Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
75191: PAQUAY, JAN, - Tongeren. Gids en Oudheidkundig Inventaris.
75190: PAQUAY, JAN, - Tongres Guide illustré.
36498: PAREL, PIETER & GEORGE DIRVEN, - Water en Brood. Putten en Bakhuizen in Het Groene Woud.
19006: PAREREN, ROLAND VAN, - Honderd Jaar Vooruitgang in Nuenen c.a. 1884-1984..
19018: PAREREN, ROLAND VAN, - De Straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, inclusief Eeneind en Eckaert.
32057: PARIS, LOUIS, - Une Association d'Étudiants Bruxellois au Dix-Huitième Siècle.
20111: PARLEVLIET, PROF. DR. J.E. E.A., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XI..
76716: PARRIS, S.J., - Ketterij.
43953: PARROT, ANDRÉ, - De Toren van Babel.
43952: PARROT, ANDRÉ, - Babylon en het Oude Testament.
43958: PARROT, ANDRÉ, - De Zondvloed en de Ark van Noach.
44147: PAS, W.M. VAN DER, - Uit de Duisternis tot het Licht (De Nederlandse Missiegeschiedenis).
17749: PAS, S.A.F., - Parochie in Beweging. 25 Jaar Parochie H. Geest te Goirle 1966-1991..
197991: PAS, A.C.J. VAN DER, - Veghel in oude Ansichten.
19799: PAS, A.C.J. VAN DER, - Veghel in oude Ansichten waarin ook afbeeldingen van Eerde, Mariaheide en Zijtaart.
29164: PASMANS, DRS. P.J.H.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Oost-, West-, en Middelbeers tot 1811..
30421: PASSEN, R. VAN E.A., - Toponymie van Wilrijk.
67248: PASSEPONT, JULES, - Étude des Ornements.
72005: PASSON, T. ; LEMMENS, - De stedelijke Munt van Nijmegen 1457-1704..
205864: PASTOOR, ANS E.A., - Daarom Eindhoven.
73534: PASULKA, BRIGID, - Geschiedenis, Sprookjes en andere (On)Waarheden.
67546: PATEMAN, REINHARD, - Bremische Chronik 1957-1970..
67415: PATEMANN, REINARD, - Bremische Chronik 1976-1980..
67418: PATEMANN, REINARD, - Bremische Chronik 1971-1975..
40360: PATER SERAPHINUS, ORD. M. CAP., - Handboekje voor de Wereldlijke Derde Ordelingen van den H. Franciscus van Assisi.
225192: PATIST, C.R., - Het Beleg van de Stad Grave in 1674..
78176: PATZE, HANS, - Quellen zur Entstehung der Landesherrschaft.
17720: PAULUSSEN, JOS, - Twee Eeuwen Goirle dl. 7. Leven in de Landbouw.
39306: PAUWELS, J.L., - Bijdrage tot de Kennis van het Geslacht der Substantieven in Zuid-Nederland.
39248: PAUWELS, J.L., - Bijdrage tot de Kennis van het Geslacht der Substantieven in Zuid-Nederland.
43904: PAX, - Beknopte Verklaring der Feesten in de Roomsch Katholieke Kerk.
76133: PAYNE, W.J.A., - An Introduction to Animal Husbandry in the Tropics.
78628: PD, - Overzicht van de belangrijksten Ziekten en Plagen van Landbouwgewassen en hun Bestrijding.
21366: PEELS, JOKE E.A., - Valkenswaard in Oorlogstijd 11 september 1944..
74361: PEEMANS, MELLE FR., - L'Organisation administrative et l'Action du Ministre du Travail, 1895-1940..
29732: PEENE, LEO, - Land- en Cijnsboek St-Janshospitaal, Brussel ; Excerpten uit Cartularium 1307 en uit Originelen van 1195 tot 1356 - Onomastische Studie, Deel II (M-Z).
29619: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Industriegebouwenbedrijf Uden 1949-1979..
29618: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Gasbedrijf Uden 1956-1969..
29615: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Kulturele Kring Uden 1950-1977..
29617: PEER, M. V., - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Ontginningsbedrijf Uden 1919-1979..
295138: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Maaskant 1920-1949 (1970).
295139: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Schaijk 1942-1970..
295141: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Schaijk 1971-1993..
295142: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1529-1928..
295143: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1929-1970..
22386: PEER, M.A. VAN, - Atletiekvereniging De Keien Uden 1960-1985..
69579: PEER, A. VAN, - Maria van Jesse. Historische Schets van Delffs Ommeganck.
19819: PEER, M.A. VAN, - De Banken zijn hard... Terugblik op het Kerkelijk Leven van de Protestantse Gemeente Veghel-Uden.
295168: PEER, M.A. VAN, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1971-1993..
66356: PEERBOLTE, MR. L., - Gids bij de Uitvoering der Drankwet 1904, voorafgegaan door den Tekst van de Wet, .....
90033: PEERBOLTE, MR. L. EN MR. H. BLAUPOT TE CATE, - Drankwet 1904 met Aantekeningen.
74478: PEERBOLTE, MR. LIETAERT, - Besmettelijke Ziektenwet (Staatsblad 1928, No. 265).
17806: PEEREBOOM, ROBERT, - Gijzelaar in Gestel.
165123: PEEREBOOMS, HARRIE & JAN JUFFERMANS, - Duurzaam bouwen op De Kleine Aarde en in de Wijk In Goede Aarde.
107151: PEETERS, MR. F.L.J. EN MR. J.H.M. VOSKUILEN, - Onderzoek naar de Gerechtigden in de Nalatenschap van de Heer Petrus Gerardus Jansen, geboren te Hoogeloon c.a. op 19 oktober 1874 overleden te Hoogeloon c.a. op 14 februari 1959..
170707: PEETERS, RONALD E.A., - Tilburg 'n Beeld van een Stad.
30168: PEETERS, GUY, - Antwerpen. Sint-Felixpakhuis wordt FelixArchief.
282822: PEETERS, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
69950: PEETERS, DR. GASTON J., - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
31381: PEETERS, DR. K.C., - Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 38. 3e reeks 7e deel [ o.a.: Oud Grensrecht; Abdij van Gembloers; Geschiedenis van het Antwerps Goud- en Zilversmedenambacht; Lucretia van Grobbendonk; Oorspring van een Kempisch Duizendbunderendomein; Cijnsrol St. Elisabethsgasthuis te Antwerpen omstreeks 1300; Geschiedenis van Wechelderzande; Pensionaris van Leuven geschorst; René Mohy a Rotundo Campo; Aubert le Mire, Jacobus Buyens en Aegidius Die Voecht; Cijnsboek van 1405 der Kapelanen van Antwerpen ].
3144: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 44. 3e reeks 13e deel. Afl. 1. [O.a. Kerstening van Noord-West Gallië, geschiedenis linnenuitvoer in Engeland, Leuvense notarisakte 1313, Doksaal en het gestoelte in de kerk van Broechem (1617). ].
3145: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 45. 3e reeks 14e deel. Afl. 4. [ Bruxelles en 1775, La Liberté. ].
31471: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 46. 3e reeks 15e deel & jrg. 47. 3e reeks 16e deel. [ O.a. Bruxelles en 1755; De Neringen te Herentals; Duffelse persoons- en plaatsnamen (1370-1439), Antwerps geslacht Vledincx alia Tarrax (15e-16e- eeuw), reis van Gerard Seghers naar Italië en Spanje, Dertiene-eeuwse charters van het Victorinnenklooster bij Biezelinge.  Studies over Schilde en de Kempen ].
24294: PEETERS, THOM, - 50 Jaar Breda met een Pools Stempel en hoe Vlaanderen daarbij een Rol speelde.
69800: PEETERS-VERBRUGGEN, I., - Register. Volkskunde 1939-1960..
3140: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 40. 3e reeks 9e deel. [O.a. Lambertius Vossius, verkeersmiddelen voor Leuven, herdenking van de Blijde Inkomst in 1956, Sterfhuis Hubert Laguet, Antwerpens verzet tegen licenten tussen 1648 en 1670, cijnzen van de abdij van Tongerlo te Tienen.].
32016: PEETERS, YVO J. D., - De Koelkast op een kier. Een Brussels Denk-Boek.
17327: PEETERS, RONALD, - Koning Willem II. Opperbevelhebber van het Leger, Ondernemer en Grootgrondbezitter in Tilburg.
17247: PEETERS, RONALD, - De Paap van Gramschap. Vier Eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
29159: PEETERS, R.M. EN J. VAN GILS, - Inventarissen van het Archief van de Heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. 1648-1938 en de Archieven van de Families, die de Heerlijkheid Hilvarenbeek c.a. in bezit gehad hebben 1683-1958..
28255: PEETERS, PROF. DR. C., - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch.
27933: PEETERS, FERD., - L'Église Saint-Augustin à Anvers.
3138: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 38. 3e reeks 7e deel [o.a.: Oud Grensrecht; Abdij van Gembloers; Geschiedenis van het Antwerps Goud- en Zilversmedenambacht; Lucretia van Grobbendonk; Oorspring van een Kempisch Duizendbunderendomein; Cijnsrol St. Elisabethsgasthuis te Antwerpen omstreeks 1300; Geschiedenis van Wechelderzande; Pensionaris van Leuven geschorst; René Mohy a Rotundo Campo; Aubert le Mire, Jacobus Buyens en Aegidius Die Voecht; Cijnsboek van 1405 der Kapelanen van Antwerpen. ].
3141: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 41. 3e reeks 10e deel. Afl. 2-3. [O.a. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840.].
3143: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 43. 3e reeks 12e deel. [ 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis. 1576-1579 door L.P.L. Pirenne (pag. 5-310). Archeologisch onderzoek van de Motte te Kontich (pag. 311-339).].
31432: PEETERS,DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 43. 3e reeks 3e reeks 11e deel& 12e deel [L'accession de Jacques Speeck au décanat de Saint-Pierre à Louvain, Floris Prims en de Kempen, de tortuur van een Brussels poorter te Diest in 1443, een cijnsrol van de Burchtkerk te Antwerpen, een Status Bonorum van het O.L. Vrouwekapittel te Antwerpen (1346-1362), cijnsrol der kerk te Kontich (1421), einde Unionisme te Antwerpen, Edmond Claysson. 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis. 1576-1579 door L.P.L. Pirenne (pag. 5-310). Archeologisch onderzoek van de Motte te Kontich (pag. 311-339) ].
36704: PEETERS, DR. K.C., - Het Steen te Antwerpen.
24258: PEETERS, JOEP E.A., - 25 Jaar Jazz Festival Breda. Jubileumboek 1971-1995..
69951: PEETERS, DR. GASTON J., - Het Vers van Jonker Jan van der Noot. Een Ritmologische Studie.
28307: PEETERS, C., - De Sint Janstoren te 's-Hertogenbosch.
28282: PEETERS, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
282821: PEETERS, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
33939: PEETERS, STAF E.A., - Profiel van Mol.
33940: PEETERS, FRANS E.A., - Grenzen en Palen in de Voogdij Mol - Balen - Dessel. Van Boom tot Steen - een historisch Onderzoek.
12714: PEETERS, C.J.A.C., - Wildemannen in Den Bosch.
9935: TUYAERTS - PEETERS, - Octrooien van de Jaren 1587 en 1682 der Polders van Ruysbroeck, Willebroeck en Puers. Reglement door het Bestuur der Polders van Ruysbroeck van 28 Augustus 1849..
36343: PEETERS, PROF. DR. K.C. E.A., - Antwerpen. Historische Gevels.
33510: PEETERS, RAYM., - Uit de Geschiedenis van de Brandbestrijding te Turnhout.
28293: PEETERS, PROF. DR. C., - De Preekstoel preekt.
31402: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 40. 3e reeks 9e deel & jrg. 41. 3e reeks 10e deel. [ O.a. Lambertius Vossius, verkeersmiddelen voor Leuven, herdenking van de Blijde Inkomst in 1956, Sterfhuis Hubert Laguet, Antwerpens verzet tegen licenten tussen 1648 en 1670, cijnzen van de abdij van Tongerlo te Tienen. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840 ].
31412: PEETERS, DR. K.C. E.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 41. 3e reeks 10e deel [O.a. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840. Sint-Willibrordus, Antwerpen en Brabant; Hendrik I van Boutersem, heer van Bergen op Zoom; Antwerpse buitenpoorterij; 4 cijnsrollen van Duffel ].
76326: PEETERS, DR. K.C., - Eigen Aard. Grepen uit de Vlaamse Folklore.
355205: PEETERS, RONALD & ED SCHILDERS, - De Kapel op de Hasselt. Een Bloemlezing uit het Werk van 40 Tilburgse Auteurs.
10255: PEETERS, PROF. DR. K. C., - Volkskunde en Archeologie.
135231: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - Joannes Zwijsen, Bisschop. 1794-1877..
13523: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - Joannes Zwijsen, Bisschop. 1794-1877..
20202: PEIJNENBURG, J., - Historie van Bladel & Levensbeschrijving van August Snieders..
28930: PEIJNENBURG, DR. J., - Zij maakten Brabant Katholiek deel 1 en 2..
28931: PEIJNENBURG, DR. J., - Zij maakten Brabant Katholiek deel 1..
20812: PEIJNENBURG, J. A.J.J.H. TOPS (BEW.), - Bouwstoffen tot de Geschiedenis van Eindhoven.
208121: PEIJNENBURG, J. ; A.J.J.H. TOPS (BEW.), - Bouwstoffen tot de Geschiedenis van Eindhoven.
13520: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. De Geschiedenis van het Bisdom van 's-Hertogenbosch 1559 - 2009..
27314: PEIJNENBURG, DR. J. E.A., - Berne en Den Bosch.
28983: PEIJNENBURG, DR. J., - Zij maakten Brabant Katholiek. Deel 2: Vicariaat tot Vaticanum II.
28990: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - Kerk in Verdrukking.
13572: PEIJNENBURG, DR. J.W.M., - De lange Weg van Papenhulst naar Papenhulst. Vijf Eeuwen Priesteropleiding in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
76149: PEILIEU, CHENG, - Livestock Breeds of China.
40494: PEITZ, MARIETTA E.A., - Abenteuer Gottes. Menschen wie Mutter Teresa.
39419: PEL, MANON, - Schuttersgilden in Boxtel.
15447: PEL, DR. HANS, - Een onmiskenbaar kloosterlijk Huis. Verpleeghuis Cunera in Heeswijk 1967-2007..
16584: PEL, DR. HANS, - De Wasschen zijn geheel veranderd. Rentex Lincare 1926-1998..
16517: PEL, DRS. J.A., - Onderdak in Boxtel 75 Jaar Bouwvereniging St. Joseph 1919-1994..
177915: PEL, DR. HANS, - Zuster, kom d'r eens bijliggen. Woon- en Zorgcentrum De Beemden in Sint-Michielsgestel 1965-2005..
16538: PEL, DR. HANS E.A., - Boxtel in de Bataafse en Franse Tijd 1795-1813..
16513: PEL, J.A., - Economische Bedrijvigheid in Transitie. Boxtel in de Negentiende en Twintigste eeuw.
67789: PELEMAN, BERT, - La Meuse - De Maas - Die Maas - The Meuse. Van Bron tot Maastricht en Maaseik. From its Source to Maastricht and Maaseik.
109341: PELGRIM, M., - Wandelgids Oost Brabant 27 Wandelingen.
106983: PELKMANS, A.H.W.M., - Pelkmans/Pelckmans een Geslacht uit Merksplas.
75841: PELSER, ING. L. (EINDRED.), - Handboek voor de Rundveehouderij.
70400: PELSMAKER, PROSPER DE, - Coutumes des Pays et Comte de Flandre. Quartier d’Ypres. Registres aux Sentences des echevins d’Ypres.
18712: PELT - VAN LIEROP, DRS. A.L. VAN, - Een Eeuw Zorg voor Elckerlijc 1902-2002..
75026: PELZERS, E., - Inventaris van het Archief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1873-1967..
43628: PENNING DE VRIES SJ, DR. P., - Deken Thijssen. Een Kennismaking.
42114: PENNING DE VRIES SJ, DR. PIET, - Zusters van Liefde. Kortemark.
40320: PENNING DE VRIES SJ, DR. P., - Voor Geloof en Gerechtigheid. Vijf nieuwe Martelaren.
41984: PENNINGH DE VRIES SJ, DR. PIET, - De Zusters van Jezus' Barmhartigheid.
177916: PENNINGS, ALBERT E.A., - Sporen. Het religieus Erfgoed in de Gemeente Sint-Michielsgestel.
43598: PEREIRA, NONIO ALVEREZ, - Ulyssiponen Confirmationis Cultus ab Immemorabili Tempore Exhibiti.
66018: PERQUIN S.J., DR. N., - Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung.
78033: PERRE, DIRK VAN DE E.A., - Architectuur van de Verlichting. Jan Baptist Simoens en Tijdgenoten in het Land van Aalst (Tweede Helft Achttiende Eeuw).
73729: PERRE, S. VAN DER, - Middeleeuwse Premonstratenzer Kerken ..
37455: PERRÉE, ROB, - Mareli. Evenwicht op het Scherp van de Snede.
399031: BRABANT PERS, - Portretten 1998..
399001: BRABANT PERS, - Portretten 1993..
39901: BRABANT PERS, - Portretten 1994..
39902: BRABANT PERS, - Portretten 1996..
39903: BRABANT PERS, - Portretten 1997..
39900: BRABANT PERS, - Portretten 1992..
399011: BRABANT PERS, - Portretten 1995..
74099: PERSMAN, J.R., - Archieven van de Gewestelijke Besturen in Noord-Holland 1799-1802 en 1807-1810..
74811: PERSMAN, J.R. E.A., - Beschrijving van de Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Registers van Aangifte voor de Impost op trouwen en begraven, Registers van Overledenen van de gequalificeerde, Lidmaten en Attestatieboeken en Grafboeken, die zich in Originali of Kopie bevinden in het Rijksarchief in de Provincie Noord-Holland.
74810: PERSMAN, J.R., - Inventaris van het Archief van de Classis Edam van de Nederlandsche Hervormde Kerk 1572-1947..
29277: PERSOONS, E. E.A, - Brabant. Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken aan het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven.
29293: PERSOONS, E., - Kerkelijke Archieven van Brabant. Supplement. Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
29802: PERSOONS, E., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 25745-27025) Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
29801: PERSOONS, E., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 27918-28353) Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
378581: PERSYN, DR. JUL., - August Snieders. Over Tentoonstellingen. Uit het Handelsblad.
378585: PERSYN, DR. J., - August Snieders.
37858: PERSYN, DR. JUL., - August Snieders en zijn Tijd I, II en III..
378584: PERSYN, PROF. DR. JULES, - August Snieders.
34402: PESTER, CHARLES DE, - L'Athénée Royal et l'Enseignement Moyen à Wavre depuis le XVIIe Siècle.
355129: PETERS, JOS, - Mensen over Mensen in de Regio Boxmeer.
26945: PETERS, OTHO EN JAN BEEKMAN, - Het Heilig Bruurke van Megen. Everardus Witte een levend Gebed.
22693: PETERS SENGERS, THEO, - Gaudete in Domino 100 Jaar Harmonie 50 Jaar Drumband. Als er Feest is mijn Dorp dan speelt het Harmonieorkest.
22694: PETERS SENGERS, THEO, - Gedenkboek Jan van Cuijk '31..
24946: PETERS, CHRIST, - Bergen op Zooms verleden geïllustreerd.
22211: PETERS, COR, - Venhorst en de Peel.
26219: PETERS, P.F.J., - Het nieuwe Gezicht van de Oostelijke Langstraat.
74088: PETERS, C.H.J., - Inventaris van de Archieven van Domburg ca. 1600 - ca. 1814..
74151: PETERS, C.H.J., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen c.a. to ca. 1951..
66386: PETERSEN, WILLIAM, - Some Factors influencing Postwar Emigration from the Netherlands.
76483: PETIT, LOUIS D. & H.J.A. RUYS, - Repertorium der Verhandelingen en Bijdragen betreffende de Geschiedenis des Vaderlands, in Tijdschriften en Mengelwerken. 1. Tot op 1900 verschenen. 2. Tot op 1910 verschenen. Derde deel (1911-1920) en vierde deel (1921-1929)..
65678: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives de l'Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bastogne (1237-1783).
65653: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives du Chateau de Messancy.
65654: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives de l'Administration des Eaux et Forets.
71182: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives des Officiers Comptables dans le Duche de Luxembourg et le Comte de Chiny (1408-1795).
74350: PETIT, ROGER, - Les Archives des Administrations Provinciales en Belgique.
74993: PETIT, ROGER, - Inventaires des Archives Communales. Tome II..
74914: PETIT, ROGER, - Inventaire des Archives du Prieure du Val-des-Ecoliers a Houffalize.
40655: PETITOT O.P., R.P.H., - Sainte Thérèse de Lisieux. Une Renaissance spirituelle.
70977: PETRUZIENE, RASA E.A., - Anglu - Lietuviu. Lietuviu - Anglu - Kalbu. Pradziamoksliu Zodynas. English - Lithuanian. Lithuanian - English beginning Learner's Dictonary.
78635: PEYMA, W. VAN, - Antwoord op de Vraag, van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem over de Middelen, om de Korenlanden van het Duistgras (Alopecurus agrestis, Linn.) te zuiveren.
78830: PEYMA, W. VAN, - Antwoord op de Vraag, van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem over de Middelen, om de Korenlanden van het Duistgras (Alopecurus agrestis, Linn.) te zuiveren.
69910: PFANDL, LUDWIG, - Johanna die Wahsinnige Ihr Leben Ihre Zeit Ihre Schuld.
71325: PFEILSCHIFTER, GEORG, - Duitsche Beschaving, Katholicisme en Wereldoorlog. Een Verweer hegen het Boek La Guerre Allemande et le Catholicisme.
69544: PFLEGER, V., - A Field Guide in Clour to Molluscs.
71885: PFLICHT, STEPHAN, - Kurfürst Carl Theodor und das Deutsche Theater.
71466: PHAFF, MR. H.E., - Raadhuis-Spreuken. Spreuken en Bouwopschriften van Nederlandse Raadhuizen.
41013: PHILIPON, R.P., - Ecrits spirituels d'Elisabeth de la Trinité.
40971: PHILIPPE, Z. EXC. MGR. PAUL, - De Doeleinden van het religieuze Leven volgens de Heilige Thomas van Aquino.
30501: PHILIPPEN, L.J.M. E.A., - Bijzonder Diest-Nummer.
69018: PHILIPPEN, L.J.M., - Onze Begijntjes hun Naam hun Leven.
20960: PHILIPS, FRITS, - 45 Jaar met Philips.
76848: PHILIPS, DRS. J.F.R. E.A., - Geschiedenis van de Landbouw in Limburg 1750 - 1914..
78381: PHILIPS, HERMAN , GEBOREN TE AMSTERDAM, - Opmerkingen naar aanleiding van de Artt. 184-187 der Gemeentewet.
66344: PHILIPSE, A.H., - Le Rôle du Conseil de la Société des Nations dans le Règlement pacifique des différends internationaux.
76125: PICARD, DR. J.H., - De Tuberculose bij het Rundvee, en hare Bestrijding.
76388: PICCARDT, R.A.S., - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der Stad Goes.
10827: PIERLINCK, JACOB UIT 'S-HERTOGENBOSCH, - De verschrikkelyke Watersnood, langs de Rivieren de Waal en Maas, voorgevallen in de Maand February des Jaars 1757..
121958: PIERSON, H., - Christelijke Beschouwing van de jongste Verkiezing voor den Gemeenteraad te 's-Hertogenbosch.
28904: PIESSENS, CHANTAL E.A., - Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-Beweging in West-Brabant en Zeeland.
67251: PIETERS, DIN, - A Survey of the Collection.
36820: PIETERSON, MAARTEN E.A., - 'Grondbetreders' Beelden Installaties Objecten.
78403: PIETTE, ROGER, - Zakbarema ten dienste van Hout en Kolenhandelaars Grondeigenaars, Ambtenaars bij het Boschwezen, Ondernemers, Blokkenmakers, enz..
70416: PIEYNS-RIGO, P., - Inventaire des Autorations d'Etablissements Insalubres et Dangereux Etablis dans la Province de Liege (1815-1908) Tome I & II.
74813: PIEYNS - RIGO, P., - Inventaire des Autorisations d'Etablissements insalubres et dangereux etablis dans la Province de Liège (1815-1908).
747101: PIEYS, JEAN, - Catalogue general des Protocoles de Notaires conserves danss la Province de Liege. Tome I & II..
69788: PIJNACKER HORDIJK, MR. C., - De Taak van den Beoefenaar der Nederlandsche Rechtsgeschiedenis.
71930: PIJNENBORG, FAM., - Uit het Land van Maas en Waal.
72047: PIJNENBORG, FAM., - Uit het Land van Maas en Waal.
170891: PIJNENBURG, P.D.M., - Bitterzoet.
2615: PIJNENBURG, CEES E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1995 [o.a. Loonse jongens in Indië; Merkwaardige ingemetselde tekens in de kerk van loon op Zand; Zesde eeuwfeest van Loonse parochiekerk; Het ontstaan van het NH-kerkje aan de Zuidhollandsedijk; Van openbare school tot Hoorn; Tramramp in Loon op Zand; Volksverhalen uit Loon op Zand e.o.].
2612: PIJNENBURG, CEES E.A., - Straet & Vaert. Jaarboek 1992.[o.a. De landschappelijke ontwikkeling van de Loons en Drunense duinen; Liedertafel Echo der Duinen 120 jaar; Michiel van Esch op zijn praatstoel; Handboogschutterij Doelen Salm Salm; Bomen en struiken in ons Heem; Drie geslachten Jan de Jager; Driekoningen; Nederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche heide te Loon op Zand.].
35690: PIJNENBURG, J.H., - Jan Liéiéiég vertelt of: ook Honderd Jaar geleden was er Humor in de Kempen!.
39591: PIJNENBURG, M., - Gilde Sint Joris Helvoirt 1598-1998..
73540: PIKE, S.N., - Water-Divining. A Book of Practical Instruction.
98426: PIKET, IR. J., - Defensieve Onrust. Rede.
37703: PIL OSB., DOM. A., - De Vertaler van Lanspergius' Spiegel in de Brusselse Kartuis.
75025: PILGER, B., - Inventaris van het Archief van het Humanistisch Verbond 1946-1976..
71484: PILLECIJN, DR. FILIP DE, - Westland. Kultureel-Letterkundig Tijdschrift voor Vlaanderen. April 1943..
34409: PILLOY-DUBOIS, R., - Folkore d'Hier et d'Auhourd'hui à Villers-la-Ville.
75930: PILON, H., - De Boerderij. Leerleesboek voor Landbouwcursussen en Landbouwscholen. Deel III Het Vee.
68947: PIM, - Silhouetten Handschaduwbeelden.
66187: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en-Zeventigste Deel.
66186: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en-Zeventigste Deel.
66183: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Zeventigste Deel.
66184: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeventigste Deel.
66188: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Drie-en-Zeventigste Deel.
66189: PINTO, MRS. M. DE E.A., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en-Zeventigste Deel. Incl. alfabetisch Register deel LXIII-LXXII (1902-1911).
93: PIOT, CHARLES, - Chroniques de Brabant et de Flandre.
74605: M. CH. PIOT, J. PROOST, - Inventaires des Archives de la Belgique publiés par Ordre du Gouvernement sous la Direction de M.Ch. Piot. Inventaire ou Table Alphabétique & Analytique des Noms de Personnes contenus dans les Registres aux Gages & Pensions des Chambres des Comptes.
9570: PIPERS, PAUL, - Heideontginning in het nieuwe Kolenbekken.
78132: PIRENNE, HENRI ; HENRI NOWÉ; HENRI OBREEN, - Bibliographie de l'Histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des Sources et des Ouvrages Principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et à l'histoire de Belgique jusqu'en 1914..
121903: PIRENNE, L.P.L.  , - 's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste.
98422: PIRENNE, L.P.L., - De Brabantse Steden in de Opstand tegen Spanje.
40986: PIRENNE, L., - De nieuwe Evangelisatie. In het Voetspoor van Sint Dominicus.
121981: PIRENNE, LOUIS, - Handelsrelaties tussen Antwerpen en 's-Hertogenbosch in de zestiende en zeventiende Eeuw, een Verkenning.
1112: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VIII. ( Diverse artikelen o.a. Op zoek naar Pladella Villa ; De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540; De nederzettingen van Princenhage ; Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne .).
1111: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VI-VII. (Diverse artikelen o.a. Noordbrabantse Studenten 1550-1750 ; universitaire vorming van Brabantse stedelijke mandatarissen en functionarissen, 17de-18de eeuw ; De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, 1450-1650).
1004: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 6 t/m 10. (Diverse artikelen o.a. Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ;  Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw ; Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda ; Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw ; Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant ;Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best ; De betekenis van Jan van Hooff.).
1006: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1. 1984. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit.).
1015: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 10. 1993. (Diverse artikelen o.a. Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best; De betekenis van Jan van Hooff.).
1013: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 8. 1991. (Diverse artikelen o.a. Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw.).
1118: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VIII. (Diverse artikelen o.a. Op zoek naar Pladella Villa ; De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540; De nederzettingen van Princenhage ; Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne.).
1011: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 6. 1989. (Diverse artikelen o.a. Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ; Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw.).
17548: PIRENNE, THÉRÈSE EN JAAP VEEN, - Van Nijveroord naar Ringbaan Noord. Grepen uit de Geschiedenis van de Tilburgse Energiebedrijven.
12507: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - 's-Hertogenbosch opmerkelijke Stad.
1012: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 7. 1990. (Diverse artikelen o.a. Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda.).
1008: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 3. 1986. (Diverse artikelen o.a. Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textielstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919.).
1009: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 4. 1987. (Diverse artikelen o.a. Verdwenen veen en ontbrekende logica ; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ; Roosendaal in het begin van de 19de eeuw.).
1002: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1 t/m 10. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit; De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze ; Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textietstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919'; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ;   Roosendaal in het begin van de 19de eeuw ; De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren ; Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ;  Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw ; Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda ; Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw ; Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant ;Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best ; De betekenis van Jan van Hooff.).
11556: PIRENNE, DR. L.P. L. E.A., - Zuid-Nederland-Nummer.
10576: PIRENNE, DR. L.P.L., - 150 Jaar Bossche Kamer van Koophandel en Fabrieken 1841-1991 in Vogelvlucht.
12296: PIRENNE, DR. L.P. EN DR. W.J. FORMSMA, - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de Vijftiende en Zestiende Eeuw. Het Kasboek van Jasper van Bell 1664-1568..
1113: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel IX ( Diverse artikelen o.a. Kluizenaressen in en rond 's-Hertogenbosch, ca. 1370-1630 ; De ambachtsgebieden in het markiezaat van Bergen op Zoom ; Hendrik van Bergaigne contra het stadsbestuur van 's-Hertogenbosch.).
34405: PIRENNE, JACQUES-HENRI, - Les Grandes Heures du Canton Wavre.
1018: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 13. 1996. (Diverse artikelen o.a. Vrouwen van stand. Het predikaat 'joffrouw' in de laatmiddeleeuwse archivalia van de stad 's-Hertogenbosch en haar Meierij ; Een veertiende-eeuws conflict tussen de predikheren en het Sint-Elisabeth-gasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken ; Dusela villa Taxandrië. Een drietal onopgemerkte oorkonden betreffende Duizel uit de elfde en dertiende eeuw.).
1010: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 5. 1988. (Diverse artikelen o.a. De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren.).
11631: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Zuid-Nederland-Nummer.
39952: PIRENNE, L.P.L., - Petrus Peckius Dienaar der Aartshertogen.
11993: PIRENNE E.A., L.P.L., - De Betekenis van het Archief van de Raad van Brabant voor de Noordbrabantse en Limburgse Geschiedschrijving.
1017: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 12. 1995. (Diverse artikelen o.a. Brandend Zand. Hoe de Hertog van Brabant zijn heerschappij op de Kempense zandgronden verwierf ten koste van de lokale en regionale adel ; De 'Megense' fragmenten herondekt; Coenrad Teulings en zijn Bossche drukkerijen, 1844-1902.).
1003: PIRENNE, DR. L.P.L.E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1 t/m 5. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit; De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze ; Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textietstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919'; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ;   Roosendaal in het begin van de 19de eeuw ; De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren.).
272681: PIRENNE, DR. L., - Bisschop Ophovius en Abt Jan Moors Ondertekenaars van het Capitulatieverdrag van 1629..
38566: PIRENNE, L. E.A., - Brabants Cultuureigen. Wat is dat eigenlijk?.
28938: PIRENNE, DR. L.P.L., - Pater Gerlachus Septuagenarius 1901-1971. Een Overzicht van zijn Leven en Werk.
121908: PIRENNE, L.P.L., - De Oriëntatie van de Bossche Handel in de Nederlanden voor 1550..
397054: PIRENNE, L.P.L., - Petrus Peckius Dienaar der Aartshertogen.
9720: PIRENNE, DR. L.P.L., - 150 Jaar Provinciale Staten van Noord-Brabant.
1014: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 9. 1992. (Diverse artikelen o.a. Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.).
1114: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel X. ( Diverse artikelen o.a. Het Bossche Geefhuis. Het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810 ; Transport en agrarische ontwikkeling in Bladel en Reusel 1892-1902 ; Armenzorg in de Peel 1918-1940.).
1115: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel XI. (Diverse artikelen o.a. Dr Camps' levenswerk. Het oorkondenboek van de Meierij ; Financiële achtergronden van het beleg van Den Bosch ; Het onderzoek van mr. Caspar van Breugel naar het belastingstelsel in de Meierij 1786-1796.).
12095: PIRENNE, L.P.L., - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht.
122961: PIRENNE, DR. L.P. EN DR. W.J. FORMSMA, - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de Vijftiende en Zestiende Eeuw. Het Kasboek van Jasper van Bell 1664-1568..
38567: PIRENNE, DR. L., - Brabant Eén. Waarom wij tegen een Vierendeling van Noord-Brabant zijn.
39052: PIRENNE, DR L.P.L., - Laudatio.
39638: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Tweede Gilde-Congres uit het Hertogdom Brabant te Goirle.
1007: PIRENNE, DR. L.P.L. E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 2. 1985. (Diverse artikelen o.a. De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze.).
36354: PIRLOT, CONSTANT E.A., - Le Patrimoine Monumental de la Belgique. Volume 2 Province de Brabant Arrondissement de Nivelles.
67429: PITSCH, FRANZ JOSEF, - Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Amerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
10352: PLAIS, M.J.J. LE, - Sociale Nazorg na de Meerderjarigheid voor Ex-Voogdij- en Regeeringspupillen.
35273: PLAISIER, KEES, - Krentebloesem in de Kempen.
70514: PLANK, P.H. VAN DER, - Taalassimilatie van Europese Taalminderheden. Een inventariserende en hypothesevormende Studie naar Assimilatieverschijnselen onder Europese Taalgroepen.
67750: PLANTAIN, PAUL-HENRY, - Elseviers Jeugd Natuurgids. Op Avontuur in de Natuur!.
36220: PLANTENGA, J.H., - Les Initiateurs du Style Baroque dans le Brabant.
36208: PLANTENGA, J.H., - L'Architecture Religieuse du Brabant dans l'ancien Duché de Brabant depuis le Règne des Archiducs jusqu'an Gouvernement Autrichien (1598-1713).
362081: PLANTENGA, J.H., - L'Architecture Religieuse du Brabant dans l'ancien Duché de Brabant depuis le Règne des Archiducs jusqu'an Gouvernement Autrichien (1598-1713).
10306: PLAS, MICHEL VAN DER E.A., - Kostschool.. Een Les voor het Leven?.
69084: PLAS, MICHEL VAN DER; EN ROBIN LUTZ, - Abdijen in de Lage Landen en de Mensen die er wonen.
40496: PLAS, MICHEL VAN DER E.A., - Het Jaar van de drie Pausen.
44124: PLAS, MICHEL VAN DER, - Uit het rijke Roomsche Leven.
21636: PLAS, MICHEL VAN DER, - Kerk & Parochie van Aalst.
11671: PLAS, MICHEL VAN DER & JAN ROES, - De Kerk gaat uit. Familiealbum van een halve Eeuw Katholiek Leven in Nederland.
78570: PLATE, IR. A. E.A., - Ontwerp Havenschap van de Rijn- en Maasmonden.
37619: PLATEL, INEKE, - Op Klompen door de Brabantse Meierij. Oud Ambacht op moderne Leest geschoeid.
26912: PLATEL, INEKE E.A., - Steek dan voor mij ook een Kaarsje op. Onze Lieve Vrouw in het Bisdom Den Bosch.
16525: PLATEL, INEKE EN GIED SEGERS, - Sleutel naar Zorg. Simeonshof 1959-1999..
75931: PLATENBURG, DRS. TH. J., - Hulpverleening aan Pluimveehouders die door de beperkingsmaatregelen in Nood zijn geraakt en kleine Grondgebruikers.
73452: PLATENBURG, DRS. TH., - Kleine Boeren in Nederland.
41253: PLATTIG, MICHAEL, - Gebet als Lebenshaltung. Die spirituelle Gestalt der Reform von Touraine in der Oberdeutschen Karmelitenprovinz.
28812: PLECHELMUS, FR. E.A., - Kijk op Kerk.
40352: PLECHL, PIA MARIA, - Die Nonne mit den Stethoskop. Dr. med. Anna Dengel 1892-1980..
76704: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse Fantasieën over het volmaakte Leven.
75420: PLEIJ, HERMAN, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse Fantasieën over het volmaakte Leven.
78526: PLEYTE, A.M., - De Rechtstoestand der Marken in Nederland.
65805: PLICKA, KAREL, - Praha ve Fotografii.
75117: PLISNIER, RENÉ, - Le Théâtre à Mons au XIXe Siècle.
75813: PLOEG, SJERP WILLEM VAN DER, - The Expansion of secondary and tertiary Education in the Netherlands.
27593: PLOEGAERTS, TH. EN G. BOULMONT, - Histoire de l'Abbaye de Villers du XIIIe Siècle à la Revolution.
12863: PLOEGMAKERS, MARCEL, - Stadspijpers 's-Hertogenbosch.
107057: PLOMPEN, ROBERT, - Het Geslacht Plompen. Onze oudste Voorouders 14de - 18de Eeuw.
24493: PLUIJM, JOOP VAN DER E.A., - Raamdonksveer met een Lach en een Traan.
40623: PLUS S.J., RAOUL, - De Heilige Emilie de Rodat.
70826: POBLOME, LIC. N., - Register. Oostvlaamse Tijdschriften (1823-1960).
37343: POCH-KALOUS, MARGARETHE, - Hieronymus Bosch in der Gemäldegalerie der Akademie der Bildende Künste in Wien.
76011: PODHAJSKY, ALOIS, - Lipizzaner.
355196: VAN DE POEL, F. A., - Gevangen en gehangen.
67669: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a. Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
70377: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel X. O.a.  Bibliografie van op Nederland betrekking hebbende landbouwhistorische literatuur verschenen in de jaren 1964 tot en met 1974; een landbouwwerktuigkunde-disctaat van de landhuishoudkundige school te Groningen; register van landbouwwerktuigen en - gereedschappen en hun onderdelen.....
78709: POEL, J.M.G. VAN DER, - Van Brakell van den Eng. Een Betuws Hereboer uit het Begin van de 19e eeuw.
69736: DR. J.M.G. VAN DER POEL, - Wegwijzer in de Landbouwgeschiedenis.
67668: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel III. O.a. De Landbouw-Enquëte van 1800, Deel III: Drente, Friesland en Groningen; Bladwijzer op de Landbouw-Enquëte.
70332: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel III. O.a. De Landbouw-Enquëte van 1800, Deel III: Drente, Friesland en Groningen; Bladwijzer op de Landbouw-Enquëte.
71983: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a.  Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
78613: POEL, DR. J.M.G. VAN DER E.A., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a. Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
78244: POEL, J. VAN DER, - Rondom Compositie en Compromis (Fiscale Studie in Bestuurs- en Strafrecht).
69793: POELHEKKE, DR. J.J., - Het Staatse Bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het Najaar van 1650..
73465: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 1. Inleiding tot het Bestuursrecht.
71747: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - Wet en Wezen.
66125: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - De Electriciteitsvoorziening in Nederland. Een bestuurlijk Betoog.
74490: POELJE, PROF. DR. G.A. VAN, - De Concentratiewet.
31006: POELLET, ETIENNE LAMMY E.A., - La Bibliothèque de Louvain Séance Commémorative du 4e Anniversaire de l'Incendie.
11013: POELMANS, WIEL & JAN VAN DIERMEN, - Broedvogels van Midden- en Oost Brabant.
11170: POELMANS, W. E.A., - Atlas van de West-Brabantse Broedvogels.
39890: POELMANS, ANNE-MIEK E.A., - Gereserveerd Engagement bij het Afscheid van Ton van Velzen. Rector Sint-Odulphuslyceum 1990-2003..
23057: POELS, WIM (EINDRED.), - Vijftig Jaar LBO-VBO Gemert 1947-1997..
37213: POL, PIERRE VAN DER, - Breda's oudste Foto's. Stadsgezichten en Portretten van 19e-Eeuwse Fotografen.
169018: POL, M. J.M. VAN DER, - Van Alpha tot Omega of van Ambachtsschool tot Overlaat.
42145: POL, DR. W.H. VAN DE, - De Priester-Monnik.
71445: POLAK, SIEGFRIED, - Economische Bloemlezing bevattende korte Hoofdstukken van enkele beroemde Mercantilisten, Physiocraten, Klassieken etc..
74943: POLAK-DE BOOY, E.P., - Inventaris Archieven Van Boetzelaer.
11114: POLEN, BERT VAN, - Het is daar Prachtig. 36 Stappen in de Brabantse Natuur.
11060: POLEN, BERT VAN, - Brabant achter de Coulissen. Een Blik op het Natuurbehoud.
43535: POLIFKA, PATER JOHANNES, - Geld! Waartoe dient het? Waartoe moet het dienen?.
67398: POLIGNAC, M. LE CARDINAL DE ; M. DE BOUGAINVILLE, - L'Anti-Lucrece, Poëme sur la Religion Naturelle composé par M. le Cardinal de Polignac. Tome Premier.
19402: POLL, HARRIJ, - Van Dorpssmidse tot Grootbedrijf.
26410: POLL, HARRY, - Heusden in oude Ansichten.
264101: POLL, HARRY, - Heusden in oude Ansichten.
35550: POLL, HARRY, - De Pastoor z'n Hemd. Kerstvertelling uit Brabant's Dorpsleven.
35815: POLMAN, MARIËLLE E.A., - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend Mens.
358151: POLMAN, MARIËLLE E.A., - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend Mens.
73337: POLMAN, P., - Katholiek Nederland in de achttiende eeuw. Dl. 1: De Hollandse Zending 1700-1727; Dl. 2: De Hollandse Zending 1727-1795; Dl. 3: Buiten de Hollandse Zending 1700-1795..
36089: POLS, ANDRE M., - De Ruckers en de Klavierbouw in Vlaanderen.
70679: POLS, MR. M.S., - Westfriesche Stadrechten. Eerste en Tweeede Deel..
75359: POLS, BRAM ; HANS BÖHM EN HENK HENDRIKS, - De Wijsheid en de Kan. Nieuwe Inzichten over de Relatie Alcohol en Gezondheid.
21667: POMMEREL, IVO, - Glashelder en Precies Louwers Glastechniek en Technisch Keramiek.
65881: POMPE, MR. W.P.J., - Het nieuwe Tijdperk en het Recht.
10363: PON, - Buitenstaand of buitengewoon. Nieuwe Buren in Brabant.
9600: PON, - Overleven in Vooruitgang. Boeren in Brabant.
10326: PON, - Rapport Kleuteronderwijs Noord-Brabant.
10335: PON, - De maatschappelijke Ontwikkeling van Noord-Brabant, Deel I en II..
10336: PON, - Enkele Notities van de Kulturele Ontwikkeling van Noord-Brabant.
198569: PON, - Ontwikkelingsschets voor de Gemeente Erp.
11627: PON, - De Strijd der Steden.
10334: PON, - Het Onderwijs in Noord-Brabant.
10337: PON, - Bevolkingsspreiding in Midden-Brabant.
11944: PON, - Brabant: Van Crisis naar Veerkracht.
26097: PON, - Sociologisch Rapport Gemeente Nieuw-Vossemeer.
25040: PON, - Rapport inzake de Samenlevingsvormen, in het bijzonder van Autochtonen en Allochtonen, te Oudenbosch.
22208: PON, - Uden. De Verstedelijking van een Plattelandssamenleving.
121842: PON, - Een Beschouwing over de maatschappelijke Problematiek in de Sint-Straten van de St. Leonardusparochie te 's-Hertogenbosch.
26090: PON, - Sociologisch Rapport Gemeente Nieuw-Vossemeer.
109326: PON, - Rekreatieve Voorzieningen in Noord-Brabant 1974. Overzicht per Gemeente en per Regio.
170747: PON, - Bejaardentehuizen in Tilburg. Een Onderzoek naar de Mogelijkheden voor een doelmatige Ontwikkeling.
28070: POORT, DS. W.A., - Kerk aan de Rivier. Heusdens Grote Kerk openbaart haar Verleden.
66644: POORTENAAR, JAN, - Boekkunst en Grafiek: Met bijdragen van mr. J.F. van Royen en prof. dr. Maurits Sabbe en een Voorwoord van Arthur van Schendel.
69139: POORTENAAR, JAN, - Van Prenten en Platen. De grafische Technieken in Voorbeelden, Afbeeldingen en Beschrijving.
69032: POORTVLIET, RIEN, - Te Hooi en te Gras.
73870: POORTVLIET, RIEN, - Te Hooi en te Gras.
40366: POPE, FATHER HUGH, - Saint Augustine of Hippo. Essays dealing with his Life and Times and some Features of his Work.
32943: POPP, P.C., - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique. Province de Brabant. Arrondissement de Bruxelles. Canton de Lennick-Saint-Quentin. Commune de Thollembeek. Tableau Indicatif et Matrice Cadastrale.
32944: POPP, P.C., - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique. Province de Brabant. Arronissement de Bruxelles. Canton de Lennick-Saint-Quentin. Commune de Oetinghen. Tableau Indicatif et Matrice Cadastrale.
21439: POPPEL, DRS. A.A.J. VAN, - De Gebroken Keten. De Burgemeester die struikelde over het Hek van de Buurman.
106965: POPPEL, J.C.J.M. VAN, - Kwartierstatenboek Deel I. [Families Bernard; Dekkers; Franken; Govaarts; Gravestein; De Haas; Van Ham; Van den Heuvel; De Hont; Knitel; Machilese; Van Poppel; Schijven; Verstraeten; Van der Wiel; Zoons; Zwijssen. ].
21656: POPPELIERS, ANTOON E.A., - Katholieke Bond van Ouderen Hapert. Jubileumboekje 1958-1998..
69954: PORTEMAN, DR. K., - De mystieke Lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96 - 1652). Deel I en II..
67205: PORTER, R.F. E.A., - Flight Identification of European Raptors.
76052: PORTER, VAL, - British Pigs.
78303: PORTER, R.F. E.A., - Vliegbeelden van Europese Roofvogels.
71951: PÖRTNER, RUDOLF EN BOB TADEMA SPORRY, - De Romeinen op hun Weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch Onderzoek.
11020: POST, F. EN R. BUSKENS, - Vogels in Midden-Brabant.
9909: POST, M.J.H., - De Driebond van 1788 en de Brabantse Revolutie.
41626: POSTEL, A., - Een Moeder-Leven.
36281: POSTEL, ANNE MARIJ, - Resultaat bij Oplevering. De Boxtelse Aanpak voor een duurzame Wijk.
65410: POSTHUMUS MEYJES, W.C., - De Fransche Buitenlandsche Politiek sedert 1919..
32495: POSTHUMUS MEYJES, R., - Landen et Environs / Landen en Omstreken.
69409: POSTHUMUS, MR. N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode).
73721: POSTMA, F., - Paulus. 'n geroepe Apostel van Jesus Christus.
68932: BEWERKING C. POSTMA, - Holland in vroeger Tijd. 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Noord- en Zuid-Holland. III: Geïllustreerde beschrijving van 's-Gravenhage en de steden en Dorpen in Rijnland en Delfland..
67749: POSTMA, DR. W. EN H. KLEIJN, - Paddestoelen.
78557: POT, MENNO, - 101 Dingen die je moet weten over Ajax.
73462: POT, MRS. C.W. VAN DER E.A., - Nederlandsch Bestuursrecht. Deel I: Algemeen Deel en Deel II: Bijzonder Deel.
109318: POULMAN, RIK E.A., - Toerisme en Avontuur in Zuidoost Brabant. Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Hélécine, Linter, Landen en Zoutleeuw. Het heerlijke Land van Fruitbomen, Suikerbieten en Witbier.
69267: POULSEN, FREDERIK, - Glimpses of Roman Culture.
32175: POUMON, EMILE, - Bruxelles Témoignages du Passé.
37020: POUPEYE, CAMILLE, - Théodore Verhaegen. Sculpteur Malinois du XVIIIe Siècle.
77119: POUWELS, JAN, - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Gezin in Nederland.
17644: POUWELS , P., - Drunen September- October.
75815: POUX, PHILIPPE & CLAUDE CARRIER, - Les Pigeonniers de Midi Pyrénées.
35195: POWERS, BOB, - Het regende altijd.
258301: PPC, - Rapport betreffende het Vraagstuk van de Werkgelegenheid en de Pendel in het Ontwikkelingsgebied Zuid West Noord-Brabant.
11953: PPD, - Provincie Noord-Brabant. Bevolkingsontwikkeling in de Kernen. Volkstelling 31-5-1960 - Volkstelling 28-2-1971..
243833: PPD, - Stedebouwkundig Onderzoek ten behoeve van de Gemeente 's-Gravenmoer.
11540: PPD, - Provincie Noord-Brabant. Volkstelling 28-02-1971. Allochtonen per Gemeente 1974..
26155: PPD, - Memorandum inzake Structuurschets voor de Brabantse Biesbosch.
10491: PPD, - Rapport betreffende Wegverkeer in de Provincie Noord-Brabant.
104911: PPD, - Interim-Rapport betreffende Wegverkeer in de Provincie Noord-Brabant.
11974: PPD, - Honderd Jaar Bevolkingsgroei in de Provincie Noord-Brabant.
11973: PPD, - Bevolkingsgroei 1976 Provincie Noord-Brabant.
11633: PPD, - Nota Ideeënschetsen voor Midden- en Oost-Noord-Brabant.
11967: PPD, - Het Verzorgingsniveau van de Kernen in de Provincie Noord-Brabant.
11539: PPD, - Provincie Noord-Brabant Beroepsbevolking Volkstelling 31-05-1960 - Volkstelling 28-02-1971..
22875: PPD, - Rapport Verkeerswaarneming Boxmeer 1959. Intensiteit. Relatie.
11704: PPD, - De Positie van de Provincie Noord-Brabant in Noord-West Europa. Bevolkingsdichtheid en sociaal-economische Structuur.
21086: PPD, - Planologisch-structurele Ontwikkeling van den Gemeente Oirschot in het bijzonder ten aanzien van het Vraagstuk van de Localisering van de Uitbreiding der Bebouwing in het eerstvolgende Decennium.
66157: PRAAG, DR. L. VAN, - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 1 Rechterlijke Organisatie. Tweede Gedeelte. Incl. Suppl..
65879: PRAAG, MR. IR. M.M. VAN, - De Hinderwet.
76403: PRAAG, DR. L. VAN, - Internationaal Privaat- Proces-, en Faillissementsrecht.
66004: PRACTICUS (= OOSTERHOF), - Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenenschap, voorzien van Aanteekeningen en van onderscheidene Bijlagen.
272754: P. AL O. PRAEM & M. SCHNEIDERS O. PRAEM., - Een Soort onschuldige Hobby? Een Eeuw liturgisch Werk van de Norbertijnen in Nederland.
12705: PRAK, MAARTEN, - Republikeinse Veelheid, democratisch Enkelvoud. Sociale Verandering in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-1820..
67413: PRANGE, RUTH, - Die bremische Kaufmannschaft des 16. und 17. Jahrhunderts in socialgeschichtlicher Betrachtung..
40255: PRASKIEWICZ, SZCZEPAN T., - Der Heilige Rafael Kalinowski.
40953: PREISS-JOHN, WOLFGANG, - Wolfgang von Pfullingen. Bischof im Mönchsgewand.
74631: PREUD'HOMME, GASTON, - Inventaire des Archives de la Famille Cornet d'Elzius provenant du Château Vilain à Maisières ( XIVe - XXe Siècles)..
71150: PREUD'HOMME, GASTON, - Inventaire des Archives de la Famille Cornet d'Elzius provenant du Château Vilain XIIII à Maisières (XIVe - XXe Siècles).
76659: PREVENIER, W. EN J.G. SMIT, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. DeeI I 1276-1433. Tweede Stuk: Teksten.
11980: PREVENIER, WALTER & WIM BLOCKMANS, - De Bourgondische Nederlanden.
76656: PREVENIER,W. EN J.G. SMIT, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. Deel I 1276-1433. Eerste Stuk: Inleiding, Lijsten en Indices.
397051: PREVENIER, WALTER E.A., - Hulde - Hommage Emile Lousse 1978..
76657: PREVENIER,W. EN J.G. SMIT, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. Deel I 1276-1433. Eerste Stuk: Inleiding, Lijsten en Indices.
76658: PREVENIER,W. EN J.G. SMIT, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. DeeI I 1276-1433. Tweede Stuk: Teksten.
65771: PRICE, HOPE, - Engelen en hun Invloed op ons bestaan.
28978: PRICK, DR. W., - Bisschop Nelis. Vriend van Brabants Katholieken 1736-1798..
71081: PRIEM, F., - Documents Extraits du Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Deuzième Série, Tome VI..
28814: R.K. PRIESTER, - Twee Novenen De Litanie en eenige andere Gebeden ter eere van den H. Machutus Beschermheilige tegen Lamheid, Jicht, Zenuwziekten en vooral tegen Kwalen van Kinderen.
272598: PRIMS, FLORIS, - De Geschiedenis van de Grauwzusters te Antwerpen.
30048: PRIMS, FLORIS, - De groote Cultuurstrijd. 1ste Boek: De Religionsvrede 1578-1581. 2de Boek: De Christelijke Republiek 1581-1585..
30180: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel I. Jong Antwerpen.
35820: PRIMS, DR. ANDRÉ, - Kan. Floris Prims 1882-1954. Algemene Levensschets.
30005: PRIMS, FLORIS, - Op de Gronden van Sint-Jan Berchmans College. Van Houtmere tot Carmelklooster, Stapelhuis en Gymnasium.
301461: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel III. Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312).
26537: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van het Antwerpsche Turfdragersambacht (1447-1863).
30150: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel VII. Onder de eerste Habsburgers (1477-1555). 1ste Boek: De politische Orde; 2de Boek: Economische Orde, 3de Boek: Geestelijke Orde.
30146: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel III. Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312).
30124: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel II. De XIIIde Eeuw. 1ste Boek: De Rechtsorde.
30044: PRIMS, FLORIS, - Antwerpen in 1830. Deel I, II..
30426: PRIMS, FLORIS, - Album Pastorum Campiniae: De Lijsten van de Pastoors en Kapelanen tot 1950, van de Parochiën en Kapelaniën der Antwerpse Kempen.
30084: PRIMS, F., - Stadskeldercijnsen. Register. [Verder in dit nummer: De Rekenkamer van Antwerpen. Inventaris van het archief door J. Denucé (pag 241-276)].
30082: PRIMS, F., - Antwerpsche Teksten uit den Tijd van Hertog Jan III (vervolg: 1345-1349).
30080: PRIMS, F., - Antwerpsche Teksten uit den Tijd van Hertog Jan III (vervolg: 1318-1330).
27535: PRIMS, FLORIS, - Grobbendonk. Ten Troon.
295219: PRIMS, FLORIS, - Inventaris op het Archieffonds van Handel en Scheepvaart waarin gegroepeerd werden I. De Verzameling Raeckt den Handel van het Stadssekretariaat. II. De Archieffondsen der vreemde Natiën te Antwerpen. III. De Archieffondsen van Posterijen, Gezworen Boden en Vrije Voerlieden. Aanhangsel;. Inventaris op den Bundel Juridictie op de Schelde.
30000: PRIMS, FLORIS, - Kerkelijk Antwerpen in de XVIIIde Eeuw.
30090: PRIMS, KAN. DR. FLORIS, - Sint Carolus Gesticht 1852-1952..
27534: PRIMS, FLORIS, - Sint-Agnetendal te Arendonk.
30183: PRIMS, FLORIS, - Het Wonderjaar te Antwerpen 1566-1567..
33904: PRIMS, DR. FLORIS, - Het Parochiewezen in de Antwerpse Kempen.
30181: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel II. De XIIIde Eeuw. 4de Boek Fastes Regesten Zegels Munten.
30179: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel VI. Onder de Hertogen van Burgondie - Hertogen van Brabant (1406-1477) 1ste Boek De Politische Orde.
30148: PRIMS, FLORIS, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel V. Onder Vlaanderen (1356-1405). 1ste Boek: Politische Orde; 2de Boek: De economische en geestelijke Orde, 3de Boek: Regesten.
30042: PRIMS, FLORIS, - Antwerpen onder Lodewijk XV (1746-1748).
40843: PRIN. S.S., A., - De Dienaar Gods Don Beltrami. Salesiaan van Don Bosco.
98429: PRINS, PROF. MR. W.F., - Officieren 1848. Rede.
30143: PRINS, FL., - Het Herfsttij van het Corporatisme te Antwerpen.
38572: PRINS, WOUTER E.A., - Sanctus met Heiligen het Jaar rond.
75584: PRINS, DIRK DE & NEST MERTENS, - De Belgische Keuken. De klassieke Gerechten en de petite Histoire van de Belgische Gastronomie.
384043: PRINSEN VAN DOORN, ANNEKE, - Glimwormen. 60 korte Verhalen.
76476: PRINZ, JOSEPH, - Mimigernaford - Münster. Die Entstehungsgeschichte einer Stadt.
295005: PRONK, FRANS J., - Inventaris van het Archief der Gemeente Best 1820-1946..
70114: PROOST, DR. K.F., - Geestelijk Nederland 1920-1940. Twee delen.1. Onderwijs, Wijsbegeerte, Godsdienst, Kunst, Letteren. 2. De Wetenschappen van Natuur, Mens en Maatschappij.
73536: PROULX, ANNIE, - De laatste Troef.
32144: PROUMEN, M. HENRI-JACQUES, - Institut de Arts et Métiers de la Ville de Bruxelles fondé par la Ville de Bruxelles en 1932..
40264: PROYART, ABBÉ, - Leven van Prinses Louise van Frankrijk, Dochter van Lodewijk XV, Carmelites onder den Naam van Theresia van den H. Augustinus.
67424: PRÜSER, JÜRGEN, - Die Handelsverträge der Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg mit überseeischen Staaten im 19. Jahrhundert.
208701: BUREAU VOORLICHTING EN PUBLICITEIT, - 18 september 1944 | De Bevrijding van Eindhoven.
207851: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - 125 Jaar VAN PIEREmenten om de Cultuur en om de Krenten 1848-1973..
10591: PUIJENBROEK, F.J.M., - Onder de Voet gelopen.
20785: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - 125 Jaar VAN PIEREmenten om de Cultuur en om de Krenten 1848-1973..
27974: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - Eeuwen en Uren in de Hasseltse Kapel.
27871: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - Eeuwen en Uren in de Hasseltse Kapel.
9561: PUIJENBROEK, DR. F.J.M. VAN, - Innovatie, Verandering en Vernieuwing in de Brabantse Landbouw sedert 1800..
17266: PUIJENBROEK, DR. FRANS VAN, - Tilburgse Toonzettingen. 125 Jaar gesubsidieerd Muziekonderwijs.
17781: PUIJENBROEK, JOOST VAN, - Goirles Belang 50 Jaar. Maart 1955 - 2005..
10761: PULLENS, WOUT, - Pullens een Stukje Familiegeschiedenis.
73362: PUNT, MR. B.C., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 19: Ontvankelijkheid en Omvang van het Beroep tegen administratieve Beschikkingen.
74192: PUTMAN, J.H.M., - Algemene Index op de Inventarissen 1 - 60..
74386: PUTMAN, J.H.M., - Inventaris van het Archief van de Hervormde Gemeente Vleuten 1642-1971..
35749: PUTTE, JEANNE VANDE, - De Ruk aan de Tralies. Dagboekaanteekeningen van Jeanine vande Putte.
11770: PUTTEMANS, ANDRE, - La Censure Dans le Pays-Bas Autrichiens.
10639: PUTTER, HARRY, - Van Langstraat tot Nieuwegein.
72093: PUTZGERS, F.W., - Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte.
397065: DE PUYDT, HUBERT, - Curriculum Vitae van een goed Mens. Meester Antoon De Puydt.
107135: PUYLAERT, PROF. DR. CARL B.A.J., - Kwartierstaat van de Kinderen van Carl Benignus Arthur Julie Puylaert en Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria Raymakers, gehuwd 1 juni 1950 te Almelo.
73871: PUYPE, POL E.A., - Van Kiem tot Korrel, verschenen ter gelegenheid van 50 jaar Nederlandse Stikstof Maatschappij N.V. 1929-1979..
37330: PUYVELDE, LEO VAN, - De Bedoelingen van Bosch.
73969: PUYVELDE, DR. LEO VAN, - Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het Einde van de Middeleeuwen. Een Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis vooral van de Nederlanden.
75636: PYTTERSEN TZ., H., - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1915..
64401: QUARTEL, P.J. DE, - Historische Beschouwingen over het tegenwoordige Departement voor de Openbare Werken in Nederland, de Hoofdrivieren, en de voorgestelde Kanaalwet.
95584: QUAY, J. DE E.A., - Verslag Congres Watervoorziening voor de Landbouw in Noord-Brabant 4 februari 1954..
11101: QUETELET, ERN., - Mémoire sur la Température de l'Air à Bruxelles 1833-1872 (supplément).
39267: QUIEVREUX, LOUIS, - Dictionnaire du Dialecte Bruxellois.
67265: QUISPEL, PROF. DR. G. E.A., - Mystiek in onze Tijd. Wat Westerse Mystici van vroegre en nu ons te zeggen hebben.
74412: QUOIST, MICHEL, - La Ville et l'Homme. Rouen. Étude sociologique d'un Secteur prolétarien suivie de Conclusions pour l'Action.
74055: LIMBURGSE ECONOMISCHE RAAD, - Het Verkeer in Limburg.
71718: RAAD, H. DE, - Boezemwaterschappen en (Veen)polders in Zuidoost-Friesland. Verzamelinventaris van het Waterschap Het Koningsdiep 1832-1984..
10759: RAADT, JEAN-THÉODORE DE, - Jacques le Roy Baron de Broechem et du Saint-Empire. Historien Brabançon et sa Famille.
36442: RAAIJ, PROF. DR. W.F. VAN E.A., - Bewoningsgeschiedenis van de Sleutelhoeve te Alphen.
170718: RAAK, CEES VAN, - Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2000..
241999: RAAK, HARRY VAN, - 't Roode Spook sluipt door Breda.
29200: RAAP, H.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Heeze 1575-1945..
71333: RAAS, P.S.G., - Toponymie van 's-Heerenhoek.
70246: RAATGEVER JR., J.G., - De Spoorwegen in Nederland. Geschiedenis en Toekomstplannen van ons Spoorwegbedrijf.
25954: RAATGEVER, J., - Gemeente Roosendaal en Nispen: Propaganda-Uitgave ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer en belichtende de Betekenis van die Gemeente als een Centrum van Handel, Nijverheid, Industrie, Landbouw, Sport enz. en als Woon- en Winkelstad.
170991: RAAYMAKERS, HAKKY E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1988-1984 Zevenendertigste Jaargang.
69043: RABOU, A., - Hij kijkt mij aan en zegt. Preken en andere Teksten.
78717: RACKHAM, OLIVER, - The Last Forest. The fascinating Account of Britain's most ancient Forest.
67212: RACKHAM, OLIVER, - The Ancient Woodland of England: Woods of South-East Essex.
38018: RACKHAM, OLIVER, - Latems Kunstleven van 1900 tot Heden.
78716: RACKHAM, OLIVER, - The Twentieth J.L. Myres Memorial Lecture. Trees, Wood, and Timber in Greek History.
40724: RADEMAKER C.S.S.R., BERNARD, - Onze Lieve Vrouw in 't Zand.
66600: RADEMAKER, DR. L.A., - Crematie en het Crematorium te Velsen. Voor en tegen.
26263: RADEMAKER, A., - Gravure 'Het Huis te Hinten'.
36718: RADEMAKER, A., - Gravure ''t Huis te Middelaar'.
41879: RADFORD, C.A. RALEGH, - St. Dogmaels Abbey Pembrokeshire.
70889: RAEMDONCK, DR. J. VAN, - L'Ancienne Abbaye des Channoinesses Régulières de l'Ordre de Saint Victor et de la Règle de Saint Augustin, dite Abbaye de la Très-Sainte Vierge Marie de Roosenberg a Waasmunster.
76682: RAEPSAET, J.J., - Oeuvres Posthumes Tome I - VI..
10247: RAEYMAKERS, DR., - Au Sujet de deux Statuettes en Terre cuite trouvées a Tirlemont.
235043: RAGAS, E.J.M., - Baarle op de Grens van Twee Eeuwen.
41639: RALEGH RADFORD, C.A., - Valle Crucis Abbey Denbighshire.
35373: RAM, HILDA ; R. LOVELING, V. LOVELING, R. STIJNS, AUGUST SNIEDERS, - Vijf Vlaamsche Novellen. Nr 3..
353731: RAM, HILDA ; R. LOVELING, V. LOVELING, R. STIJNS, AUGUST SNIEDERS, - Vijf Vlaamsche Novellen. Nr 3..
353732: RAM, HILDA ; R. LOVELING, R. STIJNS, AUGUST SNIEDERS, - Vier Vlaamsche Novellen. Nr 3..
65415: RAMAER, IR. J.C., - De Zeeuwsch Oestercultuur in Gevaar.
65448: RAMAER, J.C. E.A., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 2. [Rapport, betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust. ].
281055: RAMETTE, CHRISTIAN, - Afbeeldingen van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal door de Eeuwen heen.
65812: RAMIREZ, SERGIO, - De Gesel Gods.
40773: RAMPOLLA DE TINDARO, MARIANO KARDINAAL, - Sancta Melania de Jongere.
64858: RAPP, PH. G., - Naamlijst van Nederlandsche Gemeenten en Plaatsen.
70924: RAPPARD, W.A. VAN, - Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731..
71903: MR. L.R.J. RIDDER VAN RAPPARD, - Hoe was het ook weer. Burgemeester voor, tijdens en direkt na de Bezetting van het Koninkrijk der Nederlanden.
55083: RARY, J.S., - The modern Art of taming wild Horses.
22340: RAS, TJEU VAN, - Honderd Jaar Zeelandia.
35780: RASENBERG, RINUS, - Van Boeren moet je Houden.
41528: RATH C.S.S.P, P. JOSEF THEODOR, - Die Schicksale der Abtei Knechsteden von 1842 bis 1895..
75708: RATSMA, P. EN C.C.S. WILMER, - Handleiding voor het Beheer van een Topografisch-Historische Atlas.
37702: RAUCQ, E., - Die Runen des Brüsseler Codex No. 9565-9566..
130561: RAVESTIJN, DRS. H.P.W. VAN  , - De Firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee Eeuwen Geschiedenis van de Stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar Lotgevallen.
13056: RAVESTIJN, DRS. H.P.W. VAN, - De Firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee Eeuwen Geschiedenis van de Stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar Lotgevallen.
78167: RAYER, THEODOR & HANS PATZE, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band XXVII: Die Grundherrschaft in späten Mittelalter I & II..
75226: RAYMAEKERS, JAN, - België feest. Een Geschiedenis van Bourgondisch tafelen.
170957: RAYMAKERS, F.J.A.M. E.A., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1955-1956 Vierde Jaargang.
39647: RAYMAKERS, KAREL E.A., - Landjuweel Helmond 24 - 25 juni 1961, bij gelegenheid van het 775-jarig bestaan van de Schutterij der Colveniers of Lieve Vrouwe Gilde te Helmond.
68925: READER'S DIGEST, - Dorpen in Nederland. Een toeristische Gids naar meer dan 250 historische Dorpen en Stadjes. Met ca. 40 Wandelroute.
69105: RÉAU, LOUIS, - Basiliques et Sanctuaires d'Italie.
69106: RÉAU, LOUIS, - Vieilles Églises de France.
75114: REBENTISCH, DIETER E.A., - Dreieich zwischen Parteipolitik und Volksgemeinschaft.
106855: REEKEN, DRS. A.J. VAN, - Fiches Brabantse Families.
106837: REEKEN, DRS. A.J. VAN, - Fiches Brabantse Families.
39281: REELICK, LEX E.A., - Bosch' Woordenboek.
39282: REELICK, LEX E.A., - Bosch Woordenboek II. Aanvullingen.
392821: REELICK, LEX E.A., - Bosch Woordenboek I & II. Aanvullingen.
20768: REEMERS, JACK, - Diaconessenhuis Eindhoven 1933-1983..
9855: REEN, TON VAN, - Album Gestolen Jeugd. Leven in Oorlogstijd.
76040: REEN, TON VAN ; JACQUES VRIENS (SAMENSTELLING), - Varkentjes. Verhalen, Versjes en Tekeningen voor de Stichting Varkens in Nood.
70767: REES, OTTO VAN, - Verhandeling over de Aanwijsing der politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland van Pieter de la Court.
71896: REES, MR. O. VAN, - Redevoering over de Wetenschap der Statistiek.
10044: COLLEGE VAN REGENTEN, - Roomsch Armen Weeshuis te 's-Hertogenbosch. Reglement.
29175: REHM, G.J., - Inventaris van de Archieven der Parochie Sint Petrus-Banden te Gilze.
16921: REHM, J. EN A.ISING, - Een Wandeling door Waalwijk na een halve Eeuw herhaald.
29768: REHM, G.J., - Kwart Eeuw Streekarchivariaat in de Kring Oosterhout.
23502: REHM, G.J., - Een Eeuw Spoorwegverbinding Breda-Tilburg en de economische Ontwikkeling van Rijen.
29172: REHM, G.J., - Inventaris van de Archieven der Parochies H. Bernardus 1671-1975 (1985) en van de H. Blasius 1929-1975 (1985) te Made.
29173: REHM, G.J., - Inventaris van de Verzameling van Pater R.H.E. Allard.
295076: REHM, G.J., - Gids voor het genealogisch Onderzoek in de Archieven van Breda, Ginneken en Princenhage berustende in het Archiefdepot der Gemeente Breda.
24305: REHM, G.J., - De Bredase Apothekers van de 15e tot het begin van de 19e Eeuw.
24455: REHM, G.J., - Baarle in oude Ansichten.
24399: REHM, G.J., - Baarle in oude Ansichten.
24391: REHM, G.J., - Beeld van de Ontwikkeling der Gemeente Gilze en Rijen 1966-1973..
24468: REHM, G.J., - Gilze en Rijen in oude Ansichten.
69254: REICHERT, MADELEINE, - Les Sources Allemandes des Oeuvres poétiques d'André van Hasselt.
67752: REICHHOLF, DR. J. E.A., - Natuurgids in Kleur. Europese Zoogdieren.
29058: REIJNDERS, DRS. W.F.L., - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Ossendrecht (1919) 1941 - 1980 (1983).
29059: REIJNDERS, DRS. W.F.L., - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Zundert (1873) 1928 - 1966 (1976).
67631: REIJNDERS, JOOST, - Een reis in Stilte. Leven als Kartuizers.
163: REIJS, W.W., - Noordbrabant.
70488: REILINGH, MR. W., - De Regeeringsvorm van onze Oost-Indische Bezittingen.
76119: REINHARDT, DR. RICHARD, - Lehrbuch der Geflügel-Krankheiten.
11140: REINHOLD, JEROEN, - Jaarverslag Vleermuisonderzoek Noord-Brabant 1992..
37283: REININK, MR. H.J., - Vincent van Gogh 1853-1953. Herdenkingstentoonstelling. Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
77003: REINSMA, R., - Scholen en Schoolmeesters onder Willem I en II..
16587: REITSMA-VRIJLING, MARJA, - Boxtel in Beeld.
98437: REITSMA, PROF. DR.A.J., - Internationale monetaire Ontwikkelingen in de Jaren Zeventig.
37452: REITSMA-VRIJLING, DRS. MARJA, - Henk Visch Boxtel 1974-1981..
74118: REITSMA, S.A., - Open Brief aan de Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal naar aanleiding van den Nederlandschen Verkeerschaos.
73672: REMANS, J., - Genker Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen.
71578: REMANS, J., - Genker Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen.
19838: REMERY, A.H.F., - Fanfare Somerens Lust 1874-1974 alsmede Historische Merkwaardigheden over Someren.
40656: REMIREMONT, A. DE, - Mère Alix le Clerc 1576-1622 Chanoinesse de Saint Augustin.
75348: REMOORTERE, JULIEN VAN, - Het Toppunt van België. Reisgids naar 500 uitzonderlijke Plekken in eigen Land.
273933: REMOORTERE, JULIEN VAN, - Abdijen in Vlaanderen.
10952: REMOORTERE, J. VAN, - Stadswandelingen door Nederland. Het Zuiden.
10956: REMOORTERE, JULIEN VAN, - Romaans Brabant.
75415: REMOORTERE, JULIE VAN, - Ippa's Streekgerechten Gids voor België.
36715: RENAUD, J.G.N., - Kastelen in Noord-Brabant.
75040: RENAUD, DR. J.G.N., - Middeleeuwse Ceramiek. Enige Hoofdlijnen uit de Ontwikkeling in Nederland.
44198: RENCKENS, H., - De Godsdienst van Israël.
20646: RENDERS, W.H.A. (RED.), - Bijdragen tot de Geschiedenis van Woensel.
27757: RENDERS, J.M. EN A.D. KAKEBEEKE, - Rond onze Stadskerk. Bijdragen tot de Geschiedenis en Parochie van Sint Catharina te Eindhoven..
20745: RENDERS, RED.: W.H.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis van Woensel Deel III..
20831: RENDERS, RED.: W.H.A., - Bijdragen tot de Geschiedenis van Woensel Deel II..
69020: RENEAULT, ABBÉ, - Le Monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement. Fondé a Rouen en 1663..
358251: RENES, T., - Bibliografie van Antoon Coolen tot 17 april 1957..
256738: RENIERS, TON, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 4 Mina van Aken en de Kerk.
256736: RENIERS, TON, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 2 Het Onderwijs (ca. 1799- ca. 1925).
256734: RENIERS, TON, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 5 Kees Reniers en de Bouw. Deel 6 Documentatie.
256735: RENIERS, TON, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 1 Jan van Gils en zijn Vlasserij.
75738: RENSCH, TH. J. VAN, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Echt.
75740: RENSCH, TH. VAN, - Inventaris van het Archief van het Klooster der Annunciaten te Venlo 1361-1795. Inventaris van het Archief van het Klooster van de H. Geest te Venlo 1382-1793..
38551: RENSON, G. & MARG. CASTEELS, - Prospections dans les Collections du Château-Musée de Gaasbeek.
38552: RENSON, G. & MARG. CASTEELS, - Prospections dans les Collections du Château-Musée de Gaasbeek.
36785: RENSON, G., - La Construction et l'Iconographie du Château de Gaasbeek (1240-1970).
38553: RENSON, G. & MARG. CASTEELS, - Prospections dans les Collections du Château-Musée de Gaasbeek.
36786: RENSON, DR. G. EN DR. M. CASTEELS, - De Kasteelheren van Gaasbeek de Scockart-de Tirimont (1687-1796).
36759: RENSON, DR. G., - Het Kasteel-Museum van Gaasbeek.
75176: RENTENAAR, ROBERT, - Vernoemingsnamen. Een Onderzoek naar de Rol van de Vernoeming in de Nederlandse Toponomie.
67179: RENTERGHEM, OMER VAN E.A., - Ecuador. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
75257: REUCHLIN, HENRI, - Van Brood tot Brood. Bier in de Beeldende Kunst door de Eeuwen heen.
27517: REUSEL, J. VAN, - Genta, Cistercienser Abdis van Florival gestorven in 1247..
74499: REUVECAMP, N.L. E.A., - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Boekhouding).
205021: REUVEKAMP, G.J., - St. Martinus Tongelre. Sociografie ener Parochie.
108447: REUVENS, L.A., - Graphische Voorstelling van de Waterkeerings-Hoogte der Maasdijken van de Geldersche en Noordbrabantsche Polderdistricten en Polders, ….
71749: REYNDERS, I.H., - De Wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in februari 1940 hare Oorzaken en hare Gevolgen.
78707: W.B. REYNEN E.A, - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 95..
40848: REYNÈS-MONCLAUR, M., - Sainte Geneviève.
30078: REYNIERS-DEFOURNY, D., - De Bevolking van Antwerpen in de Franse Tijd. Bevolkingstelling van het Jaar IV (1796).
77908: REYNVAAN, MR. H.F., - Niet altijd Somer Geschiedenis van het Geslacht Reynvaan.
26938: REYPENS S.J., PROF. DR. L., - Uren met Ruusbroec.
78386: RHEDE VAN DER KLOOT, JOAN AEGIDIUS VAN, GEBOREN TE 'S-GRAVENHAGE, - Artikel 228 Gemeentewet.
43670: RHYMER, JOSEPH, - De Bijbelse Wereld in Kaart gebracht.
69377: WILLIAM GORHAM RICE, - Beiaarden in de Nederlanden. Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kennis van Klokkenspellen en Klokketorens in Noord-Frankrijk, België en Nederland.
69375: WILLIAM GORHAM RICE, - Beiaarden in de Nederlanden. Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kennis van Klokkenspellen en Klokketorens in Noord-Frankrijk, België en Nederland.
40967: RICHTER, F., - Maarten Luther en Ignatius van Loyola. Vertegenwoordigers van Twee Werelden.
69263: RICHTER, GERT, - Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z.
75354: RICKEN, DR. KARL-HEINZ EN HEIKE VAN BRAAK, - Bier voor uw Gezondheid. Nieuwe Krachten uit de oudste Drank ter Wereld.
11437: RIDDER, PAUL DE, - De Ontluiking van het Brabants nationaal Gevoel (1261-1312).
30113: RIDDER, EUGEEN DE, - Ons Antwerpen.
71113: RIDDER, A. DE, - La Crise de la Neutralité belge de 1848. Le Dossier diplomatique. Tome I, II..
29692: RIDDER VAN DER DOES DE BIJE, JHR. MR. P.J., - Catalogus van het Archief der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
20744: RIDDER, J.A. DE, - Vijftig Jaar Tivoli. 'n halve Eeuw Kerkgeschiedenis in Geldrop en Eindhoven.
37304: RIDDER, ANDRÉ DE, - Jan Sluyters.
10726: RIDDERE, E. DE, - Généalogie de la Famille Brinck.
16502: RIDDERS, INEKE DE, - Ik kom u even bijpraten. 25 Jaar Vereniging Dekenaat Tilburg - Goirle.
76094: RIEDEL, PAUL, - Das Putenbuch.
75121: RIEHL, HANS, - De Grote Volksverhuizing.
65188: RIEL, P.M. VAN, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1919-1920 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
71585: RIEL, H. VAN, - Ondernemende Geschiedenis. 22 Opstellen geschreven bij het Afscheid van Mr. H. van Riel als Voorzitter van de Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
65190: RIEL, P.M. VAN, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1922-1923 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65189: RIEL, P.M. VAN, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1921-1922 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
78329: RIEMSDIJK, JHR MR TH. H.F. VAN, - De Hooge Bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt.
355155: RIEMSDIJK - PHILIPS, H.A. VAN, - Over Mensen voor Mensen.
78483: RIEMSDIJK, JHR. MR. TH. VAN, - De Griffie van Hare Hoog Mogenden. Bijdrage tot de Kennis van het Archief van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden.
98421: RIESSEN, PROF. DR. IR. H. VAN, - Wetenschap en Krijgsmacht.
72278: RIET, P. VAN, - Inventaris van het Kabinetsarchief van de Directie van de Waterstaat 1930-1950..
78382: RIETEMA, ALBERTUS GEBOREN TE GRONINGEN, - Art. 245 der Gemeentewet.
76276: RIETER, OLIVIER (RED.), - Magie. Betovering en bovennatuurlijke Krachten.
67237: RIETJES, TH. E.A., - 500 Jaar Schutterij St. Catharina Stramproy in Woord en Beeld. 1499-1999..
70575: RIJCKEVORSEL, FRANS JACOB JOSEPH MARIA VAN ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Teruggave van Vruchten bij Opvordering van Eigendom.
69281: RIJCKEVORSEL, FRANS JACOB JOSEPH MARIA VAN ; GEBOREN TE 'S-HERTOGENBOSCH, - Teruggave van Vruchten bij Opvordering van Eigendom.
108406: RIJCKEVORSEL VAN KESSEL, JHR. VAN, - Bijdrage tot een nadere Kennis van de gebrekkige Waterlossing en het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's-Hertogenbosch, als een vervolg op: Het Overzigt van den Heer van de Mortel en de Memorie van den Heer Schiffer.
39533: RIJCKEVORSEL, R.A. VAN E.A., - De Gilde viert.
19249: RIJDT, TONNIE VAN DE EN RIA BERKVENS, - Goud in Schijndel. Archeologie en Historie van een Brabants Dorp tussen 1600 en 1800..
106641: RIJEN, A. VAN, - Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928..
39296: RIJEN, HENK VAN, - Mèn Tilbörgs Wôordeboek.
78384: RIJKE, ALPHONSUS JACOBUS BERNARDUS , GEBOREN TE BOKSMEER, - Het Compromis en het Pactum de Compromittendo.
180291: RIJKEN, A.M. VAN DER, - Zimpe zampe zompe in de Peel.
21450: RIJKEN, C. EN J.F.C.M. BIJNEN, - Geschiedenis van Oerle.
44161: RIJKEN O.P., P. ALPH., - De Hoogleeraar Hector Treub tegen het Heilig Officie.
26105: RIJKHOEK, KEES, - De Biesbosch kerend Tij.….
26108: RIJKHOEK, C.W., - De Biesbosch niet langer een Bos van Biezen.
26133: RIJKHOEK, KEES, - De Biesbosch kerend Tij.....
67087: RIJKSWATERSTAAT, - Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel I. Noordoostelijk Nederland.
73638: RIJKSWATERSTAAT, - Zandmaas / Maasroute / POL Zandmaas.
67120: RIJKSWATERSTAAT, - Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel I Noordoostelijk Nederland.
74092: RIJPER, R.H., - Inventaris van het Archief van het Gemeentebestuur van Poortvliet 1953 - 1971 (1939-1974).
28033: RIJPERT, RENÉ, - De grote Kerk te Breda.
68928: RIJPMA, DR. E. EN J.H. RIJPMA, - Historische Invul-Atlas.
35114: RIJSEWIJK, AAD VAN, - Tijd voor een goed heenkomen.
75287: RIJSWIJCK, THEODOOR VAN, - Uitgekozen Gedichten van Theodoor Van Rijswijck.
24358: RIJSWIJK, AAD VAN, - Gewone Mensen wonen in gewone Huizen en eten gewone Pap. Beelden uit de psychiatrische inrichting 'Het Hooghuys', 1983-1987..
13548: RIKHOF, HERWI E.A., - In Hoop Leven. Gesprekken met Bisschop Jan Bluyssen.
73776: RILEY, ANDY, - Het Boek van de alarmerende Uitvindingen.
74456: RINGELING, JAN HERMAN ADOLF, - Rechtvaardig Ontslag.
12227: RINGELING, J., - Redevoering bij gelegenheid der Prijsuitdeeling aan de Leerlingen van het Gymnasium te 's Hertogenbosch, 5 december 1857..
170593: RINGROSE, J.H. EN A.C. DE VOOYS, - De Gemeente Diessen. Bijdrage tot een sociaal-geografische Monografie.
78128: RINNOOY KAN, PROF. DR. A.H.G., - Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland.
76921: RINSUM, J. VAN, - Naamlyst der Inteekenaaren Afkomstig uit de Vaderlandschse Historie, vervattende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af door de Amsterdamse Historicus Jan Wagenaar (1709-1773).
64383: RITZEMA BOS, J. E.A., - Rapport betreffende het optreden van den Nonvlinder in Nederland en de Maatregelen, die ter Bestrijding van de Nonvlinderplaag genomen kunnen worden.
11669: RNV, - Brabant met Gevoel III..
70031: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 32..
70030: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 19..
70221: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 25..
69046: ROBAS, - Satellietbeeld-Atlas van Nederland.
113461: ROBAS, - Historische Atlas Noord-Brabant.
17742: ROBBEN, C. EN A. VERMEULEN, - St. Jan de oudste Parochie van Goirle.
17340: ROBBEN, C. EN NOL VAN ROESSEL, - Tilburgs Prentebuukske deel 6 't Vrouwvolk.
17325: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 2..
17330: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 5..
17240: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 3..
17701: ROBBEN, C., - Goirle in oude Ansichten.
37507: ROBBEN, CEES, - Robben en Rooms.
37512: ROBBEN, CEES, - De Prent van de Week in het Zilver.
17324: ROBBEN, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 1..
9521: ROBERTSON, W., - Histoire l'Empereur Charles-Quint. Tome I-IV..
9520: ROBERTSON, W., - Histoire l'Empereur Charles-Quint. Tome I-IV..
36684: ROBIDÉ VAN DER AA, MR. C.P.E., - Het Kasteel Maurick.
73783: ROBIJNS, RIEN, - Hamel´s Journael. De verbazingwekkende Lotgevallen van Hendrik Hamel uit Gorinchem en de andere Schipbreukelingen van het Jacht De Sperwer in Korea tussen 1653 en 1666..
40978: ROCHE O.M.I., AIMÉ EN CLAUDE JUILARD (ILLUSTRATIES), - Altijd liefhebben. Het Leven van de Zalige Joseph Gérard, Apostel van Lesotho.
28144: CLAUDINE DONNAY-ROCMANS, - La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles.
76018: RÖDDER, FRITZ, - Zonder Hoef geen Paard. Hoefbeslag Hoefverzorging Hoefziekten.
272631: RODENBACH, CONSTANTIN, - L'Abbaye de Villers (de l'Ordre de Citeaux).
39047: ROEFS, WIM E.A., - Bernheze verbeeld.
27653: ROEFS, V.J. EN I . ROSIER, - Verborgen Kunst in een oude Heerlijkheid.
27351: ROEFS, V.J. EN I . ROSIER, - Verborgen Kunst in een oude Heerlijkheid.
15441: ROEFS,WIM E.A., - 'Oog in Oog' 10 Jarig bestaan van de Gemeente Bernheze.
165105: ROEFS, WIM E.A., - In de Buurt van dit Kind.
66314: ROEGHOLT, DR. M.J. W., - Het Stadsgewest. Een studie over den Trek naar de Steden en zijn gemeentelijk-economische Gevolgen.
31002: ROEGIERS, JAN (RED.), - Erasmus en Leuven.
71177: ROEGIERS, J., - Inventaris van het Archief van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent.
74004: ROEGIERS, J., - Inventaris van het Archief van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent.
98392: ROELAND, F.M., - Een dapper Onderwijzer [herdruk van Verzet in het Zuiden].
125771: ROELANDS, J.A.M., - Zo was Den Bosch. Het dagelijks Leven in 's-Hertogenbosch rond de Eeuwwisseling.
76440: ROELANDTS, K., - Sele und Heim.
73647: ROELANDTS, K., - Sele und Heim.
73666: ROELANTS, K., - Vertrouwelijke Naamgeving.
36654: ROELANTS, MAURICE, - Het Kasteel van Gaasbeek.
235039: ROELEVINK, DR. J., - Classicale Acta 1573-1620. Deel II Particuliere Synode Zuid-Holland. Classis Dordrecht 1601-1620. Classis Breda 1616-1620..
21469: ROELOFS, WILLY E.A., - Tusse de Haai en d'Ekker. Een Greep uit de Geschiedenis van Westerhoven.
26846: ROELVINK, DRS. VÉRONIQUE, - De illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 te 's-Hertogenbosch.
69738: ROEMANS, DR. ROB, - Analytische Bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde.
78788: ROEMER, J., - Feest-Rede bij de Viering van het Vijftig-Jarig Bestaan der Leidsche Afdeeling van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, uitgesproken, den 15 October, 1829..
72014: ROEMERS, MARTIN, - De Laatste Lichting.
38442: ROESSEL, NOL VAN, - Geestig Geloof; Houdoe, wor!; Skôn pertretten; Onder de Stùlp; B'ons op Gineind.
35657: ROESSEL, NOL VAN, - Skôn pertretten.
35649: ROESSEL, NOL VAN, - Geestig Geloof.
35650: ROESSEL, NOL VAN, - Houdoe, wor!.
23032: ROESSEL, DRS. NOL VAN, - Witboek 1967-1980..
35683: ROESSEL, NOL VAN, - B'ons op Gineind.
35659: ROESSEL, NOL VAN, - Onder de Stùlp.
38406: ROESSEL, NOL VAN, - Omnibus. (3 bundels verhalen n.l. B'ons op Gineind; Skon Pertretten; Onder de Stùlp.).
35547: ROESSEL, NOL VAN, - Orgeltrappen.
78604: H.K. ROESSINGH, R.W.J.M. BOS, A.J. SCHUURMAN, TH.L.M. ENGELEN EN M.M. MEYER, - A.A.G. Bijdragen 22. De Veetelling van 1526 in het Kwartier van Veluwe / Techniek en Industrialisatie: Nederland in de negentiende Eeuw / Kapitaal en Industrialisatie in Nederland tijdens de negentiende Eeuw / Factorprijzen, Technologie en Marktstructuur: de Groei van de Nederlandse Volkshuishouding 1815-1914 / De Bevolking van Duiven 1665-1795. Een historisch-demografische Studie / Gedwongen Huwelijken op het Nederlandse Platteland, 1812-1862..
74150: ROESSINGH, M.P.H., - Guide tot the Sources in the Netherlands for the History of Latin America.
43872: ROESSINGH, W.L.A., - Inventaris van het Archief van de Rooms-Katholieke Parochie Parochie van de H. Bartolomeus te Poeldijk 1579-1939..
78514: ROESSINGH, H.K. ; R.W.J.M. BOS, A.J. SCHUURMAN, TH.L.M. ENGELEN EN M.M. MEYER, - De Veetelling van 1526 in het Kwartier van Veluwe / Techniek en Industrialisatie: Nederland in de negentiende Eeuw / Kapitaal en Industrialisatie in Nederland tijdens de negentiende Eeuw / Factorprijzen, Technologie en Marktstructuur: de Groei van de Nederlandse Volkshuishouding 1815-1914 / De Bevolking van Duiven 1665-1795. Een historisch-demografische Studie / Gedwongen Huwelijken op het Nederlandse Platteland, 1812-1862..
9420: ROEST, TH. M., - Monnaies Brabançonnes.
9828: ROEVER NZ., A. DE, - Kan de Heraldiek Verwantschap uitmaken?.
32079: ROGGEMANS, MARIE-LAURE, - La Ville est un Système social.
397071: ROGIER, L.J., - Herdenking van L.G.J. Verberne.
39707: ROGIER, L.J., - Herdenking van L.G.J. Verberne.
78019: ROGIER, L.J. E.A., - De Zin der Geschiedenis voor Geloof en Rede.
77110: ROGIER, L.J., - Evolutie der Reclassering.
272655: ROGIER, L.J., - Berne.
73712: RÖHRICH, LUTZ, - Adam und Eva. / Das erste Menschenpaar in Volkskunst und Volksdichtung.
19027: ROIJ, F.V.M. VAN, - Nuenen in oude Ansichten.
10456: ROITERO,D.L., - Bestuurlijke Problematiek rond de Spoorlijn Zwaluwe- 's-Hertogenbosch 1842-1890..
26222: ROITERO, DR. D.L., - Op Stap met Dr. D.L. (Menni) Roitero. Een cultuur-historische Rondreis door onze Streek: Land van Heusden en Altena, Langstraat en Omgeving.
75728: ROKS, G., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Beesel en Belfeld.
78338: ROLLIN COUQUERQUE, MR. L.M., - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het Erfrecht der naburige Provinciën.
69404: ROLLIN COUQUERQUE, MR. L.M., - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het Erfrecht der naburige Provinciën.
66329: ROLLIN COUQUERQUE, MR. L.M., - De Kortingwet.
29781: ROMBAUTS, W., - Inventaris van het hedendaags Gemeentearchief van Boom.
70814: ROMBAUTS, DR. EDWARD, - Richard Verstegen. Een Polemist der Contra-Reformatie.
74431: ROMBAUTS, W., - Inventaris van het Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge (XIIIde - XXste Eeuw).
70888: ROMBOUTS, DR. W., - De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914): Haar Geschiedenis en haar Rol in het Vlaams Cultuurleven. Deel I, II, III..
65672: ROMBOUTS, W., - Inventaris van het Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge (XIIIde - XXste Eeuw).
38686: ROMBOUTS, LUC, - Zingend Brons 500 Jaar Beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld.
78199: ROMEIJN, MR. H.J., - Meijer Nederlandsche Staatswetten. Eerste Bundel.
65376: ROMEIJN, DR. G., - Onderzoek naar de hoedanigheid van het Grondwater in de Gemeente Duiven.
113526: DRS. H. ROMERS, - Achttiende Eeuwse Gezichten van Steden, Dorpen en Huizen. Deel VI Noord-Brabant en Limburg.
72274: ROMME, PROF. MR. C.P.M., - Nederlandsche sociale Politiek.
40973: RONGEN O. CIST., FR. HIERONYMUS, - Van Schilderspalet tot Monnikskap.
20272: RONGEN O.C.R., P. HIERONYMUS, - Eersel in oude Ansichten.
77140: RONIG, FRANS, - Der Dom zu Trier.
67348: RONIG, FRANS J., - Der Trierer Dom.
76077: ROOBOL, J., - Het Konijnenboekje.
99559: ROOIJ, C. VAN, - Verordening van Politie op het Gebruik der Haven het Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten 1934..
99564: ROOIJ, C. VAN, - Waterschap De Polder van Nieuwland of Mancia Winterpolder van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1923..
99557: VAN ROOIJ, - Verordening van Politie op het Gebruik der Haven het Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten 1923..
99561: ROOIJ, C. VAN, - Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1929..
19460: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
19414: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
19426: ROOIJ, W. VAN E.A., - 750 Jaar Stadsrechten Sint-Oedenrode in 1982..
19455: ROOIJ, W.W. VAN, - Een halve eeuw School in Boskant 1945-1995..
73357: ROOIJ, PROF. MR. DR. M. EN JAN NIEUWENHUIS, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 14: Gemeentelijke Voorlichting.
24142: ROOIJ, EMILE VAN & COR HUIJBEN, - Oosterhout Oud & Nieuw. Als de Schaduw schijnt.
194601: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
194551: ROOIJ, W.W. VAN, - Een halve eeuw School in Boskant 1945-1995..
194602: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
20861: ROOIJ, MARTIN VAN, - 30 Jaar Woningstichting SWS. Tijdpad door Eindhoven.
19401: ROOIJ, W. VAN, - Sint-Oedenrode. Het Hart van de Meierij.
29502: ROOIJ, H.J.M. VAN, - Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch. Deel I, II, III..
296941: ROOIJ, HENRI J. M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief van het Zinnelooshuis te 's Hertogenbosch.
296943: ROOIJ, HENRI J. M. VAN, - Inventaris van het Oud-Archief van het Zinnelooshuis te 's Hertogenbosch.
99573: ROOIJ, C. VAN, - Waterschap 't Nieuwland of Mancia Winterpolder te Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1934..
78288: ROOIJ, A. VAN E.A., - Bosscherveld & Belvédère Industrieterrein en Uitbreidingsgebied van Maastricht.
383251: ROOIJAKERS, GERARD, - Rituele Repertoires. Volkscultuur in Oostelijk Noord-Brabant 1559-1853..
39966: ROOIJAKKERS, GERARD E.A., - 'Er is een Leven in wat bewegen'.
28842: ROOIJAKKERS, GERARD E.A., - De Dynamiek van Religie en Cultuur. Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme.
38308: ROOIJAKKERS, GERARD EN TINY ROMME (RED._, - Charivari in de Nederlanden. Rituele Sancties op deviant Gedrag.
72173: ROOIJAKKERS, GERARD & MARC JACOBS, - Cultuur 1. Tijdschrift voor Etnologie. Eerste Jaargang.
38318: ROOIJAKKERS, G. E.A., - Volksdevotie. Beelden van Religieuze volkscultuur in Noord-Brabant..
36409: ROOIJAKKERS, GERARD E.A., - De Historie van een Brabants Boerenhuis.
37752: ROOIJAKKERS, GERARD, - De Sage van de Schat en de Sleutel. Volkskundigen en hun verschuivende Objecten en Perspectieven.
38325: ROOIJAKKERS, GERARD, - Rituele Repertoires. Volkscultuur in Oostelijk Noord-Brabant 1559-1853..
77853: ROOIJAKKERS, GERARD E.A, - Religieuze Volkscultuur. De Spanning tussen de voorgeschreven Orde en de geleefde Praktijk.
38305: ROOIJAKKERS, G., - Eer en Schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
66603: ROOIJEN, DR. P.H. VAN, - 1914-1939. De Herdenkingsplechtigheid op Westerveld. Moderne Inzichten over Lijkverbranding.
24004: ROOIJEN, MAURITS VAN, - Markant West-Brabant.
11670: ROOMS, AD, - Het Rijke Roomse Leven. Herinneringen met Weemoed en Weerzin.
24734: ROOMS, AD, - Bergen op Zoom Monumenten, Cultuurlandschappen en Archeologie.
67680: ROOS, ROLF & VOLKERT VINTGES, - Het Milieu van de Natuur. Herkennen van Verzuring, Vermesting en Verdroging in de Natuur.
74910: ROOSBROECK, ROBERT VAN, - Marnix van Sint-Aldegonde.
11800: ROOSEBOOM, HANS, - Noord-Brabant.
27044: ROOSEN, JAQUES, - Maria's Hofke in Berlicum. Verschijningen en Boodschappen van Maria. Wat gebeurt er?.
71041: ROOSEN, LEO, - As. Schutterij Sint Sebastiaan.
18789: ROOSENBOOM, HENK, - Het Helmond Boek.
1414: ROOSENBOOM, DRS. H. TH. M. E.A. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 10. [ o.a. Kroniek van Helmond over 1988; Verwerving van helmond en de stichting van de stad als onderdeel van hertogelijke machtspolitiek, 1179-1241; Huizen in de Veestraat tussen 1400 en 1830; Scholen en schoolmeesters in Helmond vóór en na de vrde van Munster; Ontginningspleidooien en tiendenaankoop van C.F. Wesselman in de Bataafse en Franse tijd; Georg Wilhelm Kaulen; Jac. Heeren, een geboren geschiedschrijver?; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
18680: ROOSENBOOM, H.TH.M. (RED.), - En dan hebben wij te Zorgen dat er de Centen zijn. Over Protestants, Openbaar en katholiek Onderwijs in Stiphout, 1648-1991..
12834: ROOSENBOOM, DRS. H.TH.M., - Van Waterstraat naar Citadel.
10867: ROOSENBOOM, H.TH.M. (RED.), - 170 Jaar 't Knaal in Helmond.
70012: ROOSENBOOM, DRS. H. TH. M., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Witte Vrouwen te Maastricht.
18638: ROOSENBOOM, H.TH.M. (RED.), - Het Huis De Valk.
1422: ROOSENBOOM, H.TH.M. E.A., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 11 / Kijk, Helmond 1989-1990. Van Sonde, Dieet en Likkepot, George van der Brugghen en de Slag bij Waterloo.
1418: H.TH.M. ROOSENBOOM (RED.), - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 12 / En dan hebben wij te Zorgen dat er Centen zijn. Over Protestants, Openbaar en katholiek Onderwijs in Stiphout, 1648-1991. [o.a. Middeleeuwse dierenresten van de burcht d'Oude Huys; Helmond in 1991; Peter Verhoysen (1757-1835). Literatuurlijst betreffende Helmond.].
103041: ROOSENBOOM, H. TH. M., - Drossaard Adriaan Bernagie en de strijd tegen 'Paapse Bijscholen' in Tilburg, 1680-1724..
30118: ROOSES, MAX, - Oud-Antwerpen / Le Vieil Anvers.
301181: ROOSES, MAX, - Oud-Antwerpen / Le Vieil Anvers.
75729: ROOST, P.M., - Inventaris van het Archief van de Familie van Moorsel.
35410: ROOTHAERT, MR. A., - Doctor Vlimmen.
35411: ROOTHAERT, MR. A., - Vlimmens tweede Jeugd.
354111: ROOTHAERT, MR. A., - Vlimmens tweede Jeugd.
35412: ROOTHAERT, MR. A., - Vlimmen contra Vlimmen.
45002: ROOVER, EM. R. DE, - Priester Poppe. Leven en Zending.
12571: ROOY, NIEK DE, - Een Kwart Eeuw Den Bosch.
76151: ROOY, PETER VAN, - Meerwaardecreatie. Cahier Gebiedsontwikkeling.
75208: ROOY, PETER VAN, - Meerwaardecreatie. Cahier Gebiedsontwikkeling.
39967: ROOY, NIEK DE, - Houdoe Wor! Niek de Rooy 80 Jaar.
76129: ROOY, MAX VAN, - Beelden van het Landleven. Nederlandse Agrarische Monumenten.
40944: ROOY PR., N. DE, - Frédéric Ozanam.
35661: ROOY, WILLY VAN; EN WIM VAN BOXTEL, - Brabantse Bonte Kermis.
12890: ROOY, HENRI J.M. VAN, - Korte Schets van de Geschiedenis van het Oudemannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's Hertogenbosch.
12527: ROOY, HENRI J.M. VAN, - Korte Schets van de Geschiedenis van het Oudemannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's Hertogenbosch.
69010: ROOY, HENDRIK VAN EN JAN BROECKX, - Hoe menigmaal, o Klokkentaal. Lied voor twee gelijke Stemmen.
40364: ROOY PR., N. DE, - Frédéric Ozanam.
35624: ROOY, WILLY VAN, - Schôôn en Lilluk.
72166: ROOZEBOOM, J.J. E.A., - Algemeen zakelijk Register op de Handelingen der Algemeene Synode van de Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden over de Jaren 1851-1860..
27179: ROOZEN, INE, - Begijnhof Breda. Vrijheid in gebondenheid.
372008: ROOZEN, MIRIAM, - De innemende Uitlaat, Daags voor de 21ste Eeuw.
17264: ROOZENBEEK, H., - Tilburg als militaire Stad.
72088: ROOZENBEEK, DRS. H., - Alleen leverbaar in Legergroen. 50 Jaar Materieelvoorziening in de KL 1944-1994..
40866: ROPS, DANIEL, - Paulus. De Jood uit Tarsos.
67687: DANIEL-ROPS, - L'Église des Temps Barbares.
36794: G. ROS - DE KORTE, DRS., - Kasteel te Dussen .
38645: ROS, WIM VAN DE, - De Orgel van de Technische Universiteit Eindhoven.
36673: ROS-DE KORTE, DRS. G., - Kasteel Dussen.
108561: ROSE, H., - Sluiting der Overlaten in Noordbrabant.
71103: ROSEBOOM, J. E.A., - Agrarisch Welzijnsplan voor Gelderland.
74986: ROSEN, PIERRE, - Inventaire des Archives Communales de l'Epoque Contemporaine. Tome III..
35110: ROSENBERG, JAN-PAUL, - West-Brabant. Dichters tussen Zoom en Donge. Bloemlezing.
16915: ROSENDAAL, JOOST, - Waalwijk, Stad of Dorp?.
16937: ROSENDAAL, DRS. J.M., - Kroniek van het Stadsgewest Waalwijk 1966-1987..
74173: ROSEVAL, R.W., - De Archieven der Hervormde Gemeente Charlois c.a. 1583 - c. 1954..
74971: ROSKES, M., - Inventaris van de Archieven van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht 1845 - 1969 en het Nederlands Comité voor Geschiedkundige Wetenschappen 1928 - 1969..
15479: KUNSTSTICHTING ROSMALEN, - Rosmalen in Beeld.
17250: ROSSEN, DR. M. J.J. G., - Het gemeentelijk Volkshuisvestingsbeleid. Tilburg en Enschede.
19409: ROSSUM, C. VAN E.A, - Vijftig Jaar (M)ULO-MAVO Sint-Jozef. Een halve Eeuw Voortgezet Onderwijs in Sint-Oedenrode.
198637: ROSSUM, TH.P.M. VAN, - Beek en Donk in oude Ansichten.
35145: ROSSUM OSF, TH. VAN, - Rondo's in Herfstvoud.
386411: ROTTIERS, JEF, - Beiaarden in België.
38641: ROTTIERS, JEF, - Beiaarden in België.
41123: ANTON ROTZETTER, - Clara van Assisi. De eerste Franciscaanse Vrouw.
74871: ROUHART-CHABOT, JULIETTE, - Inventaire des Archives de la Famille Dartois et de ses Allies.
71209: ROUHART-CHABOT, J., - Inventaire des Archives de la Famille Lohest-Mottart.
74868: ROUHART-CHABOT, JULIETTE, - Inventaire des Archives de la Famille De Groutars et de ses Allies.
74869: ROUHART-CHABOT, JULIETTE, - Inventaire des Archives du Fonds de la Famille Boussemart.
29102: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M., - Inventaris Archief van de Gemeente Gemert (1271) 1407-1794 Aanvulling.
29101: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M., - Inventaris van het Archief van de Latijnse School te Gemert 1587-1991..
29100: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M., - Inventaris Archief van de Gemeente Gemert (1271) 1407-1794..
23111: ROUPPE VAN DER VOORT, L.C.J.M., - Ds Swildenschool.
30077: ROVEROY, JOANNES GODEFRIDUS JOSEPHUS DE, - Chronyke van Antwerpen, vervattende, de Bekeeringe ende Voortgang in de waere Catholyke Religie, Naem, eerste Apostels van het Christen Geloof, haere Bestierders verkregen heeft. De Foundatien en Stigting van Parochien, Abdyen, Mans en Vrouwe Kloosters, Godts-Huyzen, als ook wanneer de zelve zyn in de Stad gekomen, als mede de Naemen der Roosche Pausen, Bisschoppen, Abten, Primussen, Heere Allemoesseniers, Capel-Meesters etc....….
36346: ROY VAN ZUYDEWIJN, NOORTJE DE, - MonumentenReisboek van Nederland. Deel 2: Zeeland, Noord-Brabant en Limburg.
10523: ROY VAN ZUIDEWIJN, MR. BERNARD R. DE, - Het Provinciaal Wegenbeheer in Noord-Brabant.
105231: ROY VAN ZUIDEWIJN, MR. BERNARD R. DE, - Het Provinciaal Wegenbeheer in Noord-Brabant.
24225: ROY, - Gravure 'Prospectus Castelli Bredae'.
30405: ROY, - Gravure 'Castellum de Bouchaut'.
272637: ROY O.S.B., DOM ALBERTUS VAN, - Affligem, Roem van ons Land.
70578: LE ROY LADURIE, EMMANUEL, - Montaillou. Een ketters Dorp in de Pyreneeën 1294-1324..
170902: ROYACKERS, J.M., - Een Onderzoek naar de Gezondheidstoestand in Tilburg, 1930-1936..
20734: ROYEN, E.J.G. VAN, - Philips en zijn Toeleveranciers. Uitbesteden en toeleveren in de Regio Brabant, 1945-1991..
3818: ROYEN, HARRY VAN E.A., - Heemspiegel. Jaargang 18..
74272: ROYEN, MR. R. VAN, - Beschrijving van de Doop-, Trouw-, Begraafboeken, Overlijdingsregisters enz. in de Provincie Utrecht, dateerende van voor de Invoering van den Burgerlijken Stand.
102901: ROYMANS, NICO E.A., - Brabantse Oudheden.
10297: ROYMANS, NICO EN FRANS THEUWS, - Een en al Zand. Twee Jaar graven naar het Brabants Verleden.
20230: ROYMANS, NICO E.A., - De Negende Zaligheid.
10290: ROYMANS, NICO E.A., - Brabantse Oudheden.
355015: ROYMANS, FONS, - Kempische Verhalen.
24622: ROZEMEYER, J.A., - Van Gogh in Etten.
70674: ROZEMOND, A.J.H., - Aanvulling 1967 & 1968 op de Verzameling Negatieven, Lantaarnplaatjes en Cliché's voor Documenten.
74381: ROZEMOND, F., - Inventaris van de Archieven van de Nederlandsch Gereformeerde Zendings Vereeniging 1859-1894. De Algemeene Zendingscommissie der Christelijke Gereformeerde Kerk 1861-1892. De Generale Deputaten voor de Zending onder Heidenen en Mohammedanen 1892-1946..
74241: ROZEMOND, A.J.H., - Inventaris der Verzameling, Negatieven, Lantaarnplaatjes en Cliché's voor Documenten.
72250: ROZEMOND, A.J.H., - Inventaris der Verzameling Kaarten berustende in het Algemeen Rijksarchief zijnde het eerste en tweede Supplement op de Collectie Hingman.
74270: ROZEMOND, F., - Inventaris van het Archief van het Deputaatschap Kerk en Israel van de Gereformeerde Kerken in Nederland 1875 - 1986..
17891: ROZENDAAL, DS. W. BARNARD E.A., - Hilvarenbeeknummer.
170872: RUGEBREGT, ELINE, - The Incubation of Incubate. An Evalution Study of the Incubate Festival 2011..
36219: RUHE, DR. H.A.M., - Het Dorpswoonhuis in de Kempen vanaf de Vijftiende tot de Negentiende Eeuw.
178503: RUHE, DR. H.A.M., - Hilvarenbeek in oude Ansichten Deel 2..
67215: RUIJGROK, ELISABETH E.A., - Waardering van Natuur, Water en Bodem in Maatschappelijke Kosten-Batenanalyses. Aanvulling op de Leidraad Oei December 2004..
65808: RUIJGROK, W.M.J., - Het Visioen van Edward Bellamy. De gouden Eeuwen liggen voor ons en niet achter ons.
29187: RUIJTER, M.J.G. M. DE E.A., - Inventaris van het Archief van het Gemeentebestuur van Oisterwijk (1909) 1922-1970 (1980).
70945: RUIJTER, BART DE, - Keerpunt. Van Psychose naar Herstel.
70100: RUIKES, P.W., - Samenzweringen en Intriges tegen Octavianus Augustus Princeps.
25124: RUITER, DR. H.I. DE, - Torenloos Land.
42018: RUITER O.F.M., DR. T. DE, - Het Geheim van het Kloosterleven.
42071: RUITER, T. DE, - De Zondag in de Kloostergemeenschap. Deel II: Pinksteren en de Zondagen na Pinksteren.
67388: RULAND, JOSEF E.A., - Erhalten und gestalten. 75 Jahre Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz.
68935: RULLMANN, DR. J.C., - Dr. H. Colijn. Een Levensschets.
74504: RULLMANN, H.J.T., - Inventaris van het Archief van de Gemeentelijke Dienst Bouw- en Woningtoezicht te Nijmegen (1888) 1915-1951..
21486: RUN, A.M.J.G. VAN, - Enige Feiten uit de Historie van de Parochie van St. Lambertus te Meerveldhoven.
77928: RÜTTE, J.M.C.E. LE, - Groepsvestiging van Nederlandsche Boeren en Arbeiders.
70552: RUTTEN, L.M.R., - Die diluvialen Säugetiere der Niederlande.
73419: RUTTEN, MR. L.E.H., - Mr. C. Asser's Handleiding tot de Beoefening van het Nederlands Burgerlijk Recht. Deel 4. Verbintenissenrecht. Deel 4.3. De Verbintenis uit de Wet.
98424: RUYS, PROF. DRS. P.P.L.A., - De Europese Crisis van 1965-1966 en haar Betekenis voor 1984. Rede.
41148: RUYS, ROBERT, - Tot Heil van Mens en Dier. Populaire Heiligen in het Bisdom Gent.
69174: RUYS, R. E.A., - Schatten Oostvlaamse Schuttersgilden.
11635: RUYSDAEL, MAARTEN VAN, - Were Di Edele Brabant.
30414: RUYSLINCK, WARD E.A., - Antwerpen Provincie.
244801: RUYTER, MARTIN J.L. DE, - Dongen. Wetenswaardigheden van een Passage.
8905: RUYTER, MARTIN DE, - De Wazerweijen. Register op de Nummers 42-50..
76418: RVD, - Fotocatalogus Rijksvoorlichtingsdienst Aanwinsten 1978-1979..
76417: RVD, - Fotocatalogus Rijksvoorlichtingsdienst juni 1979..
70865: RYAN, CORNELIUS, - Een Brug te Ver. Arnhem 1944. Opratie Market-Garden September 1944..
17775: SAARLOOS, H. E.A., - Kon. Erk. Goirlese Verzamelaars-Vereniging De Gezellige Ruilers 1965-1980..
41115: SABATIER, PIERRE, - Sainte Roseline Moniale-Chartreuse (1239-1329).
377013: SABBE, MAURITS, - De Meesters van de Gulden Passer Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn Opvolgers, de Moretussen.
37709: SABBE, DR. MAURITS, - Plantin de Moretussen en hun Werk.
37700: SABBE, MAURICE, - L'Oeuvre de Christophe Plantin et de ses Successeurs.
37730: SABBE, MAURITS, - De Meesters van de Gulden Passer. Christoffel Plantin, Aartsdrukker van Philips II, en zijn Opvolgers, de Moretussen.
69115: SACHOT, J., - Eindeloze Jachtvelden.
69883: SACRE, M., - Voor elk Arrondissement een Commissaris der Regering. Historiek. Rechtsituering.
73706: SAINTE-MARIE, FRANÇOIS DE, - Visage de Therese de Lisieux. T. I & II..
40681: SALA, ROSARIO, - Santa Chiara della Croce.
75366: SALOMONSON, TOUSSIE, - Het groot Wild en Gevogelte Boek.
43722: SALSMANS S.J., PROF. J., - Biecht-hooren.
107152: SAMBEECK, FRANS VAN, - Van Sambee(c)k van stercken Stam. Deel 1 en 2..
108443: SAMBEEK, HENK VAN & NETTIE VAN DE LANGENBERG - SCHEEPERS, - Met Oog voor het Verleden. Cultuurhistorie van het Beekdal van de Essche Stroom.
69844: SANDBERG, JHR. DR. G.F., - Inventaris van het archief van de Familie Schorer.
1023: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 19. 2002. (Diverse artikelen o.a. Macht en kerk in de heerlijkheid Bergen op Zoom (1287-1570) ; Het dynamische landschap van Noord-Brabant ; Tekenscholen in Noord-Brabant ; Margaretha Carolien Alexandrine de Licques. Een tegendraads adellijke religieuze.).
35637: SANDE, JEF VAN DE, - Onsterfelijk Behang & andere Essays.
1019: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 14. 1997. (Diverse artikelen o.a. Staats-Brabant aan de vooravond van zijn zelfstandigheid; Stad en platteland van Bataafs-Brabant in 1795 ; De Bossche liefdadige instellingen 1770-1825 ; De strijd van de Commissie van Breda om de geestelijke goederen.).
1020: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 15. 1998. (Diverse artikelen o.a. De uitbating van de kloosterhof Sterksel door de abdij van Averbode van de 14de tot de 17de eeuw ; Boeken in Bossche boedels ; Een aanslag op de calculerende clerus. De amortisatie van de geestelijke goederen in stad en meierij van 's-Hertogenbosch in 1516.).
74159: SANDE BAKHUIJZEN EN G. VAN DIESEN, H.G. VAN DE, - Uitkomsten van de in 1880 en 1881 uitgevoerde Nauwkeurigheids-Waterpassing. Eerste Gedeelte. IX. Gorinchem - Westkapelle.
1021: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 16. 1999. (Diverse artikelen o.a. Stedenpolitiek en stadsplanning door Hendrik I van Brabant, 1184-1235 ; Census domini ducis. De cijnzen van de hertog van Brabant in de Meierij van 's-Hertogenbosch, 1340-1351 ; Kerken met het teken van de bouwheer? Gotische kerken in het oostelijk grensgebied van Noord-Brabant en andere opmerkelijke middeleeuwse kerken in het Maas-Schelde-Demergebied.).
21644: SANDE, TOON VAN DE, - Best Toen en Nu. Deel 1..
1024: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 20. 2003. (Diverse artikelen o.a. Een Romeinse weg door het Dommelgebied van Tongeren naar Rossum?; Een middeleeuwse Ijzeren Rijn? De route Antwerpen-Roermond; Vrouwenarbeid en de gilden in vroegmodern 's-Hertogenbosch ; Jheronimus Bosch, de natuur van de mens en de hoofdzonden.).
1025: SANDE, DR. A.W.F.M. VAN DE E.A, - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 21. 2004..
11444: SANDEN, A.W.F.M. VAN DE, - Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant 1770-1840..
101501: SANDEN, W.A.B. VAN DER & R.C.G.M. LAUWERIER, - Een archeologische Verkenning van het Kloosterterrein te Binderen Gemeente Helmond & Beesten te Binderen.
36218: SANDERS, JAN, - Een Blikopener op het Markiezenhof.
26494: SANDERS, PIET, - Trouwen Drongelen 1811-1902..
205401: SANDERS, J.M., - Annexatie-Vraagstukken en Groot-Eindhoven.
2513: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 3..
2527: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabanten de Bommelerwaard. jrg. 17..
2517: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 7..
2518: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 8..
2520: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 10..
25211: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 11..
2521: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 11..
2524: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 14..
2514: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 4..
2539: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. jrg. 29..
2535: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant en de Bommelerwaard. jrg. 25..
29780: SANDERS, PIET, - Trouwregister Baardwijk 1742-1778..
26245: SANDERS, PIET, - Begraafboek Heusden 1736-1786. Deel I en II..
29341: SANDERS, J.G.M. EN J.F.A. WASSINK, - Inventarissen Hervormde Kerk. Noord-Brabant en Limburg 1816-1978..
20540: SANDERS, J.M., - Annexatie-Vraagstukken en Groot-Eindhoven.
106916: SANDERS, PIET, - Kwartierstaat van Jacoba Johanna Pieternella Verbeem *.
25201: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 10..
25171: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabant. jrg. 7..
2529: SANDERS, PIET (RED.), - Genealogisch Tijdschrift voor Midden- en West-Noord-Brabanten de Bommelerwaard. jrg. 19..
39951: SANDERS, A.L.M, - Thijssen: Burgemeester van Volkel en/of Uden.
272744: SANDERS, DR. JAN, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
67078: SANDERS, A.F., - De Troonopvolging.
272746: SANDERS, DR. JAN, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
272745: SANDERS, DR. JAN, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
272747: SANDERS, DR. JAN, - Kartuizers in het Land van de Dommel, Klooster Sint-Sophia van Constantinopel bij 's-Hertogenbosch, 1466 - 1641..
295185: SANDERS, PIET, - Geboren, trouwen en overlijden 1811 en 1812 Eethen, Genderen en Heesbeen. Uitwerking.
29334: SANDERS, DRS. J.G.M., - Invenatris van het archief van het Kartuizerklooster Het Hollandse Huis (1266) 1336-1573 (1593) Deel I en II..
272783: SANDERS, J.G.M. & TOM GAENS E.A., - Domus Prope Buscumducis. Bronnen voor de Geschiedenis van het Kartuizerklooster bij 's-Hertogenbosch (1466-1641).
72111: SANDT, DRS. M.A.J. VAN DE E.A., - Nagelaten Geschriften van Alexander van de Sandt J.u.D. (Xanten 1663-1721)..

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

9/14