Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
27179: Roozen, Ine, - Begijnhof Breda. Vrijheid in gebondenheid.
72088: Roozenbeek, drs. H., - Alleen leverbaar in Legergroen. 50 Jaar Materieelvoorziening in de KL 1944-1994..
17264: Roozenbeek, H., - Tilburg als militaire Stad.
67687: Daniel-Rops, - L'Église des Temps Barbares.
40866: Rops, Daniel, - Paulus. De Jood uit Tarsos.
36794: G. Ros - de Korte, drs., - Kasteel te Dussen .
36673: Ros-de Korte, drs. G., - Kasteel Dussen.
38645: Ros, Wim van de, - De Orgel van de Technische Universiteit Eindhoven.
108561: Rose, H., - Sluiting der Overlaten in Noordbrabant.
71103: Roseboom, J. e.a., - Agrarisch Welzijnsplan voor Gelderland.
74986: Rosen, Pierre, - Inventaire des Archives Communales de l'Epoque Contemporaine. Tome III..
35110: Rosenberg, Jan-Paul, - West-Brabant. Dichters tussen Zoom en Donge. Bloemlezing.
16937: Rosendaal, drs. J.M., - Kroniek van het Stadsgewest Waalwijk 1966-1987..
74173: Roseval, R.W., - De Archieven der Hervormde Gemeente Charlois c.a. 1583 - c. 1954..
74971: Roskes, M., - Inventaris van de Archieven van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 1845 - 1969 en het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen 1928 - 1969..
15479: Kunststichting Rosmalen, - Rosmalen in Beeld.
17250: Rossen, Dr. M. J.J. G., - Het gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid. Tilburg en Enschede.
35145: Rossum OSF, Th. van, - Rondo's in Herfstvoud.
198637: Rossum, Th.P.M. van, - Beek en Donk in oude Ansichten.
386411: Rottiers, Jef, - Beiaarden in België.
38641: Rottiers, Jef, - Beiaarden in België.
41123: Anton Rotzetter, - Clara van Assisi. De eerste Franciscaanse Vrouw.
74871: Rouhart-Chabot, Juliette, - Inventaire des Archives de la Famille Dartois et de ses Allies.
74869: Rouhart-Chabot, Juliette, - Inventaire des Archives du Fonds de la Famille Boussemart.
74868: Rouhart-Chabot, Juliette, - Inventaire des Archives de la Famille De Groutars et de ses Allies.
71209: Rouhart-Chabot, J., - Inventaire des Archives de la Famille Lohest-Mottart.
29100: Rouppe van der Voort, L.C.J.M., - Inventaris Archief van de Gemeente Gemert (1271) 1407-1794..
29101: Rouppe van der Voort, L.C.J.M., - Inventaris van het Archief van de Latijnse School te Gemert 1587-1991..
29102: Rouppe van der Voort, L.C.J.M., - Inventaris Archief van de Gemeente Gemert (1271) 1407-1794 Aanvulling.
23111: Rouppe van der Voort, L.C.J.M., - Ds Swildenschool.
30077: Roveroy, Joannes Godefridus Josephus de, - Chronyke van Antwerpen, vervattende, de Bekeeringe ende Voortgang in de waere Catholyke Religie, Naem, eerste Apostels van het Christen Geloof, haere Bestierders verkregen heeft. De Foundatien en Stigting van Parochien, Abdyen, Mans en Vrouwe Kloosters, Godts-Huyzen, als ook wanneer de zelve zyn in de Stad gekomen, als mede de Naemen der Roosche Pausen, Bisschoppen, Abten, Primussen, Heere Allemoesseniers, Capel-Meesters etc....….
10523: Roy van Zuidewijn, Mr. Bernard R. de, - Het Provinciaal Wegenbeheer in Noord-Brabant.
105231: Roy van Zuidewijn, Mr. Bernard R. de, - Het Provinciaal Wegenbeheer in Noord-Brabant.
36346: Roy van Zuydewijn, Noortje de, - MonumentenReisboek van Nederland. Deel 2: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
24225: Roy, - Gravure 'Prospectus Castelli Bredae'.
30405: Roy, - Gravure 'Castellum de Bouchaut'.
170902: Royackers, J.M., - Een Onderzoek naar de Gezondheidstoestand in Tilburg, 1930-1936..
74272: Royen, mr. R. van, - Beschrijving van de Doop-, Trouw-, Begraafboeken, Overlijdingsregisters enz. in de Provincie Utrecht, dateerende van voor de Invoering van den Burgerlijken Stand.
3818: Royen, Harry van e.a., - Heemspiegel. Jaargang 18..
355015: Roymans, Fons, - Kempische Verhalen.
10297: Roymans, Nico en Frans Theuws, - Een en al Zand. Twee Jaar graven naar het Brabants Verleden.
20230: Roymans, Nico e.a., - De Negende Zaligheid.
10290: Roymans, Nico e.a., - Brabantse Oudheden.
102901: Roymans, Nico e.a., - Brabantse Oudheden.
24622: Rozemeyer, J.A., - Van Gogh in Etten.
74381: Rozemond, F., - Inventaris van de Archieven van de Nederlandsch Gereformeerde Zendings Vereeniging 1859-1894. De Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk 1861-1892. De Generale Deputaten voor de Zending onder Heidenen en Mohammedanen 1892-1946..
74270: Rozemond, F., - Inventaris van het Archief van het Deputaatschap Kerk en Israel van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875 - 1986..
74241: Rozemond, A.J.H., - Inventaris der Verzameling, Negatieven, Lantaarnplaatjes en Cliché's voor Documenten.
72250: Rozemond, A.J.H., - Inventaris der Verzameling Kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief zijnde het eerste en tweede Supplement op de Collectie Hingman.
70674: Rozemond, A.J.H., - Aanvulling 1967 & 1968 op de Verzameling Negatieven, Lantaarnplaatjes en Cliché's voor Documenten.
17891: Rozendaal, ds. W. Barnard e.a., - Hilvarenbeeknummer.
170872: Rugebregt, Eline, - The Incubation of Incubate. An Evalution Study of the Incubate Festival 2011..
178503: Ruhe, dr. H.A.M., - Hilvarenbeek in oude Ansichten Deel 2..
36219: Ruhe, Dr. H.A.M., - Het Dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de Vijftiende tot de Negentiende Eeuw.
67215: Ruijgrok, Elisabeth e.a., - Waardering van Natuur, Water en Bodem in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses. Aanvulling op de Leidraad Oei December 2004..
65808: Ruijgrok, W.M.J., - Het Visioen van Edward Bellamy. De gouden Eeuwen liggen voor ons en niet achter ons.
70945: Ruijter, Bart de, - Keerpunt. Van Psychose naar Herstel.
29187: Ruijter, M.J.G. M. de e.a., - Inventaris van het Archief van het Gemeentebestuur van Oisterwijk (1909) 1922-1970 (1980).
70100: Ruikes, P.W., - Samenzweringen en Intriges tegen Octavianus Augustus Princeps.
25124: Ruiter, dr. H.I. de, - Torenloos Land.
42071: Ruiter, T. de, - De Zondag in de Kloostergemeenschap. Deel II: Pinksteren en de Zondagen na Pinksteren.
42018: Ruiter O.F.M., Dr. T. de, - Het Geheim van het Kloosterleven.
67388: Ruland, Josef e.a., - Erhalten und gestalten. 75 Jahre Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
74504: Rullmann, H.J.T., - Inventaris van het Archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht te Nijmegen (1888) 1915-1951..
68935: Rullmann, dr. J.C., - Dr. H. Colijn. Een Levensschets.
21486: Run, A.M.J.G. van, - Enige Feiten uit de Historie van de Parochie van St. Lambertus te Meerveldhoven.
77928: Rütte, J.M.C.E. le, - Groepsvestiging van Nederlandsche Boeren en Arbeiders.
73419: Rutten, mr. L.E.H., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 4. Verbintenissenrecht. Deel 4.3. De Verbintenis uit de Wet.
70552: Rutten, L.M.R., - Die diluvialen Säugetiere der Niederlande.
41148: Ruys, Robert, - Tot Heil van Mens en Dier. Populaire Heiligen in het Bisdom Gent.
69174: Ruys, R. e.a., - Schatten Oostvlaamse Schuttersgilden.
98424: Ruys, prof. drs. P.P.L.A., - De Europese Crisis van 1965-1966 en haar Betekenis voor 1984. Rede.
11635: Ruysdael, Maarten van, - Were Di Edele Brabant.
30414: Ruyslinck, Ward e.a., - Antwerpen Provincie.
244801: Ruyter, Martin J.L. de, - Dongen. Wetenswaardigheden van een Passage.
8905: Ruyter, Martin de, - De Wazerweijen. Register op de Nummers 42-50..
76418: RVD, - Fotocatalogus Rijksvoorlichtingsdienst Aanwinsten 1978-1979..
76417: RVD, - Fotocatalogus Rijksvoorlichtingsdienst juni 1979..
70865: Ryan, Cornelius, - Een Brug te Ver. Arnhem 1944. Opratie Market-Garden September 1944..
17775: Saarloos, H. e.a., - Kon. Erk. Goirlese Verzamelaars-Vereniging De Gezellige Ruilers 1965-1980..
41115: Sabatier, Pierre, - Sainte Roseline Moniale-Chartreuse (1239-1329).
37730: Sabbe, Maurits, - De Meesters van de Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn Opvolgers, de Moretussen.
37709: Sabbe, dr. Maurits, - Plantin de Moretussen en hun Werk.
377013: Sabbe, Maurits, - De Meesters van de Gulden Passer Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn Opvolgers, de Moretussen.
37700: Sabbe, Maurice, - L'Oeuvre de Christophe Plantin et de ses Successeurs.
69115: Sachot, J., - Eindeloze Jachtvelden.
69883: Sacre, M., - Voor elk Arrondissement een Commissaris der Regering. Historiek. Rechtsituering.
73706: Sainte-Marie, François de, - Visage de Therese de Lisieux. T. I & II..
40681: Sala, Rosario, - Santa Chiara della Croce.
75366: Salomonson, Toussie, - Het groot Wild en Gevogelte Boek.
43722: Salsmans S.J., Prof. J., - Biecht-hooren.
78940: Salvin, Francis Henry & Brodrick, William, - Falconry in the British Isles.
78937: Freeman. (Rev. Gage Earle) Captain Francis Henry Salvin, - Falconry it claims, History and Practise. To which are added Remarks on Training the Otter and Cormorant.
107152: Sambeeck, Frans van, - Van Sambee(c)k van stercken Stam. Deel 1 en 2..
108443: Sambeek, Henk van & Nettie van de Langenberg - Scheepers, - Met Oog voor het Verleden. Cultuurhistorie van het Beekdal van de Essche Stroom.
69844: Sandberg, Jhr. Dr. G.F., - Inventaris van het archief van de Familie Schorer.
74159: Sande Bakhuijzen en G. van Diesen, H.G. van de, - Uitkomsten van de in 1880 en 1881 uitgevoerde Nauwkeurigheids-Waterpassing. Eerste Gedeelte. IX. Gorinchem - Westkapelle.
35637: Sande, Jef van de, - Onsterfelijk Behang & andere Essays.
21644: Sande, Toon van de, - Best Toen en Nu. Deel 1..
1025: Sande, dr. A.W.F.M. van de e.a, - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 21. 2004..
1024: Sande, dr. A.W.F.M. van de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 20. 2003. (Diverse artikelen o.a. Een Romeinse weg door het Dommelgebied van Tongeren naar Rossum?; Een middeleeuwse Ijzeren Rijn? De route Antwerpen-Roermond; Vrouwenarbeid en de gilden in vroegmodern 's-Hertogenbosch ; Jheronimus Bosch, de natuur van de mens en de hoofdzonden.).
1023: Sande, dr. A.W.F.M. van de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 19. 2002. (Diverse artikelen o.a. Macht en kerk in de heerlijkheid Bergen op Zoom (1287-1570) ; Het dynamische landschap van Noord-Brabant ; Tekenscholen in Noord-Brabant ; Margaretha Carolien Alexandrine de Licques. Een tegendraads adellijke religieuze.).
1021: Sande, dr. A.W.F.M. van de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 16. 1999. (Diverse artikelen o.a. Stedenpolitiek en stadsplanning door Hendrik I van Brabant, 1184-1235 ; Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Brabant in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1340-1351 ; Kerken met het teken van de bouwheer? Gotische kerken in het oostelijk grensgebied van Noord-Brabant en andere opmerkelijke middeleeuwse kerken in het Maas-Schelde-Demergebied.).
1020: Sande, dr. A.W.F.M. van de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 15. 1998. (Diverse artikelen o.a. De uitbating van de kloosterhof Sterksel door de abdij van Averbode van de 14de tot de 17de eeuw ; Boeken in Bossche boedels ; Een aanslag op de calculerende clerus. De amortisatie van de geestelijke goederen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch in 1516.).
1019: Sande, dr. A.W.F.M. van de e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 14. 1997. (Diverse artikelen o.a. Staats-Brabant aan de vooravond van zijn zelfstandigheid; Stad en platteland van Bataafs-Brabant in 1795 ; De Bossche liefdadige instellingen 1770-1825 ; De strijd van de Commissie van Breda om de geestelijke goederen.).
11444: Sanden, A.W.F.M. van de, - Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant 1770-1840..
101501: Sanden, W.A.B. van der & R.C.G.M. Lauwerier, - Een archeologische Verkenning van het Kloosterterrein te Binderen Gemeente Helmond & Beesten te Binderen.
295185: Sanders, Piet, - Geboren, trouwen en overlijden 1811 en 1812 Eethen, Genderen en Heesbeen. Uitwerking.
2539: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. jrg. 29..
29780: Sanders, Piet, - Trouwregister Baardwijk 1742-1778..
2529: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabanten de Bommelerwaard. jrg. 19..
2527: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabanten de Bommelerwaard. jrg. 17..
25211: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 11..
2521: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 11..
25201: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 10..
2520: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 10..
272783: Sanders, J.G.M. & Tom Gaens e.a., - Domus Prope Buscumducis. Bronnen voor de Geschiedenis van het Kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641).
2518: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 8..
2513: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 3..
2514: Sanders, Piet (red.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 4..
272747: Sanders, dr. Jan, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
272746: Sanders, dr. Jan, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
272745: Sanders, dr. Jan, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
29341: Sanders, J.G.M. en J.F.A. Wassink, - Inventarissen Hervormde Kerk. Noord-Brabant en Limburg 1816-1978..
26494: Sanders, Piet, - Trouwen Drongelen 1811-1902..
36218: Sanders,, - Een Blikopener op het Markiezenhof.
26245: Sanders, Piet, - Begraafboek Heusden 1736-1786. Deel I en II..
106916: Sanders, Piet, - Kwartierstaat van Jacoba Johanna Pieternella Verbeem *.
20540: Sanders, J.M., - Annexatie-Vraagstukken en Groot-Eindhoven.
67078: Sanders, A.F., - De Troonopvolging.
29334: Sanders, Drs. J.G.M., - Invenatris van het archief van het Kartuizerklooster Het Hollandse Huis (1266) 1336-1573 (1593) Deel I en II..
39951: Sanders, A.L.M, - Thijssen: Burgemeester van Volkel en/of Uden.
79033: Sanders, J.G.M., - Waterland als Woestijn. Geschiedenis van het Kartuizerklooster 'Het Hollandse Huis' bij Geertruidenberg 1336-1595..
272744: Sanders, dr. Jan, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
72111: Sandt, drs. M.A.J. van de e.a., - Nagelaten Geschriften van Alexander van de Sandt J.u.D. (Xanten 1663-1721)..
27845: Heemkundegroep Loon op Sandt, - Geschiedenis van Eeuwen. De Kerk van St. Jan Loon-op-Zand.
18447: Sante, Joh. L. van e.a. (red.), - Geldrop en het Eindhovens Kanaal.
18440: Sante, J. van; J. Coenen e.a., - Het Corpus van Geldrop. Dorpsbestuur in de 17e en 18e eeuw.
18669: Saris, Laurette, - Helmond verbeeld in Foto's en Gedichten.
24963: Sarolea, L.J.M., - Vijf-en-Twintig Jaren G.E.B. in Bergen op Zoom 1921-1946..
170975: 't Sas, Paul e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1973-1974 Tweeëntwintigste Jaargang.
35511: 't Sas, Henri, - Keurbundel Novellen.
11541: Sasse van Ysselt, Jhr. mr. A.F.O., - Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant t.g.v. zijn Honderd jarig Bestaan.
36689: Sasse van Ysselt, A. van, - De Kasteelen van Blaarthem.
29740: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Eerste Supplement.
12155: Sasse van Ijsselt, Jhr. Mr. A.F. O. van, - ’s-Hertogenbosch.
29591: Sasse van Ysselt, Jhr. mr. A.F.O. van ; dr. W. Meindersma e.a., - Handelingen van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant, over het Jaar 1916-1927..
296991: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap.
29699: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - Nieuwe Catalogus der Oorkonden en Handschriften berustende in de Boekerij van het Provinciaal Genootschap.
199172: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A. van, - Oorkonden betreffende Rixtel.
199173: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A. van, - Oorkonden betreffende Rixtel.
12019: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - Het Gebouw der R.K. Lycea in de Hinthamerstraat te 's-Hertogenbosch.
19917: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A. van, - Oorkonden betreffende Rixtel.
199171: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A. van, - Oorkonden betreffende Rixtel.
26502: Sasse van Ysselt, A. van, - Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Geertruidenberg.
26512: Sasse van Ysselt, A. van, - Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Geertruidenberg.
26513: Sasse van Ysselt, A. van, - Chronologisch Overzicht van de Geschiedenis van Geertruidenberg.
120024: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2..
120022: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2..
120001: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3..
120003: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3..
120006: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - De voorname Huizen en Gebouwen in 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Aanteekeningen uit de Bossche Schepenprotocollen loopende van 1500-1810. Deel 1 t/m 3..
12002: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - De Voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne Eigenaars of Bewoners in vroegere Eeuwen. Deel 2..
39710: Sasse van Ysselt, Jhr. Mr. A.F.O. van, - Levensbericht van August Hendrik Sassen.
97858: Sasse van Ysselt, A. van, - Noord-Brabant's Vlag.
36893: Sassen, Aug. ; Th. Ign. Welvaarts e.a., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in dejaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet. ].
77012: Sassen, Ferd., - De Illustre School te Maastricht en haar Hoogleraren (1683-1794).
121987: Sassen, prof. dr. F.L.R., - Levensberichten van de Hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
36892: Sassen, Aug. ; Th. Ign. Welvaarts e.a., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in de jaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet. ].
36891: Sassen, Aug. ; Th. Ign. Welvaarts e.a., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in de jaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet. ].
186882: Sassen, Aug., - De Protocollen der Helmondsche Notarissen (1595-1798).
186881: Sassen, Aug., - De Protocollen der Helmondsche Notarissen (1595-1798).
39547: Sassen, Aug., - Geschiedenis van de Schuttery der Kolveniers of Lieve-Vrouwegilde te Helmond.
12152: Sassen, Mr. N.F., - Antwoord aan den Weleerw. Heer A.W. Byvoet op zijn Nalezing der Jongste Schriften betreffende het Groot Gasthuis te 's Hertogenbosch.
12149: Sassen, Mr. N.F., - Onderzoek naar den Oorsprong, de Bestemming en den Eigendom van het Groot Gasthuis te 's-Hertogenbosch en naar het Regt van Beschikking over de Inkomsten van hetzelve in Antwoord op den Brief van het College van Regenten over de Godshuizen en den Armen aan het Stedelijk Bestuur aldaar.
24262: Sassen, Ferd., - Het Wijsgerig Onderwijs aan de Illustre School te Breda 1646-1669..
295881: Sassen, Mr. J.N.G., - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende. B. Charters en Privilegiebrieven berustende in het archief der Gemeente 's Hertogenbosch.
39436: Sassen, Aug., - Geschiedenis van de Schuttery der Kolveniers of Lieve-Vrouwegilde te Helmond.
108432: Sassen, mr. A.H. E.a., - Aan: Hoofd-Ingelanden van het Waterschap ter bevordering der verbetering van den Waterstaatstoestand in Noord-Brabant.
3694: Sassen, Aug. & Th. Ign. Welvaarts e.a., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889; 1890; 1891; 1892; 1893. Jaarboekjes voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in dejaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet; Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch; Kaboutersprookjes; Bijzonderheden van Helmond; Kasteeltje Kouwenberg onder Vught; Bierbrouwerijen te Helmond; Over de Berthouts; Opschriften in de NH kerk te 's-Hertogenbosch; Stamboom van den Schijndelschen Zeeheld Jan van Amstel; Een dorpsgeneesheer in de vorige eeuw; Klokken in de kerk van De Hoeven; Aanvullingen der geschiedenis van het Bossche Bisdom. Schutjes; Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek; Hofstraatje te Bergen-op-Zoom; Folkoristisch Mozaïek; Schipper van Puttershoek; Burgemeesters van Heeze; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo; Muntwaarde te Helmond in 1474; Helmondsche namen uit de Middeleeuwen; Uit het prtocol van den notaris Willem Jan Gualtheri te St. Oedenrode; Missive der gildebroeders van St. Joris te 's-Hertogenbosch te Hilvarenbeek; Herovering van Grave in 1614; Hendrik Wijngers te Vucht; Klokkenopschriften; Een en ander van Kuik en Beers; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Jan van Amstel;  Aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken. Heksen en Heksenvervolging; Tak van het Brabantsche geslacht de Roovere; Vierlingsbeek; Kinderen Jan van Berlaer; Pieter Nuyts; Jan van Amstel's scheepsjournaal; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Oorkonden; Elector; Huis makken in het Land van Cuyk; Geslacht Flodorp; Folkoristisch Mozaïek; Muntwaarde te Heeze. November 1610; Onbekende pastoor van Duizel; Hornes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken. ].
29531: Sassen, Aug., - Doopboeken der Gereformeerde Gemeente Helmond en Rixtel.
10832: Sassen, N.F., - Vlugtige Blik op het Schrift van mr. Versfelt over het Waterschap van Grave naar den Amer.
70769: Sassen,, - Muntwaarde te Hattem 1460-1487..
29588: Sassen, Mr. J.N.G., - Inventaris der Archieven van de Stad 's Hertogenbosch chronologisch opgemaakt en de voornaamste Gebeurtenissen bevattende. B. Charters en Privilegiebrieven berustende in het archief der Gemeente 's Hertogenbosch.
3693: Sassen, Aug., - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1891, 1892, 1893. Incl. jaarboekjes voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde.
36923: Sassen, Aug. ; J. Th. de Raadt e.a. , - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1892. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Hofstraatje te Bergen-op-Zoom; Folkoristisch Mozaïek; Schipper van Puttershoek; Burgemeesters van Heeze; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo; Muntwaarde te Helmond in 1474; Helmondsche namen uit de Middeleeuwen; Uit het prtocol van den notaris Willem Jan Gualtheri te St. Oedenrode; Missive der gildebroeders van St. Joris te 's-Hertogenbosch te Hilvarenbeek; Herovering van Grave in 1614; Hendrik Wijngers te Vucht; Klokkenopschriften; Een en ander van Kuik en Beers; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Jan van Amstel;  Aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken.].
36921: Sassen, Aug. & J. Th. de Raadt e.a. , - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1892. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Hofstraatje te Bergen-op-Zoom; Folkoristisch Mozaïek; Schipper van Puttershoek; Burgemeesters van Heeze; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo; Muntwaarde te Helmond in 1474; Helmondsche namen uit de Middeleeuwen; Uit het protocol van den notaris Willem Jan Gualtheri te St. Oedenrode; Missive der gildebroeders van St. Joris te 's-Hertogenbosch te Hilvarenbeek; Herovering van Grave in 1614; Hendrik Wijngers te Vucht; Klokkenopschriften; Een en ander van Kuik en Beers; Bijdrage tot een Meierijsch Idioticon; Jan van Amstel;  Aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes; Verzameling van grafschriften en wapens in verschillende Noordbrabantsche kerken. ].
6976: Sassen, Aug. (red.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde jrg. 3..
69753: Sassen, Aug. (red.), - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde jrg. 2..
36915: Sassen, Aug., - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1891. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [(o.a. Oude toren te Nuenen). In Mengelwerk o.a. de volgende artikelen: Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek.].
36912: Sassen, Aug., - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1891. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. de volgende artikelen: Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek. ].
122711: Sassen, Ferd., - Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
12271: Sassen, Ferd., - Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
122701: Sassen, Ferd., - Het Wijsgerig Onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
12270: Sassen, Ferd., - Het Wijsgerig Onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810..
36910: Sassen, Aug., - Noordbrabantsche Almanak voor het Jaar 1891. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. de volgende artikelen: Eene bladzijde uit de geschiedenis van Helmond; De penningkabinetten in Noord-Brabant in 1556; Uit het protocol van den notaris Jan van den Heuvel te St. Oedenrode; De naam der stede Kuik; Bijdragen tot de geschiedenis van Mierlo (met afb.); Een beroemd Amsterdamsch geslacht uit Noord-Brabant afkomstig ; De familie van Broeckhoven ; Aantekeningen betreffende Schijndel ; De beul van den Bosch op reis ; Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's-Hertogenbosch en zijne schriften ; De heerlijkheden Erp en Vechel ; Uit den van het dwangrecht der Molens in de Meierij van 's-Hertogenbosch' ; Folkloristische muziek. ].
90072: Sassen, Aug. (red.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Derde Jaargang.
90054: Sassen, Aug. (red.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Derde Jaargang.
90034: Sassen, Aug. (red.) , - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Tweede Jaargang.
900040: Aug. Sassen (red.), - Tijdschrift voor Noordbrabantsche Geschiedenis Taal- en Letterkunde. Derde Jaargang.
36902: Sassen, Aug. ; Th. Ign. Welvaarts e.a., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1890. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch; Kaboutersprookjes; Bijzonderheden van Helmond;  Kasteeltje Kouwenberg onder Vught; Bierbrouwerijen te Helmond; Over de Berthouts; Opschriften in de NH kerk te 's-Hertogenbosch; Stamboom van den Schijndelschen Zeeheld Jan van Amstel; Een dorpsgeneesheer in de vorige eeuw;  Klokken in de kerk van De Hoeven; Aanvullingen der geschiedenis van het Bossche Bisdom. Schutjes.].
36901: Sassen, Aug. ; Th. Ign. Welvaarts e.a. , - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1890. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [o.a. Het recht van voorpoting op den kant der openbare wegen in de voormalige Meierij van 's-Hertogenbosch; Kaboutersprookjes; Bijzonderheden van Helmond;  Kasteeltje Kouwenberg onder Vught; Bierbrouwerijen te Helmond; Over de Berthouts; Opschriften in de NH kerk te 's-Hertogenbosch; Stamboom van den Schijndelschen Zeeheld Jan van Amstel; Een dorpsgeneesheer in de vorige eeuw;  Klokken in de kerk van De Hoeven; Aanvullingen der geschiedenis van het Bossche Bisdom. Schutjes. ].
36894: Sassen, Aug. ; Th. Ign. Welvaarts e.a., - Noordbrabantsche Volks-Almanak 1889. Jaarboekje voor Noordbrabantsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde [ o.a. Jan van Amstel Schijndel; aanvullingen op de Geschiedenis van het Bisdom, Schutjes;   Klokkenopschrift te Loon op Zand; Daniel Sauvé te Hoogeloon; Oude gebruiken; Hervormde Gemeente te Putte; Klokkenopschrift te Best; Deurne in 1785; Kapelaan te Helmond; Tweetal Volkssproken; Klokkenopschrift te Geldrop; Twee geslachtkundigen der 17e eeuw; Isfridus van den Broeck, abt te Postel; Metselaarswambuis van Hugo de Groot; Maria Elselina Johanna Versfeldt; Martinet en zijn geboorteland; Prijzen van eenige artikelen te 's-Hertogenbosch, in dejaren 1612-1615; Jan Berthout, gezegd van Berlaer; Het Fransche kabinet. ].
41311: Sattelmair, dr. R., - 700 Jahre Augustiner-Erimiten in Würzburg 1263-1963..
75984: Sauermann, Dietmar e.a., - Leben mit Brieftauben.
74405: Savelberg, mr. Aug. & mr. Eug. & L. & L.B.J. van Oppen,, - Nederlandsche Pasicrisie bevattende in Alphabetische Methode den zakelijken Inhoud van alle in Nederland gewezen rechterlijke Beslissingen en de chronologische Lijst dier Beslissingen met opgave van al de Verzamelingen van Rechtspraak waarin zij gevonden worden incl. Administratief Gedeelte.
70908: Savornin Lohman, jhr. mr. A.F. de, - Volk en Overheid.
78097: Kim Vogel Sawyer, - Volg mijn Lied.
17075: SBT, - Verzorgingshuizen in Tilburg.
22281: Schaab, W.J., - De Voeding en de Voedingstoestand van de Bevolking van Uden in 1948-1949..
22280: Schaab, W.J., - De Voeding en de Voedingstoestand van de Bevolking van Uden in 1948-1949..
35466: Schaaf, Nine van der, - Leven van Karel de Stoute.
74765: Schaafsma, J., - Inventaris der Archieven van de Drankbestrijdersorganisaties in de Gemeente Leeuwarden.
74763: Schaafsma, J., - Inventaris der Archieven van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Departement Leeuwarden.
78316: Schaap, mr. H.P., - Philips Wielant en diens corte Instructie omme jonghe Practisienen in civiele Zaken.
70915: Schaar, dr. J. van der, - Woordenboek van Voornamen. Inventarisatie van de Doop- een Roepnamen met hun Etymologie.
76057: Schaedtler, Fr. C., - Konijnen. Verzorging, Teelt en Rassen.
65634: Schaeffer, Albrecht, - Legende vom verdoppelten Lebens-Alter.
106879: Schaepkens, Alex. & M.J. Carolus & l'Abbé C. Stroobant & Alex. Schaepkens, - Notice sur l'ancien Comté libre et Impérial de Gronsveld & Recherches sur la Vie et les Travaux de Bernard Wynhouts, Horticulteur Belge & Services religieux fonés par Jeanne de Lalaing, Comtesse de Penthièvre, dans ;'Eglise de Quiévrian & Notes sur l'Ornementation de Choeur de l'Église Notre-Dame Maestricht.
69980: Schaepman, Ch. J.A.M., - Inventaris van de Papieren van mr. H.P. Marchant 1869-1956..
65863: Schaepman, dr. H.J.A.M., - De Wet op het Lager Onderwijs.
43766: Schaik, Ton. H.M. van e.a., - Katholiek Nederland en de Paus.
73351: Schakel, M.W., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 3: De Burgemeester in de kleine Gemeente, de Man in de Binnenbocht.
228041: Schampers, Drs. G. J A. ; Prof. Dr. Ferd. Sassen, Anton van Duinkerken e.a., - Pastoor A.H.J. van Delft 1905-1955..
10810: Schampers, G.J.A., - De Familie Schampers.
39051: Schampers, drs. G.J.A., - Laudatio.
74182: Schans, dr. H.J.M. van de, - Verhaal van Grondkosten door Gemeenten.
76396: Schäperkötter, Gerard, - Gerard Schäperkötter. Schilderijen en Gouaches 1979 - 1988..
71916: Schatorjé, Jos, - Maas.
11922: Schayk, Annie van, - Geboren onder dezelfde Ster.
71431: Scheel, Otto, - Opkomst en Verval van het Britsche Rijk.
75308: Scheepmaker, Anne, - Koken met Liefde. Zinnenprikkelende Verhalen en Recepten. 2300 vChr. - 2003 nChr..
40891: Scheer, Pater P. van der, - O.L. Vrouw van Fatima.
22020: Scheerder O.S.C., J., - Henricus van den Wijmelenberg. Een religieus Emancipator in Oost-Brabant 1800-1881..
71915: Scheerder, J., - Henricus Martinus Franciscus Hollmann. Tweeënvijftigste Magister Generaal der Orde van het H. Kruis 1853-1927..
197642: Scheffer, Chris, - More than just a Day Off!.
19764: Scheffer, Chris, - Méér dan alleen maar een vrije Dag.
197641: Scheffer, Chris, - Méér dan alleen maar een vrije Dag.
68920: Scheffer, Paul, - Het Land van Aankomst.
10275: Schegget, M.E. ter, - Het archeologisch Onderzoek van het Tracé van de Noordoosttangent (Tilburg) 1994 en 1995. Noodopgravingen.
27816: Scheirs, Jan en Dick Zweers, - Bouw en Geschiedenis van de Toren van Hilvarenbeek.
17876: Scheirs, Jan en Dick Zweers, - Dichter(s) Bijeen; Bouw en Geschiedenis van de Toren van Hilvarenbeek; Tussen Torentjeshoeve en Prins Hendriklaan.
36771: Schellart, A.I.J.M., - Kastelen en Landhuizen in Noord-Brabant in oude Ansichten.
355038: Schellekens, Toon, - 100 Boksulse Moppen.
11127: Schellekens, Bert, - Bomen in Gemonde. Populieren en andere Bomen in een bijzonder Stukje Meierij.
35500: Schellekens, J.J.M., - Met twee Benen in een Broekspijp. Verhalen uit het Brabantse Land.
28338: Schellekens, J.W.M., - Gids voor een korte Rondgang door en om de St. Jan.
374961: Schellekens, Jan, - Hendrik de Laat 80 jaar.
37496: Schellekens, Jan, - Hendrik de Laat 80 jaar.
397063: Schellekens, Jan, - Met Koffers, Kind en Kraai. Belevenissen van een Multinational-Man.
16956: Schellekens, Jos, - NCB Vught 1896-1996. 100 Jaar Bedrijvigheid.
16767: Schellekens, Sjef, - 100 Jaar Boerenbond Hooge Mierde - Lage Mierde - Hulsel.
73526: Schendel, Arthur van, - Avonturiers.
65868: Schepel, mr. C.J.H., - Waterschapswetgeving.
65172: Schepel, dr. C.J.H., - Waterschapswetgeving.
75128: Schepers, Frans, - Van Doejong tot Argali. Natuurbescherming in de Praktijk.
74781: Schepper, Hugo de e.a., - Inventaris van de Verzameling Hendrik de Man.
67386: Schepper, Hugo de, - Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België. Handelingen van het Colloquium te Brussel 15-18.IV.1975..
9884: Schepper, Prof. dr. H. de e.a., - Brabant in woelige Tijden.
65655: Schepper, Hugo de e.a., - Inventaris van de Verzameling Hendrik de Man.
65141: Schepper, Hugo de, - Bronnen voor de Geschiedenis van de Instellingen in België. Handelingen van het Colloquium te Brussel 15-18.IV.1975..
78580: Scherder, Erik, - Laat je Hersenen niet zitten. Hoe Lichaamsbeweging de Hersenen kan activeren.
76107: Scherf, Beate D., - Liste Mondiale d'Alerte pour la Diversité des Animaux Domestiques.
291381: Scherft, P., - Inventaris van het Archief van de Hoofd- en Leenbank.
29138: Scherft, P., - Inventaris van het Archief van de Hoofd- en Leenbank.
74528: Scherft, P., - Het Nieuw-Archief der Gemeente Doesburg.
74069: Scherft, P., - Gebundelde Inventarissen. Deel II..
75338: Schermerhorn, Candy, - Great American Beer Cookbook.
39997: Scheurer, J.G. e.a., - Een Verhaal apart. Liber Amicorum Frans van den Brand.
66558: Scheurleer, D.F., - Michiel Adriaensz. de Ruyter. Leven en Daden naar Berichten en Afbeeldingen van Tijdgenooten; samengesteld in Opdracht van het Nationaal Comité voor de Herdenking van zijn 300-jarigen Geboortedag.
75747: Schevichaven, H.D.J. van ; Hans Giesbertz, - Nijmegen Kroniek van de 19e Eeuw.
75016: Schie, H.A.J. van, - Inventarissen van de Archieven van de Families van Lynden van Sandenburg (1531) 1787-1939 Van Persijn.
275822: Schiedam O.M. Cap., Fr. Cyrillus van, - De eerste Capucijnen en Oud-'s-Hertogenbosch.
108434: Schiffer, C., - Memorie betrekkelijk het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's Hertogenbosch, benevens Toelichting en Wederlegging van het Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders enz. door mr. J.B.H. Van de Mortel, Voorzitter der Commissie van belanghebbenden in het gemelde Kanaal.
108435: Schiffer, C., - Memorie betrekkelijk het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's Hertogenbosch, benevens Toelichting en Wederlegging van het Overzigt van den gebrekkigen Staat der Waterlossing van de Maaspolders enz. door mr. J.B.H. Van de Mortel, Voorzitter der Commissie van belanghebbenden in het gemelde Kanaal.
71910: Schigut, prof. Eugen, - Controleer uw Bedrijf. Leidraad voor Ondernemers en Leiders van Zaken.
197306: Schijndel, Bart van, - De Kunst van de Kast.
35102: Schijndel, Ad van / Jos van Tinuskes, - Vers gerestaureerd. Gedichten.
35268: Schijndel, Ad van ; Mathieu Bosch; Charles Steijger, - Relaties.
355143: Schijndel, Ad van [ Jos van Tinuskes ], - Ààchterum Veurdur. Nege Joor Jos van Tinuskes.
17403: Schilders, Ed, - Het Gezicht van Nederland: Tilburg.
37516: Schilders, Ed; Luc Verschuuren, - Terreur over Tilburg.
74494: Schilfgaarde, Mr. A.P. van, - Inventaris der Archieven van de Familie Van der Capellen.
74964: Schillemans, S., - Inventaris van de Archieven van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen Dep. Dordrecht.
74963: Schillemans, S., - Inventaris van het Archief van de Vereniging Kunstmin 1849-1913..
70517: Schils, E.D.J., - Cohesion in the Sentence. Its use in evaluating Grammars.
76427: Schilstra, J.J., - Schermerland Mensen en Molens.
40714: Schilte, Huub e.a., - Het Verhaal van Beauraing & de Geschiedenis van het Nederlands Beauraing Comité Pro Maria.
41119: Schilte, Huub (opnieuw verteld), - Het Verhaal van Beauraing.
78771: Schim van der Loef, G.L. e.a., - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Eindrapport der Commissie benoemd in de 113e vergadering der Algemeene Vergadering Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
26660: Schimmel, Dr. J. A., - Burgerrecht te Nijmegen 1592-1810..
225312: Schimmel, J.A., - Het Land van Cuijk, kerkelijk en politiek Verleden. Migratie naar Nijmegen.
69833: Schimmelpenninck van der Oije, A.W. ; T.G.M. Smits; P.J. Seydlitz; W.W. Wichers Wierdsma; W.K.G. Dittlinger, - 1) Luxemburg tegenover het Duitsche Verbond & 2) Internationaal Bewijsrecht in Burgerlijke Zaken & 3) Opmerkingen over de Wet van 19 Augustus 1861 & 4) Geschiedenis van het administratief Toezicht op de Lage Verveeningen & 5) De zin der Woorden: Ambt en Ambtenaar.
78377: Schimmmelpenninck, Francis David , geboren te Amsterdam, - De Beteekenis van Hoofdverblijf en Verblijf in Art. 245 der Gemeente-Wet.
75960: Schippers, Hans, - Kippen in Nederland. Raskenmerken, Voeding, Huisvesting en Verzorging van de Nederlandse Hoenderrassen.
20834: Schippers, Hans, - Eindhovens Bestaan en Bedrijvigheid.
205842: Schippers, Hans, - Met vallen en opstaan. Vijfentwintig Jaar Samenwerkingsorgaan Brabantse Universiteiten 1970 - 1995..
42122: Schittekat, P., - Trésors sous le Sable.
17228: Schlichting, dr. Th. en prof. Dr. L.G.J. Verberne, - Stichting het R.K. Gasthuis Sint Elisabeth Ziekenhuis Tilburg. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het Honderd Vijf en Twintig-Jarig Bestaan der Stichting & het Vijf en Twintig-Jarig Bestaan van het huidige Ziekenhuis 1829-1954..
40799: Schlichting, Dr. Th. M., - Sint Thomas More.
10845: Schlingeman, Ir. F.L., - De Verbetering van de Beneden-Maas.
77926: Schmack, Kurt, - J.C. Godeffroy & Sohn Kaufleute zu Hamburg. Leistung und Schicksal eines Welthandelshaus.
71046: Schmidt, dr. Uwe, - Vampirfledermäuse. Familie Desmodontidae (Chiroptera).
67489: Schmidt, Heinrich, - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrgang 1958. Alfred Rethel 1816-1859..
8954: Schmidt, H.A. e.a., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Veertiende Jaargang.
8952: Schmidt, H.A. e.a., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Twaalfde Jaargang.
8953: Schmidt, H.A. e.a., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Dertiende Jaargang.
8950: Schmidt, H.A. e.a., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Tiende Jaargang.
8951: Schmidt, H.A. e.a., - Mei. Geïllustreerd Tijdschrift voor Katholiek Jong Nederland. Elfde Jaargang.
69922: Schmook, dr. Ger, - Lode Baekelmans (1879-1965).
41873: Schneider, Abt. dr. Ambrosius, - Himmerod aus der Kulturgeschichte des Eifelklosters.
42111: Schneider, Herbert, - Fragen an die Orden. Eine Antwort.
43078: Schnell, Dr. Hugo, - Stiftskirche Waldsassen.
67422: Schnelle, Albert, - Es war eben unsere Schulzeit. Das Bremer Volksschulwesen unter dem Nationalsozialismus.
67421: Schnelle, Albert, - Bremen und die Entstehung des Allgemeinen Deutschen Handelsgesetzbuches.
74511: Schoenmakers, A. en J. Ch.A. Merx, - Oorlogsschade en Recht. Een Onderzoek naar de Rechtsgronden voor Vergoeding van Oorlogsschade.
27057: Schoeters, K., - Jan Berchmans van Diest.
170985: Schoevaars, Chiel e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1982-1983 Eenendertigste Jaargang.
372012: Scholten, Jan uit Hapert, - Zwervend Licht.
12743: Scholten van Aschat, Karel, - Met Vergetelheid beloond. Een andere Kijk op het Beleg van 's-Hertogenbosch in 1629..
37706: Scholten, Dr. H. en Drs. D. Adelaar, - Het Tijdschrift De Gemeenschap.
384606: Scholten, G.M. E.a., - Natuur en Sculptuur XVII 6 juni – 23 augustus 1987..
98427: Scholten, prof. mr. L.W.G., - Grondwetsherziening en Defensie. Rede.
75953: Schöne, Fritz, - Tips voor het houden van Hoenders.
71482: Schönemann, Friedrich, - England gegen Amerika.
67592: Schönfeld, dr. M., - Nagelaten Opstellen. Studies op naamkundig Gebied.
71056: Schönfelder, Peter en Ingrid, - Thieme's Gids voor geneeskrachtige Planten.
108452: Schoof, Paul, - Over de Maas.
73893: Schoolland, J.L., - Bertje op de Boerderij.
37331: Schoonbaert, dr. Lydia M.A. e.a., - Schilders van het landelijke Leven in België, Van Realisme tot Post-Expressionisme.
28995: Schoonbaert, Dr. L. e.a., - Religieuze Kunst Vandaag.
355122: Schoones, Eric, - Een te grote Kist Bananen. 35 Visies op een Duurzame Wereld.
29149: Schoonhoven, P., - Inventaris Gemeentelijk Gasbedrijf Cuijk 1950-1969..
30132: Schoonhoven, Étienne, - Anvers sons Fleuve et son Port.
36238: Schoor, dr. R. van de e.a. (eindred.), - Ralph Erskine in Grave.
21084: Schoot, Jasper van der : Bas Veldhuizen, - Beeldende Kunst in Oirschot 1904 - 2004..
21062: Schoot, Jasper van der, - Een goede Daad. Tijdsbeeld van zestig Jaar Scouting in Oirschot 1935-1995..
73758: Schootbrugge, Gerard van de, - De Sensorrevolutie. Waarom slimme Sensoren uw Bedrijf drastisch zullen veranderen.
78484: Schopmann, dr Werner, - La Formation et le Developpement Territorial du Duche de Limbourg du XIe Siecle jusqu’en 1288..
70920: Schornagel, prof. dr. H., - Herdenkingsrede t.g.v. het 75-jarig bestaan der Maatschappij voor Diergeneeskunde.
121961: Schotanus, Yke, - De Draak van de Donken. Fantastische Feiten en realistische Verhalen over de Geschiedenis van de gemeente 's-Hertogenbosch.
78114: Schotel, dr. G.D.J., - Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw.
17579: Schotel, G.D.J., - Tilburgsche Avondstonden.
17575: Schotel, G.D.J., - Tilburgsche Avondstonden.
17200: Schotel, G.D.J., - Tilburgsche Avondstonden.
170847: Schotel, G.D.J., - Tilburgsche Avondstonden.
74166: Schotman Dz., D., - Onze Waterwegen naar Zee.
71744: Schots, Mik & Jan Luitzen, - Wie is Johan Cruijff. Insiders duiden het Orakel. Maar Cruijff heeft zelf het laatste Woord.
78058: Schoute, dr. D., - Schets van het Middelburgsche Chirurgijns-Gilde.
244321: Schouten, J. e.a., - Bouwbedrijf C.J. Heesters & Zonen B.V. Raamsdonk. 50 Jaar Bouwen 1938-1988..
66578: Schouten, Johan, - Heksenwaan en Heksenwaag in oude Prenten.
9695: Schouten, drs. J.J. e.a., - Sprekers-Lijst voor de Afdelingen en Kringen van de N.C.B., Boerinnenbond en R.K.J.B. Seizoen 1965-1966..
9694: Schouten, drs. J.J. e.a., - Sprekers-Lijst voor de Afdelingen en Kringen van de N.C.B., Boerinnenbond en R.K.J.B. Seizoen 1964-1965..
10342: Schouw, Theo, - Muzikaal, kleurrijk en vol Taal. Fragmenten uit het Leven van de Katholieke Leergangen.
37026: Schouw, drs. Theo, - Experimenten. Harry van den Thillart Edelsmid en Beeldhouwer.
17095: Schouw, Theo e.a., - Vijf jaar letteren in Tilburg 1981-1986..
67105: Schraa, drs. P., - Elseviers Repertoria. Geschiedenis I Oudheid-Middeleeuwen.
65153: Schrameier Verbrugge, H.H.W., - Schade in het Verkeer.
397591: Schrauwen, A.C.M.M., - Vent van de Bok. Marijn Valentijn (1900-1991) en de Profwielerij in de jaren Dertig.
39759: Schrauwen, A.C.M.M., - Vent van de Bok. Marijn Valentijn (1900-1991) en de Profwielerij in de jaren Dertig.
26048: Schrauwen, drs. A.C.M.M., - Rucphen rond 1900..
25794: Schrauwen, Ad, - Rucphen van 1900 tot Nu.
74621: Schreuder, L.F.G.P., - De plaatselijke Strafwetgeving en Politie.
65962: Schreuder, L.F.G.P., - Wetten van 28 Julij 1850 (Staatsblad no. 44), 21 December 1850 (Stb. No. 75) en 3 Mei 1851 (Stb. No. 46) betreffende het Nederlanderschap, het Ingezetenschap en Naturalisatie......
45026: Schreurs, Jac., - Franciscus van Assisie. De kleine Arme.
43660: Schreurs M.S.C., Jac., - Passiespelen Tegelen: Van Gabbatha naar Golgotha.
43620: Schreurs, Jacques, - Passie Spelen Tegelen.
19820: Schreven, J.P., - Veghel in de Demokratuur.
19821: Schreven, J.P., - Veghel. Nieuwjaarsrede 1961..
300731: Schrieck, Mr. G.E.F.M. van der ; Prof. Dr. A. Weijnen e.a., - Noordbrabant-Week Antwerpen.
30073: Mr. G.E.F.M. van der Schrieck, Prof. Dr. A. Weijnen e.a., - Noordbrabant-Week Antwerpen.
41896: Schrieck, M. van der, - Waar stond de regale Abdij van Egmond? Onderzoekingen.
71968: Schrijnen, dr. Jos., - Nederlandsche Volkskunde Deel I en II..
69806: Schrijnen, dr. Jos., - Nederlandsche Volkskunde Deel I en II..
39603: Schrijver, vert. drs. Marc De  , - De Brusselse Gilden. Oorspong, Organisatie en Reglementen door Alph. Wauters.
36494: Schrijvers, Stan e.a., - Hoeven in het Dorp de 7 Neten.
40355: Schrijvers, V., - Maria Hulde I..
355007: Schriks, Chris, - Nondeju! (on)bezorgde Jeugdherinneringen uit Crisis en Oorlogstijd.
19744: Schröder, M. Louis F., - St. Joseph Ziekenhuis Veghel Officiële Opening Vernieuwbouw. Voordracht.
35189: Schröder, Louis, - Het Zenegroen.
37296: Schroevers, Marinus en Dirk de Herder, - Van Gogh achterna.
35776: Schrover, Carel, - Verhalen van een Geheimschrijver.
35208: Schrover, Carel, - Trollen's Treurnis. Gedichtencyclus in 16 Delen voor kleine en grote Mensen.
75685: Schrover, Marlou e.a., - Broncommentaren. Bronnen betreffende de Registratie van Vreemdelingen in de negentiende en de twintigste Eeuw.
68994: Schryver, Antoine de e.a., - Drôleries à Gand. La Découverte de Fragments de Vitraux Médiévaux au content des Dominicans.
397048: Schryver, Reginald de, - Frans van Cauwelaert. Uit het Archief 1. Gedenkschriften 1895 - 1918..
77114: Schubert, Ludwig e.a., - Europese Koningshuizen.
78989: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt-Neuvième Année. Negen en Twintigste Jaargang [O.a. Remparts romains d'Arlon et de Tongres; Verres à la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas; Invasion des Chaques en 176; Le pseudo-tumulus de Jesseren (H. van Neuss); Église de Vosselaere (Flandre oriëntale) (Aug. Van Assche): Nouvelle église d'Houdrémont (province de Namur) (Aug. van Assche) ].
74707: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Première Année. Eerste Jaargang - Quarante-Huitième Année. Acht en Veertigste Jaargang.
74706: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente et Unième Année. Een en Dertigste Jaargang - Quarantième Année. Veertigste Jaargang.
74705: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt et Unième Année. Een en Twintigste Jaargang - Trentième Année. Dertigste Jaargang.
74704: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot, Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Onzième Année. Elfde Jaargang - Vingtième Année. Twintigste Jaargang.
74703: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot, Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Première Année. Eerste Jaargang - Dixième Année. Tiende Jaargang.
74702: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Piot, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarante-Huitième Année. Acht en Veertigste Jaargang [O.a. Nécrologie. Décès M. Louijs-Joseph-Jean de la Censerie; Mobillier ecclésiastique (Adolphe de Ceuleneer). Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 26 octobre 1908 ( 217 pag. & platen / planches. ) ].
74701: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarante-Septième Année. Zeven en Veertigste Jaargang [O.a. Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 28 octobre 1907 ( 149 pag.)].
74700: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarante-Sixième Année. Zes en Veertigste Jaargang [O.a. Nécrologie. Décès de M. Auhuste Van Assché; Église d'Assenede. Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 8 octobre 1906 ( 132 pag.) ].
74699: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarante-Cinqième Année. Vijf en Veertigste Jaargang [O.a. Clocheton de la chapelle de Sainte-Gudule, à Moorsel; L'art de la vitrerie selon la tradition médiévale, Baron de Bethune) Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 9 octobre 1905 ( 117 pag.) & Annexe au Compte Rendu de l'Assemblée générale du 10 octobre 1904. (24 pag. & 6 platen / planches.) ].
74698: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarante-Quatrième Année. Vier en Veertigste Jaargang [ O.a. Histoire des faïnceries andennaises d'après des documents authentiques inédits (J. Dardenne): L'art de la vitrerie selon la tradition médiévale, Baron de Bethune) Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 10 octobre 1904 ( 195 pag. & 4 platen / planches. )].
74697: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarante-Troisième Année. Drie en Veertigste Jaargang [Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 12 octobre 1903 ( 129 pag.) & Paroles prononcées lors des Funérailles de M. Gédéon Bordiau le 27 Janvier 1904 (door Cg. Lagasse - De Locht, 8 pag.) ].
74696: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarante-Deuxième Année. Twee en Veertigste Jaargang [O.a. L'Église de l'abbaye de Villers; Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 6 octobre 1902 ( 137 pag.) & Paroles prononcées lors des Funérailles du Chanoine Reusens le 29 Décembre 1903 (door Cg. Lagasse - De Locht, 8 pag.) & Correspondance avec la Société Nationale pour la Protection des Sites et des Monuments en Belgique (22 pag.) ].
74695: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarante et Unième Année. Een en Veertigste Jaargang [ Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 7 octobre 1901 & Annexe au Compte Rendu de l'Assemblée générale du 7 octobre 1901. (totaal 148 pag.)].
74694: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quarantième Année. Veertigste Jaargang.
74693: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, Ch. Lagasse - Locht, L. Galesloot, Ch. Piot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente-Neuvième Année. Negen en Dertigste Jaargang [O.a. Les accroissements de la section d'ethnographie ancienne des Musées royaux du Cinquantenaire en 1895 et en 1896 (baron Alfred de Loë). Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 16 octobre 1899 (134 pag.) ].
74692: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente-Huitième Année. Acht en Dertigste Jaargang [O.a. Église de l'abbaye de Villers (Edgar de Prelle de la Nieppe); Série de bas-reliefs en bois à l'église de Noville-les-Bois (E.-J. Dardenne); Restauration de l'église collégiale de Chimai (L. Cloquet). Toegevoegd: Assemblée Générale et Réglementaire du 10 octobre 1898 (125 pag.) ].
74691: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente-Septième Année. Zeven en Dertigste Jaargang [O.a. Recherches sur les enlumineurs flamands (J. Destrée); Le Martyre de Saint-Sebastien. Tableau de Memling ai Musée de Brxelles (Joseph Neve); O.a. Travaux du Comite de fouilles de l'abbaye de Villers (Edgar de Prelle de la Nieppe); Toegevoegd: Reglement d'Ordre des travaux de la Commission (19 pag.) ].
74690: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente-Sixième Année. Zes en Dertigste Jaargang [O.a. Travaux du Comite de fouilles de l'abbaye de Villers (Edgar de Prelle de la Nieppe); Classement de églises monumentales; Fouilles pratiquées à Lubbeek, près de Louvain, en 1883 et 1884, aux environs d'un tumulus romain, aujourd'hui rasé (E. Reusens) ].
74689: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente-Cinqième Année. Vijf en Dertigste Jaargang [O.a. Travaux du Comite de fouilles de l'abbaye de Villers (Edgar de Prelle de la Nieppe) ].
74688: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente-Quatrième Année. Vier en Dertigste Jaargang [O.a. Statues à placer dans les niches des façades de nos anciens hôtels de ville (Ch. Piot) ].
74687: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente-Troisième Année. Drie en Dertigste Jaargang [O.a. Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, lieu dit Hombois (A. van Bastelaer); Le château fort de Bouillon (fernand Lohest); Ruines de l'ancienne abbaye de Villers ].
74686: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trente-Deuxième Année. Twee en Dertigste Jaargang [O.a. Les objets d'art de l'abbaye de Saint-Adrien, à Grammont (Ch. Piot); Cimetière germanique de Neerpelt; Verres à la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas; Le cimetière franc de Fontaine-Valmont, lieu dit Hombois (A. van Bastelaer); Une commande de tapisseries bruxelloises en 1701, suivie d'une note sur Daniel Stroobant, eigneur de Terbruggen (1671-1710) (J.-Th. de Raadt); Une tapisserie bruxelloise à Dusseldorf (J.-Th. de Raadt)].
74684: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets, L. Galesloot e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Trentième Année. Dertigste Jaargang [O.a. L'évangéliaire d'Eyck les Maeseyck du VIIIe siècle (Joseph Gielen); Verres à la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas; Recherches sur les enlumineurs flamands ( J. Destrée) ].
74682: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt-Huitième Année. Acht en Twintigste Jaargang [O.a. Jean Gossart de Maubeuge et le groupe wallon de son époque (Edgar Baes); Remparts romains d'Arlon et de Tongres; Notes sur les bréviaire Grimani et les manuscrits à miniatures du commencement du XVIe siècle (Edgar Baes); Église collégiale des SS.-Pierre-et-Paul, à Chimay (L. Cloquet); Pierre Geûns (Joseph Gielen): Verres à la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas; Bréviaire Grimani (Edgar Baes) Donatello (Jean Rousseau); Construction et inauguration d'un hôtel de ville penant la première moitié du XVIe siècle (1526-1538). L'Hotel de ville de Léau et son perron, d'apres des documents inédits, précédé de notes sur les maîtres des travaux (bouwmeesters) de Léau, de 1404 à 1532 (Alphonse Goovaerts) ].
74681: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt-Septième Année. Zeven en Twintigste Jaargang [O.a. Les ruines de l'abbaye de Villers (A. Massaux); Le métier des tapissiers de haute-lice à Binche (E. Matthieu); Les sculpteurs Beyaert, de Louvain; Découverte d'une villa belgo-romaine sur la limite des communes de Neerhaeren er de Reckheim (H. Van Neuss et J.-A. Bamps); Exploration de quelques villas romains er tumulus de la Hesbaye (Georges De Looz); Le tombeau de Jacob van Maerlant, à Damme (le Bon Jean Béthune - De Villers)].
74680: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt-Sixième Année. Zes en Twintigste Jaargang [O.a. Les pierres tombales historiées et les inscriptions tumulaires de l; hôpital de Notre-Dame, à Audenarde (Abbé G. Van de Vyvere); David Teniers (Edgar Baes); Verres à la Façon de Venise ou d'Altare fabriqués aus Pays-Bas; Potiers et faïenciers tournaisiens, par Eugène Soil, avocat (J. Destrée); Medaille rappelant l'édification à Bruxelles de l'église des Carmélites Théésiennes (Alphonse De Witte); Verres à la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas. ].
74679: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt-Cinqième Année. Vijf en Twintigste Jaargang [O.a. Les successeurs immédiats des Van Eyck (Edgar Baes); La chapelle de la Bienheureuse Marguerite dite Marguerite la Fière, à Louvain; Découverte de deux tableaux du XVIe siècle de Lambert Lombard (Jos. Gielen); Anciens chemins et monuments dans les Hautes Fagnes; Notice archéoligique et historique relativé à Thy-le-Baud'huin, à Castillon, à Vodelée et à Jamiolle (A. Cels et L. De Pauw); Jean van der Moere, enlumineur (J. Destrée); La chasuble, l étole et le manipule, díts de Saint-Bernard conservés en l'église de Saint-Donat, à Arlon (Victor M.-G. Dendal); Des grottes de Saint Remacle et d'un monastère fondé, vers l'an 645, par Sigebert II, roi d; Austrasie, à Cugnon-sur-Semois, province de Luxembourg (H. Goffinet) ].
74678: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt-Quatrième Année. Vier en Twintigste Jaargang [O.a. Verres à la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas; Simon Cognouille, sculpteur liégeois; Grès-cérames de Namur (Désiré van de Casteele); Trois pierres tombales conservées dans l'église de Mullem, près Audenarde, et dans la collégiale de Termonde (abbé Gentil Vande Vyvere); Fouilles d'antiquités belgo-romaines à Eelen, près Maeseyck (Joseph Gielen); Anciens chemins et monuments dans les Hautes Fagnes ].
74677: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt-Troisième Année. Drie en Twintigste Jaargang [O.a. Verres à la Façon de Venise fabriqués aux Pays-Bas; Raphaël - Le mariage de la Vierge; Objets étrusques d'Eygenbilsen; De l'influence de l'art flamand sur les origenes de l'art espagnol (Lucien Solvay); Le table de communion de l'eglise de Saint-Pierre, à Louvain exécutée, en 1707, par Alexandre Van Papenhoven, d'Anvers (Ed. van Even); Maitre Jean Borman, le grand sculpteur belge de fin du XVe Siècle. Le retable de l'église de Güstrow, au grand duché de Mecklenbourg, exécuté par Jean Borman, et orné de peintures attribuées à Bernard Van Orley (Ed. van Even) ].
74676: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt-Deuxième Année. Twee en Twintigste Jaargang [O.a. Tableau retrouvé de Jean van Eyck (Henri Hymans): Verres à la vénitienne fabriques aux Pays-Bas; Croix conservée dans la chapelle de la Sainte-Croix à Goyck (Abbé Gentil vande Vyvere): Cachet d'oculiste romain trouvé à Houtain-l'Évêque; Monument mégalithique de Duysbourg composé de trois monolithes. L'emplacement de l'église de Court-Saint-Étienne (L. Galesloot); Fabriques de verres de Venise d'Anvers et de Bruxelles au XVIe et au XVIIe siècle (Alexandre Pinchart); Sur différents groupes de sept tertres ou tumulus qui ont existé dans les environs de Louvain, d'après d'anciens documents (L. Galesloot) ].
74675: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingt et Unième Année. Een en Twintigste Jaargang. [O.a. Jèan Le Tavernier et Louis Liédet, miniaturistes des ducs de Bourgogne (C. Dehaisnes); Épigraphie romaine de Belgique. Dipl^me militaire de Flémalle; Grès Limbourgeois de Raeren (Schmitz); Les tapissiers de Bruxelles aux XVet au commencement du XVIe siècle (Dehaisnes); Une colonie belgo-romaine au Ravensbosch (près de Fauquemont); Les maitres flamands au Musée de Naples (j. Rousseau); Dessin authentique du retable en argent doré que l'abbé Wibald fit faire pour l'abbaye de Stavelot (1130-1158) (D. van Casteele); Le reliquaire de Saint-Hubert appartenant au trésor de l'église de Saint-Jacques, à Louvain (ED. van Even); Une tabatière en or donée en présent par Marie Thérèse au peintre belge Pierre-Joseph Verhaghen (1773) (Ed. van Even); Les fabriques de verres de Venise d; Anvers et de Bruxelles au XVIe et au XVIIe siècle (Alexander Pinchart); Grès wallons. Le capitaine Chabotteau (Hermann Van Duyse) ].
74674: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Vingtième Année. Twintigste Jaargang [O.a. Grès Limbourgeois de Raeren (Schmitz); Épigraphie romaine de la Belgique; L'art de l'incrustation au commencement du XVIIe siècle en Belgique (Joseph Gielen); Les grès wallons ou grès-cérames ornés de l'ancienne Belgique ou des Paus BaS (Van Bastelaer); Accroissements du Musée de Bruxelles (Éd. Fétis); Les commencements de la gravure aux Pays-Bas - Roger Vander Weyden (Henri Hymans); La verrerie et la cristallerie de Vonêche (Stanislas Bormans); J.-P. Cluysenraa (J. Rousseau) ].
74673: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Dix-Neuvième Année. Negentiende Jaargang. [ O.a. Grès Limbourgeois de Raeren (Schmitz); Steen d'Anvers ( Julien Boutry); Pierre Geûns, une artiste tourneur belge du commencement du XVIIIe siècle, n;e à Maeseyck (Joseph Gielen); Les grès-cérames ornés de l'ancienne Belgique ou des Pays-Bas improprement nommés grès flamands. Châtelet et Bouffioulx, centre important de production et d'expertation en Belgique et en pays étrangers (D,-A. van Bastelaer et J. Kaisin); Grès namurois; Un cimetière nervo-roman à Jumet (Ch. Piot) L'origine, l'ancienneté et le nivellement de nos chemins ruraux et sur leur contemporanéité avec nos grands étangs (L. Galesloot); Un orfèvre montois (Henri Delmotte); La fabrication du verre en table, à Namur (Stanislas Bormans); La fabrication du verre de cristal, à Namur (Stanislas Bormans) ].
74672: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Dix-Huitième Année. Achttiende Jaargang [O.a. Statue de Maximilien-Emmanuel, Électeur de Bavière placée en 1697 sur la Maison des Brasseurs, à Bruxelles (A.-G. Demanet); L'église collégiale de Saint-Hermes, à Renaix (J. Ruttiens et E. Serrure); Ancienns et nouvelles peintures de l'église de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles (Abbé H. de Bruyn) Grès flamds, limbourgeois et liègiois; Grès limbourgeois de Raeren (Schmitz)].
74671: Schuermans, H. ; Ed. van Even, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Dix-Septième Année. Zeventiende Jaargang [O.a. Les objest étrusques d'Eygenbilsen; Une colonie belgo-romaine au Ravensbosch, près de Fauquemont; Les tapissiers de haute er de basse-lice de Bruxelles (Alph. Wauters); L'église de l; ancienne abbaye de Villers (Émile Coulon); Exploration de la villa de Billich; L'église collégiale de Saint-Hermes, à Renaix (J. Ruttiens et E. Serrure) ].
74669: Schuermans, M. H. ; Ch. Piot, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quinzième Année. Vijftiende Jaargang [O.a. Inscriptions romaines d'Arlon; Le bâtiment de l'ancien greffe de la Ville à Bruges; Sculpture flamande du XIe au XIXe siècle (Jean Rousseau); Ouiilles exécutées à Louvegnée (Ben-Ahin) (Prince Cam. de Looz); Le plus ancienne gravure sur cuivre faite dans les Pays-Bas (Les grandes armoiries du duc Charles de Bourgogne) (Alexander Pinchart); Fouilles exécutées dans le cimitière frank d'Embresineaux (Comte Georges de Looz); Situation de la station romaine de Coriovallum; Les tapissiers de haute er de basse-lice de Bruxelles (Alph. Wauters)].
74668: Schuermans, M. H. ; Ch. Piot, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Quatorzième Année. Veertiende Jaargang [O.a. Palais du Franc du Bruges; Les auteurs de la tour, des talles et du tabernacle de l'église de Sainte-Gertrude, à Louvain (Ed. van Even); Histoire de dinanterie et de la sculpture de métal en Belgique; L'Hôtel de Busleyden, à Malines (Emmanuel Neeffs); La Chapelle de Bois-Siegneur-Isaac ( Lt. gnl. Meyers); Les instruments épilatoires chez les Romains et chez les peuplades germaniques et franques (D.-A. van Bastelaer); L'ancienne Maison des Poissonniers à Bruxelles (Alphonse Wauters); Sculpture flamande du XIe au XIXe siècle (Jean Rousseau) ].
74667: Schuermans, M. H. Ch. Piot, Jos Habets e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Treizième Année. Dertiende Jaargang [O.a. Le tumulus de Saventhem; Un monument tumulaire belgo-roman trouvée à Heerlen; Une intaille en jaspe trouvée à Elewyt (Brabant) (M.C. van Dessel); Renseignements inédits sur la construction du refuge de l'abbaye de Herkenrode, à Hasselt (1542-1545) (Ed. van Even): Disseration archéoligique sur l'eglise de Berthem et la chapelle de Sainte-Vérone, sous Leefdael (Alph. J.-L. Jacobs); Sculpture flamande du XIe au XIXe siècle; Les tumulus de la Belgique; Deux tumulus romains à Grez-Doiceau (arrondissement de Nivelles); Les Huysmans (Ad. Siret); L'eglise de Nieuwenhove (Gentil vande Vyvere); Chronique artistique de l'eglise de Saint-Jean, à Malines (Emmauel Neeffs); Histoire de la dinanterie et de la sculpture de métal en Belgique (Alexandere Pinchart); Église de Saint-Amand, à Stuyvenberg (Anvers), par feu Louis Baeckelmans; Les objets étrusque d'Eygenbilsen.; Fouilles dans un tumulus à Cortil-Noirmont (arrondissement de Nivelles) (C. van Dessel) ].
74666: Schuermans, M. H. Ch. Piot e.a.., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Douzième Année. Twaalfde Jaargang [O.a. Architectonographie de l'eglise de Notre-Dame de la Chapelle à Bruxelles (Abbé de Bruyn); Le vestibule du Musée dÁnvers (Jean Rousseau; Armoiries portées par les comtes de Flandre; Les tumulus de la Belgique; Un poids byzantin trouvé à Maestricht (Jos Habets); Les objets étrusque d'Eygenbilsen; Sculpture flamande du XIe au XIXe siècle ].
74665: Schuermans, M. H. e.a., - Bulletin des Commissions Royales d'Art et d'Archéologie. Onzième Année. Elfde Jaargang [O.a. Sur les Horae Belgigicae du dr. X. Kraus (Schuermans); L'Eglise de Notre-Dame, au Sablon, à Bruxelles (Abbé de Bruyn); Objest étrusques découverts en Belgique; Intailles antiques employées comme sceaux au moyen âge; Étui de bronze, contenant les poids de la balance publiqie de la ville de Maeseyck (Joseph Gielen); Armoiries des comtes de Flandre (Edmond de Busscher); Les objets étrusque d'Eygenbilsen ].
41706: Schuitema Meijer, Dr. A.T. en Drs. Eef van Dijk, - Inventaris van de Archieven van het Klerken- of Fraterhuis te Groningen.
74519: Schultze, H., - Vervolg op het Reglement op de Nationale Militie, gevolgd onder anderen, van de Bijzondere Wetten op de Nationale Militie met de tot dezelve Betrekking hebbende bijzondere Bepalingen en Instructien.
78984: Schulze, dr. F.B. en E.C. Enklaar, - Volkshuishoudkunde, voor allen, die in Landbouw en Nijverheid belang stellen.
74483: Schurhammer S.J., Georg, - De heilige Franz Xaver der Apostel von Indien und Japan.
17252: Schurink, Drs. H.J.A.M., - Tilburg in oude Ansichten.
172521: Schurink, Drs. H., - Tilburg in oude Ansichten.
172522: Schurink, Drs. H., - Tilburg in oude Ansichten.
17221: Schurink, Drs. H.J.A.M., - Tilburg in oude Ansichten. Deel 1..
37439: Schürmeyer, Walter, - Hieronymus Bosch.
68969: Schuster, M.J. bewerkt door J.H. Beekman Bzn., - De Hondenvriend. Geïllustreerd Handboekje voor de verzorging en verpleging van den Hond.
73421: Schut, mr. G.H.A., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 5. Bijzondere Overeenkomsten. Deel 5.1. Koop en Ruil.
67560: Schut, P., - Een Inventarisatie van Neolhitische Vondsten uit de Achterhoek, Gelderland.
75742: Schutgens, K., - Inventaris der Archieven van het Klooster Sint-Elisabethsdal te Nunhem 1240-1797..
226682: Schutgens, J.G.M. e.a., - Herdenkingsboek 10 mei 1940 Mill. Het Gevecht bij Mill.
134992: Schutjes, Lud. Henr. Christian., - Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch Deel 5 / Vijfde Deel.
134991: Schutjes, Lud. Henr. Christian., - Geschiedenis van het Bisdom 's Hertogenbosch Deel 4 / Vierde Deel.
12637: Schutjes, L., - Geschiedenis van Bokhoven, Cromvoirt, Empel, Engelen, Orthen.
75997: Schütte, Joachim, - Sierduiven.
69984: Schutte, mr. O., - Het Archief van de Familie Vollenhoven, Van Beeck Vollenhoven.
73636: Schuttevâer, prof. dr. H., - Vijftien Generaties. De Geschiedenis van een Nederlands Geslacht (1480-1980) [Dierkens].
69827: Schutze-Naumburg, Paul, - Heroisches Italien.
78515: Schuurman, A.J. ; A.M. van der Woude, - Probate Inventories. A new Source for the historical Study of Wealth, material Culture and agricultural Development.
39200: Schuurman, A.J., - Materiële Cultuur en Levensstijl. Een Onderzoek naar de Taal der Dingen op het Nederlandse Platteland in de 19de Eeuw: de Zaanstreek, Oost-Groningen, Oost-Brabant.
65606: Schuurmans Stekhoven, Ing. G., - Kluwer's Universeel technisch Woordenboek. Nederlands-Frans.
65605: Schuurmans Stekhoven, Ing. G., - Kluwer's Universeel technisch Woordenboek. Frans-Nederlands.
65466: Schuurmans Stekhoven, dr. J.H. e.a., - Verslag van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten over het Jaar 1931..
65465: Schuurmans Stekhoven, dr. J.H. e.a., - Verslag van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten over het Jaar 1930..
65464: Schuurmans Stekhoven, dr. J.H. e.a., - 24ste Verslag van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten over het Jaar 1914..
65463: Schuurmans Stekhoven, dr. J.H. e.a., - 23ste Verslag van het Staatstoezicht op Krankzinnigen en Krankzinnigengestichten over het Jaar 1913..
98441: Schuyter, Jan de, - Geheime Bladzijden uit het Heldenboek van den Weerstand.
66424: Schwartz, dr. jur. Gustav, - Das Recht der Staatsangehörigkeit in Deutschland und im Ausland seit 1914..
67420: Schwarz, Klaus, - Übersicht über die Bestände des Staatsarchivs der Freien Hansestadt Bremen.
67406: Schwarz, Klaus, - Kompanien, Kirckspiele und Konvent in Bremen 1605-1814..
67401: Schwebel, Karl H., - Salz im Alten Bremen.
67400: Schwebel, Karl H., - Das Staatsarchiv Bremen 1968 Behörde - Dokument - Geschichte.
10798: Schweitzer, mr. L.M.N., - Stamboom Familie Schweitzer.
78134: MS Pelplin Mon. Kart & Dom Georgius Schwengel, - Propago Sacri Ordinis Cartusiensis per Franciam. Pars I : De provincii Cartusiae, Provinciae, Aquitaniae, Cataloniae et Castellae. Vol. 1 & 2..
71017: Schwering, dr. Burkhard, - Dat zij in Vreede ruste. Alte Niederländische Totenzettel.
67547: Schwieger, Frank, - Rheinischer Verein für Denkmalpflege und Heimatschutz. Jahrbuch 1969. Johann Claudius von Lassaulx 1781-1848. Architekt und Denkmalpfleger in Koblenz.
75890: Schwintzer, Ida, - Das Milchschaf.
74636: Scipion, - Nos Voies dEau vers la Mer et le Rhin. Problème international.
74104: Scufflaire, Andrée, - Inventaire des Archives de la Famille del Fosse et d'Espierres.
65675: Scufflaire, Andrée, - Inventaire des Archives de la Famille del Fosse et d'Espierres.
76806: SDSP, - Beelden uit Vogelkop West Papoea.
76261: Seegers, J.J., - Economisch Historische Wegwijzer. Een Gids voor het Bronnen- en Literatuuronderzoek van de Nederlandse Economische Geschiedenis.
16524: Segers, Gied, - Omziend naar de Toekomst.
16510: Segers, Gied, - Beelden uit de Bezettingsjaren Boxtel 1940-1944..
73670: Segers, Jan e.a, - Taalgrensvorming in Zuid-Limburg.
71078: Edw. Gailliard; Gustaaf Segers, - Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Vlaamsche Academie voor Taal en Letterkunde. November 1912. [ O.a. De Processiën generael en de Hallegeboden te Brugge; Dr. Jan Renier Snieders herdacht 1812-1912.].
366003: Segers, Alfons e.a., - De Toremansmolen op de Wampenberg & Een Molengeschiedenis van Arendonk.
16599: Segers, Gied, - Omziend naar de Toekomst.
70123: Seggelen, A.J.M. van, - Het Liedboek van Liisbet Ghoeyuaers.
66017: Seggelen, J.A. van, - St. Paulus in worden en werken.
69596: Seiters, J. Ch. A., - Bonifacius, der Apostel der Deutschen. Nach seinem Leben und Wirken geschildert.
383022: Sels, G., - Spotnamen, Spotgebruiken en Volkshumor uit de Turnhoutse Kempen.
4001: Senders, J. e.a., - Brouwhuis van Boeren en Burgers.
165131: Sengers, Marjolein, - Wasch- & Strijkmuseum. Brabant goedgemutst. Één Museum, twee Gezichten.
27000: Sengers, W., - Het Lieve Vrouwke van Aarle. Maria Stoel der Wijsheid.
21431: Sengers, Janus e.a., - 125 Jaar Koninklijke Harmonie Echo der Kempen. De Geschiedenis van 1887 tot 2012..
43539: Sengers, Dr. H., - Dichters en God. Het Godsbeeld in de Nieuwe Nederlandse Lyriek 1880-1940..
76102: Serjeant, R.B., - Mink Farming.
67115: Serkis, Andy, - Lord of the Rings Gollem. Hoe de Filmmagie tot stand kwam.
78960: Serneels, Jozef, - Het landbouwkundig Patrimonium van de Abdij Rozendaal. Pachthoeven te Sint-Katelijne-Waver.
691: Servaas van Rooijen, A.J., - Redevoering over Jan van Heelu en Held van zijn Gedicht , Jan I, Hertog van Brabant.
69: Servaas van Rooijen, A.J., - Redevoering over Jan van Heelu en Held van zijn Gedicht , Jan I, Hertog van Brabant.
6964: Servaes, Paul, - Kleinbrabantse Almanak voor 1983..
32481: Servais, Fernand, - Souvenirs de mon vieux Bruxelles. Tome I & II..
30509: Servais, Max e.a., - Het Stadhuis van Diest.
76944: Setten, P.H. van, - Herinneringen aan Ouders en Voorouders. Familie van Setten; Lebbe; Keiner; Courbois; Cleyndert.
16601: Severijns, R.A.L. e.a., - Op Goede Leest Geschoeid. De Moergestelse Schoenmakers.
71058: Robin D'Archy Shillcock, - Leven tussen land en Water. 32 Kunstenaars portretteren Noord-Oost Polen (Biebrza).
77838: Sibon. B., - Familieboek van het Geslacht Bontjer.
74122: Sickenga, mr. V., - Hachelijke Tijden voor het Gemeentewezen. Een waarschuwend Woord. I & II.
74121: Sickenga, mr. V., - Is het niet de Tijd gekomen de Gemeenten haar Rechten en Vrijheden weder terug te geven?.
65915: Sickesz, W.C., - Behoud ons voor onze Vrienden. Deel 1: Verstrikt in het Goud.
27745: Sicking, J.J.M., - Sint Joris in Stratum.
75000: Siebers, J.M.C.M., - Inventarissen van de Archieven van de Evangelische Broedergemeenten in Nederland buiten Zeist (Amsterdam, Haarlem, Akkrum, Blokzijl) 1738 - 1961..
170767: Siebers, Pieter, - Over Onderzoek. Een Beeld van de Katholieke Universiteit Brabant.
24590: Siegmund, Wim, - Ginneken. De Annexatie van het Dorp in Woord en Beeld.
71415: Siemens, - Die Entwicklung der Starkstromtechnik bei den Siemens-Schuckertwerken. Zum 50 Jährigen Jubiläum.
77856: Siemes, Hans, - Een Greep uit het Landbouwverleden 1900-1950. Deel 3..
72260: Siemon, Thomas, - Ausbüxen, Vorwärtskommen, Pflicht erfüllen. Bremer Seeleute am Ende der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus 1930 - 1939..
69036: Sierksma, Kl., - De Gemeentewapens van Nederland.
75005: Siero, E.T.G., - Inventaris van het Archief van de Familie Coenen van 's Gravesloot 1464 - 1939..
40567: Sighart, Joachim, - Albert le Grand sa Vie et sa Science.
65799: Sigtenhorst Meyer, B. van den, - Jan. P. Sweelinck en zijn instrumentale Muziek.
35754: Sijbers, Thieu, - Aachterum Binne.
38219: Sijbers, Thieu, - Over Bij Wijze van Sprèke Gesproken.
69166: Sijmons, K.L., - Protestantsche Kerkbouw.
272607: Sijpe, Luc Van De, - 150 Jaar Trappisten in Achel (1846-1996).
76124: Sijpkens, dr. B., - De dierlijke Parasieten van onze Huiszoogdieren.
26441: Sikkers, Leo, - Gedane Zaken. Honderd Verhalen over Bedrijven en Winkels, groot en klein, uit Drunen, Vlijmen, Elshout, Nieuwkuijk en Haarsteeg, die in de Loop der jaren ophielden te bestaan of van Eigenaar veranderden.
71574: Sikkes, P. en A. Zadel, - Beknopt Leerboek voor het Gemeenterecht.
66375: Sikkes, P., - De Kieswet en haar Toepassing.
18601: Simon, F.W., - Boeren en Wevers.
20033: Simons, Ludo; E. Van Autenboer, J. Lauwerys e.a., - Beeld van de Kempen.
20966: Simons, M.S.M.J.C., - Tussen Turf en Televisie. Acculturatieproblemen van een binnenlandse Migrantengroep gedurende een aantal Generaties. Sociologisch onderzoek voormalige Drentse Turfgravers bij Philips in Eindhoven.
38399: Simons, Jozef, - Ons Vroom en Vrolijk Kempenland.
74025: Simons, prof. dr. D., - Advies uitgebracht nopens het Karakter van het Gesticht van Weldadigheid Het Weeshuis te Doesburg.
21212: Simons, Ingrid & Frans Hoppenbrouwers, - Valkenswaard in Litho’s en Gedichten.
106977: Simons-Overing, D.A., - Genealogie van het Geslacht Overing.
98449: Simons, John, - Afscheid van het Zesde.
42054: Sinnigen OP, P. Ansgar, - Geschichtliche Darstellung der in der Superioren-Vereinigung zusammengeschlossenen Orden und Kongregationen.
355064: Sinninghe, Jacques R.W., - Het Brabantse Volksverhaal in Woord en Beeld.
35687: Sinninghe, J.R.W., - Opstand in Brabant.
35309: Sinninghe, J.R.W., - Peer van 't Heike.
24193: Sinninghe, Jacques R. W. e.a., - Gedenkboek H.B.S. Breda. 1867-1952..
67554: Sinninghe, J. e.a., - Tien Jaren Volksverhalen 1955-1965..
28138: Sirjacobs, Ray, - Antwerpen Sint-Pauluskerk. De Vijftien Mysteries van de Rozenkrans.
77777: Sitwell, Sacheverell, - Great Houses of Europe.
32180: Six, Gerrit e.a., - 't Brussels Handboek. Handleiding voor een Hoofdstad.
40808: Sizoo, Prof. Dr. A., - Uren met Augustinus.
78197: Slager, Mr. C.H., - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
25932: Slager, Mr. C.H., - De Ambachtsheerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossemeer en het Tiendrecht.
30449: Sledsens, Alois, - Wommelgem Vroeger en Nu. Bijdrage tot de Geschiedenis van Wommelgem.
19936: Sleeuwen, Mevr. van, - Jeugdherinneringen.
176617: Slegers, Cees, - Gregorius Vriendschap door Muziek. Koninklijke erkende Muziekvereniging Sint Gregorius Haaren 1875 - 2007..
39969: Slegers, Cees, - Mensen uit de Kringen van Brabants Heem.
33975: Slegers, Staf, - Den Broekkant in de Jaren dertig.
9546: Sleiderink, Remco, - De Stem van de Meester. De Hertogen van Brabant en hun Rol in het literaire Leven (1106-1430).
9545: Sleiderink, Remco, - De Stem van de Meester. De Hertogen van Brabant en hun Rol in het literaire Leven (1106-1430).
21409: Slenders, A.P.G. en J. Bussing, - Boerenbond Bergeyk 't Loo en 't Hof. Geschiedenis vanaf de Oprichting in 1903 tot aan de Fusie in 1992..
27106: Sleutjes, Elisabeth e.a., - Turris Davidica (1). Boodschappen en Gebeden van Moeder Gods gegeven in het Hofke te Berlicum.
78612: Slicher van Bath, B.H. e.a, - A.A.G. Bijdragen 9..
78611: Slicher van Bath, B.H. e.a, - A.A.G. Bijdragen 8..
16583: Slinkman, Mayko e.a., - Inspiratie uit de Regio. Jaarpublicatie ERAC.
23095: Slits, Frans, - Laurentius Torrentinus Drukker van Cosimo Hertog van Florence 1500-1563..
109201: Sloff, Jan G., - Beken in Brabant.
10292: Slofstra, J. e.a., - Het Kempenproject 2: Een Regionaal-Archeologisch Onderzoeksprogramma.
10237: Slofstra, J. e.a., - Het Kempenprojekt. Een Regionaal-Archeologisch Onderzoeksprogramma.
71218: Sloof, J.H.M., - Inventaris van het Archief van het Waterschap de Zandsloot onder de Gemeente Voorhout 1858-1952..
38825: Sloot - Van der Heijden, Betsie van der ; Angelina Geertruida, - De Smaak van Boxtel.
24733: Slootmans, C., - Bergen op Zoom op het Eind der XVIIIe Eeuw.
36739: Slootmans, Korneel, - Markiezenhof Bergen op Zoom.
24702: Slootmans, Korneel, - Bergse Schippers vòòr 1540..
24384: Slootmans, C., - Oud-Ossendrechtsche Sprokkels.
243801: Slootmans, C., - Oud-Ossendrechtsche Sprokkels.
36655: Slootmans, Korneel, - Het Markiezenhof te Bergen op Zoom in Restauratie.
37751: Slootmans, C., - De Sinte Geertruydtbronne. Legende en Historie.
26877: Slootmans, Korneel, - De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom. I De Mariakapel vóór 1580..
26878: Slootmans, Korneel, - De Hoge Lieve Vrouw van Bergen op Zoom. II Meesters van het vloeibaar Goud.
24972: Slootmans, Corn. J. F., - In het Verleden ligt het Heden, in het Nu wat worden zal.
24976: Slootmans, Corn. J. F., - Een brandvrij Archiefdepôt te Bergen op Zoom.
24971: Slootmans, Corn. J. F., - Bij de Opening van het brandvrije Archiefdepot te Bergen op Zoom.
171461: Slootmans, Corn. e.a., - Sint Leonardus. Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen. 1924..
17146: Slootmans, Corn. e.a., - Sint Leonardus. Jaarboek van de Studenten aan de R.K. Leergangen. 1924..
24879: Slootmans, C.J.F., - Bosschenaren op de Bergen op Zoomsche Jaarmarkten.
24880: Slootmans, C.J.M., - Bergen op Zoom. De Stad der Markiezen.
24884: Slootmans, C.J.F., - Jaarmarktvrijheid en Ambachtskeure te Bergen op Zoom.
24885: Slootmans, Corn. J.F., - Les Marchands Brabançons et, plus spécialement, les Marchands Bruxellois aux Foires de Berg-op-Zoom.
24887: Slootmans, C., - De Bergen op Zoomsche Jaarmarkten en de Bezoekers uit Zuid-Nederland.
38648: Slootmans, C.J.F., - Klokken, Beiaard en Beiaardiers te Bergen op Zoom vóór 1747..
397053: Slootmans, Korneel, - Arnoldus Asselbergs 1811-1880..
24852: Slootmans, C.J.F., - De Heilig Kruis Ommegang van Bergen op Zoom.
24847: Slootmans, C.J.F., - Jaarmarktvrijheid en Ambachtskeure te Bergen op Zoom.
24826: Slootmans, Korneel, - Brabantse Kooplieden op de Bergse Jaarmarkten.
36780: Pater Sloots, - Het Huis van Herlaer.
35225: Sloots, Jan, - Ronde Wijzers in het Uur. Gedichten.
390461: Sloots, Jan e.a., - Jan Sloots. Gedichten, Schilderijen. Catalogus Herfst. Gedichtenbundel Het onvoltooide Woord.
39046: Sloots, Jan e.a., - Jan Sloots. Gedichten, Schilderijen. Catalogus Herfst. Gedichtenbundel Het onvoltooide Woord.
74587: Slotemaker, A., - Vervolg op de Handleiding tot de geregelde Uitvoering van de Werkzaamheden, voorgeschreven bij de Wet op de Schutterijen.
72101: Slotemaker, A., - Eerste Vervolg op de Handleiding tot de geregelde Uitvoering van de Werkzaamheden, voorgeschreven bij de Wet op de Schutterijen......
68975: Slotemaker, A., - Handleiding tot de geregelde Uitvoering van de Werkzaamheden voorgeschreven bij de Wet op de Schutterijen, met de deswege bestaande reglementaire Bepalingen, Verordeningen, Wijzigingen en Ophelderingen.
36557: Sloten, P.K.P.J. van, - 's-Hertogenbosch en Omgeving. Bijdrage tot de Kennis der Landsverdediging.
205892: Sluijter, Frans W. e.a., - 20 Jaar Globe.
22231: Sluijters, J.F.J., - Uden in oude Ansichten.
222309: Sluijters, J.F.J., - Uden in oude Ansichten.
22227: Sluijters, Hans, - Hogerhand in Stad en Land van Ravenstein.
27806: Sluijters, J., - De Hervormde Kerk te Ravenstein in het Verleden.
22212: Sluijters, Hans, - Beknopte Historie van Ravenstein.
22216: Sluijters, Hans e.a., - Onder Pet en Poffer Op Zeeland.
22000: Sluijters, J., - De Lotgevallen van het Land van Ravenstein en het Graafschap Megen.
15725: Sluijters, J. e.a., - Gemeente Schaijk. Rekreatie, wonen, werken.
26499: Sluijters, J., - Twee en een halve Eeuw nieuwe Burgers te Geertruidenberg.
28073: Sluijters, J., - St. Jacobus Major Zeeland 1871-1971..
280731: Sluijters, J., - St. Jacobus Major Zeeland 1871-1971..
22443: Sluijters, J.M.J.F.A., - Ravenstein in oude Ansichten.
22371: Sluijters, Hans en Jan Buur, - Volkels Kerk viert Veertig! Terugblik in kort Bestek op het geestelijk Leven van een Brabants Dorp.
22388: Sluijters, J.M.J.F.A., - Schaijk en Reek in oude Ansichten.
22392: Sluijters, J. e.a., - Schaijk. Rekreatie, wonen, werken.
12490: Sluiter, Liesbeth, - Reinier van Arkel. Ik wil weer Trampoline springen.
75417: Sluszny, Marc, - Sharkwise. Een Ontdekkingsreis.
76490: Sluyterman, K., - Huisraad en Binnenhuis in Nederland in vroegere Eeuwen.
105413: Sluyterman, dr. Keetie E., - Driekwart Eeuw CSM Cash Flow, Strategie en Mensen.
10567: Sluyterman, K. e.a., - Het Coöperatieve Alternatief. Honderd Jaar Rabobank 1898-1998..
70992: Small, Donn, - Explore the New Forest.
106987: Smallenburg, J.H., - Het Geslacht Van Haaften in het Land van Altena 1160 - 1996..
75748: Smals, R.G.M., - Collaborative Development of complex Products. Ten Cases of collaborative Product Development in high-tech Industries.
11729: Smedt, Hilda de, - De Groothandel in de Zuidelijke Nederlanden.
9653: Smeenk, Hester, - Samen-Werken aan Brabant. 12 inspirerende Voorbeelden van Landinrichtingsprojecten in Noord-Brabant.
75736: Smeets, M.K.J. e.a., - Inventaris van het Archief van de Munsterabdij te Roermond 1220-1797..
22252: Smeets, Paul, - 100 jaar St. Petrus Uden 1890-1990..
243815: Smeets, Jan, - Ben nooit zuinig met je Dromen. Het Zunderts Toneel 1947 - 2007..
42039: Smeets, Pater Lamb., - Het Kerkelijk Recht voor Vrouwelijke Religieusen.
39753: Smeets, Frans, - Een 'Brabants Bont' Gezelschap.
170491: Smeets, Henk, - Lunetten, Kroniek van een failliet Beleid. Het Overheidsbeleid ten aanzien van de Molukse Gemeenschap in Vught.
17049: Smeets, Henk, - Lunetten, Kroniek van een failliet Beleid. Het Overheidsbeleid ten aanzien van de Molukse Gemeenschap in Vught.
169538: Smeets, Henk e.a., - Vught in Ansichten.
78668: Smeets, Lamb., - Het Kerkelijk Recht voor Vrouwelijke Religieuzen.
27969: Smeets, P. e.a., - St. Petrus Uden 100 Jaar 1890-1990..
97114: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1923. Historische en administratieve Bescheiden Deel I t/m Deel V..
97113: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel IV..
97112: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel III..
97111: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel II..
9711: Smeets, H. en V. Cleerdin, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant 1814-1914. Historische en administratieve Bescheiden Deel 1..
70534: Smeijsters, H.J.M.F., - De Muziek in de Greep van de Technologie.
38537: Smekens, F., - Oudheidkundige Musea. Vleeshuis. Catalogus IX Tin.
384536: Smekens, Frans, - Verzamelde Geschriften Frans Smekens.
9436: Smekens, F. e.a., - Munten en Penningen van alle Tijden.
295072: Smet, J. ; H. de Kok, - Jaarverslag 1977. Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1977..
28985: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en bewaert in Brabant.
289432: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant.
289433: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant.
289431: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt en bewaert in Brabant Deel II..
28943: Smet, C., - De Roomsch-Catholyke Religie, begonst, uytgebreyd, vastgestelt ende bewaert in Brabant. Deel I en II..
296328: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1974. Catalogus van de Tijdschriften.
296327: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1981. Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1981..
296326: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1980. Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1980..
296325: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1979. Bibliografie van de Antwerpse Kempen.
296324: Smet, J. & H. de Kok, - Jaarverslag 1978. Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1978..
296323: Smet, J. & H. de Kok, - Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1996-1999..
296322: Smet, J. & H. de Kok, - Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1992-1995..
296321: Smet, J. & H. de Kok, - Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1988-1985..
29632: Smet, J de en H. de Kok, - Bibliografie van de Antwerpse Kempen 1982-1985..
33519: Smets, dr. J., - Historiek van de Rijksmiddelbare School te Turnhout.
21650: Smetsers, Sjef, - Vessem Toneel. Ruim een halve Eeuw Toneel in Vessem.
21474: Smetsers, J.J.A., - Vessem, Wintelre en Knegsel in oude Ansichten.
27479: Smeulders, Drs. C., - De Norbertinessen van Sint-Catharinadal.
27707: Smeyers, dr. Maurits, - De Abdij van Park. 850 Jaar Premonstratenzerleven.
65588: Smidt, mr. H.J., - De Wet tot Regeling van het Armbestuur.
90082: Smiesing, P.K. en J.P. Brinkerink, - Onder de Rook van Utrecht: Twee Eeuwen Tabakspijpenmakerij in Lauwerecht 1600-1800..
39366: Smit, mr. J.P.W.A., - De Platen van het Cleveniersgilde te Grave.
78139: Smit, Hans & Henri van Gelder, - Wils Verklaring. De Alzheimerepidemie en het Recht op Zelfbeschikking.
76669: Smit, mr. dr. C., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Derde Periode 1899-1919. Deel VI, VII, VIII.1. & VIII.2..
76661: Smit,, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. DeeI III 1467-1477..
76245: Smit, mr. J.P.W.A., - De Legervlaggen uit den Aanvang van den 80-jarigen Oorlog.
40296: Smit, Lena, - Jeanne d'Arc.
295068: Smit, J.P.W., - Inventaris der Archieven voor 1811 der voormalige Gemeente Waalre en der Gemeente Valkenswaard.
295052: Smit, J.P.W.A. e.a., - Verslagen m.b.t. Inspectie Provinciale archieven 1915 t/m 1936..
74095: Smit, E.W., - Archiefinventaris. Commissie van Toezicht van de Nieuwe Visscherij te Zierikzee (1817) 1818 - 1835..
12647: Smit, Mr. P. F. e.a., - Van Spanje naar de Staatsen.
73812: Smit, J., - Het Archief der Rekenkamer ter Auditie van de Gemeenelandsrekeningen en de opvolgende Colleges.
70939: Smit, mr. dr. C., - Bescheiden betreffende de Buitenlandse Politiek van Nederland 1848-1919. Derde Periode 1899-1919. Deel I t/m VIII..
120133: Smit, J.P.W.A. e.a, - Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch.
120131: Smit, J.P.W.A. e.a, - Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch.
120132: Smit, J.P.W.A. e.a, - Stedelijk Gymnasium 's Hertogenbosch.
397311: Smit, P. Ch.  , - Ter Nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista van Son.
39731: Smit, P. Ch., - Ter Nagedachtenis van Mr. Joannes Baptista van Son.
12295: Smit, Mr. Dr. J.P.W.A., - Het Drakenhoofd op de Bossche Stadhuistoren.
10741: Smit, Mr. J.P.W.A., - Van Sainc Jur.
11956: Smit, Peter, - Het Geheim van Waneind.
281044: Smit, mr. J.P.W.A., - Bijzonderheden omtrent de 17de eeuwsche Bouwgeschiedenis der Kerk van Terheijden.
69848: Smit, J., - Het Archief der Rekenkamer ter Auditie van de Gemeenelandsrekeningen en de opvolgende Colleges.
69595: Smit, dr. H.J. en dr. W.J. Wieringa, - Correspondentie van Robert Fruin 1845-1899..
43827: Smit, Gabriël, - Spiegelbeeld.
43795: Smit, Mgr. dr. Jan O., - Het eeuwige Rome.
101101: Smit, J.P.W.A., - Het Brabantsche Jachtrecht vóór de Regeering van Karel den Stouten.
10110: Smit, J.P.W.A., - Het Brabantsche Jachtrecht vóór de Regeering van Karel den Stouten.
9926: Smit, Dr. J.P.W.A., - De Brabantsche Beelden en Teekens van Recht.
9805: Smit, Mr. Dr. J.P.W.A., - Het Wapen van de Bossche Notaris Johan van Asten.
9804: Smit, J., - Het Wapen van Noord-Brabant.
9791: Smit, dr. J.P.W. A., - Het Wapen van Helmond.
97865: Smit, mr. Dr. J.P.W.A., - Het Wapen van de Bossche Notaris Johan van Asten.
97864: Smit, mr. Dr. J.P.W.A., - Het Wapen van Johan de Hornes (1531/2-1606), Baron van Boxtel.
97856: Smit, mr. J.P.W.A., - Het Wapen der Gemeente Woensdrecht.
97851: Smit, J.P.W.A., - De Stadskleuren van Heusden.
65290: Smit, mr. J.P.W.A., - De Legervlaggen uit den aanvang van den 80-jarigen Oorlog.
65284: Smit Kleine, F.A., - Wenschelijkheid van Staats Centrale's en ultra Hoogspannings Leidingen voor Nederland, in verband met eene intense Electrificatie van ons Land.
181: Smithers, Henry, - Observations made during a Residence in Brussels and several Tours through the Netherlands, comprising Ostend, Bruges, Ghent, Antwerp, Malines and Brussels. With Remarks on the Works on Nature and Art ....
38577: Smits, dr. C.A. Xav., - Beknopte Catalogus van het Bisschoppelijk Museum te 's Hertogenbosch.
19010: Smits, H.L.M., - Van Alvershool tot Zuiderklamp.
17978: Smits, Jan, - De Parochie van St. Willibrordus te Berkel honderdvijftig Jaar 1852-2002..
293701: Smits, dr. C.F. Xav., - Inventaris van het Notarieel Archief van Breda.
15743: Smits - de Mol, Betsie, - Nistelrode in oude Ansichten.
243826: Smits, H.J., - Een Dorp aan een Rivier. Gemeente Standdaarbuiten.
128911: Smits, Dr. C.F.X., - De Stichtingsoorkonde der Illustre L.V. Broederschap of Zwanebroederschap van 's Hertogenbosch, anno 1318..
28318: Smits, Dr. C.F. Xav., - Grafzerken in de Kathedrale St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
283181: Smits, Dr. C.F. Xav., - Grafzerken in de Kathedrale St. Janskerk te 's-Hertogenbosch 1e Stuk.
28317: Smits, Dr. C.F. Xav. & Jhr. Mr. A.F.O. van Sasse van Ysselt, - Grafzerken in de Kathedrale St. Janskerk te 's-Hertogenbosch.
28281: Smits, Dr. C.F. Xavier, - De Kathedraal van 's Hertogenbosch.
282812: Smits, Dr. C.F. Xavier, - De Kathedraal van 's Hertogenbosch.
40407: Smits, Hendr. M., - H. Ignatius van Loyola.
28076: Smits, Jan, - Het Interieur van de St. Willibrorduskerk te Berkel-Enschot.
35523: Smits, Gerda, - Pjeedepoel.
40344: Smits, Hendr. M., - De Maagd van Orleans.
40343: Smits, Hendr. M., - St. Elizabeth de Landgravin van Thüringen.
205006: Smits, F.N., - Beknopte Geschiedenis van Eindhoven. Deel 2 en 3..
40340: Smits, Hendr. M., - St. Bonifacius.
66128: Smits, J.J.L., - De eerste Schreden op den Weg naar het Staatselectricteitsbedrijf.
66123: Smits, J.J.L., - De Electriciteitsvoorziening van Nederland in hare nieuwste Phase.
66124: Smits, J.J.L., - De Electriciteitsvoorziening van Nederland. Losse Aanteekeningen op de Memorie van Antwoord.
36319: Smits, Jan, - Brabants Peil. Monumenten voor Waterbeheersing in Noord-Brabant.
205005: Smits, F.N., - Beknopte Geschiedenis van Eindhoven. Deel 2 en 3..
205003: Smits, F.N., - Beknopte Geschiedenis van Eindhoven. Deel 2..
205001: Smits, F.N., - Beknopte Geschiedenis van Eindhoven 2e deel.
73655: Smitt, J.H. Sr., - Beknopte Handleiding voor de Zijdeteelt.
295215: Smolar - Meynart, A., - Fonds de l'Instruction Publique. Inventaire I..
37609: Smolar-Meynart, A.; A. Vincke, - Dentelle de Bruxelles.
65646: Smolar-Meynart, Arlette, - Inventaire des Archives du Chateau de Faulx-Les Tombes.
384574: Smolders, Rob, - Onrust.
38514: Smolders, Rob e.a., - Onrust.
38516: Smolders, Rob en Edwin Jacobs, - De Kracht van de Herhaling.
39229: Smout, Herm., - Het Antwerpsch Dialect. Met eene Schets van de Geschiedenis van dit Dialect in de 17e en 18e Eeuw.
35823: Smulders, Ton e.a., - Spiegelingen anno 2000. Literatuurprijs Gemeente Hilvarenbeek voor het Jaar 2000..
20318: Smulders, Fr. J.A.W., - Enige Wetenswaardigheden uit de Geschiedenis van de Parochie en de Kerk van O.L. Vrouw Tenhemelopneming te Reusel.
40578: Smulders, Willem (bewerking), - Die eerste Bliscap van Maria. Vijftiend'eeuwsch Mysteriespel.
289254: Smulders, Willem, - De Sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
28925: Smulders, Willem, - De Sevenste Bliscap van onser Vrouwen. Mysteriespel van de XVde Eeuw.
17527: Smulders, Albert e.a., - NOS 1921-1931..
27659: Smulders, Jan, - Achter de Kloostermuur. Een Bezoek aan de Achelse Kluis.
39767: Smulders, F. W., - Een Zuster van Jeroen Bosch.
39743: Smulders, Frans, - Het Leven van Hendrik van Dijk. Geen Pech hebben is voldoende Geluk.
397067: Smulders, Jan, - Zo nietig is een Mens. Markante Levensportretten.
21436: Smulders, Alb. J.M. E.a., - Bergeyk 121/2 Jaar onder het Bestuur van Burgemeester Linders. 1 april 1946 – 1 oktober 1958..
35980: Smulders, Lea, - Revue Ge komt pas kijken.
9579: Smulders, dr. G.W.A., - Het Jongeboeren Vraagstuk in Verband met Industrialisatie en Beroepskeuze.
35676: Snackers, Jack, - In goed Gezelschap.
12496: Snackers, Jack, - Een Nar in Beeldenrijk Den Bosch.
99582: Sneep Czn, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Oude Appelaar onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1934..
99528: Sneep, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening op het Gebruik van het Kanaal de Buitenhaven en het Gedeelte Keene genaamd de Boezem van het Waterschap De Mooie Keene onder de Gemeente Fijnaart c.a., Standdaarbuiten en Klundert 1934..
99525: Sneep, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening van het Waterschap De Oude Fijnaart onder de Gemeente Fijnaart c.a. 1928..
99524: Sneep, M.J.T., - Keur of Politie-Verordening van het Waterschap De Oude Fijnaart onder de Gemeente Fijnaart c.a..
20563: Snellen, Peter, - De Voertuigen van de Philipsbrandweer.
72081: Sneller, dr. Z.W., - Geschiedenis van den Nederlandschen Landbouw.
70880: Sneller, dr. Z.W. (red.), - Geschiedenis van de Nederlandsche Landbouw 1795-1940..
10541: Sneller, prof. dr. Z.W., - De Opkomst van van de Noordbrabantsche Industrie.
74437: Snethlage, Albertus, - Een Geval van Lupus Pernio.
378421: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Uit de Kempen: Schuimloopers; De Brandstichter.
37860: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Op de Grenzen.
378592: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Novellen uit de Acht Zaligheden.
37842: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Schuimloopers.
378308: Snieders, Renier, - De Scheerslijper.
378591: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Novellen uit de Acht Zaligheden..
35819: Snieders, August geboren te Bladel, - De Kraaien zullen het uitbrengen; Stille Waters, diepe Gronden; Op Den Toren.
378307: Snieders, Renier geboren te Bladel, - De Hut van Wartje Nulph. Het Kraaiennest. De Brandstichter. Gij Dwarskop .
378304: Snieders, Renier, - Op de Pijnbank; Hoe men Burgemeester wordt; De Schuimlopers.
37830: Snieders, Renier geboren te Bladel, - De Scheerslijper.
378296: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God.
378294: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 2..
378295: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 1 en 2..
37829: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 1 en 2..
378292: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 2..
378293: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Zonder God. Deel 1 en 2..
378281: Snieders, August, - Arme Julia.
378278: Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
37859: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Novellen uit de Acht Zaligheden. O, die Wijsneus!; Gij Dwarskop; Goed Geborgen.
378277: Snieders jr., August, - Op de Toren.
37825: Snieders, August, - Oranje in de Kempen (gevolgd door) De Verrader.
378251: Snieders, August, - Oranje in de Kempen; Heibloemke; Anne Dieu-le-Veut.
378271: Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792. Eerste Deel..
378272: Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
378273: Snieders, August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792; Verborgen Geluk; Het Jan-Klaassen-Spel.
378274: Snieders jr., August, - Op den Toren. De Inval der Franschen in 1792..
378242: Snieders, Dr. August, - De Voetbranders.
378412: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Meesterknecht. Vertelling aan mijne grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
378414: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Meesterknecht. Vertelling aan mijne grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
37824: Snieders, August, - De Voetbranders of de Fransen in Noordbrabant (1793).
378241: Snieders, August, - De Voetbranders of de Franschen in Noordbrabant (1793); Naar Cayenne. Episoden uit de Geschiedenis der Fransche Omwenteling; Job Jeurick. Eene Novelle uit den Ouden Tijd; Chauvins in de XVII Eeuw; In ’t vervalllen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven.
378411: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Meesterknecht; Neel, de Kleermaker; Hoe men Burgemeester wordt; Op- en Neerheide.
378234: Snieders, Dr. August, - Alleen in de Wereld. Een Verhaal uit onze Dagen. II..
378207: Snieders, dr. August, - Antwerpen in Brand en Vijf andere Verhalen: Antwerpen in Brand; Waar is de Vader? Een Verhaal; Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
37822: Snieders, Dr. August, - Anne Dieu-le-Veut.
378221: Snieders, Dr. August, - Anne Dieu-le-Veut.
378233: Snieders, Dr. August, - Alleen in de Wereld. Een Verhaal uit onze Dagen. I..
378391: Snieders, August, - Onze Boeren; Wat een Pruik kost; Ryfka.
378393: Snieders, August, - Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798..
37841: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Meesterknecht.
378205: Snieders, dr. August, - Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen; Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
378204: Snieders, dr. August, - (Deel 1: ) Villa Pladelle. De Giftbrief van ’t Jaar 922. Een Verhaal aan mijne Kinderen; In ‘t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; De Ooievaars; Hoog vliegen en Diep vallen; Jan Scharesliep; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven; Op de Bruiloft; Fata Morgana Beelden uit het Leven; Op den Kruisberg. Wim en Grim Beelden uit het Zwerversleven; Beelden uit het Kunstenaarsleven; 24…. Beelden uit het Zieleleven; Canaille… Beelden uit het Tooneelleven; Stille Waters Diepe Gronden Beelden uit het Dorpsleven; Rivierschuimer. Beelden uit het Volksleven; De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen. (Deel II: ) De Kraaien zullen ’t uitbrengen. Een Verhaal; De Gasthuisnon. Eeen Verhaal uit onze Dagen; De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen; De Fortuinzoekers. Een Verhaal uit Noordbrabant; De Orgeldraaier. Eene Geschiedenis uit den Jare 1817; De Arme Schoolmeester. (Deel III: ) Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
378374: Snieders, dr. August, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
37838: Snieders, dr. August, - Sneeuwvlokske. Uit de Dagen van den Watersnood.
378381: Snieders, dr. August, - Sneeuwvlokske. Uit de Dagen van den Watersnood.
37839: Snieders, dr. August, - Onze Boeren. Tooneelen uit den Boerenoorlog van 1798..
378203: Snieders, dr. August, - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen; De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; Gevallen Ster. Een Beeld uit onze Dagen; Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
378202: Snieders, dr. August, - De Kraaien zullen ’t uitbrengen. Een Verhaal; De Gasthuisnon. Een Verhaal uit onze Dagen; De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen; De Fortuinzoekers. Een Verhaal uit Noordbrabant; De Orgeldraaier Eene Geschiedenis uit den Jare 1817; De Arme Schoolmeester.
37820: Snieders, August, - Aug. Snieders Volledige Werken. Deel 1 en Deel 2..
378201: Snieders, dr. August, - Villa Pladelle. De Giftbrief van ’t Jaar 922. Een Verhaal aan mijne Kinderen; In ‘t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd; De Ooievaars; Hoog vliegen en Diep vallen; Jan Scharesliep; Lodewijk Gerrits. Herinneringen uit het Vlaamsche Leven; Op de Bruiloft; Fata Morgana Beelden uit het Leven; Op den Kruisberg. Wim en Grim Beelden uit het Zwerversleven; Beelden uit het Kunstenaarsleven; 24…. Beelden uit het Zieleleven; Canaille… Beelden uit het Tooneelleven; Stille Waters Diepe Gronden Beelden uit het Dorpsleven; Rivierschuimer. Beelden uit het Volksleven; De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen..
378199: Snieders, Dr. August, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier & Het Bloemengraf.
378198: Snieders, Dr. August, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier & Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
378194: Snieders, August, - Het Bloemengraf. De Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
378195: Snieders, August, - Zo werd hij rijk. Fata Morgana.
378196: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Brandstichter; Hoe men Burgemeester wordt; Anastasia.
378192: Snieders, August, - Het Bloemengraf. De Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
378193: Snieders, August, - Het Bloemengraf. de Speelduivel. Op de Bruiloft. Wim en Grim.
378184: Snieders, Dr. August, - Het Zusterken der Armen. Een Verhaal uit onze Dagen.
37818: Snieders, dr. August, - Het Zusterke der Armen..
378181: Snieders, dr. August, - Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit het hedendaagsch Leven.
378182: Snieders, dr. August, - Het Zusterke der Armen. Een Verhaal uit het hedendaagsch Leven.
378176: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand II. Tafereelen uit den Jare 1576..
378175: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand I. Tafereelen uit den Jare 1576..
378161: Snieders, Dr. August, - Een Getuige.
378162: Snieders, Dr. August, - De Kraaien zullen het uitbrengen. Een verhaal uit de Antwerpsche Kempen.
37817: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand II. Tafereelen uit den Jare 1576..
378171: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
378172: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
37816: Snieders, Dr. August, - De Kraaien zullen het uitbrengen. Een verhaal uit de Antwerpsche Kempen.
37815: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Zestiende Jaargang..
37813: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Veertiende Jaargang..
37814: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Vijftiende Jaargang..
37812: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Dertiende Jaargang..
37810: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Elfde Jaargang..
37811: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Twaalfde Jaargang..
37809: Snieders jr., August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zondags-Lectuur voor alle Standen. Tiende Jaargang..
37808: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Negende Jaargang..
37807: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Achtste Jaargang..
37805: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Zesde Jaargang..
378372: Snieders, dr. August, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
37804: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Vijfde Jaargang..
37803: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Vierde Jaargang..
37802: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Derde Jaargang..
37801: Snieders, August (hoofdredacteur), - De Belgische Illustratie. Tweede Jaargang..
378362: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
37837: Snieders, dr. August, - De Nachtraven. Een Verhaal uit onze Dagen.
37836: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
378361: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Op de Pijnbank. Proeve van diepe Verveling.
37857: Snieders jr., August, - Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd; De Landverrader eene Fantazie; Arme Julia; Juffer Klepperman. Eene Vertelling uit de Grensdorpen.
378351: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Gouden Willem. Uit het Leven der Boeren in de Kempen.
378531: Snieders, Dr. August, - Waar is de Vader?.
37835: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Gouden Willem. Uit het Leven der Boeren in de Kempen.
378343: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Dokter Marcus.
378511: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
378513: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
37853: Snieders, dr. J. Renier, - Waar is de Vader?.
37834: Snieders, Renier geboren te Bladel, - Dokter Marcus.
378341: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Dokter Marcus.
378342: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Dokter Marcus.
37851: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Het Paradijs (Uit de Goudmijnen der Kempen).
37833: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Het Kraaiennest.
378331: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Het Kraaien-Nest.
378503: Snieders, Dr. J. Renier, - Dorpsverhalen: De Zoon van den Scheerslijper; Neel de Kleermaker; Op- en Neerheide; Een Prins van Oranje; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
378502: Snieders, Dr. J. Renier, - Dorpsverhalen: De Zoon van den Schaerslijper; Neel de Kleêrmaker; Op- en Nêerheide; De Volkslievende Prins; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
37850: Snieders, Dr. J.R., - Dorpsverhalen: De Zoon van den Scheerslijper; Neel de Kleermaker; Op- en Neerheide; Een Prins van Oranje; De Pastoor en de Jacobijn; Peter de Groote.
378321: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Wonderdokter.
378494: Snieders, J. Renier, - Het Wonder van Sint Hubert.
378971: Snieders, August, - Eenige Peerlen uit Dr. Snieders Letterkrans (Klein Vrouwke; Zaterdag Avond; Vaderhuis; Sneeuwvlokske; Hoppebellen; Job Jeurick; Aan den Oever der Zee; Een Waterdroppel; Villa Platella).
378493: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Wonder van Saint-Hubert (Uit mijn Dagboek). Eerste en Tweede Deel.
378492: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Wonder van Saint-Hubert (Uit mijn Dagboek).
378471: Snieders, August, - De Orgeldraaier. Eene Geschiedenis uit den Jare 1817..
37848: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Narda. Deel 1 en 2..
37849: Snieders, Dr. J. Renier, - Het Wonder van Saint-Hubert.
378491: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Het Wonder van Saint-Hubert.
37897: Snieders, August, - Eenige Peerlen uit Dr. Snieders Letterkrans (Klein Vrouwke; Zaterdag Avond; Vaderhuis; Sneeuwvlokske; Hoppebellen; Job Jeurick; Aan den Oever der Zee; Een Waterdroppel; Villa Platella).
378464: dr. J.R. (Renier) Snieders, - Amanda. Uit het Leven der Zinneloozen. Tweede deel.
37894: Snieders, Dr. August, - Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen.
378941: Snieders, August, - Het Bloemengraf. Eene Vertelling uit de Noordbrabantsche Kempen.
378454: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van ‘t Gehucht.
378911: Snieders, Dr. August, - Fata Morgana Beelden uit het Leven. I.
378912: Snieders, August, - Fata Morgana. Beelden uit het Leven. II.
37893: Snieders, August, - Op de Bruiloft. Geschiedenis van een Vielliebchen.
378453: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van 't Gehucht. Uit den Smokkeltijd in de Meierij; De Meesterknecht. Vertelling aan mijn grootste Kinderen. Uit de Grensdorpen in de Meierij.
378452: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van het Gehucht.
37891: Snieders, August, - Fata Morgana. Beelden uit het Leven. I.
378901: Snieders, August, - Oud Speelgoed II..
37890: Snieders, August, - Oud Speelgoed I..
37889: Snieders, Dr. August, - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen.
378451: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van ‘t Gehucht.
378881: Snieders, Dr. August, - Klokkentonen II. Herinneringen uit vroeger Dagen.
378873: Snieders, Dr. August, - Klokkentonen II. Herinneringen uit vroeger Dagen.
37887: Snieders, August, - De Landverrader. Eene Fantazie.
37886: Snieders, August, - Op den Punt van den Degen. Een verhaal.
378853: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 1..
378851: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 1..
378852: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der voorgaande Eeuw. Deel 2..
37885: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Scheerslijper. Uit de Kerkvervolging in de laatste Dagen der Achttiende Eeuw. Deel 1 en 2..
37884: Snieders, Dr. August, - Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
378831: Snieders, Dr. August, - Avond en Morgen: Tante Trippelveld; De Meikrans; Meeke Geeraerts; Heibloemke.
37883: Snieders, Dr. August, - Avond en Morgen: Tante Trippelveld; De Meikrans; Meeke Geeraerts; Heibloemke.
37882: Snieders, Dr. August, - Allerlei: Een Droom; De Roman; Zaterdag Avond; Kerstmis in de Kerk en Kerstmis in Huis; Twee dichterlijke Vrouwen; Verlos van den Kwade; Gevallen Ster.
37881: Snieders, August, - Beelden uit ons Leven.
37880: Snieders, Dr. August, - De Heer van 't Kasteel. Naar het Leven geteekend.
378792: Snieders, August, - De Dorpspastoor. Uit de Dagen der Fransche Overheersching.
378791: Snieders, August, - De Dorpspastoor. Uit de Dagen der Fransche Overheersching.
37879: Snieders jr., August, - De Dorpspastoor. Historische Tafereelen uit den Tijd der Fransche Overheersching.
37878: Snieders, August, - In ’t Vervallen Huis. Drie Herinneringen uit den Jongelingstijd.
37877: Snieders, August, - De Speelduivel. Uit het Leven van een Kassier; Verborgen Geluk. Schetsen uit onzen Tijd.
37876: Snieders, August, - Naar Cayenne.
378741: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Brandstichter.
37874: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Brandstichter.
37873: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Hoe men Burgemeester wordt.
37872: Snieders, Dr. Aug., - Zoo werd hij Rijk. Een Verhaal uit onze Dagen.
378711: Snieders, Dr. August, - Dit sijn Sniderien dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden Docter August Snieders (O. Cara Memoria; Naar Moeder; Mijn Dorpke en mijn Huis; Klein Vrouwke; ’t Is beter zoo…; Eén Oogslag; Hoe mijn Vriend de Archivarius in de Vlaamsche Beweging kwam; Freule Faasheim, in het midden der XIIIde Eeuw; Judas; Den Prince van den Snaphanen).
37871: Snieders, Dr. Aug., - Dit sijn Sniderien dat is Loef- ende Beeltwerc die hevet gheteikent ende ghesneden.
378691: Snieders, August, - Ryfka. Antwerpen in het midden der XVIIIde Eeuw.
37870: Snieders, Dr. Aug., - Scherpenheuvel. Historische Beelden en Schilderingen uit de dagen der Infanten Albertus en Isabella.
378701: Snieders, August, - Scherpenheuvel. Historische Beelden en Schilderingen uit de Dagen der Infanten Albertus en Isabella.
37845: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Lelie van ‘t Gehucht.
37843: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Hut van Wartje Nulph. Uit de Krijgstochten van Maurits van Nassau.
378431: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Hut van Wartje Nulph. Uit de Krijgstochten van Maurits van Nassau.
37866: Snieders, Dr. August, - Burgerdeugd. Een Verhaal uit vroeger Dagen.
378662: Snieders, Dr. August, - Burgerdeugd. Een Verhaal uit vroeger Dagen.
378671: Snieders, Dr. August, - De arme Schoolmeester.
37868: Snieders, dr. August, - De Verstooteling.
378681: Snieders, August, - De Verstooteling. Tafereelen uit onzen Tijd; Stomme Nora. Eene Schets uit Noord-Brabant; Kreupele Dorus.
378423: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Schuimloopers.
378652: Snieders, Dr. August, - De Wolfjager I..
378651: Snieders, Dr. August, - De Wolfjager. De Kempen in den Spaanschen Tijd. Eerste Deel.
37864: Snieders, dr. August & Emiel Wambach, - Yolande. Lyrische Legende in Drie Deelen.
378641: Snieders, August, - Yolande. Lyrische Legende in Drie Deelen; Blancefloor. Ballade.
378880: Snieders, August, - Klokkentonen I. Herinneringen uit vroeger Dagen.
378173: Snieders, Dr. August, - Antwerpen in Brand. Tafereelen uit den Jare 1576..
378621: Snieders, dr. August, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
378622: Snieders, August, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Chauvins in de XVIIde Eeuw. Voordracht; Blond Ameltje. Uit de Dagen van “Onze Boeren”; Kerstmis; Juffer Klepperman. Eene Vertelling uit de Grensdorpen.
378309: Snieders, Renier, - De Hut van Wartje Nulph. Het Kraaiennest. De Brandstichter. Gij Dwarskop.
37832: Snieders, dr. J.R. (Renier), - De Wonderdokter.
378197: Snieders, dr. August, - Fata Morgana: Op den Kruisberg, Beelden uit het Kunstenaarsleven; Wim en Grim, Beelden uit het Zwerversleven; 24…, Beelden uit het Zieleleven; Canaille; Stille Waters Diepe Gronden, Beelden uit het Dorpsleven; De Rivierschuimer.
37862: Snieders, dr. August, - Maria Stuart. Historische Voordracht; Het Jan-Klaassen-Spel met levende Beelden uit onzen Tijd.
378611: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Mentor. Verspreide Aanteekeningen over Volksgeneeskunde en Gezondsleer. 1de en 2de Deel.
37861: Snieders, dr. J.R. (Renier), - Mentor. Verspreide Aanteekeningen over Volksgeneeskunde en Gezondsleer. 2de Deel.
65953: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65948: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J. George, - Drankwet 1904 toegelicht uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65947: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J. George, - Drankwet 1904 toegelicht uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65938: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
65925: Snijder van Wissenkerke, mr. F.W.J.G., - Drankwet 1904 toegelicht uit hare Geschiedenis en uit de administratieve en rechterlijke Beslissingen.
355009: Snijders, Piet, - De Legende van Jan die Smet van Asten of de Sleutel tot het eeuwig Leven.
73374: mr. H.A.W. Snijders, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 32: Gemeenten en Bestuursdwang.
10878: Snijders, Rien, - In het Land van de Bergse Maas.
9450: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - Eenige Opmerkingen naar aanleiding van de 's-Hertogenbossche Geefhuispenningen.
9445: Snoeck, Jhr. Mr. M.A., - Draagpenning van Cornelis Martinus Pels, Griffier van den Block van de Kerk- en Verwerstraat te 's-Hertogenbosch.
9440: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - 700-jarig Bestaan van 's-Hertogenbosch herdacht.
9415: Snoeck, Jonkheer M.A., - Acte van Admissie om te bedelen te 's Hertogenbosch.
94142: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
94141: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
9414: Snoeck, Jhr. Mr. M.W., - Aanteekeningen over de 's-Hertogenbossche Stadhuispenningen.
75924: British Goat Society, - Goatkeeping.
74364: Soenen, M. ; Fr. Peemans en R. Laurent, - Miscellanea Archivistica XXXIII. [O.a. Les sceaux de Bruxelles (XIIIe - XVIIIe siècles)].
71204: Soenen, Micheline, - Inventaire analytique des Documents relatifs a l'Impression et au Commerce des Livres (1546-1702) contenus dans les Cartons 1276 a 1280 du Conseil Prive Espagnol.
66168: Soest, A.J van en N. Koomans, - Léon's Rechtspraak. Deel III, Afl. 4 Zegelwetgeving.
67351: Soeteman, A., - 150 Jaar sociale Zorg in Vlaardingen 1795-1945..
121976: Soetens, P.J., - Van Papier tot Betaalmiddel. Een Greep uit de merkwaardige Historie van het Nederlandse Papiergeld.
67157: Soeterik, Robert, - Irak.
357561: Söhngen, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
35756: Söhngen, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantsche Volksleven.
35646: Söhngen, J.N.G., - Uit de Meierij. Schetsen uit het Noordbrabantse Volksleven.
26906: Soille, J., - L'Abbé François-Joseph Delfosse, Prêtre-Missionnaire en Brabant-Wallon sous la Révolution Française, Fondateur de la Congrégation des Sours de l'Union au Sacré-Cour 1769-1848..
75795: Someren, A. van, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Neeritter.
75147: Someren, J.F. van e.a., - De Navorscher. Negen en Veertigste Jaargang.
73919: Someren, J.F. van e.a., - De Navorscher. Negen en Veertigste Jaargang.
73916: Someren, J.F. van e.a., - De Navorscher. Vijftigste Jaargang..
69059: Someren Brand, mr. J.E. van, - De Groote Cultures der Wereld. Har Geschiedenis, Teelt en nuttige Toepassing.
65740: Someren, J.F. van e.a., - De Navorscher. Twee en Veertigste Jaargang. Nieuwe Serie, Vijf en Twintigste Jaargang.
75695: Somers, Erik e.a., - Archievengids van de Tweede Wereldoorlog. Nederland en Nederlands-Indië.
17684: Somers, Drs. J. e.a., - 125 jaar Haaren.
397016: Sommen, Willem van der, - Jan Kuhr. Ode aan een Chroniquer.
256751: Sommen, H.J. van der e.a., - Kunstzinnige Objecten Roosendaal.
384618: Sommen, Willem van der, - Jan Kuhr. Ode aan een Chroniqueur.
73649: Son, H.J.A. van en W. Wijnaendts van Resandt., - Het Geslacht van Mr. J.G.H. Hahn in Nederland, met een Naschrift over zijn Voorouders in Duitschland.
17606: Son, Frans van, - Udenhout. Hartverwarmend uniek.
106944: Son, H.J.A. van, - Nieuwe Gegevens over de Geslachten van Broechoven uit Tilburg en Sint-Oedenrode.
16822: Son, Frans van eindred., - Oisterwijk meer dan Vennen. Fragmenten uit een Brabantse Samenleving.
76046: Sonder, Ben, - Pigs & Wild Boars. A Portrait of the Animal World.
170983: Sormani, Patricia e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1980-1981 Negenentwintigste Jaargang.
78118: SOVON, - Trends van Vogels in het Nederlandse Natura 2000 Netwerk.
71984: Spaans-Van der Bijl, T., - De Joodse Bijdrage aan de Nederlandse Cultuur.
17258: Spaendonck, Mr. B.J. van, - Gerard Cornelis van Spaendonck (1804-1873).
33968: Spaey, Frans, - Afdeeling Moll. H. Doorn Processie en Praalstoet.
107038: Spanier, Sera, - Het gesluierde Licht.
103032: Spanjers, Janine, - Negentig Jaar bouwen aan een markante Leeromgeving.
11781: Spann, W.A., - Oranje en Brabant.
11521: Spapens, Paul, - Een Muis in de Melk. De Geschiedenis van de Consumentenbescherming in Brabant.
11514: Spapens, P., - Tappen uit een geheim Vaatje. De Geschiedenis van de illegale Alcoholstokerijen in Nederland.
27744: Spapens, Paul, - Kapellen in Midden-Brabant.
270091: Spapens, Paul, - Peerke Donders, een Tilburger van deze Tijd. Wverszoon uit de negentiende Eeuw Boegbeeld van multicultureel Tilburg.
17543: Spapens, Paul, - Heilige Boontjes. Volksdevotie in Tilburg en omgeving aan het Eind van de Twintigste Eeuw.
38847: Spapens, Paul & Martin Willemsen, - Tilburgs Kookbuukske.
17384: Spapens, Paul, - De oudste Tilburger. Een Stad neemt Afscheid van haar Lindeboom.
17357: Spapens, Paul, - Heilige Boontjes. Volksdevotie in Tilburg en Omgeving aan het Eind van de Twintigste Eeuw.
17235: Spapens, Paul, - Het Zand. Door de Tijd genomen.
17244: Spapens, Paul, - Het Zand door de Tijd genomen.
383019: Spapens, Paul & Piet Horsten, - Driekoningenzingen een lange en levende Traditie.
38836: Spapens, Paul, - De Brabantse Hap. Het Verhaal van het Brabantse Streekproduct.
38828: Spapens, Paul, - Gèèsels Kookbuukske. De lekkerste Recepten van de Moergestelnaren.
170766: Spapens, Paul, - De Bouwers. Hoe Tilburgse Carnavalswagens ontstaan.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

5/9