Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
37459: DIV., - Vincent van Gogh.
7682: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 35 t/m jaargang 39..
95551: DIV., - Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden te Nijmegen van 4 januari 1936 tot en met 7 januari d.a.v..
36201: DIV., - Het Gemeentehuis van Borgerhout. Een Monument van Vlaamse Renaissance 1889-1949..
30172: DIV., - De Havengebieden van Amsterdam, Antwerpen, Gent en Rotterdam.
7912: DIV., - De Iechtetrekker. Jaarboek Heemkundekring Huijbergen Jaarboek 21 t/m 26. 1997 t/m 2002..
8935: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 84. 19 October 1852..
78104: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Zes en tachtigste Deel.
8930: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 77. 24 september 1852..
8929: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 70. 31 augustus 1852..
121844: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer. 's-Hertogenbosch-Nummer.
8932: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 79. 1 October 1852..
8927: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 59. 23 julij 1852..
39623: DIV., - Gilde van Sint Catharina Woensel 1477-1977. Gildenontmoetingsdag.
74987: DIV., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel VI..
4927: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1927. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1927..
22803: DIV., - Oud Boxmeer in Beeld. Het Verleden van Boxmeer in Foto's.
393552: DIV., - 23e Kringdag Kempenland. Gildefeest Eersel 5 juni 1966..
383015: DIV., - Kerststallen in Brabant en België.
73740: DIV., - Vrijen en Trouwen. Aspecten van het Volksleven in Europa.
73699: DIV., - Het Leven van de Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament te Tegelen.
12854: DIV., - Tien Jaar Jeugdtheaterfestival Den Bosch 1984-1993. Liber Amicorum.
7502: DIV., - Merckenswaert. Valkenswaard.
74896: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zesentwintigste Jaargang 1994..
35828: DIV., - Handelingen van het Zesde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres gehouden te 's-Hertogenbosch den 11. 12 en 13 september 1860..
35836: DIV., - Jan van Ruusbroec Leven Werken. Onder de Redactie van het Ruusbroec-Genootschap Antwerpen.
109357: DIV., - Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen.
71107: DIV., - Jaarbericht no. 6 t/m 8 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1939-1942..
71106: DIV., - Jaarbericht no. 6 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1939..
76184: DIV., - Jaarboek / Jaarboeken Stedelijke Academie Sint-Niklaas 1978 - 1989..
178943: DIV., - Hilvarenbeek. Historische Dorpswandeling.
20299: DIV., - 25 Jaar Streekmuseum De Acht Zaligheden.
39421: DIV., - 50 Jaar Gilden in Peelland.
6877: DIV., - Effe Lùstere. Jaargang 16. Nummers 41 t/m 43..
17222: DIV., - Verschuuren 1921-1981. De andere Kant van de Textielindustrie.
17226: DIV., - Niet alle Aardbeien gaan naar de Veiling. Scènes uit een eigenwijs Opvangcentrum. 20 Jaar Huize Poels.
384569: DIV., - Tempus Arti Juli 2000. Landen Linter Zoutleeuw Parcours Actuele Kunst.
38457: DIV., - Herdenkingstentoonstelling 150 jaar Noord-Brabant 1813-1963..
121888: DIV., - Beschrijf je Reis.
5237: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 169..
73609: DIV., - Officieel Verslag van het 4e Nationaal Congres van den Nederlandschen Boerenbond bij gelegenheid van zijn 25-jarig / zilveren Bestaansfeest gehouden te Utrecht 31 januari 1921. 1896-1921..
67481: DIV., - XXXVIe Congres. 12-15 april 1955 Gent / 12-15 avril 1955 Gand. Jaarboek 2e deel: Handelingen / Annales 2e partie Communications.
130411: DIV., - Naamlijst van het Bisdom ’s-Hertogenbosch 1978..
8601: DIV., - Rond de Schutsboom. Jaargang 13..
8528: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXII. [o.a. Niet-adellijke heraldiek in de Kempen;Oorlogsperikelen in Turnhout; Liereman; Johan Geerlincx; Archief gevangenis Turnhout ontsloten. Weelde gegraveerde zandsteen ].
19264: DIV., - Het Landschap van Schijndel belicht en Gedicht Deel 1 en 2..
32041: DIV., - Pollution de l'Eau a Bruxelles: prendre le Probleme en amont.
26262: DIV., - Land van Heusden en Altena.
67478: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 121..
273251: DIV., - Vijftig Jaar Benedictijnen in Nederland.
31900: DIV., - Profiel van Klein Brabant.
19826: DIV., - St. Joseph in Beeld. 90 Jaren St. Joseph Ziekenhuis-Veghel.
70214: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 13. Voordrachten, gehouden te Nijmegen op 4 en 5 April 1961..
4921: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1921. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1921..
4924: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1924. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1924..
4926: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1926. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1926..
69743: DIV., - Nederland's Adelsboek 58e Jaargang. Su-Z..
66957: DIV. , - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1895, 1896..
41256: DIV., - Bericht der Klosterchronisten über den Neubau des Karmelitenklosters im Goldenen Mainz.
38464: DIV., - Mechelen, 4 Eeuwen Aartsbisschoppelijke Stad 1561-1961..
76356: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 88. 2009. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
24645: DIV., - Etten-Leurnummer.
7613: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 13..
37237: DIV., - Theo van Keulen. Objecten Assemblages en Schilderijen 1987-1990..
39005: DIV., - Kunstenaars uit Brabant.
5240: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 172..
5244: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 175..
5253: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 184..
5254: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 181, 182, 183, 184..
76212: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 112, aflevering 1,2,3,4..
76213: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 111, aflevering 1,2,3,4..
76214: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 110, aflevering 1,2,3,4..
7155: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 5..
378632: DIV., - Een Eeuwfeest Renier Snieders. Jozef Simons.
76207: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 117, aflevering 1,2,3,4..
4823: DIV., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1823..
4824: DIV., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1824..
76965: DIV., - Verslag van de Algemene Vergadering van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 31 October 1952 en 2 november 1953 - verenigd met Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (68e deel).
7610: DIV,, - De Kleine Meijerij. Jaargang 10..
39031: DIV., - Vrijplaats voor de Kunst. Peninsula.
76850: DIV., - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 2003..
76206: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 118, aflevering 1,2,3,4..
76205: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 119, aflevering 1,2,3,4..
6036: DIV., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXVI..
6040: DIV., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXX..
121956: DIV., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen 1990..
37299: DIV., - Vincent van Gogh.
37295: DIV., - Vincent van Gogh.
41703: DIV., - Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland.
7158: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 8..
74148: DIV., - Inventaris van het Archief van de Onderafdeling Werkloosheidsverzekering 1914-1944..
384527: DIV., - Beelden van Mensen. Louise Terheijden.
41313: DIV., - Monialen Augustinessen te Werkhoven.
78354: DIV., - Verslagen en Mededeelingen XIII. (Dertiende deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78355: DIV., - Verslagen en Mededeelingen XIV. (Veertiende deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78352: DIV., - Verslagen en Mededeelingen XI. (Elfde deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78348: DIV., - Verslagen en Mededeelingen VII. (Zevende deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78344: DIV., - Verslagen en Mededeelingen I. (Eerste deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78345: DIV., - Verslagen en Mededeelingen III. (Derde deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78346: DIV., - Verslagen en Mededeelingen V. (Vijfde deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78349: DIV., - Verslagen en Mededeelingen VIII. (Achtste deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78350: DIV., - Verslagen en Mededeelingen IX. (Negende deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78351: DIV., - Verslagen en Mededeelingen X. (Tiende deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78361: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks IV (Vierde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78362: DIV., - Verslagen en Mededeelingen IV. (Vierde deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78356: DIV., - Systematische Index op de Eerste Reeks der Werken en op de Deelen I t/m III der Verslagen en Mededeelingen.
78358: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks I. (Eerste deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78353: DIV., - Verslagen en Mededeelingen XII. (Twaalfde deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78364: DIV., - Verslagen en Mededeelingen I t/m XIV. (Eerste deel t/m veertiende deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78359: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks II. (Tweede deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78366: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks VI (Zesde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78367: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks VII (Zevende deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78368: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks VIII (Achtste deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78363: DIV., - Verslagen en Mededeelingen II. (Tweede deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78369: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks IX (Negende deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78370: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks X (Tiende deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78371: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks Deel 1 t/m deel 10 (I-X) Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78365: DIV., - Pro Memorie. Jaargang 1 t/m Jaargang 14..
24216: DIV., - Breda evacueerde. Een Herinnering aan de Evacuatie van Breda op Pinksteren 1940..
4409: DIV., - De Woijstap-Kroniek. Jaargang 9..
39009: DIV., - Hedendaagse Kunst uit Noord-Brabant.
1994: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XLIV t/m LIII..
1993: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XXXIV t/m XLIII..
384526: DIV., - Frank Couteaux.
3758: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1996. Jaargang 8..
125761: DIV., - De Binnendieze: Wél Vaart of vaart wel? Een Visie op de Toekomst.
25891: DIV., - De Geschiedenis van het Rucphens Raadhuis 1850-1985..
10223: DIV., - Archeologische Cahiers nr. 4. Noord-Brabant.
77143: DIV., - Rijn en Maas. Kunst en Kultuur 800 – 1400..
4918: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1918. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1918..
4919: DIV., - Provinciaal Blad 1918. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1919..
5771: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 38-39. Jaargang 22..
30503: DIV., - Diest en het Huis Oranje-Nassau.
37500: DIV., - Reisschetsen 1991. Impressies met de Pen.
18058: DIV., - Peelnota.
17625: DIV., - Over de School 44 Opstellen over Onderwijs in Udenhout en Biezenmortel.
108314: DIV., - Onderzoek naar de mate van Verontreiniging van de Oppervlaktewateren in Nederland. Deel VI Noord-Brabant.
108364: DIV., - Wandelen langs Water in Midden-Brabant.
108358: DIV., - Heemraadschap van en Mark en Dintel. Jaarverslag 1971..
108357: DIV., - Heemraadschap van en Mark en Dintel. Jaarverslag 1964..
108465: DIV., - Havenontwikkeling Zuidwest Nederland.
6931: DIV., - Gemeente Helmond Statistisch Jaarboek 1977..
76367: DIV., - Economische en sociale Kroniek der Oorlogsjaren 1940-1945..
8202: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 47 t/m Jaargang 52..
8203: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 29 t/m Jaargang 32..
109343: DIV. ., - Maas- en Peelliniepad.
109349: DIV., - Rondom Geldrop IVN Fietstocht.
113008: DIV., - Luchtfoto-Atlas Noord-Brabant (Oost).
113007: DIV., - Inventaris van het Kaartenarchief van Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant (1719-) 1811 - 1953 (-1976)..
11935: DIV., - Het Leven van weleer in Oost-Brabant.
11934: DIV., - ThuisinhetZuiden.nl brengt Steden dichter bij elkaar. Leven wonen, recreëren en genieten 2007-2009. ThuisinhetZuiden.nl brengt Mensen dichter bij elkaar. 2007-2009..
11970: DIV., - Jaarverslag 1932 van het Gewest-Noordbrabant der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten.
12013: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 1..
1209: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 9..
12089: DIV., - Oorspronck van 's Hertogen-Bosch in 't Jaer 1184..
8972: DIV., - 's-Hertogenbosch 1993. Driemaandelijks Tijdschrift over de Geschiedenis van 's-Hertogenbosch. Jaargang 1 t/m Jaargang 6..
1214: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 14..
8933: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 82. 12 October 1852..
8934: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 83. 15 October 1852..
8936: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 85. 22 October 1852..
8937: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 86. 26 October 1852..
8939: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 97. 3 December 1852..
8940: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 99. 10 December 1852..
121807: DIV., - Feestgids ter gelegenheid van het 25-Jarig Jubileum van den R.K. Middenstandsbond van 's-Hertogenbosch op 21 juni 1927..
8925: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 53. 2 julij 1852..
8926: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 58. 20 julij 1852..
8928: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 63. 6 augustus 1852..
8876: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 26e Jaargang..
8878: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 28e Jaargang..
7609: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 9..
1225: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 25..
90112: DIV., - Brabantia Jaargang 6 [o.a. Frans Babylon; Brabander in Mekka; Slag bij Woeringen; Antoon Coolen en de moraal; Het reservaat; Kapel te Udenhout; Verdwenen Kerk van Nuenen. ].
74498: DIV., - 40 Jaren Vereniging van Nederlandse Gemeente 1912-1952..
77765: DIV., - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII [Parts 1-3 Compl.]..
24508: DIV., - Hoeven's Verweer.
31901: DIV., - Collectio Epistolarum Pastoralium Decretorum, Aliorumque Documentorum quae pro Regimine Dioecesis Mechliniensis.
43532: DIV., - Santiago de Compostela.
33041: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 4..
7161: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 11. Het Dorp Schaijk 1634-1942..
12543: DIV., - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981..
125431: DIV., - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981..
7052: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 52..
7027: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 27..
38559: DIV., - Beeldenstroom. Regeling aankopen en Opdrachten Beeldende Kunst Noord-Brabant 1984-1991..
5400: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 6 t/m Jaargang 29..
32032: DIV., - Brussel, Washington aan de Zenne. Een Pleidooi voor Brussel als Europese Hoofdstad.
70882: DIV., - Annuarium 1933 Unie van R.K. Studentenvereenigingen in Nederland.
77022: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États LIV..
11897: DIV., - Brabantstad Mozaïek Metropool 2006..
10000: DIV., - Brabantse Rechtshistorische Reeks 1 t/m 9. 1: Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629; 2: Het burgerlijk Proces in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811; 3: De Heerlijke Stad; 4: De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in Tweede Termijn; 5: Brabandts Recht dat is...; 6: De Grensgebieden in het Noordoosten van Brabant 1200-1795. Institutionele en Juridische Aspecten; 7: Hoven en Banken in Noord en Zuid; 8: Revolutie en Notariaat. Antwerpen 1794-1814; 9: Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795..
42527: DIV., - Kunstschatten uit Vaticaanstad, Italiaanse Kerken en Musea.
1527: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 27..
39631: DIV., - Liefdadigheidsfestijn Het Kwartier van Oirschot door het Gilde St. Brigida Netersel.
39632: DIV., - Gilde St. Sebastiaan Hoogeloon. Programma Kringdag Het Kwartier van Oirschot.
7642: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 42..
90035: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. 9e Jaargang nr. 6..
78108: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Negentigste Deel.
78109: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Eenennegentigste Deel.
78110: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Tweeënnegentigste Deel.
43703: DIV., - Meditatiën over het Leven en de Mysteriën van Onzen Heer Jesus Christus. Deel I..
11519: DIV., - De Allochtonen in Brabant. Initiaal-Onderzoek naar Omvang en Situatie.
64436: DIV., - Middelburg in bewogen dagen 1940-1945. Deel 1..
384554: DIV., - 12 beeldende Kunstenaars uit Belgisch Limburg & 12 beeldende Kunstenaars uit Nederlands Brabant.
3720: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1959..
22249: DIV., - Artsenijhof. Kruiden in de Kloostertuin bij het Museum voor Religieuze Kunst.
36491: DIV., - Kempense Boerderijen.
77794: DIV., - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 13e Jaargang.
77799: DIV., - Topografische van Atlas Nederland. Schaal 1: 100.000..
74655: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Deuxième Année. Tweede Jaargang. [O.a. Loo, son Église et sa Tour (M.F. van de Putte); L'art monumental belge apprécié par la critique archéologiqie d'Outre-Rhin (Baron de Roisin, plaat/planche); Exploration de quelques Tumulus de la Hesbaye (M.H. Schuermans met platen/planches); Recherches concernant de la date de la Construction de l'église Notre Dame à Saint-Trond (M.Ch. Piot); Le Donjon de Sichem (M.Ch. Piot); Ancienne Halle aux Draps (M. Voisin & Justin Bruyenne met platen/planches); Broduers Belges du XVe siècl et du siècle suivant (M. Ch. Piot); Musée's archéologiques d; Allemagne (M. Th. Juste): L'Origine et les accroissements du Muséé de Bruxelles (Edouard Fétis); Programme des peintures murales à exécuter dans la grande salle de l'Hotel de Ville d'Anvers (M.H. Leys); La Bourse de Tournay (B.C. du Mortier); Église Notre-Dame à Deynze ( Baron de Saint-Genois et J.-B. Béthune-d'Yderwalle); David Teniers le jeune, Jacob van Ruysdael et Nicolas Berghem (M.C. de Brou met plaat/planche)].
710: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXXI t/m XXXIX..
66272: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1886..
36406: DIV., - De Brabantse Boerderijen. Boerderijen het zal ons een Zorg zijn.
7619: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 19..
36754: DIV., - Het Kasteel van Geldrop. Handleiding Kasteel en Kasteelpark.
74469: DIV., - Tentoonstelling Zicht rond Gooi en Sticht.
66278: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1891..
74988: DIV., - Inventarissen van hedendaagse Archieven van Gemeenten. Deel I..
90040: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel VII..
1212: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 12..
36716: DIV., - Het Kasteel Nemerlaer te Haaren.
1543: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 43..
39008: DIV., - ENNU Stichting voor de Kunst.
21082: DIV., - Brabantia Jaargang 5. [o.a. Brabantse Vlag;  Abt Arnold van Tuldel; Adolf van Leggelo; Abdij Binderen; Pater Simon Bennenbroek; Fossiele zoogdieren; Zeekapitein Jan van Amstel; Vlag en wapen van aloud Brabant; Burcht van Werkendam;  Frans Babylon; Het reservaat.].
78112: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Vierennegentigste Deel.
78113: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Vijfennegentigste Deel.
76351: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 35..
108292: DIV., - Verslag inzake Onderzoek verbetering Afwatering Mark en Dintel en verbinding Mark = Vliet.
36058: DIV., - De Tommies. Een Musical ter Herdenking van de Bevrijding van 's-Hertogenbosch 1944-1994..
10283: DIV., - Archeologie in Tilburg en Omgeving 1980-1982..
1526: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 26..
1552: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 52..
1555: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 55..
8931: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 78. 28 september 1852..
235044: DIV., - De Kern is “Eendracht” gebleven. 1848-1998 Koninklijke Harmonie De Eendracht Raamsdonksveer.
170743: DIV., - Gemeentegids Tilburg 1984-1985..
1518: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 18..
24066: DIV., - Dekenale Herindeling Bisdom Breda.
5450: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 26 Nr. 7-8..
70206: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 5. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 april 1952..
384631: DIV., - Hedendaagse Kunst in Uden.
74995: DIV., - Archives Communales. Inventaires. Tome I..
74991: DIV., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel V..
74990: DIV., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken. Deel VI..
74989: DIV., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel I..
7631: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 31..
75225: DIV., - 1812 - 1887. Cauderlier, Kok voor Burger en Koning.
38459: DIV., - Catalogue de l'Exposition Internationale en Souvenir du 475e Anniversaire de l'Établissement à Malines (1473/1474) du Grand Conseil.
7620: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 20..
8976: DIV., - Arendonks Heemnieuws. Jaargang 1 t/m Jaargang 8..
39580: DIV., - Sint-Job-In'-'T-Goor. Groots Schutterstoernooi voor de Voetboog.
77846: DIV., - Huishoudboek N.C.B..
35803: DIV., - Noordbrabants Schrijversboek 1980..
76295: DIV., - Historische Bedrijfsarchieven. Voedings- en Genotmiddelenindustrie. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
76296: DIV., - Historische Bedrijfsarchieven. Machine-, Elektro- Technische en Transportmiddelenindustrie. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
74654: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Première Année. Eerste Jaargang. [ O.a.: Église Collégiale de Huy (met platen/planches) door Vierset-Godin; Le Retable de l'église de Sainte-Dimphe door Piot ].
24385: DIV., - Eindrapport gemeentelijke Monumenten Gemeente Prinsenbeek.
77751: DIV., - Tombola. Acht rechtshistorische Loten. Aangeboden aan J. Th. De Smidt.
77768: DIV., - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIV [Parts 1-2 Compl.]..
77769: DIV., - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIII [Parts 1-3 Compl.]..
178011: DIV., - Beekvliet's Eeuwfeest 1815-1915. Geschiedenis van het Klein-seminarie in het Bisdom van 's-Hertogenbosch..
74403: DIV., - Overheid en Volkcredietwezen.
38451: DIV., - Antwerpens Gouden Eeuw. Kunst en Cultuur ten tijde van Plantin.
38470: DIV., - Kunst en Stad.
38474: DIV., - Oude Kunst in Brabants bezit.
38477: DIV., - Nederlandse Landschapskunst uit de 17e Eeuw.
38484: DIV., - Kunst uit Noord-Brabant Noord-Brabantweek Antwerpen 8-18 sept '62..
39611: DIV., - 550 Jaar St. Antonius Gilde Well 1435-1985. Vrije Gildedag in de Kring van Gilden Land van Cuyck.
64650: DIV., - Jaarboek Architectuur Vlaanderen. 1996-1997..
76445: DIV., - De Tielse Kroniek. Een Geschiedenis van de Lage Landen van de Volksverhuizingen tot het midden van de vijftiende Eeuw, met een vervolg over de Jaren 1552-1566..
4910: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1910. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1910..
4913: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1913. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1913..
4914: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1914. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1914..
4915: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1915. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1915..
4916: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1916. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1916..
4917: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1917. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1917..
74663: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Dixième Année. Tiende Jaargang [O.a. Ancien hôtel de la Monnaie à Anvers (P. Génard); Trésor artistique de la collégiale de Sainte-Gudule à Bruxelles (Abbé de Bruyn); Le Muséé Lorrain à Nancy (Th. Juste); Fonts baptismaux remarquables des environs d'Audenarde et de Grammont (Abbé G. vande Vyvere); Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique (H. Schuermans); Musée de Ravestein (H. Schuermans)].
39578: DIV., - Gildefeest Sint Andriesgilde Wildert (Essen) 1707-1957..
20283: DIV., - 1897 – 1997 100 Jaar Boerenbond Reusel. Van Boeren aan de Grens tot Boeren met Grenzen.
95538: DIV., - Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1931..
37264: DIV., - La Peinture Ancienne au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers.
77042: DIV., - Het Werk van Rogier de le Pasture van der Weyden. 1399 – 1400 / 1464..
37718: DIV., - De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Het Mecenaat van Filips de Goede 1445-1475..
65566: DIV., - Veertig Jaren Koningin der Nederlanden 1898-1938..
3200: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jrg. 9 t/m 12..
76200: DIV., - Verzameling der Provinciale Verordeningen van Oost-Vlaanderen.
35278: DIV., - Hadjegedicht?.
1213: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 13..
126501: DIV., - De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944..
35037: DIV., - Poëzie Verleden - Toekomst in Brabant.
17804: DIV., - Gedenkboek Honderdjarig Bestaan van het Instituut Huize Ruwenberg te St. Michiels Gestel 1852-1952..
75578: DIV., - Pientere Hapjes voor Aperitieven, Recepties en Feestjes.
25717: DIV., - Brabant nabij Hollandsch Diep.
7614: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 14..
6852: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1982..
6853: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1983..
6854: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1984..
76348: DIV., - Buitenplaatsen bij De Bilt Vollenhoven, Houdringe en Beerschoten.
3763: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2001. Jaargang 13..
376381: DIV., - Belgische Kant van de 16e-Eeuw tot Heden.
30459: DIV., - Gemeente Merksem. Fotojaarboek 1979..
170819: DIV., - Achtste Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1934-1935..
38463: DIV., - Hedendaagse Kunst in Uden.
8857: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 7e Jaargang..
8860: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 10e Jaargang..
45003: DIV., - In het Spoor van Teresia.
76411: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 41..
65505: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1904 en 1905..
65509: DIV., - Verslag aan den Minister van Economische Zakenomtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1933..
65508: DIV., - Verslag aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1931..
65507: DIV., - Verslag aan den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1930..
65506: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1906..
377006: DIV., - De Gulden Passer Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 75..
65974: DIV., - Nederlandsch Fabrikaat 1915-1940..
30182: DIV., - Antwerpen Ondersteboven 2002 Restaurants Cafés Hotels Originele Winkels.
7500: DIV., - Merckenswaert. Valkenswaard. Jaarboek 1 t/m Jaarboek 10..
76401: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 40..
76402: DIV., - Groeneveld te Baarn.
178512: DIV., - Biks-3..
12623: DIV., - De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929..
7612: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 12..
21410: DIV., - De Weebosch 75 Jaar Voorwaarts. 1924-1999..
7645: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 45..
256775: DIV., - Roosendaal 50.000 Inwoners.
75259: DIV., - Verliefd Verloofd Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië Vroeger en Nu.
76381: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 38..
40463: DIV., - De Boodschappen van de Vrouwe van alle Volkeren.
75626: DIV., - Liturgisch Mis- en Gebedenboek voor het Katholieke Huisgezin. Zeer volledig met Vespers en Lofgebeden.
724: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXII t/m IL. Jaargang 22 t/m 49..
75673: DIV., - Jubileumnummer Katholieke Illustratie. Het Leven begint bij Honderd.
75674: DIV., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 70e jaargang.
76333: DIV., - Boek, Bibliotheek en Geesteswetenschappen. Opstellen door Vrienden en Collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage..
66270: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1884..
170729: DIV., - Tilburg moderne Industriestad.
36561: DIV., - Fortifications Bruxelles, l'Émergence de la Ville contemporaine.
170813: DIV., - Tweede Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1929..
66283: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1896..
21669: DIV., - Teksten, Schetsen en Varia bij gelegenheid van het Koperen Ambtsjubileum van Burgemeester T.Smulders-Beliën Oost- West- en Middelbeers.
21345: DIV., - De Valk Valkenswaard opgericht 30 april 1909..
170821: DIV., - Negende Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1935-1936..
170822: DIV., - Tiende Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1936-1937..
170781: DIV., - 100 Jaar St. Elisabeths-Ziekenhuis Tilburg 1838-1938..
78372: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks V (Vijfde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
180: DIVAEUS, PETRUS, - Opera varia: scilicet Rerum Lovaniensium libri IV; Annalium ejusdem oppidi Lovanniensis Libri VIII; Hermanni Comitis Nuenarii de Gallia Belgica commentariolus, ejusdem de Originen et Sedibus priscorum Francorum Brevis Narratio; Antiquitatum Belgicarum, seu Inferioris Germaniae Liber Primus; Abrahami Ortelli et Joannis Viviani Itinerarium per Nonnullas Galliae Belgicae.
4: DIVEAUS, PETRUS, - Rerum Brabanticarum Libri XIX.
42092: DIVERSEN, - Zusters van Julie Postel. Helend aanwezig.
41850: DIVERSEN, - Jezuïeten in Nederland.
18433: DIVERSEN, - Muziek in de Toren van Geldrop Vroeger en Nu.
28918: DIVERSEN, - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 15e Jaargang.
19220: DOBBELAERE, J.F.M., - De Leggers der openbare Wegen en Voetpaden in het Licht beschouwd der op dit Punt bestaande Nederlandsche Jurisprudentie, in Verband met het Eigendomsrecht naar Aanleiding van een Geschil met het Gemeentebestuur van Schijndel.
37451: DOBBELSTEEN, ROB VAN DEN, - In het Spoor van Van Gogh. Een Reisbeschrijving.
41264: DOBHAN, ULRICH, - Karmel in Deutschland.
41062: DODEWAARD, DR. J.A.E. VAN E.A., - Met de Heer der Heiligen het Jaar rond.
65257: DOES, JHR. G.W. VAN DEN, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 25. / Waterdruk onder de Fundeering van Stuwen en andere waterkeerende Kunstwerken.
13027: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch [O.a. Stichting Mej. Hester van Griensven, mr. Joh. Havens, Hendrik Buck, voor het seminarie, mr. Aart Swaens, Jac. Fr. van Lieshoudt, J. Damen of Daems van Mierlo, M. Wals, P. van den Eijnde, J. Kievits, Elsb. Strick, J. Daems van Nuenen, G. de Loijer, J.F. Beijhardts, A. Emmen, A. Appels, J. Brants, J. Heijligen of Pego, J.G. Corstiaense, W. Doremans, J. van Oeckel, J. Langecruis, C.W. van Poppel, H. Verepaeus, H. van der Weijden, E. van den Biechelaer, J. Brouwerius, J. van de Eijde en Th. Schonck, A. en C. van den Dijck, C. Aertse van Eersel, Peter van Grinsven, P. van de Water, J. Jansschens van Aerle, Jhr. J. van Bloemendael, S. van den Collenbergh, P. Peelmans, S. Verepaeus, J. Segers, G. de Cobbeeck, J.J. Lambertsse van Vechel, Johannes Back, Hadewich Jan Goossens of Ma. Luijten, Gijsbertus Coeverinx, Hendrik Verbeeck, Nicolaas van den Houdt, Johan Goossens (van Hilvarenbeek), Elisabeth Stalpaerts, Lambertus van der Aa, Rombout Rombouts, A. van Nouwen, A. van Enschot c.s., A.J. Lamberts (van Boxtel), Ba. van Grevenbroeck, Jonkh. Becx (van Helmond) Ca. Heeren, F. van der Weijden, G. Naets, G.M. Alens, G Creijt of Kraaite, H. van Broeckhoven, P. de Ruijther, Aa. Potteije, L. Plas, M. van Meijlsfoirt, Peter Everaerts van Heese, Peter J.J. Daemsse van Mill, P. van St. Truijden, Jonkh. H.F. van Gestel, J.W. Willemsen van Worcum, J.H. van Loemel, mr. F.A.J. van Lanschot, P. van de Water ].
130279: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel IV..
130277: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel II (O.a. Stichting Mej. Hester van Griensven, mr. Joh. Havens, Hendrik Buck, voor het seminarie, mr. Aart Swaens, Jac. Fr. van Lieshoudt.).
130276: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel IV..
130274: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel I..
9865: DOES, DR. J.C. VAN DER, - Maarten van Rossem. De glorieuse Geldersche Legeraanvoerder.
69171: DOESSCHATE, DR. G. TEN, - Rolduc als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
170717: DOEVENDANS, KEES E.A., - Stadsvorm Tilburg, Stadsontwerp en Beeldkwaliteit.
205889: DOEVENDANS, KEES, - E+ de Stad als Laboratorium.
38879: DOFF, NEEL, - Bittere Armoede in de Kempen.
22869: DOHMEN, TWAN EN RENÉ KLAASSEN, - In het glazen Huis. Maar één Bestuursgebouw in de Gemeente Boxmeer.
10829: DOLK, MR. DR. TH. F.J.A. E.A., - Het Stroomgebied van de Dommel 1863-1963..
242022: DOLNE, DRS. E.M., - De Geschiedenis van de Wijk 'Westeinde' te Breda.
41050: DOLZ, MIGUEL, - De Heilige Jozefmaria Escrivá.
41032: DOM PAUL DELATTE, ABBÉ DE SOLESMES, - Les Épitres de Saint Paul replacées dans le Milieu historique des Actes des Apôtres. Tome I & II.
40729: DOMINICUS C.P., PATER, - Pater Fidelis van 't Kruis Passionist. James Kent Stone (1840-1921).
39953: DOMINIEK, LUDIEKE E.A., - Geert van Beek vijftig.
13728: DOMMELEN, FRANS VAN, EN SJEF HENDRIKX, - In de Ban van de Ringdijk [ Den Dungen ].
74051: DONCKT, R. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de Sint-Elooiskapittelkerk te Eine (Oudenaarde).
35693: DONDERS, BROER, - Verziekte Geesten.
28999: DONDEYNE, ALBERT, - Foi Chrétienne et Pensée contemporaine.
24459: HEEMKUNDEKRING DONGEN, - Oud Dongen in Beeld II..
384562: DONGEN, PAUL VAN, - Het Naakt in de Nederlandse Schilderkunst van de Twintigste Eeuw.
165102: DONGEN, C.A.M. VAN DER, - Vijftig Jaar Streekmuziekschool Boxtel en Omgeving. '47 - '97..
22310: DONGEN, J.J. VAN, - Anno 1376. Zeeland.
101081: DONGEN, JOH. J.J. VAN, - Een Land met goede Justitie. Criminele Rechtspraak in de Stad Grave en het Land van Cuijk 1588-1811..
242017: DONGEN, AD VAN, - Nostalgisch Gezicht Breda.
24345: DONGEN, AD VAN, - Rooms Breda e.o. Uit ons rijke Katholieke Leven.
15496: DONK, AD VAN DER, - Het Aanzicht van Rosmalen.
39713: DONK, ANGELINE VAN DER, - Kruisheer L.G. Timmers. Het Leven en Werk van een Udense Vlaming.
22435: DONK, ANGELINE VAN DER E.A., - Een halve Eeuw Jong. Katholieke Bond van Ouderen Uden 50 Jaar.
22321: DONK, ANGELINE VAN DER E.A., - Leven op d'n Eikenheuvel.
12048: DONKER CURTIUS, MR. BOUDEWYN, - Mr. Boudewyn Donker Curtius, Mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst, Johan Jakob van Drunen, Pieter Haak Forsborgh en Robertus Alberthoma Chevallier uit s'Hertogenbosch, aan het Publiek.
169762: DONKERS, HENRI EN VERA DE KORT, - Vught in oude Ansichten.
16976: DONKERS, HENRI EN VERA DE KORT, - Vught in oude Ansichten.
73522: DONNER, FLORINDA, - Shabono.
39979: DONNET, FERNAND, - Jacques van der Sanden de Turnhout. Note complémentaire.
29050: DONSCHOT, G.J. VAN, - Inventaris van het Administratief Archief van de Gemeente Wouw 1811-1927 en de Gedeponeerde Archieven.
29065: DONSCHOT, G.J. VAN, - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Willemstad 1811-1940 en het Burgerlijk Armbestuur 1813-1946..
25777: DONSCHOT, G.J. VAN, - Enige Hoofdstukken uit de Geschiedenis van de Gemeente Nieuw-Vossemeer vanaf 1809..
290621: DONSCHOT, G.J. VAN, - De Oude Archieven van het Waterschap De Striene Deel III..
29081: DONSCHOT, G.J. VAN, - De Archieven van Nassau-Brabant.
37318: DONY, MR. FRANS L.M. E.A., - Het komplete Werk van Vincent van Gogh. Deel I, van Etten tot en met Parijs.
75772: DOODKORTE, J.J. E.A., - De Roep der Historie, volledige Methode voor het Onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis op de Katholieke Lagere Scholen, Leesboek 6de Leerjaar.
75771: DOODKORTE, J.J. E.A., - De Roep der Historie, volledige Methode voor het Onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis op de Katholieke Lagere Scholen, Leerboekje 6de Leerjaar.
75773: DOODKORTE, J.J. E.A., - De Roep der Historie, volledige Methode voor het Onderwijs in de Vaderlandsche Geschiedenis op de Katholieke Lagere Scholen, Leerboekje 7de Leerjaar.
29125: DOOREMANS, D., - Inventaris der Archieven van de Parochie van de Heilige Martinus te Princenhage.
29136: DOOREMANS, D., - Inventaris van het Archief der Evangelisch-Lutherse Gemeente te Breda.
393990: DOOREMOLEN, M.J.H. VAN, - Geschiedenis van het St. Catharinagilde tot Blortem en Gestel.
29758: DOOREN, DR. J.P. VAN E.A., - Classis Breda en Classis Zutphen van de Nederlandse Hervormde Kerk.
43593: DOOREN, DR. J.P. VAN, - De Nederlands Hervormde Kerk in Drenthe: Provinciaal Kerkbestuur en Provinciaal College van Toezicht. De Classes Assen, Meppel en Emmen. De Ringen Assen Meppel en Coevorden. De Gemeenten Assen, Dalen en Roden.
43592: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Nieuwerkerk aan den Ijssel. Hervormde Gemeente Schelluinen. Hervormde Gemeente Wateringen.
43874: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Kuinre. Hervormde Gemeente Rijssen. Hervormde Gemeente Zwolle.
43870: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Rijswijk (ZH).
73944: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Kisten en Kasten. 350 jaar kerkelijke Archiefdienst.
29546: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Besoyen. Hervormde Gemeente Chaam. Hervormde Gemeente Sprang.
74945: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Ameide. Hervormde Giessendam. Hervormde Gemeente Meerkerk. Hervormde Gemeente Moordrecht.
74817: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Kuinre. Hervormde Gemeente Rijssen. Hervormde Gemeente Zwolle.
74819: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Hervormde Gemeente Losser. Hervormde Gemeente Giethoorn.
74818: DOOREN, DR. J.P. VAN, - Classis Deventer van de Nederlandse Hervormde Kerk. Hervormde Gemeente Bathmen. Evangelisch-Lutherse Gemeente Deventer.
10396: DOOREN, PROF. DR. F.J.P. VAN E.A., - Adviesinstanties voor het Onderwijs in Noord-Brabant.
121421: DOORENWEERD, J., - Beknopte Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving van de Stad 's Hertogenbosch.
17066: DOORMAAL, AD VAN (RED.) EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 14..
17062: DOORMAAL, AD VAN EN WIL VENNIX (RED.), - Hers en geens dur Diessen Deel 6..
76309: DOORMAN, G., - Techniek en Octrooiwezen in hun Aanvang. Geschiedkundige aanvullingen bij I. Octrooien voor Uitvindingen in de Nederlanden uit de 16de-18de eeuw en II. Het Nederlandsch Octrooiwezen en de Techniek der 19de eeuw.
25071: DOORN, J. VAN, - Fijnaart en Heijningen zoals het was....
36637: DOORN, J. VAN, - De verdwenen Molens van Fijnaart. Deel 1. De Windwatermolen aan de Mooie Keene 1802-1893..
16993: DOORN, BOUD VAN, - 13 maanden Concentratiekamp Vught.
16994: DOORN, BOUD VAN, - 13 maanden Concentratiekamp Vught.
64799: DOORNBOS, GERRIT MEINDERT , GEBOREN TE GRONINGEN, - Aanteekening op Art. 61 der Kieswet.
36096: DOORNBOSCH, ATE, - Onder de Groene Linde.
44010: DOORNIK M.S.C., DR. N.G.M. VAN, - Pelgrims naar de Una Sancta.
40523: DOORNIK, N.G.M. VAN, - Een Vrouw die niet zweeg in de Kerk, Caterina van Siena.
40600: DOORNIK, N.G. VAN, - Franciscus van Assisi. Een Profeet voor onze Tijd.
73497: DOORNINCK, P.N. VAN, - Inventaris van het Oud Archief van Callandsoog [ Callantsoog ] met een Schetskaart.
67618: DOPPLER, DR. P., - De Secretarissen van het Indivies Laaggerecht der Stad Maastricht van 1350-1795..
16869: DORDREGTER, DRS. P. PH., - Rekreatie-Onderzoek in de Natuurgebieden van Oisterwijk.
17148: DOREMALEN, HENK VAN, - 25 Jaar Zorgcentrum Het Laar Tilburg.
170901: DOREMALEN, HENK VAN, - Het Gezicht van de Vakbeweging – Tilburg –.
17158: DOREMALEN, HENK VAN, - Openbare Bibliotheek Tilburg 1913-2003. Schatkamer voor Cultuur en Informatie.
17284: DOREMALEN, DRS. HENK VAN (RED.) E.A., - Geworteld in Taxandria. Historische Aspecten van de Relatie Tilburg-Turnhout.
170884: DOREMALEN, HENK VAN, - De Kleine Geschiedenis van Tilburg. Deel 1: Herdgangen en Hoogbouw.
17549: DOREMALEN, HENK VAN, - Bedrijvig Tilburg. Uit de Archieven van Tilburgse Bedrijven van vijftig Jaar en ouder.
17230: DOREMALEN, HENK VAN, - Blauwsloten en Riolen.
172301: DOREMALEN, HENK VAN, - Blauwsloten en Riolen.
36305: DOREMALEN, HENK VAN, - Nederlands Textielmuseum. Fabriek in Bedrijf.
17242: DOREMALEN, HENK VAN, - De Handen ineen. Geschiedenis van 100 Jaar Vakbeweging in Tilburg.
8619: DOREMALEN, HENK VAN E.A., - Tilburg, Tijdschrift voor Geschiedenis, Monumenten en Cultuur. Jaargang 19..
8620: DOREMALEN, HENK VAN E.A., - Tilburg, Tijdschrift voor Geschiedenis, Monumenten en Cultuur. Jaargang 20..
17194: DOREMALEN, HENK VAN, - Werken aan Water. Feiten, Verhalen en Anekdotes t.g.v. 100 Jaar Water uit de Kraan in Tilburg.
17109: DOREMALEN, DRS. HENK VAN E.A., - Godsvrucht en Deugdzaamheid. Godsdienst en Kerk in Tilburg door de Eeuwen heen.
170842: DOREMALEN, HENK VAN ; PAUL SPAPENS, - Een kwart Eeuw La Poubelle. Bestaan is anders verder gaan.
8624: DOREMALEN, HENK VAN E.A., - Tilburg, Tijdschrift voor Geschiedenis, Monumenten en Cultuur. Jaargang 24..
17397: DOREMALEN, HENK VAN; EN MARTIN VAN BROEKHOVEN, - D'n Atelier 125 Jaar. Spoorwerkplaats Tilburg.
12612: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. EN J.A.M. ROELANDS, - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2..
12513: DORENBOSCH, G.J.J.F.M., - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten.
27896: DORENBOSCH, P.TH.A., - De Boxtelse St. Petrus deel 1 en 2..
278961: DORENBOSCH, P.TH.A., - De Boxtelse St. Petrus deel 1..
12634: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. EN KEES SPIERINGS, - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten.
35837: DORENBOSCH, MEJ. G.J.J.F.M., - Lijst der Geschriften van drs. P. Gerlach O.F.M. Cap..
12741: DORENBOSCH, G.J.J.F.M. EN J.A.M. ROELANDS, - 's-Hertogenbosch in oude Ansichten. Deel 2..
69264: DORFLES, GILLO, - Der Kitsch.
75401: DORGELO, ADA, - Het groene Geheugen van de Vensterbank. Tips en Adviezen uit het bekende Radioprogramma.
76289: DORNSEIFFEN, DR. I. & PROF. J.H. GALLÉE E.A., - Nomina Geographica Neerlandica. Geschiedkundig Onderzoek der Nederlandsche Aardrijkskundige Namen. IIde Deel.
16879: DORP, A. VAN, - Rondom de Bevrijding van Oisterwijk in oktober 1944..
16881: DORP, A. VAN E.A., - De Beschieting van de Munitietrein in september 1944..
65230: DORP, MR. B. VAN, - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden Zesde Deel. 1839..
17979: DORP, DRS. ANTON VAN, - 100 Jaar Caeciliakerk. Een Geschiedenis van de Parochie St. Ceacilia te Enschot 1898-1998..
17966: DORP, ANTON VAN, - Berkel-Enschot van vruuger.
179661: DORP, ANTON VAN, - Berkel-Enschot van vruuger.
26955: DORP, ANTON VAN E.A., - En dan gaan we naar Sint Job. De Verering van Sint-Job in Enschot en andere Brabantse Plaatsen in Nederland en België.
68921: DORRESTEIN, RENATE, - Vóór alles een Dame. Editie 2002..
75035: DORSMAN, L.J. EN E. JONKER, - Anderhalve Eeuw Geschiedenis: (Nederlands) Historisch Genootschap 1845-1995..
75752: DORSMAN, L.J. EN P.J. KNEGTMANS, - Stille Wijkplaatsen?. Politiek aan de Nederlandse Universiteit sedert 1876..
384585: DORSSEN, ANNEKO VAN E.A., - Workshop. An Exploration of the Qualities of the new Office Landscape.
40818: DOTTIN, GEORGES, - Les Livres de Saint Patrice, Apotre de L'Irlande.
75977: DOUDE VAN TROOSTWIJK, DRS. W.J., - Duiven Sieraad en Plaag.
75973: DOUMA, R., - Hoenders. Geïllustreerd Handboek voor Sportfokkers, Bedrijfspluimveehouders, Kippenhouders.
64434: DOUMA, WIM EN JAN HEERTJES, - 1945 Het laatste Oorlogsjaar.
69607: DOUMA, DR. S., - Bij Het Honderdjarig Bestaan Der Provinciale Bibliotheek Van Friesland.
291401: DOUMA, H. E.A., - Archiefdienst Land van Cuijk. Jaarverslag 1973..
75947: DOUMA, R., - Hoenders. Huisvesting, Voeding, Ziekten, Rassen.
22518: DOUMA, DRS. H., - Grave en het Land van Cuijk in oude Ansichten.
29309: DOUMA, DRS. H. EN G. VAN HOORN O.S.C., - Inventaris van het Archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha 1371-1887..
29153: DOUMA, DRS. H., - Inventaris van de Wereldlijke en Kerkelijke Archieven van Wanroij en Rijkevoort.
74625: DOUXCHAMPS - LEFÈVRE, CÉCILE, - Inventaire analytique des Informations judiciaires du Conseil de Namur 1504-1794..
90047: DOUXCHAMPS, HERVÉ, - La Famille Douxchamps.
205841: DOV., - 50 Jaar GLE. Opening nieuw Gebouw [Gemeentelijk Lyceum Eindhoven].
75593: DOVEREN, PIETER VAN E.A., - Knack Kookclub Carnet. Recepten van grote Chefs.
64493: DOWNER, MR. W., - Inventaris der Archieven van de Rechterlijke Colleges die te Delft hebben gefungeerd tot in het Jaar 1811, waaraan toegevoegd die van het Archief van de Procureur Willem de Jongh,.
76058: DOWNING, ELISABETH C.M., - Keeping Rabbits.
15623: DOYEN, DRS. W.N.H., - Het was een heel aparte Club.
16533: DOYEN, WIL E.A., - 75 Jaar Angelaschool.
16521: DOYEN, DRS WIL E.A., - Boxtelse Historische Reeks 2..
16515: DOYEN, WIL EN GIED SEGERS, - Van Vagebonden, Dieven en Drinkebroers. Boxtelse Rechtspraak in de 17e en 18e Eeuw.
65283: DOYER, H., - Verdere Beschouwingen aangaande eene Electriciteits-Voorziening over het geheele Grondgebied van Nederland.
65282: DOYER, H., - Eene Electriciteitsvoorziening van Nederland.
74559: DOZY, CH. M., - Inventaris van het Oud-Archief der Stad Edam.
29497: DRAAK, J. DEN, - Gebundelde Inventarissen van het Archief van de Heren van Rossum als Beheerders van de Geestelijke Goederen in de Heerlijkheid Rossum en het Archief van het Manhuisfonds te Rossum.
294971: DRAAK, J. DEN, - Gebundelde Inventarissen van het Archief van de Heren van Rossum als Beheerders van de Geestelijke Goederen in de Heerlijkheid Rossum en het Archief van het Manhuisfonds te Rossum.
40861: DRABBE, COBA, - De Zalige Oliver Plunket. De gemartelde Aartsbisschop van Armagh 1625-1681..
741881: DRAHMANN, FRITS E.A., - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Gemeente 't Waal en Honswijk 1635 - 1983 en Vreeland 1619 - 1978..
43678: DREHMANNS C.SS.R., DR. JOS. MARIA, - Bidden en offeren met Christus. Een Gebedenboek voor meer Ontwikkelden.
20811: DRENTH, ANNEMIEK VAN, - De Zorg om het Philipsmeisje. Fabrieksmeisjes in de electronische Industrie in Eindhoven (1900-1960).
205902: DRENTH, PROF. DR. P.J.D., - Mens en Arbeid / Man and Work. Een Wereld van Verandering / A World of Change.
74558: DRESCH, N.J.M., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Beverwijk 1250 - 1817..
74643: DRESCH, N.J.M., - Inventaris van de Oude Kerkelijke Doop-, Trouw-, en Dooden (Begraaf-)boeken te Alkmaar 1540-1811 (1896)..
74937: DRIEHUIZEN, E.J., - Inventaris van het Archief van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond 1898 - 1970..
39459: DRIEL, HENK VAN, - De Gilden van Heeswijk en Dinther. Een historisch Overzicht. Sint Barbara Gilde en St. Willibrordusgilde.
75615: DRIEL, MELS VAN, - Met de Hand. Een culturele Geschiedenis van Soloseks.
11494: DRIES - VAN DER VELDEN, AD VAN DEN, - Het Brabant van Toen....
11620: DRIES - VAN DER VELDEN, AD VAN DEN, - Het Brabant van Toen....
39331: DRIESEN, JAN E.A., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 5..
39329: DRIESEN, JAN E.A., - Goed gebekt in eigen Dialect. Deel 3..
21536: DRIESSEN, A.J. E.A., - Veldhoven in oude Ansichten.
77962: DRIESSEN, J.F., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kerkrade.
70868: DRIESSEN, PASTOOR TH. W.J., - Venray een 'nieuwe' Naam voor een oud Dorp met een oude Kultuur.
67277: DRIESSEN, HENK E.A., - In de Ban van Betekenis. Proeven van symbolische Antropologie.
17796: DRIESSEN, DRS. R.E.J.G. E.A., - Golfclub De Dommel 75 Jaar 1928-2003..
65681: DRIESSEN, J.F., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Kerkrade 1795-1946..
72152: DRIESSEN, PASTOOR TH. W.J., - Venray een 'nieuwe' Naam voor een oud Dorp met een oude Kultuur.
72292: DRIESSEN, A.M.A.J., - Het Hollandsch-Duitsch Gemaal. Een waterstaatkundig Monument tussen Nijmegen en Kleef. Das Holländisch-Deutsche Pumpwerk. Ein Kulturdenkmal der Wasserwirtschaft zwischen Nimwegen und Kleve.
76259: DRIESSEN, F.M.H.M. E.A., - Bezoekers van de Rijksarchieven.
76503: DRIESSEN, M., - Zonnewijzers in Limburg. Voorlopige Inventaris van de Zonnewijzers in beide Limburgen.
73473: DRIFT, MR. P.A. VAN DER, - Volkshuisvesting. Deel 1: Algemeen Exposé. Deel 2: Commentaar op de Woningwet. Deel 2: Commentaar op de Woningwet.
76354: DRIJBER, MR. B.H., - Boterwet.
28843: DRIJVERS, PIUS, - De huidige Godsdienstbeleving in Brabant. Achtergronden en Perspectieven.
76685: DROOGLEVER, DR. P.J. EN DRS. M.J.N. SCHOUTEN, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel XI. 1 september - 25 november 1947..
76686: DROOGLEVER, DR. P.J. EN DRS. M.J.N. SCHOUTEN, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel XII. 26 november 1947-19 februari 1948..
76684: DROOGLEVER, DR. P.J. EN DRS. M.J.N. SCHOUTEN, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel X. 21 juli - 31 augustus 1947..
291391: DROSSAERS, DR. S.W.A., - Het Archief van de Nassause Domeinraad. Eerste Deel: Het Archief van de Raad en Rekenkamer te Breda tot 1581..
76824: DROST, MR. J., - Gelderse Landdagsrecessen 1731 - 1740. Handelingen en Resoluties van de Staten van Gelre en Zutphen.
69752: DROST, MR. J. E.A., - Gelderse Plakkatenlijst 1740-1815..
71375: DROST, MR. J., - Gelderse Landdagsrecessen 1721 - 1730. Handelingen en Resoluties van de Staten van Gelre en Zutphen.
77766: DROYSEN, HANS, - Der Breifwechsel Friedrichs des Grossen mit der Gräfin Camas un den Baron Fouqué.
69944: DROYSEN, J.G., - Geschichte Alexanders des Groszen.
43822: DRUBBEL M.S.C., ADRIEN, - Les Livres sapientiaux d'Israel dans leurs Sources Pré-Exiliques.
73381: DRUCKER, MRS. H.L. E.A., - Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Rechtsstudie. Jaargang 27..
73407: DRUCKER, MRS. H.L. ; MR. C.W. STAR BUSMANN, MR. F.G. SCHELTEMA E.A., - Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Rechtsstudie. Jaargang 25 t/m Jaargang 52..
73379: DRUCKER, MRS. H.L. E.A., - Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Rechtsstudie. Jaargang 25..
73380: DRUCKER, MRS. H.L. E.A., - Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Rechtsstudie. Jaargang 26..
73383: DRUCKER, MRS. H.L. E.A., - Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Rechtsstudie. Jaargang 29..
73382: DRUCKER, MRS. H.L. E.A., - Rechtsgeleerd Magazijn. Tijdschrift voor Binnen- en Buitenlandsche Rechtsstudie. Jaargang 28..
12996: DRUNEN, AD VAN E.A., - Moriaan, Roodenburgh, St. Machutus.
36209: DRUNEN, A. VAN, - Het Bossche Uilenburgkwartier.
36320: DRUNEN, A. VAN, - Het Bossche Uilenburgkwartier.
121985: DRUNEN, A. VAN E.A., - Kloosters, Kronieken en Koormuziek. Cultuur in Bourgondisch 's-Hertogenbosch 1450-1629 (incl. Rondwandeling).
355201: DUBOIS, MARCEL (FRANS VERACHTERT), - De Bende van de Witte.
34406: P. & M. DUBUISSON, - Le Canton de Wavre. Au Fil de l'Histoire.
78193: DUBY, GEORGES, - L’Économie rurale et la Vie des Campagnes dans l ‘Occident médiéval. T. I & II..
71092: DUBY, GEORGES, - Edelvrouwen in de twaalfde Eeuw.
73832: DUBY, GEORGES E.A., - Het Individu in het feodale Europa.
71420: DUBY, GEORGES & PHILIPPE ARIÈS & PAUL VEYNE, - Geschiedenis van het persoonlijk Leven. Van het Romeinse Rijk tot het Jaar Duizend.
69147: DUBY, GEORGES E.A., - Figuren van de moderne Tijd. Geschiedenis van het persoonlijk Leven.
64624: DUBY, GEORGES, - Medieval Marriage. Two Models from Twelfth-Century France.
32082: DUCHESNE, ALBERT, - A Propos d'une nouvelle Dénomination proposée pour notre Ecole Militaire. Quand Bruxelles avait un Académie Militaire (1862-1873).
32092: DUCHESNE, ALBERT, - L'École de Guerre Belge a Cent Ans (1869-1979).
9829: DUERLOO, LUC, - Privilegies uitbeelden. De Zuidnederlandse Wapenkoningen en Wapenkunde in de Eeuw der Verlichting.
43687: DUFFELS S.J., P., - Berichten uit Nederlandsch Oost-Indië ten dienst der Eerwaarde Directeuren van den St. Claver-Bond.
9641: DUFFHUES, T., - Voor een betere Toekomst. Het Werk van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond voor Bedrijf en Gezin 1896-1996..
73484: DUFOUR DE SAINT-PATHUS, JULIEN-MICHEL, - Répertoire raissonné pour les Préfets, Sous-Préfets, Maires, adjoints, Conseillers Municipaux, Juges de Paix; Commissaires de Police; Officiers de Gendarmerie, Gendarmes, Gardes Champêtres et Gardes Forestiers: ou Dictionaire Adminstratif contenant les Instructions générales relatives aux Fonctions et Attributions de ces Adminstrateurs et Fonctionnaires. Tome I, II..
13798: DUGDALE, GRAHAM & FRANS LUCAS, - De Nacht Wacht 1939 - 1945..
24347: DUIJGHUISEN, DRS. M.J.M., - Geschiedenis van Breda. Deel III 1795-1960, Hoofdlijnen en Accenten.
64484: DUIJN, D. VAN EN DRS. I.W.L.A. CAMINADA, - Inventaris van het Archief van de Commissarissen over de Bank van Lening te Delft.
78071: DUIJN, D. VAN & DRS. I.W.L.A. CAMINADA, - Inventaris van het Archief van de Commissarissen over de Bank van Lening te Delft 1676-1923..
35247: DUIJNHOVEN, SERGE VAN, - Wat ik zie kan ik niet zijn. Een Dichter op zoek naar de Bronnen van Het Groene Woud.
355145: DUINHOVEN, AD VAN, - Het Kleppermeuleke.
71178: DUINKER, P.F., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Alblasserdam tot 1933..
355116: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Welaan dan, beminde Geloovigen.
28973: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Waarom ik zo denk,... Het Katholieke Leven van 1918 tot 1940..
11404: DUINKERKEN, ANTON VAN / MARTIEN COPPENS, - Noord-Brabant. Edel en Schoon. Brabant tussen Peel en Biesbos.
35165: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Verzamelde Gedichten.
39807: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Nederlandsche Vromen van den nieuwen Tijd.
11402: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Brabantse Herinneringen.
35098: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Bescheiden Gastgeschenk.
35583: DUINKERKEN, ANTON VAN, - God en de Cultuur.
35428: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Legende van den Tijd.
40667: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Uren met St. Bernard.
35109: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Het Vierenswaardig Wonder.
271551: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Nicolaus van Milst 1645-1706..
35301: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Legende van den Tijd.
35246: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Een Bloemlezing uit de Katholieke Poëzie. Deel III Dichters der Emancipatie.
28967: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Verscheurde Christenheid.
76930: DUINKERKEN, W., - Dorpen in westelijk Hunsingo.
35558: DUINKERKEN, ANTON VAN, - De Menschen hebben hun Gebreken.
355581: DUINKERKEN, ANTON VAN, - De Menschen hebben hun Gebreken.
35559: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Het Tweede Plan.
35560: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Begrip van Rome.
35575: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Twee Vierkante Meter.
35210: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Groot-Nederland en wij.
28987: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Verscheurde Christenheid.
27155: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Nicolaus van Milst 1645-1706..
28968: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Katholiek Verzet.
28969: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Hedendaagsche Ketterijen.
178491: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Verzen uit St. Michielsgestel. Legende van den Wederkeer.
35447: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Legende van den Tijd.
355076: DUINKERKEN, ANTON VAN, - De Menschen hebben hun gebreken.
355075: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Twee Vierkante Meter.
355099: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Het Erfdeel van de Vreugdebloem.
355105: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Beeldenspel van Nederlandse Dichters.
35031: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Hart van Brabant.
355171: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Welaan dan, beminde Geloovigen.
35000: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Lyrisch Labyrinth.
35006: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Tobias met den Engel.
35011: DUINKERKEN, ANTON VAN, - Hart van Brabant.
35608: DUINKERKEN, ANTON VAN; EN MENNO TER BRAAK, - Het Christendom. Twee Getuigenissen in polemischen Vorm.
228071: DULJE, C.R. & A.F. VAN BEURDEN, - Geschied- en Aardrykskundige byzonderheden van de voormalige Heerlykheid Boxmeer met St. Anthonia en halfheerige Sambeek, benevens de meeste plaatsen in het Land van Kuik & Boxmeer. Geschiedenis van de Parochie, het Klooster der Carmelieten O.L.V. Broeders en het H. Bloed.
71811: DULK, IR. P.R. DEN, - Afvalwaterzuivering en de Belangen van Land- en Tuinbouw.
65899: DULLEMEN, MR. A.A.L.F. VAN, - Staatsnoodrecht en Rechtsstaat.
67168: DULLEMEN, CAROLINE VAN, - Zuid-Afrika.
65898: DULLEMEN, MR. A.A.L.F. VAN, - Staatsnoodrecht en Democratie.
76009: DUMAS, CHARLES, - In het Zadel. Het Nederlands Ruiterportret van 1550 tot.
76008: DUMAS, CHARLES, - In het Zadel. Het Nederlands Ruiterportret van 1550 tot 1900..
28820: DUMAX, EERW HEER, - Onze Pligten jegens de Paus bij de tegenwoordige Omstandigheden.
78054: DUMESNIL, RENÉ, - Histoire illustrée de Médicine.
74133: DUMONT, CÉCILE, - Inventaire des Archives des Seigneurs de Thieusies (XIIIe - XIXe S.).
65652: DUMONT, CÉCILE, - Inventaire des Archives de l'ancienne Commune de Cuesmes.
65714: DUMONT, C., - Inventaire des Papiers Charles Parin.
71181: DUMONT, C., - Inventaire des Archives de la Famille du Roy de Blicquy (XIIIe - XXe Siècles).
71233: DUMONT, CÉCILE, - Inventaire des Archives des Seigneurs de Thieusies (XIIIe - XIXe S.).
64451: DUMONT, S. E.A., - 'Van wege den Koning'. Gemeentewapens en Plaatsnamen in de Bommelerwaard.
71154: DUMONT, C., - Inventaire des Archives des Familles de la Barre et de Rouille.
32482: DUMONT-WILDEN, LOUIS, - Coins de Bruxelles.
74982: DUMONT, C. E.A., - Inventaire des Cartes et Plans Manuscrits et Graves. Second Supplément.
74137: DUMONT, C., - Inventaire des Archives de la Famille du Roy de Blicquy (XIIIe - XXe Siècles).
78030: DUMONT, S. E.A., - 'Van wege den Koning'. Gemeentewapens en Plaatsnamen in de Bommelerwaard.
42633: DUMONT, GEORGES-HENRI, - Memling.
32466: DUMONT, G.H., - Belgique. Bruxelles et Pays Wallons.
39445: DUN, CEES VAN, - Het Koninklijk Handboogschuttersgilde Sint-Sebastiaan te Tilburg.
12722: DUN, PAUL VAN, - Acht Eeuwen uit 'n goei Vat. De Bier- en Brouwerijgeschiedenis van 's-Hertogenbosch en Omgeving.
29597: DUN, PAUL VAN EN JOSS HOPSTAKEN, - Inventaris van de Archieven van de Rechtsvoorgangers van het Waterschap Zoomvliet.
29184: DUN, P.E.H.M. VAN, - Inventaris van de Archieven van de St. Vincentius en St. Elisabethvereniging te Tilburg 1848-1981/1992..
11303: DUNCKER, DIETER R. EN HELMUT WEISS, - Het Hertogdom Brabant in Kaart en Prent zijn Vier Kwartieren Leuven-Brussel-Antwerpen-‘s-Hertogenbosch.
25672: DUNGEN, C.J.M VAN DE, - Beknopte Beschrijving uit mijn Dagboek.
37272: DUNLOP, IAN, - Van Gogh.
75883: DUNN, ALAN (TEKST) DENIS THORPE (FOTO'S), - The Shepherd's Year.
69779: DUPARE, F.J., - Een Eeuw Strijd voor Nederlands Cultureel Erfgoed.
77101: DUPUY, PASCAL, - Histoire, Images, Imaginaire.
74729: DUQUENNE, XAVIER, - Inventaire du Fonds Depestre de Seneffe. Supplement.
65700: DUQUENNE, XAVIER, - Inventaire du Fonds Depestre de Seneffe.
65702: DUQUENNE, XAVIER, - Inventaire du Fonds Depestre de Seneffe. Supplement.
40491: DUQUIN, LORENE HANLEY, - The called her the Baroness. The Life of Catherine de Hueck Doherty.
76163: DURLACHER, JESSICA, - De Held.
40980: DURY, DR. CHR., - Don Bosco.
95567: DUSSART, F., - Structure agraire et Paysages ruraux dans le Commune de Bakel (Brabant Septentrional).
36834: DUSSELJEE, G., - Har Sanders. Paintings Drawings Graphics.
73363: DUSSEN, DR. J.W. VAN DER, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 20: De Allocatie van Middelen en de Financiële-Verhoudingswet.
71052: DUUREN, D.A.P. VAN, - Verre Volken. Compleet Verzamelwerk in 13 Afleveringen, gebaseerd op de Televisie-Serie van de NOS.
32101: DUVIVIER, PAUL, - L'Exil de Cambacérès à Bruxelles (1816-1818). Tome premier.
32136: DUWAERTS, MAURICE-ALFRED, - Brussel merkwaardig Ontmoetingscentrum.
35962: DUYM, JACOB, - De Cloeck-Moedighe ende Stoute Daet, van het innemen des Casteels van Breda en Verlossinghe der Stad.
73352: DUYNE, MR. D. VAN, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 4: Prospectief Bestuur.
18943: JUNIOREN DVG., - DVG Kalender 1991..
33902: DYCK, GUIDO VAN, - Grobbendonk. Een historisch Verhaal van een kleine Gemeenschap. Deel I: Van de Steentijd tot de Late Middeleeuwen.
78078: DYLAN, BOB. VERTALING ERIK BINDERVOET EN ROBBERT-JAN HENKES., - Kronieken.
204: RAM; P.F.X. DE ; EDMOND DE DYNTER, - Chronique des Ducs de Brabant par Edmond de Dynter (en Six Livres). Tome I..
76990: DYPREAU, J. E.A., - Kunst in België, IX: De abstracte Kunststromingen.
35984: EBBELAAR, HAN E.A., - Dansende Muzen. Een Ode aan Hans van Manen.
21666: EBBENG, H.J.A., - De Gemeente Oost- West- en Middelbeers in 1990 nader bekeken.
121977: EBELING, H.J.M., - Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1919..
121876: EBELING, H., - Wat het oudste Zegel der Stad 's Hertogenbosch ons leerde omtrent haar ontstaan en Naam.
121978: EBELING, H.J.M., - Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1916..
9432: EBELING, H.J.M., - De 's-Hertogenbossche Gedenkpenning van 1577..
9448: EBELING, H.J.M., - De Medailleur Theodoor Victor van Berckel.
28335: EBELING, H., - De Strijd om het Behoud der Wapenborden in de St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
39042: EBELING, H.C., - Spijker [Spyker].
9453: EBELING, H.J.M., - De Penning van de Linnenwevers te 's-Hertogenbosch.
121979: EBELING, H.J.M., - Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1917..
37302: EBELING, H.J.M., - Jheronimus van Aken.
121982: EBELING, H.J.M., - Verslag betreffende het Archief en het Museum van 's-Hertogenbosch over het Jaar 1918..
13675: EBELL, C.C.D., - Analecta Gijsberti Coeverincx, bewerkt door fr. G. van den Elsen, Ord. Praem. en fr. W. Hoevenaars, Ord. Praem..
295234: EBELL, MR. C.C.D., - Lijst van Notarissen aan wie door den Raad en Leenhof van Brabant en Land van Overmaze van 1591 tot 1629 Commissie van Notarisschap is verleend.
29666: EBELL, MR. C.C.D., - Inventaris van de Bescheiden afkomstig uit het Archief der Heerlijkheid Tilburg & Goirle, welke thans bewaard worden in 's Rijks Archiefdépôt te 's Hertogenbosch.
29808: EBELL, MR. C.C.D., - Verslag omtrent de Bevordering eener goede Bewaring van Gemeente- en Waterschaps-Archieven in Noordbrabant over het jaar 1909..
29624: EBELL, MR. C.C.D., - Inventaris van de Oude Archieven eertijds bewaard ter Secretarie der Gemeente Heesbeen, Eethen en Genderen.
296241: EBELL, MR. C.C.D., - Inventaris van de Oude Archieven eertijds bewaard ter Secretarie der Gemeente Heesbeen, Eethen en Genderen.
29811: EBRARD, LUC, - Asse. Analytische Bibliografie van de Gemeente Asse 1800-1960..
298111: EBRARD, LUC, - Asse. Analytische Bibliografie van de Gemeente Asse 1800 - 1960..
24302: ECK, A. VAN, - De Bonte Historie van Breda.
23537: ECK, MARIE-CÉCILE VAN E.A., - Jubileumboek 12e Lustrum B.N.M.H.C. Zwart-Wit Seizoen 1991/92..
76905: ECK, MR. TH. G. VAN, - De Middelburgsche Familie De Péval.
78160: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Germanenrechte Neue Folge Lex Ribvaria: I Austrasisches Recht im 7. Jahrhundert. III Text und Lex Francorum Chamavorum.
781472: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Germanenrechte Band 2 Die Gesetze des Karolingenreiches 714-911. I Salische und Ribuarische Franken.
78155: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Leges Alamannorum. I: Einführung und Recensio Chlothariana (Pactus).
78154: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Die Gesetze des Merowingenerreiches 481-714. I: Pactus Legis Alamannorum Recensio Chlothariana; II: Pactus Legis Salicae: Recensiones Merovingingicae.
78158: ECKHARDT, KARL AUGUST, - Germanenrechte Band 2 Die Gesetze des Karolingenreiches 714-911. III Sachsen, Thüringer, Chamaven und Friesen.
75607: ECREVISSE, - Het Meilief van Geleen. Limburgsche Zedenschets onder 't Fransch Beheer.
66374: EDDING, DR. FRIEDRICH, - The Refugees as a Burden a Stimulus and a Challenge to the West German Economy.
67587: EDELMAN, PROF. DR. C.H., - Over de Plaatsnamen met het Bestandddeel Woud en hun Betrekking tot de Bodemgesteldheid.
73518: EDELMAN, PROF. DR. C.H. E.A., - De Namen Betuwe en Veluwe.
73519: EDELMAN, PROF. DR. C.H. E.A., - Over de Perceelsnamen van het Nederlandse Rivierkleigebied.
76020: EDWARDS, ELWYN HARTLEY, - Horses and Ponies of the World.
18701: EECHOUD, P. VAN E.A., - Terugblik op 70 Jaar Carolus Borromeuscollege Helmond.
32172: EECKHOUDT, LUC VAN, - Brusselse Faience in Taxandria.
32938: EECKHOUT, BAUDOUIN VAN, - Petit Guide du Payottenland.
169511: EEERENBEEMT-DE PONT, MEVR. H. VAN DEN E.A., - 50 Jaar Parochieleven rondom de Kerk van het H. Hart van Jezus te Vught 1924-1974..
39636: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - De Gilden. Theorie en Praktijk.
73756: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - Inventaris van het Familie-Archief Brants.
67533: EEGHEN, MR. CHR. P. VAN, - Amsterdam in Tekening 1600-1800..
66537: EEGHEN, H. VAN, - Verslag der Algemeene Vereenigde Commissie tot Leniging van Rampen door Watersnood over 1882-1883..
76876: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - Inventarissen van de Familie-Archieven Heshuysen, Hooft, Hooft van Woudenberg.
74776: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - Inventarissen der Archieven van de Gilden en van het Brouwerscollege.
74777: EEGHEN, DR. I.H. VAN, - Inventaris van het Familie-Archief Brants.
75330: EEKHAUT, GUIDO, - Loutering. Thriller.
75331: EEKHAUT, GUIDO, - Vulkaan.
35486: EEKHOUD, GEORGES, - Kermesses.
38884: EEKHOUD, GEORGES, - La Faneuse d'Amour. Roman.
35443: EEKHOUT, JAN H., - Jermolijn.
355195: EEKHOUT, JAN H. EN LODEWIJK VAN WOENSEL (=LOUIS VRIJDAG)., - Kleine Narrenspiegel.
35338: EEKHOUT, JAN. H., - Leven en Daden van Pastoor Poncke van Damme in Vlaanderen.
198582: EERD, CORRY VAN E.A., - Muziek & Monument in Laarbeek.
27976: EERD, NOUD VAN E.A., - De Michaëlkerken. Beek en Donk.
19881: EERD, NOUD VAN E.A., - Beek en Donk 100 Jaar Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning 1891-1991..
17137: EERDEN, JEROEN VAN DER E.A., - Tilburgse Sport- en Poloclub T.Z.V. 50 Jaar 1931-1981..
65569: EERDEN, BERNARD, - De Medcijnman van Bandamo.
75055: EERDEN, MONIQUE, - 7 Belvedere op de Werkvloer.
159: EERENBEEMT, PROF. DR. H. V. D., - Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Deel III: Dynamiek en Expansie 1945-1996..
11782: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Pedagogische Nijverheid in Drie Vestingstadjes aan de Maas.
9900: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Vreemde Militairen in een Gesloten Samenleving.
355005: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Identiteit en Levensboom.
384525: EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN EN HAR SANDERS, - Overbrieven in 52 Weken.
169527: EERENBEEMT, N.H. VAN, - De sociaal-economische Aspecten van Vught tijdens de Jaren (1919-1939) (Het Interbellum).
10599: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Het Geld dat zoekt zijn Weg.
11981: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Van Boterkleursel naar Kopieersystemen. De Ontstaansgeschiedenis van Océ-van der Grinten, 1877-1956..
372502: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Vincent van Gogh als H.B.S. in Tilburg 1866-1868: een onbekende Episode.
172071: EERENBEEMT, DR. H.F.J.M. VAN DEN EN DRS. H.J.M. SCHURINK, - De Opkomst van Tilburg als Industriestad.
11771: VAN DEN EERENBEEMT, H.F.J.M., - Het Europa van de Regio's en Midden-Brabant in historisch Perspectief.
10370: EERENBEEMT, PROF. DR. H. F.J.M. VAN DEN, - Universitair Onderwijs in Brabant.
718: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Leemtenlijst.
13105: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Bestaan en Bedrijvigheid.
158: EERENBEEMT, PROF. DR. H. V. D., - Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996 Deel II: Emancipatie en Industrialisering 1890-1945..
11608: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN (RED), - TEK-papers. Deel I, II, III, IV..
10544: EERENBEEMT, PROF. H. F. J. M VAN DEN, - Ontwikkelingslijnen en Scharnierpunten in het Brabants Industrieel Bedrijf 1777-1914..
24203: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Aspecten van het sociale Leven in Breda na 1850..
10592: EERENBEEMT, DR. H.F.J.M. VAN DEN, - F. van Lanschot als Intermédiaire tussen de Nederlandsche Handel-Maatschappij en de Nijverheid in Noord-Brabant (1825-1846).
37469: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Vincent van Gogh als H.B.S.-leerling 1866-168: een onbekende Episode in Tilburg.
70133: EERENBEEMT, DR. H.F. VAN DEN, - De Huisvesting van Arbeiders rond het midden der Negentiende Eeuw.
69907: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN, - Judith Heldenspel in Verzen.
9571: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Op zoek naar het zachte Goud. Pogingen tot Innovatie via een Zijdeteelt in Nederland 17e - 20e Eeuw.
71319: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN, - Mens en Maatschappij in Beweging. Wortels, Patronen en Ontwikkelingslijnen in het sociaal-economisch Leven van West-Europa vóór 1940..
71320: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN, - In het Spoor van de Vooruitgang. Het Moderniseringsproces in de Nederlandse Samenleving 1730-1980..
76962: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - In het Spoor van de Vooruitgang. Het Moderniseringsproces in de Nederlandse Samenleving 1730-1980..
76961: EERENBEEMT, DR. H.F. VAN DEN, - De Huisvesting van Arbeiders rond het midden der Negentiende Eeuw.
36307: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Pleidooi voor het Behoud van het 'kleine' Brabantse Monument in zijn natuurlijke Omgeving.
35260: EERENBEEMT, NATHALIE VAN DEN & HAR SANDERS, - Samenbundelen. Poëzie in Woord en Beeld.
10539: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Bankieren in Brabant in de Loop der Eeuwen.
11604: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Koers in Stroomversnelling.
10590: EERENBEEMT, PROF. H. F. J. M VAN DEN, - Industrieel Ondernemerschap en Mentaal Klimaat 1914-1940..
11382: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN (REDACTIE), - Reflecties over Twee Eeuwen Geschiedenis Noord-Brabant 1796-1996..
1110: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel V. (o.a. De Vestiging van de Duitse Orde in Gemert ; Een razzia op vagebonderend geboefte in 1817.).
1104: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica Deel V t/m Deel XI. (Diverse artikelen o.a. De Vestiging van de Duitse Orde in Gemert ; Een razzia op vagebonderend geboefte in 1817. Noordbrabantse Studenten 1550-1750 ; universitaire vorming van Brabantse stedelijke mandatarissen en functionarissen, 17de-18de eeuw ; De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, 1450-1650 ; Op zoek naar Pladella Villa ; De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540; De nederzettingen van Princenhage ; Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne ; Kluizenaressen in en rond 's-Hertogenbosch, ca. 1370-1630 ; De ambachtsgebieden in het markiezaat van Bergen op Zoom ; Hendrik van Bergaigne contra het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch ; Het Bossche Geefhuis. Het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810 ; Transport en agrarische ontwikkeling in Bladel en Reusel 1892-1902 ; Armenzorg in de Peel 1918-1940; Dr Camps' levenswerk. Het oorkondenboek van de Meierij ; Financiële achtergronden van het beleg van Den Bosch ; Het onderzoek van mr. Caspar van Breugel naar het belastingstelsel in de Meierij 1786-1796.).
13042: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Van Mensenjacht en Overheidsmacht.
20951: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Dynamiek en Innovatie in het Eindhovens Bedrijfsleven voor de Komst van Philips.
11400: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Driestromenland in het Historisch Bedrijf.
11381: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Brabant Gemeten.
24830: EERENBEEMT, PROF. DR. H. F.J.M. VAN DEN, - Streven naar Sociale Verheffing in een statische Stad. Een kwart Eeuw Arbeid van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Bergen op Zoom 1791-1816..
10525: EERENBEEMT, PROF H. VAN DEN, - Sporend naar Welvaart.
11407: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Op Weg naar een Visie op het Verleden.
12542: EERENBEEMT, H. VAN, - Een Bosch-Dortse Scheepsrederij voor de Vaart op Oost-Indië (1840-1854).
17219: EERENBEEMT, DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Van Lanschot en het Tilburgse Bedrijfsleven. 150 Jaar geleden.
12632: IN GESPREK MET F. VAN DEN EERENBEEMT (VOORZ.), - 30 Jaar Godshuizen 1950-1980..
95588: EERENBEEMT, H.F. VAN, - Ontginningen in Noord-Brabant bij de Aanvang der 19e eeuw. De Activiteiten van Th. C. van Rijckevorsel, A. Martini en F. van Lanschot in Vught..
113521: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Brabants Verleden ligt in de Toekomst. Visies op historisch Onderzoek.
120991: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 1794-1814. Bijdrage tot de Kennis van de sociaal-economische Structuur.
11986: EERENBEEMT H.F.J.M. VAN DEN, - Bedrijfskapitaal en Ondernemerschap in Nederland 1800 – 1850..
11985: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - Oorzaken van het Pauperisme in Nederland in de 18e Eeuw.
170896: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.M.J. VAN DEN, - Terugkeer van de ethische Denkbeelden bij Cobbenhagen: Grondlegger van onze Universiteit.
11982: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - De “Rode Dood” in Stad en Meierij van ’s-Hertogenbosch; een Dysenterie-Epidemie in de Jaren 1779-1783..
125511: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN EN L PIRENNE, - 's-Hertogenbosch op de Drempel van een nieuwe Tijd.
12551: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN EN L PIRENNE, - 's Hertogenbosch op de Drempel van een nieuwe Tijd.
372501: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN E.A., - Vincent van Gogh in Tilburg 1866-1868..
355008: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN, - Laudationes.
12099: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DEN, - 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd 1794-1814. Bijdrage tot de Kennis van de sociaal-economische Structuur.
71: EERENBEEMT, PROF. DR. H.F.J.M. VAN DEN (RED.), - Geschiedenis van Noord-Brabant 1796-1996. Deel III Dynamiek en expansie 1945-1996..
73316: EFDÉE, DRS. RIA, - Schakels in de Keten. Tien Jaar Federatie Industrieel Erfgoed Nederland (FIEN) 1984-1994..
72202: EFFERTZ, DR. OTTO, - J'accuse! Die sociale Frage und deren ponophysiokratische Lösung. offenere Brief an die Arbeiter.
72201: EFFERTZ, DR. OTTO, - Düsseldorfer Senf met attischen Salz, oder soziologische Beobachtungen und Experimente eines weltenbummlenden Medicus.
19214: EGBERS, HENK, - Wonen tussen Kunst in de Gemeente Schijndel.
10514: EGERAAT, DR. L. VAN, - Autotrips door Brabant vanuit 's-Hertogenbosch.
11352: EGERAAT, L. VAN, - Zeg maar Dàg tegen Brabant.
11320: EGERAAT, DR. L. VAN (TEKST), - Brabant van Boven.
11002: EGERAAT, L. VAN, - Het Brabantse Landschap.
24084: EGERAAT, DR. L. VAN, - De Baronie van Breda. 376 km Rondritten door de Baronie.
11475: EGERAAT, DR. L. VAN, - Brabant. Het andere Nederland.
10935: EGERAAT, DR. L. VAN, - Het onbekende Nederland. Noord-Brabant / Limburg.
109363: EGGENSTEIN, HUGO, - Sniederspad. Te Voet van Antwerpen (Deurne) naar Turnhout.
74021: EGGINK, D.A.J.G.L., - Rijksbijdragen aan de Gemeenten voor het Lager Onderwijs.
73736: EIBL EIBESFELDT, PROF. DR. I, - Liefde en Haat.
178542: EIJCK, JAN A.M. VAN, - De Dorpsdokter.
78031: EIJCK, CLARA CORNELIA VAN, - Mijn Vrindin. Een Gents Journaal (1790-1791).
17728: EIJCK, JAN VAN, - Twee Eeuwen Goirle dl. 9. Van de Wieg tot het Graf.
107096: EIJK, HARRIE VAN, - De Wortels van de eeuwenoude Eijck. De Levensverhalen van mijn Voorvaders van Poppel 1600 tot Den Haag 1980..
38563: EIJK, THEA VAN, - Ontmoetingen..... Vertellingen uit een Galerie.
29648: EIJKEMANS, J.J.G.F. E.A., - Brabantse Bibliografie 1975-1976..
39898: EIJKEMANS, HARRIE, - Piet van Vree. De Geschiedenis.
177932: EIJKEMANS, H.L.P., - Sint-Michielsgestel in oude Ansichten.
17326: EIJKENS, JOEP EN PAUL SPAPENS, - Morgen zijn we vrij. Oorlogskroniek Midden-Brabant van D-Day tot de Bevrijding 1944..
27348: EIJKENS, JOEP (RED.), - Enigen uit Velen. Fraters van Zwijsen in 22 Portretten.
21509: EIJKENS, ANTON, - 75 Jaar Bouwen. Van Ambacht tot Industrie 1889-1964..
66317: EIJKMAN, P.H., - L'Internationalisme scientifique (Sciences pures et Lettres).
170471: EIJNDE, JEROEN VAN DEN (EINDRED.)., - Vught Zicht op Vroeger.
169751: EIJNDE, J. VAN DEN (EINDRED.), - Vught van Eeuw tot Eeuw.
17010: EIJNDE, J. VAN DEN (EINDRED.), - Vught Vanouds.
17047: EIJNDE, JEROEN VAN DEN (EINDRED.), - Vught Zicht op Vroeger.
21389: EIJNDEN, G.M. VAN DEN, - Van Liederentafel naar 125 Jaar Koninklijke Gemengde Zangvereniging De Volharding.
39039: ANTONIE EIKEMANS E.A, - Teken Vonk.
68956: EILERS, BERNARD F., - Destijds in Nederland. Een Fotoalbum.
36321: BURO STUDIUM GENERALE TH EINDHOVEN, - Monument en Brabant.
35254: HARRIET LAUREY UIT EINDHOVEN, - Loreley.
35255: HARRIET LAUREY UIT EINDHOVEN, - Oorbellen.
169512: EINMAHL, H.H., - Rapport van de Herhuisvestingscommissie inzake het Woonoord Lunetten.
67103: EISENMAN, ROBERT E.A., - De Dode-Zeerollen onthuld. De eerste complete Vertaling en Interpretatie van 50 Sleutelteksten.
71975: ELANDS, DRS. M., - Harderwijk als militaire Stad en de Geschiedenis van 4 Divisie.
78059: ELAUT, DR. L., - Antieke geneeskunde in Teksten van Griekse en Latijnse Auteurs vanaf Homerus tot het begin van de Middeleeuwen.
43105: ELBERN, VICTOR H., - Dom und Domschatz in Hildesheim.
384545: ELBERS, DENIS E.A., - AKV / St. Joost Eindexamen 2006..
295034: ELDEREN, D. VAN E.A., - Alfabetische Catalogus van de Jeroen Bosch-Collectie van drs Pater Gerlach.
29673: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A. EINDRED. J.A.J. MAESSEN, - Brabantse Bibliografie 1995..
295032: ELDEREN, D. VAN, - Alfabetische Catalogus van de J.J. Broekman-Collectie.
29670: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A. EINDRED. J.A.J. MAESSEN, - Brabantse Bibliografie 1992..
29672: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A. EINDRED. J.A.J. MAESSEN, - Brabantse Bibliografie 1994..
29671: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A. EINDRED. J.A.J. MAESSEN, - Brabantse Bibliografie 1993..
29658: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1987-1988..
29659: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1989..
29660: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1990..
29656: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1985..
29655: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1984..
29657: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1986..
29652: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1981..
29683: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1991..
29654: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1983..
295161: ELDEREN, D.M.A.H. VAN, - Thesaurus van de Brabant-Databank.
29653: ELDEREN, D.M.A.H. VAN E.A., - Brabantse Bibliografie 1982..
6994: ELDEREN, KOOS VAN E.A., - Op z’n Gèssels 1 t/m 10..
21445: ELDEREN, G. VAN, - Parochiegids St. Petrus Banden Bergeijk ’t Hof.
39808: ELDERS, HENNY E.A., - Cor Elders 1924-1987..
170887: ELDIJK, FRED VAN E.A., - Expositie 33 Exposities.
18061: ELEMANS, J., - Tijdvaart door de Peel.
28071: ELEMANS, JAN, - NGB Maria Visitiatie Kapel. De Geschiedenis van het Kerkje in Velp.
35191: ELEMANS, JAN, - Waarom Pa mijn Moeder de enige Kazemat noemde in Nederland die deugde. Gedichten.
180611: ELEMANS, J., - Tijdvaart door de Peel.
66379: ELENBAAS, J.N. EN D. KOOIMAN, - Pensioenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913 en Weduwenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913, met Overzicht, Aanteekeningen enz......
67075: ELENBAAS, J.N., - Handboek voor de Beoefening van het Nederlandsche administratieve Recht. Deel I, II..
77123: ELERIE, J.N.H. E.A., - Landschapsgeschiedenis van De Strubben/Kniphorstbos. Archeologische en historische-ecologische Studies van een Natuurgebied op de Hondsrug.
75940: ELEY, GEOFFREY, - Home Poultry Keeping.
78264: J.M.J. CHORUS EN A.M. ELIAS, - Handelingen van het Afscheid van J.Th. de Smidt als Hoogleraar Oud-Vaderlands Recht aan de Rijksuniversiteit Leiden op 16 december 1988..
36789: ELIËNS, F.M., - Kasteel Croy.
36478: ELINGS, KEES, - Boerenerven.
36492: ELINGS, KEES, - Beveiligen en verzekeren van Boerderijen.
69163: ELINK STERK, A., - Nadere Toelichting van Wetenswaardige Bijzonderheden en Geschilpunten betreffende de vroegere latere Gesteldheid der Heemraadschappen.
69162: ELINK STERK, A., - Oud en Nieuw. Nasporingen en Opmerkingen ter zake van de Heemraadschappen en wat daartoe betrekking heeft.
39716: ELKHADEM, HOSSAM E.A., - Andreas Vesalius. Experiment en Onderwijs in de Anatomie tijdens de 16de Eeuw.
75038: ELLEGAST O.S.B., ABT DR. BURKHARD, - Klooster Melk.
113525: ELLENBROEK, FRANS, - Stichting Natuurlijk Brabant. Tentoonstellingen, Natuur- en Museumroutes, Informatie, Excursies.
11111: ELLENBROEK, FRANS, - 50 Jaar Noordbrabants Natuurmuseum. Een bewogen Geschiedenis, een hoopvolle Toekomst.
74267: ELLERBROEK-WELLINGA, J., - Gebundelde Inventarissen Deel 12. Kerkelijke Archieven.
74269: ELLERBROEK-WELLINGA, J. E.A., - Gebundelde Inventarissen Deel 10: Familiearchieven [Betreffende de families: Laman, Lohman, Kijff, Meihuizen, Everts, Schuiringa, Schulenborch, Steenhuis, Torringa, Verrutius-Emmen, Vissering, Weimann en Cnoop ].
64491: ELLERBROEK-WELLINGA, J., - Gebundelde Inventarissen Deel 7: De Archieven van de Boerderijen op de Menneweerster Wierde, de zgn. Westerhuisheerd onder Zandeweer en Zijlbrugge te Westernieland en van de Familie Zuidhoff-ten Have te Noordbroek.
69974: ELLERBROEK-WELLINGA, J., - Gebundelde Inventarissen Deel 7: De Archieven van de Boerderijen op de Menneweerster Wierde, de zgn. Westerhuisheerd onder Zandeweer en Zijlbrugge te Westernieland en van de Familie Zuidhoff-ten Have te Noordbroek.
39654: ELLERMAN, THEO, - Traditie en Vernieuwing. De Geschiedenis van het Gilde Sint-Willebrordus uit Heeswijk.
371999: ELLIGENS, ADRIAAN E.A., - Paul de Nooijer. Een Overzicht van zijn filmisch Oeuvre.
78057: ELLIS, HAROLD, - A History of Bladder Stone.
77750: ELM, KASPAR & COSIMO DAMIANO FONSECA, - Militia Sancti Sepulcri Idea e Istituzioni.
95591: ELSEN, ANTOON VAN DEN E.A., - Samen de Handen ineen. Ontstaan van de N.C.B. en zijn Organisaties 1896-1925..
100341: ELSEN, G. VAN DEN, - Het Pachtrecht.
9607: ELSEN, GERLACUS VAN DEN, - De Boerenstand of Sociologie der Boeren. 3e Deel.
230341: ELSEN, FR. G. VAN DE, - Geschiedenis van de Latijnsche School te Gemert.
23067: ELSEN, PETER VAN DE E.A., - Harmonie Excelsior in Woord en Beeld. De Geschiedenis van Harmonie Excelsior.
23051: ELSEN, PETER VAN DEN, - Boerenapostel Pater Gerlacus van den Elsen 1853-1925..
22300: ELSEN, H.M. VAN DEN, - 'n Bussel Kersen. Historie van de Udense Veiling 1903-1993..
22436: ELSEN, HARRIE VAN DEN, - De Hoeven en het Vluchtoord.
23082: ELSEN, PETER VAN DEN E.A., - Lager Onderwijs in Handel 1722-1980..
23084: ELSEN, PETER VAN DEN E.A., - Het Dagboek van Meester Derks van 5 september 1994 tot 5 mei 1945..
23030: ELSEN, PETER VAN DE, - Geschiedenis van een Kapelgehucht. Esdonk.
22323: ELSEN, H.M. VAN DEN, - 't Kloppend Hart van Uden. 90 Jaar Landbouworganisatie 1897-1987..
27105: ELSEN, PETER VAN DE, - Bedevaartboekje van Esdonk met de Geschiedenis van de Maria Magdalenakapel.
13670: ELSEN, G. VAN DEN; W. HOEVENAARS, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
35722: ELSEN, A. VAN DEN (KRUISHEER), - Udense Vertellingen. In den Hoek van 't Vuur.
69209: ELSEN, FR. GERLACUS VAN DEN, - Beknopte Levensgeschiedenis van den H. Norbertus Stichter der Orde van Premonstreit. Apostel van Antwerpen. Aartbisschop van Maagdenburg.
10034: ELSEN, G. VAN DEN, - Het Pachtrecht.
23034: ELSEN, FR. G. VAN DEN, - Geschiedenis van de Latijnsche School te Gemert.
73350: ELSEN, DR. G.L., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 2: De Vergadering van de Gemeenteraad.
106848: ELSEN, FR. G. VAN DE, - Lezing van Fr. G. v. d. Elsen over I: Zedengeschiedenis; II Oorsprong en Aard van het Onderwijs; III de Genealogie, Testament Gijsb. Coeverinx..
13672: ELSEN, G. VAN DEN ; W. HOEVENAARS, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
13671: ELSEN, G. VAN DEN; W. HOEVENAARS, - Analecta Gijsberti Coeverincx.
272714: ELSEN, A. VAN DEN O.S.C., - 350 Jaar Wel en Wee van de Udense Kruisherengemeenschap.
23074: ELSEN, PETER VAN DEN, - Zestig Jaar Jongerenorganisatie Dag in Dag uit. R.K.J.B. 1922- K.P.J. 1982..
73692: ELSEVIER. AARSBERGEN, AART E.A., - Kroniek van de Mensheid.
26021: ELSHOUT, DOMINIQUE, - De Bidon van Fignon. 25 Jaar Draai van de Kaai.
69555: PELGRUM PULLEN EN PROF. DR. A. VAN ELSLANDER, - Pelgrum Pullen. Die Navolginghe Christi. Ingeleid en toegelicht door Prof. dr. A. van Elslander.
65638: ELST, ANDRÉ VER, - Tweehonderd Vliegtuigen in Beeld. Deux Cents Avions en Images.
74224: ELST, CYRIN VAN DER, - De l'Avenir des Chemins de Fer Liégeois-Limbourgeois.
75418: ANDRÉ VER ELST, - Folkloristische Tijdspiegel voor België.
108424: ELST, G.J. VAN DER, - De Verlegging van den Maasmond in de Provincie Noord-Brabant. Bijdrage tot de Kennis van den Invloed van de Opening van de Nieuwe Rivier op den Waterstaatstoestand in de Provinciën Noord-Brabant en Gelderland.
65632: ELSTER, OTTO, - Denkmäler, Denksteine und Erinnerungszeichen an die Herzöge von Braunschweig-Wolfenbüttel.
77967: ELTEREN, MEL VAN, - Cultuurstudies nader belicht. Een kritisch Overzicht van het Terrein.
9690: ELZAKKER, J. VAN E.A., - Jaarverslag Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand. Door Samenwerking Sterk. 1 september 1960 - 30 augustus 1961..
256747: ELZELINGEN, D.C. EN P. VAN, - Zwaluwe in oude Ansichten. Deel 2..
256748: ELZELINGEN, D.C. EN P. VAN, - Zwaluwe in oude Ansichten. Deel 3..
35038: ELZEN, MAARTEN VAN DE, - Geheimen van de Rivier.
15486: ELZEN, DRS. A. VAN DEN, - Wel gestorven niet vergeten. Oorlogsslachtoffers Rosmalen.
35136: ELZEN, MAARTEN VAN DEN, - Zwaluwen in een zuiver Hart.
23058: ELZEN, ANTOON VAN DEN, - De Muze Gediend. 40 Jaar Gemert's Gemengd Koor 1947-1987..
35231: ELZEN, MAARTEN VAN DEN, - Koepels van Verschoten Goud.
35154: ELZEN, MAARTEN VAN DEN, - Zwaluwen en een zuiver Hart.
68929: ELZINGA, D.J., - Om de Stembus... Verkiezingsaffiches 1918-1989..
11318: EMDEN, VAN E.A., - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Typologie van het Landschap.
27139: ZR. M. EMERENTIA O.P., - Geluk dat in de Stilte groeide.
27129: EMERENTIA O.P., ZR. M., - Geluk dat in de Stilte groeide.
15627: PASTOR EMERITUS, - Uit mijn oude Parochie en uit de Buurt.
156271: PASTOR EMERITUS, - Uit mijn oude Parochie en uit de Buurt.
35694: PASTOR-EMERITUS, - Schetsen uit mijn Leven en Practijk.
10312: EMERITUS, PASTOR, - Brabantsch Vrouwvolk.
103121: PASTOR EMERITUS, - Brabantsche Vrouwen-Typen.
35990: EMMEN, MIRJAM, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
359901: EMMEN, MIRJAM, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
359902: EMMEN, MIRJAM, - 25 jaar Stichting Het Zuidelijk Toneel Globe. Introductie Seizoen 80/81..
76380: EMMER JR., DR. H., - De Grenzen van Nederland van de Wielingen tot aan den Rijn.
74955: EMMERIK, B.L.M., - Inventaris van het Archief van het Heilige Geest- en Pesthuis ter Groter Kerk te Dordrecht 1367-1810..
272697: EMOND O.S.CR., L., - Henricus van den Wijmelenberg 49ste Mag. Gen. der Orde van het H. Kruis.
29412: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Someren. [O.a Liber Privilegiorum Pagi de Someren; Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Ordonnantien van de Schepenen van Someren ].
29413: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Mierlo..
29399: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Bakel en Milheeze [O.a. Keurboek van den Peel en Gemeente van Bakel; Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Bakel en Milheeze 1708-1793; Scabinale Resolutien van Bakel; Register van den Titel van Vercrijgh vande Peel ende Gemeente toebehoorende de Ingesetenen van Baeckel Helmont Aerle-Rixtel en vande Heerlijckheijt van Beeck ].
29418: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Deurne en Liessel. [O.a. Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Scabinale Resolutien van der Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795; Register vande Verkrijgbrieven er andere Privilegien van Deurne en Lieszel; Ceurboeck van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1525-1665; Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662.; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne. ].
29416: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Asten en Ommelen. [O.a. cartularium of limietscheijdingen van de grondheerlijkheid van Asten; Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1658-1712; Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel 25.9.1706; Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; O.a. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen;. Keurboek van Asten ].
29417: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Algemeen [O.a. Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland ].
29414: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Vlierden. [O.a. Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1795; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden ].
29432: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Mierlo 1300-1811..
29398: E.J.TH. A.M. VAN EMSTEDE, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Son..
29415: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland..
29396: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Beek en Donk 1300-1811..
29433: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Asten 1603-1813..
294331: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Asten 1603-1813..
29468: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Reglement op het Schutten van Paarden etc. voor de Gemeente van Veghel 1804 en Keuren en Breuken der Gemeente Veghel 1649..
29434: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Bakel en Milheeze 1810-1938..
29438: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Nieuw Archief der Gemeente Mierlo 1813-1932..
294381: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Nieuw Archief der Gemeente Mierlo 1813-1932..
29439: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Asten 1813-1948..
29409: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 9. [O.a. Vervolg. Regestenlijst van resolutien van de Heer of de Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Bakel en Milheeze 1708-1793; Vervolg. Ordonnantien van Schepenen van Lierop 1727-1795; Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1795; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden ].
29408: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 8. [O.a. Keurboek van Asten; Vervolg. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Scabinale Resolutien van Bakel; Keurboek van het Statendorp Lierop 1776-1788; Regesten van Resolutien van Schepenen van Lierop 1727-1795; Ordonnantien van Schepenen van Lierop 1727-1795 ].
29407: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 7. [O.a. Ordonantien van Schepenen van Someren; Regesten van Resolutien van Drost en Schepenen der Heerlijkheid Mierlo 1705-1804 ].
29411: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 11. [O.a. Scabinale Resolutien van der Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795; Keuren en Breuken der Gemeente Veghel; Reglement op het Schutten van Paarden etc. voor de Gemeente van Veghel 1804 en Keuren en Breuken der Gemeente Veghel 1649; Reglement voor die van den Dorpe van Veghel 16.6.1662; Regesten van Resolutien van Drossaard en Schepenen der Heerlijheid Vlierden 1772-1806; Ordonnantie van Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1779-1787; Vervolg. Scabinale Resolutien van Drossard en Schepenen der Heerlijheid Asten en Ommel; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne ].
29405: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 5. [O.a. Vervolg. Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662.; Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Vervolg Regesten en scabinale Resolutien Someren; Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland ].
29404: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 4. [O.a. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg Register van den Titel van Vercrijgh vande Peel ende Gemeente toebehoorende de Ingesetenen van Baeckel Helmont Aerle-Rixtel en vande Heelijckheijt van Beeck; Vervolg Ceurboecken van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1712-1722; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Vervolg Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae ].
29461: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Scabinale Ordonnantiën van Regenten der Heerlijkheid van Mierlo 1705-1795..
29462: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Liber Privilegiorum Pagi de Someren 1301-1780..
29403: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 3. [O.a. Register vande Verkrijgbrieven er andere Privilegien van Deurne en Lieszel; Ceurboeck van de Heerlijckheden Deurne en Liessel 1525-1665; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae ].
29406: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 6. [O.a. Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Vervolg Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; Glossarium der Ambts- en Rechtstaal in Peelland ].
29401: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 1. [O.a. cartularium of limietscheijdingen van de grondheerlijkheid van Asten; Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1658-1712; Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel 25.9.1706; Regestenlijst van resolutien en ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen; Stukken gewisseld tussen die van Lierop en van Mierlo over het bezit van de Groene Gemeente; LIber Privilegiorum Pagi de Someren; Ceurboeck des Dorps van Someren 1450-1500; Woordenlijst der Varia Peellandiae Historiae. ].
29420: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Scabinale Ordonnantien van de Regenten van Deurne en Liessel 1711-1795..
29421: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Dorpsreglementen van Breugel en Zon.
29422: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Keuren en Breuken der Heerlijkheid Vlierden 1775..
29424: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Reglement voor die van den Dorpe van Veghel. 16.6..
29419: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Regesten van Scabinale Ordonnantien der Regenten van Deurne.
29470: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen en Regenten van Someren 1681-1813 en Cuerboeck des Dorps van Someren 1450-1500..
29464: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN EN JOS CUNEN, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Someren 1301-1811..
29452: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Ordonnantiën van de Heer of Drossard met Schepenen der Grondheerlijkheid Asten en Ommelen 1706..
29471: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland 1600-1700..
29467: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Regesten van Resolutiën van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1772-1806 en Ordonnantie van Drossaard en Schepenen der Heerlijkheid Vlierden 1779-1787..
29450: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Cartularium of Limietscheijdinge van de Grondheerlijkheid van Asten 1776..
29451: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Keurboeck van de Grondtheerlijckheijdt Asten en Ommelen 1652-1712 en Ordonnantie tot Ampliatie van het Dorpsreglement van de Grondheerlijkheid van Asten en Ommel.
29455: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Ceurboeck van de Heerlijckheden Deurne en Liessel.
29458: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Register van de Verkrijgbrieven en andere Privilegiën van Deurne en Lieszel & Dorpsreglement van het Corpus der Heerlijkheid van Deurne en Liessel 1662..
29465: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Regestenlijst van Resolutiën en Ordonantiën van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen.
29525: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Tien jaren 1958-1968. Overzicht van Gegevens Streekarchivariaat Peelland met Jaarverslag 1967..
29410: EMSTEDE, E.J.TH. A.M. VAN, - Varia Peellandiae Historiae. Ex Fontibus. Jaargang 10. [ O.a. Vervolg. Regesten van de scabinale Resolutien der Regenten van Deurne; Dorpsreglementen van Breugel en Zon; Vervolg. Regesten van Resolutien van Officier en Schepenen of Regenten van Someren 1681-1813; Investituurbrieven der Erfsecretarieën en Vorsterijen in Peelland; O.a. Vervolg. Ordonnantien van de Heer of de Drossard en Schepenen der Heerlijkheid Asten en Ommelen; Vervolg. Scabinale Resolutien van Bakel en Milheeze ].
29431: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Bakel en Milheeze 1626-1810..
22: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Glossarium Iuris Brabanticis of zestalig verklarend Woordenboek van de Ambts- en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222-1781 (1807) Deel I, II, III, IV..
76655: EMSTEDE, E.J.TH.A.M. VAN, - Glossarium Iuris Brabanticis of zestalig verklarend Woordenboek van de Ambts en Rechtstaal gebezigd in het voormalige Hertogdom Brabant 1222 1781 (1807) Deel I, II, III, IV.
76169: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN, - Graven met Beleid. Gemeentelijk Archeologisch Onderzoek in Nijmegen 1989 - 1995..
22696: ENCKEVORT, HARRY VAN & JAN THIJSSEN, - Cuijk. Een regionaal Centrum in de Romeinse Tijd.
743811: END, TH. VAN DEN, - Inventaris van het Archief van de Gereformeerde Zendingsbond 1901 - 1961 (1974)..
73713: ENDRES, JOS. ANT., - Weltgeschichte in Karakterbildern. Thomas von Aquin.
40845: ENDRODY S.J, LADISLAS, - In het Licht van de goede Meester. De Dienaar Gods Adolf Petit S.J..
38402: ENGBERS-LEMMERS, ANNEKE, - Tenminste... zo verging het mij.
17759: ENGEL-VAN DER WEEGEN, HENRIËTTE E.A. (RED.), - Omtrent Alleman.
35470: ENGELBERTS, LITE, - Historische Schetsen: In de Generaliteitslanden.
65224: ENGELBRONNER, C.C.E. D', - Nieuwe Uitgave van het Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, inhoudende alle Besluiten, Resolutien, Dispositien, Decisien, Reglementen, Instructien. enz. enz.. Eene volledige Verzameling van alle Verordeningen, betrekkelijk het Nederlandsche Staatsbestuur met een zakelijk alphabetisch Register. Derde Serie, 1831-1840..
26370: ENGELEN, JANUS VAN, - Natuurschoon en Folklore van Vlijmen.
35094: ENGELEN, TON VAN, - Dagdromerijtjes.
16951: ENGELEN, PIET VAN & FRITS GRIPS, - Vughtse Hoeven anders bekeken….
76127: ENGELENBERG, MR. J.R.A., - Verzameling van Wetten, Besluiten en Provinciale Verordeningen, tot Wering of Beteugeling der Veepest in Nederland.....
35501: ENGELS, GRAAD, - Det dank'tich d'n Duvel. Volksverhalen tussen Peel en Maas.
35796: ENGELS, GRAARD, - Det dank'tich d'n Duvel. Volksverhalen tussen Peel en Maas.
76134: ENGELSEN, C. DEN, - Veevoeding.
67412: ENGELSING, ROLF, - Bremen als Auswanderhafen 1683-1880..
73789: ENKLAAR, E.C., - De Vriend van den Landman, een Handboek voor allen, die belang stellen in de Bevordering en den Bloei van Land- en Tuinbouw, Veeteelt en Boomkweekerij. Jaargang VIII., Nummer 5..
73788: ENKLAAR, E.C., - De Vriend van den Landman, een Handboek voor allen, die belang stellen in de Bevordering en den Bloei van Land- en Tuinbouw, Veeteelt en Boomkweekerij. Jaargang III..
65334: ENKLAAR, D. TH., - Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche Groepen van Onmaatschappelijken in de Nederlanden.
384538: ENKLAAR, DR. D. TH., - De Blauwe Schuit.
9948: ENKLAAR, D. TH., - Een Brabantsche Waterschapskeur.
70609: ENKLAAR, D. TH., - Varende Luyden. Studiën over de Middeleeuwsche Groepen van Onmaatschappelijken in de Nederlanden.
78342: ENKLAAR, DR. D. TH., - Middeleeuwsche Rechtsbronnen van Stad en Lande van Gooiland.
277381: ERENS O. PRAEM, DR. M. A. ; EN DR. H.M. KOYEN O. PRAEM., - De Oorkonden der Abdij Tongerloo. Tekstpublicatie. Deel I..
42056: ERENS, EMILE, - Kluizenaressen.
11746: ERENS, J.J. E.A., - Het Electriciteits-Verbruik als Graadmeter van de industrieële Bedrijvigheid in Nederland.
42149: ERENS O. PRAEM., DR. M.A., - De Monnik.
277382: ERENS O. PRAEM, DR. M. A. ; EN DR. H.M. KOYEN O. PRAEM., - De Oorkonden der Abdij Tongerloo. Tekstpublicatie. Deel II..
36613: ERENS, A., - De oudste Levensdagen der Herentalsche Molens.
13721: ERENS, AMBR., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
13722: ERENS, AMBR., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
13720: ERENS, AMBR., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
13719: ERENS, AMBR., - Tongerloo en 's-Hertogenbosch. De Dotatie der nieuwe Bisdommen in Brabant 1559-1595..
70982: RIJKSADVISEUR VOOR CULTUREEL ERFGOED, - De Oude Kaart van Nederland: Leegstand en Herbestemming.
75450: VERDONCK ERIK, - Welkom in de Wereld van La Chouffe. Bieren, Uitstapjes en Keukengeheimen voor Genieters.
74188: ERKELENS-BUTTINGER, E.S.C., - Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid Kronenburg 1455 - 1876..
74295: ERKELENS-BUTTINGER, E.S.C., - Inventaris van het Archief van de Vereniging van Vrouwen met Academische Opleiding V.V.A.O. 1923-1988..

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/18