Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
19812: Meuwese, Dr. A.P.M., - Veghel in de Loop der Tijden.
21662: Meuwissen, J.H.J.M., - Kroniek van 75 Jaar Verloskunde en Gynaecologie in en om Sint-Joseph Ziekenhuis Eindhoven & Máxima Medisch Centrum Veldhoven.
170955: Meuwissen, E.J.M. e.a, - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1953-1955 Tweede Jaargang.
9401: Mey, Jean de; en A. van Keymeulen, - Les Monnaies de Brabant III 1598-1790..
77960: Meyer, Maurits de, - Imagerie Populaire des Pays-Bas. Belgique - Hollande.
40303: Meyer O.F.M., P. Wendelin, - Im Rufe der Heiligkeit. Leben und wirken der Gottseligen Mutter Franziska Schervier, Stifterin der Armen Schwesterns van Hl. Franziskus.
67402: Meyer-Zollitsch, Almuth, - Nationalsozialismus und Evangelische Kirche im Bremen.
37250: Meyers, Jan e.a., - Vincent van Gogh in Tilburg 1866-1868..
76034: Mícek, Tomás, - Icelandic Ponies.
69432: Michael, Emil, - Geschichte des Deutschen Volkes vom Dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. I: Culturzustände des Deutschen Volkes während des Dreizehnten Jahrhunderts. Band I, II, III, IV, V; II: Band VI: Politische Geschichte Deutschland vom Tode Kaiser Heinrichs VI. bis zum Ausgang des Mittelalters. [All published].
32043: Michel, Marcel en Henri Vander Eycken, - Pour une Rénovation du Centre de Bruxelles.
41010: Michel, Edouard, - Abbayes et Monastères de Belgique leur Importance et leur Rôle dans le Développement du Pays.
43693: Michel, Ernest, - De Bisschop.
35226: Michels, L. C., - Verteria Seria Ludo.
36253: Michels, J.C.M., - Architectuur en Stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940..
10965: Michels, W., - Wandelgids Midden-Brabant en Grensstreek. 29 Wandelingen.
70542: Michels, drs. L.C., - V.S. in 't Geweer.
362021: Michels, Joost, - Brabant bouwt in Baksteen.
36202: Michels, Joost, - Brabant bouwt in Baksteen.
66391: Michels, dr. L.C., - Over het waarnemen van Taalverschijnselen.
70727: Michiels van Kessenich, J.A.H. ; mr. Wagemann, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Cinqième.
70726: Michiels van Kessenich, J.A.H. ; mr. Wagemann, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Quatrième.
70725: Michiels van Kessenich, J.A.H. ; mr. Wagemann, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Second.
70724: Michiels van Kessenich, J.A.H. ; mr. Wagemann, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Prémier.
38681: Michiels, M. e.a., - Bells from Belgium. The Freedom-Bell of the World famous Rombouts Cathedral in Malines.
35612: Michon, Drs. Y., - Verhalen uit de Baronie.
36476: Middelhaai, Marie van de [Marja Kivits], - De Boerderij aan de Nassaudwarsstraat te Vlijmen en haar Geschiedenis.
15626: Historische vereniging Berlicum-Middelrode, - Oud-Indiëgangers. Inzet van de Berlicumse Militairen in Nederlands-Indië 1945-1950..
156261: Historische vereniging Berlicum-Middelrode, - Oud-Indiëgangers. Inzet van de Berlicumse Militairen in Nederlands-Indië 1945-1950..
20552: Miedema, W.C. e.a., - 50 Jaar Philips Ontspanningscentrum 1929-1979..
18764: Mierlo, A. van, - Lijst van Leemten in het historisch Onderzoek over Helmond.
278712: Mierlo, Nel van, - De Hasseltse Kapel te Tilburg Troost en Toeverlaat voor Velen.
38837: Mierlo, Leo M. van, - 't Kookboek van 's Moeder. Hendig zo'n Boekske veur 't koken.
21207: Mierlo, Henk van, - Valkenswaard Vroeger. 50 Archiefsnippers gebundeld ter gelegenheid van 50 Jaar Weerderheem.
70192: Mierlo, prof. dr. J. van, - Oude en nieuwe Bijdragen tot het Veldeke-Probleem.
69751: Mierlo, Dr. J. van, - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn Werken, zijn Betekenis.
16910: Mierlo, A.W.C.M. van, - Economische Omstandigheden en sociale Aspecten in Waalwijk. Armen- en Werklozenzorg 1919-1939..
38823: Mierlo, Leo M. van, - 't Kookboek van 's Moeder.
21392: Mierlo, Henk van, - Tabakswerkers, Landbouwers en Patroons. Ondernemersmacht en Arbeiderskracht in een industrialiserende Gemeenschap. Valkenswaard 1850-1920..
24270: Miert S.J., L. van, - Verhaal van hetgeen er onlangs bij de Belegering en Inneming van Breda is voorgevallen 1637..
21053: Mijland, H.J.M. e.a (Redactie), - Oog op Oirschot.
74942: Mijland, H.J.M., - Inventaris van het Archief van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1845-1941..
29706: Mijnssen, D.C.J., - Inventaris van het Oud-Archief der voormalige Gemeente Oerle.
71372: Mijnssen-Dutilh, M., - Verzamelde Inventarissen van de Archieven van de Waterschappen gelegen op het Hoogland.
24923: Mijsbergen, Joop & Jan Sanders, - Kultuur Etcetera & Bergen op Zoom.
35747: Mikkers, Jasper, - De kleine Jongen en de Rivier.
17810: Mikkers, J.C.M., - Zijdeteelt in Sint-Michielsgestel 1829-1855..
29485: Mikkers, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Den Dungen 1652-1939..
29486: Mikkers, J.C.M., - Inventaris van de Archieven van Waterschap De Dommel 1862-1941 en de tot dit Waterschap behorende opgeheven Polders en Waterschappen (1460)-1974..
29487: Mikkers, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1811-1933 Son en Breugel.
29488: Mikkers, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1811-1933 Berlicum.
29484: Mikkers, J., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1358-1811 Son en Breugel.
29474: Mikkers, J., - Inventaris Gedeponeerde Archieven van Sint-Michielsgestel.
29473: Mikkers, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Berlicum 1567-1810..
29472: Mikkers, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Berlicum 1811-1933..
295241: Mikkers, J.C.M., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Rosmalen 1811 - 1932 (1939).
106941: Mikkers, J., - Genealogisch Overzicht van de Familie van Padua 1600-1978..
22692: Millenaar, Patricia, - Dasjemenou! Een wonderlijke Ontdekkingsreis door het Land van Cuijk.
73694: Miller, Benjamin F., - Encyclopedia And Dictionary of Medicine and Nursing.
101513: Millikowski, E., - Archeologische Luchtkartering van het Gebied Eersel-Riethoven-Bergeijk in de Kempen.
73851: Milo, Taco Hayo ; geboren te Halsteren, - De geheime Onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 i.v.m. de Expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop..
12614: Miltenburg, Anouchka van, - Binnenstebuiten. Huiskamers van bekende en minder bekende Bosschenaren met hun bijzondere Verhalen.
35997: Minderaa, P., - I.P.V. Goliath Treurspel op het veroveren van 's-Hertogenbossche ghespeeld op den Nederduydtsche Academie.
35266: Verzameld door Willem van Minderen e.a., - Bestiarum. Kleyne Rymen oover Dieren.
13744: Minderhout, L. van, - Den Dungen in 1704. Een Rekonstruktie van de Topografie van het Dorp aan het Begin van de 18de Eeuw.
75978: Mingelen, G.J.D. (red.), - Zak-Encyclopedie voor de Postduivensport.
69168: Minnema Buma, J., - Bijdrage tot de Geschiedenis van het Dijkregt in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de contributie der vijf Deelen. Eene academische Proeve.
34958: Minnen, Bart, - Het Hageland.
9630: Minnen, Bart (red.)e.a., - Het Hageland. Een Wijngebied met Ambitie.
74239: Miserus, H.B., - Inventaris van het Archief van de Delta-Commissie 1953-1961..
74237: Miserus, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie Hefschroefvliegtuigen en haar Ondercommissies 1953-1956..
74238: Miserus, H.B., - Inventaris van het Archief van de Commissie Scheepvaartrechten 1935-1948..
74236: Miserus, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie inzake het Luchtvaartvraagstuk en haar Ondercommissies 1939-1945..
74235: Miserus, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie Schieveen-Ypenburg en haar Sub-Commissies 1949-1950..
73339: Miskotte, dr. K.H., - Verzameld werk. Deel 1. In de Waagschaal.
5413: Mispelon, M. e.a., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 13..
5410: Mispelon, M. e.a., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 10..
5408: Mispelon, M. e.a., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 8..
5406: Mispelon, M. e.a., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 6..
73662: Mispelon, M., - De Republikeinse Kalender.
70035: Modderman, Hermannus Christanus, - Lectiones Suetoniae.
10196: Modderman, P.J.R. & P.J.R. Modderman & J. Ypey, - Het Onderzoek van enkele Brabantse en Utrechtse Grafheuvels & Een voorlopig Onderzoek van een Urnenveld op het Philips Kampeerterrein gem. Someren, Noord-Brabant & Het Onderzoek van de Ned. Hervormde Kerk te Eethen.
17028: Moei, Janneke de, - Joodse Kinderen in het Kamp Vught.
25711: Moerbeek, Jan, - Halsteren en Lepelstraat in oude Ansichten.
31914: Moeremans, Karel, - Losse Grepen uit de Geschiedenis van Willebroek.
31911: Moeremans, Karel, - Losse Grepen uit de Geschiedenis van Willebroek.
67197: Moerkamp, Jos, - Nigeria. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
36832: Moerkerk, Herman, - Verwoest Nederland. Een Tocht langs de Puinen.
36842: Moerman, André A., - Enkele Aspecten van de Zuidnederlandse Beïnvloeding der Duitse Schilderkunst rond 1500..
36841: Moerman, André A., - Enkele Bemerkingen betreffende Hugo van der Goes en de Zuidnederlandse Tapijtkunst.
65735: Moes, D.J. e.a., - Inventarissen van de Archieven van de Staties en Parochies.
75054: Moet, Dennis, - Autarkie. Zelfvoorzienende Woonwerklandschappen.
77774: Mogin, Jean, - Les Jubés de la Renaissance.
106321: Mohr, Dr. Erna, - Loonindexcijfers voor de Brabantsche Industrie.
75627: Mol, Fr. Bellarminus, - Wij vieren de Mis. Boekje voor Kerk en Thuis.
11112: Mol, A.W.M., - Overzicht van Hydrobiologische Literatuur in Noord-Brabant.
65398: Mol, L.J. te Steenbergen, - Eene geologische Beschouwing in betrekking tot Zeeland.
150: Molanus, Joannes, - Militia sacra Ducum et Principum Brabantiae.
64638: Molé, A., - Neues Wörterbuch der Französischen und Deutschen Sprache zum Gebrauch für alle Stände. Erster und Zweiter Theil.
73673: Molemans, J. e.a., - Referaten gehouden op het zevende Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde et Hengelhoef (Houthalen).
69111: Molenaar, M.Chr. e.a., - Dertienhonderd Jaar Bisdom Utrecht.
40995: Molenaar M.S.C., M., - Mechtild de Begijn.
71767: Molenbroek, dr. P., - Doodgravers van het Britsche Imperium.
43124: Molendijk, Leen, - Oude Kerktorens in Nederland. 32 Aquarellen in Meerkleurendruk.
272774: Molengraft, Zr. Alix van den, - De Nederlandse Provincie. Zusters van Liefde van 1961 tot 1993. Deel 1 Zr. Emmanuëlle Pieters Provinciaal Overste 1961-1969..
65416: Molhuijsen, H., - Het Watersnoodsfonds van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité. Jaren 1931 en 1932..
76703: Molhuysen, dr. P.C., - Bronnen tot de Geschiedenis van den Handel met Engeland, Schotland en Ierland. Eerste en Tweede Deel.
12580: Molhuysen, Henny en Peter Jan van der Heijden, - Kroniek van 's-Hertogenbosch. Acht Eeuwen Stadsgeschiedenis.
65219: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1936..
65218: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1935..
65216: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1933..
65217: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1934..
65215: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1932..
65214: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1931..
65213: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1930..
65212: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1929..
65207: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1924..
65208: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1925..
65209: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1926..
65210: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1927..
65211: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1928..
65206: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1923..
65205: Molhuysen, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1922..
40671: Molkenboer, B.H. en Dr. A.H.M. J. van Rooy, - Pater de Groot. Herdenking en Hulde.
24818: Moll, W., - De Rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht lopend tot 1567..
248181: Moll, W., - De Rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht lopend tot 1567..
249891: Moll, W., - Middeleeuwsche Rechtsbronnen van het Platteland der Heerlijkheid Bergen op Zoom.
24989: Moll, W. ; J. S. van Veen, - I: Middeleeuwsche Rechtsbronnen van het Platteland der Heerlijkheid Bergen op Zoom & II: Het Verzet der Utrechtse Bisschoppen tegen de onbehoorlijke Uitbreiding der geestelijke Rechtspraak in het Oversticht.
67627: Moll, dr. W., - Historische Wandelingen door 's-Gravenhage.
9683: Molle, L. Van, - Voorstellen van de agrarische Samenleving in België rond 1900..
384605: Molle, F. Van, - P.J. Verhagen. Tentoonstelling.
265043: Mollenberg, C.J., - Onuitgegeven Bronnen voor de Geschiedenis van Geertruidenberg.
11138: Moller-Pillot, Henk, - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 1 De Waterlopen.
11092: Moller Pillot, dr. H.K.M., - Brabants Landschap oecologisch benaderd.
72184: Möller, Jutta, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 9. Fundchronik Niedersachsen 2002..
72183: Möller, Jutta, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 8. Fundchronik Niedersachsen 2001..
72182: Möller, Jutta, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 6. Fundchronik Niedersachsen 2000..
36633: Mols, Bart, - De Pegstukken 1845-1955 en andere Schijndelse Molens.
69741: Moltzer, dr. H.E., - Floris ende Blancefloer met Inleiding en Aanteekeningen.
11697: Mommaas, prof. Hans e.a., - Zoeken naar nieuwe Wegen. Themaboek Telos 2005..
11954: Mommaas, Hans e.a., - Versnelling en Vertraging. De hedendaagse Worsteling met Tijd.
29373: Mommers, A.R.M., - Inventaris van het Administratief Oud-en Nieuw-archief der Gemeente Den Dungen.
293731: Mommers, A.R.M., - Inventaris van het Administratief Oud- en Nieuw-archief der Gemeente Den Dungen.
19450: Mommers, Mr. A.R.M., - St. Oedenrode Van Oude Tijden tot Heden.
241974: Mommers, mr. A.R.M., - Rond de Bredase Vrijheidsboom in 1793..
155: Mommers, Dr. A., - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. Deel II.
26367: Mommersteeg, Giel e.a., - Onze Lieve Heer heeft rare Kostgangers. St. Cecilia 150 Jaar in Harmonie met Haarsteeg 1843-1993..
42026: Monaco, Frank, - Brothers and Sisters. Glimpses of the cloistered Life.
31917: Monballieu, dr. A. e.a., - Studia Mechliniensia.
77875: Monbiot, George, - Feral. Searching for Enchantment on the Frontiets of Rewilding.
38387: Monde, Els van der en Els van den Boorn, - Carnaval elders.
41309: Zusters Augustinessen van Sint Monica, - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen.
40624: Monlaur, M.R., - Angélique Arnauld.
73542: Mönnich, C.W., - Kijk op Kerken.
44215: Mönnich, Prof. Dr. C. W., - Het Woord in Beeld. Vijf Eeuwen Bijbel in het dagelijks Leven.
43940: Mönnich, C.W. & M. van der Plas, - Het Woord in Beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks Leven.
37325: Mont, Pol de, - De oude Meesters der Schilderkunst in het Koninklijk Muzeum te Antwerpen.
78411: Monté ver Loren, J. Ph. De, - De historische Ontwikkeling van de Begrippen Bezit en Eigendom in de Landsheerlijke Rechtspraak over Onroerend Goed in Holland.
121998: Monté, Gerard, - Literaire Wandelroute 's-Hertogenbosch.
272762: Montero, Marit, - Vroomheid in Veelvoud. Geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot 1797-1997..
32047: Monteyne, lic. A., - Dossier Brussel. Cijfers Prognoses.
32022: Monteyne, A., - Brussel: een vrije Stad?.
36333: Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
36330: Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
36331: Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
24806: Mooij, Charles C.M. de, - Om de Vruchten van Gods Berg. De Bergse Kerkgenootschappen en hun Conflicten 1795-1814..
38319: Mooij, Charles de; en Renate van de Weijer, - Rijke Oogst van schrale Grond.
24930: Mooij, Drs. Ch. C. M. de, - Over Aristocraten, Keezen en Preekstoels Klimmers.
37494: Mooij, Charles C.M. de, - Piet Mondriaan. Een Jaar in Brabant 1904 - 1905..
9885: Mooij, drs. Charles de, - Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814..
355065: Mook, Willem van, - Nieuwe Brabantse Novellen. De Overval en andere Verhalen.
38304: Mook, Willem van, - Folklore-boek van de Brabantse Kermissen in de Geschiedenis van Circus Pigge.
35556: Mook, Willy van, - Werkersleed! en andere Verhalen.
21215: Moolenbroek-Vogels, Mieke van, - No 2 Verrassend anders! Drie Ondernemers aan het Woord...
21216: Moolenbroek-Vogels, Mieke van, - No 3 Stille Krachten! Drie Vrouwen aan het Woord...
21213: Moolenbroek-Vogels, Myriam van e.a., - Verkenningen in Valkenswaard.
39002: Moonen, Prof. W.A. uit Sint-Michielsgestel, - The Urologist as depicted in Dutch Painting.
76408: Moor, ds. J.A. de, - Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942). A selective and annotated Bibliography.
17407: Mooren, Piet, - Oorlog onderweg. Tilburg in de Tweede Wereldoorlog.
9902: Mooren, Piet, - Oorlog Onderweg. Brabant in de Tweede Wereldoorlog.
64321: Moorman van Kappen, mr. O., - Tot Behoef der arme Wesen. Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk.
69955: Moorman van Kappen, Prof. Mr. O. ; Mr. O.W.A. Baron van Verschuer, - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977..
200411: Moors, Thea; Ton Cox, - Schakels in de Tijd. 100 Jaar Zorg in de Kempen. Van Liefdesgesticht tot Centrum voor Mensen met een verstandelijke Handicap 1901-2001..
235045: Moors, André en Dennis, - Straten met een Verhaal. Van Akkers tot Zondereigensebaan in Woord en Beeld. Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Ulicoten, Castelre en Zondereigen.
40701: Moorsel, Dr. P.P.V. van, - Willibrord en Bonifatius.
19890: Moorsel, H.G. van, - Kronijk van Heeze.
19839: Moosdijk, Mien en Antoon van de, - O Jikkes ja.
29623: Moosdijk, A. v d, - Inventaris van de Archieven van de voormalige Gemeente Aalst, berustend in de gemeentelijke Archiefbewaarplaats van de Gemeente Waalre.
71237: Moreau de Gerbehaye, Claude De ; Roger Petit, - Inventaire des Archives du cadastre de 1766 et de la Commission des Charges publiques (1771-1794). Annexe: Inventaire des Tabelles cadastrales de 1766 conservees aux Archives de l'Etat a Namur.
31032: Moreau S.J., Ed. de, - La Bibliothèque de l'Université de Louvain 1636-1914..
69132: Moretti O.F.M., G.M., - Heiligen beoordeeld naar hun Handschrift.
41359: Moriaux, Jan, - Zusters Clarissen. Honderdvijftig Jaar in Sint-Truiden 1851-2001..
73879: Morren-De Groot, Tet en Aart Veldman, - Gewoon zoals ze zijn.
67232: Morris, Desmond, - De naakte Aap. Een zoölogische Studie van het menselijke Dier.
67233: Morris, Desmond, - De naakte Mens.
11619: Mortel, J.B.V.M.J. van de, - De Positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810..
11392: Mortel, J.B.V.M.J. van de, - De Positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810..
13795: Mortel, Ton van de, - Een Gravure Hogenberg Engelen.
25073: Mortel, M. van de, - Het Raadhuis te Halsteren 1633-1933..
108483: Mortel, mr. J.B.H. van de, - Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders en van de Landen in de Omstreken van `s-Hertogenbosch in verband met het Nut van het geprojecteerde Kanaal van Uitwatering en Inundatie tusschen Grave en Geertruidenberg.
29645: Mortel, J. van de, - Inventaris van het Archief van 't Ambacht Veen 1680-1811 (1827).
65482: Mortel, J. van de, - Wegbeplanting.
43704: Mortier, R.V., - Grafrijmpjes voor de gesneuvelde Jongens 1914-1919..
272715: Mosmans, Alph. G.J., - Pater Gerardus Syben, Predikheer te 's-Hertogenbosch.
27801: Mosmans, Alph. G.J., - De Bidplaats der St. Jacobskerk te 's-Hertogenbosch.
121867: Mosmans, Jan, - Het Seminarie aan De Oude Dieze te 's-Hertogenbosch (1798)..
120841: Mosmans, Jan, - De Middeleeuwsche Notarissen te 's-Hertogenbosch (van 1326 tot 1550).
12905: Mosmans, Alph. G. J., - Weddenschappen.
28800: Mosmans, Alph., - Kerkstoringen in de 17de Eeuw.
39765: Mosmans, Alph. G.J., - Dokter Willibrordus Schenckels.
28299: Mosmans, Jan, - Wegwijzer voor de Bezoekers der Kathedrale Basiliek van St. Jan.
37280: Mosmans, Jan, - Jheronimus Bosch Maria en Sint Jan. Onbekend en laat Schilderwerk bewaard in zijn Vaderstad.
28258: Mosmans, Jan, - Wegwijzer voor Bezoekers der Kathedrale Basiliek van St. Jan.
107088: Mosmans, Alph. G.J., - Bosschenaars in Spanje.
12275: Mosmans, Alph. G. J., - Een Samenzweerder-Directeur der Bossche Muziekschool.
35217: Mosselaar, Guido van de, - Voor Jou.
241191: Mosselveld, J.H. van, - Het Slot-Raadhuis te Oosterhout  .
24966: Mosselveld, J.H. van, - Bergen op Zoom in oude Ansichten (Deel 1).
24916: Mosselveld, J.H. van, - Bergen op Zoom in oude Ansichten.
28097: Mosselveld, J.H. van, - De stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg.
26058: Mosselveld, J.H. van, - De stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg.
78991: Mosselveld, J.H. van en W.A. van Ham, - Tekeningen van Bergen op Zoom.
38888: Mossinkhoff, Piet, - Waar het strijden zwaar is. Roman van Brabants Dorpsleven.
75711: Most, Peter van der e.a., - Schadeatlas Archieven. Hulpmiddelen bij het uitvoeren van een Schade-Inventarisatie.
72003: Mostert, M. e.a., - Vrouw, Familie en Macht. Bronnen over Vrouwen in de Middeleeuwen.
72153: Mouin, D. de e.a., - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie Bijdragen over de Geschiedenis van een Gasthuis.
73761: Moulin, Leo, - De levende Wereld der Religieuzen. Dominicanen, Jezuïeten, Benedictijnen.
9863: Moulton, Generaal J.L., - De Slag om Antwerpen en de Schelde 1944-'45. De Openstelling van de Schelde in 1944 en de Bevrijding van Antwerpen.
73951: Moustier, Benoït du, - Kartuizers.
70311: Moustier, Benoït du, - Kartuizers.
77929: Moynahan, Brian, - De Eeuw van Rusland. De Geschiedenis van een Wereldmacht.
78527: Mulder, mr. H.J.A., - De Raad van State. Historisch-staatsrechtelijke Proeve van vergelijkende Rechtsstudie.
76541: Mulder, G.J.A.M, - Handboek der Geografie van Nederland. Deel 1 t/m 6.
74205: Mulder, mr. H.W.J., - De Uitkeeringen uit het Gemeentefonds.
72205: Mulder, Taco, - Sociologische Aanteekeningen.
67216: Mulder, J.L. e.a., - Naar een effectief en breed geaccepteerd Vossenbeheer. Verslag van het Vossensymposium op 12 mei 2004 te Utrecht.
65096: Mulder, J. e.a., - Register van Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken in de Provincie Friesland.
21643: Mulders, prof. dr. C.E. E.a., - Pathologie, medische Microbiologie en Erfelijkheidsonderzoek in Zuidoost-Brabant. Gedenkboek Stichting PAMM 1947 – 1997..
11990: prof. Dr. C.E. Mulders, - Een Stuk van mijn Leven.
107165: Mulders, Familie, - Kroniek ener Familie. De Historie van het Gezin van Marinus Johannes Mulders en Albertina van der Leest.
40999: Mulders S.J., Dr. W., - St. Dominicus en zijn Werk.
70972: Mulisch, Harry, - Twee Vrouwen.
71249: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Roosteren 1794-1937..
71240: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Swalmen 1624 (1275)-1939..
71239: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Schaesberg 1676-1910..
71230: Mulken, W. van; J.G.A. Hendriks e.a., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Oirsbeek 1753,.
71229: Mulken, W. van; J.G.A. Hendriks e.a., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Sint Odilienberg 1796-1939..
71228: Mulken, W. van; J.G.A. Hendriks e.a., - Gebundelde Inventarissen der Archieven van het Kanton Eijsden 1795-1800; de Gemeente Breust 1800-1828; de Gemeente Eijsden 1800-1828; de Gemeente Oost 1800-1828; de Gemeente-Ontvanger van Breust, Eijsden en Oost 1812-1828..
71172: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Geulle 1797 (1782) - 1933..
71171: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Hulsberg 1776-1953..
71169: Mulken, W. van; J.G.A. Hendriks, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Amstenrade.
65665: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Bunde 1800-1927..
65666: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Houthem 1800-1940..
65664: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Valkenburg 1800 - 1940..
65660: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Strucht 1800-1878..
65658: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Nieuwenhagen.
65657: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kanton Valkenburg.
65642: Mulken, W. van, - Inventaris van de Archieven van de Rooms-Katholieke Parochie van de H. Agnes te Bunde 1603- ca. 1970..
40665: Mulleners, J.L., - Vie de Saint Lambert.
73530: Mulleners, J.L., - Vie de Saint Lambert précédée d'un Essai historique et ethnographique de l'Époque la plus ancienne de la Ville de Maestricht et des Environs.
78399: Müller, dr. Udo, - Lehrbuch der Holzmesskunde.
75003: Muller, E., - Inventaris van de Archieven van de Hypotheekbewaarders te Utrecht en Amersfoort 1811-1838..
74647: Muller Fz., dr. Mr. S., - Catalogus van het Archief der Staten van Utrecht 1375 - 1813..
74646: Muller Fz., mr. S., - Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht.
73660: Muller, dr. P.L., - Brieven van Prins Willem I en van zijne Derde Vrouw, Charlotte van Bourbon, aan haren Broeder, François de Bourbon, Prins-Dauphin van Auvergne.
70047: Muller, dr. P.L., - Geschiedenis der Regeering in de nader geunieerde Provincien tot aan de Komst van Leicester (1579-1585).
43944: Muller Fz., mr. S., - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht.
67403: Müller, Hartmut, - Bremen und Frankreich zur Zeit des Deutschen Bundes 1815-1867..
37514: Muls, Jozef, - Jacob Smits en de Kempen.
26479: Munck, L. de, - Heusden. Kroniek van een Stadje.
26321: Munck, L. de, - Om niet te vergeten.....
263211: Munck, L. de, - Om niet te vergeten.....
76143: Munk, P., - De Sierwatervogelsport in zijn vele Facetten.
74054: Munnik, H.G.W., - Winkelsluitingswet.
73628: Munnik, J.H.D., - Handleiding voor de Armbesturen in Nederland.
77903: Munro, Alice, - Het Uitzicht vanaf Castle Rock.
32491: Munter, J. de, - Molhem [Mollem].
37457: Munter, Victor de, - Pierre-Joseph Verhaghen et son Oeuvre.
241983: Muntjewerff - Van den Hul, drs. V., - Van Oude Mannen en Regenten.
17186: Muntjewerff, Dr. H.A., - Wolspinnerij Pieter van Dooren (1825-1975) Deel I..
17187: Muntjewerff, Dr. H.A., - Wolspinnerij Pieter van Dooren (1825-1975) Deel II..
36600: Muntjewerff, Henk, - De Molen Het Fortuin te Breda. 350 Jaar Bedrijf en Techniek.
40310: Mureau, Abel, - Sint Franciscus heeft het Paradijs verlaten.
29796: Muret, Philippe, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 35.328-36.241) Inventaire des Archives de la Paroisse Notre-Dame de Laeken.
29795: Muret, Philippe, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 34.466-34.999) Second Inventaire Complementaire des Archives de la Collegiale Sainte-Gertrude a Nivelles.
29794: Muret, Philippe, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 36.465-37.373) Inventaire Complementaire des Archives de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek.
29793: Muret, Philippe, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 31.263-31.890) Inventaire des Archives de la Paroisse Saint-Pierre a Uccle et du Doyenne d'Uccle.
29792: Muret, Philippe, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 30.001-30.491) Inventaire Complementaires des Archives de la Collegiale Sainte-Gertrude a Nivelles et des Archives de l'Ancienne Abbaye d'Aywieres.
78952: Robert Murphy, - The Peregrine Falcon.
22835: Muselaers, Ruud e.a., - Scholengemeenschap Stevensbeek-Bergen. Wat is geschied en is.
38519: Staf van het museum., - Van Abbemuseum Eindhoven.
17036: Vughts Historisch Museum, - Vught 2001..
69925: Musschoot, Anne Marie, - Het Judith-Thema in de Nederlandse Letterkunde.
17183: Musterd, S. e.a., - De Huisvestingssituatie in Tilburg uitgewerkt naar Bewonersgroepen en naar ruimtelijke Eenheden.
11403: Naaijkens, Jan, - Leer mij ze kennen... de Brabanders.
178945: Naaijkens, Jan & Herman Kuijer, - Hilvarenbeek.Een Verhaal en een Fotografie. Een Bekentenis. Jan Naaijkens Proza. Herman Kuijer Fotografie.
39295: Naaijkens, Jan, - Dè's Biks. Verklarende Dialect Woordenlijst.
38303: Naaijkens, Jan, - Noord-Brabant in Grootvaders Tijd 1870-1914..
35995: Naaijkens, Jan, - De slimme Streken van Klaas Galgenaas. Vrolijk Spel voor Kinderen.
35996: Naaijkens, Jan, - De Wonderfiets Vrolijk Spel voor Kinderen.
35994: Naaykens, Jan, - Paris of spot niet met de Liefde. Een (k)luchtige Comedie in drie Bedrijven.
38923: Naaykens, Jan [Jan Naaijkens], - De Grootste Veroveraar.
74508: S.P. l'Honoré Naber, - Inventaris der Verzameling Kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief. Eerste Supplement.
67306: Nadolny, Sten, - Netzkarte. Roman.
67307: Nadolny, Sten, - Ein Gott der Frechheit. Roman.
67304: Nadolny, Sten, - Er oder Ich. Roman.
67305: Nadolny, Sten, - Selim oder Die Gabe der Rede. Roman.
6305: Nagelkerke, Jacques, - D'Hûskes. Nummer 8. Jaargang 4.2. Kastelen in Etten-Leur 2. Huize Adama.
19020: Nagtegaal, Nico e.a., - Dwèrs door Nuenens Verleden. Herinneringen aan het oude Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
19012: Nagtegaal, N. e.a., - Van Kwast tot Regenboog. 'een Schildering van 350 Jaar Protestantisme in Nuenen' 1648-1998..
39873: Nahuys, Cte Maurin, - Médaille Inédite en l'Honneur de Jean-François le Petit, Greffier de Béthune, Historien, Poëte et Numismate 1601..
74789: Nalis, H.J., - Inventaris der Archieven van het Departement Deventer der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1797-1942..
34901: Namèche, Léon, - La Ville & le Comte de Gembloux. L'Histoire & les Institutions.
69941: Nanninga, J.G., - Het Handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende Eeuw.
22579: Nas, Hans, - Cuijk Brabant en de Boerenbruiloft.
67329: Natalini, Adolfo, - Album Olandese.
76148: Nathusius, Hermann von, - Vorträge über Viehzucht und Rassenkenntniss. Erster Theil.
76147: Nathusius, Hermann von, - Vorträge über Viehzucht und Rassenkenntniss. Erster Theil..
256711: Naus, drs. M.H.J., - Onderzoek naar de Onmaatschappelijkheid in de Gemeente Roosendaal en Nispen.
16592: Naus, drs. M.H.J., - Boxtel een sociale Oriëntatie.
5813: Nauwelaerts, dr. M.A. e.a., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 13. [ o.a. Kaarten-inventaris van het archief der commissie van Openbare Onderstand te Antwerpen; Inventaris op de oude plans en kaarten in het archief van O.L. Vrouwekerk te Antwerpen; Beknopte inventaris van het oud-archief der St. Niklaaskerk te Putte; Het formulierboek van Aartselaar. ].
24220: Nauwelaerts, M.A., - De Oude Latijnse School van Breda.
12601: Nauwelaerts, Prof. Dr. M. A. e.a., - Onderwijs in Den Bosch.
12824: Nauwelaerts, Prof. Dr. M. A., - Latijnse School en Onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629..
30137: Nauwelaerts, M. e.a., - De Panoramische Droom. The Panoramic Dream. 1885 - 1894 - 1930..
35961: Nauwelaerts, prof. dr. M. A. e.a., - 125 Jaar Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch: Bassarus.
397044: Nave, dr. Francine de, - Liber Amicorum Leon Voet.
71152: Nazet, Jacques, - Inventaire des Archives du Chapitre et de la Paroisse de Saint-Vincent de Soignies (XIIe-XXe s.).
78216: Vrij Nederland, - Vrij Nederland onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 5e jaargang. 29 juli 1944 - 27 januari 1945..
78215: Vrij Nederland, - Vrij Nederland onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 3e jaargang. 30 januari 1943 - 24 juli 1943..
170986: Nederstigt, Carine e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1983-1984 Tweeëndertigste Jaargang.
20548: Nederveen Meerkerk, Elise van e.a., - Een Peertje voor de Dorst. Geschiedenis van het Philips Pensioenfonds.
281058: Neefs, Paul, - Beerse. De Sint-Corneliuskapel.
18674: Neerven, Gabriël van e.a., - Kinderopvang Helmond.
17233: Neesen, Koos, - Tilburg bij Avond en bij Nacht.
17234: Neesen, Koos, - Tilburg. Een Stad werd Stad.
17174: Neesen, Koos, - Honderd Jaar achter de Kaart gekeken. Bijzondere Raad Tilburg van de Vincentius Vereniging 1881-1981..
21078: Neggers, Anton, - Schelmen en Hontsvotten Werck. Onderzoek naar de Moord op mr Jean de Marcq, Drossaard van Oirschot, in 1735..
21201: Neijnens, Lau, - Herinneringen aan Willem Buijs. Een Valkenswaards Sigarenfabriekje in de Periode 1904-1950..
66436: Neiszen, Frederik Hendrik , geboren te Dordrecht, - Mijnbouwpolitiek.
72263: Neitzert, dr. Dieter, - Göttinger Jahrbuch 2001..
65403: Nelemans, J. e.a., - Over den Invloed op de Velgbreedte op de Trekkracht.
29281: Nelis, H., - Inventaire des Archives de l'Université de l'Etat à Louvain et de Collège Philosophique (1817-1835).
12522: Nelissen, dr. N.J. en drs. C.L. de Vocht, - 's-Hertogenbosch.
70574: Nelissen, A.P.L. ; geboren te Breda, - Huur en Vervreemding.
35602: Nesson, Pierre de; en Frank Valkenier (vert.), - Leenhulde aan de Maagd.
76063: Netherway, Marjorie E.P., - Home Rabbit Keeping.
69066: Neubecker, dr. Ottfried, - Elseviers Gids van de Heraldiek.
78920: Nève, prof. mr. P.L.& dr. G.A.M. van Synghel, - Een veertiende-eeuws Register van de Cijnzen van de Brabantse Hertog in Lenculen en Maastricht. Bron voor de historische Topografie van Maastricht en Omgeving.
40968: Neyer, Maria Amata, - Edith Stein (Schwester Teresia Benedicta a Cruce OCD).
73990: NI Cheallaigh, Martina, - Inventaire des Papiers de Groote.
73576: Nicholas, prof. Dr. David, - Stad en Platteland in de Middeleeuwen.
70961: Nicholas, prof. Dr. David, - Stad en Platteland in de Middeleeuwen.
75948: Nicolas, E., - Over Pluimvee en Eieren.
75364: Nicolas, Edm., - Gerst en Bier.
241923: Nicolas, Edmund, - Concordia Breda 1880-1955. Concordia Parvae res Crescunt.
38916: Nicolas, Edmond, - Brocaat en Boerenbont. Schering en Inslag van een Fabrikantenleven.
71940: Nicq, Abbé, - Le Père Simeon Lourdel de la Société des Pères Blancs et les premieres Annees de la Mission de l'Ouganda.
384604: Niehaus, Kasper e.a., - Hendrik Jan Wolter 1873/1952..
16865: Niekerk, Dick van e.a., - Zorg in Perspectief. De Hondsberg Oisterwijk. Observatiecentrum Pedologisch Instituut.
35522: Niemeijer, Ru uit Eersel, - Op Zoek naar verborgen Schatten. Belevenissen van een Pelgrim.
78143: Niermeijer, dr. J.F., - Bronnen voor de economische Geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104 - 1399 [all published].
71505: Niermeijer, dr. J.F., - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104 - 1399 [all published].
64377: Nierstrasz, B., - Nederland en België. Souvereiniteits- en andere Vragen.
205913: Niessen, Marc & Peter Thoben e.a., - Plastieken Hertjes & Buzz Lightyears. 142 Voorwerpen en de achterliggende Verhalen van Kinderen, Kunstenaars, Vormgevers en Architecten.
74232: Nieulande, D.D.M. van, - Het Archief van de Coöperatieve Vereniging Aardappelmeelfabriek Westerwolde 1913-1964..
27964: Nieuwendijk, C., - Beknopte Gids van de St. Lambertuskerk te Gemonde.
40922: Nieuwenhoff S.J., W. van, - Leven van den H. Joannes Franciscus Regis.
78987: Nieuwenhuis, J. en W.J. Wendel, - De Wet op het Lager Onderwijs met Toelichtingen.
20273: Nieuwenhuis, Aad, - Boerenleiders in een Heidedorp. Een antropologische Studie van Machtsverhoudingen in een Brabants Dorp 1850-1923..
74156: Nieuwenhuis, J.G.B., - Inventaris van de Archieven van de voormalige Gemeenten Overschie en Schiebroek.
74153: Nieuwenhuis, J.G.B., - [ Rotterdam ] Catalogus van de Handschriftenverzameling. Deel I & II..
35452: Nieuwenhuis, Jan, - De Witte Wandelaar.
19766: Nieuwenhuizen, Wim van den, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
197661: Nieuwenhuizen, Wim van den, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
197662: Nieuwenhuizen, Wim van den, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
28137: Nieuwenhuizen, drs. J. van den, - Gids voor de Kathedraal van Antwerpen.
746271: Nieuwenhuysen, Andrée van & Françoise Ladrier, - Inventaire des Archives de la Famille Van der Straten-Waillet..
74338: Nieuwenhuysen, Andrée van, - Releve d'Archives Roumaines relatives a l'Histoire de la Belgique precede d'un apercu historique.
65686: Nieuwenhuysen, A. van, - Inventaire des Archives de la Famille van Male de Ghorain.
29636: Nieuwkuijk, H.W.J. van, - Inventaris Hervormde Gemeente Waalwijk.
256768: Nieuwlaat, Marlies & Riet Danen-Verstraten, - Zegge, wat betekent Oorlog? Het dagelijks leven tijdens de Bezetting.
95575: Nievervaart, Hendrik van ; uit Bezooijen [Besoijen], - Tweede Memorie over den Landbouw en de Veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden.
95574: Nievervaart, Hendrik van ; uit Bezooijen [Besoijen], - Memorie over den Landbouw en de Veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden.
78151: Nifterik, G.P. van, - Vorst tussen Volk en Wet. Over Volkssoevereiniteit en Rechtsstatelijkheid in het Werk van Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569).
67804: Nigg, Walter, - Heiligen zijn ook Mensen.
17741: Nijdam, A., - Goirle. Een sociografische studie over de Criminaliteit en de Moraliteit van een Grensgemeente rond de Tweede Wereldoorlog.
43625: Nijenhuis O. Carm., John, - The Structure of the Judgment according to Aquinas.
72139: Nijhof, drs. P. e.a., - Op zoek naar ons industreel Verleden. Gids langs Monumenten van Bedrijf en Techniek. Deel 2..
72138: Nijhof, drs. P. e.a., - Op zoek naar ons industreel Verleden. Gids langs Monumenten van Bedrijf en Techniek.
72000: Nijhof, E. e.a, - 'De Geesel van onzen Tijd'. Een Onderzoek naar Werklozenbeleid en Werkloosheidsbeleving in de Jaren dertig te Utrecht.
70037: Nijhof, drs. P., - Monumenten van Bedrijf en Techniek. Industriële Archeologie in Nederland.
76468: Nijhoff, R.H., - Ede van 1900 tot Nu. Deel 2..
70572: Nijhoff, dr. D.C., - De Hertog van Brunswijk. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van Nederland gedurende de Jaren 1750-1784..
74717: Nijholt, B. en T. Froentjes, - Het Vergunningsrecht. Toepassing van Art. 20 2e Lid, der Drankwet.
75775: Nijkamp, H. e.a., - Door God geplant. Leesboek voor de kerkelijke Geschiedenis in Nederland. 5e Klas Deel I..
10937: Nijnanten, A. van, - Zwerven door Noord-Brabant. Het Land der Vennen en Kasteelen.
35692: Nijs, Jan de, - Vertelsels uit Brabant.
25116: Nispen, C. A.I.L. van, - De Vesting Willemstad. Deel I Willemstad in de Tachtigjarige Oorlog.
25111: Nispen, C.A.I.L. van, - De Gouverneurs van Willemstad (1583-1795) Deel I en II..
251031: Nispen, C.A.I.L. van, - Enkele Wetenswaardigheden van het voormalig Stadhuis van Willemstad.
25103: Nispen, C.A.I.L. van, - Enkele Wetenswaardigheden van het voormalig Stadhuis van Willemstad.
68995: Nispen tot Sevenaer , Jhr. Dr. E. van, - Nederlandsche Kasteelen.
77785: Nissen, Peter, - Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de Geschiedenis van het Christendom.
24420: Nissen, Peter J.A., - Parochie in Beweging. Impressies van Veertien Jaar markant Pastoraat in Rijen.
70629: Nissen, prof. dr. P.J.A. e.a., - De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en Oudheidkunde. Jaargang 72 t/m/ Jaargang 76 (Zeven en Zestigste Deel t/m Een en Zeventigste Deel).
78301: Nitz, Hermann, - Die maschinellen Produktionsmittel der neuzeitlichen Verlags- und Lohnbuchbinderei.
3737: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1976..
39691: NN, - Elfde Landjuweel der Kempische Schuttersgilden. St. Jorisgilde van Brecht.
3652: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1852. Acht-en-dertigste Jaargang.
78978: NN, - Overzicht van de Arbeidsloonen bij Landbouw, Veehouderij en Tuinbouw in 1898..
64398: NN, - Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in Betrekking tot Zeeland 1917..
64397: NN, - Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in Betrekking tot Zeeland 1904..
64378: NN, - Voorschriften in zake de Verrekening van Kosten betreffende Besmettelijke Veeziekten.
38582: Nn, - Rijden in en door Brabant.
78571: NN, - Vijfde Internationaal Congres voor Binnenscheepvaart te Parijs in 1892..
64376: NN, - Een Woord tot Belangstellenden in het Werk der Nederlandsche Heidemaatschappij.
64374: NN, - België betrokken in den Oorlog. Verzameling dan diplomatieke Stukken.
64375: NN, - Rapport van de Commissie van Onderzoek in zake de Grieven tegen de Nederlandsche Heidemaatschappij.
78545: NN, - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. Tweede Deel. / Nederland in Vroeger Tijd. Deel XXVIII Overijssel.
64370: NN, - Het Bieten-Alcohol Vraagstuk.
36086: NN, - Onze Liederenbundel.
36088: NN, - Geniet van 't Lied. Zangmethode voor de Lagere School 4e Leerjaar.
41877: NN, - Benedictijnsch Leven.
19024: NN, - Gids voor de Gemeente Nuenen, Gewen en Nederwetten 1995-1996..
78501: NN, - Statistieke Aanteekeningen betreffende Utrecht. Naamlijst der Geborenen, Huwelijken en Overledenen. Marktprijzen Openbare Verkoopingen van vaste Goederen. Waarnemingen, gedaan op het meteorologisch Observatorium. Waterhoogte van de Lek enz. Vierde of Laatste Deel 1850..
78500: NN, - Naamlijst der Geborenen, Huwelijken en Overledenen binnen Utrecht 1844..
78499: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1849..
78497: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1847..
78498: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1848..
38581: NN, - Oude Kerkelijke Kunst uit de Zuidelijke Nederlanden.
3678: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1878. Twee-en-zestigste Jaargang.
38579: NN, - Tentoonstelling van Kempen- en Peelland ter Illustratie van Land en Volk gehouden te Eindhoven.
39690: NN, - Groot Kempens Gildefeest Schoten. Sint-Sebastiaansgilde 1577-1977..
78472: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 16e stuk: Markeregt van Albergen.
78469: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 20e stuk: Markeregt van Gool.
78471: NN, - Overijsselsche Stad-, Dijk- en Markeregten. 3e deel, 17e stuk: Markeregt van Laarwolde.
64329: NN, - Le Livre de l'Escaut et des Flandres.
32064: NN, - Stad Brussel: Prijsuitdeeling aan de Leerlingen der hoogste Klassen der Lagere Scholen.
38811: NN, - Gastronomie in Noord-Brabant.
12244: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1921..
12245: Nn, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1923..
12248: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1934..
12790: NN, - De Bossche Scheurkalender 2004..
11623: NN, - De Provincie Noord-Brabant.
12243: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1920..
12779: NN, - Stadsgids voor de Gemeente 's-Hertogenbosch.
12781: NN, - Tentoonstelling De groeiende Stad Raadhuis 's-Hertogenbosch.
36474: NN, - Berkel-Enschot. Boerderij Denissen.
11614: NN, - Statistisch Zakboekje Provincie Noord-Brabant 1990/91..
36080: NN, - Loeft Godt van al ende drinct den Wijn ende laet die Werelt die Werelt zijn [Zangbundel].
39687: NN, - St. Jorisgilde. Kempische Gildefeesten Brecht.
39688: NN, - Kringgildedag Sint Sebastianus Vianen Gem. Cuyk.
39684: NN, - Gilde St. Antonius Olen. Kempische Gildefeesten.
39682: NN, - 13e Landjuweel St. Joris Gilde Rijkevorsel.
298124: NN, - Topografische Kaart 57A Weebosch.
36511: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1851. Zeven-en-dertigste Jaargang.
38576: NN, - Tentoonstelling van Schilder- en andere Werken van Levende Kunstenaars te 's-Hertogenbosch in den Jare 1854..
3647: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1847. Drie-en-dertigste Jaargang.
78202: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant in Zomervergadering van Julij 1857 aan de Provinciale Staten aangeboden.
78201: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant in Zomervergadering van Julij 1867 aan de Provinciale Staten aangeboden.
11543: NN, - De Integratie in Brabant.
3736: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1975..
12242: NN, - Verslag van de Stichting Het Protestantsch Ziekenhuis = te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1920..
122429: NN, - Verslag van de Vereeniging tot het Stichten van een Ziekenhuis voor Protestanten te 's-Hertogenbosch over het Jaar 1919..
12237: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1889/1890..
12229: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1887/1888..
12234: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1884/1885..
12235: NN, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1885/1886..
12236: Nn, - Gymnasium te 's-Hertogenbosch Programma voor den Cursus 1888/1889..
78141: NN, - Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland op 1 januarij 1878..
78140: NN, - Overzigt der Scheepvaartkanalen in Nederland op 1 mei 1879..
39681: NN, - Internationaal Gildefeest. 42e Kring Gildedag Kempenland. 375 Jaar Sint-Nicolaasgilde Valkenswaard 1609-1984..
41871: NN, - L'Abbaye de Cluny.
29812: NN, - Topografische Kaart 33/1-2 Zoutleeuw - Rummen.
18944: NN, - Liemt noar de Mert.
78045: NN, - Zwijndrecht.
22353: NN, - Gemeentegids Boekel.
18936: NN, - Gemeentegids Liempde.
18927: NN, - Plattegrond Gemeente Liempde.
77915: NN, - Aan H.M. de Koningin van de Amsterdamsche Vrouwen 1898-1938..
77910: NN, - Aanwijzing om het Vlas te roten, volgens de Bewerking van wijlen den Heer d'Hondt d'Arcy.
77906: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1910..
77907: NN, - Wet der Hollandsche Maatschappij van Landbouw.
77852: NN, - Jaarboek van het Davidsfonds voor 1891..
3676: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1876. Een-en-zestigste Jaargang.
29519: NN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Vlijmen.
77787: NN, - Rabboni! Eenvoudige Overwegingen door een Kloosterlinge der Retraite van het H. Hart.
36076: NN, - Damesconcert ter eere der Leden van het VIe Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres.. in de Groote Zaal der Societeit Casino.
22350: NN, - Gemeentegids Boekel.
39678: NN, - Kempische Gildefeesten St.-Lenaarts.
39676: NN, - Tiende Landjuweel der Kempische Gilden Herentals.
39677: NN, - Kempisch Gildefeest St.-Sebastiaansgilde Westerlo.
39669: NN, - St.-Sebastiaan Merksplas. Kempische Gildefeesten.
77031: NN, - Access tot Archives and Privacy. Proceedings of the twenty-third international archival round Table Conference Austin 1985..
22348: NN, - Kleine Geschiedenis Bibliotheek Volkel van 1959 tot 1982..
39665: NN, - St. Anthoniusgilde Sambeek. Programma Gildefeesten.
39667: NN, - 375 Jaar Sint-Nicolaasgilde Valkenswaard 1609 - 1984. Internationaal Gildefeest. 42e Kring Gildedag Kempenland.
39668: NN, - St. Sebastiaansgilde Westerlo. Kempisch Gildefeest.
275011: NN, - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut St. Marie te Huybergen [Huijbergen].
27501: NN, - Geschiedenis van het oude Wilhelmietenklooster en van het Bisschoppelijk Instituut St. Marie te Huybergen [ Huijbergen ].
76866: NN, - Inventaire a la Mort de E. Kerkhofs (+ Brugge, 29 november 1950).
11535: NN, - Het Ontstaan en de Organisatie van de Streekarchivariaten in Noord-Brabant.
36071: NN, - Uitvoering Bosch' Gemengd Koor: Der Tod Jesu.
76810: NN, - Agenda Landschap. Landschap verantwoord ondernemen voor Iedereen.
27500: NN, - Eeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharina Gesticht 1838-1938 Bergen op Zoom.
3651: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1851. Zeven-en-dertigste Jaargang.
3650: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1850. Zes-en-dertigste Jaargang.
41860: NN, - Bij het Honderjarig Bestaan van de Nederlandse Provincie der Sociëteit van Jezus 1849-1949..
76700: NN, - Topografische Kaart 1 : 25.000 62B Heerlen.
36070: NN, - Liederavond te Herentals 9 September 1906..
76619: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 495 t/m 496..
76618: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 516..
76617: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 509 t/m 512..
76616: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 458 t/m 459..
76614: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 446 t/m 451..
18787: NN, - [Brief van Kamer van Koophandel en fabrieken Helmond aan zijne Majesteit den Koning over Vrijhandel].
76613: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 432..
76612: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 377..
76611: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 371 t/m 373..
76610: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 366 t/m 368..
76609: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 364..
76608: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 361 t/m 364..
76607: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 358..
76606: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 353 t/m 354..
76605: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 349..
76604: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 519 t/m 522..
76603: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 502 t/m 517..
76602: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 500..
76601: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 487 t/m 497..
76600: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 477 t/m 480..
76599: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 465..
76597: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 439 t/m 440..
76596: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 432 t/m 434..
76594: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 327bis..
76550: NN, - Verzameling van Verslagen, betrekking hebbende op het Landbouwonderwijs, de van wege het Rijk gesubsidieerde Proefvelden, de Rijkslandbouwproefstations, het Veeartsenijkundig Onderwijs en de Paardenfokkerij, als Tak van Staatszorg 1891-1893; 1893-1894; 1894-1895; 1896-1897; 1897-1898; 1898-1899; 1899-1900; 1900-1901; 1901-1902; 1902-1903..
76544: NN, - Sijthoff's Woordenboek voor Kennis en Kunst. Deel 1 t/m. 10..
27484: NN, - Het Klooster St. Agatha in den Lande van Cuyk.
76534: NN, - Algemeene en bijzondere Instructiën voor de Ambtenaren van den Rijkswaterstaat, belast met de zorg voor de buitengewone Riviercorrespondentie, bedoeld bij 17 van de Waterstaatswet 1900 + afzonderlijke Bijlagen..
76533: NN, - Algemeene en bijzondere Instructiën voor de Ambtenaren van den Rijkswaterstaat, belast met de zorg voor de buitengewone Riviercorrespondentie, bedoeld bij 17 van de Waterstaatswet 1900..
76493: NN, - De Inrichting van de omgeving van Molens [ Molenbiotopen].
79002: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twaalfde Deel 1872..
76479: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Utrecht; Provincie Friesland; Provincie Overijssel.
76477: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Groningen; Provincie Drenthe; Provincie Limburg.
38704: NN, - Negende Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
38705: NN, - Vierde Brabantse Antiekbeurs in Oud Kasteel Heeze te Heeze.
76459: NN, - Instructie voor de Inspecteurs der Administratie bij de Armée van onderscheidene Graden, gearresteerd bij Besluit van de Koninklijke Hoogheid van den 20 februarij 1815, no. 21..
36734: NN, - Gemert. De Heerlyckheyd ende het Casteel tot Ghemert.
3674: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1874. Zestigste Jaargang.
76365: NN, - Codex Juris Canonicis Pii Pontificis Maximi iussu digestus Benedicti Papae XV.
39406: NN, - De Gilden van Rijsbergen.
30099: NN, - Inrichting van den Stoet voorstellende de Intrede der Rederijkkamers deelnemende aan het Landjuweel van 1561..
30177: NN, - Antwerpen.
30178: NN, - Antwerpen. Europese Haven met totale Dienstverlening. Monografie..
32045: NN, - Ville de Bruxelles. École Primaire communales. Règlement d'Ordre Intérieur.
32055: NN, - Société Royale Protectrice des Enfants Martyrs de Bruxelles.
32058: NN, - Cérémonie d'Hommage a Clément Leclercq, Inspecteur honoraire de l'Education physique de la Ville de Bruxelles.
76282: NN, - Voorzieningen tot Leniging van door den Oorlogstoestand ontstane Nooden.
24727: NN, - De Haven van Bergen op Zoom.
24726: NN, - Bergen op Zoom Basis voor bloeiend Bedrijfsleven.
39840: NN, - [Gravure van portret van] Philippe Louis Ignace Baron Vande Werve et de Schilde. Grand Loutrier de Brabant. Né le 2 8bre 1748. Reçu aux Etats l'An 1769..
29105: NN, - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Vrije Protestantse School te Gemert 1920-1994..
12207: NN, - Fietsen in Den Bosch.
22304: NN, - Ravenstein. 600 Jaar Stadsrecht 1380-1980..
21077: NN, - 100 Jaar Oirschotse Stoelen.
21071: NN, - Gemeentegids Oirschot 1977-1978..
11483: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Deel XIV..
38703: NN, - Achtste Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
18775: NN, - Gids voor de Kroningsfeesten te Helmond op 10, 11 en 12 September 1898..
13052: NN, - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1970..
76122: NN, - Mond- en Klauwzeer.
29103: NN, - Borg- en Ontlastbrieven Gemert 1710-1810..
3638: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1838. Vier-en-twintigste Jaargang.
18774: NN, - Helmond 1883-1908. Programma der Feestelijkheden ter gelegenheid van het Zilveren Jubileum van den EdelAchtb. Heer A.H. van Hoeck als Burgemeester van Helmond.
11464: NN, - Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
76066: NN, - Konijnen. Huisvesting, Voeding, Verzorging.
76053: NN, - Het Varken. Afkomst, Voeding, Verzorging.
76049: NN, - Maatregelen ter Voorkoming van de Tuberculose bij Varkens.
10527: NN, - Bont Brabants Busboekje.
76045: NN, - Aantekenboekje Varkensmestwedstrijd.
30088: NN, - De Kunst in de School. Prijzen der Stad Antwerpen.
76023: NN, - Voedermiddelen, die Haver als Paardenvoeder kunnen vervangen.
11461: NN, - Reglement van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
41762: NN, - Descriptio Geographica et Statistica Provinciarum et Missionum Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum (1528-1928).
41732: NN, - Catalogus der Franciscaanse Bibliotheek van het Secretariaat der Derde Orde.
41759: NN, - Het Instituut der Franciscanessen Missionarissen van Maria.
3637: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1837. Drie-en-twintigste Jaargang.
3673: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1873. Negen-en-vijftigste Jaargang.
75859: NN, - Stalwedstrijd.
75851: NN, - 10 Years Lufthansa.
40826: NN, - Un Ami du Peuple ou Vie de Saint Jean-Baptiste de Rossi, Chanoine de la Basilique Collégiale de Sainte Marie in Cosmedin.
384535: NN, - Stedelijk Museum Leuven.
41728: NN, - Necrologium Seraphicum Patrum et Fratrum Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum Antiquae Provinciae Flandro-Belgicae.
3721: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1960..
42146: NN, - Voornaamste Bepalingen van het Kerkelijk Wetboek over de Kloosterlingen.
39454: NN, - 's-Hertogenbosch Programma Gildedag Oud Hertogdom Brabant.
39582: NN, - Maatschappij van Onderlingen Bijstand gezegd Sint-Willibrordusgilde gevestigd te Nijlen (Antwerpen). Standregelen.
75557: NN, - [ Steijl ] Steyl in Wort und Bild.
18762: NN, - Verslag van de Vereeniging der H. Elisabeth te Helmond over het Jaar 1932..
75433: NN, - Antiek & Verzamelgids. Editie 2002..
75427: NN, - Flossie een Venus van Vijftien.
18735: NN, - Gids voor Helmond.
121965: NN, - Structuurplan Binnenstad 's-Hertogenbosch 1980..
384529: NN, - Marius de Leeuw. Vrij en Toegepast Werk 1945-1980..
19738: NN, - Gemeente Veghel Heeswijk-Dinther, Eerde, erp, Mariaheide, Loosbroek, Vorstenbosch, Zijtaart Adresboek 1987/88..
39355: NN, - Vijfde Landjuweel der Kempische Schuttersgilden. Brecht.
18720: NN, - 800 Jaren Helmond in Beeld.
29515: NN, - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant (Tweede Supplement).
27388: NN, - 's-Hertogenbosch. Eeuwfeest Fraters 1862-1962..
41694: NN, - Abbaye de Citeaux Cisterciens.
41702: NN, - Twaalf Kapucijnen.
3635: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1835. Een-en-twintigste Jaargang.
38702: NN, - Beurs van Oude Kunst en Antiquiteiten in de voormalige St. Anthoniuskerk te Eindhoven.
78886: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 454..
75271: NN, - Vlaamse Gerechten.
10487: NN, - Plan der Dieze-Brug in verband met de Voltooiing der Nieuwe Merwede en Kanaal naar Geertruidenberg tot geheele Waterbevrijding van Noord-Brabant.
10460: NN, - Hoe moet de Provincie Noordbrabant financieren met het Oog op de Réconstructie der bij haar in Beheer en Onderhoud zijnde Wegen. Deel I en II.
10457: NN, - Rapport der Commissie in zake De Scheldedam ingediend bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Bergen-Op-Zoom.
10455: NN, - Voorwaarden van Concessie voor den Aanleg en de Exploitatie van een Stoomtramweg over de na te melden Straten en Wegen dezer Gemeente.
10454: NN, - Voorwaarden van Concessie voor den Aanleg en de Exploitatie van een Stoomtramweg van Tilburg naar Dongen door de Wijk Hasselt.
10453: NN, - Voorwaarden van Concessie tot den Aanleg van een Stoomtramweg door de Gemeente Tilburg.
75195: NN, - La Maison J. & S. Violet Frères à ses Collaborateurs 1934..
75189: NN, - Met Smeets Wandelgids door Mooi Limburg. Deel 2 Maastricht en Omgeving.
41632: NN, - Constituties van der Cistercienserinnen van de Strenge Onderhouding.
78911: NN, - De Kleine Dommel in Geldrop.
75064: NN, - Bronnenoverzicht voor de bestuderig van het Nederlandse Bankwezen in de 19e en 20e Eeuw.
75047: NN, - [Tongeren] Oude Tongerse Herinneringen ofte Vrijthof esbattementen. Broekjes en Rokjes op het Vrijthof.
75046: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Sint-Gillis-Waas 27W..
384522: NN, - Georges Rouault. Bernard Buffet. Alfred Manessier. Miserere.
39657: NN, - 450 Jaar Kon. St. Ambrosius Gilde Meer. 1536 - 1986..
39656: NN, - Ridderlijke St Jorisgilde Ekeren. Gildefeesten 1960..
40301: NN, - Titus Brandsma Zaligverklaring Rome.
41539: NN, - Tweede Deel van de Konstituties van de Orde der Reguliere Kanunniken van Prémontré. Normen.
20994: NN, - AKV / St. Joost Academieboek.
74930: NN, - Inventarissen van de Collecties A.J. Immink, F. Pinke, C. Pijnacker Hordijk.
18686: NN, - Helmond wacht u.
121944: NN, - Reglement van de Postzegeltentoonstelling Hertogpost 1980..
27810: NN, - Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Helmond.
40294: NN, - Pelgrimsboek Lourdes Bedevaart.
74861: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek houdende eenige Modificatien, opzigtelijk de Ordonnantie op het Gemaal. Gearresteerd den 18den April 1806..
74859: NN, - Publicatie van Zijne Majesteit den Koning van Holland aangaande het Regt van Preferentie der Genen die ter zake van 's Lands Impositien, eenig Voorschot aan den Lande hebben gedaan of zulen doen. Gearresteerd den 17den April 1807..
74848: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeepzieders en Zeepmakers zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Inlandsche Zeep. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
3672: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1872. Acht-en-vijftigste Jaargang.
74847: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich alle Particulieren zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Zachte Zeep,gearresteerd bij de Wet van dato 21 December 1808. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
74846: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welk zich de Schippers van Schepen enz., zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten ;s Lands, van Zachte Zeep, belast bij de Wet van 21 December 1808. Gegeven den 26sten van den Sprokkelmaand 1809..
39394: NN, - Informatieboekje Gilde Sint Joris Hapert 25 april 1987..
74845: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke alle de Particulieren, binnen Koningrijk Holland, zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Buitenlandsche Brandewijnen, Gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
197301: NN, - De Pers over Veghel in het afgelopen Jaar. 1987..
74844: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Zeehandelaren, Kooplieden en Particulieren, welke buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, onder Genot van Crediet, willen inslaan, ten aanzien van den Ophef der Belasting op gezegde Dranken, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
10094: NN, - Algemeen Reglement op de Invordering der Stedelijke Belastingen, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
10097: NN, - Oktroi van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's Hertogenbosch (1778) en Reglement op de Administratie van het zelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's Hertogenbosch.
13804: NN, - Parochiegids St. Lambertus Engelen.
74843: NN, - Besluit, houdende een Reglement, ten aanzien van de Vervoering, zoo binnen als naar buiten 's Lands van Zout, belast bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74842: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens het welke zich de Winkeliers en Neringdoende personen in geraffineerd Zout, binnen het Koningrijk Holland, zullen hebben te gedragen, ten aanzien van de Belasting op het Zout gearresteerd bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74841: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelk zich de Zoutzieders binnen het Koningrijk Holland zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef der Belasting, gearresteerd bij de Wet van den 24sten van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 12den van Bloeimaand 1809..
74840: NN, - Besluit, houdende een Reglement op den Handel in Ruw Zout, ten gevolge der Wet op het Middel van het Zout, gearresteerd den 24den van Sprokkelmaand 1809. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
74839: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens hetwelke de Eigenaars, Schippers of Directievoerende van alle Binnenlandsche Schepen en Vaartuigen, mitsgaders de Scheepstimmerlieden binnen dit Rijk, zich zullen hebben te gedragen, ten aanzien van den Ophef van het Binnenlandsch Last-Geld, Water-, Plaizier en Passagie-Geld, gearresteerd bij de Wet van den 23den van Louwmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 12den van den Bloeimaand 1809..
74838: NN, - Besluit, houdende een Reglement, volgens welke zich de Brandewijnkoopers, ten aanzien van den Ophef der Belasting op de Buitenlandsche Brandewijnen, gedisteleerde Wateren, Rum, Arak en Likeuren, gearresteerd bij de Wet van den 4den van Sprokkelmaand 1809, zullen hebben te gedragen. Gegeven den 28sten van den Bloeimaand 1809..
74837: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het Binnelandsch Last-, Water- Plaizier- en Passage-Geld. Geärresteerd den 6 December 1805..
74835: NN, - Publicatie van den Minister van Financien van zijne Majesteit den Koning van Holland, behelzende Maatregelen ter Voorziening in de Behoeften van Zout voor de Inwoners van Oost-Friesland en Jeverland. Geärresteerd den 24sten Februarij 1807..
74832: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het Binnelandsch Last-, Water- Plaizier- en Passage-Geld. Geärresteerd den 6 December 1805..
74830: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de Impost op onderscheidene Buitenlandsche Producten. Geärresteerd den 18 December 1805..
74829: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel binnen de Bataafsche Republiek geärresteerd den 28sten November 1805..
10390: NN, - Na 25 jaar Provinciale Raad.
10394: NN, - 40 Jaar Bestaan van Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant.
10395: NN, - Bossche Diocesane Werkliedenbond. Verslag over 1918..
10423: NN, - Staat der Bruggen in Openbare Wegen geene Rijks of provinciale Bruggen zijnde.
10380: NN, - Rapport over een Onderzoek naar de Stand van het Gewoon Lager Onderwijs in Noord-Brabant.
10376: NN, - Het Nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant.
103761: NN, - Het Nijverheidsonderwijs in Noord-Brabant.
27303: NN, - Achelse Kluis.
39653: NN, - Feestgids Kring Gildefeesten 525-jarig bestaan Gilde St. Antonius Stiphout.
113506: NN, - Openluchtrekreatie in Noord Brabant.
295095: NN, - Akten van de Schepenbank Niel. Rijksarchief Antwerpen. Klapper 1653-1796..
295078: NN, - Inventarissen van de Archieven der Provinciale Griffie van Noordbrabant deel II..
295079: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provinciale Griffie van Noordbrabant. Eerste Supplement.
74718: NN, - Drankwet voorheen en thans.
11315: NN, - Grote Historische Atlas van Nederland 1: 50.000 4 Zuid-Nederland 1838-1857..
11312: NN, - Brabant en Limburg in Prent.
121905: NN, - Recreatief Centrum 's Hertogenbosch.
3671: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1871. Zeven-en-vijftigste Jaargang.
10351: NN, - Jaarboek van den Roomsch-Katholieken Onderwijzersbond in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
10350: NN, - Uiterste Wilsbeschikkingen van wijlen Mr. P.F. van Cooth ten behoeve van het Onderwijs in Noord=Brabantsche en Geldersche Gemeenten.
272779: NN, - Op Bezoek te Postel. De Abdijbibliotheek van Postel.
22222: NN, - Gemeente Uden.
39325: NN, - Brabantse Dag 1976. Spreuken gaan Voorbij. Optochtprogramma.
25123: NN, - Tentoonstelling Willemstad 400 Jaar Vestingstad. 4 Eeuwen Vestingstad in Beeld.
12190: NN, - Notulen der Algemeene Vergadering ten Stadhuize te 's-Hertogenbosch op Donderdag 2 Mei 1912, in zake het totstandkomen van eene nationale Tentoonstelling van Kerkelijke Kunst te 's-Hertogenbosch in 1913..
18472: NN, - Gezangen en Gebeden ten dienste der Processie van Geldrop naar Handel.
18443: NN, - Bomen in Geldrop.
12701: NN, - Project-Reglement voor de Societeit Casino, te 's-Hertogenbosch.
113006: NN, - Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord- Brabant. Geertruidenberg.
113001: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthoutse Hoek 6W..
113002: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Borgerhout 28E.
113003: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Kalmthout 6E.
29505: NN, - Inventaris van het Oud-Archief van Oisterwijk.
12699: NN, - Instructie voor den Secretaris en de Geëmploijeerden bij het Bestuur der Stad 's-Hertogenbosch.
112999: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif des Plancettes de. Verklarende Tekst bij de Kaartbladen Moerkant 1W, Essen 1E, Horendonk 2W.
112991: NN, - Geertruidenberg in 1832. Kadastrale Atlas Noord- Brabant. Geertruidenberg.
112981: NN, - Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel II Zuidelijk Nederland.
10344: NN, - Van KOB naar KOV. Een Eeuw Katholieke Vakorganisatie in Zuidoost-Brabant 1897-1997..
384513: NN, - 125 Jaar Bossche Kunst Schilderijen - Tekeningen.
18223: NN, - Gemeentegids Deurne.
18065: NN, - Boekel, Erp, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Zeeland. Regionaal Woningmarktonderzoek. Kruisverbanden.
12681: NN, - Adresboek voor 's-Hertogenbosch voor het Jaar 1928..
111801: NN, - Vogels Vogelvrij.
111811: NN, - Melle hat ein 'Bruch.
111821: NN, - Boom en Bos.
111831: NN, - Kokkerellen met Keukenkruiden.
11187: Nn, - Nationaal Landschap Het Groene Woud. Kalender 2007..
24510: NN, - Hoevens Voorstel tot Grenswijziging.
24500: NN, - Hoeven's - Goed Recht-.
18063: NN, - Boekel, Erp, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Zeeland. Regionaal Woningmarktonderzoek.
3628: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1828. Veertiende Jaargang.
3629: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1829. Vijftiende Jaargang.
272752: NN, - Schets van de Congregatie der Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw Moeder van Barmhartigheid.
29745: NN, - Inventaris van het Archief Waterschap De Beneden Dommel.
30056: NN, - Gebrs. Koppen Antwerpen.
11180: NN, - Vogels Vogelvrij.
41417: NN, - Le Dauphiné. La Grande Chartreuse.
10022: NN, - Algemeene Politie-Verordening voor 's-Hertogenbosch 1ste Gedeelte.
74600: NN, - De periodieke Werkzaamheden der Gemeentebesturen, voortvloeiende uit de Militaire Wetten en Voorschriften.
74591: NN, - Weerbaarheidsvoorschrift 1921..
74590: NN, - Leiddraad voor Predikanten ten behoeve van dienstplichtige Leden hunner Gemeente.
74582: NN, - Inventaris van het Archief der Gemeente Warmenhuizen 1901..
74581: NN, - Inventaris van het Archief der Heerlijkheid en der Gemeente Spanbroek.
3669: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1869. Vijf-en-vijftigste Jaargang.
121881: NN, - Programma 1185-1935 Orthenstraat-Comité bij het 750-jarig bestaan der Stad 's-Hertogenbosch juli 1935..
111791: NN, - Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen.
11179: NN, - Brabants Veldboeket. Portret van 15 Wildeplanten die je overal kunt tegenkomen.
74525: NN, - Paardenvordering en Paardenkeuring.
11178: NN, - Artsenijhof. Geneeskrachtige Kruiden bij het Museum voor Religieuze Kunst.
74516: NN, - De Militiewet (Wet van 2 Februari 1912, Staatsblad no. 21) voorzien van toelichtende Aanteekeningen..….
74515: NN, - Handleiding bij de Uitvoering der Militiewet 1901, houdende de Bepalingen der Wet en de te harer Uitvoering en Toepassing gegeven Voorschriften, Koninklijke Besluiten,..….
11166: NN, - Doelgericht Milieubeleid Studiedagen Gemert 25-26-27 augustus 1972..
11167: NN, - Natuur en Landschap in relatie tot het agrarisch Bodemgebruik in het Stadsgewest 's-Hertogenbosch.
74484: NN, - Georg Joachim Göschen sein Verlag 1785-1935 un die Sammlung Göschen.
25112: NN, - Willemstad. Centrum van het Deltagebied.
74462: NN, - De comptabele Regeling van den Overheidssteun aan Werkloozen, kleine Boeren en Tuinbouwers in zijn verschillende Vormen.
74461: NN, - De comptabele Regeling van den Overheidssteun aan Werkloozen, kleine Boeren en Tuinbouwers in zijn verschillende Vormen.
74459: NN, - Tien Jaar Ziektewet 1930 - 1940..
3719: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1958..
74457: NN, - Financieringsregeling Woningbouw 1948..
74451: NN, - Wetten omtrent den Accijns en het Invoerregt op Gedistilleerd met de daartoe betrekkelijke Algemeene Maatregelen van Bestuur,....
41301: NN, - Gouden Dankbaarheid 1934-1984..
41267: NN, - Regel en Constituties van Orde der Broeders van de H. Maagd Maria van de Berg Carmel.
41266: NN, - Regel en Constituties van de Zusters der Orde van de H. Maagd Maria van de Berg Carmel.
3627: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1827. Dertiende Jaargang.
74434: NN, - Insecten schadelijk voor naaldhout. No. 4. De Nonvlinder Liparis monacha.
37171: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIX 1955-1956..
74413: NN, - Richtlijnen voor een nieuwe Woningpolitiek. Rapport van een Commissie ingesteld door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw.
20930: NN, - Eindhoven 750 Jaar Stad 1232-1982..
20947: NN, - Feestelijke Vereeniging van Muzijkgezelschappen te Eindhoven Julij 1856..
20955: NN, - Eindhoven Informatieboekje voor Jongeren.
200: NN, - Verbaal van Landdrost en Assessoren van Braband, in den Jare 1807..
20000: NN, - Kennismakingstochten in en om de Kempen.
74404: NN, - Kostwinnersvergoeding. Verzameling der geldende Voorschriften + Eerste en Tweede Aanvulling.
31545: NN, - Jubelfeesten van O.L. Vrouw van Hanswijk 988-1938..
74396: NN, - Statistiek der Philantropische Spaar- en Leenbanken in Nederland over 1883-1885..
17893: NN, - Hilvarenbeek Kalender.
17894: NN, - 25 Jaar Groot-Kempische Cultuurdagen Hilvarenbeek.
178946: NN, - Geschiedenis van Hilvarenbeek en Diessen.
74390: NN, - Algemene Ouderdomswet. Tekst en Commentaar.
74375: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1985..
74374: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1981-1982..
74373: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1980..
74372: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1979..
74371: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1978..
74370: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1977..
74369: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1976..
29741: NN, - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Vierde gedeelte..
272657: NN, - Heer Ambrosius van Lerod Virmunt (1648-1684).
29998: NN, - Sleeswijk's Kaart van Noord Brabant 1 : 165.000.
29999: NN, - Atlas ANWB Bl. 31 Chaam.
295036: NN, - Eerste Supplement op de Catalogus der Boekerij van de Provinciale Grifiie van Noord-Brabant.
3717: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XVIII 1954-1955.I.
74337: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1975..
74330: NN, - Code des Droits de Timbre, d'Enregistrement, de Greffe et d'Hypotèque ou Recueil Méthodique….
74327: NN, - Leidraad voor het samenstellen en beheren van Topgrafische Atlassen.
272642: NN, - Fraters van Tilburg. Eeuwfeestviering. Pontificale Mis van Dank opgedragen door Z.H. Exc. Mgr. W.P.A. Mutsaerts Bisschop van 's-Hertogenbosch.
31543: NN, - O.L.V. van Hanswijk Jubelfeesten 1963..
74321: NN, - Programma van het Negende Landhuishoudkundig Congres te Assen, 1854..
74318: NN, - Grote- of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Tholen.
12658: NN, - Stadsgids 's-Hertogenbosch.
12659: NN, - Stadsgids 's-Hertogenbosch.
12663: NN, - 's-Hertogenbosch 1975-1976..
13758: NN, - Bokhoven.
74275: NN, - Atlas Copco. De eerste honderd Jaar 1873 - 1973..
10328: NN, - Van Hogeschool tot Universiteit. Medische Faculteit in Tilburg.
13750: NN, - Bokhoven. Parel aan de Maas. Gids voor Heden en Verleden.
25739: NN, - Roosendaal Hart van de Benelux.
3668: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1868. Vier-en-vijftigste Jaargang.
31540: NN, - Tentoonstelling Michiel Coxcie 1592-1992..
25083: NN, - Gemeente Oud en Nieuw Gastel. Van Pastorie tot Secretarie.
315301: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
31537: NN, - 923e Verjaring van O.L. Vrouw van Hanswijk te Mechelen 988-1913. Officiëel Programma der Feestelijken en Praalstoet.
3667: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1867. Drie-en-vijftigste Jaargang.
10325: NN, - Rapport over een Technische Hogeschool in het Industriële Zuiden van Nederland.
41252: NN, - Regel van de Orde der Broeders van Onze L. Vrouw van den Berg Carmel.
10093: NN, - Algemeen Reglement voor de stedelijke geadmitteerde beëedigde Werkers, Meters, Wegers, enz., te 's Hertogenbosch.
3626: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1826. Twaalfde Jaargang.
299978: NN, - Topografisch Kaart Moll (17/2) 1: 20.000..
74259: NN, - Evenredige Vrachtverdeeling in de Binnenscheepvaart. Wenken voor Vervoerder en Verlader.
74256: NN, - Uitttreksel van Wetten en Acten van het Gouvernement.
74251: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek, relatief de Invoering van het Regt van het Klein Zegel op eenige Voorwerpen van Handel en Weelde,….
74252: NN, - Instructie voor den Directeur-Generaal voor de Justitie en Politie van het Koningrijk Holland.
74250: NN, - Notificatie van den Minister van Financiën van Zijne Majesteit den Koning van Holland betreklijk een Modificatie van het bepaalde bij Art. 60 der Ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel….
74248: NN, - Decreet van het vertegenwoordigend Ligchaam van den 13 Mey bevattende: een algemeen Voorschrift voor de Grond-, Districts- en Rings- Vergaderingen,....., ingevolge eenige door het vertegenwoordigend Lichaam des Bataafschen Volks gemaakte nadere Bepalingen.
295035: NN, - Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie van Noord-Brabant.
74221: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Ekeren 15W..
74219: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Beveren-Waas 27E..
74217: NN, - Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
74214: NN, - Overzicht Rechtspositie Noodwachters.
74215: NN, - Luchtbescherming. Richtlijnen voor Luchtbescherming voor Scholen.
31530: NN, - Stad Mechelen. Catalogus van de Tentoonstelling Toren en Keldermans bij de 500e Verjaring van de eerste Steenlegging van St. Romboutstoren.
31528: NN, - Instellinghe van het Weerdigh Broederschap van het H. Cruys wettelyck opgerecht in de Kercke vande Eerw. Paters Minder-Broeders Recollecten tot Mechelen op den Feestdagh van H. Cruys-Verheffinghe den 14. september 1713..
243834: NN, - Rapport Werkgroep Havengebieden Noord-Brabant (Industrieterrein Moerdijk).
24377: NN, - Industrieele Vestigingsfactoren van de Gemeente Breda.
272628: NN, - Les Ursulines de Gethsémani 1841-1941..
295019: NN, - Collectie Van Hasselt.
74179: NN, - Uitkomsten der Woningtelling gehouden in de laatste Maanden van 1919 in Gemeenten met meer dan 2000 Inwoners en in enkele kleinere Gemeenten.
74178: NN, - Overzicht betreffende de Werking der Wet tot Regeling van de financieele Verhouding tusschen Rijk en Gemeenten.
74170: NN, - Synodale Rapporten Zaak-Geelkerken.
272594: NN, - Info-map over Abdij en Orde. 1134-1984..
272595: NN, - 1134 Norbertus 1984..
272616: NN, - Clara in de Nederlanden 1193-1253..
272625: NN, - Beknopt Overzicht van de Geschiedenis van de Birgittinessenabdij te Uden.
74164: NN, - Boerderij en Monument.
74112: NN, - Eerste Verslag van de Rijkscommissie van Advies voor Werkverruiming en wel over het Tijdvak van 22 december 1922 tot 31 december 1926..
27859: NN, - NCRV Kerkepadgids. 's-Hertogenbosch.
21684: NN, - Waalre. Welkom in uw nieuwe Gemeentehuis.
21688: NN, - Gemeente Luyksgestel.
74048: NN, - Lijst van de Nederlandsche en Nederlandsch-Indische Schepen aan welke Onderscheidingsseinen zijn verleend uit het Internationaal Seinboek.
74045: NN, - Voorzieningen tot Leniging van door den Oorlogstoestand ontstane Nooden.
74037: NN, - Sprawozdania Archeologiczne Instytut Archeologii Etnologii Polskiej Akademii Nauk XLIX..
178505: NN, - Cataloog Hilvarenbeek Werken Rademaker Proost Schotel.
41250: NN, - Les Carmes.
3666: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1866. Twee-en-vijftigste Jaargang.
366610: NN, - Noordbrabantsch Jaarboekje voor 1866. Twee-en-vijftigste Jaargang.
74023: NN, - IADA. 5. Internationaler Graphischer Restauratorentag.
39392: NN, - 500 Jaar St. Catharina & St. Barbara. Programma 4e Kringgildedag Kempenland 11 juni 2006..
21672: NN, - Veldhoven ’69 of het Verhaal van een scheve Verhouding.
121826: NN, - Verslag van den Diocesanen Katholiekendag gehouden te 's-Hertogenbosch op 30 september 1900..
121838: NN, - Gemeentegids 's-Hertogenbosch.
74018: NN, - Het Bezuinigingsontwerp 1935. IV Onderwijs.
74016: NN, - Rechtspositiebesluit Nijverheidsonderwijs 1935 + Bijvoegsel.
41231: NN, - Resolutiones definitoriales praecipuae Provinciae Germano-Hollandicae Ordinis Fratrum Beatissimae Mariae Virginis de Monte Carmelo ab Anno 1879 usque ad Annum 1900..
73976: NN, - Beschikking van den Minister van Waterstaat tot nadere Wijziging van de Motor- en Rijwielbeschikking.
11062: NN, - Carte de la Forêt de Soignes et du Bois de la Cambre.
39556: NN, - Folklore in Brabant (De Gilden).
41229: NN, - Direktorium der Niederdeutschen Karmelprovinz.
3665: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1865. Een-en-vijftigste Jaargang.
121803: NN, - Gemeente 's-Hertogenbosch. Bestek & Voorwaarden wegens het maken van Afsluitingen van Twee Duikers in den Zuidelijken Vestingwal met bijbehorende Werken.
121805: NN, - Gemeente 's-Hertogenbosch. Ontmanteling. Bestek No. 17. Slechten van de St. Janspoort met het daarbij gelegen Wachthuis, de Woning daarboven en van een Gedeelte van de Vestingswal ten Noorden en Zuiden van gemelde Poort, het wegbreken der Brug over de Hoofdgracht, benevens het maken ven een Keer- of Steunmuur en andere daarmede in verband staande Werken.
27120: NN, - Franciscus in Brabant.
27134: NN, - Het H. Bloed vereerd te Bois-Seigneur, zijne Kapel, zijn Bedevaart.
73875: NN, - Gedenkboek verschenen bij het 50 jarig bestaan van de Katholieke Slagersbond op 22 april 1968..
19810: NN, - Enige Facetten en Perspectieven van het sociaal-economisch Leven in de Gemeente Veghel.
19827: NN, - Wegwijzer voor de Gemeente Veghel.
11050: NN, - De Utrecht.
10092: NN, - Reglement voor het Beurtveer eener Volks-Schuit door de Zuid-Willemsvaart van 's Hertogenbosch op Maastricht en Vice Versa.
41224: NN, - Het afleggen der H.H. Geloften volgens de Ritus der Carmelieten.
41227: NN, - Vade-mecum voor de Novicen der Orde van Onze Lieve Vrouw van den Berg Carmel.
3715: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XV 1951-1952..
11015: NN, - 40 Jaren Arbeid op het Brabantsche Zand.
11016: NN, - Wandelkaart van het Landgoed De Utrecht 1: 20.000.
11026: NN, - Souvenir aan het Landgoed De Utrecht.
11032: NN, - Handboek Stichting het Noordbrabants Landschap.
11033: NN, - Handboek Stichting het Noordbrabants Landschap.
41222: NN, - Karmeliter Kloster Mainz 1285-1985. Kalender 1985..
299977: NN, - Gemeenteplattegrond voor Hoogeloon, Hapert en Casteren.
29996: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
29997: NN, - Topografische Kaart 44 Oost Oosterhout.
29987: NN, - Topografische Kaart Venlo 52-West.
29988: NN, - Topografische Kaart 45-Oost 's-Hertogenbosch.
29989: NN, - Topografische Kaart Vierlingsbeek No. 46 West.
29990: NN, - Topografische Kaart Vierlingsbeek No. 46 West.
29991: NN, - Topografische Kaart 46 Vierlingsbeek.
29993: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
73830: NN, - Onweders, optische Verschijnselen, enzn. In Nederland naar vrijwillige Waarnemingen in 1939. Deel LX..
73797: NN, - Handelingen van het XXIe Vlaams Filologencongres. Leuven 12-14 april 1955..
3708: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Zevende Jaargang 1942-1943..
3709: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Negende Jaargang 1943-1944..
3711: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XI 1947-1948..
3712: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XII 1948-1949..
3713: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIII 1949-1950..
3714: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIV 1950-1951..
29986: NN, - Topografische Kaart Valkenswaard 57-Oost.
12631: NN, - Adresboek der Stad 's-Hertogenbosch voor het Jaar 1869..
15630: NN, - Binckhorst Rosmalen Vijf maal Vijf is Zilver.
3707: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Zevende Jaargang 1941-1942..
24236: NN, - Nassau-Oranje Tentoonstelling Breda.
73710: NN, - Breviarum Romanum pro Sollemnioribus Festis juxte editionem typicam ad usum Monialium Unionis Romanae Sacri Ordinis a Sancta Ursula.
299857: NN, - Topografische Kaart 57 Oost Valkenswaard.
73634: NN, - Articles Convenus pour l 'Administration des dix-huit Hommes de Troupe Françaises Employés en Batavie.
73622: NN, - Loix sur l'Enregistrement. Wetten op het Enregistrement.
73585: NN, - Trefwoorden. Handboek voor Opleiding en Praktijk.
20251: NN, - Informatiegids Gemeente Bladel en Netersel.
73574: NN, - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
38492: NN, - Gemeentemuseum De Wieger Deurne. Catalogus I..
73521: NN, - Les Cérémonies de la Béatification et de la Canonisation.
25041: NN, - Van een Romeinsch Dorpje... Historische Rondwandeling door Oudenbosch.
73491: NN, - Historie van het Oud en Nieuw testament met christelyke en stichtende Bemerkingen. Eerste en Tweede Deel. Nieuwen Druk.
73490: NN, - Formulierboek van het Wetboek der civiele Regtsvordering : met het Fransch oorspronkelijk = Formulaire du code de procédure civile: avec la traduction hollandaise. Tweede Deel K-Z.
73488: NN, - Loix sur le Timbre. Wetten op het Zegel & Wetten over de Beheering der Hypotheken en geregtelijke Verwinningen. Loix sur le Régime hypothècaire et les Expropriations Forcées.
73487: NN, - Lijst of Tarief van inkomende en uitgaande Regten op alle Goederen en Koopmanschappen welke het Koningrijk der Nederlande zullen worden in- of uitgevoerd.
27032: NN, - Willibrordjaar 89-90..
120981: NN, - Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civile Zaken voor Schepenen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie.
27031: NN, - Bij Moeder Maria in Handel.
73460: NN, - Archieven van het Provinciaal Bestuur van Gelderland 1813-1949. Deel 1, 2, 3 en 4..
24015: NN, - Toeristische Inventarisatie recreatieve Voorzieningen West-Brabant.
3634: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1834. Twintigste Jaargang.
176899: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Hendrikus Wijnhoven, geboren 14 februari 1835, te Helvoirt.
17678: NN, - Gids voor de Gemeente Esch.
17682: NN, - Ton v/d Oever BV Boomkwekerijen Haaren Katalogus 1976/1977..
176891: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Kolonel Jan Appel, geboren te Helvoirt.
176892: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Jan Appel, geboren te Helvoirt.
176893: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Johannes Leijten, geboren 12 april 1834, te Helvoirt.
176894: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Adriaan van Rijsewijk, geboren 15 mei 1835, te Helvoirt.
176895: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Johannes Verhulst geboren te Helvoirt.
176897: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Josephus van Rijzewijk, geboren 25 februari 1835, te Helvoirt.
12098: NN, - Verzameling van Placaten, Ordonnantiën en Reglementen rakende de Manier en Stijl van procederen in Civile Zaken voor Schepenen der Hooft-Stad 's Hertogen-bosch; mitsgaders op de Administratie van Justitie.
17662: NN, - Plantgeld als plaatselijke Belasting en Onderhoud van Gemeente-Wegen te Haaren.
299856: NN, - Topografische Kaart 57 Valkenswaard.
235008: NN, - Vademecum Gemeente Gilze en Rijen.
23503: NN, - Opening Raadhuis Gilze en Rijen 29 april 1961..
38469: NN, - De Heilige Kempen.
28966: NN, - Verslag over den Toestand van het Huis der Bermhertigheid der Heilige Herten van Jezus en Maria te Heverlee-Groenveld bij Leuven.
39438: NN, - Eindhoven Gilde-Stad 1982. 5e Europees Koningsschieten.
72291: NN, - Protestants Kerkinterieur 16de - 19de eeuw. Tentoonstellingscatalogus Rijksmuseum Het Catharijneconvent Utrecht.
109355: NN, - Toeristische Route Taxandria.
19432: NN, - Gemeentegids Sint-Oedenrode 1974..
72262: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Twee en tachtigste Deel (2006). Genootschapscultur in Fiesland. Het Fries Genootschap 1827-2002..
17586: NN, - Comité voor Maatschappelijke Wederopbouw Tilburg. November 1944 - Januari 1946..
17588: NN, - De Vraag naar en de Uitgifte van specifieke Bedrijfsterreinen in de Periode Januari 1976 - Juni 1978..
17594: NN, - De Tilburgse Bevolking in Cijfers. Samenvatting..
72241: NN, - Annual Report 2006-2007 International Institute of Social History.
72231: NN, - Uitkomsten der Zesde Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1879. Provincie Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen Drenthe, Limburg.
31508: NN, - Douze Questions proposées au Cen. Huleu Archiprêtre de l'Église de Malines par un Ci-Devant Notaire des Pays-Bas, pour servir de Réponse à la Brochure intitulée Aurora Veritatis.
72222: NN, - De Gasindustrie in Amerika.
15485: NN, - Gemeentegids Rosmalen 1968/1969..
15487: NN, - Wegwijzer voor Rosmalen '81/'82..
40617: NN, - Lieve Vrouw Psalter.
40603: NN, - Hoe het groeide. De Basiliek van Sittard en de Godsvrucht tot O.L. Vrouw van het H. Hart. 1883-1983..
15484: NN, - Gids voor Rosmalen.
20882: NN, - Straatnamenboekje van Eindhoven.
299855: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
72168: NN, - Hasselt.
72156: NN, - Gegevens betreffende het Huwelijksrecht in Europa. Beknopt Overzicht van de voornaamste Gegevens van het Huwelijksrecht van de Staten van Europa en van het kerkelijk Huwelijksrecht.
39391: NN, - Plechtige Jubileummis 4e Kringgildedag Kempenland 11 juni 2006..
21620: NN, - De beste Hekken komen uit Best.
230871: NN, - Gemeentegids Gemert 1980..
72098: NN, - Informatiemap Stichting Prehistorische Nederzetting Flevoland.
299854: NN, - Topografische Kaart 50 Oost Tilburg.
299853: NN, - Topografische Kaart 50 Oost Breda.
299851: NN, - Topografische Kaart 57 West Valkenswaard.
299852: NN, - Topografische Kaart 56 Turnhout.
294834: NN, - Klapper op Bevolkingsregister Gemeente Helvoirt 1890 - 1900..
17570: NN, - Stichting De Duynsberg. Pelikaanflats te Tilburg.
17571: NN, - Krant.
109339: NN, - Holland. I. Brabant.
3702: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Tweede Jaargang 1936-1937..
3703: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Derde Jaargang 1937-1938..
15451: NN, - Rosmalen van A tot Z.
15452: NN, - Gemeentegids Rosmalen.
15460: NN, - Rosmalen van A tot Z '88 / '89..
15472: NN, - H. Laurentius-Parochie 25 Jaar in Beeld.
72084: NN, - Richtlijnen inzake de Zorg voor de Archieven der Nederlandse Hervormde Kerk.
103028: NN, - Rapport inzake de Stand van het Voortgezet full-time en part-time Onderwijs in de Provincie Noord-Brabant.
3701: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant. Eerste Jaargang 1935-1936..
37019: NN, - Petrus Verhoeven 1729-1816. Beeldhouwer uit de laatste Periode van de Schuurkerken.
19969: NN, - Aarle Rixtel 800 Jaar 1179-1979..
19980: NN, - Mierlo Groei en Ontwikkeling.
72067: NN, - Boerderijenbehoud. De Zorg voor onze waardevolle landelijke Bouwkunst.
3625: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1825. Elfde Jaargang.
72061: NN, - De Inrichting van de omgeving van Molens [ Molenbiotopen].
72052: NN, - Dertiende, Veertiende en Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek over de Vereenigingsjaren l Mei 1928 tot 30 April 1929, 1 Mei 1929 tot 30 April 1930 en 1 Mei 1930 tot 30 April 1931..
72049: NN, - Oorlogsherinneringen van een Dorpsburgemeester.
29985: NN, - Topografische kaart. 46 Vierlingsbeek.
12885: NN, - Eeuwfeest Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1948. Programma.
12893: NN, - 'Sedes Sapientiae' Gedenkboek bij gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Bisschoppelijke Kweekschool te 's-Hertogenbosch.
12902: NN, - Herdenking van de Bevrijding. Programma.
10922: NN, - Schelde en Antwerpen Getuigenissen van een Opgang.
21610: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1986..
21611: NN, - Gemeente Waalre Gemeentegids 1990/92..
21612: NN, - Informatiegids voor de Gemeente Waalre.
72042: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1892 en 1893 (eerste gedeelte).
39809: NN, - Jan-Frans Van de Velde de Eximus van Beveren (1743-1823)- Jean-François Van de Velde Docteur en théologie.
37748: NN, - Bibliotheek en Prentenkabinet. Informatiegids.
37737: NN, - Catalogus van de Bibliotheek van het Streekarchivariaat Noord-Kempenland.
37742: NN, - Beleidsplan voor de Brabant-Collectie 1993-1996..
71990: NN, - Handleiding voor het Beteugelen van Woelingen. Vastgesteld bij beschikking van den Minister van Defensie van 18 Juli 1932, IIde Afd. B, No. 12, met instemming van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Justitie.
71918: NN, - De Vrije Fries, Jaarboek. Vier en tachtigste Deel (2004)..
19405: NN, - Sint-Oedenrode 1954-1994..
19415: NN, - Sint-Oedenrode Plattegrond met volledig Namenregister.
3646: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1846. Twee-en-dertigste Jaargang.
71892: NN, - De Vrijheid der Ambtenaren bedreigd?.
15449: NN, - Zò is Heeswijk-Dinther. VVV 12 ½ jarig bestaan 1979..
17507: NN, - Prospectus Nederlandsche Folklore-Schouw te houden 20 juli - 5 augustus op het Tilburgsch Sportpark en andere Terreinen te Tilburg.
28898: NN, - Brabants Goud. Sieraden, Goud, Zilver en Kunstwerken geschonken aan de Lieve Vrouwen van Brabant.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

4/1