesia's recente revolutionaire omvorming. [Eerste druk; First edition].
52011: TEETOTALLING [BLAUWE KNOOP], - De Spaarpot. Tooneelspel in 4 bedrijven. [Eerste druk; First edition].
57063: TEEUW, A. - H. BACHTIAR [PRESIDENTS EXECUTIVE COMMITTEE), - Nederlands-Indonesische Samenwerking op het Gebied van de Indonesische Studiën Programma. [Eerste druk; First edition].
56127: TEEUW, A. (INTRODUCTION AND TRANSLATION), - Rendra, pamfletten van een Dichter. [Eerste druk; First edition].
5588: TEEUW, A. - Modern Indonesian Literature, vol. I(of 2)only.

Next 1000 books from Antiquarian Booksellers Gemilang[an error occurred while processing this directive]

5/9