Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
2034: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXIV.
2028: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXVIII.
2027: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXVII.
2029: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXIX.
2024: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXIV.
2023: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXIII.
20181: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XVIII..
38456: DIV., - Het Bisschoppelijk Museum van 's-Hertogenbosch 1933-1963..
20151: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XV..
2019: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XIX.
20101: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel X..
20121: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XII..
2006: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel VI.
2005: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel V.
2004: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel IV.
2003: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel III..
2002: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel II..
20011: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel I. [O.a. Stichting van de Heerlijkheid Dongen; De Heren van Breda in de Bourgondisc-Habsburgse Tijd; Magistraatsbibliotheek; Jaarbede Heerlijkheid Breda; Rombout Kledermans.].
2001: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel I. [O.a. Stichting van de Heerlijkheid Dongen; De Heren van Breda in de Bourgondisc-Habsburgse Tijd; Magistraatsbibliotheek; Jaarbede Heerlijkheid Breda; Rombout Kledermans.].
2038: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXXVIII.
20211: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXI..
20161: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XVI.
2040: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XL.
154041: DIV. , - Herinnering aan de Opening van het Raadhuis te Dinther 24 april 1939..
2011: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XI.
2007: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel VII.
20070: DIV., - Dromen zijn er om waar te maken.
67468: DIV., - Uitgaan in Oud-Amsterdam in Tekening.
8114: DIV., - Jaarboek 1990/91 Stichting Menno van Coehoorn.
8111: DIV., - Jaarboek 1987/88 Stichting Menno van Coehoorn.
29352: DIV., - Inventarissen van de Archieven van 1) Het Militair Gezag in Noord-Brabant (1943) 1944-1946 (1948). 2) Het Districtbureau Zuid I van de Regeringsdienst Oog en Oor 1945-1946. 3) De Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland 1944-1955. 4) De Bijzondere Jeugdzorg in de Provincie Noord-Brabant.
33522: DIV., - Oud-Turnhout in de Jaren Negentig.
25939: DIV., - Informatiegids Roosendaal en Nispen 1979..
25940: DIV., - Informatiegids Roosendaal en Nispen '92..
25941: DIV., - Roosendaal in de Tweede Wereldoorlog 1944-1994..
33517: DIV., - Druk 79. 30 Jaar Vakstudieclub der Grafische Bedrijven Turnhout.
19235: DIV., - In de Sporen van een Burger.
17871: DIV., - Hilvarenbeek Kleurrijk Dorp in Zwart-Wit.
17855: DIV., - Hildewaren Beke.
12250: DIV., - Het Stadhuis van 's-Hertogenbosch.
25830: DIV., - Het Pendelverschijnsel in Noord-Noordholland en West-Noordbrabant. Wetenschappelijke Verantwoording. Deel II..
15021: DIV., - Het Krottenvraagstuk in de Brabantse Maaskant.
6934: DIV., - Het Hagelkruis. Periodiek van de Heemkundekring Barthold van Heessel te Aarle-Rixtel. Jaargang 3..
18446: DIV., - Ontvankelijkheid.
6948: DIV., - Het Griensvenneke. Jaargang 28..
6947: DIV., - Het Griensvenneke. Jaargang 26..
27372: DIV., - Het Graafschap Megen Deel 3: Beknopte Historie van de Penitenten te Haren.
27377: DIV., - 25 jarig Jubelfeest der Eerw. Zusters Carmelitessen 1891-1916..
30140: DIV., - Het Diamant.
26490: DIV., - Het begon in een Smidse.….
15439: DIV., - Herinnering aan de Burgerslachtoffers 1940-1945 uit de Parochies Heeswijk - Dinther - Loosbroek.
67235: DIV., - Alexiana jrg. 5. nr. 1. volgnr. XIII.
4633: DIV., - Heemschild Jrg. 33..
4634: DIV., - Heemschild Jrg. 34..
4635: DIV., - Heemschild Jrg. 35..
4618: DIV., - Heemschild Jrg. 18..
4617: DIV., - Heemschild Jrg. 17..
4616: DIV., - Heemschild Jrg. 16..
4611: DIV., - Heemschild Jrg. 11..
41014: DIV., - In de Leerschool van den H. Petrus Canisius van de Sociëteit van Jezus.
11676: DIV., - Heemkundige Sprokkelingen ter gelegenheid van 50 Jaar Brabants Heem 1947-1997..
26328: DIV., - Heemkundekring 'Onsenoort' 1943-1973..
6930: DIV., - Heemkundekring De Honderd Hoeven Jaarboek nr. 19..
5509: DIV., - Heemkundeblad. Jaargang 9..
5510: DIV., - Heemkundeblad Rond die Cluse. Jaargang 10..
5506: DIV., - Heemkundeblad. Jaargang 6..
1822: DIV., - Heemkronijk Jaargang 22..
18227: DIV., - 100 Jaar Koninklijke Harmonie Deurne: 1874-1974..
1821: DIV., - Heemkronijk Jaargang 21..
1819: DIV., - Heemkronijk Jaargang 19..
1814: DIV., - Heemkronijk Jaargang 14..
6858: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1988-1989..
30075: DIV., - Haven van Antwerpen. Beknopte Gids.
30095: DIV., - Tentoonstelling van het Antwerps Rechtsleven.
29483: DIV., - Vijf Jaar Streekarchivariaat 1976-1981..
2938: DIV., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1872..
67615: DIV., - De Heemkundige Kring De Oost-Oudburg v.z.w. Jaarboek X..
6480: DIV., - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Tachtigste Boekdeel 1ste Aflevering 1976. [o.a. Préliminaires à l'inventaire général des statuettes d'origine mailinoise préumées des XVe et XVIe siècles; Documenten van het Mechelse schilders- en beeldsnijderambacht; een tegeltableau met een kruisingstafereel in de Maria Magdalenakapel op het Klein Begijnhof te Mecehelen ].
6489: DIV., - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Negentachtigste Boekdeel 1985 [o.a. Het 400ste sterfjaar van Rembert Dodoens; Herdenking van de Val van Mechelen (1585)].
6493: DIV., - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Drieënnegentigste Boekdeel 1989 [o.a. Mechels beeldhouwwerk te Oudenburg; Een verlucht graduale uit de Cisterciënseabdij Rozendaal; Mechelse ververs en lakenscheerders en het verval van de stedelijke draperie ind e 16de eeuw. ].
6478: DIV., - Handelingen van de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst van Mechelen. Achtenzeventigste Boekdeel 1974. [o.a. Het ontstaan van het Sint-Romboutskapittel; Onuitgegeven oorkonden van Jan II (1294-1312) hertog van Brabant in verband met de Mechelse opstand; Verhulst Bessemeers; Onze Vrouw van Leliëndaal 1674-1974; Jan De Smedt. ].
377005: DIV., - De Gulden Passer Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 73..
1547: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 47..
12771: DIV., - Godshuizen Jaarverslag 1987. Beroepsontwikkeling in Zorgverlening en Verpleging.
11959: DIV., - Kookboek Cultuurhistorie. Kwaliteit als Grondslag.
11960: DIV., - Brabant Contrastrijk. Ruimtelijke Visie op de Toekomst van Brabant.
70215: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 12. Voordrachten, gehouden te Haarlem op 22 en 23 April 1960..
36641: DIV., - Les Moulins du Brabant.
37409: DIV., - Jan Bogaerts 1878-1962..
37410: DIV., - Najaarstentoonstelling 1974 Kunsthandel Borzo.
37411: DIV., - Najaarstentoonstelling 1975 Kunsthandel Borzo.
10988: DIV., - Gids voor de Toerist in Midden-Brabant.
22510: DIV., - Geschiedenis en Cultuur van een Blindenwereld.
6827: DIV., - Gepermeteerd. Jaargang 4. Nummers 13 t/m 16..
6830: DIV., - Gepermeteerd. Jaargang 7. Nummers 25 t/m 28..
23036: DIV., - Gemerts Nieuws 1881-1900..
7778: DIV., - Gemerts Heem Jrg. 34 & 35..
7776: DIV., - Gemerts Heem Jrg. 38 t/m jrg. 45..
17777: DIV., - Gemeentegids Goirle.
20728: DIV., - Gemeentelijke Scholengemeenschap Genderdal 1910-1985..
16558: DIV., - Gemeentegids Boxtel 2000-2001..
16559: DIV., - Gemeentegids Boxtel 1997..
26053: DIV., - Gemeente Rucphen. Rucphen, Schijf, Sprundel, St. Willebrord, Zegge.
16589: DIV., - Gemeente Boxtel Gemeentegids 1986-1987..
71104: DIV., - Jaarbericht no. 8 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1942..
26498: DIV., - Geertruidenberg 750 Jaar Stad. Feestgids.
106867: DIV., - Zuidoostbrabantse genealogische Fragmenten.
28896: DIV., - Gedenkboek Zending der Gereformeerde Kerken van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in Magelang en Temanggoeng 1912-1937..
38005: DIV., - Noordbrabants Museum Bezoekersgids.
38004: DIV., - Naar Gothieken Kunstzin.
17314: DIV., - Gedenkboek Sint-Odulphuslyceum 1899-1949..
17203: DIV., - Gedenkboek R.K. Leergangen Tilburg 1912-1937..
172031: DIV., - Gedenkboek R.K. Leergangen Tilburg 1912-1937..
186871: DIV., - Gedenkboek Marinus van Hout Burgemeester van Helmond 1913-1937..
39880: DIV., - Liber Amicorum Nico Nelissen Bijzonder Hoogleraar Natuur- en Milieuvraagstukken 1991-2001..
24208: DIV., - Gedenkboek 1887-1962 ter Gelegenheid van het 75-Jarig Bestaan van het Stedelijk Gymnasium te Breda.
17280: DIV., - Ga er eens Langs. Zwerftocht door Tilburg.
17589: DIV., - Floriade 2002 Tilburg.
17140: DIV., - Feestgids van De Hanze R.K. Vereeniging van den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand, Afdeeling Tilburg 1902-1912..
12607: DIV., - 'En vroeger kon je spelen waar nu het Jeroen Boschcollege staat....'.
12610: DIV., - Bossche Bouwstenen II. [ Beleg van 's-Hertogenbosch ].
6878: DIV., - Effe Lùstere. Jaargang 17. Nummers 45 t/m 47..
6875: DIV., - Effe Lùstere. Jaargang 13. Nummers 32 t/m 34..
27436: DIV., - Eeuwfeest Zusters van Barmhartigheid-Huize St. Leonardus en Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes-St. Josefhuis.
27447: DIV., - Als een Mosterdzaad. Van Contemplatief Convent tot actieve Onderwijs-Congregatie.
29725: DIV., - Een Leven met het Verleden. Bibliografie van C.A.I.L. van Nispen.
27825: DIV., - Een Kerk wordt Honderd 1880-1980..
24802: DIV., - Een Bergse in Oorlogstijd. Dagboek M. van Dierendonk 1943-1946..
17133: DIV., - Drukkerij Piet Smits 60 Jaar op de Korvelsweg.
17892: DIV., - Dr. Ruhe-nummer.
6907: DIV., - D'n Effer. Jaargang 7..
66952: DIV. , - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1882, 1883, 1884, 1885..
66953: DIV. , - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1886, 1887, 1888..
66978: DIV. , - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1924..
67477: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 122..
67474: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 132..
6303: DIV., - D'Hûskes. Jaargang 3. Zijn Markkant. Een Bundel Opstellen rondom het Archief, opgedragen aan Drs. C.Th. Lohmann.
4410: DIV., - De Woijstap-Kroniek. Jaargang 10..
4411: DIV., - De Woijstap-Kroniek. Jaargang 11..
20017: DIV., - De Werkgelegenheid in de Kempen.
20018: DIV., - De demografische en sociaal-economische Structuur van de Kempen.
27973: DIV., - De Waalse Kerk te Breda.
121911: DIV., - Van vele Ingangen naar één Voordeur. Riagg 's-Hertogenbosch e.o. tot april 1998..
28298: DIV., - De Transeptportalen. St. Janskathedraal 's-Hertogenbosch.
2114: DIV., - Brabantia Jaargang 12 & 13 [o.a. Genealogisch onderzoek in Noord-Brabant; Vincent van Gogh; Kartuizerklooster Geertruidenberg; Buidelmees in Noord-Brabant. Kasteel-Raadhuis Sint-Oedenrode; Duits hulpvliegveld en Lith; Molenleed in Brabant en Vlaanderen; De Schutsgilden en onze tijd; Hervormd Kerkje Engelen; Ward Ruyslinck; Ton Smits; Hendrik Wiegersma; Brabant op aardgas; De Swaen Geertruidenberg; Velpse ruïnekerkje hersteld; Heusden gaat oude glorie herstellen; Genneper watermolen. ].
7251: DIV., - Aachterum... Jaargang 1..
8206: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 41 t/m Jaargang 44..
5711: DIV., - De Schééper. Periodiek van de Heemkunde Werkgroep Reusel. Nrs. 41-44. Jaargang 11..
5710: DIV., - De Schééper. Periodiek van de Heemkunde Werkgroep Reusel. Nrs. 37-40. Jaargang 10..
28297: DIV., - De Restauratie van de Sint Jan. Terugblik en Overzicht.
26050: DIV., - De Overdragt. 400 Jaar Onderwijs Klundert.
6200: DIV., - De Overdraght. Jaargang 1983..
6201: DIV., - De Overdraght. Jaargang 1991..
38450: DIV., - Eeuw van Bourgondië.
24411: DIV., - De Musicanten van Cicilia.... 1807-1982..
2303: DIV., - De Lindeboom Jaarboek III-IV. 1979-1980. [o.a. De industriële gebouwen van de Wolnijverheid in Tilburg; De Kleermakerij van Jac. van den Brekel; Tilburgse Pers en textielstaking van 1935; De historie van Tilburgse orgels.].
27756: DIV., - De Liempdse Kerk en haar Pastoors.
3220: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jaargang 20..
27761: DIV., - Grote Kerk te Breda.
3219: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jaargang 19..
3000: DIV., - De Koerier van Brabants Heem Jaargang 1 t/m 15..
7651: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 51..
36222: DIV., - De Gulden Hopsack.
7650: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 50..
7649: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 49..
7647: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 47..
7646: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 46..
7643: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 43..
7681: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 38 t/m jaargang 43..
76250: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 3. 1979..
76251: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 4. 1980..
76252: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 5. 1981..
76253: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 6. 1982..
76254: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 7. 1983..
76255: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 8. 1984..
76256: DIV., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 1-8. 1977-1984..
7628: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 28..
7624: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 24..
7618: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 18..
24992: DIV., - De Hollandsche Revue. Bergen op Zoom-Nummer.
8200: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 18 t/m Jaargang 38..
6942: DIV., - De Dongebode. Jaargang 8..
6945: DIV., - De Dongebode. Jaargang 22..
6941: DIV., - De Dongebode. Jaargang 7..
6944: DIV., - De Dongebode. Jaargang 18..
6943: DIV., - De Dongebode. Jaargang 10..
11396: DIV., - De Brabantse Stad.
11397: DIV., - Een Pleintje met Bomen.
1206: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 6. [O.a. Cleynael; Dirk van Nuyssenborch; Laane; Nispen tot Sevenaer; Van der Hoeven; Mutsart; familie Berings; Allard; Van Heeswyck; Ooms van Jeroen Bosch; Luytelaer; Zuster van Jeroen Bosch; Van Boechem; Verhoeven te Schijndel; Diddens; Poortes van Sint Oedenrode; Johannes Loeff; Cloootwijck; Muylwijck; geslacht Lips; Speekenbrink; Rottenberg of Rottenburg; Van Engelen alias de Waal; Van Will; Van Houtert ].
1205: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 5. [oa. Heuvelmans; Burgers; De Ruyter; Bewoners van abdij van Berne; De Roy; De Waelpot; Zuster Jeroen Bosch; geboren Poirter; Laathof te Beers; Zundertse geslacht Van den Lare; Testament Anna de Hornes; Otto de Mentock; Guljé; familie Bots; Verkoyen ].
1204: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 4..
1222: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 22..
12212: DIV., - Grasso 125 Jaar Innovatie.
1218: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 18..
1217: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 17..
1215: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 15..
12101: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 10..
1201: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 1..
20691: DIV., - Jaarboek van het Gezelschap van jonge Academici 1959..
1224: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 24..
1223: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 23..
29538: DIV., - De Archieven in Noord-Brabant.
27439: DIV., - De Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven.
43768: DIV., - Geert Grote en de Moderne Devotie.
43765: DIV., - Munire Ecclesiam.
17580: DIV., - Catalogus van de Koning Willem II-Tentoonstelling in het Paleis-Raadhuis te Tilburg.
17582: DIV., - Tilburg in 't kort.
5200: DIV., - Bulletin du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. 18e Année. nr. 103 à 108..
7020: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Vingtième Année.
7050: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 50. [o.a. met Selectieroeden geweven Koptische Weefsels].
7049: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 49..
70490: DIV., - Acta Historiae Neerlandicae. Vol. X..
7037: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 37..
7034: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 34..
7036: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 36..
7033: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 33..
7031: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 31..
7028: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 28..
76978: DIV., - Oranje in Revolutie in Restauratie.
7029: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 29..
7030: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 30..
43803: DIV., - Römisches Vesperbuch enthaltend Vesper und Komplet für die Sonn- und Festtage.
3764: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2002. Jaargang 14..
3760: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1998. Jaargang 10..
3757: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1995. Jaargang 7..
2970: DIV., - Brabants Jaarboeken 1949 & 1950 (Over o.a. Het Middeleeuws Kasteel te Heusden; De Brabantse Schuttersgilden en Berne aan de Tweesprong. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Geïllustreerd. Kastelen in Noord-Brabant; Het oudheidkundig Onderzoek van de oude Woongronden langs de Maaskant in Noordbrabant. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.).
2969: DIV., - Brabants Jaarboek 1950. (Over o.a. Kastelen in Noord-Brabant; Het oudheidkundig Onderzoek van de oude Woongronden langs de Maaskant in Noordbrabant. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.).
7100: DIV., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 1 t/m. jrg. 6..
71088: DIV., - Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. 33e Jaargang.
21101: DIV., - Brabantia Jaargang 9 & 10. [ o.a. Breda in de Spaanse Letteren; Grove Den in Noord-Brabant; Frans van Amelsvoort; Nuenense pastorie; Jef de Brouwer; Brabantia Sacra; Vincent van Gogh; Berne en de 19e eeuwse geschiedschrijving; Ger Langeweg; De plantengroei in de omgeving van 's-Hertogenbosch; Spaanse Brabander; Romeinse vondsten te Esch; Watermolen van Coll; Wies Grips; Vroegbarokke Kelk van Bokhoven; Jo Birker; Oude Kerk van Son; Velp; Textielmuseum Tilburg; Helmondse Landjuweel; Nico Molenkamp; Zilvermerken van Steenbergen; Vondst van Udense muntschat; Merovingische ambachtskunst; Dagboek Gerardus van den Elsen; Oude Toren van Stiphout; Hendrik Wiegersma; Schoenenmuseum te Waalwijk. ].
2109: DIV., - Brabantia Jaargang 6. [o.a. Frans Babylon; Brabander in Mekka; Slag bij Woeringen; Antoon Coolen en de moraal; Het reservaat; Kapel te Udenhout; Verdwenen Kerk van Nuenen ].
2108: DIV., - Brabantia Jaargang 5 & 6. [o.a. Brabantse Vlag; Frans Babylon; Abt Arnold van Tuldel; Adolf van Leggelo; Abdij Binderen; Pater Simon Bennenbroek; Fossiele zoogdieren; Zeekapitein Jan van Amstel; VLag en wapen van aloud Brabant; Burcht van Werkendam; Frans Babylon; Brabander in Mekka; Slag bij Woeringen; Antoon Coolen en de moraal; Het reservaat. Kapel te Udenhout; Verdwenen Kerk van Nuenen.].
210810: DIV., - Brabantia Jaargang 5. [o.a. Brabantse Vlag; Abt Arnold van Tuldel; Adolf van Leggelo; Abdij Binderen; Pater Simon Bennenbroek; Fossiele zoogdieren; Zeekapitein Jan van Amstel; Vlag en wapen van aloud Brabant; Burcht van Werkendam; Frans Babylon; Het reservaat. ].
2106: DIV., - Brabantia Jaargang 3. [o.a. o.a. Brabants boerenleven omstreeks 1800; Brabantia Sacra; Het Graafschap Megen; Herculus in Noord-Brabant, Verering te Ruimel (?) en Diessen; Groot Duyfhuis te Liempde; Oude warande te Tilburg; Hoe het schuttersgilde groeide; Latijnse scholen van Noord-Brabant. ].
21066: DIV., - 25 Jaar Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
2105: DIV., - Brabantia Jaargang 3 & 4. [o.a. Brabants boerenleven omstreeks 1800; Brabantia Sacra; Het Graafschap Megen; Herculus in Noord-Brabant, Verering te Ruimel (?) en Diessen; Groot Duyfhuis te Liempde; Oude warande te Tilburg; Hoe het schuttersgilde groeide; Latijsne scholen van Noord-Brabant. Megen, Macharen en Haren; Oude Schildering te Helvoirt; dr. Justus Turcq; Brabantia Sacra; Geschrift van Laurentius Metsius; Gerard van Gutschoven; Dirk van Heeze; Orgels van de St. Lambertuskerk te Helmond; Een vergeten Brabantse schilder (Jac. van Dijk 1817-1896).].
8529: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXIII. [o.a. Devotieleven Sint-Pieterskerk; Begevingsrecht van de Caerten aan de boogschuttersgilden in het aloude Hertogdom Brabant; Fanny Diercxsens-Aubergé; Zegswijzen rond speelkaarten; Jozef Crols en Josephina Van Tilborg.].
8530: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXIV..
21162: DIV., - Brabantia Jaargang 14 & 15 [o.a. Hervormd Kerkje Engelen; Ward Ruyslinck; Ton Smits; Hendrik Wiegersma; Brabant op aardgas; De Swaen Geertruidenberg;  Velpse ruïnekerkje hersteld; Heusden gaat oude glorie herstellen; Genneper watermolen; bouwen in Tilburg; Rederijkers; Geert van Beek; Albert Delahaye; dr. C. W.M. Verhoeven; Integratie van de Kempen; Parklandschap in de Peel; Brabants Zilver; Mark-Vlietverbinding; Tien jaar T.H. Eindhoven; Brabantse Klokkengieterskunst; Grootkempische cultuurdagen; Lambert Poell ].
8533: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXVI..
21151: DIV., - Brabantia Jaargang 13 [o.a. Genealogisch onderzoek in Noord-Brabant; Vincent van Gogh; Kartuizerklooster Geertruidenberg; Buidelmees in Noord-Brabant. Kasteel-Raadhuis Sint-Oedenrode; Duits hulpvliegveld en Lith; Molenleed in Brabant en Vlaanderen; De Schutsgilden en onze tijd.].
2115: DIV., - Brabantia Jaargang 13 [ o.a.Genealogisch onderzoek in Noord-Brabant; Vincent van Gogh; Kartuizerklooster Geertruidenberg; Buidelmees in Noord-Brabant. Kasteel-Raadhuis Sint-Oedenrode; Duits hulpvliegveld en Lith; Molenleed in Brabant en Vlaanderen; De Schutsgilden en onze tijd.].
2113: DIV., - Brabantia Jaargang 12. [o.a. Jan Starink; Oude dorpsschool van Princenhage; Anton van Duinkerken; Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld; St. Willibrorduskerkje te Middelbeers; Peer van de Molengraft; Geertruidenberg 750 jaar stad; Toren te Oirschot; Oisterwijk 1213-1963; Vesting Heusden; Mencia de Mendoza.].
2162: DIV., - Brabantia Jaargang 12 [o.a. Jan Starink; Oude dorpsschool van Princenhage; Anton van Duinkerken; Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld; St. Willibrordduskerkje te Middelbeers; Peer van de Molengraft; Geertruidenberg 750 jaar stad; Toren te Oirschot; Oisterwijk 1213-1963; Vesting Heusden; Mencia de Mendoza. ].
2112: DIV., - Brabantia Jaargang 11. [o.a. Gedenkteken Antoon Coolen; Fortificatiewerken in Noord-Brabant; Pater van den Elsen; Aautosnelweg Oirschot-Eindhoven; Jan Elemans; Landjuweel te Boekel; Alphons Diepenbrock; Middeleeuws Kerkje te Oirschot; Martien Coppens; t'Serclaes; Niewe raadhuis te Best.].
38616: DIV., - 25 jaar nieuwe Orgelmuziek. Een Overzicht van Acht Concerten.
21561: DIV., - Brabantia Jaargang 10 [o.a. Jo Birker; Oude Kerk van Son; Velp; Textielmuseum Tilburg; Helmondse Landjuweel; Nico Molenkamp; Zilvermerken van Steenbergen; Vondst van Udense muntschat; Merovingische ambachtskunst; Dagboek Gerardus van den Elsen; Oude Toren van Stiphout; Hendrik Wiegersma; Schoenenmuseum te Waalwijk.].
21031: DIV., - Brabantia Jaargang 1 [o.a.   Romeins muntnest uit Hapert; Het Heilig-Kruis-Lof bij de Illustre Vrouwe Broederschap; Broedvogels in Noord-Brabant; Broeder Hilarion; Moyses Bosch; Brabantse sprookjes; Mechelen viert zijn St. Romboutstoren; Nieuw Raadhuis in Hilvarenbeek; Romeinse grafvondsten te Esch; J.W. Holwerda; Frans Babylon; Grenskapellen langs de Meierij; De Jezuïeten te Breda; Graf van Gijsbertus Couverinx.].
11482: DIV., - Brabant. De Provincie vroeger en nu.
6962: DIV., - Brabant Natuurlijk. Jaargang IV t/m Jaargang XIII..
27076: DIV., - Geschiedenis van het Wonderbeeld der Zoete Lieve Vrouw.
12642: DIV., - Bossche Bouwstenen VI.[Lezingen rondom Kloosters en Kloosterlingen].
17615: DIV., - Boomkwekerij Udenhout. Katalogus 74/75..
1803: DIV., - Heemkronijk Jaargang 3..
20235: DIV., - Bladel Kerngemeente in de Kempen.
205871: DIV., - Lorentz-Lyceum Eindhoven Programmaboekje voor de Cursus 1982-1983..
205872: DIV., - Dit is Eindhoven. This is Eindhoven.
12338: DIV., - Binnenstadsproblematiek.
26366: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland over Land van Heusden en Altena in 4 delen.
24363: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland over Breda e.o. in 7 delen.
3171: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 71 [o.a. Hervorming Leuvense rechtsfaculteit in de 2e helft van de 18e eeuw; Jan van der Vorst (ca. 1460-1509); Beroeps- en vrijetijdsvisserij op de Vlaamse binnenwateren tussen Antwerpen en Gent vóór de industriële revolutie; Boendale en de Joden; Mutatie van de bezitsstructuur in Kalmthout en Meerle 1834-1910; Beeld van de vorst bij de Blijde Inkomst van Albrecht en Isabella in Antwerpen; Het (denk)kader van de Middeleeuwen was religieus, maar het schilderij erin? Bij een nieuw werk over Jheronimus Bosch; Kroniek. Lopend onderzoek betreffende de geshiedenis van Brabant. ].
8534: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXVII..
3164: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 64 [o.a. De omvang van de Brabantse hoofdsteden in de 14de en 15de eeuw; dagelijks leven in het archief van de strateeg Apollonios (113-119); Antwerpse roedrager van de rouw in de OLVrouweparochie (17de eeuw) Jan david Heemmssen (1581-1644); Leefbaarheid van het platteland in Vlaanderen 15de-19de eeuw; de overlijdingsdatum van gravin Adela van Leuven.].
8535: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXVIII..
8526: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXX. [ o.a. Antwerpse paneelmakersmerken; Turnhout en het Wilhelmietenklooster in Huijbergen; Militaire gebeurtenissen in Turnhout tijden WOII Turnhoutse goud- en zilversmeden. Waterputten ].
18611: DIV., - Ermoei Troef. De Helmonders 1850-1914..
27402: DIV., - Bij Gelegenheid van het Eeuwfeest. 100 Jaar Berne in Heeswijk 1857-1957..
70898: DIV., - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief. Eerste Stuk. [all published].
24816: DIV., - Bergen op Zoom. Stad aan de Schelde-Rijnverbinding.
19240: DIV., - Beeldschoon Schijndel.
17801: DIV., - Beekvliet's Eeuwfeest 1815-1915. Geschiedenis van het Klein-seminarie in het Bisdom van 's-Hertogenbosch..
18722: DIV., - Basisschool St. Trudo Helmond 1931-1991. 60 Jaar werken aan Kwaliteit.
67141: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 48..
30021: DIV., - Antwerpen Wereldhaven.
30131: DIV., - Antwerpen.
705: DIV., - Brabants Heem. Jaargang 23 t/m 46..
7260: DIV., - Aachterum... Jaargang 10..
7257: DIV., - Aachterum... Jaargang 7..
7255: DIV., - Aachterum... Jaargang 5..
72571: DIV., - Aachterum... Jaargang 1 t/m 7..
12782: DIV., - 50-Jarig Bestaan der 's-Hertogenbossche Waterleiding 1887-1937..
66302: DIV., - Gedenkboek Nederlandsche Bond van Gemeente-ambtenaren.
12711: DIV., - 25 jaren Boschboom.
12505: DIV., - 23-24 juni. 6e Nederlandse Katholiekendag 's-Hertogenbosch. Het Gezag.
18237: DIV., - 1948-2002 Stichting de Peelstrekels Deurne.
20243: DIV., - 1897-1997. 100 Jaar Boerenbond Reusel. Van Boeren aan de Grens tot boeren met Grenzen.
2025: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXV.
20255: DIV., - Parels van Eersel. Cultuurgeschiedenis op Straat.
10586: DIV., - 14e Nationaal Congres van de Ned. Kath. Middenstandsbond georganiseerd te 's-Hertogenbosch op 24 en 25 September 1947..
19957: DIV., - 100 Jaar St. Lucia Mierlo-Hout 1884-1984..
67142: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographische Bureau. Deel 49..
23037: DIV., - 100 Jaar Bejaardenzorg.
65774: DIV., - Annuaire des Monastères Bénédictins et Cisterciens dans les Jeunes Églises.
43863: DIV., - Oogst.
3211: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jaargang 11..
25987: DIV., - Hoge Bomen vangen veel Wind Deel I en II..
7822: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 111 t/m 115. Jaargang 22..
7815: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 76 t/m 80. Jaargang 15..
19741: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids.
19002: DIV., - Nuenen rond de Eeuwwisseling. Boeren, Ambachtslieden, Woonplaatsen die het Nuenen van Vincent van Gogh typeren.
9452: DIV., - Jacob, Leopold en Karel Wiener Graveurs van Penningen.
20715: DIV., - The Sum that is Philips.
77890: DIV., - Information & Management the International Journal of Information Systems Applications. Volume 3..
35720: DIV., - Klein Bosch Verhalenboek.
75884: DIV., - Het UTD Schapenplan.
75173: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 59..
90028: DIV., - Heemschild Jrg. 39..
31904: DIV., - Mémoires présentés aux XIIme Congrès Archéologique & Historique de Malines.
43120: DIV., - De Pancreas of Hooglandse Kerk te Leiden.
43121: DIV., - Mein Kölner Dom. Zeitgnössische Künstler sehen den Kölner Dom.
70582: DIV. , - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXI .
10560: DIV., - Rapport der Commissie uit de Noord-Brabantsche Kamers van Koophandel tot Onderzoek der Electriciteitstarieven in Noord-Brabant.
15002: DIV., - Het Maasland in de Oorlog.
75186: DIV., - Le Bresil à l'Exposition internationale d'Amsterdam 1883..
17641: DIV., - Gemeentehuis Drunen 1978..
71770: DIV., - Hoe vindt men zijn Voorouders in de Nederlandse Archieven?.
241992: DIV., - Breda door de Eeuwen heen.
2804: DIV., - De Klopkei. Jaargang 4..
280461: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Zesde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Kloosters der Orde van St. Franciscus 1e Afdeeling. Opschriften van het Klooster der Beggaerden.
75959: DIV., - Kippen. Huisvesting, Voeding, Verzorging.
75958: DIV., - Kippen. Huisvesting, Voeding, Verzorging.
26440: DIV., - Heusden Monument - Heusden Cultureel.
70567: DIV., - Economische Wetenschap en economische Politiek.
69279: DIV., - De onderlinge Brandwaarborgmaatschappij onder Directie der Firma de Jong & co. gevestigd te Amsterdam.
90032: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États LVIII..
22365: DIV. , - 40 Jaar VC Terraveen Odiliapeel 1959-1999..
90091: DIV., - Jaarprogramma Heemkundekring De Wojstap 1998 t/m 2001..
235004: DIV., - Informatiegids Alphen en Riel.
8525: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXIX. [ o.a. Het oudste Turnhoutse toponiem, het raadsel van Turnhoutervoort opgelost?; Spotnamen, spotgebruiken uit de Turnhoutse Kempen. Turnhoutse goud- en zilversmeden ].
3731: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang 31.
37324: DIV., - A.C. Willink. Retrospectieve Tentoonstelling.
75360: DIV., - Natuur in uw Glas. Vlaamse Bieren en Folklore.
280464: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Zesde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Kloosters der Orde van St. Franciscus 1e Afdeeling. Opschriften van het Klooster der Capucieneressen.
280465: DIV., - Verzameling der Graf- en Gedenkschriften van de Provincie Antwerpen. Arrondissement Antwerpen. Zesde Deel. Antwerpen. Antwerpen. Kloosters der Orde van St. Franciscus 1e Afdeeling. Opschriften van het Klooster der Derde Orde van den H. Franciscus.
272623: DIV., - De Abdij van Tongerlo.
39515: DIV., - Programma Landjuweel Oirschot.
7007: DIV., - Heemkundig Jaarboek Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. Jaargang 2..
7114: DIV., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 14..
20097: DIV., - Streekorgaan Kempenland.
70111: DIV., - Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1924-1925..
39435: DIV., - Feestprogramma bij het 550-Jarig Bestaan van het Gilde Salvator Mundi te Oeffelt.
72286: DIV., - Ter Herinnering 1946-2006. Oorlogsgravenstichting.
32909: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis van Lennik Tweede Reeks.
66956: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1893, 1894..
66955: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1891, 1892..
66954: DIV. , - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1889, 1890..
69144: DIV., - In het Spoor van Arminus. Schetsen en Studies over de Remonstranten in Verleden en Heden.
12503: DIV., - Parochiegids 1950/51 Basiliek St. Jan 's-Hertogenbosch.
7035: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 35..
256765: DIV., - Het nieuwe Gelaat van Zevenbergen en Roode Vaart.
32052: DIV., - Uitbreiding der Vrije Universiteit de Brussel / Extensoin de l'Université Libre de Bruxelles.
43113: DIV., - The Prague Synagoges.
39077: DIV., - Land en Kunst en Buitenplaatsen. Landkunst 2012..
39078: DIV., - Op Het Zuiden.
6935: DIV., - Het Hagelkruis. Periodiek van de Heemkundekring Barthold van Heessel te Aarle-Rixtel. Jaargang 9..
20607: DIV., - Jaarboek 1961/2. Gezelschap van Jonge Academici.
36714: DIV., - Kastelen in Brabant. Van Burcht tot Landhuis.
7259: DIV., - Aachterum... Jaargang 9..
20982: DIV., - Terug naar Toen.
121954: DIV., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen '93.
69893: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XXVIII.
75175: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 61. Genealogie en de Canon Deel 1..
75174: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 60..
3340: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 40. [o.a. Zaak Klopmans; Houten kunstwerken in de Geelse Sint-Dimpnakerk; Natuurmotieven in de Sint-Amands en de Sint-Dimpnakerk; Familie Van den Bergh ].
4501: DIV., - Heemkundekring 'Maasland Jaarboekje 1980..
73847: DIV., - Limburg's Jaarboek. Limburg, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst. Jaargang VIII..
15030: DIV., - Sociaal Ontwikkelingsplan Brabantse Maaskant.
5508: DIV., - Heemkundeblad. Jaargang 8..
1299: DIV., - Register op 'De Brabantse Leeuw' Jaargangen 1-25 1952-1976..
69165: DIV. , - Zuid-Hollandse Studiën Deel XI..
109591: DIV., - Te Voet door Noord-Brabant.
75365: DIV., - Trappist Info.
27304: DIV., - Abdij van Berne. Nederlands oudste kloostergemeenschap..
76062: DIV., - Standaard der in Nederland erkende Konijnenrassen.
2035: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXV.
77129: DIV., - De Eeuw van Bruegel. De Schilderkunst in België in de 16de Eeuw.
355154: DIV., - Luister en Huiver. 3 Hoorspelen.
17852: DIV., - Dorps-Eigene Inventarisatie van Cultuurhistorische Objekten in Hilvarenbeek.
121884: DIV., - De Taal van de Stad. Burgers, Bestuurders en Architecten over (ge)bouwen in 's-Hertogenbosch.
70110: DIV., - Jaarboek van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen 1920..
74416: DIV., - Gedenkschrift Tot Christelijke Liefdadigheid Wagenborgen.
3401: DIV., - Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde. Provincie Antwerpen. Jaarboek I 1988-1989. [ o.a. Philip Felix Rombouts; Op het spoor van de verdwenen dieren uit de Mechelse Ommegang en cavalcades; Twee Antwerpse liedboeken uit de eerste helft van de zeventiende eeuw; Kaatsspelen en kaatsbanen te Antwerpen in de 16de-17de eeuw; Dwangburchten te Antwerpen; Christoffel Plantijn als typograaf en uitgever. ].
27365: DIV., - De Redemptoristen.
2101: DIV., - Brabantia Jaargang 6 t/m 20..
64345: DIV., - Nederlandsche Volkskunde ZuidHolland en Zeeland.
77021: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États LI..
10924: DIV., - Geschiedenis van de Beerse Maas.
9736: DIV., - Reglementen en Verordeningen der Provincie Noordbrabant.
72297: DIV. , - Historia Agriculturae Deel V. O.a.  De landbouwkundige Gegevens uit het Journaal der Reize van den Agent van Nationale Economie der Bataafsche Republiek, J. Goldberg.......
15474: DIV., - Rosmalen raakt nooit uit Beeld.
7164: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 14..
39437: DIV., - Zilver met een Verhaal. Na-oorlogs Gildezilver uit Kring Kempenland.
11755: DIV., - Werkgelegenheid voor Noord-Brabant. Industrialisatie.
68999: DIV., - Huldealbum der Geloofsverkondigers uit Brugsche: Aartspriesterdom Brugge-Stad en Dekenijen Brugge-Noord en Brugge-Zuid.
70532: DIV., - 28ste Annuarium 1930 der R.K. Studenten in Nederland.
511441: DIV., - Gleanings in Bee Culture Vol. XXXIV t/m Vol. LXIII..
36271: DIV., - BNA Topprestaties. 36 Architectuurprojecten. Regio Zuid Kring West-Brabant.
32936: DIV., - Memorandum Xe Lustrum Dulce cum Sodalibus.
32937: DIV., - Pajottenland Landschap en Monument.
10000: DIV., - Brabantse Rechtshistorische Reeks 1 t/m 9. 1: Justitie en Politie in 's-Hertogenbosch voor 1629; 2: Het burgerlijk Proces in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch 1530-1811; 3: De Heerlijke Stad; 4: De Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze in Tweede Termijn; 5: Brabandts Recht dat is...; 6: De Grensgebieden in het Noordoosten van Brabant 1200-1795. Institutionele en Juridische Aspecten; 7: Hoven en Banken in Noord en Zuid; 8: Revolutie en Notariaat. Antwerpen 1794-1814; 9: Beledigingszaken voor de Staatse Raad van Brabant 1586-1795..
5415: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 15..
17595: DIV., - Jaarverslag 1976. Vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle..
76542: DIV., - Lexikon des Mittelalters. Band VII, VIII, IX. Planudes bis Zypresse'Anhang.
7680: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 25 t/m jaargang 35..
72086: DIV., - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 134-135. 1998/1999..
205918: DIV., - Brainport en Route.
37338: DIV., - Werk en Leven van een Helmondse Kunstenaar Evert Slegers.
78598: DIV., - A.A.G. Bijdragen 14..
38483: DIV., - Te mooi om waar te zijn. Authenticiteit en Manipulatie in het Landschap. Kunst en Natuur in het Stroomgebied van de Dommel bij Sint-Michielsgestel.
7617: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 17..
6367: DIV., - Rondom de Plaets. Jaargang 17..
41620: DIV., - Cisterciënzerabdij O.L.Vrouw van Nazareth Brecht.
66958: DIV. , - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1897, 1898..
36283: DIV., - Bronnengids Brabantse Bouwgeschiedenis.
3732: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1969..
72295: DIV., - Munire Ecclesiam. Opstellen over 'gewone gelovigen' aangeboden aan prof.dr. W.A.J. Munier bij zijn zeventigste Verjaardag.
27858: DIV., - Honderd Jaar St. Trudo-Kerk.
77016: DIV., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États LIX..
76361: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 36..
78556: DIV., - Nederlandsch Fabrikaat 1915-1940..
41226: DIV., - Briefe aus dem Karmel vom Göttlichen Herzen Jezu.
78117: DIV., - Borneo-Almanak 35e Jaargang.
66982: DIV., - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1929..
66981: DIV., - Verslag aan den Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw over de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1927 en 1928..
21463: DIV., - 60 Jaar Kerk 1924-1984. Parochie H. Willibrordus Waalre.
32183: DIV., - Cahier Bruxellois. Revue trimestrielle d’Histoire urbante. Tome IX. Fascicule I..
178942: DIV., - Kultuurdagen Hilvarenbeek.
2030: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXX.
7026: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 26..
225313: DIV., - Het Land van Cuijk, kerkelijk en politiek Verleden.
1509: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 9..
75171: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 57..
67148: DIV., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 55..
1521: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 21..
15227: DIV., - Oss 1963-1980..
7626: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 26..
1714: DIV., - Tijdschrift Campinia. Jrg. 19 t/m 20..
38100: DIV., - Op Vrijersvoeten. Beelden van de Liefde, Vroeger en Nu.
76211: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 113, aflevering 1,2,3,4..
90076: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 25..
10946: DIV., - Noord-Brabant Praktische Museumwijzer.
41254: DIV., - De Karmel in deze Tijd.
5235: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 168..
74460: DIV., - Ontstaan en Groei van het Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren 1905-1930..
71577: DIV., - Gedenkboek 1912-1937, uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937..
42513: DIV., - Borobudur. Kunst en Religie in het oude Java.
171811: DIV., - Feestprogramma. 100 jaar Koning Willem II Lyceum 1866 1966..
30800: DIV., - Door de Eeuwen heen geschonken. De Geschiedenis van de Drank te Zoutleeuw.
12291: DIV., - Herdenking van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo te 's-Hertogenbosch 1847-1947..
170851: DIV., - 16e Jaarboekje uitgegeven door het Tilburgs Studentencorps St. Olof 1948-1949..
37715: DIV., - Lutkie & Cranenburg. 150 Jaar voor elkaar.
6035: DIV., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXV..
76068: DIV., - Standaard van de in Nederland erkende Konijnenrassen.
5700: DIV., - De Schééper. Periodiek van de Heemkunde Werkgroep Reusel. Nrs. 1 - 76. Jaargang 1 – jaargang 19..
74823: DIV., - Inventarissen van de Collecties D. Bos; A.L. en C.J. de Bruijn Kops; J.L. de Bruijn Kops; H.L. Drucker; D. en Th. G. van Eck; S. van Houten; F.E. Posthuma; H.J. Smidt; B.D.H. Tellegen.
27824: DIV., - Monument van Liefde. De Geschiedenis van de Parochiekerk H. Gertrudis Maarheeze.
39389: DIV., - Brabants Hoofdsteden Tournooi.
65427: DIV., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 17. [o.a. Verslag van een bezoek aan eenige belangrijke beweegbare stuwen in Zwitserland in het jaar 1915.].
66973: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1918..
66972: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1917..
40455: DIV., - Fatima. Boodschap voor onze Tijd.
37724: DIV., - 1969-1973. Vijf Jaar Aanwinsten.
37725: DIV., - 1954-1968. Vijftien Jaar Aanwinsten.
37727: DIV., - Verzameling kostbare Werken.
8209: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 39..
103033: DIV., - De Zorg voor de Zwakzinnigen in Noord-Brabant. I. Beddenbehoefte en Beddencapaciteit.
38495: DIV., - 6 Zwitserse Kunstenaars.
235025: DIV., - Heemkundekring De Heerlijckheit Dongen Jubileumuitgave 1976-2001..
384515: DIV., - Kempenland Historisch Streekmuseum. Catalogus Wisseltentoonstelling 1974..
21470: DIV., - In Gesprek met de Toekomst. Een Bijdrage aan het Debat over Gezondheidszorg.
38501: DIV., - De Gouden Eeuw.
38502: DIV., - Kunst en Ambacht in Brabant.
38498: DIV., - Exposition universelle et internationale Bruxelles 1935..
5416: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 16..
11775: DIV., - Dorpsonderzoek.
19834: DIV., - Lierop 825 Jaar.
41214: DIV., - Wetenswaardigheden omtrent 50 Jaar Karmelklooster en 50 Jaar Karmelparochie Aalsmeer.
105831: DIV., - Gedenkboek t.g.v. het 121/2 Bestaan van den Bosschen Diocesanen Werkliedenbond.
5236: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 165, 166, 167, 168..
38003: DIV., - Flora's Schatkamer. Het Bloemmotief in de Europese Kunst & Kunstnijverheid.
74656: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Troisième Année. Derde Jaargang. [o.a. Plateau de verre trouvé à Corry-le-Grand, dans un Sépulture gallo-romaine (M.R. Chalon met planche/plaat);Une fiole en forme de grappe trouvé à Fresin (M.H. Schuermans); Tumulus de la Hesbaye. Fouille dans la Bortombe de Walsbetz (M. Schuermans, met planches/platen); Programme des peintures à exécuter dans la grande salle du Palais-Ducal à Bruxelles (M.E. Slingeneyer); Programme des peintures murales dans la grande vestibule du Musée d'Anvers (M. de Keyser); Nieuport, ses églises, sa halle, son phare, sa maison de ville (M chanoine Van de Putte, met plaat/plance); Rapport a. M. le Gouverneur du Brabant explorations de tumulus (Jules Tarlier en M. Alphonse Wauters); Preuves authentiques de l'existence de la fabrique de porcelaine établie au chateau de Tervueren (Alexander Pinchart); Ruines d'un cirque à Salonique ].
26200: DIV., - Jubileumboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Vereniging voor Protestants Christelijk Voortgezet Onderwijs te Sleeuwijk (NB).
18658: DIV., - Plaatselijke Regels van de St. Aloijsiuscongregatie te Helmond.
74276: DIV., - Netherlands electrical and mechanical Industry.
2949: DIV., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1882..
2043: DIV., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLIII [o.a. Politieke propaganda in een vroeg-zeventiende-eeuws toneelstuk over het turfschip van Breda; Breda en zijn regenten in het spanningsveld tussen noord en zuid, 1576-1610; Belastingfraude tussen 1814 en 1866; Alphen van Echternachs Domein tot Bredase Heerlijkheid 1175-1312; De bank van lening te Breda tot 1815; De laatste vrouwe van Breda op Huize Valkenbergh: Maria van Lon-Heinsberg (+1502) ].
4896: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1896. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1896..
40305: DIV., - De Bron begint te zingen. Gedachten van Moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament Catherine de Bar.
21531: DIV., - Veldhoven te Kijk.
65426: DIV., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 16. [ o.a. Nota betreffende de bemaling van de Drentsche Hoofdvaart; nota over de proefheien van houten en ijzeren damwand te Linne. Met vele uitsl. technische tekeningen en kaarten.].
66282: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1895..
66273: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1887..
40459: DIV., - Die Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens -Geistliches Tagebuch-.
40457: DIV., - Onze Tocht naar Banneux.
4870: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1870. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1870..
10964: DIV., - De leukste Doe- en Shoppingtips van Brabant.
10974: DIV., - Teutenroute Limburg-België.
66966: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1911..
66962: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1907..
66963: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1908..
66964: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1909..
66965: DIV. , - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1910..
4904: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1904. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1904..
4909: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1909. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1909..
12589: DIV., - Bossche Bouwstenen I t/m III.
71706: DIV., - Koningin Juliana Officieel Gedenkboek ter gelegenheid van de Troonsbestijging van 6 september 1948..
3840: DIV., - Ons Heem. Jaargang 38..
76210: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 114, aflevering 1, 3,4..
74825: DIV., - Onderzoek naar de 'Blijvende Werkloosheid' en haar Bestrijding.
75286: DIV., - Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele Gids van de Vlaamse Gemeenten.
75288: DIV., - Gent ondersteboven. De beste Adressen. Restaurants Cafés Originele Winkels Cultuur & Toerisme.
75296: DIV., - Kleurenspelletjes.
337051: DIV., - Historisch Jaarboek van Herentals XIX..
75299: DIV., - Wenkende Wieken in West-Vlaanderen.
75305: DIV., - Naar de Stergroep.
75193: DIV., - Soignies. Lundi de Pentecote 1262 - 1962. Zinnik Tweede Pinksterdag 1262 - 1962. 70-jarig bestaan van de Grote Bidweg van Sint-Vincentius..
6937: DIV., - Bossche Bladen. Cultuurhistorisch Magazine over 's-Hertogenbosch. Jaargang 5..
72259: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 83. 2004 In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
19792: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids. 1990-1991..
19800: DIV., - Scheifelaar. Van Prehistorie tot Villawijk.
2016: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XVI.
73682: DIV., - Het Jaar 1998. Emotie in Nieuws en Sport.
78107: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Negen en tachtigste Deel.
7616: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 16..
76469: DIV., - Circus Gedichten voor Kinderen.
7501: DIV. , - Merckenswaert. Valkenswaard.
74894: DIV. ., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Vierentwintigste Jaargang 1992..
74899: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Negenentwintigste Jaargang 1995..
27721: DIV., - Met een zuiver Hart en een gelouterd Verstand. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig Bestaan van de Franciscanessen van Oirschot.
69199: DIV., - Gilde Ayen St. Antonius Abt - St. Agatha. Gildefeesten Ayen.
72090: DIV., - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 136-137. 2000/2001..
7828: DIV., - Brieven van Paulus. Nrs. 141 t/m 145. Jaargang 28..
36262: DIV., - Hoogtevrees en diep Verlangen. Een Boek over Torens in Breda. Feiten, Fictie en Fascinatie.
78528: DIV., - Centenaire du Séminaire d’Histoire Médiévale de l’Université Libre de Bruxelles 1876 – 1976..
70583: DIV., - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXVI.
12578: DIV., - Wij verlaten de Bastions.
77793: DIV., - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 4e Jaargang.
39705: DIV., - August Sassen 1853 - 1913..
95553: DIV., - Verslag der Ontwikkelingsdagen van den R.K. Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden op maandag 10 januari, dinsdag 11 januari, woensdag 12 januari 1927 te Nijmegen.
95552: DIV., - Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden te Nijmegen op maandag 3, dinsdag 4, woensdag 5 en donderdag 6 jan. 1938..
12332: DIV., - Binnenstadsparochies 400 Jaar.
12336: DIV., - Stadsgids 's-Hertogenbosch 1987-1988..
74442: DIV., - Landbouwgids 1953..
17254: DIV., - Gedenkboek van het Sint-Odulphuslyceum 1899-1939..
170825: DIV., - Dertiende Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1939-1940..
15686: DIV., - Parochiegids St. Lambertus Vorstenbosch.
74657: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quatrième Année. Vierde Jaargang [O.a. L'ancien Hôtel de Ville d'Alost (M. Ch. Piot); Ancienne peintures murales de la cathédrale de Tournai (C.J-Voisin); Les portes de Borgerhout et de Berchem à Anvers; Exploration de quelques Tumulus de la Hesbaye (M. Schuermans); Miniariste, enlimineurs et calligraphes, employes par Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et leurs oeuvres (M. Pinchart) ].
3900: DIV., - De Rosdoek nr. 2 (jrg. 1) t/m nr. 27..
30806: DIV., - Zoutleeuw. Kunstschrijn van Brabant.
1325: DIV., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 59 t/m 65..
170981: DIV., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1978-1979 Zevenentwintigste Jaargang.
19433: DIV., - De Post in Rooi.
46261: DIV., - Heemschild Jrg. 22 t/m. Jrg. 26..
39425: DIV., - Gilden Kring Maasland 1935-1985..
76281: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 28..
76719: DIV., - Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere die alte Erzdiözese Köln 1891. - Heft 51..
170811: DIV., - Historische Week voor het Lager Onderwijs in Tilburg en Omstreken. Klas 5-6. 3 Mei - 10 mei 1971..
95537: DIV., - Overzicht der Werkzaamheden van den R.K. Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1926..
17593: DIV., - Sociale Veiligheid in Tilburg.
20760: DIV., - Wisselend Bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
18690: DIV., - Helmond Unaniem.
205861: DIV., - Graduation '95 Akademie Industriële Vormgeving Eindhoven.
27741: DIV., - De Parochiekerk van St. Jacobus de Meerdere.
170826: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1947-1948..
5233: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 166..
5222: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 157..
5224: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 159..
10391: DIV., - Het Onderwijs en de Toekomst van Brabant.
76794: DIV., - Male Burcht en Abdij.
25937: DIV., - Informatiegids Roosendaal en Nispen 1985..
73925: DIV., - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1958 1959..
4335: DIV., - Merlet. Jaargang 35..
78018: DIV., - Starck (Taschen Jumo Series).
12031: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 2..
393555: DIV., - Gildefeest. Het Gilde… Meer dan Traditie 18 mei 2014..
119790: DIV., - Gemeenteblad van Tilburg.
18021: DIV., - Heemkronijk Jaargang 2..
20759: DIV., - Plaats en Taak van de Vrijzinnigen in de Nederlandsche Hervormde Kerk te Eindhoven.
205925: DIV., - Speeltuin Toestellen [catalogus] Van de Ven & Ven Eindhoven.
198664: DIV., - Bewonersboekje Son en Breugel.
8606: DIV., - Rond de Schutsboom. Jaargang 25..
12851: DIV., - Kadaster.
12853: DIV., - Weversplaats en Mortelkazerne.
128501: DIV., - Vriendenboek Stadsarchivaris Kuyer.
12850: DIV., - Vriendenboek Stadsarchivaris Kuyer [o.a. 'Schilderijen van Jeroen Bosch in zijn Vaderstad' door P. Gerlach.].
12801: DIV., - Reinier van Arkel 500 jaar.
13580: DIV., - Bisschop Bekkers. Negen jaar met Gods Volk Onderweg.
71513: DIV., - Standaardwerk De Gemeente moderne Denkbeelden van Leiding en Organisatie.
27004: DIV., - Het Miraculeus H. Bloed te Boxtel. 1380-1924..
170827: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1948-1949..
170828: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1949-1950..
170829: DIV., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1950-1951..
393554: DIV., - Kempische Kringgildedag Duizel 20 mei 1990..
78007: DIV., - Jaarboek Cuypersgenootschap, Jaargang 30, 2014. Een Huis voor de Geest. Studies over Kerkbouw in de negentiende en twintigste Eeuw.
74895: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Vijfentwintigste Jaargang 1993..
39567: DIV., - Programma Gildefeesten Ravenstein 18-22 Mei..
5573: DIV., - Ravelyn. Periodiek Heemkundekring De Willemstad Jaargang 23 & 24..
31775: DIV., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 80 afl. 1-3..
9755: DIV., - Praeadviezen ter concretisering van een Welvaartsplan voor de Provincie Noord-Brabant. Deel 3..
18229: DIV., - Gemeentegids Deurne.
1823: DIV., - Heemkronijk Jaargang 23..
18231: DIV., - Wegwijzer voor de Gemeente Deurne 81/82..
6927: DIV., - Jaarboek 2006 Heemkundekring 'De Steenen Kamer' Steenbergen.
6938: DIV., - 's-Hertogenbosch 1993. Driemaandelijks Tijdschrift over de Geschiedenis van 's-Hertogenbosch.
7015: DIV., - Statistisch Jaarboek Breda 1981 & 1982..
76964: DIV., - Verslag van de Algemene Vergadering van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 2 november 1954 - verenigd met Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (69e deel).
74957: DIV., - Gouda's Schatkamer. De Archiefbewaarplaats van de Gemeente Gouda haar Geschiedenis en Inhoud.
8764: DIV., - Bergen op Zoomsche Courant. Vrijzinnig Weekblad voor het Zuiden. Jaargang 73..
8757: DIV., - De Vierschaer. Jaargang 5..
77946: DIV., - Opstellen aangeboden aan prof. mr dr G. van den Bergh ter gelegenheid van zijn aftreden als Hoogleraar in het Nederlandse Staatsrecht aan de Universiteit van Amsterdam.
74766: DIV., - Le Luxembourg de 1815 a 1848. Exposition commémorative du 150e Anniversaire de la Belgique.
75067: DIV., - Limburgse Vogels. editie 2009..
40363: DIV., - Lourdes. Gebeden en Gezangen voor Pelgrims naar Lourdes.
17707: DIV., - Goirlenaren tussen Hei en Ley.
75137: DIV., - Mein Belevingen. Een Gedichtenbundel van persoonlijke Ervaringen in Nationaal Park De Meinweg.
75120: DIV., - Handreiking concrete Gevolgen van Dualisering voor Gemeenten.
1991: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XIII t/m XXII.
35036: DIV., - 1828-1853 Allegorie bij de Inwijding van den Nieuwe Schouwburg te 's-Hertogenbosch.
19791: DIV., - Gemeente Veghel Informatiegids. 1988-1989..
73334: DIV., - Kindlers Kulturgeschichte des Abendlandes in 22 Bänden.
7023: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Vingt-Troisième Année.
3904: DIV., - De Rosdoek 1977- 1981. Nr. 8 t/m nr. 23..
22024: DIV., - Poëziewandelroute Ravenstein.
39365: DIV., - Koninklijke Gilde van den Edele Kruisboog St. Joris Wuustwezel Gildefeesten.
39364: DIV., - Statuut van de Hoge Gilderaad der Kempen.
6876: DIV., - Effe Lùstere. Jaargang 14. Nummers 35 t/m 37..
38814: DIV., - Noordbrabant. Café en Bar Boek.
38813: DIV., - Unieke Restaurants van Brabant en hun lekkerste Recepten.
77040: DIV., - Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 26 april 1930..
7051: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 51. Aanwinsten 1974-1978..
19971: DIV., - Parochiegids O.L. Vrouw Aarle-Rixtel.
73882: DIV., - Dr. Kuyper in de Caricatuur. Platen van Johan Braakensiek, Albert Hahn, Louis Raemaekers, Orion, Patrick Kroon, J. Linse, Toon van Tast, Chris Kras Kzn., enz. Met eene brief aan de uitgevers van Dr. A. Kuyper.
6906: DIV., - D'n Effer. Jaargang 6..
69061: DIV., - German Prisoners in Great Britain.
69177: DIV., - Gendt 750 Jaar Stadsrechten.
12582: DIV., - Vlack in mijn Oogh seyde Leckerbeetjen.
24318: DIV., - Bredanaars in Beeld.
71426: DIV., - The Screaming Eagle. Airborne January - February 1979..
384548: DIV., - Herwonnen Kunstbezit.
19983: DIV., - Bakel, Milheeze, Rips.
21361: DIV., - Brabantia Jaargang 9 [o.a.  Breda in de Spaanse Letteren; Grove Den in Noord-Brabant; Frans van Amelsvoort; Nuenense pastorie; Jef de Brouwer; Brabantia Sacra; Vincent van Gogh; Berne en de 19e eeuwse geschiedschrijving; Ger Langeweg; De plantengroei in de omgeving van 's-Hertogenbosch; Spaanse Brabander; Romeinse vondsten te Esch; Watermolen van Coll; Wies Grips; Vroegbarokke Kelk van Bokhoven. ].
71715: DIV., - Catalogus Museum Jacob van Horne Weert.
69291: DIV., - Heemkundekring De Heerlijckheijd Nispen. Jaarboek 1998..
37459: DIV., - Vincent van Gogh.
7682: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 35 t/m jaargang 39..
95551: DIV., - Verslag der Ontwikkelingsdagen van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond gehouden te Nijmegen van 4 januari 1936 tot en met 7 januari d.a.v..
36201: DIV., - Het Gemeentehuis van Borgerhout. Een Monument van Vlaamse Renaissance 1889-1949..
30172: DIV., - De Havengebieden van Amsterdam, Antwerpen, Gent en Rotterdam.
7912: DIV., - De Iechtetrekker. Jaarboek Heemkundekring Huijbergen Jaarboek 21 t/m 26. 1997 t/m 2002..
8935: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 84. 19 October 1852..
78104: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Zes en tachtigste Deel.
8930: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 77. 24 september 1852..
8929: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 70. 31 augustus 1852..
121844: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer. 's-Hertogenbosch-Nummer.
8932: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 79. 1 October 1852..
8927: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 59. 23 julij 1852..
74987: DIV., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel VI..
4927: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1927. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1927..
22803: DIV., - Oud Boxmeer in Beeld. Het Verleden van Boxmeer in Foto's.
393552: DIV., - 23e Kringdag Kempenland. Gildefeest Eersel 5 juni 1966..
73740: DIV., - Vrijen en Trouwen. Aspecten van het Volksleven in Europa.
73699: DIV., - Het Leven van de Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament te Tegelen.
12854: DIV., - Tien Jaar Jeugdtheaterfestival Den Bosch 1984-1993. Liber Amicorum.
7502: DIV., - Merckenswaert. Valkenswaard.
74896: DIV., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zesentwintigste Jaargang 1994..
35828: DIV., - Handelingen van het Zesde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres gehouden te 's-Hertogenbosch den 11. 12 en 13 september 1860..
35836: DIV., - Jan van Ruusbroec Leven Werken. Onder de Redactie van het Ruusbroec-Genootschap Antwerpen.
109357: DIV., - Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen.
71107: DIV., - Jaarbericht no. 6 t/m 8 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1939-1942..
71106: DIV., - Jaarbericht no. 6 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1939..
76184: DIV., - Jaarboek / Jaarboeken Stedelijke Academie Sint-Niklaas 1978 - 1989..
178943: DIV., - Hilvarenbeek. Historische Dorpswandeling.
20299: DIV., - 25 Jaar Streekmuseum De Acht Zaligheden.
39421: DIV., - 50 Jaar Gilden in Peelland.
6877: DIV., - Effe Lùstere. Jaargang 16. Nummers 41 t/m 43..
17222: DIV., - Verschuuren 1921-1981. De andere Kant van de Textielindustrie.
17226: DIV., - Niet alle Aardbeien gaan naar de Veiling. Scènes uit een eigenwijs Opvangcentrum. 20 Jaar Huize Poels.
384569: DIV., - Tempus Arti Juli 2000. Landen Linter Zoutleeuw Parcours Actuele Kunst.
38457: DIV., - Herdenkingstentoonstelling 150 jaar Noord-Brabant 1813-1963..
121888: DIV., - Beschrijf je Reis.
5237: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 169..
67481: DIV., - XXXVIe Congres. 12-15 april 1955 Gent / 12-15 avril 1955 Gand. Jaarboek 2e deel: Handelingen / Annales 2e partie Communications.
130411: DIV., - Naamlijst van het Bisdom ’s-Hertogenbosch 1978..
8601: DIV., - Rond de Schutsboom. Jaargang 13..
8528: DIV., - Taxandria. Jaarboek van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpse Kempen. Nieuwe reeks Deel LXXII. [o.a. Niet-adellijke heraldiek in de Kempen;Oorlogsperikelen in Turnhout; Liereman; Johan Geerlincx; Archief gevangenis Turnhout ontsloten. Weelde gegraveerde zandsteen ].
19264: DIV., - Het Landschap van Schijndel belicht en Gedicht Deel 1 en 2..
32041: DIV., - Pollution de l'Eau a Bruxelles: prendre le Probleme en amont.
26262: DIV., - Land van Heusden en Altena.
67478: DIV., - Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg / Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 121..
273251: DIV., - Vijftig Jaar Benedictijnen in Nederland.
19826: DIV., - St. Joseph in Beeld. 90 Jaren St. Joseph Ziekenhuis-Veghel.
70214: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 13. Voordrachten, gehouden te Nijmegen op 4 en 5 April 1961..
4921: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1921. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1921..
4924: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1924. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1924..
4926: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1926. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1926..
69743: DIV., - Nederland's Adelsboek 58e Jaargang. Su-Z..
66957: DIV. , - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1895, 1896..
41256: DIV., - Bericht der Klosterchronisten über den Neubau des Karmelitenklosters im Goldenen Mainz.
38464: DIV., - Mechelen, 4 Eeuwen Aartsbisschoppelijke Stad 1561-1961..
76356: DIV., - Bremisches Jahrbuch Band 88. 2009. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
24645: DIV., - Etten-Leurnummer.
7613: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 13..
37237: DIV., - Theo van Keulen. Objecten Assemblages en Schilderijen 1987-1990..
39005: DIV., - Kunstenaars uit Brabant.
26334: DIV., - Woudrichem 1356-1956..
5240: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 172..
5244: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 175..
5253: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 184..
5254: DIV., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 181, 182, 183, 184..
76212: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 112, aflevering 1,2,3,4..
76213: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 111, aflevering 1,2,3,4..
76214: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 110, aflevering 1,2,3,4..
7155: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 5..
378632: DIV., - Een Eeuwfeest Renier Snieders. Jozef Simons.
76207: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 117, aflevering 1,2,3,4..
4823: DIV., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1823..
4824: DIV., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1824..
78600: DIV., - A.A.G. Bijdragen 18..
76965: DIV., - Verslag van de Algemene Vergadering van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 31 October 1952 en 2 november 1953 - verenigd met Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (68e deel).
7610: DIV,, - De Kleine Meijerij. Jaargang 10..
39031: DIV., - Vrijplaats voor de Kunst. Peninsula.
76850: DIV., - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 2003..
76205: DIV., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 119, aflevering 1,2,3,4..
6036: DIV., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXVI..
6040: DIV., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXX..
78644: DIV., - Villages désertés et histoire économique XIe-XVIIIe Siècle.
121956: DIV., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen 1990..
37299: DIV., - Vincent van Gogh.
37295: DIV., - Vincent van Gogh.
41703: DIV., - Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland.
7158: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 8..
74148: DIV., - Inventaris van het Archief van de Onderafdeling Werkloosheidsverzekering 1914-1944..
384527: DIV., - Beelden van Mensen. Louise Terheijden.
41313: DIV., - Monialen Augustinessen te Werkhoven.
78361: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks IV (Vierde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78362: DIV., - Verslagen en Mededeelingen IV. (Vierde deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
78358: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks I. (Eerste deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78359: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks II. (Tweede deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78366: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks VI (Zesde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78368: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks VIII (Achtste deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78369: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks IX (Negende deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78370: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks X (Tiende deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78371: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks Deel 1 t/m deel 10 (I-X) Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
24216: DIV., - Breda evacueerde. Een Herinnering aan de Evacuatie van Breda op Pinksteren 1940..
122572: DIV., - Stegentocht nr. 2..
12256: DIV., - Tussen Sint Janspoort en Orthenpoort.
122571: DIV,, - Stegentocht nr. 1..
4409: DIV., - De Woijstap-Kroniek. Jaargang 9..
39009: DIV., - Hedendaagse Kunst uit Noord-Brabant.
1994: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XLIV t/m LIII..
1993: DIV., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XXXIV t/m XLIII..
384526: DIV., - Frank Couteaux.
3758: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1996. Jaargang 8..
125761: DIV., - De Binnendieze: Wél Vaart of vaart wel? Een Visie op de Toekomst.
25891: DIV., - De Geschiedenis van het Rucphens Raadhuis 1850-1985..
10223: DIV., - Archeologische Cahiers nr. 4. Noord-Brabant.
77143: DIV., - Rijn en Maas. Kunst en Kultuur 800 – 1400..
4918: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1918. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1918..
4919: DIV., - Provinciaal Blad 1918. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1919..
5771: DIV., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 38-39. Jaargang 22..
30503: DIV., - Diest en het Huis Oranje-Nassau.
37500: DIV., - Reisschetsen 1991. Impressies met de Pen.
18058: DIV., - Peelnota.
17625: DIV., - Over de School 44 Opstellen over Onderwijs in Udenhout en Biezenmortel.
108314: DIV., - Onderzoek naar de mate van Verontreiniging van de Oppervlaktewateren in Nederland. Deel VI Noord-Brabant.
108364: DIV., - Wandelen langs Water in Midden-Brabant.
108358: DIV., - Heemraadschap van en Mark en Dintel. Jaarverslag 1971..
108357: DIV., - Heemraadschap van en Mark en Dintel. Jaarverslag 1964..
108465: DIV., - Havenontwikkeling Zuidwest Nederland.
6931: DIV., - Gemeente Helmond Statistisch Jaarboek 1977..
76367: DIV., - Economische en sociale Kroniek der Oorlogsjaren 1940-1945..
8202: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 47 t/m Jaargang 52..
8203: DIV., - De Gildetrom. Jaargang 29 t/m Jaargang 32..
109349: DIV., - Rondom Geldrop IVN Fietstocht.
113008: DIV., - Luchtfoto-Atlas Noord-Brabant (Oost).
11935: DIV., - Het Leven van weleer in Oost-Brabant.
11934: DIV., - ThuisinhetZuiden.nl brengt Steden dichter bij elkaar. Leven wonen, recreëren en genieten 2007-2009. ThuisinhetZuiden.nl brengt Mensen dichter bij elkaar. 2007-2009..
11970: DIV., - Jaarverslag 1932 van het Gewest-Noordbrabant der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten.
12013: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 1..
1209: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 9..
12089: DIV., - Oorspronck van 's Hertogen-Bosch in 't Jaer 1184..
8972: DIV., - 's-Hertogenbosch 1993. Driemaandelijks Tijdschrift over de Geschiedenis van 's-Hertogenbosch. Jaargang 1 t/m Jaargang 6..
1214: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 14..
8933: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 82. 12 October 1852..
8934: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 83. 15 October 1852..
8936: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 85. 22 October 1852..
8937: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 86. 26 October 1852..
8939: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 97. 3 December 1852..
8940: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 99. 10 December 1852..
121807: DIV., - Feestgids ter gelegenheid van het 25-Jarig Jubileum van den R.K. Middenstandsbond van 's-Hertogenbosch op 21 juni 1927..
8925: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 53. 2 julij 1852..
8926: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 58. 20 julij 1852..
8928: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 63. 6 augustus 1852..
8876: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 26e Jaargang..
8878: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 28e Jaargang..
90112: DIV., - Brabantia Jaargang 6 [o.a. Frans Babylon; Brabander in Mekka; Slag bij Woeringen; Antoon Coolen en de moraal; Het reservaat; Kapel te Udenhout; Verdwenen Kerk van Nuenen. ].
74498: DIV., - 40 Jaren Vereniging van Nederlandse Gemeente 1912-1952..
77765: DIV., - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII [Parts 1-3 Compl.]..
24508: DIV., - Hoeven's Verweer.
31901: DIV., - Collectio Epistolarum Pastoralium Decretorum, Aliorumque Documentorum quae pro Regimine Dioecesis Mechliniensis.
43532: DIV., - Santiago de Compostela.
33041: DIV., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 4..
7161: DIV., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 11. Het Dorp Schaijk 1634-1942..
12543: DIV., - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981..
125431: DIV., - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981..
7027: DIV., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 27..
38559: DIV., - Beeldenstroom. Regeling aankopen en Opdrachten Beeldende Kunst Noord-Brabant 1984-1991..
5400: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 6 t/m Jaargang 29..
32032: DIV., - Brussel, Washington aan de Zenne. Een Pleidooi voor Brussel als Europese Hoofdstad.
70882: DIV., - Annuarium 1933 Unie van R.K. Studentenvereenigingen in Nederland.
11897: DIV., - Brabantstad Mozaïek Metropool 2006..
42527: DIV., - Kunstschatten uit Vaticaanstad, Italiaanse Kerken en Musea.
1527: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 27..
39631: DIV., - Liefdadigheidsfestijn Het Kwartier van Oirschot door het Gilde St. Brigida Netersel.
39632: DIV., - Gilde St. Sebastiaan Hoogeloon. Programma Kringdag Het Kwartier van Oirschot.
7642: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 42..
90035: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. 9e Jaargang nr. 6..
78109: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Eenennegentigste Deel.
78110: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Tweeënnegentigste Deel.
43703: DIV., - Meditatiën over het Leven en de Mysteriën van Onzen Heer Jesus Christus. Deel I..
11519: DIV., - De Allochtonen in Brabant. Initiaal-Onderzoek naar Omvang en Situatie.
64436: DIV., - Middelburg in bewogen dagen 1940-1945. Deel 1..
384554: DIV., - 12 beeldende Kunstenaars uit Belgisch Limburg & 12 beeldende Kunstenaars uit Nederlands Brabant.
3720: DIV., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1959..
22249: DIV., - Artsenijhof. Kruiden in de Kloostertuin bij het Museum voor Religieuze Kunst.
36491: DIV., - Kempense Boerderijen.
77794: DIV., - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 13e Jaargang.
77799: DIV., - Topografische van Atlas Nederland. Schaal 1: 100.000..
74655: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Deuxième Année. Tweede Jaargang. [O.a. Loo, son Église et sa Tour (M.F. van de Putte); L'art monumental belge apprécié par la critique archéologiqie d'Outre-Rhin (Baron de Roisin, plaat/planche); Exploration de quelques Tumulus de la Hesbaye (M.H. Schuermans met platen/planches); Recherches concernant de la date de la Construction de l'église Notre Dame à Saint-Trond (M.Ch. Piot); Le Donjon de Sichem (M.Ch. Piot); Ancienne Halle aux Draps (M. Voisin & Justin Bruyenne met platen/planches); Broduers Belges du XVe siècl et du siècle suivant (M. Ch. Piot); Musée's archéologiques d; Allemagne (M. Th. Juste): L'Origine et les accroissements du Muséé de Bruxelles (Edouard Fétis); Programme des peintures murales à exécuter dans la grande salle de l'Hotel de Ville d'Anvers (M.H. Leys); La Bourse de Tournay (B.C. du Mortier); Église Notre-Dame à Deynze ( Baron de Saint-Genois et J.-B. Béthune-d'Yderwalle); David Teniers le jeune, Jacob van Ruysdael et Nicolas Berghem (M.C. de Brou met plaat/planche)].
710: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXXI t/m XXXIX..
66272: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1886..
36406: DIV., - De Brabantse Boerderijen. Boerderijen het zal ons een Zorg zijn.
7619: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 19..
36754: DIV., - Het Kasteel van Geldrop. Handleiding Kasteel en Kasteelpark.
66278: DIV., - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1891..
74988: DIV., - Inventarissen van hedendaagse Archieven van Gemeenten. Deel I..
90040: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel VII..
1212: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 12..
1543: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 43..
39008: DIV., - ENNU Stichting voor de Kunst.
21082: DIV., - Brabantia Jaargang 5. [o.a. Brabantse Vlag;  Abt Arnold van Tuldel; Adolf van Leggelo; Abdij Binderen; Pater Simon Bennenbroek; Fossiele zoogdieren; Zeekapitein Jan van Amstel; Vlag en wapen van aloud Brabant; Burcht van Werkendam;  Frans Babylon; Het reservaat.].
1366: DIV., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 48 [O.a. De taal van het rekeningboek van het Sint-Ambrosiusgilde te Roosendaal; 150 Jaar Sint Janskerk te Roosendaal; De teloorgang van Boer Vos: Een rechtszaak in Willemstad aan het einde van de achttiende eeuw; Vorseneinde in de Bataafse en Franse Tijd (1795-1810); Fijnaart en Heijningen in de Franse tijd; Steenbergen tijdens het beleg en de inname van Bergen op Zoom in 1747-1748; Zeescheepvaart van Roosendaal in de zestiende eeuw; De Oudenbossche haven 1550-1850.].
78113: DIV., - Jaarboek De Vrije Fries Vijfennegentigste Deel.
76351: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 35..
108292: DIV., - Verslag inzake Onderzoek verbetering Afwatering Mark en Dintel en verbinding Mark = Vliet.
36058: DIV., - De Tommies. Een Musical ter Herdenking van de Bevrijding van 's-Hertogenbosch 1944-1994..
10283: DIV., - Archeologie in Tilburg en Omgeving 1980-1982..
1526: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 26..
1552: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 52..
1555: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 55..
8931: DIV., - Provinciaal Dagblad van Noordbrabant en 's Hertogenbossche Stads-Courant nr. 78. 28 september 1852..
235044: DIV., - De Kern is “Eendracht” gebleven. 1848-1998 Koninklijke Harmonie De Eendracht Raamsdonksveer.
170743: DIV., - Gemeentegids Tilburg 1984-1985..
1518: DIV., - Met Gansen Trou. Jaargang 18..
24066: DIV., - Dekenale Herindeling Bisdom Breda.
5450: DIV., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 26 Nr. 7-8..
70206: DIV., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 5. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 april 1952..
384631: DIV., - Hedendaagse Kunst in Uden.
74991: DIV., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel V..
74990: DIV., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken. Deel VI..
74989: DIV., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel I..
7631: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 31..
7620: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 20..
8976: DIV., - Arendonks Heemnieuws. Jaargang 1 t/m Jaargang 8..
39580: DIV., - Sint-Job-In'-'T-Goor. Groots Schutterstoernooi voor de Voetboog.
77846: DIV., - Huishoudboek N.C.B..
35803: DIV., - Noordbrabants Schrijversboek 1980..
76296: DIV., - Historische Bedrijfsarchieven. Machine-, Elektro- Technische en Transportmiddelenindustrie. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
383061: DIV., - Carnaval: Niet van Gisteren...! Zes voordrachten.
74654: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Première Année. Eerste Jaargang. [ O.a.: Église Collégiale de Huy (met platen/planches) door Vierset-Godin; Le Retable de l'église de Sainte-Dimphe door Piot ].
24385: DIV., - Eindrapport gemeentelijke Monumenten Gemeente Prinsenbeek.
77751: DIV., - Tombola. Acht rechtshistorische Loten. Aangeboden aan J. Th. De Smidt.
77768: DIV., - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIV [Parts 1-2 Compl.]..
178011: DIV., - Beekvliet's Eeuwfeest 1815-1915. Geschiedenis van het Klein-seminarie in het Bisdom van 's-Hertogenbosch..
74403: DIV., - Overheid en Volkcredietwezen.
38451: DIV., - Antwerpens Gouden Eeuw. Kunst en Cultuur ten tijde van Plantin.
38470: DIV., - Kunst en Stad.
38474: DIV., - Oude Kunst in Brabants bezit.
38477: DIV., - Nederlandse Landschapskunst uit de 17e Eeuw.
38484: DIV., - Kunst uit Noord-Brabant Noord-Brabantweek Antwerpen 8-18 sept '62..
39611: DIV., - 550 Jaar St. Antonius Gilde Well 1435-1985. Vrije Gildedag in de Kring van Gilden Land van Cuyck.
4910: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1910. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1910..
4913: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1913. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1913..
4914: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1914. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1914..
4915: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1915. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1915..
4916: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1916. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1916..
4917: DIV., - Provinciaal Blad & Bijblad 1917. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1917..
74663: DIV., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Dixième Année. Tiende Jaargang [O.a. Ancien hôtel de la Monnaie à Anvers (P. Génard); Trésor artistique de la collégiale de Sainte-Gudule à Bruxelles (Abbé de Bruyn); Le Muséé Lorrain à Nancy (Th. Juste); Fonts baptismaux remarquables des environs d'Audenarde et de Grammont (Abbé G. vande Vyvere); Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique (H. Schuermans); Musée de Ravestein (H. Schuermans)].
20283: DIV., - 1897 – 1997 100 Jaar Boerenbond Reusel. Van Boeren aan de Grens tot Boeren met Grenzen.
95538: DIV., - Jaarverslag van den Katholieken Nederlandschen Boeren- en Tuindersbond over 1931..
37264: DIV., - La Peinture Ancienne au Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers.
77042: DIV., - Het Werk van Rogier de le Pasture van der Weyden. 1399 – 1400 / 1464..
2042: DIV., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XLII.
37718: DIV., - De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Het Mecenaat van Filips de Goede 1445-1475..
65566: DIV., - Veertig Jaren Koningin der Nederlanden 1898-1938..
3200: DIV., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jrg. 9 t/m 12..
12892: DIV., - Binnenstadproblematiek.
76200: DIV., - Verzameling der Provinciale Verordeningen van Oost-Vlaanderen.
35278: DIV., - Hadjegedicht?.
1213: DIV., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 13..
126501: DIV., - De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944..
35037: DIV., - Poëzie Verleden - Toekomst in Brabant.
17804: DIV., - Gedenkboek Honderdjarig Bestaan van het Instituut Huize Ruwenberg te St. Michiels Gestel 1852-1952..
75578: DIV., - Pientere Hapjes voor Aperitieven, Recepties en Feestjes.
25717: DIV., - Brabant nabij Hollandsch Diep.
7614: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 14..
6852: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1982..
6853: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1983..
6854: DIV., - Heemkring Ansfried Westerlo. Jaarboek 1984..
3763: DIV., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2001. Jaargang 13..
376381: DIV., - Belgische Kant van de 16e-Eeuw tot Heden.
30459: DIV., - Gemeente Merksem. Fotojaarboek 1979..
170819: DIV., - Achtste Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1934-1935..
38463: DIV., - Hedendaagse Kunst in Uden.
8857: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 7e Jaargang..
8860: DIV., - Sancta Maria. Kerkelijk Weekblad voor het Bisdom van Breda. 10e Jaargang..
45003: DIV., - In het Spoor van Teresia.
76411: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 41..
65505: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in de Jaren 1904 en 1905..
65509: DIV., - Verslag aan den Minister van Economische Zakenomtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1933..
65508: DIV., - Verslag aan den Minister van Economische Zaken en Arbeid omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1931..
65507: DIV., - Verslag aan den Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw omtrent de Werkzaamheden van den Veeartsenijkundigen Dienst en den Gezondheidstoestand van den Veestapel in 1930..
65506: DIV., - Verslag aan den Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Veeartsenijkundig Staatstoezicht in het Jaar 1906..
377006: DIV., - De Gulden Passer Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 75..
76401: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 40..
76402: DIV., - Groeneveld te Baarn.
178512: DIV., - Biks-3..
12623: DIV., - De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929..
7612: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 12..
21410: DIV., - De Weebosch 75 Jaar Voorwaarts. 1924-1999..
7645: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 45..
256775: DIV., - Roosendaal 50.000 Inwoners.
75259: DIV., - Verliefd Verloofd Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië Vroeger en Nu.
76381: DIV., - De Kleine Meijerij. Jaargang 38..
75626: DIV., - Liturgisch Mis- en Gebedenboek voor het Katholieke Huisgezin. Zeer volledig met Vespers en Lofgebeden.
724: DIV., - Brabants Heem. Jaargang XXII t/m IL. Jaargang 22 t/m 49..
75673: DIV., - Jubileumnummer Katholieke Illustratie. Het Leven begint bij Honderd.
76333: DIV., - Boek, Bibliotheek en Geesteswetenschappen. Opstellen door Vrienden en Collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage..
66270: DIV., - Verslag aan den Koning van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1884..
170729: DIV., - Tilburg moderne Industriestad.
36561: DIV., - Fortifications Bruxelles, l'Émergence de la Ville contemporaine.
170813: DIV., - Tweede Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1929..
78735: DIV., - Laetus Introitus Brabantiae 1356-1956 Dl. 3..
66283: DIV., - Verslag aan de Koningin van de Bevindingen en Handelingen van het Geneeskundig Staatstoezicht in het Jaar 1896..
21669: DIV., - Teksten, Schetsen en Varia bij gelegenheid van het Koperen Ambtsjubileum van Burgemeester T.Smulders-Beliën Oost- West- en Middelbeers.
21345: DIV., - De Valk Valkenswaard opgericht 30 april 1909..
170821: DIV., - Negende Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1935-1936..
170822: DIV., - Tiende Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1936-1937..
170781: DIV., - 100 Jaar St. Elisabeths-Ziekenhuis Tilburg 1838-1938..
78372: DIV., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks V (Vijfde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
180: DIVAEUS, PETRUS, - Opera varia: scilicet Rerum Lovaniensium libri IV; Annalium ejusdem oppidi Lovanniensis Libri VIII; Hermanni Comitis Nuenarii de Gallia Belgica commentariolus, ejusdem de Originen et Sedibus priscorum Francorum Brevis Narratio; Antiquitatum Belgicarum, seu Inferioris Germaniae Liber Primus; Abrahami Ortelli et Joannis Viviani Itinerarium per Nonnullas Galliae Belgicae.
4: DIVEAUS, PETRUS, - Rerum Brabanticarum Libri XIX.
42092: DIVERSEN, - Zusters van Julie Postel. Helend aanwezig.
41850: DIVERSEN, - Jezuïeten in Nederland.
18433: DIVERSEN, - Muziek in de Toren van Geldrop Vroeger en Nu.
28918: DIVERSEN, - Annalen van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart 15e Jaargang.
19220: DOBBELAERE, J.F.M., - De Leggers der openbare Wegen en Voetpaden in het Licht beschouwd der op dit Punt bestaande Nederlandsche Jurisprudentie, in Verband met het Eigendomsrecht naar Aanleiding van een Geschil met het Gemeentebestuur van Schijndel.
37451: DOBBELSTEEN, ROB VAN DEN, - In het Spoor van Van Gogh. Een Reisbeschrijving.
41264: DOBHAN, ULRICH, - Karmel in Deutschland.
41062: DODEWAARD, DR. J.A.E. VAN E.A., - Met de Heer der Heiligen het Jaar rond.
130275: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel II. [ O.a. Stichting Mej. Hester van Griensven, mr. Joh. Havens, Hendrik Buck, voor het seminarie, mr. Aart Swaens, Jac. Fr. van Lieshoudt ].
65257: DOES, JHR. G.W. VAN DEN, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 25. / Waterdruk onder de Fundeering van Stuwen en andere waterkeerende Kunstwerken.
13027: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch [O.a. Stichting Mej. Hester van Griensven, mr. Joh. Havens, Hendrik Buck, voor het seminarie, mr. Aart Swaens, Jac. Fr. van Lieshoudt, J. Damen of Daems van Mierlo, M. Wals, P. van den Eijnde, J. Kievits, Elsb. Strick, J. Daems van Nuenen, G. de Loijer, J.F. Beijhardts, A. Emmen, A. Appels, J. Brants, J. Heijligen of Pego, J.G. Corstiaense, W. Doremans, J. van Oeckel, J. Langecruis, C.W. van Poppel, H. Verepaeus, H. van der Weijden, E. van den Biechelaer, J. Brouwerius, J. van de Eijde en Th. Schonck, A. en C. van den Dijck, C. Aertse van Eersel, Peter van Grinsven, P. van de Water, J. Jansschens van Aerle, Jhr. J. van Bloemendael, S. van den Collenbergh, P. Peelmans, S. Verepaeus, J. Segers, G. de Cobbeeck, J.J. Lambertsse van Vechel, Johannes Back, Hadewich Jan Goossens of Ma. Luijten, Gijsbertus Coeverinx, Hendrik Verbeeck, Nicolaas van den Houdt, Johan Goossens (van Hilvarenbeek), Elisabeth Stalpaerts, Lambertus van der Aa, Rombout Rombouts, A. van Nouwen, A. van Enschot c.s., A.J. Lamberts (van Boxtel), Ba. van Grevenbroeck, Jonkh. Becx (van Helmond) Ca. Heeren, F. van der Weijden, G. Naets, G.M. Alens, G Creijt of Kraaite, H. van Broeckhoven, P. de Ruijther, Aa. Potteije, L. Plas, M. van Meijlsfoirt, Peter Everaerts van Heese, Peter J.J. Daemsse van Mill, P. van St. Truijden, Jonkh. H.F. van Gestel, J.W. Willemsen van Worcum, J.H. van Loemel, mr. F.A.J. van Lanschot, P. van de Water ].
130279: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel IV..
130278: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel III (O.a. J. Damen of Daems van Mierlo, M. Wals, P. van den Eijnde, J. Kievits, Elsb. Strick, J. Daems van Nuenen, G. de Loijer, J.F. Beijhardts, A. Emmen, A. Appels, J. Brants, J. Heijligen of Pego, J.G. Corstiaense, W. Doremans, J. van Oeckel, J. Langecruis, C.W. van Poppel, H. Verepaeus, H. van der Weijden, E. van den Biechelaer, J. Brouwerius, J. van de Eijde en Th. Schonck, A. en C. van den Dijck, C. Aertse van Eersel, Peter van Grinsven. ).
130277: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel II (O.a. Stichting Mej. Hester van Griensven, mr. Joh. Havens, Hendrik Buck, voor het seminarie, mr. Aart Swaens, Jac. Fr. van Lieshoudt.).
130276: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel IV..
130274: DOES DE WILLEBOIS, JHR. A. VAN DER, - Studiebeurzen. Beurzenstichtingen voor de Stad en voormalige Meijerij van 's-Hertogenbosch. Deel I..
9865: DOES, DR. J.C. VAN DER, - Maarten van Rossem. De glorieuse Geldersche Legeraanvoerder.
69171: DOESSCHATE, DR. G. TEN, - Rolduc als Middeleeuwse Voorpost der Wis-, Natuur- en Geneeskunde in de Nederlanden.
205889: DOEVENDANS, KEES, - E+ de Stad als Laboratorium.
38879: DOFF, NEEL, - Bittere Armoede in de Kempen.
22869: DOHMEN, TWAN EN RENÉ KLAASSEN, - In het glazen Huis. Maar één Bestuursgebouw in de Gemeente Boxmeer.
78621: DOLK, TH.F.J.A., - Het Veenrecht in de Provincie Utrecht van 1592-1916..
10829: DOLK, MR. DR. TH. F.J.A. E.A., - Het Stroomgebied van de Dommel 1863-1963..
242022: DOLNE, DRS. E.M., - De Geschiedenis van de Wijk 'Westeinde' te Breda.
41050: DOLZ, MIGUEL, - De Heilige Jozefmaria Escrivá.
41032: DOM PAUL DELATTE, ABBÉ DE SOLESMES, - Les Épitres de Saint Paul replacées dans le Milieu historique des Actes des Apôtres. Tome I & II.
40729: DOMINICUS C.P., PATER, - Pater Fidelis van 't Kruis Passionist. James Kent Stone (1840-1921).
39953: DOMINIEK, LUDIEKE E.A., - Geert van Beek vijftig.
13728: DOMMELEN, FRANS VAN, EN SJEF HENDRIKX, - In de Ban van de Ringdijk [ Den Dungen ].
74051: DONCKT, R. VAN DER, - Inventaris van het Archief van de Sint-Elooiskapittelkerk te Eine (Oudenaarde).
35693: DONDERS, BROER, - Verziekte Geesten.
28999: DONDEYNE, ALBERT, - Foi Chrétienne et Pensée contemporaine.
24459: HEEMKUNDEKRING DONGEN, - Oud Dongen in Beeld II..
384562: DONGEN, PAUL VAN, - Het Naakt in de Nederlandse Schilderkunst van de Twintigste Eeuw.
165102: DONGEN, C.A.M. VAN DER, - Vijftig Jaar Streekmuziekschool Boxtel en Omgeving. '47 - '97..
22310: DONGEN, J.J. VAN, - Anno 1376. Zeeland.
101081: DONGEN, JOH. J.J. VAN, - Een Land met goede Justitie. Criminele Rechtspraak in de Stad Grave en het Land van Cuijk 1588-1811..
242017: DONGEN, AD VAN, - Nostalgisch Gezicht Breda.
24345: DONGEN, AD VAN, - Rooms Breda e.o. Uit ons rijke Katholieke Leven.
39713: DONK, ANGELINE VAN DER, - Kruisheer L.G. Timmers. Het Leven en Werk van een Udense Vlaming.
22435: DONK, ANGELINE VAN DER E.A., - Een halve Eeuw Jong. Katholieke Bond van Ouderen Uden 50 Jaar.
22321: DONK, ANGELINE VAN DER E.A., - Leven op d'n Eikenheuvel.
16496: DONK, AD VAN DER, - Het Aanzicht van Rosmalen.
12048: DONKER CURTIUS, MR. BOUDEWYN, - Mr. Boudewyn Donker Curtius, Mr. Hendrik de Roo van Wulverhorst, Johan Jakob van Drunen, Pieter Haak Forsborgh en Robertus Alberthoma Chevallier uit s'Hertogenbosch, aan het Publiek.
169762: DONKERS, HENRI EN VERA DE KORT, - Vught in oude Ansichten.
16976: DONKERS, HENRI EN VERA DE KORT, - Vught in oude Ansichten.
73522: DONNER, FLORINDA, - Shabono.
39979: DONNET, FERNAND, - Jacques van der Sanden de Turnhout. Note complémentaire.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/14