Antiquariaat Duthmala
Kasterensestraat 15, 5298 NV Liempde, Nederland tel.: 00 (0)411-632043            Email: duthmala@wxs.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
70434: NN, - Catalogus van Geschriften over leven en werken van Desiderius Erasmus aanwezig in de Bibliotheek der gemeente Rotterdam (lijst 133, juli 1936).
32161: NN, - Nieuwe Atlas van Groot Brussel en grote Omgeving.
4701: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1981/1982..
32154: NN, - De Poorten van Brussel / Les Portes de Bruxelles.
3728: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1965..
29949: NN, - Topografische kaart. 57G Budel-Dorplein.
4700: NN, - Statistisch Jaarboek Gemeente 's-Hertogenbosch 1980..
32148: NN, - Ommegang de Bruxelles 1549-1930..
26309: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1994-1995..
70368: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1937..
12292: NN, - 100 jaar Vincentiuswerk in de Parochie van St. Cathrien 's-Hertogenbosch 1847-1947..
26308: NN, - Gemeentegids Vlijmen 1996-1997..
70367: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1936..
70366: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
26307: NN, - Gemeentegids Vlijmen.
70363: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1933..
70362: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1932. Register op Verslagen en Mededeelingen over 1924-1932..
70361: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70360: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1930..
26306: NN, - Gemeentegids Vlijmen.
70359: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1930..
70357: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
29941: NN, - Topografische kaart. 45F Grave.
29942: NN, - Topografische kaart. 57B Westerhoven.
29945: NN, - Topografische kaart. 51F Helmond.
170693: NN, - Gids voor het Derde Studiejaar 1929-1930 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
170696: NN, - Gids voor het Zesde Studiejaar 1932-1933 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
170697: NN, - Gids voor het Zevende Studiejaar 1933-1934 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
170698: NN, - Gids voor het Achtste Studiejaar 1934-1935 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
170699: NN, - Gids voor het Negende Studiejaar 1935-1936 der R.K. Handelshoogeschool, Hoogeschool voor economische en sociale Wetenschappen Tilburg.
17070: NN, - Incourante Stoffen verkoopbaar gemaakt door oververven en opnieuw apprêteren.
70356: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1927..
70355: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1926..
26304: NN, - Dag Vlijmen....
26305: NN, - Vlijmen 1978..
70354: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70353: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1923..
70352: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1922..
170692: NN, - Gids voor het Tweede Studiejaar 1928-1929 der R.K. Handelshoogeschool te Tilburg.
13127: NN, - Stadsgewest 's-Hertogenbosch. Jaarverslag 1975..
13135: NN, - Advies van den Raad van State over het Recht van Soevereiniteit op de Meijerij van Den Bosch 1634..
70351: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70350: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1921..
38607: NN, - Aantekeningen van de Orgelmaker Adrianus Kuijte.
13110: NN, - Extract uyt de Resolutien….
37497: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1992..
70348: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1919..
70347: NN, - Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70346: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1916..
70345: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1915..
70343: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1913..
70344: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1914..
70342: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1912..
35609: NN, - Sientje van Mierikshoven 2. Trubbels.
70341: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1911..
703401: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1910..
70340: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1909..
70339: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1908..
22655: NN, - 63e Jaarverslag over 1949 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22656: NN, - Cuijk aan de Maas de moeite waard.
70338: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1907..
70337: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1906..
26303: NN, - Het Gemeentehuis van Vlijmen.
22653: NN, - 60e Jaarverslag over 1946 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
22654: NN, - 61e Jaarverslag over 1947 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
70336: NN, - Verslag over van den Landbouw in Nederland over 1903..
70329: NN, - Overheidsbemoeienis - Opstellen t.g.v. het 11e Lustrum van de Katholieke Hogeschool te Tilburg.
39049: NN, - Kunstenaars uit Brabant.
22652: NN, - 59e Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. 1945. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
70303: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1899 Eerste, Tweede en Derde Stuk.
70300: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over.
11950: NN, - Brabant in het Bijzonder.
70298: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1882..
70297: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1877..
79011: NN, - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Financien der Bataafsche Republiek houdende eenige Modificatien, opzigtelijk de Ordonnantie op het Gemaal. Gearresteerd den 18den April 1806..
22651: NN, - 57e Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
38599: NN, - Tentoonstelling Schilderijen en Acquarellen van Nederlandse Impressionisten.
374931: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1993..
37495: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 2003..
22650: NN, - 53ste Jaarverslag over 't Jaar 1939 van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave. Liefdewerk voor arme Blinden en de Blindengestichten van Grave.
41083: NN, - Vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, Prêtre de la Congregation de la Mission martyrisé en Chine le 11 Septembre 1840..
41081: NN, - Saint Basile. Histoire de sa Vie et Extraits de ses Écrits.
70264: NN, - Verslagen en mededelingen van de Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht. Nieuwe Reeks, Deel 1..
70262: NN, - Catalogus van Academische Geschriften in Nederland en Nederlandsch Indië verschenen. Jaargang 6 t/m 13..
11940: NN, - De Toekomst van het Deltagebied. Veiligheid en Ontsluiting van Zuid-Westelijk Nederland.
32147: NN, - Bruxelles.
22648: NN, - 48ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave over 1934..
29939: NN, - Topografische kaart. 45A Hedel.
11924: NN, - Jaarverslag 2008 NV Monumenten Fonds Brabant.
32469: NN, - Guide pratique des Environs de Bruxelles.
3749: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant.
45039: NN, - Liber Memorialis. Zaligverklaring van Pater Damiaan.
22647: NN, - 47ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
70174: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1912..
70173: NN, - Verslagen van de Inspecteurs van den Arbeid in het Koninkrijk der Nederlanden over het Jaar 1911..
10011: NN, - Costuymen ende Usancien van de Hooftstad 's Hertogenbos.
70171: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1938. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1937 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations. Deel I en II..
70170: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1938. No. 2. De economische Toestand van den Landbouw in 1936/1937 en andere Onderwerpen.
11902: NN, - Stimuleringsfonds Stads- en Dorpsvernieuwing. Afgeronde Voorbeeldprojecten 1982-1987..
70169: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1936 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
70168: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1937. No. 1. De economische Toestand van den Landbouw in 1935/1936 en andere Onderwerpen.
70166: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935. No. 5. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1934 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations.
70165: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1935. No. 1. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1933 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1933/1934..
70163: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1934. No. 1. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1931 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations over 1931/1932..
70162: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 2. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1930 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations over 1930/1931..
70161: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1933. No. 1. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70159: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1930. No. 3. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1929 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1929/1930..
28129: NN, - Grote of Onze Lieve Vrouwe Kerk Breda.
70157: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1927. No. 4. Verslag betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1926 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1926/1927..
70156: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1923. No. 4. Verslagen betreffende de Takken van Dienst ressorteerende onder de Directie van den Landbouw over 1922 en beknopte Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1922/1923..
70154: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1915. No. 5. Verslag der Rijkslandbouwproefstations over 1914/1915..
70155: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1920. No. 4. Verslagen der Rijkslandbouwproefstations voor Contrôle-Onderzoek over 1919/1920..
70153: NN, - Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Landbouw 1912. No. 2. Lijst van officiëele Personen, Instellingen en Vereenigingen op Land- en Tuinbouwgebied.
70138: NN, - Handelingen van het XXIIe Vlaams Filologencongres. Gent 24-26 april 1957..
70137: NN, - Handelingen van het XXIIIe Vlaams Filologencongres. Brussel 1-3 april 1959..
22645: NN, - 44ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
22646: NN, - 45ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
29933: NN, - Topografische kaart. 51A Oisterwijk.
26208: NN, - Heusden.
3748: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1987..
37480: NN, - Hieronymus Bosch. Een Interpretatie van zijn Laatste Oordeelstriptiek te Wenen aan de Hand van Middelnederlandse literaire Bronnen.
37476: NN, - Hommage Jeroen Bosch.
3644: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1844. Dertigste Jaargang.
27773: NN, - Dichter bij de Zaligheden.
11900: NN, - Pakket Literatuur over de Geschiedenis Drunen, Heusden, Vlijmen.
38661: NN, - Programma Tweede Internationaal Congres voor Beiaardkunst met Tentoonstelling te 's-Hertogenbosch op 14, 15 en 16 augustus 1925..
22644: NN, - 42ste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden) en de Blindengestichten van Grave.
22642: NN, - Negen en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22643: NN, - Veertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
3747: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1986..
44150: NN, - Congresboek. Nederlandse Sint Gregoriusvereniging 1878-1978..
22641: NN, - Acht en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave (Liefdewerk voor arme Blinden).
22640: NN, - Zeven en Dertigste Jaarverslag van de Stichting Instituut of Gesticht voor Blinden te Grave.
38826: NN, - Ferwerda & Tieman. Catalogus Najaar 1964..
6991: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1844. Huitième Année.
6990: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1846. Dixième Année.
6989: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. Année bissectile 1856. Vingtième Année..
6988: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1845. Neuvième Année.
6985: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain. 1855. Dix-Neuvième Année.
69852: NN, - Catalogus van de Bibliotheca Svecica en van de overige Zweedse Werken in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
28101: NN, - De Parochiekerk van Tongerlo en de Eredienst van O.L. Vrouw.
6984: NN, - Annuaire de L'Université Catholique de Louvain Année bissectile 1848. Douzième Année.
69826: NN, - Le Stanze di Raffaello.
22637: NN, - Vier en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22638: NN, - Vijf en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22639: NN, - Zes en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
6982: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1838. Vierde Jaar.
38594: NN, - Jan Cunen-Museum Oss. Catalogus van Schilderijen en Tekeningen.
38591: NN, - Voorjaarstentoonstelling 1973 Haagse School Nederlandse, Belgische en Franse Impressionisten. Kunsthandel Borzo.
6981: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1837. Derde Jaar.
29926: NN, - Topografische kaart. 49G Huijbergen.
3659: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1859. Vijf-en-veertigste Jaargang.
3660: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1860. Zes-en-veertigste Jaargang.
3658: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1858. Vier-en-veertigste Jaargang.
6980: NN, - Roomsch-Katholijk Jaarboek voor het Koningrijk der Nederlanden. 1835. Eerste Jaar.
69780: NN, - The World of Learning 1982-83. 33rd Edition. Volume One 1. International 2. Afghanistan-Quatar.
15020: NN  , - Struktuurschets voor de Recreatie van het Landschap in het Maasland.
281: NN, - Boeren-Litanie ofte Klachte der Kempensche Landt-lieden over de Ellenden van deze lanck duerighe Nederlantsche Oorlooghe.
22636: NN, - Drie en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
17004: NN, - Gemeentegids Vught.
38014: NN, - Uit Brabant's kerkelijke Verzamelingen.
38016: NN, - Hedendaagse Constructieve Kunst in België.
41982: NN, - Notice sur la Congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée.
39032: NN, - Chantal Capelle.
69534: NN, - Een Glasie van Vriendschap. De Glazen van de Colectie Guépin.
69510: NN, - Lijst van Geschriften van Leden der Vereeniging {Thijmgenootschap] incl. Supplement 1940..
198568: NN, - Gemeente Erp. Gemeentegids 1991..
41048: NN, - Vereniging Maria, Koningin van de Vrede. Mariatoewijding en Statuten.
28094: NN, - Gids: Parochiekerk Maria Magdalena Geffen.
36099: NN, - De Brembosch. Een Bundeltje Liederen.
29910: NN, - Topografische kaart. 50C Zundert.
29906: NN, - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
32950: NN, - Heel Opwijk viert Feest. Inhuldiging Burgemeester en Gemeenteraadsleden. Praalstoet en Volksfeest 30 april 1989..
11804: NN, - Stichting Nazorgcentrale Schijndel-Uden-Veghel. Jaarverslag 1968-1969..
43955: NN, - De Christus van San Damiano.
22635: NN, - Twee en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
13512: NN, - Directorium Divini Officii juxta Ritum Brevarii et Missalis Sanctae Romanae Eccledisae ad usum Cleri Saecularis Dioecesis Buscoducensis.
33935: NN, - Geel die barmhartige Stede.
33936: NN, - De Turnhoutse Kempen naar economische en sociale Betekenis.
22634: NN, - Een en Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave.
22631: NN, - Acht en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1914..
22632: NN, - Negen en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1915..
22633: NN, - Dertigste Jaarverslag van het Instituut voor Blinden te Grave over het Jaar 1916..
3727: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1964..
256745: NN, - Formulaire de Prières pour le Matin, le Soir et durant la Journée a l'usage des Demoiselles pensionnaires du Pensionnat a Dongen.
11795: NN, - Sociale Aspecten van de Ruimtelijke Ontwikkeling van Zuidwest-Nederland.
11793: NN, - De door de Overheid gesubsidieerde Muziekscholen in Noord-Brabant 1970..
12805: NN, - Wapen van 's-Hertogenbosch.
30700: NN, - Kort Begrip van de Stadt Aerschot synde een Hertoghdom in Brabant.
43937: NN, - Constitutiën en Regels der Zuster-Vereeniging van den H. Joseph te Amersfoort.
69249: NN, - Academia Belgica XXVe Verjaring. Verslag 1958-1963..
198539: NN, - Gemeentegids Beek en Donk.
198544: NN, - Toeristengids Heeze .
198545: NN, - Gemeente Asten .
198546: NN, - De Kraanmeer 1830 - 1985..
40370: NN, - Statuten voor de Eerewacht van het H. Sacraments des Altaars te Venlo.
198536: NN, - Officiële Gids voor de Gemeente Heeze.
198537: NN, - Optochtprogramma 21e Brabantse Dag Heeze 1978..
22630: NN, - Zeven en Twintigste Jaarverslag van het Instituut voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1913..
11786: NN, - Kwaliteit voor Brabant. Christendemocratische Beldeidsinitiatieven 1991-1995..
69134: NN, - Henri Matisse.
69110: NN, - Van Willibrord tot Wereldraad., Enige aspecten van het geestelijk Leven in Utrecht door de eeuwen heen.
12280: NN, - De Uitbreiding van 's-Hertogenbosch als Woon- en Werkstad.
20554: NN, - Pijnenburg Juweliers Eindhoven.
69069: NN, - De Plaag van Stad en Dorp of het Alcoolisme. Verhalen, Zedelessen en Gedichten getrokken uit de beste Werken over Drankmisbruik uitgegeven in België en in Engeland.
69063: NN, - Ordo Sabbati Sancti, quando vigilia Paschalis instaurata peragitur (editio altera).
69011: NN, - République Française. Ville d'Amiens. Livret d'ëtat-Civil de la Famille Paul Mathieu Donnay (* 23-07-1893) et Paula Fernande Elise Gondat (* 29-05-1892).
69006: NN, - Charles Despae. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent..
69005: NN, - Eugenie Cantré. Spaarboekje Algemeene Spaar- en Lijfrentekas. Gent..
69003: NN, - Spa fotoalbum.
69002: NN, - Aanplakbiljet: Werkhuisverordening Belgische Landsbond der Bouwbedrijven en Openbare Werken.
22629: NN, - Een en Twintigste Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave over het Jaar 1907..
68984: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht . Deel VII Provincie Friesland. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk.
68983: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel VIII. Provincie Overijssel. Deel IX. Provincie Groningen. Deel X Provincie Drenthe.
22628: NN, - Zestiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
68982: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel V. Provincie Zeeland. Deel VI. Provincie Utrecht. Deel VII Provincie Friesland.
68981: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1889. Deel III. Provincie Zuidholland. Deel IV. Provincie Noord-Holland.
68978: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een en dertigsten December 1899. Deel XI. Provincie Limburg. Deel XII. Totaal voor het geheele Rijk.
68952: NN, - 150 Jaar Kadaster in Nederland.
68948: NN, - Freie Stadt zwischen Stacheldraht. Die Zonen- und Sektorengrenze von Westberlin.
36007: NN, - (Poster) Bekendmaking Mannenkoorconcerten etc..
36006: NN, - De Toonkunst en haar Beoefenaars. Lijst van Muziekwerken aanwezig in de Openbare Leeszaal 's-Hertogenbosch.
22627: NN, - Vijftiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
169513: NN, - Sociografisch Onderzoek ten behoeve van het Uitbreidingsplan van de Gemeente Vught.
3643: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1843. Negen-en-twintigste Jaargang.
12277: NN, - Programma der Feesten ter gelegenheid van het 700 Jarig Bestaan der Stad 's Hertogenbosch 17-23 juli 1885..
22625: NN, - Twaalfde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
22626: NN, - Veertiende Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
3745: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1984..
67604: NN, - Liste des Engagères des Domaines du Limbourg et des trois Pays d'Outre-Meuse.
67600: NN, - Jan de Beyer en Amsterdam 1703-1785..
16905: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
27827: NN, - St. Willibrorduskerk Diessen.
3633: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1833. Negentiende Jaargang.
16904: NN, - Onze Grootvader is in 1898 met een Schoenfabriekje begonnen.
67570: NN, - Stichting Menno van Coehoorn. Ledenlijst 1954..
67556: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de Bond Heemschut gevestigd te Amsterdam.
22624: NN, - Vierde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
67555: NN, - Overzicht van de Provinciale, Regionale en Lokale Historische Verenigingen in Nederland.
22623: NN, - Derde Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
3657: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1857. Drie-en-veertigste Jaargang.
38660: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
38590: NN, - Voorjaarstentoonstelling Kunsthandel Tjerk Wiegersma. Haagse School Nederlandse Impressionisten Nieuwe Aanwinsten.
38586: NN, - Tentoonstelling Vlaamse Grafische Kunst.
372681: NN, - Catalogus van de 264 Werken van Vincent van Gogh behorende tot de Verzameling van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
22622: NN, - Tweede Jaarverslag van het Instituut of Gesticht voor R.K. Blinden te Grave.
3744: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1983..
29905: NN, - Topografische kaart. 56F Reusel.
67338: NN, - Der grosse Strassburger hinkende Bote 1879..
16903: NN, - Stadsgids Waalwijk 1983-1984..
67263: NN, - The Slashers. A new short History of the Gloucestershire Regiment 1694-1965..
29900: NN, - Topografische kaart. 58B Panningen.
15013: NN, - Jan Cunencentrum. Een Greep uit de Collectie.
29875: NN, - Topografische Kaart 50H Lage Mierde.
106857: NN, - Geslachtboom van Karel Frans Josef de Partz. Prins der Sint-Jans-Gilde (1743).
106859: NN, - Geslachtboom van Joost van der Hoeven, Overhoofdman der Sint-Jans-Gilde (1616).
106862: NN, - Stamboom van Gillis van Gottingnyes, Hoofdman der Sint-Jans-Gilde (1561).
22612: NN, - Reglement der Roomsch Katholieke Kiesvereeniging in het District Grave.
22590: NN, - Gemeentegids Cuijk.
67236: NN, - Heiligdommen en Bedevaarten Nederland.
11756: NN, - Een Woord aan de Kiezers door eenige hunner Roomsch Katholieke Medekiezers.
21417: NN, - Weverij De Ploeg Bergeijk 1923 - Heden.
106853: NN, - Het Geslacht De Gier.
105408: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1919..
67126: NN, - Johannes Vermeer.
32448: NN, - Parc Park Woluwe. Kaart 1:.
67118: NN, - De Choleraepidemie in Nederland in 1866 en 1867. Derde Stuk.
67082: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Deel 1 (1852) t/m Deel 61 (1921)..
67081: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1920..
67080: NN, - De Rechtspraak van de Kroon in Geschillen van Bestuur. Jaargang 1921..
67070: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Vijftigste Deel 1914..
67069: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Veertigste Deel 1909..
67068: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Veertigste Deel 1906..
13508: NN, - Statuta Dioecesis Buscoducensis.
13503: NN, - Diakonie.
135041: NN, - Eerste Jaarverslag van het Liefdewerk Voor onze Kerken in het Bisdom 's-Hertogenbosch over het Jaar 1934..
67067: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Dertigste Deel 1897..
67066: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Dertigste Deel 1896..
67065: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Dertigste Deel 1891..
67064: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Twintigste Deel 1887..
67063: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Twintigste Deel 1882..
67062: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeventiende Deel 1877..
67061: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Elfde en Twaalfde Deel 1871 en 1872..
67060: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zevende en Achtste Deel 1867 en 1868..
67059: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijfde en Zesde Deel 1865 en 1866..
67058: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Derde en Vierde Deel 1863 en 1864..
34960: NN, - Oost-Brabant. Deel I Het mooie Hageland.
38659: NN, - Beiaard van den St. Janstoren 's-Hertogenbosch Nederland.
66839: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1907-1908..
66837: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1901-1903..
66836: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1898-1900..
66835: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1895-1897..
66834: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1892-1894..
66833: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1888-1890..
66832: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1885-1887..
169009: NN, - Hervormde Gemeente Sprang 375 Jaar.
66831: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1882-1884..
66830: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1879-1881..
66829: NN, - Verslagen der Maatschappij tot Exploitatie der Staatsspoorwegen over de Jaren 1876-1878..
66825: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Vijftigste Deel 1918..
66824: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Vijftigste Deel 1911..
66823: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftigste Deel 1910..
66822: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Veertigste Deel 1905..
66821: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Veertigste Deel 1904..
66820: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Veertigste Deel 1903..
66819: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Veertigste Deel 1902..
66817: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Dertigste Deel 1895..
66816: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Dertigste Deel 1892..
66815: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-Twintigste Deel 1885..
66814: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Twintigste Deel 1884..
66813: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Twintigste Deel 1883..
66812: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Achttiende Deel 1878..
66811: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertiende Deel 1873 & Veertiende Deel 1874..
66762: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Vijftigste Deel 1917..
66761: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-Vijftigste Deel 1916..
79005: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Vijftigste Deel 1913..
66759: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twee-en-Vijftigste Deel 1912..
66758: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zeven-en-Veertigste Deel 1907..
66757: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Dertigste Deel 1899..
66753: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Dertigste Deel 1890..
66754: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Drie-en-Dertigste Deel 1893..
66755: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vier-en-Dertigste Deel 1894..
66756: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Dertigste Deel 1898..
66752: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-Twintigste Deel 1889..
66749: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Twintigste Deel 1880..
66750: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-Twintigste Deel 1881..
66751: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-Twintigste Deel 1888..
66746: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negende Deel 1869 & Tiende Deel 1870..
66747: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijftiende Deel 1875..
66748: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negentiende Deel 1879..
66672: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1920..
66671: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1896 en 1897..
66670: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1892 en 1893..
66669: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1882 en 1883..
66668: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1880 en 1881..
66667: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1877 en 1878..
66666: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
66665: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1875..
41922: NN, - Was ist der Montserrat? Ein Gebirge, ein Heiligtum, ein Kloster.
26044: NN, - Gravure Clundert.
37260: NN, - Vincent van Gogh.
66636: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1921 en 1922..
66637: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1924 en 1925..
66638: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1926 en 1927..
66634: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1876..
66635: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1898 en 1899..
66632: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1871 en 1872..
66633: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1873 en 1874..
66625: NN, - Verzameling van Voorbeelden voor Akten van den Burgerlijken Stand.
66624: NN, - Afstandswijzer in Kilometers voor de Toepassing der Tarieven tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
66610: NN, - No. 88 Algemeen Register van Veren op de Rivieren, Kanalen en andere Wateren des Rijks.
66604: NN, - De Wetgeving met betrekking tot Lijkverbranding in eenige Landen van Europa.
66599: NN, - Reglement op het Beheer der Rivierpolders in de Provincie Gelderland.
30457: NN, - Brochure Merksem-Gids.
66595: NN, - 1909-1936 Het Leven Van Onze Kroonprinses in Beeld.
66597: NN, - Het Koninklijk Besluit......betrekkelijk de Inkwartieringen en het Onderhoud van het Krijgsvolk..........
66588: NN, - Overzigt van den Toestand van het Lager Onderwijs in het Koningrijk der Nederlanden op 31 December 1869 vergeleken met dien op 31 december 1857..
34900: NN, - Le Guide Fidèle contenant la Description du Brabant Wallon.
66552: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1916..
66551: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1915..
66550: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1914..
66549: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1913..
66547: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1886 en 1887..
66545: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1860, 1861 en 1862..
66542: NN, - Verslag betreffende den Toestand der Vereeniging Centraalisraëlietisch Krankzinningengesticht in Nederland over de Jaren 1933 en 1934..
66529: NN, - Wet op het Regt van Zegel.
66528: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1930 en 1931..
66527: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1928 en 1929..
66526: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1912..
66525: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1906 en 1907..
66524: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1904 en 1905..
66523: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1902 en 1903..
66522: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1900 en 1901..
66521: NN, - Verslag aan de Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk over de Openbare Werken in het Jaar 1894 en 1895..
66520: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1884 en 1885..
66519: NN, - Verslag aan de Koning over de Openbare Werken in het Jaar 1858 en 1859..
66518: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1955..
43659: NN, - Staten, ter Bepaling der Verhouding tusschen het Getal Protestantsche en Katholijke Ambtenaren in het Koningrijk der Nederlanden ten Jare 1847..
66517: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1954..
66516: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1953..
66515: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1952..
66514: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1951..
66513: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1950..
66512: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1949..
66511: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1948..
66510: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1947..
66509: NN, - Verslag over de voornaamste Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in in het Jaar 1946..
66508: NN, - Verslag over de Openbare Werken op het Gebied van de Waterstaat in de Jaren 1944 en 1945..
66507: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1943..
39696: NN, - St. Jorisgilde. Loenhout 1354-1987. Kempisch Gildefeest.
66506: nn, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1942..
16873: NN, - Werk van Toen. Tentoonstelling bij de Ingebruikneming van het Heemcentrum In de Drye Swaentjes, De Lind 42, Oisterwijk.
3656: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Schrikkeljaar 1856. Twee-en-veertigste Jaargang.
66505: nn, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1941..
66504: NN, - Verslag over de Openbare Werken uitgevoerd door of met medewerking van het Departement van Waterstaat in het Jaar 1940..
66503: NN, - Verslag over de Openbare Werken in het Jaar 1939..
66502: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1938..
66501: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1937..
66500: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1936..
66499: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1935..
66498: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1934..
66497: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1933..
66496: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1932..
66494: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1918..
66495: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1919..
66493: NN, - Verslag aan de Koningin over de Openbare Werken in het Jaar 1917..
29860: NN, - Topografische kaart. 46D Boxmeer.
66464: NN, - Handbook of the Netherlands an Overseas Territories.
10123: NN, - Generael Placaet en Ordonnantie Op het Stuck van den Opheve van de Generale ende Gemeene Middelen, by de Staten van de Vereenighde Provincien bewillight, tot Onderstandt van de Gemeene Sake.
66433: NN, - Gewijzigde Onderwijswet van 1905, (volledig). Wet tot Regeling van het Lager Onderwijs, van 17 aug. 1878, Staatsblad 127........ Tekstuitgave.
66411: NN, - Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Groote Rivieren.
66410: NN, - Rapport betrefende het Onderzoek naar de Volkshuisvesting ten Plattelande in Gelderland. Gebied van de Veluwe.
66400: NN, - De Betekenis van de Ontwikkelingspsychopathie.
66392: NN, - Reorganisatie van het Technisch Hoger Onderwijs.
66390: NN, - De Bevolking van de zwaar door Oorlogsgeweld geschonden Provincie Zeeland vraag uw warme Belangstelling voor: haar Wenschen ten opzichte van een bevredigend materieel Herstel.
10114: NN, - Ordonnantie Generaalen Impost op de Hoornbeesten en bezaeyde Landen.
66366: NN, - Verslagen betreffende de Werking en Toepassing van de Schepenwet en den Gang van den Dienst in de verschillende Districten der Scheepvaart-Inspectie over 1912 t/m 1938..
66363: NN, - Nota betreffende de Rechten en Plichten van plaatselijke Overheid en Bevolking in Geval van een vijandelijke Bezetting.
66360: NN, - Overzicht van hetgeen op het Gebied van de Volksgezondheid in Noordholland wordt gedaan.
66324: NN, - De Contrôle op den Gemeente-Ontvanger van Zaandam (een nieuw Systeem).
66321: NN, - De Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool te Wageningen.
66318: NN, - Leidraad voor Veiligheidsmaatregelen in het Bouwbedrijf.
66316: NN, - Adres van den Gemeenteraad van Amsterdam aan den Koning, tot Wijziging van eenige Artikelen der Gemeentewet.
66301: NN, - Verslag der Staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 30 Mei 1921, No. 96, om van Voorlichting te dienen omtrent de Electriciteitsvoorziening van het Land.
66299: NN, - In de Strijd tegen de Werkloosheid. Rapport van het NVV inzake de uitvoering van Openbare- en Werkverschaffingswerken.
3742: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1981..
3743: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1982..
66289: NN, - Uit de Geschriften van mr. H. Vos.
11736: NN, - Gemeentelijke Her-Indeling in Noord-Brabant nodig?.
11747: NN, - Verslag van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Brabant over de Jaren 1942-1950..
11748: NN, - Nota 2e Nationale Luchthaven Noord-Brabant.
27770: NN, - Aula Dei. 70 jaar Sacramentskerk Breda.
26032: NN, - Een Schip in Getijdenstroom. 25 Jaar Moeder-Godsparochie Roosendaal.
26027: NN, - Roosendaal Monumenten.
26025: NN, - Roosendaal rond Dolle Dinsdag. Bevrijding 1944..
41904: NN, - L'Abbatiale de Saint-Savin.
106797: NN, - Voorloopige Lijst eeniger Voormannen en voorname Familiën der Kempen.
66247: NN, - Verslagen aan de Koninging, Koningin-Weduwe, Regentes van het Koninkrijk, betrekkelijk den Dienst der Rijkspostspaarbank in Nederland 1893-1944..
66246: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1878-1879..
66245: NN, - Verslagen over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1867 t/m 1910..
66243: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1896..
66244: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1899..
3741: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1980..
66242: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1895..
66241: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1894..
66240: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1893..
66239: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1892..
66238: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1890..
66237: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1880..
66235: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1877..
66236: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1878..
66225: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1867..
66226: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1868..
66227: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1869..
66228: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1870..
66229: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1871..
66230: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1872..
66231: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1873..
66232: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1874..
66233: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1875..
66234: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1876..
66224: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1889-1890..
66223: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Acht-en-veertigste Deel.
66153: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 t/m 1920..
66152: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1920..
66151: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1919..
66150: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1918..
66149: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1917..
66148: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1916..
66147: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1915..
66146: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1914..
66145: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1913..
66144: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1912..
66140: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1907 en 1908..
66141: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1909..
66142: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1910..
66143: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1911..
66139: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1905 en 1906..
66138: NN, - Verslag omtrent den Staat der Rijksverzekeringsbank en hare Werkzaamheden in het Jaar 1903 en 1904..
66136: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1959..
66134: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1957..
66135: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1958..
66133: NN, - Verslag van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf van Groningen over 1956..
66122: NN, - Verslag van het Een en Twintigste Bedrijfsjaar 1936 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66121: NN, - Verslag van het Twintigste Bedrijfsjaar 1935 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66119: NN, - Verslag van het Zeventiende Bedrijfsjaar 1932 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66120: NN, - Verslag van het Negentiende Bedrijfsjaar 1934 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66118: NN, - Verslag van het Zestiende Bedrijfsjaar 1931 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66117: NN, - Verslag van het Vijftiende Bedrijfsjaar 1930 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66116: NN, - Verslag van het Dertiende Bedrijfsjaar 1928 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66115: NN, - Verslag van het Twaalfde Bedrijfsjaar 1927 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66114: NN, - Verslag van het Tiende Bedrijfsjaar 1925 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66113: NN, - Verslag van het Negende Bedrijfsjaar 1924 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66112: NN, - Verslag van het Achtste Bedrijfsjaar 1923 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66111: NN, - Verslag van het Zesde Bedrijfsjaar 1921 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66110: NN, - Verslag van het Eerste Bedrijfsjaar 1916 der N.V. Provinciale Geldersche Electricteits-Maatschappij te Arnhem.
66106: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1958/1959..
66107: NN, - Verslag van den Staat der Hooge- Middelbare en Lagere Scholen in het Koningrijk der Nederlanden over 1879-1880..
66103: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1943..
66104: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1944..
66105: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1957..
66102: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1931..
66101: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1914..
66100: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1913..
66099: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1912..
66096: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1908..
66097: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1909..
66098: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1910..
66095: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1907..
66094: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1906..
66093: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1905..
66092: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1904..
66091: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1903..
66090: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1902..
66089: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1901..
66088: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1900..
66087: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1898. Deel I en II..
66085: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1891..
66086: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1897..
66084: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1889..
66081: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1886..
66082: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1887..
66083: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1888..
66080: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1885..
66078: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1883..
66079: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koninkrijk der Nederlanden over 1884..
22448: NN, - De Ontwikkeling van de Gemeente Uden sinds 1946..
66077: NN, - Verslag over de Verrichtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1882..
66076: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1881..
66075: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1879..
10112: NN, - Reglementen en Verordeningen der Provincie Noord-Brabant. Aanvulling 1931..
3740: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1979..
66003: NN, - De Inkwartieringswet en hare Uitvoeringsvoorschriften. Voorzien van Aanteekeningen.
66002: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij.
66001: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de Strandvonderij.
66000: NN, - Lijst van Geneeskundigen aan wie de Keuring van Invalide Ambtenaren kan worden opgedragen.
65993: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 26e jaarverslag 1947..
65990: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 16e jaarverslag 1937..
65991: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 17e jaarverslag 1938..
65988: NN, - Pro Senectute (voor den Ouderdom) 15e jaarverslag 1936..
65982: NN, - Tarief voor het Vervoer van Reizigers, Bagage en Honden in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen. 2e Vervolg..
65978: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in rechtsreeksch Verkeer Binnenverkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der Nederlandsche Spoorwegen.
65975: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van sommige Goederen in Verkeer tusschen de op Nederlandsch Grondgebied gelegen Stations der beide Maatschappijen.
65976: NN, - Speciale-Tarieven voor het Vervoer als Vrachtgoed van Bestelgoederen in Binnenverkeer tusschen Stations der beide Maatschappijen.
65966: NN, - Leerlingenschaal en Klassebezetting.
65957: NN, - Wet van 13 Juli 1895 (Staatsblad No. 113) houdende Bepalingen omtrent Verveningen.
65949: NN, - Het Ontwerp-Mackay tot Herziening der Wet op het Lager Onderwijs, ter vergelijking gedrukt naast de thans geldende Wet. Met Memorie van Toelichting.
65933: NN, - Circulaires Waterstaat 1898-1902..
65929: NN, - Voorschriften van het Koninkrijk der Nederlanden betreffende Strandvonderij.
40904: NN, - Maria Theresia Ledóchowska 1933..
30428: NN, - Gemeente Schilde / Commune de Schilde 1830-1905..
65888: NN, - Catalogus van de Bibliotheek der Provincie Groningen.
65886: NN, - De geldende Bezettingswetgeving voor zoover van Belang voor de Gemeente-Administratie.
65871: NN, - Alphabetische Lijst der Ambtenaren en Autoriteiten, aan welke krachtens Art. 33 de Wet van 12 April 1850 (Staatsblad no. 15), art 31 der Wet van 22 Julij 1870 (Staatsblad no. 138) en het organieke Koninklijk Besluit van 7 November 1876 (Staatsblad no. 192) Vrijstelling van Port voor hunne Briefwisseling over Dienstzaken is toegestaan.
65867: NN, - Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in het 10de District (Zuid-Holland).
65864: NN, - Bijzondere Instructie voor de Riviercorrespondentie in Gelderland.
20094: NN, - Toeristische Informatiegids. Content Kempenland.
20100: NN, - Kempenland.
30427: NN, - Uittreksels uit de Geschiedenis van Schilde.
65780: NN, - Catherine de Bar Mére Mechtildis van het H. Sacrament (1614-1698) Stichteres van het Instituut van de Benedictinessen van het H. Sacrament.
65775: NN, - Catherine de Bar Mére Mechtilde du Saint-Sacrement Fonatrice de l'Institut des Bénédictines de l'Adoration Perpétuele 1614-1698..
3739: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1978..
256728: NN, - Industrieel Ontwikkelingsplan voor West-Brabant. Deel 1 & 2..
65736: NN, - Inventaris der Archieven van de Hervormde Gemeente Valkenburg-Meerssen 1649- ca. 1970..
9991: NN, - Besluit regelende de Onderscheidingsteekenen, bedoeld in art. 38 der Verordening op de Brandweer, de Inrigting van het Brandwezen en het Getal Brandspuiten en Brandgereedschappen binnen de Gemeente 's-Hertogenbosch.
99831: NN, - Verzameling van eenige Sententien, Privilegien, Reglementen ende Resolutien raakende de Politie, Justitie ende Finantie binnen de Hoofdstad 'sHertogenbosch; waar by voor af gevoegt is de Capitulatie waar op dezelve Stad onder de Vereenigde Nederlanden gekomen is.
9975: NN, - Reglement voor de plaatselijke gewapende Burgermagt binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99648: NN, - Ordonnantie of Vernieuwinge der Jaarkeuren der Dingbanke en Gemeente van Oostelbeers en Middelbeers.
99643: NN, - Echt-Reglement, over de Steden, ende ten Platten Lande, in de Heerlijckheden, en Dorpen, staende onder de Generaliteyt.
99602: NN, - Algemeene Politieverordening voor de Gemeente Zevenbergen 1924..
99551: NN, - Waterschap Het Oudland van Standdaarbuiten. Keur op de Waterleidingen 1938..
99533: NN, - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1944..
99518: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van het Departementaal Bestuur van Braband Donderdag den 18e April 1805... betrekkelijk het arresterenvan een Tarief van Leges en Jura, zoo voor het Geregtshof en deszelfs Commissarissen, als voor de Griffie en Secretarij van hetzelve,….
99517: NN, - Register der Wetten der Decreten, Decisien en Besluiten van Zijne Majesteit den Koning mitsgaders der Bekendmakingen en Circulaire Aanschrijvingen van de Ministers zijner Majesteit en van den Landdrost van Brabant. Gearresteerd in het Jaar 1808, en alomme in dat Departement verzonden.
99496: NN, - Reglement of Keure op den Impost op de Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
99497: NN, - Register der Proclamatien en circulaire Aanschryvingen. Na het Fransche Tusschenbestuur tot den Jaare 1800. Geärresteerd, en alomme in Bataafsch-Braband of in het Departement van de Dommel verzonden: ….
99493: NN, - Reglement of Keure der Belasting op het Bestiaal binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99492: NN, - Reglement of Keure der Belasting op de Fouragien, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99485: NN, - Ordonnance et Placcart du Roy nostre Sire descreté sur le Faict de la Chasse & Port d'Harquebuses.
99458: NN, - Reglement en Ordonnantie op de Crimineele Justitie, en den Styl van Procedeeren in Criminele Zaaken voor den Geregte van 's Hertogenbosch.
99455: NN, - Verordening tot Regeling van de Zamenstelling en den Werkkring der Gezondheids-Commissie voor de Gemeente 's Hertogenbosch.
99456: NN, - Lijst van in de Gemeente 's Hertogenbosch bestaande Verordeningen.
99451: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Resolutie, houdende Approbatie van den inkoop van het Regt der Geoctroyeerdens van de Wagenposterye tussen de Steden 's Bosch en Maastrigt....
99453: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent.... hun verzoek om als Kraan-Kind hersteld te worden, ... ..
99449: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
99448: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van de het Reglement  voor de Voerlieden   gearresteert den 22. Mey 1759..
99447: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van het Reglement voor de Voerlieden.
99446: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Interpretatie van den 2. Artikel van de Ampliatie van dehet Reglement voor de Voerlieden gearresteert den 22. Mey 1759..
99444: NN, - Ordonnantie, waar naar van wegens, ende ten behoeve van de Stadt 's Hertogenbosch, sal worden verpagt het Passage Gelt en sulcx voor den Termyn van een Jaar.....
99445: NN, - Reglement op den Wissel-Wagen van 's-Hertogenbosch op Utrecht en vice versa bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99433: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Reglement op het betalen van Trap-Geld.
99434: NN, - Reglement op het Schuiten-Veer tusschen de Stad 's Hertogenbosch en de Gemeente Rosmalen.
99442: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Interpretaie en Ampliatie van den 8. Art. van de Ordonnnatie op het Weg en Dykgelt.
99432: NN, - Reglement by Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stadt 's Hertogenbosch gearresteert voor den Stads Kruyer, en op het bestellen der Goederen by de Markt en Veer-Schippers binnen voorsz. Stad gebragt worden.
99431: NN, - Waar naar, tyde van Hoog Water, de Schippers bevaarende het Veer tussen de Stad 's Hertogenbosch en Vugt, in het overbrengen van Passagiers, haar sullen moeten reguleren.
99428: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent Alteratie en Ampliatie van het Reglement voor de Schippers op Vugt.
9942: NN, - Reglement of Keure, volgens welke binnen de Stad 's-Hertogenbosch, zal worden geheven de Belasting op het Gemaal.
99419: NN, - Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Houtschatten [in de Meierij].
99405: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hooft-Stad 's Hertogenbosch omtrent de Knegt van de Brandmeesters toegevoegt drie Guldens voor het spoelen reynigen en gade slaen van yeder Brandspuyt welke gebruykt of geprobeert is.
99397: NN, - Reglement van Orde voor de Gemeente-Arbeiders van 's-Hertogenbosch, bij het Ontstaan van Brand.
99396: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent Approbatie van het Reglement door den Burgerkrygsraad geraamt voor de Rotsgezellen van de vier Schutteryen, om zig, by opkomende Brand, daarna te reguleren.
99394: NN, - Reglement, tot beter Administratie van de Justitie in den Schepen-Stoel der Stadt 's Hertogen-Bosch.
99392: Nn, - Verordening op de Bank van Leening te 's Hertogenbosch.
99388: NN, - Reglement op het bakken en verkoopen van Roggebrood binnen de Gemeente Helmond.
99389: NN, - Plaatselijke Verordeningen op Schut en Policie Reglement voor de Gemeente Gemert, Distrikt Helmond, Provincie Nooord-Braband.
99385: NN, - Eenige Politie-Verordeningender Gemeente Helmond Provincie Noordbrabant.
99382: NN, - Verordening & Reglement op het Burgerlijk Armbestuur der Gemeente Helmond.
99378: NN, - Reglement op de Invordering der Plaatselijke Belasting op de Huurwaarde.
99371: NN, - Reglement ter Voorkoming en Blussching van Brand, in de Gemeente Zevenbergen.
99369: Nn, - Verordening op de Invordering der Plaatselijke Belasting op Brandstoffen binnen de Gemeente 's Hertogenbosch.
99368: NN, - Verordening voor de Plaatselijke Commissie van Toezigt op het Lager Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
99367: NN, - Verordening op de Invordering van Gelden voor het keuren van Visch in de Gemeente 's Hertogenbosch en Besluit tot Heffing.
99361: NN, - Plaatselijke Verordeningen van 's-Hertogenbosch tegen wier Overtreding Straf is bedreigd.
99358: NN, - Verordening op de Invordering eener Plaatselijke Belasting op de Honden in de Gemeente 's-Hertogenbosch en Besluit tot Heffing.
99346: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van de Municipaliteit van Den Bosch [m.b.t] Vroedvrouwen.
99344: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99342: NN, - Uittreksel voor de Kunstlievende Leden van het Reglement der Liederentafel Oefening en Uitspanning te 's-Hertogenbosch.
99343: NN, - Reglement Vereeniging ter beoefening der Natuurkundige Wetenschappen 's Hertogenbosch.
99338: NN, - Reglement voor de Gemeente-Muziekschool te 's Hertogenbosch.
99331: NN, - Huishoudelijk Schoolreglement voor het Departement Braband.
99337: NN, - Verordening voor de Burger-Avondschool voor Middelbaar Onderwijs te 's-Hertogenbosch.
99316: NN, - Resolutie 's-Hertogenbosch.... rakende het Onderhoud van ouderlose Soldate Kinderen.
99308: NN, - Gheboden ende uytgheroepen by Myne Heeren den Schouteeth, Amptman, Borge-Meesteren, Schepenen ende Raedt der Stadt Antwerpen den 22. Julij 1715..
99306: NN, - Ordonnantie ende Reglement waer naer den Dijckgrave, Gezwoorens en Penningh-Meester, mitsgaders de Gemeene Ingelanden van de grooten Zonzeelschen Polder, naer soo omtrent de Regeeringe en Directie over den selve Polder, het innen en betalen van den Geschooten ofte Omslagen als andersints respective sullen hebben te reguleren.
9930: NN, - Publicatie van het Staats-Bewind der Bataafsche Republiek, betreffende een Tiende Verhoging der gemeene Middelen, in de Steden Willemstad en Ruige Hil, en in de Dorpen Fijnaard en Heyningen, met derselver Jurisdictiën, voor den twee Jaren.
99268: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raaden der Hoofdstad 's Hertogenbosch omtrent opzichtelyk de Swagers, dat die wel tot Regenten te samen mogen verkoren, doch niet te gelyk administreerende zyn.
99271: NN, - Reglement voor de verdeeling van de Vleesch-Hal te 's-Hertogenbosch.
99267: NN, - Reglement op de verhuring der Standplaatsen op de Jaar- en dagelijksche Weekmarkten, te 's Hertogenbosch.
99261: NN, - Instructie voor de Kamer-Bewaarders.
99259: NN, - Reglement voor de Armen-School binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99258: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van het Gemeente-Bestuur der Stad 's Hertogenbosch [m.b.t] nieuwe Elle-Goederen, Manufactuuren en Koopmanschappen.
99256: NN, - Reglement van Politie voor het gecombineerde Corpus der Schrynwerkers, Kuipers, Draijers en Rademakers binnen de Stad den Bosch.
99249: NN, - Ordonnantie voor den Schipper van den Boeijer bij den Magistraat der Hoofd-Stadt 's Hertogenbosch.
99242: NN, - Reglement of Ordonnantie, der Belasting op den Wijn binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99239: NN, - Reglement op de Collecte van Stads Belasting te 's Hertogenbosch.
99237: NN, - Reglement op het Slagten van Vee en het verkoopen van Vleesch binnen de Hoofdstad 's Hertogenbosch.
99234: NN, - Reglement voor het Beheer der Bank van Leening binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99233: NN, - Speciale Bepalingen ter Verzekering van den rigtigen Opbrengst der Stedelijke Opcenten op den Rijks-Accijns van het Geslagt, binnen de Stad 's Hertogenbosch.
99231: NN, - Reglement der Belasting op het Binnen- en Buitenlandsch Gedisteleerd, voor de Stad 's Hertogenbosch.
9819: NN, - 14e Kapittel van het Gulden Vlies 1481..
9803: NN, - Brabantse Gemeentewapens.
9750: NN, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Braband en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten der Provincie sedert Julij 1839 tot Julij 1840..
9751: NN, - Catalogus der Boekerij van de Provinciale Griffie Noord-Brabant.
9749: NN, - Alphabetisch Verslag der Provincie Noord-Braband..... sedert Julij 1821 tot Julij 1822: O.a. Afscheiding en Vereeniging van Gemeenten; Armenwezen; Bedelaars Werkhuis te Hoogstraten; Dijken en Polders; Kanaal van Maastricht naar 's-Hertogenbosch; Landbouw en Veeteelt; Nijverheid; Onderwijs; Postwagendiensten; Rivier Afleidingen; Straatwegen..
9747: Nn, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1936..
9746: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1932..
9744: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noordbrabant over 1929..
9745: NN, - Verslag van den Toestand der Provincie Noord-Brabant over 1930..
9737: NN, - Instructie voor den Griffier der Provinciale Staten van Noordbrabant.
9734: NN, - Instructie voor de Gedeputeerde Staten van Noordbrabant.
9733: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Negentiende Deel. Eerste Halfjaar van 1829. No. 1-102..
9732: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Vijftiende Deel. Eerste Halfjaar van 1827. No. 1-101..
9731: NN, - Memoriaal van Administratie der Provincie Zuid-Braband. Zeventiende Deel. Eerste Halfjaar van 1828. No. 1-104..
9726: NN, - Instructie voor de Ambtenaren ter Provinciale Griffie van Noordbrabant.
9724: NN, - Reglement van Orde voor de Provinciale Staten. Instructie voor de Gedeputeerde Saten van Noord-Brabant.
9723: NN, - Verslag over den Toestand der Provincie over 1926 t/m 1930..
9708: NN, - 10 jaar Provinciehuis.
9706: NN, - 1814-1989 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant.
9704: NN, - Verslag nopens den Staat der Provincie Noord-Brabant en de Zaken van Algemeen Belang, voorgekomen bij het Gewestelijk Bestuur sedert Juni 1849 tot July 1850..
9702: NN, - Bestuur en Administratie der Provincie Noordbrabant Vijfde Deel: Administratieve Bescheiden 1915-1919..
9686: NN, - Reglement Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
9685: NN, - Varkensbeoordelingswedstrijd Roomsch-Katholieke Jonge Boerenstand.
96715: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1958..
96713: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1969..
96712: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1968..
96711: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1967..
96707: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1964..
96708: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1965..
96705: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1962..
96702: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1959..
96703: NN, - Provinciale Commissie ter Bevordering van de Rundveefokkerij in Noordbrabant. Verslag 1960..
96701: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1930..
96699: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over het Jaar 1929..
96698: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1928..
96696: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1926..
96694: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1924..
96693: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noord-Brabant over 't Jaar 1923..
9610: NN, - Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant.
96098: NN, - Verslag van de Landbouwproefvelden in het Westelijk en Oostelijk gedeelte der Provincie Noord-Brabant.
9593: NN, - Excursie- en Proefveldgids 1937..
9590: NN, - Eerste Jaarverslag Provinciale Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant 1946-1947..
9577: NN, - Verslag van de Vereeniging voor Stalverbetering in Noordbrabant over het Jaar 1931..
95593: NN, - Statuten en Huishoudelijk Reglement van de N.V. Verkoopcentrale van den Noord-Brabantschen Christelijke Boerenbond Eindhoven.
9558: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Tentoonstelling van Voortbrengselen van Land- en Tuinbouw, Werktuigen, enz. te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
95571: NN, - Wij wensen.
95557: NN, - Verslag van de Brabantse Landbouwdag 17 October 1955 's-Hertogenbosch.
9555: NN, - De Brabantse Landbouw verandert. Cijfers en Feiten.
95549: NN, - Jaarverslag NCB 1962. Verslag over het Jaar 1962 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95548: NN, - Jaarverslag NCB 1961. Verslag over het Jaar 1961 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95547: NN, - Jaarverslag NCB 1958. Verslag over het Jaar 1958 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95546: NN, - Jaarverslag NCB 1957. Verslag over het Jaar 1957 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95544: NN, - Jaarverslag NCB 1950. Verslag over het Jaar 1950 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95545: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95543: NN, - Jaarverslag NCB 1947 en 1948. Verslag over het Jaren 1947 en 1948 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
9554: NN, - Lijst van Voorwerpen ingezonden op de Algemeene Tentoonstelling van Landbouw en Nijverheid te houden door de Afdeeling 's Hertogenbosch der Noordbrabantsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid.
95536: NN, - Ons Boekje voor het Gebruik bij de Ziektebestrijding in de Tuinbouw.
95527: NN, - Jaarverslag NCB 1959. Verslag over het Jaar 1959 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95524: NN, - Jaarverslag NCB 1956. Verslag over het Jaar 1956 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95523: NN, - Jaarverslag NCB 1955. Verslag over het Jaar 1955 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95522: NN, - Jaarverslag NCB 1954. Verslag over het Jaar 1954 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95519: NN, - Jaarverslag NCB 1952. Verslag over het Jaar 1952 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95521: NN, - Jaarverslag NCB 1953. Verslag over het Jaar 1953 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95518: NN, - Jaarverslag NCB 1981..
95516: NN, - Jaarverslag NCB 1951. Verslag over het Jaar 1951 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95517: NN, - Jaarverslag NCB 1949. Verslag over het Jaar 1949 van de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond.
95512: NN, - Naar grotere Produktie-Eenheden in de Brabantse Veehouderij?.
95511: NN, - Jaarverslag NCB 1977..
9437: NN, - Muntvondst van Escharen.
9425: NN, - Op de Penning. Penningen uit Brabant en hun maatschappelijke Functie.
90113: NN, - Register op 'De Brabantse Leeuw' d.d. 12 december 1990..
90115: NN, - Extract uyt de Register van den Edele Mogende Heeren Raaden van Staate der Vereenigde Nederlanden omtrent Ordonnantie op het verpagten van den Houtschat over de Stad en Meyerye van 's Hertogenbosch.
90111: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1989..
90110: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1990..
90101: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1825. Elfde Jaargang.
90094: nn, - Oktroi van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden tot het oprigten van een Roomsch Armen-Weeshuis te 's Hertogenbosch (1778) en Reglement op de Administratie van het zelve door den Magistraat der Hoofd-Stad 's Hertogenbosch.
90093: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 2000..
90086: NN, - Reglement en Wetten op den stedelyken Dienst voor de gewapende Burgermacht binnen de Stad van den Bosch.
90078: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1826. Twaalfde Jaargang.
90064: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1998..
90045: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1996..
90043: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant Jaargang XII..
90025: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Jaar 1827. Dertiende Jaargang.
90012: NN, - Extract uit het Register der Resolutien van Schepenen, Gesworens en Raden der Hooftstad 's Hertogenbosch omtrent Ampliatie van de Ordonnatie voor de Voerlieden gearresteert den 22. February 1753..
8505: NN, - Taxandria. Gedenkschriften van den Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Antwerpsche Kempen. Nieuwe reeks Deel XVI-XVIII. [o.a. Een adellijk Noordbrabantsch-Turnhoutsch geslacht familie de Fierlant; Genealogie de Fierlant; Meester Louis Boone; Juul Taeymans; baron du Four; Jozef Ceulemans; Familie van J.K. Huysmans te Turnhout.].
78829: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1865..
78826: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1862..
78828: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1864..
78825: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1859..
78824: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1858..
78823: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1857..
78822: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1856..
78820: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1854..
78821: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1855..
78819: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1853..
78818: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1852..
78817: NN, - Verslag over de Verrigtingen aangaande het Armbestuur in het Koningrijk der Nederlanden over 1851..
78815: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1847..
78816: NN, - Verslag aangaande den Staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1850..
78814: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1846..
78812: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1844..
78813: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen in het Koningrijk der Nederlanden over 1845..
788111: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1841..
78811: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1840..
78809: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1838..
78810: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1839..
78808: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1834..
788081: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1835..
78807: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1832..
78806: NN, - Verslag nopens den Staat van het Armwezen over 1831..
65733: NN, - De Rijks-Archieven te Roermond in 1899..
78804: NN, - Verslag over den Staat van het Armwezen in het Koningrijk, in 1828..
78805: NN, - Verslag over den Staat van het Armwezen in het Koningrijk, 1829..
78801: NN, - Verslag over de Staat van het Arm-Wezen van het Koningrijk, in 1825..
78802: NN, - Verslag over de Staat van het Arm-Wezen van het Koningrijk, in 1826..
78800: NN, - Verslag gedaan aan de Staten Generaal omtrent de Instellingen van Weldadigheid, in 1823..
78795: NN, - Concept-Reglement voor den Arbeidsraad te Utrecht..
78790: NN, - De Beteekenis van Onderwijs in Handenarbeid.
78791: NN, - Proeve van een Ontwerpwet op de Octrooien voor Uitvindingen.
27958: NN, - Averbode Abdijkerk.
65633: NN, - Die Adels- und Wappenbriefe des Namens Mayer in allen Schreibungen.
65619: NN, - Advies van de Bestuurscommissie inzake de bestemming en de cultuurhistorische Revalorisatie van het Rijkscultureel Centrum Alden Biesen, voormalige Landcommanderij van de Duitse Orde.
65592: NN, - Rapportage betrefefnde de Hoofdlijnen, waarlangs de Overheidsbemoeiiing met de Lichamelijke Opvoeding zich zal hebben te bewegen.
65580: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Een-en-veertigste Deel.
65579: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zes-en-twintigste Deel 1886..
65578: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Negen-en-vijftigste Deel.
65577: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Vijf-en-vijftigste Deel 1915..
65576: NN, - Raad van State. Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. Zestiende Deel 1876..
65556: NN, - De Duitsche Nota en het Antwoord der Gealliëerden.
65549: NN, - Alphabetische Bladwijzer op de Circulaires in Drenthe over 1915-1922..
10582: NN, - 'Van Herenbond tot Vakorganisatie' 25 Jaar VHP Philips 1972-1997..
65527: NN, - Bij het Veertigjarig Regeringsjubileum van H.M. Koningin Wilhelmina 1898-1938..
78789: NN, - Eischen in zake het Woningvraagstuk door het Congres voor Openbare Gezondheidsregeling in 1897 en 1898 vastgesteld..
65517: NN, - Holland aan de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, ten opzigte van de Voldoening van derselver Schulden, ten Voorbeeld gesteld.
65511: NN, - Blikseminslag in een Kerktoren.
21090: NN, - Fa. Megens Zaadteelt en Zaadhandel Oirschot. Catalogus 1961-1962..
3655: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1855. Een-en-veertigste Jaargang.
105407: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1918..
105406: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1917..
105405: NN, - N.V. Provinciale Noordbrabantsche Electriciteits-Maatschappij te 's-Hertogenbosch. Verslag over het Jaar 1916..
3648: NN, - Almanak voor de Provincie Noord-Braband voor het Schrikkeljaar 1848. Vier-en-dertigste Jaargang.
27705: NN, - Gedenkboek bij het Honderdjarig Bestaan van de Congregatie der Recollectinen-Penitenten. Withof Etten (N.B.) 1820-1920..
10100: NN, - Schut-Reglement voor de Gemeente van Helvoirt.
65435: NN, - Het Volkenbondsonderzoek naar de Oorzaken der Zuigelingensterfte.
43047: NN, - St. Werenfriduskerk Workum.
43045: NN, - 100 jaar Kerk Maasland 1887-1987..
3654: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1854. Veertigste Jaargang.
22432: NN, - Uden in Vogelvlucht. Gids voor de Gemeente Uden.
22433: NN, - Gemeentegids Uden 1975..
65417: NN, - Rapport van de Commissie inzake de Opleiding van Scheepsmachinisten.
78786: NN, - Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs. Notulen der Algemeene Zomer-Vergadering van 22 augustus 1879..
3725: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1962..
65407: NN, - Officieel erkende Armoede of wat in 1923 staat te gebeuren in Ned.-Indië.
43042: NN, - 350 Jaar Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Terugblik en Heden.
78782: NN, - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Alphabetisch Register op de Handelingen, Congres-Verslagen en Mededeelingen over de Jaren 1857 – 84..
78781: NN, - Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Verslag aan den Koning 1871..
78780: NN, - Handelingen der vier en negentigste Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid en van het zestiende Nijverheids Congres te Sneek..
78779: NN, - Handelingen der vier en tachtigste Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid en van het Vijfde Nijverheids Congres te Haarlem..
78778: NN, - Handelingen der twee en zeventigste Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem..
78777: NN, - Handelingen der een en zeventigste Vergadering van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem..
78776: NN, - Handelingen van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem..
78775: NN, - Handelingen van de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid te Haarlem..
78774: NN, - Programma van het Vijfde Nederlandsche Nijverheids Congres.
78773: NN, - Programma van het Vierde Nederlandsche Nijverheids Congres.
78772: NN, - Programma van het Derde Nederlandsche Nijverheids Congres.
78770: NN, - Programma van het Tweede Nederlandsche Nijverheids Congres.
78766: NN, - Wet voor de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 1886..
78765: NN, - Wet voor de Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid 1876..
78764: NN, - Verslag van het Congres voor Ambachtsonderwijs tijdens de Tentoonstelling van Ambachtsscholen te Haarlem gehouden den 3den Augustus 1891..
78761: NN, - De Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van Nijverheid. Haarlem 1777. Haar oorsprong en haar streven.
78748: NN, - Bijdragen voor de Nijverheid bepaaldelijk ten aanzien van de Kunsten, Handwerken, Fabrijken, en Trafijken, den Koophandel, de Zeevaart en de Visscherijen opgemaakt uit de Mededeelingen van de Departementen en Leden Correspondenten der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van De Nijverheid.
78746: NN, - Bijdragen voor de Nijverheid bepaaldelijk ten aanzien van de Kunsten, Handwerken, Fabrijken, en Trafijken, den Koophandel, de Zeevaart en de Visscherijen opgemaakt uit de Mededeelingen van de Departementen en Leden Correspondenten der Nederlandsche Maatschappij ter Bevordering van De Nijverheid.
78745: NN, - Zevende Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78744: NN, - Prijsvragen voorgesteld ter beantwoording door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78743: NN, - Elfde Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78742: NN, - Tiende Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78740: NN, - Vijfde Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78741: NN, - Achtste Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78738: NN, - Derde Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78739: Nn, - Vierde Vervolg der Prijsvragen vastgesteld bij de Algemeene Vergadering der Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te Haarlem.
78733: NN, - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. Deel XIV.
65342: NN, - Rapport der Commissie in zake de Toekenning van burgelijke Betrekkingen aan gewezen Militairen (het zoogenaamde Capitulantenstelsel).
65340: NN, - Internationaal Verdrag voor de Beveiliging van Menschenlevens op Zee. Verslag van de Nederlandsche Delegatie over den Arbeid van de Conferentie betreffende de Beveiliging van Menschenlevens op Zee.
65301: NN, - De Wetgeving in zake van Registratie zoo als dezelve thans bestaat of volledige Zamenstelling der Wetten adviesen van den Staatsraad, Dekreten en Besluiten op dit Onderwerp.
19832: NN, - Programma van de Feestelijkheden ter Herdenking van Someren 650 Jaar Stadsrechten.
65286: NN, - Laat den Weg vrij!. Een Woord van Verweer tegen het Wetsontwerp tot wijziging van de Wet op de Openbare Vervoermiddelen.
65270: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1921..
65269: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1920..
65268: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1919..
65267: NN, - Vereeniging De Tuinbouw-Onderlinge, Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording over het Boekjaar 1918 (10de jaarverslag).
65266: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1917..
65265: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1915..
65264: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1914..
65263: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1912..
65262: NN, - Verslag, Balans en Rekening en Verantwoording van De Tuinbouw-Onderlinge, Vereeniging uit den Nederlandschen Tuinbouwraad tot het onderling dragen van het Bedrijfs-Risico, over het Boekjaar 1911..
22427: NN, - Wegwijs in de Gemeente Uden 1982..
65247: NN, - Kort Verslag betreffende de in de Periode van 18 april t/m 1 mei 1935 op 9 Bruggen en 3 Ponten gehouden Verkeerstellingen.
65241: NN, - Nog altijd dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
65240: NN, - Dalende, hoewel nog niet bevredigende Zuigelingensterfte.
65238: NN, - Het Volkenbondsonderzoek naar de Oorzaken der Zuigelingensterfte.
16598: NN, - Verkoop-Affiche Kanadaboomen Boxtel.
39596: NN, - Gouden Schuttersfeest St. Hubert Rijen 1863-1913..
65203: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1938-1939 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
22422: NN, - Gemeentegids Uden 1969/1970..
65202: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1936-1937 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65201: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1935-1936 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65200: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1934-1935 langs de Kusten van den Noordzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
65199: NN, - Overzicht van de Ijswaarnemingen gedurende den Winter 1931-1932 langs de Kusten van den Noordzee, de Zuiderzee en de Wadden, op het Noordzeekanaal en de Benedenrivieren.
20077: NN, - Ontwerp Intergemeentelijk Struktuurplan Kempenland.
65173: NN, - Dertiende, Veertiende en Vijftiende Jaarverslag van de Vereeniging voor Terpenonderzoek over de Vereenigingsjaren l Mei 1928 tot 30 April 1929, 1 Mei 1929 tot 30 April 1930 en 1 Mei 1930 tot 30 April 1931..
42660: NN, - Museum Mayer-Van den Bergh.
22421: NN, - Uden in Vogelvlucht. Gids voor de Gemeente Uden.
65127: NN, - Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
19227: NN, - Wegwijzer voor de Gemeente Schijndel.
65126: NN, - Lijst der in 1926 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65125: NN, - Lijst der in 1924 vastgestelde Wijzigingen in de Registers V, VI, VIII, IX, X en XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65124: NN, - Lijst der in 1921 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65122: NN, - Lijst der in 1920 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65123: NN, - Lijst der in 1922 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65121: NN, - Lijst der in 1906 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65120: NN, - Lijst der in 1909 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65119: NN, - Lijst der in 1908 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65118: NN, - Lijst der in 1907 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65117: NN, - Lijst der in 1919 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65116: NN, - Lijst der in 1918 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65115: NN, - Lijst der in 1914 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65114: NN, - Lijst der in 1917 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65113: NN, - Lijst der in 1913 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65112: NN, - Lijst der in 1927 vastgestelde Wijzigingen in de Registers IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65111: NN, - Lijst der in 1925 vastgestelde Wijzigingen in de Registers VI, IX en X. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65110: NN, - Lijst der in 1911 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65109: NN, - Lijst der in 1912 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65108: NN, - Lijst der in 1910 vastgestelde Wijzigingen in de Registers I- XI. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65107: NN, - Register XI Zeeland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65106: NN, - Register X Zuidholland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65105: NN, - Register IX Noordholland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65104: NN, - Register VIII Utrecht. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65101: NN, - Register V Gelderland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65099: NN, - Register III Drenthe. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65098: NN, - Register II Friesland. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
65097: NN, - Register I Groningen. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
33051: NN, - Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel. Index Jaarboek 1 t/m 5..
22417: NN, - De Ontwikkeling van de Gemeente Uden sinds 1945..
65044: NN, - Uitkomsten der Beroepstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den 31 December 1909. Deel 1, 2.1., 2.2., 3..
65043: NN, - Uitkomsten der Woningstatistiek voor het Koninkrijk der Nederlanden verzameld t.g.v. de Negende Volkstelling gehouden op den 31 December 1909..
3653: NN, - Almanak voor de Provincie Noordbrabant voor het Jaar 1853. Negen-en-dertigste Jaargang.
65042: NN, - Uitkomsten der Negende Tienjaarlijksche Volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden op den 31 December 1909. Deel 1, 2, 3..
64919: NN, - Verslag omtrent hetgeen in de Maand Januari 1885 is verricht tot Voorkoming en Opruiming van Ijsbezetting in de Rivieren.
64915: NN, - Tabel der Noodpeilen langs den Bovenrijn en zijne Takken.
64886: NN, - Verslag van den Landbouw in Nederland over 1876..
64872: NN, - Ontzilting van Noordholland. Rapport van de Commissie inzake het Zoutgehalte der Boezem- en Polderwateren van NoordHolland.
3738: NN, - Provinciale Almanak voor Noord-Brabant 1977..
64825: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Oostelijk Gelderland.
64823: NN, - Rapport betreffende een Centrale Drinkwatervoorziening voor de Provincie Friesland.
78681: NN, - Overwegingen over het Heilig Hart van Jezus volgens de wijze van den H. Ignatius of Kennis en Liefde van het Hart van Jezus, gevolgd van een Triduum ter eere van het H. Hart van Maria opgedraagd aan de Zusters der H. Maagd Maria genaamd het Gezelschap, Maria Jezus Maria, Jozef & Handboekje voor de Zusters van de Congregatie der H. Mags genaamd Gezelschap.
64699: NN, - Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie Eerste Jaargang.
64700: NN, - Repertorium op de Nederlandsche Tijdschriften Koninklijke Bibliotheek, Afdeeling Documentatie Tweede Jaargang.
64659: NN, - Topografische Kaart Roermond.
64656: NN, - Topografische Kaart 28F Ootmarsum.
64655: NN, - Topografische Kaart 28E Geesteren.
64654: NN, - Topografische Kaart 58 Roermond-Oost.
64653: NN, - Topografische Kaart 58D Roermond.
64497: NN, - Inventaris van Stukken betreffende de Familie Brouwer en aanverwante Geslachten 17e-19e Eeuw.
16582: NN, - Gids voor Esch, Boxtel, Liempde.
65684: NNn, - Guide to the Archives in Israel.
76193: Nobels, Judith, - (Extra) Ordinary Letters. A View from below on Seventeenth-Century Dutch.
31535: Nobels, Leopold, - De Mechelse Torenbrand naar verholen Oorkonden door een Nazaat der Maanblusschers berijmd en bezongen en zijnen Medestadgenoten goedjonstelijk opgedragen.
377026: Noels, Lic. H., - Register. Zuidnederlandse Tijdschriften vóór 1850..
19984: Noerekamps, Ties e.a., - Voetbalvereniging NWC Asten 1928-1978. Jubileumuitgave.
18934: Noest, J., - Het Groot Duyfhuis te Liempde.
11030: Noest, J., - Stichting Noordbrabants Landschap. Handboekje 1970..
71782: Nolet, Prof. W., - Middeleeuwse Kerkelijke Instellingen.
99532: Nollen, J.G., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1924..
99531: Nollen, J.G., - Keur of Politie-Verordening voor het Waterschap De Koekoek en gecombineerde Buitenpolders gelegen onder de Gemeente Zevenbergen 1934..
43538: Nolte, Dr. Aug., - Het Godsbegrip bij Aristoteles.
67172: Nolten, Marleen, - Maleisië.
65932: Nolthenius, mrs. P.M. en B.J. Ploos van Amstel, - Het Regt van Vereeniging en Vergadering. in Nederland.
71038: Nomachi, Kazuyoshi, - Pelgrimage. Facinerende Fotorapportages.
176614: Noo,  Hein de & Wim Slingerland, - Helvoirt De Protestantse Gemeente en de Oude Sint Nicolaaskerk.
76042: Stichting Varkens in Nood, - Varkens. Een Bloemlezing.
22299: Nooijen, Toon, - Ze zullen je niet verstaan. Terugblik na meer dan 40 jaar plaatselijke Politiek in Uden of de onstuimige Ontwikkeling van de Gemeente Uden in de Vaart der Volkeren van de Tweede Wereldoorlog tot in de negentiger Jaren van de 20ste Eeuw.
397015: Nooijen, Ruud van, - Leven, Werk en Tijdsbeeld van Hendrik Verhees (1744-1813) markant Boxtelaar.
22381: Nooijen, Toon, - Volkels Volk. Een Brabants Dorp van Toen.
19794: Noord, F.M. de, - De Landbouw in de Gemeente Veghel. Agrarisch-planologische Verkenning.
43908: Noord, Th. J. van, - De Stilte van Golgotha.
67166: Noordegraaf, Wim e.a., - Suriname.
71417: Noordeloos, P., - La Translation de S. Antoine en Dauphiné.
26847: Noordeloos, P., - Enige Gegevens over Broederschappen van S. Antonius.
74721: Noordenbos, P. en H. van Wijk, - Gids Nederlandse Literatuur en Jurisprudentie in zake Gemeentebeheer en -Administratie 1966..
74720: Noordenbos, P. en H. van Wijk, - Gids Nederlandse Literatuur en Jurisprudentie in zake Gemeentebeheer en -Administratie 1967..
295282: Noordermeer, Th.C., - Inventaris van het Archief van het Streekgewest Westelijk Noord-Brabant 1974-1999..
74231: Noordhoff, Mr. L.J. en M.C. Froger-Visser, - Verzameling Stukken afkomstig van Leden van de Familie Trip en vele aanverwante Geslachten; Verzameling Charters afkomstig van een aantal Leden der Familie Trip en afzonderlijke Beschrijving der Minuut-Verzegelingen verleden voor Joost Lewe, voorkomend in inv. nr. 455..
69990: Noordhoff, L.J., - Archieven van de Ambtenaren van de Waterstaat die binnen het Gebied der tegenwoordige Provincie Groningen en soms mede daarbuiten gefungeerd hebben in de eerste helft der 19e Eeuw.
64482: Noordhoff, Mr. L.J., - Catalogus van Kaarten. Eerste gedeelte: Getekende Kaarten.
75760: Noordhuizen, Suzanne, - Fertility Norms in a dynamic and cross-national Perspective.
78530: Noordman, Dirk, - Economie en Filosofie in de vroege Middeleeuwen 750 – 1250..
78023: Noordman, Dirk, - Economie en Filosofie in de Vroege Middeleeuwen 750-1250..
65226: Noorduyn, L.A.W. e.a., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1938..
65225: Noorduyn, L.A.W. e.a., - Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1937..
69128: Noordzij, J.H., - Kamer- en Volièrevogels.
383441: Noorlander, H., - Klompen. Hun Makers en hun Dragers.
38344: Noorlander, H., - Klompen. Hun Makers en hun Dragers.
76433: Noort, Jan van den e.a., - Onvoltooid verleden Tijd. Geschiedenis en Milieu.
108476: Noort, Jan van den, - Langs de Rand van het Zand. Waterstaatsgeschiedenis in de Brabantse Delta.
35212: Noot, Jan v.d., - Jan v.d. Noot Viereynen & Epigrammen uit het Bosken.
35033: Noot, Jan van der ; Inleiding en aantekeningen door Dr. C.A. Zaalberg., - Lofsang van Braband. Hymne de Braband.
35755: Nooteboom, Uri, - Journalistieke Opstellen.
10384: Nooteboom, Urias e.a., - De Oplossing van Brabant 1974-1987..
17301: Nooteboom, Urias, - Dit St. Elisabeth Ziekenhuis.
36245: Nooteboom, U.H.E.M. (Eindred.), - Stads- en Dorpsvernieuwing in Noord-Brabant.
35572: Nooteboom, Urias, - Familie. Overwegingen. Gedichten.
17017: Nooteboom, Urias, - Vught, het Verhaal van een Omweg.
99221: Nooteboom, Uri, - Tusschen Vrijheid en Vrede.
9922: Nooteboom, Uri, - Tusschen Vrijheid en Vrede.
66573: Nooten, mr. N.F. van, - De Nederlandsche Wetgeving op de Waterschappen, Dijk, en Polderbesturen, met Aanteekeningen toegelicht.
99555: Nooyen, C., - Politie-Verordening op het maken en onderhouden van Waterleidingen en Scheidingsslooten in het Waterschap De Polder van Zwartenberg 1932..
99527: Nooyens, C., - Politieverordening van het Waterschap De Oostpolder gelegen onder de Gemeenten Etten en Leur en Princenhage 1932..
76162: North, Freya, - Pip. Roman.
10371: NOS, - Het Publiek van en Opinies over Omroep Brabant.
272773: Notebaert, A., - Abbaye de la Cambre, à Ixelles.
276882: Notebaert, A., - Monasticon Belge. Tome IV Province de Brabant. Volume II-Extrait. Abbaye de La Cambre à Ixelles.
29736: Notebaert, Alexandre, - Oorkonden van de Abdij ter Kameren betreffende haar Uithof te Giersbergen.
71212: Notebaert, Alexandre, - Inventaire des Archives de la Federation Medicale Belge.
73874: Notten, Sjo, - A.O. Zoebèlle.
355078: Nouwens, dr. J. en Jan Mosmans, - De Handeldrijvende Middenstand & Het Gildenwezen in de Hanze.
30703: Nuffelen, Jan van e.a., - De Burgemeester en zijn Ploeg zijn Fier over hun Verwezenlijkingen.
43970: Nuijen, Pastoor C., - Kerkelijk Hymneboek.
12773: Nusteling, dr. H.P.H., - Markant in de Markt. Interpharm 1896-1996..
75746: Nuyens, E.M. Th. W., - Inventaris der Archieven van het Provinciaal Bestuur van Limburg 1814 - 1913..
72244: Nuyens, W.N.F., - Geschiedenis van het Nederlandsche Volk van 1815 tot op onze Dagen. Deel I, II, III, IV..
35906: Nuyens, J.F., - De Burgemeester van Scharreldonck. Vrolijke Tooneeltjes uit den goeden, ouden Tijd.
74109: Nuyttens, M., - Inventaris van het Archief van de Stad Geraardsbergen. Hedendaagse Periode.
71137: Nuyttens, Michel, - Inventaris van het Archief van de Staten van Vlaanderen.
295132: Obreen, dr. Henri, - Onuitgegeven Oorkonden betreffende de Betrekkingen tusschen Holland en Brabant gedurende de XIIIde Eeuw.
24483: Oele, A.J., - Een Eeuw Koninklijk Gezag. De Geschiedenis van de Brigade Koninklijke Marechaussee Ossendrecht/Putte.
67127: Oele, L.C. e.a., - Fruit uit eigen Tuin.
43698: Oer, Pater Sebastian Von, - Langs den Levensweg.
16617: Oerlemans, Martien e.a., - Brug tussen Kracht en Traditie. Twintig jaar Wiektkunst Moergestel 1998-2017..
24478: Oers, Berry van, - 100 Jaar Harmonie Sancta-Caecilia Chaam 1893-1993..
29037: Oers, A.L.M. van, - Bibliografie voor de Geschiedenis, Genealogie en Heemkunde van Roosendaal en Nispen.
36470: Oetelaar, Ger van den, - Kartuizerhoeve Het Groot Duijfhuis op Kasteren te Liempde.
78926: Oetelaar, Ger van den & Nico de Koning, - Landschapsvisie De Geelders. Onderbouwing van de Inrichtingsplannen en de NNB-Herbegrenzing in Het Groene Woud.
78927: Oetelaar, Ger van den & Nico de Koning, Imke Nabben, - Landschapsvisie Beneden Dommel, het Dommeldal tussen Son en Boxtel. Onderbouwing van de Inrichtingsplannen en de NNB-Herbegrenzing in Het Groene Woud.
11227: Oetelaar, Ger van den, - De Liempdse Scheeken tussen gemeijnt en Wederopbouw.
11207: Oetelaar, Ger van den & Jac Hendriks, - De Geelders, Bosgebied in Het Groene Woud. Van middeleeuwse Kartuizers tot hedendaagse Natuurbeheerders.
36497: Oetelaar, Ger van den; Jac Hendriks, Jan Janse, Ineke de Jongh, Kees Quinten, Karel Voets, - Verborgen Middeleeuwen in Het Groene Woud. Historische, landschappelijke en ecologische Rijkdom van de Grenswallen.
2: Oetelaar, Ger van den, - Genealogie Van den Oetelaar 1250-1700. Landlieden, Bestuurders en Kartuizers binnen Hertogdom Brabant.
36495: Oetelaar, Ger van den, - Kartuizerhoeven op Kleinder Liempde in Boxtel en de Roeping van de Kartuizers Peijnenburg en Pijnenburg.
39894: Oetelaar, Ger van den en Ad van de Wetering, - Dertig Jaar Politiek met Fons van Elderen.
79047: Oetelaar, Ger van den, - Velder en Heerenbeek. Oorsprong en Toekomst van twee Natuurparels in Het Groene Woud.
78915: Oetelaar, Ger van den & Willie Damen – Van de Mosselaer, - De Gemeijnt Bodem van Elde. Erfgoed en Natuur in Kasteren – Olland – Gemonde vanaf de 13e eeuw.
107029: Oetelaar, Ger van den, - Een Thuis in Liempde. Biografie van Mien van Aarle en Theo van den Oetelaar 1930 - 1980..
106968: Oetelaar, Ger van den, - Genealogie Van den Oetelaar 1250-1700. Landlieden, Bestuurders en Kartuizers binnen Hertogdom Brabant.
78925: Oetelaar, Ger van den, - Welkom in De Geelders. Vrijwilligers werken aan Leembos De Geelders.
76938: Oeveren, J.C. van & C.M. van Oeveren-Nederpelt, - Kwartierstaat van de Kinderen van Jan Christiaan van Oeveren en Catharina Maria Nederpelt.
42020: P. Constantinus OFM., - Wenken aangaande ons Kloosterleven.
43962: Ohlerth, Reinhold, - Credo... Bilder des Christentums in Osteuropa.
74204: Ohmstede, V.S., - Wetsontwerp tot Heffing eener Vermogensaanwasbelasting met Memorie van Toelichting.
38715: Oirschot, Anton van, - Antiek kopen. Ijzeren Voorwerpen.
38716: Oirschot, Anton van, - Antiek kopen. Tin.
38717: Oirschot, Anton van & Burton Hobson, - Antiek kopen. Munten.

Next 1000 books from Antiquariaat Duthmala[an error occurred while processing this directive]

5/9