Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75838: LUDLOW-HEWITT, A., - Breeding Cows for Milk.
65814: LUDLUM, - Het Materese Mysterie. Roman van een wereldwijde Dreiging.
27527: FR. M. LUDOVICUS, - Levensschets van den Hoogeerw. Pater Maria Franciscus Salesius de Beer. Eerste Superior Generaal van de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg.
41019: LUGT, J.M.H. VAN DER, - L'Action religieuse de Ferdinand Brunetière.
35524: LUGT, ARIE VAN DER, - De Koperteuten.
38407: LUGT, ARIE VAN DER, - De Kruidendokter. De barre Avonturen van Willem van de Moosdijk.
35384: LUGT, ARIE V. D., - Herberg De Drie Teuten; Sjaan van de Acht Zaligheden; De Koters van Kempenland.
35448: LUGT, ARIE VAN DER, - Sjaan van 'De Acht Zaligheden'.
67367: LÜHRS, WILHELM, - Der Domshof. Geschichte eines Bremischen Platzes.
21398: LUIJBREGTS, BETKE, - 44 Jaar Striepersgat. De Striepergatse Carnaval gaat nooit verloren.
99576: LUIJTEN, P., - Keur of Politie-Verordening betrekking hebbende op de Waterleidingen Scheidingslooten en Beplantingen in het Waterschap Hillekens en Achterboerkens onder de Gemeente Etten en Leur 1930..
60699: LUIKEN, JAN EN KASPER, - Spiegel van het menselyk Bedrijf.
38517: LUKKENAER, P., - Brabantse Glazeniers exposeren.
66609: LULOFS, MR. B.H., - Gronden der Nederlandsche Woordafleidkunde, voor zoo ver dezelfe eenigzins zeker is, of woordontleedkundge Beschouwing van de Wijze waarop in het Hollandsch de Woorden uit elkander voortspruiten, en met elkaâr vermaagschapt of verbonden zijn.
76172: LUNGHI, ELVIO, - Die Franziskus-Kirche in Assisi.
75991: LUNING, H.M., - Duiventillen in Drenthe. Een heerlijk Recht?.
41132: LÜTHOLD-MINDER, IDA, - Der Heilige Bruder Klaus von Fluë.
74601: LUTTENBERG, G., - Wetgeving op de Schutterijen met Aanteekeningen.
73366: LUTTERS, MR. DR. A.H.A., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 24: Gedeputeerde Staten hun Taken en Bevoegdheden.
26102: LUTZ, HANS, - De Biesbosch. Dood Tij, levend Water.
41185: LUUR OFM, FR. VICTORICUS VAN DER, - Pastoor Marius. Een vooraanstaand Priesterfiguur uit het begin van de Zeventiende Eeuw.
72176: LUURING, B.B., - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Administratie).
74273: LUURING, B.B. ; TH. M. GUNDLACH EN A. VENVERLOO, - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Administratie).
121993: LUYCKX, JACQUES, - Theater in Drie Eeuwen. Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003..
121824: LUYCKX, JOH. THEOD. E.A., - Handelingen van de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij van Nijverheid betrekkelijk de door haar uitgeschreven Prijsvraag, luidende: Welke afdoende, duurzame en betrekkelijk weinig kostbare Middelen zijn er aantewenden, om te voorkomen, dat vreemde koperen Munten (zoo als Belgische één en twee Centimes-Stukken) van minder innerlijke Waarde dan onze Nederlandsche Centen, tot gelijken Koers als deze binnen dit Rijk in Omloop komen of blijven? bevattende: a. Het Verslag der Commissie van Beoordeeling over de ingekomen Antwoorden. b. De bekroonde Verhandeling van mr. J.F. Houck, advocaat te Deventer. c. Het adres der Afdeeling aan den Minister van Justitie, ter invoering van den voorgestelden Maatregel.
12540: LUYCKX, JACQUES, - Harten kloppen Rode Kruis 's Hertogenbosch 125 jaar.
12309: LUYCKX, JAC. J., - Den Bosch, Drie Generaties Bosschenaren en Boekhandel Adr. Heinen.
397066: LUYCKX, KAN. DR. BONIFAAS, - Pater Jozef-Jan Niewenhuizen van Postel.
77146: LUYKX, P. & A MANNING, - Nederland in de Wereld 1870 – 1950. Opstellen over buitenlandse en koloniale Politiek, aangeboden aan dr. N. Bootsma.
70943: LUYKX, R. TH., - De Lotgevallen van de Langverzuimer.
3326: LUYTEN, LOUIS E.A., - Geel, de Stad der Simpelen. Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 26..
70318: LYNA, F. ; E. BACHA & E. WAGEMANS, - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. Tome I - XIII..
67241: LYNTON, NORBERT, - De moderne Wereld. Schilderkunst, Plastiek, Vormgeving en Architectuur der 19e en 20e Eeuw.
5911: MAAGDENBERG, M. VAN DE, - De Twee Schuurkerken van Sprundel. Jaarboek 1991 Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat Sprundel.
24639: MAAGDENBERG-BEKERS, RIA VAN DEN E.A., - St.-Elisabethshuis. Een Eeuw Verzorging en Verpleging in Etten-Leur.
24633: MAAGDENBERG-BEKERS, RIA VAN DE, - Zoeje, Zoeje Kieneke.
74243: MAANEN, R.C.J. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Leidse Schutterij 1578-1797, 1814-1907. Vereeniging van Onderofficieren en aspirant Onderofficieren per dienstdoende Schutterij Pugno Pro Patria te Leiden 1877-1901. Vereeniging van Oud-Officieren van de dienstdoende Schutterij te Leiden 1898-1938..
74191: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B., - Inventaris van de Archieven van de financiële Instellingen van de Landsheer, 1529-1581 en de daarop volgende gewestelijke Besturen, 1581 - 1810..
90106: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 5..
1411: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. V. [o.a. Kroniek van Helmond over 1983; Filiatie en patrocinium van de Helmondse kerk in de Middeleeuwen; Helmondse straatnamen; Ontstaan van de Cisterciënzerinnen-Abdij in de 13e eeuw. Reconstructie van het stichtingsproces van de abdij Locus Imperatricis (Binderen) bij Helmond, 1231-1246; Helmondse textielnijverheid in de 19de eeuw op briefhoofden; Schoolstrijd om de Rijks-HBS. Literatuurlijst betreffende Helmond.].
1406: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. VII. [o.a. Kroniek van Helmond over 1982; Vorming van het eerste kloosterdomein en de verwerving van financiële inkomsten door de Helmondse Cisterciënzerinnen-Abdij Locus Imperatricis (Binderen) 1237-1263; Helmondse straatnamen; Politiek-bestuurlijke spanningen te Helmond, 1784-1794; Opstap naar het districtscommissariaat 1840-1846; Helmond, verleden en heden; Woonwagenbewoners in Helmond. Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
1409: MAARSCHALKERWEERD, P.C.B. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 6. [o.a. Kroniek van Helmond over 1984; Openbare notariaat te Helmond in de Middeleeuwen; Jan van Cortenbach en de Raad van beroerten; Keuren van de Stad Helmond; Verzuiling in Helmond, 1850-1925. Literatuurlijst betreffende Helmond; Gemeentelijke monumentenlijst.].
37214: MAAS, PAUL, - Het Licht in de Kempen.
391021: MAAS, PAUL & DANIEL VANGHELUWE, - De Toponymie van Best. Met de Geschiedenis van het Grondbezit en Impressies van de Herdgangen uit de Jaren ’50-’60..
78657: MAAS, C.L., - Vergelijkend Onderzoek naar Opslag van houtige Gewassen in Heide-Terreinen op de Veluwe.
107065: MAAS, DR. H.H.V.M., - Van Haaren naar Den Dungen. Het Spoor gevolgd van een Familie genaamd Smits 1591 - 1991..
241987: MAAS, RINIE, - Het Breda van weleer. De Bredanaars. Standbeeldje voor Stadgenoten.
198564: MAAS, ADRI E.A., - De Boer en zijn Gedoe. 100 Jaar Boerenstand te Lieshout en Mariahout 1907-2007..
28032: MAAS, A.C., - Grenskerken vanuit Valkenswaard.
21478: MAAS, H.J.J., - Odulphushof Best.
250013: MAAS, P. TH. E.A., - Wouw in oude Ansichten.
20247: MAAS, A.C., - Kerk en Parochie van Bladel.
11716: MAAS, A.C. E.A., - Ideeënboek Brabant. Een of verdeeld of een en gedeeld.
71891: MAAS, W.J.M., - De Dijkwet van 1810. Een algemene Bijdragenwet in de Franse Tijd.
355051: MAAS, RINIE, - De Klopperman. Vrijmoedige Bredase Volksverhalen.
170895: MAAS, HANS E.A., - St. Odulphus-Lyceum Tilburg. Lustrum 1899-2009..
36336: MAAS, HARRIE, - Toekomst voor religieus Erfgoed in Noord-Brabant.
27771: MAAS, H.J.J. E.A., - In het Midden van het Dorp. De Sint Odulphuskerk te Best.
25052: MAAS, W.F. E.A., - Dese Heerlickheijt Moerstraten.
21079: MAAS, DRS PAUL, - Zo waren de Oirschotse Koorbanken.
20248: MAAS, A.C., - Kerk en Parochie van Netersel.
13740: MAAS, HARRIE (RED.), - Den Dungen.... goeiendag.
26335: MAASTRIGT, C. VAN, - Almkerk in oude Ansichten.
42143: MAAT, P. FR. ANTONIUS TER, - Het Contemplatieve Kloosterleven.
25983: MAATJENS, C., - Den Vaderlant ghetrouwe. 500 Roosendaalers en Nispenaren naar de Oost.
71091: MACCAULEY, KAY, - De Pestheilige.
45005: MACKENNA, THOMAS, - Praying with Vincent de Paul.
71054: MACKINNON, JOHN & NIGEL HICKS, - A Photographic Guide to Birds of China including Hong Kong.
39352: MADE, J.W.M. VAN DER, - Kloveniersgilde St. Antonius Abt. Die Cronycke van t'aloude Cloveniersgilde van Sint Antonius Abt gefondeert Ter Heyde den 17 January 1551..
40829: GODEFROID MADELAINE, - Histoire de Saint Norbert. Fondateur de l'Ordre de Prémontré Archeveque de Magdebourg. Tome I, II.
214591: MADEN, FRANK VAN DER E.A., - 1850-1926. Jacques Cuijpers, een veelzijdig Meester. Deel I en II..
36226: MAERE, R., - De Lakenhalle van Leuven en de Brabantsche Hooggotiek.
39307: MAEREVOET, L., - Bijdrage tot de Studie van de Woordenschat van de Scheldevissers te Mariekerke.
377007: MAES, FONS E.A., - Geletterdheid. Lezingenreeks over een geletterde Samenleving.
235321: MAES, N & E. VAN DEN DOOL, - Kultuurhistorische Inventarisatie van het Ruilverkavelingsgebied Baarle - Nassau en Omgeving.
272606: MAES, DR. DANIEL, - De Abdij van Postel Vroeger en Nu.
31553: MAES, LOUIS-THÉO, - Le Parlement – Grand Conseil de Malines, (1473-1796) Institution de Dimension Européenne.
31520: MAES, L. TH. E.A., - Stad Mechelen. 500 Jaar Grote Raad 1473-1973. Tentoonstelling van Karel de Stoute tot Keizer Karel.
31522: MAES, L. TH., - Le Parlement et le Grand Conseil à Malines.
11204: MAES, N., C. RÖVEKAMP E.A., - Inventarisatie van autochtone Bomen en Struiken in West- en Midden-Brabant.
377471: MAES, L. TH., - De Bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen - La Bibliothèque du Grand Conseil à Malines.
37747: MAES, L. TH., - De Bibliotheek van de Grote Raad te Mechelen - La Bibliothèque du Grand Conseil à Malines.
31554: MAES, LOUIS-THÉO, - Het Parlement/De Grote Raad van Mechelen (1473-1796), Instelling van Europese Dimensie.
75608: MAES, PAUL, - De laatste Restjes Groen. Een aktieve Verkenning van het Vlaamse Platteland. Deel I: West-Vlaanderen.
65926: MAESEN DE SOMBREFF, L.H.L.J. VAN DER , GEBOREN TE MAASTRICHT, - Over den Aanvang van het Lidmaatschap der Staten-Generaal.
295033: MAESSEN, J., - Catalogus van de Boekerij van J.R.W. Sinninghe.
296471: MAESSEN, J.A.J. EN J. VIS, - Brabantse Bibliografie 1970 t/m.
34952: MAEYER, JAN DE & PETER HEYRMAN, - Geuren en Kleuren. Een sociale en economische Geschiedenis van Vlaams-Brabant 19de en 20ste Eeuw.
31918: MAEYER, JAN DE ; ARNOUD-JAN BIJSTERVELD, EDDY PUT E.A., - L’Archidiocèse de Malines – Bruxelles 450 Ans d’Histoire. Volume I 1559-1802 Volume II 1802-2009..
40252: MAGENNIS, P.E., - Elias. The Life and Times of the Prophet of Carmel.
78401: MAGER, FRIEDRICH, - Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum. Band I & II..
77909: MAGER, FRIEDRICH, - Der Wald in Altpreussen als Wirtschaftsraum. Ban I & II..
41178: MAGHERMAN, G., - Historische Schets van het Genade-Oord Oostakker-Lourdes.
20775: RECTOR MAGNIFICUS, - De Lotgevallen van de Technische Hogeschool te Eindhoven gedurende het Cursusjaar 1958-1959..
11413: MAGNUS, - Hoog Tijd!. Een Woord tot mijne Katholieke Mede-Kiezers in Noordbrabant.
27264: MÄHLER, M., - De Sint-Paulusabdij van Oosterhout (1907-1941).
65323: MAIRE, G. LE, - Groote Man in kleine Stad. Een Burgemeesers Historie.
76466: MAIRE, F. LE, - Magistraat in Miniatuur. Een Burgemeesters Historie.
45041: MAJARELLI, P. STANISLAO, - Assisi. Franciscaanse Gids.
40458: MAJERELLI OFM, P. STANISLAO, - Assisi. Nederlandse Gids.
76037: MALCOMSOM, ROBERT E.A., - The English Pig. A History.
76038: MALCOMSOM, ROBERT E.A., - The English Pig. A History.
43783: MALINA, J.B., - Orbis Catholicus. Bilder gläubiger Menschen und geheiligter Formen.
71381: MALMBERG, BOB, - Op gelijke Voet met een Wolk. Gedichten, Gedachten en Tekeningen van Henri van Merwijk.
78729: MALTHA, IR. D.J. & CAS OORTHUYS, - Landbouw.
43686: MALTHA O.P., A.H., - Nieuwe Gebeden.
31029: MAN, DR. LOUIS DE E.A., - Stad Leuven VIe Eeuwfeest van de Brabantse Blijde Inkomst 1356-1956. Tentoonstelling de Wordingsgeschiedenis van onze Vrijheden.
393041: MAN, DR. LOUIS DE, - Bijdrage tot een systematisch Glossarium van de Brabantse Oorkondentaal.
39304: MAN, DR. LOUIS DE, - Bijdrage tot een systematisch Glossarium van de Brabantse Oorkondentaal.
10638: MANDEMAKERS, KEES EN JOS VAN MEEUWEN, - Industrial Modernization and social Devolopments in the Centre of Shoe Industry, Central Noord-Brabant, 1890-1930..
66584: MANDERS, HENK E.A., - Meer dan een Hoenderik vol... Tielse Herinneringen.
723: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XVIII-IXX-XX-XXI..
200013: MANDOS, H. ; MARTIEN COPPENS EN LEDEN VAN DE HEEMKUNDIGE STUDIEKRING KEMPENLAND, - Land van Dommel en Aa.
26978: MANDOS, H., - Sint-Pancratius te Hoogeloon.
826: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXVI [o.a. Rythovius-schilderij te Riethoven; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Gouden priesters, houten kelken; Panken over het raadsel van Riethoven; Loon op Zand 1600 onder Staats gezag gekomen; Onnozele kinderen te Tilburg; Een Hostelecker te Middelrode; Enkele teuten uit Nederweert, maarheeze, Oirschot en gestel; Vakterminologie van de turfstekers; Abraham van Diepenbeek; Marinus alias Pelgrom en andere schoolmeesters te 's-Hertogenbosch; Hostel - Hostellium - Hostis; Hof van Brabant te Praag; Bedevaarten; Petrus Verhoeven; Wevers uit de Meijerij naar de Zuiderkempen; Dr. Jozef Weijns; Schepers uit de Peel naar het Land van Waas; Kinderspelen uit Nieuw-Vossemeer; Bijlen van Lousberg; Een zeldzaam wrijfschaalstempel uit Hoogeloon; Twee14e-eeuwse waterkannen afkomstig van de Drieburgt te Den Dungen; Frans Dekkers 1869-1952; Naamsverklaring van Gestel; Zandstrooien herleving van een oud gebruik; Een Teutenlied.].
822: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXII [o.a. Beekse schuttersgilden; Bronzen randbijl uit Moergestel; Bronzen hielbijl uit Sint-Oedenrode; Drinkwaterput uit Romeinse tijd te waalre; Archeologie en Den Bosch; Archeologie en Engelen en Bokhoven; Archeologie en Empel en Meerwijk; Spinklosjes; Zwanenburg; Het Bergske te Heerstaaien; Urnenveldje te Hoogeloon; Lallenberg; Plaatsnaam Borkel; Illustre Vrouwebroederschap; Huismerk van Alard du Hamel; Het Lndgoed Goeree bij Bergen op Zoom: van Ansenmare tot Hengstmeer; De St.Janskapel te Liempde; Bossche architecten ten tijde van jeroen Bosch; Genoveva van Brabant; Tjongerkultuur te De Rips (Bakel); Het woord Hees; De merkwaardige puttenreeks van Geldrop; Verkenningen op Halder Sint-Michielsgestel; Pijpaarden Beeldjes Den Dungen; Pijpaarden Beeldjes Hilvarenbeek; Derde vindplaats uit de Romeinse tijd te Esch; Vuursteenvoondsten te Kaatsheuvel (Loon op Zand); Thomas Goossens; Bedevaartvaantjes; Tilburgse zoenbrieven. ].
817: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XVII [o.a. Kempische grafheuvels; Archeologie Bladel; Belgerse watermolen; dr. J.H. Holwerda; De Noord-brabantse grond in de 19e eeuw; De lofcelebratie in het Eerselse gezangboek; Iets over acht oude Peellandse hoeven, een windmolen en een erfrente der Bossche Sint-Jan; Een vroegereeuws gasthuis; Sint Aubertus, patroon der bakkers; Goudsmeden te Grave; Germertse Weversoproer; Zenige zilvermerken en zilversmedenfamilies uit Noord-Brabant; St. Landelinus; Petrus Verhoeven; Zwanenbroederschap; Een derde St. Autbert; Waterputten uit de Romeinse tijd te Sint-Michielsgestel; Een ijzergieterij en een pottenbakkerij op Halder te Sint-Michielsgestel in de Romeinse tijd?; Sint Machutus; Cornelis van Suerendoncq; Stadhuis van Oud-Eindhoven.].
816: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XVI [o.a. Archeologische vondsten in Eersel; Wat is een Rijt; Archeologie Hoogeloon; Kreitemolen; Erwicxvoort bij Alphen; Lekkerbeetje; Dagobert, Sint Markoen en Sint Machuut; Een huiszegen uit onze eeuw; Een oud Helmonds notitieboekje met recepten; Boerderijen met overkraging; Het pijpaarden beeldje van OLV te Aarle-Rixtel; De zwaan en Zwanebroederschap; Petrus Verhoeven; Den Duivels Dand; Dodenlantaarns; Strijkster te Middelbeers; Meester Panken als taalkundige; Een eergedicht op Primus van Heumen uit Oirschot; Zwanebroederschap; Metsius, Masius en Steyert. ].
813: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XIII [o.a. Behoren het Dionysosbeeld en de achthoek te Esch bij elkaar?; Bizarre vormen van volksdevotie; Uit de schepenprotocollen van Eindhoven; Enige aspecten der Volksverhuizing; Vragen over landbouwtermen; Volksheiligen in Sint Catahrinadal te Oosterhout; Bije en hertshoornen werktuig te Helmond; Pollen-analytisch onderzoek van een veenprofiel bij Helmond; Onze Akkers; Het gezangboek van Arnoldus van Esch voor de kapel te Eersel; Woorden die verdwijnen; Knolschut te Gemert; Geschiedkundige Bijdragen uit het Land van Heusden en Altena; Bezweringsformule tegen de koorts; Boerderij-onderzoek; Esdonker Kapel; Jansenistische priesters in ons bisdom; Vindplaats van mesolitihisch materiaal te Nijnsel; Raadselachtige lied van den Os; Vondsten te Nijnsel. ].
808: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang VIII [o.a. Nispen een historisch centrum; Cuyckiana; Poleo- Meso- en Neolithische vondsten in West-Brabant; Het dorsen; de zorg voor de stook en andere bezigheden; Br. Aquilas; Weversoproer te Helmond; Juridische achtergronden van het Brabantse gezinsleven na 1500 in de Zuidwesthoek; Posthoorn bij Rucphen, kruispunt van belangrijke wegen; Spijkeroffer in de Magdalena-kapel op Esdonk bij Gemert; Contra-refomatie en de Mariadevotie; Nieuwe erven en Aartgebruik; Sporen van Hunebeddencultuur in Brabant en Limburg.].
806: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang VI. [o.a. Urn Casterse Dijk te Hapert; Casteren; Bronstijd tussen Toterfout en Halve Mijl; Brabantse boerderij; Grondgebruik en gronduitbating tijdens de vroege Middeleeuwen in het Noorden van het Frankische Rijk en meer bepaald in Toxandrië; Hane- en Hoendervennen; Oude Brabantse schommelliederen; Hond- en Hoennamen; Kerkhuizen van Veghel en Schijndel op Udens gebied; Sporen van Oud Diessen; Heers-toponiem in Hilvarenbeek; Gemertse weverrevolutie; Oude Kommanderije van Gemert; Pastoor van den Hummel te Gemonde; Teuten in Eersel; Ouderwetse steenbakkerijen. Voor-neolitische steenbakkerijen in Brabant. ].
803: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang III, IV & V ; Incl. De Volksaard der Salische Franken uit eigen rechtsoptekening benaderd [o.a. Lex Salica in de Acht-Zaligheden; Bidprentjes; Scuetelen; Weebosch-Wijbosch; Oudste kerken van Noord-Brabant; Bodichem bij Boxtel; Bleveren en Balsvoort; Echternach en St. Michielsgestel; Rumelacha, Datmunda en Tadia; Grafheuvels Huismeer te Knegsel; Romeinse vondseten te Esch; het geslacht Van Ranst en Boxtel; Depotvondst Overloon; Brabantse merklappen; Peutingerkaart; Piet van Ghert (1782-1852); Frans Bloemen; Vroeggothische kerkbouw in Noord-Brabant; Esch en Echternach en Sint-Michielsgestel; Erlikem bij Erp; Cijnsboek van Echternach in Diessen; Trees Dorenbosch-Meyer. Grafheuvels Huismeer te Knegsel; Romeinse vondseten te Esch; het geslacht Van Ranst en Boxtel; Depotvondst Overloon; Brabantse merklappen; Peutingerkaart; Piet van Ghert (1782-1852); Frans Bloemen; Vroeggothische kerkbouw in Noord-Brabant; Esch en Echternach en Sint-Michielsgestel; Erlikem bij Erp; Cijnsboek van Echternach in Diessen; Trees Dorenbosch-Meyer. ].
858: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XVII & XVIII [o.a. Kempische grafheuvels; Archeologie Bladel; Belgerse watermolen; dr. J.H. Holwerda; De Noord-Brabantse grond in de 19e eeuw; De lofcelebratie in het Eerselse gezangboek; Iets over acht oude Peellandse hoeven, een windmolen en een erfrente der Bossche Sint-Jan; Een vroegereeuws gasthuis; Sint Aubertus, patroon der bakkers; Goudsmeden te Grave; Germertse Weversoproer; Zenige zilvermerken en zilversmedenfamilies uit Noord-Brabant; St. Landelinus; Petrus Verhoeven; Zwanenbroederschap; Een derde St. Autbert; Waterputten uit de Romeinse tijd te Sint-Michielsgestel; Een ijzergieterij en een pottenbakkerij op Halder te Sint-Michielsgestel in de Romeinse tijd?; Sint Machutus; Cornelis van Suerendoncq; Stadhuis van Oud-Eindhoven. Een Oirschots heerlijkheidswapen en de Meierijse historie; Laat-neolithische kultuur in Hilvarenbeek; Opgravingen te Cuijk 1964-1966; Een zeer curieus doodsprentje uit Rooi; wapen van Oirschot; Het wapen Sweerts; Het Sint-Jobsgilde; De Tempel en de Tempelstraat; Uit de rekeningen van de rentmeester der geestelijke goederen in het kwartier van Peelland; Megen en ravenstein; De ijzeren kronen bij St. Maurus te Hakendover; Waterputten uit de Romeinse tijd; Gouden munten uit de Spaanse zilvervloot; Spreeuwpotten; Mussengilden; Romeinse schatvondst uit Lier; Hinnenpriester; Het voogdschot; Brabant en Echternach; 't Bedaf te Uden; Moergestelse windmolen uit 1280; Boudewijn van Vucht; Oorkondenboek van Tongerlo; Laat en laatsrecht; voorwaarden bij de verpachting van een boerenhoeve te Stiphout in 1567. ].
200014: MANDOS, H. ; MARTIEN COPPENS EN LEDEN VAN DE HEEMKUNDIGE STUDIEKRING KEMPENLAND, - Land van Dommel en Aa.
20701: MANDOS, H. EN A.D. KAKEBEEKE, - Oud Eindhoven. Voorstudies tot de Geschiedenis van Eindhoven.
719: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang V-VI-VII..
38210: MANDOS, DRS. H. ; H. MANDOS-VAN DE POL, - De Brabantse Spreekwoorden.
824: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXIV [o.a. Is de Efteling een Ersteling?; Gravettespits uit Oirschot; Erstelinghe; raadsel van Riethoven; De Brabantse Leeuw; Het raadsel van Rythovius-schilderij te Riethoven; Een Brabants handschrift uit het Augustinessenklooster in De Hage te Helmond; Sint Bartholomeus; OLV van Demen en Dieden; Sint Donatus; OLV van Vlierden; Maria van Brabant; Efterling / Ersteling; Petrus Verhoeven; Luikgestelse Teuten in Denemarken; Mussengilden en mollengilden; Een plan tot watervrijmaking van het Maaskant-gebied; Ferdinand Smulders; Wever Van Herk; Piet van der Burg; Heesterakkers, Einhoven; Bestuursperiode Mgr. Godschalk; Waar lag het oorspronkelijke Hoogerheide?; Overzicht van orgels in de hervormde kerken van Noord-Brabant in de eerste helft van de 19e eeuw; Johannes en Lippertus van eijck Noordbrabanders van adellijke afkomst?; Sint Maartensviering in Oerle. ].
860: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang VI, VII, VIII. [o.a.  Urn Casterse Dijk te Hapert; Casteren; Bronstijd tussen Toterfout en Halve Mijl; Brabantse boerderij; Grondgebruik en gronduitbating tijdens de vroege Middeleeuwen in het Noorden van het Frankische Rijk en meer bepaald in Toxandrië; Hane- en Hoendervennen; Oude Brabantse schommelliederen; Hond- en Hoennamen; Kerkhuizen van Veghel en Schijndel op Udens gebied; Sporen van Oud Diessen; Heers-toponiem in Hilvarenbeek; Gemertse weverrevolutie; Oude Kommanderije van Gemert; Pastoor van den Hummel te Gemonde; Teuten in Eersel; Ouderwetse steenbakkerijen. Voor-neolitische steenbakkerijen in Brabant. Geslechte Grafheuvel te Bladel; Lallenberg te Berghem; Brabantse Boerderij; Mest maken op de Brabantse boerderij voor 1900; Bemesten, zaaien en oogsten; Bossche burgerij en het Napoleontische bewind; Baardwijkse toponiemen; Pachtopbrengst en veestapel van de hoevenaars der Abdij Binderen in 1532; Brabants Gildeleven; Toponiem Reusel; Wolf_namen; Weversoproer Gemert; Duifhuizen; Romeinse munten uit Noord_Brabant; Muntvoendst te Moergestel; De put bij de Brabantse boerderij; Merovingische begraafplaats van Alphen (N.Br.); Pastoor v.d. Hummel Gemonde; Dorp, parochie, gemeynt, gericht; Proefschrift over tijdpachten; gebruik en schachting van microlithen; Nispen een historisch centrum; Cuyckiana; Poleo-  Meso- en Neolithische vondsten in West-Brabant; Het dorsen; de zorg voor de stook en andere bezigheden; Br. Aquilas; Weversoproer te Helmond; Juridische achtergronden van het Brabantse gezinsleven na 1500 in de Zuidwesthoek; Posthoorn bij Rucphen, kruispunt van belangrijke wegen; Spijkeroffer in de Magdalena-kapel op Esdonk bij Gemert; Contra-refomatie en de Mariadevotie; Nieuwe erven en Aartgebruik; Sporen van Hunebeddencultuur in Brabant en Limburg. ].
859: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang IX & X [o.a. Merovingisch Aardewerk in Noord-Brabant; Ploeg of hak?; Romeinse limes in Noord-Brabant; Tuig en voertuig op de boerderij; Paard- en andere kracht op de boerderij; De Bossche overheid t.a.v. enige gebruiken in de levensloop; Van Bedevaarten en Bossche weddenschappen over het tijdvak 1479-1500; Uit de Schepenprotocollen van Eindhoven; Valkeniers; St. Barbaragilde te Eindhoven; Handelsspeculatie in de 17e eeuw te Eindhoven; Labaai; Gebruiken bij begraven te Megen rond 1800; Hagelkruisen, Broodbedelingen, Processies; Bibliotheek van Lodewijck van der hammen, schoolmeester op Korvel te Tilburg; Onderzooek naar de gebruiken bij dood en begrafenis in Noord-Brabant; Opkomst van een Industriedorp Hilvarenbeek; Sint-Jorisparochie te Stratum;  Overzicht de Gemeyntes in Kwartier van Oisterwijk;  Gewin en boeten bij het cijnsbedrijf; Ahrensburgcultuur onder de gemeente Geldrop; Vindplaats Herpen. Betrekkingen tussen het Hertogdom Brabant en het Graafschap Loon; Vastenavond en Carnaval; Schepenprotocollen Eindhoven; Bakesle Metten; Byndersse Soet; Oude kapellen in Noord_Brabant; Een Brabantse Christus-Legende; nachtvrijen in Noord-Brabant; Tienden van Veghel; Urenveld in het Laag Spul, gem. Hilvarenbeek; Kwezels; Beemd en wei; Mysterie van Keizer-Karelstad en het eiland der Bataven; Geschiedkundige Bijdragen uit het Land van Heusden en Altena.].
825: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXV [o.a. Paleolithische vondsten uit de Kempen; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Is Lippertus van Eijck Hubertus van Eijck?; Romeins raadsel uit Eindhoven; Kermis-oekaze van pastoor te Dussen; Vreemd geld van de oude schut te Heusden; Hamburg-artefacten; Onze Lieve Vrouw van Vlierden; Straatlied te Sint-Oedenrode; Henk Kraan; Strijd om de Kempen; Pijpaarden beeldjes; Petrus Verhoeven; Volkshuisraad in Vlaanderen; Luijksgestelse teuten in Denemarken; Meester Godschalk Roesmont van Eindhoven; Steentijdvondsten te Oostelbeers en Hilvarenbeek; Het probleem van de Teuten; Houten waterput uit de Romeinse tijd te Son en Breugel; Oppositie tegen het dansen in Gemert; Wouter Lutkie; Een onbekende kaart van Vught en andere oude kaarten van plaatsen in Brabant die elders bewaard worden; Een dorpsmaaltijd in Sint-Michielsgestel in de 15e eeuw; Archeologie in Heesch; Torenforten in Brabant; Situering van de rijkstollen op de wegen Breda-Tholen en Breda-Grave in 1825.].
863: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XXVI. [ o.a. Rythovius-schilderij te Riethoven;  Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Gouden priesters, houten kelken; Panken over het raadsel van Riethoven; Loon op Zand 1600 onder Staats gezag gekomen; Onnozele kinderen te Tilburg; Een Hostelecker te Middelrode; Enkele teuten uit Nederweert, Maarheeze, Oirschot en Gestel; Vakterminologie van de turfstekers; Abraham van Diepenbeek; Marinus alias Pelgrom en andere schoolmeesters te 's-Hertogenbosch; Hostel - Hostellium - Hostis; Hof van Brabant te Praag; Bedevaarten; Petrus Verhoeven; Wevers uit de Meijerij naar de Zuiderkempen; Dr. Jozef Weijns; Schepers uit de Peel naar het Land van Waas; Kinderspelen uit Nieuw-Vossemeer; Bijlen van Lousberg; Een zeldzaam wrijfschaalstempel uit Hoogeloon; Twee14e-eeuwse waterkannen afkomstig van de Drieburgt te Den Dungen; Frans Dekkers 1869-1952; Naamsverklaring van Gestel; Zandstrooien herleving van een oud gebruik; Een Teutenlied.].
862: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang XXIV & XXV.[ O.a. Is de Efteling een Ersteling?; Gravettespits uit Oirschot; Erstelinghe; raadsel van Riethoven; De Brabantse Leeuw; Het raadsel van Rythovius-schilderij te Riethoven; Een Brabants handschrift uit het Augustinessenklooster in De Hage te Helmond;  Sint Bartholomeus; OLV van Demen en Dieden; Sint Donatus; OLV van Vlierden; Maria van Brabant; Efterling / Ersteling; Petrus Verhoeven;  Luikgestelse Teuten in Denemarken; Mussengilden en mollengilden; Een plan tot watervrijmaking van het Maaskant-gebied; Ferdinand Smulders; Wever Van Herk; Piet van der Burg; Heesterakkers, Einhoven; Bestuursperiode Mgr. Godschalk; Waar lag het oorspronkelijke Hoogerheide?; Overzicht van orgels in de hervormde kerken van Noord-Brabant in de eerste helft van de 19e eeuw; Johannes en Lippertus van Eijck Noordbrabanders van adellijke afkomst?; Sint Maartensviering in Oerle; Paleolithische vondsten uit de Kempen; Hoeven en hoevenaars onder het kasteel van Tilburg; Is Lippertus van Eijck Hubertus van Eijck?; Romeins raadsel uit Eindhoven; Kermis-oekaze van pastoor te Dussen; Vreemd geld van de oude schut te Heusden; Hamburg-artefacten; Onze Lieve Vrouw van Vlierden; Straatlied te Sint-Oedenrode; Henk Kraan; Strijd om de Kempen; Pijpaarden beeldjes; Petrus Verhoeven; Volkshuisraad in Vlaanderen; Luijksgestelse teuten in Denemarken; Meester Godschalk Roesmont van Eindhoven; Steentijdvondsten te Oostelbeers en Hilvarenbeek; Het probleem van de Teuten; Houten waterput uit de Romeinse tijd te Son en Breugel; Oppositie tegen het dansen in Gemert; Wouter Lutkie; Een onbekende kaart van Vught en andere oude kaarten van plaatsen in Brabant die elders bewaard worden; Een dorpsmaaltijd in Sint-Michielsgestel in de 15e eeuw; Archeologie in Heesch; Torenforten in Brabant; Situering van de rijkstollen op de wegen Breda-Tholen en Breda-Grave in 1825. ].
821: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XXI [o.a. Archeologie Nuenen; Neolithische sporen in Geldrop; Merovingische vondsten te Riethoven; Grote Sint-Christoffel; Drie onbekende abdissen van Binderen; Een bastaard als Heer van Cranendonk?; De ridders van Het Gulden Vlies te 's-Hertogenbosch in 1481; Tijd en milieu waarin Jeroen Bosch leefde; Petrus Verhoeven; Dungense boerenhuizen; Het Witte Paard te Veldhoven; Pijpaarden beeldjes; Tinnegieters in Noord-Brabant; Noordbrabantse bedevaartvaantjes; Oudste orgels van Lith en Lithoyen; Was de Brabantse Pieter Vreede Doopsgezind?; Muntvondst te Moergestel. ].
820: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XX [o.a. Vierlingsbeek; Archeologie Veldhoven; Urnvondsten te Knegsel en Middelrode; Romeinse wachttoren te Veldhoven; Lieve Vrouwe Broers-Gild van St. Lambert te Vught; Ecce iterum Crispinus; Temptatie van St. Antonius; Afbeelding van de Bredase Lieve Vrouw van 1520; Vroeg-mesolithische kultuur te Nijnsel; Een put met problemen; Romeinse landmeting inde Kempen; Quadrangulatie bij Waalre; Romeinse landmeting te Waalre; Archeologie te Westelbeers; Dodenlantaarns; Pijpaarden beeldjes Land van Heusden en Bergen op Zoom; Pinksterbloem in Noord-Brabant; Een oude rekenmethode te Oirschot; Voorschriften voor het Koningszeer; Mark of Aa; Vader Voddiaan en zijn Eerselse Voddeguld; Adriaan Brock een vergeten geschiedschrijver; Jacobus Cuyten 1799-1884; Mgr. A.M. Frenken; Hildewarenbeek; Benedenloop van de Mark; Oudste orgels van Lith en Lithoyen; Mislukte naasting van de oude parochiale kerk van Tilburg; Een vuursten pijlpunt met bitumineuze schachtsporen uit de Peel.].
814: MANDOS E.A., DRS. H., - Brabants Heem. Jaargang XIV [ o.a. De Vughtse schatvondst; Belangrijke vondsten van de Ahrensburgcultuur in Geldrop; Oud-Zouaven helpen Ariëns en Pastoors; Hoe bouwde men de boerderij in Sint-Oedenrode en omgeving; Schepenprotokollen te Eindhoven; De Blauwe Steen; Pijpaarden beeldjes; Nog vier zegenformulieren; De Hoge Hees; Hezia: De Heesof...Heeze; Boerenhuisonderzoek in Nederland; Oude boerderijen in Hilvarenbeek en omgeving; Ouderdom parochie Stratum an van haar gilde; Over Hilvarenbeek en Diessen; De Hees bij Eersel; Henkenshage; De keerdag tussen winter en lente; Bouwgeschiedenis van de kerk te Veen; Het boerenbedrijf in Brabant anno 1819.].
720: MANDOS, DRS. H. E.A., - Brabants Heem. Jaargang IX-X..
20720: MANDOS, H. EN A.D. KAKEBEEKE, - Oud Eindhoven.
74793: MANGANO - LE ROY, P., - Inventaire des Archives de la Seigneurie d'Enghien.
12649: MANNAERTS, JOEP E.A., - Het Lombardje.
69562: MANNING, PROF. DR. A.F. E.A., - Spectrum Atlas van Historische Plaatsen in de Lage Landen.
68950: MANNING, A.F., - Erfgoed van Nederland, wat ons bleef uit een roerig verleden.
74517: MANNING, A.F. EN J.H. ROES, - Archieven van het Katholiek Documentatie Centrum. Een Reeks Inventarissen. Deel 1, 2 & 3..
28841: MANNING, A.F., - Mensen en Situaties. Scènes uit het katholiek Leven in de negentiende en twintigste Eeuw.
65388: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Utrecht.
10843: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Noord-Brabant.
66442: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Overijsel.
66440: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Drenthe.
66664: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Zeeland.
66443: MANSHOLT, IR. D.R., - De Waterschapslasten in de Provincie Gelderland.
78169: MANTEL, HILARY, - De Geest geven.
17092: EEN HANDELAAR IN MANUFACTUREN, - Antwoord aan den heer E.L. Jacobson Lzn., Lid der Firma Wed. Boas & Jacobson, op zijne Brochure Vrijhandel of.....?.
75761: MANZONI, ANNA, - Labor Mobility Patterns over de Life-Course. A Comparison of retrospective and prospective Data in different labor Markets Fertility Norms in a dynamic and cross-national Perspective.
78389: MARAR, ZIYAD, - Oordelen. Waarom niemand je ooit zal begrijpen en de Voordelen daarvan.
20900: MARCELISSEN, ED, - Van de Verwerije en de Glaasenmakerije.
65923: MARCHANT, MR. H.P., - De Nieuwe Drankwet.
17348: MARCK, JACQUES J.N.M. VAN DER E.A., - Gedenkboek der Nieuwe Koninklijke Harmonie van Tilburg 1843-1918..
173481: MARCK, JACQUES J.N.M. VAN DER E.A., - Gedenkboek der Nieuwe Koninklijke Harmonie van Tilburg 1843-1918..
170846: MARCK, F.P.M. VAN DER, - Adresboek van Tilburg October.
65969: MARCQ, RENÉ E.A., - De Hervorming van den Staat.
39803: MARCUS-LEUS, ELLY, - Johannes Wiggers Diestensis (1571-1639).
30510: MARCUS, F. E.A., - Kerkelijke Kunst in het oude Landdecanaat Diest.
76218: MARCUS, A.F., - Klooster Marienlof Kolen-Kerniel.
29283: MARECHAL, GRIET, - Provinciaal Bestuur van Brabant. Kabinet van de Gouverneur (1846-1944) Overdrachtslijst.
65687: MARECHAL, G., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Groenenbriel te Gent.
74002: MARECHAL, G., - Inventaris van het Archief van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Aalst.
65688: MARECHAL, G., - Inventaris van het Archief van het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal te Aalst.
74003: MARECHAL, G., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Groenenbriel te Gent.
27820: MAREZ, G. DEZ, - Le Diplôme de Fondation de l'Église SS.-Michel et Gudule à Bruxelles.
32113: MAREZ, G. DES, - Guide Illustré de Bruxelles. Tome I: Les Monuments Civils et Religieux. Premiére partie: Monuments Civils. Deuxième partie: Monuments Religieux.
10957: MARGIONO, RENÉ L., - Noord-Brabant à la Carte. Guide pour le Brabant du Nord.
78047: MARGRY, P.J., - Teedere quaesties: religieuze Rituelen in Conflict. Confrontaties tussen Katholieken en Protestanten rond de Processiecultuur in 19e-eeuws Nederland.
27040: MARGRY, PETER JAN, - Bloedprocessies in Brabant.
295147: MARGRY, DRS. P.J., - Provincie Noord-Brabant. Provinciale Archiefinspectie. Verslag '90 / '91..
27142: MARGRY, P.J.; C.M.A. CASPERS, - Bedevaartplaatsen in Nederland. 4 Delen. Dl. I, II, III, IV..
28913: MARGRY, P.J., - Bedevaartplaatsen in Noord-Brabant.
20920: MARGRY, KAREL, - Operatie Market Garden, September 1944 De Bevrijding van Eindhoven.
41216: PATER ANDREAS VAN DE H. MARIA, - De Orde van Onze Lievevrouw van den Berg Karmel. Een geschiedkundige Bijdrage.
20327: ZR. JEANNE MARIE, - Jaarverslag 1958 Huize “De Kindervriend” Eersel.
32142: MARIËN, M.E., - La Région Bruxelloise avant 700..
37524: MARIJN, - Politieke Prenten 1974-1999..
37336: MARIJNISSEN, ROGER H., - Hiëronymus Bosch. Het volledige Oeuvre.
29104: MARINUS, A.L. E.A., - Inventaris van de Archieven van de Stichtingen Huize Ruyschenbergh 1964-1978 en Bejaardenhuis Ruyschenbergh 1970-1985..
32135: MARINUS, ALBERT, - Les belles Heures du bon Peuple de Bruxelles.
99586: MARIS, L.J.C., - Keur of Politie-Verordening op het gebruik Der Haven en der Los- en Laadplaats aan de Bovensluis van het Waterschap De Ruigenhil in de Gemeenten Willemstad en Klundert 1944..
74944: MARIS, DR. A. JOANNA, - Inventaris van het Oud-Archief van den Kerkeraad der Ned. Hervormde Gemeente te Lobith.
107087: MARIS VAN SANDELINGENAMBACHT, MR. DR. J.C., - Stamreeks Van Dongen-Spranger.
56308: MARK, R.R.P. VAN DER, - Tamme Eenden.
75954: MARK, R.R.P. VAN DER, - Krielkippen en hun Verzorging.
75945: MARK, R.R.P. VAN DER, - Krielkippen.
75928: MARK, R.R.P. VAN DER, - Kippen, Krielen en Kuikens.
76002: MARK, R.R.P. VAN DER, - De Nederlandse Sierduivenrassen.
75965: MARK, R.R.P. VAN DER, - Verzorgingsgids Hoenders en Dwerghoenders.
75990: MARK, R.R.P. VAN DER, - Moderne Duiventeelt.
75992: MARK, R.R.P. VAN DER, - De Kleurduivenrassen.
75999: MARK, R.R.P. VAN DER, - Sierduiven als Liefhebberij.
75994: MARK, R.R.P. VAN DER, - De Nederlandse Sierduivenrassen.
76142: MARK, R.R.P. VAN DE, - Fazanten als Liefhebberij.
67760: MARKS, RICHARD, - Engelse Miniaturen.
65640: MARLIER S.I., A., - Pater Lievens' geïllustreerde Levensschets.
65817: MARLOWE, STEPHEN, - Dood en Leven van Miguel de Cervantes.
43115: MARLOWE, GEORGE FRANCIS, - Churches of Old New England. Their Architecture and thier Architects. Their Pastors and their People.
41155: MARNAS, MGR., - Soeur Marie Saint-Anselme des Soeurs Blanches de Notre-Dame d'Afrique 1889-1918. Journal et Méditations.
17585: MARNETTE, SJEF, - In een Uur Tijd met Kooi en al verkocht.
24865: MARONIER, H., - De Gids of de Verrassing van Bergen op Zoom in Maart 1814..
76623: GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ, - [5 boeken] Kroniek van een aangekondigde Dood; De Zee van mijn verloren Verhalen; De Herfst van de Patriarch; Twaalf Zwerfverhalen; Het Verhaal van de Filmer Littín.
67408: MARSCHALCK, PETER, - Inventar der Quellen zur Geschichte der Wanderungen, besonders der Auswanderung, in Bremer Archiven.
75876: MARSHALL, F.R., - Breeds of Sheep for the Farm.
67751: MARSHALL, NORMAN B., - Leven in de Oceaan.
70608: MARSMAN, G.W., - De Katholieke Dagbladpers in sociologisch Perspectief. Een Bijdrage tot de Sociologie van de Massacommunicatie.
42014: MARTELET, P., - Het Kloosterleven en de Heiligheid van de Kerk.
74530: MARTENS VAN SEVENHOVEN, JHR. MR. A.H., - Het Archief van het College tot de Benificieering van Neder-Rijn & Ijsel.
78522: MARTENS, MINA, - Actes relatifs à l'Administration des Revenus Domaniaux du Duc de Brabant (1271-1408).
18258: MARTENS THZN., FRANS, - Deurne in oude Ansichten.
223311: MARTENS,J.P. E.A., - Odiliapeel 1930-1980. Dorp rondom de Dijk.
41974: MARTENS VAN SEVENHOVEN, JHR. MR. A.H., - Archief van het Kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage.
41874: MARTENS, J. E.A., - Regestenlijst der Oorkonden van de Benediktinessenabdij te Nonnemielen-Bij-Sint-Truiden.
295229: MARTENS, MINA, - Les Chartes relatives a Bruxelles et a l'Ammanie conservées aux Archives de la Ville de Bruxelles 1326-1338. Troisième Serie.
70722: MARTENS, BN CH. DE & BN FERD. DE CUSSY, - Recueil manuel et pratique de Traites, Conventions et Autres Actes Diplomatiques Sur Lesquels sont etablis Les Relations et les Rapports Existant Aujourd'Hui entre les Divers Etats Souverains Du Globe, Depuis L'Annee 1760 Jusqu'a L'Epoche Tome I - V..
76900: MARTENS, DIES E.A., - Kwartierstaat van Margrieta Pieterse Oostdijck.
295228: MARTENS, MINA, - Les Chartes relatives a Bruxelles et a l'Ammanie conservées aux Archives de la Ville de Bruxelles 1307-1326. Deuxième Serie.
24568: MARTENS, BEN CH., - Carnaval in Ulvenhout 1966-1999. 33 Jaar Bosuilendorp. Spijkers - S.U.C. 1966-1999..
10105: MARTENS, MINA, - Le Censier Ducal pour l'Ammanie de Bruxelles de 1321..
74637: MARTENS VAN SEVENHOVEN, JHR. MR. A.H., - Archief van het Kapittel van St. Maria op het Hof te 's-Gravenhage.
9635: MARTENS, P.J.M., - Schokkermannen en Bootvissers. De Ankerkuilvisserij op Hollands Diep en Haringvliet.
78304: MARTIJN, GERARD, - Zien – oordelen – handelen (Jos Cardijn). Nie mauwe mâr durdauwe. We doen het goed of we doen het niet.
34403: MARTIN, J., - Histoire de la Ville et Franchise de Wavre en Roman Pays de Brabant.
36821: MARTINALI, WILLI, - Denken met twee Handen.
40901: MARTINDALE S.J., C.C., - Bernadette van Lourdes.
30507: MARTINELLI, F. DI., - Diest in den Sansculottentijd.
41218: MARTINI, PATER CLEMENS, - Der Deutsche Carmel. Band I. Niederdeutschland und Sachsen.
8: MARTINI V. GEFFEN, JR. MR. H., - De Inhuldiging der Nederlandsche Vorsten bijzonder van den Hertog van Braband, in verband beschouwd met die van den Koning der Nederlanden.
32177: MARTINY, VICTOR-GASTON, - Bruxelles. Architecture civile et militaires avant 1900..
75381: MASON, ANTONY, - Dat zijn nou typisch Belgen.
67226: MASSÉ, GÉRALD, - La Beauce. Pays de Beauce, Pays Dunois. Mémoire et Panorama d'une Région.
121989: MASSELINK, JAN & HUBER VAN WERKHOVEN, - 's-Hertogenbosch op de Kaart gezet. Echt gelopen Prentbriefkaarten.
25082: MASTBOOM, MR. H.P.A.M., - Het Hof van Oud-Gastel. Twee Studiën.
107103: MASTBOOM, MR. H.P.A.M., - Brabantsche Geslachten II De Heere. Esschen ende Calmpthout XVe, XVIe, XVIIe Eeuw.
10768: MASTBOOM, MR. H.P.A.M., - Brabantsche Geslachten Deel I. Ijsermans of Isermans.
41412: MATHEW, DAVID & GERVASE MATHEW, - The Reformation and the Contemplative Life. A Study of the Conflict between the Carthusians and the State.
10461: MATHIJSEN, JAN, - Getuige van een donkere Tijd. Spoormannen en Spoorvrouwen in en rond Roosendaal 1940-1945..
29127: MATHIJSSEN, J., - Inventaris van het Archief van de Gemeentepolitie van Breda (1927) 1937 -1974 (1978).
99541: MATTHEE, A.J., - Politie-Verordening voor het Kanaal van Haven en Sassen van Zevenbergen 1933..
103021: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1945..
103022: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1943..
103023: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1946..
103026: MATTHEE, H.P., - Jaarboek 1955 van de Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1954..
103024: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1947..
103025: MATTHEE, H.P., - Provinciale Noordbrabantse Bond van het Wit-Gele Kruis. Gegevens en Verslagen over het Jaar 1948..
74263: MATTHEY, I.B.M. E.A., - Gebundelde Inventarissen Deel 4: Archieven van de Classes van De Marne, Westerkwartier en van de Hervormde Gemeenten van Den Ham en Fransum, Dorkwerd en Wierum, Niehove, Niekerk en Vliedorp, Pieterzijl en Visvliet .
75408: JANINE EN JACQUES ANDRIEU DELILLE EN HELENE MATZE, - Streekgerechten uit België.
78130: MAURER, GEORG LUDWIG VON, - Geschichte der Dorfverfassung in Deutschland II..
43798: MAURICE-DENIS, NOËLE & ROBERT BOULET, - Euchariste ou la Messe dans ses Variétés son Histoire et ses Origines.
9559: MAURITSZ GANDERHEYDEN, MR. J.F., - Vertoog betrekkelijk de Uitgiften van Gemeentens- en Heidegronden in Noord-Braband. Eene Bijdrage tot Verklaring der Charters en Octrooijen, houdende zoodanige Uitgiften door of van wege de voormalige Hertogen van Braband.
100871: MAURITZ GANDERHEIJDEN, MR. J.F., - Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt, bijzonder ten Aanzien der zoogenaamde Novaliën in de Provincie Noord-Braband.
10088: MAURITZ GANDERHEIJDEN, MR. J. F., - Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd by Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845, houdende Vernietiging van het Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz..
75839: MAURON, MARIE, - Le Taureau ce Dieu qui combat.
35603: MAURRAS, CHARLES; EN ANTON VAN DUINKERKEN (VERT.), - Odysseus Hartsgeheim.
27014: MAX, TH. EN M. AMADEUS, - Frater M. Andreas.
270141: MAX, THEOPHORUS, - Frater M. Andreas von Tilburg. Ein Lebensbild.
78166: MAYER, THEODOR & HANS PATZE, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band XIII & XIV: Der Deutsche Territoriaalstaat im 14. Jahrhundert I & II..
78165: MAYER, THEODOR & HANS PATZE, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band VII & VIII: Die Anfänge der Landgemeinde und ihr Wesen I & II..
40890: MAYNARD, THEODORE, - Franciscus Xaverius Onder de Banier van Christus.
32948: HEEMKRING OPWIJK MAZENZELE, - Het Gemeentebestuur en zijn Huisvesting 1784-1984..
78712: MCANULTY, DARA, - Dagboek van een Natuurjongen.
78710: MCFARLANE, K.B., - England in the fifteenth (15th) Century: Collected Essays.
75902: MCG. COOPER, M. , R.J. THOMAS, - Profitable Sheep Farming.
73703: MCLEAN, DONALD M. ; JOHN. A. SMITH, - Medical Microbiology Synopsis.
10928: MECHELEN, H. VAN, - Heemraadschap van de Mark & Dintel. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis der Heemraadschappen in Nederland.
41485: MECHELEN, JOHAN VAN, - Vlaamse Begijnhoven. In Schemelheyt der Maechtlyckheydt.
69045: MEEL, THEO VAN DER, - Geschreven Portretten van Nederlandse Emigrantenpriesters in Australië.
29177: MEEL, F. VAN DER EN G. VAN VUREN, - Inventaris Oud-rechterlijk Archief van de Schepenbank 's Gravenmoer 1568-1811..
22704: MEER, PASTOOR H.J. VAN DER, - Dokter Adam A.F. Baptist, een Zegen voor Megen.
65878: MEER, W.J. VAN DER EN J.A.H. DE VOORT, - De Drankwet en hare Toepassing.
6952: MEER, G.A. VAN DER (RED.), - Paardensport uit Midden-Brabant jrg. 2 t/m 3.1.
43860: MEER DE WALCHEREN, PIETER VAN DER, - Menschen en God. Deel I. 1911-1929..
15260: MEER, HUIBERT VAN DER E.A., - De Zaak: Het Mysterie van Oss.
17317: MEER, DRS. F.L.M. VAN DER E.A., - Een gouden Taek 1934-1984. Crisis en Wederopbouw van de Tilburgse Organisaties van Afgestudeerden sinds 1959..
27670: MEER. F. VAN DER E.A., - Kunstschatten uit Kempische Abdijen.
74645: MEER VAN KUFFELER, F.C. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de Weeskamer van 's-Gravenhage 1482-1852..
170728: MEER, HUIBERT VAN DER E.A., - De Zaak Schaakmat in Tilburg.
2153: MEERBACH, C.L.M. ; THEO HOOGBERGEN; DR. G.P.M. KNUVELDER (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 21-39..
2143: MEERBACH, C.L.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 33..
2144: MEERBACH, C.L.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 34..
2146: MEERBACH, C.L.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 36..
2142: MEERBACH, C.L.M. (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 32..
21421: MEERBACH, C.L.M.   (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 32..
214310: MEERBACH, C.L.M.   (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 33..
29797: MEERBEECK, L. VAN, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement. Inventaire sommaires d'Archives deposees par des Fabriques d'Eglise de la Province de Brabant.
74595: MEERBEECK, LUCIENNE VAN, - Inventaire des Archives de la Liquidation de l'Ancienne Dette Constituée et de l'Arriéré des Pays-Bas.
27776: MEERENDONK, DR. L. VAN DE E.A., - De Bossche monumentale Kerken.
27561: MEERENDONK O.PRAEM, L., - Het Klooster op de Eikendonk te Den Dungen.
27868: MEERENDONK O. PRAEM., L. VAN DE, - De Heilige Lambertus te Haarsteeg. Kerk in Parochie.
27570: MEERENDONK, DR. L. VAN DE, - Kloosters in Brabant.
27869: MEERENDONK O. PRAEM., L. VAN DE, - Gids voor de Heilige Lambertus te Haarsteeg.
73566: MEERENDONK, H.J VAN, - Handleiding voor Selektie en Vernietiging van Archiefbescheiden.
27567: MEERENDONK O.PRAEM, L.; DR. W.J.C.C. VAN DEN HURK; R.TH.M. VAN DIJK; M. MÄHLER, - Het Klooster op de Eikendonk te Den Dungen; Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857; Het Klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982; De Sint-Paulusabdij van Oosterhout (1907-1941).
28980: MEERENDONK O. PRAEM., DR. L. VAN DE, - Tussen Reformatie en Contra-Reformatie.
75692: MEERENDONK, H.J. VAN, - Handleiding voor Selektie en Vernietiging van Archiefbescheiden.
121812: MEERSSEMAN, D.G., - Redevoering over eenige Voordeelen onzer Moedertale in de eerste Ontwikkeling en hoogere Beschaving des Geestes, uitgesproken in het Tael- en Letterkundig Congres te 's-Hertogenbosch, 12 september 1860..
71161: MEERTENS, P.J. E.A., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Overijsel met Urk en de Noordoostpolde.
107901: MEERTENS, P.J. E.A., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel XI: Noordbrabant.
10790: MEERTENS, P.J. E.A., - Nederlands Repertorium van Familienamen. Deel XI: Noordbrabant.
66312: MEES - VERWEY, M., - Apologie ofte verantwoordinge van den Prince van Orangien. Uitgegeven door M.Mees- Verwey. Met een voorrede van Albert Verwey en Portret van den Prins naar de Gravure van Goltzius.
28280: MEES, H.E. E.A., - Het Lijdensaltaar in de St. Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
69492: MEESTERS, THOMAS HUBERTUS ANTONIUS ; GEBOREN TE MAASTRICHT, - Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Uitgegeven volgens het Brusselse Handschrift.
36616: H.P.J. LOOS EN A.H.P.M. MEESTERS, - Molens in West-Brabant in oude Ansichten.
397045: MEEUSEN, GERARD, - Jan Van Oevelen's Misdaden en Straf 1739 - 1741..
39388: MEEUSEN, G., - Het Sint-Sebastiaansgilde van Essen of “Ghulde van den Edelen Handboghe” van Essen.
6915: MEEUSEN, G. E.A., - Gedenkschiften betreffende de aloude Heerlijkheid Esschen - Calmpthout - Huybergen 6e Jaargang nummer 3. 1938..
32949: MEEUSSEN, JAN EN MAURICE WILLOCX, - Heemkundige Tentoonstelling Jan Lindemans..
69447: MEEUWEN, PIETER LEON VAN ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Het Eigendomsrecht op niet bevaardbare noch vlotbare Rivieren.
69769: MEEUWESSE, A.C.M., - Jan Luyken als Dichter van de Duytse Lier.
30464: MEEUWSEN, GERARD, - Oude Hoeven, Huizen, Erven en Geslachten te Essen. Deel 1..
66738: GITA MEHTA, - Raj. Magistraal Epos over India.
74125: MEIBOOM, W.E., - Inventaris van het Archief van de Gedeputeerden van Haarlem ter Dagvaart van de Staten van Holland (1589) 1603 - 1787..
372671: MEIER-GRAEFE, JULIUS, - Vincent van Gogh.
37267: MEIER-GRAEFE, JULIUS, - Vincent van Gogh.
40879: MEIER, P. GABRIEL, - Vincenz von Paul in seinem Leben und Wirken.
39044: MEIJER, PUCK E.A., - Leer in Beeld.
78198: MEIJER, MR. J.C., - Nederlandsche Staatswetten.
41806: MEIJER, G.A., - Het Dominicaner Klooster te Zwolle.
71401: MEIJER, FRED G., - Asperges in Olieverf. Een koninklijke Groente in de zeventiende Eeuw.
75934: MEIJER, J.L. EN DR. IR. A. BOKS E.A., - De Nederlandse Hoenderrassen.
27329: MEIJER O.P.B., G.A., - De Predikheeren te 's Hertogenbosch 1296-1770..
67269: MEIJER, ERIK, - Macht zonder Grenzen. Rome en zijn Imperium.
43544: MEIJER O. CARM., DR. BROCARDUS, - Katholieke Geloofsverdediging.
71391: MEIJERINK, M. E.A., - Inventaris Provinciaal Bestuur van Overijssel 1921/1949 - 1970 deel 1,2,3..
10663: MEIJERS, DR. A.A.G., - De Nederlandse Sigarenindustrie. Een Onderzoek naar haar economische en sociale Betekenis voor de Nederlandse Volksgemeenschap.
69170: MEIJERS, E.M., - Des Graven Stroom.
76852: MEIJKNECHT, DR. TON, - Bartholomeus van Maastricht (1446) Monnik en Conciliarist: met een Inventarisatie van zijn nagelaten Geschriften en een kritische Uitgave van het Traktaat Victus Modestia.
21639: MEIJS, EVERT, - Aalst-Waalre bezien vanaf de Openbare Weg. Deel 1..
21640: MEIJS, EVERT, - Het vroegere Dorpsleven van Aalst en Waalre. Deel 2..
216402: MEIJS, EVERT, - Heden en Verleden. Deel 2..
216391: MEIJS, EVERT, - Aalst-Waalre bezien vanaf de Openbare Weg. Deel 2..
69790: MEILINK-ROELOFSZ, DR. M.A.P., - A Survey of Archives in the Netherlands pertaining tot the History of the Netherlands Antilles.
12107: MEINDERSMA, WIGGER, - De Gereformeerde Gemeente te 's Hertogenbosch 1629-1635..
2957: MEINDERSMA, DR. W. ; JHR. MR. A.F.O. VAN SASSE VAN YSSELT E.A. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1903-1910; 1909-1915. [ O.a. artikelen: Den Graal; Noordbrabantse Oudheden; Inventaris van registers en stukken behoorende tot het archief van den kerkeraad der Nederduitsch Hervormde Gemeente; Twee merkwaardige boekwerkjes betreffende de geschiedenis van 's-Hertogenbosch; Dagboek of kort verhaal van dag tot dag gebeurde bij het beleg van 's_Hertogenbosch, door fr. P. Vladderacken Leuven 1602; Exequiarum d. Philippo Secundo Silvaeducis exhibitarum braevis et extemporalis quaedam descriptio per f. Petrum Vladerackum; Ontdekkingstocht in Nieuw-Guinea; Pater Adrianus Poirters; Hyronimus Bosch; Korps vrijwillige Noord-brabantsche jagers in 1831.].
12715: MEINDERSMA, DR. W., - De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929..
121821: MEINDERSMA, DR. W., - De Groote Kerkelijke Vergadering van Den Bosch in 1648..
121832: MEINDERSMA, DR. W., - De Hervormde Gemeente ['s-Hertogenbosch].
64489: MEINEMA, J., - Inventaris van het Huisarchief van de Bredenborg te Warffum.
64495: MEINEMA, J., - Inventaris van het Huisarchief van de Bredenborg te Warffum.
75017: MEINERS, N.S.L. ; J.A. VAN VUUREN EN E.T. SUIR, - Inventarissen van de Archieven van de Waterschappen Rijn en Dijk 1604-1969 Vechter- en Oudwulverbroek 1594-1969 Lee- en Rietsloot 1634 - 1969..
71019: MEINSMA, DR. K.O., - De Librye te Zutphen.
10906: MEIRE, PATRICK E.A., - De Schelde. Een Stroom Natuurtalent.
24866: MEISCHKE, PROF. DR. IR. R. E.A., - Bergen op Zoom gebouwd en beschouwd.
26045: MEISCKE, IR. R. E.A., - Nederlandse Hervormde Gemeente van Zevenbergen.
41197: MÉLAGE, FRÈRE, - Le Bienheureux Mutien-Marie Frère des Ecolses chrétiennes.
40637: MÉLAGE, F., - Frère Mutien-Marie.
45052: MELCHERS, ERNA, - Das Jahr der Heiligen. Geschichte und Legende.
12519: MELDRUM, DAVID S., - Holland and the Hollanders ('s-Hertogenbosch).
24053: MELIEF, DR. P.B.A., - Joannes van Hooydonk 1827-1867..
11034: MELLAERTS, LUCIEN, - Het Zoniënbos, Bladzijden uit zijn rijke Geschiedenis.
21380: MÉLOTTE, HENNY E.A., - Kinderen van Maria. De Bedevaart van Valkenswaard naar Handel.
21340: MÉLOTTE, H. E.M. EN J. MOLEMANS, - Noordbrabantse Plaatsnamen Monografie Deel 1 Valkenswaard.
90041: MELSSEN, J.TH.M., - Kohieren van de Honderdste Penning van Gestel, Strijp, Stratum en Meerveldhoven en Extracten uit het Kohier van Oerle 1569-1571..
78730: DRS H.G.M. HUTTEN EN J.TH.M. MELSSEN, - Kohieren van de Honderdste penning van Eindhoven, Woensel en Son 1569-1571..
39420: MELSSEN, J.TH.M., - De Ridderlijke Gilde van Sint Sebastiaan te Eindhoven 1482 - 1982..
9836: MELSSEN, JAN, - Wapens van de Gemeente Gemert-Bakel.
29011: MELSSEN, J.TH. M., - Register van Eindhovense Schepenakten van Juli 1509 tot Juli 1511..
29000: MELSSEN, J.TH.M. E.A., - Kohieren van de honderdste Penning van Gestel, Strijp, Stratum en Meerveldhoven en Extracten uit het Kohier van Oerle 1569-1571..
78243: MENALDA, MR. H.H., - Samenhang tusschen Waterschap en Territoir.
35017: MENNEKENS, JEF, - Terugkeer. Een onvoltooide Dichtbundel aan de Vaderstad Herentals gewijd.
76884: MENSCH, DR. C., - De Handelmaatschappij van A. van Linge Ezn. Schets der Geschiedenis van een Veendammer bedrijf 1826-1951..
71933: MENTING, G.J. EN JOHAN VAN OS, - Over-Betuwe. Geschiedenis van een Polderland, 1327-1977..
76096: MERCIA, LEONARD S., - Raising your own Turkeys.
76872: MERCKENS, OTTO, - Hernnstein und die vom Rautenwappen.
10289: MERCKX, RENE, - 100.000 Jaar Steentijd in Nederland. Brabant levert de Vondsten.
35042: MÈRE HERMANA MARIA, 'S-HERTOGENBOSCH., - Enkele Verzamelde Gedichtjes.
19953: MERKELBACH, R.G.F.M., - Lieshout.
19987: MERKELBACH, MR. GERARD, - Lieshout-Ginderdoor: Gilden en Kapel.
295216: MERKELBACH VAN ENKHUIZEN, L., - Gemeente Etten-Leur. Inventaris.
198761: MERKELBACH, GERARD, - Overzicht van Ontstaan en Wordingsgeschiedenis van Lieshout.
28922: MERKELBACH VAN ENKHUIZEN, L., - Rond de Kerstening van het Noordwestelijk Deel van Brabant (en Zeeland).
29183: MERKELBACH, H.P.J.E., - Inventaris van het Archief van de Wolspinnerij Pieter van Dooren N.V. te Tilburg 1827-1968..
29250: MERKELBACH, R. ; A SPIJKERS EN J. HAGEN, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Reusel 1649-1935..
20306: MERKELBACH, R.G.F.M., - Een Eerselse Legende. De Familie Mer(c)kelbach en Kasteel ’t Hof.
11705: MERKELYN, AART E.A., - Busy Brabant.
27673: MERKS- VAN BRUNSCHOT, INEKE, - Broeders Penitenten. 300 Jaar 'Burgers in Pij'.
35809: MERTENS, HERMAN-EMIEL, - Leven in zijnen Asem.
33526: MERTENS, ISIDOOR, - Oud-Turnhout. De Tijd van Toen II. Jeugdherinneringen aan mij Geboortedorp Oud-Turnhout.
10159: MERTENS, J., - Opgravingen in de Sint-Lambertuskapel te Heverlee.
24550: MERTENS, GIJS, - Gemeente Ginneken. Prenten.
78535: MERTENS, J., - De Laat-Middeleeuwse Landbouweconomie in enkele Gemeenten van het Brugse Platteland.
74974: MERTENS, J. E.A., - Inventarissen van Hedendaagse Archieven van Gemeenten. Deel I..
20038: MERTENS, J., - Kempens Kramersvolk in Nederlandse en Rijnlandse Gewesten tijdens de 17de Eeuw. Bouwstoffen tot de Geschiedenis van de Teutenhandel.
26354: MERWE-WOUTERS, GEKE VAN DE, - De Oorlog leeft voort. Streekgenoten over de Tijd voor en na de Bevrijding.
43622: MERZ, ALOIJSEUS, - Wat is de Kerk? en welke, onder zoo vele, is de ware en Alleenzaligmakende Kerk?.
36813: MES, ULCO (SAMENST.), - Double Dutch. Transculturele Beïnvloeding in de Beeldende Kunst.
69273: MES, GOMARIUS, - De Katholieke Pers van Nederland 1853-1887. Alphabetische Verzameling der Titels van Boeken, Brochures, Tijdschriften, Vervolgwerken, Dag en Weekbladen door Katholieke Nederlanders geschreven en ter Perse gelegd van 1853, de invoering der Bisschoppelijke Kerkregeling in Nederland, tot 1887..
36817: MES, ULCO, - Zichtbaar Eindeloos. Beeldende Kunst in Tilburg 1945-1995..
39991: MESKENS, AD, - Familia Universalis: Coignet. Een Familie tussen Wetenschap en Kunst.
75280: MESSIANT, JACQUES, - La Cuisine Flamande traditionelle.
20830: MESSING, DR. F.A.M., - Het Ontstaan van Groot-Eindhoven 1890-1920..
78044: MESTDAG, ANN & FONS DE HAAS E.A., - Mozart in Belgie. Een Wonderkind op Reis door de Zuidelijke Nederlanden, 1763 - 1766..
41212: MESTERS, DR. GONDULF, - Die Rheinische Karmeliterprovinz während der Gegenreformation (1600-1660).
41269: MESTERS, GONDULF, - Der Orden der Karmelieten.
35580: METSEMAKERS, WIM, - Prikkels.
16586: METTLER, ARIJANNE E.A., - Boxtel... bruisend Centrum in Het Groene Woud.
20659: METZE, MARCEL, - Kortsluiting. Het technisch Vernuft maar ook de Marktblindheid, de Dromen, de interne Gevechten, de Megalomanie, de Japanfobie, de Misslagen, de Chaos, de Neergang, de Struggle for Life, kortom: hoe Philips zijn Talenten verspilde.
73899: METZEMAEKERS, DRS. L.A.V.M. ; J. VAN MAASTRIGT, - Een Eeuw in Balans. De Wordingsgeschiedenis van Moret & Limberg, 1883 - 1983..
41012: MEUFFELS, HUBERT, - Psychologie des Saints.
22305: MEULEMEESTERS, JAN, - KPJ Boekel 60 Jaar 1922-1982..
70682: MEULEN, J. TER ; A. LYSEN, P.C. MOLHUYSEN; D. ALBERS, - Bibliothèque du Palais de la Paix. 1) Premier Supplement du Catalogue (1916); 2) Index Alphabétique du Catalogue (196) et du Supplément (1922); 3) Deuxième Supplément (1929) au Catalogue (1916); 4) Index Sommaire par Ordre Alphabétique des Matières du Catalogue (1916) et des Suppléments (1922-1929).
95569: MEULEN, P. VAN DER, - De Inkomstenbelasting en de Landbouwers.
25101: MEULENBERG, A.P., - Willemstad in oude Ansichten.
20060: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 3:.
200601: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 3: 1870-1880..
200591: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 2: 1858-1870..
20023: MEURKENS, DR. PETER, - Bevolking, Economie en Cultuur van het Oude Kempenland.
20061: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel 4: 1880-1888..
20059: MEURKENS, DR. PETER E.A., - De Dagboeken van P.N. Panken 1819-1904. Memorieboek van een Brabantse Schoolmeester. Deel II: 1858-1870..
21400: MEURKENS, PETER, - Bergeijkse Notabelen 1800-1920..
355046: MEURS, A.M., - Spelen.
77888: MEURS, B. VAN, - De Luchtballon. Humoristisch-Critische Lezing.
19812: MEUWESE, DR. A.P.M., - Veghel in de Loop der Tijden.
21662: MEUWISSEN, J.H.J.M., - Kroniek van 75 Jaar Verloskunde en Gynaecologie in en om Sint-Joseph Ziekenhuis Eindhoven & Máxima Medisch Centrum Veldhoven.
170955: MEUWISSEN, E.J.M. E.A, - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1953-1955 Tweede Jaargang.
9401: MEY, JEAN DE; EN A. VAN KEYMEULEN, - Les Monnaies de Brabant III 1598-1790..
67402: MEYER-ZOLLITSCH, ALMUTH, - Nationalsozialismus und Evangelische Kirche im Bremen.
77960: MEYER, MAURITS DE, - Imagerie Populaire des Pays-Bas. Belgique - Hollande.
40303: MEYER O.F.M., P. WENDELIN, - Im Rufe der Heiligkeit. Leben und wirken der Gottseligen Mutter Franziska Schervier, Stifterin der Armen Schwesterns van Hl. Franziskus.
37250: MEYERS, JAN E.A., - Vincent van Gogh in Tilburg 1866-1868..
76034: MÍCEK, TOMÁS, - Icelandic Ponies.
69432: MICHAEL, EMIL, - Geschichte des Deutschen Volkes vom Dreizehnten Jahrhundert bis zum Ausgang des Mittelalters. I: Culturzustände des Deutschen Volkes während des Dreizehnten Jahrhunderts. Band I, II, III, IV, V; II: Band VI: Politische Geschichte Deutschland vom Tode Kaiser Heinrichs VI. bis zum Ausgang des Mittelalters. [All published].
41010: MICHEL, EDOUARD, - Abbayes et Monastères de Belgique leur Importance et leur Rôle dans le Développement du Pays.
32043: MICHEL, MARCEL EN HENRI VANDER EYCKEN, - Pour une Rénovation du Centre de Bruxelles.
43693: MICHEL, ERNEST, - De Bisschop.
362021: MICHELS, JOOST, - Brabant bouwt in Baksteen.
66391: MICHELS, DR. L.C., - Over het waarnemen van Taalverschijnselen.
36253: MICHELS, J.C.M., - Architectuur en Stedebouw in Noord-Brabant 1850-1940..
70542: MICHELS, DRS. L.C., - V.S. in 't Geweer.
35226: MICHELS, L. C., - Verteria Seria Ludo.
10965: MICHELS, W., - Wandelgids Midden-Brabant en Grensstreek. 29 Wandelingen.
36202: MICHELS, JOOST, - Brabant bouwt in Baksteen.
65626: MICHEM, FRANS, - Zele en zijn Geschiedenis.
70724: MICHIELS VAN KESSENICH, J.A.H. ; MR. WAGEMANN, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Prémier.
70725: MICHIELS VAN KESSENICH, J.A.H. ; MR. WAGEMANN, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Second.
70727: MICHIELS VAN KESSENICH, J.A.H. ; MR. WAGEMANN, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Cinqième.
70726: MICHIELS VAN KESSENICH, J.A.H. ; MR. WAGEMANN, - La Statistique d'après Feu mr. Wagemann Professeur a l'Université de Liège. Tome Quatrième.
38681: MICHIELS, M. E.A., - Bells from Belgium. The Freedom-Bell of the World famous Rombouts Cathedral in Malines.
35612: MICHON, DRS. Y., - Verhalen uit de Baronie.
36476: MIDDELHAAI, MARIE VAN DE [MARJA KIVITS], - De Boerderij aan de Nassaudwarsstraat te Vlijmen en haar Geschiedenis.
15626: HISTORISCHE VERENIGING BERLICUM-MIDDELRODE, - Oud-Indiëgangers. Inzet van de Berlicumse Militairen in Nederlands-Indië 1945-1950..
156261: HISTORISCHE VERENIGING BERLICUM-MIDDELRODE, - Oud-Indiëgangers. Inzet van de Berlicumse Militairen in Nederlands-Indië 1945-1950..
20552: MIEDEMA, W.C. E.A., - 50 Jaar Philips Ontspanningscentrum 1929-1979..
21207: MIERLO, HENK VAN, - Valkenswaard Vroeger. 50 Archiefsnippers gebundeld ter gelegenheid van 50 Jaar Weerderheem.
21392: MIERLO, HENK VAN, - Tabakswerkers, Landbouwers en Patroons. Ondernemersmacht en Arbeiderskracht in een industrialiserende Gemeenschap. Valkenswaard 1850-1920..
278712: MIERLO, NEL VAN, - De Hasseltse Kapel te Tilburg Troost en Toeverlaat voor Velen.
38823: MIERLO, LEO M. VAN, - 't Kookboek van 's Moeder.
18764: MIERLO, A. VAN, - Lijst van Leemten in het historisch Onderzoek over Helmond.
38837: MIERLO, LEO M. VAN, - 't Kookboek van 's Moeder. Hendig zo'n Boekske veur 't koken.
69751: MIERLO, DR. J. VAN, - Jacob van Maerlant. Zijn leven, zijn Werken, zijn Betekenis.
70192: MIERLO, PROF. DR. J. VAN, - Oude en nieuwe Bijdragen tot het Veldeke-Probleem.
16910: MIERLO, A.W.C.M. VAN, - Economische Omstandigheden en sociale Aspecten in Waalwijk. Armen- en Werklozenzorg 1919-1939..
24270: MIERT S.J., L. VAN, - Verhaal van hetgeen er onlangs bij de Belegering en Inneming van Breda is voorgevallen 1637..
21053: MIJLAND, H.J.M. E.A (REDACTIE), - Oog op Oirschot.
74942: MIJLAND, H.J.M., - Inventaris van het Archief van de Geldersche Maatschappij van Landbouw 1845-1941..
71372: MIJNSSEN-DUTILH, M., - Verzamelde Inventarissen van de Archieven van de Waterschappen gelegen op het Hoogland.
29706: MIJNSSEN, D.C.J., - Inventaris van het Oud-Archief der voormalige Gemeente Oerle.
24923: MIJSBERGEN, JOOP & JAN SANDERS, - Kultuur Etcetera & Bergen op Zoom.
35747: MIKKERS, JASPER, - De kleine Jongen en de Rivier.
295241: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Rosmalen 1811 - 1932 (1939).
29484: MIKKERS, J., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1358-1811 Son en Breugel.
29485: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Den Dungen 1652-1939..
29488: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1811-1933 Berlicum.
29487: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief 1811-1933 Son en Breugel.
29486: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van de Archieven van Waterschap De Dommel 1862-1941 en de tot dit Waterschap behorende opgeheven Polders en Waterschappen (1460)-1974..
17810: MIKKERS, J.C.M., - Zijdeteelt in Sint-Michielsgestel 1829-1855..
29472: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Berlicum 1811-1933..
29473: MIKKERS, J.C.M., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Berlicum 1567-1810..
29474: MIKKERS, J., - Inventaris Gedeponeerde Archieven van Sint-Michielsgestel.
106941: MIKKERS, J., - Genealogisch Overzicht van de Familie van Padua 1600-1978..
22692: MILLENAAR, PATRICIA, - Dasjemenou! Een wonderlijke Ontdekkingsreis door het Land van Cuijk.
73694: MILLER, BENJAMIN F., - Encyclopedia And Dictionary of Medicine and Nursing.
101513: MILLIKOWSKI, E., - Archeologische Luchtkartering van het Gebied Eersel-Riethoven-Bergeijk in de Kempen.
73851: MILO, TACO HAYO ; GEBOREN TE HALSTEREN, - De geheime Onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 i.v.m. de Expeditie van Schout bij Nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop..
12614: MILTENBURG, ANOUCHKA VAN, - Binnenstebuiten. Huiskamers van bekende en minder bekende Bosschenaren met hun bijzondere Verhalen.
35997: MINDERAA, P., - I.P.V. Goliath Treurspel op het veroveren van 's-Hertogenbossche ghespeeld op den Nederduydtsche Academie.
35266: VERZAMELD DOOR WILLEM VAN MINDEREN E.A., - Bestiarum. Kleyne Rymen oover Dieren.
13744: MINDERHOUT, L. VAN, - Den Dungen in 1704. Een Rekonstruktie van de Topografie van het Dorp aan het Begin van de 18de Eeuw.
75978: MINGELEN, G.J.D. (RED.), - Zak-Encyclopedie voor de Postduivensport.
69168: MINNEMA BUMA, J., - Bijdrage tot de Geschiedenis van het Dijkregt in Friesland, inzonderheid met betrekking tot de contributie der vijf Deelen. Eene academische Proeve.
9630: MINNEN, BART (RED.)E.A., - Het Hageland. Een Wijngebied met Ambitie.
34958: MINNEN, BART, - Het Hageland.
74235: MISERUS, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie Schieveen-Ypenburg en haar Sub-Commissies 1949-1950..
74236: MISERUS, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie inzake het Luchtvaartvraagstuk en haar Ondercommissies 1939-1945..
74237: MISERUS, H.B., - Inventaris van de Archieven van de Commissie Hefschroefvliegtuigen en haar Ondercommissies 1953-1956..
74238: MISERUS, H.B., - Inventaris van het Archief van de Commissie Scheepvaartrechten 1935-1948..
74239: MISERUS, H.B., - Inventaris van het Archief van de Delta-Commissie 1953-1961..
73339: MISKOTTE, DR. K.H., - Verzameld werk. Deel 1. In de Waagschaal.
73662: MISPELON, M., - De Republikeinse Kalender.
5406: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 6..
5410: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 10..
5413: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 13..
5408: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 8..
5411: MISPELON, M. E.A., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 11..
97868: MM, - Rapport betreffende de Herziening van de Wapens van Gemeenten en de Instelling van Wapens voor de Dorpen in het Samenwerkingsgebied Midden-Brabant.
70035: MODDERMAN, HERMANNUS CHRISTANUS, - Lectiones Suetoniae.
10196: MODDERMAN, P.J.R. & P.J.R. MODDERMAN & J. YPEY, - Het Onderzoek van enkele Brabantse en Utrechtse Grafheuvels & Een voorlopig Onderzoek van een Urnenveld op het Philips Kampeerterrein gem. Someren, Noord-Brabant & Het Onderzoek van de Ned. Hervormde Kerk te Eethen.
17028: MOEI, JANNEKE DE, - Joodse Kinderen in het Kamp Vught.
25711: MOERBEEK, JAN, - Halsteren en Lepelstraat in oude Ansichten.
31911: MOEREMANS, KAREL, - Losse Grepen uit de Geschiedenis van Willebroek.
31914: MOEREMANS, KAREL, - Losse Grepen uit de Geschiedenis van Willebroek.
67197: MOERKAMP, JOS, - Nigeria. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
36832: MOERKERK, HERMAN, - Verwoest Nederland. Een Tocht langs de Puinen.
36842: MOERMAN, ANDRÉ A., - Enkele Aspecten van de Zuidnederlandse Beïnvloeding der Duitse Schilderkunst rond 1500..
36841: MOERMAN, ANDRÉ A., - Enkele Bemerkingen betreffende Hugo van der Goes en de Zuidnederlandse Tapijtkunst.
65735: MOES, D.J. E.A., - Inventarissen van de Archieven van de Staties en Parochies.
75054: MOET, DENNIS, - Autarkie. Zelfvoorzienende Woonwerklandschappen.
77774: MOGIN, JEAN, - Les Jubés de la Renaissance.
106321: MOHR, DR. ERNA, - Loonindexcijfers voor de Brabantsche Industrie.
65398: MOL, L.J. TE STEENBERGEN, - Eene geologische Beschouwing in betrekking tot Zeeland.
11112: MOL, A.W.M., - Overzicht van Hydrobiologische Literatuur in Noord-Brabant.
75627: MOL, FR. BELLARMINUS, - Wij vieren de Mis. Boekje voor Kerk en Thuis.
150: MOLANUS, JOANNES, - Militia sacra Ducum et Principum Brabantiae.
64638: MOLÉ, A., - Neues Wörterbuch der Französischen und Deutschen Sprache zum Gebrauch für alle Stände. Erster und Zweiter Theil.
73673: MOLEMANS, J. E.A., - Referaten gehouden op het zevende Congres van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde et Hengelhoef (Houthalen).
40995: MOLENAAR M.S.C., M., - Mechtild de Begijn.
69111: MOLENAAR, M.CHR. E.A., - Dertienhonderd Jaar Bisdom Utrecht.
71767: MOLENBROEK, DR. P., - Doodgravers van het Britsche Imperium.
43124: MOLENDIJK, LEEN, - Oude Kerktorens in Nederland. 32 Aquarellen in Meerkleurendruk.
272774: MOLENGRAFT, ZR. ALIX VAN DEN, - De Nederlandse Provincie. Zusters van Liefde van 1961 tot 1993. Deel 1 Zr. Emmanuëlle Pieters Provinciaal Overste 1961-1969..
27326: MOLENGRAFT, ZR. ALIX VAN DE, - Drie Begijnen zijn begonnen. Geschiedenis van Tienduizend Zusters van Liefde.
65416: MOLHUIJSEN, H., - Het Watersnoodsfonds van het Koninklijk Nederlandsch Landbouw-Comité. Jaren 1931 en 1932..
65219: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1936..
65217: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1934..
65215: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1932..
65216: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1933..
65211: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1928..
65210: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1927..
76703: MOLHUYSEN, DR. P.C., - Bronnen tot de Geschiedenis van den Handel met Engeland, Schotland en Ierland. Eerste en Tweede Deel.
65214: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1931..
65212: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1929..
65213: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1930..
65209: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1926..
65208: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1925..
65207: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1924..
65206: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1923..
65205: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1922..
65218: MOLHUYSEN, P.C., - Koninklijke Bibliotheek. Verslag 1935..
12580: MOLHUYSEN, HENNY EN PETER JAN VAN DER HEIJDEN, - Kroniek van 's-Hertogenbosch. Acht Eeuwen Stadsgeschiedenis.
40671: MOLKENBOER, B.H. EN DR. A.H.M. J. VAN ROOY, - Pater de Groot. Herdenking en Hulde.
24989: MOLL, W. ; J. S. VAN VEEN, - I: Middeleeuwsche Rechtsbronnen van het Platteland der Heerlijkheid Bergen op Zoom & II: Het Verzet der Utrechtse Bisschoppen tegen de onbehoorlijke Uitbreiding der geestelijke Rechtspraak in het Oversticht.
67627: MOLL, DR. W., - Historische Wandelingen door 's-Gravenhage.
248181: MOLL, W., - De Rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht lopend tot 1567..
249891: MOLL, W., - Middeleeuwsche Rechtsbronnen van het Platteland der Heerlijkheid Bergen op Zoom.
24818: MOLL, W., - De Rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht lopend tot 1567..
9683: MOLLE, L. VAN, - Voorstellen van de agrarische Samenleving in België rond 1900..
384605: MOLLE, F. VAN, - P.J. Verhagen. Tentoonstelling.
265043: MOLLENBERG, C.J., - Onuitgegeven Bronnen voor de Geschiedenis van Geertruidenberg.
72183: MÖLLER, JUTTA, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 8. Fundchronik Niedersachsen 2001..
72184: MÖLLER, JUTTA, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 9. Fundchronik Niedersachsen 2002..
72182: MÖLLER, JUTTA, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 6. Fundchronik Niedersachsen 2000..
11092: MOLLER PILLOT, DR. H.K.M., - Brabants Landschap oecologisch benaderd.
11138: MOLLER-PILLOT, HENK, - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 1 De Waterlopen.
36633: MOLS, BART, - De Pegstukken 1845-1955 en andere Schijndelse Molens.
69741: MOLTZER, DR. H.E., - Floris ende Blancefloer met Inleiding en Aanteekeningen.
11697: MOMMAAS, PROF. HANS E.A., - Zoeken naar nieuwe Wegen. Themaboek Telos 2005..
11954: MOMMAAS, HANS E.A., - Versnelling en Vertraging. De hedendaagse Worsteling met Tijd.
293731: MOMMERS, A.R.M., - Inventaris van het Administratief Oud- en Nieuw-archief der Gemeente Den Dungen.
19450: MOMMERS, MR. A.R.M., - St. Oedenrode Van Oude Tijden tot Heden.
155: MOMMERS, DR. A., - Brabant van Generaliteitsland tot Gewest. Deel II.
241974: MOMMERS, MR. A.R.M., - Rond de Bredase Vrijheidsboom in 1793..
29373: MOMMERS, A.R.M., - Inventaris van het Administratief Oud-en Nieuw-archief der Gemeente Den Dungen.
26367: MOMMERSTEEG, GIEL E.A., - Onze Lieve Heer heeft rare Kostgangers. St. Cecilia 150 Jaar in Harmonie met Haarsteeg 1843-1993..
42026: MONACO, FRANK, - Brothers and Sisters. Glimpses of the cloistered Life.
31917: MONBALLIEU, DR. A. E.A., - Studia Mechliniensia.
77875: MONBIOT, GEORGE, - Feral. Searching for Enchantment on the Frontiets of Rewilding.
38387: MONDE, ELS VAN DER EN ELS VAN DEN BOORN, - Carnaval elders.
41309: ZUSTERS AUGUSTINESSEN VAN SINT MONICA, - Want hiertoe zijn we tezamen gekomen.
40624: MONLAUR, M.R., - Angélique Arnauld.
43940: MÖNNICH, C.W. & M. VAN DER PLAS, - Het Woord in Beeld. Vijf eeuwen Bijbel in het dagelijks Leven.
44215: MÖNNICH, PROF. DR. C. W., - Het Woord in Beeld. Vijf Eeuwen Bijbel in het dagelijks Leven.
73542: MÖNNICH, C.W., - Kijk op Kerken.
37325: MONT, POL DE, - De oude Meesters der Schilderkunst in het Koninklijk Muzeum te Antwerpen.
121998: MONTÉ, GERARD, - Literaire Wandelroute 's-Hertogenbosch.
78411: MONTÉ VER LOREN, J. PH. DE, - De historische Ontwikkeling van de Begrippen Bezit en Eigendom in de Landsheerlijke Rechtspraak over Onroerend Goed in Holland.
272762: MONTERO, MARIT, - Vroomheid in Veelvoud. Geschiedenis van de Franciscanessen van Oirschot 1797-1997..
32022: MONTEYNE, A., - Brussel: een vrije Stad?.
32047: MONTEYNE, LIC. A., - Dossier Brussel. Cijfers Prognoses.
36330: RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTENZORG, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
36331: RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTENZORG, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
36333: RIJKSCOMMISSIE VOOR DE MONUMENTENZORG, - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
9885: MOOIJ, DRS. CHARLES DE, - Eindelyk uit d'Onderdrukking. Patriottenbeweging en Bataafs-Franse tijd in Noord-Brabant 1784-1814..
38319: MOOIJ, CHARLES DE; EN RENATE VAN DE WEIJER, - Rijke Oogst van schrale Grond.
37494: MOOIJ, CHARLES C.M. DE, - Piet Mondriaan. Een Jaar in Brabant 1904 - 1905..
24806: MOOIJ, CHARLES C.M. DE, - Om de Vruchten van Gods Berg. De Bergse Kerkgenootschappen en hun Conflicten 1795-1814..
24930: MOOIJ, DRS. CH. C. M. DE, - Over Aristocraten, Keezen en Preekstoels Klimmers.
35556: MOOK, WILLY VAN, - Werkersleed! en andere Verhalen.
355065: MOOK, WILLEM VAN, - Nieuwe Brabantse Novellen. De Overval en andere Verhalen.
38304: MOOK, WILLEM VAN, - Folklore-boek van de Brabantse Kermissen in de Geschiedenis van Circus Pigge.
21216: MOOLENBROEK-VOGELS, MIEKE VAN, - No 3 Stille Krachten! Drie Vrouwen aan het Woord...
21213: MOOLENBROEK-VOGELS, MYRIAM VAN E.A., - Verkenningen in Valkenswaard.
21215: MOOLENBROEK-VOGELS, MIEKE VAN, - No 2 Verrassend anders! Drie Ondernemers aan het Woord...
39002: MOONEN, PROF. W.A. UIT SINT-MICHIELSGESTEL, - The Urologist as depicted in Dutch Painting.
76408: MOOR, DS. J.A. DE, - Indisch Militair Tijdschrift (1870-1942). A selective and annotated Bibliography.
9902: MOOREN, PIET, - Oorlog Onderweg. Brabant in de Tweede Wereldoorlog.
17407: MOOREN, PIET, - Oorlog onderweg. Tilburg in de Tweede Wereldoorlog.
69955: MOORMAN VAN KAPPEN, PROF. MR. O. ; MR. O.W.A. BARON VAN VERSCHUER, - Tieler- en Bommelerwaarden 1327-1977..
64321: MOORMAN VAN KAPPEN, MR. O., - Tot Behoef der arme Wesen. Hoofdstukken uit de Geschiedenis van het Burger Weeshuis te Harderwijk.
235045: MOORS, ANDRÉ EN DENNIS, - Straten met een Verhaal. Van Akkers tot Zondereigensebaan in Woord en Beeld. Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Ulicoten, Castelre en Zondereigen.
200411: MOORS, THEA; TON COX, - Schakels in de Tijd. 100 Jaar Zorg in de Kempen. Van Liefdesgesticht tot Centrum voor Mensen met een verstandelijke Handicap 1901-2001..
40701: MOORSEL, DR. P.P.V. VAN, - Willibrord en Bonifatius.
19890: MOORSEL, H.G. VAN, - Kronijk van Heeze.
19839: MOOSDIJK, MIEN EN ANTOON VAN DE, - O Jikkes ja.
29623: MOOSDIJK, A. V D, - Inventaris van de Archieven van de voormalige Gemeente Aalst, berustend in de gemeentelijke Archiefbewaarplaats van de Gemeente Waalre.
31032: MOREAU S.J., ED. DE, - La Bibliothèque de l'Université de Louvain 1636-1914..
71237: MOREAU DE GERBEHAYE, CLAUDE DE ; ROGER PETIT, - Inventaire des Archives du cadastre de 1766 et de la Commission des Charges publiques (1771-1794). Annexe: Inventaire des Tabelles cadastrales de 1766 conservees aux Archives de l'Etat a Namur.
69132: MORETTI O.F.M., G.M., - Heiligen beoordeeld naar hun Handschrift.
41359: MORIAUX, JAN, - Zusters Clarissen. Honderdvijftig Jaar in Sint-Truiden 1851-2001..
73879: MORREN-DE GROOT, TET EN AART VELDMAN, - Gewoon zoals ze zijn.
67232: MORRIS, DESMOND, - De naakte Aap. Een zoölogische Studie van het menselijke Dier.
67233: MORRIS, DESMOND, - De naakte Mens.
25073: MORTEL, M. VAN DE, - Het Raadhuis te Halsteren 1633-1933..
11619: MORTEL, J.B.V.M.J. VAN DE, - De Positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810..
11392: MORTEL, J.B.V.M.J. VAN DE, - De Positie van den Landdrost in Noord-Brabant van 1807 tot 1810..
29645: MORTEL, J. VAN DE, - Inventaris van het Archief van 't Ambacht Veen 1680-1811 (1827).
65482: MORTEL, J. VAN DE, - Wegbeplanting.
108483: MORTEL, MR. J.B.H. VAN DE, - Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders en van de Landen in de Omstreken van `s-Hertogenbosch in verband met het Nut van het geprojecteerde Kanaal van Uitwatering en Inundatie tusschen Grave en Geertruidenberg.
13795: MORTEL, TON VAN DE, - Een Gravure Hogenberg Engelen.
43704: MORTIER, R.V., - Grafrijmpjes voor de gesneuvelde Jongens 1914-1919..
121867: MOSMANS, JAN, - Het Seminarie aan De Oude Dieze te 's-Hertogenbosch (1798)..
37280: MOSMANS, JAN, - Jheronimus Bosch Maria en Sint Jan. Onbekend en laat Schilderwerk bewaard in zijn Vaderstad.
39765: MOSMANS, ALPH. G.J., - Dokter Willibrordus Schenckels.
272715: MOSMANS, ALPH. G.J., - Pater Gerardus Syben, Predikheer te 's-Hertogenbosch.
28800: MOSMANS, ALPH., - Kerkstoringen in de 17de Eeuw.
28299: MOSMANS, JAN, - Wegwijzer voor de Bezoekers der Kathedrale Basiliek van St. Jan.
120841: MOSMANS, JAN, - De Middeleeuwsche Notarissen te 's-Hertogenbosch (van 1326 tot 1550).
12905: MOSMANS, ALPH. G. J., - Weddenschappen.
107088: MOSMANS, ALPH. G.J., - Bosschenaars in Spanje.
27801: MOSMANS, ALPH. G.J., - De Bidplaats der St. Jacobskerk te 's-Hertogenbosch.
12275: MOSMANS, ALPH. G. J., - Een Samenzweerder-Directeur der Bossche Muziekschool.
28258: MOSMANS, JAN, - Wegwijzer voor Bezoekers der Kathedrale Basiliek van St. Jan.
35217: MOSSELAAR, GUIDO VAN DE, - Voor Jou.
24966: MOSSELVELD, J.H. VAN, - Bergen op Zoom in oude Ansichten (Deel 1).
241191: MOSSELVELD, J.H. VAN, - Het Slot-Raadhuis te Oosterhout  .
24900: MOSSELVELD, J.H. VAN EN W.A. VAN HAM, - Tekeningen van Bergen op Zoom.
24916: MOSSELVELD, J.H. VAN, - Bergen op Zoom in oude Ansichten.
28097: MOSSELVELD, J.H. VAN, - De stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg.
26058: MOSSELVELD, J.H. VAN, - De stedelijke Godshuizen van Geertruidenberg.
38888: MOSSINKHOFF, PIET, - Waar het strijden zwaar is. Roman van Brabants Dorpsleven.
75711: MOST, PETER VAN DER E.A., - Schadeatlas Archieven. Hulpmiddelen bij het uitvoeren van een Schade-Inventarisatie.
72003: MOSTERT, M. E.A., - Vrouw, Familie en Macht. Bronnen over Vrouwen in de Middeleeuwen.
72153: MOUIN, D. DE E.A., - Vier eeuwen Amsterdams Binnengasthuis. Drie Bijdragen over de Geschiedenis van een Gasthuis.
73761: MOULIN, LEO, - De levende Wereld der Religieuzen. Dominicanen, Jezuïeten, Benedictijnen.
9863: MOULTON, GENERAAL J.L., - De Slag om Antwerpen en de Schelde 1944-'45. De Openstelling van de Schelde in 1944 en de Bevrijding van Antwerpen.
67638: MOURMANS - LEINDERS, M., - Bouwen voor Gierzwaluwen.
73951: MOUSTIER, BENOÏT DU, - Kartuizers.
70311: MOUSTIER, BENOÏT DU, - Kartuizers.
77929: MOYNAHAN, BRIAN, - De Eeuw van Rusland. De Geschiedenis van een Wereldmacht.
74205: MULDER, MR. H.W.J., - De Uitkeeringen uit het Gemeentefonds.
72205: MULDER, TACO, - Sociologische Aanteekeningen.
67216: MULDER, J.L. E.A., - Naar een effectief en breed geaccepteerd Vossenbeheer. Verslag van het Vossensymposium op 12 mei 2004 te Utrecht.
76541: MULDER, G.J.A.M, - Handboek der Geografie van Nederland. Deel 1 t/m 6.
65096: MULDER, J. E.A., - Register van Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken in de Provincie Friesland.
78527: MULDER, MR. H.J.A., - De Raad van State. Historisch-staatsrechtelijke Proeve van vergelijkende Rechtsstudie.
39398: MULDER, S.A., - De Leendse Gilden.
40999: MULDERS S.J., DR. W., - St. Dominicus en zijn Werk.
107165: MULDERS, FAMILIE, - Kroniek ener Familie. De Historie van het Gezin van Marinus Johannes Mulders en Albertina van der Leest.
21643: MULDERS, PROF. DR. C.E. E.A., - Pathologie, medische Microbiologie en Erfelijkheidsonderzoek in Zuidoost-Brabant. Gedenkboek Stichting PAMM 1947 – 1997..
11990: PROF. DR. C.E. MULDERS, - Een Stuk van mijn Leven.
70972: MULISCH, HARRY, - Twee Vrouwen.
71172: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Geulle 1797 (1782) - 1933..
65658: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Nieuwenhagen.
65657: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kanton Valkenburg.
65642: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Rooms-Katholieke Parochie van de H. Agnes te Bunde 1603- ca. 1970..
65665: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Bunde 1800-1927..
71224: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Nieuwstadt 1800-1941..
71249: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Roosteren 1794-1937..
71240: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Swalmen 1624 (1275)-1939..
71228: MULKEN, W. VAN; J.G.A. HENDRIKS E.A., - Gebundelde Inventarissen der Archieven van het Kanton Eijsden 1795-1800; de Gemeente Breust 1800-1828; de Gemeente Eijsden 1800-1828; de Gemeente Oost 1800-1828; de Gemeente-Ontvanger van Breust, Eijsden en Oost 1812-1828..
71229: MULKEN, W. VAN; J.G.A. HENDRIKS E.A., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Sint Odilienberg 1796-1939..
71230: MULKEN, W. VAN; J.G.A. HENDRIKS E.A., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Oirsbeek 1753,.
71239: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Schaesberg 1676-1910..
71171: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Hulsberg 1776-1953..
71169: MULKEN, W. VAN; J.G.A. HENDRIKS, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Amstenrade.
65660: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Strucht 1800-1878..
65664: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Valkenburg 1800 - 1940..
65666: MULKEN, W. VAN, - Inventaris van de Archieven der Gemeente Houthem 1800-1940..
40665: MULLENERS, J.L., - Vie de Saint Lambert.
73530: MULLENERS, J.L., - Vie de Saint Lambert précédée d'un Essai historique et ethnographique de l'Époque la plus ancienne de la Ville de Maestricht et des Environs.
74646: MULLER FZ., MR. S., - Catalogus van het Archief der Bisschoppen van Utrecht.
73660: MULLER, DR. P.L., - Brieven van Prins Willem I en van zijne Derde Vrouw, Charlotte van Bourbon, aan haren Broeder, François de Bourbon, Prins-Dauphin van Auvergne.
78399: MÜLLER, DR. UDO, - Lehrbuch der Holzmesskunde.
74647: MULLER FZ., DR. MR. S., - Catalogus van het Archief der Staten van Utrecht 1375 - 1813..
67403: MÜLLER, HARTMUT, - Bremen und Frankreich zur Zeit des Deutschen Bundes 1815-1867..
70047: MULLER, DR. P.L., - Geschiedenis der Regeering in de nader geunieerde Provincien tot aan de Komst van Leicester (1579-1585).
75003: MULLER, E., - Inventaris van de Archieven van de Hypotheekbewaarders te Utrecht en Amersfoort 1811-1838..
43944: MULLER FZ., MR. S., - Rechtsbronnen van den Dom van Utrecht.
37514: MULS, JOZEF, - Jacob Smits en de Kempen.
26321: MUNCK, L. DE, - Om niet te vergeten.....
263211: MUNCK, L. DE, - Om niet te vergeten.....
26479: MUNCK, L. DE, - Heusden. Kroniek van een Stadje.
76143: MUNK, P., - De Sierwatervogelsport in zijn vele Facetten.
74054: MUNNIK, H.G.W., - Winkelsluitingswet.
73628: MUNNIK, J.H.D., - Handleiding voor de Armbesturen in Nederland.
77903: MUNRO, ALICE, - Het Uitzicht vanaf Castle Rock.
32491: MUNTER, J. DE, - Molhem [Mollem].
37457: MUNTER, VICTOR DE, - Pierre-Joseph Verhaghen et son Oeuvre.
241983: MUNTJEWERFF - VAN DEN HUL, DRS. V., - Van Oude Mannen en Regenten.
243611: MUNTJEWERFF – VAN DEN HUL, VROUKJE E.A., - God is een Vader der Weezen. De Geschiedenis van de Protestantse Weeshuizen in Breda.
17187: MUNTJEWERFF, DR. H.A., - Wolspinnerij Pieter van Dooren (1825-1975) Deel II..
17186: MUNTJEWERFF, DR. H.A., - Wolspinnerij Pieter van Dooren (1825-1975) Deel I..
36600: MUNTJEWERFF, HENK, - De Molen Het Fortuin te Breda. 350 Jaar Bedrijf en Techniek.
40310: MUREAU, ABEL, - Sint Franciscus heeft het Paradijs verlaten.
29796: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 35.328-36.241) Inventaire des Archives de la Paroisse Notre-Dame de Laeken.
29792: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 30.001-30.491) Inventaire Complementaires des Archives de la Collegiale Sainte-Gertrude a Nivelles et des Archives de l'Ancienne Abbaye d'Aywieres.
29794: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 36.465-37.373) Inventaire Complementaire des Archives de la Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Molenbeek.
29795: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 34.466-34.999) Second Inventaire Complementaire des Archives de la Collegiale Sainte-Gertrude a Nivelles.
29793: MURET, PHILIPPE, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 31.263-31.890) Inventaire des Archives de la Paroisse Saint-Pierre a Uccle et du Doyenne d'Uccle.
22835: MUSELAERS, RUUD E.A., - Scholengemeenschap Stevensbeek-Bergen. Wat is geschied en is.
38519: STAF VAN HET MUSEUM., - Van Abbemuseum Eindhoven.
17036: VUGHTS HISTORISCH MUSEUM, - Vught 2001..
69925: MUSSCHOOT, ANNE MARIE, - Het Judith-Thema in de Nederlandse Letterkunde.
17183: MUSTERD, S. E.A., - De Huisvestingssituatie in Tilburg uitgewerkt naar Bewonersgroepen en naar ruimtelijke Eenheden.
11403: NAAIJKENS, JAN, - Leer mij ze kennen... de Brabanders.
178945: NAAIJKENS, JAN & HERMAN KUIJER, - Hilvarenbeek.Een Verhaal en een Fotografie. Een Bekentenis. Jan Naaijkens Proza. Herman Kuijer Fotografie.
17877: NAAIJKENS, JAN, - Biks 5..
39295: NAAIJKENS, JAN, - Dè's Biks. Verklarende Dialect Woordenlijst.
35996: NAAIJKENS, JAN, - De Wonderfiets Vrolijk Spel voor Kinderen.
35995: NAAIJKENS, JAN, - De slimme Streken van Klaas Galgenaas. Vrolijk Spel voor Kinderen.
38303: NAAIJKENS, JAN, - Noord-Brabant in Grootvaders Tijd 1870-1914..
35994: NAAYKENS, JAN, - Paris of spot niet met de Liefde. Een (k)luchtige Comedie in drie Bedrijven.
38923: NAAYKENS, JAN [JAN NAAIJKENS], - De Grootste Veroveraar.
74508: S.P. L'HONORÉ NABER, - Inventaris der Verzameling Kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief. Eerste Supplement.
67306: NADOLNY, STEN, - Netzkarte. Roman.
67307: NADOLNY, STEN, - Ein Gott der Frechheit. Roman.
67305: NADOLNY, STEN, - Selim oder Die Gabe der Rede. Roman.
67304: NADOLNY, STEN, - Er oder Ich. Roman.
6305: NAGELKERKE, JACQUES, - D'Hûskes. Nummer 8. Jaargang 4.2. Kastelen in Etten-Leur 2. Huize Adama.
19012: NAGTEGAAL, N. E.A., - Van Kwast tot Regenboog. 'een Schildering van 350 Jaar Protestantisme in Nuenen' 1648-1998..
19020: NAGTEGAAL, NICO E.A., - Dwèrs door Nuenens Verleden. Herinneringen aan het oude Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
64854: NAGTGLAS VERSTEEG, C.D., - De Electriciteits-Voorziening in Oostelijk Gelderland en Overijsel.
39873: NAHUYS, CTE MAURIN, - Médaille Inédite en l'Honneur de Jean-François le Petit, Greffier de Béthune, Historien, Poëte et Numismate 1601..
74789: NALIS, H.J., - Inventaris der Archieven van het Departement Deventer der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1797-1942..
34901: NAMÈCHE, LÉON, - La Ville & le Comte de Gembloux. L'Histoire & les Institutions.
69941: NANNINGA, J.G., - Het Handelsverkeer der Oosterlingen door Holland in de dertiende Eeuw.
22579: NAS, HANS, - Cuijk Brabant en de Boerenbruiloft.
67329: NATALINI, ADOLFO, - Album Olandese.
76148: NATHUSIUS, HERMANN VON, - Vorträge über Viehzucht und Rassenkenntniss. Erster Theil.
76147: NATHUSIUS, HERMANN VON, - Vorträge über Viehzucht und Rassenkenntniss. Erster Theil..
256711: NAUS, DRS. M.H.J., - Onderzoek naar de Onmaatschappelijkheid in de Gemeente Roosendaal en Nispen.
16592: NAUS, DRS. M.H.J., - Boxtel een sociale Oriëntatie.
35961: NAUWELAERTS, PROF. DR. M. A. E.A., - 125 Jaar Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch: Bassarus.
30137: NAUWELAERTS, M. E.A., - De Panoramische Droom. The Panoramic Dream. 1885 - 1894 - 1930..
24220: NAUWELAERTS, M.A., - De Oude Latijnse School van Breda.
12824: NAUWELAERTS, PROF. DR. M. A., - Latijnse School en Onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629..
5813: NAUWELAERTS, DR. M.A. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 13. [ o.a. Kaarten-inventaris van het archief der commissie van Openbare Onderstand te Antwerpen; Inventaris op de oude plans en kaarten in het archief van O.L. Vrouwekerk te Antwerpen; Beknopte inventaris van het oud-archief der St. Niklaaskerk te Putte; Het formulierboek van Aartselaar. ].
5817: NAUWELAERTS, DR. M.A. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 17. [ o.a. Hoofdbank van Zandhoven; Onderwijs tijdens het Oude Regiem te Putte; Dienstbaarheid en Vrijheid in de Kempen ].
12601: NAUWELAERTS, PROF. DR. M. A. E.A., - Onderwijs in Den Bosch.
397044: NAVE, DR. FRANCINE DE, - Liber Amicorum Leon Voet.
71152: NAZET, JACQUES, - Inventaire des Archives du Chapitre et de la Paroisse de Saint-Vincent de Soignies (XIIe-XXe s.).
78215: VRIJ NEDERLAND, - Vrij Nederland onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 3e jaargang. 30 januari 1943 - 24 juli 1943..
78216: VRIJ NEDERLAND, - Vrij Nederland onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 5e jaargang. 29 juli 1944 - 27 januari 1945..
78217: VRIJ NEDERLAND, - Vrij Nederland onafhankelijk Weekblad voor alle Nederlanders. 5e jaargang. 3 februari 1945 - 19 mei 1945..
170986: NEDERSTIGT, CARINE E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1983-1984 Tweeëndertigste Jaargang.
20548: NEDERVEEN MEERKERK, ELISE VAN E.A., - Een Peertje voor de Dorst. Geschiedenis van het Philips Pensioenfonds.
106954: NEDERVEEN, MR. F.B.M. E.A., - De Genealogieën van Nederveen.
281058: NEEFS, PAUL, - Beerse. De Sint-Corneliuskapel.
18674: NEERVEN, GABRIËL VAN E.A., - Kinderopvang Helmond.
17233: NEESEN, KOOS, - Tilburg bij Avond en bij Nacht.
17234: NEESEN, KOOS, - Tilburg. Een Stad werd Stad.
17174: NEESEN, KOOS, - Honderd Jaar achter de Kaart gekeken. Bijzondere Raad Tilburg van de Vincentius Vereniging 1881-1981..
21078: NEGGERS, ANTON, - Schelmen en Hontsvotten Werck. Onderzoek naar de Moord op mr Jean de Marcq, Drossaard van Oirschot, in 1735..
21201: NEIJNENS, LAU, - Herinneringen aan Willem Buijs. Een Valkenswaards Sigarenfabriekje in de Periode 1904-1950..
66436: NEISZEN, FREDERIK HENDRIK , GEBOREN TE DORDRECHT, - Mijnbouwpolitiek.
72263: NEITZERT, DR. DIETER, - Göttinger Jahrbuch 2001..
65403: NELEMANS, J. E.A., - Over den Invloed op de Velgbreedte op de Trekkracht.
29281: NELIS, H., - Inventaire des Archives de l'Université de l'Etat à Louvain et de Collège Philosophique (1817-1835).
12522: NELISSEN, DR. N.J. EN DRS. C.L. DE VOCHT, - 's-Hertogenbosch.
70574: NELISSEN, A.P.L. ; GEBOREN TE BREDA, - Huur en Vervreemding.
69052: NES, J.G.TH. VAN, - De Eieren en Nesten van onze Vogels.
35602: NESSON, PIERRE DE; EN FRANK VALKENIER (VERT.), - Leenhulde aan de Maagd.
76063: NETHERWAY, MARJORIE E.P., - Home Rabbit Keeping.
69066: NEUBECKER, DR. OTTFRIED, - Elseviers Gids van de Heraldiek.
40968: NEYER, MARIA AMATA, - Edith Stein (Schwester Teresia Benedicta a Cruce OCD).
73990: NI CHEALLAIGH, MARTINA, - Inventaire des Papiers de Groote.
73576: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID, - Stad en Platteland in de Middeleeuwen.
70961: NICHOLAS, PROF. DR. DAVID, - Stad en Platteland in de Middeleeuwen.
38916: NICOLAS, EDMOND, - Brocaat en Boerenbont. Schering en Inslag van een Fabrikantenleven.
241923: NICOLAS, EDMUND, - Concordia Breda 1880-1955. Concordia Parvae res Crescunt.
75948: NICOLAS, E., - Over Pluimvee en Eieren.
75364: NICOLAS, EDM., - Gerst en Bier.
71940: NICQ, ABBÉ, - Le Père Simeon Lourdel de la Société des Pères Blancs et les premieres Annees de la Mission de l'Ouganda.
384604: NIEHAUS, KASPER E.A., - Hendrik Jan Wolter 1873/1952..
16865: NIEKERK, DICK VAN E.A., - Zorg in Perspectief. De Hondsberg Oisterwijk. Observatiecentrum Pedologisch Instituut.
35522: NIEMEIJER, RU UIT EERSEL, - Op Zoek naar verborgen Schatten. Belevenissen van een Pelgrim.
78143: NIERMEIJER, DR. J.F., - Bronnen voor de economische Geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104 - 1399 [all published].
71505: NIERMEIJER, DR. J.F., - Bronnen voor de economische geschiedenis van het Beneden-Maasgebied. Eerste Deel: 1104 - 1399 [all published].
73631: NIERMEYER, J.F. EN C. VERLINDEN, - Frankische Vestiging en Taalgrens.
64377: NIERSTRASZ, B., - Nederland en België. Souvereiniteits- en andere Vragen.
67740: NIERSTRASZ, HUGO FREDERIK , GEBOREN TE ROTTERDAM, - The Solenogastres of the Siboga-Expedition.
205913: NIESSEN, MARC & PETER THOBEN E.A., - Plastieken Hertjes & Buzz Lightyears. 142 Voorwerpen en de achterliggende Verhalen van Kinderen, Kunstenaars, Vormgevers en Architecten.
75227: NIESTEN, EDDIE ; JAN RAYMAEKERS E.A., - België kookt! De Eeuw van Cauderlier 1830 -1930..
74232: NIEULANDE, D.D.M. VAN, - Het Archief van de Coöperatieve Vereniging Aardappelmeelfabriek Westerwolde 1913-1964..
27964: NIEUWENDIJK, C., - Beknopte Gids van de St. Lambertuskerk te Gemonde.
40922: NIEUWENHOFF S.J., W. VAN, - Leven van den H. Joannes Franciscus Regis.
74153: NIEUWENHUIS, J.G.B., - [ Rotterdam ] Catalogus van de Handschriftenverzameling. Deel I & II..
35452: NIEUWENHUIS, JAN, - De Witte Wandelaar.
20273: NIEUWENHUIS, AAD, - Boerenleiders in een Heidedorp. Een antropologische Studie van Machtsverhoudingen in een Brabants Dorp 1850-1923..
77952: NIEUWENHUIS, J. EN W.J. WENDEL, - De Wet op het Lager Onderwijs met Toelichtingen.
74156: NIEUWENHUIS, J.G.B., - Inventaris van de Archieven van de voormalige Gemeenten Overschie en Schiebroek.
28137: NIEUWENHUIZEN, DRS. J. VAN DEN, - Gids voor de Kathedraal van Antwerpen.
19766: NIEUWENHUIZEN, WIM VAN DEN, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
197662: NIEUWENHUIZEN, WIM VAN DEN, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
197661: NIEUWENHUIZEN, WIM VAN DEN, - Land van Dommel Aa en Leijgraaf.
74338: NIEUWENHUYSEN, ANDRÉE VAN, - Releve d'Archives Roumaines relatives a l'Histoire de la Belgique precede d'un apercu historique.
65686: NIEUWENHUYSEN, A. VAN, - Inventaire des Archives de la Famille van Male de Ghorain.
746271: NIEUWENHUYSEN, ANDRÉE VAN & FRANÇOISE LADRIER, - Inventaire des Archives de la Famille Van der Straten-Waillet..
29636: NIEUWKUIJK, H.W.J. VAN, - Inventaris Hervormde Gemeente Waalwijk.
256768: NIEUWLAAT, MARLIES & RIET DANEN-VERSTRATEN, - Zegge, wat betekent Oorlog? Het dagelijks leven tijdens de Bezetting.
95575: NIEVERVAART, HENDRIK VAN ; UIT BEZOOIJEN [BESOIJEN], - Tweede Memorie over den Landbouw en de Veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden.
95574: NIEVERVAART, HENDRIK VAN ; UIT BEZOOIJEN [BESOIJEN], - Memorie over den Landbouw en de Veefokkerij in het Koningrijk der Nederlanden.
78151: NIFTERIK, G.P. VAN, - Vorst tussen Volk en Wet. Over Volkssoevereiniteit en Rechtsstatelijkheid in het Werk van Fernando Vázquez de Menchaca (1512-1569).
67804: NIGG, WALTER, - Heiligen zijn ook Mensen.
17741: NIJDAM, A., - Goirle. Een sociografische studie over de Criminaliteit en de Moraliteit van een Grensgemeente rond de Tweede Wereldoorlog.
43625: NIJENHUIS O. CARM., JOHN, - The Structure of the Judgment according to Aquinas.
70037: NIJHOF, DRS. P., - Monumenten van Bedrijf en Techniek. Industriële Archeologie in Nederland.
72138: NIJHOF, DRS. P. E.A., - Op zoek naar ons industreel Verleden. Gids langs Monumenten van Bedrijf en Techniek.
72139: NIJHOF, DRS. P. E.A., - Op zoek naar ons industreel Verleden. Gids langs Monumenten van Bedrijf en Techniek. Deel 2..
72000: NIJHOF, E. E.A, - 'De Geesel van onzen Tijd'. Een Onderzoek naar Werklozenbeleid en Werkloosheidsbeleving in de Jaren dertig te Utrecht.
70572: NIJHOFF, DR. D.C., - De Hertog van Brunswijk. Eene Bijdrage tot de Geschiedenis van Nederland gedurende de Jaren 1750-1784..
76468: NIJHOFF, R.H., - Ede van 1900 tot Nu. Deel 2..
74717: NIJHOLT, B. EN T. FROENTJES, - Het Vergunningsrecht. Toepassing van Art. 20 2e Lid, der Drankwet.
75775: NIJKAMP, H. E.A., - Door God geplant. Leesboek voor de kerkelijke Geschiedenis in Nederland. 5e Klas Deel I..
10937: NIJNANTEN, A. VAN, - Zwerven door Noord-Brabant. Het Land der Vennen en Kasteelen.
35692: NIJS, JAN DE, - Vertelsels uit Brabant.
25116: NISPEN, C. A.I.L. VAN, - De Vesting Willemstad. Deel I Willemstad in de Tachtigjarige Oorlog.
68995: NISPEN TOT SEVENAER , JHR. DR. E. VAN, - Nederlandsche Kasteelen.
251031: NISPEN, C.A.I.L. VAN, - Enkele Wetenswaardigheden van het voormalig Stadhuis van Willemstad.
25103: NISPEN, C.A.I.L. VAN, - Enkele Wetenswaardigheden van het voormalig Stadhuis van Willemstad.
25111: NISPEN, C.A.I.L. VAN, - De Gouverneurs van Willemstad (1583-1795) Deel I en II..
99475: NISPEN, C.J.J.C. VAN, - Een 18-eeuwse Voogdijkwestie in Standdaarbuiten.
77785: NISSEN, PETER, - Geloven in de Lage Landen. Scharniermomenten in de Geschiedenis van het Christendom.
70629: NISSEN, PROF. DR. P.J.A. E.A., - De Maasgouw. Tijdschrift voor Limburgse Geschiedenis en Oudheidkunde. Jaargang 72 t/m/ Jaargang 76 (Zeven en Zestigste Deel t/m Een en Zeventigste Deel).
24420: NISSEN, PETER J.A., - Parochie in Beweging. Impressies van Veertien Jaar markant Pastoraat in Rijen.
78301: NITZ, HERMANN, - Die maschinellen Produktionsmittel der neuzeitlichen Verlags- und Lohnbuchbinderei.
99394: NN, - Reglement, tot beter Administratie van de Justitie in den Schepen-Stoel der Stadt 's Hertogen-Bosch.
26518: NN, - 775 Jaar Stad. Geertruidenberg. Feestgids.
170789: NN, - 1899-1974 Reünie Sint-Odulphuslyceum.
65982: NN, - Tarief voor het Vervoer van Reizigers, Bagage en Honden in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen. 2e Vervolg..
372681: NN, - Catalogus van de 264 Werken van Vincent van Gogh behorende tot de Verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
74581: NN, - Inventaris van het Archief der Heerlijkheid en der Gemeente Spanbroek.
78820: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1854..
96711: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1967..
78823: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1857..
78818: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1852..
73622: NN, - Loix sur l'Enregistrement. Wetten op het Enregistrement.
74373: NN, - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Jaarboek 1980..
16905: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
74930: NN, - Inventarissen van de Collecties A.J. Immink, F. Pinke, C. Pijnacker Hordijk.
99447: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
27827: NN, - St. Willibrorduskerk Diessen.
78828: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1864..
66604: NN, - De Wetgeving met betrekking tot Lijkverbranding in eenige Landen van Europa.
78744: NN, - Prijsvragen voorgesteld ter beantwoording door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78743: NN, - Elfde Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
65423: NN, - Nederlandsche Commissie voor Internationale natuurbescherming. Mededeelingen No. 12. [O.a. Verslag betreffende het onderzoek van de mogelijkheden der bescherming van primitieve inboorlingen, met name de Berg-Papoeastammen op Nederlandsch Nieuw-Guinea; A survey of Wild Life conditions in Atjeh North Sumatra; Een overzicht van de vaste trekwegen van olifanten in Zuid-Sumatra alsmede eenige gegevens over rhinocerossen ].
3742: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1981..
99428: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Alteratie en Ampliatie van het Reglement voor de Schippers op Vugt.
78798: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 440 t/m 452..
76610: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 366 t/m 368..
76023: NN, - Voedermiddelen, die Haver als Paardenvoeder kunnen vervangen.
78799: NN, - Bulletin des Lois. Bulletin der Wetten. No. 453 t/m 460..
78791: NN, - Proeve van een Ontwerpwet op de Octrooien voor Uitvindingen.
76477: NN, - Uitkomsten der Zevende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889 (met uitzondering van de Beroepstelling) . Provincie Groningen; Provincie Drenthe; Provincie Limburg.
70434: NN, - Catalogus van Geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der gemeente Rotterdam (lijst 133, juli 1936).
78800: NN, - Verslag gedaan aan de Staten Generaal omtrent de Instellingen van Weldadigheid, in 1823..
66230: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1872..
74112: NN, - Eerste Verslag van de Rijkscommissie van Advies voor Werkverruiming en wel over het Tijdvak van 22 december 1922 tot 31 december 1926..
43659: NN, - Staten, ter Bepaling der Verhouding tusschen het Getal Protestantsche en Katholijke Ambtenaren in het Koningrijk der Nederlanden ten Jare 1847..
121929: NN, - [Grote uitsl. Plaat] Optocht in 1885. 1185-1885. 700-Jarig Bestaan van 's-Hertogenbosch.
121922: NN, - 10 Reproducties van origineele Foto's 's-Hertogenbosch na droeve Dagen Oct.'44..
121944: NN, - Reglement van de Postzegeltentoonstelling Hertogpost 1980..
41632: NN, - Constituties van der Cistercienserinnen van de Strenge Onderhouding.
384522: NN, - Georges Rouault. Bernard Buffet. Alfred Manessier. Miserere.
65173: NN, - Dertiende, Veertiende en Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek over de Vereenigingsjaren l Mei 1928 tot 30 April 1929, 1 Mei 1929 tot 30 April 1930 en 1 Mei 1930 tot 30 April 1931..
65949: NN, - Het Ontwerp-Mackay tot Herziening der Wet op het Lager Onderwijs, ter vergelijking gedrukt naast de thans geldende Wet. Met Memorie van Toelichting.
66110: NN, - Verslag van het Eerste Bedrijfsjaar 1916 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
99396: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Approbatie van het Reglement door den Burgerkrygsraad geraamt voor de Rotsgezellen van de vier Schutteryen, om zig, by opkomende Brand, daarna te reguleren.
3633: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1833. Negentiende Jaargang.
3730: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang 30..
73585: NN, - Trefwoorden. Handboek voor Opleiding en Praktijk.
66410: NN, - Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Veluwe.
66400: NN, - De Betekenis van de Ontwikkelingspsychopathie.
65264: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1914..
29745: NN, - Inventaris van het Archief Waterschap De Beneden Dommel.
99358: NN, - Verordening op de Invordering eener Plaatselijke Belasting op de Honden in de Gemeente 's-Hertogenbosch en Besluit tot Heffing.
20947: NN, - Feestelijke Vereeniging van Muzijkgezelschappen te Eindhoven Julij 1856..
37171: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XIX 1955-1956..
99306: NN, - Ordonnantie ende Reglement waer naer den Dijckgrave, Gezwoorens en Penningh-Meester, mitsgaders de Gemeene Ingelanden van de grooten Zonzeelschen Polder, naer soo omtrent de Regeeringe en Directie over den selve Polder, het innen en betalen van den Geschooten ofte Omslagen als andersints respective sullen hebben te reguleren.
95557: NN, - Verslag van de Brabantse Landbouwdag 17 October 1955 's-Hertogenbosch.
32147: NN, - Bruxelles.
32148: NN, - Ommegang de Bruxelles 1549-1930..
64397: NN, - Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in Betrekking tot Zeeland 1904..
64398: NN, - Archief. Vroegere en latere Mededeelingen voornamelijk in Betrekking tot Zeeland 1917..
295019: NN, - Collectie Van Hasselt.
36213: NN, - Bouwen in de Binnenstad van 's-Hertogenbosch.
99361: NN, - Plaatselijke Verordeningen van 's-Hertogenbosch tegen wier Overtreding Straf is bedreigd.
66143: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1911..
66142: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1910..
65108: NN, - Lijst der in 1910 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
170721: NN, - Gids voor het Zestiende Studiejaar 1942-1943 der Katholieke Hoogeschool Tilburg.
170719: NN, - Programma van den Tilburgschen Hoogeschooldag op Woensdag 1 juli 1942..
78824: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1858..
24726: NN, - Bergen op Zoom Basis voor bloeiend Bedrijfsleven.
66118: NN, - Verslag van het Zestiende Bedrijfsjaar 1931 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
108296: NN, - Verslag omtrent de buitengewone Riviercorrespondentie tijdens het hooge Opperwater van november en december 1930 langs de Maas en langs den Rijn met zijn Takken alsmede omtrent de buitengewone Riviercorrespondentie tijdens het hooge Opperwater van januari 1931 langs de Maas (Noordbrabantsche Zijde).
18063: NN, - Boekel, Erp, Sint-Oedenrode, Uden, Veghel, Zeeland. Regionaal Woningmarktonderzoek.
74829: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende ordonnantie op het Middel van het Klein Zegel binnen de Bataafsche Republiek geärresteerd den 28sten November 1805..
74830: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, de Impost op onderscheidene Buitenlandsche Producten. Geärresteerd den 18 December 1805..
74832: NN, - Publicatie van Hun Hoog Mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch Gemeenebest Houdende Ordonnantie, volgens welke binnen de Bataafsche Republiek zal worden geheven, het Binnelandsch Last-, Water- Plaizier- en Passage-Geld. Geärresteerd den 6 December 1805..
29942: NN, - Topografische kaart. 57B Westerhoven.
65564: NN, - Herziening van de wettelijke Regeling van het Hypotheekrecht en zijne Gevolgen.
64659: NN, - Topografische Kaart Roermond.
39391: NN, - Plechtige Jubileummis 4e Kringgildedag Kempenland 11 juni 2006..
39809: NN, - Jan-Frans Van de Velde de Eximus van Beveren (1743-1823)- Jean-François Van de Velde Docteur en théologie.
11736: NN, - Gemeentelijke Her-Indeling in Noord-Brabant nodig?.
41229: NN, - Direktorium der Niederdeutschen Karmelprovinz.
295078: NN, - Inventarissen van de Archieven der Provinciale Griffie van Noordbrabant deel II..
99458: NN, - Reglement en Ordonnantie op de Crimineele Justitie, en den Styl van Procedeeren in Criminele Zaaken voor den Geregte van 's Hertogenbosch.
99456: NN, - Lijst van in de Gemeente 's Hertogenbosch bestaande Verordeningen.
9803: NN, - Brabantse Gemeentewapens.
64655: NN, - Topografische Kaart 28E Geesteren.
78819: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1853..
65201: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1935-1936 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65200: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1934-1935 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
66524: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1904 en 1905..
66525: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1906 en 1907..
66526: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1912..
95545: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95543: NN, - Jaarverslag NCB 1947 en 1948. Verslag over het Jaren 1947 en 1948 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
99369: NN, - Verordening op de Invordering der Plaatselijke Belasting op Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
9819: NN, - 14e Kapittel van het Gulden Vlies 1481..
22645: NN, - 44ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
66522: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1900 en 1901..
66082: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1887..
78501: NN, - Statistieke Aanteekeningen betreffende Utrecht. Naamlijst der Geborenen, Huwelijken en Overledenen. Marktprijzen Openbare Verkoopingen van vaste Goederen. Waarnemingen, gedaan op het meteorologisch Observatorium. Waterhoogte van de Lek enz. Vierde of Laatste Deel 1850..
3719: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1958..
78498: NN, - Statistieke Aanteekeningen behoorende bij het Tijdschrift voor Oudheden, enz. van het Bisdom, de Provincie en de Stad Utrecht 1848..
74461: NN, - De comptabele Regeling van den Overheidssteun aan Werkloozen, kleine Boeren en Tuinbouwers in zijn verschillende Vormen.
176891: NN, - Nationale Militie. Verlofpas. Kolonel Jan Appel, geboren te Helvoirt.
29973: NN, - Plattegrond Haaren 1: 12.000..
3737: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1976..
66832: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1885-1887..
66825: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Vijftigste Deel 1918..
65262: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1911..
66232: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1874..
99602: NN, - Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Zevenbergen 1924..
36734: NN, - Gemert. De Heerlyckheyd ende het Casteel tot Ghemert.
39840: NN, - [Gravure van portret van] Philippe Louis Ignace Baron Vande Werve et de Schilde. Grand Loutrier de Brabant. Né le 2 8bre 1748. Reçu aux Etats l'An 1769..
78770: NN, - Programma van het Tweede Nederlandsche Nijverheids Congres.
77938: NN, - Overzicht van de Arbeidsloonen bij Landbouw, Veehouderij en Tuinbouw in 1898..
65123: NN, - Lijst der in 1922 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65122: NN, - Lijst der in 1920 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65238: NN, - Het Volkenbondsonderzoek naar de Oorzaken der Zuigelingensterfte.
66500: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1936..
75427: NN, - Flossie een Venus van Vijftien.
74413: NN, - Richtlijnen voor een nieuwe Woningpolitiek. Rapport van een Commissie ingesteld door het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en Stedebouw.
75433: NN, - Antiek & Verzamelgids. Editie 2002..
74214: NN, - Overzicht Rechtspositie Noodwachters.
74215: NN, - Luchtbescherming. Richtlijnen voor Luchtbescherming voor Scholen.
74217: NN, - Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
74219: NN, - Bodemkaart van België. Carte des Sols de la Belgique. Texte Explicatif de la Plancette de. Verklarende Tekst bij het Kaartblad Beveren-Waas 27E..
18927: NN, - Plattegrond Gemeente Liempde.
74435: NN, - Insecten schadelijk voor Naaldhout. No. 2. De Groote Dennensnuittor Hylobius abietis L. en de Kleine Dennensnuittor Pissodes notatus F..
74434: NN, - Insecten schadelijk voor naaldhout. No. 4. De Nonvlinder Liparis monacha.
74457: NN, - Financieringsregeling Woningbouw 1948..
74459: NN, - Tien Jaar Ziektewet 1930 - 1940..
26875: NN, - Programma Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch. 10 Juli 1955..
41762: NN, - Descriptio Geographica et Statistica Provinciarum et Missionum Ordinis Fratrum Minorum S. Francisci Capuccinorum (1528-1928).
13568: NN, - Officieel Programma van den 7e Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch te 's-Hertogenbosch op zondag 4 september 1910..
66545: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1860, 1861 en 1862..
170731: NN, - Katholieke Hogeschool. Studiegids 1963-1964. Zeven en Dertigste Studiejaar.
64915: NN, - Tabel der Noodpeilen langs den Bovenrijn en zijne Takken.
37497: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1992..
36017: NN, - Loeft Godt van al ende drinct den Wijn ende laet die Werelt die Werelt sijn.
11026: NN, - Souvenir aan het Landgoed De Utrecht.
66844: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over het Jaar 1916..
66843: NN, - Verslag der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over het Jaar 1915..
66138: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 en 1904..
99448: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van de het Reglement  voor de Voerlieden   gearresteert den 22. Mey 1759..
299844: NN, - Topografische Kaart 51 West Eindhoven.
29959: NN, - Topografische kaart. 52D Helenaveen.
41301: NN, - Gouden Dankbaarheid 1934-1984..
95544: NN, - Jaarverslag NCB 1950. Verslag over het Jaar 1950 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
75195: NN, - La Maison J. & S. Violet Frères à ses Collaborateurs 1934..
39392: NN, - 500 Jaar St. Catharina & St. Barbara. Programma 4e Kringgildedag Kempenland 11 juni 2006..
39394: NN, - Informatieboekje Gilde Sint Joris Hapert 25 april 1987..
99431: NN, - Waar naar, tyde van Hoog Water, de Schippers bevaarende het Veer tussen de Stad 's Hertogenbosch en Vugt, in het overbrengen van Passagiers, haar sullen moeten reguleren.
90111: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1989..
90110: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1990..
39454: NN, - 's-Hertogenbosch Programma Gildedag Oud Hertogdom Brabant.
65042: NN, - Uitkomsten der Negende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den 31 December 1909. Deel 1, 2, 3..
65780: NN, - Catherine de Bar Mére Mechtildis van het H. Sacrament (1614-1698) Stichteres van het Instituut van de Benedictinessen van het H. Sacrament.
78500: NN, - Naamlijst der Geborenen, Huwelijken en Overledenen binnen Utrecht 1844..
37286: NN, - Tentoonstelling van Werken van Vincent van Gogh. Stedelijk Museum Amsterdam.
76066: NN, - Konijnen. Huisvesting, Voeding, Verzorging.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/14