Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
20021: Gool, Ad van, - Ooggetuigen van de Bevrijding. De laatste Oorlogsweken in de Kempen.
17879: Gool, Ad van en Fred van Laarhoven, - Typisch Biks.
178791: Gool, Ad van ; en Fred van Laarhoven, - Typisch Biks.
178506: Gool, Ad van, - Hartzeer de ingrijpende Gevolgen van een aangeboren Hartafwijking.
178507: Gool, Ad van, - Mijn Harttransplantatie. Een onbetaalbaar Geschenk.
36649: Gool, Ad van, - Van billen en kruien. Windmolens in de Kempen.
20841: Gool, Ad van, - In Vogelvlucht. Deel 1. Eindhoven en omliggende Gemeenten.
106868: Gool, A.M.A. van, - Het Geslacht van Gool uit Gilze, Molenschot en Rijen (bijlage).
9835: Goolenaerts, J., - Over de Heraldiek van de Gemeente Wilrijk.
241151: Goor, Thomas Ernst van, - Beschryving der Stadt en Lande van Breda.
24081: Goor, Thomas Ernst van, - Beschryving der Stadt en Lande van Breda.
24079: Goor, Thomas Ernst van, - Beschryving der Stadt en Lande van Breda: Behelzende de Oudheid van het Graafschap Stryen, deszelf eerste Bewoonderen, ende oude Gestalte, met een historisch Verhaal van het Leven der Graven van Strijen, en daar op gevolgde Heeren van Breda; Mistgaders de Opkomst en eerste Beginselen der Stadt BREDA, deszelfs Benaming, eerste Omwalling, en verdere Vergrootingen en Versterckingen, met de voornaemste, zoo Wereldlijck als Geestelycke Gebouwen de wijze van Regeeringe, Hoogheden, Voorrechten , enz. Als mede eene naeukeurige en beknopte Beschrijving van het Landt van Breda, deszelfs Dorpen, Vryheden, en Heerlijkheden met derzelver Oudheden, Regeeringen, Aanhangzelen en Gemeene Gebouwen: Uyt veele oude en nieuwe Schrijvers bijeenverzameld en met een aenmerckelijk Getal van tans noch onuitgegevene Stukken, Brieven etc. bevestigt.
73510: Gooren, drs. R.H.E., - Van Trompetters en Tamboers. Vier Eeuwen militaire Muziek.
24569: Goorhuis, J.J., - Bavel van 1741-1805. Een historisch-demografisch Onderzoek.
281048: Gooskens, Frans, - De Kanunniken verbonden aan de collegiale Kerk te Breda (1303-1504).
77082: Goossen Jzn, G., - Geschiedenis van Wageningen tot op dezen Tijd bijgewerkt.
76364: Goossens, A. e.a., - Roerstreek 2009. Jaarboek 41..
11370: Goossens, Dr. Th., - Het Keerpunt van Brabant. 1 maart 1796..
11390: Goossens, Dr. Th., - Het Arme Brabant.
12677: Goossens, Mgr. Dr. Th. J.A.J., - Van den Wolwerck in Den Bosch.
12673: Goossens, Th., - De Stichting van Hester van Grinsven. Het Recht der geheele Familie verdedigd.
31549: Goossens, Korneel, - Mechelen de Heerlijke.
126722: Goossens, Th. ; G.v.d.E. (Gerlacus van der Elzen), - De Stichting van Hester van Grinsven. Het Recht der naaste Familie verdedigd tegenover Prof. G. door G.v.d.E. Deel I en II..
121833: Goossens, dr. Th., - 's-Hertogenbosch Bisschopsstad.
73667: Goossens, J., - Die Herausbildung der Deutsch-Niederländischen Sprachgrenze Ergebnisse und Desiderate der Forschung.
13632: Goossens, Thomas, - Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne Biografie.
39784: Goossens, Dr. Th., - Mr. J.F.R. van Hooff. Een Brabants Patriot 1755-1816..
13631: Goossens, Thomas, - Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne Biografie.
13630: Goossens, Thomas, - Franciscus Sonnius in de Pamfletten. Bijdragen tot zijne Biografie.
41164: Goossens OFM, Hilarion, - De Heilige Clara. Leven, Geschriften, Documenten.
29220: Goossens, R.J.I., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Bergeijk tot 1930..
29230: Goossens, R.J.I. en J.F.A. Wassink, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Westerhoven.
29231: Goossens, R.J.I. en J.F.A. Wassink, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Westerhoven.
29201: Goossens, R.J.I., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Leende 1563-1945..
12283: Goossens, Mgr. Dr. Th. J.A.J., - Onontgonnen Brabant.
70014: Goossens, R.J.I., - Beschrijving van de Doop-, Huwelijk- en Overlijdingsregisters ter inzage op het Rijksarchief te Limburg.
35533: Goossens, Martien, - Evangelie volgus St. Tönnis.
35532: Goossens, Martien, - Twellef Sintönnisse Vôgelkus.
9808: Goossens, Dr. Th. J.A.J., - Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686-1707..
98022: Goossens, Dr. Th. J., - Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686-1707..
9802: Goossens, Dr. Th. J.A.J., - Een Wapenboek van Leden van het Tweede Lid der Staten van Brabant 1686 - 1707..
909: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XIX.
908: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang II..
90084: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang XIX..
90008: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang II..
900020: Goossens, Dr. Th. e.a., - Bossche Bijdragen Jaargang II.
28156: Goovaerts, Bart, - Verkenningstocht in Sint-Jacobs Kerk te Antwerpen.
77749: Goris, J.M., - België en de Boerenrepublieken.
33705: Goris, Dr. J.M., - Enkele Aspekten van de Rechtspraak te Herentals tijdens het Ancien-Regime.
33700: Goris, J.M., - Herentals goed bekeken.
33701: Goris, Dr. J.M., - Doorslaggevende Factoren bij de Benoeming van de Stadssecretarissen te Herentals (1584-1767).
383017: Goris, Jan, - Het Vizirgat. Studie over Arendonkse Folklore.
30454: Goris, J.-M., - Facetten van de Kempische Geschiedenis.
38541: Gorisse, J.J.A.M., - Elshout bij Benadering.
25903: Gorisse, Dr. J., - Roosendaal tussen Platteland en Stad Deel B. 1900-1970..
27261: Gorisse, J.J.A.M. e.a., - De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout.
25691: Gorisse, Drs. J., - Bestuurders bouwen. Sociale Woningbouw in Roosendaal 1901-1990..
170784: Gorisse, dr. J.J.A.M., - Al meer dan honderd Jaar... Het ontstaan van het Midden-Brabant College en ROC Midden-Brabant: Lager en Middelbaar Beroepsonderwijs in de 19de en 20ste Eeuw in Tilburg.
272611: Gorisse, J.J.A.M. e.a, - De Heilige Driehoek. Kloosterenclave te Oosterhout.
26012: Gorisse, drs. J.J.A.M., - Verzorgingshuis De Eglantier Roosendaal 1976-2001..
25673: Gorisse, Drs. J.J.A.M., - Charitas in Roosendaal.
25960: Gorisse, drs. J.J.A.M., - Roosendaal. Rooms en Rimpelloos. De historisch-sociologische Studie naar politieke Modernisering en Partijvorming in Roosendaal 1851-1991..
25936: Gorisse, dr. J.J.A.M., - 80 Jaar Kruisvereniging Roosendaal 1916-1996..
7009: Gorissen, Livinus e.a., - Gens Brabantica, Jaargang V..
117321: Gorissen, Pieter, - De Prelaten van Brabant onder Karel V (1515-1544) hun Confederatie (1534-1544).
127473: Gorkom, L.J.C. van e.a., - 's Hertogenbosch.
127472: Gorkom, L.J.C. van e.a., - 's Hertogenbosch.
127471: Gorkom, L.J.C. van e.a., - 's Hertogenbosch 1185-1935..
12747: Gorkom L.J.C. van e.a., - 's-Hertogenbosch 1185-1935..
78757: Gorkom, K.W. van, - Tabak, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, VII..
78756: Gorkom, K.W. van, - Specerijen, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, VI..
78755: Gorkom, K.W. van, - Suiker, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, V..
78754: Gorkom, K.W. van, - Kina, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, IV..
78751: Gorkom, K.W. van, - Thee, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, II..
78750: Gorkom, K.W. van, - Koffie, Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid, Koloniaal Museum, Afdeeling Voortbrengselen van de Groote Cultuur in Nederlandsch Oostindië, I..
107125: Gorkum, L.E.N. van, - Familiekroniek Van Gorinchem.
67311: Górnicka, Roma, - Polish Cooking. Tradition & Present Day.
5815: Verbiest; Van Gorp e.a., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 15.[ o.a. De stadeyck bij de abdije van Roosendaal; het liber secretorumvan het Lierse kapittel; De ontwikkeling van schutersgilden; Folkloristische elementen bij Tony Bergmann ].
39127: Gorp, J. van, - Plaatsnamen te Turnhout.
29719: Gorp -van den Bogaard, B.G.P.M. van, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Werkendam 1811-1930 (1949).
33962: Gorp, Hendrik van, - Eer de Nevel alles toedekt.
40831: Gorris, G., - Petrus, Prins der Apostelen.
67656: Görris S.J., G.C.W., - dr. W.J.F. Nuyens beschouwd in het Licht van zijn Tijd.
67396: Gorse, M. l'abbé M.M., - Saint Bruno Fondateur de l'Ordre des Chartreux.
29493: Gort, A.G., - Inventaris van het Archief van de Gemeente Rossum 1971-1979..
74791: Gotovitch, J., - Archives des Partisans Armés. Louis van Brussel Bundesarchiv Fondation Jacquemotte.
65644: Gotovitch, J., - Archives des Partisans Armes.
76688: Gou, dr. mr. L. de, - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De Behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering.
71050: Gou, dr. mr. L. de, - Het Ontwerp van Constitutie van 1797. De Behandeling van het Plan van Constitutie in de Nationale Vergadering.
70883: Gou, dr. mr. L. de, - Het Plan van Constitutie van 1796 Chronologische Bewerking van het Archief van de eerste Constitutiecommissie ingesteld bij Decreet van de de Nationale Vergadering 1796. Met een Facsimile Uitgave van het Plan van Constitutie.
10232: Goubitz, O., - 's-Hertogenbosch. De Ledervondsten.
71819: Goudsmit, mr. H.R., - Adoptie in Nederland.
13513: Goulmy, Paul, - Wilhelmus van de Ven, 10de Bisschop van 's-Hertogenbosch 1860-1910..
135131: Goulmy, Paul, - Wilhelmus van de Ven, 10de Bisschop van 's-Hertogenbosch 1860-1910..
135132: Goulmy, Paul, - Wilhelmus van de Ven, 10de Bisschop van 's-Hertogenbosch 1860-1910..
29080: Goulooze, H., - Inventaris van het Administratief Oud-Archief (1605-1810) der Gemeente Dinteloord en Prinsenland.
29073: Goulooze, H., - Het Oud-Archief van Willemstad 1558-1810..
25675: Goulooze, H., - Klundert in oude Ansichten.
295232: Goulooze, H., - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Willemstad 1562 - 1810..
78879: Goulson, Dave, - Een Verhaal met een Angel.
78714: Goulson, Dave, - De Vlucht van de Hommel.
67585: Gourgaud, Général, - Histoire de Napoléon et de la Grande-Armée en Russie ou Examen Critique.
43920: Gouvion, Colette e.a., - Hoveniers van God. Een Ontmoeting met 5 miljoen Bahá'is.
78866: Gouw, drs J.L. van der, - Oud Schrift.
77023: Gouw, J.L. van der, - Sint-Juttemis.
76666: Gouw, dr. J.L. van der, - Rekeningen van de Domeinen van Putten 1379-1429. Deel II. Rekeningen 1420-1429; Teksten en Regesten 1229-1430..
76643: Gouw, dr. J.L. van der, - Rekeningen van de Domeinen van Putten 1379-1429. Deel I. 1379-1419..
76304: Gouw, J. ter, - De Volksvermaken.
17650: Gouw, Nico de, - Het nieuwe Gezicht van Drunen-Elshout.
71586: Gouw, J.L. van der, - De Ring van Putten. Onderzoekingen naar het Hoogheemraadschap in het Deltagebied.
76927: Gouweleeuw, J.W.A., - Inventaris van het Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft.
76373: Gouweleeuw, J.W.A., - Inventaris van het Archief van het Oude en Nieuwe Gasthuis te Delft.
29055: Goverde, W.A.M., - Inventaris van het Archief van de Eigenaren der Aanwassen onder Fijnaart 1651-1975..
197451: Govers, dr. F.G.G., - In een Ommezien. Pedagogische Academie Veghel 1903-1978..
19745: Govers, dr. F.G.G., - In een Ommezien. Pedagogische Academie Veghel 1903-1978..
22320: Govers, dr. Frans, - Aan de Torens en Koepel kent men Uden.
11405: Govers, Dr. F.G.G., - Het Geslacht en de Firma F. van Lanschot 1737-1901..
22220: Govers, Dr. Frans, - Uden van Kersendorp tot Plaats met Pit.
10549: Govers, Dr. Frans, - Het Gewoel der Affaires.
74077: Govers, Ellen, - Alles over Voeding .
19814: Govers, Dr. Frans, - Corridor naar het Verleden. Veghel een Snijpunt in Oost-Brabant 1940-1945..
20893: Govers, Jacques en Willem van der Sommen, - Eindhoven in oude Ansichten. Een Wandeling door het Centrum.
71367: Govers, dr. Frans, - Stemmen uit Dachau. 'Ter ere van de Doden en ter Waarschuwing voor de Levenden'.
19751: Govers, Dr. Frans, - Op eigen Kracht. Veghel en der Regio 1944-2000..
10584: Govers, Dr. Frans, - 1737-1997. De Polsslag van de Tijd.
76321: Graaf, Kees de, - Geschiedenis als Grondlegger. Voorbeeldenboek Projectontwikkeling en Cultuurhistorie.
75823: Graaf, J.J., - Nederlandsche Doopnamen naar Oorsprong en Gebruik.
293071: Graaf, A.L. de, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van Waalwijk 1531-1811..
74297: Graaf, S.A.L. de ; A.C.J. Hendrikx en L.C. van Zetten, - Inventarissen van de Archieven van de Familie Zoudenbalch 1393 - 1678 en van de Familie Van Wijckersloot 1416 - 1827..
38881: Graaf, Elise de, - Genoveva.
19787: Graaf, Cor van de e.a., - 22 Jaar Kuussegat Jubileumboek 22 Jaar Veghels Karnaval 1968-1990..
170592: Graaf, Th. F.M. de, - Diessen in oude Ansichten.
69966: Graaf, J.J., - Nederlandsche Doopnamen naar Oorsprong en Gebruik.
106929: Graaf, M.P. van de & M.J.A.B. van den Brekel - van Dooren, - De Naam is Van de Graaf. Een Overzicht van drie Takken van het Rooms-Katholieke Brabantse Geslacht Van de Graaf sinds 1610..
67609: Graaf, drs. J.H.G. de, - Moordrecht in Touw.
11618: Graaff, Klaas de, - Moorddadig Brabant. Moord en Doodslag in de 19e Eeuw.
11368: Graaff, Ab de, - Nederland in oude Prentbriefkaarten. Noord-Brabant.
74285: Graaff, S.A.L. de, - Inventaris van de Verzameling Doop- Huwelijks-, (Lidmaten-) en Begraafregisters van Kerken in de Provincie Utrecht 1579-1811..
29596: Graaff, A. de, - Inventaris van de Archieven van Nieuwkuijk en Onsenoort 1585-1935..
22868: Graaff, H.W. de & M.E.J. van Laarhoven - Mertens, - 120 Jaar Boxmeersche Harmonie.
64502: Graaff, L.P.W. de, - Inventaris van de Archieven van het Kroondomein Rentambt Utrecht 1823-1919..
69161: Graafhuis, A. e.a., - In en om de Domkerk.
24611: Graat, Paul, - De Industriele Ontwikkeling van Etten-Leur 1945 tot 1980..
17383: Graatsma, S. (red.), - Ons Cenakel.
40316: Graef, Hilda, - Edith Stein. Een Vrouw van deze Tijd.
78249: Gräler, Johannes Gerard, - Mandeligheid. Een wetenschappelijke Proeve op het Gebied van de Rechtsgeleerdheid.
24967: Le Grand, - Verhaal van de Verrassing van BergenopZoom, op den 8en en 9en Maart 1814; met een kort Berigt van deszelfs Insluiting, en de Gebeurtenissen, welke tot dezelfde Aanleiding gegeven hebben; benevens een historische en krijgskundige Plaatsbeschrijving deze Vesting.
69390: Grandgagagne, Ch., - Mémoire sur les anciens Noms de Lieux dans la Belgique orientale.
70577: Grassl, dr. Basilius Franz, - Der Praemonstratenserorden, seine Geschichte uns seine Ausbreitung bis zur Gegenwart.
78336: Gratama, mr. S., - Drenthsche Rechtsbronnen uit de 14e, 15e en 16e Eeuwen.
27138: Gratianus O.C.D., E.P., - De Bevrijdster van Antwerpen.
40841: Gratien O.F.M.Cap., P., - Franciscus van Assisi.
35474: Graumans, A.A.L., - Radiovertelsels van d'n Dré.
35320: Graumans, A.A.L., - D'n Dré en d'n Blaauwe van Ulvenhout.
74135: Grauwels, J., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank van Tongeren.
74129: Grauwels, J., - Inventaris van het Archief van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Tongeren.
74127: Grauwels, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Rotem te Halen.
74006: Grauwels, J., - Inventaris van de Verzameling F.E. Straven.
71196: Grauwels, J., - Inventaris van de Verzameling F.E. Straven.
71153: Grauwels, J., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank van Tongeren.
29800: Grauwen, M., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 32.283-32.904) Inventaris van het Archief van de Sint-Stefaansparochie te Sint-Stevens-Woluwe.
29799: Grauwen, M., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 33.029-33.087; 33.272-33.423) Inventaris van het Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw- Lombeek.
29798: Grauwen, M., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 34.034-34.463; 35.000-35.293) Inventarissen van Archieven van Brabantse Kerkfabrieken.
295039: Grauwen, M., - Inventaris van het Archief van de Sint-Ambrosiusparochie te Dilbeek. Deel I en II.
29273: Grauwen, M., - Inventaris van het Archief van de Sint-Ambrosiusparochie te Dilbeek.
29275: Grauwen, M., - Inventaris van het Kerkarchief van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek.
29278: Grauwen, M., - Inventaris van het Kerkarchief van de Sint-Ambrosiusparochie te Dilbeek Deel II..
74012: Gemeente-Bureau voor Beroepskeuze te 's-Gravenhage, - Studiebeurzen. Een Gids in opdracht van het Centraal Comité van Samenwerking inzake Voorlichting bij Beroepskeuze.
37327: 's-Gravesande, Ad & Martijn Sanders, - Jheronimus Bosch 500..
43911: Gray, Douglas (ed.), - English Medieval Religious Lyrics.
67605: Gray, Alexander, - De Schoof der Aanbidding. Duitschland's Plannen voor na den Oorlog.
65231: Gréard, M., - L'Inseignement primaire a Paris et dans le Département de la Seine de 1867 a 1877..
65164: Gréard, M., - L'Instruction primaire a Paris et dans le Département de la Seine en 1875. Mémoire adressé a M. Le Préfet de la Seine.
73816: Greebe, dr. A., - Bydragen tot de Geschiedenis der Cisterciensers in: Nederland. Deel I: De Middelnederlandsche Vertaling van het Exordium Magnum volgens het Handschrift der universiteitsbibliotheek te Leiden (Mij. Ndl. Letterk.) 1031..
32447: Greef, G. De e.a., - Etudes sur le Chômage: Bruxelles et son Agglomération.
78950: Green, Carl R. & William R. Sanford, - The Peregrine Falcon.
384601: Greenberg, Kerryn & Eva Meyer-Hermann, - Instanbul - Eindhoven 40 Internationale Kunstenaars geselecteerd uit 18 Jaar Biënnale van Istanbul.
41188: Greeve S.J., H. de, - Pater Damiaan.
37210: Gregoire, Kenne & Cilia, - Fragmenten van Devotie, Snelheid en Gevaar.
36355: Daniel Le Grelle e.a., - Antwerpen die Scone 5. Kleine en Grote Woonhuizen 15e, 16e en 17e Eeuw..
36356: Daniel Le Grelle e.a., - Antwerpen die Scone 10. Monumenten die op Herwaardering wachten.
36357: Daniel Le Grelle e.a., - Antwerpen die Scone 5. Oude Gilde- en Ambachtshuizen.
75980: Grembergen, Prof. dr. G. Van en Georges Smedts, - Duivenvaria.
78393: Greuter-Vreeburg, mr. Y. M.I., - De Codificatie van het Erfrecht 1798 - 1838..
10301: Grever, Maria e.a., - Bij ons Moeder en ons Jet, Brabantse Vrouwen in de 19de en 20ste Eeuw.
12043: Grez, Mr. H.F. de, - Rapport der Commissie tot Onderzoek der Lokalen van de Provinciale Bibliotheek.
10315: Gribling, Dr. J.P., - 50 Jaar Wit-gele Kruis in Noord-Brabant.
11467: Grieken, Mirre van, - Pennestreek. Een Beeld van Brabant (en een stukje Bommelerwaard en het Land van Altena).
21649: Grielen, Harrie, - “Terug van Vroeger naar Nu”.
383021: Grielen, Harrie, - Niet zo maar ’n Stalleke.
121865: Griensven, A. van, - 31 27 F. van Lanschot Bankiers. Hooge Steenweg. De Roos. De Zijde Spek. De Pijnappel. De Pastorie.
73960: Griep, Jac. L. e.a., - Encyclopedie van Schilder- en Beeldhouwkunst. Deel 1 en 2..
78291: Griesinger, Joachim & Manuela Seifert, - Extremadura. Spaniens älteste Kulturlandschaft.
378582: Grietens, Jul., - Dr. Aug. Snieders in Leven en Gedachten.
9701: Prov. Griffie, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant Administratieve Bescheiden. Deel V..
73953: Griffin, Gilett, - Schatten uit de nieuwe Wereld.
116939: Grijzen Schreurs, C.A.M.J., - Bestuurskunst als ‘Blik’opener? Procesgang rond het Manifest Brabant 20150; een Onderzoek naar de Interactie tussen Overheid en Samenleving in Brabant.
76275: Grinsven, Saskia van e.a., - 'Aan de Slag met het Onderwijs!'. Handleiding voor Historische Verenigingen om samen te werken met het Onderwijs.
169013: Grinsven, Johan van, - Van Herberg tot Leescafé. Een kleine Geschiedenis van de Bibliotheek in Waalwijk.
73408: Grinten, mr. W.C.L. van der, - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 2. Vertegenwoordiging en Rechtspersoon. Deel 2.1. De Vertegenwoordiging.
6967: Grinten-Lücker, G. van der, - MAS-Klanken nr. 1 t/m nr. 10.
384619: Grinten, Hans van der, - Ton Frenken Schilderijen en Tekeningen 1976-1986..
65941: Grinten, H.Th. van der, - De Rijksbijdrage voor de bijzondere School en de Voorwaarden, waarop ze worden verleend of Art. 54 bis......
67810: Grisham, John, - De Jury.
73890: Groen, Ru de, - Smullen verzekerd 25 Jaar ENRA Verzekeringen.
71887: Groen, Maurits e.a., - De Fuik. De Keerzijde van de chemische Revolutie. De Kwestie PCB's.
37716: Groen, Ruud e.a., - Een Greep uit de Geschiedenis van de Pers in Brabant. 1958-1998..
377161: Groen, Ruud, - Groen gerijpt.
67295: Groen, Els de, - De Bruidskogel.
26655: Groenendijk, J.N.A., - De 'Heeren' van Zaltbommel. Sociëteit 'De Verdraagzaamheid' 1803-2003..
67399: Groenendijk, Paul e.a., - Architectuurgids Nederland (1900 2000). Architectural Guide to the Netherlands.
69282: Groeneveld, prof. dr. G.W., - Katholieke Universiteit in 1958-1959. Rede uitgesproken bij de Overdracht van het Rectoraat door de aftredende Rector Magnificus.
9433: Groeneveld, Rob, - Vaarwel Gulden 750 Jaar Historie 1252-2002..
10251: Groeneweg, Gerrit, - Opgravingen in Steenbergen.
69838: Groeneweg, mr. N. e.a., - Van Nachtwacht tot Computermacht. Vijftig eeuwen Politie en Justitie.
24834: Groeneweg, G. e.a., - Studies uit Bergen op Zoom 6..
74604: Groenewoud, S.L. e.a., - Lustrumboek 1950 van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers.
78587: Groenman – van Waateringe, W., - Farm Life in a Carolingian Village.
384579: Groffen, Mayke, - Kunst van Zaken.
250016: Groffen, Wim, - Naar School op de Pin. Honderdtwintig Jaar Onderwijs in Wouwse Plantage 1878-2003..
78242: Grol, G.J. van, - De Grondpolitiek in het West-Indisch Domein der Generaliteit.
35252: Grolleman, Hans, - Rekwiem voor een Witte Boot.
69810: Grøndahl, Jens Christian, - De Tijd die nodig is.
3551: Groningen, dr. C. van e.a., - Jaarboek 1994/1995 Historische Kring Het oude Land van Heusden en Altena.
17388: Grood, Dr. Michel de, - Op Dokters Advies.
77889: Groosman, drs. L.E. e.a., - Informatie. Maandblad voor Informatieverwerking. Jaargang 12..
22226: Groot van Zoggel, P. de, - Op zoek naar de vroegste Heren van Uden.
21318: Groot, Frans de, - Carnaval in Vrouwersgat, Mulkgat en Striepersgat.
78964: Groot, H.J., - Handboek voor Timmerlieden. Tevens ten dienste voor Bouwkundigen, Inrichtingen voor Ambachtsonderwijs en voor eigen studie.
31047: Groot, ord. praed., p. Mag. J.V. de, - Levenswijding. Drie Voordrachten uitgesproken te Leuven voor het Sint-Thomasgenootschap der Studenten van de Katholieke Hoogeschool.
66393: Groote, mr. ir. M. e.a., - Rapport van de Commissie van Onderzoek betreffende Lager Nijverheidsonderwijs voor Jongens.
13550: Groothuis O. Carm., Dr. L.H.A., - De Brabantse Bisschoppen Bekkers en de Vet.
17984: Grootswagers, Kees, - Van Pennenveer tot PC. De Historie van het Notariaat van Loon op Zand en Kaatsheuvel.
35808: Gros, Henri, - Les Débuts littéraires d'Émile Verhaeren a Louvain.
24329: Grosfeld, J.F. e.a., - Het Turfschip van Breda 1590-1990..
241937: Grosfeld, Jeroen e.a., - De Winst van Jaren.
24839: Grosfeld, Drs. N.H.M. e.a., - Een Stad op een Berg 1892-1992..
36037: Grosveld, Geurt e.a., - Een bevlogen Orkest uitgelicht. Het Brabants Orkest 1950-2000..
29607: Grosveld-van Balen, D., - Bibliografie C.J.F. Slootmans, Gemeentearchivaris van Bergen op Zoom.
36347: Grotenhuis, J.A., - Juryrapport Brabantse Monumentenprijs 1994..
74594: Groustra, A.J. en P.W. Oosterhoff, - De Dienstplichtwet voorzien van Aanteekeningen.
19947: Gruijters, Hans e.a., - Aarle-Rixtel. Een cultuurhistorische Inventarisatie.
41040: Grün, Anselm, - 50 Engel für das Jahr. Ein Inspirationsbuch.
73614: Grünhagen, Harm, - Een Beeld van een Eeuw. Vijftig Hoogtepunten uit Honderd Jaar sociale Woningbouw.
29285: Grunzweig, Armand en Alexanre Notebaert, - Inventaire des Archives du Cadastre du Brabant avant 1865..
78671: Grutters, Marius, - Heggen Vlechten. De Kartuizer Vlechtstijl.
20958: Gruyter, dr. G. de e.a., - Zuid helpt Noord. Verslag afd. Voedselvoorziening Het Nederlandse Rode Kruis onder het Centraal Bestuur voor bevrijd Gebied te Eindhoven.
10853: Gruyters, Hans Paul Kuypers, - De Doortrekking van het Wilhelminakanaal en de Welvaart van Brabant. Internationale en locale Consequenties.
70259: Gryse, Lic. R. de ; Lic. G. Baelde, - Register. Zeeuwse Tijdschriften (1850-1960). Zeeuwse Volksalmanak (1836-1847).
76699: Gucht, A. Van der en J. Windey,, - Buitengewone Uitgaven van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas. Deel 1 Tijdschriftencatalogus en Deel 2 Katalogus van de Kaartenverzameling.
10902: Guijs, G. e.a., - Meer dan Water. Drinkwater en Milieu.
10899: Guijs, G. e.a., - De Makers van het zuiverste Water. Medewerkers van de N.V. Waterleiding Maatschappij Noord-West-Brabant.
10901: Guijs, G. e.a., - Van ruw Water tot rein Water. Winning, Zuivering, Transport en Distributie.
32140: Guislan, Albert, - Miroir de Bruxelles.
77089: Guitton, Jean, - Images de la Vierge.
41035: Guitton, Georges, - Le Bienheureux Claude la Colombière son Milieu et son Temps 1641-1682..
37042: Gulick, R. van e.a., - Brabantse Beeldhouwkunst.
65384: Gulik, dr. D. van, - Beveiliging tegen Bliksemschade.
78784: Gunning, dr.J.W., - Algemeene Hygiene en Nijverheid.
65312: Günther, mr. A.H., - Drinkwatervoorziening in Nederland.
121994: Gurp, G.J. van, - Migranten tussen Uitwijking en Reductie. 's-Hertogenbosch 1579-1629..
13139: Gurp, Gerard van, - Reformatie in Brabant. Protestanten en Katholieken in de Meierij van ’s-Hertogenbosch, 1523-1634..
10658: Gurp, Gerard van, - Brabantse Stoffen op de Wereldmarkt. Proto-Industrialisering in de Meierij van 's-Hertogenbosch 1620-1820..
70512: Gussenhoven, Carlos, - On the Grammar and Semantics of Sentence Accents.
40332: Guynot, Ernest, - Bernadette d'apres ses Contemporains.
76178: Guyon, Jean e.a., - Damase et les Martyrs Romains. XVIe Centenaire de la Mort du Pape Damase.
45068: Gysen, dr. Jan, - Groeien in Liefde rondom Mother Teresa.
40390: Gysen, Dr. Jan, - Groeien in Liefde rondom Mother Teresa.
67336: Gysseling, M. en C. Wyffels, - Het oudste Register van wettelijke Passeringen van Eksaarde (1349-1360).
38677: Véber Gyula, - Ville de Nivelles. Concerts de Carrillon.
44177: Haag O.M. Cap., P. Florimund van den, - Het Kruis in onze Oost. Geschiedenis der Missie.
75979: Haagberg, Koos; G.J.M. de Hoogh, - Van Koos de Duivenmelker! 1..
28012: Haagmans, Arno en Paul van 't Hooft., - De Plaats in de Kerk als Standskenmerk.
78227: Haak, S.P., - Paullus Merula 1558-1607..
75974: Haak, Ruud & Edward Kramer e.a., - Kippen.
75963: Haak, Ruud, - Kippen.
70845: Haak, dr. S.P., - Johan van Oldenbarnevelt bescheiden betreffende zijn Staatkundig Beleid en zijn Familie. Deel I, II, III..
69734: Haak, Sikko Popta, - Paullus Merula 1558-1607..
165122: Haakman, Kees, - Bouwboek van De Kleine Aarde.
74807: Haan, Y.S.M. de, - Inventaris van het Archief van het Departement Haarlem van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1789-1970..
39448: Haan, Ir. J.A.M. de, - Archief St. Catharinagilde Eindhoven 1437-1860. Deel I en II..
394481: Haan, Ir. J.A.M. de, - Archief St. Catharinagilde Eindhoven 1437-1860. Deel I: 1437-1750..
71016: Haan, T. de e.a., - Bouwen aan Boerderijen. Ideeënboek voor Herstel en Vernieuwing van oude Boerderijen.
26142: Haan, Rob e.a., - De onherbergzame Biesbosch. Over Griendketen, Woonarken en Kooihuizen.
78762: Haan, L.M. de, - Eenige beschouwingen over het Ontwerp van Wet op den In-, Uit- en Doorvoer en over de Belangen der Oostindische Bezittingen.
64460: Haan, dr. Tjaard W.R. de, - Nederlandse Dorpsverhalen uit vroeger Tijd.
18437: Haans, Peter, - Vrije Tijdsbesteding in Geldrop tussen 1900 en 1945 Dl. I de Jeugd.
73544: Haar, Jaap ter, - Geschiedenis van de Lage Landen. Deel 1,2,3,4..
70130: Haar, dr. Cath. C. ter, - Nederland en Vlaanderen. Een Onderzoek naar de Houding der Nederlanders tegenover het Vlaamsche Vraagstuk 1830 - 1873..
122009: Haaren, J.W.M. van, - Van Jacquet tot Overall. Terugblik op een Ontwikkeling en Werkzaamheden 1954 - 1972..
384506: Haaren, J. van e.a., - Beelden van Nic Jonk.
37315: Haaren, H. van e.a., - Schilderkunst na 1908. VEVO 1965..
73571: Haaren, J.H. van, - Beknopte Geschiedenis van Groot-Nederland.
65875: Haarman, J.W., - Politiebevoegdheid in het Algemeen en meer in het Bijzonder tot het binnentreden van Woningen, Vrijheidsbeneming en Inbeslagneming uit de verschillende Wetten verzameld.
75786: Haas, J.A.K., - Inventaris van de Archieven en de Handschriften der Abdij Kloosterrade.
39755: Haas, Anita de en Joke Knop, - Buiten de Orde. Bekende Tilburgers in het Klooster over Liefde, Leven en Leidraad.
12005: Haas, Dr. M. de, - Bossche Scholen van 1629 tot 1795..
120051: Haas, Dr. M. de, - Bossche Scholen van 1629 tot 1795..
70144: Haas, Drs. J.A.K., - Inventaris van het Archief van het Kapittel van Sint Pieter te Sittard.
69995: Haas, Drs. J.A.K. de, - Inventaris van de Archieven van het Kapittel van Sint Salvator te Susteren.
41973: Haas, Drs. J.A.K., - Inventaris van het Archief van het Kapittel van Sint Pieter te Sittard.
27962: Haas-Siemons, Corry de, - ... en de Koepel waakt.
78287: Haasse, Hella S., - Fenrir.
65293: Haasse, Hella S., - Het Woud der Verwachting. Het Leven van Charles van Orléans.
74261: Haastert, mr. H. van, - De laatste Heerlijkheid der Heerlijke Jachtrechten. Hoe de Jachtwet 1923 t.a.v. de Jachtrechten is uitgevoerd en toegepast.
241966: Haastert, J. van, - Justitie in Breda (1811-1838). Beschouwingen bij de correctionele Vonnissen van de Rechtbank van de Eerste Aanleg te Breda (1811-1838) en de criminele Vonnissen van de Hoven van Assisen te Antwerpen (1811-1813) en 's-Hertogenbosch (1811-1838).
377065: Haastert, J. van, - Lijst der Geschriften van dr. Franciscus Antonius Brekelmans, tot mei 1987..
20721: Haastert, Mr. H. van en Dr. G. W. M. Huijsmans, - Veertig jaren Landbouwcrediet onder leiding der Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven 1898-1938..
67340: Habets, Jos., - Lettres de Sophie Baronne de la Marck née De Baexen, à ses Enfants..
75587: Hachet, Sophie, - La Cuisine Aphrodisiaque.
43885: Hackel, Sergej, - De Orthodoxe Kerk.
40873: Hacker, P. Wolfgang, - Leben des Seligen P. Benedict Passionei aus dem Orden der Capuziner.
72146: Hacquebord, I., - Groninger Dijken op Deltahoogte.
78929: Haemers, Jelle, Bardyn, Andrea, Delameillieure, Chanelle, - Wijvenwereld - Vrouwen in de middeleeuwse Stad.
77773: Haenens, Albert d’ e.a., - Abbayes de Belgiques. Guide.
28029: Haeperen, Gérard van e.a., - Wavre 1086-1986 Eglise Saint Jean-Baptiste. IXème Centenaire de la Paroisse. Guide I & 2..
30902: Haes, P. de e.a., - Scherpenheuvel. Beatam me Dicent.
397019: Hagen, Hans Gerard van, - Van Rapenburg naar Ravelijn. Levenreis van een Bergen op Zoomse Huisarts.
26784: Hagen, J.W., - Van “Crouwaetz Gewelt” tot “Fransche Brandt”. Nederlandse Gegevens betreffende Lommel in de Periode 1648-1688..
27790: Hagen, J.W., - Acht Eeuwen Kerken in Reusel 1135-1995..
35174: Hagenaars, Albert, - Spertijd.
170898: Hagenaars, Piet e.a., - De Stand der Dingen. Academie voor Beeldende Vorming / Tilburg.
15024: Hagenaars, Piet e.a., - Toen Maasland nog de Wereld was. Een Beeld van drie Eeuwen Maaslandse Geschiedenis. Leerlingenboekje.
15023: Hagenaars, Piet e.a., - Toen Maasland nog de Wereld was. Een Beeld van drie Eeuwen Maaslandse Geschiedenis. Docentenhandleiding & Leerlingenboekje.
77093: Hager, Werner, - Johann Conrad Schlaun 1695 – 1773. I. Textteil; II Bildteil..
69124: Haining, Peter, - Groot Heksenboek.
355034: Hak, Elbert, - De Pauwenschans.
136501: Hakvoort, Kees / Peter Steffen en Jan Walravens, - Bisschop Bekkers 1908-1966. Een hartstochtelijke Priesterleven.
36259: Hal, Anke van, - Puur Wonen Estafette Oost-Brabant.
39849: Halbertsma, Prof. N.A., - Levensschets Dr. Ir. G.L.F. Philips 1858-1942..
10230: Halbertsma, H., - De St. Gertrudiskerk te Geertruidenberg in het Licht der Opgravingen.
39793: Hall, Dr. G. van e.a., - Dr. Hubert Ahaus.
95562: Hall, H.C. van e.a., - Landbouwkundige Beschrijvingen uit de 19de Eeuw. Deel II: Overige Provincies.
78694: H.C. van Hall, D. Pas, E.H. von Baumhauer e.a., - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Derde Reeks, Deel XIV, (Deel 36).
78685: A.H. van der Boon Mesch en H.C. van Hall, - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Deel 15..
78684: A.H. van der Boon Mesch en H.C. van Hall, - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Elfde Deel.
43016: Hall, Willis L., - Stanford Memorial Church. The Mosaics, The Windows, The Inscriptions.
76236: Hallema, A., - Bijnamen of het Alias als Persoons- en Naamonderscheiding.
121829: Hallema, A., - Doe men den Swaen at. Een typisch Oud-Bossche Gevel van een historisch gebouw, die een Eeuw geleden totaal verknoeid werd.
24268: Hallema, A., - Hoe Breda in 1707 zijn Tuchthuis kreeg.
70499: Hallema, A., - Prins Maurits, 1567 - 1625. Veertig jaar Strijder voor 's Lands Vrijheid.
10693: Hallema, A., - Humor en Satyre in Friesche en Noordbrabantsche Persoons- en Bijnamen.
75371: Halstenbach, Daniel, - Découvrez la Bière du Houblon aux Bulles.
24814: Ham, Willem van e.a., - Ter Ere van De Maagd.
24808: Ham, W.A. van, - Bestuur en Rechtspraak te Bergen op Zoom.
24811: Ham, W.A. van e.a., - Van Papierzolder tot Blokstal.
24813: Ham, W.A. van, - Het Markiezenhof te Bergen op Zoom. Een Overzicht vanuit de Bronnen van zijn Geschiedenis tot 1795..
257791: Ham, W.A. van, - De Symbolen van Gemeenten en Heemraadschappen in Nassau-Brabant.
11459: Ham, W.A. van, - De Wedergeboorte van Bataafs Brabant in Zinnebeelden herdacht.
25779: Ham, W.A. van, - De Symbolen van Gemeenten en Heemraadschappen in Nassau-Brabant.
38507: Ham, L. van den, - Decenniale. 1968-1978. 10 Jaar Galerie Willy Schoots.
384519: Ham, W.A. van, - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Tentoonstelling.
29328: Ham, W.A. van, - Inventaris van het Archief van het Leenhof van het Markiezaat van Bergen op Zoom.
24499: Ham, W.A. van, - Het Markiezaat van Bergen op Zoom.
250651: Ham, W.A. van, - De Vijf oude Heerlijkheden in de Gemeente Woensdrecht.
240921: Ham, W.A. van, - De Symbolen van Gemeenten in Nassau-Brabant (1) en (2).
24086: Ham, W.A. van, - De Symbolen van Gemeenten in Nassau-Brabant (2).
24092: Ham, W.A. van, - De Symbolen van Gemeenten in Nassau-Brabant (1).
25012: Ham, W.A. van, - Altena onder Wouw: van Hoeve tot Pompstation.
10299: Ham, W.A. van e.a., - Te Gast bij Sint-Maarten. Opgravingen bij het Sint-Maartensgasthuis te Bergen op Zoom.
24908: Ham, Willem van & Cees Vanwesenbeeck, - De Bergse Politie voor Recht en Rust.
43745: Ham, Yodo Ruud van der, - Zen hier, nu.
24853: Ham, W. van, - De Korenmarkt te Bergen op Zoom en het Kazernegebouw aldaar.
9801: Ham, W.A. van, - Wapens en Vlaggen van Noord-Brabant.
97859: Ham, Willem van, - Revolution und Restauration in de niederländischen Heraldik. Stadt- und Territorialwappen Nord-Brabants um 1800..
9785: Ham, Willem A. van, - De Brabantse Vlag. Geschiedenis en Betekenis.
67250: Hamblin, Dora Jane, - De Etrusken.
71061: Hameetman, Pieter, - Toolkit Duurzame Woningbouw voor Ontwikkelaars, Gemeenten en Ontwerpers.
67586: Hamel, prof. dr. J.A. van, - Plaatsnaamveranderingen uit Politieke Overwegingen.
22581: Hamers, Th. N., - 1602. Grave onder Vuur. Een tussentijdse Balans.
67159: Hamidi, Leyla, - Iran.
37440: Hammacher, A.M., - Vincent van Gogh.
31511: Hammée, F.O. van, - Mechelen oude Hoofdstad van de Nederlanden.
29764: Hammen, J. van der en mr. J.P.W.A. Smit, - Inventaris van het Administratief Oud Archief der Gemeente Besoijen.
397032: Hammen Nicz., J. van der, - Franciscus en Johannes Andellius (Van Andel).
393731: Hammen Nicz., J. van der, - Het St. Jorisgild te Waalwijk 1548-1678..
28100: Hammen Nicz., J. van der, - Twee Inventarissen van de Ornamenten toebehoorende de R.K. Kerk van Loon-op-Zand 15 mei 1634 en 20 september 1635..
16927: Hammen Nz., J. van der, - Kerkelijke Tienden te Besoijen.
39373: Hammen Nicz., J. van der, - Het St. Jorisgild te Waalwijk 1548-1678..
26910: Hammenecker, Jan, - Zoo zuiver als een Ooge. Over Ludgardis. Ida van Leuven en Aleydis.
26272: Hamoen, G., - Het Begin van de Reformatie in de Ring van Heusden.
40660: Hamon, Auguste, - Les Auxiliatrices des Ames du Purgatoire 1856-1909 I: Révérende Mère Marie de la Providence 1856-1871..
76232: Hanák, Václav, - The Battle of Home. Some Problems of Industrial Community.
108457: Een Reeder en Handelaar, - De Maas en de Waterstaat in Verband met de Belangen van Scheepvaart, Groot- en Transithandel.
42044: Handjiyski, Antoniy, - Rock Monasteries.
169535: Hane, H. de, - Het Dorp Vucht [Vught] uit Wetenschappelijk Tijdschrift.
38394: Haneveld, G.T. e.a., - Ziek zijn, Vroeger.
170979: Hanlo, Alphonse e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1977-1978 Zesentwintigste Jaargang.
74288: Hannema, J.L. en J. Assink, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Tienhoven 1657-1957..
71976: Hannes, J. e.a., - Consumptiepatronen en Prijsindices.
74994: Petit Roger et Pierre Hannick, - Administration des Terres Wallones des Princes de Loewenstein et De Stolberg. Premiere Partie & Deuxieme Partie..
74992: Petit Roger et Pierre Hannick, - Inventaires des Archives des Cures. Tome IV..
74919: Hannick, Pierre, - Inventaire des Archives de la Famille Poncelet.
74918: Hannick, Pierre, - Inventaire des Archives de la Ville du Neufchateau.
74917: Hannick, Pierre, - Inventaire des Archives du Chateau de Sainte-Ode.
74916: Hannick, Pierre, - Inventaire des Archives de la Seigneurie de Witry.
74915: Hannick, Pierre, - Inventaire des Archives du Chateau de Sainte-Marie-Sur-Semois.
74827: Hannick, Pierre, - Inventaire des Archives du Chateau de Losange.
74770: Hannick,Pierre, - Inventaire de l'Etat Civil depose par le Greffe du Tribunal de Premere Instance de Neufchateau (An IV-1880).
74438: Hannick, P., - Inventaire des Archives du Chateau de My.
71197: Hannick, Pierre, - Inventaire des Archives de la Famille Poncelet.
65703: Hannick, P., - Inventaire des Archives du Chateau de My.
65685: Hanninck, Pierre, - Inventaire des Archives de la Ville de Neufchateau.
69962: Hanot, dr. M., - Beginselen van Albert Verweys literaire Kritiek, met een bibliografie van en over het kritisch Werk van Albert Verwey.
34957: Hans, A., - A Travers la Belgique. Première Partie: Anvers. La Campine. La Bas-Escaut. Le Rupel.
76003: Hansell, Peter & Jean, - Doves and Dovecotes & A Dovecote Heritage a Compagnion tot Doves and Dovecotes.
20328: Hansen, Rector e.a., - R.K. Gezondheidskolonie “St. Jacobus” Eersel. Jaarverslag 1954..
71390: Hanson, Mark, - Van Frans naar Nerderlands. De Taalsituatie in het Limburgs Middelbaar Onderwijs 1830-1914..
74978: Hansotte, Georges, - Inventaires d'Archives Communales. Tome X..
74977: Hansotte, Georges, - Inventaire des Archives des Cures deposees aux Archives de l'Etat a Liège. Tome IX..
74929: Hansotte, Georges & M.-P. Lux, - Inventaires d'Archives de l'Entreprises (Industrie extractive - Métallurgie et Verrerie - Textile).
74928: Hansotte, Georges, - Inventaire des Archives de la Province Liege. I: Mines, Minières, Carrières. II Surveillance des Usines établies sur les Cours d'Eau.
74926: Hansotte, Georges, - Inventaire des Archives de l'Entreprise Textile Jean-Nicolas David a Francomont (18e -19e Siècles).
74925: Hansotte, Georges, - nventaire des Archives de la S.A. d'Angleur-Athus.
74741: Hansotte, Georges, - Nouveaux Inventaires d'Archives d'Entreprises.
74737: Hansotte, G., - Inventaire des Archives des Charbonnages de Gosson-Kessales.
74738: Hansotte, G., - Inventaire des Archives de la Famille De Lannoy - Clervaux.
74736: Hansotte, G., - Inventaire des Papier de Georges-Nicolas-Joseph Libert et de ses Enfants (1810-1863).
74735: Hansotte, G., - Inventaire. Maintenues et Permissions d'Usines.
74734: Hansotte, G., - Inventaire des Archives de la Famille Briers.
74733: Hansotte, G., - Inventaire Les Charbonnages d'Abhooz er Bonne-Foi Hareng a Herstal.
747111: Hansotte, Georges & Jean Pieys, - Inventaire analytique de la Collection des Placard imprimés Liégiois. Tome I, II, III, IV..
74710: Hansotte, Georges, - Inventaire des Archives de la Societe anonyme Cockerill a Seraing.
71244: Hansotte, Georges e.a., - Inventaires d'Archives d'Entreprises. Societe des Charbonnages de Bonne-Esperance; Journal d'Annonces l'information, les annonces Liegeoises; Verreries nouvelles d'Agriamont; Entreprises Allemandes ises sous sequestre apres la guerre 1914-1918; Textile de la Famille Dethier a Hodimont dites Fonds Dethier..
71214: Hansotte, Georges, - Nouveaux Inventaires d'Archives d'Entreprises.
71195: Hansotte, G. e.a., - Inventaire d'Archives d'Entreprises.
65718: Hansotte, Georges, - Inventaire des Archives de la Societe Anonyme des Charbonnanges de la Grande Bacnure a Liege.
65670: Hansotte, Georges e.a., - Inventaire analytique de la Collection de Placards Imprimés Liégois. Tome I, II, III, IV..
75793: Hanssen, J.H., - Inventaris van het Archief van de Familie De Borchgrave d'Altena 1392-1793..
75785: Hanssen, J.H., - Inventarissen van de Archieven der Schepenbank en Gemeente Wessem 1481-1937..
72280: Hanssen, J.J., - Pyttersen's Nederlandse Almanak 85ste Jaargang. 1986..
211: Haraeus, Franciscus [ Francesci Haraei ], - Annales Ducum seu Principum Brabantiae Totiusque Belgii.
18072: Haren, mr. dr. C. Ch. van, - Advies over de Ontwerp-Regeling van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant tot Wijziging der Grenzen van Helmond, Aarle Rixtel, Bakel, Beek en Donk, Deuren, Geldrop en Someren en tot Opheffing van de Gemeenten Stiphout en Mierlo.
39897: Haren, Felix van, - Mèèster van den Berg 1878-1969..
22565: Haren, Piet van e.a., - Cuijk zoals het Vroeger was.
74463: Haringman, M.J.G.A., - Regeling der Bijdragen ingevolge de Woningwet.
18710: Harkx, Dr. W.A.J., - De Helmondse Textielnijverheid 1794-1870..
38635: Harst, drs. Hans van der, - Het Koororgel in de Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
38621: Harst, drs. J.J. van der e.a, - De voltooide Trilogie van F.C. Smits.
38615: Harst, Hans van der, - Langs Nederlandse Orgels. Zeeland Brabant Limburg.
38636: Harst, Hans van der e.a., - Het Orgel in de Sint Lambertuskerk te Helmond.
74802: Hart, G. 't, - Inventaris van het Archief van het Departement 's-Gravenhage van de Maatschappij tot Nu van het Algemeen 1796-1940 en Catalogus van de Bibliotheek van dat Departement.
36348: Harte, Arie van n e.a., - Federatie Noordbrabants Monumentenoverleg 1979-2004..
70588: Hartelust, Ianus, - De Dictione Georgii Macropedii accedunt Macropedii Petriscus Ode de Mortis Imagine. Epistolae Exemplum.
39062: Harten, drs. A. van e.a., - Vaas voor de Gelegenheid.
74262: Hartman Jz., H.G., - Voorschriften nopens de Bevolkingsregisters naar de KB van 27 juli 1887..
74211: Hartman Jz.,H.C., - De Hoofdelijke Omslag. Eene plaatselijke Belastingstudie, naar aanleiding der nieuwe Verordeningen in de Gemeente Goes.
66418: Hartman, H.J.G., - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs met Aanteekeningen, .... Tweede Vervolg.
66417: Hartman, H.J.G., - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs met Aanteekeningen, .....
66416: Hartman, H.J.G., - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs met Aanteekeningen, .... Eerste Vervolg.
66388: Hartman, H.J.G. en mr. E.L. van Emden, - Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs met Aanteekeningen, .... Deel I en II..
65856: Hartman, H.J.G., - Voorschriften nopens de Bevolkingsregisters vermeerderd met Voorschriften nopens de Bevolkingsstatistiek.
98415: Hartmann, ir. J.A.H., - Van Kalksteen tot Bouwwerk.
71422: Hartog, prof. dr. F., - Overheid en economisch Leven.
66182: Hartog, mrs. L. de e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Zeventigste Deel.
66180: Hartog, mrs. L. de e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Acht-en Zeventigste Deel.
65815: Hartog, Jan de, - De Inspecteur.
43071: Hartog, Elizabeth den, - Twee Elfde-eeuwse Grafmonumenten in de St. Servaaskerk te Maastricht.
67417: Hasenkamp, Holger G., - Die Freie Hansestadt Bremen und das Reich 1928-1933..
38679: Haspels, Jan Jaap, - Muziek op Rolletjes.
1356: Hassel, Ch. J. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 38 [O.a. De eerste vier kerken van Oudenbosch; Geschiedenis van de brandweer van Roosendaal en Nispen; Sint Bernardus School in Hoeven; Wouwse toren of z.g. Wouwse poort te Steenbergen; Afbeelding van de kerk te Oud-Gastel; Gezicht nabij Wouw; Ex-president Th. Roosevelt op doorreis in Roosendaal; Middeleeuwse handelshuzien te Bergen op Zoom.].
1355: Hassel, Ch. J. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 37 [O.a. Over Nieuwjaarskoeken, Patacons, Schildekens en Bovenlichten; Uithangbord van Anna Dich, een Roosendaalse vroedvrouw; Bijdrage tot de geschiedenis van de landbouwpacht in Westelijk Noordbrabant; Familie van Oldenborgh en Willemstad; Moeizame ontstaaan van de parochie van Wouwse plantage; Middeleeuwse handelshuizen te Bergen op Zoom.].
1354: Hassel, Ch. J. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 36 [ O.a. Sic Transit; Bouwgeschiedenis kloostercomplex; Jan de Haze; Hoe Willemstad een heerlijkheid van de Oranje's werd; Stoppelmadonna. ].
1353: Hassel, Ch. J. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 35 [O.a. Langs Schelde en Eendracht, het polderlandschap vóór 1584; De Betekenis van de Brabantse uitroep O Christus van Maarante; Het dorpsleven in Oud en Nieuw Gastel rond 1900; De moyses en de duve te Bergen op Zoom; Wetenswaardigheden van het voormalig stadhuis van Willemstad; Herinneringen uit Noordbrabant, gedurende de Belgische Opstand, 1830-1835; Iets over Hieronymus Canin 17e eeuws drukker in Bergen op Zoom; Roosendaalse Nachtwakers en Kleppermannen; Bergse schippers voor 1540.].
1352: Hassel, Ch. J. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 34 [O.a. Abdij van Tongerlo en de zielzorg in Roosendaal; De Franse school te Roosendaal; De Bergse Rederijkerskamer en het Volksfeest; De dorpspomp in Hoeven; Jonkheer Emmery de Liere. ].
1351: Hassel, Ch. J. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 33 [O.a. Bouwgeschiedenis van het oud raadhuis te Roosendaal en Nispen; Torenkruis voor Wouw?; Drie schetsen van Roosendaalse stadsgezichten uit de 18de eeuw; De hete zomer van Willemstad van 1787 en zijn nasleep; Reimerswaar economisch voor 1530; Altaaropstand voor Roosendaal. ].
398761: Hasselt, Kees van, - Een Afscheid in Dankbaarheid. Dr. J.W.M. Peijnenburg Archivaris van het Bisdom van 's-Hertogenbosch.
39876: Hasselt, Kees van, - Een Afscheid in Dankbaarheid. Dr. J.W.M. Peijnenburg Archivaris van het Bisdom van 's-Hertogenbosch.
1350: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 32 [O.a. Putte, grenswachter der markiezaatsdorpen; Merklappen; De ontwikkeling van zang-, toneel- en revueverenigingen in Roosendaal en Nispen in de jaren 1880 tot 1940; Prior Siardus Bogaerts en zijn Monasterium te Huybergen; Grafzerk inde koepelkerk te Willemstad met een raadsel en historie; Postgeschiedenis van Bergen op Zoom.].
1364: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 46. [O.a. A.J.G. Buijsen; E.A.M. de Lange; Proces tegen Tanneke Driessen van den Bergh te Wouw in 1736-1737; Bergse bedevaartgangers in de Middeleeuwen; Lotgevallen van het Waterschap Heemraadschap van den Roosendaalschen en Steenbergsche Vliet; Perikelen rond de provinciale indeling van Willemstad en Dinteloord in de bataafse tijd; Parochie Sprundel in de jaren 1590-1630; Rentmeestersrekening van Niervaert uit 1563. ].
1361: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 43 [ O.a. Spoorwegen in en om Roosendaal; Slag op het Slaak; Westbrabantse taallandschap; De maatschappij in St. Willebrord 1842-1860; Eerste 50 jaar van de grote polder van Niervaart; Faktoors contracten 1524-1513; Antwerpenaren op de Bergse Jaarmarkten. ].
1362: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 44 [ O.a. Lager onderwijs in Roosendaal en Nispen; Patentregister Halsteren; Willemstadse schout; Lijdensweg spoorwegmaatschppij Tholen en West-Brabant; Criminaliteit.].
1363: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 45 [ O.a. Predikanten van Sprundel; Pater Formentraux in West-Brabant; Marktpompen van Wouw; Koninklijke Stijfselfabriek te Roosendaal. ].
1360: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 42 [O.a. Koffie, thee en tabak; Handel en wandel van de Bergse potmakers in de 1e helft van de 16e eeuw; Die Hoeghe Clunder of hoe een oude kaart tot stand kwam; Een collaborateur in oorlogsjaar 1793, en het Canaille van Willemstad; Scholen schoolmeesters te Hoeven tot het begin van de 19de eeuw; Geschiedenis de spoorwegen in en om Roosendaal 1850-1880; Debiteur en Crediteur op de Middeleeuwse jaarmarkt. ].
1359: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 41 [O.a. Inpoldering van de Kruislandse polder; Florentijnen en Pisanen op de Bergse jaarmarkten; De terechtstelling van Anthonis Willemss Spruyt? alias de Brouwer te Fijnaart; Oosprong en groei van vier kerken van Oudenbosch; Kerkelijke geschiedenis Oudenbosch; Oudste Potmakerskwartier te Bergen op Zoom; Van Kerckemisse naar Kermis; De Israëlitische begraafplaats te Klundert en zijn voorgeschiedenis.].
1357: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 39 [O.a. Vierhonderd jaar school in Klundert; Teruggave van de kerk van Oud Gastel; Harmonie Nederland en Oranje te Rucphen; Tongerlo door zeven eeuwen heen; Kop van Jut, kermisattractie met boeiende achtergrond; Sint Joos in de Kortemeestraat; Molen te Rukven 1461; Verkoop van moerasgronden ten zuiden van Roosendaal; Het wapen(schild) van Frankrijk eerder Stortepot.].
1358: Hasselt, drs. R.J.G.M. van e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 40 [ O.a. Engeland en de Bergse jaarmarkten; Teekschool te Roosendaal; Lagere school te Oudemolen; Jan Krol; Sporrweg Antwerpen - Rotterdam Moerdijk.].
2953: Hasselt, L. van e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar.
72186: Hassmann, Henning, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 10. Fundchronik Niedersachsen 2004..
72185: Hassmann, Henning, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Beiheft 10. Fundchronik Niedersachsen 2003..
72181: Hassmann, Henning ; Hans-Wilhelm Heine, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Band 74..
72180: Hassmann, Henning ; Hans-Wilhelm Heine, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Band 73..
72179: Hassmann, Henning ; Hans-Wilhelm Heine, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Band 72..
71821: Hassmann, Henning & Hans-Wilhelm Heine, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Band 76..
71008: Hathaway, Nancy, - Native American Portraits 1862-1918. Photographs from the Collection of Kurt Koegler.
67128: Hattem, Ad van, - De G.R.-10. Voetpad in de Pyreneeën.
70426: Hatting, mr. R.E., - Stadregt van Almelo.
76006: Hauber, Meindert, - Sierduiven. Rasbeschrijvingen, Voeding, Fokken, Huisvesting.
295283: Haubourdin, R.M., - Inventaris van het Archief van het Architectenbureau Roffelsen 1916-1958..
324641: Hauwaert, P. e.a., - Livre d'Or de la Commune de Watermael - Boitsfort 1914-1918..
32464: Hauwaert, P. e.a., - Livre d'Or de la Commune de Watermael - Boitsfort 1914-1918..
69246: Havenith, Auguste, - Recherches Historiques sur le Château et la Seigneurie de Heusden autrement dite Vicomté de Gand.
38343: Haverkamp, Okke, - Noord-Brabant. En Nederland lacht. Folkloristische Vreugden en vreugdevolle Folklore uit de Provincie Noord-Brabant.
241882: Haverman, Paul C., - Breda Stad met Karakter.
42595: Havránková, Hana, - Das Prager Loreto.
73550: Hay, Marc de e.a., - Dijk & Watergruwel met de natte Vinger.
77051: Haye, dr. Régis de la e.a., - Achter de Minderbroeders. Opstellen over bijzondere Stukken en Voorwerpen van het Rijksarchief in Limburg.
43025: Haye, Regis De La, - De Propriumkalender van de Sint-Servaaskerk te Maastricht.
76025: Hayes F.R.C.V.S., Captain M. Horace, - Stable Management & Exercise.
76024: Captain M. Horace Hayes F.R.C.V.S., - Stable Management & Exercise.
43737: Hebblethwaite, Peter, - Het Vaticaan. De kleinste Grootmacht te Wereld.
74394: Heel, C.J. van, - De Banken van Leening in Nederland nader onderzocht in verband met een Ontwerp op die Inrigtingen.
74393: Heel, C.J. van, - De Banken van Leening in Nederland onderzocht, met het Oog op den Toestand en de Vorderingen dezer Inrigtingen in andere Landen.
65386: Heel, C.J. van, - De Banken van Leening in Nederland nader onderzocht in verband met een Ontwerp op die Inrigtingen.
65385: Heel, C.J. van, - De Banken van Leening in Nederland onderzocht, met het Oog op den Toestand en de Vorderingen dezer Inrigtingen in andere Landen.
215431: Heemkundestudiegr., - Vessem-Wintelre-Knegsel. Mei 1940-September 1944..
66725: Heemskerk, M. A. e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Drie-en Veertigste Deel 1882..
66707: Heemskerk, M. A. e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven en Vijftigste Deel.
66684: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zestigste Deel.
66266: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Negen-en-Veertigste Deel.
66262: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en-Vijftigste Deel.
66260: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negen-en-Vijftigste Deel.
66259: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en-Vijftigste Deel.
66257: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en-Vijftigste Deel.
66255: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zes-en-Veertigste Deel.
66253: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vijf-en-Veertigste Deel.
66252: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Acht-en Veertigste Deel.
66248: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Vier-en Veertigste Deel.
66196: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Drie-en Zestigste Deel.
66194: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zes-en Zestigste Deel.
66193: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Zestigste Deel.
66192: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Negen-en Zestigste Deel.
66191: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeven-en Zestigste Deel.
66190: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en Zestigste Deel. Incl. alfabetisch Register deel LVIII-LXII (1897-1901).
66185: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en Zestigste Deel.
66181: Heemskerk, Mr. A.   e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Acht-en Zestigste Deel.
65832: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Twee-en-Veertigste Deel. Vierde Verzameling. 12de Jaargang.
65831: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Negen-en-Dertigste Deel. Derde Verzameling. 9de Jaargang.
65829: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Een-en Veertigste Deel.
65828: Heemskerk, Mr. A. e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Zeven-en Veertigste Deel.
208504: Heerding, A., - The History of N.V. Philips’ Gloeilampenfabrieken. Volume 1 The Origin of te Dutch incandescent Lamp Industry.
20850: Heerding, A., - Geschiedenis van de NV Philips Gloeilampenfabrieken. Deel 1. Het Ontstaan van de Nederlandse Gloeilampenindustrie.
77099: Heere o.s.c., L., - Het Kruisherenklooster te Maaseik vóór de Franse Revolutie.
22022: Heere, prof. dr. W. R. e.a., - Een Ontwikkelingsbeeld van de Middenstand in een Brabants Plattelandsgebied 1953-1958 [ Schaijk, Mill en St. Hubert, Haps, Wanroij, Zeeland].
272661: Heere, fr. L., - Annales Canonicorum Regularium S. Augustini Ordinis S. Crucis. Ex monumentis authenticis reverdendissimo parte magistro generali Fr. Henrico van den Wijmelenberg, approbante et opitulante, collegit disposuit, illustravit.. Index..
272649: Heere Osc., L., - 600 Jaar Sint Agatha.
272651: Heere Osc., L., - 600 Jaar Sint Agatha.
10579: Heere, Prof. Dr. W.R. en Mr. E.M.J.A. Sassen, - Industrialisatie-Problemen in Noord-Brabant.
295182: Heeren, J.J.M. en Mr. J.P.W.A. Smit, - Inventaris van het Huisarchief van Helmond benevens een Regestenlijst van de Oorkonden.
18803: Heeren, Jac. J.M., - Uit de Geschiedenis der Helmondsche Textielnijverheid.
295181: Heeren, J.J.M. en Mr. J.P.W.A. Smit, - Inventaris van het Huisarchief van Helmond benevens een Regestenlijst van de Oorkonden.
29518: Heeren, J.J.M. en Mr. J.P.W.A. Smit, - Inventaris van het Huisarchief van Helmond benevens een Regestenlijst van de Oorkonden.
18771: Heeren, Jacques J.M., - Biographisch Woordenboek van Helmond bevattende de beknopte Levensbeschrijvingen (met genealogische Bijzonderheden) van de Inboorlingen, die hier of elders een belangrijke Functie hebben bekleed en van de Personen, die in deze Gemeente een min of meer belangrijke Rol vervulden.
18685: Heeren, Jacques J.M., - De Geschiedenis van het Stadhuis van Helmond.
186851: Heeren, Jacques J.M., - De Geschiedenis van het Stadhuis van Helmond.
18678: Heeren, Jac. J.M., - Kasteel-Raadhuis en Museum van Helmond.
186611: Heeren, Jac. J.M., - Nog iets uit de Geschiedenis van Helmond en Omgeving.
18600: Heeren, Jac. J. M., - Geschiedenis van het Kasteel-Raadhuis en de Heren van Helmond.
29033: Heeren, C.J., - Inventaris van het archief van het Familie-Bedrijfsarchief Van den Biggelaar; Archieven van de Zuivelfabrieken; Archieven van de R.K. Gildenbond; KAB; CNKV afd. Roosendaal 1859-1981..
28992: Heeren, Jac. J.M., - De Bekeering van Sophia Alberts en de Gevolgen daarvan voor de Katholieken in de Meierij.
377029: A. Heeren, - Exlibris uit de Regio.
27630: Heeren, Jac. J. M., - Abdissenverkiezingen te Binderen bij Helmond.
13020: Heeren, Jac. J.M., - Stad ende Meierij van 's-Hertogenbosch. Uit de Geschiedenis der Nederlandsche Gouwen.
74651: Heeringa, dr. K. en Ph. J.G.G. van Hinsbergen, - Inventaris van het Archief van het Kapittel ten Dom te Utrecht. Aanvullingen en Verbeteringen.
66607: Heeringa, dr. K. en Ph. J.G.G. van Hinsbergen, - Inventaris van het Archief van het Kapittel ten Dom te Utrecht. Aanvullingen en Verbeteringen.
75167: Heeringen, R.M. van e.a., - Heiligen uit de Modder. In Zeeland gevonden Pelgrimstekens.
17860: Heerkens, N.F. e.a., - Hilvarenbeek in Heden en Verleden.
35059: Heerkens, Piet, - Den Örgel.
35051: Heerkens S.V.D., Piet, - Brabant.
350321: Heerkens S.V.D., P., - De Knaorie.
35023: Heerkens, Piet, - Den Örgel.
64866: Heerma van Voss, dr. A.L., - Rekeningen en andere Stukken betreffende Friesland, afkomstig uit de Hollandsche Rekenkamer (1515-1575).
38360: Heerman, José, - Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart. Deel I en II..
39206: Heeroma, K., - Brabants uit de 18de Eeuw. De Meierijse Woordenlijsten van J.L. Verster.
69450: Heeroma, K., - Liederen en Gedichten uit het Gruuthuse-Handschrift. Eerste Deel [all published].
75731: Hees, A.M.S. van, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank der Vrije Rijksheerlijkheid te Stein.
13560: Hees, N. van, - Bisschop Bekkers Vriend van ons Allen.
11385: Heesbeen, Jan, - Grootvader/mijn Vader. Twee Generaties Brabants Familieleven.
169514: Heesbeen, Kees e.a., - 100 Jaar Vughtse Sportclub Prins Hendrik 1908-2008..
41761: Heesch, P. Ferrerius van, - De Capucijnen. Hun Leven en Werk.
24335: Heesen, Hans e.a., - Brand in Breda.
78892: Heesewijk, Rien van, - De Dommel Waterlong van Brabant.
355203: Heesewijk, Rien van ; Peter Jan Margry, - Processies België, Nederland en Luxemburg.
22271: Heessel, J. B. van, - Geschiedkundige Bijzonderheden uit de Vrije en Soevereine Heerlijkheid van het Land van Ravenstein.
39258: Heestermans, Dr. Hans, - Witte nog? Over Bergse en Westbrabantse Woorden en Uitdrukkingen. Deel 3..
27450: Heesters, M. e.a., - Honderd Jaar Fraters in Reusel 1884-1984..
17820: Heesters, W.; C.S.M. Rademaker, - Sint-Michielsgestel. Een historische Verkenningstocht.
19403: Heesters, Pater Wiro, - Kent U ze nog.....de Rooienaren.
19412: Heesters, Wiro, - Museum St. Paulusgasthuis Sint-Oedenrode.
19417: Heesters, Wiro, - Uit de Historie van de Rooise Klompenmakerij.
10257: Heesters, Pater Wiro, - Graven in het Bossche Verleden.
19250: Heesters, Wiro, - Schijndel, Historische Verkenningen.
35233: Heeswijk, Vic van, - Gedichten van Vic verzameld ter gelegenheid van Vaders 80ste Verjaardag 26 maart 1981..
71764: Heezik, Alex van, - Subsidiën of ander Benficiën uit de publieke Schatkist. Een verkennend Onderzoek naar de Betekenis van het Subsidie-Instrument voor de Waterstaatszorg in Nederland in de negentiende en twintigste Eeuw.
38827: Heezius, Wout e.a., - Goed gemutst. Koken met de V.K.G.E..
26104: Heide, G. van der, - Land van Nameloozen. Griendwerkers Levenslang in den Biesbosch.
364211: Ned. Heidemij, - Boerderijen in Nederland.
39399: Heiden, Johan van der, - Het Wedervaren van het Sint Martinusgilde van Luijksgestel.
21405: Heiden, Johan van der en Piet van Vlierberghe, - De Weebosch in de Kempen.....
69029: Heidrich, Ernst, - Alt-Niederländische Malerei.
36421: Ned. Heijdemij, - Boerderijen in Nederland.
35794: Heijden, F. van de (Has van Rukven) e.a., - Verhalen uit de Meierij. Een bonte Verzameling over het 'lieve Leven' in Den Bosch en Omstreken..
35765: Heijden, Pater Dr. Fulco van der (Has van Rukven), - Femielie van Rukven.
77752: mr. E.J.J. van der Heijden, - Aanteekeningen van het Oude Vaderlandsche Recht. Eerste & Tweede Stuk (4e & 3e druk).
29124: Heijden, G.W.G. van der, - Inventaris van de Archieven van de Nieuwstraat. Katholiek Huishoud- en Nijverheidsonderwijs te Breda 1918-1983..
12206: Heijden, Peter-Jan van der, - De Beeweg.
27442: Heijden, Peter-Jan van der, - Een Wandeling langs Franciskaanse Punten in's-Hertogenbosch.
27396: Heijden, Peter-Jan van der, - Kloosters en Kloosterlingen rondom de Sint Jan.
35681: Heijden O. Praem., Pater Dr. Fulco van der (Has van Rukven), - ....en het Beste van Hasse.
37206: Heijden, C. van der en G. Rooijakkers, - Kempische Boeren en Vlaamse Vissers.
21052: Heijden, F. van de e.a., - Wandeling door Oirschot.
18715: Heijden, Jeroen van der e.a., - Het brandt weer in Helmond.
36724: Heijden, Jeroen van der, - 300 Jaar Kasteeltuin.
10397: Heijden, P.E.G. van der, - De Zorg voor Moeder en Kind in Noord-Brabant.
103971: Heijden, P.E.G. van der, - De Zorg voor Moeder en Kind in Noord-Brabant.
12690: Heijden, Peter-Jan van der e.a., - Het Gulden Vlies.
10347: Heijden, dr. van der e.a., - Het Vraagstuk van den Schoolartsendienst in Noordbrabant.
20298: Heijden, Cor van der, - Spaden, Ploegen en Spitters. De Geschiedenis van Imants BV.
121883: Heijden, Peter-Jan van der e.a., - 800 Jaar Den Bosch en de Bosschenaren.
29374: Heijden-Bruning, M. van de, - Index op de Denombrementen, Procuraties en Leenverheffingen van Stad en Land van Breda 1571..
272682: Heijden, dr. M.C. van der, - Twee Berners in de oude en nieuwe Letterkunde rondom 1900: G. van den Elsen en J.M.J. Knaapen.
36672: Heijden, Wim van der, - De twee Kastelen ter Aa te Berlicum.
121878: Heijden, Peter-Jan van der, - De Burgemeesterswandeling.
4005: Heijden, Jeroen van de e.a., - Helmonds Heem. jrg. 23..
4002: Heijden, J. van der e.a., - Helmonds Heem. Themanummer Begemann.
12581: Heijden, Peter-Jan van der, - Bossche Monumenten in Beeld.
12566: Heijden, Peter Jan van der, - Historische Maquette 's Hertogenbosch Stad & Vesting.
11653: Heijden, W.G.M. van der ; J.G.M. Sanders, - Noord-Brabant in de negentiende Eeuw. Een institutionele Handleiding.
12930: Heijden, P.J. van der, - Bossche Bronnen.
26982: Heijden, Peter-Jan van der & Dr. Kees van den Oord, - Sint-Cornelius in Bokhoven. 150 Jaar Bedevaart, 1839-1989..
17500: Heijden, Marcel C. A. van der, - Lys Sint Mourel en andere Tilburgse Schatten. Tilburg in het Werk van enkele Schrijvers.
17450: Heijden, C.G.W.P. van der, - Het heeft niet willen groeien.
20242: Heijden, Cor. G.W.P. van der, - Van grauwe Heide naar groene Weide. Voetbal in Hulsel: meer dan alleen het Spel en de Knikkers.
20762: Heijden, A.L.J.M van der, - Geschiedenis van het Sint-Joriscollege (1917-1977).
207621: Heijden, A.L.J.M van der, - Geschiedenis van het Sint-Joriscollege (1917-1977).
17286: Heijden, Cor G.W.P. van der, - Kleurloos, reukloos en smaakloos Drinkwater. De Watervoorziening in Tilburg vanaf het Einde van de Negentiende Eeuw.
12477: Heijden, Peter-Jan van der; drs Jan van Oudheusden e.a., - Den Bosch als de Dag van Gisteren. Drie Generaties Bosschenaren en hun Stad.
22880: Heijden, Fr. van der & Ad. Peters, - Een Kijk op... 75 jaar Parochie Westerbeek 1922- 1997..
15384: Heijden, J.J.M. van der e.a., - Jong Nederland Dinther. 25 Jaar Jong 1961-1986..
16763: Heijden, Cor. G.W.P. van der, - Een Belichting van enige historisch-demografische Aspecten van een Kempische Plattelandsgemeente in de Negentiende Eeuw.
12255: Heijden, Peter-Jan van der, - Rondom de Vughterdriehoek.
29605: Heijden, G.W.G. van der, - Inventaris van de Archieven van de opgeheven Polders Waterschappen en Samenwerkingsverbanden, opgegaan in het Waterschap de Agger (1545-1988).
12254: Heijden, Peter-Jan van der, - Tussen Gouvernement en Museum.
78678: Heijden, W.J.M. van der, - Berlicum Zwerftocht door het Verleden. Deel II..
78677: Heijden, W.J.M. van der, - Berlicum Zwerftocht door het Verleden. Deel II..
10556: Heijden, C. G. W.P. van der, - Migratie en economische Conjunctuur.
27006: Heijer, Marc, - Everardus Witte. Het 'Heilig Bruurke' van Megen.
235028: Heijkant - van der Velde, Mieke van den, - Ene van Zundert.
27401: Heijman, dr. Hugo Th. e.a., - Berne Heeswijk, Verleden - Heden. Berneboek.
11388: Heijman, Dr. Hugo, - Heemkunde in Noord-Brabant.
383041: Heijnen, W.M., - Devotieprentjes.
78183: Heijnsbergen, K.S. van, - Verspreide Opstellen door Mr. Dr. P. van Heijnsbergen.
13805: Heimeriks, A. e.a., - Ned. Hervormde Kerk Engelen 1587 - 1987..
72178: Heine, Hans-Wilhelm, - Nachrichten aus Niedersachsens Urgeschichte. Band 71..
78589: Heinrich, prof. dr. R. & W.H. Wisselink, - Mest en Bemesting.
74379: Heins, W.B. en M.S. Polak, - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Gemeenten Tienhoven 1740-1963 Zegveld 1639-1953..
74292: Heins, W.B. en J.A.C. Mathijssen, - Inventaris van de Notariële Archieven in de Provincie Utrecht (1346) 1560-1895 Deel II..
74293: Heins, W.B. en J.A.C. Mathijssen, - Inventaris van de Notariële Archieven in de Provincie Utrecht (1346) 1560-1895 Deel I & II..
74281: Heins, W.B., - Inventarissen van de Archieven van de Rijksinrichtingen voor de Kinderbescherming te Montfoort/Zeist/Nijmegen, 1858-1975, Zeist/Montfoort, 1905-1968, Hollandsche Rading, 1942-1971, Amersfoort, 1910-1967, Nieuwersluis, 1941-1945 en Den Dolder, 1961-1977..
74279: Heins, W.B., - Inventarissen van de Archieven van de toezichthoudende Kolleges op de Strafinrichtingen te Utrecht, Amersfoort, Rhenen en Wijk bij Duurstede 1811-1944..
74200: Heins, W.B. en J.A.C. Mathijssen, - Inventaris van de Notariële Archieven in de Provincie Utrecht (1346) 1560-1895 Deel I..
72251: Heins, W.B. en J.A.C. Mathijssen, - Inventaris van de Notariële Archieven in de Provincie Utrecht (1346) 1560-1895 Deel I en II..
12118: Heinsius, Daniel, - Rerum ad Sylvam-Ducis Atque Alibi in Belgio Aut a Belgis Anno M.D.C.XXIX Gestarum Historia.
78941: Heintzelman, Donald S., - The Migrations of Hawks.
65295: Heiser, P.C., - Gelderland. Propaganda-uitgave voor de provincie Gelderland. Handel, Nijverheid, Landbouw, Kunst, Woon- en Winkelcentrum.
39063: Helbig, J., - La Céramique Bruxelloise du bon vieux Temps.
28003: Helbig, J., - De oude Glasramen van de Collegiale Sinte-Goedele te Brussel.
66575: Helbing, Franz ; Max Bauer, - Die Tortur. Geschichte der Folter im Kriminalverfahren aller Zeten und Völker.
24301: Heldens, drs. A.L., - Demografische Aantekeningen over de Bredase Bevolking omstreeks 1860..
256766: Heldens, drs. A.L., - De Bouwproduktie en de Bouwnijverheid in West-Brabant.
11787: Heldens, drs. A.L., - Discussienota inzake de Herindeling der Burgemeesterskringen in Noord-brabant.
43537: Helder Camara, Dom, - Levensvragen.
43536: Helder Camara, Dom, - Het gebeurt nog elke Dag. Korte Meditaties over Teksten uit de Evangeliën.
74996: Helders, C.H.J., - Goudse Godshuizen. Regesten 1314-1572. Index..
256712: Hellegers, Henk e.a., - Hank en Dussen in Vogelvlucht 1954-1994..
256739: Hellegers, Henk, - Water in Beweging. De Watersnoodramp van 1953. Dussen / Hank.
67595: Hellinga, prof. dr. W. GS, - Naamgevingsproblemen in de Reynaert.
74620: Helm, G.L. van den en mr. E.L. van Emden, - Handboek voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand. De Wetgeving op den Persoonlijken Staat. Incl. Supplement.
74331: Helm, G.L. van den, - De Grondwet opgehelderd door Aanteekeningen bevattende de Literatuur en Jurisprudentie.
65885: Helm, G.L. van den, - Wet van den 28sten juni 1881 tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van openbare Dronkenschap.
36822: Helman, Albert, - Wandtapijten van P. Wiegersma.
18772: Ingezetene van Helmond, - Een Antwoord op den Open Brief van Jos. van Wel.
36043: Helmond, Marcel van, - Eindhoven Muziekstad.
36044: Helmond, Marcel van, - Eindhoven Muziekstad.
18609: Vele Helmonders, - Hellemonders skréve zèlluf hullie eige Geskiedenis.
73981: Helmstrijd, Mr. F.A., - Vorderingsbesluit Woonruimte.
71801: Helmstrijd, mr. F.A. e.a., - De Provinciale Wet honderd Jaar 1850-1950..
33919: Helsen, Dr. J., - Toponymie van Noorderwijk.
33969: Helsen, Jos, - “Vroeger” “Vrugger” ’n Gèrref Verhal’jes over Aorendoenk van Tuwn.
176612: Helvert, Henk van, - KBO Haaren 1966-2006. .
339221: Hemeldonck, Emiel van, - Regenboog der Kempen. I. Land en Volk.
33922: Hemeldonck, Emiel van, - Regenboog der Kempen. I. Land en Volk.
28377: Hemeldonck, E. van, - De harde Weg.
33944: Hemeldonck, Herman Van e.a., - Van Odlo tot Olen: Duizend jaar Dorpsleven: Een Bijdrage tot de Geschiedenis van een aloude Kempische Leefgemeenschap die evolueerde van een typisch Boerendorp tot een moderne Industriegemeente.
35441: Hemeldonck, E. van, - De harde Weg.
35435: Hemeldonck, E. van, - Kroniek.
35434: Hemeldonck, E. van, - Voghelensanck.
35433: Hemeldonck, E. van, - Agnes.
69839: Hemeldonck, dr. Walter van, - Antieke en Bijbelse Metaforiek in de moderne Nederlandse letteren (1880 - ca. 1914) Een Bijdrage tot de Europese Stijlgeschiedenis.
65422: Hemkes Kz., H., - Onze Gemeente. Leesboekje voor de Scholen.
67278: Hemmerechts, Kristien, - Taal zonder mij.
42509: Hendrichs S.J., F., - Het Christelijk Getuigenis der Catacomben.
75385: Hendrickx, Bob, - 375 originele Café's in Vlaanderen. Uitgave 2011-2012..
39333: Hendrickx, Frans, - Wellerismen. Bijdrage tot een Studie over het Zoutleeuwsch Dialect.
77917: Hendriks, W.Th.M. & L. van de Loo, - 100 Jaar Weldadige Stichting Van Heutz.
39548: Hendriks, Harrie e.a., - Schets van de Geschiedenis der Cloveniers of Schutterye tot Grave 1527-1977..
78904: Hendriks, W.J., - Onze Loofhoutgewassen.
36708: Hendriks, Johan en Tom van der Aalst, - Dussen. Van Woontoren tot Kasteel-Raadhuis.
39131: Hendriks, Wim, - Nittersels Wóórdenbuukske. Dialect van de Acht Zaligheden.
25731: Hendriks, M., - Een Roos om op te schieten. Over de Handboogschutterij in Roosendaal en Nispen.
19795: Hendriks, Harrie e.a., - 50 Jaren Blauw Geel'38 Veghel. 1938-1988..
71200: Hendriks, J.G.A., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Helden 1588 (1421) -.
170963: Hendriks, Bert e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1961-1962 Tiende Jaargang.
10724: Hendriks, H.H. en M.A.E.T. Hendriks-Snoeren, - Kwartierstaat Snoeren-Van Baast. Samenvatting en Aanvulling.
10709: Hendriks, H.H. en M.A.E.T. Hendriks-Snoeren, - Kwartierstaat Snoeren-Van Baast.
69811: Hendriks, F.M., - Beschrijving van de Doop-, Trouw- en Begraafboeken, de Registers van Aangegeven Lijken enz. in Overijsel, dagtekende van vóór de Invoering van de Burgerlijke Stand.
67416: Hendriks, J.G.A. e.a., - Die Lage der Handwerkgesellen in Bremen während des 18. Jahrhunderts.
65661: Hendriks, J.G.A. e.a., - Inventaris van de Archieven der Gemeente Helden 1588 (1421) - 1939..
25788: Hendriks, Rinus e.a., - Roosendaal een Stad om van te houden.
78101: Hendrikx, J.A., - Cultuurhistorie van Stad en Land. Waardering en Behoud.
78064: Hendrikx, J.A., - Cultuurhistorie van Stad en Land. Waardering en Behoud.
36407: Hendrikx, Dr. Ir. Sjef, - Brabantse Boerderijen beleven, bewonen en bewaren.
13731: Hendrikx, Dr. Ir. J.; Drs. M. Spierings, Drs. H. Maas, - Barbaradael een Begrip.
20257: Hendrikx, Jo en Thijs van de Zanden, - Het Reuselse Leven in Beeld van Begin 20e Eeuw tot ..….
78667: Hendrikx, dr. ir. J.A., - De Ontginning van Nederland. Beschrijving van het Ontstaan van de agrarische Cultuurlandschappen in Nederland.
43111: Hendrikx, M., - De Kerkschat van de Sint-Catharinakerk te Maaseik. Beschrijvende Inventaris.
21538: Hendrix, C.G.J. e.a., - Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein in oude Ansichten.
215381: Hendrix, C.G.J. e.a., - Budel, Budel-Schoot en Budel-Dorplein in oude Ansichten.
40889: Hengel, W. van den, - In Christus hernieuwd. Wat hij was en wat hij werd door de veelvuldige H. Communie en de H. Liturgie.
75111: Hengeveld, Jaap, - Wie let er op de Winkel? - De laatste Toonbanken van Nederland .
74213: Hengeveld G. Jzn., M.J. & J.A. Zaalberg, - Verzameling van Wetten, Koninklijke Besluiten, Ministerieele Beschikkingen en Aanschrijvingen, betreffende het Veeartsenijkundig Staatstoezicht en de Veeartsenijkundige Politie, de Tuberculose onder het Rundvee, de Rijksseruminrichting, het Veeartsenijkundig Onderwijs en de Paardenfokkerij.
69617: Henkens, J., - Inventaris van het Nieuw-Archief der Gemeente Weert 1795-1920 en van gedeponeerde Archieven 1800-1950..
75716: Hennekeler, dr. G. van, - Korte Handleiding tot het Gebruik der Aardglobe, bij het Onderwijs in de wiskunstige Aardbeschrijving.
41095: Henri Ghéon, Anton van Duinkerken, - Maria Moeder Gods.
78619: Henry, prof. Joseph, - Meteorology in its Connection with Agriculture.
27474: Henry, Victor, - Monastère de Berlaymont sous l'Invocation de la Reine de tous les Saints - Souvenirs historiques.
67230: Henry, Bernard, - Eskimo's en Indianen. De eerste Amerikanen.
103301: Hens,, - Naamlijst van Studenten, afkomstig uit de Stad 's-Hertogenbosch, studerend aan de Leuvense Universiteit 1644-1797..
26930: Hens, H., - Mirakelen van Onze Lieve Vrouw te 's Hertogenbosch 1381-1603..
26806: Hens, H. e.a. (transscr.), - Mariagedicht.Dit is dat Beghinsel van onser Vrouwen hoe sij Tsertogenbossche is verheven.
70229: Hensen, A.H.L. en A.A. Beekman, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Roomsh-Katholieke Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden in 1853..
65148: Hensen, mgr. dr. A.H.L., - Nova et Vetera. Schetsen uit den Vreemde.
76106: Henson, Elizabeth, - Rare Breeds in History.
70562: Hentzen, dr. Cassianus, - De politieke Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Nederland. De financieele Gelijkstelling 1929-1933..
69918: Hentzen, dr. Cassianus, - De politieke Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Nederland. 1e deel. De Vestiging van het Staatsmonopolie 1795-1813..
37505: Hepscheuten, Van, - We tobbe mar aon. Schetsen uit het Leven van Alledag.
25127: Herben, Matti, - Veertig Klunderste Meerlingen uit de Achttiende Eeuw.
36651: Herben, M.H.A.J., - De Inboedel van het Kasteel te Zevenbergen anno 1573..
78253: Herman, Anton, - Het Karakter van ons Hypotheekrecht, historisch beschouwd.
377021: Herman, Lic. R., - Zuidnederlandse Toeristische Tijdschriften (1895-1960).
64780: Herman Adriaan van Karnebeek, geboren te 's-Gravenhage, - De Costa Rica Packet-Arbitrage.
2915: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1849..
2911: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband. Vierde Deel. Eerste Stuk.
253: Hermans, Dr. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
39347: Hermans, dr. C.R., - Bijdrage over den Oorspong van den Naam Bergen op Zoom.
2909: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband. Derde Deel. Eerste Stuk.
252: Hermans, Dr. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
12694: Hermans, Dr. C.R., - De Plundering te 's Hertogenbosch den 8, 9 en 10 November 1787..
18: Hermans, C.R., - Geschiedkundig Mengelwerk over de Provincie Noord-Braband Deel I en II. [ O.a. in deel I: Joannes de Beka; Simon Pelgrom, overste der Wilhelmieten; Oorsprong van 's-Hertogenbosch; Volksbegrippen en volksgebruiken; Brabantse muntplaatsen, Penningen; Jacob van Oudenhoven; Kronijk Den Bosch 1476-1501; Kronijk Den Bosch 1312-1517; Natuurkundige beschrijving Stad en Land van Heusden; Kapelberg St. Michielsgestel; Kerkgebouwen in Brabant. In deel II o.a.: Boekewerken Stad en Land van Bergen op Zoom; Illustre Lieve Vrouwe Broederschap; Sleutel der verklaring oud-germaanse eigennamen van steden e.d. in Noord-Braband; Meteoorsteen de 12 junij 1840 te Uden uit de lucht gevallen; Plundering 's-Hertogenbosch 1787; Legende H. Kruis Breda; Uitgiftbrief gemeene Weide te Drunen 1321; Adellijk geslacht Uten Houte te Etten; Potjesberg te Son; Germaanse begraafplaatsen te Orthen, Alphen, Oss, Deurne, Gemonde, Genderen, Engelen, Baarle-Nassau, Tilburg en Megen; Naamsafleiding Gemonde; gedichten ter ere van Willemstad; Beleg en verovering Zevenbergen 1426; 'Aenslach opte Stad Shertoghenbosch' 1585. ].
251: Hermans, Dr. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
20274: Hermans, Leo, - Honderd Jaar Familiebedrijf Van den Hurk Eersel 1904-2004..
272659: Hermans, Cornelius Rudolphus, - Annales Canonicorum Regularium S. Augustini Ordinis S. Crucis. Ex monumentis authenticis reverdendissimo parte magistro generali Fr. Henrico van den Wijmelenberg, approbante et opitulante, collegit disposuit, illustravit...
31538: Hermans, V., - L'Incendie de la Tour de Saint-Rombaut à Malines en 1687..
121868: Hermans, C.R., - Verslag wegens het gesmeed ijzeren Stuk Geschut liggende op de Binnenplaats achter het Stadhuis te 's-Hertogenbosch.
217: Hermans, J.C.A. ; J.C.A. Hezenmans; dr. W.J.F. Nuyens, - Nog eenige Opmerkingen omtrent Noord-Brabants Vrijmaking in 1795..
11023: Hermans, R., - Landgoedgids Wouwse Plantage.
242: Hermans, C.R., - Bijdragen tot de Geschiedenis, Oudheden, Letteren, Statistiek en Beeldende Kunsten der Provincie Noord-Braband. Deel I en II..
17705: Hermans, H., - Koninklijke Harmonie Oefening en Uitspanning Goirle 1878-1978..
250015: Hermans, René, - Vijftig Jaren Zorg en Wonen in Leonardushof Wouw.
250017: Hermans, René, - In Naam van Oranje. De bewogen Geschiedenis van een Wouwse Muziekvereniging.
297131: Hermans, Dr. C.R., - Inventaris van perkamenten Charters en Privilegiebrieven, berustende in Stads Groote Komme, ten archieve van 's Hertogenbosch.
29709: Hermans, V., - Catalogue méthodique de la Bibliothéque de Malines.
25: Hermans, Dr. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
19420: Hermans, Katinka e.a., - Vur Rooi. Vijfentwintig Jaar Roois Kultuur Kontakt 1975-2000..
2934: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1868..
11708: Hermans, dr. C.R., - Vlugtig Overzigt der Verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
39985: Hermans, C.R, - De Regtsgeleerde Gerard van Soemeren.
12060: Hermans, Dr. C.R., - Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's Hertogenbosch.
36242: Hermans, C.R., - Het Hazewintje te 's-Hertogenbosch.
120: Hermans, Dr. C.R., - Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648. Eerste stuk..
2922: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1857..
130656: Hermans, C.R., - Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Eerste Stuk.
130653: Hermans, C.R., - Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Eerste Stuk.
130655: Hermans, C.R., - Verzameling van Kronyken betrekkelijk de Stad en Meijerij van 's Hertogenbosch. Tweede Stuk..
2933: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1867 & 1868 & 1869 1870. [O.a. artikelen: Eigen levensbeschrijving van R.M. van Goens (H.W.T. Tydeman). De Genealogie van het Geslacht Volbergen. (Ch. Piot); Rapport over bescheiden, rakende het beleg van 's-Hertogenbosch in 1629 (W.J. Knoop) Mondragon (jhr. mr. P.J. Ridder van der Does de Bye) ].
130651: Hermans, C.R., - Verzameling van Kronyken, Charters en Oorkonden betrekkelijk de Stad en Meyerij van 's Hertogenbosch. Tweede Stuk. [o.a. vervolgen op 'Kronyk van Aelbertus Cuperinus'. / Historia reerum Silvaeducis inde a die iv mensis Octob. anni MDLXXVII usque ad diem XXVII Julii anni MDLXXXI gestarum. Auctore magistro Heymanno Voicht ab Aut-Heusden, J.U. licentiato ac venerabilis curiae ecclesiasticae Buscoducendis advocato fiscali'. / Justificatie voor den goeden borgeren der stadt Tshertogenbossche. / Eenvoudighe ende warachtige verantwoordinge der wtgewekenen borgeren der stadt Shertogenbosche tegens de onghefondeerde Justificatie, inden name der ingeblevenen onlancks wtghegeven. / Cort verhael van de victorie, die den Heere heeft ghelieft den volcke van myn heeren den Staten te verleenen over de stadt van Eyndhoven, nu de sevensten September lestleden [1581].].
2919: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare.
29191: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over den Jare 1854..
44130: Hermans, Hans, - Priesters in het Veldgrijs.
38: Hermans, Dr. C.R., - Geschiedenis der Rederijkers in Noordbrabant 2e stuk - Bijlagen.
117: Hermans, C.R., - Analytische Opgave der gedrukte Charters, Diploma's, Handvesten, Plakaten, Keuren, Ordonnantien, Reglementen en andere Staatsstukken betrekkelijk de Noord-Braband van het jaar 704 tot en met het Jaar 1648..
10189: Hermans, dr. C.R., - De Woonplaatsen der Menapiers, Eburonen, Atuatiken en Ambivariten aangewezen en Atuatica met Atvaca, Aduaca Tungrorum, Atuacutum, Tungri en Aken Synoniem verklaard.
11739: Hermans, dr. C.R., - Vlugtig Overzigt der Verzamelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
90089: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare.
90073: Hermans, C.R., - Betoog dat er uit de Commentarii de Bello Gallico van Julius Caesar volstrekt geen Bewijs kan worden getrokken, dat die Veldheer of zijne Krijgsoversten in Noord-Nederland Oorlog gevoerd hebben.
90049: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Braband. Tweede Deel. Derde stuk.
90026: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1849..
84: Hermans, C.R., - Betoog dat er uit de Commentarii de Bello Gallico van Julius Caesar volstrekt geen Bewijs kan worden getrokken, als of die Veldheer of zijn Krijgsoversten in Noord-Nederland Oorlog zouden hebben gevoerd.
2932: Hermans, C.R. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar.
20663: Hermens, Ad, - Luchtaanvallen op Eindhoven en Philips 1940-1945. Deel I en II..
78270: Hermesdorf, B.H.D., - Licht en Schaduw in de Advocatuur der Lage Landen. Historische Studie.
78269: Hermesdorf, B.H.D., - Licht en Schaduw in de Advocatuur der Lage Landen. Historische Studie.
78268: Hermesdorf, mr. B.H.D., - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische Terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
78231: Hermesdorf, B.H.D., - Het Heymael. Aantekeningen bij een oude Dingtaal uit het Amorland.
78192: Hermesdorf, B.H.D., - Ius Romanum Medii Aevi. Pars V. 5a Römisches Recht in den Niederlanden.
77135: Hermesdorf, mr. B.H.D., - Rechtsspiegel. Een rechtshistorische Terugblik in de Lage Landen van het Herfsttij.
71567: Hermesdorf, B.H.D. e.a, - Naam en Recht.
36065: Hermitte, J. L', - Simpele Zangen.
74063: Hermsen, A.B., - De Verrekening van de Kosten van het Onderwijs tusschen de Schoolgemeenten en de Buitengemeenten.
40977: Hermus, Cor, - Broeder Johannes.
25958: Hermus, Inèz, - Ken Roosendaal.
355035: Herpen, Gerard van, - Temidden van de Paarse Heide.
29375: Herpen, P. Th. van en Drs. Elis. H. Korvezee, - Inventaris van een Verzameling Kaarten afkomstig van de Landmetersfamilie Adan.
384026: Herpen, Gerard van, - De Vleermuizen van mijn Jeugd.
15730: Herpen, Chr. B.P. van, - Inrichting tot Zuivering van Afvalwater in Oijen (Gemeente Lith).
241976: Herpen, Gerard van, - Wandeling door Breda.
69858: Herrlinger, Robert & Marielene Putscher, - Geschichte der medizinischen Abbildung. Band I: Atike bis zum 1600. II: 1600 bis Gegenwart.
9925: Van Herstal (= J.C.A. Hezenmans), - De geleersde Hangebast. Uit Meijerijsche Rechtsgeschiedenis.
29476: Hertman, F.A. en W.H. Cornelissen, - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Veghel 1811-1936..
275811: P. Drs. Gerlacus van 's-Hertogenbosch, - De Minderbroeders-Capucijnen in 's-Hertogenbosch 1611-1935..
121848: Gemeente 's-Hertogenbosch, - Bestek en Voorwaarden wegens het vernieuwen van twee Bruggen, gelegen over de Binnen-Dieze nabij het Orteneinde en aan de Uitmonding van die Rivier in de Haven te 's-Hertogenbosch.....
12867: Stichting Bouwkunst 's-Hertogenbosch, - Bouwen in de Stad. 10 Jaar Nieuwbouw in de Binnenstad van Den Bosch.
12313: Comité Bevrijdingsherdenking 's-Hertogenbosch, - Bezetting, Onderdrukking, Verzet en Bevrijding.
76873: Hertstein, Adriaan, - Die Familie Hertstein aus Andernach en Wetzlar.
76517: Hertz, Noreena, - Deze Beslissing verandert je Leven. De Psychologie van het kiezen.
78379: Heshuijsen, Adolf Jan geboren te Haarlem, - Werkstaking van Gemeenteraden.
22830: Hesse, W. e.a., - 1933-1983. Wandeling langs Pastoorsbiest en Omgeving.
43619: Hesse O.F.M., P. Fr. Arnulphus, - Conferenties over de Acht Zaligheden.
95532: Heteren - van Aarle, Jeanne van, - Van Dromen naar Daden. IDM-Projectenboek Plattelandsvernieuwing.
35235: Heugten, W.A.M. van, - Durendal.
35234: Heugten, W.A.M. van, - Boekweit. Kwatrijnen.
36635: Heugten, Wim en Wiro van, - Molens in Peelland.
35099: Heugten, W.A.M. van, - De Koperen Haan. Gedichten.
35089: Heugten, W.A.M. van (uit Deurne), - Durendal.
35081: Heugten, W.A.M. van; uit Deurne, - Uil en Spiegel. Rondelen.
28104: Heugten, W.A.M. van, - Het Gulden Vlies. Gedichten.
78967: Heukels, - Flora van Nederland.
130451: Heurn, Mr. Johan Hendrik van, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Deel 3..
13045: Heurn, Mr. Johan Hendrik van, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste daaden der Hertogen van Brabant. Deel 3..
13044: Heurn, Mr. Johan Hendrik van, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
130441: Heurn, Mr. Johan Hendrik van, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
130443: Heurn, Mr. Johan Hendrik van, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant. Deel I..
13069: Heurn, Mr. Johan Hendrik van, - Historie der Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant tot den Jaare 1629..
130001: Heurn, Mr. Johan Hendrik van, - Historie der Stad en Meyerye van 'sHertogenbosch, alsmede van de voornaamste Daaden der Hertogen van Brabant tot den Jaare 1629. Deel II..
78763: Heurn, J. van, - Electrische Beweegkracht verkregen door Windmolens.
39012: Heuvel, Jan van den, en Jan Smeets, - Samen de Zomer vieren. Balans van het Openluchttheater in Brabant anno 1989..
76865: Heuvel, Albert van den, - Familie van den Heuvel Maas & Waal.
79006: Heuvel, H.J.M. van den, - Legenden en Vertellingen uit het Land van Ravenstein.
15710: Heuvel, Lambert van den, - Een Beeld van een Dorp. Berghem 1900-1950..
17380: Heuvel, Frits van de, - Gek van de Linde.
120252: Heuvel, Mr. N.H.L. van den, - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629..
120254: Heuvel, Mr. N.H.L. van den, - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch voor 1629..
120224: Heuvel, Mr. N.H.L. van den, - De Ambachtsgilden van 's-Hertogenbosch vóór 1629. Rechtsbronnen van het Bedrijfsleven en het Gildewezen. Tweede Stuk.
39430: Heuvel, Hans van den, - Landjuweel '80 Oirschot.
19897: Heuvel, P.F. van den, - Heeze en zijn Rabobank 1897-1994..
15031: Heuvel, L.P. van den, - Protestant en Katholiek in het Noordoosten van het Maasland. Berghem en Nistelrode 1648-1795..
35578: Heuvel, H.J.M. van den, - Legenden en Vertellingen uit het Land van Ravenstein.
107097: Heuvel, Jac. van den, - Kwartierstaat Van den Heuvel.
397059: Heuvel, P.F. van den, - Jan Deckers (1852-1929), en zijn Gezin.
10670: Heuvel, Mr. N.H.L. van den, - Een Halve Eeuw zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
106701: Heuvel, Mr. N.H.L. van den, - Een Halve Eeuw Zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
106702: Heuvel, Mr. N.H.L. van den, - Een Halve Eeuw zelfstandige Middenstand in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
20547: Heuvelmans, Loes en Ivonne Lipsch, - Niet Bang zijn, het gaat voorbij. De Tweede Wereldoorlog gezien door Kinderogen.
24554: Heux, prof. J.W.N. Le, - Oorlogsdagboek. Ginneken 1941..
35263: Heyden, Ruud van der, - Mijmeringen in Rythme en Rijm.
29326: Heyden, J.J.V.J. van der, - Inventaris van het Archief van de Beurzenstichting voor de Stad en Meijerij van 's-Hertogenbosch 1374-1975..
20220: Heyden, Jos van der, - Wentersel Vruuger 1895-1960..
36623: Heyden, Jos van der, - Om de Molen en in de Smis hoort men 't Nieuws wat er is.
27928: Heyden, Jos van de, - Een vijftigjarige Kerk; en een Kijkje in haar Voorgeschiedenis. Wintelre 1931-1981..
279281: Heyden, Jos van de, - Een vijftigjarige Kerk; en een Kijkje in haar Voorgeschiedenis. Wintelre 1931-1981..
76196: Heylen, Pierre-Paul, - Het Perzisch Tapijt.
65562: Heymans Jz., S., - De Positie van Engeland in den Wereldoorlog.
75388: Heynen, H.G. en J. van de Rijdt, - Het Katholieke Leven. Zevende Deeltje.
27689: Heyrman, Eug., - Gedenkboek bij de Eeuwfeestviering van de Congregatie der Zusters van Barmhartigheid van Ronse 1845-1945..
17173: Heyst, W. van, - 1933 Een Jaar Berichtgeving rond het Nationaalsocialisme in twee Tilburgse Kranten.
10428: Hezemans, H., - Ze reden door de Kempen. Van Bergen op Zoom, Breda en ’s-Hertogenbosch naar Maastricht, Keulen en Luik v.v..
12994: Hezemans, H., - Twee Bosschenaren: Jan Hezenmans en Lambert Hezenmans.
12995: Hezemans, H., - De Gebroeders Hezenmans.
24888: Hezemans, A.J.M., - Sprundel (Heim), een der oudste Plaatsen van West-Brabant.
26056: Hezemans, H., - Strijen. Oosterhout. Strijen. Zevenbergen. Geertruidenberg. Sprundel. Thorn. Baarle. Gilze.
258901: Hezemans, - Gemeentehistorie 1930-1980 Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge. Deel 2 Groei van de Gemeente en haar Dorpen.
25890: Hezemans, A.J.M., - Gemeentehistorie 1930-1980 Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge. Deel 1: Strijd om het gemeentelijk Grondgebied.
274993: Hezenmans, J.C.A., - De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht met Aanhangsel over die te Gemert.
274992: Hezenmans, J.C.A., - De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht met aanhangsel over die te Gemert.
27428: Hezenmans, J.C.A., - De Commanderij der Duitsche Orde te Vucht met aanhangsel over die te Gemert..
37346: Hezenmans, J.C.A., - Hieronymus van Aken.
26873: Hezenmans, J.C.A., - Familie-Papieren van den H. Leonardus van Vechel.
26851: Hezenmans, J.C.A., - Twee Levensdagen van Leonardus van Vechel.
265161: Hezenmans, J.C.A., - De Gevangenschap van Pastoor Robbrecht Janszen van Os, te Geertruidenberg (1587)..
26516: Hezenmans, J.C.A., - De Gevangenschap van Pastoor Robbrecht Janszen van Os, te Geertruidenberg (1587)..
11991: Hezenmans, J.C.A., - Een gesloten Kerk.
28273: Hezenmans, J.C.A., - De St. Janskerk te 's Hertogenbosch en hare Geschiedenis.
11726: Hezenmans, J.C.A., - Het Gezantschap der Staten van Brabant aan Koning Philips II in 1572..
22279: Hezewijk, L. van, - Uden in de Jaren 1946 tot 1964..
67414: Hiemsch, Jan, - Die bremische Gerichtsverfassung von der ersten Gerichtsordnung bis zur Reichsjustizgesetzgebung 1751-1879..
29721: Hiemstra drs. M.E., - Bibliografie van Prof. dr. H.F.J.M. van den Eerenbeemt en Lijst van Promoti.
43898: Hieronymus, - Achter de Muren van het Vaticaan. Hoe de Kerk regeert en geregeerd wordt.
73422: Hijma, mr. Jac., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.1. Koop en Ruil.
78343: Hijmans van den Bergh, mr. L.J., - Opeenvolgen van Rechtsregels.
105671: Hijmans, Willem, - Rabobank 1898-1973. Jubileumnummer.
36792: Hijmersma, drs. H.J. e.a., - Kasteel Heeswijk. Bijeenkomst College van Advies & Sponsors.
75812: Hikspoors, Pater Petrus Thomas, - Eene Bloem uit Carmels Lusthof. De Heilige Teresia van het Kindje Jezus.
69564: Hikspoors, Pr. P. Th., - Levensschets van den H. Albertus van Sicilië Belijder der Orde van Carmel.
11199: Hilgers, Loek & Ger van den Oetelaar e.a., - Over Vogels in het Hart van Brabant. 10 Jaar Vogelwerkgroep Midden-Brabant.
73541: Hilhorst, Marieke, - Bij de Zusters op Kostschool. Geschiedenis van het dagelijkse Leven van Meisjes op Rooms-Katholieke Pensionaten in Nederland en Vlaanderen.
71710: Hillenius, D., - Verhalen: 150 jaar De Gemeentestem.
35455: Hilst, M. van der, - De Korporaal van Peeldorp.
38642: Hilst, Rob van der, - Het Symfonisch Orgel van het Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven.
73504: Hilton, Christopher, - Mayflower. De Reis die de Wereld veranderde.
74966: Hingman, J.H., - Alphabetische Index op de Boedelpapieren van de Weeskamer te Delft.
73663: Hingman, J.H., - Twee Nederlandsche Staats-Commissien.
78560: Hinneman. J. e.a., - De Eenvoud van Dressuur.
64341: Hinsbergen, Ph. J.C.G. van, - Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist. Deel I afl 2. (1339-1400).
64342: Hinsbergen, Ph. J.C.G. van, - Bronnen voor de Geschiedenis van Zeist. Deel II afl 1. (1529-1552).
78017: Hinskens, Frans, - Wijdvertakte Wortels. Over etnolectisch Nederlands.
43074: Hinte, J. van, - 1000 Jaar Sint Baafs Aardenburg.
6946: Hirtum, Frans van e.a., - De Hoge Schuts Jaargang 1 t/m Jaargang 5..
69040: Hitchcock, Charles H., - Hawaii and its Volcanoes.
71771: Hitler, Adolf, - Rede van Adolf Hitler ter gelegenheid van en 8en verjaardag der Nationaal Socialistische Revolutie.
41067: Hocks, Else, - Paus Adriaan VI. Een Utrechtse Timmermanszoon op den Heiligen Stoel van St. Petrus.
76103: Hodgson, Robert G., - The Mink Book.
69500: Hoebeke, dr. M., - De Middeleeuwse Oorkondentaal te Oudenaarde 13e Eeuw - +/- 1500 (Spelling en Klankleer).
9822: Hoeben, A.H., - Brabantse Heraldiek in Historisch Perspectief.
15450: Hoeckel, J.J. van, - Verenigde Heijmans Bedrijven NV 1923-1973..
78387: Hoeffelman, Emilius Albertus , geboren te Parimaribo, - De belastingheffende Gemeente tegenover Uitwonenden en Naamlooze Vennootschappen.
35202: Hoefnagels, Hans, - Gipsen Gedichten.
26903: Hoefnagels, L., - Notre-Dame-au-Bois - Essai historique.
71360: Hoefnagels, Peter, - De Preventiepioniers. Geschiedenis van de Hein Roethofprijs, 1987-1996..
65884: Hoefnagels, A., - De nieuwe Drankwet met 41 Modellen ten dienste van Vergunning- en Verlofhouders.
2203: Hoek, Luc van ; W. Cooijmans e.a. (redactie), - Brabantia Nostra. Jaargang 5. [ o.a. De naam Brabant; Twee Brabantse Bisschoppen; de predicatie van den heiligen Willibrord; Aspecten van de ontginning der Brabantse Hei; Noord-Brabantse St. Willibrorduskerken uit het Schetsboek van Verhees; Oorlogsmonumenten in Brabant; De lichtzijde van de doden-liturgie; Brabantia Nostra aan alle Dietsers; De waarde van Rubens voor deze tijd; Herinneringen aan Dietse steden.].
74049: Hoek, Dr. J.J. van den, - Industriële Vestigingspolitiek van de Overheid.
10985: Hoek, K.A. van, - Reizen door de Benelux. De Provincie Noord-Brabant.
36035: Hoek, Lucas van e.a., - Een Bundeltje Liederen.
108484: Hoek, Sietse van der, - Droge Voeten. Water in de Brabantse Delta.
71163: Hoek Ostende, Mr. J.H. van den, - Inventaris van de Archieven van Scholarchen en van de Rector van de Latijnse School, van Curatoren van de openbare Gymnasia en van de Rector van het Stedelijk of Barlaeusgymnasium te Amsterdam 1682-1945..
17145: Hoek, Luc. van e.a., - Sint Leonardus. Derde Lustrum Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen. Heilig Jaar 1933..
35077: Hoek, Luc van, - Grisaille. Verzen.
35604: Hoek, Luc van, - Het Jaar van de late Nachtmis.
26114: Hoek, Jan, - De Biesbosch ten Tijde van het Getij.
35002: Hoek, Luc van, - De Roothoorn.
66320: Hoek, P. van, - Hooger Landbouwonderwijs.
35960: Hoek, Luc van, - Het Gezegende Land. Een Brabants Spel van Sint Willibrord.
90088: Hoek, Luc van ; W. Cooijmans e.a. (redactie), - Brabantia Nostra. Jaargang 2. [o.a. De Vendelzwaai over Brabant; Were di; De Lieve-Vrouw-verering in Brabant; Het Altaar: een brandpunt der Brabantse cultuur; Overzicht van de ontginningen in Brabant; De verbreiding van het communisme; politieke emancipatie; Een oud getuige over de schuttersgilden; Simon Verreept; Adel in Brabant; Brabant en het geschiedenis-onderwijs op de Lager school; Een Brabantse reliek van de Duitse Ridderorde; St. Wilibrord te Oss; St. Willibrord te Bakel; F.C. Donders (1818-1889); Vondel en Zuid-Nederland; Brabants Histeriographie; Laetabundus; Kapel aan de Moerdijk; Grondgebruik in Brabant (Verzwegen Natuurmonumenten); Het oude Kerkje te Waalre ].
90042: Hoek, Luc van ; W. Cooijmans e.a. (redactie), - Brabantia Nostra. Jaargang 4. [o.a. Nijverheidsonderwijs in Brabant; De staatkundige vorming van Hertogdom Brabant; De hoge cultuur van Brabant; De bevolkingscijfers van Noord-Brabant over 1937; De boerenkrijg in Zuid-Brabant (1798); Het Brabantse spel van Sint Willibrord; De Alliance Française in Brabant; De invloed der abdijen in Oud-Brabant; Het verdarg van 1839; De Brabantse jonge boeren en het plan Westhoff; Keuls aardewerk in Noord-Brabant; De haarvlecht in dialecten; Italiaanse rassenpolitiek en Duits rassisme. ].
65413: Hoek, P. van e.a., - Rapport ter bestudeering der economische Vooruitzichten van den Land- en Tuinbouw. Eerste Gedeelte.
355093: Hoek, Luc van, - Legenden van God den Almachtigen Vader.
15316: Hoeks, Leo en Gerard Rooijakkers, - De Bende van Oss. Sabel tegen Mes. Historische Achtergronden van de Film.
76115: Hoekstra, Dr. P., - Over de Vormenrijkdom der herkauwende Landbouwhuisdieren.
64457: Hoekstra, Tarcque, - Een Leven vol Kastelen. Vrijmoedige Vragen aan Castelloloog Renaud.
295081: Hoekx, mr. Jozef en drs. Valentijn Paquay, - Inventaris van het Archief van de Stad 's-Hertogenbosch 1262 - 1810..
29506: Hoekx, Mr. J.A.M., - Inventaris van het Archief der Parochie Bokhoven.
78992: Hoekx, mr. J.A.M. e.a., - Kroniek van Molius. Een zestiende-eeuwse Bossche Priester over de Geschiedenis van zijn Stad.
28926: Hoekx, Mr. J.A.M. en R.H.A. van de Laar, - De aloude Broederschap van het Hoogheilig Sacrament te 's-Hertogenbosch, 1480-1980..
256758: Hoekx, C.P.J. e.a., - 1264 t/m 1996. Huijbergen, Bedankt! Bij het Afscheid van een Gemeente.
256757: Hoekx, C.P.J. e.a., - Huijbergen in oude Foto's.
28254: Hoekx, Mr. J.A.M. e.a., - De Doopvont van Aert van Tricht. St. Kanskathedraal 's-Hertogenbosch.
7910: Hoekx, C.P.J. e.a., - De Iechtetrekker. Jaarboek 1995 Heemkundekring Huijbergen.
7909: Hoekx, C.P.J. e.a.., - De Iechtetrekker. Jaarboek 1990 Heemkundekring Huijbergen.
7902: Hoekx, C.P.J. e.a., - De Iechtetrekker. Jaarboek 1983 Heemkundekring Huijbergen.
7901: Hoekx, C.P.J. e.a., - De Iechtetrekker. Jaarboek 1982 Heemkundekring Huijbergen.
73373: Hoetjes, dr. B.J.S., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 31: Corruptie bij de Overheid. Een bestuurlijk en politiek Probleem, sociaal-wetenschappelijk beschouwd.
76244: Hoeven, G.W.F. van & mr. J.H.J. Schouten, - De Steunverleening aan werklooze Arbeiders.
397034: Hoeven, prof. mr. H. van der te Zundert (de Moeren), - Een Viertal Brieven van 1690 - 1692 van eene bijna 80-jarige Oud-Tante aan haren Achterneef, Student te Leiden.
24520: Gemeentebestuur Hoeven, - “Halderberghe” De historisch gegroeide plaatselijke Eenheid Hoeven.
74426: Antonius Maes uit Hoeven, - Dissertatio Medica Inauguralis de Ascitide quam, Annuente Summo Numine.
74424: Hoeven, G.W.F. van en mr. J.H.J. Schouten, - De Steunverleening aan werklooze Arbeiders.
25086: Hoeven, drs. P.J.A. ter, - Pendelarbeid en Industrialisatie in de Gemeente Fijnaart en Heijningen.
65411: Hoeven Leonard, J. van der, - Het Belang des Vaderlands in verband met Pangermanisme.
23505: Hoevenaars, A.J.M., - Sprokkelingen met betrekking tot de Gemeente Gilze en Rijen.
77924: Hof, Annie en Jan, - De Loopbaan van ons Leven, Deel één.
41899: Hof, J., - Egmond en zijn Abdij.
41015: Hofer CssR, Johannes, - Der Heilige Klemens Maria Hofbauer. Ein Lebensbild.
70500: Hoff, mr. B. van 't, - Honderd jaar Overijsselsche geschiedschrijving. Bibliografie.
9903: Hoffman, Dr. E., - Noord-Brabant en de Opstand van 1830..
9901: Hoffman, Dr. E.R.M., - Noord-Brabant en de Opstand van 1830..
67099: Hoffmann, dr. L.C., - Het Nederlands Verbintenissenrecht. De algemene Leer der Verbintenissen. Deel 1 en Deel 2..
72117: Hofman, J. e.a., - Archieven der Gewestelijke Besturen in de Bataafs - Franse Tijd in Gelderland 1795 - 1813. Deel I, II, III, IV, V, VI, VII..
397001: Hofman, Twan, - Frits Philips. Een Beeld voor een Monument.
67240: Hofman, Wim, - Museumboek voor Zeeland.
67419: Hofmeister, Adolf E., - Seehausen und Hasenbüren im Mittelalter. Bauer und Herrschaft im Bremer Vieland.
43892: Hofstede de Groot, dr. C.P., - De Geschiedenis van het Protestantisme. Deel I, II, III.
66385: Hofstee, E.W., - Some Remarks on selective Migration.
71995: Hogendorp, M. le Comte D.C.A. van, - Mémoires du Général Dirk van Hogendorp Comte de l'Empire, etc..
77084: Hogenstijn, Dr. C.M., - Deventer Grootburgers buiten. Een stedelijke Elite op het Platteland van de Schoutambten Colmschate en Bathmen.
77083: Hogenstijn, Dr. C.M. & mr. C.J.D. Waal, - Nieuwkomers op het Kussen. Buitenstaanders in het Deventer Stadsbestuur. De Burgemeester in de moderne Tijd.
75709: Hoitink, Yvette, - Wegwijzer. Opzetten van Beeldbanken.
9834: Holla, A.W.H., - Noord-Brabantse Heraldiek. Literatuurlijst.
78056: Holländer, Eugen, - Äskulap und Venus. Eine Kultur und Sittengeschichte im Spiegel des Arztes.
18724: Hollanders, Lily e.a., - Helmond groeiend in Trots. Boeket voor een scheidend Burgemeester.
78431: Holleman, Mr. F.A., - Zoomvliet. Historie van een Buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne Bewoners, met een Bijlage over oud-Brabantsch Jachtrecht.
78179: Holleman, mr. F.A., - Het Octrooi tot testeeren naar Hollandsch Leenrecht. Beschouwingen naar aanleiding van een handschrift van Mr. P. van der Schelling.
24804: Holleman, Mr. F.A., - Zoomvliet. Historie van een Buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne Bewoners, met een Bijlage over oud-Brabantsch Jachtrecht.
248041: Holleman, Mr. F.A., - Zoomvliet. Historie van een Buitenhuis onder Bergen op Zoom en zijne Bewoners, met een Bijlage over oud-Brabantsch Jachtrecht.
11213: Holleman, T., - De Acht Zaligheden. Op Zoek naar de Geschiedenis in het Landschap.
24281: Holleman, Mr. F.A., - Neerland's Vorstenhuis en de Groote Kerk te Breda.
17104: Holleman, F.A., - Nuttig Gebruik en Reiniging van het vuile Afvalwater der Fabrieken van Wollen Stoffen.
70815: Holleman, Frederik Arnold, - Rechtsgeschiedenis der Heerlijke Veren in Holland.
69164: Holleman, mr. F.A., - Het Octrooi tot testeeren naar Hollandsch Leenrecht. Beschouwingen naar aanleiding van een Handschrift van Mr. P. van der Schelling.
8002: Holleman, G.F.W. e.a., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel II..
272683: Hollenberg, dr. P., - In Memoriam dr. Hugo Heijman 2 mei 1890 - 11 juni 1962..
12993: Hollenberg, Dr. P., - 's-Hertogenbosch als Perscentrum.
96121: Hollenberg, Dr. P., - Gerlacus van den Elsen Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand 1853-1925..
9612: Hollenberg, Dr. P., - Gerlacus van den Elsen Ord. Praem. Emancipator van de Noordbrabantse Boerenstand 1853-1925..
9601: Hollenberg, Dr. P. en Drs. C.E.H.M. Peters., - Ontginningen in de Noordbrabantse Peel in de Negentiende Eeuw.
74072: Hollestelle, L.M. & E.P.M. Janse, - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Gemeenten van Kloetinge en van Biezelinge.
35696: Hollidee, H., - Schetsen uit het Noordbrabantse Volksleven.
35507: Hollidee, H., - Schetsen uit het Noordbrabantse Volksleven.
67686: Holmes, Sandra, - Bomen in Kleur.
67333: Holt, Victoria, - Drijfzand.
78374: Holthe, Johannes Govert Westra van , geboren te Assen, - De Gemeentebesturen tegenover de Artikelen 7 en 9 van de Grondwet.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

4/1