Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
46945: - Friedrich Nietzsche Frühe Schriften 1854 -1869.
21055: - West Papua: The obliteration of a people.
22801: - Organised Robbery: Prepared on the instrucions of the Netherlands ministery of economic affairs.
18948: - De Ministerieele Crisis. Wat nu?
45262: - Irian Barat: West Nieuw Guinea.
25300: - Ceramics: Art and Perception. Issue 37 1999.
43720: - Phototeca. Diversi, gayesbornie and coppie imbarazzanti.
39549: - Geschiedenis Familie Slop: 1490-1990.
24656: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1996 no 2.
44106: - Jethro Tull: Songbook.
8543: - Nederlandsche Legenden. Met 32 platen naar het Fransch.
40726: - Guttuso: Whitechapel Art Gallery, London 17-05 - 07-07-1996.
42146: - Pelita Nieuws: Jubileum uitgave Stichting Pelita 65 jaar.
39716: - Zeit des Aufbruchs: Budapest und Wien zwischen Historismus und Avantgarde.
26600: - enCas: Jonnie Boer, Alwin Houwing, Nico Boreas, Robert van Beckhoven, Edwin Kats, Ronald Tausch en Cas Spijkers
30052: - Renoir.
30854: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Winter/Hiver/Inverno 28 September 1980-30 Mai 1981.
30855: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Winter/Hiver/Inverno 30 September 1979-31 Mai 1980.
30856: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Sommer/été/estate 30.V.-25.IX.1976.
22795: - Stadsbewegwijzering.
30857: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale.Winter/Hiver/Inverno. 28.IX.1975-29.V.1976.
30858: - Amtliches Kursbuch/Indicateur officiel/Orario ufficiale. Sommer/été/estate. 23.V.-25.IX. 1971.
46966: - The People of Vietnam will triumph! The U.S. aggressors will be defeated!
30355: - Work by Noam Ben-Jacov.
21249: - Nog Steeds Geen Woorden: El Hizjra Literatuurprijs 2006.
42219: - Einheit und Vielfalt: Das Verstehen der Kulturen.
24835: - Axel & Helena Van der Kraan.
15780: - Speleo Nederland Pierk, 15e jrg., no. 1, maart 2000.
21815: - List of Lights and Fog Signals, Volume I: The coasts of North and South America (only the seacoast lights of the U.S), the West-Indies, and the Hawaiian Islands.
27173: - Weiger Defensie Belasting.
31565: - De Amstelkerk anno 1670.
43696: - Groningse Expressionisten: De klassieke avant-garde uit het noorden van Nederland.
23711: - H.F.C. Haarlemsche Football Club Gedenkboek 1879-1954.
33717: - Langs Hermes' Wegen: Een overzicht van de tentoonstellingen in Florence en Venetië nu in Amsterdam.
24645: - Die Rote Koningin: Eine Sammlung von Bildern und Schriften.
38302: - Die Relativitätstheorie von Dr. L. Hopf-Aachen.
35566: - Aristoteles Poetik: Dialog mit der Antike.
41846: - Midrasjim I: Over de uittocht uit Egypte. Van onderdrukking en verzet.
17122: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1984. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1984.
46066: - Jan Fabre: De macht der theaterlijke dwaasheden. Die Macht der theaterliche Torheiten. The power of theatrical madness. Le pouvoir des folies theatrales.
38903: - Van de Man die Graag Dronk en andere Middelnederlandse komische verhalen.
31249: - Le Cabinet du Jeune Naturaliste ou Tableaux Intéressants de l'Histoire des Animaux; offrant la description de la nature, des moeurs et habituedes des quadrupedes, oiseaux, poissons, amphibies, reptiles, etc. les plus remarquables du monde connu, et classés dans un ordre systématique. Tome Second.
44294: - How to Tie a Scarf 33 Styles.
38987: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
46032: - Raster nr. 99: Ars Moriendi.
26129: - Achtentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26130: - Vijfentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
44677: - Dilthey und der Wandel des Philosophiebegriffs seit dem 19. Jahrhundert: Studien zu Dilthey und Brentano, Mach, Nietzsche, Twardowski, Husserl, Heidegger.
20439: - Haerlem: Jaarboek 1962.
20438: - Haerlem: Jaarboek 1967.
27647: - Regels voor de Titelbeschrijving, vastgesteld door de Rijkscommissie van Advies inzake het Bibliotheekwezen, met toevoegingen van de door de Universiteits-bibliotheek te Utrecht aangebrachte wijzigingen en aanvullingen.
24149: - Atlas: Almanak der Nijmeegse Studentenvereniging: Carlos Magnus
42321: - Important Tribal Art.
22916: - St. Anselm's Proslogion: With a reply on behalf of the fool (by Gaunilo) and The Author's Reply to Gaunilo.
36798: - Geschiedenis en Genealogie van het Geslacht Van Middagachten 1190-1901. Bronnenstudie door W. Wijnaendts van Resandt.
42330: - Reiseberichte als Quellen europäischer Kulturgeschichte: Aufgaben und Möglichkeiten der historischen Reiseforschung.
42334: - Posters by Jan Bons.
24814: - Beeldenmanifestatie Weren en Markeren.
31238: - De Engelbewaarder nr 2: Nescio.
31240: - Aandacht voor Nescio: Bibliografie.
41975: - Archeoforum nr. 4.
34390: A.N.W.B. - Toeristenkampioen.
39693: - Africa: The art of a continent. 100 works of power and beauty.
6789: - Zestig Jaren Volksvermaak 1871-1931. Vereniging tot Verdeling van het Volksvermaak Amsterdam.
15402: - Cursus Anarchisme.
15409: - 125 Jaar Vrijdenken.
47247: - Thonet Classics.
36669: - L'Enciclopedismo in Italia nel XVIII secolo.
35192: - Filippijnen Negros Oriental: Dutch Caving Expedition 1992 - 1993.
40033: - Van Raadhuis tot Paleis: Documenten betreffende den overgang van het Amsterdamsche stadshuis tot Koninklijk Paleis verzameld door prof. H. Brugmans.
38402: Jubileumcommissie Argo 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
45415: - Philips van Marnix van Sint Aldegonde.
33699: - Anathema 2/95: Tijdschrift voor polemiek en cultuur.
42383: - Theater Levano.
47282: - Adelante, contradigame! Filosofia en conversación: Ger Groot.
46348: - Zeventien Visies op Noord-Holland: Fotodocumentaire opdrachten 1991-1995.
37395: - Facing West: Oriental Jews of Central Asia and the Caucasus.
44015: - Het Evangelie naar Lucas.
31364: - Extraordinary Little Dog: Parco view 13.
39156: - 25 Jaar Klant.
27178: - Oranje in de Omelet: Gelders Schtripblad no 2.
43714: - Sweet Cheeks. Vol one, number one.
43712: - Lusty Lesbian Spankers. Vol. one, number one.
43713: - Lashed Asses. Volume one, number one.
38018: - Almanak ter Ere van het XXIIIe Lustrum der ASR Nereus 1995-2000.
38014: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1942-1949. Acht en dertigste jaargang.
20588: - Zelfs Een Wolk: Drie Jiddische Gedichten.
44065: - London Bridge Is Falling Down!
43715: - Battered Babes, Vol. one, number one.
43716: - Red Butts number five. 1998.
24700: - Ordre ende Reglement vanden Hove van Hollandt end West-Vrieslandt, op de Rolle.
29295: - A World of Stone: Life, folklore and legends of the Aran Islands.
46764: - Schmuck Burg Giebichenstein 1970-1992.
46352: - Iris: Cinema & Architecture.
47448: - Wahrheit, Wert und Sein. Festgabe für Dietrich von Hildebrand zum 80. Geburtstag.
31411: - Honeycombs (geometry), including: Cube, Parallelepiped, Cuboid, Truncated Octahedron, Rhombic Dodecahedron, Gyrobifastigium. a.m.
43717: - 303 Spanking Photos. number 4. 1988.
32541: - Concise Routledge Encyclopedia of Philosophy.
45305: - 8 Foto's van de brand in molen de Walvisch, Schiedam.
26227: - Negentiende Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
46357: - Räume Für Kunst Museumsmodelle: Europäische Museumsarchitektur der Gegenwart.
28503: - De Aarde en Haar Volken.
20577: - Genealogisches Handbuch zur Schweizer Geschichte.
46876: - Geld-en producten-huishouding, volksvoeding en -gezondheid in Koetowinangoen.
29195: - Engelen.
38143: - 150 jaar Societeit Phoenix 1847-1997: Gedenkboek ter ere van het dertigste lustrum van de Delftsche Studenten Societeit Phoenix.
47342: - Visions of Paris: Robert Delaunay's Series.
46281: - La Société des Nations et l'Oppession des Juifs en Allemagne: Etude juridique.
43975: - Wandmalereien & Texte.
38985: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
37143: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
37145: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
25045: - Typo Delvos International.
36820: - 100 Citroën-advertenties van Karel Suyling.
18945: - Onze Toestand.
45189: - Petermann de Zigeunerhoofdman aan de Zuiderzee.
46228: - Resoluties van de Vroedschap van Amsterdam.
39390: - Sculptures: Afrique, Asie, Océanie, Amérique.
29792: - Sophie Calle.
29804: Jef 80. - Zo is het Begonnen.
35782: - Harry Parkes' Mission to Bangkok in 1856.
39482: - Petits Propos Culinaires 91: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
42512: - Auktion 146. Numismatische Raritäten.
44680: - Dilthey und die Philosophie der Gegenwart.
30064: - Made in Holland.
42514: - Auktion 27. Griechische und Römische Münzen: Deutsche Taler, Numismatische Literatur.
46962: - Oud-Castricum: 22e jaarboekje.
41588: - Exploration Caussenarde ou Exploration sous les Causses.
36758: - Egmond en Berne: Twee verhalende historische bronnen uit de middeleeuwen.
41592: - Extrem Sud.
21414: - Traditionele Recepten: Griekse Keuken.
33179: - The Book of the Gradual Sayings, Vol 1-5.
31456: - Lettertypen/Caractères typographiques.
1772: Ka-Tsetnik 135633. - Moni.
43229: - IVde Nacht van de Poëzie.
47343: - Echt te Mooi om Vals te Zijn: De missing Years van Anton Heyboer 1952-1960.
46086: - Gedenkschriften van Keizer Wilhelm: Feiten en personen 1878-1918.
45949: - Even Geduld deze Straat is Gekraakt.
26224: - Negen en twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum
46350: - Diana F: More true tales and short stories.
44632: - Overeaters Anonymous.
42193: - Apan Extern 6 / 1996 / 1997.
39379: - Indonesische Kunst uit Eigen Bezit.
26228: - Twintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
44302: - Poesia Guerrillera de Salvador: Fuerzas populares de liberacion.
42778: - Boor balans 2. Bijdragen aan de bewoningsgeschiedenis van het Maasmond gebied. Kaartenbijlage
24232: - Koud Bloed: True crime magazine, no 2. 2008.
46963: - Oud-Castricum: 20e jaarboekje.
45902: - De Verborgen Schatten van Schiermonnikoog.
8173: - Sicherheit in Firn und Eis. Tätigkeitsbericht 1980-1983.
39991: - De Amsterdamsche Gids.
6065: - De Morgen. Documentatie/ knipsels aangaande faillissement van deze krant.
39042: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
39043: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
38063: - Lampas 1e jaargang 1968-1969.
46243: - De Jeugd van Tegenwoordig: Ook maar mensen.
45688: - Phänomenonologie Heute: Festschrift für Ludwig Landgrebe.
42063: - Immanuel Kant zu ehren.
24784: - Art d'Amérique Latine 1911-1968.
1939: - Papoea's op de drempel van zelfbeschikking.
47358: - Hieron Pessers.
38052: - Groeien door Palen. 1990-1995.
29181: [Scheltema, Jan]. - Iets over de Uitzetting van- en de Verbeteringen en Verfraaijingen in en om de stad Utrecht door een inwoner.
47242: - Groetjes van Radio Noordzee.
20440: - Haerlem: Jaarboek 1963.
20441: - Haerlem: Jaarboek 1963.
36503: - Alfons Kunen: Konstruktiv / Konkret.
37973: - The Castle Line Atlas of South Africa: A series of 16 plates, printed in colour, containing 30 maps and diagrams.
24872: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Febr. 1955, no. 11.
31657: - Plaatwerk: no 1. 4e kwartaal 1980.
33731: - Algemeen Nederlands tijdschrift voor wijsbegeerte 75e Jaargang, Aflevering 1.
38401: Jubileumcommissie Argo 1988. - 1913-1988: 75 jaar WSR ARGO.
26246: - Veertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
46346: - Perceptions No 2: The paradise issue. Materials, colors and other aspects for design & marketing.
26861: - Mozzarella: Inventieve recepten van vooraanstaande chef-koks met buffelmozzarella.
47083: - In en Om Helmond 100 jaar Lief en Leed.
29782: - i10 et son époque: 15 mars - 30 avril 1989.
39067: - Wander Wonders: Design for a new age.
24136: - N.S.C. Nijmeegse Studenten Almanak voor het jaar 1953. Zevende jaargang.
16048: - Netherlands Journal of Geosciences: Geology & Mining-issue.
24699: - Ordonnantie, Op 't Stuck van de Justitie / Binnen den Steden /ende ten platten Landen van Hollandt.
30182: - Erik Boulatov.
46410: - Husserl.
25168: - Striptijdschrift no 19: de avonturen van Paulus de Boskabouter.
35429: - La Tauromachie: Art et littérature. Etudes receuilles et préfacées par François Zumbiehl.
20737: - The Royal House of Hanover/Das Königshaus von Hannover: Schloss Marienburg October 2005.
42615: - Martin Heidegger zum Siebzigsten Geburtstag.
28724: - The Furniture designed by Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charles Rennie Mackintosh, Gerrit Thomas Rietveld a.o.
46414: - Husserl et la Pensée Moderne / Husserl und das Denken der Neuzeit.
23998: - Astronomische Tafel, der mittlern Abftände der Sonne in Zeit vom erften Punct der Frühlings Tag- und Nacht-Gleichen un ihrer mittlern Bewegungen für Monate und Tage zur Verwandlung der Sternzeit in mittlere Sonnenzeit und umgekehrt Auf den Mittagskreis der Seeberger Sternwarte berechnet.
27980: - De Bronnen van het Nationaal-Socialisme
28001: - Bouw mee.
30114: - J.M.W. Turner.
42836: - Restauratie Molen de Entreprise.
28527: - Aloha: Goede morgen Dylan.
45456: - Herkunft aber bleibt stets Zukunft: Martin Heidegger und die Gottesfrage.
45458: - Nachdenken über Heidegger: Eine bestandsaufnahme.
41992: - Beknopt Handboek ten Dienste van Verbruikers van Diverse Metalen.
38637: - Le Double Chevron: 2.
33885: - Ode: The Roman)
28686: - Medemblik.
27175: - Verhoormethoden.
24559: - Scrabbelwoordenlijst.
40305: - Alexander Rodtschenko: Fotografien 1920-1938.
40301: - Studien zur Mittelalterlichen Kunst 800-1250: Festschrift für Florentine Mütherich zum 70. Geburtstag.
25585: - Michael Sandle: Sculptures & Drawings 1957-88.
46149: - Le Codex Hammer de Léonard de Vinci: Les eaus, la terre, l'univers.
44713: - Die Wiener Werkstätte 1903-1928. Modernes Kunstgewerbe und sein Weg. / The Wiener Werkstätte 1903-1928. Modern decorative art and its path.
41405: - World Press Photo 69/70.
36618: - Carel Visser: Nieuw werk.
35891: - Das ist Mein Wien! 40 jahre Wiener Musik. Zwanzig Wiener Märche für Klavier. Dritte Folge.
44711: - Antiquity and Survival: New Guinea.
37335: - Nieuwe Werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leyden I. Deel IIe Stuk.
41679: - Catalogus Vink's toneelwerken: Seizoen 1948-1949.
41677: - Kinheim's Toneelwerken 1949-'50.
35639: - Low Leans The Sky.
37592: - De Metropool Herontdekt: Nieuwe schilderkunst in Berlijn.
3191: - Zento - Gids.
46705: - Marc Mulders Selfies.
42757: - Apan Extern 2 / 1993
13824: - Indonesia. An Amnesty International report.
27217: - Méditations sur le sport de l'automobile.
31460: - Real Dutch Design 0607. Vol 1 (Graphic Design/Illustration) and Vol 2 (Industrial Design/Craft Related Design/Environmental Design/Interactive Media/Packaging Design.)
6487: - Öppna Spisar.
37146: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
46154: - Het Vrij Nederlandsch Liedboek: 1 april 1944.
19206: - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
46960: - Zeitschrift für Philosophische Forschung Band 35/3-4 Juli-Dezember 1981. Zum 150. Todestag vom Georg Friedrich Wilhelm Hegel.
40426: - Civitas jaarboek 1963.
20926: - Post Perdu. (no 3, okt 1994).
42548: - Aesonius.
28104: - HBS V: Semarang. Reuni ke uitgave.
31834: - Proceedings of the European Conference on Speleology: Hélécine Belgium, 1992. Vol I (Biology, Paleontology and Archeology) +II (Human and Applied Speleology).
31835: - Amis Laos Caving Expedition 2000: Expedition report of the first Dutch caving expedition in Lao P.D.R. Stories of the exploration and background information about the country, the caves and the expedition with additional maps of the visited cave areas.
28105: - HBS V: Semarang. Reunie uitgave.
40739: - Crapouillot: Une bombe atomiqe dans la tête LSD.
2113: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 8. Beschouwingen over de stichting van een staalindustrie op Midden-Celebes, door J. Koomans
47279: - Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1939-1940.
44307: - De Vrije: anarchisties tijdschrift.
44308: - De Vrije: anarchisties tijdschrift.
15449: - De Vereenigde Volken in het Heden en in de Toekomst.
14990: - Fjalore Rusisht-Shqip.
47278: - Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1935-1936.
8765: - Nubië aan de Nijl. Voorportaal van Afrika. Haags Gemeentemuseum 22 september-25 november 1979.
47277: - Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 1933-1934.
42937: - Academy of Tal R.
23669: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Naamlijst der Leden 1 mei 1914.
15782: - Caving International no. 11.
19607: - Frida Kahlo und Tina Modotti.
32971: - Geborgen Hoofdstukken: Heerlijkheden in het streekarchief Voorne-Putten en Rozenburg.
42829: - World Press Photo '63.
18687: - Modern fish oil fish meal manufacture.
42943: - Flowers and Wagashi: Traditional Japanese confections.
37394: - Vietnam: Kunst en Culturen van de prehistorie tot op heden.
27364: - Zuidafrikaans Kookboek: Recepten uit de kleurrijkste keuken ter wereld.
27548: - Apartheid? 149e almanak van het ASC-AVSV.
31664: - Petits Propos Culinaires 85: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
45575: - Ensor.
45574: - Objects in Space: Léger, Miro, Calder
24816: - O. Zadkine.
28121: - Baskenland Autonom?!
28126: - Tijdloos Lekker: Hoezo censuur?
13672: - Analecta Husserliana. The yearbook of phenomenological research. Cumulative index volumes 1-85.
38030: - Bzzlletin nr. 118. De oorlogsdagboeken van Jean-Paul Sartre.
43755: - Red de Senderos Comunidad de Calatayud. GR, PR, SL Aragon
43718: - 303 Spanking Photos. number 7. 1989.
43719: - 303 Spanking Photos. number 5. 1989.
40265: - Beurs van Berlage.
43769: - Nomotta Leerboek voor Handwerken van Wol deel 1.
35865: - Sozialismus und Terrorismus.
29381: - Oefenvragen voor het GVB Regelexamen 2008-2011.
44702: - Fotoboek over de Melanasian Air Service (MAS).
44767: - G.H. Breitner Brieven aan A.P. van Stolk.
19165: - Amstelpark 75: De Nederlandse Kring van Beeldhouwers presenteert van 4/6 tot 31/8 1975: plastieken/kleinplastieken/objekten/konstrukties/kinetische objekten/landscaping.
38038: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging 1967-1972.
25042: - Transotype Gesamtprogramm.
39041: - De Tampon: Orgaan voor de leerlingen en oudleerlingen der school voor de grafische vakken Utrecht.
39475: - Petits Propos Culinaires 77: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
38714: - Vienna - Beha: 33 gedichten voor Peter de Grote.
2111: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 6. Phosphaat.
6922: - Naar de Noordpool - Een Expeditie -. De ontstaansgeschiedenis van de Concertgebouwbuurt.
17123: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1987. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1987.
40615: - Maryan: Personnages.
17121: - Het Nederlandse Boek in Vertaling; bibliografie van vertalingen van Noord-en Zuidnederlandse Werken 1988-1992. The Dutch Book in Translation; Bibliography of translations from Holland and Flanders 1988-1992.
21389: - De Historie vanden Vier Heemskinderen.
33698: - Anathema 1/95: Tijdschrift voor polemiek en cultuur.
6828: - Der Letzte Gang- De Laatste Gang. Totenbrauchtum / Gebruiken rond de dood, Westmünsterland- Oost-Nederland.
41019: - Magic Info: The magazine for Magicians.
24657: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1997 no 4.
24658: - Jonge Huid. Literair/Poëzie tijdschrift,1997 no 4.
24659: - Ninive. Literair/Poëzie tijdschrift,1996 jaargang no 1.
36214: - Ranger Training.
36216: - Royal Engineer's Demolitions Handbook.
39563: - Gekartonneerde Foto Amstel gezien van Halvemaansbrug naar Muntplein.
44473: - Jaarboek Achterhoek en Liemers deel 2 1979.
41730: - Der Philosoph Franz Rosenzweig (1886-1929). Internationaler Kongreß Kassel 1986. Band I: Die Herausforderung jüdischen Lernens.
39228: - Armando: The collection.
39759: - De Amsterdamse Vrouwenkliniek en de Voorplantingsgeneeskunde 1047-2010.
4066: - Karszt és Barlang/ Karst and Cave.
43053: - Amsterdam in Beeld.
26229: - Eenentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
26230: - Negenenvijftigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
45825: - L'art de la Plume Brésil.
45937: - Amsterdam en Omstreken in Tekeningen en Prent: Verzameling J. Jonkman.
18772: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1918.
46968: - Nieuwendammerham, een eeuw lang bedrijvigheid.
37142: - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg á Maestricht.
36248: - Vreemd genoeg Onvertaald
42887: - Ceramics Crossed Overseas: Jingdezhen, Imari and Delft from the collection of the Groninger Museum.
41246: - Eisner Beeldverhalen no. 2 2009.
26087: - Dirty Stories volume 3.
7920: - Het Meisje uit Indië: Een eerste keuze uit duizend-en-één bijdragen van Sheherazades uit Oud-Indië.
46965: - Jewellery Redefined: The 1st international exhibition of multi-media non-precious jewellery 1982.
30966: - Gemeente- en Provincieprogram Pacifistische Socialistische Partij.
26573: - Ground Rent is Robbery.
24873: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juli/aug 1954, no. 4/5.
15001: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1919.
15002: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1925.
15004: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging. Jaarboekje 1926-1927.
13885: - Poëzie is een Gebaar. Vijfentwintig-en-één gedichten uit Latijns-amerika.
31536: - Zesentachtigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
45487: - Een Eeuw Dorpsleven: Zunderdorp 1898-1998, Geschiedenis van het dorp en de Oranjevereniging.
36625: - Johan Claasen.
22301: - Wijchen, Centrum in Tweestromenland.
26351: - The Graywolf Silver Anthology: A rare breed of publisher for 25 years.
44136: - Amsterdams weekblad no. 35.
2116: - Verslagen en Mededeelingen betreffende Indische Delfstoffen en Hare Toepassingen nr. 12. Uitkomsten van mijnbouwkundige onderzoekingen in een gedeelte van Midden-Celebes, (Sasak).
40867: - Spinoza: Dreihundert Jahre Ewigkeit: Spinoza-festschrift 1632-1932.
41412: - Tentoonstelling Chineesche enTibetaansche kunst.
25800: - In de Draeck.
25812: - Amsterdam: Sa vie sociale et économique.
25828: - De Geschiedenis van de 2e wereldoorlog in 32 voorpagina's.
25832: - Utrechts jaarboekje voor het jaar 1915, vier en zeventigste jaargang.
37995: - Nota van Wenken die bij de Aanrakingen met Hoofden en Bevolking van het Gajoland te behartigen zullen zijn.
37996: - Bijlage I: Inventaris van voorwerpen, verzameld in de Gajolanden gedurende de excursie onder majoor Van Daalen in 1901.
43137: - De Amsterdamsche Gids.
43889: - Great Menu Graphics.
45830: - The Travels of Ibn Jubayr: Being the chronicle of a mediaeval Spanish Moor concerning his journey to the Egypt of Saladin, the holy cities of Arabia, Baghdad the City of the Caliphs, the Latin Kingdom of Jerusalem, and the Norman Kingdom of Sicily.
26467: - De Legende van Christoffel.
24334: - Twee Essays betreffende Plato.
46600: - Inventaire des Cavites des Karsts Littoraux Ouest Alpes-Maritime
45004: [Tijdschrift] - Hollandsch Penning - Magazijn voor de Jeugd.
43167: - Gids door het Rijksmuseum.
10719: - Indische Letteren. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. 3e jaargang, no. 1.
13947: - 4e Biennale voor Beeldhouwkunst. Middelheimpark, Antwerpen.
13965: - A Priory Sculpture/A Priori Sculptuur. Makkom.
29027: - Nasty Tales.
12893: - De Amsterdamse Diamantbeurs/The Amsterdam Diamond Exchange.
46521: - Oost - West Thuis best: Gedenkschrift bij gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der R.K. Woningbouwvereniging Het Oosten te Amsterdam.
21649: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXII Overijssel: geïllustreerde beschrijving van het kwartier van Salland van het drostambt van Salland, van het drostambt van Ijselmuiden envan de stad en het hoogschoutambt Hasselt.
25635: - 1001 Nacht.
39474: - Petits Propos Culinaires 76: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
25993: - Fumihiko Maki: A presence called architecture - report from the site.
39386: - Benjamin Katz: George Baselitz at work.
20256: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel IV.
34121: - Old Favorite Honey Recipes
31849: - Dat zit zo: Handleiding voor huisbezoekers en propagandisten.
22566: - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften/Dutch Theses (2: 1978).
40944: - Sentimental Travelogue: The works of Nobuyoshi Araki-7.
42815: - Lutz & Guggisberg: Giardini di Domani.
34179: - Abbeokoeta of: De Dageraad tusschen de keerkringen: Een schets van het ontstaan en den vooruitgang der zending in Yorriba.
46629: - Drie en Dertigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
24733: - Gemeentearchief Amsterdam.
18773: - Koninklijke Amsterdamsche Roei- en Zeilvereeniging De Hoop. Jaarboekje 1917.
47141: - Instock Cooking.
43596: - The Colour of Melanesia.
41422: - Martin Heidegger: Zum 80. Geburtstag Von Seiner Heimatstadt Messkirch.
17774: - Politiek Dienstweigeren: Motieven en werkwijze van het politiek dienstweigerkollektief.
45844: - Linden-Museum Stuttgart: Amerika-Abteilung.
39470: - Petits Propos Culinaires 32: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
30038: - De Loteling / The Conscript.
30049: - Kwalitatief Onderzoek: De beeldvorming van Nederland onder Buitenlandse influentials in België, Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittanië en de Verenigde Staten.
43334: - Giovanni Anselmo.
30639: - Peter Schmersal.
28294: - Établissements Nicolas.
28296: - Établissements Nicolas.
21643: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXXI Overijssel: Historisch overzicht van de Overijsselse regering sedert de Spaanse heerschappij tot het jaar 1748, van de Vergadering der Staten, enz.
31253: - Natrap.
20258: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel VI.
15779: - Pierk 2001: 25 Jaar Speleo Nederland
46878: - Dubbelgebakken: Aardewerknijverheid in Nederland 1876-1940.
37336: - Het Dubbel Cabinet der Christelyke Wysheyd: Besluytende in korte vragen ende antwoorden de eerste begindsel ende leeringe van het Catholyk geloove die de jonge kinderen meest behooren te weeten/ende gevoeglyk mogen beantwoorden.
38984: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
21633: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXIII Groningen: Geïllustreerde beschrijving van de stad Groningen en van de heerlijkheden der stad.
29535: - Roadmovie.nl
34424: - De Ingenieur: Tijdschrift (maandblad) 1938
28293: - Établissements Nicolas.
18321: - Weiger Defensie Belasting.
16236: - Dara 72. Rapport de l'expedition Libano-Belge au Faquar Ain Ed Dara.
42941: - Tajiri.
47240: - Vrij Nederland: Samenstelling volgens sociaal-economische kenmerken van de kring van abonnees maart 1960.
44062: - Morgen Is het Weer Ernst.
46413: - Edmund Husserl 1859-1959. Recuil commératif publié a l'occasion du centenaire de la naissance du philosophe.
21642: - Nederland in vroeger tijd: 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXX Overijssel: Geïllustreerde beschrijving van Deventer, beschrijving van het schoutambt Kolmschate, historisch overzicht en beschrijving van Kampen.
37493: - Uit Indonesië teruggekeerde en gedemobiliseerde Amsterdamse militairen vinden het sociaal centrum bij de Demobilisatieraad Amsterdam.
45649: - Alle Persönlichkeit ruht auf einem dunkeln Grunde: Schellings Philosophie der Personalität.
24455: - Grondwet.
20679: - Nederlands-Indië: Herinneringen aan een koloniaal verleden. Serie Het Aanzien
41081: - Oorlog in Nederland of het Geweer van je Buurman.
30730: - Hagi International Sculpture Symposium: September 11, 1981-November 15, 1981.
28348: - Thai Cooking
43932: - Les Chevaux de Saint-Marc: Venise.
5201: - Maand- en jaargemiddelden van den regenval voor 1977 waarnemingsplaatsen in Nederlandsch-Indië volgens waarnemingen verricht in het tijdvak 1879-1917.
46349: - RET Bedrijfsorgaan: Rotterdam en zijn tram (nr 41/42, juli 1972) en Metrovuilnis...(nr 18, augustus 1968).
39478: - Petits Propos Culinaires 82: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
22574: - Max Neumann.
39477: - Petits Propos Culinaires 81: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
44604: - Flossie: Een venus van vijftien.
39480: - Petits Propos Culinaires 88: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
35885: - 70 Años de Clásica y Moderna.
38986: - Bibliotheca Visseriana Dissertationium Ius Internationale Illustrantium, cura facultatis iuridicae lugduno-batavae edita.
18151: - In de Kooi Ben Ik Niet Bang: Gedichten en tekeningen van kinderen.
39481: - Petits Propos Culinaires 89: Essays and notes on food, cookery and cookery books.
24875: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Jan. 1955, no. 10.
24876: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Mei. 1953, no. 2.
24877: - Maatstaf: Maandblad voor letteren. Juni 1953, no. 3.
24881: - Best of Graphis: Photo II.
41955: - Officiële Catalogus Koperen Munten: Geslagen door de zeven provinciën der Verenigde Nederlanden 1546 - 1795. 5e editie.
41956: - Catalogus van de koperen Munten geslagen door de Zeven Provinciën der Verenigde Nederlanden 1546 - 1795. Derde editie.
45658: - Internationaal Constantin Brunner Instituut Jahrbuch 2001.
25714: - Candy Dulfer Gefotografeerd door Topfotografen.
42456: - Hirnforschung und Willensfreiheit: Zur Deutung der neuesten Experimente.
34681: 205Meijer, E. & Swart, J. (red.) - Het Fotografisch Geheugen: Twaalf kenners over persfotografie.
20259: - Jaarboek van Het Centraal Bureau voor Genealogie: Deel X.
26222: - Zesentwintigste Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum.
22846: - Die Geheimen Gesellschaften der Mittelalters. Aus dem Englischen von W. Drugulin.
43247: - Fontes Minores VII.
17657: - Terugblik met Vergezicht: Een bundel negentiende-eeuwse prozastukken.
27436: - Pilze: Gesund und wohlschmeckend.
35461: Aachenende, J.C. - Het leven is gezelligheid.
28571: Aachenende, J.C. - Met Weemoed.
44852: Aagaard, Jacob. - Dutch Stonewall.
23638: Aalders, Gerhard Jean Daniël. - Het Derde Boek van Plato's Leges: Deel 1- Prolegomena. (Diss.)
33897: Aalders, Arie. - Koninklijke Kunst: De hoogste Levenskunst met oriëntatie op de Oude Landmerken.
41074: Aarnhem, Peter van (redactie). - Jan van Luijn: Beeldhouwer.
15731: Aarsman, Hans. - Jacob Olie. Amsterdam gefotografeerd aan het eind van de 19e eeuw.
29048: Aarsman, Hans. - Aarsman's Amsterdam
36879: Aarsman, Hans, Claudie de Cleen, Julia Germain a.o. (ed.). - Useful Photography #002.
39863: Aarsman, Hans. - De Fotodetective.
13871: Abani, Chris. - Maar mijn Hart is Onvergankelijk.
44222: Abbenes, Jelle & Hein van Dolen, Huibert Jonkers, Achim Lukoschus. - De Kracht van de Vrijheid: Herodotus over tirannen en de strijd van de Grieken tegen de Perzen.
34186: Abdelouahab, Farid. - Ontdekkers van het Eeuwige IJs: Vijf eeuwen poolreizen in reisjournalen.
13491: Abel, Alan. - Yours for Decency.
21789: Abeling, Joris e.a. - Millennium no 10.: Het gezelligste blad van Nederland en België!/ Millennium no 11: De Hardcore Catalogus.
29496: Abell-van Soest, L.G. & L.F. Abell. - Het Laatste Oordeel: Een interpretatie van S. Vestdijk 'De kellner en de levenden'.
22364: Abma, Willem. - Te Fûnling: Gedichten.
44524: Abma, Ruud. - De Publicatiefabriek: Over de betekenis van de affaire-Stapel.
21286: Abou-Saad, Abdelmajid; Hassan Bahara, Khalid Boudiu (e.a). - In de Genade van de Zon: De mooiste verhalen en gedichten van tien jaar El Hizjra-Literatuurprijs.
40998: Abraham, Carolyn. - Possessing Genius: The bizarre odyssey of Einstein's brain.
31987: Achenbach,G.B. - De Filosoof en het Leven: Een brief aan de lezer.
9399: Achterberg, Gerrit. - Achtergebleven Gedichten.
21603: Achterberg, Gerrit. - Sintels.
27084: Achterhuis, H.J., H. De Dijn, P.J.M. van Tongeren e.a. - Tijdschrift voor Filosofie 2010, nummer 2.
33954: Açka, Flutura. - Rënkimi i Shiut: Poezi, botim i plotë 1993-2011.
45805: Ackermann, Robert John. - Nietsche: A frenzied look.
13492: Ackroyd, Peter. - English Music.
36014: Ackroyd, Peter. - The Last Testament of Oscar Wilde.
42221: Acton, Lord. - Essays in the Liberal Interpretation of History: Selected papers.
46495: Acworth, Richard. - The Philosophy of John Norris of Bemerton (1657 - 1712).
30546: Aczel, Amir D. - God's Equation: Einstein, relativity, and the Expanding Universe.
41262: Adalsten, Karola. - De Heilige Birgitta van Zweden: Mystieke en ordestichteres.
30234: Adam, Hans Christian. - Eugene Atget: Paris 1857-1927.
43548: Adams, Douglas. - The Long Dark Tea-Time of the Soul.
45287: Adams, Sarah, Thomas H. von der Dunk, Elwin Hofman e.a. (red.). - Jaarboek De Achttiende eeuw: De Zuidelijke Nederlanden in revolutie.
45286: Adams, Sarah, Thomas H. von der Dunk, Elwin Hofman e.a. (red.). - Jaarboek De Achttiende eeuw: 250 jaar Circus.
45290: Adams, Sarah, Thomas H. von der Dunk, Elwin Hofman e.a. (red.). - Jaarboek De Achttiende eeuw: 300 jaar Robinson Crusoe.
45865: Adams, George. - Geometrische und grapische Versuche.
2424: Addink-Samplonius, Drs. Marianne. (redactie). - Urnen Delven: Het opgravingsbedrijf artistiek bekeken.
45659: Aden, Alida & Jürgen Stenzel und Johannes Peters. - Musik im Dienste der Humanität: Zur Brunnerrezeption Yehudi Menuhins.
28115: Adler, R.B., R.L. Longini & A.C. Smith. - Transistors Halfgeleider-Materialen.
44921: Adolf, Steven. - Tuna Wars: Powers around the fish we love to conserve.
44746: Adolfs, Gerard Cornelis. - Brieven uit Insulinde 1899-1901.
40794: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften, Band 9.1 / 9.2. Soziologische Schriften II erste & zweite Hälfte.
40795: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften, Band 1. Philosophische Früschriften.
40796: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften 5. Metakritik. Die Erkenntnistheorie. Drei Stunden zu Hegel.
33021: Adorno, Theodor W. - Eingriffe: Neun Kritische Modellen.
44256: Adorno, Theodor W. - Gesammelte Schriften 7. Ästhetische Theorie.
45325: Adorno, Diem, Gadamer et al. - Aspekte der Modernität
39491: Adorno, Theodor W. - Vorlesung zur Einleitung in die Erkenntnistheorie.
41530: Adreini, Alberto (redacteur). - De Portugese Keuken: Een onvergetelijke ontdekkingsreis door de smaken en kleuren van een betoverend land.
33582: Adrià, Ferran. - Die Neue Küche Kataloniens: El Bulli. Mediterrane Esskultur zwischen Tradition und Phantasie.
38534: Adriaans, Daphne Jansen. - Ik Ben Dyslectisch: Het woord aan de kinderen.
26050: Adrian, Chris. - Het Kinderziekenhuis.
33895: Adrichem, Arnoud van. - Een Veelvoud Ervan: Gedichten.
45233: Adyashanti. - Genade: Beschouwingen over het einde van lijden.
43184: Adyashanti. - Dansende Leegte.
28512: Aellen, V. & P. Strinati. - Guide des Grottes d'Europe occidentale.
16694: Aerts, Jef. - Voor je er bent.
8363: Aeschylus. - Suppliant Maidens Persians - Prometheus Seven against Thebes
43122: Hess Divo AG. - Münzen und Medaillen / Coins and Medals. Antike - Middelalter - Neuzeit. Auktion 309, 28 april 2008 in Zürich.
46609: Agamben, Giorgio. - Stanzen: Das Wort und das Phantasma in der abendländischen Kultur.
46842: Agamben, Giorgio. - Idee der Prosa.
46186: Agamben, Giorgio. - Homo Sacer: De soevereine macht en het naakte leven.
46213: Agamben, Giorgio. - Die Beamten des Himmels: über Engel. Gefolgt von Angelologie des Thomas von Aquin.
41115: Agamben, Giorgio. - Sovereignty and Life.
46567: Agamben, Giorno. - Opus Dei: An archeology of duty.
43239: D'Agata, John (ed.). - The Lost Origins of the Essay.
26928: Agrawala, Dr. V.S. (ed.). & Jagadguru Swami Sri Bharati Krsna Tirthaji Maharaja. - Vedic Mathematics: Sixteen simple mathematical formulae from the Vedas, for one-line anwers to all mathematical problems.
45803: Ahern, Daniel R. - Nietzsche as cultural Physician.
7561: Aitchison, Nick. - Scotland's Stone of Destiny. Myth, history and nationhood.
23727: Akam, Youcef. - Regard Nomade de Youcef Akam: 30 années de photographie.
47155: Akbuga, Fulya. - Konusmaktan Korkmuyorum.
44503: Akhmatova, Anna. - The Word That Causes Death's Defeat. Poems of memory.
35458: Akker, Paul van den. & Irmgard van Koningsbruggen. - De Ziekte van Poggio: de Italiaanse renaissance en de bewondering voor het klassieke beeldende vernuft.
45138: Akkermans, W.J.M. - Vrijmetselarij een Verkenningsreis.
39223: Aksakov, Sergei. - A Russian Schoolboy.
46445: Alackapally, Sebastian. - Being and Meaning: Reality and language in Bhartrhari and Heidegger.
26249: Alain, Eef, Greetje, Jos, e.a. - Ik Verdom 'T!: Wat bezielt die totaaldienstweigeraars?
18474: Alberoni, Francesco. - L' Amicizia.
36995: Albert, Karl & Paulus Engelhardt (translation). - Thomas von Aquin.
23576: Albert, Hans. - Traktat über kritische Vernunft Die Einheit der Gesellschaftswissenschaften, Studien in den Grenzbereichen der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Band 9.
41105: Alberti, Rafael. - Gedichten: De zee, de engelen, de ballingschap.
28593: Alberto Fernandez Bañuls, J. & Jose M. Perez Orozco. - Joyero de Coplas Flamencas (antologia y estudio).
37477: Alberts, A. - Kerstmis op een Eiland.
36428: Alblas, Jeske. - Het Naakte Leven.
43354: Aldrich, Virgil C. - Philosophy of Art.
34226: Alem, Saskia van (fotografie). - Jordaan van Binnen.
31321: Aleman, André. - Het Seniorenbrein: De ontwikkeling van onze hersenen na ons vijftigste.
24259: Alexander, Michael. - Mrs. Fraser on the Fatal Shore.
45894: Alexander, William & George Henry Mason. - China: Beeld van het dagelijks leven in de 18e eeuw.
13696: Alexander, Caroline. - The Way to Xanadu. Journeys to a legendary realm.
27926: Alexander, Paul. - De Geschiedenis van mijn Nieuwsgierigheid: Wat ik niet wist van mijn Joodse familie.
26568: Alexander, Lloyd. - Het Kasteel van Llyr: De avonturen van Taran deel 3.
41179: Alexander, Caroline. - De Endurance: Shackletons legendarische expeditie naar de Zuidpool.
43622: Ali, Monica. - Alentejo Blue.
6429: Allan, Mea. - Het Onkruidenboek: Herkennen, begrijpen, onder controle houden en gebruiken van onkruid.
38763: Allanbrook, Douglas. - See Naples: A memoir of love, peace and war in Italy.
40850: Allard, W. James. - The Logical Foundations of Bradley's Metaphysics. Judgment, Inference, and Truth.
24624: Alleau, René. - L'encyclopédie planète: Les sociétés secrètes.
31998: Allegaert, P. & L. Vanmarcke.L. (red.) - Fragmenten Uit De Hedendaagse Franse Politieke Filosofie.
22164: Allegro, Jacob. - Bewogen Beelden.
45291: Allen, Rodney. - Threshold of Terror: The last hours of the monarchy in the French Revolution.
38200: Allen, John S. - The Omnivorous Mind: Our evolving relationship with food.
27149: Allen, Phillip. - Atlas der Atlassen: De kaartenmakers en hun wereldbeeld.
13518: Allende, Isabel. - The Infinite Plan.
43688: Alma, H.A. - Identiteit door Verbondenheid: Een godsdienstpsychologie en Christelijk geloof.
45962: Almond, Mark. - Uprising!: Political upheavals that have Shaped the World.
24916: Alo, Chaza, Julitta Franke & Marianne Pitzen. - Dea Syria: Die Grosse Göttin des Alten Orient.
45252: Alphen, E. van & Irene de Jong. - Door het Oog van de Tekst: Essays voor Mieke Bal over visie.
43210: Alter, Torin & Sven Walter (ed). - Phenomenal Concepts and Phenomenal Knowledge. New Essays on Consciousness and Physicalism.
38215: Altman, Donald. - De Mindfulness Code: Vier sleutels naar geluk.
23772: Alvarez, A. - Beckett.
7009: Alvarez, A. - Beyond All This Fiddle. Essays 1955-1967.
41196: Alvarez, A. - Feeding the Rat: A Climber's life on the edge.
46824: Alweiss, Lilian. - The World Unclaimed: A challenge to Heidegger's critique of Husserl.
28677: Amersfoort, Herman, Hans Blom, Dennis Bos e.a. (red.). - Belaagd & Belegerd.
31510: Ames, Jonathan. - De Avonturen van een Licht Persverse Schrijver.
34445: Ames, Glenn J. - Renasant Empire?: The house of Braganza and the Quest for stability in Portugese Monsoon Asia, c. 1640-1683.
28533: Amesz, J.J. & J.A. Honout. - Altijd weer Auschwitz: Een biografische schets van Eva Tas, 1915 - 2007.
7256: Amiran, Eyal. - Wandering and Home. Beckett's metaphysical narrative.
38034: Amran, Rusli. - Padang Riwayatmu Dulu. Cet. Ke-II (Diperlengkap).
45885: Amsberg, Kiki. - De Fantast: Ansbert Vorreiter, ingenieur, uitvinder, verleider 1868- 1946.
45608: Amstel, Anne van (poëzie) & Rob Kloet (percussie). - Vlinderslag.
39795: Amsterdam, Herman van & Annette van der Elst. - Me benne Schofte: Bollenpraat.
32002: Amsterdamski, Stefan. - Between Experience and Metaphysics: Philosophical Problems of the Evolution of Science.
22968: Anand, Margo. - De Extase van het Nu: Zeven Tantrische sleutels voor een hartstochtelijk en vreugdvol leven.
44891: Prudhomme S.J. Ananstase (Pater). - Annum Veritatis.
6068: Anati, Emmanuel. - Camonica Valley.
41709: Anckaert, L. & B. Casper. - Franz Rosenzweig: A primary and secondary bibliography.
40276: D'Ancona, Cristina (editor). - The Libraries of the Neoplatonits: Proceedings of the meeting of the Europan science foundation network Late Antiquity and Arabic thought.
41603: Anderegg, Klaus (redaction). - Wanderen am Simplon: Wegweiser zur Natur und Kultur.
35521: Anders, Teun. - Anders: Zelfportret.
14880: Andersen, H.C. - 't Was maar een Speelman.
14887: Andersen, H. Chr. - Sämtliche Märchen. 2 vols.
44936: Anderson, Uta (samenstelling). - Papoea Sprookjes.
38309: Anderson, E.N. - The Food of China.
15877: Anderson, Chester G. - James Joyce.
33997: Anderson, Dave. - One Block: A New Orleans neighborhood rebuilds.
47094: André, Robert. - Gespräche von Text zu Text: Celan - Heidegger - Hölderlin.
41606: Andreoli, Ine. - Het Land van de Verbrande Gezichten: Ethiopië, een belevenis.
28957: Andrew, Malcolm & Ronald Waldron (editors). - The Poems of the Pearl Manuscript: Pearl, Cleanness, Patience, Sir Gawain and the Green Knight.
15234: Andriesse, C.D. - Christian Huyghens.
22746: Andriesse, Peter. - Koude Sambal: Indische Jeugdverhalen.
28266: Andriesse, Peter. - Kamizake: De Laatste bestorming van de zangberg,tegenromantisch strijdschrift tegen alles en iedereen.
27756: Andrieux, Claude; Philippe Audra; Jean Nicod, Yves Quinif; Jean Vaudour et al. - Karstologia.
27757: Andrieux, Claude; Philippe Audra; Jean Nicod, Yves Quinif; Jean Vaudour et al. - Karstologia.
27753: Andrieux, Claude; Philippe Audra; Jean Nicod, Yves Quinif; Jean Vaudour et al. - Karstologia.
27754: Andrieux, Claude; Philippe Audra; Jean Nicod, Yves Quinif; Jean Vaudour et al. - Karstologia.
27760: Andrieux, Claude; Philippe Audra; Jean Nicod, Yves Quinif; Jean Vaudour et al. - Karstologia.
27761: Andrieux, Claude; Philippe Audra; Jean Nicod, Yves Quinif; Jean Vaudour et al. - Karstologia.
27759: Andrieux, Claude; Philippe Audra; Jean Nicod, Yves Quinif; Jean Vaudour et al. - Karstologia.
27758: Andrieux, Claude; Philippe Audra; Jean Nicod, Yves Quinif; Jean Vaudour et al. - Karstologia.
42009: Anema, Karin. - De Groeten aan de Koningin: Reis door Suriname.
46606: Angermayer, Erwin (u.a.) - Die Eisriesenwelt im Tennengebirge (Salzburg).
45598: Anker, Willem. - Buys: 'n grensroman.
31824: Anker, Jan-Willem. - Beproevingen.
36445: Anker, Jan-Willem. - Wij Zijn De Laatste Geliefden In De Wereld.
29589: Anker, Jan-Willem. - Donkere Arena.
37438: Ankum, J.A. & A.S. Hartkamp. - Romeinsrechtelijk Handwoordenboek.
31905: Ankum, W.M. & K. Boer, Th. W. Nanninga, M. Pel. (redactie). - Ships that pass in the night.
37431: Annaeus Florus, L. [Lucius] - Res Romanae, recensitus et illustratus a Joanne Georgio Graevio.
26085: Anobile, Richard J. (ed.). - Ernst Lubitsch's Ninotchka, starring Greta Garbo, Melvyn Douglas.
44320: Anon. - Provo Pamphlets.
34963: Anoniem (XIVe eeuw) - De XV Vreugden Van Het Huwelijk.
45547: Antón-Pacheco, José Antonio. - The Swedish Prophet: Reflections on the Visionary Philosophy of Emanuel Swedenborg.
26484: apek, Karel. - Karel apek: fotograf, photographer.
35926: Apel, Karl-Otto e.a. - Het Discursieve Tegengif: De sociale en ethissche aspecten van de ecologische crisis.
12656: Apeldoorn, Dodi & Beijer, Tim. - Weet Wie je Eet. Culinaire eponiemen.
38202: Apfelbaum, Ananda. - Thai Massage: Sacred bodywork.
23341: Apollinaire, Guillaume. - The Poet Assassinated.
23485: Apollonaire, Guillaume. - The Poet Assassinated and Other Stories.
24703: Appel, Karel. - Océan Blessé: Journal Intime, poèmes et desins. Gewonde Oceaan/Wounded Ocean.
29140: Appelbaum, Stanley. - Scenes from the Nineteenth-Century Stage in Advertising Woodcuts.
47378: Appelbaum, David. - Disruption.
47369: Appelbaum, David. - Jacques Derrida's Ghost: A conjuration.
47382: Appelbaum, David. - The Stop.
39933: Appenzeller, Hans & Jeroen van den Eijnde, Ivo Weyel. - Hans Appenzeller.
33279: Aptekmann, M. & M. A.; J.R. Aronoff; F. Schalkwijk et al. - The Learning Process Of A Psychoanalytical Candidate: From hearing to interpretation.
37956: Arang, Tjalon. - Volksverhalen en legenden van Bali.
47431: Arbenz, Thomas (editor). - Cave Pearls of Meghalaya Vol 3: South Shnongrim and the Um Thloo Cave System. Sielkan/Sakwa and the Pielkhlieng Pouk Cave System.
44185: D'Arbez. - Mooie Annie of De schipbreukelinge: Een historisch Kaapsch verhaal uit de 18e eeuw.
31455: Arce, Juan Carlos. - Melibea no Quere Ser Mujer.
45524: Archer, Margaret S. & Andrew Collier; Douglas V. Porpora. - Transcendence: Critical realism and God.
42608: De Vereeniging Nederlands Economisch Historisch Archief. - The Interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400-1800 / De Nederlanden en het Oostzeegebied, 1400-1800. Papers presented at the third international conference of the Association Internationale d'Histoire des Mers Nordiques de l'Europe, Utrecht, August 30th-September 3rd 1982.
45648: Archimedes. - The Catte Problem.
26303: Ardoin, John. - Callas at Juilliard. The Master Classes.
40490: Arends, Charlotte & Liesbeth van de Meent, Jos van Doorn, Henk-Hans Hilvering. - Kunst Krisis of Keerpunt.
42268: Arendt, Hannah. - On Revolution.
41091: Arendt, Hannah. - Die Krise des Zionismus: Essays & Kommentare 2.
45998: Arendt, Hannah. - Materialen zu ihrem Werk.
35843: Ariëns Kappers, C.U. & Leland W. Parr. - An Introduction to the Anthropology of the Near East.
29511: Ariès, Philippe. - Het Beeld van de Dood.
33038: Aristofanes. - Vrouwenstaking Vrouwenfeest Vrouwenpolitiek.
40389: Aristophanis. - Aristophanis Comoediae Tomus I and II.
38858: Aristoteles. - De getallen en de Dingen: De boeken M en N van de Metafysica. Deel 2: boek N.
38440: Aristoteles. - Ethica: Ethica Nicomachea.
33043: ARISTOTELES. - Topik (Organon V).
40878: Aristoteles. - Analytica Posteriora.
45795: Aristoteles. - De Ziel.
40877: Aristoteles. - Kategorien.
40875: Aristoteles. - Politik. Buch I: Über die Hausverwaltung und die Herrschaft des Herrn über Sklaven.
44824: Aristotelis. - De Arte Poetica: Liber.
44433: Aristotle. - Aristotle XV: Problems I-XXI.
47381: Aristotle. - Aristotle: Problems II, books XXII - XXXVIII. Rhetorica Ad Alexandrum.
47379: Aristotle. - Aristotle: Posterior Analytics, Topica.
41087: Aristotle. - Aristotle's Poetics: A translation and commentary for students of literature.
37009: Arkel, Francis van. - Macarons.
30808: Arkwright, Ruth & J.W Wilson (Music). - Brownikins and other fancies.
22393: Arman. - Arman.
40181: Armando. - Tucht.
46274: Armando. - Krijgsgewoel.
16980: Armando. - Het Wel en Wee.
9150: Armando. - Het Gevecht: Een gedicht.
46276: Armando. - Toch: Nagelaten werk.
34241: Armstrong, D.M. & Norman Malcolm. - Consciousness and Causality: A debate on the Nature of Mind.
34808: Ridderikhoff Arne. - Rythmic Bimanuel Coordination: Interlimb interactions and effector dynamics.
21312: Jodorowsky / Arno. - De Avonturen van Alef-Thau: De man zonder werkelijkheid.
21313: Jodorowsky / Arno. - De Avonturen van Alef-Thau: De kreupele keizer.
43271: Arnold, Dietmar. - Neue Reichskanzlei und >>Führerbunker<<: Legenden und wirklichkeit.
15904: Arnold, Bruce. - The Scandal of Ulysses: The sensational life of a twentieth-century masterpiece.
44735: Arnold, Edwin. - Het Licht van Azië: Leven en leer van Gautama Boeddha.
37810: Arnold, Nick. - Handig Handboek voor Lijfbezitters.
26866: Arnoldussen, Paul. - Het Graf van de Koopman: Verhalen uit de Utrechtsestraat.
46126: Arnoldussen, Paul. - Rue D'Amsterdam: Kleine atlas van Nederlanders in Parijs.
32956: Arnoldussen, Paul & Brian Rose. - Mercatorplein: Beeld van een wereld in Amsterdam/Image of a world in Amsterdam.
44911: Arnolli, Gieneke & Hilde Cammel, et al. (redactie). - Kostuum Relaties: Mode en streekdracht. Twaalf studies over de invloed van mode en streekdracht over en weer. Een evaluatie van het verdwijnen van de streekdrachten in Scheveningen.
23580: Arnoni, M.S. - Niemand wil Vrijheid: Essays.
34119: Arnott, Margaret L. (editor). - Gastronomy: The Anthropology of Food and Food Habits.
41551: Arns, Frouke. - De Camembertmethode, Gedichten.
42853: Arntzen, J.W. - On the Evolutionay Biology of the Old World Newts, genus Triturus. / Een serie artikelen over de afstamming, oecologie en verspreiding van het geslacht Triturus, de watersalamanders van de Oude Wereld.
42607: Aron, Raymond. - Essai sur les Libertés.
41410: Aron, Raymond. - Het Vraagstuk van de Vrijheid.
44816: Aron, Raymond. - La Philosophie Critique de l'Histoire: Essai sur une théorie Allemande de l'histoire.
46506: Arrabal, F. - Picknick op het Slagveld en Guernica.
45241: Artaud, Antonin. - Oeuvres Complètes: Tome XXVI. Histoire Vécue d'Artaud-Mômo tête-à-tête.
42754: Artaud, Antonin. - Oeuvres Completes. Tome VIII.
37403: Artistoteles. - Aristotle on the Art of Poetry.
30968: Arvidsson, Evert. - Der Freiheitliche Syndikalismus im Wohlfahrtsstaat.
46119: Arzt, Thomas; Maria Hippius - Gräfin Dürckheim, Roland Dollinger (Herausg.) - Unus Mundus: Kosmos und Sympathie. Beiträge zum Gedanken der Einheit von Mensch und Kosmos.
40637: As, Saskia van. - Darmklachten: De epidemie van parasitaire infecties.
43472: Asch, Schalom. - Een Pogrom.
23753: Asche, Karola. - Terwijl Onder de Sterren de Duiveltjes Dansen.
47204: Aschenberg, Heidi. - Phänomenologische Philosophie und Sprache: Grundzüge der Sprachtheorien von Husserl, Pos und Merleau-Ponty.
43337: Ascoli, Giorgio A. - Trees of the Brain, Roots of the Mind.
35408: Ashley, Bob. Joanne Hollows Steve Jones & Ben Taylor. - Food and Cultural Studies.
28539: Ashton, Dore. - Fragonard: In the Universe of Painting.
46571: Ashton, Paul & A.J. Bartlett et al. (editors). - The Praxis of Alain Badiou.
17149: Assche, H. van en Bode, Peter de. - De Tijdschriften verschenen in 1997; bibliografie van de literaire tijdschriften in Vlaanderen en Nederland.
20983: Assche, Hilda van & Richard Baeyens e.a. - Bibliografie Ons Erfdeel: 1957-1997 (5 delen).
45720: Asscher, Lodewijk. - Nieuw Amsterdam: De ideale Stad in 2020.
41795: Assenberg, Frans W. - Scyedam Vaert: Historie van havens en scheepvaart in en om Schiedam.
42444: Assendelft, Marion van & George Dölle, Ton Hilhorst, Wim Palmen e.a. - Mane Novum: Christelijke Latijnse teksten uit de tweede tot de negende eeuw.
33044: Assoun, Paul-Laurent. - Het Freudisme.
44418: Athenaeus. - The Deipnosophist in seven volumes: I.
44417: Athenaeus. - The Deipnosophist in seven volumes: IV.
44465: Athenaeus. - The Deipnosophist in seven volumes: III. (i.e. Books VI & VII).
44416: Athenaeus. - The Deipnosophist in seven volumes: VI.
42155: Atkins, J.W.H. - Literary Criticism in Antiquity. A sketch of its development.
43373: Attwood, Alan. - Burke's Soldier.
45812: Atwood, Margaret. - The Door.
43620: Audoin, Philippe. - Sur Georges Bataille: Interview inimaginable.
20742: Audy, Igor and Jirina Audyová. - The Morovian Karst: Time and stone.
46650: Augustinus. - Het Eerste Geloofsonderricht.
15619: Nagel Auktionen. - Spezialauktion: Sammlerteppiche & Ethnologica
41264: Aulbers, B.J.M. & G.J. Bremer (redactie). - De Huisarts van Toen: Een historische benadering.
16830: Austen, Steve. - Kaaskoppen. Twintig jonge landgenoten over de toekomst van Nederland.
13496: Auster, Paul. - Oracle Night.
30971: Auster, Paul. - Sunset Park.
22132: Auster, Paul. - Hand to Mouth: A chronicle of early failure.
6803: Auster, Paul. - The New York Trilogy.
16802: Auster, Paul. - Ground Work. Selected poems and essays. 1970 - 1979.
34638: Auster, Paul. - Invisible.
34639: Auster, Paul. - Travels in the Scriptorium.
43453: Austin, James H. - Selfless Insight: Zen and the Meditative Transformations of Consciousness.
42611: Plusieurs auteurs. - Michel Foucault, Philosophe. Rencontre Internationale, Paris 9,10,11 janvier 1988.
24644: Avermaete, Roger. - Permeke 1886-1952.
17705: D'Avila, Thérèse. - Correspondance.
44153: D' Avila-Latourrette, Victor-Antoine. - Beproefde Recepten uit de Kloosterkeuken: Gezonde natuurlijke voeding gebaseerd op verse ingrediënten.
43752: Awde, Nicholas. - Hausa-English - English-Hausa Dictionary.
45401: Aydin, C.; J. & J. Benoist; e.a. (red.) - Tijdschrift voor Filosofie 2020, nummer 4.
45403: Aydin, C.; J. & J. Benoist; e.a. (red.) - Tijdschrift voor Filosofie 2019, nummer 4.
45404: Aydin, C.; J. & J. Benoist; e.a. (red.) - Tijdschrift voor Filosofie 2019, nummer 3.
45405: Aydin, C.; J. & J. Benoist; e.a. (red.) - Tijdschrift voor Filosofie 2019, nummer 1. Themanummer Deleuze.
45301: Aydin, C.; J. Benoist e.a. (red.) - Tijdschrift voor Filosofie 2020, nummer 2.
43079: Ayer, A.J. - The Problem of Knowledge 1956 and Probability and Evidence 1972.
43080: Ayer, A.J. - The Concept of the Person and Other Essays 1963.
32022: Ayer, A.J. - Philosophical Essays.
32023: Ayer, A.J. - Philosophy in the Twentieth Century.
32025: Ayer, A.J. - Russell.
43078: Ayer, A.J. - The Foundations of Empirical Knowledge 1940.
37105: Ayer, A.J. - Voltaire.
43082: Ayer, A.J. - Russell and Moore: The Analytical Herttage.
43083: Ayer, A.J. - The Central Questions of Philosophy 1973.
31714: El Azzouzi, Fikry. - Het Schapenfeest.
47377: Baanders, Bas. - Overgeleverd aan de Toekomst: Emmanuel Levinas en de Talmoed.
39284: Baar, Peter-Paul de. - Jacob Olie, fotograaf van Amsterdam. Drie wandelingen door de stad rond 1900.
23794: Baar, Peter-Paul. De. - Jacob Olie: Fotograaf van Amsterdam. Drie Wandelingen door de Stad rond 1900.
43359: Baars, Bernard J. - A Cognitive of Consciousness.
45943: Baars, Rosanne. - Het Journaal van Joannes Veltkamp (1759-1964): Een scheepschirurgijn in dienst van de Admiraliteit van Amsterdam.
41666: Baars, Marco. - Brekend Rood: Op reis door Rusland, Mongolië en China.
5763: Baas, Peter R. - Pi de Koppensneller.
40157: Baasner, Frank. - Der Begriff 'sensibilité' im 18. Jahrhundert: Aufstieg und Niedergang eines Ideals.
40627: Babel, I.E. - Verhalen.
33269: Bacchus, Fahiem. - Representing and Reasoning with Probabilistic Knowledge: A logical approach to probabilities.
22384: Bach, Bettina & Monique van Tiggele. (red) - Camp: Het leven als theater.
33569: Bach, Friederich Teja & Wolfram Pichler. - Öffnungen: Zur theorie und Geschichte der Zeichnung.
24346: Bachmann, Walter - Round Voyage to the Far East.
26689: Bachrach, A.G.H. - Sir Constantine Huygens and Britain 1596-1687: A pattern of cultural exchange. Volume one 1596-1619.
45983: Backer, C.A. - Verklarend Woordenboek van wetenschappelijke Plantnamen: De namen van de in Nederland en Nederlands-Indië in het wild groeiende en in tuinen en parken gekweekte varens en hogere planten.
45323: Bacon, Francis. - The New Organon and Related Writings.
43681: Badger, Gerry. - Door het Oog van de Lens: Hoe fotografie ons leven heeft veranderd.
47289: Badham, Paul (ed.). - A John Hick Reader.
38982: Badinter, Robert. - L'Abolition.
44983: Badiou, Alain. - Notre mal Vient de plus Loin: Penser les tueries du 13 Novembre.
46583: Badiou, Alain. - Tweede Manifest voor de Filosofie.
46655: Badiou, Alain. - Infinite Thought: Truth and the return of philosophy.
46582: Badiou, Alain. - Theoretical Writings.
46591: Badiou, Alain. - Conditions.
41650: Badiou, Alain. - Parménide: L'être 1 - Figure ontologique 1985-1986.
46615: Badiou, Alain. - Metapolitics.
46654: Badiou, Alain. - Saint Paul: The foundation of universalism.
46590: Badiou, Alain & Cécile Winter. - Polemics.
41653: Badiou, Alain. - La République de Platon: Dialogue en un prlogue, seize chapitres et un épilogue.
41652: Badiou, Alain. - Lacan: L'antiphilosophie 3 1994-1995.
41651: Badiou, Alain. - Heidegger: L'être 3 - Figure du retrait 1986-1987.
46616: Badiou, Alain. - The Concept of Model: An introduction to the materialist epistemology of mathematics.
41995: Badiou, Alain. - Métaphysique de Boneur réel.
46584: Badiou, Alain. - Ethics: An essay on the understanding of evil.
32247: Badiou, Alain. - Deleuze The Clamor of Being.
46572: Badiou, Alain. - Manifesto for Philosophy.
46570: Badiou, Alain. - Numbers and Numbers.
46617: Badiou, Alain. - Logiques des Mondes: L'Être et l'évenement, 2.
46568: Badiou, Alain. - Theory of the Subject.
41073: Baedeker, K. - London und Umgebungen: Handbuch für Reisende.
43447: Baekers, S.F. - De Tijd bij Aristoteles en Heidegger.
43969: Bagchus, Ted & Rien Jonkers. - Leven met en zonder Heloïse: Inleiding tot leven en werk van Pierre Abélard.
39288: Baggini, Julian. - Deugden van de Tafel. Een filosofie van het eten.
39291: Baggini, Julian. - Freedom Regained: The possibility of free will.
29051: Bahlmann, Tineke & Barbie Meesters. - De Organisatie die nooit bestond: Eenzoektocht naar vormen van organisatie.
41477: Bahn, Paul G. - Cave Art: A Guide tot the decorated Ice age Caves of Europe.
36639: Bahrdt, Carl Friedrich. - The Edict of Religion: A comedy and The story and Diary of My Imprisonment.
13523: Bainbridge, Beryl. - Sweet William.
13524: Bainbridge, Beryl. - Sweet William.
24761: Bainbridge, Beryl. - A Quiet Life.
7103: Bainbridge, Beryl. - Young Adolf.
37363: Bainbridge, Beryl. - Something Happened Yesterday.
46781: Bains, Paul. - The Primacy of Semiosis: An anthology of relations.
35227: Baird, A.W.S. - Studies in Pascal's Ethics.
47283: Baird, Marie L. - On the Side of the Angels: Ethics and Post-Holocaust Spirituality.
42555: Bais, Sander. - Kwanta, kwinkslagen & Kwakzalvers essays & columns.
41128: Bais, Sander. - De Sublieme Eenvoud van Relativiteit: Een visuele inleiding.
41362: Bakels, Jet & Anne-Marie Boer. - Het Wapen van de Bruid: Batakse Weefsels.
26788: Baker, Nicolson. - Checkpoint.
35409: Baker, Sera. Annie Gray, Kay Lakin, a.o. (editors). - Food and Drink in Archaeology 2.
43412: Baker, Kyle. - Why I Hate Saturn.
27123: Bakhuizen, A.J.C. - A Contribution to the Development of Stepping Motors.
12866: Bakker, Piet. - Jeugd in de Pijp: Vrijmoedige herinneringen.
27174: Bakker, Machteld, Anton Constandse, Thom Holterman e.a. (red.). - De AS 49: Stembiljet of Sociale aktie.
47295: Bakker, Bert. - Het Landschap.
37543: Bakker, Boudewijn. - Amsterdam en de Grachtengordel.
45876: Bakker, Martha (redactie). - Stadsatlas Amsterdam Straatnamen en Brugnamen Verklaard.
40471: Bakker, M.M. en F.M. van de Poll. - Architectuur en Stedebouw in Amsterdam 1850-1940.
18184: Bakker, J.P. - Over tectogene en morfogene Gelijktijdigheid bij de jongere Gebergtevorming in West- en Midden-Europa in het Kader van denudatieve Altiplanatie. Avec Resumee francais.
45064: Bakker, Gerbrand. - La Deviazione.
5085: Bakx, H.W. & J. Bernlef, e.a. (redactie). - Raster 25: Tijdschrift in Boekvorm.
43638: Bal, Ben. - Van Vondeling tot Voorvader: Het leven va Bernardus Hendrik Adam Bal 1816-1858
21228: Bal, Mieke & Inge E. Boer (ed). - The Point of Theory: Practices of cultural analysis.
34643: Balen, Petrus van. - De Verbetering de Gedachten.
44594: Balfour, Alan. - Berlin: The Politics of Order 1737-1989.
47318: Balibar, E. & H. Seidel, et al (editors). - Studia Spinozana: Volume 9 (1993) Central theme: Spinoza and modernity: Ethics and politics.
47317: Balibar, E. & H. Seidel, et al (editors). - Studia Spinozana: Volume 8 (1992) Central theme: Spinoza's psychology and social psychology.
47233: Balis, Jan & André Lawalrée. - De Orchidee in België.
33438: Balkt, H.H. ter. - Vuur: Gestaag vermeerderen de velden, gestaag verminderen de velden.
18272: Balkt, H.H. ter. - Anti-canto's en De Astatica.
46664: Balkt, H.H. ter. - Gilleleje.
7855: Ball, J.P. - The Evolution of Dualism in the Law of Indonesia: 1602-1848: a Study of European Self-Interest and Indifference to the Indigenous Legal Order.
40632: Balladine, Roman & Sula. - The Secrets of Belly Dancing.
37851: Ballard, Chris, Steven Vink and Anton Ploeg. - Race to the Snow: Photography an the exploration of Dutch New Guinea, 1907-1936.
42658: Ballard, Keith. - Study Guide to Copi: Introduction to logic.
46779: Ballard, Edward & Charles E. Scott (editors). - Martin Heidegger: In Europe and America.
27786: Ballman, Jacqueline. - Zona Make-Up.
28204: Bambace, Anthony. - Will H. Bradley: his work: a bibliographical guide.
47076: Bambach, Charles. - Hedeigger's Roots: Nietzsche, national socialism and the Greeks.
34258: Bambrough, Renford. (editor). - New Essays on Plato and Aristotle.
45091: Banach, Stefan. - Theorie des Opérations Linéaires.
45125: Banach, Stefan. - Theorie des Opérations Linéaires.
43750: Bancroft, Anne. - The Luminous Vision: Six Medieval Mystics and their Teachings.
44977: Bang, Preben. - Elseviers Diersporengids: Sporen en kentekens van zoogdieren en vogels.
19036: Bank, Ruud A. - Protein Studies on the Human Multigene Families Amylase and Pepsinogen.
19742: Bank, Jan. - Katholieken en de Indonesische Revolutie.
19245: Banks, M. & Swift, A. - The Joke's on Us: Women in Comedy from Music Hall to the Present Day.
24488: Banning, Jan. - Bouwwerk: Mensen maken het museum.
17487: Banti, Forti, et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
36862: Bantjes, Marian. - I Wonder.
39499: Banville, John. - The Blue Guitar.
18458: Baranay, Inez. - Rascal Rain: A year in Papua New Guinea.
47010: Barbaras, Renaud. - Vie et intentionnalité: Recherces phénoménologiques.
36800: Barber, Benjamin R. - If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities.
25465: Barbieri, S. Umberto, Carel Blotkamp, Hein van Haaren et al. - Dutch Art + Architecture Today, 14 december 1983.
16506: Bárdarson, Hjálmar R. - Ice and Fire. Contrasts of Icelandic nature.
17597: Barentz-Drost, Marga. - Kimura's Kinderen.
14338: Barfoot, C.C., ed. - In Black and Gold. Contiquous traditions in post-war British and Irish poetry.
46951: Baricco, Alessandro & Rébecca Dautremer (ill.). - Zijde.
37316: Barinova, Irina, Marina Jevtoesjenko, Olga Maltseva e.a. - Glans en Glorie: Kunst van de Russische Orthodoxe Kerk.
39529: Barion, Jakob. - Hegel und die Marxistische Staatslehre.
39527: Barker, Sir Ernest. - Greek Political Theory: Plato and his predecessors.
39140: Barker, Lady. - Station Life in New Zealand.
18268: Barnard, Benno. - Tijdgenoten.
39488: Barnes, Hazel E. - Sartre.
43523: Barnett, Cynthia. - Regen: Een Natuur en Cultuur geschiedenis.
41950: Barnett, Anthony & Roger Scruton (editors). - Town and Country.
26623: Barnouw, Erik & S. Krishnaswamy. - Indian Film.
45147: Barnsley, Michael. - Fractals Everywhere.
21663: Baron, Jan e.a. (red.). - VBIJ 1972-2002: Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer.
24077: Barratt, Glynn. - Melanesia and the Western Polynesian Fringe.
41101: Barrientos, Semiramis Guillén. - Gedichten in beweging.
43025: Barro, David and Alberto Sánchez Balmisa (text). - Alain Urrutia.
27343: Barron, Rosemary. - Meze: Small bites, big flavors.
42531: Bartels, Jeroen & Detlev Pätzold, Hans Heinz Holz, Jos Lensink. - Dialectische Constructie van de Totaliteit: Vier bijdragen.
41988: Barth, E.M. - De Logica van de Lidwoorden in de traditionele filosofie.
47211: Barthel, Pierre. - Interprétation du Langage mytique et Théologie biblique: Étude de quelques étapes de l'évolution du problème de l'interprétation des représentations d'orgine et de structure mythiques de la foi chrétienne.
46105: Barthelme, Donald. - Forty Stories.
46106: Barthelme, Donald. - Flying to America: 45 more Stories.
40363: Barthes, Roland. - Die Lust am Text.
29225: Barthes, Roland. - Essais Critiques IV: Le Bruissement De La Langue.
44786: Bartis, Attila. - Rust.
37156: Barton, John & Joy Law. - The Hollow Crown: The follies, foibles andn faces of the kings and queens of England.
46983: Bartstra, Gert-Jan (redactie). - Bird's Head Approaches: Irian Jaya studies - A programme for interdisciplinary research.
37918: Bas, F de. - De Organisatie der Calvarie bij de Wettelijke Regeling onzer Strijdkrachten.
43631: Bassani, Giorio. - Het Groene Paradijs van de Jeugdliefdes: De tuin van de Finzi-Contini.
45747: Bassani, Giorgio. - De Ondergang van dr. Fadigati.
36886: Bassani, Giorgio. - Le Parole Preparate e altri scrittu di letteratura.
18641: Bassini, Giorgio. - De Reiziger.
17585: Batchelor, Denzil. (ed.). - The Boxing Companion.
28764: Batchelor, John. - Mervyn Peake: A biographical and critical exploration.
41678: Batenburg, Harry van. - Betsie of De grijns om de duiten.
37928: Bates, E.S. - Touring in 1600: A study in the devolpment of travel as a means of education.
32631: Battin, Margaret Pabst. - The Least Worst Death: Essays in bioethics on the end of life.
28297: Baudelaire, Charles. - Eurêka par Edgar A. Poe.
35778: Baudelaire, Charles. - L'Oeuvre Poétique de Charles Baudelaire.
44615: Baudelaire, Charles. - Over de Wijn en de Hasjiesj vergeleken als middelen om de individualiteit te vermenigvuldigen.
36743: Baudet, Thierry & Geert Mak (redactie.). - Thuis in de Tijd.
37667: Baudrillard, Jean. - In de Schaduw van de Zwijgende Meerderheden.
33834: Baudson, M & Luc Derycke (editors). - Red: Curated by Robert Nickas.
18901: Bauduin, F. - Het Nederlandsch eskader in Oost-Indië 1914 - 1916. Benevens eenige beschouwingen over onze marine.
33702: Bauer, Katharina & Kade, Thomas & Thenior, Ralf & Widmaier, Ellen. - Verabredungen/ Afspraken: gedichten.
43984: Bauer, Otto. - Zwischen Zwei Weltkriegen? Die Krise der Weltwirtschaft, der Demokratie und des Sozialismus.
37169: Baumgartner, Peter & Sabine Payr (editors). - Speaking Minds: Interviews with twenty eminent cognitive scientists.
46723: Baur, Michael & John Russon (eds). - Hegel and the Tradition. Essays in honour of H.S. Harris.
43885: Bauwens, Jan & K.C. Peeters. - Het Oeuvre van L.J. Fruijtiers & Een Jaar met Sanctjes van L.J. Fruijtiers.
27709: Bauwer, Ernst W. - Wereld Zonder Zon.
29395: Bax, Chantal. - Subjectivity after Wittgenstein: Wittgenstein's embodied and embedded subject and the debate about the death of man.
5348: Baxter, B M. - Albert Verwey's translation from Shelley's poetical works.
23768: Bayley, John. - Iris: A memoir of Iris Murdoch.
41534: Beagle, Peter. - Het Versierde Spijkerpak: Blue denim magic.
46676: Beardsworth, Richard. - Derrida & the Political.
32049: Beaufret, J. - Leçons De Philosophie: Tome 1. Philosophie Grecque - Le Rationalisme Classique + Tome 2. Idealisme Allemand et Philosophie Contemporaine.
9599: Beaumont, Elie de & Rodolphe Töppfer - Mons. Cryptogame en Zijn Metamorphose.
26203: Beaver, Patrick. - The Spice of Life: Pleasures of the Victorian Age.
47208: Beck, Heinrich. - Möglichkeit und Notwendigkeit: Eine Entfaltung der ontologischen Modalitätenlehre im Ausgang von Nicolai Hartmann.
39184: Becker, Oskar. - Größe und Grenze der mathematischen Denkweise.
2599: Beckett, Samuel. - Malone Meurt.
16808: Beckett, Samuel. - Verhalen en Teksten Zomaar.
12227: Beckett, Samuel. - From an Abandoned Work.
7963: Beckett, Samuel. - Malone Sterft.
43484: Beckett, Samuel. - Ends and Odds: Plays and sketches.
46284: Beckman, Thea (eindred.). - Vrouwendomein: Woongeschiedenis van vrouwen in Nederland. Deel 4: Een tipje van de sluier.
44395: Beckmann, Max. - De Apocalyps van Max Beckmann - Litho' s in ballingschap gemaakt.
45722: Bedani, Gino. - Vico Revisted: Orthodoxy, Naturalism and Science in the Scienza Nuova.
41414: Bedaux, Jan Baptist. - The Reality of Symbols: Studies in the iconology of Netherlandisch art 1400-1800.
43370: Bede. - Historical Works, Volume I&II: Ecclestical history of the English Nation. Books I-V.
31468: Beeching, Frances J. - The Voice in the Wilderness.
25372: Beeck, Johan op de. - Het Hart van Napoleon: De keizer en de Vrouwen.
45206: Beeck, Johan op de. - De Bedrijgde Vrijheid: Uw vrije meningsuiting in gevaar?
38907: Beek, B.L. van, R.W. Brandt and Groenman-van Waateringen, W. (ed.). - Ex Horreo.
28116: Liesbeth Rahder. Wim van der Beek. - Liesbeth Rahder: Schilderijen.
18962: Beek, Paul M. - Aart Schonk: Beeldhouwer.
25497: Beek, Geert van. - De Steek van een Schorpioen.
27924: Beeke, Anthon (concept en fotografie). - The Last Waltz: De beste Konijnenrecepten!
34602: Beekers, Wouter P. & Rolf E. van der Woude. - Niet bij steen alleen: Patrimonium Amsterdam: van sociale vereniging tot sociale onderneming 1876-2003.
45172: Beekes, E.J.P. & D.C.J. van Peype; J.A. Verhage. - Vraagbaak voor de Vrijmetselaar: 40 jaar vraag en antwoord uit Thoth gebundeld en bewerkt.
23526: Beekman, A.A., J.C. van Eerde, G.A.F Molengraaff e.a. (red). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXVII, no 5.
23514: A.A. Beekman, J.C, Eerde, G.A.C. Molengraaff e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXXIII no. 3b, mei.
23515: A.A. Beekman, G.A.C. Molengraaff, J.F. Niermeyer e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXVI no. 6, november.
21235: Beekman, Hendrik & Josse de Haan. - As Wurden Slipe Wurde/Als Woorden Geslepen Worden/When Words Are Polished/Cuando la Palabra Ha Sido Pulida/Quand la Parole A Eté Polie.
23675: Beekman, Dr. A.A., C. Easton, J.C. van Eerde e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 1 (15 jan).
23672: Beekman, Dr. A.A., J.C. van Eerde, Dr. G.A.F. Molengraaff e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIV 1917, No 2 (15 maart).
45940: Beekman, Jeroen & Joop de Boer; et al (editors). - Mokum Guide.
23524: A.A. Beekman, E. Heldring, J.F. Niermeyer e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII, no 4.
23668: Beekman, Dr. A.A., J.C. van Eerde, Dr. G.A.F. Molengraaff e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIII 1916, No 5 (15 sept).
23670: Beekman, Dr. A.A., J.C. van Eerde, Dr. G.A.F. Molengraaff e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIV 1917, No 6 (15 nov).
23507: A.A. Beekman, E. Heldring, J.F. Niermeyer e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII no. 2, maart.
23511: A.A. Beekman, E. Heldring, J.F. Niermeyer e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXV no. 1, januari.
23523: A.A. Beekman, E. Heldring, J.F. Niermeyer e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIII, no 6.
23509: Beekman, A.A. & J.C. van Eerde, G.A.F. Molengraaff e.a. (redaktie). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXXI no. 5, september.
12540: Beekman, E.M. (editor). - The Poison Tree: Selected writings of Rumphius on the Natural history of the Indies.
7515: Beekman, E.M (editor). - Fugitive Dreams: An anthology of Dutch Colonial Literature.
23510: A.A. Beekman, E. Heldring, J.F. Niermeyer e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap: Tweede serie deel XXIV no. 6, november.
23676: Beekman, Dr. A.A., C. Easton, J.C. van Eerde e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 1 (15 maart).
23674: Beekman, Dr. A.A., C. Easton, J.C. van Eerde e.a. (red.). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXV 1918, No 3 (mei).
25584: Beelaerts van Blokland, Jhr. F.W.A., Prof. Dr. M.G. Buist, Drs. M.W. Kok e.a. - Paviljoen Welgelegen 1789-1989: Van buitenplaats van de bankier Hope tot zetel van de provincie Noord-Holland.
33688: Beentjes, Gerard. - De Nagel van de Tijd.
20690: Beer, T.H. De. - Twee delen: Noord en Zuid: Taalkundig tijdschrift voor de beide Nederlanden.
35882: Beerbohm, Max. - Rossetti and His Circle.
37817: Beereboom, Henk. - Henk Beereboom / 70 / Foto's.
41130: Beerling, R.F. - Antithesen: Vier studies.
19870: Beerling, Dane. - Op kleur gelet.
19868: Beerling, Dane. - Indisch zijn of niet Indisch zin, dat is de vraag.
19869: Beerling, Dane. - Tweehonderdduizend indo's buiten de japanse kampen.
19747: Beerling, Dane. - Indisch zijn of niet zijn, dat is de vraag.
19748: Beerling, Dane. - De Zoon.
19749: Beerling, Dane. - Bersiap aan Het IJ.
19750: Beerling, Dane. - In de schaduw van bergen.
19874: Beerling, Dane. - Uit het nest gevallen.
19875: Beerling, Dane. - Uit het paradijn getild en in de Japanse hel gesmeten of, een andere kijk op de twintigduizend dollar 'Japanse ereschulden'.
19876: Beerling, Dane. - Gedichten verzameld.
19877: Beerling, Dane - Geschiedenis ben ik.
19878: Beerling, Dane. - Hamad en Andere Verhalen.
19744: Beerling, Dane - Tussen flarden vanmist: verhalen met een Indische achtergrond
19745: Beerling, Dane. - Zwerte vogels in de nacht.
19871: Beerling, Dane. - Schimmen
19872: Beerling, Dane. - Rotterdam.
19746: Beerling, Dane. - Het was warm in Tjimahi toen de foto werd gemaakt.
19873: Beerling, Dane. - Gedichten.
17838: Beerling, Dane. - Joa & Maria.
35675: Beers, Paul. - Bij De Sonnetten van de Kleine Waanzin van Hans Andreus.
19678: Beerten, Vera A. - Kantelingen.
28234: Begley, Louis. - Why the Dreyfus Affair matters.
31908: Behrendt, Henk. - The Significance of Relapse in Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia.
20723: Behrisch, R. (ed.) - Sputtering bt Particle Bombardement I: Physical Sputtering of single-element solids.
17059: Beiderback, Annette Beatrix. - Pharmacoepidemiological studies with cancer as outcome: relevant findings and methodological aspects. Met een samenvatting in het Nederlands.
12719: Beintema, Albert. - In de Voetsporen van Shackleton: De dwaze gekte en de alledaagse gewoonheid van de Antarctische cultuur.
43697: Beirne, Bryan P. - Britisch Pyralid and Plume Moths.
2749: Beja, Morris & David Norris (eds.). - Joyce in the Hibernian Metropolis. Essays.
37147: Bejczy, István & Saskia Stegeman. - Gerard Geldenhouwer van Nijmegen (1482-1542): Historische werken. Historia Batavica/ Germaniae Inferioris historiae/ Germanicarum historiarum illustratio.
44595: Bekke-Proost, Saskia (redactie). - Liefde! Kunst! Passie!; Kunstenaarsechtparen.
37032: Beliën, Herman & Paul Knevel, Ineke van Tol. - Geschiedenis op straat: Wandelen door historisch Nederland.
45695: Belier, Wouter W. - Decayed Gods: Origin and development of Georges Dumézil's ideologie tripartie.
40037: Belinfante, Judith C.E & Edward van Voolen, David P. Cohen Paraiaira, Jaffa Baruch-Snaj, Julie-Marthe Cohen. - The Esnoga: A monument to Portuguese-Jewish culture.
31480: Belinfante, Judith. & Rob Hartgers. - Bijzondere collecties van de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam.
20597: Belinfante, Judith C.E. - Joods Historisch Museum, Jewish Historical Museum: Nederlandse Musea III.
46351: Bell, Ian F.A. (ed.). - Ezra Pound: Tactics for reading.
14376: Bell, Quentin. - Virginia Woolf. A biography.
41270: Bell, John. - A Journey from St Petersburg to Pekin 1719-22.
25890: Bell, Quentin. - Virgina Woolf: A biography. Volume two Mrs Woolf 1912-1941.
43763: Bellegarrigue, Anselme. - Tegen de Volksvertegenwoordiging: Manifesten 1848-1850.
45762: Bello, Angela Ales. - Fenomenologia Dell'essere Umano: Lineamenti di una filosofia al femminile.
45763: Bello, Angela Ales. - Le Figure dell' altro.
45765: Bello, Angela Ales. - Il Senso delle Cose: Per un realismo Fenomenologico.
21022: Belmont, George. - Henry Miller: Een ontmoeting.
46907: Belting, Hans (Hg.). - Bilderfragen: Die Bildwissenschaften im Aufbruch.
47000: Belusi, Felix. - Die modaltheoretischen Grundlagen der Husserlschen Phänomenologie.
38380: Bembo, Pietro. - Della Historia Vinitiana di M. Pietro Bembo, card. volgarmente scritta. Libri XII.
1232: Ben-Gurion, David. - Israël Years of Challenge.
15923: Ben-Zvi, Linda, ed. - Women in Beckett: Performance and critical perspectives.
37663: Benali, Abdelkader. - Wax Hollandais: Gedichten.
26750: Benali, Abdelkader. - Munya.
30305: Benali, Abdelkader. - De Dood van Iwan I.
21284: Benali, Abdelkader; Salah Hithani, Mohamed el Hachmioui (e.a). - En de Woorden Stroomden: Gedichten en verhalen van auters in twee culturen.
41140: Benbassa, Esther & Jean-Christophe Attias. - De Jood en de Ander.
45395: Bender, F. - George Berkeley.
45725: Benders, Martijn. - Baah Baaah Krakschaap & De f van winterslaap.
33843: Benders, Martijn. - Sauseschritt.
41107: Benedetti, Mario. - Dossier van een Optimist.
39975: Benjamin, Andrew (ed.). - Walter Benjamin and Art.
36003: Benjamin, Walter. - Over Hasjiesj. Klein proza, reportages, rapporten.
36538: Benjamin, Tim. - Thoughts on Canvas.
40804: Benjamin, Walter. - Gesammelte Schriften. 7 Teile in 14 Bänden + 1 Inhaltsverzeichnisband. Komplett.
46853: Benjamin, Andrew. - The Plural Event: Decartes, Hegel, Heidegger.
43693: Benjamin, Walter. - Naar een Socialistische opvoeding voor Kinderen.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

8/12