Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
21024: Lanham, Peter & A.S. Mopeli-Paulus (Stamhoofd van Basoetoland, Zuid-Afrika) - Dekenjongen.
18954: Lanoye, Tom. - Overkant: Moderne verzen uit de Groote Oorlog.
19147: Lans, Jos van der. - Kleine Geschiedenis van de Stadsregio Amsterdam: Standvastig, lichtvoetig, zwaarmoedig.
48486: Lanschot, J.J.B., D.J. Gouma, P.L.M. Jansen a.o (ed.). - Integrated Medical and Surgical Gastroenterology.
48379: Lanzing, Fred. - Camp Life is Paradise for Freddy: A childhood in the Dutch East Indies, 1933-1946.
47013: Laoureux, Sébastien. - L'Immanence à la limite: Recherches sur la phénoménologie de Michel Henry.
32478: Laplanche, Jean. - L'inconscient et le ça. Problématiques IV.
24755: Lapré, Prof.dr.Ruud. - Jan Verschoor.
23686: Laqueur, Walter. - No End to War: Terrorism in the twenty-first century.
20862: Laranjeira, Manuel Fernandes. - Experimental and Theoretical Thermal Diffusion Factors in Binary and Ternary Mixtures.
17115: Largo, Michael. - Final Exits: The Illustrated Encyclopedia of How We Die.
48364: Larkin, Philip. - Jazz Writings: Essays and reviews 1940-84.
41023: Larking, Barry (ed.). - IBFD International Tax Glossary.
47287: Laroui, Fouad.x - Over het Islamisme: Een persoonlijke weerlegging.
33781: Laroui, Fouad. - Hollandse Woorden.
14844: Laroui, Fouad, samenst. - Requiem voor de eerste generatie.
28958: Larrabeiti, Michael de. - The Provençal Tales.
41429: Larsen, Wes. - Indian and Pioneer Medicinal & Food Plants.
37443: Laruelle, François. - Anti-Badiou: On the introduction of Maoism into Philosophy.
47413: Laruelle, François. - Philosophy and Non-Philosophy.
47414: Laruelle, François and collaborators. - Dictionary of Non-Philosophy.
47415: Laruelle, François. - Future Christ: A lesson in heresy.
47405: Laruelle, François. - Principles of Non-Philosophy.
47666: Lasoen, Patricia. - Genadeloos en Fluitend.
39837: Lasoen, Patricia. - Reiziger.
47597: Lasoen, Patricia. - Dubbelzanger.
8014: Lasseur, Berend. - Wie Wat Bewaart Heeft Wat.
47772: Last, Dick van Galen. - Des Soldats Noirs dans une Guerre de Blancs (1914-1922): Une histoire mondiale.
27042: László, Jakucs. - A Békebarlang Felfedezése.
45675: Laszlo, Ervin. - La Métaphysique de Whitehead: Recherche sur les Prolongements Anthropologiques.
45758: Laszlo, Ervin. - Beyond Scepticism and Realism: A constructive exploration of Husserlian and Whiteadian methods of inquiry.
25470: Latour, Alessandra (ed.). - Pasanella + Klein: Interventi pubblici e privati nel settore della residenza/Public and Private Interventions in the Residential Field.
48814: Latré, Stijn & Guido Vanheeswijck (redactie). - Radicale Secularisatie? : Tien hedendaagse filosofen over religie en moderniteit.
29884: Lauber, Cecile. - De Bezondiging aan de kinderen.
2972: Lauder, Sir Thomas Dick. - Tales of the Highlands.
46947: Lauer, S.J., Quentin. - A Reading of Hegel's Phenomenology of Spirit.
48559: Laughlin, James. - Pound as Wuz: Recollections and interpretations.
36909: Lautenbach, Hendrika. - Demographic Survey Research in Irian Jaya: Population dynamics in the Teminabuan Area of the Bird's Head Peninsula of Irian Jaya, Indonesia.
25453: Lauth, Dr. - Le Tour de Monde, Nouvelle journal des voyages: Vortrag von Dr. Lauth über Altägyptische Musik.
48683: Lauwaert, Dirk. - Artikels.
36443: Lauwereyns, Jan - Oorschelp: Fictie.
18994: Lauwereyns, Jan. - Anophelia! De Mug Leeft.
23593: Lauwerier, Hans. - Oneindigheid: Een onbereikbaar ideaal.
47636: Lauwers, Herman. - Links-liberalisme: een politieke filosofie voor de 21ste eeuw.
17604: Laux, Helga en Hans E. - Kookboek voor Paddestoelenliefhebbers.
14159: Laux, Hans E. - Wilde Bessen en Vruchten: 170 soorten in kleur.
45613: Lavant, Christine. - Aantekeningen uit het Gesticht.
48455: Lavelle, Louis. - La Perception Visuelle de la Prodondeur.
48115: Lavelle, Louis. - Chemins de sagesse: Édition, introduction et notes par Bernard Grasset.
48828: Lavelle, Louis. - La Conscience de Soi.
39449: Lawrence, H. Lea. - A Hemingway Odyssey: Special places in his life.
17048: Layton, Deborah. - The Gastrointestinal and Cardiovascular Safety of COX-2 Selective Inhibitors in General Practice: the contribution of Prescription-Event Monitoring.
41684: Leader, Darian. - De Mona Lisa stelen: Wat kunst ons doet maar niet laat zien.
45550: Leahy, D.G. - Faith and Philosophy: The historical impact.
45552: Leahy, D.G. - Novitas Mundi: Perception of the History of Being.
48779: Leahy, D.G. - Foundation: Matter the Body itself.
48106: Leaman, George. - Heidegger im Kontext: Gesamtüberblick zum NS-Engagement der Universitätsphilosophen.
39242: Leapman, Michael. - Great Britain.
47455: Lear, Jonathan. - Radical Hope: Ethics in the face of cultural devastation.
29658: Léautaud, Paul. - Paul Léautaud: Pages de Journal.
29659: Léautaud, Paul. - Marly-le-Roy en environs.
34601: Lebesque, Sabine. & Daphna Beerdsen, Yttje Feddes, Aart Hiemstra, e.a. - Langs het IJ: Architectuurtochten door de gebieden aan de Zuidelijke IJ-oever, Amsterdam.
26913: Lebovit, Norman R., William H. Reid, Peter O. Vandervoort (ed.). - Theoretical Principles in Astrophysics and Relativity.
34440: Lebow, Eileen. - Before Amelia: Women pilots in the early days of Aviation.
14274: Lebowitz, Naomi. - Italo Svevo.
45373: Lebram, Herbert. - Opgedoken: De veelbewogen eerste helft van de twintigste eeuw als décor voor de levensgeschiedenis van een joodse Berlijner, die twee jaar in Alkmaar zat ondergedoken.
15017: Lebrun, Yvan. - In Sprekenden Lijve: De Spraak als lichamelijk gebeuren.
30096: Lechner, Jan. - Aantekeningen van een Leidse Hispanist.
44140: Leden, Christiaan. - Drie Jaar onder de Canadeesche Eskimo's.
29347: Ledig, Gert. - Vergelding.
27500: Ledig, Gert. - Het Stalinorgel.
30961: Mosdi & Ledroit. - Xoco: Vlinder van Obsidiaan.
30962: Mills & Ledroit. - Requiem: De vampierridder. Deel 2 Dans met de dood.
40054: Lee, Laurie. - My Many-coated Man.
42756: Lee, Anton et al. - Apan Extern 10 / 2002 - 2003.
41788: Lee, Anton van der. - Brabantse Broddels: Veldnotities van een gepassioneerd amateur-archeloog.
46995: Lee, Bruce. - Marching Orders: The untold story of World War II.
46787: Lee, Benjamin & Greg Urban (editors). - Semiotics, Self, and Society.
17720: Leeden, C.B van der. - Het Aspect van Landbouwkolonisatie in het Bevolkingsprobleem van Java.
35456: Leeflang, Ed. - Wachterlied.
30686: Leeflang, Ed. - Sleutelbos. Gedichten uit Zeven Bundels.
31623: Leeflang, K.W.H. - De Watervoorziening van Amsterdam.
31839: Leefmans, John. - Retro: Gedichten.
39469: Leeman, Fred & Telo Meedendorp Laura Prins. - Impressionism & Beyond: A wonderful journey.
31828: Leenders, Herman. - Vervalsingen.
33706: Leenders, Herman. - Dat is Wij: Gedichten.
21600: Leenen, Toine. - Reizen in een Kooi: Belevenissen van een burgerjongetje 1935-1945.
41332: Leermakers, Roderick. - Captain August ~ Year One.
48259: Leeuw, Karel van der. - Het Chinese Denken: Geschiedenis van de Chinese filosofie in hoofdlijnen.
19592: Leeuw, Hendrik de. - Crossroads of the Java Sea.
20878: Leeuwen, Floor. Van. - The Pleiades an Astrometric and Photometric Study of an Open Cluster.
14497: Leeuwen, Charles van. - Utrecht in Wolken en Skeletten.
42491: Leeuwen, Marius van & Maaike de Haardt. - Teksten uit mijn Leven: Grote teksten uit de Christelijke traditie.
28090: Leeuwen, Richard van & Ed de Moor (red.). - De Arabische Roman: Identiteit en sociale werkelijkheid.
25221: Leeuwen, T.J. van. - Scheveningen in Oude Prenten. Ingeleid en uitgezocht door T.J. van Leeuwen.
32484: Leeuwen, E. van. - Descartes' Regulae: De eenheid van heuristische wetenschap en zelfbewustzijn.
18196: Leeuwen, Jan van. - Rule-labeled programs: A study of a generalization of context-free grammars and some classes of formal languages.
39079: Leeuwen, Arend Th. van. - De Nacht van het het Kapitaal: Door het oerwoud van de economie naar de bronnen van de burgerlijke religie.
7003: Leeuwen, Paul van. - Amsterdamse Uithangborden en Gevelstenen.
43102: Lefèvre, Émile. - Viticulture et Vinification.
35991: Lefèvre, Raoul. - De Avonturen van Jason: Vijftiende-eeuwse ridderroman.
37717: Leffring, Myrte. - De Tere Bloemen van het Verstand.
42998: Legêne, Susan. - De Bagage van Blomhoff en Van Breugel: Japan, Java, Tripoli en Suriname in de negentiende-eeuwse Nederlandse cultuur van het imperialisme.
26432: Lèger, Fernand. - Lettres à Simone.
29564: Lehmann, John. - Virginia Woolf And Her World.
40129: Lehmann, L. Th. - Laden Ledigen: Een keuze uit hervonden werk.
35874: Lehning, Arthur (Müller). - Grondslagen: Anarcho-syndicalistisch tijdschrift 1932-1935.
19913: Lehning, Arthur. - De Arbeid Vrij.
43582: Lehrer, Jonah. - Proust was a Neuroscientist.
48816: Lehrer, Keith. - Analysis and Metaphysics: Essays in honor of R.M. Chisholm.
38412: Lei, Ge So. - Kunst Sport und Körper.
48365: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Kleine Schriften zur Metaphysik / Opuscules Metaphysiques.
32489: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Vernunftprinzipien der Natur und der Gnade. Monadologie.
48544: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Neue Abhandlungen über den Menschlichen Verstand: Buch I-IV.
48558: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Die Theodizee von der Güte Gottes, der Freiheit des Menschen und dem Ursprung des Übels.
48362: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Schriften zur Logik und zur Philosophischen Grundlegung von Mathematik, und Naturwissenschaft.
48542: Leibniz, Gottfried Wilhelm. - Briefe von Besonderem Philosophischen Interesse. Zweite Hälfte: Die Briefe der Zweiten Schaffensperiode.
44079: Leij, Jan van der. - De Tiid stie even stil: Ferhalen.
44562: Leijerzapf, Ingeborg Th., Harm Botman. - Henri Berssenbrugge: Passie - energie - fotografie.
43953: Leijnse, Elisabeth & Michiel van Kempen (red.). - Tussenfiguren: Schrijvers tussen de culturen.
33338: Leijten, Jan. - Waarom ik het nog steeds niet goed door heb.
32490: Leinfellner, Elisabeth & Rudolf Haller, e.a. (editors). - Wittgenstein and his Impact on Contemporary Thought / Wittgenstein und sein Einfluss auf die gegenwartige Philosophie.
35605: Leiris, Michel. - Die Lust am Zusehen. Texte über Künstler des 20. Jahrhunderts.
42780: Leiris, Michel. - L' Afrique Fantome.
42295: Leising, Richard. - Van de Snelle Man.
45183: Lek, H.J. & J.E. Smit, E.P. Kwaadgras (samenstellers). - Thoth: Tijdschrift voor Vrijmetselaren.
2140: Lelie, Frans. - Kapers op Nieuw-Guinea.
48373: Lem, Anton van der. - Revolt in The Netherlands: The Eighty Years war, 1568-1648.
48374: Lem, Anton van der. - Die Entstehung der Niederlande aus der Revolte: Staatenbildung im Westen Europas.
42952: Lem, Anton van der. - Het Eeuwige verbeeld in een afgehaald Bed: Huizinga en de Nederlandse beschaving.
40476: Lemaire, W.L.G. - Het Recht in Indonesië.
20738: Lemmerich, Jost. - A Brief Review of the History of Physics in Berlin: From the beginnings until 1933.
33881: Lemon, Alex. - Fancy Beasts: Poems.
30180: Leniashin, Vladimir (ed.). - Sovjet Art 1920s-1930s. Russian Museum, Leningrad.
36673: Lenin, W.I. - Karl Marx.
43999: Lenin, W.I. - Konspekt zu Hegels Wissenschaft der Logik.
41506: Lenk, Kurt. - Ideologie: Ideologiekritik und Wissenssoziologie.
20454: Lennep, Christiaan van, et al. - Haerlem Jaarboek 2001.
37430: Van Lennep, Warner. - In Memoriam Jhr. Warner van Lennep 1904-1934.
23265: León, Luis de. - Over de Namen van Christus: Boek I, II en III.
46294: Leon, Jules. - Handboek voor de Cosmetische Industrie.
34759: León, Luis de. - Over de namen van Christus: Boek II en III.
34814: Leonard, Hugh. - Stephen D.: Toneelstuk in 2 bedrijven.
41333: Leopardi, Giacomo. - Intellectueel Dagboek.
44469: Leperchey, Sarah. - Alain Resnais: Une lecture Topologique.
39800: Lepoeter, G.J. & A.H. Teeuw. - Marinus Nathanaël de Broekert, heel- en vroedmeester: Een versloskundige praktijk op het Zeeuwse platteland (1824-1871); weergave, analyse, beschouwingen.
45692: Leppin, Hartmut (Hrsg.). - Antike Mythologie in Christlichen Kontexten der Spätantike.
29158: Lerner, Michael (editor) - Best Contemporary Jewish Writing
18990: Leroy, Frédéric. - Gedichten.
32496: Lescourret, Marie-Anne. - Emmanuel Levinas.
46630: Lessing, Doris. - Shikasta. Canopus in Argos: Archives 1.
46319: Leusen, B van. - Duikers en Sluizen.
1577: Lever, Charles James. - Charles O'Malley: the Irish Dragoon.
38799: Levi, Peter. - Eden Renewed: The public and private life of John Milton.
40332: Levi, ShlomoP. - Het Zesde jaar.
44274: Lévi-Strauss, Claude. - Regarder, Écouter, Lire.
40403: Levi, Peter. - The Hill of Kronos: A personal portrait of Greece.
48589: Levick, Melba. - Mission San Miguel Arcángel.
40772: Levin, Gabriela & Reint Gaastra. - Over De Goddelijkheid van de Mens, Deel I: Openbaringen van Maria, Jezus en Maria Magdalena.
47980: Lévinas, Emmanuel. - Positivité et Transcendance: Suivi de Lévinas et la phénoménologie.
47984: Levinas, Emmanuel. - Liberté et Commandement.
48696: Lévinas, Emmanuel. - Les Cahiers de la nuit surveillée no3.
46928: Levinas, Emmanuel; Xavier Tilliette; Paul Ricoeur. - Jean Wahl et Gabriel Marcel.
41472: Lévinas, Emmanuel. - A l'Heure des Nations.
41004: Lévinas, Emmanuel. - De l'Existence à l'Existant.
41474: Lévinas, Emmanuel. - Le Temps et l'Autre.
47152: Lévinas, Emmanuel. - En Découvrant L'existence avec Husserl et Heidegger.
28391: Levinas, Emmanuel. - Humanisme de l'autre Homme.
15437: Levinson, Jerrold. - Music, Art, and Metaphysics: Essays in Philosophical Aesthetics.
43225: Levitin, Daniel. - A Field Guide to Lies and Statistics: A neuroscientist on How to make sense of a complex World.
33871: Levy, Tsafrira. - Liever Geen Treurwilg: Gedichten.
38700: Levy, Howard S. - Chinese Footbinding: The history of curious erotic custom.
48630: Levy, David J. - The Measure of Man: Incursions in Philosophical and Political Anthropology.
48576: Levy, David J. - Political Order: Philosophical anthropology, modernity and the challenge of ideology.
42976: Levy, Paul & Penelope Marcus (Editors) - The Letters of Lytton Strachey.
8971: Levy, Eric P. - Beckett and the Voice of Species. A study of the prose fiction.
14607: Lewis, Wyndham. - On Straw and other Conceits.
29289: Lewis Herman, Judith. - Trauma en Herstel: De gevolgen van geweld- van mishandeling thuis tot politiek geweld.
43607: Lewis, John & Andrew Aydin, Nate Powell. - March: Book one.
34498: Lewisohn, Mike. - Clare: A detailed look at the natural surfaces of Co. Clare.
48085: Lewy, Guenter. - Die katholische Kirche und das Dritte Reich.
47982: Leydesdorff, Selma. - Surviving the Bosnian Genocide: The women of Srebrenica speak.
39452: Leydesdorff, Selma. - We lived with Dignity: The Jewish proletariat of Amsterdam 1900-1940.
46552: Leyvraz, Jean-Pierre. - Phénoménologie de l'Expérience.
24838: Li, Fanfan. - La Voie du Rêve: L'art en trait d'union des cultures / A Way Paved with Dreams: Art bringing cultures together.
45947: Liagre Böhl, Herman de. - Wibaut de Machtige: Een biografie.
48803: Libera, Alain de. - Archéologie du Sujet I, II et III: Naissances du Sujet, La Quête de l'identité, :'Acte de Penser 1 La double Revolution.
30058: Lichtenstein, Rachel. & Ian Sinclair. - Rodinsky's kamer.
48662: Liddy, Richard M. - Transforming Light: Intellectual conversion in early Lonergan.
36765: Lidwell, William; Kritina Holden, Jill Butler. - Universele Ontwerpprincipes: 100 manieren om gebruiksgemak te bevorderen, de waarneming te beïnvloeden, de aantrekkingskracht te vergroten, betere ontwerpbeslissingen te nemen en leerprocessen te verbeteren.
23313: Liebnitz, G.W. - Metaphysische Abhandlung. Französisch-Deutsch.
43074: Liefde - van Brakel, Tiny de. - Tussen Katwijk en Parijs: David Adolphe Constantz Artz 1837-1890.
37982: Khouw Keng Liem. - De Wisselkoers tusschen Indië en Nederland 1854 - 1925.
35005: Lier, Rudolf van. - Rupturen.
35644: Lier, Peter van. - Laaglandse Remedies: Gedichten.
47638: Lier, Peter van. - Gaandeweg Rustieker.
35754: LIESHOUT, ATELIER VAN. - Stadt der Sklaven / Slave City.
47669: Lieske, Tomas. - Daedalea: Een vertelling in gedichten en prozagedichten.
34826: Liessmann, Konrad Paul. - Theorie der Unbildung: Die Irrtümer der Wissengesellschaft.
34828: Liessmann, Konrad Paul. - Over Nut en Nadeel van het Denken voor het Leven: Colleges ter inleiding in de filosofie.
48440: Lieverloo, Karin van (redactie). - Marino Marini: Schilder, tekenaar, beeldhouwer.
47692: Ligtelijn, Vincent (samenst.). - Aldo van Eyck: Werken.
47937: De Directie van de Algemene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente. - Bouwstoffen voor de Geschiedenis van de Levensverzekeringen en Lijfrenten in Nederland
38724: Lijster, Thijs & Jan Sietsema. - Onder Filosofen: 15 ontmoetingen uit de geschiedenis van de filosofie.
30724: Likos, Giorgaz (Poetry) & Panayiotis Testes (litho's). - Cherronisos.
45053: Likos, Giorgo & Panagyiotis Tetsis (lithographs) - Herronisos.
31467: Limburg Brouwer, P van. - Diophanes, eerste deel & tweede deel in één band.
46324: Lindberg, Kathryne V. - Reading Pound Reading: Modernism after Nietzsche.
18765: Lindberg, David C. - Pioniers van de Westerse Wetenschap: De Europese wetenschappelijke traditie in filosofische, religieuze en institutionele context, 600 v. C-1450 n.C.
42502: Lindberg, David C. & Ronald L. Numbers. - When Science and Christianity Meet.
29324: Lindbergh, Reeve. - No More Words: A journal of my Mother, Anne Morrow Lindbergh.
22429: Linde, D.L. Van der. - Het voorkomen van postoperatieve diepe veneuze trombose.
39686: Linde, M.A. van der. - Pierre Reverdy, Poesie nouvelle et peinture cubiste: Theories et pratiques reverdiennes 1913-1920.
13687: Lindeman, L. - Het Socialisme van de N.S.B: Een documentatie over het tijdvak einde 1931 - Zomer 1940.
22360: Linden, Gerry van der. - Glazen Jas.
47697: Linden, Gerry van der. - Niemand Blijft het Langst.
29989: Linden, Nico ter. - Willem Elsschot: Een Zoekende Ziel.
45116: Lindenberg, Wladimir. - Wegen en Riten Van Inwijding.
44698: Linders, Joke. - Het ABC van Annie MG: Van de A van Abeltje tot de Z van Ziezo.
44701: Linders, Joke. - Tussen Ganzenveer en Telefoon: Drie voormoeders uit Amsterdam.
48436: Lindner, Erik. - Words are the Worst.
42500: Lindner, Burkhardt (Hrsg.). - Walter Benjamin im Kontext.
21418: Lindon, Mathieu. - Alleen Mijn Hart Is Niet Genoeg.
14218: Lindop, Grevel. - The Opium-Eater. A life of Thomas De Quincey.
28622: Lindquist, Ole. - O, Ghee...The Croack!
37951: Lindsay, Jennifer. - Javanese Gamelan.
45370: Lindwer, Willy. - Wolf en Ryfka: Kroniek van een Joodse familie.
47909: Lingelbach, Karl Christoph. - Erziehung und Erziehungstheorien im nationalsozialistischen Deutschland.
41508: Link, Christian. - Subjectivität und Wahrheit. Die Grundlegung der neuzeitlichen Metaphysik durch Descartes.
42429: Linné, Carl von. - Nemesis Divina: Nach der schwedische Ausgabe von Elis Malmeström und Telemak Fredbärj.
34110: Linné, Carl von. - Nemesis Divina: Bezorgd en vertaald door Trudi de Vlaming-Van Santen en Michael John Petry. Ingeleid door J.M.M. de Valk.
27172: Linthorst Homan, Mr. J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander.
30997: Linthout, G. van. - Lou Smog: Paniek in het circus.
20511: Liong, Kwee Tjoe. - Programmer's Reflections on Functional Grammar: More excercises in Computational Theoretical Linguistics.
39387: Lippincott, Louise & Andreas Blühm. - Fierce Friends: Artists and animals, 1750-1900.
40336: Lipschits, Isaac. - Undeliverable: A letter of reminiscence.
36259: Lipsius, Justus. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars 1: 1564 -1583.
36260: Lipsius, Justus. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars II: 1584-1587.
36264: Lipsius, Justus. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars VII: 1594.
36263: Lipsius, Justus. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars III: 1588-1590.
36265: Lipsius, Justus. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars XIII: 1600.
36267: Lipsius, Justus. - Iusti Lipsi Epistolae Pars XIV: 1601.
36262: Lipsius, Justus. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars V: 1592.
36261: Lipsius, Justus. - Ivsti Lipsi Epistolae Pars VI: 1593.
36266: Lipsius, Justus. - Iusti Lipsi Epistolae Pars VIII: !595.
38127: Lis, Catharina & Hugo Soly (editors). - Tussen Dader en Slachtoffer: Jongeren en criminaliteit in historisch perpectief.
18838: Lister, R. P. - Marco Polo's Travels in Xanadu With Kublai Khan.
36708: Litchfield, R. Burr. - Emergence of a Bureaucracy: The Florentine patricians 1530-1790.
23718: Litchfield, David (editor). - The Image: Graphic Arts Photography.Vol 2, No 1.
6050: Litchfield, David (editor). - The Image: Graphic Arts Photography. No 7.
48126: Litt, Theodor. - Hegel: Versuch einer kritischen Erneuerung.
40896: Livio, Mario. - The Equation That Couldn't Be Solved. How mathematical genius discovered the language of symmetry.
36139: Livius, Titus. - Ab Urbe Condita: Libri XXI/XXII/XXIII.
39865: Livius, Titus. - Titi Livi: Ab Urbe Condita libri XXI-XXX.
45257: Livius. - Hannibals Tocht over de Alpen.
34480: Livius. - Titi Livi ab Vrbe Condita tomvs II libri VI-X.
48536: Llado, Llopis & J.G. de Llarena. - Estudio geológico de la caverna Troskaeta-ko-kobea (Ataun - Guipúzcoa).
39429: Lladonosa i Giró, Josep. - Plats Amb Història: Vivències i opinions.
42987: M¨¨ller, Peter, Bert Keizer (samenst.). - Een Absolute Mus: Mussenwoorden in tekst en tekening.
48759: Llewelyn, John. - Appositions of Jacques Derrida and Emanuel Levinas.
48675: Llewelyn, John. - The Hypocritical Imagination: Between Kant and Levinas.
45234: Llosa, Mario Vargas. - De Cultuur van de Vrijheid / The Culture of Freedom: Meulenhof 1895-1985. Lezing gehouden op 29 november 1985 te Amsterdam, ter gelegenheid van het negentigjarig jubileum van Meulenhoff & Co.
47540: Lloyd, Henry. - Het grote Leven van kleine Fons.
33344: Löb, Kurt. - Een Plaatsvervangster.
42223: Locher, J.L. - Piet Mondriaan: Kleur, structuur en symboliek.
40045: Lock, Ellen. - Kom Vanavond Met Verhalen Hoe de Oorlog is Verdwenen. Verhalen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.
14114: Locke, John. - Two Treatises of Government.
34823: Locke, John. - The Second Treatise of Government.
47309: Lodder, Lonneke (redactie). - Amsterdam en het Slavernijverleden.
43702: Lodewijks, J. et al. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
43703: Lodewijks, J. et al. - Symposium ter gelegenheid van 25 jaar Textielcommissie Musea.
8684: Lodge, David. - Beckett's Ping.
42457: Lodge, David. - Working with Structuralism: Essays and reviews on nineteenth-and twentieth-century literature.
32515: Lodi, Gabor en Schuitemaker, Lidwien. - Beeldende kunst Filosofie.
31230: Loeb, Wilhelm & F.M. Huebner (editors). - Boek en Kunst: Internationaal maandschrift voor litteratuur beeldende kunst en theater.
18178: Loebis, Wietske. - Cavia's Begin September: Liedjes en gedichten.
40604: Loenen, D. - Polemos: Een studie over oorlog in de Griekse oudheid.
28366: Loeser, Norbert. - Nietzsche & Wilde: en andere essays
46937: Loevenberg, J. - Hegel's Phenomenology: Dialogues on the Life of Mind.
36546: Loewer, Barry (redactie). - Filosofie in 30 seconden: De belangrijkste stromingen en begrippen uit de geschiedenis van de wijsbegeerte.
41640: Loewy, Hanno & Gerhard Milchram (hrsg). - Hast du Meine Alpen Gesehen: Eine jüdische Beziehungsgeschichte.
36368: Logan, Anne-Marie S. - The Cabinet of the Brothers Gerard and Jan Reynst.
43550: Logfellow, Henry Wadsworth. - Choice Poems. Illustrated from paintings by his son Ernest W. Longfellow.
48917: Loggers, Tineke. - Eenvoudige Architectuur in een Schone Omgeving: T.J. Lodgers. Architect 1900-1984.
38767: Lohuizen, Kadir van. - www.tibet.chin.com
22069: Le Tendre & Loisel. - Op zoek naar de Tijdvogel: De Jager.
45285: Lok, Matthijs, Marleen de Vries, Jill Briggeman e.a. (red.). - De Achttiende eeuw: The Enlightenment and the Past.
27113: Lok, Matthijs, Willeke Los, Herman Roodenburg e.a. (red.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 40 -2 (2008). Dossier Maskerade 1713.
30228: Lokhorst, Jan van. - Jan van Lokhorst: 20 jaar schilderen.
16472: Long, Jeff. - The Ascent. A novel.
41222: Long, Lucy M. (editor). - Culinary Tourism.
33170: Long, Robert & Cees van der Pluijm - Het Laatste Jaar: De brieven uit 2006.
32517: Lonsbach, Richard Maximilian. - Friedrich Nietzsche und die Juden: Ein Versuch.
27162: Loo, Stijn van der. - De Galvano.
43897: Looijen, Hans. - Nieuwe Meesters.
43595: Looijen, Taco K. - Ieder is Hier Vervuld van zijn Voordeel...: Amsterdam in de ogen van Buitenlanders.
5455: Loomis, Roger Sherman. - The Grail from Celtic Myth to Christian Symbol.
46747: Van Loon, Johan. - Performance In Material.
47251: Loon, Paul van. - Manual del Terror.
37895: Loon, Paul van. - De Griezelbus 7.
41058: Loon, Joop van. - Vergeet Mijn Ziel.
47902: Loontjens, Jannah. - Maske Ikke Alligevel.
29747: Loopuit, Jos. - Het Anarchisme in de Arbeidersbeweging.
47653: Loos, Stephan. - Religion als Freiheit: Eine hermeneutishce Phänomenologie der Religion nach Klaus Hemmerle.
40667: Loos, Ike de & José van Aelst; e.a..(auteur en samenstelling). - Patronen Ontrafeld: Studies over gregoriaanse gezangen en Middelnederlandse liederen.
6796: Loos, J.C. van der. - Geschiedenis der Voormalige S. Catharina-kerk te Amsterdam.
31493: Looy, Jacobus van. - Eene Ontmoeting.
38743: López, Esteban. - God als Vrouw.
8050: Lorca, Federico García. - Ode aan Walt Whitman.
42505: Lord, John W. - The Nature and Subesequent Uses of Flint Volume I: The Basics of lithic technology.
44937: Lorentz, H.A. - Zwarte Mensen - Witte Bergen: Verhaal van een tocht naar het sneeuwgebergte van Nieuw-Guinea.
37240: Lorenz, Chris. - De Constructie van het Verleden: Een inleiding in de theorie van de geschiedenis.
42920: Lorenz, Prof. Dr. K. - Agressie bij Mens en Dier.
13597: Loria, Jeffrey H. - What's it All About, Charlie Brown? Peanuts kids look at America today.
24393: Loriga, Ray. - Caídos del Cielo.
47450: Lorscheid, Bernhard. - Das Leibphänomen: Eine systematische Darbietung der Schelerschen Wesensschau des Leiblichen in Gegenüberstellung zu leibontologischen Auffassungen der Gegenwartsphilosophie.
47303: Lorscheid, Bernhard. - Max Schelers Phänomenologie des Psychischen.
44533: Lorsheijd, Fred. - Het Appel- en Perenboek. Kweken, verzorgen, snoeien en oogsten.
22662: Los, Phil F.J. - Oost-Europa in vóór en vroeghistorische tijd.
47915: Losurdo, Domenico. - Die Gemeinschaft, der Tod, das Abendland: Heidegger und die Kriegsidelogie.
13660: Lottman, Herbert. - Flaubert.
45944: Loufrie, J. - Het berekenen, teekenen, uitslaan en bouwen van Kano's en Booten door Amateurs.
8172: Loughman, Micheal. - Learning to Rock Climb.
30493: Loustal. - Daglicht.
46746: Louwes, Annaleen. - Minor Details.
44025: Love, Brenda. - The Encyclopedia of unusual Sex Practices.
48887: Lovelock, James. - Welkom in het Novaceen: Hyperintelligentie, Gaia en de mens.
28466: Lowe, Sue Davidson. - Stieglitz: A memoir, biography.
5665: LOWELL, Robert. - The Old Glory.
5667: LOWELL, Robert. - The Dolphin.
5669: LOWELL, Robert. - Poems 1938 - 1949.
48677: Löwith, Karl. - My Life in Germany before and after 1933: A report.
38608: Lowrie, Walter. - A Short Life of Kierkegaard.
44913: Lowry, Malcolm. - Utramarine.
27554: Lubbers, Eveline e.a.. - Schone Schijn: Smerige Streken in de strijd tussen burgers en bedrijven.
6246: Lucas, Annie. - The City and the Castle. A story of the reformation in Switzerland.
44618: Lucebert. - Ongebundelde Gedichten.
47820: Lucebert. - Apocryphe: Le nom analphabétique, le nom tracé, triangle dans la jungle, les animeaux de la démocratie.
43740: Lucebert. - De Moerasruiter uit het Paradijs gedichten 1981-1982.
44439: Lucian. - Lucian IV.
44421: Lucian. - Lucian II.
36622: Luckerhof, Casper. - Een eenzame Bruggenbouwer: Reizen door het India van P.A.S. van Limburg Brouwer.
48902: Luckhardt, C.G. (editor). - Wittgenstein: Sources and Perspectives.
47337: Luckow, Dirk (editor). - Norbert Prangenberg.
25014: Ludolfi, Henrici Wilhelmi. - Grammatica RussicaL OXONII A.D. MDCXCVI.
41415: Ludwig, Claudia. - Sonderformen Byzantinischer Hagiographie und ihr literarisches Vorbild: Unterschungen zu den Viten des Äsop, des Philaretos, des Symeon Salos und des Andreas Salos.
14750: Lugt, Patricia van der. - De Steen Vliegt / A Stone in Flight. Verkenningen geïnspireerd door het gedachtengoed/ Artistic exploration inspired by Benedictus de Spinoza.
31599: Luigies, Barbara. (redactie). - 130 jaar bouwen aan Krasnapolsky.
31621: Luigies, Barbara. (redactie). - De Hoop anno 1787.
43259: Luijters, Guus. - Klein Geluk: Amsterdam.
41807: Luijters, Guus. - Kinderkroniek 1940-1945: Brieven, getuigenissen en dagboeken uit de Shoah.
15639: Luimstra, Teije. - Uit het Leven.
19335: Buñuel Luis. - Mijn Laatste Snik: Discrete herinneringen.
15395: Luiting, Ton & Middendorp, Albert, samenst. - Een cel is maar twee meter lang. Thematische verzenbundel over gevangenschap en vrijheidsberoving.
36588: Lukacs, John. - Het Einde van de Moderne Tijd: Ideologie versus nationalisme.
48298: Luna, Ian (ed). - Nike SB: The Dunk Book
28316: Lunsingh Scheuleer, R.A (Redaktie). - Grieken in het Klein.
48304: Lusini, Sauro. - Da Malaparte a Malaparte: Malaparte fotografo.
42776: Luten, Albert & Hilde van Wensveen. - Van 't Oft naar 't Oofd 55: Hebben jullie al iets gevonden? 60 jaar Archeologie in Vlaardingen.
45916: Lutgert, José & Dick Reedijk (samenstelling). - Als Amsterdam zich over ons ontfermt: De geschiedenis van de inlijving bij Amsterdam van de gemeenten Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp in 1921.
45917: Lutgert, José (samenstelling). - De Waterlandse Zeedijk: De geschiedenis van een oude zeedijk in Amsterdam-Noord.
30548: Lüttger, Abraham. - Valentijns Breakfast.
20929: Luxemburg, Jan van. - Rhetoric and Pleasure: Readings in realist literature.
26137: Luyendijk, Joris. - Het Zijn Net Mensen: Beelden uit het Midden-Oosten.
47836: Luyendijk, Joris. - Hello Everybody! One journalist's search for truth in the Middle East.
32523: Lycan, W.G. - Mind and Cognition: A reader.
24257: Lynch, Jack. - Becoming Shakespeare: The unlikely afterlife that turned a provincial playwright in to the bard.
48907: S.K., Lynn. - Éclats.
30188: Lyotard, Jean-François. - Heidegger en de Joden.
32526: Lyotard, Jean-François. - La Condition Postmoderne: Rapport sur le savoir.
46711: Lyotard, Jean-François and Eberhard Gruber. - The Hyphen: between Judaism and Christianity.
44850: Maas, Angela. - A Woman's Heart: Why female heart health really matters.
34927: Maas, Cornald. - Verlies, Gesprekken met nabestaanden over hun dierbare overledenen.
15648: Maas, Willem. - Jacques Gans. Biografie.
36371: Maas, Coen. - The Lure of the Dark Ages: Writing the middle ages and political rhetoric in Humanist historiography from the low countries.
47760: Maass, Peter. - Ruwe Wereld: Geweld en corruptie in de nadagen van het olietijdperk.
23619: Maassen, Marcel. - Blauwe Damp.
34812: Maat, Saskia de. - On the Effectiveness of Psychoanalytic Therapy: Short if possible, long if necessary?
29209: Macalpine, Neil & John Mackenzie (eds.). - Gaelic-English and English-Gaelic Dictionary.
46381: Macann, Christopher (editor). - Critical Heidegger.
34322: Edited by Colin MacCabe. - Joyce, James: New Perspectives.
5442: MacCulloch, J.A.. - The Celtic and Scandinavian Religions.
48761: MacDonald, Paul S. - Descartes and Husserl: The philosophical project of radical beginnings.
22414: MacGillavry, Annemie. - Syn-Dromen.
46285: MacGregor, Neil. - Shakespeare's Rusteloze Wereld.
32529: Mach, Ernst. - Natuurkunde, Wetenschap en Filosofie.
45330: Machiavel. - Oevres Complètes.
33173: MACHIAVELLI, Niccolò. - Discorsi: Gedachten over Staat en Politiek.
38739: Machiavelli, Niccolò. - La Mandragola. De Alruin.
41516: , & Machiel Keestra, Peter van Veldhuijsen e.a. (redactie). - Stoicheia: Tijdschrift voor Historische Wijsbegeerte.
43751: Maciejewski, B.M. - Karol Szymanowski: His Life and Music.
14432: Mackenzie, Compton. - Kensington Rhymes. Illustrated by J.R. Monsell.
26656: Mackersey, Ian. - Smithy: The life of Sir Charles Kingsford Smith.
28039: MacKie, Cristine. - Trade Winds.
38602: Mackintosh-Smith, Tim. - Yemen in Dictionary Land.
10454: Macnair, Dr. James I., ed. - Livingstone's Travels.
45284: Madelein, Christophe, Herman Roodenburg, Jill Briggeman e.a. (red.). - De Achttiende eeuw: Centre and Periphery in the Enlightenment.
46820: MAERLANT, JACOB VAN. Utenbroeke, Philip & Lodewijc van Velthem - Jacob van Maerlant's Spiegel historiael met de fragmenten der later toegevoegde gedeelten. Bewerkt door Philip Utenbroeke en Lodewijc van Velthem. Deel I-IV (compleet).
45652: Maesschalck, M. - Philosophie et Révélation dans L' itineraire de Schelling.
33174: Maffioli, C.S. & L.C. Palm. (editors). - Italian Scientist in the Low Countries in the XVIIth and XVIIIth Centuries.
21837: Magalaner, Marvin & Richard M. Kain. - Joyce: The man, the work, the reputation.
34939: Magee, Brian & Martin Milligan. - Beelden van een Blinde Filosoof.
42647: Magee, Bryan (ed.) - Men of Ideas. Some creators of contemporary philosophy.
48122: Magnus, Bernd & James B. Wilbur (editors). - Cartesian Essays: A collection of critical essays.
45715: Magnus, Bernd & Stanley Stewart; Jean-Pierre Milleur. - Nietzsche's Case: Philosophy as / and literature.
19694: Anand Mahadevan. - The Strike.
47628: Nisargadatta Maharaj. - De Nisargadatta Gita: Korte teksten van Nisargadatta Maharaj.
48025: Mahieu, Vincent. - CIS.
44830: Mahieu, Vincent. - Tschuk.
2854: Mahieu, Vincent. - Tjies: Vertellingen.
20303: Mahler, E. - De witte karbouw: herinneringen aan een oorlog in de tropen.
47385: Mahon, Peter. - Imagining Joyce and Derrida: Between finnegans wake and glas.
46696: O'Mahony, Marie & Sarah Braddock (ed). - Textiles and New Technology: 2010.
47897: Mährlein, Christoph. - Volksgeist und Recht: Hegels Philosophie der Einheit und ihre Bedeutung in der Rechtswissenschaft.
43572: Maier, Pauline. - Ratification: The people debate the constitution 1787-1788.
48788: Maistre, Joseph de. Inleiding en vertaling Roeland Audenaerde. - De Satanische Revolutie.
17055: Maitland - van der Zee, Anke Hilse. - Pharmacogenetics of HMG-CoA reductase inhibitors. Met een samenvatting in het Nederlands.
26907: Majd, Hooman. - The Ayatollahs' Democracy: An Iranian challege.
31530: Majonica, Rudolf. - Het geheim van de hiërogliefen: De avontuurlijke ontcijfering van het Egyptische schrift.
24757: Major, Norma. - Joan Sutherland: The authorized biography.
47894: Mak, Geert. - Europa: En rejse gennem det 20. Århundrede.
47838: Mak, Geert. - Min fars århundrede.
29971: Mak, Geert & Jan Bank; Gijsbert van Es; Piet de Rooy & René van Stipriaan. - Verleden van Nederland.
21141: Mak, Geert. - Köprü.
40263: Mak, Geert. - Het Stadspaleis: De geschiedenis van het paleis op de dam.
12882: Mak, Geert. - Het Stadspaleis: De geschiedenis van het Paleis op de Dam.
47553: Makiya, Kanan. - De Tempelberg: Een verhaal over het Jeruzalem van de zevende eeuw.
16844: Makiya, Kanan. - Verzwegen Wreedheid: nationalisme, dictatuur, opstand en het midden-oosten.
45526: Malabou, Catherine. - Wat te doen met ons Brein?
47468: Malcolm, Norman. - Wittgensteinian Themes: Essays 1978-1989.
19701: Malesinski, W. - Azeotropy: And other theoretical Problems of Vapour-Liquid Equilibrium.
17937: Malherbe, D.F. - Die Timmerman: Verhaal in verse.
35902: Mallac, Guy de & Eberbach, Margaret. - Barthes.
46969: O'Malley, J.J., K.W. Algozin, H.P. Kainz and L.C. Rice (ed.). - The Legacy of Hegel: Proceedings of the marquette Hegel symposium 1970.
47096: O'Mally, Joseph J. & K.W. Algozin; Frederick G. Weiss (editors). - Hegel and the History of Philosophy: Proceedings of the 1972 Hegel Society of America conference.
46378: Malpas, Jeff. - Heidegger's Topology: Being, place, world.
48661: Maly, Kenneth. - The Path of archaic Thinking: Unfolding the work of John Sallis.
45459: Maly, Kenneth. - Heidegger;s Possibility: Language, Emergence - Saying Be-ing.
15371: Mammach, Klaus. - Die deutsche antifaschistische Widerstandsbewegung 1933-1939.
30959: Manara, Milo. - HP en Giuseppe Bergman.
33651: Mandelinck, Gwy. - Lotgenoten: gedichten.
35138: Mandelstam, Ossip. - Mitternacht in Moskau: Die Moskauer Hefte Gedichte 1930-1934.
20273: Mandelstam, Osip. Bruce Chatwin (introduction). - Journey to Armenia.
47499: Manegold, Ingemarie. - Johann Georg Hamanns Schrift <
3376: Manen, Hans van. - Foto's - Feiten - Meningen.
40857: Manen, Matthijs Teunissen van (text). - Notes on Small Insectoidea: Introduction to the study of LeoMat insectoidea. Vol I.
16532: Manera, Danilo, ed. - Cuentos dominicanos. Una antología.
44070: Manferdini, Tina. - L'Estetica Religiosa in S. Agostino.
39326: Mangan, J.A. - The Games Ethic and Imperialism: Aspects of the diffusion of an ideal.
39141: Maning, F.E. Edited by Alex Calder. - Old New Zealand and other Writings.
31884: Mankel, Henning. - Hzndhdnesr: Een geheim genootschap.
7108: Mankowitz, Wolf. - Dickens of London.
44727: Mann, Thomas. - Tagebücher. 1953-1955.
44194: Mann, Thomas. - Notizbücher. Zwei Bänden: Notizbücher 1-6 & Notizbücher 7-14.
23696: Mann, Michael. - Incoherent Empire.
44726: Mann, Thomas. - Tagebücher. 1951-1952.
14822: Mann, J.G. - Wallace Collection Catalogues. Sculpture: marblers, terra-cottas and bronzes, carvings in ivory and wood, plaquettes, medals, coins and wax-reliefs.
40463: Mannack, Thomas & Claudia Wagner. - Greek Vases in the Frits Lugt Collection in Paris.
41180: Mannheim, Karl. - Het Generatieprobleem.
45357: Keetje Mans. - Through the Vineland.
17053: Mantel-Teeuwisse, Aukje. - Quality and safety aspects of lipid-lowering drug use.Kwaliteits- en veiligheidsaspecten van het gebruik van lipidenverlagende geneesmiddelen (met een samenvatting in het Nederlands).
26117: Manuel Loureiro, Rui. - Sailing the China Seas: a brief history of sino-portuguese intercourse during the 16th century. Pelos Mares da China: historia breve das relacoes luso-chinesas no seculo XVI.
46250: Manwaring Baines, J. - Historic Hastings.
2748: Manz, Gustav. (ed.). - Lachender Ernst.
21831: Manzini, Antonio. - Zwarte Piste.
47341: Manzoni, Piero. - Paintings, Reliefs and objects.
46964: Mapplethorn, Robert. - Lady Lisa Lyon.
34046: Maraini, Dacia. - Dialoog Van Een Prostituee Met Haar Klant.
15729: Marais, Johann Lodewyk. - Verweerde Aardbol.
48241: Marbach, Eduard. - Das Problem des Ich in der Phänomenologie Husserls.
26046: Marc, Franz. - Brieven van het Front.
48772: March, Werner. - Otto March 1845-1912: Ein schöpferischer Berliner Architekt an der Jahrhundertwende.
48047: Marcus, Steven. - Het Verborgen Leven (The Other Victorians): Seksualiteit en pornografie in het Victoriaanse tijdperk.
35951: Marcuse, Ludwig & Ludwig Börne. - Aus der Frühzeit der deutschen Demokratie.
13903: Mare, Walter de la. - Peacock Pie.
48434: Marel, Jaap van der. - Een Handvol Rozers: Over Katwijk en het Katwijks.
27439: Marengo, Marcello. redactie. - Formaggi D' Itallia: Guida alla scoperta e alla conoscenza.
45702: Margolis, Joseph. - Interpretation Radical but not Unruly: The new puzzle of the arts and history.
45670: Margolis, Joseph. - The Truth about Relativism.
45707: Margolis, Joseph. - Life without Principles: Reconciling theory and practice.
44026: Margry, Peter Jan. - Goede en slechte Tijden: Het Amsterdamse mirakel van Sacrament in historisch perspectief.
48407: Margry, Peter Jan & Jenny Reynaerts, Jurjen Vis. - Het Verdwenen Hofje: Het Henriëtte Hofje, zijn stichters en hun erfgoed.
27940: Mariën, T. R.T.M. de Koningh. e.a. - Groninger Studenten Almanak 1967.
37310: Marijnissen, Peter, Wim de Paus, Peter Schoon e.a. (red.). - De Zichtbaere Werelt: Schilderkunst uit de Gouden Eeuw in Hollands oudste stad.
48808: Marion, Jean-Luc. - Au Lieu de Soi: L'approche de Saint Augustin.
46120: Marion, Jean-Luc. - Questions Cartésiennes II. Sur l'ego et sur dieu.
48638: Marion, Jean-Luc. - Cartesian Questions: Method and metaphysics.
48866: Marion, Jean-Luc. - The Erotic Phenomenon.
46536: Marion, Jean-Luc. - On Descartes' Metaphysical Prism: The constitution and the limits of onto-theo-logy.
47948: Maris, A. G. - Stakingen tegen de Overheid: Civielrechtelijke, constitutioneelrechtelijke en historische beschouwingen.
48875: Maris, Mari. - Mari Plukt de Dag.
12379: Marissel, André. - Samuel Beckett.
43311: Markale, Jean. - Eleanor of Aquitaine: Queen of the Troubadours.
34411: Marks, J. - Zeus in the Odyssey.
41563: Markulin, Joseph. - Machiavelli: A renaissance life.
25170: Marle, H.J.C. van. - Een Gesloten Systeem: Een psychoanalytisch kader voor de verpleging en behandeling van TBS-gestelden.
38668: Marlo, Karl. - Untersuchungen über die Organisation der Arbeit oder System der Weltökonomie. Erster Band: Historische Einleitung in die Oeconomie.
35869: Marlo, Karl (d. i. Karl Georg Winkelblech). - Untersuchungen über die Organisation der Arbeit oder System der Weltökonomie: Band IV: Allgemeiner praktischer Theil der Volkswirtschaft.
43744: Publii Virgilii Maronis. [Publius Vergilius Maro; Virgil; Virgile] - Opera (tomus primus & tomus secundus).
19705: Marouane, Leila. - De verstotene.
44976: Marquet, Jean-François. - Singularité et événement.
31142: Márquez, Gabriel García. - Dell'amore e di altri demoni.
43497: Marr, David. - Patrick White: A life.
29831: Marsador. - Mugmonsters: Jenna, de muggeninvasie en Boreco de ezel.
25554: Marsh, Jan & Pamela Gerrish Nunn. - Women Artists and the Pre-Raphaelite movement.
35185: Marshall, Des. - Vercors Caves. Classic French Caving - Vol. 1.
35186: Marshall, Des & Donald Rust. - Selected Caves of Britain and Ireland or Top of the Posts.
47847: Marsman, Hendrik & Gerrit Achterberg. - Land ohne Ende: Ausgewählte Gedichte.
37210: Marsman, H., Remco Campert, Robert Anker. - Stadsgedichten.
18172: Marsman, H. - Proeve van Zelfcritiek.
38406: Martel, E-A. - Padirac: Historique et Description Sommaire.
44104: Martens, Sido. - De Loper.
44088: Martens, Sido. - Naakt & Levend.
27180: Marteyn, Peter. - Vuur in de Verte: Een gedicht in twee gedeelten en een epiloog.
43227: Marti, Jürg T. - Introduction to the Theory of Bases.
42158: Martin, Douglas. - The Telling Line. Essays on fifteen comtemporary book illustrators.
34935: Martin, Judith. - No Vulgar Hotel: The desire and pursuit of Venice.
5581: Martin, Augustine. - James Stephens: A Critical Study.
48832: Martin, Steven. - Opium Fiend: A 21st century slave to a 19th century addiction.
14271: Martin, Robert Bernard. - Tennyson. The unquiet heart.
45181: Martin, George R.R. - De Scherpe Wijsheden van Tyron Lannister.
7947: Martin, Rudolf. - Zur Anthropologie der Buschmänner.
33593: Martina, Ornelio (Kees). - Alivio: Poesia.
24135: Martineau, Anton. - Martineau: Poëzie van een dubbeltalent.
20837: Marton, L. - Early History of the Electron Microscope.
28515: Martynoff, Anne de et Fernand Lambert. - La Spéléologie: Une aventure, une science, un sport.
34936: Marx, Karl & Friedrich Engels. - Band I Philosophie.
38898: Marx, Karianne. - The Usefulness of the Kantian Philosophy: How Karl Leonhard Reinhold's commitment to Enlightenment influenced his reception of Kant.
44255: Marx, Werner. - Heidegger and the Tradition.
48103: Marxen, Klaus. - Das Volk und Sein Gerichtshof: Eine Studie zum Nationalsozialistischen Volkgerichthof.
48158: Marxen, Klaus. - Der Kampf gegen das liberale Strafrecht: Eine Studie zum Antiliberalismus in de Strafrechtsissenschaft der zwanziger und dreißiger Jahre.
21369: Haji Masagung. - Kilasan Riwayat Pribadi Haji Masagung.
43141: Mason, David. - Verdun.
36323: Mason, Georgina. - Courtesans of the Italian Renaissance.
31313: Mason, Richard. - The Drowning People.
33996: Mason, Laura. - Sugar-Plums and Sherbet: The prehistory of sweets.
19710: Maspero, Francois. - Poésie Traduite: pour saleur les Saisons.
48509: Massingham, Betty. - Miss Jekyll: Portrait of a great gardner.
34863: Mast, Jan van der. - Mijn Hamlet!
37214: Mastellone, Salvo. - Storia della Democrazia in Europa: Da Montesquieu a Kelsen.
44961: Masten, Wilma van der. - Vergeten door het Vaderland.
48051: Masters, R.E.L. - Forbidden Sexual Behavior and Morality: An objective re-examination of perverse sex practices in different cultures.
45797: Masusawa, Tomoko. - The Invention of World Religions: Or, how European universalism was preserved in the language of pluralism.
48561: Materer, Timothy. - Vortex: Pound, Eliot and Lewis.
47286: Mathis, Terry Richard. - Against John Hick: An examination of his philosophy of religion.
30373: Matsier, Nicolaas. - Alice in Verbazië.
38599: Matsier, Nicolaas & Carl de Keyzer Selma Schepel. - De Nieuwe Hollandse Waterlinie.
16380: Matter, Dr. J.F.et al, red. - Toegepaste Taalwetenschap in Artikelen 53, nr 3. Vrij nummer.
16381: Matter, Dr. J.F. et al , red. - Leerderskenmerken: Individuele verschillen in het leren van talen.
41393: Matthews, Gareth B. - The Philosophy of Childhood.
13689: Matthiessen, F.O. - Henry James. The major phase.
5773: Matthiessen, Peter. - Een Vallei in de Steentijd.
21748: Mauchline, Mary. - Harewood House.
32550: Maulnier, Thierry. - Le Sens des Mots.
18907: Maupassant, Guy de. - La Maison Tellier.
31239: Maurits (ps. P.A. Daum). - De Engelbewaarder nr 3: H. van Brakel ing. B.O.W.: Oorspronkelijke roman.
32551: Mauro, Tullio de. - Ludwig Wittgenstein. His place in the Development of Semantics.
42234: Mauskopf, Seymour H. (Editor). - The Reception of Unconventionel Science.
48933: May, Todd. - Reconsidering Difference: Nancy, Derrida, Levinas, and Deleuze.
41370: Mayer-Schönberger, Viktor. - Virtue of Forgetting in de Digital Age.
43757: Mayolas, Pep & Miquel Soro. - Vies Ferrades: recorreguts i passos equipats. Comarques de Barcelona i Gironda.
46328: Mayorga, Rene. - Sein und Geschichte: Zur Kritiek der negatieven Ontologie und Geschichtsphilosophie Martin Heideggers.
45638: Mayr, Florian. - Heilige Tetraktys! Herders metakritische Hermetik.
22645: Mayreder, Karl & Martin Gerlach. - Wien: Eine Auswahl von Stadtbildern.
46207: Mc Leod, Cynthia. - ... Die revolutie niet begrepen!...
7279: McBride, Ian. - The Siege of Derry in Ulster Protestant Mythology.
21889: McCabe, Patrick. - The Butcher Boy.
46415: McCabe, John. - The Comedy World of Stan Laurel.
25006: McCabe, John. - George M. Cohan: The man who owned Broadway.
46392: McCabe, John. - Stan Laurel: Een biografie met foto's en dialogen.
15914: McCann, Colum. - Songdogs.
39490: McCarthy, Thomas. - Kritik der Verständigungsverhältnisse: Zur Theorie von Jürgen Habermas.
13894: McCarthy, Mary. - Can there be a Gothic Literature? Johan Huizinga-lecture 1973.
42248: McCaughet, Patrick. - Fred Williams.
5688: McCleod, John. - Monkey Bug. History, Symptoms and Treatment. Devastating Secret Weapon of Amercan undercover in Vietnam and the British Secret Services in Ulster.
48614: McConnel, Bridget. - Fingerhütte: Ratgeber für Liebhaber und Sammler.
42000: McConnell, J. - Quantum Particle Dynamics.
27011: McCormick, Donald. - Who's Who In Spy Fiction.
9020: McCourt, John. - James Joyce. A passionate exile.
39503: McCrae, Alister & friends. - Tales of Burma.
46958: McCumber, John. - Metaphysics and Oppression: Heidegger's challenge to Western philosophy.
47438: McDonough, Richard M. - The Argument of the Tractatus: In relevance to contemporary theories of logic, language, mind and philosophical truth.
43438: McEown, Patrick. - Hair Shirt.
48172: McEvenue, Sean E. & Ben F. Meyer (eds). - Lonergan's Hermeneutics: Its development and application.
36855: McEwan, Ian. - Solar.
39014: McEwan, Ian. - Nutshell.
22279: McEwan, Ian. - On Chesil Beach.
31516: McEwan, Ian. - Black Dogs.
14650: McFadden, Christine & Christine France. - Chocolade: Met meer dan 200 recepten.
33302: McGee, Julie L. - Cornelis Corneliszoon van Haarlem (1562-1638) Patrons, friends and Dutch humanist.
31047: McGowan, Chris. - Diatoms to Dinosaurs: The size and scale of living things.
5976: McGrath, Jinks. - Nieuwe Sieradentechnieken: Een geïllustreerde handleiding voor de traditionele en eigentijdse technieken.
47062: McGrath, S.J. - Heidegger: A (very) critical introduction.
45489: McGrath, S.J. - The early Heidegger & Medieval Philosophy: Phenomenology for the Godforsaken.
24732: McHargue, Georgess. - Mummies: Stille getuigen uit het verleden.
46439: McHenry, Leemon B. - Whitehead and Bradley: A comparative analysis.
46724: McHoul, Alec. - Semiotic Investigations.Towards and effective semiotics.
47853: McInerney, Peter K. - Time and Experience.
26196: McInerney, Jay. - How It Ended.
46775: McIntyre, Ben. - Vergeten Vaderland.
47531: McKay, Sinclair. - Vuur en Duisternis: Het bombardement op Dresden.
2696: Dylan Thomas. Rollie McKenna. - Portrait of Dylan. A Photographer's Memoir by Rollie McKenna.
25602: McKissack, Patricia C. & Frederick McKissack. - Sojourner Truth: Ain't it a woman?
11064: MCknight, Stephen A. & Geoffrey L. Price (editors). - Internatinal and Interdisciplinary perspectives on Eric Voegelin.
21842: Mclnerney, Jay. - Bright Lights Big City.
48627: McLuhan, Marshall. - Understanding Media: The extentions of Man.
2882: McMinn, Joseph & Michael Foot (foreword). - Jonathan's Travels: Swift and Ireland.
25382: McNamara, Jo Ann Kay. - Zusters Ten Strijde: Tweeduizend jaar kloosterzusters.
47108: McNeill, William. - The Glance of the Eye: Heidegger, Aristotle, and the ends of theory.
42396: McNeill, William H. - The Human Condition: An ecological and historical view.
38922: McPhee, John. - Rising from the Plains.
34118: McWilliams, James E. - A Revolution in Eating: How the Quest for Food Shaped America.
38331: McWilliams, Mark (editor). - Celebration: Proceedings of the Oxford Symposium on food and cookey 2011.
22342: Mechanicus, Philip. - Alacarte.
31504: Meco, José & Rainer Marggraf. - Fliesenkultur in Portugal.
25513: Meddens, Herman. - De Rijp: Hondewagens stapvoets!
41989: Medicus, Fritz. - Das Mythologische in der Religion: Eine Philosophischen Untersuchung.
16530: Medina, Pablo. - The Cigar Roller.
9663: Medley, Margaret. - Yüan Porcelain and Stoneware.
47660: Meehan, Eugene J. - Kritisch Leren Denken.
21694: Meekers, Mark. - Feesten van Licht: Rembrandt gedichten.
9524: Meer, F. van der. - Uit het oude Europa.
39129: Meer, Jelle van der & Hella Rottenberg. - Opwaaiende Toga's: Achter de schermen van de rechtbank.
48852: Meerman, Jacques. - Kleine Geschiedenis van de Nederlandse keuken.
28789: Meerman, Jacques & Dick Meerman. - Hart en Nieren.
34951: Meester, Frank. - Zie Mij: Filosofie van de IJdelheid.
36858: Meester, Mariët, David Vasile & Jaap de Ruig. - What David Sees/ Wat David Ziet: A young funnel maker from Romania captures his life/ Een jonge trechtermaker uit Roemenië legt zijn leven vast.
41819: Meester, Frank, & Maarten. - Decartes' dochter.
47803: Meeteren, Aries van. - Op Hoop van Akkoord: Instrumenteel forumgebruik bij geschilbeslechting in Leiden in de zeventiende eeuw.
37716: Meeuws, Paul. - De Geluiden: Gedichten.
34908: Mehrtens, Gerry. - Oog om Oor: Wat is er met de hartstocht gebeurd?
29705: The, Anne-Mei. - Palliatieve Behandeling en Communicatie: Een onderzoek naar het optimisme op herstel van longkankerpatiënten.
37630: Meier, Jan M. (pseudoniem van Jean-Marie Maes) - Engelenspoor.
45672: Meiers, Wolfgang. - Zwischen Klassischer Metaphysik und Existenzdenken: Eine werkgeschichtliche Analyse der philosophischen Gotteslehre Peter Wusts.
47257: Meijer, Fik. - Wagenrennen: Spektakelshows in Rome en Constantinopel.
47265: Meijer, Fik. - The Gladiators: History's most deadly sport.
47219: Meijer, Fik. - Macht zonder Grenzen: Rome en zijn imperium.
48924: Meijer, Rohn. - Metamorphosis.
47250: Meijer, Fik. - Emperors Don't Die in Bed.
9237: Meijer, Berthe. - De Avontuurlijke Keuken: 600 recepten met menusuggesties gerangschikt per maand.
45067: Meijer, Fik. - Un Giorno al Colosseo: Il mondo dei gladiatori.
44842: Meijer, Fik. - Kaiser sterben nicht im Bett: Die etwas andere Geschichte der römischen Kaiserzeit, Von Caesar bis Romulus Augustulus (44 v. Chr. - 476 n. Chr.).
44923: Meijer, Fik. - Chariot Racing in the Roman Empire.
48870: Meijer, Fik. - Bejubeld & Verguisd: Helden en heldinnen in de oudheid.
45063: Meijer, Fik. - Il Mondo di Ben Hur: Lo spettacolo delle corse nell'antica Roma.
36429: Meijer, Martijn. - Borderline Adolescents.
17062: Meijer, Welmoed Erica Elisabeth. - The Value of Observational Research on Antidepressant Use: A Brooadened Perspective. Met een samenvatting in het Nederlands.
41912: Meijers, Egbert A. - Flint: Zwerver uit de oertijd.
34207: Meijers, Anthonie Wilhelmus Marie. - Speech Acts, Communication and Collectieve Intentionality.
14429: MEIJSING, DOESCHKA. - Ik ben niet in Haarlem geboren
14786: Meilink, Wim. - 19de-Eeuwse Schimmentheaters.
47406: Meillassoux, Quentin. - Philosophy in the Making.
35749: Meischke, Ir. R. - Amsterdam: Het R.C. Maagdenhuis, het huizenbezit van deze instelling en het St. Elisabeth-gesticht.
23317: Meischke, R. & H.J. Zantkuijl, W. Raue, P.T.E.E. Rosenberg. - Huizen in Nederland: Amsterdam. Architectuurhistorische verkenningen aan de hand van het bezit van de Vereniging Hendrick der Keyser.
43052: Meischke, R. & H.E. Reeser (redactie). - Het Trippenhuis te Amsterdam.
33696: Meischke, IR. R. - Amsterdam Burgerweeshuis.
30901: Meiselman, Herbert L. - Dimensions of the Meal: The science, culture, business and art of eating.
45478: Mejía, emmanuel & Ingeborg Schüssler (Herausgeber). - Heideggers Beiträge zur Philosophie: Internationales Kolloquium vom 20. -22. Mai 2004 an der Universität Lausanne (Schweiz). Les Apports à la Philosophie de Heidegger: Colloque international des 20-22 mai 2004 à l'Université de Lausanne (Suisse).
45571: Melamid, Alexander. - Oh My God.
34767: Melchers, Martin, Martin Soesbergen & Geert Timmermans (red.). - Paardenbijters en Mensenreiters: De veelpoters van Amsterdam.
42888: Melching, Willem & Marcel Stuivinga (samenst.). - Ooggetuigen van het Derde Rijk: in meer dan honderd reportages.
36829: Melching, Willem & Wyger Velema (editors). - Main Trends in Cultural History: Ten essays.
37374: Melis, Wim (curator). - Traces & Omens.
44107: Melle, Thomas. - Met de Wereld in de Rug.
48437: Meller, Susan & Joost Elffers. - Textile Designs: Two hundred years of European and American patterns for printed fabrics organized by motif, style, color, layout, and period.
29490: Melrose, A.R. - The Pooh Dictionary.
48587: Mendoza,Tony. - Floridadogs.
42985: Mengham, Rod. - The Descent of Language: Writing in praise of Babel.
9656: Menglong, Feng. - The Perfect Lady by Mistake and Other Stories.
28949: Hengel Mirjam van & Erik Menkveld. - Tirade 400.
42313: Menon, Latha (editor) & Richard Dawkins (author). - A Devil's Chaplain: Selected essays by Richard Dawkins.
48083: Mensch, James Richard. - Postfoundational Phenomenology: Husserlian reflections on presence and embodiment.
48240: Mensch, James. R. - The Question of Being in Husserl's Logical Investigations.
48243: Mensch, James Richard. - Hiddenness and Alterity: Philosophical and literary sightings of the unseen.
42856: Menzies, J.I. - Handbook of Common New Guinea Frogs.
33468: Mercera, Gabriël R. - Respet pa Grandi i chiki/Respect for Big and Small.
30360: Mercier, Mathias & Paul Filippi. - Colères.
15514: Mercier, Vivian. - Beckett/Beckett. The classic study of a modern genius.
30967: Mercier, Louis. - Présence du Syndicalisme Libertaire.
37062: Meredith, Mike. - Vertical Caving.
33501: Meredith, Martin. - Afrika: De bron van ons bestaan.
35979: Merel Klein, Wouter Kloek, Pauline Micheels e.a. (redactie). - Honderdtweede jaarboek van het genootschap Amstelodamum.
44944: Merian, Maria Sibylla. - Maria Sibylla Merian: Kunstenares en natuuronderzoekster 1647-1717.
18966: Merits, Helga (red.). - Circus: De grootste show op aarde, verhalen.
41059: Merkelbach, Reinhold. - Die Bedeutung des Geldes für die Geschichte der griechisch-römischen Welt.
47792: Merkens, Hendrik Willem. - Quantitave evalution of equine locomotion using force plate data: Kwantitatieve beoordeling van de locomotie van het paard met behulp van een krachtenplatform.
46160: Merker, Barbara. - Verstehen: Nach Heidegger und Brandom.
47936: Merly, Isabelle. - Les Années Pop 1956-1968
46731: Merrell, Floyd. - Signs Grow: Semiosis and Life Processes.
46729: Merrell, Floyd. - Signs Becoming Signs: Our perfusive, pervasive universe.
46732: Merrell, Floyd. - Semiosis in the Postmodern Age.
46737: Merrell, Floyd. - Peirce, Signs and Meaning.
39447: Merriman, John. - De Stenen van Balzuc: De geschiedenis van een dorp.
48934: Mersch, Émile S.J. - Le Christ, l'Homme et l'Univers: Prolégomènes à la théologie du corps mystique.
20844: Mertens, Hans. - Controlling plasmon-enhanced luminescence.
5756: MERTON, Hugo. - Ergebnisse einer Zoologischen Forschungsreise in den Südöstlichen Molukken (Aru- und Kei-Inseln) im Auftrag der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Reisebericht.
34991: Meschkowski, Herbert. - Was Wir Wirklicht Wissen: Die exakten Wissenschaften und ihr Beitrag zur Erkenntnis.
34992: Meschkowski, Herbert. - Wandlungen des Mathematischen Denkens: Eine Einführung in die Grundlagenprobvleme der Mathematik.
47512: Mesland, G.M. - De Verlichting der Romantiek: De psychofysiologische idee in West-Europa.
19767: Mesotten, Bart. - Een Verre Vogel: Tweede Haikoe-boek.
14562: Messadié, Gerald. - De Geschiedenis van het kwaad: Historie, legenden en beeldvorming van de Duivel.
28250: Messing, F & P. Overmeer, H. Willemsen (redactie). - Boek en Wijsheid: Beschouwingen over schrijven, lezen en leven.
47353: Metaal, Stefan. - Identiteit van Stad, Dorp en Buitenwijk: Consequenties van de opkomst van het stedelijk veld en gentrification voor ruimtelijke identiteit.
47673: Metha, Anil Kumar. - Ayurveda in de praktijk: Grondbeginselen diagnosemethode leefwijze voeding.
25918: Zwartboekgroep Metrodemonstratie. - De Metro Demonstratie en hoe 't Gezag er 'n Rel van Maakte.
26502: Mets, W. Tz. - Bram en Black: Een vertelling van Hollandse Kusten.
48847: von Mettenheim, Amelis. - Felix Meyer 1875-1950: Erfinder und Menschenretter. Ein Jude rettet Juden im besetzten Belgien.
29302: Metz, Tracy en Irene Cieraad (tekst). - Villa Vinex: Bart Sorgedrager fotografeert Leidsche Rijn.
32569: Metz,Christian & Eric de Kuyper. - Seminar Semiotiek Van De Film: Over Christian Metz.
10222: Metzger, Arnold. - Dämonie und Transzendenz.
47169: Metzger, Arnold. - Existentialismus und Sozialismus: Der Dialog des Zeitalters.
42761: Metzger, Arnold. - Freiheit und Tod.
47173: Metzger, Arnold. - Phänomenologie und Metaphysik: Das Problem des Relativismus und seiner Überwindung.
46672: Metzke, Erwin. - J.G. Hamanns Stellung in der Philosophie des 18. Jahrhunderts.
23479: Meudec, Gérard. & Jean-Yves Prat, Denis Retournard. - De Complete Raadgever voor de Verzorging van uw Bloementuin en Gazon.
45222: Ter Meulen, Jan Willem. - Momentopname: Broeders van loge eendracht nr. 107 O: Amstelveen getekend tijdens de comparitie. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van onze loge.
18044: Meulen, Tony van der. - Fries in Brabant: Over vreugde en verdriet, woede en verbazing in het dagelijks leven.
39630: van Meurs, Dr. Renée Helene. - De Mythe van Ganymedes: De genese en evolutie van de mythe in de loop van de tijd in teksten en beeldende kunst vanaf de achtste eeuw voor Christus tot de zeventiende eeuw.
25358: Meurs, A.M. - Over L.P. Boon 'Die Twee Gebroers en hun Zuster, dat was Heilig': Josken Boon-Vermoesen over de familie Boon.
26100: Meurs, A.M. - Spelen.
43202: Meurs, A.M. - Over L.P. Boon 'Die Twee Gebroers en hun Zuster, dat was Heilig': Josken Boon-Vermoesen over de familie Boon.
21606: Meurs, A.M. - Mijn Liefde is Scharlakenrood.
28898: Meuwese, Martine (editor). - King Arthur in the Netherlands.
20838: Meuzelaar, Henk L.C; Johan Haverkamp; Fred D. Hileman. - Pyrolysis Mass Spectrometry of Recent and Fossil Biomaterials: Copendium and Atlas.
25395: Mey, L.M. van der - Nehru's Droom Voorbij: 1962 als keerpunt in India's verhouding tot China.
35294: Meyer, Dr. F. de. - Franz Rosenzweig: Leven en werk.
45413: Meyer, Esther da Costa en Fred Wasserman (ed.). - Schoenberg, Kandinsky, and the Blue Rider.
14691: Meyer, Willem de, samenst. - Zingende pelotons. Liederenbundel voor de Vlaamse soldaat.
17979: Meyer, Mia (red.) - Indië toen, een Handvol Herinneringen.
46778: Meyer, Hans. - Martin Heidegger und Thomas von Aquin.
17913: Meyer, Maria. - Lettera a una Professoressa: Commento alla traduzione Neerlandese e studio del contesto sociale e giuridico.
48062: Meyer, Adele. - Lila Nächte: Die Damenklubs der zwanziger Jahre.
32570: Meyer, H, - Le Rôle Médiateur de la Logique: Étude métathéorique.
19911: Meyer, H.Jr. - Der Typus des Sonderlings in der Deutschen Literatur.
48637: Meyer, Franz. - Barnett Newman. The Stations of the Cross: Lema Sabachthani.
17022: Meyers, Jan. - Mussert. Een politiek leven.
3379: Mezzanotte, Ricardo, general editor. - Phaidon Book of The Ballets.
8863: Kononov. Michail. - Het Naakte Pioniertje of het Geheime Bevel van Generaal Zoekov.
48161: Michel, K. - Ja! Naakt als de Stenen & Boem de Nacht.
47545: Michel, K. - En rol door.
27549: Michel, Henry. - Instrumenten van de Wetenschappen in de Kunst en de Geschiedenis.
35095: Michel, K. - Tingeling.
31164: Michell, John. - Who Wrote Shakespeare?
25137: Michels, A.Ch. - Depolarization of Singly and Doubly Scattered Light in the Critical Region of Carbondioxide.
41260: Middelhoven, Willem. - Een Zwervende Zaankanter.
43685: Middelkoop, Norbert & Tom van der Molen. - Amsterdams Glorie: De oude Meesters van de stad Amsterdam.
37726: Middelkoop, Norbert (redactie). - Kopstukken: Amsterdam geportretteerd 1600-1800.
36411: Middelton, Christopher. - In het Geheime Huis & Andere Gedichten.
47125: Middendorf, Heinrich. - Phänomenologie der Hoffnung.
7043: Middleton Davies, John. - Katherine Mansfield and Other Literary Portraits.
7583: Middleton, Haydn. - Son of Two Worlds. A retelling of the timeless Celtic Saga of Pryderi.
13896: Middleton Murrey, J. - The Letters of Katherine Mansfield. Vol. 1.
13898: Middleton Murry, John. - Katherine Mansfield's Letters to John Middleton Murry 1913-1922.
27262: Middleton, John & Tony Waltham. - The Underground Atlas: A gazetteer of the worlds cave regions.
12620: Miedema, Bauky. - Flues & Trompen.
19038: Miesen, Harold W.J.M. - Consumer Familiarity and Expertise: An explorative study of readers of fiction.
41504: Miething, Frank & Cristoph von Wolzogen (Herausgeber). - Après Vous: Denkbuch für Levinas 1906-1995.
48473: Mijatovic, Borivoje F. - Hydrogeology of the Dinaric Karst.
20774: Mijnhardt, W.W. & J. Roelevink; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; F. Grijzenhout; P.G. Hoftijzer; H. Houtman-De Smedt; J. Roegiers; H.A.M. Snelders; R.P.W Visser.(redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 24 (1992) 2.
20773: Mijnhardt, W.W. & J. Roelevink; J. v.d. Berg, J.A.H.G.M. Bots; F. Grijzenhout; P.G. Hoftijzer; H. Houtman-De Smedt; J. Roegiers; H.A.M. Snelders; R.P.W Visser.(redactie). - Documentatieblad werkgroep Achttiende eeuw. 23 (1991) 1-2.
27517: Mikanowski, Lyndsay en Patrick. - Rauw.
29134: Mikes, George. - Arthur Koestler: The story of a friendship.
46680: Mikics, David. - Who was Jacques Derrida?
39281: Mikkers, Jasper. - Een Mildheid Onbeschrijflijk.
47485: Miksic, Dr. John (red.). - Geschiedenis van Indonesie: Land, volk en cultuur. Deel 1 (Oude Geschiedenis) en deel 2 (Vroeg-moderne geschiedenis).
27026: Mildt, Dick de. - Het Thälmann-complex: Geschiedenis van een politieke strafzaak.
48070: Miles, Henry. - Forbidden Fruit: A study of the incest theme in erotic literature.
31231: Milikowski, Efraïm. (samensteller) - Licht en Lucht, wind en water: Flip Schrameijer
48232: Mill, John Stuart. - Over Vrijheid.
35545: Mill, John Stuart. - Dissertations and Discussions: Political, philosophical, and historical. Vol III.
42675: Millard, Candice. - Hero of the Empire: the Boer war, a daring escape and the making of Winston Churchill.
41498: Miller, Kurt & Wilhelm Totok (Herausgeber). - Studia Leibnitiana: Vierteljahrschrift für Philosophie und Geschichte der Wissenschaften. Band I Heft 4.
48618: Miller, Henry. - Der Engel ist mein Wasserzeichen: Aquarelle und Zeichnungen.
44038: Miller, Jacques-Alain Miller - L' Anti-Livre noir de la Psychanalyse.
20000: Miller, Henry. - Reflections on The Maurizius Case (A humble appraisal of a great book).
17621: Mills, Susanna en Herman. - Mountainbiken: Essentiële informatie over uitrusting en technieken
37265: Mills, David. - Atheist Universe: The thinking's answer to Christian fundamentalism.
19204: Milner, J.C., F. Delay et al. - POF-Études. Cahiers de poétique comparée.
44652: Milosz, O.V. de L. - Poésies II. Les Éle1ments autres poèmes symphonies nihumim Adramandoni la confession de lemuel derniers poèmes.
48827: Milosz, Czeslaw. - New and Collected Poems 1931-2001.
42689: Milstreu, Gerhard & Henning Prøhl (editors). - Prehistoric Pictures As Archeological Source. (Förhistoriska bilder som arkeologisk källa).
43767: Milstreu, Gerhard et al editors. - Documentation och registrering av Hällristningar i Tanum. Documentation and registration of Rock Art No 1 & 2 + 3 (=DVD).
48572: Minco, Bill. - Koude Voeten: Begenadigd tot Levenslang, het relaas van een Joodse scholier uit het Geuzenverzet.
28899: Minco, Marga. - Ik Herinner me Maria Roselier.
23690: Mindell, David P. - The Evolving World: Evolution in everyday life.
23989: Minero, Remco. - Local Defect Correction for Time-Dependent Problems.
42218: Minnema, Lourens. - Bespiegelingen aan het Venster: Anthropologische bouwstenen voor een vergelijkend-godsdienstwetenschappelijke verheldering van interreligieuze dialoog. Naar aanleiding van K. Nishitani's boeddhistische en K. Rahners christelijke godsdienstwijsbegeerte.
30567: Minow, Martha. - Breaking the Cycles of Hatred: Memory, Law and repair.
40653: Mion, Victor & Marius Rietdijk. - Presteren met Pavlov: Laat mensen een stap extra zetten.
44811: Mipham, Lama. - Kalm en Helder: Mi-pham 'Jam-dbyangs rnam-gyal rga-mtsho. Het wiel van analytische meditatie; Instructies voor het inzicht in de weg van het midden.
30877: Comte de Mirabeau. - L'Oeuvre du Comte de Mirabeau.
21301: Miracle, Josep. - Vocabulari Essencial: Castellà-Català, Català-Castellà.
42215: Mirambel, André. - Anthologie de la Prose Néo-Hellénique (1884-1948).
48308: Miranda, de F. - K.PC. De Bazel - Bouwkunst tussen oost en west: Religieuze en kerkelijke bouwvorm. Richtingbepaling door frontaliteit.
11184: Mirbeau, Octave. - Théâtre. Aquarelles et dessins de Gus BOFA. (Oeuvres illustrées.)
39845: Mirck, Hans. - Wegsleepregeling van Kracht.
46761: Mishra, Sabhajit. - The anguished Freedom: A study in Sartre's Philosophy of subjectivity and human freedom.
19571: ECA Special Mission - Set of 5 postcards in envelope. Marshall Plan.
2590: Mitchell, Breon. - James Joyce and the German Novel 1922-1933.
45043: Mitchell, Rosa. - Rosa's Italiaanse Keuken. Originele recepten van Sicilië.
30415: Mitford, Mary Russel. - Selected Stories from our Village.
13256: Mitford, Nancy. - Frederik de Grote.
14175: Mitford, Nancy. - Madame de Pompadour.
47357: Mittelmeier, Martin. - Adorno in Neapel: Wie sich eine Sehnsuchtslandschaft in Philosophie verwandelt.
19027: Moelker, H.P. - De Heerlijkheid Purmerland en Ilpendam.
14958: Moenaert, Herbert. - Intelligentie en schoolse problemen: Een onderzoek bij zeven- tot tienjarigen.
42785: Moerman, J. & Arjen Olsthoorn. - 't Gemak dient de Mens: De geschiedenis van het latrinair gebeuren.
46134: Mohanty, Jitendra.Nath. - Explorations in Philosophy Vol II Western Philosophy.
46135: Mohanty, Jitendra.Nath. - Lectures on Consciousness and Interpretation.
47190: Mohanty, Jitendra.Nath. - Explorations in Philosophy Vol I Indian Philosophy: Essays by J.N. Mohanty.
47407: Mohanty, Jitendra Nath. - Man and World: An international Philosophical review.
47199: Mohanty, Jitendra.Nath. - The Self and its Other.
47620: Möhlmann, Thomas. - Kranen Open.
47621: Möhlmann, Thomas. - Waar We Wonen.
39908: Mokveld, Monique. Anneke Schat. - De weg van het Gras / The Way of the Grass: Edelsmeden en werken op papier.
44766: Mol, Johannes. - Filosofen over het belang van Kunst: Plaatsbepalingen.
41193: Molavi, Afshin. - Persian Pilgrimages: Journeys across Iran.
26005: Molegraaf, Mario. - Het Wekkertje van 23:24.
44069: Molemans, Griselda. - In het Voetspoor van de Panter.
45882: Molenbeek, Maarten & Chris Aalberts. - U Draait en U Bent Niet Eerlijk: Spindoctoring in politiek Den Haag.
8371: Molinaro, Julius A., ed. - Petrach to Pirandello. Studies in Italian literature in honour of Betrice Corrigan.
27543: Mollema, A,M.P. - A Royal Gift: Damask chosen as a wedding present for H.R.H. Princess Elisabeth.
14967: Möller, Sv. Juel. - Bidrag til H.C. Andersens Bibliografi. Vol. 2.
14968: Möller, Sv. Juel. - Bidrag til H.C. Andersens Bibliografi. Vol 3.
48604: Mondzain, Marie-José. - Image, Icône, Économie: Les sources byzantines de l'imaginaire contemporain.
42272: Mongis, Henri. - Heidegger et la Critique de la Notion de Valeur: La destruction de la foundation metaphysique.
41566: Monléon, Jacques de. - Marx et Aristote: Perspectives sur l'homme.
33006: Mönnich, C.W. - Koningsvanen: Latijns-christelijke poëzie tussen Oudheid en Middeleeuwen. 300-600.
21128: Mönnich, C.W. - Reidans der Heiligen: Hagiografische verkenningen.
35884: Monod-Fontaine, Isabelle & Philippe Durey (conception). - Matisse: la collection du Centre Georges Pompidou, Musée national d'art moderne.
22861: Monsieur D'Amour. - Maar Geluk duurt nooit Lang: Maleise verhalen vol bitterheid.
28158: Mont, Pol de. & Edward Pellens (illustraties). - De Roode Zwaan: Een gedicht.
33545: Montagne, Nicole. - Een Makelaar in Pruisen: Verhalen en essays.
37513: Montaigne, Michel de. - Ouders en Kinderen: Essays over de opvoeding.
44692: Montaigne, Michel de. - Ik Ben Nogal Klein van Stuk: Essays over de ijdelheid.
48595: Montaigne, Michel de. - Essays (in 3 delen).
38193: Montanari, Massimo. - Cheese, Pears & History in a Proverb.
38766: Monteiro, Edu. - Saturno.
40330: Montes-Peral, Luis Angel. - Akataleptos Theos: Der Unfassbare Gott.
46681: Montijn, Ileen. - Tussen Stro en Veren: Het bed in het Nederlandse interieur.
48474: Montijn, Ileen. - Een Jongen met een Hoed.
36116: Mooij, Jack Daniël de. - Jona Willem te Water (1740-1822).
20305: Mooij, W. - Het Indisch avontuur tegemoet.
45566: Moon, Beverly. - Archetypen in de Kunst.
7169: Moonen, A. - De Wurger van Delft.
10969: Moor, Christiaan de. - Flitsen en Kronkels/ Lampi e Serpeggi 1950-1970.
37475: Moor, Wam de. - Van Oudshoorn: Biografie van de ambtenaar-schrijver J.K. Feijlbrief Boek 1. 1876-1933.
15281: Moore, Micheal. - The official Fahrenheit 9/11 Reader.
14450: Moore, Brian. - Lies of Silence.
44254: Moore, Alan & Oscar Zarate. - Een kleine Moord.
3213: Moore, Brian. - The Magician's Wife.
19080: Moorman, George. - Zingende Zaag 21 en 22. Poëzie als kinderspel.
43255: Moormann, George (redactie). - Hebben en Zijn: Gedichten.
43204: Moormann, George (samensteller). - Glück auf! Gedichten over het voormalige 50 centimes-stuk uit België, beter bekend als het mijnwerkertje.
47593: Moors, Els. - Liederen van een Kapseizend Paard.
31372: Morales, Adelaida García. - El Silencio de las Sirenas.
43375: Moran, Joe. - Shrinking Violets: A field guide to shyness.
27335: Moran, Sean. - Let it Simmer.
39054: Moravia, Alberto & Alain Elkan. - Het Leven van Moravia.
37552: Moravia, Alberto. - Lady Godiva and other Stories.
43096: Moree, J.M. & M.M. Sier (redactie). - Twintig meter diep!: Mesolithicum in de Yangtzehaven-Maasvlakte te Rotterdam.
19240: Morée, Marjolein. - Mijn kinderen hebben er niets van gemerkt; Buitenshuis werkende moeders tussen 1950 en nu.
37241: Moreelse, Paulus. - Der Krieg als Person: Herzog Christian d.j. von Braunschweig-Lüneburg im Bildnis von Paulus Moreelse.
14170: Morgan, Jan. - Gerookte Gerechten.
35761: Morgan, Jan. - De Argentijnse keuken.
45528: Morgan, Ben. - On Becoming God. Late medieval mysticism and the modern western self.
46996: Morgenstern, Dan. - Living with Jazz.
32585: Morin, Edgar. - La Méthode. Tome II: La Vie de la Vie.
48002: Möring, Marcel. - Stora Längtan.
30070: Morison, Samuel Eliot. - The Great Explorers: The European discovery of America.
19662: Morisson, Blake. - Dark Glasses.
41535: Moritz, William. - Het Mysterie in de abstracte Film. The Dream of color Music.
22927: Morley, Sylvanus Griswold. - An Introduction to the Study of the Maya Hieroglyphes.
45037: Morley, M.D. (ed). - Studies in Model Theory.
22033: Moro, Tomás. - Utopia: Con un estudio preliminar y bibliografiá seccionada por la profesora dona Teresa Suero Roca.
22196: Morriën, Adriaan. - Ik heb nu weer de tijd.
31031: Morriën, Adriaan. - Beeldende Poëzie: Amsterdam.
39170: Morris, Rob & Richard Watson. - The World's 100 Best Posters.
24343: Morris, Edita. - Poepoetan: Gevecht tot de dood.
44008: Morris, Mark (Choreographer); Baryshnikov, Mikhail & Other Dancers. Joan Acocella. - Monnaie Dance Group. New Love Song Waltzes & Wonderland.
7340: Morris, Jan. - A Machynlleth Triad/ Triawd Machynlleth.
18849: Morrisson, Blake. - South of the River.
33806: Mortier, Erwin. - Vadertaal.
35024: Morton, Michael. - The Critical Turn: Studies in Kant, Herder, Wittgenstein and contemporary theory.
48425: Mörzer Bruyns, W.F.J. - Schip recht door Zee: De octant in de Republiek in de achttiende eeuw.
44280: Mosches, Jorge Eduardo. - Los Lentes Y Marx.
48530: Moschini, Fracesco (editor). - Aldo Rossi: Projects and drawings 1962-1979.
18167: Moscoviter, Herman. - Dit is een Stad zonder Geelgeworden Oogwit: Een episch gedicht over Rotterdam.
41760: Mosès, Stéphane. - System und Offenbarung: Die Philosophie Franz Rosenzweigs.
39459: Mosley, Charlotte (editor). - A Talent to annoy: Essays, articles & reviews 1929-1968.
39024: Mosmuller-Crull, Mieke. - Ethisch-individualisme versus Kommunikatief Handelen: Kritiek op Habermas' theorie deel I.
25002: Mossman, Elliott (ed.). - The Correspondance of Boris Pasternak & Olga Freidenberg 1910-1954.
30032: Mostard, J.J. - Willem van Oranje, dienaar van de vrijheid.
40990: Mostert, Noël. - Frontiers: The epic of South Aftica's creation and the tragedy fo the Xhosa people.
19711: Motion, Andrew. - Dangerous Play: Poems 1974-1984.
2621: MOTLEY, John Lothrop. - De opkomst van de Nederlandsche Republiek.
42426: Motquin, Emma. - De Onvoltooide Ballade.
48747: Moulinet, Philippe. - Swami Prajnanpad et la Philosophie: Voir ou avoir.
48748: Moulinet, Philippe. - Trois Révolutionnaires: Prajnanpad, Sadr, Heidegger. Vol. I-VIII.
21479: Mourlevat, J.C. - Rebels Bloed.
44965: Movilliat, Marie-Christine. - Raymond Radiguet ou la Jeunesse Contredite 1903-1923.
48760: Moyn, Samuel. - Origins of the Other: Emmanuel Levinas between revelation and ethics.
42956: Mugnai, Massimo. - Leibniz: Filosoof en mathematicus.
26541: Muijsers, Paul Resy & Merijn Klerx. - Intersectixn: Yxung Artists Crxssing Eurxpe 'X6-'X7.
35021: Mul, Elize de. - Dansen met een Plastic Zak: Kleine filosofie van een onooglijk ding.
48192: Mulder, Dirk & Ben Prinsen (red.). - Lachen in het Donker: Amusement in kamp Westerbork.
45207: Mulder, Robert & Lejo Siepe. - De Dood in Bagdad: het leven van de Nederlander Lex Aronson.
48851: Mulder-Bakker, Anneke B. & Marijke Carasso-Kok (red.). - Gouden Legenden: Heiligenlevens en heiligenverering in de Nederlanden.
21076: Mulder, Bertus. - Fryske Taalpolityk.
44916: Mulder, Bertus. - Sophie Louisa Kwaak und das Kapital der Unternehmerfamilie Weil: Ein Beitrag zur Wirtschaftsgeschichte der Frankfurter Schule.
40170: Mulder, Dirk & Ben Prinsen (redactie). - Bronnen van herinnering.
17058: Mulder, Hans [Johannes] - CYP2D6 and HTR2C polymorphisms in psychiatric pharmacotherapy. Met een samenvatting in het Nederlands
40554: Mulder, Niels. - Inside Indonesian Society: Cultural change in Java.
29011: Mulder, Jan Jacobs. - The Encounter between East and West: Visual art for the atrium at the Tower Hotel in Dubai.
27287: Mulder, Daniël W.C. (ed.). - Haarlemmerbuurt en Westelijke Eilanden: Een buurt in beeld.
14409: Mulder, Dirk & Ben Prinsen (redactie). - Kinderen in kamp Westerbork.
48193: Mulder, Dirk & Ben Prinsen (red.). - Portretten van Overleven: Getuigen van kamp Westerbork.
47891: Mulisch, Harry. - Siegfried. En swarth idyll.
47904: Mulish, Harry. - Die Aanslag.
27628: Mulish, Harry. - Tanchelijn: Kroniek van een ketter.
47901: Mulish, Harry. - Siegfried - en sort idyl.
18275: Mullan, G.J. et al. - Proceedings University of Bristol Spelaeological Society (UBSS).
39138: Mullan, G.J. (editor). - Proceedings of the University of Bristol Speleological Society: For 2018.
10159: Muller, M. - Max Nauta.
31343: Muller, Lex & Chris Willemsen. - Heel Holland Juicht!: 30 jaar Oranjevoetbal (1974-2004).
16291: Muller- Van Santen, Julia J.G. - Producing the Prophetess or the History of Dioclesian.
43302: Müller, Thomas. - Beestmensen: Vermomming, leugens en strategie van seriemoordenaars.
47908: Müller, Gerhard. - Ernst Krieck und die nationalsozialistische Wissenschaftsreform.
41254: Müller, Fernando Suárez. - Michel Foucault.
12732: Müller, Henk. - Homo in de Heer.
47659: Müller, Oliver. - Sorge um die Vernunft: Hans Blumbergs phänomenologische Anthropologie.
46557: Müller, Wolfgang Erich. - Hans Jonas Philosoph der Verantwortung.
48584: Mulno, Michael. - Residential Variations.
24470: Mund, Wolfgang. - De GPU valt Europa aan.
46021: Mungello, David E. - Leibniz and Confucianism: The search for Accord.
42655: Munnich, Ton. - Verlichting of Darwinisme?: Essays over wetenschapsgeschiedenis.
31429: Muñoz Puelles, Vicente. - Sombras Paralelas.
44787: Murakami, Haruki. - De Olifant verdwijnt.
37831: Muralt, André de. - The Idea of Phenomenology: Husserlian exemplarism.
19201: Murat, Laure. - Passage de l'Odeon; Sylvia Beach, Adrienne Monnier et la vie litteraire a paris dans l'entre-deux-guerres.
40657: Muratyan, Vahram. - Paris versus New York: A tally of two cities..
15596: Murdoch, Iris. - The Italian Girl.
46024: Murillo, José Sánchez de. - Durchbruch der Tiefen-phänomenologie: Die neue Vorsokratik.
8376: Murphy, Richard. - Care / Zorgzaamheid.
25708: Murphy, Michael. - Proust and America.
12255: Murphy, Michael. - The Future of the Body: Explorations into the further evolution of human nature.
48781: Murray, Rev. Robert H. - The History of Political Science: From Plato to the present.
32592: Murray, Michael. - Modern Critical Theory: A Phenomenological Introduction.
26469: Murray, Peter. - The Architecture of the Italian Renaissance.
18164: Mus, M. - Ik Laat Je Achter in een Tranenpoel: Zesentwintig diep doorvoelde smartekreten op muziek gezet door TON.
25267: Musicant, Ivan. - Empire by Default: The Spanish-American war and the dawn of the American century.
8857: Musil, Robert. - Frühe Prosa und aus dem Nachlass zu Lebzeiten.
47489: Muskens, Roeland. - Van Koloniaal naar Mondiaal: 100 jaar Koninklijk Instituut voor de Tropen 1910-2010.
45946: Musterd, Sako & Willem Salet (redactie). - Amsterdam Human Capital.
33896: Mutsaers, Charlotte. - Rachels Rokje.
21439: Mutsaers, Marleen. - Knobbelmonsters en ander Gespuis.
14957: Mutsaers, Wilhelmus Cornelius Maria. - Voor de tweede keer. Tweede en eerste huwelijken vergeleken.
23340: Muysken, P. - Syntactic Developments in the Verb Phrase of Ecuadorian Quechua.
43420: Myint-U, Thant. - The River of lost Footsteps: Histories of Burma.
44061: Naaijkens, Ton. - Musils Merel.
12510: Naaman, Antoine Youssef. - Les Débuts de Gustave Flaubert et sa technique de la Description.
46799: Nabert, Jean. - Le Désir de Dieu.
48099: Nabert, Jean. - Elements for an Ethic.
38339: Nabhan, Gary Paul. - Why some like it hot: Food, genes, and cultural diversity.
36834: Nabokov, Vladimir. - Let op de Harlekijn.
36836: Nabokov, Vladimir. - Gebroken Schild.
22220: Nabokov, Vladimir. - De Assistent-Regisseur: Russische verhalen.
42974: Nabokov, Dmitri & Matthew L. Bruccoli (editors). - Vladimir Nabokov: Selected letters 1940-1977.
47523: Nadler, Josef. - Johann Georg Hamann 1730-1788: Der Zeuge des Corpus mysticum.
11167: Naeyé, Jan. - De Sterke Arm.
47073: Nagai, Kafu. - De Rivier Sumida: Verhaal van de oostkant van de rivier.
42710: Nagao, Gadjin. - The Foundational standpoint of M dhyamika philosophy.
46441: Nagel, Bruno & Ben Schomakers (red). - Levende Aandacht: Opstellen voor Cornelis Verhoeven.
48634: Nagel, Thomas. - The View from Nowhere.
2703: Naginski, Isabelle Hoog. - George Sand: Writing for her life.
40260: Naím, Moisés. - The End of Power: From boardrooms to battlefields and churches to states, why being in charge isn't what it used to be.
14185: Naipaul, V.S. - A Turn in the South.
28688: Nakasch, Yitzhak. - Reaching for Power: The Shi‘a in the Modern Arab World.
44270: Nancu, Jean-Luc. - L'Oubli de la Philosophie.
43159: Nancy, Jean-Luc. - L'Intrus.
24776: Nanning, Barbara. - Ceramics: Reizen in tijd en ruimte/ Travels in time and space.
23986: Nanning Cramer, P. - Berekening van de Loopbaan der Komeet II. 1871.
22391: Nap, Jan & Ben Peperkamp; Murk Salverda; Joost van der Vleuten(red). - Ik heb bijna Schoons aanschouwd: Over leven en werk van P.C. Boutens 1870-1843.
47567: Ten Napel, Roelof. - Het Woedeboek.
27169: Naraha, Takashi. - Mandala.
32596: Nasar, Sylvia. - A Beautiful Mind. A Biography of John Forbes Nash.
48093: Nassehi, Georg Kneer Armin. - Niklas Luhmanns Theorie sozialer Systeme.
48611: Natanson, Maurice. - Edmund Husserl: Philosopher of infinite tasks.
40672: Natter, Bert. - Het Rijksmuseum Kookboek: Meesterkoks laten zich inspireren door de Gouden Eeuw.
47884: Naudé, S.J. - Alfabet Van Die Voëls. Verhale.
16697: Nauta, Nanne. - Dit is de Regel.
25185: Navia, Luis E. & Eugene Kelly (ed.). - Ethics and the Search for Values.
40817: Nazarbayev, N.A., V.S. Shkolnik, E.G. Batyrbekov a.o. - Scientific, Technical and Engineering Work to Ensure the Safety of the Former Semipalatinsk Test Site: Vol II.
21735: Né, Y. - Hier mag niets af zijn.
48908: Neal, Raphaël. - Vampyr.
46671: Nebel, Gerhard. - Hamann.
28015: Vrij Nederland. - Naar Een Grooter Nederland? Beschouwingen over het Annexatie-Vraagstuk na den Oorlog.
38012: Neeb, H. - Graf met Uitzicht.
19026: Need, Ariana. - The Kindred Vote. Individual and Family Effects of Social Class and Religion on Electoral Change in the Netherlands, 1956 - 1994.
48641: Needham, Rodney. - Counterpoints.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

4/1