Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
383201: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Devotionalia.
38321: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Devotionalia Deel 2..
38315: Knippenberg, Dr. H.H., - Noordbrabantsche Folklore. Vastenavondgebruiken.
39033: Knippenberg, Dr. H.H., - Kultuur tusschen Puin in Noord-Brabant en Limburg.
67255: Knippenbergh, drs. W.H.Th. e.a., - Katholiek Woordenboek.
11751: Knitel, A.J. e.a., - Vuilzorg. Onderzoek naar optimale Oplossingen van de Vuilzorg voor de Provincie Noord-Brabant.
65456: KNMI, - Regenwaarnemingen 1940-1961..
18629: Knol, Chr. G., - Helmond als Industriecentrum als Woonstad.
25126: Knook, Joost en Matti Herben, - Onrust en Wantrouwen in Klundert door Brand- en andere Dreigbrieven.
99587: Knook, C.A., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Den Ruigenhil in de Gemeenten Willemstad en Klundert 1920..
19975: Knoop, André ; mr. Gerard Merkelbach, - Van Heide tot Kerkdorp. De Voorgeschiedenis van Mariahout.
70541: Knoop, W.J., - La République des Provinces-Unies en 1672 et 1673. Étude militaire.
198631: Knoop, André en mr. Gerard Merkelbach, - Lieshout in de Franse Tijd.
22523: Knufman, Cor en Marcel de Raef, - 50 Maal Brugslag ten behoeve van Vierdaagse in Cuijk.
71752: Knuttel Wzn., dr. G., - De Letter als Kunstwerk. Beschouwingen en Confrontaties met andere gelijktijdige Kunstuitingen van de Romeinse Tijd tot op Heden.
37303: Knuttel, G., - Jan Sluyters. Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
69384: Knuttel Wzn., dr. G., - De Letter als Kunstwerk. Beschouwingen en Confrontaties met andere gelijktijdige Kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op Heden. 1851-1951..
116241: Knuvelder, Gerard, - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en Verschijnselen.
11624: Knuvelder, Gerard, - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en Verschijnselen.
12778: Knuvelder, dr. G.P.M., - Die Conste van Rhetorike. De Rederijkerskamers.
2138: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 28..
35737: Knuvelder, Gerard, - Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over Middeleeuws Uitschot.
11498: Knuvelder, Gerard, - Vanuit Wingewesten. Een Sociografie van het Zuiden.
21371: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 27..
2137: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 27..
2134: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 25..
2132: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 25 & 26. [o.a. Frans van Amelsvoort; Louis Toebosch; Finis Brabantiae; Ballade van de Brabantse beken; De Biesbosch; Guus Smeets; Wit-gele kruis; Vincent van Gogh;; Anton Kruysen; Kloosters in Brabant; Wiegersma; Judocus Smits; Uit het verleden van Geldrop; Geschiedenis van Breda; Henri Berssenbrugge; H.H.J. Maas; Peel-biografie; Bekn in Brabant; De Biesbosch & sportvisserij; Roosendaalse muziekschool; De orgelmakers Van Hirtum. ].
40678: Knuvelder, Dr. Louis, - Maria en de Verschijningen te Amsterdam.
2129: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 23 & 24. [o.a. De Stad Eindhoven; Welschap; Zeg maar dág tegen Brabant; Industrieterrein Moerdijk Flora en fauna; Mensen of Varkens; Molens in Brabant; West-Brabant, broekje in de Branding; Opwenteling; Vincent van Gogh; Jan Kruysen; Monumenten uit drie eeuwen kluishistorie; Jeroen Bosch; Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch in den jaare 1798-1799; Bossche Optimaten; Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers;; Gemeentelijke herindeling; Milieubalans 1974; Strijper Aa in opspraak; Tilburg sloopt verder; Markiezenhof; Arnoud Paashuis; Belgische Windmolens; Heusden herleeft; Kasteel Geldrop; Sint-Jan en/of oude huisjes?; Brabants orgelbezit; Straatnamen vertellen de geschiedenis van Breda; Latijnse school te 's-Hertogenbosch; Eremietenregels; Anderhalve Eeuw in Oisterwijk; Vestingwerken in West-Brabant; Grard Sientje. ].
2128: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 22. [o.a. Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest;  prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant.].
2179: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 24..
2180: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 25. [o.a. Frans van Amelsvoort; Louis Toebosch; Finis Brabantiae; Ballade van de Brabantse beken; De Biesbosch; Guus Smeets; Wit-gele kruis; Vincent van Gogh. ].
2126: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 21 & 22 [o.a. Constantijn Huysmans; Vincent van Gogh; Heemschut en Woudrichem; Knuvelder; Het Brabants Landschap 1932-1972; Herwaardering van de Brabantse Dennebossen; Stadhuis Tilburg; dr. P.C. de Brouwer; Steenbergen: kort verslag van zeven eeuwen; Landschapszorg en ruilverkavelingen; Sloopziekte bedreigt monumenten;; Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest; prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant.].
2125: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 20 [o.a. Afscheid mr. W. Ariëns; Een Barbacane te Bergen op Zoom; Oecologische Planologie; Mens en landschap in Brabant; Hendrik II van Nassau, Heer van Breda; Breuklijnen binnen Benelux; Land-Bouw en -Afbraak in Brabant; Alart Duhameels monstrans-ontwerp voor de Sint-Jan te 's-Hertogensbosch; Bossche Binnenstad; St. Catharinadal, zeven eeuwen Brabants Norbertinessenklooster; Mattemburgh Landgoed aan de Scheldezoom; Restauratie Woudrichem; Beelden uit Brabant; Cultuurerosie in Brabant; Van Gogh in Tilburg; Jereon Bosch.].
21241: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 19 [o.a. Absolute rechten van de Heren van Cuijk, Boxmeer, Haps en Halfsambeek; Jos Manders; Jacques Slegers; Opwenteling; Albrecht Dürer te Bergen op Zoom 1520; Ecologie; Restauraties in Noord-Brabant; Woordenboek van de Brabantse Dialectiek. ].
2171: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 22 [o.a. Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest;  prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant. ].
73766: Knuvelder, Gerard, - Het Rampjaar 1830..
20890: Knuvelder, dr. G.P.M., - Rede in de Stadsschouwburg te Eindhoven t.g.b. zijn Afscheid als Rector van het Sint-Joprislyceum te Eindhoven.
17554: Knuvelder, Gerard e.a., - Lustrum-Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen 1922..
2123: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 9 t/m 18. [o.a. Breda in de Spaanse Letteren; Grove Den in Noord-Brabant; Frans van Amelsvoort; Nuenense pastorie; Jef de Brouwer; Brabantia Sacra; Vincent van Gogh; Berne en de 19e eeuwse geschiedschrijving; Ger Langeweg; De plantengroei in de omgeving van 's-Hertogenbosch; Spaanse Brabander; Romeinse vondsten te Esch; Watermolen van Coll; Wies Grips; Vroegbarokke Kelk van Bokhoven; Jo Birker; Oude Kerk van Son; Velp; Textielmuseum Tilburg; Helmondse Landjuweel; Nico Molenkamp; Zilvermerken van Steenbergen; Vondst van Udense muntschat; Merovingische ambachtskunst; Dagboek Gerardus van den Elsen; Oude Toren van Stiphout; Hendrik Wiegersma; Schoenenmuseum te Waalwijk; edenkteken Antoon Coolen; Fortificatiewerken in Noord-Brabant; Pater van den Elsen; Autosnelweg Oirschot-Eindhoven; Jan Elemans; Landjuweel te Boekel; Alphons Diepenbrock; Middeleeuws Kerkje te Oirschot; Martien Coppens; t'Serclaes; Nieuwe raadhuis te Best; Jan Starink; Oude dorpsschool van Princenhage; Anton van Duinkerken; Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld; St. Willibrorduskerkje te Middelbeers; Peer van de Molengraft; Geetruidenberg 750 jaar stad; Toren te Oirschot; Oisterwijk 1213-1963; Vesting Heusden; Mencia de Mendoza; Genealogisch onderzoek in Noord-Brabant; Vincent van Gogh; Kartuizerklooster Geertruidenberg; Buidelmees in Noord-Brabant. Kasteel-Raadhuis Sint-Oedenrode; Duits hulpvliegveld en Lith; Molenleed in Brabant en Vlaanderen; De Schutsgilden en onze tijd; Hervormd Kerkje Engelen; Ward Ruyslinck; Ton Smits; Hendrik Wiegersma; Brabant op aardgas; De Swaen Geertruidenberg; Velpse ruïnekerkje hersteld; Heusden gaat oude glorie herstellen; Genneper watermolen; bouwen in Tilburg; Rederijkers; Geert van Beek; Albert Delahaye; dr. C. W.M. Verhoeven; Integratie van de Kempen; Parklandschap in de Peel; Brabants Zilver; Mark-Vlietverbinding; Tien jaar T.H. Eindhoven; Brabantse Klokkengieterskunst; Grootkempische cultuurdagen; Lambert Poell; Franciscus Siemer; Mgr. Bannenberg 1898-1967; Jhr. mr. R.A. van Rijckevorsel; Jeroen Bosch; Gemeentemuziekschool Bergen-op-Zoom honderd jaar; Brabants Zilver; Jean Baptist van Gulpen stadsdrukker te 's-Hertogenbosch; Westbrabantse dorpsplattegronden; Albert Delahaye; Oude Toren van Duizel; Oud Brouwershuis te Diessen; mgr. G. de Vet; Anton Damen; Nieuw-Vossemeer vier eeuwen voorpost aan de Eendracht; Jac. J.M. Heeren; Woordenboek Brabantse Dialecten; Kasteel Nemerlaer; Kunsthuis Schevelinge in Sint-Oedenrode; Planologie; Markiezenhof; Deurne, Wiegersma, Zadkine, Van Rees; R.K. Leergangen en R.K. Handelshogeschool; Jeroen Bosch; Anton van Duinkerken; Westtoren Bossche Sint-Janskerk; Frans Babylon herdenking; Jean Baptist van Gulpen; Drieluik voor Roosendaal; Reinier Pijnenburg; Nationaal Park De Biesbosch; Pleidooi voor integrale aanpak van Bossche binnenstad; Geschiedenis gewestelijke bibliotheken; Markiezenhof; Maria Slager-Van Gilse; Jeroen Bosch; Tien jaar Kunstzinnige Vorming in Eindhoven; Hendrik Wiegersma; Onse Vrouwe Bergen op Zoom; Eeuwen wandtapijt; Realiteit en romantiek rondom het landschap; De Nassau's en de thans gerestaureerde Grote Kerk en toren van Breda; Groen in de stad; De Tuin der Lusten; Jan van Amstel 300 jaar geleden te Schijndel overleden; Kasteel Nemerlaer; Pastoer Roes, pionier in Peelland; dr. C.R. Hermans; Tongerlose Hoef; Muziek in Brabant; Historische periodieken in Brabant.].
21221: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 18 [o.a.  Pleidooi voor integrale aanpak van Bossche binnenstad; Geschiedenis gewestelijke bibliotheken; Markiezenhof; Maria Slager-Van Gilse; Jeroen Bosch; Tien jaar Kunstzinnige Vorming in Eindhoven; Hendrik Wiegersma; Onse Vrouwe Bergen op Zoom; Eeuwen wandtapijt; Realiteit en romantiek rondom het landschap; De Nassau's en de thans gerestaureerde Grote Kerk en toren van Breda; Groen in de stad; De Tuin der Lusten; Jan van Amstel 300 jaar geleden te Schijndel overleden; Kasteel Nemerlaer; Pastoer Roes, pionier in Peelland; dr. C.R. Hermans; Tongerlose Hoef; Muziek in Brabant; Historische periodieken in Brabant.].
108463: Knuvelder, Gerard, - Een Nederlands Kanalenplan.
21191: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 16 [o.a. Franciscus Siemer; Mgr. Bannenberg 1898-1967; Jhr. mr. R.A. van Rijckevorsel; Jeroen Bosch; Gemeentemuziekschool Bergen-op-Zoom honderd jaar; Brabants Zilver; Jean Baptist van Gulpen stadsdrukker te 's-Hertogenbosch; Westbrabantse dorpsplattegronden; Albert Delahaye; Oude Toren van Duizel; Oud Brouwershuis te Diessen; mgr. G. de Vet; Anton Damen; Nieuw-Vossemeer vier eeuwen voorpost aan de Eendracht; Jac. J.M. Heeren.].
2119: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 16 [o.a. Franciscus Siemer; Mgr. Bannenberg 1898-1967; Jhr. mr. R.A. van Rijckevorsel; Jeroen Bosch; Gemeentemuziekschool Bergen-op-Zoom honderd jaar; Brabants Zilver; Jean Baptist van Gulpen stadsdrukker te 's-Hertogenbosch; Westbrabantse dorpsplattegronden; Albert Delahaye; Oude Toren van Duizel; Oud Brouwershuis te Diessen; mgr. G. de Vet; Anton Damen; Nieuw-Vossemeer vier eeuwen voorpost aan de Eendracht; Jac. J.M. Heeren.].
70525: Knuvelder, Gerard, - De Mythe Nederland. Beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
70496: Knuvelder, Gerard, - De Mythe Nederland. Beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
21181: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 15 [o.a. bouwen in Tilburg; Rederijkers; Geert van Beek; Albert Delahaye; dr. C. W.M. Verhoeven; Integratie van de Kempen; Parklandschap in de Peel; Brabants Zilver; Mark-Vlietverbinding; Tien jaar T.H. Eindhoven; Brabantse Klokkengieterskunst; Grootkempische cultuurdagen; Lambert Poell.].
21411: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 31..
2141: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 31..
2140: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 30..
90061: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 30..
90056: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 28..
21391: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 29..
2139: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 29..
17724: Kobes, Gerrit, - Twee Eeuwen Goirle dl. 6. Donkere Jaren.
29181: Kobes, G., - Inventaris van het Archief van het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg 1804-1947 (1950).
78461: Koch, A.C.F., - De Rechterlijke Organisatie van het Graafschap Vlaanderen tot in de 13e Eeuw.
73730: Koch, M., - Tableau des Révolutions de l'Europe, depuis de Bouleversement de l'Empire Romain en Occident jusqu'a nos Jours; précédé d'une Introduction sur l'Histoire, et orné de Cartes géographiques, de Tables généalogiques et chronologiques. Tome I..
73557: Koch, H.W., - Europa in Oorlog 1618-1815..
72120: Koch, H.W., - Europa in Oorlog 1618-1815..
235035: Kock, W.J.E., - Chaam in oude Ansichten.
76297: Kockelhorn, H., - Historische Bedrijfsarchieven. Papier-, Papierwaren-, Grafische Industrie en Uitgeverijen. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
31512: Kocken, Marcel, - Kent U ze nog... de Mechelaars.
26378: Koekkoek, Job, - Gaandeweg Gorcum.
26377: Koekkoek, Job, - Gaandeweg Woudrichem.
28121: Koekoek, Job, - Het Sleeuwijks Kerkje. Monument van Geschiedenis en Cultuur.
11921: Koeman, C., - Restauratie door middel van overtekenen van een Brabantse Manuscriptkaart uit de 19e Eeuw.
74195: Koen, D.T., - Inventaris van het Archief van het Utrechtse Leenhof sedert 1528..
19833: Koenders, Drs. e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Someren.
29032: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van het plaatselijke Bestuur van de Gemeente Roosendaal en Nispen 1813-1851..
29028: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de parochiële Conferenties en de Bijzondere Raad van de Vincentiusvereniging.
29030: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van de Harmonieën te Roosendaal 1886-1987..
29031: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Parochie van de H. Joseph te Roosendaal 1914-1987..
29025: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeenten van Roosendaal, Nispen en Wouw 1611-1956..
71595: Koenen, Marie, - Bloesem van Bourgondië. De Kinderjaren van een Vorstenkind.
69864: Koenen, mr. H.J., - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nijverheid in Nederland.
69781: Koenen, mr. H.J., - Het Huwelijk van de Koningin, uit historisch, juridisch, genealogisch en heraldisch Oogpunt beschouwd.
69391: Koenen, mr. H.J., - De Nederlandsche Boerenstand historisch beschreven.
26008: Koenen, J.J.A.M., - Roosendaal rond de Eeuwwisseling. Onbekende Foto's van A.M. Bruglemans.
355169: Koenraadt, dr. W. M., - Dagboek van een Schooljongen.
77931: Koerhuis, B. & W. van Mulken, - Broncommentaren V. De Militieregisters 1815-1922..
73552: Koerhuis, B. en W. van Mulken, - Broncommentaren V. De Militieregisters 1815-1922..
76802: Koerkamp, Jos, - Knooperven. Nieuw Leven in het Buitengebied. Het Concept.
67114: Berg Natasja van den & Sophie Koers, - Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende Wereldverbeteraar.
77006: Kohl, Theo, - 1232-1982. Herinneringen aan Oud Roermond.
67374: Köhnen, Hubert, - Kleinenbroich. Ein Heimatbuch.
76130: Kok, J., - Veevoeding.
74822: Kok, drs. M., - Overzicht van de Bestemming van Archivalia en Documenten afkomstig uit het voormalig Archiefdepot der Nederlandse Hervormde Kerk.
39825: Kok, René (onderzoek), - Brieven van Fanny Philips 1942-1943 aan Ans Schreurs.
41520: Kok, G.A. de, - Abdij van Middelburg.
11202: Kok, H. de ; A. Verleye en R. Woestenborghs, - A. Ghijs en de Den in de Turnhoutse Kempen ..
17998: Kok, Jacques de e.a., - Dag Twintigste Eeuw. Belevenissen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
121864: Kok, mr. G. Chr., - Van Raad Van Brabant Naar Gerechtshof 's Hertogenbosch. Zes Eeuwen Rechtspraakgeschiedenis.
24265: Kok, M.A. e.a., - Drie Eeuwen Bredase Boeken 1604-1900..
242651: Kok, M.A. e.a., - Drie Eeuwen Bredase Boeken 1604-1900..
33945: Kok, Harry de e.a., - De kleine Geschiedenis van de Kempen in 20 dagen. Dag 19 - 27 April 1957 Farmaceutisch Bedrijf Janssen verhuist naar Beerse.
33512: Kok, Harry de, - Turnhout in de 17de Eeuw. Historische Maquette.
69201: Kok, David de, - Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
39958: Kok, H. de en G. Landuyt, - Liber Amicorum E. van Autenboer.
98416: Kok, ir. A., - Orthogonaliteit een zinvol Element in de Communicatie?.
27640: Koker, Mr. F.W.C., - De Overeenkomst betreffende de Goederen van het voormalig Klooster St. Agatha.
78876: Kokke, Drs. C. Th., - Inventaris van het Archief der Gemeente St. Michielsgestel.
29523: Kokke, Drs. C. Th., - Inventaris van het Archief der Gemeente St. Michielsgestel.
20282: Kokx, Toon, - 25 Jaar Jan van Hoppe Jeugdtoernooien 1973-1997..
38708: Koldeweij, A.M., - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier.
37319: Koldeweij, dr. A.M., - De 'Keisnijding' van Hieronymus Bosch.
28289: Koldeweij, A.M. e.a., - De Koorafsluiting in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
36819: Koldeweij, Dr. A.M., - In Buscoducis 1450-1629..
39016: Koldeweij, A.M. e.a., - Schatkamers uit het Zuiden.
36304: Kolen, Eric e.a., - Het kleine bedreigde Brabantse Monument.
19993: Kolen, Eric e.a., - Heemkronijk Geldrop-Heeze-Leende-Sterksel-Zesgehuchten.
11710: Kolen, Erik e.a., - Brabants Cultuureigen, wat is dat eigenlijk?.
36335: Kolen, Eric, - 20 Jaar Stichting Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg 1979-1999. Een Kroniek van vrijwillige, particuliere Monumentenzorg in Brabant.
198657: Kolen, Eric, - De Boom en andere Monumenten. Wandeling door het Dorp Heeze.
17005: Kolen, Erik, - Oud-Sparrendaal en zijn Bewoners.
67360: Kölke, dr. A.J., - Haastrecht.
29302: Kollenburg, H.M.M. van, - Archief van de Heren van Oijen (1550-1899).
78410: Koller, dr. Theodor, - Die Torf-Industrie.
76883: Kollis, H., - Overzicht van een Westfriese Familie Winkel Deel 1 en 2..
60799: Kompagnie, J.H., - Het Familiearchief van Heteren. Het Archief van de Solliciteur-Militair Paulus Gebhardt en Het Archief van de Commies van 's Lands Magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk.
74140: Kompagnie, J., - Het Familiearchief van Heteren. Het Archief van de Solliciteur-Militair Paulus Gebhardt en Het Archief van de Commies van 's Lands Magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk.
35107: Komrij, Gerrit, - Het Geld dat spant de Kroon. 250 Jaar pecuniaire Poëzie.
78848: Komrij, Gerrit, Wigman, Menno, Deckwitz, Ellen, Michels, Carmien, Roode, Alexis de, Möhlmann, Thomas, - De Aarde nu. Gedichten over Duurzaamheid én 16 Klimaatkwatrijnen van Gerrit Komrij.
78055: Königer, Ernst, - Aus der Geschichte der Seilkunst. Von Ärzten, Badern & Chirurgen.
10841: Konijnenberg, E. Den Haag, - Scheiding van Maas en Waal.
78988: Koning, Jan Rudolph de , geboren te Dordrecht, - Opmerkingen over Art. 194 der Gemeentewet.
75975: Konings, Ad, - Mijn eerste Kippen.
77063: Koninkx, Christian & Patrick Lefèvre, - Boudewijn een Koning en zijn Tijd.
71026: Konstam, Angus, - Atlas van Middeleeuws Europa.
77975: Kooiman, Marinus e.a., - Landschappen met Toekomstwaarde. Cultuurhistorische Karakteristiek van de Nationale Landschappen.
74047: Kooiman, D., - De Motor- en Rijwielwet met beknopt Overzicht van Stelsel en Inhoud der Wet en Aanteekeningen bij de Artikelen. Tweede Gedeelte.
71958: Kooiman, D., - De Nederlandsche Gemeente in de negentiende en de twintigste Eeuw.
71762: Kooiman, D., - Parlementaire Geschiedenis Wijziging Financieele-Verhoudingswet en Werkloosheidszorg.
67173: Kooiman, Dick, - India.
76081: Kooistra, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
76065: Kooistra, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
76064: Kooistra, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
355033: Koolen, Th., - Gedachten Rijmen en Mijmeringen.
18677: Koolen, Bernardine, - Kijk, Helmond 1994..
297151: Koolen, Wilma e.a, - Inventaris van de Archieven van de opgeheven Polders en Waterschappen (1689-1976) Deel I..
24471: Kools, Frank, - Vincent van Gogh en zijn Geboorteplaats. Als een Boer van Zundert.
235041: Kools, Frank, - Zundert in oude Ansichten. Deel 3..
36609: Kools, Frank, - Acht Eeuwen Molens in Zundert en Rijsbergen.
65277: Kools, G.C., - Goedkoope Asfaltdeklagen op het Moment.
33960: Koop, Paul, - Arendonk en een eeuw Harmonie De Arend 1886-1986..
65373: Kooper, J., - Rapport in zake eene Centrale Drinkwatervoorziening van de Provincie Groningen.
78977: Kooper, J., - Het Waterstaatsverleden van de Provincie Groningen.
355017: Koopmans, Frits uit Etten Leur, - Voor Jullie heb ik het gedaan.
78651: Koopmanschap, Hans, - Grensgebied tussen Zand en Veen. Een archeologisch Perspectief op de middeleeuwse Ontginnings- en Bewoningsgeschiedenis van de Langstraat en het aangrenzende Zandlandschap van Noord-Brabant.
27156: Koorn, Florence en Michel van der Eycken, - Begijnen in Brabant.
69153: Kootte, T.G., - Rekkelijk of Precies. Remonstranten en Contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.
73795: Koppel, Menno van de, - Een bekeken Zaak: het laatste Decennium van de oude Tweede Kamer gefotografeerd.
78207: Prof. Kops (red.), - État d'Agriculture dans le Royaume des Pays-Bas durant l'année 1818, 1819, 1820..
121931: Kops, Wim, - 's-Hertogenbosch. Een Rijke, Roerige en Roemruchte Historie.
71130: Kops, Hans, - Duurzaamheid kàn.
71264: Korf, Dingeman, - Nederlandse Majolica.
78245: Korn, dr. V.E. & R. van Dijk, - Adatgrondenrecht en Domeinfictie. Twee Critieken.
76795: Kornaat, Klaas, - Bouwen aan een Stad van morgen. 85 Jaar Patrimoniums Woningstichting Vlaardingen.
67491: Kornfeld, Hans e.a., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1952. Trier ein Zentrum abenländischer Kultur..
67462: Kornfeld, dr. Hans e.a., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1957. Die Mittelmosel.
67463: Kornfeld, dr. Hans e.a., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1955/1956. Die Heimat lebt. Bermächtnis und Verpflichtung.
18613: Korporaal, T.L. e.a., - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de Geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987..
16614: Korsten, Jan, - De Lopende Rekening. Negentig Jaar Rabobank Moergestel 1912-2002..
95573: Korsten, Jan & Ton Duffhues, - Ondernemen in Kruiden. Kruiden- en Groentendrogerij van de NCB 1952 - 1997..
295148: Kort, J.C., - Repertorium op de Lenen van de Hofstede Altena 1232-1650..
29324: Kort, V.A.M. de, - Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid Asten 1337-1955..
74096: Kort, J.C. de, - Het Archief van de Heren van Haarlem 1254-1321..
70422: Korteling, Herman, - Het Christophorusbeeld.
64422: Kortenhorst, C.T., - Zwakzinningenzorg en geestelijke Volksgezondheid.
12797: Kortenhorst, dr. C. e.a., - Zevende Jaarverslag van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid.
12796: Kortenhorst, dr. C. e.a., - Zesde Jaarverslag van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid.
11721: Kortenhorst, C.T. uit Vught, - Wat wil de Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid?.
10015: Korteweg, K.N., - De Heerlijkheid Altena en de Veer- en Vischrechten op het Boveneinde der Merwede.
9624: Korteweg, A., - Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw.
9888: Korthals Altes, A. ; K. Margry e.a., - September 1944. Operation Market Garden.
73562: Korthuys, Piet e.a., - De Dagen onzer Jaren. Roman 'Ga uit uw Land' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1953 - 30 sept. 1954..
98444: Kortie, Frans, - Programme. Airborne Visit to the Corridor. 16 september- 8 october 44-74..
98446: Kortie, Frans, - Programme. Airborne Visit to the Netherlands 16-19 Sept. 1979. 1944-1979..
36405: Kortlang, R. en H. Verwiel, - Boerderijen in Noord-Brabant. Aspecten van Behoud en Verbouw.
26948: Kortleven, Pastoor G., - Scherpenheuvel Nationaal Bedevaartoord.
28956: Kortmann, Dr. C. N. M. en Ds. N.K. van den Akker, - 150 Jaar Kerkprovincie Noordbrabant 1816-1966..
289561: Kortmann, Dr. C. N. M. en Ds. N.K. van den Akker, - 150 Jaar Kerkprovincie Noordbrabant 1816-1966..
35360: Kortooms, Toon, - Dit Zwarte Goud.
35361: Kortooms, Toon, - De kleine Emigratie.
35362: Kortooms, Toon, - En nu de Keuken in...!.
35363: Kortooms, Toon, - Laat de Dokter maar schuiven….
35365: Kortooms, Toon, - Laat de Dokter maar opkrassen….
35358: Kortooms, Toon, - Mijn Oom Theodoor.
35359: Kortooms, Toon, - Parochie in de Peel.
388521: Kortooms, Toon, - Deze Jongeman. Belevenissen van een Zondagskind.
35490: Kortooms, Toon, - Dit Zwarte Goud.
354901: Kortooms, Toon, - Dit Zwarte Goud.
38852: Kortooms, Toon, - Deze Jongeman. Belevenissen van een Zondagskind.
38215: Kortooms, Toon, - Als beminnen zondig is...
35444: Kortooms, Toon, - Beekman en Beekman; De Mannen Beekman.
35353: Kortooms, Toon, - Help! de Dokter verzuipt….
353003: Kortooms, Toon, - Onze Leo.
353007: Kortooms, Ingrid, - Dik Doruske en dun Drieske als Klusjesmannen.
35421: Kortooms, Toon, - Heintje, Hondje, Hoedje.
35408: Kortooms, Toon, - Liefde in Peelland.
29315: Korverzee, Drs. Elis. H., - Inventarissen van de Archieven van de particuliere verzamelingen: Becx - Van Cooth - Van Engelen van Strijen - Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, De Oude Schouwe - Santvoort, Erfsecretarie Maasland.
73659: Korvezee, Elisabeth H., - De Zendingen van Frederik van Reede naar Engeland in de Jaren 1672-1674..
78339: Koschaker, Paul, - Europa en het Romeinse Recht.
67761: Koschorreck, Walter, - Minnesinger. In Bildern der Manessischen Liederhandschrift.
71508: Kossmann, prof. dr. E.H., - De Lage Landen 1780-1940. Anderhalve Eeuw Nederland en België.
31524: Koster - van Dijk, mr. J.M.I., - Gooilanders voor de Grote Raad (1470-1572).
37525: Koster, Kees, - Brabant van Hoog tot Laag. Pentekeningen van Kees Koster.
65515: Koster, F. & dr. Jac. P.Thijsse, - Wat is Heemkunde? Een algemene Oriëntatie ter Beleving van ons eigen Land.
76702: Kösters, Bernd & Rosemarie Jankowiak, - Lippstadt mit dem Zeichenstift gesehen. Die Stadt und ihre Ortsteile.
67628: Kot, S., - La Réforme dans le Grand-Duché de Lithuanie. Factuer d'Occidentalisation culturelle.
67521: Kot, Stanislaw, - Opposition tot the Pope bij Polish Bishops, 1557-1560. Three unique Polish Reformation Pamphlets.
78340: Kötzschke, dr. Rudolf, - Allgemeine Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters.
76233: Kousbroek, Rudy & Peter Vos, - Varkensliedjes.
10837: Kouwe, Ir. J.J. en Ir. B. Vrijhof, - De Landbouwwaterhuishouding in de Provincie Noord-Brabant. De Waterhuishouding van de Landbouwgronden; de Verzilting van de open Wateren.
10836: Kouwe, Ir. J.J., - Watervoorziening van Landbouwgronden in het Boven-Dommelgebied.
272699: Kox, Birgitta C.A.M., - De Heilige Birgitta en haar Orde.
33923: Koyen, A., - Tielen mijne Vriend.
27475: Koyen O. Pream., Dr. Milo H., - De Blijde Inkomst van 1356 in het Abdijarchief te Tongerlo.
27423: Koyen, Dr. M.H. en Dr. L.C. van Dijck, - Tongerlo. Door de Eeuwen Heen. Premonstratenzer Leven en Spiritualiteit.
33901: Koyen, Dr. Milo H., - Het geestelijk Gerechtshof te Tongerlo.
3315: Koyen, M.H., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 15. 1977-1978. [Het Geels verleden Bundeling van reeks bijdragen verschenen in het Nieuwsbald van Geel.].
33926: Koyen, dr. M.H., - Geel door de Eeuwen heen.
75718: Kraan, Sandra e.a., - Geheel Vrijwillig. Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij 125 Jaar Burgerparticipatie.
37035: Kraan, Ad, - Beelden in Noord-Brabant. Ontwikkeling van de Beeldhouwkunst na 1945..
37397: Kraan, Ad e.a., - Schilderkunst in Noord-Brabant na 1945. Periode 1970-1985..
65473: Krabbe, mr. H., - De Werkkring van den Staat.
78634: Kraker, A.M.J. de, - Landschap uit Balans. De Invloed van de Natuur, de Economie en de Politiek op de Ontwikkeling van het Landschap in de Vier Ambachten en het Land van Saeftinghe tussen 1488 en 1609..
24991: Kramer, W., - Het Huis genaamd Onse Vrouwe Bergen op Zoom.
20738: Kramer, Oskar, - Eindhoven in oude Ansichten Deel 2..
35045: Kramer, Léon, - Allerlei.
64479: Kramer, R., - Het Archief van Meerburg's Noordzeevisserij en Haringexport 1823-1974..
72257: Kranenburg, mr. R., - De Grondslagen der Rechtswetenschap. Juridische Kennisleer en Methodologie.
65356: Kranenburg, mr. R., - Studiën over Recht en Staat.
65951: Kreenen, dr. J.J. en mr. J.H.G. Boissevain, - De Schoolwet opgehelderd door eene Aanteekening.
10536: Krekel, Georges, - De Tram in Geldrop en Omgeving.
71486: Krekel, dr. H., - Die neue Aufgabe der Niederlande. Zwei Vorträge.
43606: Krekelberg, Gerh., - Over Kerken met Kettingen omspannen. Een volkskundige Ervaring.
43605: Krekelberg, Gerh., - Het Altaar in het Volksgeloof.
28154: Kremers, A.H., - De Steentjeskerk van Pastoor Pulskens. Het wel en wee van de Parochie van de H. Antonius van Padua.
74724: Kreukels, J.M.A., - De Archieven van de Hervormde Gemeente Sittard 1572-1973. Inventaris.
65682: Kreukels, J.M.A., - De Archieven van de Hervormde Gemeente Sittard 1572-1973. Inventaris.
397025: Kriele, Paul, - Tommies D-Day.
17710: Krijbolder, Wim en Ben Meijs. Uitg. St. Cultureel Contact, - Twee eeuwen Goirle dl. 5. Gaat heen en onderwijst.
107045: Krijbolder, Bernard J.J., - Genealogie van het Geslacht Crebolder, Krijbolder, Crebolder Meergenaamd Krijbolder (ex Krähenbühl van Bern).
12696: Krijgsman, Wethouder M., - Sociale Maatregelen van het Gemeentebestuur te 's-Hertogenbosch 1914-1926..
77797: Krijn, Leo J., - De Nederlandsche Letterkunde in België sedert 1830..
32494: Krings, Cécile, - La Maison d'Erasme Anderlecht.
76132: Kroes, H.A., - Beknopte Huisdierenteelt ten behoeve van Cursussen voor de Landbouwakte, Paardenkennis, Runderkennis e.a..
9626: Kroes, Ir. Y., - 75 Jaar Varkensfokkerij in Stamboekverband. Invloed van de Stamboekorganisatie op de Kwaliteitsverbetering van het Varken in (Zuid) Nederland.
74056: Kroeze, J.J., - Handleiding ten dienste van de Invordering van plaatselijke Belastingen + Supplement.
75363: Kroezen, Ronald, - Meesterlijk Koken. Heerlijke Recepten en Wetenswaardigheden van uw Meesterslager.
73877: Krogt, M.R. van der, - Koninklijke Ondernemingen & Hofleveranciers in Nederland. Een vorstelijke Onderscheiding.
75629: Kroha, Tyll, - Sparbüchsen ein Brevier.
18628: Krom, Mr. C.C.N. en Aug. Sassen, - Oorkonden betreffende Helmond.
295022: Krom, C.C.N. de ; A.C. Bondam; C.F. Xav. Smits, - Gemeente- en Waterschapsarchieven. Verslagen 1884-1911..
295023: Krom, C.C.N. de ; A.C. Bondam; C.F. Xav. Smits, - Gemeente- en Waterschapsarchieven. Verslagen 1884-1911..
29585: Krom, Mr. C.C.N., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Stiphout.
70510: Krom, mr. C.C.N., - Oud-Nederlandsch Erfhuisrecht.
29625: Krom, Mr. C.C.N., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Heusden.
99644: Krom, mr. C.C.N., - Een rechterlijke Organisatie in het Departement Brabant in 1802 en 1803..
67748: Kronbergen, Karl en Gretl, - Paddestoelen. Het verzamelen zonder risico.
75633: Kronenburg, dr. Anny, - Rond de vaderlandsche Kleederdrachten.
71272: Kronenburg CssR, J.A.F., - Maria's Feestkring in Nederland. Overzicht van het Ontstaan en de Ontwikkeling der Mariafeesten in ons Vaderland.
13537: Kronenburg C.S.S.R., J.A.F., - Levensschets van Mgr. Joannes Zwijsen als Stichter van de Congregatie der Zusters van Liefde van O.L. Vrouw, Moeder van Barmhartigheid te Tilburg.
69578: Kronenburg, J.A.F., - Neerlands Heiligen in Later Eeuwen.
35807: Kroon, Theo, - Anton van Duinkerken (prof. dr. W.J.M.A. Asselbergs) 1903-1968..
44220: Kroon, Th., - Peter van der Meer de Walcheren.
78145: Krückmann, dr. Jur. Paul, - Das bürgerliche Gesetzbuch. Tekst-Ausgabe mit Verweisungen.
71455: Kruijf, J.M. de, - Bacteriologische Kwaliteit van Varkenslever.
39321: Kruijsen, Joep, - Liber Amicorum Weijnen. Een Bundel Opstellen aangeboden aan prof. dr. A. Weijnen bij zijn zeventigste Verjaardag.
75952: Kruijt, Dr. J.P., - Instinct in de Hoenderhof.
122014: Kruiskamp, René, - ‘Op de Drempel van mijn Vaderland’ Gerrit Paape in ’s-Hertogenbosch.
74970: Kruiswijk, E.M., - Inventaris van het Archief van de Vereniging van Vrijzinnige Hervormden in Nederland (1903) 1913-1980..
108455: Krul, W.F.J.M., - Verleden, Heden en Toekomst der N.V. Waterleiding-Maatschappij Oost-Brabant.
3734: Kruse, mr. P.C.J.M. e.a., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1971/1972..
28339: Kruse-Smits, Toos e.a., - Sint Jan 1985: het Jaar van de Openbaring.
3729: Kruse, mr. P.C., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1966..
37511: Kruse, Wim, - Herman Moerkerk.
375111: Kruse, Wim, - Herman Moerkerk.
28260: Kruse-Smits, Toos e.a., - Sint-Jan. Een Openbaring.
78797: Kruseman, A.C., - Het Teekenonderwijs op de Lagere School.
37417: Kruysen, Jan, - Het Boek. Gedachten en Beelden.
72281: Kruyskamp, dr. C., - Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
71463: Kruyskamp, dr. C., - Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
20227: Kuijper, Egbert de, - Bladel en Netersel en het Brabants Volksleven van weleer.
108352: Kuijper, jhr. mr. E.J.C.M. de, - Eindverslag der Commissie voor den Watersnood van 1871..
16954: Kuijper, Egbert de, - Vught en het Brabants Volksleven van Weleer.
65365: Kuijper, dr. H.F. en A. Boxman, - Rapport omtrent de Hoedanigheid van het Drinkwater der openbare Pompen te Zwolle aan HH. Burgemeester en Wetouders uitgebracht.
38688: Kuijpers, Frits e.a., - Lustrum-Jubileum rond het Orgel. Ruud Huijbregts 1961-2001..
27960: Kuijpers, G.A.A.M., - Rijsbergen. Langs de Mariakapellen.
20322: Kuijs-Croonen, R., - Geschiedenis van de St. Petrusschool 1954-1994..
356161: Kuik, William D., - De Twee Snoeken.
35616: Kuik, William D., - De Twee Snoeken.
43046: Kuile, Dr. E. ter, - De Dom van Utrecht.
38629: Kuilenburg, Wout van, - Het Werk van de Orgelmakersfamilie Van Eijsdonck / Van Nistelrooy / Kuijte.
126481: Kuilenburg, Annélien van, - Ontwikkelingsvisie Relgieus Erfgoed ’s-Hertogenbosch.
38617: Kuilenburg, Wout van, - Aantekeningen van de Orgelmaker Adrianus Kuijte.
27305: Kuiper, Dr. G.J.M. en Zr. Maria Elisabeth, - Het Graafschap Megen Deel 1: Beknopte Historie van de Clarissen te Megen.
28891: Kuiper, C.J., - Uit het Rijk van den Arbeid.
44137: Kuiper, Joh.; Anna Schnieber e.a., - Kerstklanken.
40932: Kuiper, Johanna E., - Thomas van Aquino de Heilige.
22445: Kuiper, Egbert de, - Uden en het Brabants Volksleven van weleer.
65088: Kun, L.J.A. van der, - Register VI, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Lek en de Nieuwe Maas, van Vreeswijk en Vianen tot Brielle.
65086: Kun, L.J.A. van der, - Register IV, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Merwede, de Oude en Nieuwe Maas van Gorinchem tot Brielle. Tweede Gedeelte de Oude en Nieuwe Maas van Dordrecht tot Brielle.
65085: Kun, L.J.A. van der, - Bijlagen bij de Registers I, II en III, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Boven-Rijn, de Waal en de Merwede, van Emmerik tot Gorinchem. Eerste Gedeelte. Bijlage I-VII, inhoudend bescheiden betrekkelijk deze Rivieren.
65083: Kun, L.J.A. van der, - Register IV, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Merwede, de Oude en Nieuwe Maas van Gorinchem tot Brielle. Eerste Gedeelte de Merwede van Gorinchem tot Dordrecht.
22341: Kunst, F., - Met de Blik op Oneindig. Een Relaas over Dertig Jaar Caravanhandel.
22338: Kunst, F., - Hoezo... stoppen met werken? U kunt toch om vijf Uur naar Huis!.
355013: Kunst, F., - Je moet de Groeten van Kees hebben!.
384586: Div. kunstenaars, - De Overslag 1996-1997..
384612: Div. kunstenaars, - De Overslag 1998-1999..
71028: Künzel, Rudi, - Beelden en Zelfbeelden van Middeleeuwse Mensen. Historisch-antropologische Studies over Groepsculturen in de Nederlanden, 7de - 13de Eeuw.
78618: Kupurus, drs. J.A. e.a., - Historia Agriculturae Deel VI. O.a. Bouwstoffen voor de Bibliografie van de Nederlandse Landarbeider in de 19e Eeuw; Honderd Jaar Bedrijfsresultaten van de Wilhelminapolder (1814-1913).....
67684: Kupurus, drs. J.A. e.a.  , - Historia Agriculturae Deel V & VI. O.a.  De landbouwkundige Gegevens uit het Journaal der Reize van den Agent van Nationale Economie der Bataafsche Republiek, J. Goldberg...... eel VI. O.a.  Bouwstoffen voor de Bibliografie van de Nederlandse Landarbeider in de 19e Eeuw; Honderd Jaar Bedrijfsresultaten van de Wilhelminapolder (1814-1913).....
18932: Küringen, Riky van, - En Liemt, het ploegde voort..….
75183: Kurstjens, Gijs & Bart Peters, - Rijn in beeld. Deel 1: Ecologische Resultaten van 20 jaar Natuurontwikkeling langs de Rijntakken. Deel 2: Inrichting, Beheer en Beleid langs grote Rivieren.
67162: Kussendrager, Nico, - Tanzania.
70136: Kuster, H.J., - Over Homoseksualiteit in Middeleeuws West-Europa.
35802: Kusters, Wiel, - Een Hemd met Paardjes. Over het Werk van Geert van Beek.
11384: Kuyer, Drs. P. Th. J., - Rondom en in het Gouvernement.
11341: Kuyer, Chr. A.M., - Brabantia Illustrata I. III.
11330: Kuyer, Mej. Chr. A.M., - Brabantia Illustrata II. Deel 1, 2, 3..
11340: Kuyer, Chr. A.M., - Brabantia Illustrata I, 3e afl..
11308: Kuyer, Mej. Chr. A.M., - Brabantia Illustrata I. Supplement op de Delen I, II, III..
11314: Kuyer, Mej. Chr. A.M., - Brabantia Illustrata I. II..
11305: Kuyer, Chr., - Brabantia Illustrata I. I, II, III, +Suppl..
11306: Kuyer, Mej. Chr. A.M., - Brabantia Illustrata I. I..
12622: Kuyer, P., - 's-Hertogenbosch gedurende de 14e Eeuw.
11728: Kuyer , drs. P.Th.J., - Een halve Eeuw Afdeling Noord-Brabant van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1921-1971..
43748: Kuylaars SJ, Dr. A.M., - De Katholieke Arbeider in de Samenleving. Een sociale Katechismus.
40739: Kuyle, Albert, - Jonas.
40502: Kuyle, Albert, - St. Eloy.
13754: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Engelen.
707200: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Venraij.
707190: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Venlo.
707180: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Valkenburg.
707170: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vaals.
707160: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Urmond.
707150: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ulestraten.
707140: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ubach over Worms.
707100: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Susteren.
707090: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Strucht.
707080: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stamproij.
707060: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Spaubeek.
707070: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stein.
707050: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Slenaken.
707040: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Simpelveld.
707030: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Sevenum.
707010: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schin op Geul.
707000: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schinnen.
706990: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schimmert.
706980: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schaesberg.
706960: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Roosteren.
706950: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Roggel.
706940: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rimburg.
706930: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rijckholt.
706920: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente St. Pieter.
706910: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oud-Vroenhoven.
706900: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oud Valkenburg.
706880: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oirsbeek.
706870: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ohé en Laak.
706860: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente St. Odilienberg.
706850: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Obbicht en Papenhoven.
706840: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nuth.
706830: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nunhem.
706810: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwstadt.
706800: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwenhagen.
706790: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Neeritter.
706780: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Neer.
706770: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nederweert.
706760: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Munstergeleen.
706750: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Mook en Middelaar.
706740: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Montfort.
706730: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Mheer.
706720: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Mesch.
706700: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Meijel.
706630: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Linne.
706670: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Margaten.
706690: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Meerssen.
706610: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Klimmen.
706620: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Limbricht.
706590: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kerkrade.
706580: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Jabeek.
706570: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ittervoort.
706560: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Itteren.
706550: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hunsel.
706540: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hulsberg.
706530: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Houthem.
706510: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Horn.
706500: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heijthuijsen.
706490: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Herten.
706460: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heerlen.
706440: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heel en Panheel.
706430: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Haelen.
706400: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gronsveld.
706380: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Grathem.
706370: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Geulle.
706360: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gennep.
706350: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Geleen.
706320: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Eygelshoven.
706330: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Eijsden.
706340: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente St. Geertruid.
706300: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Cadier en Keer.
706280: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Buggenum.
706270: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Brunsum [ Brunssum ].
706260: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Broek Sittard.
706250: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Broekhuizen.
706240: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Born.
706230: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Borgharen.
706210: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bingelrade.
706190: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Berg en Terblijt.
706180: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bemelen.
706170: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Belfeld.
706160: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beesel.
706150: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beek.
706140: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beegden.
706130: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Baexem.
706110: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Amstenrade.
706090: Kuyper, J., - Provinciekaart Provincie Limburg.
706050: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Winsum.
706020: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wedde.
706010: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Warffum [ Incl. Rottum ].
705990: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Veendam.
705980: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Usquert.
705960: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Uithuizermeeden.
705930: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stedum.
705940: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Termunten.
705950: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Uithuizen.
705920: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Slochteren.
705900: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Sappemeer.
705890: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oude Pekela.
705880: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oldekerk.
705870: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oldekerk.
705860: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oldehove.
705850: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Noorddijk.
705840: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Noordbroek.
705830: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwolda.
705820: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwe Schans [ Nieuweschans ].
705810: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwe Pekela.
705800: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Muntendam.
36211: Kuyper, Drs. H., - Het Gouvernementsgebouw van Noord-Brabant.
705780: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Middelstum.
705770: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Meeden.
705760: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Marum.
705740: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Leens.
705730: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente De Leek.
705720: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kloosterburen.
705710: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kantens.
705700: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoogkerk.
705690: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoogezand.
705680: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Haren.
705670: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Grootegast.
705660: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gronngen No. 1. (de Gemeente).
705650: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Grijpskerk.
705640: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Finsterwold.
705630: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ezinge.
705610: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Delfzijl.
705600: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ten Boer.
705590: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bierum.
705580: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bellingwolde.
705570: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beerta.
705550: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Baflo.
705530: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Aduard.
705520: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Adorp.
705510: Kuyper, J., - Provinciekaart Provincie Groningen.
705430: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Menaldumadeel.
705420: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Leeuwarderadeel.
705390: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Idaarderdeel.
705360: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Harlingen.
705350: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Franekerdeel.
705340: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Franeker.
705330: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Dokkum.
705320: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Aengwirden.
705230: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Waterland Kerkje [ Waterlandkerkje ].
705220: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vrouwepolder [ Vrouwenpolder ].
705210: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vlissingen.
705200: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Veere c.a..
705190: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stoppeldijk.
705180: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stavenisse.
705170: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Serooskerke op Schouwen.
705160: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schore.
705150: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schoondijke.
705140: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Scherpenisse.
705130: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Sas van Gent.
705120: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rilland en Maire.
705110: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Philippine.
705100: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ovezand.
705090: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Overslag.
705080: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ouwerkerk.
705060: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ossenisse.
705070: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oudelande.
705050: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oostburg.
705030: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwvliet.
705040: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Noordwelle.
705020: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Neuzen [ Terneuzen ].
704990: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Meliskerke.
704980: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Koudekerke.
704970: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Katttendijke c.a..
704960: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kats.
704950: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kappelle.
704940: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ijzendijke.
704930: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente St. Jan Steen [ Sint Jansteen ].
704910: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoofdplaat.
704920: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hulst.
704810: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoek.
704800: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente 's Heer Arendskerke.
704790: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Groede.
704780: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Goes.
704760: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Eede.
704770: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ellewoutsdijk.
704750: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Driewegen.
704740: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Domburg.
704680: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Baarland.
704690: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Biggekerke.
704710: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Breskens.
704720: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kadzand [ Cadzand ].
704670: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Axel.
704660: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Arnemuiden.
704650: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente St. Anna-ter-Muiden.
704640: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente St. Annaland.
704630: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Aagtekerke.
704540: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Peize.
704530: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oosterhesselen.
704520: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Odoorn.
704510: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Meppel.
704500: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoogeveen.
704490: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gieten.
704480: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Emmen.
704470: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Eelde.
704460: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Diever.
704450: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Coevorden.
704440: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Borger.
704430: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beilen.
704420: Kuyper, J., - Provinciekaart Provincie Drenthe.
704390: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ijsselstein.
704330: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vleuten.
704320: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Veldhuizen.
704310: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Utrecht. No. 2. Stad.
704300: Kuyper, J., - Provinciekaart Provincie Utrecht.
704290: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Tull en 't Waal.
704280: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Tienhoven.
704270: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stoutenberg.
704260: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Soest.
704250: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Snelrewaard.
704240: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schalkwijk.
704230: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Abcoude Proostdij en Aasdom.
704220: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Polsbroek.
704210: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Odijk.
704200: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nigtevecht.
704190: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Montfoort.
704180: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Mijdrecht.
704160: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Maarssen.
704150: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Maarn.
704140: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Loenersloot.
704130: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Loenen.
704120: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Linschoten.
704100: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Langbroek.
704090: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Laag Nieuwkoop.
704080: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kamerik.
704070: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Jutphaas.
704060: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Jaarsveld.
704050: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoogland.
704030: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Haar Zuilens [ Haarzuilens ].
704010: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Doorn.
704020: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Doorn.
704000: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Cothen.
703990: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bunnik.
703980: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Breukelen St. Pieters.
703970: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Breukelen Nijenrode.
703950: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Baarn.
703940: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Amerongen.
703930: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Achttienhoven.
703921: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heerewaarden.
703900: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Zuilichem.
703870: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Zelhem.
703800: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wageningen.
703700: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Valburg no. 2. Kadastrale Gemeente Slijk Ewijk.
703690: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Valburg no. 1. Kadastrale Gemeenten Valburg, Herveld & Zetten.
703680: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ubbergen no. 2. Kadastrale Gemeente Leuth en Kekerdom.
703670: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ubbergen no. 1. Kadastrale Gemeente Ubbergen.
703660: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Tiel.
703650: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Steenderen.
703640: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Scherpenzeel.
703630: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rossum.
703610: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rheden. Kadastrale Gemeente Velp.
703620: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rheden no. 3. Kadastrale Gemeente Dieren.
703600: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rheden no. 1. Kadastrale Gemeente Rheden.
703590: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Renkum no. 1. Kadastrale Gemeente Oosterbeek.
703580: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Renkum no. 1. Kadastrale Gemeente Renkum.
703560: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Putten.
703550: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Pouderoijen no. 2. Kadastrale Gemeente Aalst [ Poederoijen ].
703540: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Pouderoijen no. 1. Kadastrale Gemeente Pouderoijen [ Poederoijen ].
703530: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Pannerden.
703520: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Over-Asselt.
703500: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oldebroek.
703490: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nijmegen no. 2. Stad..
703480: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nijkerk.
703470: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Neede.
703460: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Neder Hemert [ Nederhemert ].
703450: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Millingen.
703430: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Lochem.
703440: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Maurik.
703420: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Lienden no. 2. Kadastrale Gemeenten Ingen en Ommeren.
703410: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Lienden no. 1. Kadastrale Gemeente Lienden.
703400: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Lichtenvoorde.
703390: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Laren no. 1. Kadastrale Gemeente Laren en Verwoude (noordwest gedeelte).
703380: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kesteren no. 2. Kadastrale Gemeente Opheusden.
703370: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kesteren no. 1. Kadastrale Gemeente Kesteren.
703360: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kerkwijk.
703350: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hurwenen.
703270: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Herwen en Aerdt.
703290: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heteren.
703300: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heteren. No. 2. Kadastrale Gemeente Randwijk.
703250: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hemmen.
703260: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hengelo.
703240: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heerde no. 2. Kadastrale Gemeente Veessen.
703230: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heerde no. 1. Kadastrale Gemeente Heerde.
703220: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hedel.
703200: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Haaften.
703210: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hattem.
703190: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Groesbeek.
703180: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gorssel no. 3. Kadastrale Gemeente Dorth.
703170: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gorssel no. 2. Kadastrale Gemeente Almen.
703160: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gorssel no. 1. Kadastrale Gemeente Gorssel.
703150: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gendringen no. 2. Kadastrale Gemeente Etten.
703140: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gendringen no. 1. Kadastrale Gemeenten Gendringen en Netterden.
703120: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gameren.
703110: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ewijk.
703090: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ermelo no. 2. Kadastrale Gemeente Nunspeet.
703080: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ermelo no. 1. Kadastrale Gemeente Ermelo.
703070: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Elst no. 3. Kadastrale Gemeente Lent.
703060: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Elst no. 2. Kadastrale Gemeente Elden.
703040: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Elburg.
703030: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Eibergen no. 2. Kadastrale Gemeente Beltrum.
703020: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Eibergen no. 1. Kadastrale Gemeente Eibergen.
703000: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ede no. 3. Kadastrale Gemeente Bennekom.
702990: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ede no. 2. Kadastrale Gemeente Otterlo.
702970: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Echteld no. 2. Kadastrale Gemeente Ochten.
702960: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Duiven.
702950: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Druten no. 2. Kadastrale Gemeenten Afferden en Deest.
702940: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Druten no. 1. Kadastrale Gemeenten Druten en Puiflijk.
702930: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Driel.
702920: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Dreumel.
702910: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Doorwerth.
702900: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Doornspijk.
702880: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Doetinchem.
702870: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Doesborgh [ Doesburg ].
702860: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Dodewaard.
702850: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Dinxperlo.
702820: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Culenborg [ Culemborg ].
702810: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Buurmalsen.
702790: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Brummen no. 2. Kadastrale Gemeente Hall.
702780: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Brummen no. 1. Kadastrale Gemeente Brummen.
702770: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Brakel.
702760: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Borculo.
702750: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beusichem.
702740: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beuningen.
702730: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bergharen.
702720: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bergh no. 2. Kadastrale Gemeente Zeddam.
702710: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bemmel. Kadastrale Gemeenten Angeren en Doornenburg.
702700: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bemmel no. 1. Kadastrale Gemeenten Bemmel en Ressen.
702680: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Batenburg.
702660: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Barneveld no. 1. Kadastrale Gemeenten Barneveld en Voorthuizen.
702650: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Balgoij.
702620: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Appeltern no. 1. Kadastrale Gemeenten Appeltern en Maasbommel.
702600: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Apeldoorn no. 1. Kadastrale Gemeente Apeldoorn.
702590: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Angerlo. Kadastrale Gemeente Lathrum.
702580: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Angerlo. Kadastrale Gemeente Angerlo.
702570: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ammerzoden.
702470: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wognum.
702460: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Winkel.
702450: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wijk aan Zee en Duin.
702440: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wijde Wormer.
702430: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wijdenes.
702420: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wieringerwaard.
702410: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Westzaan.
702400: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Westwoud.
702390: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wervershoof.
702370: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Weesp.
702360: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Watergraafsmeer.
702350: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Warder.
702340: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vlieland.
702330: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Venhuizen en Hem.
702300: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Urk.
702280: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Spanbroek.
702270: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Spaarndam.
702240: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schooten.
702250: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Sijbekarspel.
702230: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schermerhorn.
702220: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Zuid en Noord Schermer.
702210: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schagen.
702200: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente De Rijp.
702180: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Purmerende [ Purmerend ].
702170: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente St. Pancreas.
702160: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oudkarspel.
702150: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ouder Amstel.
702140: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oosthuizen.
702130: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oostzaan.
702120: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oosthuizen.
702110: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Obdam.
702100: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwer-Amstel.
702090: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nibbixwoud.
702080: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nederhorst den Berg.
702070: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Muiden.
702060: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Middelie.
702050: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente St. Maarten.
702030: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kwadijk.
702020: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Krommenie.
702000: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Koog aan de Zaan.
701990: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Jisp.
701980: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ilpedam.
701960: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoorn No. 2. Stad.
701970: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Huizen.
701950: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoogkarspel.
701930: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Helder [ Den Helder ].
701920: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heer-Hugowaard [ Heerhugowaard ].
701910: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heemskerk.
701870: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Grootebroek.
701900: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Harenkarspel.
701860: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente 's Graveland.
701840: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Graft.
701830: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Enkhuizen.
701820: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Egmond-Binnen.
701810: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Egmond aan Zee.
701800: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Castricum.
701790: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Callantsoog.
701760: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Broek op Langedijk.
701750: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Broek in Waterland.
701740: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bloemendaal.
701730: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Blaricum.
701720: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beverwijk.
701710: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Berkhout.
701700: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bergen.
701690: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bennebroek.
701680: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beets.
701670: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Beemster.
701660: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Barsingerhorn.
701650: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Avenhorn.
701620: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Almaar No. 2. Stad.
701610: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Akersloot.
701600: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Abbekerk.
701590: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Aalsmeer.
701480: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Woerden.
701470: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Westmaas.
701440: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Warmond.
701430: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Zuid-Waddinxveen.
701410: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Waarder.
701400: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vrijenban.
701390: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Voorhout.
701380: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vlist.
701360: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vlaardingen.
701350: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vier Polders.
701340: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Vianen.
701310: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Strijen.
701300: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Streefkerk.
701290: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stompwijk.
701280: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stolwijk.
701270: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stad aan 't Haringvliet.
701250: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Sommelsdijk.
701240: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Sliedrecht.
701230: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schoonrewoerd.
701180: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schiebroek.
701220: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schoonhoven.
701170: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schelluinen.
701160: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Sassenheim.
701150: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rozenburg (Eiland).
701110: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rijnsburg.
701100: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rietveld.
701080: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Reeuwijk.
701040: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Pernis.
701050: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Peursum.
701060: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Pijnacker.
701070: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Puttershoek.
701030: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Papendrecht.
701020: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Papekop.
701000: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oudewater.
700990: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ouderkerk op den Ijssel.
700980: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oudenhoorn.
700960: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oud-Beijerland.
700950: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ottoland.
700930: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ooltgensplaat.
700900: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nootdorp.
700890: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Noordwijkerhout.
700880: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Noordeloos.
700870: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Noordeloos.
700860: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwveen.
700850: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwpoort.
700840: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwland.
700830: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwkoop.
700820: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuw-Helvoet.
700800: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuwenhoorn.
700760: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Moercapelle.
700780: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Moordrecht.
700790: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Naaldwijk.
700751: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Meerkerk.
700750: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Maassluis.
700740: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Maasland.
700710: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente De Lier.
700720: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Lisse.
700680: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Lexmond.
700670: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Leerdam.
700660: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Leerbroek.
700650: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Langer Ruige Weide.
700640: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Langerak.
700620: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Krimpen op de Lek.
700630: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Krimpen op den Ijssel.
700590: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kethel en Spaland.
700600: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Klaaswaal.
700580: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Kedichem.
700570: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoornaar.
700560: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hoog Blokland.
700550: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bleskensgraaf en Hofwegen.
700540: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hof van Delft.
700530: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hillegom.
700490: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Helvloetsluis [ Hellevoetsluis ].
700480: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hekendorp.
700470: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hekelingen.
700460: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heinenoord.
700450: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hei- en Boeicop.
700440: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heerjansdam.
700430: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hazerswoude.
700420: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hazerswoude.
700410: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hardinxveld.
700400: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Stein.
700390: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Haastrecht.
700380: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Groote Lindt.
700370: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Groot-Ammers.
700360: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente 's Gravesande.
700350: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente 's Gravenhage (No. 2. Stad).
700340: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente 's Gravenhage (No. 1.).
700320: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Goudriaan.
700310: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gouderak.
700280: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gorinchem.
700270: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Goedereede.
700250: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Geervliet.
700240: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Everdingen.
700230: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Dubbeldam.
700171: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Brielle.
700160: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Den Bommel.
700150: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bodegraven.
700140: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bleiswijk.
700120: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Berkel en Rodenrijs.
700130: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Berkenwoude.
700110: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bergschenhoek.
700100: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Berg-Ambacht.
700080: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Barwoutswaarder.
700070: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oost en West Barendrecht.
700060: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Asperen.
700050: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Arkel.
700040: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ammerstol.
700031: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ameide.
700030: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Alphen.
700020: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Abblasserdam.
700010: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Abbenbroek.
700000: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ter Aar.
9094: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Schaijk.
9093: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Zundert.
9088: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Woudrichem.
9087: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Woensdrecht.
9083: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente De Werken en Sleeuwijk.
9082: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Waspik.
9081: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wanroij.
9080: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Waalre.
9073: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Terheyden.
9070: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Standdaarbuiten.
9069: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Someren.
9064: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Rosendaal.
9063: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Reusel.
9060: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Putte.
9062: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ravestein [ Ravenstein ].
9059: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oud en Nieuw Gastel.
9058: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ossendrecht.
9055: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Oirschot.
9051: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nuland.
90501: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Nieuw-Vosmeer.
9047: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Made en Drimmelen.
9045: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Luiksgestel.
9044: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Lithoijen.
9039: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Hooge Mierde.
9034: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Helvoirt.
9033: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Heeze.
9031: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Goirle.
9028: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Gemert.
9027: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Fijnaart C.A..
9024: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Emmikhoven.
9026: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Esch.
9022: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Duizel en Steensel.
9021: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Dinteloord.
9020: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Diessen.
9019: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Deurne C.A..
9018: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Chaam.
9017: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Breda. No. 2 Stad.
9014: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Borkel en Schaft.
9007: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bergen op Zoom.
9006: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Bakel.
9005: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Baarle-Nassau.
9004: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Baardwijk.
9002: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Alphen en Riel.
90013: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ulrum.
90011: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Wemeldingen.
90010: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Ruinerwold.
9000: Kuyper, J., - Gemeentekaart Gemeente Aalst.
76443: Kuypers, Katrijn e.a., - Sint Maarten. Een levende Legende.
18670: Kuypers, Paul, - Hoop ging in Vervulling.
271121: Jehan Kuypers (pentekeningen Jan Hul), - Lieve Vrouwkes van Brabant of eenen Krans van Maria-Legenden.
27113: Kuypers, Jehan, - Lieve Vrouwkes van Brabant of eenen Krans van Maria-Legenden.
65292: Kuypers, Jehan, - R.K. Vereeniging Moederschapszorg te Heerlen 1912-1937..
12208: Kuys, Thieu, - Beelden van een Vereniging. Vijftig Jaar Never Despair 's-Hertogenbosch 1947-1997..
215391: Kuysten, C.A., - Onderzoekingen betreffende Namen van Landerijen in het Gehucht Achtereind onder de voormalige Gemeente Aalst bij Eindhoven en onder Heeze.
27794: Laag, J.J. ter, - Inwijding van de vernieuwde Kerk der Evangelisch-Luthersche Gemeente te 's Hertogenbosch op den 28 Junij 1829..
76120: Laaij, J., - Handleiding bij Veeziekten.
10979: Laake, Pieter-Paul, - Natuurtochten in Nederland 4. Noord-Brabant Oost.
109354: Laake, Pieter-Paul van e.a., - Fietstochten in de wijde Omgeving van Eindhoven.
77811: Laan, K. ter ; A.G.C. Baert, - Van Goor’s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland. Geïllustreerd encyclopedisch Handboek een Bron van Informatie over wonen, werken en de Recreatie in Nederland.
74751: Laan, Drs. P.H.J. van der, - Inventaris van het Archief van de Memoriemeesters van de Oude- of St. Nicolaaskerk te Amsterdam.
76954: Laansma, S., - Het Geslacht Feitema.
36074: Laar, Jos. W.M. van de, - Memorandum i.z. het Volksmuziekonderwijs in Noord-Brabant.
121995: Laar, Rob van de, - Unnen hillen Tèd niks, veul Volk, de Pliesie en dan... De Oeteldonkse 'Grote Optochten', 1882-2004..
121871: Laar, drs. L.J.A. van de, - De Bevolking van 's-Hertogenbosch ca. 1550..
121827: Laar, Rob van de, - 1629 Verdediging en Aanval.
12573: Laar, Rob van de, - 's-Hertogenbosch 700 Jaar. De Historisch-allegorische Optocht, 20 Juli 1885..
12869: Laar, Rob van de e.a., - De Uilenburg, Wandeling door Verleden, Heden en Toekomst.
12310: Laar, Rob. van de, - Kalender 1985. Bossche Markt in Beeld 1185-1985..
12279: Laar, Rob van de en Peter-Jan van der Heijden, - Het Gezicht van Nederland: 's-Hertogenbosch.
10632: Laar, Drs. H.J.M. van de, - Loonindexcijfers voor de Brabantsche Industrie.
28128: Laarakker, Wien & Huub Oome, - De Nederlands Hervormde Kerk te Made. Inleiding in de Geschiedenis van het kerkelijk Leven te Made en Drimmelen.
35975: Laarakker, W.A., - Prins Maurits in de Mede. Krijgsbedrijven te Made uit het Jaar 1593..
165125: Laarhoven, ir. J.H.J. van, - 1914-1964 Gedenkboek R.K. Landbouwwinterschool 1914-1956. R.K. Middelbare Landbouwschool 1957-1964..
11106: Laarhoven, Désiré van, - Portretten. Verslag Uitvoeringsprogramma Het Groene Woud.
38001: Laarhoven, Jan van, - Bisdom te Gast. Kerkelijke Kunst uit het Bisschoppelijk Museum van Breda.
21095: Laarhoven, Jan van e.a., - Expositie Jan Kruijsen (1874-1938) Oirschot.
27758: Laarhoven, Jan van (bew.) Hendrik Verhees, - Het Schetsenboek van Hendrik Verhees.
29441: Laarschot, J.H.M. van, - Peellands' Archieven. Overzicht van de Archieven en Verzamelingen bij Streekarchivariaat Peelland.
70312: Laarschot, K. van, - Malmbergs Bibliografie der Literaire Kritiek van Noord- en Zuid-Nederland. I. Betreffende Kritieken in Boekvorm verschenen gedurende de Periode ± 1880 - Heden en Betrekking hebbende op de Literatuur van deze Periode [ all published].
38815: Laat, N. de & Cor Swanenberg, - De Brabantse Koffietafel. Recepten en Anekdoten rond 'n traditionele Dis.
125501: Laat, Nelleke de ; Cor Swanenberg en Corn. Verhoeven., - Den Bosch van Binnen en van Buiten.
12550: Laat, Nelleke de en Cor Swanenberg en Corn. Verhoeven, - Den Bosch van Binnen en van Buiten.
28321: Laat, Nelleke de e.a., - Hart voor de Sint-Jan.
28316: Verz. door Coen Free. Illustr. Hendrik de Laat, - Het Geschreven Baldekijn.
65169: Laban, P., - De Leerplichtwet met Aanteekeningen.
65166: Laban, P., - Pensioen en Wachtgeld bij het Lager Onderwijs.
20899: Labey, W., - R.K. Binnenziekenhuis van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid Eindhoven.
43038: Labouchere, Dr. G.C., - De oude Kerken van Utrecht.
74920: Ladrier, Françoise, - Inventaire des Archives de l'Abbaye de Saint-Hubert.
31514: Laenen, Kan. Dr. J., - Geschiedenis van het Mechelsch Seminarie vanaf het Episcopaat van Aartsbisschop Matthias Hovius tot onder Z.E. Kardinaal van Roey.
26810: Laenen, Chanoine J., - Notre Dame de Basse-Wavre.
36487: Laenen, M., - Een Stal uit Oost-Cappel in het Provinciaal Openluchtmuseum te Bokrijk.
377022: Laer, Lic. L. van, - Register. Tijdschriften Provincie Antwerpen 1850-1960..
18960: Laere, R. van, - Van Liemt en de Boeremèrt.
18970: Laere, R. van Liempde, - Driek.
18950: Laere, R. van, - Kulhannes.
18940: Laere, R. van, - Marinus.
18920: Laere, R. van, - Een Schakelend Dorp.
27431: Laere, Roger van, - Het Liempdse Rijk van St. Albertus.
27430: Laere, Roger van, - Het Liempdse Rijk van St. Albertus.
75281: Laere, Stefaan van, - Aardbeien verleidelijk Lekker.
39374: Laere, Roger van, - Het Liempdse Gilde.
90051: Laere, R. Van, - Een Haspengouws Landmetershandschrift uit de XVIIIde Eeuw.
71075: Laeven, A.H., - Incunabelen in de Universiteitsbibliotheek Nijmegen. 1923-1984..
74445: Lagarde, - Instruction donéé par le Préfet du Département de Seine et Marne aux Maires du Département.
27505: Lagers, F.G., - De Kloosters in Nederland.
75988: Lahaye, Dr. J. en dr. E. Cordiez., - De Postduif. De Reisduif.
35615: Lahaye, Albert, - Kriminele Verhalen uit Nassau-Brabant.
65620: LaHaye, Tim & Jerry B. Jenkins, - The Indwelling. The Beast takes Possession.
74119: Lakeman, J., - De Finantiën der Gemeente. Verzameling van administratieve- en rechterlijke Beslissingen en Literatuur, betreffende de Gemeente-Finantiën.
72218: Lakeman, J., - De Inkwartieringswet van den 14 September 1866.....
66353: Lakeman, J., - De Drankwet in Vragen en Antwoorden met Alphabetisch Register.
66639: Lamartine, A. de, - Histoire de la Révolution. Tome I & II..
41805: Lambermond O.P., Dr. C. H., - De Dominicanenkerken te Leeuwarden 1937..
362531: Lambert, Donald, - Balans tussen Architektuur en Stedebouw. Ontwikkelingen in Noord-Brabant en Nederland tussen 1950 en 1990..
205905: Lambert, Jenneke en Peter Thoben, - Beeldenboek Eindhoven.
65811: Lambert, Joan, - Dochter van de Godin.
70076: Lamberty, prof. dr. M. e.a., - Vlaanderen door de Eeuwen heen.
78415: Lambrecht, D., - Lopend Rechtshistorisch Onderzoek. Handelingen van het tiende Belgisch-Nederlands rechtshistorisch Colloquium.
76004: Lambrechts, John, - Doffers en Duivinnen.
383013: Lambrechts, R., - Bezem en Kruis. Grepen uit het Zuidkempische Volksgeloof.
68998: Lambrechts, Lambrecht, - Limburgsche Beelden.
36092: Lambrechts - Douillez, Mevr. dr. J., - Antwerpse Klavecimbels. Oude Muziek herleeft.
692121: Lameere, MM J. en H. Simont, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Deuxième Série 1506-1700. Tome Cinquième, contenant les Ordonnances du 1e Janvier 1543 (1544, N. St.) au 28 Décembre 1549..
90067: Lameere, MM J. en H. Simont, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Deuxième Série 1506-1700. Tome Cinquième, contenant les Ordonnances du 1e Janvier 1543 (1544, N. st.) au 28 Décembre 1549..
121121: Lamers, dr. A.L., - De Rijks Hoogere Burgerschool te 's-Hertogenbosch, gedurende de eerste 25 Jaren van haar Bestaan, 1867-1892..
77972: Lammers, drs. G.W., - Natuurverkenning 97..
41963: Lammers, Fred. J., - Achter de Kloostermuren.
45053: Lammertse, J., - ....Hij was een Vader der Armen.
38810: Lamoen, Jo van, - Van Poempaaipap en Preirol. Brabantse Streekgerechten en Wetenswaardigheden.
40693: Lampen O.F.M, Willibrord, - Skandinavische Heiligen deel II..
40674: Lampen O.F.M., F. Dr. Willibrord, - Alcmaria Eucharistica, Ter Gelegenheid van het Vyfde Eeuwfeest van het Eucharistisch Wonder van Alkmaar.
41073: Lampen O.F.M., Dr. Willibrord, - De Martelaaren van Alkmaar en hun Tijd.
35841: Lampo, Hubert, - Felix Timmermans 1886-1947..
274682: Lamy, Hugues, - L'Abbaye de Tongerloo depuis sa Fondation jusqu'en 1263..
274681: Lamy, Hugues, - L'Abbaye de Tongerloo depuis sa Fondation jusqu'en 1263..
74510: Land, mr. N.K.F., - Leening voor buitengewone Uitgaven der Gemeenten.
11928: Land, Ton, - De Schoonheid van Noord-Brabant.
67312: Land, Sipke van der, - De Bronnen van het Geloof. Wat je inspireert op Reis door Bijbelse Landen.
9698: Provinciale Landbouwraad, - De Uitbreiding van de Tuinbouw in Noord-Brabant.
9618: Provinciale Landbouwraad, - De Uitbreiding van de Tuinbouw in Noord-Brabant.
75982: Landercy, Henry, - Revolutionnaire Methodes in het Duivenspel.
170873: Landfried, prof. dr. Klaus & prof. dr. Frank van der Duyn Schouten, - Opening Academisch Jaar 2001-2002..
26130: Landmeter, F., - De Brabantsche Biesbosch en de Afsluitingsplannen.
67192: Landsberger, Stefan, - China. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

4/1