[an error occurred while processing this directive]Ask a question or
Order this book


Browse our books
Search our books
Book dealer infoTitle: Officina archaeologica optima : studia ofiarowane Jerzemu Okuliczowi-Kozarynowi w siedemdziesiata rocznice urodzin
Description: Warszawa, Instytut Archeologii, 2001. orig. boards. 29x20cm, 218 pp. Series: Swiatowit, Supplement Series P, Prehistory and Middle Ages, vol. 7.. ISBN: 8387496707. Minor rubbing. VG. A festschrift containing 23 papers, all concerning Iron-Age & Early Medieval Polish Archaeology, all in Polish, each with German or English abstracts. Includes: Sredniowieczne naszyjniki pruskie typu 'Totenkrone'; Materialy z cmentarzyska w Krosnie, powiat paslecki, z kartoteki Herberta Jankuhna; Grzebien z pancerza zolwa z cmentarzyska w Oblime; O potrzebie badan archeozoologicznych zabytkow koscianych; Gliniana figurka zoomorficzna z Wyszemborka, stanowisko II ; Z badan nad plastyka figuralna i kontaktami kultury kurhanow zachodniobaltyjskich; Materialy z okresu rzymskiego ze stanowiska I w Woznej Wsi, gmina Rajgrod, wojewodztwo podlaskie; Baltowie nad Orzem? Zapinka z palna pochewka z Tomaszow na Mazowszu; Grob kukltury przeworskiej z miejscowosci Lemierze, gmina Baltow;etc.

Keywords: 8387496707 Poland, Medieval Poland, Iron Age, Archeology, History, Polish Archaeology, , ,

Price: US$ 79.00 Seller: Expatriate Bookshop of Denmark
- Book number: BOOKS024097I


[an error occurred while processing this directive]