Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24976: Slootmans, Corn. J. F., - Een brandvrij Archiefdepôt te Bergen op Zoom.
24971: Slootmans, Corn. J. F., - Bij de Opening van het brandvrije Archiefdepot te Bergen op Zoom.
171461: Slootmans, Corn. e.a., - Sint Leonardus. Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen. 1924..
17146: Slootmans, Corn. e.a., - Sint Leonardus. Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen. 1924..
24879: Slootmans, C.J.F., - Bosschenaren op de Bergen op Zoomsche Jaarmarkten.
24880: Slootmans, C.J.M., - Bergen op Zoom. De Stad der Markiezen.
24884: Slootmans, C.J.F., - Jaarmarktvrijheid en Ambachtskeure te Bergen op Zoom.
24885: Slootmans, Corn. J.F., - Les Marchands Brabançons et, plus spécialement, les Marchands Bruxellois aux Foires de Berg-op-Zoom.
24887: Slootmans, C., - De Bergen op Zoomsche Jaarmarkten en de Bezoekers uit Zuid-Nederland.
38648: Slootmans, C.J.F., - Klokken, Beiaard en Beiaardiers te Bergen op Zoom vóór 1747..
397053: Slootmans, Korneel, - Arnoldus Asselbergs 1811-1880..
24852: Slootmans, C.J.F., - De Heilig Kruis Ommegang van Bergen op Zoom.
24847: Slootmans, C.J.F., - Jaarmarktvrijheid en Ambachtskeure te Bergen op Zoom.
24826: Slootmans, Korneel, - Brabantse Kooplieden op de Bergse Jaarmarkten.
36780: Pater Sloots, - Het Huis van Herlaer.
35225: Sloots, Jan, - Ronde Wijzers in het Uur. Gedichten.
390461: Sloots, Jan e.a., - Jan Sloots. Gedichten, Schilderijen. Catalogus Herfst. Gedichtenbundel Het onvoltooide Woord.
39046: Sloots, Jan e.a., - Jan Sloots. Gedichten, Schilderijen. Catalogus Herfst. Gedichtenbundel Het onvoltooide Woord.
74587: Slotemaker, A., - Vervolg op de Handleiding tot de geregelde Uitvoering van de Werkzaamheden, voorgeschreven bij de Wet op de Schutterijen.
72101: Slotemaker, A., - Eerste Vervolg op de Handleiding tot de geregelde Uitvoering van de Werkzaamheden, voorgeschreven bij de Wet op de Schutterijen......
68975: Slotemaker, A., - Handleiding tot de geregelde Uitvoering van de Werkzaamheden voorgeschreven bij de Wet op de Schutterijen, met de deswege bestaande reglementaire Bepalingen, Verordeningen, Wijzigingen en Ophelderingen.
36557: Sloten, P.K.P.J. van, - 's-Hertogenbosch en Omgeving. Bijdrage tot de Kennis der Landsverdediging.
205892: Sluijter, Frans W. e.a., - 20 Jaar Globe.
22231: Sluijters, J.F.J., - Uden in oude Ansichten.
222309: Sluijters, J.F.J., - Uden in oude Ansichten.
22227: Sluijters, Hans, - Hogerhand in Stad en Land van Ravenstein.
27806: Sluijters, J., - De Hervormde Kerk te Ravenstein in het Verleden.
22212: Sluijters, Hans, - Beknopte Historie van Ravenstein.
22216: Sluijters, Hans e.a., - Onder Pet en Poffer Op Zeeland.
22000: Sluijters, J., - De Lotgevallen van het Land van Ravenstein en het Graafschap Megen.
15725: Sluijters, J. e.a., - Gemeente Schaijk. Rekreatie, wonen, werken.
26499: Sluijters, J., - Twee en een halve Eeuw nieuwe Burgers te Geertruidenberg.
28073: Sluijters, J., - St. Jacobus Major Zeeland 1871-1971..
280731: Sluijters, J., - St. Jacobus Major Zeeland 1871-1971..
22443: Sluijters, J.M.J.F.A., - Ravenstein in oude Ansichten.
22371: Sluijters, Hans en Jan Buur, - Volkels Kerk viert Veertig! Terugblik in kort Bestek op het geestelijk Leven van een Brabants Dorp.
22388: Sluijters, J.M.J.F.A., - Schaijk en Reek in oude Ansichten.
22392: Sluijters, J. e.a., - Schaijk. Rekreatie, wonen, werken.
12490: Sluiter, Liesbeth, - Reinier van Arkel. Ik wil weer Trampoline springen.
75417: Sluszny, Marc, - Sharkwise. Een Ontdekkingsreis.
76490: Sluyterman, K., - Huisraad en Binnenhuis in Nederland in vroegere Eeuwen.
105413: Sluyterman, dr. Keetie E., - Driekwart Eeuw CSM Cash Flow, Strategie en Mensen.
10567: Sluyterman, K. e.a., - Het Coöperatieve Alternatief. Honderd Jaar Rabobank 1898-1998..
70992: Small, Donn, - Explore the New Forest.
106987: Smallenburg, J.H., - Het Geslacht Van Haaften in het Land van Altena 1160 - 1996..
75748: Smals, R.G.M., - Collaborative Development of complex Products. Ten Cases of collaborative Product Development in high-tech Industries.
11729: Smedt, Hilda de, - De Groothandel in de Zuidelijke Nederlanden.
9653: Smeenk, Hester, - Samen-Werken aan Brabant. 12 inspirerende Voorbeelden van Landinrichtingsprojecten in Noord-Brabant.
75736: Smeets, M.K.J. e.a., - Inventaris van het Archief van de Munsterabdij te Roermond 1220-1797..
22252: Smeets, Paul, - 100 jaar St. Petrus Uden 1890-1990..
243815: Smeets, Jan, - Ben nooit zuinig met je Dromen. Het Zunderts Toneel 1947 - 2007..
42039: Smeets, Pater Lamb., - Het Kerkelijk Recht voor Vrouwelijke Religieusen.
39753: Smeets, Frans, - Een 'Brabants Bont' Gezelschap.
170491: Smeets, Henk, - Lunetten, Kroniek van een failliet Beleid. Het Overheidsbeleid ten aanzien van de Molukse Gemeenschap in Vught.
17049: Smeets, Henk, - Lunetten, Kroniek van een failliet Beleid. Het Overheidsbeleid ten aanzien van de Molukse Gemeenschap in Vught.
169538: Smeets, Henk e.a., - Vught in Ansichten.
78668: Smeets, Lamb., - Het Kerkelijk Recht voor Vrouwelijke Religieuzen.
27969: Smeets, P. e.a., - St. Petrus Uden 100 Jaar 1890-1990..
97114: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1923. Historische en administratieve Bescheiden Deel I t/m Deel V..
97113: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel IV..
97112: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel III..
97111: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel II..
9711: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel 1..
70534: Smeijsters, H.J.M.F., - De Muziek in de Greep van de Technologie.
38537: Smekens, F., - Oudheidkundige Musea. Vleeshuis. Catalogus IX Tin.
384536: Smekens, Frans, - Verzamelde Geschriften Frans Smekens.
9436: Smekens, F. e.a., - Munten en Penningen van alle Tijden.
295072: Smet, J. ; H. de Kok, - Jaarverslag 1977. Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1977..
28985: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en bewaert in Brabant.
289432: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant.
289433: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant.
289431: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en bewaert in Brabant Deel II..
28943: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant. Deel I en II..
296328: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1974. Catalogus van de Tijdschriften.
296327: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1981. Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1981..
296326: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1980. Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1980..
296325: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1979. Bibliografie van de Antwerpse Kempen.
296324: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1978. Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1978..
296323: Smet, J. & H. de Kok, - Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1996-1999..
296322: Smet, J. & H. de Kok, - Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1992-1995..
296321: Smet, J. & H. de Kok, - Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1988-1985..
29632: Smet, J de en H. de Kok, - Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1982-1985..
33519: Smets, dr. J., - Historiek van de Rijksmiddelbare School te Turnhout.
21650: Smetsers, Sjef, - Vessem Toneel. Ruim een halve Eeuw Toneel in Vessem.
21474: Smetsers, J.J.A., - Vessem, Wintelre en Knegsel in oude Ansichten.
27479: Smeulders, Drs. C., - De Norbertinessen van Sint-Catharinadal.
27707: Smeyers, dr. Maurits, - De Abdij van Park. 850 Jaar Premonstratenzerleven.
65588: Smidt, mr. H.J., - De Wet tot Regeling van het Armbestuur.
90082: Smiesing, P.K. en J.P. Brinkerink, - Onder de Rook van Utrecht: Twee Eeuwen Tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800..
39366: Smit, mr. J.P.W.A., - De Platen van het Cleveniersgilde te Grave.
78139: Smit, Hans & Henri van Gelder, - Wils Verklaring. De Alzheimerepidemie en het Recht op Zelfbeschikking.
76669: Smit, mr. dr. C., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Derde Periode 1899-1919. Deel VI, VII, VIII.1. & VIII.2..
76661: Smit,, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. DeeI III 1467-1477..
76245: Smit, mr. J.P.W.A., - De Legervlaggen uit den Aanvang van den 80-jarigen Oorlog.
40296: Smit, Lena, - Jeanne d'Arc.
295068: Smit, J.P.W., - Inventaris der Archieven voor 1811 der voormalige Gemeente Waalre en der Gemeente Valkenswaard.
295052: Smit, J.P.W.A. e.a., - Verslagen m.b.t. Inspectie Provinciale archieven 1915 t/m 1936..
74095: Smit, E.W., - Archiefinventaris. Commissie van Toezicht van de Nieuwe Visscherij te Zierikzee (1817) 1818 - 1835..
12647: Smit, Mr. P. F. e.a., - Van Spanje naar de Staatsen.
73812: Smit, J., - Het Archief der Rekenkamer ter Auditie van de Gemeenelandsrekeningen en de opvolgende Colleges.
70939: Smit, mr. dr. C., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Derde Periode 1899-1919. Deel I t/m VIII..
120133: Smit, J.P.W.A. e.a, - Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch.
120131: Smit, J.P.W.A. e.a, - Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch.
120132: Smit, J.P.W.A. e.a, - Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch.
397311: Smit, P. Ch.  , - Ter Nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista van Son.
39731: Smit, P. Ch., - Ter Nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista van Son.
12295: Smit, Mr. Dr. J.P.W.A., - Het Drakenhoofd op de Bossche Stadhuistoren.
10741: Smit, Mr. J.P.W.A., - Van Sainc Jur.
11956: Smit, Peter, - Het Geheim van Waneind.
281044: Smit, mr. J.P.W.A., - Bijzonderheden omtrent de 17de eeuwsche Bouwgeschiedenis der Kerk van Terheijden.
69848: Smit, J., - Het Archief der Rekenkamer ter Auditie van de Gemeenelandsrekeningen en de opvolgende Colleges.
69595: Smit, dr. H.J. en dr. W.J. Wieringa, - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899..
43827: Smit, Gabriël, - Spiegelbeeld.
43795: Smit, Mgr. dr. Jan O., - Het eeuwige Rome.
101101: Smit, J.P.W.A., - Het Brabantsche Jachtrecht vóór de Regeering van Karel den Stouten.
101103: Smit, J.P.W.A., - Het Brabantsche Jachtrecht vóór de Regeering van Karel den Stoute.
10110: Smit, J.P.W.A., - Het Brabantsche Jachtrecht vóór de Regeering van Karel den Stouten.
9926: Smit, Dr. J.P.W.A., - De Brabantsche Beelden en Teekens van Recht.
9805: Smit, Mr. Dr. J.P.W.A., - Het Wapen van de Bossche Notaris Johan van Asten.
9804: Smit, J., - Het Wapen van Noord-Brabant.
9791: Smit, dr. J.P.W. A., - Het Wapen van Helmond.
97865: Smit, mr. Dr. J.P.W.A., - Het Wapen van de Bossche Notaris Johan van Asten.
97864: Smit, mr. Dr. J.P.W.A., - Het Wapen van Johan de Hornes (1531/2-1606), Baron van Boxtel.
97856: Smit, mr. J.P.W.A., - Het Wapen der Gemeente Woensdrecht.
97851: Smit, J.P.W.A., - De Stadskleuren van Heusden.
65290: Smit, mr. J.P.W.A., - De Legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen Oorlog.
65284: Smit Kleine, F.A., - Wenschelijkheid van Staats Centrale's en ultra Hoogspannings Leidingen voor Nederland, in verband met eene intense Electrificatie van ons Land.
198303: Smit, mr. dr. J.P.W.A., - Het Wapen van de Gemeente Someren.
181: Smithers, Henry, - Observations made during a Residence in Brussels and several Tours through the Netherlands, comprising Ostend, Bruges, Ghent, Antwerp, Malines and Brussels. With Remarks on the Works on Nature and Art ....
38577: Smits, dr. C.A. Xav., - Beknopte Catalogus van het Bisschoppelijk Museum te 's Hertogenbosch.
19010: Smits, H.L.M., - Van Alvershool tot Zuiderklamp.
41867: Smits van Waesberghe S.J., Dr. M.M.J., - De Geest van Sint Ignatius en zijn Orde.
17978: Smits, Jan, - De Parochie van St. Willibrordus te Berkel honderdvijftig Jaar 1852-2002..
293701: Smits, dr. C.F. Xav., - Inventaris van het Notarieel Archief van Breda.
15743: Smits - de Mol, Betsie, - Nistelrode in oude Ansichten.
243826: Smits, H.J., - Een Dorp aan een Rivier. Gemeente Standdaarbuiten.
128911: Smits, Dr. C.F.X., - De Stichtingsoorkonde der Illustre L.V. Broederschap of Zwanebroederschap van 's Hertogenbosch, anno 1318..
28318: Smits, Dr. C.F. Xav., - Grafzerken in de Kathedrale St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
283181: Smits, Dr. C.F. Xav., - Grafzerken in de Kathedrale St. Janskerk te 's-Hertogenbosch 1e Stuk.
28317: Smits, Dr. C.F. Xav. & Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, - Grafzerken in de Kathedrale St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
28281: Smits, Dr. C.F. Xavier, - De Kathedraal van 's Hertogenbosch.
282812: Smits, Dr. C.F. Xavier, - De Kathedraal van 's Hertogenbosch.
28261: Smits, Dr. C.F. Xav., - Wegwijzer voor de Kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch.
70495: Smits, Dom. A., - De Scheuring van het Verenigd Koninkrijk en de Houding van het Vlaamse Land in 1830..
40407: Smits, Hendr. M., - H. Ignatius van Loyola.
69446: Smits, Antonius Johannes Ignatius Maria ; geboren te Oosterhout, - Iets over Jaagpaden.
28076: Smits, Jan, - Het Interieur van de St. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot.
35523: Smits, Gerda, - Pjeedepoel.
40344: Smits, Hendr. M., - De Maagd van Orleans.
40343: Smits, Hendr. M., - St. Elizabeth de Landgravin van Thüringen.
205006: Smits, F.N., - Beknopte Geschiedenis van Eindhoven. Deel 2 en 3..
40340: Smits, Hendr. M., - St. Bonifacius.
66128: Smits, J.J.L., - De eerste Schreden op den Weg naar het Staatselectricteitsbedrijf.
66129: Smits, J.J.L., - De Electriciteitsvoorziening in Nederland.
66123: Smits, J.J.L., - De Electriciteitsvoorziening van Nederland in hare nieuwste Phase.
66124: Smits, J.J.L., - De Electriciteitsvoorziening van Nederland. Losse Aanteekeningen op de Memorie van Antwoord.
36319: Smits, Jan, - Brabants Peil. Monumenten voor Waterbeheersing in Noord-Brabant.
9574: Smits, M., - Boeren met Beleid. Honderd Jaar Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond 1896-1996..
205005: Smits, F.N., - Beknopte Geschiedenis van Eindhoven. Deel 2 en 3..
205003: Smits, F.N., - Beknopte Geschiedenis van Eindhoven. Deel 2..
205001: Smits, F.N., - Beknopte Geschiedenis van Eindhoven 2e deel.
73655: Smitt, J.H. Sr., - Beknopte Handleiding voor de Zijdeteelt.
295215: Smolar - Meynart, A., - Fonds de l'Instruction Publique. Inventaire I..
37609: Smolar-Meynart, A.; A. Vincke, - Dentelle de Bruxelles.
65646: Smolar-Meynart, Arlette, - Inventaire des Archives du Chateau de Faulx-Les Tombes.
384574: Smolders, Rob, - Onrust.
38514: Smolders, Rob e.a., - Onrust.
38516: Smolders, Rob en Edwin Jacobs, - De Kracht van de Herhaling.
38513: Smolders, Rob e.a., - Dieren. Dood en Levend.
39229: Smout, Herm., - Het Antwerpsch Dialect. Met eene Schets van de Geschiedenis van dit Dialect in de 17e en 18e Eeuw.
35823: Smulders, Ton e.a., - Spiegelingen anno 2000. Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek voor het Jaar 2000..
20318: Smulders, Fr. J.A.W., - Enige Wetenswaardigheden uit de Geschiedenis van de Parochie en de Kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Reusel.
40578: Smulders, Willem (bewerking), - Die eerste Bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch Mysteriespel.
289254: Smulders, Willem, - De Sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
289251: Smulders, Willem, - De Sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
28925: Smulders, Willem, - De Sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
17527: Smulders, Albert e.a., - NOS 1921-1931..
27659: Smulders, Jan, - Achter de Kloostermuur. Een Bezoek aan de Achelse Kluis.
39767: Smulders, F. W., - Een Zuster van Jeroen Bosch.
39743: Smulders, Frans, - Het Leven van Hendrik van Dijk. Geen Pech hebben is voldoende Geluk.
397067: Smulders, Jan, - Zo nietig is een Mens. Markante Levensportretten.
21436: Smulders, Alb. J.M. E.a., - Bergeyk 121/2 Jaar onder het Bestuur van Burgemeester Linders. 1 april 1946 – 1 oktober 1958..
35980: Smulders, Lea, - Revue Ge komt pas kijken.
9579: Smulders, dr. G.W.A., - Het Jongeboeren Vraagstuk in Verband met Industrialisatie en Beroepskeuze.
35676: Snackers, Jack, - In goed Gezelschap.
12496: Snackers, Jack, - Een Nar in Beeldenrijk Den Bosch.
99582: Sneep Czn, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Oude Appelaar onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1934..
99528: Sneep, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening op het Gebruik van het Kanaal de Buitenhaven en het Gedeelte Keene genaamd de Boezem van het Waterschap De Mooie Keene onder de Gemeente Fijnaart c.a., Standdaarbuiten en Klundert 1934..
99525: Sneep, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening van het Waterschap De Oude Fijnaart onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1928..
99524: Sneep, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening van het Waterschap De Oude Fijnaart onder de Gemeente Fijnaart c.a..
20563: Snellen, Peter, - De Voertuigen van de Philipsbrandweer.
72081: Sneller, dr. Z.W., - Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw.
70880: Sneller, dr. Z.W. (red.), - Geschiedenis van de Nederlandsche Landbouw 1795-1940..
10541: Sneller, prof. dr. Z.W., - De Opkomst van van de Noordbrabantsche Industrie.
74437: Snethlage, Albertus, - Een Geval van Lupus Pernio.
378421: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Uit de Kempen: Schuimloopers; De Brandstichter.
37860: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Op de Grenzen.
378592: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Novellen uit de Acht Zaligheden.
37842: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Schuimloopers.
378308: Snieders, Renier, - De Scheerslijper.
378591: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Novellen uit de Acht Zaligheden..
35819: Snieders, August geboren te Bladel, - De Kraaien zullen het uitbrengen; Stille Waters, diepe Gronden; Op Den Toren.
378307: Snieders, Renier geboren te Bladel, - De Hut van Wartje Nulph. Het Kraaiennest. De Brandstichter. Gij Dwarskop .
378304: Snieders, Renier, - Op de Pijnbank; Hoe men Burgemeester wordt; De Schuimlopers.
37830: Snieders, Renier geboren te Bladel, - De Scheerslijper.
378296: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God.
378294: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 2..
378295: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 1 en 2..
37829: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 1 en 2..
378292: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 2..
378293: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 1 en 2..
378281: Snieders, August, - Arme Julia.
378278: Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
37859: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Novellen uit de Acht Zaligheden. O, die Wijsneus!; Gij Dwarskop; Goed Geborgen.
378277: Snieders jr., August, - Op de Toren.
37825: Snieders, August, - Oranje in de Kempen (gevolgd door) De Verrader.
378251: Snieders, August, - Oranje in de Kempen; Heibloemke; Anne Dieu-le-Veut.
378271: Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792. Eerste Deel..
378272: Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
378273: Snieders, August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792; Verborgen Geluk; Het Jan-Klaassen-Spel.
378274: Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
378242: Snieders, Dr. August, - De Voetbranders.
378412: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Meesterknecht. Vertelling aan mijne grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
378414: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Meesterknecht. Vertelling aan mijne grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
37824: Snieders, August, - De Voetbranders of de Fransen in Noordbrabant (1793).
378241: Snieders, August, - De Voetbranders of de Franschen in Noordbrabant (1793); Naar Cayenne. Episoden uit de Geschiedenis der Fransche Omwenteling; Job Jeurick. Eene Novelle uit den Ouden Tijd; Chauvins in de XVII Eeuw; In ’t vervalllen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven.
378411: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Meesterknecht; Neel, de Kleermaker; Hoe men Burgemeester wordt; Op- en Neerheide.
378234: Snieders, Dr. August, - Alleen in de Wereld. Een Verhaal uit onze Dagen. II..
378207: Snieders, dr. August, - Antwerpen in Brand en Vijf andere Verhalen: Antwerpen in Brand; Waar is de Vader? Een Verhaal; Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
37822: Snieders, Dr. August, - Anne Dieu-le-Veut.
378221: Snieders, Dr. August, - Anne Dieu-le-Veut.
378233: Snieders, Dr. August, - Alleen in de Wereld. Een Verhaal uit onze Dagen. I..
378391: Snieders, August, - Onze Boeren; Wat een Pruik kost; Ryfka.
378393: Snieders, August, - Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798..
37841: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Meesterknecht.
378205: Snieders, dr. August, - Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen; Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
378204: Snieders, dr. August, - (Deel 1: ) Villa Pladelle. De Giftbrief van ’t Jaar 922. Een Verhaal aan mijne Kinderen; In ‘t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; De Ooievaars; Hoog vliegen en Diep vallen; Jan Scharesliep; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven; Op de Bruiloft; Fata Morgana Beelden uit het Leven; Op den Kruisberg. Wim en Grim Beelden uit het Zwerversleven; Beelden uit het Kunstenaarsleven; 24…. Beelden uit het Zieleleven; Canaille… Beelden uit het Tooneelleven; Stille Waters Diepe Gronden Beelden uit het Dorpsleven; Rivierschuimer. Beelden uit het Volksleven; De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. (Deel II: ) De Kraaien zullen ’t uitbrengen. Een Verhaal; De Gasthuisnon. Eeen Verhaal uit onze Dagen; De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen; De Fortuinzoekers. Een Verhaal uit Noordbrabant; De Orgeldraaier. Eene Geschiedenis uit den Jare 1817; De Arme Schoolmeester. (Deel III: ) Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
378374: Snieders, dr. August, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
37838: Snieders, dr. August, - Sneeuwvlokske. Uit de Dagen van den Watersnood.
378381: Snieders, dr. August, - Sneeuwvlokske. Uit de Dagen van den Watersnood.
37839: Snieders, dr. August, - Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798..
378203: Snieders, dr. August, - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
378202: Snieders, dr. August, - De Kraaien zullen ’t uitbrengen. Een Verhaal; De Gasthuisnon. Een Verhaal uit onze Dagen; De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen; De Fortuinzoekers. Een Verhaal uit Noordbrabant; De Orgeldraaier Eene Geschiedenis uit den Jare 1817; De Arme Schoolmeester.
37820: Snieders, August, - Aug. Snieders Volledige Werken. Deel 1 en Deel 2..
378201: Snieders, dr. August, - Villa Pladelle. De Giftbrief van ’t Jaar 922. Een Verhaal aan mijne Kinderen; In ‘t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; De Ooievaars; Hoog vliegen en Diep vallen; Jan Scharesliep; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven; Op de Bruiloft; Fata Morgana Beelden uit het Leven; Op den Kruisberg. Wim en Grim Beelden uit het Zwerversleven; Beelden uit het Kunstenaarsleven; 24…. Beelden uit het Zieleleven; Canaille… Beelden uit het Tooneelleven; Stille Waters Diepe Gronden Beelden uit het Dorpsleven; Rivierschuimer. Beelden uit het Volksleven; De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen..
378199: Snieders, Dr. August, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier & Het Bloemengraf.
378198: Snieders, Dr. August, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier & Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
378194: Snieders, August, - Het Bloemengraf. De Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
378195: Snieders, August, - Zo werd hij rijk. Fata Morgana.
378196: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Brandstichter; Hoe men Burgemeester wordt; Anastasia.
378197: Snieders, dr. August, - Fata Morgana: Op den Kruisberg, Beelden uit het Kunstenaarsleven; Wim en Grim, Beelden uit het Zwerversleven; 24…, Beelden uit het Zieleleven; Canaille; Stille Waters Diepe Gronden, Beelden uit het Dorpsleven; De Rivierschuimer.
378192: Snieders, August, - Het Bloemengraf. De Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
378193: Snieders, August, - Het Bloemengraf. de Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
378184: Snieders, Dr. August, - Het Zusterken der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
37818: Snieders, dr. August, - Het Zusterke der Armen..
378181: Snieders, dr. August, - Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit het hedendaagsch Leven.
378182: Snieders, dr. August, - Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit het hedendaagsch Leven.
378176: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand II. Tafereelen uit den Jare 1576..
378175: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand I. Tafereelen uit den Jare 1576..
378161: Snieders, Dr. August, - Een Getuige.
378162: Snieders, Dr. August, - De Kraaien zullen het uitbrengen. Een verhaal uit de Antwerpsche Kempen.
37817: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand II. Tafereelen uit den Jare 1576..
378171: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
378172: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
37816: Snieders, Dr. August, - De Kraaien zullen het uitbrengen. Een verhaal uit de Antwerpsche Kempen.
37815: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Zestiende Jaargang..
37813: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Veertiende Jaargang..
37814: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Vijftiende Jaargang..
37812: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Dertiende Jaargang..
37810: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Elfde Jaargang..
37811: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Twaalfde Jaargang..
37809: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Tiende Jaargang..
37808: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Negende Jaargang..
37807: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Achtste Jaargang..
37805: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zesde Jaargang..
378372: Snieders, dr. August, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
37804: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Vijfde Jaargang..
37803: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Vierde Jaargang..
37802: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Derde Jaargang..
37801: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Tweede Jaargang..
378362: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
37837: Snieders, dr. August, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
378392: Snieders, dr. August, - Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798..
37836: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
378361: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
37856: Snieders jr., August, - Oud Speelgoed: Sneeuwvlokske, Steven Waggelaar, Huizen bouwen, De diplomaat, De Koningin van het Voetlicht, Een Vrouwen-Oproer, Onder de Straatlantaarn, Villa Platella, Aan den Oever der Zee, Een waterdroppel, Brief van Yours aan den Dichter, De Bestedeling, Hoppebellen, Reizen en reizigers, Von’s en van’s.
37857: Snieders jr., August, - Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; De Landverrader eene Fantazie; Arme Julia; Juffer Klepperman. Eene Vertelling uit de Grensdorpen.
378353: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Gouden Willem. Verhaal uit de Kempen.
378351: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Gouden Willem. Uit het Leven der Boeren in de Kempen.
378531: Snieders, Dr. August, - Waar is de Vader?.
37835: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Gouden Willem. Uit het Leven der Boeren in de Kempen.
378343: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Dokter Marcus.
378511: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
378513: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
37853: Snieders, dr. J. Renier, - Waar is de Vader?.
37834: Snieders, Renier geboren te Bladel, - Dokter Marcus.
378341: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Dokter Marcus.
378342: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Dokter Marcus.
37851: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
37833: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Het Kraaiennest.
378331: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Het Kraaien-Nest.
378503: Snieders, Dr. J. Renier, - Dorpsverhalen: De Zoon van den Scheerslijper; Neel de Kleermaker; Op- en Neerheide; Een Prins van Oranje; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
378502: Snieders, Dr. J. Renier, - Dorpsverhalen: De Zoon van den Schaerslijper; Neel de Kleêrmaker; Op- en Nêerheide; De Volkslievende Prins; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
37850: Snieders, Dr. J.R., - Dorpsverhalen: De Zoon van den Scheerslijper; Neel de Kleermaker; Op- en Neerheide; Een Prins van Oranje; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
378321: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Wonderdokter.
378494: Snieders, J. Renier, - Het Wonder van Sint Hubert.
378971: Snieders, August, - Eenige Peerlen uit Dr. Snieders Letterkrans (Klein Vrouwke; Zaterdag Avond; Vaderhuis; Sneeuwvlokske; Hoppebellen; Job Jeurick; Aan den Oever der Zee; Een Waterdroppel; Villa Platella).
378493: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Wonder van Saint-Hubert (Uit mijn Dagboek). Eerste en Tweede Deel.
378492: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Wonder van Saint-Hubert (Uit mijn Dagboek).
378471: Snieders, August, - De Orgeldraaier. Eene Geschiedenis uit den Jare 1817..
37848: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Narda. Deel 1 en 2..
37849: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Wonder van Saint-Hubert.
378491: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Het Wonder van Saint-Hubert.
37897: Snieders, August, - Eenige Peerlen uit Dr. Snieders Letterkrans (Klein Vrouwke; Zaterdag Avond; Vaderhuis; Sneeuwvlokske; Hoppebellen; Job Jeurick; Aan den Oever der Zee; Een Waterdroppel; Villa Platella).
378464: dr. J.R. (Renier) Snieders, - Amanda. Uit het Leven der Zinneloozen. Tweede deel.
37894: Snieders, Dr. August, - Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen.
378941: Snieders, August, - Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen.
378454: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van ‘t Gehucht.
378911: Snieders, Dr. August, - Fata Morgana Beelden uit het Leven. I.
378912: Snieders, August, - Fata Morgana. Beelden uit het Leven. II.
37893: Snieders, August, - Op de Bruiloft. Geschiedenis van een Vielliebchen.
378453: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van 't Gehucht. Uit den Smokkeltijd in de Meierij; De Meesterknecht. Vertelling aan mijn grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
378452: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van het Gehucht.
37891: Snieders, August, - Fata Morgana. Beelden uit het Leven. I.
378901: Snieders, August, - Oud Speelgoed II..
37890: Snieders, August, - Oud Speelgoed I..
37889: Snieders, Dr. August, - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen.
378451: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van ‘t Gehucht.
378881: Snieders, Dr. August, - Klokkentonen II. Herinneringen uit vroeger Dagen.
378873: Snieders, Dr. August, - Klokkentonen II. Herinneringen uit vroeger Dagen.
378880: Snieders, August, - Klokkentonen I. Herinneringen uit vroeger Dagen.
37887: Snieders, August, - De Landverrader. Eene Fantazie.
37886: Snieders, August, - Op den Punt van den Degen. Een verhaal.
378853: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 1..
378851: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 1..
378852: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 2..
37885: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der Achttiende Eeuw. Deel 1 en 2..
37884: Snieders, Dr. August, - Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
378831: Snieders, Dr. August, - Avond en Morgen: Tante Trippelveld; De Meikrans; Meeke Geeraerts; Heibloemke.
37883: Snieders, Dr. August, - Avond en Morgen: Tante Trippelveld; De Meikrans; Meeke Geeraerts; Heibloemke.
37882: Snieders, Dr. August, - Allerlei: Een Droom; De Roman; Zaterdag Avond; Kerstmis in de Kerk en Kerstmis in Huis; Twee dichterlijke Vrouwen; Verlos van den Kwade; Gevallen Ster.
37881: Snieders, August, - Beelden uit ons Leven.
37880: Snieders, Dr. August, - De Heer van 't Kasteel. Naar het Leven geteekend.
378792: Snieders, August, - De Dorpspastoor. Uit de Dagen der Fransche Overheersching.
378791: Snieders, August, - De Dorpspastoor. Uit de Dagen der Fransche Overheersching.
37879: Snieders jr., August, - De Dorpspastoor. Historische Tafereelen uit den Tijd der Fransche Overheersching.
37878: Snieders, August, - In ’t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd.
37877: Snieders, August, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
37876: Snieders, August, - Naar Cayenne.
378741: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Brandstichter.
37874: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Brandstichter.
378732: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Hoe men Burgemeester wordt.
37873: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Hoe men Burgemeester wordt.
37872: Snieders, Dr. Aug., - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen.
378711: Snieders, Dr. August, - Dit sijn Sniderien dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden Docter August Snieders (O. Cara Memoria; Naar Moeder; Mijn Dorpke en mijn Huis; Klein Vrouwke; ’t Is beter zoo…; Eén Oogslag; Hoe mijn Vriend de Archivarius in de Vlaamsche Beweging kwam; Freule Faasheim, in het midden der XIIIde Eeuw; Judas; Den Prince van den Snaphanen).
37871: Snieders, Dr. Aug., - Dit sijn Sniderien dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden.
378691: Snieders, August, - Ryfka. Antwerpen in het midden der XVIIIde Eeuw.
37870: Snieders, Dr. Aug., - Scherpenheuvel. Historische Beelden en Schilderingen uit de dagen der Infanten Albertus en Isabella.
378701: Snieders, August, - Scherpenheuvel. Historische Beelden en Schilderingen uit de Dagen der Infanten Albertus en Isabella.
37845: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van ‘t Gehucht.
37843: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Hut van Wartje Nulph. Uit de Krijgstochten van Maurits van Nassau.
378431: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Hut van Wartje Nulph. Uit de Krijgstochten van Maurits van Nassau.
37866: Snieders, Dr. August, - Burgerdeugd. Een Verhaal uit vroeger Dagen.
378662: Snieders, Dr. August, - Burgerdeugd. Een Verhaal uit vroeger Dagen.
378671: Snieders, Dr. August, - De arme Schoolmeester.
37868: Snieders, dr. August, - De Verstooteling.
378681: Snieders, August, - De Verstooteling. Tafereelen uit onzen Tijd; Stomme Nora. Eene Schets uit Noord-Brabant; Kreupele Dorus.
378423: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Schuimloopers.
378652: Snieders, Dr. August, - De Wolfjager I..
378651: Snieders, Dr. August, - De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd. Eerste Deel.
37865: Snieders jr., August, - De Wolfjager. De Kempen in den Spaenschen Tijd. Eerste Deel.
37864: Snieders, dr. August & Emiel Wambach, - Yolande. Lyrische Legende in Drie Deelen.
378641: Snieders, August, - Yolande. Lyrische Legende in Drie Deelen; Blancefloor. Ballade.
378173: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
378621: Snieders, dr. August, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
378622: Snieders, August, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Chauvins in de XVIIde Eeuw. Voordracht; Blond Ameltje. Uit de Dagen van “Onze Boeren”; Kerstmis; Juffer Klepperman. Eene Vertelling uit de Grensdorpen.
378309: Snieders, Renier, - De Hut van Wartje Nulph. Het Kraaiennest. De Brandstichter. Gij Dwarskop.
37832: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Wonderdokter.
37862: Snieders, dr. August, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
378611: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Mentor. Verspreide Aanteekeningen over Volksgeneeskunde en Gezondsleer. 1de en 2de Deel.
37861: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Mentor. Verspreide Aanteekeningen over Volksgeneeskunde en Gezondsleer. 2de Deel.
65953: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65948: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J. George, - Drankwet 1904 toegelicht uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65947: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J. George, - Drankwet 1904 toegelicht uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65938: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65925: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
355009: Snijders, Piet, - De Legende van Jan die Smet van Asten of de Sleutel tot het eeuwig Leven.
73374: mr. H.A.W. Snijders, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 32: Gemeenten en Bestuursdwang.
10878: Snijders, Rien, - In het Land van de Bergse Maas.
9450: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - Eenige Opmerkingen naar aanleiding van de 's-Hertogenbossche Geefhuispenningen.
9445: Snoeck, Jhr. Mr. M.A., - Draagpenning van Cornelis Martinus Pels, Griffier van den Block van de Kerk- en Verwerstraat te 's-Hertogenbosch.
9440: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - 700-jarig Bestaan van 's-Hertogenbosch herdacht.
9415: Snoeck, Jonkheer M.A., - Acte van Admissie om te bedelen te 's Hertogenbosch.
94142: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
94141: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
9414: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
75924: British Goat Society, - Goatkeeping.
74364: Soenen, M. ; Fr. Peemans en R. Laurent, - Miscellanea Archivistica XXXIII. [O.a. Les sceaux de Bruxelles (XIIIe - XVIIIe siècles)].
71204: Soenen, Micheline, - Inventaire analytique des Documents relatifs a l'Impression et au Commerce des Livres (1546-1702) contenus dans les Cartons 1276 a 1280 du Conseil Prive Espagnol.
66168: Soest, A.J van en N. Koomans, - Léon's Rechtspraak. Deel III, Afl. 4 Zegelwetgeving.
67351: Soeteman, A., - 150 Jaar sociale Zorg in Vlaardingen 1795-1945..
121976: Soetens, P.J., - Van Papier tot Betaalmiddel. Een Greep uit de merkwaardige Historie van het Nederlandse Papiergeld.
67157: Soeterik, Robert, - Irak.
357561: Söhngen, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
35756: Söhngen, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
35646: Söhngen, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantse Volksleven.
26906: Soille, J., - L'Abbé François-Joseph Delfosse, Prêtre-Missionnaire en Brabant-Wallon sous la Révolution Française, Fondateur de la Congrégation des Sours de l'Union au Sacré-Cour 1769-1848..
75795: Someren, A. van, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Neeritter.
75147: Someren, J.F. van e.a., - De Navorscher. Negen en Veertigste Jaargang.
73919: Someren, J.F. van e.a., - De Navorscher. Negen en Veertigste Jaargang.
73916: Someren, J.F. van e.a., - De Navorscher. Vijftigste Jaargang..
69059: Someren Brand, mr. J.E. van, - De Groote Cultures der Wereld. Har Geschiedenis, Teelt en nuttige Toepassing.
65740: Someren, J.F. van e.a., - De Navorscher. Twee en Veertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Vijf en Twintigste Jaargang.
75695: Somers, Erik e.a., - Archievengids van de Tweede Wereldoorlog. Nederland en Nederlands-Indië.
17684: Somers, Drs. J. e.a., - 125 jaar Haaren.
397016: Sommen, Willem van der, - Jan Kuhr. Ode aan een Chroniquer.
256751: Sommen, H.J. van der e.a., - Kunstzinnige Objecten Roosendaal.
384618: Sommen, Willem van der, - Jan Kuhr. Ode aan een Chroniqueur.
73649: Son, H.J.A. van en W. Wijnaendts van Resandt., - Het Geslacht van Mr. J.G.H. Hahn in Nederland, met een Naschrift over zijn Voorouders in Duitschland.
17606: Son, Frans van, - Udenhout. Hartverwarmend uniek.
106944: Son, H.J.A. van, - Nieuwe Gegevens over de Geslachten van Broechoven uit Tilburg en Sint-Oedenrode.
16822: Son, Frans van eindred., - Oisterwijk meer dan Vennen. Fragmenten uit een Brabantse Samenleving.
76046: Sonder, Ben, - Pigs & Wild Boars. A Portrait of the Animal World.
170983: Sormani, Patricia e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1980-1981 Negenentwintigste Jaargang.
78118: SOVON, - Trends van Vogels in het Nederlandse Natura 2000 Netwerk.
78888: SOVON, - Vogelatlas van Nederland. Broedvogels, Wintervogels en 40 Jaar Verandering.
71984: Spaans-Van der Bijl, T., - De Joodse Bijdrage aan de Nederlandse Cultuur.
17258: Spaendonck, Mr. B.J. van, - Gerard Cornelis van Spaendonck (1804-1873).
33968: Spaey, Frans, - Afdeeling Moll. H. Doorn Processie en Praalstoet.
74521: Spaight, J.M., - Air Power and the Cities.
107038: Spanier, Sera, - Het gesluierde Licht.
103032: Spanjers, Janine, - Negentig Jaar bouwen aan een markante Leeromgeving.
11781: Spann, W.A., - Oranje en Brabant.
11521: Spapens, Paul, - Een Muis in de Melk. De Geschiedenis van de Consumentenbescherming in Brabant.
11514: Spapens, P., - Tappen uit een geheim Vaatje. De Geschiedenis van de illegale Alcoholstokerijen in Nederland.
27744: Spapens, Paul, - Kapellen in Midden-Brabant.
17851: Spapens, Paul e.a., - Pastoor Hilvermans en de Drie Schijnheiligen.
270091: Spapens, Paul, - Peerke Donders, een Tilburger van deze Tijd. Wverszoon uit de negentiende Eeuw Boegbeeld van multicultureel Tilburg.
17543: Spapens, Paul, - Heilige Boontjes. Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het Eind van de Twintigste Eeuw.
38847: Spapens, Paul & Martin Willemsen, - Tilburgs Kookbuukske.
17384: Spapens, Paul, - De oudste Tilburger. Een Stad neemt Afscheid van haar Lindeboom.
17357: Spapens, Paul, - Heilige Boontjes. Volksdevotie in Tilburg en Omgeving aan het Eind van de Twintigste Eeuw.
17235: Spapens, Paul, - Het Zand. Door de Tijd genomen.
17244: Spapens, Paul, - Het Zand door de Tijd genomen.
383019: Spapens, Paul & Piet Horsten, - Driekoningenzingen een lange en levende Traditie.
38836: Spapens, Paul, - De Brabantse Hap. Het Verhaal van het Brabantse Streekproduct.
38828: Spapens, Paul, - Gèèsels Kookbuukske. De lekkerste Recepten van de Moergestelnaren.
170766: Spapens, Paul, - De Bouwers. Hoe Tilburgse Carnavalswagens ontstaan.
11964: Spapens, Paul, - Samen Sterk op z'n Brabants. De Doe-Democratie in de Praktijk.
28157: Spapens, Paul, - De Toren van ons Dorp. Moergestel restaureert zijn oudste Monument.
11955: Spapens, Paul, - Schatten van nieuwe Brabanders.
11799: Spapens, Paul, - Vandaag de Dag.
36323: Spapens, Paul en Kees van Kemenade, - De Grens gemarkeerd. Grenspalen en Grenskantoren aan de Landzijde.
16618: Spapens, Paul, - Moergestels Gedicht, dichtbij Moergestel. Poëtische Kijk op een Brabants Dorp.
16619: Spapens, Paul, - Moergestel, Dorp aan de Reusel. Het eeuwige Water van een Brabants Riviertje achterna.
42075: Spark, Muriel, - De Abdis van Crewe.
35700: Sparla Jr., Truus ; Anton van Oirschot, - Swadanders.
170839: Spee, Ida, - Haven in Zicht. Mensenverhalen rond de Tilburgse Piushaven.
75034: Speet, Ben, - Haarlem in de Jaren dertig.
39844: Speetjens, Frits, - D'n Burger in Burger.
75763: Spek, Jaap van der e.a., - Het Gezicht van de Staat.
10392: Spek, dr. J. van der, - Geestelijke Volksgezondheid in dezen Tijd.
65679: Spek, J. van der, - Een experimenteel Onderzoek naar het Gevoel.
76033: Spencer, Sally, - The Morgan Horse.
78482: Spieksma, drs A., - Driemaal ’s Raads Recht. Een drietal institutionele Onderzoeken op Taakgebieden van de Raad van State.
12707: Spierings, M.H.M., - Het Schepenprotocol van 's Hertogenbosch (1367-1400).
12667: Spierings, Kees, - Wij waren nog Stadje Deel II..
17814: Spierings, Drs. Mechelien e.a., - Sint-Michielsgestel.
12633: Spierings, K., - Wij waren nog Stadje.
12998: Spierings, Mechelien e.a., - De Blauwe Hand, Bosch' Zilver.
12910: Spierings, M.H.M., - Het Schepenprotocol van 's Hertogenbosch (1367-1400).
359551: Spierings, Kees, - Overzicht van het Openluchtspel in Noord-Brabant.
35955: Spierings, Kees, - Overzicht van het Openluchtspel in Noord-Brabant.
75814: Spiertz, M.G. en L.J.J. Willems, - Gids voor de Studie van Reformatie, Contra-Reformatie en Katholiek Herleving in Limburg 1520 - 1700..
10033: Spijkers, Mr. Alphons P.A.M., - De Indeling van het Rechtsgebied van de tegenwoordige Provincie Noord-Brabant in Kantons.
30025: Spilbeeck, Désiré van; Konstatijn Simillion en Fr. Jos. van den Branden, - Kermisfeesten van Antwerpen. 200e Verjaring van de Stichting der Koninklijke Academie.
300131: Spilbeeck, Désiré van ; Konstatijn Simillion en Fr. Jos. van den Branden, - Kermisfeesten van Antwerpen. 200e Verjaring van de Stichting der Koninklijke Academie.
30013: Spilbeeck, Désiré van en Konstatijn Simillion en Fr. Jos. van den Branden, - Kermisfeesten van Antwerpen. 200e Verjaring van de Stichting der Koninklijke Academie.
67176: Spit, Wim, - Birma (Myanmar). Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
65558: Spit, Ferd., - De Kindertoeslag als noodzakerlijk onderdeel van het Loon.
272731: Sponselee - De Meester, M.T.A.R., - Het Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal in de Staatse Periode 1625-1795. Portret van een religieuze Vrouwengemeenschap in benarde Tijden.
121811: Spoor, W.L.J., - Eenige Opmerkingen omtrent de Pleitrede van jhr. mr. Louis Verheijen, Advocaat te 's-Hertogenbosch, in zake van den Heer Karel François Cornelis Baron van Hemert tot Dingshof bewaarder der Hypotheken en van het Kadaster te Amsterdam.
35331: Spoor, Peter, - De Boer kwam terug.
20993: Spoorenberg, J. en Drs. H. de Wit, - Eindhoven door de Eeuwen.
207381: Spoorenberg, Jan, - Eindhoven in oude Ansichten Deel 2..
39094: Sprang, Anne-Marie van e.a., - Gastateliers Daglicht/Beeldenstorm 2004..
73794: Sprang, Udo, - Sri Lanka.
35999: Sprang, Jan van, - Krelis Louwen of: Alexander de Groote op het Poëtemaal.
78400: Sprangers, dr. A.A.C., - De economische Beteekenis van het Bosch voor Nederland.
77015: Sprangers, Antoon Adrianus Cornelis , geboren te Prinsenhage, - De economische Betekenis van het Bosch voor Nederland.
76451: Sprangers, dr. A.A.C., - De economische Beteekenis van het Bosch voor Nederland.
397004: Sprenger van Eijk, J.J., - Jacob van Heusden, Ridder in den Nederlandschen Leeuw, Oud President van het Provinciaal Kerkbestuur in Noord-Braband, rustend Predikant van Hilvarenbeek, in zijn verdienstelijk Leven geschetst.
108601: Sprengers, P.T.A., - Historisch staatsrechtelijk ontstaan van Waterschappen en hunne gewijzigde Grensbeschrijving in de Provincie Noord-Brabant sedert de Invoering der Provinciale Wet. Deel I [ Aa of Weerijs; de Beneden Aa; de Beneden-Dommel; Beneden het Drongelensche Veer; de Polder van Bergenshuizen; Binnen de Oude Straat; de Binnenpolder van Geffen; de Binnenpolder van 's-Grevenduin Capelle; de Binnenpolder van Herpen; de Binnenpolder van Overlangel; de Binnenpolder van Rosmalen en Nuland; de Binnenpolder van Velp; de Bleek en Oostkil; Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde Polders; de Boeimeer; de Boven Mark; de Buiten Millenaarspolder; de Buiten- of Maaspolder; de Caterspolder gemeen met Van den Eindenpolder; de Damespolder; de Rivier de Dommel en de zich daarin ontlastende Beken en Riviertjes; de Dorpspolder; Het Eendennest; de Groot Lindensche Sluis; de Hillekens en Achterboerkens; de Hondshoek; de Hulpgaten in de Landen van Heusden en Altena; de Kleine Wetering; het Kromgat; 's Lands van Ravenstein; de Leek; het Moerschot; de Mooie Keene; de Nassaupolder, Arenbergpolder en Blokpolder; de Oude Maas; de Rivier de Raam; Voor een Stoomgemaal onder Dieden c.a., Deursen c.a. en Megen c.a.; Ter Bevordering der Verbetering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk gedeelte van Noord-Brabant; Theerheide en Herlaar; het Woud; de Zeven Bannen ].
10860: Sprengers, P.T.A., - Historisch staatsrechtelijk ontstaan van Waterschappen en hunne gewijzigde Grensbeschrijving in de Provincie Noord-Brabant sedert de Invoering der Provinciale Wet. Deel I [ Aa of Weerijs; de Beneden Aa; de Beneden-Dommel; Beneden het Drongelensche Veer; de Polder van Bergenshuizen; Binnen de Oude Straat; de Binnenpolder van Geffen; de Binnenpolder van 's-Grevenduin Capelle; de Binnenpolder van Herpen; de Binnenpolder van Overlangel; de Binnenpolder van Rosmalen en Nuland; de Binnenpolder van Velp; de Bleek en Oostkil; Bloemendaal en in uitwatering gecombineerde Polders; de Boeimeer; de Boven Mark; de Buiten Millenaarspolder; de Buiten- of Maaspolder; de Caterspolder gemeen met Van den Eindenpolder; de Damespolder; de Rivier de Dommel en de zich daarin ontlastende Beken en Riviertjes; de Dorpspolder; Het Eendennest; de Groot Lindensche Sluis; de Hillekens en Achterboerkens; de Hondshoek; de Hulpgaten in de Landen van Heusden en Altena; de Kleine Wetering; het Kromgat; 's Lands van Ravenstein; de Leek; het Moerschot; de Mooie Keene; de Nassaupolder, Arenbergpolder en Blokpolder; de Oude Maas; de Rivier de Raam; Voor een Stoomgemaal onder Dieden c.a., Deursen c.a. en Megen c.a.; Ter Bevordering der Verbetering van den Waterstaatstoestand in het Noord-Oostelijk gedeelte van Noord-Brabant; Theerheide en Herlaar; het Woud; de Zeven Bannen ].
43623: Vert.: V.A. Sprengers, - Preek van den H. Vincentius van Paulo, over de Dronkenschap.
66348: Sprengers, P. Th. A., - Beschouwingen naar aanleiding van het Wetsontwerp ter Uitvoering van art. 191 der Grondwet.
99276: Sprengers, P. Th. A., - Reglement op de Waterleidingen in de Provincie Noord-Brabant. Met Aanteekeningen voorzien.
170967: Sprenkels, Victor e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1965-1966 Veertiende Jaargang.
109313: Spronk, Willem e.a., - Op Pad in West-Brabant. Gids langs Musea en enkele Kerken, Kloosters en Beeldentuinen.
75993: Spruijt, C.A.M., - Duiven houden.
78474: Spruit, prof. mr. J.E., - Inleidende Opstellen over Romeins Recht.
78144: Spruit, J.E., - Maior Viginti Quinque Annis. Essays in Commemoration of the sixth Lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
77054: Spruit, J.E., - Themis en de Tuinen van Rome.
35129: St. R.L.E., - Eindhoven Dichtstad II..
10888: Staal, P.N.L., - Cultuurtechnisch Waterstaatkundig Plan van Werk-Objecten in de Provincie Noord-Brabant.
11941: Staal, J.H.A. , M.A. Baselier e.a., - Jubileum Afd. Noord-Brabant Alg. Nederlandsche Politie Bond 1894 - 1934..
27772: Staal, J.P. en G. Berends, - Het vroegere Oxaal van de St. Petruskerk te Boxtel.
39075: Staals, Rita, - Rita Staals Black-Line. Expositie in Verborgen Kamer Stadhuis Eindhoven.
198586: Staals-Jacobi, Annie ; Jan Huijbers, - Soerendonk op de Foto! Deel 2. Een Indruk van het leven en werken in Soerendonk in de Periode.
39356: Staay, J. Van, - Historie der Wuustwezelse Gilden.
74091: Staderman, G., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Poortvliet 1535 - 1952..
35087: Stallenberg, Ger e.a., - Over Water.
384628: Stallenberg, Ger & Rob Sanders, - Over Water. Ger Stallenberg Aquarellen. Rob Sanders Gedichten.
75987: Stam, Dr. J.W.E., - Moderne Inzichten in de Postduivensport.
67257: Stammeshaus, F.W. e.a., - De Biologische Boerenmarkt. Ontwikkelingen in Vraag en Aanbod van biologische Produkten op de Markt.
74174: Stang, Th., - Mededeeling omtrent het watergevend Vermogen van de Duinstreek ten behoeve van stedelijke Watervoorzieningen.
70228: Stapel, dr. F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisch Schiereiland in 1619 - idem in 1650 - de Compagnie buiten den Archipel in 1650..
69820: Stapel,, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisische Schiereiland in 1684..
65924: Stapel, P.  , - Wet van den 28sten juni 1881 (Staatsblad no. 97) houdende wettelijke Bepalingen tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van openbare Dronkenschap zooals die Wet nader is gewijzigd bij de Wetten van 23 April 1884 (S. 54).... en 12 October 1904 (S 230) met Alphabetisch Register.
33980: Stappaerts, René, - De Lozie. Uit het Leven van een Kempens Boerendorp tussen 1900 en 1930..
78632: Staring, W.C.H., - Specimen academicum inaugurale de geologia patriae. Academisch Proefschrift over de Geologie des Vaderlands.
78203: Staring, W.C.H., - De Bodem van Nederland. De Zamenstelling en het Ontstaan der Gronden in Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. Tweede deel.
10364: Starink, Jan, - Het vrolijk leren.
59119: Starkey, Paul (ed.), - Animal Power in farming Systems.
10651: Statencommissie, - Electriciteitsvoorziening van de Provincie Noord-Brabant.
39010: Steegh, Drs. A.W., - Dorpen in Brabant.
21206: Will Steeghs, - EMOS 75 Jaar, 1920-1995..
18602: Steegmans, Frans, - Het Puike van het Puike. Geschiedenis van de Helmondse Toneelgezelschappen vanaf 1880 tot 1980..
39080: Steegsma,  Regn., - Jezus is Boos. Het Beeld van Christus in de Hedendaagse Kunst.
12590: Steehouwer, Drs. Koos, - 's Hertogenbosch bestaat nog.
109361: Steeman, Luc, - Gids voor Wandelaars. Renier Sniederspad Antwerpen – Turnhout - Bladel, GR 565..
374801: Steemers, H.W., - Hieronymus Bosch. Een Interpretatie van zijn Laatste Oordeelstriptiek te Wenen aan de Hand van Middelnederlandse literaire Bronnen.
75234: Steen, Maria van der, - Balans. Roman.
75233: Steen, Maria van der, - Totale Uitverkoop. Roman.
15733: Steen, R. van de, - 50 Jaar op Weg. St. Benedetteschool. Basisschool Op Weg Vorstenbosch. 1939-1989..
27036: Steen, L.van der, - Het Broederschap van het Hoogheilig Sacrament des Altaars in de Parochiekerk van St. Petrus Banden te s-Hertogenbosch.
38831: Steen, Jef van den, - Belgian Family Brewers. Traditie Passie Creativiteit.
78887: Steen, Paul van der ; Joep Dohmen, - De Vriendenreünie. Limburgse Praktijken.
36496: Steenbakkers, Wilbert, - Het Steenen Huijs met Gebinte, Stal ende Schuren. Historisch Onderzoek naar Boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde..
19271: Steenbakkers, Joop, - Paardensportvereniging Jan van Amstel.
73355: Steenbeek, dr. J.G., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 7: Het Beroep tegen administratieve Beschikkingen. Een Commentaar op de Wet Beroep Administratieve Beschikkingen.
114762: Steenbergen, dr. G. Jo, - Het Landjuweel van de Rederijkers.
114761: Steenbergen, dr. G. Jo, - Het Landjuweel van de Rederijkers.
35942: Steenbergen, ir. H. e.a., - Boekel. Land-Juweel Oost-Brabant.
39293: Steendijk, Ton, - Tullepataonepraot.
40770: Steenhoff-Smulders, Albertine, - Uit het Biënboec.
40769: Steenhoff-Smulders, Albertine, - Uit het Biënboec.
77942: Steenhuis, dr. J.F., - Lijst van Geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1907-1920).
72269: Steenhuis, Henk, - Nieuwe Dorpen.
64934: Steenhuis, dr. J.F., - Lijst van geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1921-1925).
9827: Steenkamp, Kolonel, - Banieren van Brabant.
66132: Steffelaar, Ir. J.M., - De Electriciteitsvoorziening van Nederland. II Discussies te Deventer.
397042: Stege, Bas ter, - De Eeuw van Annie Vredenburg. Dienstbaarheid als Waarde op zich.
73354: Stegeren, dr. J.T. van, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 6: Formeel Gemeenterecht. Gemeente en Gemeentebestuur in en buiten Rechte en in Beroep.
77104: Stëhkamper, H. E.a., - Widerstand und Verfolgung in Köln 1933 – 1945..
205865: Stehouwer, - In het Centrum [Oud-] Eindhoven.
355194: Stehouwer, Josien, - Verhalen uit de Meierij.
355162: Stehouwer, Josien, - Volksverhalen uit De Kempen.
66397: Steigenga, Willem, - Industrialization-Emigration. The Consequences of the Demographic Development in the Netherlands.
29317: Steijns, Drs. G.J.W., - Inventaris van het Archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
9709: Steijns, Drs. G. e.a., - Pieter Vreede en de Geboorte van Brabants Provinciaal Bestuur.
27941: Steijns, G.J.W., - De Kerk van het Heike.
36317: Steijns, G.J.W. (red.), - Paleis-Raadhuis Tilburg.
11663: Stein, Robert, - Brabant en de Karolingische Dynastie. Over het Ontstaan van een historiografische Traditie.
75860: Steinmetz, Heinrich, - Kuhanspannung in Deutschland.
11603: Stekelenburg, Dr. H.A.V.M. van, - Hier is alles Vooruitgang Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940..
11605: Stekelenburg, Dr. H.A.V.M. van, - De grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963..
11452: Stekelenburg, Dr. H. van, - Landverhuizing als regionaal Verschijnsel 1820-1880..
17044: Stekelenburg, drs. H. van; en V. de Kort, - Vught van Toen tot Nu. Kort chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Vught.
16991: Stekelenburg, dr. H. van, - Kamp Vught en de Vughtenaren.
169539: Stekelenburg, Henk van, - Leren vroeger in Vught.
169534: Stekelenburg, drs. H. van, - Oud Vught in Vogelvlucht.
12713: Steketee, Bram, - Waterstaatkundige Werken in 's-Hertogenbosch.
42025: Prospero Stellartius, - Fundamina er Regulae omnium Ordinum Monasticorum et Militarium.
24374: Stemerdink, Bram, - Jonkers. 170 Jaar Koninklijke Militaire Academie.
69104: Stempher, A.S., - Sjouwen door Oud-Arnhem.
11107: Steneker, Trui e.a., - Udense Landschappen, het Verleden en Heden van onze Woonomgeving.
42084: Stenger, H.U. e.a., - Kloster Altenberg an der Lahn.
32119: Stengers, Jean e.a., - Bruxelles Croissance d'une Capitale.
76084: Stenhuis, R., - Practische Konijnenteelt.
76056: Stenhuis, R., - Konijnen.
32488: Stepman, Charles e.a., - Koekelberg dans le Cadre de la Région NW de Bruxelles.
37473: Steppe, Prof. Dr. J. K. e.a., - Jheronimus Bosch. Bijdragen.
40553: Sterck, Dr. J.F.M., - De Heilige Stede in de Geschiedenis van Amsterdam.
76076: Sterk -Takes, H.J.M., - Dwergkonijnen als Liefhebberij.
74030: Sterk, Arie, - Gorinchem in vroeger Tijden. De Nieuwe Hoven.
37821: Sterkens, dr. Remi, - Bij de Honderdvijftigste Verjaardag van de Geboorte van Renier Snieders.
35072: Sterren, Rien van der uit Rosmalen, - Umkèke.
76378: Steur, P.J.P van der & mr. A.E. van der Steur - De Brauw, - Aanteekeningen op de Verzameling van Wetten, Decreten, Besluiten, Tractaten en andere Bescheiden betreffende de Waterstaat in Nederland.
11210: Steur, Joep & Hans Horsten, - Vlinders in Het Groene Woud.
43315: Steur, Dr. K. En Drs. J. van Dodewaard, Dr. A. Kat, - Paschen.
43314: Steur, Dr. K. En Drs. J. van Dodewaard, Dr. A. Kat, - Pinksteren.
43255: Steur, Dr. K.; Drs. J. van Dodewaard, Dr. A. Kat, - Kerstmis.
78524: Steurs, Willy, - Les Campagnes du Brabant Septentrional au Moyen Age: La Fondation de la Ville neuve d'Oisterwijk par le Duc Henri Ier.
99641: Steurs, Willy & R. Byl & A. van Nieuwenhuysen & J. van Rompaey, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België. Boekdeel XXV 1971 – 1972..
75891: Stevens, P.G., - Sheep. Part I: Sheep Husbandry. Part II: Sheepfarming Devolpment and Sheep Breeds in New Zealand.
39826: Stevens, Truus, - 'Over honderd Jaar is alles voorbij'. Brieven uit de Crisistijd 1928-1936..
35654: Stevens, Bert, - Den Duvel belaozerd.
73674: Stevens, A., - Leidraad bij de Straatnaamgeving en -Wijziging.
69182: Stevens, George M., - Crossbows from Thirty-Five Years with the Weapon.
10008: Stevens, Fred, - Revolutie en Notariaat. Antwerpen 1794-1814..
77941: Geologische Stichting, - Kleine Geologische Overzichtskaart van Nederland 1: 600.000..
73872: Stichting De Peetfamilie, Bert Dijken e.a., - 25 Jaar Peetfamilie Beleef het mee.
75437: Stijns, Reimond, - Arme Menschen.
42147: Stilma, Lize, - Vrijwillig Levenslang. Een Stuk Rooms-Katholiek Kloosterleven bekeken door de Bril van een Protestant.
18672: Stilma, Lize, - Van de Ene naar de Andere Kant.
18630: Stilma, Lize, - Helmond in Zakformaat.
73885: Stilma, Lize, - Werkend Nederland in Woord en Beeld .
42072: Stilma, Lize, - Vrijwillig Levenslang. Een Stuk Rooms-Katholiek Kloosterleven bekeken door de Bril van een Protestant.
73763: Stinckens, M. en C. G. de Dijn, - Geschiedkundig en bouwhistorisch Overzicht van Alden Biesen, Landcommanderij van de Duitse Orde te Spouwen/Rijkhoven.
76217: Stip, A. en G. den Ouden, - Dagvlinders en Libellen in de Alblasserwaard.
35250: Stiphout, Marian van, - 'n Bèkske Leut. 23 Inzendingen van het Tilburgs Koffie-Gedichtenoffensief.
74107: Stobbeleir, D. De, - Ministre de la Justice Inventaire d'Archives concernant notamment les Fondations de Bourses d'Etudes.
99504: Stockmans, Petrus, - Clarissimi ac amplissimi viri D. Petri Stockmans [Petrus Stockmans] Olim in Academia Lovaniensi legum proffessori, postea in supremo Brabantiae Concilio, denum in sanctiore conciliarii Regii.... Opera Omnia quotquot hactenus separatim edita fuere.
17481: Stoepker, Henk, - Graven naar het Kasteel van Tilburg.
10236: Stoepker, H., - De Petruskerk van Hilvarenbeek in archeologisch Perspektief.
101505: Stoepker, H., - Het Nut van historische Kaarten voor de Archeologie.
73604: Stoffels, drs. A.L.J. e.a., - Compendium Management Non-Profit organisaties.
371998: Stok, Frank van der e.a., - Paul den Hollander. Een Keuze uit zijn Foto's.
39712: Stokman, J.N.S. e.a., - Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse Landmeter Cartograaf en Patriot (1744-1813).
25750: Stolte, Dr. B.H. en drs. R. van Hasselt, - Roosendaal en Nispen. Overzicht van de Geschiedenis. Plaatsbeschrijving.
13410: Stolte, dr. B.H. e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 24. [o.a. Het werk van schilder Leo Gestel; De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom; De stad Steenbergen 1630-1830; Perceel- en terreinnamen in het zuidelijk deel van Kruisland; De Sint Bernards Abdij tussen Hemiksem en Bornem; Belgische vluchtelingen in Roosendaal 1914; Victor Hugo in Nederland.].
1343: Stolte, dr. B.H. e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 26 [O.a. Grond gebruik in Noord-Brabants zuidwesten in de Middeleeuwen Bergen op Zoom, Halsteren, Huybergen; Ossendrecht; Oud- en Nieuw-Gastel, Putte, Roosendaal en Nispen, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht; Een woningstatistiek van Bergen op Zoom in 1359; De parochie Koeveringe; Snaphanen bij Roosendaal in 1525; De zilveren kraag van het schuttersgilde van St. Sebastiaan te Roosendaal, De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom.].
11968: Stolte, Prof. dr. B.H., - De Graftombe van Ridder Arnold van der Sluis.
39367: Stolte, B.H., - Enige onbekende Gegevens over het St.-Sebastiaans-Gilde te Roosendaal.
73538: Stone, Robert, - Damascuspoort.
37474: Stone, Irving, - Het Leven van Vincent van Gogh.
11143: Stooker, Guido en André Smit, - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 9 Flora en Vegetatie.
24157: Stoop, Tim, - 75 Jaar Struyk. Nou en?.
65952: Stoop, Jhr. mr. J.A., - De Kieswet. Wet van 7 September 1896 (Staatsblad No. 154) en de Voorschriften betreffende hare Uitvoering.
39885: Stoppelaar, mr. J.H. de, - Balthasar de Moucheron. Een Bladzijde uit de Nederlandsche Handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen Oorlog.
69506: Stoppelaar, J.H. de, - De Zelandica Gente De Huybert ejusque Meritis de re cum Publica tum Litteraria et de Partibus quas in Publicis Belgii foederati Rebus curandis egit Petrus de Huybert.
38562: Storm van Leeuwen, Pien, - Poosplaatsen.
75861: Stout, Adam, - The Old Gloucester. The Story of a Cattle Breed.
27417: Straaten O. Praem., Werenfried van, - Het Witte Leven.
11208: Straaten, Jan van der, - Natuur Dichtbij. Natura 2000 in Noord-Brabant.
10920: Straaten, Jan van der; en Henk Moller Pillot, - Beken in Brabant.
40809: Straaten, Werenfried van, - Ze noemen mij Spekpater.
69048: Straaten, Evert van, - Koud tot op het Bot. De Verbeelding van de Winter in de Zestiende en Zeventiende Eeuw in de Nederlanden.
78844: Straaten, Jan van der, - Canon van Het Groene Woud. Ontwikkleing van Landschap, Natuur en Bewoning.
22825: Straatman, zr. A. e.a., - 25 jaar Verpleeghuis Madeleine Boxmeer 1968-1993..
26937: Stracke S.J., EE. PP. D.A. e.a., - Ruusbroec de Wonderbare. Zijn Leven, zijn Kunst, zijn Leer.
65624: Straeten, Edmund Vander, - Aldenardiana en Flandriana, Nieuwe Reeks, Tweede Deel.
65559: Strang, Herbert, - Engeland en de Wereld-Oorlog (zonder Omhaal verteld).
18461: Stratum, J.C.M. van, - Bevolking in Beweging 1750-1920. Historische Demografie van Geldrop in economisch Perspectief.
35488: Stratum, Toon van, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1: Catrien van de Bosrand-Hoeve & Deel 2: De Danszaal.
288232: Stratum, dr. Jean van, - De Levensgang van Ton Baeten.
35471: Stratum, Toon van, - De Peel en zijn Bewoners. Deel 1. Catrien van de Bosrand-Hoeve; Deel 2: De Danszaal.
35307: Stratum, Toon van, - De Peel en zijn Bewoners Deel 2: De Danszaal.
35308: Stratum, Toon van, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1. Catrien van de Bosrand-Hoeve.
353081: Stratum, Toon van, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1: Catrien van de Bosrand-Hoeve & Deel 2: De Danszaal.
35772: Straver, Gijs, - Uit de Ooghoeken bekeken.
355059: Streuvels, Stijn, - Lenteleven.
38412: Streuvels, Stijn, - Verhalen.
35489: Streuvels, Stijn, - De Oogst.
35494: Streuvels, Stijn, - De Vlaschaard.
35458: Streuvels, Stijn, - De Oogst.
353002: Streuvels, Stijn, - Werkmenschen.
74206: Stridiron, J.G. en L.C. Vervooren, - Vergelijkend Overzicht Belastingdruk 1931 1932 der Nederlandsche Gemeenten voor Inkomsten- Gemeentefonds-, Vermogens- en Personeele Belasting.
28142: Strijards, Gerard, - Stripe Kerk, niet van Gisteren. Zeshonderd Jaar Kerkgeschiedenis.
278741: Strijbos, Herman, - Kempense Gotiek: Een veel gehanteerd Begrip met onduidelijke Inhoud.
28159: Strijbos, Herman, - Exkursie Gotische Dorpskerken in Brabant.
28011: Strijbos, H. e.a., - St. Willibrorduskerk Eersel. Jubeljaar 1981..
198861: Strijbosch, Marius, - De Smaak van de 19e Eeuw in Erpse Monumenten.
36664: Strobbe, I., - Het Slot van Borgendael. Het Kasteel van Grimbergen.
36825: Stroeken, Frank, - Eindhoven in de Prentkunst 1232-1982..
36309: Stroeve, Floor e.a., - Catalogus-Programma Monumentenjaar 1975. Den Bosch op z'n Zondags. De Nederlands Hervormde Kerk.
70615: Stroobant, Paul e.a., - L'Académie Royale de Belgique depuis sa Fondation (1722-1922).
30804: Stroobant, Louis, - Bijdrage tot de Voorgeschiedenis van Zoutleeuw. Zoutleeuw Legende en Folklore.
106876: Stroobant, l'Abbé C., - Maison Van den Winckele & Maison van der Donct, Donckt ou Donck & Notice généalogique sur les Comtes de Castres.
10217: Stroobant, Louis, - La Nécropole par incinération du Looi à Turnhout.
10218: Stroobant, Louis, - Note sur la Nécropole par incinération du Wildert à Meir, Anvers.
10215: Stroobant, Louis, - Urne littera du haut Empire trouvée en Campine.
76055: Stroom, Harry, - Een Konijn op eigen Terrein. Een Handleiding voor het houden van Konijnen op kleine Schaal.
36612: Stroop, Johannes Petrus Adrianus ; geboren te Heerle (Wouw), - Molenaarstermen en Molengeschiedenis. Een Onderzoek naar Herkomst, Ouderdom en Verbreiding van de Benamingen voor enkele Molenonderdelen in verband met de Geschiedenis van de Water- en de Windmolen in de Nederlanden.
39211: Stroop, Dr. Jan, - Sprekend een Westbrabander.
74414: Strootman, H., - Logarithmen-Tafelen tot in Vijf Decimalen.
76510: Stroucken, Ineke & Jan Berns, - Joepie Joepie, Berend Botje, Tante Betje en andere bekende Nederlanders.
78676: Stroucken, Jacques, - 60 Jaar Visserlatijn.
76384: Strouken, Ineke, - Bruidssuikers & Wittebroodsweken. Gebruiken rond het Huwelijk.
37641: Strouken, drs. Ineke e.a., - Streekgebonden Kleding. Onderzoek in Nederland en Vlaanderen.
78454: Strubbe, Eg. I., - De Luister van ons oude Recht. Verzamelde Rechtshistorische Studies.
78425: Strubbe, Eg. I. en Edw. Spillemaeckers, - De Antwerpse Rechtsaantekeningen van Willem de Moelnere.
74933: Struick, Dr. J.E.A.L., - Utrecht. Gebundelde Inventarissen Deel 4: Archieven van Bedrijven.
74932: Struick, Dr. J.E.A.L., - Utrecht. Gebundelde Inventarissen Deel 1: Archieven van Scherpschutterverenigingen, Weerbaarheidscorpsen, Burgerwacht en Economische Instellingen.
121802: Struick Cz., M.J., - Vermaning aan mijne Mede-Protestanten tot Eensgezindheid, naar aanleiding van 2 Korinthen 13: 11b, uitgesproken op den 31 October 1852, de Gedenkdag der Kerkhervorming, in de Nieuwe Kerk te 's-Hertogenbosch.
21546: Struvel, H.J. (red.), - 80 Jaar IBC-Best. Evolutie naar Turnkey.
41868: Struyker Boudier, C.E.M., - Wijsgerig Leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Deel I: De Jezuïeten.
397008: Stubbe CSSR, A., - Constant Permeke.
397009: Stubbe CSSR, dr. A., - Albert Servaes.
30408: Stuers, Willy, - Les Sources de l'Économie rurale dans le Quartier d'Anvers et dans la Seigneurie de Malines jusqu'en 1500. Catalogue de Polyptyques, de Censiers et de Comptes.
17721: Stuifmeel-Goverde, Ine, - Twee Eeuwen Goirle dl. 8. Na gedane Arbeid.
17115: Stuijvenberg, dr. J.H. van, - De Nederlandse Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Handelshoogeschool naar Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen.
43107: Stukart, B., - Gedenkboek 200 Jaar Kerk in Bemmel (1795-1995).
61: Sturler, J. de, - Les Relations politiques de l'Angleterre et du Brabant sous Edouard I et Edouard II Plantagenet (1272-1326).
26016: Sturm, Bas e.a., - De Teen van de Tullepetaon.
29210: Suijkerbuijk, J.A.S.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Best 1821-1946..
29211: Suijkerbuijk, J.A.S.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Best.
69897: Suijling, mr. J. Ph., - Het Wereldverkeer in het Privaatrecht.
75022: Suir, E.T., - Inventaris van de Archieven van de Waterschappen en de Polders onder Wijk bij Duurstede 1540 - 1969..
23514: Surendonk, Huub, - Groei uit Suiker. Oorsprong en Ontwikkeling van Coöperatie Cosun U.A..
76154: Surhone, Lambert M. e.a., - Cinereous Vulture.
40795: Surin, P., - Choix de Lettres Spirituelles.
66453: Suringar, W.H., - Redevoering over de Gepastheid en Noodzakelijkheid van een Patronaat over de Armen en de wijze waarop hetzelve behoort te worden uitgevoerd.
67809: Süskind, Patrick, - Het Parfum. Geschiedenis van een Moordenaar.
76092: Svendsen, Elisabeth D., - The professional Handbook of the Donkey.
76087: Svendsen, Elisabeth D., - In Defence of Donkeys.
357421: Swanenberg, Cor, - Boerrejonges, Krintemik.
35712: Swanenberg, Cor (samenst), - Vijf Plus Een.
35708: Swanenberg, Cor, - Goeien Aard. Loflied op de Brabantse Keuterboer.
355022: Swanenberg, Cor, - Vrimd.
355023: Swanenberg, Cor, - Zo de Dingen gingen..... Brabants Dagboek in Duplo.
355027: Swanenberg, Cor, - Dree Drie. Oot Kwaffuur.
391931: Swanenberg, dr. J., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Algemene Woordenschat. Sectie 4: De Wereld tegenover de Mens. Aflevering 4 De stoffelijke en abstracte Wereld.
39134: Swanenberg, Jos en Har Brok, - Het Brabants beschreven. Dialect in Noord-Brabant, met een Bibliografie van 1776 tot 2007..
39130: Swanenberg, dr. Jos, - Brabants Trots op je Taal! Gruts, grootsig, Freed op oew dialect!.
35665: Swanenberg, Cor, - Wèsse dinne, wèsse doen. Beroepen op z'n Brabants.
35645: Swanenberg, Cor, - Heddet al geheurd van Dree de Kapper.
356451: Swanenberg, Cor, - De Spiegel van Dree de Kapper.
38430: Swanenberg, Cor, - 't Brabants Ketierke.
35636: Swanenberg, Cor, - De Blankboom.
39273: Swanenberg, Cor, - Wiej wè bewaort. 'n Oostbrabants Woordebuukske durspèkt me' humoristische Anekdotes ùit d'n Hoek van Rosmòlle, Ball'kum, Nuland, èn zoo.
39254: Swanenberg, Cor, - .....en ze waar al 80 Jaor Maagd. 'n Oostbrabants Woordebuukske.
39255: Swanenberg, Cor (red.), - Onder ons gezegd... in Brabant.
39253: Swanenberg, Cor, - ... Diej he' wè... 'n Oostbrabants Woordebuukske.
38227: Swanenberg, Cor, - Doar stòdde dan me' oew Zweetvoewte.
38216: Swanenberg, Cor, - Jikkes merante! Sprokkelen in Brabantse Spreuken.
38206: Swanenberg, Cor, - Zin 't Wefke….
35618: Swanenberg, Cor, - Vlinders bij de Vlam.
35579: Swanenberg, Cor, - ... En we laache vort... Humor uit Brabant.
35573: Swanenberg, Cor, - Beroepen op z'n Brabants.
35529: Swanenberg, Cor, - Oeioei!.
35337: Swanenberg, Cor, - Van Oorlog Overvloed en Onvrede.
353371: Swanenberg, Cor, - Van Oorlog Overvloed en Onvrede.
355117: Swanenburg, Cor, - Het Teken van de Grutto (Dood doet leven) Grard de Schutter.
39073: Swarth, Nick J., - Kaka, Kuus & Knikker. Het Varken in de Kunst en Cultuur van het Avondland.
28845: Swaving, J.G., - Galerij van Roomsche Beelden of Beeldendienst der XIX Eeuw.
67762: Sweeney, James Johnson, - Vroeg-Christelijke Miniaturen in Ierland.
74527: Sweens, dr. J.C.M., - Aansprakelijkheid bij het Beheer van Gemeentegelden.
99544: Sweere, G.A., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Het Oudland van Zevenbergen onder de Gemeente Zevenbergen 1938..
76182: Swiertsma, ir. J.S., - Rantsoenen 1942 voor Rundvee Paarden Varkens.
76091: Swinfen, Averil, - The Irish Donkey.
11611: Swinkels, Carel e.a., - De Zondagsveder.
35186: Swinkels, Carel, - Calendae Poetae.
35100: Swinkels, Carel, - Jan met het Visoog, het Vaderland, Condé.
35097: Swinkels, Carel, - Terug in het Gras.
35631: Swinkels, Carel, - De Sieraden.
37389: Swinkels, Carel, - Jan Heesters. Schilder te Schijndel.
65866: Sybenga, mr. S., - Praeadvies. Is wettelijke Regeling van de Concessie gewenscht? Zoo ja welke Beginselen moeten daaran ten Grondslag liggen?.
78388: Van Synghel, Geertrui, - Regesten van de Oorkonden, Brieven en enkele andere Bescheiden van het Clarissenklooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel, berustend in het Klooster Sint-Josephsberg te Megen 1390 – 1719..
76715: Synghel, G.A.M. Van e.a., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in de Negentiende en Twintigste Eeuw..
76414: Synghel, G.A.M. Van e.a., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in Middeleeuwen en Ancien Régime.
75834: Synghel, G.A.M. Van e.a., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in de Negentiende en Twintigste Eeuw.
75394: Szczesniak, Grégoire, - Brasseurs et Bières en Nord. Les Alchemistes de la Saveur.
71908: Szénássy, Il., - Het nationaal Milieu Monument te Vlissingen van Lidy Hoewaer.
78643: Tacitus, - Dialoog over de Welsprekendheid - Agricola – Germania.
77014: Tack, Guido e.a., - De Monnik-Manager. Abt De Loose in zijn Abdij t'Ename.
20009: Tacken, Tom, - Goeien Aord. Mensen uit de Kempen.
10961: Tacken, Tom en Luc van Gompel, - Van Meet af aan. Zesdaagse Wandeltocht door Kempisch Grensgebied.
39846: TAEK, - Mgr. prof. dr. M.J.H. Cobbenhagen.
70048: Tak, Joannes Pieter Roetert ; van Engelen, - Het Recht van Amendement in de Constitutionele Monarchie. Akademisch Proefschrift.
65930: Talma, Dirk , geboren te Voorst, - De Bevoegdheid der Provinciale Staten en het Oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat.
74229: Talstra, Frans, - Inventaris van de Archieven van de Notarissen werkzaam binnen de Arrondissementen van het Departement van de Wester-Eems en van de Provincie Groningen vanaf 1811 en van de Archieven van de Kamers van Notarissen in de Arrondissementen Appingedam, Groningen en Winschoten 1811-1842..
45067: Tanghe, Omer & Simon Weinstock, - Moeder Teresa. Een Leven van Liefde.
70976: Tannen, Deborah, - Doe je dit écht aan? Hoe Moeders en Dochters met elkaar praten.
67296: Tannen, Deborah, - 'Omdat ik het zeg'. Een Pleidooi om Begrip te kweken voor elkaar.
40823: Taris, Toos, - Zuster Basildis Novice in de Congregatie van den Heiligen Geest.
75426: Tasso, Valérie, - De andere Kant van Seks.
19221: Broeder Taurellus, - Schijndel. Bijdrage voor een Heemkunde van dit Dorp.
21537: Broeder Taurellus, - Waalre. Bijdrage tot de Studie der Brabantsche Nederzettingen.
215371: Br. Taurellus, - Waalre. Bijdrage tot de Studie der Brabantsche Nederzettingen.
20719: Broeder Taurellus, - Eindhovens Groei sociaal-geografisch beschouwd.
75874: Taylor, Kenny, - The Highland Cow.
20603: Tebbens, Leo, - Er is maar één Harmonie dat is de Tongelrese Harmonie 1919-1994..
17600: Teeffelen, L.W. J. van, - Huize St. Vincentius Udenhout 1925-1950..
70983: Tegels, Imke en Marjon Vlug, - De Kleur van Duurzaamheid. Handboek voor multiculturele Projecten.
41471: Tegenbos, J., - Een schoone Historie der Begyntjens.
24210: Teije, Dr. Ing. C.W. ten, - De Opkomst van het Socialisme in Breda.
32181: Teirlinck, Herman, - Brussel 1900..
76637: Teitler, prof. dr. G., - Dagboekaantekeningen van Vice-Admiraal F. Pinke Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië.
76287: Teitler, prof. dr. G., - De Indische Defensie en de Bezuinigingen.
70910: Teitler, prof. dr. G., - Dagboekaantekeningen van Vice-Admiraal F. Pinke Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië.
73695: Stichting Teleac, - Biotechnologie over DNA en genetische Manipulatie Cursusboek bij de Teleaccursus.
11377: Brabantse Biologische Telers e.a., - 't Groene Groenteboekje.
41708: P. Telesphorus, - De Franciscaanse Levensleer.
11713: Tellegen, dr. ir. F. Ph. A., - Filosofische Maatschappijkritiek. Bestek opmaken aan het Eind van de Vaart.
67271: Tellegen, Toon, - Mijn Avonturen door V. Swchwrm.
113509: Telos, - De Duurzaamheidbalans van Brabant 2006..
113519: Telos, - Een Kwestie van Smaak. Duurzame Consumptie in Brabant.
11997: Telos, - De Duurzaamheidbalans van Brabant 2001..
70233: Telting, mr. A. en dr. W.S Unger, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Bourgondische Tijd. II: De Stadsrechten.
77861: Temminck, Drs. J.J., - Beels Kops (de Bruyn Kops) Mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruijn van Wickevoort Crommelin Hos. Poelpolder Romolenpolder Schoter Veenpolder Groote Polder Kleine Polder Vereenigde Groote en Kleine Polders Vijfhuizerpolders.
76946: Temminck, D.G.A., - Verzameling Rueb. Genealogische Aantekeningen uit de Oud-Rechterlijke Archieven van de Gerechtsbanken welke in de Stad Zaltbommel hun Zetel hadden over de Periode 1550-1650..
27905: Temminck Groll, Ir. C.L., - De Sint Geertruidskerk te Bergen op Zoom.
6306: Tempelaars, P.A., - D'Hûskes. Nummer 9. Jaargang 5.1. Herdenking eerste Vliegtuig Opstijging in Nederland 1909-1984..
66591: Tenhaeff, dr. N.B., - De Oorkonden-Schat van den Heiligen Willibrord.
31019: Terby, F., - Observations des Comètes B et C de 1881 faites à Louvain.
43567: Teresa, Zuster Ma., - In stille Uren.
76997: Terlinden, Vicomte, - Impérialisme et Équilibre. La politique internationale depuis la Renaissance jusqu'à la fin de la seconde Guerre mondiale.
18711: Term, Jac. van, - Wij van Van Dam Helmond. Driekwart Eeuw Golfkarton.
38404: Termeer, Elizabeth uit Boxtel, - Van Vlees en Bloed.
107075: Termeer, A.J., - Van Adriaen ca. 1500 tot Adriaan 1918. De Familie Termeer van ca. 1430 tot 1991..
67170: Termeulen, Arend Jan, - Tunesië.
73560: Terpstra, P. e. a., - De Dagen onzer Jaren. Roman 'Ik weet waar gij woont' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1951 - 30 sept. 1952..
71870: Terpstra, Pieter, - Opkomst en Strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland.
17359: Terstegen, C. e.a., - Het Verloop der Werkloosheid in de Jaren 1929-1934 en het Eerste Kwartaal 1935 van 433, in de laatste Week van Maart 1934, steuntrekkende Arbeiders te Tilburg.
173591: Terstegen, C. e.a., - Het Verloop der Werkloosheid in de Jaren 1929-1934 en het Eerste Kwartaal 1935 van 433, in de laatste Week van Maart 1934, steuntrekkende Arbeiders te Tilburg.
27440: Terstegge, Anselmus, - Honderd jaar Monnikenleven in Koningshoeven.
2111: Terwen, Johannes Leonardus, - Brabantia Jaargang 11 & 12. [ O.a. Gdenkteken Antoon Coolen; Fortificatiewerken in Noord-Brabant; Pater van den Elsen; Autosnelweg Oirschot-Eindhoven; Jan Elemans; Landjuweel te Boekel; Alphons Diepenbrock; Middeleeuws Kerkje te Oirschot; Martien Coppens; t'Serclaes; Nieuwe raadhuis te Best; Jan Starink; Oude dorpsschool van Princenhage; Anton van Duinkerken; Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld; St. Willibrorduskerkje te Middelbeers; Peer van de Molengraft; Geertruidenberg 750 jaar stad; Toren te Oirschot; Oisterwijk 1213-1963; Vesting Heusden; Mencia de Mendoza.].
65397: Tesch, dr. ir., - De Noordzee van historisch-geologisch Standpunt.
74116: Tets, G.F. van e.a., - Boomplantdagen. Doel en Organisatie.
12538: Tetteroo, Marieke e.a., - Knipogen naar de Toekomst.
22816: Teuling, Wim, - Een Reis door de Tijd. Stork 50 jaar in Boxmeer 1947-1997..
12629: Teulings, Carel, - Jeugd in een oude Stad.
65519: Tex, C.A. den, - Verhandeling over den Staathuishoudkundigen Aard en de Gevolgen van de Uitgaven of Verteringen van den Staat.
65518: Tex, C.A. den, - De Schuld van den Staat, als Aanwinst van het Nationaal Vermogen, uit den tegenwoordigen Staat van Engeland toegelicht.
74181: Textor, J.H., - Het gemeentelijk Electriciteits-Distributiebedrijf (Karakter, Beheer en Administratie).
64647: Thackeray, W.M., - De Newcomes. Deel 1.
78394: Thal Larsen, ir. J.H., - De Invloed van Bosschen op het Regime van Rivieren.
77847: Thans O.F.M., P. Hilarion, - Kent Gij het Het Heilig Paterke van Hasselt.
69917: Theissen, dr. J.S., - De Regeering van Karel V..
10320: Thelen, Dr. A.A.J., - Lambert Poell en de Katholieke sociale Beweging 1872-1937..
23066: Thelen, Ton, - Gemert Monumentaal. Toeristische Gids langs Gemertse Monumenten.
23039: Thelen, Ton (red.) Piet Kuppens (fotogr.), - Commanderij Gemert. Beeldend Verleden.
76522: Themmen, mr. C., - De Raadsman voor Burgers en Kooplieden inhoudende Voorbeelden van Akten welke …. onderhands worden opgemaakt..
13564: Theresina, zr. M., - Mgr. Joannes Zwijsen als Paedagoog.
1347: Theunisse, dr. J.G.L. e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 29 [O.a. Door de overheid gefinancierde verloskundige armenzorg te Roosendaal en Nispen van 1658 tot 1952; Vijftig jaar Getrudis - Vijftig jaar Norbertus in Roosendaal; De Harmonieën en het Roosendaalse muziekleven; Gebruik bij publieke veilingen; Christianus Norbertus Reijns, afgevaardigde van het district Steenbergen in de eerste Nationale Vergadering (1796-1797); Arnoldus Asselbergs 1811-1880.].
1348: Theunisse, dr. J.G.L. e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 30. [O.a. Gezondheisdzorg te Bergen op Zoom in vervlogen tijden; Roosendaalse burgemeesters en hun ambtsperioden van 1813 tot 1947; Uit het leven van de Huijbergse Wilhelmieten; De grote brand in Standdaarbuiten van 22 juli 1760; Enige gegevens over het Middelbaar Onderwijs in West-Brabant.].
1349: Theunisse, dr. J.G.L. e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 31 [O.a. Napolitaanse poppen; De parochie Standdaarbuiten gedurende de schuurkerkperiode (1648-1802); De symbolen van de gemeenten in het Markiezaat van Bergen op Zoom; Watervoorziening gemeente Roosendaal en Nispen; Hirohito vijftig jaar geleden in Roosendaal; Over de professie van de Wilhelmieten; Een Gastelse jaarkring.].
1346: Theunisse, dr. J.G.L. e.a, - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 28.[O.a. Plan tot aanleg en exploitatie van een tramstadsdienst in de kom van Roosendaal; Tongerlo en Roosendaal; Een 18-eeuwse vogdijkwestie in Standdaarbuiten; Twee onbekende gevelstenen uit Roosendaal; Roosendaal van agrarisch verzorgingscentrum naar moderne industriestad; De korenmakrkt te Bergenop Zoom en het kazernegebouw aldaar; Bergse scholen vóór 1600; tentoonstelling antiek zilver. ].
1345: Theunisse, dr. J.G.L. e.a., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 27 [O.a. Roosendaalse paarden- en veemarkten; Waar lag Hoogerheyde?; De zandverstuivingen en hun invloedop de ontvolking van het platteland van Noordbrabant in de 15de eeuw; Kinderspeelgoed uit vervlogen jaren; De merkwaardige loop van de linker zijrivieren van de Roosendaalsche vliet; Uit de geschiedenis van het Oostkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom; De torenspits van de Sint-Janskerk te Roosendaal; Het spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert; De plaatsnaam Ossendrecht; O.L. Vrouw opt stexken te Bergen op Zoom; Charter uit de 13e eeuw.].
10610: Theunisse, Dr. J.G.L., - Jan Frederik Vlekke 1849-1903..
75780: Theunissen, Bert e.a., - De Universiteit en de Stad 1800-2000..
10226: Theunissen, E.M. e.a., - Een dubbele Duik in het Verleden. Hernieuwd Onderzoek naar de Grafheuvel aan de Eerselse Dijk in Bergeijk.
101519: Theuws, F.; M. van der Heiden en J. Verspay, - De Archeologie van de Brabantse Akkers. Toegelicht aan de Hand van het Onderzoek van de Universiteit in Veldhoven.
41900: Thibaut, Dom Raymond, - Dom Columba Marmiom Abt van Maredsous (1858-1923).
30093: Thiel, H. Van & H. Cotteleer, - Een Blik in de Geschiedenis van Antwerpen door de Eeeuwen heen.
32439: Thiel, Denise e.a., - Historique de Woluwe-Saint-Pierre.
74973: Thielemans, Marie-Rose, - Inventaire des Archives du Baron De Stassart. Tome I: Correspondance reçue par le Baron De Stassart.
74783: Thielemans, Marie-Rose, - Inventaire des Papiers Orts.
74782: Thielemans, Marie-Rose & Anne-Marie Pagnoul, - Inventaire des Papiers de Jean-Baptiste Nothomb 1805-1881..
74773: Thielemans, Marie-Rose, - Inventaire des Archives secretes du Ministere de la Justice concernant les Pays-Bas meridionaux conservees aux Archives Generales du Royaume a La Haye 1815 - 1818..
74544: Thielemans, Marie-Rose, - Inventaire des Papiers des Commissaires du Gouvernement près les neuf Départements Réunis dits Papiers Bouteville.
74348: Thielemans, Marie-Rose, - Inventaire des Dossiers soumis au Roi concernant la Belgique et au Grand-Duche de Luxembourg du 24 Decembre 1815 au 20 Fevrier 1816 conserves dans le Fonds de la Secretairerie Generale d'Etat aux Archives Generales du Royaume a La Haye.
74344: Thielemans, Marie-Rose, - Inventaire des Dossiers relatifs a la Belgique et au Grand-Duche de Luxembourg conserves dans le Fonds Waterstaat (1820-1823) aux Archives Generales du Royaume a La Haye.
74340: Thielemans, Marie-Rose, - Inventaire des Dossiers relatifs a la Belgique conserves dans le Fonds Cabinet du Ministre de l'Interieur (1817-1830) aux Archives Generales du Royaume des Pays-Bas.
65717: Thielemans, M-R., - Inventaire des Archives de la Societe Belge d'Entreprises en Chine.
65712: Thielemans, M-R., - Inventaire des Papiers Greindl.
65701: Thielemans, M-R., - Inventaire des Archives du Baron de Stassart. I. Correspondance reçu par le Baron de Stassart.
65695: Thielemans, M., - Inventaire des Papiers Orts.
65691: Thielemans, M., - Inventaire des Papiers de Oscar Plisnier.
78226: Thielen, mr. dr. J.E.D.M., - Universitas vice personae fungitur. De Gemeenschap neemt de Plaats van de Persoon in.
71481: Thierfelder, Franz, - Englischer Kulturimperialismus. Der British Council als Werkzeug der geistigen Einkreisung Deutschlands.
76877: Thierry de Bye Dólleman, M., - Kenau Simonsdochter Hasselaer, Verwanten en Afstammelingen.
1030: Thiers, drs. O.M. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 27. 2010. [o.a Bergeijk in de late Middeleeuwen (Martien van Asseldonk); 1595 Het Jaar van de Heks (Sonja Deschrijver); Stephanus Hanewinckel (Jacques Baartmans); Hanewinckels Reizen (Theo Clemens); Hanewinckel en de Bataafse Omwenteling (Joost Rosendaal) ].
1029: Thiers, drs. O.M. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 26. 2009..
1028: Thiers, drs. O.M. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 25. 2008 [o.a. De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch, Brabantse lokale transportmarkt in de 15de en 16de eeuw; Kadastrale data; Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur ].
169524: Thiers, Ottie en Jan Brouwers, - De Buitenplaats Villa Elsa in Vught.
70931: Thijm, J.C. Alberdingk, - Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1898. Kroningsjaar.
3177: Thijs, A. e.a, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 77 [o.a. Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1991-1992; Kroniek. Lopend onderzoek betreffende de geschiedenis van Brabant; Antwerps verelden in veelvoud; Een dode vorstin, het Antwerpse stadsbestuur en 8000 schoolkinderen. De betekenissen van een gedachtenisprent bij het overlijden van Louise Marie van Orléans in 1850.].
31754: Thijs, A. e.a, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 78 [De Brabantse Stad Tiende Colloquium, Brussel 23 en 24 september 1993 ]..
31752: Thijs, A. e.a, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 76 [o.a. De bibliotheek van Hendrik Gabriël van Gameren bisschop te Antwerpen (1700-1775); Antwerpse brouwersnatie en de dorpsbrouwers in de 17de en 18de eeuw; Religieuze geschiedenis in 75 jaargangen;  Met register over de 75 jaargangen.].
31751: Thijs, A. e.a, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 75..
355031: Thijssen, Carel, - Dè's èvvel ok wâ! Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
75606: Thijssen, Cecile, - Van Paasbrood tot Paasboom.
235024: Thijssen, J.C., - De Watersnoodramp van 1953 en de Gevolgen daarvan in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamdonksveer.
26135: Thijssen, ir. W., - Nationaalpark de Biesbosch. Leefruimte van Mens en Natuur.
355159: Thijssen, Carel, - Krumels zien ok Brood. Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
40840: Thijssen, Th., - Norbertus van de Burcht Gennep 1115-1965..
39076: Thissen, Margriet e.a., - Daglicht. Beeldenstorm Gastateliers 2005..
37220: Thoben, Peter, - Ruud Balk. Ateliers en Werkplekken van Eindhovense Kunstenaars.
37355: Thoben, Peter, - Jan van den Hurk 1917-2000. Een creatieve Bourgondiër met Schilderstalent.
37350: Thoben, Peter, - Kees van Bohemen 1928-1985. Schilderijen, Gouaches en Zeefdrukken.
20969: Thoben, Peter e.a., - Eindhoven verzamelt Eindhoven.
37008: Thoben, Peter, - Theo Coenen. Beelden als Tekens.
33955: Thoben, Peter, - Schilderdorpen in de Kempen. De Molse School.
205916: Thoben, Peter, - Weerzien in Kunst. Oud-Leerlingen van het Eckartcollege Eindhoven als beeldend Kunstenaar.
37501: Thoben, Peter, - Dolf van Leggelo in Brabant. Portretten en Landschappen 1940-1950..
38117: Thoben, Peter, - ‘… onbedorven schilderachtige Toestanden..’ Het Boereninterieur in de Nederlandse Schilderkunst in de 19de en 20ste Eeuw.
38116: Thoben, Peter, - Het Oosten als Thuishaven. Magdaleen de Rooij-Taen. Wandkleden en Chinese Aquarellen.
38107: Thoben, Peter, - Frans Clement. Uitgelichte Realiteit.
38104: Thoben, Peter, - Jan de Smedt (1905-1954). De Sfeer van Intimiteiten.
384617: Thoben, Peter, - Theo Hoppenbrouwers.
37444: Thoben, Peter, - Jan Strijbos een merkwaardige Stadgenoot. 1896-1977..
384609: Thoben, Peter, - Direct in Steen gehakt. Theo van Brunschot, Henk Oddens, Jos Reniers, Heinz Reijnders.
384607: Thoben, Peter, - Uit de Schaduw. Rudi van Dijk en Leerlingen.
384608: Thoben, Peter, - Trudie Broos. Portretkoppen & -Tekeningen.
74114: Thoden van Velzen, mr. S.K., - Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Vernietigingsbesluiten.
29595: Thomas, S. en L. Vrancken, - Inventaris van het Hedendaags Archief van de Stad Tienen Deel I..
43929: Thomas, Gordon e.a., - Pontifex. Het ware Verhaal van het denken en doen van de laatste drie Leiders van de Katholieke Kerk in deze Eeuw. De Stedehouder Gods als Mens in zijn directe Omgeving in Rome.
74815: Thomassen, Theo, - Inventaris van Gezantschapsarchieven van Coenraad van Heemskerck voornamelijk van zijn Gezantschappen naar de Duitse Keizer (11690-1697), Turkije (1692-1694) en Frrankrijk (1698-1701).
75938: Thompson, Alan, - Poultry Farming.
45032: Thompson, Francis, - De Heilige Ignatius van Loyola.
76929: Thöne, Wilhelm, - Dynastische Vorfahern der Edelherren und Vögte von Grafschaft.
69039: Thrum, Thos. G., - Hawaiian Folk Tales. A Collection of native Legends.
42520: Thurlow, Gilbert, - Biblical Myths & Mysteries.
43610: Thurlow, Gilbert, - Mythen en Mysteries uit de Bijbel.
77686: [Isfridus Thys] J. Thys, pastor in Wyneghem, - Historische Verhandelinge over den Staet van het Nederland vervattende in dry Deelen. Eersten Tom..
30009: Thys, Augustin, - Historique des Rues et Places Publiques de la Ville d'Anvers.
69967: Thys, dr. Walter, - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse Cultuur in de Jaren Negentig van de vorige Eeuw.
9654: Thys, Isfridus Canonik van Tongerloo, Capellaen te Mierlo, - Memorie of Vertoog over het uytgeven en tot Culture brengen der vage en inculte Gronden in de Meyerye van 's Hertogen-Bosch.
40716: Tichelen, Th. Van, - Sint Paulus.
30119: Tichelen, Hendrik Van, - Vóór Honderd Jaar.
41030: Tichelen, Th. van, - Sint Paulus.
41031: Tichelen, Th. Van, - Sint Paulus.
42053: Tielemans, H., - Montfortanen in Zaïre 1933-1993..
76339: Tietze-Conrat, dr. E., - Kunst in Holland 8. Erasmus van Rotterdam in de Kunst.
69250: Tihon, Camille, - Recueil d'Articles. Histoire.
69072: Tijdschrift, - De Oorlog in Maart.
69071: Tijdschrift, - De Oorlog in Februari.
69070: Tijdschrift, - De Oorlog in Januari.
17565: Tilborg, Kees van, - Sedimenten van Sentimenten. 75 Jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg (1924-1999). I: Status Nascendi 1924-1956; II: Status Maturandi 1956-1986; III: Status Renovandi 1986-1999..
27376: Zusters der Orde van de Visitatie Tilburg, - Verborgen in Gods Liefde.
17263: Gemeente Tilburg, - Tilburg.
17243: Tentoonstelling Gemeentearchief Tilburg, - Waar lag de Grens? Tilburg en Turnhout in het Verleden.
19747: Tillaart, Antoon van den, - 100 Jaar R.K. Boerenbond Eerde. Wel en Wee van de NCB D'Eerd 1898-1998..
28268: Tillema. J.A.C. e.a, - Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Speciaalnummer St. Janskathedraal 's-Hertogenbosch o.a. Victor de Stuers en de Sint Jan van Den Bosch.
90085: Tilmann, Klemens, - Meditatie Oefeningen.
77122: Timm, Albrecht, - Die Waldnutzung in Nordwestdeutschland im Spiegel der Weistümer.
74149: Timmer, dr. E.M.A., - Alphabetisch Register van Onderwerpen en namen van Personen en Plaatsen, voorkomen in de Verzameling Plakkaten der Koninklijke Bibliotheek.
78585: Timmermans, Jan, - Wonen als Arbeider in een Textielstad. Arbeidershuisvesting in Tilburg 1870-1938..
39848: Timmermans, P. e.a., - Brabantse Biografieën 7. Boxtel en Liempde.
75563: Timmermans, Alphons en Piet Broos, - Bijbel voor de Jeugd. Deel I t/m XI..
31613: Timmermans, Lia, - Wandelingen in Lier.
38413: Timmermans, Felix en Antoon Thiry, - Begijnhofsproken.
11139: Timmermans, Paul, - Jaarverslag Vleermuisonderzoek Noord-Brabant 1989..
38870: Timmermans, Felix, - Minneke Poes.
38871: Timmermans, Felix, - Pijp en Toebak.
73470: Timmermans, J.C. e.a., - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 3. De Gemeentefinanciën.
35499: Timmermans, Felix, - Pieter Breugel.
35491: Timmermans, Felix, - De Harp van Sint Franciscus.
35492: Timmermans, Felix, - Het Kindeken Jezus in Vlaanderen.
35496: Timmermans, Felix, - Het Kindeken Jezus in Vlaanderen.
35485: Timmermans, Felix, - Psaume Paysan.
397752: Timmermans, P. e.a., - Brabantse Biografieën 5..
35459: Timmermans, Felix, - Anna-Marie.
35304: Timmermans, Felix, - De Pastoor uit den Bloeyende Wijngaerdt.
353041: Timmermans, Felix, - De Pastoor uit den Bloeyende Wijngaerdt.
397751: Timmermans, P. (red.), - Brabantse Biografieën 5. (o.a. Martien Coppens, Jac. Heeren, Hendrik Palier, Franciscus Sonnius.).
35445: Timmermans, Felix, - De Harp van Sint Franciscus.
35446: Timmermans, Felix, - Naar waar de Appelsienen groeien.
35438: Timmermans, Felix, - De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt.
35351: Timmermans, Felix, - De Harp van Sint Franciscus.
78877: Timmermans,p. e.a., - Brabantse Biografieën 7. Boxtel en Liempde.
35544: Timmermans, Felix, - De zeer schoone Uren van Juffrouw Symforosa Begijntjen.
35271: Timmermans, Felix, - Adagio.
35416: Timmermans, Lia, - Sabina Mardagas.
73805: Timmers, prof. e.a., - Torens en Tinnen. Torens in Limburg / Towers and Spires in Limburg / Turme in Limburg / Tours et Clochers au Limbourg.
36490: Timmers, Jan : dr. Otto Brinkkemper e.a., - ’t Goet te Arle. De Aarlese Hoeve, de Armenhoef… meer dan Zeven Eeuwen een Boerderij.
70247: Timmers, prof. dr. J.J.M. e.a., - Schoonheid der Nederlanden. Een cultuurhistorische Atlas.
68951: Timmers, J.J.M., - De Glorie Van Nederland.
106838: Timmers, André W.M. e.a., - Genealogie van de Familie Timmers. Een Geschiedenis van een oud Boerengeslacht uit de Kwartieren Peel- en Maasland van de Meierij van 's-Hertogenbosch.
36486: Timmers, Jan e.a., - Boerderijen kijken in Gemert-Bakel. Drie Fietsroutes langs Boerderijen in de Gemeente Gemert-Bakel.
99571: Timmers, C., - Politie-Verordening of Keur voor het Waterschap De Noord-, Toren-, Oost- en West-Meerenpolders onder de Gemeente Zevenbergen 1936..
43015: Timmers, Dr. J.J., - Kerkelijke Monumentenzorg.
69015: Tinbergen, D.C., - Des Conninx Summe. Inleiding.
69927: Tindemans, dr. Carlos, - Mens, Gemeenschap en Maatschappij in de Toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische Analyse van de Thematiek van het realistisch-burgerlijk Drama.
35672: Tinuskus, Jos van (Ad van Schijndel), - Um de Fluit èn den Duit.
73478: Tirion, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Groningen. Deel XX-XXIV..
73477: Tirion, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Overijssel. Deel XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX, XXX, XXXI, XXXII.
73476: Tirion, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Deel VIII-XI: Utrecht..
296261: Tissing, H., - Inventaris van het Familiearchief Beelaerts van Emmichhoven 1417 1912..
29626: Tissing, H., - Inventaris van het Familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912..
78507: Tits-Dieuaide, Marie-Jeanne, - La Formation des Prix Céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe Siecle..
74873: Tits - Dieuaide, Marie-Jeanne, - Inventaire des Archives de la Famille De Hemricourt.
9652: Tits-Dieuaide, Marie-Jeanne, - La Formation des Prix Céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe Siecle..
73624: Tjaard Anne Marius Albert Humalda van Eysinga, geboren te Leeuwarden, - Gemeenschappelijk Regeling tusschen Gemeentebesturen.
31010: Todts, Herman , Willy Jonckheere, - Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.
24227: Toebak, Peter e.a., - De Vlaszak. Gemeentearchief, Gemeentelijke Kredietbank en Sociale Dienst onder één Dak.
24005: Toebak, P.M., - Kerkelijk-Godsdienstig Leven in Westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale Visitatieverslagen als Bron. Deel A en B..
25926: Toebak, P.M., - De Oprichting van de Katholieke Parochie te Zwaluwe in 1785-1787..
32952: Toelen, Toon, - Uitgelicht. Het Pajottenland historisch-geografisch bekeken.
30456: Toelen, Danny e.a., - In Goede Handen. Provincie Antwerpen 2000..
78896: Tokarczuk, Olga, - Oer en andere Tijden.
67264: Tolkien, J.R.R., - In de Ban van de Ring. De Reisgenoten. De twee Torens. De Terugkeer van de Koning. Aanghangsels.
76936: Toll, Jurriaan van, - Een onbekend Middeleeuwer. Iets over Heer Arend van Gent. Meester Ridder miner Vrouwe.
37291: Tolnay, Charles de, - Hieronymus Bosch. Band I: Einführung in das Werk des Hieronymus Bosch, II: Kritischer Katalog der Werke.
77920: Tolstoy, Nikolai, - Das Haus Tolstoi. Vierundzwanzig Generationen Russischer Geschichte (1353-1983)..
20808: Tomeï, Karel, - Hoge Ogen. Een Blik op de Regio Eindhoven.
293101: Tongerloo, Drs. Louise van ; H.M.M. van Kollenburg; J. Vriens; L.M.Th.L. Hustinx; e.a., - De Archieven van de Hervormde Gemeenten Lith-Lithoijen, Kessel en Alem-Maren 1648-1965; Archief van de Heren van Oijen (1550-1899); Inventaris van het Archief van de Classis 's Hertogenbosch 1571-1950; Inventaris van het Archief van het Kwartier van Peelland 1574-1810; Inventarissen van de Archieven der Hypotheekbewaarders te Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch 1811-1838; Inventaris van het Archief van de Tienden van Moergestel 1618-1858, waarin opgenomen een Fragment van het Familiearchief de la Torre 1608-1684; Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van Waalwijk 1531-1811; Inventaris van de Archieven van de Rentmeesters van Frederik Hendrik en hun Opvolgers (1456) 1840-1932; Inventaris van het Archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha 1371-1887;Inventaris van het Archief van de Heusdense Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk.
15697: Tongerloo, drs. L. van, - Uit de Historie van het Dorp aan de Rivier.
29301: Tongerloo, Drs. Louise van, - De Archieven van de Hervormde gemeenten Lith-Lithoijen, Kessel en Alem-Maren 1648-1965..
22023: Tonies, Bart, - Cultuurhistorische Fietstocht en Poëzieroute Land van Ravenstein.
38437: Aarts Toon, - Waar of niet waar? Korte Vertelselkes.
29087: Toonen, G.J.P., - Notulen van de Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1815-1840 Index op Trefwoorden/Repertorium.
11174: Toorians, Lauran, - Zandloper. Landschap en Geschiedenis van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en Omgeving. Met Vijf Wandelroutes.
108494: Toorn, Willem van, - Uiterwaarden.
76991: Top, Erik van den e.a., - Schone Ogen MCMXCIV.
35638: Top, Stefaan e.a., - Volksverhalen uit Vlaams Brabant.
383016: Top, Stefaan, - Van Folklore (J. Gessler) naar Volkskunde (K.C. Peeters); Een onverkwikkelijke Geschiedenisaan de Leuvense Alma Mater (1937-1959).
75413: Topor, Roland, - Je t'aime. A Pillow Talk.
20817: Tops, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten.
20733: Tops, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten (Deel 1).
20657: Tops, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten..
20656: Tops, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten. Deel 1..
20560: Tops, A.J.J. en J.M. Th. Verschueren, - Eindhoven.
17661: Werkgroep Aktie Torens, - Helvertse Schetsen. Geïllustreerde Beschrijvingen van historische en monumentale Gebouwen.
71115: Torfs, Louis, - Fastes des Calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique, depuis les Temps les plus Reculés jusqu'à nos Jours.
30413: Torfs, Jos, - Lezerstypen om Openbare Gemeentebibliotheek van Schoten.
98447: Torunsky, Vera, - Worringen 1288. [Woeringen].

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

11/28