Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
277491: Bloys van Treslong Prins, Mr. P.C., - Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Brabant. Deel I..
27749: Bloys van Treslong Prins, Mr. P.C., - Genealogische en Heraldische Gedenkwaardigheden in en uit de Kerken der Provincie Noord-Brabant.
67391: Blum, Klaus, - Musikfreunde und Musici. Musikleben in Bremen seit der Aufklärung.
76632: Blussé, J.L. e.a., - De Dagregisters van het Kasteel Zeelandia, Taiwan. Deel 1. 1629-1641..
13539: Bluyssen, Bisschop J.W.M., - De Kerk van de Toekomst heb ik gezien op het Zuidelijk Halfrond.
13541: Bluyssen, Jan, - De vele Wegen en de ene Weg.
13545: Bluyssen, Jan, - Gebroken Wit. Vrijmoedige Herinneringen.
67238: Boardman, John e.a., - Eros in Griekenland.
77747: Boberach, Heinz & G. Franz. Eckart, - In der Gemeinschaft der Völker. Dokumente aus deutschen Archiven über die Beziehungen zwischen Deutschen und anderen Nationen in elf Jahrhunderten.
11792: BOC, - De sociaal-economische Ontwikkelingen in Noordoost-Brabant.
42073: Bock, Rudolf e.a., - Riskierte Brüderlichkeit. Orden unde Kommunitäten.
32081: Boe, Jean de, - Un siècle de Luttes syndicales 1852-1952..
75614: Boef, August Hans den, - God als Hype. Dwarse Notities over religieus Nederland.
74787: Boeije, R., - Inventaris der Archieven van de Gereformeerde Kerk te Deventer 1843 - c.a. 1960..
35184: Boekraad, Leo, - Boer & Polder.
27886: Boekwijt, H.W. en H.L. Janssen (Redactie), - Bouwen & wonen in de Schaduw van de Sint Jan.
12640: Boekwijt, H.W. en H.L. Janssen, - Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek 's-Hertogenbosch nr. 1..
12297: Boekwijt, Ir. H.W., - Van Woning tot Pastorie. Vijf Eeuwen Refugiehuis Mariënhage te 's-Hertogenbosch.
78727: Boekwijt, H.W. en H.L. Janssen, - Kroniek Bouwhistorisch en Archeologisch Onderzoek 's-Hertogenbosch nr. 1..
41734: Boelaars O.F.M. Cap., Huub, - Nederlandse Kapucijnen in Chili en Tanzania.
70413: Boele van Hensbroek, P.A.M., - Der Wereld Letterkunde voor Nederlanders bewerkt. Deel I en II..
69019: Boen, Albert, - Wat zijn Begijntjes?.
39358: Boenders, Jo en Florent Bosch, - De Koninklijke Sint-Jorisgilde van Oostmalle. 475 Jaar Gildenleven (1523 - 1998).
78433: Boer, Jan de, - De Winning van Delfstoffen in het Romeinse Recht, de middeleeuwse juridische Literatuur en het Franse Recht tot 1810..
76663: Boer, D.E.H. de e.a., - De Rekeningen van de Grafelijkheid van Holland uit de Beierse Periode. Serie III. Deel 1393-1396 (Baljuwen en Drossaards).
17709: Boer-Jongejan, M. de e.a., - Goirle.
25948: Boer, Nicole de, - Het Roosendaalse Raadhuis door Vijf Eeuwen heen.
78212: Stichting 2003 Jaar van de Boerderij, - Behoud Boerderijen met Beleid. Beleid en Regelgeving met betrekking tot Historische Boerderijen.
24980: Boeree, Th., - Grepen uit de Geschiedenis van Bergen op Zoom.
288233: Boerefijn, Marijke e.a., - Zin in Brabant. Vijftig Verhalen over Religie en Spiritualiteit in Brabant.
17968: Boeren, J.A.H., - Pro Justitia. Een Onderzoek naar de Rechtspraak in Loon op Zand 1700-1770..
27054: Boeren, Dr. P.C., - Sint Willibrord Apostel van Brabant.
17205: Boeren, P.C., - Het Hart van Brabant. 100 Jaar Kamer van Koophandel Tilburg.
35070: Boeren, Dr. P.C., - Van Maas tot Schelde.
42006: Boeren, Dr. P. C., - De Abdij Rolduc godsdienstig en cultureel Centrum van het Hertogdom Limburg (1104-1804).
69759: Boeren, dr. P.C., - De Oorsprong van Limburg en Gelre en enkele naburige Heerschappijen.
9530: Boeren, Dr. P.C., - Een Nederlandse Wacht aan de Rijn. Jan de Eerste, Hertog van Brabant.
16760: Boerjan, J.F. en M.E.J. Rijken, - Hooge en Lage Mierde in oude Ansichten.
121952: Boers, Waling e.a., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving. Eindexamen-Catalogus 1988..
66333: Boers, mr. W.M.H., - De tegenwoordige Organisatie van den Nederlandschen Staat.
72190: Boersma, F., - Promesse in Drievoud de bewogen Jeugd van de NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
71789: Boersma, F., - Beslissende Jaren. NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten 1968-1991..
71788: Boersma, F., - Promesse in Drievoud de bewogen Jeugd van De NV Bank voor Nederlandsche Gemeenten.
42115: Boerwinkel jr., drs. F., - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een Kloosterkroniek uit de 15-17e Eeuw.
67664: Boerwinkel jr., drs. F., - Cronyk van Sint Aagten Convent. Een Kloosterkroniek uit de 15-17e Eeuw.
70996: Boespflug, François, - Das Credo von Siena.
66315: Boetzelaer van Dubbeldam, Carel Wessel Theodorus van , geboren te De Bilt, - De Gereformeerde Kerken in Nederland en de Zending in Oost-Indië in de Dagen der Oost-Indische Compagnie.
69370: Bogaardt, W.H., - Bijdragen tot de Kennis van de oeconomische en sociale Toestanden in Nederlandsch-Indië.
76014: Bogaart, N.C.R., - Het Paard.
39992: Bogaarts, René en Harry van Gelder, - Het Teken van de Toekan. Op het Spoor van de Familie Van der Valk.
17085: Bogaers, Paul, - Paul Bogaers is uw Gids door de Kanaalzone in Tilburg.
29556: Bogaert, J.P.H.M. van de e.a., - Archief Provinciale Waterstaat. Inventaris 1950-1979..
12214: Bogaerts, Jan ; Frans de la Cousine, Anne Knuvelder, - 's-Hertogenbosch Foto's.
180012: Bogaerts, Jan, - Verleden Verleden Anno 2003. Een Foto-Impressie van het Streekarchivariaat Peelland.
11100: Bogaerts, Jan & Ed van de Kerkhof, - Water in de Peel naar 32,2 m+ NAP.
25121: Hausdorff & J. Bulthuis; C. Bogers, - Gravure Staatlijke Begraafenis van J.M. Baron von Kropff, Kapitein en Commandant van de Klundert, geschied in de Willemstad, op den 3 april 1793..
24560: Bogers, Mado e.a., - Harmonie Constantia Ulvenhout 100 Jaar.
21060: Bogmans, P.W.G. e.a., - Oirschot in oude Ansichten.
71306: Bogt, R.A.M. van der, - Catalogus Collectie Oorlogsdocumentatie.
69149: Boheemen, Petra van e.a., - Kent, en versint Eer datje mint. Vrijen en Trouwen 1500-1800..
10266: Bohmers, A. en A.M. Wouters, - Belangrijke vondsten van de Ahrensburgcultuur in de gemeente Geldrop.
43807: Boie, O., - De Lijkwade van Turijn. Teken van Jonah voor onze Generatie.
295059: Boijen, Richard en Marie-Anne Paridaens, - Aperçu des Fonds d'Archives du Musee Royal d'Armee. Liste des Inventaires disponibles.
38816: Bois, Harry du, - Restaurantboek Noordbrabant.
30506: Bois, D. Du, - Het Oude Diest.
69062: Boissarie, Docteur, - Les grandes Guérisons de Lourdes.
78123: Bokeloh, D. E.a., - Oecologisch Beheer van Kleine Landschapselementen. Veldhandleiding en Toelichting.
19222: Bokhoven, A.J.L. van, - Schijndel en de Schijndelse in oude Ansichten.
18449: Bokhoven, C.H. van, - Geldrop in oude Ansichten.
18431: Bokhoven, C.H.A.M. van, - Kent u ze nog...de Geldroppenaren.
19265: Bokhoven, A.J.L. van, - Schijndel in oude Ansichten.
75972: Boks, dr. ir. A., - De Nederlandse Hoenderrassen.
294715: Boks, H.K.F. & R.J. Jansen, - 25 Jaar Streekarchivariaat Peelland 1957-1982..
43602: Bol-Denijs, A.C., - Folkloristische Pinkstervreugden.
16550: Boleij, Michelle e.a., - 25 Jaar Kinderboerderij Boxtel. Een kwart Eeuw Kind en Dier 1979-2004..
70873: Bolhuis, mr. J.J. van e.a., - Onderdrukking en Verzet. Nederland in Oorlogstijd. Deel 1,2,3,4..
65901: Bolkestein, mr. Nicolaas , geboren te 's-Gravenhage, - De Invloed van de Finacieele Politiek der Overheid op de Verdeeling van Lasten en Baten over den Tijd.
36725: Bollebakker, Drs. J.J., - De Noodklok over Kasteel Nederhemert.
41729: Bollen O.F.M, P. Fabianus, - Bibliographie der Minderbroeders van de Sint-Jozef Provincie in België 1833-1947..
108493: Bollen, Gaby & Sam Janssen e.a., - Verkenningen van het dagelijkse Leven. Oral History in de Dommelvallei Project 2006..
71014: Bologna, Giulia, - Illuminated Manuscripts : The Book Before Gutenberg.
77850: Bols, dr. Jan en dr. J. Muyldermans, - Bloemlezing. Dicht- en Prozastukken, verzameld en voorzien met Aanteekeningen, eene Schets van de Geschiedenis onzer Letterkunde, enz. Eerste Deel..
77831: Bols, dr. Jan & dr. J. Muyldermans, - Bloemlezing. Dicht- en Prozastukken, verzameld en voorzien met Aanteekeningen, eene Schets van de Geschiedenis onzer Letterkunde, enz. Tweede Deel..
76015: Bölsche, Wilhelm, - Het Paard in zijn natuurlijke Ontwikkeling.
69221: Bolsée, J. en Le Vicomte Terlinden, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Deuxième Série 1506-1700. Tome Septième. Règne de Philippe II. I contenant les Ordonnances du 26 Octobre 1555 au 27 Aout 1559..
19226: Bolsius, Henricus Gijsbertus Josephus, - Cordis Hypertrophia quam, Annuente Summo Numine.
26879: Bolsius, Marc, - Onze Zoete Lieve Moeder.
276023: Bomans, Godfried, - Een Halve Eeuw Trappistenleven.
73796: Historische Kring Bommelerwaard, - Monumenten tussen De Voorn en Loevestein .
110481: Bon, Annemarie, - Doeboek voor Groene Woudlopers.
43998: Bona, Joanne, - De Sacrificio Missae Tractatus Asceticus.
29509: Bondam, Mr. A.C., - Inventaris van de Oude Archieven dagteekenende voor de Franschen Tijd, berustende ten Gemeentehuize van Dongen.
295066: Bondam, mr. A.C., - Inventaris der Oorkonden afkomstig van het Jezuïten-Collegie te 's-Hertogenbosch.
295053: Bondam, mr. A.C. e.a., - Verslagen m.b.t. Het Provinciaal Archief / Rijksarchief 1904-1911..
295054: Bondam, mr. A.C. ; C.C.D. Ebell en C.F. Xav. Smits, - Verslagen omtrent de Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noord-Brabant 1893-1911..
295055: Bondam, mr. A.C. ; C.C.D. Ebell, - Verslagen omtrent de Oude Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noord-Brabant 1899-1911..
295056: Bondam, mr. A.C., - Verslag omtrent de Oude Gemeente- en Burgerlijke Stands-Archieven in Noord-Brabant 1890..
295063: Bondam, mr. A.C., - Inventaris van Oorkonden afkomstig van het Kasteel en de Heeren van Helmond.
295891: Bondam, Mr. A.C., - Inventaris van de Oude Archieven bewaard ten Gemeentehuize van Raamsdonk.
29705: Bondam, Mr. A.C., - Register van Leenbrieven en andere Titels betrekkelijk de Ambachtsheerlijkheid en de Heeren van Zuidewijn-Ambacht en de Acht Hoeven Moers daaraan gelegen.
29583: Bondam, Mr. A.C., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Beek en Donk.
29628: Bondam, Mr. A.C., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Erp.
19848: Bondam, mr. A.C., - Inhoudsopgaaf van het Liber Privilegiorum Pagi de Someren.
29602: Bondam, Mr. A.C., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Bokstel.
74518: Bonder, H., - De Archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850..
70042: Bonder, H., - De Archieven van Inspecteurs en Commissies van de Waterstaat in Nederland vóór 1850..
32143: Bonenfant, Paul, - La Charte de Fondation du Chapitre de Sainte-Gudule à Bruxelles.
109171: Bongaerts, M., - Verbetering en Afwatering van de Rivieren de Dommel en de Aa.
109172: Bongaerts, M., - Verbetering en Afwatering van de Rivieren de Dommel en de Aa.
10917: Bongaerts, Ir. M.C.E., - Verbetering der Afwatering van de Rivieren de Dommel en Aa.
108302: Bongaerts, M., - Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant.
108301: Bongaerts, M., - Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant.
108295: Bongaerts, M., - Verbetering en Afwatering van de Rivieren de Dommel en de Aa.
67470: Bonger, H., - De Dichter van het Wilhelmus.
37352: Boni, Armand, - Felicia. Een Jeroen Bosch-Roman.
30901: Boni, A., - Scherpenheuvel. Basiliek en Gemeente in het Kader van de Vaderlandse Geschiedenis.
35723: Bont, Bas de, - Praatjes voor de Vaak. Enkele Sprookjes van Bas de Bont.
35127: Bont, Bas de, - Existentie met Pretentie. Gedichten.
35027: Bont, Bas de, - Verslag van Gisteren.
33930: Bont, Michel de e.a., - Geel van Gisteren tot Morgen.
392182: Bont, A.P. de & Jos Swanenberg, - Het Herbarium van De Bont. Dialect van Kempenland, meer in het bijzonder d’Oerse Taol. Deel V..
3313: Bont, Lic. Michel de, - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 13..
392171: Bont, A.P. de, - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'Oerse Taol. Deel II Vocabularium.
39217: Bont, A.P. de, - Dialekt van Kempenland. Meer in het bijzonder d'Oerse Taol. Deel I: Klank- en Vormleer; Deel II Vocabularium; Deel III: Geografische Namen.
77841: Bontjer, E., - Een nieuwe Vlugt voor Vliegveld ‘Ypenburg’. Herbestemming van een Vliegveldcomplex tot Vergadercentrum met Restaurants.
69541: Boo, drs. J. A. de, - Heraldiek.
66220: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Zes en Twintigste vervolg).
66219: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en Twintigste vervolg).
66218: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Twintigste vervolg).
66216: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Twintigste vervolg).
66217: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Acht en Veertigste vervolg).
66215: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vier en Dertigste vervolg).
66214: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Een en Dertigste vervolg).
66213: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Twee en Dertigste vervolg).
66212: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Twee en Twintigste vervolg).
66210: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Veertigste vervolg).
66209: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en Dertigste vervolg).
66208: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Negen en Dertigste vervolg).
66207: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Een en Twintigste vervolg).
66206: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en Dertigste vervolg).
66205: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Veertigste vervolg).
66177: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Drie en veertigste vervolg & Vier en veertigste vervolg).
66176: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Negen en dertigste vervolg & veertigste vervolg).
66175: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Een en veertigste vervolg & Twee en veertigste vervolg).
66173: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten en andere Bescheiden op den Waterstaat in Nederland met Aanteekeningen (Vijf en twintigste vervolg & Zes en twintigste vervolg).
66172: Boogaard, J.F., - Wetten, Decreten, Besluiten en Tractaten op den Waterstaat en de Spoorwegen in Nederland met Aanteekeningen (Zevende & Achtste vervolg).
99781: Boogaard, J.F., - Beantwoording der Vraag: Welke Verbeteringen zijn wenschelijk in het Algemeen Polderregt in Noordbrabant?.
9978: Boogaard, J.F., - Beantwoording der Vraag: Welke Verbeteringen zijn wenschelijk in het Algemeen Polderregt in Noordbrabant?.
9536: Boogert, Bob van den; en Jacqueline Kerkhoff, - Maria van Hongarije 1505-1558. Koningin tussen Keizers en Kunstenaars.
27940: Booijen, K. & W. van Ham, - Grafmonumenten in de Grote of Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom.
26111: Boois, Hans de en Ies Zonneveld e.a., - De Biesbosch. Het Karakter na de 'Grote Verandering'.
76306: Bool, Mr. J., - De Gemeentewet.
71807: Bool, Mr. J., - De Gemeentewet.
27504: Boom, Fons (red.), - En toch zijn wij Vreemdeling.
27457: Boom, Fons (red.), - En toch zijn wij Vreemdeling!.
107046: Boom, Jan van den e.a., - Voorlopige Lijst van Studenten van de Kwartierlijke Akademie te Nijmegen 1655 - 1679..
34959: Boom, Willy, - Klein-Brabant Land van Boerenkrijg.
20717: Boomen, Tijs van den, - De Vierkante Meter. Een Eindhovense Geschiedenis 1934-1959..
205879: Boomen, Tonny van den, - Tongelre te Kijk. Stadsdeel van Eindhoven onder de Loep.
27347: Boon, Cees, - Fraters, ….
24348: Boon-Corthals, Thera, - Schrijvers achterna. Een literaire Wandeling door Breda.
242011: Boon-Corthals, Thera, - Het Turfschip van Breda een literaire Fantasie op een historisch Gegeven.
67191: Boon, Henk, - India. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
37401: Boon, Drs. K. e.a., - Jheronimus Bosch.
78749: Boon Mesch, A.H. van der, - Redevoering bij gelegenheid der viering van het vijf en zeventig jarig bestaan der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid; uitgesproken in de Groote Kerk te Haarlem op den 21 julij des jaare 1852..
78693: A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Derde Reeks, Deel XIII, (Deel 35).
78692: A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Derde Reeks, Deel XII, (Deel 34).
78691: A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Derde Reeks, Deel VIII, (Deel 30).
78690: A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Derde Reeks, Deel VI, (Deel 28).
78689: A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Derde Reeks, Deel V, (Deel 27).
78688: A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall en E. van Voorthuysen H.Z. e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Derde Reeks, Deel II, (Deel 24).
78687: A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall en E. van Voorthuysen H. Z., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Tweede Reeks, Deel III, (Deel 18).
78686: A.H. van der Boon Mesch, H.C. van Hall en E. van Voorthuysen H. Z., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Tweede Reeks, Deel II, (Deel 17).
36804: Boon, Cees e.a., - Een 10 voor Robben.
78683: A.H. van der Boon Mesch, P.J. I. de Fremery en H.C. van Hall, - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Zevende Deel..
28079: Boone, François, - De dekanale Sint-Pieterskerk van Turnhout.
72068: Boonstra, C., - Archieven van de Gelderse Christelijke Boeren- en Tuindersbond.
207471: Boonstra, O.W.A., - De Waardij van eene vroege Opleiding. Een Onderzoek naar de Implicaties van het Alfabetisme op het Leven van Inwoners van Eindhoven en omliggende Gemeenten, 1800-1920..
35517: Boost, Rolf e.a., - Kruidendokter Van de Moosdijk. Koopman in ijdele Hoop.
10359: Bootsma, drs J.H., - 75 Jaar MO Opleidingen 1912-1987..
75024: Booy, E.P. de, - Inventaris van het Archief van het Huis Zuilen 1385-1951..
75019: Booy, Drs. E.P. de, - Inventaris van het Archief van de Familie Van Weede.
74924: Booy, Drs. E.P. de, - Inventaris van het Archief van de Familie Van Weede.
74296: Booy, E.P. de, - Inventaris van het Archief van de Familie De Beaufort 1556 - 1976..
74199: Booy, E.P. de, - Inventaris van het Archief van de Familie van der Muelen 16543 - 1885..
72252: Booy, dr. E.P. de, - Overzicht van Archieven van particuliere Ondernemingen berustende in openbare Bewaarplaatsen.
71809: Booy, H. Th. de, - Grepen uit twee Eeuwen Geschiedenis der Maatschapij tot Redding van Drenkelingen. 1767-1967..
69979: Booy, dr. E.P. de, - Overzicht van Archieven van particuliere Ondernemingen berustende in openbare Bewaarplaatsen.
76926: Bor, Alb., - Anna Pruijsers. Geboren 28.7.1925. Kwartierstaat.
75295: Borchert, Bernhard, - Georges Rouault 1871 - 1958..
37030: Borchgrave d'Altena, Comte J. de, - Notes pour servir à l'Étude des Stalles en Belgique.
37015: Borchgrave d'Altena, Comte J. de, - Laus Brabantiae.
37000: Borchgrave d'Altena, Graaf J. de, - Fragments de Retables Brabançons de XVe et XVIe Siècles conservés au Musée Curtius a Liège.
36829: Borchgrave d'Altena, prof. graaf J. de e.a., - Kunst te Leuven.
30807: Borchgrave d'Altena, graaf J. de, - Zoutleeuw Parel van Brabant.
39020: Borchgrave d'Altena, Comte J. de, - Notes pour servir a l'Inventaire des Oeuvres d'Art du Brabant. Arrondissement de Nivelles II (suite).
42637: Borchgrave d'Altena, Comte Joseph de e.a., - Les Mandones Anciennes conservées en Belgique 1025-1425..
41455: Bordeaux, Henry, - La Chartreuse de Reposoir.
67334: Borg, Sylvia e.a., - De meest voorkomende Vragen aan de Milieutelefoon.
79071: Borger, Guus Johan, - De Veenhoop. Een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het Veendek in een deel van West-Friesland.
75029: Borgh, J. van der, - Beknopt Overzicht der Kinderwetten en van de daardoor in onze Wetgeving gebrachte Wijzingen.
20237: Borgmans, Martin e.a., - Een halve Eeuw Pius X College. Een Beeld van vijftig Jaar Voortgezet Onderwijs in de Zuidwestelijke Kempen.
76385: Borne, J.C.C.F.M. van, - Bibliografie van de Nederlandse Heraldiek.
75724: Borne, J.C.C.H.M. van den, - Inventaris van het Archief van de Familie Maurissen.
27950: Borne, L. van de, - Langs 's Heren Wegen. Kleine Religieuze Monumenten in de Acht Zaligheden.
17206: Bornewasser, Dr. J.A., - Vijftig Jaar Katholieke Leergangen 1912-1962..
67349: Bornheim gen. Schilling, Werner, - Rheinische Höhenburgen.
78385: Borrias, Charles Gautier David geboren te Arnhem, - Over de Beperking van de wetgevende Bevoegdheid der plaatselijke Besturen door de Wetgeving van Rijk en Provincie.
397023: Borrie, dr. G. W.B., - Dagboeknotities van een Gelders Burgemeester.
20796: Borrie, Dr. G.W.B., - Dagboeknotities van een Gelders Burgemeester.
67161: Borsboom, Ad e.a., - Stille Zuidzee.
76089: Borwick, Robin, - Donkeys.
36418: Bos, W., - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek 1971-1983..
77052: Bos, Th.S.H. E.a., - Oud Fonds. Systematisch Overzicht van alle Uitgaven, Mededelingen en Bijdragen verschenen in Publikaties van het Historisch Genootschap, 1845-1969..
76262: Bos, drs. Th. S.H. e.a., - Repertorium van Boeken en Tijdschriftartikelen betreffende de Geschiedenis van Nederland. Lijst met geraadpleegde Tijdschriften en Miscellanea & Cumulatieve Indices 1940-1974..
22223: Bos, W.J.F., - Uden en zijn College 1886-1936..
29029: Bos, C., - Inventaris van de Archieven van de Stichting Roosendaalse Muziekschool 1950-1987..
73320: Bos-Rops, J.A.M.Y, - Inventaris van het Archief van de Familie Heereman van Zuydtwijck 1360-1880. Band I & II..
71225: Bos, drs. J., - Inventaris van het Archief van het Huis Mensinge te Roden (1376-1952).
70314: Bos, Jurjen M., - Archeologische Streekbeschrijving een Handleiding.
65374: Bos, dr. D. e.a., - Rapport betreffende den juridisch-economischen Vorm eener Centrale Drinkwatervoorziening van de Provincie Groningen.
65367: Bos, dr. D. e.a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1914..
65366: Bos, dr. D. e.a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1913..
78066: Bosch, A. ten en E.F. Suringar, - Eenige economische en technische Beschouwingen over Nederlandsche Electrische Bedrijven.
10422: Bosch, Chr. van de, - Cuijk aan de Spoorlijn. Historisch Overzicht van de laatste 100 Jaar, over de Rol van Cuijk in de Treinverbinding Nijmegen - Venlo.
10377: A.F. Diepen schoolinspecteur Bisdom Den Bosch, - Onze Schooltucht. Gedachten en Wenken over Tucht op en door de R.K. Lagere School.
19469: Bosch, Richard van den e.a., - Rooise Tropenjaren.
24185: Bosch, Jan van den, - Jongens van toen. Oosterhoutse Jongens in de Jaren Vijftig.
15429: Bosch, Adri e.a., - Sprekend Loosbroek.
21481: Bosch, J. van de en J. Paridaans, - Memoriaal van Harmonie L'Union Fraternelle Zeelst ter gelegenheid van haar 125-jarig bestaan. 1871-1996..
11983: Bosch, Jan Willem, - De Sporen van de Blijde Inkomst in de Hervormingsplannen van het Strafproces op het Einde der XVIIIe Eeuw.
19268: Bosch, Jan van den, - Schijndel Vroeger en Later. Schijndel hoe het was en hoe het is geworden.
198658: Bosch, H.J.E. van den, - Van den Bosch Erp. Transporteur sinds 1964..
44125: Bosch, J.W.M. van den, - De Liturgie van St. Laurentius Martelaar en Diaken in het Romeins Missaal.
107043: Bosch, J. van den en Dom. de Jong, - Kwartierstaat van Dom dr. Gabriël van de Moosdijk achtste Abt van de Achelse Kluis.
40984: Bosch, Anna Maria Tauscher van den, - Moeder Maria-Teresa van de Hl. Joseph. Stichteres van de Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus.
67738: Bosch Kemper, Gerrit de , geboren te Amsterdam, - De Concessiën volgens het Nederlandsche Recht.
65970: Bosch Kemper, jhr. M.J. de, - De tegenwoordige Staat van Nederland [Uitg. t.g.v. 50 jaar Centr. Bur. Statistiek].
35948: Bosch - van Dillen, Ans van den, - Brabants Volkje. Een Plaatje met een Praatje.
65280: Bosch, A. ten en E.F. Suringar, - Eenige Opmerkingen over den Bouw en het Beheer van Nederlandsche Electriciteitsfabrieken, in verband met de Jaarverslagen en Rapporten van den laatsten Tijd.
76098: Bosman, Peter, - De Fret als Gezelschapsdier.
76099: Bosman, Peter, - De Fret als Gezelschapsdier.
20959: Dr J Bosman, Prof., - Landbouw en Bankwezen.
12619: Bosman, Th. E.A. e.a., - Beschenken of besteken? Een Bronnenonderzoek naar relaties en Geschenken in 's-Hertogenbosch 1550-1650..
37406: Bosman, Anthony, - Jheronimus Bosch.
10004: Bosman, Th. E. e.a., - De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in Tweede Termijn.
10003: Bosman, Th. E.; J.P. Coopmans e.a., - De Heerlijke Stad.
41247: Bossche, Louis van den, - Les Carmes.
65627: Bossche, Lic. Nestor van den, - Omer Wattez Leven en Werk. Novelle de Zwalmleeuwen.
36339: Bosschere, Jean de, - Édifices Anciens. Fragments et Détails. Anvers.
67195: Bossema, Wim, - Mozambique. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
11069: Bossenbroek, Phlip e.a., - Het Land van Peel en Maas. Natuurgebieden in Zuidoost-Nederland.
74124: Bossers, G.W., - Handleiding bij de dagelijksche Werkzaamheden der Gemeentebesturen...
29627: Bossink, H.J.H., - Inventaris van het Oud-Archief der Stad Woudrichem en van de daarbij Gedeponeerde Archieven.
9837: Bossink, H.J.H., - Het Wapen van 's-Hertogenbosch.
9831: Bossink, H.J.H., - Het Wapen van 's-Hertogenbosch.
107013: Bosters, A.M., - Genealogische en historische Aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer.
26093: Bosters, A.M., - Parochie Nieuw-Vossemeer 200 Jaar.
256729: Bosters, A.M., - Genealogische en historische Aantekeningen betreffende Nieuw-Vossemeer. Deel 8. De Forten aan de Brabantse Kant van de Eendracht.
39957: Bostoen, drs. K.J.S., - Dingman Beens en de Kamer van Vreugdendal.
78986: Botke, Y. e.a., - Gebundelde Inventarissen Deel 3: Archieven van de Classes van Appingedam en Loppersum, Middelstum, Winschoten en van de Hervormde Gemeenten Appingedam, Kolham, Lopersum, Meeden, Midwolda (Old.) en Westeremden.
74264: Botke, Y. En A. de Groot, - Gebundelde inventarissen Deel 2. De Archieven van de Hervormde Gemeenten te Garmerwolde, Thesinge, Wetsinge-Sauwerd en de Stichting 'Jesaja 46 Vers 4' te Winsum.
71223: Botke, Y.; W. Formsma, Hartong e.a., - Gebundelde Inventarissen Deel 3: Archieven van de Classes van Appingedam en Loppersum, Middelstum, Winschoten en van de Hervormde Gemeenten Appingedam, Kolham, Lopersum, Meeden, Midwolda (Old.) en Westeremden.
21346: Bots, J.J.W.M., - Valkenswaard Momenten uit Heden en Verleden.
21342: Bots, Jo en Toon van Otterdijk, - Valkenswaard en zijn Politie.
213231: Bots, J.J.W.M., - Harmonie Uitspanning Na Arbeid. Honderd Jaar 1877-1977..
71572: Bots, H.N.J. en A. Kwaak, - Documentatie en administratieve Organisatie in de Praktijk.
70127: Bots, J.A., - Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius (1646-1656).
75887: Bottema, S. en A.T. Clason, - Het Schaap in Nederland.
65249: Bottemanne, J.M., - Conserveering van Visch door kunstmatige Koude.
78073: Boudens, M. e.a., - Hoofdzaken en Achtergronden van het Nederlands Bestuursrecht Deel 1 en 2..
40653: Bougaud, M. L'Abbé Ém., - Histoire de Sainte Chantal et des Origines de la Visition.
272627: Boulmont, G., - Les Ruines de l'Abbaye de Villers.
74378: Bouma Nieuwenhuis, D. en W. Zeedijk, - Calorische Werktuigen. Deel III Verbrandingsmotoren.
74377: Bouma Nieuwenhuis, D. en W. Zeedijk, - Calorische Werktuigen. Deel II Stoommachines.
26350: Bouma, Hans (inl.), - Otto Dicke: Woudrichem en Loevestein.
76010: Bouman, Jan en Inge, Annette Groeneveld, - Breeding Przewalski Horses in Captivity for release int the Wild.
20895: Bouman, Teo, - Philips. International Reorganisations and Workers' Resistance.
10938: Bouman, Jan; Cri Stellweg e.a, - Uit & Thuis in Brabant.
72161: Bouman, prof. dr. P.J. e.a., - 150 jaar koninkrijk der Nederlanden, ontstaan en bestaan.
72083: Bouman, Jan, - Nederlandse monumenten in Beeld. Tussen Schietlood en Waterpas.
12331: Bouman, Drs. R. e.a., - Mosmans & Bossche Pers.
66401: Bouman, prof. dr. P.J., - Evenwicht tussen Stad en Platteland.
40888: Bouman, R., - De Gelukzalige Bernardinus Realino.
10578: Bouman, Prof. P.J., - Anton Philips de Mens - de Ondernemer.
39944: Bouman, P.J., - Anton Philips de Mens de Ondernemer.
64446: Bouman, Jan, - Het merckwaerdigste meyn bekent.
30157: Boumans, René, - Het verhandelen der stedelijke Officiën te Antwerpen in de XVIIIde Eeuw.
35213: Bourbon, Louis de, - Het Negende Uur.
35211: Bourbon, Louis de, - Zwerving.
74440: Bourguignon, Marcel, - Inventaire des Archives de l'Administration du Département des Forets.
26902: Bourguignon, R.P. Dom Eugène, - Un nouveau Belge - le bienheureux Jean Rusbrok, Chanoine Régulier de St-Augustin, Premier Prieur de la Congrégation de Windesheim-Latran.
74334: Bouscholte, J.M., - Vereenvoudiging der Vormvereischten voor het Huwelijk en Beperking van den Zondagsarbeid van den Burgerlijken Stand.
295221: Bousse, A., - Inventaris van de Notariële Archieven.
295223: Bousse, A. e.a., - Inventarissen van Hedendaagse Archieven van Gemeenten. Deel I..
29784: Bousse, A., - Inventaris van de familiearchieven de Crane d'Heysselaer.
29782: Bousse, A., - Inventaris van de Archieven van de Administratie van de BTW, Registratie en Domeinen (Provincie Antwerpen).
295145: Bousse, A., - Inventaris van de Doop- Trouw- en Begraafboeken bewaard op het Rijksarchief Antwerpen.
29599: Bousse, A., - Inventaris van het Archief van de Familie Van de Werve en Van Schilde.
295047: Bousse, A. e.a., - Inventarissen van Kerkarchieven Deel III..
76693: Bouterse, dr. J., - Classicale Acta 1573-1620. Deel III Particuliere Synode Zuid-Holland. Classis Rotterdam en Schieland 1580-1620..
107012: Boutmy de Katzmann, E.J.C., - Genealogie van het Geslacht Di(c)k [Dick] uit Hoeven en Dik uit Fijnaart.
10537: Bouwens, Bram e.a., - Lijnen door het Brabantse Land. 200 Jaar Verkeersinfrastructuur in Noord-Brabant 1796-1996..
24490: Bouwens, Bram e.a. (red.), - Metamorfose aan de Donge.
24293: Bouwens, A.M.C.M., - In goede Handen tussen Gasthuis en Zorgcentrum.
17607: Bouwens, Bram, - Enkel den Mensch... Assisië - Negentig Jaren zorgen voor Zorg.
71265: Bouwhuys, M. Ten en dr. N.N. Tenhaeff., - Zestig Eeuwen. Kleine algemeene en vaderlandsche Geschiedenis tot aan de Fransche Revolutie.
43842: Bouwman, Gijs, - De Zonde van Sodom. Ontstaan en Verstaan van een Bijbelverhaal.
295046: Bouwmans, R., - Inventarissen van Kerkarchieven Deel II..
78626: Bouwmeester, dr. W.L., - De Ontwikkeling van Nederlands Landschappen. Bijdrage tot de Geschiedenis van Nederlandsche Beschavingstoestanden, zooals die onder Wisselwerking van Bodem en Mens zijn ontstaan.
73887: Bouwmeester, Edu, - Dansmelodietjes. 50 Hollandsche Dansliedjes op bekende Melodietjes.
10949: Bouws, T., - Kijk op Noordbrabant.
283192: door Vrienden van het bouwwerk, - Over de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
283191: door Vrienden van het bouwwerk, - Over de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
78391: Boven, M.W. van, - De rechterlijke Instellingen ter Discussie. De Geschiedenis van de Wetgeving op de rechterlijke Organisaties in de Periode 1795-1811..
1416: Boven, M.W. van e.a. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 8. [o.a. Kroniek van Helmond over 1986; Gebrandschilderd licht in Stiphout; Helmondse straatnamen; Volkshuisvesting in Helmond; Bioscopen en films in Helmond; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
1415: Boven, M.W. van e.a. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 2. [o.a. Kroniek van Helmond over 1980; Archeologische verkenning kloosterterrein te Binderen; Beesten te Binderen; Helmond in L. Guicciardini's beschrijving; Heer van Helmond contra de ambachtsgilden 1692-1715; Helmondse patriotten 1785-1787; SDAP-fractie in de Helmondse gemeenteraad (1931-1940) Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
122021: Boven, Margriet van e.a., - Noordbrabants Museum ’s-Hertogenbosch. Jaarverslag 1997/1998..
1412: Boven, Mr.M.W. van e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. I..
1413: Boven, Mr. M.W. van e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 3. [o.a. Kroniek van Helmond over 1981; Lambertuskerk van Helmond; Notaris Adriaen Brouwers 1595-1635; Helmondse straatnamen 1; Jan Agten, een Helmondse drager van de Militaire Willemsorde; Werkverschaffing in Helmond in 1931; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
384517: Boven, Margriet van e.a., - Giorgio de Chirico. Grafiek.
1401: Boven, M.W. van e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 1..
29751: Boven, dr. M.W. van e.a., - Archievengids voor Noord-Brabant.
11651: Boven, M.W. van en A.P. van Vliet, - Homines Novi. De eerste Volksvertegenwoordigers van Noord-Brabant in 1795..
108491: Boven, mr. P.P.M.H. van, - De Ontwikkeling van Westelijk Noord-Brabant in de Rijn- Maas- en Scheldedelta; Het Kreekrakplan.
1417: Boven, M.W. van e.a. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 9 [o.a. Kroniek van Helmond over 1987; Achtergronden van de verwerving van de heerlijkheid Helmond door Jan Berthout van Berlaar in 1314; Helmondse klokkengieters; naasting St. Lambertuskerk in Helmond, 1789-1801; SDAP-afdeling Helmond; Fotografen en hun werk in Helmond tot 1940; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
38017: Boven, Margriet van, - De Achtergrond belicht. Ontwerpen voor het Theater, 1580-1850..
38000: Boven, Margriet van e.a., - Noordbrabants Museum.
79018: Boven, Maarten W. van, - Bokaaldrinkers van Zegenwerp. Het Patriottisme in 's-Hertogenbosch 1785-1787..
78069: Bovesse, J., - Inventaire des Papiers Dieudonne Brouwers.
74985: Bovesse, J. e.a., - Inventaire des Archives Communales de l'Epoque Contemporaine. Tome II..
74984: Bovesse, J. e.a., - Inventaire des Archives Communales de l'Epoque Contemporaine. Tome I..
74983: Bovesse, J. e.a., - Repertoire des Archives Notariales de la Province de Namur XVIe - XXe Siècle. Tome I: Arrondissement de Namur.
74769: Bovesse, Jean, - Une Visite au Musee des Archives de l'Etat a Namur.
74731: Bovesse, J., - Inventaire des Papiers François Bovesse. Homme politique et Écrivain 1890-1944..
74632: Bovesse, J., - Inventaire général sommaire des Archives ecclésiastiques de la Province de Namur. Supplément 1..
65709: Bovesse, J., - Inventaire des Papiers François Bovesse. Homme politique et Écrivain 1890-1944..
65706: Bovesse, J., - Inventaire des Papiers Dieudonne Brouwers.
65649: Bovesse, J., - Inventaire des Papiers Ferdinand Courtoy.
11622: Bowen, Marjorie, - De Nederlanden (gezien door de Oogen eener Engelsche). Causerieën over de Elf Provinciën.
78170: Bowman, Katy, - Don’t just sit there. Transitioning to a standing and dynamic Workstation for whole-body Health.
165107: Louis Bogaerts & Zn. Boxtel, - Vaandelontwerp R.K. Vrouwenbond Enschede.
165109: Louis Bogaerts & Zn. Boxtel, - Vaandelontwerp O.B.V. Tuindorp-Eekmaat.
165111: Louis Bogaerts & Zn. Boxtel, - Vaandelontwerp R.K. Bond van Bejaarden Heumen.
165106: Louis Bogaerts & Zn. Boxtel, - Vaandelontwerp R.K. J.B. Nieuw-Namen.
35169: Boxtel, Wim van, - Gedichten.
35146: Boxtel, Wim van, - Brabants Bont. Gedichtenbundel.
35012: Boxtel, Wim van, - Gedichten.
35013: Boxtel, Wim van, - Brabants Bont. Sprokkels Deel II..
67253: Boyens, José e.a., - Oscar Jespers 1887-1970. Theresia van der Pant / Piet Killaars / Hanneke Mols-van Gool. Beeldhouwers.
24008: Provincie N.Br., - Noordbrabant in het nieuwe Westen.
39718: Br. Orest, Jozef Claeys f.c., - Petrus-Jozef Triest. De Groei van een Kloosterstichter.
11175: Braam, Arno e.a., - De Toestand van de Brabantse Natuur 2000..
127682: Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Sociaal-Economische Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente 's-Hertogenbosch. Deel I en II..
12768: Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Sociaal-Economische Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente 's-Hertogenbosch. Deel I en II..
19828: Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake een additionele Woningbehoefte te Veghel.
10381: PON Noord-Brabant, - De Strijd der Steden.
10382: PON Noord-Brabant, - Buurten bij de Stad. Steden op zoek naar sociale Kwaliteit.
10383: PON Noord-Brabant, - Opgroeien in Onzekerheid.
17897: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Hilvarenbeek.
27165: Brabant, dr. J. van, - In het Begijnhof van Antwerpen op wandel en bezoek.
177913: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente St. Michielsgestel.
25039: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oudenbosch.
25038: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oudenbosch.
17656: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Drunen naar een grotere Welvaart. Een Onderzoek naar de sociaal-economische Ontwikkeling der Gemeente Drunen.
235013: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Gilze en Rijen.
235014: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oud en Nieuw Gastel.
28952: div. pastores uit Brabant, - Een Getuigenis van van Katholiek Geloof.
23102: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Betekenis van de Kruidenteelt voor de Landbouw in de Gemeente Gemert.
21596: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Veldhoven.
15294: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oss.
10833: Werkgroep Maasoverleg Gelderland/Noord-Brabant, - Recreatie op en aan de Maas van Heumen tot Woudrichem.
19462: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Sint-Oedenrode. Deel I en II..
28143: Brabant, Mgr. Dr. J. van, - Onze-Lieve-Vrouwe-Kathedraal Antwerpen.
11903: Omroep Brabant, - Over Brabant gesproken......
198548: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Asten.
198549: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Bakel c.a..
198551: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Bakel c.a..
26098: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Dinteloord en Prinsenland.
22619: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport bevattende de Resultaten van een sociaal-economisch Onderzoek in de Gemeente Grave.
26095: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Rucphen.
26094: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Zevenbergen.
22618: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Mill c.a..
22617: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Cuyk [Cuijk].
16871: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Oisterwijk.
9748: Provinciaal Bestuur Noord-Brabant, - Natuurschoon- en Recreatiegebieden in Noord-Brabant. Facet-Streekplan. Overleg.
198301: Ec. Techn. Instituut voor Noord-Brabant, - Rapport inzake de Economisch-Structurele Toestand en hare Ontwikkelingstendenties in de Gemeente Someren.
71522: Braber, H., - Achter de Kromme Dissel. Bijdragen over Boerenwagens en andere Voertuigen.
36722: Brabers, H. e.a., - In het Voetspoor van Andries Schoemaker... Een Tocht langs Brabantse Kastelen in de 18de Eeuw.
32049: Braekman, Ds. E.M., - Het Protestantisme te Brussel. Van de Oorsprong tot aan het overlijden van Leopold I..
77138: Bragard, René, - Les Couvents et les Encientes urbaines a Liège, Huy et Dinant.
71205: Bragard, Ph. & M. Renson, - Repertoire de Sceaux conserves aux Archives de l'Etat a Namur des Origines a 1300..
32077: Braive, Gaston, - Histoire des Facultés universitaires Saint-Louis. Des Origines à 1918..
75012: Brakel, J.W. van, - Inventaris van het Archief van de Remonstrantse Broederschap, 1619-1982..
36762: Brand, Rien van den, - 750 jaar Kasteel Boxmeer eens Brandpunt tussen Brabant en Gelre.
18015: Brand, M.P.J. van den, - Lief en Leed in en over De Oude Peel.
24482: Brand, W., - Niet zomaar een Dak. Zes Eeuwen geloven in Dongen: De Geschiedenis van de Laurentiusparochie.
295007: Brand, drs. W.J.P.M., - Archief van het Bisdom Breda I: Gedeponeerde Archieven. Inventaris van gedeponeerde Archivalia betreffende de Dekenaten Bergen op Zoom en Breda behorend tot het Bisdom Antwerpen (1420) 1561-1802..
19273: Brand, P. van de e.a., - Schijndel. St. Jansschool 1948-1988..
69136: Brand, J.A.M. van den, - Handreiking Exploitatiewet. Editie 2008..
22608: Brand, Rien van den e.a., - Grenzen verlegd. Een Bijdrage tot de Geschiedenis van Groeningen, Holthees, Maashees, Overloon, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem.
69961: Branden, dr. L. van den, - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
22295: Brands, W., - Oud Schaijk op de Foto!.
35388: Brands, W. Schaijk, - De Vijf Gebooi.
35341: Brands, W. uit Schaijk, - De Vijf Gebooi.
353411: Brands, W. / Schaijk, - De Vijf Gebooi.
65391: Brands, Josephus Petrus Joannes Maria , geboren te Tilburg, - Grieksche Diernamen.
72174: Brandt, dr. C.D.J. e.a., - Opkomst en Ondergang der Antieke Cultuur. Deel I & II..
37274: Brans, Jan, - Rubens zonder Aureool.
99351: Brants, Victor, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Regne d'Albert et Isabelle 1597-1621. Tome Premier.
42148: Dom Brasó, - De Bescheiden maar schone Taak van de Monnik (Vaticanum II).
73527: Brasz, prof. dr. H.A. e.a., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 1: Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
73349: Brasz, prof. dr. H.A. e.a., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 1: Inleiding tot de Bestuurswetenschap.
79083: Braudel, Fernand, - De Middelandse Zee Deel 1 en 2..
69184: Braun, Anne, - Historische Zielscheiben.
30135: Bredael, Lutgart, - Antwerpen tussen Polder en Haven.
77010: Bredero, Adriaan H., - De Ontkerstening der Middeleeuwen. Een Terugblik op de Geschiedenis van Twaalf Eeuwen Christendom.
11715: Bredero, dr. A.H., - Cultuurerosie in Brabant.
73630: Bredero, Dr. A.H., - De Temporaliteitsoverdracht van het Bisdom Utrecht en de Hoge Heerlijkheid van het Kapittel van Sint-Jan.
27777: Bredero, A.H., - Bedreigd of overbodig Kerkbezit.
384551: Bree, Paul van e.a., - Drie-ër-lei.
29313: Bree, G.W.G. van, - Inventaris van de Oud-rechterlijke Archieven en de Weeskamer van Steenbergen c.a. 1431-1811..
74641: Bree, G.W.G. van, - Inventaris van de Oude Archieven van de Stad Roermond, 1259 - 1796..
25735: Bree, G.W.G. van, - Dorpsleven van Halsteren na 1813..
29057: Bree, G. van, - Inventaris der Archieven van het Heemraadschap van de Mark en Dintel.
25716: Bree, G.W. van e.a., - De Jufvrouwenpolder onder Fijnaart.
240271: Bree, G.W.G. van, - Het Heemraadschap van de Mark en Dintel (Tijdvak 1804-1830).
24027: Bree, G.W.G. van, - Het Heemraadschap van de Mark en Dintel (Tijdvak 1804-1830).
24012: Bree, G.W.G. van, - Het Heemraadschap van de Mark en Dintel Tijdvak 1804-1830..
69985: G.W.G. van Bree e.a., - Het Archief van de Nederlandse Consumentenbond 1952-1965..
22376: Bree, J. van, - De Geschiedenis van de Volkelse Vakbeweging. 50 Jaar Bouw- en Houtbond Afd. Volkel.
223761: Bree, J. van e.a., - Programma 25 april 1987. 50 Jaar Bouw- en Houtbond Afd. Volkel.
38909: Breedveld, Walter, - Sandra.
389031: Breedveld, Walter, - Meerwijk. De Roman van een Brabants Geslacht.
38873: Breedveld, Walter, - Het stille Eiland.
354221: Breedveld, Walter, - De Bekroning.
35422: Breedveld, Walter, - De Bekroning.
35322: Breedveld, Walter, - De open Stad.
74115: Breedvelt, Frits, - De Gemeente als Werkgeefster. De Regeling van de Rechtspositie der gemeentelijke Werknemers in Nederland en Duitschland.
29701: Breesnee, G.H.C., - Archief van het Hollandsche Huis bij Geertruidenberg.
43116: Breffny, Brian de, - De Synagoge in Ballingschap en Diaspora.
78895: Bregman, Rutger, - De meeste Mensen deugen. Een nieuwe Geschiedenis van de Mens.
1238: Brekel, dr. ir. C.H.J. van den e.a. , - De Brabantse Leeuw. Jaargang 38 [o.a. De erfgenamen van de Ghijsel Back; Genealogie Zeeuwen / Elsten / Van der Elst ca, 1450-1550; Kuijlen in Zuidwest-Brabant; Van Achtmael alias Decker; Roosendaalse families: Obels, Nobel; Huijbergse families: Hectors; Geslacht Van Berckel te Ginneken; De oudste generaties van de geslachten Van Ceulen en Spoorenberg in Woensel.].
79055: Brekelmans, F. e.a., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel X..
295208: Brekelmans, dr. F.B., - Verslag van de Archivaris der Gemeente Nieuw-Ginneken over 1968..
36760: Brekelmans, Dr. F., - Kasteel Bouvigne. Hoogheemraadschapshuis.
24580: Brekelmans, drs. F.A. (red.), - Nieuw-Ginneken. Gemeentehuis op eigen Erf.
24567: Brekelmans, Drs. F.A., - Daasdonk onder Ginneken.
24563: Brekelmans, Drs. F.A., - De Oude Pastorie te Ginneken.
24565: Brekelmans, Drs. F.A., - Het Haantje te Bavel.
24566: Brekelmans, Drs. F.A., - Valkrust te Ginneken.
36465: Brekelmans, Drs. F.A., - Een Hoeve aan de Grens.
29371: Brekelmans, F.A., - De Archieven van het Gereformeerd Burgerweeshuis te 's-Hertogenbosch.
36677: Brekelmans, dr. F.A., - Mencia De Mendoza op het Kasteel van Turnhout.
24357: Brekelmans, Dr. F.A., - Breda in oude Ansichten.
243571: Brekelmans, Dr. F.A., - Breda in oude Ansichten.
24351: Brekelmans, Frans e.a., - Van Singel....naar Gracht. Het Ignatius Ziekenhuis te Breda van 1922 tot 1992..
243032: Brekelmans, dr. F.A., - Honderd Jaar Concordia Stadsschouwburg Breda 1881-1981..
24223: Brekelmans, Drs. F.A., - Mr. G.A. Kleijn eerste Stadsarchivaris van Breda.
24198: Brekelmans, F. A., - Het Bredasche Gasthuis. Geschiedenis van het Oude-Mannenhuis te Breda met de daarmee in 1798 verenigde Gestichten.
241981: Brekelmans, F. A., - Het Bredasche Gasthuis. Geschiedenis van het Oude-Mannenhuis te Breda met de daarmee in 1798 Verenigde Gestichten.
241982: Brekelmans, F. A., - Het Bredasche Gasthuis. Geschiedenis van het Oude-Mannenhuis te Breda met de daarmee in 1798 Verenigde Gestichten.
241954: Brekelmans, dr. F.A., - Korte Schets van het Marktwezen in Breda.
241956: Brekelmans, dr. F.A. en prof. mr. F.F.X. Cerutti, - Honderd Jaar Stadsarchief Breda.
241939: Brekelmans, dr. F.A., - Juliana's lieflijk Grastapijt.
241931: Brekelmans, dr. F.A., - Twee Eeuwen Broese. 1784-1984..
235017: Brekelmans, Drs. F.A., - Het Opslagmonopolie van Breda en de Bruggen over de Bovenmark.
235018: Brekelmans, Drs. F.A., - Een Hoeve aan de Grens.
235023: Brekelmans, Drs. F.A., - Aantekeningen over de Oorkonden van Arnoud van Leuven en Ysabella van Breda als Heer en Vrouwe van Breda, 1268-1282..
20239: Brekelmans, Jan e.a., - Een gouden Historie. 50 Jaar Dosko'32 Duizel. 1932-1982..
26843: Brekelmans, Joh., - Handboekje voor de Leden der Aartsbroederschap der H. Familie.
39728: Brekelmans, drs. F.A., - Mr. G.A. Kleijn, eerste Stadsarchivaris van Breda.
28095: Brekelmans, Drs. F.A., - Het Keurslijf van de Grote Kerk.
36567: Brekelmans, Drs. F.A., - Het laatste Vestingwerk van Breda.
26091: Brekelmans, dr. F.A., - De Markt te Princenhage.
29135: Brekoo, P.L.M., - Inventaris van het Archief van de Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst Breda (1921)1927-1976 (1978).
171028: Bremen, Rob van e.a., - Twaalfde Lustrum van het Tilburgs Studentencorps St. Olof.
12804: Bremen, Maria van, - 's-Hertogenbosch in Mozaïek 1185-1985..
38583: Bremer, J., - Har Sanders. Schilderen, Tekeningen, Grafiek 64-73..
78050: Bresseleers, Fr., - Geschiedenis van Hoevenen.
39717: Bresser, Wout de; Tonn Peters, - Jacques de Bresser. Een Leven in Beeld.
106816: Bressers, Luciën, - De Familie Bressers in Noord-Oost Brabant. De Udense en de Schaijkse Tak.
38534: Breugel, Aug. van e.a., - Gids voor de Tentoonstelling Van Steentijd en Brabantse Muts Kasteel Henkenshage Sint-Oedenrode.
12119: Breugel, mr. C. van, - Mémoires sur ce qui s'est passé de Remarquable après la Capitulation de Bois-le-Duc, relativement aux Négociations entamées entre la France et la Hollande.
19422: Breugel, Aug. van, - St. Oedenrode in oude Ansichten.
37603: Breugel, Aug. van, - Brabantse Mutsen uit Grootmoeders Tijd.
272652: Breugelmans, P., - De Abdij van Berne.
15422: Breugelmans, P., - De Drie Dobbelsteenen van Heeswijk.
27840: Breugelmans, Pastoor, - Gids der R.K. Norbertijner Kerk te Bokhoven.
21432: Breukel, Koos & Amke de Kiviet, - Bergeijk. Portret van het Verenigingsleven in een Brabants Dorp.
39973: Breukelen, Hans van, - Het Engeltje van Hans van Breukelen.
74165: Breukers, J.M.H. e.a., - De Schelde-Maas-Rijnverbindingen door Nederlands Limburg.
171044: Breukers, Michaël, - Saanderdaags. Tilburgse Kinderen vangen oude Verhalen bij de Buren.
171042: Breukers, Michaël, - Roomsch… of Cool?.
29384: Breure, F., - Inventaris van het Oud-Administratief van de Gemeente Megen, Haren en Macharen 1373-1820..
65946: Briedé, H.G.W., - De Wet op de Grondbelasting toegelicht uit hare Geschiedenis, de administratieve Beslissingen enz., ….
78586: Luc Van Den Briele, - De Heks van Mechelen.
11625: Briels, dr. J., - De Zuidnederlandse Immigratie 1572-1630..
37311: Briels, dr. Jan, - Vlaamse Schilders in het Noorden in het Begin van de Gouden Eeuw.
40277: Brighton, Pater Cuthbert van, - Leven van Sint Franciscus van Assisi.
29744: Bril, Louis, - Inventaire des Archives de la Ville de Nivelles sous l'Ancien Régime.
78459: Brink, H. van den e.a., - Samenwinninge. Tien Opstellen over Rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig Bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
22315: Brink, Ellen van den e.a., - Het Zwarte Gat. Trend van het Werk in groeiend Uden.
18001: Brink, G.J.M. van den e.a., - Werk, Kerk en Bed in Brabant.
74065: Brink, J. van den & A.P.D. Meeter, - Salarisregeling voor het Personeel aan Nijverheidsscholen.
74064: Brink, J. van den & A.P.D. Meeter, - Salarisregeling voor het Personeel aan Nijverheidsscholen.
384582: Brink, Gabriël van den, - Tekens van Leven. Notities bij het Werk van Rien van den Brink.
2424: Brink, Henk van den (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 14..
2423: Brink, Henk van den (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 13..
2418: Brink, Henk van den (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 8..
2412: Brink, Henk van den (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 2..
2411: Brink, Henk van den (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 1..
2401: Brink, Henk van den (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 1 tm 14..
2402: Brink, Henk van den (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Oost-Brabant. jrg. 1 tm 12..
72301: Brink, Martin, - Veranderd Veenendaal, Verleden en Heden in Beeld.
72118: Brink, Paul van den, - Almanak Verzamelingen topografisch Beeldmateriaal. Een Overzicht van Kaartenverzamelingen en topografisch-historische Atlassen in Nederland.
72063: Brink, Paul van den, - In een Opslag van het Oog. De Hollandse Rivierkartografie en Waterstaatszorg in Opkomst, 1725-1754..
70196: Brink, H. van den e.a., - Samenwinninge. Tien Opstellen over Rechtsgeschiedenis geschreven ter gelegenheid van het tienjarig Bestaan van het interuniversitair instituut Nederlands Centrum voor Rechtshistorische Documentatie.
41811: Brinkhoff, Dr. J., - In Dienst der Waarheid.
99505: Britz, M.J., - Code de l'ancien Droit Belgique, ou Histoire de la Jurisprudence et de la Législation, suivie de l'Exposé du Droit Civil des Provinces Belgiques. Tome I & II..
36688: Brock, Piet e.a., - Het Kasteel en Natuurmonumenten. Een Natuurwandeling rond het Kasteel van Heeze.
17771: Brock, Maarten ; Truus van de Waarsenburg, - Waar blijft de Tijd; Kermis of Straf?.
13101: Brock, A.C., - De Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch.
40285: Brodrick, James, - De Heilige Franciscus Xaverius 1506-1552..
9994: Broeck, Jan van den, - De Histeriografie van het Recht in de Zuidelijke Nederlanden tijdens de 18de Eeuw.
24644: Broeckhoven, Diane, - Wereldreis in Etten-Leur. Verkennende Impressies van 55 Culturen.
3328: Broeckhoven, Willem Van, - Geels oud en nieuw. Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 28..
75103: Broeder, Remco den e.a., - Coachinggids 2003. Coaches, Supervisoren en Councellors.
241194: Broeders, J.H.M. en G.J. Rehm, - Oosterhout in oude Ansichten.
29535: Broeders, Drs. J. en A. Jansen, - Gemaallijst Gemeente Ginneken en Bavel 1795..
27786: Broeders, J.M.H., - De Sint Jansbasiliek te Oosterhout.
17065: Broeders, Jan e.a., - Het wel en wee van 50 Jaar Voetbalvereniging R.K.D.S.V. Diessen. 1933-1983..
78048: Le Sage Ten Broek. J.G., - De Godsdienstvriend. Vijf en Dertigste Deel..
74193: Broek, C.M.P.F. van den, - Inventaris van de Collectie Prenten, Tekeningen, Kaarten en Foto's van de Evangelische Broedergemeente te Zeist (ca 1700) - 1982..
71110: Broek, Piet van den ; Cor in 't Veld, - Strijen en de Rabobank. Een Eeuw Veranderingen.
65450: Broek, G.J. van den, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 1. [ Verslag n.a.v. een reis tot bezichtiging van eenige aan de kust gelegen havens in Frankrijk, Engeland en België, gedaan in september 1910. ].
69247: Broekaert, Arthur, - Der Bader von Kortryk. Das Leben des Chirurgen Jan Palfyn 1650-1730..
71365: Broekhuizen, R. van e.a., - Atlas van het vernieuwend Platteland. Tweehonderd voorbeelden uit de Praktijk.
17050: Broekhuizen, Jacqueline e.a., - Van Mystiek naar Methode. 'De Nonnen van Vught'. 40 Jaren Taleninstituut Regina Coeli.
78999: Broekman, A.C., - Iets over de Geschiedenis van het Octrooiwezen.
67194: Broere, Marc, - Uganda. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
10099: Broers, E.J.M.F.C. e.a., - Procesgids Staatse Raad van Brabant.
24064: Broers, Arjan, - Wees niet bang. Het Levensverhaal van Bisschop Tiny Muskens.
10009: Broers, E.J.M.F.C., - Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795..
101661: Broertjes, J.P. en J.H. Verhagen (rde.), - Archeologisch Repertorium Noord-Brabant.
10166: Broertjes, J.P. en J.H. Verhagen (Redactie), - Archeologisch Repertorium Noord-Brabant.
11694: Broess, Hans e.a., - Manifest Brabant 2050..
28933: Broess, W., - Bijbels in Uden.
289331: Broess, W., - Bijbels in Uden.
11961: Broess, Hans, - Brabant 2050..
11741: Broess, Hans e.a, - Ontwerpen aan Brabant 2050..
355158: Broess, Hans, - De Wegbestemming van Maria. Een Ooggetuigenverslag.
24202: Brok, Dr. C.J.M., - Openbaar en Bijzonder Onderwijs in Breda.
17748: Brok, Ed, - Aramits. Grijs Verzet in zwarte jaren 1940-1945..
29319: Brokken, Drs. H.M. en Mr. W.M. Lindeman, - Inventaris van het Archief van de Kommanderij van de Duitse Orde te Gemert 1249-1795. Deel I en II..
21347: Brom, Frans en Nelleke van Tuyl, - Beeldschoon Valkenswaard.
78670: Brom, Gerard, - Cornelis Broere en de Katholieke Emancipatie.
384626: Brommer, Bea e.a., - Ijzersterk Mensenwerk. Ijzer en Staal in Industrie en Kunst.
69372: Brongers, Georg A., - Nicotiana Tabacum. The History of Tobacco In The Netherlands.
67455: Brongers, J.A. e.a., - De Prehistorie van Nederland. Economisch Technologisch.
68923: Brongersma, dr. L.D. e.a., - Het witte Hart van Nieuw-Guinea. Met de Nederlandse Expeditie naar het Sterrengebergte.
74864: Brood, P., - Inventaris van de Archieven van Jasper Klijn & Compagnie en de N.V. Drentsche Veen- en Midden- Kanaal-Maatschappij 1850-1957..
71852: Brood, P. e.a., - Kadastrale Atlas van Drenthe 1832. Deel VII Borger.
70267: Brood, P. e.a, - De Archieven in Drenthe.
10462: Broos, M.J.C., - Jan Baptist Horbag (1839-1914). Stationschef te Roosendaal tijdens de Spoorwegstakingen.
10436: Broos, M.J.C., - Roosendaal, een Spoorwegstation als 's Lands Voorportaal.
256776: Broos, Marius, - Roosendaal een Spoorwegknooppunt als ’s lands Voorportaal in het Zuiden, 1854-1996..
26064: Broos, Marius, - Honderd Jaar Stationsgebouw in Roosendaal, 1907-2007..
25837: Broos, M.C.J., - Wie met veel Klippels tegelijk slaat, vangt allicht.
43759: Brosse, Jacques, - Het Europa van de Spiritualiteit.
27822: Brouwer, Dr. P.C. de, - Kerk en Toren van Hilvarenbeek.
11497: Brouwer, Dr. P.C. de, - De Brabantse Ziel.
114971: Brouwer, Dr. P.C. de, - De Brabantse Ziel.
27434: Brouwer, P. Jacobo, - Chronicon Conventus Buscoducensis Ordinis Praedicatorum et Historia Monasterii Worcumiensis.
12195: Brouwer, Theodorus, - Over het Gezag der Kerk. Leerrede uitgesproken bij de Sluiting van het Provinciaal Concilie, gehouden te 's-Hertogenbosch van 24 september tot 5 october 1865..
75197: Brouwer, W.D., - Bibliografie van de Nederlandse Bosbouwgeschiedenis.
73977: Brouwer, J.L., - Reisbesluit 1916 met Toelichtingen, Tabellen en Modellen.
68964: Brouwer, prof. dr. J.H. e.a., - Studies over Friese en Groningse Familienamen.
397058: Brouwer, Johan, - Philips Willem de Spaanse Prins van Oranje.
67242: Brouwer, Marianne, - Museumgids Rijksmuseum Kröller-Müller.
65325: Brouwer, dr. J., - Montigny. Afgezant der Nederlanden bij Philips II van Spanje.
29752: Brouwers, Jan, - Literatuurgids voor de Noordbrabantse Geschiedenis.
11359: Brouwers, J., - Leven, Wonen, Werken in Noord-Brabant.
20981: Brouwers, Piet en Lambert Tabak, - Werken in Vrijheid.
73839: Brouwers, J.H., - Horatius en Propertius over Epiek en Lyriek.
12536: Brouwers, drs. J.J. e.a., - Stoere Mannen eerlijk Werk. 100 Jaar Afvalstoffendienst 's-Hertogenbosch.
170952: Brouwers, Jan-Frans e.a., - Tilburgs Studentencorps St. Olof 1927-1977..
27730: Brouwers, Jan, - Na de Drie Begijnen ging het verder. Geschiedenis van de Congregatie van de Zusters van Liefde van Onze-Lieve-Vrouw, Moeder van Barmhartigheid: de Stichtingen buiten Nederland.
67244: Brouwers, Joost ; Jan Juffermans e.a., - De duurzame Stad.
26011: Brouwers, Jan, - De Weg naar DeSuite. Geschiedenis van de Roosendaalse Muziekschool 1950-2001..
76073: Brown, Meg, - Exhibition and Pet Rabbits.
71260: Brown, Christopher, - Bruegel.
71031: Brown, Dan, - De Da Vinci Code.
76634: Bruch, dr. H., - Chronographia Johannis de Beke.
78658: Bruens, J. & A. Storteler e.a, - Een kritisch Onderzoek naar de botanische waarde van jonge en gestoorde Bos-Ecosystemen & tabellen.
12837: Bruens, Jan en Kees Spierings, - Zo was het toen. Wandeling in het Verleden met Kees Spierings.
122022: Bruggeman, Henk, - Hoog Water in ’s-Hertogenbosch.
40279: Bruggeman, E.H. Jan e.a., - Ste. Aldegonde in de Volksverering.
121851: Bruggeman, Henk, - Tapijtfabrieken en Mattenmakerijen in 's-Hertogenbosch.
74283: Bruggen, W. van, - Inventaris van Archivalia afkomstig van de Tiendcommissies 1909-1938..
12744: Brugman, Carry & Huibert van der Meer, - De Zaak: het Bossche Hart.
78546: Brugmans, H., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648..
265141: Brugmans, prof. dr I.J., - Geertruidenberg. Hollands oudste Stad.
70764: Brugmans, prof. dr. H., - De Waarde der Fransche Revolutie.
70053: Brugmans, H., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1648..
11380: Brugmans, I.J. e.a., - Plaatsbepaling van het Historisch Onderzoek betreffende Noord-Brabant.
11778: Bruhèze, dr. A.A. Albert de la & ir. F.C.A. Vervaart, - Fietsverkeer in Praktijk en Beleid in de twintigste Eeuw. Overeenkomsten en Verschillen in Fietsgebruik in Amsterdam, Eindhoven, Enschede, Zuidoost-Limburg, Antwerpen, Manchester, Kopenhagen, Hannover en Basel.
78505: Bruijn, M.W.J. de e.a., - Drapiers en Buitenwevers. Een Onderzoek naar de Huisnijverheid in de Tilburgse Wollenstoffenindustrie.
79053: Bruijn, Martin, Martinus Wilhelmus Josephus de, - Husinghe ende Hofstede. Een institutioneel-geografische Studie van de Rechtspraak over onroerend Goed in de Stad Utrecht in de Middeleeuwen.
76635: Bruijn, J.R. e.a., - Dutch-Asiatic Shipping in the 17th and 18th Centuries. Volume I: Introductory Volume.
76197: Bruijn, Martin de e.a., - Volc te Voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de Opkomst van de Burgerij in de Noordelijke Nederlanden .
397021: Bruijn, Johan de, - De Blik op het Zuiden. Het Heem van Hein Mandos & Miep Mandos - Van de Pol 1907 - 1996..
11173: Bruijn, drs. L.L.M. de, - Trek- en Wintervogels in het Ruilverkavelingsgebied Lage Maaskant.
74053: Bruijn, C.L. de, - Wet Financiering Wederopbouw publiekrechtelijke Lichamen.
11001: Bruijn, J.H. de, - Vennen in Noord Brabant.
73641: Bruijn, Martin de e.a., - Volc te Voet. Gevolgen van de Guldensporenslag voor de Opkomst van de Burgerij in de Noordelijke Nederlanden .
17776: Bruijn, Martin de e.a., - VOAB 1929-1979. Een Voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een Voetbalvereniging.
24030: Bruijn, Geert de en Frank van den Hoven, - Kroniek van een Millennium. Op Ontdekkingstocht door West-Brabant: Baronie en Markiezaat. Topografisch, cultuurhistorisch en toeristisch Handboek.
25683: Bruijn, B. de, - De Geschiedenis van St. Willebrord in Beeld.
17339: Bruijn, M. W.J. de e.a., - Drapiers en Buitenwevers. Een Onderzoek naar de Huisnijverheid in de Tilburgse Wollenstoffenindustrie.
170879: Bruijn, G.B. de, - Een vergeten Ambacht. De Tilburgse Zadelmakerij van 1800 tot 1950..
170777: Bruijn, M.W.J. de ; en H.Th.M. Ruiter, - Een zeventiende-eeuws 'Fabriekshuis' in Tilburg.
256752: Bruijn, Albert de, - Samen Wonen langs Zoom en Golven.
22676: Bruijn, Kees de, - Bezieling Gemeente Sint-Anthonis.
67355: Bruijn, dr. J. de, - Plakkaten van Stad en Lande. Overzicht van Groningense Rechtsvoorschriften in de Periode 1594-1795..
25964: Bruijn-Franken, dr. H.M. de e.a., - Een moderne Stad met een rijk Verleden. Een Geschiedenis van Roosendaal en Nispen.
76264: Bruijnzeels, J.M.C. & J.M.W.C. Schatorjé (red.), - Momentopnamen langs de Maas. Topografische Tekenkunst uit Limburg 1600-1800..
71527: Bruijnzeels, J.M.C. en J.M.W.C. Schatorjé (red.), - Momentopnamen langs de Maas. Topografische Tekenkunst uit Limburg 1600-1800..
24648: Bruin-Pijs, Maria de e.a., - Het Centrumplan van Etten-Leur.
24649: Bruin, Arie de e.a., - Een immense Vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde Vliegtuig boven Nederland.
73998: Bruin, M.P. de, - Gebundelde Inventarissen. Deel I..
70096: Bruin, M.P. de, - Archieven van de Rijkswaterstaat in Zeeland (1664) 1800-1849 (1859..
70056: Bruin, M.P. de, - Gebundelde Inventarissen. Deel I..
198609: Bruin-Faasen, Tonny de e.a., - Leende. 33 Jaor Tonpraoten 1971-2003..
68986: Bruin, Servaas de, - Historisch en geographisch Woordenboek. Deel I en II. Inhoudende 1. De gewijde en ongewijde Geschiedenis. 2. De algemeene Biographie. 3. De Mythologie. 4. De oude en nieuwe Aardrijkskunde.
73975: Bruine, Mr. W. de, - Inventaris Archief der Gemeente Vlissingen Deel I en II.
79046: Bruins, F., - Goedkoope en practische Zak-Atlas van Nederland met Aanwijzing van alle Spoor-, Tram-, Straat- en Grintwegen.
31046: Brulard, Th. e.a., - Acta Geographica Lovaniensia Vol. 5.: Feestbundel L.G. Polspoel.
75923: Brule, E.E. van den, - Dwerggeiten als Liefhebberij.
67204: Brüll, Heinz, - Das Leben Europäischer Greifvögel. Ihre Bedeutung in den Landschaften.
65221: Brummel, L., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1938..
65222: Brummel, L., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1939..
65220: Brummel, L., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1937..
40972: Brunard, I. en Bas van Kesteren, - Carmen de Sojo.
29312: Bruning, M.M.B.Ph., - Inventaris van het oud-rechterlijk Archief van Moergestel 1455-1811..
75892: Brunsdon, R.V., - Internal Parasites and Sheep Production.
67404: Bruss, Regina, - Die Bremen Juden unter dem Nationalsozialismus.
74041: Brussels, C.M., - Inventaris van het Oud Archief van de Stad Hasselt.
355187: Bruylants, Jan, - De Boeren van Olen.
35709: Bruyn, Edmond de. Vertaling van A.H. Cornette, - Lof van Antwerpen.
67602: Bruyn van Melis- en Mariekerke, mr. M.J.H. de, - Hoge Raad van Adel.
9532: Bruyne, Philippe de, - Histoire du Règne de Jean Ier, Duc de Brabant.
72128: Bubke, Karolin, - Die Bremer Stadmauer. Schriftliche Überlieferung und archäologische Befunde eines mittelalterlichen Befestigungsbauwerks.
43501: Buchi, Kurt e.a, - 150 Jahre Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Luzern 1827-1977..
65572: Buchner, Alexander, - Handboek van de Muziekinstrumenten.
6318: Buckens, Toon, - D'Hûskes. Nummer 21 & 22. Jaargang 12/13. Etten-Leur In Beeld 1 & 2..
6310: Buckens, Toon, - D'Hûskes. Nummer 13. Jaargang 7. Een Leven lang geloven.
40580: Buckinx-Luykx, A., - Ignatius. De Ridder.
45000: Buckinx-Luykx, A., - Zo zie ik Priester Poppe.
40386: Buckinx-Luykx, A., - Pater Kolbe.
21641: Gemeente Budel, - Gemeente Budel. Informatiegids 1971..
27028: Bueckelius J. / Verberne, M.J.C. (bewerking), - Historien ende Mirakelen. J. Bueckelius.
75434: Buelens, Peter e.a., - Brugge Binnenstebuiten. Editie 2002..
19269: Buenen, Gerard e.a., - Teken.
24602: Buijks, Drs. H.G.J., - Ettenaren rondom hun Kerk.
15723: Buijks, H.G.J. e.a., - Gemeentegids Lith.
15678: Buijks, Drs. H.G.J., - 800 Jaar Heesch.... vanuit het Raadhuis bezien.
15673: Buijks, H.G.J., - De Gemeentehuizen van Lith.
295004: Buijks, H.G.J., - Archievengids voor het Maasland.
15273: Buijks, Henk e.a., - Oss een Stad. Beelden van een Geschiedenis.
65927: Buijs, mr. J.T., - Het Regt van de Tweede Kamer. Een Woord aan de Kiezers.
65516: Buijs, mr. J.T., - De Nederlandsche Staatsschuld sedert 1814..
235007: Buijsen, A., - Een nieuw Gezicht voor het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant.
25971: Buijsen, C.M.D., - 't Abattoir. De Geschiedenis van het Roosendaalse Slachthuis (1932-1988).
27782: Buijtenen, Chr. van, - Een Kerk met een Hart. St. Petrus Banden Kerk te Oisterwijk.
6308: Buiks, Chr., - D'Hûskes. Nummer 10 & 11. Jaargang 6. Veldnamen 1 & 2..
24629: Buiks, H.G.J. e.a., - Ten behoeve van Dertien arme Vrouwen.
121975: Buiks, Jan e.a., - Koninklijke Bezoeken aan 's-Hertogenbosch 1895 - 2006..
36467: Buiks, Christ ; George Dirven, Mark Bimmel en Judith Toebast, - Historische Boerderijen in Baronie en Markiezaat. Handreikingen voor het Behoud van het ruraal Erfgoed.
29533: Buiks, J.P.M. en Dr. A.C.M. Kappelhof, - Drie Kilometer Bosch' Geheugen.
26038: Buiks, Chr., - Noordbrabantse Plaatsnamen Monografie 3 Teteringen.
73586: Buil, J.A. ; J. Bergmans, F.X.W. Bult, - Kleine kerkelijke Geschiedenis voor School en Huisgezin.
76793: Buissink, Frans, - ANWB. Nationale Parken in Nederland.
79080: Buitelaar, A.L.P., - De Stichtse Ministerialiteit en de Ontginningen in de Utrechtse Vechtstreek.
39309: Buitenhuis, H. e.a., - Noordbrabantse Herkomstnamen.
10435: Buitkamp, J., - De Moerdijkbrug 50 Jaar.
25797: Buitkamp, Dr. J., - Verzet in West-Brabant Deel 1: Van de L.O./L.K.P. en Trouw.
30100: Bulck, Jos van, - Memoriaal van Administratie der Provincie Antwerpen. Systematische Inhoudstafel Periode 1815 - 1830..
29163: Bulk, W.J., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Loon op Zand (1772) 1811 - 1937 (1969).
27846: Bullens, F. e.a., - De Veghelse Lambertuskerk... een Juweel van Neo-Gotiek.
78285: Bulnes, Miquel, - Conquista. Roman.
10834: Bulthuis -van Tuyl, Nelleke, - De Dommel en haar Watermolens.
76825: Buma, Henk, - Reishandboek Slovenië.
20889: Bungen, E. van, - Veertig Jaar Eindhovensche Fabrikantenkring 1944-1984..
67685: Bungener, L.F. en dr. W.G. Brill, - Eene Preek onder Regering van Lodewijk XIV. Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kritiek der Kanselwelsprekendheid, in de Vorm van ener Novelle & Drie Preeken onder Lodewijk XV. Deel 1: Eene Preek aan het Hof.
73775: Bunk, Harry e.a., - Parels van Staatsbosbeheer.
78898: Bunt, Alexander van de, - Wee de Overwonnenen. Germanen, Kelten en Romeinen in de Lage Landen.
74011: Buntinx, J. & L. van Buyten en J. Verhelst, - Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oude Regiem). Deel III..
74009: Buntinx, J. & L. van Buyten en J. Verhelst, - Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oude Regiem). Deel I..
74010: Buntinx, J. & L. van Buyten en J. Verhelst, - Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oude Regiem). Deel II..
74007: Buntinx, Willy, - Inventaris van het Archief van de Abdij van Hocht (Lanaken).
29276: Buntinx, Willy, - Kerkregisters van de Provincie Brabant.
65650: Buntinx, J. & L. van Buyten en J. Verhelst, - Archieven van Oostvlaamse Kerkfabrieken (Oude Regiem). Deel I, II, III..
78869: Buono, Zora del, - De Maarschalk.
30160: Burbure, Ridder Leo de, - De Antwerpsche Ommegangen in de XIVe en XVe eeuw, naar gelijktijdige Handschriften.
71512: Burck, H.D.M. e.a., - Geologische Geschiedenis van Nederland. Toelichting bij de Geologische Overzichtskaart van Nederland op de schaal 1:200.000..
10358: Burg, Margreet van en Ton Duffhues, - Laat ze maar leren. Een Eeuw Onderwijs van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
74391: Burger, B. en A.J. Nieuwenhuizen, - Gemeenterecht voor Bestuursscholen + 1e Supplement.
71863: Burger, B. e.a., - Hoofdzaken en Achtergronden van het Nederlands Bestuursrecht.
71862: Burger, B. e.a., - Hoofdzaken en Achtergronden van het Nederlands Bestuursrecht.
71588: Burger, B. e.a., - Hoofdzaken en Achtergronden van het Nederlands Bestuursrecht.
65152: Burger, J. e.a., - Verslag der Commissie in zake de Lichamelijke Ontwikkeling in het Leger.
40489: Burgers o.c.c., Zr. M. Paula, - De Heilige Coleta. Stichteres of Hervormster?.
19887: Burgers, Jan, - Sonse Bokken en Breugelse Boeren.
198624: Burgers, Jan, - Piet van Hout. Mijn Lieshout - Mijn Mariahout.
70586: Burgersdijk, L.A.J., - Specimen Academicum inaugurale continens Annotationes de quibusdam Crustaceis indigenis.
18244: Burgt, Harold van der, - Op weg naar het Onderwijsvierkant in Deurne. Een Groeiproces met behoud van Eigenheid en Kleinschaligheid.
20102: Burgt, Jos van de, - De Luister van ons Land. Zomer.
73467: Buriks, dr. mr. A. & dr. C. Gruys, - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 2.1. Inleiding tot het Gemeenterecht. De Nederlandse Gemeente.
39923: Burlet, Jules de & Abbé Thiernesse, - A la Mémoire du révérend Monsieur Pierre-Gérard Bets. Curé de la Paroisse de St. Nicolas a Nivelles, décédé le 26 Décembre 1880..
42011: Burnett, Hugh, - Monnikenwerk.
76088: Burton, Maurice, - The Ass. How long have they helped us?.
78891: Buskens, Ronald & Jan van der Straaten e.a., - De Dommel Stroom door Tijd, Natuur en Landschap.
30055: Busquets, prof. Joan, - Antwerpen ontwerpen.
18626: Bussel, Drs. G.J. van, - Een Blik achterom. Flitsen uit Helmonds Verleden.
4014: Bussel, Geert-Jan van e.a., - Helmonds Heem. jrg. 13..
4006: Bussel, Geert-Jan van e.a., - Helmonds Heem. jrg. 14..
198511: Bussel, H. van, - Mierlo Sprokkelingen.
29286: Bussels, M.C., - Inventaire des Archives du Comité pour l'Èpizootie pour le Brabant et le Limbourg.
12276: Bussink, H.K.H. en W. Leideritz, - De Bossche Stadhuiskanonnen. De Tramweg-Maatschappij “St. Oedenrode – ’s-Hertogenbosch”..
17355: Buter, Adriaan, - De Kadans van de Getouwen. Heren en Knechten in de Nederlandse Textiel.
75706: Buuren, Wilfred van, - Handleiding voor het Beheer van historische Sportarchieven.
9: Buurke, Bonnie, - Culinaire Groeten uit Brabant.
24200: Buurmans, Piet, - De Vlucht II. Nog méér Herinneringen.
76043: Buve, Mr. W.B.J., - Crisis-Varkenswet 1932 en de ter Uitvoering van die Wet gegeven Voorschriften.
35196: Buyle, Daniël e.a., - Solden.
39393: Buylinckx, J., - De Oprichting van het Sint Jorisgilde te Hapert 1774..
29494: Buylinckx, J.J.A., - Inventaris van de Archieven van de Gemeenten Zuilichem, Nieuwaal en Aalst 1810-1811; Zuilichem en Nieuwaal 1811-1817; Zuilichem 1818-1955..
39635: Buylinckx, J., - De Oprichting van het Sint Jorisgilde te Hapert 1774..
43934: Buys Ballot, C.H.D. e.a., - Arm- en Gemeentewezen. Algemeen Reglement voor de parochiale en andere Katholieke Instellingen van Liefdadigheid in het Aartsbisdom van Utrecht; De Wet op het Armbestuur; Wet, regelende de Zamenstelling, Inrigting en Bevoegdheid der Gemeentebesturen; Eenige Opmerkingen over het Eigendomsregt der Gemeenten.
39738: Buyten, L. van, - Leuvens Palet..
39741: Buyten, L. van, - Huldealbum Jan Crab, Conservator 1960/2 -1981..
37340: Buzzatti, Dino, - L'Opera completa dit Hieronymus Bosch.
66654: Bye, Janus Gisbertus Thierry de , geboren te Amersfoort, - Peculiari Navium Maritimarum Dominio.
90001: Van der Does de Bye e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1871..
20636: Bylsma, Sjoerd, - Vijftig Jaar Warmte [ Burgers Verwarming ].
70847: Byvanck, dr. A.W., - De Kunst der Oudheid. Deel I t/m V..
67705: Cabanés, Docteur, - Les Morts mystérieuses de l'Histoire. 1ème série : Rois, Reines et Princes Français de Charlemagne a Louis XIII.
67704: Cabanés, Docteur, - Grands Névropathes. Tome II: La Fontaine, Rousseau, Rétif de la Bretonne, Bernardin de Saint-Pierre, Lamennais, Auguste Comte, Alfred de Musset, Victor Hugo, Sainte-Beuve, Les Frères de Goncourt.
67702: Cabanés, Docteur, - Les Curiosités de la Médecine.
67701: Cabanés, Docteur, - Moeurs intimes du Passé. (première série).
67700: Cabanés, Docteur, - Fous Couronnés.
67699: Cabanés, Docteur, - Le Evadés de la Médecine.
67698: Cabanés, Docteur, - Balzac ignoré.
67697: Cabanés, Docteur, - Dans les Coulisses de l'Histoire. Tome III..
67695: Cabanés, Docteur, - L'Enfer de l'Histoire- 2ème série, princesses et Souverains.
67694: Cabanés, Docteur, - Les Cinq Sens.
67693: Cabanés, Docteur, - Au Chevet de L'Empereur. Ouvrage orné de nombreuses Illustrations.
67692: Cabanés, Docteur, - Les Morts mystérieuses de l'Histoire. 2ème série : Rois, Reines et Princes Français de Louis XIII a Napoléon III.
69573: Caillau, D.A.B., - Sancti Barnabae Apostalae et Sancti Justini Martyres Opera.
67190: Caistor, Nick, - Chili. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
24855: Caland, Frederik, - De Rederijkerskamer van Bergen op Zoom. Historische Schets uit haren Bloeitijd van 1441 tot 1561..
65807: Caland, P., - Tienjarig Overzigt der waargenomen Waterhoogte langs de Nederlandsche Hoofdrivieren, Zeeuwsche Stroomen, de Noordzee, de Zuiderzee, de Wadden, enz. 1871-1880..
65806: Caland, P., - Vervolg van het Tienjarig Overzigt der waargenomen Waterhoogte langs de Nederlandsche Hoofdrivieren, Zeeuwsche Stroomen, de Noordzee, de Zuiderzee, de Wadden, enz. 1871-1880..
65093: Caland, P., - Register VIII, Bijlage nr. IX. C. Register van Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken in de Provincie Friesland.
242023: Calseyde, Walter van de, - Havenboek. Over het ontstaan van Breda en de Terugkeer van zijn Bron.
241977: Calseyde, Walter van de, - Merkwaardig een Eeuw Bredase Reclame.
27996: Caluwe, Th. de, - De Paterskerk te Roosendaal.
71184: Caminada, I.W.L.A. e.a., - Inventaris van de Papieren van dr. J.W. Meyer Ranneft.
28305: Camp, G. van de e.a., - De Koorbanken in de St.-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
24805: Ch. Al Campan, - Bergues sur le Soom assiégée le 18 de Juillet 1622 & désassiégée le 3 d' Octobre ensuivant. Selon la Description faite par les trois Pasteurs de l'Eglise D'Icelle.
78934: Campbell, James ; Walter A. Huston (ed), - A Treatise of modern Falconry.
68974: Campbell, M.F.A.G. ; W.G.C. Bijvanck en P.C. Molhuysen, - Verslagen van de Aanwinsten van de Koninklijke Bibliotheek 1879 t/m 1921..
76624: Gabriel Garcia Márquez Frans van Campenhout, - [8 boeken] Herinnering aan mijn droeve Hoeren; De Kolonel krijgt nooit Post; De Geur van Guave. Autobiografie. Gesprekken met Plinio Mendoza; De Wereld van Gabriel Garcia Márquez; Over Liefde en andere Duivels (1e hfd.); De Verhalen; Leven en Werk van Gabriel Garcia Márquez; Het Kwade Uur.
12080: Camps, H.P.H., - De Stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun Verhouding tot het Recht van 's-Hertogenbosch.
120801: Camps, H.P.H., - De Stadsrechten van Graaf Willem II van Holland en hun Verhouding tot het Recht van 's-Hertogenbosch.
12500: Camps, H.P.H., - Aantekeningen over het oudste Stadsrecht van 's-Hertogenbosch.
39704: Camps, Hugo, - Constant vanden Stock. Eén Leven, twee Carrières.
69189: Canby, Courtlandt, - Geschiedenis van het Wapen.
36069: Candael, Karel, - De Muze der Geschiedenis. Oratoria in Drij Deelen door Julius de Geyter en Peter Benoit.
27102: P. Cyrillus en P. Canisius, - O.L. Vrouw van Handel, hare Geschiedenis hare Geschiedenis bij de Viering van het Zevende Eeuwfeest 1220-1920..
64508: Canneman, M.C., - Archief van het Provinciaal College van Toezicht op het Beheer van de Kerkelijke Goederen en Fondsen van de Hervormde Gemeenten in de Provincie Groningen 1820-1950..
65451: Canter Cremers, J.J., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 3. [Nota betreffende de bepaling der grootheden, die bekend moeten zijn voor de berekening van den gronddruk tegen grondkeerende constructies in de visschershaven te Ijmuiden. ].
65446: Canter Cremers, J.J., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 10. [o.a. Nota betreffende de toepassing van gewapend beton voor heipalen. ].
89: Cantillon, Heer de, - Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende een benopte en zaakelyke Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken etc. etc..
28912: Pater Adrianus o.f.m. cap., - Verslag Diocesaan Maria Congres 's-Hertogenbosch.
28322: Martien Coppens met inleiding van O. Concordius van Goirle O.FM. Cap., - Gedachten in Steen. De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
70375: P. Optatus O.F.M. Cap., - De Spiritualiteit van de Capucijnen in de Nederlanden gedurende de XVIIe en XVIIIe Eeuw.
40384: P. Engelbertus O.F.M. Cap., - Geschriften van St. Franciscus van Assisi.
65348: Capefigue, M., - Histoire de Philippe-Auguste. Tome I-IV..
199191: Capel, W., - Meyl op Seven.
19919: Capel, W., - Meyl op Seven.
67677: Capelle, H.M.P. en A.H.P. Stumpel, - Ecologie op de Weegschaal.
25818: Vereniging voor Heemkunde van Sprang-Capelle e.o., - Een Wandeling door oud Sprang-Capelle.
64846: Capelle, dr. H. van, - Bijdrage tot de Geschiedenis der Epidemie van Diphtheritis in Nederland, gedurende de Jaren 1859, 1860 en 1861..
43092: Capelleveen, H.J. van en D.J.K. Zweers, - De Kerk te Leur.
75807: Cappers, Wim, - Funeraire Cultuur. Armhem.
71033: Capps, Arthur e.a., - Dunster Watermill its' History, its' Repair and how it works.
41049: Capucci, Flavio, - De Kracht van god. Medisch onverklaarbare Genezingen op Voorspraak van Jozefmaria Escrivá.
37728: M. Smeyers en B. Cardon, - Brabant of Parijs? Aantekeningen bij een Handschrift met vrome Legenden, afkomstig uit het Kartuizerklooster Zelem, bij Diest.
397026: Carly, Jules, - Relation de l'Entrée de son Excellence Monseigneur Le Prince de Grimberghe à Grimberghe, le 29 septembre 1729..
41255: Paters Carmelieten, - Bloemen uit Carmels Lusthof.
41230: 'door een Carmelites', - Het Antwoord van een Non.
41153: Ongeschoeide Carmelites, - De Weg ter Wijsheid volgens de Serafijnsche Moeder Teresia.
69568: E.P. Archangelus van de Carmelkoningin, - Drie Eeuwen Mariaal Leven in de Carmel te Brugge.
37233: Caroly, G., - Schilderijen aangeboden aan het Koninklijk Museum van Antwerpen door de Maatschappij of door hare Tusschenkomst 1864-1905..
71994: Carpentier, Alejo, - Heimwee naar de Jungle.
42001: Carpentier S.J., René, - Getuigen van de Stad Gods. Inwijding in het Kloosterleven.
41457: Carricand, Abbé J., - Maison des Chartreux. Mgr Henri Forest Joanny-Marie (1831-1913).
38913: Cartens, Jan uit Roosendaal, - Vroege Herfst.
360032: Casparie, Dr. J. e.a., - Missa in die Festo.
360031: Casparie, Dr. J. e.a., - Missa in die Festo.
36003: Casparie, Dr. J. e.a., - Missa in die Festo.
78646: Caspers, Thijs, - Het Mastbos. Staatsbosbeheer 100 Jaar Natuur voor Iedereen.
11128: Caspers, Thijs, - Het Mastbos. Staatsbosbeheer 100 Jaar Natuur voor Iedereen.
11003: Caspers, Thijs, - De Hand van de Mens in het Landschap.
65625: Cassiman, A., - Geschiedenis van de Stad Deinze.
41130: Castel, Roger, - Onze Lieve Vrouw van Salette.
78225: Cate, C.L. ten, - Tot Glorie der Gerechtigheid. De Geschiedenis van het Brandmerken als Lijfstraf in Nederland.
29314: Cate, Drs. J.A. ten, - Inventaris de Bestuursarchieven van de Departementen Bataafs Brabant, van de Dommel, Hollands Brabant en van de monden van de Rijn alsmede van het Arrondissement Breda van het Departement der twee Nethen 1795-1814..
29305: Cate, Drs. J.A. ten e.a, - Inventarissen van de Archieven der Hypotheekbewaarders te Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch 1811-1838..
74429: Cate, H.J.P. ten, - Onderzoekingen over functioneele Albuminurie bij Militairen.
29739: Cate, J.A. ten, - De Notariële Archieven in Noord-Brabant.
25805: Cats, Jacques, - Adde nie lacht hedde nooit niks. Toon Mol en de leutige Kant van Roosendaal.
75337: Cattoor, Mario, - Wat zit er in de Vlaamsche Pot. 70 Gerechten van bij ons.
70720: Cauchie, Alfred & Alphonse van Hove, - Documents sur la Principauté de Liège (1230-1532), spécialement au Début du XVIe Siècle [...]. Tome premier.
78495: Caulil, C.M.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 53..
78494: Caulil, C.M.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 52..
78493: Caulil, C.M.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 50-I & II..
1377: Caulil, C.M.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 58. (O.a. De kroningsfeesten in 1898; West-Brabantse molens; Goederenvervoer 1851-1930).
1369: Caulil, C.M.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 50-II.
1371: Caulil, C.M.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 52 [O.a. Luikse bende actief in Staats-Brabant; Bouwhistorische waarnemingen in Roosendaal; Meekrapteelt en -verwerking in West-Brabant door de eeuwen heen; 'De sware executie der gauwdieven tot Roosendael' gezien door een Rucphense bril.].
108472: Cauwelaert, Fr. van & M.P.L. van Steenberghe, - Advies over Vraagstukken inzake Waterwegen en Havenproblemen.
30110: Cauwenbergh, George van, - Het Antwerpen van Toen.
75419: Cawthorne, Nigel, - Het Seksleven van de Pausen. Een schaamteloos Overzicht van de Roomse Bisschoppen van Petrus tot Heden.
10735: CBG, - Genealogie van het Geslacht Diepen.
39302: Ceelen, Riet e.a., - Woorde en Gezegdes zo as wai Hellemonders die kenne 2..
33520: Ceijssens, Lucianus, - Het Onderwijs te Turnhout vóór 1830..
78259: Cerutti, prof. mr. F.F. En dr. F.A. Brekelmans, - Middeleeuwse rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel I: Inleiding-Rechtsbronnen tot 1405. Deel II: Rechtsbronnen 1405 tot 1477. Deel III: Rechtsbronnen 1477 tot 1504, supplement op delen I en II, Indices..
243231: Cerutti, Mr. F.F.X., - Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel II..
24323: Cerutti, Mr. F.F.X., - Middeleeuwse Rechtsbronnen van Stad en Heerlijkheid Breda. Deel I..
24260: Cerutti, Mr. F.F. X.; M. Duijghuisen e.a., - Geschiedenis van Breda. Deel 1: De Middeleeuwen. Deel II Aspecten van de stedelijke Historie 1568-1795. Deel III 1795-1960, Hoofdlijnen en Accenten.
39990: Cerutti, prof. mr. F.F.X. en dr. F.A. Brekelmans, - Brieven van de Rijksarchivaris dr R.C. Bakhuizen van den Brink uit zijn Brusselse en Haagse Periode 1849 - 1861..
1108: Cerutti, prof. mr. F.F.X. e.a., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel III [Diverse artikelen o.a. Oudste stadsrecht van 's-Hertogenbosch; Schepenbank in de Brabantse stad; Brabantse strafrecht en zijn toepassing in enkele Brabantse steden in de XVde eeuw; Bossche drukken 1600-1629; Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810; Jacob van Oudenhoven (1601-1690); Armenzorg Tilburg.].
66294: Cerutti, mr. F. e.a., - Vijf en Twintig Jaren gemeentelijke financieele Administratie en haar Contrôle 1914-1939..
38573: Ceulaer, Jose de, - Felix Timmermans. Grafisch en Plastisch.
35812: Ceulaer, Jose de, - Kroniek van Felix Timmermans 1886-1947..
74503: Ceulemans, Jan, - Inventaris van het Archief van de Gemeentelijke Reinigings- en Ontsmettingsdienst te Nijmegen 1896-1956..
122002: Ceunen, Marika en Theo Hoogbergen, - Eeuwenlang verbonden. 750 Jaar Stedenband Leuven - 's-Hertogenbosch.
32928: Ceuster, Jan-Lodewijk de, - Saventhem, Landkunde Geschiedenis Volkskunde.
275371: Ceyssens, P. L., - De Minderbroeders te Turnhout.
27537: Ceyssens O.F.M., P. Lucianus, - De Minderbroeders te Turnhout.
71108: Ceyssens O.F.M., L., - Enkele Stukken en Notas over O.L.V. van Barmhartigheid te Izenberge.
41872: Chagny, André, - Cluny Abbey.
75764: Chaillet, Gilles, - Vasco 15. Le Fantôme de Bruges.
40242: Champigneulle, Berbard e.a., - L'Espagne Mystique au XVIe Siècle. Ste. Thérèse d' Avila, St-Jean de la Croix, Le Greco.
71168: Chandali, R., - Inventaris van de Archieven van de Zuiderzeevereniging (1882) 1886-1945..
40945: Chantrel, J., - De Pausen der Dertiende Eeuw (deel 13). Bonifacius VIII en zijn Tijd (deel 14).
17987: Chappuis, H.T., - De Ramp van Nieuwkuijk in 1880-81..
76199: Charité, dr. J. e.a., - Biografisch Woordenboek Van Nederland. Deel 1..
73481: Charité, dr. J. e.a., - Biografisch Woordenboek Van Nederland. Deel 2..
73480: Charité, dr. J. e.a., - Biografisch Woordenboek Van Nederland. Deel 2..
65536: Charivarius, - Is dat goed Nederlands?.
65635: Charles S.J., P., - In Memoriam Le Père Edouard de Moreau, S.J. (1879-1952).
32138: Charlier - Van Cutsem, Véronique, - Bruxelles, Ville de Musees?.
41260: Charpentier, F., - De Karmelites.
65318: Charvillhac, M., - Handboek voor den Beambten van den Civielen Staat.
77957: Chastel, Comte Adolphe du, - 1830. Les Hollandais avant, pendant et après la Révolution.
40817: Chauliac, Charles, - Un Martyr Bordelais sous la Terreur. Vie et Mort du R.P. Pannetier Grand Carme du Convent de Bordaux.
70856: Chauveau, Adolphe & Faustin Hélie, - Théorie du Code Pénal. Tome I, II, III..
78503: Chorus, J.M.J. & A.M. Elias, - Handelingen van het Afscheid van J.Th. de Smidt als Hoogleraar Oud-Vaderlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden op 16 december 1988..
26989: Frère des Écoles chrétiennes, - Sainte Wivine Vierge Fondatrice et Première Supérieure de l'Abbaye Bénédictine de Grand-Bigard.
11373: Christ, M.P., - De Brabantsche Saecke; Het vergeefse Streven naar een Gewestelijke Status voor Staatsbrabant.
103015: Prov. Cie., - De School in de Brabantse Samenleving.
21527: Cijsouw, L.A. e.a., - Gereformeerden en Hervormden te Veldhoven vanaf 1648..
66373: Citroen, H.A., - European Emigration Overseas Past and Future.
66605: Citters, Jhr. S. van e.a., - Herziening Rivierpolderreglement Gelderland. Rapport der Commissie.
11629: Claassen, Fr. Vict., - Vragen. Geschiedenis van Brabant voor het 7e Leerjaar.
11496: Claassen, Fr. Vict., - Geschiedenis van Brabant voor het 7e Leerjaar.
26789: Claassen, A., - De Geschiedenis van het Achels Gehucht De Bergien.
66297: Claassen, fr. Vict., - De Franse Revolutie.
22561: Claassens, A., - Herdenkingsboek bij Gelegenheid van het 650-jarig bestaan van de Parochie H. Willibrordus Mill.
38403: Claes, Ernest en Filip de Pillecyn, - Twistgesprek tussen Demer en Schelde zijnde een academische Verhandeling over Meisjes, Bier, Heiligen, sexuele, culturele en agronomische Aangelegenheden.
73668: Claes, F. en J. Molemans, - Driestoponiemen in de Streek van Diest. Erfnamen functioneler dan Familienamen in oostelijk Belgisch-Limburg.
38851: Claes, Ernest, - De Geschiedenis van Black.
26863: Claes, Jo ; Alfons Claes en Kathy Vincke, - Geneesheiligen in de Lage Landen.
70543: Claes, F.J., - Rationaliseering van Arbeidsmethoden en Solidariteit.
35439: Claes, Ernest, - Clementine.
35436: Claes, Ernest, - Jeroom en Benzamien, zijnde het waarachtig Verhaal van twee door Hovaardij misleide en door de Liefde geredde Beenhouwers.
35431: Claes, Ernest, - Onze Smid.
35426: Claes, Ernest, - De Fanfare De Sint-Jans-Vrienden.
90077: Claeys, dr. R., - Uitkomsten van het Budgetonderzoek in de Wieringermeer.
41642: Clapham, Sir Alfred, - Thornton Abbey Lincolnshire.
69026: Pater Abraham a Sancta Clara, - Abraham's Loofhut of een lustig Zomerprieeltje waarin men alle Soorten van verfrisschende Vruchten vindt klaar staan aangericht voor Joden ter Bekeering voor Christen ter Leerling.
66601: Clavel, Bernard, - La Saison des Loups. Roman.
41452: Clech, R.P. le, - La Chartreuse d'Auray et le Monument de Quiberon.
35758: Cleerdin, Vincent, - Sagen van Brabant.
12736: Cleerdin, Vincent, - 's-Hertogenbosch.
11162: Cleerdin, Vincent, - Het Brabantsch Landschap.
377591: Vincent Cleerdin, - Brabantsche Sagen ['De Heksenschuur'; 'De Vierde Hand'; 'De Zonderlinge gast'; 'De Duivelsbrug te Ginneken'; 'De Gloeiende Mensch'].
12921: Cleerdin, Vincent, - 's-Hertogenbosch.
12514: Cleerdin, Vincent, - 's Hertogenbosch.
125141: Cleerdin, Vincent, - 's Hertogenbosch.
39064: Cleerdin, Vincent, - Het Brabantsche Dorp.
70681: Cleerdin, Vincent, - Monnikenleven.
2965: Cleerdin, Vincent e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1942..
2964: Cleerdin, Vincent e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1941..
355068: Cleerdin, Vincent, - Dagen van Reisgenot. Beschrijvingen en Beschouwingen.
355069: Cleerdin, Vincent, - Idealisten.
11767: Cleerdin, Vincent, - Zóó is Noord-Brabant.
9730: Cleerdin, Vincent, - Algemeen Register op de Resolutiën der Provinciale Staten van Braband (na 30 september 1815 Noord-Braband, na 14 october 1848 Noord-Brabant) 1814-1850..
90109: Cleerdin, Vincent, - Dagen van Reisgenot. Beschrijvingen en Beschouwingen.
39014: Cleerdin, Vincent, - Het Brabantse Dorp.
355079: Cleerdin, Vincent, - Omtrekken en Figuren. Een Bundel beschouwingen.
355081: Cleerdin, Vincent, - Katholicisme en Letteren.
13558: Clement, J.F., - Compendium quo Synodi Provincialis Ultrajectensis et Dioecesanae Buscoducensis Necnon Ultrajectensis puncta disciplinaria in unum Collecta et Conserta Sunt.
38434: Clercq, Frans de, - Door de Tijd heen.
30402: Clercq, Prof. Dr. C. de, - Het Bisdom Antwerpen 1559-1962..
25991: Clercq, Frans de, - Wandeling door de Roosendaalse Stadshistorie.
78706: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 94..
78704: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 92..
78705: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 93..
78703: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 91..
78702: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 90..
78701: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 89..
78700: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 78..
78699: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 73..
78698: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Nieuwe Reeks, Deel IX. Jaargang 72..
78697: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Nieuwe Reeks, Deel VIII. Jaargang 71..
78696: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Nieuwe Reeks, Deel VII. Jaargang 70..
78695: G.S. de Clercq e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Nieuwe Reeks, Deel VI. Jaargang 69..
7002: Clerx, Bianca e.a, - Werkend Verleden in Helmond nr. 13. [O.a. De geschiedenis van houtwarenindustrie Bezemer; Hendrik Welten, magazijnmeester bij Carp en Skol; Helmond als knooppunt van tramlijnen; Toon van Vijfeijken, 70 jaar lid van de vakbond. ].
76395: Clevis, Hemmy & Jaap Kottman, - Weggegooid en teruggevonden. Aardewerk en Glas uit Deventer Vondstcomplexen 1375 - 1750..
71907: Clevis, Hemmy en Mieke Smit, - Verscholen in Vuil. Archeologische vondsten uit Kampen 1375-1925..
30066: Cleykens, A., - Tableaux Anversois. Scènes de Moeurs, Types et Paysages.
78011: Clifton-Mogg, Caroline, - Das Farbdesign Buch mit neuen Ideen Akzente Setzen.
37273: Clijmans, Frederik, - Rondom den Wederopbouw van het Rubenshuis.
34965: Clijmans, F. e.a., - Gids Brugge Brussel Antwerpen Gent.
384587: Clijmans, Frederik en Jacques Wappers, - De Antwerpsche Academie.
78958: M.H. Woodford M.R.C.V.S. Hon Secretary of the British Falconry Club, - A Manual of Falconry.
65639: Karel Clybouw, - Geschiedenis van de Visserskapel Onze-Lieve-Vrouw ter Duinen te Bredene.
78622: Cnossen, W.P., - Ons Grasland.
76080: Coborn, John, - Konijnen, hun Verzorging en het fokken.
75837: Cochrane, E.R., - The Milch Cow in England.
75831: Cocquyt, Etienne en Louis Willems, - Honingzoet Honinghartig 24 verrassende Recepten met Honing.
78099: J.P. Baron de Girard de Mielet van Coehoorn, - Neêrlands Weerbaarheid opgedragen aan mijn Landgenooten.
20626: Coelen, Ien van der, - 100 Jaar Vrouwenarbeid bij Philips.
65520: Coenders, Emile, - Volledige Handleiding voor het gebruik van Kilometerboekjes (met Prijstafel. Afstandwijzers en Spoorwegkaarten).
19004: Coenen, Drs. Jean en Eva Alisic, - Vijf Eeuwen Kerkdorp Nuenen. Een Terugblik op Nuenen omstreeks 1496..
39472: Coenen, drs. Jean, - De Geldropse Schuttersgilden. Ontstaan en Betekenis.
39471: Coenen, drs. Jean, - De Geldropse Schuttersgilden. Ontstaan en Betekenis.
18453: Coenen, Jean e.a., - Geschiedenis van het Lager Onderwijs te Zesgehuchten van 1866-1979..
18454: Coenen, Jean e.a., - De Geldropse Zoeaven.
18435: Coenen, Drs. Jean, - Uit het Verleden van Geldrop. Bloemlezing uit het Werk van Jan van de Vijver.
18422: Coenen, Drs. Jean, - Kent U ze nog.... de Zesgehuchtenaren.
39542: Coenen, drs. Jean, - Tentoonstelling Sint Joris.
21591: Coenen, Jean, - Mie Peels en de Aalsterhut.
39652: Coenen, Jean, - Tentoonstelling Sint Joris.
79043: Coenen, drs. Jean, - Baanderheren Boeren & Burgers. Een Overzicht van de Geschiedenis van Boxtel, Liempde en Gemonde.
19893: Coenen, Drs. Jean, - Son en Breugel. Van oudsher een Kruispunt van Wegen.
45035: Coenen, Kan. dr. J., - Juliana van Cornillon.
107119: Coenen – Van Bussel, A.W.J.M., - In de Loop der Tijden. Vier Familiegeschiedenissen rond Gerard, Mina en Bernard van Irsen.
19835: Coenen, drs. Jean, - Hertog Jan en de Zummerse Mens. Een Overzicht van de Geschiedenis van Someren en Lierop.
106812: Coenen, drs. Jean en Janny Coenen-Van Bussel, - Een Bloemenkorf vol Souvenirs. Herinneringen van Angelina de Haan-Waterreus [ betreft de families Waterreus, Tijssen, de Haan ].
27902: Coenen, Jean; Wies van Leeuwen e.a., - Een Heilig Huisken. De Heilig Kruiskapel te Luyksgestel.
25033: Coenraadt, C.J.M.J., - Het Verhaal. Een Eeuw Boerenbond in Oudenbosch 1896-1996..
99275: Coetsem, Gustave-Eugène Van, - Du Droit Pénal, au XIIIe siecle, dans l'ancien Duché du Brabant : considere en lui-meme et dans ses Rapports avec le Droit public.
77824: Colenbrander, dr. H.T., - Historie en Leven. 3e en 4e Deel.
70323: Colin, G., - Bibliografie van de Geschiedenis van het Boek in België 1968-1969..
70322: Colin, G., - Bibliografie van de Geschiedenis van het Boek in België 1965..
95001: Colin, Paul, - Les Ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire.
9500: Colin, Paul, - Les Ducs de Bourgogne Philippe le Hardi, Jean sans Peur, Philippe le Bon, Charles le Téméraire.
34000: Collet, Paul e.a., - Nivelles. Art, Archéologie, Folklore.
28006: Colleye, Hubert, - Ars Belgica III. Les Églises Baroques d'Anvers.
77840: Colpani, Satya, - Beyond the Black Waters. A Memoir of Sir Sathi Narain.
19013: Van Gogh Comité, - Nuenen 1965..
43984: Commissaris, Aug. C.J., - Geschiedenis van de Emancipatie der Katholieken in Nederland van 1795 tot 1903..
40241: Fr. A. ab Immaculata Conceptione, - Briefe der Heiligen Theresia von Jesu. Teil I und II.
3700: Concordius O.F.M., Pater e.a., - Brabantse Almanak Jaargang I. (Artikelen van Dr. H. van Velthoven, Jan Naaykens, Walter Breedveld (De Kieviten), J. van de Mortel (Schuttersgilden), Jac. Heeren (Hagelkruisen), Dr. H.H. Knippenberg (Volksgebruiken).).
78413: Conrad, dr. Hermann, - Deutsche Rechtsgeschichte, I: Frühzeit und Mittelalter.
108343: Conrad, F.W., - Register VII, Bijlage nr. 3. Register bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken, tusschen Moerdijk en Raamsdonk.
69107: Considine M.M., John J., - Een andere Wereld.
39959: Coo, Jozef De, - Een Album Amicorum van Jan van der Meyen met Miniaturen o.a. van Endres Solis.
27934: Coo, Joz. de, - De Kalvarieberg van St. Pauluskerk te Antwerpen. Laat-Barok Plastiek.
2205: Cooijmans, W. e.a. (redactie), - Brabantia Nostra. Jaargang 7. [o.a. Kempische historische verhalen; De wilde beesten van Sint Theonas; Nederlands geestesmerk?; Herfst in Brabant; Mensaterik; De zwarte joffer van het Spaansche huis; Driekoningen in Brabant; De zuidelijke oriëntatie van Staats-Brabant in de 17de eeuw; Oriëntatie in heemkunde; De roeping van Brabant; Een boke over Carnaval; Georgius Macropedius; Het chema der geschiedschrijving en Brabant; Volkskunst; Lacunes in de Kennis der Brabantsche Middeleeuwsche geschiedenis; De bewoning van Noord-Brabant; Het aandeel van Zuid-Nederland in de ontwikkleing van Noord-Nederland tot Zeemogendheid; De architectuur in het landschap.].
19210: Coolen, Antoon, - Van de Breischei tot 75 Gauge. Het Verhaal van een Kousenfabriek 1830-1955..
64372: Coolen, W.A., - Een en ander omtrent Irrigatie.
11520: Coolen, Antoon e.a., - Zwerftochten door ons Land. Noord-Brabant en Zeeland.
38901: Coolen, Antoon, - Tsjechische Suite.
35667: Coolen, Antoon (red.), - Land en Volk van Brabant.
35651: Coolen, Jan, - Een Brabantsche Vertelling.
38431: Coolen, Antoon ; Godfried Bomans e.a., - Als een God in Noord-Brabant.
38420: Coolen, Antoon, - Triptiek van Kerstmis. Sage en Sproken.
38422: Coolen, Antoon, - Sprookjes voor groote Menschen.
38423: Coolen, Antoon, - Jantje de Schoenlapper en zijn Weens Kiendje & De Man met het Jan Klaassenspel.
38424: Coolen, Antoon, - De Gouden Webben. Twee Kerstverhalen.
38419: Coolen, Antoon, - Triptiek van Kerstmis. Sage en Sproken.
38414: Coolen, Antoon, - Sprookjes voor grote Mensen.
38856: Coolen, Antoon, - Herberg in het Misverstand.
38860: Coolen, Antoon, - Keuromnibus. De goede Moordenaar. Hun Grond verwaait. De Man met het Jan Klaassenspel. De Vrouw met de Zes Slapers.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

5/9