Antiquariaat Fenix Amsterdam
Frans Halsstraat 88, 1072 BW Amsterdam, The Netherlands.            Email: info@fenixbooks.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25105: Hofman, Michel A. - Towards a General Theory of Encephalization: An allometric study on the evolution and morphogenesis of the mammalian brain.
43254: Hofmannsthal, Hugo von. - Het Geluk Onderweg: Het vroege proza.
46538: Hofstadter, Douglas R. (auteur) & Daniel C. Dennett (redactie). - De Spiegel Van De Ziel: Fantasieën en reflecties over ego en geest.
32349: Hofstede, Rokus & Jürgen Pieters. (samenstelling) - Memo Barthes.
48813: Hofstee, Willem. - Goden en Mensen: Godsdienstwetenschap van Gerardus van der Leeuw 1890 - 1950.
14491: Hofstra, Feikje Wimmie. - De Haagse Streken van Vincent van Gogh 30-3-1853 - 1890.
36066: Hoftijzer, Paul & Theo Verbeek. - Leven na Descartes: Zeven opstellen over ideeëngeschiedenis in Nederland in de tweede helft van de zeventiende eeuw..
31900: Avans Hogeschool. (bijdrage: Giphart, Ronald). - Le Grand Tour: 1812-2012.
44810: Hohlenberg, Johannes. - Søren Kierkegaard.
48155: Hohmann, Joachim (Hg). - Keine Zeit für gute Freunde: Homosexuell in Deutschland 1933-1969. Eine Lese- und Bilderbuch.
20713: Höhne, Ulf. - Erdfälle, Höhlen und Karstquellen im Ilm-Kreis: Kleiner geologisch-heimatkundlicher Führer zu ausgewählten Karsterscheinungen im Ilm-Kreis.
31371: Hölderlin, Friedrich. - Elegias.
13249: Holk, van L.E. & C.G. Roelofsen (editors). - Grotius Reader: A reader fot students of international law and legal history.
6647: Holk, A.G.E. van - The Semantic Spectrum of the Russian Infinitive.
16976: Holl, Adolf. - De Laatste Vraag: Wat komt er na de dood?
40580: Hollaardt, Stan & Gerard Pieters. - Lebuïnus herontdekt: Een bezongen heilige.
46770: Holland, Tom. - In the Shadow of the Sword.
49296: Holland, Tom. - Dominion.
43616: Hollander, Xaviera & John Drummond. - Happily Hooked: Or what happens when two raving egomaniacs get addicted to each other's minds and bodies.
34178: Hollander, J.J. de. - Handleiding tot de Kennis der Maleische Taal.
48642: Hollander, Jord den. - Ooit Gesloopt Nederland.
24556: Hollans, Folk. Van. - De Nederlanden.
42563: Hollinger, Robert (editor). - Hermeneutics and Praxis.
33945: Holmgren, Robert J. & Anita E. Spertus. - Early Indonesian Textiles from Three Island Cultures: Sumba, Toraja, Lampung.
44889: Holt, Klaas ten. - Hotel Alfabet.
22775: Holter, Ben ten. - Amsterdam Ongekend.
34442: Holthoon, F.L. van. - Een Dialoog Over David Hume: Over zijn herschrijving van het Traktaat over de menselijke natuur.
32351: Holthoorn, F. L. van. - The Road to Utopia: A study of John Stuart Mill's Social Thought.
24512: Holtius, A.C. - Het Wisselregt in de XIVde Eeuw volgens de Consilia van Baldus.
38259: Holton, Gerald. - Einstein, History and Other Passions: The rebellion against science at the end of the twentieth century.
35705: Holton, Gerald. & William A. Blanpied. (Editors). - Science and its Public: The Changing relationship.
19898: Holtus, W. - Celebes: onbekende gebieden en volken.
49192: Holub, Miroslav. - De Geboorte van Sisyphus: Een keuze uit de gedichten en andere teksten 1958-1998.
28167: Holuigue, Diane. - Aan Tafel in Provence: Recepten uit en bespiegelingen over de Provençaalse keuken.
39161: Homburg, Cornelia (red.). - Michael Berkhemer.
42266: Homburg, Bad (Hg). - Martin Heidegger: Innen-und Außenansichten.
46773: Homerus. - Ilias: De wrok van Achilles.
37620: Homes, A.M. - This Book will save your Live.
37623: Homes, A.M. - The End of Alice.
37619: Homes, A.M. - The Mistress's Daughter.
48405: Hond, Jan de & Paul Huys Janssen. - Pieter Saenredam in Den Bosch.
42977: Hone, Ralph E. - Dorothy L. Sayers: A literary Biography.
49409: Hooff, Anton van. - De Stem van het Volk: Klassieke demagogen.
34400: Hooff, Arnold van den. - De Schok Der Biologie: Essays over de plaats van de moderne biologie in ons mensbeeld.
22629: Hoofst, Ir. P.J. - Nederlandsche Boerderijen.
23117: Hooft, P.C. - P.C. Hoofts Gedichten.
49082: Hooft, P.C. - Alle de Gedrukte Werken 1611-1738: deel 7.
37547: Hooft, Cornelis Pieterszoon. - Memoriën en Adviezen. Deel 2.
21781: Hooft, G.A. van der. - De Malopodans: Een transcultureel-psychiatrische studie.
47580: Hoog, Maurits de & Rick Vermeulen. - Nieuwe Ritmes van de Stad: Metropoolvorming in Amsterdam.
41673: Hoogewerf, Chr. - Welkom Binnen: Een vrolijk spel in drie bedrijven.
14910: Hooghiemstra, Tjibbe. - Do Time.
20570: Hoogland, Renée C. - From Marginality to Ex-centricity: Feminist critical theories and the case of Elizabeth Bowen.
43995: Hoogland, Mark-Robin. - God, Passion and Power: Thomas Aqinas on Christ crucified and the almightiness of God.
48060: Hoogma, M. - Wet en Werkelijkheid: Literatuuronderzoek naar de voorwaarden waaronder een Wet Gelijke Behandeling optimaal kan functioneren.
23480: Hoogt, G.C. van 't. - Stemmingen: Uitgelezen verzen van G.C. van 't Hoogt.
23481: Hoogt, G.C. van 't. - Stemmingen: Uitgelezen verzen van G.C. van 't Hoogt.
35995: Hoogteijling, Jaap C. - Het Persoonlijk Oservatorium.
48562: Hooykaas, J.H. - van Leeuwen Boomkamp. - Vrouwenkamp op Java.
26286: Hope, Charles (ed.). - The Autobiography of Benvenuto Cellini.
32465: Hope Mason, John. - The Irresistible Diderot.
1541: Hopkin, Alannah. - The Living Legend of St. Patrick.
31899: Hopkins, Jerry. - Strange Foods: Bush meat, bats and butterflies. An epicurean adventure around the world.
20722: Hopman, Hendrik Jurrien. - The Electron Cyclotron Instability in a Beam-Plasma System.
9512: Horace. - Satires and Epistles of Horace.
23588: Horgan, John. - An den Grenzen des Wissens: Siegeszug und Dilemma der Naturwissenschaften.
41411: Hörisch, Jochen. - Bedeutsamkeit: Üden Zusammenhang von Zeit, Sinn und Medien.
41423: Horkheimer, Max. - Die Gesellschaftliche Funktion der Philosophie: Ausgewählte Essays.
3251: Horn, Effi. - Parfum. Zauber und Geheimnis der schönen Düfte.
38067: Horn, N.A. van & J. Mooij. - De Bank in Amsterdam.
22627: Horsnstra, Rob; Renja Leino, Thomas Neumann (o.e). - Work: The 'Changing Faces' Photography Commission Project Year One 2004/05.
49087: Van der Horst, Han. - The Low Sky: Understanding the Dutch. The book that makes the Netherlands familiar.
37531: Horst, R. - Thuislozen: Beschouwingen naar aanleiding van 100 gevallen van individuele onmaatschappelijkheid.
44406: Horst, Servaas van der. - Berini: Geschiedenis van een Hollandse Brommer.
25719: Horst, Hans van der. - Louis Couperus' Zijlijnen: Versieringen uit zijn handschriften, in breder perspectief.
37530: Horst, Rutger. - Thuislozen.
46229: Horst, Liesbeth van der & Wilma van Leur, Ruud Lindeman, Joost van de Weijer. (samenstelling). - Verstopt Vervalst Verzameld: De collectie van het Verzetsmuseum Amsterdam.
44543: Horst, Kees van (begeleidende tekst). - Magische tekens: Als je ze ontcijfert, krijg je een verhaal.
49387: Horst, Pieter W. van der. - Daniël de Pilaarheilige (409-493): Zijn levensbeschrijving uit het Grieks vertaald en toegelicht.
48554: Hort, Bernard. - Contingence et Intériorité: Essai sur la signification théologique de l' Oevre de Pierre Thévenaz.
33721: Horwich, Paul. - Probability and Evidence.
28909: Hose, Charles. - The Field-book of a Jungle-Wallah. Shore, river and forest life in Sarawak.
38307: Hosking, Richard (editor). - Eggs in Cookery: Proceedings of the Oxford Symposium on food and cookery 2006.
38311: Hosking, Richard (editor). - Authenticity in the Kitchen.
46949: Hösle, Vittorio. - Hegels Systeem: Der Idealismus der Subjektivität und das Problem der Intersubjektivität.
48514: Hösle, Vittorio & Fernando Suárez Müller (Hg.) - Idealismus Heute: Aktuelle Perspektiven und neue Impulse.
48810: Hostens, Arnout. - Friedrich Nietzsche Kind van zijn Tijd: De vrije geest en de natuurwetenschappen.
42472: Hottentot, J. - Zaandijk in Oude Ansichten deel 2.
36721: Houda, Khadidja & Christiane Desbordes. - Desserts du Maghreb.
32361: Hough, Sheridan. - Nietzsches Noontide Friend. The Self as Metaphoric Double.
4075: Household, Geoffrey. - Prisoner of the Indies.
24268: Hout, J. C. van (redactie). - Lieve Lasten: Hoe kinderen gedragen worden.
35831: Houten, Boudewijn van. - De Vlucht naar Voren: Hoe we gek werden.
38579: Houten, Boudewijn van. - Zo zijn onze Manieren: Mengelwerk.
37528: Houven, G. van der. - 't Begon op Ostenburg. Gedenkschrift bij de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond Afd. Amsterdam.
36469: Houwink, Roel. - Uit Verwondering.
40616: Hoven, J. & M.J. Adriani Engels (redactie). - Vijftig Jaar 1912-1962.
18834: Hovy, Eduard, Elliott Macklovitch, Akiba, Y et al. - MT Summit IX. Proceedings of the Ninth Machine Translation Summit.
45967: Howard, Geoffrey Eliot. - Early English Drug Jars: With some notes on Jacobean wine pots, cups, etc.
34402: Hoyle, Peter. - Delphi: Und sein orakel. Wesen und Bedeutung des antiken heiligtums.
46955: Hoyles, John. - The Edges of Augustanism: The aesthetics of spritituality in Thomas Ken, John Byrom and William Law.
43963: Hrabal, Bohumil. - Kaalslag.
38221: Hrabal, Bohumil. - Cutting it short and The Little Town where Time stood still.
16552: Hsü, Kenneth J. - Het grote Uitsterven. Kosmische catastrofes, dinosaurussen en de evolutietheorie.
16235: Hubart, Jean-Marie. - Autrement dit... Essai sur la toponymue et la description de l'étage inférieur de la Grotte de Ramouil.
41382: Hubbeling, Prof. Dr. H.G. & Dr. R. Veldhuis (red.). - Ethiek in Meervoud.
42197: Hubbeling, H.G. - Spinoza.
28587: Hubert, Sylvia. - God Gaf Ons Apparaten.
5440: Hubert, Karel. - De tweede bloei van een Tuindorp: De renovatie van Tuindorp Oostzaan.
44468: Hübl, Philipp. - Volg het Witte Konijn... in de wereld van de Filosofie.
39016: Hübner, F. - Die Personendarstellung in den Dramen Anton P. Cechovs.
46524: Hübner, Tibor & Willem Teune. - Woningen en Bewoners in Amsterdam-Noord: 6.
1181: Huc, Abbé. (Hugh J. Schonfield, editor). - Travels in Tartary and Thibet.
48891: Hudson, Donald W. - Wittgenstein and Religious Belief.
44293: Huelsenbeck, Richard. - Phantastiese Gebeden.
33956: Gallandat Huet. - Van en over Betje Wolff geb. Bekker.
22341: Huf, Paul. - Alacarte.
48338: Hufton, Olwen. - The Prospect before Her: A history of women in Western Europe. Volume one 1500-1800.
30731: Hughes, Frieda. - De Stenenraapster.
20586: Hughes, Frieda. - De Schreeuw en andere Gedichten.
13683: Hughes, Richard. - In the Lap of Atlas: Stories of Morocco
13682: Hughes, Ted. - Rain-Charm for the Duchy, and other laureate Poems.
38410: Hughes, Graham. - A Develyshe Pastime: A history of football in all is forms.
45517: Hughes, Glenn (editor). - The Politics of the Soul: Eric Voegelin on religious experience.
34441: Hughes, Patrick & George Brecht. - Vicieuze Cirkels: Een verzameling paradoxen.
14191: Hugo, Victor. - De Klokkenluider van de Notre-Dame
41431: Hühnerfeld, Paul. - In Sachen Heidegger. Versuch über ein deutsches Genie.
30389: Hui, Ma. - The Landscape of my Childhood.
17045: HUIBREGTSE, KORNELIS. - Anthropologisch-historische benadering van het moderne subjectgevoel.
44885: Huig, Michael. - H.F. Boot: Legendarisch leermeester van Kees Verwey.
47631: Huigen, Réne. - Levenskunst voor Jonge Mensen.
19761: Huigen, René. - Fysica voor Dichters: Een definitieve keuze uit de gedichten 1989-2003.
29710: Huijer, Marli en Klasien Horstman. - Factor XX: Vrouwen, eicellen en genen.
42566: Huijer, Marli. - Leve de Publieksfilosofie! Belevenissen van een denker des vaderlands.
47730: Huijer, Marli. - Ausser Takt: Auf der Suche nach dem Rhythmus des Lebens.
35056: Huijstee, Martin van. - Recepten voor een oud-Indische rijsttafel.
48691: Huiser, Pieter J. - Models, Theories and Narratives: Conditions for the justification of a religious realism.
25462: Huisken, Jacobine, E. - 's Konings Paleis op den Dam: Het koninklijk paleis op de dam historisch gezien/The Royal Palace on the Dam in an historical view.
38677: Huisken, Jacobine & Koen Ottenheym, e.a.( redactie). - Jacob van Campen: Het klassieke ideaal in de Gouden Eeuw.
6976: Huisken, Jacobine E. & Goossens, Eymer -Jan, red. - De Fonteijn van Pallas. Een geschenk van Amsterdam aan Johan Maurits.
45931: Huisman, Jaap. - Het Nieuwe Rijksmuseum: Cruz y Ortiz Architects.
21342: Huisman, Bennie. - Eeltsje & Ik: Reisferhalen.
47843: Huisman, Marijke - Publieke levens: Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt 1850-1918.
36025: Huisman, J. - Erfenis van een Idealitstisch Tijdperk Trompenburg en de Buurt rondom een Speeltuin met een rijk Verleden. / Memento of an idealistic Age: Trompenburg, a Neighbourhood built round a historic Playground.
41572: Huisman, Jaap & Michel Claus, Jan Derwig, Ger van der Vlugt. - 100 Jaar Bouwkunst in Amsterdam.
15862: Huisman- Perrin, Emmanuelle. - De Dood uitgelegd aan mijn Dochter.
41682: Huistra, Pieter. - Bouwmeesters, Zedenmeesters: Geschiedenisbeoefening in Nederland tussen 1830 en 1870.
49413: Huizing, Klaas. - Das Sein und der Andere: Lévinas' Auseinandersetzung mit Heidegger.
43648: Huizinga, Johan. - Nederlands Beschaving in de 17e Eeuw: Een schets.
9533: Huizinga, J. - Neutraliteit en Vrijheid, Waarheid en Beschaving.
48701: Ali B. Uthman Al-Jullabi Al-Hujwiri. - The Kashf Al-Mahjub: The Oldest Persian Treatise on Sufiism.
25007: Hulme, Keri. - The Windeater: Te Kaihau.
21010: Hulsbos, Joop. - Verborgen Dageraad: Nederlands-Indië en Zuidoost-Azië de Japanse capitulatie, 1945-1947.
21095: Hulsbus, Joop. - En de Zon werd Rood: De ondergang van Nederlands Indië en de hel van de Birma spoorweg, 1941 - 1945.
10714: Hulst, Wiecher. - Van Sabang tot Merauke: Indonesische ontmoetingen.
43148: Hulst, Wim van de & Koen Koch. - Ooggetuigen van de Eerste Wereldoorlog.
35628: Hulst, Wiecher. - Een Vriend aan het Tobameer.
48198: Hulzen, Dr. A. van. - Utrecht in Beroering: Patriotten en Fransen in de Domstad - 1780-1813.
19436: Hulzen, Dr. A. van. - Utrecht op Oude Foto's: Van de Weerd naar Tolsteeg.
48195: Hulzen, Dr. A. van. - Wandelingen door Oud-Utrecht.
32366: Hume, David. - Enquiries concerning Human Understanding and concerning the Principles of Morals.
42199: Hume, David. - Gesprekken over de Natuurlijke Godsdienst.
48859: Hume, David. - Het Menselijk Inzicht: Een onderzoek naar het denken van de mens.
32364: Hume, David (author) & L. A. Selby-Bigge (editor). - A Treatise of Human Nature: Book I, II, III.
41298: Humez, Alexander & Nicholas. - ABC et cetera: The life & times of the Roman alphabet.
18586: Hummels, Caroline. - Gestural Design Tools: Prototypes, experiments and scenarios.
44664: Hundertmark, Hein, & Kaj van Vliet. - De Paulusabdij: Achter de muren van Utrechts oudste klooster.
46833: Hunger, F. W. T. - Cocos nucifera: Handboek voor de kennis van den cocos-palm in Nederlandsch-Indië, zijne geschiedenis, beschrijving, cultuur en producten.
21343: Hunt, Samantha. - De uitvinding van al het andere.
27256: Hunt, Peter (ed.). - Children's Literature: An anthology 1801-1902.
47429: Hunter, J.F.M. - Essays after Wittgenstein.
43933: Hunter, Tom. - Living in Hell: And other stories.
29349: Huntington, Geoffrey. - De Demonenkoningin. Schaduwland boek 2.
43404: Huntington, Samuel P. - The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.
29638: Huntington, Samuel P. - The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order.
46080: Huppenbauer, Markus. - Mythos und Subjektivität: Aspeckte neutestamentlicher Entmythologisierung im Anschlu ß an Rudolf Bultmann und Georg Picht.
46870: Huppertetz, Wim, Olaf E, Kaper, Frits Naerebout e.a. (red.). - Van Rome naar Romeins.
42868: Hupperts, Charlees & Elly Jans, et al. - Herodotos, Literator en Historicus: Inleiding op het werk, de werkwijze en de denkwereld van Herodotos.
34976: Hurley, Darlene (editor). - The Alaskan Malamute Annual 1996.
35787: Hüsgen, Lucas. - Wat een Romantische Droom: Essays.
36409: Hüsgen, Lucas. - Deze Rouwmoedige Schoonheid: Een mopje bij het absolutum.
19447: Hüsgen, Lucas. - Hemelsblauwtes Moedig Hout.
34994: Hüsgen, Lucas. - Nevels orgel.
34996: Hüsgen, Lucas. - Nee, maar het gebeurt. Essays.
33541: Hüsgen, Lucas. - Vederbeds Lumière.
31732: Hüsgen, Lucas. - De Windbel.
40932: Hussey, Edward. - The Presocratics.
41432: Hussey, Edward. - The Presocratics.
22349: Hut, Arjan. - Nachtswimmers.
47605: Hut, Arjan. - Aurora Bossa Nova.
47981: Hutcheson, Francis. - An Inquiry Concerning Beauty, Order, Harmony, Design.
14322: Hutchings, James M. - In the Heart of the Sierras: Yo Semite Valley and the Big Tree Groves.
38537: Hutchinson, E.W. - Adventurers in Siam in the Seventeenth Century.
32375: Huth, Werner. - Glaube, Ideologie und Wahn. Das Ich zwischen Realität und Illusion.
46956: Hutin, S. - Henry More: Essai sur les doctrines théosophiques chez les Platoniciens de Cambridge.
43346: Hutto, Daniel D. - Folk Psychological Narratives: The sociocultural basis of understanding reasons.
46494: Hutton, Sarah (editor). - Henry Moore (1614 - 1687): Tercentenary studies.
9993: Huxley, Th.-H. - L'Écrevisse. Intrduction à l' Étude de la Zoologie.
45270: Huydecoper van Nigtevecht, J.L.R. - Nieuw-Guinea: Het einde van een koloniaal beleid.
48182: Huygens, Daniel Johannes. - In het Hol van de Leeuw: Een waargebeurd onderduikverhaal.
12268: Huyser, Anneke. - Mandala's maken: Een bezinnend en creatief proces.
48991: Huysmans, Joris Karl. - Voorkeuren.
42847: Hvass, Hans. - Danmarks Padder og Krybdyr. Met 6 farvetrykte Tavler af Ingeborg Frederiksen samt 110 Fotografier.
49104: Hylkema, Ida. - Pater onder de Papoea's: Biografie van Sibbele Hylkema.
40914: Hytze, Ingmar (tekst). - Boekhandels in Beeld.
25475: Ibelings, Hans (text) & Jannes Linders (photograpy). - Van Gogh Museum Architecture: Rietveld to Kurokawa.
48305: Ibelings, Hans. - Jo Coenen: The discovery of architecture.
13047: Ibelings, Hans. - Sjoerd Soeters.
35244: Ibsch, Elrud & Andrea Kunne; Christina Pumplun (redactie). - De Literaire Dood.
16350: Ideler, Dr. K.W. - Geschiedkundige voorstelling der verschillende vormen van den Godsdienstige Waanzin. [Die Religiöse Wahnsinn, erläutert durch krankengeschichten.]
44516: Idema, W.L. & D.R. Jonker. - De Aap van begeerte: Acht Chinese verhalen van de Vijftiende eeuw.
35211: Iden, Karin. - Inmaken en bewaren.
48463: Idsinga, Ton & Jeroen Schilt. - Architect W. van Tijen: 1894 - 1974.
48914: Idsinga, Ton. - Zonnestraal: Een Nieuwe Tijd Lag in het Verschiet. Geschiedenis van een sociaal en architectonisch monument.
19364: Iependaal, Willem van. - Liederen van de Zelfkant.
45174: Ietswaart, Jan David. - Taal en Teken.
32376: Ignatieff, Michael. - De rechtenrevolutie.
33140: Ignatieff, Michael & Hans Achterhuis, e.a. - Mensenrechten en terreur.
47576: Ignatieff, Michael. - Het Minste Kwaad: Politiek en moraal in het tijdperk van het terrorisme.
48925: Ihde, Don & Richard M. Zaner. - Dialogues in Phenomenology.
23544: IJzerman, J.W. & H.F.R. Hubrecht, C. Rehbock (red). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXII, N6, 1extra aflevering
23545: IJzerman, J.W. & H.F.R. Hubrecht; C. Rehbock (red). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXII, N5, 15 september.
23552: IJzerman, J.W. & H.F.R. Hubrecht; C. Rehbock (red). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIII, N4, 15 juli.
23547: Ijzerman, J.W. & H.F.R. Hubrecht; C. Rehbock (red). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXII, N5, 15 september. Hoofdartikelen:s
23548: IJzerman, J.W. & H.F.R. Hubrecht; C. Rehbock (red). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXII, N1, 15 januari. Hoofdartikelen:
23550: IJzerman, J.W. & H.F.R. Hubrecht; C. Rehbock (red). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXXIII, N2, 15 maart.
23539: IJzerman, J.W. & H.F.R. Hubrecht, J.F Hoekstra, C. Rehbock (red). - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Serie Deel XXX, N4, 15 juli.
48490: Ikeda, Daisaku, - Unlocking the Mysteries of Birth and Death: Buddhism in the contemporary world.
46510: Ilk, Michael. - Brancusi, Tzara und die Rumänische Avantgarde.
45873: Imhof, D. - Abraham Orteliius 1527-1598 en de eerste atlas.
18705: Immerzeel, M.B. - Schakelende Halfgeleiders in de Energietechniek.
16715: Impe, Lieve van. - Opaal.
3382: Nationale Ballet & Stokvis impresariaat. - Alexandra Radius, een Afscheidsportret.
45951: Indewey Gerlings-Huurman, Th. - De milde Dood: Tien jaar strijd voor vrijwillige euthanasie.
46161: Ingarden, Roman. - Über das Wesen.
35449: Ingelse, Philip (samenstelling). - Spiegel van de Franse Poëzie: Van de elfde eeuw tot heden.
35099: Ingelse, Philip. - Gratie: Gedichten.
34634: Inghen, Marsilius van. - Kennis, Wetenschap En Theologie: Commentaar op de Sententiën, proloog, questio II.
19107: Ingoldby, Grace. - Out of Call or Cry: The island of Sark.
7886: Ingram, Christine. - The Vegetable Encyclopedia and Cookbook.
45021: Inman, P. - At. Least.
34997: Insingel, Mark. - Gezwel van Wortels.
45328: Ionesco, Eugène. - Fragments of a Journal.
19703: Irani, Anosh. - The Cripple and His Talismans.
48471: Irwin, Terence. - Classical Thought.
43707: Isaacson, Walter. - Leonardo da Vinci: De biografie.
43887: Isler, Hans Peter & Cornelia Isler-Kerényi e.a. - Griechische Vasen der Sammlung Hirschmann.
38675: Itallie, L van. - Opwijrda's Algemeene en bijzondere Recepteerkunst ten dienste van Apothekers, Artsen en Veeartsen.
24670: Iterson, Loretta van. - Meanders van de Paña-Yacu.
48868: Ivánka, Endre v. - Plato Christianus: Übernahme und Umgestaltung des Platonismus durch die Väter.
37664: Iven, Joris. - Stabat Filius.
20589: Iven, Joris. - Ninglinspo.
28078: Ivens, Joris, H. Marsman, L.J. Jordaan e.a. - Rondom Joris Ivens, wereldcineast: Het Begin, 1898-1934.
30956: Jack, Belinda. - George Sand: A Woman's life writ large.
36540: Jacklin, Michael. - Sculptures 1998-2010.
48922: Jackson, Michael (ed.). - Things as They Are: New directions in phenomenological anthropology.
8961: Jackson, Donald Dale. - Grotten.
19702: Jackson, Mick. - The Underground Man.
7598: Jackson, John Wyse & Costello, Peter. - John Stanislaus Joyce. The voluminous life and genius of James Joyce's father.
41335: Jackson, Mark. - Asthma: The biography.
7167: Jackson, C.J. & Kassapian, Belinda. - Leith's Seasonal Bible.
1662: Jacob, P.L. - Curiosités de l'Histoire des Arts.
46941: Jacob, Alexander. - Henry More's Refutation of Spinoza.
31533: Jacobs, Dr. Julius. - Het Familie- en Kampongleven op Groot-Atjeh: Eene bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra.
48402: Jacobs, Carl. - Pop Art in Belgium!: Een/Un coup de Foudre.
13870: Jacobs, Hans & Roelands, Jan. - Indisch ABC. Een documentaire over historie en samenleving van Nederland-Indië-Indonesië, gebaseerd op VARA-TV uitzendingen omder de gelijknamige titel.
31300: Jacobs, Johanna. (samenstelling) - Stefan Verwey: Tekenaar en Cartoonist.
38455: Jacobs, Hendrik Frans. - De Geldvoorziening van Nederlandsch-Oost-Indië.
38413: Jacobsen, Alan N. - Australia in World Rowing: The Bow-Waves and Strokes.
49232: Jacobson, Sid & Ernie Colón. - Het Leven van Anne Frank: De grafische biografie.
41890: Jacobson, Pauline & Geoffrey K. Pullum (ed.). - The Nature of Syntactic Representation.
47363: Jacquette, Dale, ed. - The Cambridge Companion to Brentano.
23750: Jade. - Secretly Bound.
28648: Jaeggi, Adriaan. - De laatste Duik van de Dag. Nagelaten proza.
48844: Jaeschke, Walter (Hg.). - Der Streit um die Göttlichen Dinge (1799-1812): Mit Texten von Goethe, Hegel, Jacobi, Novalis, Schelling, Schlegel u.a. und Kommentar.
48819: Jaeschke, Walter (Hg.). - Der Streit um die Gestalt einer Ersten Philosophie (1799-1807). Mit Texten von Fichte, Hegel, Jacobi, Jean Paul, Reinhold, Schelling u.a. und Kommentar.
48820: Jaeschke, Walter (Hg.). - Der Streit um die Romantik (1820-1854). Mit Texten v. Eichendorff, Feuerbach, Fichte, Hegel, Schlegel u.a. und Kommentar.
27546: Jaffé, H.L.C. - Friedlaender in het Frans Halsmuseum.
45573: Jager, Maarten & Judith Wesselingh, Hanneke Matthijssen, Jan Torringa. - Kees Maks: Schilder van het mondiale leven 1876-1967.
35499: Jager, Ida. - Hoofdstad in Gebreke: Manoeuvreren met publieke werken in Amsterdam 1851-1901.
28334: Jager,Gerrit de, Eric Schreurs, Ruud Kahl e.a. - Gevelfut's: Doorzon Vakantiealbum.
21423: Jagt, Bouke B. - Weerlicht.
16157: Jagt, Marek van der. - De Geschiedenis van mijn Kaalheid.
37818: Jagt, Bouke B. - Wapenrok.
21050: Jahja, Junus Drs. H. - Zaman Harapan Bagi Keturunan Tionghoa.
42279: Jahjah, Dyab Abou. - De Stad in van Ons.
48685: Jähner, Harald. - Wolfszeit: Deutschland und die Deutschen 1945-1955.
21150: Jain, Jyotindra & Ebehard Fischer. - Jaina Iconography: Part two.
43000: Jak, Theo. - Huizen van Barmhartigheid: Zorg voor zwakzinnigen in Nederland, in de tweede helft van de negentiende eeuw, met bijzondere aandahct voor 's Heeren Loo.
17830: Jakal, Jozef. (ed.). - Slovensk Kras: Acta Karsologica Slovaca. No 30.
17829: Jakal, Jozef. (ed.). - Slovensk Kras: Acta Karsologica Slovaca. No 29.
17831: Jakal, Jozef. (ed.). - Slovensk Kras: Acta Karsologica Slovaca. No 31.
17832: Jakal, Jozef (ed.). - Slovensk Kras: Acta Karsologica Slovaca. No 28.
9367: Jakobson, Bent. - Verdedig U Zelf! : Handleiding voor de praktische toepassing van judo bij de zelfverdediging van mannen en vrouwen.
13688: James, Henry. - Roderick Hudson.
49390: James, Edward. - De Franken.
45845: James, Henry. - Henry James on Italy.
24629: Jamin, Herve. - Kennis als Opdracht: De Universiteit Utrecht 1636-2001.
43389: Jamison, Leslie. - Ontwenning: Over alcohol, bedwelming en herstel.
16426: Jammes, Francis. - Der Hasen.
22951: Janer, Maria de La Pau. - Pasiones Romanas
38162: Neefe Janet De. - Fragrant Rice.
43257: Jansen, Henk. - Van Gerstlo tot Gorssel.
19867: Jansen, A.C.M. - Canabis in Amsterdam: Een geografie van hashish en marijuana.
34493: Jansen, Kasper. - Musica Sacra: Zeven reportages over geloof en ongeloof in gewijde muziek.
20827: Jansen, F.A. - X-Ray photometric morphology of the cas a and puppis a supernova remnants.
26905: Jansen, Tom - Schade/schade
42344: Jansen, Hans. - Zelf Koranlezen.
44170: Jansen-Sieben, Ria & Johanna Maria van Winter. - De Keuken van de Late Middeleeuwen: Een kookboek uit de Lage Landen.
24106: Jansen, Antoon. - Koken op Stand: ' ....en het verlangen van een boerenjongen te mogen koken voor de koningin'
15314: Jansen & Jansen. - Luisterrijk: Een gids over afluisteren.
45960: Jansma, Rudi. - Jainisme: Een introductie.
48994: Janson, H.W. - De Wereldgeschiedenis van de Kunst.
42962: Janssen, Hans & Laura Stamps. - XXste Eeuw / XXth Century.
20814: Janssen, Guido. - Plasma heating by a relativistic electron beam.
43831: Janssen, G.B. - De Brand Meester 1925-2000: 75 jaar Steenfabrieken Korevaar.
31750: Janssen, Roland (ed.). - Beeldhouwer Armando: Oeuvrecatalogus bronssculpturen 1988-2006 / Bildhauer Armando: Werkverzeichnis der Bronzeskulpturen 1988-2006 / Sculptor Armando: Oeuvre catalogue of the bronze sculptures 1988-2006.
47532: Janssen, Hans. - Mondriaan in Amsterdam 1892-1912.
21225: Janssen, Theo. - Communiceren: Over taal en taalgebruik.
48714: Janssen, Maarten & Kim Putters. - Topvorm: Lessen voor de prestatiemaatschappij.
23230: Janssen, Bert - Roland Berning, een overzicht.
20520: Janssen, M.M.J.F. - Supersymmetry Searches at Electron-Proton Colliders.
24817: Janssen, Bert. - Roland Berning: Een overzicht.
38814: Janzen, Peter & Frans Oerlemans. - Willem Kloos [1859-1938] O God, waarom schynt de zon nog!
47733: Japin, Arthur. - Der Schwarze mit dem weissen Herzen.
41442: Jarrick, Arne. - Back to Modern Reason: Johan Hjerpe and other petit bourgeois in Stockholm in the Age of Enlightenment.
24063: Jarry, Alfred. - UBU: aux Bouffes.
29423: Jarry, Alfred. - La Revanche de la Nuit: Poèmes retrouvés.
7849: Jasinski, Marc. - Grotten. Klimmen in de diepte.
32400: Jaspers, Karl. - Notizen Zu Martin Heidegger: Herausgegeben von Hans Saner.
32396: Jaspers, Karl. - Der Philosophische Glaube angesichts der Offenbarung.
47148: Jaspers, Karl / Hannah Arendt. - Wahrheit, Freiheit und Friede / Karl Jaspers: rede zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels 1958.
44159: Jaspers, Karl. - De Atoombom En De Toekomst Van De Mens. Een Radiovoordracht.
45046: Jaspers, Karl. - Was ist Philosophie? Ein Lesebuch.
34612: Jaspers, Karl. - Der Philosophische Glaube Angesichts Der Offenbarung.
44031: Jayanti, B.K. - God's healing Power: Finding your true self through meditation.
8625: TINAN. Jean de] (DUSSANE; PILON; LEBEY.) - Le Divan. Le Souvenir de Jean de Tinan.
13884: Jeffers, Paul H. - Freemasons: A history and exploration of the World's oldest secret Society.
20650: Jehoshua, Abraham B. - Vroeg in de Zomer van 1970.
22347: Jekel, Petra Else. - Oer.
22353: Jekel, Petra Else. - Oer.
5713: JELGERSMA, H.G. - GALGEBERGEN EN GALGEVELDEN, in West- en Midden Nederland.
24081: Jellema, C.O. Vink, Jaffe. (ed) - Seizoenen op Oosterhouw.
8552: Jellema, C.O. - In de Koude Voorjaarsnacht.
48165: Jellonnek, Burkhard. - Homosexuelle unter dem Hakenkreuz: Die Verfolgung von Homosexuellen im Dritten Reich.
49391: Jelsma, Auke & Gerrit Brinkman. - Wie is Wie in de Mystiek?
41097: Jenkins, Mark. - Off the Map: Bicycling across Siberia.
49183: Jennings, Geraint & Yan Marquis (eds.). - The Toad and the Donkey: An anthology of Norman literature from the Channel Islands.
36638: Jensen, Lotte & Alan Moss. - Arend Fokke Simonsz: De Moderne Helicon.
34617: Jensen, Stine. - Echte Vrienden: Intimiteit in tijden van Facebook, Geenstijl en Wikileaks.
33980: Jensen, Stine. - Waarom Vrouwen Van Apen Houden: De vergeefse mensenliefde voor Bokito en andere apen.
9552: Jerome, Jerome K. - The Angel and the Author-and Others.
12217: Jerry, John M. - Mee met het Circus.
46096: Jervolino, Domenico. - The Cogito and Hermeneutics: The question of the subject in Ricoeur.
47762: Jervolino, Domenico. - Pierre Thévenaz e la Filosofia senza Assoluto.
45861: Jeurgens, Chaerles. - De Haarlemmermeer: Een studie in de planning en beleid 1836-1858.
37605: Jeurissen, Luc (samensteller). - Heidegger: Het einde van de filosofie?
47898: Jeurissen, Luc (SG). - Heidegger: Het einde van de filosofie?
45193: Directed by Norman Jewison. - ...and Justice for All. Al Pacino.
45194: Directed by Norman Jewison. - ...and Justice for All. Al Pacino.
18627: Jiménez, C.R. - Generation of Complex Peptide Diversity in Neuroendocrine Cells of Lymnaea stagnalis and the Rat: Novel mass spectrometric approaches provide detailed insights into the complexity and dynamics of neuronal peptide profiles
32406: Joergensen, Joergen. - The Development of Logical Empiricism.
14277: Johannesson, Eric O. - The Novels of August Strindberg. A study in theme and structure.
46331: Johanson, Sally. - Kantklossen.
47957: John, Eckhard & Bernd Martin; Marc Mück; Hugo Ott (Hg.) - Die Freiburger Universität in der Zeit des Nationalsozialismus.
47138: Johnson, Galen A. & Michael B. Smith (editors). - Ontology and Alterity in Merleau - Ponty.
34618: Johnson, A.H. - Experiential Realism.
41546: Jolfre, Jacques. - Au Coeur des Pyrénées: L' aventure souterraine.
42881: Jolles, Claudia et al. - Erik Bulatov.
39461: Jones, W.T. - The Twentieth Century to Wittgenstein and Sartre.
39057: Jones, J.D.F. - Storyteller: The many lives of Laurens van der Post.
14693: Jones, Allen. - Projects.
20823: Jones, C.E. Ronald & Carl A. Cramers. - Analytical pyrolysis: proceedings of the Third International Symposium on analytical pyrolusis held in Amsterdam, September 7-9, 1976.
42527: Jones, Sarah. - Sarah Jones.
46311: Jones, Terry (editor). - 100 Contemporary Fashion Designers: A-K & L-Z.
47133: Jones, Alan - Arabic Through the Qur' n.
34844: Jones, Campbell & Ten Bos, René. - Philosophy and Organization.
21086: Jong, Alpita. De. - Ûnder de Minsken: njoggen ferhalen oerste út it Italiaansk.
45934: Jong, Tipke de. - De Geïllustreerde Geschiedenis van Sloten.
45941: Jong, Cees W. de & Patrick Spijkerman. - Rijksmuseum: Het gebouw, de collectie en de groene buitenzaal.
32408: Jong, Willem Remmelt de. - De Semantiek van John Stuart Mill.
20943: Jong, J.J. de. - De Wiskundige Grondslagen van de Griekse en Romeinse Tempelarchitectuur in Theorie en Praktijk tusen de 4e en 1e eeuw voor Chr.
29944: Jong, Huib de. - Epitope Hunting in Rheumatoid Arthritis: Towards antigen specific immunotherapy.
49189: de Jong, Stan & Koen Voskuil. - Maffiaparadijs: Een onthutsend beeld van de Italiaanse maffia in Nederland.
21201: Jong, Hannke. De. - De betoverhoed.
19803: Jong, Eddie de en Rene Windig. - Heinz nr 10: Groente en Fruit.
21067: Jong, Steven H.P. De. - Gedichten om 'e Aldehou.
32985: Jong, Renske de & Annet Zondervan (red.). - De Kleine Geschiedenis van de Slavernij: Sporen in Amsterdam.
21190: Jong, Anny de. - @pesturt.
29124: Jong, Tom Andries Hendrik de. - The Fossil Flora of Bous - Völklingen: (Upper Westphalen, Saar Basin)
20970: Jong, Hanneke de. - Radio Afke.
30387: Jong, Erik de & Marleen Dominicus-van Soest. - Aardse Paradijzen I: De tuin in de Nederlandse kunst 15de tot 18de eeuw.
39378: Jong, Johan, Gerard Nijenhuis en Janna van Zon. - Gerard van de Weerd: Fluisteren in verf.
43340: Jong, Willem R. de. - Formele Logika: Een inleiding.
21406: Jong, Hanneke de. - De Lêste Brief.
34213: De Jong, E.W. - L.C. Dudok De Wit: A visit to Slangevecht Breukelen.
31149: Jong, Alex. - De Zoete Vrijheid van het Drukken.
10442: Jong, Thijs Johannes de. - Het Gelaat en het Onzichtbare bij Emmanuel Levinas.
21197: Jong, Anny. De. - Spikergek.
25834: Jong, Henkjan. - Musical Cognition: A science of listening.
43172: Jong, Hette de. - Amsterdam en de Jordaan.
23940: Jong, A.J. Tj. De. - Wandscheer Weer aan de Wand: Werken uit haar Edese periode 1895-1936.
21207: Jong, Hanneke. De. - De griene fretop.
9631: Jong, Martien J.G. de. - Een Klauwende Muze: De tussenwereld van Maurice Gilliams.
21467: Jong, Hanneke. De. - It ear fan Sven.
16011: Jongbloed, Lia. - Na de Dood. Omgaan met anbestaanden.
27144: Jonge, Freek de. - Iets Rijmt op Niets: Verzamelde liedjes 1967-1990.
44571: Jongejan, Vera. - Stukjes. Willem Jan Mulder: 1937-2012.
46460: Jongen, Marc (hrsg.). - Philosophie des Raumes: Standortbestimmungen ästhetischer und politischer Theorie.
48762: Jonges, Arne. - Een Atheïstische Weg naar God: Husserl en het godsprobleem.
28460: Jongh, Edward de. - De Boog.
18187: Jongsma, Habo Jello. - Synchronisatie en Interactie van Hartcellen in Weefselcultuur.
38966: Jonker, Menno; Erlend de Groot & Caroline de Hart (redactie). - Van Verlei Pluimage: Zeventiende-eeuwse waterverftekeningen van Andries Beeckman.
38241: Jonker, Abraham. - Boekenleggers.
38682: Jonker, Herman. - Concrete Elaboration during Knowledge Aquisition.
38899: Jonkers, H. & Julius Kuneman & G. Arntzenius. - Het Eldorado van de Gouvernements koffie-cultuur op Java. door H. Jonkers & De Gouvernements Koffiecultuur op Java en Advies door Julius Kuneman. & Cultuur en Volk: Beschouwingen over de Gouvernementskoffiecultuur op Java door G. Arntzenius.
48797: Jonkers, Peter & Ruud Welten (red.). - God in Frankrijk: Zes hedendaagse Franse filosofen over God.
20695: Jonkman, Ada. - Zwerfster in Frankrijk: Mijn leven als clochard.
40488: Jonkman, Wim. - Twaluf.
43795: Jonkman, Reize. - Jonkman in famylje út Skoatterlân.
33631: Jonquière, Tessel. - Flavius Josephus: Joods geschiedschrijver in het Romeinse rijk.
44881: Jonsson, Lars. - Complete gids Vogels van Nederland: Europa, Noord-Africa en het Midden-Oosten.
14973: Jonzen, Karin. - Sculpture.
28572: Joosten, Corrie & Coen Peppelenbos. - Zacht Gezicht aan Zacht Gezicht: De mooiste gedichten over vrouwenvriendschappen.
21174: Joras, Monika M. - Mensch und Atem: Gedichte und Gedanken 1967-2009.
28392: Jordan, Tim. - Activism! Direct action, hacktivism and the future of society.
27119: Jorink, Eric, Christophe Madelein, Herman Roodenburg e.a. (red.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 43 -2 (2011).
27118: Jorink, Eric, Christophe Madelein, Herman Roodenburg e.a. (red.). - De Achttiende eeuw: Documentatie Werkgroep Achttiende Eeuw. Jaargang 43 -1 (2011). Enlightenment?
18297: Joris, Jaak. - Lukina Jama '98 or ''The quest for Elvis''
49402: Josephus. - Josephus in nine volumes II: The Jewish War, Books I-III.
19985: Jost, Ingrid. - Drie Stenen voor Een Bilbiotheek. Naar aanleiding van de tentoonstelling 'Het verhaal bij het materiaal' in 1980 in het Utrechtse Universiteitmuseum.
15710: Joughin, Louis & Edmund M. Morgan. - The Legacy of Sacco & Vanzetti.
48784: Jousse, Thierry. - Masters of Cinema: David Lynch.
36949: Joustra, P.K. - Associative Coporate Governance: The steel industry case.
29426: Jouve, Pierre Jean. - Génie.
38379: Jover, Lluïsa. - Cuina Llaminera: Pastissos d'Aniversari, Gelats d'Estiu & cremes d'Hivern, Coques i Galetes, Pastissos Sense Forn.
15900: Joyce, James. - Varia: Lezingen, essays, artikelen, gedichten, toneel.
8706: Joyce, James. - Ulysses & Aantekeningen bij James Joyce's Ulysses.
8704: Joyce, James. - Pomes Penyeach en Andere Gedichten.
7957: Joyce, James. - Giacomo Joyce.
30583: Judt, Tony. - The Memory Chalet.
41742: Jugnon, Alain (coordonnée). - Avril-22: Ceux qui préfèrent ne pas.
42379: Jünger, Ernst. - Über die Linie.
42275: Jünger, Ernst. - Aladins Problem.
15392: Jungk, Robert. - De Atoomstaat. De terreur van de technologische vooruitgang.
16936: Jungmann, Wim. - Wat is het met Loes? Dagboek van een voorbij leven.
43746: Junius. [attr. to Sir Philip Francis]. - Stat Novis Umbra.
42017: Jurg, Wim. - De Lange Zevende Eeuw: Of hoe het Christendom en islam de macht verdeelden.
18339: Jürgens, Karl. - Etymologisches Fremdwörterbuch der Pflanzenkunde mit besonderer Berücksichtigung der deutschen Flora.
25027: Cailleteau & Jurion. - Anachron: 1. De Terugkeer van het Beest.
25649: Just, Ward S. - To What End: Report from Vietnam.
48475: Kaap, Gerald van der. - IWANTAPERMANENTWAVE (I want a permanent wave).
7179: Kaas, Dr. A.J.W. - August Strindberg. Een psychologische studie.
42020: Kacem, Medhi Belhaj. - Après Badiou: Essai.
2780: Kadt, J. de. - Uit Mijn Communistentijd.
2762: Kadt, J. de. - Rusland en wij.
28534: Kafker, A. & James M. Laux (editors) - The French Revolution: Conflicting interpretions
43534: Kagge, Erling. - Onder Manhattan: Op zoek naar geluk in de tunnels van New York.
26025: Kagie, Rudie. - Privacy: Hoe Nederland verandert in een controlestaat.
27972: Kahl, Rudolf. - Herinneringen: Mijn jeugd op de puinhopen van het Derde Rijk.
42384: Kahn, Margaret. - Children of the Jinn: In search of the Kurds and their country.
46921: Kain, Philip J. - Hegel and the Other: A study of the Phenomenology of Spirit.
45975: Kaisiëpo, Viktor. - Een Perspectief voor Papoea: Het verhaal van mijn leven en mijn strijd.
4093: Kaledin, Sergej. - Een Schamel Kerkhof.
43819: Kalff, Dora M. - Sandspiel: Seine therapeutische Wirkung auf die Psyche.
17778: Kalff, Donald. - Onafhankelijkheid voor Europa: Het einde van het Amerikaanse ondernemingsmodel.
35819: Kalk, Eisse. - Nieuw Leven voor Meer Gebouwen: Hergebruik kan sneller en beter.
36735: Kalk, Eisse. - Nieuw Leven In De Hallen: 20 jaar plannen voor hergebruik.
34660: Kalshoven, Ab. - Meeleven om levensverhalen en filosofie: Notities bij de romanschrijfster George Eliot en de filosoof Emmanuel Levinas.
41915: Kam, René de. - Nijevelt: Een verdwenen kasteel in Leidsche Rijn.
14197: Kamen, Henry. - Philip of Spain
48406: Kamerbeek, Liesbeth & Frank van de Schoor (redactie). - De Gebeeldhouwde Kop.
45565: Kamerbeek, Cees & Jarmila Kamerbeek, Marjan de Man, Onno Maurer. - Jongkind tot van der Leck: De passie van een collectioneur.
42119: Kamermans, J.A.; F. Stoffels; Lejo Schenk; M.H.L. van Veen. (red.) - Tegel 34/2006.
42117: Kamermans, J.A.; F. Stoffels; Lejo Schenk; M.H.L. van Veen. (red.) - Tegel 35/2007.
42118: Kamermans, J.A.; F. Stoffels; Lejo Schenk; M.H.L. van Veen. (red.) - Tegel 36/2008.
46828: Kamibayashi, Yoshiyuki - Johannis de Rijke: De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht.
38220: Kamorin, A. - Laquer Miniatures: Kholui.
19148: Kamp-Roelands, Nancy. - Towards a Framework for auditing Environmental Reports.
49091: van de Kamp, Hans. - Klokken: Een wegwijzer voor liefhebbers.
45363: Kamp, Inge, Rolf en Nico. - De Laatste Trein naar Auschwitz.
33755: Kampen, Elske. - Man En Mem: Gedichten.
9495: Kampen, Anthony van. - De verloren Vallei.
9781: Kampen, Anthony van. - Het laatste Bivak.
49147: Kampen, Elske. - Ntrije 55: Gedichten.
44705: Kampen, Anthony van. - Beeld van Nieuw Guinea / New Guinea To-day.
32412: Kamphuis, J. - Nietzsche in Nederland.
29981: Kamps, W.A., M.C. Naafs-Wilstra, A.Y.N. SCHouten-van Meeteren e.a. (red.). - Werkboek Ondersteunende Behandeling in de Kinderoncologie.
21348: Kamsteeg, A. - Ambon nu, Ambon sekarang.
44989: Kamstra, Jacques H. - De Japanse Religie: Een fenomenale godsdienst.
37720: Kan, Jeroen van. - De Wereld Onleesbaar: Gedichten.
42707: Kandel, Eric R. - In search of Memory: The emergence of a new science of mind.
48791: Kane, Robert & Stephen H. Phillips. - Hartshorne: Process philosophy and theology.
21910: Kanellos, Nicolás. - Herencia: The anthology of Hispanic literature of the United States.
45036: Kanger, Stig. - Provability in Logic.
48121: Kanitz-Huber, Elsi. - Die Coincidentia Oppositorum als Grenzbegriff.
33144: Kant, Immanuel. - De Eeuwige Vrede.
32436: Kant, Immanuel. - Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können.
32420: Kant, Immanuel. - Die Drei Kritiken in ihrem Zusammenhang mit dem Gesamtwerk. Mit verbindendem Text zusammengefaßt von Raymund Schmidt.
32432: Kant, Immanuel. - Werke VII: Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie.
49347: Kant, Immanuel. - Grondslagen van de Ethiek: Grondslag voor de metafysica van de zeden.
29190: Kant, Immanuel. - Von den Träumen der Vernunft: Kleine Schriften zur kunst, Philosopie, Geschichte und politiek.
42360: Kant, Immanuel. - Over Schoonheid: Ontledingsleer van het schone.
43860: Kanter, Klaartje de. - Introducing Clinical Pharmacology to Hepatitis C Therapy: Lessons learned from studies on therapeutic drug monitoring and drug-drug interactions.
46595: Kanthack, Katharina. - Nicolai Hartmann und das Ende der Ontologie.
47119: Kanthack, Katherina. - Das Denken Martin Heideggers: Die grosse Wende der Philosophie.
44581: Kantor, Jodi & Megan Twohey. - Zij Zei: #me too: het journalistieke onderzoek, de onthullingen en de wereldwijde impact.
23688: Kaper, Karla. - Leda en de Zwaan.
36795: Kaplan, Benjamin J. - Cunegonde's Kidnapping: A story of religious conflict in the age of Enlightenment.
28065: Kaptein, Nico. - Pera Hari Lahir Nabi Muhammad Saw: Asal usul dan penyebaran awalnya; Sejarah di magrib dan spanyol muslim sampai abad Ke-10/Ke-16.
47588: Karade, Baba Ifa. - Yoruba: Handboek der Afrikaanse mystiek.
35020: Kargieter, Frederik. - Kilende Asa Foetida
40997: Karl, Frederick. - George Eliot: A biography.
41667: Karlberg, Joel; Petter Lämås & Josef Larsson. - Sarek Vinterguide. Toppturer och turskidåkning i Sareks nationalpark.
33305: Karlinsky, Simon. (editor). - The Nabokov-Wilson Letters: Correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson 1940-1971.
31695: Karlinsky, Simon (Ed.). - The Nabokov-Wilson Letters: Correspondence between Vladimir Nabokov and Edmund Wilson 1940-1971.
49210: Karloff, Boris. - Boris Karloff Tales of Mystery Archives.
49017: Karskens, Machiel en Jozef Keulartz (red.). - Foucault Herdenken: Over werk en werking van Michel Foucault.
22932: Karstkarel, Peter. - Bloedmooi Wûnseradiel.
19311: Kasanmoentalib, Soemini. - De Dans van Dood en Leven: De gestaltkreis van Viktor von Weizsäcker in zijn wetenschapshistorische en filosofische context.
46266: Kassenaar, Bob. - Ideeën voor een Duurzame Stad: Het geval Amsterdam.
16287: Kast, V. - Leven met verlies.
41080: Kasten, Madeleine. - In Search of 'Kynde Knowynge': Piers Plowman and the Origin of Allegorical Dynamics.
35611: Kästner, Erhart. - Offener Brief an die Königin von Griechenland: Beschreibungen, Bewunderungen.
47750: Kat, Otto de. - Besked Från Berlin.
40180: Kate, J.J.L. ten. - De Nieuwe Kerk van Amsterdam: Een gedicht.
47351: Kates, Joshua. - Essential History: Jacques Derrida and the Development of Deconstruction.
18213: Kats, J. - Spraakkunst en Taaleigen van het Javaansch: Methodisch gerangschikte voorbeelden en oefeningen voor het aanleren van de Javaansche taal.
42482: Kattenberg, Herman. - Maupertius: Een 18e-eeuwse filosoof tussen waan en wetenschap.
48763: Katz, Jerrold J. - Linguistic Philosophy: The underlying reailty of language and its philosophical import.
32439: Kaufmann, Walter. - Nietzsche: Philosoph - Psychologe - Antichrist.
5544: Kavanagh, F.J. - On the Way to the Depot.
10664: Kavanaugh, Robert E. - Facing Death.
49231: Kawala, Anne. - In het Hart van het Hart van de Schrijn.
43615: Kay Bendel, Stephanie. - Making Crime Pay: A practical guide to mystery writing.
15777: Kay, L. - Vleermuizen wijzen een nieuwe weg voor blindenoriëntering.
22827: Käyser, A.F prof.dr; Carels, prof.dr; Gee, de A.J,dr (redactie). - Het Tandheelkundig Jaar 1997.
22825: Käyser, A.F prof.dr; Carels, prof.dr; Gee, de A.J,dr (redactie). - Het Tandheelkundig Jaar 1999.
22826: Käyser, A.F prof.dr; Carels, prof.dr; Gee, de A.J,dr (redactie). - Het Tandheelkundig Jaar 1998.
34701: Kayzer, Wim. - Een Schitterend Ongeluk: Wim Kayzer ontmoet Oliver Sacks, Stephen Jay Gould, Stephen Toulmin, Daniel C. Dennett, Rupert Sheldrake en Freeman Dyson.
48052: Kearney, P.J. (editor). - The Private Case: An annotated bibliography of the private case erotica collection in the British (museum) library.
43573: Keaton, Diane (ed.). - Loca News: Tabloid pictures from the Los Angeles Herald Express 1936-1961.
44108: Keay, John. - Eccentric Travellers: Excursions with seven extraordinary figures from the eighteenth and nineteenth centuries.
37919: Keay, John. - When Men and Mountains meet: The exploration of the western Himalayas 1820-75.
36590: Keel, Heesung. - Denken und Handeln des Son: Zur Begründung des koreanischen Zen-Buddhismus durch Chinul.
41221: Keenan, Brigid. - Travels in Kashmir: A populair history of its People, places and crafts.
41526: De Keerkring. - Drukwerk.
41790: Kegel, Kor & Nel Maagdenburg. - Laat de Gorzen de Gorzen blijven: 15 intervieuws met bewoners.
35937: Kehlmann, Daniel. - Measuring the World.
48843: Keij, Jan. - Levinas in de Praktijk: Een handleiding voor het best mogelijke helpen, privë en in de zorg.
41771: Keijsers, Gerard en Peter Klapwijk - Van alle Wereldzeeën: Gerechten van scheepskoks.
12869: Keijzer, Nico. - The Military Duty to Obey.
34700: Keijzer, Fred. - Filosofie van de Toekomst: Over nut en noodzaak van sciencefiction.
46181: Keizer-Prins, M. & Strengholt, A.J.G. & Vlucht, W. de (samengesteld en voorwoord) - Het Boek van Amsterdam.
47693: Keizer, Bert. - Danzando con la Muerte: memorias de un médico.
36500: Keizer, Bert. - Waar blijft de Ziel?
21475: Keizer, Gerrit. J. - Paddestoelen Encyclopedie.
37497: Keja, Marsha. - Een Vlaamse Kosmopoliet.
43445: Kekes, John. - Moral, Tradition and Individuality.
38654: Kellemans. - De Walvischziekte (toneelspel) en IVe reeks verhalen van Kellemans.
38651: Kellemans. - De Hondenbrigade en andere verhalen van Kellemans I.
38652: Kellemans. - Aquamarine en verdere verhalen van Kellemans V.
38653: Kellemans. - De tocht met de Plancius en IIIe reeks verhalen van Kellemans.
16386: Kellerman, Eric, Bert Weltens, Theo Bongaerts (ed.). - Eurosla 6: A selection of papers.
43964: Kemp, Pierre. - Emiraat.
16373: Kemp, Pierre. - De Bruid der Onbekende Zee en andere Gedichten.
26760: Kemp, Bernard, Gabriël Smit, Lambert Tegenbosch e.a. (red.). - Roeping: Cultureel maandblad jaargang 38 no.10-11, februari-maart 1963.
8010: Kemp, Pierre. - Het Wondere Lied.
43326: Kemp, Abraham & B. Kroes. Kees Brouwer voorwoord. - Sultan Osman (1623-1646) & Bedroge Bedriegers: Turkse tragedies van Kemp en Kroes.
26764: Kemp, Bernard, Gabriël Smit, Lambert Tegenbosch e.a. (red.). - Roeping: Cultureel maandblad jaargang 36 no. 9, januari 1961.
35797: Kempees, Léanne. - Aan De Hand Van Wonderland: als beeldspraak de taal is waarin wij spreken.
48071: Kendrick, Walter. - The Secret Museum: Pornography in modern culture.
48979: Kenis, Paul. - De Apostels van het Nieuwe Rijk.
48575: Kenna, Michael. - DMZ
48032: Kennedy, Greg. - An Ontology of Trash: The disposable and its problematic nature.
45832: Kennedy, Sylvia. - See Ouarzazate and Die: Travels through Morocco.
21836: Kennelly, Brendan. - Begin.
49306: Kennepohl, Hans. - We Zijn Nog Nooit Zo Romantisch Geweest.
44837: Kenneth, M. Pollack & Daniel L. Byman a.o. - The Arab Awakening: America and the transformation of the Middle East.
20875: Keong Ng, Yuen. - Automated Photographic Photometry in Field #3 of the Palomar-Groningen Survey: Confrontation with a galactic population model.
48423: Keppler, Maja & Hans-Peter Reichmann (concept/editors). - Stanley Kubrick.
39235: Keppy, Herman. - Tussen Ambon en Amsterdam: Historische roman.
42870: Ker, Ian (editor). - The Genius of John Henry Newman: Selections of his writings.
46254: Ker, W.P. - Epic and Romance: Essays on Medieval Literature.
20170: Kerbo, Ronal C. - The Hidden World of Caves: A Children's guide to the underground wilderness.
47194: Kerckhoven, Guy van. - Mundanisierung und Individuation bei Edmund Husserl und Eugen Fink: Die sechste Cartesianische Meditation und ihr Einsatz.
41265: Kerkhoff, A.H.M. - De Staat als Dokter: Sociaal en politiek-filosofische denkbeelden over staat en gezondheidszorg in de Westerse wereld voor 1870.
22286: Kerlogue, Fiona. - Batik: Ontwerp, stijl en geschiedenis.
48196: Kershaw, Alex. - De Bedford Boys: Hoe 19 jongens uit één dorp in de eerste aanvalsgolf op D-Day omkwamen.
45804: Kersschot, Jan. - Coming Home: An invitation to rediscover our true nature.
49089: Kersschot, Jan. - Eén Zijn: Thuiskomen bij je-Zelf.
13706: Kerssemakers, Leo. & Pim van Pagée, Piet Visser. (redactie). - Momento Mori - Dansen met de Dood. De dodendans in boek en prent.
7845: Kersten, Paul. - De Alledaagse Dood van Mijn Vader.
18089: Kesel, W.G. de. - Aspecten van de rituele kunst. Kultuurhistorische bijdrage over bindmiddelen in de rituele kunst.
47505: Kesel, Marc de & Dominiek Hoens ( Hgs.). - Wieder Religion: Christentum im zeitgenössischen kritischen Denken - Lacan, Zizek, Badiou u.a..
47727: Kessel, Ineke. - Serdu Afrika di Hindia Belinda 1831-1945.
49030: Kessels, Jos. - Socrates op de Markt: Filosofie in bedrijf.
33149: Kessels, Jos. - Geluk en Wijsheid voor Beginners.
44849: Kessels, Jos. - Das Sokrates-Prinzip: Ein philosophischer Ideegeber zur Lebensgestaltung.
28944: Kessler, Hubert. - Föld Alatti Ösvényeken. (In The World of Eternal - Caving in Hungary).
41275: Kester, Bernadette. - Filmfront Weimar: Representaties van de Eerste Wereldoorlog in Duitse films uit de Weimarperiode (1919-1933).
33548: Kets de Vries, Manfred F.R. & Elisabet Engellau. - Het leiderschap van Alexander de Grote.
38727: Neske Günter & Emil Kettering. - Martin Heidegger and National Socialism: Questions and answers.
44874: Keuk, Wessel van. - Wegkletsen: Bijzondere verhalen en foto's vanuit het hart van het peleton.
32447: Keulartz, Jozef. - De Verkeerde Wereld van Jürgen Habermas.
44017: Keulen, Sybrandt van. - Kosmopolitieken van Kant, Lévi-Strauss en Derrida: Deconstructies van het filosofische en antropologische kosmopolitisme.
21324: Keulen, Mensje van. - De Laatste Gasten: Roman.
16793: Keuls, Yvonne. - Mevrouw mijn moeder.
28675: Keur, Vera & Theo van Stegeren. - Het Gedroomde Land: Reis naar het hart van Argentinië.
32448: Keyserling, A. / Mach, Carnap, Wittgenstein. - Der Wiener Denkstil: Mach, Carnap, Wittgenstein.
49208: Kézér, Lieke. - De Verloren Berg.
38326: Khare, R.S. (editor). - The Eternal food: Gastronomic ideas and expereriens of Hindus and Buddhists.
47722: Khuri, Richard. - Freedom, Modernity, and Islam: Towards a creative Synthesis.
42401: Kieckhefer, Richard. - Unquiet Souls: Fourteenth-century saints and their religious milieu.
42237: Kieckhefer, Richard. - Repression of Heresy in Medieval Germany.
48351: Kieft, Ewoud. - Oorlogsmythen: Willem Frederik Hermans en de Tweede Wereldoorlog.
47773: Kielich, Wolf. - Podrózniczki: W Gorsecie I Krynolinie Przez Dzikie Ost py.
47432: Kielkopf, Charles F. - Strict Finitism: An examination of Ludwig Wittgenstein's remarks on the foundations of mathematics.
47932: Kiely, Orla. - Pattern.
49425: Kieregaard, Søren. - Jezus de Dwarsligger: Dagboeknotities, een keuze, samengesteld, vertaald en van inleidingen voorzien door drs. W.R. Scholtens.
44042: Kierkegaard, Søren. - Edifying Discourses: A selection.
46067: Kiesiel, Theodore & John van Buren (editors). - Reading Heidegger from the Start: Essays in his earliest thought.
13151: Kile, Frederick O. JR. - Die Theologischen Grundlagen von Schellings Philosophie der Freiheit.
18094: Kilsdonk, Jan van & Gerard Bruin, Guy Bondar, Leo Laurense, e.a. - Voor alles Pastor: De zorg van Joseph Doucé voor sexuele minderheden.
29709: Kim, Jaegwon & Ernest Sosa. - A Companion to Metaphysics.
42187: Kimball, Marie. - Thomas Jefferson's Cook Book.
30596: King, Ross. - Michelangelo and the Pope's ceiling.
1064: King, James. - Virginia Woolf.
41366: King, J.C.H. - Thunderbird and Lightning: Indian Life in Northeastern North America 1600-1900.
13692: Kingsley, Charles. - Two Years Ago.
41619: Kingsman, Cees. - Jenever: Ode aan een volksdrank.
34383: Kinneging, Andreas. - Geografie Van Goed en Kwaad: Filosofische essays.
19716: Kinney, Harrison (ed.). - The Thurber letters: The Wit, Wisdom, and suprising Life of James Thurber.
47667: Kinsky, Esther. - Op de Koude Helling viagg' invernal.
15214: Kirk, Robert. - Raw Feeling: A philosophical account of the essence of consciousness.
49326: Kirn, Michael. - Hegels Phänomenologie des Geistes und die Sinneslehre Rudolf Steiners: Zur Neubegründung der Wissenschaft aus dem Wesen des Menschen.
19737: Kirsch, Jonathan. - The Grand Inquisitor's Manual: A history of Terror in the Name of God.
31092: Kirschberg, Leopold. - Erinnerungen eines Bibliophilen & Katalog der Büchersammlung Leopold Hirschberg.
48782: Kisiel, Theodore and Thomas Sheehan (editors). - Becoming Heidegger: On the trail of his early occasional writings, 1910-1927.
20809: Kistemaker, J. - Thermodynamische eigenschappen van helium in de omgeving van ?-punt.
30462: Kistemaker, Renee & Roelof van Gelder. - Amsterdam: The Golden Age 1275-1795.
48903: Kivy, Peter. - Antithetical Arts: On the ancient quarrel between literature and music.
17991: Klasen, Ludwig. - Brauereien, Brennereien, Stärke,- Dextrin, - Traubenzucker, - und Sago- Fabriken.
35718: Klatte, Ulrich. - Worldwide Discography & Price Guide: The Vertigo Swirl Label.
18448: KLATTER, J. - Amoreuse Liedekens.
29531: Kleef, Diederik van. - Erotieve Maskers.
22366: Kleefstra, Jan. - Fragminten.
47925: Kleijn, Koen. - Buiten Amsterdam: Kleine geschiedenis van de Metropoolregio.
43808: Kleijne, Jeroen. - De Draad weer op Pakken: Trauma en rouwverweking.
38833: Kleijwegt, Margalith. - Familie is Alles: Onzichtbare ouders tien jaar later.
19422: Kleijwegt, Gerrit en Cas Oorthuys. - Reünie.
49352: Klein, Jean. - Wie ben Ik? : Het heilige zoeken.
46062: Klein, Richard (Herausgeber). - Das Ganze und der Zwischenraum: Studien zur Philosophie Georg Pichts.
30443: Klein, Naomi - No Logo: Geen ruimte, geen keuze, geen werk, no logo. De strijd tegen de dwang van de wereldmerken.
20861: Klein, W. - Thermodynamic Performance of a Gas-Core Fission Reactor.
20839: Klein, Wilhelmina. - Thermodynamic Perfomance of A Gas-core Fission Reactor.
22852: Klein, Peter W., Tom W.J. Pieters & Frans van der Kolff. - Reistogten om den Aardkloot: De ontdekking van de wereld door kooplui en geleerden.
21429: Klerck, Bram de, Ernst van Raaij en Willem Warnaars (red.). - Tweegesprek: opstellen voor Dorte Nicolaisen / Zwiegespräch: Aufsätze für Dorte Nicolaisen.
40609: Klerck, Bram de. - The Brothers Campi: Images & Devotion. Religious painting in sixteenth-century Lombardy.
32803: Klever, W.N.A. - Archeologie van de Economie: De economische theorie in de Griekse oudheid.
20500: Klever, Dr. W.N.A. - Archeologie van de Economie: De economische theorie in de Griekse oudheid.
43821: Albert Klijn (Klyn) (omslagontwerp). - Schiphol gemeente luchthaven Amsterdam, geïllustreerde gids. Illustrated guide of Schiphol municipal airport of Amsterdam.
19467: Klijsen, André (concept) bijdragen van verschillende auteurs w.o: Sophie Calle, Tadao Sato, René Zwaap. - NOX. Deel 1. Actiones in Distans. Foto Essays.
22273: Klingner, Friedrich. - Virgils Georgia.
45245: Klink, J. & D. Hayn; J. Slavenburg e.a. - Karma en Reïncarnatie vroeger, nu en in de Toekomst.
46283: Klinkenberg, Willy. - 17 favoriete gerechten muziesch omschreven door Willy Klinkenberg met klankverwante teekeningen va Frank Lodeizen.
33894: Klinkert, H.C. - Supplement op het Nieuw-Maleisisch-Nederlands Woordenboek.
17717: Klokke, A.H. - Yaws in the Households of Tjawas (Central Java): An epidemiologic study from the Trenponematoses control program in Indonesia.
29429: Kloos, Willem. - Willem Kloos: Zelfportret.
43845: Klooster, Wim. - Een Kwestie van Tijd: Gedichten 1953-2018.
42730: Klossowski, Pierre & Pierre Zucca. - Roberte au Cinema.
12774: Klöters, Jacques e.a. - Nieuw Zuid 10.
29775: Klotz, Heinrich. & Alla Powelichina, Jewgenija Petrowa. - Matjuschin und die Leningrader Avantgarde.
45396: Klukhuhn, André. - De Geschiedenis van het Denken: Filosofie, wetenschap, kunst en cultuur van de Oudheid tot nu.
40135: Klukhuhn, André. - Berichten uit het Feniksnest: Eindtijd of Wedergeboorte.
17919: Klunder, Nolanda. - Lucidarius: De Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie.
49280: Klusman, Jeanette. - Een Drukker in het Getto van Random: Jules Schelvis' lange weg van Sobibor naar Amsterdam.
40062: Kluyt, J. A. & Ko van der Laan. - In de Amsterdamsche Jordaan: Een romantische brok stadshistorie.
38005: Knaap, G.J. (bewerking). - Memoirs van Overgave van Gouverneurs van Ambon in de Zeventiende en Achttiende eeuw.
32452: Kneale,W. - On Having a Mind.
28453: Knecht, Tijmen. - De Eeuw Achter Ons.
40913: Knegtmans, P.J. en A.J. Knox (redactie). - Tot Nut en Eer van de Stad: Wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.
37423: Knegtmans, Peter Jan. - From Illustrious School to University of Amsterdam: An illustrated history.
40508: Knepper, Simon & Frank van den Bosch (red.). - De Vrijheidsillusie: Essays van Alicja Gescinska, Christien Brinkgreve, Ger Groot, Herman Vuijsje en anderen.
39815: Knibbe, Hester. - Lichtjaren.
40496: Knippenberg, W.H. Th. - Devotionalia: religieuze voorwerpen uit het Katholieke leven. Deel 2.
45353: Knipping, Anne. - Collectie Heleen en Paul van den Biggelaar - Amsterdam.: Een uitzonderlijke verzameling.
45095: Knoop, Douglas & G.P. Jones. - De Wordingsgeschiedenis van de Vrijmetselarij.
5857: Knöss, Conrad & Olig, Karl. - Der Friseur - Ein Hand- und Nachschlagewerk für Damen- und Herrenfriseure, Haarfärber, Kosmetiker und Perückenmacher.
38788: KNOTH, Robert [photography] Antoinette de JONG [text]. - Hira Mandi.
42322: Knowles, Francis H.S. - The Manufacture of a Flint Arrow-head by Quartzite Hammer-stone.
10535: Knox-Shaw, Peter. - The Explorer in English Fiction.
24219: Knox, Oliver. - Rebels & Informers: Stirrings of Irish Independence.
15783: Kobell, F. de. - Les Minéraux. Guide pratique.
41364: Koch, Gerd. - Matrielle Kultur der Gilbert-Inseln. Nonouti. Tabiteuea. Onotoa.
20864: Koch, Jorgen. - Massespektrografisk Isotopadskillelse: Med saerligt henblik paa fremstillingen af isotoper til eksperimentelle undersogelser.
25035: Koch, André. - Dutch Originals: Volume 5.
20870: Koch, J. & K.O.Nielsen. - Electromagnetic Isotope Separators and their Applications: Proceedings of the international conference on electromagnetic isotope separators and realted ion acceleratorss and their application to physics.
40475: Koch, H. CH. - Noord Sumatra in oorlogstijd: Oorspronkelijk dagboek van zuster H. Ch. Koch.
38007: Koch, D.M.G. - De Japanse Bezetting van Indonesië.
47390: Koch, Georg. - Hamann-Magus: Oder das Deutsche Schicksal.
41061: Koch, Ronald P. - Dress Clothing of the Plains Indians.
45494: Kockelmans, Joseph J. - A Companion to Martin Heideggers Being and Time.
45493: Kockelmans, Joseph J. - Heidegger on Art and Art Works.
45551: Kockelmans, Joseph J. - Heidegger and Science.
23430: Koek, Mayke, B. G. - Home UVB phototherapy for psoriasis.
48048: Koenders, Pieter. - Tussen Christelijk Réveil en Seksuele Revolutie: Bestrijding van zedeloosheid in Nederland met de nadruk op repressie van homoseksualiteit.
37511: Koenigsberger, Helmut G. (Herausgeber). - Republiken und Republikanismus im Europa der Frühen Neuzeit.
44662: Koenraads, Jan P. - Laren En Zijn Schilders: Kunstenaars rondom Hamdorff.
43542: Koestler, Arthur. - Reflectios on Hanging.
47550: Koestler, Arthur. - Dialoog met de Dood.
32454: Koetsier,T., Vintges, K., Schwab, H. (red.). - Word ik van Filosofie een Beter Mens ?
49148: Koeveringe, Sytske van. - Waar ik Thuis kom: Ontmoetingen en korte verhalen.
36604: Köhler, Joachim. - Who was Friedrich Nietzsche? Thoughts in a centenary year.
48282: Köhler, Daniel. - A Mereological Reading of the Works of Ludwig Hiberseimer: Punctualisation as an architectural method.
44168: Kohn, Hans. - Nationalism: Its meaning and history.
41979: Kok, Ton de. - Wat Is God: Filosofen en schrijvers op zoek.
45886: Kok, Bas. - Oerknal aan het IJ: De geschiedenis van Amsterdam bezien vanuit Noord.
30453: Kok, Mathijs. - Nieuw Zweet: Hoe het anders kan.
16415: Kok, A.A. - De Historische schoonheid van Amsterdam.
43005: Kok, Doede & Ruurd Kok, Fred Vogelzang. - Archeologische Kroniek Provincie Utrecht.
42629: Kolakowski, Leszek. - Husserl and the Search for Certitude.
41347: Erik de Kolb. - Soothsayer Bronzes of the Senfo.
23808: Kolfschooten, Frank. Van. - De Koningin van Plan Zuid: Geschiedenissen uit de Beethovenstraat.
42738: Kolfschoten, T van & Y. Vervoort-Kerkhoff. - Een Miljoen jaar Rijnmond.
49433: Kolk, Bessel van der. - The Body Keeps the Score: Mind, Brain and Body in the Transformation of Trauma.
2838: Kollwitz, Käthe. - Käthe Kollwitz: Schmerz und Schuld: Eine Motivgeschichtliche betrachtung.
29613: Komrij, Gerrit (samenstelling en inleiding). - Komrij's Kakafonie Oftewel Encyclopedie van de Stront.
26556: Kondo, Yuko. - Too Fat, Can't Fly: and other stories.
46479: König, David. - Hegel et la Mystique Germanique.
23356: Koning, Jos de & Geert Savelsbergh (red.). - Stilstaan bij Bewegen: Wetenschappelijke antwoorden op vragen uit de wereld van het menselijk bewegen.
19836: Koning, Jeroen de. - De Wetenschap van het wereldverbeteren: De wereldsudoku.
29685: Koning, Daniel. - Zilverstad: Srebenica 15 jaar later.
38808: Koning, Daniel. - Nederland voor Gevorderden.
44398: Koning, Daniel. Peter Brusse (inleiding). - Tijd van Leven: Beelden uit de Wereld.
40774: Koning, Soumya. - Rimpelingen: Grootmoeders dromen de aarde.
45958: Koning, Georgette & Piet Paris. - Mode van A tot Z.
17514: Koning, de Bart. - Alles Onder Controle: De overheid houdt u in de gaten.
25560: Koningsberg, Eric. - Blood Relation
11163: Konok. - Rol van Golven/Rolling of Waves.
28284: Konrád, George. - Antipolitics: An essay.
43557: Kooij, Aart. - 24/7 Seoul.
29928: Kooijman, Dion. - Machine en Theater: Ontwerpconcepten van winkelgebouwen.
45117: Kooijman, Dr. Siman. - De Kunst Van Nieuw-Guinea.
45118: Kooijman, Dr. Siman. - De Kunst Van Nieuw-Guinea.
49215: Kooijmans, Jolanda. - Twee Ton.
48395: Kooijmans, Luuc. - Het Orakel - de man die de geneeskunde opnieuw uitvond: Herman Boerhaave 1669-1738.
25734: Kooiman, Dirk Ayelt, Tom Lenders & Jan Bor. - Wie Doet Mij de Tekens Verstaan? Wim de Haan 1913-1967.
22365: Kooistra, Jan. - Gershipper.
36828: Kooker, H. W. de & B van Selm. - Boekcultuur in de Lage Landen 1500-1800: Bibliografie van publikaties over particulier boekenbezit in Noord- en Zuid-Nederland, verschenen voor 1991.
23790: Kool, Halbo. C. - De Fabelwereld.
21341: Kool, Jos. - Gelukzoekers: Reisverhalen en bespiegelingen.
21455: Kool, Jos. - Op Aarde: Reisverhalen.
43105: Koolhaas-Grosfeld, Eveline. - Vader & Zoons: Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) en de geketende dagboekjes voor zijn kinderen. / Father & Sons: Jacob de Vos Wzn. (1774-1844) and the journals he drew for his children.
29955: Koolhaas, Marnix & Huub Snoep. - Oranje op Olympisch IJs: Zeventig jaar Nederlandse schaatsers bij de Winterspelen.
16497: Koolschijn, Gerard. (samenstelling). - Plato, Schrijver: 1. Liefde, 2. Onzekerheid, 3.Rechtvaardigheid, 4. Verstarring.
15706: Gerard Koolschijn (redactie). - Plato, Schrijver: 1 Liefde, 2. Onzekerheid, 3. Rechtvaardiging, 4. Verstarring.
13527: Plato. Gerard Koolschijn (redactie). - Plato, Schrijver: 1 Liefde, 2. Onzekerheid, 3. Rechtvaardiging, 4. Verstarring.
29864: Koomey, Jonathan G. - Turning Numbers into Knowledge: Mastering the art of problem solving.
22726: Koop, Albert J. & Hogitaro Inada. - Japanese Names And How To Read Them: A manual for Art-collectors and students, being a concise and comprehensive guide to the reading and interpretation of Japanese proper names both geographical and personal, as well as of dates and other formal expressions.
35901: Koopmans, Ype. - Te Waar Om Mooi Te Zijn: Het kritische realisme van Dix & Co.
42736: Koorevaar, T. & J.C. van Pelt (redactie). - Grondig Bekeken: Lek- en Merwestreek.
33898: Koornstra, Lieneke. - Mijn Liefde Kent Geen Dood.
13720: Kooten, Kees van. - Leve het Welwezen.
15720: Kootstra, Douwe. - Achter ljochte Bergen. Reisferhalen.
20819: Koper, Enrico. - The interstellar medium in M31 and other nearby galaxies.
16616: Kopland, Rutger. - Onder die Appelboom: 'n Keur uit die gedigte van Rutger Kopland.
43525: Kopland, Rutger. - Gedichten.
16010: Koppedraijer, Corrie. - Sterven op Verzoek. Negen portretten.
26904: Koppelaar, Hendrik - Twee Nieuwe Wegen Voor Modelbouw In de Sociale Wetenschappen: Theorie- en data verwerking.
16575: Kordi, Gohar. - Iraanse Odyssee. Autobiografisch verslag van een Koerdische vrouw.
42329: Korevaart, Korrie. - Ziften en Zemelknoopen: Literaire kritiek in de Nederlandse dag-, nieuws- en weekbladen 1814-1848.
40450: Korn, Francis. - Elementary Structures Reconsidered: Lévi-Strauss on Kinship.
20729: Korporaal, Arnold. - Nieuw Licht op oude Grachten: De ontwikkeling van twee lantaarns voor de Amsterdamse binnenstad.
25405: Kort, Selvino de. - Pigeon Pidgin: Evolution of vocal signals through interspecific interactions in Streptopelia doves.
42033: Kort, Remco. - De Microbemens: Het belang van het onzichtbare leven.
39731: Kort, Paul de. - Topos: Mandercirkels, objecten, tekeningen, landschappen.
30960: Kort, Hein de. - Mijn Moeder Begrijpt Me Niet.
31501: Korteweg, A.S. - De Bernulphuscodex in het rRijksmuseum het Catharijneconvent te Utrcht en Verwante Handschriften.
9126: Korteweg, Anton. - Eeuwig Heimwee Drijft Hem Voort.
22741: Korteweg, Anton. - Geen Beter Leven.
48258: Korthals, M. & H. Kunneman (redactie). - Het communicatieve Paradigma: Mogelijkheden en beprekingen van Habermas' theorie van het communicatieve handelen.
38454: Korthals Altes, Willem Lodewijk. - De Betalingsbalans van Nederlandsch-Indië 1822-1939.
20905: Kortnoeven, Wim. - De Kern van de Zaak: Feiten en achtergronden van het Arabisch-Israelisch conflict.
44956: Korvinus, Berthe. - Solto naar het Leven.
18300: Kosa, Attila (editor). - Proceedings International Congress of Speleology 1989.
13777: Kosinski, Jerzy. - The Devil Tree.
13778: Kosinski, Jerzy. - Blind Date.
42494: KOSLOWSKI, P., SPAEMANN, R. , LÖW, R. , (Hrsg.) - Moderne und Postmoderne? Zur Signatur des gegenwärtigen Zeitalters.
48727: Koslowski, Peter (Hg.) - Gnosis und Mystik in der Geschichte der Philosophie.
45527: Koslowski, Peter (editor). - Philosophy bridging the World Religions.
45475: Koslowski, Peter (editor). - The Discovery of Historicity in German Idealism and Historism: With 3 figures.
45918: Kosman, Hans. - Drinken uit de Plas 1888-1988: Honderd jaar Amsterdamse plassenwaterleiding.
31098: Kossmann, E.F. - De Boekverkoopers Notarissen en Cramers op het Binnenhof.
34507: Kossmann, Alfred. - Duurzame gewoonten of Uit het leven van een romanfiguur.
44124: Kost'ák, Martin. - Fossielengids: Alle fossiele dier- en plantengroepen.
5910: Kostakis, Peter (editor). - The Hat Issue: Milk quarterly 11 & 12.
20928: Kosten, Frans-Willem. - The Wisdom Brokers: Narrative's interaction with arguments in cultural critical texts.
25667: Koster, Ben. - Een Verloren Land: De regering Kennedy en de Nieuw-Guinea kwestie 1961-1962.
45925: Koster, Edwin & Henry Jansen (redactie). - Echter dan Werkelijkheid?: Filosoferen over verbeelding in Kunst en Religie.
25510: Koster, A. - Spoorwegen, toevluchtsoord voor plant en dier.
21761: Kosters, Onno. - Anantomie van het Slik.
19004: Kosters, Onno. - De Grote Verdwijntruc.
19349: Kosters, Onno. - Callahan en andere gedaanten.
16293: Kotting-Menko, Renee Henriette. - Individu en Kosmos. Over enige gemeenschappelijke aspecten van vroeggriekse dichters en voorsocratische philosophen.
5308: Kotzwinkle, William. - Fata Morgana.
5309: Kotzwinkle, William. - The Oldest Man and other timeless stories.
31819: Koubaa, Bart. - Het Gebied van Nevski.
25593: Kouwenberg, L.J.N. - Alkmaar Verlicht: Van pijpgaz tot aardgas, de geschiedenis van de gasvoorziening in Alkmaar en omstreken sinds 1853.
45092: Kovalevskya, Sofya. - A Russian Childhood.
34693: Kox, A.J. & M. Chamalaun. - Van Stevin tot Lorentz: Portretten van Nederlandse natuurwetenschappers
48339: Kozol, Jonathan. - The Shame of a Nation: The restoration of Apartheid schooling in America.
42876: Kraaijenstein, Martin & Paul Schulten (redactie). - Wankel Evenwicht: Neutraal Nederland en de Eerste Wereldoorlog.
31928: Kraaijpoel, D. - Was Pollock Kleurenblind? Bouwstenen voor de herschrijving van de recente kunstgeschiedenis.
35646: Kraakman, Theodora Elisabeth. - Kermis in de Hel: Vrouwen en het Pornografisch universum van de Enfer 1750-1850.
34115: Kraamwinkel, J. - Rudolf Steiner.
48740: Kraan, Hanna. - Ik Ben Krik, Krik Ben Ik.
48668: Krabbe, Eva (introduction). - Panayiotis Kalorkoti.
37578: Krabbé, Jeroen. - Dum Vivimus Vivamus: Beelden uit mijn jeugd.
18760: Krabbé, Mirko & Anke Akerboom (uitvoering). - Dichter in de Buurt #3
45066: Krabbé, Tim. - El Ciclista.
35952: Kracauer, Siegfried. - Jacques Offenbach und das Paris seiner Zeit.
45928: Kramer, Walter. - Westertoren: Historie en herstel.
15058: Kramer, Erna. - Anton Heijboer 1952-1959: Het verzonken leven.
23793: Kramer, Simon. - Mijnheer Jansen komt thuis.
29004: Kramer, Johan (tekst) - Het Parool: in een dag.
48470: Kranjc, Andrej. - Recent fluvial Cave Sediments, their Origin and Role in Speleogenesis. / Recenti fluvialni Jamski Sedementi, Njihovo Nastajanje in Vloga v Speleogenezi.
27627: Krap, C.J. - Optical Detection of Magnetic Resonance of the F-centre in CaO in its Phosphorescent State: The statical and dynamical properties of the nine spin-vibronic levels.
10462: Krarup Nielsen, Aage. - In het Land van Kannibalen en Paradijsvogels.
46901: Krause-Zimmer, Hella. - Offenbare Geheimnisse der christlichen Jahresfeste: Gesammelte Betrachtungen zur Malerei Teil I / Teil II.
49113: Krecic, Peter. - Plecnik: The complete works.
49013: Kreeft, Peter (ed.). - Summa of the Summa: The Essential Philosophical Passages of St. Thomas Aquinas' Summa Theologica.
25829: Kreger, Henk (tekst). - Een Terugblik op...Franekeradeel.
21941: Kregting, Marc. - Zij zijn niet van Jeremia: Non-ficties.
37110: Krell, David Farrell. - Of Memory, Reminiscence and Writing: On the verge.
30298: Kreuzen, A. - Laren: Oud prentbriefkaarten van het dorp.
43115: Kreuzer, Johan (Hrsg.). - Hölderlin Handbuch: Leben - Werk - Wirkung.
48730: Krieck, Ernst. - Heil und Kraft: ein Buch Germanischer Weltweisheit.
48743: Krieck, Ernst. - Nationalpolitische Erziehung.
47921: Krieck, Ernst. - Völkisch-politische Anthropologie: Erster Teil der Wirklichkeit
47920: Krieck, Ernst. - Die Erneuerung der Universität: Rede zur Übernahme des Restorats am 23. Mai 1933.
41402: Krieger, Alex. - City on a Hill: Urban idealism in America from the Puritans to the present.
48915: Krier, Rob. - Architectural Composition.
22731: Krikhaar, Noor (tekst). - Tussen Twee Culturen.
47200: Krishna, Daya & K.L. Sharma (editors). - The Philosophy of J.N. Mohanty.
14091: Krishnamurti, J. - Krishnamurti's Noteboek.
37609: Kristeller, Paul Oskar. - Studies in Renaissance Thought and Letters.
37362: Kristeller, Paul Oskar & Philip P. Wiener (editors). - Renaissance essays: From the journal of the history of ideas.
49012: Kristeller, Paul Oskar. - Renaissance Thought: The classic, scholastic, and humanist strains.
37610: Kristeller, Paul Oskar. - Studies in the Renaissance Thought and Letters II.
47306: Kristeller, Paul Oskar. - Eight Philosophers of the Italian Renaissance.
47103: Kristof, Nicholas D. & Sheryl Wudunn. - China wakes: The struggle for the soul of a rising power.
36038: Kroder, Armin. - Shelley's Verskunst.
41280: Krogvig, Ingvild (editor). - I Wish This Was a Song.
21306: Krol, Jelle, Baukje Miedema e.a. (red.). - Gysbert Japix (1603-1666). Skriuwers yn byld deel 1.
28557: Krol, Hans, Cees Peper, Kees de Raadt e.a. - Drie Heerlijkheden in Zuid-Kennemerland.
28164: Kromhout, Rindert. - Het Geheim van Zwartoog.
42742: Krommenhoek, W. en A. Vrij. - Kleipijpen: drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's.
28718: Kerkraad der Hervormde Gemeente van Krommenie. - Selden Tyt Sonder Stryt: De geschiedenis van een dorpskerk, hervormde gemeente Krommenie.
10315: Kronberger-Frentzen, Hanna. - Altes Bildergeschirr. Bilderdruck auf Steingut aus süddeutschen und saarländischen Manufakturen.
19341: Kroon, J.J. - De Eerste Steen: Een bouwkundig onderzoek naar de bijdrage van de opdrachtgever aan de vorm van het opgedragen bouwwerk.
49355: Kroon, Ton van der. - Boek der Liefde: Het verborgen evangelie van Maria Magdalena.
38049: Kroon, Ronald. - Roeivereniging Weesp 1978-2003.
26671: Kroon, J. - Electronische Navigatie en Naderingssystemen voor de Luchtvaart.
44851: Kroonenberg, Salomon. - Warum die Hölle nach Schwefel stinkt: Eine geologischen Höllenfart.
32461: Krop, Henri en Gijs van Oenen (red.). - John Stuart Mill.
37057: Krop, H.A. & M.J. Petry, J. Sperna Weiland (redactie). - Geschiedenis van de Wijsbegeerte in Nederland: Register.
41734: Krop, dr. H.A., prof.dr. M.J. Petry, prof.dr.J. Sperna Weiland (redactie). - Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland: Register.
17960: Kropf, Dr. Phil. Hans. - William Allingham und seine Dichtung im Lichte der irischen Freiheitsbewegung.
28596: Kropotkin, Peter. - Wederkeerig Dienstbetoon: Een studie van Peter Kropotkine. Deel II.
49145: Kross, Jaan. - Tussen drie Plagen.
44141: Krüger, Michael. - Voor het Onweer.
48097: Kruidenier, Michiel & Addy Stoel. - Stadsfragmenten: Buurtwandelingen in de Amsterdamse binnenstad.
34704: Kruit, Wilfred. - Klonen: Over het kunstmatig kopiëren van leven.
22019: Kruithof, Jacques. - Het Lied van de Houtduif.
22016: Kruithof, Jacques. - Slaapvertrek.
46631: Kruithof, Bernard (samensteller). - De Staat en de Mensen. Beta Gamma Bachelor IIS Universiteit Amsterdam.
47193: Kruizinga, J.H. - De Oostelijke Eilanden van Amsterdam in oude ansichten.
34705: Kruse, Bernhard-Arnold. - Apollinisch - Dionysisch: Moderne melancholie und Unio Mystica.
31341: Kruseman, A.C. - Aantekeningen Betreffende Den Boekhandel Van Noord-Nederland,in Den 17e En 18e Eeuw.
5445: Kruta, V., O. H. Frey, B. Raftery and M. Szabo. (Eds.). - The Celts.
44691: Kuba, Jan & José Melo. - Zigeuners in Nederland.
48990: Kuba, Jan & José Melo. - Zigeuners in Nederland.
49211: Kubert, Joe & Carmine Infantino. - Jesse James.
20477: Kudwig Ralf, Danielle Montbard, Hector Poullet. - Dictionnaire Créole Français: Avec un abrégé de grammaire Créole et un lexique Francais-Créole.
48910: Kuert, Beat. - Longing for Rain. (Waiting for rain).
46555: Kues, Nikolaus Von. - Philosophisch-Theologische Schriften. Lateinisch - Deutsch Studiënausgabe.
29369: Kuffner, Manuela & Shirley Michaela Seul. - Mowgli: De strijd om mijn bijzondere zoon.
48597: Kühn, Rolf. - Pierre Maine de Biran - Ichgefühl und Selbstapperzeption: Ein Vordenker konkreter Transzendentalität in der Phänomenologie.
47689: Kühn, Rolf. - Individuationsprinzip als Sein und Leben: Studien zur originären Phänomenaliserung.
48794: Kühn, Rolf. - Leiblichkeit als Lebendigkeit: Michel Henrys Lebensphänomenologie absoluter Subjektivität als Affektivität.
46574: Kuhn, Helmut. - Begegnung mit dem Sein: Meditationen zur Metaphysik des Gewissens.
37242: Kühn, Joachim. - Alexis De Tocqueville als Abgeordneter. Briefe an seinen Wahlagenten Paul Clamorgan 1837-1851 aus dem Besitz der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg.
40230: Kuhn, Harold W. & Sylvia Nasar. - The Essential John Nash.
49129: Kühn, Rolf. - Innere Gewissheit und lebendiges Selbst: Grundzüge der Lebensphänomenologie.
32463: Kuhn, Thomas S. - De Noodzakelijke Spanning: Opstellen over traditie en vernieuwing in de wetenschap.
47683: Kühn, Rolf. - Gottes Selbstoffenbarung als Leben: Religionsphilosophie und Levensphänomenologie.
38024: Kühr, E.L.M. - Schetsen uit Borneo's Westerafdeling.
36742: Kuijer, Guus. - Land in Dicht.
33633: Kuijper, Jan. - Ondoden: Sonetten.
24019: Kuijper, Jan. - Sonnetten.
22791: Kuijper, A.F.M. - Clinical Assessment of Myocardial Viability: Value of Thallium-201 Reinjection.
20835: Kuijper, James Cristian. - A Calculational Study on Neutron Kinetics and Thermodynamics of A Gaseous Core Fission Reactor.
36537: Kuijpers, Theo. - La Sicilia Nera.
14478: Kuik, Dirkje. - Het Kindercircus: Een studie in zwart en mauwe.
27938: Kuik, J.B. & G.G. Wiarda e.a. - Groninger Studenten Amanak 1965.
21713: Kuiper, Elmar. - Roep de Rottweiler op !
21730: Kuiper, Elmar. - Roep de rottweiler op!
35592: Kuiper, Dr. K. - Vier Voordrachten over Plato.
47606: Kuiper, Elmar & Cornelis van der Hoeven, e.a. - Oar hus et Andet hus: Fryske en Deenske Poëzy yn twatalige oersetting / Frisisk og Dansk lyrik i tosproget oversaettelse.
33852: Kuiper, Joep. - Varen Vandaan: Gedichten.
25328: Kuiper, J., H.C.J.L. Borghouts, E.M. d'Hondt e.a. - Rust'loos Wakend.
47549: Kuipers, Frans. - De Lach van de Sfinx.
47612: Kuipers, Frans. - Molwerk.
35996: Kuipers-Verbuijs & M.J. & H. Klomp, N.C.M. Maes, J. Michels, e.a. - Ruïnes in Nederland.
27096: Kuipers, Frans. - Het Nergensgesternte.
25915: Kuipers, Henk Jan. - Beter Wonen in de Pijp: Onderzoek naar meningen en posities van bewoners van stadsvernieuwingspanden in de Pijp.
27623: Kuit, Martijn. - Strategic Behavior and Regulatory Styles in the Netherlands Energy Industry.
22098: Kuitert, Harry. - De Dood de Baas: Gedichten belicht voor je begrafenis.
45525: Kukla, André. - Ineffability and Philosophy.
37164: Kukla, André. - Studies in Scientific Realism.
48484: Kulka, Heinrich. - Adolf Loos: Das werk des architecten.
48347: Kumar, Krishan (editor). - News from Nowhere, or an epoch of rest: Being some chapters from a utopian Romance by William Morris.
28520: Kumpfmüller, Michael. - Dorst.
35078: Kunne - Ibsch, E. - Die Stellung Nietzsches in der Entwicklung der Modernen Literatur-Wissenschaft.
49014: Kunneman, Harry. - Post-moderne moraliteit.
41453: Kunneman, Harry & Hent de Vries (editors). - Enlightenments: Encouters between critical theory and contemporary French thought.
47490: Kunst, Jaap. - Indonesian Music and Dance: Traditional music and its interaction with the West. A compilation of articles (1934-1952) originally published in Dutch, with biographical essays by Ernst Heins, Elisabeth den Otter, Felix van Lamsweerde.
46875: Kunst, J.F. en Johanna Roberti. - Melati en Rotan: Gedichten van J.F. Kunst.
30562: Amsterdams Fonds voor de Kunst. - Het Amsterdams Beeldenboek: Vier eeuwen buitenbeelden (1600 - heden).
48957: Kunst, A.J.M. - Recht, Commercie en Kolonialism in West-Indië: Vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw.
48105: Kunz, Hans. - Martin Heidegger und Ludwig Klages: Daseinsanalytik und Metaphysik.
44932: Künzel, Rudi. - The Plow, the Pen, and the Sword: Images and self-images of medieval People in the Low Countries.
29054: Kuppens, Jos & Annemiek Nieuwenhuis, Henk Ferweda. - Los van Drank: Procesevaluatie Haltafdoening alcohol.
33517: Kurlanksy, Mark. - The Last Fish Tale: The fate of the Atlantic and our disappearing fisheries.
43869: Kurlansky, Mark. - The White Man in the Tree and Other Stories.
42638: Kurtz, Glenn. - Drie Minuten in Polen: De ontdekking van een verloren wereld aan de hand van een familiefilm uit 1938.
41700: Kurz, Karsten. - Bornholm on the Rocks: Climbing / travel guide.
47791: Kusama, Yayoi. - Furniture by graf: decorative mode no.3
25150: Kusse, Floske (red.). - Leentje Linders, Een Bevlogen Etser 1972/1997.
48133: Kuster, Harry. - De Wil tot Liefhebben: Deel I en II.
39823: Kusters, Wiel. - Als Kind moest ik een Walvis eten.
41408: Kusters, Wiel (tekst) & Gèr Boosten (vormgeving). - De Dood van Maria.
8734: Kusters, Wiel. - Velerhande Gedichten.
41458: Kuttner, H.G., W.L. Hohmann - Nietzsche-Reception in Frankreich. & grenz-überschreitung ins neue? versuch einer ethik der sogenannten geisteskranken.
47345: Kuyk, Harry van. - Kunstenaarsgoed.
48512: Kuyken-Schneider, Dorris U & J.C. Ebbinge Wubben, et al. - De zes Amsterdamse Pottenbakkers opnieuw bijeen. The six Amsterdam Potters together again: Hans de Jong; Sonja Landsweer; Johan van Loon; Johnny Rolf; Jan de Rooden; Jan van der Vaart.
18240: Kuyper, Sjoerd en Rampen, Arie. - Kennemerland in Tekst & Beeld.
48082: Kuyper, Sjoerd. - Nachtkind.
22476: Kuyper, Sjoerd. - In de Uilevlucht.
48421: Kuyper, W. - Dutch Classicist Architecture: A survey of Dutch architecture, gardens and Anglo-Dutch architectural reflections from 1625 to 1700.
42556: Kuypers, Paul & Geert Mak. - Aangeschoten Wild: Over macht, moraal en politiek.
13796: Kuypers, E.L.G.E. - Spelen met met Beelden: Een theoretisch-kritische studie over de zin of onzin van een christelijk religieus-georiënteerde-pedagogie(k) onder auspiciën van S.A. Kierkegaard.
44740: Kuys, J. & J.T. Schoenmakers. - Landpachten in Holland, 1500-1650.
20242: Kvtoen, Jevgenij F. - Russische Avant-garde: Chlebnikow en zijn tijdgenoten Malevitsj, Filonov, Tatlin, Mitoeritsj.
47246: Kwakkelstein, Michael W. i.s.m. Michiel Plomp. - Leonardo da Vinci: Sprekende gezichten.
45746: Kwakman, Bas. - Hotelkamer Verhalen.
32467: Kwakman, S. - The Beginnings of Philosophy: On the apodictic way to the object of transcendental experience in the philosophy of Edmund Husserl.
22828: Kwast, prof.dr.WAM van der; Carels, prof.dr.C.E.L; Gee, dr A.J de (redactie) - Het Tandheelkundig Jaar 1996.
27344: Kyriakou, Theodore & Charles Campion. - Griekenland thuis: Voedsel voor Lichaam en Ziel.
37382: Laâbi, Abdellatif. - The Rule of Barbarism / Le Règne de Barbarie.
41295: Laan, Geertje Petronella. - Niet ten Dode opgeschreven: Spreuk 71 uit het Egyptische Dodenboek.
39639: Van der Laan, Carolien. - Jan Schoonhoven: 10 jaar tekenen 1975 - 1984.
21618: Laan, Lijckle van der. - Pathophysiological Mechanisms of Reflex Sympathetic Dystrophy: A clinical and experimental study.
48893: Laar-Verhofstad, Trix van de & Liesbeth Scholten, Lidy Smeets-Kloes, Helmi van Stratum-van Beeck (redactie). - Geluk: Visies van Vrouwen.
41638: Labande, François & Georges Sanga. - Valais Central: Ski de Randnneé. 120 itinéraires de ski-alpinisme dont la Haute Route.
49320: Labooy, G.H. - Vrijheid en disposities: Een wijsgerig theologische begripsanalyse met het oog op de biologische psychiatrie.
34454: Labro, Philippe. - Le Flûtiste Invisible.
44985: Lacan, Jacques. - Télévision.
42432: LaCapra, Dominick. - Rethinking Intellectual History: Texts, Contexts, Languages.
35407: Lacey, Richard W. - Hard to Swallow: A brief history of food.
45605: Lachmising, Karin. - Zeven Rivieren ver.
34885: Lachs, John. - Mind and Philisophers.
13783: Laclos, Choderlos de. - Les Liaisons Dangereuses.
43510: Lacoue-Labarthe, Philippe. - Musica Ficta: figures de Wagner.
32471: Lacouture, Jean. - Montesquieu: Les Vendanges de la Liberté.
49388: Lactanius. - De Dood van de Vervolgers.
48578: Lad, Usha & Dr. Vasant Lad. - Ayervedic Cooking for Self-Healing.
48976: Ladendorf, Otto. - Historisches Schlagwörterbuch.
43687: Laet, André de. - Nu is er ook Toen: Een geschiedenis van de tijd of: een relaas van tien eeuwen Westerse creativiteit.
48975: Lafargue, Paul. - Le Droit à la Paresse: Réfutation du droit au travail de 1848.
22485: Lafontaine, Marie-Jo. - Babylon Babies.
33124: Lagerweij-Polak, E.J. - Hildo Krop: Beeldhouwer.
46020: Lagrée, Jacqueline. - Spinoza et le Débat Religieux: Lectures du Traité théologico-politique.
43871: Lahiri, Manosi. - Here be Yaks.
16068: Lam, Hans. - Helpen bij sterven.
40803: Lamarque, Peter V. (editor). - Concise Encyclopedia of Philosophy of Language.
31584: Lambers, Marieke Jacoba. - On Embryo Implantation.
49071: Lambert, Gregg - The Non-Philosophy of Gilles Deleuze.
46661: Lambert, Jean-Clarence. - Dwaaltuin.
48919: Lambert, Susan. - Reading Drawings: An introduction to looking at drawings.
13128: Lambrechts, Mark. - Michel Foucault - excerpten en kritieken.
42188: Laméris, K.; G.J.M. de Ree; M.H.L. van Veen. (red.) - Tegel 29/2001.
42190: Laméris, K.; G.J.M. de Ree; M.H.L. van Veen. (red.) - Tegel 30/2002.
41903: Laméris, K.; G.J.M. de Ree; M.H.L. van Veen. (red.) - Tegel 28/2000.
23321: Lamers, Kiki. Danila Cahen (ed). - Tender Age.
20044: Lammers, Fred J. - Het Huis van Oranje in Oude Ansichten (deel II).
20043: Lammers, Fred J. - Het Huis van Oranje in Oude Ansichten (deel I).
36565: Lampert, Laurence. - Nietzsche's Teaching: An interpretation of Thus Spoke Zarathustra.
48507: Lampert, Laurence. - Nietzsche's Task: An interpretation of beyond good and evil.

Next 1000 books from Antiquariaat Fenix Amsterdam[an error occurred while processing this directive]

6/8