[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: De gamle kalkmalerier i vore kirker
Description: Kjøbenhavn, G.E.C. Gad, 1900. orig.cloth. 22x14cm, 79 pp.. Textual drawings.. Minor wear. VG. ¶ ["Julius Magnus Petersen, skrev sig senere Julius Magnus-Petersen var en dansk kobberstikker og kunstarkæolog, bror til arkitekt Vilhelm Petersen...Særlig har dog hans arbejde været knyttet til Museet for nordiske Oldsager og til de store runeværker. Allerede 1845 knyttedes han til museet, og der foreligger fra hans hånd en utallig mængde sikkert og smagfuldt udførte tegninger af arkæologisk indhold. Tavlerne til George Stephens', P.G. Thorsens og Ludvig Wimmers runeværker skyldes ham, og hans arbejder på dette område udmærker sig ved den største nøjagtighed og sikkerhed. I museets tjeneste virkede han tillige som fortrinlig medarbejder ved undersøgelser af kirker og kirkelige genstande samt i de senere år som konservator af altertavler, prædikestole og epitafier. Blandt de af ham restaurerede altertavler skal særlig fremhæves Claus Bergs i Sankt Knuds Kirke, Odense, Søndersogns Kirke i Viborg, altertavlerne i Århus Domkirke, i Kolding osv. Endelig har han medvirket ved restaureringen af kalkmalerierne i de danske middelalderlige kirker, og denne side af hans virksomhed fremkaldte hans store, af talrige afbildninger ledsagede værk: Kalkmalerier i Danmark (1895). Hans kendskab til mindesmærkerne blev udvidet ved talrige rejser i ind- og udland, sæ rlig i de skånske provinser og i hertugdømmerne (Slesvig og Holsten), fra hvilke han har hjembragt store suiter af tegninger, som opbevares på Nationalmuseet" - wikipedia].

Keywords: Danish Medieval Art, Denmark, Church Murals, Wall Paintings, Art History, , , ,

Price: US$ 20.00 Seller: Expatriate Bookshop of Denmark
- Book number: BOOKS025874I


[an error occurred while processing this directive]