Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30114: A.-J.-A. N., - Les Aspirants d'Artillerie aus Siège de la Citadelle d'Anvers et autres Souvenirs de Jeunesse 1824-1834..
1880: - Jaarverslag 1981-1985..
76804: - De Lage Landen. Les Pays-Bas et La Belgique, The Netherlands and Belgium Belgia Regia et Belgica Foederata. Atlas Maior of 1665..
30098: F.G.V (Frans van Mieris jr. 1687-1763), - Antwerpsch Chronykje in het welk zeer veele en elders te vergeefsch gezogte Geschiedenissen, sedert des Jare 1500 tot het Jaar 1574 zoo in die toen zoo zeer vermaarde Koopstad als de andere Steden van Nederland, en wel byzonderlijk op het Stuk der Geloofs-Hervorminge voorgevallen, omstandig beschreven en thans naar deszelfs aldaar ontdekte Handschrift, voor de eerste Maal in 't Licht gebracht.
27455: H., - Fulco van Bern. Schetsen uit de Geschiedenis van Noordbrabant.
274551: H., - Fulco van Bern. Schetsen uit de Geschiedenis van Noordbrabant.
38521: A.G.F., - Tajiri-Tentoonstelling. Stadsschouwburg Tilburg.
41698: - Orval.
35367: - Hans Brac in Brabant.
272656: J.A. d. K., - De Barmhartige Zusters van den H. Carolus Borromeus te 's-Hertogenbosch. Een Woord bij de Herdenking der eerste 25 jaren van haren Werkkring aldaar.
5231: 05231, - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 161, 162, 163, 164..
29994: - Topografische Kaart Venlo 52-West.
27097: L.V.M., - Een Heilige ter Bedevaart bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch & De Zoete Lieve Vrouwe.
29703: [G.H.C. Breesnee en van Schilfgaarde], - De Archieven van de Kloosters Mariëncroon in Heusden en Mariëndonck buiten Heusden.
40560: N., W.v., - Leven van den Eerbiedwaarden Dienaar Gods Jozef Maria Pignatelli.
717: - Brabants Heem. Jaargang XXXXVI t/m IL..
71259: - Topografische Kaart 1 : 50.000 Beilen 17-Oost.
71254: - Topografische Kaart 1 : 25.000 21C Keteldiep.
71252: - Topografische Kaart 1 : 25.000 62C St. Geertruid.
71250: - Topografische Kaart 1: 25.000 61H Eijsden.
71251: - Topografische Kaart 1 : 25.000 61F Maastricht.
29977: - Plattegrond Cranendonck 1 : 25.000.
26421: - Historisch Overzicht van de Aktiviteiten van de Historische Kring Het Oude Land van Heusden en Altena 1977-1987..
37517: - Olreim.
70482: A, mr. H. van, - Herinneringen van vroegre en later Leeftijd, en aan gedenkwaardige Land- en Tijdgenooten; ten vervolge op: uit de Gedenkschriften van een voornaam Nederlandsch Beamte, over de tweede helft der 18e en het begin der 19e eeuw.
170591: de, - Diessen in oude Ansichten.
41985: P.I.M., - Onder Pijdragers. Een Boek van Leer en Luim uit de Monnikenwereld.
198533: Red., - Lieshout in Kranteberichten van 1881 tot en met 1900..
39030: E. de W., - George Braque.
67519: red., - Kunstreisboek Nederland. Deel I: Noord-Holland - Zuid-Holland.
67369: W. (M. Willemsen), - Observations relatives a quelquels Points de l'Histoire de Maestricht du 4me au 8me Siècle.
29870: - Topografische Kaart 43G Willemstad.
29872: - Topografische Kaart 43C Bruinisse.
41909: A.M.D.G., - Notice Historique sur les Maisons de la Societé de Marie en Amérique.
29864: - Topografische Kaart 44G Dongen.
66408: Mr. M. v. G., - Wet op het Zegelregt door Aantekeningen uit......
43582: - Wijde Horizonten.
43578: - Onderwyzingen over de voornaemste Waerheden van den Gods-Dienst en over byzonder Pligten van het Christendom.
43575: - Breviarum Romanum ex decreto Sacrosanctie Concilii Tridentini.
66367: - Der Grosse Herder. Nachschlagewerk für Wissen und Leben / Der große Herder..
29851: - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
29850: - Topografische Kaart 50E Gilze.
10657: (aan: Jan A. van Houtte), - Essays on Medieval and early modern Economy and Society.
66211: - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Veertigste vervolg).
135012: [A. van Gils], - Katholiek Meyerysch Memorieboek behelzende de Oprigting van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
135014: [A. van Gils], - Katholiek Meyerysch Memorieboek behelzende de Oprigting van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
9839: - Panorama de la Bataille de Waterloo.
9717: - Notulen van de Eerste en Tweede Gewone Zitting 1948 der Staten van Noord-Brabant.
9716: - Notulen van de Eerste en Tweede Gewone Zitting 1947 der Staten van Noord-Brabant.
9715: - Aanspraak aan de Staten van Noord-Braband, gedaan door Jonkheer A.J.L. van den Bogaerde Gouverneur der Provincie, in de Vergadering van den 2 Julij.
43037: - Description de la Façade et de L' Intérieur de Cathédrale de Milan.
22428: - Wegwijs in de Gemeente Uden 1985..
30121: K. (= J.B.M.C. Kervyn de Lettenhove), - Marnix. La Capitulation d'Anvers.
224: 00224, - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel IV. Boek III Tussen Zenne en Dender.
11421: Aa, Jos M. van der (red.), - Noord-Brabant.
20329: Aa, Jac van der e.a., - Honderd Jaar Trouw aan Bladella Blauw 1910 – 2010..
74638: Aa, mr. H. ; A.H. Huussen en mr. J. Th. de Smidt, - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 I. Stukken van algemene Aard. De gedrukte Ontwerpen van 1804 en hun Voorgeschiedenis. II Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820..
36681: Aa, mr. C.P.E. Robide van der, - Het Kasteel van Croy.
19464: Aa, Jan van der & Piet van Alphen, - Staffanfare van de NCB 1938-1966 Sint-Oedenrode. Uniek Muziekcorps te Paard.
21676: Aa, Jac. van der e.a., - V.V. Bladella 1910-2000..
216761: Aa, J. van der ; G. Holleman en J. Seuntiëns, - Postduivenvereniging De Arkduif Bladel 100 Jaar 1903-2003..
17592: Aa, Jos. M. van der (red.), - Tilburg. Gemeentelijke Dienstverlening G.G. en G.D. - Brandweer.
12862: Aa, A.J. van der, - 's-Hertogenbosch. Beschrijving van Stad en Meijerij uit 1844..
65762: Aa, J. van der e.a., - De Navorscher. Zesde Jaargang.
65751: Aa, J. van der e.a., - De Navorscher. Vijfde Jaargang.
65750: Aa, J. van der e.a., - De Navorscher. Zevende Jaargang.
16850: Aafjes, Bertus e.a., - Hier is Oisterwijk.
21308: Aaftink, Drs. Christel, - Drie Eeuwen Sint Servatius Parochie in Borkel en Schaft 1690-1990..
75943: Aalbers Jr., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.
75941: Aalbers Jr., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.
75942: Aalbers Jr., C., - Dwerghoenders als Liefhebberij.
43624: Aalberse, Prof. Mr. P.J.M. e.a., - Dr. Nolens.
65431: Aalberse, P.J.M. e..a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1938..
76983: Aalderink, J. e.a., - Oosterse tapijten 16e - 19e eeuw.
19871: Aalders, A.L. e.a., - Gedenkboek ter gelegenheid van het eerste Eeuwfeest der Harmonie Sint Caecilia te Lieshout.
64438: Aaldriks, J., - Oude Raadhuizen in Nederland. 32 Aquarellen in Meerkleurendruk.
35729: Aalst, Simon J. van, - Een Schorpioen op het Stadserf. De Waarheid en Leugens over Breda.
36207: Aalst, J.F. van e.a., - Het Ambacht in de Provincie Noord-Brabant.
64488: Aalst, G.M. van, - Archief van de Familie van der Staal van Piershil.
74310: Aantjes, Willem e.a., - Verslag over de Werkzaamheden van de Belgisch-Nederlandse Bijzonder Commissie voor de Waterwagen en Havenproblemen.
10398: Aarts, drs. J. e.a., - Het Onderwijs en de Toekomst van Brabant.
36659: Aarts, Bas en drs. W. Landewé, - 'TDongeon van Wouw en zijn Betekenis voor de Kasteelterminologie & Wouw en e 'Tekentafelkastelen' van Hans Bol.
39711: Aarts, Bas e.a., - Befaamde Bekenaren.
39961: Aarts, J.F.M.C., - Niet tevreden met Quasikennis. J.W.C. Aarts 1904-1989. Leven en werken van een Brabantse Onderwijsman.
21412: Aarts, J.W.C. en Johan Biemans, - 't Hermenieke van Bergeijk 1845-1863..
37215: Aartsen, Noud, - Woest in Orde. Identiteitsvervaging van Zuidoost-Brabant door de Lens van Noud Aartsen.
73423: Abas, prof. mr. P. e.a., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.2. Huur en Pacht.
17237: Abbe, Marc van en Willem van der Staak, - De Tongerlose Hoef en Tilburg.
36067: Abeele, Baudouin van den, - Disserations Musicales.
78645: Abel, Wilhelm, - Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters.
78194: Abel, Wilhelm, - Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland.
78660: Abel, prof. dr. Wilhelm, - Massenarmut und Hungerkrisen im voorindustriellen Europa.
74493: Abel, F.E.L.A., - Militiewet (1912). Wet van den 2den Februari 1912 (Staatsblad No. 21) tot Regeling van de Verplichtingen ten aanzien van de Militie.
29377: Abels, Drs. P.H. en Drs. A.P.F. Wouters, - De Grote Kerkelijke Vergadering van 's-Hertogenbosch deel 1 en 2..
24035: Abels, P.H.A.M. (red.), - Van Tweeën één. Kerk en West-Brabant door de Eeuwen heen.
22598: Aben, Henk e.a., - 50 Jaar Vianen.
66425: Ablaing van Giessenburg, mr. W.F.G.L. Bon. d', - Is het ontwerp der Cultuurwet op wettige, billijke en gelijksoortige Grondslagen daargesteld?.
178541: Abrahams, J.A., - De Rabobank Hilvarenbeek in Vogelvlucht.
17854: Abrahams, J.A., - De Rabobank Hilvarenbeek in Vogelvlucht.
39720: Abrahams, Jan e.a., - Janus.
39409: Abrahams, J. e.a., - 50 Jaar Kring van Schuttersgilden Het Kwartier van Oirschot 1934-1984..
170706: Ackermans, Maurice, - Programma 14e Lustrum. Katholieke Universiteit Brabant.
65571: Acquaroni, J.L., - Andalusien.
74728: Acquoy, mr. J., - Het Archief van het Ewoudsgasthuis te Ijsselstein van 1477 - 1817..
78942: Adams, G.D., - Winged Thunderbolt. Story of a Perigrine Falcon.
65985: Adams, Thomas e.a., - Recent Advances in Town Planning.
35228: Adelaar, Willem, - Weerwoord. Doelwit. Gedichten.
384623: Adelaar, Willem e.a., - Beeldspraak.
384036: Adelmund, Martijn J., - Mysteries in Noord-Brabant. Waargebeurde Misdaden, opmerkelijke Gebeurtenissen en onverklaarbare Verschijnselen.
74804: Admiraal, J.L. en G.P. Nijkamp, - Inventaris van de Archieven der Gereformeerde Kerken en Verenigingen te Zwolle 1835 - 1961..
26396: Admirant, drs. M. den, - Rondom de Kerk van Broek. Fragmenten uit de Kerkhistorie van Babyloniënbroek en Hill.
28308: Adriaanse, Drs. W.J.J. e.a., - De Bouwloods van de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
30959: Adriaens, Luk e.a., - Onderwijskundig maken. 75 Jaar Pedagogisch Hoger Onderwijs Heverlee 1911-1986..
67469: Adriaens, F.H.M.C., - De Magistraat van Nijmegen en de Armenzorg (1750-1800).
384523: Adriaensens, Anne-Mie, - Provinciaal Diamantmuseum Antwerpen. Gids.
31791: Adriaenssen, drs. L.F.W. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 85 afl. 1-2. [o.a.  Hoe Tilburg in de Opstand goed garen spon; Goudsmeden in Brussel in de 16de eeuw en hun opdrachtgevers ].
277931: Adriaenssen, Edward en Gustaaf Segers, - De Collegiale Kerk van de H. Katharina te Hoogstraeten.
1243: Adriaenssen, drs. L.F.W. e.a. , - De Brabantse Leeuw. Jaargang 43 [o.a. De erfgenamen van de Ghijsel Back; Van Someren; Van Deurne; Van Bree; Van Hedel en De Heusch; De oude Horevots was een hele Jan; Waalwijkse mongool; Van Indevelde, Van Inneveldt. De oudste generaties (1325-1525); Schoutens uit Halsteren en omgeving (1565-1825); Van Rund; Van de Lisdonk; De Visscher; Snels; Van den Heuvel; Burgemeesters in het arrondissement Eindhoven rond 1814; Begrafenisdrama te Lith in 1799; Geslachtsboom Cuijlen uit Bladel; Onbekend wapen van Lage Mierde?; Schampers; Geslacht Smulders (Smeulders); Maria Constance. ].
10760: Adriaenssen, L.F.W., - Geschiedenis van de Families Trompenaars, Trümpener, Trompeneers, Trimpeneers, Trompen en Tromp in de Brabantse en Limburgse Kempen, 1347-1989..
30126: Adriaenssens, Ivo e.a., - Monumenten Be Leven. Omtrent het Antwerpse Zuid.
69572: Adrianus, P., - De Heilige Fidelis van Sigmaringen.
28091: Adrichem, J.A.J. van, - Sint Jans Onthoofding Liempde. Restauratie 1986/1990..
74024: Algemeen College van Advies, - Hoofdlijnen, waarlangs de Overheidsbemoeiing met de Lichamelijke Opvoeding zich zal hebben te bewegen.
355029: Aerde, Kees van en Peter Vervloed, - Op zoek naar... De Wichelroede Udenhout 1901-2001..
24246: Aerde, Rogier van (tekst) Paul C. Pet (foto's), - Portret van de KMA.
69567: Aerde, Roger van, - Kain.
18713: Aerle, Leo van e.a., - Helmond 35 Jaar bevrijd.
36302: Aerts, Willem e.a., - Beschermd Cultuurpatrimonium in de Provincie Antwerpen. Arrondissement Mechelen.
28140: Aerts, Willem e.a., - De Restauratie van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.
198638: Aerts, Jan H. M. en J.R. van der Zanden, - Leende in oude Ansichten.
198592: Aerts, Jan H.M., - Heeze in oude Ansichten.
27542: Agasi, Ignaat, - Het Geheim van de Trappisten.
29141: Agt, Mr. A.L.G.M van en Drs. H.B.M. Essink, - Inventarissen van Archieven der Kerkelijke Instellingen te Beers, Boxmeer en Grave.
36311: Agt, J.F. van en C. Peeters, - Nederlandse Monumenten in Beeld. Noord-Brabant, Limburg.
10753: Agt, Mr. A.L.G.M. van, - 400 Jaar Hanen.
355181: Agt, A.A.M. van, - Kruiend Ijs. Gedachten over een Provincie in dynamische Ontwikkeling.
76310: Agterberg, M., - Bodebus in in het Noorden. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden, in Groningen, Friesland en Drenthe.
38392: Agterberg, M., - De Bodebus in het Zuiden. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België.
70913: Agterberg, M., - Bodebus in in het Noorden. Inventarisatie van Bodebussen van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden, in Groningen, Friesland en Drenthe.
25761: Agtmaal, mr. J.B.A. S. van; Mr. J.P. Smit e.a., - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 700-jarig Bestaan van Huijbergen. 1262-1964..
78209: Ahsmann, Margreet, - Collegia en Colleges: juridisch onderwijs aan de Leidse Universiteit 1575-1630 in het bijzonder het disputeren.
12798: Aken, Cees van e.a., - W.V. Neptunus 65 jaar... maar nog niet Pensioen!.
16534: Aker, Theo van den en Antoon Grilis, - Historie Postwezen Boxtel en Ressort 1848-1988..
36425: Akerboom, Jacques e.a., - Het Brabants Boerderijenboekske.
74040: Akermi, Emir F., - Inventaire des Papiers de Henri Velge.
250012: Akker, W.L. van den, - Lijst der Schepen 1607-1811 der Heerlijckheijdt Wouw.
15320: Akker, N.K. van den, - 350 Jaar Hervormde Gemeente Oss c.a..
106913: Akker, W.L. van de, - Lijst van Schepenen der Ambachtsheerlijkheid Rijswijk.
106912: Akker, W.L. van de, - Lijst van Schepenen der Heerlijckheijdt Moerstraten 1659-1811..
106911: Akker, W.L. van de, - Lijst van Schepenen der Heerlijkheid Dussen Muilkerk 1736-1810..
26015: Akker, Hjalmar v/d e.a., - Kabaal in Roosendaal.
27981: Akker, drs. N.K. van den, - De Grote Kerk van de Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch.
67678: Akkerman, Jeen e.a., - Bouwstenen voor creatief Ruimtegebruik.
78971: Akkermans, Dekker, Op den Kamp, de Ponti, Reyrink, Weich, - Natuur voor elkaar in het Grenspark Maas-Swalm-Nette.
2304: Albada, drs. J.N.T. e.a., - De Lindeboom Jaarboeken I-IV. [o.a. Bestuursregelement van 1732 voor Tilburg en Goirle; Over Hoeven en Hoevenaars onder het Kasteel van Tilburg; Tilburg in de Patriottentijd; De sterfte in Noord-Brabant honderd jaar geleden; De parochie Tilburg en de Abdij van Tongerlo; De Huizinge Moerenburg en haar bewoners (1358-1648); Twee Abdijhoeven te Tilburg onder de Kromstaf van Tongerlo; Bij de portretten van de laatste Tongerloërs op Het Goirke; Archeologisch onderzoek in Tilburg en omgeving van 1770-1845; As d'n Duvel op girte; De industriële gebouwen van de Wolnijverheid in Tilburg; De Kleermakerij van Jac. van den Brekel; Tilburgse Pers en textielstaking van 1935; De historie van Tilburgse orgels.].
2302: Albada, drs. J.N.T. e.a., - De Lindeboom Jaarboek II. 1978. [o.a. De parochie Tilburg en de Abdij van Tongerlo; De Huizinge Moerenburg en haar bewoners (1358-1648); Twee Abdijhoeven te Tilburg onder de Kromstaf van Tongerlo; Bij de portretten van de laatste Tongerloërs op Het Goirke; Archeologisch onderzoek in Tilburg en omgeving van 1770-1845; As d'n Duvel op girte.].
2298: Albada, drs. J.N.T. e.a., - De Lindeboom Jaarboek I. 1977 t/m Jaarboek IX-X. 1985-1986..
2301: Albada, drs. J.N.T. e.a., - De Lindeboom Jaarboek I. 1977. [ o.a. Bestuursregelement van 1732 voor Tilburg en Goirle; Over Hoeven en Hoevenaars onder het Kasteel van Tilburg; Tilburg in de Patriottentijd; De sterfte in Noord-Brabant honderd jaar geleden.].
69973: Albada, J.N.T. van , J. Ellerbroek-Wellinga e.a., - Gebundelde Inventarissen Deel 8: Archieven van de Families: de Grijs-Alserda; (An)Dries-Hesse-Tresling; Houwink; Kloosterboer; Oomkens; Spiets; Stratingh en Venhuizen.
77858: Alberdingk Thijm, J.A., - Volks Almanak voor Nederlandsche Katholieken in O.H. Jaar 1866 en 1867..
73643: Alberdingk Thijm, J. C., - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1888..
73642: Alberdingk Thijm, J. C., - Volks-Almanak voor Nederlandsche Katholieken in het Jaar onzes Heeren:.
71490: Alberdingk Thijm, J. C. en J. F. M. Sterck (red.), - Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken.
27660: Br. Alberik e.a., - Levend in ons Leven.
41866: Albers S.J., P., - De Generaal der Jezuïten Joannes Philippus Roothaan.
35983: Albers, Remy e.a., - Open Doekske. Een Boekske open over Brabants Dialecttoneel.
233031: Alberts, dr. A., - Laten we Vrede sluiten. De merkwaardige Voorgeschiedenis van de Vrede van Breda.
35900: William Shakespeare & Remy Alders, - Romeo en Julia.
76113: Alderson, Lawrence, - Rare Breeds.
108291: Alebeek, Hans van e.a., - Nederland vecht tegen het Water. Januari-Februari 1995..
39555: Alem, H. van (red.), - De Gouden Guld. 1933-1983. Kring van Schuttersgilden Land van Cuijk.
73688: Alexander, J.J.G., - Italian Renaissance Illuminations.
9548: Alfen, H. van, - Noodig Bericht bij de Vervolguitgave der Correspondance de Marguérite d'Autriche Duchesse de Parme avec Philippe II.
13530: Alfrink, Kardinaal e.a., - Bisschop Bluyssen.
78042: William Rounseville Alger, - The School of Life.
78450: Algra, N.E., - Ein. Enkele Rechtshistorische Aspecten van de Grondeigendom in Westerlauwers Friesland.
68955: Alkema, Maarten e.a., - Willem & Mary.
74816: Alkemade, W.R.C., - Inventaris van het Archief van de Familie Wilkens 1587-1926..
18782: Allard, H.J., - Nol Leemans, de Edelmogende Heeren en 't Consistorie van Helmond.
13700: Allard, H.J., - Antonius van Gils en de kerkelijke Gebeurtenissen van Zijn Tijd.
13701: Allard, H.J., - Antonius van Gils en de kerkelijke Gebeurtenissen van Zijn Tijd.
13702: Allard, H.J., - Antonius van Gils en de kerkelijke Gebeurtenissen van Zijn Tijd.
26823: Allard, H.J., - Heere Jan Willemszoon van Gorcum 1572? - 1628?.
28061: Allard, H.J., - Het sluiten van de Roomsche Schuurkerken in de Meierij.
78038: Alleblas, Jan e.a., - Van ijzeren Kast tot Hamam. Topstukken uit het Archief van Dordrecht.
42045: Allemeersch, dr. L. en dr. M. van der Eycken, - De 17de-Eeuwse Kaart van de Goederen van de Landcommanderij Alden Biesen.
75306: Allen, Jana & Margaret Gin, - Van Kop tot Staart. Verfijnde Recepten voor het bereiden van Lever, Niertjes, Tong, Zwezerik, Hersenen, Hart, Pens, Poten, Kop en Staart.
71189: Allen, Phillip, - Atlas der Atlassen. De Kaartenmakers en hun Wereldbeeld.
67287: Allende, Isabel, - Paula.
18725: Alphen, P. van, - Helmond van Plaggenhut tot Paalwoning.
18627: Alphen, P. van, - Helmond van Plaggenhut tot Paalwoning.
20852: Alphen, Anneke van e.a., - Kijk 'ns aan! Lichtjesroute Eindhoven.
71122: Alphen, P.J.M. van uit 's-Hertogenbosch, - Nederlandse Terentius-Vertalingen in de 16e en de 17e Eeuw.
170869: Alphen, Dirk van e.a., - Nieuw Elan in historische Omgeving. Herbestemming van industriële Gebouwen in Tilburg.
40495: Alphen, Pater Quirinus van, - De Man die gekruisigd werd.
70070: Alphen, Jacobus Petrus Antonius van ; geboren te Breda, - Willem van Swaanenburg, Achttiende-Eeuwer en Tijdgenoot.
65296: Alsche, C.B. e.a., - Gelderland. Propaganda-Uitgave. Handel, Nijverheid, Land- en Tuinbouw, Kunst, Cultuur, Wetenschappen, Sport.
113541: Altenburg, Ellen e.a., - Leven van het Land. Kansen voor Brabant.
67303: Alther Kinflicks, Lisa, - Dikker dan Water.
78398: Alviella, Goblet d’, - Cahiers Forestiers. 2 tomes.
78397: Alviella, Goblet d’, - Histoire des Bois et Forêts en Belgique, des Origines à la Fin du Régime Autrichien. Tome I, II, III, IV.
43655: Ama, P. fr. S., - Kom en volg Mij!.
277171: Amantius, M., - Beknopt Overzicht van de Geschiedenis van het St. Jozefhuis te 's Hertogenbosch.
27717: Amantius, M., - Beknopt Overzicht van de Geschiedenis van het St. Jozefhuis te 's-Hertogenbosch.
41453: Amargrier, Paul en Régis Betrand e.a., - Chartreuses de Provence.
10349: Amelsvoort, fr. van, - Zorg voor het spraakgebrekkige Kind en geestelijke Volksgezondheid.
41082: Deux de ses Amis, - Vie de R.P.D. Antoine (Anne-Nicolas-Charles Saulnier de Beauregard) Abbé de la Trappe de Melleray.
75621: Ammerlaan, Anneke, - Wereldse Stoofpotjes. Tijdloos Lekker.
71219: Amstel-Horák, M.H.V. van, - Inventaris van het Archief van de Hornespolder onder de Gemeente Katwijk 1818-1964..
35300: Amstel, Max van, - Het Slot Oedenrode.
76948: Amsterdam, L. van, - Het Geslacht Schilderop (De laatste der Noormannen).
107145: Amsterdam, L. van, - Kwartierstaat Van Amsterdam-Waarts.
107142: Amsterdam, L. van, - Het Nageslacht van Jacob Waarts, Waerts, Waerst, Werds, Wirtz. Genealogie van de Familie Waarts – Waerts.
107144: Amsterdam, L. van, - Kwartierstaat L. van Amsterdam. Gezinsbladen Brabantse Kwartieren.
109315: Ancker, Hanneke van den, - Het Land van Gemert-Bakel in twee aardkundige Fietsroutes.
36748: Andel, Peter van, - Loevestein.
353121: Andel, Peter van, - Zes Eeuwen Loevestein.
35312: Andel, Peter van, - Zes Eeuwen Loevestein.
77062: Andrac, Maurice, - Intérieurs anciens et rustiques.
71160: Andreas, C.P.F., - Inventaris van de Archieven van de Nederlands Israelitische Gemeente Te Maastricht 1788-1960..
75939: Andrew, Singer, - Backyard Poultry Book.
43101: Andries, Pool; Willem Aerts, - Camera Gothica. Gotische kerkelijke Architectuur in de 19de-eeuwse Europese Fotografie.
29344: Andrik, J.C.M. e.a., - Inventarissen van de Archieven van Voorgangers van DMV-Campina B.V. 1892-1979 (1986).
29331: Andrik, J.C.M., - Inventaris van het Familiearchief van de Mortel-De la Court (1384-1978).
9604: Andrik, J. e.a. Rijksarchief, - Een Eeuw Boeren op Papier.
9565: Anema, Karin, - Vernieuwen en Bewaren. Terugblik op de Ruilverkaveling Sint-Oedenrode.
44144: Anker, S. van den, - Over de Opvoeding van Kinderen voor Christelijke Ouders en Opvoeders.
27676: Sr. M. Annette, - Geschiedenis der Penitenten Recollectinen van Etten.
27658: Sr. M. Annette, - Geschiedenis der Penitenten Recollectinen van Etten.
115: Anonymi, - Chronicon Ducum Brabantiae, ab ipsis gentis initiis usque ad. ann. 1485. accedit Vita Virginis Nobilissimae.
75379: Anseele, Eduard, - Documenten van en over Eduard Anseele II 1856 - 1938..
76734: Anspach, Jacobus e.a., - De Navorscher. Zeven en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Twintigste Jaargang.
76733: Anspach, Jacobus e.a., - De Navorscher. Zes en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negentiende Jaargang.
76729: Anspach, Jacobus e.a., - De Navorscher. Vier en Dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zeventiende Jaargang.
32115: Anspach, Pierre, - Paris, Bruxelles et d'autres Villes: Bruxelles.
65746: Anspach, Jacobus e.a., - De Navorscher. Negen en Dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Twee en Twintigste Jaargang.
65721: Anspach, Jacobus e.a., - De Navorscher. Vier en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zeventiende Jaargang.
65720: Anspach, Jacobus e.a., - De Navorscher. Zes en dertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negentiende Jaargang.
43764: Antier, Jean-Jacques, - De Pelgrimage weer ontdekt.
22379: Antwerpen, P.F.M. van, - 100 Jaar Fanfare-Muziek in Boekel. Hoe 't begon en wa 't uithaolde. 1889-1989..
105151: ANWB, - Per Auto en te Voet. Deel III: 75 gecombineerde Auto- en Wandeltochten Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
10515: ANWB, - Per Auto en te Voet. Deel 3: Zeeland en Noord-Brabant.
10967: ANWB, - Rijwieltochten door Noord-Brabant.
10970: ANWB, - Waar naar toe Vandaag 6. Noord-Brabant.
10977: ANWB, - Per Auto en te Voet. Deel 6: Oostelijk Noord-Brabant en Limburg.
10939: ANWB, - Eigen Land met open Ogen. Noordbrabant.
10947: ANWB, - Wegwijs door Noord-Brabant.
134: Anynomus, - Cinq grandes Époques du Duché de Brabant, Les, depuis le Milieu de VIIme Siècle de l'ère Chrétienne jusu'à nos Jours, sous les Pepin avant & pendant leur Royauté en France, sous les Comtes de Louvain, sous la Maison de Bourgogne & sous la Maison d'Autriche.
74485: Anzini, Don. A.M., - De kleine Serafijn van het H. Sacrament. Gustaaf Maria Bruni.
78478: Apeldoorn, mr. L.J., - De Kerkelijke Goederen in Friesland. Beschrijving van de Ontwikkeling van het Regt omtrent de kerkelijke Goederen in Friesland tot 1795. Deel I en II..
78442: Apeldoorn, mr. L.J., - Geschiedenis van het Nederlandsche Huwelijksrecht vóór de Invoering van de Fransche Wetgeving.
69554: Apeldoorn, dr. L.J. van, - Uit de Practijk van het Hof van Holland in de tweede Helft van de 16e eeuw. Een Handschrift.
71159: Appel, R.M., - Inventaris van de Archieven van de Maastrichtse Schouwburg 1786-1965..
21349: Appeldoorn, Joop van e.a., - 'n Halve Eeuw trekt voorbij.... 50 Jaar Bloemcorso Valkenswaard 1953-2003..
77109: Appelt, Wilhelm & Theodor Müller, - Wasserkünste und Wasserwerke der Stadt Braunschweig.
69259: Appuhn, Horst, - Einführung in die Ikonographie der Mittelalterlichen Kunst ihn Deutschland.
71127: Aquino, Thomas van [ Tomae Aquinatis ], - In Aristotelis Librum Commentaria.
66167: Directie van den Arbeid, - Onderzoekingen naar de Toestanden in de Nederland. Deel III Textielindustrie, Kleeding en Reiniging.
75694: COMMISSIE PROTESTANTSE KERKELIJKE ARCHIEVEN (CPA), - Richtlijnen voor het Beheer van de kerkelijke en semikerkelijke Archieven.
99522: Ardon, N., - Keur of Politie-Verordening van het Waterschap Bloemendaal en in Uitwatering gecombineerde Polders onder de Gemeenten Klundert, Fijnaart en Zevenbergen 1925..
272688: Arendsen, Marga e.a., - Klooster Sint Aegten. Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven.
73704: Armstrong, Regis J., - Towards the Discovery of Clare of Assisi. Volume II: Clare Discovers the Love of God in the Church.
65288: Arnavon, Jacques, - De Versailles au plan Young. Réparations, dettes interalliées, reconstruction Européenne.
71443: Arnold Beek, gebroen in Den Helder, - Brucella-Infekties bij Slagers.
355062: Arnolds, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen. Deel II..
357571: Arnolds, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen.
356981: Arnolds, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen. Deel III..
71378: Arnolds, A.L.M. e.a., - Gedenkboek 1940-1945 van de Katholieke academische Gemeenschap.
70539: Arnolds, A.L.M. e.a., - Gedenkboek 1940 - 1945 van de Katholieke academische Gemeenschap.
355183: Arnolds, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen. Deel II..
355182: Arnolds, F.M.A., - Bossche Legenden en Verhalen. Deel IV..
74203: Arnoud, D., - Situation administrative et financière des Monts-de-Piété en Belgique. Nécessité et moyens der les Réorganiser.
73987: Arnould, Maurice en Daniel van Overstraeten, - Inventaire des Archives Communales de Ville-Pommeroeul et de Pommeroeul 1489-1949..
66688: Arntzenius, Mrs. A.R. e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Tachtigste Deel.
37399: Arschot, Philippe d', - Diest. Inventaire des Peintures.
67625: Art, Jan, - Herders en Parochianen. Kerkelijkheidsgegevens betreffende het Bisdom Gent.
67252: Marlborough Fine Art, - A Selection of important Sculpture.
10374: Artikelenbundel., - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel XX. Voordrachten, Eindhoven 8 en 9 april 1969.[O.a. L.J. Rogier: Noord-Brabant gisteren en nu; A.E. van Giffen: Excursie naar Toterfout en Halve Mijl.].
10375: Artikelenbundel, - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel I. Voordrachten, gehouden te 's-Hertogenbosch op 11 en 12 april 1947. [O.a. D.P. Ross van Lennep: De Bodem van Limburg en Noord-Brabant in verband met de mogelijkheid tot vestiging van nieuwe industrieën; L.G.J Verberne: Van Gewest tot Provincie ].
103751: Artikelenbundel, - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel I. Voordrachten, gehouden te 's-Hertogenbosch op 11 en 12 april 1947. [O.a. D.P. Ross van Lennep: De Bodem van Limburg en Noord-Brabant in verband met de mogelijkheid tot vestiging van nieuwe industrieën; L.G.J Verberne: Van Gewest tot Provincie. ].
76849: Arts, Lambert e.a., - 'In 't oude Kerkje voor 't Altaar'. De Kerken van Herkenbosch.
36706: Arts, Nico e.a. (red.), - De Kastelen Blaarthem en Gagelbosch bij Eindhoven.
73908: Arts,, - mr. A.C.B..
12557: Arts, A.W.P., - Het Brievenpostwezen te 's Hertogenbosch.
125571: Arts, A.W.P., - Het Brievenpostwezen te 's Hertogenbosch.
714: Arts, Nico, - Register op het Tijdschrift Brabants Heem Jrg. 1 t/m 33 (1949-1981).
20773: Arts, Nico (Redactie), - Het Kasteel van Eindhoven. Archeologie, Ecologie en Geschiedenis van een Heerlijke Woning 1420-1676..
713: Arts, Nico, - Register op het Tijdschrift Brabants Heem Jrg. 1 t/m 33 (1949-1981).
35623: Arts, Dr. Antoon, - Van Blad tot Boek.
17094: Arts, Mascha, - KORT. Kunstenplan Openbare Ruimte Tilburg 2004..
20708: Arts, Nico, - Marcus van Eindhoven. Een archeologische Biografie van een Middeleeuws Kind.
205903: Arts, A.W.P., - Grepen uit de Geschiedenis van het Postkantoor te Eindhoven.
10264: Arts, N. en Jos Deeben, - Prehistorische Jagers en Verzamelaars te Vessem: een Model.
102641: Arts, N. en Jos Deeben, - Prehistorische Jagers en Verzamelaars te Vessem: een Model.
10254: Arts, Nico, - Mesolitische Oppervlaktevondsten van de Zwarte Horst Weyer in de Gemeente Luyksgestel (N.Br.).
10256: Arts, Nico en Jos Deeben, - Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers Provincie Noord-Brabant.
102561: Arts, Nico & Jos Deeben, - Een Federmesser Nederzetting langs de Kapeldijk te Westelbeers Provincie Noord-Brabant.
10182: Arts, Nico & Joeske Nollen, - Een Bed van Botten. Het archeologisch Onderzoek van de Middeleeuwse Catharinakerk in Eindhoven in Beeld.
875: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 40 [ o.a. Oude Landmaten in de Baronie van Breda; Boerderijpacht in de Baronie; Dolhuisje in Dinther; Ruzie om de kerken van St. Lambert en St. Pieter in Vught rond 1809; Cartografie in de Kempen; Drie eeuwen kartografische geschiedenis van Brabant; Onkende oorkonde voor Eersel / Bergeijk; Collectie Breekpot; Stratumseind ].
874: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 40 [ o.a. Oude Landmaten in de Baronie van Breda; Boerderijpacht in de Baronie; Dolhuisje in Dinther; Ruzie om de kerken van St. Lambert en St. Pieter in Vught rond 1809; Cartografie in de Kempen; Drie eeuwen kartografische geschiedenis van Brabant; Onkende oorkonde voor Eersel / Bergeijk; Collectie Breekpot; Stratumseind ].
873: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 42 [o.a. Middeleeuwse houten burcht in Helmond; Brabantse grafvelden in Frankrijk; Handelse votiefschilderingen; Arjen Kakebeeke; Dassen in Noord-Brabant; Oude Koningsvogel van het Sint-Jorisgilde van Bladel; Bibliotheek Pieter van Bree; Pand Postelstraat 66 's-Hertogenbosch; Houten beker uit Nuenen; Blocken en balcoenen; Nederzetting uit de Romeinse tijd te Oss; Archeologische kroniek ].
872: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 44 [o.a. Belastingprivilege van Budel (1424); Grondcijnsen en cijnsdata in de Baronie van Breda; Oudheidkundig onderzoek in de Gemeente Goirle in de jaren 1842-1846; Secularisatie van kloosterbezit in de 18e eeuw inde Meierij; Gevluchte Belgische kloosterlingen en zieken in Veghel 1914-1919; Cunera-devotie te Kaathoven tot 1648; Bovenlicht als object van volkskunst; Archeologische kroniek ].
869: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 41. [ o.a. St. Brandaan in de St. Janskathedraal; Brandhaken vuurbeheersing; Oude tekens op gevels in zuidelijk Nederland; Twee Echternachse leenboeken teruggevonden; Onderwijs in de Kempen; Latijnse scholen; Voorden in de Baronie van Breda; Verdwenen Venen en ontbrekende archeologie in westelijk Noord-Brabant; Carnaval in Heesch; Zuigelingensterfte in Oost-Brabant; Bergen op Zoom: Grote Markt ].
868: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 41 t/m Jaargang 50..
8574: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 60. [o.a. Marien Coppens; Dokter De Marcq; paardenzegening in Esch; Religieus Erfgoed ].
857: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 57 [o.a. Poorterschap van katholieken in 's-Hertogenbosch (1641-1645); De kerk aan de haven te Waalwijk; Watertol en het veer in het graafschap Megen; Marietje Schreurs; Boxmeer en de Belgische opstand; Agrarische collecties, boerenkamers en museumboerderijen in Noord-Brabant; Baardwijksche Overlaat (1766-1911); Grafkelders te Stratum; Koersen en koortsen; Gronddiefstal in boomtown Eindhoven 1927; Dorpsgrenzen in de Meierij van 's-Hertogenbosch (1200-1832); Hooien in de Biesbosch; Verzwegen ambachtslieden in de geschiedenis van Noord-Brabant.].
855: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 55 [o.a. Themanummer Gilden; Christiaan van Ameijden uit Oirschot; Landsverdediging in het Land van Altena; Huishoudonderwijs in Etten-Leur; Spaanse arbeiders bij Philips in Eindhoven (1963-2003); De oudse stenen kerk van Geertruidenberg; De ontwikkeling van het plaatselijk bestuur. De Meijerij van 's-Hertogenbosch (1200-1832); Nuenen: Ontstaan, ontwikkeling en viering van carnaval; De biografie van het Brabantse zandlandschap; De jacobushoeve te Vessem; De schuttersgilden van Lommel; Sociaal kapitaal van gildenbroeders; Gildenbroeders van het Sint-Jorisgilde van Hooge Mierde.].
852: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 52. [o.a. Bossche kinderen in de Middeleeuwen; Grafheuvels in Noord-Brabant; Jacques Sinninghe en zijn verhalencollectie; Schatten uit Knegsel; Agronomische geschiedenis van Tilburg; Ruimtelijke planning in het centrum van Boxtel in de dertiende eeuw; Aalst en zijn middeleeuwse kerk; Broekstenenhuuske in Sint-Hubert; Villa's in Breda en omgeving 1840-1923; Handel in zestiende-eeuws Rijnlands steengoed; Lijf- en doodstraffen in Noord-Brabant in de 19de eeuw; Pauls Geerts en haar dagboek.].
851: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 51 [o.a. Dorpsonderwijs in de Meierij; Fotografie in Noord-Brabant, 19de eeuw; Brabantse rechtszaken over verbroken verlovingen; Verrekijker van mr. H.B. Martini; Dorpsschoolmeesters in de Meierij 1648-1795; Van Sybold van Ravesteyn te Grave; Protestantse schoolmeestergeslachten; Bedevaartplaatsen in NOord-Brabant; Cijnze en belastingen in de dingbank van Eersel; Reliekenbewaarders in Achel en Eindhoven; Verdwenen middeleeuws gehucht in Someren; Vrijthof als vrijplaats Hilvarenbeek. ].
849: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 49 [o.a. Archeologie Middeleeuws Bergen op Zoom; Kastelenraadsel van Heusden en Oudheusden; Vorstengraf van Oss; Sociale en economische vernieuwing in het Land van Heusden en Altena; Brabantse beledigingszaken uit de 17de en 18de eeuw; Brabantse persoonlijkheid; Sint-Cathrien te 's-Hertogenbosch; Belgen in Brabant 1914; Dierlijk botmateriaal uit het kasteel van Breda; Tapisserie van het Bossche geslacht Sweerts de Landas van Oijen. ].
847: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 47 [o.a. Noordbrabant in de ban van Sequah; Kapittel van Oirschot en zijn patroons; Kroniek van de dood uit Budel; Opgravingen aan de Beekstraat te Woensel; Zwarte folklore in oostelijk Noord-Brabant; De pastoors in Noord-Brabant in de vijftiende en zestiende eeuw; Geschrifte van P.N. Pankens; Prehistorische vondsten uit het Aa-dal bij Helmond; Grafzerken in Brabantse kerken; Oorlog in Helmond; Gilden 's-Hertogenbosch; Amsterdams schoolgebouw in Bergen op Zoom; Sint-Jorisgilde te Waalwijk; Pastoor van Veghel contra de schout van Peelland in 1650; Voorname boerderij in Tongelre; Brabantse schoennijverheid.].
8461: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 46. [o.a. Dijken in Brabant; Lotgevallen schuurkerk van Den Dungen; Archeologische kroniek; Meubels in Zuidoost-Brabant 1860-1900; Urenveld bij Rijsbergen, ontdekt in 1811; Maria van Leuven (1189/1190-1260) als keizerin, gravin en kloosterstichteres; Bodemarchief langgevelboerderij te Riel, gemeente Eindhoven; Wooncultuur in de Westbrabantse Kempen.].
844: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 44 [o.a. Belastingprivilege van Budel (1424); Grondcijnsen en cijnsdata in de Baronie van Breda; Oudheidkundig onderzoek in de Gemeente Goirle in de jaren 1842-1846; Secularisatie van kloosterbezit in de 18e eeuw inde Meierij; Gevluchte Belgische kloosterlingen en zieken in Veghel 1914-1919; Cunera-devotie te Kaathoven tot 1648; Bovenlicht als object van volkskunst; Archeologische kroniek.].
842: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 42 [o.a. Middeleeuwse houten burcht in Helmond; Brabantse grafvelden in Frankrijk; Handelse votiefschilderingen; Arjen Kakebeeke; Dassen in Noord-Brabant; Oude Koningsvogel van het Sint-Jorisgilde van Bladel; Bibliotheek Pieter van Bree; Pand Postelstraat 66 's-Hertogenbosch; Houten beker uit Nuenen; Blocken en balcoenen; Nederzetting uit de Romeinse tijd te Oss; Archeologische kroniek.].
841: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 41 [o.a. St. Brandaan in de St. Janskathedraal; Brandhaken vuurbeheersing; Oude tekens op gevels in zuidelijk Nederland; Twee Echternachse leenboeken teruggevonden; Onderwijs in de Kempen; Latijnse scholen; Voorden in de Baronie van Breda; Verdwenen Venen en ontbrekende archeologie in westelijk Noord-Brabant; Carnaval in Heesch; Zuigelingensterfte in Oost-Brabant; Bergen op Zoom: Grote Markt. ].
840: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 40 [o.a. Oude Landmaten in de Baronie van Breda; Boerderijpacht in de Baronie; Dolhuisje in Dinther; Ruzie om de kerken van St. Lambert en St. Pieter in Vught rond 1809; Cartografie in de Kempen; Drie eeuwen kartografische geschiedenis van Brabant; Onkende oorkonde voor Eersel / Bergeijk; Collectie Breekpot; Stratumseind.].
839: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 39 [o.a. Hertshoornen artefakten uit het Maaskantgebied; Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch 1850-1920; Kempische Huisnijverheid; Wolnijverheid in Arendonk; Noordbrabantse huisnijverheid 1810-1920; Voordat Oeffelt Brabants werd; Laat-middeleeuws kerkgebouw te Oerle; Aardewerk uit Bergse bodem: de spreeuwpot; Spoorlijn Tilburg-Boxtel-Eindhoven. ].
838: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 38. [o.a. Halder (Tadia?); Collectie Knippenberg; Opbouw dorp Lith; Waaggebouw te Veghel; Afscheid van Adiutor; Noordbrabanders op de penning; Orgelrepertorium; Dorpswoonhuis in de Kempen; Ex-voto's van St. Markoen te Dorst; De Kempische gemeente; De Uithoven van de Norbertijner abdijen; Over mest en boerderijbouw. Isaac van Ostade. ].
837: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 37 [o.a. Merovingisch potje te Hulten; Het Middeleeuwse alndschap in de Baronie van Breda; Zangen en roepen van de koeheerd in Noord-Brabant; Heusden van Teisterbant tot Holland; Het land van Ravenstein door kannunik Eskes uit Rees in 1789; Abortus in Udenhout in 1675; Orgelrepertorium; Dierresten uit Helmond; Geografische herkomst en universitaire scholing van de Norbertijnen van Berne, circa 1432-1800; Pieter Brueghel uit Netersel?; Drieslagstelsel en de Vlaamse bouw op de zandgronden van de Meierij; 15de-eeuwse jaargetijdenboek van de parochiekerk te Berlicum; Heerlijkheid Venloon.].
836: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 36 [o.a. Urnenvondst te Deurne in 1837; De naam de Kempen; Schijndelse grenssteen van Romeinse afkomst; Onbekende oorkonde van 1222 betreffende Helmond; Onbekend Horne-archief ontdekt; Schuurkerken van Hilvarenbeek; Het oliekruis; Pater Wiro Heesters; Torenmolens in Noord-Brabant; Plegrinsteken gevonden in Den Bosch; Beek en Donk als bedevaartcentrum; Drie oude handmolen-stenen uit Hilvarenbeek; Produktie van baksteen; Eindhoven-Luik per trein via Valkenswaard; Prospe Cuijpers en de kokerbijl van heesboom; Sabazius in Noord-Brabant?; Bouwtekeningen in het archief van de Commissie van Breda.].
835: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 35 [o.a. Hoogeloon en Esch; Archeologie en Berlicum; Belang van Oerle in de Middeleeuwse Kempen; Willibrord en waalre; Maatvoering bij onze voorouders; Status van Oerle in het Hertogdom Brabant; Sluiting van tien schuurkerken in Brabant in de 18e eeuw; Ploegschaar ui Bergen op Zoom; Bossche avondmaalsbeker uit 1670 van de Hervormde gemeente te Vught; Harrie Beex; De Oda van Sint-Oedenrode, pijpaarden beeldjes; Teracotta Barbarabeeldje uit Den Dungen; Romeinse wegen ten noordoosten van Antwerpen; Groet uit Mierikshoven; Vergeten muntvondsten uit West-Brabant; Collectie Breekpot.].
834: Arts, N. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 34 [o.a. Een dekseldoosje uit de late bronstijd uit Casteren; Archeologie Boonberg Oerle; Oerle & Middeleeuwse Kempen; Drinkglasmodellen uit de 16de eeuw, Bergen op Zoom; Vroeg-15e-eeuwse afvalput Bergen op Zoom; Haar-souvenirs; Borduurkartons; landbouwer uit Strijp; Noorbrabantse windmolens; Gemene Gronden; Grafheuvels Rechte Heide; Kalendarium Arnold van Vessem, abt Abdij van Berne. ].
44001: Arvisenet, Claudio, - Memoriale Vitae Sacerdotalis.
30187: Asaert, Gustaaf, - Ook dat was Antwerpen. Een Geschiedenis van de kleine Man. Over Armoede en politieke Onmacht.
30184: Asaert, Gustaaf, - Documenten voor de Geschiedenis van de Antwerpse Scheepvaart voornamelijk de Engelandvaart (1404-1485).
78250: Asaert, J. Ea., - Recht heeft vele Significatie. Rechtshistorische opstellen van Prof.Dr.L.Th. Maes.
74339: Asaert, Gustaaf, - Archiefbeheer in de Verenigde Staten van Amerika een na te volgen Voorbeeld.
73996: Asaert, G. en A. Wyffels, - Inventaris van het Archief van de Familie de Potter d'Indoye en aanverwante Families.
79003: Asaert, Gustaaf, - Inventaris van Meetbrieven (1884-1913).
71234: Asaert, Gustaaf, - Inventaris van het Oud Archief van de Gemeente Beveren-Waas.
71190: Asaert, Gustaaf, - Inventaris van Meetbrieven (1884-1913).
95002: Asch van Wijck, jonkhr. mr. A.H.M.C. van, - Plegtige Intrede van Philips II. in Utrecht, in de Maand October 1549..
78907: Ashmole, Philip, Ashmole, Myrtle, - The Carrifran Wildwood Story: Ecological Restoration from the Grass Roots.
71068: Asselberghs, Marie-Anne, - Van d' Een Honderd Roe naar Lombardijen. 125 jaar Stations in Beeld.
26819: Asselbergs, W.J.M.A. en A.P. Huysmans, - Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert.
268191: Asselbergs, W.J.M.A. en A.P. Huysmans, - Het Spel vanden Heilighen Sacramente vander Nyeuwervaert.
70447: Asselbergs, dr. W.J.M.A., - Nijmeegse Colleges.
65319: Asselbergs, J.P.J. e.a., - Verweer der R.K. Werkgeversvereeniging tegen de Beschuldigingen van het R.K. Werkliedenverbond.
18031: Asseldonk, Martien van, - Het Ontstaan van de Dorpen en Dorpsgrenzen in Peelland.
4016: Asseldonk, Martien van e.a., - Helmonds Heem. jrg. 22..
4004: Asseldonk, Martien van, - Kolonisatie en Confrontatie; Een Model voor de Vorming van het Gezag in Peelland en de Kempen in de twaalfde en dertiende Eeuw.
4003: Asseldonk, Martien van, - Het ontstaan van Dorpen en Dorpsgrenzen in Peelland.
4000: Asseldonk, Martien van, - Licht op Peellands Verleden; Het Graafschap Rode en de Cijnskring Peelland.
26958: Asseldonk, P. Silvester van, - Geschiedenis van O.L. Vrouw van Handel. Bij het 750-jarig bestaan 1220-1970..
35629: Asseldonk, Janus van, - Verwaaide Vertelsels.
35554: Asseldonk, Martien van, - Dansen als het regent.
45024: Assisi, Franz von, - Der Sonnengesang.
26092: Assmann, Gijs e.a., - Tong. De Slag om Roosendaal.
18452: Asten, A. van; J. Coenen e.a., - Gemeentehuizen in Geldrop en Zesgehuchten.
36622: Asten, A.F.N. van, - Geschiedenis van de Molen van Someren.
366221: Asten, A.F.N. van, - Geschiedenis van de Molen van Someren.
69024: Aster OFM, Gentilis, - God kapt zich een weg door de Bossen. Het ware Gezicht van een Missie.
355193: Auctor, - De Boeren van Oolen [Olen].
34963: Audenhove, M. Van e.a., - La Province Hier et Aujourd'hui. Brabant.
67676: Auel, Jean, - Het Dal der Beloften. Deel 4 van de Aardkinderen.
37827: August Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
76176: Augustinus, Aurelius & Frans Erens, - Belijdenissen in XIII Boeken. Uit het Latijn vertaald door Mr. Frans Erens.
198585: Augustinus, Tom ; Phia Jongstra, Froda Lohman, - Herinneringen. Mierlo 50 Jaar bevrijd.
23073: Augustus-Kersten, Angeline, - Mannen van onbesproken Gedrag. 125 Jaar Kerkkoor St. Caecilia te Gemert.
40511: Aukes, H.W.F., - Titus Brandsma.
78835: Aurangzeb, Naeeda, - Hé lekker Ding.
78834: Aurangzeb, Naeeda, - 365 dagen Nederlander.
41129: Ausina, Gérard en André Diocet., - Lourdes. Stad van Hoop.
67807: Austen, Jane, - Mansfield Park.
295202: Autenboer, Dr. E. van den, - Nieuwe Poorters Te Turnhout. Deel 1..
11476: Autenboer, E. van, - Het Brabants Landjuweel der Rederijkers (1515-1561).
39576: Autenboer, E. van, - Rederijkers en Schutters in de Branding van de 16e Eeuw.
39564: Dr. E. van Autenboer, - De Kaarten van de Schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800). Deel 2..
39554: Autenboer, dr. E. Van, - Kempische Schuttersgilden Documentatie samengebracht. Deel VII.
12602: Autenboer, Dr. E. van e.a., - 1629, Winst of Verlies?.
39386: Autenboer, Eugeen van, - De Schutterwedstrijden der Brabantse Gilden 1300-1600. Beelden uit onze Volkscultuur.
33529: Autenboer, dr. E. van, - Uit de Geschiedenis van Turnhout in de 16e Eeuw: Voorbereiding, Uitbarsting en Gevolgen van de Beeldenstorm (1566).
71039: Autenboer, E. van e.a., - Schuttersgilden in Maasland en Kempen. O.L.S. Oud-Limburgs Schuttersfeest Grote-Brogel 3 juli 1988. Internationale Tentoonstelling.
39637: Autenboer, dr. E. van e.a., - Eerste Gilde-Congres uit het Hertogdom Brabant te Goirle.
33507: Autenboer, dr. E. van e.a., - Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart.
106935: Autenboer, E. van, - Emigranten uit Turnhout: De Familie Beeckman(s) (16-e Eeuw)..
39531: Autenboer, Dr. E. van, - De Kaarten van de Schuttersgilden van het Hertogdom Brabant (1300-1800). Deel 2..
33976: Van Autenboer, E. E.a., - Jan Lodewijk Lavrysen 1853-1902. Arendonks Dichter.
11024: Stichting 'Het Noordbrabants Landschap' Div. Auteurs, - Natuur in Noord-Brabant. Twee Eeuwen Plant en Dier 1796-1996..
39491: Div. auteurs, - Brabant's Gilden.
78465: Red.: Willem Frijhoff en Minke Hiemstra. Diverse auteurs., - Bewogen en Bewegen. De Historicus in het Spanningsveld tussen Economie en Cultuur.
11486: Div. Auteurs, - De Brabantse Stad: Het culturele Leven in de Brabantse Steden van de 15de tot de 18de Eeuw.
13730: Div. auteurs, - Heemsprokkels. Jubileumboek Heemkundevereniging Op die Dunghen.
17703: Diverse auteurs, - Goirle schrijft.
10005: Div. auteurs, - Brabandts Recht dat is....
39492: Div. auteurs, - Vijfhonderd Jaar Noordbrabantse Schuttersgilden.
19231: Diverse auteurs, - Lustrumnummer N.M.C.-Schijndel.
95533: Avermaete, Tom e.a., - De Wijnmuur van Wezemaal Getuige van een Wijnbouwproject uit de vroege 19de Eeuw.
28252: Avery, Charles, - The Rood-Loft from Hertogenbosch.
11510: Avonds, P. e.a., - De Brabantse Stad.
31661: Avonds, P. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 66 [O.a. Invloed van de Grote Depressie op de beoningsstructuur van een Antwerpse randgemeente, Overheidsfinaciën en plaatselijke belastingen: Tilburg 1621-1790, Mechelen circa 1643, Kasteel te Diest, Joden in Zuidelijke Nederlanden, privatisering van gemeentegronden in de provincie Antwerpen, voorstellingen van de agrarische samenleving in België rond 1900. ].
3166: Avonds, P. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 66. [O.a. Invloed van de Grote Depressie op de beoningsstructuur van een Antwerpse randgemeente, Overheidsfinaciën en plaatselijke belastingen: Tilburg 1621-1790, Mechelen circa 1643, Kasteel te Diest, Joden in Zuidelijke Nederlanden, privatisering van gemeentegronden in de provincie Antwerpen, voorstellingen van de agrarische samenleving in België rond 1900.].
11989: Avonds, P., - Beschouwingen over het Ontstaan en de Evolutie van het Samenhorigheidsbesef in de Nederlanden (14de-19de eeuw).
67759: Avril, François, - Franse Miniaturen uit de 14e Eeuw.
39018: Axters O.P., St., - De Unio Mystica voor de Brabants-Rijnlandse Mystiek van de Dertiende en de Veertiende Eeuw.
38707: Azijnman, Karel, - De achttien oude Wijnkannen der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te 's-Hertogenbosch.
38006: Azijnman, Karel en Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, - Beknopte Gids Centraal Noordbrabantsch Museum.
27839: Baal -van de Donk, P.W. van e.a., - Lambertus Veghel. Een Schepping in Neogotiek van Pierre Cuijpers, gebouwd in 1863..
11703: Baan, P. van der, - Voor ons. De Geschiedenis van de Unie van Katholieke Bonden van Ouderen.
65761: Baan, J. van der e.a., - De Navorscher. Achtste Jaargang.
65760: Baan, J. van der e.a., - De Navorscher. Negende Jaargang.
70131: Baar, Augustinus Julianus Maria Hubertus van ; geboren te Oirschot, - Iets over Gebreken en Leemten in de Dagvaarding in Strafzaken.
26126: Baardman, C., - Een Lied van den Biesbosch.
26116: Baardman, C. e.a., - De Ruige Biesbosch.
26115: Baardman, C., - Een Lied van den Biesbosch.
366005: Baardwijk, G. van, - Bergkorenmolen ‘Jacobus’ te Vessem Honderd Jaar.
67223: Baars, Ton, - Reconciling scientific Approaches for organic Farming Research. Part I: Reflection on Research Methods in organic Grassland and animal Production at the Louis Bolk Institure, The Netherlands. Part II. Effects of Manure Types and White Clover (Trifolium repens) Cultivars on the Productivity of Grass-Clover Mixtures grown on a humid sandy Soil.
377063: Baart, Jo e.a., - Voortlevend Verleden. Een voortgezette Bibliografie van C.A.I.L. van Nispen (1921).
22847: Baartmans - van den Boogaart, Joep, - Boxmeer gezien door de Commissaris der Koningin mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst.
11963: Baartmans - Van den Boogaart, Joep, - Brabant Brein. Hersenen met een Hart.
39950: Baartmans, Jacques J.M. & Willem van Minderen, - Willem van Minderen (1701-1766) Autobiografie.
11654: Baartmans-van den Boogaart, Joep L.M., - Uit en Thuis in Brabant. Met de Commissaris der Koning mr. Arthur E.J. Baron van Voorst tot Voorst op Werkbezoek 1894-1928..
35190: Babylon, Frans (ps. van F.G.J. Obers), - Brabantia Nova.
351681: Babylon, Frans ; Harriet Laurey, Lou Vleugelhof, - Triple Alliantie. Gedichten van Harriet Laurey, Lou Vleugelhof, Frans Babylon.
37413: Babylon, Frans uit Sint-Oedenrode (ps. van F.G.J. Obers), - Schilders van Nu in Brabant.
374131: Babylon, Frans (ps. van F.G.J. Obers), - Schilders van Nu in Brabant.
35508: Babylon, Dirk van, - De Brabantse Decamerone. De Goede Week.
76086: Baca Jr, Castula, - Cria de Mulas Tesis inaugural presentada por el Pasante de Agronomo.
71384: Bach, August, - Englands Kriegsziel im Weltkriege.
65512: Bachiene, Ph. J., - Over eene Nederlandsche Hypotheekbank.
76549: Bachrach, prof. dr. A.G.H., - Moderne Encyclopedie van de Wereldliteratuur: Tien Delen.
75237: Backerra, Fransje e.a., - Vrouwen van het Land. Anderhalve Eeuw Plattelandsvrouwen in Nederland.
37328: Backus, Fred, - Maar niet over Jan van Gemert. Een Monografie.
75134: Bade, Tom & Daniel van der Loo, - Biomassaliteit. Een nieuw leidend Concept voor de Natuurbescherming.
108374: Bade, Tom e.a., - De Economie van het Schap. Over de economische Betekenis van een Waterschap.
69014: Bade, Tom e.a., - Eigen Haard is goud waard. Over de economische Baten van cultuurhistorisch Erfgoed.
69012: Bade, Tom e.a., - Water flows ans Cash flows. About European Guidelines, Water and regional Economies.
69013: Bade, Tom e.a., - De Kroon op het Werk. Werken aan het juiste Klimaat voor Mensen en Bomen.
67639: Bade, Tom e.a., - Geld als Water. Over Europese Richtlijnen, Water en regionale Economie.
11718: Bade, Tom, - Tussen De Duintjes en Het Eeuwige Leven. De groene en blauwe Ambities van de Brabantse Steden in Kaart gebracht.
36648: Badings, Henk, - Lieshout en zijn Molens (The Windmills of Lieshout) Suite voor Harmonie-Orkest (for symponic Band).
35283: Baelemans, Charel, - Bij de Gratie Gods.
35151: Baelemans, Charel, - Met Hart en Ziel.
78627: Baert, mr. J., - Jan Kops. Pionier van Hollands Landbouw.
78189: D. Heirbaut & G. Baeteman (red.), - Cumulatieve editie van het Burgerlijk Wetboek. Edition Cumulative du Code Civil. Deel I Inleiding. Art. 1-1100; Deel II Art. 1101-2281 Bijlagen – Annexes.
28934: Baeten, Ton, - Kijk op de Kerk.
31505: Bafcop, M. e.a., - Stad Mechelen. 500 Jaar Grote Raad 1473-1973..
78081: Baigent, Michael e.a., - Het Heilige Bloed. De Heilige Graal.
72220: Baillien, Henry, - Tongeren - België's oudste Stad.
75273: Bakas, Adjiedj, - De Toekomst van de Liefde.
18424: Bakermans, P., - Zie zo Geldrop.
21456: Bakermans, Bas; Ruud Groen, - De Oerse Harmonie. 75 Jaar St. Caecilia Oerle.
78981: Bakhuizen van den Brink, M.R.C. ; J.S. Theissen ; M. Gachard, - Correspondance Française de Marguerite D`Autriche, Duchesse de Parme, Avec Philippe II. Ouvrage publie avec le Concours du Gouvernement Neerlandais pour faire suite à l Éditions de M.M.L.P. Gachard et J.S. Theissen. Tome III. Comprenant le Supplement de la Correspondance du 3 Octobre 1566 jusqu'àu 7 Fevrier 1568..
70964: Bakhuizen van den Brink, R.C., - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief. Eerste Stuk [ all published].
69768: Bakhuizen van den Brink, R.C., - Van Hollandsche Potaard. Studiën en Fragmenten.
66657: Bakhuizen van den Brink, R.C., - Cartons voor de Geschiedenis van den Nederlandschen Vrijheidsoorlog.
295209: Bakker, W. de, - Archieven van en in bewaring bij de Parochie St. Petrus Banden te Oisterwijk 1408-1968..
29382: Bakker, W. de, - Dopen, Huwelijken en Begrafenissen te Moergestel 1626 (1631) - 1650..
11680: Bakker, Vic e.a., - Goud op het Brabantse Erf. 20 Jaar Brabantse Milieufederatie 1972-1992..
11191: Bakker, Vic. en Thijs Caspers, - Brabant in de Ban van Buiten. Gids van de Natuurgebieden van Brabants Landschap.
366831: Bakker, Jan, - Visie Fort Andries. Een Toekomstvisie op het Natuurontwikkelingsgebied waar Maas en Waal elkaar ontmoeten.
36683: Bakker, Jan, - Visie Fort Andries. Een Toekomstvisie op het Natuurontwikkelingsgebied waar Maas en Waal elkaar ontmoeten.
24244: Bakker, J.J., - Honderd Jaar Vereniging Ijsvermaak 1885-1985..
20653: Bakker, M. e.a., - Gedenkboek Technische Universiteit Eindhoven 1956-1991..
19884: Bakker, Piet e.a., - 1894-1994. 100 jaar Harmonie St. Cecilia Asten.
385941: Bakker, JaapNN, - Jan Cunen-Museum Oss. Catalogus van Schilderijen en Tekeningen.
105409: Bakker, Martijn, - Ondernemerschap en Vernieuwing. De Nederlandse Bietsuikerindustrie 1858-1919..
16841: Bakker, W. de; en mr. G. Berkelmans, - Anderhalve Eeuw in Oisterwijk.
71387: Balen, W.J. van, - Het werkende Land. Opbouw van Nederland in moeilijke Tijden.
67575: Balen-Chavannes, A.E. van, - Bibliografie van de Geschiedenis van Zuid-Holland tot 1966..
43540: Balen O. Carm., Tjalling van, - Das Sakrament der Beichte am Anfang des 13. Jahrhunderts.
205884: Balk, Ruud e.a., - Eindhoven ongekend.
43123: Balk, J. Th., - Kerken. Kruisen en Kastelen.
38650: Balkom, S. van, - De Carillons van 's-Hertogenbosch.
40269: Ballsieper, P. Thaddeus, - Frater Alois Ehrlich.
78161: Baltl, Hermann, - Rechtsarchäologie des Landes Steiermark.
42113: Balzac, Honoré de, - De baldadige Vertelsels. Bijeengegaert in de Abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het Licht gegeven door den Sinjeur Honoré de Balzac tot Vermaeck der Pantagruelisten ende geene anderen.
1107: Bannenberg, mgr. dr. G.P.J. e.a., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel II [ o.a. Geertruidenberg, Hollands oudste stad; Bossche Drukken; Lager Onderwijs in Noord-Brabant tussen 1830 en 1850; Wapen van de Gemeente Someren; Graftombe van Ridder Arnold van der Sluis.].
21532: Bannenberg, G.P.J., - St. Willibrord in Waalre en Valkenswaard.
9807: Bannenberg, Dr. G.P.J., - Het Wapen van Hilvarenbeek.
75949: Banning-Vogelpoel, A.C., - Hoenders en Dwerghoenders. Rassen, fokken, Verzorging.
75935: Banning-Vogelpoel, A.C., - Kippen houden als Liefhebberij.
28892: Banning, prof. dr. W., - Handboek der Pastorale Sociologie. Deel I Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Noord-Brabant en Limburg.
70803: Banning, H.A. ; J.R. van der Lans e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 31de Jaargang..
70802: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 5de Jaargang..
70800: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 2de Jaargang..
70799: Banning, H.A. ; J.R. van der Lans e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 29de Jaargang..
70797: Banning, H.A. ; J.R. van der Lans e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 32de Jaargang..
70795: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 23de Jaargang..
70793: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 11de Jaargang..
70792: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 20e Jaargang..
70789: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 24de Jaargang..
70787: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 23de Jaargang..
70782: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 27de Jaargang..
70774: Banning, H.A. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 9de Jaargang..
66449: Banning, prof. dr. W. e.a., - De Vrouw in het Bedrijf.
40993: Bär, Dr. A.L.S., Wassenaar, - Paulus, Rationalist en Mysticus.
64642: Barbé, C., - La Tour du Temple ou la Captivité de Louis XVI.
41036: Bardenhewer, dr. Otto, - Der Brief des Heiligen Jakobus.
75278: Bardi, Carla, - Vleeswaren. Italiaanse Delicatessen.
22689: Bardoel, Bart e.a., - Overloon 100 Jaar verenigd. Overloonse Verenigingen in de twintigste Eeuw.
67423: Barfuss, Karl Marten, - Gastarbeiter in Nordwestdeutschland 1884-1918..
75634: Barker, Alex, - Alles over Ei en Eiergerechten. Een complete Gids over Eieren en het bereiden van Eiergerechten.
90015: Barlandus, Adrianus [Van Baerland], - Rerum Gestarum a Brabantiae Ducibus.
71888: Barnouw, drs. David, - Van Nivo tot Reichsschule. Nederlandse Meisjes in Duitse Vakantiekampen Zomer 1940..
78286: Barron, prof. D.W. e.a., - Schorshuiden.
40427: Carlos Vitorino da Silva Barros, - Vier Madonnenaltare. Fátima, Batalha, Alcobaça, Nazaré.
30086: Barsée, L. De e.a., - Bouwen en Leven te Antwerpen in de 16de Eeuw.
40836: Bartels, H.M.H. e.a., - Twee Heldengestalten. Don Bosco en Ozanam.
75842: Bartels, L.V., - De Onmisbare. De Koe en haar enorme Invloed op de Mens.
24452: Barten, A. e.a., - Gilze en Rijen 1973-1983..
72048: Barten, A.W.H., - Heemkunde op de Katholieke L.S. I. De Stof.
19939: Barten -Schakenraad, Louis en Jacqueline, - W.F. van de Kerkhof Aarle-Rixtel 125 Jaar 1868-1993..
22685: Barten, H.M., - Kent U ze nog... de Gravenaren.
198597: Barten, Robert ; Fons van den Heuvel, Piet Willems, - Door Oefening Sterk Leende. Jubileumboek DOSL 75 jaar 1 juni 1929 - 1 juni 2004..
22538: Barten, Carin, - Cultuur in Cuijk. Van Patronaatsgebouw naar Streekschouwburg.
38638: Barten, drs. C.A.M. e.a., - Nationaal Monument Kerkorgel St. Martinus Cuijk.
74087: Barth, A.J. & F.H. de Klerk, - Inventarissen van kerkelijke Archieven.
74086: Barth, A.J., - Inventaris van de Archieven van de Gereformeerde Kerk te Goes.
74085: Barth, A.J. & F.H. de Klerk, J. van Tiggelen, H. Uil, - Inventarissen van kleinere Archieven berustend in het Gemeentearchief van Goes.
740831: Barth, A.J., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente 's Heer Arendskerke 1634-1969..
69143: Barth, ds. J.D., - Het Leven van Petrus Datheen.
34951: Barthe, Hervé La en Georges Renoy, - Auto-guides Duculot. Brabant.
43626: Fr. Bartholomaeus, - Clavis Ecclesiae.
18812: Bartholomeus, J., - De SDAP-Fractie in de Helmondse Gemeenteraad 1931-1940..
32170: Bartier, John & Mina Martens e.a., - The Grand-Place of Brussels. The Heart of the City.
76097: Bartlett, Tom, - Ducks and Geese A Guide to Management.
43910: Bärtz, Kurt e.a., - Teken de Bijbel. Bijbelse Voorwerpen en Begrippen in Tekeningen en Werkstukken.
17320: Bary, Wim, - Stadsschouwburg Tilburg.
71828: Bas, W.G. de ; J. de Visser e.a., - Gedenkboek 1898-1923 uitgegeven ter gelegenheid van het zilveren Regeeringsfeest van hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden, op 6 september 1923..
24557: Stichting Basis, - Ginneken in Breda.
235029: Stichting Basis, - Rijen Gilze Hulten Molenschot.
107126: Bastiaansen, J.W. & C.J.M.J. Goos, - De Nacomelinghe van Cornelius Goos uit Ippenrooy.
11364: Bastianen, Kees, - Kent U Brabant ook zo?.
256732: Bastianen, Kees, - West Brabant 1965..
66387: Bastos de Avila S.J., Fernando, - Economic Impacts of Imigration. The Brazilian Immigration Problem.
75901: Bats, E.J., - Schapen. Fokkerij en Houderij in Nederland.
75885: Bats, E.J., - Schapen. Fokkerij en Houderij in Nederland.
76104: Batty, Joseph, - Ostrich Farming.
37275: Baudouin, Frans, - Het Rubenshuis. Beknopte Gids.
69065: Baudrillart, mgr. Alfred, - La Guerre Allemande et le Catholicisme. Album No. 2..
11761: Bauer, R. e.a., - Brabant in de Twaalfde Eeuw: een Renaissance.
69261: Baumgärtner, Sabine, - Porträtglaser. Das gläserne Bildnis aus drei Jahrhunderten.
40512: Baur, A. e.a, - Leven met de Moeder van de Heer.
69266: Baur-Heinhold, Margarete, - Süddeutsche Fassadenmalerei vom Mittelalter bis zur Gegenwart.
397052: Baur, prof. dr. Fr. e.a., - Frans van Cauwelaert.
61521: Bautier, Pierre, - Les Portraits des Musées Royaux de Peinture et de Sculpture.
272632: Bavay, G. de, - Une Élection d'Abbé en 1764 a l'Abbaye de Villers.
29516: Bavel, H. van, - Overzicht van het Oud-Archief van de Bossche Godshuizen.
272678: Bavel O. Praem., F. H. van, - De vroegbarokke Kelk van Bokhoven.
272675: Bavel O. Praem., H. van, - Een Verkenningstocht naar het oude Berne.
13791: Bavel, H. van e.a., - Het Kalendarium van Bokhoven.
12878: Bavel, H. van e.a., - Groot Ziekengasthuis.
295621: Bavel O. Praem., H. van, - Inventaris 100 Bossche Testamenten aanwezig in het Archief van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1353-1698..
27719: Bavel O. Praem., H. van, - Stichting en Status van de Heusdense Cistercienzerkloosters Nieuw-Mariendaal, Marienkroon en Mariendonk.
281051: Bavel, H. van, - Het Bossche Altaar in Heeswijk.
198611: Bax - Van der Kruis, Cintha, - Samen veilig, samen vrolijk. 30 Jaar geboeid. Zilver in de Raad.
38002: Bax, Marty, - De eigen Tijd. Collectie Hedendaagse Kunst.
384595: Bax, Atty & Laura Einsle, - Kort. Jaarpublicatie 2007..
67186: Bayer, Marcel, - Brazilië. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
67160: Bayer, Marcel, - Namibië.
67154: Bayer, Marcel, - Jamaica.
11551: Bazelmans, Willem, - Dat zijn nou typisch Brabanders. Gids voor Xenofielen.
18459: Bazelmans, Jos e.a., - Tussen Zes Gehuchten. De Laat-Romeinse en Middeleeuwse Bewoning van Geldrop-'t Zand.
70846: Bazin, Germain e.a., - Kindlers Malerei Lexikon. Band I, II, III, IV, V, VI.6.
299847: BB, - Topografische Kaart 50 Oost Tilburg.
64641: Beauffort, M. le Marquis de, - Souvenirs d'Italie.
108425: De Beaufort, - Verlegging van de Uitmonding van de Maas.
70617: Beausar, N.G., - Nederland. Geographisch-historisch Overzigt met eene korte Levenschets der beroemdste Mannen en Vrouwen.
77843: Martino Becano (Martinus Schellekens uit Hilvarenbeek), - Analogia veteris ac Novi Testamenti.
17882: HKK Ioannes Goropius Becanus, - Hilvarenbeek in oude Ansichten.
64429: Bechtold, J., - Tegelsche Volkskunst.
17544: Bechtold, J., - De Roeping van Tilburg.
76996: Becker, Claudia e.a., - 30jähriger Krieg, Münster und der Westfälische Frieden. Band 1 & 2..
41864: Becker S.J., Joseph M., - The Re-Formed Jesuits. A History of Changes in Jesuit Formation during the Decade 1965-1975..
98463: Becker, J. & Werner Schäfke, - Der Name der Freiheit 1288-1988. Aspekte Kölnder Geschichte von Worringen bis Heute. Handbuch und Ergänzungsband zur Ausstellung des Kölnischen Stadmuseum.
11695: Beckers, prof. Th. e.a., - Ruimte voor Duurzaam Brabant. Themaboek Telos 2003..
90105: Beckers, Jean de   (Didace de Saint-Antoine), - Description historique, chronologique et géographique du Duché de Brabant.
90098: Beckers, Jean de  (Didace de Saint-Antoine), - Description historique, chronologique et géographique du Duché de Brabant.
78990: Becuwe, Frank & Louis De Lentdecker, - Van Ijzerfront tot Zelfbestuur.
39587: Becx, J.A.J., - Landjuweel Tilburg 1971..
295074: Becx, J.A.J., - Voorlopige Inventaris van het Archief en de Bibliotheek van de Familie Diepen.
2305: Becx, J.A.J. e.a., - De Lindeboom Jaarboek V. 1981. [o.a. Het wapen van Tilburg en zijn historie; Ter Borch, faktor in de Middeleeuwse geschiedenis der 'Tilburgen'; De oorsprong van het kasteel van Tilburg en de herkomst van het geslacht Van Malsen; De Huizinge Moerenburg en haar bewoners (1648-1750); Evermodus P.H. Bakx de tweede stichter van de Abdij van Tongerlo (1835-1845)].
17310: Becx, J.A.J. en P. F. Drijvers, - De Kasteelhoeve te Tilburg, Verleden en Heden.
17124: Becx, J.A.J., - De Norbertijnenpoort te Tilburg op 't Goirke.
39415: Becx, J.A.J., - Historische Achtergrond van de Beekse Schuttersgilden.
25034: Bedaf, Jan, - Wetenswaardigheden aangaande Komplex Sancta Maria Oudenbosch.
30170: Bedeer, Greet e.a., - Steden in Beeld. I Antwerpen, 1200-1800..
40794: Bedoyere, Michel de la, - Catharina van Siëna.
75454: Beedell, Suzanne, - Vers gevist en heerlijk opgedist.
35249: Beek, Geert van, - De laatste Loopvogel.
75822: Beek, P. van, - Gids van Afscheidingsarchieven 1834 - 1892..
75008: Beek, P. van, - Inventaris van de Archieven van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (1852) 1854 - 1951..
20012: Beek, C.A.A. van e.a., - Welvaartsproblemen in de Brabantse Kempen.
74382: Beek, P. van, - Inventarissen van de Archieven van de Deputaatschappen geestelijke Verzorging van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1925 - 1985..
27180: Beek, Cora van, - Ommuurd en afgeschermd. De stille Kracht van het Begijnhof van Breda… Begijnenkruiden.
17402: Beek, Frans van e.a., - Tilburg het Begin... Wij gaan door met de Strijd!.
10821: Beek, Cornelis van, - De Familie Van Beek en aanverwante Geslachten in het bijzonder Oerlemans.
35610: Beek, Pierre van, - Brabants Palet.
384627: Beek, Wim van der, - Jan Radersma. Mixed Media.
355114: Beek, Geert van, - De Steek van een Schorpioen.
30105: Beekhuis, Max, - Beelden uit den Cultuurstrijd II..
74502: Beekhuis, Max, - Inventaris van het Archief van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Lichamelijke Opvoeding 1907-1980..
77803: Beekman, A.A., - Kleine Schoolatlas van Nederland en zijner Overzeesche Bezittingen.
76496: Beekman, Dr. A.A. e.a., - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige Namen. VIIIde Deel.
75946: Beekman Bzn., J.H., - De Hoenderwereld. Geillustreerd Handboekje voor de verzorging en verpleging der voornaamste Hoenderrassen.
73708: Beekman, Dom. A., - Het Missaal. Verklaring van de Misgebeden der Zon- en Feestdagen en der Quatertemperdagen.
108379: Beekman, A.A., - Iets over onze groote Rivieren. De Maas.
170582: Beekman, Sjef e.a., - In bange en blije Dagen. Diessen in Oorlogstijd 1940 – 1945..
71118: Beelaerts van Blokland, Franciscus Guilielmus Annaeus, - Historiam ordinum generalium Belgii sub Carolo V.
18956: Beelen, Frits & Ger van den Oetelaar, - Liempde in oude Ansichten en Foto's.
18933: Beelen, G.A., - Liempdse Contreien in Naam door de Eeuwen heen.
39310: Beelen, G.A., - Van Wieleman tot Dagmaat....
109348: Beelen, G.A., - Liempde. Wandelen Fietsen.
11126: Beemt, Han van den, - Langs de Brabantse Wal.
75595: Been, Joop e.a., - Tik 'n Eitje. Met veel Twee-Persoons Recepten.
77039: Beenackers-Heeren, Bernardine, - Het Saksisch Serviesje. Drie Eeuwen Geschiedenis achter een Restje Porselein.
78395: Beenakker, Jan J.J.M. e.a., - Landschap in Ruimte en Tijd. Liber amicorum aangeboden aan prof.dr. Guus J. Borger.
24231: Beenakker, Dr. A.J.M., - Breda in de eerste Storm van de Opstand. Van Ketterij tot Beeldenstorm 1545-1569..
35318: Beer, Nico de uit Goirle, - Zwaluwen.
38906: Beer, Adriaan de, - Borstel- en Vegerplankjes. Een Brabantse Roman.
74479: Beer, Taco H. de, - Onze Taal op Toelatingsexamen voor Hoogere Burgerscholen.
17564: Beer, Ad de, - Gewone Mensen. Vijf Verhalen over Tilburgers in de Tweede Wereldoorlog.
17253: Beer, Ad de, - Gewone Mensen. Vijf Verhalen over Tilburgers in de Tweede Wereldoorlog.
170899: Beer, Astrid de e.a., - Grenzeloos Tilburg 1914-1918. Een Stad vol Vluchtelingen.
28131: Beer, Tuur de e.a., - Om Geloof gebouwd. Geschiedenis van de Antoniuskathedraal te Breda.
11108: Beerendonk, Willem van e.a., - Leven en Beleven. Het Groene Woud. Werken en Ondernemen.
21651: Beerens, Kees & Frans Huijbregts, - Kempische Militairen in de Oost.
10742: Beerens, P., - Het Verhaal van een Slagersfamilie.
243381: Beermann, Dr. V. ; dr. C.J.A.C. Peeters e.a., - Geschiedenis van Breda. Deel II Aspecten van de stedelijke Historie 1568-1795..
13134: Beermann, V., - Het Ambt van Landdrost in de Meierij van 's-Hertogenbosch in de tweede helft der 17e Eeuw.
13080: Beermann, V.A.M., - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672. De eerste vijfentwintig jaren van het Staatsche regime..
13081: Beermann, V.A.M., - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch van 1648 tot 1672..
13082: Beermann, Dr. V.A.M., - Stad en Meierij van 's Hertogenbosch van 1629 tot 1648..
13070: Beermann, Dr. V.A.M., - Stad en Meierij van 's Hertogenbosch. Deel I van 1629 tot 1648. Deel II van 1648 tot 1672..
99502: Beermann, dr. V., - De Strijd van Staats-Brabant om Rechtsgelijkheid.
17902: Beers, Em. van & P.J. van Elshout, - Kent u ze nog... de Loonse en Kaatsheuvelse.
11976: Beers, Hans van, - Brabantstad Culturele Hoofdstad Europa 2018. Visie op de Kandidatuur.
2617: Beers, Emile van e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1997 [o.a. Jan den Boswachter (Jan Peijnenburg); In de schaduw van de Loons toren; Eenmaal, andermaal.... de armen verkocht; De veldkapel van Loon op Zand; Het paard als trekdier; Bakkerij De Leijer; Een Loons bisschop, Michel Coomans; De kar als transportmiddel op de zandgronden; Gedicht aan een notaris; Abdij- en kloostergoederen in en rond Loon op Zand.].
30068: Beetemé, G., - Anvers Métropole du Commerce et des Arts.
30014: Beetemé, G., - Anvers Métropole du Commerce et des Arts.
75013: Beets, A.N. en W.B. Heins, - Inventaris van de Archieven van het Provinciaal Bestuur van Utrecht 1813- 1920..
75011: Beets, A.N., - Inventaris van de Kaarten en Tekeningen van het Provinciaal Bestuur van Utrecht 1813- 1920..
70272: Beets, A. e.a., - De Archieven in Utrecht.
69028: Beets, mr. N., - Lucas van Leyden.
68942: Beets, Nicolaas, - Dichtwerken van Nicolaas Beets, 1830-1873. Deel I..
39858: Beex, H. e.a., - Drs. W. H.Th. Knippenberg.
20270: Beex, G. e.a., - Duizel Eersel Steensel, Volksleven en Verleden deel 1..
27042: Beex, H., - Vertellingen uit het Mirakelboek.
28304: Beex, H., - Gids voor de Sint Jan.
28302: Beex, H., - Sprekende Stilte. Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
10286: Beex, G, - Onderzoek van de Grafheuvels te Weelde.
10268: Beex, G., - Archeologisch Overzicht van Noord-Brabant.
10235: Beex, G., - Bronzen Randbijl uit Moergestel - Bronzen Hielbijl uit Sint-Oedenrode - Drinkwaterput uit de Romeinse Tijd te Waalre - Spinklosjes - Archeologisch Overzicht van de Gemeenten 's-Hertogenbosch, Engelen en Bokhoven, Rosmalen, en Empel en Meerwijk - Het Bergske te Heerstaaien - Een Urnenveldje te Hoogeloon.
10199: Beex, G., - Archeologisch Overzicht van de Gemeente Nuenen.
10172: Beex, G., - Toelichting bij de Tentoonstelling. De Prehistorie van Zuid-Nederland.
101515: Beex, G., - Twee Grafheuvels in Noord-Brabant.
101511: Beex, G. & H. Roosens, - Een Urnenveld te Achel-Pastoorsbos.
864: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XXVII. [o.a. Aardewerk uit Best; Monument voor Hein Mandos;  Merkwardige vondst in Valkenswaard; Over zeer oude Linden; De windmolens van Mierlo; Het raadsel van Riethoven ontraadseld; Steentijd te Mariahout; Sint-Oedenrode, hoofdplaats van Peelland; Typotius; Beschermde dorpsgezicht Loon; Kapellen van het Brabants Studentengilde van OL Vrouw; Keltische munten in Noord-Brabant; De oude oude bunder; Merklappen; Watermolens van Herlaar; Noord-Brabantse oorlogsveteranen 1813-1815; Een geboorteklokje te Liempde; Bertus van der Zanden. ].
865: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XXVIII [o.a. Over de Cuykse amastal en enkele Cuykse leenverhoudingen in de Middeleeuwen; Het lied van de Oirschotse non; Het 15e eeuwse bestek van de Gasthuiskapel te 's-Hertogenbosch; Onbekend volksvers uit het midden van de 16e eeuw; De St. Janstros; Over fopglazen en fopkannen i.h.a. en enkele Bergen op Zoomse fopkannen in het bijzonder; Sint Oelbert, een Oosterhoutse martelaar?; Een zaalhuis in Olland; Het Vughtse schependomzegel; Stenen bijl uit de Drunense Duinen; Denen of zwanen in Breda?; Twee buitengaanders vermoord door een teut?; Keltische munten in Noord-Brabant; De laatste gezworene van de Bodem van Elde; Oud Herlaer, het kasteel, de leenhof, de heren en de heerlijkheid; Vuistbijl van eersel; Een laat-middeleeuwse watermolen te Bergeijk; Pallissaden (?) op de grens van de gemeynt en akkergebied in de Kempen; Lag er toch eenbrug over de Dommel in de Romeinse tijd bij Zegenwerp. ].
867: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 30 t/m Jaargang 40..
861: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 32 & 33. [ o.a. Chopper van kwarts in Duizel; Glasvondst te Bergen op Zoom; Honderdste Penning in Son; School in Liempde; Douanepalen in Budel; Kapittel van Sint-Servaas; Servaasvereniging in Brabant; Disselbijl van Herpen; Huis Raveschot te Luijksgestel; Oude maten; Middenpaleolithische schaaf bij Strijbeek; Bato's geest te Eersel; Archeologie Reusel; Honshoornik in Middelrome; Romeinse wegen in Noord-Brabant; Bernheze en de abdij van Berne; Kaarhoven; Bibliografie van Arjen Kakebeeke; Gouden Bruiloft te Borgvliet; Begrenzing West-Brabant; Monumentale orgels in Noord-Brabant; Turnhoutse beeldhouwers Hendrik Peeters-Divoort en Josephus J.C. Marijnen; Vergaderlokaal van de Sociëteit Concordia te Eindhoven; Migratie in Den Dungen 1715-1810; De Hoeve op Nuenvelt in het Middelroois woud; Middelrode; Eindhovense Ambachtsgilde van St. Michael in 1638; Oerparochie in de Kempen; Wat voor voeten heeft een molensteen.].
833: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 33 [o.a. o.a. Bibliografie van Arjen Kakebeeke; Gouden Bruiloft te Borgvliet; Begrenzing West-Brabant; Monumentale orgels in Noord-Brabant; Turnhoutse beeldhouwers Hendrik Peeters-Divoort en Josephus J.C. Marijnen; Vergaderlokaal van de Sociëteit Concordia te Eindhoven; Migratie in Den Dungen 1715-1810; De Hoeve op Nuenvelt in het Middelroois woud; Middelrode; Eindhovense Ambachtsgilde van St. Michael in 1638; Oerparochie in de Kempen; Wat voor voeten heeft een molensteen.].
832: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 32 [o.a. Chopper van kwarts in Duizel; Glasvondst te Bergen op Zoom; Honderdste Penning in Son; School in Liempde; Douanepalen in Budel; Kapittel van Sint-Servaas; Servaasvereniging in Brabant; Disselbijl van Herpen; Huis Raveschot te Luijksgestel; Oude maten; Middenpaleolithische schaaf bij Strijbeek; Bato's geest te Eersel; Archeologie Reusel; Honshoornik in Middelrome; Romeinse wegen in Noord-Brabant; Bernheze en de abdij van Berne; Kaarhoven.].
831: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 31 [o.a. Romeinen langs de Maas in Lith en Kessel; Hein Mandos; St. Antonius met het Varken; Over Vollen en Volmolens in Brabant; 14e eeuwse molen te Lommel; prof. dr. W. Glasbergen, 1923-1979; Schaapstal Gruithuishoeve te Gemert; Vestiging Duitse Orde te Gemert; De Konijnen-warande te Herlaar; De Heerlijkheid, de kerk en de Maasdijk van Alem. Tjongernederzettingen in de Drunense duinen; Waterschapsgeschiedenis van 's-Hertogenbosch. ].
830: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 30 [o.a. Federmesser-nederzetting in Oostelbeers; Archeologie Oosterhout; Administratie Heren van Helmond van de grond- en gewincijnsen in Helmond en Peelland, cira 1320- circa 1850; Petrus Scipken; Midden-Paleolithische schaaf van de Achelse kluis; Acheuléen vuistbijl uit Overloon; Wapens op schilderijen Jeroen Bosch; Oudste windmolens in Nederland; Elisabeth van Best; Het ossenboek; Merovingische hagiografie; Dorpen in Brabant; Beeldenfabriekjes; Oude Maten; Kadasterkaarten uit 1809; Windmolens in het Land van Breda; Windmolens in de Meierij; Peter van Middegael, rentmeester van Herlaer; Mansio van Peter Pels; Volmolen van Herlaar; Het hertogelijk cijnsboek van de Meierij uit 1340; Windmolen van Lith.].
829: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang 29. [o.a. Ahrenburgcultuur in Someren; Abouariet; Bescherminhg akkerdorppleinen in Nuenen; Merovingische Hagiografie; Tabaksteelt in Vught; Ex-voto te Aarle; Waterschapsgeschiedenis van 's-Hertogenbosch; Oudste Leenboek van Brabant; Protocollen van Eersel; Poorterschap van Gemert; Keltische munten in Brabant; Windmolens in Hilvarenbeek; Waalwijk en Remonstranten; Moord- en ongelukskruisen in Brabant; Keuren breuken in de Heerlijkheid van Herlaar; Oud Herlaar; oude graanmaten in de Meierij; Erfdeling Willemke Meulenbroek Den Dungen; Pesthuis bij Geertruidenberg? ].
828: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XXVIII [o.a. Over de Cuykse amastal en enkele Cuykse leenverhoudingen in de Middeleeuwen; Het lied van de Oirschotse non; Het 15e eeuwse bestek van de Gasthuiskapel te 's-Hertogenbosch; Onbekend volksvers uit het midden van de 16e eeuw; De St. Janstros; Over fopglazen en fopkannen i.h.a. en enkele Bergen op Zoomse fopkannen in het bijzonder; Sint Oelbert, een Oosterhoutse martelaar?; Een zaalhuis in Olland; Het Vughtse schependomzegel; Stenen bijl uit de Drunense Duinen; Denen of zwanen in Breda?; Twee buitengaanders vermoord door een teut?; Keltische munten in Noord-Brabant; De laatste gezworene van de Bodem van Elde; Oud Herlaer, het kasteel, de leenhof, de heren en de heerlijkheid; Vuistbijl van eersel; Een laat-middeleeuwse watermolen te Bergeijk; Pallissaden (?) op de grens van de gemeynt en akkergebied in de Kempen; Lag er toch eenbrug over de Dommel in de Romeinse tijd bij Zegenwerp.].
827: Beex, G.A.C. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XXVII [o.a. Aardewerk uit Best; Monument voor Hein Mandos; Merkwardige vondst in Valkenswaard; Over zeer oude Linden; De windmolens van Mierlo; Het raadsel van Riethoven ontraadseld; Steentijd te Mariahout; Sint-Oedenrode, hoofdplaats van Peelland; Typotius; Beschermde dorpsgezicht Loon; Kapellen van het Brabants Studentengilde van OL Vrouw; Keltische munten in Noord-Brabant; De oude oude bunder; Merklappen; Watermolens van Herlaar; Noord-Brabantse oorlogsveteranen 1813-1815; Een geboorteklokje te Liempde; Bertus van der Zanden.].
71514: Begheyn S.J., Paul, - Abraham Leyniers. Een Nijmeegse Boekverkoper uit de zeventiende Eeuw. Met een Uitgave van zijn Correspondentie uit de Jaren 1634-1644..
32116: Behault de Dornon, Armand de, - Une Coupe de 1660 de la Corporation des Brasseurs de Bruxelles.
74058: Beijen, mr. J.W., - De Wet houdende nadere Voorziening in verband met de tenuitvoerlegging van de Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923) (Wet van 20 Mei 1922, Staatsblad No. 361).
74057: Beijen, mr. J.W., - De Wet tot Verruiming van het Plaatselijk Belastinggebied (Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923).
65955: Beijen, mr. J.W., - De Wet tot Verruiming van het Plaatselijk Belastinggebied (Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923). Supplement: De Wet houdende nadere Voorziening in verband met de tenuitvoerlegging van de Wet van 30 December 1920 (Staatsblad No. 923) (Wet van 20 Mei 1922, Staatsblad No. 361).
72060: Beijer, Wiel, - Liberation of the Netherlands. Anniversary Special 1945-1990. D-Day in South Limburg.
66370: Beijer, G. ; J.J. Oudegeest en T. van den Brink, - Some Aspects of Migration in the Netherlands & Some quantitative Aspects of Future Population Development in the Netherlands.
75112: Beijering, Marjan, - Moordlied Drenthe. In het Spoor van Herinneringen.
39301: Beijers, Henk e.a., - Veldnamen als historische Bron. Een Handleiding voor methodisch Onderzoek.
198623: Beijers, Gerard, - Milheezer Boys 60 Jaar 1941 - 2001..
20610: Beijk, Cecile e.a. (red.), - Academisch Genootschap Eindhoven 1945 - 1995..
75907: Bekeman, Ir. M , C.H. Herweyer, - Schapenteelt en Schapeziekten.
29787: Bekers, Jozef, - Inventaris van het Archief van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
74353: Bekers, J. e.a., - Miscellanea Archivistica XVII..
28314: Bekker, Wim de e.a., - Sint Jan. Een Openbaring. Een verrassende Kijk op de Bossche Kathedraal.
19474: Bekkers, Corrie e.a., - 'Oud is Springlevend' Lustrum Roois Cultureel Erfgoed 2003-2013..
28972: Bekkers, K. ; kapelaan H. Hart Boxtel; Rector R.K. Landbouwschool Boxtel, - R.K. Godsdienstleer.
13581: Bekkers, Mgr. W.M., - Gods Volk Onderweg.
13557: Bekkers, mgr. W.M., - God dienen in het nieuwe Leven van de Geest.
43763: Bekman, Bernard, - Christelijk Erfgoed langs 's Heren Wegen in Nederland.
20787: Bekooy, Guus, - Philips Honderd 1891-1991..
36809: Beks, Maarten; Ton Sipman, - Een Harnas met een zachte Voering. Wandkleden en andere Kunstwerken in het Provinciehuis van Noord-Brabant.
19998: Bekx, A.J.C. e.a., - Mierlo beleeft zijn Herinneringen.
78430: Belder, J. de e.a., - Sociale mobiliteit en sociale Structuren in Vlaanderen en Brabant van de late Middeleeuwen tot de 20e eeuw..
28106: Belder, A. de ; Huybrechs, - Kunst in de St. Caroluskerk te Antwerpen.
39178: Belemans, Lic. R. en dr. J. Goossens, - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Inleiding Klankgeografie van de Brabantse Dialecten.
75968: Belêmme, A., - Poules et Poulets.
108429: Belgers, H., - Om de Dommel.
66594: Belinfante, ir. H.J. en mr. P. Post, - Vijf-en- twintig jaren Boekdrukkersorganisatie in Nederland. Gedenkboek uitgegeven door de Federatie der Werkgeversorganisatiën in het Boekdrukkersbedrijf. 1909-1934..
40816: Belley, Évêché de, - Un Saint Prêtre, ou Notice historique sur la Vie, les Miracles et les Travaux apostoliques du vénérable Curé d'Ars.
78324: M.W. du Tour van Bellinchave, - Geschiedenis der Regtsmagt van Gedeputeerde Staten hier te Lande sedert 1581 tot op onzen Tijd.
41181: Belpaire, M.E., - Christen Ideaal gevolgd van Liefderozen geplukt in de Legende der Heilige Elizabeth.
75929: Belt, J.B.M. van den, - Kippen houden.
22867: Beltman, Myriam ; Herman Jan van Cuijk, Ron Fierst van Wijnandsbergen, - Kastelen Kerken Kapellen Kloosters in de Gemeente Boxmeer. Een historisch Overzicht van de wereldlijk en kerkelijke Bouwwerken.
66383: Beltman, ir. J.H. e.a., - Een Onderzoek naar de Veranderingen van de Grondwaterstand in de Duinen in de Gemeente Schoorl.
40469: Belvianes, Marcel, - The Madonna in Painting.
28107: Yvette vanden Bemden e.a., - Corpus Vitrearum. Carton de Vitraux du VIIe Siècle. La Cathedrale Saint-Michel, Bruxelles.
27263: Bemmel, Eugène van, - Dom Placide. Mémoires du dernier Moine de l'Abbaye de Villers recueillis et publiés par Eugène Van Bemmel.
67272: Benard, Cheryl e.a., - Laat die Mannen toch met Rust.
78679: Bendegem, Jean Paul van, - Wijs, Grijs & Puber - Pleidooi voor de burgerlijk ongehoorzame Senior.
41881: Benedictinessen, - Polen en Drie Eeuwen Benedictinessen van het Heilig Sacrament.
241928: Benschop, Albert en Ton Kee, - De Bedrijfsbezetting bij Enka - Breda. Analyse van de Aktiviteiten van de Vakbonden.
75367: Robert Hugh Benson, - Laat de Kinderen tot mij komen.
71096: Benvenieto, R., - Romeinsche Correspondentie over het Conflict tusschen den Apostolischen Vicaris en de Jezuiten in de Hollandsche Missie.
71446: Berber, prof. dr. Friedrich, - Europäische Politik 1933-1938 im Spiegel der Prager Akten.
30463: Berchem, Rene van, - Les premiers Seigneurs de Berchem.
40486: Berckhoudt, Joost van den, - De Madonna van Brugge.
65560: Berden, Martin, - De Voorgeschiedenis van den Wereldoorlog volgens Engelsche Lezing.
76450: Berendsen, Anne e.a., - Fliesen. Eine Kulturgeschichte der Wand- und Bodenfliesen von der Antike bis zur Gegenwart.
29575: Berents, P.C.M., - Inventaris van het Archief van het Burgerlijk Armbestuur der Gemeente Uden 1930-1964..
64918: Beresteijn, M.H. van, - Getijkrommen van Plaatsen aan de Nederlandsche Kust en Benedenrivieren.
76819: Beresteyn, jhr. mr. dr. E.A. van & A.J. van der Tang, - Genealogisch Repertorium Supplement 1985-1989..
75821: Beresteyn, jhr. mr. dr. E.A. van & A.J. van der Tang, - Genealogisch Repertorium A - L & M - Z. & Supplement 1970-1984 & Supplement 1985-1989 & Supplement 1990-1994..
75817: Beresteyn, jhr. mr. dr. E.A. van, - Genealogisch Repertorium A - L & M - Z..
70073: Beresteyn, jhr. mr. dr. E.A. van, - Genealogisch Repertorium.
69589: Beresteyn, jhr. mr. dr. E.A. van, - Genealogisch Repertorium.
67620: Beresteyn, Jhr. mr. dr. E.A. van, - Nieuwe Kerk te Delft. Beschrijving van de gebrandschildere Ramen in het Koor en het Transept.
291402: Berg-van Sambeek, Toos van den e.a., - Schepenbankarchief Oploo 1691-1810..
122006: Berg, prof. drs. G.J. van den e.a., - 's-Hertogenbosch. Een Integraal Binnenstadsbeleid.
121953: Berg, Ad van den e.a., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving. Eindexamen-Catalogus 1982..
75255: Berg, dr. P.W.J. van den, - Het Karakter der Plattelandssamenleving.
74062: Berg, Dr. C. van den en mr. H.J.D. Revers, - Wet tot Herziening van de financieele Verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten met Uitvoeringsvoorschriften.
74061: Berg, Dr. C. van den en mr. H.J.D. Revers, - De financieele Verhouding tusschen het Rijk en de Gemeenten.
15387: Berg, Piet van den en Henk van Driel, - Militairen uit Heeswijk, Dinther en Loosbroek in Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea 1945-1962..
22850: Berg, W.F.J. van den, - Facetten van een Brabantse Gemeente. Wetenswaardigheden over Oploo, St. Anthonis, Ledeacker, Stevensbeek en Westerbeek.
22822: Berg, W.F.J. van den, - Tussen komen en gaan 1965-1985. Een Ambtsperiode in de Gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker, Stevensbeek en Westerbeek.
1027: Berg, dr. H.A.M. van de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 24. 2007. [o.a. Onderzoek naar de locatie en specifieke kenmerken van verdronken nederzettingen en structuren in West-Brabant; Bossche stadsfinanciën; Brabantsisering van Haarlem; Leefbaarheid van kleine kernen ].
1026: Berg, dr. H.A.M. van de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 22-23. 2005-2006 [o.a. De prijzige koepelkerken van Carl Weber (1820-19080 in Noord-Brabant; Godsvruchtige West-Brabantse herders en hun kudde; Priesters en het veranderend kindertal van de Brabantse katholieken; Zondaressen in mouwloze japonnen; Eigenzinnigheid in de Katholieke Vrouwenbeweging; Geschiedenis van het Sint Theresialyceum voor Meisjes te Tilburg; De Tol van Venloon en het gezag in de regio Drunen-Dongen omstreeks 1230.].
67754: Berg, Bengt, - Die letzten Adler.
66655: Berg, J.H.G. van den, - Openbare en niet openbare Wegen.
69387: Bergamo, Cajetanus van, - Ootmoedigheyd des Herte, afgebeeld in Gepeyzen en Affectien om dezelve Werkstellig te maeken.
12651: Bergen, Wim van e.a. ., - Bossche Stadsuitbreidingen 1880-1980..
126511: Bergen, Wim van e.a., - Bossche Stadsuitbreidingen 1880-1980..
17141: Berger, H.H. e.a., - Tussentijds. Theologische Faculteit te Tilburg. Bundel Opstellen bij gelegenheid van haar Erkenning.
77897: Bergevoet, Martin, - Bibliografie Tweestromenland. Het Land van Maas en Waal en Rijk van Nijmegen West tot en met 1984..
77844: Bergh O. Praem., E. van den, - Zelfvorming.
77842: Bergh O. Praem., E. van den, - Uit een Priesterleven. A. Baud’Huin 1887-1932..
39357: Van den Bergh, Jan, - De Sint-Sebastiaansgilde van 's-Gravenwezel. Een Bijdrage tot de Geschiedenis van het Volksleven in de Kempen.
35281: E. van de Bergh O. Praem, pastoor van Postel, - Als Gij naar de Vogels luistert.
352801: E. van de Bergh O. Praem, pastoor van Postel, - Beiaardklokjes.
272739: Bergh, E. van de, - Postel (1140-1940) Geen rijker Kroon dan eigen schoon.
38487: Bergh, H.G. van den e.a., - Tentoonstelling Museum De Vier Quartieren 1976-1991..
35124: Bergh, E. van de. pastoor van Postel, - Klokkebeien. Geen rijker Kroon dan eigen Schoon.
70602: Bergh, mr. L. Ph. C. van den, - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie. Naar de Bronnen bewerkt.
70428: Bergh, mr. L.Ph.C. van den, - 's Gravenhaagse Bijzonderheden. Deel I en II..
35280: E. van de Bergh O. Praem, pastoor van Postel, - Beiaardklokjes.
35907: Bergh O. Praem., E. van de, - Bloedige Kerstmis. Kempisch Drama in Drie Bedrijven.
324001: Berghe, G. vanden, - Anderlecht. Histoire, Art, Archeologie, Folklore.
32400: Berghe, G. vanden e.a., - Anderlecht. Histoire, Art, Archeologie, Folklore.
71740: Van den Berghe, Jan, - Het intieme Dagboek van een Koningshuis. Roman van een Dynastie.
9511: Berghe, Oswald van den, - Jean le Victorieux Duc de Brabant. Étude historique.
18633: Berghuis, Hans, - Krijtlijnen van een Stad.
12483: Bergkamp, N., - 150 Jaar Nut. Den Bosch maakt de Balans op.
21485: Bergman-Bijnen, Emmy e.a., - Twi Kerre Elluf Jaren Carnavalsvereniging 't Vèrreke in Veldhoven 1961-1983..
67549: Bergmann, Ulrike, - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1986/1987. Das Chorgestühl des Kölner Domes. Band 1 & 2..
74015: Bergmans, J., - De Practijk der Pensioenwet voor Besturen van Scholen en Onderwijzers.
71284: Bergmans, Henri, - Vraagstukken der Handelspolitiek. Ordening, geen Ongebondenheid. Hulp in Nood.
205932: Bergmeester, Eric en Jurgen Sloots, - Slimboek De Groote Heide. Brainport natuurlijk!.
384559: Bergvelt, Ellinoor, - J.A. Knip 1777-1847..
384558: Bergvelt, Ellinoor, - J.A. Knip 1777-1847..
24641: Berkel, Th. L. van, - Etten-Leur. Sociaal-Economische Verkenning van een Ruilverkavelingsgebied tussen Breda en Roosendaal.
243823: Berkel, Th.L. van, - Alphen en Riel. Sociaal-economische Verkenning van een Ruilverkavelingsgebied te Zuiden van Tilburg.
72242: Berkel, Ing. C.P. e.a, - Management en Medezeggenschap. Handleiding voor Ondernemers, Bestuurders, Leidinggevenden, Personeelsfunctionarissen en OR-Leden.
256755: Berkel, Th.L. van, - De Land- en Tuinbouw in de Gemeente Rucphen. Agrarisch-planologische Verkenning.
256756: Berkel, Th.L. van, - Nispen-Schijf. Sociaal-economische Verkenning van een Ruilverkavelingsgebied te Zuiden van Roosendaal.
69033: Berkelbach van der Sprenkel, dr. J.W., - De Pelgrimstocht der Menschheid. Geïllustreerde Wereldgeschiedenis van de Oudste Tijden tot op Heden.
1233: Berkelmans, Mr. G. e.a., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 33 [o.a. Van der Leemputten, regentengeslacht uit 's-Hertogenbosch; Familie Reijnders en vanaf 1748 ook genaamd Wellens, Berghem-Oss-Geffen en 's-Hertogenbosch; Middegaels te Hilvarenbeek; Familie Raessen uit 's-Hertogenbosch; Van Dijck Ned. Indië; Zeven generaties Van Dijck; Mr. Thomas de Jeger; De oudste vijf generaties Caveleer -Cavelaers - Kavelaars. Van ca. 1540 tot ca. 1700 Hoge Zwaluwe, Terheijden; Zevenbergen; Landloperij in Midden-Brabant; Cleverens; Momboirrekeningen te Esch; Wolfs in Midden-Brabant; Loon op Zand Cornelis Licheert (alias Lighthart), een onbekende hulppastoor; Van Meel = Van Meerle, een genealogie; Het wapen De Quay; Cornelis Soffers en zijn drie vrouwen; Twee eeuwen familie Oprins(-en), O'Prinsen en Prince. ].
1232: Berkelmans, Mr. G. e.a., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 32 [o.a. Arme, miserabele en impotente Bosschenaars; Robben uit Leynen alias van den Plas vooral te Udenhout; Wapen van Hoogwaardig Heer A.T. Baeten, nieuwe abt van de Norbertijnenabdij van Berne; Avonter te Made; Twee families Heestermans in de Heerlijkheid Tilburg; Genealogie van een familie Hens, voorgeslacht van Henricus Antonius Gerardus Hens (1905-1977); Alvers, Alphers, Halvers; Genealogie Poots - Gastel bij Budel, geslacht van landbouwers; Leenhoven in het Land van Heusden en Altena; Eden van voogden in het schepenprotocol van Tilburg; De familie Ooms te Mierlo-Eindhoven-Gestel-Aalst-Valkenswaard (1473-1795); Van Hogerlinden Schepenen van Helmond in de 14de eeuw. ].
1231: Berkelmans, Mr. G. e.a., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 31 [o.a. Een familie Aarts; Robben uit Leynen alias van den Plas vooral te Udenhout; Tempelaar; Naasting van Pas Bogard te Sint-Oedenrode; Bossche uurwerkmakers; klokken en horloges in de 16de - 17e eeuw; De goirlese taken van de Familie Van de Pol; Mr. Thomas de Jeger, notaris te Berlicum en 's-Hertogenbosch; Genealogie van de Familie Van Heeswijk 1630-1905; Van de Voort te Haaren; Roosendaalse families 1. Elst, Elsten; Fundatie van mr. Peter Everarts van Heeze. De families Raessens en Melchiors; Twee eeuwen familie Oprins(-en), O'Prinsen en Prince; nakomelingen van Laureijs Andries Jan Oomen; De Groot; Gebrandschilderd venster in de Oude Kerk van Berlicum; Brabantse geslacht Stakenburg.].
1229: Berkelmans, Mr. G. e.a., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 29 [o.a Tempelaar; Meierijse lotelingen in Franse krijgsdienst; De zaak Elysabeth Goyaert Willems contra Laurens van den Brekel; Het Zesgehuchtense geslacht Gabriels; Afstammelingen te Baardwijk van Jan Croll, schout van Doeveren; Spapen is de zoon van de Paap; Een derde familie Krol te Baardwijk; Het ambacht van de varkens bezien in Stad en Meierij....geen volledig raadsel meer; Afstammelingen van Jacob Hendrick Jacobs van de Voort uit Haaren; Genealogie Van Meel; Zegers te Nistelrode; Kwartierstaat van de kindren van het gouden echtpaar Siemons-Oomens; Heer Goyart van os; Heren van Honsoirde; De familie Van der Kreek.].
1228: Berkelmans, Mr. G. e.a., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 28 [o.a. Schepenen in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1571-1572; Enkele zerken te Oudenbosch; Inwoners van Heeze anno 1602; Quohier van de tiende penning te Made, 1544; 1553 (1558); De naam Van Liempt; Kwartierstaat van pater Sebastianus van Nuenen o.s.a.; Vughtse persoonsnamen in 1562; Zegers te Nistelrode; Vervormd gedenkteken te Vught; De Leeuwen van Den Bosch en van Eindhoven; Familie Van de Pol; R.K. Doopboek van Geldrop 1591-1598; Archieven van de godshuizen te 's-Hertogenbosch; De eerste zeven generaties van de familie Snellen te Breda, 1450-1650; Het ambacht van de varkens bezien in Stad en Meierij.... een raadsel?; De Wydenkellers van Spreeuwenburg te Vught; Spapen is de zoon van de Paap; Bossche familie Donquers; Tovenaressen gevangen in Mierlo. ].
16875: Berkelmans, mr. G., - Oisterwijk, Vier tot Vijf Eeuwen geleden.
74788: Berkenfelder, drs. F.C., - Inventaris van het tot 1965 in het Deventer gemeentelijke Archiefdepot binnengekomen Familie Archieven 1391 - 1845..
76832: Berkenvelder, drs. F.C., - Zo was Zwolle rond 1900..
76376: Berkenvelder, drs. F.C., - Maandrekening van Zwolle 1407..
78016: Berkers, Eric e.a., - Een Eeuw ijveren voor ‘de kleine Nijveren’. Een verkennend Essay over Innovaties in het MKB en de Rol van de Overheid en intermediaire Organisaties in de Twintigste Eeuw.
18681: Berkers, F. e.a., - Kienaw 1962-1995. 33 Jaar Keiebijters Carnaval in Helmond.
19955: Berkers, H., - Asten in oude Ansichten.
21525: Berkers, Wim e.a., - Wilhelminadorp tussen Bata en Best. Geschiedenis tot 1960..
38202: Berkers, Henk, - Brabantse Wijsheden.
198647: Berkers, Henk ; Jan van Lieshout, - Klokkendorp in Beeld. Asten over de Grens van Twee Eeuwen.
75583: Berkhof, Aster, - Vlaanderen anders bekeken.
121949: Berkom, Jan van e.a., - Zo viert Den Bosch z'n achthonderdste Verjaarjaar.
15664: Berkom, R. van, - Nistelrode. Zeven Eeuwen Parochie 150 Jaar Waterstaatskerk.
76963: Berkum o.s.b., Dr. Aug. Van, - Van het charismatische naar het ambtelijke Bisschopstype. Onderscheiden Visies op de Combinatie Episkopaat-Monnikschap in de 8ste Eeuw.
78378: Berlekom, Hubert Philippus Berdenis van , geboren te Heerlen, - Het Onderhoud van Gemeentewerken door de Gemeente.
41400: Berlier, Patrick, - La Chartreuse de Sainte-Croix.
276881: Berlière, Dom U. e.a., - Monasticon Belge. Tome IV Province de Brabant. Volume I. [Abbaye d'Affligem à Hekelgem; Abbaye de Vlierbeek à Kessel-Lo; Prieuré de Basse-Wavre à Wavre; Prieuré de Hamme à Hamme-Mille; Prévôte de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles; Abbaye des Dames Anglaises à Bruxelles; Abbaye de Forest; Abbaye de Grand-Bigard; Abbaye de Kortenberg; Abbaye de Nivelles; Prieré de Petit-Bigard à Leeuw-Saint-Pierre ].
27688: Berlière, Dom U. e.a., - Monasticon Belge. Tome IV Province de Brabant. Volume I, II, III, IV, V, VI.
77034: Berlijn, drs. Gerard, - Wereldtentoonstellingen.
11389: Berm, Engel, - Kroniek van een Oudendijker.
11205: Bernaerts, Gerard, - De Kempische Heide Bodemgemeenschap. I Heideflora.
41084: Bernardo, Antonio, - Lourdes Gisteren en Vandaag.
75219: Bernet Kempers, A.J., - Om een Struik die Palm werd.
69398: Bernet Kempers, A.J., - Oliemolens.
43051: Bernex, Jules, - Saint-Denis a Travers les Siècles.
69536: Bernières, Louis de, - Kapiteins Corelli's Mandoline.
40846: Bernoville, Gaëtan, - Rose Virginie Pelletier.
73950: Berns, Mr. J.L., - Rechtsbronnen der Stad Harderwijk.
392411: Berns, J.B., - Namen voor Ziekten van het Vee. Een dialectografisch Onderzoek in het Gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
39241: Berns, J.B., - Namen voor Ziekten van het Vee. Een dialectografisch Onderzoek in het Gebied van het Woordenboek van de Brabantse en dat van de Limburgse Dialecten.
29759: Bernsen, mr. H.J., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Ruigenhil (1571-1846).
29760: Bernsen, mr. H.J., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Ruigenhil (1571-1846).
40568: Berteloot, Amand, - Sint Bartholomeus in Maastricht.
18717: Ignas Bertels, - Emmastraat 5..
355004: Bertels, Ignas, - Veertien Verhalen uit de Praktijk van een Brabantse Dierenarts.
78115: Berten, D., - Coutumes des Pays et Comté de Flandre. Quartier de Gand. Tome VIII. Coutume de Vieuxbourg de Gand.
71494: Bertling, prof. mr. C.T. e.a., - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. Tweede Reeks, Deel LXV. 1948..
35800: Bertrand, Cor e.a., - Antoon Coolen. Kind van ons Volk 1897-1997..
40761: Bertrand, Louis, - Sint Augustinus.
27143: Bertrand, M.L., - Onze Lieve Vrouw van Den Bosch.
32485: Bertrand, Louis, - La Naissance d'une Ville Schaerbeek depuis cinquante Ans 1860-1910..
32475: Bertrand, Louis, - Schaerbeek pendant la Guerre 1914-1918..
40634: Bertrant, Louis, - Saint Augustin.
30125: Bertrijn, Geeraard, - Chronijck der Stadt Antwerpen.
69846: Bervoets, J.A.A., - Inventaris van het Archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken Afdeling Kunsten en Wetenschappen 1875-1918. Deel 1 en 2..
75598: Beschuyt, Dirk, - Koken onder de Toren Deel 1. Een kookboek voor de Amateur Gastronoom.
75599: Beschuyt, Dirk, - Koken onder de Toren Deel 2. Een kookboek voor de Amateur Gastronoom.
21362: Besselaar, Christ van den e.a., - Blijf immer aan Uw Vaandel trouw... 125 Jaar Koninklijke Harmonie Uitspanning Na Arbeid Valkenswaard.
7510: Besselaar, C.J.A.M. van den e.a., - Merckenswaert. Valkenswaard.
7509: Besselaar, C.J.A.M. van den e.a., - Merckenswaert. Valkenswaard.
7508: Besselaar, C.J.A.M. van den e.a., - Merckenswaert. Valkenswaard.
21324: Besselaar, C.J.A.M. van den e.a., - Merkenswaert. Jaarboek 1997..
10948: Besselaar, J.H., - Elseviers Reisgidsen. Noord-Brabant en Limburg.
10716: Besselaar, Christ van den, - Valkenswaard 1794-1994. 200 Jaar Familie Van den Besselaar.
6602: Bessemans, L. e.a. (red.), - Arca Lovaniensis Artes atque Historiae reserans Documenta. Jaarboek 15-16. 1986-1987..
10348: Provinciaal Bestuur, - Het Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
66372: bestuur, - Handelingen van het XXXIIe Nederlands Natuur- en Geneeskundig Congres gehouden te Eindhoven op 27, 28 en 29 maart 1951..
9743: Provinciaal Bestuur, - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1815..
9742: Provinciaal Bestuur, - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
96112: Provinciaal Bestuur, - Het Agrarisch Welvaartsplan voor Noord-Brabant.
295235: Beterams, dr. F.G.C., - Inventaris van de Archieven van het Nationaal Komiteit voor Hulp en Voeding Provincie Antwerpen.
74450: Beth, J.C., - Handboek voor den Gemeente-Ontvanger.
69158: Betouw, Joh. in de, - Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche School te Nijmegen.
69157: Betouw, Joh. in de, - Quartierlyke Academie en Apostolische of Latynsche School te Nijmegen.
39275: Beughem, dr. A.E. van, - Bijdrage tot de Studie van het Geslacht der zelfstandige Naamwoorden in de Zuidnederlandsche Dialecten.
35811: Beuken, dr. W.H., - Ruusbroec en de Middeleeuwse Mystiek.
45038: Beuker, Klaas, - Titus Brandsma.
38205: Beul, Daniel de, - Adam en Eva in Zei- en andere Volksspreuken.
38204: Beul, Daniel de, - Bazen en Knechten in Zei- en andere Volksspreuken.
73962: Beumers, Erna e.a., - Kings of Africa. Paleiskunst uit de koninkrijken van Centraal Afrika. Collectie Museum für Völkerkunde Berlin.
75701: Beunen, Annemarie en Tjeerd Schiphof, - Juridische Wegwijzer. Archieven en Musea Online.
137241: Beurden, Chris van ; Harrie Maas e.a., - Gedragen door Mensen. De Betrokkenheid van Dungenaren met hun Kerk.
71717: Beurden, dr. J. van e.a., - Praeadviezen. De Taak van den Wetgever in den tegenwoordigen Tijd ten aanzien van de Verhouding tusschen Werkgever en Werknemer in het Bedrijfsleven.
22821: Beurden, A.F. van, - Boxmeer rond de Eeuwwisseling.
10766: Beurden, A.F. van, - Geschiedenis van het Noordbrabantsche Geslacht Cnipscheer of Knipscheer.
67169: Beurden, Jos van, - Bangladesh.
73810: Beurskens, Hub e.a., - Rond de Toren, uit de Geschiedenis van Heel, van Catualium.
74410: Beusekom, dr. ir. H.G. van, - Woningvoorziening in een nieuwen Tijd.
66006: Beusekom, dr. ir. H.G. van, - Woningbouw. Problemen en Perspectieven.
71913: Bevaart, dr. W., - Kort maar krachtig. Een Geschidenis van het OCOSD en het OCO 1974-1996..
98428: Bevelander, dr. W., - De Plaats van de Ballistiek temidden van de Wiskunde en de Natuurwetenschappen.
17030: Bever, C. de e.a., - Het Gevallenen- en Bevrijdingsmonument Vught.
37223: Bevers, Ad (tekst) Martien Coppens (foto's), - Samen Bouwen. Twintig Jaren Wilma Weert 1939-1959..
165113: Bevers, Kees e.a., - Eene niet te scheiden Eenheid.
39054: Bevers, dr. A.M. e.a., - Toekomst voor Cultuur / Cultuur voor de Toekomst.
35172: Beversluis, Martien ; Anton van Duinkerken, - Anton van Duinkerken Bloemlezing uit zijn Gedichten.
10863: Beversluis, Martien, - De Brug die Noord en Zuid vereent.
35951: Beversluis, Martien, - De Dans met de Schaduw.
36460: Bevort, Frits e.a., - Karakteristieke Schuren in de Meierij 'Een vergeten Erfgoed'. Inventarisaties Gemeenten 1 t/m 12. Best, Boxtel, Haaren, Heusden, Loon op Zand, Oirschot, Oisterwijk, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Tilburg, Vught.
36455: Bevort, Frits, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 9: Inventarisatie Gemeente Sint-Michielsgestel.
36459: Bevort, Frits, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 12: Inventarisatie Gemeente Vught.
36451: Bevort, Frits, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 5: Inventarisatie Gemeente Loon op Zand.
36454: Bevort, Frits, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 8: Inventarisatie Gemeente Schijndel.
36447: Bevort, Frits, - Karakteristieke Bijgebouwen. Behoud van Bijgebouwen in de Meierij. Deel 1: Inventarisatie Gemeente Best.
70958: Beyaert, Marc, - Opkomst en Bloei van de Gentse Rederijkerskamer Marien Theeren.
71131: Beyer, Gunilla e.a., - Timmer aan minder Klimaatverandering: Gebruik Hout!.
6678156: Beyerle, Frans, - Germanenrechte Texte und Übersetzungen Band 10 Gesetze der Burgunden.
170838: Bezem, Jeroen en Michel Jehae, - Schoon genoeg? 16 Jaar Milieucafé Tilburg.
99278: Bezemer, mr. W., - De acquisitieve Verjaring van Renten in het Oud-Brabantsch Recht.
70620: Bezooijen, R.A.M.G. van, - Characteristics and Recognizability of vocal Expressions of Emotion..
67072: Koninklijke Bibliotheek, - Bibliografie van in Nederland verschenen officiële en semi-officiële Uitgaven. Deel XXIV 1957 t/m Deel LIX 1987..
67220: Bicker Caarten, A., - Middeleeuwse Watermolens in Hollands Polderland 1407/'08 - rondom 1500..
67534: Biebusch, Werner, - Revolution und Staatsstreich. Verfassungskämpfe in Bremen von 1848 bis 1854..
35220: Biemans, Johan, - Deugnietjes & Vergeetmenietjes - De Koekendief & De Kiekoek.
35682: Biemans, Johan, - Brabantse Humor op Klompen.
21645: Biemans, Jac e.a., - 50 Jaar Bevrijd.
21647: Biemans, Johan, - Vliegramp in Westerhoven.
23112: Biemans, Ir. J.M. ; C.M. van Elk en ir. B.M. Kamphuis, - De Land- en Tuinbouw in de Gemeente Gemert.
28916: Biemans, Johan, - Wonder boven Wonder.
33950: Biemans, Johan, - De Krausweg - De Kruisweg.
38209: Biemans, Johan, - Over Bij Wijze van Sprèke Gesproken. Deel II..
21443: Biemans, Johan, - Bergeijk. De Weebosch. Parochie Sint Gerardus Majella 1907-2007..
38201: Biemans, Johan, - Over Bij wijze van sprèke gesproken. Deel III..
39038: Biemans, Johan e.a., - Eicha Museum Bergeijk.
21434: Biemans, Johan & Martin Bril, - Bergeijk. Portret van het Vereningsleven in een Brabants Dorp.
21418: Biemans, Johan, - Kroniek van St. Joseph. 100 Jaar Ouderenzorg in Bergeijk 1897-1997..
21408: Biemans, Johan, - Bergeijk Diamant in Kempenland. 35 Jaar Gemeenschapswerk 1958-1993..
21406: Biemans, Johan, - Koninklijke Harmonie Echo der Kempen 't Hermenieke van Bergeijk.
27972: Biemans, Johan, - Rijthovens Kerkboek.
95581: Biemans, ir. J.M., - Het Land- en Tuinbouwonderwijs in de Provincie Noordbrabant.
355124: Biemans, Johan e.a., - Verhalen rond de Heksenboom.
35284: Bierens, Piet, - Oplawaai Gedichten.
355184: Bierens, Cornel, - Schildpad met Roos en Mes.
65532: Bierens de Haan, mr. J., - Van oeconomische Tak tot Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1777-1952..
78708: mr. J. Bierens de Haan, W.B. Reynen e.a., - Maatschappij-Belangen. Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 96..
201010: Bierkens, drs. Bas, - Boter uit de Kempen 1890-1920. Een Zegen voor onze Landbouwers.
9666: Bierkens, drs. Bas, - Memoires van Jef Wintermans. Landbouwpionier, Politicus, Journalist. 1877-1955..
65788: Biervliet o.s.b., A.T. van, - Steenbrugge Geschiedenis van de Abdij en van de Parochie.
384507: Bies, Henk e.a., - Overzichtstentoonstelling M.J. Bies 70 Jaar.
39056: Bies, A.H. e.a., - Kunsthandel A.H. Bies Eindhoven. Catalogus Schilderijen uit de Romantische- en Haagse School.
65476: Biesen, mr. Jac. W. van den, - Belangrijke Testamentaire Quaestien.
78615: Bieze, drs. T.W. e.a., - Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748....,.
70333: Bieze, drs. T.W. e.a., - Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748....,.
67673: Bieze, drs. T.W. e.a., - Historia Agriculturae Deel IX. O.a. Beschrijvende lijst van landbouwhistorisch belangrijkste Kaarten uit het Archief der Genie in het ARA te 's-Gravenhage; Het Shultregister van Jacob Koorn 1734-1748.....
30467: Bieze, J.W., - Een Staatsgrens door de Nederland. Antwerpen.
21520: Biezen-Hurkmans, A. e.a., - Anton van Duinkerkencollege 1943-1993..
20046: Biggelaar, J. van den e.a., - Venster op het Verleden. 20 Jaar Heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel.
20271: Biggelaar, J. van de e.a., - Elstenaren in Wintelre. November 1944 - Mei 1945..
21648: Biggelaar, J. van den e.a., - Venster op het Verleden. 20 Jaar Heemkunde in Vessem, Wintelre en Knegsel.
21635: Biggelaar, Kees van den ; Loek van den Hurk, - Omzien in Best.
21503: Biggelaar, C.B.J. van de, - Best in oude Ansichten.
21455: Biggelaar, J. van den e.a., - De Hooge Dorpen. 700 Jaar Vessem - Wintelre - Knegsel.
21076: Biggelaar, Wim van den, - 50 Jaar Vrijwillige Brandweer Oirschot. Het Oirschotse Brandwezen Vroeger en Nu.
71493: Bijl, ir. J.G., - Het Grondwater in Rijnland.
67520: Bijl Mz., A., - Geschiedenis van de Oude Haven te Vlaardingen.
35527: Bijl, Martine en Anton Pieck, - Sprookjes van De Efteling.
78375: Bijleveld, Cornelis Gerrit Jan , geboren te Zalt-Bommel, - Het Rechtsgeding door en tegen de Gemeente.
27456: Bijma, Ad e.a., - Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen 'Manna Absconditum' Breda.
272602: Bijma, Ad e.a, - Kloosterboek. Priorij der Benedictinessen 'Manna Absconditum' Breda.
241879: Bijma, Ad e.a., - Parkboek. Wilhelminapark 1895-1995 Parel aan den sierlijken Kroon van Breda's Stedemaagd.
21678: Bijnen, Jacq., - Veldhovense Jongens in Nederlands-Indië en Nederlands Nieuw-Guinea 1945 – 1962..
21618: Bijnen, Jacq., - Cultuurhistorische Bezienswaardigheden in Veldhoven. Een Tocht langs Monumenten, Archeologie en Natuur.
21552: Bijnen, Jacques, - Monumenten in Veldhoven. Achtergronden en Bijzonderheden.
21528: Bijnen, J.F.C.M. e.a., - Van Raethuysen tot Gemeentecentrum. Vergaderplaatsen en Gemeentehuizen binnen Veldhoven vroeger en nu.
215281: Bijnen, J.F.C.M. e.a., - Van Raethuysen tot Gemeentecentrum. Vergaderplaatsen en Gemeentehuizen binnen Veldhoven vroeger en nu.
21530: Bijnen, J., - Groeten uit Veldhoven.
21497: Bijnen, J.F.C.M., - 'De Oude Kerkhof' in d'Ekker te Veldhoven.
21490: Bijnen, Jacq, - ....in Minute opgemaakt, is verleden..... Schets over het Notariaat in Veldhoven van Verleden naar Heden.
21492: Bijnen, J.F.C.M. en drs. J.P.J. Lijten, - Het Notariaat in Veldhoven.
21480: Bijnen, Jacq., - Verkennerij/Scouting van de St. Lambertusgroep Meerveldhoven d'Ekker.
26361: Bijnen, Anton van e.a., - Hier is helemaal niets aan de Hand Zwerftocht door 25 Jaar (Vlijm)Scherper.
37515: Bijnen, J.F.C., - 'Historische' Tekeningen van M.J.C. Wegenaar.
21479: Bijnen, Jacques, - Veldhoven. Historische Spiegeling.
21476: Bijnen, Jacq. F.C.M., - Veldhoven 50 Jaar Vrij. 18 september 1944 / 1994..
366006: Bijnen, J.F.C.M., - De Standerdmolen van Oerle. Archeologische Verkenningen en historische Bijzonderheden.
28150: Bijnen, Jacq, - Waterstaatskerk van de St.-Caeciliaparochie te Veldhoven.
101518: Bijnen, Jacq, - Archeologische Verkenning van het Laatmiddeleeuwse Kerkgebouw te Wintelre.
27944: Bijnen, J.F.C.M., - De St. Lambertuskerk aan de Polkestraat te Meerveldhoven. Een geschiedkundig Onderzoek.
27904: Bijnen, J.F.C.M., - Jubeljaar 1987. St. Jan de Doperkerk Oerle 1912-1987..
27903: Bijnen, J.F.C.M. en Th. A. Kuijpers, - Driekwart Eeuw St. Caeciliakerk Veldhoven 1913-1988..
29170: Bijnen, M.L. van, - Inventaris van de Archieven van de Parochie Sint Antonius Abt te Terheijden 1633-1979..
78923: Bijsterveld, Arnoud-Jan, - House of Memories. Uncovering the Past of a Dutch Jewish Family.
11442: Bijsterveld, A.J. e.a., - Middeleeuwen in Beweging. Bewoning en Samenleving in het Middeleeuwse Noord-Brabant.
19475: Bijsterveld, Arnoud-Jan e.a., - Rondom Sint-Oedenrode, Macht, Religie en Cultuur in de Meierij.
36678: Bijsterveld, Karl e.a., - Zwijnsbergen. Herrezen uit de As.
28981: Bijsterveld, A.J.A., - Laverend tussen Kerk en Wereld. De Pastoors in Noord-Brabant 1400-1570..
289811: Bijsterveld, A.J.A., - Laverend tussen Kerk en Wereld. De Pastoors in Noord-Brabant 1400-1570..
11714: Bijsterveld, prof. dr. Arnoud-Jan A., - Het maakbare Verleden. Regionale Geschiedenis en Etnologie op de Drempel van de eenentwintigste Eeuw.
11898: Bijsterveld, A.-J., - De Goederen van Monsigneur Saint Vinchien aan Maas en Waal.
39019: Bijsterveld, Arnoud-Jan A.; Jan A.F.M. van Oudheusden, Robert Stein (red.), - Cultuur in het laatmiddeleeuwse Noord-Brabant. Literatuur-Boekproductie-Histeriografie.
11612: Bijsterveldt, Jan van; en Laurens van Vroonhoven, - Een Tijdsbeeld uit Brabant: 1960-2000. Een Klas op zoek naar Koers.
12150: Bijvoet, A.W., - Het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch.
12151: Bijvoet, A.W., - Het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch.
67290: Billetdoux, Raphaële, - Pas op voor zachte Dingen.
67691: Bindsbergen, Hanneke van, - De 25 leukste Steden van Europa.
74824: Bink, G.J., - De Archieven van het Openbaar Lichaam Rijnmond (1962) 1965-1974 (1979).
30138: Binnemans, Roger e.a., - Ons Antwerpen. Autobiografisch Prentenboek van een Stad in de Belle Epoque.
12321: Studiegroep Een Integraal Binnenstadsbeleid, - 's-Hertogenbosch 1972. Kijk op de Binnenstad.
10934: Bins, P.G., - Prisma-Toeristengids. Zeeland-Brabant-Limburg.
37441: Biona, Richard e.a., - The Age of Van Gogh. Dutch Painting 1880-1895..
40281: Bishop, Morris, - Franciscus. Een Biografie.
76377: Bitter, J.G.A., - Uit Arnhems Vergeetboek.
75717: Bitter, J.G.A., - Uit Arnhems Vergeetboek.
70914: Blaas, P.B.M., - Geschiedenis als Wetenschap. Een Bundel oude en nieuwe Essays.
76329: Blaauwen, A.L. den, - Nederlands Zilver. Dutch Silver 1580 - 1830..
78939: Blaine, Gilbert, - Falconry.
78951: Blaine, Gilbert, - Falconry.
76095: Blair, Gerry, - Turkey Hunting.
77141: Blanc, P.M. le, - Bulletin KNOB. De St.-Gerlachuskerk te Houthem.
28329: Blanc, Paul le, - Kerk in kleur. De Middeleeuwse Schilderingen in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
28301: Blanc, Drs. P.M. le, - De Ramen van de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
36265: Blanken, Piet den, - De kleine Brabantse Dorpen.
11041: Blankers, P., - De Verheven Peel.
198574: Blankers, Piet e.a., - Asten-Someren. Mens en Landschap in de Loop der Eeuwen.
19846: Blankers, Piet e.a., - Asten-Someren. Mens en Landschap in de Loop der Eeuwen.
71491: Blankesteijn, G., - Doetinchem in de loop der Eeuwen.
68930: Blankstein, Lidio J.H., - Blankstein is de Naam.
10562: Bläsing, Dr. J.F.E., - Mensen en Spanningen. Sociaal-Economische Geschiedenis van de N.V. Provinciale Noordbrabantse Electriciteitsmaatschappij 1914-1985..
10561: Bläsing, Dr. J.F.E., - Op het Spoor van de Körver. Ontstaan, Groei en Transformaties van de Brabantse Familieonderneming Hendrix' Fabrieken 1979/1930. Bedrijfsgeschiedkundig bekeken.
20543: Blatter, Erwin e.a., - De tweede Zondag van Oktober. 25 Keer Marathon Eindhoven.
74399: Blaupot ten Cate, S. en A. Moens en G. van Milligen, - De Wet op het Lager Onderwijs met Aanteekeningen.
66568: Blaupot ten Cate, mr. S.J. en P. Laban, - De Leerplichtwet en de daarbij behoorende Verordeningen met Aantekeningen en..... Tweede Vervolg.
66567: Blaupot ten Cate, mr. S.J. en P. Laban, - De Leerplichtwet en de daarbij behoorende Verordeningen met Aantekeningen,......
65964: Blaupot ten Cate, S. en A. Moens en G. van Milligen, - De Wet op het Lager Onderwijs met Aanteekeningen.
78407: Blauw, M.J.E., - Van Friese Grond. Agrarische Eigendoms- en Gebruiksverhoudingen en de Ontwikkelingen in de Friese Landbouw in de negentiende Eeuw.
78266: Blécourt, A.S. de, - Rechtshistorische Opstellen aangeboden aan A.S. de Blécourt.
78262: Blécourt, mr. A.S de, - Ambacht en Gemeente, De Regeering van een Hollandsch Dorp gedurende de 17e , 18e, en 19e Eeuw.
78230: Blécourt, A.S. de, - Historisch en juridisch Bewijs.
35695: Blécourt, Willem de, - Volksverhalen uit Noord Brabant.
38438: Blécourt, Willem de, - Volksverhalen uit Noord Brabant.
71804: Blécourt, Willem de e.a., - Aanwijzigingen voor Burgemeesters met betrekking tot een buitengewone Oproeping van Personeel, ter verzekering van de uitwendige Veiligheid.
78785: Bleekrode, dr S., - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. De Electriciteit en het Magnetisme, toegpast en aangewend in verschillende Takken van Nijverheid, of Tweede Afdeeling van het Verslag der Technologische Wetenschappen. De electrische Telegraaf van den South Eastern Spoorweg & De electromagnetische Uurwerken..
27990: Blees, Peter, - De Geschiedenis van het Boterkerkje en de Protestanten in Oirschot.
76808: Blerck, H. van en H. Harsema, - Canon van het Nederlandse Landschap.
20206: Blersch, J.K.M., - Het R.K. Kempisch Verpleegtehuis te Bladel.
76797: Bleumink, Hans en Rachel Verweij, - Een Toekomst voor Boerderijen. Handreiking voor de Herbestemming en Verbouwing van monumentale Boerderijen.
70827: Bleyser-Anné, Lic. T. de, - Register. Eigen Volk - Ons Eigen Volk (1929-1944).
76121: Blieck, dr. L. de, - Het Verwerpen, de Onvruchtbaarheid en het Opbreken bij Runderen en Paarden.
65777: Blijswijk, M.P. van, - De Rozenkrans van de Heilige Maagd Maria.
75452: Blin, Annie e.a., - Weekend Reisgids Lille / Rijsel.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

6/8