Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25788: HENDRIKS, RINUS E.A., - Roosendaal een Stad om van te houden.
39131: HENDRIKS, WIM, - Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden.
170963: HENDRIKS, BERT E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1961-1962 Tiende Jaargang.
36407: HENDRIKX, DR. IR. SJEF, - Brabantse Boerderijen beleven, bewonen en bewaren.
78101: HENDRIKX, J.A., - Cultuurhistorie van Stad en Land. Waardering en Behoud.
78064: HENDRIKX, J.A., - Cultuurhistorie van Stad en Land. Waardering en Behoud.
43111: HENDRIKX, M., - De Kerkschat van de Sint-Catharinakerk te Maaseik. Beschrijvende Inventaris.
13731: HENDRIKX, DR. IR. J.; DRS. M. SPIERINGS, DRS. H. MAAS, - Barbaradael een Begrip.
20257: HENDRIKX, JO EN THIJS VAN DE ZANDEN, - Het Reuselse Leven in Beeld van Begin 20e Eeuw tot ..….
78667: HENDRIKX, DR. IR. J.A., - De Ontginning van Nederland. Beschrijving van het Ontstaan van de agrarische Cultuurlandschappen in Nederland.
21538: HENDRIX, C.G.J. E.A., - Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein in oude Ansichten.
215381: HENDRIX, C.G.J. E.A., - Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein in oude Ansichten.
40889: HENGEL, W. VAN DEN, - In Christus hernieuwd. Wat hij was en wat hij werd door de veelvuldige H. Communie en de H. Liturgie.
74213: HENGEVELD G. JZN., M.J. & J.A. ZAALBERG, - Verzameling van Wetten, Koninklijke Besluiten, Ministerieele Beschikkingen en Aanschrijvingen, betreffende het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie, de Tuberculose onder het Rundvee, de Rijksseruminrichting, het Veeartsenijkundig Onderwijs en de Paardenfokkerij.
75111: HENGEVELD, JAAP, - Wie let er op de Winkel? - De laatste Toonbanken van Nederland .
69617: HENKENS, J., - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Weert 1795-1920 en van gedeponeerde Archieven 1800-1950..
75716: HENNEKELER, DR. G. VAN, - Korte Handleiding tot het Gebruik der Aardglobe, bij het Onderwijs in de wiskunstige Aardbeschrijving.
41095: HENRI GHÉON, ANTON VAN DUINKERKEN, - Maria Moeder Gods.
67230: HENRY, BERNARD, - Eskimo's en Indianen. De eerste Amerikanen.
27474: HENRY, VICTOR, - Monastère de Berlaymont sous l'Invocation de la Reine de tous les Saints - Souvenirs historiques.
9527: HENRY, ALBERT, - L'Oeuvre lyrique d'Henri III, Duc de Brabant.
78619: HENRY, PROF. JOSEPH, - Meteorology in its Connection with Agriculture.
103301: HENS,, - Naamlijst van Studenten, afkomstig uit de Stad 's-Hertogenbosch, studerend aan de Leuvense Universiteit 1644-1797..
26806: HENS, H. E.A. (TRANSSCR.), - Mariagedicht.Dit is dat Beghinsel van onser Vrouwen hoe sij Tsertogenbossche is verheven.
26930: HENS, H., - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's Hertogenbosch 1381-1603..
70229: HENSEN, A.H.L. EN A.A. BEEKMAN, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Roomsh-Katholieke Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853..
69815: HENSEN, A.H.L.  , - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De nieuwe Bisdommen in de Noordelijke Nederlanden 1559-1561..
65148: HENSEN, MGR. DR. A.H.L., - Nova et Vetera. Schetsen uit den Vreemde.
76106: HENSON, ELIZABETH, - Rare Breeds in History.
69918: HENTZEN, DR. CASSIANUS, - De politieke Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Nederland. 1e deel. De Vestiging van het Staatsmonopolie 1795-1813..
70562: HENTZEN, DR. CASSIANUS, - De politieke Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Nederland. De financieele Gelijkstelling 1929-1933..
37505: HEPSCHEUTEN, VAN, - We tobbe mar aon. Schetsen uit het Leven van Alledag.
25127: HERBEN, MATTI, - Veertig Klunderste Meerlingen uit de Achttiende Eeuw.
36651: HERBEN, M.H.A.J., - De Inboedel van het Kasteel te Zevenbergen anno 1573..
64780: HERMAN ADRIAAN VAN KARNEBEEK, GEBOREN TE 'S-GRAVENHAGE, - De Costa Rica Packet-Arbitrage.
377021: HERMAN, LIC. R., - Zuidnederlandse Toeristische Tijdschriften (1895-1960).
78253: HERMAN, ANTON, - Het Karakter van ons Hypotheekrecht, historisch beschouwd.
19420: HERMANS, KATINKA E.A., - Vur Rooi. Vijfentwintig Jaar Roois Kultuur Kontakt 1975-2000..
44130: HERMANS, HANS, - Priesters in het Veldgrijs.
121868: HERMANS, C.R., - Verslag wegens het gesmeed ijzeren Stuk Geschut liggende op de Binnenplaats achter het Stadhuis te 's-Hertogenbosch.
12060: HERMANS, DR. C.R., - Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's Hertogenbosch.
39985: HERMANS, C.R, - De Regtsgeleerde Gerard van Soemeren.
130655: HERMANS, C.R., - Verzameling van Kronyken betrekkelijk de Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch. Tweede Stuk..
18: HERMANS, C.R., - Geschiedkundig Mengelwerk over de Provincie Noord-Braband Deel I en II. [ O.a. in deel I: Joannes de Beka; Simon Pelgrom, overste der Wilhelmieten; Oorsprong van 's-Hertogenbosch; Volksbegrippen en volksgebruiken; Brabantse muntplaatsen, Penningen; Jacob van Oudenhoven; Kronijk Den Bosch 1476-1501; Kronijk Den Bosch 1312-1517; Natuurkundige beschrijving Stad en Land van Heusden; Kapelberg St. Michielsgestel; Kerkgebouwen in Brabant. In deel II o.a.: Boekewerken Stad en Land van Bergen op Zoom; Illustre Lieve Vrouwe Broederschap; Sleutel der verklaring oud-germaanse eigennamen van steden e.d. in Noord-Braband; Meteoorsteen de 12 junij 1840 te Uden uit de lucht gevallen; Plundering 's-Hertogenbosch 1787; Legende H. Kruis Breda; Uitgiftbrief gemeene Weide te Drunen 1321; Adellijk geslacht Uten Houte te Etten; Potjesberg te Son; Germaanse begraafplaatsen te Orthen, Alphen, Oss, Deurne, Gemonde, Genderen, Engelen, Baarle-Nassau, Tilburg en Megen; Naamsafleiding Gemonde; gedichten ter ere van Willemstad; Beleg en verovering Zevenbergen 1426; 'Aenslach opte Stad Shertoghenbosch' 1585. ].
29709: HERMANS, V., - Catalogue méthodique de la Bibliothéque de Malines.
120: HERMANS, DR. C.R., - Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648. Eerste stuk..
2909: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband. Derde Deel. Eerste Stuk.
38: HERMANS, DR. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
2919: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare.
39347: HERMANS, DR. C.R., - Bijdrage over den Oorspong van den Naam Bergen op Zoom.
11023: HERMANS, R., - Landgoedgids Wouwse Plantage.
90073: HERMANS, C.R., - Betoog dat er uit de Commentarii de Bello Gallico van Julius Caesar volstrekt geen Bewijs kan worden getrokken, dat die Veldheer of zijne Krijgsoversten in Noord-Nederland Oorlog gevoerd hebben.
252: HERMANS, DR. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
31538: HERMANS, V., - L'Incendie de la Tour de Saint-Rombaut à Malines en 1687..
272659: HERMANS, CORNELIUS RUDOLPHUS, - Annales Canonicorum Regularium S. Augustini Ordinis S. Crucis. Ex monumentis authenticis reverdendissimo parte magistro generali Fr. Henrico van den Wijmelenberg, approbante et opitulante, collegit disposuit, illustravit...
217: HERMANS, J.C.A. ; J.C.A. HEZENMANS; DR. W.J.F. NUYENS, - Nog eenige Opmerkingen omtrent Noord-Brabants Vrijmaking in 1795..
2934: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1868..
297131: HERMANS, DR. C.R., - Inventaris van perkamenten Charters en Privilegiebrieven, berustende in Stads Groote Komme, ten archieve van 's Hertogenbosch.
11739: HERMANS, DR. C.R., - Vlugtig Overzigt der Verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
253: HERMANS, DR. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
251: HERMANS, DR. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
10189: HERMANS, DR. C.R., - De Woonplaatsen der Menapiers, Eburonen, Atuatiken en Ambivariten aangewezen en Atuatica met Atvaca, Aduaca Tungrorum, Atuacutum, Tungri en Aken Synoniem verklaard.
2933: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1867 & 1868 & 1869 1870. [O.a. artikelen: Eigen levensbeschrijving van R.M. van Goens (H.W.T. Tydeman). De Genealogie van het Geslacht Volbergen. (Ch. Piot); Rapport over bescheiden, rakende het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 (W.J. Knoop) Mondragon (jhr. mr. P.J. Ridder van der Does de Bye) ].
2932: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar.
2922: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1857..
29191: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over den Jare 1854..
2911: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband. Vierde Deel. Eerste Stuk.
2915: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1849..
242: HERMANS, C.R., - Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband. Deel I en II..
84: HERMANS, C.R., - Betoog dat er uit de Commentarii de Bello Gallico van Julius Caesar volstrekt geen Bewijs kan worden getrokken, als of die Veldheer of zijn Krijgsoversten in Noord-Nederland Oorlog zouden hebben gevoerd.
119: HERMANS, C.R., - Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648..
117: HERMANS, C.R., - Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648..
90049: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband. Tweede Deel. Derde stuk.
130653: HERMANS, C.R., - Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Eerste Stuk.
130651: HERMANS, C.R., - Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Tweede Stuk. [o.a. vervolgen op 'Kronyk van Aelbertus Cuperinus'. / Historia reerum Silvaeducis inde a die iv mensis Octob. anni MDLXXVII usque ad diem XXVII Julii anni MDLXXXI gestarum. Auctore magistro Heymanno Voicht ab Aut-Heusden, J.U. licentiato ac venerabilis curiae ecclesiasticae Buscoducendis advocato fiscali'. / Justificatie voor den goeden borgeren der stadt Tshertogenbossche. / Eenvoudighe ende warachtige verantwoordinge der wtgewekenen borgeren der stadt Shertogenbosche tegens de onghefondeerde Justificatie, inden name der ingeblevenen onlancks wtghegeven. / Cort verhael van de victorie, die den Heere heeft ghelieft den volcke van myn heeren den Staten te verleenen over de stadt van Eyndhoven, nu de sevensten September lestleden [1581].].
36242: HERMANS, C.R., - Het Hazewintje te 's-Hertogenbosch.
25: HERMANS, DR. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
250015: HERMANS, RENÉ, - Vijftig Jaren Zorg en Wonen in Leonardushof Wouw.
250017: HERMANS, RENÉ, - In Naam van Oranje. De bewogen Geschiedenis van een Wouwse Muziekvereniging.
90026: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1849..
90089: HERMANS, C.R. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare.
11708: HERMANS, DR. C.R., - Vlugtig Overzigt der Verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
101563: HERMANS, DR. C.R., - Noordbrabants Oudheden.
17705: HERMANS, H., - Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Goirle 1878-1978..
130656: HERMANS, C.R., - Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Eerste Stuk.
12694: HERMANS, DR. C.R., - De Plundering te 's Hertogenbosch den 8, 9 en 10 November 1787..
20274: HERMANS, LEO, - Honderd Jaar Familiebedrijf Van den Hurk Eersel 1904-2004..
20663: HERMENS, AD, - Luchtaanvallen op Eindhoven en Philips 1940-1945. Deel I en II..
77135: HERMESDORF, MR. B.H.D., - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische Terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
71567: HERMESDORF, B.H.D. E.A, - Naam en Recht.
78269: HERMESDORF, B.H.D., - Licht en Schaduw in de Advocatuur der Lage Landen. Historische Studie.
78231: HERMESDORF, B.H.D., - Het Heymael. Aantekeningen bij een oude Dingtaal uit het Amorland.
78192: HERMESDORF, B.H.D., - Ius Romanum Medii Aevi. Pars V. 5a Römisches Recht in den Niederlanden.
78268: HERMESDORF, MR. B.H.D., - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische Terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
78270: HERMESDORF, B.H.D., - Licht en Schaduw in de Advocatuur der Lage Landen. Historische Studie.
36065: HERMITTE, J. L', - Simpele Zangen.
74063: HERMSEN, A.B., - De Verrekening van de Kosten van het Onderwijs tusschen de Schoolgemeenten en de Buitengemeenten.
40977: HERMUS, COR, - Broeder Johannes.
25958: HERMUS, INÈZ, - Ken Roosendaal.
355035: HERPEN, GERARD VAN, - Temidden van de Paarse Heide.
29375: HERPEN, P. TH. VAN EN DRS. ELIS. H. KORVEZEE, - Inventaris van een Verzameling Kaarten afkomstig van de Landmetersfamilie Adan.
241976: HERPEN, GERARD VAN, - Wandeling door Breda.
384026: HERPEN, GERARD VAN, - De Vleermuizen van mijn Jeugd.
15730: HERPEN, CHR. B.P. VAN, - Inrichting tot Zuivering van Afvalwater in Oijen (Gemeente Lith).
69858: HERRLINGER, ROBERT & MARIELENE PUTSCHER, - Geschichte der medizinischen Abbildung. Band I: Atike bis zum 1600. II: 1600 bis Gegenwart.
9925: VAN HERSTAL (= J.C.A. HEZENMANS), - De geleersde Hangebast. Uit Meijerijsche Rechtsgeschiedenis.
29476: HERTMAN, F.A. EN W.H. CORNELISSEN, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Veghel 1811-1936..
121848: GEMEENTE 'S-HERTOGENBOSCH, - Bestek en Voorwaarden wegens het vernieuwen van twee Bruggen, gelegen over de Binnen-Dieze nabij het Orteneinde en aan de Uitmonding van die Rivier in de Haven te 's-Hertogenbosch.....
275811: P. DRS. GERLACUS VAN 'S-HERTOGENBOSCH, - De Minderbroeders-Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935..
12867: STICHTING BOUWKUNST 'S-HERTOGENBOSCH, - Bouwen in de Stad. 10 Jaar Nieuwbouw in de Binnenstad van Den Bosch.
12313: COMITÉ BEVRIJDINGSHERDENKING 'S-HERTOGENBOSCH, - Bezetting, Onderdrukking, Verzet en Bevrijding.
76873: HERTSTEIN, ADRIAAN, - Die Familie Hertstein aus Andernach en Wetzlar.
76517: HERTZ, NOREENA, - Deze Beslissing verandert je Leven. De Psychologie van het kiezen.
78379: HESHUIJSEN, ADOLF JAN GEBOREN TE HAARLEM, - Werkstaking van Gemeenteraden.
22830: HESSE, W. E.A., - 1933-1983. Wandeling langs Pastoorsbiest en Omgeving.
43619: HESSE O.F.M., P. FR. ARNULPHUS, - Conferenties over de Acht Zaligheden.
95532: HETEREN - VAN AARLE, JEANNE VAN, - Van Dromen naar Daden. IDM-Projectenboek Plattelandsvernieuwing.
36635: HEUGTEN, WIM EN WIRO VAN, - Molens in Peelland.
35081: HEUGTEN, W.A.M. VAN; UIT DEURNE, - Uil en Spiegel. Rondelen.
28104: HEUGTEN, W.A.M. VAN, - Het Gulden Vlies. Gedichten.
35089: HEUGTEN, W.A.M. VAN (UIT DEURNE), - Durendal.
35235: HEUGTEN, W.A.M. VAN, - Durendal.
35099: HEUGTEN, W.A.M. VAN, - De Koperen Haan. Gedichten.
35234: HEUGTEN, W.A.M. VAN, - Boekweit. Kwatrijnen.
78763: HEURN, J. VAN, - Electrische Beweegkracht verkregen door Windmolens.
13044: HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
130443: HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
13069: HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant tot den Jaare 1629..
130001: HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN, - Historie der Stad en Meyerye van 'sHertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant tot den Jaare 1629. Deel II..
130441: HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
130451: HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Deel 3..
13045: HEURN, MR. JOHAN HENDRIK VAN, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Deel 3..
120254: HEUVEL, MR. N.H.L. VAN DEN, - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629..
10670: HEUVEL, MR. N.H.L. VAN DEN, - Een Halve Eeuw zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
35668: HEUVEL, H.J.M. VAN DEN (UDEN), - Het lustige Leven van Naat Piek (uit het Land van Ravenstein).
39430: HEUVEL, HANS VAN DEN, - Landjuweel '80 Oirschot.
106701: HEUVEL, MR. N.H.L. VAN DEN, - Een Halve Eeuw Zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
106702: HEUVEL, MR. N.H.L. VAN DEN, - Een Halve Eeuw zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
120252: HEUVEL, MR. N.H.L. VAN DEN, - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629..
120255: HEUVEL, MR. N.H.L. VAN DEN, - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629..
355781: HEUVEL, H.J.M. VAN DEN, - Legenden en Vertellingen uit het Land van Ravenstein.
35578: HEUVEL, H.J.M. VAN DEN, - Legenden en Vertellingen uit het Land van Ravenstein.
19897: HEUVEL, P.F. VAN DEN, - Heeze en zijn Rabobank 1897-1994..
17380: HEUVEL, FRITS VAN DE, - Gek van de Linde.
120224: HEUVEL, MR. N.H.L. VAN DEN, - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629. Rechtsbronnen van het Bedrijfsleven en het Gildewezen. Tweede Stuk.
15710: HEUVEL, LAMBERT VAN DEN, - Een Beeld van een Dorp. Berghem 1900-1950..
39012: HEUVEL, JAN VAN DEN, EN JAN SMEETS, - Samen de Zomer vieren. Balans van het Openluchttheater in Brabant anno 1989..
76865: HEUVEL, ALBERT VAN DEN, - Familie van den Heuvel Maas & Waal.
107097: HEUVEL, JAC. VAN DEN, - Kwartierstaat Van den Heuvel.
15031: HEUVEL, L.P. VAN DEN, - Protestant en Katholiek in het Noordoosten van het Maasland. Berghem en Nistelrode 1648-1795..
397059: HEUVEL, P.F. VAN DEN, - Jan Deckers (1852-1929), en zijn Gezin.
20547: HEUVELMANS, LOES EN IVONNE LIPSCH, - Niet Bang zijn, het gaat voorbij. De Tweede Wereldoorlog gezien door Kinderogen.
24554: HEUX, PROF. J.W.N. LE, - Oorlogsdagboek. Ginneken 1941..
27928: HEYDEN, JOS VAN DE, - Een vijftigjarige Kerk; en een Kijkje in haar Voorgeschiedenis. Wintelre 1931-1981..
36623: HEYDEN, JOS VAN DER, - Om de Molen en in de Smis hoort men 't Nieuws wat er is.
279281: HEYDEN, JOS VAN DE, - Een vijftigjarige Kerk; en een Kijkje in haar Voorgeschiedenis. Wintelre 1931-1981..
20220: HEYDEN, JOS VAN DER, - Wentersel Vruuger 1895-1960..
29326: HEYDEN, J.J.V.J. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de Beurzenstichting voor de Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1374-1975..
35263: HEYDEN, RUUD VAN DER, - Mijmeringen in Rythme en Rijm.
76196: HEYLEN, PIERRE-PAUL, - Het Perzisch Tapijt.
65562: HEYMANS JZ., S., - De Positie van Engeland in den Wereldoorlog.
78803: HEYMEYER, IR. G.J., F.F.X. CERUTTI, - Niervaart.
75388: HEYNEN, H.G. EN J. VAN DE RIJDT, - Het Katholieke Leven. Zevende Deeltje.
27689: HEYRMAN, EUG., - Gedenkboek bij de Eeuwfeestviering van de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse 1845-1945..
17173: HEYST, W. VAN, - 1933 Een Jaar Berichtgeving rond het Nationaalsocialisme in twee Tilburgse Kranten.
25890: HEZEMANS, A.J.M., - Gemeentehistorie 1930-1980 Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge. Deel 1: Strijd om het gemeentelijk Grondgebied.
24888: HEZEMANS, A.J.M., - Sprundel (Heim), een der oudste Plaatsen van West-Brabant.
26056: HEZEMANS, H., - Strijen. Oosterhout. Strijen. Zevenbergen. Geertruidenberg. Sprundel. Thorn. Baarle. Gilze.
12994: HEZEMANS, H., - Twee Bosschenaren: Jan Hezenmans en Lambert Hezenmans.
12995: HEZEMANS, H., - De Gebroeders Hezenmans.
10428: HEZEMANS, H., - Ze reden door de Kempen. Van Bergen op Zoom, Breda en ’s-Hertogenbosch naar Maastricht, Keulen en Luik v.v..
258901: HEZEMANS, - Gemeentehistorie 1930-1980 Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge. Deel 2 Groei van de Gemeente en haar Dorpen.
265161: HEZENMANS, J.C.A., - De Gevangenschap van Pastoor Robbrecht Janszen van Os, te Geertruidenberg (1587)..
274993: HEZENMANS, J.C.A., - De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht met Aanhangsel over die te Gemert.
26851: HEZENMANS, J.C.A., - Twee Levensdagen van Leonardus van Vechel.
282733: HEZENMANS, J.C.A., - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch en hare Geschiedenis & Iets over de Bouwherstelling der St. Janskerk te 's Hertogenbosch met de verklaring van het Beeldwerk des voltooien Noordergevels, enz..
11726: HEZENMANS, J.C.A., - Het Gezantschap der Staten van Brabant aan Koning Philips II in 1572..
274992: HEZENMANS, J.C.A., - De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht met aanhangsel over die te Gemert.
37346: HEZENMANS, J.C.A., - Hieronymus van Aken.
28273: HEZENMANS, J.C.A., - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch en hare Geschiedenis.
11991: HEZENMANS, J.C.A., - Een gesloten Kerk.
26516: HEZENMANS, J.C.A., - De Gevangenschap van Pastoor Robbrecht Janszen van Os, te Geertruidenberg (1587)..
26873: HEZENMANS, J.C.A., - Familie-Papieren van den H. Leonardus van Vechel.
27428: HEZENMANS, J.C.A., - De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht met aanhangsel over die te Gemert..
22279: HEZEWIJK, L. VAN, - Uden in de Jaren 1946 tot 1964..
67414: HIEMSCH, JAN, - Die bremische Gerichtsverfassung von der ersten Gerichtsordnung bis zur Reichsjustizgesetzgebung 1751-1879..
29721: HIEMSTRA DRS. M.E., - Bibliografie van Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt en Lijst van Promoti.
43898: HIERONYMUS, - Achter de Muren van het Vaticaan. Hoe de Kerk regeert en geregeerd wordt.
73422: HIJMA, MR. JAC., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.1. Koop en Ruil.
105671: HIJMANS, WILLEM, - Rabobank 1898-1973. Jubileumnummer.
78343: HIJMANS VAN DEN BERGH, MR. L.J., - Opeenvolgen van Rechtsregels.
36792: HIJMERSMA, DRS. H.J. E.A., - Kasteel Heeswijk. Bijeenkomst College van Advies & Sponsors.
75812: HIKSPOORS, PATER PETRUS THOMAS, - Eene Bloem uit Carmels Lusthof. De Heilige Teresia van het Kindje Jezus.
69564: HIKSPOORS, PR. P. TH., - Levensschets van den H. Albertus van Sicilië Belijder der Orde van Carmel.
11199: HILGERS, LOEK & GER VAN DEN OETELAAR E.A., - Over Vogels in het Hart van Brabant. 10 Jaar Vogelwerkgroep Midden-Brabant.
73541: HILHORST, MARIEKE, - Bij de Zusters op Kostschool. Geschiedenis van het dagelijkse Leven van Meisjes op Rooms-Katholieke Pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
71710: HILLENIUS, D., - Verhalen: 150 jaar De Gemeentestem.
35455: HILST, M. VAN DER, - De Korporaal van Peeldorp.
38642: HILST, ROB VAN DER, - Het Symfonisch Orgel van het Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven.
73504: HILTON, CHRISTOPHER, - Mayflower. De Reis die de Wereld veranderde.
73663: HINGMAN, J.H., - Twee Nederlandsche Staats-Commissien.
74966: HINGMAN, J.H., - Alphabetische Index op de Boedelpapieren van de Weeskamer te Delft.
29771: HINGMAN, I.H., - Inventaris van het Archief der Stad Breda loopende tot 10 December 1813..
78560: HINNEMAN. J. E.A., - De Eenvoud van Dressuur.
64342: HINSBERGEN, PH. J.C.G. VAN, - Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist. Deel II afl 1. (1529-1552).
64341: HINSBERGEN, PH. J.C.G. VAN, - Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist. Deel I afl 2. (1339-1400).
78017: HINSKENS, FRANS, - Wijdvertakte Wortels. Over etnolectisch Nederlands.
43074: HINTE, J. VAN, - 1000 Jaar Sint Baafs Aardenburg.
6946: HIRTUM, FRANS VAN E.A., - De Hoge Schuts Jaargang 1 t/m Jaargang 5..
69040: HITCHCOCK, CHARLES H., - Hawaii and its Volcanoes.
71771: HITLER, ADOLF, - Rede van Adolf Hitler ter gelegenheid van en 8en verjaardag der Nationaal Socialistische Revolutie.
41067: HOCKS, ELSE, - Paus Adriaan VI. Een Utrechtse Timmermanszoon op den Heiligen Stoel van St. Petrus.
76103: HODGSON, ROBERT G., - The Mink Book.
69500: HOEBEKE, DR. M., - De Middeleeuwse Oorkondentaal te Oudenaarde 13e Eeuw - +/- 1500 (Spelling en Klankleer).
9822: HOEBEN, A.H., - Brabantse Heraldiek in Historisch Perspectief.
15450: HOECKEL, J.J. VAN, - Verenigde Heijmans Bedrijven NV 1923-1973..
78387: HOEFFELMAN, EMILIUS ALBERTUS , GEBOREN TE PARIMARIBO, - De belastingheffende Gemeente tegenover Uitwonenden en Naamlooze Vennootschappen.
26903: HOEFNAGELS, L., - Notre-Dame-au-Bois - Essai historique.
71360: HOEFNAGELS, PETER, - De Preventiepioniers. Geschiedenis van de Hein Roethofprijs, 1987-1996..
65884: HOEFNAGELS, A., - De nieuwe Drankwet met 41 Modellen ten dienste van Vergunning- en Verlofhouders.
35202: HOEFNAGELS, HANS, - Gipsen Gedichten.
36035: HOEK, LUCAS VAN E.A., - Een Bundeltje Liederen.
90042: HOEK, LUC VAN ; W. COOIJMANS E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 4. [o.a. Nijverheidsonderwijs in Brabant; De staatkundige vorming van Hertogdom Brabant; De hoge cultuur van Brabant; De bevolkingscijfers van Noord-Brabant over 1937; De boerenkrijg in Zuid-Brabant (1798); Het Brabantse spel van Sint Willibrord; De Alliance Française in Brabant; De invloed der abdijen in Oud-Brabant; Het verdarg van 1839; De Brabantse jonge boeren en het plan Westhoff; Keuls aardewerk in Noord-Brabant; De haarvlecht in dialecten; Italiaanse rassenpolitiek en Duits rassisme. ].
65413: HOEK, P. VAN E.A., - Rapport ter bestudeering der economische Vooruitzichten van den Land- en Tuinbouw. Eerste Gedeelte.
26114: HOEK, JAN, - De Biesbosch ten Tijde van het Getij.
10985: HOEK, K.A. VAN, - Reizen door de Benelux. De Provincie Noord-Brabant.
2203: HOEK, LUC VAN ; W. COOIJMANS E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 5. [ o.a. De naam Brabant; Twee Brabantse Bisschoppen; de predicatie van den heiligen Willibrord; Aspecten van de ontginning der Brabantse Hei; Noord-Brabantse St. Willibrorduskerken uit het Schetsboek van Verhees; Oorlogsmonumenten in Brabant; De lichtzijde van de doden-liturgie; Brabantia Nostra aan alle Dietsers; De waarde van Rubens voor deze tijd; Herinneringen aan Dietse steden.].
35960: HOEK, LUC VAN, - Het Gezegende Land. Een Brabants Spel van Sint Willibrord.
35604: HOEK, LUC VAN, - Het Jaar van de late Nachtmis.
66320: HOEK, P. VAN, - Hooger Landbouwonderwijs.
71163: HOEK OSTENDE, MR. J.H. VAN DEN, - Inventaris van de Archieven van Scholarchen en van de Rector van de Latijnse School, van Curatoren van de openbare Gymnasia en van de Rector van het Stedelijk of Barlaeusgymnasium te Amsterdam 1682-1945..
90088: HOEK, LUC VAN ; W. COOIJMANS E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 2. [o.a. De Vendelzwaai over Brabant; Were di; De Lieve-Vrouw-verering in Brabant; Het Altaar: een brandpunt der Brabantse cultuur; Overzicht van de ontginningen in Brabant; De verbreiding van het communisme; politieke emancipatie; Een oud getuige over de schuttersgilden; Simon Verreept; Adel in Brabant; Brabant en het geschiedenis-onderwijs op de Lager school; Een Brabantse reliek van de Duitse Ridderorde; St. Wilibrord te Oss; St. Willibrord te Bakel; F.C. Donders (1818-1889); Vondel en Zuid-Nederland; Brabants Histeriographie; Laetabundus; Kapel aan de Moerdijk; Grondgebruik in Brabant (Verzwegen Natuurmonumenten); Het oude Kerkje te Waalre ].
17145: HOEK, LUC. VAN E.A., - Sint Leonardus. Derde Lustrum Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen. Heilig Jaar 1933..
35077: HOEK, LUC VAN, - Grisaille. Verzen.
355093: HOEK, LUC VAN, - Legenden van God den Almachtigen Vader.
35002: HOEK, LUC VAN, - De Roothoorn.
74049: HOEK, DR. J.J. VAN DEN, - Industriële Vestigingspolitiek van de Overheid.
108484: HOEK, SIETSE VAN DER, - Droge Voeten. Water in de Brabantse Delta.
24492: HOEK, JAN, - Raamsdonk en Raamsdonksveer ten tijde van weleer.
16576: HOEKS, KEES E.A., - Sint Lucas Boxtel 50 Jaar.
15316: HOEKS, LEO EN GERARD ROOIJAKKERS, - De Bende van Oss. Sabel tegen Mes. Historische Achtergronden van de Film.
64457: HOEKSTRA, TARCQUE, - Een Leven vol Kastelen. Vrijmoedige Vragen aan Castelloloog Renaud.
76115: HOEKSTRA, DR. P., - Over de Vormenrijkdom der herkauwende Landbouwhuisdieren.
28926: HOEKX, MR. J.A.M. EN R.H.A. VAN DE LAAR, - De aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament te 's-Hertogenbosch, 1480-1980..
7910: HOEKX, C.P.J. E.A., - De Iechtetrekker. Jaarboek 1995 Heemkundekring Huijbergen.
7909: HOEKX, C.P.J. E.A.., - De Iechtetrekker. Jaarboek 1990 Heemkundekring Huijbergen.
7901: HOEKX, C.P.J. E.A., - De Iechtetrekker. Jaarboek 1982 Heemkundekring Huijbergen.
7902: HOEKX, C.P.J. E.A., - De Iechtetrekker. Jaarboek 1983 Heemkundekring Huijbergen.
28254: HOEKX, MR. J.A.M. E.A., - De Doopvont van Aert van Tricht. St. Kanskathedraal 's-Hertogenbosch.
29506: HOEKX, MR. J.A.M., - Inventaris van het Archief der Parochie Bokhoven.
256757: HOEKX, C.P.J. E.A., - Huijbergen in oude Foto's.
256758: HOEKX, C.P.J. E.A., - 1264 t/m 1996. Huijbergen, Bedankt! Bij het Afscheid van een Gemeente.
295081: HOEKX, MR. JOZEF EN DRS. VALENTIJN PAQUAY, - Inventaris van het Archief van de Stad 's-Hertogenbosch 1262 - 1810..
73373: HOETJES, DR. B.J.S., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 31: Corruptie bij de Overheid. Een bestuurlijk en politiek Probleem, sociaal-wetenschappelijk beschouwd.
74424: HOEVEN, G.W.F. VAN EN MR. J.H.J. SCHOUTEN, - De Steunverleening aan werklooze Arbeiders.
76244: HOEVEN, G.W.F. VAN & MR. J.H.J. SCHOUTEN, - De Steunverleening aan werklooze Arbeiders.
65411: HOEVEN LEONARD, J. VAN DER, - Het Belang des Vaderlands in verband met Pangermanisme.
24520: GEMEENTEBESTUUR HOEVEN, - “Halderberghe” De historisch gegroeide plaatselijke Eenheid Hoeven.
74426: ANTONIUS MAES UIT HOEVEN, - Dissertatio Medica Inauguralis de Ascitide quam, Annuente Summo Numine.
397034: HOEVEN, PROF. MR. H. VAN DER TE ZUNDERT (DE MOEREN), - Een Viertal Brieven van 1690 - 1692 van eene bijna 80-jarige Oud-Tante aan haren Achterneef, Student te Leiden.
25086: HOEVEN, DRS. P.J.A. TER, - Pendelarbeid en Industrialisatie in de Gemeente Fijnaart en Heijningen.
23505: HOEVENAARS, A.J.M., - Sprokkelingen met betrekking tot de Gemeente Gilze en Rijen.
41899: HOF, J., - Egmond en zijn Abdij.
77924: HOF, ANNIE EN JAN, - De Loopbaan van ons Leven, Deel één.
41015: HOFER CSSR, JOHANNES, - Der Heilige Klemens Maria Hofbauer. Ein Lebensbild.
70500: HOFF, MR. B. VAN 'T, - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving. Bibliografie.
9903: HOFFMAN, DR. E., - Noord-Brabant en de Opstand van 1830..
9901: HOFFMAN, DR. E.R.M., - Noord-Brabant en de Opstand van 1830..
67099: HOFFMANN, DR. L.C., - Het Nederlands Verbintenissenrecht. De algemene Leer der Verbintenissen. Deel 1 en Deel 2..
397001: HOFMAN, TWAN, - Frits Philips. Een Beeld voor een Monument.
67240: HOFMAN, WIM, - Museumboek voor Zeeland.
72117: HOFMAN, J. E.A., - Archieven der Gewestelijke Besturen in de Bataafs - Franse Tijd in Gelderland 1795 - 1813. Deel I, II, III, IV, V, VI, VII..
67419: HOFMEISTER, ADOLF E., - Seehausen und Hasenbüren im Mittelalter. Bauer und Herrschaft im Bremer Vieland.
43892: HOFSTEDE DE GROOT, DR. C.P., - De Geschiedenis van het Protestantisme. Deel I, II, III.
66385: HOFSTEE, E.W., - Some Remarks on selective Migration.
71995: HOGENDORP, M. LE COMTE D.C.A. VAN, - Mémoires du Général Dirk van Hogendorp Comte de l'Empire, etc..
77947: HOGENDORP, G.K. VAN EN DR. J. HAAK, - Journal d'Adrichem (1806-1809) en Journal de La Haye (1810-1813)..
77084: HOGENSTIJN, DR. C.M., - Deventer Grootburgers buiten. Een stedelijke Elite op het Platteland van de Schoutambten Colmschate en Bathmen.
77083: HOGENSTIJN, DR. C.M. & MR. C.J.D. WAAL, - Nieuwkomers op het Kussen. Buitenstaanders in het Deventer Stadsbestuur. De Burgemeester in de moderne Tijd.
75709: HOITINK, YVETTE, - Wegwijzer. Opzetten van Beeldbanken.
9834: HOLLA, A.W.H., - Noord-Brabantse Heraldiek. Literatuurlijst.
78056: HOLLÄNDER, EUGEN, - Äskulap und Venus. Eine Kultur und Sittengeschichte im Spiegel des Arztes.
18724: HOLLANDERS, LILY E.A., - Helmond groeiend in Trots. Boeket voor een scheidend Burgemeester.
248041: HOLLEMAN, MR. F.A., - Zoomvliet. Historie van een Buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne Bewoners, met een Bijlage over oud-Brabantsch Jachtrecht.
11213: HOLLEMAN, T., - De Acht Zaligheden. Op Zoek naar de Geschiedenis in het Landschap.
70815: HOLLEMAN, FREDERIK ARNOLD, - Rechtsgeschiedenis der Heerlijke Veren in Holland.
24281: HOLLEMAN, MR. F.A., - Neerland's Vorstenhuis en de Groote Kerk te Breda.
8002: HOLLEMAN, G.F.W. E.A., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel II..
17104: HOLLEMAN, F.A., - Nuttig Gebruik en Reiniging van het vuile Afvalwater der Fabrieken van Wollen Stoffen.
69164: HOLLEMAN, MR. F.A., - Het Octrooi tot testeeren naar Hollandsch Leenrecht. Beschouwingen naar aanleiding van een Handschrift van Mr. P. van der Schelling.
24804: HOLLEMAN, MR. F.A., - Zoomvliet. Historie van een Buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne Bewoners, met een Bijlage over oud-Brabantsch Jachtrecht.
78179: HOLLEMAN, MR. F.A., - Het Octrooi tot testeeren naar Hollandsch Leenrecht. Beschouwingen naar aanleiding van een handschrift van Mr. P. van der Schelling.
78431: HOLLEMAN, MR. F.A., - Zoomvliet. Historie van een Buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne Bewoners, met een Bijlage over oud-Brabantsch Jachtrecht.
9601: HOLLENBERG, DR. P. EN DRS. C.E.H.M. PETERS., - Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de Negentiende Eeuw.
272683: HOLLENBERG, DR. P., - In Memoriam dr. Hugo Heijman 2 mei 1890 - 11 juni 1962..
96121: HOLLENBERG, DR. P., - Gerlacus van den Elsen Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand 1853-1925..
12993: HOLLENBERG, DR. P., - 's-Hertogenbosch als Perscentrum.
9612: HOLLENBERG, DR. P., - Gerlacus van den Elsen Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand 1853-1925..
74072: HOLLESTELLE, L.M. & E.P.M. JANSE, - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Gemeenten van Kloetinge en van Biezelinge.
35696: HOLLIDEE, H., - Schetsen uit het Noordbrabantse Volksleven.
35507: HOLLIDEE, H., - Schetsen uit het Noordbrabantse Volksleven.
67686: HOLMES, SANDRA, - Bomen in Kleur.
67333: HOLT, VICTORIA, - Drijfzand.
78374: HOLTHE, JOHANNES GOVERT WESTRA VAN , GEBOREN TE ASSEN, - De Gemeentebesturen tegenover de Artikelen 7 en 9 van de Grondwet.
43609: HOLTHE, J. WESTRA VAN, - Paaschgebruiken in Drenthe.
99542: HOLTZER, A.G., - Politie-Verordening voor het Kanaal van Haven en Sassen van Zevenbergen 1922..
78074: HOLWERDA, DR. J.H., - Nederland's Vroegste Geschiedenis.
40802: HOLZNER, DR. JOSEF, - Paulus. Ein Heldenleben im Dienste Christi.
40514: HOLZNER, DR. JOSEF, - Paulus.
67327: HOMEROS, - Ilias & Odyssea.
77898: HOMEYER, G., - Die Deutscher Rechtsbücher des Mittelalters und ihre Handschriften.
107084: HOMMES, MR. H.L., - Aanvullingen op de Genealogie Gualtheri.
107083: HOMMES, MR. H.L., - Waltheri of Gualtheri en aanverwante Geslachten.
28120: HOMMES, A.H.M., - De Stedelijke Godshuizen te Geertruidenberg.
70260: HOMMES, P.M., - Nederland en de Europese Eenwording.
76293: HONDELINK, H., - Historische Bedrijfsarchieven. Detailhandel. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
36055: HONEGGER, A. & C. ORFF, - Le Roi David. Carmina Burana.
198635: HONNEF, DICK, - Van Liedertafel Oefening en Uitspanning tot Gemengde Zangvereniging St. Lucia. Een Eeuw in Woord en Beeld. 1877 - 1977..
67249: HONNEF, KLAUS, - Kunst der Gegenwart.
291392: HOOF, M.C.J.C. VAN E.A., - De Archieven van de Nassause Domeinraad 1581 - 1811..
28082: HOOF, EM. VAN, - Sint-Pieterskerk te Leuven. Korte Historiek.
28083: HOOF, EM. VAN, - Sint-Pieterskerk te Leuven. Gids.
28086: HOOF, EM. VAN, - De Sedes Sapientiae en de oude Kunstbeelden in de Sint-Pieterskerk te Leuven.
12992: HOOF, DRS. J.P.C.M. VAN EN DR. W. KLINKERT, - 's-Hertogenbosch en Vught. Een Militair Verleden.
129921: HOOF, DRS. J.P.C.M. VAN ; DR. W. KLINKERT, - 's-Hertogenbosch en Vught. Een Militair Verleden.
378631: VAN HOOF – ROELANS, L., - J.R. Snieders.
66618: HOOFDBESTUUR, - Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Dieren. Wat wil zijn. Wat deed zij. Wat doet zij.
18704: HOOFF, GIEL VAN E.A., - Tot het Hemelsch Morgenrood. Beelden en Grepen uit honderd Jaar Vakbeweging in Helmond 1896-1996..
18699: HOOFF, GIEL VAN, - De Familie Swin(c)kels. Drie Eeuwen Textiel & Bedrijvigheid in Zuidoost-Brabant.
23059: HOOFF, DRS. GIEL VAN, - Johan Theodor Prinzen (1784-1864) en de Gemertse Textielnijverheid.
18824: HOOFF, GIEL VAN, - Begemann en de Bossche Stationoverkapping (1894-1896).
18643: HOOFF, G. VAN E.A., - De Wilhelminaschool. Haar Geschiedenis. 125 Jaar Bijzonder Neutraal Onderwijs in Helmond.
107431: HOOFS, JAN, - Hoofs Hoezo......?.
10743: HOOFS, JAN, - Hoofs Hoezo......?.
73558: HOOFTMAN, HUGO, - Vliegtuigen in Woord en Beeld.
74489: HOOG, MR. J.M., - Wet van den 4de December 1872 (Staatsblad No. 134) tot voorziening tegen Besmettelijke Ziekten opgehelderd door eene Aantekening.
26432: HOOG, DRS. J. DE E.A., - Streekhistorie Land van Heusden en Altena.
2178: HOOGBERGEN, THEO   (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 43..
2152: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 42..
2151: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 41..
2150: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 40..
2148: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 38..
10313: HOOGBERGEN, DR. TH. G.A., - 75 Jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991..
11532: HOOGBERGEN, DR. TH. G.A., - Brabant beschouwd en beschreven. Samenvattingen van 112 Studies.
397043: HOOGBERGEN, THEO & JAC BIEMANS EN RICK VERCAUTEREN, - Een gedreven Kunstenaar Hakkie van Rosmalen 1923 - 2001..
2149: HOOGBERGEN, THEO (REDACTIE), - Brabantia Jaargang 39..
36301: HOOGBERGEN, DR. TH. G. A., - Brabantse Monumenten leven. 80 Monumenten in 90 Foto's.
78672: HOOGENDIJK, WOUT & PETER VAN DEN BERK, - Terugwandelen door het Roois Landschap. Kunststichting Sint-Oedenrode 2020-1989..
17713: HOOGENDOORN, J.C.J., - Goirle zoals het was in de 19e Eeuw.
17727: HOOGENDOORN, JAN EN NORBERT DE VRIES, - Twee Eeuwen Goirle dl. 2. De Gemeentehuizen van Goirle.
38479: HOOGERVORST, ANNEMIEKE, - Mens en Werk.
75602: M.B. HOOGEVEEN, JAN LIGTHART, H. SCHEEPSTRA; BEWERKT DOOR GILLES VAN HEES, - Vijfde leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
44160: HOOGEVEEN, HENRIËTTE AAN PATER J. TH. R., - Gedragboekje der geheele Geestelijkheid van de Zesde tot de Zestiende Eeuw en de Biecht.
75601: M.B. HOOGEVEEN, JAN LIGTHART, H. SCHEEPSTRA; BEWERKT DOOR GILLES VAN HEES, - Vierde leesboekje bij Hoogeveens Leesmethode.
74197: HOOGSTRATEN, C.G.W.M. VAN, - Inventaris van het Archief van het Zendingsgenootschap der Evangelische Broedergemeente te Zeist (Zeister Zendingsgenootschap) 1793 - 1962..
74526: HOOGSTRATEN, J.M. VAN E.A., - Onze Jeugd en de Tucht.
28088: HOOIJDONK, KEES VAN ; KEES LEIJTEN, - Sint-Laurentiuskerk Ulvenhout 1904-2004..
28127: HOONDERT, DRS. RINUS, - Het kostbaarste Bezit van Princenhaghe hersteld.
29263: HOOP, ALFRED D', - Inventaire Général des Archives Ecclésiastiques du Brabant. Tome V: Étranger. Supplément Général.
75789: HOORN, M.H.W.M., - Inventaris van het Archief van het Kruisherenklooster te Venlo (1334) 1399-1796..
9688: HOOYDONK, A. VAN E.A., - Jaarboekje 1949 van den Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand in den N.C.B. Verslag over 1948..
4018: HOOYDONK, J.H. VAN E.A., - Helmonds Heem. jrg. 6, 7, 8..
76690: HOOYKAAS, G.J. E.A., - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel IV. 1840-1845..
71496: HOOYKAAS, G.J. E.A., - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel 1. 1830-1833..
76198: HOOYKAAS, G.J. & J.C. BOOGMAN E.A., - De Briefwisseling van J.R. Thorbecke. Deel I 1830-1833..
40552: HOPHAN, OTTO, - Maria. Onze verheven Lieve Vrouw.
78219: HOPMANS, IR. J.J., - Gezondheidszorg voor de Nederlandse Oppervlaktewateren.
35285: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom Opa en Oma.
350354: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Kinderen van de Keerzijde.
353773: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Wolfsklauw.
35175: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Kinderen van de Keerzijde. Kind en Internaat.
11215: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Bloemrijk. 100 Kempische Planten met een Verhaal.
35080: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Verkaveld Bestaan. Gedichten. Deel I Portaal.
351412: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Een Bericht uit de Kempen. Zoet als Honing. Zout als Brem.
99537: HOPPENBROUWERS, L., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Nassau-, Arenberg- en Blokpolder onder de Gemeenten Klundert en Zevenbergen 1936..
35377: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Een stille Dinsdag in September.
35079: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Angst en Overmoed. Kind en Internaat.
70549: HOPPENBROUWERS, H.A.M. ; GEBOREN TE SINT-OEDENRODE, - Recherches sur la Terminologie du Martyre de Tertullien a Lactance.
70957: HOPPENBROUWERS, H.W.F.M., - La plus ancienne Version Latine de la vie de S. Antoine par S. Athanase., Etude de critique textuelle.
351411: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Een Bericht uit de Kempen. Zoet als Honing. Zout als Brem.
20067: HOPPENBROUWERS, FRANS, - De Kempen.
39135: HOPPENBROUWERS, COR, - De Taal van Kempenland. Van ààwbätte tot zwiemele.
35141: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Een Bericht uit de Kempen. Zoet als Honing. Zout als Brem.
35286: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom de Dood.
35287: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom de Geboorte.
35035: HOPPENBROUWERS, FRANS EN WIM HUIJBREGTS, - 'n Snee Irluk Bróód ut de Kempe.
350351: HOPPENBROUWERS, FRANS, - 'n Snee Irluk Bróód.
353774: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Zomereik.
353775: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Monnikskap.
353771: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Vrouwenmantel.
353772: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Slechtvalk.
35161: HOPPENBROUWERS, FRANS UIT VALKENSWAARD, - Calendarium Poeticum. Een Galerij van Dagen.
35288: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom de Liefde.
35289: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Van Mens tot Mens. Rondom Vader en Moeder.
200671: HOPPENBROUWERS, FRANS, - De Kempen.
350353: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Tijdloos Verweer.
29336: HOPPENBROUWERS, DRS. P.C.M., - Inventaris van het Archief van Het Tertiarissen-Convent van Sint-Catharina te Heusden (1308)1316-1588 (1598).
35279: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Het Jaar van de Wezel - een Natuurverkenning-.
35277: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Kinderen van de Keerzijde.
35276: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Kinderen van Lief en Leed.
350801: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Verkaveld Bestaan. Gedichten. Deel II Pelgrim.
350802: HOPPENBROUWERS, FRANS, - Verkaveld Bestaan. Gedichten. Deel III Rosa Mystica.
295016: HOPSTAKEN, J.M.W., - Inventarissen van de Archieven van het Gemeentebestuur van Roosendaal en Nispen, 1851-1916, 1917-1935..
37234: HOPSTAKEN, JOSS, - Zo was het toen. Achttien Schilderijen van Wim Schütz over het Roosendaal van 1920 tot 1940..
39935: HORDIJK, W.H., - Dienstbaar verantwoordelijk.
121839: HOREN, LIEN VAN E.A., - Het Bossche Aktieboek 1980..
121845: HOREN, LIEN VAN ; ARNOLD KARSKENS EN ERIK VAN ZWAM., - Van Kraakgroep naar Beweging. Geschiedenis en Ontwikkeling in Werkwijze van de Kraakgroep Den Bosch 1975-1979..
76798: HORLINGS, INA, - Vital Coalitions, vital Regions. Partnerships for sustainable regional Development.
10552: HORN-VAN NISPEN, DR. L. C.W. J.M TEN, - Jan. B.M. van Besouw. Een sociaal geinspireerd Ondernemer rond 1900..
17952: HORNMAN, C. E.A., - Watersnood Nieuwkuyk.
11681: HORNMAN, WIM EN COR BERTRAND E.A., - Noord-Brabant Platenboek.
73599: HORSMAN, P.J. ; F.C.J. KETELAAR EN T.H.P.M. THOMASSEN, - Tekst en Context van de 'Handleiding voor het ordenen en beschrijven van Archieven' van 1898..
70909: HORSMAN, P.J., - Inventaris van de Archieven van de Gereformeerde Kerk van Dordrecht 1837-1961 (1969).
17043: DAS-HORSMEIER, H. E.A., - Vught Verleden in Veelvoud.
27879: DAS-HORSMEIER, HANNEKE, - Rondom de Vughtse Lambertus.
17020: DAS-HORSMEIER, HANNEKE, - Begraven in Vught.
78747: HORSSEN, D. VAN, - Antwoord op de Vraag van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van De Nijverheid.
70995: HORST, K. VAN DER E.A., - Handschriften en Oude Drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek.
35467: HORST, L.W. VAN DER, - De Hemel hier al verdiend.
35540: HORST, L.W. VAN DER, - Ja, 'n Mens kan wa meemake.
26255: HORST, P. VAN DER, - Andel, Giessen en Rijswijk in oude Ansichten.
355202: HORSTEN, HANS, - Schatten van Brabant. Verhalen over cultureel erfgoed als Inspiratie voor de Toekomst.
39751: HORSTEN, HANS (INTERVIEWS), - Over Houben.
11937: HORSTEN, HANS, - De Uitstelgeneratie Jongeren in 'Neverland'.
35311: HORSTEN, JAN, - De Vier Winden.
11797: HORSTEN, HANS, - Tien Jaar Kennis voor een duurzaam Brabant.
9564: HORSTEN, HANS E.A., - Het gedroomde Brabant. Boeren in een Stadspark.
20922: HORSTEN, HANS, - Eindhoven Kruidenbuurt.
10866: HORSTEN, HANS, - Levenslijnen langs Water. WOB 65 Jaar N.V. Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant.
78659: HORSTEN, DR. F.H., - Onderzoek naar de Hoeven in het Land van Woerden. Een Verkenning op Basis van 16e eeuwse Belastingregisters.
69845: HOSTE, F.E.C. ; A.M. TEMPELAARS, P.J. AALDERS, - Inventarissen van particuliere Archieven. Familie van Dam van Isselt; Prof. dr. W.H. de Vriese; D.J. de Eerens.
377057: HOTTINGA, TIJN, - Honderd Jaar Tijdschriftgeschiedenis. De Katholieke Illustratie: De Verkochte Bruid.
20522: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven de Stad van Kempenland. Deel I en II..
20510: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven, de Stad van Kempenland. Deel I en II..
39921: HOUBEN, F. E.A., - Piet Meijer. Opstellen bij een Afscheid.
397511: HOUBEN, FRANK, - Een Terugblik, 26 september 2003..
205102: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven, de Stad van Kempenland. Deel I en II.
35594: HOUT, JAN VAN, - Van Kerstkind tot Sinterklaas. Verhalen uit de Acht Zaligheden.
10477: C. VAN ESCH - VAN HOUT, - Nieuwe Oude Grintweg Oirschot. Reconstructie & Fietspad Oude Grintweg.
170876: HOUT, ROELAND VAN, - Taal en Toeval.
20977: HOUT, P. VAN, - La Bonne 125 Jaar. Koninklijk Mannenkoor La Bonne Espérance Eindhoven 1871 - 1996..
18436: HOUT, FRANS VAN, - De Brandweer in de Geldropse Gemeenschap Vroeger en Nu.
65590: HOUT, MR. THEODOR VAN , GEBOREN TE GEMERT, - Entwickeling und Volkswirtschaftliche Bedeutung der Schweizerischen Schokoladen-Industrie.
78029: HOUT, ROELAND VAN & JOS SWANENBERG E.A., - Dialect, van Schoot tot School?.
355199: HOUT, JAN VAN, - Ons Kempisch Kwartierke. Verhalen van Jan van Hout.
205908: HOUT, LIESBETH IN 'T E.A., - Design Solidário. A Project in Brazil.
76518: HOUTAAR, K.M., - Handleiding bij de Studie van den Burgerlijken Stand.
70960: HOUTEN, PROF. DR. J. G. TEN E.A., - De Oosthoek Encyclopedie van het Milieu. Een compleet Handboek over onze omgeving. Wat is er gaande. wat bedreigt haar en wat kunnen we daaraan doen.
37731: HOUTERT, CAS VAN, - Uit doorgaans betrouwbare Bron. De Geschiedenis van het Eindhovens Dagblad.
27568: HOUTERT, CAS VAN, - Een Abdij met een Missie.
74505: HOUTKOOP, A., - Inventaris van het Archief van het Gasthuis of het Oud Burgermannen- en Vrouwenhuis.
74352: HOUTMAN, ERIK, - Kaarten en Plattegronden betreffende de Provincie Limburg bewaard in Parijse Verzamelingen.
74732: HOUTMAN, E., - Het Notariaat in de Provincie Limburg. Repertorium van de Minuten.
71211: HOUTMAN, E., - Het Notariaat in de Provincie Limburg. Repertorium van de Minuten.
65676: HOUTMAN, ERIK, - Inventaris van het Oud Archief van de Stad Aalst.
77916: HOUTTE, HUBERT VAN, - Tafels van de Resolutieboeken der Staten van Vlaanderen. Deel I (1580-1583 en 1614-1631).
76979: HOUTTE, J.A. VAN, - Un Quart de Siècle de Recherche historique en Belgique. 1944-1968..
37620: HOUTZAGER, DR. MARIA ELISABETH E.A., - Kerstkribben in de Volkskunst.
73898: SAMENSTELLING DICK HOUWAART, - Trouw, een ondergrondse Krant: Heruitgave van alle Trouw-nummers uit de Tweede Wereldoorlog.
27955: HOUWEN, J. VAN DER, - De Geertruidkerk te Geertruidenberg.
24253: HOUWING, J.H.H., - Herinneringen aan Breda uit het Einde der 19e Eeuw - Begin 20e Eeuw.
77901: HOUWINK LZ., A., - Wetten en Besluiten tot Regeling van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie voor zooverre die nog van Kracht zijn.
75575: HERWIG VAN HOVE, - Bier aan Tafel.
76294: HOVE, J. TEN, - Historische Bedrijfsarchieven. Delfstofwinning en Chemische Industrie. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
11012: HOVEN, F.J.J. VAN, - Flora van 's Hertogenbosch of Naamlijst van de Planten welke in de Stad 's Hertogenbosch e.o. in het Wild gevonden worden met Aanwijzing van derzelver Groeiplaatsen.
67231: HOVENS, PIETER, - Indianen van Noord-Amerika. Een antropologisch-historische Inleiding.
76831: HOVY, DR. J., - Amersfoort in Prent. Een historisch Overzicht in Woord en Beeld.
71242: HOVY, L. E.A., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Katwijk 1656-1931 (1975).
65958: HOVY, MR. A.J., - Iets over den Waterstaat en de Noodzakelijkheid eener Wettelijke Regeling van dit Onderwerp.
23041: HUBERT, KAREL, - De expanderende Wereld van Unidek. 25 Jaar Unidek 1969-1994..
66415: HUBRECHT, MR. P.F., - De Wet op het Lager Onderwijs en de daarbij behoorende Verordeningen.
70911: HUCHSHORN, J.P., - De Katoenspinnerij. Beschrijving der Werktuigen.
76050: LISA HALL HUCKABY, - Pot-Bellied Pigs and other Miniature Pet Pigs.
66446: HUDIG, F.W. E.A., - Rapport in zake: Middelbaar Technisch Onderwijs.
37407: HUEBNER, FRIEDRICH, - Hieronymus Bosch. Das Werk des Malers.
78787: HUET, A., - Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. Notulen der Algemeene Zomer-Vergadering van 24 juli 1880..
75261: HUET, LEEN & JAN GRIETEN, - Belgisch Museumboek.
78793: HUET, A., - Geschiedkundig Overzicht van de Wetgeving in Nederland op de Octrooien van Uitvindingen.
10346: HUETING, ERNEST, - Van Sint Martha tot Fontys. Een Geschiedenis van 60 Jaar sociaal-agogisch Onderwijs.
20647: HUETING, ERNST E.A., - Een sterk Merk. Omzien in Bewondering. HEAO-Jubileumboek 1971-2001..
37236: HUF, PAUL & RON WUNDERINK & VINCENT VAN GOGH, - Eye to Eye. Een Foto Essay.
19811: HUF, PAUL, - Zeventig Jaar Coenen & Schoenmakers Veghel 1882-1952..
72172: HUGENHOLTZ, R.A. UIT GOES, - English Reader, Historical and Literary.
397039: HUIBERS, ARNO, - Clown met twee Neuzen.
3903: HUIJBERS, H., - Repertorium De Rosdoek nr. 50A. Artikelsgewijs Overzicht van nr. 1 t/m nr. 50..
77839: HUIJBREGTS, PATRICIA, - Dietary Patterns and Health in the Eldery. A north-south Comparison in Europe.
24943: HUIJBREGTS, DRS. G. A., - Met de Muziek mee. De Historie van Harmonie Kolping's Zonen 1871-1996..
67679: HUIJBREGTS, MIQUE E.A., - Buitengewoon. Diversiteit en Emancipatie op het Platteland.
20049: HUIJBREGTS, FRANS EN LEX PEETERS, - Kempen Vroeger en Nu.
76809: HUIJBREGTS, MIQUE E.A., - Buitengewoon. Diversiteit en Emancipatie op het Platteland.
29134: HUIJGENS-VAN KOLLENBURG, H., - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Diaconessenhuis te Breda 1890-1987 (1992).
75744: HUIJS, TH. P.M., - Inventaire des Archives de John Law et de William Law 1715-1734..
75745: HUIJS, TH. P.M., - Plaatsingslijst van de eerste Anvulling op de Inventaire des Archives de John Law et de William Law 1715-1734..
39059: HUISMAN, MR. DRS. S.W.TH. E.A., - Gewoon Jac van Hees.
26271: HUIZENGA, J., - Honderd Jaar Land van Heusden en Altena.
66011: HUIZINGA, J., - De Wetenschap der Geschiedenis.
26313: HUIZINGA, J., - De Langstraat op de Drempel van de twintigste Eeuw.
65528: HUIZINGA, DR. J., - Een Vlek op Delft.
75894: HULEU, J.G., - Uytlegging van den Mechelsen Catechismus of Catholyke Onderwyzingen.... Deel I..
67354: HULKENBERG, A.M., - Keukenhof.
272737: HULLEN, ANTOON, - Theodorus Vilsterman. De eerste Priester-Missionaris in de Kongregatie van het Goddelijk Woord 1857-1916..
282711: HULSBEEK, JAN VAN DE, - 700 Jaar Koorzang Sint-Jan.
21496: HULSEL, THOMAS VAN E.A., - Weg van Westerhoven 1996-1997..
33978: HULSELMANS, RUDI, - Wampegalmen. Koninklijke Fanfare Wampegalm 75 Jaar 1923 – 1998..
78452: HULSHOFF, A.L., - Het Markeregt van Losser.
77935: HULSHOFF, MR. B., - De Uitleveringswet en de door Nederland met vreemde Mogendheden gesloten Verdragen tot wederkeerige Uitlevering van Misdadigers & De Uitleveringswet en de door Nederland met vreemde Mogendheden gesloten Verdragen tot wederkeerige Uitlevering van Misdadigers. Eerste Vervolg.
20804: HULST, WALTER VAN, - Eindhoven mondiaal.
29114: HULST, DRS. F.J., - Inventaris van het Archief van het Dorpsbestuur van de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel 1430-1810..
205915: HULST, WALTER VAN E.A., - Social Urban Space. Licht over de Dommel.
20987: HULTEN, DR. I.E. VAN, - Stijging en Daling in een modern Grootbedrijf. Onderzoek naar de sociale Stratificatie en sociale Mobiliteit bij N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken te Eindhoven.
77120: HUMMEL, HERIBERT, - Kostbarkeiten in Druck und Schrift aus Heilbronn.
69145: HUMMEL, HERIBERT, - Die Bibel in Bildern, Illustrierte Bibeldrucke des 15. - 20. Jahrhunderts.
67308: DUONG THU HUONG, - Blind Paradijs.
242025: HUPPERETZ, WIM, - Het Geheugen van een Straat. Achthonderd Jaar wonen in de Visserstraat te Breda.
71098: HUPPERTZ, MARTIN, - Hoogwater 1995..
27403: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
15633: HURK, A. VAN DE; EN W. VAN DER HEIJDEN, - Berne en Berlicum 1240-1990..
27387: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - De Abdij van Berne in de Loop der Eeuwen.
101931: HURK, L.J.A.M. VAN DEN, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V..
101932: HURK, L.J.A.M. VAN DEN, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, IV..
43056: HURK, C. VAN DEN, - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
272684: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Berne in de Branding tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
272686: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Berne op weg naar Spaans-Brabant 1640-1680..
272725: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Norbertijnse Zielzorg in Noord-Brabant.
27603: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
27389: HURK O. PRAEM., DR. ALPH. W. VAN DEN, - Lotgevallen van de Boekerij van de Abdij van Berne.
10193: ROB; L.J.A.M. VAN DEN HURK., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek [o.a. over ' The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V' door L.J.A.M. van den Hurk.].
272705: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - De Historie van Berne in Vogelvlucht.
15412: HURK, DR. ALPHONS VAN DEN, - De Kersouwe steeds getrouwe.
274031: HURK, DR. W.J.C.C. VAN DEN, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
90030: HURK, A.W. VAN DE, - Norbert van Gennep en zijn Orde.
27315: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
273151: HURK, ALPH. W. VAN DEN, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
21600: HURKX, MIEKE E.A., - Zeelster Boerenleven 't is mèr 'n Boeregat.
35674: HÜSSTEGE, GEERT, - Zo Herinner Ik Mij Brabant.
11198: HÜSSTEGE, GEERT, - Verkenningen op en om de Heide.
70268: HUSTINX, L. E.A., - De Archieven in Gelderland.
29304: HUSTINX, L.M.TH.L., - Inventaris van het Archief van het Kwartier Peelland 1574-1810..
29370: HUSTINX, L.M.TH.L., - De Evoluties van Jurisdicties en Gemeenten in Noord-Brabant van de 15e eeuw tot Heden.
41302: HUTJENS O.E.S.A., VALENTINUS, - De Monniken van Sint Augustinus.
70082: HUUSSEN, AREND H., - De Codificatie van het Nederlandse Huwelijksrecht, 1795-1838. Geschiedenis en Analyse van de Ontwikkeling van de Huwelijkswetgeving en van de Opvattingen omtrent Huwelijk en Gezin op het eind van de Achttiende en het begin van de Negentiende Eeuw.
78477: HUUSSEN, A.H., - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 II. Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820..
36091: HUYBENS, GILBERT, - Brabant verheught U. Bladeren in Brabantse Liedboeken. Essai en Bloemlezing.
16888: HUYBERS, A., - Oisterwijk Vier tot Vijf Eeuwen geleden.
43723: HUYBERS, A. PASTOOR TE BERGHAREN, - Naar en Rond Konnersreuth.
33973: HUYBRECHTS, JEAN E.A., - Een Belevenis: Twintig Jaar Heemkundige Kring “Als Ice Can” vzw. Te Arendonk 1978-1998..
17209: HUYGENS, DR. W., - Levende Steden. Tilburg.
38019: HUYS JANSSEN, PAUL, - Gekoesterde Schoonheid. Kunst uit Brabants Privébezit.
37353: HUYS JANSSEN, PAUL E.A., - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
76665: HUYSMAN, E.C.M. E.A., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel III juli 1625 - april 1628..
75585: HUYSMANS, LUK, - Vis rijk aan Variatie. Lekker eenvoudig.
65420: KUIJPER HZ.. G., - Beginselen der Nederlandsche Spraakleer voor Schoolgebruik.
75416: IATCA, MICHEL, - Guide International de la Bière.
40721: IBELINGS, PATER, - Leven van Francisco de Borja.
241989: IERLAND, JOHN VAN, - NAC. De derde Helft.
38930: IERLAND, JOHN VAN, - Jasper & Jasmijn. De bronzen Sleutel van Breda.
37605: IERSEL, M.C. VAN, - Handwerk in de Kleine Meijerij rond 1900..
39820: PATER IGNOTUS, - Schoon Brabantse Pastoors [Over Johannes Baselmans, St. Hubert; Antonius Pessers, Katwijk; Petrus Goossens, Heumen; Martinus Verhoeven, Mortel; Lambertus van Esch, Overasselt. ].
75618: IIEGEMS, PAUL, - Het volkomen Frietboek. Een Belgische Cultuurgeschiedenis.
75619: IIEGEMS, PAUL, - Het Belgisch Frietenboek.
37735: IJSENBRANT, PETER, - Eindeloos met Boeken.
71998: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI..
70903: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXIX.
70904: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXI.
70730: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXVIII.
70736: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI.
70734: IJSEWIJN, J. E.A., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXIII.
29129: IJSSELING, J.M.F., - Inventaris van het Archief van het Begijnhof te Breda.
27867: IJSSELING, J.M.F. E.A., - Bijdragen over de Grote Kerk te Breda.
27912: IJSSELING, J.M.F., - De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda.
27164: IJSSELING, J.M.F., - Het Begijnhof te Breda.
242029: IJSSELING, J.M.F., - Het Huis de Arend te Breda.
66109: IJSSELSTEYN, H.A. VAN E.A., - Inzake Electriciteitsvoorziening. Verslag der Staatscommissie om van Advies te dienen omtrent de Vraag, welke Maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de Behoefte aan electrische Kracht, welke in verschillende Streken des Lands en met name ten Plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
24868: IMANDT, FLORENCE, - Bergen op Zoom in Panorama.
10243: IMPE, L. VAN; G. BEEX  E.A., - Het Urnenveld op De Roosen te Neerpelt.
377058: IMPE, JAN VAN, - De Universiteitsbibliotheek van Leuven. Het Verhaal van een Feniks.
78792: COMMISSION IMPÉRIALE, - Exposition Universelle de 1855. Système de Classification pour servir de Base a la Compensition des Colections de Produits a exposer, au Classement de ces Produits dans le Palais de l’Exposition, et aux Travaux de Jury international, avec une Instruction.
43897: IMPETA, DR. C.N., - Kaart van kerkelijk Nederland.
366007: INDEKEU, BRUNO E.A., - Laat de Wieken maar draaien, de Molen maalt weer! Historiek en Restauratie van de Windmolen te Lommel-Kattenbos.
11379: ALGEMEEN COMITÉ VOOR DE ORGANISATIE DER BRABANTSCHE INDUSTRIEDAGEN, - Noord-Brabant.
29503: INGEN-HOUSZ, C.M.E., - Catalogus van Werken over Noord-Brabant.
11913: DR. INGENHOUSZ, - Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Drogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noordbrabant, vastgesteld 1 Januari 1885..
77807: INGLOT, C.W.M. & G. VAN DER VLIER, - Inventaris van de archieven van De Hollandsche Molen, Vereniging tot behoud van Molens in Nederland te Amsterdam (1921)1923-1973 (1983). Inventaris van verdwenen Molens.
26872: INNIS, GONZAGUE VAN, - Marie à Bruxelles. Maria te Brussel.
42132: INQUE - DELMER, FRANÇOISE, - Inventaire des Archives du Prieure des Sepulcrines a Bouillon.
295083: INSTALLÉ, H., - Inventaris van het Fonds Visverkopersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
295086: INSTALLÉ, H., - Inventaris van Fonds der Lederverwerkende Ambachten op het Stadsarchief te Mechelen.
31531: INSTALLÉ, HENRI, - Patriciërs en Ambachtslui in het Stadsbestuur te Mechelen onder Maria-Theresia. De socialse Status van Burgemeesters en Schepenen (1740-1780).
295087: INSTALLÉ, H., - Inventaris van de Fondsen Vleeshouwersambacht en Bakkersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
9502: IONGH, DR. JANE DE, - Marguerite d'Autriche. Traduit du Néerlandais.
65778: IPENBURG, RIE VAN, - Sinte Clara.
30185: ISACKER, KAREL VAN & RAYMOND VAN UYTVEN, - Antwerpen. Twaalf Eeuwen Geschiedenis en Cultuur.
349531: ISACKER, KAREL VAN, - Mijn Land in de Kering 1830-1980. Deel I: de ouderwetse Wereld 1830-1914..
30092: ISACKER S.J., KAREL VAN, - De Antwerpse Dokwerker 1830-1940..
17842: ISBOUTS, MIA & JAN LEUFERINK, - Gemonds Jaarboek 1993. Gebeurtenissen in Gemonde.
17843: ISBOUTS, MIA & JAN LEUFERINK, - Gemonds Jaarboek 1994. Gebeurtenissen in Gemonde.
17844: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1995. Gebeurtenissen in Gemonde.
17845: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1997. Gebeurtenissen in Gemonde.
17846: ISBOUTS, MIA E.A., - Gemonds Jaarboek 1998. Gebeurtenissen in Gemonde.
40447: ISENEGGER, MARIE-THERESE, - Die siegreiche Königin der Welt. Botschaft Jesu an Sr. Maria Nathalie, Ungarn.
39470: ISING, ALFONS, - Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu.
39463: ISING, ALFONS, - Met vliegend Vaandel en slaande Trom. Ontstaan en Ontwikkeling van Schuttersgilden en Schutterijen in Brabant & Limburg.
39401: ISING, ALFONS, - Onder de Schutse van het Gilde.
394011: ALFONS ISING, - Onder de Schutse van het Gilde.
71164: ISTERDAEL, H. VAN, - Inventaris van het Archief van het Land van Zottegem.
109344: ISTERDAEL, N. VAN, - Het Brabant Mysterie. Schatrijke Verhalenbundel.
74809: ITERSON, R.A. VAN, - Inventaris Oud-Archief van de Gemeente Bergen (-H) tot 1813..
78414: ITERSON, PROF. DR. W. VAN, - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland: een rechtshistorische Studie aan de hand van Noord-Nederlandse, en een aantal Zuid-Nederlandse en andere Bronnen.
76535: ITERSON, W.J.D. E.A., - Algemeene aardrijkskundige Bibliographie van Nederland. Uitgegeven door de Afdeeling 'Nederland' van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 3 delen..
74779: ITERSON, P.D.J. VAN, - Inventaris van de Archieven van de Oppercommissarissen der Havens, Walen en Kranen te Amsterdam 1674 - 1834 en van de Havendienst van Amsterdam 1834-1919..
39410: IVEN, WILLEM , JAN BOGAERS, TEO V. GERWEN, - Schuttersgilden in Noord-Brabant.
357311: IVEN, WILLEM, - Miet.
35644: IVEN, JOEP, - Stukskes.
35642: IVEN, WILLEM, - Bistespeul.
18010: IVEN, WILLEM EN TEO VAN GERWEN, - Mensen in de Peel.
21051: IVEN, WILLEM, - Orskot Ochottochot.
18744: IVEN, JOEP, - ... dat het zo mag blijven. Een kwarteeuw sociale Werkvoorziening in het Gewest Helmond 1954-1979..
36414: IVEN, WILLEM, - Bovenlichten.
35526: IVEN, WILLEM, - Vidi Aquam.
35590: IVEN, WILLEM, - 't Versgil tussen 'n doj Vuggelke.
19710: IVEN, WILLEM EN TEO VAN GERWEN, - Lind dè is de sgonste Plats.
35660: IVEN, WILLEM, - Landinrichting.
38220: IVEN, WILLEM; MIEP MANDOS, - Bij Wijze van spreken. Verhalen en Spreekwoorden uit Noord-Brabant.
355025: IVEN, WILLEM, - Het is altijd Vandaag. Woordspeelsels.
356601: IVEN, WILLEM, - Landinrichting.
73447: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 89..
73448: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 90..
73444: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 86..
73445: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 87..
73443: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 85..
73442: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 84..
73441: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 83..
73450: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 83 t/m 91..
73446: IWEMA, PROF. IR. S. E.A., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 88..
71465: JAARSMA, MR. S., - Grond voor den Nederlander.
78247: JAARSMA, SYTSE, - Bewijsmiddelen van Recht op Grond in Nederlandsch-Indië.
27642: JACOB, ARISTIDE, - De Abdij van Villers.
75810: JACOBS, MARC, - Circussen in Vlaanderen.
18760: JACOBS, MATHIEU, - Helmond 1785-1801. Enige Aspecten uit de Geschiedenis van de Stad en haar Inwoners.
18794: JACOBS, PAUL, - Liedjes en Gedichten over Helmond.
11939: JACOBS, R.C.M., - Gemeentelijke Herindelingsplannen in Westelijk Noord-Brabant.
24063: JACOBS, PROF. DR. J.Y.H.A. E.A., - Gaandeweg aaneengesmeed. Geschiedenis van het Bisdom Breda.
10001: MR. B.C.M. JACOBS, - Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629..
73533: JACOBS S.J., DR. HUBERT, - Geschiedenis van een Scheuring. Rome en de Oosterse Kerken.
29122: JACOBS, R.C.M., - Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda.
291221: JACOBS, R.C.M., - Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda.
29537: JACOBS, R.C.M., - Bibliografie van J.J.M. Heeren 1907-1968..
18617: JACOBS, PAUL, - 75 Jaar Rode Kruis Helmond en Omstreken 1914-1989..
12217: JACOBS, M.G.P.A., - Heineken 1949-1988..
24032: JACOBS, IR. J.A., - Wat heeft West-Brabant noodig?.
25019: JACOBS, R. E.A., - De Marktpompen van Wouw.
10007: JACOBS, B., - Hoven en Banken in Noord en Zuid.
77902: JACOBS, B.C.M. & E.C. COPPENS, - Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
39058: JACOBS, JOHANNA, - Alleen Waarde wint. Louis Weijts. Bergen op Zoom 1905..
12823: JACOBS, MR. BEATRIX C. M., - Hendrik van Bergaigne contra het Stadsbestuur van 's-Hertogenbosch.
18676: JACOBS, PAUL, - 100 jaar Waterleiding in Helmond.
99639: JACOBS, H.M.B., - Raad ende Leenhove van Brabant te 's-Gravenhage, (1586) 1591-1795..
170964: JACOBS, CH. C. E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1962-1963 Elfde Jaargang.
18768: JACOBS, PAUL, - Het drinken leert de Mens het eerst….
18792: JACOBS, PAUL E.A., - Helmond, waar Beelden Schaduw geven.
17060: JACOBS, DRS. W. EN DRS. W.C.M. VAN OOSTERHOUT, - Van Deusone naar Diessen.
73535: JACOBSEN, ROY, - Vorst.
74912: JACQUET-LADRIER, FRANÇOISE, - Inventaire des Archives du Chateau de Sart-Eustache.
43837: JACQUIER, E., - Histoire des Livres du nouveau Testament. Tome I. Les Épitres de Saint Paul.
28015: JACQUIER, YVONNE DU, - Chapelles en Brabant.
73811: JAEGER, J.A., - Familie-Papieren van Philippus Antonius Suyskens mede betrekking hebbende op de aanverwante Geslachten Wegewaert en Van der Nijpoort 1625-1741 en enkele latere Stukken over de Afwikkeling zijner Nalatenschap.
69983: JAEGER, J.A., - Index op de Verzoekschriften om en de door de Staten van Holland en West-Friesland verleende Akten van Venia Aetatis (1613-1700).
29126: JAEGER, J.A., - Inventaris van de Familie-Papieren van Jacobus Hermanus van Mierlo mede betrekking hebbende op het aanverwante Geslacht Buijsen.
11177: JAEGER, PETER DE, - Zwerven door De Rith.
295117: JAEGERS, WIM, - Regesten op het Vredegerecht Kanton Gemert 1811-1838..
10806: JAEGERS, RIET EN WIM E.A., - Kwartierstaten van Werkers in den Vreemde uit Boekel. Deel 1 en 2..
34400: JAER, FERNAND DE, - Histoire de la Ville et de la Commune de Wavre.
66429: JAGER, J.F. DE, - De Drankwet met de daarin door de Tweede Kamer aangebrachte Wijzingen met Aanteekeningen.
73751: JAGER, H. DE  , - De Middeleeuwsche Keuren der Stad Brielle.
35835: JAGER, OKKE, - Het andere in het andere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
168401: JAGER, COR DE, - Kulturele Kring Adriaen Poirters te Oisterwijk. De Jaren 1996 - 2006..
67563: JAGER, S.W., - Havelte - rondom de Havelterberg- een archeologiscke Kartering, Inventarisatie en Waardering.
71179: JÄGERS, G.J.M., - Catalogus van de Handschriftencollectie van het Rijksarchief in Limburg.
71519: JAGGER, CEDRIC, - Klokken & Horloges.
71321: JAHN, JOHANNES E.A., - 1472-1553. Lucas Cranach D.Ä. Das gesamte graphische Werk.
29492: JALINK, L.J., - Inventaris van de Archieven van de Gemeenten Hurwenen en Rossum 1810-1817; Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 1818-1820; Rossum 1821-1955 en het Algemeen Burgelijk Armbestuur van Rossum 1799-1964..
70011: JAMAR, J.T.J., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Kruisheren te Roermond.
295041: JAMEES, A., - Inventaris van het Archief van de Polders van Muisbroek en Ettenhoven.
29600: JAMEES, ALFRED, - Inventaris van het Oud-Archief van de Gemeente Rijkevorsel.
29284: JAMEES, ALFRED, - Inventaris van het Oud Archief van de Gemeente Rijkevorsel.
35021: JAMMES, FRANCIS; ANTON VAN DUINKERKEN (VERT.), - Kerk in Bladergroen.
73639: JANICAUD, G., - Bretum (Brède).
77881: JANISSEN, LEO, - Cor van Geleuken, een Duivelskunstenaar.
76026: JANKOVICH, MIKLÓS, - Pferde, Reiter, Völkerstürme.
65372: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1919..
65371: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1918..
65370: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1917..
65368: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1915..
65432: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1932..
65369: JANNINK, G. E.A., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1916..
384542: JANS, LIESBETH E.A., - 20 Jaar NBKS in 25 Kunstopdrachten voor de Openbare Ruimte.
75393: JANS, HUGH E.A., - Bruna Culinair. Nederland en België.
17377: JANSE, FRANS, - Tilburg 1940-1945. Jaren van Verduistering.
26217: JANSEN, FRANS E.A., - 25 Jaar Gemeente Aalburg. Zeven Dorpen om van te houden. Genderen Veen Meeuwen Wijk en Aalburg Drongelen Babyloniënbroek Eethen.
36615: JANSEN, JAN EN JAAP WALINGA, - De Waalrese Volmolen.
12559: JANSEN, DR. F.L., - Kledinghandel in Transitie. Een Eeuw Detailverkoop te 's-Hertogenbosch.
42080: JANSEN ORD. PRAED., P. FR. E.J.B., - De ware Kloosterling volgens de Leer van den H. Franciscus van Sales.
29378: JANSEN, DRS. W.M.J., - Catalogus van Boeken en Tijdschriften met betrekking tot Nationaal-Socialisme en Wereldoorlog.
20342: JANSEN, JAN, - ‘Ikke’ unne Blaalse Mens.
384616: JANSEN, BERT, - (Re)produceren een Kunst. Beeldenstorm, facilitaire Instelling tussen Concept en Métier.
9634: JANSEN, DR. H.P.H., - Landbouwpacht in Brabant in 14e en de 15e Eeuw.
154301: JANSEN, DR. HANS, - 350-jarige Geschiedenis van Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998..
21508: JANSEN, R.J., - Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke Stee.
215081: JANSEN, R.J., - Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke Stee.
39595: JANSEN, KAN. J.E., - Tentoonstelling van het Gildeleven in de Antwerpsche Kempen.
12525: JANSEN-VERBEKE, M., - 's-Hertogenbosch. A brief historical Sketch.
384029: JANSEN, JAN, - Toentertèed.
71454: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een Analyse van de Opbrengst van Tienden.
5810: JANSEN, KAN. J.E., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 10. [ o.a. Archief in beeld. Het Meubilair van onze abdijen en kloosterkerken; Menyanthes trifoliata in volkstaal, volksleven en volksgeneeskunde; Antwerpse steenweg ].
27949: JANSEN, RENE, - St. Willibrorduskerk Centrum-Deurne.
11417: JANSEN, J.M. UIT 'S-HERTOGENBOSCH, - De Dictatuur in de Democratie én hoe Jan met de Pet belazerd wordt!.
71332: JANSEN, MARTIN, - Sittardse Archivalia 1269-1608..
71280: JANSEN, MARTIN, - Sittardse Archivalia.
71273: JANSEN, J.M.M., - Zevenhonderd Jaar Sint Jacobs-Gasthuis te Schiedam.
22447: JANSEN, AD EN ARANCA, - Eerste Udensche Meubelhandel Van Donzel 100 Jaar 1910 - 2010..
26018: JANSEN, ILSE E.A., - Vijfhonderd Jaar Maandagmarkt 1502-2002..
18442: JANSEN, DRS. KEES, - Armenzorg in Geldrop. II De Armenzorg in de Periode 1810-1870..
24235: JANSEN, DR. J.A.M.M., - Op Weg naar Breda.
5821: JANSEN, AD. E.A., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 21. [ Archief in beeld. Het Meubilair van onze abdijen en kloosterkerken ].
22658: JANSEN - ZEYLSTRA, ANNELIES E.A., - Cuijk, bedrijvig Dorp aan de Maas 1950 - 1980..
12997: JANSEN, J.M. E.A., - Bosch Dialekt-Onderzoek.
335021: JANSEN O. PREM., KAN. J.E., - Turnhout en de Kempen in het Raam der vaderlandsche en kerkelijke Geschiedenis.
33503: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gids voor de Bezoekers der Turnhout en Omstreken.
33505: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gids voor de Bezoekers der Turnhout en Omstreken.
33509: JANSEN, J.E., - Aspect van Turnhout in de eerste Helft der zestiende Eeuw.
29161: JANSEN, M.J.A.J., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Diessen (1905) 1932 - 1980 (1990).
10859: JANSEN, P.J., - Wetenswaardigheden voor de Ingelanden van het Waterschap de Gecombineerde Hoevensche Beemden.
20913: JANSEN, MR. C.F.M., - 60 Jaar Philips - De Jongh Ontspanningsfonds.
170867: JANSEN VAN WEZEL, LINY, - Werkstuk Tilburg.
26999: JANSEN, J.E., - De Mariavereering te Turnhout.
10241: JANSEN, H. L. EN J.R. TRELING, - 's-Hertogenbosch, een Groeistad uit de Late Middeleeuwen.
15430: JANSEN, DR. HANS, - 350-jarige Geschiedenis van Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998..
33954: JANSEN, J.E., - De Oude Kempen.
384031: JANSEN, JAN, - De zonderlinge Schééper.
25810: JANSEN, P.J., - Made in oude Ansichten.
69514: JANSEN, J.C.G.M., - Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een Analyse van de Opbrengst van Tienden.
19968: JANSEN, R.J., - Het Huis der Gemeente 1855-1980..
13136: JANSEN, FRANS / EMY THORISSEN, - De Meierij van 's-Hertogenbosch. Stad en Land, Boerderijen, Kastelen, Kloosters, Landgoederen en Buitenplaatsen.
37863: JANSEN O. PRAEM., KANUNNIK J.E., - Gedenkboek gewijd aan dr. Jan Renier Snieders.
122004: JANSEN, DR. FRANS L., - Verantwoordelijkheid (h)erkennen. De Leek als Vrijwilliger in Kerk en Parochie.
108459: JANSEN, P.J. EN J.J. VAN AKEN, - De Toekomst onzer Waterschappen en hunne Lastenheffing in verband met de Algemeene Westbrabantsche Platteland's Welvaart.
37002: JANSEN, A.H.E.M. E.A., - 'Arbeyd sere voert tot Eere' Hendrik van der Geld, De Neogotiek en de Brabantse Beeldhouwkunst.
24575: JANSEN, AD, - Een halve Eeuw Ginneken. Schetsen uit de Periode 1890-1942. Deel 1 en 2..
131361: JANSEN, FRANS / EMY THORISSEN, - De Meierij van 's-Hertogenbosch. Stad en Land, Boerderijen, Kastelen, Kloosters, Landgoederen en Buitenplaatsen.
12123: JANSENIUS, C., - Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis.
12124: JANSENIUS, C., - Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis.
18238: JANSINK, GERARD, - Een Eeuw coöperatief Bankieren in Deurne 1901-2001..
12886: UIT DE ST. JANSKLOKKEN, - 's-Hertogenbosch 1185-1935. Uit haar Katholieke Geschiedenis van 's-Hertogenbosch.
11354: JANSMA, KLAAS EN MEINDERT SCHOOR, - Tweeduizend Jaar Geschiedenis van Noord-Brabant.
78152: JANSMA, T.S., - Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië.
67239: JANSMA, N.S.H., - Ornements des Manuscrits Coptes du Monastere Blanc.
78732: JANSMAN, RUDIE E.A., - RAAK! Effectieve Communicatie van informeren tot co-creeren.
78794: JANSONIUS, J.G. E.A., - De aanhangige Drankwetsvoorziening.
38336: JANSSEN, BEN, - Bokken en Spurriemökken.
98462: JANSSEN, WILHELM & HUGO STEHKÄMPER, - Der Tag bei Worringen 5. Juni 1288..
64456: JANSSEN, HANS LOUIS, - Het Kasteel centraal.
37601: JANSSEN, BEN, - Van Mulders tot Raddraaiers.
383471: JANSSEN, BEN, - Luste gullie Koffie? Volksgebruiken bij Overlijden en Begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
74198: JANSSEN, J.H.M., - Aanvullingen op de Inventarissen 1 - 50..
74194: JANSSEN, J.H.M., - Inventarissen van het Archief van het Rijksarchief in de Provincie Utrecht 1826 - 1963 van de Verzameling Van Musschenbroek en de Verzameling Vermeulen.
24434: JANSSEN, HERMAN, - De Noordelijke Singelpanden. De Betekenis van de Noordzijde van de Singel voor de Baarles Bevolking en de Rabobank.
78449: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
77970: JANSSEN, SAM E.A., - Over Collegepinnen en Heren Professoren. Het sprekende Verleden van 100 Jaar Sint-Hubertuscollege.
78629: JANSSEN, WALTER & DIETRICH LOHRMANN, - Villa - Curtis - Grangia. Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter - Economie rurale entre Loire et Rhin de l’époque gallo-romaine au XIIe-XIIIe Siècle.
355311: JANSSEN, BEN, - Humor in Brabant.
35531: JANSSEN, BEN, - Humor in Brabant.
295239: JANSSEN, J.H.M., - Borgbrieven afgegeven door Schepenen van Helvoirt 1716 - 1810..
41243: JANSSEN, P.W., - Les Origines de la Reforme des Carmes en France au VXIIe Siecle.
38200: JANSSEN, BEN EN GERARD ULIJN., - De Boer en zijn Erf.
382001: JANSSEN, BEN EN GERARD ULIJN, - De Boer en zijn Erf.
2616: JANSSEN, LOUIS E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1996 [o.a. Rechtspraak in Loon op Zand in de 18e eeuw; Dienaar van justitie; Ze hebben mijn karresporen weggehaald!; Het merkwaardige bouwproject van een bijzondere jonker: de Ruïne; Ijzertijd-Aardewerk uit een afvalkuil in de Loonse duinen; De tram door Loon op Zand; De zwarte dood sloeg toe in Loon op Zand; Over de arme en schamele inwoners van Venloon in eeuwen van verdrukking; Uno Animo bestaat 70 jaar.].
198646: JANSSEN, AD ; JOLANDA EN YVONNE HABRAKEN, - 125 Jaar Harmonie Musis Sacrum Bakel 1874-1999..
67581: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
20238: JANSSEN, GRAARD, - Dorp en Dessa.
71310: JANSSEN, HANS L., - Petrological Examination of Medieval Pottery from South Limbourg and the Rhineland.
35626: JANSSEN, BEN, - De Tapkast. Een groot aantal Anecdoten over Feestneuzen en Fuifnummers.
20218: JANSSEN, GRAARD, - Dorp en Dessa.
10551: JANSSEN, G.B., - Baksteenfabricage in Noord-Brabant (19e-20e eeuw).
26684: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
35680: JANSSEN, BEN, - Sprokkelingen van voor en na de Annexatie 1920-1980 60 Jaar Groot-Eindhoven.
38345: JANSSEN, BEN, - De Bezem en de Meitak. Vrijen en trouwen in Kempen, Meierij en Peel.
35691: JANSSEN, BEN, - De Koning en de Boer.
67583: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. 't Nye Boeck (1459-1487).
35678: JANSSEN, BEN, - Doktersvisite. De Dokter en zijn Patienten in 150 Anecdoten.
35679: JANSSEN, BEN, - Roomse Blijdschap.
39219: JANSSEN, DR. W.A.F., - De Verbreiding van de Uu-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost Nederland.
35652: JANSSEN, BEN, - Humor uit Oost-Brabant.
38310: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 2 Oude Volksgebruiken.
110271: JANSSEN, MADELEINE & MARCO VAN DE PLASSE, - De Maasheggen, haar Gezicht, haar Gevoel.
35593: JANSSEN, BEN, - Echt waar...... 20 Vertelselkes.
35799: JANSSEN, BEN, - Kerstmis in Brabant.
11097: JANSSEN, THEO, - Speuren naar Sporen in de Peel.
45075: JANSSEN O.S.C., R. E.A., - O.L. Vrouw van Rust te Heppeneert.
38349: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 1..
78443: JANSSEN DE LIMPENS, MR. K.J. TH., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. 't Nye Boeck (1459-1487).
75027: JANSSEN, J.H.M., - Inventaris van Archieven van de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV) (1846) 1896-1986..
69242: ANDREAS JOZEF JANSSEN, - Het antieke Tropaion.
355178: JANSSEN, BEN, - Humor in Lieshout. Vrolijke Verhalen van vrolijke Mensen.
36310: JANSSEN, KAREL EN CEES IPPEL, - Noord-Brabant Monumenteel.
355026: JANSSEN, BEN, - Liefdes Perikelen. 200 Anecdoten over Liefde, trouwen en de Gevolgen.
38347: JANSSEN, BEN, - Luste gullie Koffie? Volksgebruiken bij Overlijden en Begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
18025: JANSSEN, THEO, - Een Dag in de Peel.
76260: JANSSEN, FRANS A. & JOSÉ BOUMAN, - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte Beschrijving over den Oorsprong, Uitvinding en verdere volmaking der Boekdrukkunst. Benevens eene Handleiding over de Inrigting, Werkingen en Vereischten eenre Boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige Opgave van al de Formaten [1822].
376011: JANSSEN, BEN, - Van Mulders tot Raddraaiers.
357991: JANSSEN, BEN, - Kerstmis in Brabant.
383491: JANSSEN, BEN, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 1..
35617: JANSSEN, BEN, - Het Dansmeisje en de Lindepater.
355149: JANSSENS, BEN, - Liefdesperikelen. 200 Anecdoten over de Liefde en de Gevolgen hiervan.
36341: JANSSENS, E.A., - Villa Eras Boxtel. Geschiedenis van een Monument.
9446: JANSSENS, V., - Het ontstaan van de dubbele Koers Courant-Geld-Wisselgeld in het Geldwezen van de Zuidelijke Nederlanden.
71148: JANSSENS, G., - Inventaris van het Archief van de Kasselrij Oudenaarde.
78479: JANSSENS, PAUL, - De Evolutie van de Belgische Adel sinds de Late Middeleeuwen.
73657: JANSSENS, LUC, - Repertorium van prekadastrale handschriftelijke Kaarten en Plattegronden bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel. I: De Limburgse Gemeenten.
355147: JANSSENS, BEN, - Beestenboel. Anecdoten van en over Dierenbezitters, Dieren en hun Manieren.
355148: JANSSENS, BEN, - Roomse Blijdschap.
77932: JANSSENS DE LIMPENS, MR. K.J.TH., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond 't Nye Boek (1459-1487).
355151: JANSSENS, BEN, - Humor in Sex.
69034: JAPPE ALBERTS, DR. W. E.A., - Nederland voor Honderd Jaar 1859-1959..
73312: JAPPE ALBERTS, PROF. DR., - Oorsprong en Geschiedenis van de Limburgers.
44127: JAPPE ALBERTS, PROF. DR. W., - Moderne Devotie.
69776: JAPPE ALBERTS, DR. W., - Het Frensweger Handschrift betreffende de Geschiedenis van de Moderne Devotie.
76647: JAPPE ALBERTS, DR. W. & N.B TENHAEFF E.A., - Bronnen tot de Bouwgeschiedenis van de Dom van Utrecht. Deel II tweede en derde stuk.
26143: JAQUET, REINIER ; ROB HAAN E.A., - De Biesbosch in de Twintigste Eeuw.
78237: JAROLIMEK, DR. J., - Het Eigendomsrecht in Oost- en West-Europa.
74120: JAS, C.F., - De Gemeenteraad. Wettelijk Voorschriften, waarvan de Kennis vereischte is bij de Vaststelling van Gemeenteraadsbesluiten.
39377: JASPERS, H., - De Gilden in het Land van Cranendonck.
71946: JASPERS, A.PH.C.M. ; GEBOREN TE RAVENSTEIN, - Rechtspreken in de Maatschappij. Een Onderzoek naar Opvattingen over Plaats en Funktie van de Rechtspraak in het Nederlandse, ekonomische, sociale en politieke Bestel van het einde van de achttiende tot het Begin van de twintigste Eeuw.
75387: JASPERS - VROOM, DOMINIQUE, - Koken met Bier.
64660: JAVAUX, JEAN-LOUIS, - La Maison de Pierre de Spontin aux XIIIe Siecle. Analyse archéologique.
215461: JAWERTH, ING. DAVID E.A., - Bouwen '67 van traditionele naar industriële Bouwmethoden.
42019: SOEUR JEANNE D'ARC O.P., - De Religieuze in de Kerk en de Wereld van Heden.
43906: JEDIN, HUBERT, - Geschiedenis van de Concilies. De twintig oecomenische Concilies in de Kerkgeschiedenis.
75921: JEFFREY, H.E., - Goats.
19040: JEGERINGS, J.C., - Oud-Nuenen achteraf bekeken.
11448: JEGERINGS, J.C., - Oud-Brabant over den Dorpel bekeken.
20662: JEGERINGS, J.C., - Zó mooi was Eindhoven. Een Fotobeeld van Klein-Eindhoven over de Periode 1900-1940..
113502: JEGERINGS, J.C., - Brabants Dorpsleven in oude Ansichten.
11679: JEGERINGS, J.C., - Brabants Dorps- en Landleven.
39750: JEHAE, MICHEL, - Brabantse Parels. Inspirende Brabanders voor Natuur en Landschap.
41029: JELSMA, S., - Reformatorisch Protest herhaald naar aanleiding van het Dogma van Maria's Tenhemelopneming.
77057: JENNISKENS, A.H. E.A., - Campus Liber. Bundel opstellen over de Geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, Stadsarchivaris- en Bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste Verjaardag.
71597: JENNISKENS, A.H. E.A., - Campus Liber. Bundel opstellen over de Geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, Stadsarchivaris- en Bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste Verjaardag.
73964: JENSEN, STINE, - Goddelijke Brulapen.
28023: JEPKES, MICHAEL, - De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk Breda. Een Schetsboek.
36011: JESPERS, DR. F.P.M., - 'Loflyk Werk der Engelen'. Kerkmuziek in Noord-Brabant 17e-19e Eeuw.
38626: JESPERS, FRANS, - Bossche Schuilkerkorgels.
38619: JESPERS, FRANS, - Brabants Organistenmaker. Gedenkboek Hub. Houët.
24589: JESPERS, JAC., - Tussen witte Wolk en Anneville 1939-1945..
386011: JESPERS, FRANS, - Brabants Orgelbezit.
38602: JESPERS, FRANS EN AD VAN SLEUWEN, - Tot Roem van zijn Makers. Een Studie over J.J. Vollebregt en Zoon Meester Orgelmakers te 's-Hertogenbosch.
6319: JESPERS, FRANS, - D'Hûskes. Nummer 23. Jaargang 13. Sieur Jacobus Zeemans.
170969: JETTEN, MATHIEU E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1967-1968 Zestiende Jaargang.
75258: JEUNESSE, GALLIMARD, - The History of making Books. From Clay Tablets, Papyrus Rolls, and Illuminated Manuscripts to the printing Press.
198865: JEURGENS, CHARLES, - Van Antonius tot Biscuitfabriek.
29350: JEURGENS, CH. EN H. MEULENAARS, - Inventaris Familie van Lanschot 1294-1900..
38334: JEURISSEN, ALFONS, - Heksendans. Volksoverleveringen uit de Limburgsche Kempen.
67309: ZHANG JIE, - Zware Vleugels.
384027: PIETJE VAN ONS JO [PIET VAN ESCH], - Hiroom's Bewaordéuske.
69368: JOBSE - VAN PUTTEN, JOZIEN, - 'n Brood is ginnen Stoeten. Taalgeografisch Onderzoek naar Broodnamen in Nederland.
26991: JOCHEMS, A.A.F. E.A., - Willibrord. Apostel van Noord-Frankrijk.
121886: JOCHEMS, GUIDO EN DR. KEES VAN DEN OORD, - De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998..
65147: JOEKES, ADOLF MARCUS GEBOREN TE BOEA, SUMATRA, - Schets van de Bevoegdheden der Nederlandsche Consuls.
70064: JOHNSON, A.F. & V. SCHOLDERER, - Short-Title Catalogue of Books printed in the German-Speaking Countries and of German Books printed in other countries from 1455 to 1600 now in the British Library.
40311: JOHNSON, ANN, - Miryam of Judah. Witness in Truth & Tradition.
40312: JOHNSON, ANN, - Miryam of Nazareth. Woman of Strenght & Wisdom.
39441: JOLLES, J.A., - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. Deel I en II..
108403: JOLLES, C.A., - Verslag... in zake de gedeeltelijke Ophooging van den Beerschen Overlaat.
72020: JONAS, MR. J.H., - Burgerlijk Recht. Beknopte Handleiding ten dienste van het Onderwijs aan de Technische Hoogeschool bij de Studie voor Civiel-Landmeter.
69414: JONCKBLOET, DR. W.J.A., - Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst. Deel I en II..
29056: JONCKHEER, H.C.C. EN TH. C.M. NOORDERMEER, - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Rijsbergen 1928-1970..
27350: JONG, DOMIEN DE, - Hoe Peter van Eynatten [ Eijnatten ] de Kluis van Achel stichtte.
178508: JONG, THEO DE & NOL NAAIJKENS E.A., - Amsterdam – Hilvarenbeek. 31 December 1908 – 1983. Dr. H.A.M. Ruhe Medicus en Historicus.
35404: JONG, A.M. DE, - Merijntje in Filmland.
74468: JONG, J.A. DE, - Archieven Gereformeerde Kerk van Gouda 1849-1983..
18756: JONG, THEO DE, - De Vleeschhouwerij van boven tot onder. Een Middeleeuws Huis in Helmond.
35407: JONG, A.M. DE, - A.M. de Jong Omnibus.
35475: JONG, A.M. DE, - Poeske. Een Brabantse Roman.
272687: JONG, P. DOM. DE, - Broeder Peter Wijnants van Eynatten uit Eindhoven. Stichter-Overste van de Achelse Kluis.
35402: DE JONG, A.M., - Onnozele Kinderen.
11190: JONG, MANS DE, - Natuurwerk. 30 West-Brabantse Natuurbelevingen.
33911: JONG, DOMIEN DE, - Twee Priesters in Vriendschap verbonden.
339111: JONG, DOMIEN DE, - Twee Priesters in Vriendschap verbonden.
27507: JONG, DOMIEN DE, - Edmundus van Well (1827-1895) Geschiedenis Achelsche Kluis 1885..
35403: DE JONG, A.M., - De Dolle Vaandrig. Roman van Breero's Leven. Deel I, II..
28020: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Kerken en Kapellen van Heeze.
67626: JONG O.C.R., P. DOMINICUS DE, - Pastoor Lemmens en de Franse Tijd.
78213: JONG, SASKIA DE E.A., - Nieuwe Tradities Projecten 2000..
354751: JONG, A.M. DE, - Poeske. Een Brabantse Roman.
35432: JONG, A.M. DE, - Merijntje Gijzen's Jeugd. Het Verraad.
72137: JONG, F. DE E.A., - Stedebouw in Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
27997: JONG, H. DE, - De Sint-Josephkerk te Roosendaal.
384021: JONG, A.M. DE, - De Dood van de Patriarch. Een Novelle.
27311: JONG, E.P. DOMINICUS DE, - De oorspronkelijke Eremietenregel van de Achelse Kluis.
90095: JONG VAN BEEK EN DONK, J. DE, - Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795).
354041: JONG, A.M. DE, - Merijntje in Filmland.
35405: JONG, A.M. DE, - Het Geslacht Verhagen.
78610: JONG, S. DE, - 17de eeuwse landelijke Bouwkunde in Amstelland. Een Analyse van een aantal Bouwbestekken, Afrekeningen en Contracten van agrarische Gebouwen.
27460: JONG, D. DE, - De Achelse Kluis 1846-1946..
74901: JONG, J. DE E.A., - Rijkswaterstaat. De Archieven van de Hoofdingenieur en de Arrondissementsingenieurs in Zuid-Holland 1808-1849..
67614: JONG, DOMIEN DE, - Kort Overzicht van den Boerenstand in de Gemeente Hamont.
27309: JONG, DOMIEN DE, - Momenten uit drie Eeuwen Kluishistorie.
35476: JONG, A.M. DE, - De Heks van de Riethoek. Een Brabantse Roman.
532: JONG VAN BEEK EN DONK, J. DE, - Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795).
64935: JONG, L. DE, - Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10a, 10b, 11a, 11b, 11c, 12.2, 13, 14.
35832: JONG, MARTIEN J.G. DE, - Flierefluiters Apostel. Meningen en Meningsverschillen.
11355: JONG, TH. DE E.A., - Brabants Historisch Locaal.
27295: JONG, P. DOM. DE, - Onze Lieve Vrouw van Ommel en het Klooster Mariaschoot.
17180: JONG, L.A.W. DE, - Wie, wat en hoe? Profiel van het Nederlands Textielmuseum. Verleden, Heden, Toekomst.
27833: JONG, H. DE, - De Sint Janskerk te Roosendaal.
77131: JONG, ERIK DE E.A., - Landschappen van Verbeelding. Vormgeven aan de Europese Traditie van de Tuin- en Landschapsarchitectuur 1600-2000..
27312: JONG, DOMIEN DE, - Eremietenregels Achelse Kluis.
76631: JONGBLOET-VAN HOUTTE, GISELA, - Brieven en andere Bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600. Deel 1. Augustus 1584-september 1585..
76363: JONGE, DR. J.A. DE, - De Industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914..
41180: JONGEN, H., - O.L.V. van Fatima. Missionaris van God!.
77032: JONGEN, J. E.A., - Het Land van Herle Jubileumboek 1950-1960..
19767: JONGENEEL, J.M., - R.G.B.S. Réunie van Geallieerde en Binnenlandse Strijdkrachten Veghel 1960. [Allied and National Forces Reunion. Meeting International des Mouvements de la Résistance ].
39760: JONGERIUS, ZR. ALICE, - Levensschets van Zuster Antonia Geels.
11038: JONGH, PIET DE, - Van Den Bergh tot Den Bosch. Een Verkenning van de Landschappen in en om de Langstraat.
11120: JONGH, PIET DE, - De Loonse en Drunense Duinen in Beeld.
17652: JONGH, P.C. DE, - Eendrachtig met Volharding en Roomse Blijheid. Harmonie Drunen 1843-1993..
74800: JONGH, DRS. G.J.W.DE, - Beschrijving van een Verzameling Stukken afkomstig van het Geslacht Mackay van Ophemert en van Leden van aanverwante Geslachten.
109347: JONGH, PIET DE, - Kartuizerspatiamentum. Een Wandeling door het Kartuizererfgoed in Het Groene Woud.
109314: JONGH, PIET DE, - Op Stap in Het Groene Woud. Een meerdaagse Wandeling door Nationaal Landschap Het Groene Woud.
13131: JONGH, PIET DE E.A., - Landschap met Karakter. Een Tijdsbeeld van de Meierij.
27752: JONGHE-VIÉRIN, CILIA DE, - In Luister verrezen: De barokke Pracht van de Grimbergse Abdijkerk.
27509: JONGHE, BERNARDO DE, - Desolata Batavia Dominicana seu Descripto Brevis Omnium Conventuum et Monasteriorum Sacri Ordinis Praedicatorum Quae Olim Extiterunt in Belgio Confoederato: ex Antiquis Manu-scriptis, Litteris Originalibus Numquam Impressis, Instrumentis Authenticis, & Archivis Eruta.
11131: JONGKIND, C., - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 4 De Paddestoelen.
75906: JONGMAN, CHRIS, - Schapen en Boeren.
178151: JONGMANS, S.H.M., - Kroniek van St. Michielsgestel.
65573: JONGMANS, DR. W. J., - Anleitung zur Bestimmung der Karbonplflanzen West-Europas mit besonderer Berücksichtigung der in den Niederlanden und den benachbarten Ländern gefundenen oder noch zu erwarten Arten. I Band. Thallophytae, Equisetales, Sphenophyllales.
178471: JONGMANS, S.H.M., - Enige historische Notities van de Buitenplaats De Kleine Ruwenberg te Sint Michielsgestel.
15478: JONGMANS, J.W.M., - Een Huis vol Leven. 50 Jaar Kerk in Coudewater.
15463: JONGMANS, J.W.M., - Coudewater 1870-1980. Korte Historie.
74814: JONGSMA, TJ., - Inventaris der Archieven van de Vereniging De Harmonie te Leeuwarden 1874-1972..
78186: JONGSMA, A.K.P. ; J. VERBURG E.A., - Cyns en Dyns. Opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Hofstra.
9640: JONKER, JOOST, - Boerenvreugde of Boerenverdriet? De NCB en de Emacipatie van het Brabantse Platteland, 1896-1920..
24238: JONKER, ROB, - Er zit Muziek in Sint-Fidelis, al Vijfenzeventig Jaar....?.
241947: JONKER, JACOB, - Brigade Breda 1818-1983..
69185: JOODE, TON DE, - Feesten in Nederland.
64621: JOODE, TON DE, - Landleven. Het Boerenbestaan van Toen.
21442: JOORDENS, C., - Prijscourant Seizoen 1959-’60. Jobe. C. Joordens Tuin- Bloem- en Landbouwzaden Bergeyk.
21441: JOORDENS, C., - Prijscourant Seizoen 1957-’58. Jobe. C. Joordens Tuin- Bloem- en Landbouwzaden Bergeyk.
26913: JOOS, J., - Madonna der Sinjoren.
41470: JOOS, L.J., - Geschiedenis en Gids Begynhof O.L. Vrouw ter Hoye.
19867: JOOSEN, WIM E.A., - Parochie H. Jozef Asten. Vijfentwintig Jaar Onderweg.
20758: JOOSEN, P., - Eindhoven's Donkere dagen in 1944..
17712: JOOSTEN, LEO E.A., - Burgers over de Burger. Twintig Jaar Goirle onder Burgemeester A.H.M. van den Wildenberg.
74575: JOOSTING, MR. J.G.C., - De Archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissië, berustende in het Depôt van 's Rijks Archieven in Drente.
43942: JOOSTING, MR. J.G.C., - Bronnen voor de Geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Derde Afdeeling: De Begrenzing van de Rechtspraken der Kerkelijke Rechters onderling. Vierde Deel.
75049: JOOSTING, MR. J.G.C., - Het Archief van den Estoel en van den hem opgevolgde Collegiën tot.
74534: JOOSTING, MR. J.G.C., - Drentsch Plakkaatboek Deel I. 1412-1633 [All published].
74611: JOOSTING, MR. J.G.C., - De Archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke Besturen van Drente.
74570: JOOSTING, MR. J.G.C., - Het Archief van de Heerlijkheid Ruinen.
24824: JORDANS, W.J., - Kent u ze nog... de Bergenaren.
12753: JORDENS, FRANS, - Den Bosch (S)mal en Breed.
40920: JÖRGENSEN, JOHANNES MUNCHEN, - Der Heilige Franz von Assisi.
30022: JORIS, LUC, - Antwerpse Stadsbeelden. Foto's van vroeger en nu.
70696: JORISSEN, DR. THEOD., - Historische Schetsen I. De Omwenteling van 1813..
107082: JOSSELIN DE JONG, F. DE, - Representanten ter Staten Generaal 1795 - 1796..
39839: JOURDA DE VAUX, M. LE COMTE E.A., - Tutelle de Mademoiselle Nadine de la Rouselière - Clouard. Simple Exposé.
32080: JOURET, BERNARD, - Définition spatiale du Phénomène urbain Bruxellois.
72036: JOYE, PIERRE E.A., - Voor 's werkmans Recht. Kerk en Arbeidersbeweging in België.
75597: MARC JOYE, - Bier op het Bord. Een rondje België.
27844: EEN VRIEND VAN DE SINT-JOZEFSKAPEL, - De Heerlijkheden van Sint-Jozef.
73956: JUFFERMANS, JAN, - Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten.
67781: JUFFERMANS, JAN P., - Bibliografie van Valkenburg aan de Rijn (Valkenburg Z.H.).
65294: JUFFERMANS, JAN, - Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten.
78013: JULIEN, CH.-ANDRÉ, - Histoire de l’Afrique du Nord Tunisie – Algérie – Maroc de la Conquête Arabe a 1830..
75244: JULIO, F.B., - Bijdrage tot de Geschiedenis der Boekbinderij.
75362: JUNG, HERMANN, - Bier - Kunst und Brauchtum.
77864: JUNGBLUT SVD, LEON., - Misdadige Stammen.
30127: JUSTE, THÉODORE, - La Pacification de Gand & le Sac d'Anvers 1576..
9519: JUSTE, THÉODORE, - Les Pays-Bas sous Philippe II (1555-1565).
5171: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 7e jrg. [O.a. Geslacht Van Oetelaer; Oorsprong Karthuizerklooster te Vucht; Bevolking Hoeven; Jac. v. Ravesteijn en Franc de Wijse; Familie van Veen Heusen; Grafzerken te Chaam; Bracco; Onsenoort en Nieuwkuik ].
556: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 46e jrg. 5e reeks: 6e jrg. [O.a. Wolven in Noord-Brabant; Cijnsboeken van Peelland; Tienden van Echternach in Oss; Berkenbosch; Wouw; Herlaar; Wolven in de Kempen; Ramp te Geldrop.].
557: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 47e jrg. 5e reeks: 7e jrg. (O.a. Minderbroedersklooster Megen; Collegiale Kerk Geertruidenberg; Joodsche gemeente Den Bosch; Kerk te Rixtel; H. Catharinagasthuis te Grave; Pest; Oirschot; Bossche Dubbelkerken; Schepenen in Boxtel; Antoon der Kinderen; Schepenen van Herpen; Klundert.).
5381: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 28e jrg. 3e reeks: 8e jrg [ O.a. Familie Herinckx; Schuttersgilde St. Willibrord te Wintelre; Heerlijkheid Moerdijk; Kloosterarchief Soeterbeeck; Hooghuis te Ossendrecht; Kruiningen; Schets van Grobbendonk; Stadhuis van Helmond; Heeren van Oirschot; Marcus de Bye; Plechtige omgang in Sint-Oedenrode; Slotje onder Nispen ].
540: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. ( O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy).
517: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 7e jrg. [O.a. Geslacht Van Oetelaer (Oetelaar) ; Oorspron Karthuizerklooster te Vucht; Bevolking Hoeven; Jac. v. Ravesteijn en Franc de Wijse; Familie van Veen Heusen; Grafzerken te Chaam; Bracco; Onsenoort en Nieuwkuik. ].
543: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 33e jrg. 4e reeks: 3e jrg. (O.a. Kasteeltje te Ostade onder Asten; Inname Steenbergen door watergeuzen; Heern van Breda; Geslacht Immerselle; Wegenbeplanting onder Bakel; Benedenloop van de Mark; Kasteel te Hartert bij Vierlingsbeek; Blokhuis op de Leensel onder Asten; Penningen en Munten; Kerk van Klein Zundert; Wapen van Eersel; Steenbergen; Geslacht Roper; Oorkonden omtrent Riel; Oud Schutterslied; kapittel te Oirschot; Parochie Kruisland; Kerk van Breda.).
5331: W.J.F. JUTEN EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 23e jrg. 3e reeks: 3e jrg [ O.a. Noordbrabantsche bidprentjes; Meierijs geslacht van Doerne; Schepenzegels; Kasteel van Dussen; Zevenbergen; Wat weeskinderen te Bergen op Zoom te eten kregen 1747; Wouw; Lieve Vrouwe Broederschap; Gilde van O.L.V. binnen de Vrijheid van Eersel; Geslacht Ludinc; Beurs voor Bredasche studenten te Leuven ].
533: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 23e jrg. 3e reeks: 3e jrg. (O.a. Noordbrabantsche bidprentjes; Meierijs geslacht van Doerne; Schepenzegels; Kasteel van Dussen; Zevenbergen; Wat weeskinderen te Bergen op Zoom te eten kregen 1747; Wouw; Lieve Vrouwe Broederschap; Gilde van O.L.V. binnen de vrijheid van Eersel; Geslacht Ludinc; Beurs voor Bredasche studenten te Leuven.).
5521: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 42e jrg. 5e reeks: 2e jrg. [o.a. Illustre Scole ende Collegium te Brea; Jan IV van Glimes; Het Halstersch Laag; Klooster Sint Elisabethsdal te Boxtel; Tolhuis Woudrichem; Orgel koepelkerk te Willemstad; Schouten van Steenbergen; Hagelkruis; Van Vladeracken; Veiligheid Oss; Masschereel; Manmaecker; de Bye; Reimerswaal; Lambertus Ruys te Oss; Branden te Waalwijk; Jan van Eyndhouts; Charters Loon-op-Zand; Ginneken; Monik; Leenhof Tichelt; Jan van Withem; Familie Moors; Toren te Woud; Beatrix van Breda ].
5391: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 29e jrg. 3e reeks: 9e jrg [O.a. Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught; Koepelkerk van Willemstad; Meierij in 1515; Zegenwerp; Van Leefdael; Willebrordusputje te Westerhoven; Klopjes, Twee oudste huizen van Bergen op Zoom; Huis den Emer in de Baronie van Breda; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Vrijmetselaarsloges ].
546: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 36e jrg. 4e reeks: 6e jrg. (O.a. Eerste Heeren van Boxtel; Kerk te Terheijden; Baanstrooperij in de Meierij; Weggeld in Helmond; Ossenaar in den ploeg gespannen; Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ijsselt; Van Broeckhoven; St. Klarenstok te Drunen; Schepenen Loon op Zand; Heerlijkheid Mierlo; Gruitrecht Helmond; Bier- en Wijnaccijns te Helmond; Boekwerken te Den Bosch verschenen; Betreffende Willem van Oetelaar, Heer van Asten; 3 boekwerken betreffende inname van 's-Hertogenbosch; Vischrecht op de Meer te Oss; Teteringen.).
5281: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 18e jrg. 2e reeks: 8e jrg. [O.a. Klooster der Grauwzusters te Breda; Dorp Sprang; St. Judocuskapel op den Ham te Grave; Wapenborden vm. kerk Fort Isabella te 's-Hertogenbosch; Schildersfamilie Van Diepenbeeck; Grafzerken St. Catharinakerk Eindhoven; Brand te Oirschot 1757; Graafsche Begijnen; aanvulling op Schutjes; Honderdjarigen in Brabant; De Guld van St. Anthonius te Sambeek; Bevolkingsstatistiek te Oisterwijk 1597-1686; Wederdoopers te Breda; Baarschot onder Esch ].
90006: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 10e jrg. [O.a. Waalwijk; Waalre; Valkenswaard; Aalst; Capellanie te Groot-Zundert; Grafkelders Breda; aanvulling op Geschiedenis Bisdom Breda; Martinets geboortehuis. ].
547: JUTEN, G.C.A. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 37e jrg. 4e reeks: 7e jrg. (O.a. Chijns ten behoeve van St. Theuniskapel te Oss; Familie van Moorsel; Begijnhof Bergen op Zoom; De molens in de voormalige Meierij van Den Bosch; Kleeding, bewapening en legering van troepen in Brabant; Oude klokken in de O.L. Vr. kerk te Breda; De Kemenade onder Helmond 1521; Ulicoten; Melaatschen; Zeldzaam Penningeboek van Erasmus van Houwelingen; Gemeente Eersel; Heerlijkheid Geffen; Brabant in 1795.).
5131: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 3e jrg. [O.a. Fam de Ram; Lieselsche Blokhuis; Constatijn Huijgens; Grafkelders te Breda; Kasteel te Etten; Wouwse Plantage; Bevolking van Helmond; aanvulling op Schutjes; Ravestein en Ravenstein; Geslacht Noortbergh; Kasteel de Nobelaer; Gemeente Beers; Grafboek van Woensel; Gemert ].
514: JUTEN, W.J.F. (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 4e jrg. [ O.a. Heerlijk Goed Thulden; Cronykje van Tilburg; Heerlijkheid Calfven; Liesselse Blokhuis; Predikheren Den Bosch; Duizel; Huis Durendaal te Oisterwijk; Jacob van Oudenhoven; Vergroten schuurkerk Sint-Oedenrode.].
24062: JUTEN, G.C.A., - De Parochiën in het Bisdom Breda. Deel II: Dekenaat Breda.
5311: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 21e jrg. 3e reeks: 1e jrg [O.a. Cartularium van St. Joannes den Dooper te Luik; Huis Zwanenburg te Dinther; Brand te Gilze in 1762; Schuttersgilde St. Joris te Lith; Aalst; Kastelen van Blaarthem; Honderdjarigen; Dootboek van Deurne; Geschilderd glasraam in het klooster op den Windmolenberg te 's-Hertogenbosch; Jachtverpachting; Adelsaanvraag de Hornes 1623-1624 ].
534: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. (O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens.).
522: JUTEN, W.J.F. EN G.C.A. JUTEN (RED.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 12e jrg. 2e reeks: 2e jrg. (O.a. Schuttersgilde St. Joris Nieuwkuijk; Boekdrukkers van Turnhout in Den Bosch; Begraafregisters in Breda; Kerkelijke geschiedenis van Waalwijk; Rijsbergen; Wilhelmieten; Stichting klooster Nazareth te Waalwijk; Oudste Heren van Bread; Eenige oude beschrijvingen der Stad 's-Hertogenbosch.).
2962: JUTEN, G.C.A. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1933-1937..

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/14