Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
43121: P.H.J.I. Ploegaert. - Rotterdam Markthal: Archeologisch onderzoek 2. Bewoningssporen en vondsten uit de stedelijke periode (14e-18e eeuw); de bedijking van en de bewoning op het voormalige Westnieuwland in Rotterdam.
41696: Plotin. - Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7).
47610: Plotinus. - Plotini Enneades: cum Marsilii Ficini interpretatione castigata / iterum ediderunt Frid. Creuzer et Georg. Henricus Moser; primum accedunt Porphyrii et Procli institutiones et Prisciani philosophi solutiones, ex codice sangermanensi edidit et annotatione critica instruxit Fr. Dübner.
51473: Plotnick, Walter. - Re-Imaginning the World of Tomorrow.
46504: PLott, John C. & Paul D. Mays. - Sarva-Darsana-Sangraha: A bibliographical guide to the global history of philosophy.
49990: Plum, Rob. - Spreken over God: Een theologische vergelijking tussen het symboolbegrip van Paul Ricoeur en Ernst Bloch.
9523: Plutarchus. - Demetrius Antonius.
27591: Podolsky, Edward. - Sadisme en Flagellantisme.
51035: Poe, Edgar Allen. - De Ondergang van het Huis Usher: Verhalen.
28836: Poe, Edgar Allan, John F. Malta, Gerard den Brabander & Bob den Uyl. - Hoe en Waarom Edgar Allan Poe The Raven schreef en wat John F. Malta, Gerard den Brabander en Bob den Uyl met de vertaling van het gedicht deden.
48441: Poelstra, Gitta (eindredactie). - Nederlandse Tekeningen uit de Negentiende Eeuw 2. Nineteenth-century Dutch drawings 2.
29878: Poesjkin, Alexander - Dramatisch Werk en Proza. Deel I.
37088: Poest, A. van de & C. Don. - Luidklokken en Carillon van Schiedam.
50005: Poest Clement, A. van der. - Uit het Verleden van Schiedam.
44799: Pöggeler, Otto. - Heidegger: Perspektiven zur Deutung seines Werkes.
49276: Pöggeler, Otto. - The Paths of Heidegger's Life and Thought.
47967: Pöggeler, Otto. - Heidegger: Perspektiven zur Deutung seines Werkes: Martin Heidegger dem Achtzigjährigen zum 26.9. 1969.
50113: Pöggeler, Otto (Herausg.). - Hermeneutische Philosophie: Zehn Aufsätze.
14176: Pöggeler, Otto. - Der Stein hinterm Aug: Studien zu Celans Gedichten.
46428: Poidevin, Robin le & Murray MacBeath. - The Philosophy of Time.
51412: Poidevin, Raymond & Sylvain Schirmann. - Geschiedenis van Duitsland.
32665: Poincaré, Henri. - Een Nacht vol Opwinding: Een keuze uit de filosofische essays.
49223: Poirrié, Jack & Tjalie Robinson. - Poirrié's Perikelen.
49581: Poitevin, Michel. - George Dumézil, un naturel comparatiste.
44847: Pol, Lotte van de. - Der Bürger und die Hure: Das sündige Gewerbe im Amsterdam der Frühen Neuzeit.
38323: Pol, Pierre van der & Harry van Boxtel. - Kapitein van Waegeningh Fotograaf.
48376: Polak, Chaja. - Summer Sonata.
37289: Polet, Sybren. - Organon: Poesie.
48390: Polet, Sybren. - Der Kreative Faktor: Kleine Kritik der kreativen (Un-)Vernunft.
34859: Polet, Sybren. - Tijd Zonder Natijd.
48089: Poliakov, Léon & Josef Wulf. - Das Dritte Reich und seine Denker: Dokumente.
24648: Poll, K.L. - De Beklemde Elite: Essay over het relativiteitsbeginsel in de cultuur.
24649: Poll, K.L. - Wennen aan Vrede: Essays over een tijdvak van voorspoed en ongeloof.
24651: Poll, K.J. - Een Tijd voor Constructies.
41600: Pollard, Sydney. - The Idea of Progress: History and Society.
39416: Pollard, Alfred W. - The Catiline of Sallust.
41549: Pollmann, Joost. - Schertsfiguur: Mijn leven in 15 stukken.
37191: Pollmann, Judith Suzanne. - Another Road to God: The religious development of Arnoldus Buchelius (1565-1641).
29768: Polman, Alexander. - In 't verschiet en van Nâby / From Afar and from Close to: Een keuze uit vijf eeuwen militaire prenten en tekeningen / A selection from five centuries of military prints and drawings.
38547: Polo, Marco. - Von Venedig nach China: 1271-1292.
50616: Pols, Ivor Vincent. - George Hendrik Breitner.
47091: Polt, Richard & Gregory Fried (ed.). - A Companion to Heidegger's Introduction to Metaphysics
42274: Poltrum, Martin. - Schönheit und Sein bei Heidegger.
41703: Pomares, Manuel. - Las cien mejores Escaladas en Levante.
22208: Pombo, Alvaro. - De aangenomen Zoon.
51133: Pomet. - Histoire Générale des Drogues simples et composeés, Renfermant dans les trois classes des Vegetaux, des Animaux & des Mineraux, tout ce qui est l'objet de la Physique, de la Chimie, de la Pharmacie & des Arts les plus utiles à la focieté des Hommes. Tome I.
45717: Pompa, Leon. - Vico: A study of the 'New Science'.
43983: Ponge, Francis. - L'Écrit Beaubourg.
47657: Ponsetto, Antonio. - Die Tradition in der Phänomenologie Husserls: Ihre Bedeutung für die Entwicklung der Philosophiegeschichte.
22309: Ponting, H.G. - Het Eeuwige IJs: De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott.
51403: Poole, Randall A. (translator, editor, introduction by). - Problems of Idealism: Essays in Russian social philosophy.
36602: Poorter, Wim de. - Filmlexicon.
16412: Poortman, J. - Wattet Volk vertelt. Dialectschetsen
47130: Poortman, J.J. - De Grondparadox: En andere voordrachten en essays.
38151: Pope-Hennessy, James. - Verandah: Some episodes in the Crown Colonies 1867-1889.
15424: Popper, Karl R. - The Logic of Scientific Discovery.
32673: Popper, Karl. R. - De Groei van Kennis: Hoofdstukken uit Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge.
41340: Popper, Karl. - The Open Society and its Enemies. Vol.I: The Spell of Plato.
34489: Porter, Roy & G.S. Rousseau. - Gout: The Patrician malady.
50205: Porter, Horace A. - Stealing the Fire: The art and protest of James Baldwin.
28767: Porter, John (translation). - Bandamanna Saga.
42848: Porter, Kenneth R. - Herpetology.
48039: Posch, Thomas. - Johannes Kepler: Die Entdeckung der Weltharmonie.
45664: Poser, Hans. - Uber die Einheit von Metaphysik und Wissenschaft.
47973: Posse, Ernst H. - Die politischen Kampfbünde.
25044: Post van der Molen, Gerard & Ronald Rijkse. - Wat Baard den Druk, Niet al Geluk! Werk en materialen van De Ammoniet.
20505: Post, Aafke en Evert Verhagen (samenstelling). - Noorderpark.
29137: Post, Peter. - Panasonic Professional racing team. Wedstrijd programma presentatiemap, team profile.
12771: Postema, Paul (ed.). - Grand Hotel Krasnapolsky 1866-2001: 135 years of tailor-made hospitality.
50576: Posthuma de Boer, Eddy. - Voor het Oog van de Wereld.
39419: Posthumus, N.W. (editor). - The Netherlands during German Occupation.
49182: Postma, Mechtilde & Goaitsen van der Vliet. - De 13 fan Obbe Sjutsje: De singeliere histoarje fan de Postma's fan De Tempel yn 'e Sânfurdterryp.
5658: Postmus, Bouwe Pieter. - An Exile's Cunning: Some Private Papers of George Gissing.
1464: Potts, Willard. (ed.). - Portraits of the Artist in Exile. Recollections of James Joyce by Europeans.
46635: Pound, Ezra. Sieburth, Richard. - Instigations: Ezra Pound and Remy de Gourmont.
50324: Pound, Ezra. - The Legacy of Kulchur.
44116: Povel, Wim. - Het Felle Leven van Jacoba van Beieren: Gravin van Holland, Zeeland en Henegouwen. Historische roman.
9007: Power, Arthur. - Gesprekken met James Joyce.
44332: Powers, John. - Introduction to Tibetan Buddhism.
48389: Praag, Herman M. van. - Deferece to Doubt: A young man's quest for religious identity in first century Judea.
25645: Prag, John & Richard Neave. - Making Faces: Using forensic and archeological evidence.
49055: Prakke, Diederik. - Crown of the Dragon.
21912: Prandoni, Marco & Gabriele Zanello. - Multas per Gentes: Omaggio a Giorgio Faggin.
49819: Prato, Dolores. - Daar op het Plein Is Niemand.
7483: Prayon-van Zuylen, Mr. A. - Korte Staatkundige Geschiedenis van het Iersche Volk. Ierland vóór de Unie met Engeland/ Lord Edward FitzGerald en de Iersche Opstand van 1798/ Ierland sedert de Unie.
31320: Praz, Mario. - De Mythe van Romantisch Spanje.
48215: Pressler, Mirjam mmv Gert Elias. - 'Groeten en liefs aan Allen': Het verhaal van de familie van Anne Frank.
32883: Preston, John (editor). - Thought and Language.
49074: Prevas, John. - De Dure Eed van Hannibal: Leven en strijd van de grootste vijand van Rome.
37047: Prévert, Jacques. - Luiken Open.
46981: Priem, G.H. - De Doode.
50119: Priestland, Gerald. - Frying tonight: The saga of fish & chips.
30498: Prins, Angela. - De smaak te pakken.
31914: Prins, Peter. - Reguliersgracht 63.
40469: Prins, Marcel & Peter Henk Steenhuis. - Andere Achterhuizen: Verhalen van Joodse onderduikers.
36234: Mr. Prinsterer, Groen van. - Handboek der Geschiedenis van het Vaderland. Vijfde gedeelte 1813-1863.
47688: Prisjwin, Michaïl. - De Zwarte Arabier.
49729: Pritchett, Craig. - Heroes of Classical Chess: Learn from Carlsen, Anand, Fisher, Smyslov and Rubinstein.
48438: Probst, Hartmut & Christian Schädlich. - Walter Gropius: Band 3 - Ausgewählte Schriften.
35272: Procee, H. - Over de Grenzen van Culturen: Voorbij universalisme en relativisme.
34608: Procee, Henk. - Immanuel Kant en het volle leven.
14208: Prokofieff, Sergei. - The Twelve Holy Nights and the Spiritual Hierarcies.
47059: Prokosch, Frederic. - Negen Dagen naar Mukalla.
28004: Prost, Charles. - Visages D'éternité: pierres gravées du Moyen Âge.
31213: Proudhon, Pierre-Joseph. - Mémoires sur ma vie.
19314: Proust, Marcel. - De Kant van Guermantes: Op Zoek naar de Verloren Tijd.
33707: Provoost, Anne. & Antoine van Loocke - Letter I.
46944: Prühl, Dorothea. - Schmuck: Ein teil vom Ganzen.
50920: Pruys, Simon Mari. - De nieuwe Onzakelijkheid: Design kritiek.
49771: Psakhis, Lev. - Advance and other anti-French Variations.
46468: Millán-Puelles. - The Theory of the Pure Object.
31407: Puertolas, Soledad. - Todos Mienten.
31145: Puértolas, Soledad. - Burdeos.
21965: Puértolas, Soledad. - Queda la noche.
37121: Pullan, Brian. - The Jews of Europe and the Inquisition of Venice 1550-1670.
43440: Pullman, Philip. - De Tijdreizen van John Blake: Aan boord van het spookschip.
5283: Shankar Mokashi - Punekar. - Interpretations of the Later Poems of W.B. Yeats.
46539: Puntel, Lorenz B. & Emmanuel Tourpe. - Philosophie als systematischer Diskurs. Dialoge über die Grundlagen einer Theorie der Seienden, des Seins und des Absoluten.
49362: Putallaz, Jean. - Gëologie de la Partie médiane de Traill Ö (Groenland Oriental).
48909: Qingsong, Wang. - Book of Postcards.
51120: Quammen, David. - Het Lied van de Dodo: Eilandbiogeografie in een eeuw van extincties.
37733: Queneau, Raymond. - The Sunday of Life.
41229: Quennell, Peter. - A Superficial Journey Through Tokyo And Peking.
35860: Quevedo, Francisco de. - Dromen.
43981: Quignard, Pascal & Gérard Titus-Carmel. - Sarx.
46516: Quinlan Forde, Ralph. - Kennismaken met Tibetaanse Geneeskunde: Hoe u de Tibetaanse geneeskunde kunt gebruiken voor uw eigen welzijn.
51042: Quiroga, Horacio. - Verhalen van Liefde, Waanzin en Dood.
32685: Quispel, Gilles. - Gnosis. Sonderdruck aus: Die Orientalischen Religionen im Römerreich.
51041: Raaijmakers, Ilse. - De Stilte en de Storm: 4 en 5 mei sinds 1945.
29701: Raas, P.S.G. - De Kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente te 's-Heerenhoek 1672-1985.
37070: Raat, Jaap de. - In en Om de Dorpskerk van Kethel en Spaland.
16849: Rabbani, Mouin en Gideon Soesman. Redactie André Diepenbroek. - Neef aan de Overkant: brieven over een 'familieruzie 'in het heilige land
10527: Rachels, James. - The Elements of Moral Philosophy.
26819: Dichters tegen Racisme. - Wie Nu Nog Zwijgt Moet Alles Vrezen.
50788: Brothers Grimm (authors) & Arthur Rackham (illustrations). - Hansel & Grethel & other Tales.
50121: Rademakers, Fons (reg.). - Als twee druppels water.
27887: Rademakers, Jef. - De Broek van Corry Brokken: Stoten onder de gordel van Hilversum.
21974: Radice, Betty and Robert Baldick (ed.). - Sir Gawain and the Green Knight.
44960: Radiguet, Raymond. - Oeuvres Complètes: Le diable au corps, La bal du comte d'orgel, Les joues en feu, Textes divers.
37401: Rady, Martyn. - From Revolt to Independence: The Netherlands, 1550-1650.
51408: Raemakers, Loek. - De Boom een Verademing.
47276: Raes, Hugo. - Ein Faun mit kalten Hörnchen.
50277: Raes, Hugo. - Le Ciel et la Chair.
49892: Raffelt, Albert (Hrsg.). - Martin Heidegger weiterdenken.
38026: Rahajoekoesoemah, Datje. - Kamus Bahasa jilid II. Indonesia - Jerman.
51466: Rahner, Hugo. - Symbole der Kirche: Die Ekklesiologie der Väter.
17060: Rahomtoola, Hamid. - Transitions in migraine treatment: Barriers and opportunities. Met een samenvatting in het Nederlands.
34325: Raiffa, Howard. - Negotiation Analysis: The Science and art of collaborative decision making.
14001: Rajneesh, Bhagwan Shree. - Gezaaid in de Goede Aarde. Over de uitspraken van Jezus.
14022: Rajneesh, Bhagwan Shree. - Manifest voor een Gouden Toekomst.
48124: Raju, P.T. & Alburey Castell. - East-West Studies on the Problem of the Self: Papers presented at the Conference of Comparative Philosophy and Culture held at the College of Wooster, Wooster, Ohio, April 22-24, 1965.
12470: Räkers, Marc. - Onderweg en Onder Dak. Verhalen uit de Veste, een opvanghuis voor dak- en thuisloze mannen.
49557: Rakoff, David. - Love, Dishonor, Marry, Die, Cherish, Perish: A novel.
50291: Raley, Harold. - A Watch over Morality: The philosophical story of Julián Marías.
48219: Ralph Lewis, Brenda. - Het Verhaal van de Hitlerjugend (1933-1945).
24386: Ralston, Caroline. - Grass Huts and Warehouses: Pacific beach communities of the nineteenth century.
40693: Ramadan, Tariq. - The Quest for meaning: Developing a Philosophy of Pluralism.
2760: Ramaer, Hans (samenstelling). - De Piramide der Tiranie: Anarchisten in Nederland.
46292: Ramakers, Renny (red.). - Vorm & Industrie in Nederland deel 3: Schoenen.
50798: Ramey, Joshua. - The Hermetic Deleuze: Philosophy and spiritual ordeal.
24736: Ramos, Graciliano. - São Bernardo.
27146: Ramos, F. Ferreira. - La question de la Valorisation du Café au Brésil: Conférence faite au cercle d'études coloniales d'anvers le 29 janvier 1907.
46954: Ranly, Ernest W. - Scheler's Phenomenology of Community.
50690: Rasch, William. - Niklas Luhmann's Modernity: The paradoxes of differentation.
48380: Rasker, Maya. - Unknown Destination.
47458: Rasmussen, David M. - Symbol and Interpretation.
25311: Rathbone, R.Ll.B. - Unit Jewellery: A handbook in six parts. Part III.
44514: Rathbone, Belinda. - Walker Evans: A Biography.
49570: Ratke, Heinrich. - Systematisches Handlexikon zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
49755: Rattner Gelbart, Nina. - Feminine and Opposition Journalism in Old Regime France: Le Journal des Dames.
41529: Rau, Hartmut. - Ton Schulten: Schilder van het concensisme.
50012: Raviv, Shay & David Hamers, Guus Kusters, Gert Staal. - A Place to stay: Embedded design in de praktijk.
12748: Rawie, Jean Pierre. - Woelig Stof.
44485: Rawie, Jean Pierre. - Cyclus.
48492: Raymaekers, Jan. - Congo: De schoonste tijd van mijn leven. Getuigenissen van oud-kolonialen in woord en beeld.
28101: Re, Marco Del. - La Ville d'Or.
48519: Rea, Chris. - Chris Rea Presents: The return of the fabulous Hofner Bluenotes.
10997: Reading, Peter. - Collected Poems I : Poems 1970-1984.
50059: Reale, Giovanni. - Kulturelle und geistige Wurzeln Europas: Für eine Wiedergeburt des europäischen Menschen.
38691: Reaske, Christopher R. - The Complete Crab and Lobster Book.
41232: Reay, Barry. - Watching Hannah: Sexuality, horror and bodily de-formation in Victorian Engeland.
47809: Recourt, Annemiek. - Moralist van de ontrouw: Jan Greshoff, 1888-1971.
46923: Redding, Paul. - Hegel's Hermeneutics.
29888: Redon, Odilon & Emile Bernard. - Meesterwerken uit de collectie van Andries Bonger.
29819: Reed, Lou. - Between Thought and Expression: Selected lyrics of Lou Reed.
46763: Reedijk, Dick. - Daar ginds om den IJdoorn, daar wacht ons de reê.
39687: Rees, Adriaan. - Zoekende Reiziger, Exploring Wanderer.
50476: Reeser, Pepijn. - Desi Bouterse: Een Surinaamse tragedie.
50380: Reeve, Alan. - The Political Psychology of Socialization: A radical contextuating commentary.
18588: Reeve, Alan. - Notes from a Waiting-room: Anatomy of a political prisoner.
47336: Reger, Joachim. - Die Phänomenologie als theologisches Erkenntnisprinzip Romano Guardini - Max Scheler.
45196: Frans Weisz regie. - Charlotte.
24578: Regouin, Drs. M.J.M & Mr. A.C.M. Tacke (voorwoord). Praagman, Milja & Eric Wiering. Ontwerp en productie. - Academie St Joost. Eindexamen 1993.
47954: Reich, Wilhelm. - Die Massenpsychologie des fascismus.
49367: Reichel, Maik. - Poltawa, Auschwitz, Bergen-Belsen, Kyjiw: Die Lebensgeschichte der Anastasia Gulej.
32695: Reichert, Herbert W. - Friedrich Nietzsche's Impact on Modern German Literature: Five Essays.
45164: Spinoza (auteur) & Mirjam Reijen (hertaling en inleiding). - Brieven over het kwaad: De correspondentie tussen Spinoza en Van Blijenbergh.
42406: Reijen, Willem van. - Filosofie als Kritiek: Inleiding in de Kritische Theorie.
35274: Reijen, Willem van. - Die Authentische Kritik der Moderne.
34360: Reijen, Willem van. - Habermas Leidraad.
48202: Reijntjes, Pim. - Dachau: Verhalen uit een concentratiekamp.
50029: Reijt, Vic van de. - Groot 45-toeren Boek.
48397: Reijzer, Hans. - A Dangerous Legacy: Judaism and the Psychoanalytic Movement.
50267: Reina, Campos. - De Duivelsstok.
49866: Reinfeld, Fred. - The Immortal Games of Capablanca.
48280: Reinhartz-Tergau, Elisabeth. - J.J.P. Oud.: Architect. Meubelontwerpen en intereurs.
42387: Reisen, Hans (redactie). - Door het Vuur voor de Armen: Oudste getuigenissen over Laurentius.
50954: Reiser, Oliver L. - The Integration of human Knowledge.
19194: Remarque, F. - Proost Prikkels 379. Bezig met boeken. [Bordspel]
27700: Remmerts, Daan de Vries. - Circus Pingies: Een Avontuur van Zippy en Slos.
8801: Renard, Jules. - Dagboek Deel 1: 1887-1899.
19763: Renard, Jules. - Dagboek deel 2: 1900 - 1910.
51117: Renders, Luc. - Koloniseren om te Beschaven: Het Nederlandstalige Congoproza van 1596 tot 1960 & De Mislukking van de Beschavingsmissie: Het Nederlandstalige Congoproza van 1960 tot 2020.
43423: Renn, Ludwig. - De Strijd Om Macht. (Nachkrieg).
5052: Renoir, Alain. - The Poetry of John Lydgate.
21169: Rens, Dr. Lieven. - Genres in het Ernstige Renaissancetoneel der Nederlanden tot 1625: Verslag van een onderzoek.
45864: Rentenaar, R. - Van Swindens Vergelijkingstafels van Lengtematen en Landmaten.
38876: Resch, John Philips & John K. Huckaby (ed.). - Man and Society: Freedom and liberty.
7276: Restuccia, Frances L. - Joyce and the Law of the Father.
49861: Réti, Richard. - Modern Ideas in Chess: The road along which chess has travelled.
34222: Reugebrink, Marc. - De Inwijkeling: Essays.
33017: Reugebrink, Marc. - Het Geluk van de Kunst. Essay.
42131: Reuven, Margot - Proeven van Bekwaamheid Special edition. [2 boeken + DVD in doos]
43630: Reve, Gerard Kornelis van het. - Terugkeer.
45932: Révész-Alexander, Magda. - Die alten Lagerhäuser Amsterdams: Ein kunstgeschichtliche Studie.
38409: Rewijk, Daniël. - Captain van Jong Holland: een biografie van Pim Mulier 1865-1954.
28647: Rey Rosa, Rodrigo. - Betoverde Stenen.
4049: Rey, Louis. (editor). - Unveiling the Arctic.
50510: Reybrouck, David van. - Para: Theatermonoloog.
43980: Reynard, Jean-Michel & Pierre Alechinsky. - Maint Corps des Chambres.
44214: Reynolds, Michael. - Hemingway: The Final Years.
51238: Rhodes, Gary. - 365: One year. One book. One simple recipe for every day.
38156: Rhodes, Anthony. - A Sabine Journey: To Rome in holy year.
44199: Rhys, Ernest. - Essays & Belles-Lettres English & other critical essays by Thomas Carlyle.
35194: Rias, Pierre. - -1455 Metres et Apres?
21681: Goddard & Ribera. - Axel Moonshine: De Wolven van Kohm (nr 12).
21682: Goddard & Ribera. - Axel Moonshine, Zwerver van de Kosmos: De weg van het Verlangen (nr 7).
30976: Ricard, Matthieu & Trinh Xuan Thuan. - Oneindig Dichtbij: De monnik en de wetenschapper in gesprek over boeddhisme en de aard van het heelal.
13992: Richard, Colette. - Des Cimes aux Cavernes. Contemplation et Silence.
41904: Richard, K.H. - Rückblick auf die Entwicklung der maschinellen Brenntorfsoden-Gewinnung.
39126: Richards, Bill. - Off the Sheep's Back.
45103: Richardus, Peter. - Vrijmetselarij. leren werken met de troffel.
42644: Rickert, H. - Le Système des Valeurs et autres articles.
49105: Ricœur, Paul. - Le Volontaire et l'Involontaire.
47412: Ricœur, Paul. - L'Hermaneutique a l'École de la Phénoménologie.
47213: Ricoeur, Paul. - Figuring the Sacred: Religion, narrative, imagination.
41737: Ricoeur, Paul. - Philosophie de la Volonté: 1. Le volontaire et l'involontaire.
47150: Ricoeur, Paul. - La Métaphore vive.
51209: Ricotti, Eugenia Salza Prina. - Meals and Recipes from Ancient Greece.
39294: Ridder, Matthijs de. (inleiding). - Nieuwe Einders. Aangeboden aan Joos Kat bij zijn afscheid als poëzie-uitgever.
39293: Ridder, Matthijs de. (inleiding). - Nieuwe Einders. Aangeboden aan Joos Kat bij zijn afscheid als poëzie-uitgever.
45345: De Ridder, Frits. - Life over Death.
41827: De Ridder, Tim e.a. (redactie). - Westerheem: Special 2010 Vlaardingen-Cultuur. Het tijdschrift voor Nederlandse archeologie.
39730: Riding, Christine. - John Everett Millais.
45156: Riemen, Rob & Marcel van den Boogert (redactie). - Nexus 2006 no. 46.
45157: Riemen, Rob & Marcel van den Boogert (redactie). - Nexus 2006 no. 44.
42904: Riemsdijk, Jan van. - Onze Onzin: De plaats van de mens...een discussiestuk.
42902: Riemsdijk, Jan van. - Over de Daden van het Brein: Essays over het wetenschappelijk gedrag van de menselijke soort.
42903: Riemsdijk, Jan van. - Boek van Stilte en Eenvoud.
42909: Riemsdijk, Jan van. - Mensbeeld: Tussenstand in een ontdekkingsreis.
42906: Riemsdijk, Jan van. - Vagantenlied.
42907: Riemsdijk, Jan van. - De Plaats van de wetenschap binnen het maatschappelijke gebeuren (De wetenschappelijke methode geplaatst binnen een geheel van de door het brein gegenereerde overlevingsstrategieën).
42901: Riemsdijk, Jan van. - Vincent Elders.
43833: Rienstra, Y. - Kind, School, en Gezin: Het gezin als haard van leer- en gedragsmoeilijkheden bij lagere- schoolkinderen.
44132: Rietstap, J.B. - Het Noorden: De jongste zee en landreizen door Scandinavie, IJsland en Siberie.
34220: Rifkin, Jeremy. - De Europese Droom: Hoe Europa's visie op de toekomst langzaam maar zeker de Amerikaanse droom overschaduwt.
48640: Riggio, Thomas P. & james L.W. West III (ed.). - Dreiser Russian Diary.
34537: Rijk, Martijn de. - De Nieuwe Moskee: Politiek en geloof in een provinciestad.
18581: Rijk, Prof. J.A. de e.a. - Wandelingen door Gooi-en Eemland en Omstreken.
45435: Rijken, Kemal. - Van Der Laan: Biografie van een burgemeester.
14731: Rijken, Mr. A.A.J. - Gespiegeld in Kerkeglas. Hollands leed en vreugd in de glasschilderingen van de St. Janskerk te Gouda.
37863: Rijn, Jevgeni. - Spiegelduister.
39634: Rijntjes, Gerard J.P. (redactie). - Sijbe Budde: Fotograaf, typograaf.
46388: Rijpkema, J.H. - Gedenkschrift bij het 50-jarig bestaan van den Frieschen IJsbond 1886-1936: Alsmede iets over hardrijders en hardrijdsters in vroeger en later jaren.
49992: Rijswijk, H. (redactie). - Terug in de Tijd: Een bonte verzameling van genealogisch onderzoek in de Zaanstreek en het Waterland.
27911: Rijvers, Wim. - Beeldhouwer.
49539: Riksen, Ronald. - Energie à la Carte: Traditionele Chinese Voedingsleer.
38396: Rimas, Andrew & Evan D. G. Fraser. - Beef: The untold story of how Milk, Meat, and Muscle shaped the World.
15750: Rinderknecht, Karl. - De Geheimzinnige Grot.
6005: Rinker, Harry L. - Stemware of the 20th Century. The top 200 Patterns.
46632: Rinpoche, Tenzin Wangyal. - Stralende Geest: Tibetaanse meditatie voor openheid, helderheid en vreugde.
10897: Rinpoche, Sogyal. - Dzogchen and Padmasambhava.
31781: Rinzema-Admiraal, W. - Romusha van Java: Het laatste front 1942-1945.
43657: Ritsema van Eck, Pieter C. - Gebrandschilderde Ruitjes uit de Nederlanden 1480-1560.
34221: Ritter, Henriette & Annelies Schulte Nordholt (éds.) - La Revolution Dans Les Lettres: Textes pour Fernand Drijkoningen.
50937: Rivas, Ramón. - De aarde die wij zijn.
24237: Rivers, W.H.R. - The History of Melanesian Society. Vol I.
32709: Roazen, Paul. - La saga freudienne.
10742: Knegt Rob de. - Johan Christiaan Kerkmeijer (1875-1956): Een vastberaden blik op schoonheid.
34522: Robb, Peter. (editor). - Society and Ideology.
48711: Robert, Sébastien. - La Philosophie de Louis Lavelle: Liberté et participation.
43729: Roberto, Federico. - De Angst.
48850: Roberts, Jonathan. - Cabbages & Kings: The origins of fruits and vegetables.
51279: Roberts, Andrew. - Leadership in War: Essential lessons from those who made history.
41297: Robertson, Una A. - Mariners' Mealtimes & other daily Details of Life on Board a sailing Warship.
20850: Robijn, Frank. - Stability of Flattened Galaxy Models.
28726: Robinson, Andrew. - Einstein: Honderd jaar relativiteit.
40470: Robinson, Tjalie. - Piekerans van een Straatslijper.
50889: Robinson, Ken & Lou Aronica. - The Element: How finding your passion changes everything.
43742: Rocek, Zbynek (ditor). - Studies in Herpetology: Proceedings of the Herpetological meeting (3rd ordinary general meeting of the Societas Eurapaea Herpetologica) Prague 1885.
19131: Roche, Denis. - Les Idées Centésimales de Miss Elanize. Poèmes.
51136: Rockmore, Tom. - Before & After Hegel: A historical introduction to Hegel's thought.
46450: Rockmore, Tom. - Heidegger und die französische Philosophie.
48239: Roden, Claudia. - The Gefiltefest Cookbook: Recipes from the world's best-loved Jewish cooks.
21215: Rodermond, Hilco. - Doch wanneer hij een trouw Broeder is, en in nood verkeert…
28198: Rodion, Markovits. - Nieuws van het Oostelijk Front, en de Hel in Siberië.
22025: Rodoreda, Mercé. - Espejo Roto.
40900: Rodowick, D.N. - What Philosophy Wants From Images.
18135: Roegholt, Richter (samensteller). - Langs Straten en Gedichten: Een bundel Amsterdamse poëzie.
31789: Roelens, Xavier. - Stormen, olielekken, motetten: over de twee hoofdbestanddelen van de mens: Water & Relaties.
40032: Roelfs, Jan. - Weesperplein 1: Vijfentwintg jaar Gemeenteziekenhuis. 1947 -1972.
13794: Roelfs, Jan & Balk, Jaap Th. - De Oude Wester 350 jaar.
35875: Roelofs, Willem E. - Het Bewaren, Vernissen en Herstellen van Schilderijen.
34964: Roelofs, Lerus. - Tegen Mörntied.
19346: Roelofse, Agnes. (tekst) Kees Dolk & Titus Nolte (tekeningen). - Ouwe jonges kachelpijp: 4 interviews.
21323: Roelofse, Agnes. K. Persoon (tekst). - Il sole non si move.
46345: Roelvink, Veronique. - Gegeven den Sangeren. Meerstemmige muziek bij de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch in de zestiende eeuw.
50254: Roemi. - De Middernachtelijke Zon.
43896: Roeper, Tom. - The Prism of Grammar: How Child language Illuminates Humanism.
44565: Roes, Sebastiaan. - Cultura Animi: Een pleidooi voor veredeling van de ziel.
41999: Roessingh, Karel Hendrik. - De Godsdienstwijsgerige Problematiek in het Denken van Martin Heidegger.
33096: Roest, van der Juan. - Die Römischen Fibeln von De Horden: Fibeln aus einer Zivilsiedlung am niedergermanischen Limes.
50362: Roever, N. (redactie). - Amsterdamsch Jaarboekje voor Geschiedenis en Letteren.
49751: Roever, Arend de. - De Jacht op Sandelhout: De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
43780: Roger Vansevenant, met inleiding van Johan Daisne en gedichten van Gyomar. - Flash-Back.
34391: Rogers, Ben. - A.J. Ayer: A life.
40411: Rogge, Cornelius. - Tafereel van de Geschiedenis der Jongste Omwenteling in de Vereenigde Nederlanden.
33004: Roggeman, W.M. - De Verbeelding: Een antiroman.
33003: Roggeman, Willem M. - De Centauren: Een autobiografie.
32991: Roggeman, Willem Maurits. - Majakofski Vliegt over het Land en ander proza.
42938: Rohde, Shelley. - Rembrandt: Leven en werk van A-Z.
50360: Rohmer, Sax. - Het helsche Laboratorium van dr. Fu-Manchu.
27107: Rol, C. - Auditory Fatigue Following Exposure to Steady and Non-steady Sounds.
26872: Roland Holst, Henriëtte. - Twee Brieven aan Jan Rogier.
18477: Roland Holst, A. - De Dood van Cuchulainn van Murhevna.
50268: Oliver Rolin. - Gesmoorde Woorden.
26282: Röling, Tonny. - Martine Antoinie.
41741: Rollet, Jaques. - Le Libéralisme et ses Ennemis: Hayek, Schmitt, Badiou et... les autres.
46358: Rollinger, R.D. - Husserl's Position in the School of Brentano.
25004: Rollyson, Carl & Lisa Paddock. - Susan Sontag: The making of an icon.
44547: Rombouts, Hans (samenstelling). - Uitspraken van en over Kees Verwey.
41104: Romer, Herman. - Alarmfase Drie.
37482: Romeyn, Michiel & Cintha van Heeswijck-Veeger (editors). - ArtZuid: Internationale Sculptuurroute Amsterdam 2009.
22348: Rompa, Bas. - De Wet van Witheid.
15708: Rompa, Bas. - Rode Groente.
39205: Ronay, Gabriel. - The Tartar Khan's Englishman.
36455: Roobeek, Annemieke J.M. - De Stad, dat Zijn De Burgers!
49325: Rooduijn, Tom. - Amstel 278: Een onderduikadres, twee dagboeken: reconstructie van een oorlogstragedie.
26694: Rooduijn, Tom (red.). - De Republiek der Nederlanden: Pleidooien voor het afschaffen van de monarchie.
13820: Rookmaker, Mr. J. - Tolk achter Prikkeldraad.
48447: Sluys A.E. van der & T. van Roon. - Onze Cultures.
34499: Roorda, Niko. - Ons huis Planeet Aarde: Duurzame ontwikkeling: een avontuur van iedereen.
20326: Roos, Betty. - Bonsai-kinderen: Indië-Nederland 1942-1948.
47923: Roos, Rolf (red). - Plants in the spotlight: Biodiversity from all over the world in the heart of Amsterdam / Planten in de hoofdrol: Biodiversiteit uit de hele wereld in het hart van Amsterdam. Catalogue/Catalogus.
20945: Roos, Drs. J.L. de. - Kernreactoren: Inleiding tot de studie van de werkwijze en de bouw van het reactoren voor het opwekken van atoomenergie.
46025: Roothaan, Angela. - Vroomheid, Vrede, Vrijheid: Een interpretatie van Spinoza's Tractatus Theologico-politicus.
44867: Rootselaar, Florentijn van. - Leben in Schwierigen Zeiten: 15 Philosophen über Klimawandel, Fake News und andere Dingen, die uns den Schlaf raube.
37064: Rooy, Gerhild van. - Zo Maar: Gedichten en tekeningen over schrijven.
33217: Rorty, Richard. - Solidariteit of Objectiviteit: Drie filosofische essays.
50290: Rorty, Richard. - Consequences of Pragmatism (Essays: 1972-1980).
43477: Rorty, Richard. - De Voltooiing van Amerika.
44920: Ros, Martin. - Schakale des Dritten Reiches: Untergang der Kollaborateure 1944-1945.
49962: Rosales, Alberto (ed.). - Jorge Oteiza: Creador integral.
9472: Rosales, Alberto. - Transendenz und Differenz: Ein Beitrag zum Problem der Ontologischen Differenz beim frühen Heidegger.
25873: Rosalie. - Hageroosjes: Drie vertellingen.
34806: Rosbottom, Ronald C. - Toen Het Licht Uitging in Parijs: De lichtstad tijdens de Duitse bezetting, 1940-1944.
15769: Rose, David & Gregson, Richard. - Beneath the Mountains. Exploring the deep Caves of Asturias.
49063: Rosen, Stanley. - Essays in Philosophy: Modern.
47663: Rosen, Stanley. - Metaphysics in Ordinary Language.
47366: Rosen, Michael. - Hegel's Dialectic and its Criticism.
44815: Rosenfeld, Sophia. - Democracy and Truth: A short history.
39250: Rosenfeld, Natania. - Outsiders together: Virginia and Leonard Woolf.
27293: Rosengarten, Frederic. - Het Grote Boek Der Specerijen.
34204: Rosenkrantz, Roger D. - Inference, Method and Decision: Towards a Bayesian Philosophy of Science.
40934: Rosenkranz, Karl. - Georg Wilhelm Friedrich Hegels Leben.
17096: Rosenmöller, Els. - Mijn Stille Kind. Ze leefde haar leven in zes maanden.
41044: Rosenstock-Huessy, Eugen. - Des Christen Zukunft oder Wir überholen die Moderne.
51246: Rosenthal, Alan. - Writing, Directing, and Producing Documentary Films and Videos.
45687: Rosenthal, Klaus. - Die Überwindung des Subjekt-Objekt-Denkens als philosophisches und theologisches Problem.
49585: Rosenzweig, Franz. - Der Mensch und sein Werk: Gesammelte Schriften IV, 2. Band. Sprachdenken: Arbeitspapiere zur Verdeutschung der Schrift.
49349: Rosenzweig, Franz. - Der Mensch und sein Werk: Gesammelte Schriften II: Der Stern der Erlösung.
48286: Roskamm, Nikolai. - Dichte: Eine transzdisciplinäre Dekonstruktion. Diskurse zu Stadt und Raum.
50339: Rosmini, Antonio. - The Origin of Thought.
46611: Ross, Alison (editor). - The Agamben Effect.
40787: Ross, Werner. - Der Wilde Nietzsche oder Die Rückkehr des Dionysos.
38607: Ross, Alan. - The Bandit on the Billiard Table: A journey through Sardinia.
28277: Rossem, Vincent van. & G. van.Tussenbroek, J. Veerkamp. - Monumenten & Archeologie 7: Amsterdam.
48628: Rossi, Aldo. - Wetenschappelijke Autobiografie.
45260: Rossum, Bob van. - Met Kompas en Parang: Ontdekkingstochten door de binnenlanden van Nieuw-Guinea.
48439: Rotgans, Monica. - Verf: 500.000 jaar verf en schilderkunst.
51085: Roth, Joseph. - Radetzkymars.
47906: Roth, Joseph. - Años de Hotel: Postales de la Europa de entreguerras.
45768: Rothfusz, Jacquelien - Ethiek in de Psychologie.
27319: Rothschild de, Nadine. - Savoir-Vivre: De kunst van het leven te verleiden. Over moderne etiquette en goede smaak.
50430: Rotterdam, Marjolein van. - Huiselijkheid: Nederlanders en hun interieur van 1880 tot nu.
49566: Rottner, Eli. - Spinoza in Israel: Eine kritische Betrachtung.
45784: Rottner, Eli. - Aus Spinozas Heimat: Und Constantin Brunners Letzter Zuflucht Stätte.
50383: Rottner, Eli. - Das Ethische Seminar in Czernowitz: Die Wege des Internationalen Constantin-Brunner-Kreises.
33937: Rouffaer, G.P. - Etnographie van de Kleine Soenda eilanden in beeld.
49636: Rougemont, Denis de. - Dagboek van een werkloos Intellectueel.
49615: Rougemont, Denis de. - Liefde en Avondland.
50051: Rous, Benjamin. - Sluier van de Tijd: Het verborgen leven van kunst.
17411: Rous, Stephen N. - The Prostate Book. Sound advice on Symptoms & Treatment.
34187: Rousseau, Jean-Jacques. - Pure Curiosity: Botanical Letters and Notes towards a dictionary of Botanical Terms.
35278: Roussel, Raymond. - Locus Solus.
16991: Roux, Dominique de. [Gombrowicz] - Gesprekken met Witold Gombrowicz.
39994: Rövekamp, Barta. - Levende Muziek in Amsterdamse cafe's.
50066: Rovelli, Carlo. - Helgoland: The strange and beatiful story of Quantum Phhysics.
50737: Rowdon, Maurice. - The Fall of Venice.
34199: Rowlands, Mark. - Alles wat ik weet, weet ik van TV: Filosofie voor Zappers.
30257: Roy, Geert Jan (samenstelling). - Open Boek: Zeventien denkbeelden 1953-2000.
47754: Roy, Arundhati. - Oneindige Gerechtigheid.
46522: Le Roy Finch, Henry. - Wittgenstein.
40608: Royé, S.M. - The Inner Cohesion between the Bible and the Fathers in Byzantine Tradition: Towards a codico-liturgical approach to the Byzantine biblical and patristic manuscripts.
35846: Royen, René van. - Goede Keizers, Slechte Keizers: Over de absolute macht.
41726: Rozemond, Klaas. - Het Aardse leven: Een filosofische handleiding.
32727: Rozemond, Klaas. - De laatste filosoof. Testament van een denker.
33802: Rozendaal, Isabella. - En Masse: How Holland holidays.
34197: Rozendaal, Simon. - De Mens, een Dier: Denkers aan het front van de wetenschap.
9333: Rozenstein, M. van. - Vergiftigde Vruchten.
51300: Rubenstein, Richard. - Kinderen van Aristoteles: Hoe christenen, moslims en joden verlichting brachten in de donkere Middeleeuwen.
46395: Rubercy, Eryck de & Dominique Le Buhan. - Douze Questions posées à Jean Beaufret à propos de Martin Heidegger.
27275: Rubinstein, Daniël. - Zwerftocht van de Ziel: Palestijnen en hun recht op terugkeer.
50234: Rucker, Karen S., Andrew J. Cole & Stuart M. Weinstein. - Low Back Pain: A symptom-based approach to diagnosis and treatment.
51457: Rucker, Allen. - The Sopranos Family Cookbook as compiled by Artie Bussso.
34751: Ruckstuhl, Thomas. - Vlinders en Rupsen: De mooiste dag- en nachtvlinders begrijpen, herkennen, beschermen.
45703: Rudnick Luft, Sandra. - Vico's uncanny Humanism: Reading the New Science between modern and postmodern.
48621: Rudolph, Ekkehard. - Ritzi Jacobi Peter Jacobi: Tapisserien, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien. Ausstellung im BASF-Feierabendhaus Leuschnerstr. 47, Ludwigshafen am Rhein vom 24 Februar bis 23. März 1985.
21911: Ruffilli, Paolo. - Cámara Oscura.
49268: Ruijsendaal, E. & J.H. van Tongeren; R.F. Vulsma (redactie). - Van een Gulden tot een Riks: 50 jaar Vereniging voor Heemkennis 'Ons Amsterdam'.
32729: Ruikes, P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps. Indagationes Noviomagenses: Ad res antiquas spectantes III.
10189: Ruit, Leo van de. - Olympisch Vuur der IJdelheid: Jan Wienese, legende in de roeiboot.
20325: Rullman, J.A.C. - Tafsiran surat kiriman kepada orang iberani.
51465: Rummel, Erika (editor). - Erasmus on Women.
38395: Rumohr, Karl Friedrich von. - The Essence of Cookery.
38135: Rumphius, G.E. - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijke Aerdbebinge/ Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts ende voornaementlijck op den 17. February des Jaers 1674 voorgevallen, In/en omtrent de Eylanden van Amboina, mitsgaders Ongehoorde Watervloeden, droevige ongelucken, en wonderlijcke by-sonderheden &c, daer op gevolght, gelijck sulcx in het Dag-Register van dien, neerstigh en omstanstigh staet, en uytgetrocken is, Als mede Autentyque Ertracten van Brieven over het Selve. Alles met het laetste Schip de Vrye-zee bericht/ en bekent gemaeckt. Gedruckt naer de Copye van Batavia, in 't Jaer Onses Heeren, 1675.
50629: Rumphius, Georgius Everhardus. - The Ambonese Curiosity Cabinet.
19277: Runge, Philip Otto. - Caspar David Friedrich: The passage of time.
41710: Ruprecht, Erich und Annemarie (ausgewählt und eingeleitet von). - Tod und Unsterblichkeit: Texte aus Philosophie, Theologie und Dichtung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Teil I: Von der Mystik des Mittelalters bis zur Aufklärung, Teil II: Goethezeit und Romantik, Teil III: Vom Realismus bis zur Gegenwart.
22671: Rushdie, Salman. - Luka and the Fire of Life.
39278: Rushdie, Salman. - Step Across this Line: Collected nonfiction 1992-2002.
26733: Rushforth, Keith. - Bomengids voor heel Europa
13876: Russel, Bertrand. - The Philosophy of Leibniz: A Critical exposition.
29197: Russell, Bertrand. - Religie en de Wetenschap.
19815: Russelman, Cor. - Nurks: Een (On)aangenaam Mensch bij de Provincie Noord-Holland III.
14403: Rutgers, A. - Vogels van Nieuw-Guinea.
26875: Rutland, Harriet. - De Moordenaar Klopt Aan.
48886: Le Rütte, Iris. - Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell.
38661: Rutten, Fleur & Barbara Peek. - Go! Vondelpark.
48585: Ruwedel, Marc. - Studio E.R.
33660: Ruys, Kees. - Javaanse Brieven.
29852: Ruyters, Domeniek. - Voor de Stad en de Wereld.
5292: John Ryan (editor). - A Bash in the Tunnel: James Joyce by the Irish.
39835: Rymenants, Koen & Carl de Strycker. - Willem Elsschot, Dichter: Alle verzen verzameld en toegelicht.
33568: Saaltink, Hans. - Joris Ivens 65 jaar.
31937: Saatchi, Maurice. - The Science of Politics.
43565: Miguel de Cervantes Saavreda. - De Vernuftige Edelman Don Quichot van La Mancha I & II.
24794: Sabatier, Ruth. - Babel: Het surrealisme, drie programma's met kommentaren. Deel I en II.
31412: Sabbagh, Karl. - Dr Riemann's Zeros.
49474: Sabbe, M. & M. Lamberigts; F. Gistelinck (editors). - Bernardus en de Cisterciënzerfamilie in België 1090-1990.
30651: Sabin, Joseph & Wilberforce Eames & R.W.G. Vail. - A Dictionary of Books Relating to America: From its discovery to the present time. (Volume 29).
30667: Sabin, Joseph & Wilberforce Eames & R.W.G. Vail. - A Dictionary of Books Relating to America: From its discovery to the present time. (Volume 23-24)
16698: Sacharov, Ivan. - Een gelukte Zon.
42303: Sacks, Oliver. - Oaxaca Journal.
44660: Sade, Marquis de. - Selected Letters.
48072: Marquis de Sade. - Les infortunes de la Vertu.
32741: Safranski, Rüdiger. - Wieviel Globalisierung vertragt der Mensch?
50876: Sagan, Carl. - Cosmos.
31244: Sahut, Marie-Catherine. - Chardin et les enfant.
51449: Saini, Angela. - De Patriarchen: De oorsprong van ongelijkheid.
34193: Sainsbury, Mark. - Russell.
7744: Saito, Katsuo. (transl. by Shinjiro Hiki). - DESIGNING JAPANESE GARDENS.
49694: Sajama, Seppo & Matti Kamppinen. - A Historical Introduction to Phenomenology.
49335: Sakaguchi, Alicja. - Sprechakte der mystischen Erfahrung: Eine komparative Studie zum sprachlichen Ausdruck von Offenbarung und Prophetie.
48715: Salaquarda, Jörg (Hg.). - Nietzsche.
33369: Salaquarda, Dr. Jörg (red.). - Nietzsche Studien. Internationale Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung. Band 3.
41049: Salemink, Theo (red.). - Teksten Godsdienstkritiek III: Marxisten over Godsdienst 1913-1944.
39322: Sales, Joan. - De Wind van de Nacht.
39324: Sales, Joan. - Ongewisse Glorie.
48665: Sallis, John. - The Verge of Philosophy.
49798: Sallis, John. - Being and Logos: Reading the Platonic Dialogues.
45488: Sallis, John (editor). - Heidegger and the Path of Thinking.
48666: Sallis, John. - Echoes: After Heidegger.
48864: Sallis, John. - Phenomenology and the Return to Beginnings.
49808: Sallis, John. - Delimitations: Phenomenology and the end of metaphysics.
36131: Sallis, John. - Crossings: Nietzsche and the space of tragedy.
46596: Sallis, John (editor). - Deconstruction and Philosophy: The texts of Jacques Derrida.
48650: Sallis, John. - Platonic Legacies.
51018: Salm, Frank van der. - Nowhere: Imagining the Global City.
32745: Salmen, Joseph. - Immanuel Kants Lehre und ihre Auswirkungen.
51166: Salvan, Jaques. - To be and not to be: An analysis of Jean-Paul Sartre's Ontology.
44854: Salvesen, Christopher. - The Landscape of Memory: A study of Wordsworth's Poetry.
17909: Sanders, Ted en Smulders, Peter (red.) - Schrijfwijsheden: Visies op taal en taaladvies.
42376: Sanders, René (samenstelling). - Rue Sauvage: Een keuze uit het werk van de situationisten.
38320: Sanders, Ewoud. - Levi's eerste Kerstfeest: Jeugdverhalen over jodenbekering 1792-2015.
51448: Sanders, Stephan. - Godschaamte: Een eigentijdse expeditie op zoek naar God.
46932: Sandhack, H.A. - Dahlien und Gladiolen. Ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Ein Handbuch für die Praxis des Berufsgärtners und Gartenliebhabers.
45691: Sandywell, Barry. - Reflexivity and the Crisis of Western Reason: Logological investigations Vol.I & II.
36054: Sank, Michelle. - The Submerged.
46184: Santner, Eric L. - The Royal Remains: The People's Two bodies and the Endgames of Sovereignty.
27008: Santoro, Caterina. - Proverbi Milanesi.
48171: Saracino, Michele. - On Being Human: A conversation with Lonergan and Levinas.
43926: Jones Sarah. - Sarah Jones.
42699: Sarfatij, H. (red.). - Verbogen Steden: Stadsarcheologie in Nederland.
49310: Sari, Riska Orpa. - Riska: Het verhaal van een Dajakmeisje.
36460: Saris, Frans W. - Darwin Meets Einstein: On the meaning of science.
50158: Sarkar, Husain. - The Toils of Understanding : An essay on the present age.
46387: Sars, Paul. - Ich Bin es noch Immer: Aufsätze Zur Konsistenz in der Lyrik Paul Celans.
37097: Sarti, Raffaella. - Thuis in Europa: Wonen, eten, en kleden in Europa van 1500-1800.
32752: Sartre, Jean-Paul. - Typhus: Scénario. Édition établie et présentée par Arlette Elkaïm-Sartre.
39879: Sartre, Jean-Paul. - Reflecties op het Joodse vraagstuk.
50687: Sartre, Jean-Paul. - die Transzendenz des Ego: Philosophische Essays 1931-1939.
46473: Sartre, Jean-Paul. - Cahiers pour une Morale.
13138: Sartre, Jean-Paul. - Reflexions sur la Question Juive.
34903: Sartre, Jean-Paul. - Waarheid en Existentie.
16636: Sassen, Dr. Fred. - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse Wijsbegeerte.
47789: Sassen, Simone (foto's) & Cees Nooteboom (essay). - Ultima Thule: Een reis naar Spitsbergen.
27244: Satué, Enric. - El Diseño Gráfico: Desde los orígenes hasta nuestros días.
38955: Sauer, Friedrich Otto. - Physikalische Begriffsbildung und Mathematisches Denken: Das philosophische Problem.
34181: Saueressig, Ido Eduard. - Voor welk volk en Wiens vaderland?
34230: Saul, Debbie. (samenstelling). - An Meine kinder: Werk en leven van Reinier Saul. Ontwerper (1910 - 1977).
34789: Savater, Fernando. - De Vragen van het Leven.
34790: Savater, Fernando. - Lof der Goddeloosheid: Kleine filosofie van ongeloof en twijfel.
37053: Savory, John (editor). - A Man Deep in Mendip: The caving diaries of Harry Savory 1910-1921.
35676: Sawad, Mowaffk Al (samenst.). - De Vingers van Kawoosh.
39402: Sayres, Sohnya. - Susan Sontag: The elegiac modernist.
26161: Scala, Ruth (ed.). - Flatz: Performances 1974-1982, Demontagen 1987-1991.
45809: Scally, Dick de. - Amsterdam-Noord: Stad boven het IJ.
24795: Schaap, Robert (ed.). - Meiji: Japanese Art in Transition. Ceramics, cloisonné, lacquer, prints, illustrated books, drawings and paintings from the Meiji period (1868-1912).
45635: Schabert, Tilo, Erik Hornung. - Strukturen des Chaos.
27265: Schachter, Daniel L.. - De Kunst van het Geheugen: De herinnering, de hersenen en de geest.
36518: Schaefer, Claus. - Basisboek Aquarium Houden.
15361: Schaeffler, Richard. - Frömmigkeit des Denkens? Martin Heidegger und die Katholische Theologie.
40031: Schaepman, Dr. H.J.M. - Het H. Sacrament van Mirakel Amsterdam.
43117: Schaeps, Jef & Studenten werkgroep Rembrandt 400 jaar, Nelke Bartelings, Annemarie van den Eijkel. - Rembrandt in Prent Gebracht.
35610: Schaerlaekens, A.M. & S. Gillis. - De Taalverwerving van het Kind: Een hernieuwde oriëntatie in het Nederlandstalig onderzoek.
49505: Schäfer, Klaus. - Hermeneutische Ontologie in den Climacus-Schriften Sören Kierkegaards.
47712: Schaffer, Alfred. - Schuim: Gedichten.
18119: Schagen, J.C. van. - Schiftsels IV Grafisch Intermezzo.
38411: Van Schagen, K.H. - Handboek der Sporten, uitgegeven met voorkennis van het Nederlandsch Olympisch Comité. Eerste deel: Geschiedenis en betekenis van de sportbeoefening in Nederland door Leo Lauer, Athletiek door J.H. Dobbinga, Voetbal door M. Houtkooper, Zwemmen door K.H. van Schagen.
40479: Schaik, C.P. - The Socio-ecology of Sumatran long-tailed macaques (Maca Fascicularis) I. Costs and Benefits of group living.
51237: Schaik, Jan van. - Groot Zelf Bier Brouw Boek.
50705: Schakenraad, Joke. - De Logica van de Godzoeker: De rol van het discursieve spreken bij het verwerven van godskennis in het werk van Johannes Scottus Eriugena en Ludwig Wittgenstein.
42854: Schalken, A.P.M. - Behavioural and electrophysiological responses to pheromones in the male domestic rabbit, Oryctolagus cuniculus (L).
47105: Schalow, Frank. - Heidegger and the Quest for the Sacred: From thought to the sanctuary of faith.
50555: Schapelhouman, Marijn. - Rembrandt and the Art of Drawing.
26280: Schapiro, Meyer. - Meyer Schapiro: His painting, drawing and sculpture.
47971: Schapke, Richard. - Die Schwarze Front: Von den Zielen und Aufgaben und vom Kampfe der Deutschen Revolution.
21416: Scharschmidt, Dr. Clemens. - Japan.
51285: Schauer, Dr. Thomas (tekst) & Claus Caspari (kleurenill.) - Nieuwe Plantengids voor Onderweg: Alle veelvoorkomende planten in Europa.
27061: Scheepers, A.R. - Adhyasa: Een vergelijking tussen de advaita-vedanta van samkara en de fenomenologie van Edmund Husserl.
44968: Scheepers, Alfred. - The Lotus and the Sword: Lectures of an angry Indologist.
48689: Scheer, Brigitte. - Einführung in die Philosophische Ästhetik.
32756: Scheer, Lieke van der. - Ongeregelde moraal: Dewey's ervaringsbegrip als basis voor een nieuwe gezondheidsethiek.
37071: Scheerder, G.J.I. o.s.c. - De Cruysbroers van Schiedam 1443-1591.
49832: Scheffczyk, Leo (Hg.). - Der Mensch als Bild Gottes.
35196: Scheffer, Ruud. (redactie). - Grotten een introduktie in de Speleologie.
35316: Scheffer, Paul. - De Vrijheid van de Grens.
39424: Schefold, Reimar. - Versuch einer Stilanalyse der Aufhängehaken vom Mitteler Sepik in Neu-Guinea. Basler Beiträge zur Ethnologie, Band 4.
33942: Schefold, Reimar. - Speelgoed voor de Zielen: Kunst en cultuur van de Mentawai-eilanden.
42584: Scheibler, Ingeborg. - Griechische Malerei der Antike.
35845: Scheidegger, Ernst. - Huellas de una amistad: Alberto Giacometti.
48639: Scheier, Claus-Arthur. - Wittgensteins Kristall: Ein Satzkommentar zur Logisch-philosophischen Abhandlung.
48954: Scheijen, Sjeng (editor). - Working for Diaghilev.
47313: Scheinerman, Edward. - The Mathematics Lover's Companion: Masterpieces for everyone.
34529: Schelfhout, Andreas. - Het is 's avonds kouder dan Buiten.
30040: Schellberg, Dirk. - Didgeridoo: Rituele oorsprong en verschillende speelwijzen.
34152: Scheller, Max. - Die stellungen des Menschen im Kosmos.
45564: Scheltema, Carlos (redactie). - De Vesting Naarden: Een halve eeuw restaureren.
39342: Schenkel, Elmar. - Keplers Dämon: Begegnungen zwischen Literatur, Traum und Wissenschaft.
44282: Schep, Jan & Dubbelgroen. - Het Stadsparadijs.
8536: Scherer, Christian. - Elfenbeinplastik.
42731: Scheurmann, Ingrid & Konrad Scheurmann (editors). - Passages David Karavan: An Evironment in Remembrance of Walter Benjamin.
33053: Scheurmann, Ingrid & Konrad Scheurmann (Redaction). - Für Walter Benjamin: Dokumente, Essays und Entwurf.
48140: Schick, Irvin Cemil. - The Erotic Margin: Sexuality and Spatiality in Alteritist Discourse.
18064: Schierbeek, Bert. - In en Uitgang.
35087: Schierbeek, Bert. - Binnenwerk.
28469: Schiferli, Victor. - Toespraak in een Struik.
51013: Schiffmacher, Henk & Anthony Kiedis. - De grote Borneo-expeditie: Lotgevallen ener expeditie naar en door het Hart van de groene draak, de ondoordringbare jungle van Borneo.
31479: Schilder, Just. & Pim de Graaf, Arnold Vente, Rob van Hees. - 5000 meter boven N.A.P.: Een fietsexpeditie door Tibet.
51212: Schildermans, Jozef, Hilde Sels en Marleen Willebrands. - Lieve Schat, Wat Vind Je Lekker? Het Koocboec van Antonius Magirus (1612) en de Italiaanse keuken van de renaissance.
41413: Schilders, Ed. - Het Geheim van Huize Gerra: De moordaanslag op bisschop Joannes Zwijnen 15 juli 1863.
45169: Schilling, Govert. - De Salon van God: Speurtocht naar de Architectuur van de Kosmos.
41765: Schilling, Kurt. - Platon Einführung in seine philosophie.
49555: Schilpp, Paul Arthur (ed.). - The Philosophy of Jean-Paul Sartre.
46242: Schilt, Jeroen & Jouke van der Werf. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
1638: Schinkel, Karl Friedrich. - Karl Friedrich Schinkel: A universal Man.
41284: Museum het Schip. - Op de Golven van de Stad: Een ronde langs de Amsterdamse school.
13441: Schippers, K & Daan Remmerts de Vries. - De Bevrijding van het Stedelijk.
25363: Schippers, K., Gerrit Kromrij, J. Baudrillard. F. Ponge e.a. - Crea Studium Generale: Het geheime leven der dingen, de dingen in kunst en filosofie 23 april-18 juni 1992.
29781: Schlegel, Prof. H. - Natuurlijke Historie van Nederland: De Zoogdieren.
41763: Schleiermacher, Friedrich. - Über die Religion: Reden an die gebildeten unter ihren verächtern.
30181: Schleifer, Simone (ed.). - Minimalistische Huizen/Maison Minimalistes/MInimalist Houses.
9006: Schlossman, Beryl. - Joyce's Catholic Comedy of Language.
34310: Schlüter, Lucia Luna Elisabeth. - Niet alleen: Een kunsthistorisch-ethische plaatbepaling van tuin en woning in het Conuiuium religiosum van Erasmus.
35338: Schmid, Wilhelm. - Filosofie van de Levenskunst: Inleiding in het mooie leven.
35323: Schmidbauer, Wolfgang. - Alles Oder Nichts: über die Destruktivität von Idealen.
37107: Schmidinger, Heinrich & Clemens Sednak (hrsg). - Der Mensch - ein 'animal rationale'? Vernunft - Kognition - Intelligenz.
45533: Schmidt, Dennis J. - The Ubiquity of the Finite. Hegel, Heidegger, and the entitlements of philosophy.
49360: Schmidt, Robert H. - Peter Wust: Gesamtdarstellung seiner Philosophie als Dialektik des Geistes.
49107: Schmidt, Gerhart. - Subjektivität und Sein: Zur Ontologizität des Ich.
30141: Schmidt, Aurel (samensteller). - Klaus Baumgärtner.
48549: Schmidt, Dr. F.H. and Ir. J.H.A. Ferguson (ed.). - Verhandelingen no. 42: Rainfall types based on wet and dry period ratios for Indonesia with Western New Guinee.
34260: Schmidt, Burghart. - Benjamin zur Einfürung.
41762: Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. - Franz Rosenzweig: Existentielles Denken und gelebte Bewährung.
49847: Schmitt, Charles B. & Quentin Skinner (eds). - The Cambridge History of Renaissance Philosophy.
12221: Schmitt, Gerhard F. - Höhlen- und Karstforschungen im mittleren Türkischen Taurusgebirge.
21276: Schmitt, Jean-Claude. - Heidenspass [Heidenspaß] und Höllenangst: Aberglaube im Mittelalter.
49573: Schmitz, H. - Schiedam in de tweede Helft van de negentiende Eeuw: Een onderzoek naar enige aspecten van de economische en sociale geschiedenis van de stad in de jaren 1850-1990.
23984: Schnabel, Robert B. - Siam Review: A publication of the Society for Industrial and Applied Mathematics. Volume 50, Number 4, December 2008.
39489: Schnädelbach, Herbert. - Reflexion und Diskurs: Fragen einer Logik der Philosophie.
12438: Schnebbelié, P.J.F.J. - Wegwijzer: Voor de Katholieken, die voornemens zijn naar Indië te vertrekken en voor hen die van Indië naar Holland komen.
50554: Schneider, Jos & Gijs van Westelaken. - De Bus uit Dachau: Achttien Nederlanders en hun weg terug uit Nacht und Nebel.
48113: Schneiders, Werner. - Karl Jaspers in der Kritik.
46755: Schnell, Alexander. - Réflexion et Spéculation: L'Idéalisme transcendental chez Fichte et Schelling.
47331: Schnepf, Robert & Ursula Renz (editors). - Studia Spinozana: Volume 16 (2008) Central theme: Spinoza and Late Scholasticism.
27588: Schoch, Lilli N. - Kaki Lima and Streethawkers in Indonesia.
49965: Schodek, Daniel L. - Structure in Sculpture.
50165: Schöfer, Erasmus. - Die Sprache Heideggers.
37924: Schofield, Victoria. - Every Rock, Every Hill: A plain tale of the north-west frontier and Afghanistan.
49753: Scholem, Gershom. - Von der mystischen Gestalt der Gottheit: Studien zu Grundbegriffen der Kabbala.
50550: Scholl-Latour, Peter. - Onbegrensde Oorlog: De strijd tegen het terrorisme - een strijd tegen de islam?
30602: Scholten, Theo. - Kiezen en Keuren in de Kunst.
36090: Scholten, Frederikus Theodorus. - Sumptuous Memories: Studies in seventeenth-century Dutch tomb sculpture.
26244: Scholten, Frits. - Adriaen de Vries 1556-1626.
10556: Scholtens, Wim R. - 'Kijk hier Barst de Taal...' Mystiek bij Kierkegaard.
44413: Schom, Alan. - Emille Zola: A biography.
28118: Schomper, Pans. - De Cirkel is nu écht Rond!: De waarheid achter de Japanse geschiedbeschouwing.
49307: Schönberger, Elmer (red.). - Stravinsky: 8 concerten.
18823: Schonenberg, Klaas. - Poëtische teksten: Er is een bloem ontstaan van ergens waar bloed viel een rode roos, een bloedrode roos.
48777: Schönherr, Hans-Martin. - Die Technik und die Schwäche: Ökologie nach Nietzsche, Heidegger, und dem „schwachen Denken
43971: Schoolenaar, Ger & Pim Smit. - 400 jaar Amsterdamse Grachtengordel.
41766: Schoonbrood, Dr. C. - Engelse Analytische Filosofie vóór en na 1940: Inleiding te houden van de vereniging voor Thomistische wijsbegeerte op zondag 23 februari 1958 om 3 uur te Utrecht in hotel Noord-Brabant.
48368: Schoonenboom, Merlijn. - Was Ist Schön? Wie unser Geschmack sich wandelt.
43882: Schoonenboom, Merlijn. - De Nimf en de Bunny: De wonderbaarlijke reis van een schilderij van kunst naar kitsch en weer terug.
35322: Schopenhauer, Arthur. - Er Is Geen Vrouw die Deugt.
49452: Schopenhauer, Arthur. - Sämtliche Werke in fünf Bänden I-V.
27565: Schopenhauer, Arthur. - Ich Trete die Kelter Allein: Aphoristisches aus seine werk, ausgewählt von Uwe Grüning.
51405: Schopenhauer, Arthur. - De Wereld een Hel.
41767: Schopenhauer, Arthur. - Preisschrift über die Grundlage der Moral.
35950: Schopenhauer, Arthur. - Urwille und Welterlösung: Ausgewählte Schriften.
48120: Schopper, Werner. - Das Seiende und der Gegenstand: Zur ontologie Roman Ingardens.
38522: Schösler, Hanna. - Pleasure and Purity: An exploration of the cultural potential to shift towards more sustainable food consumption patterns in the Netherlands.
10317: Schouten, Lydia. - Desire. Drawings-Photographs-Installations-Videotapes-Mixed Media.
50731: Schouten, Louis. - Büchiana Schoutiana: Een collectie. Boudewijn Büch 1948-2002: een verzamelaar verzameld, catalogus.
13986: Schouten, H.P. - Oude Teekeningen van Amsterdam 1842-1917.
19037: Schouten, J.A. - Effects of Partial Ileal Bypass in Hypercholesterolemia.
33865: Schouwenaar, Margreet. - Valtijd.
49321: Schrag, Calvin O. - The Resources of Rationality: A response to the postmodern challenge.
40999: Schram, Harry. - Weg van het Midden: Een concept van polair denken.
46268: Schram, Anne & Kees van Ruyven; Hans van der Made, e.a. . - Amsterdam, terug aan het IJ: Transformatie van de Zuidelijke IJ-oever.
48191: Schreiber, Marion. - Stille Rebellen: De overval op de 20e deportatietrein naar Auschwitz.
38836: Schreuders, Piet et al (redactie). - Furore 5. jan. 1977
38835: Schreuders, Piet et al (redactie). - Furore 6. Apil 1977.
30152: Schreuders, Piet (redactie). - Furore. Nr 13.
30153: Schreuders, Piet (redactie). - Furore. Nr 14.
30146: Schreuders, Piet (redactie). - Furore. Nr 4.
19409: Schreurs, Eric. - Retep 2.
6113: Schreurs, Marc. - Procedures of Montage in Isaak Babel's Red Cavalery.
22960: Schreyers, Louis. - Un Bonjour d' Auderghem, Groetjes uit Oudergem.
48792: Schrift, Alan D. (ed.) - Why Nietzsche Still? Reflections on drama, culture, and politics.
24846: Schröder, Allard &Patrick Vanden Eynde. - Duiker.
19971: Schrödinger, Erwin. - Die Struktur der Raum-Zeit: Übersetz und herausgegeben von Jürgen Aufretsch.
20841: Schrödinger, Erwin. - Philosophy and The Birth of Quantum Mechanics.
41017: Schroevers, Wim. - Joego Slavië 58: Dagboekverslag van een reis, gemaakt tussen 9 augustus en 18 september 1958.
41195: Schubert, Pit. - Veiligheid en Risico in de Bergsport.
50152: Schübl, Elmar. - Jean Gebser und die Frage der Astrologie: Eine philosophisch-antropologische Studie auf der Grundlage der astrologischen Auffassung von Thomas Ring.
40187: Schücking, Levin L. - Die Puritanische Familie in Literar- Soziologischer Sicht.
19293: Schuddeboom, Peter. - Hoeden op de Duisternis: februari 1963-februari 1964.
42049: Schüler, Wolfgang. - Grundlegungen der Mathematik in transzendentaler Kritik: Frege und Hilbert.
42762: Schulman, Laurens. - Veiling 13 Munten, Penningen, Decoraties, Papiergeld, Num. Boeken. 14-15 november 1994.
43919: Schulte Nordholt, Annelies & Anette Bakker, Rudi te Velde e.a. (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
43917: Schulte, Annelies & Rudi te Velde (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
43920: Schulte Nordholt, Annelies & Anette Bakker, Rudi te Velde e.a. (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
40682: Schulte, Benedictus Petrus Maria. - Hermanni Boerhave Praelectiones de Morbis nervorum (1730-1735): Een medisch-historische studie van Boerhaave's manuscript over zenuwziekten.
39060: Schulte, A.G. & A.A.M. Warffemius. - Landgoed Sint-Gerlach: Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg.
24742: Schulte, A.G. & A.A.M. Warffemius. - Landgoed Sint-Gerlach: Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg.
43918: Schulte, Annelies & Rudi te Velde (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
19729: Schultheiss. - De Droom van de Haai.
32770: Schultz, Uwe. - Immanuel Kant.
49793: Schultzky, Gerolf. - Die Wahrnehmung des Menschen bei Søren Kierkegaard: Zur Wahrheitsproblematik der theologischen Antropologie.
28504: Schulz, Bruno. - De Komeet.
1641: Schulze, Leonard. & Walter Wetzels (editors). - Literature and History.
17945: Schumacher, Peter. - Ogenblikken van Genezing: Indonesische ervaringen.
49733: Schumann, Karl. - Die Grundlage der Wissenschaftslehre in uhrem Unrisse: Zu Fichtes Wissenschaftslehren von 1794 und 1810.
47647: Schürmann, Reiner. - Les Origines: Récit.
45674: Schüssler, Werner & Marc Röbel (Hg.). - Die Unruhe des Menschenherzens: Einblicke in das Werk Peter Wusts.
24592: Schuster, Fritz. - Herinneringen.
51458: Schutte, Astrid. - De Laatste Heer: Hoe de bevoorrechte klasse in Nederland plaatsmaakte voor de gewone man.
48077: Schütz, Alfred. - Das Problem der Relevanz.
48075: Schütz, Alfred. - Theorie der Lebensformen (Frühe Manuskripte aus der Bergson-Periode).
34146: Schütz, Alfred. - Gesammelte Aufsätze 3: Studien zur phänomenologischen Philosophie.
41817: Schütze, Alfred. - Die Kategorien des Aristoteles und der Logos.
39633: Schuur, Jef & Hans Warnars. - Mijn Eiland: Texel.
26849: Schuurmans, Ulco. - Handboek Final Cut Studio 2 HD en Express HD.
46668: Schuurmans, Theo. - A Caver's View of the Clydach River: An introduction to the underground waters of PWLL DDU, Llangynidr and Llangattwg mountains.
51277: Schwab, Klaus. - The Fourth Industrial Revolution.
13439: Schwaller de Lubicz, R.A. - Nature Verbe Nature Word.
50333: Schwarz, Wolfgang. - Hoffnung im Nichts: Radhakrishnan, Gebser und der westöstliche Geist.
46474: Schwarz, Balduin. - Wahrheit, Irrtum und Verirrungen: Die sechs grosen Krisen und sieben Ausfahrten der abendländischen Philosophie.
49222: Schwegman, Marjan. - Maria Montessri 1870-1952: Kind van haar tijd, vrouw van de wereld.
5217: Schweisgut, Elsbeth. - Yeats' Feendichtung.
14300: Schweitzer, Viktoria. - Tsevetaeva.
32772: Schweitzer, Albert. - Kultur und Ethik. Sonderausgabe mit Einschluss von Verfall und Wiederaufbau der Kultur.
50672: Sciascia, Leonardo. - De Context.
43788: Sciascia, Leonardo. - De dood van Raymond Rousssel / Het Theater van het Geheugen.
50669: Sciascia, Leonardo. - Een Duidelijke Zaak.
50674: Sciascia, Leonardo. - Todo Modo.
50676: Sciascia, Leonardo. - Candido: Oftewel een droom die ontstond op Sicilië.
43584: Scott, Walter. - Ivanhoe.
50926: Scott, Michael. - Delphi: De geschiedenis van het middelpunt van de Antieke wereld.
20426: Scott-Kemball, Jeune. - Javanese Shaddow Puppets.
38347: Scott, Charles E. - On the Advantages and Disadvantages of Ethics and Politics.
41283: Scott, Charles E. - The Language of Difference.
46682: Scriven, Tal. - Wrongness, Wisdom, and Wilderness: Toward a Libertarian theory of ethics and the environment.
44688: Scruton, Roger. - Kant.
32522: Searle's, Ronald. - The Situation is Hopelless.
50910: Sebag Montefiore, Simon. - Jeruzalem: De biografie.
47346: Sebald, W.G. - Over het Land en het Water: Een keuze uit de gedichten 1964-2001.
51087: Sebbah, François-David. - Testing the Limit: Derrida, Henry, Levinas and the phenomenological tradition.
47161: Secretan, Philibert. - Réalité - Pensée - Universalité dans la philosophie de Xavier Zubiri. Suivi de Xavier Zubiri, La respectivité du Réel.
46107: Sedaris, David. - The Best of Me.
41987: Sedlácek, Tomás & Oliver Tanzer. - Lilith und die Dämonen des Kapitals: Die Ökonomie auf Freuds Couch.
48144: Seel, Pierre. - I, Pierre Seel, Deported Homosexual: A memoir of Nazi Terror.
51251: Seethaler, Robert. - Het Laatste Deel.
9687: Segall, Jeffrey. - Joyce in America. Cultural politics and the trials of Ulysses.
24022: Segrave, Kerry. - Shoplifting: A social history.
34524: Segré, Gino. - Einstein's Refrigerator: Tales of the hot and cold.
43503: Seidlitz, Woldemar von & Dora Amsden. - Japanse Ukiyo-e Prenten: Indrukken van de vlietende wereld.
12773: Self, C.A. - Caves of County Clare.
50697: Sellmer, Sven. - Formen der Subjektivität: Studien zur indischen und griechischen Philosophie.
41390: Semah, Joseph. - Desert Drawings drieëdertig begrenzingen (de Golfoorlog 1991).
50670: Seminara, Elvira. - Onheil.
37129: Sen, Mala. - De Bandietenkoningin: Het ware verhaal van Phoolan Devi.
46487: Seneca. - Seneca VIII, Tragedies I: Hercules Furens, Troades, Medea, Hippolytes and Oedipus.
8812: Seneca. - IX Tragedies II / Tragedies VIII.
45344: Sepúlveda, Luis. - Voorbij de Grens van Patagonië. Omnibus.
28801: Serafijn, Q.S. - Het Czaar Peter Dossier.
46138: Serée, Raoul. - De Wallen in de jaren '60: Verhalen van prostituees, penoze en de postbode
46505: Sergent, Alain. - Les Anarchistes.
45154: Serpenti, Dr. L.M. - Cultivators in the Swamps: Social structure and horticulture in a New Guinea society.
43558: Serre, Ludovic. - La Bouffe.
50770: Servet, B. - Eén per Pagina: Gedichten.
38025: Sevenhoven, J.L. van. - Lukisan Tentang Ibukota Palembang.
17140: Sevenster-Bol, A.C.A. - On the Causation of Drive Reduction After a Consummatory Act; (In Gasterosteus Aculeatus L.).
19223: Severens, Hans (red.). - Nederlandse Speleologische Expeditie Irian Jaya 1992.
5555: Sexton, Sean. - Irland in Alten Photographien.
35942: Seymour, Michel and Mathias Fritsch (editors). - Reason and Emancipation: Essays on the philosophy of Kai Nielsen.
50229: Seznec, Jean. - The Survival of the Pagan Gods: The Mythological Tradition and its place ion Renaissance Humanism and Art.
25750: Shackleton, Sir Ernest. - Zuidpool: Shackletons laatste expeditie 1914-1917.
11036: Shah,Idries. - Thinkers of the East: Studies in Experientialism.
38186: Shahab, Alwi. - Saudagar Baghdad dari Betawi.
5657: Shakespeare, William. - The Tragedie of Julius Caesar: Newly Printed From the First Folio of 1623 (the Players' Shakespeare).
20877: Shane, W.W. - Observation of neutral hydrogen in an interor region of the galaxy and the structure and kinematics of the scutum spiral arm.
50115: Shapiro, Gary & Alan Sica (eds.). - Hermeneutics: Questions and prospects.
16578: Sharma, Arvind (editor). - Fragments of infinity: Essays in religion and philosophy a festschrift in honour of professor Huston Smith.
20218: Sharma, Arvind. - The philosphy of religion: A buddhist perspective.
51420: Shaviro, Steven. - Without Criteria: Kant, Whitehead, Deleuze, and Aesthetics.
50764: Shaviro, Steven. - Passion & Excess: Blanchot, Bataille, and Literary theory.
37575: Shaw, Irwin. - Beggarman, Thief. A novel. Sequel to the best-selling Rich Man, Poor Man.
42464: Shaw, Daniel. - Film and Philosophy: Taking movies seriously.
36575: O' Shea, Stephen. - Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Mediterranean World.
46548: Sheffler Manning, Robert John. - Interpreting Otherwise than Heidegger. Emmaniel Levinas's Ethics as First Philosophy.
14032: Sheldrake, Rupert. - Zeven Experimenten die de Wereld Kunnen Veranderen.
34486: Shen, C.T. - Mayflower II: On the Buddhist voyage to liberation.
41923: Shenefelt, Michael. - The Questions of Moral Philosophy.
10060: Shepard, Sam. - Tekst & Contekst.
39655: Shepard, Sam. - Bespieder van de Eerste Persoon.
16971: Shepard, Martin. - Een mens die je lief is gaat sterven.
42351: Shephard, Ben. - Na Zonsopgang: De bevrijding van Bergen-Belsen.
13013: Sherfan, Andrew Dib (Editor). - The treasured writings of Kahlil Gibran: Author of the Prophet.
49175: Sherrell, Daniel. - Warmte: Volwassen worden aan het eind van onze Wereld.
42229: Shorto, Russell. - Saints and Madman: Psychiatry opens it doors to religion.
38310: Shozo, Fukuda. - With Sweat & Abacus: Economic Roles of Southeast Asian Chinese on the Eve of World War II.
16045: Shreeve, James. - The Neanderthal Enigma: Solving the mystery of modern human origins.
44300: Shu-Schoonenberg, Margaretha. - Documentaire over de Zeden en Gewoonten in het Chinese Rijk.
50772: Sia, Santiago (ed.). - Charles Hartshorne's Concept of God: Philosophical and theological responses.
46637: Sicari, Stephen. - Pound's Epic Ambition: Dante and the modern world.
17128: Sicher, Efraim. - Beyond Marginality: Anglo-Jewish literature after the Holocaust.
43209: Sichère, Bernard. - Pour Bataille: Être, chance, souveraineté.
38114: Sidharta, Prof. Ir. & Ir. Eko Budihardjo, Msc. - Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta.
36258: Sidney, Algernon. - Discourses Concerning Governement.
29785: Siebelhoff, Robert & Arend-Jan Sleyster (samenst.). - Jan Toorop in Katwijk aan Zee: 22 april 1890 -12 mei 1892, 25 mei 1990 - 26 april 1904.
35243: Siebelink, Jan. - Suezkade: Roman.
28265: Siebelink, Jan. - Knielen op een Bed Violen.
16504: Siebers, Tobin. - The romantic Fantastic.
43698: Siebert, Otto. - Die Metaphysik und Ethik des Pseudo-Dionysius Areopagita: Im Systematischen Zusammenhange Dargestellt
41801: Siebrand, Heine. - The Ground Beneath our Feet: Tokyo lecture on religion, secularity and eco-sophia.
50928: Sieck, Frederik. - Contemporary Danish Furniture Design: A short illustrated review.
29191: Siegel, Liliane. - La Clandestine: Twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre.
40245: Siegel, James. - Shadow and Sound: The historical thought of a Sumatran people.
21075: Sienstra, Andrys. (redactie). - Wurd-Spegel: Wurdlisten by de Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden. (Meulenhoff: Amsterdam, 1994).
50444: Siepel, Hans. - Het antwoord van Frenkie de Jong, Ajax en Duncan Laurence aan Thierry Baudet en de Wereld.
44779: Sierat, Joop. - Rapádaba: Mensen aan de Wisselmeren, Irian Jaya.
18453: Sierra, José Luis. - Una Ciudad para José María - Een stad voor José María.
45310: Siertsema, Bettine. - Diamantkinderen. Amsterdamse diamantjoden en de Holocaust.
34331: Sies, Ruud (photography) & Pim Milo (text). - Men Of The Rotterdam.
47775: Sieveking, Ann & Gale. - The Caves of France & Northern Spain: A guide.
27041: Siffre, Michel. - Mystérieuses civilisations dans les entrailles de la terre: A la recherche de l'art des cavernes du pays Maya.
49483: Sigurjónsson, Sigureir & Unnur Jökulsdóttir. - Icelanders
43193: Sijde, Nico van der. - Het Literaire Experiment: Jacques Derrida over literatuur.
49959: Sijnke, Peter. - Zappa: Controversieel componist.
48951: Sijs, Nicoline van der. - Nederlandse Woorden Werelwijd.
48950: Sijs, Nicoline van der. - Calendarium van de Nederlandse taal: De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen.
22474: Sijs, Nicoline van der. - Hondsdraf: Waar komen onze woorden vandaan?
48894: Sijs, Nicoline van der. - Wie komt daar aan op die Olifant?: Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indië.
48968: Van der Sijs, Nicoline. - Taal als Mensenwerk: Het ontstaan van het ABN.
15537: Sikora, Joseph J. - Theological Reflections of a Christian Philosopher.
49060: Sikora, Joseph J. - The Christian Intellect and the Mystery of Being: Reflections of a Maritain Thomist.
45088: Sillevis, John et al. - Wiener Werkstätte: Keuze uit Weense collecties.
50675: Silva, Diego De. - De Onverwachte Gast.
25572: Silva, António Barbosa da. - The Phenomenology of Religion as a Philosophical Problem: An analysis of the theoretical background of the phenomenology of religion in general and of M. Eliade's phenomenological approach in particular.
43571: Silver, Alain, James Ursini, Paul Duncan (red.), - Film Noir.
48167: Silver, Philip W. - Ortega as Phenomenologist: The genesis of meditations on Quixote.
24667: Silverberg, Robert. - The Mountain Builders.
49554: Silverman, Hugh J. & Frederick A. Elliston (eds.). - Jean-Paul Sartre: Contemporary Approaches to His Philosophy.
45392: Silverman, Hugh J. (editor). - Gadamer and Hermeneutics: Science culture literature. Plato, Heidegger, Barthes, Ricoeur, Habermas, Derrida.
49212: Silverstein, Shel. - Die Geschichte vom Missing Piece.
45146: Silvertant, Jacquo. - Valckenborgh: Geschiedenis en archeologie van de middeleeuwse vesting.
50736: Silvo, Arturo (compiler & editor). - The Donald Richie Reader: 50 years of writing on Japan.
28540: Simek, Martin. (Ano Ne) - Doe je Beest!
20424: Simhoffer, Kees. - De achterneef van J.P. Coen in Indonesië.
27077: Simmen, René & Leonardo Bezzola. - Marionetten aus Aller Welt.
47536: Simmons, J. Aaron & Stephen Minister (ed.). - Reexamining Deconstruction: Toward a religion with religion.
33447: Simon, Coen. - Wachten op Geluk: Een filosofie van het verlangen.
43994: Simon, Robert (editor). - The Berlage Cahiers 5: Studio '95-'96 Fields
36186: Simon, Kate. - A Renaissance Tapestry: The Gonzaga of Mantua.
50419: Saint-Simon. - Memoires.
46722: Simon, Josef. - Philosophy of the Sign.
35538: Simon, Coen (redaktie). - Een Stok Om Mee Te Denken. De techniek van filosofen.
45068: Simons, Ida. - Una Virgen Imprudente.
35670: Simons, Anton. - Carnaval en Terrreur: De ethische betekenis van Bachtins Rable.
43132: Simonz, Fokke A. - Amsterdamsche Burgers Winter Avond- uitspanningen.
41701: Simpson, Joe. - Storms of Silence.
41739: Simpson, Matthew. - Rousseau's Theory of Freedom.
23470: Singelenberg, Pieter, Manfred Bock & Kees Broos. - Nederlandse Architectuur: 1856-1934 Berlage.
43662: Singer, Henk. - Homerische Helden: Oorlogvoering in het vroege Griekenland.
15239: Singer, Peter. - Marx.
40882: Singer, Richard. - Oosterse Wijsheid voor Dagelijks Gebruik.
16196: Singer, Peter. - Tussen Leven en Dood. De teloorgang van onze traditionele ethiek.
49795: Singer, Beth J. - Operative Rights.
41839: Singer, Peter. - Darwin voor Links: Politiek, evolutie en samenwerking.
50099: Singer, Isaac Bashevis. - Op zoek.
43800: Singh, Simon. - Big Bang: The origin of the universe.
49265: Sinnema, Jos (redactie). - Geen Nummers maar Namen: Levensverhalen uit concentratiekamp Dachau.
12758: Sinnema, John R. - Hendrik van Veldeke.
14255: Sisson. C.H. - An Asiatic Romance.
14254: Sitwell, Edith. - I Live under a Black Sun.
39384: Sjastad, Øystein. - A Theory of the Tache in Nineteenth-Century Painting.
42224: T'sjoen, Yves & Els van de Damme (red.). - De Laatste Dag: Verhalen over een kunstwerk.
42289: Skinner, B.F. - Notebooks.
32787: Skinner, Burrhus F. - Over Gedrag.
43692: Skolimowski, Henryk. - Het Theater van de Geest.
36490: Skovaard-Petersen, Karen. - Historiography at the Court of Christiam IV (1588-1648): Studies in the Latin histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius.
35191: Slangen, Lou (redactie). - Belgian Dutch Philippines Caving Expedition. Expedition report 1989 - 1990.
27751: Slangen, Lou. (Redactie). - Belgian Dutch Philippines Caving Expedition: Expeditieverslag 1989-1990.
26970: Slater, Lauren. - De Box van Skinner: De beroemdste experimenten uit de psychologie.
27081: Slayer, Chloë. - Costumes of Mexico.
24628: Sleeth, Matthew. - Home & Away.
49823: Sleigh, R.C. jr. - Leibniz & Arnaud: A commentary on their correspondence.
44801: Sleijster, Arend-Jan. - Willy Sluiter en de Kunstvereeniging 'Katwijk', 1908-1910.
39599: Sliggers, Bert. - Het Schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
10539: Slimming, John. - De Pepertuin.
44242: Sloan, J.M. - The Carlyle Country: With a study of Carlyle's life.
51342: Sloane, Bruce (ed). - Cavers, Caves, and Caving.
27105: Slooff, A.C.J. - Cerebrale Hemisfeertumoren bij Kinderen.
42168: Sloot, Hans van der. - Schiedam Havenboek.
41831: Sloot, Hans van der. - Betrekkelijk tot Tevredenheid: De woningbouwcorporaties in Schiedam.
30140: Slooten, Rob. & Bert Taken. - Een cirkel van Licht: Zes jaar pinhole fotografie in het basisjaar van de Gerrit Rietveld academie.
36147: Sloots, Kasper. - Amsterdam Oud-West van 1900 tot nu.
37052: Sloten, E.R. van, e.a. - François Haverschmidt 1835 - 1894.
36956: Sloterdijk, Peter. - Uber die Verbesserung der guten Nachricht. Nietzsches fünftes 'Evangelium': rede zum 100. Todestag von Friedrich Nietzsche, gehalten in Weimar am 25. August 2000.
32793: Sloterdijk, Peter. - Im Weltinnenraum des Kapitals: Fur eine philosophische Theorie der Globalisierung.
43173: Sloterdijk, Peter. - Kritiek van de cynische Rede: Deel I & II.
37524: Sloterdijk, Peter & Hans-Jürgen Heinrichs. - Die Sonne und der Tod: Dialogische Untersuchungen.
37525: Sloterdijk, Peter. - Selbstversuch: Ein gespräch mit Carlos Oliveira.
41841: Sloterdijk, Peter. - Scheintod im Denken: Von philosophie und Wissenschaft als Übung.
34149: Sloterdijk, Peter. - Eurotaoïsme: Over de kritiek van de politieke kinetiek.
38619: Sloterdijk, Peter. - Die Verachtung der Massen: Versuch über Kulturkämpfe in der modernen Gesellschaft.
51103: Sloterdijk, Peter. - Theopoëzie: De hemel tot spreken brengen.
32791: Sloterdijk, Peter. - Falls Europa erwacht: Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters ihrer politischen Absence.
39083: Sloterdijk, Peter. - Zorn und Zeit: Politisch-psychologischer Versuch.
48328: Sloterdijk, Peter. - Reflexionen eines nicht mehr Unpolitischen. Dankrede von Peter Sloterdijk zur Entgegennahme des Ludwig-Borne-Preises 2013.
48333: Sloterdijk, Peter. - Stress und Freiheit.
48316: Sloterdijk, Peter. - Sferen: Band 2. III Schuim - plurale sferologie.
32792: Sloterdijk, Peter. - Im selben Boot: Versuch uber die Hyperpolitik.
39782: Sloterdijk, Peter. - Het Kristalpaleis: Een filosofie van de globalisering.
38238: Sloterdijk, Peter. - Tau von den Bermudas: Über einige Regime der Einbildungskraft.
46768: Sloterdijk, Peter. - Die Schrecklichen Kinder der Neuzeit: Über das anti-genealogische Experiment der Moderne.
46182: Slothouwer, D.F. - Amsterdamsche Huizen: 1600-1800.
45972: Sluijter, N.W. & J. van der Meer. - Instrumenten en hun Toepassing in Zweefvliegtuigen bij het Blindvliegen.
51451: Sluis, Johannes van der. - Ik Ben de Verlosser Niet: Verloskunde voor beginners.
47086: Sluis, Jacob van. - Heidegger - denkwegen en dwaalwegen.
37913: Sluiter, Ineke et al. - Lampas 43e Jaargang nummer 4.
35879: Smabers, Nicolette. - Het Plein bijzonder en Gewoon.
15959: Smalbrugge, Matthias. - Altaar of Tafel: Een geschiedenis van offer en reformatie.
47493: Smart, Ninian. - Concept and Empathy: Essays in the study of religion.
49123: Smart, Ninian. - The Science of Religon & The Sociology of knowlege: Some methodological questions.
27901: Smeenk, Ruud. - Low Avidity Antibodies To dsDNA.
40289: Smeets, Arnold. - Conversio: Bekering en Missionering bij Gregorius de Grote. Een semiotiek van het verleden.
40127: Smies, Anouk. - Wie Heeft een Middelpunt Nodig.
33872: Smink, Peter. - Schedelmoer & Maatpak: Gedichten.
37637: Smink, Peter. - Koudijs' Hellevaart.
35347: Smink, Peter. - De Cultus van het Lijden: Een vrije oefening.
40404: Smit, H.J. - De Registers van den Biertol te Amsterdam.
49266: Smit, Frank. - Van Amsterdamse Huize: Ontwikkeling en identiteit van Het Woningbedrijf Amsterdam.
50973: Smith, Adam. - The Wealth of Nations.
49809: Smith, Ken & Hall, John. - Winning with the Colle System.
44685: Smith, Harriet Elinor (ed.). - The Mark Twain Papers: Autobiography of Mark Twain Vol I..
12722: Smith, Adam. - The Wealth of Nations.
51293: Smith, Hila L. & Berenice A. Carroll (eds). - Women's Political & Social Thought: An anthology.
49862: Smith, Ken & Wall, Bill. - Sicilian Defense: Smith-Morra Accepted. A game collection.
51021: Smith, Adam. - De Welvaart van landen: Een onderzoek naar de aard en de oorzaken van.
41806: Smith, Adam. - Lectures on Jurisprudence.
38729: Smits-Veldt, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus: Een onderzoek naar dramatische opzet en morele constructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
44397: Smits, Frans. - Willem Elsschot: Zijn leven / Zijn werk en zijn betekenis als Prozaschrijver en dichter.
48829: Smits, Everard Jean François. - Herder's Humaniteitsphilosophie.
16097: Smolin, Lee. - The Life of the Cosmos.
25271: Smout, Herm. - Het Antwerps Dialect: Met een schets van de geschiedenis van dit dialect in de 17e en 18e eeuw. Ingeleid door Yvette Stoops.
45263: Sneekes, Jan. - Hadden ze ons maar wild gelaten.
49584: Snel, J.D., P.H.A.M. Abels, G.N.M. Vis e.a. (red.). - En God Bleef toch in Mokum: Amsterdamse kerkgeschiedenis in de negentiende en twintigste eeuw.
30005: Snelder, W. - Geluid van Water: Gedichten.
33891: Snelders, Stephen. - Vrijbuiters van de Heelkunde: Op zoek naar medische kennis in de tropen 1600-1800.
49746: Snelders, H.A.M. - Wetenschap en Intuïtie: Het Duitse romantisch-speculatief natuuronderzoek rond 1800.
50469: Snellen, Maurits (redacteur). - In Nacht en IJs: De Noorsche Poolexpeditie 1893-1896 van Fridtjof Nansen. Deel I/II.
39792: Snellenberg, David. - Mijn Moeder.
49594: Snellgrove, David L. - Indo-Tibetan Buddhism: Indian buddhists and their Tibetan successors.
42408: Snijders, A. L. (Abels, Frijns, Helder redactie). - 220W A.L. Snijdersprijzen 2012.
41353: Snijders, Ir. C. J. - De Gulden Snede.
50651: Snijders, J.G.J. & J.C. Maaskant. - Natuurwetenschappen: Eigenschappen, samenstellingen en veranderingen van stoffen.
44910: Snoeck, Robert. - Paul van Ostaijen en zijn Satire Intermezzo: Een derde hypothese.
44909: Snoeck, Robert. - Paul van Ostaijen en zijn bezette Stad (literaire en zakelijke toelichtingen): Deel 1. De opdracht.
21344: Snoek, René. - Poste restante.
49282: Snoep, Ella. - Vlinders Vangen in de Tropen.
28066: Snouck Hurgronje, C. - Kumplan Karangan III.
42825: Snowdon, Christopher. - The Art of Suppression: Pleasure, panic and prohibition since 1800.
40517: Snyder, Jack. - From Voting to Violence: Democratization and nationalist conflict.
49254: Sody, H.J.V. - Naamlijst van de Vleermuizen van Java + index.
21047: I.N, Soebagijo. - Rekaman Sejarah 1982, Data-Fakta-Dokumen.
38109: Soekiman, Djoko. - Kebudayaan Indis: Dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa.
47551: Soepboer, Albertina. - Vertakkingen.
48057: Soesbeek, K.H. - Homomannen buiten het Homowereldje.
34139: Soest, Jan Paul van; Kasteren, Joost van; e.a. - De Werkelijkheid Van Het Model.
50428: Soetermeer, Frank. - Utrumque Ius in Peciis: Aspetti della produzione libraria a Bologna fra due e Trecento.
40464: Sofokles. - Vier Tragedies: Ajax. Meisjes uit Trachis. Elektra. Filoktetes.
48244: Sokolowovski, Robert (ed.). - Edmund Husserl and the Phaenomenological Tradition: Essays in phenomenology
50037: Sokolowski, Robert. - The Formation of Husserl's Concept of Constitution.
48102: Sokolowski, Robert. - Pictures, Quotations, and Distinctions: Fourteen essays in Phenomenology.
48101: Sokolowski, Robert. - Eucharistic: A study in the Theology of Disclosure.
47404: Sokolowski, Robert. - Christian Faith & Human understanding: Studies on the Eucharist, Trinity and the Human Person.
46978: Sokolowski, Robert. - Phenomenology of the Human Person.
39742: Solc, Dr. V. & Forman, W.u.B. - Schwerter und Dolche Indonesiens.
24157: Soldt, Otto Chr. van. - Den Coninck van Hispaengien Heb Ick Altijt Gheeert: Een verhandeling over de relatie tussen Nassau-Oranje en het Wilhelmus.
43364: Solso, Robert (editor). - Mind and Brain Sciences in the 21st Century.
49770: Soltis, Andrew. - Colle System Koltanowski Variation, 5 c3: Your 1st or 2nd white opening.
34427: Some varadeva, Srî & Âbâjî Vishnu Kâthavate (editors). - Kîrtikaumudî: A life of Vasupâla, a minister, of Lavanaprasâda & Vîradhavâla Vaghelâs.
27213: Someren, Reijer Hendrik van. - De St. Elizabeths Nacht, A 1421. Dichtstuk in drie zangen.
48735: Sommer, Manfred. - Evidenz im Augenblick: Eine Phänomenologie der reinen Empfindung.
40390: Sommerstein, Alan H. (ed.). - The Comedies of Aristophanes vol 3: Clouds.
24518: Somper, Justin. - Vampirates: Black heart.
49689: Son, Bong Ho. - Science and Person: A study on the idea of Philosophy as Rigorous Science in Kant and Husserl.
13033: Sonntag, Leo. - Ein Jüdisches Emigrantenschicksal.
47097: Sonsbeeck, Emilie Suzette Jacoba Maria van. - Het Zijn als Mysterie in de Ervaring en het Denken van Gabriel Marcel.
47430: Sontag, Frederick. - Wittgenstein and the Mystical: Philosophy as an ascetic practice.
37356: Sontag, Susan. - Reborn: Journals and notebooks 1947-1963.
31110: Sontheimer, Michael. & Otto Kallscheur. - Einschüsse: besichtigung eines frontverlaufs Zehn Jahre nach dem Deutschen Herbst.
50929: Sophocleous, Sophocles. - Icons of Cyprus 7th - 20th century.
42539: Sophocles. - The Wife of Heracles, being Sophocles Play: The Trachinian Women.
46482: Sorée, Mark & Marijke Snepvangers. - Ons Huis: 100 jaar buurthuiswerk in Amsterdam.
43266: Sørensen, Jens Erik & Bjarne Baekgard; Lise Mortenson (red.) - I love You.
43450: Sosa, Ernest. - Reflective Knowledge: Apt belief and reflective knowledge. Volume II.
22036: Soto, Vicente. - Una Canción Para Un Loco.
28511: Sounier, Jean-Paul. - Nakanaï: Dans les gouffres géants de Papouasie.
30198: Spaans, Moniek. - Het in vergetelheid geraakte koninkrijk van Pablo Swentibold.
10736: Spaans, Joke. - Armenzorg in Friesland 1500-1800: Publieke zorg en particulaire liefdadigheid in zes Friese steden Leeuwarde, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen.
50153: Spaemann, Robert. - Schritte über uns hinaus: Gesammelte reden und Aufsätze I.
46607: Spandl, Hermann. - Die Tierwelt der Unterirdischen Gewässer.
47503: Sparling, Robert Alan. - Johann Georg Hamann and the Enlightenment Project.
28635: Specht, Karl August. - Theologie en Wetenschap (Oude en nieuwe wereldbeschouwing). Twee delen.
40663: Speck, Frank G & Leonard Broom. - Cherokee: dance and Drama.
34342: Spector, Jack. - The Aesthetics of Freud: A study in psychoanalysis and Art.
46308: Speenhoff, J.H. - Eerste Bundel Liedjes, Wijzen en Prentjes. (Vijf Bundels)
26112: Speet, Bert & Dick van de Pol. - Van Burgers naar Buitenlui: Na hondertwaalf jaar Amsterdam verhuist het Burgerziekenhuis naar Almere, een tijdsbeeld.
45872: Speet, Ben. - Edam: Duizend jaar geschiedenis van een stad.
25804: Speksnijder, Aad & Willem van Zoetendaal. - Rotterdam 1950 - '60: Ed van Wijk, Cas Oorthuys, Frits Rotgans, Aart Klein, Henk Jonker.
47321: Spence, Jonathan D. - Chinese Roundabout: Essays in history and culture.
47892: Spence, Jonathan. - The China Helpers: Western advisers in China 1620:1960.
18784: Spencer, Charles. - The World of Serge Diaghilev.
41797: Spencer, Herbert. - The Principles of Ethics. In two volumes: Vol. I & II.
14258: Spender, Stephen. - A Version of the Oedipus Trilogy of Sophocles.
51049: Spender, Stephen. - Oedipus Trilogy: King Oedipus, Oedipus at Colonos, Antigone. A version by Stephen Spender.
41843: Spengler, Oswald. - Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte.
48612: Spiegelberg, Herbert. - Steppingstones toward an ethic fellow Existers: Essays 1944-1983.
46128: Spiegelberg, Herbert. - The Context of the Phenomenological Movement.
48865: Spiegelberg, Herbert. - Antirelativismus: Kritik des Relativusmus und Skeptizismus der Werte und des Sollens.
50791: Spiegelberg, Herbert. - Phenomenological Perspectives.
16341: Spiering, Menno Ewout. - Englishness. Foreigners and images of national identity in postwar literature.
13132: Spierling,Volker (Hg.) - Schopenhauer im Denken der Gegenwart: 23 Beiträge zu seiner Aktualität.
34981: Spies, Paul & Lucy Schlüter. - Het Grachtenboek. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht. Samen met deel 2: Zes eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven in de middeleeuse stadskern.
3254: Spies, Marijke. - Bij Noorden Om: Oliver Brunel en de Doorvaart naar China en Cathay in de Zestiende Eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

5/9