Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
48848: Roudinesco, Elisabeth. - Jacques Lacan: An outline of a life and a history of a system of thought.
19123: J. Roubaud & E. Roudinesco et al. - Action poétique. La poesie en France en 1975 - levolution recente de la prosodie; la psychanalyse et la question de lauteur. Etc.
19115: ROUDINESCO, Elisabeth; GUGLIEMI, Joseph; LANCE Alain; LARTIGUE, Pierre; ROUBAUD, J; REDA, Jacques. - Action poetique - N° 45.
33937: Rouffaer, G.P. - Etnographie van de Kleine Soenda eilanden in beeld.
17411: Rous, Stephen N. - The Prostate Book. Sound advice on Symptoms & Treatment.
34187: Rousseau, Jean-Jacques. - Pure Curiosity: Botanical Letters and Notes towards a dictionary of Botanical Terms.
17533: Rouvoet, André. - Het Hart van de Zaak: Over de betekenis van geloven in de politiek.
16991: Roux, Dominique de. [Gombrowicz] - Gesprekken met Witold Gombrowicz.
39994: Rövekamp, Barta. - Levende Muziek in Amsterdamse cafe's.
48013: Rowe, Laura. - Het infographic Boek over Eten: Alles over voeding in woord en beeld.
13605: Rowland, Beryl. - Companion to the Chaucer Studies.
34199: Rowlands, Mark. - Alles wat ik weet, weet ik van TV: Filosofie voor Zappers.
30257: Roy, Geert Jan (samenstelling). - Open Boek: Zeventien denkbeelden 1953-2000.
47754: Roy, Arundhati. - Oneindige Gerechtigheid.
46522: Le Roy Finch, Henry. - Wittgenstein.
40608: Royé, S.M. - The Inner Cohesion between the Bible and the Fathers in Byzantine Tradition: Towards a codico-liturgical approach to the Byzantine biblical and patristic manuscripts.
35846: Royen, René van. - Goede Keizers, Slechte Keizers: Over de absolute macht.
28143: Rozemond, Klaas. - Filosofie voor de Zwijnen: Over het geluk van dier en Mens.
41726: Rozemond, Klaas. - Het Aardse leven: Een filosofische handleiding.
32727: Rozemond, Klaas. - De laatste filosoof. Testament van een denker.
33802: Rozendaal, Isabella. - En Masse: How Holland holidays.
34197: Rozendaal, Simon. - De Mens, een Dier: Denkers aan het front van de wetenschap.
9333: Rozenstein, M. van. - Vergiftigde Vruchten.
6829: ROZET, Georges. - Les opinions gourmandes de Jérome Coignard. Variations à la manière d'Anatole France sur la rôtisserie de la Reine Pédauque.
46395: Rubercy, Eryck de & Dominique Le Buhan. - Douze Questions posées à Jean Beaufret à propos de Martin Heidegger.
27275: Rubinstein, Daniël. - Zwerftocht van de Ziel: Palestijnen en hun recht op terugkeer.
34751: Ruckstuhl, Thomas. - Vlinders en Rupsen: De mooiste dag- en nachtvlinders begrijpen, herkennen, beschermen.
45703: Rudnick Luft, Sandra. - Vico's uncanny Humanism: Reading the New Science between modern and postmodern.
48621: Rudolph, Ekkehard. - Ritzi Jacobi Peter Jacobi: Tapisserien, Skulpturen, Zeichnungen, Fotografien. Ausstellung im BASF-Feierabendhaus Leuschnerstr. 47, Ludwigshafen am Rhein vom 24 Februar bis 23. März 1985.
46329: Ruempol, Alma & Alexandra van Dongen (redactie). - Quintessens: Wetenwaardigheden over acht eeuwen kookgerei.
49313: Ruf, Henry (editor). - Religion, Ontotheology, and Deconstruction.
21911: Ruffilli, Paolo. - Cámara Oscura.
49268: Ruijsendaal, E. & J.H. van Tongeren; R.F. Vulsma (redactie). - Van een Gulden tot een Riks: 50 jaar Vereniging voor Heemkennis 'Ons Amsterdam'.
32729: Ruikes, P.W. - Samenzweringen en intriges tegen Octavianus Augustus Princeps. Indagationes Noviomagenses: Ad res antiquas spectantes III.
10189: Ruit, Leo van de. - Olympisch Vuur der IJdelheid: Jan Wienese, legende in de roeiboot.
43501: Ruitenburg, Annette, Ruth de Ruwe & Han de Kroon. - Onvergetelijke Groenten.
20325: Rullman, J.A.C. - Tafsiran surat kiriman kepada orang iberani.
25321: Ruloffs, Bartholemeus. - Amsterdam Hervormd in Drie Zangen.
38395: Rumohr, Karl Friedrich von. - The Essence of Cookery.
38135: Rumphius, G.E. - Waerachtigh Verhael, van de Schrickelijke Aerdbebinge/ Nu onlanghs eenigen tyd herwaerts ende voornaementlijck op den 17. February des Jaers 1674 voorgevallen, In/en omtrent de Eylanden van Amboina, mitsgaders Ongehoorde Watervloeden, droevige ongelucken, en wonderlijcke by-sonderheden &c, daer op gevolght, gelijck sulcx in het Dag-Register van dien, neerstigh en omstanstigh staet, en uytgetrocken is, Als mede Autentyque Ertracten van Brieven over het Selve. Alles met het laetste Schip de Vrye-zee bericht/ en bekent gemaeckt. Gedruckt naer de Copye van Batavia, in 't Jaer Onses Heeren, 1675.
19277: Runge, Philip Otto. - Caspar David Friedrich: The passage of time.
41710: Ruprecht, Erich und Annemarie (ausgewählt und eingeleitet von). - Tod und Unsterblichkeit: Texte aus Philosophie, Theologie und Dichtung vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Teil I: Von der Mystik des Mittelalters bis zur Aufklärung, Teil II: Goethezeit und Romantik, Teil III: Vom Realismus bis zur Gegenwart.
37941: Rush, Richard. - A Residence at the Court of London: From 1817 to 1825.
39278: Rushdie, Salman. - Tep Across this Line: Collected nonfiction 1992-2002.
26733: Rushforth, Keith. - Bomengids voor heel Europa
13876: Russel, Bertrand. - The Philosophy of Leibniz: A Critical exposition.
31431: Russell, Bertrand. - Autobiografie 1872-1914.
29197: Russell, Bertrand. - Religie en de Wetenschap.
49303: Russell, Bertrand. - Why I Am Not a Christian and other essays on religion and related subjects.
19815: Russelman, Cor. - Nurks: Een (On)aangenaam Mensch bij de Provincie Noord-Holland III.
14403: Rutgers, A. - Vogels van Nieuw-Guinea.
26875: Rutland, Harriet. - De Moordenaar Klopt Aan.
48886: Le Rütte, Iris. - Kräftig bewegt, doch nicht zu schnell.
38661: Rutten, Fleur & Barbara Peek. - Go! Vondelpark.
48585: Ruwedel, Marc. - Studio E.R.
1844: Ruys, Kees. - De Randgebieden. Sumatra, Nias, Jakarta.
33660: Ruys, Kees. - Javaanse Brieven.
29852: Ruyters, Domeniek. - Voor de Stad en de Wereld.
5292: John Ryan (editor). - A Bash in the Tunnel: James Joyce by the Irish.
32739: Ryle, Gilbert. - The Concept of Mind.
39835: Rymenants, Koen & Carl de Strycker. - Willem Elsschot, Dichter: Alle verzen verzameld en toegelicht.
27270: Saalfeld, Martha. - De Jodensteeg.
33568: Saaltink, Hans. - Joris Ivens 65 jaar.
31937: Saatchi, Maurice. - The Science of Politics.
24794: Sabatier, Ruth. - Babel: Het surrealisme, drie programma's met kommentaren. Deel I en II.
31412: Sabbagh, Karl. - Dr Riemann's Zeros.
30651: Sabin, Joseph & Wilberforce Eames & R.W.G. Vail. - A Dictionary of Books Relating to America: From its discovery to the present time. (Volume 29).
30667: Sabin, Joseph & Wilberforce Eames & R.W.G. Vail. - A Dictionary of Books Relating to America: From its discovery to the present time. (Volume 23-24)
16698: Sacharov, Ivan. - Een gelukte Zon.
42303: Sacks, Oliver. - Oaxaca Journal.
44660: Sade, Marquis de. - Selected Letters.
48072: Marquis de Sade. - Les Fortunes de la Vertu.
44498: Safranski, Rüdiger. - Heidegger en zijn Tijd.
32740: Safranski, Rüdiger. - Nietzsche: Biographie seines Denkens.
32741: Safranski, Rüdiger. - Wieviel Globalisierung vertragt der Mensch?
48997: Safranski, Rüdiger. - Het Kwaad of Het Drama van de Vrijheid.
39736: Safranski, Rüdiger. - Romantiek: Een Duitse affaire.
31244: Sahut, Marie-Catherine. - Chardin et les enfant.
34193: Sainsbury, Mark. - Russell.
7744: Saito, Katsuo. (transl. by Shinjiro Hiki). - DESIGNING JAPANESE GARDENS.
49335: Sakaguchi, Alicja. - Sprechakte der mystischen Erfahrung: Eine komparative Studie zum sprachlichen Ausdruck von Offenbarung und Prophetie.
48715: Salaquarda, Jörg (Hg.). - Nietzsche.
33369: Salaquarda, Dr. Jörg (red.). - Nietzsche Studien. Internationale Jahrbuch für die Nietzsche-Forschung. Band 3.
45850: Salberg, Göran. - Aan het Einde der Tijden.
17770: Saleem, Hiner. - Het Vuur van Mijn Vader.
41049: Salemink, Theo (red.). - Teksten Godsdienstkritiek III: Marxisten over Godsdienst 1913-1944.
39322: Sales, Joan. - De Wind van de Nacht.
39324: Saless, Joan. - Ongewisse Glorie.
48665: Sallis, John. - The Verge of Philosophy.
48653: Sallis, John. - Spacings - of Reason and Imagination in texts of Kant, Fichte, Hegel.
45488: Sallis, John (editor). - Heidegger and the Path of Thinking.
48652: Sallis, John. - Stone.
48659: Sallis, John. - Transfigurements: On the true sense of art.
48666: Sallis, John. - Echoes: After Heidegger.
47475: Sallis, John. - On Translation
48864: Sallis, John. - Phenomenology and the Return to Beginnings.
48660: Sallis, John. - Shades: Of painting at the limit.
36131: Sallis, John. - Crossings: Nietzsche and the space of tragedy.
46596: Sallis, John (editor). - Deconstruction and Philosophy: The texts of Jacques Derrida.
48663: Sallis, John. - Double Truth.
48650: Sallis, John. - Platonic Legacies.
32745: Salmen, Joseph. - Immanuel Kants Lehre und ihre Auswirkungen.
14287: Salter, Elizabeth. - Edith Sitwell.
44854: Salvesen, Christopher. - The Landscape of Memory: A study of Wordsworth's Poetry.
48966: Sam-Sin-Hewitt, Muriel. - Surinaamse Recepten van A tot Z.
22691: Lama Kazi Dawa-Samdup. - Het Tibetaanse Dodenboek.
49380: Samuel, Julia. - Rouwwerk: Liefde, verlies en verder leven.
20777: Sande, J.J. Van der. - Head injury and hemostasis.
49383: Sanden, Gijs van der. - De Dingen Die je vergeet: Rouwen voor beginners.
38315: Sanders, Ewoud. - Een Zomer in Leiden.
17909: Sanders, Ted en Smulders, Peter (red.) - Schrijfwijsheden: Visies op taal en taaladvies.
42376: Sanders, René (samenstelling). - Rue Sauvage: Een keuze uit het werk van de situationisten.
41002: Sanders, Andy F. - Michael Polanyi's Post-critical Epistemology: A reconstruction of some aspects of 'tacit knowing'.
38320: Sanders, Ewoud. - Levi's eerste Kerstfeest: Jeugdverhalen over jodenbekering 1792-2015.
46932: Sandhack, H.A. - Dahlien und Gladiolen. Ihre Beschreibung, Kultur und Züchtung. Ein Handbuch für die Praxis des Berufsgärtners und Gartenliebhabers.
47724: Sandoz, Ellis (editor). - Eric Voegelin's Significance for the Modern Mind.
20845: Sandtke, Marijn. - Surface Plasmon Polariton Propagation in Straigt and Tailored Waveguides.
45691: Sandywell, Barry. - Reflexivity and the Crisis of Western Reason: Logological investigations Vol.I & II.
47210: Sanford, David H. - If P, then Q: Conditionals and the foundations of reasoning.
36054: Sank, Michelle. - The Submerged.
48764: Santayana, George. - The Sense of Beauty: Being the outline of aesthetic theory.
42468: Sante, J.W. van. - Koog aan de Zaan in Oude Ansichten.
46184: Santner, Eric L. - The Royal Remains: The People's Two bodies and the Endgames of Sovereignty.
27008: Santoro, Caterina. - Proverbi Milanesi.
48171: Saracino, Michele. - On Being Human: A conversation with Lonergan and Levinas.
43926: Jones Sarah. - Sarah Jones.
42699: Sarfatij, H. (red.). - Verbogen Steden: Stadsarcheologie in Nederland.
24513: Sargenti, A. - Rationelle Wurzelbehandlung: Aus den Vorlesungen ber Rationalisierung an der Klinik und Fachbildungsschule für Zahnheilkunde der Universität Pavia.
48695: Sargi, Bechara. - La Participation a l'être dans la philosophie de Louis Lavelle.
49310: Sari, Riska Orpa. - Riska: Het verhaal van een Dajakmeisje.
22316: Saris, Frans & Rob Visser (samenstelling en redactie). - Trots en Twijfel: Kopstukken uit de Nederlandse natuurwetenschap van de twintigste eeuw.
36460: Saris, Frans W. - Darwin Meets Einstein: On the meaning of science.
45833: Sarno, Louis. - Song from the Forest: My life among the Ba-Benjellé Pygmies.
46387: Sars, Paul. - Ich Bin es noch Immer: Aufsätze Zur Konsistenz in der Lyrik Paul Celans.
37097: Sarti, Raffaella. - Thuis in Europa: Wonen, eten, en kleden in Europa van 1500-1800.
32752: Sartre, Jean-Paul. - Typhus: Scénario. Édition établie et présentée par Arlette Elkaïm-Sartre.
39879: Sartre, Jean-Paul. - Reflecties op het Joodse vraagstuk.
13138: Sartre, Jean-Paul. - Reflexions sur la Question Juive.
46473: Sartre, Jean-Paul. - Cahiers pour une Morale.
39538: Sartre, Jean-Paul. - Het Ik is een Ding: Schets ener fenomenologische beschrijving.
44120: Sartre, Jean-Paul. - Magie en Emotie: Schets van een theorie van de gemoedsbewegingen.
34903: Sartre, Jean-Paul. - Waarheid en Existentie.
16636: Sassen, Dr. Fred. - Geschiedenis der Patristische en Middeleeuwse Wijsbegeerte.
47789: Sassen, Simone (foto's) & Cees Nooteboom (essay). - Ultima Thule: Een reis naar Spitsbergen.
34777: Sassoon, Donald. - Leonardo and the Mona Lisa Story: The history of a painting told in pictures.
46797: Satiadiredja, Soeparma (red). - Bijenteelt.
27244: Satué, Enric. - El Diseño Gráfico: Desde los orígenes hasta nuestros días.
38955: Sauer, Friedrich Otto. - Physikalische Begriffsbildung und Mathematisches Denken: Das philosophische Problem.
34181: Saueressig, Ido Eduard. - Voor welk volk en Wiens vaderland?
34230: Saul, Debbie. (samenstelling). - An Meine kinder: Werk en leven van Reinier Saul. Ontwerper (1910 - 1977).
47751: Sautoy, Marcus de. - Wat we niet Kunnen Weten: Verkeningen langs de randen van onze kennis.
14888: Savater, Fernando. - Het Goede Leven: Ethiek voor mensen van morgen.
34784: Savater, Fernando. - Goed Samen Leven: Politiek voor mensen van morgen.
34791: Savater, Fernando. - De Waarde van Opvoeden: Filosofie van onderwijs en ouderschap.
34790: Savater, Fernando. - Lof der Goddeloosheid: Kleine filosofie van ongeloof en twijfel.
37053: Savory, John (editor). - A Man Deep in Mendip: The caving diaries of Harry Savory 1910-1921.
35676: Sawad, Mowaffk Al (samenst.). - De Vingers van Kawoosh.
44778: Sawor, Zacharius. - Ik bèn een Papoea: Een getuigeverslag van de toestanden in Westelijk Nieuw-Guinea sinds de gezagsoverdracht op 1 oktober 1962.
39402: Sayres, Sohnya. - Susan Sontag: The elegaic modernist.
26161: Scala, Ruth (ed.). - Flatz: Performances 1974-1982, Demontagen 1987-1991.
45809: Scally, Dick de. - Amsterdam-Noord: Stad boven het IJ.
44622: Scève, Maurice. - Délie Beeld van de Allerhoogste Deugd: Honderd dizijnen.
41799: Schaap, Sybe. - Het Onvermogen te Vergeten: Nietzsche's herwaardering van de waarheidsvraag.
24795: Schaap, Robert (ed.). - Meiji: Japanese Art in Transition. Ceramics, cloisonné, lacquer, prints, illustrated books, drawings and paintings from the Meiji period (1868-1912).
45635: Schabert, Tilo, Erik Hornung - Strukturen des Chaos.
27265: Schachter, Daniel L.. - De Kunst van het Geheugen: De herinnering, de hersenen en de geest.
48350: Schackmann, Wil. - Etta Palm: Van Nederlands eerste feministe tot staatsvijand.
42693: Schacter, Daniel L. - De kunst van het Geheugen: De herinnering de Hersenen en de Geest.
36518: Schaefer, Claus. - Basisboek Aquarium Houden.
40031: Schaepman, Dr. H.J.M. - Het H. Sacrament van Mirakel Amsterdam.
43117: Schaeps, Jef & Studenten werkgroep Rembrandt 400 jaar, Nelke Bartelings, Annemarie van den Eijkel. - Rembrandt in Prent Gebracht.
35610: Schaerlaekens, A.M. & S. Gillis. - De Taalverwerving van het Kind: Een hernieuwde oriëntatie in het Nederlandstalig onderzoek.
47712: Schaffer, Alfred. - Schuim: Gedichten.
16178: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers. No. VII. Laatste Vaart.
14855: Schagen, Simon. - Over de Waarde van Psychotherapie.
18119: Schagen, J.C. van. - Schiftsels IV Grafisch Intermezzo.
38411: Van Schagen, K.H. - Handboek der Sporten, uitgegeven met voorkennis van het Nederlandsch Olympisch Comité. Eerste deel: Geschiedenis en betekenis van de sportbeoefening in Nederland door Leo Lauer, Athletiek door J.H. Dobbinga, Voetbal door M. Houtkooper, Zwemmen door K.H. van Schagen.
16177: Schagen, J.C van. - Domburgse Cahiers. No. V!a: 44 reflexen.
40479: Schaik, C.P. - The Socio-ecology of Sumatran long-tailed macaques (Maca Fascicularis) I. Costs and Benefits of group living.
17054: Schalenkamp, Tom. - Effects of CYP2C9 and VKORC1 polymorhisms and drug interactions on coumarin anticoagulation control. Met een samenvatting in het Nederlands.
20820: Schalke, Kees & Hans Filius; Paul Schaareman. (redactie) - Vereniging voor Technische Physica: 1932-1982.
42854: Schalken, A.P.M. - Behavioural and electrophysiological responses to pheromones in the male domestic rabbit, Oryctolagus cuniculus (L).
19297: Schallenberg, E.W. - Studiën over Frédéric Chopin.
47105: Schalow, Frank. - Heidegger and the Quest for the Sacred: From thought to the sanctuary of faith.
46270: Schama, Simon. - Citizens: A chronicle of the French Revolution.
26280: Schapiro, Meyer. - Meyer Schapiro: His painting, drawing and sculpture.
47971: Schapke, Richard. - Die Schwarze Front: Von den Zielen und Aufgaben und vom Kampfe der Deutschen Revolution.
45779: Schapp, Wilhelm. - In Geschichten verstrickt: Zum Sein von Mensch und Ding.
45782: Schapp, Wilhelm. - Philosophie der Geschichten.
45783: Schapp, Wilhelm. - Beitäge zur Phänomenologie der Wahrnehmung.
21416: Scharschmidt, Dr. Clemens. - Japan.
42373: Schauer, TH. & C. Caspari. - Elseviers Alpengids.
44968: Scheepers, Alfred. - The Lotus and the Sword: Lectures of an angry Indologist.
48689: Scheer, Brigitte. - Einführung in die Philosophische Ästhetik.
32756: Scheer, Lieke van der. - Ongeregelde moraal: Dewey's ervaringsbegrip als basis voor een nieuwe gezondheidsethiek.
48011: Scheer, Wiebke van der & Margré Mijer. - Artacucina 4: Deliciously Dutch recipes from Artacasa.
37071: Scheerder, G.J.I. o.s.c. - De Cruysbroers van Schiedam 1443-1591.
35196: Scheffer, Ruud. (redactie). - Grotten een introduktie in de Speleologie.
35316: Scheffer, Paul. - De Vrijheid van de Grens.
39424: Schefold, Reimar. - Versuch einer Stilanalyse der Aufhängehaken vom Mitteler Sepik in Neu-Guinea. Basler Beiträge zur Ethnologie, Band 4.
33942: Schefold, Reimar. - Speelgoed voor de Zielen: Kunst en cultuur van de Mentawai-eilanden.
42584: Scheibler, Ingeborg. - Griechische Malerei der Antike.
35845: Scheidegger, Ernst. - Huellas de una amistad: Alberto Giacometti.
48639: Scheier, Claus-Arthur. - Wittgensteins Kristall: Ein Satzkommentar zur Logisch-philosophischen Abhandlung.
48954: Scheijen, Sjeng (editor). - Working for Diaghilev.
47313: Scheinerman, Edward. - The Mathematics Lover's Companion: Masterpieces for everyone.
46952: Scheler, Max. - Vom Umsturtz der Werte: der Abhandlungen und Aufsätze zweite durchgesehene Auflage. Erster und Zweiter Band.
34529: Schelfhout, Andreas. - Het is 's avonds kouder dan Buiten.
5945: Schelhaas, Mr. H. - Het andere Overijssel.
20895: Schellart, A.I.J.M., Ger Dekkers en A.A.C. Maaskant. - Historische Landhuizen.
30040: Schellberg, Dirk. - Didgeridoo: Rituele oorsprong en verschillende speelwijzen.
34152: Scheller, Max. - Die stellungen des Menschen im Kosmos.
47032: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph. - Philosophie der Offenbarung: Erster und Zweiter Band.
45564: Scheltema, Carlos (redactie). - De Vesting Naarden: Een halve eeuw restaureren.
39342: Schenkel, Elmar. - Keplers Dämon: Begegnungen zwischen Literatur, Traum und Wissenschaft.
44282: Schep, Jan & Dubbelgroen. - Het Stadsparadijs.
15450: Scheps, J.H. - Het Misverstand der Ned.-Soc.-Werkgemeenschap.
8536: Scherer, Christian. - Elfenbeinplastik.
42731: Scheurmann, Ingrid & Konrad Scheurmann (editors). - Passages David Karavan: An Evironment in Remembrance of Walter Benjamin.
33053: Scheurmann, Ingrid & Konrad Scheurmann (Redaction). - Für Walter Benjamin: Dokumente, Essays und Entwurf.
48140: Schick, Irvin Cemil. - The Erotic Margin: Sexuality and Spatiality in Alteritist Discourse.
18064: Schierbeek, Bert. - In en Uitgang.
35087: Schierbeek, Bert. - Binnenwerk.
31479: Schilder, Just. & Pim de Graaf, Arnold Vente, Rob van Hees. - 5000 meter boven N.A.P.: Een fietsexpeditie door Tibet.
14606: Schilder, Marian (redactie). - Amsterdamse Kloosters in de Middeleeuwen.
41413: Schilders, Ed. - Het Geheim van Huize Gerra: De moordaanslag op bisschop Joannes Zwijnen 15 juli 1863.
28469: Schilferli, Victor. - Toespraak in een Struik.
48302: Schiller, Friedrich. - Brieven over de Esthetische Opvoeding van de Mens.
45169: Schilling, Govert. - De Salon van God: Speurtocht naar de Architectuur van de Kosmos.
35315: Schilling, Govert. - De Salon van God: Speurtocht naar de Architectuur van de Kosmos.
41765: Schilling, Kurt. - Platon Einführung in seine philosophie.
45901: Schilstra, J.J. - Wie Water deert: Het Hoogheemraadschap van de Uiterwaterende Sluizen in Kennermerland en West-Friesland 1544-1969.
46242: Schilt, Jeroen & Jouke van der Werf. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
48771: Schinkel, Karl Friedrich. - Briefe, Tagebücher, Gedanken.
1638: Schinkel, Karl Friedrich. - Karl Friedrich Schinkel: A universal Man.
41284: Museum het Schip. - Op de Golven van de Stad: Een ronde langs de Amsterdamse school.
48381: Schipper, Mineke. - Mythos Geschlecht: Eine Weltgeschichte weiblicher Macht und Onmacht.
29573: Schippers, K. - P.C. Hooft-Prijs voor beschouwend proza aan K. Schippers.
13441: Schippers, K & Daan Remmerts de Vries. - De Bevrijding van het Stedelijk.
29781: Schlegel, Prof. H. - Natuurlijke Historie van Nederland: De Zoogdieren.
41763: Schleiermacher, Friedrich. - Über die Religion: Reden an die gebildeten unter ihren verächtern.
49277: Schleiermacher, Theodor. - Das Heil des Menschen und sein Traum vom Geist: Ferdinand Ebner ein Denker in der Kategorie der Begegnung.
30181: Schleifer, Simone (ed.). - Minimalistische Huizen/Maison Minimalistes/MInimalist Houses.
9006: Schlossman, Beryl. - Joyce's Catholic Comedy of Language.
34310: Schlüter, Lucia Luna Elisabeth. - Niet alleen: Een kunsthistorisch-ethische plaatbepaling van tuin en woning in het Conuiuium religiosum van Erasmus.
41593: Schmeißer, Jürgen. - Kletterführer Zittauer Gebirge.
35323: Schmidbauer, Wolfgang. - Alles Oder Nichts: über die Destruktivität von Idealen.
37107: Schmidinger, Heinrich & Clemens Sednak (hrsg). - Der Mensch - ein 'animal rationale'? Vernunft - Kognition - Intelligenz.
45533: Schmidt, Dennis J. - The Ubiquity of the Finite. Hegel, Heidegger, and the entitlements of philosophy.
15540: Schmidt, Annie M.G. - Spiegeltje Rondreis.
49360: Schmidt, Robert H. - Peter Wust: Gesamtdarstellung seiner Philosophie als Dialektik des Geistes.
49107: Schmidt, Gerhart. - Subjektivität und Sein: Zur Ontologizität des Ich.
47024: Schmidt, Annie M.G. - Ik Sta Paf! Een speciale uitgave ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum van Het Concertgebouw.
30141: Schmidt, Aurel (samensteller). - Klaus Baumgärtner.
48549: Schmidt, Dr. F.H. and Ir. J.H.A. Ferguson (ed.). - Verhandelingen no. 42: Rainfall types based on wet and dry period ratios for Indonesia with Western New Guinee.
34260: Schmidt, Burghart. - Benjamin zur Einfürung.
18942: Schmidt, Ch. & Fernand Évrard & Drouault, et al. - Commission de recherche et de publication des documents relatifs à la vie économique de la Révolution.
41762: Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. - Franz Rosenzweig: Existentielles Denken und gelebte Bewährung.
12221: Schmitt, Gerhard F. - Höhlen- und Karstforschungen im mittleren Türkischen Taurusgebirge.
21276: Schmitt, Jean-Claude. - Heidenspass [Heidenspaß] und Höllenangst: Aberglaube im Mittelalter.
26916: Schmitz, Lucy. - Kwaliteit Neemt Tijd: Zorgmanagement in de klinische psychiatrie.
23984: Schnabel, Robert B. - Siam Review: A publication of the Society for Industrial and Applied Mathematics. Volume 50, Number 4, December 2008.
39489: Schnädelbach, Herbert. - Reflexion und Diskurs: Fragen einer Logik der Philosophie.
48113: Schneiders, Werner. - Karl Jaspers in der Kritik.
46755: Schnell, Alexander. - Réflexion et Spéculation: L'Idéalisme transcendental chez Fichte et Schelling.
47331: Schnepf, Robert & Ursula Renz (editors). - Studia Spinozana: Volume 16 (2008) Central theme: Spinoza and Late Scholasticism.
27588: Schoch, Lilli N. - Kaki Lima and Streethawkers in Indonesia.
37924: Schofield, Victoria. - Every Rock, Every Hill: A plain tale of the north-west frontier and Afghanistan.
30602: Scholten, Theo. - Kiezen en Keuren in de Kunst.
16702: Scholten, Charlotte. - Een Nest Bloedsinaasappels.
14489: Scholten, Rob, inl. - Het Historisch Gedicht. DE favoriete gedichten over de geschiedenis van Nederland en Vlaanderen.
26244: Scholten, Frits. - Adriaen de Vries 1556-1626.
36090: Scholten, Frederikus Theodorus. - Sumptuos Memories: Studies in seventeenth-century Dutch tomb sculpture.
10556: Scholtens, Wim R. - 'Kijk hier Barst de Taal...' Mystiek bij Kierkegaard.
44413: Schom, Alan. - Emille Zola: A biography.
28118: Schomper, Pans. - De Cirkel is nu écht Rond!: De waarheid achter de Japanse geschiedbeschouwing.
49307: Schönberger, Elmer (red.). - Stravinsky: 8 concerten.
18823: Schonenberg, Klaas. - Poëtische teksten: Er is een bloem ontstaan van ergens waar bloed viel een rode roos, een bloedrode roos.
48777: Schönherr, Hans-Martin. - Die Technik und die Schwäche: Ökologie nach Nietzsche, Heidegger, und dem „schwachen Denken
47808: Schönherr-Mann, Hans-Martin. - Politiek der Technik: Heidegger und die Frage der Gerechtigkeit.
43971: Schoolenaar, Ger & Pim Smit. - 400 jaar Amsterdamse Grachtengordel.
41766: Schoonbrood, Dr. C. - Engelse Analytische Filosofie vóór en na 1940: Inleiding te houden van de vereniging voor Thomistische wijsbegeerte op zondag 23 februari 1958 om 3 uur te Utrecht in hotel Noord-Brabant.
48368: Schoonenboom, Merlijn. - Was Ist Schön? Wie unser Geschmack sich wandelt.
43882: Schoonenboom, Merlijn. - De Nimf en de Bunny: De wonderbaarlijke reis van een schilderij van kunst naar kitsch en weer terug.
25755: Schoorl, Henk. - 't Oge: Het Waddeneiland Callensoog onder het bewind van de heren van Brederode en hun erfgenamen, de graven van Holstein-Schaumburg, tot de verkoop aan vier Hollandse heren, ca. 1250-1614.
27565: Schopenhauer, Arthur. - Ich Trete die Kelter Allein: Aphoristisches aus seine werk, ausgewählt von Uwe Grüning.
41753: Schopenhauer, Arthur. - De Kunst van het verleiden.
41767: Schopenhauer, Arthur. - Preisschrift über die Grundlage der Moral.
35950: Schopenhauer, Arthur. - Urwille und Welterlösung: Ausgewählte Schriften.
29457: Schopenhauer, Arthur. - De Kunst van het Gelijk Krijgen.
48120: Schopper, Werner. - Das Seiende und der Gegenstand: Zur ontologie Roman Ingardens.
48045: Schoppman, Claudia. - Der Skorpion: Frauenliebe in der Weimarer Republik.
38522: Schösler, Hanna. - Pleasure and Purity: An exploration of the cultural potential to shift towards more sustainable food consumption patterns in the Netherlands.
15656: Schott, Ben. - Schott's original Miscellany.
36662: Schouten, Rob. - Vervelende Vlekken: Gedichten.
13986: Schouten, H.P. - Oude Teekeningen van Amsterdam 1842-1917.
19037: Schouten, J.A. - Effects of Partial Ileal Bypass in Hypercholesterolemia.
16617: Schouten, Rob. - Carabas ontvlucht.
10317: Schouten, Lydia. - Desire. Drawings-Photographs-Installations-Videotapes-Mixed Media.
33878: Schouwenaar, Margreet. - Talen naar de Val: Gedichten.
33865: Schouwenaar, Margreet. - Valtijd.
49321: Schrag, Calvin O. - The Resources of Rationality: A response to the postmodern challenge.
40999: Schram, Harry. - Weg van het Midden: Een concept van polair denken.
46268: Schram, Anne & Kees van Ruyven; Hans van der Made, e.a. . - Amsterdam, terug aan het IJ: Transformatie van de Zuidelijke IJ-oever.
32021: Schrama, Martijn. - Augustinus: De binnenkant van zijn denken
48191: Schreiber, Marion. - Stille Rebellen: De overval op de 20e deportatietrein naar Auschwitz.
24948: Schreuder, Henk. - Advances in Training for Laparoscopic and Robotic Surgery.
6113: Schreurs, Marc. - Procedures of Montage in Isaak Babel's Red Cavalery.
19409: Schreurs, Eric. - Retep 2.
43253: Schreurs, Wilbert. - So 70's: De jaren zeventig van Abba tot zitkuil.
22960: Schreyers, Louis. - Un Bonjour d' Auderghem, Groetjes uit Oudergem.
48792: Schrift, Alan D. (ed.) - Why Nietzsche Still? Reflections on drama, culture, and politics.
19901: Schrijvers, Joke. - Mothers for Life: Motherhood and marginalization in the Norh Central Province of Sri Lanka.
24846: Schröder, Allard &Patrick Vanden Eynde. - Duiker.
29985: Schröder, Allard. - Het Meisje met de Afstandsbediening.
20841: Schrödinger, Erwin. - Philosophy and The Birth of Quantum Mechanics.
19971: Schrödinger, Erwin. - Die Struktur der Raum-Zeit: Übersetz und herausgegeben von Jürgen Aufretsch.
41017: Schroevers, Wim. - Joego Slavië 58: Dagboekverslag van een reis, gemaakt tussen 9 augustus en 18 september 1958.
41195: Schubert, Pit. - Veiligheid en Risico in de Bergsport.
40187: Schücking, Levin L. - Die Puritanische Familie in Literar- Soziologischer Sicht.
19293: Schuddeboom, Peter. - Hoeden op de Duisternis: februari 1963-februari 1964.
42049: Schüler, Wolfgang. - Grundlegungen der Mathematik in transzendentaler Kritik: Frege und Hilbert.
42762: Schulman, Laurens. - Veiling 13 Munten, Penningen, Decoraties, Papiergeld, Num. Boeken. 14-15 november 1994.
43919: Schulte Nordholt, Annelies & Anette Bakker, Rudi te Velde e.a. (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
43917: Schulte, Annelies & Rudi te Velde (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
39060: Schulte, A.G. & A.A.M. Warffemius. - Landgoed Sint-Gerlach: Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg.
43920: Schulte Nordholt, Annelies & Anette Bakker, Rudi te Velde e.a. (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
40682: Schulte, Benedictus Petrus Maria. - Hermanni Boerhave Praelectiones de Morbis nervorum (1730-1735): Een medisch-historische studie van Boerhaave's manuscript over zenuwziekten.
24742: Schulte, A.G. & A.A.M. Warffemius. - Landgoed Sint-Gerlach: Kruispunt van culturen in het Land van Valkenburg.
43918: Schulte, Annelies & Rudi te Velde (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
19729: Schultheiss. - De Droom van de Haai.
32770: Schultz, Uwe. - Immanuel Kant.
28504: Schulz, Bruno. - De Komeet.
1641: Schulze, Leonard. & Walter Wetzels (editors). - Literature and History.
40236: Schumacher, Peter. - Een Bende op Java: Juwelenroof en corruptie in het naoorlogse Nederlands-Indië.
15348: Schumann, Hans. - De Historische Boeddha: Leven en leer van Gotama.
10685: Schurer, Fedde. - Cactus. A poem. In: Delta, a review of art life and thought in the Netherlands, winter 1965-66, Friesland number.
47647: Schürmann, Reiner. - Les Origines: Récit.
48625: Schurr, Adolf. - Philosophie als System bei Fichte, Schelling und Hegel.
32771: Schurr, Adolf. - Die Begründung der Philosophie durch Anselm von Canterbury. Eine Erörterung des ontologischen Gottesbeweises.
45674: Schüssler, Werner & Marc Röbel (Hg.). - Die Unruhe des Menschenherzens: Einblicke in das Werk Peter Wusts.
24592: Schuster, Fritz. - Herinneringen.
36567: Schutte, Ofelia. - Beyond Nihilism: Nietzsche without masks.
47372: Schutte, Ofelia. - Beyond Nihilism: Nietzshe without Masks.
48077: Schütz, Alfred. - Das Problem der Relevanz.
48091: Schütz, Alfred. - Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt: Eine Einleitung in die verstehende Soziologie.
48075: Schütz, Alfred. - Theorie der Lebensformen (Frühe Manuskripte aus der Bergson-Periode).
34146: Schütz, Alfred. - Gesammelte Aufsätze 3: Studien zur phänomenologischen Philosophie.
41817: Schütze, Alfred. - Die Kategorien des Aristoteles und der Logos.
26849: Schuurmans, Ulco. - Handboek Final Cut Studio 2 HD en Express HD.
46668: Schuurmans, Theo. - A Caver's View of the Clydach River: An introduction to the underground waters of PWLL DDU, Llangynidr and Llangattwg mountains.
47454: Schwarz, Balduin. - Der Irrtum in der Philosophie: Untersuchungen über das Wesen, die Formen und die pychologische Genese des Irrtums im Bereiche der Philosophie mit einem Überblick über die Geschichte der Irrtumsproblematik in der abendländischen Philosophie.
46474: Schwarz, Balduin. - Wahrheit, Irrtum und Verirrungen: Die sechs grosen Krisen und sieben Ausfahrten der abendländischen Philosophie.
49222: Schwegman, Marjan. - Maria Montessri 1870-1952: Kind van haar tijd, vrouw van de wereld.
34472: Schweid, Richard. - Consider the Eel: A natural and gastronomic history.
5217: Schweisgut, Elsbeth. - Yeats' Feendichtung.
14300: Schweitzer, Viktoria. - Tsevetaeva.
32772: Schweitzer, Albert. - Kultur und Ethik. Sonderausgabe mit Einschluss von Verfall und Wiederaufbau der Kultur.
48208: Schwietert, Charles. - Het Verraad van Lily Vos: Hoe een Joodse peuter de Holocaust overleefde.
43788: Sciascia, Leonardo. - De dood van Raymond Rousssel / Het Theater van het Geheugen.
43584: Scott, Walter. - Ivanhoe.
14275: Scott, Sir Walter. - Ivanhoe.
20426: Scott-Kemball, Jeune. - Javanese Shaddow Puppets.
38347: Scott, Charles E. - On the Advantages and Disadvantages of Ethics and Politics.
41283: Scott, Charles E. - The Language of Difference.
12373: Scott, Prof. Nathan A. - Samuel Beckett.
46682: Scriven, Tal. - Wrongness, Wisdom, and Wilderness: Toward a Libertarian theory of ethics and the environment.
48278: Scruton, Roger. - The Aesthetics of Architecture.
17692: Seabrook, W.B. (bewerkt door Carolus Verhulst) - Avonturen in Arabië: Onder de bedouïnen, drusen, dansende derwishen en yezidee duivel-aanbidders.
32522: Searle's, Ronald. - The Situation is Hopelless.
47346: Sebald, W.G. - Over het Land en het Water: Een keuze uit de gedichten 1964-2001.
47161: Secretan, Philibert. - Réalité - Pensée - Universalité dans la philosophie de Xavier Zubiri. Suivi de Xavier Zubiri, La respectivité du Réel.
46107: Sedaris, David. - The Best of Me.
49019: Sedlacek, Thomas. - Economics of Good and Evil: The quest for economic meaning from Gilgamesh to Wall Street.
41987: Sedlácek, Tomás & Oliver Tanzer. - Lilith und die Dämonen des Kapitals: Die Ökonomie auf Freuds Couch.
48144: Seel, Pierre. - I, Pierre Seel, Deported Homosexual: A memoir of Nazi Terror.
9687: Segall, Jeffrey. - Joyce in America. Cultural politics and the trials of Ulysses.
24022: Segrave, Kerry. - Shoplifting: A social history.
34524: Segré, Gino. - Einstein's Refrigerator: Tales of the hot and cold.
29545: Ségur, Philippe-Paul de. - Defeat: Napoleon's Russian Campaign.
43503: Seidlitz, Woldemar von & Dora Amsden. - Japanse Ukiyo-e Prenten: Indrukken van de vlietende wereld.
24537: Seierstad, Asne. - De Boekhandelaar van Kaboel: Een familie in Afghanistan.
48123: Seifert, Josef. - Erkenntnis objektiver Wahrheit: Die Transzendenz des Menschen in der Erkenntnis.
47521: Seils, Martin. - Theologische Aspekte zur gegenwärtigen Hamann-Deutung.
38574: Selles, Hedwig. - Wie hier binnentreedt: Gedichten.
41390: Semah, Joseph. - Desert Drawings drieëdertig begrenzingen (de Golfoorlog 1991).
37129: Sen, Mala. - De Bandietenkoningin: Het ware verhaal van Phoolan Devi.
32777: Seneca, Lucius Annaeus. - Vragen en Antwoorden.
46488: Seneca. - Seneca IX, Tragedies II: Agamemnon, Thystestes, Hercules Oetaeus, Phoenisse, and Octavia.
46487: Seneca. - Seneca VIII, Tragedies I: Hercules Furens, Troades, Medea, Hippolytes and Oedipus.
8812: Seneca. - IX Tragedies II / Tragedies VIII.
49384: Sentveld, Jan. - Frans en Rie, wat een Koppel: Ouders van een gezin met 19 kinderen.
49207: Sepetys, Ruta. - Ik Moet je Verraden.
45344: Sepúlveda, Luis. - Voorbij de Grens van Patagonië. Omnibus.
28801: Serafijn, Q.S. - Het Czaar Peter Dossier.
46138: Serée, Raoul. - De Wallen in de jaren '60: Verhalen van prostituees, penoze en de postbode
46505: Sergent, Alain. - Les Anarchistes.
45154: Serpenti, Dr. L.M. - Cultivators in the Swamps: Social structure and horticulture in a New Guinea society.
43558: Serre, Ludovic. - La Bouffe.
49015: Serres, Michel. - Hermès III: La traduction.
32778: Serrurier, C. - Descartes: Leven en leer. Met portret.
46278: Seurynck, Eric. - 1e Wereldoorlog Regio Diksmuide: Centrum Belgisch front.
38025: Sevenhoven, J.L. van. - Lukisan Tentang Ibukota Palembang.
17140: Sevenster-Bol, A.C.A. - On the Causation of Drive Reduction After a Consummatory Act; (In Gasterosteus Aculeatus L.).
19223: Severens, Hans (red.). - Nederlandse Speleologische Expeditie Irian Jaya 1992.
27600: Sevriens, Harrie. - Poëziezo.
5555: Sexton, Sean. - Irland in Alten Photographien.
49342: Seyed-Gohrab, Asghar. - Soefisme: Een levende traditie.
35942: Seymour, Michel and Mathias Fritsch (editors). - Reason and Emancipation: Essays on the philosophy of Kai Nielsen.
38186: Shahab, Alwi. - Saudagar Baghdad dari Betawi.
5657: Shakespeare, William. - The Tragedie of Julius Caesar: Newly Printed From the First Folio of 1623 (the Players' Shakespeare).
20877: Shane, W.W. - Observation of neutral hydrogen in an interor region of the galaxy and the structure and kinematics of the scutum spiral arm.
20218: Sharma, Arvind. - The philosphy of religion: A buddhist perspective.
16578: Sharma, Arvind (editor). - Fragments of infinity: Essays in religion and philosophy a festschrift in honour of professor Huston Smith.
37575: Shaw, Irwin. - Beggarman, Thief. A novel. Sequel to the best-selling Rich Man, Poor Man.
42464: Shaw, Daniel. - Film and Philosophy: Taking movies seriously.
36575: O' Shea, Stephen. - Sea of Faith: Islam and Christianity in the Medieval Mediterranean World.
46548: Sheffler Manning, Robert John. - Interpreting Otherwise than Heidegger. Emmaniel Levinas's Ethics as First Philosophy.
30859: Shelbourn, J.E. (ed.). - ABC Rail Guide & Hotel Guide. May 1966.
14329: Shelden, Micheal. - Graham Greene. The man within.
44826: Sheldrake, Rupert. - Seven Experiments That Could Change the World: A do-it yourself guide to revolutionary science.
48312: Shem-Tov, Tami & Jacob van der Hoeden. - Voortaan heet je Lieneke: Een vader schrijft brieven aan zijn ondergedoken dochtertje. & Brieven aan Lieneke.
34486: Shen, C.T. - Mayflower II: On the Buddhist voyage to liberation.
41923: Shenefelt, Michael. - The Questions of Moral Philosophy.
39655: Shepard, Sam. - Bespieder van de Eerste Persoon.
16971: Shephard, Martin. - Een mens die je lief is gaat sterven.
42351: Shephard, Ben. - Na Zonsopgang: De bevrijding van Bergen-Belsen.
49175: Sherrell, Daniel. - Warmte: Volwassen worden aan het eind van onze Wereld.
5649: Sherry, Norman. - Conrad's Eastern World.
5650: Sherry, Norman. - Joseph Conrad: A commemoration. Ppaers from the 1974 International Conference on Conrad.
14328: Sherry, Norman. - The Life of Graham Greene. Vol 1: 1904-1939.
43605: Shimano, Eido Tai. - Endless Vow: The Zen Path of Soen Nakagawa.
47030: Shimomissé, Eiichi. - Die Phänomenologie und das Problem der Grundlegung der Ethik: An Hand das Versuchs von Max Scheler.
42229: Shorto, Russell. - Saints and Madman: Psychiatry opens it doors to religion.
39737: Shorto, Russell. - Amsterdam: Geschiedenis van de meest vrijzinnige stad ter wereld.
38310: Shozo, Fukuda. - With Sweat & Abacus: Economic Roles of Southeast Asian Chinese on the Eve of World War II.
16045: Shreeve, James. - The Neanderthal Enigma: Solving the mystery of modern human origins.
44300: Shu-Schoonenberg, Margaretha. - Documentaire over de Zeden en Gewoonten in het Chinese Rijk.
46637: Sicari, Stephen. - Pound's Epic Ambition: Dante and the modern world.
17128: Sicher, Efraim. - Beyond Marginality: Anglo-Jewish literature after the Holocaust.
43209: Sichère, Bernard. - Pour Bataille: Être, chance, souveraineté.
38114: Sidharta, Prof. Ir. & Ir. Eko Budihardjo, Msc. - Konservasi Lingkungan dan Bangunan Kuno Bersejarah di Surakarta.
36258: Sidney, Algernon. - Discourses Concerning Governement.
29785: Siebelhoff, Robert & Arend-Jan Sleyster (samenst.). - Jan Toorop in Katwijk aan Zee: 22 april 1890 -12 mei 1892, 25 mei 1990 - 26 april 1904.
22468: Siebelink, Jan. - De Kwekerij.
17579: Siebelink, Jan. - Pijn is genot.
48223: Siebelink, Jan. - Knielen op een Bed Violen.
29455: Siebelink, Jan. - Knielen op een Bed Violen: Het volledige boek voorgelezen door de auteur.
28265: Siebelink, Jan. - Knielen op een Bed Violen.
35243: Siebelink, Jan. - Suezkade: Roman.
16504: Siebers, Tobin. - The romantic Fantastic.
43698: Siebert, Otto. - Die Metaphysik und Ethik des Pseudo-Dionysius Areopagita: Im Systematischen Zusammenhange Dargestellt
41801: Siebrand, Heine. - The Ground Beneath our Feet: Tokyo lecture on religion, secularity and eco-sophia.
29191: Siegel, Liliane. - La Clandestine: Twintig jaar in de ban van Jean-Paul Sartre.
40245: Siegel, James. - Shadow and Sound: The historical thought of a Sumatran people.
21028: Sienkiewicz, H. - Quo Vadis: Roman uit den tijd van Nero. Deel 1.
21075: Sienstra, Andrys. (redactie). - Wurd-Spegel: Wurdlisten by de Spiegel van de Friese poëzie van de zeventiende eeuw tot heden. (Meulenhoff: Amsterdam, 1994).
44779: Sierat, Joop. - Rapádaba: Mensen aan de Wisselmeren, Irian Jaya.
18453: Sierra, José Luis. - Una Ciudad para José María - Een stad voor José María.
45310: Siertsema, Bettine. - Diamantkinderen. Amsterdamse diamantjoden en de Holocaust.
34331: Sies, Ruud (photography) & Pim Milo (text). - Men Of The Rotterdam.
47775: Sieveking, Ann & Gale. - The Caves of France & Northern Spain: A guide.
47501: Sievers, Harry. - Johann Georg Hamanns Bekehrung: Ein Versuch, sie zu verstehen.
27041: Siffre, Michel. - Mystérieuses civilisations dans les entrailles de la terre: A la recherche de l'art des cavernes du pays Maya.
13253: Sijes, Dr. B.A., et al. - Vervolging van Zigeuners in Nederland 1940-1945.
48951: Sijs, Nicoline van der. - Nederlandse Woorden Werelwijd.
48963: Sijs, Nicoline van der (redactie) e.a. - Dialectatlas van het Nederlands.
48900: Sijs, Nicoline van der. - 15 Eeuwen Nederlandse taal.
48950: Sijs, Nicoline van der. - Calendarium van de Nederlandse taal: De geschiedenis van het Nederlands in jaartallen.
22474: Sijs, Nicoline van der. - Hondsdraf: Waar komen onze woorden vandaan?
48894: Sijs, Nicoline van der. - Wie komt daar aan op die Olifant?: Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indië.
48968: Van der Sijs, Nicoline. - Taal als Mensenwerk: Het ontstaan van het ABN.
49060: Sikora, Joseph J. - The Christian Intellect and the Mystery of Being: Reflections of a Maritain Thomist.
45088: Sillevis, John et al. - Wiener Werkstätte: Keuze uit Weense collecties.
25572: Silva, António Barbosa da. - The Phenomenology of Religion as a Philosophical Problem: An analysis of the theoretical background of the phenomenology of religion in general and of M. Eliade's phenomenological approach in particular.
43571: Silver, Alain, James Ursini, Paul Duncan (red.), - Film Noir.
48167: Silver, Philip W. - Ortega as Phenomenologist: The genesis of meditations on Quixote.
24667: Silverberg, Robert. - The Mountain Builders.
48579: Silverstein, Shel. - Where the Sidewalks Ends: The poems and drawings of Shel Silverstein.
49212: Silverstein, Shel. - Die Geschichte vom Missing Piece.
45146: Silvertant, Jacquo. - Valckenborgh: Geschiedenis en archeologie van de middeleeuwse vesting.
28540: Simek, Martin. (Ano Ne) - Doe je Beest!
20424: Simhoffer, Kees. - De achterneef van J.P. Coen in Indonesië.
49155: Simmel, George. - Filosofie van het Geld.
32781: Simmel, Georg. - Schopenhauer and Nietzsche. Translated by H. Loiskandl, D. Weinstein and M. Weinstein.
27077: Simmen, René & Leonardo Bezzola. - Marionetten aus Aller Welt.
47536: Simmons, J. Aaron & Stephen Minister (ed.). - Reexamining Deconstruction: Toward a religion with religion.
33447: Simon, Coen. - Wachten op Geluk: Een filosofie van het verlangen.
43994: Simon, Robert (editor). - The Berlage Cahiers 5: Studio '95-'96 Fields
36186: Simon, Kate. - A Renaissance Tapestry: The Gonzaga of Mantua.
46722: Simon, Josef. - Philosophy of the Sign.
35538: Simon, Coen (redaktie). - Een Stok Om Mee Te Denken. De techniek van filosofen.
36447: Simonis, Ferry. - Dichter aan Huis.
45068: Simons, Ida. - Una Virgen Imprudente.
35670: Simons, Anton. - Carnaval en Terrreur: De ethische betekenis van Bachtins Rable.
43132: Simonz, Fokke A. - Amsterdamsche Burgers Winter Avond- uitspanningen.
14256: Simpson, Louis. - Three on the Tower. The lives and works of Ezra Pound, T.S. Eliot and William Carlos Williams.
41701: Simpson, Joe. - Storms of Silence.
41739: Simpson, Matthew. - Rousseau's Theory of Freedom.
22413: Sindram, Johan Willem & Maud Ingrid Cleton-Soeteman. - The Human Liver in Iron Overload: A morphological and functional study.
23470: Singelenberg, Pieter, Manfred Bock & Kees Broos. - Nederlandse Architectuur: 1856-1934 Berlage.
49047: Singer, Peter. - A Darwinian Left: Politics, evolution and cooperation.
43662: Singer, Henk. - Homerische Helden: Oorlogvoering in het vroege Griekenland.
40882: Singer, Richard. - Oosterse Wijsheid voor Dagelijks Gebruik.
41839: Singer, Peter. - Darwin voor Links: Politiek, evolutie en samenwerking.
15239: Singer, Peter. - Marx.
14557: Singer, Hans Wolfgang. - Rembrandt. Des Meisters Radierungen.
45516: Singevin, Charles. - Dramaturgie de l'Esprit.
43800: Singh, Simon. - Big Bang: The origin of the universe.
36976: Singor, H.W. - Oorsprong En Betekenis Van De Hoplietenphalanx In Het Archaïsche Griekenland.
49265: Sinnema, Jos (redactie). - Geen Nummers maar Namen: Levensverhalen uit concentratiekamp Dachau.
12758: Sinnema, John R. - Hendrik van Veldeke.
28902: Síocháin, P.A. - Aran Islands of Legends.
14255: Sisson. C.H. - An Asiatic Romance.
38152: Sitwell, Edith. - Bath.
14254: Sitwell, Edith. - I Live under a Black Sun.
48855: Sitwell, William. - A History of Food in 100 recipes.
39384: Sjastad, Øystein. - A Theory of the Tache in Nineteenth-Century Painting.
21074: Sjiens, Doeke & Henk van der Veer. - In Uitjouwerij fan QuizeQuânsje: tinkboek by it 25-jierrich bestean fan 'e Koperative Utjowerij.
42224: T'sjoen, Yves & Els van de Damme (red.). - De Laatste Dag: Verhalen over een kunstwerk.
42289: Skinner, B.F. - Notebooks.
32787: Skinner, Burrhus F. - Over Gedrag.
43692: Skolimowski, Henryk. - Het Theater van de Geest.
36490: Skovaard-Petersen, Karen. - Historiography at the Court of Christiam IV (1588-1648): Studies in the Latin histories of Denmark by Johannes Pontanus and Johannes Meursius.
35191: Slangen, Lou (redactie). - Belgian Dutch Philippines Caving Expedition. Expedition report 1989 - 1990.
35145: Slangen, Lou. - Teaching Robotics in Primary School.
27751: Slangen, Lou. (Redactie). - Belgian Dutch Philippines Caving Expedition: Expeditieverslag 1989-1990.
39664: Slater, Michael. - Charles Dickens.
26970: Slater, Lauren. - De Box van Skinner: De beroemdste experimenten uit de psychologie.
27081: Slayer, Chloë. - Costumes of Mexico.
24628: Sleeth, Matthew. - Home & Away.
45600: Sleigh, Dan. - Afstande.
44801: Sleijster, Arend-Jan. - Willy Sluiter en de Kunstvereeniging 'Katwijk', 1908-1910.
49085: Slifer, Dennis & James Duffield. - Kokopelli: Flute player images in rock art.
39599: Sliggers, Bert. - Het Schetsboek van Cornelis van Noorde 1731-1795. Het leven van een veelzijdig Haarlems kunstenaar.
19340: Slijm, Dick. - Influence of Biotransformation on Bioaccumulation and Toxicity of Chlorinated Aromatic Compounds in Fish.
10539: Slimming, John. - De Pepertuin.
44242: Sloan, J.M. - The Carlyle Country: With a study of Carlyle's life.
27190: Slob, Marjan. - Zeker Weten. In gesprek met politici, bestuurders en wetenschappers over omgaan met onzekerheid.
27105: Slooff, A.C.J. - Cerebrale Hemisfeertumoren bij Kinderen.
42168: Sloot, Hans van der. - Schiedam Havenboek.
41831: Sloot, Hans van der. - Betrekkelijk tot Tevredenheid: De woningbouwcorporaties in Schiedam.
30140: Slooten, Rob. & Bert Taken. - Een cirkel van Licht: Zes jaar pinhole fotografie in het basisjaar van de Gerrit Rietveld academie.
36147: Sloots, Kasper. - Amsterdam Oud-West van 1900 tot nu.
6259: Slotemaker de Bruine, Nicolaas Ahasuerus Cornelis. - Eschatologie en Historie in Verband met Enkele Godsdienstphilosophieën in Duitschland sedert Kant.
37052: Sloten, E.R. van, e.a. - François Haverschmidt 1835 - 1894.
24471: Sloterdijk, Peter. - Woede en Tijd. Een politiek-psychologisch essay.
32793: Sloterdijk, Peter. - Im Weltinnenraum des Kapitals: Fur eine philosophische Theorie der Globalisierung.
48269: Sloterdijk, Peter. - Filosofische Temperamenten: Van Plato tot Foucault.
37524: Sloterdijk, Peter & Hans-Jürgen Heinrichs. - Die Sonne und der Tod: Dialogische Untersuchungen.
37525: Sloterdijk, Peter. - Selbstversuch: Ein gespräch mit Carlos Oliveira.
41841: Sloterdijk, Peter. - Scheintod im Denken: Von philosophie und Wissenschaft als Übung.
38619: Sloterdijk, Peter. - Die Verachtung der Massen: Versuch über Kulturkämpfe in der modernen Gesellschaft.
32791: Sloterdijk, Peter. - Falls Europa erwacht: Gedanken zum Programm einer Weltmacht am Ende des Zeitalters ihrer politischen Absence.
48328: Sloterdijk, Peter. - Reflexionen eines nicht mehr Unpolitischen. Dankrede von Peter Sloterdijk zur Entgegennahme des Ludwig-Borne-Preises 2013.
43173: Sloterdijk, Peter. - Kritiek van de Cynische Rede: Deel I & II.
48333: Sloterdijk, Peter. - Stress und Freiheit.
32792: Sloterdijk, Peter. - Im selben Boot: Versuch uber die Hyperpolitik.
38238: Sloterdijk, Peter. - Tau von den Bermudas: Über einige Regime der Einbildungskraft.
48217: Sloterdijk, Peter. - Sphären: Band I & II.
46768: Sloterdijk, Peter. - Die Schrecklichen Kinder der Neuzeit: Über das anti-genealogische Experiment der Moderne.
46182: Slothouwer, D.F. - Amsterdamsche Huizen: 1600-1800.
45972: Sluijter, N.W. & J. van der Meer. - Instrumenten en hun Toepassing in Zweefvliegtuigen bij het Blindvliegen.
30739: Sluis, Jacob van der. - Jan Kocht zijn Vlag een Modderschuit, en andere gedichten.
47086: Sluis, Jacob van. - Heidegger - denkwegen en dwaalwegen.
37913: Sluiter, Ineke et al. - Lampas 43e Jaargang nummer 4.
6943: Sluyser, Meyer. - Als de dag van gisteren...
35879: Smabers, Nicolette. - Het Plein bijzonder en Gewoon.
47493: Smart, Ninian. - Concept and Empathy: Essays in the study of religion.
49123: Smart, Ninian. - The Science of Religon & The Sociology of knowlege: Some methodological questions.
27901: Smeenk, Ruud. - Low Avidity Antibodies To dsDNA.
40289: Smeets, Arnold. - Conversio: Bekering en Missionering bij Gregorius de Grote. Een semiotiek van het verleden.
44006: Smets, Laurens et al. (redactie). - Speleo Nederland Pierk, 1990.
44007: Smets, Laurens et al. (redactie). - Speleo Nederland Pierk, 1989.
40127: Smies, Anouk. - Wie Heeft een Middelpunt Nodig.
33872: Smink, Peter. - Schedelmoer & Maatpak: Gedichten.
37637: Smink, Peter. - Koudijs' Hellevaart.
35347: Smink, Peter. - De Cultus van het Lijden: Een vrije oefening.
49261: Smit, Susan. - Tropenbruid.
40404: Smit, H.J. - De Registers van den Biertol te Amsterdam.
49266: Smit, Frank. - Van Amsterdamse Huize: Ontwikkeling en identiteit van Het Woningbedrijf Amsterdam.
26337: Smith, Michael, Richard Little, Michael Shackleton (ed.). - Perspectives on World Politics.
18536: Smith, Page and Daniel, Charles. - The Chicken Book.
44501: Smith, Stevie; James MacGibbon (ed.) - Stevie Smith: Selected Poems.
44685: Smith, Harriet Elinor (ed.). - The Mark Twain Papers: Autobiography of Mark Twain Vol I..
12722: Smith, Adam. - The Wealth of Nations.
41806: Smith, Adam. - Lectures on Jurisprudence.
38729: Smits-Veldt, M.B. - Samuel Coster, ethicus-didacticus: Een onderzoek naar dramatische opzet en morele constructie van Ithys, Polyxena en Iphigenia.
44397: Smits, Frans. - Willem Elsschot: Zijn leven / Zijn werk en zijn betekenis als Prozaschrijver en dichter.
48829: Smits, Everard Jean François. - Herder's Humaniteitsphilosophie.
16097: Smolin, Lee. - The Life of the Cosmos.
25271: Smout, Herm. - Het Antwerps Dialect: Met een schets van de geschiedenis van dit dialect in de 17e en 18e eeuw. Ingeleid door Yvette Stoops.
45263: Sneekes, Jan. - Hadden ze ons maar wild gelaten.
30005: Snelder, W. - Geluid van Water: Gedichten.
33891: Snelders, Stephen. - Vrijbuiters van de Heelkunde: Op zoek naar medische kennis in de tropen 1600-1800.
39792: Snellenberg, David. - Mijn Moeder.
35985: Snels, Bart (red.). - Vrijheid als Ideaal.
42408: Snijders, A. L. (Abels, Frijns, Helder redactie). - 220W A.L. Snijdersprijzen 2012.
44910: Snoeck, Robert. - Paul van Ostaijen en zijn Satire Intermezzo: Een derde hypothese.
44909: Snoeck, Robert. - Paul van Ostaijen en zijn bezette Stad (literaire en zakelijke toelichtingen): Deel 1. De opdracht.
21344: Snoek, René. - Poste restante.
27833: Snoep-Reitsma, Ella. - Verschuivende Betekenissen: Van zeventiende eewse Nederlandse generevoorstellingen.
49282: Snoep, Ella. - Vlinders Vangen in de Tropen.
28066: Snouck Hurgronje, C. - Kumplan Karangan III.
42825: Snowdon, Christopher. - The Art of Suppression: Pleasure, panic and prohibition since 1800.
40517: Snyder, Jack. - From voting to Violence: Democratization and nationalist conflict.
49254: Sody, H.J.V. - Naamlijst van de Vleermuizen van Java + index.
21047: I.N, Soebagijo. - Rekaman Sejarah 1982, Data-Fakta-Dokumen.
38109: Soekiman, Djoko. - Kebudayaan Indis: Dan Gaya Hidup Masyarakat Pendukungnya di Jawa.
47551: Soepboer, Albertina. - Vertakkingen.
9619: Soeroto, Drs. - Sriwijaya. Menguasai lautan.
48057: Soesbeek, K.H. - Homomannen buiten het Homowereldje.
34139: Soest, Jan Paul van; Kasteren, Joost van; e.a. - De Werkelijkheid Van Het Model.
29719: Soetenhorst, Bas. - Het Wonder van de Noord/Zuidlijn: Het drama van de Amsterdamse metro.
40464: Sofokles. - Vier Tragedies: Ajax. Meisjes uit Trachis. Elektra. Filoktetes.
48244: Sokolowovski, Robert (ed.). - Edmund Husserl and the Phaenomenological Tradition: Essays in phenomenology
48100: Sokolowski, Robert. - The God of Faith and Reason: Foundations of Christian Theology.
48102: Sokolowski, Robert. - Pictures, Quotations, and Distinctions: Fourteen essays in Phenomenology.
48101: Sokolowski, Robert. - Eucharistic: A study in the Theology of Disclosure.
47404: Sokolowski, Robert. - Christian Faith & Human understanding: Studies on the Eucharist, Trinity and the Human Person.
46978: Sokolowski, Robert. - Phenomenology of the Human Person.
34455: Solar, Gustav (bearbeiter). - Jan Hackaert: Die Schweizer Ansichten, 1653-1656.
39742: Solc, Dr. V. & Forman, W.u.B. - Schwerter und Dolche Indonesiens.
24157: Soldt, Otto Chr. van. - Den Coninck van Hispaengien Heb Ick Altijt Gheeert: Een verhandeling over de relatie tussen Nassau-Oranje en het Wilhelmus.
34369: Solomon, Andrew. - Demonen Van De Middag: Een persoonlijke geschiedenis van depressie.
43364: Solso, Robert (editor). - Mind and Brain Sciences in the 21st Century.
34427: Some varadeva, Srî & Âbâjî Vishnu Kâthavate (editors). - Kîrtikaumudî: A life of Vasupâla, a minister, of Lavanaprasâda & Vîradhavâla Vaghelâs.
27213: Someren, Reijer Hendrik van. - De St. Elizabeths Nacht, A 1421. Dichtstuk in drie zangen.
49273: Somers, Erik. - Voorzitter van de Joodse Raad: De herinneringen van David Cohen (1941-1943).
48735: Sommer, Manfred. - Evidenz im Augenblick: Eine Phänomenologie der reinen Empfindung.
40390: Sommerstein, Alan H. (ed.). - The Comedies of Aristophanes vol 3: Clouds.
24518: Somper, Justin. - Vampirates: Black heart.
13033: Sonntag, Leo. - Ein Jüdisches Emigrantenschicksal.
47097: Sonsbeeck, Emilie Suzette Jacoba Maria van. - Het Zijn als Mysterie in de Ervaring en het Denken van Gabriel Marcel.
47430: Sontag, Frederick. - Wittgenstein and the Mystical: Philosophy as an ascetic practice.
44380: Sontag, Susan. - Reader.
37356: Sontag, Susan. - Reborn: Journals and notebooks 1947-1963.
28833: Sontag, Susan. - Under the Sign of Saturn.
31110: Sontheimer, Michael. & Otto Kallscheur. - Ein schüsse: besichtigung eines frontverlaufs Zehn Jahre nach dem Deutschen Herbst.
42539: Sophocles. - The Wife of Heracles, being Sophocles Play: The Trachinian Women.
46482: Sorée, Mark & Marijke Snepvangers. - Ons Huis: 100 jaar buurthuiswerk in Amsterdam.
43266: Sørensen, Jens Erik & Bjarne Baekgard; Lise Mortenson (red.) - I love You.
43450: Sosa, Ernest. - Reflective Knowledge: Apt belief and reflective knowledge. Volume II.
22036: Soto, Vicente. - Una Canción Para Un Loco.
28511: Sounier, Jean-Paul. - Nakanaï: Dans les gouffres géants de Papouasie.
30198: Spaans, Moniek. - Het in vergetelheid geraakte koninkrijk van Pablo Swentibold.
20818: Spaans, Marco. - Models of inhomogeneous interstellar clouds.
10736: Spaans, Joke. - Armenzorg in Friesland 1500-1800: Publieke zorg en particulaire liefdadigheid in zes Friese steden Leeuwarde, Bolsward, Franeker, Sneek, Dokkum en Harlingen.
44478: Spaink, Karin. - M/V*: * doorhalen wat niet van toepassing is.
46607: Spandl, Hermann. - Die Tierwelt der Unterirdischen Gewässer.
14249: Spark, Muriel. - The Mandelbaum Gate,
47503: Sparling, Robert Alan. - Johann Georg Hamann and the Enlightenment Project.
40910: Sparreboom, Max (red.). - De Amfibieën en Reptielen van Nederland, België en Luxemburg.
26040: Speakman, Cummins E. - Mowee: An informal history of the Hawaiian island.
28635: Specht, Karl August. - Theologie en Wetenschap (Oude en nieuwe wereldbeschouwing). Twee delen.
40663: Speck, Frank G & Leonard Broom. - Cherokee: dance and Drama.
34342: Spector, Jack. - The Aesthetics of Freud: A study in psychoanalysis and Art.
46308: Speenhoff, J.H. - Eerste Bundel Liedjes, Wijzen en Prentjes. (Vijf Bundels)
26112: Speet, Bert & Dick van de Pol. - Van Burgers naar Buitenlui: Na hondertwaalf jaar Amsterdam verhuist het Burgerziekenhuis naar Almere, een tijdsbeeld.
45872: Speet, Ben. - Edam: Duizend jaar geschiedenis van een stad.
25804: Speksnijder, Aad & Willem van Zoetendaal. - Rotterdam 1950 - '60: Ed van Wijk, Cas Oorthuys, Frits Rotgans, Aart Klein, Henk Jonker.
47321: Spence, Jonathan D. - Chinese Roundabout: Essays in history and culture.
47892: Spence, Jonathan. - The China Helpers: Western advisers in China 1620:1960.
18784: Spencer, Charles. - The world of Serge Diaghilev.
41797: Spencer, Herbert. - The Principles of Ethics. In two volumes: Vol. I & II.
14258: Spender, Stephen. - A Version of the Oedipus Trilogy of Sophocles.
41843: Spengler, Oswald. - Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte.
47913: Spengler, Oswald. - Der Untergang des Abendlandes: Umrisse einer morphologie der Weltgeschichte.
47914: Spengler, Oswald. - Politische Schriften: Volksausgabe.
7160: Sperry, Stuart M. - Keats the Poet.
43288: Mulder Etty & Daan van Speybroeck (voorwoord). - Colette Brunschwig en andere transposities van de poëzie van Paul Celan / Colette Brunschwig et autres résonances autour de l'oeuvre poétique de Paul Celan.
48612: Spiegelberg, Herbert. - Steppingstones toward an ethic fellow Existers: Essays 1944-1983.
46128: Spiegelberg, Herbert. - The Context of the Phenomenological Movement.
47518: Spiegelberg, Herbert. - Alexander Pfänders Phänomenologie.
48865: Spiegelberg, Herbert. - Antirelativismus: Kritik des Relativusmus und Skeptizismus der Werte und des Sollens.
16341: Spiering, Menno Ewout. - Englishness. Foreigners and images of national identity in postwar literature.
34981: Spies, Paul & Lucy Schlüter. - Het Grachtenboek. Vier eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven aan de gracht. Samen met deel 2: Zes eeuwen Amsterdamse grachten in beeld gebracht; gevels, interieurs en het leven in de middeleeuse stadskern.
3254: Spies, Marijke. - Bij Noorden Om: Oliver Brunel en de Doorvaart naar China en Cathay in de Zestiende Eeuw.
36303: Spies, Marijke. - Rhetoric, Rhetoricans and Poets: Studies in Renaissance Poetry and Poetics.
2871: Spies, Marijke. - Arctic Routes to Fabled Lands. Oliver Brunel and the passage to China and Cathay in the sixteenth century.
43502: Spies, Paul & Kleijn, Koen e.a. (samenst.). - Het Grachtenboek.
27269: Spigt, P. - In Staat van Besef: Opstellen van een humanist.
27510: Spijkerman, Renske. - An Image to Die For: Prototypes of smoking and drinking peers and adolescents' substance use.
39143: Spillman, Jos. - Bemint uwe Vijanden: Een verhaal uit den strijd der Wildenstammen van Nieuw-Zeeland.
36149: Spinoza. - Briefwisseling.
36502: Spivey, Nigel. - Enduring Creation: Art, pain and fortitude.
3115: Spoelstra, Jan. - De Vogelvrijen in de IJslandse Letterkunde.
33594: Spoelstra, Janneke. - Langst fan'e dagen.
13122: SPOK - De Voet dwars in Amsterdam. 10 wandelingen van het SPOK.
49216: Spoorenberg, H.H. - Denkbeeldige Studie over Nederland door Boris Vian.
43217: Spotts, Frederic. - The Shameful Peace: How French Artists and Intellectuals survived the Nazi occupation.
42166: Sprang, A. van. - Wat Aarde bewaarde: Uit de voorgeschiedenis van Ermelo en omgeving.
42377: Spreen, Reinier. - Monument voor de Quagga: Schlemiel van de uitgestorven dieren.
48040: Sprigge, T.L.S. - The Rational Foundations of Ethics.
47011: Sprigge, T.L.S. - James and Bradley: American Truth & British Reality.
45732: Sprigge, T.L.S. - The Importance of Subjectivity: Selected Essays in Metaphysics and Ethics.
33337: Springer, F. - Bericht uit Hollandia.
48916: Springer, Peter. - Schinkels Schlossbrücke in Berlin: Zweckbau und Monument.
18188: SPROCKEL, CORNELIS. - The language of the Parker chronicle ; volume I : Phonology and accidence.
44001: Spruit, J.E. - Henk Spruit dirigent van het Omroeporkest: Een levensschets in dertig miniaturen.
46868: Spruit-Ledeboer, Mieke G. - Nederlandse Keramiek 1975/1985.
38316: Spruit, Ruud. - Uit het Leven van Johan le Francq van Berkhey.
47231: Spurling, Laurie. - Phenomenology and the social World: The philosophy of Merleau-Ponty and its relation to the social sciences.
14180: Spurling, Hilary. - Ivy when Young. The early life of I. Compton-burnett 1884-1919.
19121: Pierre Lartigue; Elisabeth Roudinesco; Lionel Ray; Bernard Vergaftig; Michel Ronchin; Dominique Grandmont; Armand Rapoport; Claude fabrizio; Eric Ardoin; Geoffrey Squires. - Action poétique. No 58.
30767: St. Hilaire, Josephine von. - Die wahre Kochkunst, oder neuestes geprüftes und vollständiges Pesther Kochbuch.
47929: St. Jorre, John. - The Good Ship Venus: The erotic voyage of the Olympia press.
38557: Staal, Frits. - Over Zin en Onzin in Filosofie, Religie en Wetenschap.
22295: Staal-Grilk, Elsje Julia. - Nachtgedachten en Lichtgedichten.
40733: Stachowiak, Herbert & Claus Baldus. (Hrsg - editors). - Pragmatik - Handbuch pragmatischen Denkens, 5 Bände. Band I: Von den Ursprüngen bis zum 18. Jahrhundert; Band II: Der Aufstieg im 19. & 20. Jahrhundert; Band III: Allgemeine philosophische Pragmatik; Band IV: Sprachphilosophie, Sprachpragmatik, Formative Pragmatik; Band V: Tendenzen in der Wissenschaftstheorie.
31159: Stack, V.E. (selected and introduced by). - The Love-letters of Robert Browning and Elizabeth Barrett.
46011: Stahlberger, Lawrence L. - The Symbolic System of Majakovskij.
44788: Stähli, Adrian. - Die Verweigerung der Lüste: Erotische Gruppen in der Antieken Plastiek.
13842: Stainton, Leslie. - Lorca. A dream of life.
9913: Stakenburg, Dr. A. - Onno Zwier van Haren: De Geuzen.
7495: Stal, Willem Gerardus ter. - Automated Interpretation of Nominal Compounds in a Technical Domain.
36675: Stalin, J.W. - Over de Grondslagen van het Leninisme.
12436: Stallman, Pieter Johan. - IgE on Human Basophils.
43152: Stamhuis, Ida H. & Teun Koetsier, Cornelis de Pater, Albert van Helden (editors0. - The Changing Image of the Sciences.
39983: Stanford, Julian Castle. - Reflections: The diary of a German Jew in hiding.
40198: Stange-Vögelsang, Anna & Wolfgang. - Deutsches Lieder Und Luderbüchlein.
31248: Stange, Erich. - Die Miniaturen der Manessischen Liederhandschrift und ihr Kunstreis.
40123: Stangneth, Bettina. - Lügen Lesen.
41194: Starik, F - Door.
47644: Starik, F. - Songbloed.
12512: Stark, E. - Uit Indië, Egypte en Het Heilig Land.
38772: Stark, Freya. - East is West.
32942: Starobinski, Jean. - Montaigne: Denken und Existenz.
41756: Starobinski, Jean. - Das Rettende in der Gefahr: Kunstgriffe der Aufklärung.
35544: Starobinski, Jean. - 1789: The Emblems of Reason.
13741: Starr, David E. - Entity and Existence: An ontological investigation of Aristotle and Heidegger.
43345: Stassen, M.J.W. - Medische Ethiek in Grijze Oudheid.
45800: Staten, Henry. - Nietzsche's Voice.
47464: Staudigl, Michael (Hg.) - Gelebter Leib - verkörpteres Leben: Neue Beiträge zur Phänomenologie der Leiblichkeit.
47510: Staudigl, Michael & Christiaan Sternad. - Figuren der Transzendenz: Transformationen eines phänomenologischen Grundbegriffs.
46831: Stearn, William T. - Botanical Latin: Histry, grammar, syntax, terminology and vocabulary.
9395: Steen, van der Eric. - Controversen.
29621: Steenbakkers, Piet. - Spinoza-plaatsen: Over tekst en context van brief 76.
28365: Steenbakkers, Piet. - Over Kennis en Ideologie bij Louis Althusser
44347: Steenbeek, Rosita. - Terug in Rome.
44304: Steenbeek, Rosita. - Thuis in Rome.
44306: Steenbeek, Rosita. - Ballets Russes.
22824: Steenberghe, van D, prof.dr.; Baat,de C prof.dr; Braem, M.J.A prof.dr (redactie). - Het Tandheelkundig Jaar 2000.
38023: Steenbrink, Karel. - Kawan Dalam Pertikaian: Kaum Kolonial Belanda Dan Islam Di Indonesia 1596-1942.
42791: Steenhouwer, Koos J. - Sporen aan de Wand: De speurtocht naar de prehistorische vuursteenmijnbouw in Zuid-Limburg.
27445: Steer, Gina. - Ingemaakt en Lekker: Jam, chutney's and tafelzuur.
43441: Stegmaier, Werner. - Philosophie der Fluktuanz: Dilthey und Nietzsche.
22537: Stehn, E. - Gids voor Bergtochten op Java.
36657: Stehouwer, Saskia. - Vrije Uitloop: gedichten.
31763: Stehouwer, Saskia. - Wachtkamers.
48563: Steijn, P.P. - Meestertekens op het dak: Een verkenning naar de verschijningsvormen van trotseerloodjes van ± 1550 tot 1995.
48435: Stein, Abby Chava. - Eigenlijk Eva: Mijn transitie van ultraorthodoxe rabbijn tot trans vrouw.
41805: Stein, Yoram. - Filosofisch Elftal: Nederlandse denkers over de actualiteit.
45011: Steinbeck, John. Vertaling en nawoord Peter Bergsma. - Ten Oosten van Eden.
45536: Steineck, Christian. - Grundstrukturen mythisches Denkens.
45098: Steiner, Rudolf. - Het karma van de anthroposofische vereniging en de inhoud van de anthroposofische beweging.
39886: Steiner, Rudolf. - Wereldgeschiedenis in het Licht van de Antroposofie.
48731: Steiner, George. - Nach Babel: Aspekte der Sprache und der Übersetzung Deutsch vond Monika Plessner unter Mitwirkung von Henriette Beese.
32810: Steiner,G. - Martin Heidegger.
45924: Steiner, George. - Grammars of Creation: Originating in the Gifford Lectures for 1990.
34090: Steiner, George. - Real Presences: Is there anything in what we say?
6709: Steiner, George. - Anno Domini. Drie novellen.
39883: Steiner, Rudolf. - Sociale Toekomst.
48526: Steinkraus, Warren E. (editor). - New Studies in Berkeley's Philosophy.
48874: Stel, Lisa. - Vegan Comfort Food.
48067: Stel, Jaap van der. - Zelfregulatie, ontwikkeling en herstel: Verbetering en herstel van cognitie, emotie, motivatie en regulatie van gedrag.
18254: STELCL, O. (Editor). - Problems of the speleological research. Proceedings of the International Speleological Conference held in Brno, June 29-July 4, 1964.
25848: Stellweg, Cri. - Uit Hetzelfde Hout: Moeder, dochter, kleindochter
48274: Stelt, Jeannette van der (eindred.). - In de Ban van Buiksloot: Kruispunt van vaarten, dijken, wegen en belangen.
26803: Steman, Bas. - Tinus! Tinus! Van anorexia tot goud.
14268: Stendhal. - Scarlet and Black.
20851: Stendhal. - Journal I(1801-1805), II(1805-1806), III(1806-1810).
44873: Stendhal. - Liefdes Verhalen.
46529: Stenger, Georg. - Philosophie der Interkulturalität: erfahrung und Welten. Ein phänomenologische Studie.
39216: Stenhal. - Lucien Leuwen.
45660: Stenzel, Jürgen. - Die Philosophie Constantin Brunners.
45657: Stenzel, Jürgen. - Ich habe einen Stachel zurückgelassen...: Beitrge zum Constantin Brunner-Symposion Hamburg 1995.
32811: Stenzel, Julius. - Dilthey und die deutsche Philosophie der Gegenwart.
35585: Stephan Jellinek, J. - Parfum: De droom in een flacon.
37926: Stephens, John L. - Incodents of Travel in Central America, Chiapas & Yucatan.
48088: Sterian, M. - Einführung in das Ideenreich Spinozas.
47685: Sterk, Anna. - Fris: N.V. Keramische Industrie Fris, Edam 1947-1969.
13511: Stern, Jennifer. - Farm Stall to Farm Stall.
47308: Stern, David G. & Béla Szabados (editors). - Wittgenstein Reads Weininger.
9095: Sterre, Jan Pieter van der (samenstelling). - Voltaire en de Republiek: Teksten van Voltaire over Holland en Hollanders.
28732: Steur, A.G. van der. - Nederlandse literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca. 1880.
28733: Steur, A.G. van der. - Nederlandse literatuur en lectuur gedrukt tussen 1700 en ca. 1880.
20453: Steur, A.G. van der, et al. - Haerlem Jaarboek 2000.
2279: Steussy, Jos F. - Straten schrijven Historie. Biografisch en historisch stratenboek van Amsterdam.
43342: Stevens, Barry. - Don't Push the River (it flows by itself).
16418: Stevens, Th & Joh. S. Wijne. - Vrijmetselarij en Chaaritas: Met toewijding arbeiden aan het welzijn der gemeenschap.
35968: Stevens, Th. - Vrijmetselarij en samenleving in Nederlands-Indië en Indonesië 1764-1962.
26730: Stevens, Jan. - Het Filosofisch Woordenboek: 30 wijzen over de zin van het leven.
14262: Stevenson, Helen. - Mad Elaine.
36913: Stevin, Simon. - De la Vie Civile 1590.
36587: Stewart, James D. - Nietzsche's Zarathustra and political Thougt.
27631: Stewart, Frank, Larissa Behrendt, Barry Lopez a.o. (ed.). - Where the Rivers Meet. New Writing from Australia, Manoa 18:2.
41816: Stewart, Matthew. - The Courtier and the Heretic: Leibniz, Spinoza and the fate of God in the modern world.
37628: Steyaert, Erwin. - Alleen van Kale Reizen Kom Je Thuis.
48620: Anne Frank Stichting (samenstelling). - In het Huis van Anne Frank: Een geïllustreerde reis door Annes wereld.
33404: Stienen, Petra. - Dromen van een Arabische lente: Een Nederlandse diplomate in het Midden-Oosten.
36027: Stiglitz, Joseph E. - Making Globalization Work.
20826: Stil, Jeroen Maarten. - Dwarf Galaxies: Dynamics and star formation.
21026: Stilgebauer, Edward. - Inferno: Roman uit den wereldoorlog (Tweede Deel).
29939: Stip, Kees. - Dieuwertje Diekema: Een lied in dertig verzen waar geen woord spaans bij is.
29942: Stip, Kees. - Holle Bolle Gijs: Sonnetten en kwatrijnen op personen en toestanden in Den Haag en op het omliggende platteland opgedragen aan Gijs van der Wiel bij zijn afscheid als hoofdverlichter van 's lands verlichte hoofden kort na de idus van maart mcmlxxxiii.
48770: Van Stiphout, Wouter. - Maak een stad: Rotterdam en de Architectuur van J.H. van den Broek.
30886: Stissi, Vladimir. - Amsterdam, het Mekka van de Volkshuisvesting: Sociale woningbouw 1909-1942.
32712: Stock, Noel. - Reading the Cantos: The study of meaning in Ezra Pound.
39712: Stöhr, Waldemar. - Kunst und Kultur der Südsee: Sammlung Clausmeyer Melanesien.
43914: Stokhuyzen, Frederik. - The Dutch Windmills.
35092: Stokvis, J.E. - Van Wingewest naar zelfbestuur in Nederlandsch Indië.
44409: Stokvis, Ruud. - In de Polder en bij de stad: De geschiedenis van Badhoevedorp.
38313: Stolk, Swip. - Zakken vol ongeloof. [Kalender / Calendar].
16132: Stone, Merlin. - Eens was God als Vrouw belichaamd: De onderdrukking van de riten van de vrouw.
41305: Stoneman, Richard. - Across the Hellespont: A literary guide to Turkey.
41613: Stones, Alison & Jeanne Krochalis, et al. - The Pilgrim's Guide: A critical edition. I: The manuscripts: Their creation, production and reception.
27553: Stoop, Paul. - De Geheime Rapporten van H.J. Noorderwier, Berlijn 1933-1935.
18145: Stoppelenburg, H. M. - Uit de dagen van ouds, Gereformeerde Gemeente Aagtekerke.
26012: Storey, Mary Rose. - Mona Lisas.
46124: Stork, Harry - Het Lof van Amsterdam: Sloten en Oud Osdorp: jeugd herinneringen van bewoners aan de jaren.
40396: Stork, Daniël Coenraad. - Kaartenspinsels: Nationalisme, mythevorming and kaartmanipulatie in historische schoolatlassen van de Sovjet-Unie, Rusland en Roemenië uit de periode 1952-2003 over de geschiedenis van de twintigste eeuw.
6961: Stork, Harry. - Het Geheim van de Albert Cuyp: Jeugdherinneringen aan de jaren 1900-1940 in de Amsterdamse Pijp.
41830: Storm, Paul. - Korte hoektanden, lange benen en een sexy Brein: het ontstaan van de mens door natuurlijke en sexsuele selectie.
42290: Storr, Anthony. - The Dynamics of Creation.
45911: Stott, Carole. - Historische Kaarten van het Heelal: Oude kaarten van de sterrenhemel.
14908: Stout, George L. - The Care of Pictures.
46520: Straat, E. - Amsterdam as a Center of Culture.
27106: Straaten, A. van. - Proeven eener Verklaring van het Verschijnsel der Linkshandigheid.
34236: Straaten, Evert van. - Koud tot op het bot: De verbeelding van de winter in de Zestiende en Zeventiende eeuw in de Nederlanden.
14833: Straaten, Evert van. - Koud tot op het Bot: De verbeelding van de Winter in de Zestiende en Zeventiende eeuw in de Nederlanden.
44420: Strabo. - The Geography of Strabo in eight volumes. Volume IV.
31568: Stramrood, Claire A.I. - Posttraumatic Stress Following pregnancy and Cildbirth.
49213: Strange, Carolyn & Tina Loo. - True Crime, true North: The golden age of Canadian pulp magazines.
41758: Strasser, Stephan. - Jenseits von Sein und Zeit: Eine Einführung in Emmanuel Levinas' Philosophie.
33288: Stratford, Tim (editor). - International Caver Magazine nr 17.
33287: Stratford, Tim (editor). - International Caver Magazine.
39912: Anneke Schat & Cees Straus. - Enteren op de Wind / Bridging the Wind.
46031: Strauss, Botho. - Niemand Anders.
1269: Strauss, Heinrich. - Die Kunst der Juden im Wandel der Zeit und Umwelt: Das Judenproblem im Spiegel der Kunst.
34116: Strauss, Dr. D.F.M. - Begrip En Idee.
39090: Straver, Hans (redactie). - Zonder te stigmatiseren: Bijdragen over de begeleiding van Molukkers in onderwijs en educatie.
35349: Strawson, P.E. - Individuals: An essay in descriptive metaphysics.
32813: Strawson, P.F. a.o. - The Philosophy Of P.F. Strawson: Edited by Lewis Edwin Hahn. The Library of Living Philosophers, volume XXVI.
18686: Sandberg. Strazza. - Guido Strazza. Schilderijen en tekeningen. Catalogus.
19809: Streefland, Pieter (editor). - Problems and Potential in International Helath: transdiscilinary perspectives.
44653: Streeter, Tal. - The Art of the Japanese Kite.
37997: Streichner, Dr. Hubert. - Die Graphischen Gaunerzinken. [Geheimzeichen].
28989: Streit, Jakob. - Legenden van het Kind Jezus.
44388: Streng, Jean & Lydie van Dijk. - Zwolle in de Gouden Eeuw: Cultuur en schilderkunst.
21387: Strien, Ton & Els Stronks (bezorging). - Het Hart Naar Boven: Religieuze poëzie uit de zeventiende eeuw.
40211: Strien, van Daniëlle & P.F de Graaf. (concept). - Witboek.
24665: Strien, Kees van. - De Ontdekking van de Nederlanden: Britse en Franse reizigers in Holland en Vlaanderen, 1750-1795.
16065: Strijbosch, C.M.B. - De bronnen van 'De reis van Sint Brandaan'
35992: Strijland, Jantien. - Argusogen: Herinneringen aan een ander leven.
40112: Strijtem, Ivo van. - Een Kamer met een Tafel en Schrijfgerei.
49229: Strijtem, Ivo van. - De Vrolijke Tijd.
28510: Strinati, Pierre. - Grottes et Paysages de l'Atlas au Taurus.
13991: Strinati, Pierre & Villy Aellen. - Guía de las grutas de Europa.
22007: Strindberg, August, - Mäster Olof.
38371: Stringer, Chris. - Overlevers: Hoe het komt dat wij de enige mensachtigen op aarde zijn.
38752: Stringer, Chris. - Lone Survivors: How we came to be the only humans on earth.
49286: Strobl, Ingrid. - Die Angst Kam Erst Danach: Jüdische Frauen im Widerstand in Europa 1939-1945.
42545: Ströker, Elisabeth. - Theoriewandel in der Wissenschaftsgeschichte: Chemie im 18. Jahrhundert.
46094: Ströker, Elisabeth. - Husserl's Transcendental Phenomenology.
44676: Strube, Claudius. - Das Mysterium der Moderne: Heideggers Stellung zur gewandelten Seins- und Gottesfrage.
48527: Struijk, Bert. - Van Burgerweeshuis tot Garden Court: Ontstaan, betekenis, verval en de enerverende renovatie van een modern monument.
20225: Stückelberger, Alfred - Bild und Wort: Das illustrierte Fachbuch in der antiken Naturwissenschaft Medizin und Technik.
44813: Stufkens, André. - Joris Ivens Wereldcineast.
43809: Stufkens, A (redactie). - Op de Man af: Psychoanalytische ideeën over mannelijke seksualiteit.
21059: Stulemeyer, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oos-Indië en Suriname 1940 - 1946: Een doorgans onbekende historie, die toch ons allen aangaat. Getuigenissen en commentaren bijeengebracht door J.E. Stulemeyer.
41959: Stuurman, P. (samensteller). - Westerheem: Register jaargangen 1-40. 1952-1991.
29850: Stuve, Koen. - De Mens, een Transcendentaal-kritische filosofie.
38301: Styger-Kropholler, Tine. - Tusschen de Duindoorns.
33862: Sušac, Gojko. - Der Stamm Alles Aufgehendem: Der Dichter Gojko Susac.
29016: Suarez, Antonio & Jaime Cisneros. - Entre Angeles y Diablos.
35501: Sulistiawan, Iwan Bung Kelinci. - Kupu-kupu Pembunuh Naga.
36802: Summerscale, Kate. - The Wicked Boy: The mystery of a Victorian child murderer.
41668: Sundvall, Jonas & Fredrik Hjelmstedt. - Mountainbike i Sverige. De bästa stigarna och de vackraste vyerna från Riksgränsen i norr till Kullaberg i söder.
41671: Sundvall, Jonas & Fredrik Hjelmstedt (red.). - Friluftsliv kring Uppsala: En guide till mer än 120 vinter- och sommarturer frå Örskär i norr till Härjarö i söder.
30790: Sunier, A. - Elementen van Piagets Epistemologie Herkenbaar in Spinoza's Kenleer.
33991: Arya Sura. - Once the Buddha was a Monkey: Arya Sura's Jatakamala.
38119: Surig, H.W.J. - De Betekenis van Logos bij Herakleitos volgens de Traditie en de Fragmenten.
38121: Surin, Kenneth. - Freedom Not Yet: Liberation and the next world order.
43945: Surya, Michel. - Georges Bataille: La mort à l'oeuvre.
19591: Suryadi Ag, Linus. - De Bekentenis van Pariyem.
49405: Sutherland, D.M.G. - France 1789-1815: Revolution and Counterrevolution.
41909: Suttorp, C. - Het Weeshuis van Jan en Kaat: Herinneringen aan het Weeshuis der Hervormden.
2508: Svevo, Italo. - James Joyce.
28545: Swaertregger, M. [ps. Theun de Vries]. - Wa Man.
47717: Swanborn, Peter. - Het Huis woont in Mij: Gedichten.
48974: Swankhuisen, Marianne, Klaartje Schweizer en Addy Stoel. - Bleekneusjes: Vakantiekolonies in Nederland 1883-1970.
15282: Swart, Peter. - Caving: Essentiële informatie over uitrusting en technieken.
15064: Swart, Wil. - Schoonheid in Verscheidenheid: De Rivierenbuurt in Amsterdam.
46449: Swazo, Norman K. - Crisis Theory and World Order: Heideggerian reflections.
48734: Swedenborg, Emanuel. - True Christianity: Containing A Comprehensive Theology of the New Church that was Predicted by the Lord in Daniel 7:13-14 and Revelation 21:1,2.
37390: Sweeney, Matthew (editor). - The New Faber Book of Children's Verse.
26257: Swellengrebel, Prof. Dr. N.H. - De Anophelinen van Nederlandsch Oost-Indië.
44135: Swift, Graham. - Hier zijn we.
37837: Swigchem, C.A. - Het Geroformeerd Gymnasium te Amsterdam 1889-1964.
48969: Sz cs, Géza. - Liberty, Rats and Sandpaper: Poems translated from the Hungarian by Paul Sohar.
49049: Szabo, Attila & Neil S. Ostlund. - Modern Quantum Chemistry: Introduction to Advanced electronic theory.
45361: Szendy, Peter. - Écoute: Une histoire de nos oreilles.
29280: Szwajger, Adina Blady . - I Remember Nothing More: The Warsaw children's hospital and the Jewish resistance.
38476: Tacitus. - Dialoog over de Welsprekendheid - Agricola - Germania.
49011: Tafuri, Manfredo. - Theories and History of Architecture.
44050: Tagore, Rabindranath. - My Life in My Words.
20669: Tahalele, Paul. Santoso, Thomas. - Beginikah Kemerdekaan Kita.
24666: Tahir, Naema. - Eenzaam Verleden.
29235: Taine, Hippolyte. - Philosopie der Kunst.
44311: Tak, Bibi Dumon. - Oorlogsdieren: Over boodschappers, bommendragers en troosthonden.
48577: Taleb, Nassim Nicholas. - Antifragile: How to live in a world we don't understand.
32817: Taminiaux, J. - Het Tracische Dienstmeisje en de Professionele Denker: Hannah Arendt en Martin Heidegger.
47603: Tammet, Daniel. - Embracing the Wide Sky: A tour across the horizons of the mind.
17525: Tamse, C.A. (red.) - De Stijl van Beatrix: De vrouw en het ambt.
17532: Tan, Humberto. - Het Surinaamse Legioen: Surinaamse voetballers in de eredivisie 1954-2000.
42752: Tangtrongchiter, Preeda (editior). - Thai Traditional Massage Course at Wat Po.
13099: Tanner, Michael. - Nietzsche.
21290: Taoinza, Nora; Najat Bouarfa, Sarah Zaanan (e.a.). - Land van Reigers: De winnaars van de El Hizjra Literatuurprijs 2009.
21291: Taoinza, Nora; Najat Bouarfa, Sarah Zaanan (e.a.). - Land van Reigers: De winnaars van de El Hizjra Literatuurprijs 2009.
19411: Tarbell, Harlan & Ralph W. Read (ed). - The Tarbell Course in Magic. Voll 2 (lessons 20 - 33).
19412: Tarbell, Harlan & Ralph W. Read (ed). - The Tarbell Course in Magic. Voll V (lessons 59 to 71).
19413: Tarbell, Harlan & Ralph W. Read (ed). - The Tarbell Course in Magic. Voll VI (lessons 72 to 83).
20755: Tardieu, Jean. - Le Démon de l'Irréalité.
38070: Tarling, Nicholas. - A Sudden Rampage: The Japanese occupation of Southeast Asia 1941-1945.
25953: Arleston & Tarquin. - Lanteust van Troy 1: Het ivoor van Magohamoth.
25954: Arleston & Tarquin. - Lanteust van Troy 7: Petaurussen verbergen zich om te sterven.
25950: Arleston & Tarquin. - Lanteust van Troy 5: De huivering van de ziener.
44665: Taschen, Angelika ed. - Aestetic Surgery.
24848: Tassone, Aldo. - Que Rest-t-il de la Nouvelle Vague?
45668: Taub, Liba Chaia. - Ptolemy's Universe: The natural philosophical and Ethical foundations of Ptolemy's Astronomy.
47089: Taureck, Bernhard H.F. - Politische Unschuld? In Sachen Martin Heidegger.
39146: Hiwi & Pat Tauroa. - Te Marae: A guide to customs & protocol.
48448: Taverne, Ed & Cor Wagenaar, Martien de Vletter. - J.J.P. Oud 1890-1963 Poëtisch Functionalist. Compleet Werk.
48633: Taylor, Mark C. - Journeys to Selfhood: Hegel & Kierkegaard.
41844: Taylor, Mark C. - Errance: Lecture de Jacques Derrida: Un essai d'a-théologie postmoderne traduit par Michel Barat.
49096: Taylor, A.J.P. - How Wars end.
44029: Taylor, Craig. - Londoners: The day and nights of London now - as told by those who love it, hate it, live it, left it and long for it.
49070: Taylor, Mark C. - Field Notes from Elswhere: Reflections on dying and living.
20333: Taylor, Jen Gelman - Smeltkroes Batavia: Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië.
49115: Taylor, Charles. - A Secular Age.
48751: Taylor, Charles. - Een Seculiere Tijd.
48591: Taylor, Mark C. - Tears.
40147: Taylor, C.C.W. - Socrates.
48505: Taylor, Mark C. - Altarity.
41547: Taylor, Michael Ray - Caves: Exploring Hidden Realms.
41515: Taylor, Jeremy. - Not a Chimp: The hunt to find the genes that make us human.
48635: Taylor, Mark C. - Erring: A postmodern A/theology.
41615: Taq al-D n Ahmad ibn Taymiyya. - Bid, vecht en heers: Regeren in overeenstemming met Allahs wet ter hervorming van de herder en de kudde.
24936: Tebbens, Evert Duintjer, Hans Verheij & Rein van der Vegt (red.). - Jan Hofman.
21018: Teeuwen, Els. - Toen Ik nog geen Woorden had: Expressie in klei.
49022: Teichmann, Esther. - Drinking Air.
48226: Tekippe, Terry J. - Bernard Lonergan: An introduction huide to Insight.
17155: Tellegen, Toon. - De Trein naar Pavlovsk en Oostvoorne: Verhalen en een gedicht.
25578: Tellegen, Toon. - De Aanzet tot een Web.
23749: Tellegen, Egbert. - Het Utopisme van de Drugsbestrijding.
40161: Telushkin, Dvorah. - Master of Dreams: A memoir of Isaac Bashevis Singer.
25586: Temminck Groll, Prof.Dr.Ir. C.L., Drs. Meta A. Prins-Schimmel, Prof. Dr. W. Jappe Alberts e.a. - Cannenburch & Zijn Bewoners.
48588: Templeton, Ed & Deanna. - Contemporary Suburbium.
43411: Teng, Paul & Jan Paul Schutten. - Jan van Scorel: Sede vacante 1523.
25008: Tennant, Emma. - The House of Hospitalities.
35889: Tennekes, H. e.a. - De Vlinder van Lorenz: De verrassende dynamica van chaos.
29110: Tennyson, Alfred. - In Memoriam.
37740: Bernlef & Hans Tentije. - In Omgekeerde Richting.
39842: Tentije, Hans. - Elbedromen.
39937: Tentije, Hans. - De Hippocrene.
47579: Tentije, Hans & Peter Bes. - In de Tussentijd.
33630: Tentije, Hans. - Schemeringen.
46227: Tepe OP, Wim. - XXIV Paepsche Vergaderplaetsen: Schuilkerken in Amsterdam.
46850: Terence I, II. - The Lady of Andros The self-Tormentor The Eunuch / Phormio The Mother in Law The Brothers.
43623: Terentii. Terentius. - Comoediae.
21037: Tergast, Nes. - Werelden.
28581: Terhaar, Theo. - Alle Gedichten.
43569: Terlouw, Jan. - Het Hebzuchtgas: Een sprookje voor jong en oud.
19720: Term, Jac. P. van. - Van Heidendom tot Paganisme: Studien over vrijmetselarij.
22922: Terpstra, H. - Friesche Sterrekonst: Geschiedenis van de Friese sterrenkunde en aanverwante wetenschappen door de eeuwen heen.
19035: Terpstra, A.H.M. - The Effect of Semipurified Diets Containing either Casein or Soybean Protein on the Concentration of Serum Cholesterol and the Lipoprotein Composition in Rabbits.
5922: Terreehorst, Pauline. - Daar Toen Hier: De Films van Johan van der Keuke.
26537: Tersteeg, Drs. J.J. Th.M. & Dr. P.E.L. Verkuyl (red). - Ic Ga Daer Ic Hebbe te Doene: Opstellen aangeboden aan prof. dr. F. Lulofs ter gelegenheid van zijn afscheid als hoogleraar in de Nederlandse Taal-en Letterkunde aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
22556: Terwee, Caroline. - Graves' Opthalmopathy Through the Eyes of the Patient: Assessment of health-related quality of life.
27589: Terwen-De Loos, J. (red.) - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost: 17de-20ste eeuw.
45318: Terwen, J.J. & K.A. Ottenheym. - Peter Post (1608-1669) Architect.
40317: Terwiel, B.J. - Through Ttraveller's Eyes: An approach to early ninenteenth-century Thai history.
18107: Teunis, J.P. - Erotische evolutie. Manlijke en vrouwlijke perioden in de kunst.
14040: Teunnissen, Joh. - Mijn Belevenissen in de Duitse Concentratiekampen.
39441: Teussink, Lotte. - Works 2012-2014.
48257: Thaler, Richard & Cass Sunstein. - Nudge: Naar betere beslissingen over gezondheid, geluk en welvaart.
36888: Thant, Katrien. - Boldo.
20704: Theije, Pascal Alfred Maria de. - Structure of Rich Cluster: Insights from the Galaxies.
49116: Theunissen, Bert & Casper Hakfoort, e.a. - Newtons God en Mendels bastaarden: Nieuwe visies op de Helden van de wetenschap.
39841: Theunissen, Jeroen. - Het Zit Zo.
22609: Thiebergien, Benoît & Viviane David. - 38' Rugissants, 1989: Movements - Trajectoires - Révolutions. Une nouvelle vague de sons du 12 au 17 juin 1989 Grenoble. Rencontres internationales des musiques d'aujourd'hui.
47077: Thiele, Leslie Paul. - Timely Meditations: Martin Heidegger and postmodern politics.
41845: Thieme, W.L. - Spraak, Taal en Rede: Proeve eener redelijke ontwikkeling van het taalbegrip.
46353: Thierry, Yves. - Conscience et Humanité selon Husserl: Essai sur le sujet politique.
35633: Thies, Willem. - Meer Mensen dan Reddingsvesten.
41550: Thies, Willem. - Na het Paringsritueel.
48477: Thijssen, Jeroen. - Solitude: Een Indische familiegeschiedenis.
43093: Thijssen, Jan (red.). - Tot de Bodem uitgezocht: Glas en keramiek uit de beerput van de ' Hof van Batenburg' te Nijmegen, 1375-1850.
48109: Thimme, Annelise. - Flucht in den Mythos: Die Deutschnationale Volkspartei und die Niederlage von 1918.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

6/8