Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
42244: O.A KEES VOLLEMANS EN EDUARD FUCHS OVER WALTER BENJAMIN. - Te Elfder ure, nr. 5 en 6.
32057: BENJAMIN, WALTER. - Over Kinderen, Jeugd en Opvoeding.
36538: BENJAMIN, TIM. - Thoughts on Canvas.
36003: BENJAMIN, WALTER. - Over Hasjiesj. Klein proza, reportages, rapporten.
28229: BENN, GOTTFRIED. - Dubbelleven.
1471: BENNETT, MARGARET. - The Last Stronghold. The Scottish Gaelic Traditions of Newfoundland.
38680: BENNINK, NATASJA. - Van Kus tot Koning: Beelden 2010-2015.
27093: BENOIST, J., PJM. VAN TONGEREN, P.P. VERBEEK E.A. - Tijdschrift voor Filosofie 2012, nummer 3.
39632: BENSON, ELIZABETH P. (ED.). - Between Continents / Between Seas: Precolumbian art of Costa Rica
1444: BENSTOCK, BERNARD (EDITOR). - The Seventh of Joyce.
35981: BENT, ELS VAN DEN. - Proeftuin Rotterdam: Droom en daad tussen 1975 en 2005.
44678: BENTHAM, JEREMY. / PHILIP BEAUCHAMP. - The Influence of Natural Religion on the Temporal Happiness of Mankind.
41608: BENTLEY-CRANCH, DANA. - Edward VII: Image of an Era 1841-1910.
39102: BENTLEY, TREVOR. - Pakeha Maori: The extraordinary story of the Europeans who lived as Maori in early New Zealand.
31860: BERANOVÁ, JANA. - Werkboek: Bloemlezing 1983-2010 poëzie.
27216: BERBERS, TIONE, JONATHAN MEES, FRANÇOIS STIENEN (RED.). - Paul Verhoeven.
41139: BERDIAEFF, NICOLAS. - Essai de Métaphysique Eschatologique.
14895: BERENDS, LAMBIEK. - Amsterdam onbewolkt 2.
24480: BERENDS, LAMBIEK (REDACTIE.) - Tijdopname: Vijftig veranderde gezichten van Amsterdam.
20469: BERESTEYN. - Van Beresteyn.
34562: BERG, MIEKE VAN DEN. & DIRK IDZINGA. - Trots en in zichzelf besloten: Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
24754: BERG, W. VAN DEN. - Will: Berg, Kunstenaar in Beeld.
27904: BERG, J.H. VAN DE, J. VAN OOYIK & T. WIEGMAN. - Enschede: Een veranderende stad. Een beeld van vijftig jaren Enschede.
15341: BERG, NATASJA VAN DEN & KOERS, SOPHIE. - Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende wereldverbeteraar.
36697: BERG, ARIE VAN DEN & H.R. HEITE (SAMENSTELLING). - Soma 13 Literair Magazine januari/februari 1971.
39333: BERG, N. P. VAN DEN. - Currency and the Economy of Netherlands India 1870-95.
34835: BERG, FLORIS VAN DEN. - Filosofie Voor Een Betere Wereld.
41348: BERG, PAULA VAN DEN BERG. - Singsing Tumbuan (Mask Dance).
13976: BERG, J.H. VAN DEN. - Metabletica van de Materie.
38086: BERG, B. VAN DER. ET AL.(REDACTIE). - Lampas 45e Jaargang Nummer 3: Rome in de late Oudheid.
12481: BERG, JOOP VAN DEN. - Een mors Huis: Verhalen over Nieuw-Guinea.
10723: BERG, JOOP VAN DEN. - Regen over de Digoel: Indische en Nieuw-Guinese verhalen.
22760: BERG, JOOP VAN DEN. - De Wajangfoxtrot: Sporen uit een Indisch verleden.
44590: BERG, JANNIE VAN DEN. & BERTIEN VAN MANEN. - De Strijd van de Vrouwen in Nicaragua.
24290: BERG, JOOP. VAN DEN. - De Wajang Foxtrot: Sporen uit een Indische verleden.
21114: BERGA, WILCO. - Eilandliet/Eilandlied: Gedichten, schilderijen.
21339: BERGA, WILGO. - It smoarge bestean.
17198: VAN DEN BERGE, TOM. - Karel Frederik Holle: Theeplanter in Indië 1829-1896.
31720: BERGE, H.C. TEN. (SAMENSTELLING) - Mythen en Fabels van Noordelijke Volken: Siberië.
9260: BERGEN-PANTENS, C. VAN DEN - De Heraldiek in de Handschriften vóór 1600. Catalogus.
42503: BERGEN, CAROLIEN VAN. - Over de Grens: Filosofie op reis.
16407: BERGER, MAURITS. - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam.
30849: BERGER, KLAUS. - Manna, Meel en Zuurdesem: Graan en brood in het dagelijks leven van de vroege christenen.
43101: BERGET, ADRIEN. - La Pratique des Vins.
22417: BERGH, HANS. VAN DEN. - De Sterren van de Hemel: De kunst van het toneelspelen.
30485: BERGH-HOOGTERP, LOUISE E. VAN DEN. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
38878: BERGHUYS S.J., DR J.J. - Grondslagen van de Aanschouwelijke Meetkunde.
16084: BERGMAN, INGMAR. - Zondagskinderen.
42875: BERGREEN, LAURENCE. - Casanova: The world of a seductive genius.
44805: BERGSMA, RIETA & HAJIME SHIMOYAMA. - Meisjes in Kimono: Schilderijen, tekeningen en foto's van George Hendrik (1857-1923) en zijn Japanse tijdgenoten.
44984: BERGSON, HENRI. - Le Rire.
44481: BERKELEY, GEORGE. - A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge: Three dialogues between Hylas and Philonous.
41103: BERKELMANS, HANNY & ERIC GERZON E.A.(REDACTIE). - Een Rib uit Ons Huis: Dichters uit Peru.
45122: BERKOWITZ, ARI. - Governing Behavior: How nerve cell dictatorships & democracies control everything we do.
44871: BERLIN, LUCIA. - A Manual for Cleaning Women: Selected stories.
30565: BERLINSKI, DAVID. - Newton's Gift: How Sir Isaac Newton unlocked the system of the world.
39537: BERLIOCCHI, LUIGI. - The Orchid in Lore and Legend.
43355: BERMÚDEZ, JOSÉ LUIS. & ANTHONY MARCEL, NAOMI EILAN (EDITORS). - The Body and the Self.
26762: BERNARD KEMP, FONS SARNEEL E.A. (RED.). - Raam: Literair maandblad no. 46 juni-juli1968.
20677: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur.
1462: BERNLEF, J. - Gedichten 1960-1970.
1088: BERNLEF ET AL. BECKETT, SAMUEL. - Bzzlletin.
14685: BERNLEF, J. - Achter de Rug Gedichten 1960-1990.
19205: BERNOT, D. ET AL. - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
19443: BERNOU, JAN WILLEM. - De Boot Meren en Wolken.
40066: BERNS, JAN. - Hij zeit Wat: De Amsterdamse volkstaal.
14227: BERNSTEIN, ANDREW. - Ayn Rand: For beginners.
21956: BERR, HÉLÈNE. - Journal.
41906: BERRY, THOMAS. - Evening Thoughts. Reflecting on Earth as Sacred Community.
42930: BERRYMAN, JOHN. - Delusions, etc. of John Berryman.
42931: BERRYMAN, JOHN. - Love & Fame.
42923: BERRYMAN, JOHN. - Berryman's Sonnets.
42924: BERRYMAN, JOHN. - Homage to Mistress Bradstreet.
41680: BERTINA, BOB. - Stormeiland.
37015: BERTON, PIERRE. - Prisoners of the North.
39635: BERTRAM, CHRISTIAN & ERIK DE JONG (REDACTIE). - Michael van Gessel: Landschapsarchitect.
39301: BERTRAND, ROMAIN. - L'Histoire À Parts Égales: Récits d'une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle).
42037: BESNIER, JEAN-MICHEL. - Georges Bataille, la Politique de l'Impossible.
20593: BESSERMAN, PERLE. - Wijsheid uit de Joodse Mystiek.
43310: BEST, NICHOLAS - The Greatest Day in History: How, on the Eleventh Hour of the Eleventh day of the Eleventh month the first World War finally came to an end.
26186: BEST, THOMAS. - The Complete Fly-Fisher, or Every man his own flymaker in which the best methods, rules and hints are carefully laid down and properly digested for the angler's pleasure and recreation.
39852: BESTERMAN, THEODORE (ED.). - Studies on Voltaire and the Eighteenth Century Volume LXXI. General index to volumes XXXI-LXX.
27793: BETH, DR. H.J.E. - Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel IV: Newton's Principia, Eerste deel. Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel V: Newton's Principia, Tweede deel.
39925: BETH, PROF. DR. E.W. - Symbolische Logica.
44187: BETHELL, NICHOLAS. - The Last Secret: The delivery to Stalin of over two million Russians by Britain and the United States.
36134: BETHEM, DAVID M. - Joseph Brodsky and the Creation of Exile.
25414: BEUKELAER, HANS DE (RED.). - Jo van Dreumel, le caillon-qui-bique.
29572: BEUKEMA-SIEBENGA, HINKE. - To Go Or Not To Go: An explorative study on People who seldom Consult a General Practitioner.
42697: BEUKER, JAAP. - Werken met Steen.
39807: BEUKERS, MARIËLLA & RENÉE WAALE (EDITORS). - Tracing An-Sky: Jewish collections from the state ethnographic museum in St. Petersburg.
25077: DE BEULE, NORBERT. - EB diep.
44897: BEURSKENS, HUUB. - De Ladder van Pontormo.
10962: BEURSKENS, HUUB. - Buitenwegen. Excursies met gedichten en vergezichten.
39820: BEURSKENS, HUUB & WIEL KUSTERS. - Herendubbel.
35446: BEURSKENS, HUUB. - Hollandse wei en andere gedichten.
22751: BEUS, J.G DE - Hel Laatse Jaar van Nederland-Indië: Van de zwaardhouw der tweede politieonele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht.
39690: BEUYS, JOSEPH. - Zeicnungen: Zu den beiden 1965 wiederentdeckten Skizzenbüchern Codices Madrid von Leonardo da Vinci.
40247: BEUYS, JOSEPH. - Early Watercolors.
43938: BEVERS, FRANS. - Acoustic Architecture - Architectural Acoustics.
16712: BEVERS, BERT. - Onaangepaste Tijden.
28402: BEYENS, LOUIS. - Het Masker van de Raaf: Leven in het Noordpoolgebied.
41425: BEYER, WILHELM RAIMUND. - Zwischen Phänomenologie und Logik: Hegel als Redakteur der Bamberger Zeitung.
40362: BEYERCHEN, ALAN D. - Wetenschap in nazi-Duitsland. De roep om een Arische fysica.
25728: BEZEMER, T.J. (RED.). - Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
39699: BEZZOLA, TOBIA (EDITOR). - Henri Cartier-Bresson and Alberto Giacometti: La décision de l'oeil / The Decision of the eye.
39799: BHAGWAN DASH, VAIDYA & SUHASINI RAMASWAMY. - Indian Aphrodisiacs.
37688: BIAGGI, VLADIMIR. - Le Nihilisme.
44548: BIDENT, CHRISTOPHE. - Maurice Blanchot: Partenaire invisible. Essai biographique.
35193: BIE, PAUL DE & MICHIEL DUSAR. - Systeem van de Bretaye... Integraal / Systeme de Bretaye... Intégral.
45039: BIEGEL, PAUL. - De Kleine Kapitein.
43243: BIEL, JÖRG. - Der Keltenfürst von Hochdorf.
43133: BIEMA, EDUARD VAN. - Brack's Doelen-Hotel-Amsterdam: Vroeger De Kloveniersdoelen. Uit het verleden.
41430: BIEMEL, WALTER. - Heidegger.
45048: BIENERT, MICHAEL (RED). - Joseph Roth in Berlijn. Een leesboek voor wandelaars.
21118: BIERENS DE HAAN, J.C. EN J.R. JAS. - Geldersche Kasteelen: Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, interieur en tuinen.
39557: BIERI, PETER. - Eine Art zu leben: Über die Vielvalt menschlicher Würde.
37463: BIESBOER, PIETER, MUCHIEL C.C. KERSTEN, CHARLOTTE WIETHOFF E.A. - Nicolaes Berchem: In het Licht van Italië.
44144: BIESHEUVEL, J.M.A. - De Angstkunstenaar: En andere verhalen.
33825: BIEWENGA, AD. - De Kaap de Goede Hoop: Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
42898: BIEZEMAN-ROEST, MARY. - Het Leven Vieren: Over hechten en onthechten.
19440: BIEZEN, MARC VAN. - Afwezigheidsassistente.
19421: BIEZEN, MARC VAN. - Ervaringsdeskundige.
18471: BIGIARETTI. - La Controfigura.
41867: BIJL, A. - Beeldverhaal van Vlaardingen: Deel 3: Hoe de stad reilde en zeilde na 1900.
5774: BIJLMER, DR. H.J. T. - Nieuw Guinea.
26276: BIJVANCK, VIOLET (RED.). - Spiegelen: Interviews met kunstliefhebbers.
17599: BILDERBEEK, ESTELLE VAN. - Kampkind. 1942 tot 15 augustus 1945, verslag van een meisje tijdens de Japanse bezetting in het toenmalig Nederland-Indië.
41488: BILGER, BURKHARD. - De Verborgen Wereld van het Zuiden.
2345: BILGRI, PATER ANSELM. - Bischof Simpert, Heiliger zwischen Legende und Geschichte.
21897: BINCHY, MAEVE. - Een Zaterdag in September.
40432: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Bloemsdag.
43103: BINDERVOET, ERIK & ROBBERT-JAN HENKES. - Help! The Beatles in het Nederlands.
31764: BINDERVOET, ERIK. - Het Vuil van de Schoonheid.
41231: BINGHAM, HIRAM. - Lost City of the Incas.
17454: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17453: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17485: BINI, ALFREDO, P. FOTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17457: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17486: BINI, ALFREDO, P. FORTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17484: BINI, ALFREDO, P. FORTI, ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17458: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17459: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17483: BINI, ALFREDO, P. FORTI ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17455: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17456: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
17450: BINI, ALFREDO ET AL. - Speleologia. Revista della Societa Speleologica Italiana.
21750: BINNEKAMP, RUUD. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
21732: BINNENKAMP, RUUD. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
38755: BIONDI, KATIUSCIA, MARINA ITOLLI AND CATIA ZUCCHETTI. - Mario Giacomelli: Under the skin of reality, treasures of the Sassoferrato Archive.
13570: BIRD, MICHEAL, ED. - The Grasshopper Laughs. A Faber book of first verse.
38801: BIRD, ISABELLA L. - My First Travels in North America.
39321: BIRD, ISABELLA L. - Unbeaten Tracks in Japan.
44359: BIRNEY, ALFRED (SAMENST.). - Oost-Indische Inkt: 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren.
16577: BIRTLES, DORA. - North-west by north.
31910: BISSCHOP, M.P.J.M. - Vaginal Candidosis.
42842: BISSON, THOMAS N. - The Crisis of the Twelfth Century: Power, lordship and the origins of European government.
42510: BITTER, PETER E.A. - De Verborgen Stad: Archeologisch onderzoek naar 750 jaar wonen in Alkmaar.
42739: BITTER, PETER & S. OSTKAMP, R. ROEDEMA. - De Beerput als Bron: Archeologische vondsten van het dagelijks leven in het oude Alkmaar.
18787: BJERRE, JENS. - De Laatste Kannibalen in Nieuw-Guinea.
22009: BJØRNSON, BJØRNSTJERNE. - Nar den ny vin Bllomstret.
41225: BLAAK, JEROEN. - Geletterde Levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770.
37195: BLAAS, P.B.M. - Geschiedenis en Nostalgie: De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen.
37206: BLAAS, P.B.M. - De Burgelijke Eeuw: Over eeuwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving.
37596: BLAAS, PIET. - Betrokken en Distantie: Bernard Vlekke (1899-1970) en de studie van de internationale betrekkingen.
10025: BLAAUW, J. - Een Loden Hart.
36236: BLACK, ROBERT. - Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance.
27150: BLACK, JEREMY. - Cartografie: De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
7529: BLACK, ALEXANDRA, ED. - Garlic: Fresh recipes from leading chefs with garlic.
25340: BLACK, MAGGIE. - Cheesecakes.
32078: BLACKBURN, SIMON. - Truth: A Guide.
41132: BLACKBURN, SIMON. - The Oxford Dictionary of Philosophy.
37923: BLACKBURN, JULIA. - Charles Waterton 1782-1865: Traveller and conservationist.
19466: BLAIR, LAWRENCE AND LORNE. - Ring of Fire: An Indonesian Odyssey.
43187: BLAISE, MARK. - Helmut: Portret van een anarchist.
23421: BLAISSE, MARK. - De Hoefslag Tafel: Zes 'diners pensants'.
13590: BLANCH, LESLEY. - Journey into the Mind's Eye. Fragments of an autobiography.
8481: DE LA BLANCHERE, HENRY. - VOYAGE AU FOND DE LA MER.
43403: BLANCHOT, MAURICE. - L'Attente L'Oubli.
43402: BLANCHOT, MAURICE. - Le Dernier Homme: Nouvelle version.
30246: BLANKEN, I.J. - Alewijnse Elektrotechniek 1980: terugblik op vooruitgang.
38047: BLANKENSTEIN, JAN. - Facetten & Portretten: Rijland- jubileum 1965-2000.
44507: BLANS, BERT [RED.] - De Ontdekking van het Innerlijk. De actualiteit van Augustinus.
31975: BLANSHARD, ALASTAIR. - Hercules: Een heldenleven.
36686: BLASSE-HEGMAN, H. & E. DOMELA NIEUWENHUIS, R.E.O. EKKART, A. DE JONG E.J. SLUIJTER (REDACTIE). - Nederlandse Portretten: Bijdragen over de Portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achtiende eeuw.
28279: BLATNER, DAVID. - Spectrums: Our mind-boggling universe from infinitesimal to infinity.
45075: BLAUW, SANNE. - Il Più Grande Bestseller di Tutti i Tempi (con questo titolo): Come difendersi da chi ci inganna con i numeri.
28441: BLAUWKUIP. J. - Eetbare Paddestoelen: Met recepten.
43001: BLÉCOURT, WILLEM DE. - Termen van Toverij: De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw.
18114: BLEEKER, PIETER. LAMME, W.H. (VERZAMELD EN BEWERKT) M. BOESMAN (INLEIDING). - Bijdragen tot de Ichthyologie van de Indonesische Archipel. (Papers on Fishes in particular of the Indonesian Archipelago).
42551: BLEI-STRIJBOS, CORRY. - Woorden voor het Onzegbare: Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises.
22919: BLEIBTREU, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
22920: BLEIBTREU, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
44990: BLEKER-SWART, NEELTJE & OTTO BLEKER. - Molenaar's Kindermeel: Een geschiedenis van het familiebedrijf P. Molenaar & Co te Westzaan.
35969: BLEKER, OTTO & FRANK LEQUIN. - Ferdinand Dejean 1731-1797: VOC-Chirurgijn, wereldburger en opdrachtgever van Mozart.
39629: BLIJKER, HERMAN DEN EN JAAP VAN RIJN. - Peen en Ui.
28268: BLIN, HENRI. - Nouveau Manuel complet du Confiseur et du Chocolatier par Cardelli, Lionnet-Clemendor F. Malepeyre et Villon.
8398: BLINDHEIM, JOAN TINDALE (TRANSLATION) - Vinland the Good. The saga of Leif Eiriksson and the Viking discovery of America with a preface by Helge Ingstad.
43913: BLOCH, ERNST. - Werkausgabe edition Suhkamp. Gesamtausgabe in 16 Bänden.
20712: BLOCK, GUY DE. - Légendes & Mystères des Grottes de Belgiques: Découvertes insolites, trésors, anecdotes et drames.
37724: BLOCKMANS, WIM & NICOLETTE MOUT (EDITORS). - The World of Emperor Charles V.
41552: BLOEM, MARION. - Moemie: Gadis Berusia Seratus Tahun.
39194: BLOEM, M. EN J. BLOEM - Sawah Belanda: Een boek als monument.
36007: BLOEM, REIN. - Lees Dat En Herlees Dat: Een keuze uit het beschouwend werk van Rein Bloem.
6793: BLOEMGARTEN, SALVADOR. - Hartog de Hartog Lémon 1755-1823: Joodse revolutionair in Franse tijd.
36112: BLOK, M.J. & M.R. DOORTMONT E.A. (REDACTIE). - Liber Amicorum W.A. Wijburg.
24768: BLOK, VINCENT. - Rondom de Vloedlijn: Filosofie en kunst in het machinale tijdperk. Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger.
36115: BLOK, FF. - Casper Barlaeus: From the correspondence of a melancholic.
36117: BLOK, FF. - Isaac Vossius en zijn Kring: Zijn leven tot zijn afscheid van Koningin Christina van Zweden 1618-1655.
33426: BLOKHUIS, PETER. - Kennis en Abstraktie.
34715: BLOKLAND, HANS. - De Modernisering en haar Politieke Gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter. Een rehabilitatie van de politiek, deel 1.
29651: BLOKLAND, SIMON VAN. - Oud-West: 125 jaar in Beweging.
39612: BLOKLAND, SIMON VAN. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
6955: BLOKLAND, SIMON VAN. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten II: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
27977: BLOKZIJL, MAX. - Voor het te Laat is.
21111: BLOM, HANS, CEES FASSEUR E.A. - De Noodzaak van Balans.
40493: BLOM , ONNO (ESSAY) JAN CREMER (UITLEIDING). - De Onverbiddelijke Veiling van: Ik Jan Cremer het manuscript.
44925: BLOM, RICK. - Hunger: How food shaped the course of the first World War.
36101: BLOM, H.W. & H.A KROP & M.R. WIELEMA. - Deventer Denkers: De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer.
41006: BLOM, H.W. - Kralingen: 150 jaar Hoflaankerk en de Vier-Sprong.
37587: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (ED.). - Sidney: Court Maxims.
39440: BLOM, PHILIPP. - De Duizelingwekkende Jaren: Europa 1900-1914.
36665: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (ED.). - Sidney: Court Maxims.
16284: BLOM, PIET. - Jan van Stappen.
41009: BLOM, H.W.; F. HIEGENTLICH; M.R. WIELEMA; M. FOCK-DEITERS. - Kralingen: Onder de rook van Rotterdam.
15316: BLOM, AD VAN DER. - Kunst die Partij koos: Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
20705: BLOM, JAN JOHANNES. - Comptel High-latitude Gamma-ray Sources.
36928: BLOM, HANS W., ECO HAITSMA MULIER, RONALD JANSE (EDS.). - Sidney: Court Maxims.
30304: BLOM, ONNO. - De Eerste Dag.
22472: BLOM, J.C.H. - Burgerlijk en Beheerst: Over Nederland in de twintigste eeuw.
44707: BLOMMAERT, E.E. (RED.). - 25 jaar Missieluchtvaart in Irian Jaya, Indonsia: geschiedenis van de MILUVA/AMA - de Missieluchtvaart in Irian Jaya - en de ondesteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984. Het verhaal van een 'bevlogen Kerk.
13849: BLOOM, HAROLD, ED. - André Malraux.
12731: BLUM, WOLFGANG. - Sarek- eine Expidition durch Skandinaviens Alaska.
44717: BLUM, SHIRLEY NEILSEN. - Henri Matisse: Rooms with a View.
44399: BLUMENFELD, ERWIN. WIM VAN SINDEREN (ED.). - Erwin Blumenfeld: His Dutch Years 1918 -1936.
42206: BLUMENTHAL, H.J. - Plotonius' Psychology: His doctrines of the embodied soul.
32091: BLUNCK, RICHARD. - Friedrich Nietzsche: Kindheit und Jugend.
44243: BLUNT, REGINALD. - The Carlyles Chelsea home: Being some account of no 5, Cheyne Row.
33858: BOšNJAK, BRANIMIR. - Worlds Have Been Reset By Death.
42587: BOARDMAN, JOHN. - Schwarzfigurige Vasen aus Athen: Ein Handbüch.
42586: BOARDMAN, JOHN. - Rotfigurige Vasen aus Athen: Die archaische Zeit. Ein Handbuch.
39117: BOAS, H.J. - Religious Resistance in Holland.
6488: BOCK, MANFRED & POL BRUYS, KRISTIN DUYSTERS E.A. - De Inrichting van de Beurs van Berlage: Geschiedenis en behoud.
38541: BOCK, CARL. - Temples and Elephants: The narrative of a journey of exploration through upper Siam and Lao.
35379: BÖCKELMANN, JANINE & FRANK MEIER. - Die gouvernementale Maschine: Zur politischen Philosophie Giorigo Agambens.
44278: BOCKRIS, VICTOR. - The Life and Death of Andy Warhol.
43439: CATEL & BOCQUET - KIKI de Montparnsse.
18993: BODAERT JR., PIETER. - Aan de Tedere Kunne: Erotische Gedichten.
35694: BODANIS, DAVID. - E=mc2 : A biography of the world's most famous equation.
30694: BODAR, ANTOINE. - Tot Dienen Geroepen.
36720: BÖDEKER, HANS ERICH & ETIENNE FRANÇOIS (HRSG.). - Aufklärung/Lumières und Politik: Zur politischen Kultur der deutschen und französischen Aufklärung.
18364: BODIFÉE, GERARD. - Resonanties.
33293: BODIFÉE, GERARD. - Ruimte voor Vrijheid: De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
16423: BODIN, F. & CHEINISSE, C.F. - Poisons.
19407: BODONI, PAUL. - Het verhaal van het verhaal en andere verhalen!
39376: BODROGI, TIBOR. - Kunst van Indonesië.
43041: BODT, SASKIA DE, DOEDE HARDEMAN, HERWIG TODTS. - James Ensor: Universum van een fantast.
38091: BOEFT, J DEN. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-25, 1968-1992.
40424: BOEKE, JET. - Dikkie Dik maakt vriendjes.
32093: BOEKEL, C.W. VAN. - Katharsis. Een filologische reconstructie van de psychologie van Aristoteles omtrent het gevoelsleven.
24466: BOEKSTAL, PH. & H.W. SCHWAB. - Wij Denken Over Kennistheorie (deel 6).
10600: BOELAARS, DR. J. - Nieuw Guinea: Uw mensen zijn wonderbaar. Het leven der Papua's in Zuid Nieuw Guinea.
13087: BOENINK, MARIANNE & RENÉ BOOMKENS, JAN VAN HEEMST, E.A. (REDACTIE). - Krisis 50 De Snor van Montaigne.
41626: BOER, K DE & C. DOUDE VAN TROOSTWIJK E.A. (REDACTIE). - Martha Nussbaum.
23613: BOER, THEO DE. - De God van de Filosofen en de God van Pascal: Op het grensgebied van filosofie en theologie.
41569: BOER, CEES DE & KEES BROOS; PATRICIA DEITERS E.A. - Klaas Gubbels.
41121: BOER, THEODORE DE. - The Rationality of Transcendence: Studies in the philosophy of Emmanuel Levinas.
43462: BOER, MARJOLEIN DE. - Extended Bodies: An empirical- philosophical study to women's bodily experiences in breast cancer.
42765: BOER, H.B. (SAMENST.). - Index: Inhoudsopgave van Archeologische Berichten Nos 1 t/m 10.
36397: BOER, JULIUS DE. - In Memoriam Arthur Rimbaud: Een krans van stanza's.
35714: BOER, SACHA DE & RAYMOND RUTTING. - Tegenpool.
43793: BOER, WIM DE. & PETER EVERS. - Amsterdamse Bruggen 1910 -1950.
31624: BOER, DICK. & S.G.F. HAGEMAN. (REDACTIE) - Focus.
44036: BOER, THEO DE. - De Hemel weet hoe: Over spiritualiteit en rationaliteit.
29013: BOER, CHRIS DE (RED.) - Alphons Freijmuth.
26566: BOER, PROF. DR. E. DE & PROF. DR. P.H. SCHMIDT (RED.). - Audiologie: Lustrumbundel uitgebracht op de lustrumvergadering van de Nederlandse vereniging voor audiologie te Amsterdam.
36569: BOER, P DEN. (REDACTIE). - Beschaving: Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur.
41918: BOER, P.C. DE. & A.J. GEURTS. - Oude Burchten in het Nieuwe Land: De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder.
17598: BOER, MENNO DE, SAMENSTELLING. - Trapsgewijs naar het Hoogste. Biografie van Leo Geleijnse.
45105: BOERENBEKER, E.A. - De Resolutiën van de Groote Loge 1756-1798.
29292: BOERING, EDWIN (RED.). - Stadbeeld: Kunst en woningbouw.
44859: BOERSEMA, JAN J. - The Survival of Easter Island: Dwindling resources and cultural resilience.
21256: BOERSMA-KLEIN, VICA. - Roemenië Zwitserland Israël Nederland: Een autobiografische reis met muziekfragmenten.
21252: BOERSMA, PITER. - Jacob Klaver: It libben fan in keatsferiening.
33453: BOESEN, CONSTANT. - Adrianus Alias Hans van Marle.
12541: BOESMAN, J. - Postvluchten: Uit de Geschiedenis van het Luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen.
41122: BOËTHIUS. - De Vertroosting van de Filosofie.
22358: BOEUF, JILL. - Gedichten.
22373: BOEUF, GILLES. - Verte.
23633: BOGAARDS, CARLA. - Jan Sierhuis: Een leven voor de schilderkunst.
22125: BOGAARDS, CARLA. - Kleine Hittegolf in Mei: Gedichten.
25220: BOGAERDE, DIRK. - A Postillion Struck by Lightning.
31808: BOGAERT, PAUL. - De Slalom Soft: Gedicht.
44126: BÖGELS, SUSAN M. & PATRICIA VAN OPPEN (REDACTIE). - Cognitieve Therapie: Theorie en praktijk.
13588: BOGGS, TOM, ED. - 51 Neglected Lyrics.
29042: BÖGLI, ALFRED & HERBERT W. FRANKE. - Luminous Darkness: The wonderful world of Caves.
44953: BOHM, D. & B. J. HILEY. - The undivided Universe: An ontological interpretation of quantum theory.
42592: BÖHME, HARTMUT. - Fetischismus und Kultur: Eine andere Theorie der Moderne.
41071: BÖHNING, WALTER; JOHANNES KALTER; HELMTRAUD SHEIKH-DILTHEY. - Ostafrika: Geräte, Waffen, Schmuck.
20739: BOHR, NIELS. - On the Constitution of Atoms and Molecules.
44241: BOHRER, KARL HEINZ. - Nach der Natur: Über Politik und Ästhetik.
36198: BOIA, LUCIAN (EDITOR-IN-CHIEF). - Great Historians from Antiquity to 1800 / Great Historians of the Modern Age: An international dictionary.
16973: BOITEN, DR. R.G.H. - Tussen Angst en Ekstase: Religieuze aspecten van de vraag naar de identiteit van de mens.
16312: BOK, PAULINE DE. - Stof tot Stof. Begraafplaatsen in Nederland.
29657: BOK, MARTEN JAN & REMMELT DAALDER, JOHAN GISKES E.A. (REDACTIE). - Amstelodamum: 100ste jaarboek van het genootschap Amstelodamum.
44831: BOK, PAULINE DE. - Beute: Mein Jahr auf der Jagd.
26680: BOKHOVEN, ESMÉ & EDDO HARTMANN. - Water & Spelen.
29537: BOKMA, IR. F.T. & DR. G.M. KRAAY. - Rubber en Latex: Bereiding, verwerking en toepassing.
42501: BOLINGBROKE, LORD. - Historical Writings.
31151: BOLK, PROF. DR. L. - Hersenen en Cultuur.
44587: BOLKESTEIN, MARTIJN & MEINDERT FENNEMA. - Dorpspolitiek: Waar is het lokale gezag?
44169: BOLKESTEIN, G.W. & L. COHEN, H. EGGINK. - De Nederlands-Indonesische Unie: Aarderijkskundig leer- en werkboek voor de Middelbare scholen.
43459: BOLLAND, G.J.P.J. - De Oorsprong der Griekse Wijsbegeerte: Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
41698: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere Rede en hare Werkelijkheid: Een boek voor vrienden der wijsheid.
42005: BOLLAND, G.J.P.J. & UITGEGEVEN DOOR EENIGE LEERLINGEN. - Collegium Logicum: Stenograpisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
41997: BOLLAND, G.J.P.J. - De Natuur: Proeve van toegepaste Redeleer.
42004: BOLLAND, G.J.P.J. - Zuivere Rede: Een boek voor vrienden der wijsheid.
44616: BOLLE, ERIC & LEON WILLIGENDAEL. - In de straten van Cybergorsk.
37226: BOLTON, GLORNEY. - Roman Century 1870-1970.
44794: BOLZ, NORBERT. - Theorie der Neuen Medien.
19830: BOMHOFF, EDUARD J. - Uitgekleed: Hoe onze welvaart verdween.
18980: BOMMEL, MAARTEN VAN. - Blauwe Paarden en de Stroom der Dingen.
44973: LE BON DE BEAUVOIR, SYLVIE. - Album Simone de Beauvoir.
34094: BONAFÉ, ALPHONSE. - Poètes d'Aujourd'hui. George Brassens.
43710: BONDT, CEES DE. - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...?: Tennis in Nederland 1500-1800.
19808: BONEKAMP, A.L.M. - Oudres van Ernstig Zieke en Stevende Kinderen: Een orthopedagogisch georiënteerde benadering van klinische interactieprocessen.
23136: BONFRER FRANK, FELIX VAN DER LAAR EN ERNEST DE RIJK. - We zijn op de helft...: Verbetering van voorlogse particuliere huurwoningen in Amsterdam van 1998 tot 2005.
11170: BONGENAAR, MEIJNTJE. - Mien Brenninkmeijer-Vermeulen: Zoektocht naar mijn Oma.
38061: BONGERS, JAN & HILDE NEUS (RED.). - Uitlandig.
29653: BONINGTON, CHRIS & ROBIN KNOX-JOHNSTON. - Sea, Ice and Rock: Sailing and climbing above the arctic circle.
40859: BONIS, WIM. - Het Voortleven van het Godinnenerfgoed: naar een synthese van schijnbare diversiteit.
33066: BONNET, JEAN-CLAUDE. - Diderot: Textes et Débats.
43390: BONS, ANDRÉ. & MARIUS DE GEUS, JAAP VAN DER LAAN, E.A. (REDACTIE). - De AS 142.
42564: BONTE, RIEN. - Antoni van Leeuwenhoek: De wereld in een korrel zands.
37545: BONTEMANTEL, HANS. - Notulen Gehouden ter Vergadering van Staten van Holland in 1670.
39881: BONTEMPO, J. & S. JACK ODELL (EDS.). - The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy.
6769: BOOGAARD, THEO VAN DEN. - Theo van den Boogaard tekent De Dood.
17558: VAN DEN BOOGAARD, ARTHUR (RED.). - Staanplaats: Een alternatieve geschiedenis van Ajax 1997-2007.
31083: BOOGAART, E. - Titelbescherming.
42981: BOOGERT, BOB VAN DEN, CHARLES DUMAS, LEONOOR VAN OOSTERZEE E.A. - Goethe & Rembrandt: Tekeningen uit Weimar. Uit de grafische bestanden van de Kunstsammlungen zu Weimar, aangevuld met werken uit het Goethe-Nationalmuseum.
25682: BOOGERT, MARCEL VAN DEN, E.A. (RED.) - De Parelduiker jrg 3, nummer 2.
25681: BOOGERT, MARCEL VAN DEN, E.A. (RED.) - De Parelduiker, jrg 2, nummer 4.
44593: BOOL, FLIP & DIRK VAN WEELDEN, HANNES WALLRAFEN. - Hannes Wallrafen: Verhalen vertellen.
35146: BOOL, FLIP (REDACTIE). - Oscar Van Alphen.
19644: BOOM, A.L. - Mijnheer en mevrouw Aluin & andere tussenteksten.
44917: BOOM, HENK. - Der Große Türke: Süleyman der Prächtige: Sein Leben, sein Reich und Einfluss auf Europa.
5812: TEN BOOM, VAN SCHAIK, VERKERK, LEUPEN , KOLKS, HARTOG, V D KORST, COPPENS ET AL. - Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1976/1977. Bijdragen en Mededelingen, Deel LXIX.
33829: BOOM, D.K. (HOOFDREDACTIE). - Homoeopatisch Maandblad.
41969: BOOM, HENK. - 1506: Een reis door de wereld van Erasmus, Machiavelli, Jeroen Bosch, Da Vinci en Johanna de Waanzinnige,
44115: BOOM, BART VAN DER. - Kees van Geelkerken: De rechterhand van Musert.
40771: BOOM-VAN DOORN, ANITA. - Leven in de nieuwe Energie.
6791: BOOMEN, GERARD VAN DEN. - Mozes-huis in de Stad. Verleden, heden en toekomst van de Mozes en Aäronkerk en van het Mozeshuis, centrum voor volwasseneneducatie aan het Waterlooplein in Amsterdam.
28218: BOOMGAARD, J.E.A. - Portret van de Oude Rijn en de IJssel.
35562: BOOMGAARD, JEROEN & SEBASTIAAN LOPEZ. - Van het Postmodernisme.
43176: BOOMKENS, RENÉ, INEKE VAN DER BURG, WIL VAN GERWEN E.A. (REDACTIE). - Benjamin Journaal 2.
25463: BOOMKENS, RENÉ (RED.). - Ontwerpen voor de Onmogelijke Stad.
26557: BOOMKENS, RENÉ & HRIPSIMÉ VISSER. - Beat Streuli & Gabriele Basilico: Urban Views.
40741: BOOMKENS, RENÉ, INEKE VAN DER BURG, KOENRAAD GELDOF E.A. (RED.) - Benjamin Journaal 5.
23687: BOOMS, ELISABETH & FRANK LODEIZEN. - Verboden Spelen: Ode aan Adriaan Morriën.
31721: BOOMSMA, GRAA. - De Idioot van de Geschiedenis.
10092: BOON, LOUIS PAUL. - Niets Gaat ten Onder.
44328: BOON, LOUIS PAUL. - Het Nieuwe Onkruid.
31780: BOON, SIEM & GELEUKEN, EVA VAN (SAMENSTELLERS). - Ik Wilde Eigenlijk Niet Gaan: De repatriëring van Indische Nederlanders 1946-1964.
20936: BOON CZN, D.,M. HANDGRAAF E.A. (RED). - Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeer.
42513: BOONSTRA, ANNEKE E.A. - IJzersterk: Experimenten ijzer winnen en smeden te Eindhoven.
28480: BOONZAAIJER, MARIA. - Papa Tango.
32095: BOOT, P. - Plotinus, Over Voorzienigheid. Enneade III 2-3 [47-48]. Inleiding, commentaar, essays.
43073: BOOT, MARJAN, JAN JAAP HEIJ, NINA JONKER E.A. - Theo van Hoytema 1863-1917.
33813: BOOT, MARJAN; TE DUITS, THIMO; KESSLER, BEPPE; MOORTGAT, ELISABETH; STARIK, F; STRAUSS, MONICA; VAN DER VLIES, INGE. - Helly Oestreicher.
44210: BOOY, A. DE. - De Derde Reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het Beleid van Admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606: Deel I.
13469: BOR, JAN & SYTSKE TEPPEMA (REDACTIE). - 25 Eeuwen Filosofie / Teksten, toelichtingen.
34085: BORDES, MARGRIET TH. - Sprookje van een Zachte Dood.
24126: BOREL, JEAN-PAUL. - El Teatro de lo Imposible.
27367: BORER, EVA MARIA. - Die Echte Schweizer Küche.
36624: BORGERS, ROB, ROELAND ENGELEN, KOEN KOISTRA & FREDERICK MANSELL. - Haagse Voetbal Vereniging 1883-2008.
43749: BORGES, JORGE LUIS. - Dreamtigers.
10995: BORGES, JORGE LUIS. - Rose und Münze. Gedichte 1973-1977.
44076: BORGES, JORGE LUIS. - De Cultus van het Boek en Andere Essays.
10998: BORGES, JORGE LUIS. - Lof der Duisternis.
29821: BORGES, JORGE LUIS. - De Geschiedenis van de Eeuwigheid.
19632: BORJA DA COSTA, FRANCISCO. - De Schreeuw van Maubere: Strijdliederen voor het volk van Oost-Timor.
39901: BORMAN, RUUD & GERARD WILLEMSEN; DICK STAPERT. - De IJstijden in de Nederlanden.
40532: BORMANN, BEATRICE VON. - Max Beckmann in Amsterdam: 1937-1947.
42880: BOROS, JUDITH & RADU STERN. - Van Fauvisme tot Surrealisme: Joodse Avant-gardekunstenaars uit Hongarije. From Fauvism to surrealism: Jewish Avant-Garde Artists from Hungary.
41125: BOROWITZ, EUGENE B. - Choices in Modern Jewish Thought: A partisan guide.
44697: BORRADORI, GIOVANNA. - Filosofia del terrore: Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques Derrida.
41401: BORREN, MARIEKE. - Amor Mundi: Hannah Arendt's political phenomenology of world.
6760: BORROW, GEORGE . - Wild Wales: Its People, Language and Scenery.
34330: BORST, C.V. (EDITOR). - The Mind-Brain Identity Theory: A collection of papaers compiled, edited and furnished with an introduction by C. V. Borst.
39109: BOS, PROF. MR. M. - Het Stichts-Hollands Geslacht Van den Bosch: Voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500 - ca. 1580) te Waddinxveen.
22374: BOS, JACOBUS. - Zingt als de Zee.
40125: BOS, JAN WILLEM. - 'Verdacht': Mijn securitatiedossier.
21094: BOS, CORRIE A. - Papua Kelam.
36656: BOS, JACOBUS. - Alsof Niemand hier Onsterfelijk is.
28644: BOS, MINKA. BIJDRAGEN VAN CLAUDIA CARLI, CEES KLEIJN, STIJN REURS. FOTOGRAFIE KATRIEN MULDER. ONTWERP EN TEKENINGEN MONIQUE WIJBRANDS. - Oorlog in mijn Buurt - de Pijp.
32098: BOS, A.P. - On the Elements. Aristotle's Early Cosmology.
34051: BOS, EDUARD. - Bodytypes. Vol 1-5.
37600: BOS, JURJEN M. - Archeologie van Friesland.
19925: BOSBOOM-TOUSSAINT, A.L.G. - Major Frank.
26906: BOSBOOM, ADRIAAN - Nathan Nussbaum
29035: BOSCH, GERRIT. & FRANS DUISTER, LOUIS FERRON, JAN BOR. - Fuit, Marinus.
20706: BOSCH, FRANCISCUS CORNELUS VAN DEN. - The Central Regions of Early-Type Galaxies.
34271: BOSCH, HANS VAN DEN. - Een Apologie Van Het Onmogelijke: Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo.
31499: BOSCHMA, HILBRANDT. - Christus en Hitler.
21366: BOSDRIESZ, JAN & GERARD SOETEMAN. - Ons Indië voor de Indonesiërs: De oorlog - de chaos - de vrijheid bewerkt naar de gelijknamige NOS- documentaire door C. Van Heekeren.
38019: BOSMAN, W. - Driekwart Eeuw Quick: 1 maart 1896-1971.
42973: BOSMAN, MACHIEL. - De Polsslag van de Stad: De Amsterdamse stadskroniek van Jacob Bicker Raije (1732-1772).
28342: BOSONI, GIAMPIERO. - Italy: Contemporrary Domestic landscapes 1945-2000.
36801: BOSSART, YVES. - Ohne Heute Gäbe es Morgen Kein Gestern: Philosophische Gedankenspeile.
44316: BOSSENBROEK, MARTIN & LOET SCHELEDORN, GERT JAN VAN SETTEN, PETER SIGMUND. - Nederland en Indonesië: Vier eeuwen contact en beïnvloeding, bronnen bij het eindexamenonderwerp Geschiedenis 2001/2002.
35469: BOSSENBROEK, MARTIN E.A. - Weerzien met Indië: Het beeld van Tempo Doeloe.
44845: BOSSENBROEK, MARTIN. - Tod am Kap: Geschichte des Burenkriegs.
45049: BOSSUYT, TWIGGY. - Alles Is Inktvis.
41994: BOSTEELS, BRUNO. - Alain Badiou, une Trajectoire polémique.
42590: BOTERMAN, FRITS. - Oswald Spengler en Der Untergang des Abendlandes: Cultuurpessimist en politiek activist.
29303: BOTMAN, EVELINE & PETRA VAN DEN HEUVEL. - Het Tekeningenarchief A.N. Godefroy: Architectuurtekeningen 1841-1896.
41129: BOTS, J.P.M. - Tussen Descartes en Darwin: Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in Nederland.
41512: BOTTON, ALAIN DE. - The Romantic Movement.
27222: BOTTON, ALAIN DE. - De Troost van de Filosofie.
33689: BOUAZZA, HAFID. (SAMENSTELLING). - Niets dan zonde.
33319: BOUCHER, FLORINE. - Mosselkookboek.
37008: BOUCHER, FLORINE. - Favorieten uit de Vaderlandse Keuken: De juiste ingrediënten, de authentieke recepten, de ware smaken.
44894: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Verses.
44895: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Rapides.
44650: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Des Hauts de Buhl.
44896: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Un jour de plus augmenté d'un jour.
44634: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Hölderlin Aujourd'hui.
44641: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Ou le Soleil.
44893: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Orion suivi de Deux Traces Vertes.
44649: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Une Tache.
44643: BOUCHET, ANDRÉ DU. - L' incohérence.
44645: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Défets.
44644: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Le Surcroît.
44637: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Dans La Chaleur Vacante.
44642: BOUCHET, ANDRÉ DU. - Qui N'est pas Tourné Vers Nous.
39058: BOUHÉRET, ROLAND; RAYMOND OURSEL & PIERRE BICHET. - André Roz.
32100: BOUKEMA, H.P. - Russell's Second Paradox. A Dialectical Analysis of On Denoting(diss.).
44900: BOULGER, DEMETRIUS CHARLES. - The Life of Sir Stamford Raffles.
22416: BOUMA, GERHARD. - HLA and Cytokine Gene Polymorphisms in Inflammatory Bowel Diseases.
42602: BOUMAN, MONICA. - Internationale Dienstbaarheid als Vrijheid en Plicht: De levensweg van Dag Hammarskjöld.
44373: BOURDIEU, PIERRE & LOÏC WACQUANT. - Argumenten Voor een reflexieve Maatschappijwetenschap.
32102: BOURDIEU, PIERRE. - Science de la science et réflexivité: Cours du Collège de France 2000-2001.
32101: BOURDIEU,P. - Esquisse pour une Auto-analyse.
34270: BOURDIEU, PIERRE. - Choses Dites.
34269: BOURGEOIS, PATRICK L. - Extension of Ricoeur's Hermeneutic.
39818: BOURGONJE, FLEUR. - Zwart zijn de Paarden die branden.
40023: BOURGONJE, FLEUR. - Stenen voor het Begin: Gedichten.
40024: BOURGONJE, FLEUR. - Van Eenheid de Breuk.
40183: BOURGONJE, FLEUR. - Vrije Val: Gedichten.
36648: BOURGONJE, FLEUR. - Pitten Schieten: Gedichten.
40022: BOURGONJE, FLEUR. - Sintering: Gedichten.
40025: BOURGONJE, FLEUR. - Achtergelaten Land.
35811: BOURGONJE, PALOMA. - Hypochonders. Ingebeeld ziektes: de wonderlijke verhouding tussen lichaam en geest.
15124: BOURIN, JEANNE. - Gezellen van de Eeuwigheid. Roman.
43281: BOUVIER, NICOLAS. - De Schorpioenvis.
29506: BOUWERS, LENZE L. - Woorden om het licht te horen: Rondelen.
38572: BOUWERS, LENZE L. - Rust.
45052: BOUWMAN, ROELOF & MINKE VOGEL. - 70's Het levensgevoel van de jaren zeventig in advertenties.
44828: BOUWMAN, ANDRÉ, BERRY DONGELMANS, PAUL HOFTIJZER E.A. - Stad van Boeken: Handschrift en druk in Leiden 1260-2000.
12263: BOUWSMA, W. J. - Johannes Calvijn: De Man en zijn Tijd.
17600: BOVENE, G.A. - Nieuws! Een Boek over Pers, Film en Radio.
41003: BOWLER, PETER J. - A History of the Time: Prophets of progress from H.G. Wells to Isaac Asimov.
44428: BOWLES, PAUL. LEE RANALDO & PHILIP D. SCHUYLER. - Music of Morocco from the Library of Congress recorded in 1959.
37526: BOWMAN, PAUL AND RICHARD STAMP (ED.). - The Truth of Žižek.
28895: BOWNESS, ALAN. - Alan Davie.
37952: BOXER, C.R. - Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799.
27571: BOXER, C.R. - Jan Compagnie in Oorlog en Vrede: Beknopte geschiedenis van de VOC.
10514: BOXER, CHARLES R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
43747: M[ARCUS]. ZUERIS VAN BOXHORN. - Nederlantsche Historie eerste boeck, behelsende de eerste veranderingen in de godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Karel de Vijfde.
19294: BOXTEL, FRANS VAN. - Langs Vreemde Paden.
43988: BOYCE, JAMES. - Born Bad: Original sin and the making of the western mind.
34032: BOYER, CARL B. - A History of Mathematics.
39606: BOYLE-TURNER, CAROLINE. - Jan Verkade: Hollandse volgeling van Gauguin.
35531: O'ROURKE - BOYLE. - Petrach's Genius: Petimento and Prophecy.
44161: BRAAS, TON. - Door het Geweld van zijn Verlangen: Een biografie van Matthijs Vermeulen.
6521: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen Stad en Wal. De Groningse borgen en haar bewoners.
26515: BRABCOVA, ZUZANA. - Gevallen.
34485: BRABER, HELLEKE VAN DEN. - Geven om te krijgen: Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
22789: BRACHES, ERNST. - Het Boek als Nieuwe Kunst 1892-1903: Een studie in Art Nouveau.
28553: BRACKEN VLOEDT, JAN VAN DEN. - Gevlekte Sater.
29708: BRADFORD, WILLIAM & HELEN BRAHAM. - Mantegna to Cézanne: Master drawings from the Courtauld. A fiftieth anniversary exhibition.
45096: BRAEKERS, MARCEL. - Meesters in Spiritualiteit. Meiser Eckhart: Mysticus van het niet-wetende weten.
35833: BRAIDOTTI, ROSI. & SUZETTE HAAKSMA (REDACTIE). - Ik Denk, dus Zij Is: Vrouwelijke intellectuelen in een historisch en literair perspectief.
44175: BRAIDOTTI, ROSI. - Beelden van de Leegte: Vrouwen in de hedendaagse filosofie.
33539: BRAKEL, MARIO VAN. - Het zwijgen van de vossen.
15204: BRALLEPUT, KAREL. - Het Jammerhout. Raillerende rijmen.
25448: BRAND, CORNELIUS. - ökologisch bauen - gesund wohnen: Konzepte, Materialien, Beispeile.
44184: BRANDENBARG, TON. - Heilig Familieleven: Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15e/16e eeuw).
44958: BRANDENBURG, INGRID/KLAUS. - De Hugenoten.
6593: BRANDS, M.C. ET AL, RED. - Uit het Werk van Dr. J. Presser.
29241: BRANDS, EUGÈNE. - Panta Rhei: Drie delen. 1: Werk op Papier 2: Collages en Assemblages 3: Schilderijen.
37699: BRANDS, WIM. - De Schoenen van de Buurman.
10387: BRANDS, GERARD & VREDE, ANGELA DE. - De Grote Rodolfo. Een goochelavontuur.
35886: BRANDT, RUTGER, GUSTAAF DEKKING (RED.). - 50 Mokum: 50 jaar Galerie Mokum.
24557: BRANIFORD, JEAN. - A dictionary of South African English.
25213: BRANS, MR. M.C., MR. F. SPIJKER, MR. M. LURKS E.A. - Hoofdstuk 2 Crisis-en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?
34426: BRANSEN, JOHANNES ADRIANUS MARIA. - The Antinomy Of Thought: Maimonian skepticism and the relation between thoughts and objects.
14966: BRAS, KICK. - Oog in Oog: Christelijke mystiek in woord en beeld.
37921: BRASSE, LADY. - A Voyage in the Sunbeam: Our home on the ocean for eleven months.
40120: BRASZ, CHAYA. - In de Tenten van Jaäkov: Impressies va 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
36082: BRATER, ENOCH (ED.). - Beckett at 80 / Beckett in Context.
34267: BRAUN, EDMUND (HRSG). - Der Paradigmenwechsel in der Sprachphilosophie: Studien und Texte.
18589: BRAUNSCHÄDEL, WOLFGANG U.A. (RED.). - Archiv für die Geschichte des Wiederstandes und der Arbeit: no.5
29283: BRECHT, BERTOLT. - Diaries 1920-1922.
8847: BRECHT, BERTOLT. - Gedichte . Band VI, 1941-1947. Gedichte im Exil/In Sammlungen nicht enthaltene Gedichte/Gedichte und Lieder aus Stücken.
34266: BRECHT, FRANZ JOSEF. - Denken und Dichten. Ein Vortrag.
44568: BREDERODE, DÉSANNE VAN. - Stiller Leven.
9146: BREEMER, JOPIE. - De Ontboezemingsbundel van Jopie Breemer.
25079: BREEMER, JOPIE. - De Grote Beer in't Luchtruim: Een keuze uit De Ontboezemingsbundel van Jopie Breemer.
20366: BREEMER, JOPIE. - De Groote Beer in't Luchtruim: Een keuze uit de ontboezemingsbundel van Jopei Breemer.
15435: BREEMS, DR. M.C. & GEELEN, DRS. N VAN. - Een Proefdiervrije Wereld: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en proefdieren.
15303: BREFFNY, BRIAN DE. - De Synagoge in Ballingschap en Diaspora.
20594: BREGSTEIN, PHILO. - Persoonsbewijs.
20595: BREGSTEIN, PHILO. - Het Sabbbat Jaar.
33615: BREGSTEIN, PHILO. - Antisemitisme in zijn Hedendaagse Variaties.
6587: BREGSTEIN, PHILO. - Om de Tijd te Doden.
44758: BREIER, KARL-HEINZ. - Arendt.
40491: BREIMER, JAN (REDACTIE). - Dr. Willem Gehrels. 1885-1971.
24155: BREMEN, FRANS. - Paprika Wielie.
23891: BREMER, J.T. - De Zijpe. Deel III, 1920-1997.
42349: BREMER, SEBASTIAAN. - Avila.
40288: BREMER, J.M.; A. MARIA VAN ERP TAALMAN KIP & S.R. SLINGS. - Some Recently Found Greek Poems. Text and Commentary.
40928: BREMMERS, CHRISJAN. - Overgankelijkheid: Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek.
21708: BRENKELEN, RINKE VAN. - Getuigen van een Wereld die Verdween: Monumenten van bedrijf en techniek in Amsterdam.
39514: BRENNEMAN, DAVID A. - Toulouse-Lautrec & Friends.
21675: GOURMELEN & LIONEL BRET. - Demos de Wreker.
19250: BRETON, ARTAUD, ARAGON, BATAILLE, LEIRIS, KLOSSOWSKI, LAURE. - Change: Le Groupe, la Rupture. Nr 7
8225: BRETON DE NIJS, E. - Faded Portraits.
11187: RESTIFF DE LA BRETONNE. - Mes Inscripcions. Journal Intime de Restif de La Bretonne (1780-1787) publié d'après le manuscrit autographe de la Bibliothèque de l'Arsenal avec préface, notes et index par Paul Cottin.
18943: BRETTE, A. & P. CARON & G. BOURGIN ET AL. - Commission de Recherche et de Publication des Documents Relatifs à la Vie Économique de la Révolution.
43034: BRETTELL, RICHARD R. - Impression: Painting Quickly in France 1860-1890.
44765: BREUER, INGEBORG. - Taylor.
26421: BREUILLÉ, LUC, RICHARD DUMAS, ROLAND ONDET, PATRICE TRAPON. - Maisons Paysannes et Vie Traditionnelle en Auvergne.
31765: BREUKERS, CHRÉTIEN. - Archeologie voor Beginners.
21392: BREURE, MARCEL. - In het Spoor van de Albatros: Vertellingen van verplaatsing.
35155: BREVÉ, ALMA. & H.J.A. HOFLAND. - Held op Stokken: De kunst van het vogelverschrikken.
39838: BREY, BART. - Lichtzang.
43730: BREYTENBACH, BREYTEN. - All One Horse.
21145: BREYTENBACH, BREYTEN. - Soos die so.
43825: O'BRIAN, PATRICK. - The Hunderd Days.
23697: BRIDGEMAN, HARRIET & ELIZABETH DRURY (ED.). - The Last Word.
20523: BRIDGES, LEE. POEMS BY, - The Rhythm Man.
17194: O'BRIEN, FLANN. - De Whiskywezen: Een exegese van vuilheid.
42153: BRIGGS, RAYMOND. - When The Wind Blows.
39249: BRIGGS, JULIA. - Virginia Woolf: An inner life.
28259: BRIJDER, H.A.G. EN ANDEREN, (SAMENSTELLERS). - De Etrusken.
36239: BRILLENBURG WURTH, KIENE & SANDER VAN MAAS. - Heringa / Van Kalsbeek: Controlled Accidents.
43361: BRINBERG, DAVID & JAMES JACCARD (EDITORS). - Dyadic Decision Making.
1921: BRINK, H. VAN DEN. - Een Eisch van Recht. De Koloniale Verhouding als Vraagstuk Getoetst.
43937: BRINK, HANS MAARTEN VAN DEN (SAMENSTELLING). - On Af: Over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media.
32110: BRINK, G.VAN DEN, PETTER, F. (RED.). - Voorbij Fatsoen en Onbehagen: Het debat over waarden en normen.
39621: BRINK, PAUL VAN DEN & JAN WERNER (RED.). - Gesneden en Gedrukt in de Kalverstraat: De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
14874: BRINK, JAN TEN. - De Eerste Jaren der Nederlandsche Revolutie 1555-1568.
15669: BRINK, GABRIËL VAN DEN. - Van Waarheid naar Veiligheid. Twee lessen voor een door angst bevangen maatschappij.
22555: BRINK, H.M. VAN DEN. - De Dertig Dagen van Sint Isidoor.
33566: BRINKKEMPER, SIMPHA. & INE SOEPENEL. - Apollo en Christus: Klassieke en Christelijke denkbeelden in de Nederlandse en Renaissance-literatuur.
43205: BRINKKEMPER, DICK & JAAP BOON, KLAAS KARREGAT, JAN KOEK, JAN SCHILDER, E.A. (SAMENSTELLING). - Van Monnikenwerk naar Parochiekerk: De geschiedenis van de Nicolaas- en Antoniusparochie te Monnickendam bij de gelegenheid van het eeuwfeest van de r.k. kerk aan het Noordeinde 1900-2000.
33480: BRISVILLE, JEAN-CLAUDE. - De Heer Descartes en de Jonge Pascal: Een ontmoeting. Eenakter van Jean-Claude Brisville.
23725: BRITTON, PATTI. - The Adventures of Her in France.
40563: BROBBEL, EVA & TAMARA WIERSMA. - Ecogids Amsterdam.
43151: BROCK, BAZON & HANS ULRICH RECK. - Tarnen und Täuschen: Diskursive Twin Towers / Theorieturnier der Dioskuren.
41202: BRÖCKER, WALTER. - Das Was Kommt; Gesehen von Nietzsche und Hölderlin.
12752: BROCKMEIER, KEVIN. - De Kleine Gerschiedenis van de Doden.
34017: BRODERICK, ALAN HOUGHTON. - The Abbé Breuil prehistorian: A Biography.
9731: BROECKAERT, KAREL. - Jellen en Mietje. Naer de nagelatene veranderingen en verbeteringen van den schrijver.
21296: BROEK, AART G. - The Colour of My Island: Ideology and writing in Papiamentu (Aruba, Bonaire & Curacao), a bird's-eye view.
30260: BROEK, RENÉ VAN DEN (SAMENST.) - René van den Broek: Atelier Reflections.
33902: BROEK, ANNET VAN DEN. & KOOS GROEN E.A. (REDACTIE). - Hun laatste rustplaats: Kerkhof gids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
12821: BROEKE, MICHIEL R. VAN DEN. - The Atmospheric Boundary Layer over Ice Sheets and Glaciers.
31018: BROEKHOVEN, MARQ VAN. - Jodocus de Barbaar: De blauwe wijven 2.
37551: BROEKHUIZEN, DICK VAN. - Russia.
34917: BROEKMA, JAN M. - Phänomenologie Und Egologie, Faktisches Und Transzendentales Ego Bei Edmund Husserl.
42869: BROEKMANS, TRIX & THIJS WIEREMA (SAMENSTELLERS). - Wim Wennekes 1948-2001: De man met het gele koffertje.
39311: BROERS, NICK. - Achter Darwin's Horizon: Een religie voor atheïsten.
40166: BROERSMA, KOERT. - Buigen onder de Storm: Levensschets van Philip Mechanicus 1889 - 1944.
30725: BROKKAAR, W.G. - De Brieven van Photius aan Nicephorus.
37618: BROKKEN, JAN. - Baltische Zielen: Lotgevallen in Estland, Letland en Litouwen.
44586: BROM, FRANS W.A. - Onherstelbaar Verbeterd: Biotechnologie bij dieren als een moreel probleem.
26739: BROMMET, FRED [FOTOGRAFIE] & PHILIP FRERIKS [TEKST]. - Tableaux Parisiens.
41312: BRONKHORST, DAAN. - Vrijdenkers, Vorsten, Slaven: Een nieuwe blik op de Vrede van Utrecht.
14883: BRONSTED, MOGENS. - H.C. Andersen og Avisen. Usendes af Fyens Stifstidende i anledning af bladets 200 ars jubileum.
33069: BRONZWAER, MICHEL & JOOST VAN DER NET. - 500 jaar Utopia.
43815: BROOD, P. (REDACTIE). - Geschiedenis van Rolde.
33559: BROOK, RICHARD J. - Berkeley's Philosophy of Science.
38075: BROOKE, RUPERT. - 1914 & other Poems.
29157: BROOKE, HEATHER. - The Revolution will be Digitised: Dispatches from the information War.
37653: BROOKER, PETER. - A Student's guide to the selected poems of Ezra Pound.
38448: BROOKES, TIM. - Guitar: An American life.
45022: BROOKS, GWENDOLYN. - Selected Poems.
44173: BROOKS, PETER. - Flaubert in the Ruins of Paris: The story of a friendship, a novel and a terrible year.
28946: BROOKS, RODNEY A. - De Kunstmatige Mens: Hoe machines ons veranderen.
24938: BROOS, BEN & MARIJN SCHAPELHOUMAN. - Nederlandse Tekenaars: Geboren tussen 1600 en 1660. Oude tekeningen in het bezig van het Amsterdams Historisch Museum, waaronder de collectie Fodor. Deel 4.
10158: BROOS, BEN. - Princes and Paintings. Treasures from the Mauritshuis. Palace Huis ten Bosch Museum, December 4th 1992 - August 31st 1993.
7575: BROUN, DAUVIT & CLANCY, THOMAS OWEN, ED. - Spes Scotorum. Hope of Scots. Saint Columba, Iona and Scotland.
38282: BROUWER, ANNA. - Land van gebroken Beloftes: Dochters van Rusland.
37643: BROUWER, PIETER W.J. - Brief Aan Wie Niet Bestaat. Gedichten.
38093: BROUWER, R.F.M. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-10, 1968-1977.
38092: BROUWER, R.F.M. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index Jaargangen 1-10, 1968-1977.
39210: BROUWER, C. - Anatomische Sekse als Uitvinding in de Botanie: Hoe stampers tot vrouwelijke en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735).
44882: BROUWERS, JEROEN. - De laatste Deur: Supplement, De zwarte Zon, De Versierde dood, Verspreide opstellen.
12810: BROUWERS, JEROEN. - Steeds dezelfde Zon.
38742: BROUWERS, JEROEN. - De levende Stilte van Stig Dagerman: Essay.
38090: BROUWERS, J.J. ET AL. (REDACTIE). - Lampas: Systematische index op de jaargangen 1-15 1968-1982.
24926: BROWN, RICHARD. - Voyage of the Iceberg: The story of the iceberg that sank the Titanic.
38377: BROWN, IAN. - Economic Change in South-East Asia c. 1830-1980.
35786: BROWN, ARCHIE. - The Myth of the Strong Leader: Political leadership in the modern age.
37116: BROWNE, JANET. - Over het ontstaan van soorten van Darwin: Een biografie.
32112: BROWNE, STEPHEN H. - Edmund Burke and the Discourse of Virtue.
26443: BROWNE, JANET. - Darwin's Origin of Species: A biography.
36707: BRUCKER, GENE. - The Society of Renaisance Florence: A documentary study.
41114: BRUCKNER, PASCAL. - Gij Zult Gelukkig Zijn!
40695: BRUGGEN, M.P. VAN & R.S. WASSING. - Djokja en Solo: Beeld van de Vorstensteden.
44775: BRUGGEN, CASPER VAN. - 'Verget ons Niet': Het Papoea Vrijwilligers Korps (1961-1963)
41612: BRUGGER, CHISTIAN & MARYSE ET AL. - Inventaire Spéléologique du Doubs: Tome 2. Partie nord-ouest.
43820: BRUGMAN, EMILE & HANS MAARTEN VAN DEN BRINK, JAN BROKKEN, CHRIS VAN DER HEIJDEN, HARKO KEIJZER EN GEERT MAK E.A. (RED.). - Atlas 1 - 6 met bijdr. van o.a. Geert Mak, J. Brokken, B. Büch, O'Hanlon, R. Holmes, Metz, Schouten, Hemmerechts ,Joris en vele anderen.
33494: BRUGMAN, JAN. - Het lot der Saracenen: De Islam & het Westen.
41217: BRUGMANS, EDITH. - Cultuurfilosofie: katholieke, reformatorische, humanistische, islamitische en joodse reflecties over onze cultuur.
32113: BRUGMANS, H. & A.W. WEISSMAN. - Het Stadhuis van Amsterdam.
44901: BRUGMANS, EDITH. - Moreel Scepticime.
3224: BRUGSMA, R.P.C. - The Beginnings of the Irish Revival. Part 1.
21135: BRUIJN, ERIK. - Tantra, Yoga en meditatie: De Tibetaanse weg naar verlichting.
5765: DE BRUIJN, J.V. - Het Verdwenen Volk.
16138: BRUIJN, G.M. DE. - Over Opwinding en Bevrediging bij Vrouwen. Twee diskussiepunten uit de sexualiteit van vrouwen.
37570: BRUIJN, MAX DE & BAS KIST (TEXT). - Johannes Rach 1720-1783: Artist in Indonesia and Asia.
13789: BRUIN, KEES. - De Echte Rembrandt: Verering van een genie in de twintigste eeuw.
16919: BRUIN, GER. - Op Socialisten Sluit de Rijen!
33967: BRUIN, EVERT DE. - Einstein in 90 minuten.
40030: BRUINJA, TSEAD. - De Geboorte van het Zwarte Paard: De berte fan it swarte hynder.
21712: BRUINJA, TSEAD. - De Wizers yn it Read.
26156: BRUINJA, TSEAD. - Overwoekerd.
40647: BRUINSMA, MAX (RED.). - The Other Side Of Design: Mythe of rede.
41267: BRULEZ, RAYMOND. - Het Huis te Borgen.
41142: BRUMFIT, J.H. - The French Enlightenment.
22763: BRUN, SANTE & MARIJKE PLOMP - Awas Stroom: Weerzien en kenninsmaking met Indonesië schetsen van een trektocht op Java en Bali
39466: DICK BRUNA. - . Roodkapje.
37907: BRUNACCI (ZANGER). - Programma van het Veertiende Concert, in de maatschappij: Felix Meritis op vrijdag 1 maart 1844.
43455: BRUNETTI, IVAN (ED.). - An Anthology of Graphic Fiction, Cartoons & True Stories: Volume 2.
30852: BRUNHOFF, JEAN DE. - Koning Babar.
40515: BRUNNER, BERND. - Orthomania: Geschichte einer besonderen Leidenschaft.
32114: BRUNNER, CONSTANTIN. - Materialismus und Idealismus.
19193: BRUNT, LODEWIJK & KEES TAMBOER. - De Straat op! Paaltjes en poëzie in Amsterdam.
38745: BRUNT, LODEWIJK. - Een maniakale Stad: Het leven van Bombay.
33627: BRUNTINK, ROB. - De Laatste Slaap: Palliatieve sedatie, het alternatief voor euthanasie?
7018: BRUSENDORFF, AAGE. - The Chaucer Tradition.
36562: BRUSOTTI, MARCO. - Die Leidenschaft der Erkenntnis: Philosophie und ästetische Lebensgestaltung bei Nietzsche von Morgenröthe bis Also sprach Zarathustra.
29714: BRUSSEL, GUST VAN. - Het Onbereikbare Licht: Gedichten.
27109: BRUSSEL, GUST VAN. - De Cyclamenman.
21814: BRUUN, LAURIDS. - Oanda.
30984: BRUYNE, RYKEL DE & TELLO NECKHEIM (RED.). - Van Nonnetje tot Tonnetje: Recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam.
36231: BRUYNING, LUCAS. - Europa in de Italiaanse Geschiedschrijving van de Eerste Helft van de Negentiende eeuw.
38234: BRUYNS, A. MÖRZER (COMPILATION). - Glossary of Abbreviations and Acronyms used in Indonesia/ Kamus Singkatan dan Akronim jang Dipergunakan di Indonesia.
28811: BRYSON, NORMAN (GENERAL EDITOR). - Villas and Gardens.
41141: BUBER, MARTIN. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
43905: BUBER, MARTIN. - Chassidische Vertellingen.
36096: BUCCIANTE, GIUSEPPE. - Das Leben von Italo Balbo: Een Sammlung von Zugnissen veröffentlicht unter der Schirmherrschaft des Ministero della cultura Popolare.
17002: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - Rijmen op het ongestelde kind. Pp 93-97.
17005: BÜCH, BOUDEWIJN MARIA IGNATIUS. - Twaalf Liedjes over de Dood pp13-19.
13887: BÜCH, BOUDEWIJN. - Reiskwatrijnen annex Jongensleed (1978-1985).
17000: BÜCH, BOUDEWIJN. - Sonnetten. pp1-14
9420: BÜCH, BOUDEWIJN. - Verzamelde Gedichten.
43527: BÜCHNER, GEORG. - Wozzeck: Ein Fragment. mit Bildern von Wilhelm Plünnecke
28599: BÜCHNER, DR. L. - Leven en Gezondheid.
44530: BUCI-GLUCKSMANN, CHRISTINE. - L'Enjeu Du Beau: Musique et passion.
41040: BÜCKER, STEFAN. - Het Nieuwe Koningsgambiet: Een aanvalsprogramma voor wit.
35940: BUDD, KEN. (EDITOR). - Solstice 'A turning point': The art of Roy Henry Vickers.
21766: BÜDGEN, ANNE. - Ze Hapte van een Tomaat.
42241: BUDICK, SANFORD & WOLFGANG ISER (EDITORS). - Languages of the Unsayable: The play of negativity in literature and literary theory.
18998: BUEHLER, MAURICE. - Door het Oog van de Os.
20665: BUEREN, TRUUS VAN. - Macht en Onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan: De comandeurspotretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
34284: BÜHLER, AXEL. - Die Logioek kognitiver Sätze:Über logische Grundlagen der Argumentation in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
43706: BUIJNSTERS-SMETS, LEONTINE. - Straatverkopers in beeld: Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
37485: BUIJS, ELMY (EDITOR). - ArtZuid: Internationale Sculptuurroute Amsterdam 2015.
18946: BUIJS, MR. J.T. - Het Regt van de Tweede Kamer. Een woord aan de kiezers.
44835: BUIJSMAN, STEFAN. - Espress mit Archimedes: Unglaubliche Geschichten aus der Welt der Mathematik.
44834: BUIJSMAN, STEFAN. - Pluses and Minuses: How Maths makes the world more Manageable.
26716: BUIS, SUZANNE & K. BUIS. - De Laatste Getuigen: Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd.
36150: BUISSON, JEAN-CHRISTOPHE. - Hij Heette Vlasov.
40148: BUITENHUIS, ROLAND & ANNE SCHEEPMAKER. - Hoorn des Overvloeds: Zeven eeuwen eten & drinken in de kunst.
1926: BUITENWEG, HEIN. - Land Waar de Gamalan Klinkt.
37498: BUITENWEG, HEIN. - Land waar de Gamelan klinkt.
21000: BUITENWEG, HEIN. - Zwerfotchten door Java.
44474: BUITER, HANS - Nederlands-Indië (1830-1949): Een kolonie in ontwikkeling.
31687: BUJAK, ADAM (PHOTOGRAPHY; TERESA AND HENRYK SWIEBOCK (EDS). - Auschwitz: Voices from the Ground.
35561: BUKOWSKI, CHARLES. - Herrie & Hartstocht.
23991: BULDER, NICO. - Ex libris.
44475: BULFINCH, THOMAS. - Bulfinch's Mythology: The Age of Fable.
12340: BULHOF, FRANCIS. - Ma patrie est au Ciel: Leven en werk van Willem Emmery de Perponcher Sedlnitzky (1741-1819).
41664: BULL, JOHN. - Canyoning: Classic canyons in Spain, France and Italy.
43456: BULNES, MIQUEL & JOB VAN DER MOLEN. - Openbaringen.
42523: BULT, EPKO J. & D.P HALLEWAS. - Midden-Delfland een Archeologische Kartering: Inventarisatie- waardering - bewoningsgeschiedenis. Kaartbijlagen.
36437: BULTEN, ERIK, JOHN NIJHUIS, JOS VERHAGEN (RED.). - Geboeid door het Gevangeniswezen: Opstellen over organistaie, personeel en gedetineerden in Nederland.
21377: BUMA, HANS & EVELYNE DESSENS. - Indonesië droom van een land.
29611: BUNGE, WIEP VAN. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de Marranen.
43810: BUÑUEL, LUIS. - The Exterminating Angel and Los Olvidados two films by Luis Buñuel.
15111: BURCKHARDT, JACOB. - The Civilisation of the Renaissance in Italy.
14270: BURCKHARDT, SIGURD. - The Drama of Language: Essays on Goethe and Kleist.
44047: BUREMA, ALMA (SAMENSTELLING). - Jan Jordens: Geen kunstnaar der Voleinding, maar des Wordens.
43289: BURGE, TYLER. - Origins of Objectivity.
43366: BURGE, TYLER. - Foundations of Mind: Philosophical essays.
40815: BURGER, LISBETH. - Werkloos.
37502: BURGERS, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn Auteurs: Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
35680: BURGERS, J.M. - Experience and Conceptual Activity: A philosophical essay based upon the writings of A.N. Whitehead.
36406: BURGERSDIJK, DIEDERIK & RICHARD CALLIS EA (REDACTIE). - Sicilië en de Zee.
5313: BURGESS, ANTHONY. - The end of the world news.
33928: BURI, F.W. - Anheimfall: Acht Gedichtzyklen.
33929: BURI, F.W. - EisenHans, Die Brücken und andere Frühe Gedichte.
37044: BURIDAN, JOHANNES. - De Ethiek.
15089: BURKE, PETER. - Montaigne
36224: BURKE, PETER. - Culture and Society in Renaissance Italy 1420-1540.
41210: BURKE, PETER. - Vico: Philosoph, Historiker, Denker einer neuen Wissenschaft.
37369: BURKHARDT, FREDERICK (ED.) - Charles Darwin's Letters. A selection 1825-1859.
43139: BURLESON, DONALD R. - Lovecraft: Disturbing the universe.
35187: BURMAN, JOSE (EDITOR). - Kango die verhaak van Suid-Afrika se Kango-grotte.
9823: BURNABY, FRED. - A Ride to Khiva: Travels and adventures in Central Asia.
38408: BURNELL, R.D. - Henley Regatta, A history.
44013: BURR, CHANDLER. - The Perfect Scent: A year inside the perfume industry in Paris and New York.
13602: BURRETT, ANTHONY. - Trumpets from the Steep.
27969: BURRIN, PHILIPPE. - Het Ontstaan van een Volkerenmoord: Hitler en de Joden.
39136: BURROW, REV. R. - Extracts from a Diary kept by the Rev. R. Burrows during Heke's War in the North.
24299: BURT, BEN. - Tradition & Cristianity: The colonial transformation of a Solomon islands society.
44527: BURTON, NEEL. - The Secret To Everything: How to live more and suffer less.
44528: BURTON, NEEL. - Growing from Depression.
31464: BURUMA, IAN. - Grenzen aan de Vrijheid: Van Sade tot Wilders.
42286: BUSCAIL, YVES & ROGER LAVERGNE. - Sentiers Botaniques à lîle de La Réunion.
31788: BUSCHENHENKE, FLOOR. - Het Moeten Eenhoorns Zijn: Gedichten.
39457: BUSSAGLI, MARCO. - Het menselijk Lichaam: Anatomie en symboliek.
38511: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & ANTOON MELISSEN E.A. - Pop Art.
30477: BUSSCHE, WILLY VAN DEN & GLENN VAN LOOY (RED.). - Hommage aan Wout Hoeboer 1910-1983.
20241: BUSSE, DIETMAR. - Flower Album.
40354: BUSSEMAKER, JET. - Dochter van een Kampkind. Ervaringen van een staatssecretaris met de oorlog in Nederlands-Indië.
42928: BUSVINE, J.R. - Insects, Hygiene and History.
38325: BUTCHER, SALLY. - Persian in Peckham: Recipes from Persepolis.
26202: BUTLER, TERENCE. - Crucified Heroes: The films of Sam Peckinpah.
40911: BUTLER, R.J. (ED.). - Cartesian Studies.
13601: BUTLER, SAMUEL. - Life and Habit.
41157: BUTRICK JR., RICHARD. - Carnap on Meaning and Analyticity.
33450: BUUREN, ARI VAN. - De Passie van Leven, Liefde en Dood.
20776: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER EN J. ROEGIERS E.A. (REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 23 (1990) 1.
20775: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 22 (1990) 2.
20769: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS. - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XV/1 [57-58] (1983)
20771: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XXI/2 (1989).
20772: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XX/2 (1988).
20767: BUYNSTERS, P.J. & R.P.W. VISSER; J. ROEGIERS; W.W. MIJNHARDT; J. V.D. BERG, J.A.H.G.M. BOTS; J. STOUTEN; P.G. HOFTIJZER; U. JANSSENS-KNORSCH; H. HOUTMAN-DE SMEDT.(REDACTIE). - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XVI/2 [63-64] (1984)
33340: BUZZI, ALDO. - Journey to the Land of the Flies and other travels.
43617: CACCIARI, MASSIMO. - Dell'Inizio.
43613: CACCIARI, MASSIMO. - Dallo Steinhof: Prospettive viennesi del primo Novecento.
44235: CACCIARI, MASSIMO. - Arte, tragedia, tecnica.
31356: CACUCCI, PINO. - Tina, Modotti.
24721: CADDY, EILEEN. - De Bezieling van Findhorn. Voorwoord, inleiding en levensbeschrijving van de schrijfster door Roy McVicar, lid van de Findhorn community.
8582: CAESAR, GAIUS JULIUS & AULUS HIRTUS: AANVULLING OP CAESARS OORLOG IN GALLIË. - Oorlog in Gallë.
13878: CAHILL, TIM. - A Wolverine is Eating my Leg.
35713: CALIFIA, PAT. - Erotische Verhalen.
34556: CALMHOUT, MARTIJN VAN. - Real Quanta: How the world of particles is becoming more and more commonplace.
44964: CALMTHOUT, MARTIJN. - Einstein in een notendop.
40921: CALOGERO, GUIDO. - Studien über den Eleatismus.
35286: CALONNE, MARC-ANTOINE. - Patagonie: Visions d'un caballero.
42515: CALSTER, PAUL VAN (REDACTIE). - Gustave van de Woestyne.
26319: CALVET, LOUIS-JEAN. - Roland Barthes: Een biografie.
36937: CAMPBELL, DAVID G. - The Crystal Desert: Summers in Antarctica.
39134: CAMPBELL, JOHN LOGAN. - Poenamo.
43521: CAMPBELL, JOSEPH. - Baksheesh and Brahman: Indian Journal 1954-1955.
44588: CAMPBELL, JOSEPH. - Goddesses. Mysteries of the Feminine Divine.
43875: CAMPERT, REMCO. - Dichter.
29702: CAMPERT, REMCO (RED.). - Gedicht. 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie, nr. 3,
43775: CAMPERT, REMCO. - Mijn dood en Ik.
29662: CAMPERT, REMCO. - Gedicht.
36641: CAMPERT, REMCO. - Vijf Nieuwe Gedichten. Geschreven voor Van der Velde Boeken.
17205: CAMPERT, REMCO (REDACTIE). - Gedicht: 3 maandelijks tijdschrift voor poëzie onder redaktie van Remco Campert.
9967: CAMPERT, JAN. - Den Luiden Lach en Andere Verzen.
34502: CAMPERT, REMCO. - Het verband tussen de dingen ben ik zelf.
42386: CAMPERT, REMCO. - Dansschoenen.
44886: CAMPERT, REMCO. - Dagelijksheden: Verhalen.
37160: CAMPERT, REMCO & JEROEN HENNEMAN. - De Stad.
23737: CAMPHAUSEN, RUFUS C. - Encyclopedie van de Erotische Cultuur: Verzwegen leringen uit alle culturen en tijdperken. Incluisief brief van de uitgever aan Xaviera Hollander.
45070: CAMPHUYSEN, KEES. - De Zilvermeeuw.
38138: CAMPO À, J.N.F.M. - Koninklijke Paketvaart Maatschappij: Stoomvaart en staatsvorming in de Indonesische archipel: 1888-1914.
44495: CANAVAGGIO, JEAN. - Cervantes.
39290: CANETTI, ELIAS. - Party Tijdens De Blitz: De Engelse jaren.
15828: CANETTI, ELIAS. - De behouden Tong: Geschiedenis van een jeugd.
39050: CANETTI, ELIAS. - The Torch in my Ear.
15199: CANNAVO, SALVATORE. - Nomic Inference. An introduction to the logic of scientific inquiry.
16545: CAPARRÓS, MARTÍN. - El Enigma valfierno.
14514: CAPELLEVEEN, PAUL VAN . - Laatste Metamorfose.
25322: CAPPELLE, J. VAN DE. - Belangrijke Stukken voor Geschied-en Oudheidheidkunde Zijnde Bijlagen en Aantekeningen Betrekkelijk het Beleg en de Verdediging van Haarlem in 1572-73.
36324: CAPPELLO, ADRIANO (PER CURA DI). - Dizionario di Abbreviature latine ed italiane. Usate nelle carte e codici specialmente del medio-evo riprodotte con oltre 14000 segni incisi con l'aggiunta di uno studio sulla brachigrafia medioevale, un prontuario di Sigle Epigrafiche, l'antica numerazione romana ed arabica ed i segni indicanti monete, pesi, misure, etc.
13708: CAPPERS, WIM. - Aan deze Zijde van de Dood: Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010.
12734: CAPTAIN, ESTHER & ANNELIES VAN DER SCHATTE OLIVIER. - Indië een verre Oorlog van dichtbij: Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië.
43333: CARBERRY, SANDRA. - Plan Recognition in Natural Language Dialogue.
19608: CARDON, ROGER ET PROF. JANE BLOCK. - Georges Lemmen 1865-1916.
21443: CARDOSO, LUÍS. - Kroniek van een Overtocht: De tijd van ai-dik-funam.
26717: CAREW, TOM. - Jihad! De Geheime Oorlog in Afghanistan.
16063: CARILLO, H.G. - Loosing my Espanish.
38035: CARMIGGELT, SIMON - Nadorst.
42506: CARMIGGELT, ARNOLD. - Begraven op de terpen yn Ferwerderadiel: It deadebestel yn midseiusk Fryslân ca. 400-1200.
42783: CARMIGGELT, A & A.J. GUIRAN, M.C. VAN TRIERUM (REDACTIE). - Boor Balans 3: Archeologisch onderzoek in het tracé van de Wilhelmsspoortunnel te Rotterdam.
42504: CARMIGGELT, ARNOLD. - De 'Koningsterp' van Wijnaldum: De Friese Elite in de Vroege Middeleeuwen.
44180: CARNE, NICHOLAS. - Mercator: De man die de aarde in kaart bracht.
26382: CARNÉ, MARCEL & JACQUES PRÉVERT. - Les Enfants du Paradis.
26874: CARNEVALE-MAUZAN, MIRANDE. - The Posters of Achille Mauzan 1883-1952.
37093: CARPANETTO, DINO & GIUSEPPE RICUPERATI. - Italy in the Age of Reason 1685-1789.
35471: CARPENTER, BRUCE W. - Emilio Ambron: An Italian artist in Bali.
45001: CARRETTE, JEREMY R. (SELECTED & ED.) FOUCAULT. - Religion and Culture by Michael Foucault
39676: CARRINGTON, SELWYN H.H. - The British West Indies During the American Revolution.
31454: CARRIÓN, IGNACIO. - Cruzar el Danubio.
41575: CARSTENS, MARIETTE. - De Westerstraat: Niet zomaar een straat.
38201: CARTER, ELIZABETH. - Majorcan Food and Cookery.
38538: CARTER, CECIL (ED). - The Kingdom of Siam: 1904.
42475: CARTER, PAUL. - The Road to Botany Bay: An essay in spatial history.
41699: CARTHY, HUGH. - Burren Archaeology: A tour guide.
43490: CARTLEDGE, PAUL. - Alexander the Great: Hunting for a new past.
38389: CARTMILL, MATT. - A vieuw to a Death in the Morning: Hunting and Nature through History.
21441: CARTWRIGHT, JUSTIN. - Het Lied voordat het wordt gezongen.
41268: CARVER, ROBERT. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
24431: CARVER, ROBERT. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
8638: CASATI, GAETANO. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha.
19866: CASCIATO, MARISTELLA. - De Amsterdamse School.
36805: CASH, EDITH K. - A Mycological English-Latin Glossary.
33652: CASIMIRI, MONIQUE. - Vuurwerk/ Klapchi: Joris/ Jopito-2.
31139: CASO, ÁNGELES. - El Peso de las Sombras.
35219: CASRTERT, NORBERT. - En Rampant.
43756: CASSÉ, JORDI BASTART. - GR 175 Catalunya.
33304: CASSIRER, ERNST. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
37652: CASTELEYN, DIMITRI. - Vanwaar kom je Beeld.
10949: CASTELLO, JOHN D. & ROGERS, SCOTT O., EDS. - Life in Ancient Ice.
27703: CASTEREN, CEES VAN. FRANK VAN DER AUWERA, MAGDA VAN DER RIJST. - Bubbels: Alles over Champagne en andere mousserende wijnen.
34680: CASTERET, NORBERT. - Aventures sous la terre.
17904: CASTERET, NORBERT. - Voyages au fond des gouffres.
5138: CASTERET, NORBERT. - Dertig Jaar Onder de Aarde.
34500: CASTI, JOHN L. - Paradigms Lost: Images of man in the mirror of science.
10692: CASTI, JOHN L. - Paradigms Lost: Images of man in the mirror of science.
18767: CASTRO. D.H. DE. - De Synagoge van Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam.
35183: CATON, H.P. ET AL (REDACTION). - Studia Cartesiana 1.
43624: CATS, JACOB. - Ouderdom, buyten leven en hof gedachten. Op nieuws vermeerderd met des Auteurs tachtig jaar leven en bedenkingen op Zorg-vliet.
43265: CAUJOLLE, CHRISTIAN. - Album Photographique 1.
44265: CAUTER, LIEVEN DE. - De Dwerg in de Schaakautomaat: Benjamins verborgen leer.
15964: CAWLEY, A.C., ED. - Everyman and Medieval Miracle Plays.
35701: CAZAUX SACKMAN, DOUGLAS. - Orange Empire: Calafornia and the fruits of Eden.
20955: CÉLINE, LOUIS-FERDINAND. - Kanonnevoer: Gevolgd door het notitieboekje van kurassier Destouches.
20035: CENDRARS, BLAISE. - Du Monde Entier au Coeur du Monde.
23740: CENDRARS, BLAISE. - Door de Bliksem Getroffen.
36439: CEPPI, CLAUDIA BELTRAMO & NICOLETTA CONFUORTO (ED.). - I medici e l'Europa 1532-1609: La corte il mare i mercanti.
28328: CERVANYES SAAVEDRA, MIGUEL DE. - El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. [Don Quichot].
29515: CESARANI, DAVID. - Arthur Koestler: The homeless mind.
30662: CESCA, BOB. - One Nation under Fear: Scaredy cats and fear-mongers in the home of the brave (and what you can do about it).
43950: CESCINSKA, ALICJA. - Kinderen van Apate: Over leugens en waarachtigheid.
31708: CEULEERS, JAN. - Georges Vantongerloo 1886-1965.
43733: CHRISTINA CEULEMANS - Textiel van de vroege middeleeuwen tot het Concilis van Trente. Tongeren, Basiliek van O.-L.-Vrouw geboorte,
30409: CEVOLI, DARIA, A.O. - Masterpieces from the Musée du quai Branly collections.
33498: CHABOT, BART. - Popcorn.
33647: CHABOT, BART. - !Stand
33650: CHABOT, BART. - Greatest Hits - Volume 1: Verzamelde gedichten 1954-2004.
33749: CHABOT, BART. - Zand Erover.
13632: CHABRILAN, CÉLESTE. - The Gold Robbers.
7106: CHADWICK, WILLIAM. - The Life and Time of Daniel De Foe: with Remarks Digressive and Discursive.
34107: PLUTARCHUS VAN CHAERONEA. - Waarom God zo lang wacht met straffen. Over Godsdienstige Angst. Met bijvoeging van enkele vertaalde fragmenten uit Plutarchus' Dat iemand op de manier van Epikouros zelfs geen aangenaam leven kan leiden.
24747: CHAGNON, NAPOLEON A. - Yanomamo.
44066: CHAH, AJAHN. - Being Dharma: The essence of the Buddha's teaching.
42681: CHAI, CH'U & WINBERG CHAI (EDITORS). - Li Chi Book of Rites: An Encyclopedia of ancient ceremonial usages, religous Creeds, and Social Institutions.
24563: CHALFOUN, MICHELLE. - Roustabout.
33321: CHALIER, CATHERINE. - Figures du Féminin.
34484: CHAMBERLIN, E.R. - The Sack of Rome.
42694: CHAMBERS, ROSS. - Room for Maneuver: Reading (the) Oppositional (in) Narrative.
7107: CHAMISSO, ADELBERT VON. - The Shadowless Man Peter Schlemihl.
39407: CHAN TAT CHUEN, WILLIAM. - Ma Cuisine de Madagascar: Recettes, saveurs et culture alimentaire as pays de lémuriens.
33947: CHANCELLOR, DAVID. - Hunters.
41837: CHANTERIE DE LA SAUSSAYE, P.D. (RED.). - Lehrbuch der Religionsgeschichte. In zwei Bänden.
35120: CHAR, RENÉ. - Sur la Poésie: 1936-1974.
9396: CHARLES, J.B. - De Warme Slager.
8412: CHARLES, J.B. - De Blauwe Stoel.
8413: CHARLES, J.B. - Turner Court.
20180: CHARLTON, WINDSOR (REDACTEUR). - Pratisch Koken: Desserts.
22632: CHARTERS, ANN. - Kerouac: A biography.
36205: CHASTEL, ANDRÉ & CECIL GRAYSON, MARIE BOAS HALL, DENYS HAY, A.O. - The Renaissance: Essays in interpretation.
16717: CHATTELION, CHRISTIAEN, J. DE. - Stilte is niets.
24595: CHATTERTON'S PAPUA, PERCY. - Day that I have loved.
31736: CHATWIN, BRUCE. - The Viceroy of Ouidah.
34048: CHAUVIRÉ, CHRISTIANE. - Ludwig Wittgenstein: De Filosoof van de Anti-Theorie. Biografie.
13631: CHEHOV, ANTON. - Three Plays: The cherry Orchard/Three sisters/Ivanov.
25452: CHERNIN, KIM & RENATE STENDHAL. - Cecilia Bartoli; The Passion of song.
40386: CHEVANNES, BARRY. - Rastafari: Roots and ideology.
30311: CHIARA, PIERO. - De Bisschopskamer.
14627: CHKLOVSKI, VICTOR, - Capitaine Fédotov.
19572: WHA SEON ROSKE-CHO. - Das japanische Selbstverstännis im Modernisierungsprozess bei Natsume Soseki.
35377: CHOMSKY, NOAM. - Hegemony or Survival: America's quest for global dominance.
43394: CHONG, WOEI-LIEN. - Kant and Marx in Post-Mao China: The intellectual path of Li Zehou.
42610: CHONG, WOEI-LIEN & ANDRÉ VAN DER BRAAK (REDACTIE). - Het Religieuze na de Religie. Filosoferen over ervaring en geloof.
27166: CHORUS, BOUDEWIJN, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 21/22: Michael Bakoenin.
15468: CHORUS, BOUDEWIJN, ANDRÉ BONS, THOM HOLTERMAN E.A. (REDACTIE.). - De AS 172. De Ellende van de Religie.
27171: CHORUS, BOUDEWIJN, ANTON CONSTANDSE, THOM HOLTERMAN E.A. (RED.). - De AS 35: Anarchisten en de staat.
43799: CHOWDHURRY, BERNIE. - De Laatste Duik: Vader en zoon gegrepen door de diepten van de Oceaan.
39369: CHRISPIJN, R., E.A. - Champignons in de Jordaan: De paddestoelen van Amsterdam.
14456: CHRISTENSEN, JOHNNY. - An Essay on the Unity of Stoic Philosophy.
31289: CHRISTIAN, MR. & MRS. EUGENE. - Uncooked Foods & How to Use Them: A treatise on how to get the highest form of animal energu form food, with recipes for preparation, healthful combinations and menus.
25001: CHUKOVSKAYA, LYDIA. - The Akhmatova Journals, volume I 1938-1941.
43380: CHURCHLAND, PATRICIA S. - Braintrust: What neuroscience tells us about morality.
44456: CICERO. - Cicero in twenty eight Volumes: XVIII. Tusculan disputations.
38256: CICERO. - Cicero in twenty-eight volumes: XVI De Re Publica. De Legibus.
44454: CICERO. - Cicero in twenty-eight Volumes: III De oratore. In two volumes I. Books I,II.
44453: CICERO. - Cicero in twenty eight Volumes: II De inventione. De optimo genere oratorum. Topica.
42463: CICERO, MARCUS TULLIUS. - On the Commonwealth.
44452: CICERO. - Cicero in twenty eight Volumes: I Ad. C. Herennium. De ratione dicendi.
44455: CICERO. - Cicero in twenty-eight Volumes: IV De Oratore. Book III. De Fato. Paradoxa Stoicorum. De partitione oratoria.
44459: CICERO. - Cicero in twenty-eight Volumes: XIV. Pro T. Milone-In L. Calpirnium Pisonem-pro m. Aemilio Scauro-pro M. Fonteio-pro C. Rabirio Postumo-pro M. Marcello-pro Q. Ligario-pro rege deiotaro.
20992: CICOVACKI, BORISLAV. - In Oude Tijden Heette Dit Land Haemus : Bijdragen tot een klein geografisch leesboek
42942: CIESLIK, JÜRGEN & MARIANNE. - Ein Jahrhundert Belchspielzug: Ein jahrhundert E.P. Lehmann.
44988: CIORAN, E.M.. - La Tentation d'exister.
5955: CITROEN, PAUL. - Appel of Citroen.
44511: CITRON, LANA. - Handboek voor de Kus.
5993: CLABBURN, PAMELA. - The National Trust Book of Furnishing Textiles.
27547: CLAERHOUT, ADR. G. - Afrikaanse Kunst.
22073: CLAES, PAUL. - De Zonen van de Zon: Een sonnet en zeven transposities.
40448: CLAES, MARTIN. - Excercitio Mentis als Casus: Een onderzoek naar Augustinus als pedagoog.
44330: CLAESSENS, WIEL; GÉRARD VAN TILLO; ANNELIES VAN HEIJST E.A. - Echo's Uit Een Ander Dal. Landschap en taal in wording.
18525: CLAESSENS, PETER J. (RED.). - Familieportret van Privé-domein: geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter J. Claessens.
44329: CLAESSENS, WIEL; RALF BODELIER; PIETER SIEBERS. - De Witte Stilte: Drie teksten over het numineuze. Beschouwingen over de schilderijen van Ton Frenken en de muziek van Daan Manneke.
17697: CLAEYS, G., DEBURGHGRAEVE, T. E.A. - Fietsen met kinderen in Vlaanderen: 15 veilige tochten speciaal ontworpen voor gezinnen met kleine en opgroeiende kinderen. Met interessante weetjes, met leuke opdrachten en spelletjes.
26341: CLARÍN. - La Regenta.
7815: CLARK, G. - De Jagers uit de Steentijd.
43234: CLARK, ANDY. - Mindware: An introduction to the philosophy of cognitive science.
27402: CLARK, MAXINE. - Dolcissimo: heerlijke zoetigheden uit Italië.
34219: CLARK, S.H. - Paul Ricoeur.
30523: CLARK, GENERAL WESLEY K. - Waging Modern War: Bosnia, Kosovo and the future of combat.
38924: CLARK, MANNING. - A History of Australia.
7367: CLARKE, AUSTIN. - Twice Round the Black Church. Early memories of Ireland and England.
7366: CLARKE, AUSTIN. - A Penny in the Clouds. More memories of Ireland and England.
35309: CLARKE, RONALD W. - The Life of Bertrand Russell.
12410: CLARKE, JANE. - Jane Clarke's Bodyfoods Cookbook.
42864: CLASTRES, PIERRE. - Chronicle of the Guayaki Indians.
44022: CLAUS, HUGO (GEDICHTEN) & CORNEILLE (TEKENINGEN). - Paal en Perk.
20972: CLAUS, MARGA. - Oxzana's Vlucht.
24627: CLAUS, HUGO. - Almanak. 366 Knittelverzen.
29581: CLAUS, HUGO, IVO MICHIELS, HARRY MULISCH E.A. (RED.). - Randstad 5.
30353: CLAUS, HUGO & SIMON VINKENOOG. - Laat nooit deze brief aan iemand lezen: De briefwisseling tussen Hugo Claus en Simon Vinkenoog 1951-1956.
10988: CLAUS, HUGO. - Gedichten 1948-1993.
39778: CLAUS, HUGO. - Wreed Geluk.
40661: CLAUS, HUGO. - Een zachte vernieling.
31068: CLAXTON, RUTH. - Lands End.
42341: CLAYTON, NICHOLAS. - Hoe Eet Ik een Kreeft? Goede manieren kosten niets, maar zijn veel waard.
43678: VAN CLEEF, RONNIE. - Buitendraads - Grijs van Rook.
37991: CLEMENS, A.H.P. & J. TH. LINDBLAD (REDACTIE). - Het Belang van de Buitengewesten: Economische expantie en koloniale staatsvorming in de Buitengewesten van Nederlands-Indië 1870-1942.
18781: CLEMENTE, FRANCESCO - The Fourteen Stations.
18695: CLERC, SERGE. - Sam Bronx en de Robots.
36722: CLERICI, ALBERTO. - Monarcomachi e Giusnaturalisti nella Utrecht del Seicento: Willem van der Muelen e la legittimazione olandese della Glorious Revolution.
18551: CLERQ, E.P.L. DE. - De Bakongo in hun Taal: Spreekwoorden en fabels.
43032: CLEVIS, HEMMY & MIEKE SMIT. - Verscholen in Vuil: Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925.
44285: CLIFF, NIGEL. - Moskouse Nachten: Hoe een man en zijn piano de Koude Oorlog veranderden.
39681: CLIFFORD, HUGH. - Further India: The story of exploration from the earliest times in Burma, Malaya, Siam, and Indo-China.
32148: CLITEUR, PAUL. - God houdt niet van vrijzinnigheid.
44611: COADY, MARY FRANCES. - Merton & Waugh: A monk, a crusty old man & the seven storey mountain.
43531: COCHRAN, DORIS M. & J. GOIN COLEMAN. - Frogs of Colombia.
38250: COCHRANE, ERIC. - Florence in the Forgotten Centuries 1527-1800: A history of Florence and the Florentines in the age of the grand dukes.
37428: COCHRANE, ERIC (ED.). - The Late Italian Renaissance 1525-1630.
20388: COCTEAU, JEAN. - Entretiens Autour du Cinématographe.
43344: CODE, LORRAINE. - Epistemic Responsibility.
21916: COE, JONATHAN. - The Closed Circle.
42975: COELEN, PETER VAN DER. (REDACTIE). - De Gouden Eeuw van Gelre: Kunst en cutuur in het oude Hertogdom.
42886: COELEN, PETER VAN DER. & THEO LAURENTIUS, S. WILLIAM PELLETIER A.O. - Everyday Life in Holland's Golden Age: The complete etchings of Adriaen van Ostade.
44804: COELEN, PETER VAN DER & ERIK HINTERDING E.A. (REDACTIE/EDITORS). - Kroniek van het Rembrandthuis 2016.
43599: COELEWIJ, LEONTINE & EGBERT DOMMERING, ELIE DURING, E.A. - Aernout Mik: Communitas.
28337: COENDERS, C (RED.). - Ciso Stripgids.
43705: COETZEE, J. M. - Stranger Shores: Literary essays. 1986 -1999.
40381: COETZEE, J.M. - Dusklands.
36841: COETZEE, J.M. - The Childhood of Jezus.
19373: COETZEE, J.M. - Life & Times of Michael K.
38219: COETZEE, J.M. - Disgrace.
43552: COETZEE, J.M. - Youth.
41045: COGHLAN, RONAN. - The Encyclopaedia of Arthurian Legends.
9423: COHAN, ROBERT. - Dans Workshop.
41163: COHEN, RICHARD A. - Elevations: The height of the good in Rosenzeig and Levinas.
18769: COHEN, JOSEF. - Wilt U Rassenschennis, Mijnheer?
40079: COHEN, MARCEL. - Het Innerlijke Toneel: Feiten.
18185: COHEN, ERNST. - Louis Pasteur (1822 - 1922).
43567: COHEN, FLORIS. - Het Knagende Weten.
44545: COHEN-ALMAGOR, RAPHAEL. - The Boundaries of Liberty and Tolerance: The struggle against Kahanism in Israel.
44163: COHEN STUART, A.B. - Volksnood - Volksstrijd.
44703: COHENSIUS, JOOST. - Vuurdoop in Papoea: Expeditie door een vergeten jungle.
36223: COHN, J.R. SAMUEL K. - Creating the Florentine State: Peasants and rebellion 1348-1434.
15368: COHN-BENDIT, DANY. - In de Ban van de Revolutie. Omzien naar de jaren '60.
40946: COHN, RUBY (ED.). - Samuel Beckett: A collection of criticism edited by Ruby Cohn.
41951: COHN-BENDIT, DANIEL & THOMAS SCHMID. - Thuisland Babylon: De uitdaging van de multiculturele democratie.
24336: COHN-SHERBOK, DAN. - The Dictionary of Jewish Biography.
43601: COLE, RICHARD & RICHARD TRUBO. - Stairway tot Heaven: Led Zeppelin uncensored.
42490: COLE, MICHAEL & JOHN GAY, JOSEPH A. GLICK, DONALD W. SHARP. - The Cultural Context of Learning and Thinking: An exploration in experimantal Anthropology.
43330: COLEMAN, GABRIELLA. - Hacker, Hoaxer, Whistleblower, Spy: The man faces of anonymus.
21967: COLETTE. - La ingenua libertina.
21826: COLFORD, IAN. - Evidence.
44770: COLIJN, DR. A. H. - Naar de Eeuwige Sneeuw van Nieuw Guinee: De bestijging van het Carstenzgebergte.
34621: COLIN, THIERRY. - Tjé Zu Ba Myanmar.
23205: BAREFOOT COLLEGE (ED.). - The Barefoot Photographers: Tilonia, where tradition and vision meet.
22409: COLLETE, ROBERT, PAUL HUF, AD NUIS E.A. - Plaatwerk: jaargang 2, nummer 12.
43358: COLLINS, JAMES. - The Mind of Kierkegaard.
44369: COLLINS, JEFF & HOWARD SELINA. - Heidegger for Beginners.
15927: COLLINS, MICHAEL. - The Keepers of Truth.
34573: COLLINS, SUZANNE. - Gregor de Bovenlander: De vuurlanden.
31477: COLLINS, PHILIP. - Radios: The golden age.
38696: COLLIS, MAURICE. - Siamese White.
37922: COLLIS, MAURICE. - Raffles.
43538: COLLODI, CARLO. - The Adventures of Pinocchio: Story of a Puppet / Le Avventure di Pinocchio.
14390: COLUMBUS, CHRISTOPHER. - Accounts and letters of the Second, Third and Fourth Voyages. 2 vols.
9543: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De Ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
34292: COLWELL, HECTOR A. & SIDNEY RUSS. - Radium, X Rays the living cell: With physical introduction.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

9/14