Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
78936: Lascelles, Gerald, - The Art of Falconry.
37269: Lassaigne, Jacques, - Vincent van Gogh.
121967: Last, Jef, - Leeghwater maalt de Meren leeg.
39405: Lathouwers, Peter en Peter van den Elsen, - Dôr Hédde de Skut.
27041: Lathouwers, Peter e.a., - Bij Maria in Handel.
23065: Lathouwers, Peter e.a., - Kerkepad door Handel.
28074: Lathouwers, Peter, - In eeren ende oirbaer onser Vrouwe te Haenle. Kerk en Bedevaart te Handel.
213161: Latjes, P.J. eindred., - 25 Jaar Weerderheem 1952-1977..
21316: Latjes, P.J. eindred., - 25 Jaar Weerderheem 1952-1977..
30186: Lattin, Amand de, - Fortuin van Antwerpen.
38212: Lattin, Amand de, - De Antwerpenaar als Taalvirtuoos. Antwerpse Spreuken en Gezegden.
10936: Laugs, Jan en Anton van Oirschot, - Bekijk het Zuiden eens Anders.
42065: Laulom, Raymond, - Sarrance, son Monastere et son Eglise disparue.
99565: Laurense, J., - Keur op de Waterkeeringen van het Waterschap De Sabina-Henricapolder Gemeente Fijnaart 1928..
76434: Laurent, R. e.a., - Bronnen voor de Historische Geografie van België.
74351: Laurent, R. ; A. Schufflaire,, - Miscellanea Archivistica XV. [O.a. Sur la Conservation des Empreintes de Sceaux en Métal'Les Bulles nont Pontificales conservées en Belgique ].
74349: Laurent, René, - Sceaux de Thudine (Ville de Thuin, Abbayes d'Aulne et de Lobbes.
29160: Laurijssens, K.G.J. en P.J.M. Wuisman, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Diessen 1679 (1530) - 1939..
18949: Laurijssens, G. e.a., - Ter Gedachtenis aan het Gouden Priesterjubileum van de Zeereerwaarde Heer Petrus Josephus Kluijtmans. Pastoor te Liempde. 1899-1949..
29133: Laurijssens, K.G.J., - Inventaris van het Archief van de Heer Wijnaendts van Steins Fundatie te Breda.
29775: Laurijssens, K.G.J., - Inventaris van het Archief van de Heer Wijnaendts van Steins Fundatie te Breda.
9945: Laurillard, Isaäc Johannes Martinus, - Het Devolutie-Regt in het Hertogdom Brabant.
72027: Lauwerier, R.C. e.a., - Archeologiebalans.
5807: Lauwerijs, J. e.a, - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 7 en 8. [ Louis Clerckx; Louis van Boeckel; Hemiksem inhaling van Benediktus Neefs, 37e abt van de Sint-Bernardus abdij, als Heer van Hemiksem; Twee verwoestingen van Beerse; Aspect van Turnhout in de eerste helft der zestiende eeuw; Boom Proces der steenbakkers (1754-1762); Beerse, klokken gegoten door Melchior de Haze van Antwerpen; Vijf Antwerpsche miniaturen Het apostelenhuis van kannunik Le Merchier 1710-1733; Ordonnatiën van de Liersche Rederijkerskamer. De Jennete of d'Ongeleerde 1654, 1724, 1732, 1735; Communiebanken in de Antwerpsche St. Pauluskerk; Rolliederen betreffende de moord op Petrus de Groof, pastoor van Nijlen; De perkjes en Vlaanderen; De nachtwacht te Turnhout; Hoogstraten. Instelling van het Aartsbroederschap der Christelijke Leering; Straatzangers te Antwerpen in de tweede helft van de 19e en in het begin van de 20ste eeuw. ].
32935: Lauwers, Jos, - Nederokkerzeel en zijn voormalige Priorij van List.
17850: Lauwers, J.M., - Langs de Hilverboorden.
33608: Lauwerys, J., - Gidsen Provincie Antwerpen. Gids voor Hoogstraten en Omstreken.
33606: Lauwerys, J., - Gids voor Hoogstraten en Omtrek.
39468: Lauwerys, Jozef en Jan Hermans, - St. Antoniusgilde Olen.
27956: Lavaleye, J., - Eglise collégiale Saint Pierre à Anderlecht.
41098: Laveille, Mgr., - Le Bienheureux Montfort. Louis-Marie Grignion et ses Familles religieuses.
20221: Lavrijsen, Wim, - Reusel tijdens de Tweede Wereldoorlog.
20103: Lavrijssen, Wim, - Zorgzaam en bedrijvijg. Veertig Jaar Sociale Werkvoorziening in de Kempen.
76085: Lawrence, Keith en Joyce, - Konijnen en hun Verzorging.
41693: Lebeau, Frère Marcel, - Citeaux 1098-1980..
32053: Leblon, Muriel, - Le personnel Enseignant des Jardins d'Enfants de la Ville de Bruxelles (1878-1914).
75631: Lebourg, Maurice & Michel Delauney, Michel Bruneau, - Le grand Livre de l'Andoille. Histoire et Traditions.
26136: Lebret, T., - Biesbosch-Vogels.
26132: Lebret, T., - Biesbosch-Vogels.
67330: Lebret, T. e.a., - Wilde Ganzen in Nederland.
40635: Lebreton S.J., Jules, - La Père Léonce de Grandmaison.
37465: Lecaldano, Paolo, - Tout l'Oeuvre peint de Van Gogh I. 1881-1888..
67783: Leclercq, Isabelle e.a., - Architecture & Traditions du Parc Naturel Régional des Caps et Marais d'Opale.
74870: Lecomte, Françoise, - Inventaire analytique des Archives de l'Abbaye de Saint-Gillis a Liege.
42131: Lecomte, Françoise, - Inventaire analytique des Archives de l'Abbaye de Saint-Gilles a Liege.
74740: Lecomte, Françoise, - Inventaire des Archives de l'Hopital de Cornillon a Liege.
74739: Lecomte, Françoise, - Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Michel dit des Pauvres en Ile.
71247: Lecomte, Françoise, - Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Jacques a Liege.
71245: Lecomte, Françoise, - Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Michel dit des Pauvres en Ile.
71221: Lecomte, Françoise, - Inventaire des Archives de l'Hopital de Cornillon a Liege.
71213: Lecomte, Françoise, - Inventaires des Archives de la Maison de Misericorde dite Hopital de Baviere a Liege.
71206: Lecomte, Françoise, - Inventaire des Archives de l'Hopital des Incurables a Liege.
71183: Lecomte, Françoise, - Inventaire des Archives de la Fondation Stephany.
65668: Lecomte,Françoise, - Inventaire des Archives du Château de Lexhy.
26300: Lee, A.N. van der, - Historie van Vlijmen.
67553: Leemans-Prins, Elisabeth C.M. e.a., - Zuidhollandse Studiën XII. Zegels en Wapens van Steden in Zuid-Holland.
24619: Leenders, K.A.H.W., - Etten en de Turf.
36488: Leenders, K.A.H.W., - De dynamische Hoeve. Veranderingen in Boerderijgebouwen en hun Omgeving in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 1662-2015..
78974: Leenders, K.A.H.W., - De dynamische Hoeve. Veranderingen in Boerderijgebouwen en hun Omgeving in de Meierij van ’s-Hertogenbosch 1662-2015..
66587: Leendertse, M.J. e.a., - De Hechte band tusschen Vorstenhuis en Vaderland. Samengesteld ter Gelegenheid van den Vijfenvijtigsten Verjaardag van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Helena, Pauline, Maria. 31 Augustus 1880 - 31 Agustus 1935..
65756: Leendertz, P. e.a.., - De Navorscher. Drie en Twintigste Jaargang. Nieuwe Serie, Zesde Jaargang.
65753: Leendertz, P. e.a.., - De Navorscher. Zestiende Jaargang. Nieuwe Serie, 6e Jaargang.
65747: Leendertz, P. e.a., - De Navorscher. Zes en Twintigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negende Jaargang.
65745: Leendertz, P. e.a., - De Navorscher. Zes en Twintigste Jaargang. Nieuwe Serie, Negende Jaargang.
66323: Leersum, prof. dr. E. C. van, - De Minister van Arbeid en het Arnhemsche Verbod van Verkoop van Melk op Zondag.
11559: Leeuw, K.P.C. de e.a., - Van Ontspanning en Inspanning. Aspecten van de Geschiedenis van de vrije Tijd.
74767: Leeuw, Claire van, - Inventaire des Archives de l'Administration provinciale du Luxembourg. Série: Transports vicinaux (1874-1961).
74439: Leeuw, Claire Van, - Inventaire des Archives de l'Administration Provinciale du Luxembourg.
1032: Leeuw, dr. K. de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 29. 2012..
1031: Leeuw, dr. K. de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 28. 2011..
170865: Leeuw, Kitty de, - Leven met de Dood. 25 Jaar Crematorium voor Tilburg en Omstreken.
205898: Leeuw A.J. van der ( inleiding ), - Le-Ezrath Ha-Am Het Volk ter Hulpe. Het eerste Joodse Blad in 1945 Eindhoven-Amsterdam.
65704: Leeuw, Claire Van, - Inventaire des Archives de l'Administration Provinciale du Luxembourg.
19025: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
64368: Leeuwen, A. van, - Toelichting op het Adres van de Vereniging van Nederlandsche Patroons BOAZ, aan H.M. Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, in zake den Landbouw.
27887: Leeuwen, A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Provincie Noord-Brabant. Kerken tussen 1850 en 1940..
27889: Leeuwen, Wies van, - Langs de oude Brabantse Kerken. Oostelijk Brabant.
22355: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Ravenstein.
18921: Leeuwen, Drs. A.J.C. van e.a., - De Monumenten van Noord-Brabant. Cultuur-historische Inventarisatie Boxtel/Liempde.
21379: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Valkenswaard.
20048: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Maarheeze.
22311: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Uden.
76139: Leeuwen, drs. W.S.G.A. van en A.W. van der Burgt, - De Veewet en hare Uitvoering.
36316: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Aanvullingsrapport Gebieden met bijzondere Waarden.
25767: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Klundert.
25768: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Nieuw-Vossemeer.
25772: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Putte.
19829: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Veghel.
75904: Leeuwen, Dr. A. van, - Schapenfokkerij.
24617: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Etten-Leur.
22241: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Zeeland.
22242: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Schaijk.
22243: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Boekel.
24588: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Nieuw-Ginneken.
25754: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Zevenbergen.
25755: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Terheijden.
25756: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Dussen.
20010: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Regio Kempenland.
13034: Leeuwen, Drs. A. v., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Regio 's-Hertogenbosch.
18467: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Geldrop.
18247: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Deurne.
24503: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Hoeven.
24494: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Raamsdonk.
18011: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Regio Brabants Peelgebied.
17964: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Loon op Zand.
17975: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Oost- West- en Middelbeers.
24443: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Standdaarbuiten.
17956: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Hooge en Lage Mierde.
272673: Leeuwen, Charles van, - Liefde in je Naam.
24404: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Ossendrecht.
24396: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Prinsenbeek.
25748: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Halsteren.
25749: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Huijbergen.
24395: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Rijsbergen.
74278: Van Leeuwen, - Mille Periculis Supersum. P. van Leeuwen Jr's Buizenhandel N.V. Zwijndrecht.
15699: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Geffen.
15706: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Berghem.
13745: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Den Dungen.
25747: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Roosendaal en Nispen.
25746: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Rucphen.
17878: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Hilvarenbeek.
243841: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Alphen en Riel.
19461: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Sint-Oedenrode.
15692: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Heesch.
15694: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Nuland.
15691: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Lith.
25067: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Fijnaart en Heijningen.
25063: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Oudenbosch.
25064: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Woensdrecht.
25062: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Oud en Nieuw Gastel.
15634: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Berlicum.
20253: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Eersel.
17792: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Sint-Michielsgestel.
24194: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Breda.
23544: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Teteringen.
24017: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Regio Brabants Kleigebied.
24018: Leeuwen e.a., Drs. A. van, - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Regio Zuid West Brabant.
17667: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Haaren.
25011: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Wouw.
17665: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Helvoirt.
17666: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Esch.
235012: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Chaam.
109362: Leeuwen, drs. W.J.C. van, - Monumenten- en Museumroute Kempenland.
17637: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Drunen.
17621: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Udenhout.
21628: Leeuwen, A.J.C. van e.a., - Luijksgestel in oude Ansichten.
15468: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Rosmalen.
19972: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Bakel.
23062: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Gemert.
71707: Leeuwen, W.L.M.E. van, - Honderd jaar Nederland 1848-1948..
12511: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente 's-Hertogenbosch.
19949: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Beek en Donk.
20234: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Bladel.
19948: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Lieshout.
20233: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Reusel.
20746: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Regio Eindhoven.
17277: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Regio Tilburg.
71226: Leeuwen-Canneman, M.C. van, - Inventaris van het Archief van de Familie Vosmaer 17e-20ste Eeuw.
71220: Leeuwen, J. van e.a., - De Archieven van de Lands- en Gewestelijke Besturen in Friesland van de Jaren 1795-1813. Incl. Aanvulling.
21599: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Westerhoven.
215991: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Westerhoven.
21598: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Waalre.
21594: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Luyksgestel.
21595: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Best.
21597: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Riethoven.
15266: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Oss.
26503: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Geertruidenberg.
22808: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Oploo.
22809: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Vierlingsbeek.
22811: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Boxmeer.
26339: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Heusden.
26340: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Aalburg.
26348: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Waspik.
26338: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Werkendam.
26336: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Woudrichem.
22712: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Megen.
19866: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Aarle-Rixtel.
21471: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Hoogeloon.
21472: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Vessem.
22671: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Beers.
11958: Leeuwen, A.J.C. van, - Cultuurhistorie is een Werkwoord Weten, maken, beleven.
17063: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Diessen.
21440: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Bergeyk.
69908: Leeuwen, Pieter Maria Frans van ; geboren te 's-Hertogenbosch, - De Vreemdelingenwet van 13 augustus 1849..
198577: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Erp.
198552: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Son en Breugel.
16932: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Waalwijk.
198523: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Asten.
24873: Leeuwen, Drs. A.J.C. van e.a., - De Monumenten van Noord-Brabant. Cultuur-historische Inventarisatie Bergen op Zoom.
198522: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Mierlo.
198521: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Heeze.
15017: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Regio Maaskant.
24871: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Bergen op Zoom.
22572: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Oeffelt.
22569: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Oeffelt.
22571: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Cuijk en Sint Agatha.
22568: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Haps.
22566: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Grave.
22567: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Wanroij.
19237: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Schijndel.
25969: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Roosendaal en Nispen.
16605: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Moergestel.
25803: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Sprang-Capelle Deel II.
25801: Leeuwen, Drs. A. van e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Putte.
74225: Leeuwrik, S., - De Pachtwet in de Practijk. Volledige Wettekst. Uitvoerige Toelichtingen. Practische Aanwijzingen.
65711: Lefebvre, J., - Inventaire des Archives des Charbonnanges de la Louviere et Sars-Longchamp.
71119: Lefèvre, Joseph, - Documents sur le personnel supérieur des Conseils Collatéraux du Gouvernement des Pays Bas pendant le dix huitième Siècle.
28080: Lefevre O. Praem., Plac. F., - De collegiale Kerk van Sint-Michiel en Sinte-Goedele te Brussel. Geschiedenis. Architektuur. Meubileering. Schat.
75852: Legemaat, Wil e.a., - Rood in de Groene Parel. De Geschiedenis van de Sociaaldemocratie in Haren.
73690: Legerlotz, Gustav, - Gudrun. Neu übertragen.
73689: Legerlotz, Gustav, - Nibelungenlied. Neu übertragen.
29391: Leget- Kuijlen, P.L., - Inventaris van de Films van de Rooms-Katholieke en Nederduits-Gereformeerde Doop-, Trouw- en Begraafboeken die nog bij de diverse Gemeenten berusten.
295028: Leget- Kuijlen, P.L. e.a., - Borgbrieven, Reispassen, Confinementen te 's-Hertogenbosch.
106943: Leget, J.N., - Genealogisch Onderzoek naar Brabanders.
29167: Leget, J.N., - Borgbrieven ingeleverd bij Schepenen van Oisterwijk. Vertrokken Personen uit Enschot, Haaren en Heuclom.
29168: Leget, J.N., - Borgbrieven afgegeven door Schepenen van Moergestel.
29166: Leget, J.N., - Een Eeuw Borgbrieven afgegeven door Schepenen van Oisterwijk 1669-1776..
38630: Lehr, Dr. André, - Klinkende Klokken in het Nationaal Beiaardmuseum.
38664: Lehr, André, - Wordt de Beiaardier door de Computer bedreigd?.
15502: LEI, - De Land- en Tuinbouw in de Gemeente Rosmalen.
70457: LEI, - Landbouwcijfers 1967..
70456: LEI, - Landbouwcijfers 1960; 1961; 1962-1963..
95513: LEI, - De Ontwikkeling van de finaciële Positie van jonge agrarische Ondernemers in Gelderland en Noordbrabant van 1968 t/m 1972..
10530: Leideritz, W.J.M., - De Tramwegen van Noord-Brabant.
104631: Leideritz, W.J.M., - De Stoomtrams in Oost Brabant. Deel 3..
12950: Leideritz, W.J.M., - Zoete Lieve Tremmetje.
10655: Leideritz, W.J. e.a., - BBA. Oorsprong en Ontwikkeling van een Brabants Vervoersbedrijf.
36765: Leijten, drs. Stephanus e.a., - Klooster Mariënkroon & Kasteel van Onsenoort.
24625: Leijten, C.J.M. e.a., - Jan uten Houte Etten-Leur 1947-1972..
24592: Leijten, C.J.M., - Mariaschool.
36733: Lejeune, Bob; Corien Vuurman, - Kasteel, Boxmeer, een Geschiedenis.
295214: Lejour, E., - Inventaire des Archives de la Famille Van den Branden de Reeth.
74792: Lejour, E., - Inventaire des Archives de la Famille De Fourneau de Cruquembourg.
295045: Lejour, E., - Inventaire des Archives de la Famille Van den Branden de Reeth.
74552: Lejour, E., - Inventaire des Archives de la Famille Lefebvre.
74538: Lejour, E., - Inventaire des Archives de la Famille De Fourneau de Cruquembourg.
69051: Lek, dr. H.A.A. van der, - Paddenstoelenboek. Deel 1 en 2..
39799: Leleux, F., - Charles Lambrechts, een stedelijk Ambtenaar te Brussel tijdens de Revolutie.
43797: Lelong, M.H., - Heilig Land.
108347: Lely, dr. ir. C.W., - De Verbetering van de Maas voor groote Afvoeren.
95577: Lely, J. van de, - De financiële Positie van jonge agrarische Ondernemers in Noord-Brabant.
65442: Lely, C.W., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 11. [ o.a. Nota, betreffende berekeningen omtrent rivierverbeteringen. ].
65254: Lely, dr. C.W., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 21. / Nota betreffende het verband tusschen Bodemhelling en Kromtestraat bij Rivieren.
36345: Lemaire, M. e.a., - Bouwen door de Eeuwen heen. Inventaris van het Cultuurbezit in Vlaanderen. Architectuur. Deel 1 Provincie Brabant Arrondissement Leuven.
78041: Lemaitre, Jean-Loup, - Les Heures de Peyre de Bonetos.
73927: Lemarignier, Jean-François, - La France médiévale. Institutions et Société. (Collection U. Histoire médiévale.).
71716: Lemmens, Gerard, - Die Klever Burg.
75879: Lemmers, Drs. A.C.A., - Het kleine Boek van het Schaap.
74764: Lennep, jhr. M.J. van, - Inventaris der Archieven van Het Old Burger Weeshuis te Leeuwarden 1434 (1530) - 1919 (1933) he.
36049: Lennep, J. van, - Hertog Jan I van Brabant.
73457: Lennep, mr. J. van en J. ter Gouw, - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel 1..
73456: Lennep, mr. J. van en J. ter Gouw, - De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. Deel 1 en 2..
71961: Lennep & J. ter Gouw, mr. J. van, - Het Boek der Opschriften. Een Bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandsche Volksleven.
43534: Lennig, A.F., - Het Onze Vader in Elf Overwegingen.
11706: Lenning, Aikelina van e.a., - Scopophilia. Het Genot van het kijken.
77784: Lens, P. de, - Eene schoone Historie van den Ridder Malegys, die het vervaarlyk Paard Ros Beyaart wan.
67377: Lenssen, Seraphinus, - La Trappe Schets van Ontstaan en Ontwikkeling (1664-1898).
66571: Lenting, mr. L.E. en mr. H.J. Romeijn, - Schets van het Nederlandsch Staatsbestuur en dat der Overzeesche Bezittingen.
66557: Lenting, mr. L.E., - Schets van het Nederlandsch Staatsbestuur en dat der Overzeesche Bezittingen.
43713: Lenz, J.N., - Het Lied van de Hemel.
69799: Leonard, Lic. Chr., - Overzicht van bewerkte Tijdschriften.
26329: Lepoeter, G.J., - Grandeur in Grassen. Terugblik op 75 Jaar Mommersteeg 1923-1998..
27807: Lepper, Dr. J.L.M. de, - De Bredase Schuilkerken.
24254: Lepper, Dr. J.L.M. de, - De Bredase Typografenvereniging Door Eendracht t'Zaam Verbonden.
24255: Lepper, Dr. J.L.M. de, - Anderhalve Eeuw Katholieke Ziekenverpleging in Breda.
24256: Lepper, Dr. J.L.M. de, - Deken Holthuyzen, zijn Zorgen en zijn Gevangenschap.
24207: Lepper, Dr. J.L.M. de, - Het Bredase Leven rond 1862..
241972: Lepper, dr. J.L.M. de, - Herinnering aan de Parochie van Maria Hemelvaart te Breda.
28911: Lepper, J.L.M. de, - De Voorgeschiedenis van het Seminarie Ypelaar.
39769: Lepper, Dr. J.L.M. de, - Deken Verschuren en Prins Willem III..
106885: Lepper, W.A. de, - De Lepper - Leppers. Deelstamboom - E..
32408: Lerberghe, Erik van, - Brussel Centraal.
41199: Lerno, Kan. Amaat, - Priester Edward Poppe: sociaal Apostel.
78077: Leroquais, L'Abbé V., - Le Psautier de Jully (1re Moitié du XIIIe Siècle).
78300: Lesbros, Henry, - La Chartreuse. Grenoble – Chambéry.
75402: Lescouhier, D. & Modest van Assche, - Schoolboekje voor Liturgie. korte Uitleg over de Liturgische Plechtigheden en Kerkelijke Feestdagen.
40908: Lestra, Antoine, - Pater Chevrier. Een Apostel van de Armen.
78575: Leurs, Johan, - Broedvogels van de Weerter Kempen 2009-2014..
339172: Leurs, Stan e.a., - Steden en Landschappen. I. De Kempen.
33917: Leurs, Stan e.a., - Steden en Landschappen. I. De Kempen.
32907: Leurs, Ir. Stan, - West Brabant, Steden en Landschappen.
36247: Leurs, Constant, - Les Origines du Style Gothique en Brabant. Premiere Partie, Tome II: L'Architecture Romane dans l'Ancien Duché de Brabant.
78837: Leurs, - Vogels van Weert met historisch Overzicht en update Broedvogels 2015-2021..
65636: Leurs, Stan e.a., - Steden en Landschappen Deel VII: De Begijnhoven.
11109: Leuven, James van, - Bijzonder Landschap bijzonder Moment. Brabants Landschap 70 Jaar.
30440: Van Leuven, C., - Zo was... Berchem.
16111: Levelt, H.; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 11 [O.a. Naam en zaak in de Bergen op Zoomsch Gasthuis- en weeshuishistorie; Voorgeschiedenis van het Bergen op Zoomsche weeshuis; Bijgeloof uit West-Noordbrabant; Gemeentewapens; Tongerloo's Cynsen te Huybergen en Roosendaal in de 17e eeuw; Vm. stad Reymerswale; Geschiedenis van de Gemeente en het gemeentebestuur van den Auvergne-polder onder Halsteren; Raadhuis te Halsteren; De Bergen op Zoomsch jaarmarkten en bezoekers uit Zuid-Nederland; Oosterhout en de Fransche contributie van 1688; Binnen Oudenbosch ingekomen bevolking sedert 't laatst der 16e eeuw; West-Brabant in 1793 en 1794; Wapens van vroegere plaatsen in het Verdronken Land van Zuid-Beveland; Naamsoorsprongen der vm. plaatsen in het Verdronken Land van Zuid-Beveland en hun Gemeentewapen; Overlooper van St. Maartensdijk van 1708.].
1611: Levelt, H. ; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 11. [O.a. Naam en zaak in de Bergen op Zoomsch Gasthuis- en weeshuishistorie; Voorgeschiedenis van het Bergen op Zoomsche weeshuis; Bijgeloof uit West-Noordbrabant; Gemeentewapens; Tongerloo's Cynsen te Huybergen en Roosendaal in de 17e eeuw; Vm. stad Reymerswale; Geschiedenis van de Gemeente en het gemeentebestuur van den Auvergne-polder onder Halsteren; Raadhuis te Halsteren; De Bergen op Zoomsch jaarmarkten en bezoekers uit Zuid-Nederland; Oosterhout en de Fransche contributie van 1688; Binnen Oudenbosch ingekomen bevolking sedert 't laatst der 16e eeuw; West-Brabant in 1793 en 1794; Wapens van vroegere plaatsen in het Verdronken Land van Zuid-Beveland; Naamsoorsprongen der vm. plaatsen in het  Verdronken Land van Zuid-Beveland en hun Gemeentewapen; Overlooper van St. Maartensdijk van 1708 ].
16101: Levelt, H.; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 10 [O.a. Dea Nehalennia; Sagen van Hellegat en het Oud-Boomke; Documenten betreffende kerkelijke zalen in de Baronie van Breda gedurende de 17e eeuw; Bredasche toestanden tijdens de stadsrekeningen van 1577; Wat een Hollandsche Baedeker of Murray uit de 17de eeuw vertelt van het zuiden des lands; Voormalige stad Reymerswale; Loterij voor de Sinte Waldetrudiskerk van Herentals (1561); Geschiedenis van het Bergen op Zoomsche weeshuis; Cartularium van het Bergen op Zoomscheweeshuis; Bergen op Zoomsch weeshuisstichting en haar vroegste fondsen; Regestenlijst van 't Weeshuiscartularium te Bergen op Zoom 1305-1606; Verhouding Antwerpen - Bergen op Zoom; Heks van de Molenhei; Gouden Turven van het Dongensche gemeentewapen; Vicariën op Zuid-Beveland.].
1610: Levelt, H. ; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 10. [O.a. Dea Nehalennia; Sagen van Hellegat en het Oud-Boomke; Documenten betreffende kerkelijke zalen in de Baronie van Breda gedurende de 17e eeuw; Bredasche toestanden tijdens de stadrekeningen van 1577; Wat een Hollandsche Baedeker of  Murray uit de 17de eeuw vertelt van het zuiden des lands; Voormalige stad Reymerswale; Loterij voor de Sinte Waldetrudiskerk van Herentals (1561); Geschiedenis van het Bergen op Zoomsche weeshuis; Cartularium van het Bergen op Zoomscheweeshuis; Bergen op Zoomsch weeshuisstichting en haar vroegste fondsen; Regestenlijst van 't Weeshuiscartularium te Bergen op Zoom 1305-1606; Verhouding Antwerpen - Bergen op Zoom; Heks van de Molenhei; Gouden Turven van het Dongensche gemeentewapen; Vicariën op Zuid-Beveland. ].
16092: Levelt, H.; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 9. [O.a. Onderwijs in Halsteren in de 18e eeuw; Protestantsche kerkzang te Bergen op Zoom (1750); Gevel van stadhuis te Bergen op Zoom; Yerseksche spookhuizen; Heraldiek als cultuurverschijnsel; Vml. stad Reymerswale; Hendrik Nicolaas Ouwerling; Keure van het Bergen op Zoomsche Verwersambacht; Sage van de Duivelsbrug; Vreemde em onverklaarde perceel- vlakte-, gehucht- en plaatsnamen; Grondgebied van Halsteren en de 80-jarige oorlog; De Auvergne-polder en de parochie Halsteren sedert de 16e tot de 19e eeuw; Toespraak van den Tilburgschen lakenfabrikant Pieter Vreede, in de Groote kerk te Breda (1795); Plundering van Tholen in 1712; De verbrande Hoef; Een eersteling uit West-Brabant Oudenbosch in verleden en Heden; Geschiedenis van de Auvergne-polder sedert 't laatst der 14e eeuw; Bergen en de Quaitwillighe van Vlaenderen; Eenige studenten uit West-Brabant e.o., ingeschreven aan de Akademie van Franeker; Een Bredasch Carnavalsoproer ].
16091: Levelt, H.; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 9 [O.a. Onderwijs in Halsteren in de 18e eeeuw; Protestantsche kerkzang te Bergen op Zoom (1750); Gevel van stadhuis te Bergen op Zoom; Yerseksche spookhuizen; Heraldiek als cultuurverschijnsel; Vml. stad Reymerswale; Hendrik Nicolaas Ouwerling; Keure van het Bergen op Zoomsche Verwersambacht; Sage van de Duivelsbrug; Vreemde em onverklaarde perceel- vlakte-, gehucht- en plaatsnamen; Grondgebied van Halsteren en de 80-jarige oorlog; De Auvergne-polder en de parochie Halsteren sedert de 16e tot de 19e eeuw; Toespraak van den Tilburgschen lakenfabrikant Pieter Vreede, in de Groote kerk te Breda (1795); Plundering van Tholen in 1712; De verbrande Hoef; Een eersteling uit West-Brabant Oudenbosch in verleden en Heden; Geschiedenis van de Auvergne-polder sedert 't laatst der 14e eeuw; Bergen en de Quaitwillighe van Vlaenderen; Eenige studenten uit West-Brabant e.o., ingeschreven aan de Akademie van Franeker; Een Bredasch Carnavalsoproer.].
1609: Levelt, H.; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 9. [O.a. Onderwijs in Halsteren in de 18e eeuw; Protestantsche kerkzang te Bergen op Zoom (1750); Gevel van stadhuis te Bergen op Zoom; Yerseksche spookhuizen; Heraldiek als cultuurverschijnsel; Vml. stad Reymerswale; Hendrik Nicolaas Ouwerling; Keure van het Bergen op Zoomsche Verwersambacht; Sage van de Duivelsbrug; Vreemde em onverklaarde perceel- vlakte-, gehucht- en plaatsnamen; Grondgebied van Halsteren en de 80-jarige oorlog; De Auvergne-polder en de parochie Halsteren sedert de 16e tot de 19e eeuw; Toespraak van den Tilburgschen lakenfabrikant Pieter Vreede, in de Groote kerk te Breda (1795); Plundering van Tholen in 1712; De verbrande Hoef; Een eersteling uit West-Brabant Oudenbosch in verleden en Heden; Geschiedenis van de Auvergne-polder sedert 't laatst der 14e eeuw; Bergen en de Quaitwillighe van Vlaenderen; Eenige studenten uit West-Brabant e.o., ingeschreven aan de Akademie van Franeker; Een Bredasch Carnavalsoproer ].
16082: Levelt, H.; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 8. [O.a. Maatregelen tegen Maskerade en mommerij in het oude Breda; Folkoristische kalender voor W. Noord-Brabant; Provoostgeweldiger en zijn klanten; Confiscatie der Kerkelijke goederen in de Baronie van Breda; Het vml. Kasteel te St. Maartensdijk; Stichting van een weeshuis te Bergen op Zoom; Spokerij onder Halsteren; Oude straatnamen te Bergen op Zoom; Zorg voor 't Geestelijke bij de gerechtelijke executie in de 16e eeuw; Moord te Tholen in 1538; 15e eeuwse poortersnamen in Bergen op Zoom; Gemeentewapen van Putte; 14e eeuwse Ambachtskeuren in Bergen op Zoom; Over Pinxterbloem en Paapsche stoutigheid in Oudenbosch (1703); Onwillige molenaars van Zundert; Sint Willebrord; Toestand der Hervormde kerk te Oudenbosch in 1632; Troepenbewegingen vanuit de vesting Bergen op Zoom tijdens den Tiendaagschen Veldtocht; Bergsche schutters in 1830 en 1831; Aanslag op Bergen op Zoom (1581); Voorwaarden waarop 't beroep van een voorzanger, koster en schoolmeester gestatueert is ].
16061: Levelt, H. ; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 6. [O.a. Folkoristische kalender voor W. Noord-Brabant; Schoolmeester-koster in de Baronie van Breda omstr. het midden der 17e eeuw; Hoe in de 17e eeuw in de Bredasche baronie de kerkelijke goederen zoekraakten; Archief Ned. Herv. Gem. Ginneken; Geschiedenis der Thoolsche Veren; Gasthuis te Bergen op Zoom Zwart Goed; Vroegst-bekende stadskeuren van Bergen op Zoom; Oudenbossche schoolmeester in 1618; Bergen op Zoom onder Kerkelijke straf; Antwerpsche scherprechter of beul te Tholen Ao 1546; Misdadige moeder te Tholen tot het vuur veroordeeld Ao 1537; Tienverpachting onder Roosendaal in de 16e eeuw; Keuren van Tongerloo's Huybergen; Volksetymologische Sagen van West-Brabant; O.L. Vrouwe kerk te Breda ].
16081: Levelt, H.; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 8 [O.a. Maatregelen tegen Maskerade en mommerij in het oude Breda; Folkoristische kalender voor W. Noord-Brabant; Provoostgeweldiger en zijn klanten; Confiscatie der Kerkelijke goederen in de Baronie van Breda; Het vml. Kasteel te St. Maartensdijk; Stichting van een weeshuis te Bergen op Zoom; Spokerij onder Halsteren; Oude straatnamen te Bergen op Zoom; Zorg voor 't Geestelijke bij de gerechtelijke executie in de 16e eeuw; Moord te Tholen in 1538; 15e eeuwse poortersnamen in Bergen op Zoom; Gemeentewapen van Putte; 14e eeuwse Ambachtskeuren in Bergen op Zoom; Over Pinxterbloem en Paapsche stoutigheid in Oudenbosch (1703); Onwillige molenaars van Zundert; Sint Willebrord; Toestand der Hervormde kerk te Oudenbosch in 1632; Troepenbewegingen vanuit de vesting Bergen op Zoom tijdens den Tiendaagschen Veldtocht; Bergsche schutters in 1830 en 1831; Aanslag op Bergen op Zoom (1581); Voorwaarden waarop 't beroep van een voorzanger, koster en schoolmeester gestatueert is. ].
25028: Levelt, H., - Oudenbosch in Verleden en Heden.
250212: Levelt, H., - Oudenbosch in Verleden en Heden.
24977: Levelt, H.J., - Het Algemeen Burger Gasthuis te Bergen op Zoom géén Gemeente-Eigendom.
24860: Levelt, H., - De Stad Bergen op Zoom in Verleden en Heden.
90014: Levelt, H.; J.F. Bevin jr. (red.), - Sinte Geertruydtsbronne. Jrg. 6 [O.a. Folkoristische kalender voor W. Noord-Brabant; Schoolmeester-koster in de Baronie van Breda omstr. het midden der 17e eeuw; Hoe in de 17e eeuw in de Bredasche baronie de kerkelijke goederen zoekraakten; Archief Ned. Herv. Gem. Ginneken; Geschiedenis der Thoolsche Veren; Gasthuis te Bergen op Zoom Zwart Goed; Vroegst-bekende stadskeuren van Bergen op Zoom; Oudenbossche schoolmeester in 1618; Bergen op Zoom onder Kerkelijke straf; Antwerpsche scherprechter of beul te Tholen Ao 1546; Misdadige moeder te Tholen tot het vuur veroordeeld Ao 1537; Tienverpachting onder Roosendaal in de 16e eeuw; Keuren van Tongerloo's Huybergen; Volksetymologische Sagen van West-Brabant; O.L. Vrouwe kerk te Breda. ].
74713: Leverland, B.N., - Inventaris Archief De Malapert van Jutphaas en Archivalia Van Löben-Sels.
74401: Leverland, drs. B.N. en drs. R.C.J. van Maanen, - De Leidse Leenbank. Drie Eeuwen Spanning tussen Winst en Weldadigheid.
74274: Leverland, B.N., - Inventaris Archief De Malapert van Jutphaas en Archivalia Van Löben-Sels.
40695: Levron, Jacques, - Saint Louis ou l'Apogée de Moyen-Age.
73809: Levy, Ariel, - Female Chauvinist Pigs. De Opkomst van de Bimbocultuur.
65848: Levy, mr. J.A., - De Warrant.
66268: Levyssohn Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Negende Deel [23ste deel].
66267: Levyssohn Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vierde Deel [18e deel].
66265: Levyssohn Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zeven-en-Dertigste Deel.
66264: Levyssohn Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Acht-en-Dertigste Deel. Vijfjarig register 1874-1877..
66256: Levyssohn Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Dertiende Deel. Incl. Register 1859-1863 [27ste deel]..
66251: Levyssohn Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Twaalfde Deel [ 26ste deel].
66250: Levyssohn Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vijfde Deel. Vijfjarig Register [ 19e deel].
66249: Levyssohn Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Elfde Deel [25ste deel].
65796: Levyssohn, mr. Dav. H., - Wetgeving betreffende de Nalatenschappen vroger door de Wees- en Momboir-Kamers beheerd, benevens eene Lijst van die Kamers en hare Keuren gevolgd door de officiele Oproepingen der Erfgenamen.
67071: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Eerste Deel 1839..
66723: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tiende Deel 1849..
66714: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Eerste Deel 1854 [15e deel]..
66713: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vierde Deel.
66712: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Negende Deel 1848..
66710: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Derde Deel.
66708: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zesde Deel 1845..
66709: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Tweede Deel 1855 [16e deel]..
66705: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vijfde Deel 1844..
66704: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Twaalfde Deel 1851..
66697: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zevende Deel 1846..
66698: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Veertiende Deel 1853..
66696: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Achtste Deel 1847..
66695: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zesde Deel 1859 [20e deel]..
66694: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zevende Deel 1860 [21ste deel]..
66691: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Tiende Deel 1863 [24ste deel]..
66690: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Drie-en-Dertigste Deel 1872..
66686: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Twee-en-Dertigste Deel 1871..
66687: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Elfde Deel 1850..
66685: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zes-en-Dertigste Deel 1875..
66683: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Zestiende Deel 1869 [30ste deel]..
66682: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Vijftiende Deel 1868 [29ste deel]..
66681: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Achtste Deel 1861 [22ste deel]..
66680: Levysson Norman, mr. Dav. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Verzameling. Derde Deel 1856 [17e deel]..
22683: Lewe, Agnes e.a., - Cuijk door de Eeuwen heen.
65608: Redactie Financieel Economisch Lexicon, - Bestuurders & Commissarissen 1997..
35258: Ley, Silva, - Principe van Uitweg.
72271: Leyendekkers, mr. O., - Wereleconomie Gisteren en Morgen.
273931: Leynen, Hubert, - De Achelsche Kluis 1685 1846. Historische Schets.
67589: Leys, dr. O. e.a., - Vlaamse Vrouwennamen en Hollandse Naamgeving in de Middeleeuwen.
33943: Leysen, Ludovic, - [Kasterlee] Kastels Volk.
308081: Leyssens, A., - Zoutleeuw. Kunstschrijn van Brabant.
30808: Leyssens, A., - Zoutleeuw. Kunstschrijn van Brabant.
77833: Leytens pr., Frans, - Nederlands Leesboek.
40257: P. Liagre, - Het Geheim van de Kleine Teresia.
74343: Libois, Anne, - Les Archives de l'Architecture conservees par l'Etat, en Belgique.
71199: Libois, Anne, - Inventaire des Archives de la Famille de la Roche de Thieusies.
32167: Librecht, Henri, - Histoire du Théatre Français a Bruxelles au XVIIe et au XVIIIe Siècle.
27595: Licot, Ch. en Emile Lefèvre, - Abbaye de Villers-la-Ville de l'Ordre de Citeaux. Descriptions des Ruines avec Plans et Dessins.
76813: Lidegaard, Bo, - Landgenoten. Het 'Wonder van Denemarken'.
38549: Liebergen, L. van, - Religieuze Kunst na 1952 in Noord-Brabant.
22307: Liebergen, Léon van, - Honderd Jaar Udens College. De Geschiedenis van het College van het H. Kruis en wat daaraan vooraf ging.
27420: Liebergen, drs. L. van en drs. H. van Dijk, - 100 jaar. Congregatie Missiezusters Dienaressen van de H. Geest.
272736: Liebergen, drs. L. van, - Juan de la Cruz. Een Spaanse Mysticus en de Karmel in Nederland.
27128: Liebergen, Leon van en Wouter Prins (red.), - Antonius 'De kleine en de grote'.
271281: Liebergen, Leon van en Wouter Prins (red.), - Antonius 'De Kleine en de Grote'.
37037: Liebergen, L.C.B.M. van, - Modeste Barok, Beeldwerk in Brabant in de 17e en 18e eeuw.
37025: Liebergen, Léon van, - 'Beelden in de Abdij'. Middeleeuwse Kunst uit het Noordelijk Deel van het Hertogdom Brabant.
67335: Lieckfeld, Claus Peter, - Harmonie tussen Mens en Natuur.
26943: Zuster van Liefde, - Kannunik Triest. Stichter van de Congregatie der Zusters van Liefde van Jezus en Maria. Zijn Leven, zijn Geest, zijn Werken.
33971: Liekens, H., - Arendonk zoals het Vroeger was. Deel 2. Arendonkse Zichten.
33963: Liekens, Harry, - Arendonkse Kapellen en Monumenten.
78962: Gemeentebestuur Liempde, - Gemeentegids Liempde.
18931: Stichting Kèk Liemt, - Liemt naor de Mêrt.
189241: Stichting Kèk Liemt, - Van Moorpijp noar Palmbos. Liempdse Gebruiken en Gewoonten bij Verkering, Bruiloft en Geboorte.
18924: Stichting Kèk Liemt, - Van Moorpijp noar Palmbos. Liempdse Gebruiken en Gewoonten bij Verkering, Bruiloft en Geboorte.
11054: Lienard, Ul. G., - Considerations sur l'Importance de la Forêt de Soignes.
74113: Lier, Th. van & Anth. Folmer, - De Arbeidsbemiddelingswet 1930 en hare Uitvoering.
39043: Lier, Frans van e.a., - En toch draait ze en andere Uitspraken uit het tweede Millenium.
65346: Lier, mr. dr. H.J.D. van, - Het Vraagstuk der Havenschappen. Een Bestuursprobleem.
75370: Lierde, Geert van, - Bier in België. Gids voor Bieren en Brouwerijen.
78037: Liere, F.A. van, - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a Study of the Method and Sources.
75950: Liere, D.W. van, - Function and Organization of Dustbathing in laying Hens.
22391: Liersen, Piet e.a., - De Ontginning. Van woeste Hei tot vruchtbare Grond. Een Sfeerbeeld van de Schaijkse Hei.
22236: Lieshout OESA, Dr. A.J. van, - Uden. Onderzoek naar de Levensomstandigheden der Bevolking van een Oostbrabantsche Plattelandsgemeenschap..
225762: Lieshout, Jan. W.V. van, - De Stamboom van een Museum. Deel 1.: Van Napoleon tot Macarthur. Deel 2.: Van Slagveld naar Vredesteken.
22576: Lieshout, Jan W.V. van, - De Stamboom van een Museum. Deel 2.: Van Slagveld naar Vredesteken.
74491: Lietaert Peerbolte, mr. L. en prof. dr. H.C.L.E Berger, - Vleeschkeuringswet en haar Uitvoering.
65852: Lietaert Peerbolte, mr. L. en prof. dr. H.C.L.E Berger, - Vleeschkeuringswet en haar Uitvoering.
69431: Lievens, R., - Middelnederlandse Handschriften in Oost-Europa.
355127: Lievens, Jef, - Koppen uit ons Kempenland.
75605: Ligthart, Jan & H. Scheepstra, E. Alderts, - Vierde Leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
75604: Ligthart, Jan & H. Scheepstra, E. Alderts, - Tweede Leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
75603: Ligthart, Jan & H. Scheepstra, E. Alderts, - Eerste Leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
75580: Ligthart, Jan ; H. Scheepstra, - Eerste Leesboekje bij Hoogeveens leesmethode.
74022: Ligtvoet, J.C. & H.A.J. Rinnooij en mr. C.F.J. Caljé, - Handleiding voor Besturen en Onderwijzers van Bijzondere Lagere Scholen.
25006: Ligtvoet, Jacques, - Meten met Twee Maten De Wouwse Melkkwestie.
65170: Ligtvoet, J.C., - Handleiding ten dienste van Besturen en Onderwijzers aan Bijzondere Lagere Scholen, Bijzondere Kweekscholen en Bijzondere Normaallessen.
67397: Liguori, Alph., - De l'Importance de la Prière pour obtenir le Salut éternel.
76016: Lijsen, H.J., - Thieme's Paardenboek.
64388: Lijsten, R., - Rapport inzake de Fruitproductie en den Fruitafzet.
21065: Lijten, J.P.J., - Onderzoek naar het Ontstaan van het Christendom in Oirschot en Omgeving.
21054: Lijten, J.P.J., - Het oer-oude Oirschot.
10002: Lijten, Dr. M.J.H.A., - Het burgerlijk Proces in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811..
74907: Lil, Marie-Françoise van en Walter de Keyzer, - Inventaire des Archives de la Famille Francart.
3180: Limberger, M. en F. Vermeylen, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 86 afl. 1-2 / Historisch Onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch Overzicht. 1998-1999..
20246: Limpt, N.A.J.C. van e.a., - Kent U ze nog... die van Bladel en Netersel.
20241: Limpt, Kees van e.a., - Koninklijke Harmonie l'Union Bladel 150 jaar. 1843-1993..
20212: Limpt, A.H.G.M. van, - Kent U ze nog.....de Reuselnaren.
202131: Limpt, A.H.G.M. van, - Reusel in oude Ansichten.
20209: Limpt, N.A.J.C. van, - Bladel en Netersel in oude Ansichten.
121918: Linde, Drs. J. van der, - In Buscoducis. 's-Hertogenbosch in de Bourgondische Tijd 1430-1629..
121882: Linde, J.F. van der, - De verborgen Stad. 's-Hertogenbosch in de Middeleeuwen.
103011: Linde, Hans van der e.a., - Bij ons Moeder en ons Jet, Brabantse Vrouwen in de 19de en 20ste eeuw.
98851: Linde, drs J.F. van der, - Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814..
9844: Linde, drs. J.F. van der e.a., - Lesbrief. Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814..
29346: Lindeman, W.M., - Inventarissen van de Archieven van de Kantongerechten gevestigd in de Provincie Noord-Brabant, 1838-1930..
29343: Lindeman, W.M. en Th. F. van Litsenburg, - De Algemene Reclasseringsvereniging en haar Voorgangers 1823-1986..
293381: Lindeman, Mr. W.M. e.a., - Inventaris van het Archief van de Familie Van den Bogaerde van Terbrugge (1600-1974) en de Inventarissen van de Archieven der Heerlijkheden Heeswijk-Dinther (1359-1835) en Moergestel (1460-1849).
29329: Lindemann, Mr. W.M. e.a., - Raad van Brabant. Inleiding, Inventarissen en Bijlagen Deel I t/m VI..
29342: Lindemann, W.M., - Inventarissen van de Archieven van het Provinciaal Hof, later Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, den de Arrondissementsrechtbanken te Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch uit de Periode 1838-1930..
29340: Lindemann, Mr. W.M., - Inventarissen van de Rechterlijke Archieven in de Provincie Noord-Brabant uit de Periode 1811-1838..
29338: Lindemann, Mr. W.M. e.a., - Inventaris van het Archief van de Familie Van den Bogaerde van Terbrugge (1600-1974) en de Inventarissen van de Archieven der Heerlijkheden Heeswijk-Dinther (1359-1835) en Moergestel (1460-1849).
29335: Lindemann, Mr. W.M. e.a., - Leenboeken Leenhof van Brabant. Deel I en II..
29333: Lindemann, Mr. W.M., - Analyses van de Resoluties van de Raad van Brabant te 's-Gravenhage (1657-1795).
39119: Lindemans, dr. Jan, - Bijdragen tot de Geschiedenis en de Beteekenis van Vlaamsche Persoonsnamen.
28117: Lindemans, Jan, - De oudste Goederenbeschrijving van de Kerk van Opwijk.
78323: Linden, mr. H. van der, - Recht en Territoir. Een rechtshistorisch-sociografische Verkenning.
32401: Linden, Dr. Emiel van der, - Bijdrage tot de Geschiedenis der Schepen- of Hoofdbank van Ukkel.
18650: Linden, D. van der, - Helmond, Het Kasteel tussen Fabrieken.
26946: Linden, L. van der, - De H. Joannes Berchmans S.J. 1621-1921, Patroon der Jeugd.
21518: Linden, P.G. van der, - Ons Vessem 1889-1979..
20616: Linden, Frank van der, - Nieuw Licht. De wonderlijke Verjonging van het Eindhovens Stadhuis.
9539: Linden, Herman Vander, - Itinéraires de Marguerite de Bourgogne et de Maximilien d'Autriche (1477-1482).
65278: Linden van den Heuvell, ir. A. van, - De Tertiaire Weg.
65375: Lindenbergh, dr. ir. P.C. e.a., - Statistisch Overzicht der Waterleidingen in Nederland over de Jaren 1952 tot en met 1957..
67198: Lindert, Paul van e.a., - Bolivia. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
78661: Lindgren, Uta, - Europäische Technik im Mittelalter. 800 - 1000 Tradition und Innovation. Ein Handbuch.
27931: Ling, Rector e.a., - Parochiekerk Maria Magdalena te Geffen.
29840: Op linnen, - Topografische Kaart 57F Weert.
29836: Op linnen, - Topografische Kaart 50F Tilburg.
29833: Op linnen, - Topografische Kaart 47H Stramproij.
29832: Op linnen, - Topografische Kaart 46D Boxmeer.
29815: Op linnen, - Topografische Kaart 46B+E Groesbeek + Grenskantoor.
29824: Op linnen, - Topografische Kaart 39G Leeuwen.
29829: Op linnen, - Topografische Kaart 51C Hoogeloon.
29995: Op linnen, - Topografische Kaart 44 Oost Geertruidenberg.
29964: Op linnen, - Topografische Kaart 44H Waalwijk.
29908: op linnen, - Topografische kaart. 50E Gilze.
29876: Op linnen, - Topografische Kaart  45D Schijndel.
29877: Op linnen, - Topografische Kaart No. 668 Middelbeers.
29847: Op linnen, - Topografische Kaart 52B Venraij.
29843: Op linnen, - Topografische Kaart 43D Oude-Tonge.
29841: Op linnen, - Topografische Kaart 57G Groot-Schoot.
30436: Linnig, J., - Album historique de la Ville d'Anvers. Collection de Vues et de Monuments des Temps passés.
41935: Linninger, Dr. Franz, - Das Chorherrenstift St. Florian 1071-1971..
10546: Linssen, Dr. G.C.P., - Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon.
10594: Linssen, Dr. G.C.P., - Van Spaendock: Een Case-study naar Bemiddelingsgedrag.
10553: Linssen, Dr. G.C.P., - Werkgeversorganisatie in Katholiek Patroon.
76488: Lintsen, H.W. & P.J. Margry e.a., - Broncommentaren X - XII. X: De Registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1856-1923; XI: Registrum Memorialis Parochiae, het Parochiememoriaal; XII: De Staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795..
73554: Lintsen, H.W. ; P.J. Margry e.a., - Broncommentaren X - XII. X: De Registers van de Dienst voor het Stoomwezen, 1856-1923; XI: Registrum Memorialis Parochiae, het Parochiememoriaal; XII: De Staten van Oorlog te Lande en de Generale Petities, 1576-1795..
20887: Lintsen, Harry e.a., - Gedreven door Nieuwsgierigheid. Een Selectie uit 50 Jaar TU/Eindhoven-Onderzoek.
72283: Lintum, dr. C. te, - Historische Atlas.
65883: Lintum, dr. C. te, - Een Eeuw Vooruitgang 1813-1913..
66027: Lion, Iz. J., - De Wet op het Lager Onderwijs ten behoeve van allen, die met het Onderwijs in Betrekking staan.
39089: Lippens, Guido, - Kunstprijs Academisch Genootschap Eindhoven 1990. Beeldende Kunst en Vormgeving. Juryrapport.
29620: Lisdonk, H.M.P. van de, - Inventaris van het Archief van het Bedrijf Publieke Werken van de Gemeente Helmond 1918-1955..
74189: Lisman-Schaap, T.M., - Inventaris van het Archief van het Jachtgerecht in de Provincie Utrecht 1680 - 1702; 1749 - 1795..
70819: Lissens, R.F., - Benamingen van onze Letterkunde in Encyclopedieën en literaire Lexicons.
121984: Lith - Droogleever Fortuijn, drs. A.M. van, - De Stad 's-Hertogenbosch en haar Verhouding tot het landsheerlijk Gezag ca. 1470 - ca. 1500..
78675: Lith-Droogleever Fortuijn, Annemarie van, - De Armenzorg in het Land van Ravenstein in de achttiende Eeuw.
78889: Bew.: A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, Geertrui Van Synghel e.a., - Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523..
26398: Lith, Chr., - Hervormde Gemeente te Eethen.
78995: Bew.: A.M. van Lith-Droogleever Fortuijn, Geertrui Van Synghel e.a., - Kroniek van Peter van Os. Geschiedenis van 's-Hertogenbosch en Brabant van Adam tot 1523..
29339: Litsenburg, Th. F. van e.a., - Het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant 1814-1920..
29322: Litsenburg, Th. F. van en Dr. G.C.M. van Dijck, - Inventaris van de Collectie Cuypers van Velthoven 1320-187 Deel 1 en 2..
37608: Livestro-Nieuwenhuis, Fea, - '...die Jakken en Rokken dragen'. Brabantse Klederdrachten en Streeksieraden.
45004: Ljubicic, Pater Petar, - De Oproep van de Koningin van de Vrede.
67276: Lloyd, Sarah, - Een Indiase Relatie.
76131: Ministerie van LNV, - Ethologie. Gedragsleer van Landbouwhuisdieren.
76022: Ministerie van LNV, - Paardenkennis. Voeding.
75849: Ministerie van LNV, - Rundveehouderij Algemeen.
75848: Ministerie van LNV, - Klauwverzorging bij het Rund.
75845: Ministerie van LNV, - Voortplanting en K.I..
11095: Min. van LNV., - Nationaal Park de Groote Peel.
69087: Locher, J.L. e.a., - De Werelden van M.C. Escher.
41458: Lockhart, Robin Bruce, - La Vie Chacée des Chartreux.
74759: Loeff, mr. J.A.L.M. e.a., - Nederland, België en Rotterdam uit de Handelingen van de Rotterdamse Gemeenteraad, December 1951..
70732: Loeff, mr. J.A. e.a., - Het Katholiek Nederland. Ter blijde Herinnering aan het eerste Eeuwfeest onzer nationale Onafhankelijkheid. Eerste en Tweede Deel.
18434: Loeffen -van Gastel, Maria en Drs. Kees Jansen, - Armenzorg in Geldrop. I De Armenzorg in de Periode 1870-1930..
66576: Loenen, J.W.A.C. van, - De Hinderwet in Vragen en Antwoorden.
65307: Loenen, J.W.A.C. van, - De Armenwet in Vragen en Antwoorden.
38561: Loerakker, Aurora e.a., - 1993-1998. De Nederlandsche Cacaofabriek.
11764: Loerakker, H.M., - Ruimte in Brabant, de dag na Morgen.
39249: Loey, dr. A. van, - Bijdrage tot de Kennis van het Zuidwestbrabantsch in de 13de en 14de Eeuw. Fonologie.
69553: Loey, A. van, - Scheidbare en onscheidbare Werkwoorden hoofdzakelijk in het Middelnederlands. Analytische Studiën.
27015: Lohman, Han, - Everard Witte. Het Heilig Bruurke van Megen.
242031: Lohmann, C.Th., - Van Dorpskamer tot Raadhuis. Het eerste Gemeentehuis van Teteringen en zijn Voorgeschiedenis.
69088: Lohuizen - de Leeuw, J.E., - Indo-Aziatische Sculpturen (Collectie Gedon, München).
101131: Loke, Jan Jacob, - De Costumen van Breda aangaande de Huwelijksgemeenschap.
43597: Lokkers O. Carm, P. Adelbertus, - Beati Baptistae Mantuani ex. Operibus Anthologia.
43586: Lokkers, P. Adelbertus, - Beati Baptistae Mantuani Ex Operibus Anthologiam Pro Studiosa Iuventute Composuit Et Commentario Adstruxit.
31607: Lom, Christiaan van, - Beschryving der Stad Lier in Brabant.
11393: Lomme, Rein, - Pastorale.
27399: Lommel S.J., A. van, - Onuitgegeven Bescheiden omtrent sommige Kloosters te 's Hertogenbosch.
219: Lommel, A.M. van ; F.C.W. Koker; S. Koopmans; I Telting, - Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Noord-Brabant & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Gelderland & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Holland met eenige Bijzonderheden hetzelfde Onderwerp betreffende in Gelderland en Overijssel & Rapport over de Vicariegoederen in hun Verband tot de andere kerkelijke Goederen in Zeeland.
75971: Lommers, Henk, - Kippen. 101 Vragen aan Dierenarts Henk Lommers.
35052: Lommers, Toke en Leentje van Kempen, - In het Lommer van de Kempen.
9993: Longé, G. de, - Coutumes du Pays et Duché de Brabant. Quartier d'Anvers. Tome Quatrième. Coutumes de la Ville d'Anvers.
367411: Loo, Th. H. de & H.J. Wolf., - De Geschiedenis van het Kasteel van Breda en de Koninklijke Militaire Academie.
43994: Looijaard, J., - De Priester in de Eenzaamheid inhoudende: Selva, of verzamelingen van stoffen voor redevoeringen en onderrigtingen tijdens de afzonderingen der geestelijken door den H. Alphonsus Mar. de Liguori'..
295146: Looijer, Ton de, - Scriptie over het Dynamische en Semi-Statisch Archief van de Technische Dienst Kring Heesch.
75386: Lookx, Bruno, - 100x proeven van straffe Streekbieren.
99534: Loon, J. van, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Royale Polder gelegen onder de Gemeenten Hooge en Lage Zwaluwe Klundert en Zevenbergen 1925..
39345: Loon, J.B. van, - Boe(y)-, Baa(y)-, Verwanten van Bag-?.
39344: Loon, J.B. van, - Altena.
10354: Loon. P. van e.a., - Zorg voor het a-sociale Gezin.
2309: Loon, A.J.A. van, - De Lindeboom. Register Jaarboeken I-X..
2307: Loon, A.J.A. van e.a., - De Lindeboom Jaarboek VIII. 1984. [o.a. Gezagsuitoefening door militairen in de overgangstijd; Bestuurlijke ontwikkelingen en het beleid van burgemeesters en wethouders; Het gemeentebestuur en de zuivering; Materiële schde en herstel; De energie- en watervoorziening; De voedseldistributie en de opvoering van de bodemproduktie binnen de gemeente.].
23061: Loon, A.J.A. van e.a., - De Lindeboom Jaarboek VII. 1983. [o.a. Ter stembus voor de nationale vergadering; kerkrestitutie in Tilburg; Tilburg en de arbeidsenquete van 1887; Kijkje in de keuken van de zeventiendeeeuwse molenaar ].
2306: Loon, A.J.A. van e.a., - De Lindeboom Jaarboek VI. 1982. [o.a. Opgraving aan de Reitse Hoevenstraat te Tilburg; Het college der 22 mannen te Tilburg; De afgedwaalde grafzerk van Adriaan Geerincx, dispensier der Abdij van Tongerlo; Armenzorg en armoede in Tilburg voor 1800; Een moderen textielfabriek omstreeks 1830; Sociale onrus, aktie en vroege organisatievormen onder de arbeidende bevolking in Tilburg 1825-1875; 'Monopoly' op de Huevel te Tilburg of het veelbewogen leven van Louis van den Brekel.].
17375: Loon, A.J.A. van e.a., - Het Gemeentearchief van Tilburg.
39252: Loon, Dr. J.B. van, - Water en Waternamen in Noord-Brabants Zuidwesthoek.
27669: Loon, Gentilis van, - Honderd Jaar Kerk en Klooster Minderbroeders-Capucijnen Breda.
2823: Loon, Marius van e.a., - De Klopkei. Jaargang 23. [O.a. Waalwijk vooruit. De aanloop naar het nieuwe Milennium (109 pag.); Ruim een halve eeuw Heemkunde in Waalwijk (61 pag.)].
2819: Loon, Marius van e.a., - De Klopkei. Jaargang 19. [O.a. Bijzonderlijk ingerigt tot Onderwijs. De Teresiaschool en de ontwikkleing van het onderwijs in Waalwijk (62 pag.).].
2816: Loon, Marius van e.a., - De Klopkei. Jaargang 16..
2815: Loon, Marius van e.a., - De Klopkei. Jaargang 15..
2813: Loon, Marius van e.a., - De Klopkei. Jaargang 13..
2809: Loon, Marius van e.a., - De Klopkei. Jaargang 9..
2808: Loon, Marius van e.a., - De Klopkei. Jaargang 8..
29188: Loon, A.J.A. van, - Minuutakten gepasseerd voor Notaris A.J. Verschure te Tilburg 1858-1868. A. Beschrijvingen. B. Indices.
90108: Loon A.J.A. van e.a., - De Lindeboom Jaarboek VI. 1982. [o.a. Opgraving aan de Reitse Hoevenstraat te Tilburg; Het college der 22 mannen te Tilburg; De afgedwaalde grafzerk van Adriaan Geerincx, dispensier der Abdij van Tongerlo; Armenzorg en armoede in Tilburg voor 1800; Een moderen textielfabriek omstreeks 1830; Sociale onrus, aktie en vroege organisatievormen onder de arbeidende bevolking in Tilburg 1825-1875; 'Monopoly' op de Huevel te Tilburg of het veelbewogen leven van Louis van den Brekel ].
17520: Loonen, B.W.N., - 70 Jaar Toekomst. Tilburgse Kruisvereniging 1919-1989..
75735: Loontjens, R.A.M., - Inventaire des Archives de Honoré de Pontevès surnommé Clairville Directeur de Théâtre à Maestricht 1774-1780..
27338: Loos, P.J., - Het Werk eener Eeuw 1824-1924. Hulde aan de Gasthuiszusters van Antwerpen.
78758: Loos, Dr. D. de, - Diamant en Edele Metalen. Koloniaal Museum, Beschrijvende Catalogus tevens Handleiding tot de Kennis der Voortbrengselen van de Overzeesche Gewesten. Zesde Deel – Tweede Stuk. Gesteenten en Mineralen van Nederlandsch Oost-Indië, II..
78832: Loos, Jan, - In het Spoor van de Wolf.
78760: Loos, Dr. D. de, - Petroleum. Koloniaal Museum, Beschrijvende Catalogus tevens Handleiding tot de Kennis der Voortbrengselen van de Overzeesche Gewesten. Zesde Deel – Vierde Stuk. Gesteenten en Mineralen van Nederlandsch Oost-Indië, IV..
78759: Loos, Dr. D. de, - Steenkolen. Koloniaal Museum, Beschrijvende Catalogus tevens Handleiding tot de Kennis der Voortbrengselen van de Overzeesche Gewesten. Zesde Deel – Derde Stuk. Gesteenten en Mineralen van Nederlandsch Oost-Indië, III..
78753: Loos, Dr. D. de, - Petroleum, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Gesteenten en Mineralen van Nederlandsch Oost-Indië, IV..
78752: Loos, Dr. D. de, - Steenkolen, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Gesteenten en Mineralen van Nederlandsch Oost-Indië, III..
54: Loosjes, Mr. A., - Noord-Brabant en Limburg in Beeld.
90005: Loosjes, Mr. A., - Noord-Brabant en Limburg in Beeld.
88: Loosjes, Mr. A., - Noord-Brabant in Beeld.
77813: Looyen, A.J.L., - Flitsende Vinnen een Album van de Nederlandsche Zoetwatervisschen.
75270: López, Esteban, - God als Vrouw.
78616: Lorez, Christian, - Bauernarbeit im Rheinwald. Landwirtschaftliche Methoden und Geräte und ihre Terminologie in der ältesten urkundlich belegten Walserkolonie Bündens.
40658: Lortz, Joseph, - Der unvergleichliche Heilige. Gedanken um Franziskus von Assisi.
355204: Los, Ad e.a., - 200 Jaar Gedichten Land van Heusden en Altena.
39877: Lotar, P.L., - Le Cas du P. Antoine Temmerman.
75272: Louÿs, Pierre, - De Avonturen van Koning Pausolus.
29323: Loupias, Alma, - Inventaris van de Nederlandse Collecties over de Vlaamse beweging op het Rijksarchief in Noord-Brabant.
29379: Loupias, Alma, - Katalogus van de Boekerij van de Kollectie Vermeire.
11988: Lousse, Emile, - Some Chapters in the Constiutional History of Belgium. I. The Burgundian Institutions in the Netherlands, 1430-1477..
31012: Lousse, E., - L'Université de Louvain pendant la seconde Guerre mondiale.
11734: Lousse, Émile ; Henry Joosen; Piet de Fraine, - Les États du Pays et Duché de Brabant & Gouvernés et Gouvernants dans la Seigneurie de Malines & Gouvernés et Gouvernants au Pays et Duché d'Aerschot.
117341: Lousse, Émile ; Henry Joosen; Piet de Fraine, - Les États du Pays et Duché de Brabant & Gouvernés et Gouvernants dans la Seigneurie de Malines & Gouvernés et Gouvernants au Pays et Duché d'Aerschot.
103042: Louw, Marjo de, - 50 Jaar Sociale Werkvoorziening in Brabant-Noordoost 1955 - 2005. De Emancipatie van de Arbeidsgehandicapte.
117093: Louw, Tom de e.a., - Helden. Wielersport in Brabant. Nummer 3. [O.a. Jan Ceelen, Eddy Bouwmans, Huub Zilverberg en René Pijnen ].
20801: Louw, Hans de, - Boek op de Plank. 75 Jaar Openbaar Bibliotheekwerk in Eindhoven.
198515: Louwers, Ad e.a., - 44 Jaar Krutjesrapers. De Geschiedenis van de Carnavalsvereniging van Son en Breugel en van Carnaval in Krutjesgat. 1959-2003..
355189: Lox, Harlinda, - Van Stropdragers en de Pot van Olen. Verhalen over Keizer Karel.
1341: Loyens, Huberto, - Tractatus de Concilio Brabantiae ejusque origine, progressu, aucoritate et Praerogativa.
133: Loyens, Huberto, - Tractatus de Concilio Brabantiae ejusque origine, progressu, aucoritate et Praerogativa.
65593: Lubach, Karel Herman , geboren te Haarlem, - Opmerkingen over het Ambt en den Werkkring van den Burgemeester.
26973: Pater Lucius, - Bij Moeder Maria in Handel.
90037: Lücker, P.A.J.M. e.a., - 15 Jaar St. Canisiusgroep in Helmond.
75838: Ludlow-Hewitt, A., - Breeding Cows for Milk.
65814: Ludlum, - Het Materese Mysterie. Roman van een wereldwijde Dreiging.
27527: Fr. M. Ludovicus, - Levensschets van den Hoogeerw. Pater Maria Franciscus Salesius de Beer. Eerste Superior Generaal van de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg.
35384: Lugt, Arie v. d., - Herberg De Drie Teuten; Sjaan van de Acht Zaligheden; De Koters van Kempenland.
38407: Lugt, Arie van der, - De Kruidendokter. De barre Avonturen van Willem van de Moosdijk.
35448: Lugt, Arie van der, - Sjaan van 'De Acht Zaligheden'.
41019: Lugt, J.M.H. van der, - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetière.
35524: Lugt, Arie van der, - De Koperteuten.
67367: Lührs, Wilhelm, - Der Domshof. Geschichte eines Bremischen Platzes.
21398: Luijbregts, Betke, - 44 Jaar Striepersgat. De Striepergatse Carnaval gaat nooit verloren.
99576: Luijten, P., - Keur of Politie-Verordening betrekking hebbende op de Waterleidingen Scheidingslooten en Beplantingen in het Waterschap Hillekens en Achterboerkens onder de Gemeente Etten en Leur 1930..
60699: Luiken, Jan en Kasper, - Spiegel van het menselyk Bedrijf.
38517: Lukkenaer, P., - Brabantse Glazeniers exposeren.
66609: Lulofs, mr. B.H., - Gronden der Nederlandsche Woordafleidkunde, voor zoo ver dezelfe eenigzins zeker is, of woordontleedkundge Beschouwing van de Wijze waarop in het Hollandsch de Woorden uit elkander voortspruiten, en met elkaâr vermaagschapt of verbonden zijn.
76172: Lunghi, Elvio, - Die Franziskus-Kirche in Assisi.
75991: Luning, H.M., - Duiventillen in Drenthe. Een heerlijk Recht?.
41132: Lüthold-Minder, Ida, - Der Heilige Bruder Klaus von Fluë.
74601: Luttenberg, G., - Wetgeving op de Schutterijen met Aanteekeningen.
73366: Lutters, mr. dr. A.H.A., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 24: Gedeputeerde Staten hun Taken en Bevoegdheden.
26102: Lutz, Hans, - De Biesbosch. Dood Tij, levend Water.
74273: Luuring, B.B. ; Th. M. Gundlach en A. Venverloo, - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Administratie).
72176: Luuring, B.B., - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Administratie).
121993: Luyckx, Jacques, - Theater in Drie Eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003..
121824: Luyckx, Joh. Theod. e.a., - Handelingen van de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij van Nijverheid betrekkelijk de door haar uitgeschreven Prijsvraag, luidende: Welke afdoende, duurzame en betrekkelijk weinig kostbare Middelen zijn er aantewenden, om te voorkomen, dat vreemde koperen Munten (zoo als Belgische één en twee Centimes-Stukken) van minder innerlijke Waarde dan onze Nederlandsche Centen, tot gelijken Koers als deze binnen dit Rijk in Omloop komen of blijven? bevattende: a. Het Verslag der Commissie van Beoordeeling over de ingekomen Antwoorden. b. De bekroonde Verhandeling van mr. J.F. Houck, advocaat te Deventer. c. Het adres der Afdeeling aan den Minister van Justitie, ter invoering van den voorgestelden Maatregel.
12540: Luyckx, Jacques, - Harten kloppen Rode Kruis 's Hertogenbosch 125 jaar.
12309: Luyckx, Jac. J., - Den Bosch, Drie Generaties Bosschenaren en Boekhandel Adr. Heinen.
397066: Luyckx, Kan. Dr. Bonifaas, - Pater Jozef-Jan Niewenhuizen van Postel.
77146: Luykx, P. & A Manning, - Nederland in de Wereld 1870 – 1950. Opstellen over buitenlandse en koloniale Politiek, aangeboden aan dr. N. Bootsma.
70943: Luykx, R. Th., - De Lotgevallen van de Langverzuimer.
3326: Luyten, Louis e.a., - Geel, de Stad der Simpelen. Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 26..
70318: Lyna, F. ; E. Bacha & E. Wagemans, - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome I - XIII..
67241: Lynton, Norbert, - De moderne Wereld. Schilderkunst, Plastiek, Vormgeving en Architectuur der 19e en 20e Eeuw.
5911: Maagdenberg, M. van de, - De Twee Schuurkerken van Sprundel. Jaarboek 1991 Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat Sprundel.
24639: Maagdenberg-Bekers, Ria van den e.a., - St.-Elisabethshuis. Een Eeuw Verzorging en Verpleging in Etten-Leur.
24633: Maagdenberg-Bekers, Ria van de, - Zoeje, Zoeje Kieneke.
74243: Maanen, R.C.J. van, - Inventaris van de Archieven van de Leidse Schutterij 1578-1797, 1814-1907. Vereeniging van Onderofficieren en aspirant Onderofficieren per dienstdoende Schutterij Pugno Pro Patria te Leiden 1877-1901. Vereeniging van Oud-Officieren van de dienstdoende Schutterij te Leiden 1898-1938..
1411: Maarschalkerweerd, P.C.B. e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. V. [o.a. Kroniek van Helmond over 1983; Filiatie en patrocinium van de Helmondse kerk in de Middeleeuwen; Helmondse straatnamen; Ontstaan van de Cisterciënzerinnen-Abdij in de 13e eeuw. Reconstructie van het stichtingsproces van de abdij Locus Imperatricis (Binderen) bij Helmond, 1231-1246; Helmondse textielnijverheid in de 19de eeuw op briefhoofden; Schoolstrijd om de Rijks-HBS. Literatuurlijst betreffende Helmond.].
1409: Maarschalkerweerd, P.C.B. e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 6. [o.a. Kroniek van Helmond over 1984; Openbare notariaat te Helmond in de Middeleeuwen; Jan van Cortenbach en de Raad van beroerten; Keuren van de Stad Helmond; Verzuiling in Helmond, 1850-1925. Literatuurlijst betreffende Helmond; Gemeentelijke monumentenlijst.].
1406: Maarschalkerweerd, P.C.B. e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. VII. [o.a. Kroniek van Helmond over 1982; Vorming van het eerste kloosterdomein en de verwerving van financiële inkomsten door de Helmondse Cisterciënzerinnen-Abdij Locus Imperatricis (Binderen) 1237-1263; Helmondse straatnamen; Politiek-bestuurlijke spanningen te Helmond, 1784-1794; Opstap naar het districtscommissariaat 1840-1846; Helmond, verleden en heden; Woonwagenbewoners in Helmond. Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
74191: Maarschalkerweerd, P.C.B., - Inventaris van de Archieven van de financiële Instellingen van de Landsheer, 1529-1581 en de daarop volgende gewestelijke Besturen, 1581 - 1810..
90106: Maarschalkerweerd, P.C.B. e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 5..
78657: Maas, C.L., - Vergelijkend Onderzoek naar Opslag van houtige Gewassen in Heide-Terreinen op de Veluwe.
355051: Maas, Rinie, - De Klopperman. Vrijmoedige Bredase Volksverhalen.
21079: Maas, drs Paul, - Zo waren de Oirschotse Koorbanken.
37214: Maas, Paul, - Het Licht in de Kempen.
13740: Maas, Harrie (red.), - Den Dungen.... goeiendag.
11716: Maas, A.C. e.a., - Ideeënboek Brabant. Een of verdeeld of een en gedeeld.
241987: Maas, Rinie, - Het Breda van weleer. De Bredanaars. Standbeeldje voor Stadgenoten.
20247: Maas, A.C., - Kerk en Parochie van Bladel.
20248: Maas, A.C., - Kerk en Parochie van Netersel.
25052: Maas, W.F. e.a., - Dese Heerlickheijt Moerstraten.
250013: Maas, P. Th. e.a., - Wouw in oude Ansichten.
170895: Maas, Hans e.a., - St. Odulphus-Lyceum Tilburg. Lustrum 1899-2009..
36336: Maas, Harrie, - Toekomst voor religieus Erfgoed in Noord-Brabant.
21478: Maas, H.J.J., - Odulphushof Best.
198564: Maas, Adri e.a., - De Boer en zijn Gedoe. 100 Jaar Boerenstand te Lieshout en Mariahout 1907-2007..
28032: Maas, A.C., - Grenskerken vanuit Valkenswaard.
27771: Maas, H.J.J. e.a., - In het Midden van het Dorp. De Sint Odulphuskerk te Best.
26335: Maastrigt, C. van, - Almkerk in oude Ansichten.
42143: Maat, P. Fr. Antonius ter, - Het Contemplatieve Kloosterleven.
25983: Maatjens, C., - Den Vaderlant ghetrouwe. 500 Roosendaalers en Nispenaren naar de Oost.
71091: MacCauley, Kay, - De Pestheilige.
45005: Mackenna, Thomas, - Praying with Vincent de Paul.
71054: Mackinnon, John & Nigel Hicks, - A Photographic Guide to Birds of China including Hong Kong.
39352: Made, J.W.M. van der, - Kloveniersgilde St. Antonius Abt. Die Cronycke van t'aloude Cloveniersgilde van Sint Antonius Abt gefondeert Ter Heyde den 17 January 1551..
40829: Godefroid Madelaine, - Histoire de Saint Norbert. Fondateur de l'Ordre de Prémontré Archeveque de Magdebourg. Tome I, II.
214591: Maden, Frank van der e.a., - 1850-1926. Jacques Cuijpers, een veelzijdig Meester. Deel I en II..
36226: Maere, R., - De Lakenhalle van Leuven en de Brabantsche Hooggotiek.
39307: Maerevoet, L., - Bijdrage tot de Studie van de Woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke.
75608: Maes, Paul, - De laatste Restjes Groen. Een aktieve Verkenning van het Vlaamse Platteland. Deel I: West-Vlaanderen.
78902: Maes, N., - Bomen en Monumenten.
11204: Maes, N., C. Rövekamp e.a., - Inventarisatie van autochtone Bomen en Struiken in West- en Midden-Brabant.
31554: Maes, Louis-Théo, - Het Parlement/De Grote Raad van Mechelen (1473-1796), Instelling van Europese Dimensie.
31553: Maes, Louis-Théo, - Le Parlement – Grand Conseil de Malines, (1473-1796) Institution de Dimension Européenne.
31522: Maes, L. Th., - Le Parlement et le Grand Conseil à Malines.
272606: Maes, dr. Daniel, - De Abdij van Postel Vroeger en Nu.
31520: Maes, L. Th. e.a., - Stad Mechelen. 500 Jaar Grote Raad 1473-1973. Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel.
235321: Maes, N & E. van den Dool, - Kultuurhistorische Inventarisatie van het Ruilverkavelingsgebied Baarle - Nassau en Omgeving.
37747: Maes, L. Th., - De Bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen - La Bibliothèque du Grand Conseil à Malines.
377471: Maes, L. Th., - De Bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen - La Bibliothèque du Grand Conseil à Malines.
65926: Maesen de Sombreff, L.H.L.J. van der , geboren te Maastricht, - Over den Aanvang van het Lidmaatschap der Staten-Generaal.
295033: Maessen, J., - Catalogus van de Boekerij van J.R.W. Sinninghe.
296471: Maessen, J.A.J. en J. Vis, - Brabantse Bibliografie 1970 t/m.
31918: Maeyer, Jan De ; Arnoud-Jan Bijsterveld, Eddy Put e.a., - L’Archidiocèse de Malines – Bruxelles 450 Ans d’Histoire. Volume I 1559-1802 Volume II 1802-2009..
34952: Maeyer, Jan de & Peter Heyrman, - Geuren en Kleuren. Een sociale en economische Geschiedenis van Vlaams-Brabant 19de en 20ste Eeuw.
40252: Magennis, P.E., - Elias. The Life and Times of the Prophet of Carmel.
78401: Mager, Friedrich, - Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum. Band I & II..
77909: Mager, Friedrich, - Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum. Ban I & II..
41178: Magherman, G., - Historische Schets van het Genade-Oord Oostakker-Lourdes.
20775: Rector Magnificus, - De Lotgevallen van de Technische Hogeschool te Eindhoven gedurende het Cursusjaar 1958-1959..
11413: Magnus, - Hoog Tijd!. Een Woord tot mijne Katholieke Mede-Kiezers in Noordbrabant.
76466: Maire, F. le, - Magistraat in Miniatuur. Een Burgemeesters Historie.
65323: Maire, G. Le, - Groote Man in kleine Stad. Een Burgemeesers Historie.
45041: Majarelli, P. Stanislao, - Assisi. Franciscaanse Gids.
40458: Majerelli OFM, P. Stanislao, - Assisi. Nederlandse Gids.
78871: Majoor, Gerard; Olaf Op den Kamp, Tineke de Jong, Maurice Martens en Roy Erkens (red.), - Natuurlijk Maastricht. Compacte Stad in een weids Landschap.
76037: Malcomsom, Robert e.a., - The English Pig. A History.
76038: Malcomsom, Robert e.a., - The English Pig. A History.
43783: Malina, J.B., - Orbis Catholicus. Bilder gläubiger Menschen und geheiligter Formen.
43686: Maltha O.P., A.H., - Nieuwe Gebeden.
393041: Man, Dr. Louis de, - Bijdrage tot een systematisch Glossarium van de Brabantse Oorkondentaal.
39304: Man, Dr. Louis de, - Bijdrage tot een systematisch Glossarium van de Brabantse Oorkondentaal.
31029: Man, dr. Louis de e.a., - Stad Leuven VIe Eeuwfeest van de Brabantse Blijde Inkomst 1356-1956. Tentoonstelling de Wordingsgeschiedenis van onze Vrijheden.
10638: Mandemakers, Kees en Jos van Meeuwen, - Industrial Modernization and social Devolopments in the Centre of Shoe Industry, Central Noord-Brabant, 1890-1930..
66584: Manders, Henk e.a., - Meer dan een Hoenderik vol... Tielse Herinneringen.
200013: Mandos, H. ; Martien Coppens en leden van de Heemkundige Studiekring Kempenland, - Land van Dommel en Aa.
723: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XVIII-IXX-XX-XXI..
26978: Mandos, H., - Sint-Pancratius te Hoogeloon.
720: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang IX-X..
20720: Mandos, H. en A.D. Kakebeeke, - Oud Eindhoven.
20701: Mandos, H. en A.D. Kakebeeke, - Oud Eindhoven. Voorstudies tot de Geschiedenis van Eindhoven.
38210: Mandos, Drs. H. ; H. Mandos-van de Pol, - De Brabantse Spreekwoorden.
862: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XXIV & XXV.[ O.a. Is de Efteling een Ersteling?; Gravettespits uit Oirschot; Erstelinghe; raadsel van Riethoven; De Brabantse Leeuw; Het raadsel van Rythovius-schilderij te Riethoven; Een Brabants handschrift uit het Augustinessenklooster in De Hage te Helmond;  Sint Bartholomeus; OLV van Demen en Dieden; Sint Donatus; OLV van Vlierden; Maria van Brabant; Efterling / Ersteling; Petrus Verhoeven;  Luikgestelse Teuten in Denemarken; Mussengilden en mollengilden; Een plan tot watervrijmaking van het Maaskant-gebied; Ferdinand Smulders; Wever Van Herk; Piet van der Burg; Heesterakkers, Einhoven; Bestuursperiode Mgr. Godschalk; Waar lag het oorspronkelijke Hoogerheide?; Overzicht van orgels in de hervormde kerken van Noord-Brabant in de eerste helft van de 19e eeuw; Johannes en Lippertus van Eijck Noordbrabanders van adellijke afkomst?; Sint Maartensviering in Oerle; Paleolithische vondsten uit de Kempen; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Is Lippertus van Eijck Hubertus van Eijck?; Romeins raadsel uit Eindhoven; Kermis-oekaze van pastoor te Dussen; Vreemd geld van de oude schut te Heusden; Hamburg-artefacten; Onze Lieve Vrouw van Vlierden; Straatlied te Sint-Oedenrode; Henk Kraan; Strijd om de Kempen; Pijpaarden beeldjes; Petrus Verhoeven; Volkshuisraad in Vlaanderen; Luijksgestelse teuten in Denemarken; Meester Godschalk Roesmont van Eindhoven; Steentijdvondsten te Oostelbeers en Hilvarenbeek; Het probleem van de Teuten; Houten waterput uit de Romeinse tijd te Son en Breugel; Oppositie tegen het dansen in Gemert; Wouter Lutkie; Een onbekende kaart van Vught en andere oude kaarten van plaatsen in Brabant die elders bewaard worden; Een dorpsmaaltijd in Sint-Michielsgestel in de 15e eeuw; Archeologie in Heesch; Torenforten in Brabant; Situering van de rijkstollen op de wegen Breda-Tholen en Breda-Grave in 1825. ].
863: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XXVI. [ o.a. Rythovius-schilderij te Riethoven;  Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Gouden priesters, houten kelken; Panken over het raadsel van Riethoven; Loon op Zand 1600 onder Staats gezag gekomen; Onnozele kinderen te Tilburg; Een Hostelecker te Middelrode; Enkele teuten uit Nederweert, Maarheeze, Oirschot en Gestel; Vakterminologie van de turfstekers; Abraham van Diepenbeek; Marinus alias Pelgrom en andere schoolmeesters te 's-Hertogenbosch; Hostel - Hostellium - Hostis; Hof van Brabant te Praag; Bedevaarten; Petrus Verhoeven; Wevers uit de Meijerij naar de Zuiderkempen; Dr. Jozef Weijns; Schepers uit de Peel naar het Land van Waas; Kinderspelen uit Nieuw-Vossemeer; Bijlen van Lousberg; Een zeldzaam wrijfschaalstempel uit Hoogeloon; Twee14e-eeuwse waterkannen afkomstig van de Drieburgt te Den Dungen; Frans Dekkers 1869-1952; Naamsverklaring van Gestel; Zandstrooien herleving van een oud gebruik; Een Teutenlied.].
860: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang VI, VII, VIII. [o.a.  Urn Casterse Dijk te Hapert; Casteren; Bronstijd tussen Toterfout en Halve Mijl; Brabantse boerderij; Grondgebruik en gronduitbating tijdens de vroege Middeleeuwen in het Noorden van het Frankische Rijk en meer bepaald in Toxandrië; Hane- en Hoendervennen; Oude Brabantse schommelliederen; Hond- en Hoennamen; Kerkhuizen van Veghel en Schijndel op Udens gebied; Sporen van Oud Diessen; Heers-toponiem in Hilvarenbeek; Gemertse weverrevolutie; Oude Kommanderije van Gemert; Pastoor van den Hummel te Gemonde; Teuten in Eersel; Ouderwetse steenbakkerijen. Voor-neolitische steenbakkerijen in Brabant. Geslechte Grafheuvel te Bladel; Lallenberg te Berghem; Brabantse Boerderij; Mest maken op de Brabantse boerderij voor 1900; Bemesten, zaaien en oogsten; Bossche burgerij en het Napoleontische bewind; Baardwijkse toponiemen; Pachtopbrengst en veestapel van de hoevenaars der Abdij Binderen in 1532; Brabants Gildeleven; Toponiem Reusel; Wolf_namen; Weversoproer Gemert; Duifhuizen; Romeinse munten uit Noord_Brabant; Muntvoendst te Moergestel; De put bij de Brabantse boerderij; Merovingische begraafplaats van Alphen (N.Br.); Pastoor v.d. Hummel Gemonde; Dorp, parochie, gemeynt, gericht; Proefschrift over tijdpachten; gebruik en schachting van microlithen; Nispen een historisch centrum; Cuyckiana; Poleo-  Meso- en Neolithische vondsten in West-Brabant; Het dorsen; de zorg voor de stook en andere bezigheden; Br. Aquilas; Weversoproer te Helmond; Juridische achtergronden van het Brabantse gezinsleven na 1500 in de Zuidwesthoek; Posthoorn bij Rucphen, kruispunt van belangrijke wegen; Spijkeroffer in de Magdalena-kapel op Esdonk bij Gemert; Contra-refomatie en de Mariadevotie; Nieuwe erven en Aartgebruik; Sporen van Hunebeddencultuur in Brabant en Limburg. ].
858: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XVII & XVIII [o.a. Kempische grafheuvels; Archeologie Bladel; Belgerse watermolen; dr. J.H. Holwerda; De Noord-Brabantse grond in de 19e eeuw; De lofcelebratie in het Eerselse gezangboek; Iets over acht oude Peellandse hoeven, een windmolen en een erfrente der Bossche Sint-Jan; Een vroegereeuws gasthuis; Sint Aubertus, patroon der bakkers; Goudsmeden te Grave; Germertse Weversoproer; Zenige zilvermerken en zilversmedenfamilies uit Noord-Brabant; St. Landelinus; Petrus Verhoeven; Zwanenbroederschap; Een derde St. Autbert; Waterputten uit de Romeinse tijd te Sint-Michielsgestel; Een ijzergieterij en een pottenbakkerij op Halder te Sint-Michielsgestel in de Romeinse tijd?; Sint Machutus; Cornelis van Suerendoncq; Stadhuis van Oud-Eindhoven. Een Oirschots heerlijkheidswapen en de Meierijse historie; Laat-neolithische kultuur in Hilvarenbeek; Opgravingen te Cuijk 1964-1966; Een zeer curieus doodsprentje uit Rooi; wapen van Oirschot; Het wapen Sweerts; Het Sint-Jobsgilde; De Tempel en de Tempelstraat; Uit de rekeningen van de rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Peelland; Megen en ravenstein; De ijzeren kronen bij St. Maurus te Hakendover; Waterputten uit de Romeinse tijd; Gouden munten uit de Spaanse zilvervloot; Spreeuwpotten; Mussengilden; Romeinse schatvondst uit Lier; Hinnenpriester; Het voogdschot; Brabant en Echternach; 't Bedaf te Uden; Moergestelse windmolen uit 1280; Boudewijn van Vucht; Oorkondenboek van Tongerlo; Laat en laatsrecht; voorwaarden bij de verpachting van een boerenhoeve te Stiphout in 1567. ].
826: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XXVI [o.a. Rythovius-schilderij te Riethoven; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Gouden priesters, houten kelken; Panken over het raadsel van Riethoven; Loon op Zand 1600 onder Staats gezag gekomen; Onnozele kinderen te Tilburg; Een Hostelecker te Middelrode; Enkele teuten uit Nederweert, maarheeze, Oirschot en gestel; Vakterminologie van de turfstekers; Abraham van Diepenbeek; Marinus alias Pelgrom en andere schoolmeesters te 's-Hertogenbosch; Hostel - Hostellium - Hostis; Hof van Brabant te Praag; Bedevaarten; Petrus Verhoeven; Wevers uit de Meijerij naar de Zuiderkempen; Dr. Jozef Weijns; Schepers uit de Peel naar het Land van Waas; Kinderspelen uit Nieuw-Vossemeer; Bijlen van Lousberg; Een zeldzaam wrijfschaalstempel uit Hoogeloon; Twee14e-eeuwse waterkannen afkomstig van de Drieburgt te Den Dungen; Frans Dekkers 1869-1952; Naamsverklaring van Gestel; Zandstrooien herleving van een oud gebruik; Een Teutenlied.].
825: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XXV [o.a. Paleolithische vondsten uit de Kempen; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Is Lippertus van Eijck Hubertus van Eijck?; Romeins raadsel uit Eindhoven; Kermis-oekaze van pastoor te Dussen; Vreemd geld van de oude schut te Heusden; Hamburg-artefacten; Onze Lieve Vrouw van Vlierden; Straatlied te Sint-Oedenrode; Henk Kraan; Strijd om de Kempen; Pijpaarden beeldjes; Petrus Verhoeven; Volkshuisraad in Vlaanderen; Luijksgestelse teuten in Denemarken; Meester Godschalk Roesmont van Eindhoven; Steentijdvondsten te Oostelbeers en Hilvarenbeek; Het probleem van de Teuten; Houten waterput uit de Romeinse tijd te Son en Breugel; Oppositie tegen het dansen in Gemert; Wouter Lutkie; Een onbekende kaart van Vught en andere oude kaarten van plaatsen in Brabant die elders bewaard worden; Een dorpsmaaltijd in Sint-Michielsgestel in de 15e eeuw; Archeologie in Heesch; Torenforten in Brabant; Situering van de rijkstollen op de wegen Breda-Tholen en Breda-Grave in 1825.].
824: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XXIV [o.a. Is de Efteling een Ersteling?; Gravettespits uit Oirschot; Erstelinghe; raadsel van Riethoven; De Brabantse Leeuw; Het raadsel van Rythovius-schilderij te Riethoven; Een Brabants handschrift uit het Augustinessenklooster in De Hage te Helmond; Sint Bartholomeus; OLV van Demen en Dieden; Sint Donatus; OLV van Vlierden; Maria van Brabant; Efterling / Ersteling; Petrus Verhoeven; Luikgestelse Teuten in Denemarken; Mussengilden en mollengilden; Een plan tot watervrijmaking van het Maaskant-gebied; Ferdinand Smulders; Wever Van Herk; Piet van der Burg; Heesterakkers, Einhoven; Bestuursperiode Mgr. Godschalk; Waar lag het oorspronkelijke Hoogerheide?; Overzicht van orgels in de hervormde kerken van Noord-Brabant in de eerste helft van de 19e eeuw; Johannes en Lippertus van eijck Noordbrabanders van adellijke afkomst?; Sint Maartensviering in Oerle. ].
822: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XXII [o.a. Beekse schuttersgilden; Bronzen randbijl uit Moergestel; Bronzen hielbijl uit Sint-Oedenrode; Drinkwaterput uit Romeinse tijd te waalre; Archeologie en Den Bosch; Archeologie en Engelen en Bokhoven; Archeologie en Empel en Meerwijk; Spinklosjes; Zwanenburg; Het Bergske te Heerstaaien; Urnenveldje te Hoogeloon; Lallenberg; Plaatsnaam Borkel; Illustre Vrouwebroederschap; Huismerk van Alard du Hamel; Het Lndgoed Goeree bij Bergen op Zoom: van Ansenmare tot Hengstmeer; De St.Janskapel te Liempde; Bossche architecten ten tijde van jeroen Bosch; Genoveva van Brabant; Tjongerkultuur te De Rips (Bakel); Het woord Hees; De merkwaardige puttenreeks van Geldrop; Verkenningen op Halder Sint-Michielsgestel; Pijpaarden Beeldjes Den Dungen; Pijpaarden Beeldjes Hilvarenbeek; Derde vindplaats uit de Romeinse tijd te Esch; Vuursteenvoondsten te Kaatsheuvel (Loon op Zand); Thomas Goossens; Bedevaartvaantjes; Tilburgse zoenbrieven. ].
821: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XXI [o.a. Archeologie Nuenen; Neolithische sporen in Geldrop; Merovingische vondsten te Riethoven; Grote Sint-Christoffel; Drie onbekende abdissen van Binderen; Een bastaard als Heer van Cranendonk?; De ridders van Het Gulden Vlies te 's-Hertogenbosch in 1481; Tijd en milieu waarin Jeroen Bosch leefde; Petrus Verhoeven; Dungense boerenhuizen; Het Witte Paard te Veldhoven; Pijpaarden beeldjes; Tinnegieters in Noord-Brabant; Noordbrabantse bedevaartvaantjes; Oudste orgels van Lith en Lithoyen; Was de Brabantse Pieter Vreede Doopsgezind?; Muntvondst te Moergestel. ].
820: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XX [o.a. Vierlingsbeek; Archeologie Veldhoven; Urnvondsten te Knegsel en Middelrode; Romeinse wachttoren te Veldhoven; Lieve Vrouwe Broers-Gild van St. Lambert te Vught; Ecce iterum Crispinus; Temptatie van St. Antonius; Afbeelding van de Bredase Lieve Vrouw van 1520; Vroeg-mesolithische kultuur te Nijnsel; Een put met problemen; Romeinse landmeting inde Kempen; Quadrangulatie bij Waalre; Romeinse landmeting te Waalre; Archeologie te Westelbeers; Dodenlantaarns; Pijpaarden beeldjes Land van Heusden en Bergen op Zoom; Pinksterbloem in Noord-Brabant; Een oude rekenmethode te Oirschot; Voorschriften voor het Koningszeer; Mark of Aa; Vader Voddiaan en zijn Eerselse Voddeguld; Adriaan Brock een vergeten geschiedschrijver; Jacobus Cuyten 1799-1884; Mgr. A.M. Frenken; Hildewarenbeek; Benedenloop van de Mark; Oudste orgels van Lith en Lithoyen; Mislukte naasting van de oude parochiale kerk van Tilburg; Een vuursten pijlpunt met bitumineuze schachtsporen uit de Peel.].
817: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XVII [o.a. Kempische grafheuvels; Archeologie Bladel; Belgerse watermolen; dr. J.H. Holwerda; De Noord-brabantse grond in de 19e eeuw; De lofcelebratie in het Eerselse gezangboek; Iets over acht oude Peellandse hoeven, een windmolen en een erfrente der Bossche Sint-Jan; Een vroegereeuws gasthuis; Sint Aubertus, patroon der bakkers; Goudsmeden te Grave; Germertse Weversoproer; Zenige zilvermerken en zilversmedenfamilies uit Noord-Brabant; St. Landelinus; Petrus Verhoeven; Zwanenbroederschap; Een derde St. Autbert; Waterputten uit de Romeinse tijd te Sint-Michielsgestel; Een ijzergieterij en een pottenbakkerij op Halder te Sint-Michielsgestel in de Romeinse tijd?; Sint Machutus; Cornelis van Suerendoncq; Stadhuis van Oud-Eindhoven.].
816: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XVI [o.a. Archeologische vondsten in Eersel; Wat is een Rijt; Archeologie Hoogeloon; Kreitemolen; Erwicxvoort bij Alphen; Lekkerbeetje; Dagobert, Sint Markoen en Sint Machuut; Een huiszegen uit onze eeuw; Een oud Helmonds notitieboekje met recepten; Boerderijen met overkraging; Het pijpaarden beeldje van OLV te Aarle-Rixtel; De zwaan en Zwanebroederschap; Petrus Verhoeven; Den Duivels Dand; Dodenlantaarns; Strijkster te Middelbeers; Meester Panken als taalkundige; Een eergedicht op Primus van Heumen uit Oirschot; Zwanebroederschap; Metsius, Masius en Steyert. ].
813: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang XIII [o.a. Behoren het Dionysosbeeld en de achthoek te Esch bij elkaar?; Bizarre vormen van volksdevotie; Uit de schepenprotocollen van Eindhoven; Enige aspecten der Volksverhuizing; Vragen over landbouwtermen; Volksheiligen in Sint Catahrinadal te Oosterhout; Bije en hertshoornen werktuig te Helmond; Pollen-analytisch onderzoek van een veenprofiel bij Helmond; Onze Akkers; Het gezangboek van Arnoldus van Esch voor de kapel te Eersel; Woorden die verdwijnen; Knolschut te Gemert; Geschiedkundige Bijdragen uit het Land van Heusden en Altena; Bezweringsformule tegen de koorts; Boerderij-onderzoek; Esdonker Kapel; Jansenistische priesters in ons bisdom; Vindplaats van mesolitihisch materiaal te Nijnsel; Raadselachtige lied van den Os; Vondsten te Nijnsel. ].
814: Mandos e.a., Drs. H., - Brabants Heem. Jaargang XIV [ o.a. De Vughtse schatvondst; Belangrijke vondsten van de Ahrensburgcultuur in Geldrop; Oud-Zouaven helpen Ariëns en Pastoors; Hoe bouwde men de boerderij in Sint-Oedenrode en omgeving; Schepenprotokollen te Eindhoven; De Blauwe Steen; Pijpaarden beeldjes; Nog vier zegenformulieren; De Hoge Hees; Hezia: De Heesof...Heeze; Boerenhuisonderzoek in Nederland; Oude boerderijen in Hilvarenbeek en omgeving; Ouderdom parochie Stratum an van haar gilde; Over Hilvarenbeek en Diessen; De Hees bij Eersel; Henkenshage; De keerdag tussen winter en lente; Bouwgeschiedenis van de kerk te Veen; Het boerenbedrijf in Brabant anno 1819.].
808: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang VIII [o.a. Nispen een historisch centrum; Cuyckiana; Poleo- Meso- en Neolithische vondsten in West-Brabant; Het dorsen; de zorg voor de stook en andere bezigheden; Br. Aquilas; Weversoproer te Helmond; Juridische achtergronden van het Brabantse gezinsleven na 1500 in de Zuidwesthoek; Posthoorn bij Rucphen, kruispunt van belangrijke wegen; Spijkeroffer in de Magdalena-kapel op Esdonk bij Gemert; Contra-refomatie en de Mariadevotie; Nieuwe erven en Aartgebruik; Sporen van Hunebeddencultuur in Brabant en Limburg.].
806: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang VI. [o.a. Urn Casterse Dijk te Hapert; Casteren; Bronstijd tussen Toterfout en Halve Mijl; Brabantse boerderij; Grondgebruik en gronduitbating tijdens de vroege Middeleeuwen in het Noorden van het Frankische Rijk en meer bepaald in Toxandrië; Hane- en Hoendervennen; Oude Brabantse schommelliederen; Hond- en Hoennamen; Kerkhuizen van Veghel en Schijndel op Udens gebied; Sporen van Oud Diessen; Heers-toponiem in Hilvarenbeek; Gemertse weverrevolutie; Oude Kommanderije van Gemert; Pastoor van den Hummel te Gemonde; Teuten in Eersel; Ouderwetse steenbakkerijen. Voor-neolitische steenbakkerijen in Brabant. ].
803: Mandos, Drs. H. e.a., - Brabants Heem. Jaargang III, IV & V ; Incl. De Volksaard der Salische Franken uit eigen rechtsoptekening benaderd [o.a. Lex Salica in de Acht-Zaligheden; Bidprentjes; Scuetelen; Weebosch-Wijbosch; Oudste kerken van Noord-Brabant; Bodichem bij Boxtel; Bleveren en Balsvoort; Echternach en St. Michielsgestel; Rumelacha, Datmunda en Tadia; Grafheuvels Huismeer te Knegsel; Romeinse vondseten te Esch; het geslacht Van Ranst en Boxtel; Depotvondst Overloon; Brabantse merklappen; Peutingerkaart; Piet van Ghert (1782-1852); Frans Bloemen; Vroeggothische kerkbouw in Noord-Brabant; Esch en Echternach en Sint-Michielsgestel; Erlikem bij Erp; Cijnsboek van Echternach in Diessen; Trees Dorenbosch-Meyer. Grafheuvels Huismeer te Knegsel; Romeinse vondseten te Esch; het geslacht Van Ranst en Boxtel; Depotvondst Overloon; Brabantse merklappen; Peutingerkaart; Piet van Ghert (1782-1852); Frans Bloemen; Vroeggothische kerkbouw in Noord-Brabant; Esch en Echternach en Sint-Michielsgestel; Erlikem bij Erp; Cijnsboek van Echternach in Diessen; Trees Dorenbosch-Meyer. ].
74793: Mangano - Le Roy, P., - Inventaire des Archives de la Seigneurie d'Enghien.
12649: Mannaerts, Joep e.a., - Het Lombardje.
74517: Manning, A.F. en J.H. Roes, - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een Reeks Inventarissen. Deel 1, 2 & 3..
28841: Manning, A.F., - Mensen en Situaties. Scènes uit het katholiek Leven in de negentiende en twintigste Eeuw.
69562: Manning, prof. dr. A.F. e.a., - Spectrum Atlas van Historische Plaatsen in de Lage Landen.
68950: Manning, A.F., - Erfgoed van Nederland, wat ons bleef uit een roerig verleden.
10843: Mansholt, Ir. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Noord-Brabant.
66664: Mansholt, Ir. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Zeeland.
66443: Mansholt, Ir. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Gelderland.
66442: Mansholt, Ir. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Overijsel.
66440: Mansholt, Ir. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Drenthe.
65388: Mansholt, Ir. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Utrecht.
17092: Een handelaar in manufacturen, - Antwoord aan den heer E.L. Jacobson Lzn., Lid der Firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne Brochure Vrijhandel of.....?.
75761: Manzoni, Anna, - Labor Mobility Patterns over de Life-Course. A Comparison of retrospective and prospective Data in different labor Markets Fertility Norms in a dynamic and cross-national Perspective.
78389: Marar, Ziyad, - Oordelen. Waarom niemand je ooit zal begrijpen en de Voordelen daarvan.
20900: Marcelissen, Ed, - Van de Verwerije en de Glaasenmakerije.
65923: Marchant, mr. H.P., - De Nieuwe Drankwet.
173481: Marck, Jacques J.N.M. van der e.a., - Gedenkboek der Nieuwe Koninklijke Harmonie van Tilburg 1843-1918..
17348: Marck, Jacques J.N.M. van der e.a., - Gedenkboek der Nieuwe Koninklijke Harmonie van Tilburg 1843-1918..
170846: Marck, F.P.M. van der, - Adresboek van Tilburg October.
65969: Marcq, René e.a., - De Hervorming van den Staat.
76218: Marcus, A.F., - Klooster Marienlof Kolen-Kerniel.
39803: Marcus-Leus, Elly, - Johannes Wiggers Diestensis (1571-1639).
30510: Marcus, F. e.a., - Kerkelijke Kunst in het oude Landdecanaat Diest.
74003: Marechal, G., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Groenenbriel te Gent.
29283: Marechal, Griet, - Provinciaal Bestuur van Brabant. Kabinet van de Gouverneur (1846-1944) Overdrachtslijst.
65688: Marechal, G., - Inventaris van het Archief van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Aalst.
65687: Marechal, G., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Groenenbriel te Gent.
32113: Marez, G. des, - Guide Illustré de Bruxelles. Tome I: Les Monuments Civils et Religieux. Premiére partie: Monuments Civils. Deuxième partie: Monuments Religieux.
27820: Marez, G. dez, - Le Diplôme de Fondation de l'Église SS.-Michel et Gudule à Bruxelles.
10957: Margiono, René L., - Noord-Brabant à la Carte. Guide pour le Brabant du Nord.
78047: Margry, P.J., - Teedere quaesties: religieuze Rituelen in Conflict. Confrontaties tussen Katholieken en Protestanten rond de Processiecultuur in 19e-eeuws Nederland.
295147: Margry, drs. P.J., - Provincie Noord-Brabant. Provinciale Archiefinspectie. Verslag '90 / '91..
20920: Margry, Karel, - Operatie Market Garden, September 1944 De Bevrijding van Eindhoven.
27142: Margry, P.J.; C.M.A. Caspers, - Bedevaartplaatsen in Nederland. 4 Delen. Dl. I, II, III, IV..
27040: Margry, Peter Jan, - Bloedprocessies in Brabant.
28913: Margry, P.J., - Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant.
41216: Pater Andreas van de H. Maria, - De Orde van Onze Lievevrouw van den Berg Karmel. Een geschiedkundige Bijdrage.
20327: zr. Jeanne Marie, - Jaarverslag 1958 Huize “De Kindervriend” Eersel.
32142: Mariën, M.E., - La Région Bruxelloise avant 700..
37524: Marijn, - Politieke Prenten 1974-1999..
37336: Marijnissen, Roger H., - Hiëronymus Bosch. Het volledige Oeuvre.
29104: Marinus, A.L. e.a., - Inventaris van de Archieven van de Stichtingen Huize Ruyschenbergh 1964-1978 en Bejaardenhuis Ruyschenbergh 1970-1985..
32135: Marinus, Albert, - Les belles Heures du bon Peuple de Bruxelles.
74944: Maris, Dr. A. Joanna, - Inventaris van het Oud-Archief van den Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente te Lobith.
107087: Maris van Sandelingenambacht, mr. dr. J.C., - Stamreeks Van Dongen-Spranger.
99586: Maris, L.J.C., - Keur of Politie-Verordening op het gebruik Der Haven en der Los- en Laadplaats aan de Bovensluis van het Waterschap De Ruigenhil in de Gemeenten Willemstad en Klundert 1944..
56308: Mark, R.R.P. van der, - Tamme Eenden.
76142: Mark, R.R.P. van de, - Fazanten als Liefhebberij.
76002: Mark, R.R.P. van der, - De Nederlandse Sierduivenrassen.
75999: Mark, R.R.P. van der, - Sierduiven als Liefhebberij.
75994: Mark, R.R.P. van der, - De Nederlandse Sierduivenrassen.
75992: Mark, R.R.P. van der, - De Kleurduivenrassen.
75990: Mark, R.R.P. van der, - Moderne Duiventeelt.
75965: Mark, R.R.P. van der, - Verzorgingsgids Hoenders en Dwerghoenders.
75954: Mark, R.R.P. van der, - Krielkippen en hun Verzorging.
75945: Mark, R.R.P. van der, - Krielkippen.
75928: Mark, R.R.P. van der, - Kippen, Krielen en Kuikens.
67760: Marks, Richard, - Engelse Miniaturen.
65640: Marlier S.I., A., - Pater Lievens' geïllustreerde Levensschets.
65817: Marlowe, Stephen, - Dood en Leven van Miguel de Cervantes.
43115: Marlowe, George Francis, - Churches of Old New England. Their Architecture and thier Architects. Their Pastors and their People.
41155: Marnas, Mgr., - Soeur Marie Saint-Anselme des Soeurs Blanches de Notre-Dame d'Afrique 1889-1918. Journal et Méditations.
17585: Marnette, Sjef, - In een Uur Tijd met Kooi en al verkocht.
24865: Maronier, H., - De Gids of de Verrassing van Bergen op Zoom in Maart 1814..
76623: Gabriel Garcia Márquez, - [5 boeken] Kroniek van een aangekondigde Dood; De Zee van mijn verloren Verhalen; De Herfst van de Patriarch; Twaalf Zwerfverhalen; Het Verhaal van de Filmer Littín.
67408: Marschalck, Peter, - Inventar der Quellen zur Geschichte der Wanderungen, besonders der Auswanderung, in Bremer Archiven.
75876: Marshall, F.R., - Breeds of Sheep for the Farm.
67751: Marshall, Norman B., - Leven in de Oceaan.
70608: Marsman, G.W., - De Katholieke Dagbladpers in sociologisch Perspectief. Een Bijdrage tot de Sociologie van de Massacommunicatie.
42014: Martelet, P., - Het Kloosterleven en de Heiligheid van de Kerk.
78522: Martens, Mina, - Actes relatifs à l'Administration des Revenus Domaniaux du Duc de Brabant (1271-1408).
295229: Martens, Mina, - Les Chartes relatives a Bruxelles et a l'Ammanie conservées aux Archives de la Ville de Bruxelles 1326-1338. Troisième Serie.
295228: Martens, Mina, - Les Chartes relatives a Bruxelles et a l'Ammanie conservées aux Archives de la Ville de Bruxelles 1307-1326. Deuxième Serie.
41874: Martens, J. e.a., - Regestenlijst der Oorkonden van de Benediktinessenabdij te Nonnemielen-Bij-Sint-Truiden.
76900: Martens, Dies e.a., - Kwartierstaat van Margrieta Pieterse Oostdijck.
24568: Martens, Ben Ch., - Carnaval in Ulvenhout 1966-1999. 33 Jaar Bosuilendorp. Spijkers - S.U.C. 1966-1999..
18258: Martens Thzn., Frans, - Deurne in oude Ansichten.
74637: Martens van Sevenhoven, Jhr. Mr. A.H., - Archief van het Kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage.
74530: Martens van Sevenhoven, jhr. mr. A.H., - Het Archief van het College tot de Benificieering van Neder-Rijn & Ijsel.
78897: Martens, Piet, - Visserij in Noord-Brabant.
70722: Martens, Bn Ch. de & Bn Ferd. de Cussy, - Recueil manuel et pratique de Traites, Conventions et Autres Actes Diplomatiques Sur Lesquels sont etablis Les Relations et les Rapports Existant Aujourd'Hui entre les Divers Etats Souverains Du Globe, Depuis L'Annee 1760 Jusqu'a L'Epoche Tome I - V..
41974: Martens van Sevenhoven, Jhr. Mr. A.H., - Archief van het Kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage.
9635: Martens, P.J.M., - Schokkermannen en Bootvissers. De Ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
10105: Martens, Mina, - Le Censier Ducal pour l'Ammanie de Bruxelles de 1321..
78304: Martijn, Gerard, - Zien – oordelen – handelen (Jos Cardijn). Nie mauwe mâr durdauwe. We doen het goed of we doen het niet.
34403: Martin, J., - Histoire de la Ville et Franchise de Wavre en Roman Pays de Brabant.
40901: Martindale S.J., C.C., - Bernadette van Lourdes.
30507: Martinelli, F. Di., - Diest in den Sansculottentijd.
41218: Martini, Pater Clemens, - Der Deutsche Carmel. Band I. Niederdeutschland und Sachsen.
8: Martini v. Geffen, Jr. Mr. H., - De Inhuldiging der Nederlandsche Vorsten bijzonder van den Hertog van Braband, in verband beschouwd met die van den Koning der Nederlanden.
32177: Martiny, Victor-Gaston, - Bruxelles. Architecture civile et militaires avant 1900..
75381: Mason, Antony, - Dat zijn nou typisch Belgen.
67226: Massé, Gérald, - La Beauce. Pays de Beauce, Pays Dunois. Mémoire et Panorama d'une Région.
121989: Masselink, Jan & Huber van Werkhoven, - 's-Hertogenbosch op de Kaart gezet. Echt gelopen Prentbriefkaarten.
25082: Mastboom, mr. H.P.A.M., - Het Hof van Oud-Gastel. Twee Studiën.
10768: Mastboom, mr. H.P.A.M., - Brabantsche Geslachten Deel I. Ijsermans of Isermans.
107103: Mastboom, mr. H.P.A.M., - Brabantsche Geslachten II De Heere. Esschen ende Calmpthout XVe, XVIe, XVIIe Eeuw.
10461: Mathijsen, Jan, - Getuige van een donkere Tijd. Spoormannen en Spoorvrouwen in en rond Roosendaal 1940-1945..
29127: Mathijssen, J., - Inventaris van het Archief van de Gemeentepolitie van Breda (1927) 1937 -1974 (1978).
103022: Matthee, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1943..
103023: Matthee, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1946..
103024: Matthee, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1947..
103025: Matthee, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1948..
103026: Matthee, H.P., - Jaarboek 1955 van de Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1954..
103021: Matthee, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1945..
99541: Matthee, A.J., - Politie-Verordening voor het Kanaal van Haven en Sassen van Zevenbergen 1933..
74263: Matthey, I.B.M. e.a., - Gebundelde Inventarissen Deel 4: Archieven van de Classes van De Marne, Westerkwartier en van de Hervormde Gemeenten van Den Ham en Fransum, Dorkwerd en Wierum, Niehove, Niekerk en Vliedorp, Pieterzijl en Visvliet .
75408: Janine en Jacques Andrieu Delille en Helene Matze, - Streekgerechten uit België.
78130: Maurer, Georg Ludwig von, - Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland II..
43798: Maurice-Denis, Noële & Robert Boulet, - Euchariste ou la Messe dans ses Variétés son Histoire et ses Origines.
9559: Mauritsz Ganderheyden, mr. J.F., - Vertoog betrekkelijk de Uitgiften van Gemeentens- en Heidegronden in Noord-Braband. Eene Bijdrage tot Verklaring der Charters en Octrooijen, houdende zoodanige Uitgiften door of van wege de voormalige Hertogen van Braband.
100871: Mauritz Ganderheijden, Mr. J.F., - Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt, bijzonder ten Aanzien der zoogenaamde Novaliën in de Provincie Noord-Braband.
10088: Mauritz Ganderheijden, Mr. J. F., - Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd by Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845, houdende Vernietiging van het Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz..
75839: Mauron, Marie, - Le Taureau ce Dieu qui combat.
35603: Maurras, Charles; en Anton van Duinkerken (vert.), - Odysseus Hartsgeheim.
27014: Max, Th. en M. Amadeus, - Frater M. Andreas.
270141: Max, Theophorus, - Frater M. Andreas von Tilburg. Ein Lebensbild.
78166: Mayer, Theodor & Hans Patze, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band XIII & XIV: Der Deutsche Territoriaalstaat im 14. Jahrhundert I & II..
78165: Mayer, Theodor & Hans Patze, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band VII & VIII: Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen I & II..
40890: Maynard, Theodore, - Franciscus Xaverius Onder de Banier van Christus.
32948: Heemkring Opwijk Mazenzele, - Het Gemeentebestuur en zijn Huisvesting 1784-1984..
78710: McFarlane, K.B., - England in the fifteenth (15th) Century: Collected Essays.
75902: McG. Cooper, M. , R.J. Thomas, - Profitable Sheep Farming.
73703: McLean, Donald M. ; John. A. Smith, - Medical Microbiology Synopsis.
41485: Mechelen, Johan van, - Vlaamse Begijnhoven. In Schemelheyt der Maechtlyckheydt.
10928: Mechelen, H. van, - Heemraadschap van de Mark & Dintel. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Heemraadschappen in Nederland.
69045: Meel, Theo van der, - Geschreven Portretten van Nederlandse Emigrantenpriesters in Australië.
29177: Meel, F. van der en G. van Vuren, - Inventaris Oud-rechterlijk Archief van de Schepenbank 's Gravenmoer 1568-1811..
74645: Meer van Kuffeler, F.C. van der, - Inventaris van het Archief van de Weeskamer van 's-Gravenhage 1482-1852..
17317: Meer, Drs. F.L.M. van der e.a., - Een gouden Taek 1934-1984. Crisis en Wederopbouw van de Tilburgse Organisaties van Afgestudeerden sinds 1959..
27670: Meer. F. van der e.a., - Kunstschatten uit Kempische Abdijen.
15260: Meer, Huibert van der e.a., - De Zaak: Het Mysterie van Oss.
170728: Meer, Huibert van der e.a., - De Zaak Schaakmat in Tilburg.
22704: Meer, Pastoor H.J. van der, - Dokter Adam A.F. Baptist, een Zegen voor Megen.
6952: Meer, G.A. van der (red.), - Paardensport uit Midden-Brabant jrg. 2 t/m 3.1.
43860: Meer de Walcheren, Pieter van der, - Menschen en God. Deel I. 1911-1929..
65878: Meer, W.J. van der en J.A.H. de Voort, - De Drankwet en hare Toepassing.
2153: Meerbach, C.L.M. ; Theo Hoogbergen; dr. G.P.M. Knuvelder (redactie), - Brabantia Jaargang 21-39..
2146: Meerbach, C.L.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 36..
2144: Meerbach, C.L.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 34..
214310: Meerbach, C.L.M.   (redactie), - Brabantia Jaargang 33..
2143: Meerbach, C.L.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 33..
21421: Meerbach, C.L.M.   (redactie), - Brabantia Jaargang 32..
2142: Meerbach, C.L.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 32..
29797: Meerbeeck, L. van, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement. Inventaire sommaires d'Archives deposees par des Fabriques d'Eglise de la Province de Brabant.
74595: Meerbeeck, Lucienne van, - Inventaire des Archives de la Liquidation de l'Ancienne Dette Constituée et de l'Arriéré des Pays-Bas.
27570: Meerendonk, Dr. L. van de, - Kloosters in Brabant.
27561: Meerendonk O.Praem, L., - Het Klooster op de Eikendonk te Den Dungen.
27567: Meerendonk O.Praem, L.; Dr. W.J.C.C. van den Hurk; R.Th.M. van Dijk; M. Mähler, - Het Klooster op de Eikendonk te Den Dungen; Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857; Het Klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982; De Sint-Paulusabdij van Oosterhout (1907-1941).
75692: Meerendonk, H.J. van, - Handleiding voor Selektie en Vernietiging van Archiefbescheiden.
27868: Meerendonk O. Praem., L. van de, - De Heilige Lambertus te Haarsteeg. Kerk in Parochie.
27869: Meerendonk O. Praem., L. van de, - Gids voor de Heilige Lambertus te Haarsteeg.
73566: Meerendonk, H.J van, - Handleiding voor Selektie en Vernietiging van Archiefbescheiden.
27776: Meerendonk, Dr. L. van de e.a., - De Bossche monumentale Kerken.
121812: Meersseman, D.G., - Redevoering over eenige Voordeelen onzer Moedertale in de eerste Ontwikkeling en hoogere Beschaving des Geestes, uitgesproken in het Tael- en Letterkundig Congres te 's-Hertogenbosch, 12 september 1860..
71161: Meertens, P.J. e.a., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Overijsel met Urk en de Noordoostpolde.
10790: Meertens, P.J. e.a., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel XI: Noordbrabant.
107901: Meertens, P.J. e.a., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel XI: Noordbrabant.
28280: Mees, H.E. e.a., - Het Lijdensaltaar in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
66312: Mees - Verwey, M., - Apologie ofte verantwoordinge van den Prince van Orangien. Uitgegeven door M.Mees- Verwey. Met een voorrede van Albert Verwey en Portret van den Prins naar de Gravure van Goltzius.
36616: H.P.J. Loos en A.H.P.M. Meesters, - Molens in West-Brabant in oude Ansichten.
69492: Meesters, Thomas Hubertus Antonius ; geboren te Maastricht, - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse Handschrift.
39388: Meeusen, G., - Het Sint-Sebastiaansgilde van Essen of “Ghulde van den Edelen Handboghe” van Essen.
6915: Meeusen, G. e.a., - Gedenkschiften betreffende de aloude Heerlijkheid Esschen - Calmpthout - Huybergen 6e Jaargang nummer 3. 1938..
397045: Meeusen, Gerard, - Jan Van Oevelen's Misdaden en Straf 1739 - 1741..
32949: Meeussen, Jan en Maurice Willocx, - Heemkundige Tentoonstelling Jan Lindemans..
69447: Meeuwen, Pieter Leon van ; geboren te 's-Hertogenbosch, - Het Eigendomsrecht op niet bevaardbare noch vlotbare Rivieren.
69769: Meeuwesse, A.C.M., - Jan Luyken als Dichter van de Duytse Lier.
30464: Meeuwsen, Gerard, - Oude Hoeven, Huizen, Erven en Geslachten te Essen. Deel 1..
66738: Gita Mehta, - Raj. Magistraal Epos over India.
74125: Meiboom, W.E., - Inventaris van het Archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland (1589) 1603 - 1787..
372671: Meier-Graefe, Julius, - Vincent van Gogh.
37267: Meier-Graefe, Julius, - Vincent van Gogh.
40879: Meier, P. Gabriel, - Vincenz von Paul in seinem Leben und Wirken.
78198: Meijer, mr. J.C., - Nederlandsche Staatswetten.
41806: Meijer, G.A., - Het Dominicaner Klooster te Zwolle.
75934: Meijer, J.L. en Dr. ir. A. Boks e.a., - De Nederlandse Hoenderrassen.
27329: Meijer o.p.b., G.A., - De Predikheeren te 's Hertogenbosch 1296-1770..
71401: Meijer, Fred G., - Asperges in Olieverf. Een koninklijke Groente in de zeventiende Eeuw.
39044: Meijer, Puck e.a., - Leer in Beeld.
67269: Meijer, Erik, - Macht zonder Grenzen. Rome en zijn Imperium.
43544: Meijer O. Carm., Dr. Brocardus, - Katholieke Geloofsverdediging.
71391: Meijerink, M. e.a., - Inventaris Provinciaal Bestuur van Overijssel 1921/1949 - 1970 deel 1,2,3..
69170: Meijers, E.M., - Des Graven Stroom.
76852: Meijknecht, dr. Ton, - Bartholomeus van Maastricht (1446) Monnik en Conciliarist: met een Inventarisatie van zijn nagelaten Geschriften en een kritische Uitgave van het Traktaat Victus Modestia.
21639: Meijs, Evert, - Aalst-Waalre bezien vanaf de Openbare Weg. Deel 1..
69790: Meilink-Roelofsz, dr. M.A.P., - A Survey of Archives in the Netherlands pertaining tot the History of the Netherlands Antilles.
12715: Meindersma, dr. W., - De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929..
2957: Meindersma, dr. W. ; Jhr. mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt e.a. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1903-1910; 1909-1915. [ O.a. artikelen: Den Graal; Noordbrabantse Oudheden; Inventaris van registers en stukken behoorende tot het archief van den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente; Twee merkwaardige boekwerkjes betreffende de geschiedenis van 's-Hertogenbosch; Dagboek of kort verhaal van dag tot dag gebeurde bij het beleg van 's_Hertogenbosch, door fr. P. Vladderacken Leuven 1602; Exequiarum d. Philippo Secundo Silvaeducis exhibitarum braevis et extemporalis quaedam descriptio per f. Petrum Vladerackum; Ontdekkingstocht in Nieuw-Guinea; Pater Adrianus Poirters; Hyronimus Bosch; Korps vrijwillige Noord-brabantsche jagers in 1831.].
121832: Meindersma, dr. W., - De Hervormde Gemeente ['s-Hertogenbosch].
121821: Meindersma, dr. W., - De Groote Kerkelijke Vergadering van Den Bosch in 1648..
12107: Meindersma, Wigger, - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635..
64495: Meinema, J., - Inventaris van het Huisarchief van de Bredenborg te Warffum.
64489: Meinema, J., - Inventaris van het Huisarchief van de Bredenborg te Warffum.
75017: Meiners, N.S.L. ; J.A. van Vuuren en E.T. Suir, - Inventarissen van de Archieven van de Waterschappen Rijn en Dijk 1604-1969 Vechter- en Oudwulverbroek 1594-1969 Lee- en Rietsloot 1634 - 1969..
71019: Meinsma, dr. K.O., - De Librye te Zutphen.
10906: Meire, Patrick e.a., - De Schelde. Een Stroom Natuurtalent.
24866: Meischke, Prof. dr. ir. R. e.a., - Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd.
26045: Meiscke, ir. R. e.a., - Nederlandse Hervormde Gemeente van Zevenbergen.
40637: Mélage, F., - Frère Mutien-Marie.
41197: Mélage, Frère, - Le Bienheureux Mutien-Marie Frère des Ecolses chrétiennes.
45052: Melchers, Erna, - Das Jahr der Heiligen. Geschichte und Legende.
12519: Meldrum, David S., - Holland and the Hollanders ('s-Hertogenbosch).
24053: Melief, Dr. P.B.A., - Joannes van Hooydonk 1827-1867..
11034: Mellaerts, Lucien, - Het Zoniënbos, Bladzijden uit zijn rijke Geschiedenis.
21380: Mélotte, Henny e.a., - Kinderen van Maria. De Bedevaart van Valkenswaard naar Handel.
21340: Mélotte, H. E.M. en J. Molemans, - Noordbrabantse Plaatsnamen Monografie Deel 1 Valkenswaard.
29000: Melssen, J.Th.M. e.a., - Kohieren van de honderdste Penning van Gestel, Strijp, Stratum en Meerveldhoven en Extracten uit het Kohier van Oerle 1569-1571..
29011: Melssen, J.Th. M., - Register van Eindhovense Schepenakten van Juli 1509 tot Juli 1511..
39420: Melssen, J.Th.M., - De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan te Eindhoven 1482 - 1982..
9836: Melssen, Jan, - Wapens van de Gemeente Gemert-Bakel.
90041: Melssen, J.Th.M., - Kohieren van de Honderdste Penning van Gestel, Strijp, Stratum en Meerveldhoven en Extracten uit het Kohier van Oerle 1569-1571..
78730: Drs H.G.M. Hutten en J.Th.M. Melssen, - Kohieren van de Honderdste penning van Eindhoven, Woensel en Son 1569-1571..
78243: Menalda, mr. H.H., - Samenhang tusschen Waterschap en Territoir.
35017: Mennekens, Jef, - Terugkeer. Een onvoltooide Dichtbundel aan de Vaderstad Herentals gewijd.
76884: Mensch, dr. C., - De Handelmaatschappij van A. van Linge Ezn. Schets der Geschiedenis van een Veendammer bedrijf 1826-1951..
71933: Menting, G.J. en Johan van Os, - Over-Betuwe. Geschiedenis van een Polderland, 1327-1977..
76096: Mercia, Leonard S., - Raising your own Turkeys.
76872: Merckens, Otto, - Hernnstein und die vom Rautenwappen.
10289: Merckx, Rene, - 100.000 Jaar Steentijd in Nederland. Brabant levert de Vondsten.
35042: Mère Hermana Maria, 's-Hertogenbosch., - Enkele Verzamelde Gedichtjes.
295216: Merkelbach van Enkhuizen, L., - Gemeente Etten-Leur. Inventaris.
20306: Merkelbach, R.G.F.M., - Een Eerselse Legende. De Familie Mer(c)kelbach en Kasteel ’t Hof.
19987: Merkelbach, Mr. Gerard, - Lieshout-Ginderdoor: Gilden en Kapel.
28922: Merkelbach van Enkhuizen, L., - Rond de Kerstening van het Noordwestelijk Deel van Brabant (en Zeeland).
19953: Merkelbach, R.G.F.M., - Lieshout.
29250: Merkelbach, R. ; A Spijkers en J. Hagen, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Reusel 1649-1935..
198761: Merkelbach, Gerard, - Overzicht van Ontstaan en Wordingsgeschiedenis van Lieshout.
29183: Merkelbach, H.P.J.E., - Inventaris van het Archief van de Wolspinnerij Pieter van Dooren N.V. te Tilburg 1827-1968..
11705: Merkelyn, Aart e.a., - Busy Brabant.
27673: Merks- Van Brunschot, Ineke, - Broeders Penitenten. 300 Jaar 'Burgers in Pij'.
78535: Mertens, J., - De Laat-Middeleeuwse Landbouweconomie in enkele Gemeenten van het Brugse Platteland.
20038: Mertens, J., - Kempens Kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse Gewesten tijdens de 17de Eeuw. Bouwstoffen tot de Geschiedenis van de Teutenhandel.
74974: Mertens, J. e.a., - Inventarissen van Hedendaagse Archieven van Gemeenten. Deel I..
24550: Mertens, Gijs, - Gemeente Ginneken. Prenten.
33526: Mertens, Isidoor, - Oud-Turnhout. De Tijd van Toen II. Jeugdherinneringen aan mij Geboortedorp Oud-Turnhout.
10159: Mertens, J., - Opgravingen in de Sint-Lambertuskapel te Heverlee.
35809: Mertens, Herman-Emiel, - Leven in zijnen Asem.
26354: Merwe-Wouters, Geke van de, - De Oorlog leeft voort. Streekgenoten over de Tijd voor en na de Bevrijding.
43622: Merz, Aloijseus, - Wat is de Kerk? en welke, onder zoo vele, is de ware en Alleenzaligmakende Kerk?.
36817: Mes, Ulco, - Zichtbaar Eindeloos. Beeldende Kunst in Tilburg 1945-1995..
36813: Mes, Ulco (samenst.), - Double Dutch. Transculturele Beïnvloeding in de Beeldende Kunst.
69273: Mes, Gomarius, - De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische Verzameling der Titels van Boeken, Brochures, Tijdschriften, Vervolgwerken, Dag en Weekbladen door Katholieke Nederlanders geschreven en ter Perse gelegd van 1853, de invoering der Bisschoppelijke Kerkregeling in Nederland, tot 1887..
39991: Meskens, Ad, - Familia Universalis: Coignet. Een Familie tussen Wetenschap en Kunst.
75280: Messiant, Jacques, - La Cuisine Flamande traditionelle.
20830: Messing, Dr. F.A.M., - Het Ontstaan van Groot-Eindhoven 1890-1920..
41269: Mesters, Gondulf, - Der Orden der Karmelieten.
41212: Mesters, Dr. Gondulf, - Die Rheinische Karmeliterprovinz während der Gegenreformation (1600-1660).
35580: Metsemakers, Wim, - Prikkels.
16586: Mettler, Arijanne e.a., - Boxtel... bruisend Centrum in Het Groene Woud.
20659: Metze, Marcel, - Kortsluiting. Het technisch Vernuft maar ook de Marktblindheid, de Dromen, de interne Gevechten, de Megalomanie, de Japanfobie, de Misslagen, de Chaos, de Neergang, de Struggle for Life, kortom: hoe Philips zijn Talenten verspilde.
73899: Metzemaekers, drs. L.A.V.M. ; J. van Maastrigt, - Een Eeuw in Balans. De Wordingsgeschiedenis van Moret & Limberg, 1883 - 1983..
41012: Meuffels, Hubert, - Psychologie des Saints.
22305: Meulemeesters, Jan, - KPJ Boekel 60 Jaar 1922-1982..
70682: Meulen, J. Ter ; A. Lysen, P.C. Molhuysen; D. Albers, - Bibliothèque du Palais de la Paix. 1) Premier Supplement du Catalogue (1916); 2) Index Alphabétique du Catalogue (196) et du Supplément (1922); 3) Deuxième Supplément (1929) au Catalogue (1916); 4) Index Sommaire par Ordre Alphabétique des Matières du Catalogue (1916) et des Suppléments (1922-1929).
95569: Meulen, P. van der, - De Inkomstenbelasting en de Landbouwers.
25101: Meulenberg, A.P., - Willemstad in oude Ansichten.
20061: Meurkens, Dr. Peter e.a., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 4: 1880-1888..
20060: Meurkens, Dr. Peter e.a., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 3: 1870-1880..
20059: Meurkens, Dr. Peter e.a., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel II: 1858-1870..
20023: Meurkens, Dr. Peter, - Bevolking, Economie en Cultuur van het Oude Kempenland.
355046: Meurs, A.M., - Spelen.
77888: Meurs, B. van, - De Luchtballon. Humoristisch-Critische Lezing.
19812: Meuwese, Dr. A.P.M., - Veghel in de Loop der Tijden.
21662: Meuwissen, J.H.J.M., - Kroniek van 75 Jaar Verloskunde en Gynaecologie in en om Sint-Joseph Ziekenhuis Eindhoven & Máxima Medisch Centrum Veldhoven.
170955: Meuwissen, E.J.M. e.a, - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1953-1955 Tweede Jaargang.
9401: Mey, Jean de; en A. van Keymeulen, - Les Monnaies de Brabant III 1598-1790..
77960: Meyer, Maurits de, - Imagerie Populaire des Pays-Bas. Belgique - Hollande.
40303: Meyer O.F.M., P. Wendelin, - Im Rufe der Heiligkeit. Leben und wirken der Gottseligen Mutter Franziska Schervier, Stifterin der Armen Schwesterns van Hl. Franziskus.
67402: Meyer-Zollitsch, Almuth, - Nationalsozialismus und Evangelische Kirche im Bremen.
37250: Meyers, Jan e.a., - Vincent van Gogh in Tilburg 1866-1868..
76034: Mícek, Tomás, - Icelandic Ponies.
69432: Michael, Emil, - Geschichte des Deutschen Volkes vom Dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. I: Culturzustände des Deutschen Volkes während des Dreizehnten Jahrhunderts. Band I, II, III, IV, V; II: Band VI: Politische Geschichte Deutschland vom Tode Kaiser Heinrichs VI. bis zum Ausgang des Mittelalters. [All published].
32043: Michel, Marcel en Henri Vander Eycken, - Pour une Rénovation du Centre de Bruxelles.
41010: Michel, Edouard, - Abbayes et Monastères de Belgique leur Importance et leur Rôle dans le Développement du Pays.
43693: Michel, Ernest, - De Bisschop.
35226: Michels, L. C., - Verteria Seria Ludo.
36253: Michels, J.C.M., - Architectuur en Stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940..
10965: Michels, W., - Wandelgids Midden-Brabant en Grensstreek. 29 Wandelingen.
70542: Michels, drs. L.C., - V.S. in 't Geweer.
362021: Michels, Joost, - Brabant bouwt in Baksteen.
36202: Michels, Joost, - Brabant bouwt in Baksteen.
66391: Michels, dr. L.C., - Over het waarnemen van Taalverschijnselen.
70727: Michiels van Kessenich, J.A.H. ; mr. Wagemann, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Cinqième.
70726: Michiels van Kessenich, J.A.H. ; mr. Wagemann, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Quatrième.
70725: Michiels van Kessenich, J.A.H. ; mr. Wagemann, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Second.
70724: Michiels van Kessenich, J.A.H. ; mr. Wagemann, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Prémier.
38681: Michiels, M. e.a., - Bells from Belgium. The Freedom-Bell of the World famous Rombouts Cathedral in Malines.
35612: Michon, Drs. Y., - Verhalen uit de Baronie.
36476: Middelhaai, Marie van de [Marja Kivits], - De Boerderij aan de Nassaudwarsstraat te Vlijmen en haar Geschiedenis.
15626: Historische vereniging Berlicum-Middelrode, - Oud-Indiëgangers. Inzet van de Berlicumse Militairen in Nederlands-Indië 1945-1950..
156261: Historische vereniging Berlicum-Middelrode, - Oud-Indiëgangers. Inzet van de Berlicumse Militairen in Nederlands-Indië 1945-1950..
20552: Miedema, W.C. e.a., - 50 Jaar Philips Ontspanningscentrum 1929-1979..
18764: Mierlo, A. van, - Lijst van Leemten in het historisch Onderzoek over Helmond.
278712: Mierlo, Nel van, - De Hasseltse Kapel te Tilburg Troost en Toeverlaat voor Velen.
38837: Mierlo, Leo M. van, - 't Kookboek van 's Moeder. Hendig zo'n Boekske veur 't koken.
21207: Mierlo, Henk van, - Valkenswaard Vroeger. 50 Archiefsnippers gebundeld ter gelegenheid van 50 Jaar Weerderheem.
70192: Mierlo, prof. dr. J. van, - Oude en nieuwe Bijdragen tot het Veldeke-Probleem.
69751: Mierlo, Dr. J. van, - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn Werken, zijn Betekenis.
16910: Mierlo, A.W.C.M. van, - Economische Omstandigheden en sociale Aspecten in Waalwijk. Armen- en Werklozenzorg 1919-1939..
38823: Mierlo, Leo M. van, - 't Kookboek van 's Moeder.
21392: Mierlo, Henk van, - Tabakswerkers, Landbouwers en Patroons. Ondernemersmacht en Arbeiderskracht in een industrialiserende Gemeenschap. Valkenswaard 1850-1920..
24270: Miert S.J., L. van, - Verhaal van hetgeen er onlangs bij de Belegering en Inneming van Breda is voorgevallen 1637..
21053: Mijland, H.J.M. e.a (Redactie), - Oog op Oirschot.
74942: Mijland, H.J.M., - Inventaris van het Archief van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1845-1941..
29706: Mijnssen, D.C.J., - Inventaris van het Oud-Archief der voormalige Gemeente Oerle.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

6/8