Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70923: Valk, J.P. de en E. Lamberts, - Lettres de Francesco Capaccini Agent diplomatique et Internonce du Saint-Siège au Royaume Uni des Pays-Bas 1828-1831..
283002: Valk, Bouwmeester H.W., - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
283001: Valk, H.W. (Bouwmeester), - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
28300: Valk, Bouwmeester H.W., - De Cathedrale Basiliek van St. Jan te 's Hertogenbosch.
16832: Valk, C.M.H., - Oisterwijk en zijn Vennen.
76887: Valkenburg, Jhr.mr. C.C. van, - Liber Amicorum Jhr. mr. C.C. van Valkenburg. 's-Gravenhage.
35183: Valkenier, Frank, - Tussentijds. Fragmenten uit het niets.
35181: Valkenier, Frank, - Zuidse Sonnetten.
35159: Valkenier, Frank, - Niet Langer dan een Uur. Selectie uit de Gedichten van Frank Valkenier.
35096: Valkenier, Frank, - Blazoen.
35041: Valkenier, Frank, - Balladeske Liederen.
35014: Valkenier, Frank, - Balladen van Brabant.
90003: Valter, M.P.C., - Bijdrage tot de Wordingsgeschiedenis van den Grooten Oorlog.
276051: Valvekens O. Praem., dr. P. Em., - Arnold van Leefdael. Prelaat der Abdij van Averbode (+1584).
32470: Valvekens, P. e.a., - Anderlecht. Album.
27605: Valvekens O. Praem., dr. P. Em., - Arnold van Leefdael. Prelaat der Abdij van Averbode (+1584).
40942: Valvekens O. Praem., P. Dr. E., - Norbert van Gennep.
37358: Vanbeselaere, Walther e.a., - Album gewijd aan Henri de Braekeleer en zijn Werk.
36059: Vandebuerie, Paul, - Peter Benoit op de Voet gevolgd (1834-1901).
6603: Vandekerckhove, V. e.a., - Arca Lovaniensis Artes atque Historiae reserans Documenta. Jaarboek 21. 1992..
11806: Vandenbergh, Francien, - Spiegel van Steden, Dorpen en Landschappen in Zuid Nederland. Noord-Brabant, Limburg en het Grensland.
27532: Vandenberghe, J., - Dom Benedictus van Haeften Proost van Affligem 1588-1648. Bijdrage tot de Studie van het Kloosterleven in de Zuidelijke Nederlanden.
11039: Vandenberghe, J., - Geomorfologie van de Zuiderkempen.
78553: Vandenbussche, L. ; P. Braeckman, - Historische Vergiftigingsdrama's in Europa van de Oudheid tot op Heden.
31000: Vandenghoer, Carl, - De rectorale Rechtbank van de oude Leuvense Universiteit (1425-1797).
67624: Vandenhole, F., - Inventaris van Nieuws-, Vak- en Kiesbladen aanwezig in de Centrale Bibliotheek, Het Seminarie voor Hedendaagse Geschiedenis en het Seminarie voor Perswetenschap met bibliografische Annotaties.
27837: Vandeput, E., - De Sint-Leonarduskerk... Hart van Zoutleeuw.
27916: Vandeput, E., - De Sint-Leonarduskerk van Zoutleeuw.
11: Vanderkindere, Leo en Julius Vuylsteke, - De Eeuw der Artevelden. Studiën over de zedelijke en maatschappelijke Beschaving in Vlaanderen en Brabant gevolgd van Drie Opstellen.
299974: Vandermaelen, Ph., - 4me Carte de la Belgique d'Apres Ferraris. Venlo.
299973: Vandermaelen, Ph., - 4me Carte de la Belgique d'Apres Ferraris. Breda.
32940: Vandervelde, Émile en Emond Doms, - Au Pays des Fraises. Étude monographiqie.
70099: Vandevelde, dr. A.J.J., - Repertorium van de Geschriften over de Voedingsmiddelen gedurende het Jaar 1900 verschenen.
74806: Vandewoude, Emile, - Inventaris van het Archief van Mexico.
74805: Vandewoude, Emile, - Inventaris van het Archief van de Grootmaarschalk van het Hof. Regering van Leopold II, 1865-1909..
74357: Van den Bergen-Pantens; Coppejans-Desmedt; Vandewoude, - Miscellanea Archivistica XXIV..
73989: Vandewoude, Emile, - Liste de Documents divers relatifs a l'Expansion Belge d'Outre-Mer 1825-1961..
71193: Vandewoude, Emile, - Papiers du Baron Léon van der Elst.
71155: Vandewoude, Emile, - Inventaire des Archives du Grand Marechal de la Cour Règne de Léopold II, 1865-1909..
26787: Vanduffel, François, - Industrialisatie en Verandering: Lommel tussen 1890 en 1914..
30603: Vanerum, Marleen, - 100 Jaar Waterleiding te Tienen. 1894-1994..
39303: Vangassen, H., - Bouwstoffen tot de historische Taalgeografie van het Nederlands. Hertogdom Brabant.
29282: Vanhaegendoren, M., - Inventaris van het Archief van den Drossaard van Brabant en van den Provoost-Generaal van het Hof en van de Nederlanden.
32035: Vanhamme, Marcel, - Histoire de Bruxelles de la Maison de Bourgogne a 1830..
113514: Vanhove, l'Abbé, - Reliquia Temporis Acti.
73952: Vanhove, D., - Sport in Hellas. Van Spel tot Competitie.
22699: Vankan, Leon e.a., - De Canon van Grave.
30955: Vannoppen, Henri, - Van Twee Kerkdorpen tot Stadsgewestgemeente Erps-Kwerps 1776-1976..
29785: Vanrie, André, - Chancellerie de Marie de Hongrie.
30802: Vanroelen, Jan, - Zoutleeuw in oude Prentkaarten.
24819: Vanwesenbeeck, Cees, - Bergen op Zoom. Stad aan het Water. 100 Jaar Toerisme & Recreatie 1894-1994..
24836: Vanwesenbeeck, Cees e.a., - Zoom op Bergen. 500 Jaar Literatuur in Bergen op Zoom.
24495: Vanwesenbeek, Cees, - Het Markiezaat van Bergen op Zoom. Beeld van een Regio op Brabants Westrand.
69737: Vanwijngaerden, Frans e.a., - Liber Amicorum Herman Liebaers.
30076: Vanysacker, D., - Een Antwerps Vlugschrift uit 1589 over Duitse Heksenprocessen en Weerwolf Peter Stump: van Duivelse Trawanten en de beestachtige Duivel in Persoon.
243281: Veeken, A. e.a., - 75 Jaar Roomskatholieke Baroniesche Tuinbouwvereniging 1908-1983..
298041: Veekens, Jan (red.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m.
29803: Veekens, Jan (red.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Grave 1811 t/m 1838. Deel I: Algemeen Gedeelte. Deel II: Strafrechtelijk Gedeelte.
29804: Veekens, Jan (red.), - Regesten op het Vredegerecht Kanton Ravenstein 1811 t/m 1838..
295153: Veekens, J. e.a., - Regesten op het Notariaat Uden. Notaris Henricus Scheij. Deel IV 1823 t/m 1827..
295152: Veekens, J. e.a., - Regesten op het Notariaat Uden. Notaris Hendrikus de Groot. Deel I 1773 t/m 1798..
106906: Veekens, J., - Land van Cuijk en Ravenstein. Genealogische Schetsen 1..
97867: Veekens, Martien, - Nuland mag trots zijn op zijn Wapen.
77899: Veen, Peter ; Richard Jefferson, Jacques de Smidt, Jan van der Straaten, - Grasslands in Europe of high Nature Value.
77748: Veen, Theo e.a., - Prominenten kijken om. Achttien Rechtsgeleerden uit de Lage Landen over Leven, Werk en Recht.
10533: Veen, Jacob H.S.M., - Sporen over de Heuvel. De Geschiedenis van de Spoorwegen in en om Tilburg.
75097: Veen, Esther van e.a., - Multifunctionele Landbouw in Nederland. Meer dan Boeren alleen.
272776: Veen, Annemiek van der & Dolly Verhoeven, - En toch verschillend. Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid 1960-2000..
10321: Veen, Annemiek van der, - Zij telt voor Twee. Vrouwenarbeid in Noord-Brabant, 1889-1940..
75836: Veenbaas Hzn., Anne, - Diagnostiek en Bestrijding van Abortus Bang in Friesland.
76664: Veenendaal-Barth, J.W. e.a., - Particuliere Notulen van de Vergaderingen der Staten van Holland 1620-1640 door N. Stellingwerff en S. Schot. Deel II september 1623 - mei 1625..
76646: Veenendaal, dr. A.J., - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel III t/m XI..
76644: Veenendaal, dr. A.J. ; dr. B.L. Meulenbroek, drs. P. P. Witkam, dr. Henk Nellen en dr. Cornelia Ridderikhoff, - De Briefwisseling van Hugo Grotius. Deel XI t/m XIII..
70716: Veenendaal, dr. A.J., - De Briefwisseling van Anthonie Heinsius. Deel I t/m VII.
43923: Veer, P.H. van der, - De Islam. Een Hulp bij het begrijpen van de Islam en de Moslims.
355028: Veerdonk, Mark van de, - Straatprijs valt in Slabroek!.
70987: Veeren, F.E.L., - De Invloed der Wouden op den Waterstand der Rivieren en Beken van Midden-Europa.
74796: Veerman, W., - Inventaris van het Archief van het Werkfonds 1934 en de Interdepartementale Commissie Werkloosheidszorg de Commissie Hacke ('H').
27814: Végh, G.R.W., - De Inrichting van de Kapel van Maria Vreugderijcke in de Petruskerk te Oisterwijk.
75751: Veghel, Harold van e.a., - Waarden onder de Meetlat. Het Europese Waardeonderzoek in Discussie.
21663: Vegter, J.A., - Veldhoven 1921 – 1940. Deel Een en Twee.
35010: Vekemans, G. Norbertijn van Postel en Pastoor te Oerle, - Klaprozen en witte Margrieten.
73359: Veld, prof. mr. J. in 't, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 16: Vooruitziende Bestuurswetenschap.
76423: Velde, P. van de, - Analecta Praehistorica Leidensia XII. On Bandkeramik Social Structure. An Analyses of Pot Decoration and Hut Distribitions from the Central European Neolithic Communcities of Elsloo and Hienheim.
13021: Velde gezegd Honselaer, Jan van de wonende in o.a. Sint Oedenrode, - Oudheden en Gestichten van de Bisschoppelyke Stadt en Meyerye van 's Hertogenbosch of Beknopte Beschryvinge der Steden en Dorpen onder dat Bisdom; Mitsgaders Fundatien der Geestelyke Gebouwen, Kerken, Abdyen, en Kloosters van Tydt tot Tydt aldaar gesticht. Met de Leevens gevallen der Bischoppen en andere Geleerde Mannen, Hun Verblyv aldaar gehouden of geboren Benevens de Capittelen van Canoniken, Vicaryen enz. Zoo binnen 's Hertogen-Bosch als in de Meyerye gelegen. Alles gesterkt met Oorspronkelyke Giften, Voorrechten, Brieven, Diplomaas enz..
69952: Velde, dr. R.G. van de, - De Studie van het Gotisch in de Nederlanden. Bijdrage tot een Status Questionis over de Studie van het Gotisch en het Krimgotisch.
30136: Velde, prof. dr. Carl van de e.a., - Negentiende-Eeuwse Portretten uit het Kunstverbond van Antwerpen.
27575: Velden O. Praem., G. M. van der, - Het Memoriaal van Abt Jan Moors 1634-1637..
27574: Velden O. Praem., G. van der, - Het Necrologium Bernense van Arnold van Vessem uit 1574 aangevuld met de Namen van de Abdijleden tot 1986..
293811: Velden, G.M. van der, - Het oudste Cijnsregister van de Abdij van Berne.
13790: Velden, G.M. van de, - De Kosterij van Bokhoven (1369-1969).
13751: Velden, G.M. van der, - Het Patronaatsrecht over Bokhoven en het Proces daarover te Brussel tussen de Prins van Robecq en de Abt van Berne 1769-1770..
109346: Velden, Peter van der, - Langs de Mark naar Dintelsas Wandelwijzer nr. 2..
230511: Velden, G. van der en H. van Bavel, - Bloemlezing uit het Dagboek van Pater van den Elsen over de Jaren 1880 tot 1924..
26919: Velden, G.M. van der, - Pastoor Joannes Moors en Proost Henricus van Grinsven.
35147: Veldhuizen, Mr. E.P. van; burgemeester van Oss, - Een Vers lag in de Rede.
73563: Veldhuizen, G. van e.a, - De Dagen onzer Jaren. Roman 'De Zebra in de Serre' alsmede een Kroniek in Foto's en Tekst van hetgeen in ons Land en in de Wereld gebeurde in het Jaar 1 oct. 1954 - 30 sept. 1955..
78551: Veldman, J., - De Armoede in Utrecht 1815 – 1850. Kwantitatief Onderzoek van het Archief der Oud-Rooms Katholieke Aalmoezenierskamer.
66450: Veldman, Habbo Sibold , geboren te Nieuwolda, - Verplichte Verzekering van Arbeiders.
24023: Vellenga, Dirk, - Erfstukken. Zuidwest-Nederland van 1900 naar 2000..
76855: Vellinga, O.M., - De Poststempels van Nederland 1676 - 1915..
30953: Velpen, J. vander pr., - Geschiedenis van Hoegaarden.
40317: Velpen, J. Van der, - Ken je Lourdes?.
11434: Velthoven, Dr. H. van, - Noord-Brabant in de Samenwerking Nederland-België.
114082: Velthoven, Dr. H. van, - Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920..
11408: Velthoven, Dr. H. van, - Noord-Brabant op Weg naar Groei en Welvaart 1850-1920..
13: Velthoven, Dr. H. van, - Noord-Brabant, een Gewest in Opkomst.
13121: Velthoven, Dr. H. van, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
131211: Velthoven, Dr. H. van, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1..
13126: Velthoven, Dr. H. van, - Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch deel 1 en deel 2..
36010: Velthoven, Dr. H. van; en Drs. A.B.M. Brans, - Brabant rondom zijn Orkest.
70973: Velzen, Klaas-Jan van, - Ayervedische Ochtwandeling.
39589: Ven, D.J. van der, - De Gilde Viert.....
77801: Ven, D.J. van der, - Van vrijen en trouwen op ’t Boerenland.
35205: Ven, Jace van de, - Tilburger uit Enthousiasme. Gedichten van Jace van de Ven.
24573: Ven, Peter van de, - Ginneken Ulvenhout Breda De Ginnekensche Tramweg Maatschappij.
39395: Ven, Jacques van de, - Uit de Casse van Gilde Sancta Barbara Oirschot.
39933: Ven, F.J.H.M. van der, - Jan Loeff.
35182: Ven, Jace van de, - Mijn tragische Ziekte en Dood.
35180: Ven, Jace van de, - Kroniek van Verlangen.
22072: Ven, dr. F. van de e.a. (redactie), - Brabantia Nostra. Jaargang 9. [o.a. Het Brabants lager onderwijs in de belangstelling; Brabantse levenstijl; Brabantse volkshogeschool, industrialisatie in Oss; In Lage Mierde is niets te zien; Theodoor van Loon, een onbekend 17de-eeuws schilder; Hilvarenbeek; Het Kasteel van Breda; Breda in de loop der eeuwen als stad; Verleden, heden en toekomst van de Tilburgse nijverheid; Langs de Brabantse torens; Katholieke Economische Hogeschool; Congres van Berne; Breda Oranjestad 1952. ].
20323: Ven – Jacobs, Ria van de, - Eersel 1925 – 1940. Deel 5 Boevenheuvel, Hazenstraat, Stokkelen, Heibloem, De Berken, Leest en Voort. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
20290: Ven – Jacobs, Ria van de, - Eersel 1925 – 1940. Deel 4 Duizelseweg, Dalemsedijk en Hint. Verhalen en Foto’s van Mensen van Toen.
74524: Ven, dr. A.J. van de, - De Oude Archieven van de Gemeente Elburg en van den Zeepolder Oosterwolde.
272677: Ven, drs. F.J.M. van de, - Berne en de 19e eeuwse Geschiedschrijving.
272604: Ven, Christ van de (red.), - Clarissen-Capucinessen in Nederland. De Kloosters te Mechelen en Babberich.
37744: Ven, Jeroen M.M. van de, - Codices Additi. Aanwinsten in de Handschriftenverzameling van de Tilburgse Universiteitsbibliotheek 1990-1996..
26939: Ven O. Praem., Silvester van de, - Norbertus 1134-1984. Een verhaal voor onze Tijd?.
23044: Ven, Drs. M. van de e.a., - De Gemertse Handwever. Zijn Vaktaal en zijn dagelijks Leven.
230441: Ven, Drs. M. van de e.a., - De Gemertse Handwever. Zijn Vaktaal en zijn dagelijks Leven.
71300: Ven, dr. F.J.H.M. van der, - Schaduwen van het Modernisme.
71139: Ven, D.J. van der, - De Haard in ons Volksleven.
17184: Ven, J. van e.a., - De Groene Long.
29539: Ven, Jeroen van de, - Handschriften en Handschriftenfragmenten in het Bezit van de Theologische Faculteit Tilburg.
15272: Ven, drs. F.J.M. van de, - Oss in oude Ansichten.
152722: Ven, drs. F.J.M. van de, - Oss in oude Ansichten.
108362: Ven, G.P. van de, - Doorbraak in West-Brabant. Een Halve Eeuw Waterkeringszorg.
37284: Ven, W.L.F van de, - Jeroen Bosch AO-Reeksboekje 1178..
170868: Ven, Hans van de, - Spoorzone Tilburg.
394691: Ven, D.J. van der, - De Gilde Viert.....
70445: Ven, dr. F.J. van der, - Arbeidsrechtelijke en sociaal-politieke Opstellen.
69794: Ven, dr. F.J.H.M van der, - Vakvereniging en Werkstaking.
69385: Ven, J.M. van der, - De Weelde. Eene sociologische Studie.
69196: Ven, D.J. van der, - De Herleving van het Nederlandsche Volksspel.
169521: Ven, D.J. van der, - De Vughtsche Badplaats: De Ijzeren Man.
39469: Ven, D.J. van der, - De Gilde Viert.….
36807: Ven, F.J.M. van de, - Een Kabinet van Oostbrabantse Gezichten.
11737: Ven, drs. F.J.M. van de, - 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962..
117371: Ven, drs. F.J.M. van de, - 125 Jaar Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant 1837-1962..
397047: Ven, F.J.M. van de, - Anton Jurgens HZn 1867-1945. Europees Ondernemer, Bouwer van een Wereldconcern.
69108: Vencken, Harry, - Sahara Land van Angst en Dorst.
39088: Veneman, Peer, - Propositional Environment. A One-Hour Performance.
73360: Venne, drs. J.J.J. van de, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 17: Regeneratie van de oude Stad.
77029: Venner, Gerard, - De Meinweg. Onderzoek naar Rechten op gemene Gronden in het voormalige Gelders-Gulikse Grensgebied. Circa 1400-1822 / Der Meinweg Forschungen uber rechte an allmenden im ehemaligen geldrisch-julichschen Grenzgebiet 1400-1822..
170607: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 13..
170605: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 11..
170606: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 12..
170603: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 9..
170604: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 10..
170599: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 16..
170598: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 15..
170596: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 1..
170597: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 2..
170594: Vennix, Wil, - Een Straatje om. Straatnamenboek van Baarschot, Diessen en Haghorst.
170589: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 4..
170588: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 7..
170587: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 8..
170586: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen Deel 3..
170508: Red. Ad van Doormaal en Wil Vennix, - Hers en geens dur Diessen. Deel 21..
38618: Vente, Dr. Maarten A., - Die Brabanter Orgel.
75060: Venverloo, A., - Gemeentelijk Grondbedrijf Beheer en Administratie.
38846: Vera, Hein, - Kook-Boek … In de Koecken gelevert….
13138: Vera, Hein, - … Dat men het Goed van den Ongeboornen niet mag verkoopen. Gemene Gronden in de Meierij van Den Bosch tussen Hertog en Hertgang 1000 – 2000..
33961: Verachtert, Frans uit Retie, - Als Druppels Dauw.
35274: Verachtert, Frans & Remi Lens, - Van 3 x 7 tot 70. De Bronnen van de Kleine Nete en de Beerze.
75749: Verbakel, Ellen, - The Partner as Resource of Restriction? Labour Market Careers of Husbands and Wives and the Consequences for Inequality between Couples.
75140: Verbeeck, Marije, - Droog Hout. Principes en Praktijk.
10999: Verbeeck, A. e.a., - J. Hammeneckerpad nr. 3 Te Voet van Antwerpen naar St. Amands aan de Schelde.
30803: Verbeeck, Marc (red.), - Zoutleeuws Verleden aan het Woord. Eerste Resultaten van archeologisch en archivalisch Onderzoek.
72022: Verbeek, Albert, - Die Niederrheinansichten Jan de Beyers.
27961: Verbeek, Paul en Jan Bedaf, - De Kruisweg van de Basiliek van de H.H. Agatha & Barbara te Oudenbosch.
295213: Verbeemen, J., - Klapper op de Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest..
295212: Verbeemen, J., - Inventaris van het Archief der Heren en van het Stadsarchief van Diest.
30417: Verbeemen, J., - Steden der Antwerpse Kempen in 1755..
40306: Verbeeten etc., Pater, - Op Weg met St. Jozef. 300 jaar Jozefvereniging in Smakt.
70864: Verbeke, Rik, - Nederland's Adelsboek 57e Jaargang. Rh-St..
198581: Verberk-Gloudemans, Riek en Antoinette van de Burgt, - DieGENEN uit De Eerde.
11490: Verberne, Prof. Dr. L.G.J., - Land van mijn Hart [o.a. Prof. Mr. B. H. D. Hermesdorf: Van heilige varkens en maarschalken; Prof. Dr. L. C. Michels: Middelnoordbrabants; Korneel Slootmans: Huiden en pelzen op de jaarmarkten van Bergen op Zoom; Dr. A. Weijnen: Oude Germaanse namen in de Meierij.].
11488: Verberne, Dr. L.G.J., - Noord-Brabant in de Negentiende Eeuw tot omstreeks 1870..
11458: Verberne, Dr. L.G.J., - Noord-Brabant in den Status-Quo-Tijd (1830-1839).
18642: Verberne, Th. (Red.) e.a., - Van Die Haghe tot Helmond-West.
27851: Verberne, M.J.C., - Een vermaerde Capelle. De Kapel van Onze Lieve Vrouw Zetel der Wijsheid te Aarle-Rixtel.
71714: Verberne, J., - Brochure Waarheid en Licht opgedragen aan het Menschdom op Weg naar den Wereldvrede. Samenstelling, Macht en Inrichting van den Volkenbond zooals hij moet zijn en niet anders kan bestaan.
223: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel III. Boek II Tussen Zenne en Dender.
273: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX t/m Deel XXVI. Boek I t/m Boek VIII De Dekenij Halle.
222: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I Tussen Zenne en Dender.
272: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VIII t/m Deel X. Tussen Zenne, Schelde en Rupel.
271: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel II. Boek I t/m Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender.
257: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIII. Boek V De Dekenij Halle.
236: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVI. Boek V Tussen Zenne en Dijle.
237: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XVII. Boek VII Tussen Zenne en Dijle.
239: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIX. Boek I De Dekenij Halle.
234: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIV. Boek IV (a) Tussen Zenne en Dijle.
235: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XV. Boek IV (b) Tussen Zenne en Dijle.
233: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XIII. Boek III Tussen Zenne en Dijle.
230: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel X. Tussen Zenne en Rupel.
227: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel VII. Boek VI Tussen Zenne en Dender.
258: Verbesselt, J., - Het Parochiewezen in Brabant tot het Einde van de 13e Eeuw. Deel XXIV. Boek VI De Dekenij Halle, Leerbeek -Het Kestergewoud.
39109: Verbiest, Frans, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 3. Oosterwijk.
39108: Verbiest, Frans, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 2. Oevel.
39107: Verbiest, Frans, - Vergelijkende Verklaring van de Straatnamen van Westerlo. 1. Heultje.
40792: Verbij O.F.M., P. Hyacinth, - Pater Leonardo Boeteprediker. Leven van de H. Leonardus van Porto-Maurizo.
20609: Verblackt, Babs (red.), - The right Guide for Shopping in Eindhoven.
206091: Verblackt, Babs (red.), - The right Guide for Shopping in Eindhoven.
38631: Verbruggen, Martien, - Welk een Lofbaerlijk Werk. Gemertse Orgelbouwers en Matthijs Verhofstadt in het bijzonder.
23081: Verbruggen, Martien, - Mis met drie Heren. Thomas, Jan, Servaas Verhofstadt.
39122: Verbunt, Frans, - Tilburgs vur Tonpraoters en aandere Saaweleers. Grôot Woordeboek van de Tilburgse Taol. Zeuvende Perbeerseel.
105101: Vercauteren, Dr. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg Best-Lommel als Deel van de Verbinding met Luik (1745-1818).
10510: Vercauteren, Dr. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg Best-Lommel als Deel van de Verbinding met Luik (1745-1818).
78878: Vercauteren, Dr. F.E.M., - De Aanleg van de Straatweg 's-Hertogenbosch-Best als Deel van de Verbinding met Luik (1740-1745).
69489: Vercauteren, Fernand, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
69440: Vercauteren, Fernand, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
69365: Vercauteren, Fernand, - Étude sur les Civitates de la Bergique Seconde. Contribution a l'Histoire urbaine du Nord de la France de la Fin du IIIe a la Fin de XIe Siècle.
16939: Vercauteren, dr. Frans, - Waalwijk. 700 Jaar kloppend Hart van de Langstraat.
169008: Vercauteren, dr. Frans E.M., - Wonen in Waalwijk. Van Lint tot Landgoed.
11926: Vercouteren, Els, - De Geldwisselaars in Brabant (1430-1506): een Bijdrage tot de economische Geschiedenis van de Zuidelijke Nederlanden.
26003: Vercouteren, A.A.J.M. e.a., - Roosendaal en Nispen in Woord en Beeld. Een Greep uit het Oud-Archief.
69802: Vercruysse, Lic. Chris., - Register. Westvlaamse Tijdschriften 1850-1960..
78417: Verdam, P.J., - Een Commentaar van Hugo de Groot op de Lex Romana Burgundionum.
73587: Verdam, J. ; C.H. Ebbinge Wubben, J.J. van der Voort van der Kleij., - Middelnederlandsch Handwoordenboek & Supplement.
31518: Verdegem, Marleen, - Geschiedenis van de Corneliusbedevaart. Machelen-Gulde van 1643-1820..
35813: Verdeyen, Paul, - Ruusbroec en zijn Mystiek.
75862: Verdonck, Erik, - Proeven van de echte Ardennen. Trips, Producten en Plekjes.
107055: Div. Verdonk & Verdonck, - Jubileumuitgave. 20 Jaar Stichting Genealogisch Onderzoek Verdon(c)k.
106888: Verdonk, Piet, - De Bergeyk II Tak. Een grenzenloze Verdon(c)k Genealogie in de Kempen.
78540: Verduin, dr. J.A., - Bevolking en Bestaan in het oude Drenthe.
33703: Verellen, J.R., - Overzicht van de Historische Gebouwen en Kunstschatten van Herentals.
99362: Verhaegen, M. le Baron Paul, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quatorzième, contenant les Ordonnances du 13 Janvier 1791 au 30 Mars 1793..
99355: Verhaegen, M. le Baron Paul, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Douzième, contenant les Ordonnances du 10 Janvier 1781 au 23 Décembre 1786..
99353: Verhaegen, M. le Baron Paul, - Recueil des Ordonnances des Pays-Bas Autrichiens Troisième Série 1700-1794. Tome Quinzième, contenant les Ordonnances du 1er Avril 1793 au 25 Février 1804..
35140: Verhaeren, Émile, - Les Heures dus Soir précédées de Les Heures claires; Les Heures d'après-midi.
35139: Verhaeren, Emile, - Poèmes Légendaires de Flandre et de Brabant.
35976: Verhaeren, Émile, - Deux Drames. Le Cloitre. Philippe II.
35513: Verhaeren, Émile, - Parmi les Cendres. La Belgique dévastée.
30133: Verhaert, Piet, - Croquis & Impressions de la vieille Ville d'Anvers. Vol. I & II..
18736: Verhage, dr. Hans, - Katholieken, Kerk en Wereld. Roermond en Helmond in de lange negentiende Eeuw.
18430: Verhagen, F.B.A.M., - Geldrop. Economische-Statistische Beschrijving van een Industrieele Plattelands-Gemeente vanaf het Begin der 19e Eeuw.
184301: Verhagen, F.B.A.M., - Geldrop. Economische-Statistische Beschrijving van een Industrieele Plattelands-Gemeente vanaf het Begin der 19e Eeuw.
272609: Verhagen, Cees, - De Zummerse Zusters. Zorg en Onderwijs door de Zusters Franciscanessen in Someren-Dorp.
73652: Verhagen, Wim, - Anton Pieck 85, een wonderlijk Fenomeen.
39777: Verhagen, Dr. F.B.A.M., - Mr. Jan van Hooff 1755-1816. Spoortrekker voor de Vrijheid vanuit Eindhoven en Brabant naar Den Haag.
10280: Verhagen, J.H., - Tjongernederzettingen in de Drunense Duinen.
22695: Verhagen, P. en F. van Riet, - Cuijk in oude Ansichten.
6925: Verhagen, dr. F. e.a., - Bulletin Stichting tot Behoud van Monumenten van Bedrijf en Techniek in het Zuiden van Nederland. nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8..
31009: Verhavert, J., - Het Ambachtswezen en de gevoerde Economie te Leuven tot circa 1500..
24325: Verheem-van Haagen, M., - Daer legt in het Musyck ick weet niet wat verborgen... Een muzikale Speurtocht door de Geschiedenis van Breda.
113017: Verhees, Ernest en Aart Vos, - Historische Atlas van 's-Hertogenbosch. De ruimtelijke Ontwikkeling van een Vestingstad.
289253: Verhees, A.C. en Pierre Weijnen, - Die sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
2921: Verheijen, J.B.A.J.M. e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, over den Jare 1856. [ o.a. Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige Schuttersgilden te 's-Hertogenbosch pag. 35-65].
69796: Verheijen, E.J.B.J.M. ; geboren te 's-Hertogenbosch, - Een en ander over Occupatie of Toeëigening. Proefschrift.
8008: Verheijen-Vernooij, T.P.L. e.a., - Jaarboek Heemkundige Kring Pladella Villa. Deel VIII..
74132: Verhelst, J., - Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge.
73988: Verhelst, J., - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren).
107091: Verhelst, Leo, - Een West-Brabantse Kwartierstaat Verhelst - Merkies met hun Afkomst in Berlaar / Lier België.
65692: Verhelst, J., - Inventaris van het Familiearchief Coppens d'Eeckenbrugge.
65674: Verhelst, J., - Inventaris van het Archief van Deinze (Deinze, Petegem, Astene, Zeveren).
27843: Verheul, Gé, - De oude Dorpskerken beneden de Grote Rivieren.
28093: Verheul, Gé, - Kerkepad. Een Elfkerkenpad.
26103: Verhey, Drs. C.J. m.m.v. Dr. P. Heyligers, Mr. T. Lebret, Dr. Ir. I.S. Zonneveld, - De Biesbosch. Land van het levende Water.
37710: Verheyden, Prosper, - Boekbanden uit 's-Hertogenbosch.
9766: Verheyen, F.X., - Verslagen nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1849..
9764: Verheyen, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1847 tot Julij 1848..
9765: Verheyen, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1848 tot Julij 1849..
9763: Verheyen, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1846 tot Julij 1847..
9762: Verheyen, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1845 tot Julij 1846..
9760: Verheyen, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1843 tot Julij 1844..
9758: Verheyen, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1841 tot Julij 1842..
9759: Verheyen, F.X., - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1842 tot Julij 1843..
27987: Verhoeckx, Jan, - St. Lucia Kerk te Ravenstein.
27985: Verhoeckx, Jan, - Voormalige Parochiekerk St. Michaël Dennenburg.
76135: Verhoeven, Ir. O. en E. van den Ban, - Eenvoudige Veevoeding.
11362: Verhoeven, Corn. e.a., - Brabant-Nummer 'De Essobron'.
39124: Verhoeven, C.J., - Haorese Woorde, Spreuke en Gezegdes.
40253: Verhoeven, Bernard, - Pleidooi voor een Non.
21690: Verhoeven, Albert e.a., - Harmonie Theodatus Luijksgestel 1912 – 1992..
10303: Verhoeven, Th. H.G., - De Positie van Onderwijzers aan de Openbare Scholen in Noord-Brabant vóór 1858..
71825: Verhoeven, Ilona e.a., - Berenschot 70 Jaar..
42033: Verhoeven, P. Aloysius, - Gedachten van een Monnik.
170892: Verhoeven, Rien & Jan van Rijswijk, - De Weg van een Eeuw. Boerenbond Berkel-Enschot - Heukelom 100 Jaar 1896-1996..
40474: Verhoeven, Broeder Gustaaf, - Licht en Schaduw. Stefaan Modest Glorieux.
106893: Verhoeven, Dolly & Marcel, - Van alles niks.... Geschiedenis van een Brabantse Familie. Familie Verhoeven.
67484: Verhoeven-Zwaan, M.C., - De Grote Kerk van Vollenhove door de Eeuwen heen.....
101503: Verhoeven, A. & E. Vreengoor, - Middeleeuwse Nederzettingen op de Zandgronden.
355112: Verhoeven, dr. Corn., - Voorbij het Begin. De Griekse Filosofie en haar Spiegel. 2. Termen en Thema's.
355102: Verhoeven, dr. Corn., - De Schaduw van één Haar. Lessen over antieke Literatuur.
355103: Verhoeven, dr. Corn., - Parafilosofen. Wijsbegeerte buiten de School.
78608: Verhulst, A., e.a., - De Belgische Land- en Tuinbouw: Verleden en Heden.
73866: Veringa, H. Th. en L.W. Zweerman, - Wij, Jongens, maken onze Cadeaux zelf .
67181: Verkaaik, Oskar, - Pakistan. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
15433: Verkaar-Van Uden, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
15432: Verkaar-Van Uden, A.C., - Heeswijk-Dinther in oude Ansichten.
37442: Verkade-Bruining, A., - De God van Vincent. Beschouwingen over de Mens Van Gogh.
78083: Verkennis, J.L.F., - Aan de rand van De Peel. De Heibloem en Omgeving vanaf de Prehistorie tot 1947..
25973: Verkouteren, Arnold e.a., - Terug in de Tijd 1979-2004..
391956: Verkuylen, C.A., - Brabantse Dorpsverhalen. Schrijfwijzer Brabants Dialect.
37622: Verkuylen, C.A., - Brabantse Klompenmakers en hun Geschiedenis.
13800: Verlaat, Ton, - Een Herinnering aan de Oorlogsslachtoffers van Engelen.
35538: Verleg, P.J.C., - Lees lach en vergeet.
37600: Verlinden, C., - Brabantsch en Vlaamsch Laken te Krakau op het Einde der XIVe Eeuw.
67802: Verlinden, Sjef, - Volksdevotie, een Herinnering?.
377004: Vermaseren, B.A., - Geschiedenis en Bibliografie: De te Vianen gedrukte 'Concordantie' tussen Lutheranen en Calvinisten te Antwerpen (Dec. 1566).
69533: Vermaseren, B.A., - Vosmeer's Insinuatio van 1602 en het Enchiridion van Costerus.
69112: Vermaseren, dr. B.A., - Atlas Algemene en Vaderlandse Geschiedenis.
78862: Vermeer, Suzanne, - Nachtvorst.
11773: Vermeer, Antoon e.a., - Puur het Brabants Product.
39585: Vermeeren, Karel, - Koningen schreven op hun Schilden in Dichtvorm wat zij zelf graag wilden.
20992: Vermeeren, Karel, - Eindhoven toen Eindhoven nog Eindhoven was.
20968: Vermeeren, Karel e.a., - Eindhoven in Druk.
20910: Vermeeren, Karel, - Eindhoven Vroeger en Nu.
20800: Vermeeren, Karel, - Eindhoven verleden Tijd.
20790: Vermeeren, Karel, - Eindhoven tussen Gloeikouske en Gloeilamp.
39494: Vermeeren, Karel, - De Eeuwige Gildebroeder, Anno 1975..
75425: Vermeersch, Fons, - Op zoek naar Spijs en Drank. Gastronomisch West-Vlaanderen.
10245: Vermeersch, P., - Twee Mesolitische Sites te Holsbeek.
13752: Vermeijden, Ans, - De oude Lambertus. Geschiedenis van de Protestantse Kerk in Engelen.
38701: Vermet, B. e.a., - Een Eigenzinnig Verzamelaar. Karel Azijnman (1876-1936).
27885: Vermeulen, Peter, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
295112: Vermeulen, Leo, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1998..
27804: Vermeulen, Peter, - Langs 's-Heren Wegen. Veldkapellengids voor Noord-Brabant.
295109: Vermeulen, Leo, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1996..
295111: Vermeulen, Leo, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1997..
295107: Vermeulen, Leo, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1994..
295108: Vermeulen, Leo, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1995..
295093: Vermeulen, Leo, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1992..
295097: Vermeulen, Leo, - Schepengriffie van Rumst. Uitgave 1993..
17353: Vermeulen, Thérèse, - Drie Spoelsters. Ervaringen en Visies van Drie Textielarbeidsters uit Tilburg.
11977: R. Catholijken Priester pseud. van N. Vermeulen, - Geschiedenis der Nederlanden voor de Jeugd.
28152: Vermeulen, H., - Het Sint Maria Kerkje te Oirschot.
37478: Vermeylen, prof. dr. A., - Hieronymus Bosch.
10431: Vermooten, Marinus, - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-Stations Brabant-Limburg-Zeeland.
32432: Verniers, Louis, - Histoire de Forest lez Bruxelles.
321001: Verniers, Louis, - Bruxelles esquisse historique.
32100: Verniers, Louis, - Bruxelles esquisse historique.
32173: Verniers, Louis, - Un Millénaire d'Histoire de Bruxelles des Origenes a 1830..
32084: Verniers, Louis en Jean Muller, - L'Exploiration du Milieu Bruxellois.
27438: Vernooy, Fr. Oswald e.a., - Eeuwfeest Fraters 's-Hertogenbosch 1862-1962..
69920: Verougstraete, Janine, - Inventaris van Belgische Onderzoekscentra die over een Bibliotheek of Documentatiedienst beschikken.
24803: Verpalen, Dr. M.P.A.M., - De betoverde Stad. Carnaval en Architectuur in Bergen op Zoom.
77783: Verreet, Ad missionaris van Scheut, - Mijn klein, klein Dorpke….
377042: Verreyt, CH.C.V., - De Boekdrukkers en Uitgevers te 's-Hertogenbosch tot het begin dezer Eeuw.
65305: Verrijn Stuart, prof. dr. G.M., - Het Landbouwkrediet in Nederland. Rapport van de Commmissie Landbouwkrediet.
71191: Verschaeren, J., - Inventaris van het Archief van het Dagblad La Flandre Liberale.
71157: Verschaeren, José, - Inventaris van het Oud Archief van Vrasene en Sint-Gillis.
65690: Verschaeren, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaulieu te Petegem bij Oudenaarde.
65693: Verschaeren, J., - Inventaris van het Archief van de Abdij van Beaupre te Grimminge.
67655: Verschaeve, Cyriel, - Elijah.
26414: Verschoor, drs. A.J., - Zorg om elkander. Bejaardenzorg in Huize Antonia (1957-1997) De Lemmenskamp (1972-1997).
18740: Verschueren, J.M.Th., - Van Helmont te Helmond.
18664: Verschueren, J.M.Th., - Het oude Helmond en Helmond vanaf de Twintiger Jaren.
18632: Verschueren, J. M. Th, - Kasteel Raadhuis van Helmond.
18603: Verschueren, J.M.Th., - Helmond in oude Ansichten [Eveneens zijn ansichten opgenomen van Brouwhuis, Mierlo-Hout, Overbrug en Stiphout.].
38612: Verschueren Jr., Leon, - Orgel in de Katholieke Basiliek van St. Jan 's-Hertogenbosch.
26426: Verschure, Han, - Meer dan Muziek alleen. Waspik en de Koninklijke Harmonie Volksvlijt en Volksvermaak 1881-2006..
18822: Verschuren, J.M. Th., - Helmond in oude Ansichten.
18784: Verschuren, J.M.Th., - Een Toekomst voor ons Verleden, óók te Helmond.
18785: Verschuren, J.M.Th. & ir. C.P.J. Beersma, - Het oude Helmond en Helmond vanaf de twintiger Jaren.
72189: Verschuur, mr. T.J. e.a., - Tien Jaren Raden van Arbeid.
71327: Verschuur, mr. T.J. e.a., - Tien Jaren Raden van Arbeid.
37510: Verschuuren, Luc, - Kees Kruik.
29552: Versfelt, Mr. J. e.a., - Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant & Supplement-Catalogus der Bibliotheek van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant.
108394: Versfelt, mr. J., - Het Waterschap van Grave naar den Amer, en het Concept-Reglement voor het Bestuur van dien Naam.
24057: Versluis, W.G., - Van Klei en Zand.
77923: Versluys, J. e.a., - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening van het Eiland Walcheren. Deel I en II..
106982: Versluys, Jan, - Het West-Brabantse Geslacht Versluys. 5 Eeuwen.
64843: Versluys, dr. J., - Het watergevend Vermogen van een Groep Putten.
69146: Verspaandonk, J.A.J.M., - Bolsward. De Martinikerk.
32027: Verstappen, Jack, - De Vlaamse Ziel van Brussel.
64801: Versteeg, Jacob , geboren te Wormerveer, - Opmerkingen over het Beheer van Gemeentelijk Grondbezit.
38554: Versteegde, Antoon uit Uden, - Ephemera. Transient Structures of Bamboo.
78248: Verstegen, dr. S.W., - Gegoede Ingezetenen. Jonkers en Geërfden op de Veluwe tijdens Ancien Régime, Revolutie en Restauratie (1650-1830).
10339: Verstijnen, Drs. A., - Werkende Jeugd en Bedrijfsleven in hun Verhouding tot het Vormingswerk.
75397: Verstraete, Katrien, - Het Erf van mijn Moeder. Drie Generaties Vrouwen in Land- en Tuinbouw.
12561: Verstraeten, Jos., - Storm over Den Bosch.
31611: Verstreken, Frans, - Lier. Gids voor de Toerist.
78187: Vervaart, O.M.D.F., - Studies over Nicolaas Everaerts (1462-1532) en zijn Topica.
74551: Vervaeck, Solange, - Inventaire des Archives du Ministère de la Justice, Administration de la Sûrete Publique, (Police des Etrangers), Dossiers Generaux (Regime francais - 1914)..
74550: Vervaeck, Solange, - Inventaris van het Archief Jules Malou 1801 - 1886..
71138: Vervaeck, Solange, - Inventaris van het Archief Jules Malou 1810-1886..
78261: Vervloet, prof drs. J.A.J., - Omgang met het Verleden: Hoofdlijnen van het historisch geografisch Onderzoek.
27055: Vervoort, C. pr., - Kardinaal Mercier, zijn Leven, zijn Werk Deel I, II..
102951: Verwers, G., - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
10295: Verwers, Dr. G.J. (Red.), - Noord-Brabant in Pre- en Protohistorie.
1912: Verwers, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1974-1976..
1910: Verwers, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant. Deel 1983-1984 & Deel 1985-1987..
1909: Verwers, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1977-1978..
1908: Verwers, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1979-1980..
1907: Verwers, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant.
22535: Verwers, Gerrit Jan, - Das Kamps Veld in Haps in Neolithikum, Bronzezeit und Eisenzeit.
1906: Verwers, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1985-1987..
1905: Verwers, W.J.H., - Archeologische Kroniek van Noord-Brabant 1981-1982..
39003: Verwiel, H.J., - Musea in Brabant. Gids van van Musea en Oudheidkamers in Noord-Brabant.
39015: Verwiel, Harry, - Museumboek voor Noord-Brabant.
69618: Verwijs, dr. Eelco, - Die Rose van Heinric van Aken, met de Fragmenten der Tweede Vertaling van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden.
29661: Verwoerd, Henrica E., - Anne Hallema Bibliografie.
72215: Verwoert, H.J. van Eggelen, - Verwoert's Wet op de Nationale Militie met de Besluiten en Reglementen ter uitvoering.
66292: Verwoert, H. en mr. Nairac, - De Burgerlijke Stand naar volgorde van het Burgerlijk Wetboek.
272751: Verwulgen, F., - Omtrent de Trappisten. 200 Jaar Abdij te Westmalle.
13739: Verzandvoort, Erwin ; Rien van Nuland en Leo van Minderhout, - Den Dungen omgeploegd.
13725: Verzandvoort, Eric, - Den Dungen We keren onze kant aon.
13726: Verzandvoort, Erwin, - Bekijk 't Maar. Fotoboek Den Dungen.
75104: Vestdijk, Simon, - De Hôtelier doet niet meer mee. Roman.
70790: Vesters, J. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 38de Jaargang..
70778: Vesters, J. e.a., - De Katholieke Illustratie. Zondags-Lectuur voor het Katholieke Nederlandsche Volk. 36de Jaargang..
24413: Vet, D.M.W. de, - Harmonie Vlijt en Volharding 100 Jaar een Klasse apart 1891-1991..
24416: Vet, J. C. de e.a., - Gilze van Vossenberg tot Valkenberg.
35116: Veugen, Ton, - Veel nu noteren.
35113: Veugen, Ton, - Tegengedichten.
40941: Veuillot, Louis, - Le Pape et la Diplomatie.
75205: Vey Mestdagh, Mr. J.H. de, - Archief der Familie de Vidal de Saint Germain.
73984: Vey Mestdagh, Mr. J.H. de, - Archief der Familie de Vidal de Saint Germain.
43851: Viallet, François A., - Terug met lege Handen. Ervaringen in een Zen-Klooster.
35101: Vierland, Aart van, - Bij Tussenpozen. Gedichten.
78208: Villers, Léopold, - Chartes de Chapitre de Sainte-Waudru de Mons. Tome Premier.
106881: Villers, M. Léopold de & l'Abbé C. Stroobant, - Notice sur l'Église de Saint-Ursmer a Bince & Notice historique sur le Chapitre Colégial de Sainte-Dymphe, a Gheel.
76111: Vince, John, - Old British Livestock.
43992: Paulo van H. Vincentius, - De Goede Zaaijer.
69459: Vinckenroye, dr. F. van, - J.B. Houwaert De Vier Wterste, Tekstuitgave met Inleiding, verklarende Aantekeningen en Glossarium. Deel I, II, III..
35685: Vink, Peter, - Zwerftochten door de Peel deel 2..
356849: Vink, Peter, - Zwerftochten door de Peel deel 1..
18209: Vink, Peter, - Het Boek van Deurne.
19951: Vink, Peter, - Ik was in Lieshout. Lieshout Suite 1981..
19870: Vink, Peter, - Het Boek van Asten.
45029: Vink, Willem de, - Jezus Messias. Het meest vertelde Verhaal aller Tijden.
12618: Vis, Jouke, - Voor een talrijk Publiek. Honderd Jaar Koninklijk 's-Hertogenbosch Mannenkoor 1903-2003..
29647: J.A.J. Maessen en J. Vis, - Brabantse Bibliografie 1970-1974..
38569: Visch, Henk, - Henk Visch Tentoonstelling Stedelijk Van Abbemuseum.
11091: Visscher, dr. H.A., - De natuurrijke Streek van de Oisterwijkse Vennen. Een groene Gordel in het Hart van Brabant.
32086: Visscher, Ch. de, - Le Lock-Out de la Carrosserie Bruxelloise et le Principe de la Liberté syndicale.
16546: Visser, J.J.E.M. de, - Boxtel Binnenste Buiten aan de Hand van het genealogisch Onderzoek naar de Boxtelse Familie de Visser.
295017: Visser, W., - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Binnenpolder van 's-Grevelduin-Capelle na 1939 genaamd de Binnenpolder van Capelle 1877-1953..
37745: Visser, John de e.a., - Een halve Eeuw 'd'n Ujese Krant' 1956-2006..
13542: Visser, R.W.A.M. de, - Beelden van Bisschop Bekkers.
366201: Visser, drs. H.A., - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
36620: Visser, drs. H.A., - Molens in Noord-Brabant in oude Ansichten.
107079: Visser, J.J.E.M. de, - Genealogie van de Familie De Visser uit Boxtel.
43702: Visser, Dr. A.J., - Kerkvorsten en Kerkvervolgers.
65967: Visser, dr. J. Th. de e.a., - De Koningin-Moeder 1879-1929..
75957: Ministerie van Landbouw en Visserij, - Ontwerp-Instructiebladen voor de Pluimveeteelt.
75956: Ministerie van Landbouw en Visserij, - Ontwerp-Leerstof voor MAS. Pluimveehouderij.
18821: Vissers, drs. R.G.E. ; A.A.J. Smeulders, - Industrieele Vestigingsfactoren der Gemeente Helmond. Deel I Tekst en Grafieken, II Tabellen, III Bijlagen..
18241: Vissers, Anton e.a., - Deurnese Gedaagden. Deel I..
107164: Fam. Vissers, - Vissers-Reünie 24 september 2000..
11766: Vissers, Marijn, - Brabant Meetings Kroon op zakelijke Communicatie.
78590: Vlam, A & T. Jansma, - Agronomisch-Historisch Jaarboek. Vijfde Deel.
29786: C. Vleeschouwers, - Inventaris van het Archief van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel.
74577: Vleeschouwers, C., - Inventaris van het Archief van het Bestuur van het Zeewezen 1830-1976..
35177: Vlemminx, Paul (pseud. van Ferdinand Smulders), - Speciosa Deserti.
35088: Vlemminx, Paul (pseud. van Ferdinand Smulders), - Land der Zuidwandelaars.
38926: Vlemminx, Thieu, - Opnieuw zongen de Druïden.
198636: Vlerken P. Jzn., J.P. van, - Aarle-Rixtel in oude Ansichten.
198573: Vlerken, Peter van, - Meneer Dalem over zijn Dorp [Mierlo].
20570: Vlerken, Peter van e.a., - Literaire Wandelroute Eindhoven.
70592: Vletter, dr. A. de, - De opvoedkundige Denkbeelden van Betje Wolff en Aagje Deken. Bijdrage tot de Kennis van de Opvoeding hier te Lande in de achttiende Eeuw.
20737: Vleugel, Mr. Nico van der, - Zestig Jaar Welschap in Vogelvlucht 1932-1992..
35943: Vleugelhof, Lou, - Totolos. Spel in twee Bedrijven.
31401: Vliebergh, E., - Het Hageland. Bijdrage tot zijn ekonomische Geschiedenis in de XIXe en in 't Begin der XXe Eeuw.
20071: Vliebergh, E., - De landelijke Bevolking der Kempen gedurende de 19e Eeuw.
76390: Vliegenthart, Adriaan W., - Bildersammlung der Fürsten zu Salm.
295151: Vlierden, kol. C.P.J. van, - Gids voor Nederlandsche Bezoekers van het Rijksarchief te Brussel.
70994: Vlierden, M. van, - Willibrord en het Begin van Nederland.
107102: Vlierden, C.P.J. van, - Aanvullingen op: Het Brabantsche en Geldersche Geslacht Van Vlierden.
23107: Vliert, L.J.L. van de, - Hoe Gemert groeit en bouwt aan zijn Toekomst.
18204: Vlies, Merijn van der, - Honderd Jaar Boerenbond Deurne 1896-1996..
121988: Vliet, Adri P. van, - De Citadel. Cultureel Bolwerk.
295149: Vliet, A.P. van e.a., - Bronnen en Geschiedschrijving van de Tweede Wereldoorlog.
22824: Vliet, Menno en Arie van, - Bokkensprongen in Boxmeer.
169016: Vliet, Tom van der, - De Terp 50 Jaar een Kunstentuin.
35206: Vlijmen, Cécile van, - Ik laat me niet kisten.
377051: Vlijmen, Leo van, - Met Ljoedmilla tussen de Russen.
198578: Vlijmincx, Theo, - De Parel met het Gouden Hart. Heeze 'de Parel van Brabant' en de Vluchtelingen in 44/45..
78555: Vlugt, Simone van der, - Het Schaduwspel – Roman.
66012: Vlugt, mr. W. van der, - Algemeene Inleiding tot de Rechtsgeleerdheid.
26427: VNG, - Het Land van Heusden en Altena in Perspectief.
66394: VNG, - Openbare Reiniging. Bestuurlijke en Financiële Aspecten van het Vraagstuk der Openbare Reinheid.
9761: De Vocht, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang voorgekomen bij den Staatsraad Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1844 tot Julij 1845..
29131: Voermans, M.A.M., - Inventaris van het Archief van het Gereformeerd Armkinderhuis te Breda.
29116: Voermans, M.A.M., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank (1476) 1576 -1810 (1811) en het Gemeentebestuur van Standdaarbuiten 1811-1932..
24477: Voermans, M.A.M. e.a., - Prinsenbeek een Dorp van Goud. Van Kerkdorp tot Forensengemeente 1942-1992..
78890: Voermans, Frans, - Kartelvorming in een Verdwenen Industrie. Collectieve belangenbehartiging in de Nederlandse strohulzenindustrie 1905-1960..
377012: Voet, dr. L., - Museum Plantin-Moretus.
21061: Vogels, Peter en Henk Scheepens, - Wonen en werken in Oirschot toen en nu.
43925: Voges, D., - Glaube und Leben. Eine Amsterdamer Festschrift zum 400-jährigen Jubiläum Festschrift vom Katechismus Dr. Martin Luthers 1529-1929..
75847: Vogt, Guusanke, - Het Koeienboekje.
32120: Vokaer, Marc, - La Grand-Place de Bruxelles.
69598: Volborth, Carl-Alexander von, - Heraldiek.
205909: Volker, M.W. E.a., - Klima N.V. Eindhoven, Niederlande. Fabrik für Wärme, Kühl- und lufttechnische Geräte.
76362: Völlmar, mr. dr. H.F.A., - De Faillissementswet Rechtspraak en Literatuur (1929-1939).
71593: Völlmar, mr. dr. H.F.A., - Inleiding tot de Studie van het Nederlands Burgerlijk Recht.
67019: Völlmar, mr. dr. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Stuk. Eerste Boek (Titel IV-V).
67009: Völlmar, mr. dr. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Derde Stuk. Eerste Boek (Titel VI-X).
66163: Völlmar, mr. dr. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Tweede Boek. Titel I-VB.
66162: Völlmar, mr. dr. H.F.A., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 4 Wetboek van Koophandel. Supplement. Register.
69777: Volmuller, H.W.J., - Het oudste Beroep. Geschiedenis van de Prostitutie in Nederland.
69000: Voncken, Hubert, - Gulden Boek van Onze Lieve Vrouw van Lourdes.
12560: Vondel, Joost van den, - Den Bosch Bedwongen.
71095: Vondel, Joost van den, - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining bevestigt in de'Orde van de d'Arme Klaerissen te Bethlehem.
69529: Vondel, Joost van den, - Maeghdepalm ter Kloosterstaetsie van Zuster Anna Bruining bevestigt in de'Orde van de d'Arme Klaerissen te Bethlehem.
73790: Vonier O.S.B., Abt Anscar, - De Engelen.
74567: Vonk, Sanne en Drs. B. Woelderink, - Inventaris van de Archieven van de Deventer gemeentelijke Instellingen van Hoger-, Voorbereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs en van hun Bestuursorganen 1619-1971..
4007: Vonk, Sanne e.a., - Helmonds Heem. jrg. 15.
65156: Vonk de Both, mr. dr. F. e.a., - Periodieke Verzameling van Beslissingen op de Nederlandsche Staatswetten. Deel I, II, III..
12044: Voorne, Robbert van (Dagboek) en Comte Henry de Nassau (Description); Sidronio Hosschio, - Dagboek der Belegering van 's Hertogenbosch gehouden sedert den 28 April tot den 10 September 1629 & Description du Siége de la Ville de Bois-le-Duc & Obsidionis Silvaducensis.
76369: Voorst, Roanne van, - Allemaal anders. Jongeren in Nederland.
69620: Voorst tot Voorst, Arthur Eduard Joseph van ; geboren te Elst, - Aardhaling.
36730: Voort, Jan van de, - Kasteel de Strijdhoef. Leengoed en Kasteel 'de Strijdhoef' te Udenhout 1380-1982..
11435: Voort, Fr. Deodaat van de, en J. M. van der Aa, - Noord-Brabant.
20320: Voort, Dré van de, - Veertien – Achttien. De Geschiedenis van Reusel tijdens de Eerste Wereldoorlog.
66455: Voorthuysen, dr. E. van, - Werkverschaffing. Eene Voorlezing.
75004: Voorvelt O.F.M., C.P., - Inventaris van de Verzameling Kerkelijke Historie 1706-1739..
40412: Voorvelt OFM, Gebhard, - De Fioretti van Sint Franciscus, Het Leven van Broeder Juniperus, Het Leven van de zaligen Egidius.
12308: Rapport Bijzondere door B. & W. ingestelde Commissie. N. Schuurmans voorz., - De sociale Aspecten van de Sanering van de Binnenstad van 's-Hertogenbosch. Deel I en II..
71328: Voorzanger, J.L. en J.E. Polak Jz., - Het Joodsch in Nederland. Aan het Hebreeuwsch en andere Talen ontleende Woorden en Zegswijzen.
295164: Voorzee, M.J., - Stukkenlijsten van vernietigbare Archiefbescheiden, afkomstig uit het Archief van de Provinciale Waterstaat in Noord-Brabant, Tijdvak 1876-1949..
29761: Voorzee, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek,.
29717: Voorzee, M.J., - Stukkenlijst van vernietigde Archiefbescheiden, welke behoord hebben tot het Archief van de voormalige Gemeente Reek in Noord-Brabant. Tijdvak 1896-1942..
29564: Voorzee, M.J. e.a., - Archief Provinciale Waterstaat. Inventaris 1876-1949..
296161: Voorzee, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1922..
29614: Voorzee, M.J., - Inventaris van de Bestuursarchieven van het Dorp Reek, 1671-1942..
67208: Voous, K.H., - In de Ban van Vogels. Ornithologisch Biografisch Woordenboek van Nederland.
39137: Vooys, prof. dr. C.G.N. de, - Wisselwerking en Samenwerking van Noord en Zuid-Nederland op Taal- en Letterkundig Gebied.
39085: Vorst, Michel van der, - Piet Snoeren.
66734: Vorstenbosch-Gribling, A.M.G., - Dr. J.P. Gribling. 1915 - 26 juni - 1975 Bibliografie.
76332: Vorsterman van Oyen, A.A., - Joost van den Vondel en zijn Geslacht.
67582: Vorsterman van Oyen, G.A., - Rechtsbronnen van de Stad Aardenburg.
33974: Vorsters, Frans e.a., - Van Huurhouderij tot Internationaal Vervoer. Genealogie van De Raus.
20281: Vorsters, Jan e.a., - 60 Jaar Reusel-Sport 1938-1998..
33977: Vorsters, Frans, - ’t Poeier. Societe Anonyme d’Arendoncq.
33920: Vos, Paul & John Wynen, - Panorama van Mol.
76313: Vos, drs. H.B. (red.), - Rijtuigen op Stal in het Nationaal Rijtuigenmuseum.
35689: Vos, Carole en Anton van Oirschot (Red.), - Allemaal Kinderen.
74795: Vos Dzn., Jac., - Inventaris van het Archief van de Inspecteur in Buitengewone Raad voor de Scheepvaart te Londen 1940 - 1946..
74794: Vos Dzn., Jac., - Inventaris van het Archief van de Inspecteur in Buitengewone Dienst voor de Scheepvaart te Londen 1940 - 1946..
393148: Vos, drs. P.H. e.a., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten. Deel II, Aflevering 1..
23105: Vos, Wim, - Verhaole van Gímmerse Vertéllers.
35120: Vos, Carole, - Heksenjong.
33953: Vos, Paul, - De Volkstelling van 31 december 1820 in het Arrondissement Turnhout.
108376: Vos de Wael, mr. A.F., - Nota door den Heer mr. Vos de Wael, Afgevaardigde van Noordbrabant ter Eerste Kamer zijnen Medeleden aangeboden.
169011: Vos, T.M. en W.C. Geenen, - Hervormde Gemeente Sprang.
37405: Vos, Carole & Anton van Oirschot, - Dag Jeroen.
66013: Vos van Steenwijk, mr. dr. R.H. baron de, - De Rechtskennis van den Ingenieur. Vijfde Deel: Waterstaat.
29610: Vos, Aart (Red.), - Bestuurders in het Archief. Symposium t.g.v. het 150-jarig bestaan van het Stadsarchief 's-Hertogenbosch.
78008: Vosters, Dr. Simon A., - De Nederlanden in de Spaanse Literatuur (van 1200 tot 1700).
24213: Vosters, Dr. S.A., - Het Beleg van Breda in het Wereldnieuws.
241993: Vosters, dr. S.A., - Het Beleg en de Overgave van Breda. Deel I, II, III..
76072: Voysey, A. e.a., - Rabbit-Keeping.
32903: Vrancken, Jef, - Pajottenland, een Land om Lief te hebben.
35150: Vrande, Willem van de, - De Hof van Heden.
35019: Vrande, Willem van de, - Zonder Paraplu.
77965: Vredeman, Jaques, - Musica miscella (Frjentsjer, 1602) en oare Wurken / and other Works.
74719: Vredenberg, J., - Het Archief van het Burgerweeshuis te Arnhem 1583-1914..
72167: Vreede, mr. G.W., - Nederland en Cromwell.
69795: Vreede, mr. G.W., - Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858).
280: Vreede, mr. G.W., - Een Blik op Noordbrabants materiëlen Vooruitgang en politische Ontwikkeling sedert 1813. Een Rede.
66019: Vreede, mr. G.W., - De Rigting van het Ministerie. Een Woord tot de Kiezers.
66008: Vreede, mr. G.W., - la Renaissance de l'Empire Français, la Liberé de l'Europe.
66007: Vreede, mr. G.W., - Neêrlands vroegere Alliantiën.
65995: Vreede, mr. G.W., - Onze Diplomatie, na de Erkenning der Onafhankelijk van België.
65905: Vreede, mr. G.W., - Anti-Napoleontische Vertoogen (Utrechtsche Courant 7 December 1851- 23 December 1858).
65907: Vreede, mr. G.W., - La Reconstruction de l'Empire d'Allemagne er la Liberté de l'Europe.
65909: Vreede, mr. G.W., - Hoe de Gevaren in en buiten Europa, van Nederland af te wenden?.
65912: Vreede, mr. G.W., - De Russische Schuld. Bedenkingen tegen de Conventie van 30/18 Augustus.
32067: Vreught, J. de, - L'Enseignement secondaire à Bruxelles sous le Régime Français: l'École centrale - le Lycée.
32070: Vreught, J. de, - L'Enseignement secondaire à Bruxelles sous le Régime Français: l'École centrale - le Lycée.
37326: Door zijn Vriend [J.H. Wijsbek], - Over Jan Kruysen.
67085: Vriend, J.J., - De Bouwkunst van ons Land. Deel 2. Het Platteland.
67084: Vriend, J.J., - De Bouwkunst van ons Land. Deel 1. De Steden.
75944: Vriends, Dr. Thijs / R. Douma, - Prisma Kippenboek.
374001: Vriends, Pieter, - Zo zie ik De Peel.
37400: Vriends, Pieter, - Zo zie ik De Peel.
32003: Vriendt, S. de, - Reyse van Bruussele vut Brabant te Contantinopels in Thracyen en Reyse van Weenen in Hoosteryc te Constantinopels in Thracyen.
291171: Vriens, J., - De Archieven der opgeheven Waterschappen in de Gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het Waterschap De Laakse Vaart (1550)-1963..
29117: Vriens, J., - De Archieven der opgeheven Waterschappen in de Gemeente Etten-Leur, thans behorend tot het Waterschap De Laakse Vaart (1550)-1963..
29776: Vriens, J., - Inventarislijst van de Handschriften en Documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant.
29327: Vriens, J., - Inventaris van de Collectie Baars-Kleijn.
29306: Vriens, J., - Inventaris van het Archief van de Tienden van Moergestel 1618-1858, waarin opgenomen een Fragment van het Familiearchief de la Torre 1608-1684..
293481: Vriens, J., - Inventaris van het Archief van de Stichting Oud-Gijzelaars en van Documenten van Oud-Gijzelaars Haaren en Beekvliet.
29300: Vriens, J., - Inventarislijst van de Handschriften en Documentatiemateriaal van het Rijksarchief in Noord-Brabant.
29303: Vriens, J., - Inventaris van het Archief van de Classis 's Hertogenbosch 1571-1950..
295236: Vriens, Jan, - Inventarisatie Militair Gezag.
29337: Vriens, J., - Inventaris van het Archief van Prof. Dr. Jan Eduard de Quay (1901-1985) en van het Archief van de Familie de Quay (1656-1985).
25836: Vriens, J.P.C., - Dussen in oude Ansichten.
71077: Baron de Vrière, - Discours prononcés par Monsieur le Baron de Vrière, Président de l'Académie Royale de Beaux-Arts de Bruges, a l 'Occasion de son Installation et de la Distrubution des Médailles des Années Scolaires 1852 - 1853..
27590: Vries SJ, Piet Penning de, - Rood is de Kleur.
76987: Vries jr., R.W.P. de, - Jan Poortenaar en zijn Werk.
76487: Vries, B.M.A. de & P.M.M. KLep e.a., - Broncommentaren VI - IX.. VI: De Lijsten van Kiezers ter Benoeming van Afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.; VII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816; VIII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 31 december 1819; IX: De Hinderwetbescheiden 1811-1952.  .
24700: Vries, Raymond de, - Gewitnie waggeschiet. Bergse Dweilavonden 1996-2001..
76183: Vries, A., - Iets over Omzetbelasting.
75061: Vries, U. de en W. Barnard, - De Administratie van een Woningbedrijf.
40274: Vries S.J., Dr. Penning de, - De Ware Geest. Mechtildis van het Heilig Sacrament.
40730: Vries S.J., Dr. Penning de, - Moeder Mechtildis van het Heilig Sacrament.
15709: Vries, Rikie de e.a., - Maaskanttekeningen in Woord en Beeld 1900-2000..
74240: Vries, R. de, - Inventaris van het Archief Nederburgh.
74033: Vries, mr. C.W. de, - Het Wetsontwerp 1924 op de Forensenbelasting.
73897: Vries, Leonard de e.a., - De Wervelwind, De Vliegende Hollanders en andere uit de Lucht verspreide Vlugschriften. Een fascinerende Selectie uit de Oorlogsjaren 1940-1945..
73553: Vries, B.M.A. de ; P.M.M. KLep e.a., - Broncommentaren VI - IX.. VI: De Lijsten van Kiezers ter Benoeming van Afgevaardigden voor de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de Provinciale Staten en de Gemeenteraad, 1851-1886.; VII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 1 augustus 1816; VIII: De Staat van Fabrieken en Trafieken van 31 december 1819; IX: De Hinderwetbescheiden 1811-1952..
73512: Vries, M. de ; L.A. te Winkel, dr. D. Geeraerts, drs H.A.C. Lambermont: J.A.. Knuttel, C.H.A. Kruyskamp e.a., - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel I t/m XXIII (Vroegtijdig-Vrouw).
73502: Vries, M. de ; L.A. te Winkel, A. Lodewyckx , A. Kluyver, J.A.. Knuttel, C.H.A. Kruyskamp, W. Müller e.a. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel IV. G - Gisteren.
73501: Vries, M. de ; L.A. te Winkel, A. Lodewyckx , A. Kluyver, J.A.. Knuttel, C.H.A. Kruyskamp, W. Müller e.a. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel III.1 & III. 2 & III.3. B0 - Fuut.
73500: Vries, M. de ; L.A. te Winkel, A. Lodewyckx , A. Kluyver, J.A.. Knuttel, C.H.A. Kruyskamp, W. Müller e.a. , - Woordenboek der Nederlandsche Taal. Deel II.1 & II. 2 Akant - Blutten.
72256: Vries, U. de, - De Adminsitratie van een Gasbedrijf.
283151: Vries, Nik de, - Mirakelse en merkwaardige Vertelsels rondom de Sint Jan.
70555: Vries, Prof. Dr. Joh. de, - De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973. Van Exponent tot Component.
11952: Vries, Boudewijn de e.a., - Prima Wegwijzer Noord-Brabant.
69114: Vries, Leonard de, - Uit het Leven gegerepen. Een aangrijpend Tijdsbeeld van de Jaren 1906-1920 ontleend aan Nederlands populairste Weekblad Het Leven.
2961: Vries Feyens, mr. G.L. de e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1930-1932. [Voorouders van Prins Willem Oranje als baronnen van Breda; Praehistorie van Brabant ].
9605: Vries, A. de Nijkerk, - Groot-Nederlands Boerenboek.
71780: Vrieze, A., - De Strijd om de Geslachtsnamen.
66414: Vrieze, A., - De Strijd om de Geslachtsnamen.
30451: Vrij, Th. de, - Deurne bij Antwerpen. Geschiedkundige Flitsen.
9872: Vroemen, L.P.J., - Operatie Market Garden II. 1e Britse Airborne Divisie en de 1e Poolse Onafhankelijke Parachutisten Brigade. Gids historische Plaatsen Tweede Wereldoorlog.
43710: Vroklage S.V.D., B.A.G., - Monseigneur Noyen.
74962: Vrolijk, P.F.A., - Inventaris van het Archief van het Teekengenootschap Pictura 1774-1968..
74960: Vrolijk, P.F.A., - Inventaris van het Archief van de Vereniging tot Instandhouding van een Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Dordrecht 1898-1970..
74953: Vrolijk, P.F.A., - Inventaris van de Archieven van het Hervormd Bestedelingenhuis 1847-1968 en van het Kiescollege van het Hervormd Bestedelingenhuis 1936-1972..
393145: Vromans, drs. J. e.a., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 6..
67635: VROMraad, - 'Meerwerk'. Advies over de Landbouw en het landelijk Gebied in ruimtelijk Perspectief.
98406: Vroom, dr. C.W., - Van onder en boven. Hiërarchie als veelzijdig Beheersingsinstrument. Rede.
39802: Vroon, Dr. A., - Carel Willem Pape 1788-1872. Een Brabants Predikant en Kerkbestuurder.
3508: Vroon, dr. A. e.a., - Historische Reeks van Heusden en Altena. Deel 8. / Ingelijfd bij het Franse Keizerrijk. De Werken en Sleeuwijk in de Periode 1810-1814..
11745: Vught, A.F.M. van e.a, - Eenige Problemen betreffende de Arbeidsmarkt der Metaalindustrie.
10305: Vugt, Dr. J.P.A. van; Drs. J.M. Backx, Drs. J.C. Kalker, - Onderwijs.
17501: Vugt, Drs. A.F.M. van e.a., - 25 Jaar T.A.E.K..
377011: Vugts, Agnes, - Geheimschrift. Over de Geschiedenis en Methoden van de Cryptologie.
169022: Vugts, J.M., - Het Raadhuis van Waalwijk.
169006: Vugts, J.M. e.a., - Het Raadhuis en Raadhuisplein te Waalwijk.
29714: Vuren, G. van, - Inventaris van het Oud-Rechterlijk Archief van de Schepenbank van 's-Grevelduin-Capelle 1524-1811..
106814: Vürtheim Gzn., J.J., - Herkomst en Wapen van het Bossche Geslacht Van Bruggen.
15025: Vuuren, prof. L. van, - Rapport betreffende de Maasgemeenten, uitgebracht aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te 's-Hertogenbosch naar Aanleiding van een sociaal-economisch geographisch Onderzoek.
105415: Vuuren, L. van, - Rapport betreffende een algemeen Onderzoek naar de sociaal-economische Structuur van het Gebied der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Westelijk Noordbrabant.
10968: VVV, - Fiets- en Toerfietsroutes in en om de Kempen.
10980: VVV, - Reisboek voor Noord-Brabant.
10982: VVV, - Brabant in 't Bijzonder….
10942: VVV, - Reisboek voor Noord-Brabant.
13133: VVV, - 's-Hertogenbosch. De Meierij.
11789: Waadenoijen, Jeanne van en Donate van Vliet, - Museumproject Noord-Brabant. Eindrapport.
64344: Waagmeester, Kees, - Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans.
73968: Waagmeester, Kees, - Ik en de Wereld. Het Verhaal van Bold en Janine. De Wereld en ik. Dossier Jan Juffermans.
1421: Waal, J.J.F. de e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek. nr. 4..
18644: Waal, J.J.F. de, - 'n Eeuw lang in goede Harmonie. 100 Jaar Helmonds Muziek Corps 1883-1983..
72040: Waal, A. van der ; J.J. Vervloet, - Boskoop. Dopen 1643-1681..
21464: Werkgroep Landschapsinventarisatie Waalre, - Inventarisatierapport van het Buitengebied van de Gemeente Waalre t.b.v. Inrichting en het Beheer.
103007: Waals, G. van de, - Zet na Zet. Een Analyse van een Halve Eeuw Noord-Brabants Schaakleven.
38897: Waardkamp, Alex, - Leeuwerikslied.
78486: Waasbergen, Dr. J.P. van, - Het Geslacht van Waesberghe, van Waesberge, van Waasbergen door de eeuwen heen, 1279-1983..
78624: Wachter, Astrid de, - De Toepassing van Wereldsysteem-Analyse op geografische Streken. Twee Casestudies: de Kempen en noordelijk Ghana.
72075: Wachters, H.J.J., - Wereldspiegel der 20ste eeuw. Historisch, politiek en economisch Overzicht van het Wereldgebeuren van 1900-1950. Deel I, II, III, IV..
28116: Wael, Fr. de, - Drie oude Aarschotsche Kerkramen. Een Herinnering aan nationale Grootheid en Roem.
106883: Wael, M. É de & F.V. Goethals, - Recherches sur les Réjouissances... & Famille De Vos; Van Cutsem.
242141: Waelre, Karel van, - In den Maalstroom van den Oorlog. De Lijdensweg van de Burgers van Breda.
11005: De Waerdman, - Inventarisatienota van het Afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen.
69518: Waesberghe, J.van, - De Akense Regels voor Canonici en Canonicae uit 816..
17212: Wagemakers, Dr. A.J.M., - Buitenstaanders in Actie.
16916: Wagemakers, P. e.a., - Waalwijk en de Wereldoorlog.
75066: Wagemans, Mathieu, - Ontganiseren. Op ongebaande Paden valt veel te leren.
100402: Wagenaar, J.F.A., - Waterstaatswetgeving. Handboek voor Gemeente- en Waterschapsbesturen in Noordbrabant.
10040: Wagenaar, J.F.A., - Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant.
100401: Wagenaar, J.F.A., - Waterstaatswetgeving bewerkt voor Noordbrabant.
74622: Wagenaar, W. en mr. dr. van Doornick, - Toelichting op de Voorschriften voor de Begrooting en Rekening der Gemeente.
74612: Wagenaar, W. en H.D.G. Groeneveld, - Toelichting op de Voorschriften voor de Begrooting en Rekening der Gemeente.
74216: Wagenaar Hummelinck, M.G., - Ter Herinnering aan de Vereeniging van Fabrieken Melkproducten 1915 - 1918..
74060: Wagenaar, W. & H.D.G. Groeneveld en N.L. Reuvecamp, - Toelichting op de Voorschriften betreffende de Inrichting der Boekhouding van de Ontvangers der Gemeenten.
66355: Wagenaar, H.C., - Theorie ten dienste van de Ambtenaren van den Burgerlijke Stand.
26004: Wagenaar, A.T.H., - Kroniek van Roosendaal en Nispen 1987..
25967: Wagenaar, A.T.H., - Kroniek van Roosendaal en Nispen 1986..
355042: Wagenaars, Ton, - Wie heeft het Klassenboek? Verzamelde Columns over het Onderwijs.
355032: Wagenaars, Ton, - In zijn Oor gebeten....
170973: Wagenberg, Harry van e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1971-1972 Twintigste Jaargang.
24631: Wageningen, Nico van, - De Boerenhoek. Geschiedenis van het Protestantisme in Etten.
12624: Wagter, H. en T. van Moll, - Geschiedenis van de Sociëteit.
12200: Wakker, W.R.H., - De Stuerghewalt of zoogenaamde Booze Griet van 's-Hertogenbosch.
76683: Wal, dr. S.L. van der, - Officiële Bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische Betrekkingen 1945-1950. Deel VIII. 21 maart - 20 mei 1947..
38213: Wal, Fons van de ; uit Oirschot, - Van al dat nadenken word ik soms zo moe. Dat ik wel eens liever niet nadenken doe.
73888: HKK Walcheren, - Kent u ze nog .... de Vlissingers deel 2..
34962: Walgraffe, Pierre, - Le Patrimoine Rural du Brabant Wallon. Ouvrage collectif édité à l'initiative du Centre Culturel du Brabant Wallon.
69241: Walgrave, J.H., - Bijdrage tot de Studie van de Gegoede Burgerij te Gent in de XVIIIe Eeuw. De Vorming van een nieuwe sociaal-economische Stand ten Tijde van maria Theresia.
21483: Walinga, Jaap, - Wevers in Woldere. 150 Jaar Linnenweverijen Van Dijk & Zn..
76090: Walker, Stella, - Enamoured of an Ass. A Donkey Anthology.
67310: Walker, Alice, - De Kleur Paars.
275014: Walle, br. Clemens van der, - Uit het Leven van de Huijbergse Wilhelmieten.
275013: Walle, br. Clemens van der, - Over de Professie van de Wilhelmieten.
272748: Walle, Br. Clemens van de, - Wilhelmietenmuseum Huijbergen.
27672: Walle, C. van de, - Siardus Bogaerts. De Prior en zijn Monasterium te Huijbergen 1614-1670..
276721: Walle, C. van de, - Siardus Bogaerts. De Prior en zijn Monasterium te Huijbergen 1614-1670..
43717: Wallenstein O.F.M., Dr. Antonius, - Katechismus der Christlichen Vollkommenheit.
21341: Wallinga, Jaap, - Protestant in het Roomse Land. 350 Jaar Protestantse Kerk in Waalre en Valkenswaard.
76195: Wallis de Vries, Gijs en Renée Borgonjen, - Kattenbroek Groeistad Amersfoort en Ashok Bhalotra.
170883: Wallis de Vries, dr. ir. J.G., - Tilburg geeft Vorm aan zijn Identiteit. Het Architectuurbeleid van de Gemeente Tilburg.
11383: Walravens, Jan e.a., - In Verband met Brabant Beschouwingen bij het Vijftigjarig Bestaan van het PON.
21501: Walravens, H.C., - 100 jaar boeren in Best met NCB.
78065: Walsh, Michael J., - Lives of the Popes. Illustrated Biographies of every Pope from St. Peter tot the Present.
77977: Walsman, Emil, - Albrecht Dürer.
78959: Walter, Hartmut, - Eleonora's Falcon: Adaptations to Prey and Habitat in a Social Raptor.
40368: Walzer SSPC, Zr. M. Th., - Langs nieuwe Wegen. Over Leven en Werken van de Zalige Maria Theresia Ledochowska.
75002: Wandelen, J. van, - Inventarissen van de Archieven van Koncessionarissen en Kommissies van beheer van Straatwegen in de Provincie Utrecht 1626-1930..
36428: Wander, B., - Bibliografie Historisch Boerderij-Onderzoek.
66369: Wander, dr. Hilde, - The Importance of Emigration for the Solution Problems of Western Europe.
225371: Wap, Dr. Jan-J. F., - Geschiedenis van het Land en der Heeren van Cuyk.
74975: Warlop, E. e.a., - Inventarissen van Gemeentearchieven. Deel I..
74743: Warlop, dr. E., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken Deel II: Sint-Maartenskerk te Kortrijk.
74742: Warlop, dr. E., - Inventarissen van Archieven van Kerkfabrieken Deel I..
74363: Warlop, E. ; R. Wellens en J. Nazet, - Miscellanea Archivistica XXXII..
74360: Warlop, E. ; A. Uyttebrouck, - Miscellanea Archivistica XXVIII..
65546: Warmelo, W.L. van, - De Vijand van den Oorlog.
69971: Warning, M.M., - Collectie Losse Aanwinsten 1356-20e Eeuw Deel I: Inleiding en Inventaris; Deel II: Bijlagen.
78846: Wassink, Jos, - Dagelijks leven in 'ontugt'. Prostitutie in de vestingstad 's-Hertogenbosch, 1629-1795..
40857: Wast, Hugo, - Don Bosco en zijn Tijd.
108622: Commissie Waterbeheersing, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
10862: Commissie Waterbeheersing, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
108621: Commissie Waterbeheersing, - Waterbeheersing in Noord-Brabant.
71751: Waterbolk, dr. E.H., - Verspreide Opstellen. Aangeboden aan de Schrijver bij zijn aftreden als Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
78985: Waterink, prof. dr. J. e.a., - Cultuurgeschiedenis van het Christendom. Deel I en II..
69898: Waterschoot, Werner, - De Poeticsche Werken van Jonker Jan van der Noot. 1: Analytische Bibliografie. II: Tekstuitgave met Inleiding. III: verklarende Aantekeningen.
65919: Waterschoot van der Gracht, mr. W.A.J.M. van, - Klimaat en Landverdroging. Natuurlijke ne menschelijke Invloeden.
71271: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, - De Waterhuishouding van Nederland. 1984..
108399: Provincialen Waterstaat, - De Zee- en Rivierwaterkeerende Dijken van Noord-Brabant, van de Belgische Grens tot Geertruidenberg. Kaart van 22 Bladen, met Register van Dijkshoogten, vaste Hoogtemerken en Peilschalen.
377025: Watté, Lic. J., - Register. Brabantse Tijdschriften: a. Brabantse Folklore b. Jaarboeken van Diest Gedenkschriften van Halle.
295043: Wattiez, J. e.a., - Repertoire des Archives Notariales de l'Arrondissement de Nivelles XVIe - XXe Siecle.
10884: Wauters, Alphonse, - Documents concernant le Canal de Bruxelles a Willebroeck précédés d'une Introduction contenant un Rêsumé de l'Histoire de ce Canal.
9514: Wauters, Alphonse, - Le Duc Jean Ier et le Brabant sous le le Règne de ce Prince (1267-1294).
67405: Weber, Wolfhard, - Erdölhandel und Erdölverarbeitung an der Unterweser.
15637: Wedemeijer, mr. J. e.a., - 25 Jaar Zorgcentrum Berlerode. 700 Jaar Ouderenzorg in Berlicum en Middelrode.
43044: Weel Czn., A. van der, - Haagse Hervormde Kerken en Kapellen.
32425: Weemaes, Margot, - Les Serres Royales de Laeken.
45018: Weerd, H. van de, - Zo is er maar één. Onze Lieve Vrouw van Tongeren.
69766: Weerd, H. van de, - De H. Willibrordus in Limburg. 739-1939. Sint Wilbert ter eere bij het Jubeljaar van zijn overlijden.
71128: Weersink, B.G.J. e.a., - Waterbeheer, Dynamiek in denken en doen.
75377: Weert, Theo de, - Bier als Drank bij gastronomische Gerechten.
29036: Weetink, B.M., - De Archieven van de Parochie van de H. Antonius van Padua te Roosendaal.
29026: Weetink, B.M., - De Archieven van de Parochie van de H. Cornelius te Roosendaal 1916-1970..
26017: Weetink, B.M., - Opten Heerenhuijs. Een Geschiedenis van de Roosendaalse Archieven 1952-2002..
25952: Weetink, B.M., - De Heilige Antonius van Padua (1903-1970). Een Geschiedenis van een Roosendaalse Parochie.
40453: Weigl, A.M., - Schutzengel-Geschichten Heute.
40435: Weigl, A.M., - An Mariens Mutterhand.
43788: Weigl, A.M., - Schutzengel-Erlebnisse in 100 Beispielen.
67545: Weiher, Uwe, - Flüchtlingssituation und Flüchtlingspolitik. Untersuchungen zur Eingliedering der Flüchtlinge in Bremen 1945-1961..
76137: Weijer, L., - Veevoeding voor Landbouwcursussen.
72057: Weijland, dr. H.B. e.a., - Acta van de Generale Synode van Bentheim 1981 van de Gereformeerde Kerken in Nederland & Bijlagen.
39214: Weijnen, Dr. A., - Oost-Noordbrabantsche Dialectproblemen.
39212: Weijnen, Dr. A., - De Meierijse Verkorting.
39213: Weijnen, Dr. A., - Romeinse Invloed in Noord-Brabant.
39314: Weijnen, Prof. Dr. A. e.a., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 2..
39313: Weijnen, Prof. Dr. A. e.a., - Woordenboek van de Brabantse Dialecten . Aflevering 1..
74408: Weijnen, prof. A. ; dr. D. Blok, dr. M. Gysseling e.a, - Frankisch, Merovingisch, Karolingisch.
71530: Weijnen, dr. A. ; dr. J. Goossens, drs. P. Goossens, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. 1. Agrarische Terminologie. Aflevering 2..
71529: Weijnen, dr. A. ; dr. J. Goossens, drs. P. Goossens, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. Inleiding & 1. Agrarische Terminologie. Aflevering 1..
39278: Weijnen, dr. A., - Zeventiende-Eeuwse Taal.
39237: Weijnen, Prof. Dr. A.A., - De Dialecten van Noord-Brabant.
39234: Weijnen, dr. A., - De Nederlandse Dialecten.
39224: Weijnen, Ant., - Merkwaardige West-Noord-Brabantsche Woorden uit Fijnaart, Wagenberg, Oud-Gastel.
39232: Weijnen, Prof. Dr. A.A., - De Dialecten van Noord-Brabant.
39233: Weijnen, Prof. Dr. A., - Nederlandse Dialectkunde.
39223: Weijnen, Ant., - Merkwaardige West-Noord-Brabantsche Woorden uit Fijnaart, Wagenberg, Oud-Gastel enz..
39222: Weijnen, Ant., - Merkwaardige Oost-Noord-Brabantsche Woorden.
39221: Weijnen, Ant., - Merkwaardige Oost-Noord-Brabantsche Woorden.
69599: Weijnen, dr. A., - Zeventiende-Eeuwse Taal.
10688: Weijnen, Ant., - Enkele Beschouwingen over Brabantsche Familienamen.
39215: Weijnen, Ant., - De Onderscheiding van Dialectgroepen in Noord-Brabant en Limburg.
383514: Weijns, dr. Jozef, - Het Openluchtmuseum te Bokrijk.
383511: Weijns, dr. Jozef, - Het Openluchtmuseum te Bokrijk. Beknopte en voorlopige Gids voor de Bezoeker.
383513: Weijns, dr. Jozef, - Beknopte Gids van het Vlaamse Openluchtmuseum in het Limburgse Provinciedomein te Bokrijk.
38351: Weijns, dr. Jozef, - Omstandige Gids voor de Bezoeker. Het Openluchtmuseum te Bokrijk.
24821: Weijs, L.J. , C.C.J. van de Watering , C.J.F. Slootmans, - Tussen Hete Vuren deel 2..
177918: Weijs, Irma & Jos van Asperen, - Boek in Beeld. 25 Jaar Bibliotheek Sint-Michielsgestel.
28146: Weijst, Fr. Van der e.a., - St. Petruskerk Eindhoven-Woensel Toen en Nu.
73997: Weijtens, F.H.C., - Inventaris van de Archieven der Rijksveeartsenijschool en Veeartsenijkundige Hogeschool.
69956: Weijtens, F.H.C., - Inventaris van de Archieven der Rijksveeartsenijschool en Veeartsenijkundige Hogeschool.
17367: Weijters, C.J., - Scholen en Schoolmeesters in Tilburg 1532-1858..
17273: Weijters, C.J., - De Reijshof onder Tilburg. Een vergane Grootheid.
24961: Weijts, Ir. J.L.C. e.a., - Stichting Stadsherstel Bergen op Zoom 1971-1981..
27033: Weiler, Prof. Dr. A.G. e.a., - Birgitta van Zweden.
11763: Weiler, prof. dr. A.G., - Nicolaas van Cues en de oecumenische Problematiek vóór de Reformatie.
78195: Weimann, Karl, - Das tägliche Gericht. Ein Beitrag zur Geschichte der Niedergerichtsbarkeit im Mittelalter. Habilitationsschrift (Teildruck).
41358: Weismantel, Leo, - Een Klooster sterft.
67112: Weiss, Alida, - Freiherr Hieronymus C.F. von Münchhausen. Wer war Münchhausen wirklich?.
76061: Weissenberger, Karl, - Nutzbringende Kaninchenzucht. Band II Haltung, Zucht und Pflege.
73683: Weitzmann, Kurt, - The Icon Holy Images Sixth to Fourteenth Century.
18651: Wel, Jos. van, - De Zingende Vink.
8100: Wel, Ign. G. van de, - Register op de Jaarboeken 1932-1982. Stichting Menno van Coehoorn.
78548: Welcker, J.W., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Republiek der Vereenigde Nederlanden in 1795..
78383: Welderen Rengers, Willem Bernard Reinier van geboren te Oenkerk, - De Artikelen 24 en 26 der Gemeentewet.
39423: Well, A. J. J. v. d., - Beschrijvende Catalogus van de Historische Verzameling der Schutterij te 's Hertogenbosch.
74981: Wellens, R. en C. Dumont e.a., - Archives Communales. Inventaires. Tome III..
74911: Wellens, R., - Inventaire des Archives de la Paroisse de Saint-Nicolas-en-Havre a Mons.
74909: Wellens, R., - Inventaire des Papiers Michel Levie (1851-1939).
74908: Wellens, R., - Inventaire des Archives de la Famille Dolez.
74906: Wellens, R., - Inventaire des Archives des Jesuites de Mons.
74905: Wellens, R., - Inventaire des Archives de l'Abbaye Cistercienne d'Epinlieu (XIIIe - XVIIIe Siècles).
74547: Wellens, Robert, - Inventaire des Papiers d'Albert Deveze Ministre d'Etat.
74546: Wellens, Robert, - Inventaire des Archives du Conseil des Mines.
74366: Wellens, R. ; C. Wyffels, J. De Brouwere, - Miscellanea Archivistica XXXV..
74103: Wellens, Robert, - Inventaire des Papiers, Notes et Manuscrits de Louis-Prosper Gachard, Archiviste General du Royaume (1800-1885).
73982: Wellens, Robert, - Inventaire des Papiers de Marcel-Henri Jaspar Député, Ministre et Ambassadeur de Belgique.
29294: Wellens, Robert, - Inventaire des Archives de la Paroisse de Sainte-Elisabeth a Mons (XIVe - XIX Siecles).
71246: Wellens, Robert, - Inventaire des Papiers de Charles Prus Piolunowski Consul de Pologne à Mons.
71203: Wellens, Robert, - Inventaire des Papiers, Notes et Manuscrits de Louis-Prosper Gachard, Archiviste General du Royaume (1800-1885).
71175: Wellens, R., - Inventaire des Papiers de la Princesse Marie de Croy.
71135: Wellens, Robert, - Inventaire des Papiers de Marcel-Henri Jaspar Député, Ministre et Ambassadeur de Belgique.
9549: Wellens, R., - Les Etats generaux des Pays-Bas des Origines al la Fin du Regne de Philippe le Beau (1464-1506).
65705: Wellens, R., - Inventaire des Archives du Conseil des Mines.
65694: Wellens, R., - Inventaire des Archives de la Paroisse de Sainte-Elisabeth a Mons (XIVe - XIXe Siecles).
70938: Wels, C.B., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Eerste Periode 1848-1870. Eerste Deel 1848 [All Published].
275831: Welvaarts, Th. Ign., - Het Refugiehuis der Abdij Postel te 's Hertogenbosch.
27583: Welvaarts, Th. Ign., - Het Refugiehuis der Abdij Postel te 's-Hertogenbosch.
27523: Welvaarts, Th. Ign., - Geschiedkundige Bijdragen over de Voogdij van Molle. Met vier platen.
27522: Welvaarts, Th. Ign., - Levensschets van Jacobus de Kort, eerste Prelaat der herstelde Abdij van Postel-Molle.
202161: Welvaarts, Th. Ign., - De Huizing der Frankische Vorsten te Netersel onder Bladel.
20216: Welvaarts, Th. Ign., - Geschiedenis van Bladel en Netersel & De Huizing der Frankische Vorsten te Netersel onder Bladel.
202041: Welvaarts, Th. Ign., - Reusel naar de Archieven van Postel's Abdij.
19272: Welvaarts, Th. Ign., - Het Spookslot van Schijndel. Sleutje’s Spook te Schijndel.
202032: Welvaarts, Th. Ign., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
202031: Welvaarts, Th. Ign., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
20203: Welvaarts, Th. Ign., - Geschiedenis van Bladel en Netersel.
77001: Wely O.F.M., dr. Daniël van, - Liber Recommendationis Conventus Werthensis O.F.M..
41265: P. Redemptus vom Kreuz Weninger, - Auf Karmels Höhen. Gedenktage und Lebensstizzen hervorragender Mitglieder des Karmelitenordens.
70597: Wensing, J.H., - Kerkelijk Nederland. Jaarboek voor Katholijken 1854..
65445: Wentholt, dr. L. R. ; jhr. A.G. Beelaerts van Blokland, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 9. [o.a. Over straatklinkers, welke aan hooge eischen voldoen en de wenschelijkhedi om de levering van straatklinkers afzonderlijk aan te besteden; Over Friesche steen, in het bijzonder in Friesland gebakken straatsteen. ].
397064: Wenting, Harrie, - Moord of noodlottig Ongeval. Kruisbergkapel als stille Getuige.
16495: Werd, Henk de; Harry Coppens e.a., - Rosmalense Indiëgangers.
15501: Werd, Henk de, - Veertig Jaar Hintham - Zuid. Veertig Jaar Heijmansdorp in Rosmalen. Een historische Terugblik.
15491: Werd, Henk de, - De Annenborch. Van Bejaardenhuis naar een Zorgcentrum 1973-2007..
15500: Werd, Henk de, - Rosmalen in oude Ansichten Deel 2..
15470: Werd, Henk de, - Rosmalen in oude Ansichten..
67798: Wereld, Hans van der, - Kroniek van Woudbrugge en Hoogmade 1990..
75880: Werff, G.D. van der, - Bestrijding en Therapie van Rotkreupel bij Schapen in Friesland.
368081: Werff, drs. Y.P.W. van der & F.J.M. van de Ven, - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten & Een Kabinet van Oostbrabantse Gezichten.
36808: Werff, drs. Y.P.W. van der, - Een Kabinet van Westbrabantse Gezichten.
72303: Werland, Walter, - 1000 Jahre Harsewinkel. Zur Heimatgeschichte der Stadt en der Ems.
71278: Werland, Walter, - Campus S. Mariae. Marienfelder Chronik. Zur Geschichte der Zisterzienserabtei und der Gemeinde Marienfeld.
76082: Wermer, B.J., - Konijnen.
76079: Wermer, B.J., - Dwergkonijnen.
76075: Wermer, B.J., - Hollanders.
76059: Wermer, B.J., - Konijnen. Voeding, Huisvesting en Verzorging.
67739: Wertheim, Jacobus , Joannis Filius, geboren te Amsterdam, - Verhandeling over het Nederlandsch Consulaatregt.
26120: Werther, Hans, - Biesbosch Panorama.
26112: Werther, Hans en Huib den Tuinder, - De Biesbosch in Beeld.
36555: Werumeus Buning, J.W., - Wandelingen met Mars.
69239: Werveke, Hans Van, - De Curve van het Gentse Bevolkingscijfer in de 17e en 18e Eeuw.
15600: Wesel-Van Grinsven, Riet, - Bij de Hand. 75 Jaar Theresiaschool.
71889: Wesseling, J. e.a., - Soil Water Plant.
71268: Wessels, F.W., - De N.S.B.-leiding Ontmaskerd. De Bloem Der Natie.
37454: Wessem, J.N. van, - Jan Sluijters.
69265: West, Levon, - Making an Etching.
78468: Westerink, mr. dr. G., - Geschiedenis van het Weiderecht op de Mheen van Elburg.
74486: Westerman, mr. dr. W.M., - Haagsch Maandblad. Elfde Jaargang No. 12. December 1932..
98419: Westermann, L.R.J., - Uitbreidingen.
71708: Westholt, Gert, - 10 Jaar Neduco. Van Trendvolger naar Trendmaker.
205863: Westra, Jan e.a., - Architecture.Ehv Annual Eindhoven Univeristy of Technology 06 07..
75565: Eenige vrienden der Wetenschap, - De Katholieke Gids, Maandschrift voor het Katholieke Nederlandsche Volk XII Jaargang.
69485: Wethlij, Alexander Johannes Maria ; geboren te Amstenrade, - Tekengebruik en klankinformatieve Waarde bij de Vocaalspelling in de Sittardse Oorkonden 1348-1450. Deel I en II..
23068: Wetten, Simon van, - Grensconflict zonder Limieten. De Strijd rondom de Snelle Loop.
41778: Weusten, Brigitte, - Een Klooster in de Straat.
78333: Weustink, H.J.M., - De Rechtsgeschiedenis van de Stad Oldenzaal en van de Mark Berghuizen tot 1795..
355185: Wever, Mientje en Carel Thijssen, - Um dörrum! Verhale en Gedichte ien 't Boxmèrs.
35265: Wever, Mientje, - Geboore. Gedichten in Boxmeers Dialect.
43555: Wey, Dr. A. van der, - Nieuw Heidendom.
39598: Wey, dr. P.A. van der e.a., - Landjuweel 1975 Boxmeer. Herdenkingsboek H. Bloedsgilde bij gelegenheid van het 525-jarig Bestaan.
43499: Wey, Dr. A. van der, - Met Kierkegaard op Zoek. Zijn er nog echte Christenen?.
17201: Weyer O.F.M. Cap., A. van de, - De Religieuse Practijk in een Brabantse Industriestad.
38393: Weyns, dr. Jozef, - Volkshuisraad in Vlaanderen. Naam, Vorm, Geschiedenis, Gebruik en Volkskundig Belang der huiselijke Voorwerpen in het Vlaamse land van de Middeleeuwen tot de Eerste Wereldoorlog. Deel 1 t/m 4..
68945: White, E.G., - Schreden naar Christus.
75044: Wiarda, prof. mr. G.J. e.a., - Het Orkestwezen in Nederland.
20678: Wich, Wim, - 80 Jaar PSV 1913-1993..
75429: Wichman, Frank en Annemieke Schellekens, - Vakantieboek België.
74167: Wickevoort Crommelin, H.S.M. van, - Nederlands Oorlog tegen de Zee.
77963: Widdershoven, Brigitte, - Het Dilemma van Solidariteit. De Nederlandse onderlinge Ziekenfondsen, 1890-1941..
76424: Wiebenga, ir. J.G., - Algemeene Voorschriften voor de Uitvoering en het Onderhoud van Werken onder Beheer van het Departement van Waterstaat en Reglement Openbare Aanbestedingen.
67411: Wiedemann, Hans, - Die Aussenpolitik Bremens im Zeitalter der Französischen Revolution 1794-1803..
38493: Wiedenhof, Dr. Niels e.a, - Eindhoven. Op het Hemelrijken 1983-1986..
71123: Wieffering, F., - Glorieuze Orgeldagen.
35171: Wiegan, Louise uit Eindhoven, - Kutlulletrutmoeder.
38544: Wiegersma, P., - P. Wiegersma. Gouaches Tekeningen Wandtapijten 1980-1981..
38445: Wiegersma, H., - Het Morgenland of te wel het Verhaal van eene Reis naar Byzantium en Asia Minor.
37602: Wiegersma, H., - Volkskunst in den Niederlanden.
384603: Wiegersma, Tjerk, - Hendrik Jan Wolter 1873-1952..
36805: Wiegersma, H., - Tegen den Draad in.
368051: Wiegersma, H., - Tegen den Draad in.
11110: Wiel, Jan van de, - De Dongevallei, een Natuurgebied in de Stad.
36632: Wiel, Kees van de, - Stellingkorenmolen te Megen Desiré.
21540: Wiel, Bert van de; e.a., - Dommelen. 't is mer de ge't weet.
107069: Wiel, Antoon van de, - 300 Jaar Familie Van de Wiel.
27947: Wiel, drs. A.P. van de, - Lambertuskerk. Een Kathedraal gelijk.
41823: Wieland, J.H.M., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Predikheren te Maastricht.
75734: Wieland, J.H., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Predikheren te Maastricht 1261-1796..
35647: Wielen, Cees van de, - Oude Volksverhalen opnieuw verteld.
71394: Wielen, G.J.J. van der, - Mensen uit Druten. Stamboom van de Familie van Heereveld.
74497: Wier, D. van en H.J.M. Mijland, - Inventaris van het Archief der Onderlinge Bosschenverzekering Maatschappij 1894-1963..
78843: Wierenga, Marte, Janssens, Karolien, Laporte, Dirk, - Bruynzeelwoningen in Suriname / Over schroten en Spaanplaat.
38570: Wieringa, Helmer e.a., - Euro Land Art. Land Art wijst de Weg naar Het Groene Woud.
71030: Wieringa, Helmer en Maria van Boxtel, - Ruimte voor Biologische Landbouw. Onderzoek naar stimulerende Beleidsinstrumenten in de Ruimtelijke Ordening.
13062: Wieringa, Helmer e.a., - De Meierij als Waardevol Cultuurlandschap.
13075: Wieringa, Helmer, - Innovatielessen in de Meierij. Handleiding voor gouden Eieren in Plattelandsontwikkeling.
121875: Wiersum, dr. E., - Een Naspel van de Samenzwering van 1623..
75561: Wiesman, Annette en Tina Westphal, - Jong Bier in oude Vaten. 32 eigenzinnige Brouwers.
293702: Wigger, J.H., - Inventaris van het Archief en de Dokumentatie van Augustinus C.J. Commissaris 1897-1957..
106889: Wijdeven, Gijsbertus van de, - Familieboek (Stamboom) Van de Wijdeven 1600 - 1987..
10163: Wijdeven, Willemien van de (red.), - Archeologie in Meerhoven.
77068: Wijk, W. van e.a., - Dordt in de Kaart gekeken.
77043: Wijk, Nico van, - Arie Lambert van Wijk 1896-1971. Herinneringen uit den Oorlogswinter 1944-1945..
75970: Wijk Pzn., P.J., - Pluimveehouderij.
71601: Wijk, Wouter van, - A Sociological Study of the Gypsies being a Classificatory Account of the Gypsies mainly Based on Material Accumulated in the Journal of the Gypsy Lore Society.
39747: Wijk, P.C. van, - Maarten van Rossem.
107146: Wijk, Nico van, - Kwartierstaat Nico van Wijk.
26119: Wijk, Wim van, - Heden en Verleden van Zalm en Zegen in de Biesbosch.
26100: Wijk, Wim van en Ad Molendijk, - ... Ik hoor hier. Portret van de Biesbosch en zijn Bewoners.
67201: Wijlen, Ton van, - Bossenatlas van Nederland. Tussen en onder de grote Rivieren.
67202: Wijlen, Ton van, - Bossenatlas van Nederland. Boven de grote Rivieren.
11160: Wijmen, P. van e.a., - Hou! Doe! Doel en Effekt van het Milieu - Aktiewerk. Lustrumuitgave Brabantse Milieufederatie.
73372: Wijmen, mr. P. C.E. van, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 31: Recht, Belang en Rechtsbescherming; Actie en Belang, Forum en Toetsingsgrond; een Dwarsdoorsnede van de Rechtsbescherming tegen Overheidsbestuur 1.
75707: Wijnaendts van Resandt, W., - Dagen, Maanden, Jaren. Tijdsrekenkunde in kort Bestek.
74599: Wijnaendts, H. en P.H.A. de Ridder, - Studiën betreffende den Veldoorlog tusschen Rusland en Japan.
106808: Wijnaendts van Resandt, W. e.a., - Ruelens van Tetering een oud Brabants Geslacht.
35502: Wijnbeek, D., - Het Turfschip van Breda.
74725: Wijnbeek, J., - Overzicht der Doop- Trouw- en Doodboeken berustende in het Oud-Archief de Gemeente Zwolle.
170701: Wijnbergen, A. van e.a., - R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
35717: Wijnen, Jo, - Rondom Peel en Maasvallei. Oude Volksverhalen, rijke Historie, afwisselende Natuur.
18003: Wijnen, Jo, - Tussen Maas en Kempen. Zuidoost-Nederland nader bekeken.
10318: Wijnen -Sponselee, M. Th., - Het Wit-Gele Kruis in Noord-Brabant 1916-1974..
106904: Wijnen, Ad, - Migratie naar Kempen- en Peelland.
8904: Wijnen, P.A., - De Wazerweijen. Register op de Nummers 31-41..
39204: Wijngaard, H. van de e.a., - Het Dialectenboek 2. Van de A tot de Aa.
241979: Wijngaard, Marie-Louise van den, - Burgemeester Van Sonsbeeck Park.
241941: Wijngaard, Marie-Louise van den, - Kent u ze nog.... de Bredanaars.
71834: Wijngaard, drs. H.H. van de, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. III. Algemene Woordenschat. Sectie 2: Het huiselijk Leven. Aflevering 3. Eten en Drinken.
71833: Wijngaard, drs. H.H. van de & M. Lubbers, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. III. Algemene Woordenschat. Sectie 2: Het huiselijk Leven. Aflevering 2. Familie en Seksualiteit.
71553: Wijngaard, drs. H.H.A. van de ; dr. H. Crompvoets, - Woordenboek van de Limburgse Dialecten. II. Niet-Agrarische Terminologie. Aflevering 5. Mijnwerker.
355049: Wijngaards, Gerard, - Ontmoetingen.
77893: Wijngaards, Guus N.M., - De 'Bibliotheque Choisie' van Jean Le Clerc. Een Amsterdams Geleerdentijdschrift uit de Jaren 1703 tot 1713..
18790: Wijnhof, Martin e.a., - Helmond, Beelden met Gedichten.
74079: Wijnne, dr. J.A., - Geschiedenis van het Vaderland.
76864: Wijnsouw - De Haan, M.E., - Gezinnen Lanson uit Amsterdam 1615 - 1890 in chronologische Volgorde.
76858: Wijnsouw - De Haan, M.E., - Gezinnen Kooyman [Kooijman] en de Aangetrouwden met hun Gezinnen in Dreumel 1707 - 1800..
67025: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 7 Strafrecht Art. 1-260-slot en alf. Registers.
67016: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Zesde stuk. artt. 1493-1636).
67017: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 2e Gedeelte: Tweede Boek (Tweede stuk. artt. 877-1268).
67015: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Eerste stuk. artt. 1269-1348).
67014: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Zevende stuk. artt. 1637-1653).
67013: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Achtste stuk. artt. 1654-1901).
67012: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 4e Gedeelte: Vierde Boek.
67010: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Tweede en Derde stuk. artt. 1349-1387).
67008: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 3e Gedeelte: Derde Boek (Vierde en Vijfde stuk. artt. 1388-1492).
66159: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. 1e Boek. Art. 1 - 554..
66160: Wijnveldt, mr. Dr. J., - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 3 Burgerlijk Wetboek. Aanvullingen. Register.
74997: Wijs, F. de, - Archieven van het Geslacht Collot d' Escury Deel I. Het Familie-Archief 1611-1939 met oudere Stukken van aanverwante Geslachten.
17947: Wijs, Lambert G. de, - De oude Toren van Enschot.
17539: Wijs, Lambert G. de, - Gedenkboek bij gelegenheid van het 25 Jarig Bestaan van de V.V.V. Tilburg Vooruit 1907-1932..
17451: Wijs, Lamb. G. de, - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802..
17321: Wijs, Lamb. G. de, - Tilburg its History.
17296: Wijs, Lamb. G. de, - Tilburg zooals het Vroeger was en zooals het Heden is.
17082: Wijs, Lamb. G. de, - Uit het Dagboek van Adriaan van der Willigen, Drossaard in Tilburg 1795-1802..
27775: Wijs, Lamb. G. de, - De Geschiedenis van de Hasseltsche Kapel.
76465: Wijsenbeek - Olthuis, Th. F. ; A. Knotter, - Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
76203: Wijsenbeek - Olthuis, Th. & F. A. Knotter, - Broncommentaren. Boedelinventarissen. Gemeentelijke Bevolkingsregisters 1850-1920..
377052: Wijsman, Hanno, - Handschriften voor het Hertogdom. De mooiste verluchte Manuscripten van Brabantse Hertogen, Edellieden, Kloosterlingen en Stedelingen.
23097: Wijst, Martien van der, - Beknopte Geschiedenis van Gemert.
23090: Wijst, Martien van der, - Herinneringen aan De Haag.
41262: Wijtenburg, P. Arn., - De Carmelieten.
12752: Wijtmans, Jan e.a., - 's-Hertogenbosch. Een Stad om uit te tekenen.
18730: Wilde, Piet J.A. de, - Onder de Kattenmeppers.
39922: Wilde, P. de, - M. Emile Vandervelde a Genève.
24994: Wilde, A.J., - Bergen op Zoom in 1747. Deel 1 en 2..
295237: Wilde, P.M.J. de, - Inventaris van het Archief van het Dietsch Studenten Verbond 1932 - 1941..
9439: Wilde, dr. C. ; dr. H.J. Dompierre de Chaufepié, - La Trouvaille d'Escharen.
9438: Wilde, C., - Een belangrijke Muntvondst te Escharen.
22313: Wildekamp, R.H. e.a., - Gestaag Gespannen. 50 Jaar Vliegbasis Volkel van de 1e Tactische Jachtgroep tot First Fighter Wing.
15690: Wildeman, M.G., - Het (Doop- en) Lidmatenboek van de Kerk der Vrijheerlijkheid Oyen (N.-B.) 1726-1826 (met Doopinschrijvingen 1756-1825).
29727: Wildeman, M.G., - Het Doopboek der Ned. Herv. Gemeente van Den Dungen (N.B.) 1749-1806..
297271: Wildeman, M.G., - Het Doopboek der Ned. Herv. Gemeente van Den Dungen (N.B.) 1749-1806..
98001: Wildeman, M.G. ; Inleiding Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, - De Ridderschap van Noordbrabant. Stamdeelen der Leden.
35095: Wilgen, Jeroen van, - Tot onder de bemoste Huid.
35040: Wilgen, Jeroen van, - De Vergulde Trom.
78655: Wilhelm Abel, prof. dr., - Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernährungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter.
39968: Wilk, Emile van der, - Ed. de Nève Schrijver, Journalist, Verzetsman, 1889-1961..
35833: Wilkeshuis, C., - Jan van Ruusbroec.
76973: Wilkeshuis, C., - Wat is Heemkunde? Wat bedoelt ze? Hoe past men haar toe in en buiten de School?.
34408: Willame, Georges, - Causeries Nivelloises.
36034: Willekens, dr. Em. e.a., - Huize Den Bellaert.
11499: Willemen, Ad. C., - Constant Huijsmans' laatste Reis.
30109: Willems, J.F., - De Oude Bevolking der Provincie Antwerpen met de Tegenwoordige vergeleken.
75279: Willems, Jos, - Advocaat van de Liefde. Kroniek van een (on)gewoon Leven.
12703: Willems, Hans ; Ronald Glaudemans e.a., - De onderste Steen boven. 25 Jaar Bouwhistorie in 's-Hertogenbosch.
11028: Willems, Jaap, - Wandelgids Oisterwijkse Heide.
22819: Willems -Huibers, Tiny e.a., - 250 Jaar St. Matthiasparochie, Oploo 1730-1980..
198663: Willems, P.A., - Leende in de Periode rond de Tweede Wereldoorlog.
36556: Willems, Hans, - Verboden Kringen. Vrije Schootsvelden en Inundaties rond 's-Hertogenbosch in de 19e Eeuw.
43561: Willems, C.J., - Wenken aan de Katholieke Adressanten van Nederland omtrent het Pauselijk Vraagstuk.
39947: Willems - Van de Moosdijk, Mien, - De derde Dochter.
24650: Willemsen, Cees, - Dichtbij & Betrokken. De Geschiedenis van de Rabobanken in Etten en Leur 1899-2006..
24618: Willemsen, Cees, - Van God los. Geschiedenis van de psychiatrische Inrichting Sint-Antonius, 1902-1967..
243803: Willemsen, Cees, - De Belofte van hiernumaals. Zeventig Jaar ambulante geestelijke Gezondheidszorg in het Gewest Breda 1929-1999..
10308: Willemsen, Cees, - De Psychiater en de witte Vlek. 30 Jaar GGZ Midden-Brabant 1970-2000..

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

4/1