Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32041: Div., - Pollution de l'Eau a Bruxelles: prendre le Probleme en amont.
74957: Div., - Gouda's Schatkamer. De Archiefbewaarplaats van de Gemeente Gouda haar Geschiedenis en Inhoud.
20982: Div., - Terug naar Toen.
2101: Div., - Brabantia Jaargang 6 t/m 20..
74899: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Negenentwintigste Jaargang 1995..
74896: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zesentwintigste Jaargang 1994..
74895: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Vijfentwintigste Jaargang 1993..
74894: Div. ., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Vierentwintigste Jaargang 1992..
74893: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Drieëntwintigste Jaargang 1991..
74892: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Tweeëntwintigste Jaargang 1990..
74891: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Eenentwintigste Jaargang 1989..
74890: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Twintigste Jaargang 1988..
74886: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zestiende Jaargang 1984..
74885: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Vijftiende Jaargang 1983..
74882: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Twaalfde Jaargang 1980..
74881: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Elfde Jaargang 1979..
273251: Div., - Vijftig Jaar Benedictijnen in Nederland.
74880: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Tiende Jaargang 1978..
74878: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Achtste Jaargang 1976..
74876: Div., - Holland. Regionaal-Historisch Tijdschrift. Zesde Jaargang 1974..
74872: Div., - Inventaires des Archives des Aumones, Compagnies de Charite et petits Hopitaux de Liege.
36714: Div., - Kastelen in Brabant. Van Burcht tot Landhuis.
41536: Div., - Uittreksel der Statuten van De Praemonstratenzer Orde ten gebruike van de Lekebroeders.
20017: Div., - De Werkgelegenheid in de Kempen.
20014: Div., - Het sociaal Beleid in de Kempen.
20013: Div., - De recreatieve en toeristische Mogelijkheden van de Kempen.
20011: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel I. [O.a. Stichting van de Heerlijkheid Dongen; De Heren van Breda in de Bourgondisc-Habsburgse Tijd; Magistraatsbibliotheek; Jaarbede Heerlijkheid Breda; Rombout Kledermans.].
1381: Div., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 62..
1408: Div., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. I t/m III..
2036: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXVI.
2037: Div., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXXVII.
2038: Div., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXXVIII.
2039: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXIX.
27741: Div., - De Parochiekerk van St. Jacobus de Meerdere.
74825: Div., - Onderzoek naar de 'Blijvende Werkloosheid' en haar Bestrijding.
74823: Div., - Inventarissen van de Collecties D. Bos; A.L. en C.J. de Bruijn Kops; J.L. de Bruijn Kops; H.L. Drucker; D. en Th. G. van Eck; S. van Houten; F.E. Posthuma; H.J. Smidt; B.D.H. Tellegen.
121921: Div., - Beknopte Gids voor de Bezoekers aan 's-Hertogenbosch in juni 1927..
10391: Div., - Het Onderwijs en de Toekomst van Brabant.
18658: Div., - Plaatselijke Regels van de St. Aloijsiuscongregatie te Helmond.
113522: Div., - Prisma Wegwijzer Noord-Brabant.
11391: Div., - Van Blauwe Stoep tot Citadel. [O.a. J. Vriens: De Vervreemding van het Rijksleen Boxtel in 1439, A. Spijkers: Eindhovens Recht van Ingebod en Uitpanding, B. Jacops: Iets over Maastollen en Bossche tolprivileges ].
36058: Div., - De Tommies. Een Musical ter Herdenking van de Bevrijding van 's-Hertogenbosch 1944-1994..
27304: Div., - Abdij van Berne. Nederlands oudste kloostergemeenschap..
74766: Div., - Le Luxembourg de 1815 a 1848. Exposition commémorative du 150e Anniversaire de la Belgique.
18611: Div., - Ermoei Troef. De Helmonders 1850-1914..
18634: Div., - Helmond. Zorgen en Problemen van een Industriestad.
79026: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 12..
3720: Div., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1959..
30075: Div., - Haven van Antwerpen. Beknopte Gids.
11323: Div., - Grote Provincie Atlas 1: 25.000 Noord-Brabant/West.
11324: Div., - Grote Provincie Atlas 1: 25.000 Noord-Brabant/Oost.
27279: Div., - Affligem. Van allen Cloosteren Spieghel.
33915: Div., - Beeld van een Eeuw. Kasterlee, Lichtaart, Tielen 1901-2000..
12191: Div., - De Viering van het Diamanten Verjaringsfeest der Koninklijke Harmonie 's-Hertogenbosch 4 t/m 27 Juni 1954..
121911: Div., - Van vele Ingangen naar één Voordeur. Riagg 's-Hertogenbosch e.o. tot april 1998..
12737: Div., - Het Kruithuis te 's-Hertogenbosch.
12739: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland over 's-Hertogenbosch in 10 delen.
27278: Div., - 'Waer een Paradis' Kloosterleven in Brabant na de Reformatie.
2034: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXIV.
2035: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXXV.
41518: Div., - Norbertinessen en Norbertijnen.
186031: Div., - Brouwhuis 50 Jaren Kerkdorp.
18608: Div., - Parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming Helmond 1915-1990..
12711: Div., - 25 jaren Boschboom.
36303: Div., - Brabantse Monumenten Vroeger en Nu.
22202: Div., - Udennummer.
22214: Div., - Een Knoeris wordt Vijftien.
22218: Div., - Vliegbasis Volkel. Open Dag 1989. Een Terugblik.
384515: Div., - Kempenland Historisch Streekmuseum. Catalogus Wisseltentoonstelling 1974..
25122: Div., - Willemstad. Van Prinsenhuis tot Stadhuis.
130411: Div., - Naamlijst van het Bisdom ’s-Hertogenbosch 1978..
113008: Div., - Luchtfoto-Atlas Noord-Brabant (Oost).
121888: Div., - Beschrijf je Reis.
18463: Div., - Strabrecht College Geldrop 25 Jaar 1974-1999..
18466: Div., - St. Annaziekenhuis in 1980..
184662: Div., - St. Annaziekenhuis in 1982..
18445: Div., - Het Groenboek Genoenhuis en Gijzenrooi.
18446: Div., - Ontvankelijkheid.
2938: Div., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1872..
18425: Div., - Een aloude Plek van Geloof. De Parochiegemeenschap en de Kerk van Sinte-Brigida in het Midden van Geldrop 1891-1991..
1823: Div., - Heemkronijk Jaargang 23..
18231: Div., - Wegwijzer voor de Gemeente Deurne 81/82..
18237: Div., - 1948-2002 Stichting de Peelstrekels Deurne.
1824: Div., - Heemkronijk Jaargang 24..
42103: Div., - Kloster Mariawald.
38451: Div., - Antwerpens Gouden Eeuw. Kunst en Cultuur ten tijde van Plantin.
11223: Div., - Beheersplan Urkhovense Zeggen Deel I..
18229: Div., - Gemeentegids Deurne.
18227: Div., - 100 Jaar Koninklijke Harmonie Deurne: 1874-1974..
1822: Div., - Heemkronijk Jaargang 22..
1821: Div., - Heemkronijk Jaargang 21..
1819: Div., - Heemkronijk Jaargang 19..
3164: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 64 [o.a. De omvang van de Brabantse hoofdsteden in de 14de en 15de eeuw; dagelijks leven in het archief van de strateeg Apollonios (113-119); Antwerpse roedrager van de rouw in de OLVrouweparochie (17de eeuw) Jan david Heemmssen (1581-1644); Leefbaarheid van het platteland in Vlaanderen 15de-19de eeuw; de overlijdingsdatum van gravin Adela van Leuven.].
3165: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 65 [o.a. Verklaringsfactoren van stedelijke deconcentratie gezien vanuit een randgemeente. Casestudy: Deurne, 1929-1939; Ridder Gas[ar Joseph van Horne (1688-1748); Jacques Reingoud (1563-1586); Leuvense hoogleraar Victor Brants; pachtprijzen in midden- en zuidwest-brabant in de 16e eeuw; memoriaalboek van Antonio II Anselmo; Antwerpse vroegste geschiedenis in het licht van de plaatsnamen; Grondbezit en landbouwbedrijven te Stabroek, 1730-1800. ].
12683: Div., - Stedebouw.
12684: Div., - Waterlopen.
24508: Div., - Hoeven's Verweer.
18058: Div., - Peelnota.
74663: Div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Dixième Année. Tiende Jaargang [O.a. Ancien hôtel de la Monnaie à Anvers (P. Génard); Trésor artistique de la collégiale de Sainte-Gudule à Bruxelles (Abbé de Bruyn); Le Muséé Lorrain à Nancy (Th. Juste); Fonts baptismaux remarquables des environs d'Audenarde et de Grammont (Abbé G. vande Vyvere); Dictionnaire archéologique de la Gaule, époque celtique (H. Schuermans); Musée de Ravestein (H. Schuermans)].
74662: Div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Neuvième Année. Negende Jaargang [ O.a. La colonne de Culembourg à Bruxelles (H. Schuermans); Collection sigillographique (m. Donny); Inscription trouvée'à Hoeylaert (Brabant) (MM Jaminé & H. Schuermans); Les Matronae Cantrusteihiae (H. Schuermans): L'eglise Saint-Jacques à Liëge (chanoine J.-F. Devroye) Les architectes Herman (le vieux) et Dominque Wagemaekere (P. Génard); L'Espagne monumentale et quelgues architectes flamands (Jean Rousseau) ].
18019: Div., - Boekel, Uden, Veghel .....en verder.
1802: Div., - Heemkronijk Jaargang 2..
74658: Div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Cinqième Année. Vijfde Jaargang [O.a. Fragment d'un poëme inédit de Pierre de Riga servan à expliquer la signification symbolique de plusieurs anciennes sculptures de la collégiale de Nivelles (André van Hasselt); La descendance apostilique de sainte Anne, triptyque de Quentin Metsys (Ed. Fétis); Jacques de Gerines, batteur de cuivre du XVe siècle, et ses oeuvres (Alexandre Pinchart); Tumulus Hesbaye (H. Schuermans); Anciennes clefs d'ancre de la Ville d'Ypres ].
74659: Div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Sixième Année. Zesde Jaargang [O.a. Cachet d'oculiste romain trouvé à Heerlen, entre Aix-la-Chapelle et Maestricht (Jos. Habets); Le Jubé de la cathédrale de Bois-le-Duc (Ch. Piot , met mooie gravure van het oksaal ); Ancienne tapisserie trouvéé dans la châsse de Saint Landry à Soignies (Chanoine Voisin); Les Arènes sur Snelis (M. Magne); Pierre siglillaire d'oculiste trouvée en Belgique (M. Schuermans); Une inscription dédicatoire troevée à Flémalle (M. Schuermans); Colection Sigillographique (Donny); Explaration de villas belgo-romaines outre Meuse (Schuermans); Anciennes peintures murales de la salle échevinale aux Halles d'Ypres (J. Coppieters); Batailles de Pierre Snayers (Edouard Fétis); Les Peintres Flamands en Espagne (J. Rousseau); L'Hotel de la Châtellenie de Furnes (Ch. Piot); Grande Kermesse de Teniers (Fétis); Roger de le Pasture dit Van der Weyden (A. Pinchart); Portes de Berchem et de Borgerhout, à Anvers (Jean Rousseau)].
74660: div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Septième Année. Zevende Jaargang [O.a. Ancien Château de Mons (M. Vincent); Inscriptions romaines trouvées en Belgique (Schuermans); Édifices civils remarquables de la Ville d'Anvers (P. Génard); L'Église d'Antoing (Ch. Piot); Le monument arlonais de Sextus Jucundus (Th. Juste); L'église de St.-Nicolas, à Tourna (C.-J. Voisin)].
74661: Div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Huitième Année. Achtste Jaargang [O.a. La Pierre du diable à Jambes, les-Namur (M. Schuermans); Deux peignes liturgiques provenant de Stavelot (R. Chalon): L'Hotel de Moelenere et Van Dale (ancien refuge de l'abbaye de Tongerloo) à Anvers (O. Génard); Les arts et l'industrie dans le pays de Luxembourg à l'époque gallo-romaine (A. Namur); Cjaussures liturgiques trouvées à Stavelot ( M. Meyers); Nonuments et peintures de Pise. Le Campo Santo (Jean Rousseau); Danse macabre et la fleur de la mort, à la chapelle du cimtière de Binche (Voisin); Inscriptions romaines provenant de l'étranger et recueillies en Belgique (Schuermans); Monographie de l'église de Sait-Quintin, à Hasselt (G.-J. de Corswarem et H. Jaminé); Monument de la famille Bode, à Anvers (XIVe siècle, P. Genard)].
74657: Div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quatrième Année. Vierde Jaargang [O.a. L'ancien Hôtel de Ville d'Alost (M. Ch. Piot); Ancienne peintures murales de la cathédrale de Tournai (C.J-Voisin); Les portes de Borgerhout et de Berchem à Anvers; Exploration de quelques Tumulus de la Hesbaye (M. Schuermans); Miniariste, enlimineurs et calligraphes, employes par Philippe le Bon et Charles le Téméraire, et leurs oeuvres (M. Pinchart) ].
74656: Div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Troisième Année. Derde Jaargang. [o.a. Plateau de verre trouvé à Corry-le-Grand, dans un Sépulture gallo-romaine (M.R. Chalon met planche/plaat);Une fiole en forme de grappe trouvé à Fresin (M.H. Schuermans); Tumulus de la Hesbaye. Fouille dans la Bortombe de Walsbetz (M. Schuermans, met planches/platen); Programme des peintures à exécuter dans la grande salle du Palais-Ducal à Bruxelles (M.E. Slingeneyer); Programme des peintures murales dans la grande vestibule du Musée d'Anvers (M. de Keyser); Nieuport, ses églises, sa halle, son phare, sa maison de ville (M chanoine Van de Putte, met plaat/plance); Rapport a. M. le Gouverneur du Brabant explorations de tumulus (Jules Tarlier en M. Alphonse Wauters); Preuves authentiques de l'existence de la fabrique de porcelaine établie au chateau de Tervueren (Alexander Pinchart); Ruines d'un cirque à Salonique ].
74654: Div., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Première Année. Eerste Jaargang. [ O.a.: Église Collégiale de Huy (met platen/planches) door Vierset-Godin; Le Retable de l'église de Sainte-Dimphe door Piot ].
38450: Div., - Eeuw van Bourgondië.
36283: Div., - Bronnengids Brabantse Bouwgeschiedenis.
20283: Div., - 1897 – 1997 100 Jaar Boerenbond Reusel. Van Boeren aan de Grens tot Boeren met Grenzen.
20299: Div., - 25 Jaar Streekmuseum De Acht Zaligheden.
2030: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXX.
272749: Div., - De Abdij van Averbode.
13799: Div., - Parochie St. Lambertus Engelen 1933 - 1983..
30057: Div., - Stad Antwerpen. 300e Verjaring der Geboorte van Antoon van Dijck 1599-1899. Geïllustreerd Album met Beschrijving van den Stoet De Kunst door de Eeuwen Heen.
121884: Div., - De Taal van de Stad. Burgers, Bestuurders en Architecten over (ge)bouwen in 's-Hertogenbosch.
39567: Div., - Programma Gildefeesten Ravenstein 18-22 Mei..
36701: Div., - Het Kasteel-Domein van Elzeringen.
20005: Div., - De Comme geopend. Geschiedkundige Opstellen uit de Kempen.
2001: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel I. [O.a. Stichting van de Heerlijkheid Dongen; De Heren van Breda in de Bourgondisc-Habsburgse Tijd; Magistraatsbibliotheek; Jaarbede Heerlijkheid Breda; Rombout Kledermans.].
3161: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 61 [o.a. Inhoud der rekeningen van de Brabantse algemeen ontvangerij (1430-1440); Werd Petrus a Thimo's Historia Brabantiae diplomatica toch in Dietse verzen vertaald?; Brabanders aan de rechtsuniversiteit van Orleans (1444-1546). Een socio-professionele studie, met naamlijsten].
37338: Div., - Werk en Leven van een Helmondse Kunstenaar Evert Slegers.
22024: Div., - Poëziewandelroute Ravenstein.
10550: Div., - De Balans van 225 Jaar.
41356: Div., - Familie-Gedenkstukken der Zusters Clarissen-Coletienen.
40679: Div., - Damiaan. Een Heilige voor onze Tijd.
40266: Div., - Oeuvres Complètes de Sainte Térèse de Jésus Tome I et II..
3220: Div., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jaargang 20..
3240: Div., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer 25 Jaar E.T.I..
31547: Div., - De Habsburgers & Mechelen.
31546: Div., - Jubelfeesten Hanswijk 1000..
74498: Div., - 40 Jaren Vereniging van Nederlandse Gemeente 1912-1952..
20001: Div., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XII t/m XXVI..
24464: Div., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Baarle-Nassau Baarle-Hertog.
30021: Div., - Antwerpen Wereldhaven.
24461: Div., - Uit de oude Geschiedenis van Rijsbergen Deel 1..
74460: Div., - Ontstaan en Groei van het Nationaal Verbond van Gemeente-Ambtenaren 1905-1930..
3718: Div., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1956-1957..
41350: Div., - Clara in de Nederlanden 1193-1253..
41313: Div., - Monialen Augustinessen te Werkhoven.
74442: Div., - Landbouwgids 1953..
41256: Div., - Bericht der Klosterchronisten über den Neubau des Karmelitenklosters im Goldenen Mainz.
20279: Div., - Parels van Eersel. Cultuurgeschiedenis op Straat.
2028: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXVIII.
32490: Div., - Anderlecht. 50 Jarig Jubelfeest van het Gemeentehuis. Bestuurlijk Jubileum van HH. De Meersman en Melckmans Schepenen 1904 - 1929. Cinquantenaire de l'Hôtel Communal. Jubilé administratif HH. De Meersman et Melckmans Échivins.
27269: Div., - Markant Punt.
36271: Div., - BNA Topprestaties. 36 Architectuurprojecten. Regio Zuid Kring West-Brabant.
74425: Div., - Terre de Famille Cooperation er Famille.
74416: Div., - Gedenkschrift Tot Christelijke Liefdadigheid Wagenborgen.
5288: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 273..
5287: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 257..
5284: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 255..
19991: Div., - Mariahout 50 1933-1983..
2000: Div., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel I t/m XXVII.
111581: div., - Onderzoek naar de Inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat [Markiezaat] van Bergen op Zoom.
11159: Div., - M.I.P. Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Aanvullingsrapport Gebieden met bijzondere Waarden.
74403: Div., - Overheid en Volkcredietwezen.
5280: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 252..
5279: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 251..
5276: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 247..
5275: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 246..
5273: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 243 en 244. Découvrir la Collégiale Sainte-Gertrude restauree.
5274: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 245..
39561: Div., - De Waarden van het Gildewezen beleven en bewaren. Gildekring Peelland 1985-1995..
36262: Div., - Hoogtevrees en diep Verlangen. Een Boek over Torens in Breda. Feiten, Fictie en Fascinatie.
178941: Div., - Kultuur en Censuur. Hilvarenbeek.
178942: Div., - Kultuurdagen Hilvarenbeek.
178943: Div., - Hilvarenbeek. Historische Dorpswandeling.
11158: Div., - Onderzoek naar de Inrichtingsmogelijkheden van het Verdronken Land van het Markizaat [ Markiezaat ] van Bergen op Zoom.
41254: Div., - De Karmel in deze Tijd.
39518: Div., - Gildefeesten Alphen N.Br. Handboogschuttersgilde St. Willibrordus.
3000: div., - De Koerier van Brabants Heem Jaargang 1 t/m 15..
3001: div., - De Koerier van Brabants Heem Jaargang 16..
24411: Div., - De Musicanten van Cicilia.... 1807-1982..
5272: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Histoire et Vie populaire. Nr. 239..
24385: div., - Eindrapport gemeentelijke Monumenten Gemeente Prinsenbeek.
5270: Div., - Organe du Service de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 233..
5261: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 190..
5263: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 192..
5264: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 189, 190, 191, 192..
126501: Div., - De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944..
12652: Div., - Den Bosch 200 Jaar geleden.
12653: Div., - Oorlog '40-'45..
15734: div., - Gemeentegids Lith 2002 Het Wild Maren Maren-Kessel Kessel Lith Lithoijen Teeffelen Oijen.
42085: Div., - Abtei Wedinghausen. Propsteikirche St. Laurentius Arnsberg.
5260: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 189..
74276: Div., - Netherlands electrical and mechanical Industry.
11123: Div., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 1998..
11124: Div., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 1999..
11125: Div., - Vrijwillige Weidevogelbescherming Noord-Brabant. Jaarverslag 2000..
3733: Div., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1970..
17892: Div., - Dr. Ruhe-nummer.
31541: Div., - Conscience achterna op het Stadsarchief. De Bronnen van zijn historische Romans.
17867: Div., - Welvarenbeek. Hilvarenbeek Toen en Nu.
17871: Div., - Hilvarenbeek Kleurrijk Dorp in Zwart-Wit.
272636: Div., - Gedenkboek bij het Eeuwfeest van de Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes 1830-1930..
17858: Div., - Vanaf Maat 1839. 150 Jaar Koninklijke Harmonie Concordia Hilvarenbeek.
17855: Div., - Hildewaren Beke.
178512: Div., - Biks-3..
17852: div., - Dorps-Eigene Inventarisatie van Cultuurhistorische Objekten in Hilvarenbeek.
12650: Div., - De Bevrijding van 's-Hertogenbosch Oktober 1944..
362532: Div., - SPOENK 9. Boek of Plek. Legitimatieproblemen in Architectuur en Stedebouw.
362533: Div., - Architectuurprijs Gemeente Eindhoven 1999..
5253: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 184..
5254: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 181, 182, 183, 184..
3840: div., - Ons Heem. Jaargang 38..
27262: Div., - 25-Jarig Jubelfeest der Eerw. Zusters Carmelitessen Tilburg 1891-1916..
272623: Div., - De Abdij van Tongerlo.
15686: Div., - Parochiegids St. Lambertus Vorstenbosch.
24361: Div., - Breda heeft het....!.
24363: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Zuiden van Nederland over Breda e.o. in 7 delen.
121849: Div., - Correspondentie in zake het Onderzoek betreffende de Verduistering gepleegd door F.J.A. van Weert als Ontvanger van de Godshuizen en den Algemeene Arme te 's-Hertogenbosch.
121869: Div., - Programma 6e Nederlandsche Katholiekendag 's-Hertogenbosch.
74148: Div., - Inventaris van het Archief van de Onderafdeling Werkloosheidsverzekering 1914-1944..
27855: Div., - Gedenkboek St. Lambertuskerk Vessem 1882-1982..
27858: Div., - Honderd Jaar St. Trudo-Kerk.
740821: Div., - Staatscommissie over de Werkloosheid. IX. Eindverslag. X. Bijlagen.
11676: Div., - Heemkundige Sprokkelingen ter gelegenheid van 50 Jaar Brabants Heem 1947-1997..
5252: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 182 en 183..
4013: Div., - Helmonds Heem. jrg. 22. nr. 2..
4010: Div., - Zeshonderd Jaar Schutsgilde St. Catharina Helmond..
4012: Div., - Leven naast de Dood; enkele Aspecten van de Bewoning van het Mierlo-Houtse Dekzandplateau gedurende de Ijzer- en Romiense Tijd.
5251: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 181..
2027: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXVII.
5247: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 177..
5248: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 178 en 179..
74027: Div., - La Graphologie Journal des Autographes 2me & 3me Année 1873 & 1874..
12641: Div., - Bossche Bouwstenen V..
121844: Div., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer. 's-Hertogenbosch-Nummer.
5246: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 173, 174, 175, 176..
5244: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 175..
5245: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 176..
5243: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 174..
73991: Div., - Inventaires de Papiers personnels. Goubau, Schuermans, de Brouckère, Kersten, de Trooz, de Sadeleer, Lesaffre.
24303: Div., - De Vrede van Breda herdacht.
24318: Div., - Bredanaars in Beeld.
5229: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 163..
5232: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 165..
5233: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 166..
5235: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 168..
5236: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 165, 166, 167, 168..
5237: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 169..
5238: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 170..
5239: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 171..
5240: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 172..
5241: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du la Province de Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 169, 170, 171, 172..
24283: Div., - Veertig Bredase Monumenten.
121819: Div., - 's-Hertogenbosch (Nederland).
73925: Div., - Oudheidkundige Kring De Vier Ambachten Hulst. Jaarboek 1958 1959..
73902: Div., - Les Voies antiques de l'Orléanais (Civitas Aurelianorum) 1971..
5225: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 160..
27103: Div., - Maria, Beeld van Bevrijding.
2711: Div., - De Waterschans. Jaargang 11..
73882: Div., - Dr. Kuyper in de Caricatuur. Platen van Johan Braakensiek, Albert Hahn, Louis Raemaekers, Orion, Patrick Kroon, J. Linse, Toon van Tast, Chris Kras Kzn., enz. Met eene brief aan de uitgevers van Dr. A. Kuyper.
19800: Div., - Scheifelaar. Van Prehistorie tot Villawijk.
19809: Div., - Veghel.
19817: Div., - Veghel.
19818: Div., - Veghel, expansief Streekcentrum in de Brabantse Midden-Meierij.
19826: Div., - St. Joseph in Beeld. 90 Jaren St. Joseph Ziekenhuis-Veghel.
1218: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 18..
41226: Div., - Briefe aus dem Karmel vom Göttlichen Herzen Jezu.
3716: Div., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XVI 1952-1953..
5222: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 157..
5224: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 159..
3732: Div., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1969..
37324: Div., - A.C. Willink. Retrospectieve Tentoonstelling.
1215: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 15..
1217: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 17..
73847: Div., - Limburg's Jaarboek. Limburg, Provinciaal Genootschap voor Geschiedkundige Wetenschappen, Taal en Kunst. Jaargang VIII..
1214: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 14..
21653: Div., - Programma van de Bevrijdingsfeesten in de Gemeente Oost- West- en Middelbeers.
73778: Div., - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58, 2004..
5221: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 153, 154, 155, 156..
5220: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 156..
27059: Div., - Br. Nicolaas van Oosterhout Kapucijn. Een Leven van Blijheid en Goedheid.
27076: Div., - Geschiedenis van het Wonderbeeld der Zoete Lieve Vrouw.
29352: Div., - Inventarissen van de Archieven van 1) Het Militair Gezag in Noord-Brabant (1943) 1944-1946 (1948). 2) Het Districtbureau Zuid I van de Regeringsdienst Oog en Oor 1945-1946. 3) De Gemeenschap Oud-Illegale Werkers Nederland 1944-1955. 4) De Bijzondere Jeugdzorg in de Provincie Noord-Brabant.
1554: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 54..
1555: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 55..
17804: Div., - Gedenkboek Honderdjarig Bestaan van het Instituut Huize Ruwenberg te St. Michiels Gestel 1852-1952..
178011: Div., - Beekvliet's Eeuwfeest 1815-1915. Geschiedenis van het Klein-seminarie in het Bisdom van 's-Hertogenbosch..
17801: Div., - Beekvliet's Eeuwfeest 1815-1915. Geschiedenis van het Klein-seminarie in het Bisdom van 's-Hertogenbosch..
73740: Div., - Vrijen en Trouwen. Aspecten van het Volksleven in Europa.
36491: Div., - Kempense Boerderijen.
242361: Div., - Nassau-Oranje Tentoonstelling Breda.
73714: Div., - Vroeg-christelijke kunst uit Rome 21/12/1962 - 17/3/1963..
24216: Div., - Breda evacueerde. Een Herinnering aan de Evacuatie van Breda op Pinksteren 1940..
73699: Div., - Het Leven van de Benedictinessen van de Altijddurende Aanbidding van het Allerheiligst Sacrament te Tegelen.
73682: Div., - Het Jaar 1998. Emotie in Nieuws en Sport.
32091: Div., - Pour Connaître Bruxelles.
24208: Div., - Gedenkboek 1887-1962 ter Gelegenheid van het 75-Jarig Bestaan van het Stedelijk Gymnasium te Breda.
242027: Div., - Bredase Architectuur en Duurzaamheid.
5218: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 153-154..
5219: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 155..
10988: Div., - Gids voor de Toerist in Midden-Brabant.
242013: Div., - Breda op Papier. Bredanaars over Breda.
241992: Div., - Breda door de Eeuwen heen.
241997: Div., - Over Helden, Schurken en Hadewijch. Het Geheugen van een Stad. Deel II Beeldende Kunst..
241998: Div., - Over Helden, Schurken en Hadewijch. Het Geheugen van een Stad. Deel I Literatuur.
29027: Div., - Katalogus Bibliotheek van Drs. R.J.M.G. van Hasselt.
2025: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXV.
20255: Div., - Parels van Eersel. Cultuurgeschiedenis op Straat.
17774: Div., - Programma 15e Ronde van Goirle. Jubileumronde 15 Juli 1962..
17777: Div., - Gemeentegids Goirle.
2972: Div,, - Jaarverslagen Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1959-1971..
29725: Div., - Een Leven met het Verleden. Bibliografie van C.A.I.L. van Nispen.
1366: Div., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 48 [O.a. De taal van het rekeningboek van het Sint-Ambrosiusgilde te Roosendaal; 150 Jaar Sint Janskerk te Roosendaal; De teloorgang van Boer Vos: Een rechtszaak in Willemstad aan het einde van de achttiende eeuw; Vorseneinde in de Bataafse en Franse Tijd (1795-1810); Fijnaart en Heijningen in de Franse tijd; Steenbergen tijdens het beleg en de inname van Bergen op Zoom in 1747-1748; Zeescheepvaart van Roosendaal in de zestiende eeuw; De Oudenbossche haven 1550-1850.].
38498: Div., - Exposition universelle et internationale Bruxelles 1935..
38495: Div., - 6 Zwitserse Kunstenaars.
38488: Div., - Pronken met andermans Veren. 5 Eeuwen Mode, Mens en Natuur.
38484: Div., - Kunst uit Noord-Brabant Noord-Brabantweek Antwerpen 8-18 sept '62..
38480: Div., - Collectie van Gerwen-Lemmens.
38482: Div., - Fine Paintings.
38483: Div., - Te mooi om waar te zijn. Authenticiteit en Manipulatie in het Landschap. Kunst en Natuur in het Stroomgebied van de Dommel bij Sint-Michielsgestel.
38477: Div., - Nederlandse Landschapskunst uit de 17e Eeuw.
38470: Div., - Kunst en Stad.
24192: Div., - Ken Breda.
241935: div., - Teteringen Dorp tussen Zandgrond en Polder.
39537: Div., - Om en Rond de Kruisbooggilden. Juwelen, Wapens, Dokumenten.
25715: Div., - Kerk en Raadhuis van Halsteren.
25717: Div., - Brabant nabij Hollandsch Diep.
25721: Div., - De Geschiedenis van Roosendaal en Nispen.
24156: Div., - De Langeweg naar Oosterhout. De Odyssee van een School.
17757: Div., - Verslag Swabo-Dag 15-9-79 Goirle. Macht en Onmacht. De Ondergang van Spinnerij Swabo.
12628: Div., - 's-Hertogenbosch. Town of Industry.
24066: Div., - Dekenale Herindeling Bisdom Breda.
10964: Div., - De leukste Doe- en Shoppingtips van Brabant.
10974: Div., - Teutenroute Limburg-België.
1999: Div., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel I t/m LVI..
1210: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 10..
12101: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 10..
17707: Div., - Goirlenaren tussen Hei en Ley.
12623: Div., - De Hervormde Gemeente te 's-Hertogenbosch 1629-1929..
12621: Div., - Bossche Bouwstenen IV.[Lezingen rondom de Franse tijd ].
20891: Div., - De Technische Hogescholen Delft, Eindhoven. Twente.
39880: Div., - Liber Amicorum Nico Nelissen Bijzonder Hoogleraar Natuur- en Milieuvraagstukken 1991-2001..
5210: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 147..
5206: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 144..
5208: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 145..
27026: Div., - Wees Gegroet. Verhaal en Meditatie bij O.L. Vrouw van Den Bosch.
24026: Div., - De Ramp.
17688: Div., - Achthonderd Jaar Helvoirt in Vogelvlucht.
5204: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 142..
27010: Div., - Beeld van Genade.
12620: Div., - Bossche Bouwstenen III..
1553: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 53..
1552: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 52..
20243: Div., - 1897-1997. 100 Jaar Boerenbond Reusel. Van Boeren aan de Grens tot boeren met Grenzen.
235044: Div., - De Kern is “Eendracht” gebleven. 1848-1998 Koninklijke Harmonie De Eendracht Raamsdonksveer.
3300: Div., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 1 t/m 29..
27004: Div., - Het Miraculeus H. Bloed te Boxtel. 1380-1924..
5203: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 141..
5202: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 139..
235025: Div., - Heemkundekring De Heerlijckheit Dongen Jubileumuitgave 1976-2001..
235026: Div., - Museum Dongha Heem. Documentatiemap.
235027: Div., - Voor hete Vuren. Een Beschouwing over West-Brabant tegen de Achtergrond van het nieuwe Ontwikkelingsplan.
235034: Div., - Naar School.... tussen Wil en Wet. Geschiedenis van het Basisonderwijs in Baarle.
38465: Div., - Verzamelingen van de openbare Onderstand.
73334: div., - Kindlers Kulturgeschichte des Abendlandes in 22 Bänden.
36833: Div., - Eeuwen Wandtapijt. De historische Ontwikkeling van het Wandtapijt vanaf de 15de Eeuw.
7301: Div., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Jrg. 2 t/m 10..
7304: Div., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Index 1982-1988..
7305: div., - Engelbrecht van Nassau. Kwartaalblad van de Heemkundige Kring Breda. Jrg. 4 t/m 5..
7260: Div., - Aachterum... Jaargang 10..
7259: Div., - Aachterum... Jaargang 9..
7257: Div., - Aachterum... Jaargang 7..
72571: Div., - Aachterum... Jaargang 1 t/m 7..
7254: Div., - Aachterum... Jaargang 4..
7255: Div., - Aachterum... Jaargang 5..
7256: Div., - Aachterum... Jaargang 6..
7251: Div., - Aachterum... Jaargang 1..
7253: Div., - Aachterum... Jaargang 3..
28947: Div., - Studiedagen Gemert 1952..
7250: Div., - De Spycker. Jaarboek 2003..
235004: Div., - Informatiegids Alphen en Riel.
7249: Div., - De Spycker. Jaarboek 2002..
7242: Div., - De Spycker. Jaargangen 41 en 42..
12607: Div., - 'En vroeger kon je spelen waar nu het Jeroen Boschcollege staat....'.
12610: Div., - Bossche Bouwstenen II. [ Beleg van 's-Hertogenbosch ].
7240: Div., - De Spycker. Jaarboek 2004..
724: Div., - Brabants Heem. Jaargang XXII t/m IL. Jaargang 22 t/m 49..
39078: Div., - Op Het Zuiden.
72304: Div. , - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Jaargang 22. .
39437: Div., - Zilver met een Verhaal. Na-oorlogs Gildezilver uit Kring Kempenland.
17641: Div., - Gemeentehuis Drunen 1978..
109364: Div., - Wandelen en fietsen in de Gemeente Eersel. Een Zaligheid op zichzelf!.
10946: Div., - Noord-Brabant Praktische Museumwijzer.
17625: Div., - Over de School 44 Opstellen over Onderwijs in Udenhout en Biezenmortel.
17614: Div., - Boomkwekerij Udenhout B.V..
17615: Div., - Boomkwekerij Udenhout. Katalogus 74/75..
72297: Div. , - Historia Agriculturae Deel V. O.a.  De landbouwkundige Gegevens uit het Journaal der Reize van den Agent van Nationale Economie der Bataafsche Republiek, J. Goldberg.......
72295: Div., - Munire Ecclesiam. Opstellen over 'gewone gelovigen' aangeboden aan prof.dr. W.A.J. Munier bij zijn zeventigste Verjaardag.
72286: Div., - Ter Herinnering 1946-2006. Oorlogsgravenstichting.
5201: Div., - Organe du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. Nr. 133..
5200: Div., - Bulletin du Service Provincial de Recherches historiques et folkloriques du Brabant: Le Folklore Brabançon. 18e Année. nr. 103 à 108..
109357: Div., - Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen.
19433: Div., - De Post in Rooi.
41213: Div., - Carmel 100 Jaar in Twente. Zenderen 1855-1955..
41214: Div., - Wetenswaardigheden omtrent 50 Jaar Karmelklooster en 50 Jaar Karmelparochie Aalsmeer.
12089: Div., - Oorspronck van 's Hertogen-Bosch in 't Jaer 1184..
1209: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 9..
12578: Div., - Wij verlaten de Bastions.
12582: Div., - Vlack in mijn Oogh seyde Leckerbeetjen.
12589: Div., - Bossche Bouwstenen I t/m III.
12600: Div., - Bossche Bouwstenen (I).
511441: Div., - Gleanings in Bee Culture Vol. XXXIV t/m Vol. LXIII..
12568: Div., - 50 Jaren Stadsontwikkeling 1943-1968-1993..
125761: Div., - De Binnendieze: Wél Vaart of vaart wel? Een Visie op de Toekomst.
72259: Div., - Bremisches Jahrbuch Band 83. 2004 In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
17595: Div., - Jaarverslag 1976. Vereniging Dekenaat Tilburg-Goirle..
17599: Div., - Officieel Programma van de Viering van de 10e Herdenking van de Bevrijding van Tilburg.
109349: Div., - Rondom Geldrop IVN Fietstocht.
109352: Div., - Peellandpad. Lange-Afstand Wandelpad 701 's-Hertogenbosch Roermond 160 km..
17589: Div., - Floriade 2002 Tilburg.
17593: Div., - Sociale Veiligheid in Tilburg.
3219: Div., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jaargang 19..
32183: Div., - Cahier Bruxellois. Revue trimestrielle d’Histoire urbante. Tome IX. Fascicule I..
1550: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 50..
41211: Div., - 50 Jahre Karmeliter wieder in Mainz 1924-1974..
40584: Div., - Kerizinen. Erscheinungen und Botschaften.
2970: Div., - Brabants Jaarboeken 1949 & 1950 (Over o.a. Het Middeleeuws Kasteel te Heusden; De Brabantse Schuttersgilden en Berne aan de Tweesprong. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Geïllustreerd. Kastelen in Noord-Brabant; Het oudheidkundig Onderzoek van de oude Woongronden langs de Maaskant in Noordbrabant. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.).
20871: Div., - Feest in onze Stad.
17582: Div., - Tilburg in 't kort.
17580: Div., - Catalogus van de Koning Willem II-Tentoonstelling in het Paleis-Raadhuis te Tilburg.
11657: Div., - 150 Jaar Noordbrabants Genootschap 1837-1987..
11667: Div., - Oranje en Brabant.
72126: Div., - Bremisches Jahrbuch Band 85. 2006. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
31502: Div., - Luister en Rampspoed van Mechelen te Tijde van Rembert Dodoens 1585-1985..
41187: Div., - Pater Damiaan de Veuster van de Congregatie der Heilige Harten.
72110: Div., - Santiago de Compostela; 1000 jaar Europese Bedevaart.
256775: Div., - Roosendaal 50.000 Inwoners.
2949: Div., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1882..
29483: Div., - Vijf Jaar Streekarchivariaat 1976-1981..
17557: Div., - Tilburg moderne Industriestad.
17559: Div., - Tilburg.
72090: Div., - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 136-137. 2000/2001..
37036: Div., - Beelden in Padua.
35132: Div., - Recueil annuel de Poésies de la Société de Littérature de Bruxelles.
15474: Div., - Rosmalen raakt nooit uit Beeld.
1547: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 47..
72086: Div., - Jaarboek van Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Deel 134-135. 1998/1999..
1299: Div., - Register op 'De Brabantse Leeuw' Jaargangen 1-25 1952-1976..
17536: Div., - Tilburg Muzikale Wereldshow 1953..
103033: Div., - De Zorg voor de Zwakzinnigen in Noord-Brabant. I. Beddenbehoefte en Beddencapaciteit.
103043: Div., - Ontwikkelingsplan voor het Katholiek voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs in de Bisdommen Breda en 's-Hertogenbosch.
12071: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 7..
37004: Div., - Niel Steenbergen. Veertig Jaar Beeldhouwer.
19971: Div., - Parochiegids O.L. Vrouw Aarle-Rixtel.
19979: Div., - Bakel, Milheeze, Rips.
19983: Div., - Bakel, Milheeze, Rips.
384631: Div., - Hedendaagse Kunst in Uden.
12892: Div., - Binnenstadproblematiek.
19952: Div., - Lieshout in Kranteberichten van 1901-1910..
19957: Div., - 100 Jaar St. Lucia Mierlo-Hout 1884-1984..
19793: Div., - Gemeente Veghel Informatiegids. 1998-1999..
19791: Div., - Gemeente Veghel Informatiegids. 1988-1989..
19792: Div., - Gemeente Veghel Informatiegids. 1990-1991..
35128: Div., - Dertig Oirschotse Kindergedichten.
11647: Div., - Project Brabant ons Gewest.
4937: Div., - Provinciaal Blad 1937. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1937..
39077: Div., - Land en Kunst en Buitenplaatsen. Landkunst 2012..
12543: Div., - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981..
125431: Div., - De Oeteldonksche Club 99 jaar 1882-1981..
71952: Div. , - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen. Historisch Jaarboek voor Gelderland. Deel LIII..
39389: Div., - Brabants Hoofdsteden Tournooi.
71914: Div., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2002..
1545: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 45..
17516: Div., - Tentoonstelling Koning Willem II 1-16 Augustus 1936..
28896: Div., - Gedenkboek Zending der Gereformeerde Kerken van Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in Magelang en Temanggoeng 1912-1937..
28905: Div., - Studiedagen Gemert 1948..
71805: Div., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Volume 45..
71798: Div., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2003..
71770: Div., - Hoe vindt men zijn Voorouders in de Nederlandse Archieven?.
26952: Div., - Meimaand Mariafeesten Sint-Jan.
26953: Div., - Plechtige Omgang ter ere van de Zoete Moeder van Den Bosch.
4934: Div., - Provinciaal Blad 1934. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1934..
4935: Div., - Provinciaal Blad 1935. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1935..
4936: Div., - Provinciaal Blad 1936. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1936..
1207: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 7..
23064: Div., - Tweehonderd Jaar Gemeente Gemert.
71738: Div., - Bremisches Jahrbuch Band 86. 2007. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
71715: Div., - Catalogus Museum Jacob van Horne Weert.
26950: Div., - Ontmoetingen. Frater Andreas.
71706: Div., - Koningin Juliana Officieel Gedenkboek ter gelegenheid van de Troonsbestijging van 6 september 1948..
7165: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 15..
7164: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 14..
4928: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1928. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1928..
4929: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1929. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1929..
4930: Div., - Provinciaal Blad 1930. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1930..
4931: Div., - Provinciaal Blad 1931. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1931..
4932: Div., - Provinciaal Blad 1932. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1932..
4933: Div., - Provinciaal Blad 1933. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1933..
37727: Div., - Verzameling kostbare Werken.
37725: Div., - 1954-1968. Vijftien Jaar Aanwinsten.
7163: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 13. Heuvels op de Hei.
7161: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 11. Het Dorp Schaijk 1634-1942..
17412: Div., - Handelingen van den Gemeenteraad van Tilburg.
24992: Div., - De Hollandsche Revue. Bergen op Zoom-Nummer.
2024: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXIV.
7160: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 10..
3731: Div., - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang 31.
32483: Div., - Nouveaux Mémoires de l'Académie Royale des Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles. Tome Ier..
71596: Div., - Van Standen tot Staten. 600 Jaar Staten van Utrecht 1375 - 1975..
7159: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 9. Herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog.
32178: Div., - Bruxelles, construire et reconstruire Architecture et Aménagement urbain 1780-1914..
37724: Div., - 1969-1973. Vijf Jaar Aanwinsten.
17382: Div., - Tilburg Tegen.
4927: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1927. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1927..
4926: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1926. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1926..
10891: Div., - Heemraadschap van de Mark en Dintel. Jaarverslag 1964..
71580: Div., - Joodse Pers in de Nederlanden en in Duitsland, Jüdische Presse in den Niederlanden und in Deutschland (1674-1940).
7158: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 8..
71577: Div., - Gedenkboek 1912-1937, uitgegeven door de Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten ter gelegenheid van haar vijf en twintig-jarig bestaan op 28 februari 1937..
37718: Div., - De Gouden Eeuw der Vlaamse Miniatuur. Het Mecenaat van Filips de Goede 1445-1475..
78963: Div., - 400 Jaar Parochie Sint Jans Onthoofding Liempde 1603 - 2003..
7156: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 6. 800 Jaar Gaal Een Jaar later. Een Verslag.
7155: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 5..
23053: Div., - Gemert in oude Ansichten.
23055: Div., - Voetbalvereniging Gemert 75 Jaar.
7154: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 4..
39796: Div., - Mgr. Dr. H. A. Poels. Ere-Doctor van Tilburg.
20797: Div., - Eindhoven Culinair.
26911: Div., - Ruimte voor Ontmoeting. Verhaal en Meditatie bij O.L. Vrouw van Den Bosch 2..
4923: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1923. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1923..
4924: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1924. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1924..
4925: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1925. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1925..
7153: Div., - Sprokkeling. Heemkundige Sprokkelingen tussen Zevenbergen en de Zandvoort. Nummer 3. Het Ontstaan en Voortbestaan van Toneelvereniging Kunst Adelt.
20235: Div., - Bladel Kerngemeente in de Kempen.
71513: Div., - Standaardwerk De Gemeente moderne Denkbeelden van Leiding en Organisatie.
12061: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 6.[O.a. Cleynael; Dirk van Nuyssenborch; Laane; Nispen tot Sevenaer; Van der Hoeven; Mutsart; familie Berings; Allard; Van Heeswyck; Ooms van Jeroen Bosch; Luytelaer; Zuster van Jeroen Bosch; Van Boechem; Verhoeven te Schijndel; Diddens; Poortes van Sint Oedenrode; Johannes Loeff; Cloootwijck; Muylwijck; geslacht Lips; Speekenbrink; Rottenberg of Rottenburg; Van Engelen alias de Waal; Van Will; Van Houtert ].
4919: Div., - Provinciaal Blad 1918. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1919..
4920: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1920. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1920..
4921: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1921. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1921..
4922: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1922. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1922..
715: Div., - Brabants Heem. Jaargang 30 t/m 35..
37715: Div., - Lutkie & Cranenburg. 150 Jaar voor elkaar.
36641: Div., - Les Moulins du Brabant.
1205: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 5. [oa. Heuvelmans; Burgers; De Ruyter; Bewoners van abdij van Berne; De Roy; De Waelpot; Zuster Jeroen Bosch; geboren Poirter; Laathof te Beers; Zundertse geslacht Van den Lare; Testament Anna de Hornes; Otto de Mentock; Guljé; familie Bots; Verkoyen ].
1206: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 6. [O.a. Cleynael; Dirk van Nuyssenborch; Laane; Nispen tot Sevenaer; Van der Hoeven; Mutsart; familie Berings; Allard; Van Heeswyck; Ooms van Jeroen Bosch; Luytelaer; Zuster van Jeroen Bosch; Van Boechem; Verhoeven te Schijndel; Diddens; Poortes van Sint Oedenrode; Johannes Loeff; Cloootwijck; Muylwijck; geslacht Lips; Speekenbrink; Rottenberg of Rottenburg; Van Engelen alias de Waal; Van Will; Van Houtert ].
17363: Div., - Tilburg Onderwijsstad.
173631: Div., - Tilburg Onderwijsstad.
173633: Div., - Tilburg Onderwijsstad. Onderwijsstad Tilburg 71 - 72..
17368: Div., - Gedenkboek van het Sint-Odulphuslyceum 1899-1974..
12503: Div., - Parochiegids 1950/51 Basiliek St. Jan 's-Hertogenbosch.
12505: Div., - 23-24 juni. 6e Nederlandse Katholiekendag 's-Hertogenbosch. Het Gezag.
4918: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1918. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1918..
17361: Div., - Over en Uit. Gemeentepolitie Tilburg.
19781: Div., - Veghel. Zo was het in .... 1986..
29978: Div., - Plattegrond Oirschot 1 :.
12865: Div., - O Rijkdom van het Onvoltooide. Van Académie Royale tot Hogeschool 's-Hertogenbosch 1812-1992..
4912: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1912. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1912..
4913: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1913. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1913..
4914: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1914. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1914..
4915: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1915. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1915..
4916: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1916. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1916..
4917: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1917. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1917..
1324: Div., - Register op de Jaarboeken van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' Jrg. 1 t/m 41. 1941-1981..
1325: Div., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 59 t/m 65..
71437: Div., - Vijf en Zestig Jaren sociale Verzekering in Nederland 1901 - 1966..
71429: Div., - The Screaming Eagle. Airborne May- June 1978..
71428: Div., - The Screaming Eagle. Airborne November - December 1977..
71427: Div., - The Screaming Eagle. Airborne March - April 1978..
71426: Div., - The Screaming Eagle. Airborne January - February 1979..
71400: Div., - Jaarboek Heemkundevereniging Roerstreek 2004..
71396: Div., - Bremisches Jahrbuch Band 84. 2005. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
71395: Div., - Bremisches Jahrbuch Band 81. 2002. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
71392: Div., - Bremisches Jahrbuch Band 82. 2003. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
37708: Div., - 100 Jaar Het Laatste Nieuws en de Familie Hoste.
15439: Div., - Herinnering aan de Burgerslachtoffers 1940-1945 uit de Parochies Heeswijk - Dinther - Loosbroek.
1544: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 44..
20759: Div., - Plaats en Taak van de Vrijzinnigen in de Nederlandsche Hervormde Kerk te Eindhoven.
20760: Div., - Wisselend Bewolkt. Gedenkboek Gemeentelijk Lyceum Eindhoven.
1993: Div., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XXXIV t/m XLIII..
19938: Div., - Son en Breugel 1944-1994 Vrij.
1994: Div., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XLIV t/m LIII..
31907: Div., - Annales du XIIe Congrès Archéologique & Historique Malines-1897..
20740: Div., - De moeite Waard. 70 jaar Katholieke Opleiding voor Kleuterleid(st)ers in Eindhoven.
17298: Div., - Jeugdbundel voor Oranjefeesten Tilburg.
17280: Div., - Ga er eens Langs. Zwerftocht door Tilburg.
17268: Div., - Volt 1909-1984..
17259: Div., - Tilburg. Het Paleis-Raadhuis.
377044: div., - Christoffel Plantin in het Beeld van de 16e Eeuw..
1992: Div., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XXIII t/m XXXIII.
28799: Div., - Missie Almanak 1952..
23037: Div., - 100 Jaar Bejaardenzorg.
23036: Div., - Gemerts Nieuws 1881-1900..
377036: Div., - De Nacht van het Boek.
15423: Div., - Sint Willibrord 175 Jaar. Een Fanfare waar Muziek in zit.
1543: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 43..
202311: Div., - Gemeentegids Eersel 2014-2015..
17227: Div., - St. Dionysius-Parochie 't Heike Tilburg.
71298: Div., - Annalen van de Koninklijke Kring van het Land van Waas. Deel 107..
4911: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1911. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1911..
17226: Div., - Niet alle Aardbeien gaan naar de Veiling. Scènes uit een eigenwijs Opvangcentrum. 20 Jaar Huize Poels.
17222: Div., - Verschuuren 1921-1981. De andere Kant van de Textielindustrie.
17218: Div., - Tilburg hoe het groeide.
12495: Div., - 30 Jaar Boschboom Bladeren 1968-1998..
4909: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1909. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1909..
4910: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1910. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1910..
49101: Div., - Alphabetisch Registerop het Provinciaal Bijblad van Noord-Brabant over de Jaren 1902-1910..
4907: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1907. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1907..
4908: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1908. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1908..
2023: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXIII.
28340: Div., - Overdracht St-Janstoren Koninginnedag 30 april 1982..
377005: Div., - De Gulden Passer Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 73..
377006: Div., - De Gulden Passer Jaarboek van de Vereeniging der Antwerpsche Bibliophielen. Jaargang 75..
17210: Div., - Jeugd in Tilburg.
108465: Div., - Havenontwikkeling Zuidwest Nederland.
2303: Div., - De Lindeboom Jaarboek III-IV. 1979-1980. [o.a. De industriële gebouwen van de Wolnijverheid in Tilburg; De Kleermakerij van Jac. van den Brekel; Tilburgse Pers en textielstaking van 1935; De historie van Tilburgse orgels.].
26788: Div., - Parochiegids Achel-Centrum.
172031: Div., - Gedenkboek R.K. Leergangen Tilburg 1912-1937..
712: Div,, - Brabants Heem. Jaargang XXXI t/m XLIII..
4906: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1906. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1906..
4905: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1905. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1905..
4904: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1904. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1904..
4903: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1903. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1903..
17203: Div., - Gedenkboek R.K. Leergangen Tilburg 1912-1937..
22877: Div., - Boxmeer Kunst.
154041: Div. , - Herinnering aan de Opening van het Raadhuis te Dinther 24 april 1939..
15409: Div., - Gymnasium St. Norbertus 15e Lustrum 1886-1961..
1541: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 41..
1542: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 42.
71167: Div., - L'Action de l'Armée Belge pour la Défense du Pays et le Respect de sa Neutralité (Rapport du Commandement de l'Armée) Période du 31 juillet au 31 décembre 1914..
39376: Div., - Dit is de Geschiedenis eener Ambachtsgilde in de negentiende Eeuw.
17170: Div., - Tilburg. Kinderhulde aan het H. Hart 1921-1946..
171811: Div., - Feestprogramma. 100 jaar Koning Willem II Lyceum 1866 1966..
4902: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1902. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1902..
3764: div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2002. Jaargang 14..
376381: Div., - Belgische Kant van de 16e-Eeuw tot Heden.
7112: Div., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 12..
3763: div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2001. Jaargang 13..
3761: Div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1999. Jaargang 11..
37613: Div., - Nederlandsche Volkskunde. Noord-Brabant en Limburg.
3762: Div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 2000. Jaargang 12..
2969: Div., - Brabants Jaarboek 1950. (Over o.a. Kastelen in Noord-Brabant; Het oudheidkundig Onderzoek van de oude Woongronden langs de Maaskant in Noordbrabant. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.).
13580: Div., - Bisschop Bekkers. Negen jaar met Gods Volk Onderweg.
33525: Div., - Oud-Turnhout. 50 Jaar Parochie Zwaneven. Zich herinneren is een Vorm van ontmoeten.
13565: Div., - Officieel Programma van den XIen Diocesanen Katholiekendag in het Bisdom van 's-Hertogenbosch te houden te Helmond op 28 september 1924..
135661: Div., - Collectio Epistolarum Pastoralium Decretorum, Aliorumque Documentorum, quae ab Illmo ac Revno Dno Adriano Goschalk, Episcopo Buscoducensie, publicata fuerunt Annis 1888- 1891..
71107: Div., - Jaarbericht no. 6 t/m 8 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1939-1942..
4901: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1901. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1901..
4900: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1900. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Bijblad van 1900..
71106: Div., - Jaarbericht no. 6 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1939..
71105: Div., - Jaarbericht no. 7 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1940..
21547: Div., - Waalre.
21561: Div., - Brabantia Jaargang 10 [o.a. Jo Birker; Oude Kerk van Son; Velp; Textielmuseum Tilburg; Helmondse Landjuweel; Nico Molenkamp; Zilvermerken van Steenbergen; Vondst van Udense muntschat; Merovingische ambachtskunst; Dagboek Gerardus van den Elsen; Oude Toren van Stiphout; Hendrik Wiegersma; Schoenenmuseum te Waalwijk.].
71104: Div., - Jaarbericht no. 8 van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap Ex Oriente Lux, 1942..
4899: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1899. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1899..
711: Div., - Brabants Heem. Jaargang XXXIV t/m XL.
71097: Div., - Alcoholisme en Drankbestrijding. Beschouwingen rondom de Sobriëtas Beweging.
29538: Div., - De Archieven in Noord-Brabant.
29545: Div., - Catalogus der Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant. Eerste gedeelte.
71090: Div., - Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. 46e Jaargang.
71088: Div., - Ons Voorgeslacht. Maandblad van de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie. 33e Jaargang.
7108: Div., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 8..
7107: Div., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 7..
7105: Div., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 5..
71049: Div., - Vormgeving en Inrichting Viswater.
7102: Div., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg. 11 t/m jrg. 12..
71015: Div., - The Leader's View on te Rural World in Portugal. Leader II Experience.
7101: Div., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad Jrg. 6, 7, 8..
1523: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 23..
1524: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 24..
15249: Div., - Oss. Stadsgids, Culturele Wegwijzer, Bouwgids 90/91..
1526: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 26..
1527: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 27..
1529: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 29..
15290: Div., - 1001 Nacht.
15306: Div., - Fundamenten. Historische Krachtvelden in de Stad Oss.
15309: Div., - Parochie Wederkomst van Christus Ruwaard-Oss.
1531: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 31..
15312: Div., - Oss Expositie Stadsontwikkeling.
1537: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 37..
1539: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 39..
1540: Div, - Met Gansen Trou. Jaargang 40..
7100: Div., - Noordbrabants Historisch Nieuwsblad. Jrg 1 t/m. jrg. 6..
710: Div., - Brabants Heem. Jaargang XXXI t/m XXXIX..
27643: Div., - Tilburg. Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw van Barmhartigheid. Programma Eeuwfeest 1844-1944..
27648: Div., - Abdij van 't Park. Heverlee - Leuven.
2968: Div., - Brabants Jaarboek 1949. (Over o.a. Het Middeleeuws Kasteel te Heusden; De Brabantse Schuttersgilden en Berne aan de Tweesprong. Nieuwe reeks der handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.).
256765: Div., - Het nieuwe Gelaat van Zevenbergen en Roode Vaart.
70932: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 15. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 April 1963..
12031: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 2..
21542: Div., - De Basisschool van Dichtbij bekeken.
1203: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 3..
39060: Div., - Quartier des Arts 1967-1972. Cinq Années d'Efforts. A Livres ouverts.
2022: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XXII.
17140: Div., - Feestgids van De Hanze R.K. Vereeniging van den Handeldrijvenden en Industrieelen Middenstand, Afdeeling Tilburg 1902-1912..
4898: Div., - Provinciaal Blad 1898. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1898..
4897: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1897. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1897..
4896: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1896. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1896..
4895: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1895. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1895..
20728: Div., - Gemeentelijke Scholengemeenschap Genderdal 1910-1985..
4894: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1894. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1894..
4893: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1893. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1893..
4890: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1890. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1890..
4891: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1891. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1891..
17131: Div., - Officieele Catalogus der Internationale Bakkerijtentoonstelling I.B.A.T. 1930 Tilburg.
17133: Div., - Drukkerij Piet Smits 60 Jaar op de Korvelsweg.
1714: Div., - Tijdschrift Campinia. Jrg. 19 t/m 20..
4889: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1889. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad & Bijblad van 1889..
1713: Div., - Tijdschrift Campinia. Inhoudsopgave Jaargang 1 t.m 29..
21208: Div., - Valkenswaard en het Brabants Volksleven van weleer.
1991: Div., - Jaarboeken Oranjeboom. Deel XIII t/m XXII.
33522: Div., - Oud-Turnhout in de Jaren Negentig.
33521: Div., - Oud-Turnhout in de Jaren Tachtig.
709: Div., - Brabants Heem. Jaargang XXVIII t/m XXXIV..
70898: Div., - Overzigt van het Nederlandsche Rijks-Archief. Eerste Stuk. [all published].
28294: Div., - Zingende Kathedraal.
28297: Div., - De Restauratie van de Sint Jan. Terugblik en Overzicht.
28298: Div., - De Transeptportalen. St. Janskathedraal 's-Hertogenbosch.
26498: Div., - Geertruidenberg 750 Jaar Stad. Feestgids.
21531: Div., - Veldhoven te Kijk.
1712: Div., - Tijdschrift Campinia. Inhoudsopgave Jaargang 1 t.m 25..
39515: Div., - Programma Landjuweel Oirschot.
26481: Div., - 25 Eeuwen in Vogelvlucht. Heerlijkheid Onsenoort. Abdij Mariënkroon. Mariapoli Mariënkroon.
70882: Div., - Annuarium 1933 Unie van R.K. Studentenvereenigingen in Nederland.
42037: Div., - Ceremonieel volgens de Roomse Kerkgebruiken ten dienste der Religieuzen Clarissen-Coletinen.
1711: Div., - Tijdschrift Campinia. Index. Jaargang 1 t/m 5..
1710: Div., - Tijdschrift Campinia. Index. Jaargang 1 t/m 5..
171022: Div., - Zesde Lustrum van het Tilburgs Studenten Corps Sint Olof.
171026: Div., - Over Evenwicht. Olof Tiende Lustrum.
171027: Div., - Tilburgs Studentencorps St. Olof Elfde Lustrum.
1201: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 1..
170981: Div., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1978-1979 Zevenentwintigste Jaargang.
39425: Div., - Gilden Kring Maasland 1935-1985..
39431: Div., - Landjuweel Oirschot 1980..
39435: Div., - Feestprogramma bij het 550-Jarig Bestaan van het Gilde Salvator Mundi te Oeffelt.
15227: Div., - Oss 1963-1980..
33508: Div., - Turnhout Wereldcentrum van de Speelkaart.
33517: Div., - Druk 79. 30 Jaar Vakstudieclub der Grafische Bedrijven Turnhout.
4886: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1886. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1886..
4880: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1880. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1880..
4879: Div., - Provinciaal Blad 1879. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1879..
70877: Div., - Tijdschrift derMaatschappij van Nijverheid. Jaargang 1903 & 1904..
70863: Div., - Nederland's Adelsboek 17e Jaargang.
26440: Div., - Heusden Monument - Heusden Cultureel.
29534: Div., - Brabantica.
108364: Div., - Wandelen langs Water in Midden-Brabant.
108358: Div., - Heemraadschap van en Mark en Dintel. Jaarverslag 1971..
12338: Div., - Binnenstadsproblematiek.
12336: Div., - Stadsgids 's-Hertogenbosch 1987-1988..
108357: Div., - Heemraadschap van en Mark en Dintel. Jaarverslag 1964..
12332: Div., - Binnenstadsparochies 400 Jaar.
4878: Div., - Provinciaal Blad 1878. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1878..
4877: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1877. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1877..
4870: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1870. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1870..
4871: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1871. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1871..
4872: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1872. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1872..
4875: Div., - Provinciaal Blad 1875. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad van 1875..
4869: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1869. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1869..
4868: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1868. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1868..
3900: Div., - De Rosdoek nr. 2 (jrg. 1) t/m nr. 27..
22832: Div., - Ruimte voor Herinnering in de Noordelijke Maasvallei.
20715: Div., - The Sum that is Philips.
295279: Div., - Toegang tot de Borg- en Ontlastbrieven in het Oud Administratief Archief van de Gemeente Oss 1727-1810..
4867: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1867. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1867..
1521: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 21..
4866: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1866. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1866..
37295: div., - Vincent van Gogh.
37299: Div., - Vincent van Gogh.
39421: Div., - 50 Jaar Gilden in Peelland.
2067: Div., - Jaarboek Oranjeboom 2014. Deel LXVII / 67..
20691: Div., - Jaarboek van het Gezelschap van jonge Academici 1959..
20699: Div., - Jubileum-Uitgave van de maandelijksche Mededeelingen der Coöp. Centrale Boerenleenbank te Eindhoven 5 december 1948..
20706: Div., - Jaarboek van het St. Joriscollege en St. Catharinalyceum te Eindhoven 1917-1953..
20214: Div., - Reusel àon de Meet.
4865: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1865. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1865..
4863: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1863. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1863..
4864: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1864. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1864..
1520: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 20..
170889: Div., - Tilburg Hart van Brabant.
170871: Div., - Boeren in de Stad.
41141: Div., - Begegnung mit Pater Josef Kentenich im Pater-Kentenich-Haus auf Berg Schönstatt.
707: Div., - Brabants Heem. Jaargang IIL t/m L.
21482: Div., - Gemeentegids Waalre.
4862: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1862. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1862..
4861: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1861. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1861..
4859: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1859. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1859..
4860: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1860. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1860..
170851: Div., - 16e Jaarboekje uitgegeven door het Tilburgs Studentencorps St. Olof 1948-1949..
20205: Div., - Reuzel ligt midden in 't Vèèrke.
2021: Div., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXI.
20211: Div., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XXI..
170848: Div., - Programma van den IIde Dietsch Academische Leergang 7-12 April 1930 Tilburg..
170834: Div., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1954-1955..
19760: Div., - St. Joseph in Beeld. 90 Jaren St. Joseph Ziekenhuis Veghel.
108299: Div., - Voorloopig Rapport omtrent de Verbetering der Afwatering van Noordbrabant.
31022: Div., - Miscellanea Moralia in Honorem eximii Domini Arthur Janssen.
4858: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1858. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1858..
36222: Div., - De Gulden Hopsack.
78875: Div., - Natuur in Noord-Brabant. Twee Eeuwen Plant en Dier 1796-1996..
170828: Div., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1949-1950..
170829: Div., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1950-1951..
170831: Div., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1951-1952..
170832: Div., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1952-1953..
170833: Div., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1953-1954..
108292: Div., - Verslag inzake Onderzoek verbetering Afwatering Mark en Dintel en verbinding Mark = Vliet.
3760: Div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1998. Jaargang 10..
3759: div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1997. Jaargang 9..
39508: Div., - Gildefeest Gilde St. Antonius Abt Vorstenbosch 1639-1989..
39497: Div., - St. Jorisgilde Gestel en Blaarthem 1431-1981 Feestgids.
39503: Div., - Kring Maasland. Sint Hubertusgilde Drunen 5 juni 1983..
4856: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1856. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noordbrabant vervat in het Blad & Bijblad van 1856..
170815: Div., - Vierde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1930-1931..
170816: Div., - Vijfde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1931-1932..
170817: Div., - Zesde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1932-1933..
170818: Div., - Zevende Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1933-1934..
170819: Div., - Achtste Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1934-1935..
170821: Div., - Negende Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool. Hoogeschool voor Economische en Sociale Wetenschappen 1935-1936..
170822: Div., - Tiende Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1936-1937..
170823: Div., - Elfde Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1937-1938..
170824: Div., - Twaalfde Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1938-1939..
170825: Div., - Dertiende Jaarboek der Katholieke Economische Hoogeschool 1939-1940..
170826: Div., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1947-1948..
170827: Div., - Jaarboek der Katholieke Economische Hogeschool over het Studiejaar 1948-1949..
170814: Div., - Derde Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1929-1930..
4850: Div., - Provinciaal Blad 1850. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1850..
4849: Div., - Provinciaal Blad 1849. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1849..
4848: Div., - Provinciaal Blad 1848. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant vervat in het Blad van 1848..
4847: Div., - Provinciaal Blad 1847. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1847..
4846: Div., - Provinciaal Blad 1846. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1846..
12850: Div., - Vriendenboek Stadsarchivaris Kuyer [o.a. 'Schilderijen van Jeroen Bosch in zijn Vaderstad' door P. Gerlach.].
128501: Div., - Vriendenboek Stadsarchivaris Kuyer.
12851: Div., - Kadaster.
12852: Div., - Openbaar Vervoer rond 1900..
12853: Div., - Weversplaats en Mortelkazerne.
12854: Div., - Tien Jaar Jeugdtheaterfestival Den Bosch 1984-1993. Liber Amicorum.
3758: Div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1996. Jaargang 8..
170811: Div., - Historische Week voor het Lager Onderwijs in Tilburg en Omstreken. Klas 5-6. 3 Mei - 10 mei 1971..
170813: Div., - Tweede Jaarboek der R.K. Handelshoogeschool 1929..
170762: Div., - Verslagboek der Zesde R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 24, 25 en 26 Augustus 1931..
170763: Div., - Verslagboek der Zevende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 21, 22 en 23 Augustus 1933..
170764: Div., - Verslagboek der Negende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 16, 17 en 18 Augustus 1937..
170765: Div., - Verslagboek der Tiende R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 21, 22 en 23 Augustus 1939..
170778: Div., - 100 Jaar Van Gorp Vouwkartonnages Tilburg 1902 - 2002..
170781: Div., - 100 Jaar St. Elisabeths-Ziekenhuis Tilburg 1838-1938..
7062: Div., - Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Aanwinsten 1964-1973..
26328: Div., - Heemkundekring 'Onsenoort' 1943-1973..
26334: Div., - Woudrichem 1356-1956..
35074: Div., - Mensen, Dieren, Dingen in Brabant: eigenlijk zou heel de Wereld Brabant moeten zijn! Brabant is zo fijn! Zo fijn!.
29665: Div., - Bibliografie van Dr. F.A. Brekelmans.
2967: Div., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1944-1947. [o.a. De H. Kruislegende en de Denensage van Breda; Het Slot te Rijswijk in het Land van Altena; Bibliographie van Noord-Brabant.].
12836: Div., - 's-Hertogenbosch Herdenking 750-jarig Bestaan. Juli 1935..
3757: Div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1995. Jaargang 7..
3753: div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1991. Jaargang 3..
3754: Div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1992. Jaargang 4..
3755: div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1993. Jaargang 5..
4844: Div., - Provinciaal Blad 1844. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1844..
4845: Div., - Provinciaal Blad 1845. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad van 1845..
39709: Div., - Zilveren Dienstjubileum mr. J.B. van Spaendonck.
706: Div., - Brabants Heem. Jaargang XXXXVI t/m LVII.
27784: Div., - Kapellen in de Baronie van Breda II. Gageldonk Breda Molenschot.
27785: Div., - 75 Jaar Laurentiuskerk Oud-Gastel.
10283: Div., - Archeologie in Tilburg en Omgeving 1980-1982..
15030: Div., - Sociaal Ontwikkelingsplan Brabantse Maaskant.
1508: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 8..
1509: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 9..
1518: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 18..
1519: Div., - Met Gansen Trou. Jaargang 19..
170761: Div., - Verslagboek der Derde R.K. Paedagogische Week van de R.K. Leergangen, Tilburg gehouden 17, 18 en 19 Augustus 1925..
7059: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 59. Aanwinsten 1979-1988..
3752: Div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1990. Jaargang 2..
22803: Div., - Oud Boxmeer in Beeld. Het Verleden van Boxmeer in Foto's.
4843: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1843. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad & Bijblad van 1843..
4842: Div., - Provinciaal Blad & Bijblad 1842. Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad & Bijblad van 1842..
4830: Div., - Provinciaal Blad Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad.
4823: Div., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1823..
4824: Div., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1824..
4825: Div., - Provinciaal Blad Lijst van Noord-Braband over 1825..
4826: Div., - Provinciaal Blad Lijst der Aanschrijvingen, Besluiten, enz. van het Provinciaal Bestuur van Noord-Braband vervat in het Blad..
70583: Div., - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXVI.
20607: Div., - Jaarboek 1961/2. Gezelschap van Jonge Academici.
70582: Div. , - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXXI .
7058: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 58..
70580: Div. , - Gelre. Vereeniging tot Beoefening van Geldersche Geschiedenis, Oudheidkunde en Recht. Bijdragen en Mededelingen Deel LXV .
15028: Div., - Een Onderzoek naar de Middenstand in een Plattelandsgebied van Noord-Brabant. Haps - Mill en St. Hubert -Schayk - Wantoy - Zeeland.
119780: Div., - Gemeenteblad van Tilburg.
119790: Div., - Gemeenteblad van Tilburg.
205901: Div., - Open Monumentendag 2004..
205918: Div., - Brainport en Route.
70567: div., - Economische Wetenschap en economische Politiek.
3751: div., - Brabantse Almanak voor het Jaar 1989. Jaargang 1..
170743: Div., - Gemeentegids Tilburg 1984-1985..
41109: Div., - Edith Stein. Jodin, Geleerde, Carmelites.
7056: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 56..
32075: Div., - Annuaire des Anciens Elèves du Collège Saint-Michel. 1906-1990..
4816: Div., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
4815: Div., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1815..
4814: Div., - Verzameling van Besluiten, Aanschrijvingen en Bekendmakingen van de Provinciale Autoriteiten van Noord-Braband over 1814..
7055: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 55..
7054: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 54..
37500: Div., - Reisschetsen 1991. Impressies met de Pen.
170735: Div., - Tilburg Onderwijsstad. Een Groenboek over de Oude Warande.
170736: Div., - Lustrumboek 1918-1968. R.K. Studentenvereniging Sint Leonardus Tilburg.
170724: Div., - Zonsverduistering in Tilburg. 11-8-1999. 12:27..
170729: Div., - Tilburg moderne Industriestad.
70532: Div., - 28ste Annuarium 1930 der R.K. Studenten in Nederland.
20200: Div., - Vrijheid aan de Run.
35064: Div., - De Zevende. Gedichten en Verhalen.
7051: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 51. Aanwinsten 1974-1978..
27721: Div., - Met een zuiver Hart en een gelouterd Verstand. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig Bestaan van de Franciscanessen van Oirschot.
17254: Div., - Gedenkboek van het Sint-Odulphuslyceum 1899-1939..
705: Div., - Brabants Heem. Jaargang 23 t/m 46..
7049: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 49..
70490: Div., - Acta Historiae Neerlandicae. Vol. X..
198664: Div., - Bewonersboekje Son en Breugel.
7048: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 48..
198661: Div., - Heeze/Leende in the Pocket 2005/2006..
7047: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 47..
4704: Div., - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1985/1986..
7046: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 46..
21470: Div., - In Gesprek met de Toekomst. Een Bijdrage aan het Debat over Gezondheidszorg.
3327: Div., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 27. [o.a. Willem van Broeckhoven; Sagenmotieven in Geel; Vroegste sporen padvinderij; Abdijhoeve de Verckensmerckt te Liessel; Handschrift en een kaart over de Heerlijkheid Oosterlo; Bersamine.].
3325: Div., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 25. [o.a. Edward Sneyers - Oorogsdagboek 1914-1918; Johannes Albertus Coorens. Rector aan de Latijnse School te Geel (1734-1777), kostschoolhouder en hereboer.].
7044: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 43 en 44..
15021: Div., - Het Krottenvraagstuk in de Brabantse Maaskant.
4702: Div., - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1983/1984..
35053: Div., - Pennev(r)ucht. Een Bundel Vughtse Poëzie { Vught ].
21463: Div., - 60 Jaar Kerk 1924-1984. Parochie H. Willibrordus Waalre.
7042: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 40, 41, 42..
119770: Div., - Gemeenteblad van Tilburg.
7039: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargangen 38 en 39..
70385: Div., - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Nederland. Jaargang IV. December..
7037: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 37..
4638: Div., - Heemschild Jrg. 38..
4637: Div., - Heemschild Jrg. 37..
4636: Div., - Heemschild Jrg. 36..
4635: Div., - Heemschild Jrg. 35..
3322: Div., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 22. [o.a. Het politieke leven in Geel (1918-1940); Tin en tingieters te Geel; Archeologische vondsten in Geel 1973-1982.].
7036: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 36..
4634: Div., - Heemschild Jrg. 34..
1707: Div., - Tijdschrift Campinia Jrg. 1..
3905: Div., - De Rosdoek nr. 1 t/m nr. 124..
38616: Div., - 25 jaar nieuwe Orgelmuziek. Een Overzicht van Acht Concerten.
21162: Div., - Brabantia Jaargang 14 & 15 [o.a. Hervormd Kerkje Engelen; Ward Ruyslinck; Ton Smits; Hendrik Wiegersma; Brabant op aardgas; De Swaen Geertruidenberg;  Velpse ruïnekerkje hersteld; Heusden gaat oude glorie herstellen; Genneper watermolen; bouwen in Tilburg; Rederijkers; Geert van Beek; Albert Delahaye; dr. C. W.M. Verhoeven; Integratie van de Kempen; Parklandschap in de Peel; Brabants Zilver; Mark-Vlietverbinding; Tien jaar T.H. Eindhoven; Brabantse Klokkengieterskunst; Grootkempische cultuurdagen; Lambert Poell ].
21161: Div., - Brabantia Jaargang 14 [o.a. Hervormd Kerkje Engelen; Ward Ruyslinck; Ton Smits; Hendrik Wiegersma; Brabant op aardgas; De Swaen Geertruidenberg;  Velpse ruïnekerkje hersteld; Heusden gaat oude glorie herstellen; Genneper watermolen. ].
11966: Div., - Zicht op Brabant. Zo zien Brabanders hun Provincie.
11970: Div., - Jaarverslag 1932 van het Gewest-Noordbrabant der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten.
11971: Div., - Jaarverslag 1933 van het Gewest-Noordbrabant der Vereenigde Vrijwillige Burgerwachten.
38611: Div., - De Restauratie van het Grote Orgel in de Kathedrale Basiliek van de Sint Jan.
1308: Div., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 38 t/m 39..
13124: Div., - Groene Producten Gids voor de Meierij.
7035: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 35..
4633: Div., - Heemschild Jrg. 33..
4632: Div., - Heemschild Jrg. 32..
46261: div., - Heemschild Jrg. 22 t/m. Jrg. 26..
7034: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 34..
11960: Div., - Brabant Contrastrijk. Ruimtelijke Visie op de Toekomst van Brabant.
11959: Div., - Kookboek Cultuurhistorie. Kwaliteit als Grondslag.
4619: Div., - Heemschild Jrg. 19..
4618: Div., - Heemschild Jrg. 18..
4617: Div., - Heemschild Jrg. 17..
26278: Div., - Hervormde Gemeente te Eethen.
26301: Div., - De Vlijmense Mandenmakerij.
70328: Div., - Levensberichten der afgestorven Medeleden: G.B. Lalleman; C.M. de Jong van Rodenburgh; B. ter Haar Bz.; Ch.M. Dozy; J.H. Krelage; W. Baron von Goltstein; J.H. de Ridder jr.; jhr. J.P. Six; J.L.D. Sleeckx; M.A.N. Rovers; A.R. Ruitenschild.
7033: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 33..
12291: Div., - Herdenking van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging van de H. Vincentius à Paulo te 's-Hertogenbosch 1847-1947..
7032: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 32..
7031: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 31..
7030: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 30..
35037: Div., - Poëzie Verleden - Toekomst in Brabant.
2019: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XIX.
2020: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XX.
21151: Div., - Brabantia Jaargang 13 [o.a. Genealogisch onderzoek in Noord-Brabant; Vincent van Gogh; Kartuizerklooster Geertruidenberg; Buidelmees in Noord-Brabant. Kasteel-Raadhuis Sint-Oedenrode; Duits hulpvliegveld en Lith; Molenleed in Brabant en Vlaanderen; De Schutsgilden en onze tijd.].
4611: Div., - Heemschild Jrg. 11..
7029: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 29..
70281: Div., - 30ste Annuarium 1932 der R.K. Studenten in Nederland.
7028: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 28..
70275: Div., - Deel 78 Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap.
79041: Div., - De Heijmraeder. Jaargang 1 – Jaargang 13..
7027: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 27..
205876: Div., - Van Hooi tot Hightech. Honderd Jaar Ontwikkeling in Zuidoost-Brabant.
205872: Div., - Dit is Eindhoven. This is Eindhoven.
7026: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 26..
2115: Div., - Brabantia Jaargang 13 [ o.a.Genealogisch onderzoek in Noord-Brabant; Vincent van Gogh; Kartuizerklooster Geertruidenberg; Buidelmees in Noord-Brabant. Kasteel-Raadhuis Sint-Oedenrode; Duits hulpvliegveld en Lith; Molenleed in Brabant en Vlaanderen; De Schutsgilden en onze tijd.].
7024: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 24..
40468: Div., - Un Étrange bonheur. Lettres du Père Damien lépreux (1885-1889).
7023: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Vingt-Troisième Année.
35278: Div., - Hadjegedicht?.
7022: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Vingt-Deuxième Année.
70216: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 11. Voordrachten, gehouden te Groningen op 3 en 4 April 1959..
70215: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 12. Voordrachten, gehouden te Haarlem op 22 en 23 April 1960..
70214: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 13. Voordrachten, gehouden te Nijmegen op 4 en 5 April 1961..
35036: Div., - 1828-1853 Allegorie bij de Inwijding van den Nieuwe Schouwburg te 's-Hertogenbosch.
24912: Div., - Honderd Jaar Bejaardenzorg Huize Sint-Catharina Bergen op Zoom. 1882-1992..
70213: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 14. Voordrachten, gehouden te Middelburg op 27 en 28 April 1962..
36812: Div., - 3 Kunstenaars uit Deurne.
11933: Div., - Op de Bres voor het Gezin. Herdenkingsuitgave 1918-1948..
11934: Div., - ThuisinhetZuiden.nl brengt Steden dichter bij elkaar. Leven wonen, recreëren en genieten 2007-2009. ThuisinhetZuiden.nl brengt Mensen dichter bij elkaar. 2007-2009..
11935: Div., - Het Leven van weleer in Oost-Brabant.
70212: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 15. Voordrachten, gehouden te Maastricht op 25 en 26 April 1963..
35588: Div., - Zo gezeed zo gespuld.
38463: Div., - Hedendaagse Kunst in Uden.
70211: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 16. Voordrachten, gehouden te Leeuwarden op 3 en 4 April 1964..
79021: Div., - Tijdschrift Campinia. Inhoudsopgave Jaargang 1 t.m 29..
70210: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 9. Voordrachten, gehouden te Dordrecht op 3 en 4 April 1956..
70209: Div., - Akademiedagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel 4. Voordrachten, gehouden te Middelburg op 8 en 9 mei 1951..

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

5/9