Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29134: Huijgens-van Kollenburg, H., - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van een Diaconessenhuis te Breda 1890-1987 (1992).
75745: Huijs, Th. P.M., - Plaatsingslijst van de eerste Anvulling op de Inventaire des Archives de John Law et de William Law 1715-1734..
75744: Huijs, Th. P.M., - Inventaire des Archives de John Law et de William Law 1715-1734..
39059: Huisman, mr. drs. S.W.Th. e.a., - Gewoon Jac van Hees.
26271: Huizenga, J., - Honderd Jaar Land van Heusden en Altena.
26313: Huizinga, J., - De Langstraat op de Drempel van de twintigste Eeuw.
66011: Huizinga, J., - De Wetenschap der Geschiedenis.
65528: Huizinga, dr. J., - Een Vlek op Delft.
75894: Huleu, J.G., - Uytlegging van den Mechelsen Catechismus of Catholyke Onderwyzingen.... Deel I..
67354: Hulkenberg, A.M., - Keukenhof.
272737: Hullen, Antoon, - Theodorus Vilsterman. De eerste Priester-Missionaris in de Kongregatie van het Goddelijk Woord 1857-1916..
282711: Hulsbeek, Jan van de, - 700 Jaar Koorzang Sint-Jan.
21496: Hulsel, Thomas van e.a., - Weg van Westerhoven 1996-1997..
33978: Hulselmans, Rudi, - Wampegalmen. Koninklijke Fanfare Wampegalm 75 Jaar 1923 – 1998..
78452: Hulshoff, A.L., - Het Markeregt van Losser.
77935: Hulshoff, mr. B., - De Uitleveringswet en de door Nederland met vreemde Mogendheden gesloten Verdragen tot wederkeerige Uitlevering van Misdadigers & De Uitleveringswet en de door Nederland met vreemde Mogendheden gesloten Verdragen tot wederkeerige Uitlevering van Misdadigers. Eerste Vervolg.
29114: Hulst, drs. F.J., - Inventaris van het Archief van het Dorpsbestuur van de Vrijheid Etten, Leur en Sprundel 1430-1810..
20804: Hulst, Walter van, - Eindhoven mondiaal.
205915: Hulst, Walter van e.a., - Social Urban Space. Licht over de Dommel.
77120: Hummel, Heribert, - Kostbarkeiten in Druck und Schrift aus Heilbronn.
69145: Hummel, Heribert, - Die Bibel in Bildern, Illustrierte Bibeldrucke des 15. - 20. Jahrhunderts.
67308: Duong Thu Huong, - Blind Paradijs.
242025: Hupperetz, Wim, - Het Geheugen van een Straat. Achthonderd Jaar wonen in de Visserstraat te Breda.
71098: Huppertz, Martin, - Hoogwater 1995..
274031: Hurk, Dr. W.J.C.C. van den, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
27403: Hurk, Dr. W.J.C.C. van den, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
27387: Hurk, Alph. W. van den, - De Abdij van Berne in de Loop der Eeuwen.
27389: Hurk O. Praem., Dr. Alph. W. van den, - Lotgevallen van de Boekerij van de Abdij van Berne.
27315: Hurk, Alph. W. van den, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
273151: Hurk, Alph. W. van den, - Heeswijk-Dinther en de Abdij van Berne. Hun Ontmoeting.
272705: Hurk, Alph. W. van den, - De Historie van Berne in Vogelvlucht.
272725: Hurk, Alph. W. van den, - Norbertijnse Zielzorg in Noord-Brabant.
272686: Hurk, Alph. W. van den, - Berne op weg naar Spaans-Brabant 1640-1680..
272684: Hurk, Alph. W. van den, - Berne in de Branding tijdens de Tachtigjarige Oorlog.
15633: Hurk, A. van de; en W. van der Heijden, - Berne en Berlicum 1240-1990..
15412: Hurk, Dr. Alphons van den, - De Kersouwe steeds getrouwe.
27603: Hurk, Dr. W.J.C.C. van den, - Het Verborgen Leven van de Abdij van Berne in haar Parochies 1797-1857..
101932: Hurk, L.J.A.M. van den, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, IV..
101931: Hurk, L.J.A.M. van den, - The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V..
10193: ROB; L.J.A.M. van den Hurk., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek [o.a. over ' The Tumuli from the Roman Period of Esch, Province of North Brabant, V' door L.J.A.M. van den Hurk.].
90030: Hurk, A.W. van de, - Norbert van Gennep en zijn Orde.
43056: Hurk, C. van den, - De Sint Josephkerk te Achteveld (U).
21600: Hurkx, Mieke e.a., - Zeelster Boerenleven 't is mèr 'n Boeregat.
35674: Hüsstege, Geert, - Zo Herinner Ik Mij Brabant.
11198: Hüsstege, Geert, - Verkenningen op en om de Heide.
29304: Hustinx, L.M.Th.L., - Inventaris van het Archief van het Kwartier Peelland 1574-1810..
29370: Hustinx, L.M.Th.L., - De Evoluties van Jurisdicties en Gemeenten in Noord-Brabant van de 15e eeuw tot Heden.
70268: Hustinx, L. e.a., - De Archieven in Gelderland.
41302: Hutjens O.E.S.A., Valentinus, - De Monniken van Sint Augustinus.
78477: Huussen, A.H., - Bronnen van de Nederlandse Codificatie sinds 1798 II. Huwelijks- en Huwelijksgoederenrecht tot 1820..
36091: Huybens, Gilbert, - Brabant verheught U. Bladeren in Brabantse Liedboeken. Essai en Bloemlezing.
43723: Huybers, A. Pastoor te Bergharen, - Naar en Rond Konnersreuth.
16888: Huybers, A., - Oisterwijk Vier tot Vijf Eeuwen geleden.
33973: Huybrechts, Jean e.a., - Een Belevenis: Twintig Jaar Heemkundige Kring “Als Ice Can” vzw. Te Arendonk 1978-1998..
17209: Huygens, Dr. W., - Levende Steden. Tilburg.
37353: Huys Janssen, Paul e.a., - Meesters van het Zuiden. Barokschilders rondom Rubens.
38019: Huys Janssen, Paul, - Gekoesterde Schoonheid. Kunst uit Brabants Privébezit.
76665: Huysman, E.C.M. e.a., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel III juli 1625 - april 1628..
75585: Huysmans, Luk, - Vis rijk aan Variatie. Lekker eenvoudig.
65420: Kuijper Hz.. G., - Beginselen der Nederlandsche Spraakleer voor Schoolgebruik.
75416: Iatca, Michel, - Guide International de la Bière.
40721: Ibelings, Pater, - Leven van Francisco de Borja.
241989: Ierland, John van, - NAC. De derde Helft.
38930: Ierland, John van, - Jasper & Jasmijn. De bronzen Sleutel van Breda.
37605: Iersel, M.C. van, - Handwerk in de Kleine Meijerij rond 1900..
39820: Pater Ignotus, - Schoon Brabantse Pastoors [Over Johannes Baselmans, St. Hubert; Antonius Pessers, Katwijk; Petrus Goossens, Heumen; Martinus Verhoeven, Mortel; Lambertus van Esch, Overasselt. ].
75619: Iiegems, Paul, - Het Belgisch Frietenboek.
75618: Iiegems, Paul, - Het volkomen Frietboek. Een Belgische Cultuurgeschiedenis.
37735: Ijsenbrant, Peter, - Eindeloos met Boeken.
71998: Ijsewijn, J. e.a., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI..
70904: Ijsewijn, J. e.a., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXI.
70903: Ijsewijn, J. e.a., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXIX.
70736: Ijsewijn, J. e.a., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXVI.
70734: Ijsewijn, J. e.a., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXXIII.
70730: Ijsewijn, J. e.a., - Humanistica Lovaniensia. Journal of Latin Studies. Vol. XXVIII.
29129: Ijsseling, J.M.F., - Inventaris van het Archief van het Begijnhof te Breda.
27164: Ijsseling, J.M.F., - Het Begijnhof te Breda.
27867: Ijsseling, J.M.F. e.a., - Bijdragen over de Grote Kerk te Breda.
242029: Ijsseling, J.M.F., - Het Huis de Arend te Breda.
27912: Ijsseling, J.M.F., - De Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk te Breda.
66109: Ijsselsteyn, H.A. van e.a., - Inzake Electriciteitsvoorziening. Verslag der Staatscommissie om van Advies te dienen omtrent de Vraag, welke Maatregelen genomen kunnen worden om te bevorderen, dat in de Behoefte aan electrische Kracht, welke in verschillende Streken des Lands en met name ten Plattelande bestaat, op zoo doeltreffend en zoo economisch mogelijke wijze worde voorzien.
24868: Imandt, Florence, - Bergen op Zoom in Panorama.
377058: Impe, Jan van, - De Universiteitsbibliotheek van Leuven. Het Verhaal van een Feniks.
78792: Commission Impériale, - Exposition Universelle de 1855. Système de Classification pour servir de Base a la Compensition des Colections de Produits a exposer, au Classement de ces Produits dans le Palais de l’Exposition, et aux Travaux de Jury international, avec une Instruction.
43897: Impeta, dr. C.N., - Kaart van kerkelijk Nederland.
366007: Indekeu, Bruno e.a., - Laat de Wieken maar draaien, de Molen maalt weer! Historiek en Restauratie van de Windmolen te Lommel-Kattenbos.
11379: Algemeen Comité voor de Organisatie der Brabantsche Industriedagen, - Noord-Brabant.
29503: Ingen-Housz, C.M.E., - Catalogus van Werken over Noord-Brabant.
11913: Dr. Ingenhousz, - Lijst van Geneeskundigen, Tandmeesters, Apothekers, Drogisten en Vroedvrouwen in de Provincie Noordbrabant, vastgesteld 1 Januari 1885..
77807: Inglot, C.W.M. & G. van der Vlier, - Inventaris van de archieven van De Hollandsche Molen, Vereniging tot behoud van Molens in Nederland te Amsterdam (1921)1923-1973 (1983). Inventaris van verdwenen Molens.
26872: Innis, Gonzague van, - Marie à Bruxelles. Maria te Brussel.
42132: Inque - Delmer, Françoise, - Inventaire des Archives du Prieure des Sepulcrines a Bouillon.
295083: Installé, H., - Inventaris van het Fonds Visverkopersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
295086: Installé, H., - Inventaris van Fonds der Lederverwerkende Ambachten op het Stadsarchief te Mechelen.
295087: Installé, H., - Inventaris van de Fondsen Vleeshouwersambacht en Bakkersambacht op het Stadsarchief te Mechelen.
31531: Installé, Henri, - Patriciërs en Ambachtslui in het Stadsbestuur te Mechelen onder Maria-Theresia. De socialse Status van Burgemeesters en Schepenen (1740-1780).
9502: Iongh, Dr. Jane de, - Marguerite d'Autriche. Traduit du Néerlandais.
65778: Ipenburg, Rie van, - Sinte Clara.
78922: Isaacson, Walter, - Leonardo da Vinci. De Biografie.
30185: Isacker, Karel van & Raymond van Uytven, - Antwerpen. Twaalf Eeuwen Geschiedenis en Cultuur.
30092: Isacker S.J., Karel Van, - De Antwerpse Dokwerker 1830-1940..
17846: Isbouts, Mia e.a., - Gemonds Jaarboek 1998. Gebeurtenissen in Gemonde.
17842: Isbouts, Mia & Jan Leuferink, - Gemonds Jaarboek 1993. Gebeurtenissen in Gemonde.
17843: Isbouts, Mia & Jan Leuferink, - Gemonds Jaarboek 1994. Gebeurtenissen in Gemonde.
17844: Isbouts, Mia e.a., - Gemonds Jaarboek 1995. Gebeurtenissen in Gemonde.
17845: Isbouts, Mia e.a., - Gemonds Jaarboek 1997. Gebeurtenissen in Gemonde.
40447: Isenegger, Marie-Therese, - Die siegreiche Königin der Welt. Botschaft Jesu an Sr. Maria Nathalie, Ungarn.
39463: Ising, Alfons, - Met vliegend Vaandel en slaande Trom. Ontstaan en Ontwikkeling van Schuttersgilden en Schutterijen in Brabant & Limburg.
394011: Alfons Ising, - Onder de Schutse van het Gilde.
39401: Ising, Alfons, - Onder de Schutse van het Gilde.
39470: Ising, Alfons, - Brabantse Schuttersgilden Vroeger en Nu.
109344: Isterdael, N. van, - Het Brabant Mysterie. Schatrijke Verhalenbundel.
71164: Isterdael, H. van, - Inventaris van het Archief van het Land van Zottegem.
79079: Iterson, mr W.J.D. van & B.W.A. E. baron Sloet tot Oldhuis, - Proeve eener Opgave van Bouwstoffen door een Geschidenis en Statistiek van den Nederlandschen Landbouw.
78414: Iterson, prof. dr. W. van, - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland: een rechtshistorische Studie aan de hand van Noord-Nederlandse, en een aantal Zuid-Nederlandse en andere Bronnen.
76535: Iterson, W.J.D. e.a., - Algemeene aardrijkskundige Bibliographie van Nederland. Uitgegeven door de Afdeeling 'Nederland' van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 3 delen..
74809: Iterson, R.A. van, - Inventaris Oud-Archief van de Gemeente Bergen (-H) tot 1813..
74779: Iterson, P.D.J. van, - Inventaris van de Archieven van de Oppercommissarissen der Havens, Walen en Kranen te Amsterdam 1674 - 1834 en van de Havendienst van Amsterdam 1834-1919..
36414: Iven, Willem, - Bovenlichten.
357311: Iven, Willem, - Miet.
355025: Iven, Willem, - Het is altijd Vandaag. Woordspeelsels.
18744: Iven, Joep, - ... dat het zo mag blijven. Een kwarteeuw sociale Werkvoorziening in het Gewest Helmond 1954-1979..
21051: Iven, Willem, - Orskot Ochottochot.
78882: Iven, Willem en Teo van Gerwen, - Mensen in de Peel.
35660: Iven, Willem, - Landinrichting.
356601: Iven, Willem, - Landinrichting.
35644: Iven, Joep, - Stukskes.
35642: Iven, Willem, - Bistespeul.
38220: Iven, Willem; Miep Mandos, - Bij Wijze van spreken. Verhalen en Spreekwoorden uit Noord-Brabant.
35590: Iven, Willem, - 't Versgil tussen 'n doj Vuggelke.
39410: Iven, Willem , Jan Bogaers, Teo v. Gerwen, - Schuttersgilden in Noord-Brabant.
35526: Iven, Willem, - Vidi Aquam.
73450: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 83 t/m 91..
73448: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 90..
73447: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 89..
73445: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 87..
73446: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 88..
73444: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 86..
73443: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 85..
73442: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 84..
73441: Iwema, prof. ir. S. e.a., - Landbouwkundig Tijdschrift. Jaargang 83..
78247: Jaarsma, Sytse, - Bewijsmiddelen van Recht op Grond in Nederlandsch-Indië.
71465: Jaarsma, mr. S., - Grond voor den Nederlander.
27642: Jacob, Aristide, - De Abdij van Villers.
77902: Jacobs, B.C.M. & E.C. Coppens, - Een Rijk Gerecht. Opstellen aangeboden aan prof. mr. P.L. Nève.
18794: Jacobs, Paul, - Liedjes en Gedichten over Helmond.
18792: Jacobs, Paul e.a., - Helmond, waar Beelden Schaduw geven.
291221: Jacobs, R.C.M., - Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda.
29122: Jacobs, R.C.M., - Inventaris van het Archief der Diakonie van de Nederlands-Hervormde Gemeente te Breda.
12217: Jacobs, M.G.P.A., - Heineken 1949-1988..
79078: Broers; mr E.J.M.F.C. & mr. B.C.M. Jacobs, - De Concept-Procesordonnantie van 1662 van de Raad van Brabant in Den Haag en Albertine Ordonnantie van 1604 voor de Raad van Brabant te Brussel.
75810: Jacobs, Marc, - Circussen in Vlaanderen.
18768: Jacobs, Paul, - Het drinken leert de Mens het eerst….
18760: Jacobs, Mathieu, - Helmond 1785-1801. Enige Aspecten uit de Geschiedenis van de Stad en haar Inwoners.
18676: Jacobs, Paul, - 100 jaar Waterleiding in Helmond.
18617: Jacobs, Paul, - 75 Jaar Rode Kruis Helmond en Omstreken 1914-1989..
73533: Jacobs S.J., Dr. Hubert, - Geschiedenis van een Scheuring. Rome en de Oosterse Kerken.
25019: Jacobs, R. e.a., - De Marktpompen van Wouw.
24063: Jacobs, prof. dr. J.Y.H.A. e.a., - Gaandeweg aaneengesmeed. Geschiedenis van het Bisdom Breda.
24032: Jacobs, ir. J.A., - Wat heeft West-Brabant noodig?.
29537: Jacobs, R.C.M., - Bibliografie van J.J.M. Heeren 1907-1968..
170964: Jacobs, Ch. C. e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1962-1963 Elfde Jaargang.
12823: Jacobs, Mr. Beatrix C. M., - Hendrik van Bergaigne contra het Stadsbestuur van 's-Hertogenbosch.
17060: Jacobs, Drs. W. en Drs. W.C.M. van Oosterhout, - Van Deusone naar Diessen.
11939: Jacobs, R.C.M., - Gemeentelijke Herindelingsplannen in Westelijk Noord-Brabant.
99639: Jacobs, H.M.B., - Raad ende Leenhove van Brabant te 's-Gravenhage, (1586) 1591-1795..
10007: Jacobs, B., - Hoven en Banken in Noord en Zuid.
10001: Mr. B.C.M. Jacobs, - Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629..
73535: Jacobsen, Roy, - Vorst.
74912: Jacquet-Ladrier, Françoise, - Inventaire des Archives du Chateau de Sart-Eustache.
43837: Jacquier, E., - Histoire des Livres du nouveau Testament. Tome I. Les Épitres de Saint Paul.
28015: Jacquier, Yvonne du, - Chapelles en Brabant.
29126: Jaeger, J.A., - Inventaris van de Familie-Papieren van Jacobus Hermanus van Mierlo mede betrekking hebbende op het aanverwante Geslacht Buijsen.
73811: Jaeger, J.A., - Familie-Papieren van Philippus Antonius Suyskens mede betrekking hebbende op de aanverwante Geslachten Wegewaert en Van der Nijpoort 1625-1741 en enkele latere Stukken over de Afwikkeling zijner Nalatenschap.
69983: Jaeger, J.A., - Index op de Verzoekschriften om en de door de Staten van Holland en West-Friesland verleende Akten van Venia Aetatis (1613-1700).
295117: Jaegers, Wim, - Regesten op het Vredegerecht Kanton Gemert 1811-1838..
34400: Jaer, Fernand de, - Histoire de la Ville et de la Commune de Wavre.
73751: Jager, H. de  , - De Middeleeuwsche Keuren der Stad Brielle.
67563: Jager, S.W., - Havelte - rondom de Havelterberg- een archeologiscke Kartering, Inventarisatie en Waardering.
66429: Jager, J.F. de, - De Drankwet met de daarin door de Tweede Kamer aangebrachte Wijzingen met Aanteekeningen.
168401: Jager, Cor de, - Kulturele Kring Adriaen Poirters te Oisterwijk. De Jaren 1996 - 2006..
35835: Jager, Okke, - Het andere in het andere. Over het denken van Cornelis Verhoeven.
71179: Jägers, G.J.M., - Catalogus van de Handschriftencollectie van het Rijksarchief in Limburg.
71519: Jagger, Cedric, - Klokken & Horloges.
71321: Jahn, Johannes e.a., - 1472-1553. Lucas Cranach D.Ä. Das gesamte graphische Werk.
29492: Jalink, L.J., - Inventaris van de Archieven van de Gemeenten Hurwenen en Rossum 1810-1817; Rossum, Hurwenen en Heerewaarden 1818-1820; Rossum 1821-1955 en het Algemeen Burgelijk Armbestuur van Rossum 1799-1964..
70011: Jamar, J.T.J., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Kruisheren te Roermond.
295041: Jamees, A., - Inventaris van het Archief van de Polders van Muisbroek en Ettenhoven.
29284: Jamees, Alfred, - Inventaris van het Oud Archief van de Gemeente Rijkevorsel.
29600: Jamees, Alfred, - Inventaris van het Oud-Archief van de Gemeente Rijkevorsel.
35021: Jammes, Francis; Anton van Duinkerken (vert.), - Kerk in Bladergroen.
73639: Janicaud, G., - Bretum (Brède).
76026: Jankovich, Miklós, - Pferde, Reiter, Völkerstürme.
65432: Jannink, G. e.a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1932..
65372: Jannink, G. e.a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1919..
65371: Jannink, G. e.a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1918..
65370: Jannink, G. e.a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1917..
65369: Jannink, G. e.a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1916..
65368: Jannink, G. e.a., - Verslag omtrent de Werkzaamheid van Centrale Commissie voor Drinkwatervoorziening in het Jaar 1915..
384542: Jans, Liesbeth e.a., - 20 Jaar NBKS in 25 Kunstopdrachten voor de Openbare Ruimte.
75393: Jans, Hugh e.a., - Bruna Culinair. Nederland en België.
17377: Janse, Frans, - Tilburg 1940-1945. Jaren van Verduistering.
29161: Jansen, M.J.A.J., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Diessen (1905) 1932 - 1980 (1990).
5821: Jansen, Ad. e.a., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 21. [ Archief in beeld. Het Meubilair van onze abdijen en kloosterkerken ].
5810: Jansen, Kan. J.E., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 10. [ o.a. Archief in beeld. Het Meubilair van onze abdijen en kloosterkerken; Menyanthes trifoliata in volkstaal, volksleven en volksgeneeskunde; Antwerpse steenweg ].
122004: Jansen, dr. Frans L., - Verantwoordelijkheid (h)erkennen. De Leek als Vrijwilliger in Kerk en Parochie.
11417: Jansen, J.M. uit 's-Hertogenbosch, - De Dictatuur in de Democratie én hoe Jan met de Pet belazerd wordt!.
24575: Jansen, Ad, - Een halve Eeuw Ginneken. Schetsen uit de Periode 1890-1942. Deel 1 en 2..
20342: Jansen, Jan, - ‘Ikke’ unne Blaalse Mens.
18442: Jansen, Drs. Kees, - Armenzorg in Geldrop. II De Armenzorg in de Periode 1810-1870..
29378: Jansen, Drs. W.M.J., - Catalogus van Boeken en Tijdschriften met betrekking tot Nationaal-Socialisme en Wereldoorlog.
42080: Jansen Ord. Praed., p. fr. E.J.B., - De ware Kloosterling volgens de Leer van den H. Franciscus van Sales.
384029: Jansen, Jan, - Toentertèed.
384031: Jansen, Jan, - De zonderlinge Schééper.
20913: Jansen, mr. C.F.M., - 60 Jaar Philips - De Jongh Ontspanningsfonds.
24235: Jansen, Dr. J.A.M.M., - Op Weg naar Breda.
26999: Jansen, J.E., - De Mariavereering te Turnhout.
12559: Jansen, Dr. F.L., - Kledinghandel in Transitie. Een Eeuw Detailverkoop te 's-Hertogenbosch.
12997: Jansen, J.M. e.a., - Bosch Dialekt-Onderzoek.
37002: Jansen, A.H.E.M. e.a., - 'Arbeyd sere voert tot Eere' Hendrik van der Geld, De Neogotiek en de Brabantse Beeldhouwkunst.
19968: Jansen, R.J., - Het Huis der Gemeente 1855-1980..
12525: Jansen-Verbeke, M., - 's-Hertogenbosch. A brief historical Sketch.
71454: Jansen, J.C.G.M., - Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een Analyse van de Opbrengst van Tienden.
71332: Jansen, Martin, - Sittardse Archivalia 1269-1608..
15430: Jansen, dr. Hans, - 350-jarige Geschiedenis van Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998..
154301: Jansen, dr. Hans, - 350-jarige Geschiedenis van Hervormde Gemeente te Dinther 1648-1998..
10859: Jansen, P.J., - Wetenswaardigheden voor de Ingelanden van het Waterschap de Gecombineerde Hoevensche Beemden.
71280: Jansen, Martin, - Sittardse Archivalia.
71273: Jansen, J.M.M., - Zevenhonderd Jaar Sint Jacobs-Gasthuis te Schiedam.
108459: Jansen, P.J. en J.J. van Aken, - De Toekomst onzer Waterschappen en hunne Lastenheffing in verband met de Algemeene Westbrabantsche Platteland's Welvaart.
131361: Jansen, Frans / Emy Thorissen, - De Meierij van 's-Hertogenbosch. Stad en Land, Boerderijen, Kastelen, Kloosters, Landgoederen en Buitenplaatsen.
33954: Jansen, J.E., - De Oude Kempen.
21508: Jansen, R.J., - Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke Stee.
215081: Jansen, R.J., - Wel en Wee rond Cranendonck's bestuurlijke Stee.
33503: Jansen O. Praem., Kanunnik J.E., - Gids voor de Bezoekers der Turnhout en Omstreken.
33505: Jansen O. Praem., Kanunnik J.E., - Gids voor de Bezoekers der Turnhout en Omstreken.
33509: Jansen, J.E., - Aspect van Turnhout in de eerste Helft der zestiende Eeuw.
335021: Jansen O. Prem., Kan. J.E., - Turnhout en de Kempen in het Raam der vaderlandsche en kerkelijke Geschiedenis.
170867: Jansen van Wezel, Liny, - Werkstuk Tilburg.
36615: Jansen, Jan en Jaap Walinga, - De Waalrese Volmolen.
10241: Jansen, H. L. en J.R. Treling, - 's-Hertogenbosch, een Groeistad uit de Late Middeleeuwen.
13136: Jansen, Frans / Emy Thorissen, - De Meierij van 's-Hertogenbosch. Stad en Land, Boerderijen, Kastelen, Kloosters, Landgoederen en Buitenplaatsen.
22658: Jansen - Zeylstra, Annelies e.a., - Cuijk, bedrijvig Dorp aan de Maas 1950 - 1980..
26217: Jansen, Frans e.a., - 25 Jaar Gemeente Aalburg. Zeven Dorpen om van te houden. Genderen Veen Meeuwen Wijk en Aalburg Drongelen Babyloniënbroek Eethen.
69514: Jansen, J.C.G.M., - Landbouw en economische Golfbeweging in Zuid-Limburg 1250-1800. Een Analyse van de Opbrengst van Tienden.
384616: Jansen, Bert, - (Re)produceren een Kunst. Beeldenstorm, facilitaire Instelling tussen Concept en Métier.
26018: Jansen, Ilse e.a., - Vijfhonderd Jaar Maandagmarkt 1502-2002..
37863: Jansen O. Praem., Kanunnik J.E., - Gedenkboek gewijd aan dr. Jan Renier Snieders.
22447: Jansen, Ad en Aranca, - Eerste Udensche Meubelhandel Van Donzel 100 Jaar 1910 - 2010..
27949: Jansen, Rene, - St. Willibrorduskerk Centrum-Deurne.
25810: Jansen, P.J., - Made in oude Ansichten.
39595: Jansen, Kan. J.E., - Tentoonstelling van het Gildeleven in de Antwerpsche Kempen.
12124: Jansenius, C., - Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis.
12123: Jansenius, C., - Notarum Spongia quibus Alexipharmacum Civibus Sylvae-Ducensibus nuper Propinatum aspergit Gisbertus Voetius Minister Sylva-Ducensis.
18238: Jansink, Gerard, - Een Eeuw coöperatief Bankieren in Deurne 1901-2001..
12886: Uit de St. Jansklokken, - 's-Hertogenbosch 1185-1935. Uit haar Katholieke Geschiedenis van 's-Hertogenbosch.
78152: Jansma, T.S., - Raad en Rekenkamer in Holland en Zeeland tijdens Hertog Philips van Bourgondië.
11354: Jansma, Klaas en Meindert Schoor, - Tweeduizend Jaar Geschiedenis van Noord-Brabant.
67239: Jansma, N.S.H., - Ornements des Manuscrits Coptes du Monastere Blanc.
78732: Jansman, Rudie e.a., - RAAK! Effectieve Communicatie van informeren tot co-creeren.
78794: Jansonius, J.G. e.a., - De aanhangige Drankwetsvoorziening.
78629: Janssen, Walter & Dietrich Lohrmann, - Villa - Curtis - Grangia. Landwirtschaft zwischen Loire und Rhein von der Römerzeit zum Hochmittelalter - Economie rurale entre Loire et Rhin de l’époque gallo-romaine au XIIe-XIIIe Siècle.
78443: Janssen de Limpens, mr. K.J. Th., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. 't Nye Boeck (1459-1487).
357991: Janssen, Ben, - Kerstmis in Brabant.
35799: Janssen, Ben, - Kerstmis in Brabant.
10551: Janssen, G.B., - Baksteenfabricage in Noord-Brabant (19e-20e eeuw).
76260: Janssen, Frans A. & José Bouman, - De Boekdrukkerij. Johan Coenraad Zweijgardt's. Beknopte Beschrijving over den Oorsprong, Uitvinding en verdere volmaking der Boekdrukkunst. Benevens eene Handleiding over de Inrigting, Werkingen en Vereischten eenre Boekdrukkerij. Met eene naauwkeurige Opgave van al de Formaten [1822].
355026: Janssen, Ben, - Liefdes Perikelen. 200 Anecdoten over Liefde, trouwen en de Gevolgen.
35691: Janssen, Ben, - De Koning en de Boer.
36310: Janssen, Karel en Cees Ippel, - Noord-Brabant Monumenteel.
75027: Janssen, J.H.M., - Inventaris van Archieven van de Nederlandse Christen-Studentenvereniging (NCSV) (1846) 1896-1986..
35679: Janssen, Ben, - Roomse Blijdschap.
35678: Janssen, Ben, - Doktersvisite. De Dokter en zijn Patienten in 150 Anecdoten.
35652: Janssen, Ben, - Humor uit Oost-Brabant.
18025: Janssen, Theo, - Een Dag in de Peel.
24434: Janssen, Herman, - De Noordelijke Singelpanden. De Betekenis van de Noordzijde van de Singel voor de Baarles Bevolking en de Rabobank.
11097: Janssen, Theo, - Speuren naar Sporen in de Peel.
74198: Janssen, J.H.M., - Aanvullingen op de Inventarissen 1 - 50..
74194: Janssen, J.H.M., - Inventarissen van het Archief van het Rijksarchief in de Provincie Utrecht 1826 - 1963 van de Verzameling Van Musschenbroek en de Verzameling Vermeulen.
41243: Janssen, P.W., - Les Origines de la Reforme des Carmes en France au VXIIe Siecle.
110271: Janssen, Madeleine & Marco van de Plasse, - De Maasheggen, haar Gezicht, haar Gevoel.
38347: Janssen, Ben, - Luste gullie Koffie? Volksgebruiken bij Overlijden en Begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
383471: Janssen, Ben, - Luste gullie Koffie? Volksgebruiken bij Overlijden en Begrafenis in Kempen, Meierij en Peel.
38349: Janssen, Ben, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 1..
383491: Janssen, Ben, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 1..
38345: Janssen, Ben, - De Bezem en de Meitak. Vrijen en trouwen in Kempen, Meierij en Peel.
38336: Janssen, Ben, - Bokken en Spurriemökken.
20238: Janssen, Graard, - Dorp en Dessa.
71310: Janssen, Hans L., - Petrological Examination of Medieval Pottery from South Limbourg and the Rhineland.
26684: Janssen de Limpens, mr. K.J. Th., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
35626: Janssen, Ben, - De Tapkast. Een groot aantal Anecdoten over Feestneuzen en Fuifnummers.
20218: Janssen, Graard, - Dorp en Dessa.
295239: Janssen, J.H.M., - Borgbrieven afgegeven door Schepenen van Helvoirt 1716 - 1810..
38310: Janssen, Ben, - Een Trektocht door Oost-Brabant. Dl. 2 Oude Volksgebruiken.
37601: Janssen, Ben, - Van Mulders tot Raddraaiers.
376011: Janssen, Ben, - Van Mulders tot Raddraaiers.
35617: Janssen, Ben, - Het Dansmeisje en de Lindepater.
45075: Janssen O.S.C., R. e.a., - O.L. Vrouw van Rust te Heppeneert.
35593: Janssen, Ben, - Echt waar...... 20 Vertelselkes.
198646: Janssen, Ad ; Jolanda en Yvonne Habraken, - 125 Jaar Harmonie Musis Sacrum Bakel 1874-1999..
39219: Janssen, Dr. W.A.F., - De Verbreiding van de Uu-uitspraak voor Westgermaansch û in Zuid-Oost Nederland.
382001: Janssen, Ben en Gerard Ulijn, - De Boer en zijn Erf.
38200: Janssen, Ben en Gerard Ulijn., - De Boer en zijn Erf.
2616: Janssen, Louis e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1996 [o.a. Rechtspraak in Loon op Zand in de 18e eeuw; Dienaar van justitie; Ze hebben mijn karresporen weggehaald!; Het merkwaardige bouwproject van een bijzondere jonker: de Ruïne; Ijzertijd-Aardewerk uit een afvalkuil in de Loonse duinen; De tram door Loon op Zand; De zwarte dood sloeg toe in Loon op Zand; Over de arme en schamele inwoners van Venloon in eeuwen van verdrukking; Uno Animo bestaat 70 jaar.].
69242: Andreas Jozef Janssen, - Het antieke Tropaion.
67583: Janssen de Limpens, mr. K.J. Th., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond. 't Nye Boeck (1459-1487).
67581: Janssen de Limpens, mr. K.J. Th., - Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond.
355311: Janssen, Ben, - Humor in Brabant.
35531: Janssen, Ben, - Humor in Brabant.
355178: Janssen, Ben, - Humor in Lieshout. Vrolijke Verhalen van vrolijke Mensen.
98462: Janssen, Wilhelm & Hugo Stehkämper, - Der Tag bei Worringen 5. Juni 1288..
64456: Janssen, Hans Louis, - Het Kasteel centraal.
78479: Janssens, Paul, - De Evolutie van de Belgische Adel sinds de Late Middeleeuwen.
77932: Janssens de Limpens, mr. K.J.Th., - Geldersche Wyssenissen van het Hoofdgerecht te Roermond 't Nye Boek (1459-1487).
36341: Janssens, E.A., - Villa Eras Boxtel. Geschiedenis van een Monument.
73657: Janssens, Luc, - Repertorium van prekadastrale handschriftelijke Kaarten en Plattegronden bewaard op het Algemeen Rijksarchief te Brussel. I: De Limburgse Gemeenten.
71148: Janssens, G., - Inventaris van het Archief van de Kasselrij Oudenaarde.
355151: Janssens, Ben, - Humor in Sex.
355149: Janssens, Ben, - Liefdesperikelen. 200 Anecdoten over de Liefde en de Gevolgen hiervan.
355148: Janssens, Ben, - Roomse Blijdschap.
355147: Janssens, Ben, - Beestenboel. Anecdoten van en over Dierenbezitters, Dieren en hun Manieren.
9446: Janssens, V., - Het ontstaan van de dubbele Koers Courant-Geld-Wisselgeld in het Geldwezen van de Zuidelijke Nederlanden.
76647: Jappe Alberts, dr. W. & N.B Tenhaeff e.a., - Bronnen tot de Bouwgeschiedenis van de Dom van Utrecht. Deel II tweede en derde stuk.
79077: Jappe Alberts, dr W., - Geschiedenis van Gelderland van de vroegste Tijden tot het Einde der Middeleeuwen.
73312: Jappe Alberts, prof. dr., - Oorsprong en Geschiedenis van de Limburgers.
44127: Jappe Alberts, Prof. Dr. W., - Moderne Devotie.
69776: Jappe Alberts, dr. W., - Het Frensweger Handschrift betreffende de Geschiedenis van de Moderne Devotie.
69034: Jappe Alberts, dr. W. e.a., - Nederland voor Honderd Jaar 1859-1959..
26143: Jaquet, Reinier ; Rob Haan e.a., - De Biesbosch in de Twintigste Eeuw.
78237: Jarolimek, dr. J., - Het Eigendomsrecht in Oost- en West-Europa.
74120: Jas, C.F., - De Gemeenteraad. Wettelijk Voorschriften, waarvan de Kennis vereischte is bij de Vaststelling van Gemeenteraadsbesluiten.
75387: Jaspers - Vroom, Dominique, - Koken met Bier.
71946: Jaspers, A.Ph.C.M. ; geboren te Ravenstein, - Rechtspreken in de Maatschappij. Een Onderzoek naar Opvattingen over Plaats en Funktie van de Rechtspraak in het Nederlandse, ekonomische, sociale en politieke Bestel van het einde van de achttiende tot het Begin van de twintigste Eeuw.
39377: Jaspers, H., - De Gilden in het Land van Cranendonck.
64660: Javaux, Jean-Louis, - La Maison de Pierre de Spontin aux XIIIe Siecle. Analyse archéologique.
215461: Jawerth, Ing. David e.a., - Bouwen '67 van traditionele naar industriële Bouwmethoden.
78901: Jean Bruggeman, Yves Coutant, Lieven Denewet, - Travailler au Moulin / Werken met Molens.
42019: Soeur Jeanne d'Arc O.P., - De Religieuze in de Kerk en de Wereld van Heden.
43906: Jedin, Hubert, - Geschiedenis van de Concilies. De twintig oecomenische Concilies in de Kerkgeschiedenis.
75921: Jeffrey, H.E., - Goats.
11448: Jegerings, J.C., - Oud-Brabant over den Dorpel bekeken.
11679: Jegerings, J.C., - Brabants Dorps- en Landleven.
113502: Jegerings, J.C., - Brabants Dorpsleven in oude Ansichten.
20662: Jegerings, J.C., - Zó mooi was Eindhoven. Een Fotobeeld van Klein-Eindhoven over de Periode 1900-1940..
19040: Jegerings, J.C., - Oud-Nuenen achteraf bekeken.
39750: Jehae, Michel, - Brabantse Parels. Inspirende Brabanders voor Natuur en Landschap.
41029: Jelsma, S., - Reformatorisch Protest herhaald naar aanleiding van het Dogma van Maria's Tenhemelopneming.
77057: Jenniskens, A.H. E.a., - Campus Liber. Bundel opstellen over de Geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, Stadsarchivaris- en Bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste Verjaardag.
71597: Jenniskens, A.H. e.a., - Campus Liber. Bundel opstellen over de Geschiedenis van Maastricht aangeboden aan mr. dr. H.H.E. Wouters, Stadsarchivaris- en Bibliothecaris 1947-1977, bij zijn zeventigste Verjaardag.
73964: Jensen, Stine, - Goddelijke Brulapen.
28023: Jepkes, Michael, - De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk Breda. Een Schetsboek.
6319: Jespers, Frans, - D'Hûskes. Nummer 23. Jaargang 13. Sieur Jacobus Zeemans.
24589: Jespers, Jac., - Tussen witte Wolk en Anneville 1939-1945..
38626: Jespers, Frans, - Bossche Schuilkerkorgels.
38619: Jespers, Frans, - Brabants Organistenmaker. Gedenkboek Hub. Houët.
386011: Jespers, Frans, - Brabants Orgelbezit.
36011: Jespers, Dr. F.P.M., - 'Loflyk Werk der Engelen'. Kerkmuziek in Noord-Brabant 17e-19e Eeuw.
170969: Jetten, Mathieu e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1967-1968 Zestiende Jaargang.
75258: Jeunesse, Gallimard, - The History of making Books. From Clay Tablets, Papyrus Rolls, and Illuminated Manuscripts to the printing Press.
29350: Jeurgens, Ch. en H. Meulenaars, - Inventaris Familie van Lanschot 1294-1900..
198865: Jeurgens, Charles, - Van Antonius tot Biscuitfabriek.
38334: Jeurissen, Alfons, - Heksendans. Volksoverleveringen uit de Limburgsche Kempen.
67309: Zhang Jie, - Zware Vleugels.
384027: Pietje van ons Jo [Piet van Esch], - Hiroom's Bewaordéuske.
69368: Jobse - Van Putten, Jozien, - 'n Brood is ginnen Stoeten. Taalgeografisch Onderzoek naar Broodnamen in Nederland.
121886: Jochems, Guido en dr. Kees van den Oord, - De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998..
26991: Jochems, A.A.F. e.a., - Willibrord. Apostel van Noord-Frankrijk.
78943: Johnsgard, Paul A., - Hawks, Eagles, and Falcons of North America. Biology and Natural History.
40311: Johnson, Ann, - Miryam of Judah. Witness in Truth & Tradition.
70064: Johnson, A.F. & V. Scholderer, - Short-Title Catalogue of Books printed in the German-Speaking Countries and of German Books printed in other countries from 1455 to 1600 now in the British Library.
40312: Johnson, Ann, - Miryam of Nazareth. Woman of Strenght & Wisdom.
39441: Jolles, J.A., - De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. Deel I en II..
108403: Jolles, C.A., - Verslag... in zake de gedeeltelijke Ophooging van den Beerschen Overlaat.
72020: Jonas, mr. J.H., - Burgerlijk Recht. Beknopte Handleiding ten dienste van het Onderwijs aan de Technische Hoogeschool bij de Studie voor Civiel-Landmeter.
69414: Jonckbloet, dr. W.J.A., - Geschiedenis der Middennederlandsche Dichtkunst. Deel I en II..
29056: Jonckheer, H.C.C. en Th. C.M. Noordermeer, - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Rijsbergen 1928-1970..
35832: Jong, Martien J.G. de, - Flierefluiters Apostel. Meningen en Meningsverschillen.
78213: Jong, Saskia de e.a., - Nieuwe Tradities Projecten 2000..
27507: Jong, Domien de, - Edmundus van Well (1827-1895) Geschiedenis Achelsche Kluis 1885..
77131: Jong, Erik de e.a., - Landschappen van Verbeelding. Vormgeven aan de Europese Traditie van de Tuin- en Landschapsarchitectuur 1600-2000..
354041: Jong, A.M. de, - Merijntje in Filmland.
35404: Jong, A.M. de, - Merijntje in Filmland.
27460: Jong, D. de, - De Achelse Kluis 1846-1946..
35403: de Jong, A.M., - De Dolle Vaandrig. Roman van Breero's Leven. Deel I, II..
18756: Jong, Theo de, - De Vleeschhouwerij van boven tot onder. Een Middeleeuws Huis in Helmond.
35402: de Jong, A.M., - Onnozele Kinderen.
27350: Jong, Domien de, - Hoe Peter van Eynatten [ Eijnatten ] de Kluis van Achel stichtte.
74901: Jong, J. de e.a., - Rijkswaterstaat. De Archieven van de Hoofdingenieur en de Arrondissementsingenieurs in Zuid-Holland 1808-1849..
27312: Jong, Domien de, - Eremietenregels Achelse Kluis.
11355: Jong, Th. de e.a., - Brabants Historisch Locaal.
27309: Jong, Domien de, - Momenten uit drie Eeuwen Kluishistorie.
27311: Jong, E.P. Dominicus de, - De oorspronkelijke Eremietenregel van de Achelse Kluis.
27295: Jong, P. Dom. de, - Onze Lieve Vrouw van Ommel en het Klooster Mariaschoot.
33911: Jong, Domien de, - Twee Priesters in Vriendschap verbonden.
339111: Jong, Domien de, - Twee Priesters in Vriendschap verbonden.
532: Jong van Beek en Donk, J. de, - Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795).
74468: Jong, J.A. de, - Archieven Gereformeerde Kerk van Gouda 1849-1983..
272687: Jong, P. Dom. de, - Broeder Peter Wijnants van Eynatten uit Eindhoven. Stichter-Overste van de Achelse Kluis.
384021: Jong, A.M. de, - De Dood van de Patriarch. Een Novelle.
178508: Jong, Theo de & Nol Naaijkens e.a., - Amsterdam – Hilvarenbeek. 31 December 1908 – 1983. Dr. H.A.M. Ruhe Medicus en Historicus.
72137: Jong, F. de e.a., - Stedebouw in Nederland. 50 jaar Bond van Nederlandse Stedebouwkundigen.
35475: Jong, A.M. de, - Poeske. Een Brabantse Roman.
354751: Jong, A.M. de, - Poeske. Een Brabantse Roman.
35476: Jong, A.M. de, - De Heks van de Riethoek. Een Brabantse Roman.
17180: Jong, L.A.W. de, - Wie, wat en hoe? Profiel van het Nederlands Textielmuseum. Verleden, Heden, Toekomst.
35432: Jong, A.M. de, - Merijntje Gijzen's Jeugd. Het Verraad.
79000: R. de Jong, P. Burman, - Tweede vertaling van het beruchte vers, genaamt Sophiae reduci gemaakt door de Heer Professor Petrus Burman, ter occasie dat den Heer Josephus Serrurier tot professor Philosophiae tot Utrecht in plaats van wylen den seer geleerden heer Gerardus de Vries was aangestelt. Met vertaling ook van de acht regels die om (redenen) door Burman uyt zynen 2de dr. zyn uytgelaten. Gerymt door R. de Jong.
67626: Jong O.C.R., P. Dominicus de, - Pastoor Lemmens en de Franse Tijd.
67614: Jong, Domien de, - Kort Overzicht van den Boerenstand in de Gemeente Hamont.
27833: Jong, H. de, - De Sint Janskerk te Roosendaal.
28020: Jong O.C.R., p. Dominicus de, - Kerken en Kapellen van Heeze.
27997: Jong, H. de, - De Sint-Josephkerk te Roosendaal.
90095: Jong van Beek en Donk, J. de, - Bijdrage tot de Geschiedenis van Den Raad en Leenhove van Brabant en Landen van Overmaze (1591-1795).
35407: Jong, A.M. de, - A.M. de Jong Omnibus.
76631: Jongbloet-Van Houtte, Gisela, - Brieven en andere Bescheiden betreffende Daniel van der Meulen 1584-1600. Deel 1. Augustus 1584-september 1585..
76363: Jonge, dr. J.A. de, - De Industrialisatie in Nederland tussen 1850 en 1914..
77032: Jongen, J. e.a., - Het Land van Herle Jubileumboek 1950-1960..
41180: Jongen, H., - O.L.V. van Fatima. Missionaris van God!.
19767: Jongeneel, J.M., - R.G.B.S. Réunie van Geallieerde en Binnenlandse Strijdkrachten Veghel 1960. [Allied and National Forces Reunion. Meeting International des Mouvements de la Résistance ].
39760: Jongerius, Zr. Alice, - Levensschets van Zuster Antonia Geels.
11120: Jongh, Piet de, - De Loonse en Drunense Duinen in Beeld.
11038: Jongh, Piet de, - Van Den Bergh tot Den Bosch. Een Verkenning van de Landschappen in en om de Langstraat.
17652: Jongh, P.C. de, - Eendrachtig met Volharding en Roomse Blijheid. Harmonie Drunen 1843-1993..
109347: Jongh, Piet de, - Kartuizerspatiamentum. Een Wandeling door het Kartuizererfgoed in Het Groene Woud.
109314: Jongh, Piet de, - Op Stap in Het Groene Woud. Een meerdaagse Wandeling door Nationaal Landschap Het Groene Woud.
13131: Jongh, Piet de e.a., - Landschap met Karakter. Een Tijdsbeeld van de Meierij.
27752: Jonghe-Viérin, Cilia de, - In Luister verrezen: De barokke Pracht van de Grimbergse Abdijkerk.
27509: Jonghe, Bernardo de, - Desolata Batavia Dominicana seu Descripto Brevis Omnium Conventuum et Monasteriorum Sacri Ordinis Praedicatorum Quae Olim Extiterunt in Belgio Confoederato: ex Antiquis Manu-scriptis, Litteris Originalibus Numquam Impressis, Instrumentis Authenticis, & Archivis Eruta.
11131: Jongkind, C., - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 4 De Paddestoelen.
75906: Jongman, Chris, - Schapen en Boeren.
178471: Jongmans, S.H.M., - Enige historische Notities van de Buitenplaats De Kleine Ruwenberg te Sint Michielsgestel.
178151: Jongmans, S.H.M., - Kroniek van St. Michielsgestel.
65573: Jongmans, dr. W. J., - Anleitung zur Bestimmung der Karbonplflanzen West-Europas mit besonderer Berücksichtigung der in den Niederlanden und den benachbarten Ländern gefundenen oder noch zu erwarten Arten. I Band. Thallophytae, Equisetales, Sphenophyllales.
78186: Jongsma, A.K.P. ; J. Verburg e.a., - Cyns en Dyns. Opstellen aangeboden aan prof. mr. H.J. Hofstra.
74814: Jongsma, Tj., - Inventaris der Archieven van de Vereniging De Harmonie te Leeuwarden 1874-1972..
24238: Jonker, Rob, - Er zit Muziek in Sint-Fidelis, al Vijfenzeventig Jaar....?.
69185: Joode, Ton de, - Feesten in Nederland.
64621: Joode, Ton de, - Landleven. Het Boerenbestaan van Toen.
21442: Joordens, C., - Prijscourant Seizoen 1959-’60. Jobe. C. Joordens Tuin- Bloem- en Landbouwzaden Bergeyk.
21441: Joordens, C., - Prijscourant Seizoen 1957-’58. Jobe. C. Joordens Tuin- Bloem- en Landbouwzaden Bergeyk.
41470: Joos, L.J., - Geschiedenis en Gids Begynhof O.L. Vrouw ter Hoye.
26913: Joos, J., - Madonna der Sinjoren.
20758: Joosen, P., - Eindhoven's Donkere dagen in 1944..
19867: Joosen, Wim e.a., - Parochie H. Jozef Asten. Vijfentwintig Jaar Onderweg.
17712: Joosten, Leo e.a., - Burgers over de Burger. Twintig Jaar Goirle onder Burgemeester A.H.M. van den Wildenberg.
75049: Joosting, Mr. J.G.C., - Het Archief van den Estoel en van den hem opgevolgde Collegiën tot.
74611: Joosting, Mr. J.G.C., - De Archieven der elkander vóór 1814 opgevolgde gewestelijke Besturen van Drente.
74570: Joosting, Mr. J.G.C., - Het Archief van de Heerlijkheid Ruinen.
74575: Joosting, Mr. J.G.C., - De Archieven van ontbonden Vereenigingen en Commissië, berustende in het Depôt van 's Rijks Archieven in Drente.
74534: Joosting, mr. J.G.C., - Drentsch Plakkaatboek Deel I. 1412-1633 [All published].
43942: Joosting, mr. J.G.C., - Bronnen voor de Geschiedenis der Kerkelijke Rechtspraak in het Bisdom Utrecht in de Middeleeuwen. Derde Afdeeling: De Begrenzing van de Rechtspraken der Kerkelijke Rechters onderling. Vierde Deel.
24824: Jordans, W.J., - Kent u ze nog... de Bergenaren.
12753: Jordens, Frans, - Den Bosch (S)mal en Breed.
40920: Jörgensen, Johannes Munchen, - Der Heilige Franz von Assisi.
30022: Joris, Luc, - Antwerpse Stadsbeelden. Foto's van vroeger en nu.
107082: Josselin de Jong, F. de, - Representanten ter Staten Generaal 1795 - 1796..
39839: Jourda de Vaux, M. le Comte e.a., - Tutelle de Mademoiselle Nadine de la Rouselière - Clouard. Simple Exposé.
32080: Jouret, Bernard, - Définition spatiale du Phénomène urbain Bruxellois.
75597: Marc Joye, - Bier op het Bord. Een rondje België.
72036: Joye, Pierre e.a., - Voor 's werkmans Recht. Kerk en Arbeidersbeweging in België.
27844: Een vriend van de Sint-Jozefskapel, - De Heerlijkheden van Sint-Jozef.
73956: Juffermans, Jan, - Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten.
67781: Juffermans, Jan P., - Bibliografie van Valkenburg aan de Rijn (Valkenburg Z.H.).
65294: Juffermans, Jan, - Nut & Noodzaak van de Mondiale Voetafdruk. Over de mondiale Gebruiksruimte, Duurzaamheid en Mensenrechten.
78013: Julien, Ch.-André, - Histoire de l’Afrique du Nord Tunisie – Algérie – Maroc de la Conquête Arabe a 1830..
75244: Julio, F.B., - Bijdrage tot de Geschiedenis der Boekbinderij.
75362: Jung, Hermann, - Bier - Kunst und Brauchtum.
77864: Jungblut SVD, Leon., - Misdadige Stammen.
9519: Juste, Théodore, - Les Pays-Bas sous Philippe II (1555-1565).
30127: Juste, Théodore, - La Pacification de Gand & le Sac d'Anvers 1576..
595: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 14e jrg. 2e reeks: 4e jrg. (O.a. Oud jachtrecht in de Meierij; Noordbrabantsche Zegels; De Meyerijsche Adel in de hoofdstad; Vrijmetselaars; Heerlijkheid Milheeze; Heerlijkheid Almsvoet; Beleg van den Bosch.).
557: Juten, G.C.A. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 47e jrg. 5e reeks: 7e jrg. (O.a. Minderbroedersklooster Megen; Collegiale Kerk Geertruidenberg; Joodsche gemeente Den Bosch; Kerk te Rixtel; H. Catharinagasthuis te Grave; Pest; Oirschot; Bossche Dubbelkerken; Schepenen in Boxtel; Antoon der Kinderen; Schepenen van Herpen; Klundert.).
556: Juten, G.C.A. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 46e jrg. 5e reeks: 6e jrg. [O.a. Wolven in Noord-Brabant; Cijnsboeken van Peelland; Tienden van Echternach in Oss; Berkenbosch; Wouw; Herlaar; Wolven in de Kempen; Ramp te Geldrop.].
555: Juten, G.C.A. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 45e jrg. 5e reeks: 5e jrg. (O.a. Aantekeningen op het werk van Hanewinkel; Verzoening te Alphen 1643; Processie te Wouw; Mr. Adrianus Mosmans; Adelijk goed Bronckhorste te Velp; St. Margrietenklooster te Bergen op Zoom. Plunderzucht der Fransen in 1794; Van Heijst; Verwoesting van de Kerk te Wouw; Schuttersgilden te Steenbergen.).
553: Juten, G.C.A. (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 43e jrg. 5e reeks: 3e jrg. (O.a. Uitplundering van Dommelen in 1702; Buitenplaats Rusenburg onder Prinsenhage; Verdwenen parochie Valkeberg; Schutters van de Pauwveer te Bergen op Zoom; Clarissen te 's-Hertogenbosch; Zilverwerk vervaardigd te Boxmeer; Hildernisse; Kerk te Saeftingen; De gemeynte van Bakel, Aarle en Helmond; Fort Crêvecoeur; St. Annakapel te Heusdenhout; Beurzenstichter Goort van Diepenbeeck; Vervoermiddelen en vrachtprijzen in het midden der 18e eeuw; Geschiedenis van rivier de Aa; Familie van de Velde gezegd Honselaer; Dommel; Gelukten onder Boscheind in Luiksgestel; Kerk van het St. Margrietenklooster Bergen op Zoom. Familie Bacx van Herentals.).
5521: Juten, G.C.A. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 42e jrg. 5e reeks: 2e jrg. [o.a. Illustre Scole ende Collegium te Brea; Jan IV van Glimes; Het Halstersch Laag; Klooster Sint Elisabethsdal te Boxtel; Tolhuis Woudrichem; Orgel koepelkerk te Willemstad; Schouten van Steenbergen; Hagelkruis; Van Vladeracken; Veiligheid Oss; Masschereel; Manmaecker; de Bye; Reimerswaal; Lambertus Ruys te Oss; Branden te Waalwijk; Jan van Eyndhouts; Charters Loon-op-Zand; Ginneken; Monik; Leenhof Tichelt; Jan van Withem; Familie Moors; Toren te Woud; Beatrix van Breda ].
549: Juten, G.C.A. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 39e jrg. 4e reeks: 9e jrg. (O.a. Boekdrukkerij der Broeders van het gemeenzame leven te Den Bosch; Zwijnsbergen; Willemstad; Kei- of straatweg te Waalwijk in 1533; Oudste Heeren van Strijen; De landroede in de stad en Baronie van Breda; Belgische Opstand; Pootkaart Eersel, Duizel en Steensel; Schout van Zundert 1570; Vechtpartij te Zundert 1566; Gemeentewapens Waalre, Valkenswaard en Aalst; Gemeente Nuenen Gerwen; Pootkaart van Gerwen en Nuenen; Gemeene Gronden en Hoefslag te Helmond; Bruiloft op Coudewater; De ezel bij geldinzamelingen; Wapen Eindhoven; Dijkdoorbraken in 1614 Os; Bedeb van 1552.).
5481: Juten, G.C.A. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 38e jrg. 4e reeks: 8e jrg. [O.a. Heerlijkheid en het landgoed Burgst; Begijnhof Bergen op Zoom; Schutterij St. Catharina Oirschot; Doopboek Nuland; Cijnsboeken Helmond; Marktvoorschriften Helmond; Hertogshuis en Hoeve de Stroobol onder Sint-Oedenrode; Duiventoren bij Dongen en de verbrande Hoef; Gildebroeders St. Johannes te Oerle; Bemanning Bredasch Turfschip; Reglement 1640 over Backers te Eersel; Oorkonden over Mierlo].
546: Juten, G.C.A. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 36e jrg. 4e reeks: 6e jrg. (O.a. Eerste Heeren van Boxtel; Kerk te Terheijden; Baanstrooperij in de Meierij; Weggeld in Helmond; Ossenaar in den ploeg gespannen; Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ijsselt; Van Broeckhoven; St. Klarenstok te Drunen; Schepenen Loon op Zand; Heerlijkheid Mierlo; Gruitrecht Helmond; Bier- en Wijnaccijns te Helmond; Boekwerken te Den Bosch verschenen; Betreffende Willem van Oetelaar, Heer van Asten; 3 boekwerken betreffende inname van 's-Hertogenbosch; Vischrecht op de Meer te Oss; Teteringen.).
5462: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 36e jrg. 4e reeks: 6e jrg. [O.a. Eerste Heeren van Boxtel; Kerk te Terheijden; Baanstrooperij in de Meierij; Weggeld in Helmond; Ossenaar in den ploeg gespannen; Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ijsselt; Van Broeckhoven; St. Klarenstok te Drunen; Schepenen Loon op Zand; Heerlijkheid Mierlo; Gruitrecht Helmond; Bier- en Wijnaccijns te Helmond; Boekwerken te Den Bosch verschenen; Betreffende Willem van Oetelaar, Heer van Asten; 3 boekwerken betreffende inname van 's-Hertogenbosch; Vischrecht op de Meer te Oss; Teteringen ].
543: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 33e jrg. 4e reeks: 3e jrg. (O.a. Kasteeltje te Ostade onder Asten; Inname Steenbergen door watergeuzen; Heern van Breda; Geslacht Immerselle; Wegenbeplanting onder Bakel; Benedenloop van de Mark; Kasteel te Hartert bij Vierlingsbeek; Blokhuis op de Leensel onder Asten; Penningen en Munten; Kerk van Klein Zundert; Wapen van Eersel; Steenbergen; Geslacht Roper; Oorkonden omtrent Riel; Oud Schutterslied; kapittel te Oirschot; Parochie Kruisland; Kerk van Breda.).
5402: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. [O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy ].
5401: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. [ O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy ].
540: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 30e jrg. 3e reeks: 10e jrg. ( O.a. Symon van Couderborch; Kasteel te Helmond; St. Lysbethsgasthuis te Bergen op Zoom; Consilium de Beke; Drunen; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Familie Bacx te Tilburg; Broeder Hogardus Verhofstad, kluizenaar te Handel; Erasmus; Laatbank van Helmond; Van Os., Maria de Lanoy).
5391: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 29e jrg. 3e reeks: 9e jrg [O.a. Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught; Koepelkerk van Willemstad; Meierij in 1515; Zegenwerp; Van Leefdael; Willebrordusputje te Westerhoven; Klopjes, Twee oudste huizen van Bergen op Zoom; Huis den Emer in de Baronie van Breda; Geschiedenis 's-Grevelduin-Capelle; Vrijmetselaarsloges ].
5381: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 28e jrg. 3e reeks: 8e jrg [ O.a. Familie Herinckx; Schuttersgilde St. Willibrord te Wintelre; Heerlijkheid Moerdijk; Kloosterarchief Soeterbeeck; Hooghuis te Ossendrecht; Kruiningen; Schets van Grobbendonk; Stadhuis van Helmond; Heeren van Oirschot; Marcus de Bye; Plechtige omgang in Sint-Oedenrode; Slotje onder Nispen ].
538: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 28e jrg. 3e reeks: 8e jrg. (O.a. Familie Herinckx; Schuttersgilde St. Willibrord te Wintelre; Heerlijkheid Moerdijk; Kloosterarchief Soeterbeeck; Hooghuis te Ossendrecht; Kruiningen; Schets van Grobbendonk; Stadhuis van Helmond; Heeren van Oirschot; Marcus de Bye; Plechtige omgang in Sint-Oedenrode; Slotje onder Nispen.).
5351: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 25e jrg. 3e reeks: 5e jrg. [O.a. H. Sacrament van Nieuwervaart; Geslacht van Weede; Jezuieten te Breda; Huiskapel onder Oirschot 1483; Kasteel van Stapelen Boxtel; Oorlogsgruwelen te Geldrop in 1599; Aanslag op Kasteel van Heeswijk 1583; Mariënkroon te Heusden; Refugiehuis der Antwerpsche Kartuizers te Bergen op Zoom ].
535: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 25e jrg. 3e reeks: 5e jrg. (O.a. H. Sacrament van Nieuwervaart; Geslacht van Weede; Jezuieten te Breda; Huiskapel onder Oirschot 1483; Kasteel van Stapelen Boxtel; Oorlogsgruwelen te Geldrop in 1599; Aanslag op Kasteel van Heeswijk 1583; Mariënkroon te Heusden; Refugiehuis der Antwerpsche Kartuizers te Bergen op Zoom.).
5342: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. [O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens ].
534: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 24e jrg. 3e reeks: 4e jrg. (O.a. Stad Den Bosch na inname door Picegru 1794; Tulpenhandel te Den Bosch; Huis Croy; Kasteel Tongelaar; Gilde van Sint Jan Baptist te Duizel; Processie te Ossendrecht; Avonturen van een Waalwijksch jongmens.).
5331: W.J.F. Juten en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 23e jrg. 3e reeks: 3e jrg [ O.a. Noordbrabantsche bidprentjes; Meierijs geslacht van Doerne; Schepenzegels; Kasteel van Dussen; Zevenbergen; Wat weeskinderen te Bergen op Zoom te eten kregen 1747; Wouw; Lieve Vrouwe Broederschap; Gilde van O.L.V. binnen de Vrijheid van Eersel; Geslacht Ludinc; Beurs voor Bredasche studenten te Leuven ].
533: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 23e jrg. 3e reeks: 3e jrg. (O.a. Noordbrabantsche bidprentjes; Meierijs geslacht van Doerne; Schepenzegels; Kasteel van Dussen; Zevenbergen; Wat weeskinderen te Bergen op Zoom te eten kregen 1747; Wouw; Lieve Vrouwe Broederschap; Gilde van O.L.V. binnen de vrijheid van Eersel; Geslacht Ludinc; Beurs voor Bredasche studenten te Leuven.).
5321: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 22e jrg. 3e reeks: 2e jrg [O.a. Heerlijkheid Asten; Verkeersmiddelen in de Oude Tijd; Meierijsche Predikantenfamilie Hanewinkel; Tilburg en het Diester Bier; Bezitters Noordbrabantsche Heerlijkheden in 1846; Noordbrabantsche Bidprentjes; Kasteel van Ravestein; Kronijk van Boxtel ].
5311: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 21e jrg. 3e reeks: 1e jrg [O.a. Cartularium van St. Joannes den Dooper te Luik; Huis Zwanenburg te Dinther; Brand te Gilze in 1762; Schuttersgilde St. Joris te Lith; Aalst; Kastelen van Blaarthem; Honderdjarigen; Dootboek van Deurne; Geschilderd glasraam in het klooster op den Windmolenberg te 's-Hertogenbosch; Jachtverpachting; Adelsaanvraag de Hornes 1623-1624 ].
5302: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 20e jrg. 2e reeks: 10e jrg. [o.a. Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch; Kloosterkerk St. Agatha; Grafzerken wapenborden in Berlicum; Grafsteenen in de St. Elisabethskerk te Grave. ].
530: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 20e jrg. 2e reeks: 10e jrg. (O.a. Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch; Kloosterkerk St. Agatha; Grafzerken wapenborden in Berlicum; Grafsteenen in de St. Elisabethskerk te Grave.).
5291: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 19e jrg. 2e reeks: 9e jrg. [O.a. Genezing door het H. Bloed te Boxtel; Beleg van Bergen op Zoom 1747; Schoolwezen midden 18e eeuw; Adellijk huis Brouwmeer te Sint-Michielsgestel; Wederdoopers te Breda; Meyerijsche adel in de hoofdstad; Honderdjarigen; Bokhoven en Abdij Berne; Stichting Hester van Grinsven; Grafzerken in de kerk te Cuijk; Het Gulden Huis te Rixtel; Vrijmetselaars ].
5281: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.) , - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 18e jrg. 2e reeks: 8e jrg. [O.a. Klooster der Grauwzusters te Breda; Dorp Sprang; St. Judocuskapel op den Ham te Grave; Wapenborden vm. kerk Fort Isabella te 's-Hertogenbosch; Schildersfamilie Van Diepenbeeck; Grafzerken St. Catharinakerk Eindhoven; Brand te Oirschot 1757; Graafsche Begijnen; aanvulling op Schutjes; Honderdjarigen in Brabant; De Guld van St. Anthonius te Sambeek; Bevolkingsstatistiek te Oisterwijk 1597-1686; Wederdoopers te Breda; Baarschot onder Esch ].
528: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 18e jrg. 2e reeks: 8e jrg. (O.a. Klooster der Grauwzusters te Breda; Dorp Sprang; St. Judocuskapel op den Ham te Grave; Wapenborden vm. kerk Fort Isabella te 's-Hertogenbosch; Schildersfamilie Van Diepenbeeck; Grafzerken St. Catharinakerk Eindhoven; Brand te Oirschot 1757; Graafsche Begijnen; aanvulling op Schutjes; Honderdjarigen in Brabant; De Guld van St. Anthonius te Sambeek; Bevolkingsstatistiek te Oisterwijk 1597-1686; Wederdoopers te Breda; Baarschot onder Esch.).
523: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 13e jrg. 2e reeks: 3e jrg. (O.a. Heeswijk en Dinther; Zijdeteelt in NBr., Boekdrukkers Palier; Oud-Mannenhuis te Waalwijk; Grafschriften te Halsteren.).
522: Juten, W.J.F. en G.C.A. Juten (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 12e jrg. 2e reeks: 2e jrg. (O.a. Schuttersgilde St. Joris Nieuwkuijk; Boekdrukkers van Turnhout in Den Bosch; Begraafregisters in Breda; Kerkelijke geschiedenis van Waalwijk; Rijsbergen; Wilhelmieten; Stichting klooster Nazareth te Waalwijk; Oudste Heren van Bread; Eenige oude beschrijvingen der Stad 's-Hertogenbosch.).
24062: Juten, G.C.A., - De Parochiën in het Bisdom Breda. Deel II: Dekenaat Breda.
520: Juten, W.J.F. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 10e jrg. (O.a. Waalwijk; Waalre; Valkenswaard; Aalst; Capellanie te Groot-Zundert; Grafkelders Breda; aanvulling op Geschiedenis Bisdom Breda; Martinets geboortehuis.).
517: Juten, W.J.F. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 7e jrg. [O.a. Geslacht Van Oetelaer (Oetelaar) ; Oorspron Karthuizerklooster te Vucht; Bevolking Hoeven; Jac. v. Ravesteijn en Franc de Wijse; Familie van Veen Heusen; Grafzerken te Chaam; Bracco; Onsenoort en Nieuwkuik. ].
5171: Juten, W.J.F. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 7e jrg. [O.a. Geslacht Van Oetelaer; Oorsprong Karthuizerklooster te Vucht; Bevolking Hoeven; Jac. v. Ravesteijn en Franc de Wijse; Familie van Veen Heusen; Grafzerken te Chaam; Bracco; Onsenoort en Nieuwkuik ].
514: Juten, W.J.F. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 4e jrg. [ O.a. Heerlijk Goed Thulden; Cronykje van Tilburg; Heerlijkheid Calfven; Liesselse Blokhuis; Predikheren Den Bosch; Duizel; Huis Durendaal te Oisterwijk; Jacob van Oudenhoven; Vergroten schuurkerk Sint-Oedenrode.].
5131: Juten, W.J.F. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 3e jrg. [O.a. Fam de Ram; Lieselsche Blokhuis; Constatijn Huijgens; Grafkelders te Breda; Kasteel te Etten; Wouwse Plantage; Bevolking van Helmond; aanvulling op Schutjes; Ravestein en Ravenstein; Geslacht Noortbergh; Kasteel de Nobelaer; Gemeente Beers; Grafboek van Woensel; Gemert ].
513: Juten, W.J.F. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 3e jrg. (O.a. Fam de Ram; Lieselsche Blokhuis; Constatijn Huijgens; Grafkelders te Breda; Kasteel te Etten; Wouwse Plantage; Bevolking van Helmond; aanvulling op Schutjes; Ravestein en Ravenstein; Geslacht Noortbergh; Kasteel de Nobelaer; Gemeente Beers; Grafboek van Woensel; Gemert.).
512: Juten, W.J.F. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 2e jrg. [O.a. Van Heijst; Sint Maartensdag; Kanunniken Kapittelkerk te Geertruidenberg; Driekoningendag; Beeldjes in Groote Kerk Breda; Geslacht van de Mortel; Oosterhout; Klooster Porta Coeli ].
249103: Juten, G.C.A. en mr. dr. J.C. Overvoorde, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
24910: Juten, G.C.A. en mr. dr. J.C. Overvoorde, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
249101: Juten, G.C.A. en mr. dr. J.C. Overvoorde, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
249102: Juten, G.C.A. en mr. dr. J.C. Overvoorde, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tolen [Tholen].
24877: Juten, G.C.A. en mr. dr. J.C.Overvoorde, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
248772: Juten, G.C.A. en mr. dr. J.C. Overvoorde, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
106947: Juten, W.J.F., - Het Geslacht Van Lanschot.
24876: Juten, G.C.A. en mr. dr. J.C.Overvoorde, - Beschrijving van Bergen op Zoom en Omstreken. Met korte Beschrijving van Tholen.
2963: Juten, G.C.A. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1937-1940..
2962: Juten, G.C.A. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1933-1937..
98451: Juten, A.J.L., - Het Militaire Onderwijs.
90081: Juten, G.C.A. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 46e jrg. 5e reeks: 7e jrg. [O.a. Minderbroedersklooster Megen; Collegiale Kerk Geertruidenberg; Joodsche gemeente Den Bosch; Kerk te Rixtel; H. Catharinagasthuis te Grave; Pest; Oirschot; Bossche Dubbelkerken; Schepenen in Boxtel; Antoon der Kinderen; Schepenen van Herpen; Klundert].
90006: Juten, W.J.F. (red.), - Taxandria, Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde. 10e jrg. [O.a. Waalwijk; Waalre; Valkenswaard; Aalst; Capellanie te Groot-Zundert; Grafkelders Breda; aanvulling op Geschiedenis Bisdom Breda; Martinets geboortehuis. ].
39061: Juwet, W. e.a., - 150 jaar Brabant 1836-1986. Een Selectie uit het Kunstpatrimonium van de Provincie.
17502: Kaag, Prof. H.A. e.a., - Vijfde Lustrum van de Katholieke Economische Hogeschool te Tilburg en Verlening van het Doctoraat Honoris Causa in de Economische Wetenschappen aan zijne Excellentie Rober Schuman 12-13 December 1952..
105403: Kaag, prof. H.A., - Het Prijzenstelsel als Instrument van Welvaartspolitiek.
76523: Kaajan, H.J.Ph.G. e.a., - ... het maken van veel Boeken... Handleiding voor Geschiedschrijving van Gereformeerde Kerken.
72266: Kaajan, H.J. Ph. G., - Het Archief van de Familie van Oldenbarnevelt (1449) 1510-1705..
24441: Kaam, A.C.J. van, - Putte in oude Ansichten Deel 2..
243813: Kaashoek, P.M., - Brandweer over Grenzen. Vier Eeuwen Brandweerzorg in Baarle-Nassau 1607-2009..
16930: Kaashoek, Drs. Piet, - Door het Vuur. Een Eeuw vrijwillige Brandweer Waalwijk 1898-1998..
67189: Kagie, Rudie, - Albanië. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
20339: Kakebeeke, A.D., - Parochiegids voor de Parochies Eersel Duizel en Steensel.
20308: Kakebeeke, A.D., - Eersel in grootmoeders Tijd.
208322: Kakebeeke, A.D., - Cursus Prehistorie en Geschiedenis van de Omgeving van Eindhoven.
20751: Kakebeeke, A.D., - Korte Geschiedenis van Eindhoven voor het Basisonderwijs.
11646: Kakebeeke, A. en W. Heesters, R. Peeters e.a., - Donum Henrico Mandos Sexagenario Ab Amicis Oblatum.
73451: Kalff, G., - Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde. Compleet in 7 delen.
32117: Kalken, H. van, - De Groote Markt van Brussel.
35259: Kalmthout, Dorette van, - Orang Oetang in Ballingschap.
78043: Kalmthout, Anton van e.a., - Mensbeeld, Beeldvorming en Mensenrechten.
35044: Kalmthout, Dorette van (samenstelling), - Naar Morgen 42/43. Lyriek uit Brabant.
75007: Kalveen, C.A. van, - Inventaris van het Archief van het College van Curatoren van de Rijksuniversiteit te Utrecht 1815 - 1954 (1958)..
74935: Kalveen, drs. C.A. van, - De Archieven van de Rijksuniversiteit te Utrecht.
18749: Kam, Ir. J.G. e.a., - 50 Jaren Begemann NV Helmond.
187491: Kam, Ir. J.G. e.a., - 50 Jaren Begemann NV Helmond.
18014: Foto's Jan van de Kam, - Water en Vuur. Schrijvers over de Peel.
11070: Kam, Jan van de, - De Peel.
11749: Kam, Jan van de ; Jan Bouman, - Dromen over Brabant.
117491: Kam, Jan van de ; Jan Bouman, - Dromen over Brabant.
36313: Kamerling, Jaap e.a., - Provincie Noord-Brabant. Speciaalnummer Heemschut.
73954: Kammerer - Grothaus, Helke, - De Vrouw in het oude Griekenland.
36836: Kamp, Netty van de e.a., - Collectie Uden. Beeldende Kunst in Brabant 1945-1995..
65793: Kampen, prof. dr. P.N. van en J. Heimans, - Fauna van Nederland. Aflevering III: Amphibia (T III) en Reptilia (T IV).
73424: Kamphuisen, mr. P.W. ; prof. mr. P. Abas e.a., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.2. Huur, Pacht, Bewaargeving, Bruikleen, Verbruikleen en Borgtocht.
66606: Kamps, Lambert Floris , geboren te Leermens, - De Chineesche Wolhandkrab in Nederland.
67755: Kankel, Jochen, - Seeadler über Meer und Strand.
43035: Kannegieter, A.F.L., - De Sint-Jozefskapel te Amsterdam 1899-1924..
355056: Kanters, Ton, - Grinneken in Ginneken.
41809: Käpelli, P. Thomas M, - Dominikanischen Geistesleben. Briefeder Hl. Katharina von Siena.
27550: Kappelhof, Ton, - De Illustre Lieve Vrouwe Broederschap van 's-Hertogenbosch.
290971: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Kerk- en Verwerstraat (E) Weversplaats (F) Vismarkt (G), Vughterstraat (H) Vughterdijk (I). Gezamenlijke Stukken Negen Blokken.
29098: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1768 Deel I t/m IV.
290981: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis. 1654-1800. Deel I t/m VIII.
290982: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis. Deel I Jaren 1654-1722..
29097: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Kerk- en Verwerstraat (E) Weversplaats (F) Vismarkt (G).
290962: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1800 Deel I t/m VIIIB.
290961: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis Deel III Jaren 1751-1761..
12758: Kappelhof, dr. A.C.M., - Een groot Hart voor kleine Mensen. Kindergeneeskunde in 's-Hertogenbosch 1383-2000..
29096: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Besluiten van de Regenten van het Groot Gasthuis 1654-1800 Deel I t/m VIIIB..
290944: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1875-1879 Index op Trefwoorden/Repertorium.
290942: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Notulen van het College van Regentenvan de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1870-1874 Index op Trefwoorden/Repertorium.
290943: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1880-1884 Index op Trefwoorden/Repertorium.
29093: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Voorlopige Inventarissen van de Blokken Vughterstraat (H) Vughterdijk (I). Gezamenlijke Stukken Negen Blokken.
290939: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te Den Bosch 1849-1853 Index op Trefwoorden/Repertorium.
29094: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1854-1889 Index op Trefwoorden/Repertorium.
290941: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Notulen van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1854-1859 Index op Trefwoorden/Repertorium.
290861: Kappelhof, drs. A.C.M., - Notulen en Correspondentie van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1838-1853 Index op Trefwoorden.
29086: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Notulen en Correspondentie van het College van Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1838-1848 Index op Trefwoorden.
29085: Kappelhof, Dr. A.C.M., - Repertorium op de Notulen van de Commissie der Gasthuizen Deel II 1812-1813..
29084: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Voorlopige Inventaris van het Archief van het Blok Hinthamereinde (D).
12638: Kappelhof, Drs. A.C. M., - Het Dagboek van Chirurgijn Jan Bolsius.
241921: Kappelhof, A.C.M., - Fiscale Bevoordeling van Breda ten tijde van de Republiek.
241877: Kappelhof, drs. A.C.M., - Meisseniers en Sint Petersmannen; hun Verhouding tot de Heer van Breda.
29712: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Literatuurgids voor de Noordbrabantse Geschiedenis.
170897: Kappelhof, T., - Overheidsfinanciën en plaatselijke Belastingen in het grootste Dorp van Staats-Brabant: Tilburg 1621-1790..
36224: Kappelhof, Ton en Tony Zeeuwe., - De Ruimten van de werkende Mens.
12832: Kappelhof, Ton, - Armenzorg in Den Bosch. De Negen Blokken 1350-1810..
29642: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Lijst van Noordbrabantse Kranten en hun Vindplaatsen.
12803: Kappelhof, Dr. A.C.M., - Reinier van Arkel 1442-1992..
36326: drs. A.C.M. Kappelhof e.a., - Industrie en Monument.
29321: Kappelhof, Drs. A.C.M., - Inventaris van de Archieven van de Duitse Orde te Vught 1334-1795..
78456: Olav Moorman van Kappen, - Les Juridictions Supérieures. Actes de Journées internationales tenues à Leeuwarden du 20 au 23 mai 1993..
35197: Kapteijns, Harrie, - Bilan. Een Bundel Gedichten.
12679: Kapteijns, Harrie e.a, - Bosschage. Een Stad in de Seizoenen.
35039: Kapteijns, Dr. Harrie, - Hedendaagse Brabantse Dichters.
41251: E.P. Henricus A S. Familia Ongeschoeide Karmeliet, - Geschiedenis van het Klooster der Karmelieten-Diskalsen te Gent.
76701: Kars, G.J.P. en G.J. van Koppenhagen, - [Atlas] Visuele Historie.
65567: Kars, Tjakko, - Er gaat niets boven Groningen.
43956: Karssen, Gien, - Manninne. Vrouwen in de Bijbel.
397033: Karthon, A.A.J., - Franciscus en Johannes Andellius.
377018: Karthon, A.A.J., - Het verloren Erasmiaans Handschrift van P. Scriverius teruggevonden in 's-Hertogenbosch.
26460: Karthon, A.A.J., - Reliquien der Parochie Oudheusden en Elshout.
75762: Kastelein, Taco e.a., - Een eigenzinnige Koers. 40 Jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen. 1948-1988..
18697: Kattestaart, H.J.M. e.a., - Helmond 1966-1986..
1419: Kattestaart, H.J.M. e.a., - Helmond 1966-1986. Extra uitgave van De Vlasbloem.
280271: Kattestaart, H.J.M. e.a., - De St. Lambertus. Stadskerk van Helmond.
76697: Kaufmann, A. e.a., - Les Jeux d'Entreprises.
43603: Kaufmann, Edm., - Een Vastenlied.
70551: Keep, A.C.M. van ; geboren te Breda, - De Dividendpolitiek. Een Onderzoek naar de bedrijfseconomische Tendenties.
31913: Keersmaecker, Jos de, - Klein-Willebroek Schippersdorp.
30447: Keersmaekers, prof. dr. A., - 150 jaar Provincieraad van Antwerpen 1836 - 1986..
76179: Keijzer, L.M.J. de, - De Kerk van Herlulf als Middelpunt van het oude Dorp Houten.
107106: Keijzer, B. de, - De Stamboom van de Familie Kam(p)Steeg(h) 1470 - 1975 uit Hardinxveld-Werkendam..
11788: Keijzer, I. e.a., - Streekgewest Brabant-Noordoost. Gewestgids 1995..
74019: Keiser, E.A., - Staat bevattende Opgaven ten dienste van de Berekening van het Bedrag der Jaarwedden van Onderwijzers bij het Lager Onderwijs (Rijksvergoedingen) over Gedeelten van een Jaar.
78295: Keith Ray, Ian Bapty, - Offa's Dyke Landscape and Hegemony in Eight Century Britain.
17261: Keizer, K., - Beknopte Geschiedenis van het Postwezen in Tilburg.
76083: Keller, Marion, - Rabbit breeding in South Africa.
22514: Kelleter, Mr. J.A.R., - Een Terugblik. 100 Jaar Rabobank Land van Cuijk-Noord.
75262: Kemenade, Kees van & Paul Spapens, - 365 Heiligendagen. Folkore, Gebruiken, Iconografie, Legenden, Namen, Weerspreuken.
17873: Kemenade, Kees van, - Tussen Torentjeshoeve en Prins Hendriklaan.
178504: Kemenade, Kees van, - Rondom het Aards Paradijs. 79 Historische Plekjes in de Kerkdorpen van Hilvarenbeek.
20786: Kemenade, J.A. van, - Vanuit Eindhoven belicht.
69133: Kemenade, Kees van ; en Paul Spapens, - 365 Heiligendagen. Folkore, Gebruiken, Iconografie, Legenden, Namen, Weerspreuken.
17745: Kemmeren, Thijs e.a. (eindred.), - Goirlenaren en hun Toestanden.
177221: Kemmeren, Thijs, - Twee Eeuwen Goirle dl.10A & 10B. Twee Eeuwen Goirlenaren.
17723: Kemmeren, Thijs, - Twee Eeuwen Goirle dl. 1. Notabelen van Goirle 1850-1910..
17722: Kemmeren, Thijs, - Twee Eeuwen Goirle dl. 10A. Twee Eeuwen Goirlenaren.
17711: Kemmeren, Thijs en Norbert de Vries, - Goirlenaren en hun Geloof.
17265: Kemmeren, Thijs, - Huismeesters van het sociale. Vijftig Jaar Wijk- en Buurtwerk in Tilburg.
29345: Kemp, S. van der e.a., - Inventaris van het Archief en Catalogus van de Collectie van Staf Vermeire (1926-1987).
71734: Kempen, drs. B.G.A., - Niet uit Liefde geboren. 12,5 Jaar WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
71448: Kempen, drs. B.G.A., - Niet uit Liefde geboren. 12,5 Jaar WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw.
27983: Kempen, drs. C.J. van e.a., - 150 Jaar St. Lambertuskerk te Udenhout.
9700: Kempen, Dr. A.F. van, - Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties.
35727: Kempeneers, Mientje, - Onder 4 Ogen.
30963: Kempeneers, dr. Paul, - Toponymie van Waanrode.
39493: Archief Kring Kempenland, - Cartularium van het St. Catharina Gilde te Son.
353012: Kennedy, Mariolande, - De Legende van de verzonken Kapel. Het Geheim van de zwarte Roversbende.
121913: Kennis, Alma e.a., - De Stad, uitgelegd. Fietsgids voor Architectuur, Stedebouw & Landschap in 's-Hertogenbosch.
113542: Kense, Frans e.a., - Verkeer en Vervoer in Brabant 1814-1940. Een canon van Mobiliteit in Noord-Brabant.
170775: Kense, Frans, - Heemkunde Sprokkelingen Tilburg 1969-2004..
66651: Kentie, Ij. M.D., - Gewapend-Beton in het Gebouw.
27863: Keppel, J.R. Baron van, - Eenige Wetenswaardigheden betreffende de Groote- of Lieve Vrouwen Kerk te Breda in de XVIe Eeuw uit oude Rekeningen medegedeeld.
69482: Kerckaert, N., - Oude Oostvlaamse Huisnamen. Deel 1..
77859: Kerckhaert, Noël & Dirk De Vleeschauwer, - Zwart Goud en Wit Licht in de Kempen.
75332: Kerfs, Chris, - De gezonde Belg. Menu's van Dag tot Dag.
28310: Kerkbestuur, - Restauratie Kathedrale Basiliek van Sint-Jan te 's-Hertogenbosch.
205859: Redactie Koos van den Kerkhof, - Eindhoven verwoord. Literatuur Stimuleringsprijs Eindhoven 2006..
2609: Kerkhof,A.P.A. e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1989. [o.a. Oorlog en bevrijding; Familie Swaans; LoZ in 18de-eeuwse bronnen ].
2606: Kerkhof, A.P.A. e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1986. [o.a. De R.K.J.B. van Loon op Zand: geschiedenis van een jeugdstandsorganisatie; Munteenheden in en rond Venloon; In de ogen van Reinier Mieris; Troebelen in 1797; Hoe de heerlijkheid Venloon bestuurd werd; Handelsdrukwerk uit de 30er jaren; Ontwikkeling van de landbouw in onze streek in de vroege Middeleeeuwen.].
2603: Kerkhof, A.P.A. e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1983.[o.a. Brand en Brandweer in Loon op Zand; Reglement van de Heerlijkheid 1686; NH-Kerk; De Brabantse Koffietafel; boerderij-interieurs in de duinen; Persoonsnamen in rentmeesterboeken; Pastoor Em. Muré; Heren van Venloon; De Onderscheidsnamen van Kaatsheuvel.].
39327: Kerkhoff-Smets, Colette van de e.a., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 1..
39328: Kerkhoff-Smets, Colette van de e.a., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 2..
41195: Kerkhofs, mgr. L.J., - Onze Lieve Vrouw. Haar Boodschap te Banneux.
15314: Commissie Kerkopbouw, - Kerkopbouw te Oss. Voorstellen vanuit een plaatselijke Kerk in het Licht van de Bisschoppelijke Beleidsnota.
205917: Kerkvliet, Gerard e.a., - Industrial Design in Practice.
70071: Kernkamp, dr. G.W., - Acta et Decreta Senatus. Vroedschapsresolutiën en andere Bescheiden betreffende de Utrechtse Academie.
10459: Kersemaekers, J., - Verbetering van tertiaire Wegen voor doorgaand Verkeer in de Provincie Noord-Brabant.
76168: Kersschot, Jan, - Eén Zijn. Thuiskomen bij Je-Zelf.
37722: Kerssemakers, Leo, - Catalogue 80: Grave.
38663: Kerssemakers, Dr. W., - Het Hoofd- en Altaarorgel van de St. Catharina-Kerk te Eindhoven.
76678: Kersten, A.E. en A.F. Manning, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel V. 1 juli - 15 december 1942..
76675: Kersten, A.E. en A.F. Manning, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel III. 1 juni - 7 december 1941..
76674: Kersten, A.E. en A.F. Manning, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel IV. 8 december 1941-30 juni 1942..
76672: Kersten, A.E. en A.F. Manning, M. van Faassen, R.J.J. Stevens, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode C 1940-1945. Deel I t/m VIII..
35025: Kersten, Jan, - Meierijmerij.
74523: Kerstens, Chr. J.A., - Microscopisch Onderzoek van Vleeschwaren.
69283: Kervyn de Lettenhove, H., - La Toison d'Or. Notes sur l'Institution et l'Histoire de l'Ordre (depuis l'Annéé 1429 jusqu'a l'Année 1559).
9542: Kervyn de Lettenhove, M. le Baron, - Chroniques relativies a l'Histoire de la Belgique sous la Domination des Ducs de Bourgogne. Vol I, II, III..
74157: Kesel, Louis de, - Beschouwingen van een Belg over het Deltaplan.
35791: Keser, Marianne, - Het Meesterteken. Het Verhaal van de Erwtenman.
121912: Keser, Marianne, - Vuurvlinders boven het Water en Vuurplein.
26961: Keser, Marianne, - Lieve Vrouwe sij waert verheven Tsertoghenbossche.
40503: Kessel, Pater Koenraad van, - De Held van Molokai.
384025: Kessels, Adje, - De Sterren van de Hemel.
12960: Kessens, Hans, - Arbeidershuisvesting in oud 's-Hertogenbosch.
11334: Kesteloot, Christian, - De Ruimtelijke Structuur van Brussel-Hoofdstad.
27409: Kestens, Romuald, - Een Riddersdochter in het Slotklooster. Suzanna van der Goes van Antwerpen.
105402: Ketel, dr. A.B.A., - De Garantie als aanvullende Financierings-Figuur.
74407: Ketelaar, Th.M., - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs voor de Practijk bewerkt en van Aanteekeningen voorzien. Tweede Deel.
74406: Ketelaar, Th.M., - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs, zooals die is bekend gemaakt volgens Konklijk Besluit van 26 juni 1905 (staatsblad No. 219). Voor de Practijk bewerkt en van Aanteekeningen voorzien.
66434: Ketelaar, Th. M., - Salariswet 1907.... Voor den Practijk bewerkt.....
170885: Ketelaars, Jeroen en Ronald Peeters, - In Tilburgs Bezit. Historische Objecten uit de Collectie van de Gemeente Tilburg.
76371: Ketner, dr. F., - Oorkondenboek van het Sticht Utrecht tot 1301. Deel III 1249 - 1267..
74186: Ketting Olivier, B.F., - Inventaris van de Archieven van de Rijkscommissie voor de Ontwatering 1918 - 1934 en het Rijksbureau voor de Ontwatering 1920 - 1935..
78783: Ketwich, H. van, - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Vervolg-Register op het Tijdschrift. Deel XXXI – XL..
11361: Keukens, Drs. G.G.A.M., - Boekmerken uit Brabant.
29651: Keukens, G.G.A.M. e.a., - Brabantse Bibliografie 1980..
29649: Keukens, G.G.A.M. e.a., - Brabantse Bibliografie 1977-1979..
74071: Keulemans, E.J., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te Sint Laurens 1610 - 1968..
72249: Keulen, J. van e.a., - Inventaris van het Archief van de familie Van Rijckevorsel 1341-1969..
67193: Keulen, Jan, - Guatemala. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
67187: Keulen, Jan, - Libanon. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
22406: Keulen, drs. S.A. van, - De Gemeente Boekel Structuur en Ontwikkeling.
16804: Keulers, P.C., - Het Thebaansch Legioen.
17251: Keune, Lou, - De Textiel voorbij. Het Wel en Wee van Tilburgse Oud-textielarbeiders in de Jaren 1980-1990..
39734: Keune, Lou, - Kees de Jong. Textielarbeider van de twintigste Eeuw.
19248: Keune, Lou e.a., - De Kleuters van 1957. Portret van een Generatie uit een Brabants Dorp.
71563: Keuning, H.J. en J. Naarding, - Het Esdorp.
67579: Keuning, prof. dr. H.J. e.a., - Het Esdorp.
66022: Keur, H., - Waterloopkundige Beschouwingen en Berekeningen in verband met Waterbezwaar en Afwatering; Handleiding ten dienste van Waterbouwkundigen, Polderopzichters, Gemeente-Architecten, Landbouwtechnici en Studeerenden.
73581: Keuzekamp, mr. J.H. e.a., - Gemeentewapens in Nederland 1914-1989..
71410: Keuzenkamp, Mr. J.H., - Gemeentewapens in Nederland naar het officiële register van de Hoge Raad van Adel.
10213: Keymeulen, André Van, - Een zestiende eeuwse Muntvondst te Turnhout (1946).
75783: Keyser - Schuurman, W.E.S.L., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Ryckholt 1532-1792..
65198: Keyser, H., - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1930-1931 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65195: Keyser, H., - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1927-1928 langs de Kusten van den Noordzee, Zuiderzee en Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65194: Keyser, H., - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1926-1927 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65193: Keyser, H., - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1925-1926 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65192: Keyser, H., - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1924-1925 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65191: Keyser, H., - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1923-1924 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
74630: Keyzer, Walter de, - Inventaire des Archives de la Famille Vinchant de Gontroeul ( XVIe - XIXe Siècles)..
746281: Keyzer, Walter de, - Inventaire des Archives de la Boëssière - Thiennes..
71208: Keyzer, Walter de, - Inventaire des Archives des Familles de Gaest et Derin.
65651: Keyzer, Walter de, - Inventaire des Archives de l'Hopital Saint-Nicolas a Enghien (XIIIe - XXe Siècle).
42067: Kiebele SDS, Anton, - Salvatoriaans Jublieumboek. Uit de Geschiedenis van de eerste Honderd Jaren (1881-1981) met enkele Perspectieven op de Toekomst.
35541: Kieboom, Ad van den, Paul Spapens e.a., - Een Pungel vol Proza. Smokkelverhalen aan beide Kanten van de Grens.
78630: Kieft, C. van de e.a., - Miscellanea Mediaevalia in Memoriam Jan Frederik Niermeyer.
75247: Kiel, Jan & Ruud Löbler, - Het Boekbindboek. Eenvoudige Handleiding voor het oude Handwerk.
103038: Kierkels, Tijs, - De Impact van Q-Koorts. Het menselijke Verhaal.
65260: Kies, C.H.M.H., - Nature Protection in the Netherlands Indies.
11415: Kikkert, J.G., - Oorsprong en Geschiedenis van de Brabanders.
99211: Kikkert, J.G., - Bericht van de 10 daagse Veldtocht. België en Noord Brabant in de Frontlijn 1830 - 1834..
23052: Kimenade-Beekmans, Anny van, - Van Pesthuis tot Wijkgebouw. De Ontwikkeling van de Gezondheidszorg in Gemert en het Wit-Gele Kruis.
23103: Kimmenade - Beekmans, drs. J.M. van  , - Gemert. Kasteel bezet - Kasteel bevrijd.
75594: De Kimpe, Sonia, - Vlaamse Streekgerechten proeven.
76070: King Wilson, W., - Modern Rabbit Keeping.
71844: Kingma, Tj., - De Woningbouwcorporatie. Beheer, Administratie en Boekhouding.
26462: Kingmans,J.L.G, - Oud-Woudrichem.
43639: Kinsel, Paschal, - The Catholic Shrines of the Holy Land.
71140: Kirchhoff, Hermann, - Der Wondreber Totentanz.
67376: Kirchhoff, Hans Georg, - Grevenbroich. Heimatchronik des Kreises.
71479: Kirchner, Hellmut, - Erbeutung und Ausbeuting Süd-Afrikas.
29573: Klaasen, W., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Veldhoven 1517-1921..
10793: Klaasse, G.J.J., - Kempenaars en Kennemers. Familiegeschiedenis van de Familie Klaas(s)e en Claassen.
76681: Klaassen, W.J.M., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel III: 1 juni 1933-26 juni 1934..
76679: Klaassen, W.J.M. ; dr. J. Woltring, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel II: 1 april 1932-30 mei 1933..
76673: Klaassen, W.J.M. ; dr. J. Woltring, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel I 2 januari 1931 - 29 maart 1932..
76671: Klaassen, W.J.M. ; dr. J. Woltring, B.G.J. de Graaff, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel I, II, III, IV..
272624: Klaassen, René, - Verrijkt Leven. 25 Jaar Kloosterverzorgingshuis St. Anna in het Moederhuis van de Zusters van Julie Postel te Boxmeer.
73516: Klaassen, Mr. A.W., - Gids jurisprudentie ruimtelijk Bestuursrecht.
70988: Klaassen, W.J.M. ; dr. J. Woltring, - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1819-1945. Periode B 1931-1940. Deel I 2 januari 1931- 29 maart 1932..
22844: Klaassen, René, - De Vaart 600 Jaar Heilig Bloedprocessie in Boxmeer.
78722: Klaauw – Koops, mr. F.A. M. van der e.a., - Informatierecht een praktische Handleiding.
71047: Klapperstück, Johannes, - Der Sumpfbiber (Nutria).
71227: Klapwijk, G.J., - Inventaris van het Archief van de Overveerpolder onder de Gemeente Oegstgeest (1819) 1932-1978..
36021: Klaroen, Frank, - Kempenklanken. Nieuwe Liederen.
67213: Klaudy, Kinga, - Hongarije. Een Reis door de Tijd.
355198: Klauwaerdinne, Nele & A. Rannah, - Dit is de kleine Almanak van Brabant uit het Verloren Hoeksken.
25738: Klaver, Drs. A.A., - Driestromenland. De Gas- Water- en Electriciteitsvoorziening in Roosendaal en Nispen 1859-1990..
208291: Klaversma, Drs. T., - De Heren van Cranendonk en Eindhoven 1200-1460..
76947: Kleijn, Paul, - Overzicht van een genealogisch Onderzoek in de Familie Sintmaartensdijk.
17440: Kleijngeld, Drs. A.M.P., - Gemobiliseerde Militairen in Tilburg tijdens de Eerste Wereldoorlog.
74322: Kleijntjens, J. & Th. J. Hout, - Ons Vaderland. 1e Deeltje & 2e Deeltje.
43930: Kleijntjens S.J., J. en H. Huijbers, - Sint Willebrordskerk deel 1: Opkomst en Bloei.
76707: Klein, P., - Endzeiterwartung und Ritterideologie. Die englischen Bilderapokalypsen der Frühgotik und MS Douce 180..
76093: Klein, G.T., - Starting right with Turkeys.
71281: Klein-Fresen, Jenny E., - Werk van Vroeger voor Nu en later. De CAS 10 Jaar. 1980-1990. De geschiedenis van de Centrale Archief Selectiedienst.
67366: Klein, P.W. e.a., - Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen 1808-1958..
9691: Klein, H. de e.a., - Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. 1 september 1964 - 31 december 1965..
64930: Klein, dr. W.C., - Tektonische und stratigrafische Beobachtungen am Südwestrande des Limburgischen Kohlenreviers.
67155: Kleinen, John, - Vietnam.
39651: Kleintjens S.J., J., - Het St. Jans- en St. Jorisgilde te Roosendaal.
77058: Klep, prof. dr. Paul M.M., - Gezinssolidariteit en rotten Kids. Schaarste, Seks en het vierde Gebod op het Platteland in Nederland in de twintigste Eeuw.
76489: Klep, P.M.M. & J.L. van Zanden, - Broncommentaren I - IV. I: De Kohieren van den gemeentelijke hoofdelijke Omslag 1851-1922; II: De Registers van Patentplichtigen, 1805-1893; III: De Volkstelling van 1807/08. IV: De VRegistres Civique 181 (1812, 1813)..
11491: Klep, Paul M.M., - Bevolking en Arbeid in Transformatie. Een Onderzoek in Brabant 1700-1900..
11687: Klep, P.M.M., - Het Huishouden in Westelijk Noord-Brabant: Structuur en Ontwikkeling 1750-1849..
20027: Klep, P.M.M. (red.), - De Neergang van de Huisnijverheid in het Groot-Kempisch Gebied (1800-1920).
24020: Klep, Drs. P.M.M., - Groeidynamiek en Stagnatie in een Agrarisch Grensgebied.
108426: Klerck, G.J.G., - Verbetering van de Uitmonding van de Maas. Memorie van Antwoord.
35763: Klerk, Prof. dr. L.F.W. de, - Op Afstand bekeken.
75033: Klerk, Jan de ; Hanno Wijsman, - Marco Polo's Boek over de Wonderen van de Wereld. Toelichtingen bij de Miniaturen, de Tekst en de historische Achtergronden aan de Hand van 86 Folio's van het Handschrift van het Livre des merveilles van Marco Polo & Marco Polo - De Wonderen van de Oriënt. Il Milione & IBN Battoeta - De Reis / Ar-Rihla & Jan Buruma - Overal maar niet Nergens.
74084: Klerk, F.H. de, - Inventaris van de Archieven van de Parochie van de H. Maria Magdalena te Goes (1607) 1674-1970..
39881: Klerk, prof. dr. L.F.W. de e.a., - Gewogen Evenwicht. Liber Amicorum prof. dr. G.M. van Veldhoven.
78737: Kleve, P., - Rechtsvragen over Informatietechnologie. Ontwikkeling, Stand van Zaken en Betekenis van het Informaticarecht.
69791: Kleyn, Albertus Gerardus ; geboren te Breda, - Quaestiones selectae de Attilicini Jurisprudentia.
77038: Klijn, J.A. e.a., - Bekenland in Beweging. Handreiking voor een Kwaliteitsimpuls.
71036: Klijn, J.A. e.a., - Bekenland in Beweging. Handreiking voor een Kwaliteitsimpuls.
38700: Klinckaert, Jan en Stefan van Lani, - Ijzers in het Vuur. Haardplaten in de Abdij van 't Park.
24334: Klinkert, dr. W. e.a., - Breda als militaire Stad.
36261: Kloet, Toon, - Provinciehuis Noord Brabant.
10179: Klok, Drs. R.H.J., - Enkele kanttekeningen bij de bescherming van archeologische Monumenten in Noord-Brabant.
71970: Klomp, Mr. R.G., - Tussen Station en Stad. De Gemeentetram van Zaltbommel 1910-1923..
66627: Kloot Meijburg, Herman van der, - Bouwkunst in de Stad en op het Land.
71468: Kloppenburg, Wilfried, - Die Kartografische Reproduktion.
27368: Monnik Achelse Kluis, - Een Monnik vertelt....
70129: Kluiver, J.H., - De Correspondentie van Willem van Oranje en Jan van Nasssau, 1578-1584..
78062: Kluyver, dr. A., - Woordenlijst voor de Spelling der Nederlandsche Taal, met Aanwijzing van de Geslachten der Naamwoorden en de Vervoeging der Werkwoorden.
77927: Kluyver, C.A., - Locarno. Tekst van de Oorkonden van Locarno in het Fransch en in Nederlandsche Vertaling.
65320: Kluyver, dr. A., - Woordenlijst voor de Spelling der Nederlandsche Taal, met Aanwijzing van de Geslachten der Naamwoorden en de Vervoeging der Werkwoorden.
26790: Knaepen, R., - Lommel de Vrijheid en het Teutendorp. Een Kempens Grensvlek verloren in de Heide.
33956: Knaepen, Roger, - Moll / Mol - Baelen - Desschel 1559-1795. De oude Keizerlijke Vrijheid en haar Voogdijdistrict.
69822: Knappert, L., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Handelskerken der Nederlanders tijdens de Republiek.
69148: Knappert, dr. L. e.a., - De Nederlandsche Statenbijbel 1637-1937. Artikelen overgenomen uit Nederlandsch Archief voor Kerkgeschiedenis XXIX, afl. 4..
41875: Kniel, P. Cornelius, - Die Benediktiner Abtei Maria-Laach.
12312: Stichting De Knillispoort, - Acht Eeuwen Bossche Politiek.
35746: Knippenberg, dr. H.H., - Het Wien Neêrlandsch Bloed en zijn Dichter.
35745: Knippenberg, dr. H.H., - In den Gloed der Oranjezon. Huwelijken van de laatste Oranjes.
11350: Knippenberg, Dr. H.H., - Van Moerdijk tot Peelland.
24257: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Bredase Monstransen uit de 15de en 16de Eeuw.
28949: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 3. [ Oude Pelgrimages vanuit Noord-Brabant ; Middeleeuwse Pelgrimstochten ].
10309: Knippenberg, Dr. H.H., - Dr. Hendrik W.E. Moller. Levensschets.
28901: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 3. [ Oude Pelgrimages vanuit Noord-Brabant ; Middeleeuwse Pelgrimstochten ].
289011: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Kultuurhistorische Verkenningen in de Kempen deel 3. [ Oude Pelgrimages vanuit Noord-Brabant ; Middeleeuwse Pelgrimstochten ].
38320: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Devotionalia.
383201: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Devotionalia.
38321: Knippenberg, Drs. W.H.Th., - Devotionalia Deel 2..
38315: Knippenberg, Dr. H.H., - Noordbrabantsche Folklore. Vastenavondgebruiken.
39033: Knippenberg, Dr. H.H., - Kultuur tusschen Puin in Noord-Brabant en Limburg.
67255: Knippenbergh, drs. W.H.Th. e.a., - Katholiek Woordenboek.
11751: Knitel, A.J. e.a., - Vuilzorg. Onderzoek naar optimale Oplossingen van de Vuilzorg voor de Provincie Noord-Brabant.
18629: Knol, Chr. G., - Helmond als Industriecentrum als Woonstad.
25126: Knook, Joost en Matti Herben, - Onrust en Wantrouwen in Klundert door Brand- en andere Dreigbrieven.
99587: Knook, C.A., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Den Ruigenhil in de Gemeenten Willemstad en Klundert 1920..
19975: Knoop, André ; mr. Gerard Merkelbach, - Van Heide tot Kerkdorp. De Voorgeschiedenis van Mariahout.
70541: Knoop, W.J., - La République des Provinces-Unies en 1672 et 1673. Étude militaire.
198631: Knoop, André en mr. Gerard Merkelbach, - Lieshout in de Franse Tijd.
22523: Knufman, Cor en Marcel de Raef, - 50 Maal Brugslag ten behoeve van Vierdaagse in Cuijk.
71752: Knuttel Wzn., dr. G., - De Letter als Kunstwerk. Beschouwingen en Confrontaties met andere gelijktijdige Kunstuitingen van de Romeinse Tijd tot op Heden.
37303: Knuttel, G., - Jan Sluyters. Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
69384: Knuttel Wzn., dr. G., - De Letter als Kunstwerk. Beschouwingen en Confrontaties met andere gelijktijdige Kunstuitingen van de Romeinse tijd tot op Heden. 1851-1951..
116241: Knuvelder, Gerard, - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en Verschijnselen.
11624: Knuvelder, Gerard, - Bezuiden de Moerdijk. Problemen en Verschijnselen.
12778: Knuvelder, dr. G.P.M., - Die Conste van Rhetorike. De Rederijkerskamers.
2138: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 28..
35737: Knuvelder, Gerard, - Van Zwervers en Vagebonden. Opstellen over Middeleeuws Uitschot.
21371: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 27..
2137: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 27..
2134: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 25..
2132: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 25 & 26. [o.a. Frans van Amelsvoort; Louis Toebosch; Finis Brabantiae; Ballade van de Brabantse beken; De Biesbosch; Guus Smeets; Wit-gele kruis; Vincent van Gogh;; Anton Kruysen; Kloosters in Brabant; Wiegersma; Judocus Smits; Uit het verleden van Geldrop; Geschiedenis van Breda; Henri Berssenbrugge; H.H.J. Maas; Peel-biografie; Bekn in Brabant; De Biesbosch & sportvisserij; Roosendaalse muziekschool; De orgelmakers Van Hirtum. ].
40678: Knuvelder, Dr. Louis, - Maria en de Verschijningen te Amsterdam.
2129: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 23 & 24. [o.a. De Stad Eindhoven; Welschap; Zeg maar dág tegen Brabant; Industrieterrein Moerdijk Flora en fauna; Mensen of Varkens; Molens in Brabant; West-Brabant, broekje in de Branding; Opwenteling; Vincent van Gogh; Jan Kruysen; Monumenten uit drie eeuwen kluishistorie; Jeroen Bosch; Reize door de Majorij van 's Hertogenbosch in den jaare 1798-1799; Bossche Optimaten; Vorstelijke vliegers en Valkenswaardse valkeniers;; Gemeentelijke herindeling; Milieubalans 1974; Strijper Aa in opspraak; Tilburg sloopt verder; Markiezenhof; Arnoud Paashuis; Belgische Windmolens; Heusden herleeft; Kasteel Geldrop; Sint-Jan en/of oude huisjes?; Brabants orgelbezit; Straatnamen vertellen de geschiedenis van Breda; Latijnse school te 's-Hertogenbosch; Eremietenregels; Anderhalve Eeuw in Oisterwijk; Vestingwerken in West-Brabant; Grard Sientje. ].
2128: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 22. [o.a. Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest;  prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant.].
2179: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 24..
2180: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 25. [o.a. Frans van Amelsvoort; Louis Toebosch; Finis Brabantiae; Ballade van de Brabantse beken; De Biesbosch; Guus Smeets; Wit-gele kruis; Vincent van Gogh. ].
2126: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 21 & 22 [o.a. Constantijn Huysmans; Vincent van Gogh; Heemschut en Woudrichem; Knuvelder; Het Brabants Landschap 1932-1972; Herwaardering van de Brabantse Dennebossen; Stadhuis Tilburg; dr. P.C. de Brouwer; Steenbergen: kort verslag van zeven eeuwen; Landschapszorg en ruilverkavelingen; Sloopziekte bedreigt monumenten;; Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest; prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant.].
2125: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 20 [o.a. Afscheid mr. W. Ariëns; Een Barbacane te Bergen op Zoom; Oecologische Planologie; Mens en landschap in Brabant; Hendrik II van Nassau, Heer van Breda; Breuklijnen binnen Benelux; Land-Bouw en -Afbraak in Brabant; Alart Duhameels monstrans-ontwerp voor de Sint-Jan te 's-Hertogensbosch; Bossche Binnenstad; St. Catharinadal, zeven eeuwen Brabants Norbertinessenklooster; Mattemburgh Landgoed aan de Scheldezoom; Restauratie Woudrichem; Beelden uit Brabant; Cultuurerosie in Brabant; Van Gogh in Tilburg; Jereon Bosch.].
21241: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 19 [o.a. Absolute rechten van de Heren van Cuijk, Boxmeer, Haps en Halfsambeek; Jos Manders; Jacques Slegers; Opwenteling; Albrecht Dürer te Bergen op Zoom 1520; Ecologie; Restauraties in Noord-Brabant; Woordenboek van de Brabantse Dialectiek. ].
2171: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 22 [o.a. Lambert Tegenbosch; Oscar van Hemel; Jan Heesters; John Noest;  prof. dr. K. Posthumus; Landwegjes, betekenis voor landschap en milieu; Autoweg of auto weg; Schildersfamilie Slager; mr. dr. L.N. Deckers; Streekplan; Van Abbe; Water, Milieubeheer en natuurbehoud; Letterenfaculteit Tilburg; Pleziervaart in Noord-Brabant. ].
73766: Knuvelder, Gerard, - Het Rampjaar 1830..
20890: Knuvelder, dr. G.P.M., - Rede in de Stadsschouwburg te Eindhoven t.g.b. zijn Afscheid als Rector van het Sint-Joprislyceum te Eindhoven.
17554: Knuvelder, Gerard e.a., - Lustrum-Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen 1922..
21221: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 18 [o.a.  Pleidooi voor integrale aanpak van Bossche binnenstad; Geschiedenis gewestelijke bibliotheken; Markiezenhof; Maria Slager-Van Gilse; Jeroen Bosch; Tien jaar Kunstzinnige Vorming in Eindhoven; Hendrik Wiegersma; Onse Vrouwe Bergen op Zoom; Eeuwen wandtapijt; Realiteit en romantiek rondom het landschap; De Nassau's en de thans gerestaureerde Grote Kerk en toren van Breda; Groen in de stad; De Tuin der Lusten; Jan van Amstel 300 jaar geleden te Schijndel overleden; Kasteel Nemerlaer; Pastoer Roes, pionier in Peelland; dr. C.R. Hermans; Tongerlose Hoef; Muziek in Brabant; Historische periodieken in Brabant.].
108463: Knuvelder, Gerard, - Een Nederlands Kanalenplan.
2119: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 16 [o.a. Franciscus Siemer; Mgr. Bannenberg 1898-1967; Jhr. mr. R.A. van Rijckevorsel; Jeroen Bosch; Gemeentemuziekschool Bergen-op-Zoom honderd jaar; Brabants Zilver; Jean Baptist van Gulpen stadsdrukker te 's-Hertogenbosch; Westbrabantse dorpsplattegronden; Albert Delahaye; Oude Toren van Duizel; Oud Brouwershuis te Diessen; mgr. G. de Vet; Anton Damen; Nieuw-Vossemeer vier eeuwen voorpost aan de Eendracht; Jac. J.M. Heeren.].
70525: Knuvelder, Gerard, - De Mythe Nederland. Beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
70496: Knuvelder, Gerard, - De Mythe Nederland. Beschouwingen over het Nationaal en Koloniaal Vraagstuk.
21411: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 31..
2141: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 31..
2140: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 30..
90061: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 30..
90056: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 28..
21391: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 29..
2139: Knuvelder, dr. G.P.M. (redactie), - Brabantia Jaargang 29..
17724: Kobes, Gerrit, - Twee Eeuwen Goirle dl. 6. Donkere Jaren.
29181: Kobes, G., - Inventaris van het Archief van het Burgerlijk Armbestuur te Tilburg 1804-1947 (1950).
78461: Koch, A.C.F., - De Rechterlijke Organisatie van het Graafschap Vlaanderen tot in de 13e Eeuw.
73730: Koch, M., - Tableau des Révolutions de l'Europe, depuis de Bouleversement de l'Empire Romain en Occident jusqu'a nos Jours; précédé d'une Introduction sur l'Histoire, et orné de Cartes géographiques, de Tables généalogiques et chronologiques. Tome I..
73557: Koch, H.W., - Europa in Oorlog 1618-1815..
72120: Koch, H.W., - Europa in Oorlog 1618-1815..
235035: Kock, W.J.E., - Chaam in oude Ansichten.
76297: Kockelhorn, H., - Historische Bedrijfsarchieven. Papier-, Papierwaren-, Grafische Industrie en Uitgeverijen. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
31512: Kocken, Marcel, - Kent U ze nog... de Mechelaars.
26378: Koekkoek, Job, - Gaandeweg Gorcum.
26377: Koekkoek, Job, - Gaandeweg Woudrichem.
28121: Koekoek, Job, - Het Sleeuwijks Kerkje. Monument van Geschiedenis en Cultuur.
11921: Koeman, C., - Restauratie door middel van overtekenen van een Brabantse Manuscriptkaart uit de 19e Eeuw.
74195: Koen, D.T., - Inventaris van het Archief van het Utrechtse Leenhof sedert 1528..
19833: Koenders, Drs. e.a., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Someren.
29032: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van het plaatselijke Bestuur van de Gemeente Roosendaal en Nispen 1813-1851..
29028: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de parochiële Conferenties en de Bijzondere Raad van de Vincentiusvereniging.
29030: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van de Harmonieën te Roosendaal 1886-1987..
29031: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Parochie van de H. Joseph te Roosendaal 1914-1987..
29025: Koenen, J.J.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeenten van Roosendaal, Nispen en Wouw 1611-1956..
71595: Koenen, Marie, - Bloesem van Bourgondië. De Kinderjaren van een Vorstenkind.
69864: Koenen, mr. H.J., - Voorlezingen over de Geschiedenis der Nijverheid in Nederland.
69781: Koenen, mr. H.J., - Het Huwelijk van de Koningin, uit historisch, juridisch, genealogisch en heraldisch Oogpunt beschouwd.
69391: Koenen, mr. H.J., - De Nederlandsche Boerenstand historisch beschreven.
26008: Koenen, J.J.A.M., - Roosendaal rond de Eeuwwisseling. Onbekende Foto's van A.M. Bruglemans.
355169: Koenraadt, dr. W. M., - Dagboek van een Schooljongen.
77931: Koerhuis, B. & W. van Mulken, - Broncommentaren V. De Militieregisters 1815-1922..
73552: Koerhuis, B. en W. van Mulken, - Broncommentaren V. De Militieregisters 1815-1922..
76802: Koerkamp, Jos, - Knooperven. Nieuw Leven in het Buitengebied. Het Concept.
67114: Berg Natasja van den & Sophie Koers, - Praktisch Idealisme. Handboek voor de beginnende Wereldverbeteraar.
77006: Kohl, Theo, - 1232-1982. Herinneringen aan Oud Roermond.
67374: Köhnen, Hubert, - Kleinenbroich. Ein Heimatbuch.
76130: Kok, J., - Veevoeding.
74822: Kok, drs. M., - Overzicht van de Bestemming van Archivalia en Documenten afkomstig uit het voormalig Archiefdepot der Nederlandse Hervormde Kerk.
39825: Kok, René (onderzoek), - Brieven van Fanny Philips 1942-1943 aan Ans Schreurs.
41520: Kok, G.A. de, - Abdij van Middelburg.
11202: Kok, H. de ; A. Verleye en R. Woestenborghs, - A. Ghijs en de Den in de Turnhoutse Kempen ..
17998: Kok, Jacques de e.a., - Dag Twintigste Eeuw. Belevenissen in Oisterwijk, Moergestel en Heukelom.
121864: Kok, mr. G. Chr., - Van Raad Van Brabant Naar Gerechtshof 's Hertogenbosch. Zes Eeuwen Rechtspraakgeschiedenis.
24265: Kok, M.A. e.a., - Drie Eeuwen Bredase Boeken 1604-1900..
242651: Kok, M.A. e.a., - Drie Eeuwen Bredase Boeken 1604-1900..
33945: Kok, Harry de e.a., - De kleine Geschiedenis van de Kempen in 20 dagen. Dag 19 - 27 April 1957 Farmaceutisch Bedrijf Janssen verhuist naar Beerse.
33512: Kok, Harry de, - Turnhout in de 17de Eeuw. Historische Maquette.
69201: Kok, David de, - Bijdragen tot de Geschiedenis der Nederlandsche Klarissen en Tertiarissen vóór de Hervorming.
39958: Kok, H. de en G. Landuyt, - Liber Amicorum E. van Autenboer.
98416: Kok, ir. A., - Orthogonaliteit een zinvol Element in de Communicatie?.
27640: Koker, Mr. F.W.C., - De Overeenkomst betreffende de Goederen van het voormalig Klooster St. Agatha.
78876: Kokke, Drs. C. Th., - Inventaris van het Archief der Gemeente St. Michielsgestel.
29523: Kokke, Drs. C. Th., - Inventaris van het Archief der Gemeente St. Michielsgestel.
20282: Kokx, Toon, - 25 Jaar Jan van Hoppe Jeugdtoernooien 1973-1997..
38708: Koldeweij, A.M., - Zilver uit 's-Hertogenbosch. Van Bourgondisch tot Biedermeier.
37319: Koldeweij, dr. A.M., - De 'Keisnijding' van Hieronymus Bosch.
28289: Koldeweij, A.M. e.a., - De Koorafsluiting in de Sint-Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
36819: Koldeweij, Dr. A.M., - In Buscoducis 1450-1629..
39016: Koldeweij, A.M. e.a., - Schatkamers uit het Zuiden.
36304: Kolen, Eric e.a., - Het kleine bedreigde Brabantse Monument.
19993: Kolen, Eric e.a., - Heemkronijk Geldrop-Heeze-Leende-Sterksel-Zesgehuchten.
11710: Kolen, Erik e.a., - Brabants Cultuureigen, wat is dat eigenlijk?.
36335: Kolen, Eric, - 20 Jaar Stichting Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg 1979-1999. Een Kroniek van vrijwillige, particuliere Monumentenzorg in Brabant.
198657: Kolen, Eric, - De Boom en andere Monumenten. Wandeling door het Dorp Heeze.
17005: Kolen, Erik, - Oud-Sparrendaal en zijn Bewoners.
67360: Kölke, dr. A.J., - Haastrecht.
29302: Kollenburg, H.M.M. van, - Archief van de Heren van Oijen (1550-1899).
78410: Koller, dr. Theodor, - Die Torf-Industrie.
76883: Kollis, H., - Overzicht van een Westfriese Familie Winkel Deel 1 en 2..
60799: Kompagnie, J.H., - Het Familiearchief van Heteren. Het Archief van de Solliciteur-Militair Paulus Gebhardt en Het Archief van de Commies van 's Lands Magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk.
74140: Kompagnie, J., - Het Familiearchief van Heteren. Het Archief van de Solliciteur-Militair Paulus Gebhardt en Het Archief van de Commies van 's Lands Magazijnen te Delft, Dirk van Heemskerk.
35107: Komrij, Gerrit, - Het Geld dat spant de Kroon. 250 Jaar pecuniaire Poëzie.
78848: Komrij, Gerrit, Wigman, Menno, Deckwitz, Ellen, Michels, Carmien, Roode, Alexis de, Möhlmann, Thomas, - De Aarde nu. Gedichten over Duurzaamheid én 16 Klimaatkwatrijnen van Gerrit Komrij.
78055: Königer, Ernst, - Aus der Geschichte der Seilkunst. Von Ärzten, Badern & Chirurgen.
10841: Konijnenberg, E. Den Haag, - Scheiding van Maas en Waal.
78988: Koning, Jan Rudolph de , geboren te Dordrecht, - Opmerkingen over Art. 194 der Gemeentewet.
75975: Konings, Ad, - Mijn eerste Kippen.
77063: Koninkx, Christian & Patrick Lefèvre, - Boudewijn een Koning en zijn Tijd.
71026: Konstam, Angus, - Atlas van Middeleeuws Europa.
77975: Kooiman, Marinus e.a., - Landschappen met Toekomstwaarde. Cultuurhistorische Karakteristiek van de Nationale Landschappen.
74047: Kooiman, D., - De Motor- en Rijwielwet met beknopt Overzicht van Stelsel en Inhoud der Wet en Aanteekeningen bij de Artikelen. Tweede Gedeelte.
71958: Kooiman, D., - De Nederlandsche Gemeente in de negentiende en de twintigste Eeuw.
71762: Kooiman, D., - Parlementaire Geschiedenis Wijziging Financieele-Verhoudingswet en Werkloosheidszorg.
67173: Kooiman, Dick, - India.
76081: Kooistra, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
76065: Kooistra, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
76064: Kooistra, R., - Konijnen houden als Liefhebberij.
355033: Koolen, Th., - Gedachten Rijmen en Mijmeringen.
18677: Koolen, Bernardine, - Kijk, Helmond 1994..
297151: Koolen, Wilma e.a, - Inventaris van de Archieven van de opgeheven Polders en Waterschappen (1689-1976) Deel I..
24471: Kools, Frank, - Vincent van Gogh en zijn Geboorteplaats. Als een Boer van Zundert.
235041: Kools, Frank, - Zundert in oude Ansichten. Deel 3..
65277: Kools, G.C., - Goedkoope Asfaltdeklagen op het Moment.
33960: Koop, Paul, - Arendonk en een eeuw Harmonie De Arend 1886-1986..
65373: Kooper, J., - Rapport in zake eene Centrale Drinkwatervoorziening van de Provincie Groningen.
78977: Kooper, J., - Het Waterstaatsverleden van de Provincie Groningen.
355017: Koopmans, Frits uit Etten Leur, - Voor Jullie heb ik het gedaan.
27156: Koorn, Florence en Michel van der Eycken, - Begijnen in Brabant.
69153: Kootte, T.G., - Rekkelijk of Precies. Remonstranten en Contraremonstranten ten tijde van Maurits en Oldenbarnevelt.
73795: Koppel, Menno van de, - Een bekeken Zaak: het laatste Decennium van de oude Tweede Kamer gefotografeerd.
78207: Prof. Kops (red.), - État d'Agriculture dans le Royaume des Pays-Bas durant l'année 1818, 1819, 1820..
121931: Kops, Wim, - 's-Hertogenbosch. Een Rijke, Roerige en Roemruchte Historie.
71130: Kops, Hans, - Duurzaamheid kàn.
71264: Korf, Dingeman, - Nederlandse Majolica.
78245: Korn, dr. V.E. & R. van Dijk, - Adatgrondenrecht en Domeinfictie. Twee Critieken.
76795: Kornaat, Klaas, - Bouwen aan een Stad van morgen. 85 Jaar Patrimoniums Woningstichting Vlaardingen.
67491: Kornfeld, Hans e.a., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1952. Trier ein Zentrum abenländischer Kultur..
67462: Kornfeld, dr. Hans e.a., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1957. Die Mittelmosel.
67463: Kornfeld, dr. Hans e.a., - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1955/1956. Die Heimat lebt. Bermächtnis und Verpflichtung.
18613: Korporaal, T.L. e.a., - Van uit-één tot bij-één. Fragmenten uit de Geschiedenis van Protestants Helmond en Helenaveen 1828-1987..
16614: Korsten, Jan, - De Lopende Rekening. Negentig Jaar Rabobank Moergestel 1912-2002..
95573: Korsten, Jan & Ton Duffhues, - Ondernemen in Kruiden. Kruiden- en Groentendrogerij van de NCB 1952 - 1997..
29324: Kort, V.A.M. de, - Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid Asten 1337-1955..
74096: Kort, J.C. de, - Het Archief van de Heren van Haarlem 1254-1321..
70422: Korteling, Herman, - Het Christophorusbeeld.
64422: Kortenhorst, C.T., - Zwakzinningenzorg en geestelijke Volksgezondheid.
12797: Kortenhorst, dr. C. e.a., - Zevende Jaarverslag van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid.
12796: Kortenhorst, dr. C. e.a., - Zesde Jaarverslag van de R.K. Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid.
11721: Kortenhorst, C.T. uit Vught, - Wat wil de Charitatieve Vereeniging voor Geestelijke Volksgezondheid?.
10015: Korteweg, K.N., - De Heerlijkheid Altena en de Veer- en Vischrechten op het Boveneinde der Merwede.
9624: Korteweg, A., - Kroniek 1944-1969 van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij en de Noord Brabantse Maatschappij van Landbouw.
9888: Korthals Altes, A. ; K. Margry e.a., - September 1944. Operation Market Garden.
73562: Korthuys, Piet e.a., - De Dagen onzer Jaren. Roman 'Ga uit uw Land' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1953 - 30 sept. 1954..
98444: Kortie, Frans, - Programme. Airborne Visit to the Corridor. 16 september- 8 october 44-74..
98446: Kortie, Frans, - Programme. Airborne Visit to the Netherlands 16-19 Sept. 1979. 1944-1979..
36405: Kortlang, R. en H. Verwiel, - Boerderijen in Noord-Brabant. Aspecten van Behoud en Verbouw.
26948: Kortleven, Pastoor G., - Scherpenheuvel Nationaal Bedevaartoord.
28956: Kortmann, Dr. C. N. M. en Ds. N.K. van den Akker, - 150 Jaar Kerkprovincie Noordbrabant 1816-1966..
289561: Kortmann, Dr. C. N. M. en Ds. N.K. van den Akker, - 150 Jaar Kerkprovincie Noordbrabant 1816-1966..
79044: Kortooms, Toon, - Beekman en Beekman; De Mannen Beekman.
35360: Kortooms, Toon, - Dit Zwarte Goud.
35361: Kortooms, Toon, - De kleine Emigratie.
35362: Kortooms, Toon, - En nu de Keuken in...!.
35363: Kortooms, Toon, - Laat de Dokter maar schuiven….
35365: Kortooms, Toon, - Laat de Dokter maar opkrassen….
35358: Kortooms, Toon, - Mijn Oom Theodoor.
35359: Kortooms, Toon, - Parochie in de Peel.
388521: Kortooms, Toon, - Deze Jongeman. Belevenissen van een Zondagskind.
35490: Kortooms, Toon, - Dit Zwarte Goud.
38852: Kortooms, Toon, - Deze Jongeman. Belevenissen van een Zondagskind.
38215: Kortooms, Toon, - Als beminnen zondig is...
35353: Kortooms, Toon, - Help! de Dokter verzuipt….
353003: Kortooms, Toon, - Onze Leo.
35421: Kortooms, Toon, - Heintje, Hondje, Hoedje.
35408: Kortooms, Toon, - Liefde in Peelland.
79012: Kortooms, Toon, - Dit Zwarte Goud.
29315: Korverzee, Drs. Elis. H., - Inventarissen van de Archieven van de particuliere verzamelingen: Becx - Van Cooth - Van Engelen van Strijen - Hultman, Van der Fosse en Van den Bogaerde, De Oude Schouwe - Santvoort, Erfsecretarie Maasland.
73659: Korvezee, Elisabeth H., - De Zendingen van Frederik van Reede naar Engeland in de Jaren 1672-1674..

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

5/9