Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
38718: Oirschot, Anton van, - Antiek uit de Nederlandse Provincies.
38812: Oirschot, Anton van (red.), - Van Water tot Wijn van Korsten tot Pasteien.
11555: Oirschot, A. van (eindred.), - Vreemd Volk in Brabant.
10519: Oirschot, Anton van (red.), - Het Brabants Straatboek.
11399: Oirschot, Anton van en Florence van Oirschot, - Merkwaardigheden in Brabant. Brabant anders dan Gewoon. Deel 2..
11398: Oirschot, Anton van en Jacques Akerboom, - Merkwaardigheden in Brabant.
273401: Oirschot, Anton van, - Kasteel De Blauwe Camer. Sint-Catharinadal.
11356: Oirschot, A. van, - Het Land van de Brabanders.
36707: Oirschot, Anton van, - Middeleeuwse Kastelen van Noord-Brabant, hun Bewoners en hun bewogen Geschiedenis.
363402: Oirschot, Anton van ; Jacques Akerboom, - 't is Zonde van Brabant.
36702: Oirschot, Anton van, - Het Kasteel van Heeze.
384038: Oirschot, Anton van, - Spokerijen in de Meierij en de Langstraat.
366761: Oirschot, Anton van, - Het Kasteel van Heeze.
35640: Oirschot, A. van ; J. R.W. Sinninghe, J. Naaijkens e.a., - Reuzenverhalen.
363401: Oirschot, Anton van ; en Jacques Akerboom, - 't is Zonde van Brabant.
38379: Oirschot, Anton van en Dr. P. van Gennip, - Optocht in Brabant.
36340: Oirschot, Anton van; en Jacques Akerboom, - 't is Zonde van Brabant.
17672: Oirschot, A. van e.a., - Kijkzuil opgericht in oktober 1994 bij de Herinrichting van het Mgr. Bekkersplein te Haaren.
19959: Oirschot, Anton van, - De langste Dag van Brabant.
37757: Oirschot, Anton van, - Sprookjes uit Brabant.
38845: Oirschot, Anton van, - Plaatselijke en gewestelijke Specialiteiten uit Nederland.
17371: Oirschot, Anton van, - Nooit te oud om te leven. Kroniek van het St. Josephgasthuis, het Rochusgasthuis, het St. Annahofje, de Kievitshorst en de Bijsterstede in Tilburg 1888-1988..
19921: Oirschot, Anton van (red.), - Heeze. Een Heerlijkheid in Brabant.
377003: Oirschot, Anton van, - De Kranten in Brabant.
38309: Oirschot, Anton van, - Van houen en trouwen.
38221: Oirschot, Anton van e.a., - Spreuken zo te zien.
38832: Oirschot, Anton van, - Plaatselijke en gewestelijke Specialiteiten uit Nederland.
107: Oirschot, A. van ; drs. A. C. Jansen e.a., - Encyclopedie van Noord-Brabant. Deel I t/m IV.
106: Oirschot, A. van; drs. A. C. Jansen e.a., - Encyclopedie van Noord-Brabant. Dl. I t/m IV..
40558: Oldenburg Ermke, Fr. van, - San Camillo.
40544: Oldenburg-Ermke, F. van, - Servaas van Maastricht.
105482: Oldendorf, Dr. A. e.a., - Ondanks Tegenwind Vooruit!. Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
105483: Oldendorf, Dr. A. e.a., - Ondanks Tegenwind Vooruit!. Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
10548: Oldendorf, Dr. A. e.a., - Ondanks Tegenwind Vooruit! Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
105481: Oldendorf, Dr. A. e.a., - Ondanks Tegenwind Vooruit! Iets over de industrieële Ontwikkeling van Oostelijk Noordbrabant in de Decaden tusschen de Twee Wereldoorlogen 1918-1940..
69371: Oldenhof, H.J., - In en om de Schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands Noordwesthoek onder de Republiek (1850 - 1795)..
29779: Oldewelt, mr. W.F.H., - Inventaris der Z.G. Nieuwe Rechterlijke Archieven, berustend in 's Rijksarchiefdépôt in Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch 1811-1838..
74565: Oldewelt, mr. W.F.H., - Inventaris van de Rechterlijke Archieven van 1811-1838..
74563: Oldewelt, mr. W.F.H., - De oudste Lastgeldrekeningen van Directeuren van de Levantse Handel (1625-1631).
74564: Oldewelt, mr. W.F.H., - Inventaris van het Archief van de Bank van Leening tot 1863..
74562: Oldewelt, mr. W.F.H., - Inventaris van de Archieven tot 1808 van de Colleges van Regenten over het Oudezijdshuiszittenhuis en over het Nieuwerzijdshuiszittenhuis en van 1808-1870 over het College van Regenten over de Huiszittende-Stadsarmen.
78210: Oliemeulen, M.A., - De provinciale Regelementen van Noord-Brabant.
73556: Oltheten, Th. H.; K. Steenwijk, - Het ontwerpen van Formulieren.
121879: Olthoff, Willem, - Architectuurgids 's-Hertogenbosch.
74529: Oltmans, Alb., - Het Archief van de Kerkvoogdij der Ned. Hervormde Gemeente te Wageningen.
76902: Olyrhook Molenaar, E., - De Familie Olyrhook.
11093: Ommen, Erik van en Rob Brinkhof, - Het Groene Woud. Beelden van een kleurrijk Nationaal Landschap.
11048: Ommen, Erik van; en Rob Brinkhof, - Het Groene Woud.
38674: Ommeren, J.E.M. van ; drs.J.J. van der Harst e.a., - De Restauratie van het Smitsorgel te Aarle-Rixtel.
71185: Ommering, J.G. van e.a., - Inventaris van de Collectie Papieren van de Familie van Hengst 1620-1922..
69095: Onck, A. van, - Wij Hengelaars, wel en wee in de Hengelsport.
69093: Onck, A. van, - Uit de soepele Pols... Het hanteren van de Werphengel met Molen of draaiende Reel en Vliegenhengel.
27461: Ondersteijn, Dr. M.J. e.a., - Honderd Jaar Berne in Heeswijk 1857-1957..
12665: Ong, Guss, - Den Bosch ONGezien.
205856: Onna, Norbert van, - Eindhoven 360..
17215: Inst. voor Ontwikkelingsvraagstukken, - De Ondergang van de Tilburgse Textielindustrie. Deel 3..
36483: Oome, Huub e.a., - In Memoriam De Brabantse Boerderijen. R.I.P. Boerderijen het zal ons een Zorg zijn.
17908: Oomen, J.A.A.M., - Alphen en Riel in oude Ansichten.
17946: Oomen, J.A.A.M., - Kent U ze nog... die van Alphen en Riel.
241936: Oomen, Henk, - Wandelen met een Bredanaar.
38819: Oomen, Nan, - Aerpel in 't Potje. Oude Gerechten uit Brabant.
39523: Oomen, Johan M., - Bibliografie der Noord-Brabantse Schutsgilden.
30415: Ooms, Fr., - Brechts Muziekleven. Drie-Kwaart Eeuw Eikel.
12203: Oord, Kees van den, - De Gruyter. De Geschiedenis van een Kruideniersimperium.
121947: Oord, Kees van den e.a., - Stedelijk Gymnasium 's-Hertogenbosch 1848-1998. Deel 1: Een Heerlijke Tijd... Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1848-1918; Deel 2: De Uren gaan voorbij. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1918-1948; Deel 3: De School met Geel en Blauw. Het Stedelijk Gymnasium van 's-Hertogenbosch 1948-1998..
17961: Oord, Dr. Ad van den en Drs. Wil van Oosterhout, - Berkel-Enschot-Heukelom Drie Zielen en één bestuurlijk Hart.
171043: Oord, Ad van den, - Voor Arbeid en Brood. Arbeidersbeweging en collectieve Actie van Werklozen in Nederland. Een vergelijkende Studie van de Jaren dertig en tachtig.
26325: Oord, Dr. Kees van den, - Ronduit Vlijmen.
12830: Oord, Dr. C.J.A. van den, - Twee Eeuwen Bosch Boekbedrijf 1450-1650..
26214: Oord, Kees van den, - Ronduit Heusden.
26202: Oord, Kees van den, - Heusden groeit. Tien Gezichten van de nieuwe Gemeente 1997-2007..
25808: Oord, dr. Kees van den, - Sprang-Capelle. Een eigen Gezicht.
78311: Oordt, H. van & M.C.E. Bongaerts e.a., - Verslag omtrent de in 1908 en 1909 verrichte Stroomdrijvingen in de Rivieren bij Hardinxveld, Dordrecht, Krimpen aan de Lek, de Oostpunt van Rozenburg en te Hoek van Holland.
43938: Oordt, Mr. J. T. F. van, - Iets over Hubertus Duijfhuis Predikant der St. Jakobs-Kerk te Utrecht.
18075: Werkgroep Oorlogsdocumentatie, - Oorlogsjaren in Aarle-Rixtel 1938-1946..
20794: Oorschot, Dr. J.M.P. van, - Tot Zieken gezonden. 150 Jaar Huis van het H.Hart van Jezus. R.K. Binnenziekenhuis Catharina Ziekenhuis Eindhoven.
12508: Oorschot, dr. J.M.P. van, - Justitie gewogen. Het Paleis van Justitie en de Rechtsgang te 's-Hertogenbosch 1922-1998..
20764: Oorschot, Dr. J.M.P. van, - Zorg voor Verzorging. Een halve Eeuw Gezinsverzorging en Thuishulp in Eindhoven, 1944-1994..
20722: Oorschot, Dr.J.J.M.P van, - Eindhoven, een Samenleving in Verandering.
205921: Oorschot, dr. J.P.M. van, - Het Gezicht van Nederland: Eindhoven.
11962: Oorschot, Wim van, - Over de culturele Analyse van sociaal Beleid.
69835: Oorschot S.J., Theodorus Gerardus Maria van, - Friedrich Spees Güldenes Tugend-Buch. I. Text mit Lesarten und Anmerkungen II. Literarhistorische Abhandlung.
205844: Oorschot, dr. Jan van, - From High Tech Campus Eindhoven to TU/e. Highlights along the River Dommel.
20549: Oorschot, Jan van, - Van Berenkuil tot Evoluon, Een monumentale Route door Eindhoven.
20551: Oorschot, Dr. Jan van, - Onderwijs als Opdracht. Geschiedenis van het confessioneel Bijzonder Onderwijs in Eindhoven.
66031: Oort, P. van, - De Organisatie eener Algemeene Veiligheidspolitie.
74143: Oost, H.G., - Het Archief van de Rentmeester-Generaal der Domeinen van de Staten van Holland in Voorne, (1662) 1704-1728 en in Voorne en de Beijerlanden, 1729-1810..
75882: Oostendorp, Ir. D. e.a., - Praktische Schapenhouderij.
106799: Oostenrijk, J.W. e.a., - Westbrabanders onder elkaar.
66371: Oosterbaan, Joannes Wilhelmus Aloysius , geboren te Amsterdam, - Over de physische Gasanalyse volgens de Warmtegeleidingsmethode.
95534: Oosterbaan, ir. G.A. e.a., - Landinrichtingsstudie Midden-Brabant.
29720: Oosterhout, W.C.M. van, - Inventaris van het Oud-Archief van de Gemeente Werkendam 1601-1811 (1813).
70372: Monniken der Sint Paulusabdij van Oosterhout, - De Heilige Benedictus en zijn Orde.
75292: Oosterwijk, Herman, - Paul Joostens. Kunstenaars van Heden.
71604: Oosterwijk, dr. T.H., - De Gemeentesecretaris.
71603: Oosterwijk, dr. T.H., - De Gemeentesecretaris.
65810: Oostrom, Frits van, - Maerlants Wereld.
397069: Oostrum, Wout van, - Mijn Weg over het Platteland. Herinneringen, Ervaringen en Adviezen van Rentmeester Adviseur.
43750: Oostveen, Ton, - Bernard Alfrink, Katholiek.
76494: Oostveen, Saskia van, - De Geest van Overijssel. Een Spannende Verhalentocht.
13650: Oostveen, Ton, - Liefde als Wapen.
43786: Oostveen, Ton, - Bernard Alfrink, Katholiek.
39563: Op de Beeck, drs. Roland A.E., - Gilde van Onze-Lieve-Vrouwe-Lof in de Kathedraal van Antwerpen.
20763: Op den Buijs, Martin H.G., - Eindhoven, open Venster op Eckart.
71134: Openluchtmuseum, - Boerderijentypen van Nederland. Afbeeldingen.
71969: Oppen, Mr. Eug. van e.a., - Nederlandsche Pasicrisie: Bevattende in Alphabetische Methode den Zakelijken Inhoud van alle in Nederland gewezen Rechterlijke Beslissingen en de chronologische Lijst dier Beslissingen, met opgave van al de Verzamelingen van Rechtspraak waarin zij gevonden worden.
78079: Oppenheim, mr. Jacques, - Wet tot Regeling van den Kleinhandel in Sterken Drank en tot Beteugeling van Openbare Dronkenschap.
67772: Oppenheim, Philippus, - Der Heilige Ansgar un die Anfänge des Christentums in de Nordlichen Ländern.
10826: Opstall, F.W.H. van, - De Waterstaatstoestand van het Noord-Oostelijk Deel der Provincie Brabant.
41352: Optatus O.F.M. Cap., P.Dr., - De Geest van Clara. Clarissen in Nederland.
42087: Optatus O.F.M. Cap., P., - De Geest van de Dienares Gods. Moeder Joanna van Jesus (+ 1648).
40391: Ory, A., - Medjugorje tussen Oost en West.
74592: Os, Willem van der, - Inventaris der Boeken, Handschriften, Kaarten, Prenten en andere Voorwerpen gerelateerd aan de Stad Vlissingen.
384564: Oss, Joost van, - Joost van Oss.
27808: Oss, Jeroen van, - Sint Jan Waalwijk. Acht Eeuwen Geschiedenis.
10846: Jan Cunencentrum Oss, - De Invloed van de Maas op het Maasland.
15008: Jan Cunencentrum Oss, - 150 Jaar Straten in Maasland.
69195: Osthoff, Gerda, - Bibliographie zum Schützenwesen in Westfalen.
31615: Ostyn, drs. D. & A. Lens, - Tentoonstelling Belforten.
10960: Oteman, L. en J. Friedrichs, - Zuid Nederland. Een Verkenning in 42 Fietstochten.
27598: Otten, Ad, - De Vestiging van de Duitse Orde in Gemert. 1200-1500..
274721: Otten, Ad e.a., - Nazareth 150 Jaar in Gemert 1848-1998..
27472: Otten, Ad e.a., - Nazareth. 150 Jaar in Gemert 1848-1998..
74950: Otten, F.J.M. e.a., - Archief van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland.
36712: Otten, Ad en Ton Thelen, - Kasteel Gemert.
35653: Otten, Ad, - Vertellingen aojt d'n Traonpot.
241973: Otten, Gerard e.a., - Het Stadhuis door de Eeuwen Heen.
73371: Otten, mr. F.P.J., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 30: Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
23098: Otten, Ad, - Anekdotisch Bankboek. Van halve Cent tot Gemertse Gulden.
23099: Otten, Ad, - Elke Seconde telt... 400 Jaar Gemertse Brandweer 1600-2000..
23080: Otten, Ad, - Gemert en de Post.
23070: Otten, Ad e.a., - Aan de Arbeid Een Bloemlezing bij gelegenheid van de honderste 1 Mei-Viering.
27723: Otten, Ad e.a., - Kasteel met een Missie. Ubi vult Spirat. 90 Jaar Spiritijnen in Gemert.
69982: Otten, F.J.M., - Inventaris van de Papieren van jhr. mr. B.C. de Jonge.
40611: Ottenhof, Willibrordus, - Jean Baptiste de la Salle 1651-1951..
40915: Otto S.J., Joseph Albert, - Ignatius von Loyola. Bilder der Gotteinsemheit und Menschenliebe eines Heiligen.
18823: Oud, J. e.a., - Helmondsch Gezelschap voor Algemeene Ontwikkeling 60 Jaar 1925-1985..
66419: Oud, J.J.P., - Het Hofplein-plan van Dr.Berlage.
27698: Oudejans, Frans, - In het Voetspoor van Franciskus. 1826-1976..
78656: Ouden, Jan den & Theo Spek, - Ontstaanswijze van Eikenclusters in het Natuurterrein De Wilde Kamp bij Garderen: Landschapsgeschiedenis, Bodemontwikkeling en Vegetatiegeschiedenis.
71475: Oudendijk, dr. Johanna K., - Willem III: Stadhouder Holland, Koning van Engeland.
130682: Oudenhoven, Iacob van, - Een Nieuwe ende gansch Vermeerderde Beschryvinge van den Stadt van 's Hertogen-Bossche (Deel I). Een Nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijn, Abdijen, ende Cloosters van verscheyde Ordens, ende Geslachten daer in ghelegen, der selver Regeeringhe met den Aencleven van dien (Deel II).
130681: Oudenhoven, Iacob van, - Silva-Ducis aucta et renata of Een Nieuwe ende gansch Vermeerderde Beschryvinge van den Stadt van 's Hertogen-Bossche (Deel I). Een Nieuwe ende vermeerderde Beschryvinge van de Meyerye van 's Hertogen-Bossche, behelsende alle de Baronijen, Heerlijckheden, Steden, Casteelen, Vlecken, Dorpen, Gehuchten Mitsgaders Alle de Canonisijen, Commanderijn, Abdijen, ende Cloosters van verscheyde Ordens, ende Geslachten daer in ghelegen, der selver Regeeringhe met den Aencleven van dien. (Deel II).
13041: Oudheusden, Drs. J.L.G. van, en Drs. J.A.M. Verboom, - Herstel- en Vernieuwingsbeweging in het bevrijde Zuiden.
12576: Oudheusden, Jan van, - Binnendieze. De Stadsrivier van 's-Hertogenbosch.
28941: Oudheusden, J.A.F.M. van e.a. (Redactie), - Ziel en Zaligheid in Noord-Brabant [ o.a over: 'Het Ontstaan van de Cultus van O.L.V. van 's-Hertogenbosch door G. Verhoeven; 'Organisatie en Instellingen van het Bisdom Luik in N.Br. 1400-1559/1561' door A. Bijsterveld. 'Opvang van verlaten Kinderen in 's-Hertogenbosch' door J. Eijt.].
12940: Oudheusden, Jan van, - 's-Hertogenbosch. Portret van een Stad.
283182: Oudheusden, drs. Jan van e.a., - De Grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch. I. Inleiding; II Schip; III Transept; IV Kooromgang.
28276: Oudheusden, Drs. J. van, - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
28275: Oudheusden, Drs. J. van, - De Sint Jan van 's-Hertogenbosch.
372521: Oudheusden, Jan van e.a., - De Wereld van Bosch.
37252: Oudheusden, Jan van e.a., - De Wereld van Bosch.
36806: Oudheusden, Jan van e.a., - De Muze als Motor. Beeldende Kunst en de Ontwikkeling van het moderne Brabant 1796-1940..
9907: Oudheusden, Drs. Jan van, - Tussen Vrijheid en Vrede. Het bevrijde Zuiden September '44 - Mei '45..
36628: Ouweneel, drs. Hans, - Op Molenpad in West-Brabant.
39956: Ouwerkerk, Peter, - Ongekend. Rini Wagtmans van Straatjongen tot Ridder.
198652: Ouwerling, H.N., - Geschiedenis der Dorpen en Heerlijkheden Deurne, Liessel en Vlierden.
73698: Ouytsel, Rufien van, - De tedere Viool van Sinte Clara.
75643: Overbeek, P.J. en C. Chr. J. Kiewit, - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1923..
78969: Overmars, Willem, - Een Waal Verhaal. Historisch-morfologische Atlas van de Rhein en de Waal 1500- 1700 Emmerich-Nijmegen.
35058: Oversteegen, Joop uit Eindhoven, - Joop Oversteegen. Transparant Appél. Keuze uit zijn verzamelde Gedichten 1945-1980..
78547: Overvoorde, J.C., - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De Rechterlijke Indeeling na 1795..
69785: Overvoorde, mr. dr. J.C. van, - Geschiedkundige Atlas van Nederland. De rechterlijke Indeeling na 1795..
67299: Emine Sevgi Özdamar, - Het Leven is een Karavanserai heeft twee Deuren door de ene kwam ik erin, door de andere ging ik eruit.
42504: Ozinga, M.D., - Gotische Kerkelijke Bouwkunst.
12872: Ozinga, M.D., - Het Stadhuis te 's Hertogenbosch en zijn Bouwmeester.
36216: Ozinga, Dr. M.D., - Het Stadhuis te 's-Hertogenbosch en zijn Bouwmeester.
27170: Paessens, A., - Tentoonstelling Begijnhoven hier en elders.
74596: Pagnoul, Anne-Marie, - Ministre de l'Emploi et du Travail. Inventaire d'Archives (1887-1914) du Conseil Superieur du Travail.
74553: Pagnoul, Anne-Marie, - Inventaire des Papiers Soille.
74554: Pagnoul, Anne-Marie, - Inventaire des Papiers Joseph Manneback 1866-1944..
73995: Pagnoul, A.M., - Inventaire des Papiers Carton de Wiart.
71210: Pagnoul, Anne-Marie, - Ministre de l'Interieure Affaires Electorales 1830-1919. Inventaire.
71136: Pagnoul, A.M., - Inventaire des Papiers Carton de Wiart.
65708: Pagnoul, A., - Inventaire des Papiers Joseph Manneback 1866-1944..
65707: Pagnoul, A., - Ministre de l'Emploi et du Travail. Inventaire d'Archives (1887-1914) du Conseil Superieur du Travail.
9413: Palier, H., - Lijst van Enkele en Dubbele Stadhuispenningen der Stad 's Hertogenbosch.
27012: Pallemaerts, J. Fr., - Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel. Deel 1..
75996: Palleske, Wolfgang, - Sierduiven.
76432: J.H. van der Palm (uitgever), - Bijbel, bevattende alle de Boeken des Ouden en Nieuwen Verbonds.
23056: Palsrok, H., - Gemeentehuis Gemert.
65443: Panhuys, jhr. C.E.W. van, - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 12. [o.a. Verslag van een bezoek aan het Panana-kanaal en aan verschillende sluis- en kanaalwerken in Noord-Amerika. ].
384613: Panhuysen, Paul, - Ter Inzage VBBKZN.
75307: Panizza, Oskar, - Het Liefdesconcilie en andere vreemde Geschriften.
113505: Panken, P. e.a., - Rapport van de Salariscommissie van de Afdeeling Noord-Brabant van den Nedeerlandschen Bond van Gemeenteambtenaren.
39824: Panne, Jan J. van de, - Een beregoed Leven van Jan J. van de Panne. Deel II.
39963: Panne, Jan J. van de, - Een beregoed Leven van Jan J. van de Panne.
42093: Papaioannou, dr. Evangelos, - Das Kloster St. Katharina im Sinai.
67283: Papastamos, Dimitris e.a., - Moderne Nederlandse Schilderkunst. Realistische Tendensen. Het expressionistische in de Nederlandse Schilderkunst. Abstractie sinds Mondriaan. Modern Dutch Painting.
27555: Pape O. Praem., L. De, - Summaria chronologica Insignis Ecclesiae Parchensis Ordinis Praemonstratensis Sitae prope Muros oppidi Lovaniensis.
52: Pape, Mr. J.D.W., - De Levensgeschiedenis van Maarten van Rossem voornamelijk met betrekking tot de tegenwoordige Provincie Noord-Brabant, met eene nauwkeurige aanwijzing van zijn verblijf en zijn verrigtingen in dezelve.
70591: Pape, Cornelis Peter David ; geboren te 's-Hertogenbosch, - De Leer van het werkdadig Berouw in het hedendaagsche Strafregt.
69126: Papelard, Bob, - Parabels van Grote Spin.
75191: Paquay, Jan, - Tongeren. Gids en Oudheidkundig Inventaris.
75190: Paquay, Jan, - Tongres Guide illustré.
19018: Pareren, Roland van, - De Straatnamen van Nuenen, Gerwen en Nederwetten, inclusief Eeneind en Eckaert.
19006: Pareren, Roland van, - Honderd Jaar Vooruitgang in Nuenen c.a. 1884-1984..
32057: Paris, Louis, - Une Association d'Étudiants Bruxellois au Dix-Huitième Siècle.
79054: Parlevliet, prof. dr. J.E. e.a., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XI..
20111: Parlevliet, prof. dr. J.E. e.a., - Jaarboek Oranjeboom en Registers. Deel XI..
76716: Parris, S.J., - Ketterij.
43958: Parrot, André, - De Zondvloed en de Ark van Noach.
43953: Parrot, André, - De Toren van Babel.
43952: Parrot, André, - Babylon en het Oude Testament.
17749: Pas, S.A.F., - Parochie in Beweging. 25 Jaar Parochie H. Geest te Goirle 1966-1991..
19799: Pas, A.C.J. van der, - Veghel in oude Ansichten waarin ook afbeeldingen van Eerde, Mariaheide en Zijtaart.
197991: Pas, A.C.J. van der, - Veghel in oude Ansichten.
44147: Pas, W.M. van der, - Uit de Duisternis tot het Licht (De Nederlandse Missiegeschiedenis).
29164: Pasmans, Drs. P.J.H.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Oost-, West-, en Middelbeers tot 1811..
30421: Passen, R. van e.a., - Toponymie van Wilrijk.
67248: Passepont, Jules, - Étude des Ornements.
72005: Passon, T. ; Lemmens, - De stedelijke Munt van Nijmegen 1457-1704..
205864: Pastoor, Ans e.a., - Daarom Eindhoven.
73534: Pasulka, Brigid, - Geschiedenis, Sprookjes en andere (On)Waarheden.
67546: Pateman, Reinhard, - Bremische Chronik 1957-1970..
67418: Patemann, Reinard, - Bremische Chronik 1971-1975..
67415: Patemann, Reinard, - Bremische Chronik 1976-1980..
40360: Pater Seraphinus, Ord. M. Cap., - Handboekje voor de Wereldlijke Derde Ordelingen van den H. Franciscus van Assisi.
225192: Patist, C.R., - Het Beleg van de Stad Grave in 1674..
78176: Patze, Hans, - Quellen zur Entstehung der Landesherrschaft.
17720: Paulussen, Jos, - Twee Eeuwen Goirle dl. 7. Leven in de Landbouw.
39306: Pauwels, J.L., - Bijdrage tot de Kennis van het Geslacht der Substantieven in Zuid-Nederland.
39248: Pauwels, J.L., - Bijdrage tot de Kennis van het Geslacht der Substantieven in Zuid-Nederland.
43904: Pax, - Beknopte Verklaring der Feesten in de Roomsch Katholieke Kerk.
76133: Payne, W.J.A., - An Introduction to Animal Husbandry in the Tropics.
78628: PD, - Overzicht van de belangrijksten Ziekten en Plagen van Landbouwgewassen en hun Bestrijding.
21366: Peels, Joke e.a., - Valkenswaard in Oorlogstijd 11 september 1944..
74361: Peemans, Melle Fr., - L'Organisation administrative et l'Action du Ministre du Travail, 1895-1940..
29732: Peene, Leo, - Land- en Cijnsboek St-Janshospitaal, Brussel ; Excerpten uit Cartularium 1307 en uit Originelen van 1195 tot 1356 - Onomastische Studie, Deel II (M-Z).
295168: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1971-1993..
295142: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1529-1928..
295143: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Zeeland 1929-1970..
295138: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van het Waterschap De Maaskant 1920-1949 (1970).
295139: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Schaijk 1942-1970..
295141: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van de Gemeente Schaijk 1971-1993..
19819: Peer, M.A. van, - De Banken zijn hard... Terugblik op het Kerkelijk Leven van de Protestantse Gemeente Veghel-Uden.
69579: Peer, A. van, - Maria van Jesse. Historische Schets van Delffs Ommeganck.
29619: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Industriegebouwenbedrijf Uden 1949-1979..
29618: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Gasbedrijf Uden 1956-1969..
29617: Peer, M. v., - Inventaris van het Archief van Gemeentelijk Ontginningsbedrijf Uden 1919-1979..
29615: Peer, M.A. van, - Inventaris van het Archief van de Kulturele Kring Uden 1950-1977..
22386: Peer, M.A. van, - Atletiekvereniging De Keien Uden 1960-1985..
66356: Peerbolte, Mr. L., - Gids bij de Uitvoering der Drankwet 1904, voorafgegaan door den Tekst van de Wet, .....
90033: Peerbolte, mr. L. en mr. H. Blaupot te Cate, - Drankwet 1904 met Aantekeningen.
17806: Peereboom, Robert, - Gijzelaar in Gestel.
165123: Peerebooms, Harrie & Jan Juffermans, - Duurzaam bouwen op De Kleine Aarde en in de Wijk In Goede Aarde.
76326: Peeters, dr. K.C., - Eigen Aard. Grepen uit de Vlaamse Folklore.
32016: Peeters, Yvo J. D., - De Koelkast op een kier. Een Brussels Denk-Boek.
30168: Peeters, Guy, - Antwerpen. Sint-Felixpakhuis wordt FelixArchief.
12714: Peeters, C.J.A.C., - Wildemannen in Den Bosch.
36343: Peeters, prof. dr. K.C. e.a., - Antwerpen. Historische Gevels.
36704: Peeters, Dr. K.C., - Het Steen te Antwerpen.
24294: Peeters, Thom, - 50 Jaar Breda met een Pools Stempel en hoe Vlaanderen daarbij een Rol speelde.
24258: Peeters, Joep e.a., - 25 Jaar Jazz Festival Breda. Jubileumboek 1971-1995..
31471: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 46. 3e reeks 15e deel & jrg. 47. 3e reeks 16e deel. [ O.a. Bruxelles en 1755; De Neringen te Herentals; Duffelse persoons- en plaatsnamen (1370-1439), Antwerps geslacht Vledincx alia Tarrax (15e-16e- eeuw), reis van Gerard Seghers naar Italië en Spanje, Dertiene-eeuwse charters van het Victorinnenklooster bij Biezelinge.  Studies over Schilde en de Kempen ].
3145: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 45. 3e reeks 14e deel. Afl. 4. [ Bruxelles en 1775, La Liberté. ].
3144: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 44. 3e reeks 13e deel. Afl. 1. [O.a. Kerstening van Noord-West Gallië, geschiedenis linnenuitvoer in Engeland, Leuvense notarisakte 1313, Doksaal en het gestoelte in de kerk van Broechem (1617). ].
3143: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 43. 3e reeks 12e deel. [ 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis. 1576-1579 door L.P.L. Pirenne (pag. 5-310). Archeologisch onderzoek van de Motte te Kontich (pag. 311-339).].
31432: Peeters,dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 43. 3e reeks 3e reeks 11e deel& 12e deel [L'accession de Jacques Speeck au décanat de Saint-Pierre à Louvain, Floris Prims en de Kempen, de tortuur van een Brussels poorter te Diest in 1443, een cijnsrol van de Burchtkerk te Antwerpen, een Status Bonorum van het O.L. Vrouwekapittel te Antwerpen (1346-1362), cijnsrol der kerk te Kontich (1421), einde Unionisme te Antwerpen, Edmond Claysson. 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis. 1576-1579 door L.P.L. Pirenne (pag. 5-310). Archeologisch onderzoek van de Motte te Kontich (pag. 311-339) ].
31412: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 41. 3e reeks 10e deel [O.a. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840. Sint-Willibrordus, Antwerpen en Brabant; Hendrik I van Boutersem, heer van Bergen op Zoom; Antwerpse buitenpoorterij; 4 cijnsrollen van Duffel ].
3141: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 41. 3e reeks 10e deel. Afl. 2-3. [O.a. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840.].
17327: Peeters, Ronald, - Koning Willem II. Opperbevelhebber van het Leger, Ondernemer en Grootgrondbezitter in Tilburg.
17247: Peeters, Ronald, - De Paap van Gramschap. Vier Eeuwen schrijven en drukken in Tilburg.
31402: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 40. 3e reeks 9e deel & jrg. 41. 3e reeks 10e deel. [ O.a. Lambertius Vossius, verkeersmiddelen voor Leuven, herdenking van de Blijde Inkomst in 1956, Sterfhuis Hubert Laguet, Antwerpens verzet tegen licenten tussen 1648 en 1670, cijnzen van de abdij van Tongerlo te Tienen. Calvete de Estrella en L. Guicciardii uit de rekeningen van de Antwerpse Magistraat, Marginalia Lessio, Vlaams Petitionnement van 1840 ].
3140: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis inzonderheid van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 40. 3e reeks 9e deel. [O.a. Lambertius Vossius, verkeersmiddelen voor Leuven, herdenking van de Blijde Inkomst in 1956, Sterfhuis Hubert Laguet, Antwerpens verzet tegen licenten tussen 1648 en 1670, cijnzen van de abdij van Tongerlo te Tienen.].
28307: Peeters, C., - De Sint Janstoren te 's-Hertogenbosch.
31381: Peeters, Dr. K.C., - Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 38. 3e reeks 7e deel [ o.a.: Oud Grensrecht; Abdij van Gembloers; Geschiedenis van het Antwerps Goud- en Zilversmedenambacht; Lucretia van Grobbendonk; Oorspring van een Kempisch Duizendbunderendomein; Cijnsrol St. Elisabethsgasthuis te Antwerpen omstreeks 1300; Geschiedenis van Wechelderzande; Pensionaris van Leuven geschorst; René Mohy a Rotundo Campo; Aubert le Mire, Jacobus Buyens en Aegidius Die Voecht; Cijnsboek van 1405 der Kapelanen van Antwerpen ].
3138: Peeters, dr. K.C. e.a., - Bijdragen tot de Geschiedenis bijzonderlijk van het oud Hertogdom Brabant. jrg. 38. 3e reeks 7e deel [o.a.: Oud Grensrecht; Abdij van Gembloers; Geschiedenis van het Antwerps Goud- en Zilversmedenambacht; Lucretia van Grobbendonk; Oorspring van een Kempisch Duizendbunderendomein; Cijnsrol St. Elisabethsgasthuis te Antwerpen omstreeks 1300; Geschiedenis van Wechelderzande; Pensionaris van Leuven geschorst; René Mohy a Rotundo Campo; Aubert le Mire, Jacobus Buyens en Aegidius Die Voecht; Cijnsboek van 1405 der Kapelanen van Antwerpen. ].
33510: Peeters, Raym., - Uit de Geschiedenis van de Brandbestrijding te Turnhout.
282822: Peeters, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
28282: Peeters, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
282821: Peeters, C., - De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch.
170707: Peeters, Ronald e.a., - Tilburg 'n Beeld van een Stad.
28255: Peeters, Prof. Dr. C., - De Kathedrale Basiliek van St. Jan te 's-Hertogenbosch.
10255: Peeters, Prof. Dr. K. C., - Volkskunde en Archeologie.
107151: Peeters, mr. F.L.J. en mr. J.H.M. Voskuilen, - Onderzoek naar de Gerechtigden in de Nalatenschap van de Heer Petrus Gerardus Jansen, geboren te Hoogeloon c.a. op 19 oktober 1874 overleden te Hoogeloon c.a. op 14 februari 1959..
69951: Peeters, dr. Gaston J., - Het Vers van Jonker Jan van der Noot. Een Ritmologische Studie.
69950: Peeters, dr. Gaston J., - Frans Vervoort O.F.M. en zijn afhankelijkheid.
69800: Peeters-Verbruggen, I., - Register. Volkskunde 1939-1960..
33939: Peeters, Staf e.a., - Profiel van Mol.
33940: Peeters, Frans e.a., - Grenzen en Palen in de Voogdij Mol - Balen - Dessel. Van Boom tot Steen - een historisch Onderzoek.
355205: Peeters, Ronald & Ed Schilders, - De Kapel op de Hasselt. Een Bloemlezing uit het Werk van 40 Tilburgse Auteurs.
9935: Tuyaerts - Peeters, - Octrooien van de Jaren 1587 en 1682 der Polders van Ruysbroeck, Willebroeck en Puers. Reglement door het Bestuur der Polders van Ruysbroeck van 28 Augustus 1849..
27933: Peeters, Ferd., - L'Église Saint-Augustin à Anvers.
27314: Peijnenburg, Dr. J. e.a., - Berne en Den Bosch.
28990: Peijnenburg, Dr. J.W.M., - Kerk in Verdrukking.
28983: Peijnenburg, Dr. J., - Zij maakten Brabant Katholiek. Deel 2: Vicariaat tot Vaticanum II.
28930: Peijnenburg, Dr. J., - Zij maakten Brabant Katholiek deel 1 en 2..
28931: Peijnenburg, Dr. J., - Zij maakten Brabant Katholiek deel 1..
208121: Peijnenburg, J. ; A.J.J.H. Tops (bew.), - Bouwstoffen tot de Geschiedenis van Eindhoven.
20812: Peijnenburg, J. A.J.J.H. Tops (bew.), - Bouwstoffen tot de Geschiedenis van Eindhoven.
13572: Peijnenburg, dr. J.W.M., - De lange Weg van Papenhulst naar Papenhulst. Vijf Eeuwen Priesteropleiding in het Bisdom 's-Hertogenbosch.
135231: Peijnenburg, Dr. J.W.M., - Joannes Zwijsen, Bisschop. 1794-1877..
20202: Peijnenburg, J., - Historie van Bladel & Levensbeschrijving van August Snieders..
13520: Peijnenburg, dr. J.W.M., - Van Roomsche Zegeningen en Paapsche Stoutigheden. De Geschiedenis van het Bisdom van 's-Hertogenbosch 1559 - 2009..
13523: Peijnenburg, Dr. J.W.M., - Joannes Zwijsen, Bisschop. 1794-1877..
76149: Peilieu, Cheng, - Livestock Breeds of China.
40494: Peitz, Marietta e.a., - Abenteuer Gottes. Menschen wie Mutter Teresa.
16538: Pel, Dr. Hans e.a., - Boxtel in de Bataafse en Franse Tijd 1795-1813..
16513: Pel, J.A., - Economische Bedrijvigheid in Transitie. Boxtel in de Negentiende en Twintigste eeuw.
16517: Pel, Drs. J.A., - Onderdak in Boxtel 75 Jaar Bouwvereniging St. Joseph 1919-1994..
177915: Pel, dr. Hans, - Zuster, kom d'r eens bijliggen. Woon- en Zorgcentrum De Beemden in Sint-Michielsgestel 1965-2005..
15447: Pel, dr. Hans, - Een onmiskenbaar kloosterlijk Huis. Verpleeghuis Cunera in Heeswijk 1967-2007..
39419: Pel, Manon, - Schuttersgilden in Boxtel.
16584: Pel, dr. Hans, - De Wasschen zijn geheel veranderd. Rentex Lincare 1926-1998..
67789: Peleman, Bert, - La Meuse - De Maas - Die Maas - The Meuse. Van Bron tot Maastricht en Maaseik. From its Source to Maastricht and Maaseik.
109341: Pelgrim, M., - Wandelgids Oost Brabant 27 Wandelingen.
75841: Pelser, Ing. L. (eindred.), - Handboek voor de Rundveehouderij.
70400: Pelsmaker, Prosper de, - Coutumes des Pays et Comte de Flandre. Quartier d’Ypres. Registres aux Sentences des echevins d’Ypres.
18712: Pelt - van Lierop, drs. A.L. van, - Een Eeuw Zorg voor Elckerlijc 1902-2002..
75026: Pelzers, E., - Inventaris van het Archief van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap 1873-1967..
42114: Penning de Vries SJ, dr. Piet, - Zusters van Liefde. Kortemark.
43628: Penning de Vries SJ, Dr. P., - Deken Thijssen. Een Kennismaking.
40320: Penning de Vries SJ, Dr. P., - Voor Geloof en Gerechtigheid. Vijf nieuwe Martelaren.
41984: Penningh de Vries SJ, Dr. Piet, - De Zusters van Jezus' Barmhartigheid.
177916: Pennings, Albert e.a., - Sporen. Het religieus Erfgoed in de Gemeente Sint-Michielsgestel.
43598: Pereira, Nonio Alverez, - Ulyssiponen Confirmationis Cultus ab Immemorabili Tempore Exhibiti.
66018: Perquin S.J., dr. N., - Wilhelm Raabes Motive als Ausdruck seiner Weltanschauung.
37455: Perrée, Rob, - Mareli. Evenwicht op het Scherp van de Snede.
399031: Brabant Pers, - Portretten 1998..
39902: Brabant Pers, - Portretten 1996..
39903: Brabant Pers, - Portretten 1997..
399011: Brabant Pers, - Portretten 1995..
39901: Brabant Pers, - Portretten 1994..
39900: Brabant Pers, - Portretten 1992..
399001: Brabant Pers, - Portretten 1993..
74811: Persman, J.R. e.a., - Beschrijving van de Collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken, Registers van Aangifte voor de Impost op trouwen en begraven, Registers van Overledenen van de gequalificeerde, Lidmaten en Attestatieboeken en Grafboeken, die zich in Originali of Kopie bevinden in het Rijksarchief in de Provincie Noord-Holland.
74810: Persman, J.R., - Inventaris van het Archief van de Classis Edam van de Nederlandsche Hervormde Kerk 1572-1947..
74099: Persman, J.R., - Archieven van de Gewestelijke Besturen in Noord-Holland 1799-1802 en 1807-1810..
29802: Persoons, E., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 25745-27025) Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
29801: Persoons, E., - Kerkelijke Archief van Brabant. Supplement (nrs. 27918-28353) Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
29293: Persoons, E., - Kerkelijke Archieven van Brabant. Supplement. Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken op het Algemeen Rijksarchief in Bewaring gegeven.
29277: Persoons, E. e.a, - Brabant. Beknopte Inventarissen van Archieven door Kerkfabrieken aan het Algemeen Rijksarchief in bewaring gegeven.
378585: Persyn, dr. J., - August Snieders.
378584: Persyn, prof. dr. Jules, - August Snieders.
378581: Persyn, dr. Jul., - August Snieders. Over Tentoonstellingen. Uit het Handelsblad.
34402: Pester, Charles de, - L'Athénée Royal et l'Enseignement Moyen à Wavre depuis le XVIIe Siècle.
22211: Peters, Cor, - Venhorst en de Peel.
74151: Peters, C.H.J., - Inventaris van de Archieven van de Hervormde Gemeente te Vlaardingen c.a. to ca. 1951..
74088: Peters, C.H.J., - Inventaris van de Archieven van Domburg ca. 1600 - ca. 1814..
26945: Peters, Otho en Jan Beekman, - Het Heilig Bruurke van Megen. Everardus Witte een levend Gebed.
24946: Peters, Christ, - Bergen op Zooms verleden geïllustreerd.
22694: Peters Sengers, Theo, - Gedenkboek Jan van Cuijk '31..
22693: Peters Sengers, Theo, - Gaudete in Domino 100 Jaar Harmonie 50 Jaar Drumband. Als er Feest is mijn Dorp dan speelt het Harmonieorkest.
26219: Peters, P.F.J., - Het nieuwe Gezicht van de Oostelijke Langstraat.
355129: Peters, Jos, - Mensen over Mensen in de Regio Boxmeer.
66386: Petersen, William, - Some Factors influencing Postwar Emigration from the Netherlands.
74993: Petit, Roger, - Inventaires des Archives Communales. Tome II..
74914: Petit, Roger, - Inventaire des Archives du Prieure du Val-des-Ecoliers a Houffalize.
74350: Petit, Roger, - Les Archives des Administrations Provinciales en Belgique.
71182: Petit, Roger, - Inventaire des Archives des Officiers Comptables dans le Duche de Luxembourg et le Comte de Chiny (1408-1795).
65678: Petit, Roger, - Inventaire des Archives de l'Hôpital et de la Maison des Trinitaires à Bastogne (1237-1783).
65654: Petit, Roger, - Inventaire des Archives de l'Administration des Eaux et Forets.
65653: Petit, Roger, - Inventaire des Archives du Chateau de Messancy.
40655: Petitot O.P., R.P.H., - Sainte Thérèse de Lisieux. Une Renaissance spirituelle.
70977: Petruziene, Rasa e.a., - Anglu - Lietuviu. Lietuviu - Anglu - Kalbu. Pradziamoksliu Zodynas. English - Lithuanian. Lithuanian - English beginning Learner's Dictonary.
78635: Peyma, W. van, - Antwoord op de Vraag, van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem over de Middelen, om de Korenlanden van het Duistgras (Alopecurus agrestis, Linn.) te zuiveren.
78830: Peyma, W. van, - Antwoord op de Vraag, van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem over de Middelen, om de Korenlanden van het Duistgras (Alopecurus agrestis, Linn.) te zuiveren.
69910: Pfandl, Ludwig, - Johanna die Wahsinnige Ihr Leben Ihre Zeit Ihre Schuld.
71325: Pfeilschifter, Georg, - Duitsche Beschaving, Katholicisme en Wereldoorlog. Een Verweer hegen het Boek La Guerre Allemande et le Catholicisme.
69544: Pfleger, V., - A Field Guide in Clour to Molluscs.
71885: Pflicht, Stephan, - Kurfürst Carl Theodor und das Deutsche Theater.
71466: Phaff, mr. H.E., - Raadhuis-Spreuken. Spreuken en Bouwopschriften van Nederlandse Raadhuizen.
41013: Philipon, R.P., - Ecrits spirituels d'Elisabeth de la Trinité.
40971: Philippe, Z. Exc. Mgr. Paul, - De Doeleinden van het religieuze Leven volgens de Heilige Thomas van Aquino.
69018: Philippen, L.J.M., - Onze Begijntjes hun Naam hun Leven.
30501: Philippen, L.J.M. e.a., - Bijzonder Diest-Nummer.
78381: Philips, Herman , geboren te Amsterdam, - Opmerkingen naar aanleiding van de Artt. 184-187 der Gemeentewet.
76848: Philips, drs. J.F.R. e.a., - Geschiedenis van de Landbouw in Limburg 1750 - 1914..
20960: Philips, Frits, - 45 Jaar met Philips.
66344: Philipse, A.H., - Le Rôle du Conseil de la Société des Nations dans le Règlement pacifique des différends internationaux.
79082: Phillips, Carla Rahn & William D. Phillips Jr., - Spain's golden Fleece : Wool Production and the Wool Trade from the Middle Ages to the nineteenth Century.
76388: Piccardt, R.A.S., - Bijzonderheden uit de Geschiedenis der Stad Goes.
10827: Pierlinck, Jacob uit 's-Hertogenbosch, - De verschrikkelyke Watersnood, langs de Rivieren de Waal en Maas, voorgevallen in de Maand February des Jaars 1757..
121958: Pierson, H., - Christelijke Beschouwing van de jongste Verkiezing voor den Gemeenteraad te 's-Hertogenbosch.
28904: Piessens, Chantal e.a., - Spinnen Spoken Sprankelen. De Vrouw en Geloof-Beweging in West-Brabant en Zeeland.
67251: Pieters, Din, - A Survey of the Collection.
36820: Pieterson, Maarten e.a., - 'Grondbetreders' Beelden Installaties Objecten.
78403: Piette, Roger, - Zakbarema ten dienste van Hout en Kolenhandelaars Grondeigenaars, Ambtenaars bij het Boschwezen, Ondernemers, Blokkenmakers, enz..
74813: Pieyns - Rigo, P., - Inventaire des Autorisations d'Etablissements insalubres et dangereux etablis dans la Province de Liège (1815-1908).
70416: Pieyns-Rigo, P., - Inventaire des Autorations d'Etablissements Insalubres et Dangereux Etablis dans la Province de Liege (1815-1908) Tome I & II.
747101: Pieys, Jean, - Catalogue general des Protocoles de Notaires conserves danss la Province de Liege. Tome I & II..
69788: Pijnacker Hordijk, mr. C., - De Taak van den Beoefenaar der Nederlandsche Rechtsgeschiedenis.
79004: Pijnenborg, Fam., - Uit het Land van Maas en Waal.
72047: Pijnenborg, Fam., - Uit het Land van Maas en Waal.
39591: Pijnenburg, M., - Gilde Sint Joris Helvoirt 1598-1998..
35690: Pijnenburg, J.H., - Jan Liéiéiég vertelt of: ook Honderd Jaar geleden was er Humor in de Kempen!.
170891: Pijnenburg, P.D.M., - Bitterzoet.
2615: Pijnenburg, Cees e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1995 [o.a. Loonse jongens in Indië; Merkwaardige ingemetselde tekens in de kerk van loon op Zand; Zesde eeuwfeest van Loonse parochiekerk; Het ontstaan van het NH-kerkje aan de Zuidhollandsedijk; Van openbare school tot Hoorn; Tramramp in Loon op Zand; Volksverhalen uit Loon op Zand e.o.].
2612: Pijnenburg, Cees e.a., - Straet & Vaert. Jaarboek 1992.[o.a. De landschappelijke ontwikkeling van de Loons en Drunense duinen; Liedertafel Echo der Duinen 120 jaar; Michiel van Esch op zijn praatstoel; Handboogschutterij Doelen Salm Salm; Bomen en struiken in ons Heem; Drie geslachten Jan de Jager; Driekoningen; Nederzettingssporen uit de bronstijd en de vroege ijzertijd op de Kraanvensche heide te Loon op Zand.].
73540: Pike, S.N., - Water-Divining. A Book of Practical Instruction.
98426: Piket, ir. J., - Defensieve Onrust. Rede.
37703: Pil OSB., Dom. A., - De Vertaler van Lanspergius' Spiegel in de Brusselse Kartuis.
75025: Pilger, B., - Inventaris van het Archief van het Humanistisch Verbond 1946-1976..
71484: Pillecijn, dr. Filip de, - Westland. Kultureel-Letterkundig Tijdschrift voor Vlaanderen. April 1943..
34409: Pilloy-Dubois, R., - Folkore d'Hier et d'Auhourd'hui à Villers-la-Ville.
75930: Pilon, H., - De Boerderij. Leerleesboek voor Landbouwcursussen en Landbouwscholen. Deel III Het Vee.
68947: Pim, - Silhouetten Handschaduwbeelden.
66189: Pinto, mrs. M. de e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Twee-en-Zeventigste Deel. Incl. alfabetisch Register deel LXIII-LXXII (1902-1911).
66188: Pinto, mrs. M. de e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Drie-en-Zeventigste Deel.
66187: Pinto, mrs. M. de e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vier-en-Zeventigste Deel.
66186: Pinto, mrs. M. de e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Vijf-en-Zeventigste Deel.
66184: Pinto, mrs. M. de e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Zeventigste Deel.
66183: Pinto, mrs. M. de e.a., - Themis, Verzameling van Bijdragen tot de Kennis van het Publiek- en Privaatrecht. Een-en Zeventigste Deel.
74605: M. Ch. Piot, J. Proost, - Inventaires des Archives de la Belgique publiés par Ordre du Gouvernement sous la Direction de M.Ch. Piot. Inventaire ou Table Alphabétique & Analytique des Noms de Personnes contenus dans les Registres aux Gages & Pensions des Chambres des Comptes.
93: Piot, Charles, - Chroniques de Brabant et de Flandre.
9570: Pipers, Paul, - Heideontginning in het nieuwe Kolenbekken.
11631: Pirenne, Dr. L.P.L. e.a., - Zuid-Nederland-Nummer.
11556: Pirenne, Dr. L.P. L. e.a., - Zuid-Nederland-Nummer.
78132: Pirenne, Henri ; Henri Nowé; Henri Obreen, - Bibliographie de l'Histoire de Belgique. Catalogue méthodique et chronologique des Sources et des Ouvrages Principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et à l'histoire de Belgique jusqu'en 1914..
38566: Pirenne, L. e.a., - Brabants Cultuureigen. Wat is dat eigenlijk?.
38567: Pirenne, dr. L., - Brabant Eén. Waarom wij tegen een Vierendeling van Noord-Brabant zijn.
1004: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 6 t/m 10. (Diverse artikelen o.a. Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ;  Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw ; Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda ; Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw ; Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant ;Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best ; De betekenis van Jan van Hooff.).
1010: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 5. 1988. (Diverse artikelen o.a. De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren.).
121981: Pirenne, Louis, - Handelsrelaties tussen Antwerpen en 's-Hertogenbosch in de zestiende en zeventiende Eeuw, een Verkenning.
121908: Pirenne, L.P.L., - De Oriëntatie van de Bossche Handel in de Nederlanden voor 1550..
121903: Pirenne, L.P.L.  , - 's-Hertogenbosch en de Blijde Inkomste.
1003: Pirenne, dr. L.P.L.e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1 t/m 5. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit; De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze ; Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textietstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919'; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ;   Roosendaal in het begin van de 19de eeuw ; De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren.).
1118: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VIII. (Diverse artikelen o.a. Op zoek naar Pladella Villa ; De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540; De nederzettingen van Princenhage ; Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne.).
1115: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel XI. (Diverse artikelen o.a. Dr Camps' levenswerk. Het oorkondenboek van de Meierij ; Financiële achtergronden van het beleg van Den Bosch ; Het onderzoek van mr. Caspar van Breugel naar het belastingstelsel in de Meierij 1786-1796.).
1114: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel X. ( Diverse artikelen o.a. Het Bossche Geefhuis. Het inkomen uit het vermogen van de Tafel van de H. Geest van Den Bosch 1450-1810 ; Transport en agrarische ontwikkeling in Bladel en Reusel 1892-1902 ; Armenzorg in de Peel 1918-1940.).
1112: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VIII. ( Diverse artikelen o.a. Op zoek naar Pladella Villa ; De Bossche drukker Gerard van der Hatart, ca. 1500-1540; De nederzettingen van Princenhage ; Lotgevallen van de boekerij van de Abdij van Berne .).
1111: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Jaarboek Varia Historica Brabantica. Deel VI-VII. (Diverse artikelen o.a. Noordbrabantse Studenten 1550-1750 ; universitaire vorming van Brabantse stedelijke mandatarissen en functionarissen, 17de-18de eeuw ; De boekdrukkunst in de steden Bergen op Zoom, Breda en 's-Hertogenbosch, 1450-1650).
12095: Pirenne, L.P.L., - 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht.
28938: Pirenne, Dr. L.P.L., - Pater Gerlachus Septuagenarius 1901-1971. Een Overzicht van zijn Leven en Werk.
17548: Pirenne, Thérèse en Jaap Veen, - Van Nijveroord naar Ringbaan Noord. Grepen uit de Geschiedenis van de Tilburgse Energiebedrijven.
1009: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 4. 1987. (Diverse artikelen o.a. Verdwenen veen en ontbrekende logica ; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ; Roosendaal in het begin van de 19de eeuw.).
12507: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - 's-Hertogenbosch opmerkelijke Stad.
39638: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Tweede Gilde-Congres uit het Hertogdom Brabant te Goirle.
11993: Pirenne e.a., L.P.L., - De Betekenis van het Archief van de Raad van Brabant voor de Noordbrabantse en Limburgse Geschiedschrijving.
122961: Pirenne, Dr. L.P. en Dr. W.J. Formsma, - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de Vijftiende en Zestiende Eeuw. Het Kasboek van Jasper van Bell 1664-1568..
12296: Pirenne, Dr. L.P. en Dr. W.J. Formsma, - Koopmansgeest te 's-Hertogenbosch in de Vijftiende en Zestiende Eeuw. Het Kasboek van Jasper van Bell 1664-1568..
1006: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1. 1984. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit.).
1007: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 2. 1985. (Diverse artikelen o.a. De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze.).
1008: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 3. 1986. (Diverse artikelen o.a. Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textielstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919.).
1002: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 1 t/m 10. (Diverse artikelen o.a. De Heren van Breda en hun archief ; Norbertijnse zielzorg in Noord-Brabant ; De hoeven van het Bossche Geefhuis. Opbouw, beheer en liquidatie van een omvangrijk hoevenbezit; De opkomst van de Raad van Brabant ; De Beeldenstorm in Eindhoven ; De Raad van Brabant en de procesgang criminele zaken ; Van soevereine Raad naar Staatse Raad van Brabant en Landen van Overmaze ; Broederschappen in Noord-Brabant' ; De Vaderlandse Sociëteit in Oss 1795-1798 ; De Tilburgse textietstaking van 1935 ; Het Tilburgse Volkshuisvestingsbeleid 1902-1919'; Baarle en Noordbrabantse grensperikelen ; Zwart Front en de Zaak Oss ; Het begin van de suikerindustrie in West-Brabant ;   Roosendaal in het begin van de 19de eeuw ; De liturgische voorwerpen in het dekenaat van Bergen op Zoom 1596-1652 ; Vrijmetselaarsloges in Noord-Brabant ca. 1770-1840 ; De afscheiding van 1834 in Genderen en Doeveren ; Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ;  Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw ; Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda ; Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw ; Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant ;Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best ; De betekenis van Jan van Hooff.).
39052: Pirenne, dr L.P.L., - Laudatio.
40986: Pirenne, L., - De nieuwe Evangelisatie. In het Voetspoor van Sint Dominicus.
1018: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 13. 1996. (Diverse artikelen o.a. Vrouwen van stand. Het predikaat 'joffrouw' in de laatmiddeleeuwse archivalia van de stad 's-Hertogenbosch en haar Meierij ; Een veertiende-eeuws conflict tussen de predikheren en het Sint-Elisabeth-gasthuis te Antwerpen. Nieuw licht op een van de dertiende-eeuwse bewijsstukken ; Dusela villa Taxandrië. Een drietal onopgemerkte oorkonden betreffende Duizel uit de elfde en dertiende eeuw.).
1017: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 12. 1995. (Diverse artikelen o.a. Brandend Zand. Hoe de Hertog van Brabant zijn heerschappij op de Kempense zandgronden verwierf ten koste van de lokale en regionale adel ; De 'Megense' fragmenten herondekt; Coenrad Teulings en zijn Bossche drukkerijen, 1844-1902.).
1015: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 10. 1993. (Diverse artikelen o.a. Het bedreigde Brabant en de verdedigingsinspanning door Maria van Hongarije in 1541-1542 ; De dominee, de drossaard en de paapse stoutigheden. Over een richtingenstrijd in Oirschot en Best; De betekenis van Jan van Hooff.).
1014: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 9. 1992. (Diverse artikelen o.a. Het latijnse onderwijs in Heusden als reformatorisch strijdwapen, 1575-1700 ; Opkomst en ondergang van de Hanzebank te 's-Hertogenbosch 1908-1923 ; Militairisme en seksisme te 's-Hertogenbosch in het begin van de moderne tijd ; Een onbekend fragment van de Scolastica of Rijmbijbel van Jacob van Maerlant.).
1013: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 8. 1991. (Diverse artikelen o.a. Een afhankelijke betrekking. De materiële positie van onderwijzers aan de openbare scholen in Noord-Brabant vóór 1857 ; De waardij van eene vroege opleiding. Een kwantitatief onderzoek naar de oorzaken van analfabetisme, schoolgaan en schoolverzuim in Zuid-Oost Brabant in de 19de eeuw; Mededogen of straf? De gevolgen van een Bergeijkse kraambedpsychose in de 18de eeuw.).
34405: Pirenne, Jacques-Henri, - Les Grandes Heures du Canton Wavre.
397054: Pirenne, L.P.L., - Petrus Peckius Dienaar der Aartshertogen.
39952: Pirenne, L.P.L., - Petrus Peckius Dienaar der Aartshertogen.
1012: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 7. 1990. (Diverse artikelen o.a. Noordbrabants verelden als nationaal erfgoed ; Zieke en gewonde militairen in het Groot Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch ; Smokkel als middel van bestaan in de Kempen, 1840-1914 ; Veldnamen en landbouwgeschiedenis in de Baronie van Breda.).
98422: Pirenne, L.P.L., - De Brabantse Steden in de Opstand tegen Spanje.
9720: Pirenne, dr. L.P.L., - 150 Jaar Provinciale Staten van Noord-Brabant.
1011: Pirenne, dr. L.P.L. e.a., - Noordbrabants Historisch Jaarboek. Deel 6. 1989. (Diverse artikelen o.a. Een zorgelijk bezit. De Benedictijenabdijen van Echternach en St. Truiden en het beheer van hun goederen en rechten in Oost-Brabant, 1100-1300 ; De Bossche Klokkengietersfamilie Moer, 1450-1570 ; C.R. Hermans en het Provinciaal genootschap ; Het Brabants studentengilde van Onze Lieve Vrouw.).
10576: Pirenne, Dr. L.P.L., - 150 Jaar Bossche Kamer van Koophandel en Fabrieken 1841-1991 in Vogelvlucht.
36354: Pirlot, Constant e.a., - Le Patrimoine Monumental de la Belgique. Volume 2 Province de Brabant Arrondissement de Nivelles.
67429: Pitsch, Franz Josef, - Die wirtschaftlichen Beziehungen Bremens zu den Vereinigten Staaten von Amerika bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts.
10352: Plais, M.J.J. le, - Sociale Nazorg na de Meerderjarigheid voor Ex-Voogdij- en Regeeringspupillen.
35273: Plaisier, Kees, - Krentebloesem in de Kempen.
70514: Plank, P.H. van der, - Taalassimilatie van Europese Taalminderheden. Een inventariserende en hypothesevormende Studie naar Assimilatieverschijnselen onder Europese Taalgroepen.
67750: Plantain, Paul-Henry, - Elseviers Jeugd Natuurgids. Op Avontuur in de Natuur!.
36220: Plantenga, J.H., - Les Initiateurs du Style Baroque dans le Brabant.
362081: Plantenga, J.H., - L'Architecture Religieuse du Brabant dans l'ancien Duché de Brabant depuis le Règne des Archiducs jusqu'an Gouvernement Autrichien (1598-1713).
36208: Plantenga, J.H., - L'Architecture Religieuse du Brabant dans l'ancien Duché de Brabant depuis le Règne des Archiducs jusqu'an Gouvernement Autrichien (1598-1713).
11671: Plas, Michel van der & Jan Roes, - De Kerk gaat uit. Familiealbum van een halve Eeuw Katholiek Leven in Nederland.
10306: Plas, Michel van der e.a., - Kostschool.. Een Les voor het Leven?.
21636: Plas, Michel van der, - Kerk & Parochie van Aalst.
40496: Plas, Michel van der e.a., - Het Jaar van de drie Pausen.
44124: Plas, Michel van der, - Uit het rijke Roomsche Leven.
69084: Plas, Michel van der; en Robin Lutz, - Abdijen in de Lage Landen en de Mensen die er wonen.
78570: Plate, Ir. A. e.a., - Ontwerp Havenschap van de Rijn- en Maasmonden.
16525: Platel, Ineke en Gied Segers, - Sleutel naar Zorg. Simeonshof 1959-1999..
26912: Platel, Ineke e.a., - Steek dan voor mij ook een Kaarsje op. Onze Lieve Vrouw in het Bisdom Den Bosch.
37619: Platel, Ineke, - Op Klompen door de Brabantse Meierij. Oud Ambacht op moderne Leest geschoeid.
75931: Platenburg, drs. Th. J., - Hulpverleening aan Pluimveehouders die door de beperkingsmaatregelen in Nood zijn geraakt en kleine Grondgebruikers.
73452: Platenburg, drs. Th., - Kleine Boeren in Nederland.
41253: Plattig, Michael, - Gebet als Lebenshaltung. Die spirituelle Gestalt der Reform von Touraine in der Oberdeutschen Karmelitenprovinz.
28812: Plechelmus, Fr. e.a., - Kijk op Kerk.
40352: Plechl, Pia Maria, - Die Nonne mit den Stethoskop. Dr. med. Anna Dengel 1892-1980..
75420: Pleij, Herman, - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse Fantasieën over het volmaakte Leven.
78831: Pleij, Herman, - Oefeningen in Genot.
78526: Pleyte, A.M., - De Rechtstoestand der Marken in Nederland.
65805: Plicka, Karel, - Praha ve Fotografii.
75117: Plisnier, René, - Le Théâtre à Mons au XIXe Siècle.
75813: Ploeg, Sjerp Willem van der, - The Expansion of secondary and tertiary Education in the Netherlands.
27593: Ploegaerts, Th. en G. Boulmont, - Histoire de l'Abbaye de Villers du XIIIe Siècle à la Revolution.
12863: Ploegmakers, Marcel, - Stadspijpers 's-Hertogenbosch.
107057: Plompen, Robert, - Het Geslacht Plompen. Onze oudste Voorouders 14de - 18de Eeuw.
24493: Pluijm, Joop van der e.a., - Raamdonksveer met een Lach en een Traan.
40623: Plus S.J., Raoul, - De Heilige Emilie de Rodat.
70826: Poblome, Lic. N., - Register. Oostvlaamse Tijdschriften (1823-1960).
37343: Poch-Kalous, Margarethe, - Hieronymus Bosch in der Gemäldegalerie der Akademie der Bildende Künste in Wien.
76011: Podhajsky, Alois, - Lipizzaner.
78613: Poel, dr. J.M.G. van der e.a., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a. Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
71983: Poel, dr. J.M.G. van der e.a., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a.  Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
70377: Poel, dr. J.M.G. van der e.a., - Historia Agriculturae Deel X. O.a.  Bibliografie van op Nederland betrekking hebbende landbouwhistorische literatuur verschenen in de jaren 1964 tot en met 1974; een landbouwwerktuigkunde-disctaat van de landhuishoudkundige school te Groningen; register van landbouwwerktuigen en - gereedschappen en hun onderdelen.....
69736: Dr. J.M.G. van der Poel, - Wegwijzer in de Landbouwgeschiedenis.
67669: Poel, dr. J.M.G. van der e.a., - Historia Agriculturae Deel IV. O.a. Beschrijving der Boerderijen op de Kleilanden in Friesland.....
355196: Van de Poel, F. A., - Gevangen en gehangen.
78709: Poel, J.M.G. van der, - Van Brakell van den Eng. Een Betuws Hereboer uit het Begin van de 19e eeuw.
69793: Poelhekke, dr. J.J., - Het Staatse Bemiddelingsaanbod aan Spanje en Frankrijk in het Najaar van 1650..
74490: Poelje, prof. dr. G.A. van, - De Concentratiewet.
73465: Poelje, prof. dr. G.A. van, - Hand- en Leerboek der Bestuurswetenschappen. Deel 1. Inleiding tot het Bestuursrecht.
71747: Poelje, prof. dr. G.A. van, - Wet en Wezen.
66125: Poelje, prof. dr. G.A. van, - De Electriciteitsvoorziening in Nederland. Een bestuurlijk Betoog.
31006: Poellet, Etienne Lammy e.a., - La Bibliothèque de Louvain Séance Commémorative du 4e Anniversaire de l'Incendie.
11170: Poelmans, W. e.a., - Atlas van de West-Brabantse Broedvogels.
11013: Poelmans, Wiel & Jan van Diermen, - Broedvogels van Midden- en Oost Brabant.
39890: Poelmans, Anne-Miek e.a., - Gereserveerd Engagement bij het Afscheid van Ton van Velzen. Rector Sint-Odulphuslyceum 1990-2003..
23057: Poels, Wim (eindred.), - Vijftig Jaar LBO-VBO Gemert 1947-1997..
37213: Pol, Pierre van der, - Breda's oudste Foto's. Stadsgezichten en Portretten van 19e-Eeuwse Fotografen.
42145: Pol, dr. W.H. van de, - De Priester-Monnik.
169018: Pol, M. J.M. van der, - Van Alpha tot Omega of van Ambachtsschool tot Overlaat.
74943: Polak-de Booy, E.P., - Inventaris Archieven Van Boetzelaer.
71445: Polak, Siegfried, - Economische Bloemlezing bevattende korte Hoofdstukken van enkele beroemde Mercantilisten, Physiocraten, Klassieken etc..
11114: Polen, Bert van, - Het is daar Prachtig. 36 Stappen in de Brabantse Natuur.
11060: Polen, Bert van, - Brabant achter de Coulissen. Een Blik op het Natuurbehoud.
43535: Polifka, Pater Johannes, - Geld! Waartoe dient het? Waartoe moet het dienen?.
67398: Polignac, M. le Cardinal de ; M. de Bougainville, - L'Anti-Lucrece, Poëme sur la Religion Naturelle composé par M. le Cardinal de Polignac. Tome Premier.
19402: Poll, Harrij, - Van Dorpssmidse tot Grootbedrijf.
264101: Poll, Harry, - Heusden in oude Ansichten.
26410: Poll, Harry, - Heusden in oude Ansichten.
358151: Polman, Mariëlle e.a., - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend Mens.
35815: Polman, Mariëlle e.a., - Anton van Duinkerken. Een veelomvattend Mens.
73337: Polman, P., - Katholiek Nederland in de achttiende eeuw. Dl. 1: De Hollandse Zending 1700-1727; Dl. 2: De Hollandse Zending 1727-1795; Dl. 3: Buiten de Hollandse Zending 1700-1795..
36089: Pols, Andre M., - De Ruckers en de Klavierbouw in Vlaanderen.
75359: Pols, Bram ; Hans Böhm en Henk Hendriks, - De Wijsheid en de Kan. Nieuwe Inzichten over de Relatie Alcohol en Gezondheid.
70679: Pols, mr. M.S., - Westfriesche Stadrechten. Eerste en Tweeede Deel..
21667: Pommerel, Ivo, - Glashelder en Precies Louwers Glastechniek en Technisch Keramiek.
65881: Pompe, mr. W.P.J., - Het nieuwe Tijdperk en het Recht.
11627: PON, - De Strijd der Steden.
10363: PON, - Buitenstaand of buitengewoon. Nieuwe Buren in Brabant.
22208: PON, - Uden. De Verstedelijking van een Plattelandssamenleving.
10336: PON, - Enkele Notities van de Kulturele Ontwikkeling van Noord-Brabant.
10337: PON, - Bevolkingsspreiding in Midden-Brabant.
10334: PON, - Het Onderwijs in Noord-Brabant.
10335: PON, - De maatschappelijke Ontwikkeling van Noord-Brabant, Deel I en II..
10326: PON, - Rapport Kleuteronderwijs Noord-Brabant.
121842: PON, - Een Beschouwing over de maatschappelijke Problematiek in de Sint-Straten van de St. Leonardusparochie te 's-Hertogenbosch.
25040: PON, - Rapport inzake de Samenlevingsvormen, in het bijzonder van Autochtonen en Allochtonen, te Oudenbosch.
109326: PON, - Rekreatieve Voorzieningen in Noord-Brabant 1974. Overzicht per Gemeente en per Regio.
170747: PON, - Bejaardentehuizen in Tilburg. Een Onderzoek naar de Mogelijkheden voor een doelmatige Ontwikkeling.
11944: PON, - Brabant: Van Crisis naar Veerkracht.
198569: PON, - Ontwikkelingsschets voor de Gemeente Erp.
26097: PON, - Sociologisch Rapport Gemeente Nieuw-Vossemeer.
26090: PON, - Sociologisch Rapport Gemeente Nieuw-Vossemeer.
9600: PON, - Overleven in Vooruitgang. Boeren in Brabant.
28070: Poort, ds. W.A., - Kerk aan de Rivier. Heusdens Grote Kerk openbaart haar Verleden.
69139: Poortenaar, Jan, - Van Prenten en Platen. De grafische Technieken in Voorbeelden, Afbeeldingen en Beschrijving.
66644: Poortenaar, Jan, - Boekkunst en Grafiek: Met bijdragen van mr. J.F. van Royen en prof. dr. Maurits Sabbe en een Voorwoord van Arthur van Schendel.
73870: Poortvliet, Rien, - Te Hooi en te Gras.
69032: Poortvliet, Rien, - Te Hooi en te Gras.
40366: Pope, Father Hugh, - Saint Augustine of Hippo. Essays dealing with his Life and Times and some Features of his Work.
32944: Popp, P.C., - Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique. Province de Brabant. Arronissement de Bruxelles. Canton de Lennick-Saint-Quentin. Commune de Oetinghen. Tableau Indicatif et Matrice Cadastrale.
21439: Poppel, drs. A.A.J. van, - De Gebroken Keten. De Burgemeester die struikelde over het Hek van de Buurman.
106965: Poppel, J.C.J.M. van, - Kwartierstatenboek Deel I. [Families Bernard; Dekkers; Franken; Govaarts; Gravestein; De Haas; Van Ham; Van den Heuvel; De Hont; Knitel; Machilese; Van Poppel; Schijven; Verstraeten; Van der Wiel; Zoons; Zwijssen. ].
21656: Poppeliers, Antoon e.a., - Katholieke Bond van Ouderen Hapert. Jubileumboekje 1958-1998..
69954: Porteman, dr. K., - De mystieke Lyriek van Lucas van Mechelen (1595/96 - 1652). Deel I en II..
78303: Porter, R.F. E.a., - Vliegbeelden van Europese Roofvogels.
76052: Porter, Val, - British Pigs.
67205: Porter, R.F. e.a., - Flight Identification of European Raptors.
71951: Pörtner, Rudolf en Bob Tadema Sporry, - De Romeinen op hun Weg naar de Lage Landen. Resultaten van archeologisch Onderzoek.
11020: Post, F. en R. Buskens, - Vogels in Midden-Brabant.
41626: Postel, A., - Een Moeder-Leven.
36281: Postel, Anne Marij, - Resultaat bij Oplevering. De Boxtelse Aanpak voor een duurzame Wijk.
32495: Posthumus Meyjes, R., - Landen et Environs / Landen en Omstreken.
69409: Posthumus, mr. N.W., - Bescheiden betreffende de Provinciale Organisatie der Hollandsche Lakenbereiders (de zgn. Droogscheerderssynode).
65410: Posthumus Meyjes, W.C., - De Fransche Buitenlandsche Politiek sedert 1919..
73721: Postma, F., - Paulus. 'n geroepe Apostel van Jesus Christus.
68932: Bewerking C. Postma, - Holland in vroeger Tijd. 18e eeuwse beschrijvingen van steden en dorpen in Noord- en Zuid-Holland. III: Geïllustreerde beschrijving van 's-Gravenhage en de steden en Dorpen in Rijnland en Delfland..
67749: Postma, dr. W. en H. Kleijn, - Paddestoelen.
78557: Pot, Menno, - 101 Dingen die je moet weten over Ajax.
73462: Pot, mrs. C.W. van der e.a., - Nederlandsch Bestuursrecht. Deel I: Algemeen Deel en Deel II: Bijzonder Deel.
109318: Poulman, Rik e.a., - Toerisme en Avontuur in Zuidoost Brabant. Boutersem, Tienen, Hoegaarden, Hélécine, Linter, Landen en Zoutleeuw. Het heerlijke Land van Fruitbomen, Suikerbieten en Witbier.
69267: Poulsen, Frederik, - Glimpses of Roman Culture.
32175: Poumon, Emile, - Bruxelles Témoignages du Passé.
37020: Poupeye, Camille, - Théodore Verhaegen. Sculpteur Malinois du XVIIIe Siècle.
77119: Pouwels, Jan, - Bijdragen tot de Geschiedenis van het Gezin in Nederland.
17644: Pouwels , P., - Drunen September- October.
75815: Poux, Philippe & Claude Carrier, - Les Pigeonniers de Midi Pyrénées.
35195: Powers, Bob, - Het regende altijd.
258301: PPC, - Rapport betreffende het Vraagstuk van de Werkgelegenheid en de Pendel in het Ontwikkelingsgebied Zuid West Noord-Brabant.
21086: PPD, - Planologisch-structurele Ontwikkeling van den Gemeente Oirschot in het bijzonder ten aanzien van het Vraagstuk van de Localisering van de Uitbreiding der Bebouwing in het eerstvolgende Decennium.
11539: PPD, - Provincie Noord-Brabant Beroepsbevolking Volkstelling 31-05-1960 - Volkstelling 28-02-1971..
11540: PPD, - Provincie Noord-Brabant. Volkstelling 28-02-1971. Allochtonen per Gemeente 1974..
104911: PPD, - Interim-Rapport betreffende Wegverkeer in de Provincie Noord-Brabant.
10491: PPD, - Rapport betreffende Wegverkeer in de Provincie Noord-Brabant.
22875: PPD, - Rapport Verkeerswaarneming Boxmeer 1959. Intensiteit. Relatie.
11704: PPD, - De Positie van de Provincie Noord-Brabant in Noord-West Europa. Bevolkingsdichtheid en sociaal-economische Structuur.
11967: PPD, - Het Verzorgingsniveau van de Kernen in de Provincie Noord-Brabant.
11973: PPd, - Bevolkingsgroei 1976 Provincie Noord-Brabant.
11974: PPD, - Honderd Jaar Bevolkingsgroei in de Provincie Noord-Brabant.
11953: PPD, - Provincie Noord-Brabant. Bevolkingsontwikkeling in de Kernen. Volkstelling 31-5-1960 - Volkstelling 28-2-1971..
26155: PPD, - Memorandum inzake Structuurschets voor de Brabantse Biesbosch.
11633: PPD, - Nota Ideeënschetsen voor Midden- en Oost-Noord-Brabant.
76403: Praag, dr. L. van, - Internationaal Privaat- Proces-, en Faillissementsrecht.
66157: Praag, dr. L. van, - Léon's Rechtspraak. Deel II, Afl. 1 Rechterlijke Organisatie. Tweede Gedeelte. Incl. Suppl..
66004: Practicus (= Oosterhof), - Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenenschap, voorzien van Aanteekeningen en van onderscheidene Bijlagen.
272754: P. Al O. Praem & M. Schneiders O. Praem., - Een Soort onschuldige Hobby? Een Eeuw liturgisch Werk van de Norbertijnen in Nederland.
12705: Prak, Maarten, - Republikeinse Veelheid, democratisch Enkelvoud. Sociale Verandering in het Revolutietijdvak 's-Hertogenbosch 1770-1820..
67413: Prange, Ruth, - Die bremische Kaufmannschaft des 16. und 17. Jahrhunderts in socialgeschichtlicher Betrachtung..
40255: Praskiewicz, Szczepan T., - Der Heilige Rafael Kalinowski.
40953: Preiss-John, Wolfgang, - Wolfgang von Pfullingen. Bischof im Mönchsgewand.
74631: Preud'Homme, Gaston, - Inventaire des Archives de la Famille Cornet d'Elzius provenant du Château Vilain à Maisières ( XIVe - XXe Siècles)..
71150: Preud'homme, Gaston, - Inventaire des Archives de la Famille Cornet d'Elzius provenant du Château Vilain XIIII à Maisières (XIVe - XXe Siècles).
76659: Prevenier, W. en J.G. Smit, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. DeeI I 1276-1433. Tweede Stuk: Teksten.
76658: Prevenier,W. en J.G. Smit, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. DeeI I 1276-1433. Tweede Stuk: Teksten.
76657: Prevenier,W. en J.G. Smit, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. Deel I 1276-1433. Eerste Stuk: Inleiding, Lijsten en Indices.
76656: Prevenier,W. en J.G. Smit, - Bronnen voor de Geschiedenis der Dagvaarten van de Staten en Steden van Holland voor 1544. Deel I 1276-1433. Eerste Stuk: Inleiding, Lijsten en Indices.
11980: Prevenier, Walter & Wim Blockmans, - De Bourgondische Nederlanden.
397051: Prevenier, Walter e.a., - Hulde - Hommage Emile Lousse 1978..
65771: Price, Hope, - Engelen en hun Invloed op ons bestaan.
28978: Prick, dr. W., - Bisschop Nelis. Vriend van Brabants Katholieken 1736-1798..
71081: Priem, F., - Documents Extraits du Dépôt des Archives de la Flandre-Occidentale à Bruges. Deuzième Série, Tome VI..
28814: R.K. Priester, - Twee Novenen De Litanie en eenige andere Gebeden ter eere van den H. Machutus Beschermheilige tegen Lamheid, Jicht, Zenuwziekten en vooral tegen Kwalen van Kinderen.
35820: Prims, dr. André, - Kan. Floris Prims 1882-1954. Algemene Levensschets.
295219: Prims, Floris, - Inventaris op het Archieffonds van Handel en Scheepvaart waarin gegroepeerd werden I. De Verzameling Raeckt den Handel van het Stadssekretariaat. II. De Archieffondsen der vreemde Natiën te Antwerpen. III. De Archieffondsen van Posterijen, Gezworen Boden en Vrije Voerlieden. Aanhangsel;. Inventaris op den Bundel Juridictie op de Schelde.
27535: Prims, Floris, - Grobbendonk. Ten Troon.
27534: Prims, Floris, - Sint-Agnetendal te Arendonk.
30183: Prims, Floris, - Het Wonderjaar te Antwerpen 1566-1567..
30090: Prims, Kan. dr. Floris, - Sint Carolus Gesticht 1852-1952..
30105: Prims, dr. Floris, - Beelden uit den Cultuurstrijd II..
30179: Prims, Floris, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel VI. Onder de Hertogen van Burgondie - Hertogen van Brabant (1406-1477) 1ste Boek De Politische Orde.
30181: Prims, Floris, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel II. De XIIIde Eeuw. 4de Boek Fastes Regesten Zegels Munten.
30084: Prims, F., - Stadskeldercijnsen. Register. [Verder in dit nummer: De Rekenkamer van Antwerpen. Inventaris van het archief door J. Denucé (pag 241-276)].
30082: Prims, F., - Antwerpsche Teksten uit den Tijd van Hertog Jan III (vervolg: 1345-1349).
30080: Prims, F., - Antwerpsche Teksten uit den Tijd van Hertog Jan III (vervolg: 1318-1330).
30044: Prims, Floris, - Antwerpen in 1830. Deel I, II..
30000: Prims, Floris, - Kerkelijk Antwerpen in de XVIIIde Eeuw.
30005: Prims, Floris, - Op de Gronden van Sint-Jan Berchmans College. Van Houtmere tot Carmelklooster, Stapelhuis en Gymnasium.
272598: Prims, Floris, - De Geschiedenis van de Grauwzusters te Antwerpen.
30150: Prims, Floris, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel VII. Onder de eerste Habsburgers (1477-1555). 1ste Boek: De politische Orde; 2de Boek: Economische Orde, 3de Boek: Geestelijke Orde.
26537: Prims, Floris, - Geschiedenis van het Antwerpsche Turfdragersambacht (1447-1863).
301461: Prims, Floris, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel III. Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312).
30148: Prims, Floris, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel V. Onder Vlaanderen (1356-1405). 1ste Boek: Politische Orde; 2de Boek: De economische en geestelijke Orde, 3de Boek: Regesten.
30146: Prims, Floris, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel III. Onder Hertog Jan den Tweede (1294-1312).
30124: Prims, Floris, - Geschiedenis van Antwerpen. Deel II. De XIIIde Eeuw. 1ste Boek: De Rechtsorde.
40843: Prin. S.S., A., - De Dienaar Gods Don Beltrami. Salesiaan van Don Bosco.
38572: Prins, Wouter e.a., - Sanctus met Heiligen het Jaar rond.
75584: Prins, Dirk de & Nest Mertens, - De Belgische Keuken. De klassieke Gerechten en de petite Histoire van de Belgische Gastronomie.
30143: Prins, Fl., - Het Herfsttij van het Corporatisme te Antwerpen.
98429: Prins, prof. mr. W.F., - Officieren 1848. Rede.
384043: Prinsen Van Doorn, Anneke, - Glimwormen. 60 korte Verhalen.
76476: Prinz, Joseph, - Mimigernaford - Münster. Die Entstehungsgeschichte einer Stadt.
295005: Pronk, Frans J., - Inventaris van het Archief der Gemeente Best 1820-1946..
70114: Proost, dr. K.F., - Geestelijk Nederland 1920-1940. Twee delen.1. Onderwijs, Wijsbegeerte, Godsdienst, Kunst, Letteren. 2. De Wetenschappen van Natuur, Mens en Maatschappij.
73536: Proulx, Annie, - De laatste Troef.
32144: Proumen, M. Henri-Jacques, - Institut de Arts et Métiers de la Ville de Bruxelles fondé par la Ville de Bruxelles en 1932..
40264: Proyart, Abbé, - Leven van Prinses Louise van Frankrijk, Dochter van Lodewijk XV, Carmelites onder den Naam van Theresia van den H. Augustinus.
67424: Prüser, Jürgen, - Die Handelsverträge der Hansestädte Lübeck, Bremen und Hamburg mit überseeischen Staaten im 19. Jahrhundert.
208701: Bureau Voorlichting en Publiciteit, - 18 september 1944 | De Bevrijding van Eindhoven.
27871: Puijenbroek, Dr. F.J.M. van, - Eeuwen en Uren in de Hasseltse Kapel.
17781: Puijenbroek, Joost van, - Goirles Belang 50 Jaar. Maart 1955 - 2005..
20785: Puijenbroek, Dr. F.J.M. van, - 125 Jaar VAN PIEREmenten om de Cultuur en om de Krenten 1848-1973..
207851: Puijenbroek, Dr. F.J.M. van, - 125 Jaar VAN PIEREmenten om de Cultuur en om de Krenten 1848-1973..
17266: Puijenbroek, Dr. Frans van, - Tilburgse Toonzettingen. 125 Jaar gesubsidieerd Muziekonderwijs.
27974: Puijenbroek, Dr. F.J.M. van, - Eeuwen en Uren in de Hasseltse Kapel.
10591: Puijenbroek, F.J.M., - Onder de Voet gelopen.
9561: Puijenbroek, dr. F.J.M. van, - Innovatie, Verandering en Vernieuwing in de Brabantse Landbouw sedert 1800..
10761: Pullens, Wout, - Pullens een Stukje Familiegeschiedenis.
73362: Punt, mr. B.C., - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 19: Ontvankelijkheid en Omvang van het Beroep tegen administratieve Beschikkingen.
74386: Putman, J.H.M., - Inventaris van het Archief van de Hervormde Gemeente Vleuten 1642-1971..
74192: Putman, J.H.M., - Algemene Index op de Inventarissen 1 - 60..
35749: Putte, Jeanne vande, - De Ruk aan de Tralies. Dagboekaanteekeningen van Jeanine vande Putte.
11770: Puttemans, Andre, - La Censure Dans le Pays-Bas Autrichiens.
10639: Putter, Harry, - Van Langstraat tot Nieuwegein.
72093: Putzgers, F.W., - Historischer Schul-Atlas zur alten, mittleren und neuen Geschichte.
397065: De Puydt, Hubert, - Curriculum Vitae van een goed Mens. Meester Antoon De Puydt.
107135: Puylaert, Prof. Dr. Carl B.A.J., - Kwartierstaat van de Kinderen van Carl Benignus Arthur Julie Puylaert en Elisabeth Adriana Wilhelmina Cornelis Maria Raymakers, gehuwd 1 juni 1950 te Almelo.
37330: Puyvelde, Leo van, - De Bedoelingen van Bosch.
73969: Puyvelde, dr. Leo van, - Schilderkunst en Tooneelvertooningen op het Einde van de Middeleeuwen. Een Bijdrage tot de Kunstgeschiedenis vooral van de Nederlanden.
75636: Pyttersen Tz., H., - Nederlandsche Staatsalmanak voor Iedereen. Jaargang 1915..
64401: Quartel, P.J. de, - Historische Beschouwingen over het tegenwoordige Departement voor de Openbare Werken in Nederland, de Hoofdrivieren, en de voorgestelde Kanaalwet.
79052: Quartier, Thomas, - Heilige Woede. Monnik zijn, een radicale Keuze.
95584: Quay, J. de e.a., - Verslag Congres Watervoorziening voor de Landbouw in Noord-Brabant 4 februari 1954..
39267: Quievreux, Louis, - Dictionnaire du Dialecte Bruxellois.
67265: Quispel, prof. dr. G. e.a., - Mystiek in onze Tijd. Wat Westerse Mystici van vroegre en nu ons te zeggen hebben.
74412: Quoist, Michel, - La Ville et l'Homme. Rouen. Étude sociologique d'un Secteur prolétarien suivie de Conclusions pour l'Action.
74055: Limburgse Economische Raad, - Het Verkeer in Limburg.
71718: Raad, H. de, - Boezemwaterschappen en (Veen)polders in Zuidoost-Friesland. Verzamelinventaris van het Waterschap Het Koningsdiep 1832-1984..
10759: Raadt, Jean-Théodore de, - Jacques le Roy Baron de Broechem et du Saint-Empire. Historien Brabançon et sa Famille.
36442: Raaij, prof. dr. W.F. van e.a., - Bewoningsgeschiedenis van de Sleutelhoeve te Alphen.
241999: Raak, Harry van, - 't Roode Spook sluipt door Breda.
170718: Raak, Cees van, - Cultureel Lexicon Tilburg 1945-2000..
29200: Raap, H.A.M., - Inventaris van de Archieven van de Gemeente Heeze 1575-1945..
71333: Raas, P.S.G., - Toponymie van 's-Heerenhoek.
25954: Raatgever, J., - Gemeente Roosendaal en Nispen: Propaganda-Uitgave ter Bevordering van het Vreemdelingenverkeer en belichtende de Betekenis van die Gemeente als een Centrum van Handel, Nijverheid, Industrie, Landbouw, Sport enz. en als Woon- en Winkelstad.
170991: Raaymakers, Hakky e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1988-1984 Zevenendertigste Jaargang.
69043: Rabou, A., - Hij kijkt mij aan en zegt. Preken en andere Teksten.
38018: Rackham, Oliver, - Latems Kunstleven van 1900 tot Heden.
78717: Rackham, Oliver, - The Last Forest. The fascinating Account of Britain's most ancient Forest.
78716: Rackham, Oliver, - The Twentieth J.L. Myres Memorial Lecture. Trees, Wood, and Timber in Greek History.
36718: Rademaker, A., - Gravure ''t Huis te Middelaar'.
40724: Rademaker C.s.s.R., Bernard, - Onze Lieve Vrouw in 't Zand.
26263: Rademaker, A., - Gravure 'Het Huis te Hinten'.
66600: Rademaker, dr. L.A., - Crematie en het Crematorium te Velsen. Voor en tegen.
41879: Radford, C.A. Ralegh, - St. Dogmaels Abbey Pembrokeshire.
70889: Raemdonck, dr. J. Van, - L'Ancienne Abbaye des Channoinesses Régulières de l'Ordre de Saint Victor et de la Règle de Saint Augustin, dite Abbaye de la Très-Sainte Vierge Marie de Roosenberg a Waasmunster.
76682: Raepsaet, J.J., - Oeuvres Posthumes Tome I - VI..
10247: Raeymakers, Dr., - Au Sujet de deux Statuettes en Terre cuite trouvées a Tirlemont.
235043: Ragas, E.J.M., - Baarle op de Grens van Twee Eeuwen.
41639: Ralegh Radford, C.A., - Valle Crucis Abbey Denbighshire.
35373: Ram, Hilda ; R. Loveling, V. Loveling, R. Stijns, August Snieders, - Vijf Vlaamsche Novellen. Nr 3..
353731: Ram, Hilda ; R. Loveling, V. Loveling, R. Stijns, August Snieders, - Vijf Vlaamsche Novellen. Nr 3..
353732: Ram, Hilda ; R. Loveling, R. Stijns, August Snieders, - Vier Vlaamsche Novellen. Nr 3..
65448: Ramaer, J.C. e.a., - Rapporten en Mededeelingen van den Rijkswaterstaat nr. 2. [Rapport, betreffende de wateronttrekking aan, en de afzanding van de duinen langs de Nederlandsche kust. ].
65415: Ramaer, Ir. J.C., - De Zeeuwsch Oestercultuur in Gevaar.
281055: Ramette, Christian, - Afbeeldingen van de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal door de Eeuwen heen.
65812: Ramirez, Sergio, - De Gesel Gods.
40773: Rampolla de Tindaro, Mariano Kardinaal, - Sancta Melania de Jongere.
64858: Rapp, Ph. G., - Naamlijst van Nederlandsche Gemeenten en Plaatsen.
70924: Rappard, W.A. van, - Briefwisseling tussen Simon van Slingelandt en Sicco van Goslinga 1697-1731..
55083: Rary, J.S., - The modern Art of taming wild Horses.
22340: Ras, Tjeu van, - Honderd Jaar Zeelandia.
35780: Rasenberg, Rinus, - Van Boeren moet je Houden.
41528: Rath C.S.S.P, P. Josef Theodor, - Die Schicksale der Abtei Knechsteden von 1842 bis 1895..
75708: Ratsma, P. en C.C.S. Wilmer, - Handleiding voor het Beheer van een Topografisch-Historische Atlas.
37702: Raucq, E., - Die Runen des Brüsseler Codex No. 9565-9566..
130561: Ravestijn, Drs. H.P.W. van  , - De Firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee Eeuwen Geschiedenis van de Stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar Lotgevallen.
13056: Ravestijn, Drs. H.P.W. van, - De Firma F. van Lanschot sinds 1737. Hoe twee Eeuwen Geschiedenis van de Stad 's-Hertogenbosch en de Meierij zich weerspiegelen in haar Lotgevallen.
78167: Rayer, Theodor & Hans Patze, - Vorträge und Forschungen Herausgegebem vom Konstantzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte. Band XXVII: Die Grundherrschaft in späten Mittelalter I & II..
75226: Raymaekers, Jan, - België feest. Een Geschiedenis van Bourgondisch tafelen.
39647: Raymakers, Karel e.a., - Landjuweel Helmond 24 - 25 juni 1961, bij gelegenheid van het 775-jarig bestaan van de Schutterij der Colveniers of Lieve Vrouwe Gilde te Helmond.
170957: Raymakers, F.J.A.M. e.a., - Almanak van het Tilburgs Studentencorps St. Olof. 1955-1956 Vierde Jaargang.
68925: Reader's Digest, - Dorpen in Nederland. Een toeristische Gids naar meer dan 250 historische Dorpen en Stadjes. Met ca. 40 Wandelroute.
69106: Réau, Louis, - Vieilles Églises de France.
69105: Réau, Louis, - Basiliques et Sanctuaires d'Italie.
75114: Rebentisch, Dieter e.a., - Dreieich zwischen Parteipolitik und Volksgemeinschaft.
78994: Ree -Scholtens, Mr. G.F. van der, - De Grensgebieden in het Noordoosten van Brabant 1200-1795. Institutionele en Juridische Aspecten.
106855: Reeken, drs. A.J. van, - Fiches Brabantse Families.
106837: Reeken, drs. A.J. van, - Fiches Brabantse Families.
39282: Reelick, Lex e.a., - Bosch Woordenboek II. Aanvullingen.
392821: Reelick, Lex e.a., - Bosch Woordenboek I & II. Aanvullingen.
39281: Reelick, Lex e.a., - Bosch' Woordenboek.
20768: Reemers, Jack, - Diaconessenhuis Eindhoven 1933-1983..
76040: Reen, Ton van ; Jacques Vriens (samenstelling), - Varkentjes. Verhalen, Versjes en Tekeningen voor de Stichting Varkens in Nood.
9855: Reen, Ton van, - Album Gestolen Jeugd. Leven in Oorlogstijd.
71896: Rees, mr. O. van, - Redevoering over de Wetenschap der Statistiek.
70767: Rees, Otto van, - Verhandeling over de Aanwijsing der politike Gronden en Maximen van de Republike van Holland en West-Vriesland van Pieter de la Court.
10044: College van Regenten, - Roomsch Armen Weeshuis te 's-Hertogenbosch. Reglement.
29768: Rehm, G.J., - Kwart Eeuw Streekarchivariaat in de Kring Oosterhout.
295076: Rehm, G.J., - Gids voor het genealogisch Onderzoek in de Archieven van Breda, Ginneken en Princenhage berustende in het Archiefdepot der Gemeente Breda.
24455: Rehm, G.J., - Baarle in oude Ansichten.
24399: Rehm, G.J., - Baarle in oude Ansichten.
24391: Rehm, G.J., - Beeld van de Ontwikkeling der Gemeente Gilze en Rijen 1966-1973..
24305: Rehm, G.J., - De Bredase Apothekers van de 15e tot het begin van de 19e Eeuw.
23502: Rehm, G.J., - Een Eeuw Spoorwegverbinding Breda-Tilburg en de economische Ontwikkeling van Rijen.
16921: Rehm, J. en A.Ising, - Een Wandeling door Waalwijk na een halve Eeuw herhaald.
29175: Rehm, G.J., - Inventaris van de Archieven der Parochie Sint Petrus-Banden te Gilze.
29173: Rehm, G.J., - Inventaris van de Verzameling van Pater R.H.E. Allard.
29172: Rehm, G.J., - Inventaris van de Archieven der Parochies H. Bernardus 1671-1975 (1985) en van de H. Blasius 1929-1975 (1985) te Made.
69254: Reichert, Madeleine, - Les Sources Allemandes des Oeuvres poétiques d'André van Hasselt.
67752: Reichholf, dr. J. e.a., - Natuurgids in Kleur. Europese Zoogdieren.
29059: Reijnders, Drs. W.F.L., - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Zundert (1873) 1928 - 1966 (1976).
29058: Reijnders, Drs. W.F.L., - Inventaris van het administratief Archief van de Gemeente Ossendrecht (1919) 1941 - 1980 (1983).
67631: Reijnders, Joost, - Een reis in Stilte. Leven als Kartuizers.
163: Reijs, W.W., - Noordbrabant.
70488: Reilingh, mr. W., - De Regeeringsvorm van onze Oost-Indische Bezittingen.
76119: Reinhardt, Dr. Richard, - Lehrbuch der Geflügel-Krankheiten.
11140: Reinhold, Jeroen, - Jaarverslag Vleermuisonderzoek Noord-Brabant 1992..
37283: Reinink, mr. H.J., - Vincent van Gogh 1853-1953. Herdenkingstentoonstelling. Gemeentemuseum van 's-Gravenhage.
77003: Reinsma, R., - Scholen en Schoolmeesters onder Willem I en II..
74118: Reitsma, S.A., - Open Brief aan de Leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal naar aanleiding van den Nederlandschen Verkeerschaos.
37452: Reitsma-Vrijling, drs. Marja, - Henk Visch Boxtel 1974-1981..
98437: Reitsma, prof. dr.A.J., - Internationale monetaire Ontwikkelingen in de Jaren Zeventig.
16587: Reitsma-Vrijling, Marja, - Boxtel in Beeld.
73672: Remans, J., - Genker Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen.
71578: Remans, J., - Genker Spreekwoorden, Gezegden en Uitdrukkingen.
19838: Remery, A.H.F., - Fanfare Somerens Lust 1874-1974 alsmede Historische Merkwaardigheden over Someren.
40656: Remiremont, A. de, - Mère Alix le Clerc 1576-1622 Chanoinesse de Saint Augustin.
273933: Remoortere, Julien van, - Abdijen in Vlaanderen.
75415: Remoortere, Julie Van, - Ippa's Streekgerechten Gids voor België.
75348: Remoortere, Julien van, - Het Toppunt van België. Reisgids naar 500 uitzonderlijke Plekken in eigen Land.
10952: Remoortere, J. van, - Stadswandelingen door Nederland. Het Zuiden.
10956: Remoortere, Julien van, - Romaans Brabant.
75040: Renaud, Dr. J.G.N., - Middeleeuwse Ceramiek. Enige Hoofdlijnen uit de Ontwikkeling in Nederland.
36715: Renaud, J.G.N., - Kastelen in Noord-Brabant.
44198: Renckens, H., - De Godsdienst van Israël.
27757: Renders, J.M. en A.D. Kakebeeke, - Rond onze Stadskerk. Bijdragen tot de Geschiedenis en Parochie van Sint Catharina te Eindhoven..
69020: Reneault, Abbé, - Le Monastère des Bénédictines du Saint-Sacrement. Fondé a Rouen en 1663..
358251: Renes, T., - Bibliografie van Antoon Coolen tot 17 april 1957..
256738: Reniers, Ton, - Zevenbergschen-Hoek. Deel 4 Mina van Aken en de Kerk.
75740: Rensch, Th. van, - Inventaris van het Archief van het Klooster der Annunciaten te Venlo 1361-1795. Inventaris van het Archief van het Klooster van de H. Geest te Venlo 1382-1793..
75738: Rensch, Th. J. van, - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Echt.
36759: Renson, dr. G., - Het Kasteel-Museum van Gaasbeek.
38553: Renson, G. & Marg. Casteels, - Prospections dans les Collections du Château-Musée de Gaasbeek.
38551: Renson, G. & Marg. Casteels, - Prospections dans les Collections du Château-Musée de Gaasbeek.
75176: Rentenaar, Robert, - Vernoemingsnamen. Een Onderzoek naar de Rol van de Vernoeming in de Nederlandse Toponomie.
67179: Renterghem, Omer van e.a., - Ecuador. Mensen - Politiek - Economie - Cultuur.
75257: Reuchlin, Henri, - Van Brood tot Brood. Bier in de Beeldende Kunst door de Eeuwen heen.
27517: Reusel, J. van, - Genta, Cistercienser Abdis van Florival gestorven in 1247..
74499: Reuvecamp, N.L. e.a., - Gemeentelijk Grondbedrijf (Beheer en Boekhouding).
108447: Reuvens, L.A., - Graphische Voorstelling van de Waterkeerings-Hoogte der Maasdijken van de Geldersche en Noordbrabantsche Polderdistricten en Polders, ….
71749: Reynders, I.H., - De Wisseling in het Opperbevel van Land- en Zeemacht in februari 1940 hare Oorzaken en hare Gevolgen.
78707: W.B. Reynen e.a, - Tijdschrift ter Bevordering van Nijverheid. Jaargang 95..
40848: Reynès-Monclaur, M., - Sainte Geneviève.
30078: Reyniers-Defourny, D., - De Bevolking van Antwerpen in de Franse Tijd. Bevolkingstelling van het Jaar IV (1796).
77908: Reynvaan, mr. H.F., - Niet altijd Somer Geschiedenis van het Geslacht Reynvaan.
26938: Reypens S.J., prof. dr. L., - Uren met Ruusbroec.
78386: Rhede van der Kloot, Joan Aegidius van, geboren te 's-Gravenhage, - Artikel 228 Gemeentewet.
43670: Rhymer, Joseph, - De Bijbelse Wereld in Kaart gebracht.
69377: William Gorham Rice, - Beiaarden in de Nederlanden. Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kennis van Klokkenspellen en Klokketorens in Noord-Frankrijk, België en Nederland.
69375: William Gorham Rice, - Beiaarden in de Nederlanden. Bijdrage tot de Geschiedenis en de Kennis van Klokkenspellen en Klokketorens in Noord-Frankrijk, België en Nederland.
69263: Richter, Gert, - Erbauliches, belehrendes, wie auch vergnügliches Kitsch-Lexicon von A bis Z.
40967: Richter, F., - Maarten Luther en Ignatius van Loyola. Vertegenwoordigers van Twee Werelden.
75354: Ricken, dr. Karl-Heinz en Heike van Braak, - Bier voor uw Gezondheid. Nieuwe Krachten uit de oudste Drank ter Wereld.
30113: Ridder, Eugeen De, - Ons Antwerpen.
11437: Ridder, Paul De, - De Ontluiking van het Brabants nationaal Gevoel (1261-1312).
20744: Ridder, J.A. de, - Vijftig Jaar Tivoli. 'n halve Eeuw Kerkgeschiedenis in Geldrop en Eindhoven.
37304: Ridder, André de, - Jan Sluyters.
29692: Ridder van der Does de Bije, Jhr. Mr. P.J., - Catalogus van het Archief der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap.
10726: Riddere, E. De, - Généalogie de la Famille Brinck.
16502: Ridders, Ineke de, - Ik kom u even bijpraten. 25 Jaar Vereniging Dekenaat Tilburg - Goirle.
76094: Riedel, Paul, - Das Putenbuch.
75121: Riehl, Hans, - De Grote Volksverhuizing.
71585: Riel, H. van, - Ondernemende Geschiedenis. 22 Opstellen geschreven bij het Afscheid van Mr. H. van Riel als Voorzitter van de Vereniging het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief.
65190: Riel, P.M. van, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1922-1923 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65189: Riel, P.M. van, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1921-1922 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65188: Riel, P.M. van, - Overzicht der Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1919-1920 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
78483: Riemsdijk, jhr. mr. Th. van, - De Griffie van Hare Hoog Mogenden. Bijdrage tot de Kennis van het Archief van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden.
78329: Riemsdijk, Jhr Mr Th. H.F. van, - De Hooge Bank van het Veluwsche Landgericht te Engelanderholt.
355155: Riemsdijk - Philips, H.A. van, - Over Mensen voor Mensen.
98421: Riessen, prof. dr. ir. H. van, - Wetenschap en Krijgsmacht.
72278: Riet, P. van, - Inventaris van het Kabinetsarchief van de Directie van de Waterstaat 1930-1950..
78382: Rietema, Albertus geboren te Groningen, - Art. 245 der Gemeentewet.
76276: Rieter, Olivier (red.), - Magie. Betovering en bovennatuurlijke Krachten.
67237: Rietjes, Th. e.a., - 500 Jaar Schutterij St. Catharina Stramproy in Woord en Beeld. 1499-1999..
39533: Rijckevorsel, R.A. van e.a., - De Gilde viert.
108406: Rijckevorsel Van Kessel, Jhr. van, - Bijdrage tot een nadere Kennis van de gebrekkige Waterlossing en het ontworpen Kanaal van Uitwatering der Boven-Maaspolders en de Landen in de Omstreken van 's-Hertogenbosch, als een vervolg op: Het Overzigt van den Heer van de Mortel en de Memorie van den Heer Schiffer.
70575: Rijckevorsel, Frans Jacob Joseph Maria van ; geboren te 's-Hertogenbosch, - Teruggave van Vruchten bij Opvordering van Eigendom.
69281: Rijckevorsel, Frans Jacob Joseph Maria van ; geboren te 's-Hertogenbosch, - Teruggave van Vruchten bij Opvordering van Eigendom.
19249: Rijdt, Tonnie van de en Ria Berkvens, - Goud in Schijndel. Archeologie en Historie van een Brabants Dorp tussen 1600 en 1800..
106641: Rijen, A. van, - Bossche Diocesane Werkliedenbond 1903-1928..
180291: Rijken, A.M. van der, - Zimpe zampe zompe in de Peel.
21450: Rijken, C. en J.F.C.M. Bijnen, - Geschiedenis van Oerle.
44161: Rijken O.P., P. Alph., - De Hoogleeraar Hector Treub tegen het Heilig Officie.
26133: Rijkhoek, Kees, - De Biesbosch kerend Tij.....
26105: Rijkhoek, Kees, - De Biesbosch kerend Tij.….
26108: Rijkhoek, C.W., - De Biesbosch niet langer een Bos van Biezen.
73638: Rijkswaterstaat, - Zandmaas / Maasroute / POL Zandmaas.
67120: Rijkswaterstaat, - Overzichtskaarten behoorende bij den Wegwijzer voor de Binnenscheepvaart. Deel I Noordoostelijk Nederland.
74092: Rijper, R.H., - Inventaris van het Archief van het Gemeentebestuur van Poortvliet 1953 - 1971 (1939-1974).
28033: Rijpert, René, - De grote Kerk te Breda.
68928: Rijpma, dr. E. en J.H. Rijpma, - Historische Invul-Atlas.
35114: Rijsewijk, Aad van, - Tijd voor een goed heenkomen.
75287: Rijswijck, Theodoor Van, - Uitgekozen Gedichten van Theodoor Van Rijswijck.
24358: Rijswijk, Aad van, - Gewone Mensen wonen in gewone Huizen en eten gewone Pap. Beelden uit de psychiatrische inrichting 'Het Hooghuys', 1983-1987..
13548: Rikhof, Herwi e.a., - In Hoop Leven. Gesprekken met Bisschop Jan Bluyssen.
73776: Riley, Andy, - Het Boek van de alarmerende Uitvindingen.
12227: Ringeling, J., - Redevoering bij gelegenheid der Prijsuitdeeling aan de Leerlingen van het Gymnasium te 's Hertogenbosch, 5 december 1857..
74456: Ringeling, Jan Herman Adolf, - Rechtvaardig Ontslag.
170593: Ringrose, J.H. en A.C. de Vooys, - De Gemeente Diessen. Bijdrage tot een sociaal-geografische Monografie.
78128: Rinnooy Kan, prof. dr. A.H.G., - Landschap verdient beter! Advies van de Task Force Financiering Landschap Nederland.
64383: Ritzema Bos, J. e.a., - Rapport betreffende het optreden van den Nonvlinder in Nederland en de Maatregelen, die ter Bestrijding van de Nonvlinderplaag genomen kunnen worden.
11669: RNV, - Brabant met Gevoel III..
70221: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 25..
70031: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 32..
70030: ROB, - Berichten van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Jrg. 19..
113461: Robas, - Historische Atlas Noord-Brabant.
69046: Robas, - Satellietbeeld-Atlas van Nederland.
17742: Robben, C. en A. Vermeulen, - St. Jan de oudste Parochie van Goirle.
17701: Robben, C., - Goirle in oude Ansichten.
17340: Robben, C. en Nol van Roessel, - Tilburgs Prentebuukske deel 6 't Vrouwvolk.
17325: Robben, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 2..
17330: Robben, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 5..
17324: Robben, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 1..
17240: Robben, C., - Tilburgs Prentebuukske deel 3..
37512: Robben, Cees, - De Prent van de Week in het Zilver.
37507: Robben, Cees, - Robben en Rooms.
9521: Robertson, W., - Histoire l'Empereur Charles-Quint. Tome I-IV..
9520: Robertson, W., - Histoire l'Empereur Charles-Quint. Tome I-IV..
36684: Robidé van der Aa, mr. C.P.E., - Het Kasteel Maurick.
73783: Robijns, Rien, - Hamel´s Journael. De verbazingwekkende Lotgevallen van Hendrik Hamel uit Gorinchem en de andere Schipbreukelingen van het Jacht De Sperwer in Korea tussen 1653 en 1666..
40978: Roche O.M.I., Aimé en Claude Juilard (illustraties), - Altijd liefhebben. Het Leven van de Zalige Joseph Gérard, Apostel van Lesotho.
28144: Claudine Donnay-Rocmans, - La Collégiale Sainte-Gertrude de Nivelles.
76018: Rödder, Fritz, - Zonder Hoef geen Paard. Hoefbeslag Hoefverzorging Hoefziekten.
272631: Rodenbach, Constantin, - L'Abbaye de Villers (de l'Ordre de Citeaux).
165105: Roefs, Wim e.a., - In de Buurt van dit Kind.
27351: Roefs, V.J. en I . Rosier, - Verborgen Kunst in een oude Heerlijkheid.
15441: Roefs,Wim e.a., - 'Oog in Oog' 10 Jarig bestaan van de Gemeente Bernheze.
27653: Roefs, V.J. en I . Rosier, - Verborgen Kunst in een oude Heerlijkheid.
39047: Roefs, Wim e.a., - Bernheze verbeeld.
66314: Roegholt, dr. M.J. W., - Het Stadsgewest. Een studie over den Trek naar de Steden en zijn gemeentelijk-economische Gevolgen.
74004: Roegiers, J., - Inventaris van het Archief van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent.
71177: Roegiers, J., - Inventaris van het Archief van het Bisschoppelijk Seminarie te Gent.
31002: Roegiers, Jan (red.), - Erasmus en Leuven.
98392: Roeland, F.M., - Een dapper Onderwijzer [herdruk van Verzet in het Zuiden].
125771: Roelands, J.A.M., - Zo was Den Bosch. Het dagelijks Leven in 's-Hertogenbosch rond de Eeuwwisseling.
76440: Roelandts, K., - Sele und Heim.
73647: Roelandts, K., - Sele und Heim.
73666: Roelants, K., - Vertrouwelijke Naamgeving.
235039: Roelevink, dr. J., - Classicale Acta 1573-1620. Deel II Particuliere Synode Zuid-Holland. Classis Dordrecht 1601-1620. Classis Breda 1616-1620..
21469: Roelofs, Willy e.a., - Tusse de Haai en d'Ekker. Een Greep uit de Geschiedenis van Westerhoven.
26846: Roelvink, drs. Véronique, - De illustre Lieve Vrouwe Broederschap sedert 1318 te 's-Hertogenbosch.
69738: Roemans, dr. Rob, - Analytische Bibliographie van Prof. Dr. Leo van Puyvelde.
78788: Roemer, J., - Feest-Rede bij de Viering van het Vijftig-Jarig Bestaan der Leidsche Afdeeling van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, uitgesproken, den 15 October, 1829..
72014: Roemers, Martin, - De Laatste Lichting.
35683: Roessel, Nol van, - B'ons op Gineind.
35657: Roessel, Nol van, - Skôn pertretten.
35659: Roessel, Nol van, - Onder de Stùlp.
35649: Roessel, Nol van, - Geestig Geloof.
35650: Roessel, Nol van, - Houdoe, wor!.
38442: Roessel, Nol van, - Geestig Geloof; Houdoe, wor!; Skôn pertretten; Onder de Stùlp; B'ons op Gineind.
38406: Roessel, Nol van, - Omnibus. (3 bundels verhalen n.l. B'ons op Gineind; Skon Pertretten; Onder de Stùlp.).
23032: Roessel, Drs. Nol van, - Witboek 1967-1980..
35547: Roessel, Nol van, - Orgeltrappen.
78604: H.K. Roessingh, R.W.J.M. Bos, A.J. Schuurman, Th.L.M. Engelen en M.M. Meyer, - A.A.G. Bijdragen 22. De Veetelling van 1526 in het Kwartier van Veluwe / Techniek en Industrialisatie: Nederland in de negentiende Eeuw / Kapitaal en Industrialisatie in Nederland tijdens de negentiende Eeuw / Factorprijzen, Technologie en Marktstructuur: de Groei van de Nederlandse Volkshuishouding 1815-1914 / De Bevolking van Duiven 1665-1795. Een historisch-demografische Studie / Gedwongen Huwelijken op het Nederlandse Platteland, 1812-1862..
78514: Roessingh, H.K. ; R.W.J.M. Bos, A.J. Schuurman, Th.L.M. Engelen en M.M. Meyer, - De Veetelling van 1526 in het Kwartier van Veluwe / Techniek en Industrialisatie: Nederland in de negentiende Eeuw / Kapitaal en Industrialisatie in Nederland tijdens de negentiende Eeuw / Factorprijzen, Technologie en Marktstructuur: de Groei van de Nederlandse Volkshuishouding 1815-1914 / De Bevolking van Duiven 1665-1795. Een historisch-demografische Studie / Gedwongen Huwelijken op het Nederlandse Platteland, 1812-1862..
74150: Roessingh, M.P.H., - Guide tot the Sources in the Netherlands for the History of Latin America.
43872: Roessingh, W.L.A., - Inventaris van het Archief van de Rooms-Katholieke Parochie Parochie van de H. Bartolomeus te Poeldijk 1579-1939..
9420: Roest, Th. M., - Monnaies Brabançonnes.
9828: Roever Nz., A. de, - Kan de Heraldiek Verwantschap uitmaken?.
32079: Roggemans, Marie-Laure, - La Ville est un Système social.
78019: Rogier, L.J. E.a., - De Zin der Geschiedenis voor Geloof en Rede.
77110: Rogier, L.J., - Evolutie der Reclassering.
272655: Rogier, L.J., - Berne.
397071: Rogier, L.J., - Herdenking van L.G.J. Verberne.
39707: Rogier, L.J., - Herdenking van L.G.J. Verberne.
73712: Röhrich, Lutz, - Adam und Eva. / Das erste Menschenpaar in Volkskunst und Volksdichtung.
19027: Roij, F.V.M. van, - Nuenen in oude Ansichten.
10456: Roitero,D.L., - Bestuurlijke Problematiek rond de Spoorlijn Zwaluwe- 's-Hertogenbosch 1842-1890..
26222: Roitero, dr. D.L., - Op Stap met Dr. D.L. (Menni) Roitero. Een cultuur-historische Rondreis door onze Streek: Land van Heusden en Altena, Langstraat en Omgeving.
75728: Roks, G., - Inventaris van het Archief van de Schepenbank Beesel en Belfeld.
78338: Rollin Couquerque, mr. L.M., - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het Erfrecht der naburige Provinciën.
69404: Rollin Couquerque, mr. L.M., - Het Aasdoms- en Schependomsrecht in Holland en Zeeland, in verband met het Erfrecht der naburige Provinciën.
66329: Rollin Couquerque, mr. L.M., - De Kortingwet.
29781: Rombauts, W., - Inventaris van het hedendaags Gemeentearchief van Boom.
74431: Rombauts, W., - Inventaris van het Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge (XIIIde - XXste Eeuw).
70814: Rombauts, dr. Edward, - Richard Verstegen. Een Polemist der Contra-Reformatie.
70888: Rombouts, dr. W., - De Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde (1886-1914): Haar Geschiedenis en haar Rol in het Vlaams Cultuurleven. Deel I, II, III..
38686: Rombouts, Luc, - Zingend Brons 500 Jaar Beiaardmuziek in de Lage Landen en de Nieuwe Wereld.
65672: Rombouts, W., - Inventaris van het Archief der Kerkfabriek van Sint-Walburga te Brugge (XIIIde - XXste Eeuw).
78199: Romeijn, mr. H.J., - Meijer Nederlandsche Staatswetten. Eerste Bundel.
65376: Romeijn, dr. G., - Onderzoek naar de hoedanigheid van het Grondwater in de Gemeente Duiven.
113526: drs. H. Romers, - Achttiende Eeuwse Gezichten van Steden, Dorpen en Huizen. Deel VI Noord-Brabant en Limburg.
72274: Romme, prof. mr. C.P.M., - Nederlandsche sociale Politiek.
20272: Rongen O.C.R., P. Hieronymus, - Eersel in oude Ansichten.
77140: Ronig, Frans, - Der Dom zu Trier.
67348: Ronig, Frans J., - Der Trierer Dom.
76077: Roobol, J., - Het Konijnenboekje.
29502: Rooij, H.J.M. van, - Het Oud-archief van het Groot-Ziekengasthuis te 's-Hertogenbosch. Deel I, II, III..
19460: Rooij, W. van, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
194601: Rooij, W. van, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
194551: Rooij, W.W. van, - Een halve eeuw School in Boskant 1945-1995..
24142: Rooij, Emile van & Cor Huijben, - Oosterhout Oud & Nieuw. Als de Schaduw schijnt.
73357: Rooij, prof. mr. dr. M. en Jan Nieuwenhuis, - Bestuurlijke Verkenningen. Deel 14: Gemeentelijke Voorlichting.
20861: Rooij, Martin van, - 30 Jaar Woningstichting SWS. Tijdpad door Eindhoven.
296941: Rooij, Henri J. M. van, - Inventaris van het Oud-Archief van het Zinnelooshuis te 's Hertogenbosch.
296943: Rooij, Henri J. M. van, - Inventaris van het Oud-Archief van het Zinnelooshuis te 's Hertogenbosch.
19401: Rooij, W. van, - Sint-Oedenrode. Het Hart van de Meierij.
19414: Rooij, W. van, - Sint-Oedenrode. Het Dorp van Mgr. Bekkers.
19426: Rooij, W. van e.a., - 750 Jaar Stadsrechten Sint-Oedenrode in 1982..
99573: Rooij, C. van, - Waterschap 't Nieuwland of Mancia Winterpolder te Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1934..
99561: Rooij, C. van, - Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1929..
99564: Rooij, C. van, - Waterschap De Polder van Nieuwland of Mancia Winterpolder van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1923..
99559: Rooij, C. van, - Verordening van Politie op het Gebruik der Haven het Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten 1934..
99557: Van Rooij, - Verordening van Politie op het Gebruik der Haven het Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten 1923..
383251: Rooijakers, Gerard, - Rituele Repertoires. Volkscultuur in Oostelijk Noord-Brabant 1559-1853..
36409: Rooijakkers, Gerard e.a., - De Historie van een Brabants Boerenhuis.
72173: Rooijakkers, Gerard & Marc Jacobs, - Cultuur 1. Tijdschrift voor Etnologie. Eerste Jaargang.
37752: Rooijakkers, Gerard, - De Sage van de Schat en de Sleutel. Volkskundigen en hun verschuivende Objecten en Perspectieven.
28842: Rooijakkers, Gerard e.a., - De Dynamiek van Religie en Cultuur. Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme.
38325: Rooijakkers, Gerard, - Rituele Repertoires. Volkscultuur in Oostelijk Noord-Brabant 1559-1853..
38305: Rooijakkers, G., - Eer en Schande. Volksgebruiken van het oude Brabant.
39966: Rooijakkers, Gerard e.a., - 'Er is een Leven in wat bewegen'.
24004: Rooijen, Maurits van, - Markant West-Brabant.
66603: Rooijen, dr. P.H. van, - 1914-1939. De Herdenkingsplechtigheid op Westerveld. Moderne Inzichten over Lijkverbranding.
24734: Rooms, Ad, - Bergen op Zoom Monumenten, Cultuurlandschappen en Archeologie.
11670: Rooms, Ad, - Het Rijke Roomse Leven. Herinneringen met Weemoed en Weerzin.
67680: Roos, Rolf & Volkert Vintges, - Het Milieu van de Natuur. Herkennen van Verzuring, Vermesting en Verdroging in de Natuur.
74910: Roosbroeck, Robert van, - Marnix van Sint-Aldegonde.
11800: Rooseboom, Hans, - Noord-Brabant.
27044: Roosen, Jaques, - Maria's Hofke in Berlicum. Verschijningen en Boodschappen van Maria. Wat gebeurt er?.
71041: Roosen, Leo, - As. Schutterij Sint Sebastiaan.
1414: Roosenboom, drs. H. Th. M. e.a. , - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 10. [ o.a. Kroniek van Helmond over 1988; Verwerving van helmond en de stichting van de stad als onderdeel van hertogelijke machtspolitiek, 1179-1241; Huizen in de Veestraat tussen 1400 en 1830; Scholen en schoolmeesters in Helmond vóór en na de vrde van Munster; Ontginningspleidooien en tiendenaankoop van C.F. Wesselman in de Bataafse en Franse tijd; Georg Wilhelm Kaulen; Jac. Heeren, een geboren geschiedschrijver?; Literatuurlijst betreffende Helmond. ].
18680: Roosenboom, H.Th.M. (red.), - En dan hebben wij te Zorgen dat er de Centen zijn. Over Protestants, Openbaar en katholiek Onderwijs in Stiphout, 1648-1991..
18638: Roosenboom, H.Th.M. (red.), - Het Huis De Valk.
103041: Roosenboom, H. Th. M., - Drossaard Adriaan Bernagie en de strijd tegen 'Paapse Bijscholen' in Tilburg, 1680-1724..
12834: Roosenboom, Drs. H.Th.M., - Van Waterstraat naar Citadel.
1418: H.Th.M. Roosenboom (red.), - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 12 / En dan hebben wij te Zorgen dat er Centen zijn. Over Protestants, Openbaar en katholiek Onderwijs in Stiphout, 1648-1991. [o.a. Middeleeuwse dierenresten van de burcht d'Oude Huys; Helmond in 1991; Peter Verhoysen (1757-1835). Literatuurlijst betreffende Helmond.].
70012: Roosenboom, Drs. H. Th. M., - Inventaris van het Archief van het Klooster der Witte Vrouwen te Maastricht.
1422: Roosenboom, H.Th.M. e.a., - De Vlasbloem. Helmonds Historisch Jaarboek voor Helmond nr. 11 / Kijk, Helmond 1989-1990. Van Sonde, Dieet en Likkepot, George van der Brugghen en de Slag bij Waterloo.
301181: Rooses, Max, - Oud-Antwerpen / Le Vieil Anvers.
30118: Rooses, Max, - Oud-Antwerpen / Le Vieil Anvers.
75729: Roost, P.M., - Inventaris van het Archief van de Familie van Moorsel.
35412: Roothaert, mr. A., - Vlimmen contra Vlimmen.
354111: Roothaert, mr. A., - Vlimmens tweede Jeugd.
35411: Roothaert, mr. A., - Vlimmens tweede Jeugd.
35410: Roothaert, mr. A., - Doctor Vlimmen.
45002: Roover, Em. R. De, - Priester Poppe. Leven en Zending.
76151: Rooy, Peter van, - Meerwaardecreatie. Cahier Gebiedsontwikkeling.
76129: Rooy, Max van, - Beelden van het Landleven. Nederlandse Agrarische Monumenten.
75208: Rooy, Peter van, - Meerwaardecreatie. Cahier Gebiedsontwikkeling.
35661: Rooy, Willy van; en Wim van Boxtel, - Brabantse Bonte Kermis.
12571: Rooy, Niek de, - Een Kwart Eeuw Den Bosch.
12890: Rooy, Henri J.M. van, - Korte Schets van de Geschiedenis van het Oudemannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's Hertogenbosch.
12527: Rooy, Henri J.M. van, - Korte Schets van de Geschiedenis van het Oudemannen- en Vrouwenhuis en het Bedeelingsfonds te 's Hertogenbosch.
35624: Rooy, Willy van, - Schôôn en Lilluk.
39967: Rooy, Niek de, - Houdoe Wor! Niek de Rooy 80 Jaar.
40364: Rooy pr., N. de, - Frédéric Ozanam.
69010: Rooy, Hendrik van en Jan Broeckx, - Hoe menigmaal, o Klokkentaal. Lied voor twee gelijke Stemmen.
40944: Rooy pr., N. de, - Frédéric Ozanam.
72166: Roozeboom, J.J. e.a., - Algemeen zakelijk Register op de Handelingen der Algemeene Synode van de Hervormde Kerk in het Koningrijk der Nederlanden over de Jaren 1851-1860..
372008: Roozen, Miriam, - De innemende Uitlaat, Daags voor de 21ste Eeuw.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

5/9