Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38865: Coolen, Antoon, - De schone Voleinding.
17676: Coolen de Oudere, Antoon, - Helvoirt aan de Lei.
35493: Coolen, Antoon, - Peelwerkers.
79023: Red.: Antoon Coolen., - Land en Volk van Brabant.
35357: Coolen, Antoon, - Kinderen van ons Volk.
108375: Coolen, W.A., - De Nieuwe Maasmond.
35440: Coolen, Antoon, - Peelwerkers.
35355: Coolen, Antoon, - De goede Moordenaar.
35356: Coolen, Antoon, - Uit het kleine Rijk.
354376: Coolen, Antoon, - Dorp aan de Rivier.
354373: Coolen, Antoon, - Das Dorf am Fluss.
35344: Coolen, Antoon, - De schoone Voleinding.
35343: Coolen, Antoon, - Kinderen van ons Volk.
35424: Coolen, Antoon, - De schoone Voleinding.
38912: Coolen, Antoon, - Herberg in 't Misverstand.
35326: Coolen, Antoon, - De schoone Voleinding.
35420: Coolen, Antoon, - Antoon Coolen Keur Omnibus.
35419: Coolen, Antoon, - De Vrouw met de Zes Slapers.
354181: Coolen, Antoon, - Die drei Brüder. Roman.
35418: Coolen, Antoon, - De drie Gebroeders.
35413: Coolen, Antoon, - De schoone Voleinding.
22449: Coolen-Claassen, Riet, - De Schouders er onder. 100 Jaar Thuiszorg Uden-Volkel-Odiliapeel.
38915: Coolen, Antoon, - De grote Voltige. Roman.
359512: Coolen, Antoon, - De Klokkengieter. Toneelspel in drie Bedrijven.
35512: Coolen, Antoon & Godfried Bomans, - Liefde Dood en Minne [Bevat: De ridder met de kruik; De doode te gast; 'De minneboodschapper; 'Het duel].
35354: Coolen, Antoon, - Het donkere Licht.
27929: Coolen, Antoon, - Waalre's oud Willibrorduskerkje. Herdenkingskapel van Brabant's Gesneuvelden.
78010: Cools, Hans, - Fryske Akademy. Trije Iuwen Bouskiednis.
11000: Cools, Joost M.A., - Atlas van de Noordbrabantse Flora.
170882: Coolsma, C.W. e.a., - Katholieke Universiteit Brabant. Beeld van een nieuwe Universiteitsbibliotheek.
295226: Coomans, Gérard, - Inventaris van het Administratief Archief van den Langendijk.
272629: Coomans, Thomas, - Analyse critique des Gravures anciennes de l'Abbaye de Villers aux XVIIe et XVIIIe Siècles et de leurs Copies du XIXe Siècle.
64339: Coopman, Th.& Jan Broeckaert, - Bibliographie van den Vlaamschen Taalstrijd. Vijfde Deel. 1868 - 1872..
78238: Coopmans, mr. J.P., - Renaissance van Oud Recht. Rede.
12757: Coopmans, J.P.A., - De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch vóór 1629..
125521: Coopmans, J.P.A., - De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629..
125522: Coopmans, J.P.A., - De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629..
12552: Coopmans, J.P.A., - De Rechtstoestand van de Godshuizen te 's Hertogenbosch vóór 1629..
13137: Coopmans, mr. J.P.A., - De Meierij van ’s-Hertogenbosch, een District in het Hertogdom Brabant.
170746: Coopmans, mr. J.P., - Renaissance van oud Recht. Rede.
16947: Coopmans, prof. mr. Jos., - Het Openbaar Bestuur van Waalwijk en Drunen in de landsheerlijke Tijd 1200-1629. Een rechtshistorische Vergelijking.
9707: Coopmans, Prof. Mr. J.P.A., - Brabant hééft allang gekozen. Opstellen over Provinciewezen en Gewestvorming.
12686: Coort, J.M., - 's-Hertogenbosch anders dan anders.
71813: Coppejans-Desmedt, H., - Gids van de Bedrijfsarchieven bewaard in de openbare Depots van België.
65677: Coppejans-Desmedt, H., - Gids van de Bedrijfsarchieven bewaard in de openbare Depots van België.
78182: Coppens, E.C. E.a., - Fabrica Iuris. Opstellen over de ‘Werkplaats van het Recht’ aangeboden aan Sjoerd Faber.
27882: Coppens, Martien, - Koorbanken in Nederland. Barok.
37208: Coppens, Martien, - In Paradisum deducant te Angeli. Het Altaar van Sint Anthonis in de Kathedrale Basiliek van Sint Jan te 's-Hertogenbosch.
37205: Coppens, Martien, - Rorate Coeli Desuper. Het Kazuifel van Heeze.
37204: Ad Bevers (tekst) Martien Coppens (foto's) , - Wilma Weert.
75341: Coppens, Thera, - 'Soms ruikt de Aarde naar de Hemel'. Kloosterkeukens en Recepten.
372005: Coppens van de Rijt, Els e.a., - Martien Coppens. Monografie over de eerste veertig Levensjaren van de Fotograaf. Van Dorpsjongen tot Stadsmens.
372003: Coppens, Martien, - Gothic Choir-Stalls in the Netherlands.
178944: Coppens, Martien e.a., - Natuur en Kultuur.
74365: Coppens, Herman, - Publikaties van het Rijksarchief 1831 - 1981..
12666: Coppens, E.A.M. e.a., - Veldnamenregister van 's Hertogenbosch.
397005: Coppens, Joep ; Henk Verbakel, - Servatius Coppens 1874 - 1945 Lieshout - Heverlee - Leuven. Noord-Brabant. Een kleine grote Telg uit het Lieshoutse Coppens Geslacht van het oude Hertogdom Brabant.
109832: VVV & Martien Coppens, - Holland. Noord Brabant.
23521: Coppens, Jan & Oud-Studenten van de Academie Sint Joost te Breda, - Een Toekomst in de Fotografie..
28960: Coppens, Martien en Prof. C. Konings, - Leven in Geloof.
28961: Coppens, Martien en Prof. C. Konings, - Leven in Geloof.
15498: Coppens, Harry e.a., - Torenuurwerk St. Lambertuskerk 1878 - 1994..
15499: Coppens, Harry e.a., - 10 Jaar Heemkundekring Rosmalen.
27847: Pater Concordius en Martien Coppens, - De Sint-Petruskerk van Oirschot en haar Koorgestoelte.
19901: Coppens, Jan en Joep (tekst), - Brabantse Mensen. Een Dorp in Brabant.
28288: Coppens, Martien met inleiding van O. Concordius van Goirle O.FM. Cap., - Gedachten in Steen. De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
13502: Coppens, J.A., - Nieuwe Beschrijving van het Bisdom van 's Hertogenbosch.
278971: P. Concordius van Goirle en Martien Coppens, - De Koorbanken van Oirschot.
107169: Coppes, Eugène, - Roomse Rijkdom. Een Eeuw Familie Coppes.
12491: Cordang, Roosje, - Het Oetelvertelboek. Over 33 Jaar Oetels.
78768: Cordes, C.H. e.a., - Landbouw en Waterstand.
67551: Cordfunke, E.H. e.a., - Zuidhollandse Studiën XIV..
24823: Cornelissen, J., - Uit de Geschiedenis van Bergen-Op-Zoom in de 15de Eeuw.
22358: Cornelissen, Noud, - 150 Jaar Uiventje en zijn School 1829-1979..
5804: Cornelissen, J. e.a., - Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore Jaargang 4. [ Op Signorken; Zestieneeuwsche Liersche Rederijker, Ambrosius van Molle; O.L. Vrouwe-altaar in de St. Pauluskerk te Antwerpen; Lijst van kerkmeestersrekeningen in het stadsarchief te Antwerpen; Twee valsche oude Nederlandsche Oorkonden der Andij van van Nazareth; Tol van Rumts; E.J.O. Van Balberghe ].
11456: Cornelissen, Pieter, - Schoon Roomsch Brabant.
20343: Cornelissen, C. E.a., - Muziekvereniging “De Goede Hoop” Eersel 1893 – 1993..
39324: Cornelissen, W.H., - Toponiemen Veghel.
39439: Cornelissen, Wim, - Pastorale Zorg over de Nuenense Schuttersgilden in de 19e Eeuw.
394391: Cornelissen, Wim, - Pastorale Zorg over de Nuenense Schuttersgilden in de 19e Eeuw.
24447: Cornelissen, A. e.a., - 1000 Jaar Baarle 992-1992..
29490: Cornelissen, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Liempde 1598-1939..
294831: Cornelissen, W.H., - Streekarchivariaat Langs Aa en Dommel. Jaarverslag 1979..
29482: Cornelissen, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Dinther 1811-1923..
29480: Cornelissen, W.H., - Inventaris van de Archiefbescheiden van de Gemeente Schijndel 1811-1930..
29481: Cornelissen, W.H. en J.C.M. Mikkers, - Inventaris van het Gemeente-archief van Sint-Oedenrode 1811-1933..
29477: Cornelissen, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Erp 1811-1930..
29478: Cornelissen, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Erp 1342-1810..
29479: Cornelissen, W.H., - Inventaris van het Gemeente-Archief van Heeswijk 1811-1923..
39271: Cornelissen, P. Jozef en J.B. Vervliet, - Idioticon van het Antwerps Dialect (Stad Antwerpen en Antwerpsche Kempen) 5e aflevering.
13610: Cornelissen, Dr. J.D.M., - Relationes Status van het Bisdom 's-Hertogenbosch in de eerste Helft der Zeventiende Eeuw.
13571: Cornelissen, dr. J.D.M., - Relationes Status van het Bisdom 's-Hertogenbosch in de eerste Helft der Zeventiende Eeuw.
39650: Cornelissen, W.H., - Schuttersgilden in Veghel.
38312: Cornelissen, Jozef, - Volksvermaken in de Kempen.
43865: Cornelissen, Max. M.P., - Purper en Preken rond Purmer en Beemster. Geloven en Kerken in een Stukje Waterland. Deel I..
39597: Cornelissen, W.H., - Geschiedenis van het Gilde van St. Anna Nuenen-Dorp.
67342: Cornet, J.W.G en dr. D. Langedijk, - Leven en Bedrijf van de Gouverneurs van de Koninklijke Residentie 's-Gravenhage 1813 - 1963..
37266: Cornette, A.H., - Hendrik de Braekeleer in het Antwerpsch Museum.
65637: Cornette, A.H., - Ypriana.
76718: Cornwell, Bernard, - Stonehenge.
41066: Corstanje, Charles van e.a., - Vita Sanctae Coletae (1381-1447).
40329: Corstanje, A. van, - Franciscus, Bijbel der Armen.
24457: Corstens, A.L.G. en J.C. de Vet, - Geroepen in Gilze. Vier Eeuwen Priesters en Kloosterlingen.
35606: Cort, Aimé De, - Brabantsche Novellen.
121966: Corvers, H., - 10 Pitoreske Hoekjes van 's-Hertogenbosch.
74954: Cossee- de Wijs, F., - Inventaris van het Archief van de Remonstrants-Gereformeerde Gemeente te Dordrecht 1894-1971..
74266: Coster, W. en J.H. de Vey Mestdagh, - Gebundelde Inventarissen Deel 13. Kerkelijke Archieven [De archieven van de Hervormde Gemeente te Eenrum 1636-1966 en de Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te Wierum en Dorkwerd.].
329161: Cosyn, Arthur, - Grand Bigard. Notice Descriptive.
272693: Cosyn, Arthur, - Sites Brabançons. Promenades Champêtres en Brabant. Les Abbayes Brabançonnes. La Toponymie du Brabant.
1092: Cosyn, Arthur, - Le Brabant inconnu.
1091: Cosyn, Arthur, - Le Brabant inconnu.
109: Cosyn, Arthur, - Le Brabant inconnu.
32114: Cosyn, Arthur, - Guide historique et descriptif des Environs de Bruxelles. Fascicule I: Rive gauche de la Senne.
170749: Coumans, Jos e.a., - De Metaalsektor in Tilburg. Verslag van een verkennend Onderzoek.
25996: Coumans, Theo, - 't Stesselfabriek (de Koninklijke Stijfselfabriek, 1869-1926).
39188: Coupé, lic. G., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Algemene Woordenschat. Sectie 3: Het Gemeenschapsleven. Aflevering 2 Feest en Vermaak.
38931: Courouble, Léopold, - La Famille Kaekebroeck. Les Cadets de Brabant.
99352: Court, M.J. de le, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Huitième, contenant les Ordonnances du 12 Janvier 1756 au 28 Décembre 1762..
74626: Courtoy, F. ; J. Bovesse en F. Jacquet-Ladrier, - Inventaire des Archives de la Famille d'Harscamp (XVIIe - XIXe Siècle)..
65710: Courtoy, F. e.a., - Inventaire des Archives de la famille d'Harscamp (XVIIe - XIXe Siècle).
75576: Coutteny, Stefaan Jef van den Steen, - De Smaak van Bier.
106919: Couvée, Gijsbert Michel, - De Familie Sigmond in Werkendam.
16911: Couwenbergh, G.F., - Waalwijk in oude Ansichten.
11406: Cox, Sjaak, - Zorg om het Dorp. Een Waaier van Leefbaarheidinitiatieven.
272777: Cox, Ton, - Kweekplaats van Katholieke Jeugd. De Onderwijsstrategie van de Congregatie van de Fraters van Tilburg tussen 1844 en 1916..
72293: Cox, J.C.M. e.a., - Onse heerlijcke Stadt-Huys binnen Alckmaer. De Geschiedenis van het Stadhuis van Alkmaar.
72164: Cox, J.C.M. e.a., - Onse heerlijcke Stadt-Huys binnen Alckmaer. De Geschiedenis van het Stadhuis van Alkmaar.
72028: Cox, J.C.M. e.a., - Onse heerlijcke Stadt-Huys binnen Alckmaer. De Geschiedenis van het Stadhuis van Alkmaar.
74059: CPB, - Een Verkenning der economische Toekomstmogelijkheden van Nederland 1950-1970..
36744: Craandijk, J., - Twee merkwaardige Kasteelen Helmond en Croy.
16503: Craandijk, J. en P.A. Schipperus., - Wandelingen door Nederland met Pen en Potlood. Te Vught en naar Boxtel.
107089: Craandijk, dr. J., - Nog een en ander betreffende de Assendelfts en aanverwante Geslachten.
78373: Crab, Petrus van der , geboren te Amboina, - Persoonlijke Diensten ten behoeve der Gemeente, Artikel 192 en 193 der Wet van 29 juni 1851, Staatsblad 85..
37342: Crab, J. e.a., - Tentoonstelling Dirk Bouts en zijn Tijd.
31008: Crab, Jan, - De Munt te Leuven tot het Einde der XVe Eeuw.
653461: Cramer, mr. N., - Van Emden's Rechtspraak op de Armwet.
43665: Cramers S.J., W., - Het Werk der gesloten Retraiten. Doel en Inrichting ten behoeve van der Eerwaarde Geestelijkheid uiteengezet.
72160: Crampton, William, - Die Welt der Flaggen und die Wappen aller Länder.
170984: Cratsborn, Ewald e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1981-1982 Dertigste Jaargang.
71955: Cremers, mr. W.C.I.J., - De Gemeentewet.
40497: Cremers, Oscar, - Geschriften van de Heilige Clara.
66376: Cremers, mr. E.J.J.B., - De Kiesbevoegdheid en Kieswet.
77851: Crick, Jef, - Conscience. Intieme Bladzijden uit zijn Leven.
36827: Crick-Kuntziger, dr. Marthe, - De Tapijtwerken in het Stadhuis te Brussel.
36828: Crick-Kuntziger, dr. Marthe, - De Tapijtwerken in het Stadhuis te Brussel.
26320: Crijns, Ir. A.H. en J. Noest e.a., - Agrarische Reconstructie van de Oostelijke Langstraat en Bovenland van Heusden.
9662: Crijns, Ir. A.H., - Oostelijke Langstraat in Vogelvlucht.
9602: Crijns, Ir. A.H. en Prof. Dr. F.W.J. Kriellaars, - Het gemengde Landbouwbedrijf op de Zandgronden in Noord-Brabant (1800-1885)..
9562: Crijns, ir. A.H., - De Ontwikkeling van de Akkerbouwbedrijven in Westelijk Noord-Brabant.
11780: Crom, A.P. e.a., - Anderhalve Eeuw Gereformeerden in Stad en Land: Noord-Brabant, Limburg.
75032: Crompvoets, Herman en Jos Pouls, - Van Verleden naar Heden [ Meijel ].
39103: Crompvoets, Herman en Ad Dams, - Het Dialectenboek. Kroesels op de Bozzem.
71544: Crompvoets, dr. H. ; dr. J. Goossens, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. 1. Agrarische Terminologie. Aflevering 12. Kleinvee (Varken, Schaap en Geit), Pluimvee (Kippen, Eenden, Ganzen, Kalkoenen en Pauwen).
72116: Crone, Werry, - In Dienst van het Koninkrijk. De Monarchie in Staatsbestel en Samenleving.
74931: Croo de Vries, A.B.R. du, - Inventaris van het Archief van het Departement Utrecht van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1786-1961..
67736: Croockewit Junior, Henricus , geboren te Amsterdam, - Monopolis quod Annuente Summo Numine.
75201: Donna Woolfolk Cross, - Paus Johanna. Historische Roman.
9823: Cruys, Marc Van de & Marc Cheron, - Heraldiek van Abdijen en Kloosters. 5. Westmalle.
39964: Cuijk, Herman Jan van, - Pastoor, Deken, Officiaal en arts, dr. Anthonius Willem Peelen (1601-1667).
27943: Cuijk, Herman Jan van, - 175 Jaar Protestantse Kerk Boxmeer.
13049: Cuijpers, Theo; Gerard Rooijakkers e.a., - Ach Lieve Tijd. 800 Jaar De Meierij en de Meierijenaars.
39815: Cuijpers, Th. e.d. (red.), - Brabantse Biografieën 1 t/m 4. )o.a. Antonius van Erp; Urias Nooteboom; Michael Ophovius; A. van Sasse van Ysselt; Hendrik Wiegersma, Joannes Cunen, Willem van Enckenvoirt, Stephanus Hanewinkel, Wouter Lutkie en Hendrik Moller, Anton van Duinkerken. Hendrik Verhees, Gerard Knuvelder, Sophia Alberts, August Sassen, Baron Philips van Leefdael, Franciscus Wichmans, Johan Hendrik van Heurn, Arnold Fey, Georgius Macropedius, Petrus van Schendel.).
26871: Cuijpers, Jacq., - Onze Lieve Vrouw ter Eijk te Meerveldhoven.
26870: Cuijpers, Jacq., - Onze Lieve Vrouw ter Eijk te Meerveldhoven.
39775: Cuijpers, Th. (red.) e.d., - Brabantse Biografieën 4. (o.a. Arnold Fey, Georgius Macropedius, Petrus van Schendel.).
39774: Cuijpers, Th. (Red.) e.d., - Brabantse Biografieën 3. (O.a. Anton van Duinkerken. Hendrik Verhees, Gerard Knuvelder, Sophia Alberts, August Sassen, Baron Philips van Leefdael, Franciscus Wichmans, Johan Hendrik van Heurn.).
397731: Cuijpers, Th. e.d., - Brabantse Biografieën 2..
39772: Cuijpers, Th. (Red.) e.d., - Brabantse Biografieën 1. (o.a. Antonius van Erp; Urias Nooteboom; Michael Ophovius; A. van Sasse van Ysselt; Hendrik Wiegersma.).
37423: Cuijpers, Jos. Th e.a., - De Wandbeschildering van A.J. Derkinderen.
16834: Cuijpers, Theo (eindred.), - Naar Verluidt... Kerk en Pers in Oisterwijk.
8714: Cuijpers, Theo ; Gerard Rooijakkers e.a., - 800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun Bestuur [ Ach Lieve Tijd ].
8712: Cuijpers, Theo ; Gerard Rooijakkers e.a., - 800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun Nijverheid [ Ach Lieve Tijd ].
8713: Cuijpers, Theo ; Gerard Rooijakkers e.a., - 800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun Zeden en Gebruiken [ Ach Lieve Tijd ].
8711: Cuijpers, Theo ; Gerard Rooijakkers e.a., - 800 Jaar De Meierij, de Meierijenaars en hun Onderwijs [ Ach Lieve Tijd ].
78726: Cuijpers, mr. D.J., - Bijdragen tot de Rechtsgeschiedenis van de gemeene Dorps-gronden in Oostergo.
32137: Culot, Maurice e.a., - Le Bombardement de Bruxelles par Louis XIV et la Reconstruction qui s'en suivit 1695-1700..
106601: Cultivator (G. van den Elsen), - Brandassurantie N.C.B. 1898-1948..
76071: Cumpsty, Denise, - Book of the Netherland Dwarf.
29526: Cunen, J., - Inventaris van het Archief der Gemeente Someren.
29435: Cunen, Jos en E.J.Th. A.M. van Emstede, - Inventaris van het Oud Archief der Gemeente Someren 1301-1811..
29429: Cunen, J. en E.J.Th.A.M. van Emstede, - Inventaris van het Nieuwe Archief der Gemeente Someren 1813-1936..
43556: Cuppen, G., - Armen nemen het Woord. Latijns-Amerika over Onrecht Bevrijding en Geloof.
384588: Cuppen, Leonne e.a., - Yksi Boek.
67286: Curjel, Hans, - Hans Baldung Grien.
113517: Cuvelier, Joseph, - Le Commerce, l'Industrie et l'Administration des Pays-Bas Autrichiens au Commencement VXIII-Siècle. Enquete du Comte de Wynants (1728).
297501: Cuvelier, Joseph, - Inventaire des Archives de la Ville de Louvain. Tome I en II..
12608: Cuvelier, Joseph, - Les Fouages dans le Quartier de Bois-le-Duc au XVe Siècle.
79038: Cuvelier, Joseph, - Les Dénombrements de Foyers en Brabant (XIVe - XVe Siècle).
39048: Cuvelier, Joseph; Lieutenant-Colonel de Witte, - Premier avant-projet de Reconstruction d'un Tournoi de Chevalerie présenté a la Section militaire de Commission des Fêtes.
99281: Cuvelier, Jos., - Le Registre aux Statuts. Ordonnances et Admissions du Métier de Tisserands de laine ou Grand Metier de Bruxelles ( XVe - XVIIIe Siècle).
107058: Daal, A.H.P. van & J.M.C. van Daal - Van de Ven, - Gerardus Elias Van de Ven.
70430: Daalder, D.L., - Wormcruyt met Suycker. Historisch-critisch Overzicht van de Nederlandse Kinderliteratuur met Illustraties en Portretten.
19011: Daamen, Jeannette, - Nuenense Herinneringen. Een Stukje Geschiedenis, verteld door 24 Nuenenaren.
71042: Daamen, J., - Schutterij Martinus van Niel bij As.
10933: Daams, J., - Nederland ons aller Tuin. Noord-Brabant.
38709: Daatselaar, Theo e.a., - Kunst & Antiekbeurs ’s-Hertogenbosch 2004..
30089: Daele, Henk van, - Geschiedenis van het stedelijk Onderwijs te Antwerpen van 1830 tot 1872..
2728: Daeter, drs. B. e.a., - De Waterschans. Jaargang 28..
2727: Daeter, drs. B. e.a., - De Waterschans. Jaargang 27..
2722: Daeter, drs. B. e.a., - De Waterschans. Jaargang 22..
2723: Daeter, drs. B. e.a., - De Waterschans. Jaargang 23..
2725: Daeter, drs. B. e.a., - De Waterschans. Jaargang 25..
2726: Daeter, drs. B. e.a., - De Waterschans. Jaargang 26..
24962: Daeter, Ben, - Vincentiusvereniging Bergen op Zoom 1849-1999..
24913: Daeter, Ben, - Impressies van Bergen op Zoom. Vanuit een andere Hoek bekeken.
37530: Dag, Bas voor den, - Was getekend: Gerard Scherff.
11678: Dagevos, drs. John e.a., - De Opgave van Brabant.
72230: Dahl, Bastian, - Zur Handschriftenkunde und Kritik des Ciceronischen Cato maior. I Codices Leidenes.
27178: Dahlhaus, Miranda, - Begijnhof Breda. Leven tussen ’t Klooster en de Wereld.
76303: Dalen, Jurr A. van & Willem Boom, - Nieuw Gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: Introductie en Bibliografie.
74163: Dalen, Jurr A. van en Willem Boom, - Nieuw Gezicht op Oud Werk. Industriële Archeologie: Introductie en Bibliografie.
69183: Dalen, A.G. van, - Gilden & Schutterijen in de Graafschap Bergh.
43632: Daley, S.B.S., Sr. M. Thomasita, - Praying with Mother Katharine Drexel. Taken form her Writings.
67188: Daling, Tjabel, - Costa Rica. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
73757: Dalmases, Candido de, - Magister Ignatius. Het Leven van Ignatius van Loyola, Stichter van de Jezuïtenorde (ca. 1491-1556).
65538: Dalmulder, dr. J.J.J., - De Factoren welke het Verbruik per Hoofd van Suiker, Koffie en Thee bepalen.
76021: Dam, J.H., - Paarden en Pony's. Rassen en Herkomst.
76013: Dam, J.H., - Paarden en Pony's. Rassen en hun Herkomst.
74774: Dam, P.R. en Joh. Schaafsma, - Inventarissen van de Archieven der Hervormde Gemeenten Goutum, Swichum, Hempens, Teerns, Lekkum, Miedum en Wirdum.
38428: Dam, Nel van, - Altijd zoemt de Spintol.
10311: Dam, Dr. J.P.A. van en Drs. J.M.W.G. Lucassen, - H.H.J. Maas, 1877-1958, Onderwijsman, Literator en Journalist.
98425: Dam, dr. C. van, - Internationaal Investeren. Rede.
10554: Dam, Dr. J.P.A. van den, - Arnold Leon Armand Diepen 1846-1895..
21363: Damen, Jan, - Naar een Drie-Eenheid. De Geschiedenis van de Parochies in Valkenswaard-Noord.
21205: Damen, Jan, - Naar een Drie-Eenheid. De Geschiedenis van de Parochies in Valkenswaard-Noord.
12337: Damen, Bert en Karel Goosens (fotogr.), - Culinair Wandelen 's-Hertogenbosch & Maastricht.
28292: Damen, John, - Gids voor de Sint-Jan.
12820: Damen, John, - Kijk op Den Bosch.
99545: Damen, C.M., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Het Oudland van Zevenbergen onder de Gemeente Zevenbergen 1927..
41894: Damen O.S.B., C., - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
78290: Van Damme, Sylvie e.a., - Duurzaam ontwerpen van groene Ruimten. Vademecum.
75803: Damme, Maike van, - Women's Economic Independence ans Separation in Comparative Perspective.
28139: Damme, Jan van e.a., - De Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen.
10204: Damme, Daniel van, - Promenades archéologique a Anderlecht.
65873: Dammers, P.J., - De Geschiedenis der z.g. Politiewet, gedurende de laatste 25 Jaren.
20232: Dams, A. e.a., - Eersel Duizel Steensel, Drie Zaligheden.
377008: Dams, A. e.a., - Boeken over Brabant.
8405: Dams, Ad e.a., - Jaarboek Eindhoven 2002..
8402: Dams, Ad e.a., - Jaarboek Eindhoven 1998-1999..
8401: Dams, Ad e.a., - Jaarboek Eindhoven 1997..
73973: Damsma, D. e.a., - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste Helft der 19e Eeuw. Supplement.
72056: Damsma, D. e.a., - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste helft der 19de eeuw. Supplement.
69357: Damsma, D. e.a., - Statistieken van de Nederlandse Nijverheid uit de eerste Helft der 19e Eeuw. Supplement.
65541: Damsté, H.T. e.a., - Handelingen en Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. Jaarboek 1934-1935..
65539: Damsteegt, dr. B.C., - In de Doolhof van het Nederlands. Aanwijzingen voor een zuiver Taalgebruik.
256769: Danen-Verstraten, Riet e.a., - Onze Jongens in Indië. Zegse Jongens vertellen hun Verhaal.
256771: Danen-Verstraten, Riet e.a., - 10 Jaar Heemkunde Zegge.
37293: Howard Daniel, - Hieronymus Bosch.
78049: Daniëls, Wim, - Spraakmakend Nederlands.
76322: Daniëls, Wim, - Hypathia. Bevlogenheid in het Onderwijs.
76201: Daniëls, Guido, - De Landcommanderij Alden Biesen. Historische en eigentijdse Gids.
39132: Daniëls, Wim, - 'n Schon Boks.
39129: Daniëls, Wim, - Brabants mooiste Woord. Houdoe en andere uitverkoren Woorden.
11523: Dankers, Drs. J.J. e.a., - Vijftig Jaar DELA 1937-1987..
27957: Dankers, C., - Dorpskerktorens in het Bovenland van Heusden.
75342: Darbonne, Caroline, - Vis en Zeevruchten. Kookboek voor de Fijnproever.
18671: Daru- Schoemann, Mevr., - Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant. Gemeente Helmond.
18663: Daru, Myriam, - Een verdwijnend Industrielandschap. Inventarisatie van industrieel historische Objecten te Helmond.
35215: Daudt, Harry e.a., - Mijn Stem en Pen proberen (2). Dichters uit het 'Land van Cuijk'.
65826: mr. Dav. Levysson Norman, e.a., - Themis, Regtskundig Tijdschrift. Tweede Deel 1840..
75404: David, Michel, - Cuisine légère à toutes les Bières.
69423: David, Johan, - Het Handgereedschap op de Hoeve. Technische Documentatie voor 1860 verschenen.
65557: David, dr. Eduard, - Wie draagt de Schuld van den Oorlog?.
78293: W. Davies, G. Halsall, A. Reynolds (eds.), - Studies in the Early Middle Ages. People and Space in the Middle Ages, 300-1300..
78119: Davies, Philip R., - De Wereld van de Dode Zeerollen.
77041: Davies, D.W., - A Primer of Dutch Seventeenth Century Overseas Trade.
67347: Davignon, Henri, - Affiches Allemandes en Belgiqie leur Valeur d'avue nouveaux Textes et Documents.
71526: Davis, Franklin M., - De Tweede Wereldoorlog, over de Rijn.
78596: Day, Elizabeth, - Durf te falen.
70993: Day, David, - Koning Arthur. Het Ontstaan van een Mythe.
67662: Daye, Pierre, - Par le Monde qui Change.
385191: Debbaut, Jan e.a., - Van Abbemuseum Eindhoven. Het Collectieboek.
75967: Deblaere, Johan en Geert Gommers, - Het ecologisch houden van Kippen.
75451: Deborsu, Christophe, - Dag Vlaanderen! Hoe Walen écht leven en denken.
30508: Debrier, Conny e.a., - Diest in de vorige Eeuw.
40963: Debroey, Steven, - Burggraaf in Habijt. Het leven van Emmanuel d'Alzon Stichter van de Assumptionisten.
71207: Debruyn, Johan, - Inventaris van de Papieren Marcel Dieu alias Hem Day.
69824: Debruyne, Marcel, - Gilbert Declercq. Een passioneel Pallet.
77805: Decker, B.H. & dr. J.A. Nillesen, - Van Dichtby en Veraf. Nieuwe Methode voor Aardrykskunde [ Aardrijkskunde] Europa en de overige Werelddelen.
32050: Decker, Jacques de, - Henri Ronse. Les Années Bruxelles. Une petite Histoire d'un nouveau Théâtre en Belgique (1980-1995).
73933: Decker, B.H. en dr. J.A. Nillesen, - Van Dichtby en Veraf. Nieuwe Methode voor Aardrykskunde [ Aardrijkskunde] Europa en de overige Werelddelen.
43853: Decker, Christine, - Credo... Beelden van het Christendom in Oost-Europa.
109075: Deckers, Dr. Ir. J, - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
109073: Deckers, Dr. Ir. J., - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
109071: Deckers, Dr. Ir. J, - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
109072: Deckers, Dr. Ir. J., - De Waterstaatstoestanden in Noord-Brabant binnen het Stroomgebied der Maas Voorheen en Thans.
41217: Deckert, A. en Otho Merl, - Karmel. Gezetz und Geheimnis.
75351: Declercq, Mieke, - Gent ondersteboven. De beste Adressen. Restaurants Cafés Originele Winkels Cultuur & Toerisme 2004 - 2005..
38843: Declerq, Marc en Jacky Nijskens, - Lekker Antwerpen. Historische Recepten met hedendaagse Ingrediënten.
77834: Decraene, Dl. & A. Vercraeye, - Een Uurtje bij onze Dichters en Schrijvers. Stil en Goed Deel V..
384581: Dees, Mels en Kitty Doomernik, - Werktuigen der Verbeelding.
77060: Deeters, dr. Joachim, - Belgien in Köln. Eine Ausstellung des Historischen Archivs der Stadt Köln im Belgischen Haus Köln.
76829: Deetman, Wim e.a., - Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Uitgebreide Versie. Deel 1 Het Onderzoek. Deel 2: Achtergrondstudies; Seksueel Misbruik van en Geweld tegen van Meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk. Een Vervolgonderzoek; Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.
76828: Deetman, Wim e.a., - Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk. Uitgebreide Versie. Deel 1 Het Onderzoek. Deel 2: Achtergrondstudies.
76827: Deetman, Wim e.a., - Seksueel Misbruik van en Geweld tegen van Meisjes in de Rooms-Katholieke Kerk. Een Vervolgonderzoek.
76826: Deetman, Wim e.a., - Seksueel Misbruik van Minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk.
75327: Deflo, - Naakte Zielen.
75316: Deflo, - Pitbull.
75311: Deflo, - Lokaas.
90046: Degand, Emmanuël, - Essai historique sur la Commune d'Ellezelles pendant l'Ancien Régime.
26652: Degeest, Marius, - Ontmoeting met Hamont-Achel, ons Stadje van Vandaag.
74862: Degryse, K., - Inventaris van het Archief van het Ambacht Boekhoute.
74131: Degryse, K., - Het Archief van de Congregatie der Gentse Parochiepastoors.
43921: Degryse, K., - Het Archief van de Congregatie der Gentse Parochiepastoors.
77981: Dek, dr. A.W.E., - Tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij. Jaargang 1912..
78310: Dekker, J.C. & H.F.J.M. van den Eerenbeemt en K.P.C. de Leeuw, - Levensloop, Cultuur en Mentaliteit. Een Geschiedenis van het alledaagse Bestaan.
2738: Dekker, J. e.a., - De Waterschans. Jaargang 38. & De Jaren zestig in Bergen op Zoom. Grootse Plannen en jeugdig Elan!.
75020: Dekker, C., - Inventaris van het Archief van het Huis Oudegein en de Heerlijkheid 't Gein 1295-1963..
75010: Dekker, C., - Inventaris van het Archief van de Familie Des Tombes 1485 - 1948..
75001: Dekker, C. ; H. Leeuwenberg en J. Putman, - Inventarissen van de Archieven van de Hervormde Classes Utrecht, Amersfoort en (Rhenen-)Wijk 1619-1951 (1971).
74387: Dekker, C., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeenten Bunnik en Vechten 1626-1966 Odijk 1626-1965 Werkhoven 1636-1952..
74384: Dekker, Drs. C., - Inventaris van de Archieven der Hervormde Gemeente Soest.
244121: Dekker, J. C., - 'Met Waardigheid, Aandacht en Toewijding' Rector W.G. Loos (1896-1987) en de Zorg voor Voogdijmeisjes en Ouderen in Princenhage.
74280: Dekker, C., - Inventaris van de Archieven van de Kerk van St. Jan Baptist te Wijk bij Duurstede, 1358-1961..
74190: Dekker, C., - Inventaris van het Archief van de Heerlijkheid Harmelen c.a. 1585-1964..
170715: Dekker, dr. Jeanine, - Tilburg Eerenbeemt Kring 1971-2000..
79070: Dekker, dr. C., - Het Kromme Rijngebied in de Middeleeuwen. Een institutioneel-geografische Studie.
25042: Dekkers, Toon, - Oudenbosch in vroeger Tijden Deel 1..
6998: Dekkers, F. e.a., - Sint Jansklokken. Godsdienstig Weekblad voor het Bisdom Den Bosch. Nummer 162-208...
66481: Dekkers, C., - De Kerk van Hulst.
11615: Delahaye, Albert, - De Bisschop van Nijmegen.
295225: Delahaye, Régis, - De Archieven van Willemstad. Deel 2. Archief van de N.H. Kerk.
11527: Delahaye, Albert, - De Ware Kijk op... Deel I: Noyon, het Land van Béthune en Frisia.
39521: Delahaye, Albert, - De Gilden van Zundert.
114331: Delahaye, Albert, - Van Dorestadum tot Waderlo.
11433: Delahaye, Albert, - Van Dorestadum tot Waderlo.
25753: Delahaye, Albert, - Putte in de vorige en deze Eeuw Deel I en II..
25752: Delahaye, Albert, - De Parochie van Halsteren tot 1830..
24476: Delahaye, Albert, - Het Gasthuis van Margriet van de Laer te Zundert.
24463: Albert Delahaye, - Parochie en Kerk van Rijsbergen.
24462: Delahaye, Albert, - Rijsbergen's Dorpsleven tussen 1814 en 1969..
29077: Delahaye, Albert, - Archief van het Waterschap Haven en Sassen van Zevenbergen (1774)-1943..
29069: Delahaye, Albert, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Rijsbergen (1551)-1810..
29070: Delahaye, Albert, - Archief der Gemeente Zevenbergen. Tweede Afdeling: Het Nieuw Archief 1811-1929..
25074: Delahaye, Albert e.a., - Zeven Eeuwen Halsteren.
290681: Delahaye, A., - De Archieven van Halsteren.
29068: Delahaye, A., - De Archieven van Halsteren.
29063: Delahaye, Albert, - Archief der Gemeente Zevenbergen Eerste Afd. Archief van het Stadsbestuur tot 1810..
290631: Delahaye, Albert, - Archief der Gemeente Zevenbergen Eerste Afd. Archief van het Stadsbestuur tot 1810..
29066: Delahaye, A., - De Archieven van Oud en Nieuw Gastel.
290661: Delahaye, A., - De Archieven van Oud en Nieuw Gastel.
243816: Delahaye, Albert, - Rijsbergen in oude Ansichten.
29060: Delahaye, Albert e.a., - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Putte 1706 - 1964..
25066: Delahaye, Albert, - Heerlijkheid en Gemeente Moerstraten.
25734: Delahaye, Albert, - De Heerlijkheden en Polders van Halsteren.
25737: Albert Delahaye, - Op den Dorpshuijse van Princenlant.
29054: Delahaye, Albert en Drs. F.A. Brekelmans, - Inventaris van het Archief der Gemeente Zundert 1e afd. Het Oud-Archief tot 1810..
25059: Delahaye, Albert, - Oud- en Nieuw Gastel in oude Ansichten.
25704: Delahaye, Albert, - Zevenbergschen Hoek: Een Kozerie van een kleine Kern.
250541: Delahaye, Albert, - De eerste Drie Eeuwen van Gastel.
25055: Delahaye, Albert, - Oud en Nieuw Gastel vanaf 1813 tot Heden.
25053: Delahaye, Albert, - Heer Jansland gezegd Nieuw Gastel.
25051: Delahaye, A., - Woensdrecht en Hoogerheide Kleine Geschiedenis van een historische Tweeling.
24110: Delahaye, A. e.a., - De Heren XVII van Nassau Brabant.
25018: Delahaye, Albert, - Hoffmans' Vertellingen over de Parochie van Wouw.
25002: Delahaye, A., - Ste Gertrudis in het Woud.
10835: Delahaye, Albert, - De Roosendaalse en Steenbergse Vliet.
39722: Delahaye, Albert, - Memoires van een Archivaris.
27774: A. Delahaye, - De Gouden Kerken van Zundert en Wernhout.
70273: Delahaye, R. e.a., - De Archieven in Limburg.
26047: Delahaye, Albert en J.P.B. Zuurdeeg, - Over de Eendracht tussen Nieuw-Vossemeer en Tholen. Opening van de Brug bij Nieuw-Vossemeer.
28034: Delahaye, Albert, - De lange Weg van Paterskerk tot Rektoraat. 1874-1974. Herdenking van het Honderdjarig Bestaan de Kapucijnen-Kerk van Langeweg.
25001: Delahaye, Albert e.a., - Woide....die Wouda.
25925: Delahaye, Albert e.a., - Het Dorpshuis van Fijnaart & Heijningen.
71084: Delapierre, Octave, - Précis analytique des que renferme le Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Premier Volume.
71083: Delapierre, Octave, - Précis analytique des que renferme le Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Deuzième Volume.
71082: Delapierre, Octave, - Précis analytique des que renferme le Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Deuzième Série, Tome I..
30097: Delen, A.J.J., - Iconographie van Antwerpen.
69825: Delen, A.J.J., - De Vlaamsche Kunst.
32171: Delepinne, Berthe, - Histoire d'une Maison Bruxelloise 1315/1949..
32133: Delepinne, Berthe, - Le Florilege de Bruxelles.
27443: Delestré, Kan. D.J., - Grimbergen. Beknopte Geschiedenis der Norbertijner-Abdij.
37341: Delevoy, Robert L., - Bosch.
179352: Delft, L.G.A.M. van, - De Schoenindustrie in Kaatsheuvel als Hoofdmiddel van Bestaan tussen de Twee Oorlogen.
27035: Delft, Dr. M. van, - Frater Andreas van den Boer.
17574: Delft, A.J.A.C. van, - Tilburg als Woonstad en Nijverheidscentrum.
17535: Delft, A.J.A.C. van, - Gedenkboek der Tilburgsche Textielschool 1878-1928..
17374: Delft, A.J.A.C. van, - Tilburg met Omgeving.
17279: Delft van, A.J.A.C., - Bestaansjubileum na 125 Jaren. Gedenkboek N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen Tilburg.
172791: Delft, A.J.A.C. van  , - Bestaansjubileum na 125 Jaren. Gedenkboek N.V. Wollenstoffenfabriek Gebroeders Diepen Tilburg.
17260: Delft, A.J.A.C. van, - Tilburg als Woonstad en Nijverheidscentrum.
17121: Delft, A.J.A.C. van, - Tilburg als Woonstad en Nijverheidscentrum.
170835: Delft, A.J.A.C. van, - Uit Brabants Centrum.
10563: Delft, drs. L. van, - Lonen en Kosten van Levensonderhoud in Noord-Brabant. Het Verschil tussen Stad en Platteland.
35216: Delmelle, Joseph, - Brabant au Fil de l'An.
43119: Delmelle, Joseph, - Kathedralen en Kapittelkerken in België.
43082: Delmelle, Joseph, - Kathedralen en Kapittelkerken in België.
34407: Delooz, R., - Viller-la-Ville Hier et Aujourd'hui.
142: Delplace, L., - Joseph II et la Révolution Brabançonne.
34964: Delplace, L., - Joseph II et la Révolution brabançonne. Etude historique.
65764: Delprat, G.H.M., - Verhandeling over de Broederschap van G. Groote en over den Invloed der Fraterhuizen op den wetenschappelijke en godsdienstigen Toestand, voornamelijk van de Nederlanden na de Veertiende Eeuw.
78405: Chev. M. Delprino, - La Nouvelle Sériciculture enrichie de 20 Planches demonstratives, avec La-Quelle l'Éducation: Des Vers a Soie à Été changee an agréable Passe-Temps.
32085: Delruelle, Nicole e.a., - La grande Ville. Rapports sociaux et attractivité du Centre-ville.
78036: Delsaerdt, Pierre e.a., - Een Zee van toegelaten Lust. Hoogtepunten uit Abdijbibliotheken in de Provincie Antwerpen.
10764: Delva, Michel, - Afstammelingen van Marinus Delvael en Catharina Verfaille (x Moorslede 29-9-1675).
295048: Delvaux, H. e.a., - Inventarissen van Kerkarchieven Deel IV..
272644: Delvaux, H. en J. de Grauwe, - Chartreuse d'Anvers.
70723: Delvincourt, M. ; M. Drault, - Cours de Code Civil, Nouvelle Édition revue et corrigé et augmentée d'un Appendice contenant dans leur Rapport avec le Code, les Dispositions légilatives publiées dans le Royaume des Pays Bas. Tome I, II, III, IV, V,.
75581: Demanet, Roger en Julien van Remoortere, - De beste Vlaamse Groente- en Fruitgerechten.
75447: Demanet, Roger, - De beste Vlaamse Nagerechten. Oude Gerechten voor Mensen van Nu.
69921: Demedts, André, - De Esthetica van Hugo Verriest.
32924: Demeur, Joseph, - Histoire de la Commune de Tubise.
73768: Demolder, Eugène, - L'Agonie d'Albion avec de Nombreuses Caricatures de Monsieur Haringus lui-même.
106925: Demouge, A.W.A.J., - Genealogie Demouge.
9547: Dendermonde, Max, - Hertog Jan. De Bourgondiër en de Brouwersdochter.
105591: Dendermonde, Max, - Land onder Stroom N.V. PNEM 1914-1964..
10559: Dendermonde, Max, - Land onder Stroom N.V. PNEM 1914-1964..
43917: Dendooven, Lucien, - De Ommegang van Lissewege.
22839: Denen, Jan, - Mijnenvelden.
31021: Denis, Dr. Valentin, - Catholic University of Louvain 1425-1958..
310073: Denis, Valentin, - Katholische Universität zu Löwen 1425-1958..
310074: Denis, Valentin, - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958..
310072: Denis, Valentin, - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958. Inc. Supplement 1958-1965..
310071: Denis, Valentin, - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958. Supplement 1958-1965..
31007: Denis, Valentin, - Katholieke Universiteit te Leuven 1425-1958..
8751: Denucé, J. & Floris Prims, dr. A.F.C. van Schevensteen e.a., - Antwerpsch Archievenblad Tweede Reeks 3de Jaargang 1928. [O.a. De insolvente boedelskamer als kern voor Antwerpsch economisch archief X: De Bruyne; XI:Van der Heyden, XII Spruyt, XIII: Van den Gevel, Van Ophoven, Van Ens; XIV: Firma Forckoudt; Bijdrage tot de geschiedenis van Oud Spaansch-Portugeesche Geslachten in de Nederlanden; Finantieel conflicten te Antwerpen in de XIIIde eeuw; Antwerpsche predikheeren en hun archief; Parochieregisters van Oud-Antwerpen; Aqueductus de Orderhamme; Gissingen en missingen van Butkens; Fonds der Stadsprotocollen (Cools); Eerste eeuw van de Lakennijverheid (1226-1328); Ontwikkeling van het klooster Terzieken binnen Antwerpen; Stephen Vaughan, agent van de Engelsche kroon en de Antwerpsche geldmarkt (1544-1545) (De Smedt); Malegijs; Gervartius; Antwerpsche historieprenten; Frans Horenbout, geograaf en ingeiuer van Koning Philips II; De drukker en de componist van het Maximiliaanboek (1515) (Verheyden)].
74130: Denys, J., - Inventaris van het Archief van de Familie Van Pottelsberghe en van de aanverwante Families.
74001: Denys, J., - Inventaris van het Archief van de Familie de Moerman d'Harlebeke en van de aanverwante Families.
71236: Denys, J., - Inventaris van het Archief van de Familie de Moerman d'Harlebeke en van de aanverwante Families.
75284: Denzinger, Henrici, - Enchiridion Symbolorum. Definitionum et Declarationum de ebus fidei et morum.
69830: Deprez, prof. dr. Ada, - Briefwisseling van Dr. Ferdinand Augustijn Snellaert (1809-1872).
10763: Dereeper, Triphon, - Familieboek van de Afstammelingen van Jacobus Dereeper en Catharina Liermans (1639-1709) Deel II..
78447: Derine, Raymond, - Grenzen van het Eigendomsrecht in de Negentiende Eeuw. Bijdrage tot de Geschiedenis van het Moderne Privaatrecht.
18030: Verteld aan Jan Derix, - Bert Poels Mémoires. Vriend en Vijand.
74500: Derk de Jonge, Heins & Strak, Zoetendaal, - Water en wonen.
206071: Derks, Sergio, - Philishave Generations of shaving Excellence.
75804: Derkse, prof. dr. W.F. e.a., - Een zwijgen dat kan worden verbeterd. Katholieke Intellectuelen in het publieke Debat.
75767: Derkse, Wil F.C.M. e.a., - In Quest of Humanity in a Globalising World. Dutch Contributions to the Jubilee of Universities in Rome 2000..
37043: Derveaux-Van Ussel, Ghislaine, - Houten Retabels.
29788: Derveeghde, Denise Van, - Inventaire Analytique des Archives ecclésiastiques du Brabant. 1re Série Tome II: Inventaire des Archives de Saint-Jacques sur Coudenberg. 1re Partie: Inventaire Analytique des Chartes (1190-1756).
73635: Desmaele, B. e.a., - Methodologische Aspecten van de Geschiedenis van de Belgische Administratie (19de-20ste Eeuw).
28303: Desmense, Wilton (vertaling en inleiding), - Lang Leve de Sint-Jan. Een Bossche Ode uit de 16e Eeuw aan Hertog, Stad en Kerk.
27637: M. Vincent de Paul Desmis, - Le reverend Père Louis-Marie de Gonzague (Baron van Rijckevorsel van Rijsenburg) Moine de Notre-Dame de Koningshoeven (1873-1892).
34955: Desneux, Henri, - Le Brabant Wallon.
34954: Desneux, Henri, - Le Brabant Wallon.
29280: Despy, Georges en André Uyttebrouck, - Inventaire analytique des Archives Ecclesiastiques du Brabant. Serie I: Abbayes et Chapitres. Tome IV: Inventaire des Archives de l'Abbaye de la Ramee a Jauchelette. Fasc. I: Introduction, Inventaire, Regestes (1204-1501); Fasc. II: Tables, Regestes (1501-1750).
70176: Dessing, Chr. S., - Bescheiden aangaande de Hervorming der Tucht in de Abdij van Egmond in de 15e eeuw..
70423: Destrée, Jules, - Le Mystère Quotidien. Réfexions & Souvenirs.
78122: Deun, Peter van, - Byzantium. Een Spektakel van Kunst en Cultuur 4de Eeuw - 1453..
33959: Van Deuren, F., - Arendonk een Momentopname.
76649: Deursen, dr. A. Th. van & mej. dr. J. Roelevink, - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe Reeks 1610 tot 1670..
43896: Deursen, dr. A. van, - Schoolatlas van Bijbelse Geschiedenis.
11067: Devadder, Edmond en Frans Halet, - Les Ravinements de la Forêt de Soignes.
70414: Dévillers, Léopold, - Inventaire Analytique des Archives de États de Hainaut. Tome Premier.
35785: Devogel, Victor, - Légendes Bruxelloises.
32111: Devogel, Victor, - Petites Chroniques Bruxelloises. Scènes de l'Histoire de Bruxelles.
3178: Devos, G. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 84 afl. 1-3 / De Lokroep van het Bedrijf. Handelaars, Ondernemers en hun Samenleving van de Zestiende tot de Twintigste Eeuw.
30601: Dewalhens, Paul, - Tirlemont. Histoire de la ville et de ses Monuments.
71111: Dewinter, O. e.a., - Leiekantjes. Ontdek verrassende Plekjes langsheen de Boorden van de Leie.
71141: Dewulf, Marcellyn, - Benamingen van Natuur- en Zielendemonen in Wase Kinderliedjes en Kinderrijmpjes.
76224: Dhaene, Sylvie e.a., - Hoge Hakken Roze Billen. Een multidisciplinaire Kijk op het Varken.
11453: Dhondt, Prof. Dr. J., - Proloog van de Brabantse Geschiedenis. Een Inleiding tot de politieke Geschiedenis van Noord-Brabant in de 9e en 10e Eeuw.
71478: Dibelius, Martin, - Britisches Christentum und Britische Weltmacht.
5677: Dickstein - Bernard, C., - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Tome Cinquante-Quatre [ La Gestion financière d'une Capitale à des Débuts: Bruxelles, 1334 - 1467 ].
16936: Didden, Jack e.a., - Meer dan Onderwijs. 75 Jaar dr. Mollercollege, Waalwijk.
32493: Diddens, Hendrik, - Adieu Schaarbeek.
76271: Diedenhofen, Wilhelm, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2010..
76239: Diedenhofen, Wilhelm, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2011..
72124: Diedenhofen, Wilhelm, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2009..
71820: Diedenhofen, Wilhelm, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2008..
71337: Diedenhofen, Wilhelm, - Kalender für das Klever Land auf das Jahr 2007..
67387: Diederich, Toni, - Rheinische Städtesiegel.
76069: Dieker, Andrea e.a., - Ons Dwergkonijn.
384516: Dieleman, Piet e.a., - Piet Dieleman. Pictor Pictura. Schilderijen, Tekeningen, Sculpturen.
11998: Dieleman, ir. Anthonie, - Welstandsprijs Mooi Brabant 2008. De beste Plannen van 2005-2007 in Noord-Brabant.
35968: Dieleman, Cock e.a., - Het Zuidelijk Toneel 1990-2000..
21433: Dielis, J.A.Th., - Gids van Bergeijk.
21403: Dielis, J.A.Th., - Gids van Bergeijk.
30101: Dieltjens, Frans, - Geschiedenis van de Fondsen- en Wisselbeurs van Antwerpen. De Antwerpse Wisselagenten en hun Handel.
11300: Topografische Dienst, - Foto-Atlas Noord-Brabant.
112996: Topografische Dienst, - Grote Topografische Atlas van Nederland 4. Zuid-Nederland. 1 : 50.000..
112997: Topografische Dienst, - Grote Topografische Atlas van Nederland 4. Zuid-Nederland. 1 : 50.000..
17248: Diepen, Armand, - Het Verslag der Tilburgsche Wol-Industrie en Hendrik Muller Szoon, of Bescherming contra Vrijhandel.
150181: Diepen, D. van, - De Bodemgesteldheid van de Maaskant. Kaartbijlage.
66432: Diepen, A.F., - Uitvoering van Artikel 50 der Wet op het Lager Onderwijs (1905). Inlichtingen voor Bijzondere R.K. Schoolbesturen.
65242: Diepenhorst, P.A. e.a., - Verslag van de Staatscommissie voor het Pachtvraagstuk. Deel I en Ia..
30419: Dierick, dr. H., - Geschiedenis van Hoboken.
30423: Dierickx, dr. Hendrik, - Geschiedenis van Hoboken.
30422: Dierickx, dr. Hendrik, - Geschiedenis van Hoboken. Evolutie van Plattelandsgemeente tot industrieel Centrum (1100-1950).
71194: Dierkens, Alain, - Inventaire des Cartes, Plans et Registres divers (Fin XIXe - Debut XXe Siecle).
170978: Diessen-Franssen, Cecile van e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1976-1977 Vijfentwintigste Jaargang.
75856: Dieten, S.W.J. van, - Mortaliteit van Kalveren bij de Partus à terme van M.R.IJ-Runderen.
72051: Dieteren O.F.M, Dr. R., - De Migratie in de Mijnstreek 1900-1935..
66467: Dieteren O.F.M., Dr. R., - De Migratie in de Mijnstreek 1900-1935..
291561: Dietz, M.S. e.a., - Inventarissen van de Archieven van de Heerlijkheid, het Dorpsbestuur en de Schepenbank en het Gemeentebestuur van Drunen 1369-1939..
31042: Dievoet, prof. dr. G. van e.a., - Tweehonderd Jaar Notariaat. Het Kantoor Hollanders de Ouderaen te Leuven (1783-1983).
78584: Dijck, Threes van & Jan Peijnenburg, - Drie Herders.
12727: Dijck, dr. G.C.M. van, - De Bossche Loterij 1562-1564..
74282: Dijck, G.C.M van & E. Suir, - Inventaris van het Archief van de Balije van Utrecht de Johanniterorde 1251-1815..
1109: Dijck, dr. G.C.M. van e.a., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel IV. ( Diverse artikelen o.a. Belastingen in Noord-Brabant vóór 1648 ; De latijnse scholen van Noord-Brabant in de 19de Eeuw; Enige Bossche Beeldhouwers ten tijde van Jeroen Bosch.).
154781: Dijck, Lucas van, - Bronnen van Coudewater. De eerste eeuwen Mariënwater, het oudst nog bestaande Birgittaklooster ter Wereld te Coudewater in Rosmalen (ca. 1437 - ca. 1637..
28837: Dijck, Trees van & Jan Peijnenburg, - Drie Herders.
108161: Dijck, L.G. van o.s.a., - Genealogie van Dijck.
12328: Dijck, Dr. G.C.M. van, - Geletterd 's-Hertogenbosch 1500-1650..
78512: Dijk, H. van; J. A. Faber, A.M. van der Woude, B.H. Slicher van Bath, - Een Klooster (Abdij Berne) uit het Brabants-Hollandse Rivierengebied / De oligarchisering van Friesland in de tweede Helft van de zeventiende eeuw / Twee sociale Stratificatie's in de agrarische Maatschappij in de pre-industriële Tijd / Vrijheid en Lijfeigenschap in agrarisch Europa (16e-18e eeuw) / Constante, fluctuerende en variabele Factoren in de Productie en Consumptie van agrarische Goederen in de pre-industriële Maatschappij / Oogsten, Klimaat en Conjunctuur in het Verleden / De paleodemografie / De Omvang en Samenstelling van de Huishouding in het Verleden.
78335: K. Koster van Dijk, - Miscellanea Forensia Historica - ter gelegenheid van het afscheid van prof. Mr. J.Th. De Smidt.
12774: Dijk, Gert-Jan van, - Orationes Scolae de Buscho 1274-1999..
75854: Dijk, Alfred van, - De Boer de Koe en onze Zuivelindustrie.
75660: Dijk, L.J. van, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1946..
75650: Dijk, L.J. van, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1932..
75649: Dijk, L.J. van, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1931..
75647: Dijk, L.J. van, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1927..
19704: Dijk, Frans van e.a., - De Boom en andere Monumenten. Een Wandeling door Leende en Leenderstrijp.
11081: Dijk, J. van; V. Westhoff, J. Heimans e.a., - Hydrobiologie van de Oisterwijkse Vennen.
73317: Dijk, L.J. van, - Pyttersen's Nederlandsche Almanak voor Iedereen. Drie en veertigtse Jaargang. 1942..
12887: Dijk, Jan van, - Rond de Geerlingse Brug. Herinneringen van Jan van Dijk.
27671: Dijk, R.Th.M. van, - Het Klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982..
276711: Dijk, R.Th.M. van, - Het Klooster Soeterbeeck te Deursen 1732-1982..
10168: Dijk, N.S., - Een Greep uit de Grond. Oosterhoutse Archeologie en Cultuurhistorie 1996-1999..
109353: Dijkerman, Joost en Jan Erik Burger, - Van Dommel tot Dinkel. Vijftien Dagen wandelen langs Zes Riviertjes.
11536: Dijkhuizen, Sietzo, - Kijk op het groene Noord-Brabant.
75582: Dijkhuizen, Guus, - De Bijbel van Guus en Hans.
11007: Dijkhuizen, Sietzo en Hans Sennef, - Groene Gids Noord-Brabant. Veelzijdige Wegwijzer voor Natuur en Landschap.
29702: Dijkman, J.J., - Inventaris van het Archief van de Houtvesterij Breda van Staatsbosbeheer (1899-1955).
76118: Dijkstra, Jacob, - De Mond- en Klauwzeerepizoötiën in Friesland.
15239: Dijs, Dick e.a., - Oss in de twintigste Eeuw.
26243: Dijs, Dick, - Heusden, Medaillon aan de Maas.
281047: Dijsselbloem-Visser, J. e.a., - De Sint Genovevakerk van Breugel.
73762: Dillen, C. van en C. Middelkoop, - Verzameling der Wetten, Besluiten en Aanschrijvingen, betreffende de Directe Belastingen en de In- en Uitgaande Regten en Accijnssen, met Aantekeningen voorzien. Deel I t/m XVI.
65839: Dillen, C. van en C. Middelkoop, bewerkt door J.H. Odendaal, - Organisatiebesluit Belastingen 1920 Met Bijlagen. Voorschriften Personeel.
65838: Dillen, C. van en C. Middelkoop, - Alphabetische Tafel op de Bijgewerkte Verzameling van Wetten, Besluiten en Aanschrijvingen, betreffende de Directe Belastingen en de Invoerrechten en Accijnzen Deel I - XIII.
78638: Dilling, K., - Ontginning en Grondverbetering in Friesland.
17223: Dillingh, Drs. P.F., - Tussen Rome en Dordt. Honderd Jaar Gereformeerde Kerk Tilburg 1894-1994..
40492: Dilweg, Guy, - Franciscus van Assisi een levend Evangelie.
40426: Dilweg, Guy, - Franciscus van Assisi. Een Leven.
20633: Dimmendaal, Geertje, - Akademies, verenigt U! Een Geschiedenis van de Fontys-Pabo Eindhoven en haar Voorlopers.
18955: Dingenen, Jan van ; Ger van den Oetelaar, Jaap van der Woude, - Jubileumboek Natuurwerkgroep Liempde 1988 - 2013..
21350: Dings, Willem, - Valkenswaard van 1900 tot Nu.
75811: Dinten, Wim van, - Met Gevoel voor Realiteit. Over herkennen van Betekenis bij organiseren.
10483: Dinther, W.S. van, - Gedenkschrift Noord-Brabantsch-Duitsche Spoorwegmaatschappij en Spoormonument Lok 94 te Gennep.
35028: Dinther, Ivo van, - Mee de Deur in den Herd.
15010: Dinther, Ivo van, - Mense van veur de Verkaveling.
71267: Dirksen, dr. Alfons, - 20 Jahre Deutscher Geschichte in Bildern 1914-1934..
98417: Dirksen, prof. dr. ir. H.J., - Grenzen van de geestelijke Vrijheid.
24582: Dirven, Herman, - Van Ginneken tot Nieuw-Ginneken of de Geschiedenis van Ginneken en Nieuw-Ginneken in de Twintigste Eeuw.
24456: Dirven, Herman en Piet Dekkers, - Princenhage in oude Ansichten.
24430: Dirven, Herman e.a., - 100 Jaar Amor Musae Prinsenbeek 1888-1988..
24428: Dirven, Herman, - Tuinbouwvereniging Sint Isidorus te Prinsenbeek. Van Oprichting tot Opheffing 1917-1997..
24412: Dirven, Herman, - Prinsenbeek in oude Ansichten.
7406: Dirven, Herman, - Jaarkrant Dirven. Mededelingen Stichting Bestudering Geschiedenis Familie Dirven. Jrg. 6..
7400: Dirven, Herman, - Jaarkrant Dirven. Jrg. 3 t/m 14 Mededelingen Stichting Bestudering Geschiedenis Familie Dirven..
23519: Dirven, Herman, - 55 jaar zelfstandig Prinsenbeek 1942-1997..
36463: Dirven, George & Ger van den Oetelaar, - Erfgoed in de Meierij. Bijgebouwen op Boerenerven.
106807: Dirven, Herman en George Dirven, - Geschiedenis van de Familie Dirven gedurende 6 Eeuwen. Deel II..
99588: Dis, D. van, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Grooten Torenpolder onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1920..
99578: Dis, D. van, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Elisabethpolder onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1920..
99519: Dis, D. van, - Keur of Politie-Verordening op het Gebruik van het Kanaal de Buitenhaven en het Gedeelte Keene genaamd de Boezem van het Waterschap De Mooie Keene onder de Gemeenten Fijnaart c.a., Standdaarbuiten en Klundert 1920..
69885: Discry, Fernand, - Archives et Institutions Hutoises de l'Ancien Regime.
64366: Dissel, E.D. van, - Mededeelingen omtrent het Internationaal Boschbouwcongres te Rome 19 april tot 5 mei 1926..
65276: Dissel, Van e.a., - Rapport van de Commissie in zake de Opleiding tot Tuin- en Landschapsarchitect.
65250: Dissel, E.D. van, - Medeelingen omtrent het Internationaal Boschbouwcongres te Rome van 19 april tot 5 mei 1926..
64436: Div., - Middelburg in bewogen dagen 1940-1945. Deel 1..
16555: Div., - Gemeentegids Boxtel 1996..
78644: Div., - Villages désertés et histoire économique XIe-XVIIIe Siècle.
39364: Div., - Statuut van de Hoge Gilderaad der Kempen.
39365: Div., - Koninklijke Gilde van den Edele Kruisboog St. Joris Wuustwezel Gildefeesten.
78593: Div., - Agricoltura e Mondo rurale in Occidente Nell’Alto Medioevo.
78591: Div., - Agronomisch-Historisch Jaarboek. Eerste Deel.
78569: Div., - Verslag over de Werkzaamheden van de Belgische-Nederlandse Bijzondere Commissie voor de Waterwegen en Havenproblemen.
42527: Div., - Kunstschatten uit Vaticaanstad, Italiaanse Kerken en Musea.
12801: Div., - Reinier van Arkel 500 jaar.
78556: Div., - Nederlandsch Fabrikaat 1915-1940..
10545: Div., - Economisch-Statistische Berichten. Speciaalnummer Noordbrabant.
35828: div., - Handelingen van het Zesde Nederlandsch Taal- en Letterkundig Congres gehouden te 's-Hertogenbosch den 11. 12 en 13 september 1860..
42513: Div., - Borobudur. Kunst en Religie in het oude Java.
78490: Div., - Besluitvorming Vroeger en Nu. - Tentoonstelling 15 april 17 mei 1975, t.g.v. het Colloquium Bronnen voor de geschiedenis van de Instellingen in België..
35822: Div., - Antoine Arnauld 1612-1694 en de Uitgave van zijn Oeuvres 1775-1783..
35257: Div., - Naar Morgen 17..
24816: Div., - Bergen op Zoom. Stad aan de Schelde-Rijnverbinding.
78480: Div., - Kwartierstatenboek van de Afdeling Gooi en Eemland van de NGV.
32065: Div., - Commémoration du Centenaire de l'Enseignements Moyen de la Ville de Bruxelles 1851-1951..
2109: Div., - Brabantia Jaargang 6. [o.a. Frans Babylon; Brabander in Mekka; Slag bij Woeringen; Antoon Coolen en de moraal; Het reservaat; Kapel te Udenhout; Verdwenen Kerk van Nuenen ].
78445: Div., - Dancwerc. Opstellen aangeboden aan Prof. Dr. D.Th. Enklaar ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste Verjaardag.
384569: Div., - Tempus Arti Juli 2000. Landen Linter Zoutleeuw Parcours Actuele Kunst.
38457: Div., - Herdenkingstentoonstelling 150 jaar Noord-Brabant 1813-1963..
384568: Div., - Gewerveld Ongewerveld. 4 Installaties in 'De Bewaerschole' te Burgh-Haamstede.
6368: Div., - Rondom de Plaets. Jaargang 18..
6367: Div., - Rondom de Plaets. Jaargang 17..
6365: Div., - Rondom de Plaets. Jaargang 15..
6350: div., - Rondom de Plaets. Jaargang 1 t/m 14..
6320: Div., - D'Hûskes. Nummer 24. Jaargang 14..
39363: Div., - Schatten der Vlaamse, Brabantse en Limburgse Schuttersgilden.
38813: Div., - Unieke Restaurants van Brabant en hun lekkerste Recepten.
38814: Div., - Noordbrabant. Café en Bar Boek.
78372: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks V (Vijfde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78371: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks Deel 1 t/m deel 10 (I-X) Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78370: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks X (Tiende deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78369: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks IX (Negende deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78368: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks VIII (Achtste deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78366: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks VI (Zesde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78361: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks IV (Vierde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78360: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks III. (Derde deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78359: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks II. (Tweede deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
78358: Div., - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks I. (Eerste deel). Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht.
6312: Div., - D'Hûskes. Nummer 15. Jaargang 9. 40 Jaar oud Nieuws.
3303: Div., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 3..
6311: Div., - D'Hûskes. Nummer 14. Jaargang 8. Jubileumuitgave Jan uten Houte 1947-1987..
35256: Div., - Naar Morgen 17..
12782: Div., - 50-Jarig Bestaan der 's-Hertogenbossche Waterleiding 1887-1937..
12780: Div., - 's-Hertogenbosch. Hier wordt geleefd.
6303: Div., - D'Hûskes. Jaargang 3. Zijn Markkant. Een Bundel Opstellen rondom het Archief, opgedragen aan Drs. C.Th. Lohmann.
6301: Div., - D'Hûskes. Jaargang 1..
7828: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 141 t/m 145. Jaargang 28..
7827: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 136 t/m 140. Jaargang 27..
6200: div., - De Overdraght. Jaargang 1983..
6201: div., - De Overdraght. Jaargang 1991..
39362: Div., - Hoge Gilderaad der Kempen. Reglementen: -Landjuwelen -Gildefeesten -Schietspelen.
11600: Div., - De Brabantse Stad.
11602: Div., - Ruimte in Brabant, de Dag na Morgen.
7825: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 126 t/m 130. Jaargang 25..
31778: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 83..
31779: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 83 afl. 3-4..
7822: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 111 t/m 115. Jaargang 22..
27545: Div., - Norbertijn worden? Een begaanbare Weg!.
39009: Div., - Hedendaagse Kunst uit Noord-Brabant.
6155: Div., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 5. [o.a. gebouwen die in 1994 verdwenen; openbare lagere school; Van zeshoek tot Zevenhoek; buitendijkse bastions; Willemstadse chirurgijn ].
31776: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 80 afl. 4..
6154: Div., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 4..
7818: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 91 t/m 95. Jaargang 18..
7816: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 81 t/m 85. Jaargang 16..
1224: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 24..
1223: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 23..
31775: Div., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 80 afl. 1-3..
78150: Div., - Met eerbiedigende Werking. Opstellen aangeboden aan Prof. Mr. L. J. K. van den Berg.
7815: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 76 t/m 80. Jaargang 15..
35810: Div., - Noordbrabants Schrijversboek 1981..
78149: Div., - Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins. Jahrgang 1918/19..
256724: Div., - Het bezwijken van een Olieopslagtank op het Terrein van de Amercentrale te Geertruidenberg op 27 december 1970..
19002: Div., - Nuenen rond de Eeuwwisseling. Boeren, Ambachtslieden, Woonplaatsen die het Nuenen van Vincent van Gogh typeren.
7814: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 71 t/m 75. Jaargang 14..
21082: Div., - Brabantia Jaargang 5. [o.a. Brabantse Vlag;  Abt Arnold van Tuldel; Adolf van Leggelo; Abdij Binderen; Pater Simon Bennenbroek; Fossiele zoogdieren; Zeekapitein Jan van Amstel; Vlag en wapen van aloud Brabant; Burcht van Werkendam;  Frans Babylon; Het reservaat.].
210810: Div., - Brabantia Jaargang 5. [o.a. Brabantse Vlag; Abt Arnold van Tuldel; Adolf van Leggelo; Abdij Binderen; Pater Simon Bennenbroek; Fossiele zoogdieren; Zeekapitein Jan van Amstel; Vlag en wapen van aloud Brabant; Burcht van Werkendam; Frans Babylon; Het reservaat. ].
6040: Div., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXX..
6152: Div., - Jaarboek Heemkundekring De Willemstad. Deel 2. [o.a. Oude bomen in Willemstad; gebouwen die in 1991 verdwenen; forten van 1747/1748; onderwijs in Willemstad].
78129: Div., - Het cultuurhistorisch Argument. Essaybundel.
12776: Div., - Zicht op de Binnenstad 's-Hertogenbosch.
6036: Div., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXVI..
78117: Div., - Borneo-Almanak 35e Jaargang.
78113: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Vijfennegentigste Deel.
78111: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Drieënnegentigste Deel.
2006: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel VI.
78110: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Tweeënnegentigste Deel.
78109: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Eenennegentigste Deel.
78107: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Negen en tachtigste Deel.
78105: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Zeven en tachtigste Deel.
78106: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Acht en tachtigste Deel.
78103: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Vijf en tachtigste Deel.
78104: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Zes en tachtigste Deel.
7810: Div., - Brieven van Paulus. Nrs. 51 t/m 60. Jaargang 10..
78089: Div., - Jaarboek De Vrije Fries Vijfennegentigste Deel.
6035: Div., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXV..
6032: Div., - Eigen Schoon en de Brabander. Jaargang XXXII..
39008: Div., - ENNU Stichting voor de Kunst.
35803: Div., - Noordbrabants Schrijversboek 1980..
6: Div., - Laetus Introitus Brabantiae 1356-1956 Dl. 3. [Artikelenbundel: 'De Blijde Inkomst van 1356 in het Abdijarchief te Tongerlo' (Dr. Milo H. Koyen ); 'De Vrijheidsgedachte in de Blijde Inkomste van 1356' (Mr. Bernard H.D. Hermesdorf; 's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste' (Dr. Louis P.L. Pirenne); 'De Blijde Inkomste en de Opstand tegen Pilips II' (Mr. H. de la Fontaine).].
5908: Div., - Jaarboek 1988 Heemkundekring Onder Baronie en Markiezaat Sprundel.
32032: Div., - Brussel, Washington aan de Zenne. Een Pleidooi voor Brussel als Europese Hoofdstad.
78018: Div., - Starck (Taschen Jumo Series).
256721: Div., - Oud Nieuws. Uit de Geschiedenis van 700 Jaar Zevenbergen.
78007: Div., - Jaarboek Cuypersgenootschap, Jaargang 30, 2014. Een Huis voor de Geest. Studies over Kerkbouw in de negentiende en twintigste Eeuw.
77971: Div., - Nationale Milieuverkenning 1997-2000..
39860: Div., - Ons Eigen Blad. Rombouts-Nummer.
79051: Div., - Bulletin des Musées Royaux d'Art et d'Histoire. Bulletin van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis. Jaargang 50. [o.a. met Selectieroeden geweven Koptische Weefsels].
77892: Div., - Information Privacy. Integrity, Availability, Security. Volume 2..
77891: Div., - Information Processing & Management. Libaries and Information Retrieval - Systems and Communication Networks. Volume 13..
77890: Div., - Information & Management the International Journal of Information Systems Applications. Volume 3..
77846: Div., - Huishoudboek N.C.B..
36754: Div., - Het Kasteel van Geldrop. Handleiding Kasteel en Kasteelpark.
19741: Div., - Gemeente Veghel Informatiegids.
19740: Div., - Gemeente Veghel Informatiegids.
35783: Div., - Made in Made.
77799: Div., - Topografische van Atlas Nederland. Schaal 1: 100.000..
2047: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLVII..
77794: Div., - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 13e Jaargang.
77793: Div., - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 4e Jaargang.
77792: Div., - Boekengids. Algemeen Nederlandsch Bibliografisch Tijdschrift. 2e Jaargang..
7779: Div., - Gemerts Heem Jrg. 42..
5771: Div., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 38-39. Jaargang 22..
5776: Div., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 46-47. Jaargang 26..
7778: Div., - Gemerts Heem Jrg. 34 & 35..
39854: Div., - Prof. dr. Julius Persijn 1878 - 1928. Gedenkboek.
39855: Div., - Los uit het Zadel. Beschouwingen van veertien Decanen b.g.v. het Afscheid van prof. dr. L.F.W. de Klerk als Rector Magnificus van de Katholike Universiteit Brabant.
22352: div., - Gemeentegids Ravenstein. Nieuwe Brug naar de Toekomst.
7777: Div., - Gemerts Heem Jrg. 32..
77768: Div., - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XIV [Parts 1-2 Compl.]..
77765: Div., - Verslagen en Mededeelingen. Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandsche Recht. Deel XII [Parts 1-3 Compl.]..
7776: Div., - Gemerts Heem Jrg. 38 t/m jrg. 45..
5770: Div., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 34-35. Jaargang 20..
5767: Div., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 28-29. Jaargang 17..
5768: Div., - Periodiek Heemkundekring De Vrijheijt van Rosendale. Nrs. 30-31. Jaargang 18..
5711: Div., - De Schééper. Periodiek van de Heemkunde Werkgroep Reusel. Nrs. 41-44. Jaargang 11..
5710: Div., - De Schééper. Periodiek van de Heemkunde Werkgroep Reusel. Nrs. 37-40. Jaargang 10..
2046: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLVI.
24802: Div., - Een Bergse in Oorlogstijd. Dagboek M. van Dierendonk 1943-1946..
5700: Div., - De Schééper. Periodiek van de Heemkunde Werkgroep Reusel. Nrs. 1 - 76. Jaargang 1 – jaargang 19..
77143: Div., - Rijn en Maas. Kunst en Kultuur 800 – 1400..
38456: Div., - Het Bisschoppelijk Museum van 's-Hertogenbosch 1933-1963..
77112: Div., - Gemäldegalerie Berlin. Geschichte der Sammlung und ausgewählte Meisterwerke.
5635: Div., - Annales de la Société Royale d'Archéologie de Bruxelles. Mémoires, Rapports et Documents. Tome 39. [ O.a. Exécution de travaux de caractère artistique. Acquisition et vente d'oeuvres d'art; Mentions relevées les archives des ancien établissements de secour bruxellois; Mentions relatives à Diest ].
18826: Div., - Helmond in the Pocket 2004..
77105: Div., - Konrad Adenauer seine Zeit – sein Werk.
77085: Div., - Albertus Magnus Ausstellung zum 700. Todestag.
77072: Div., - Santiago de Compostela; 1000 jaar Europese Bedevaart.
77047: Div., - Cultuurgeschiedenis in de Nederlanden van de Renaissance naar de Romantiek. Libert Amicorum J. Andriessen s.j., A. Keersmaekers, P. Lenders s.j..
77042: Div., - Het Werk van Rogier de le Pasture van der Weyden. 1399 – 1400 / 1464..
77040: Div., - Verslag van de Algemeene Vergadering der Leden van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 26 april 1930..
77021: Div., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États LI..
77019: Div., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XLV..
77018: Div., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États XLI..
77016: Div., - Standen en Landen / Anciens Pays et Assemblées D'États LIX..
7700: Div., - Gemerts Heem Jrg. 22 t/m jrg. 37.
18825: Div., - Helmond. Brandevoort Masterplan.
76965: Div., - Verslag van de Algemene Vergadering van het Historisch Genootschap gehouden te Utrecht op 31 October 1952 en 2 november 1953 - verenigd met Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap (68e deel).
76886: Div., - Floreencahier 1858. Eigenaren en Gebruikers Weststellingwerf.
1882: Div., - Jaarverslag 1987. Heemkundevereniging 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten.
12772: Div., - Godshuizen Jaarverslag 1988. Werken aan Verandering.
19739: Div., - Gemeente Veghel Informatiegids.
76859: Div., - Streekarchivariaat Tiel - Buren - Culemburg. Jaarverslag 1984..
76850: Div., - Historische en Heemkundige Studies in en rond het Geuldal. Jaarboek 2003..
76844: Div., - Kruisen en Kapellen.
1881: Div., - Jaarverslag 1977. Heemkundevereniging 'De Heerlijkheid Heeze-Leende-Zesgehuchten.
188011: Div., - Janssen & Fritsen N.V. 't Hout Helmond. Catalogus Gymnastiek.
18807: Div., - Werken aan je Stad. Tips voor Wereldoriëntatie.
7682: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 35 t/m jaargang 39..
7681: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 38 t/m jaargang 43..
76800: Div., - Nederland van Boven.
7680: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 25 t/m jaargang 35..
76794: Div., - Male Burcht en Abdij.
36406: Div., - De Brabantse Boerderijen. Boerderijen het zal ons een Zorg zijn.
5572: Div., - Ravelyn. Periodiek Heemkundekring De Willemstad Jaargang 22..
5573: Div., - Ravelyn. Periodiek Heemkundekring De Willemstad Jaargang 23 & 24..
76719: Div., - Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein insbesondere die alte Erzdiözese Köln 1891. - Heft 51..
5571: Div., - Ravelyn. Periodiek Heemkundekring De Willemstad Jaargang 21..
76698: Div., - Het Gezicht van Nijmegen.
2045: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLV.
38559: Div., - Beeldenstroom. Regeling aankopen en Opdrachten Beeldende Kunst Noord-Brabant 1984-1991..
11519: Div., - De Allochtonen in Brabant. Initiaal-Onderzoek naar Omvang en Situatie.
39006: Div., - Kunstenaars uit Brabant.
39007: Div., - Galerieën rond Van Abbe.
2043: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLIII [o.a. Politieke propaganda in een vroeg-zeventiende-eeuws toneelstuk over het turfschip van Breda; Breda en zijn regenten in het spanningsveld tussen noord en zuid, 1576-1610; Belastingfraude tussen 1814 en 1866; Alphen van Echternachs Domein tot Bredase Heerlijkheid 1175-1312; De bank van lening te Breda tot 1815; De laatste vrouwe van Breda op Huize Valkenbergh: Maria van Lon-Heinsberg (+1502) ].
2044: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel XLIV [o.a. Alphen van Echternachs Domein tot Bredase Heerlijkheid 1175-1312; De ontmanteling van Breda en Plan van uitleg van Van Gendt 1869-1881; Het metselaarbedrijf van de familie Fiers te Breda, 1656-1744; De Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij 1889-1985; De Courier van Bataafsch Braband; N.R.H. Guljé parlementariër 1862-1871. ].
18783: Div., - Zangvereeniging Werkmanskring Helmond 1880-1905. Groot Festival voor Zang- Harmonie- Fanfaregezelschappen.
27491: Div., - Koningshoeven, aangenaam. Een Abdij stelt zich voor.
35743: Div., - Brabant op z'n breedst. Jubileumuitgave 200 Jaar Brabant.
7657: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 57..
7656: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 56..
76542: Div., - Lexikon des Mittelalters. Band VII, VIII, IX. Planudes bis Zypresse 'Anhang.
38542: Div., - Brabant wederzijds. Sculpturen en Schilderijen van 12 jonge Kunstenaars uit Brabant en Noord-Brabant.
76540: Div., - Historische Bedrijfsarchieven. Bankwezen. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
76539: Div., - Historische Bedrijfsarchieven. Openbare Nuts- en Communicatiebedrijven. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
7651: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 51..
76505: Div., - De Volkskundevragenlijsten 1-58 (1934-1988) van het P.J. Meertens-Instituut.
7650: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 50..
76492: Div., - Erfgoedbalans 2009. Archeologie, Monumenten en Cultuurlandschap in Nederland.
7649: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 49..
41855: Div., - De Jezuïeten. Een geschiedkundige Schets.
384557: Div., - Scryption. Een Verzameling.
11693: Div., - Om door te geven.
79001: Div., - Statuten en Huishoudelijk Reglemant der Werkmansvereeniging “Arnhem”opgericht 1869, benevens de Reglementen der Onder- en Algemeene Afdeelingen van de Vereeniging.
384554: Div., - 12 beeldende Kunstenaars uit Belgisch Limburg & 12 beeldende Kunstenaars uit Nederlands Brabant.
7648: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 48..
38706: Div., - 33e Nederlandse Kunst- en Antiekbeurs 's-Hertogenbosch.
7647: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 47..
76469: Div., - Circus Gedichten voor Kinderen.
7646: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 46..
7645: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 45..
35720: Div., - Klein Bosch Verhalenboek.
7644: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 44..
7643: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 43..
76428: Div., - Van Blok vol Rechten tot Arsenaal vol Wetenswaardigheden. Expositie gewijd aan Archiefzorg en -Beheer in Nijmegen door de Eeuwen heen.
7642: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 42..
1222: Div., - De Brabantse Leeuw. Jaargang 22..
76402: Div., - Groeneveld te Baarn.
76411: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 41..
76401: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 40..
76391: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 39..
76381: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 38..
10535: Div., - Project de Chemin de Fer Métropolitain a Bruxelles.
5510: Div., - Heemkundeblad Rond die Cluse. Jaargang 10..
18776: Div., - Jozefparochie Helmond in Woord en Beeld bij haar 121/2 Bestaan 1923-1936..
18777: Div., - Koninklijke Stads-Harmonie Phileutonia Helmond 1850-2000..
76356: Div., - Bremisches Jahrbuch Band 88. 2009. In Verbindung mit der Historischen Gesellschaft Bremen.
12771: Div., - Godshuizen Jaarverslag 1987. Beroepsontwikkeling in Zorgverlening en Verpleging.
27471: Div., - Fraters van Tilburg. Een Passie voor Barmhartigheid.
76352: Div., - Broekhuizen te Leersum.
76350: Div., - Fraeylemaborg te Slochteren.
76349: Div., - Sandwijck bij De Bilt.
76347: Div., - Het Huys Ten Donck te Ridderkerk.
76342: Div., - The Grail Magazine Celebrate of prof. Jac. van Ginneken.
76333: Div., - Boek, Bibliotheek en Geesteswetenschappen. Opstellen door Vrienden en Collega's van dr. C. Reedijk geschreven ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage..
76331: Div., - Kroniek. Lijst van de voornaamste in 1994 t/m 2002 verschenen Boeken en Artikelen op het Terrein van de Nederlandse Geschiedenis.
30095: Div., - Tentoonstelling van het Antwerps Rechtsleven.
39404: Div., - Pronk der Gilden.
393556: Div., - Gildefeest Gilde St. Lambertus Vessem 2008..
7632: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 32..
76311: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 31..
30172: Div., - De Havengebieden van Amsterdam, Antwerpen, Gent en Rotterdam.
30176: Div., - Jubel-Album van het Handelsblad van Antwerpen 1844 - 1944..
21361: Div., - Brabantia Jaargang 9 [o.a.  Breda in de Spaanse Letteren; Grove Den in Noord-Brabant; Frans van Amelsvoort; Nuenense pastorie; Jef de Brouwer; Brabantia Sacra; Vincent van Gogh; Berne en de 19e eeuwse geschiedschrijving; Ger Langeweg; De plantengroei in de omgeving van 's-Hertogenbosch; Spaanse Brabander; Romeinse vondsten te Esch; Watermolen van Coll; Wies Grips; Vroegbarokke Kelk van Bokhoven. ].
7631: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 31..
32052: Div., - Uitbreiding der Vrije Universiteit de Brussel / Extensoin de l'Université Libre de Bruxelles.
32060: Div., - Cinquantième Anniversaire de la Fondation de l'École Normale Émile André. Aperçu historique.
3302: Div., - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Jaarboek 2. [o.a. Inventaris van het dekanaal archief; 17e eeuws conclaaf in een Geels archief; Schole van Geel; Scène d'asile; Michiel Vertsraeten; Twee nieuwe orgels van Christiaan Penceler; Een Geelse palmares uit de 18de eeuw; Belangrijke schuur te Geel-Larum; Over de toondichter van het Kempenland; Passieretabel van Ste Dimphna.].
7630: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 30..
2136: Div., - Brabantia Jaargang 9. [o.a.  Breda in de Spaanse Letteren; Grove Den in Noord-Brabant; Frans van Amelsvoort; Nuenense pastorie; Jef de Brouwer; Brabantia Sacra; Vincent van Gogh; Berne en de 19e eeuwse geschiedschrijving; Ger Langeweg; De plantengroei in de omgeving van 's-Hertogenbosch; Spaanse Brabander; Romeinse vondsten te Esch; Watermolen van Coll; Wies Grips; Vroegbarokke Kelk van Bokhoven.].
16500: Div., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer. Midden-Brabant.
76296: Div., - Historische Bedrijfsarchieven. Machine-, Elektro- Technische en Transportmiddelenindustrie. Een Geschiedenis en Bronnenoverzicht.
32029: Div., - Tableaux didactiques relatifs à l'Histoire de Bruxelles.
29392: Div., - Plaatsingslijst van het Archief van Charles Stulemeijer 1913-1966..
76281: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 28..
7628: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 28..
7627: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 27..
5509: Div., - Heemkundeblad. Jaargang 9..
7626: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 26..
76256: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 1-8. 1977-1984..
76255: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 8. 1984..
5507: Div., - Heemkundeblad. Jaargang 7..
5508: Div., - Heemkundeblad. Jaargang 8..
76254: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 7. 1983..
76253: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 6. 1982..
76252: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 5. 1981..
5506: Div., - Heemkundeblad. Jaargang 6..
76251: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 4. 1980..
76250: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 3. 1979..
7625: div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 25..
76249: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses 2. 1978..
76246: Div., - Vuga's Alfabetische Plaatsnamengids van Nederland.
76248: Div., - Bibliografie van Nederlandse Proefschriften. Dutch Theses I 1977..
122017: Div., - Uw Stad ’s-Hertogenbosch.
12212: Div., - Grasso 125 Jaar Innovatie.
2005: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel V.
22306: Div., - Sint-Corneliusschool Venhorst 1933-1984..
7624: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 24..
76214: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 110, aflevering 1,2,3,4..
76213: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 111, aflevering 1,2,3,4..
76212: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 112, aflevering 1,2,3,4..
76211: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 113, aflevering 1,2,3,4..
76210: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 114, aflevering 1, 3,4..
7621: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 21..
76208: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 116, aflevering 1,2,3,4..
76209: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 115, aflevering 1,2,3,4..
76207: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 117, aflevering 1,2,3,4..
76205: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 119, aflevering 1,2,3,4..
76204: Div., - Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 120, aflevering 1,2,3,4..
32937: Div., - Pajottenland Landschap en Monument.
11481: Div., - Ruimtelijke Ordening in Noord-Brabant.
11482: Div., - Brabant. De Provincie vroeger en nu.
76200: Div., - Verzameling der Provinciale Verordeningen van Oost-Vlaanderen.
7620: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 20..
11477: Div., - De Heerlijke Stad.
27746: Div., - Kerkelijke Kunst uit het Dekenaat Valkenswaard.
27447: Div., - Als een Mosterdzaad. Van Contemplatief Convent tot actieve Onderwijs-Congregatie.
7619: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 19..
76188: Div., - Internationale Exlibristentoonstelling. Keuze uit het Internationaal Exlibriscentrum van Sint-Niklaas.
76187: Div., - Honderd Jaar Neogotisch Stadhuis Sint-Niklaas.
76186: Div., - Van Muntslag tot Muntschat. Twintig Eeuwen Geldgeschiedenis in het Land van Waas.
2042: Div., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XLII.
76184: Div., - Jaarboek / Jaarboeken Stedelijke Academie Sint-Niklaas 1978 - 1989..
7618: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 18..
5505: Div., - Heemkundeblad. Jaargang 5..
7617: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 17..
7616: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 16..
7615: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 15..
7614: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 14..
21066: Div., - 25 Jaar Heemkundekring De Heerlijkheid Oirschot.
7613: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 13..
2004: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel IV.
41774: Div., - Kapucijnen Almanak.
41777: Div., - Twaalf Capucijnen.
39005: Div., - Kunstenaars uit Brabant.
27439: Div., - De Abdij O.L. Vrouw van Koningshoeven.
38524: Div., - Vlaamse Expressionisten.
7611: Div., - De Kleine Meijerij. Jaargang 11..
39004: Div., - Kunstreisboek voor Nederland Deel IV Zeeland, Noord-Brabant, Limburg.
3241: Div., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Speciaalnummer 25 Jaar E.T.I..
7610: div,, - De Kleine Meijerij. Jaargang 10..
27436: Div., - Eeuwfeest Zusters van Barmhartigheid-Huize St. Leonardus en Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes-St. Josefhuis.
76074: Div., - Standaard van de in Nederland erkende Konijnenrassen, Cavia's en kleine Knaagdieren.
76068: Div., - Standaard van de in Nederland erkende Konijnenrassen.
76062: Div., - Standaard der in Nederland erkende Konijnenrassen.
27429: Div., - Gedenkschrift ter gelegenheid van het Gouden Jubilé van het Capucijnenklooster te 's-Hertogenbosch 1898-1948..
10517: Div., - Van Karrespoor tot Autosnelweg. 's-Hertogenbosch-Eindhoven na 250 Jaar geen Knelpunt meer.
30087: Div., - Letterkundig Leven te Antwerpen. Een Prentenboek.
21064: Div., - Sint Joris bij de Tijd.
127681: Div., - Rapport inzake de industriële Ontwikkelingstendenties in de Agglomeratie 's-Hertogenbosch.
222923: Div., - Feestgids ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der Gemeente Boekel. 1313-1963..
222922: Div., - Feestgids ter gelegenheid van het 650-jarig bestaan der Gemeente Boekel. 1313-1963..
32936: Div., - Memorandum Xe Lustrum Dulce cum Sodalibus.
40305: Div., - De Bron begint te zingen. Gedachten van Moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament Catherine de Bar.
41773: Div., - Achter de Muur. Leven en Werk der Capucijnen.
7600: Div., - Tijdschrift De Kleine Meierij. Register Jrg. 1 t/m 40. 1947-1989..
5451: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 27 & jaargang 28..
24645: Div., - Etten-Leurnummer.
24642: Div., - Heemkundige Kring Jan uten Houte 1947-1977..
75959: Div., - Kippen. Huisvesting, Voeding, Verzorging.
75958: Div., - Kippen. Huisvesting, Voeding, Verzorging.
5450: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 26 Nr. 7-8..
37212: Div., - 04-50. Fotografieproject Brussel. La Mission photographique à Bruxelles.
75884: Div., - Het UTD Schapenplan.
5429: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 29..
2040: Div., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XL.
75840: Div., - Königlicher Verein Das Niederländische Rindvieh-Stammbuch.
5428: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 28..
5427: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 27..
21345: Div., - De Valk Valkenswaard opgericht 30 april 1909..
27402: div., - Bij Gelegenheid van het Eeuwfeest. 100 Jaar Berne in Heeswijk 1857-1957..
5426: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 26..
75782: Div., - Koninklijke Belgische Commissie voor Volkskunde. Vlaamse Afdeling. Jaarboek XVIII t/m XLVI. Jaarboek 28 t/m 46..
5425: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 25..
75778: Div., - Speculum: A Journal of Medieval Studies. Volume 87, No. 1 (January 2012)..
75777: Div., - Speculum: A Journal of Medieval Studies. Volume 87, No. 2 (April 2012)..
25764: Div., - Ons dagelijks Brood.
393555: Div., - Gildefeest. Het Gilde… Meer dan Traditie 18 mei 2014..
18766: div., - Uit de School geklapt. Feestuitgave van de Academie van het St. Carolus-Borromeus-College (R.K. Hoogere Burgerschool en Middelbare Handelsdagschool) te Helmond.
5424: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 24..
75673: Div., - Jubileumnummer Katholieke Illustratie. Het Leven begint bij Honderd.
36315: Div., - Een Toekomst voor ons Verleden.
75626: Div., - Liturgisch Mis- en Gebedenboek voor het Katholieke Huisgezin. Zeer volledig met Vespers en Lofgebeden.
378583: Div., - Gedenkboek Eeuwfeest Aug. Snieders 1825-1925..
5422: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 22..
75596: Div., - La Cuisine au Pays de Gambrinus. Les 300 meilleures Recettes de Plats aromatisés a la Bière.
20031: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel III..
75578: Div., - Pientere Hapjes voor Aperitieven, Recepties en Feestjes.
39580: Div., - Sint-Job-In'-'T-Goor. Groots Schutterstoernooi voor de Voetboog.
79007: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 20..
384534: Div., - Beeldschoon aan de Ley.
38453: Div., - Grondstof tot nadenken. Metaal.
24628: Div., - Etten-Leur de Plaats waar wij wonen.
5416: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 16..
5419: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 19..
41703: Div., - Minderbroeders-Kapucijnen in Nederland.
38509: Div., - Ooghoogte. Stedelijk Van Abbemuseum 1936-1986..
39940: Div., - Herman Liebaers ad Amicos suos. xlviij Images Autobiographiques.
121969: Div., - Fotoreport Dankbaarheidsreünie Oktober 1985 in 's-Hertogenbosch.
24623: Div., - Tussen Ploegen en Ploegendienst. 500 Jaar Ambacht en Industrie in Etten-Leur.
3200: Div., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jrg. 9 t/m 12..
121954: Div., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Academie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen '93.
121955: Div., - 's-Hertogenbosch. Koninklijke Akademie voor Kunst en Vormgeving 's-Hertogenbosch. Eindexamen.
22249: Div., - Artsenijhof. Kruiden in de Kloostertuin bij het Museum voor Religieuze Kunst.
75365: Div., - Trappist Info.
5415: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 15..
393552: Div., - 23e Kringdag Kempenland. Gildefeest Eersel 5 juni 1966..
393554: Div., - Kempische Kringgildedag Duizel 20 mei 1990..
75360: Div., - Natuur in uw Glas. Vlaamse Bieren en Folklore.
3211: Div., - Noord-Brabant. Officieel Orgaan van het Economisch Technologisch Instituut voor Noord-Brabant. Jaargang 11..
384526: Div., - Frank Couteaux.
384527: Div., - Beelden van Mensen. Louise Terheijden.
18718: Div., - Sociaal Jaarverslag van de Stichting St. Lambertusziekenhuis Helmond.
18722: Div., - Basisschool St. Trudo Helmond 1931-1991. 60 Jaar werken aan Kwaliteit.
75305: Div., - Naar de Stergroep.
75296: Div., - Kleurenspelletjes.
75299: Div., - Wenkende Wieken in West-Vlaanderen.
36314: Div., - Pleidooi voor 's-Hertogenbosch.
36306: Div., - Voorlopige Monumentenlijst van de Oostelijke Langstraat en het Bovenland van Heusden.
36312: Div., - Voorloopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst. Deel X De Provincie Noordbrabant.
75288: Div., - Gent ondersteboven. De beste Adressen. Restaurants Cafés Originele Winkels Cultuur & Toerisme.
75286: Div., - Gids voor Vlaanderen. Toeristische en culturele Gids van de Vlaamse Gemeenten.
75274: Div., - Creatief met Chocolade. Recepten & Ideetjes.
20025: Div., - Noord-Brabant en Kempen, Hand in Hand in Benelux.
2003: Div., - Jaarboek Oranjeboom. Deel III..
10511: Div., - Weg en Verkeer, Gevangenpoort.
75259: Div., - Verliefd Verloofd Getrouwd. Huwelijksgebruiken in Vlaanderen en Wallonië Vroeger en Nu.
75193: Div., - Soignies. Lundi de Pentecote 1262 - 1962. Zinnik Tweede Pinksterdag 1262 - 1962. 70-jarig bestaan van de Grote Bidweg van Sint-Vincentius..
75188: Div., - Fruitoogstfeesten St. Truiden 2 juli 1950..
75186: Div., - Le Bresil à l'Exposition internationale d'Amsterdam 1883..
75175: Div., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 61. Genealogie en de Canon Deel 1..
78909: Div., - Onderzoek naar de mate van Verontreiniging van de Oppervlaktewateren in Nederland. Deel VI Noord-Brabant.
78910: Div., - Te mooi om waar te zijn. Authenticiteit en Manipulatie in het Landschap. Kunst en Natuur in het Stroomgebied van de Dommel bij Sint-Michielsgestel.
75174: Div., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 60..
75173: Div., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 59..
75172: Div., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 58..
75171: Div., - Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 57..
27377: Div., - 25 jarig Jubelfeest der Eerw. Zusters Carmelitessen 1891-1916..
75137: Div., - Mein Belevingen. Een Gedichtenbundel van persoonlijke Ervaringen in Nationaal Park De Meinweg.
27371: Div., - Het Graafschap Megen Deel 2: Beknopte Historie van de Franciscanen te Megen.
27372: Div., - Het Graafschap Megen Deel 3: Beknopte Historie van de Penitenten te Haren.
75120: Div., - Handreiking concrete Gevolgen van Dualisering voor Gemeenten.
19732: Div., - Toelichting op de Plattegrond van de Kom van Veghel, anno 1791..
18690: Div., - Helmond Unaniem.
75067: Div., - Limburgse Vogels. editie 2009..
5400: Div., - Vlaamse Stam: Tijdschrift voor Familiegeschiedenis. Jaargang 6 t/m Jaargang 29..
22228: Div., - Opening Politiebureau en Brandweerkazerne Uden.
27366: Div., - Sint Barbaradal op de Eikendonk te Den Dungen.
38452: Div., - Brabant Biënnale 1985..
27365: Div., - De Redemptoristen.
2105: Div., - Brabantia Jaargang 3 & 4. [o.a. Brabants boerenleven omstreeks 1800; Brabantia Sacra; Het Graafschap Megen; Herculus in Noord-Brabant, Verering te Ruimel (?) en Diessen; Groot Duyfhuis te Liempde; Oude warande te Tilburg; Hoe het schuttersgilde groeide; Latijsne scholen van Noord-Brabant. Megen, Macharen en Haren; Oude Schildering te Helvoirt; dr. Justus Turcq; Brabantia Sacra; Geschrift van Laurentius Metsius; Gerard van Gutschoven; Dirk van Heeze; Orgels van de St. Lambertuskerk te Helmond; Een vergeten Brabantse schilder (Jac. van Dijk 1817-1896).].
186871: Div., - Gedenkboek Marinus van Hout Burgemeester van Helmond 1913-1937..
18687: Div., - Gedenkboek Marinus van Hout Burgemeester van Helmond 1913-1937..
7502: Div., - Merckenswaert. Valkenswaard.
38501: Div., - De Gouden Eeuw.
7501: Div. , - Merckenswaert. Valkenswaard.
74991: Div., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel V..
74990: Div., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken. Deel VI..
74989: Div., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken (Oud Regiem). Deel I..
74988: Div., - Inventarissen van hedendaagse Archieven van Gemeenten. Deel I..
74987: Div., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel VI..
11396: Div., - De Brabantse Stad.
11397: Div., - Een Pleintje met Bomen.
20018: Div., - De demografische en sociaal-economische Structuur van de Kempen.
41620: Div., - Cisterciënzerabdij O.L.Vrouw van Nazareth Brecht.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

5/9