Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75993: SPRUIJT, C.A.M., - Duiven houden.
78144: SPRUIT, J.E., - Maior Viginti Quinque Annis. Essays in Commemoration of the sixth Lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
77054: SPRUIT, J.E., - Themis en de Tuinen van Rome.
78474: SPRUIT, PROF. MR. J.E., - Inleidende Opstellen over Romeins Recht.
35129: ST. R.L.E., - Eindhoven Dichtstad II..
27772: STAAL, J.P. EN G. BERENDS, - Het vroegere Oxaal van de St. Petruskerk te Boxtel.
10888: STAAL, P.N.L., - Cultuurtechnisch Waterstaatkundig Plan van Werk-Objecten in de Provincie Noord-Brabant.
11941: STAAL, J.H.A. , M.A. BASELIER E.A., - Jubileum Afd. Noord-Brabant Alg. Nederlandsche Politie Bond 1894 - 1934..
198586: STAALS-JACOBI, ANNIE ; JAN HUIJBERS, - Soerendonk op de Foto! Deel 2. Een Indruk van het leven en werken in Soerendonk in de Periode.
39075: STAALS, RITA, - Rita Staals Black-Line. Expositie in Verborgen Kamer Stadhuis Eindhoven.
39356: STAAY, J. VAN, - Historie der Wuustwezelse Gilden.
74091: STADERMAN, G., - Inventaris van het Oud-Archief der Gemeente Poortvliet 1535 - 1952..
35087: STALLENBERG, GER E.A., - Over Water.
384628: STALLENBERG, GER & ROB SANDERS, - Over Water. Ger Stallenberg Aquarellen. Rob Sanders Gedichten.
75987: STAM, DR. J.W.E., - Moderne Inzichten in de Postduivensport.
67257: STAMMESHAUS, F.W. E.A., - De Biologische Boerenmarkt. Ontwikkelingen in Vraag en Aanbod van biologische Produkten op de Markt.
74174: STANG, TH., - Mededeeling omtrent het watergevend Vermogen van de Duinstreek ten behoeve van stedelijke Watervoorzieningen.
69820: STAPEL,, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisische Schiereiland in 1684..
70228: STAPEL, DR. F.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Archipel en het Maleisch Schiereiland in 1619 - idem in 1650 - de Compagnie buiten den Archipel in 1650..
65924: STAPEL, P.  , - Wet van den 28sten juni 1881 (Staatsblad no. 97) houdende wettelijke Bepalingen tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van openbare Dronkenschap zooals die Wet nader is gewijzigd bij de Wetten van 23 April 1884 (S. 54).... en 12 October 1904 (S 230) met Alphabetisch Register.
33980: STAPPAERTS, RENÉ, - De Lozie. Uit het Leven van een Kempens Boerendorp tussen 1900 en 1930..
78203: STARING, W.C.H., - De Bodem van Nederland. De Zamenstelling en het Ontstaan der Gronden in Nederland ten behoeve van het algemeen beschreven. Tweede deel.
78632: STARING, W.C.H., - Specimen academicum inaugurale de geologia patriae. Academisch Proefschrift over de Geologie des Vaderlands.
10364: STARINK, JAN, - Het vrolijk leren.
59119: STARKEY, PAUL (ED.), - Animal Power in farming Systems.
10651: STATENCOMMISSIE, - Electriciteitsvoorziening van de Provincie Noord-Brabant.
39010: STEEGH, DRS. A.W., - Dorpen in Brabant.
21206: WILL STEEGHS, - EMOS 75 Jaar, 1920-1995..
18602: STEEGMANS, FRANS, - Het Puike van het Puike. Geschiedenis van de Helmondse Toneelgezelschappen vanaf 1880 tot 1980..
39080: STEEGSMA,  REGN., - Jezus is Boos. Het Beeld van Christus in de Hedendaagse Kunst.
12590: STEEHOUWER, DRS. KOOS, - 's Hertogenbosch bestaat nog.
109361: STEEMAN, LUC, - Gids voor Wandelaars. Renier Sniederspad Antwerpen – Turnhout - Bladel, GR 565..
374801: STEEMERS, H.W., - Hieronymus Bosch. Een Interpretatie van zijn Laatste Oordeelstriptiek te Wenen aan de Hand van Middelnederlandse literaire Bronnen.
15733: STEEN, R. VAN DE, - 50 Jaar op Weg. St. Benedetteschool. Basisschool Op Weg Vorstenbosch. 1939-1989..
38831: STEEN, JEF VAN DEN, - Belgian Family Brewers. Traditie Passie Creativiteit.
27036: STEEN, L.VAN DER, - Het Broederschap van het Hoogheilig Sacrament des Altaars in de Parochiekerk van St. Petrus Banden te s-Hertogenbosch.
75233: STEEN, MARIA VAN DER, - Totale Uitverkoop. Roman.
75234: STEEN, MARIA VAN DER, - Balans. Roman.
19271: STEENBAKKERS, JOOP, - Paardensportvereniging Jan van Amstel.
36496: STEENBAKKERS, WILBERT, - Het Steenen Huijs met Gebinte, Stal ende Schuren. Historisch Onderzoek naar Boerderijen in Boxtel, Lennisheuvel en Liempde..
73355: STEENBEEK, DR. J.G., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 7: Het Beroep tegen administratieve Beschikkingen. Een Commentaar op de Wet Beroep Administratieve Beschikkingen.
35942: STEENBERGEN, IR. H. E.A., - Boekel. Land-Juweel Oost-Brabant.
114762: STEENBERGEN, DR. G. JO, - Het Landjuweel van de Rederijkers.
114761: STEENBERGEN, DR. G. JO, - Het Landjuweel van de Rederijkers.
65149: STEENBERGHE, MR. M.P.L., - Landbouw-Crisispolitiek.
39293: STEENDIJK, TON, - Tullepataonepraot.
40770: STEENHOFF-SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het Biënboec.
40769: STEENHOFF-SMULDERS, ALBERTINE, - Uit het Biënboec.
77942: STEENHUIS, DR. J.F., - Lijst van Geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1907-1920).
64934: STEENHUIS, DR. J.F., - Lijst van geschriften welke handelen over of van belang zijn voor de Geologie van Nederland (1921-1925).
72269: STEENHUIS, HENK, - Nieuwe Dorpen.
9827: STEENKAMP, KOLONEL, - Banieren van Brabant.
66132: STEFFELAAR, IR. J.M., - De Electriciteitsvoorziening van Nederland. II Discussies te Deventer.
397042: STEGE, BAS TER, - De Eeuw van Annie Vredenburg. Dienstbaarheid als Waarde op zich.
73354: STEGEREN, DR. J.T. VAN, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 6: Formeel Gemeenterecht. Gemeente en Gemeentebestuur in en buiten Rechte en in Beroep.
77104: STËHKAMPER, H. E.A., - Widerstand und Verfolgung in Köln 1933 – 1945..
205865: STEHOUWER, - In het Centrum [Oud-] Eindhoven.
355162: STEHOUWER, JOSIEN, - Volksverhalen uit De Kempen.
355194: STEHOUWER, JOSIEN, - Verhalen uit de Meierij.
66397: STEIGENGA, WILLEM, - Industrialization-Emigration. The Consequences of the Demographic Development in the Netherlands.
36317: STEIJNS, G.J.W. (RED.), - Paleis-Raadhuis Tilburg.
29317: STEIJNS, DRS. G.J.W., - Inventaris van het Archief van het Jezuïetencollege (1609-1629) te 's-Hertogenbosch.
9709: STEIJNS, DRS. G. E.A., - Pieter Vreede en de Geboorte van Brabants Provinciaal Bestuur.
27941: STEIJNS, G.J.W., - De Kerk van het Heike.
11663: STEIN, ROBERT, - Brabant en de Karolingische Dynastie. Over het Ontstaan van een historiografische Traditie.
75860: STEINMETZ, HEINRICH, - Kuhanspannung in Deutschland.
17044: STEKELENBURG, DRS. H. VAN; EN V. DE KORT, - Vught van Toen tot Nu. Kort chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Vught.
169539: STEKELENBURG, HENK VAN, - Leren vroeger in Vught.
169534: STEKELENBURG, DRS. H. VAN, - Oud Vught in Vogelvlucht.
16991: STEKELENBURG, DR. H. VAN, - Kamp Vught en de Vughtenaren.
11603: STEKELENBURG, DR. H.A.V.M. VAN, - Hier is alles Vooruitgang Landverhuizing van Noord-Brabant naar Noord-Amerika, 1880-1940..
11605: STEKELENBURG, DR. H.A.V.M. VAN, - De grote Trek. Emigratie vanuit Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1947-1963..
11452: STEKELENBURG, DR. H. VAN, - Landverhuizing als regionaal Verschijnsel 1820-1880..
12713: STEKETEE, BRAM, - Waterstaatkundige Werken in 's-Hertogenbosch.
42025: PROSPERO STELLARTIUS, - Fundamina er Regulae omnium Ordinum Monasticorum et Militarium.
24374: STEMERDINK, BRAM, - Jonkers. 170 Jaar Koninklijke Militaire Academie.
69104: STEMPHER, A.S., - Sjouwen door Oud-Arnhem.
11107: STENEKER, TRUI E.A., - Udense Landschappen, het Verleden en Heden van onze Woonomgeving.
42084: STENGER, H.U. E.A., - Kloster Altenberg an der Lahn.
32119: STENGERS, JEAN E.A., - Bruxelles Croissance d'une Capitale.
76056: STENHUIS, R., - Konijnen.
76084: STENHUIS, R., - Practische Konijnenteelt.
32488: STEPMAN, CHARLES E.A., - Koekelberg dans le Cadre de la Région NW de Bruxelles.
37473: STEPPE, PROF. DR. J. K. E.A., - Jheronimus Bosch. Bijdragen.
70219: STERCK-PROOT, JO M., - Haarlems oudste Tijden. Een Vroeg-Middeleeuwsch Stadsbeeld.
40553: STERCK, DR. J.F.M., - De Heilige Stede in de Geschiedenis van Amsterdam.
76076: STERK -TAKES, H.J.M., - Dwergkonijnen als Liefhebberij.
74030: STERK, ARIE, - Gorinchem in vroeger Tijden. De Nieuwe Hoven.
69367: STERKENBURG, P.G.J. VAN, - Het Glossarium Harlemense. Een lexicologische Bijdrage tot de studie van de Middelnederlandse Lexicografie.
37821: STERKENS, DR. REMI, - Bij de Honderdvijftigste Verjaardag van de Geboorte van Renier Snieders.
35072: STERREN, RIEN VAN DER UIT ROSMALEN, - Umkèke.
76378: STEUR, P.J.P VAN DER & MR. A.E. VAN DER STEUR - DE BRAUW, - Aanteekeningen op de Verzameling van Wetten, Decreten, Besluiten, Tractaten en andere Bescheiden betreffende de Waterstaat in Nederland.
43315: STEUR, DR. K. EN DRS. J. VAN DODEWAARD, DR. A. KAT, - Paschen.
43314: STEUR, DR. K. EN DRS. J. VAN DODEWAARD, DR. A. KAT, - Pinksteren.
43255: STEUR, DR. K.; DRS. J. VAN DODEWAARD, DR. A. KAT, - Kerstmis.
11210: STEUR, JOEP & HANS HORSTEN, - Vlinders in Het Groene Woud.
78524: STEURS, WILLY, - Les Campagnes du Brabant Septentrional au Moyen Age: La Fondation de la Ville neuve d'Oisterwijk par le Duc Henri Ier.
99641: STEURS, WILLY & R. BYL & A. VAN NIEUWENHUYSEN & J. VAN ROMPAEY, - Handelingen van de Koninklijke Commissie voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België. Boekdeel XXV 1971 – 1972..
39826: STEVENS, TRUUS, - 'Over honderd Jaar is alles voorbij'. Brieven uit de Crisistijd 1928-1936..
69182: STEVENS, GEORGE M., - Crossbows from Thirty-Five Years with the Weapon.
10008: STEVENS, FRED, - Revolutie en Notariaat. Antwerpen 1794-1814..
35654: STEVENS, BERT, - Den Duvel belaozerd.
73674: STEVENS, A., - Leidraad bij de Straatnaamgeving en -Wijziging.
75891: STEVENS, P.G., - Sheep. Part I: Sheep Husbandry. Part II: Sheepfarming Devolpment and Sheep Breeds in New Zealand.
77941: GEOLOGISCHE STICHTING, - Kleine Geologische Overzichtskaart van Nederland 1: 600.000..
73872: STICHTING DE PEETFAMILIE, BERT DIJKEN E.A., - 25 Jaar Peetfamilie Beleef het mee.
75437: STIJNS, REIMOND, - Arme Menschen.
18630: STILMA, LIZE, - Helmond in Zakformaat.
42072: STILMA, LIZE, - Vrijwillig Levenslang. Een Stuk Rooms-Katholiek Kloosterleven bekeken door de Bril van een Protestant.
18672: STILMA, LIZE, - Van de Ene naar de Andere Kant.
42147: STILMA, LIZE, - Vrijwillig Levenslang. Een Stuk Rooms-Katholiek Kloosterleven bekeken door de Bril van een Protestant.
73885: STILMA, LIZE, - Werkend Nederland in Woord en Beeld .
73763: STINCKENS, M. EN C. G. DE DIJN, - Geschiedkundig en bouwhistorisch Overzicht van Alden Biesen, Landcommanderij van de Duitse Orde te Spouwen/Rijkhoven.
76217: STIP, A. EN G. DEN OUDEN, - Dagvlinders en Libellen in de Alblasserwaard.
35250: STIPHOUT, MARIAN VAN, - 'n Bèkske Leut. 23 Inzendingen van het Tilburgs Koffie-Gedichtenoffensief.
74107: STOBBELEIR, D. DE, - Ministre de la Justice Inventaire d'Archives concernant notamment les Fondations de Bourses d'Etudes.
99504: STOCKMANS, PETRUS, - Clarissimi ac amplissimi viri D. Petri Stockmans [Petrus Stockmans] Olim in Academia Lovaniensi legum proffessori, postea in supremo Brabantiae Concilio, denum in sanctiore conciliarii Regii.... Opera Omnia quotquot hactenus separatim edita fuere.
17481: STOEPKER, HENK, - Graven naar het Kasteel van Tilburg.
101505: STOEPKER, H., - Het Nut van historische Kaarten voor de Archeologie.
10236: STOEPKER, H., - De Petruskerk van Hilvarenbeek in archeologisch Perspektief.
73604: STOFFELS, DRS. A.L.J. E.A., - Compendium Management Non-Profit organisaties.
371998: STOK, FRANK VAN DER E.A., - Paul den Hollander. Een Keuze uit zijn Foto's.
39712: STOKMAN, J.N.S. E.A., - Hendrik Verhees, een grensoverschrijdende Brabantse Landmeter Cartograaf en Patriot (1744-1813).
1343: STOLTE, DR. B.H. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 26 [O.a. Grond gebruik in Noord-Brabants zuidwesten in de Middeleeuwen Bergen op Zoom, Halsteren, Huybergen; Ossendrecht; Oud- en Nieuw-Gastel, Putte, Roosendaal en Nispen, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht; Een woningstatistiek van Bergen op Zoom in 1359; De parochie Koeveringe; Snaphanen bij Roosendaal in 1525; De zilveren kraag van het schuttersgilde van St. Sebastiaan te Roosendaal, De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom.].
13410: STOLTE, DR. B.H. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 24. [o.a. Het werk van schilder Leo Gestel; De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom; De stad Steenbergen 1630-1830; Perceel- en terreinnamen in het zuidelijk deel van Kruisland; De Sint Bernards Abdij tussen Hemiksem en Bornem; Belgische vluchtelingen in Roosendaal 1914; Victor Hugo in Nederland.].
11968: STOLTE, PROF. DR. B.H., - De Graftombe van Ridder Arnold van der Sluis.
39367: STOLTE, B.H., - Enige onbekende Gegevens over het St.-Sebastiaans-Gilde te Roosendaal.
1342: STOLTE, DR. B.H. E.A., - Overzicht van de Geschiedenis van Roosendaal en Nispen [ Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal 'De Ghulden Roos' No. 25. ].
25750: STOLTE, DR. B.H. EN DRS. R. VAN HASSELT, - Roosendaal en Nispen. Overzicht van de Geschiedenis. Plaatsbeschrijving.
73538: STONE, ROBERT, - Damascuspoort.
37474: STONE, IRVING, - Het Leven van Vincent van Gogh.
11143: STOOKER, GUIDO EN ANDRÉ SMIT, - Natuur en Landschap in Goirle en de Hilver. Deel 9 Flora en Vegetatie.
24157: STOOP, TIM, - 75 Jaar Struyk. Nou en?.
65952: STOOP, JHR. MR. J.A., - De Kieswet. Wet van 7 September 1896 (Staatsblad No. 154) en de Voorschriften betreffende hare Uitvoering.
39885: STOPPELAAR, MR. J.H. DE, - Balthasar de Moucheron. Een Bladzijde uit de Nederlandsche Handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen Oorlog.
69506: STOPPELAAR, J.H. DE, - De Zelandica Gente De Huybert ejusque Meritis de re cum Publica tum Litteraria et de Partibus quas in Publicis Belgii foederati Rebus curandis egit Petrus de Huybert.
38562: STORM VAN LEEUWEN, PIEN, - Poosplaatsen.
75861: STOUT, ADAM, - The Old Gloucester. The Story of a Cattle Breed.
40809: STRAATEN, WERENFRIED VAN, - Ze noemen mij Spekpater.
10920: STRAATEN, JAN VAN DER; EN HENK MOLLER PILLOT, - Beken in Brabant.
69048: STRAATEN, EVERT VAN, - Koud tot op het Bot. De Verbeelding van de Winter in de Zestiende en Zeventiende Eeuw in de Nederlanden.
27417: STRAATEN O. PRAEM., WERENFRIED VAN, - Het Witte Leven.
11217: STRAATEN, JAN VAN DER E.A., - Leembossen in Het Groene Woud. Schatkamer van Biodiversiteit.
11208: STRAATEN, JAN VAN DER, - Natuur Dichtbij. Natura 2000 in Noord-Brabant.
22825: STRAATMAN, ZR. A. E.A., - 25 jaar Verpleeghuis Madeleine Boxmeer 1968-1993..
26937: STRACKE S.J., EE. PP. D.A. E.A., - Ruusbroec de Wonderbare. Zijn Leven, zijn Kunst, zijn Leer.
65624: STRAETEN, EDMUND VANDER, - Aldenardiana en Flandriana, Nieuwe Reeks, Tweede Deel.
65559: STRANG, HERBERT, - Engeland en de Wereld-Oorlog (zonder Omhaal verteld).
35307: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 2: De Danszaal.
353081: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1: Catrien van de Bosrand-Hoeve & Deel 2: De Danszaal.
35308: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1. Catrien van de Bosrand-Hoeve.
35471: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners. Deel 1. Catrien van de Bosrand-Hoeve; Deel 2: De Danszaal.
35488: STRATUM, TOON VAN, - De Peel en zijn Bewoners Deel 1: Catrien van de Bosrand-Hoeve & Deel 2: De Danszaal.
18461: STRATUM, J.C.M. VAN, - Bevolking in Beweging 1750-1920. Historische Demografie van Geldrop in economisch Perspectief.
288232: STRATUM, DR. JEAN VAN, - De Levensgang van Ton Baeten.
35772: STRAVER, GIJS, - Uit de Ooghoeken bekeken.
35494: STREUVELS, STIJN, - De Vlaschaard.
353002: STREUVELS, STIJN, - Werkmenschen.
35489: STREUVELS, STIJN, - De Oogst.
35458: STREUVELS, STIJN, - De Oogst.
38853: STREUVELS, STIJN, - Langs de Wegen.
355059: STREUVELS, STIJN, - Lenteleven.
38412: STREUVELS, STIJN, - Verhalen.
74206: STRIDIRON, J.G. EN L.C. VERVOOREN, - Vergelijkend Overzicht Belastingdruk 1931 1932 der Nederlandsche Gemeenten voor Inkomsten- Gemeentefonds-, Vermogens- en Personeele Belasting.
28142: STRIJARDS, GERARD, - Stripe Kerk, niet van Gisteren. Zeshonderd Jaar Kerkgeschiedenis.
278741: STRIJBOS, HERMAN, - Kempense Gotiek: Een veel gehanteerd Begrip met onduidelijke Inhoud.
28011: STRIJBOS, H. E.A., - St. Willibrorduskerk Eersel. Jubeljaar 1981..
28159: STRIJBOS, HERMAN, - Exkursie Gotische Dorpskerken in Brabant.
198861: STRIJBOSCH, MARIUS, - De Smaak van de 19e Eeuw in Erpse Monumenten.
106841: STRIJBOSCH, DRS. J.P.M., - In de Permetatie.
36664: STROBBE, I., - Het Slot van Borgendael. Het Kasteel van Grimbergen.
36825: STROEKEN, FRANK, - Eindhoven in de Prentkunst 1232-1982..
36309: STROEVE, FLOOR E.A., - Catalogus-Programma Monumentenjaar 1975. Den Bosch op z'n Zondags. De Nederlands Hervormde Kerk.
10215: STROOBANT, LOUIS, - Urne littera du haut Empire trouvée en Campine.
10217: STROOBANT, LOUIS, - La Nécropole par incinération du Looi à Turnhout.
10218: STROOBANT, LOUIS, - Note sur la Nécropole par incinération du Wildert à Meir, Anvers.
70615: STROOBANT, PAUL E.A., - L'Académie Royale de Belgique depuis sa Fondation (1722-1922).
30804: STROOBANT, LOUIS, - Bijdrage tot de Voorgeschiedenis van Zoutleeuw. Zoutleeuw Legende en Folklore.
106876: STROOBANT, L'ABBÉ C., - Maison Van den Winckele & Maison van der Donct, Donckt ou Donck & Notice généalogique sur les Comtes de Castres.
76055: STROOM, HARRY, - Een Konijn op eigen Terrein. Een Handleiding voor het houden van Konijnen op kleine Schaal.
36612: STROOP, JOHANNES PETRUS ADRIANUS ; GEBOREN TE HEERLE (WOUW), - Molenaarstermen en Molengeschiedenis. Een Onderzoek naar Herkomst, Ouderdom en Verbreiding van de Benamingen voor enkele Molenonderdelen in verband met de Geschiedenis van de Water- en de Windmolen in de Nederlanden.
39211: STROOP, DR. JAN, - Sprekend een Westbrabander.
74414: STROOTMAN, H., - Logarithmen-Tafelen tot in Vijf Decimalen.
78676: STROUCKEN, JACQUES, - 60 Jaar Visserlatijn.
75251: STROUCKEN,INEKE E.A., - Het Alledaagse Leven. Tradities & Trends in Nederland.
76510: STROUCKEN, INEKE & JAN BERNS, - Joepie Joepie, Berend Botje, Tante Betje en andere bekende Nederlanders.
76384: STROUKEN, INEKE, - Bruidssuikers & Wittebroodsweken. Gebruiken rond het Huwelijk.
37641: STROUKEN, DRS. INEKE E.A., - Streekgebonden Kleding. Onderzoek in Nederland en Vlaanderen.
78429: STRUBBE, EGIED I., - Het Fragment van een grafelijke Rekening uit Vlaanderen uit 1140..
78454: STRUBBE, EG. I., - De Luister van ons oude Recht. Verzamelde Rechtshistorische Studies.
78425: STRUBBE, EG. I. EN EDW. SPILLEMAECKERS, - De Antwerpse Rechtsaantekeningen van Willem de Moelnere.
74932: STRUICK, DR. J.E.A.L., - Utrecht. Gebundelde Inventarissen Deel 1: Archieven van Scherpschutterverenigingen, Weerbaarheidscorpsen, Burgerwacht en Economische Instellingen.
74933: STRUICK, DR. J.E.A.L., - Utrecht. Gebundelde Inventarissen Deel 4: Archieven van Bedrijven.
70068: STRUICK, J.E.A.L., - Gelre en Habsburg 1492 - 1528..
121802: STRUICK CZ., M.J., - Vermaning aan mijne Mede-Protestanten tot Eensgezindheid, naar aanleiding van 2 Korinthen 13: 11b, uitgesproken op den 31 October 1852, de Gedenkdag der Kerkhervorming, in de Nieuwe Kerk te 's-Hertogenbosch.
21546: STRUVEL, H.J. (RED.), - 80 Jaar IBC-Best. Evolutie naar Turnkey.
41868: STRUYKER BOUDIER, C.E.M., - Wijsgerig Leven in Nederland, België en Luxemburg 1880-1980. Deel I: De Jezuïeten.
397009: STUBBE CSSR, DR. A., - Albert Servaes.
397008: STUBBE CSSR, A., - Constant Permeke.
30408: STUERS, WILLY, - Les Sources de l'Économie rurale dans le Quartier d'Anvers et dans la Seigneurie de Malines jusqu'en 1500. Catalogue de Polyptyques, de Censiers et de Comptes.
17721: STUIFMEEL-GOVERDE, INE, - Twee Eeuwen Goirle dl. 8. Na gedane Arbeid.
17115: STUIJVENBERG, DR. J.H. VAN, - De Nederlandse Economische Hoogeschool 1913-1963. Van Handelshoogeschool naar Hogeschool voor Maatschappijwetenschappen.
43107: STUKART, B., - Gedenkboek 200 Jaar Kerk in Bemmel (1795-1995).
61: STURLER, J. DE, - Les Relations politiques de l'Angleterre et du Brabant sous Edouard I et Edouard II Plantagenet (1272-1326).
26016: STURM, BAS E.A., - De Teen van de Tullepetaon.
29210: SUIJKERBUIJK, J.A.S.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Best 1821-1946..
29211: SUIJKERBUIJK, J.A.S.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Best.
69897: SUIJLING, MR. J. PH., - Het Wereldverkeer in het Privaatrecht.
75022: SUIR, E.T., - Inventaris van de Archieven van de Waterschappen en de Polders onder Wijk bij Duurstede 1540 - 1969..
75021: SUIR, E.T., - Inventaris van het Archief van het Regulierenklooster Vredendaal buiten Utrecht 1399-1530..
23514: SURENDONK, HUUB, - Groei uit Suiker. Oorsprong en Ontwikkeling van Coöperatie Cosun U.A..
76154: SURHONE, LAMBERT M. E.A., - Cinereous Vulture.
40795: SURIN, P., - Choix de Lettres Spirituelles.
66453: SURINGAR, W.H., - Redevoering over de Gepastheid en Noodzakelijkheid van een Patronaat over de Armen en de wijze waarop hetzelve behoort te worden uitgevoerd.
67809: SÜSKIND, PATRICK, - Het Parfum. Geschiedenis van een Moordenaar.
76087: SVENDSEN, ELISABETH D., - In Defence of Donkeys.
76092: SVENDSEN, ELISABETH D., - The professional Handbook of the Donkey.
78682: SVENSSON, PATRIK, - De lange weg naar Huis. Over een Vader, een Zoon en de Paling.
38430: SWANENBERG, COR, - 't Brabants Ketierke.
35665: SWANENBERG, COR, - Wèsse dinne, wèsse doen. Beroepen op z'n Brabants.
39253: SWANENBERG, COR, - ... Diej he' wè... 'n Oostbrabants Woordebuukske.
39273: SWANENBERG, COR, - Wiej wè bewaort. 'n Oostbrabants Woordebuukske durspèkt me' humoristische Anekdotes ùit d'n Hoek van Rosmòlle, Ball'kum, Nuland, èn zoo.
39130: SWANENBERG, DR. JOS, - Brabants Trots op je Taal! Gruts, grootsig, Freed op oew dialect!.
35645: SWANENBERG, COR, - Heddet al geheurd van Dree de Kapper.
355027: SWANENBERG, COR, - Dree Drie. Oot Kwaffuur.
35636: SWANENBERG, COR, - De Blankboom.
35337: SWANENBERG, COR, - Van Oorlog Overvloed en Onvrede.
353371: SWANENBERG, COR, - Van Oorlog Overvloed en Onvrede.
357421: SWANENBERG, COR, - Boerrejonges, Krintemik.
35708: SWANENBERG, COR, - Goeien Aard. Loflied op de Brabantse Keuterboer.
35579: SWANENBERG, COR, - ... En we laache vort... Humor uit Brabant.
35573: SWANENBERG, COR, - Beroepen op z'n Brabants.
391931: SWANENBERG, DR. J., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel III Algemene Woordenschat. Sectie 4: De Wereld tegenover de Mens. Aflevering 4 De stoffelijke en abstracte Wereld.
38216: SWANENBERG, COR, - Jikkes merante! Sprokkelen in Brabantse Spreuken.
35712: SWANENBERG, COR (SAMENST), - Vijf Plus Een.
35618: SWANENBERG, COR, - Vlinders bij de Vlam.
35529: SWANENBERG, COR, - Oeioei!.
38227: SWANENBERG, COR, - Doar stòdde dan me' oew Zweetvoewte.
355023: SWANENBERG, COR, - Zo de Dingen gingen..... Brabants Dagboek in Duplo.
355022: SWANENBERG, COR, - Vrimd.
39255: SWANENBERG, COR (RED.), - Onder ons gezegd... in Brabant.
39134: SWANENBERG, JOS EN HAR BROK, - Het Brabants beschreven. Dialect in Noord-Brabant, met een Bibliografie van 1776 tot 2007..
356451: SWANENBERG, COR, - De Spiegel van Dree de Kapper.
39254: SWANENBERG, COR, - .....en ze waar al 80 Jaor Maagd. 'n Oostbrabants Woordebuukske.
38206: SWANENBERG, COR, - Zin 't Wefke….
355117: SWANENBURG, COR, - Het Teken van de Grutto (Dood doet leven) Grard de Schutter.
39073: SWARTH, NICK J., - Kaka, Kuus & Knikker. Het Varken in de Kunst en Cultuur van het Avondland.
28845: SWAVING, J.G., - Galerij van Roomsche Beelden of Beeldendienst der XIX Eeuw.
67762: SWEENEY, JAMES JOHNSON, - Vroeg-Christelijke Miniaturen in Ierland.
74527: SWEENS, DR. J.C.M., - Aansprakelijkheid bij het Beheer van Gemeentegelden.
99544: SWEERE, G.A., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap Het Oudland van Zevenbergen onder de Gemeente Zevenbergen 1938..
76182: SWIERTSMA, IR. J.S., - Rantsoenen 1942 voor Rundvee Paarden Varkens.
76091: SWINFEN, AVERIL, - The Irish Donkey.
35100: SWINKELS, CAREL, - Jan met het Visoog, het Vaderland, Condé.
35631: SWINKELS, CAREL, - De Sieraden.
11611: SWINKELS, CAREL E.A., - De Zondagsveder.
35186: SWINKELS, CAREL, - Calendae Poetae.
37389: SWINKELS, CAREL, - Jan Heesters. Schilder te Schijndel.
35097: SWINKELS, CAREL, - Terug in het Gras.
65866: SYBENGA, MR. S., - Praeadvies. Is wettelijke Regeling van de Concessie gewenscht? Zoo ja welke Beginselen moeten daaran ten Grondslag liggen?.
78388: VAN SYNGHEL, GEERTRUI, - Regesten van de Oorkonden, Brieven en enkele andere Bescheiden van het Clarissenklooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel, berustend in het Klooster Sint-Josephsberg te Megen 1390 – 1719..
75834: SYNGHEL, G.A.M. VAN E.A., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in de Negentiende en Twintigste Eeuw.
76414: SYNGHEL, G.A.M. VAN E.A., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in Middeleeuwen en Ancien Régime.
76715: SYNGHEL, G.A.M. VAN E.A., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Onroerend Goed in de Negentiende en Twintigste Eeuw..
75394: SZCZESNIAK, GRÉGOIRE, - Brasseurs et Bières en Nord. Les Alchemistes de la Saveur.
71908: SZÉNÁSSY, IL., - Het nationaal Milieu Monument te Vlissingen van Lidy Hoewaer.
78643: TACITUS, - Dialoog over de Welsprekendheid - Agricola – Germania.
77014: TACK, GUIDO E.A., - De Monnik-Manager. Abt De Loose in zijn Abdij t'Ename.
10961: TACKEN, TOM EN LUC VAN GOMPEL, - Van Meet af aan. Zesdaagse Wandeltocht door Kempisch Grensgebied.
20009: TACKEN, TOM, - Goeien Aord. Mensen uit de Kempen.
39846: TAEK, - Mgr. prof. dr. M.J.H. Cobbenhagen.
70048: TAK, JOANNES PIETER ROETERT ; VAN ENGELEN, - Het Recht van Amendement in de Constitutionele Monarchie. Akademisch Proefschrift.
65930: TALMA, DIRK , GEBOREN TE VOORST, - De Bevoegdheid der Provinciale Staten en het Oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat.
74229: TALSTRA, FRANS, - Inventaris van de Archieven van de Notarissen werkzaam binnen de Arrondissementen van het Departement van de Wester-Eems en van de Provincie Groningen vanaf 1811 en van de Archieven van de Kamers van Notarissen in de Arrondissementen Appingedam, Groningen en Winschoten 1811-1842..
45067: TANGHE, OMER & SIMON WEINSTOCK, - Moeder Teresa. Een Leven van Liefde.
70976: TANNEN, DEBORAH, - Doe je dit écht aan? Hoe Moeders en Dochters met elkaar praten.
67296: TANNEN, DEBORAH, - 'Omdat ik het zeg'. Een Pleidooi om Begrip te kweken voor elkaar.
40823: TARIS, TOOS, - Zuster Basildis Novice in de Congregatie van den Heiligen Geest.
75426: TASSO, VALÉRIE, - De andere Kant van Seks.
215371: BR. TAURELLUS, - Waalre. Bijdrage tot de Studie der Brabantsche Nederzettingen.
21537: BROEDER TAURELLUS, - Waalre. Bijdrage tot de Studie der Brabantsche Nederzettingen.
19221: BROEDER TAURELLUS, - Schijndel. Bijdrage voor een Heemkunde van dit Dorp.
20719: BROEDER TAURELLUS, - Eindhovens Groei sociaal-geografisch beschouwd.
75874: TAYLOR, KENNY, - The Highland Cow.
20603: TEBBENS, LEO, - Er is maar één Harmonie dat is de Tongelrese Harmonie 1919-1994..
17600: TEEFFELEN, L.W. J. VAN, - Huize St. Vincentius Udenhout 1925-1950..
70983: TEGELS, IMKE EN MARJON VLUG, - De Kleur van Duurzaamheid. Handboek voor multiculturele Projecten.
41471: TEGENBOS, J., - Een schoone Historie der Begyntjens.
24210: TEIJE, DR. ING. C.W. TEN, - De Opkomst van het Socialisme in Breda.
32181: TEIRLINCK, HERMAN, - Brussel 1900..
76637: TEITLER, PROF. DR. G., - Dagboekaantekeningen van Vice-Admiraal F. Pinke Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië.
70910: TEITLER, PROF. DR. G., - Dagboekaantekeningen van Vice-Admiraal F. Pinke Commandant Zeemacht in Nederlands-Indië.
76287: TEITLER, PROF. DR. G., - De Indische Defensie en de Bezuinigingen.
73695: STICHTING TELEAC, - Biotechnologie over DNA en genetische Manipulatie Cursusboek bij de Teleaccursus.
11377: BRABANTSE BIOLOGISCHE TELERS E.A., - 't Groene Groenteboekje.
41708: P. TELESPHORUS, - De Franciscaanse Levensleer.
11713: TELLEGEN, DR. IR. F. PH. A., - Filosofische Maatschappijkritiek. Bestek opmaken aan het Eind van de Vaart.
67271: TELLEGEN, TOON, - Mijn Avonturen door V. Swchwrm.
113519: TELOS, - Een Kwestie van Smaak. Duurzame Consumptie in Brabant.
11997: TELOS, - De Duurzaamheidbalans van Brabant 2001..
113509: TELOS, - De Duurzaamheidbalans van Brabant 2006..
69426: TELTING, MR. A., - De Friesche Stadrechten.
70233: TELTING, MR. A. EN DR. W.S UNGER, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Bourgondische Tijd. II: De Stadsrechten.
27905: TEMMINCK GROLL, IR. C.L., - De Sint Geertruidskerk te Bergen op Zoom.
76946: TEMMINCK, D.G.A., - Verzameling Rueb. Genealogische Aantekeningen uit de Oud-Rechterlijke Archieven van de Gerechtsbanken welke in de Stad Zaltbommel hun Zetel hadden over de Periode 1550-1650..
77861: TEMMINCK, DRS. J.J., - Beels Kops (de Bruyn Kops) Mr. Gerrit Willem van Oosten de Bruijn van Wickevoort Crommelin Hos. Poelpolder Romolenpolder Schoter Veenpolder Groote Polder Kleine Polder Vereenigde Groote en Kleine Polders Vijfhuizerpolders.
6306: TEMPELAARS, P.A., - D'Hûskes. Nummer 9. Jaargang 5.1. Herdenking eerste Vliegtuig Opstijging in Nederland 1909-1984..
66591: TENHAEFF, DR. N.B., - De Oorkonden-Schat van den Heiligen Willibrord.
31019: TERBY, F., - Observations des Comètes B et C de 1881 faites à Louvain.
43567: TERESA, ZUSTER MA., - In stille Uren.
76997: TERLINDEN, VICOMTE, - Impérialisme et Équilibre. La politique internationale depuis la Renaissance jusqu'à la fin de la seconde Guerre mondiale.
18711: TERM, JAC. VAN, - Wij van Van Dam Helmond. Driekwart Eeuw Golfkarton.
38404: TERMEER, ELIZABETH UIT BOXTEL, - Van Vlees en Bloed.
107075: TERMEER, A.J., - Van Adriaen ca. 1500 tot Adriaan 1918. De Familie Termeer van ca. 1430 tot 1991..
67170: TERMEULEN, AREND JAN, - Tunesië.
71870: TERPSTRA, PIETER, - Opkomst en Strijd van de Arbeidersbeweging in Friesland.
73560: TERPSTRA, P. E. A., - De Dagen onzer Jaren. Roman 'Ik weet waar gij woont' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1951 - 30 sept. 1952..
17359: TERSTEGEN, C. E.A., - Het Verloop der Werkloosheid in de Jaren 1929-1934 en het Eerste Kwartaal 1935 van 433, in de laatste Week van Maart 1934, steuntrekkende Arbeiders te Tilburg.
173591: TERSTEGEN, C. E.A., - Het Verloop der Werkloosheid in de Jaren 1929-1934 en het Eerste Kwartaal 1935 van 433, in de laatste Week van Maart 1934, steuntrekkende Arbeiders te Tilburg.
27440: TERSTEGGE, ANSELMUS, - Honderd jaar Monnikenleven in Koningshoeven.
2111: TERWEN, JOHANNES LEONARDUS, - Brabantia Jaargang 11 & 12. [ O.a. Gdenkteken Antoon Coolen; Fortificatiewerken in Noord-Brabant; Pater van den Elsen; Autosnelweg Oirschot-Eindhoven; Jan Elemans; Landjuweel te Boekel; Alphons Diepenbrock; Middeleeuws Kerkje te Oirschot; Martien Coppens; t'Serclaes; Nieuwe raadhuis te Best; Jan Starink; Oude dorpsschool van Princenhage; Anton van Duinkerken; Martien Coppens, de kunstenaar en de wereld; St. Willibrorduskerkje te Middelbeers; Peer van de Molengraft; Geertruidenberg 750 jaar stad; Toren te Oirschot; Oisterwijk 1213-1963; Vesting Heusden; Mencia de Mendoza.].
65397: TESCH, DR. IR., - De Noordzee van historisch-geologisch Standpunt.
74116: TETS, G.F. VAN E.A., - Boomplantdagen. Doel en Organisatie.
12538: TETTEROO, MARIEKE E.A., - Knipogen naar de Toekomst.
22816: TEULING, WIM, - Een Reis door de Tijd. Stork 50 jaar in Boxmeer 1947-1997..
12629: TEULINGS, CAREL, - Jeugd in een oude Stad.
65518: TEX, C.A. DEN, - De Schuld van den Staat, als Aanwinst van het Nationaal Vermogen, uit den tegenwoordigen Staat van Engeland toegelicht.
65519: TEX, C.A. DEN, - Verhandeling over den Staathuishoudkundigen Aard en de Gevolgen van de Uitgaven of Verteringen van den Staat.
74181: TEXTOR, J.H., - Het gemeentelijk Electriciteits-Distributiebedrijf (Karakter, Beheer en Administratie).
64647: THACKERAY, W.M., - De Newcomes. Deel 1.
78394: THAL LARSEN, IR. J.H., - De Invloed van Bosschen op het Regime van Rivieren.
77847: THANS O.F.M., P. HILARION, - Kent Gij het Het Heilig Paterke van Hasselt.
69917: THEISSEN, DR. J.S., - De Regeering van Karel V..
10320: THELEN, DR. A.A.J., - Lambert Poell en de Katholieke sociale Beweging 1872-1937..
23039: THELEN, TON (RED.) PIET KUPPENS (FOTOGR.), - Commanderij Gemert. Beeldend Verleden.
23066: THELEN, TON, - Gemert Monumentaal. Toeristische Gids langs Gemertse Monumenten.
76522: THEMMEN, MR. C., - De Raadsman voor Burgers en Kooplieden inhoudende Voorbeelden van Akten welke …. onderhands worden opgemaakt..
13564: THERESINA, ZR. M., - Mgr. Joannes Zwijsen als Paedagoog.
1346: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A, - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 28.[O.a. Plan tot aanleg en exploitatie van een tramstadsdienst in de kom van Roosendaal; Tongerlo en Roosendaal; Een 18-eeuwse vogdijkwestie in Standdaarbuiten; Twee onbekende gevelstenen uit Roosendaal; Roosendaal van agrarisch verzorgingscentrum naar moderne industriestad; De korenmakrkt te Bergenop Zoom en het kazernegebouw aldaar; Bergse scholen vóór 1600; tentoonstelling antiek zilver. ].
1349: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 31 [O.a. Napolitaanse poppen; De parochie Standdaarbuiten gedurende de schuurkerkperiode (1648-1802); De symbolen van de gemeenten in het Markiezaat van Bergen op Zoom; Watervoorziening gemeente Roosendaal en Nispen; Hirohito vijftig jaar geleden in Roosendaal; Over de professie van de Wilhelmieten; Een Gastelse jaarkring.].
1310: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 29 t/m 32..
10610: THEUNISSE, DR. J.G.L., - Jan Frederik Vlekke 1849-1903..
1348: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 30. [O.a. Gezondheisdzorg te Bergen op Zoom in vervlogen tijden; Roosendaalse burgemeesters en hun ambtsperioden van 1813 tot 1947; Uit het leven van de Huijbergse Wilhelmieten; De grote brand in Standdaarbuiten van 22 juli 1760; Enige gegevens over het Middelbaar Onderwijs in West-Brabant.].
1347: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 29 [O.a. Door de overheid gefinancierde verloskundige armenzorg te Roosendaal en Nispen van 1658 tot 1952; Vijftig jaar Getrudis - Vijftig jaar Norbertus in Roosendaal; De Harmonieën en het Roosendaalse muziekleven; Gebruik bij publieke veilingen; Christianus Norbertus Reijns, afgevaardigde van het district Steenbergen in de eerste Nationale Vergadering (1796-1797); Arnoldus Asselbergs 1811-1880.].
1345: THEUNISSE, DR. J.G.L. E.A., - Jaarboek van de Oudheidkundige Kring Roosendaal  'De Ghulden Roos' No. 27 [O.a. Roosendaalse paarden- en veemarkten; Waar lag Hoogerheyde?; De zandverstuivingen en hun invloedop de ontvolking van het platteland van Noordbrabant in de 15de eeuw; Kinderspeelgoed uit vervlogen jaren; De merkwaardige loop van de linker zijrivieren van de Roosendaalsche vliet; Uit de geschiedenis van het Oostkwartier van het markiezaat van Bergen op Zoom; De torenspits van de Sint-Janskerk te Roosendaal; Het spel vanden heilighen sacramente vander Nyeuwervaert; De plaatsnaam Ossendrecht; O.L. Vrouw opt stexken te Bergen op Zoom; Charter uit de 13e eeuw.].
75780: THEUNISSEN, BERT E.A., - De Universiteit en de Stad 1800-2000..
10226: THEUNISSEN, E.M. E.A., - Een dubbele Duik in het Verleden. Hernieuwd Onderzoek naar de Grafheuvel aan de Eerselse Dijk in Bergeijk.
38335: THEUWISSEN, DR. J., - Het Landbouwvoertuig in de Etnografie van de Kempen.
101519: THEUWS, F.; M. VAN DER HEIDEN EN J. VERSPAY, - De Archeologie van de Brabantse Akkers. Toegelicht aan de Hand van het Onderzoek van de Universiteit in Veldhoven.
41900: THIBAUT, DOM RAYMOND, - Dom Columba Marmiom Abt van Maredsous (1858-1923).
30093: THIEL, H. VAN & H. COTTELEER, - Een Blik in de Geschiedenis van Antwerpen door de Eeeuwen heen.
32439: THIEL, DENISE E.A., - Historique de Woluwe-Saint-Pierre.
74544: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Papiers des Commissaires du Gouvernement près les neuf Départements Réunis dits Papiers Bouteville.
74973: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Archives du Baron De Stassart. Tome I: Correspondance reçue par le Baron De Stassart.
74348: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Dossiers soumis au Roi concernant la Belgique et au Grand-Duche de Luxembourg du 24 Decembre 1815 au 20 Fevrier 1816 conserves dans le Fonds de la Secretairerie Generale d'Etat aux Archives Generales du Royaume a La Haye.
74344: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Dossiers relatifs a la Belgique et au Grand-Duche de Luxembourg conserves dans le Fonds Waterstaat (1820-1823) aux Archives Generales du Royaume a La Haye.
74340: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Dossiers relatifs a la Belgique conserves dans le Fonds Cabinet du Ministre de l'Interieur (1817-1830) aux Archives Generales du Royaume des Pays-Bas.
65717: THIELEMANS, M-R., - Inventaire des Archives de la Societe Belge d'Entreprises en Chine.
65701: THIELEMANS, M-R., - Inventaire des Archives du Baron de Stassart. I. Correspondance reçu par le Baron de Stassart.
74773: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Archives secretes du Ministere de la Justice concernant les Pays-Bas meridionaux conservees aux Archives Generales du Royaume a La Haye 1815 - 1818..
74782: THIELEMANS, MARIE-ROSE & ANNE-MARIE PAGNOUL, - Inventaire des Papiers de Jean-Baptiste Nothomb 1805-1881..
74783: THIELEMANS, MARIE-ROSE, - Inventaire des Papiers Orts.
65712: THIELEMANS, M-R., - Inventaire des Papiers Greindl.
65695: THIELEMANS, M., - Inventaire des Papiers Orts.
65691: THIELEMANS, M., - Inventaire des Papiers de Oscar Plisnier.
78226: THIELEN, MR. DR. J.E.D.M., - Universitas vice personae fungitur. De Gemeenschap neemt de Plaats van de Persoon in.
71481: THIERFELDER, FRANZ, - Englischer Kulturimperialismus. Der British Council als Werkzeug der geistigen Einkreisung Deutschlands.
76877: THIERRY DE BYE DÓLLEMAN, M., - Kenau Simonsdochter Hasselaer, Verwanten en Afstammelingen.
1029: THIERS, DRS. O.M. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 26. 2009..
1028: THIERS, DRS. O.M. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 25. 2008 [o.a. De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch, Brabantse lokale transportmarkt in de 15de en 16de eeuw; Kadastrale data; Keurraad voor Roomsche Jeugdlectuur ].
169524: THIERS, OTTIE EN JAN BROUWERS, - De Buitenplaats Villa Elsa in Vught.
1030: THIERS, DRS. O.M. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 27. 2010. [o.a Bergeijk in de late Middeleeuwen (Martien van Asseldonk); 1595 Het Jaar van de Heks (Sonja Deschrijver); Stephanus Hanewinckel (Jacques Baartmans); Hanewinckels Reizen (Theo Clemens); Hanewinckel en de Bataafse Omwenteling (Joost Rosendaal) ].
70931: THIJM, J.C. ALBERDINGK, - Het Jaarboekje van Alberdingk Thijm. Almanak voor Nederlandsche Katholieken 1898. Kroningsjaar.
31751: THIJS, A. E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 75..
31752: THIJS, A. E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 76 [o.a. De bibliotheek van Hendrik Gabriël van Gameren bisschop te Antwerpen (1700-1775); Antwerpse brouwersnatie en de dorpsbrouwers in de 17de en 18de eeuw; Religieuze geschiedenis in 75 jaargangen;  Met register over de 75 jaargangen.].
31754: THIJS, A. E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 78 [De Brabantse Stad Tiende Colloquium, Brussel 23 en 24 september 1993 ]..
3177: THIJS, A. E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 77 [o.a. Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1991-1992; Kroniek. Lopend onderzoek betreffende de geschiedenis van Brabant; Antwerps verelden in veelvoud; Een dode vorstin, het Antwerpse stadsbestuur en 8000 schoolkinderen. De betekenissen van een gedachtenisprent bij het overlijden van Louise Marie van Orléans in 1850.].
40840: THIJSSEN, TH., - Norbertus van de Burcht Gennep 1115-1965..
26135: THIJSSEN, IR. W., - Nationaalpark de Biesbosch. Leefruimte van Mens en Natuur.
235024: THIJSSEN, J.C., - De Watersnoodramp van 1953 en de Gevolgen daarvan in Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamdonksveer.
355031: THIJSSEN, CAREL, - Dè's èvvel ok wâ! Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
16899: THIJSSEN, CHR. E.J., - Het oude Baardwijk een Bijdrage tot de Geschiedenis van het Nederlandse Rivierengebied.
355159: THIJSSEN, CAREL, - Krumels zien ok Brood. Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
75606: THIJSSEN, CECILE, - Van Paasbrood tot Paasboom.
39076: THISSEN, MARGRIET E.A., - Daglicht. Beeldenstorm Gastateliers 2005..
38117: THOBEN, PETER, - ‘… onbedorven schilderachtige Toestanden..’ Het Boereninterieur in de Nederlandse Schilderkunst in de 19de en 20ste Eeuw.
205916: THOBEN, PETER, - Weerzien in Kunst. Oud-Leerlingen van het Eckartcollege Eindhoven als beeldend Kunstenaar.
384617: THOBEN, PETER, - Theo Hoppenbrouwers.
384608: THOBEN, PETER, - Trudie Broos. Portretkoppen & -Tekeningen.
384609: THOBEN, PETER, - Direct in Steen gehakt. Theo van Brunschot, Henk Oddens, Jos Reniers, Heinz Reijnders.
37501: THOBEN, PETER, - Dolf van Leggelo in Brabant. Portretten en Landschappen 1940-1950..
37008: THOBEN, PETER, - Theo Coenen. Beelden als Tekens.
20969: THOBEN, PETER E.A., - Eindhoven verzamelt Eindhoven.
38107: THOBEN, PETER, - Frans Clement. Uitgelichte Realiteit.
37444: THOBEN, PETER, - Jan Strijbos een merkwaardige Stadgenoot. 1896-1977..
37220: THOBEN, PETER, - Ruud Balk. Ateliers en Werkplekken van Eindhovense Kunstenaars.
33955: THOBEN, PETER, - Schilderdorpen in de Kempen. De Molse School.
38116: THOBEN, PETER, - Het Oosten als Thuishaven. Magdaleen de Rooij-Taen. Wandkleden en Chinese Aquarellen.
38114: THOBEN, PETER, - Realiteit in geabsordeerde Beelden. Schilderen en Penseeltekeningen van Peter de Bodt.
37350: THOBEN, PETER, - Kees van Bohemen 1928-1985. Schilderijen, Gouaches en Zeefdrukken.
38104: THOBEN, PETER, - Jan de Smedt (1905-1954). De Sfeer van Intimiteiten.
37355: THOBEN, PETER, - Jan van den Hurk 1917-2000. Een creatieve Bourgondiër met Schilderstalent.
384607: THOBEN, PETER, - Uit de Schaduw. Rudi van Dijk en Leerlingen.
74114: THODEN VAN VELZEN, MR. S.K., - Verzameling van de sinds 1850 in het Staatsblad opgenomen Vernietigingsbesluiten.
78404: THOEN, ERIK, - Landbouwekonomie en Bevolking in Vlaanderen gedurende de late Middeleeuwen en het begin van de Moderne Tijden. Testregio: de Kasselrijen van Oudenaarde en Aalst (eind 13de - eerste helft 16de eeuw) (2 volumes).
29595: THOMAS, S. EN L. VRANCKEN, - Inventaris van het Hedendaags Archief van de Stad Tienen Deel I..
43929: THOMAS, GORDON E.A., - Pontifex. Het ware Verhaal van het denken en doen van de laatste drie Leiders van de Katholieke Kerk in deze Eeuw. De Stedehouder Gods als Mens in zijn directe Omgeving in Rome.
74815: THOMASSEN, THEO, - Inventaris van Gezantschapsarchieven van Coenraad van Heemskerck voornamelijk van zijn Gezantschappen naar de Duitse Keizer (11690-1697), Turkije (1692-1694) en Frrankrijk (1698-1701).
45032: THOMPSON, FRANCIS, - De Heilige Ignatius van Loyola.
75938: THOMPSON, ALAN, - Poultry Farming.
76929: THÖNE, WILHELM, - Dynastische Vorfahern der Edelherren und Vögte von Grafschaft.
69039: THRUM, THOS. G., - Hawaiian Folk Tales. A Collection of native Legends.
43610: THURLOW, GILBERT, - Mythen en Mysteries uit de Bijbel.
42520: THURLOW, GILBERT, - Biblical Myths & Mysteries.
77686: [ISFRIDUS THYS] J. THYS, PASTOR IN WYNEGHEM, - Historische Verhandelinge over den Staet van het Nederland vervattende in dry Deelen. Eersten Tom..
30009: THYS, AUGUSTIN, - Historique des Rues et Places Publiques de la Ville d'Anvers.
9654: THYS, ISFRIDUS CANONIK VAN TONGERLOO, CAPELLAEN TE MIERLO, - Memorie of Vertoog over het uytgeven en tot Culture brengen der vage en inculte Gronden in de Meyerye van 's Hertogen-Bosch.
69967: THYS, DR. WALTER, - De Kroniek van P.L. Tak. Brandpunt van Nederlandse Cultuur in de Jaren Negentig van de vorige Eeuw.
41031: TICHELEN, TH. VAN, - Sint Paulus.
41030: TICHELEN, TH. VAN, - Sint Paulus.
30119: TICHELEN, HENDRIK VAN, - Vóór Honderd Jaar.
40716: TICHELEN, TH. VAN, - Sint Paulus.
42053: TIELEMANS, H., - Montfortanen in Zaïre 1933-1993..
76339: TIETZE-CONRAT, DR. E., - Kunst in Holland 8. Erasmus van Rotterdam in de Kunst.
69250: TIHON, CAMILLE, - Recueil d'Articles. Histoire.
69070: TIJDSCHRIFT, - De Oorlog in Januari.
69071: TIJDSCHRIFT, - De Oorlog in Februari.
69072: TIJDSCHRIFT, - De Oorlog in Maart.
17565: TILBORG, KEES VAN, - Sedimenten van Sentimenten. 75 Jaar Academie voor Lichamelijke Opvoeding Tilburg (1924-1999). I: Status Nascendi 1924-1956; II: Status Maturandi 1956-1986; III: Status Renovandi 1986-1999..
17243: TENTOONSTELLING GEMEENTEARCHIEF TILBURG, - Waar lag de Grens? Tilburg en Turnhout in het Verleden.
27376: ZUSTERS DER ORDE VAN DE VISITATIE TILBURG, - Verborgen in Gods Liefde.
17263: GEMEENTE TILBURG, - Tilburg.
19747: TILLAART, ANTOON VAN DEN, - 100 Jaar R.K. Boerenbond Eerde. Wel en Wee van de NCB D'Eerd 1898-1998..
28268: TILLEMA. J.A.C. E.A, - Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond. Speciaalnummer St. Janskathedraal 's-Hertogenbosch o.a. Victor de Stuers en de Sint Jan van Den Bosch.
90085: TILMANN, KLEMENS, - Meditatie Oefeningen.
77122: TIMM, ALBRECHT, - Die Waldnutzung in Nordwestdeutschland im Spiegel der Weistümer.
74149: TIMMER, DR. E.M.A., - Alphabetisch Register van Onderwerpen en namen van Personen en Plaatsen, voorkomen in de Verzameling Plakkaten der Koninklijke Bibliotheek.
397752: TIMMERMANS, P. E.A., - Brabantse Biografieën 5..
66409: TIMMERMANS, J.C., - Rijks- en Provinciale Belastingen.
75563: TIMMERMANS, ALPHONS EN PIET BROOS, - Bijbel voor de Jeugd. Deel I t/m XI..
35304: TIMMERMANS, FELIX, - De Pastoor uit den Bloeyende Wijngaerdt.
353041: TIMMERMANS, FELIX, - De Pastoor uit den Bloeyende Wijngaerdt.
73470: TIMMERMANS, J.C. E.A., - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 3. De Gemeentefinanciën.
35416: TIMMERMANS, LIA, - Sabina Mardagas.
35438: TIMMERMANS, FELIX, - De Pastoor uit den Bloeyenden Wijngaerdt.
31613: TIMMERMANS, LIA, - Wandelingen in Lier.
35351: TIMMERMANS, FELIX, - De Harp van Sint Franciscus.
35491: TIMMERMANS, FELIX, - De Harp van Sint Franciscus.
35492: TIMMERMANS, FELIX, - Het Kindeken Jezus in Vlaanderen.
35325: TIMMERMANS, FELIX, - Boerenpsalm.
35499: TIMMERMANS, FELIX, - Pieter Breugel.
35446: TIMMERMANS, FELIX, - Naar waar de Appelsienen groeien.
35485: TIMMERMANS, FELIX, - Psaume Paysan.
38870: TIMMERMANS, FELIX, - Minneke Poes.
35445: TIMMERMANS, FELIX, - De Harp van Sint Franciscus.
39848: TIMMERMANS, P. E.A., - Brabantse Biografieën 7. Boxtel en Liempde.
35496: TIMMERMANS, FELIX, - Het Kindeken Jezus in Vlaanderen.
11139: TIMMERMANS, PAUL, - Jaarverslag Vleermuisonderzoek Noord-Brabant 1989..
35459: TIMMERMANS, FELIX, - Anna-Marie.
38413: TIMMERMANS, FELIX EN ANTOON THIRY, - Begijnhofsproken.
78585: TIMMERMANS, JAN, - Wonen als Arbeider in een Textielstad. Arbeidershuisvesting in Tilburg 1870-1938..
35544: TIMMERMANS, FELIX, - De zeer schoone Uren van Juffrouw Symforosa Begijntjen.
35271: TIMMERMANS, FELIX, - Adagio.
38871: TIMMERMANS, FELIX, - Pijp en Toebak.
397751: TIMMERMANS, P. (RED.), - Brabantse Biografieën 5. (o.a. Martien Coppens, Jac. Heeren, Hendrik Palier, Franciscus Sonnius.).
35613: TIMMERMANS, KIEN, - Rond de Plattebuis.
36475: TIMMERS, IR. JAN ; MARK BIMMEL IR. JUDITH TOEBAST, - Historische Boerderijen van Peelland tot Land van Cuijk. Handreikingen voor het Behoud van het ruraal Erfgoed.
68951: TIMMERS, J.J.M., - De Glorie Van Nederland.
73805: TIMMERS, PROF. E.A., - Torens en Tinnen. Torens in Limburg / Towers and Spires in Limburg / Turme in Limburg / Tours et Clochers au Limbourg.
43015: TIMMERS, DR. J.J., - Kerkelijke Monumentenzorg.
70247: TIMMERS, PROF. DR. J.J.M. E.A., - Schoonheid der Nederlanden. Een cultuurhistorische Atlas.
36486: TIMMERS, JAN E.A., - Boerderijen kijken in Gemert-Bakel. Drie Fietsroutes langs Boerderijen in de Gemeente Gemert-Bakel.
106838: TIMMERS, ANDRÉ W.M. E.A., - Genealogie van de Familie Timmers. Een Geschiedenis van een oud Boerengeslacht uit de Kwartieren Peel- en Maasland van de Meierij van 's-Hertogenbosch.
36490: TIMMERS, JAN : DR. OTTO BRINKKEMPER E.A., - ’t Goet te Arle. De Aarlese Hoeve, de Armenhoef… meer dan Zeven Eeuwen een Boerderij.
99571: TIMMERS, C., - Politie-Verordening of Keur voor het Waterschap De Noord-, Toren-, Oost- en West-Meerenpolders onder de Gemeente Zevenbergen 1936..
69015: TINBERGEN, D.C., - Des Conninx Summe. Inleiding.
69927: TINDEMANS, DR. CARLOS, - Mens, Gemeenschap en Maatschappij in de Toneelletterkunde van Zuid-Nederland 1815-1914. Een systematische Analyse van de Thematiek van het realistisch-burgerlijk Drama.
35672: TINUSKUS, JOS VAN (AD VAN SCHIJNDEL), - Um de Fluit èn den Duit.
73478: TIRION, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Groningen. Deel XX-XXIV..
73477: TIRION, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Overijssel. Deel XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XIX, XXX, XXXI, XXXII.
73476: TIRION, - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Deel VIII-XI: Utrecht..
296261: TISSING, H., - Inventaris van het Familiearchief Beelaerts van Emmichhoven 1417 1912..
29626: TISSING, H., - Inventaris van het Familiearchief Beelaerts van Emmichoven 1417-1912..
74873: TITS - DIEUAIDE, MARIE-JEANNE, - Inventaire des Archives de la Famille De Hemricourt.
78507: TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE, - La Formation des Prix Céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe Siecle..
9652: TITS-DIEUAIDE, MARIE-JEANNE, - La Formation des Prix Céréaliers en Brabant et en Flandre au XVe Siecle..
73624: TJAARD ANNE MARIUS ALBERT HUMALDA VAN EYSINGA, GEBOREN TE LEEUWARDEN, - Gemeenschappelijk Regeling tusschen Gemeentebesturen.
31010: TODTS, HERMAN , WILLY JONCKHEERE, - Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven.
24005: TOEBAK, P.M., - Kerkelijk-Godsdienstig Leven in Westelijk Noord-Brabant, 1580-1652. Dekenale Visitatieverslagen als Bron. Deel A en B..
25926: TOEBAK, P.M., - De Oprichting van de Katholieke Parochie te Zwaluwe in 1785-1787..
24227: TOEBAK, PETER E.A., - De Vlaszak. Gemeentearchief, Gemeentelijke Kredietbank en Sociale Dienst onder één Dak.
32952: TOELEN, TOON, - Uitgelicht. Het Pajottenland historisch-geografisch bekeken.
30456: TOELEN, DANNY E.A., - In Goede Handen. Provincie Antwerpen 2000..
67264: TOLKIEN, J.R.R., - In de Ban van de Ring. De Reisgenoten. De twee Torens. De Terugkeer van de Koning. Aanghangsels.
76936: TOLL, JURRIAAN VAN, - Een onbekend Middeleeuwer. Iets over Heer Arend van Gent. Meester Ridder miner Vrouwe.
37291: TOLNAY, CHARLES DE, - Hieronymus Bosch. Band I: Einführung in das Werk des Hieronymus Bosch, II: Kritischer Katalog der Werke.
77920: TOLSTOY, NIKOLAI, - Das Haus Tolstoi. Vierundzwanzig Generationen Russischer Geschichte (1353-1983)..
20808: TOMEÏ, KAREL, - Hoge Ogen. Een Blik op de Regio Eindhoven.
29301: TONGERLOO, DRS. LOUISE VAN, - De Archieven van de Hervormde gemeenten Lith-Lithoijen, Kessel en Alem-Maren 1648-1965..
15697: TONGERLOO, DRS. L. VAN, - Uit de Historie van het Dorp aan de Rivier.
293101: TONGERLOO, DRS. LOUISE VAN ; H.M.M. VAN KOLLENBURG; J. VRIENS; L.M.TH.L. HUSTINX; E.A., - De Archieven van de Hervormde Gemeenten Lith-Lithoijen, Kessel en Alem-Maren 1648-1965; Archief van de Heren van Oijen (1550-1899); Inventaris van het Archief van de Classis 's Hertogenbosch 1571-1950; Inventaris van het Archief van het Kwartier van Peelland 1574-1810; Inventarissen van de Archieven der Hypotheekbewaarders te Breda, Eindhoven en 's-Hertogenbosch 1811-1838; Inventaris van het Archief van de Tienden van Moergestel 1618-1858, waarin opgenomen een Fragment van het Familiearchief de la Torre 1608-1684; Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van Waalwijk 1531-1811; Inventaris van de Archieven van de Rentmeesters van Frederik Hendrik en hun Opvolgers (1456) 1840-1932; Inventaris van het Archief van het Kruisherenklooster Sint-Agatha 1371-1887;Inventaris van het Archief van de Heusdense Cisterciënzerkloosters Mariënkroon en Mariëndonk.
22023: TONIES, BART, - Cultuurhistorische Fietstocht en Poëzieroute Land van Ravenstein.
38437: AARTS TOON, - Waar of niet waar? Korte Vertelselkes.
29087: TOONEN, G.J.P., - Notulen van de Regenten van de Godshuizen te 's-Hertogenbosch 1815-1840 Index op Trefwoorden/Repertorium.
11174: TOORIANS, LAURAN, - Zandloper. Landschap en Geschiedenis van Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en Omgeving. Met Vijf Wandelroutes.
108494: TOORN, WILLEM VAN, - Uiterwaarden.
76991: TOP, ERIK VAN DEN E.A., - Schone Ogen MCMXCIV.
35638: TOP, STEFAAN E.A., - Volksverhalen uit Vlaams Brabant.
383016: TOP, STEFAAN, - Van Folklore (J. Gessler) naar Volkskunde (K.C. Peeters); Een onverkwikkelijke Geschiedenisaan de Leuvense Alma Mater (1937-1959).
75413: TOPOR, ROLAND, - Je t'aime. A Pillow Talk.
20656: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten. Deel 1..
20733: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten (Deel 1).
20560: TOPS, A.J.J. EN J.M. TH. VERSCHUEREN, - Eindhoven.
20657: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten..
20817: TOPS, A.J.J.H., - Eindhoven in oude Ansichten.
17661: WERKGROEP AKTIE TORENS, - Helvertse Schetsen. Geïllustreerde Beschrijvingen van historische en monumentale Gebouwen.
30413: TORFS, JOS, - Lezerstypen om Openbare Gemeentebibliotheek van Schoten.
71115: TORFS, LOUIS, - Fastes des Calamités publiques survenues dans les Pays-Bas et particulièrement en Belgique, depuis les Temps les plus Reculés jusqu'à nos Jours.
98447: TORUNSKY, VERA, - Worringen 1288. [Woeringen].
74723: TOSSERAMS, W.L.C., - Archief van de Distributiedienst in de Kring Sittard 1939-1952. Inventaris.
38458: TOURNEUR, VICTOR, - L' Humanisme et la Littérature en Brabant. Exposition.
71765: TOUSSAINT, H.C., - Zeedykshoogte zynde negen Voet vyf Duym boven Stadtspeyl Uitgemeten en uitgetekend. De Geschiedenis van de Algemene Dienst van de Rijkswaterstaat.
75062: TOUT, KEN, - To Hell with Tanks.
64327: TRACY, H. DE, - Eene Reis naar het Eiland Walcheren, Goes, Middelburg, Vere.
36435: TREFOIS, CLEMENS V., - Het Boerendak. De Plattegrondsvormen van zg. Frankische Boerderijtypen. De Bouw der Boerenhoeven.
10498: TREIJTEL, AAD ; KEES VAND EN OORD E.A., - De Moerputtenbrug een cultuurhistorisch Monument in een natuurrijke Omgeving tussen 's-Hertogenbosch en Heusden. Historie en Natuur & Fotografieken.
17378: TREL, TON (RED.), - Godzijdank, er is Olie. De honderdjarige Historie van Vollenhoven Groot-Olie B.V. Tilburg.
10225: TRELING, DRS. J.R., - Archeologisch Onderzoek Grote Empelse Sluis.
75620: TRELOAR, BRIGID, - De Grillpan. Lekker Kookgemak.
78025: TRENARD, LOUIS, - Histoire des Pays-Bas Français. Flandre – Artois – Hainaut – Boulonnais – Cambrésis.
76128: TREVISICK, CHARLES, - Keep your Own Livestock. A practical Guide to Self-Suffiency.
65146: TROELSTRA, MR. PIETER-JELLES, - De Wereldoorlog en de Sociaaldemokratie.
36038: TROLSKY, TYMEN (JASPER MIKKERS), - Zwarte Liederen.
74228: TROMP, C., - De Groningse Kerspelarchieven.
37403: TROMP, WILL (RED.), - Daar in de Hei was het zo mooi. Tien Brieven uit Brabant van Vincent van Gogh.
109323: TROMP, THEO, - Hertog Hendrikpas 65 km. Rondwandeling bij Eindhoven.
78728: TROMP, DRS. H. EN J. HERINGA, - Drentse historische Studiën.
66483: TROSÉE, J., - Het tijdelijk Karakter der Unie van Utrecht.
39835: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
121813: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
398351: TROSÉE, J.A.G.C., - Henricus Agylaeus en de Bossche Beeldstormerijen.
11360: J.A.G.C. TROSEE, - De 'Onafwijsbare' Getuige van en de Onafwijsbare Verplichting voor den Heer van Alfen.
71487: TRUCKENBRODT, DR. WALTER, - Deutschland un der Völkerbund. Die Behandlung Reichdeutscher Angelegenheiten im Völkerbundsrat von 1920-1939..
70929: DRS. CH. TRUIJEN E.A., - De Engelsche Wollenstoffen-Industrie.
76047: TRUIJEN, W. TH., - Enige zoötechnische Aspekten van Enzoötische Pneumonie bij Varkens.
392861: TUERLINCKX, J.F., - Bijdrage tot een Hagelandsch Idioticon.
71868: TUIN, JOOP VAN DER, - Werken aan Water.
24987: TUIN, H. VAN DER, - De zonderlinge Historie van een Frans Kijkkastplaat over het Beleg van Bergen op Zoom in 1747..
35352: TUINDER, WERNHER DE; STIJN STREUVELS, - De rampzalige Kaproen.
75562: TULTER, JOHNNY HENDRIK, - Belgische Biergids met Brouwerijhistoriek en Brouwertechniek.
76219: TUMLER, MARIAN, - De Deutsche Orden. Von seinem Ursprung bis zur Gegenwart.
272691: TUMMERS, HARRY, - Priorij Soeterbeeck te Deursen.
70135: TUMMERS, P.L.M., - Romaans in Limburgse aardrijkskundige Namen.
71329: TUMMERS, DR. P.L.M., - Romaans in Limburgse aardrijkskundige Namen.
20906: TUMMERS, TAMIRA E.A., - Monumentaal Erfgoed. Rijksmonumenten in Eindhoven.
10892: UBACHS, BR. DRS. WINIFRED, - De Nedermaas Niemandsland 1814-1815..
78125: UCHELEN, EDO VAN, - Koekoek! Delta vol Leven.
10368: UDEN, C.W.A. VAN, - Gezondheidszorg in eigen Hand. Vijfentwintig Jaar Geschiedenis van het Centraal Ziekenfonds in het Bisdom Den Bosch 1930-1955..
10360: UDEN, C.W.A. VAN, - Gezondheidszorg in Eigen Hand 1930-1955..
71570: UDEN, C.L.A. VAN, - Beginselen der Numismatiek. Muntkunde voor Iedereen.
78721: UDEN, WIM VAN, - Op Klompen naar School. Verleden, Heden en Toekomst van de Klompenmakerij in Het Groene Woud.
27030: UFFELEN, JOHAN VAN, - Helers en Heiligen.
65895: UFFORD, QUARLES VAN E.A., - Waarom is de geldende Oorlogsschaderegeling onaanvaardbaar voor Zeeuwsche Getroffenen?.
64705: UHLENBECK, DR. C.C., - Verslag aangaande een Onderzoek in de Archieven van Rusland ten bate der Nederlandsche Geschiedenis.
75200: UIJLINGS, J.H.J., - Tijdschrift voor R.K. Ouders en Opvoeders Elfde Jaargang 1929..
75199: UIJLINGS, J.H.J., - Tijdschrift voor R.K. Ouders en Opvoeders Tiende Jaargang 1928..
25081: UIJTDEWILLIGEN, C.M.A.J., - Bibliografie voor de Geschiedenis, Genealogie en Heemkunde van Nispen.
74090: UIL, H., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Sint Philipsland 1807 - 1964 (1980).
64503: UIL, H., - Inventaris van het Archief van de Stad Goes (1267)1449-1851(1927).
74433: UILKENS, J.A., - Het Nut en Voordeel der Insekten bijzonder der zoodanige, die schadelijk genoemd worden, en van dewelken vele Menschen eenen natuurlijken Afkeer schijnen te hebben.
121962: UITTENBOGAARD, ANNELIES E.A., - Het Grote ontdek Den Bosch Doeboek.
15688: ULIJN, GERARD, - Lith in oude Ansichten.
15744: ULIJN, G. H.J., - Haren en Macharen in oude Ansichten.
15318: ULIJN, DRS. GERARD, - Oss getekende Jaren Dertig.
355341: ULIJN, GERARD, - Oe toch. Spookjes en Sprookjes uit het Brabantse Maasland.
22710: ULIJN, GERARD, - De Geschiedenis van het Graafschap Megen.
35585: ULIJN, GERARD, - Der. Uitspraken uit Brabantse Monden.
15307: ULIJN, DRS. GERARD, - Titus in Oss. Tien Jaar Titus Brandsmaparochie Oss.
22719: ULIJN, G.H.J., - Megen in oude Ansichten.
35582: ULIJN, GERARD, - Ont. Uitspraken uit Maaslandse Monden.
73992: UNGER, DR. W.S., - De Archieven der Gewestelijke Besturen van Zeeland 1799-1799.(met Stukken over 1795-1799).
70055: UNGER, DR. W.S., - De Archieven der Gewestelijke Besturen van Zeeland 1799-1799 (met Stukken over 1795-1799).
73993: UNGER, DR. W.S., - Inventaris der Archieven berustende onder het Bestuur der Ev.-Luthersche Gemeente te Middelburg.
107056: UNIJ, HENK, - Kwartierstatenboek NGV-Afdeling Kempen- en Peelland.
71895: URSINUS, DR. ZACHARIAS ; DR. DAVIS PAREUS, J. VAN DER HAAR, - Het Schatboek der Verklaringen van de Heidelbergse Catechismus. Deel 1 en 2..
377066: UYTTEBROUCK, A., - Note sur les Rapports du Livre VII des Brabantsche Yeesten et du Livre VI de la Chronique d’Edmond de Dynter.
29789: UYTTEBROUCK, ANDRE, - Inventaire Analytique des Archives ecclésiastiques du Brabant. 2re Série Etablissements Religieux. Tome I: Inventaire des Archives de la Leproserie de Terbank.
29791: UYTTEBROUCK, ANDRÉ, - Archives ecclésiastiques du Brabant. Supplement (Nos 27026-27918) Inventaire des Archives deposees par la Fabrique d'Eglise de Notre-Dame de la Chapelle a Bruxelles en 1961..
31020: UYTTERHOEVEN, H., - Leuven in oude Prentkaarten. Deel 1..
3174: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 74 [o.a. Een Siroopoorlog in de 2e helft van de 18de eeuw?; Afkomst en vormingsjaren van Burggraaf Vilain XIII; Dom Hubertus Phalesius (1585-1638) subprior en histeriograaf van Affligem; Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1989-1987; Kroniek. Lopend onderzoek betreffende de geschiedenis van Brabant.].
3167: UYTVEN, R. VAN E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 67. [O.a. kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent (1434-1535), Zuidnederlandse immigratie in de Noordelijke Nederlanden 1572-1630, Negentiende-eeuws heidedorp in transformatie Kalmthout 1835-1910. ].
3173: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 73 / De Brabantse Stad. Negende Colloquium [o.a. De oudste afbeeldingen van de St. Michielsabdij te Antwerpen; Sociale achtergrond van Jheronimus Bosch; Dom Odo Cambier (1614-1651), geschiedschrijver van Abdij Affligem; Brabantse stedensysteem en de Scheiding der Neder;anden 1565-1650; Antwerpen tijdens en na de opstand; Opkomst en de oriëntatie van de Tilburgse lakennijverheid in de 16de en 17de eeuw; Economische heroriëntatie in Helmond na de opstand; Turnhoutse tijknijverheid tijdens de opstand; Herentals: van welvarend industrieel centrum tot arme garnizoensstad (1560-1650); De opstand te Diest; Les finances de Nivelles; Heroriëntatie en veranderingen te Bergen op Zoom; reorganisatie in Brussel; Minder baas in eigen huis. 's-Hertogenbosch en Breda 1566-1680. ].
36267: UYTVEN, PROF. DR. R. VAN E.A., - Gotiek in Brabant. Gothique en Brabant.
3172: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 72 [o.a. Echternachteksten betreffende Antwerpen: Nieuwe argumenten; Drinken, eten en overnachten in een Herberg; Bendeleven en -structuur in de Heerlijkheid Venloon: de bende van De Veeren, 1717-1727; De Franse Commission de l'an V' en het eerste concept van een marinebasis te Antwerpen (1797); Historisch onderzoek m.b.t. het Hertogdom Brabant. Een kritisch overzicht. 1987-1988. ].
31672: UYTVEN, R. VAN E.A ., - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 67. [O.a. kroniek van het St. Agneeteklooster te Gent (1434-1535), Zuidnederlandse immigratie in de Noordelijke Nederlanden 1572-1630, Negentiende-eeuws heidedorp in transformatie Kalmthout 1835-1910 ].
3168: UYTVEN, R. VAN E.A, - Bijdragen tot de Geschiedenis jrg. 68 / De Brabantse Stad. Zevende Colloquium [o.a. Lovene, die beste stat van Brabant. Stedelijk zelfbewustzijn; Bruxelles l'éboration de son image; Fêtes et cérémonies publiques à Bruxelles; Antwerpse stadsspeellieden (1415-1794); Vier eeuwen muziek in en voor de stad Leuven; Om de eer van de stad: imagovorming te Bergen op Zoom tot 1795; Aanzien en luister van de stad Breda van de 16de tot de 18de eeuw; Schone schijn en stagnatie: het imago van Diest in de 16de eeuw; Public relations te Mechelen en Turnhout in de 15de en 16de eeuw; Beschenken of besteken. Een bronnenonderzoek naar relaties en geschenken in 's-Hertogenbosch 1550-1650 ].
11628: UYTVEN, RAYMOND VAN, - La Draperie Brabançonne et Malinoise du XVIIe au XVIIe Siècle: Grandeur Éphémère et Decadence.
31410: UYTVEN, PROF. DR. R. VAN, - Leuven de beste Stad van Brabant. Deel I: De Geschiedenis van het Stadsgewest Leuven tot omstreeks 1600..
11994: UYTVEN, DR. R. VAN & DRS. W. BLOCKMANS, - De Noodzaak van een geïntegreerde sociale Geschiedenis.
11996: UYTVEN, RAYMOND VAN, - La Conjoncture commerciale et industrielle aux Pays-Bas Bourguignons: une Récapitulation.
33957: UYTVEN, R. VAN, - Vervalsingen in de Kempen: Verdachte Privileges voor de Vrijheid Weelde.
11995: UYTVEN, RAYMOND VAN, - Les moyennes et petites Villes dans le Brabant Septentrional avant 1400..
71489: VAART SMIT, DR. H.W. VAN DER, - De Duitsche Kerkstrijd.
12881: VAART, JOS. VAN DER E.A., - Bossche Monumenten / De Vestingwet van 1874..
27556: VAART, F. J. VAN DER, - Het Predikbroederklooster te 's-Hertogenbosch gereconstrueerd.
12339: VAART, F.J. VAN DER, - De Boschboom 20 Jaren 1968-1988..
12639: VAART, JOS VAN DER E.A., - Groot-Deuteren. De patriotse Pers.
12648: VAART, JOS. VAN DER E.A., - 25 Jaar Stadsvernieuwing.
12879: VAART, JOS. VAN DER E.A, - Werkkamp Brabants Heem.
12603: VAART, JOS. VAN DER E.A., - Het Bossche Stadsgebied.
12835: VAART, JOS VAN DER; EN FRANS JOZEF VAN DER VAART, - Bossche Gevels.
75843: VACHETTE, JEAN-GEORGES, - Améliorer la Production Laitière dans la Race Bovine Charolaise.
152: VADDERE, JEAN BAPTISTE DE, - Traité de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, et de ses Charges Palatines Hereditaires, avec une Réponse à la Défense des Fleurs-de-Lis de France. Tome I, II..
151: VADDERE, JEAN BAPTISTE DE, - Traité de l'Origine des Ducs et Duché de Brabant, et de ses Charges Palatines Hereditaires, avec une Responce aux Vindices de Ferrand pour les Fleurs de Lis de France.
67165: VAESSEN, THIEU, - Colombia.
75276: VAESSEN, HENK, - Piel de Heilige. Roman.
23534: VALCKX, G.J., - Chronologie Kruiswerk Chaam 1929-2008..
76924: HELVIG OG VALDEMAR, - Sophie Hedevig Utke f. Heilmann og Hendes Efterkommere.
28327: VALDEREN, FRANS VAN, - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
28295: VALDEREN, FRANS VAN, - Een Praatje over de St. Jan.
28284: VALDEREN, FRANS VAN, - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
121859: VALK, J. E.A., - 125 Jaar Bestaan Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1974..
16832: VALK, C.M.H., - Oisterwijk en zijn Vennen.
72270: VALK, MR. F.E.J. VAN DE, - Duitsch Arbeidsrecht. Zijn sociale Grondslagen.
77894: VALK, DR. H.M.H.A. VAN DER, - De Geld- en Kapitaalmarkt (Nationaal en Internationaal).
28300: VALK, BOUWMEESTER H.W., - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
70923: VALK, J.P. DE EN E. LAMBERTS, - Lettres de Francesco Capaccini Agent diplomatique et Internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831..
283001: VALK, H.W. (BOUWMEESTER), - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
283002: VALK, BOUWMEESTER H.W., - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
76630: VALK, J.P. DE EN E. LAMBERTS, - Lettres de Francesco Capaccini Agent diplomatique et Internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831..
76887: VALKENBURG, JHR.MR. C.C. VAN, - Liber Amicorum Jhr. mr. C.C. van Valkenburg. 's-Gravenhage.
35181: VALKENIER, FRANK, - Zuidse Sonnetten.
35183: VALKENIER, FRANK, - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
35159: VALKENIER, FRANK, - Niet Langer dan een Uur. Selectie uit de Gedichten van Frank Valkenier.
35014: VALKENIER, FRANK, - Balladen van Brabant.
35041: VALKENIER, FRANK, - Balladeske Liederen.
35096: VALKENIER, FRANK, - Blazoen.
90003: VALTER, M.P.C., - Bijdrage tot de Wordingsgeschiedenis van den Grooten Oorlog.
40942: VALVEKENS O. PRAEM., P. DR. E., - Norbert van Gennep.
27605: VALVEKENS O. PRAEM., DR. P. EM., - Arnold van Leefdael. Prelaat der Abdij van Averbode (+1584).
276051: VALVEKENS O. PRAEM., DR. P. EM., - Arnold van Leefdael. Prelaat der Abdij van Averbode (+1584).
32470: VALVEKENS, P. E.A., - Anderlecht. Album.
37358: VANBESELAERE, WALTHER E.A., - Album gewijd aan Henri de Braekeleer en zijn Werk.
36059: VANDEBUERIE, PAUL, - Peter Benoit op de Voet gevolgd (1834-1901).
6603: VANDEKERCKHOVE, V. E.A., - Arca Lovaniensis Artes atque Historiae reserans Documenta. Jaarboek 21. 1992..
11806: VANDENBERGH, FRANCIEN, - Spiegel van Steden, Dorpen en Landschappen in Zuid Nederland. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland.
27532: VANDENBERGHE, J., - Dom Benedictus van Haeften Proost van Affligem 1588-1648. Bijdrage tot de Studie van het Kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden.
11039: VANDENBERGHE, J., - Geomorfologie van de Zuiderkempen.
78553: VANDENBUSSCHE, L. ; P. BRAECKMAN, - Historische Vergiftigingsdrama's in Europa van de Oudheid tot op Heden.
31000: VANDENGHOER, CARL, - De rectorale Rechtbank van de oude Leuvense Universiteit (1425-1797).
67624: VANDENHOLE, F., - Inventaris van Nieuws-, Vak- en Kiesbladen aanwezig in de Centrale Bibliotheek, Het Seminarie voor Hedendaagse Geschiedenis en het Seminarie voor Perswetenschap met bibliografische Annotaties.
27837: VANDEPUT, E., - De Sint-Leonarduskerk... Hart van Zoutleeuw.
27916: VANDEPUT, E., - De Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw.
11: VANDERKINDERE, LEO EN JULIUS VUYLSTEKE, - De Eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke Beschaving in Vlaanderen en Brabant gevolgd van Drie Opstellen.
299974: VANDERMAELEN, PH., - 4me Carte de la Belgique d'Apres Ferraris. Venlo.
299973: VANDERMAELEN, PH., - 4me Carte de la Belgique d'Apres Ferraris. Breda.
32940: VANDERVELDE, ÉMILE EN EMOND DOMS, - Au Pays des Fraises. Étude monographiqie.
70099: VANDEVELDE, DR. A.J.J., - Repertorium van de Geschriften over de Voedingsmiddelen gedurende het Jaar 1900 verschenen.
74806: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaris van het Archief van Mexico.
74357: VAN DEN BERGEN-PANTENS; COPPEJANS-DESMEDT; VANDEWOUDE, - Miscellanea Archivistica XXIV..
71193: VANDEWOUDE, EMILE, - Papiers du Baron Léon van der Elst.
71155: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaire des Archives du Grand Marechal de la Cour Règne de Léopold II, 1865-1909..
73989: VANDEWOUDE, EMILE, - Liste de Documents divers relatifs a l'Expansion Belge d'Outre-Mer 1825-1961..
74805: VANDEWOUDE, EMILE, - Inventaris van het Archief van de Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold II, 1865-1909..
26787: VANDUFFEL, FRANÇOIS, - Industrialisatie en Verandering: Lommel tussen 1890 en 1914..
30603: VANERUM, MARLEEN, - 100 Jaar Waterleiding te Tienen. 1894-1994..
39303: VANGASSEN, H., - Bouwstoffen tot de historische Taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant.
29282: VANHAEGENDOREN, M., - Inventaris van het Archief van den Drossaard van Brabant en van den Provoost-Generaal van het Hof en van de Nederlanden.
32035: VANHAMME, MARCEL, - Histoire de Bruxelles de la Maison de Bourgogne a 1830..
78731: VANHAUTE, ERIC, - De Invloed van de Groei van het industrieel Kapitalisme en van de centrale Staat op een agrarisch Grensgebied: De Noorderkempen in de 19de Eeuw (1750-1910)..
69194: VANHOUTRYVE, LIC. ANDRE, - De Brugse Kruisbooggilde van Sint-Joris. Historische Schets XIIIe e. - 1872..
73952: VANHOVE, D., - Sport in Hellas. Van Spel tot Competitie.
113514: VANHOVE, L'ABBÉ, - Reliquia Temporis Acti.
22699: VANKAN, LEON E.A., - De Canon van Grave.
30955: VANNOPPEN, HENRI, - Van Twee Kerkdorpen tot Stadsgewestgemeente Erps-Kwerps 1776-1976..
29785: VANRIE, ANDRÉ, - Chancellerie de Marie de Hongrie.
30802: VANROELEN, JAN, - Zoutleeuw in oude Prentkaarten.
24819: VANWESENBEECK, CEES, - Bergen op Zoom. Stad aan het Water. 100 Jaar Toerisme & Recreatie 1894-1994..
24836: VANWESENBEECK, CEES E.A., - Zoom op Bergen. 500 Jaar Literatuur in Bergen op Zoom.
24495: VANWESENBEEK, CEES, - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Beeld van een Regio op Brabants Westrand.
69737: VANWIJNGAERDEN, FRANS E.A., - Liber Amicorum Herman Liebaers.
30076: VANYSACKER, D., - Een Antwerps Vlugschrift uit 1589 over Duitse Heksenprocessen en Weerwolf Peter Stump: van Duivelse Trawanten en de beestachtige Duivel in Persoon.
243281: VEEKEN, A. E.A., - 75 Jaar Roomskatholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging 1908-1983..
97867: VEEKENS, MARTIEN, - Nuland mag trots zijn op zijn Wapen.
29803: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Grave 1811 t/m 1838. Deel I: Algemeen Gedeelte. Deel II: Strafrechtelijk Gedeelte.
29804: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m 1838..
295152: VEEKENS, J. E.A., - Regesten op het Notariaat Uden. Notaris Hendrikus de Groot. Deel I 1773 t/m 1798..
295153: VEEKENS, J. E.A., - Regesten op het Notariaat Uden. Notaris Henricus Scheij. Deel IV 1823 t/m 1827..
298041: VEEKENS, JAN (RED.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m.
106906: VEEKENS, J., - Land van Cuijk en Ravenstein. Genealogische Schetsen 1..
10321: VEEN, ANNEMIEK VAN DER, - Zij telt voor Twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940..
77899: VEEN, PETER ; RICHARD JEFFERSON, JACQUES DE SMIDT, JAN VAN DER STRAATEN, - Grasslands in Europe of high Nature Value.
10533: VEEN, JACOB H.S.M., - Sporen over de Heuvel. De Geschiedenis van de Spoorwegen in en om Tilburg.
77748: VEEN, THEO E.A., - Prominenten kijken om. Achttien Rechtsgeleerden uit de Lage Landen over Leven, Werk en Recht.
75097: VEEN, ESTHER VAN E.A., - Multifunctionele Landbouw in Nederland. Meer dan Boeren alleen.
272776: VEEN, ANNEMIEK VAN DER & DOLLY VERHOEVEN, - En toch verschillend. Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1960-2000..
75836: VEENBAAS HZN., ANNE, - Diagnostiek en Bestrijding van Abortus Bang in Friesland.
76644: VEENENDAAL, DR. A.J. ; DR. B.L. MEULENBROEK, DRS. P. P. WITKAM, DR. HENK NELLEN EN DR. CORNELIA RIDDERIKHOFF, - De Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel XI t/m XIII..
70716: VEENENDAAL, DR. A.J., - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel I t/m VII.
76664: VEENENDAAL-BARTH, J.W. E.A., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel II september 1623 - mei 1625..
76646: VEENENDAAL, DR. A.J., - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel III t/m XI..
43923: VEER, P.H. VAN DER, - De Islam. Een Hulp bij het begrijpen van de Islam en de Moslims.
355028: VEERDONK, MARK VAN DE, - Straatprijs valt in Slabroek!.
70987: VEEREN, F.E.L., - De Invloed der Wouden op den Waterstand der Rivieren en Beken van Midden-Europa.
74796: VEERMAN, W., - Inventaris van het Archief van het Werkfonds 1934 en de Interdepartementale Commissie Werkloosheidszorg de Commissie Hacke ('H').
27814: VÉGH, G.R.W., - De Inrichting van de Kapel van Maria Vreugderijcke in de Petruskerk te Oisterwijk.
75751: VEGHEL, HAROLD VAN E.A., - Waarden onder de Meetlat. Het Europese Waardeonderzoek in Discussie.
21663: VEGTER, J.A., - Veldhoven 1921 – 1940. Deel Een en Twee.
35010: VEKEMANS, G. NORBERTIJN VAN POSTEL EN PASTOOR TE OERLE, - Klaprozen en witte Margrieten.
73359: VELD, PROF. MR. J. IN 'T, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 16: Vooruitziende Bestuurswetenschap.
76423: VELDE, P. VAN DE, - Analecta Praehistorica Leidensia XII. On Bandkeramik Social Structure. An Analyses of Pot Decoration and Hut Distribitions from the Central European Neolithic Communcities of Elsloo and Hienheim.
13021: VELDE GEZEGD HONSELAER, JAN VAN DE WONENDE IN O.A. SINT OEDENRODE, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
30136: VELDE, PROF. DR. CARL VAN DE E.A., - Negentiende-Eeuwse Portretten uit het Kunstverbond van Antwerpen.
69952: VELDE, DR. R.G. VAN DE, - De Studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een Status Questionis over de Studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
26919: VELDEN, G.M. VAN DER, - Pastoor Joannes Moors en Proost Henricus van Grinsven.
13751: VELDEN, G.M. VAN DER, - Het Patronaatsrecht over Bokhoven en het Proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770..
13790: VELDEN, G.M. VAN DE, - De Kosterij van Bokhoven (1369-1969).
27575: VELDEN O. PRAEM., G. M. VAN DER, - Het Memoriaal van Abt Jan Moors 1634-1637..
27574: VELDEN O. PRAEM., G. VAN DER, - Het Necrologium Bernense van Arnold van Vessem uit 1574 aangevuld met de Namen van de Abdijleden tot 1986..
293811: VELDEN, G.M. VAN DER, - Het oudste Cijnsregister van de Abdij van Berne.
230511: VELDEN, G. VAN DER EN H. VAN BAVEL, - Bloemlezing uit het Dagboek van Pater van den Elsen over de Jaren 1880 tot 1924..
109346: VELDEN, PETER VAN DER, - Langs de Mark naar Dintelsas Wandelwijzer nr. 2..
35147: VELDHUIZEN, MR. E.P. VAN; BURGEMEESTER VAN OSS, - Een Vers lag in de Rede.
73563: VELDHUIZEN, G. VAN E.A, - De Dagen onzer Jaren. Roman 'De Zebra in de Serre' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1954 - 30 sept. 1955..
66450: VELDMAN, HABBO SIBOLD , GEBOREN TE NIEUWOLDA, - Verplichte Verzekering van Arbeiders.
78551: VELDMAN, J., - De Armoede in Utrecht 1815 – 1850. Kwantitatief Onderzoek van het Archief der Oud-Rooms Katholieke Aalmoezenierskamer.
24023: VELLENGA, DIRK, - Erfstukken. Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000..
76855: VELLINGA, O.M., - De Poststempels van Nederland 1676 - 1915..
30953: VELPEN, J. VANDER PR., - Geschiedenis van Hoegaarden.
40317: VELPEN, J. VAN DER, - Ken je Lourdes?.
11434: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant in de Samenwerking Nederland-België.
36010: VELTHOVEN, DR. H. VAN; EN DRS. A.B.M. BRANS, - Brabant rondom zijn Orkest.
11408: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920..
13121: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
131211: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
13: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant, een Gewest in Opkomst.
114082: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920..
13126: VELTHOVEN, DR. H. VAN, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1 en deel 2..
70973: VELZEN, KLAAS-JAN VAN, - Ayervedische Ochtwandeling.
69385: VEN, J.M. VAN DER, - De Weelde. Eene sociologische Studie.
35180: VEN, JACE VAN DE, - Kroniek van Verlangen.
20290: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Eersel 1925 – 1940. Deel 4 Duizelseweg, Dalemsedijk en Hint. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
394691: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.....
39469: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.….
37284: VEN, W.L.F VAN DE, - Jeroen Bosch AO-Reeksboekje 1178..
22072: VEN, DR. F. VAN DE E.A. (REDACTIE), - Brabantia Nostra. Jaargang 9. [o.a. Het Brabants lager onderwijs in de belangstelling; Brabantse levenstijl; Brabantse volkshogeschool, industrialisatie in Oss; In Lage Mierde is niets te zien; Theodoor van Loon, een onbekend 17de-eeuws schilder; Hilvarenbeek; Het Kasteel van Breda; Breda in de loop der eeuwen als stad; Verleden, heden en toekomst van de Tilburgse nijverheid; Langs de Brabantse torens; Katholieke Economische Hogeschool; Congres van Berne; Breda Oranjestad 1952. ].
26939: VEN O. PRAEM., SILVESTER VAN DE, - Norbertus 1134-1984. Een verhaal voor onze Tijd?.
17184: VEN, J. VAN E.A., - De Groene Long.
230441: VEN, DRS. M. VAN DE E.A., - De Gemertse Handwever. Zijn Vaktaal en zijn dagelijks Leven.
77801: VEN, D.J. VAN DER, - Van vrijen en trouwen op ’t Boerenland.
272677: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Berne en de 19e eeuwse Geschiedschrijving.
36807: VEN, F.J.M. VAN DE, - Een Kabinet van Oostbrabantse Gezichten.
169521: VEN, D.J. VAN DER, - De Vughtsche Badplaats: De Ijzeren Man.
170868: VEN, HANS VAN DE, - Spoorzone Tilburg.
272604: VEN, CHRIST VAN DE (RED.), - Clarissen-Capucinessen in Nederland. De Kloosters te Mechelen en Babberich.
107158: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Heden & Verleden. Familie Stevens – Van den Broek 1700 - 2000..
69794: VEN, DR. F.J.H.M VAN DER, - Vakvereniging en Werkstaking.
71139: VEN, D.J. VAN DER, - De Haard in ons Volksleven.
29539: VEN, JEROEN VAN DE, - Handschriften en Handschriftenfragmenten in het Bezit van de Theologische Faculteit Tilburg.
35205: VEN, JACE VAN DE, - Tilburger uit Enthousiasme. Gedichten van Jace van de Ven.
11737: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962..
117371: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962..
20323: VEN – JACOBS, RIA VAN DE, - Eersel 1925 – 1940. Deel 5 Boevenheuvel, Hazenstraat, Stokkelen, Heibloem, De Berken, Leest en Voort. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
39933: VEN, F.J.H.M. VAN DER, - Jan Loeff.
70445: VEN, DR. F.J. VAN DER, - Arbeidsrechtelijke en sociaal-politieke Opstellen.
69196: VEN, D.J. VAN DER, - De Herleving van het Nederlandsche Volksspel.
35182: VEN, JACE VAN DE, - Mijn tragische Ziekte en Dood.
23044: VEN, DRS. M. VAN DE E.A., - De Gemertse Handwever. Zijn Vaktaal en zijn dagelijks Leven.
152722: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Oss in oude Ansichten.
397047: VEN, F.J.M. VAN DE, - Anton Jurgens HZn 1867-1945. Europees Ondernemer, Bouwer van een Wereldconcern.
39589: VEN, D.J. VAN DER, - De Gilde Viert.....
37744: VEN, JEROEN M.M. VAN DE, - Codices Additi. Aanwinsten in de Handschriftenverzameling van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 1990-1996..
71300: VEN, DR. F.J.H.M. VAN DER, - Schaduwen van het Modernisme.
108362: VEN, G.P. VAN DE, - Doorbraak in West-Brabant. Een Halve Eeuw Waterkeringszorg.
74524: VEN, DR. A.J. VAN DE, - De Oude Archieven van de Gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
39395: VEN, JACQUES VAN DE, - Uit de Casse van Gilde Sancta Barbara Oirschot.
15272: VEN, DRS. F.J.M. VAN DE, - Oss in oude Ansichten.
24573: VEN, PETER VAN DE, - Ginneken Ulvenhout Breda De Ginnekensche Tramweg Maatschappij.
69108: VENCKEN, HARRY, - Sahara Land van Angst en Dorst.
39088: VENEMAN, PEER, - Propositional Environment. A One-Hour Performance.
73360: VENNE, DRS. J.J.J. VAN DE, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 17: Regeneratie van de oude Stad.
77029: VENNER, GERARD, - De Meinweg. Onderzoek naar Rechten op gemene Gronden in het voormalige Gelders-Gulikse Grensgebied. Circa 1400-1822 / Der Meinweg Forschungen uber rechte an allmenden im ehemaligen geldrisch-julichschen Grenzgebiet 1400-1822..
170589: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 4..
170606: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 12..
170607: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 13..
170587: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 8..
170508: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen. Deel 21..
170597: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 2..
170598: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 15..
170594: VENNIX, WIL, - Een Straatje om. Straatnamenboek van Baarschot, Diessen en Haghorst.
170596: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 1..
170586: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 3..
170604: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 10..
170605: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 11..
170588: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 7..
170599: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 16..
170603: RED. AD VAN DOORMAAL EN WIL VENNIX, - Hers en geens dur Diessen Deel 9..
38618: VENTE, DR. MAARTEN A., - Die Brabanter Orgel.
75060: VENVERLOO, A., - Gemeentelijk Grondbedrijf Beheer en Administratie.
99634: VERA, H.L.M., - Geene Marken? Een Onderzoek naar de Aard van de Rechtsverhoudingen tot de Noord-Brabantse Gemene Gronden.
13138: VERA, HEIN, - … Dat men het Goed van den Ongeboornen niet mag verkoopen. Gemene Gronden in de Meierij van Den Bosch tussen Hertog en Hertgang 1000 – 2000..
38846: VERA, HEIN, - Kook-Boek … In de Koecken gelevert….
35274: VERACHTERT, FRANS & REMI LENS, - Van 3 x 7 tot 70. De Bronnen van de Kleine Nete en de Beerze.
33961: VERACHTERT, FRANS UIT RETIE, - Als Druppels Dauw.
75749: VERBAKEL, ELLEN, - The Partner as Resource of Restriction? Labour Market Careers of Husbands and Wives and the Consequences for Inequality between Couples.
75140: VERBEECK, MARIJE, - Droog Hout. Principes en Praktijk.
10999: VERBEECK, A. E.A., - J. Hammeneckerpad nr. 3 Te Voet van Antwerpen naar St. Amands aan de Schelde.
30803: VERBEECK, MARC (RED.), - Zoutleeuws Verleden aan het Woord. Eerste Resultaten van archeologisch en archivalisch Onderzoek.
72022: VERBEEK, ALBERT, - Die Niederrheinansichten Jan de Beyers.
27961: VERBEEK, PAUL EN JAN BEDAF, - De Kruisweg van de Basiliek van de H.H. Agatha & Barbara te Oudenbosch.
30417: VERBEEMEN, J., - Steden der Antwerpse Kempen in 1755..
295212: VERBEEMEN, J., - Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest.
295213: VERBEEMEN, J., - Klapper op de Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest..
40306: VERBEETEN ETC., PATER, - Op Weg met St. Jozef. 300 jaar Jozefvereniging in Smakt.
70864: VERBEKE, RIK, - Nederland's Adelsboek 57e Jaargang. Rh-St..
198581: VERBERK-GLOUDEMANS, RIEK EN ANTOINETTE VAN DE BURGT, - DieGENEN uit De Eerde.
11488: VERBERNE, DR. L.G.J., - Noord-Brabant in de Negentiende Eeuw tot omstreeks 1870..
27851: VERBERNE, M.J.C., - Een vermaerde Capelle. De Kapel van Onze Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid te Aarle-Rixtel.
71714: VERBERNE, J., - Brochure Waarheid en Licht opgedragen aan het Menschdom op Weg naar den Wereldvrede. Samenstelling, Macht en Inrichting van den Volkenbond zooals hij moet zijn en niet anders kan bestaan.
11458: VERBERNE, DR. L.G.J., - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
11490: VERBERNE, PROF. DR. L.G.J., - Land van mijn Hart [o.a. Prof. Mr. B. H. D. Hermesdorf: Van heilige varkens en maarschalken; Prof. Dr. L. C. Michels: Middelnoordbrabants; Korneel Slootmans: Huiden en pelzen op de jaarmarkten van Bergen op Zoom; Dr. A. Weijnen: Oude Germaanse namen in de Meierij.].
18642: VERBERNE, TH. (RED.) E.A., - Van Die Haghe tot Helmond-West.
260: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXVI. Boek VIII De Dekenij Halle, Hove - Edingen - Lettelingen - Mark - Galmaarden.
235: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XV. Boek IV (b) Tussen Zenne en Dijle.
238: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVIII..
239: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX. Boek I De Dekenij Halle.
230: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel X. Tussen Zenne en Rupel.
233: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIII. Boek III Tussen Zenne en Dijle.
11760: VERBESSELT, J. E.A., - De Adel in het Hertogdom Brabant.
237: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVII. Boek VII Tussen Zenne en Dijle.
272: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VIII t/m Deel X. Tussen Zenne, Schelde en Rupel.
236: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVI. Boek V Tussen Zenne en Dijle.
234: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIV. Boek IV (a) Tussen Zenne en Dijle.
222: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I Tussen Zenne en Dender.
223: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel III. Boek II Tussen Zenne en Dender.
259: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXV. Boek VII De Dekenij Halle, Het Hernegewoud en Vollezele.
258: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIV. Boek VI De Dekenij Halle, Leerbeek -Het Kestergewoud.
257: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIII. Boek V De Dekenij Halle.
256: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXII. Boek IV De Dekenij Halle, Lennik - Wambeek - Gooik - Het Diets Domein van de Abdij Nijvel.
227: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender.
273: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX t/m Deel XXVI. Boek I t/m Boek VIII De Dekenij Halle.
271: VERBESSELT, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I t/m Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender.
39109: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 3. Oosterwijk.
39108: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 2. Oevel.
39107: VERBIEST, FRANS, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 1. Heultje.
40792: VERBIJ O.F.M., P. HYACINTH, - Pater Leonardo Boeteprediker. Leven van de H. Leonardus van Porto-Maurizo.
20609: VERBLACKT, BABS (RED.), - The right Guide for Shopping in Eindhoven.
206091: VERBLACKT, BABS (RED.), - The right Guide for Shopping in Eindhoven.
38631: VERBRUGGEN, MARTIEN, - Welk een Lofbaerlijk Werk. Gemertse Orgelbouwers en Matthijs Verhofstadt in het bijzonder.
23081: VERBRUGGEN, MARTIEN, - Mis met drie Heren. Thomas, Jan, Servaas Verhofstadt.
39122: VERBUNT, FRANS, - Tilburgs vur Tonpraoters en aandere Saaweleers. Grôot Woordeboek van de Tilburgse Taol. Zeuvende Perbeerseel.
10510: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg Best-Lommel als Deel van de Verbinding met Luik (1745-1818).
169008: VERCAUTEREN, DR. FRANS E.M., - Wonen in Waalwijk. Van Lint tot Landgoed.
69440: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
16939: VERCAUTEREN, DR. FRANS, - Waalwijk. 700 Jaar kloppend Hart van de Langstraat.
69365: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
105101: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg Best-Lommel als Deel van de Verbinding met Luik (1745-1818).
69489: VERCAUTEREN, FERNAND, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
10500: VERCAUTEREN, DR. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg 's-Hertogenbosch-Best als Deel van de Verbinding met Luik (1740-1745).
26003: VERCOUTEREN, A.A.J.M. E.A., - Roosendaal en Nispen in Woord en Beeld. Een Greep uit het Oud-Archief.
11926: VERCOUTEREN, ELS, - De Geldwisselaars in Brabant (1430-1506): een Bijdrage tot de economische Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden.
69802: VERCRUYSSE, LIC. CHRIS., - Register. Westvlaamse Tijdschriften 1850-1960..
78417: VERDAM, P.J., - Een Commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum.
73587: VERDAM, J. ; C.H. EBBINGE WUBBEN, J.J. VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ., - Middelnederlandsch Handwoordenboek & Supplement.
31518: VERDEGEM, MARLEEN, - Geschiedenis van de Corneliusbedevaart. Machelen-Gulde van 1643-1820..
35813: VERDEYEN, PAUL, - Ruusbroec en zijn Mystiek.
75862: VERDONCK, ERIK, - Proeven van de echte Ardennen. Trips, Producten en Plekjes.
107055: DIV. VERDONK & VERDONCK, - Jubileumuitgave. 20 Jaar Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k.
106888: VERDONK, PIET, - De Bergeyk II Tak. Een grenzenloze Verdon(c)k Genealogie in de Kempen.
78540: VERDUIN, DR. J.A., - Bevolking en Bestaan in het oude Drenthe.
33703: VERELLEN, J.R., - Overzicht van de Historische Gebouwen en Kunstschatten van Herentals.
99362: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quatorzième, contenant les Ordonnances du 13 Janvier 1791 au 30 Mars 1793..
99355: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Douzième, contenant les Ordonnances du 10 Janvier 1781 au 23 Décembre 1786..
99353: VERHAEGEN, M. LE BARON PAUL, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quinzième, contenant les Ordonnances du 1er Avril 1793 au 25 Février 1804..
35513: VERHAEREN, ÉMILE, - Parmi les Cendres. La Belgique dévastée.
35139: VERHAEREN, EMILE, - Poèmes Légendaires de Flandre et de Brabant.
35976: VERHAEREN, ÉMILE, - Deux Drames. Le Cloitre. Philippe II.
35140: VERHAEREN, ÉMILE, - Les Heures dus Soir précédées de Les Heures claires; Les Heures d'après-midi.
30133: VERHAERT, PIET, - Croquis & Impressions de la vieille Ville d'Anvers. Vol. I & II..
18736: VERHAGE, DR. HANS, - Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende Eeuw.
78711: VERHAGEN, C.P.J., - De Nonnebossche Hoeven.
6925: VERHAGEN, DR. F. E.A., - Bulletin Stichting tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..
39777: VERHAGEN, DR. F.B.A.M., - Mr. Jan van Hooff 1755-1816. Spoortrekker voor de Vrijheid vanuit Eindhoven en Brabant naar Den Haag.
272609: VERHAGEN, CEES, - De Zummerse Zusters. Zorg en Onderwijs door de Zusters Franciscanessen in Someren-Dorp.
73652: VERHAGEN, WIM, - Anton Pieck 85, een wonderlijk Fenomeen.
22695: VERHAGEN, P. EN F. VAN RIET, - Cuijk in oude Ansichten.
10280: VERHAGEN, J.H., - Tjongernederzettingen in de Drunense Duinen.
184301: VERHAGEN, F.B.A.M., - Geldrop. Economische-Statistische Beschrijving van een Industrieele Plattelands-Gemeente vanaf het Begin der 19e Eeuw.
18430: VERHAGEN, F.B.A.M., - Geldrop. Economische-Statistische Beschrijving van een Industrieele Plattelands-Gemeente vanaf het Begin der 19e Eeuw.
31009: VERHAVERT, J., - Het Ambachtswezen en de gevoerde Economie te Leuven tot circa 1500..
24325: VERHEEM-VAN HAAGEN, M., - Daer legt in het Musyck ick weet niet wat verborgen... Een muzikale Speurtocht door de Geschiedenis van Breda.
289253: VERHEES, A.C. EN PIERRE WEIJNEN, - Die sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
113017: VERHEES, ERNEST EN AART VOS, - Historische Atlas van 's-Hertogenbosch. De ruimtelijke Ontwikkeling van een Vestingstad.
2921: VERHEIJEN, J.B.A.J.M. E.A., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1856. [ o.a. Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige Schuttersgilden te 's-Hertogenbosch pag. 35-65].
69796: VERHEIJEN, E.J.B.J.M. ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Een en ander over Occupatie of Toeëigening. Proefschrift.
8008: VERHEIJEN-VERNOOIJ, T.P.L. E.A., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel VIII..
74132: VERHELST, J., - Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge.
73988: VERHELST, J., - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren).
65674: VERHELST, J., - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren).
65692: VERHELST, J., - Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge.
107091: VERHELST, LEO, - Een West-Brabantse Kwartierstaat Verhelst - Merkies met hun Afkomst in Berlaar / Lier België.
28093: VERHEUL, GÉ, - Kerkepad. Een Elfkerkenpad.
27843: VERHEUL, GÉ, - De oude Dorpskerken beneden de Grote Rivieren.
26103: VERHEY, DRS. C.J. M.M.V. DR. P. HEYLIGERS, MR. T. LEBRET, DR. IR. I.S. ZONNEVELD, - De Biesbosch. Land van het levende Water.
37710: VERHEYDEN, PROSPER, - Boekbanden uit 's-Hertogenbosch.
9759: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1842 tot Julij 1843..
9760: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1843 tot Julij 1844..
9766: VERHEYEN, F.X., - Verslagen nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1849..
9765: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1848 tot Julij 1849..
9763: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1846 tot Julij 1847..
9762: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1845 tot Julij 1846..
9758: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1842..
9764: VERHEYEN, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1847 tot Julij 1848..
27987: VERHOECKX, JAN, - St. Lucia Kerk te Ravenstein.
27985: VERHOECKX, JAN, - Voormalige Parochiekerk St. Michaël Dennenburg.
42033: VERHOEVEN, P. ALOYSIUS, - Gedachten van een Monnik.
170892: VERHOEVEN, RIEN & JAN VAN RIJSWIJK, - De Weg van een Eeuw. Boerenbond Berkel-Enschot - Heukelom 100 Jaar 1896-1996..
39124: VERHOEVEN, C.J., - Haorese Woorde, Spreuke en Gezegdes.
40253: VERHOEVEN, BERNARD, - Pleidooi voor een Non.
67484: VERHOEVEN-ZWAAN, M.C., - De Grote Kerk van Vollenhove door de Eeuwen heen.....
76135: VERHOEVEN, IR. O. EN E. VAN DEN BAN, - Eenvoudige Veevoeding.
101503: VERHOEVEN, A. & E. VREENGOOR, - Middeleeuwse Nederzettingen op de Zandgronden.
11362: VERHOEVEN, CORN. E.A., - Brabant-Nummer 'De Essobron'.
71825: VERHOEVEN, ILONA E.A., - Berenschot 70 Jaar..
355102: VERHOEVEN, DR. CORN., - De Schaduw van één Haar. Lessen over antieke Literatuur.
355103: VERHOEVEN, DR. CORN., - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de School.
355112: VERHOEVEN, DR. CORN., - Voorbij het Begin. De Griekse Filosofie en haar Spiegel. 2. Termen en Thema's.
40474: VERHOEVEN, BROEDER GUSTAAF, - Licht en Schaduw. Stefaan Modest Glorieux.
10303: VERHOEVEN, TH. H.G., - De Positie van Onderwijzers aan de Openbare Scholen in Noord-Brabant vóór 1858..
21690: VERHOEVEN, ALBERT E.A., - Harmonie Theodatus Luijksgestel 1912 – 1992..
106893: VERHOEVEN, DOLLY & MARCEL, - Van alles niks.... Geschiedenis van een Brabantse Familie. Familie Verhoeven.
72001: VERHOOG, J.M., - Militaire Herinneringsliteratuur Indonesië 1945-1950..
78440: VERHULST, A., - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de Kustgebieden van Nederland en België. Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978 - Handelingen / Proceedings..
78608: VERHULST, A., E.A., - De Belgische Land- en Tuinbouw: Verleden en Heden.
78439: VERHULST, A.E., - De Sint-Baafsabdij te Gent en haar Grondbezit (VIIe - XIVe eeuw). Bijdrage tot de kennis van de Structuur en de Uitbating van het Grootgrondbezit in Vlaanderen tijdens de Middeleeuwen. (Avec résumé français)..
73866: VERINGA, H. TH. EN L.W. ZWEERMAN, - Wij, Jongens, maken onze Cadeaux zelf .
67181: VERKAAIK, OSKAR, - Pakistan. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
15432: VERKAAR-VAN UDEN, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
15433: VERKAAR-VAN UDEN, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
37442: VERKADE-BRUINING, A., - De God van Vincent. Beschouwingen over de Mens Van Gogh.
78083: VERKENNIS, J.L.F., - Aan de rand van De Peel. De Heibloem en Omgeving vanaf de Prehistorie tot 1947..
20580: VERKOOIJEN, AD, - Koninklijke Harmonie Apollo's Lust Eindhoven 1841 - 1991..
25973: VERKOUTEREN, ARNOLD E.A., - Terug in de Tijd 1979-2004..
391956: VERKUYLEN, C.A., - Brabantse Dorpsverhalen. Schrijfwijzer Brabants Dialect.
37622: VERKUYLEN, C.A., - Brabantse Klompenmakers en hun Geschiedenis.
13800: VERLAAT, TON, - Een Herinnering aan de Oorlogsslachtoffers van Engelen.
35538: VERLEG, P.J.C., - Lees lach en vergeet.
67802: VERLINDEN, SJEF, - Volksdevotie, een Herinnering?.
37600: VERLINDEN, C., - Brabantsch en Vlaamsch Laken te Krakau op het Einde der XIVe Eeuw.
69112: VERMASEREN, DR. B.A., - Atlas Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
69533: VERMASEREN, B.A., - Vosmeer's Insinuatio van 1602 en het Enchiridion van Costerus.
377004: VERMASEREN, B.A., - Geschiedenis en Bibliografie: De te Vianen gedrukte 'Concordantie' tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (Dec. 1566).
11773: VERMEER, ANTOON E.A., - Puur het Brabants Product.
20968: VERMEEREN, KAREL E.A., - Eindhoven in Druk.
20910: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven Vroeger en Nu.
20790: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven tussen Gloeikouske en Gloeilamp.
20800: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven verleden Tijd.
20992: VERMEEREN, KAREL, - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
39585: VERMEEREN, KAREL, - Koningen schreven op hun Schilden in Dichtvorm wat zij zelf graag wilden.
39494: VERMEEREN, KAREL, - De Eeuwige Gildebroeder, Anno 1975..
10245: VERMEERSCH, P., - Twee Mesolitische Sites te Holsbeek.
75425: VERMEERSCH, FONS, - Op zoek naar Spijs en Drank. Gastronomisch West-Vlaanderen.
13752: VERMEIJDEN, ANS, - De oude Lambertus. Geschiedenis van de Protestantse Kerk in Engelen.
38701: VERMET, B. E.A., - Een Eigenzinnig Verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
27885: VERMEULEN, PETER, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
27804: VERMEULEN, PETER, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
295111: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1997..
295097: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1993..
295093: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1992..
295107: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1994..
295108: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1995..
17353: VERMEULEN, THÉRÈSE, - Drie Spoelsters. Ervaringen en Visies van Drie Textielarbeidsters uit Tilburg.
11977: R. CATHOLIJKEN PRIESTER PSEUD. VAN N. VERMEULEN, - Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd.
295109: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1996..
295112: VERMEULEN, LEO, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1998..
28152: VERMEULEN, H., - Het Sint Maria Kerkje te Oirschot.
37478: VERMEYLEN, PROF. DR. A., - Hieronymus Bosch.
10431: VERMOOTEN, MARINUS, - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-Stations Brabant-Limburg-Zeeland.
32084: VERNIERS, LOUIS EN JEAN MULLER, - L'Exploiration du Milieu Bruxellois.
32100: VERNIERS, LOUIS, - Bruxelles esquisse historique.
321001: VERNIERS, LOUIS, - Bruxelles esquisse historique.
32173: VERNIERS, LOUIS, - Un Millénaire d'Histoire de Bruxelles des Origenes a 1830..
32432: VERNIERS, LOUIS, - Histoire de Forest lez Bruxelles.
27438: VERNOOY, FR. OSWALD E.A., - Eeuwfeest Fraters 's-Hertogenbosch 1862-1962..
69920: VEROUGSTRAETE, JANINE, - Inventaris van Belgische Onderzoekscentra die over een Bibliotheek of Documentatiedienst beschikken.
24803: VERPALEN, DR. M.P.A.M., - De betoverde Stad. Carnaval en Architectuur in Bergen op Zoom.
77783: VERREET, AD MISSIONARIS VAN SCHEUT, - Mijn klein, klein Dorpke….
377042: VERREYT, CH.C.V., - De Boekdrukkers en Uitgevers te 's-Hertogenbosch tot het begin dezer Eeuw.
37312: VERREYT, CH.C.V., - Jan Roelofszoon en Abraham van Diepenbeeck. Glas- en Kunstschilders.
65305: VERRIJN STUART, PROF. DR. G.M., - Het Landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de Commmissie Landbouwkrediet.
71191: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van het Dagblad La Flandre Liberale.
71157: VERSCHAEREN, JOSÉ, - Inventaris van het Oud Archief van Vrasene en Sint-Gillis.
65690: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde.
65693: VERSCHAEREN, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaupre te Grimminge.
67655: VERSCHAEVE, CYRIEL, - Elijah.
26414: VERSCHOOR, DRS. A.J., - Zorg om elkander. Bejaardenzorg in Huize Antonia (1957-1997) De Lemmenskamp (1972-1997).
26416: VERSCHOOR, A.J., - Bouwen aan een Samenleving in Beweging.
18632: VERSCHUEREN, J. M. TH, - Kasteel Raadhuis van Helmond.
18740: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Van Helmont te Helmond.
18664: VERSCHUEREN, J.M.TH., - Het oude Helmond en Helmond vanaf de Twintiger Jaren.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/14