Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
47284: Benz, Ernst. - The Theology of Electricity: On the encounter and explanation of theology and science in the 17th and 18th centuries.
27216: Berbers, Tione, Jonathan Mees, François Stienen (red.). - Paul Verhoeven.
46871: Bercken, Ben van den & Willem van Haarlem. - Eeuwig Egypte.
14895: Berends, Lambiek. - Amsterdam onbewolkt 2.
48462: Berens, Hetty (samenstelling/redactie). - P.J.H. Cuypers: Het complete werk (1827-1921).
20469: Beresteyn. - Van Beresteyn.
48349: Berg, Rob van den. - Een Passie voor Precisie: Frederik Kaiser (1808-1872) Vader van de Leidse sterrenwacht.
41348: Berg, Paula van den Berg. - Singsing Tumbuan (Mask Dance).
10723: Berg, Joop van den. - Regen over de Digoel: Indische en Nieuw-Guinese verhalen.
5353: BERG, JOOP, VAN DEN. (samenstelling) - Zo was Indië 1850-1950.
22760: Berg, Joop van den. - De Wajangfoxtrot: Sporen uit een Indisch verleden.
36697: Berg, Arie van den & H.R. Heite (samenstelling). - Soma 13 Literair Magazine januari/februari 1971.
39333: Berg, N. P. van den. - Currency and the Economy of Netherlands India 1870-95.
12481: Berg, Joop van den. - Een mors Huis: Verhalen over Nieuw-Guinea.
47266: Berg, Floris van den. - Philosophy for a Better World.
5622: Van den Berg, G.W.H. - Baalen Droefheid. Biak - Nederlands Nieuw-Guinea sche(r)tsenderwijs.
27904: Berg, J.H. van de, J. van Ooyik & T. Wiegman. - Enschede: Een veranderende stad. Een beeld van vijftig jaren Enschede.
24754: Berg, W. van den. - Will: Berg, Kunstenaar in Beeld.
15341: Berg, Natasja van den & Koers, Sophie. - Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende wereldverbeteraar.
34562: Berg, Mieke van den. & Dirk Idzinga. - Trots en in zichzelf besloten: Ida Gerhardt, afkomst en eerste deel van haar leven.
47824: Berg, Arie van den. - De Leeuw van Alpi: Handel en wandel van een beestenman.
21114: Berga, Wilco. - Eilandliet/Eilandlied: Gedichten, schilderijen.
21339: Berga, Wilgo. - It smoarge bestean.
17198: Van den Berge, Tom. - Karel Frederik Holle: Theeplanter in Indië 1829-1896.
31720: Berge, H.C. ten. (samenstelling) - Mythen en Fabels van Noordelijke Volken: Siberië.
45611: Berge, H.C. ten. - In Tongen spreken.
48466: Bergeijk, Herman van. - Willem Marinus Dudok: Architect-stedebouwkundige 1884-1974.
9260: Bergen-Pantens, C. van den - De Heraldiek in de Handschriften vóór 1600. Catalogus.
47678: Bergen, Leo van. - Before My Helpless Sight: Suffering, dying and military medicine on the Western front, 1914-1918.
5234: Berger, Herman. - Evolutie en Metafysica.
40153: Berger, Peter L. & Thomas Luckmann. - The social Construction of Reality: A treatise in the sociology of knowledge.
45480: Berger, John. - En onze Gezichten, mijn Hart, vluchtig als Foto's.
16407: Berger, Maurits. - Kruistocht en jihad. De aanslagen in de Verenigde Staten en de dreiging van de islam.
45654: Berger, Peter L. - The social Reality of Religion.
48363: Berger, Herman. - Metafysica, een dwarse Geschiedenis.
16425: Berger, John & Jean Mulder. - Een Zevende Man: Een boek met beelden en woorden over de ervaringen van gastarbeiders in Europa.
43101: Berget, Adrien. - La Pratique des Vins.
34075: Bergh, Babs van den (samenstelling). - Fietsen met Nietzsche: Filosofie voor op reis.
30485: Bergh-Hoogterp, Louise E. van den. - Goud- en zilversmeden te Utrecht in de late middeleeuwen.
47012: Berghaus, Margot. - Luhman Leicht Gemacht.
38878: Berghuys S.J., Dr J.J. - Grondslagen van de Aanschouwelijke Meetkunde.
16084: Bergman, Ingmar. - Zondagskinderen.
42875: Bergreen, Laurence. - Casanova: The world of a seductive genius.
29415: Bergson, Henri. - Matière et Mémoire: Essai sur la relation du corps a l'esprit.
44481: Berkeley, George. - A Treatise concerning the Principles of Human Knowledge: Three dialogues between Hylas and Philonous.
32066: Berkeley, George. - Drie Dialogen tussen Hylas en Philonous.
14772: Berkeley, George. - A New theory of Vision: And other writings.
18592: Berkhout, Paulus e.a. - De Muren hebben oren...Een gids tegen afluisteren.
45122: Berkowitz, Ari. - Governing Behavior: How nerve cell dictatorships & democracies control everything we do.
48276: Berlage, H.P. - Over Stijl in Bouw- en Meubelkunst.
47577: Berlage, H.P. - Normalisatie in Woningbouw. Voordracht gehouden door Dr. H.P. Berlage met 30 afbeeldingen en het praeadvies uitgebracht door Ir. J. van der Waerden voor het woningcongres in februari 1918 te Amsterdam.
45139: Berlinski, David. - A Tour of the Calculus.
46360: Bermes, Christian. - >Welt< als Thema der Philosophie: Vom metaphysischen zum natürlichen Weltbegrif.
14530: Bernard, Walther. - Spinozas Bedeutung für die moderne Psychologie (Aufsätze).
26762: Bernard kemp, Fons Sarneel e.a. (red.). - Raam: Literair maandblad no. 46 juni-juli1968.
46854: Bernasconi, Robert. - Heidegger in Question: The art of Existing.
20677: Bernet Kempers, A.J. - Borobudur.
45989: Bernlef. - Kiezel en Traan.
1462: Bernlef, J. - Gedichten 1960-1970.
1088: Bernlef et al. Beckett, Samuel. - Bzzlletin.
14685: Bernlef, J. - Achter de Rug Gedichten 1960-1990.
13372: Bernlef, J. - Public Secret.
19205: Bernot, D. et al. - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
19443: Bernou, Jan Willem. - De Boot Meren en Wolken.
45669: Berns, Egidius. - Kringloop en Woekering: Een deconstructieve filosofie van de economie.
21956: Berr, Hélène. - Journal.
42931: Berryman, John. - Love & Fame.
42930: Berryman, John. - Delusions, etc. of John Berryman.
45764: Berthoud, Jean-Marc. - Création Bible et Science: Les fondements de la métaphysique, l'oeuvre créatrice divine et l'orde cosmique.
39635: Bertram, Christian & Erik de Jong (redactie). - Michael van Gessel: Landschapsarchitect.
39301: Bertrand, Romain. - L'Histoire À Parts Égales: Récits d'une rencontre Orient-Occident (XVIe-XVIIe siècle).
26186: Best, Thomas. - The Complete Fly-Fisher, or Every man his own flymaker in which the best methods, rules and hints are carefully laid down and properly digested for the angler's pleasure and recreation.
43310: Best, Nicholas - The Greatest Day in History: How, on the Eleventh Hour of the Eleventh day of the Eleventh month the first World War finally came to an end.
39852: Besterman, Theodore (ed.). - Studies on Voltaire and the Eighteenth Century Volume LXXI. General index to volumes XXXI-LXX.
27793: Beth, Dr. H.J.E. - Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel IV: Newton's Principia, Eerste deel. Historische Bibliotheek voor de Exacte Wetenschappel Deel V: Newton's Principia, Tweede deel.
44187: Bethell, Nicholas. - The Last Secret: The delivery to Stalin of over two million Russians by Britain and the United States.
36134: Bethem, David M. - Joseph Brodsky and the Creation of Exile.
47539: Betten, Erik. - Palimpsest.
25414: Beukelaer, Hans de (red.). - Jo van Dreumel, le caillon-qui-bique.
29572: Beukema-Siebenga, Hinke. - To Go Or Not To Go: An explorative study on People who seldom Consult a General Practitioner.
42697: Beuker, Jaap. - Werken met Steen.
39807: Beukers, Mariëlla & Renée Waale (editors). - Tracing An-Sky: Jewish collections from the state ethnographic museum in St. Petersburg.
25077: De Beule, Norbert. - EB diep.
44897: Beurskens, Huub. - De Ladder van Pontormo.
39820: Beurskens, Huub & Wiel Kusters. - Herendubbel.
10962: Beurskens, Huub. - Buitenwegen. Excursies met gedichten en vergezichten.
35446: Beurskens, Huub. - Hollandse wei en andere gedichten.
22751: Beus, J.G De - Hel Laatse Jaar van Nederland-Indië: Van de zwaardhouw der tweede politieonele actie tot de handtekening onder de souvereiniteitsoverdracht.
43938: Bevers, Frans. - Acoustic Architecture - Architectural Acoustics.
41425: Beyer, Wilhelm Raimund. - Zwischen Phänomenologie und Logik: Hegel als Redakteur der Bamberger Zeitung.
25728: Bezemer, T.J. (red.). - Beknopte Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
39799: Bhagwan Dash, Vaidya & Suhasini Ramaswamy. - Indian Aphrodisiacs.
48774: Bhattacharyya, Krishnachandra. - Studies in Philosophy.
37688: Biaggi, Vladimir. - Le Nihilisme.
47911: Bialas, Wolfgang & Stenzel, Burkhard (Hg.). - Die Weimarer Republik zwischen Metropole und Provinz: Intellektuellendiskurse zur politischen Kultur.
48869: Bickel, Lothar. - Kultur.
44548: Bident, Christophe. - Maurice Blanchot: Partenaire invisible. Essai biographique.
48590: Biderman, Shlomo. - Crossing Horizons: World, Self and Language in Indian and Western Thought.
35193: Bie, Paul De & Michiel Dusar. - Systeem van de Bretaye... Integraal / Systeme de Bretaye... Intégral.
46408: Biebau, Dominique. - IJslands Gambiet.
43243: Biel, Jörg. - Der Keltenfürst von Hochdorf.
46546: Bieler, Martin. - Freiheit als Gabe. Ein schöpfungstheologischer Entwurf.
41430: Biemel, Walter. - Heidegger.
21118: Bierens de Haan, J.C. en J.R. Jas. - Geldersche Kasteelen: Tot defensie en eene plaissante wooninge. Architectuur, interieur en tuinen.
32951: Bierens de Haan, Johan Carel (eindred.). - Gelderse Gezichten: Drie eeuwen portretkunst in Gelderland 1550-1850.
39557: Bieri, Peter. - Eine Art zu leben: Über die Vielvalt menschlicher Würde.
37463: Biesboer, Pieter, Muchiel C.C. Kersten, Charlotte Wiethoff e.a. - Nicolaes Berchem: In het Licht van Italië.
47530: Biesheuvel, Sanne. - Oorlog aan de Overkant: De belevenissen van een hospik in Indië / Indonesië.
44144: Biesheuvel, J.M.A. - De Angstkunstenaar: En andere verhalen.
33825: Biewenga, Ad. - De Kaap de Goede Hoop: Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
42898: Biezeman-Roest, Mary. - Het Leven Vieren: Over hechten en onthechten.
19421: Biezen, Marc van. - Ervaringsdeskundige.
19440: Biezen, Marc van. - Afwezigheidsassistente.
48228: Bigger, Charles P. - Kant's Methodology: An essay in philosophical archeology.
18471: Bigiaretti. - La Controfigura.
48180: Bijl, T. Spaans-van der. - Utrecht in Verzet: 1940-1945.
26276: Bijvanck, Violet (red.). - Spiegelen: Interviews met kunstliefhebbers.
17599: Bilderbeek, Estelle van. - Kampkind. 1942 tot 15 augustus 1945, verslag van een meisje tijdens de Japanse bezetting in het toenmalig Nederland-Indië.
48722: Bildiç, Dilara. - De Black Box Democratie.
2345: Bilgri, Pater Anselm. - Bischof Simpert, Heiliger zwischen Legende und Geschichte.
21897: Binchy, Maeve. - Een Zaterdag in September.
31764: Bindervoet, Erik. - Het Vuil van de Schoonheid.
43103: Bindervoet, Erik & Robbert-Jan Henkes. - Help! The Beatles in het Nederlands.
32076: Bindervoet, Erik & Henkes, Robbert-Jan. - Arthur Schopenhauer: Een oorlogsverklaring aan de geschiedenis.
40432: Bindervoet, Erik & Robbert-Jan Henkes. - Bloemsdag.
45723: Bindervoet, Erik. - De Droom van Eb Inkt Diervoer.
41231: Bingham, Hiram. - Lost City of the Incas.
17455: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17454: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17483: Bini, Alfredo, P. Forti et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17484: Bini, Alfredo, P. Forti, et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17485: Bini, Alfredo, P. Foti et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17486: Bini, Alfredo, P. Forti et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17453: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17456: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17457: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17458: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
17459: Bini, Alfredo et al. - Speleologia. Rivista della Societa Speleologica Italiana.
45639: Bink, E.F.R. - Beeld en Evenbeeld: Een uiteenzetting van Hollaks begrip van Hegels filosofie en zijn metafysische gevolgtrekkingen uit dat begrip. Boek 2.
21750: Binnekamp, Ruud. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
46205: Binnendijk, Chandra, van; Paul Faber. - Sranan. Cultuur in Suriname.
21732: Binnenkamp, Ruud. - Afscheid: Ouverture van een verleden man.
38801: Bird, Isabella L. - My First Travels in North America.
13570: Bird, Micheal, ed. - The Grasshopper Laughs. A Faber book of first verse.
39321: Bird, Isabella L. - Unbeaten Tracks in Japan.
47473: Birnbacher, Dieter. - Die Logiek der Kriterien: Analysen zur Spätphilosophie Wittgensteins.
47696: Birney, Alfred. - L'inquistore di Giava.
47859: Birney, Alfred. - Niemand Bleef: Dagboek van Meneer B. 2005-2011: Privé-domein.
16577: Birtles, Dora. - North-west by north.
45686: Biser, Eugen. - Nietzsche: Zerstörer oder Erneuerer des Christentums?
31910: Bisschop, M.P.J.M. - Vaginal Candidosis.
42739: Bitter, Peter & S. Ostkamp, R. Roedema. - De Beerput als Bron: Archeologische vondsten van het dagelijks leven in het oude Alkmaar.
41225: Blaak, Jeroen. - Geletterde Levens. Dagelijks lezen en schrijven in de vroegmoderne tijd in Nederland 1624-1770.
37206: Blaas, P.B.M. - De Burgelijke Eeuw: Over eeuwenden, liberale burgerij en geschiedschrijving.
37596: Blaas, Piet. - Betrokken en Distantie: Bernard Vlekke (1899-1970) en de studie van de internationale betrekkingen.
37195: Blaas, P.B.M. - Geschiedenis en Nostalgie: De historiografie van een kleine natie met een groot verleden. Verspreide historiografische opstellen.
10025: Blaauw, J. - Een Loden Hart.
27150: Black, Jeremy. - Cartografie: De verbeelding van de wereldgeschiedenis.
36236: Black, Robert. - Benedetto Accolti and the Florentine Renaissance.
37923: Blackburn, Julia. - Charles Waterton 1782-1865: Traveller and conservationist.
6936: Blackburn, Simon. - Denk!: Filosofie en de grote vragen van het leven.
34843: Blackmore, Susan. - The Meme Machine.
43187: Blaise, Mark. - Helmut: Portret van een anarchist.
23421: Blaisse, Mark. - De Hoefslag Tafel: Zes 'diners pensants'.
47846: Blaisse, Mark & Edmond Rinnooy Kan. - De Herpositionering van Jeruzalem.
13590: Blanch, Lesley. - Journey into the Mind's Eye. Fragments of an autobiography.
8481: De La BLANCHERE, HENRY. - VOYAGE AU FOND DE LA MER.
43402: Blanchot, Maurice. - Le Dernier Homme: Nouvelle version.
48795: Blanke, Fritz. - Hamann-Studien.
47674: Blanken, Ivo. - Frans van der Put: 40 jaar industriële vormgeving en Phillips designmanagement 1950-1990.
31975: Blanshard, Alastair. - Hercules: Een heldenleven.
36686: Blasse-Hegman, H. & E. Domela Nieuwenhuis, R.E.O. Ekkart, A. de Jong E.J. Sluijter (redactie). - Nederlandse Portretten: Bijdragen over de Portretkunst in de Nederlanden uit de zestiende, zeventiende en achtiende eeuw.
28279: Blatner, David. - Spectrums: Our mind-boggling universe from infinitesimal to infinity.
48664: Blauw, Sanne. - Het bestverkochte Boek ooit: Hoe cijfers ons leiden, verleiden en misleiden.
46475: Blauw, Wiebe - Van Glis Tot Klapschaats: Schaatsen en schaatsenmakers in Nederland, 1200 tot heden.
45075: Blauw, Sanne. - Il Più Grande Bestseller di Tutti i Tempi (con questo titolo): Come difendersi da chi ci inganna con i numeri.
43001: Blécourt, Willem de. - Termen van Toverij: De veranderende betekenis van toverij in Noordoost-Nederland tussen de 16de en 20ste eeuw.
18114: Bleeker, Pieter. Lamme, W.H. (verzameld en bewerkt) M. Boesman (inleiding). - Bijdragen tot de Ichthyologie van de Indonesische Archipel. (Papers on Fishes in particular of the Indonesian Archipelago).
45584: Blees, Gerda. - Onderhandelingen met een Geest.
42551: Blei-Strijbos, Corry. - Woorden voor het Onzegbare: Joodse Auschwitzliteratuur gelezen met het oog op de vraag naar de betekenis van religie in existentiële crises.
22919: Bleibtreu, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
22920: Bleibtreu, L. - Beschrijving van den Sterrenhemel.
35969: Bleker, Otto & Frank Lequin. - Ferdinand Dejean 1731-1797: VOC-Chirurgijn, wereldburger en opdrachtgever van Mozart.
39629: Blijker, Herman den en Jaap van Rijn. - Peen en Ui.
28268: Blin, Henri. - Nouveau Manuel complet du Confiseur et du Chocolatier par Cardelli, Lionnet-Clemendor F. Malepeyre et Villon.
43913: Bloch, Ernst. - Werkausgabe edition Suhkamp. Gesamtausgabe in 16 Bänden.
32084: Bloch, Ernst. - Philosophische Aufsätze zur Objectiven Phantasie.
20712: Block, Guy de. - Légendes & Mystères des Grottes de Belgiques: Découvertes insolites, trésors, anecdotes et drames.
48253: Blockmans, Wim. - Medezeggenschap: Politieke participatie in Europa vóór 1800.
37724: Blockmans, Wim & Nicolette Mout (editors). - The World of Emperor Charles V.
47684: Bloechl, Jeffrey (ed). - Religious Experience and the End of Metaphysics.
41552: Bloem, Marion. - Moemie: Gadis Berusia Seratus Tahun.
36007: Bloem, Rein. - Lees Dat En Herlees Dat: Een keuze uit het beschouwend werk van Rein Bloem.
48860: Bloemhard, Ed. - De Javaanse Keuken.
24768: Blok, Vincent. - Rondom de Vloedlijn: Filosofie en kunst in het machinale tijdperk. Een confrontatie tussen Heidegger en Jünger.
36112: Blok, M.J. & M.R. Doortmont e.a. (redactie). - Liber Amicorum W.A. Wijburg.
36117: Blok, FF. - Isaac Vossius en zijn Kring: Zijn leven tot zijn afscheid van Koningin Christina van Zweden 1618-1655.
33426: Blokhuis, Peter. - Kennis en Abstraktie.
39612: Blokland, Simon van. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
12885: Blokland, Simon van. - Amsterdamse grachten: Op oude prentbriefkaarten.
46481: Blokland, Simon van. - Heerlijkheid De Baarsjes.
34715: Blokland, Hans. - De Modernisering en haar Politieke Gevolgen: Weber, Mannheim en Schumpeter. Een rehabilitatie van de politiek, deel 1.
6955: Blokland, Simon van. - Met Oude Prentbriefkaarten Nakaarten II: Amsterdam rond de eeuwwisseling.
27977: Blokzijl, Max. - Voor het te Laat is.
20705: Blom, Jan Johannes. - Comptel High-latitude Gamma-ray Sources.
16284: Blom, Piet. - Jan van Stappen.
46698: Blom, J.C.H. & E Lamberts (redactie). - Geschiedenis van de Nederlanden.
36665: Blom, Hans W., Eco Haitsma Mulier, Ronald Janse (ed.). - Sidney: Court Maxims.
15316: Blom, Ad van der. - Kunst die Partij koos: Een eeuw sociale strijd in de Nederlandse beeldende kunst.
36928: Blom, Hans W., Eco Haitsma Mulier, Ronald Janse (eds.). - Sidney: Court Maxims.
22472: Blom, J.C.H. - Burgerlijk en Beheerst: Over Nederland in de twintigste eeuw.
41006: Blom, H.W. - Kralingen: 150 jaar Hoflaankerk en de Vier-Sprong.
36101: Blom, H.W. & H.A Krop & M.R. Wielema. - Deventer Denkers: De geschiedenis van het wijsgerig onderwijs te Deventer.
46851: Blom, Hans W. - Arboretum Trompenburg: De geschiedenis van een buitenplaats in het parklandschap van Kralingen.
30304: Blom, Onno. - De Eerste Dag.
21111: Blom, Hans, Cees Fasseur e.a. - De Noodzaak van Balans.
45588: Blom, Frans. - Podium van Europa: Creativiteit en ondernemen in de Amsterdamse Schouwburg van de zeventiende eeuw.
37587: Blom, Hans W., Eco Haitsma Mulier, Ronald Janse (ed.). - Sidney: Court Maxims.
44707: Blommaert, E.E. (red.). - 25 jaar Missieluchtvaart in Irian Jaya, Indonsia: geschiedenis van de MILUVA/AMA - de Missieluchtvaart in Irian Jaya - en de ondesteunende activiteiten in Nederland in de periode 1959-1984. Het verhaal van een 'bevlogen Kerk.
13849: Bloom, Harold, ed. - André Malraux.
48841: Blumenberg, Hans. - Lebenszeit und Weltzeit.
48822: Blumenberg, Hans. - Die Verführbarkeit des Philosophen.
48821: Blumenberg, Hans. - Theorie der Lebenswelt.
48823: Blumenberg, Hans. - Zu den Sachen und zurük.
48825: Blumenberg, Hans. - Löwen.
48756: Blumenberg, Hans. - Beschreibung des Menschen.
48758: Blumenberg, Hans. - Goethe zum Beispiel.
48826: Blumenberg, Hans. - Begriffe in Geschichten.
48800: Blumenberg, Hans. - Arbeit am Mythos.
48838: Blumenberg, Hans. - Höhlenausgänge.
48840: Blumenberg, Hans. - Die Vollzähligkeit der Sterne.
42206: Blumenthal, H.J. - Plotonius' Psychology: His doctrines of the embodied soul.
32091: Blunck, Richard. - Friedrich Nietzsche: Kindheit und Jugend.
44243: Blunt, Reginald. - The Carlyles Chelsea home: Being some account of no 5, Cheyne Row.
47166: Blussé, Leonard & Willem Remmelink; Ivo Smits (redactie). - Bewogen Betrekkingen: 400 jaar Nederland - Japan. 1600 - 2000.
48672: Božovi , Miran. - An utterly dark Spot: Gaze and body in early modern philosophy.
33858: Bošnjak, Branimir. - Worlds Have Been Reset By Death.
42587: Boardman, John. - Schwarzfigurige Vasen aus Athen: Ein Handbüch.
42586: Boardman, John. - Rotfigurige Vasen aus Athen: Die archaische Zeit. Ein Handbuch.
39117: Boas, H.J. - Religious Resistance in Holland.
47600: Bobrick, Benson. - The Fated Sky.
46191: Bochove, Jet van. - De Roode Leeuw 1911-1991.
6488: Bock, Manfred & Pol Bruys, Kristin Duysters e.a. - De Inrichting van de Beurs van Berlage: Geschiedenis en behoud.
38541: Bock, Carl. - Temples and Elephants: The narrative of a journey of exploration through upper Siam and Lao.
35379: Böckelmann, Janine & Frank Meier. - Die gouvernementale Maschine: Zur politischen Philosophie Giorigo Agambens.
46127: Bocken, Inigo. - De Kunst van het Verzamelen: Historisch-ethische inleiding in de conjecturele hermeneuthiek van Nicolaus Cusanus.
43439: Catel & Bocquet - KIKI de Montparnsse.
47280: Bod, Rens. - Le Scienze Dimenticate: Come le discipline umanistische hanno cambiato il mondo.
35694: Bodanis, David. - E=mc2 : A biography of the world's most famous equation.
30694: Bodar, Antoine. - Tot Dienen Geroepen.
36720: Bödeker, Hans Erich & Etienne François (Hrsg.). - Aufklärung/Lumières und Politik: Zur politischen Kultur der deutschen und französischen Aufklärung.
33293: Bodifée, Gerard. - Ruimte voor Vrijheid: De onvoltooide natuur en het menselijke initiatief.
18364: Bodifée, Gerard. - Resonanties.
16423: Bodin, F. & Cheinisse, C.F. - Poisons.
19407: Bodoni, Paul. - Het verhaal van het verhaal en andere verhalen!
39376: Bodrogi, Tibor. - Kunst van Indonesië.
43041: Bodt, Saskia de, Doede Hardeman, Herwig Todts. - James Ensor: Universum van een fantast.
46749: Boeder, Heribert. - Die Installationen der Submoderne: Zu Tektonik der heutigen Philosophie.
46110: Boeder, Heribert. - Das Bauzeug der Geschichte: Aufsätze und Vortrage zur griechischen und mittealterlichen Philosophie.
40424: Boeke, Jet. - Dikkie Dik maakt vriendjes.
47244: Boeke, Dr. J.H. - Dorp en Desa.
24466: Boekstal, Ph. & H.W. Schwab. - Wij Denken Over Kennistheorie (deel 6).
13087: Boenink, Marianne & René Boomkens, Jan van Heemst, e.a. (redactie). - Krisis 50 De Snor van Montaigne.
23659: Boer, Theo de. - Pleidooi voor Interpretatie.
46051: Boer, Theo de & Sander Griffioen (redactie). - Pluralisme Cultuurfilosofische Beschouwingen.
42765: Boer, H.B. (samenst.). - Index: Inhoudsopgave van Archeologische Berichten Nos 1 t/m 10.
31624: Boer, Dick. & S.G.F. Hageman. (redactie) - Focus.
35714: Boer, Sacha de & Raymond Rutting. - Tegenpool.
41626: Boer, K de & C. Doude van Troostwijk e.a. (redactie). - Martha Nussbaum.
36397: Boer, Julius de. - In Memoriam Arthur Rimbaud: Een krans van stanza's.
29013: Boer, Chris de (red.) - Alphons Freijmuth.
41918: Boer, P.C. de. & A.J. Geurts. - Oude Burchten in het Nieuwe Land: De middeleeuwse kastelen van Kuinre in de Noordoostpolder.
48207: Boer, Jack de. - De Gelukkigste Klas: Een schooljaar uit het leven van een onderwijzer.
26566: Boer, Prof. dr. E. de & Prof. dr. P.H. Schmidt (red.). - Audiologie: Lustrumbundel uitgebracht op de lustrumvergadering van de Nederlandse vereniging voor audiologie te Amsterdam.
43462: Boer, Marjolein de. - Extended Bodies: An empirical- philosophical study to women's bodily experiences in breast cancer.
41121: Boer, Theo de. - The Rationality of Transcendence: Studies in the philosophy of Emmanuel Levinas.
46053: Boer, Theo de. - Tamara A., Awater en andere verhalen over subjectieviteit.
36569: Boer, P den. (redactie). - Beschaving: Een geschiedenis van de begrippen hoofsheid, heusheid, beschaving en cultuur.
45105: Boerenbeker, E.A. - De Resolutiën van de Groote Loge 1756-1798.
44859: Boersema, Jan J. - The Survival of Easter Island: Dwindling resources and cultural resilience.
21252: Boersma, Piter. - Jacob Klaver: It libben fan in keatsferiening.
47987: Boeschoten, Robert van. - Een Filosofisch Begrip van Media: Marshall McLuhan.
45520: Boesel, Chris & Catherine Keller (editors). - Apophatic Bodies: Negative theology, incarnation and relationality.
33453: Boesen, Constant. - Adrianus Alias Hans van Marle.
12541: Boesman, J. - Postvluchten: Uit de Geschiedenis van het Luchtpostvervoer. Luchtpostcatalogus van Nederland en Overzeese Rijksdelen.
22373: Boeuf, Gilles. - Verte.
22358: Boeuf, Jill. - Gedichten.
45418: Boevink, Wim. - Dienstausweis 1393: Demjanjuk en het laatste grote naziproces. Bericht van een verslaggever.
23633: Bogaards, Carla. - Jan Sierhuis: Een leven voor de schilderkunst.
22125: Bogaards, Carla. - Kleine Hittegolf in Mei: Gedichten.
25220: Bogaerde, Dirk. - A Postillion Struck by Lightning.
31808: Bogaert, Paul. - De Slalom Soft: Gedicht.
13588: Boggs, Tom, ed. - 51 Neglected Lyrics.
29042: Bögli, Alfred & Herbert W. Franke. - Luminous Darkness: The wonderful world of Caves.
46558: Böhler, Dietrich & Jesn Peter Brune (Hrsg). - Orientierung und Verantwortung: Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Hans Jonas.
42592: Böhme, Hartmut. - Fetischismus und Kultur: Eine andere Theorie der Moderne.
47389: Böhmer, Anselm/ Anette Hilt (Hg.). - Das Elementale: An der Schwelle zur Phänomenalität.
41071: Böhning, Walter; Johannes Kalter; Helmtraud Sheikh-Dilthey. - Ostafrika: Geräte, Waffen, Schmuck.
20739: Bohr, Niels. - On the Constitution of Atoms and Molecules.
44241: Bohrer, Karl Heinz. - Nach der Natur: Über Politik und Ästhetik.
36198: Boia, Lucian (editor-in-chief). - Great Historians from Antiquity to 1800 / Great Historians of the Modern Age: An international dictionary.
16973: Boiten, Dr. R.G.H. - Tussen Angst en Ekstase: Religieuze aspecten van de vraag naar de identiteit van de mens.
16312: Bok, Pauline de. - Stof tot Stof. Begraafplaatsen in Nederland.
44831: Bok, Pauline de. - Beute: Mein Jahr auf der Jagd.
45583: Bok, Pauline de. - Buit.
46359: Bokhove, Niels W. - Phänomenologie: Ursprung und Entwicklung des Terminus im 18. Jahrhundert.
29537: Bokma, Ir. F.T. & Dr. G.M. Kraay. - Rubber en Latex: Bereiding, verwerking en toepassing.
42501: Bolingbroke, Lord. - Historical Writings.
44169: Bolkestein, G.W. & L. Cohen, H. Eggink. - De Nederlands-Indonesische Unie: Aarderijkskundig leer- en werkboek voor de Middelbare scholen.
41997: Bolland, G.J.P.J. - De Natuur: Proeve van toegepaste Redeleer.
42004: Bolland, G.J.P.J. - Zuivere Rede: Een boek voor vrienden der wijsheid.
42005: Bolland, G.J.P.J. & Uitgegeven door eenige leerlingen. - Collegium Logicum: Stenograpisch verslag van eenen cursus in zuivere rede, gedurende het academische studiejaar 1904-1905 te Leiden gegeven.
43459: Bolland, G.J.P.J. - De Oorsprong der Griekse Wijsbegeerte: Eene geschiedkundige schets met eene toegift voor vrijmetselaren.
44616: Bolle, Eric & Leon Willigendael. - In de straten van Cybergorsk.
47774: Bolle, Mirjam. - Nu Skal du Høre, hvordan en dag går her...Dagbogsbreve fra Amsterdam, Westerbork og Bergen-Belsen.
44794: Bolz, Norbert. - Theorie der Neuen Medien.
18980: Bommel, Maarten van. - Blauwe Paarden en de Stroom der Dingen.
43710: Bondt, Cees de. - Heeft yemant lust met bal, of met reket te spelen...?: Tennis in Nederland 1500-1800.
19808: Bonekamp, A.L.M. - Oudres van Ernstig Zieke en Stevende Kinderen: Een orthopedagogisch georiënteerde benadering van klinische interactieprocessen.
23136: Bonfrer Frank, Felix van der Laar en Ernest de Rijk. - We zijn op de helft...: Verbetering van voorlogse particuliere huurwoningen in Amsterdam van 1998 tot 2005.
45815: Bonfrer, Frank & Felix van der Laar, Ernest de Rijk (samensteling). - We zijn op de Helft: Verbetering van vooroorlogse particuliere huurwoningen in Amsterdam van 1980 tot 2005.
46979: Bongaart, Jos van den. - Elke week een goed bad!: Geschiedenis en architectuur van de badhuizen van Amsterdam.
48532: Bongenaar, Karel E.M. - De Ontwikkeling van het Zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942.
11170: Bongenaar, Meijntje. - Mien Brenninkmeijer-Vermeulen: Zoektocht naar mijn Oma.
45210: Bonink, Caro (samenstelling). - Kijk in de Pijp: Ouderen fotograferen hun leven in de Pijp.
40859: Bonis, Wim. - Het Voortleven van het Godinnenerfgoed: naar een synthese van schijnbare diversiteit.
33066: BONNET, Jean-Claude. - Diderot: Textes et Débats.
43390: Bons, André. & Marius de Geus, Jaap van der Laan, e.a. (redactie). - De AS 142.
37545: Bontemantel, Hans. - Notulen Gehouden ter Vergadering van Staten van Holland in 1670.
39881: Bontempo, J. & S. Jack Odell (eds.). - The Owl of Minerva: Philosophers on Philosophy.
46238: Bontje, Leo & Allard Jolles. - Amsterdam: The major projects.
46908: Boobbyer, Philip. - S.L. Frank : The life and work of a Russian philosopher - 1877-1950.
17558: Van den Boogaard, Arthur (red.). - Staanplaats: Een alternatieve geschiedenis van Ajax 1997-2007.
6769: Boogaard, Theo van den. - Theo van den Boogaard tekent De Dood.
31083: Boogaart, E. - Titelbescherming.
25682: Boogert, Marcel van den, e.a. (red.) - De Parelduiker jrg 3, nummer 2.
25681: Boogert, Marcel van den, e.a. (red.) - De Parelduiker, jrg 2, nummer 4.
46976: Booij, C. - Herinneringen van een Hollandse student: 1943 - Berlijn - 1945.
48426: Bool, Flip & Enno Develing (redactie). - Jan Schoonhoven Retrospectief. Jan Schoonhoven Retrospektiv.
35146: Bool, Flip (redactie). - Oscar Van Alphen.
41969: Boom, Henk. - 1506: Een reis door de wereld van Erasmus, Machiavelli, Jeroen Bosch, Da Vinci en Johanna de Waanzinnige,
44917: Boom, Henk. - Der Große Türke: Süleyman der Prächtige: Sein Leben, sein Reich und Einfluss auf Europa.
19644: Boom, A.L. - Mijnheer en mevrouw Aluin & andere tussenteksten.
47938: Willem Diepraam. Mattie Boom. - Willem Diepraam 50 Years of Photography.
47292: Boom, Henk. - El Bosco al Desnudo: 500 Años de controversia sobre Jheronimus Bosch.
33829: Boom, D.K. (hoofdredactie). - Homoeopatisch Maandblad.
5812: Ten Boom, Van Schaik, Verkerk, Leupen , Kolks, Hartog, v d Korst, Coppens et al. - Gelre. Vereeniging tot beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht.1976/1977. Bijdragen en Mededelingen, Deel LXIX.
42156: Boomgaard, Peter & Janneke van Dijk. - Het Indië Boek.
35562: Boomgaard, Jeroen & Sebastiaan Lopez. - Van het Postmodernisme.
47917: Boomgaard, Jeroen & Rogier Brom (eds.) - Being Public: How art creates the public.
28218: Boomgaard, J.E.A. - Portret van de Oude Rijn en de IJssel.
48266: Boomkens, René. - Kritische Massa: Over massa, moderne ervaring en popcultuur.
25463: Boomkens, René (red.). - Ontwerpen voor de Onmogelijke Stad.
26557: Boomkens, René & Hripsimé Visser. - Beat Streuli & Gabriele Basilico: Urban Views.
23687: Booms, Elisabeth & Frank Lodeizen. - Verboden Spelen: Ode aan Adriaan Morriën.
47977: Boomsma, Graa. - Leven op de Rand: Biografie van A. Alberts.
31721: Boomsma, Graa. - De Idioot van de Geschiedenis.
33842: Boon, Louis Paul. & Bert Schierbeek, Willem M. Roggeman. - 1 door 3.
20936: Boon Czn, D.,M. Handgraaf e.a. (red). - Flevum, Aelmere, Almari, Zuiderzee, IJsselmeer.
40675: Boon, L.J. - 'Dien Godlosen Hoop van Menschen' : Vervolging van homoseksuelen in de jaren dertig van de achttiende eeuw.
44328: Boon, Louis Paul. - Het Nieuwe Onkruid.
10092: Boon, Louis Paul. - Niets Gaat ten Onder.
42513: Boonstra, Anneke e.a. - IJzersterk: Experimenten ijzer winnen en smeden te Eindhoven.
28480: Boonzaaijer, Maria. - Papa Tango.
46519: Boorstein, Sylvia. - In Aandacht Leven: De tien wegen van het hart en de boeddhistische weg van liefde, wijsheid en warmte.
48401: Boot, Marjan & Nini Jonker, Michiel van der Mast, Bram Westers, (samenstelling). - Rozenburg 1883-1917: Geschiedenis van een Haagse fabriek.
32095: Boot, P. - Plotinus, Over Voorzienigheid. Enneade III 2-3 [47-48]. Inleiding, commentaar, essays.
44210: Booy, A. de. - De Derde Reis van de V.O.C. naar Oost-Indië onder het Beleid van Admiraal Paulus van Caerden uitgezeild in 1606: Deel I.
45324: Borasio, Gian Domenico. - Über das Sterben: was wir wissen, was wir tun können, wie wir uns darauf einstellen.
34085: Bordes, Margriet Th. - Sprookje van een Zachte Dood.
45907: Bordewich, Fergus M. - Cathay: A journey in search of old China.
24126: Borel, Jean-Paul. - El Teatro de lo Imposible.
48736: Borensztajn, Jozef Hilel. - Dagboek 1943-1945.
27367: Borer, Eva Maria. - Die Echte Schweizer Küche.
36624: Borgers, Rob, Roeland Engelen, Koen Koistra & Frederick Mansell. - Haagse Voetbal Vereniging 1883-2008.
10998: Borges, Jorge Luis. - Lof der Duisternis.
43749: Borges, Jorge Luis. - Dreamtigers.
10995: Borges, Jorge Luis. - Rose und Münze. Gedichte 1973-1977.
29821: Borges, Jorge Luis. - De Geschiedenis van de Eeuwigheid.
44076: Borges, Jorge Luis. - De Cultus van het Boek en Andere Essays.
48518: Borja-Villel, Manuel J. (curator). - Tàpies: Celebració de la mel.
19632: Borja da Costa, Francisco. - De Schreeuw van Maubere: Strijdliederen voor het volk van Oost-Timor.
39901: Borman, Ruud & Gerard Willemsen; Dick Stapert. - De IJstijden in de Nederlanden.
40532: Bormann, Beatrice von. - Max Beckmann in Amsterdam: 1937-1947.
48031: Bornstein, George (editor). - Ezra Pound: Among the Poets.
41125: Borowitz, Eugene B. - Choices in Modern Jewish Thought: A partisan guide.
6760: Borrow, George . - Wild Wales: Its People, Language and Scenery.
48428: Borsche, Tilman (Hg.) - Klassiker der Sprachphilosophie: Von Platon bis Chomsky.
29813: Borst, Karin e.a. (redactie). - Amsterdam Noir.
45817: Bortdet, Daniel & Gérard Chausée. - Les Cent plus belles Images du Cassis.
36656: Bos, Jacobus. - Alsof Niemand hier Onsterfelijk is.
39109: Bos, Prof. mr. M. - Het Stichts-Hollands Geslacht Van den Bosch: Voorlopig verslag van een onderzoek naar persoon en voorgeslacht van Cornelis Jacobsz. (ca. 1500 - ca. 1580) te Waddinxveen.
32098: Bos, A.P. - On the Elements. Aristotle's Early Cosmology.
21094: Bos, Corrie A. - Papua Kelam.
22374: Bos, Jacobus. - Zingt als de Zee.
34051: Bos, Eduard. - Bodytypes. Vol 1-5.
37600: Bos, Jurjen M. - Archeologie van Friesland.
46551: Bos, Gustaaf. - Antwoorden op Andersheid. Over ontmoetingen tussen mensen met en zonder verstandelijke beperking in omgekeerde integratiesettingen.
40125: Bos, Jan Willem. - 'Verdacht': Mijn securitatiedossier.
26906: Bosboom, Adriaan - Nathan Nussbaum
20706: Bosch, Franciscus Cornelus van den. - The Central Regions of Early-Type Galaxies.
29035: Bosch, Gerrit. & Frans Duister, Louis Ferron, Jan Bor. - Fuit, Marinus.
34271: Bosch, Hans van den. - Een Apologie Van Het Onmogelijke: Een kritische analyse van Mark C. Taylors a/theologie aan de hand van Jacques Derrida en John D. Caputo.
47944: Bosch, Ad ten. - Schitterende Dagen: De geschiedenis van een liefde.
48882: Bosche, Philip van den. - Bij Ensor op Bezoek.
31499: Boschma, Hilbrandt. - Christus en Hitler.
21366: Bosdriesz, Jan & Gerard Soeteman. - Ons Indië voor de Indonesiërs: De oorlog - de chaos - de vrijheid bewerkt naar de gelijknamige NOS- documentaire door C. Van Heekeren.
48056: Böse, J.H. - 'Had de Mensch met één Vrou niet connen leven...'.
47633: Boskma, Pieter. - Te Midden van de Tijden.
46416: Bosma, Peter (red.). - Filmkunde: Een inleiding.
6549: Bosma, Koos & e.a. (redactie). - Het Nieuwe Bouwen Amsterdam 1920- 1960.
38019: Bosman, W. - Driekwart Eeuw Quick: 1 maart 1896-1971.
46419: Bosman-Jelgersma, H.A. - Vijf Eeuwen Delftse Apothekers: Een bronnenstudie over de geschiedenis van de farmacie in een Hollandse stad.
28342: Bosoni, Giampiero. - Italy: Contemporrary Domestic landscapes 1945-2000.
47456: Boss, Gilbert & Stanislas Breton; Emilie zum Brunn, et al. - Métaphysyque, Histoire de la Philosophie: Recueil d'études offert à Fernand Brunner.
36801: Bossart, Yves. - Ohne Heute Gäbe es Morgen Kein Gestern: Philosophische Gedankenspeile.
44845: Bossenbroek, Martin. - Tod am Kap: Geschichte des Burenkriegs.
45049: Bossuyt, Twiggy. - Alles Is Inktvis.
41994: Bosteels, Bruno. - Alain Badiou, une Trajectoire polémique.
46318: Bot, Bram. - Grondwaterzakboekje.
23792: Boterenbrood, Helen & Jürgen Prang. - Van der Mey en het Scheepvaarthuis.
42590: Boterman, Frits. - Oswald Spengler en Der Untergang des Abendlandes: Cultuurpessimist en politiek activist.
29303: Botman, Eveline & Petra van den Heuvel. - Het Tekeningenarchief A.N. Godefroy: Architectuurtekeningen 1841-1896.
44092: Bots, H & W.W. Mijnhadt (redactie). - De Droom van de Revolutie: Nieuwe benaderingen van het Patriottisme.
41512: Botton, Alain de. - The Romantic Movement.
48741: Botton, Alain de. - Religie voor Atheïsten: Een heidense gebruikersgids.
45473: Botton, Alain de. - Weg van Liefde.
33689: Bouazza, Hafid. (samenstelling). - Niets dan zonde.
33319: Boucher, Florine. - Mosselkookboek.
37008: Boucher, Florine. - Favorieten uit de Vaderlandse Keuken: De juiste ingrediënten, de authentieke recepten, de ware smaken.
44644: Bouchet, André du. - Le Surcroît.
44645: Bouchet, André du. - Défets.
44637: Bouchet, André du. - Dans La Chaleur Vacante.
44649: Bouchet, André du. - Une Tache.
48805: Bouchindhomme, Christian & Rainer Rochlitz (editeurs). - Temps et Récit de Paul Ricœur en débat.
39058: Bouhéret, Roland; Raymond Oursel & Pierre Bichet. - André Roz.
15290: Bouhuys, Mies. - Om nooit te vergeten: Amsterdamse monumenten en gedenktekens ter herinnering aan de tweede wereldoorlog.
32100: Boukema, H.P. - Russell's Second Paradox. A Dialectical Analysis of On Denoting(diss.).
47034: Boulgakov, Père Serge. - Le Buisson Ardent: Aspects de la vénération orthodoxe de la mère de Dieu.
46906: Boulgakov, Serge. - Philosophie du Verbe et du Nom.
46905: Boulgakov, Serge. - Le Paraclet.
47831: Boulgakov, Père Serge. - L'Orthodoxie: Essai sur la doctrine de l'Eglise.
46918: Boulgakov, Père Serge. - La Philosophie de l'Economie.
47830: Boulgakov, Père Serge. - L'Icone et sa Vénération: Aperçu dogmatique.
47033: Boulgakov, Père Serge. - L'Ami de L'Époux: De la Vénération orthodoxe du Précurseur.
46919: Boulgakov, Père Serge. - La Lumière sans Déclin.
44900: Boulger, Demetrius Charles. - The Life of Sir Stamford Raffles.
22416: Bouma, Gerhard. - HLA and Cytokine Gene Polymorphisms in Inflammatory Bowel Diseases.
42602: Bouman, Monica. - Internationale Dienstbaarheid als Vrijheid en Plicht: De levensweg van Dag Hammarskjöld.
34269: Bourgeois, Patrick L. - Extension of Ricoeur's Hermeneutic.
40024: Bourgonje, Fleur. - Van Eenheid de Breuk.
40025: Bourgonje, Fleur. - Achtergelaten Land.
39818: Bourgonje, Fleur. - Zwart zijn de Paarden die branden.
40183: Bourgonje, Fleur. - Vrije Val: Gedichten.
40023: Bourgonje, Fleur. - Stenen voor het Begin: Gedichten.
40022: Bourgonje, Fleur. - Sintering: Gedichten.
15124: Bourin, Jeanne. - Gezellen van de Eeuwigheid. Roman.
43281: Bouvier, Nicolas. - De Schorpioenvis.
47940: Nicolas Faure (photography). Forword by Nicolas Bouvier. - Goodbye Manhattan.
29506: Bouwers, Lenze L. - Woorden om het licht te horen: Rondelen.
38572: Bouwers, Lenze L. - Rust.
48262: Bouwman, Rob. - Twee Moeders: Kampdagboeken en Bersiap.
44828: Bouwman, André, Berry Dongelmans, Paul Hoftijzer e.a. - Stad van Boeken: Handschrift en druk in Leiden 1260-2000.
12263: Bouwsma, W. J. - Johannes Calvijn: De Man en zijn Tijd.
17600: Bovene, G.A. - Nieuws! Een Boek over Pers, Film en Radio.
41003: Bowler, Peter J. - A History of the Time: Prophets of progress from H.G. Wells to Isaac Asimov.
47243: Bowling, Allen C. - Optimal Health with Multiple Sclerosis: A guide to integrating lifestyle, alternative, and conventional medicine.
37526: Bowman, Paul and Richard Stamp (ed.). - The Truth of Žižek.
27571: Boxer, C.R. - Jan Compagnie in Oorlog en Vrede: Beknopte geschiedenis van de VOC.
10514: Boxer, Charles R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
37952: Boxer, C.R. - Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799.
43747: M[arcus]. Zueris van Boxhorn. - Nederlantsche Historie eerste boeck, behelsende de eerste veranderingen in de godsdienst ende leere, neffen de harde vervolgingen daer over ontstaen in de Nederlanden, voor ende tot de tijden toe van Karel de Vijfde.
19294: Boxtel, Frans van. - Langs Vreemde Paden.
43988: Boyce, James. - Born Bad: Original sin and the making of the western mind.
34032: Boyer, Carl B. - A History of Mathematics.
39606: Boyle-Turner, Caroline. - Jan Verkade: Hollandse volgeling van Gauguin.
45187: Br. D. v.d.G. - Het Nederlandsceh Rituaal van 1820 in herdruk en met inleiding over het Nederlandsche Rituaal...
6521: Braasem, W.A. - Jonkers tussen Stad en Wal. De Groningse borgen en haar bewoners.
30468: Brabander, Richard de (red.). - Het Uur van de Waarheid: Alain Badiou, revolutionair denker.
26515: Brabcova, Zuzana. - Gevallen.
34485: Braber, Helleke van den. - Geven om te krijgen: Literair mecenaat in Nederland tussen 1900 en 1940.
48094: Bracken, Joseph A. - The Divine Matrix: Creativity as link between east and west.
28553: Bracken Vloedt, Jan van den. - Gevlekte Sater.
47209: Bradbury, Andrew. - Develop your NLP Skills.
29708: Bradford, William & Helen Braham. - Mantegna to Cézanne: Master drawings from the Courtauld. A fiftieth anniversary exhibition.
48367: Braidotti, Rosi. - Beelden van de Leegte: Vrouwen in de hedendaagse filosofie.
35833: Braidotti, Rosi. & Suzette Haaksma (redactie). - Ik Denk, dus Zij Is: Vrouwelijke intellectuelen in een historisch en literair perspectief.
47484: Brakel, Koos van. - Charles Sayers 1901-1943: Pioneer painter in the Dutch East Indies.
48885: van Brakel, Koos, Marie-Odette Scalliet, David van Duuren en Jeanette ten Kate. - Indië Omlijst: Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië.
15204: Bralleput, Karel. - Het Jammerhout. Raillerende rijmen.
45887: Brand, Jan en Hans (red.). - De Hollandse Waterlinie.
25448: Brand, Cornelius. - ökologisch bauen - gesund wohnen: Konzepte, Materialien, Beispeile.
47747: Brand, Arthur. - Sulle Tracce del Tesoro di Hitler
47740: Brand, Arthur. - Hitlers Heste: Den utrolige sande historie om kunstdetektiven, der infiltrerede den nazistiske underverden.
44184: Brandenbarg, Ton. - Heilig Familieleven: Verspreiding en waardering van de Historie van Sint-Anna in de stedelijke cultuur in de Nederlanden en het Rijnland aan het begin van de moderne tijd (15e/16e eeuw).
47229: Brandenburg, Willem A. - Meclatis in Clematis: Yellow flowering Clematis species. Systematic studies in Clematis L. (Ranunculaceae), inclusive of cultonomic aspects.
44958: Brandenburg, Ingrid/Klaus. - De Hugenoten.
10387: Brands, Gerard & Vrede, Angela de. - De Grote Rodolfo. Een goochelavontuur.
29241: Brands, Eugène. - Panta Rhei: Drie delen. 1: Werk op Papier 2: Collages en Assemblages 3: Schilderijen.
6593: Brands, M.C. et al, red. - Uit het Werk van Dr. J. Presser.
37699: Brands, Wim. - De Schoenen van de Buurman.
35886: Brandt, Rutger, Gustaaf Dekking (red.). - 50 Mokum: 50 jaar Galerie Mokum.
24557: Braniford, Jean. - A dictionary of South African English.
25213: Brans, Mr. M.C., Mr. F. Spijker, Mr. M. Lurks e.a. - Hoofdstuk 2 Crisis-en herstelwet, de experimenteerfase voorbij?
34426: Bransen, Johannes Adrianus Maria. - The Antinomy Of Thought: Maimonian skepticism and the relation between thoughts and objects.
37921: Brasse, Lady. - A Voyage in the Sunbeam: Our home on the ocean for eleven months.
40120: Brasz, Chaya. - In de Tenten van Jaäkov: Impressies va 75 jaar Progressief Jodendom in Nederland 1931-2006.
36082: Brater, Enoch (ed.). - Beckett at 80 / Beckett in Context.
34267: Braun, Edmund (Hrsg). - Der Paradigmenwechsel in der Sprachphilosophie: Studien und Texte.
18589: Braunschädel, Wolfgang u.a. (red.). - Archiv für die Geschichte des Wiederstandes und der Arbeit: no.5
46501: Braver, Lee. - Groundless Grounds: A study of Wittgenstein and Heidegger.
29283: Brecht, Bertolt. - Diaries 1920-1922.
8847: Brecht, Bertolt. - Gedichte . Band VI, 1941-1947. Gedichte im Exil/In Sammlungen nicht enthaltene Gedichte/Gedichte und Lieder aus Stücken.
34266: Brecht, Franz Josef. - Denken und Dichten. Ein Vortrag.
34281: Brederode, Désanne van. (samenstelling). - Mijn denken is een hartstocht: Een bloemlezing uit de filosofie van de negentiende eeuw.
9146: Breemer, Jopie. - De Ontboezemingsbundel van Jopie Breemer.
15435: Breems, Dr. M.C. & Geelen, Drs. N van. - Een Proefdiervrije Wereld: Maatschappelijk verantwoord ondernemen en proefdieren.
45279: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2015, nummer 2.
45278: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2014, nummer 4.
45276: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2014, nummer 1.
45277: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2014, nummer 2.
45402: Breeur, Ronald & Florence Caecymaex et al. (redactie). - Tijdschrift voor Filosofie 2021, nummer 1: Themanummer migratie.
45293: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2018, nummer 2.
45292: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2018, nummer 4: Vrede.
45283: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2016, nummer 4.
45282: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2016, nummer 3.
45298: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2017, nummer 3.
45297: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2017, nummer 1.
45296: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2017, nummer 2: Analytische filosofie en de klassieke traditie.
45281: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2016, nummer 2.
45294: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2018, nummer 1.
45295: Breeur, Roland (hoofdred.). - Tijdschrift voor Filosofie 2017, nummer 4: Oorlog.
47887: Bregman, Rutger. - Folk Flest Er Gode. En Ny Fortelling Om Menneskenature.
20595: Bregstein, Philo. - Het Sabbbat Jaar.
6587: Bregstein, Philo. - Om de Tijd te Doden.
20594: Bregstein, Philo. - Persoonsbewijs.
15293: Bregstein, Philo. - De Gestolen tijd: Op zoek naar mijn Joodse familie.
33615: Bregstein, Philo. - Antisemitisme in zijn Hedendaagse Variaties.
24155: Bremen, Frans. - Paprika Wielie.
23891: Bremer, J.T. - De Zijpe. Deel III, 1920-1997.
42349: Bremer, Sebastiaan. - Avila.
45594: Bremmer, Rebekka W.R. - De Maan Danst op het Erf van de Doden.
40928: Bremmers, Chrisjan. - Overgankelijkheid: Heideggers ontwerp van een fundamentele ontologie en de kwestie van de ethiek.
45913: Brender à Brandis, G. - Nieuwe Natuur- Geschied- en Handelkundige Zak- en Reis-Atlas, behelzende eene beknopte Beschrijving van de Gronden der Astonomij.
46986: Brenk, Bernd. - Metaphysik des einen und absoluten Seins: Mitdenkende Darstellung der metaphysischen Gottesidee des späten Max Scheler.
21708: Brenkelen, Rinke van. - Getuigen van een Wereld die Verdween: Monumenten van bedrijf en techniek in Amsterdam.
39514: Brenneman, David A. - Toulouse-Lautrec & Friends.
21675: Gourmelen & Lionel Bret. - Demos de Wreker.
45700: Breton, Stanislas. - Foi et Raison logique.
48928: Breton, Stanislas. - Esquisses du Politique.
48931: Breton, Stanislas. - Le Vivant Miroir de l'Univers: Logique d'un travail de philosophie.
48929: Breton, Stanislas. - Être, Monde, Imaginaire.
8225: Breton de Nijs, E. - Faded Portraits.
19250: Breton, Artaud, Aragon, Bataille, Leiris, Klossowski, Laure. - Change: Le Groupe, la Rupture. Nr 7
18529: Breton de Nijs, E. - Vergeelde Portretten Uit een Indisch Familiealbum,
48932: Breton, Stanislas. - Théorie des Idéologies.
45701: Breton, Stanislas. - Deux Mystiques de L'Excès: J.-J. Surin et Maître Eckhart.
48948: Breton, Stanislas. - Poétique du Sensible.
48949: Breton, Stanislas. - Libres Commentaires.
18943: Brette, A. & P. Caron & G. Bourgin et al. - Commission de Recherche et de Publication des Documents Relatifs à la Vie Économique de la Révolution.
43034: Brettell, Richard R. - Impression: Painting Quickly in France 1860-1890.
44765: Breuer, Ingeborg. - Taylor.
26421: Breuillé, Luc, Richard Dumas, Roland Ondet, Patrice Trapon. - Maisons Paysannes et Vie Traditionnelle en Auvergne.
21392: Breure, Marcel. - In het Spoor van de Albatros: Vertellingen van verplaatsing.
35155: Brevé, Alma. & H.J.A. Hofland. - Held op Stokken: De kunst van het vogelverschrikken.
39838: Brey, Bart. - Lichtzang.
21145: Breytenbach, Breyten. - Soos die so.
43825: O'Brian, Patrick. - The Hunderd Days.
23697: Bridgeman, Harriet & Elizabeth Drury (ed.). - The Last Word.
20523: Bridges, Lee. poems by, - The Rhythm Man.
46347: Briels, Andriaan. - Komst en Plaats van de Levende Photographie op de Kermis: Een filmhistorische verkenning. Tussen Kunstkabinet 1885-1910 en Kinematograaf-1896.
47949: O'Brien, Patrick & Derek Keene; Marjolein 't Hart, et all. (editors). - Urban Achievement in Early Modern Europe: Golden Ages in Antwerp, Amsterdam and London.
46627: Briggs, Raymond. - Toen Viel De Bom.
39249: Briggs, Julia. - Virginia Woolf: An inner life.
28259: Brijder, H.A.G. en anderen, (samenstellers). - De Etrusken.
45367: Brill, Willy. - Jiddisje Recepten voor een Goed Leven.
36239: Brillenburg Wurth, Kiene & Sander van Maas. - Heringa / Van Kalsbeek: Controlled Accidents.
48399: Brimley Johnson, R. - The letters of Percy Bysshe Shelley.
43361: Brinberg, David & James Jaccard (editors). - Dyadic Decision Making.
45665: Bringhurst, Robert. - Selected Poems.
39621: Brink, Paul van den & Jan Werner (red.). - Gesneden en Gedrukt in de Kalverstraat: De kaarten- en atlassendrukkerij in Amsterdam tot in de 19e eeuw.
22555: Brink, H.M. van den. - De Dertig Dagen van Sint Isidoor.
15669: Brink, Gabriël van den. - Van Waarheid naar Veiligheid. Twee lessen voor een door angst bevangen maatschappij.
32110: Brink, G.van den, Petter, F. (red.). - Voorbij Fatsoen en Onbehagen: Het debat over waarden en normen.
43937: Brink, Hans Maarten van den (samenstelling). - On Af: Over de zin van onafhankelijkheid in cultuur en media.
1921: Brink, H. van den. - Een Eisch van Recht. De Koloniale Verhouding als Vraagstuk Getoetst.
45360: Brinke, Wilfried ten. - Land en Zee: De watergeschiedenis van Nederland.
12904: Brinkgeve, Clara. - De Bouwonderneming Jordaan.
33566: Brinkkemper, Simpha. & Ine Soepenel. - Apollo en Christus: Klassieke en Christelijke denkbeelden in de Nederlandse en Renaissance-literatuur.
43205: Brinkkemper, Dick & Jaap Boon, Klaas Karregat, Jan Koek, Jan Schilder, e.a. (samenstelling). - Van Monnikenwerk naar Parochiekerk: De geschiedenis van de Nicolaas- en Antoniusparochie te Monnickendam bij de gelegenheid van het eeuwfeest van de r.k. kerk aan het Noordeinde 1900-2000.
33480: Brisville, Jean-Claude. - De Heer Descartes en de Jonge Pascal: Een ontmoeting. Eenakter van Jean-Claude Brisville.
23725: Britton, Patti. - The Adventures of Her in France.
40563: Brobbel, Eva & Tamara Wiersma. - Ecogids Amsterdam.
43151: Brock, Bazon & Hans Ulrich Reck. - Tarnen und Täuschen: Diskursive Twin Towers / Theorieturnier der Dioskuren.
48807: Brockelman, Paul. - The inside Story: A narrative approach to religious understanding and truth.
41202: Bröcker, Walter. - Das Was Kommt; Gesehen von Nietzsche und Hölderlin.
47440: Brockhaus, Richard R. - Pulling Up the Ladder: The metaphysical roots of Wittgenstein's Tractatus Logico-Philosophicus.
12752: Brockmeier, Kevin. - De Kleine Gerschiedenis van de Doden.
34017: Broderick, Alan Houghton. - The Abbé Breuil prehistorian: A Biography.
9731: Broeckaert, Karel. - Jellen en Mietje. Naer de nagelatene veranderingen en verbeteringen van den schrijver.
31080: van den Broek, Jos. - Strandvondsten: Over de natuur van zee, strand en duin.
33902: Broek, Annet van den. & Koos Groen e.a. (redactie). - Hun laatste rustplaats: Kerkhof gids van schrijvers, acteurs, schilders, componisten, politici, sportsterren en andere bekende Nederlanders.
21296: Broek, Aart G. - The Colour of My Island: Ideology and writing in Papiamentu (Aruba, Bonaire & Curacao), a bird's-eye view.
30260: Broek, René van den (samenst.) - René van den Broek: Atelier Reflections.
12821: Broeke, Michiel R. van den. - The Atmospheric Boundary Layer over Ice Sheets and Glaciers.
31018: Broekhoven, Marq van. - Jodocus de Barbaar: De blauwe wijven 2.
48528: Broekhuizen, Dolf - Openluchtscholen in Nederland: Architectuur, onderwijs en gezondheidszorg 1905-2005.
37551: Broekhuizen, Dick van. - Russia.
34917: Broekma, Jan M. - Phänomenologie Und Egologie, Faktisches Und Transzendentales Ego Bei Edmund Husserl.
42869: Broekmans, Trix & Thijs Wierema (samenstellers). - Wim Wennekes 1948-2001: De man met het gele koffertje.
48194: Broersma, Koert en Gerard Rossing. - Kamp Westerbork gefilmd: Het verhaal over een unieke film uit 1944.
30725: Brokkaar, W.G. - De Brieven van Photius aan Nicephorus.
45382: Brokken, Jan. - The Just: How six unlikely heroes saved thousands of Jews from the Holocaust.
44586: Brom, Frans W.A. - Onherstelbaar Verbeterd: Biotechnologie bij dieren als een moreel probleem.
14883: Bronsted, Mogens. - H.C. Andersen og Avisen. Usendes af Fyens Stifstidende i anledning af bladets 200 ars jubileum.
33069: BRONZWAER, Michel & Joost van der Net. - 500 jaar Utopia.
43815: Brood, P. (redactie). - Geschiedenis van Rolde.
33559: Brook, Richard J. - Berkeley's Philosophy of Science.
29157: Brooke, Heather. - The Revolution will be Digitised: Dispatches from the information War.
38448: Brookes, Tim. - Guitar: An American life.
28946: Brooks, Rodney A. - De Kunstmatige Mens: Hoe machines ons veranderen.
10158: Broos, Ben. - Princes and Paintings. Treasures from the Mauritshuis. Palace Huis ten Bosch Museum, December 4th 1992 - August 31st 1993.
48007: Brotton, Jerry. - The Sale of the Late King's Goods: Charles I & his art collection.
47958: Brouwer, Johan. - Los Tesoros de Medina-Sidonia [A la sombra de la muerte].
38282: Brouwer, Anna. - Land van gebroken Beloftes: Dochters van Rusland.
37643: Brouwer, Pieter W.J. - Brief Aan Wie Niet Bestaat. Gedichten.
39210: Brouwer, C. - Anatomische Sekse als Uitvinding in de Botanie: Hoe stampers tot vrouwelijke en meeldraden tot mannelijke geslachtsorganen werden (1675-1735).
12810: Brouwers, Jeroen. - Steeds dezelfde Zon.
47195: Browder, Bill. - Achtervolgd door de StaatsMaffia: Het waargebeurde verhaal van Russische witwaspraktijken, louche moordaanslagen en de lange arm van Poetin.
48009: Brown, Jonathan. - Kings & Connoisseurs: Collecting art in seventeenth century Europe.
38377: Brown, Ian. - Economic Change in South-East Asia c. 1830-1980.
48323: Brown, Theodore M. - The Work of G. Rietveld, Architect.
48033: Brown, Norman O. - The Challenge of Islam: The prophetic tradition, lectures 1981.
47009: Brown, Norman O. - Apocalypse and/or Metamorphosis.
32112: Browne, Stephen H. - Edmund Burke and the Discourse of Virtue.
37116: Browne, Janet. - Over het ontstaan van soorten van Darwin: Een biografie.
48802: Bruaire, Claude. - Philosophie du Corps.
47972: Bruck, Moeller van den, Heinrich von Gleichen & Max Hildebert Böhm (hrsg.). - Die Neue Front.
47975: Bruck, Arthur Moeller van den. - Das Dritte Reich.
36707: Brucker, Gene. - The Society of Renaisance Florence: A documentary study.
41114: Bruckner, Pascal. - Gij Zult Gelukkig Zijn!
41612: Brugger, Chistian & Maryse et al. - Inventaire Spéléologique du Doubs: Tome 2. Partie nord-ouest.
43820: Brugman, Emile & Hans Maarten van den Brink, Jan Brokken, Chris van der Heijden, Harko Keijzer en Geert Mak e.a. (red.). - Atlas 1 - 6 met bijdr. van o.a. Geert Mak, J. Brokken, B. Büch, O'Hanlon, R. Holmes, Metz, Schouten, Hemmerechts ,Joris en vele anderen.
33494: Brugman, Jan. - Het lot der Saracenen: De Islam & het Westen.
44901: Brugmans, Edith. - Moreel Scepticime.
3224: Brugsma, R.P.C. - The Beginnings of the Irish Revival. Part 1.
37570: Bruijn, Max de & Bas Kist (text). - Johannes Rach 1720-1783: Artist in Indonesia and Asia.
45908: Bruijn, J.R. - De Admiraliteit van Amsterdam in rustige Jaren 1713-1751: Regenten en financiën, schepen en zeevarenden.
16138: Bruijn, G.M. de. - Over Opwinding en Bevrediging bij Vrouwen. Twee diskussiepunten uit de sexualiteit van vrouwen.
16919: Bruin, Ger. - Op Socialisten Sluit de Rijen!
13789: Bruin, Kees. - De Echte Rembrandt: Verering van een genie in de twintigste eeuw.
11013: Bruin, John. - Homo Interrogans: Questioning and the intentional structure of cognition.
33967: Bruin, Evert de. - Einstein in 90 minuten.
47924: Bruin, Ellen de; Jip Louwe Kooijmans; Geert Timmermans. - Vogelen in Amsterdam.
26156: Bruinja, Tsead. - Overwoekerd.
40030: Bruinja, Tsead. - De Geboorte van het Zwarte Paard: De berte fan it swarte hynder.
45609: Bruinja, Tsead. - Ik ga het donker maken in de Bossen van.
47643: Bruinja, Tsead. - Springtij: Gedichten over het leven met tbs.
41267: Brulez, Raymond. - Het Huis te Borgen.
41142: Brumfit, J.H. - The French Enlightenment.
47635: Brummer, Coen & Daniël Boomsma (red.). - De Canon van het Sociaal-liberalisme.
22763: Brun, Sante & Marijke Plomp - Awas Stroom: Weerzien en kenninsmaking met Indonesië schetsen van een trektocht op Java en Bali
45540: Brun, Jean. - Philosophie et Christianisme.
47391: Brun, Jean. - Les Masques du Désir.
39466: Dick Bruna. - . Roodkapje.
43455: Brunetti, Ivan (ed.). - An Anthology of Graphic Fiction, Cartoons & True Stories: Volume 2.
48656: Brunner, Constantin. - Aus meinem Tagebuch.
40515: Brunner, Bernd. - Orthomania: Geschichte einer besonderen Leidenschaft.
46117: Brunner, Constantin. - Höre Israel! und Höre Nicht-Israel! (Die Hexen).
48018: Brunner, Constantin. - Vom Geist und von der Torheit: Gesammelte Aufsätze.
46116: Brunner, Constantin. - Von den Pflichten der Juden und von den Pflichten des Staates.
46115: Brunner, Constantin. - Rede der Juden: Wir wollen ihn zurück!
48022: Brunner, Constantin. - Vermächtnis.
48658: Brunner, Constantin. - Liebe, Ehe, Mann und Weib.
48655: Brunner, Constantin. - Die Lehre von den Geistigen und vom Volk: 1. Hallbband / 2. Hallbband.
47457: Brunner, Fernand. - Platonism et Aristotélisme: La critique d'Ibn Gabirol par Saint Thomas D'Aquin.
48657: Brunner, Constantin. - Zum 55. Geburtstag. Unser Charakter oder Ich bin der Richtige! Kurze Rechenschaft: Über die Lehre vond den Geistigen und vom Volk.
47451: Brunner, Fernand. - Études sur Maître Eckhart.
32114: Brunner, Constantin. - Materialismus und Idealismus.
48169: Brunner, Christus. - Unser Christus: Oder das Wesen des Genies.
48445: Brunner, Constantin. - Aktive Philosophie: Eine Autobiographische Ideographie.
48444: Brunner, Constantin. - Die Herrschaft des Hochmuts: (Memscheleth sadon): Letztes Wort über den Judenhaß und die Juden.
46651: Brunner, Fernand. - Science et Réalité.
47452: Brunner, Fernand. - Introduction à la Philosophie.
47926: Brunt, Lodewijk en Pauline Terreehorst. - 11ha. Het Storkterrein in Amsterdam verkend door kunstenaars en onderzoekers.
38745: Brunt, Lodewijk. - Een maniakale Stad: Het leven van Bombay.
33627: Bruntink, Rob. - De Laatste Slaap: Palliatieve sedatie, het alternatief voor euthanasie?
47649: Brus, B. Th. - Leren bij Husserl.
7018: Brusendorff, Aage. - The Chaucer Tradition.
36562: Brusotti, Marco. - Die Leidenschaft der Erkenntnis: Philosophie und ästetische Lebensgestaltung bei Nietzsche von Morgenröthe bis Also sprach Zarathustra.
27109: Brussel, Gust van. - De Cyclamenman.
29714: Brussel, Gust van. - Het Onbereikbare Licht: Gedichten.
21814: Bruun, Laurids. - Oanda.
30984: Bruyne, Rykel de & Tello Neckheim (red.). - Van Nonnetje tot Tonnetje: Recente en fossiele weekdieren (slakken en schelpen) van Amsterdam.
36231: Bruyning, Lucas. - Europa in de Italiaanse Geschiedschrijving van de Eerste Helft van de Negentiende eeuw.
38234: Bruyns, A. Mörzer (compilation). - Glossary of Abbreviations and Acronyms used in Indonesia/ Kamus Singkatan dan Akronim jang Dipergunakan di Indonesia.
48926: Bruzina, Ronald & Bruce Wilshire (ed.). - Crosscurrents in Phenomenology.
48608: Bryden, Mary (editor). - Deleuze and Religion.
28811: Bryson, Norman (general editor). - Villas and Gardens.
48268: Buber, Martin. - Oerdistantie en Relatie: Bijdragen tot een filosofische antropologie.
48443: Buber, Martin. - Moses.
41141: Buber, Martin. - Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.
36096: Bucciante, Giuseppe. - Das Leben von Italo Balbo: Een Sammlung von Zugnissen veröffentlicht unter der Schirmherrschaft des Ministero della cultura Popolare.
9420: Büch, Boudewijn. - Verzamelde Gedichten.
17000: Büch, Boudewijn. - Sonnetten. pp1-14
17002: Büch, Boudewijn Maria Ignatius. - Rijmen op het ongestelde kind. Pp 93-97.
17005: Büch, Boudewijn Maria Ignatius. - Twaalf Liedjes over de Dood pp13-19.
13887: Büch, Boudewijn. - Reiskwatrijnen annex Jongensleed (1978-1985).
47872: Büchin, Elsbeth & Alfred Denker (Hs). - Martin Heidegger und seine Heimat.
28599: Büchner, Dr. L. - Leven en Gezondheid.
43527: Büchner, Georg. - Wozzeck: Ein Fragment. mit Bildern von Wilhelm Plünnecke
44530: Buci-Glucksmann, Christine. - L'Enjeu Du Beau: Musique et passion.
35940: Budd, Ken. (editor). - Solstice 'A turning point': The art of Roy Henry Vickers.
48555: Budd, Malcolm. - Wittgenstein's Philosophy of Psychology.
46662: Budé, Frans. - Zomerplaats.
21766: Büdgen, Anne. - Ze Hapte van een Tomaat.
18998: Buehler, Maurice. - Door het Oog van de Os.
20665: Bueren, Truus van. - Macht en Onderhorigheid binnen de Ridderlijke Orde van Sint Jan: De comandeurspotretten uit het Sint Jansklooster te Haarlem.
45349: Buffet-Challié, Laurence. - Emmanuel de Villeon 1858 - 1944 sa vie, son oeuvre.
34284: Bühler, Axel. - Die Logioek kognitiver Sätze:Über logische Grundlagen der Argumentation in den Geistes- und Sozialwissenschaften.
43706: Buijnsters-Smets, Leontine. - Straatverkopers in beeld: Tekeningen en prenten van Nederlandse kunstenaars circa 1540-1850.
37485: Buijs, Elmy (editor). - ArtZuid: Internationale Sculptuurroute Amsterdam 2015.
18946: Buijs, Mr. J.T. - Het Regt van de Tweede Kamer. Een woord aan de kiezers.
39939: Buijs, Govert J. - Tussen God en Duivel: Totalitarisme, politiek en transcendentie bij Eric Voegelin.
44834: Buijsman, Stefan. - Pluses and Minuses: How Maths makes the world more Manageable.
44835: Buijsman, Stefan. - Espress mit Archimedes: Unglaubliche Geschichten aus der Welt der Mathematik.
26716: Buis, Suzanne & K. Buis. - De Laatste Getuigen: Gewone mensen en hun ongewone keuzes in oorlogstijd.
36150: Buisson, Jean-Christophe. - Hij Heette Vlasov.
40148: Buitenhuis, Roland & Anne Scheepmaker. - Hoorn des Overvloeds: Zeven eeuwen eten & drinken in de kunst.
1926: Buitenweg, Hein. - Land Waar de Gamalan Klinkt.
37498: Buitenweg, Hein. - Land waar de Gamelan klinkt.
21000: Buitenweg, Hein. - Zwerfotchten door Java.
44474: Buiter, Hans - Nederlands-Indië (1830-1949): Een kolonie in ontwikkeling.
31687: Bujak, Adam (photography; Teresa and Henryk Swiebock (eds). - Auschwitz: Voices from the Ground.
35561: Bukowski, Charles. - Herrie & Hartstocht.
23991: Bulder, Nico. - Ex libris.
44475: Bulfinch, Thomas. - Bulfinch's Mythology: The Age of Fable.
41664: Bull, John. - Canyoning: Classic canyons in Spain, France and Italy.
43456: Bulnes, Miquel & Job van der Molen. - Openbaringen.
42523: Bult, Epko J. & D.P Hallewas. - Midden-Delfland een Archeologische Kartering: Inventarisatie- waardering - bewoningsgeschiedenis. Kaartbijlagen.
36437: Bulten, Erik, John Nijhuis, Jos Verhagen (red.). - Geboeid door het Gevangeniswezen: Opstellen over organistaie, personeel en gedetineerden in Nederland.
46258: Bulten, Barbara & Erik Rikkelman (redactie). - Het Mysterie Overhoeks: Verhalen over het voormalige Shell-terrein in Amsterdam-Noord.
21377: Buma, Hans & Evelyne Dessens. - Indonesië droom van een land.
46019: Bunge, Wiep van & Wim Klever (ed.). - Disguised and Overt Spinozism around 1700: Papers presented at the international colloquium held at Rotterdam 5-8 October 1994.
29611: Bunge, Wiep van. - Baruch of Benedictus? Spinoza en de Marranen.
14270: Burckhardt, Sigurd. - The Drama of Language: Essays on Goethe and Kleist.
48411: Burckhardt, Jacob. - Wereldhistorische beschouwingen: Colleges over de waarde van de geschiedenis voor het leven.
15111: Burckhardt, Jacob. - The Civilisation of the Renaissance in Italy.
44047: Burema, Alma (samenstelling). - Jan Jordens: Geen kunstnaar der Voleinding, maar des Wordens.
48468: Burger, A. & L. Dubertret. - Hydrogeology of Karstic Terrains: Case histories. / Hydrogéologie des terraines karstiques: Des histoires des cas. Volume I, 1984.
40815: Burger, Lisbeth. - Werkloos.
46750: Bürger, Peter. - Sartre: Ein Philosophie des Als-ob.
37502: Burgers, J.W.J. - De Rijmkroniek van Holland en zijn Auteurs: Historiografie in Holland door de Anonymus (1280-1282) en de grafelijke klerk Melis Stoke (begin veertiende eeuw).
47700: Burgers, Herman. - Garuda dan Bangau: Dari jajahan menjadi negara merdeka.
36406: Burgersdijk, Diederik & Richard Callis ea (redactie). - Sicilië en de Zee.
5313: Burgess, Anthony. - The end of the world news.
33929: Buri, F.W. - EisenHans, Die Brücken und andere Frühe Gedichte.
33928: Buri, F.W. - Anheimfall: Acht Gedichtzyklen.
37044: Buridan, Johannes. - De Ethiek.
46056: Burke, Edmund. - Traditie en Vooruitgang: Een bloemlezing uit Reflections on the Revolution in France.
41210: Burke, Peter. - Vico: Philosoph, Historiker, Denker einer neuen Wissenschaft.
36224: Burke, Peter. - Culture and Society in Renaissance Italy 1420-1540.
37369: Burkhardt, Frederick (ed.) - Charles Darwin's Letters. A selection 1825-1859.
45988: Burkom, Frans van & Joris Kwast; Rutger Morelissen, et al. - Kunst aan de Straat: Behoud van Amsterdamse beelden op bruggen en gebouwen uit het Interbellum.
43139: Burleson, Donald R. - Lovecraft: Disturbing the universe.
35187: Burman, Jose (editor). - Kango die verhaak van Suid-Afrika se Kango-grotte.
38408: Burnell, R.D. - Henley Regatta, A history.
48450: Burns, Ric, James Sanders & Lisa Ades. - New York an Illustrated History.
44013: Burr, Chandler. - The Perfect Scent: A year inside the perfume industry in Paris and New York.
27969: Burrin, Philippe. - Het Ontstaan van een Volkerenmoord: Hitler en de Joden.
39136: Burrow, Rev. R. - Extracts from a Diary kept by the Rev. R. Burrows during Heke's War in the North.
45523: Burrus, Virginia & Catherine Keller (editors). - Towards a Theology of Eros: Transfiguring passion at the limits of discipline.
24299: Burt, Ben. - Tradition & Cristianity: The colonial transformation of a Solomon islands society.
8657: Burton, J.K. e.a. - Vogels van West- en Midden-Europa.
44528: Burton, Neel. - Growing from Depression.
44527: Burton, Neel. - The Secret To Everything: How to live more and suffer less.
31464: Buruma, Ian. - Grenzen aan de Vrijheid: Van Sade tot Wilders.
48283: Buruma, Ian & Avishai Margalit. - Occidentalism: The West in the eyes of its enemies.
47928: Buruma, Ian. - Murder in Amsterdam: The death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance.
42286: Buscail, Yves & Roger Lavergne. - Sentiers Botaniques à lîle de La Réunion.
46848: Büschel, Elfriede. - Biblisches Zeugnis und Sprachgestalt bei J.G. Hamann: Untersuchungen zur Struktur von Hamanns Schriften auf dem Hintergrund der Bibel.
31788: Buschenhenke, Floor. - Het Moeten Eenhoorns Zijn: Gedichten.
47699: Buskes, Chris. - La Herencia de Darwin: La evolución en nuestra visión del mundo.
39457: Bussagli, Marco. - Het menselijk Lichaam: Anatomie en symboliek.
30477: Bussche, Willy van den & Glenn van Looy (red.). - Hommage aan Wout Hoeboer 1910-1983.
38511: Bussche, Willy van den & Antoon Melissen e.a. - Pop Art.
20241: Busse, Dietmar. - Flower Album.
42928: Busvine, J.R. - Insects, Hygiene and History.
38325: Butcher, Sally. - Persian in Peckham: Recipes from Persepolis.
26202: Butler, Terence. - Crucified Heroes: The films of Sam Peckinpah.
40911: Butler, R.J. (ed.). - Cartesian Studies.
46009: Butler, Samuel. - Notebooks.
13601: Butler, Samuel. - Life and Habit.
41157: Butrick Jr., Richard. - Carnap on Meaning and Analyticity.
45521: Buttgen, Philippe & Christian Jouhaud (Herausgeber). - Lire Michel de Certeau: La formalité des praktiques. Michel de Certeau lesen: Die Förmlichkeit der Praktiken.
46147: Buttiglione, Robert, Franz Bydlinski, Theo Mayer-Maly and others. - Wie Erkennt Man Naturrecht?
31193: Buuren, Maarten van (red.). - Jullie Gaven Mij Modder, Ik Heb Er Goud Van Gemaakt: Over Charles Baudelaire.
33450: Buuren, Ari van. - De Passie van Leven, Liefde en Dood.
20775: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers; W.W. Mijnhardt; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; J. Stouten; P.G. Hoftijzer; U. Janssens-Knorsch; H. Houtman-De Smedt.(redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 22 (1990) 2.
20776: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser en J. Roegiers e.a. (redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 23 (1990) 1.
20767: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers; W.W. Mijnhardt; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; J. Stouten; P.G. Hoftijzer; U. Janssens-Knorsch; H. Houtman-De Smedt.(redactie). - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XVI/2 [63-64] (1984)
20769: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers. - Documentatieblad van de werkgroep achttiende eeuw. XV/1 [57-58] (1983)
20771: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers; W.W. Mijnhardt; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; J. Stouten; P.G. Hoftijzer; U. Janssens-Knorsch; H. Houtman-De Smedt.(redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XXI/2 (1989).
20772: Buynsters, P.J. & R.P.W. Visser; J. Roegiers; W.W. Mijnhardt; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; J. Stouten; P.G. Hoftijzer; U. Janssens-Knorsch; H. Houtman-De Smedt.(redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. XX/2 (1988).
33340: Buzzi, Aldo. - Journey to the Land of the Flies and other travels.
47744: IBSS Consultancy BV (redactie). - Verbonden door Vrijheid: Het nationaal Monument Slavernijverleden.
48343: Byrne, Janet (editor). - The Occupy Handbook.
43617: Cacciari, Massimo. - Dell'Inizio.
44235: Cacciari, Massimo. - Arte, tragedia, tecnica.
48745: Cacciari, Massimo. - Hamletica.
43613: Cacciari, Massimo. - Dallo Steinhof: Prospettive viennesi del primo Novecento.
31356: Cacucci, Pino. - Tina, Modotti.
24721: Caddy, Eileen. - De Bezieling van Findhorn. Voorwoord, inleiding en levensbeschrijving van de schrijfster door Roy McVicar, lid van de Findhorn community.
48551: Cadoux, Jean, Jean Lavigne, Géo Mathieu et Louis Potié. - Opération -1000.
13878: Cahill, Tim. - A Wolverine is Eating my Leg.
46412: Cairns, Dorion. - Guide for Translating Husserl.
45351: Calabrese, Tony. - George Morren 1868-1941.
31672: Calicher & Calicher (tekst en illustraties). - De Metromol.
35713: Califia, Pat. - Erotische Verhalen.
48583: Callis, Jo Ann. - Cheap Thrills.
34556: Calmhout, Martijn van. - Real Quanta: How the world of particles is becoming more and more commonplace.
44964: Calmthout, Martijn. - Einstein in een notendop.
40921: Calogero, Guido. - Studien über den Eleatismus.
35286: Calonne, Marc-Antoine. - Patagonie: Visions d'un caballero.
26319: Calvet, Louis-Jean. - Roland Barthes: Een biografie.
48535: Calvino, Floriano & Giovanni Barrocu. - Notizie sulle prime esplorazioni degli Angurtidorgius.
46399: Camilleri, Sylvain. - Phénoménologie de la religion et herménetique théologique dans la pensée du jeune Heidegger: Commentaire analytique des Fondements philosophiques de la mystique médiévale (1916-1919).
39134: Campbell, John Logan. - Poenamo.
43521: Campbell, Joseph. - Baksheesh and Brahman: Indian Journal 1954-1955.
47622: Campert, Remco & Nasim Khaksar. - Literatuuruitwisseling Perzisch / Nederlands: Poëtica van de werkelijkheid.
9967: Campert, Jan. - Den Luiden Lach en Andere Verzen.
43904: Campert, Remco. - Verloop van Jaren: 40 poëtische notities.
36641: Campert, Remco. - Vijf Nieuwe Gedichten. Geschreven voor Van der Velde Boeken.
8418: Campert, Remco. - Festa D'Estate: Traduzione di David Santoro.
42386: Campert, Remco. - Dansschoenen.
47826: Campert, Remco. - In the Year of the Strike.
46560: Camus, Albert. - Oeuvres Complètes 1944 -1948. Vol II.
44495: Canavaggio, Jean. - Cervantes.
39050: Canetti, Elias. - The Torch in my Ear.
15199: Cannavo, Salvatore. - Nomic Inference. An introduction to the logic of scientific inquiry.
48896: Canonne, Xavier. - Surrealism in Belgium.
48556: Canteins, Jean. - Arneu de Villeneuve: I (Un 'spirituel' soupçonné d'hérésie), II (De l'interprétation seminale des lettres à la revendication prophétique. (2 vols).
16545: Caparrós, Martín. - El Enigma valfierno.
47460: Capelle, Philippe (éd.) - Phénoménologie et Christianisme chez Michel Henry.
14514: Capelleveen, Paul van . - Laatste Metamorfose.
25322: Cappelle, J. van de. - Belangrijke Stukken voor Geschied-en Oudheidheidkunde Zijnde Bijlagen en Aantekeningen Betrekkelijk het Beleg en de Verdediging van Haarlem in 1572-73.
13708: Cappers, Wim. - Aan deze Zijde van de Dood: Funeraire componenten van seculariserende cultuurlandschappen in Nederland 1576-2010.
12734: Captain, Esther & Annelies van der Schatte Olivier. - Indië een verre Oorlog van dichtbij: Herinneringen van vrouwen in bezet Nederlands-Indië.
48673: Caputo, John D. (editor). - The Religious.
43333: Carberry, Sandra. - Plan Recognition in Natural Language Dialogue.
28476: Cardinaals, Desiree. - Bronsbeeldgieterij Binder: 1923-2003.
19608: Cardon, Roger et Prof. Jane Block. - Georges Lemmen 1865-1916.
46403: Cardon, Roger. - Plaidoyer pour l'Estampe.
21443: Cardoso, Luís. - Kroniek van een Overtocht: De tijd van ai-dik-funam.
26717: Carew, Tom. - Jihad! De Geheime Oorlog in Afghanistan.
42506: Carmiggelt, Arnold. - Begraven op de terpen yn Ferwerderadiel: It deadebestel yn midseiusk Fryslân ca. 400-1200.
42504: Carmiggelt, Arnold. - De 'Koningsterp' van Wijnaldum: De Friese Elite in de Vroege Middeleeuwen.
42783: Carmiggelt, A & A.J. Guiran, M.C. van Trierum (redactie). - Boor Balans 3: Archeologisch onderzoek in het tracé van de Wilhelmsspoortunnel te Rotterdam.
38035: Carmiggelt, Simon - Nadorst.
46499: Carmiggelt, S. - 'Van u heb ik ook een heleboel gelezen...': Tien kronkels van S. Carmiggelt over Nescio.
44180: Carne, Nicholas. - Mercator: De man die de aarde in kaart bracht.
26382: Carné, Marcel & Jacques Prévert. - Les Enfants du Paradis.
47196: Carnevali, Giobanna; Giacomo Delbene; Veronique Patteeuw. - Geno(v)a : sviluppo e rilancio di una città marittima = developing and rebooting a waterfront city.
37093: Carpanetto, Dino & Giuseppe Ricuperati. - Italy in the Age of Reason 1685-1789.
35471: Carpenter, Bruce W. - Emilio Ambron: An Italian artist in Bali.
39676: Carrington, Selwyn H.H. - The British West Indies During the American Revolution.
31454: Carrión, Ignacio. - Cruzar el Danubio.
6719: Carroll, John. - De teloorgang van de Westerse cultuur: Een andere kijk op 500 jaar Humanisme.
47335: Carruthers, Peter. - Tractarian Semantics: Finding Sense in Wittgenstein's Tractatus.
46044: Carruthers, Peter. - The Metaphysics of the Tractatus.
46230: Carstens, Mariette & Henk Wolters. - Het Beatrixpark: Landschappen en portretten van het Beatrixpark.
42475: Carter, Paul. - The Road to Botany Bay: An essay in spatial history.
38201: Carter, Elizabeth. - Majorcan Food and Cookery.
38538: Carter, Cecil (ed). - The Kingdom of Siam: 1904.
41699: Carthy, Hugh. - Burren Archaeology: A tour guide.
43490: Cartledge, Paul. - Alexander the Great: Hunting for a new past.
38389: Cartmill, Matt. - A vieuw to a Death in the Morning: Hunting and Nature through History.
21441: Cartwright, Justin. - Het Lied voordat het wordt gezongen.
24431: Carver, Robert. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
41268: Carver, Robert. - The Accursed Mountains: Journeys in Albania.
48565: Casamento, Aldo. - Fondazioni Urbane: Città nuove europe dal medioevo al Novecento.
8638: Casati, Gaetano. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha.
36805: Cash, Edith K. - A Mycological English-Latin Glossary.
48166: Casi, Stefano (editeur). - Cupo d'Amore : L'homosexualité dans l'oeuvre de Pier Paolo Pasolini.
33652: Casimiri, Monique. - Vuurwerk/ Klapchi: Joris/ Jopito-2.
31139: Caso, Ángeles. - El Peso de las Sombras.
35219: Casrtert, Norbert. - En Rampant.
43756: Cassé, Jordi Bastart. - GR 175 Catalunya.
47761: Cassidy, John. - Wat als de Markt Faalt? De kracht van het irrationele in de economie.
46885: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 18: Aufsätze und Kleine Schriften (1932-1935).
46883: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 24: Aufsätze und Kleine Schriften (1941-1946).
33304: Cassirer, Ernst. - Wesen und Wirkung des Symbolbegriffs.
34290: Cassirer, Ernst & Paul Oskar Kristeller, John Herman Randall, Jr. (editors). - The Renaissance Philosophy of Man.
46886: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 17: Aufsätze und Kleine Schriften (1927-1931).
32127: Cassirer, Ernst. - Freiheit und Form. Studien zur deutschen Geistesgeschichte.
45821: Cassirer, Ernst. - The Philosophy of Symbolic Forms, volume four: The methaphysics of symbolic forms.
46884: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 22: Aufsätze und Kleine Schriften (1936-1940).
46916: Cassirer, Ernst. - Gesammelte Werke Hamburger Ausgabe Band 16: Aufsätze und kleine Schriften (1922-1926).
37652: Casteleyn, Dimitri. - Vanwaar kom je Beeld.
10949: Castello, John D. & Rogers, Scott O., eds. - Life in Ancient Ice.
16803: Casteret, Norbert. - More Years under the Earth.
47777: Casteret, Norbert. - Mes Cavernes.
47423: Casteret, Norbert. - Histoires au-dessous de Tout... : Avec des commentaires graphiques de Samivel.
17904: Casteret, Norbert. - Voyages au fond des gouffres.
5138: Casteret, Norbert. - Dertig Jaar Onder de Aarde.
27708: Casteret, Norbert. - Tien Jaren onder de Grond: Ontdekkingstochten van een eenzamen onderzoeker.
34680: Casteret, Norbert. - Aventures sous la terre.
48432: Casti, John L. - Verloren Paradigma's: Beelden van de mens weerspiegeld in de wetenschap.
10692: Casti, John L. - Paradigms Lost: Images of man in the mirror of science.
34500: Casti, John L. - Paradigms Lost: Images of man in the mirror of science.
48690: Casti, John L. - The Cambridge Quintet: A work of Scientific Speculation.
18767: Castro. D.H. de. - De Synagoge van Portugees-Israëlietische Gemeente te Amsterdam.
43624: Cats, Jacob. - Ouderdom, buyten leven en hof gedachten. Op nieuws vermeerderd met des Auteurs tachtig jaar leven en bedenkingen op Zorg-vliet.
48613: Cavell, Stanley. - The Claim of Reason: Wittgenstein, Skepticism, Morality, and Tragedy.
13135: Caws, Peter. - Sartre.
35701: Cazaux Sackman, Douglas. - Orange Empire: Calafornia and the fruits of Eden.
20955: Céline, Louis-Ferdinand. - Kanonnevoer: Gevolgd door het notitieboekje van kurassier Destouches.
20035: Cendrars, Blaise. - Du Monde Entier au Coeur du Monde.
23740: Cendrars, Blaise. - Door de Bliksem Getroffen.
36439: Ceppi, Claudia Beltramo & Nicoletta Confuorto (ed.). - I medici e l'Europa 1532-1609: La corte il mare i mercanti.
47586: Cernuda, Luis. - De Vogel Poëzie: Alle prozagedichten.
28328: Cervanyes Saavedra, Miguel de. - El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. [Don Quichot].
29515: Cesarani, David. - Arthur Koestler: The homeless mind.
48678: Cesarani, David. - Eichmann: De definitieve biografie.
30662: Cesca, Bob. - One Nation under Fear: Scaredy cats and fear-mongers in the home of the brave (and what you can do about it).
43950: Cescinska, Alicja. - Kinderen van Apate: Over leugens en waarachtigheid.
30409: Cevoli, Daria, a.o. - Masterpieces from the Musée du quai Branly collections.
33498: Chabot, Bart. - Popcorn.
33647: Chabot, Bart. - !Stand
33749: Chabot, Bart. - Zand Erover.
13632: Chabrilan, Céleste. - The Gold Robbers.
7106: Chadwick, William. - The Life and Time of Daniel De Foe: with Remarks Digressive and Discursive.
24563: Chalfoun, Michelle. - Roustabout.
33321: Chalier, Catherine. - Figures du Féminin.
47038: Challiol-Gillet, Marie-Christine. - Schelling, un Philosophie de l'extase.
42694: Chambers, Ross. - Room for Maneuver: Reading (the) Oppositional (in) Narrative.
7107: Chamisso, Adelbert von. - The Shadowless Man Peter Schlemihl.
39407: Chan Tat Chuen, William. - Ma Cuisine de Madagascar: Recettes, saveurs et culture alimentaire as pays de lémuriens.
33947: Chancellor, David. - Hunters.
47881: Chanter, Tina. - Time, Death, and the Feminine: Levinas with Heidegger.
41837: Chanterie de la Saussaye, P.D. (red.). - Lehrbuch der Religionsgeschichte. In zwei Bänden.
45502: Chapman, Harley J. & Nancy K. Frankenberry (ed.). - Interpreting Neville.
35120: Char, René. - Sur la Poésie: 1936-1974.
48422: Chardin, John. - Travels in Persia.
8412: Charles, J.B. - De Blauwe Stoel.
9396: Charles, J.B. - De Warme Slager.
46209: Charles, J.B. - Naar de Barbiesjes. Jeugdroman.
5277: CHARRIèRE, ISABELLE de. (Belle van Zuylen). - There are No Letters like Yours: The correspondence of Isabelle de Charrère and Constant d'Hermenches.
47237: CHARRIèRE, ISABELLE de. - Tre Donne: Introduzione di Daria Galateria.
22632: Charters, Ann. - Kerouac: A biography.
36205: Chastel, André & Cecil Grayson, Marie Boas Hall, Denys Hay, a.o. - The Renaissance: Essays in interpretation.
16717: Chattelion, Christiaen, J. de. - Stilte is niets.
45499: Chatterjee, M. - The Language of Philosophy.
24595: Chatterton's Papua, Percy. - Day that I have loved.
48676: Chattopadhyaya, D.P. - Anthropology and Historiography of Science.
31736: Chatwin, Bruce. - The Viceroy of Ouidah.
48116: Chauvier, Stéphane. - Dire Je: Essai sur la subjectivité.
13631: Chehov, Anton. - Three Plays: The cherry Orchard/Three sisters/Ivanov.
25452: Chernin, Kim & Renate Stendhal. - Cecilia Bartoli; The Passion of song.
47018: Cheung, Chan-Fai. - Der anfängliche Boden der Phänomenologie: Heideggers Auseinandersertzung mit der Phänomenologie Husserls in seiner Marburger Vorlesungen.
40386: Chevannes, Barry. - Rastafari: Roots and ideology.
46139: Chisholm, Roderick M. - Ethics and Intrinsic Values.
48670: Chisholm, Roderick. - Person and Object: A metaphysical study.
19572: Wha Seon Roske-Cho. - Das japanische Selbstverstännis im Modernisierungsprozess bei Natsume Soseki.
48947: Choden, Kunzang. - Chilli and Cheese: Food and society in Bhutan.
32141: Chomsky, Noam. - Over de taal. De taal als spiegel van de Geest (De Whidden-colleges).
48361: Chomsky, Noam. - Hoop en Vooruitzicht.
43394: Chong, Woei-Lien. - Kant and Marx in Post-Mao China: The intellectual path of Li Zehou.
27171: Chorus, Boudewijn, Anton Constandse, Thom Holterman e.a. (red.). - De AS 35: Anarchisten en de staat.
15468: Chorus, Boudewijn, André Bons, Thom Holterman e.a. (redactie.). - De AS 172. De Ellende van de Religie.
27166: Chorus, Boudewijn, Anton Constandse, Thom Holterman e.a. (red.). - De AS 21/22: Michael Bakoenin.
43799: Chowdhurry, Bernie. - De Laatste Duik: Vader en zoon gegrepen door de diepten van de Oceaan.
47465: Chrétien, Jean-Louis. - L'Effroi du Beau.
47002: Chrétien, Jean-Louis. - La Voix Nue: Phénoménologie de la promesse.
47001: Chrétien, Jean-Louis. - L 'Inoubliable et l 'Inespéré.
47371: Chrétien, Jean-Louis. - Under the Gaze of the Bible.
39369: Chrispijn, R., e.a. - Champignons in de Jordaan: De paddestoelen van Amsterdam.
47757: Christakis, Nicholas A. & James H Fowler. - Connected! Waarom geluk besmettelijk is en je vrienden je dik kunnen maken: Hoe sociale netwerken bijna elk aspect van ons leven vormgeven.
14456: Christensen, Johnny. - An Essay on the Unity of Stoic Philosophy.
25001: Chukovskaya, Lydia. - The Akhmatova Journals, volume I 1938-1941.
47661: Ciapalo, Roman T. (ed.). - Postmordernism and Christian Philosophy.
20992: Cicovacki, Borislav. - In Oude Tijden Heette Dit Land Haemus : Bijdragen tot een klein geografisch leesboek
42942: Cieslik, Jürgen & Marianne. - Ein Jahrhundert Belchspielzug: Ein jahrhundert E.P. Lehmann.
5955: Citroen, Paul. - Appel of Citroen.
44511: Citron, Lana. - Handboek voor de Kus.
5993: Clabburn, Pamela. - The National Trust Book of Furnishing Textiles.
27547: Claerhout, Adr. G. - Afrikaanse Kunst.
22073: Claes, Paul. - De Zonen van de Zon: Een sonnet en zeven transposities.
40448: Claes, Martin. - Excercitio Mentis als Casus: Een onderzoek naar Augustinus als pedagoog.
48631: Claes, Ernest & Herman Teirlinck; Felix Timmermans; Gerard Walschap. - Vertelsels voor Janneke en Mieke.
34918: Claesges, Ulrich. - Edmund Husserls Theorie der Raumkonstitution.
18525: Claessens, Peter J. (red.). - Familieportret van Privé-domein: geselecteerd en van een inleiding voorzien door Peter J. Claessens.
44329: Claessens, Wiel; Ralf Bodelier; Pieter Siebers. - De Witte Stilte: Drie teksten over het numineuze. Beschouwingen over de schilderijen van Ton Frenken en de muziek van Daan Manneke.
44330: Claessens, Wiel; Gérard van Tillo; Annelies van Heijst e.a. - Echo's Uit Een Ander Dal. Landschap en taal in wording.
17697: Claeys, G., Deburghgraeve, T. e.a. - Fietsen met kinderen in Vlaanderen: 15 veilige tochten speciaal ontworpen voor gezinnen met kleine en opgroeiende kinderen. Met interessante weetjes, met leuke opdrachten en spelletjes.
26341: Clarín. - La Regenta.
38924: Clark, Manning. - A History of Australia.
30523: Clark, General Wesley K. - Waging Modern War: Bosnia, Kosovo and the future of combat.
46078: Clark, Stephen R.L. - Understanding Faith: Religious belief and its place society.
7815: Clark, G. - De Jagers uit de Steentijd.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

4/1