Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27348: Eijkens, Joep (red.), - Enigen uit Velen. Fraters van Zwijsen in 22 Portretten.
17326: Eijkens, Joep en Paul Spapens, - Morgen zijn we vrij. Oorlogskroniek Midden-Brabant van D-Day tot de Bevrijding 1944..
21509: Eijkens, Anton, - 75 Jaar Bouwen. Van Ambacht tot Industrie 1889-1964..
66317: Eijkman, P.H., - L'Internationalisme scientifique (Sciences pures et Lettres).
17047: Eijnde, Jeroen van den (eindred.), - Vught Zicht op Vroeger.
170471: Eijnde, Jeroen van den (eindred.)., - Vught Zicht op Vroeger.
17010: Eijnde, J. van den (eindred.), - Vught Vanouds.
169751: Eijnde, J. van den (eindred.), - Vught van Eeuw tot Eeuw.
21389: Eijnden, G.M. van den, - Van Liederentafel naar 125 Jaar Koninklijke Gemengde Zangvereniging De Volharding.
39039: Antonie Eikemans e.a, - Teken Vonk.
68956: Eilers, Bernard F., - Destijds in Nederland. Een Fotoalbum.
35254: Harriet Laurey uit Eindhoven, - Loreley.
36321: Buro Studium Generale TH Eindhoven, - Monument en Brabant.
169512: Einmahl, H.H., - Rapport van de Herhuisvestingscommissie inzake het Woonoord Lunetten.
67103: Eisenman, Robert e.a., - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete Vertaling en Interpretatie van 50 Sleutelteksten.
79031: Eklöf, Johan, - Het Duisternismanifest / Over wat kunstlicht doet met ons Levensritme.
71975: Elands, drs. M., - Harderwijk als militaire Stad en de Geschiedenis van 4 Divisie.
78059: Elaut, dr. L., - Antieke geneeskunde in Teksten van Griekse en Latijnse Auteurs vanaf Homerus tot het begin van de Middeleeuwen.
43105: Elbern, Victor H., - Dom und Domschatz in Hildesheim.
384545: Elbers, Denis e.a., - AKV / St. Joost Eindexamen 2006..
295161: Elderen, D.M.A.H. van, - Thesaurus van de Brabant-Databank.
295032: Elderen, D. van, - Alfabetische Catalogus van de J.J. Broekman-Collectie.
295034: Elderen, D. van e.a., - Alfabetische Catalogus van de Jeroen Bosch-Collectie van drs Pater Gerlach.
29683: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1991..
29673: Elderen, D.M.A.H. van e.a. Eindred. J.A.J. Maessen, - Brabantse Bibliografie 1995..
29672: Elderen, D.M.A.H. van e.a. Eindred. J.A.J. Maessen, - Brabantse Bibliografie 1994..
29671: Elderen, D.M.A.H. van e.a. Eindred. J.A.J. Maessen, - Brabantse Bibliografie 1993..
29670: Elderen, D.M.A.H. van e.a. Eindred. J.A.J. Maessen, - Brabantse Bibliografie 1992..
29659: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1989..
29660: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1990..
29658: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1987-1988..
29657: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1986..
29656: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1985..
29655: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1984..
29654: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1983..
29653: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1982..
29652: Elderen, D.M.A.H. van e.a., - Brabantse Bibliografie 1981..
21445: Elderen, G. van, - Parochiegids St. Petrus Banden Bergeijk ’t Hof.
6994: Elderen, Koos van e.a., - Op z’n Gèssels 1 t/m 10..
39808: Elders, Henny e.a., - Cor Elders 1924-1987..
170887: Eldijk, Fred van e.a., - Expositie 33 Exposities.
35191: Elemans, Jan, - Waarom Pa mijn Moeder de enige Kazemat noemde in Nederland die deugde. Gedichten.
180611: Elemans, J., - Tijdvaart door de Peel.
18061: Elemans, J., - Tijdvaart door de Peel.
66379: Elenbaas, J.N. en D. Kooiman, - Pensioenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913 en Weduwenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913, met Overzicht, Aanteekeningen enz......
78609: Elerie, J.N.H., - Weerbarstig Land. Een historisch-ecologische Landschapsstudie van Koekange en de Reest.
75940: Eley, Geoffrey, - Home Poultry Keeping.
36789: Eliëns, F.M., - Kasteel Croy.
36492: Elings, Kees, - Beveiligen en verzekeren van Boerderijen.
69163: Elink Sterk, A., - Nadere Toelichting van Wetenswaardige Bijzonderheden en Geschilpunten betreffende de vroegere latere Gesteldheid der Heemraadschappen.
69162: Elink Sterk, A., - Oud en Nieuw. Nasporingen en Opmerkingen ter zake van de Heemraadschappen en wat daartoe betrekking heeft.
39716: Elkhadem, Hossam e.a., - Andreas Vesalius. Experiment en Onderwijs in de Anatomie tijdens de 16de Eeuw.
75038: Ellegast O.S.B., Abt dr. Burkhard, - Klooster Melk.
113525: Ellenbroek, Frans, - Stichting Natuurlijk Brabant. Tentoonstellingen, Natuur- en Museumroutes, Informatie, Excursies.
11111: Ellenbroek, Frans, - 50 Jaar Noordbrabants Natuurmuseum. Een bewogen Geschiedenis, een hoopvolle Toekomst.
74267: Ellerbroek-Wellinga, J., - Gebundelde Inventarissen Deel 12. Kerkelijke Archieven.
69974: Ellerbroek-Wellinga, J., - Gebundelde Inventarissen Deel 7: De Archieven van de Boerderijen op de Menneweerster Wierde, de zgn. Westerhuisheerd onder Zandeweer en Zijlbrugge te Westernieland en van de Familie Zuidhoff-ten Have te Noordbroek.
39654: Ellerman, Theo, - Traditie en Vernieuwing. De Geschiedenis van het Gilde Sint-Willebrordus uit Heeswijk.
371999: Elligens, Adriaan e.a., - Paul de Nooijer. Een Overzicht van zijn filmisch Oeuvre.
78057: Ellis, Harold, - A History of Bladder Stone.
77750: Elm, Kaspar & Cosimo Damiano Fonseca, - Militia Sancti Sepulcri Idea e Istituzioni.
22323: Elsen, H.M. van den, - 't Kloppend Hart van Uden. 90 Jaar Landbouworganisatie 1897-1987..
10034: Elsen, G. van den, - Het Pachtrecht.
35722: Elsen, A. van den (Kruisheer), - Udense Vertellingen. In den Hoek van 't Vuur.
22300: Elsen, H.M. van den, - 'n Bussel Kersen. Historie van de Udense Veiling 1903-1993..
272714: Elsen, A. van den o.s.c., - 350 Jaar Wel en Wee van de Udense Kruisherengemeenschap.
13671: Elsen, G. van den; W. Hoevenaars, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
13672: Elsen, G. van den ; W. Hoevenaars, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
13674: Elsen, G. van den ; W. Hoevenaars, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
13670: Elsen, G. van den; W. Hoevenaars, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
73350: Elsen, dr. G.L., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 2: De Vergadering van de Gemeenteraad.
23084: Elsen, Peter van den e.a., - Het Dagboek van Meester Derks van 5 september 1994 tot 5 mei 1945..
23067: Elsen, Peter van de e.a., - Harmonie Excelsior in Woord en Beeld. De Geschiedenis van Harmonie Excelsior.
23030: Elsen, Peter van de, - Geschiedenis van een Kapelgehucht. Esdonk.
230341: Elsen, Fr. G. van de, - Geschiedenis van de Latijnsche School te Gemert.
69209: Elsen, fr. Gerlacus van den, - Beknopte Levensgeschiedenis van den H. Norbertus Stichter der Orde van Premonstreit. Apostel van Antwerpen. Aartbisschop van Maagdenburg.
106848: Elsen, fr. G. van de, - Lezing van Fr. G. v. d. Elsen over I: Zedengeschiedenis; II Oorsprong en Aard van het Onderwijs; III de Genealogie, Testament Gijsb. Coeverinx..
95591: Elsen, Antoon van den e.a., - Samen de Handen ineen. Ontstaan van de N.C.B. en zijn Organisaties 1896-1925..
26021: Elshout, Dominique, - De Bidon van Fignon. 25 Jaar Draai van de Kaai.
69555: Pelgrum Pullen en Prof. dr. A. van Elslander, - Pelgrum Pullen. Die Navolginghe Christi. Ingeleid en toegelicht door Prof. dr. A. van Elslander.
75418: André Ver Elst, - Folkloristische Tijdspiegel voor België.
74224: Elst, Cyrin Van der, - De l'Avenir des Chemins de Fer Liégeois-Limbourgeois.
108424: Elst, G.J. van der, - De Verlegging van den Maasmond in de Provincie Noord-Brabant. Bijdrage tot de Kennis van den Invloed van de Opening van de Nieuwe Rivier op den Waterstaatstoestand in de Provinciën Noord-Brabant en Gelderland.
65638: Elst, André ver, - Tweehonderd Vliegtuigen in Beeld. Deux Cents Avions en Images.
65632: Elster, Otto, - Denkmäler, Denksteine und Erinnerungszeichen an die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel.
77967: Elteren, Mel van, - Cultuurstudies nader belicht. Een kritisch Overzicht van het Terrein.
9690: Elzakker, J. van e.a., - Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. Door Samenwerking Sterk. 1 september 1960 - 30 augustus 1961..
256748: Elzelingen, D.C. en P. van, - Zwaluwe in oude Ansichten. Deel 3..
256747: Elzelingen, D.C. en P. van, - Zwaluwe in oude Ansichten. Deel 2..
35231: Elzen, Maarten van den, - Koepels van Verschoten Goud.
35154: Elzen, Maarten van den, - Zwaluwen en een zuiver Hart.
35136: Elzen, Maarten van den, - Zwaluwen in een zuiver Hart.
15486: Elzen, drs. A. van den, - Wel gestorven niet vergeten. Oorlogsslachtoffers Rosmalen.
23058: Elzen, Antoon van den, - De Muze Gediend. 40 Jaar Gemert's Gemengd Koor 1947-1987..
35038: Elzen, Maarten van de, - Geheimen van de Rivier.
68929: Elzinga, D.J., - Om de Stembus... Verkiezingsaffiches 1918-1989..
11318: Emden, Van e.a., - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Typologie van het Landschap.
27139: Zr. M. Emerentia O.P., - Geluk dat in de Stilte groeide.
35694: Pastor-Emeritus, - Schetsen uit mijn Leven en Practijk.
15627: Pastor Emeritus, - Uit mijn oude Parochie en uit de Buurt.
156271: Pastor Emeritus, - Uit mijn oude Parochie en uit de Buurt.
10312: Emeritus, Pastor, - Brabantsch Vrouwvolk.
103121: Pastor Emeritus, - Brabantsche Vrouwen-Typen.
35990: Emmen, Mirjam, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
359901: Emmen, Mirjam, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
359902: Emmen, Mirjam, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
74955: Emmerik, B.L.M., - Inventaris van het Archief van het Heilige Geest- en Pesthuis ter Groter Kerk te Dordrecht 1367-1810..
272697: Emond O.S.Cr., L., - Henricus van den Wijmelenberg 49ste Mag. Gen. der Orde van het H. Kruis.
29401: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 1. [O.a. cartularium of limietscheijdingen van de grondheerlijkheid van Asten; Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1658-1712; Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel 25.9.1706; Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; LIber Privilegiorum Pagi de Someren; Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae. ].
76655: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Glossarium Iuris Brabanticis of zestalig verklarend Woordenboek van de Ambts en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222 1781 (1807) Deel I, II, III, IV.
29399: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Bakel en Milheeze [O.a. Keurboek van den Peel en Gemeente van Bakel; Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Bakel en Milheeze 1708-1793; Scabinale Resolutien van Bakel; Register van den Titel van Vercrijgh vande Peel ende Gemeente toebehoorende de Ingesetenen van Baeckel Helmont Aerle-Rixtel en vande Heerlijckheijt van Beeck ].
29398: E.J.Th. A.M. van Emstede, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Son..
22: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Glossarium Iuris Brabanticis of zestalig verklarend Woordenboek van de Ambts- en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222-1781 (1807) Deel I, II, III, IV..
29470: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen en Regenten van Someren 1681-1813 en Cuerboeck des Dorps van Someren 1450-1500..
29471: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland 1600-1700..
29468: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Reglement op het Schutten van Paarden etc. voor de Gemeente van Veghel 1804 en Keuren en Breuken der Gemeente Veghel 1649..
29464: Emstede, E.J.Th. A.M. van en Jos Cunen, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Someren 1301-1811..
29465: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Regestenlijst van Resolutiën en Ordonantiën van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen.
29467: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Regesten van Resolutiën van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1772-1806 en Ordonnantie van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1779-1787..
29525: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Tien jaren 1958-1968. Overzicht van Gegevens Streekarchivariaat Peelland met Jaarverslag 1967..
29461: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Scabinale Ordonnantiën van Regenten der Heerlijkheid van Mierlo 1705-1795..
29452: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Ordonnantiën van de Heer of Drossard met Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen 1706..
29458: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Register van de Verkrijgbrieven en andere Privilegiën van Deurne en Lieszel & Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662..
29451: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1652-1712 en Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel.
29450: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Cartularium of Limietscheijdinge van de Grondheerlijkheid van Asten 1776..
294381: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Inventaris van het Nieuw Archief der Gemeente Mierlo 1813-1932..
29439: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Asten 1813-1948..
294331: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Asten 1603-1813..
29434: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Bakel en Milheeze 1810-1938..
29438: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Inventaris van het Nieuw Archief der Gemeente Mierlo 1813-1932..
29433: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Asten 1603-1813..
29432: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Mierlo 1300-1811..
29422: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1775..
29424: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Reglement voor die van den Dorpe van Veghel. 16.6..
29431: Emstede, E.J.Th.A.M. van, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Bakel en Milheeze 1626-1810..
29420: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795..
29421: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Dorpsreglementen van Breugel en Zon.
29419: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Regesten van Scabinale Ordonnantien der Regenten van Deurne.
29418: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Deurne en Liessel. [O.a. Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Scabinale Resolutien van der Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795; Register vande Verkrijgbrieven er andere Privilegien van Deurne en Lieszel; Ceurboeck van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1525-1665; Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662.; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne. ].
29417: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Algemeen [O.a. Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland ].
29416: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Asten en Ommelen. [O.a. cartularium of limietscheijdingen van de grondheerlijkheid van Asten; Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1658-1712; Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel 25.9.1706; Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; O.a. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen;. Keurboek van Asten ].
29415: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland..
29414: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Vlierden. [O.a. Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1795; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden ].
29413: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Mierlo..
29412: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Someren. [O.a Liber Privilegiorum Pagi de Someren; Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Ordonnantien van de Schepenen van Someren ].
29411: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 11. [O.a. Scabinale Resolutien van der Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795; Keuren en Breuken der Gemeente Veghel; Reglement op het Schutten van Paarden etc. voor de Gemeente van Veghel 1804 en Keuren en Breuken der Gemeente Veghel 1649; Reglement voor die van den Dorpe van Veghel 16.6.1662; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijheid Vlierden 1772-1806; Ordonnantie van Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1779-1787; Vervolg. Scabinale Resolutien van Drossard en Schepenen der Heerlijheid Asten en Ommel; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne ].
29410: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 10. [ O.a. Vervolg. Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Dorpsreglementen van Breugel en Zon; Vervolg. Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland; O.a. Vervolg. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Scabinale Resolutien van Bakel en Milheeze ].
29409: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 9. [O.a. Vervolg. Regestenlijst van resolutien van de Heer of de Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Bakel en Milheeze 1708-1793; Vervolg. Ordonnantien van Schepenen van Lierop 1727-1795; Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1795; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden ].
29408: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 8. [O.a. Keurboek van Asten; Vervolg. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Scabinale Resolutien van Bakel; Keurboek van het Statendorp Lierop 1776-1788; Regesten van Resolutien van Schepenen van Lierop 1727-1795; Ordonnantien van Schepenen van Lierop 1727-1795 ].
29407: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 7. [O.a. Ordonantien van Schepenen van Someren; Regesten van Resolutien van Drost en Schepenen der Heerlijkheid Mierlo 1705-1804 ].
29406: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 6. [O.a. Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland ].
29405: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 5. [O.a. Vervolg. Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662.; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Vervolg Regesten en scabinale Resolutien Someren; Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland ].
29404: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 4. [O.a. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg Register van den Titel van Vercrijgh vande Peel ende Gemeente toebehoorende de Ingesetenen van Baeckel Helmont Aerle-Rixtel en vande Heelijckheijt van Beeck; Vervolg Ceurboecken van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1712-1722; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Vervolg Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae ].
29403: Emstede, E.J.Th. A.M. van, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 3. [O.a. Register vande Verkrijgbrieven er andere Privilegien van Deurne en Lieszel; Ceurboeck van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1525-1665; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae ].
76169: Enckevort, Harry van & Jan Thijssen, - Graven met Beleid. Gemeentelijk Archeologisch Onderzoek in Nijmegen 1989 - 1995..
743811: End, Th. van den, - Inventaris van het Archief van de Gereformeerde Zendingsbond 1901 - 1961 (1974)..
73713: Endres, Jos. Ant., - Weltgeschichte in Karakterbildern. Thomas von Aquin.
38402: Engbers-Lemmers, Anneke, - Tenminste... zo verging het mij.
17759: Engel-van der Weegen, Henriëtte e.a. (red.), - Omtrent Alleman.
65224: Engelbronner, C.C.E. d', - Nieuwe Uitgave van het Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, inhoudende alle Besluiten, Resolutien, Dispositien, Decisien, Reglementen, Instructien. enz. enz.. Eene volledige Verzameling van alle Verordeningen, betrekkelijk het Nederlandsche Staatsbestuur met een zakelijk alphabetisch Register. Derde Serie, 1831-1840..
35094: Engelen, Ton van, - Dagdromerijtjes.
26370: Engelen, Janus van, - Natuurschoon en Folklore van Vlijmen.
16951: Engelen, Piet van & Frits Grips, - Vughtse Hoeven anders bekeken….
35796: Engels, Graard, - Det dank'tich d'n Duvel. Volksverhalen tussen Peel en Maas.
76134: Engelsen, C. den, - Veevoeding.
67412: Engelsing, Rolf, - Bremen als Auswanderhafen 1683-1880..
78342: Enklaar, dr. D. Th., - Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland.
384538: Enklaar, Dr. D. Th., - De Blauwe Schuit.
70609: Enklaar, D. Th., - Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche Groepen van Onmaatschappelijken in de Nederlanden.
9948: Enklaar, D. Th., - Een Brabantsche Waterschapskeur.
65334: Enklaar, D. Th., - Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche Groepen van Onmaatschappelijken in de Nederlanden.
42149: Erens O. Praem., dr. M.A., - De Monnik.
13719: Erens, Ambr., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
13721: Erens, Ambr., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
13722: Erens, Ambr., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
36613: Erens, A., - De oudste Levensdagen der Herentalsche Molens.
11746: Erens, J.J. e.a., - Het Electriciteits-Verbruik als Graadmeter van de industrieële Bedrijvigheid in Nederland.
70982: Rijksadviseur voor Cultureel Erfgoed, - De Oude Kaart van Nederland: Leegstand en Herbestemming.
74295: Erkelens-Buttinger, E.S.C., - Inventaris van het Archief van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding V.V.A.O. 1923-1988..
40775: Erp, Dr. Marianus van, - De Heiligheid van Maria.
11010: Erve, F.J. van en H.K.M. Moller Pillot e.a., - Avifauna van Noord-Brabant.
40842: Erzberger, Maria, - Zuster Maria Gertrudis Theresia a S. Agnete Ord. Carm. Disc. 1902-1937..
74756: Es, G. van en H.L. Diessen, - Inventaris der Doop- Trouw-, Begraaf- en Succesie-Registers berustende in het Rijksarchief-Depot in Noord-Holland.
74244: Es, C.H.A.M. van, - Inventaris van het Archief van de Schutterij te Schiedam.
10154: Es, W.A. van en W.A. Casparie, - Mesolthic Wooden Statuette from Volkerak, near Willemstad, North Brabant.
21080: Esch, J.J. van, - Het 'aauw' Raadhuis van Oirschot.
78873: Esch, Th. van e.a, - Boerderijen in Gemonde.
24605: Esch, A.J. van, - Etten-Leur in oude Ansichten.
39308: Esch, Piet van, - Brabantse Spreekwoorden en Gezegden (Mi 'ne Skééndelse Tongval).
178469: Esch, Th. van e.a., - Gemonds Jaarboek 2007. Gebeurtenissen in Gemonde.
178468: Esch, Th. van e.a., - Gemonds Jaarboek 2006. Gebeurtenissen in Gemonde.
178464: Esch, Th. van e.a., - Gemonds Jaarboek 2002. Gebeurtenissen in Gemonde.
178465: Esch , Th. van e.a., - Gemonds Jaarboek 2003. Gebeurtenissen in Gemonde.
178466: Esch, Th. van e.a., - Gemonds Jaarboek 2004. Gebeurtenissen in Gemonde.
178467: Esch, Th. van e.a., - Gemonds Jaarboek 2005. Gebeurtenissen in Gemonde.
178462: Esch, Th. van e.a., - Gemonds Jaarboek 2000. Gebeurtenissen in Gemonde.
178463: Esch, Th. van e.a., - Gemonds Jaarboek 2001. Gebeurtenissen in Gemonde.
29349: Esch, G.J.M. van; en A. van Hemert, - Inventaris van het Archief van de Commisaris van de Koningin in Noord-Brabant 1920-1969..
39289: Esch, Piet van, - Grutvaojers Skrifje met Spreekwoorden, Rijmsels, Gezegdes en andere markante Uitspraken.
39428: Esch, A.C.M. van, - De Caert en Attributen van het Sint-Sebastiaansgilde Oirschot.
16992: Esch, Wim v. sr. e.a., - 75 Jaar Prins Hendrik 1908-1983..
198626: Esche, Charles e.a., - Kunstenaarsinitiatief Germinahof 1981 - 2006..
10322: Esmeijer, Adriana en Victoire Geerts, - Kruiselings door de Tijd. Van Kruisvereniging tot Thuiszorgorganisatie in Midden-Brabant.
9897: Espagnac, J.B.J. Damarzit de Sahiguet baron d', - Campagne de l'Armée du Roi en 1747..
35112: Esper, Frank, - Craquelé.
31031: Essen, Jonkheer L. van der, - De Universiteit te Leuven. Haar Ontstaan haar Geschiedenis, haar Organisatie 1425-1953..
31003: Essen, Prof. Léon van der, - L'Université de Louvain 1425-1940..
66645: Essen, prof. dr. Leo van der e.a., - Nederlandsche Historiebladen. Driemaandelijks Tijdschrift voor de Geschiedenis en de Kunstgeschiedenis van de Nederlanden. 3e jaargang..
65424: Essen, L. van e.a., - Rapport der Commissie van Voorbereiding voor het stichten van een Nederlandsch Centr. Vakschoolmuseum.
29150: Essink, Drs. H.B.M., - Inventaris van het Oud-Archief van Maashees en Holthees, administratief gedeelte en van het Archief van het Gilde van Sint Joris en Sint Anthonis Abt te Maashees.
29145: Essink, H.B.M., - Inventaris van Archivalia uit de Boedel van P.J. Walter en C.Ch. Walter-Malingrez te Grave.
29147: Essink, H.B.M., - Inventarissen van de in de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats van Cuijk & Sint Agatha aanwezige Archieven.
291471: Essink, H.B.M., - Inventarissen van de in de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats van Cuijk & Sint Agatha aanwezige Archieven.
291472: Essink, H.B.M., - Inventarissen van de in de Gemeentelijke Archiefbewaarplaats van Cuijk & Sint Agatha aanwezige Archieven.
29142: Essink, H.B.M., - Inventarissen van de Sambeekse Niet-Rechterlijke Oude Archieven, aanwezig geweest zijnde in de Schepenkom en het Raadhuis van Sambeek.
29143: Essink, H.B.M., - Inventarissen van het Archief van de Regenten van het Dorp en de Gemeente Boxmeer en het Archief van de Armmeesters van Boxmeer.
29140: Essink, H.B.M., - Inventaris het Archief van de Heren en Regenten van de Heerlijkheid en van het Dorp Oploo.
295069: Essink, H.B.M., - Inventarissen van Archieven, die aanwezig zijn in de Archiefbewaarplaats der Gemeente Oeffelt.
22860: Essink, H.B.M., - Oude Stukken spreken. Schepenzegel van Boxmeer.
29577: Essink, H.B.M., - De Archieven van Kerkelijk en Wereldlijk Orthen.
295771: Essink, H.B.M., - De Archieven van Kerkelijk en Wereldlijk Orthen.
22662: Essink, H.B.M., - Het Land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een Bijdrage tot de Landbouwgeschiedenis.
226621: Essink, H.B.M., - Het Land van Cuijk tussen 20 april 1308 en 31 december 1839. Een Bijdrage tot de Landbouwgeschiedenis.
295231: Essink, H.B.M., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Haps.
225201: Essink, H.B.M., - Een Onderzoek naar Absolute Rechten van de Heren van Cuijk. Een Bijdrage tot de Rechtsgeschiedenis van het Land van Cuijk en de Stad Grave..
24732: ETIN, - Industrieterreindocumentatie der Gemeente Bergen op Zoom.
21378: ETIN, - Rapport inzake de sociaal-economische Toestand en Ontwikkelingstendenzen in de Gemeente Valkenswaard.
25551: ETIN, - Het Gedrag en de Samenstelling van enige Steenbergse jeugdige Bevolkingsgroepen in sociaal-economisch Opzicht.
24512: ETIN, - De Landbouw in Hoeven. Een Onderzoek naar de wijze waarop en de Omstandigheden waaronder de agrarische Productie in Hoeven plaats vindt.
112993: ETIN, - Noord-Brabant in Kaart.
21634: ETIN, - Het economisch en sociale Karakter van de Gemeente Best, zijn Ontwikkelingsverschijnselen en zijn Vraagstukken.
15319: ETIN, - Industrieterreindocumentatie der Gemeente Oss.
256763: ETIN, - Industrieterreindocumentatie der Gemeente Roosendaal.
22667: ETIN, - Sociaal-economische Uitgangspunten voor het Struktuurplan der Gemeente Oeffelt.
198532: ETIN, - Rapport bevattende de Resultaten van een sociaal-economisch Onderzoek in de Gemeente Maarheeze.
11759: ETIN, - Vestigingsmogelijkheden in Noord-Brabant (Nederland).
11762: ETIN, - Beleidsvoering in Hertogsel. Over gemeentelijk Beleid in de Jaren Tachtig.
11750: ETIN, - Bevorderen en intiëren. Brabantse Gemeenten op Weg naar nieuwe Vormen van Werkgelegenheidsbevordering.
105398: ETIN, - Rapport inzake Industriefinanciering in Noord-Brabant en Limburg.
21390: ETIN, - Beknopte Analyse van de sociaal-economische Ontwikkeling van Valkenswaard gedurende de laatste Jaren.
67167: Ettema, Wim e.a., - Burkina Faso.
9830: Ettro, F. van, - Iets over Heraldiek in samenhang met de Geschiedenis van Brabant.
9789: Ettro, F.J. van, - De Bourgondische Oorsprong van enige Provincie Wapens in Nederland en België.
97862: Ettro, F.J. van, - Zegel te Budel van 1714 met het Wapen van Maria Louisa van Hessen-Kassel, Voogdes over haar Zoon, de latere Stadhouder Willem IV..
78946: Humphrey ap Evans, - Falconry.
78767: Evekink, P., - Onderwijs in Handenarbeid.
28950: Everts, H.J.M., - Onderricht over het bijwonen der H. Mis om den Priester aan het Altaar te volgen.
28823: Everts, H.J.M. pastoor te Helvoirt, - De groote Dag en zijn Vooravond.
28816: H.J.M. Everts, pastoor te Helvoirt, - Dichtkransje Het Kindje Jezus ter Eere. Liederen voor jeugdige Leden der Heilige Kindsheid.
39402: Exel, Drs. Wim van, - Daor Hedde de Guld.
19995: Exel, L.A.W.M. van, - Maarheeze, Soerendonk, Sterksel en Gastel in oude Ansichten.
43521: Eyckeler, Drs. Jean, - De Heilige Plaatsen in Palestina.
36621: Eycken, M. van der, - De Diesterse Volmolens in de XVIe Eeuw.
101508: Eynde, G. van den e.a., - Graven rond De Beyerd.
8759: Eynde, G. van den & E. van Ginkel, - Archeologie en Monumenten te Breda 1 t/m 12..
45072: Eynikel, Hilde, - Het zieke Paradijs. De Biografie van Damiaan.
78376: Eysinga, Tjaard Anne Marius Albert Humalda van , geboren te Leeuwarden, - Gemeenschappelijk Regeling tusschen Gemeentebesturen.
75435: Faas, Thijs, - Kiezen uit Klassieke Muziek.
78513: Faber, J.A. ;, A.M. van der Woude, P.M.M. Klep, H.A. Diederiks, S. Hart, - Het Gebruik van Begrippen ontleend aan de Sociale Wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale Verschijnselen in het Verleden / Het Huishouden in West-Brabant: Structuur en Ontwikkeling 1750-1849 /. De Goldberg-enquete in het Departement van Texel 1801 / Urbanisering, Industrialisering en Milieuaantasting in Nederland in de periode van 1500 tot 1800..
27735: Faber, mr. J.G.A., - Het Klooster van St. Agatha in het Land van Kuik.
64701: Faber, dr. F.J., - Nederlandsche Landschappen.
65383: Fabius, dr. G.J., - Rechtspraak of Contentieus Beheer?.
76189: Faelens, G., - Histoire du Petit Séminaire de Saint-Nicolas 1808 - 1908..
76173: Fafié, drs. Th. A., - In het Voetspoor van Katharina von Bora. De Beginjaren van de Nederlandse Lutherse Vrouwen Bond, 1956-1961..
69960: Fahrenfort, prof. dr.J.J. e.a., - Vlaamse Vrouwennamen en Hollandse Naamgeving in de Middeleeuwen.
67590: Fahrenfort, prof. dr.J.J. e.a., - Vlaamse Vrouwennamen en Hollandse Naamgeving in de Middeleeuwen.
78133: Faider, M. Ch., - Coutumes du Pays et Comté de Hainaut. Introduction.
25085: Fakkers, F. e.a., - Gedenkboek 25 Jaar Kerkgebouw Parochie H. Jacobus de Meerdere Fijnaart 1953 - 1978..
32468: Falkenback, Pierre, - Historique de Woluwe Saint Pierre.
72217: Falkner, dr. V., - Mein schönes Ötztal.
12777: Fallaux, Emile, - De Gulden Hopsack.
73747: P. Fr. Hendrik van de H. Familie (vert.), - Gezangen van San Juan de la Cruz ( Poesias de San Juan de la Cruz).
40735: Fanfani O.P., L.G., - Prinses Clotilde van Savoye, haar Leven en Brieven.
39397: Farjon, Max, - Schildenboek. Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp.
39396: Farjon, Max, - Oude Registers. Gilde St. Jan Baptista Leenderstrijp.
39390: Farjon, Max, - Het Gilde St-Jan Baptista & Leenderstrijp. 250 Jaar Historie en Gebruiken.
41170: Farrow, John, - Damiaan de Melaatse.
40839: Farrow, John Villiers, - Damiaan de Melaatsche. De Roman van een Heldenleven.
29165: Fasel, Drs. W.A., - Inventaris van het Administratief Archief van de Gemeente Oisterwijk (1230) 1390-1921 (1930).
29158: Fasel, W.A., - Inventaris van de Archieven van der Gemeente Berkel-Enschot 1579-1941..
29156: Fasel, W.A., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Helvoirt.
74949: Fasel, drs. W.A., - Gemeentearchief Alkmaar. Verzamel Inventaris. Deel I: Parochie Alkmaar van voor 1573, Kloosters, Provenhuizen, Gasthuizen, Armenhuizen, Weeshuizen, Charitatieve fondsen. Met Regestenlijst 1394-1805; Deel II: Gilden, Verenigingen, Comité's, Particuliere Commissies, Stichtingen, Bedrijven.
29169: Fasel, W.A., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Haaren 1597-1943..
15727: Fasol, B., - Inleiding door Burgemeester drs. B. Fasol ter gelegenheid van de eerste openbare Bijeenkomst van de Werkgroep Heemkundekring Nistelrode en Vorstenbosch.
40434: Fassbender, Johann Adam, - Im Spiegel Mariens.
77103: Favauge, Jacques, - Les Deux Confédérations Liégeoises et l'Ordonnance de Paix de 1271..
69886: Favauge, Jacques, - Les Deux Confédérations Liégeoises et l'Ordonnance de Paix de 1271..
9550: Favier, Jean, - Philippe le Bel.
32051: Fayat, H., - Het Brusselse Vraagstuk.
78673: Feddes, Fred; Herngreen, Rik; Jansen, Sjef, - Oorden van Onthouding. Nieuwe Natuur in verstedelijkend Nederland.
78239: Feenstra, Robert, - Ius in Re. Het Begrip Zakelijk Recht in historisch Perspectief.
76144: Fehringer, Prof. dr. Otto, - Wildtiere und Haustiere Zweiter Teil.
76372: Feijst, Drs. G. van der, - Inventaris van het Archief van het Dameshuis aan de Papenstraat nr. 20, vanouds genaamd 'Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis of Huyse van Sint Christoffel te Delft 1538-1949..
74968: Feijst, Drs. G. van der, - Inventaris van het Archief van het Dameshuis aan de Papenstraat nr. 20, vanouds genaamd 'Het Oude Mannen- en Vrouwenhuis of Huyse van Sint Christoffel te Delft 1538-1949..
65986: Feilchenfeld, dr. W., - Kraftverkehrswirtschaft, Kraftfahrzeugsteuern und Landstrassenfragen un U.S.A..
74227: Feith, mr. J.A., - Catalogus der Inventarissen van de Archieven der voormalige Zijlvestenijen en Dijkrechten in de Provincie Groningen.
69570: dr. P. Hilarin Felder, - St. Franciskus en zijn Ideaal.
65399: Feldmann, prof. C., - Project, Bouwplan en financieel Opzet van Centrale en Leidingsnet voor de Electriciteitsvoorziening in de Provincie Groningen.
69989: Felius, J.A. van e.a., - Archieven van de Arrondissmentsbesturen van Amsterdam, Haarlem, Hoorn, Alkmaar 1811-1815..
71353: Fennema - Nierop, M.B., - De Nakomelingen van Jogchum Willems (+ 16-10-1700 te Dantumawoude Fr.) en Hiltje Clases met de Familienaam: Fennema. Deel 1..
67156: Fennema, Meindert, - Haïti. Dominicaanse Republiek.
35779: Fens sr., Kees, - Den dieje van mijn. Bredase Verhalen.
384039: Fens sr., Kees, - Rond die Slanke Toren. Bredase Verhalen II..
40464: Ferchaud, Claire, - Claire Ferchaud 1896-1972. Notes Autobiographiques Tome I, II..
78380: Ferdinand Auguste Joseph Alphonse Hubert Marie Hengst, geboren te Boxmeer, - Wie moeten in de directe Gemeentebelastingen bijdragen?.
67199: Ferguson, James, - Venezuela. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
67178: Ferguson, James, - Caribische Eilanden. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
506: Feringa, R.M.M.Sj., - Repertorium op Taxandria Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis en Volkskunde 1894-1943..
29330: Feringa, M.M.S. en A.J. Geelhoed (I) en Drs. J.G. M Sanders (II), - Dr. J.E.A. van de Poel & Stichting Brabantia Nostra.
72130: Festen, dr. H., - 125 jaar Geneeskunst en Maatschappij. Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Geneeskunst.
17211: Festen, Dr. H., - Historische Schets van het Ziekenfondswezen in Tilburg.
67409: Festerling, Helmut, - Bremens deutsche und handeatische Politik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.
72302: Fethke, Hubert, - Die Kalkulation in der Buchbinderei.
26137: Fey, D. e.a., - De Biesbosch.
43899: Fidelis O.M.C., P., - Gods Harp.
69098: Fides, Agenzia, - Le Missioni Cattoliche, dipendenti dalla sacra Congrecazione de Propaganda fide. Cenni geografici e storici dati statistici.
67812: Fielding, Helen, - Het Dagboek van Bridget Jones.
67811: Fielding, Helen, - Bridget Jones. The Edge of Reason.
78162: Fierens, M. Paul, - L’Art en Belgique du Moyen Age a nos Jours.
75779: Fierst van Wijnandsbergen, Ronald A. e.a., - Het beloofde Land. Acht Opstellen over werken, geloven en vluchten tijdens de XVIe en XVIIe Eeuw.
22848: Fierst van Wijnandsbergen, Ron ; Dick Reijnen, Herman Jan van Cuijk e.a., - Door de Eeuwen heen...
71149: Fiévez, Marguerite, - Inventaris van het Fonds-Cardijn.
10831: Fijnje, H.F., - Vervolg op de Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noordbrabant.
65087: Fijnje, J.G.W., - Register V, bevattende Beschrijving der Peilschalen, Hakkelbouten en andere Verkenmerken langs de Rivieren de Neder-Rijn en de Lek, van Pannerden tot Vreeswijk, en tot Vianen, en langs den Ouden Rijn;...
75203: Fillekes, J.M., - Laboratorium ASDA Fabriek van Veeartsenijmiddelen. Practische Handleiding voor H.H. Veehouders.
67158: Fillet, Mark, - Zaïre.
78432: G ’t Hart en H. Fischer, - Costumen van 's-Gravenhage 1451 - 1609..
77117: Fischer, Ferdy, - Nordrhein-Westfalen im Farbbild.
76714: Fischer, E.J. e.a., - Stap voor Stap. Een Proeve van Macro-Selectie inzake Nederlandse Bedrijfsarchieven.
27273: Fischer, Hermann, - Pater Arn. Janssen en de Missiecongregatie van het Goddelijk Woord. Leven van Pater Arn. Janssen.
42066: Fischer, Hans e.a., - Kloster Saarn.
71043: Fitzharris, Tim, - British Columbia Wild. A natural History.
75192: Flamend, Jan, - Gids voor St. Truiden.
41954: Flament, A.J.A., - Diplomen en Charters der Proostdij van Meerssen te Brussel in het Algemeen Rijksarchief.
106835: Flament, Gérard, - Index patronymique Gletton. Du Numéro 200 á 300.
106834: Flament, Gérard, - Famille Meunier.
40720: Flaubert, Gustave, - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige.
43661: Flavianus O.F.M., P., - Missaal voor elke Zondag.
355055: Fleerackers S.J., Em., - Reineke Vos in de Kempen.
73612: Fleurigeon, - Wetboek der Directe en Indirecte Belastingen, behelzende de Wetten, Decreeten en Instructien, uitgekomen tot op den 1 sten Mei 1809..
75832: Zenaide Fleuriot, - Geen Naam!.
71215: Fleurquin, Chantal ; Jacques Nazet, - Les Registres Paroissiaux aux Archives de l'Etat a Tournai.
10276: Floore, Pieter M., - Het archeologisch Onderzoek van het Tracé van de Noordoosttangent (Tilburg) 1994 Boorcampagne.
75969: Florea, J.H., - ABC of Poultry raising. A complete Guide for the Beginner or Expert.
78594: Florschütz, F & J. Eshuis e.a., - Het Veen en zijn Ontginning.
75612: Floyd, Keith, - Het Anti-Katerboek.
43084: Floyd, E.T., - St. Paul's Cathedral.
69730: Flugi van Aspermont, Jhr. C.H.C., - De Johanniter-Orde in het Heilige Land (1100-1292). Een Boek voor Johanniter- en Maltezer Ridders en Liefhebbers van Geschiedenis.
69978: Fluit, Th. P.M. van der, - Archief van de Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (1807) 1811-1930..
78853: Flyn, Cal, - Islands of Abandonment. Nature Rebounding the Post-Human Landscape.
17704: Afd. Goirle FNV, - In de Hoek waar de Klappen vallen. 80 Jaren Kath. Vakbeweging van Textielarbeiders te Goirle.
66457: Fock, A.J.L.E., - Opgaven voor Acten van Boedelscheiding ten gebruike bij de Studie voor het Notarieel Examen.
78328: Fockema Andreae, S.J., - De Intertiatio bij het Proces om Roerend Goed bij de Franken.
78276: Fockema Andreae, mr. S.J., - Grensproblemen aan de Bovenrivieren. Studiën over Waterschapsgeschiedenis.
113013: Fockema Andreae, mr. S.J. & mr. B. van 'tHoff, - Geschiedenis der Kartografie van Nederland van den Romeinschen Tijd tot het Midden der 19de Eeuw.
74329: Fockema Andreae, dr. J.P., - De Woorden der Wet. Bijdrage tot de Kennis der Wetstoepassing in Nederland.
70699: Fockema Andreae, mr. S.J., - Invloed van het Huwelijk op den Staat der Echtgenooten.
78836: Föhl, Hildegard & Anita Benger, - Katalog der Stiftsbibliothek Xanten.
40271: Fohrer, Georg, - Elia.
67747: Fokkema, Jan e.a., - Geschiedenis als Onderlegger. Voorbeeldenboek Projectontwikkeling en Culuurhistorie.
66399: Fokker, mr. E., - De Waterstaatswetgeving in Nederland bij den Aanvang der Twintigste Eeuw & suppl..
76041: Fokkinga, Anne & Marleen Felius., - Het Varkensboek.
76039: Fokkinga, Anno / Marleen Felius, - Het Varken.
66745: Follon, Bartel e.a., - 20 Jaar Schola Cantorum Achel 1969-1988..
36566: Foncke, dr. Robert, - Die Explosion des Mechelner Sandtores (1546) in Flugschrifte der damaligen Zeit [ Mechelen ].
67262: Fontana, David, - De verborgen Taal van het Symbool. Magie, Beeld en Betekenis.
76355: Fontein, mr. dr. A., - De Faillissementswet Rechtspraak en Bestuur (tot Mei 1929).
20833: Foole, Dorothée F., - Eindhoven kent vele Gezichten.
20792: Foole, Dorothée F., - Allicht. Een Eeuw Ondernemerschap in de Regio Eindhoven 1900-2000..
205923: Foole, Dorothée F. & Bob van den Oord, - Eindhoven is Wonderful.
75758: Foppen, J.W., - Gistend Beleid. Veertig Jaar Universitaire Onderwijspolitiek.
135184: Foppens, Francisci, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
135183: Foppens, Francisci, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
135182: Foppens, Francisci, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
135181: Foppens, Francisci, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
13518: Foppens, Francisci, - Historia Episcopatus Silvaeducensis continens Episcoporum et Vicariorum Generalium Serium, et Capitulorum Abbatiarum, et Monasteriorum Fundationes.
78614: Formsma, W.J. en H. van Zon, - Historia Agriculturae Deel XIII. Beklemrecht en Landbouw. Een agronomisch-historische Studie over het Beklemrecht in Groningen in vergelijking met ontwikkelingen elders. Plus Bibliografie over Beklemming.
78872: Formsma, W.J., - De Archieven van de Raad en Rentmeester-Generaal der Domeinen en der Leen- en Tolkamer in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch.
76284: Formsma, dr. W.J. & dr. F.C.J. Ketelaar, - Gids voor Nederlandse Archieven.
74265: Formsma, Dr. W.J., - De Archieven van de Gewestelijke Besturen in Groningen 1798-1814 (1815).
72045: Formsma, dr. W.J. , J. Meinema, - Repertorium van Inventarissen van Nederlandse Archieven.
70521: Formsma, dr. W.J., - Inventaris van de Archieven der Staten van Stad en Lande (1594-1798).
70509: Formsma, Dr. W.J., - De Archieven van de Hoge Justitiekamer in Groningen en andere gewestelijke rechterlijke Instellingen tot 1811..
69831: Formsma, dr. W.J., - Inventaris der Ommelander Archieven.
64865: Formsma, dr. W.J., - Archiefgids van Overijssel.
18703: Fost, Leon de, - Helmond van 1900 tot Nu. Deel 2..
69569: Fostina, Dr. Allois /Reinhold Schaffer/ Ludwig Schmitt, - Der Karmelit Eberhard Billick. Ein Lebensbild aus den 16. Jahrhundert (1901); Andreas Stoss Sohn des Veit Stoss und seine gegenreformatirische Tätigkeit (1926); Der Karmeliter Paulus Heliä (1893).
38713: Fotocatalogus, - Zevende Brabantse Antiekbeurs Oud-Kasteel Heeze.
66036: Foudraine, Jan, - Wie is van Hout.... een Gang door de Psychiatrie.
11642: Fougnies, Arlette, - Karel van Lotharingen en zijn Tijd.
42008: Fox, Adam, - Westminster Abbey.
75031: Francino, J., - Geschiedenis van de Orde der Kruisheren.
42902: Francino, J., - Geschiedenis van de Orde der Kruisheren.
40785: Franciosi, R.O. Xavier de, - La Dévotion a Saint Ignations. Méditations Prières et Pratiques.
32413: Francis, Jean, - La Chanson des Rues de Forest. Images de Jean Cabrera.
32420: Francis, Jean, - La Chanson des Rues de Woluwe-Saint-Pierre. Images de Jean Cabrera.
32486: Francis, Jean, - La Chanson des Rues de Schaerbeek. Images de Jean Cabrera.
76302: Franck, Helmut, - Jugenstil-Exlibris.
74070: Francke, S.G., - Inventaris van de Archieven van de Gereformeerde Kerk Middelburg (1819) 1836-1917 (1967).
66023: Francken NGz., mr. W., - Wet van den 28 Junij 1854 (Stbl. No. 100) tot Regeling van het Armbestuur, vooral in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, gewisselde Stukken en gehoudene Beraadslagingen.
397056: François, L., - Nicolaas Rouppe (Rotterdam, 1768 – Brussel, 1838).
9848: François, Pieter J., - Ik diende bij de Huzaren.
70587: Francotte, dr. Xavier, - L'Anthropologie criminelle.
75846: Francq van Berkhey, J. le, - Natuurlijke Historie van Holland. Deel 9: Het Rundvee.
41454: Frank, Bernard, - La Chartreuse de Jouy.
78273: Franke, M.E. e.a., - BW-krant Jaarboek 1994. Historisch Vooruitzicht. Opstellen over Rechtsgeschiedenis en Burgerlijk recht.
5006: Franken, Harrie e.a., - Kroniek van de Kempen Deel 6. 1986..
5007: Franken, Harrie e.a., - Kroniek van de Kempen'. Jrg. 7..
5001: Franken, Harrie e.a., - Kroniek van de Kempen 1981..
24929: Franken, G.J.M. e.a., - De Huizen Draeck en Scherminckel.
69842: Franken, A.F., - Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente te Ijzendijke.
36000: Franken, Harrie, - Liederen en Dansen uit de Kempen.
35509: Franken, Paula, - Rondjes met een Knipoog.
76108: Frankenhuis, dr. M. Th., - Huisdierrassen in Nederland. Heden en Verleden.
78534: Frankewitz, Stefan & Gerard Venner, - De Zegels der Steden en Dorpen in het Overkwartier van Gelder. Die Siegel der Städte und Dörfer im geldrisischen Oberquartier 1250 – 1798..
67363: Franquinet, mr. G.D. e.a., - De Maasgouw. Weekblad voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde. 2e Jaargang..
44142: Franses O.F.M., Dr. Desiderius, - De Vrouw in de eerste Eeuwen der Kerk.
12554: Franssen, Dr. J.J.M, - De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 1 en 2..
12534: Franssen, Dr. J.J.M, - De Bossche Arbeider in zijn Werk- en Leefmilieu. Deel 1..
13538: Franssen, Ferd., - De Troebelen in het Bossche Vicariaat tijdens de Overheersing van Napoleon I..
24938: Franssen, R., - Padvinderij, Verkennerij.
9111: Franssen, Ferd. en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang IV..
67292: Fredriksson, Marianne, - Volgens Maria Magdalena.
121957: Free, Coen, - Dat gaat naar Den Bosch toe. Schrijvers vertellen over een Reis naar of in Den Bosch.
12606: Free, Coen, - De verschriklyke Plundering te 's Bosch. Voorgevallen in de Nagten tusschen 8, 9 en 10 November in de Jaare 1787..
12583: Free, Coen, - Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de Dichter van het Wilhelmus.
125601: Free, C.J.M., - Zegesang der Eere van Frederick Henrick, Boschdwinger, Wezelwinner, Prince van Oranje (1629) Bijdrage tot nader Onderzoek.
269601: Free, C.J.M., - De Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van 's-Hertogenbosch.
12871: Free, Coen samenstelling, - Eén Bosschenaar geldt meer dan Tien Gelderschen als Gij!.
28287: Free, Coen, - Het Geschreven Baldakijn.
350301: Verzameld en toegelicht door Coen Free, - Verzet begint met Woorden. Een Bundel Bossche Strijdpoëzie.
35030: Free, Coen (Verzameld en toegelicht), - Verzet begint met Woorden. Een Bundel Bossche Strijdpoëzie.
35029: Free, Coen (Verzameld en toegelicht), - Zoete Lief, Oorzaak veler Plagen.
45056: Freising, Arbeo Bischof von, - Leben und leiden des Heiligen Emmeram.
43928: Freitag SVD, Anton, - De Bloei van het R.K. Missiewerk in het Tijdperk der Hervorming (16e en 17de Eeuw) ter gelegenheid van het vierde Eeuwgetij van het Protestantisme.
170745: Frenkel, prof. mr.B.S., - Scholing en Vakopleiding als sociaal Recht.
79034: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XXV.
79027: Frenken, A: Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a, - Bossche Bijdragen Jaargang XI.
186211: Frenken, A.M., - Helmond in het Verleden.
186212: Frenken, A.M., - Helmond in het Verleden. Deel I en II..
39565: Frenken, A.M., - De oude Schutsgilden van Helmond.
272743: Frenken, A.M., - Documenten betreffende de Kapittels van Hilvarenbeek, Sint Oedenrode en Oirschot.
27274: Frenken, A.M., - Documenten betreffende de Kapittels van Hilvarenbeek, Sint Oedenrode en Oirschot.
28997: Frenken, A.M., - Van Alphen's Herderlijke Brieven.
28998: Frenken, A.M., - Van Alphen en de Openbare Gebeden voor de Landvorst.
27664: Frenken, A., - Het Augustinessenklooster in De Hage te Helmond.
12822: Frenken, A.M., - Van Alphen en het Bossche Seminarie.
67786: Frenken, Mia, - Reiziger.
9201: Frenken, A: Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a, - Bossche Bijdragen Jaargang X..
937: Frenken, A: Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a, - Bossche Bijdragen Jaargang XVI..
935: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XII.
934: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang VII.
933: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang III.
932: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang II.
930: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XIII.
9301: Frenken, A: Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a, - Bossche Bijdragen Jaargang XIII..
928: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XXIX.
927: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XXVIII.
926: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XXVI.
9241: Frenken, A: Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a, - Bossche Bijdragen Jaargang XXIV.
924: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XXIV.
9231: Red.: A. Frenken, Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XXIII.
923: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XXIII..
922: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XX..
920: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang X.
9191: Frenken, A.; Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XIV.
918: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XVI.
9161: Frenken, A: Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a, - Bossche Bijdragen Jaargang XVIII..
916: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XVIII.
9151: Frenken, A.; Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang VIII.
915: Frenken, Red.: A. Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang VIII.
9141: Frenken, A: Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a, - Bossche Bijdragen Jaargang XXI.
912: Red.: A. Frenken, Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang III..
914: Frenken, A.; Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XXI.
9101: Frenken, A.; Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang I..
902: Red.: A. Frenken, Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen. Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Jaargang I t/m XVIII..
901: Red.: A. Frenken, Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen. Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Jaargang I t/m XXX.
900: Frenken, A. ; Ferd. Franssen en Mgr. Dr. Th. Goossens e.a., - Bossche Bijdragen.Bouwstoffen voor de geschiedenis van het Bisdom 's-Hertogenbosch. Jaargang I t/m XXX..
39529: Frenken, A.M., - De oude Schutsgilden van Helmond.
41092: Freppel, Mgr., - Saint Cyprien et l'Église d'Éloquence Sacrée.
41093: Freppel, Mgr., - Saint Justin.
77144: Freund, Michael, - Abendglanz Europa 1870- 1914 Bilder und Texte.
71488: Freund, Michael, - Von Versailles zur Wehrfreiheit. Die Wiedererstehung Deutschlands als Grossmacht. Eine Geschichte des Kampfes um Abrüstung und Gleichberechtigung im Jahre 1934/1935 in Dokumenten.
781471: Freyberg, Max. Freih. v., - Sammlung teutscher Rechts-Alterhümer Erster Band 1tes Heft.
37308: Friedländer, Max J., - Hieronymus Bosch. Ein Vortrag.
11553: Frijhoff, Willem en Minke Hiemstra (red.), - Bewogen en Bewegen. De Historicus in het Spanningsveld tussen Economie en Cultuur.
70369: Frijhoff, Willem e.a., - 'Vryheid of de Dood' la Révolution française vue des Pays-Bas 1789-1798..
76001: Frijlink, R., - De Duif in het Zoeklicht van een wetenschappelijke Voederleer.
27288: Frisque, E., - L'Abbaye du Parc-Le-Duc Louvain.
75683: Fritschy, W.; J. Moes, L. Koenraad e.a., - Broncommentaren. Nederlandse Staatsbegrotingen 1798-194. Lijsten van Verkiesbaren. Beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten 1815-1850..
73606: Fritschy, W. ; J. Moes, L. Koenraad e.a., - Broncommentaren. Nederlandse Staatsbegrotingen 1798-194. Lijsten van Verkiesbaren. Beroepsprocedures bij Gedeputeerde Staten 1815-1850..
75951: Fritzsche, Helga, - Dwerghoenders, Alles over Huisvesting, Voeding, Ziekten en Gedrag.
65816: Frohlich, Newton, - 1492. De Droom van Columbus.
76032: Frowein, F.J., - Het Volbloed-Fokwezen.
75698: Fruin, R., - De Tachtigjarige Oorlog. Historische Opstellen. De Nederlandsche Beroerten in de XVIe Eeuw.….
78294: Fryde, Natalie; Reitz, Dirk, - Walls, Ramparts, and Lines of Demarcation: Selected Studies from Antiquity to Modern Times.
38497: Fuchs, R.H. e.a., - Günter Brus. Augensternstunden.
69192: Fuchs, dr. J.M., - Shell Journaal van Nederlands Folklore.
74183: Fukkink, mr. H., - De Armenwet 1912 in Tekst en Uitleg.
71471: Furler, dr. Hans, - Das Geschmackmustergesetz. Kommentar.
78916: Frederick II of Hohenstaufen & Casey A. Wood & F. Marjorie Fyfe, - The Art of Falconry being the De Arte Venandi cum Avibus of Frederick II of Hohenstaufen.
12223: Gaal, Frans van ; en Peter Verhagen, - 's-Hertogenbosch binnen de Veste een historische Verkenningstocht.
12213: Gaal, Frans van e.a., - Een doorlopende Leerweg. Geschiedenis van het Frederik Hendrik College 's-Hertogenbosch.
384539: Gaal, Harrie van e.a., - Cultuur Centraal in Brabant 1996-1999..
12750: Gaal, Dr. F.J. van, - Socialisme en zelfstandige Arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923..
12731: Gaal, dr. Frans van, - Een Kroon op de Stad. Een Boek open over een Stad die al meer dan acht Eeuwen handelt.
121877: Gaal, Frans van, - De Mensch is tot werken geschapen en andere Verhalen uit de Geschiedenis van het Katholiek sociaal denken en handelen in 's-Hertogenbosch.
10300: Gaal, Frans van, - Spiegel van het Menselijk Bedrijf.
12876: Gaal, Frans van e.a., - Een bont Palet [Aantal artikelen over 's-Hertogenbosch. Over Christiaan Cornelissen; Klooster in de Clarastraat; het Bossche Dialect, Zuid-Willemsvaart.].
13130: Gaal, Frans van, - Een monumentaal Oorlogsverhaal. De Meierij tussen 1939 en 1945 in ruim 100 Gedenktekens.
24264: Gaanderse, P. e.a., - Breda op de Proef.
78228: Gaay Fortman, B. de, - Leven en sterven van Dirk Graaf van Hogendorp (1833-1857).
269723: Gabriel, E Heer (J-B.H. Willems), - O.L.V. van Affligem vereerd onder den Titel van O.L. Vrouw van Vrede.
269722: Gabriel, E Heer (J-B.H. Willems), - O.L.V. van Affligem vereerd onder den Titel van O.L. Vrouw van Vrede.
26972: Heer Gabriel (J-B.H. Willems), - O.L.V. van Affligem vereerd onder den Titel O.L. Vrouw van Vrede.
269721: Heer Gabriel (J-B.H. Willems), - O.L.V. van Affligem vereerd onder den Titel O.L. Vrouw van Vrede.
40460: Mörz Gabriele, - 1748/1749 Eine Mitschwester beschreibt das Leben ihrer Oberin.
25924: Gabriëls, C.F., - Uit de Geschiedenis van Huijbergen en van zijn Wilhelmietenmonasterium.
9989: Gachard, M., - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Cinquième, contenant les Ordonnances du 6 Novembre 1734 au 14 Mars 1744..
9987: Gachard, M., - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Deuxième contenant les Ordonnances du 2 Janvier 1716 au 29 Décembre 1725..
9518: Gachard, M., - Don Carlos et Philippe II..
74972: Gadeyne, G., - Inventaris van Archieven van Kerkfabrieken (Oud-Regiem). Deel II: Kapittelkerk en Parochiekerken van Ronse.
42128: Gadeyne, G., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Zwarte Zusters (Sint-Anna) te Ronse.
74101: Gadeyne, G., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Zwarte Zusters (Sint-Anna) te Ronse.
71198: Gadeyne, G., - Inventaris van het Archief van het Sint-Margriethospitaal te Schorisse (Maarkedal).
66396: Gadolin, Axel de, - The Solution of the Karelian Refugee Problem in Finland.
73983: Gahide, Renaud, - Inventaire des Archives communales d'Antoing.
295077: Gaillard, A., - Inventaire des Mémoriaux du Grand Conseil de Malines. Tome deuxième. XVIIe et XVIIIe Siècles..
75937: Gaisford, Michael, - Home Range Poultry Keeping.
39878: Galesloot, L., - Madame Deshoulières emprisonnée au Chateau de Vilvorde par Ordre de Prince de Condé; son Évasion de cette Forteresse.
29270: Galesloot, L. Aangevuld door E. Put, - Inventaris van het Archief van de Kanselarij van Brabant.
29254: Galesloot, L. e.a., - Grote Raad van Mechelen. Processen van aanzienlijke Families (Reeksen A en B) Werkbeschrijvingen.
31018: Galesloot, L., - La Commune de Louvain ses Troubles et ses Émeutes aux XVIIe et au XVIIIe Siècle.
10201: Galesloot, L., - La Province de Brabant sous l'Empire Romain. Aperçu historique, archéologique et physique.
10388: Galiart, Piet e.a., - De Weg naar Goud. PNEM-Sportvereniging 1946-1996..
65656: Gallant, J., - Archief J. Grauls.
65187: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1918-1919..
65186: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren 1917-1918..
65184: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren.
65183: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren.
65182: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren.
65181: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren.
65180: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren.
65178: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren.
65179: Gallé, P.H., - Overzicht der Ijswaarnemingen langs de Noordzee- en Zuiderzeekusten en Mondingen der Groote Rivieren.
69262: Gallwitz, Klaus, - Die Nazarener.
40824: Gambuga, Joseph Anton, - Kurze Geschichte des Lebens und der Tugenden des Heiligen Vincenz von Paulus.
24432: Gamers, Pètry en Jan Hoek, - Van 't Vèr tot aon d'n Haaikaant.
65629: Gand- Dopchie, Emmanuël De, - La Commune d'Ellezelles pendant le XIXme Siècle.
10087: Ganderheijden, Mr. J.F. Mauritz, - Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt, bijzonder ten Aanzien der zoogenaamde Novaliën in de Provincie Noord-Braband.
100881: Ganderheijden, Mr. J. Mauritz, - Het Novaal Tiendregt van het Domein in Noord-Braband gehandhaafd by Arrest van den Hoogen Raad der Nederlanden van den 4 April 1845, houdende Vernietiging van het Arrest van het Provinciaal Geregtshof van Noord-Braband, van den 4 November 1843. Aanhangsel tot de Pleitrede over het wettig voortdurend Bestaan van het Domaniaal Tiendregt enz..
75691: Mozes Heiman Gans, - Memorboek: Platenatlas van het leven der Joden in Nederland van de Middeleeuwen tot 1940..
78481: Ganshof, F.L., - The Carolingians and the Frankish Monarchy. Studies in Carolingian History.
78419: Ganshof, dr F.L., - Maatschappij en Instellingen Van de Middeleeuwen. Deel 1 – Syllabus.
78148: Ganshof, F.L., - Wat waren de Capitularia?.
69818: Ganshof, dr. F.L., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Zuidelijke Nederlanden in de XVIIde en XVIIIde Eeuw.
11978: Gantois, J.M., - De Zuidelijkste Nederlanden.
61105: Fabrikant in Wollen en Saaijetten Garens, - De Eerste Kamer en het Tarief benevens een vrij Woord daarover.
66349: Gargas, dr. Sigismund, - Das Internationale Passproblem.
71935: Garretsen, A.M., - Pyttersen's Nederlandse Almanak 1997-'98. Supplement 1998..
71713: Garretsen, A.M., - Pyttersen's Nederlandse Almanak Supplement 1999..
72103: Garritsen, A.M., - Pyttersen's Nederlandse Almanak 96ste Jaargang. 1997-'98..
71971: Garritsen, A.M., - Pyttersen's Nederlandse Almanak 91ste Jaargang. 1992-'93..
71972: Garritsen, A.M., - Pyttersen's Nederlandse Almanak 91ste Jaargang. 1990-'91..
71851: Garritsen, A.M., - Pyttersen's Nederlandse Almanak 97ste Jaargang. 1998-'99..
3550: Gast, dr. C. de e.a., - Jaarboek 1993/1994 Historische Kring Het oude Land van Heusden en Altena.
12877: Gast, Dr. Cees de e.a., - Aan de Vooravond van 200 Jaar Brabant.
26477: Gast, Dr. C. de, - Afscheiding en Doleantie in het Land van Heusden en Altena.
26478: Gast, Drs. C. de, - De Afscheiding van 1835 in Almkerk en Emmichoven; Godsdiensttwisten in het Land van Heusden en Altena.
3552: Gast, dr. C. de e.a., - Jaarboek 1995/1996 Historische Kring Het oude Land van Heusden en Altena.
25718: Gastel, Red. Drs. L.J.P. van; en Drs. M.R. Hermans, - Stappen in het Verleden.
355191: Gastel, Giel van, - Daor emme Giele wir. Gastelse Praot.
25963: Gastel, Bert van e.a., - Eén is meer dan Twee. De nieuwe Gemeente Roosendaal: Vijf Dorpen en een Stad, een grensverleggend Geheel. Heerle, Moerstraten, Nispen, Roosendaal, Wouw, Wouwse Plantage.
9529: Gastout, Marguerite, - Béatrix de Brabant. Landgravine de Thuringe, Reine des Romains, Comtesse de Flandre, Dame de Courtrai (1225?-1288).
37344: Gauffreteau - Sévy, M., - Jérôme Bosch.
73929: Gaume, mgr., - Beknopte Verhandeling over den Syllabus in Vragen en Antwoorden.
77065: Gaussin, Pierre-Roger, - Le Siècle des Cathédrales.
67756: Gazenbeek, Jac. en J. Versteeg ., - Snelle Wieken boven wijde Verten.
65813: Gear, W. Michael & Kathleen O'Neal Gear., - Het Volk van de Wolf.
78214: Raad voor het Landelijk Gebied, - Kansen voor Biologische Landbouw.
18659: Geel, Pieter van, - Machinist op de Groeistad-Trein. J.W. Remmen, Wethouder van Helmond 1974-1986..
10908: Geelen, Mr. A. van e.a., - Rapport van de Commissie ter Bestudering van het Vraagstuk der Afvalwaterzuivering in het Stroomgebied van de Dommel.
98434: Geels, ir. J.H., - De Gordiaanse Knoop. Mijmeringen rond een Leeropdracht.
18259: Geenhuizen, J. van e.a., - Bergopwaarts. Als het om wonen gaat 1920-1995..
39610: Geens, Frans e.a., - Het Vliegende Vendel.
781521: Geer van Jutphaas, mr. B.J.L. Baron de, - De Saksenspiegel van Nederland. Eerste Stuk: Oudere Tekst. Tweede Stuk: Vermeerderde Tekst met de Glosse.
78035: Geer, Peter van der e.a., - De Debatmethode.
66477: Geer van Jutphaas, mr. B.J.L. Baron de, - Het Algemeen Reglement voor de Waterschappen in de Provincie Utrecht.
9757: Geers, drs. J.A., - Onderzoek naar het functioneren van Externe Adviesorganen van de Provincie Noord-Brabant.
377043: Geertruij, Anieta van, - Bibliografie van de Geschriften van Archivaris G.J. Rehm 1948-1988..
276651: Geertruij, A.L. van, - Zo'n echte Ark van Noë. Schets van de Komst van de Liefdezusters in Made tot de Opening van het sociaal-cultureel Centrum De Mayboom 1853-1994..
29115: Geertruy, A.L. van, - Inventaris van de Archieven van de Sint-Lambertusparochie te Etten-Leur, 1594-1968 (1983).
78039: Geerts, Jan G., - Boeken en doeken. Columns over Literatuur en Schilderkunst.
79036: Geerts, Bertie, - Repertorium Met Gansen Trou 1951-2000..
90002: Geerts, Bertie, - Repertorium Met Gansen Trou 1951-2000..
73621: Geertsema, C.J., - Beschouwingen over de Herziening van de Belastbare Opbrengst der Ongebouwde Eigendommen.
98423: Geest, ir. P.C. van der, - De eigen aard van militiare Telecommunicatie. Rede.
30166: Geet W.J.D., Maj. van, - De Gendarmerie te Antwerpen 1830 - 1977. Een Bijdrage tot de Geschiedenis van Antwerpen.
64619: Geffen, Walter van, - De Puzzelstukjes van het Leven.
78525: Gehlen, A. e.a., - Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen: Rechtshistorische Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.Fl. Gehlen.
78331: Gehlen, A. e.a., - Om daarmede vrijelijk te doen naer wil ende welgevallen: Rechtshistorische Opstellen aangeboden aan prof. mr. A.Fl. Gehlen.
75794: Geijn, F.C.A.M. van, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Well en Bergen 1546 - 1798..
71755: Gelder, prof. dr. J.G. van, - De Schoonheid van ons Land. Beeldende Kunsten. Prenten en Tekeningen.
71418: Gelder, dr. H. Enno van, - De Reiskas van Graaf Willem IV.
65849: Gelder, W. de, - Handboek voor de Toepassing der Nederlandsche Wet op de Erfopvolging bij Versterf & Handboek voor de Toepassing der Nederlandsche Wet op de Verkrijgingen krachtens Uitersten Wil en de Boedelscheiding.
65545: Gelder, dr. J.J. de e.a., - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1938-1939..
65544: Gelder, dr. J.J. de e.a., - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1937-1938..
65542: Gelder, dr. J.J. de e.a., - Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1935-1936..
75966: Geldof, W., - Wel Verhip zei de Kip.
2625: Gelevert, Erik e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 2005 [o.a. Berry Moonen; Oranjeplein in de jaren 50; tachtig jaren herensociëteit Amicitia; Loons ondernemers van toen; De missie van father Harry van der Steen, een levenswerk van vijftig jaren; Jan van den Broek, Pavonsoldaat; De dorpsrekeningen van Loon op Zand; De M.A.St.; Loon op Zands jeugdkoor; Statistische gegevens heerlijkheid Loon op Zand, 1785; Acht Verheyens in erefuncties verbonden aan Loonse muziekverenigingen.].
2624: Gelevert, Erik e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 2004 [O.a De voorgeschiedenis van heemkundekring Loon op 't Sandt; Heemkundekring Loon op 't Sandt 25 jaar; Een Loons koloniste in Nieuw Amsterdam (1652); Reparaties aan de klokken en de kerktoren van Loon op Zand; De Vrede van Aken in Loon op Zand gevierd; Zand erover en ploegen. De berging van een gesneuvelde Duitse soldaat; De dorpsrekeningen van Loon op Zand; Een oud portret op het kasteel; Loons ondernemers van toen; Te Nijmegen vernield, Notaris J.H. van loon en het heerlijkheidsarchief Loon op Zand; De bewoners van kasteel en Villa en die hen dienden.].
2623: Gelevert, Erik e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 2003. O.a De voorgeschiedenis van heemkundekring Loon op 't Sandt; Heemkundekring Loon op 't Sandt 25 jaar; Een Loons koloniste in Nieuw Amsterdam (1652); Reparaties aan de klokken en de kerktoren van Loon op Zand; De Vrede van Aken in Loon op Zand gevierd; Zand erover en ploegen. De berging van een gesneuvelde Duitse soldaat; De dorpsrekeningen van Loon op Zand; Een oud portret op het kasteel; Loons ondernemers van toen; Te Nijmegen vernield, Notaris J.H. van loon en het heerlijkheidsarchief Loon op Zand; De bewoners van kasteel en Villa en die hen dienden..
2622: Gelevert, Erik e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 2002 [o.a. Kleurrijk taalgebruik van Loonse boeren; Honderd jaar rabobank in de gemeente Loon op Zand 1903-2003; Bewoningsgeschiedenis Kerkstraat; De hond en de hondenkar in Loon op Zand; Turf in tijden van tegenspoed; Loons ondernemers van toen; De naam Kaatsheuvel en Hendrik van Kets; De Loonse boerinnenbond (K.V.O.); de rentmeesters Verheyen van loon op Zand. ].
2621: Gelevert, Erik e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 2001 [o.a. Kick-off een niet-alledaagse jeugdvereniging; Zuster Alexia van Rixtel; Hoe Paulus van Haastrecht in Loon op Zand kwam: de koop van Loon en wat vooraf ging; Strubbelingen bij de afsluiting van de Kraanvensepad; Bij het 100-jarig bestaan van Villa Castellanie; Loons ondernemers van toen; Kleurrijk taalgebruik van Loonse boeren; nieuwe en oud stukjes heerlijkheidsarchief. ].
2618: Gelevert, Erik e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1998 [o.a. Pieter van Beers (198-1959); Pastorie 100 jaar oud; Zorg voor zieken en kraamvrouwen; Afscheid zuster H. Sommers; Speelgoed uit mijn kinderjaren; De gemeente Loon op Zand en Kaatsheuvel; Doktersverklaringen in Loon op Zand 1760-1810; Het gouden huwelijksfeest van Janus Pijnenburg en Mientje Vermeer, 2 oktober 1933; Terugblik in het kloosterleven van drie Loonse zusters; Over bidprentjes en devotieprentjes; Van kruidenierswinkel tot superette; Schaapskuil gerestaureerd.].
2619: Gelevert, Erik e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1999 [o.a. Beschermtegels op huizen in Loon op Zand; Café Van Onzenoord; kwart eeuw Loonse gezelligheid; Corry Bink, wereldkampioene; De financiën van de Loonse kerk 1640-1652; Kleurrijk taalgebruik van Loonse boeren; 100 jaar katholieke school in Loon op Zand; Louis Maas, beeldend kunstenaar; Over bidprentjes en devotieprentjes; Van Voorst naar Loon... een korte geschiedenis van de familie Jansen.].
65449: Gelinck, W.G.C., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 4. [Beschrijving van de opruiming van het op 16 maart 1913 in den mond van de haven van Ijmuiden gezonken stoomschip Eastwell. ].
65444: Gelinck, W.G.C. en A.T. de Groot, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 13. [o.a. Verslag betreffende het visschen naar een gezonken mijn in de haven van Ijmuiden; verslag omtrent de lichting van het op 18 juni 1917 in de doorgraving te Hoek van Holland gezonken Stoomschip Turin. ].
295177: Geloven, A.M.A. van, - Borg- Ontlastbrieven van de Gemeente Helvoirt.
295238: Geloven, A.M.A. van, - Borg- Ontlastbrieven van de Dorpsbestuur Helvoirt 1702 - 1808..
17350: Gemeentearchief, - Pronte mensen.
243817: Gemeentebestuur, - Ossendrecht in oude Ansichten.
24205: Gemeentebestuur, - Kroniek der Stad Breda.
17753: Gemeentebestuur, - Goirle.
12567: Gemeentebestuur, - Een Stad verandert.
17395: Gemeentebestuur, - Tilburg-Agenda.
12501: Gemeentebestuur, - 's-Hertogenbosch Industriestad.
26302: Uitg. gemeentebestuur, - Vlijmen Vroeger...
41700: Gemelli O.F.M., Pater Augustinus, - Het Franciscanisme.
70058: Gemert, Guillaume Cornelus Antonius Maria van ; geboren te Vught, - Die Werke des Aegidius Albertinus (1560-162) Ein Beitrag zur Erforschung des deutschsprachigen Schrifttums der katholischen Reformbewegung in Bayern um 1600..
280433: P. Génard, - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Vierde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Abdyen en Kloosters. X. Verhandeling over het Klooster van St-Joseph-Nazareth, gesticht te Waelwyck [ Waalwijk ], (Kanonikerssen-Regulier der St-Augustinusorde) gezegd der Spinsters.
280432: P. Génard, - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Vierde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Abdyen en Kloosters. IX. Verhandeling over het Klooster van O.L. Vrouwe Presentatie, (Kanonikerssen-Regulier der St-Augustinusorde) gezegd Oostmallen.
280431: Génard, P., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Vierde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Abdyen en Kloosters. VIII. Verhandeling over het Klooster der Victorinnen gezegd ter Nonnen of van Sinte Margrietendale te Antwerpen.
78437: Genicot, L., - L'Économie rurale Namuroise au Bas Moyen Age. III: Les Hommes - le Commun.
78436: Genicot, L., - L'Économie rurale Namuroise au Bas Moyen Age (1199-1429). Tome II: Les Hommes - la Noblesse.
78222: Genicot, L., - Les Actes Publics.
43813: Genk, Leon. van (red.), - Het Katholieke Stuivers - Magazijn. Maandschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volkch.
39203: Uitgave: Het Brabants Genootschap, - Hedde Gij, zedde Gij. Edde Gij, zijde Gij. Een bonte Staalkaart van Brabantse Dialecten.
71389: Gent, Lode van, - Vlaamsche Humor.
71060: George, Uwe, - Het Regenwoud. Doordringen in een tropische Wereld.
78337: Gräler. Johannes Gerard, - Mandeligheid. Een wetenschappelijke Proeve op het Gebied van de Rechtsgeleerdheid.
32063: Gerard, Jo e.a., - J'ai rencontré... Bruxelles.
31121: Gerard, Jo, - Bruxelles 979-1979..
33910: Gerits, Lic. J., - Averbode in oude Prentkaarten.
39800: Gerits, Tr., - Candidus Caenen, Praemonstratenzer van Averbode (1749-1811). Een Bijdrage tot zijn Biografie.
70942: Gerits, Jan en Roger Leens, - Perpetuum Mobile. 50 Jaar Europees Muziekfestival voor de Jeugd. Neerpelt.
37357: Gerlach, P., - Studies over Jeronimus van Aken (alias Bosch) I, II en III..
37349: Gerlach O.F.M. Cap., P., - De “Temptatie van St. Antonius” te Antwerpen afkomstig uit ‘s-Hertogenbosch.
377037: Gerlach, P., - Noordbrabantse Scrivers en Verlichtersnaar aanleiding van het Getijdenboek van Coudewater (1417-1457).
37301: Gerlach O.F.M. Cap., P., - Nieuw Zicht op Jeroen Bosch.
108428: Gerlach, J.A. jr. , lid der Provinciale Staten van Noord-Braband, en Notaris te Heusden, - Handboek voor Dijk- en Polderbeheer [in Noord-Brabant].
108408: Gerlach jr., J.A., - Beschouwingen over aantebrengen Verbeteringen in de Reglementen op de Dijkagie en de Uitwatering der Oude-Maas 's Lands van Heusden.
70930: Gerlach, P., - Uit het Leven der Minderbroeders-Capucijnen.
37300: Gerlach O.F.M. Cap., P., - De Tuin der Lusten van Jeroen Bosch.
27722: Gerlach O.M. Cap., drs. Pater, - Eeuwfeest Penitenten Recollectinen St. Catharinagesticht Bergen op Zoom 1838-1938..
70454: Gerlach, P., - De Verhalen over de Dood van Balthasar Gérard.
69531: Gerlach, P., - De Rome-Reis van Sasbout Vosmeer in 1602-1603 en het Processus Informationis voor zijn Bisschopswijding.
39532: Gerlach jr., Johannes Augustus, - Oorsprong, Geschiedenis en tegenwoordige Toestand van het Collegie van oude Schutters van den Voetboog van St. Joris en der jonge Colveniers Schutters te Heusden.
27581: Gerlacus van 's-Hertogenbosch, P. Drs., - De Minderbroeders-Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935..
69945: Gerlo, Aloïs en Hendrik D.L. Vervliet, - Bibliographie de l'Humanisme des anciens Pays-Bas avec un Répertoire bibliographique des Humanistes et Poètes Néo-Latins.
76654: Gerretson, C. ; J. van Essen, - Groen van Prinsterer Schriftelijke Nalatenschap. Briefwisseling. Zesde Deel. Deel V (1827-1869).
71087: Gerretson, Dr. F.C. en dr. W. Ph. Coolhaas, - Particuliere Briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. Eerens 1834-1840 en eenige daarop betrekking hebbende andere Stukken.
66029: Gerretson, dr. C., - De Tusschenwateren 1839-1867. Diplomatieke Documenten verzameld en uitgegeven.
17084: Gerris, Cees e.a., - 175 Jaar Heikes Mannenkoor Tilburg.
76145: Gerrits, H.A., - Handboek voor de Fazantenkweker.
69175: Gerrits, Matthieu e.a., - 50 Jaar Sint Antonius Breedeweg 1933-1983. Aan de Stam van Groesbeeks Kerk.
27385: Gerritse, Zr. Caroline e.a., - Een Spoor van 100 Jaar Liefdadigheid.
71753: Gerson, H., - De Schoonheid van ons Land. Schilderkunst. Voor en na Van Gogh. De Nederlandse Schilderkunst Deel 3..
21356: Gerven, J.M. van e.a., - Cultuur Historisch Museum Valkenswaard. Museum voor Valkerij en Sigarenmakerij.
75750: Gerven, Minna van, - The Broad Tracks of Path Dependent Benefit Reforms. A Longitudinal Study of Social Benefit Reforms in Three European Countries, 1980 - 2006..
38558: Gerwen, Ch. van, - Uit Noachs Ark. Dieren in de Westerse Religieuze Kunst.
39843: Gerwen, Ch. van, - Merkwaardige Vrouwen.
18706: Gerwen, Annie en Marcel van, - Door eene promte en nette Bediening..... Bakkerij van Gerwen 127 jaar. 1875-2002..
26996: Gerwen, Ch. van e.a., - Langs Willibrords Wegen.
269961: Gerwen, Ch. Van, - St. Nicolaas in de Nederlanden. Patroon van Kerk, Stad en Ambacht.
37518: Gerwen, Miesjel van, - Ik beloof niks! Kroniek van 6 jaar modderen in 't Moer.
37520: Gerwen, drs. Ch. van, - Jakob Smits de Mystieker van de Kempen 1855-1928..
28008: Gerwen, Christine van, - De Neogotische Beeldhouwkunst in de O.L.V. Kathedraal van Antwerpen.
65390: Gescher, F.M., - Kennis van Land en Volk. Deel IIA Nederland en de Overzeese Gewesten.
76977: Verband Österreichiser Geschichtsvereine, - 15. Österreichischer Historikertag Salzburg 1981. Tagungsbericht. Bericht über den fünfzehnten österreichischen Historikertag in Salzburg, veranstaltet vom Verband Österreichischer Geschichtsvereine in der Zeit vom 15. bis 18. September 1981..
74956: Geselschap, mr. J.E.J., - Catalogus van de Afdeling Goudana in de Stadslibrije van Gouda.
74921: Geselschap, mr. J.E.J., - Inventaris van de Archieven van het St. Catharinagasthuis, het St. Elisabethgasthuis en het Bestedelingenhuis te Gouda  .
355014: Gèssel, Frans van, - Hedde nog efkes d'n Ted.
72229: Gessel, M. van e.a., - Twee. Nieuwe Hollandse Waterlinie. Landschap met een Geheim.
35570: Gèssel, Frans van, - Rooi en zwarte Bizzumme.
39: Gessler, Prof. J. en prof. J.F. Niermeyer, - Florilegium Chronicorum Neerlandicorum. Een Keuze uit de Latijnse kronieken van Noord- en Zuid-Nederland van de Tiende tot de Vijftiende Eeuw.
30702: Gessler, prof dr. J., - De Mystieke Wijnpers te Aarschot en Elders.
19746: Gestel, Bart van, - 100 Jaar door Kruis en Ploeg. Grepen uit de Historie van een Eeuw Boerenbond Veghel-Mariaheide 1896-1996..
24587: Gestel, H.J. van, - Op zoek naar Rehabilitatie.
13749: Gestel, Henk van ; Harrie Maas en Martijn van Meurs, - Dorpsalbum. Den Dungen in Ansichten.
28828: Gestel S.J., A. van, - De Christelijke School. Een Woord tot de Katholieke Ouders.
70770: Gestel S.J., A. van, - Waar wilt gij heen? Proeve van Oplossing der Schoolkwestie.
170852: Gestel, Toon van e.a., - Armhoefse Akkers tussen Binnenstad en Buitengebied.
170844: Gestel, Toon van e.a., - Pelgrimhoeve 60 Jaar 1949 - 2009..
40425: Gestel S.J., G. van, - Ignatius van Loyola.
40952: Gestel, G. van, - Jan de Britto. Missionaris en Martelaar 1647-1693..
31902: Gestel, Cornelii van (Cornelius van Gestel), - Historia Archiepiscopatus Mechliniensis.
3310: Gestel-Destombes, Leopold Van, - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 10..
69094: Geudeker, C.H., - Beet!.
300101: Geudens, Ed., - Het Hoofdambacht der Meerseniers (Godsdienst- en Kunstzin).
66724: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Acht-en-Tachtigste Deel.
66721: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negentigste Deel.
66720: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en Negentigste Deel.
66719: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negen-en Tachtigste Deel.
66718: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Negentigste Deel.
66716: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en Tachtigste Deel.
66711: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en Negentigste Deel.
66263: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven-en-Negentigste Deel.
65836: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Negentigste Deel.
65833: Geuns, drs. S.J.M. van e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negen-en Negentigste Deel.
71073: Geurts, A.J., - Middeleeuwse Boeken en Teksten uit Oost-Nederland.
1643: Geus, A. de ; Jhr. E. C. B. van Rappard, - Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband.
1641: Geus, A. de ; Jhr. E. C. B. van Rappard, - Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband.
1642: Geus, A. de ; Jhr. E. C. B. van Rappard, - Statistiek Tableau der Polders in Noord-Braband.
108433: Geus, A. de & H.F. Fijnje, - Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noord-Braband & Vervolg op de Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noordbrabant.
108385: Geus, A. de, - Geschiedkundige Beschrijving der Overlaten in de Provincie Noord-Braband.
108309: Geus, A. de, - Tabel van eenige Waarnemingen, die gedurende de Winterseizoenen van 1810 tot 1846, speciaal nopens de Rivieren de Maas en Merwede, in Noord-Braband geschied zijn, waarachter gevoegd is eenen staat van Waarnemingen, welke nopens de Uitdamping enz. van eenen aldaar vermelden Waterplas in 1844 gedaan zijn.
76270: Gevers, Jhr. A.J. e.a., - Heraldiek. Verzameling Voordrachten uitgesproken tijdens de Heraldische Dag 2004..
72113: Gewin, dr. J.P.J., - Die Verwandschaften und politischen Beziehungen zwischen den westeuropäischen Fürstenhäusern im Frühmittelalter.
72112: Gewin, dr. J.P.J., - Herkunft und Geschichte führender Bayerisch - Ostereichischer Geslechter im Hochmittelalter.
65525: Geyl, dr. P., - Kernproblemen van onze Geschiedenis. Opstellen en Voordrachten 1925-1936..
41033: Ghéon, Henri, - Sainte Thérèse de Lisieux.
70721: Gheyn, J. van den, - Catalogue des Manuscrits de la Bibliothèque Royale de Belgique. 1: Écriture sainte et Liturgie. 2: Patrologie. 3: Théologie..
9910: Ghonem-Woets, Karen en Piet Mooren, - Oorlog Onderweg. Brabant in de Tweede Wereldoorlog. Verslag van de Evaluatie.
38580: Giebels, Henk, - Katalogus Tentoonstelling Macropedius.
39869: Giebels, Henk e.a., - Georgius Macropedius 1487-1558. Leven en Werken van een Brabantse Humanist.
23069: Giebels, Henk, - Het Gemertse Weversoproer van 1849..
39757: Giebels, Henk, - Georgius Macropedius 1487-1558. Een biografische Schets.
397571: Giebels, Henk, - Georgius Macropedius 1487-1558. Een biografische Schets.
71575: Giel, W. e.a., - Het nationale Beleid inzake Streekontwikkeling en Omschakeling.
65921: Gielen, R. e.a., - Producten der Limburgsche Industrie. Resultaten eener Enquête...
75998: Giezen-Nieuwenhuys, H.W.M. ; C.C.S. Wilmer, - Nederlandse Duiventillen. Historische Duifhuizen geschilderd en beschreven.
12171: Giezenaar, G.P.J., - De Strijd tusschen Kerk en Staat.
10165: Giffen, A.E. van, - Bouwsteenen voor de Brabantsche Oergeschiedenis. Opgravingen in de Provincie Noord-Brabant in 1935..
17617: Gijn, Max van, - Zusters en Leken op Vincentius. De Geschiedenis van de Scholen.
79056: Gijsbers, W., - Kapitale ossen - De internationale Handel in Slachtvee in Noordwest-Europa (1300-1750).
205855: Gijsberts, H.J.C., - Her & Der.
10329: Gijselhart, J., - 50 Jaar Zwemmen in Noord-Brabant.
35761: Gijsen, Marie, - Van Ongeweten Levens. Brabantsche Schetsen en Novellen.
357601: Gijsen, Marie, - Uit het Hart van Brabant.
37227: Gijsen, Marnix e.a., - Paule Pia. Fotoportretten van Vlaamse Kunstenaars.
377019: Gijsen, Marnix, - De Literatuur in Zuid-Nederland sedert 1830..
17817: Gijzel, B.H. van de, - St. Michielsgestel. Herinneringen uit het Gijzelaarsleven.
135011: Gils, A. van, - Katholiek Meyerysch Memorieboek behelzende de Oprigting van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
398521: Gils, dr. P.J.M. van, - Monseigneur C.C. Prinsen. Portretstippels.
39852: Gils, dr. P.J.M. van, - Monseigneur C.C. Prinsen. Portretstippels.
29749: Gils, J.M.A.P. van, - Inventaris van de Archieven van: De Veterinaire Inspectie op de Volksgezondheid in Noord-Brabant (1922-1969). De Inspectie van de Veeartsenijkundige Dienst in Noord-Brabant (1924-1969).
38899: Gils, Ad van, - De vrolijke Hoertjes van Leyburg.
38900: Gils, Ad van, - Trammelant in Zevenhuisen.
24402: Gils, Drs. A.E.A. van, - Sint Gertrudisparochie Ossendrecht 150 Jaar.
17743: Gils, Jef van ; Jan van Eijck e.a., - Een Missie in Zorg. De Geschiedenis van het Kruiswerk in Goirle.
17761: Gils, Jef en Frank van, - Een Monument voor de Fotograaf.
17726: Gils, Jef van, - Twee Eeuwen Goirle dl. 3. Leven in de Textielnijverheid.
72204: Gils, dr. P.J.M. van, - Eenige Opmerkingen over de oudste Annales Rodenses (1104-1157).
10302: Gils, dr. van e.a., - Gedenkboek bij gelegenheid van het Vijf-en-Twintig-jarig Bestaan van de R.K. Leergangen Tilburg 1912-1937..
35460: Gils, Ad van, - De Roekelozen.
24950: Gils, drs. R.J. A. van e.a., - Bergen op Zoom als militaire Stad.
35574: Gils, Ad van, - In de Troubadour.
26129: Gils, Ad van, - Een Bever in de Biesbosch.
65731: Gils, dr. P.J.M. van, - Eenige Opmerkingen over de oudste Annales Rodenses (1104-1157).
65732: Gils, dr. P.J.M. van, - Eenige Opmerkingen over de Middeleeuwsche Boekenlijst der Abdij Rolduc.
76114: Gink, C.S.Th. van, - Dieren in en om het Huis.
75962: Gink, C.S.Th. van, - Hoenders.
75932: Gink, C.S.Th. van, - Hoenders, houden, huisvesten en verzorgen.
75933: Gink, C.S.Th. van, - Hoenders, houden, huisvesten en verzorgen.
75927: Gink, C.S.Th. van, - N.H.B.-D.V. Pluimvee-Standaard Deel II: Nederlandse Hoenderrassen.
40874: Ginkel, Michael, - Leben der Heiligen Angela Mericis, Stifterin des Ordens der Ursulinerinnen.
27652: Paters der H.H. Harten Ginneken, - In Storm geboren. Beknopte Geschiedenis van een nieuw Leger.
69090: Ginneken, prof. dr. Jac. van, - De Nederlandsche Priesterroepingen der laatste 50 Jaar.
66478: Ginneken, Jac. van, - De Studie der Nederlandsche Streektalen.
67297: Giovetti, Paola, - Engelen. Stralende Beschermers, Gevleugelde Boodschappers.
69970: Giphart, J. e.a., - Inventarissen van de Archieven der Posterijen in Holland. Deel I: 1747-1810; Deel II: 1814-1926..
75346: Girard, Sylvie, - Guide de la Bière et de ses A-Cotès.
40429: Giraud, Victor, - Een Oorlogsheilige. De doeltreffende Hulpacties van Vincentius a Paulo.
71822: Girbig, Werner, - Start im Morgengrauen. Eine Chronik vom Untergang der Deutschen Jagdwaffe im Westen 1944/1945..
67407: Glade, Dieter, - Bremen und der Ferne Osten.
10267: Glasbergen, W., - Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N-Br).
102671: Glasbergen, W., - Het Rijengrafveld te Broekeneind bij Hoogeloon (N-Br).
10240: Glasbergen, dr. W., - De Urn van Toterfout en de Reformatie van de Britse Bronstijd.
78944: Glasier, Phillip, - As the Falcon her Bells.
78955: Glasier, Philip, - A Hawk in the Hand.
77904: Glässer, dr. med. vet. K., - Die Krankheiten des Schweines mit besonderer Berücksichtigung der Infektions-, Invasions- und Intoxikationskrankheiten.
18243: Glastra van Loon, Karel e.a., - 's Levens Zoet. Het Marktplein van Deurne.
74784: Glasz - Van der Bij, J.J., - Het Archief van de Zwarte Avonden te Arnhem 1942 - 1944..
12674: Glaudemans, R. e.a., - De Moerasdraak. Achthonderd Jaar Bossche Vestingwerken.
43963: Glazema, dr. P. e.a., - De Kerkelijke Monumenten van Sint Odiliënberg.
74388: Glopper-Zuijderland, C.C. de, - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeenten Oud-Loosdrecht (eind 16e eeuw)-1978 en Nieuw-Loosdrecht 1645-1962..
71222: Glopper-Zuijderland, C.C. de, - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeenten Oud-Loosdrecht (eind 16e eeuw)-1978 en Nieuw-Loosdrecht.
24052: Glorius, Drs. F.J.J., - F.B.J. Frencken en de Katholieke Jeugdvereeniging 1927-1940..
64810: Gloudemans, Cees e.a., - Volken en Stammen. Arabische Wereld.
66740: Glyn, Philip J. e.a., - Ashdown Forest. An illustrated Guide.
75409: Gocar, Marcel, - La Cuisine a la Bière. 200 Recettes Histoire, Dégustation et Fabrication de la Bière.
64343: Goch, H.A. van, - Het Trippenhuis.
35537: Goch, Jan van, - Flierefluiter wenkt....
35535: Goch, Jan van, - Flierefluiter groet u.... 30 bekende en nog onbekende Verhalen.
35536: Goch, Jan van, - Welterusten! Flierefluiter.
3179: Godding, Philippe e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 84 afl. 4 / Het Verbruik in de Brabantse Steden. La Consommation dans les Villes Brabançonnes.
31551: Godding, Ph., - Commémoration solenelle de l’Institution du Parlement de Malines (Grand Conseil de Malines) en Décembre 1473..
32182: Godding, Philippe, - Les Quatre Hamedes de la Ville de Bruxelles.
11992: Godding, Philippe, - Les Conflits a Propos des Lettres Echevinales des Villes Brabançonnes (XVe – XVIIIe Siècles).
34411: Godding, Philippe, - Le pouvoir urbain en Brabant au Moyen Age.
99647: Godding, Philippe, - Verordeningen van Filips de Goede voor de Hertogdommen Brabant en Limburg en Landen van Overmaas 1430-1467..
73834: Godée Molsbergen, E.C., - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 2. Tochten naar het Noorden 1686-1806..
73453: Godée Molsbergen, E.C., - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse tijd. Deel 1. Tochten naar het Noorden 1652-1686..
78258: Godefroi, L.S., - De eerste Fase van de financiële Unificatie van Nederland (1796-1801).
64848: Godefroi, M.J., - De Cholera en de Openbare Gezondheidsregeling in Nederland.
64845: Godefroi, dr. M.J., - Iets over Stand van der Cholerakennis in 1873..
67259: Godefroy, J., - Handboek voor Kunstgeschiedenis, Stijl- en Ornamentleer. Deel I Voorhistorische tot en met Romeinsche Kunst.
67247: Godefroy, J., - Geschiedenis van de Bouwkunst. Deel I en II..
78559: Goderie, Ronald e.a., - Het Oerrund een levende Legende. Terug op het Europese Toneel.
73364: Goede, prof. mr. B. de, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 21: Beeld van het Nederlands Bestuursrecht.
73358: Goede, prof. mr. B. de, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 15: Hoe Openbaar wordt ons Bestuur?.
71510: Goede jr., J.H. de, - Ambtelijke Welsprekenheid.
70569: Goedemans, A.J.M., - Indië in de Branding. Een diplomatiek Steekspel 1840-1843..
36727: Goedleven, Edgard, - De Koninklijke Serres van Laken.
65842: Goeman Borgesius, mr. H., - De nieuwe Drankwet.
77008: Goff, Jacques le, - Saint Louis.
71146: Goffin, René, - Le Droit de Meilleur Catel réel dans la Contré d'Enghien, Ath et Leuze. Aperçu historique.
71145: Goffin, René, - La Famille Pehy dite l'Hoir (de Braydoumont).
71143: Goffin, René, - Les du Welz de Soignies a Gand.
71144: Goffin, René, - Généalogie de la Famille Salmier.
106854: Goffin, René, - Les Guillaume dits du Tomboy. Branche Flamande.
106832: Goffin, René, - Les du Leuloy dits du Buissot.
106833: Goffin, René, - Essai sur les de Maurage en Hainaut.
106826: Goffin, René, - Les de le Croix aux Bars.
106829: Goffin, René, - Les de Lalieux.
106825: Goffin, René, - La Seigneurie foncière de Cailbert depuis le XVIe Siècle.
106824: Goffin, René, - Généalogie de la Famille Rondeau.
106823: Goffin, René, - Notice généologique sur les Rigault et des Margais.
19017: Gogh, ir. dr. V.W. van, - Vincent in Nuenen.
37351: Gogh, ir. Dr. V.W. van, - Vincent in de Borinage en Etten. Kunstenaar in de maak; December 1878-December 1881..
37492: Gogh, ir. V.W. van, - Vincent van Gogh. Schilderijen en Tekeningen.
37490: Gogh, Vincent van, - Vincent van Gogh. Zelfportret in Brieven en Schetsen.
67288: Goïnga, Hylkje, - De Maggi is op en andere Verhalen.
28283: Goirle O.F.M. Cap., P. Concordius van, - De Koorbanken der St. Jan.
282831: Goirle O.F.M. Cap., P. Concordius van & Martien Coppens, - De Koorbanken der St. Jan.
27897: Goirle, P. Concordius van en Martien Coppens, - De Koorbanken van Oirschot.
76031: Gold, Manfred, - Groot Paarden Fotoboek.
45058: Goldner, Johannes, - Bayrische Heilige.
745111: Gombault, mr. C.F.J., - Eerste Supplement op Communaal Strafrecht. Eene Handleiding bij het samenstellen, herzien en raadplegen van plaatselijke Politieverordeningen.
355153: Gommers, J.W.A., - De Sage van het Zwart Ven. De Maan in de Folklore.
20309: Gompel, Wim van, - Plant en Mens in Reusel. Een Overzicht.
20275: Gompel, W. van e.a., - Van Gummigallegen.
20245: Gompel, Wim van, - Volksvermaak in Reusel.
392501: Gompel, Wim van, - Reusels Woordenboek Deel 1: De Mens. Deel 2: De Wereld. Deel 3: Beroepen en andere Bezigheden. Deel 4. Inleiding, Schets van het Dialect, Aanvullingen, Registers.
21498: Gondrie, Susanne e.a., - Bestaan Best. Bestenaren over Best en het Bestaan.
74584: Gonnet, C.J., - Inventaris van het Archief van Geestmerambacht 1916..
74578: Gonnet, C.J., - Inventaris van het Archief Purmerend 1914..
66577: Gonnet, C.J., - De Meester van den Scherpen Zwaarde te Haarlem. Bijdrage tot de Geschiedenis der Lijfstraffelijke Rechtspleging.
24184: Gons, Peter e.a., - En daarom houd ik van Oosterhout.….
20057: Gool, Ad van, - Met loeiende Sirene. De regionale Brandweer Zuid-Oost Noord-Brabant en haar Korpsen.
20040: Gool, Ad van, - In Vogelvlucht. Deel 2. De Kempen.
20021: Gool, Ad van, - Ooggetuigen van de Bevrijding. De laatste Oorlogsweken in de Kempen.
17879: Gool, Ad van en Fred van Laarhoven, - Typisch Biks.
178791: Gool, Ad van ; en Fred van Laarhoven, - Typisch Biks.
178506: Gool, Ad van, - Hartzeer de ingrijpende Gevolgen van een aangeboren Hartafwijking.
178507: Gool, Ad van, - Mijn Harttransplantatie. Een onbetaalbaar Geschenk.
36649: Gool, Ad van, - Van billen en kruien. Windmolens in de Kempen.
20841: Gool, Ad van, - In Vogelvlucht. Deel 1. Eindhoven en omliggende Gemeenten.
106868: Gool, A.M.A. van, - Het Geslacht van Gool uit Gilze, Molenschot en Rijen (bijlage).
9835: Goolenaerts, J., - Over de Heraldiek van de Gemeente Wilrijk.
241151: Goor, Thomas Ernst van, - Beschryving der Stadt en Lande van Breda.
24081: Goor, Thomas Ernst van, - Beschryving der Stadt en Lande van Breda.
24079: Goor, Thomas Ernst van, - Beschryving der Stadt en Lande van Breda: Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, deszelf eerste Bewoonderen, ende oude Gestalte, met een historisch Verhaal van het Leven der Graven van Strijen, en daar op gevolgde Heeren van Breda; Mistgaders de Opkomst en eerste Beginselen der Stadt BREDA, deszelfs Benaming, eerste Omwalling, en verdere Vergrootingen en Versterckingen, met de voornaemste, zoo Wereldlijck als Geestelycke Gebouwen de wijze van Regeeringe, Hoogheden, Voorrechten , enz. Als mede eene naeukeurige en beknopte Beschrijving van het Landt van Breda, deszelfs Dorpen, Vryheden, en Heerlijkheden met derzelver Oudheden, Regeeringen, Aanhangzelen en Gemeene Gebouwen: Uyt veele oude en nieuwe Schrijvers bijeenverzameld en met een aenmerckelijk Getal van tans noch onuitgegevene Stukken, Brieven etc. bevestigt.
73510: Gooren, drs. R.H.E., - Van Trompetters en Tamboers. Vier Eeuwen militaire Muziek.
24569: Goorhuis, J.J., - Bavel van 1741-1805. Een historisch-demografisch Onderzoek.
281048: Gooskens, Frans, - De Kanunniken verbonden aan de collegiale Kerk te Breda (1303-1504).
77082: Goossen Jzn, G., - Geschiedenis van Wageningen tot op dezen Tijd bijgewerkt.
76364: Goossens, A. e.a., - Roerstreek 2009. Jaarboek 41..
11370: Goossens, Dr. Th., - Het Keerpunt van Brabant. 1 maart 1796..
12677: Goossens, Mgr. Dr. Th. J.A.J., - Van den Wolwerck in Den Bosch.
12673: Goossens, Th., - De Stichting van Hester van Grinsven. Het Recht der geheele Familie verdedigd.
31549: Goossens, Korneel, - Mechelen de Heerlijke.
126722: Goossens, Th. ; G.v.d.E. (Gerlacus van der Elzen), - De Stichting van Hester van Grinsven. Het Recht der naaste Familie verdedigd tegenover Prof. G. door G.v.d.E. Deel I en II..
121833: Goossens, dr. Th., - 's-Hertogenbosch Bisschopsstad.
73667: Goossens, J., - Die Herausbildung der Deutsch-Niederländischen Sprachgrenze Ergebnisse und Desiderate der Forschung.
13632: Goossens, Thomas, - Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne Biografie.
39784: Goossens, Dr. Th., - Mr. J.F.R. van Hooff. Een Brabants Patriot 1755-1816..
13631: Goossens, Thomas, - Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne Biografie.
13630: Goossens, Thomas, - Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne Biografie.
41164: Goossens OFM, Hilarion, - De Heilige Clara. Leven, Geschriften, Documenten.
29220: Goossens, R.J.I., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Bergeijk tot 1930..
29230: Goossens, R.J.I. en J.F.A. Wassink, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Westerhoven.
29231: Goossens, R.J.I. en J.F.A. Wassink, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Westerhoven.
29201: Goossens, R.J.I., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Leende 1563-1945..
12283: Goossens, Mgr. Dr. Th. J.A.J., - Onontgonnen Brabant.
35533: Goossens, Martien, - Evangelie volgus St. Tönnis.
35532: Goossens, Martien, - Twellef Sintönnisse Vôgelkus.
9808: Goossens, Dr. Th. J.A.J., - Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686-1707..
98022: Goossens, Dr. Th. J., - Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686-1707..
9802: Goossens, Dr. Th. J.A.J., - Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686 - 1707..
909: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XIX.
908: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang II..
90084: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XIX..
90008: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang II..
900020: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang II.
28156: Goovaerts, Bart, - Verkenningstocht in Sint-Jacobs Kerk te Antwerpen.
77749: Goris, J.M., - België en de Boerenrepublieken.
33705: Goris, Dr. J.M., - Enkele Aspekten van de Rechtspraak te Herentals tijdens het Ancien-Regime.
33700: Goris, J.M., - Herentals goed bekeken.
33701: Goris, Dr. J.M., - Doorslaggevende Factoren bij de Benoeming van de Stadssecretarissen te Herentals (1584-1767).
383017: Goris, Jan, - Het Vizirgat. Studie over Arendonkse Folklore.
30454: Goris, J.-M., - Facetten van de Kempische Geschiedenis.
38541: Gorisse, J.J.A.M., - Elshout bij Benadering.
25903: Gorisse, Dr. J., - Roosendaal tussen Platteland en Stad Deel B. 1900-1970..
27261: Gorisse, J.J.A.M. e.a., - De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout.
25691: Gorisse, Drs. J., - Bestuurders bouwen. Sociale Woningbouw in Roosendaal 1901-1990..
170784: Gorisse, dr. J.J.A.M., - Al meer dan honderd Jaar... Het ontstaan van het Midden-Brabant College en ROC Midden-Brabant: Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs in de 19de en 20ste Eeuw in Tilburg.
272611: Gorisse, J.J.A.M. e.a, - De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout.
26012: Gorisse, drs. J.J.A.M., - Verzorgingshuis De Eglantier Roosendaal 1976-2001..
25673: Gorisse, Drs. J.J.A.M., - Charitas in Roosendaal.
25960: Gorisse, drs. J.J.A.M., - Roosendaal. Rooms en Rimpelloos. De historisch-sociologische Studie naar politieke Modernisering en Partijvorming in Roosendaal 1851-1991..
25936: Gorisse, dr. J.J.A.M., - 80 Jaar Kruisvereniging Roosendaal 1916-1996..
7009: Gorissen, Livinus e.a., - Gens Brabantica, Jaargang V..
117321: Gorissen, Pieter, - De Prelaten van Brabant onder Karel V (1515-1544) hun Confederatie (1534-1544).
127473: Gorkom, L.J.C. van e.a., - 's Hertogenbosch.
127472: Gorkom, L.J.C. van e.a., - 's Hertogenbosch.
127471: Gorkom, L.J.C. van e.a., - 's Hertogenbosch 1185-1935..
78757: Gorkom, K.W. van, - Tabak, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, VII..
78756: Gorkom, K.W. van, - Specerijen, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, VI..
78755: Gorkom, K.W. van, - Suiker, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, V..
78754: Gorkom, K.W. van, - Kina, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, IV..
78751: Gorkom, K.W. van, - Thee, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, II..
78750: Gorkom, K.W. van, - Koffie, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, I..
107125: Gorkum, L.E.N. van, - Familiekroniek Van Gorinchem.
67311: Górnicka, Roma, - Polish Cooking. Tradition & Present Day.
5815: Verbiest; Van Gorp e.a., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 15.[ o.a. De stadeyck bij de abdije van Roosendaal; het liber secretorumvan het Lierse kapittel; De ontwikkeling van schutersgilden; Folkloristische elementen bij Tony Bergmann ].
39127: Gorp, J. van, - Plaatsnamen te Turnhout.
29719: Gorp -van den Bogaard, B.G.P.M. van, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Werkendam 1811-1930 (1949).
33962: Gorp, Hendrik van, - Eer de Nevel alles toedekt.
40831: Gorris, G., - Petrus, Prins der Apostelen.
67656: Görris S.J., G.C.W., - dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het Licht van zijn Tijd.
67396: Gorse, M. l'abbé M.M., - Saint Bruno Fondateur de l'Ordre des Chartreux.
29493: Gort, A.G., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Rossum 1971-1979..
74791: Gotovitch, J., - Archives des Partisans Armés. Louis van Brussel Bundesarchiv Fondation Jacquemotte.
65644: Gotovitch, J., - Archives des Partisans Armes.
76688: Gou, dr. mr. L. de, - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De Behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering.
71050: Gou, dr. mr. L. de, - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De Behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering.
70883: Gou, dr. mr. L. de, - Het Plan van Constitutie van 1796 Chronologische Bewerking van het Archief van de eerste Constitutiecommissie ingesteld bij Decreet van de de Nationale Vergadering 1796. Met een Facsimile Uitgave van het Plan van Constitutie.
10232: Goubitz, O., - 's-Hertogenbosch. De Ledervondsten.
71819: Goudsmit, mr. H.R., - Adoptie in Nederland.
13513: Goulmy, Paul, - Wilhelmus van de Ven, 10de Bisschop van 's-Hertogenbosch 1860-1910..
135131: Goulmy, Paul, - Wilhelmus van de Ven, 10de Bisschop van 's-Hertogenbosch 1860-1910..
135132: Goulmy, Paul, - Wilhelmus van de Ven, 10de Bisschop van 's-Hertogenbosch 1860-1910..
29080: Goulooze, H., - Inventaris van het Administratief Oud-Archief (1605-1810) der Gemeente Dinteloord en Prinsenland.
29073: Goulooze, H., - Het Oud-Archief van Willemstad 1558-1810..
25675: Goulooze, H., - Klundert in oude Ansichten.
295232: Goulooze, H., - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Willemstad 1562 - 1810..
67585: Gourgaud, Général, - Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée en Russie ou Examen Critique.
43920: Gouvion, Colette e.a., - Hoveniers van God. Een Ontmoeting met 5 miljoen Bahá'is.
77023: Gouw, J.L. van der, - Sint-Juttemis.
76666: Gouw, dr. J.L. van der, - Rekeningen van de Domeinen van Putten 1379-1429. Deel II. Rekeningen 1420-1429; Teksten en Regesten 1229-1430..
76643: Gouw, dr. J.L. van der, - Rekeningen van de Domeinen van Putten 1379-1429. Deel I. 1379-1419..
76304: Gouw, J. ter, - De Volksvermaken.
17650: Gouw, Nico de, - Het nieuwe Gezicht van Drunen-Elshout.
71586: Gouw, J.L. van der, - De Ring van Putten. Onderzoekingen naar het Hoogheemraadschap in het Deltagebied.
76927: Gouweleeuw, J.W.A., - Inventaris van het Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft.
76373: Gouweleeuw, J.W.A., - Inventaris van het Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft.
29055: Goverde, W.A.M., - Inventaris van het Archief van de Eigenaren der Aanwassen onder Fijnaart 1651-1975..
197451: Govers, dr. F.G.G., - In een Ommezien. Pedagogische Academie Veghel 1903-1978..
19745: Govers, dr. F.G.G., - In een Ommezien. Pedagogische Academie Veghel 1903-1978..
22320: Govers, dr. Frans, - Aan de Torens en Koepel kent men Uden.
11405: Govers, Dr. F.G.G., - Het Geslacht en de Firma F. van Lanschot 1737-1901..
22220: Govers, Dr. Frans, - Uden van Kersendorp tot Plaats met Pit.
10549: Govers, Dr. Frans, - Het Gewoel der Affaires.
74077: Govers, Ellen, - Alles over Voeding .
19814: Govers, Dr. Frans, - Corridor naar het Verleden. Veghel een Snijpunt in Oost-Brabant 1940-1945..
20893: Govers, Jacques en Willem van der Sommen, - Eindhoven in oude Ansichten. Een Wandeling door het Centrum.
71367: Govers, dr. Frans, - Stemmen uit Dachau. 'Ter ere van de Doden en ter Waarschuwing voor de Levenden'.
19751: Govers, Dr. Frans, - Op eigen Kracht. Veghel en der Regio 1944-2000..
10584: Govers, Dr. Frans, - 1737-1997. De Polsslag van de Tijd.
76321: Graaf, Kees de, - Geschiedenis als Grondlegger. Voorbeeldenboek Projectontwikkeling en Cultuurhistorie.
75823: Graaf, J.J., - Nederlandsche Doopnamen naar Oorsprong en Gebruik.
293071: Graaf, A.L. de, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van Waalwijk 1531-1811..
74297: Graaf, S.A.L. de ; A.C.J. Hendrikx en L.C. van Zetten, - Inventarissen van de Archieven van de Familie Zoudenbalch 1393 - 1678 en van de Familie Van Wijckersloot 1416 - 1827..
38881: Graaf, Elise de, - Genoveva.
19787: Graaf, Cor van de e.a., - 22 Jaar Kuussegat Jubileumboek 22 Jaar Veghels Karnaval 1968-1990..
170592: Graaf, Th. F.M. de, - Diessen in oude Ansichten.
69966: Graaf, J.J., - Nederlandsche Doopnamen naar Oorsprong en Gebruik.
106929: Graaf, M.P. van de & M.J.A.B. van den Brekel - van Dooren, - De Naam is Van de Graaf. Een Overzicht van drie Takken van het Rooms-Katholieke Brabantse Geslacht Van de Graaf sinds 1610..
67609: Graaf, drs. J.H.G. de, - Moordrecht in Touw.
11618: Graaff, Klaas de, - Moorddadig Brabant. Moord en Doodslag in de 19e Eeuw.
11368: Graaff, Ab de, - Nederland in oude Prentbriefkaarten. Noord-Brabant.
74285: Graaff, S.A.L. de, - Inventaris van de Verzameling Doop- Huwelijks-, (Lidmaten-) en Begraafregisters van Kerken in de Provincie Utrecht 1579-1811..
29596: Graaff, A. de, - Inventaris van de Archieven van Nieuwkuijk en Onsenoort 1585-1935..
22868: Graaff, H.W. de & M.E.J. van Laarhoven - Mertens, - 120 Jaar Boxmeersche Harmonie.
64502: Graaff, L.P.W. de, - Inventaris van de Archieven van het Kroondomein Rentambt Utrecht 1823-1919..
69161: Graafhuis, A. e.a., - In en om de Domkerk.
24611: Graat, Paul, - De Industriele Ontwikkeling van Etten-Leur 1945 tot 1980..
17383: Graatsma, S. (red.), - Ons Cenakel.
40316: Graef, Hilda, - Edith Stein. Een Vrouw van deze Tijd.
78249: Gräler, Johannes Gerard, - Mandeligheid. Een wetenschappelijke Proeve op het Gebied van de Rechtsgeleerdheid.
24967: Le Grand, - Verhaal van de Verrassing van BergenopZoom, op den 8en en 9en Maart 1814; met een kort Berigt van deszelfs Insluiting, en de Gebeurtenissen, welke tot dezelfde Aanleiding gegeven hebben; benevens een historische en krijgskundige Plaatsbeschrijving deze Vesting.
69390: Grandgagagne, Ch., - Mémoire sur les anciens Noms de Lieux dans la Belgique orientale.
70577: Grassl, dr. Basilius Franz, - Der Praemonstratenserorden, seine Geschichte uns seine Ausbreitung bis zur Gegenwart.
78336: Gratama, mr. S., - Drenthsche Rechtsbronnen uit de 14e, 15e en 16e Eeuwen.
27138: Gratianus O.C.D., E.P., - De Bevrijdster van Antwerpen.
40841: Gratien O.F.M.Cap., P., - Franciscus van Assisi.
35474: Graumans, A.A.L., - Radiovertelsels van d'n Dré.
35320: Graumans, A.A.L., - D'n Dré en d'n Blaauwe van Ulvenhout.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

5/9