Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50884: Berg, Anne Jaap van den & Boukje Thijs. - Uitgelezen: Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd.
5622: Van den Berg, G.W.H. - Baalen Droefheid. Biak - Nederlands Nieuw-Guinea sche(r)tsenderwijs.
24754: Berg, W. van den. - Will: Berg, Kunstenaar in Beeld.
47824: Berg, Arie van den. - De Leeuw van Alpi: Handel en wandel van een beestenman.
31720: Berge, H.C. ten. (samenstelling) - Mythen en Fabels van Noordelijke Volken: Siberië.
17198: Van den Berge, Tom. - Karel Frederik Holle: Theeplanter in Indië 1829-1896.
45611: Berge, H.C. ten. - In Tongen spreken.
48466: Bergeijk, Herman van. - Willem Marinus Dudok: Architect-stedebouwkundige 1884-1974.
9260: Bergen-Pantens, C. van den - De Heraldiek in de Handschriften vóór 1600. Catalogus.
47678: Bergen, Leo van. - Before My Helpless Sight: Suffering, dying and military medicine on the Western front, 1914-1918.
51099: Berger, John. - Photocopies.
49497: Berger, Herman. - Friedrich Nietzsche: Een filosofie van het lijden en van de macht.
49970: Berger, Allen. - 12 Valkuilen die je verslavingsherstel bedreigen: Voorkom terugval door bewustwording vanje eigenngedrag.
45654: Berger, Peter L. - The social Reality of Religion.
48363: Berger, Herman. - Metafysica, een dwarse Geschiedenis.
34075: Bergh, Babs van den (samenstelling). - Fietsen met Nietzsche: Filosofie voor op reis.
50264: Bergh, Hans van den. - Doe Het Niet, Alex! Alle redenen om voorgoed af te zien van het koningschap.
47012: Berghaus, Margot. - Luhman Leicht Gemacht.
38878: Berghuys S.J., Dr J.J. - Grondslagen van de Aanschouwelijke Meetkunde.
51419: Bergin, Thomas Goddard & Max Harold Fisch (translators). - The New Science of Giambattista Vico: Abridged translation of the third edition (1744).
16084: Bergman, Ingmar. - Zondagskinderen.
17010: Bergman, Ingmar. - De Tijd te Lijf.
42875: Bergreen, Laurence. - Casanova: The world of a seductive genius.
29415: Bergson, Henri. - Matière et Mémoire: Essai sur la relation du corps a l'esprit.
32066: Berkeley, George. - Drie Dialogen tussen Hylas en Philonous.
18592: Berkhout, Paulus e.a. - De Muren hebben oren...Een gids tegen afluisteren.
45122: Berkowitz, Ari. - Governing Behavior: How nerve cell dictatorships & democracies control everything we do.
47577: Berlage, H.P. - Normalisatie in Woningbouw. Voordracht gehouden door Dr. H.P. Berlage met 30 afbeeldingen en het praeadvies uitgebracht door Ir. J. van der Waerden voor het woningcongres in februari 1918 te Amsterdam.
42357: Berlin, Isaiah. - Twee Opvattingen van Wijsheid.
49709: Berlinski, David. - Infinite Ascent: A short history of mathematics.
45139: Berlinski, David. - A Tour of the Calculus.
51064: Berlo, Ger van & Herman Engering, Gerard Hunderman. - Een Amsterdamse School.
14530: Bernard, Walther. - Spinozas Bedeutung für die moderne Psychologie (Aufsätze).
34000: Bernard, Walter. - De Filosofie van Spinoza en Constantin Brunner.
46854: Bernasconi, Robert. - Heidegger in Question: The art of Existing.
20677: Bernet Kempers, A.J. - Borobudur.
45989: Bernlef. - Kiezel en Traan.
13367: Bernlef, J. - Bagatellen voor een landschap.
14685: Bernlef, J. - Achter de Rug Gedichten 1960-1990.
13372: Bernlef, J. - Public Secret.
45669: Berns, Egidius. - Kringloop en Woekering: Een deconstructieve filosofie van de economie.
21956: Berr, Hélène. - Journal.
14939: Berry, Philippa & Andrew Wernick (editors). - Shadow of Spirit: Postmodernism and Religion.
51254: Berteloot, Mathieu. - 'We zijn vanmiddag ongewoon diepzinnig': Filosoferen over De Avonden.
45764: Berthoud, Jean-Marc. - Création Bible et Science: Les fondements de la métaphysique, l'oeuvre créatrice divine et l'orde cosmique.
39301: Bertrand, Romain. - L'Histoire À Parts Égales: Récits d'une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle).
43310: Best, Nicholas - The Greatest Day in History: How, on the Eleventh Hour of the Eleventh day of the Eleventh month the first World War finally came to an end.
39852: Besterman, Theodore (ed.). - Studies on Voltaire and the Eighteenth Century Volume LXXI. General index to volumes XXXI-LXX.
27793: Beth, Dr. H.J.E. - Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel IV: Newton's Principia, Eerste deel. Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel V: Newton's Principia, Tweede deel.
32074: Beth, Evert .W. - Moderne Logica.
28542: Beth, Evert W. - Moderne Logica.
44187: Bethell, Nicholas. - The Last Secret: The delivery to Stalin of over two million Russians by Britain and the United States.
36134: Bethem, David M. - Joseph Brodsky and the Creation of Exile.
47539: Betten, Erik. - Palimpsest.
29572: Beukema-Siebenga, Hinke. - To Go Or Not To Go: An explorative study on People who seldom Consult a General Practitioner.
39807: Beukers, Mariëlla & Renée Waale (editors). - Tracing An-Sky: Jewish collections from the state ethnographic museum in St. Petersburg.
25077: De Beule, Norbert. - EB diep.
44897: Beurskens, Huub. - De Ladder van Pontormo.
39820: Beurskens, Huub & Wiel Kusters. - Herendubbel.
51430: Beurskens, Huub (samenstelling). - Het Artisbestiarium: Dierengedichten uit de wereldliteatuur.
35446: Beurskens, Huub. - Hollandse wei en andere gedichten.
22751: Beus, J.G De - Hel Laatse Jaar van Nederland-Indië: Van de zwaardhouw der tweede politieonele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht.
43938: Bevers, Frans. - Acoustic Architecture - Architectural Acoustics.
41425: Beyer, Wilhelm Raimund. - Zwischen Phänomenologie und Logik: Hegel als Redakteur der Bamberger Zeitung.
25728: Bezemer, T.J. (red.). - Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
39799: Bhagwan Dash, Vaidya & Suhasini Ramaswamy. - Indian Aphrodisiacs.
47911: Bialas, Wolfgang & Stenzel, Burkhard (Hg.). - Die Weimarer Republik zwischen Metropole und Provinz: Intellektuellendiskurse zur politischen Kultur.
49133: Bickel, Lothar. - Wirklichkeit und Wahrheit des Denkens.
44548: Bident, Christophe. - Maurice Blanchot: Partenaire invisible. Essai biographique.
48590: Biderman, Shlomo. - Crossing Horizons: World, Self and Language in Indian and Western Thought.
35193: Bie, Paul De & Michiel Dusar. - Systeem van de Bretaye... Integraal / Systeme de Bretaye... Intégral.
43243: Biel, Jörg. - Der Keltenfürst von Hochdorf.
41430: Biemel, Walter. - Heidegger.
21118: Bierens de Haan, J.C. en J.R. Jas. - Geldersche Kasteelen: Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, interieur en tuinen.
32951: Bierens de Haan, Johan Carel (eindred.). - Gelderse Gezichten: Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
37463: Biesboer, Pieter, Muchiel C.C. Kersten, Charlotte Wiethoff e.a. - Nicolaes Berchem: In het Licht van Italië.
42898: Biezeman-Roest, Mary. - Het Leven Vieren: Over hechten en onthechten.
51309: Biggelaar, Maarten van der. - Kook!: Rust in je hoofd, reuring aan tafel.
48228: Bigger, Charles P. - Kant's Methodology: An essay in philosophical archeology.
49172: Biggers, Earl Derr. - A Golden age Charlie Chan Treasury Readers Giant
26276: Bijvanck, Violet (red.). - Spiegelen: Interviews met kunstliefhebbers.
17599: Bilderbeek, Estelle van. - Kampkind. 1942 tot 15 augustus 1945, verslag van een meisje tijdens de Japanse bezetting in het toenmalig Nederland-Indië.
2345: Bilgri, Pater Anselm. - Bischof Simpert, Heiliger zwischen Legende und Geschichte.
21897: Binchy, Maeve. - Een Zaterdag in September.
31764: Bindervoet, Erik. - Het Vuil van de Schoonheid.
43103: Bindervoet, Erik & Robbert-Jan Henkes. - Help! The Beatles in het Nederlands.
40432: Bindervoet, Erik & Robbert-Jan Henkes. - Bloemsdag.
34542: Bindervoet, Erik & Henkes, Robbert-Jan. - Finnegancyclopedie.
45723: Bindervoet, Erik. - De Droom van Eb Inkt Diervoer.
17455: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17454: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17459: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17483: Bini, Alfredo, P. Forti et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17484: Bini, Alfredo, P. Forti, et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17485: Bini, Alfredo, P. Foti et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17486: Bini, Alfredo, P. Forti et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17453: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17456: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17457: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17458: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
45639: Bink, E.F.R. - Beeld en Evenbeeld: Een uiteenzetting van Hollaks begrip van Hegels filosofie en zijn metafysische gevolgtrekkingen uit dat begrip. Boek 2.
21750: Binnekamp, Ruud. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
46205: Binnendijk, Chandra, van; Paul Faber. - Sranan. Cultuur in Suriname.
21732: Binnenkamp, Ruud. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
38801: Bird, Isabella L. - My First Travels in North America.
13570: Bird, Micheal, ed. - The Grasshopper Laughs. A Faber book of first verse.
39321: Bird, Isabella L. - Unbeaten Tracks in Japan.
47473: Birnbacher, Dieter. - Die Logiek der Kriterien: Analysen zur Spätphilosophie Wittgensteins.
47696: Birney, Alfred. - L'inquistore di Giava.
50568: Birney, Alfred. - De Fenomenale Meerval: En andere verhalen.
16577: Birtles, Dora. - North-west by north.
50984: Biser, Eugen. - Gottsucher oder Antichrist? : Nietzsches provokative Kritik des Christentums.
31910: Bisschop, M.P.J.M. - Vaginal Candidosis.
37206: Blaas, P.B.M. - De Burgelijke Eeuw: Over eeuwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving.
37596: Blaas, Piet. - Betrokken en Distantie: Bernard Vlekke (1899-1970) en de studie van de internationale betrekkingen.
27150: Black, Jeremy. - Cartografie: De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
36236: Black, Robert. - Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance.
31968: Blackburn, Simon. - Plato's Politeia: Een biografie.
51248: Blackburne-Maze, Peter. - Snoeien.
34843: Blackmore, Susan. - The Meme Machine.
39710: Blair, Ryan & Don Yaeger. - Nothing to lose, Everything to Gain: How I went from gang member to multimillionaire entrepreneur.
43187: Blaisse, Mark. - Helmut: Portret van een anarchist.
47846: Blaisse, Mark & Edmond Rinnooy Kan. - De Herpositionering van Jeruzalem.
13590: Blanch, Lesley. - Journey into the Mind's Eye. Fragments of an autobiography.
51393: Blanchard, Maurice. - Les Barricades Mystérieuses suivi de Les Périls de la Route.
8481: De La BLANCHERE, HENRY. - VOYAGE AU FOND DE LA MER.
47674: Blanken, Ivo. - Frans van der Put: 40 jaar industriële vormgeving en Phillips designmanagement 1950-1990.
31975: Blanshard, Alastair. - Hercules: Een heldenleven.
36686: Blasse-Hegman, H. & E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong E.J. Sluijter (redactie). - Nederlandse Portretten: Bijdragen over de Portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achtiende eeuw.
28279: Blatner, David. - Spectrums: Our mind-boggling universe from infinitesimal to infinity.
50057: Blattmann, Ekkehard (Hg.). - Philosophenbriefe von und an Peter Wust.
50058: Blattmann, Ekkehard (Hg.). - Peter Wust: Aspekte seines Denkens.
45075: Blauw, Sanne. - Il Più Grande Bestseller di Tutti i Tempi (con questo titolo): Come difendersi da chi ci inganna con i numeri.
18114: Bleeker, Pieter. Lamme, W.H. (verzameld en bewerkt) M. Boesman (inleiding). - Bijdragen tot de Ichthyologie van de Indonesische Archipel. (Papers on Fishes in particular of the Indonesian Archipelago).
45584: Blees, Gerda. - Onderhandelingen met een Geest.
42551: Blei-Strijbos, Corry. - Woorden voor het Onzegbare: Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises.
22919: Bleibtreu, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel of onderrigt om de sterrenbeelden te leeren kennen door eigen oefening.
22920: Bleibtreu, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
35969: Bleker, Otto & Frank Lequin. - Ferdinand Dejean 1731-1797: VOC-Chirurgijn, wereldburger en opdrachtgever van Mozart.
28268: Blin, Henri. - Nouveau Manuel complet du Confiseur et du Chocolatier par Cardelli, Lionnet-Clemendor F. Malepeyre et Villon.
50114: Bloch, Ernst & Arnold Metzger. - Wir arbeiten im gleichen Bergwerk: Briefwechsel 1942-1972.
50239: Bloch, Ernst. - Tübinger Einleitung in die Philosophie.
51417: Bloch, Ernst. - Logos der Materie: Eine Logik im Werden. Aus dem Nachlass 1923-1949.
43913: Bloch, Ernst. - Werkausgabe edition Suhkamp. Gesamtausgabe in 16 Bänden.
32084: Bloch, Ernst. - Philosophische Aufsätze zur Objectiven Phantasie.
32086: Bloch, Ernst. - Briefe 1903-1975, Erster und Zweiter Band.
51418: Bloch, Ernst. - Tendenz-Latenz-Utopie.
20712: Block, Guy de. - Légendes & Mystères des Grottes de Belgiques: Découvertes insolites, trésors, anecdotes et drames.
48253: Blockmans, Wim. - Medezeggenschap: Politieke participatie in Europa vóór 1800.
49734: Bloechl, Jeffrey. - Liturgy of the Neighbor: Emmanuel Levinas and the religion of responsibility.
47684: Bloechl, Jeffrey (ed). - Religious Experience and the End of Metaphysics.
41552: Bloem, Marion. - Moemie: Gadis Berusia Seratus Tahun.
49193: Bloem, Marion. - Indo: Een persoonlijke geschiedenis over identiteit.
36007: Bloem, Rein. - Lees Dat En Herlees Dat: Een keuze uit het beschouwend werk van Rein Bloem.
48860: Bloemhard, Ed. - De Javaanse Keuken.
24768: Blok, Vincent. - Rondom de Vloedlijn: Filosofie en kunst in het machinale tijdperk. Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger.
36112: Blok, M.J. & M.R. Doortmont e.a. (redactie). - Liber Amicorum W.A. Wijburg.
36117: Blok, FF. - Isaac Vossius en zijn Kring: Zijn leven tot zijn afscheid van Koningin Christina van Zweden 1618-1655.
33426: Blokhuis, Peter. - Kennis en Abstraktie.
6955: Blokland, Simon van. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten II: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
39612: Blokland, Simon van. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
12885: Blokland, Simon van. - Amsterdamse grachten: Op oude prentbriefkaarten.
34715: Blokland, Hans. - De Modernisering en haar Politieke Gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter. Een rehabilitatie van de politiek, deel 1.
27977: Blokzijl, Max. - Voor het te Laat is.
49444: Blom, Philipp. - Wicked Company: Freethinkers and friendship in pre-revolutionary Paris.
20705: Blom, Jan Johannes. - Comptel High-latitude Gamma-ray Sources.
50720: Blom, J. - Dood over de Finish of: Uit in Torremolinos.
15316: Blom, Ad van der. - Kunst die Partij koos: Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
22472: Blom, J.C.H. - Burgerlijk en Beheerst: Over Nederland in de twintigste eeuw.
41009: Blom, H.W. & F. Hiegentlich; M.R. Wielema; M. Fock-Deiters. - Kralingen: Onder de rook van Rotterdam.
46851: Blom, Hans W. - Arboretum Trompenburg: De geschiedenis van een buitenplaats in het parklandschap van Kralingen.
45588: Blom, Frans. - Podium van Europa: Creativiteit en ondernemen in de Amsterdamse Schouwburg van de zeventiende eeuw.
50821: Blom, Joop, Stan van Houcke, Thijs Lieffering e.a. - De Vondelstraat: Verslagen van Radio-Stad 29 februari - 3 maart 1980.
30304: Blom, Onno. - De Eerste Dag.
13849: Bloom, Harold, ed. - André Malraux.
50111: Bloy, Léon. - Huilen met de wolven in het bos: Gemeenplaatsen.
48841: Blumenberg, Hans. - Lebenszeit und Weltzeit.
48822: Blumenberg, Hans. - Die Verführbarkeit des Philosophen.
48825: Blumenberg, Hans. - Löwen.
48826: Blumenberg, Hans. - Begriffe in Geschichten.
48840: Blumenberg, Hans. - Die Vollzähligkeit der Sterne.
32091: Blunck, Richard. - Friedrich Nietzsche: Kindheit und Jugend.
44243: Blunt, Reginald. - The Carlyles Chelsea home: Being some account of no 5, Cheyne Row.
33858: Bošnjak, Branimir. - Worlds Have Been Reset By Death.
42587: Boardman, John. - Schwarzfigurige Vasen aus Athen: Ein Handbüch.
42586: Boardman, John. - Rotfigurige Vasen aus Athen: Die archaische Zeit. Ein Handbuch.
39117: Boas, H.J. - Religious Resistance in Holland.
49448: Boas, Drs. Henriëtte. - Herlevend Bewaard: Aren lezen in joods Amsterdam.
14320: Bobko, Jane (editor). - Vision: The life and Music of Hildegard von Bingen.
46191: Bochove, Jet van. - De Roode Leeuw 1911-1991.
38541: Bock, Carl. - Temples and Elephants: The narrative of a journey of exploration through upper Siam and Lao.
35379: Böckelmann, Janine & Frank Meier. - Die gouvernementale Maschine: Zur politischen Philosophie Giorigo Agambens.
46127: Bocken, Inigo. - De Kunst van het Verzamelen: Historisch-ethische inleiding in de conjecturele hermeneuthiek van Nicolaus Cusanus.
43439: Catel & Bocquet - KIKI de Montparnasse.
47280: Bod, Rens. - Le Scienze Dimenticate: Come le discipline umanistische hanno cambiato il mondo.
51298: Bodanis, David. - Einsteins Grootste Fout: Het leven van een feilbaar genie.
35694: Bodanis, David. - E=mc2 : A biography of the world's most famous equation.
50405: Bodar, Antoine. - In Zwakheid Krachtig.
36720: Bödeker, Hans Erich & Etienne François (Hrsg.). - Aufklärung/Lumières und Politik: Zur politischen Kultur der deutschen und französischen Aufklärung.
33293: Bodifée, Gerard. - Ruimte voor Vrijheid: De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
16423: Bodin, F. & Cheinisse, C.F. - Poisons.
39376: Bodrogi, Tibor. - Kunst van Indonesië.
50952: Boeder, Heribert. - Seditions: Heidegger and the Limit of Modernity.
46110: Boeder, Heribert. - Das Bauzeug der Geschichte: Aufsätze und Vortrage zur griechischen und mittealterlichen Philosophie.
50955: Boeder, Heribert. - Grund und Gegenwart als Frageziel der früh-Griechischen Philosophie.
46749: Boeder, Heribert. - Die Installationen der Submoderne: Zu Tektonik der heutigen Philosophie.
40424: Boeke, Jet. - Dikkie Dik maakt vriendjes.
47244: Boeke, Dr. J.H. - Dorp en Desa.
24466: Boekstal, Ph. & H.W. Schwab. - Wij Denken Over Kennistheorie (deel 6).
24958: Boelaars, Bert. - De Kostbare Mens: Inleiding tot het humanisme.
13087: Boenink, Marianne & René Boomkens, Jan van Heemst, e.a. (redactie). - Krisis 50 De Snor van Montaigne.
46051: Boer, Theo de & Sander Griffioen (redactie). - Pluralisme Cultuurfilosofische Beschouwingen.
42765: Boer, H.B. (samenst.). - Index: Inhoudsopgave van Archeologische Berichten Nos 1 t/m 10.
35714: Boer, Sacha de & Raymond Rutting. - Tegenpool.
36397: Boer, Julius de. - In Memoriam Arthur Rimbaud: Een krans van stanza's.
29013: Boer, Chris de (red.) - Alphons Freijmuth.
41918: Boer, P.C. de. & A.J. Geurts. - Oude Burchten in het Nieuwe Land: De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder.
48207: Boer, Jack de. - De Gelukkigste Klas: Een schooljaar uit het leven van een onderwijzer.
50104: Boer, Christien & Hanny Alkema. - Poppen-, Object- en beeldend Theater in Nederland: Editie 1991.
26566: Boer, Prof. dr. E. de & Prof. dr. P.H. Schmidt (red.). - Audiologie: Lustrumbundel uitgebracht op de lustrumvergadering van de Nederlandse vereniging voor audiologie te Amsterdam.
43462: Boer, Marjolein de. - Extended Bodies: An empirical- philosophical study to women's bodily experiences in breast cancer.
46053: Boer, Theo de. - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectieviteit.
41121: Boer, Theo de. - The Rationality of Transcendence: Studies in the philosophy of Emmanuel Levinas.
36569: Boer, P den. (redactie). - Beschaving: Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur.
45105: Boerenbeker, E.A. - De Resolutiën van de Groote Loge 1756-1798.
49358: Boerman, Robert. - De Grap van de Graancirkel.
38180: Boers, Onno. - Afgebroken Amsterdam: 104 verdwenen gebouwen en stadsgezichten.
44859: Boersema, Jan J. - The Survival of Easter Island: Dwindling resources and cultural resilience.
51374: Boesch, Ernst E. - Das Magische und das Schöne: Zur Symbolik von Objecten und Handlungen.
47987: Boeschoten, Robert van. - Een Filosofisch Begrip van Media: Marshall McLuhan.
33453: Boesen, Constant. - Adrianus Alias Hans van Marle.
12541: Boesman, J. - Postvluchten: Uit de Geschiedenis van het Luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen.
33063: BOËTHIUS. - De Vertroosting van de Filosofie.
49896: Boetie, Estienne de la. - The Will to Bondage.
22373: Boeuf, Gilles. - Verte.
45418: Boevink, Wim. - Dienstausweis 1393: Demjanjuk en het laatste grote naziproces. Bericht van een verslaggever.
50365: Bogaard, Paul A. & Gordon Treash (editors). - Metaphysica as Foundation: Essays in honor of Ivor Leclerc.
23633: Bogaards, Carla. - Jan Sierhuis: Een leven voor de schilderkunst.
25220: Bogarde, Dirk. - A Postillion Struck by Lightning.
13588: Boggs, Tom, ed. - 51 Neglected Lyrics.
29042: Bögli, Alfred & Herbert W. Franke. - Luminous Darkness: The wonderful world of Caves.
51007: Bogost, Ian. - Alien Phenomenology, or what it's like to be a Thing.
46558: Böhler, Dietrich & Jesn Peter Brune (Hrsg). - Orientierung und Verantwortung: Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Hans Jonas.
42592: Böhme, Hartmut. - Fetischismus und Kultur: Eine andere Theorie der Moderne.
47389: Böhmer, Anselm/ Anette Hilt (Hg.). - Das Elementale: An der Schwelle zur Phänomenalität.
41071: Böhning, Walter; Johannes Kalter; Helmtraud Sheikh-Dilthey. - Ostafrika: Geräte, Waffen, Schmuck.
50909: Böhnke, Michael. - Einheit in Mehrursprünglichkeit: Eine kritische Analyse des trinitarischen Ansatzes im Werk von Klaus Hemmerle.
20739: Bohr, Niels. - On the Constitution of Atoms and Molecules.
44241: Bohrer, Karl Heinz. - Nach der Natur: Über Politik und Ästhetik.
36198: Boia, Lucian (editor-in-chief). - Great Historians from Antiquity to 1800 / Great Historians of the Modern Age: An international dictionary.
16312: Bok, Pauline de. - Stof tot Stof. Begraafplaatsen in Nederland.
44831: Bok, Pauline de. - Beute: Mein Jahr auf der Jagd.
46359: Bokhove, Niels W. - Phänomenologie: Ursprung und Entwicklung des Terminus im 18. Jahrhundert.
49476: Bokkel Huinink, J.A. ten. - Constantijn Johan Wolterbeek ( 1766-1845) van adelborst tot admiraal: Maritieme biografie van een achttiende eeuwse marineofficier.
29537: Bokma, Ir. F.T. & Dr. G.M. Kraay. - Rubber en Latex: Bereiding, verwerking en toepassing.
19549: Bokum, Jan ten. - Jan Brandts Buys: 1868-1933 componist. Een Nederlander in Oostenrijk.
42501: Bolingbroke, Lord. - Historical Writings.
50712: Bolla, Peter de. - The Discourse of the Sublime: History, easthetics & the subject.
41997: Bolland, G.J.P.J. - De Natuur: Proeve van toegepaste Redeleer.
42004: Bolland, G.J.P.J. - Zuivere Rede: Een boek voor vrienden der wijsheid.
42005: Bolland, G.J.P.J. & Uitgegeven door eenige leerlingen. - Collegium Logicum: Stenograpisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
43459: Bolland, G.J.P.J. - De Oorsprong der Griekse Wijsbegeerte: Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
44616: Bolle, Eric & Leon Willigendael. - In de straten van Cybergorsk.
47774: Bolle, Mirjam. - Nu Skal du Høre, hvordan en dag går her...Dagbogsbreve fra Amsterdam, Westerbork og Bergen-Belsen.
48982: Bollen, Ton. - Franse Lantaarnklokken.
50096: Boltini, Toni. - Ik ben Toni Boltini.
50854: Bolton, Timothy. - Cnut the Great.
44794: Bolz, Norbert. - Theorie der Neuen Medien.
18980: Bommel, Maarten van. - Blauwe Paarden en de Stroom der Dingen.
51162: Le Bon, Gustave. - The Crowd: A study of the popular mind.
23136: Bonfrer Frank, Felix van der Laar en Ernest de Rijk. - We zijn op de helft...: Verbetering van voorlogse particuliere huurwoningen in Amsterdam van 1998 tot 2005.
45815: Bonfrer, Frank & Felix van der Laar, Ernest de Rijk (samensteling). - We zijn op de Helft: Verbetering van vooroorlogse particuliere huurwoningen in Amsterdam van 1980 tot 2005.
46979: Bongaart, Jos van den. - Elke week een goed bad!: Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van Amsterdam.
48532: Bongenaar, Karel E.M. - De Ontwikkeling van het Zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942.
11170: Bongenaar, Meijntje. - Mien Brenninkmeijer-Vermeulen: Zoektocht naar mijn Oma.
14438: Bonger, W.A. - Problemen der Democratie: Een sociologische en pschologische studie.
45210: Bonink, Caro (samenstelling). - Kijk in de Pijp: Ouderen fotograferen hun leven in de Pijp.
33066: BONNET, Jean-Claude. - Diderot: Textes et Débats.
50898: Bono. - Surrender: 40 songs, één verhaal.
43390: Bons, André. & Marius de Geus, Jaap van der Laan, e.a. (redactie). - De AS 142. Tiende jaarboek Anarchisme.
46238: Bontje, Leo & Allard Jolles. - Amsterdam: The major projects.
28585: Boodt, Kurt de. - Minnezang: Een gedicht.
15090: Boog, Mark. - Zo Helder Zagen we het Zelden.
51437: Boog, Mark. - Het Einde van de Poëzie en andere Gedichten.
17558: Van den Boogaard, Arthur (red.). - Staanplaats: Een alternatieve geschiedenis van Ajax 1997-2007.
46976: Booij, C. - Herinneringen van een Hollandse student: 1943 - Berlijn - 1945.
35146: Bool, Flip (redactie). - Oscar Van Alphen.
49551: Boom, Wessel ten. - Leven in de Waagschaal.
41969: Boom, Henk. - 1506: Een reis door de wereld van Erasmus, Machiavelli, Jeroen Bosch, Da Vinci en Johanna de Waanzinnige,
49547: Boom, Wessel H. ten. - Profetische Tegoed: De Joden in Augustines' De Civitate Dei'.
51268: Boom, B.K. - Nederlandse Dendrologie: Geïllustreerde handleiding bij het bepalen van de in Nederland voorkomende soorten, variëteiten, en cultivars der gekweekte houtige gewassen.
44917: Boom, Henk. - Der Große Türke: Süleyman der Prächtige: Sein Leben, sein Reich und Einfluss auf Europa.
47292: Boom, Henk. - El Bosco al Desnudo: 500 Años de controversia sobre Jheronimus Bosch.
33829: Boom, D.K. (hoofdredactie). - Homoeopatisch Maandblad.
42156: Boomgaard, Peter & Janneke van Dijk. - Het Indië Boek.
35562: Boomgaard, Jeroen & Sebastiaan Lopez. - Van het Postmodernisme.
47917: Boomgaard, Jeroen & Rogier Brom (eds.) - Being Public: How art creates the public.
48266: Boomkens, René. - Kritische Massa: Over massa, moderne ervaring en popcultuur.
25463: Boomkens, René (red.). - Ontwerpen voor de Onmogelijke Stad.
26557: Boomkens, René & Hripsimé Visser. - Beat Streuli & Gabriele Basilico: Urban Views.
23687: Booms, Elisabeth & Frank Lodeizen. - Verboden Spelen: Ode aan Adriaan Morriën.
47977: Boomsma, Graa. - Leven op de Rand: Biografie van A. Alberts.
31721: Boomsma, Graa. - De Idioot van de Geschiedenis.
33842: Boon, Louis Paul. & Bert Schierbeek, Willem M. Roggeman. - 1 door 3.
10355: Boon, Piet. - Bouwers van de Zee: Zeevareden van het Westfriese platteland c. 1680-1720.
10092: Boon, Louis Paul. - Niets Gaat ten Onder.
46519: Boorstein, Sylvia. - In Aandacht Leven: De tien wegen van het hart en de boeddhistische weg van liefde, wijsheid en warmte.
48401: Boot, Marjan & Nini Jonker, Michiel van der Mast, Bram Westers, (samenstelling). - Rozenburg 1883-1917: Geschiedenis van een Haagse fabriek.
32095: Boot, P. - Plotinus, Over Voorzienigheid. Enneade III 2-3 [47-48]. Inleiding, commentaar, essays.
49151: Bootsma, Martin. - Leraar Centraal: De beste onderwijsblogs van Meesterlezer.
44210: Booy, A. de. - De Derde Reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het Beleid van Admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606: Deel I.
34085: Bordes, Margriet Th. - Sprookje van een Zachte Dood.
45907: Bordewich, Fergus M. - Cathay: A journey in search of old China.
49815: Bordewijk, F. - Het Vegetarisme van Mr. J.P. de Vries.
27367: Borer, Eva Maria. - Die Echte Schweizer Küche.
36624: Borgers, Rob, Roeland Engelen, Koen Koistra & Frederick Mansell. - Haagse Voetbal Vereniging 1883-2008.
17539: Borgers, Gerrit en Nieuwenhuijzen, Kees, et al. (red.). - Schrijversprentenboek van Suriname.
44076: Borges, Jorge Luis. - De Cultus van het Boek en Andere Essays.
48518: Borja-Villel, Manuel J. (curator). - Tàpies: Celebració de la mel.
40532: Bormann, Beatrice von. - Max Beckmann in Amsterdam: 1937-1947.
50974: Bormpoudaki, Maria & Marieke van den Doel, et al. (redactie) - Cross Roads: Reizen door de Middeleeuwen 300-1000 na Chr.
51153: Borms, Eddy. - Humanisme-kritiek in het Hedendaagse Franse Denken.
11049: Born, G.H. van der. - Oneindige Verantwoordelijkheid: De cultuurfilosofie van Georg Picht en haar betekenis voor de theologie.
48031: Bornstein, George (editor). - Ezra Pound: Among the Poets.
50626: Boros, Ladislaus. - Denken in der Begegnung.
41125: Borowitz, Eugene B. - Choices in Modern Jewish Thought: A partisan guide.
6760: Borrow, George . - Wild Wales: Its People, Language and Scenery.
48428: Borsche, Tilman (Hg.) - Klassiker der Sprachphilosophie: Von Platon bis Chomsky.
29813: Borst, Karin e.a. (redactie). - Amsterdam Noir.
45817: Bortdet, Daniel & Gérard Chausée. - Les Cent plus belles Images du Cassis.
50614: Bos, Erik. - Insomnia.
36656: Bos, Jacobus. - Alsof Niemand hier Onsterfelijk is.
39109: Bos, Prof. mr. M. - Het Stichts-Hollands Geslacht Van den Bosch: Voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500 - ca. 1580) te Waddinxveen.
21094: Bos, Corrie A. - Papua Kelam.
22374: Bos, Jacobus. - Zingt als de Zee.
39236: Bos, René ten. - Dwalen in het Antropoceen.
34051: Bos, Eduard. - Bodytypes. Vol 1-5.
37600: Bos, Jurjen M. - Archeologie van Friesland.
46551: Bos, Gustaaf. - Antwoorden op Andersheid. Over ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde integratiesettingen.
40125: Bos, Jan Willem. - 'Verdacht': Mijn securitatiedossier.
28644: Bos, Minka. - Oorlog in mijn Buurt - de Pijp.
26906: Bosboom, Adriaan - Nathan Nussbaum
20706: Bosch, Franciscus Cornelus van den. - The Central Regions of Early-Type Galaxies.
12562: Bosch, Ingeborg. - De Herontdekking van het Ware Zelf. Een zoektocht naar emotionele harmonie.
29035: Bosch, Gerrit. & Frans Duister, Louis Ferron, Jan Bor. - Fuit, Marinus.
51447: Bosch, Ingeborg - Emotionele bevrijding: SAI: de sleutel ligt in jezelf.
34271: Bosch, Hans van den. - Een Apologie Van Het Onmogelijke: Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo.
31499: Boschma, Hilbrandt. - Christus en Hitler.
21366: Bosdriesz, Jan & Gerard Soeteman. - Ons Indië voor de Indonesiërs: De oorlog - de chaos - de vrijheid bewerkt naar de gelijknamige NOS- documentaire door C. Van Heekeren.
50447: Boskma, Pieter. - Doodsbloei: Gedichten.
50594: Boskma, Pieter. - De Aardse Komedie: Een roman-gedicht.
51436: Boskma, Pieter. - Het Gelijk van Honderd Tegelijk Zingende Bossen.
46416: Bosma, Peter (red.). - Filmkunde: Een inleiding.
6549: Bosma, Koos & e.a. (redactie). - Het Nieuwe Bouwen Amsterdam 1920- 1960.
38019: Bosman, W. - Driekwart Eeuw Quick: 1 maart 1896-1971.
50516: Bosman, Yolanda. - Togatalks: Schetsjes uit de rechtbank.
50515: Bosman, Yolanda. - Schetsjes uit de rechtbank.
28342: Bosoni, Giampiero. - Italy: Contemporrary Domestic landscapes 1945-2000.
36801: Bossart, Yves. - Ohne Heute Gäbe es Morgen Kein Gestern: Philosophische Gedankenspeile.
44845: Bossenbroek, Martin. - Tod am Kap: Geschichte des Burenkriegs.
41994: Bosteels, Bruno. - Alain Badiou, une Trajectoire polémique.
42590: Boterman, Frits. - Oswald Spengler en Der Untergang des Abendlandes: Cultuurpessimist en politiek activist.
41512: Botton, Alain de. - The Romantic Movement.
49961: Botton, Alain de. - The Consolations of Philosophy.
48741: Botton, Alain de. - Religie voor Atheïsten: Een heidense gebruikersgids.
49777: Botvinnik, Mikhail. - Match for the World Chess Chmpionship Mikhail Botvinnik - David Bronstein Moscow 1951.
33319: Boucher, Florine. - Mosselkookboek.
27617: Boucher, Florine (redactie). - Bijzondere Recepten van Mario.
44644: Bouchet, André du. - Le Surcroît.
44645: Bouchet, André du. - Défets.
39058: Bouhéret, Roland; Raymond Oursel & Pierre Bichet. - André Roz.
32100: Boukema, H.P. - Russell's Second Paradox. A Dialectical Analysis of On Denoting(diss.).
46906: Boulgakov, Serge. - Philosophie du Verbe et du Nom.
46905: Boulgakov, Serge. - Le Paraclet.
46918: Boulgakov, Père Serge. - La Philosophie de l'Economie.
47830: Boulgakov, Père Serge. - L'Icone et sa Vénération: Aperçu dogmatique.
47033: Boulgakov, Père Serge. - L'Ami de L'Époux: De la Vénération orthodoxe du Précurseur.
44900: Boulger, Demetrius Charles. - The Life of Sir Stamford Raffles.
48985: Boulnois, Luce. - Silk Road: Monks, warriors & merchants on the silk road.
22416: Bouma, Gerhard. - HLA and Cytokine Gene Polymorphisms in Inflammatory Bowel Diseases.
15044: Bouma, Gepke & Diederick van Kleef. - De Ruimte van het Publiek: 11 jaar Kunst in de Pijp.
34269: Bourgeois, Patrick L. - Extension of Ricoeur's Hermeneutic.
40183: Bourgonje, Fleur. - Vrije Val: Gedichten.
40022: Bourgonje, Fleur. - Sintering: Gedichten.
15124: Bourin, Jeanne. - Gezellen van de Eeuwigheid. Roman.
51100: Boutellier, Hans. - Het nieuwe Westen: Over identiteitspolitiek en polarisatie.
43281: Bouvier, Nicolas. - De Schorpioenvis.
47940: Nicolas Faure (photography). Forword by Nicolas Bouvier. - Goodbye Manhattan.
29506: Bouwers, Lenze L. - Woorden om het licht te horen: Rondelen.
38572: Bouwers, Lenze L. - Rust.
48262: Bouwman, Rob. - Twee Moeders: Kampdagboeken en Bersiap.
44828: Bouwman, André, Berry Dongelmans, Paul Hoftijzer e.a. - Stad van Boeken: Handschrift en druk in Leiden 1260-2000.
12263: Bouwsma, W. J. - Johannes Calvijn: De Man en zijn Tijd.
17600: Bovene, G.A. - Nieuws! Een Boek over Pers, Film en Radio.
50694: Bowie, Fiona. - The Anthropology of Religion.
47243: Bowling, Allen C. - Optimal Health with Multiple Sclerosis: A guide to integrating lifestyle, alternative, and conventional medicine.
37526: Bowman, Paul and Richard Stamp (ed.). - The Truth of Žižek.
10514: Boxer, Charles R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
27571: Boxer, C.R. - Jan Compagnie in Oorlog en Vrede: Beknopte geschiedenis van de VOC.
37952: Boxer, C.R. - Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799.
43747: M[arcus]. Zueris van Boxhorn. - Nederlantsche Historie eerste boeck, behelsende de eerste veranderingen in de godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Karel de Vijfde.
41063: Boxsel, Matthijs van. - De Encyclopedie van de Domheid.
50343: Boxsel, Matthijs van. - The Encyclopaedia of Stupidity.
19294: Boxtel, Frans van. - Langs Vreemde Paden.
51452: Boxtel, Roger van. - Van Trilling tot Rilling: De magie van muziek.
34032: Boyer, Carl B. - A History of Mathematics.
39606: Boyle-Turner, Caroline. - Jan Verkade: Hollandse volgeling van Gauguin.
50162: Bozga, Adina. - The Exasperating Gift of Singularity: Husserl, Levinas, Henry.
45187: Br. D. v.d.G. - Het Nederlandsceh Rituaal van 1820 in herdruk en met inleiding over het Nederlandsche Rituaal...
6521: Braasem, W.A. - Jonkers tussen Stad en Wal. De Groningse borgen en haar bewoners.
30468: Brabander, Richard de (red.). - Het Uur van de Waarheid: Alain Badiou, revolutionair denker.
49174: Brabander, Lars de. - De Herovering van New York.
28553: Bracken Vloedt, Jan van den. - Gevlekte Sater.
47209: Bradbury, Andrew. - Develop your NLP Skills.
29708: Bradford, William & Helen Braham. - Mantegna to Cézanne: Master drawings from the Courtauld. A fiftieth anniversary exhibition.
49491: Bradley, F.H. - Ethical Studies.
49455: Bradley, James (editor). - Philosophy after F.H. Bradley: A collection of essays.
49487: Bradley, F.H. - Collected Essays 2 vols.
49488: Bradley, F.H. - Appearance and reality a metaphysical essay.
49066: Brague, Rémi. - Le Propre de l'Homme: Sur une légitimé menacée.
49583: Brague, Rémi. - Du Dieu des Chrétiens et d'un ou deux autres.
35833: Braidotti, Rosi. & Suzette Haaksma (redactie). - Ik Denk, dus Zij Is: Vrouwelijke intellectuelen in een historisch en literair perspectief.
47484: Brakel, Koos van. - Charles Sayers 1901-1943: Pioneer painter in the Dutch East Indies.
20778: Brand, Jan & Catalijne de Muinck, Brigitte van der Sande (redactie). - Het Drinkglas.
45887: Brand, Jan en Hans (red.). - De Hollandse Waterlinie.
25448: Brand, Cornelius. - ökologisch bauen - gesund wohnen: Konzepte, Materialien, Beispeile.
47747: Brand, Arthur. - Sulle Tracce del Tesoro di Hitler
51347: Brand, Gerd. - The Central Texts of Wittgenstein.
44184: Brandenbarg, Ton. - Heilig Familieleven: Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15e/16e eeuw).
10387: Brands, Gerard & Vrede, Angela de. - De Grote Rodolfo. Een goochelavontuur.
29241: Brands, Eugène. - Panta Rhei: Drie delen. 1: Werk op Papier 2: Collages en Assemblages 3: Schilderijen.
6593: Brands, M.C. et al, red. - Uit het Werk van Dr. J. Presser.
37699: Brands, Wim. - De Schoenen van de Buurman.
24557: Branford, Jean. - A Dictionary of South African English.
34426: Bransen, Johannes Adrianus Maria. - The Antinomy Of Thought: Maimonian skepticism and the relation between thoughts and objects.
50498: Brants, Chrisje & Kees. - Velden van weleer: Reisgids naar de Eerste Wereldoorlog.
51078: Brasillach, Robert. - Onze Vooroorlogstijd.
37921: Brassey, Lady. - A Voyage in the Sunbeam: Our home on the ocean for eleven months.
40120: Brasz, Chaya. - In de Tenten van Jaäkov: Impressies va 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
36082: Brater, Enoch (ed.). - Beckett at 80 / Beckett in Context.
50600: Braudel, Fernand. - Beschaving, Economie en Kapitalisme (15de-18de eeuw). Deel 3: De tijd van de wereld.
34267: Braun, Edmund (Hrsg). - Der Paradigmenwechsel in der Sprachphilosophie: Studien und Texte.
18589: Braunschädel, Wolfgang u.a. (red.). - Archiv für die Geschichte des Wiederstandes und der Arbeit: no.5
8847: Brecht, Bertolt. - Gedichte . Band VI, 1941-1947. Gedichte im Exil/In Sammlungen nicht enthaltene Gedichte/Gedichte und Lieder aus Stücken.
15483: Brecht, Bertolt. - Dagboeken 1920-1922 Autobiografische aantekeningen 1920-1954.
51058: Brecht, Stefan. - Queer Theatre: The original theatre of the City of New York. From the mid-60s to the mid-70s. Book 2.
34266: Brecht, Franz Josef. - Denken und Dichten. Ein Vortrag.
34281: Brederode, Désanne van. (samenstelling). - Mijn denken is een hartstocht: Een bloemlezing uit de filosofie van de negentiende eeuw.
45279: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2015, nummer 2.
45278: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2014, nummer 4.
45276: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2014, nummer 1.
45277: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2014, nummer 2.
45402: Breeur, Ronald & Florence Caecymaex et al. (redactie). - Tijdschrift voor Filosofie 2021, nummer 1: Themanummer migratie.
45293: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2018, nummer 2.
45292: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2018, nummer 4: Vrede.
45283: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2016, nummer 4.
45282: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2016, nummer 3.
45297: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2017, nummer 1.
45296: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2017, nummer 2: Analytische filosofie en de klassieke traditie.
45281: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2016, nummer 2.
45294: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2018, nummer 1.
45295: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2017, nummer 4: Oorlog.
47887: Bregman, Rutger. - Folk Flest Er Gode. En Ny Fortelling Om Menneskenature.
6587: Bregstein, Philo. - Om de Tijd te Doden.
20594: Bregstein, Philo. - Persoonsbewijs.
33615: Bregstein, Philo. - Antisemitisme in zijn Hedendaagse Variaties.
20595: Bregstein, Philo. - Het Sabbat Jaar.
42349: Bremer, Sebastiaan. - Avila.
45594: Bremmer, Rebekka W.R. - De Maan Danst op het Erf van de Doden.
45913: Brender à Brandis, G. - Nieuwe Natuur- Geschied- en Handelkundige Zak- en Reis-Atlas, behelzende eene beknopte Beschrijving van de Gronden der Astonomij.
46986: Brenk, Bernd. - Metaphysik des einen und absoluten Seins: Mitdenkende Darstellung der metaphysischen Gottesidee des späten Max Scheler.
21708: Brenkelen, Rinke van. - Getuigen van een Wereld die Verdween: Monumenten van bedrijf en techniek in Amsterdam.
51276: Brennan, Jason. - Against Democracy.
39514: Brenneman, David A. - Toulouse-Lautrec & Friends.
50334: Brent, Peter. - Far Arabia: Explorers of the myth.
49843: Breton, Stanislas. - Conscience et Intentionnalité.
49844: Breton, Stanislas. - Approches phénomenologiques de l'Idée d'Étre.
50184: Breton, Stanislas. - Matière et Dispersion.
50180: Breton, Stanislas. - De Rome à Paris: Itinéraire philosophique.
45700: Breton, Stanislas. - Foi et Raison logique.
48928: Breton, Stanislas. - Esquisses du Politique.
50185: Breton, Stanislas. - Causalité et Projet.
49516: Breton, Stanislas. - Unicité et Monothéisme.
49517: Breton, Stanislas. - La Croix, Exercice Spirituel.
49518: Breton, Stanislas. - Cogitations Intrépides sur le Divin.
49519: Breton, Stanislas. - Poétique de la Passion.
8225: Breton de Nijs, E. - Faded Portraits.
50181: Breton, Stanislas. - Du Principe: L'organisation contemporaine du pensable.
50186: Breton, Stanislas. - Écriture et Révélation.
49838: Breton, Stanislas. - L'Être Spirituel: Recherches sur la philosophie de Nicolaï Hartmann.
49839: Breton, Stanislas. - La Passion du Christ et les Philosophies.
48932: Breton, Stanislas. - Théorie des Idéologies.
49513: Breton, Stanislas. - Marxisme et Critique.
50182: Breton, Stanislas. - Vers L'Originel.
49731: Breton, Stanislas. - L'Avenir du Christianisme.
50183: Breton, Stanislas. - Situation de la Philosophie Contemporaine.
48948: Breton, Stanislas. - Poétique du Sensible.
48949: Breton, Stanislas. - Libres Commentaires.
50179: Breton, Stanislas. - Philosopher sur la Côte Sauvage.
49514: Breton, Stanislas. - Philosophie Buissonnière.
50190: Breton, Stanislas & Bernard Baudry. - Individu et technologie.
50335: Brett-James, Antony. - The Hundred Days: Napoleon's last campaign from eye-witness accounts.
44765: Breuer, Ingeborg. - Taylor.
35155: Brevé, Alma. & H.J.A. Hofland. - Held op Stokken: De kunst van het vogelverschrikken.
39838: Brey, Bart. - Lichtzang.
21145: Breytenbach, Breyten. - Soos die so.
51069: Brickell, Christopher & David Joyce. - The American Horticultural Society: Pruning & training.
23697: Bridgeman, Harriet & Elizabeth Drury (ed.). - The Last Word.
46347: Briels, Andriaan. - Komst en Plaats van de Levende Photographie op de Kermis: Een filmhistorische verkenning. Tussen Kunstkabinet 1885-1910 en Kinematograaf-1896.
45367: Brill, Willy. - Jiddisje Recepten voor een Goed Leven.
36239: Brillenburg Wurth, Kiene & Sander van Maas. - Heringa / Van Kalsbeek: Controlled Accidents.
43361: Brinberg, David & James Jaccard (editors). - Dyadic Decision Making.
50577: Brinckmann, Eric & Benjamin. - Friluftsliv: Gods voor de natuur als tweede huis. Noors buitenleven in de Lage Landen.
39621: Brink, Paul van den & Jan Werner (red.). - Gesneden en Gedrukt in de Kalverstraat: De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
51243: Brink, Jan ten. - De Opstand der Proletariërs: Geschiedenis der omwenteling van 18 maart 1871.
15669: Brink, Gabriël van den. - Van Waarheid naar Veiligheid. Twee lessen voor een door angst bevangen maatschappij.
32110: Brink, G.van den, Petter, F. (red.). - Voorbij Fatsoen en Onbehagen: Het debat over waarden en normen.
43937: Brink, Hans Maarten van den (samenstelling). - On Af: Over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media.
1921: Brink, H. van den. - Een Eisch van Recht. De Koloniale Verhouding als Vraagstuk Getoetst.
45360: Brinke, Wilfried ten. - Land en Zee: De watergeschiedenis van Nederland.
12904: Brinkgeve, Clara. - De Bouwonderneming Jordaan.
33566: Brinkkemper, Simpha. & Ine Soepenel. - Apollo en Christus: Klassieke en Christelijke denkbeelden in de Nederlandse en Renaissance-literatuur.
43205: Brinkkemper, Dick & Jaap Boon, Klaas Karregat, Jan Koek, Jan Schilder, e.a. (samenstelling). - Van Monnikenwerk naar Parochiekerk: De geschiedenis van de Nicolaas- en Antoniusparochie te Monnickendam bij de gelegenheid van het eeuwfeest van de r.k. kerk aan het Noordeinde 1900-2000.
23725: Britton, Patti. - The Adventures of Her in France.
49534: Brivic, Sheldon. - Joyce's Waking Women: An introduction to Finnegans Wake.
51470: Brizzi, Emilio. - Amsterdam: In more than 150 images.
40563: Brobbel, Eva & Tamara Wiersma. - Ecogids Amsterdam.
43151: Brock, Bazon & Hans Ulrich Reck. - Tarnen und Täuschen: Diskursive Twin Towers / Theorieturnier der Dioskuren.
48807: Brockelman, Paul. - The inside Story: A narrative approach to religious understanding and truth.
41202: Bröcker, Walter. - Das Was Kommt; Gesehen von Nietzsche und Hölderlin.
47440: Brockhaus, Richard R. - Pulling Up the Ladder: The metaphysical roots of Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus.
34017: Broderick, Alan Houghton. - The Abbé Breuil prehistorian: A Biography.
49255: Flamancge A. & E Van den Broeck. - Sur le Formation des Grottes et des Vallées Souterraines. & Réponse a la note critique de M.A. Flamanche.
30260: Broek, René van den (samenst.) - René van den Broek: Atelier Reflections.
12821: Broeke, Michiel R. van den. - The Atmospheric Boundary Layer over Ice Sheets and Glaciers.
31018: Broekhoven, Marq van. - Jodocus de Barbaar: De blauwe wijven 2.
48528: Broekhuizen, Dolf - Openluchtscholen in Nederland: Architectuur, onderwijs en gezondheidszorg 1905-2005.
37551: Broekhuizen, Dick van. - Russia.
34917: Broekma, Jan M. - Phänomenologie Und Egologie, Faktisches Und Transzendentales Ego Bei Edmund Husserl.
49201: Broere, Kees. - Pom.
51188: Broers, Victor. - Waarheid, Waarden & Welvaart: Een nieuwe cultuur voor ons economisch denken.
30725: Brokkaar, W.G. - De Brieven van Photius aan Nicephorus.
44586: Brom, Frans W.A. - Onherstelbaar Verbeterd: Biotechnologie bij dieren als een moreel probleem.
50331: Bronkhorst, J.W. - Napoleon: De waarheid achterhaald.
23599: Brons, R. & H. Kunneman (redactie.). - Lyotard Lezen: Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit.
49909: Bronznik, Valerij. - The Colle-Koltanowski System.
33069: BRONZWAER, Michel & Joost van der Net. - 500 jaar Utopia.
43815: Brood, P. (redactie). - Geschiedenis van Rolde.
51336: Brook, D., G.M. Davies, M.H. Long & P.F. Ryder. - Northern Caves: Volume Five The Northern Dales.
29157: Brooke, Heather. - The Revolution will be Digitised: Dispatches from the information War.
28946: Brooks, Rodney A. - De Kunstmatige Mens: Hoe machines ons veranderen.
10158: Broos, Ben. - Princes and Paintings. Treasures from the Mauritshuis. Palace Huis ten Bosch Museum, December 4th 1992 - August 31st 1993.
48007: Brotton, Jerry. - The Sale of the Late King's Goods: Charles I & his art collection.
47958: Brouwer, Johan. - Los Tesoros de Medina-Sidonia [A la sombra de la muerte].
38282: Brouwer, Anna. - Land van gebroken Beloftes: Dochters van Rusland.
37643: Brouwer, Pieter W.J. - Brief Aan Wie Niet Bestaat. Gedichten.
39210: Brouwer, C. - Anatomische Sekse als Uitvinding in de Botanie: Hoe stampers tot vrouwelijke en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735).
28897: Brouwer, Erik. - Spartacus: De familiegeschiedenis van twee Joodse olympiërs.
47195: Browder, Bill. - Achtervolgd door de StaatsMaffia: Het waargebeurde verhaal van Russische witwaspraktijken, louche moordaanslagen en de lange arm van Poetin.
48009: Brown, Jonathan. - Kings & Connoisseurs: Collecting art in seventeenth century Europe.
51178: Brown, Delwin & Ralph E. James, Jr.; Gene Reeves. - Process Philosophy and Christian Thought.
50707: Brown, Norman O. - Leven Tegen Dood: De psychoanalytische betekenis van de geschiedenis.
38377: Brown, Ian. - Economic Change in South-East Asia c. 1830-1980.
48033: Brown, Norman O. - The Challenge of Islam: The prophetic tradition, lectures 1981.
47009: Brown, Norman O. - Apocalypse and/or Metamorphosis.
32112: Browne, Stephen H. - Edmund Burke and the Discourse of Virtue.
51215: Browning, Helen & Tim Finney. - Pig: Tales from an organic farm.
51284: Browse, Philip McMillan. - Planten Voortkweken: Zaden, wortelstokken, bollen, knollen, afleggen, enten, stekken, marcotteren.
47972: Bruck, Moeller van den, Heinrich von Gleichen & Max Hildebert Böhm (hrsg.). - Die Neue Front.
47975: Bruck, Arthur Moeller van den. - Das Dritte Reich.
36707: Brucker, Gene. - The Society of Renaisance Florence: A documentary study.
50682: Bruggeman, L. - Indisch Tuinboek.
41612: Brugger, Chistian & Maryse et al. - Inventaire Spéléologique du Doubs: Tome 2. Partie nord-ouest.
43820: Brugman, Emile & Hans Maarten van den Brink, Jan Brokken, Chris van der Heijden, Harko Keijzer en Geert Mak e.a. (red.). - Atlas 1 - 6 met bijdr. van o.a. Geert Mak, J. Brokken, B. Büch, O'Hanlon, R. Holmes, Metz, Schouten, Hemmerechts ,Joris en vele anderen.
44901: Brugmans, Edith. - Moreel Scepticime.
3224: Brugsma, R.P.C. - The Beginnings of the Irish Revival. Part 1.
37570: Bruijn, Max de & Bas Kist (text). - Johannes Rach 1720-1783: Artist in Indonesia and Asia.
45908: Bruijn, J.R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige Jaren 1713-1751: Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
11013: Bruin, John. - Homo Interrogans: Questioning and the intentional structure of cognition.
33967: Bruin, Evert de. - Einstein in 90 minuten.
47924: Bruin, Ellen de; Jip Louwe Kooijmans; Geert Timmermans. - Vogelen in Amsterdam.
13789: Bruin, Kees. - De Echte Rembrandt: Verering van een genie in de twintigste eeuw.
26156: Bruinja, Tsead. - Overwoekerd.
40030: Bruinja, Tsead. - De Geboorte van het Zwarte Paard: De berte fan it swarte hynder.
45609: Bruinja, Tsead. - Ik ga het donker maken in de Bossen van.
47643: Bruinja, Tsead. - Springtij: Gedichten over het leven met tbs.
49157: Bruinsma, Ernst & Alpita de Jong; André Looijenga. - Swallows and floating Horses: An anthology of Frisian literature.
41142: Brumfit, J.H. - The French Enlightenment.
47635: Brummer, Coen & Daniël Boomsma (red.). - De Canon van het Sociaal-liberalisme.
22763: Brun, Sante & Marijke Plomp - Awas Stroom: Weerzien en kenninsmaking met Indonesië schetsen van een trektocht op Java en Bali
45540: Brun, Jean. - Philosophie et Christianisme.
47391: Brun, Jean. - Les Masques du Désir.
39466: Dick Bruna. - . Roodkapje.
43455: Brunetti, Ivan (ed.). - An Anthology of Graphic Fiction, Cartoons & True Stories: Volume 2.
51441: Brunner, Constantin. - Verkeerd Gedacht, Verkeerd Geleefd.
40515: Brunner, Bernd. - Orthomania: Geschichte einer besonderen Leidenschaft.
48018: Brunner, Constantin. - Vom Geist und von der Torheit: Gesammelte Aufsätze.
46115: Brunner, Constantin. - Rede der Juden: Wir wollen ihn zurück!
48022: Brunner, Constantin. - Vermächtnis.
47457: Brunner, Fernand. - Platonism et Aristotélisme: La critique d'Ibn Gabirol par Saint Thomas D'Aquin.
49978: Brunner, Constatin. - Der Entlarvte Mensch.
47451: Brunner, Fernand. - Études sur Maître Eckhart.
32114: Brunner, Constantin. - Materialismus und Idealismus.
48445: Brunner, Constantin. - Aktive Philosophie: Eine Autobiographische Ideographie.
48444: Brunner, Constantin. - Die Herrschaft des Hochmuts: (Memscheleth sadon): Letztes Wort über den Judenhaß und die Juden.
46651: Brunner, Fernand. - Science et Réalité.
49318: Bruno, Giordano. - Von der Ursache, dem Prinzip und dem Einen: Akten des Prozesses der Inquisition gegen Giordano Bruno.
47926: Brunt, Lodewijk en Pauline Terreehorst. - 11ha. Het Storkterrein in Amsterdam verkend door kunstenaars en onderzoekers.
33627: Bruntink, Rob. - De Laatste Slaap: Palliatieve sedatie, het alternatief voor euthanasie?
47649: Brus, B. Th. - Leren bij Husserl.
7018: Brusendorff, Aage. - The Chaucer Tradition.
27109: Brussel, Gust van. - De Cyclamenman.
29714: Brussel, Gust van. - Het Onbereikbare Licht: Gedichten.
30984: Bruyne, Rykel de & Tello Neckheim (red.). - Van Nonnetje tot Tonnetje: Recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam.
36231: Bruyning, Lucas. - Europa in de Italiaanse Geschiedschrijving van de Eerste Helft van de Negentiende eeuw.
38234: Bruyns, A. Mörzer (compilation). - Glossary of Abbreviations and Acronyms used in Indonesia/ Kamus Singkatan dan Akronim jang Dipergunakan di Indonesia.
48926: Bruzina, Ronald & Bruce Wilshire (ed.). - Crosscurrents in Phenomenology.
49120: Bruzina, Ronald & Bruce Wilshire (editors). - Penomenology: Dialogues and bridges.
49922: Bryson, Bill. - Troublesome Words.
28811: Bryson, Norman (general editor). - Villas and Gardens.
48443: Buber, Martin. - Moses.
41141: Buber, Martin. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
36096: Bucciante, Giuseppe. - Das Leben von Italo Balbo: Een Sammlung von Zugnissen veröffentlicht unter der Schirmherrschaft des Ministero della cultura Popolare.
9420: Büch, Boudewijn. - Verzamelde Gedichten.
49846: Buchan, James. - Bevroren Verlangen: Een zoektocht naar de betekenis van geld.
49527: Buchanan, Ian (ed.). - Michel de Certeau: in the Plural.
50834: Bucher, Anton A. - Psychologie der Spiritualität: Handbuch.
50023: Bucher, Alexius J. - Martin Heidegger: Metaphysikkritik als Begriffsproblematik.
47872: Büchin, Elsbeth & Alfred Denker (Hs). - Martin Heidegger und seine Heimat.
28599: Büchner, Dr. L. - Leven en Gezondheid.
43527: Büchner, Georg. - Wozzeck: Ein Fragment. Mit Bildern von Wilhelm Plünnecke
44530: Buci-Glucksmann, Christine. - L'Enjeu Du Beau: Musique et passion.
35940: Budd, Ken. (editor). - Solstice 'A turning point': The art of Roy Henry Vickers.
46662: Budé, Frans. - Zomerplaats.
21766: Büdgen, Anne. - Ze Hapte van een Tomaat.
18998: Buehler, Maurice. - Door het Oog van de Os.
41119: Buekens, Filip. - Het Teken en de Wereld: Over betekenis en referentie in de analytische taalfilosofie.
20665: Bueren, Truus van. - Macht en Onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan: De comandeurspotretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
45349: Buffet-Challié, Laurence. - Emmanuel de Villeon 1858 - 1944 sa vie, son oeuvre.
34284: Bühler, Axel. - Die Logioek kognitiver Sätze:Über logische Grundlagen der Argumentation in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
43706: Buijnsters-Smets, Leontine. - Straatverkopers in beeld: Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
37485: Buijs, Elmy (editor). - ArtZuid: Internationale Sculptuurroute Amsterdam 2015.
18946: Buijs, Mr. J.T. - Het Regt van de Tweede Kamer. Een woord aan de kiezers.
50060: Buijs, G.J & H.E.S. Woldring (redactie). - Grote politieke Denkers: Hun strijd tussen goed en kwaad. Een rondblik.
44834: Buijsman, Stefan. - Pluses and Minuses: How Maths makes the world more Manageable.
49506: Buijsman, Stefan. - Un Café avec Archimède: Comprendre les maths pour mieux comprendre le monde.
44835: Buijsman, Stefan. - Espresso mit Archimedes: Unglaubliche Geschichten aus der Welt der Mathematik.
26716: Buis, Suzanne & K. Buis. - De Laatste Getuigen: Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd.
1926: Buitenweg, Hein. - Land Waar de Gamalan Klinkt.
37498: Buitenweg, Hein. - Land waar de Gamelan klinkt.
21000: Buitenweg, Hein. - Zwerfotchten door Java.
44474: Buiter, Hans - Nederlands-Indië (1830-1949): Een kolonie in ontwikkeling.
31687: Bujak, Adam (photography; Teresa and Henryk Swiebock (eds). - Auschwitz: Voices from the Ground.
50363: Bukdahl, Jørgen. - Søren Kierkegaard and the common Man.
13650: Bukowski, Charles. - You Get so Alone at Times that it just Makes Sense.
23991: Bulder, Nico. - Ex libris.
44475: Bulfinch, Thomas. - Bulfinch's Mythology: The Age of Fable.
41664: Bull, John. - Canyoning: Classic canyons in Spain, France and Italy.
42523: Bult, Epko J. & D.P Hallewas. - Midden-Delfland een Archeologische Kartering: Inventarisatie- waardering - bewoningsgeschiedenis. Kaartbijlagen.
36437: Bulten, Erik, John Nijhuis, Jos Verhagen (red.). - Geboeid door het Gevangeniswezen: Opstellen over organistaie, personeel en gedetineerden in Nederland.
46258: Bulten, Barbara & Erik Rikkelman (redactie). - Het Mysterie Overhoeks: Verhalen over het voormalige Shell-terrein in Amsterdam-Noord.
21377: Buma, Hans & Evelyne Dessens. - Indonesië droom van een land.
46019: Bunge, Wiep van & Wim Klever (ed.). - Disguised and Overt Spinozism around 1700: Papers presented at the international colloquium held at Rotterdam 5-8 October 1994.
29611: Bunge, Wiep van. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de Marranen.
49443: Burberry, H.A. - The Amateur Orchid Cultivators Guide Book.
14270: Burckhardt, Sigurd. - The Drama of Language: Essays on Goethe and Kleist.
48411: Burckhardt, Jacob. - Wereldhistorische beschouwingen: Colleges over de waarde van de geschiedenis voor het leven.
15111: Burckhardt, Jacob. - The Civilisation of the Renaissance in Italy.
48468: Burger, A. & L. Dubertret. - Hydrogeology of Karstic Terrains: Case histories. / Hydrogéologie des terraines karstiques: Des histoires des cas. Volume I, 1984.
40815: Burger, Lisbeth. - Werkloos.
46750: Bürger, Peter. - Sartre: Ein Philosophie des Als-ob.
29743: Burger, Dionijs. - Bol-land: Een roman van gekromde ruimten en uitdijend heelal.
37502: Burgers, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn Auteurs: Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
47700: Burgers, Herman. - Garuda dan Bangau: Dari jajahan menjadi negara merdeka.
36406: Burgersdijk, Diederik & Richard Callis ea (redactie). - Sicilië en de Zee.
33929: Buri, F.W. - EisenHans, Die Brücken und andere Frühe Gedichte.
33928: Buri, F.W. - Anheimfall: Acht Gedichtzyklen.
37044: Buridan, Johannes. - De Ethiek.
41210: Burke, Peter. - Vico: Philosoph, Historiker, Denker einer neuen Wissenschaft.
36224: Burke, Peter. - Culture and Society in Renaissance Italy 1420-1540.
14375: Burkert, Walter. - Ancient Mystery Cults.
37369: Burkhardt, Frederick (ed.) - Charles Darwin's Letters. A selection 1825-1859.
35187: Burman, Jose (editor). - Kango die verhaak van Suid-Afrika se Kango-grotte.
38408: Burnell, R.D. - Henley Regatta, A history.
48450: Burns, Ric, James Sanders & Lisa Ades. - New York an Illustrated History.
39136: Burrow, Rev. R. - Extracts from a Diary kept by the Rev. R. Burrows during Heke's War in the North.
50316: Burrows, Roger. - 3D Thinking in Design and Architecture: From antiquity to the future.
24299: Burt, Ben. - Tradition & Christianity: The colonial transformation of a Solomon islands society.
44528: Burton, Neel. - Growing from Depression.
31464: Buruma, Ian. - Grenzen aan de Vrijheid: Van Sade tot Wilders.
47928: Buruma, Ian. - Murder in Amsterdam: The death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance.
42286: Buscail, Yves & Roger Lavergne. - Sentiers Botaniques à lîle de La Réunion.
47699: Buskes, Chris. - La Herencia de Darwin: La evolución en nuestra visión del mundo.
39457: Bussagli, Marco. - Het menselijk Lichaam: Anatomie en symboliek.
30477: Bussche, Willy van den & Glenn van Looy (red.). - Hommage aan Wout Hoeboer 1910-1983.
20241: Busse, Dietmar. - Flower Album.
42928: Busvine, J.R. - Insects, Hygiene and History.
38325: Butcher, Sally. - Persian in Peckham: Recipes from Persepolis.
40911: Butler, R.J. (ed.). - Cartesian Studies.
46009: Butler, Samuel. - Notebooks.
13601: Butler, Samuel. - Life and Habit.
41157: Butrick Jr., Richard. - Carnap on Meaning and Analyticity.
45521: Buttgen, Philippe & Christian Jouhaud (Herausgeber). - Lire Michel de Certeau: La formalité des praktiques. Michel de Certeau lesen: Die Förmlichkeit der Praktiken.
46147: Buttiglione, Robert, Franz Bydlinski, Theo Mayer-Maly and others. - Wie Erkennt Man Naturrecht?
31193: Buuren, Maarten van (red.). - Jullie Gaven Mij Modder, Ik Heb Er Goud Van Gemaakt: Over Charles Baudelaire.
20775: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers; W.W. Mijnhardt; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; J. Stouten; P.G. Hoftijzer; U. Janssens-Knorsch; H. Houtman-De Smedt.(redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 22 (1990) 2.
20776: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser en J. Roegiers e.a. (redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 23 (1990) 1.
20767: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers; W.W. Mijnhardt; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; J. Stouten; P.G. Hoftijzer; U. Janssens-Knorsch; H. Houtman-De Smedt.(redactie). - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XVI/2 [63-64] (1984)
20769: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers. - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XV/1 [57-58] (1983)
20771: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers; W.W. Mijnhardt; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; J. Stouten; P.G. Hoftijzer; U. Janssens-Knorsch; H. Houtman-De Smedt.(redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XXI/2 (1989).
20772: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers; W.W. Mijnhardt; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; J. Stouten; P.G. Hoftijzer; U. Janssens-Knorsch; H. Houtman-De Smedt.(redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XX/2 (1988).
33340: Buzzi, Aldo. - Journey to the Land of the Flies and other travels.
47744: IBSS Consultancy BV (redactie). - Verbonden door Vrijheid: Het nationaal Monument Slavernijverleden.
41356: Bye, John H de. - Geloof, hoop en Liefde: Vestiging van de Joden in de Surinaamse jungle.
50601: Byron, Robert. - De Weg naar Oxiana.
43564: Byron, Lord. - De Omzwervingen van Jonker Harold. Childe Harold’s Pilgrimage.
43617: Cacciari, Massimo. - Dell'Inizio.
44235: Cacciari, Massimo. - Arte, tragedia, tecnica.
48745: Cacciari, Massimo. - Hamletica.
43613: Cacciari, Massimo. - Dallo Steinhof: Prospettive viennesi del primo Novecento.
50671: Cacopardo, Domenico. - Virginia.
31356: Cacucci, Pino. - Tina, Modotti.
24721: Caddy, Eileen. - De Bezieling van Findhorn. Voorwoord, inleiding en levensbeschrijving van de schrijfster door Roy McVicar, lid van de Findhorn community.
48551: Cadoux, Jean, Jean Lavigne, Géo Mathieu et Louis Potié. - Opération -1000.
50494: Cage, John. - M: Writings '67 - '72.
13878: Cahill, Tim. - A Wolverine is Eating my Leg.
49792: Cahoone, Lawrence E. - The Dilemma of Modernity: Philosophy, culture, and anti-culture.
46412: Cairns, Dorion. - Guide for Translating Husserl.
45351: Calabrese, Tony. - George Morren 1868-1941.
31672: Calicher & Calicher (tekst en illustraties). - De Metromol.
35713: Califia, Pat. - Erotische Verhalen.
51230: Callec, Christian. - Geïllustreerde Kaasencyclopedie: Een uniek naslagwerk met vele bekende en onbekende kaassoorten uit de hele wereld.
48583: Callis, Jo Ann. - Cheap Thrills.
48971: Callot, François-Marie et Yann Callot. - Photographier sous Terre.
34556: Calmhout, Martijn van. - Real Quanta: How the world of particles is becoming more and more commonplace.
44964: Calmthout, Martijn. - Einstein in een notendop.
40921: Calogero, Guido. - Studien über den Eleatismus.
35286: Calonne, Marc-Antoine. - Patagonie: Visions d'un caballero.
26319: Calvet, Louis-Jean. - Roland Barthes: Een biografie.
48535: Calvino, Floriano & Giovanni Barrocu. - Notizie sulle prime esplorazioni degli Angurtidorgius.
49080: Cameron, Julia Margaret. - The Herschel Album: An album of photographs by Julia Margaret Cameron presented to Sir John Herschel.
15183: Campbell, Joseph. - The Masks of God: Creative Mythology.
39134: Campbell, John Logan. - Poenamo.
9032: Campbell, Joseph. - Transformations of Myth trough Time.
43521: Campbell, Joseph. - Baksheesh and Brahman: Indian Journal 1954-1955.
47622: Campert, Remco & Nasim Khaksar. - Literatuuruitwisseling Perzisch / Nederlands: Poëtica van de werkelijkheid.
36641: Campert, Remco. - Vijf Nieuwe Gedichten. Geschreven voor Van der Velde Boeken.
43904: Campert, Remco. - Verloop van Jaren: 40 poëtische notities.
8418: Campert, Remco. - Festa D'Estate: Traduzione di David Santoro.
42386: Campert, Remco. - Dansschoenen.
44495: Canavaggio, Jean. - Cervantes.
39050: Canetti, Elias. - The Torch in my Ear.
15828: Canetti, Elias. - De Behouden Tong: Geschiedenis van een jeugd.
18790: Canetti, Elias. - De Fakkel in het Oor: Mijn levensgeschiedenis 1921-1931.
15199: Cannavo, Salvatore. - Nomic Inference. An introduction to the logic of scientific inquiry.
48896: Canonne, Xavier. - Surrealism in Belgium.
9909: Canteclaer van Barneveldt, Querulijn Xaverius Markies de. - Hanezang.
16545: Caparrós, Martín. - El Enigma valfierno.
25322: Capelle, J. van de. - Belangrijke Stukken voor Geschied-en Oudheidheidkunde Zijnde Bijlagen en Aantekeningen Betrekkelijk het Beleg en de Verdediging van Haarlem in 1572-73.
49170: Capp, Al. - Li'l Abner: Dailies 1944.
49171: Capp, Al. - Li'l Abner: Dailies Vol 23, 1957.
13708: Cappers, Wim. - Aan deze Zijde van de Dood: Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010.
48673: Caputo, John D. (editor). - The Religious.
50709: Caputo, John D. & Gianni Vattimo. - After the Death of God.
50161: Caransa, Ab. - Handwerkers Vriendenkring 1869-1942: Belangenbehartiging, ziekenzorg, volkswoningbouw.
43333: Carberry, Sandra. - Plan Recognition in Natural Language Dialogue.
28476: Cardinaals, Desiree. - Bronsbeeldgieterij Binder: 1923-2003.
19608: Cardon, Roger et Prof. Jane Block. - Georges Lemmen 1865-1916.
46403: Cardon, Roger. - Plaidoyer pour l'Estampe.
26717: Carew, Tom. - Jihad! De Geheime Oorlog in Afghanistan.
27435: Carluccio, Antonio. - Paddestoelen uit de Keuken van Carluccio: De geruisloze jacht.
49550: Carmichael, Peter A. - Reasoning: A textbook of elementary logic.
42506: Carmiggelt, Arnold. - Begraven op de terpen yn Ferwerderadiel: It deadebestel yn midseiusk Fryslân ca. 400-1200.
42783: Carmiggelt, A & A.J. Guiran, M.C. van Trierum (redactie). - Boor Balans 3: Archeologisch onderzoek in het tracé van de Wilhelmsspoortunnel te Rotterdam.
38035: Carmiggelt, Simon - Nadorst.
46499: Carmiggelt, S. - 'Van u heb ik ook een heleboel gelezen...': Tien kronkels van S. Carmiggelt over Nescio.
47196: Carnevali, Giobanna; Giacomo Delbene; Veronique Patteeuw. - Geno(v)a : sviluppo e rilancio di una città marittima = developing and rebooting a waterfront city.
37093: Carpanetto, Dino & Giuseppe Ricuperati. - Italy in the Age of Reason 1685-1789.
35471: Carpenter, Bruce W. - Emilio Ambron: An Italian artist in Bali.
49876: Carpentier, Alejo. - Music in Cuba.
49845: Carr, David & Edward S. Casey (editors). - Explorations in Phenomenology: Papers of the society for phenomenology and existential philosophy.
50078: Carraud, Vincent. - L'Invention du Moi.
31454: Carrión, Ignacio. - Cruzar el Danubio.
46044: Carruthers, Peter. - The Metaphysics of the Tractatus.
46230: Carstens, Mariette & Henk Wolters. - Het Beatrixpark: Landschappen en portretten van het Beatrixpark.
42475: Carter, Paul. - The Road to Botany Bay: An essay in spatial history.
38201: Carter, Elizabeth. - Majorcan Food and Cookery.
38538: Carter, Cecil (ed). - The Kingdom of Siam: 1904.
41699: Carthy, Hugh. - Burren Archaeology: A tour guide.
43490: Cartledge, Paul. - Alexander the Great: Hunting for a new past.
38389: Cartmill, Matt. - A vieuw to a Death in the Morning: Hunting and Nature through History.
24431: Carver, Robert. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
41268: Carver, Robert. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
48565: Casamento, Aldo. - Fondazioni Urbane: Città nuove europe dal medioevo al Novecento.
50797: Casarella, Peter J. & George P. Schner, S.J. (ed.). - Christian Spirituality & the Culture of Modernity: The thought of Louis Dupré.
8638: Casati, Gaetano. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha.
36805: Cash, Edith K. - A Mycological English-Latin Glossary.
33652: Casimiri, Monique. - Vuurwerk/ Klapchi: Joris/ Jopito-2.
31139: Caso, Ángeles. - El Peso de las Sombras.
35219: Casrtert, Norbert. - En Rampant.
43756: Cassé, Jordi Bastart. - GR 175 Catalunya. Ruta del Cister.
47761: Cassidy, John. - Wat als de Markt Faalt? De kracht van het irrationele in de economie.
46885: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 18: Aufsätze und Kleine Schriften (1932-1935).
46883: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 24: Aufsätze und Kleine Schriften (1941-1946).
33304: Cassirer, Ernst. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
46886: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 17: Aufsätze und Kleine Schriften (1927-1931).
32127: Cassirer, Ernst. - Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte.
45821: Cassirer, Ernst. - The Philosophy of Symbolic Forms, volume four: The methaphysics of symbolic forms.
46884: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 22: Aufsätze und Kleine Schriften (1936-1940).
46916: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 16: Aufsätze und kleine Schriften (1922-1926).
37652: Casteleyn, Dimitri. - Vanwaar kom je Beeld.
10949: Castello, John D. & Rogers, Scott O., eds. - Life in Ancient Ice.
16803: Casteret, Norbert. - More Years under the Earth.
47777: Casteret, Norbert. - Mes Cavernes.
47423: Casteret, Norbert. - Histoires au-dessous de Tout... : Avec des commentaires graphiques de Samivel.
17904: Casteret, Norbert. - Voyages au fond des gouffres.
5138: Casteret, Norbert. - Dertig Jaar Onder de Aarde.
27708: Casteret, Norbert. - Tien Jaren onder de Grond: Ontdekkingstochten van een eenzamen onderzoeker.
34680: Casteret, Norbert. - Aventures sous la terre.
48432: Casti, John L. - Verloren Paradigma's: Beelden van de mens weerspiegeld in de wetenschap.
48690: Casti, John L. - The Cambridge Quintet: A work of Scientific Speculation.
49964: Catalán, Carlos. - Oteiza.
43624: Cats, Jacob. - Ouderdom, buyten leven en hof gedachten. Op nieuws vermeerderd met des Auteurs tachtig jaar leven en bedenkingen op Zorg-vliet.
51339: The Cave Research Group (auth.) & Cullingford, Cecil (ed). - Manual of Caving Techniques.
13135: Caws, Peter. - Sartre.
35701: Cazaux Sackman, Douglas. - Orange Empire: Calafornia and the fruits of Eden.
35534: Céline, Louis Ferdinand. - Van de ene Dood naar de Andere: Brieven, artikelen en polemieken, gekozen, ingeleid en vertaald door E. Kummer.
50014: Cendrars, Blaise. - Moravagine.
20035: Cendrars, Blaise. - Du Monde Entier au Coeur du Monde.
23740: Cendrars, Blaise. - Door de Bliksem Getroffen.
36439: Ceppi, Claudia Beltramo & Nicoletta Confuorto (ed.). - I medici e l'Europa 1532-1609: La corte il mare i mercanti.
47586: Cernuda, Luis. - De Vogel Poëzie: Alle prozagedichten.
50241: Certeau, Michel de. - La Culture au pluriel.
50997: Certeau, Michel de. - La Possession de Loudun.
50872: Certeau, Michel de. - La Fable mystique: xvi-xvii siècle.
50240: Certeau, Michel de. - L'écriture de l'histoire.
50242: Certeau, Michel de. - L'étranger ou l'union dans la différence.
28328: Cervanyes Saavedra, Miguel de. - El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. [Don Quichot].
50163: Ceryeau, Michel de, Luce Giard et Pierre Mayol. - L'invention du Quotidien: 2. Habiter, cuisiner.
48678: Cesarani, David. - Eichmann: De definitieve biografie.
30662: Cesca, Bob. - One Nation under Fear: Scaredy cats and fear-mongers in the home of the brave (and what you can do about it).
43950: Cescinska, Alicja. - Kinderen van Apate: Over leugens en waarachtigheid.
9140: Chabot, Bart & Steef Davidson, Jules Deelder, e.a. - Lettergreep.
33647: Chabot, Bart. - !Stand
33749: Chabot, Bart. - Zand Erover.
7106: Chadwick, William. - The Life and Time of Daniel De Foe: with Remarks Digressive and Discursive.
24563: Chalfoun, Michelle. - Roustabout.
50217: Chalier, Catherine. - L'Alliance avec la Nature.
33321: Chalier, Catherine. - Figures du Féminin.
50418: Chalmers, David J. - Philosophy of Mind: Classical and contemporary readings.
42694: Chambers, Ross. - Room for Maneuver: Reading (the) Oppositional (in) Narrative.
39407: Chan Tat Chuen, William. - Ma Cuisine de Madagascar: Recettes, saveurs et culture alimentaire as pays de lémuriens.
33947: Chancellor, David. - Hunters.
41837: Chanterie de la Saussaye, P.D. (red.). - Lehrbuch der Religionsgeschichte. In zwei Bänden.
45502: Chapman, Harley J. & Nancy K. Frankenberry (ed.). - Interpreting Neville.
48422: Chardin, John. - Travels in Persia.
46209: Charles, J.B. - Naar de Barbiesjes. Jeugdroman.
47237: CHARRIèRE, ISABELLE de. - Tre Donne: Introduzione di Daria Galateria.
50692: Chassard, Pierre. - Nietzsche: Finalisme et histoire.
36205: Chastel, André & Cecil Grayson, Marie Boas Hall, Denys Hay, a.o. - The Renaissance: Essays in interpretation.
16717: Chattelion, Christiaen, J. de. - Stilte is niets.
45499: Chatterjee, M. - The Language of Philosophy.
24595: Chatterton's Papua, Percy. - Day that I have loved.
48676: Chattopadhyaya, D.P. - Anthropology and Historiography of Science.
31736: Chatwin, Bruce. - The Viceroy of Ouidah.
50739: Chauvel, Jean. - Labyrinthe.
48116: Chauvier, Stéphane. - Dire Je: Essai sur la subjectivité.
50072: Cheetham, Tom. - The World Turned Inside Out: Henry Corbin and the Angel out Ahead.
49858: Chernev, Irving. - The Most Instructive Games of Chess Ever Played: 62 Masterpieces of chess strategy.
51346: Chernev, Irving. - Twelve Great Chess Players and Their Best Games.
51324: Chernev, Irving. - The Chess Companion: A merry collection of tales of Chess and it Players, together with a cornucopia of games, problems epigrams & advice.
25452: Chernin, Kim & Renate Stendhal. - Cecilia Bartoli; The Passion of song.
50756: Chestov, Léon. - Kierkegaard et la Philosophie Existentielle: Vos clamantis in deserto.
50716: Chestov, Léon. - Les Commencements et les Fins.
50717: Chestov, Léon. - Les Grandes Veilles.
47018: Cheung, Chan-Fai. - Der anfängliche Boden der Phänomenologie: Heideggers Auseinandersertzung mit der Phänomenologie Husserls in seiner Marburger Vorlesungen.
40386: Chevannes, Barry. - Rastafari: Roots and ideology.
49837: Chidester, David. - Word and Light: Seeing, hearing, and religious discourse.
49756: Chilton, Bruce & Jacob Neusner. - Judaism in the New Testament: Practices and beliefs.
49473: Chilton, Bruce. - A Feast of Meanings: Eucharistic theologies from Jesus through Johannine circles.
49065: Chisholm, Roderick M. - The First Person: An essay on reference and intentionality.
51205: Chisholm, Roderick M. - A Realistic Theory of Categories: An essay on ontology.
46139: Chisholm, Roderick M. - Ethics and Intrinsic Values.
50385: Chisholm, Roderick M. - On Metaphysics.
19572: Wha Seon Roske-Cho. - Das japanische Selbstverstännis im Modernisierungsprozess bei Natsume Soseki.
48947: Choden, Kunzang. - Chilli and Cheese: Food and society in Bhutan.
32141: Chomsky, Noam. - Over de taal. De taal als spiegel van de Geest (De Whidden-colleges).
49366: Chomsky, Noam. - The Architecture of Language.
48361: Chomsky, Noam. - Hoop en Vooruitzicht.
43394: Chong, Woei-Lien. - Kant and Marx in Post-Mao China: The intellectual path of Li Zehou.
50103: Chopra, Deepak. - Muhammad: A story of the last prophet.
27171: Chorus, Boudewijn, Anton Constandse, Thom Holterman e.a. (red.). - De AS 35: Anarchisten en de staat.
15468: Chorus, Boudewijn, André Bons, Thom Holterman e.a. (redactie.). - De AS 172. De Ellende van de Religie.
27166: Chorus, Boudewijn, Anton Constandse, Thom Holterman e.a. (red.). - De AS 21/22: Michael Bakoenin.
47002: Chrétien, Jean-Louis. - La Voix Nue: Phénoménologie de la promesse.
50106: Chrétien, Jean-Louis. - L'Appel et la Réponse.
50107: Chrétien, Jean-Louis. - Le Regard de l'amour.
47001: Chrétien, Jean-Louis. - L 'Inoubliable et l 'Inespéré.
47371: Chrétien, Jean-Louis. - Under the Gaze of the Bible.
50196: Chrétien, Jean-Louis. - Hand to Hand: Listening to the work of art.
39369: Chrispijn, R., e.a. - Champignons in de Jordaan: De paddestoelen van Amsterdam.
14456: Christensen, Johnny. - An Essay on the Unity of Stoic Philosophy.
51075: Chrysostomos, Bishop & Hieromonk Auxentios; et al (editors). - The Evergetinos: A complete text. Book I volume I-IV & Book II, volume I-IV.
47661: Ciapalo, Roman T. (ed.). - Postmordernism and Christian Philosophy.
42942: Cieslik, Jürgen & Marianne. - Ein Jahrhundert Belchspielzug: Ein jahrhundert E.P. Lehmann.
49608: Cioffi, Frank. - Wittgenstein on Freud and Frazer.
51076: Ciomos, Virgil. - Être(s) de Passage.
5955: Citroen, Paul. - Appel of Citroen.
44511: Citron, Lana. - Handboek voor de Kus.
5993: Clabburn, Pamela. - The National Trust Book of Furnishing Textiles.
27547: Claerhout, Adr. G. - Afrikaanse Kunst.
22073: Claes, Paul. - De Zonen van de Zon: Een sonnet en zeven transposities.
40448: Claes, Martin. - Excercitio Mentis als Casus: Een onderzoek naar Augustinus als pedagoog.
48631: Claes, Ernest & Herman Teirlinck; Felix Timmermans; Gerard Walschap. - Vertelsels voor Janneke en Mieke.
49763: Claesges, Ulrich & Klaus Held (Hg). - Perspektiven transzendentalphänomenologischer Forschung: Für Ludwig Landgrebe zum 70. Geburtstag von seinen Kölner Schülern.
18525: Claessens, Peter J. (red.). - Familieportret van Privé-domein: geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter J. Claessens.
44329: Claessens, Wiel; Ralf Bodelier; Pieter Siebers. - De Witte Stilte: Drie teksten over het numineuze. Beschouwingen over de schilderijen van Ton Frenken en de muziek van Daan Manneke.
44330: Claessens, Wiel; Gérard van Tillo; Annelies van Heijst e.a. - Echo's Uit Een Ander Dal. Landschap en taal in wording.
17697: Claeys, G., Deburghgraeve, T. e.a. - Fietsen met kinderen in Vlaanderen: 15 veilige tochten speciaal ontworpen voor gezinnen met kleine en opgroeiende kinderen. Met interessante weetjes, met leuke opdrachten en spelletjes.
30523: Clark, General Wesley K. - Waging Modern War: Bosnia, Kosovo and the future of combat.
13124: Clark, Stephen R. - The Mysteries of religon: An introduction to Philosophy trough religon.
49392: Clark, James. - The Problem of Fundamental Ontology, vol. I, II & III.
11074: Clark, Stephan R.L. - God, Religon and Reality.
50897: Clark, Stephen R. L. - God's World and the Great awakening: Limits and renewals 3.
51404: Clark, Stephen R. L. - How to Live Forever: Science fiction and philosophy.
46078: Clark, Stephen R.L. - Understanding Faith: Religious belief and its place society.
50986: Clark, Stephen R. L. - Philosophical Futures.
34219: Clark, S.H. - Paul Ricoeur.
7815: Clark, G. - De Jagers uit de Steentijd.
12410: Clarke, Jane. - Jane Clarke's Bodyfoods Cookbook.
35309: Clarke, Ronald W. - The Life of Bertrand Russell.
10045: Claus, George & Roger Husson, Brother G. Nicholas (editors). - International Journal of Speleology Vol II. part 4
47267: Claus, Hugo. - Polowanie na Kaczki.
47776: Claus, George (ed.). - International Journal of Speleology Vol I 30.X 1964 parts 1+2.
10988: Claus, Hugo. - Gedichten 1948-1993.
48469: Claus, George (editor). - International Journal of Speleology Vol I (1964). 1.IV 1965 Part 3.
20972: Claus, Marga. - Oxzana's Vlucht.
40661: Claus, Hugo. - Een zachte vernieling.
24627: Claus, Hugo. - Almanak. 366 Knittelverzen.
47234: Claus, Hugo. - Sakrament.
39778: Claus, Hugo. - Wreed Geluk.
31068: Claxton, Ruth. - Lands End.
43678: Van Cleef, Ronnie. - Buitendraads - Grijs van Rook.
18781: Clemente, Francesco - The Fourteen Stations.
36722: Clerici, Alberto. - Monarcomachi e Giusnaturalisti nella Utrecht del Seicento: Willem van der Muelen e la legittimazione olandese della Glorious Revolution.
18551: Clerq, E.P.L. de. - De Bakongo in hun Taal: Spreekwoorden en fabels.
50792: Clerq, René de. - De Zware Kroon: Verzen uit den oorlogstij.
48139: Cleugh, James. - Love Locked Out: A survey of love, licence and restriction in the Middle Ages.
39681: Clifford, Hugh. - Further India: The story of exploration from the earliest times in Burma, Malaya, Siam, and Indo-China.
33966: Cliteur, Paul. - Moreel Esperanto: Naar een autonome ethiek.
49977: Cliteur, Paul. - Bardot, Fallaci, Houellebecq, Wilders: Juridische vervolging van religiekritiek en vreemdelingenvrees.
32148: Cliteur, Paul. - God houdt niet van vrijzinnigheid.
44611: Coady, Mary Frances. - Merton & Waugh: A monk, a crusty old man & the seven storey mountain.
38250: Cochrane, Eric. - Florence in the Forgotten Centuries 1527-1800: A history of Florence and the Florentines in the age of the grand dukes.
37428: Cochrane, Eric (ed.). - The Late Italian Renaissance 1525-1630.
21916: Coe, Jonathan. - The Closed Circle.
51070: Coe, Jonathan. - 9th & 13th.
51071: Coe, Jonathan. - The House of Sleep.
47075: Coe, Jonathan. - Like a Fiery Elephant: The story of B.S. Johnson.
51094: Coe, Jonathan. - The Rain Before It Falls.
42886: Coelen, Peter van der. & Theo Laurentius, S. William Pelletier a.o. - Everyday Life in Holland's Golden Age: The complete etchings of Adriaen van Ostade.
42975: Coelen, Peter van der. (redactie). - De Gouden Eeuw van Gelre: Kunst en cutuur in het oude Hertogdom.
43599: Coelewij, Leontine & Egbert Dommering, Elie During, e.a. - Aernout Mik: Communitas.
28337: Coenders, C (red.). - Ciso Stripgids 12.
46497: Coenen, Anton M.L. - Het Slapende Brein: Slaap, een voorwaarde voor welzijn en presteren.
36841: Coetzee, J.M. - The Childhood of Jezus.
43705: Coetzee, J. M. - Stranger Shores: Literary essays. 1986 -1999.
43552: Coetzee, J.M. - Youth.
40381: Coetzee, J.M. - Dusklands.
50026: Coetzee, J.M. - Late Essays 2006-2017.
44163: Cohen Stuart, A.B. - Volksnood - Volksstrijd.
27649: Cohen, Morris R. & Ernest Nagel. - An Introduction to Logic and Scientific Method
50871: Cohen, Robert S. & Richard M. Martin; Merold Westphal. - Studies in the Philosophy of J.N. Findlay.
45714: Cohen, Anthony P. - Self Consciousness: An alternative anthropology of identity.
18769: Cohen, Josef. - Wilt U Rassenschennis, Mijnheer?
40079: Cohen, Marcel. - Het Innerlijke Toneel: Feiten.
44545: Cohen-Almagor, Raphael. - The Boundaries of Liberty and Tolerance: The struggle against Kahanism in Israel.
48796: Cohn, Paul. - Um Nietzsches Untergang: Beiträge zum Verstandnis des Genies.
40946: Cohn, Ruby (ed.). - Samuel Beckett: A collection of criticism edited by Ruby Cohn.
24336: Cohn-Sherbok, Dan. - The Dictionary of Jewish Biography.
41951: Cohn-Bendit, Daniel & Thomas Schmid. - Thuisland Babylon: De uitdaging van de multiculturele democratie.
50088: Colavito, Maria M. - The Heresy of Oedipus and the mind/mind split: A study of the biocultural origins of civilization.
42490: Cole, Michael & John Gay, Joseph A. Glick, Donald W. Sharp. - The Cultural Context of Learning and Thinking: An exploration in experimantal Anthropology.
49095: Cole, Hubert. - Beau Brummel.
43601: Cole, Richard & Richard Trubo. - Stairway tot Heaven: Led Zeppelin uncensored.
43330: Coleman, Gabriella. - Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The man faces of anonymus.
50599: Coleman, Earle J. - Creativity and Spirituality: Bonds between Art and Religion.
34621: Colin, Thierry. - Tjé Zu Ba Myanmar.
45802: Coliva, Annalisa (editor). - The Self and Self-Knowledge.
23205: Barefoot College (ed.). - The Barefoot Photographers: Tilonia, where tradition and vision meet.
22409: Collete, Robert, Paul Huf, Ad Nuis e.a. - Plaatwerk: jaargang 2, nummer 12.
34102: Collingwood, R.G. - Over Metafysica.
31477: Collins, Philip. - Radios: The golden age.
34573: Collins, Suzanne. - Gregor de Bovenlander: De vuurlanden.
49003: Collins, Jeff & Bill Mayblin. - Introducing Derrida.
38696: Collis, Maurice. - Siamese White.
37922: Collis, Maurice. - Raffles.
45914: Colom, J.A. (Wil. M. Groothuis inleiding). - De Vyerige Colom: Verthonende de 17 Nederlandsche provintien.
14390: Columbus, Christopher. - Accounts and letters of the Second, Third and Fourth Voyages. 2 vols.
34292: Colwell, Hector A. & Sidney Russ. - Radium, X Rays the living cell: With physical introduction.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

5/9