Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
41997: MATSUDA, MITSUGU, - The Japanese in Hawaii: An annotated bibliography of Japanese Americans. Revised by Dennis M. Ogawa with Jerry Y. Fujioka.
51743: MATSUSHITA, TAKAAKI, - Suiboku painting of the Muromachi period.
57876: MATTHAEUS, ANTONIUS, - Zinspreuken by de Neederlandsche rechtsgeleerden gebruikelyk... In welke behalven de Roomsche rechten, coustumen en instellingen, en die van andere volkeren, het Utrechtsche recht verklaard en opgehelderd word. In het Nederduitsch overgezet door een rechtsgeleerde.
58695: MATTHAEUS, ANTONIUS, - De rebus Ultrajectinis et inprimis de bello cum Covordensibus, Tarantiis, seu Drentinis olim gesto auctoris incerti. Narratio historica ... 1138 - 1233. & VERHOEVEN, THEODORUS & MATTHAEUS, ANTONIUS, Rerum Amorfortiarum scriptores duo inediti.
57951: MATTHAEUS, ANTONIUS, - Veteris aevi analecta seu vetera monumenta hactenus nondum visa. Tomus secundus.
45966: MATTHEWS, R.D., - The history of Freemasonry in Leeds, 1754-1954. With a short account of all existing Leeds lodges.
43782: MATZEN, IDA CHRISTINE, - Kinder Frieslands. Ein Familienbild um das Abendrot von Alt-Amrum.
46279: MAULITZ, RUSSELL C., - Morbid appearances: The anatomy of pathology in the early nineteenth century.
57750: MAURER, KONRAD, - Verwandtschafts- und Erbrecht samt Pfandrecht nach altnordischem Rechte. Aus dem Nachlass des Verfassers herausgegeben von der Gesellschaft der Wissenschaften in Kristiania.
41782: MAVRO, (ANTONY), - Impressions of America.
46931: MAYBACH. - Fünfzig Jahre Maybach. Zu Wasser, zu Lande, in der Luft. (1909-1959).
57307: MAYER, JOHANN TOBIAS, - Volledige en grondige handleiding tot het teekenen van land-, zee- en hemelkaarten, en van netten tot coniglobiën en globen (...). Eerste stuk. Naar den derden (...) Hoogduitschen druk, vrij gevolgd, en met aanteekeningen verrijkt, door M. Lemans.
60050: ADMIRALITEIT OP DE MAZE, - Voor 't Land. Extract uit het register der resolutien van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden ter Admiraliteit op de Maze. Dingsdag den 20 November 1781.
46087: MAZZEO, TILAR J. (ed.), - Travels, explorations and empires: Writings from the era of imperial expansion, 1770-1835. Vol. 4: Middle East.
40838: MAZZOTTI, GIUSEPPE, - Palladian and other Venetian villas.
44559: MCCOY, KENT, - Landscape planning for a new Australian town.
46837: MCCOY, TERRY (ed.), - The dynamics of population policy in Latin America.
52980: MCLACHLAN, KEITH & WHITTAKER, WILLIAM, - A bibliography of Afghanistan: A working bibliography of materials on Afghanistan with special reference to economic and social change in the twentieth century.
48484: MEARS, ELIOT GRINNELL, - Resident Orientals on the American Pacific Coast: their legal and economic status. Preliminary report prepared for the July 1927 Conference of the Institute of Pacific Relations in Honolulu.
40601: MECHELEN, H.L.C. TE (ed.), - Translitteratie van de verzameling Javaansche brieven (gelithografeerd).
18518: MEEK, C.K., - Law and authority in a Nigerian tribe. A study in indirect rule. Forew.by Lord Lugard.
18481: MEEK, C.K., - A Sudanese kingdom. An ethnological study of the Jukun-speaking peoples of Nigeria. Introd.by H.R.Palmer.
23560: MEER DE WYS, J.H. VAN DER, - Dissertatio juridica inauguralis de quaestione, an bello oborto pereat inter bellum gerentes foederum auctoritas (...).
59022: VAN DER MEERE, CHARLES AIME EMMANUEL, - Mémoire pour Charles Aimé Emmanuel Van der Meere [...] contre Louis-Eugène-Lamoral de Ligne [...] et contre Ledit Isidore-Marie de La Deuze [...] devant le Tribunal d'Appel séant à Bruxelles, 1re section.
46402: MEESTER, G.A. DE, - Geschiedenis van de Staten van Gelderland, van den oorsprong tot heden.
52756: MEESTERS, P., - Revolutionaire catechismus, een nieuwejaars-geschenk voor alle tegenwoordige en toekomende revolutiemakers. (Gedeeltelijk gevolgd naar een Fransch werk van denzelfden aard).
60797: MEEWIS, CHRISTIANE, - Contribución a un glosario Espanol-Neerlandés de la terminología notarial.
51260: MEIDINGER, JEAN VALENTIN, - Histoires intéressantes.
44148: MEIJ, J. VAN DER (et al), - Systematisch-alfabetische catalogus van de bibliotheek van het Nederlands Legermuseum te Leiden. Deel I-XIX. (Compleet).
58174: MEIJER, L., - L. Meijers woordenschat, vervattende, in drie deelen, 1. Basterd-woorden. 2. Kunstwoorden. 3. Verouderde woorden.
58129: MEIJER, L., - L. Meijers Woordenschat, verdeelt in 1. Bastaardt-woorden. 2. Konst-woorden. 3. Verouderde woorden.
57711: MEINHOF, CARL, - Eine Studienfahrt nach Kordofan.
17483: MEISCHKE-SMITH, W., - Chineesche karaktertrekken.
50361: MELLARS, PAUL (ed.), - The emergence of modern humans. An archaeological perspective.
59388: MEMEL-FOTE, HARRIS, - Esclavage, traite et droits de l'homme en Côte d'Ivoire de l'époque précoloniale à nos jours.
57737: MENDELSSOHN, SIDNEY, - Mendelssohn's South African bibliography, being the catalogue raisonne of the Mendelssohn library of works relating to South Africa, including the full titles of the books, with synoptical, biographical, critical, and bibliographical notes. (2 vol. set).
59462: MENKEN, J.B. [MENCKEN, JOH. BURCHARD; MENCKE; MENCKENIUS], - De quakzalvery der geleerden. (...). Waer by gevoegt is een brief van Sebastiaen Stadel aen Janus Philomusus over de quakzalveragtige verwaentheit der geleerden. In het Neder-Duitsch vertaelt, (...) door het Genootschap van de Vrye Metzelaers.
43806: MENNO VAN COEHOORN, STICHTING, - Jaarverslag 1940, 1941/45, 1966, 1968-1972 + Jaarboek 1973-1990/91. (Totaal 26 afl. in 27 delen).
58225: MENTOR. - Mentor: Raadgever voor de Nederlandsche jeugd, in school en huis, ook voor opvoeders en onderwijzers. Natuurkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, vormleer, teekenen, gymnastiek, landhuishoudkunde, muziek, poëzy, raadsels, rekenkundige vermakelijkheden, enz Tweede jaargang.
57755: MENTZEL, CHRISTIAN, - Brasil-Holandes. Dutch-Brazil: Icones aquatilium, icones volatilium.
58799: MERIMEE, PROSPER, - Carmen; Arsène Guillot; L'abbé Aubain; La dame de pique; Les Bohémiens; Le hussard; Nicolas Gogol.
58798: MERIMEE, PROSPER, - Colomba; La Vénus d'Ille; Les ames du purgatoire.
60649: MERTENS & CIE., BERLIN, E., - Photoalbum containing 6 original photographs mounted on cardboards.
42286: MERTON, HUGO, - Ergebnisse einer Zoologischen Forschungsreise in den Südöstlichen Molukken (Aru- und Kei-Inseln) im Auftrag der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Reisebericht.
60949: MERTON, HUGO, - Ergebnisse einer Zoologischen Forschungsreise in den Südöstlichen Molukken (Aru- und Kei-Inseln) im Auftrag der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft. Reisebericht.
57142: WAAL & MERWEDE, - Verslag aan Zijne Majesteit den Koning, uitgebragt door de Commissie tot onderzoek over den verhoogden waterspiegel op de rivieren de Waal en Merwede; ingesteld bij 's Konings besluit van den 29sten October 1856, no. 71.
50871: MESSCHERT, ANTONI & MESSCHAERT, PIETER ANNE, - Geslacht lijst der familie Messchaert en Messchert, beginnende met het jaar 1555.
60861: MESSENGER, MICHAEL, - Coalport 1795-1926: An Introduction to the history and porcelains of John Rose and Company.
48494: LEYDEN PILGRIM MESSENGER, - The Leyden Pilgrim Messenger, No. 1, May 1922. An international journal, ed. by The Leyden Pilgrim Fathers Society and by the Trustees of the William the Silent Fund.
5746: METEYARD, E., - Hallowed spots of ancient London.
57896: METHOLD, WILLIAM, - Naauw-keurige aanteekeningen van William Methold, President van de Engelsse Maatschappy, gehouden op sijn voyagie, in het Jaar 1619. Aangaande de Koningrijken van Golconda, Tanassary, Pegu, Arecan..., geleegen langs de Kust van den Zee-boesen van Bengale. Als mede den koophandel, die door de Engelsse in die land-streeken gedreeven word. Beneffens den Gods-dienst, aart, zeden en gewoontens omtrent de stammen deser volkeren, huwelijken, verbranding der vrouwen met hare mannen; ook op wat wijse de diamanten uyt des selfs mijn aldaar gehaalt worden...
51787: AUBRY MEUBLES / MEUBELEN, - Zonder titel. (Verkoopcatalogus van houten slaapkamerinrichtingen).
60581: MEULEN, R. VAN DER, - Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch.
28826: MEULEN, JACOB TER & DIERMANSE, P.J.J., - Bibliographie des écrits imprimés de Hugo Grotius.
48166: MEULEN, R. VAN DER, - Hollandsche zee- en scheepstermen in het Russisch. + Supplement: Nederlandse woorden in het Russisch.
21376: MEULEN, M.E. VAN DER, - Bolsward's kunst en kunstgeschiedenis.
60449: MEULENBELD, GERRIT JAN, - The Madhavanidana and its chief commentary, chapters 1-10: introduction, translation and notes.
59005: MEUWISSEN, J.H.E.TH., - Malariabestrijding met gemedicineerd zout op Westelijk Nieuw-Guinea.
12607: MEYER, MAURITS DE, - De volks- en kinderprent in de Nederlanden van de 15e tot de 20e eeuw.
59390: MEYERS, J.C., - Indirect rule in South Africa: Tradition, modernity, and the costuming of political power.
3566: MIALARET, J.H.A., - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Tweede stuk: Noord-Limburg.
60895: MIALARET, J.H.A., - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Tweede stuk: Noord-Limburg.
51248: MICHAELIS, JOHAN DAVID, - Verhandeling over de huwelyks-wetten van Moses, die de huwelyken in de naaste bloedverwantschap verbieden. Uit het Hoogduitsch vertaald.
60926: MICHELSEN, ANDREAS LUDWIG JACOB, - Frisiae septemtrionalis vetus jus aggerale. Friderico Carolo de Savigny 80 natalem, die XXI. Februarii a. MDCCCLIX.
5725: MICHIELS, ALFRED, - Histoire secrète du gouvernement autrichien. Première histoire d'Autriche. Ecrite d'après des documents authentiques.
58060: MIERIS, F. VAN & SCRIVERIUS, PETRUS, - Chronyk van Holland, van den klerk uit de Laage Landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius, als van den uitgever + Kort chronykje van Holland, van den jaere IXc. ende LXXII, tot het jaer MCCCC, ende LXVI.
43926: MIETHE, A., - Unter der Sonne Oberägyptens, neben den Pfaden der Wissenschaft.
45106: MIGNET, [F.A.M.A.], - Négociations relatives à la succession d'Espagne sous Louis XIV; ou, Correspondances, mémoires, et actes diplomatiques concernant les prétensions et l'avénement de la Maison de Bourbon au trone d'Espagne. Tome III.
31356: MIJER, P., - Dissertatio historico-politica de commercio et internae administrationis forma possessionum Batavorum in India Orientali.
57031: MIJNWEZEN. - Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-Indië, 45e jaargang, 1926. Algemeen gedeelte.
33776: MILCU, ST.-M. & H. DUMITRESCU, - Cercetari antropologice in Tara Hategului, Clopotiva. Monografia.
61443: MILLARD, BACHIENE & VAN KERKWIJK, - Verslag der kommissie uit het Indisch Genootschap over den aanleg van een spoorwegnet op Java.
60471: MILLER, HENRY, - Tropic of cancer.
60215: MILLIES, H.C., - Recherches sur les monnaies des indigènes de l'Archipel Indien et de la Péninsule Malaie. Ouvrage posthume, publié par l'Institut Royal pour la philologie et l'ethnographie de l'Inde Néerlandaise.
59243: MINDERMAN, H.A., - Leerboek der luchtvaart navigatie. Deel II: Navigatie-instrumenten. In opdracht van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.
48321: MINISTERIE VAN MARINE, AFDEELING HYDROGRAPHIE, - Oostkust Sumatra, van Varkenshoek tot Lucipara-punt, benevens de Duizend-eilanden, en van Langsarbaai tot de Karimon-eilanden. Overgedrukt uit de Berichten aan Zeevarenden 1886 (enz.).
59259: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1968, Annual report 1968.
59260: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1969, Annual report 1969.
59258: MINISTERIE VAN MIJNBOUW, BOSBOUW EN DOMEINEN, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1967, Annual report 1967.
52835: CHEN MINZHANG (ed.), - Public health in the People's Republic of China, 1989.
49178: MOGEY, JOHN, - Sociology of marriage and family behavior, 1957-1968.
58163: LE MOINE DE L'ESPINE, J. & LE LONG, J., - Den koophandel van Amsterdam, naar alle gewesten des weerelds. Beataande in een verhandeling van de waaren en koopmanschappen (...) vergelykingen der munten, maten en gewigten (...) wisselbank, beurs en koorenbeurs (...) loon der maakelaars. 1e deel. Nu doorgaans in andere ordre gebragt, en seer veel vermeerdert.
61321: MOISEL, M. & KRAUSE, G., - Karte von Kamerun, G1. Buea. 1:300000. Bearbeitet von M. Moisel. Konstruiert u. gezeichnet v. G. Krause.
61320: MOISEL, M. & ERDMANN, G., - Karte von Kamerun, F2. Fumbán. 1:300000. Bearbeitet von M. Moisel. Konstruiert u. gezeichnet v. G. Erdmann.
32885: MOLAJOLI, B. (introd.) & N. SPINOSA (coordin.), - Art treasures of the Banco di Napoli. Catalogue of the collection.
56331: MOLAUG, SVEIN, - Var gamle kystkultur. (2 vol. set).
19416: MOLBECH, CHRISTIAN, - Herinneringen uit mijne reize door Zweden. Uit het Deensch. [Dutch transl. from the German ed. Altona, 1818].
61114: MOLFESIO, ANDREAS, - Additionum ad quaestiones usuales, seu ad primum volumen Commentariorum Constuetudinum Neapolitanarum. Tomus secundus.
47854: MOLIERE, - Oeuvres complètes de Molière. La seule complète en 2 volumes.
29892: MOLL, W., - Catalogus van de historisch-topografische bibliotheek.
60353: MOLL, W., VETH, P.J. & DOMELA NIEUWENHUIS, F.J., - Bijbelsch woordenboek voor het Christelijk gezin.
58477: MOLLET, JEAN-LOUIS (anonymously published), - Sophie, ou Lettres de deux amies, recueillies et publiées par un Citoyen de Genève.
52767: SÜDDEUTSCHE MONATSHEFTE, - Die Ostjuden.
44187: MONBALLYU, J., - Costumen van de stad en van de kasselrij Kortrijk, II : Turben afgenomen door de Kortrijkse Schepenbank (1485-1581).
61222: MONTAGUE-SMITH, PATRICK (compiler/editor), - Debrett's correct form.
60329: MONTALTIUS, LUDOVICUS [ps. of PASCAL, BLAISE], - Litterae provinciales, de morali & politica Jesuitarum disciplina. A Willelmo Wendrockio (...) e Gallicâ in Latinam linguam translatae.
48855: MONTESQUIOU-FEZENSAC, PIERRE DE, - Rapports de la papauté avec le royaume d'Italie depuis 1870.
57955: MONTGOMERY, JAMES (ed.), - Voyages and travels round the world, by the Rev. Daniel Tyerman and George Bennet, Esq., deputed from the London Missionary Society to visit their various stations in the South Sea islands, Australia, China, India, Madagascar, and South Africa, 1821-1829.
49499: MOONILAL, ROODAL, - Changing labour relations and the future of trade unions. A case-study of Trinidad and Tobago.
47491: MOORMAN VAN KAPPEN, O. (COPPENS, E.C. et al, red.), - Lex loci. Opstellen over Nederlandse rechtsgeschiedenis uit de pen van Prof. Mr. O. Moorman van Kappen.
58613: MORADA, NOEL M. & ENCARNACION TADEM, TERESA S. (eds.), - Philippine politics and governance. An introduction.
47780: MORDECAI, MRS. RANDOLPH, - Phases of progress. A study of the evolution of religion, education and woman.
43702: MOREAU, GEORGE, - Etude industrielle des gites métallifères.
18486: MOREL, E.D., - Nigeria, its peoples and its problems.
52449: MOREL, L'ABBE, - Houdencourt: Seigneurie et paroisse.
54188: MOREL, C.J., - Nieuw Nederlandsch-Laagmaleisch en Laagmaleisch-Nederlandsch woordenboekje, bevattende de meest gebruikelijke woorden en spraakwendingen.
59496: MORTERRE, JAN (samenst./uitg.), - Stigtelyke annotatien. Behelsende een verzameling van kloek-uitgesprokene wysheit, van veele geleerde en vermaarde mannen der waereld, tot opwekkinge van een verstandig en redelyk leven. Voor alle soorten van menschen in het ligt gegeven.
52072: MÖRZER BRUYNS, A., - Kamus singkatan dan akronim jang dipergunakan di Indonesia. Glossary of abbreviations and acronyms used in Indonesia.
58152: MOSER, FRIDERICH CARL [VON], - Abhandlung von den europäischen Hof- und Staats-Sprachen.
58083: MOSER, JOHANN JACOB, - Ihro Römisch-Kayserlichen Majestät Carls des Siebenden Wahl-Capitulation, mit Beylagen und Anmerckungen versehen.
60767: MOSER, HENRI, - A travers l'Asie Centrale: La steppe Kirghize, le Turkestan Russe, Boukhara, Khiva, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage.
56639: MOSSEL, J.F. & GONGGRIJP, G.P.H.H., - Aanteekeningen omtrent de werking en toepassing der Indische comptabiliteitswet.
59098: MOUNTENEY JEPHSON, A.J., - A. J. Mounteney Jephson bij Emin Pacha in de Equatoriaal-Provincie door Jephson zelf beschreven.
40843: MRLIAN, RUDOLF (ed.), - Art populaire slovaque. II: Céramique, sculpture, peinture.
55380: MUCHALL-VIEBROOK, A., - Seglers Handbuch.
58318: MUHAMMED, SHIBU EBRAHIM, - Modeling long-term dynamics of carbon and nitrogen in intensive rice-based cropping systems in the Indo-Gangetic Plains (India).
58766: MUHITH, A.M.A., - Bangladesh in the twenty-first century: Towards an industrial society.
59358: MÜHLENSIEPEN, INGE, - Leni Matthaei. Ein Leben für die Klöppelspitze.
60652: MULDER, WIENEKE (ed.), - Blood, sweat and tears diploma. Royal Academy of Art The Hague, graduates 2013.
58622: MULDERS, MICHEL ADRIANUS, - The arid soils of the Balikh Basin (Syria).
16434: MULIA, T.S.G. & HIDDING, K.A.H. (eds.), - Ensiklopedia Indonesia. (3 vol. set).
60538: MULKEN, J.M.A. VAN, - Onze gepantserde schepen. Beknopte beschrijving van het verband, de zamenstelling en de inrigting van het gepantserde materiëel der Nederlandsche Marine: Atlas.
41147: MÜLLER-HEININGEN, ERNST, - "Who are the Huns": The law of nations and its breakers. With an introduction by the translator R.L. Orchelle.
48161: MULLER, FREDERIK, - Oud Nederland. Noord- en Zuid-Nederlandsche plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis... Verzamelingen Schöffer, Van den Bogaerde, Della Faille, De la Court, Veltcamp Helbach, Van Teylingen, enz.
40804: MÜLLER, KARL, - Monographie der Lebermoosgattung Scapania Dum.
47651: MUNNIK, J.H.D., - Verzameling van provinciale reglementen, verordeningen, enz. van policie en oeconomie voor Friesland. 1e gedeelte, bevattende de van kracht zijnde verordeningen voor de geheele provincie van toepassing.
58343: MURDOCH, W.G. BURN, - Modern whaling & bear-hunting. A record of present-day whaling with up-to-date appliances in many parts of the world, and of bear and seal hunting in the Arctic regions.
59525: MURTHY, R.S. (et al, eds.), - Benchmark soils of India: Morphology, characteristics and classification for resource management.
54385: MUSEE DU CONGO BELGE, BOONE, OLGA, - Bibliographie ethnographique du Congo Belge et des régions avoisinantes 1952, 1953,. 1954, 1955.
33347: SHAANXI PROVINCIAL MUSEUM, - Zhongguo Bowuguan: Shaanxi Sheng Bowuguan. (A survey of the Provincial Museum of Shaanxi).
7286: NEDERLANDSCH MUSEUM. - Nederlandsch Museum, 25e jaargang. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden, natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen.
60190: MUSKETIER VERGENST, GUILIELMUS, - Dissertatio historico-juridica de Burggraviatu Leidensi.
58694: MUSSCHENBROEK, PETRUS VAN & MAGALOTTI, LORENZO, - Tentamina experimentorum naturalium captorum in Academia del Cimento sub auspiciis serenissimi principis Leopoldi Magni Etruriae Ducis et ab ejus academiae secretario conscriptorum. Ex Italico in Latinum sermonem conversa. Quibus commentarios, nova experimenta, et orationem de methodo instituendi experimenta physica addidit Petrus van Musschenbroek. & Oratio de sapientia divina.
13051: MUSSCHENBROEK, S.C.I.W. VAN, - Iets over de inlandsche wijze van katoen-verven (roodverven, bruinverven, blauwverven, enz.) op Midden-Java, en over de daarbij gebruikte grondstoffen.
61047: MUSSCHENBROEK, S.C.J.W. VAN, - Toelichtingen behoorende bij de kaart van de Bocht van Tomini of Gorontalo en aangrenzende landen, de reeden, afvoerplaatsen, binnelandsche wegen en andere middelen van gemeenschap.
60939: MUTSAERS, JACOBUS ARNOLDUS, - Dissertatio inauguralis juridica De Sanctione Legis Naturalis.
60765: MUZIO, CARLO (ed.), - Mundus. Le contrade mondiali illustrate nell' ambiente fisico, suolo, clima, flora, fauna, genti, con cenni storici.
49913: NABER, J.W.A., - Oude en nieuwe kantwerken.
58321: NACHOD, OSKAR, - Bibliography of the Japanese Empire, 1906-1926. Being a classified list of the literature issued in european languages since the publication of Fr. von Wenckstern's "Bibliography of the Japanese Empire" up to the year 1926,
58929: NADAULT DE BUFFON, [BENJAMIN], - Cours d'agriculture et d'hydraulique agricole comprenant les principes généraux de l'économie rurale, et les divers travaux d'amélioration du régime des eaux dans l'intérêt de l'agriculture, tels que curages, élargissements, redressements... Tome premier.
59268: NAERSSEN, TON VAN (et al, eds.), - Global migration and development.
40351: NAIM, ASMA & MOCHTAR, - Bibliografi Minangkabau. A preliminary edition.
39830: NAIM, MOCHTAR, - Merantau: Minangkabau voluntary migration.
24089: NANNINGA, J.G. (ed.), - Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen handel. 4e deel: 1765-1826. (2 vol. set).
644: NANSEN, F., - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Erster + Zweiter Band + Supplement.
25314: NAPOLITANO, L.G. (ed.), - Astronautical research 1972. Proceedings of the 23rd congress of the International Astronautical Federation, Vienna, 8-15 Oct 1972.
60418: CONVENTION NATIONALE, - Loi qui applique aux habitans de Saint-Domingue ou d'autres colonies françaises, domiciliés en France avant l'époque des troubles survenus dans lesdits colonies, et dont les propriétés ont été dévastées ou détruites par les ennemis de la République, les dispositions de la loi du 27 Vendémiaire, relatives aux colons déportés. Du 7 Nivose, l'an troisiéme de la République française, une et indivisible. B. no. 103. D. no. 536.
60415: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi relative aux armemens des vaisseaux destinés pour le commerce des isles & colonies françoises. Donnée à Paris, le 17 juillet 1791. No. 1082.
60416: CONVENTION NATIONALE, - Loi qui accorde des secours aux citoyens réfugiés des départemens et possessions françaises dans les colonies et en Corse, envahis par les brigands et autres ennemis de la République. Du 27 Vendémiaire, l'an troisième de la République française, une et indivisible. B. no. 75. No. 399.
60414: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi relative à la décoration militaire pour les officiers des regimens coloniaux. Donnée à Paris, le 25 Février 1791. No. 636.
60409: ASSEMBLEE NATIONALE, - Loi qui accorde des secours aux enfans des habitans de Saint-Domingue, qui se trouvent en France. Donnée à Paris, le 18 Mai 1792, l'an IVe de la Liberté. No. 1715.
47809: TRIBUNE NATIONALE. - Choix de rapports, opinions et discours, prononcés à la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu'à ce jour (...) Tome XVII. 1er volume du Consulat, de l'an 8 à l'an 10 (1799-1802). On a joint à ce volume un extrait des manuscrits de Napoléon Bonaparte, avec un fac simile de son écriture.
59623: FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, - Mammals in the seas. Report of FAO Advisory Committee on Marine Resources Research, Working Party on Marine Mammals with the co-operation of the United Nations Environment Programme. (Complete in 4 vols.).
50250: NAUWELAERTS, MANDY (ed.), - De toekomst van het verleden. Reflecties over geschiedenis, stedelijkheid en musea. The future of the past. Reflections on history, urbanity and museums.
59028: NAVAILLES, DUC DE, - Mémoires du duc de Navailles et de la Valette, pair et maréchal de France et gouverneur de monseigneur le duc de Chartres, 1630-1682. Revus, annotés et accompagnés de pièces justificatives inédites par C. Moreau.
59796: NAWAWI, HARUN, HAVE, J.H. VAN DER & VERVER, C.G., - Minjak-Bumi dan Hasil Minjak-Bumi: Penggalian, pengerdjaan dan pemakaiannja.
59192: NAWIJN, TJ., - Plantkunde voor de Surinaamsche scholen.
48327: NCHABELENG, J.M., - The concept of play: Its relationship to social science methodology in Africa.
43380: NEANDER, JOHANN, - Tabacologia: hoc est tabaci, seu nicotianae descriptio medico-chirurgico-pharmaceutica, vel ejus praeparatio et usus in omnibus ferme corporis humani in commodis.:
61451: NEBE, GEORGE M. (transl.), - De mensch in aangenaame spectatoriaale vertoogen beschouwd, door een genoodschap van geleerde mannen te Halle. Uit het hoogduitsch vertaald.
39837: NEDERLAND, - Weekblad voor de Nederlandsche Kolonie in Argentië. 1e nummer, 31 Aug. 1922, opgedragen aan H.M. Koningin Wilhelmina.
59888: STATEN GENERAEL DER VEREENIGHDE NEDERLANDEN, - Publicatie. De Staten Generael der Vereenighde Nederlanden ... doen te weten, dat ... tusschen den Heere President de Thou ... ter eenre: ende eenige Heeren Gedeputeerden uyt onse vergaderinge, ter andere zijde alle differenten ... zijn op-gheheven ...
55283: BIBLIOTHECA MEDICA NEERLANDICA. - Bibliotheca Medica Neerlandica (Vols. I-III). Catalogus librorum quos collegit Societas Neerlandica ad promovendam artem medicam, 1849-1978. Catalogus van de Bibliotheek der Nederlandsch Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst. In bruikleen vereenigd met de Bibliotheek der Universiteit van Amsterdam.
59556: NELSON, ROBERT, - The life of Dr. George Bull, late Lord Bishop of St. David's. With the history of those controversies in which he was engaged: and an abstract of those fundamental doctrines which he maintained and defended in the Latin tongue.
19505: NELSON, T. (publ.), - Pictorial London. 1: The City and the East End. 2: The West End.
59809: NERAS, JOAO THEODORO DE, - Methodo pratico, com que as senhoras mulheres assistem nos templos, principalmente no tempo dos sermoens, o qual jocoseriamente se expõem para correcçaõ de taõ estranhos abuzos &c.
41740: NERGER, KARL, - Grammatik des mecklenburgischen Dialektes älterer und neuerer Zeit. Laut- und Flexionslehre. Gekrönte Preisschrift.
61457: NESCIO (ps. van J.H.F. GRÖNLOH), - Dichtertje - De uitvreter - Titaantjes.
58625: NESVIG, MARTIN AUSTIN (ed.), - Religious culture in modern Mexico.
50412: NETSCHER, E., - De Nederlanders in Djohor en Siak, 1602 tot 1865.
11748: NEUBAUER, A., - La geographie du Talmud.
48846: NEUFVILLE, AGNES DE, - Le mouvement social protestant en France depuis 1880.
59062: NEVES, A.J. DE GOUVEA, - Historia da filosofia medieval. (2 vol. set).
48900: NEVILL, RALPH, - Old English sporting prints and their history.
11378: NICASIE, M.J., - Twilight of empire. The Roman army from the reign of Diocletian until the battle of Adrianople.
45745: NICKELS, SYLVIE (compiler), - Assassination at Sarajevo. The event which sparked off the First World War. A collection of contemporary documents.
59696: NICOLAI, FREDERIK, - Anecdoten van Frederik den Grooten, Koning van Pruissen, en van eenige persoonen die gemeenzaam met hem verkeerden.
58528: NICOLE, PIERRE (anomymously publ.), - Les prétendus reformez convaincus de Schisme, pour servir de réponse tant à un écrit intitulé, considérations sur les lettres circulaires de l'assemblée du clergé de France de l'année 1682. Suivant la copie imprimée à Paris.
58504: NICOLE, [PIERRE], - Instructions théologiques et morales sur l'Oraison Dominicale, la salutation angélique, la Sainte Messe et les autres prieres de l'Eglise.
44034: NICOLLIER, JEAN & MARTIN, PAUL, - Soldats de collection: figurines de rêve.
41709: NIEBUHR, C., - Voyage en Arabie & en d'autres pays circonvoisins. Tome premier. Traduit de l'Allemand.
60678: NIEDIECK, PAUL, - Mit der Büchse in fünf Weltteilen.
45417: NIEL, CORNELIS B. VAN, - The propionic acid bacteria.
58469: NIEMANN, JOHANN FRIEDRICH (ed.), - Pharmacopoea Batava, cum notis et additamentis medico-pharmaceuticis. Volumen prius: Pharmacopoeam cum notis continens. Volumen posterius: Additamenta et indicem continens.
56653: NIENABER, G.S., - Honderd jaar Hollands in Natal.
61219: BURGERSDIJK & NIERMANS, - Bibliotheque het Genootschap "Het Leesmuseum" Amsterdam, fondée en 1800. II: Livres. Vente 24 Octobre - 10 Novembre 1932 dans les salles du "Leesmuseum", Rokin 102, Amsterdam.
53881: NIEUWENHUIJS, F.L.A. & NIEUWENHUIJS, C.J., - Verbeterde bereiding van de kina-loogzouten, benevens geneeskundige waarnemingen met deze zuivere bestanddeelen der kina in tusschenpoozende en aanhoudende koortsen.
44879: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Between glorious past and uncertain future. Essays on the prospects and hazards of a come-back of the Middle East as a world civilization.
52571: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Commoners, climbers and notables: Sampler of studies on social ranking in the Middle East.
6389: NIEUWENHUIJZE, C.A.O. VAN, - Samsu 'l-din van Pasai. Bijdrage tot de kennis der Sumatraanse mystiek.
22439: NIEUWENHUIS, A.A.J., - Een anthropologische studie van Tenggerezen en Slamet-Javanen.
58924: NIEUWENHUIS, G., - Aanhangsel op het Algemeen woordenboek van kunsten en wetenschappen. (Los deel T-U).
3552: NIEUWENKAMP, W.O.J. & J.G. VELDHEER, - Oude Hollandsche steden aan de Zuiderzee. (Text by W.J. Tuyn).
3551: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Mijn huis op het water. Mijn huis op het land.
27819: NIEUWENKAMP, W.O.J., - Zwerftocht door Timor en onderhoorigheden.
3571: NIJHOFF, I.A., - Gedenkwaardigheden uit de geschiedenis van Gelderland door onuitgegevene oorkonden, opgehelderd en bevestigd.
28811: NIJHOFF, WOUTER & KRONENBERG, M.E., - Nederlandsche bibliographie van 1500 tot 1540.
48589: NIJHOFF, MARTINUS, - Catalogus van oude en nieuwe boeken (waarbij ook eenige kaarten en platen) over Nederlandsche plaatsbeschrijving en plaatselijke geschiedenis, voorhanden bij Martinus Nijhoff.
58875: NIJHOFF, MARTINUS, - Catalogus van oude en nieuwe boeken over Nederlandsche geschiedenis, voorhanden bij Martinus Nijhoff.
57059: NIJLAND, A.H. (et al), - Vijftiende jaarverslag van de Landskoepokinrichting en Elfde jaarverslag van het Instituut-Pasteur te Weltevreden over 1905 + de verslagen over 1906 t/m 1917 + 1919 t/m 1923 + 1925 t/m 1930.
47453: NIJMEGEN. - Nijmegen zooals het was.
58049: NIOLA, RAFFAELE, - Memorie teorico-pratiche di artiglieria. I: Legnami ed economia selvana; II: Miniere e metalli per le artiglierie; III: Fabbricazione delle artiglierie di bronzo; IV: Polvere da sparo.
51885: DAS, NIRMALA, - The dragon country. The general history of Bhutan.
59609: NISPEN, M. VAN, - De beknopte landmeet-konst. Leerende In 't korte, alles wat in 't gemeen, in de practijcke des landt-metens voor-komen kan. (...). In desen lesten druk, in vele plaatsen vermeerdert, voornamelijk met saaken, dijkagien, en inbraaken van polders, en herdijken aangaande. Hier by gevoegt het Tractaaat [sic] van de landt-maten door J.P. Dou, ende C.Fr. Eversdijk, en ander.
58503: LE NOBLE, EUSTACHE (anonymously publ.), - L'esprit de Gerson (ou instructions catholiques touchant le Saint Siège).
60324: NOMSZ, JOHANNES, - Mengelwerken.
43252: NOORANI, A,G,, - The Kashmir question.
5832: NOORDEN, W. VON, - Christian Friedrich Nasse, ein Vorkämpfer und Wegbereiter des deutschen Arzttums.
60582: NOORLANDER, JOHANNES CORNELIS, - Bandjarmasin en de Compagnie in de tweede helft der 18de eeuw.
8723: NOOTEBOOM, C., - De boomstamkano in Indonesie.
60613: NORDENSKIÖLD, ADOLF ERIK FREIHERRN VON, - Die Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega. Mit einem historischen Rückblick auf frühere Reisen längs der Nordküste der Alten Welt.
60928: NORDMEYER, CARL HEINRICH CHRISTOPH, - Commentatio calendarium Aegypti oeconomicum sistens. In concertatione civium Academiae Georgiae Augustae, die IV junii MDCCXCII ... a philosophorum ordine ornata.
59357: NORDSTRÖM, WIVI-ANN, - Skånsk Knyppling. Schonische Spitze.
43601: NORLIND, ARNOLD, - Die geographische Entwicklung des Rheindeltas bis um das Jahr 1500. Eine historisch-geographische Studie.
44631: NORMAN, C.B., - The corsairs of France.
58107: NOUGARET, P.J.B., - Anecdotes militaires, anciennes et modernes de tous les peuples. (Complete set).
15780: NUR, N., - Bibliografi karet Indonesia 1876-1976. Indonesian rubber bibliography 1876-1976.
58559: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN, - Volks-liedjens, uitgegeeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Eerste t/m vierde stukjen.
36885: NUTTING, C.C., - American hydroids. I: The plumularidae; II: The sertularidae; III: The campanularidae and the bonneviellidae.
44826: NYAKAANA, JOCKEY BAKER, - Kenya's development centre policy: The case of Eldoret. An assessment of its implementation and inpact.
60773: NYESSEN, D.J.H., - The races of Java. A few remarks towards the acquisition of some preliminary knowledge concerning the influence of geographic environment on the physical structure of the Javanese.
59526: OBERTHUR, J., - L'activité migratoire.
60332: OBRECHT, ULRICH (ed.), - Historiae Augustae scriptores sex. Aelius Spartianus, Vulcatius Gallicanus, Iulius Capitolinus, Trebellius Pollio, Aelius Lampridius, Flavius Vopiscus. Cum notis Ulrici Obrechti.
58146: OBSERVATEUR HOLLANDOIS, L' [MOREAU, JACOB NICOLAS & VATTEL, EMMERICH DE], - Memoires pour servir à l'histoire de notre tems, ou l'on deduit historiquement le droit & le fait de la guerre sanglante, qui trouble actuellement toute l'Europe, par l'Observateur Hollandois, redigez et augmentez par M.D.V. [Emmerich de Vattel].
50306: OCHSE, J.J. & BAKHUIZEN VAN DEN BRINK, R.C., - Indische groenten (Met inbegrip van aardvruchten en kruiderijen). Overzicht der in- en uitheemsche gewassen, welke in Isulinde tot groente en toespijs dienen.
58883: OCKELOEN, G., - Catalogus van boeken en tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937. (Nederlandsche taal).
36577: ODERWALD, J., - Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde.
55503: OESAU, WANDA, - Die deutsche Südseefischerei auf Wale im 19. Jahrhundert.
55443: OESAU, WANDA, - Schleswig-Holsteins Grönlandfahrt auf Walfischfang und Robbenschlag vom 17.-19. Jahrhundert.
58022: OFFERHAUS, LEONARDO, - Compendium historiae foederati Belgii per modum annalium in usum juventutis academicae concinnatum a Leonardo Offerhaus.
57852: OLIVIER, J., - Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne.
61036: OLIVIER, J., - Tafereel van Oost-Indië, voor jonge lieden van beiderlei kunne. Eerste deel.
61031: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver: 't Dorp Limmen.
60175: OLLEFEN, L. VAN, - De Nederlandsche stad- en dorp-beschrijver. De stad Delft.
60644: OLYMPICS. - Amsterdam 1992 Olympic games and festival. Proposal to the IOC for the Games of the XXVth Olympiad.
24051: OLYMPICS. - Amsterdam 1992 Olympic games and festival. Proposal to the IOC for the Games of the XXVth Olympiad.
52887: OMRAN, ABDEL RAHIM, - Family planning in the legacy of Islam.
58196: ONDERWATER, D., - Verlustigingen voor de jeugd, of bundeltje gedichten voor het opkomend geslacht.
50415: ONSMAN, INTE, - Gedenkboek 1891-1916. Bedrijf en Organisatie der Kappers en Barbiers in Nederland. Uitgegeven t.g.v. het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Barbiers- en Kappersbond.
52306: OORDT, FAMILIE VAN, - Gedenkboekje 'Vereeniging der Familie van Oordt', 1953, 1956 t/m 1965, 1967, 1968, 1969, 1971. (Totaal 14 afl.),
52261: OORDT, G.H.L. VAN, - Het geslacht Van Oordt in beeld. Samengesteld uit het beeldarchief van de Vereeniging der familie Van Oordt.
59551: TOPOGRAPHISCH BUREAU VAN HET DEPARTEMENT VAN OORLOG, - Itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden + Alphabetisch register van alle bewoonde oorden des Rijks. Zijnde een vervolg op de Itineraire voor marscherende troepen in het Koningrijk der Nederlanden.
59802: DEPARTEMENT VAN OORLOG, - Conditien en voorwaarden, volgens welke de commissaris-generaal voor het Departement van Oorlog aan den minst inschrijvende zal aanbesteden, de leverancie en distributie van den benoodigden turf, hout, steenkolen en kaarsen, zoo voor de Armée van den Staat in het algemeen, als voor de militaire wachten in 't bijzonder.
58990: OOSTEN, CORA VAN, - An analytical bibliography of the Western Province of Zambia.
59451: OOSTERDYK SCHACHT, JO., - Institutiones medicinae practicae ad auditorum potissimum usus in epitomen redactae et evulgatae.
49336: OOSTERMEIJER, J.G.B., - Population viability analysis of the rare Gentiana pneumonan. The relative importance of demography, genetics, and reproductive biology.
59257: MINISTERIE VAN OPBOUW, - Dienst Landsbosbeheer, Forest Service. Jaarverslag 1966, Annual report 1966.
12638: OPPENHEIM, KRISTIN, - Die primären textilen Techniken der Neukaledonier und Loyalty-Insulaner.
58687: OPTATUS, MILEVITANUS, - Sancti Optati Afri Milevitani Episcopi De schismate donatistarum libri septem: Ad manuscriptos codices et veteres editiones collati; et innumeris in locis emendati. Quibus accessere Historia donatistarum una cum monumetis veteribus ad eam spectantibus: necnon geographia episcopalis Africae. Opera & studio M. Ludovici Ellies Du Pin.
59815: WILLEM VAN ORANJE (et al), - Unie ende verbondt, tusschen de Staten ende Steden van Hollandt ende Zeelandt (1576).
34095: ORLEANS, DUCHESSE D' (SCHUBERT, G.H. DE, éd.), - Lettres originales de Madame la Duchesse d'Orléans, Hélène de Mecklenbourg-Schwerin, et souvenirs biographiques. Seule édition francaise autorisée par l'auteur.
57983: ORLERS, J.J. & H. VAN HAESTENS, - The triumphs of Nassau: or, A description and representation of all the victories..., granted by God to the... Estates generall of the united Netherland Provinces. Under the conduct and command of his excellencie, Prince Maurice of Nassau. Translated out of French by W. Shute.
60775: ORNELLAS, AYRES D', - Cartas d'Africa. Campanha do Gungunhana. 1895.
44004: ORTELIUS, ABRAHAM, - Theatrum orbis terrarum.
40852: ORTON, JAMES, - Underground treasures. How and where to find them. A key for the ready determination of all the useful minerals within the United States.
49868: OSBORN, MAX & KREMER, PHILIPP, - Bahnhofsbauten der Berliner Strassenbahn. I: Die Strassenbahnstadt in der Müllerstrasse; II: Die Bahnhöfe der Berliner Strassenbahn im Wechsel der Zeiten. (Cover title: Bahnhofsbauten der Berliner Strassenbahn-Betriebs G.M.B.H.).
42251: OTTERLOO, A. VAN, - China, beschreven naar de nieuwste bronnen.
58790: OTTO, H.J., - Beginselen der leeskunst, voor Katholieke volksscholen. Eerste stukje.
43447: OUDEMANS, A.C. (et al, eds.), - Annales de l'École Polytechnique de Delft. Tomes I-VI.
58199: OUDENHOVEN, J. VAN, - Beschrijvinghe van Dordrecht, behelsende des selfs begin, opkomste, ende regeeringe, met veel gedenkwaerdige saecken daer voor-ghevallen. Midtsgaders: Den ouden en nieuwen loop van Wael, Maes, Linghen, Dubbel, ende Yssel.
58064: OUDENHOVEN, J. VAN, - Beschryvinge der stadt ende Meyerye van 'sHertogen-Bossche.
58679: OULESS, P.J., - Jersey illustrated. (Cover title: Jersey, illustré par P.J. Ouless).
48791: OUWERKERK DE VRIES, J. VAN, - Verhandeling over de oorzaken van het verval des Nederlandschen handels en de middelen tot herstel of uitbreiding van denzelve.
47838: OVERBERG, B., - Manuel de pédagogie et de méthodique générale, ou guide de l'intititeur primaire. Traduit de l'allemand sur la 7e édition.
22944: OVERVOORDE, J.C., - Catalogus van de bibliotheek over Leiden en omgeving. + Eerste supplement.
58140: OVIDE, - Métamorphoses. Traduction nouvelle, conforme au texte latin du P. Jouvenci, par Monsieur Fontanelle. (in 2 vols.).
51863: OVR, - Verslagen en mededeelingen, negende deel. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
51862: OVR, - Verslagen en mededeelingen, achtste deel. Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
51859: OVR, - Verslagen en mededeelingen I. (Eerste deel). Vereeniging tot Uitgave der Bronnen van het Oude Vaderlandsche Recht.
283: PAASCH, H., - From keel to truck: Dictionnaire de marine, Anglais-Français-Allemand-Espagnol-Italien.
42845: PAASCH, H., - From keel to truck. (Cover title: Vom Kiel zum Flaggenknopf). Marine-Wörterbuch Englisch-Französisch-Deutsch-Spanisch-Italienisch.
47560: PAAUW, S. VAN DER, - Verhaal van de middelen tot verversching van het water in de grachten der stad Leyden, gedurende eene reeks van bijna tweehonderd en vijftig jaren.
45806: PADDAYYA, K., - Investigations into the neolithic culture of the Shorapur Doab, South India.
59277: PAGE, A.L. (ed.), - Methods of soil analysis. Part 2: Chemical and microbiological properties.
59789: PAGE, THOMAS JEFFERSON, - Track survey of the river Uruguay, with portions of the Rios Negro and Gualeguaychu. Sheet No. 1: Higueritas to Laguna and Sausal Islands; Sheet No. 2: Laguna and Sausal Islands to Dalto Grande. Scale 1:100000
48524: PAINVIN, M., - Théorie des surfaces polaires d'un plan.
49526: PALEY, PRINZESSIN, - Erinnerungen aus Russland (1916 - 1919) und die Macht des Bolschewismus. Aus dem Französischen von Curt L. Wagenseil.
49953: PALM, J.H. VAN DER, - De vrede van Europa.
59824: PALM, PEDRO D. DE, - Landhuis Nooit Gedacht, Brakkeput Ariba, Stichting Johannes Don Bosco 1947-1969.
58896: PALMER, G.H., - National Art Library, Victoria and Albert Museum: classed catalogue of printed books: Heraldry.
59598: PAMFLET. - Na-soeck ende overlgghinghe (sic) int korte, hoe ende in wat manieren, ... autheuren, tzedert hondert jaren herwaerts, hebben verstaen, dat d'oprechte Godts-dienst aenghestelt ende ghevordert, ende vande twisten der religie gheoordeelt moet werden... Daer mede de Remonstranten (na gheleghentheyt) hen zoecken te behelpen teghen de Contra-Remonstranten.
57870: PAMPHLET. - Avis aux Belges sur le projet de constitution pour le Royaume des Pays-Bas, avec le texte de ce projet, et des notes...
60736: PANCHAUD, G.H.W., - Amsterdam in historisch-romantische tafereelen. IIIe deel.
55694: PANE, ROBERTO, - Itala nam tellus Graecia Maior erat. & Taranto.
44948: PANTSERDEKSCHIP 'FRIESLAND', - Platen behoorende bij de beschrijving van Hr. Ms. Pantserdekschip 'Friesland'.
59762: PAPEN, A., - Stade. 8. Aufgetragen und radiert von A. Papen. Ausführung von C. Fischer. Schrift von H. Wild.
49229: PARACELSUS, - Selected writings. Edited with an introduction by Jolande Jacobi. Translated by Norbert Guterman.
55284: PARANAVITANA, K.D., - Galle Fort: the heritage city.
60405: COUR D'APPEL DE PARIS, - Arrêt de la Cour d'Appel de Paris, du 15 février 1806, relatif à la liquidation de la Banque Territoriale.
43959: PARMENTIER, J., - Etude sur un supplément inédit des mémoires de Richelieu. Manuscrit qui, sur la foi de M. Léopold Ranke, célèbre historien allemand, a passé pour les Mémoires du père Joseph.
57368: PARMENTIER, MICHEL & FOUA-BI, KOUAHOU (eds.), - Céréales en régions chaudes: conservation et transformation. Colloque international de technologie, Centre universitaire de N'Gaounéré, Cameroun, 22-26 février 1988.
47157: PARSONS, JEFFREY R. (et al), - Prehispanic settlement patterns in the upper Mantaro and Tarma drainages, Junin, Peru. Vol. 1: The Tarama-Chinchaycocha region. Parts 1 & 2.
47471: PASCAL, - L'oeuvre de Pascal. Texte établi et annoté par Jacques Chevalier.
58455: PASPOORT, ZACHARIAS, - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den Tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd.
58168: PAUL DE LYON, PÈRE, - Anti-hexaples ou analyse des cent et une propositions du Nouveau Testament du père Quesnel, condamnées par nôtre Saint Père le Pape Clement XI. Pour servir de résponse aux Hexaples ou écrit à six colomnes sur la constitution Unigenitus. (2 vols.).
51480: PAULAY, GUSTAV (ed.), - The marine biodiversity of Guam and the Marianas.
60551: PAULINO, FRANCISCO FARIA & GARCIA, JOSE MANUEL, - Portugal e os descobrimentos.
59355: PAULIS, L., - Technique and design of Cluny lace. Translated and enlarged by M. Rutgers.
8692: PAULSON TOWNSEND, W.G., - Modern decorative art in England. Its development & characteristics. Vol.1: Woven & printed fabrics, wall-papers, lace & embroidery.
5553: PAULUS, J., (et al, eds.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. (8 vol. set).
17665: PEDERSEN, HUGO V., - Door den Oost-Indischen archipel, eene kunstreis. Voor Nederland bewerkt door S. Kalff.
47772: PEEL, C.S., - Still room cookery. Recipes old and new.
55470: PEESCH, REINHARD, - Die Fischerkommünen auf Rügen und Hiddensee. Mit einem Beitrag über die Boote der Gewässer um Rügen von Wolfgang Rudolph und einem Beitrag über die Hausmarken auf Hiddensee von Karl Ebbinghaus.
57837: PEIGNOT, G., - Dictionnaire critique, littéraire et bibliographique des principaux livres condamnés au feu, supprimés ou censurés. Précédé d'un discours sur ces sortes d'ouvrages.
44115: PELISSIER, ROGER & LE NAN, DANIELLE, sous la direction de ELISSEEFF, SERGE, - 2000 Revues d'Asie.
51786: VAN PELT & ZONEN, L., - Zonder titel. (Catalogus van houten meubelen: voornamelijk gesloten kasten, dressoirs & buffetten voor woon- en slaapkamers, ook enkele ledikanten, tafels en stoelen).
46796: PELUPESSY, WIM, - Agrarian transformation and economic adjustment in El Salvador, 1960-1990.
60772: PENNESI, G., GRASSO, G. & MUSONE, F., - I popoli del mondo usi e costumi: Oceania.
45187: PENNINGTON, L.E. (ed.), - The Purchas Handbook: Studies of the life, times and writings of Samuel Purchas 1577-1626. With bibliographies of his books and of works about him. (2 vol. set).
58251: KEMENTERIAN PERBURUHAN R.I., - Sekitar program perburuhan kabinet Wilopo.
58410: PERCHERON, A., - Bibliographie entomologique, comprenant l'indication par ordre alphabétique de noms d'auteurs. 1. Des ouvrages entomologiques publiés en France et à l'étranger, depuis les temps les plus réculés jusques et y compris l'année 1834; 2. Des monographies et mémoires contenus dans les recueils, journaux et collections académiques francaises et étrangères.
21973: PERNIS, H.D. VAN, - Aanvullende lijst van Maleische woorden en uitdrukkingen.
58494: PERRAULT, M. (after RAFF, M.), - Abrégé d'histoire naturelle pour l'instruction de la jeunesse. Imité de l'allemand de M. Raff. Seconde partie: Du règne animal.
58053: PERRAULT, CHARLES, - Labyrinte de Versailles. The labyrinth of Versailles. Der Irr-Garte zu Versailles. 't Dool-hof tot Versailles.
58114: PERRIN, JOHN & LLOYD, H.E., - English and German dialogues. A guide to conversation in both languages. With a collection of idioms. Englische und deutsche Gespräche. Ein Erleichterungsmittel für Anfänger. Nebst einer Sammlung besonderer Redensarten.
45121: PERROT, VICTOR, - I. La participation du Vieux Papier dans l'assassinat de Paul-Louis Courier. II. Les Boutades de Paul-Louis Courier.
43767: PERROT, EM., - Où en est l'Afrique Occidentale Française? Mission en Côte d'Ivoire, Haute-Guinée, Soudan, Sénégal.
58535: PERS, D.P. [DIRCK PIETERSZ.], - Den Romeynschen adelaer. (Op gegraveerde titel: De Romeynsche adelaer, vermeerdert door D.P. Pers).
52993: PESCH, LUDWIG, - Ragadhana: an alpha-numerical directory of ragas.
11752: PESCHEL, OSCAR, - Geschichte der Erdkunde bis auf A. von Humboldt und Carl Ritter.
60754: PETERS, ADAM, - Business as usual.
61201: PETERSEN, HEINZ, - Rettet die Bücher. Eine Kulturgeschichte des Buchrestaurierens.
58898: PETERSEN-ROIL, ALMUTH, - Pitcairn und Norfolk. Bibliographie einer Insel.
61215: PETIT, LOUIS D., - Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Verzameling van de bibliotheek van Joannes Thysius te Leiden. Derde deel 1703-1800. (Nrs. 5639-7963).
60552: PETREJUS, E.W., - Das Modell der Brigg "Irene". Handbuch für den Bau historischer Schiffsmodelle.
49915: PETRUCCI, RAPHAEL, - Kiai-tseu-yuan houa tchouan. Encyclopédie de la peinture chinoise. Traduction et commentaires par Raphaël Petrucci.
31220: PETRUS BLUMBERGER, J.T., - Le communisme aux Indes Néerlandaises.
61328: PETTERSSON, N.P., - Fullständigaste och nyaste Godtköps-Reskarta N:o 1 öfver Sverige, upptagande Jernvägar, Gästgifvaregårdar med afstånden utsatta i nymil, Postanstalter, Bruk, m. m.
44363: PEYMA, W. VAN, - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken, en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland.
41616: PFISTER, OSKAR, - The psychoanalytic method. Transl. by Charles R. Payne. Intro. by Siegmund Freud.
57023: PHILIPPI, H., - Morphologische en geologische aanteekeningen bij de kaart van Zuid-Sumatra. II: Kolenterreinen in Benkoelen. (Tekst- & kaartendeel).
40916: PHILIPS, ERASMUS, - Misellaneous [sic] works consisting of essays, political and moral. I: Political reflections (1722); II: The state of the Nation, in respect to its trade, debts, and money (1725); III: The country gentlemam (sic) (1726); IV: A letter to a Gentleman abroad, in respect to the situation of our affairs, as they were in the year1749.
43498: PHILIPS. - Philips Technisch Tijdschrift, jaargang 1-22, 1936-1960.
25820: PHILIPS, J.F.R., - Gezondheidszorg in Limburg. Groei en acceptatie van de gezondheidsvoorzieningen, 1850-1940.
48269: PHILOENUS, - Het boek der chronyken der feesten van Amsterdam, des jaars MDCCCXXXII : (na de beschryvinge). Philoeni. Uit de oorspronkelyke Grieksche tale in onse Nederlandsche tale getrouwelyk overgeset.
57880: PHILOJOHANNES, - A modest defence of the East India Company's management of steam communication with India.
51587: PIAT ET SES FILS, A., - Extrait du catalogue général: Organes de transmission. I: Notice et tables diverses; II: Catalogue des organes de transmission; III: Catalogue des poulies diverses.
59310: PICARD, L.-B., - Le Gilblas de la Révolution ou les confessions de Laurent Giffard. (5 vol. set).
55872: PIENAAR, B.J., - Vyf-en-veertig jaar langs die spoor, 1905 - 1950.
57213: PIERIS, P.E., - Ceylon: the Portuguese era, being a history of the island for the period 1505-1658. Vol. two (of 2).
61019: PIGEAUD-VAN ZIJP, TH. & A., - De Javaanse Vorstenlanden.
61276: PIGEAUD, TH., - Klapper op den inhoud van Djawa, Tijdschrift van het Java-Instituut, jaargang I tot en met X, 1921-1930, en van de overige Nederlandsche uitgaven van het Java-Instituut, verschenen voor 1931.
13139: PIJNAPPEL, J. (ed.), - Maleisch-Nederduitsch woordenboek, naar het werk van W.Marsden en andere bronnen.
49660: PIJPERS, A.E., - The vicissitudes of European political cooperation. Towards a realist interpretation of the EC's collective diplomacy.
58731: PILES, [ROGER] DE, - Beknopt verhaal van het leven der vermaardste schilders, met aanmerkingen over hunne werken. Benevens een schets van een volmaakt schilder, een verhandeling van de kennisse der tekeningen en schilderyen, en van de nuttigheit der printen. In 't Frans beschreven (...) en in 't Nederduits vertaalt door J. Verhoek.
49360: PIMLOTT, J.A.R., - The Englishman's Christmas. A social history.
58659: DU PIN, L. ELLIES, - Bibliotheque universelle des historiens; contenant leurs vies, l'abregé, la chronologie, la geographie, et la critique de leurs histoires. Un jugement sur leur style, & leur caractere; & le denombrement des differentes éditions de leurs oeuvres. Avec des tables chronologiques et geographiques.
10346: PINAULT, M., - Recueil d'arrêts notables du Parlement de Tournay (&) Suite des arrêts notables du Parlement de Flandres.
51212: PIRENNE, HENRI (ed.), - Le livre de l'abbé Guillaume de Ryckel (1249-1272). Polyptyque et comptes de l'abbaye de Saint-Trond au milieu du XIIIe siècle.
53309: PIRENNE, HENRI ED., - Essai sur le beau.
56913: PIRON, F.P.J., - Etudes sur les canonnières cuirassées, leur puissance, leur role, et sur les moyens de les combattre.
51789: PIT, A. (tekst), - Het goud- en zilverwerk in het Nederlandsch Museum voor Geschiedenis en Kunst te Amsterdam.
48993: PITTERY, R., - Quelques données sur l'expérimentation cotonnière. Influence de la date des semis sur le rendement. Essays comparitifs.
59945: PLAKKAAT. - Provisioneel reglement by ridderschappe, ende steden des Ruremondtschen quartiers, metten Ed. Hove van Gelderlandt beraempt, den 5. Mey 1664. om daer naer eens des jaers, tot stuyr van beden, subsidien, ende onraets-penningen, te lichten, ten platten lande... Naerdere Generale Resolutie vanden 22. February 1681.
60094: PLAKKAAT. - Chaerte van de nieuwe Camer binnen Oudt-Hollant "In Liefd' bloeiend".
60557: VAN DER PLANKEN, C. & NOORDERMEER, C.G., - Emotions JAS.
48862: PLEINDOUX, AUGUSTE, - Les maitres des victuailles et le commerce de la boucherie en Avignon sous la domination des Papes.
28228: PLEMPER, P., - Beschryving van de heerlykheid en het dorp Alphen aan den Ryn.
58941: PLEYSIER, A., - Over helden en horden. Een twaalftal radiolezingen van A. Pleysier, omroepsecretaris van de VARA.
58825: PLINIUS CAECILIUS SECUNDUS, CAIUS, - C. Plinii Caec. Sec. Epist. lib. IX. Eiusdem & Traiani imp. epist. amoebaeae. Eiusdem Pl. et Pacati, Mamertini, Nazarii, Panegyrici. Item, Claudiani Panegyrici. Adiunctae sunt Isaaci Casauboni notae in epist. Variae lectiones ultra praecedentes, in hac posteriori editione margini accesserunt.
24777: POCOCKE, RICHARD, - Beschryving van het Oosten, en van eenige andere landen. Uit het Engelsch overgezet en met aanteekeningen voorzien door Ernst Willem Cramerus. Met eene voorrede van Rutger Schutte. (Complete with:) SCHUTTE, RUTGER, Verhandelingen over de reize der Israëlieten in de woestijne, en eenige bijzonderheden van Jerusalem en deszelfs omtrek.
5792: POENITZ, C.E., - Militärische Briefe eines Verstorbenen an seine noch lebenden Freunde, historischen, wissenschaftlichen, kritischen und humoristischen Inhalts. 1.-3. Sammlung. (Vols. 1-3 of 4).
52844: POLAK, J., - Agrarische regelingen. Handleiding voor de toepassing van de wettelijke bepalingen en administratieve voorschriften betreffende het agrarisch recht in Nederlandsch-Indië + Vervolg.
6544: POLAK, J.A., - Historisch overzicht van de goudindustrie in Suriname.
59037: POLIENO, - Gli stratagemmi. Tradotti da Lelio Carani.
58809: POLIGNAC, [MELCHIOR] CARDINAL DE, - L'Anti-Lucrèce, poème sur la religion naturelle. (2 vol. set). Traduite (en prose) de M. de Bougainville.
39468: REGLEMENT VAN POLITIE, - Geschiedenis van het reglement van politie op de waterstaatswerken, in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland, 1880-1901.
61294: PÖLLNITZ, KARL LUDWIG, FREIHERR VON (anon. publ.), - Vermakelyke tydkortingen by het gebruik der wateren te Spa. Een werk zeer nut voor de genen, die de minerale wateren daar ter plaatse gaan drinken. Uit het Fransch vertaald. Eerste & Twede deel.
57717: POLMAN, P. (uitg.), - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland 1727-1853. Deel II: 1754-1795.
60304: POMPE VAN MEERDERVOORT, J.L.C., - Vijf jaren in Japan. (1857-1863). Bijdragen tot de kennis van het Japansche Keizerrijk en zijne bevolking. (2 vol. set).
21699: PONT, J.W. (uitg.), - Jaarboek der Vereeniging voor Nederlandsch-Luthersche Kerkgeschiedenis (Nos. 1-6).
5880: PONTIS, SIEUR DE, - Mémoires du Sieur de Pontis, officier des Armées du Roy, contenant plusieurs circonstances des guerres et du gouvernement sous les règnes des rois Henri IV, Louis XIII et Louis XIV. Ed.J.Servier.
8734: POORTENAAR, J., - De Boroboedoer, zes etsen. Inleiding van N.J. Krom.
59461: POPMA, TITUS VAN, - Titi Popmae Phrysii de operis servorum liber.
42424: PORGES, LAURENCE, - Bibliographie des régions du Sénégal.
58426: PORRAS, FRANCISCUS DE, - Rampspoedige water-togt door Franciscus de Porras, Met eenige muitelingen van Jamaica naa Hispaniola vrugteloos ondernoomen in 't Jaar 1504 (...) Beneffens de zee-togt van Ferdinandes Cortes, in 't zelve jaar gedaan naar Hispaniola.
33816: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES: - Memórias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso da Pre e Proto-história de Portugal.
31400: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Memorias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso Colonial (IX Congresso).
23976: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Comunicacoes apresentadas aos Congressos de História Moderna e Contemporânea de Portugal (V e VI Congressos).
52372: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Programas, discursos e mensagens.
52371: CONGRESSO DO MUNDO PORTUGUES, - Memorias e comunicaçoes apresentadas ao Congresso Luso-Brasileiro de Historia (VII Congresso) Tomo 3 (II seccao, 2a parte): O Império e a República.
28932: POST, R.R. (red.), - Romeinsche bronnen voor den kerkelijken toestand der Nederlanden onder de apostolische vicarissen 1592-1727. Deel II: 1651-1686.
7977: PICTURE POSTCARDS. - Album (modern) with ca. 85 old picture postcards (ca.1898-ca.1913), depicting sailing ships in harbours or docks.
29015: POSTMA, JOHAN SJOUKE, - Das niederländische Erbe der preussich-russländischen Mennoniten in Europa, Asien und Amerika.
40821: POTONIE, ROBERT, - Allgemeine Petrographie der "Ölschiefer" und ihrer Verwandten mit Ausblicken auf die Erdölentstehung (Petrographie der Sapropelite).
52846: POTT, J.G., - Uitvoering van de Indische mijnwet. Ontwerp eener ordonnantie tot uitvoering van de Indische mijnwet (Indisch staatsblad 1899 no. 214). Vol. 1: Ontwerp. Vol. 2: Toelichting.
52845: POTT, J.G., - Uitvoering van de Indische mijnwet. Vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen. Ontwerp eener ordonnantie tot uitvoering van de artikelen 7 en 12 der Indische mijnwet (Indisch staatsblad 1899 no.214) met memorie van toelichting (3 vol. set) Vol. 1: Ontwerp, bijlagen. Vol. 2: Memorie van toelichting, algemeen gedeelte. Vol. 3: Memorie van toelichting, bijzonder gedeelte, toelichting op de artikelen van het ontwerp
48111: POTTHAST, AUGUST, - Repertorium fontium historiae medii aevi. Primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum. III: Fontes C.
48110: POTTHAST, AUGUST, - Repertorium fontium historiae medii aevi. Primum ab Augusto Potthast digestum, nunc cura collegii historicorum e pluribus nationibus emendatum et auctum. II: Fontes A-B.
59264: POUCH, THIERRY & SOBEL, RICHARD (eds.), - Economie hétérodoxe en crise et en critique.
58065: POULTIER D'ELMOTTE, FRANCOIS-MARTIN, - Conjectures sur l'origine des choses.
11169: POWNALL, C.A.W., - Thomas Pownall M.P.,F.R.S., Governor of Massachusetts Bay, author of The Letters of Junius. With a supplement comparing the colonies of Kings George III and Edward VII.
58019: PRAEGER, L.F., - Indische studiën. Bijdragen tot de kennis der levensvatbaarheid, levens- en gezondheidsleer van de vreemde en eigene bewoners van Nederlandsch Indië.
58589: PRAULT, L. (éd.), - L'esprit d'Henri IV, ou anecdotes les plus intéressantes, traits sublimes, réparties ingénieuses, & quelques lettres de ce Prince.
48849: PRENTKI, OSCAR-HENRI, - Essai historique sur le déclin de la réforme en Pologne.
43595: PRESCOTT, WILLIAM H., - History of the reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic. (3 vol. set).
58845: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 9: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
58844: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 8: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
58276: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Table alphabétique des matières contenues dans les XV volumes de l'Histoire générale des voyages. Tome seizième.
58138: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 32: Voyages des Hollandois et des François aux Indes Orientales.
58136: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 17: Suite de la description des royaumes de Congo, d'Angola, de Benguela, et des pays voisins. (Suivi de:) Description des pays qui bordent la côte orientale d'Afrique, depuis le Cap de Bonne-Esperance jusqu'au Cap de Guardafu, contenant particulièrement le pays des Hottentots & le Royaume de Monomotapa (Peter Kolben).
58135: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 13: Suite de la description de la Guinée, contenant la géographie & l'histoire civile & naturelle du pays.
58134: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 11: Voyages en Guinée, à Penin, & sur toute la Côte, depuis Sierra Léona jusqu'au Cap de Lope-Cosalvo.
58575: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 45: Premiers voïages, découvertes et établissemens des Européens en Amérique.
58574: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 39: Description des Philippines, Celebes, Macassar, voyages de Jacques Le Maire & d'Engelbert Kaempfer.
58573: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 36: Voyages aux Indes orientales (suite).
58572: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 25: Description de la Tartarie orientale et du Tibet (suite).
58571: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 3: Premiers voyages des Anglois en Guinée & aux autres Indes Orientales (suite: 1586-1605).
58550: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ed.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome vingt-deuxième: Continuation des voyages, des découvertes et des établissemens dans l'Amérique Septentrionale. (Quarto ed.).
58670: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ed.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome dix-neuvième: Suite des voyages, des découvertes et des établissemens en Amérique.
58667: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ed.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome quinzième: Voyages aux Indes Orientales par le sud-ouest (suite).
58666: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ed.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome quatorzième: Voyages dans la presqu'isle en deça du Gange (suite) & Voyages aux Indes Orientales par le sud-ouest.
58873: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 72: Continuation de l'histoire generale des voyages (suite).
58872: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 66: Supplément pour le tome XXXIV in-12, tiré du tome XII de l'édition Hollandoise
58665: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ed.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome treizième: Voyages dans la presqu'isle en deça du Gange.
58664: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS (BOIS, J.P.J. DU, ed.), - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome onzième: Voyages des Hollandois aux Indes Orientales (suite) & Voyages des François aux Indes Orientales.
58871: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 65: Remarques pour servir de liaison au progrès des Hollandois dans les Indes Orientales.
58870: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 59: Voyages et établissemens aux Antilles.
58869: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 58: Continuation des voiages, des découvertes & des établissemens dan l'Amérique Septentrionale & des voiages au Nord-Ouest & Nord-Est.
58868: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 57: Continuation des voiages, des découvertes & des établissemens dan l'Amérique Septentrionale.
58663: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome septième: Voyages dans la Tartarie orientale et du Tibet (suite) & Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bakkarie & la Chine. (Paris quarto ed.).
58866: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 52: Suite de la description de Pérou.
58865: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 51: Suite des descriptions des provinces de l'Amerique Meridionale.
58862: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 47: Suite de la conquête de Mexique par Fernand Cortez.
58864: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 50: Suite de la conquête du Perou.
58861: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 46: Premiers voïages, découvertes et établissemens des Européens en Amérique (suite).
58859: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 44: Voyages de Gemelli Careri (suite).
58858: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 43: Voyage de Guillaume Dampier autour du monde.
58855: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 37: Voyages dans l'Indoustan.
58856: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 38: Description de l'Indoustan.
58854: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 35: Voyages de Fernand Mendez Pinto.
58853: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 29: Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bukkarie, et de la Chine (suite) & Voyages des Hollandais aux Indes Orientales.
58851: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 23: Description de la Chine (suite).
58852: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 26: Description de la Tartarie orientale et du Tibet (suite). Voyages dans la Tartarie, le Tibet, la Bukkarie, et de la Chine.
58848: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 15: La description des costes, depuis Rio da Volta jusqu'au Cap Lope Consalva (suite).
58849: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 20: Voyages dans l'Asie (suite).
58847: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 12: Voyages en Guinée.
58846: PREVOST D'EXILES, ANTOINE-FRANCOIS, - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection de toutes les relations de voyages par mer et par terre... Tome 10: Voyages au long de la côte occidentale d'Afrique, depuis le Cap Blanco jusqu'à Sierra Leona (suite).
55241: PRIGMORE, CHARLES S., - Social work in Iran since the White Revolution.
49424: PROCEEDINGS. - Proceedings of the Third Congress of the International Society of Sugar Cane Technologists, held at Soerabaia, 7th-19th June 1929.
40971: PROPIAC, M. DE, - Beautés de l'histoire sainte, ou Choix des traits les plus remarquables et des passages les plus éloquens dans l'ancien et le nouveau Testament. Ouvrage propre à inspirer l'amour de la religion à la jeunesse (...).
57812: PROST, AUG., - Les sciences et les arts occultes au XVIe siecle: Corneille Agrippa, sa vie et ses oeuvres. (2 vol. set).
35242: PROVIDENCIAS. - Providencias publicadas por ... D. Affonso Henriques, Viso-Rei do Estado de India, e pelo Commissario Regio do mesmo estado, durante o anno de 1896. (&) Providencias publicadas pelo Commissario Regio no Estado da India durante o anno de 1897, e supplemento ao de 1896.
59607: PRUDENTIUS CLEMENS, AURELIUS, - Opera. A Victore Giselino correcta & annotationibus illustrata: ad Hippolytum Estensem Cardinalem ac principem illustrissimum. (With subtitle for Hymni, imprint 1588).
48861: PRUGNARD, PIERRE, - Les églises publiques depuis la séparation de l'église et de l'état.
49680: PTOLEMEE, CLAUDE, - La tétrabible ou les quatre livres des jugements des astres, suivi de Le centiloque ou les cent sentences. Traduction de Nicolas Bourdin.
21542: RIJKS GESCHIEDKUNDIGE PUBLICATIEN, - Repertorium van boeken en tijdschriftartikelen betreffende de geschiedenis van Nederland verschenen in de jaren 1940-1959. Samenst. Aleida Gast, J.Brok-ten Broek, J.A. Veltman, e.a.
5019: PULLE, A., - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
57975: PUTEANUS, ERYCE, FRANCQUART, JACQUES & GALLE, CORNEILLE, - Pompe funèbre du très-pieux et très puissant prince Albert, archiduc d'Autriche, duc de Bourgogne, de Brabant, &c., représentée au naturel en tailles douces, dessinées par Jacques Francquart et gravées par Corneille Galle. Avec une dissertation historique et morale d'Eryce Puteanus.
3207: QUACK, J.C.W., - Gedenkboek van den watersnood in 1861, waardoor een groot gedeelte van Nederland en Nederlandsch Indië geteisterd werd.
43606: QUENSTEDT, F.A., - Leerboek der mineralogie. Naar het Hoogduitsch door P.J. van Eldik Thieme. Met een voorbericht van H. Vogelsang.
59575: QUINTILIANUS, MARCUS FABIUS (BURMAN, PIETER, ed.), - De Institutione Oratoria libri duodecim cum notis et animadversionibus virorum doctorum, summa cura recognita et emendati per Petrum Burmannum. (2 vol. set).
57789: RABBATH, EDMOND, - La conquête arabe sous les quatre premiers califes (11/632-40/661).
60252: RADAU, HUGO, - Letters to Cassite Kings from the temple archives of Nippur.
42100: RADCLIFFE-BROWN, A.R., - The social organization of Australian tribes.
59511: RADEMAKER, ABRAHAM, - Kabinet van Nederlandsche outheden en gezichten: Vervat in 300 konstplaaten. Met eene korte beschryving der zelve in het Duitsch, Fransch en Engelsch.
60389: RADEMAKER, ABRAHAM & GAUTIER, SALOMON, - Collection, des vûës & monumens anciens des sept Provinces Unies en 300 planches dessinées & gravées par Abraham Rademaker d'Amsterdam & mises au jour par Salomon Gautier. Avec leur description en Hollandois, en Anglois, & en François. (With 2 additional engraved titlepages): Versameling van hondert vyftig Nederlantse outheeden en gesigten". I. deel & idem II. deel.
27492: RAFFLES, THOMAS STAMFORD, - Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler.
59843: RAHIR, EDOUARD, - Catalogue d'une collection unique de volumes imprimés par les Elzevier et divers typographes hollandais du XVIIe siècle.
58965: RAMAKERS, G., - Rekenkundige verscheidenheden. 2de stuk, bevattende een aantal vraagstukken, meest betreffende de waarschijnlijkheids-rekening.
60266: RAMAZZINI, BERNARDINO, - Opera omnia, medica & physiologica. Accessit vita autoris a Barthol. Ramazzino.
57666: RAMBONNET, H.G., - Geschiedenis van het Korps Rijdende Artillerie gedurende het tijdvak 1903-1928.
46350: RAMCHAND, KENNETH, - The West Indian novel and its background.
52841: RAMDIN, T., - Mauritius: A geographical survey.
46845: RAMOS, F. FERREIRA, - Da exposicao de S. Luiz a' California ao Colorado e ao Canada (na America do Norte) sob o Ponto de Vista Brazileiro: Agricultura, immigracao et colonisacao.
58496: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - Les voyages de Cyrus, avec un discours sur la mythologie.
60193: RAMSAY, [ANDREW MICHAEL], - De gevallen van Cyrus. Nevens eene redenvoeringe over de verdichtzelkunde. In 't Nederduitsch vertaelt.
58970: RANI, SHARADA (ed.), - Buddhist tales of Kashmir in Tibetan woodcuts. (Narthang series of the woodcuts of Ksemendra's Avadana kalpalata).
45221: RAO, M.S. NAGARAJA (ed.), - Kusumanjali: New interpretation of Indian art and culture. (2 vol. set). Sh. C. Sivaramamurti Commemoration volume.
58621: RAS, J.J., - The shadow of the ivory tree. Language, literature and history in Nusantara.
59588: RAUCAT, THOMAS, - De Shang-Haï à Canton.
44016: RAUERS, FRIEDRICH, - Kulturgeschichte der Gaststätte.
41493: RAVIZZA, VITTORIO, - Turin style: Tecnocity and its province. Treasures of Piedmont.
58486: RAYNAUDUS, THEOPHILUS (RAYNAUD, THEOPHILE), - De martyrio per pestem ad martyrium improprium et proprium vulgare comparato, disquisitio theologica.
43972: RECLUS, ONESIME, - France, Algérie et colonies. Ouvrage illustré de 120 gravures sur bois.
60618: REED, E.J., - Our iron-clad ships; their qualities, performances, and cost. With chapters on turret ships, iron-clad rams, &c.
59142: NEDERLANDSCHE REEDERSVEREENIGING, - Verzameling van wetten en besluiten betreffende de zeescheepvaart of daarop betrekking hebbende in Nederland.
60968: REES, P.A. VAN & BRUTEL DE LA RIVIERE, P.M., - Memorandum voor den jeugdigen zeeofficier.
18321: REES, W.A. VAN, - Herinneringen uit de loopbaan van een Indisch officier. Tweede serie.
60452: REGLEMENT. - Reglement op de correspondentie bij ijsgang en hoog opperwater op de rivieren.
61033: TARIEF IN- EN UITGAANDE REGTEN. - 7 publicaties over de voorgenomen herziening van het tarief van in- en uitvoer.
47274: REHBOCK, TH., - Deutsch-Südwest-Afrika. Seine wirtschaftliche Erschliessung unter besonderer Berücksichtigung der Nutzbarmachung des Wassers. Bericht über das Ergebnis einer im Auftrage des "Syndikates für Bewässerungsanlagen in Deutsch-Südwest-Afrika" durch das Herero- und Gross-Namaland unternommenen Reise.
60803: REICHARDT, WALTER, - Acoustics dictionary. Quadrilingual: English, German, French, Dutch.
59448: REIMARUS, HERMANN SAMUEL, - Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
59444: REIMARUS, HERMANN SAMUEL, - Algemeene beschouwingen van de driften der dieren, en voornaamelyk van derzelver konst-driften (2 vol. set). I: Uit het Hoogduitsch vertaald door Joh. Will. van Haar en met eene voorrede verrykt door Joh. Lulofs. II: Uit de nagelaten geschriften (...). Uit het Hoogduitsch vertaald, met eene voorreede en aanmerkingen voorzien door P. Boddaert (...). Waarby gevoegd zyn de vermeerderingen en verbeeteringen op 't eerste deel, volgens de derde Hoogduitsche uitgaaf, en de aanmerkingen uit de Fransche vertaaling van den heere Reneaume de la Tache.
47105: REJAI, MOSTAFA (ed.), - Decline of ideology?
59603: REMUS, GEORG & CHARLES V, EMPEROR, - Nemesis Karulina. D. Karuli V. Imp. Caes. pp. Aug. Invictiss. Et Gloriosissimi Principis, Sacriq. Imperi. Rom. Ordinum Leges capitales: A Georgio Remo paraphrasi expositae; scholiisq[ue] illustratae.
43904: RENAUT, F.P., - La question de la Louisiane, 1796-1806.
58805: RENOULT, [JEAN BAPTISTE], - Les avantures de la Madona et de François d'Assise. Recueillies de plusieurs ouvrages des docteurs Romains. Ecrites d'un stile recreatif; en même temps capable de faire voir le ridicule du Papisme sans aucune controverse.
48319: RENWICK, GEORGE, - War wanderings. A record of war and war travel, 1914-1916.
60075: BATAAFSCHE REPUBLIEK, - Gelykheid, vryheid, broederschap. Notificatie. Het Intermediair Administratief Bestuur van het voormalig Hollandsch Gewest ... doet te weten: dat het Uitvoerend Bewind ... het zelve heeft geauthoriseerd tot het revooreren of intrekken van de publicatiie van het voormaalig Provintiaal Bestuur van Holland ... waarin alle de grondvergaderingen ... waren opgeroepen tot het verkiezen van kiezers en plaatsvervangers ... voor het zelve Pronvintiaal Bestuur ... (Gedaan in den Hage den. 30. January 1798. A. Loosjes ... C. Scheffer).
60129: BATAAFSCHE REPUBLIEK. - Gelykheid, vryheid. Waarschuwing. Medeburger! Het Hof van Justitie over de voormalige gewesten Holland en Zeeland, en het Gemeente Bestuur van den Haag, ingevolge speciaalen last van het Uitvoerend Bewind der Bataafsche Republiek, wordt Gy by deezen door ons gewaarschuwd ... uiterlyk voor den 30sten October ... optebrengen een van elke honderd Guldens der waarde van Uwe bezittingen en eigendommen ... (In de Haag den 1 September 1799. Ter ordonnantie van het Hof en Gemeente Bestuur voornoemd. Hk. Arnd. Kreet, J. Arnold).
60086: BATAAFSCHE REPUBLIEK. - Memorie ter wederlegging der gronden en redeneeringen, vervat in de missive van den Raad van Binnenlandsche zaaken der Bataafsche Republiek, op den 10den Juny 1803, geschreeven aan het Staatsbewind, en betreffende de zaak der Heerlykheden.
58018: REUVER, GERHARDUS H., - Disputatio juridica inauguralis de discrimine inter communionem conjugalem lucri damnique et communionem fructuum atque redituum.
22760: DUN'S INTERNATIONAL REVIEW, - The port of Rotterdam. In: Dun's International Review, March 1920.
58045: REVIUS, JACOBUS, - Daventriae illustratae, sive Historiae urbis Daventriensis, libri sex. Perducti usque ad annum à nato Christo MDCXLI.
36895: REYCHLER, LUCIEN, - Mutatie bij orchideeën: Uitslagen verkregen door kruisingen met mutanten van Cattleya; "Freaks"; Verschijnselen van telegonie? (With:) Complément de l'album La mutation chez les orchidées: La nature et nous; Nouvelles constatations chez les orchidées par le croisement de deux mutants de Cattleya Labiata; Encore la télégonie?
57944: REYN, G. VAN (voorw.), - Het ijsvermaak op de Maas te Rotterdam in Februarij 1855. Met bijschriften.
33807: REZENDE, M. DE (ed.), - Memoria historica de D. Fr. Francisco de S. Luiz Saraiva. Tirada dos seus escriptos, acompanhada de notas e peças justificativas.
60924: RIBEIRO, VITOR, - A Santa Casa da Misericordia de Lisboa. Subsidios para a sua historia, 1498-1898. Institução, vida historica, estado presente e seu futuro.
24222: RICE, B.L., - Mysore and Coorg from the inscriptions.
44576: RICE, REBECCA, - The compleat cook, or the secrets of a seventeenth-century housewife. Compiled and introduced by Madeleine Masson.
40909: LE RIDANT, PIERRE (anon. publ.), - Examen de deux questions importantes sur le mariage. Comment la puissance civile peut-elle déclarer des mariages nuls, sans entreprendre sur les droits de la puissance ecclésiastique? Quelle est en conséquence, l'étendue du pouvoir des souverains sur les empechemens dirimans le mariage?
41559: RIECK, G.D. & VERBEEK, L.H., - La lumière artificielle en photographie, traitant des sources lumineuses artificielles et de leur emploi en photographie.
43715: RIGAUX, FRANCOIS (et al), - Les régimes matrimoniaux et les successions en droit international privé. Étude des solutions en vigueur dans les six pays du Marché Commun.
59102: MINISTERIE VOOR UNIEZAKEN EN OVERZEESE RIJKSDELEN, - Vijf jaren beleid met betrekking tot de overzeese gebiedsdelen. I: De Indonesische kwestie; II: De staatkundige ontwikkeling in de West.
61224: RIJN, G. VAN & OMMEREN, C. VAN, - Atlas van Stolk. Katalogus der historie-, spot- en zinneprenten betrekkelijk de geschiedenis van Nederland. Deel 11: Register.
59742: RIJPERMAN, H.H.P. (red.), - Resolutiën der Staten-Generaal van 1576 tot 1609. Twaalfde deel: 1602-1603.
15990: RINGELMANN, M., - Genie rural, appliqué aux colonies. Cours professé à l'Ecole national supérieure d'agriculture coloniale.
52455: RITTERBAND, CH., - Jidische melodier. Redigeret af A. Slep.
57986: RITZEMA VAN IKEMA, K.J., - Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis'.
61041: RIVETT-CARNAC, J.H., - Ancient Indian beads.
3263: RIVIERPOLDERS. - Reglement op het beheer der rivier-polders in de provincie Gelderland.
19223: ROBBERS, H. & MOTTA, G. (pref.), - Duizend en een kijkjes in Zwitserland. Uitgelezen photo's, afgebeeld in diepdruk, van Zwitsersche landschappen, stadsgezichten, merkwaardige bouwwerken, enz., enz., en korte artikelen van bekende Zwitsersche schrijvers.
55334: ROBBERS, H.B. (publ.), - Holland Steamship Company (H.S.M.), Amsterdam. English edition.
45395: ROBERT, W.C.H., - Contributions to a bibliography of Australia and the South Sea islands. Vol.III: Printed material about Australia and the South Pacific issued in Europe: 1477-1785.
52092: ROBERT, W.C.H., - Contributions to a bibliography of Australia and the South Sea islands. Vol. III: Printed material relating to discovery, exploration and travel, published in Europe, except the Netherlands, to 1853. 2nd ed., entirely revised and greatly enlarged.
58802: ROBERTSON, [WILLIAM], - Histoire du règne de l'Empereur Charles Quint, Précédée d'un tableau des progrès de la société en Europe, depuis la destruction de l'Empire Romain jusqu'au commencement du seizième siècle. Ouvrage traduit de l'anglois.
58746: ROBERTSON, MERLE GREENE (ed.), - Primera mesa redonda de Palenque, part II. A conference on the art, iconography, and dynastic history of Palenque.
59214: ROBINSON, CHARLES N., - Old naval prints, their artists and engravers.
60429: ROCH, EUGENE, - Persécutions contre les juifs de Damas, à la suite de la disparition du R.P. Thomas, religieux de l'Ordre des Capucins et de son domestique. Recueil des documents.
47158: ROCHA LIMA, H. DA, - Estudos sobre o tifo exantemático (Studies on typhus fever). Coligidos e reproduzidos pelo Edgar de Cerqueira Falcao. Comentados pelo Otto G. Bier.
58127: RODRIGUES, ALPHONSUS [= RODRIGUEZ, ALONSO], - Oeffeninghe der volmaecktheyt ende religieuser deughden. Het III. deel. Overgheset door Iacobus Susius. (Rare Dutch translation of Exercicio de perfeccion y virtudes christianas. Vol. III of 3).
58111: RODRIGUES, ALPHONSUS [= RODRIGUEZ, ALONSO], - Oeffeninge der volmaecktheyt ende Christelycker deugden. (Rare Dutch translation of Exercicio de perfeccion y virtudes christianas].
40797: RODRIGUES DA COSTA, J.C., - Joao Baptista, gravador Português do século XVII (1628-1680). Contribuicáo para a história da gravura em Portugal.
59740: ROELEVINK, J. (red.), - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670. Vijfde deel: 1621-1622.
8572: ROESSINGH, M.P.H., - Het archief van de Nederlandse factorij in Japan. The archive of the Dutch factory in Japan, 1609-1860.
58002: ROGER, ABRAHAM [ROGERIUS, ABRAHAM], - La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché. Ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins. Traduite en François par Thomas la Grue.
47671: ROGERS, RICHARD ALLEN, - England and the Channel Tunnel.
57855: ROGET, AMEDEE, - Histoire du peuple de Genève depuis la Réforme jusqu'à l'Escalade (1536-1568).
51378: ROGLIATTI, GIANNI, - The Ferrari idea.
58093: ROLAND (LA PLATIERE, NEE PHILIPON, M.J. DE), - Appel a l'impartiale postérité, par la citoyenne Roland, femme du Ministre de l'Intérieur; ou recueil des ecrits qu'elle a rédigés, pendant sa détention aux prisons de l'Abbaye et de Sainte-Pélagie.
47863: ROLLA PEREIRA, A., - Notas sobre culturas na provincia de Satary da India Portugueza.
56368: ROMPELMAN JANSZ., H., - Het nut der zwemkunst onderzocht en bewezen; benevens eenige opmerkingen en onderrigtingen in dezelve.
13244: ROORDA, T., - Javaansche grammatica, benevens een leesboek tot oefening in de Javaansche taal. Tweede deel: Leesboek.
59298: ROOSES, MAX & MAES, JOS., - Musée Plantin-Moretus à Anvers. Photo-autotypies par Jos. Maes, notice historique et descriptive par Max Rooses.
26518: FRANKLIN D. ROOSEVELT - Four Freedom Awards, 1984, 1986, 1988, 1990, 1992, 1994.
51927: ROSA, AUGUSTO, - Recordaçoes da scena e de fóra da scena.
18484: ROSCOE, J., - The Baganda; an account of their native customs and beliefs.
58835: PETITE COLLECTION ROSE. - La Chanson de Roland.
45704: ROSENBERG, HANS, - Die nationalpolitische Publizistik Deutschlands. Vom Eintritt der neuen Ära in Preussen bis zum Ausbruch des deutschen Krieges. Eine kritische Bibliographie. 1. Band (von 2).
48715: ROSENFELD, CH.W., - The teachings of humanity. A treatise throwing some light on certain movements of the day. Translated from Hebrew by M.M.
59896: ROSENHANE, SCHERING, SLINGELANDT, G. VAN (et al), - Tractaet, tusschen den Koningh van Sweden, ende de Hooge Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, aengegaen en geslooten tot Elbingh, op den 1/11 September anno 1656. Midtsgaders d'elucidatie van dien tot Helsingneur den 20 November/9 December 1659. daer op gevolght.
43457: ROSINI, JOHANNIS [ROSIN, JEAN], - Antiquitatum Romanarum corpus absolutissimum, cum notis doctissimis et locupletissimis Thomae Dempsteri. Cui accedunt Pauli Manutii libri II de legibus, et de senatu, cum Andreae Schotti electis: I. De priscis Rom. gentib. ac familiis. II. De tribubus Rom. XXXV rusticis atque urbanis. III. De ludis festisque Rom. ex kalendario vetere. Cum indice locupletissimo rerum ac verborum, & aeneis figuris accuratissimis urbis, &c.
19205: ROSSEL, A. & J. VIDAL, - Découverte de Paris. Avant-propos de M.-P.Fouchet, présent.de E.Pognon.
57304: ROSWAG, C. (FREMY, M., ed.), - Encyclopédie chimique, tome V, section II, 2e partie, 7e cahier: Métallurgie de l'argent.
56303: ROTH, RICHARD, - In den Werkstätten. Onkel Leopolds und seiner jungen Verwandten Wanderungen durch die Stätten des Gewerbefleisses. (2 vol. set).
60234: ROUFFAER, G.P., - Was Malaka Emporium voor 1400 A.D. genaamd Malajoer? En waar lag Woerawari Ma Hasin, Langka, Batoesawar? Eerste & Tweede gedeelte.
58937: ROUGE, E. [EMMANUEL] DE, - Etude sur une stèle égyptienne appartenant à la Bibliothèque impériale.
38149: ROUSIERS, PAUL DE, - La vie américaine. Ouvrage illustré d'une héliogravure et de 320 réproductions sur cuivre (...) d'après les photographies (...) par Georges Rivière, et de 17 plans ou cartes dont 2 en couleur.
58118: ROUSSEL, P.J.A. & PLANCHER-VALCOUR, A., - Annales du crime et de l'innocence, ou choix de causes célèbres anciennes et modernes, réduites aux faits historiques; par MM. R*** et P. V***, anciens avocats. Tome vingtième.
60763: ROUSSELET, LOUIS & GUADALUPI, GIANNI, - L'India dei Rajah.
57839: ROUSSELLE, HIPPOLYTE, - Bibliographie montoise. Annales de l'imprimerie à Mons depuis 1580 jusqu'à nos jours.
57079: ROYEN, J.W. VAN, - Nota over de Lampoengsche Merga's.
58579: ROZANTAL, A., - Arts antiques de l'Asie Occidentale à partir du IVe millénaire avant J.C. et les origines des motifs de la céramique islamique archaïque.
41999: RUBANO, JUDITH, - Culture and behaviour in Hawaii. An annotated bibliography.
52631: RUBIN, DEREK, - Marginality in Saul Bellow's early novels from Dangling Man to Herzog.
47716: RUBIN, VERA & SCHAEDEL, RICHARD P. (eds.), - The Haitian potential. Research and resources of Haiti.
58344: RÜBNER, HARTMUT, - Konzentration und Krise der deutschen Schiffahrt. Maritime Wirtschaft und Politik im Kaiserreich, in der Weimarer Republik und im Nationalsozialismus.
58956: RUDELSHEIM, S.A., - Onze Feestdagen. I: Het Pésachfeest of het Feest der ongezuurde brooden.
41093: RUGE, SOPHUS, - Geschichte des Zeitalters der Entdeckungen.
60872: RUITER, STIJN (et al, red.), - Eenvoud en verscheidenheid. Liber amicorum voor Henk Elffers.
43781: RULON, PHILLIP JUSTIN, - The sound motion picture in science teaching.
52159: RÜSTOW, W., - De Duitsch-Fransche oorlog van 1870/71 (2 vol. set). Vrij vertaald uit het Hoogduitsch door H.M.F. Landolt & E.H. Brouwer.
59010: RUTTEN, ROSANNE (ed.), - Brokering a revolution: Cadres in a Philippine insurgency.
19536: RUTTEN, L.M.R., - Voordrachten over de geologie van Nederlandsch Oost-Indië.
49996: RYAN, JUDITH (ed.), - Shell presents Van Gogh: His sources, genius and influence. With essays by Wilfred Niels Arnold & Christopher Allen.
58070: VREDE VAN RIJSWIJK / PEACE OF RYSWICK, - Historisch verhaal van de werreld-vermaarde noodlottige clausul in het vierde artikel van de Ryswyksche vrede. Waarin aangetoont word, op wat wyze dezelve op de baan gebragt, en tegens alle plechtige beloften is doorgedrongen; zoo als ook hare verbazende uitgestrektheid, en al het geene zedert den jare 1697 tot nu toe onder de mogentheden in dien opzichte is voorgevallen. Als mede een uitvoerig voorbericht, dienende als eene inleiding tot het werk, met veel moeite uit loutere authentique stukken en bewyzen opgestelt, en onpartydig beschreven door een voornaam staatkundigen.
58904: RYU, E., - Chronological reference of leptospires and leptospirosis.
49975: SACHER, PAUL, - Musikhandschriften aus der Sammlung Paul Sacher. Festschrift zu Paul Sachers siebzigstem Geburtstag. In Verbindung mit Ernst Lichtenhahn und Tilman Seebass herausgegeben von F. Hoffmann-La Roche & Co. A.G.
60640: SACHS, MICHAEL (anoniem verschenen), - Lusthof der Goddelyke historien. Zynde een korte verhandeling van alles wat in de Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, vervat is. By vrage en antwoort opgestelt... In ’t Hoogduits beschreven, en na den zesden druk, uit die taal overgebracht.
56281: SACHS, MOSHE Y. (ed.), - The PAG compendium. The collected papers issued by the Protein-Calorie Advisory Group of the United Nations System, 1956-1973. Volume F (Nutritional science; Food and nutrition policy and planning).
56280: SACHS, MOSHE Y. (ed.), - The PAG compendium. The collected papers issued by the Protein-Calorie Advisory Group of the United Nations System, 1956-1973. Volumes C1 & C2 (Food science and technology, specific).
29665: ARTE SACRA. - Arte sacra. Nos antigos coutos de Alcobaça.
27600: LA SAGRA, RAMON DE, - Voyage en Hollande et en Belgique sous le rapport de l'instruction primaire, des établissements de bienfaisance et des prisons, dans les deux pays. Tome I: Hollande; Tome II: Belgique.
13078: SAHER, E.A. VON, - De versierende kunsten in Nederlandsch Oost Indie. Eenige Hindoemonumenten op Midden-Java.
55329: SAHIB, - Croquis maritimes.
55813: SAHLIN, CARL, - Valsverk inom den svenska metallurgiska industrien intill början av 1870-talet. Historiska anteckningar.
59988: SAINCT DISDIER, [ALEXANDRE LIMOJON DE], - Extract uyt seecker brief van monsieur de Sainct Disdier aen monsieur de Mesmes. + Extract uyt seeckeren brief aen M. de Mesmes, 9 Jan. 1684 + Extract uyt seecker Brief van Pere Limojon, aen le reverend Pere Grenier, tot Marseille, a la Haye le 2 Janvier 1684.
49543: SAINT-MEAR, JOURGNIAC, - Jourgniac Saint-Méard devant le Tribunal de l'Abbaye. Jourgniac à Nancy - Mon agonie de trente-huit heures - Ordre du jour ou saligondis - Pétition du duc de Bellune.
59469: SAINT-REAL, CESAR VICHARD [VISCHARD] DE, - Cesarion ou entretiens divers.
14415: SAINTINE, X.-B., - Histoire des guerres d'Italie. [Deuxième partie].
52361: KAROLINGISCHES SAKRAMENTAR, - Codex Vindobonensis 958. (Faksimile-Ausgabe) & UNTERKIRCHER, FRANZ (Einführung), Karolingisches Sakramentar. Fragment. Codex Vindobonensis 958 der Österreichischen Nationalbibliothek.
51492: SAKURAI, KUNITOSHI (ed.), - Cleaner production for green productivity: Asian perspectives.
51073: SALM, CAROLINE VAN DER, - Weathering in forest soils.
58192: SALMASIUS, CLAUDIUS, - Koninklijkke verdediging voor Kaarel den I. Aan den doorluchtigsten Konink van Groot-Brittannien, Kaarel den II., oudsten sone, erfgenaam, ende wettelijken naasaat.
59749: SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Behelzende eene beschryving van de gelegenheid dier ryken, van derzelver kusten, havens, rivieren en gebergten; kort begrip der historie, van den godsdienst en Inquisitie ...
59031: SALMON, G., - Traité de géométrie analytique à trois dimensions. Première partie: Lignes et surfaces du premier et du second ordre. Traduit de l'anglais par O. Chemin.
58473: SALMON, [THOMAS], - Modern history: or the present state of all nations. Vol. VIII: Continuation of the German Empire: North part of Upper Saxony, Lower Saxony, Upper and Lower Rhine, and Westphalia, with the present state of the United Netherlands.
59657: SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. VIII. deel: Behelzende den tegenwoordigen staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Nederrynsche kreitsen in 't byzonder. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
61458: SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. VIII. deel: Behelzende den tegenwoordigen staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Nederrynsche kreitsen in 't byzonder. Eerst in 't Engelsch beschreven door Th. Salmon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
59658: SALMON, TH. & GOCH, M. VAN, - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van alle volkeren. IX. deel: Behelzende 't vervolg van den Tegenwoordigen Staat des Duitschen Keizerryks.
58284: SAMAT, J.-B. (text), - Le gibier.
60688: SAMSON, HILLEL, - The island set apart; preceded by a record of the inception of the Truth-seekers' Club.
28232: SANDE, FREDERICUS A (SANDE, FREDERIK VAN DEN), - Commentarius in Gelriae & Zutphaniae consuetudines feudales, cum collatione jurium & consuetudinum, quae in Geldriae vicinis ditionibus obtinent.
12009: SANDERS, J.M. & H.J. PASSTOORS, - Annexatie-vraagstukken en Groot-Eindhoven.
48705: SANDICK, R.A. VAN, - Leed en lief uit Bantam.
60860: SANDON, JOHN, - The dictionary of Worcester porcelain. Volume 1: 1751-1851.
24840: SANGAJI, S., - Dictionary Urdu-English. Based on Shakespear and the best modern authorities.
24820: SANTANA, FRANCISCO, (ed.), - Documentação avulsa Moçambicana do Arquivo Histórico Ultramarino. II (Maços 11 a 20). Sumariaçao.
46090: SANTORO L'HOIR, FRANCESCA, - The rhetoric of gender terms: Man, woman, and the portrayal of character in Latin prose.
51447: SARASWATI, S.K., - Early sculpture of Bengal.
30783: SARDJONO, KOES, - De botjah-angon (herdersjongen) in de Javaansche cultuur.
60413: SARTINE, [ANTOINE] DE, - Arrest du Conseil d'État du Roi, qui ordonne le renvoi en France, des originaux des titres de créance sur la Compagnie des Indes, déposés dans les Gresses des Conseils des Indes & des Isles de France & de Bourbon. Du 10 Février 1776. Extrait des registres du Conseil d'Etat.
60296: SASAKI, SYUN'ITI, - A catalogue of the Government Herbarium.
51739: SAUERBORN, CHR., - Feine Holzwaren. Preisliste 1925 und 1926. Chr. Sauerborn, Köln. Häusliche Kunst.
58422: LA SAUSSAYE, L. DE, - Equitation d'extérieur: Dressage.
44800: SAUVAGE, ODETTE, - L'itinéraire érasmien d'André de Resende (1500-1573).
58691: SAVOIE, PRINCE LOUIS-AMEDEE DE & FILIPPI, FILIPPO DE, - Le Ruwenzori. Voyage d'exploration et premières ascensions des plus hautes cimes de la chaine neigeuse située entre les grands lacs équatoriaux de l'Afrique centrale.
40806: SAVORNIN, J., - La région d'Oudjda: Esquisse géologique. (Followed by:) F. Roman & J. Dareste de la Chavanne, Paléontologie.
48856: SAVOURET, PIERRE, - Les associations diocésaines.
8531: SAVOYEN, L.A. VON, - Die Stella Polare im Eismeer. Die erste italienische Nordpolexpedition, 1899-1900.
52051: SAXE, CHRISTOPH (SAXI, SAXIUS), - Monogrammata historiae Batavae a vetustissimis inde temporibus usque ad saeculi, quod vivimus, annum tertium decimum, servata episcoporum Trajectinorum ... ; in usum scholarum domesticarum adumbrata cura et stilo Christophori Saxi.
53097: SCARFE, GERALD, - Scarfe's seven deadly sins.
59534: SCARNECCHIA, TIMOTHY, - The urban roots of democracy and political violence in Zimbabwe: Harare and Highfield, 1940-1964.
59624: SCHAAIJK, M. VAN, - Draaiboek nationale rekeningen Suriname. Een handleiding voor het maken van de nationale rekeningen van Suriname.
60238: SCHALKER, W.J.P.J. & MULLER, W.C., - Repertorium op de literatuur betreffende de Nederlandsche koloniën voor zoover zij verspreid is in tijdschriften, periodieken, serie- en mengelwerken. Vijfde vervolg (1916-1920). Met naam- en zaakregister.
59082: SCHALKWIJK, AART & BRUIJNE, AD DE, - Van Mon Plaisir tot Ephraïmszegen: welstand, etniciteit en woonpatronen in Paramaribo.
51525: SCHANZE, ERICH (et al), - Rohstofferschliessungsvorhaben in Entwicklungsländern. Teil 2: Probleme der Vertragsgestaltung.
18529: SCHAPERA, I., - Married life in an African tribe.
24329: SCHÄRER, H., - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo: Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei.
58270: SCHARNHORST, G. VON, - Militair zakboek tot gebruik in het veld. Naar het Hoogduitsch.
59302: SCHARP, J., - Gedenkzuil van den Nederlandschen krijgsroem in Junij MDCCCXV.
19356: SCHAUFFLER, ROBERT HAVEN, - Romantic Germany.
60930: DEPARTEMENT VAN SCHEEPVAART, - Verordeningen en bepalingen betrekking hebbende op de scheepvaart in Nederlandsch-Indië. Deel I-B.
58887: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Verzameling Mensing in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam I. Bibliotheek (eerste gedeelte).
58703: SCHEER DE LIONASTRE, JEAN-FREDERIC, - Theorie balistique.
43975: SCHELLING, P. VAN DER, - De aloude vryheid, staatsregeering, en wetten der Batavieren; vergeleeken met die van laater tyden.
59601: SCHELLING, P. VAN DER, - Hollands tiend-regt, of verhandeling van het regt tot de tienden, toekomende aan de Graafelykheid en de Heerelykheden van Holland en Westvriesland.
47356: SCHELTEMA, JACOBUS, - Geschiedenis der heksenprocessen. Eene bijdrage tot den roem des Vaderlands.
35959: SCHELTEMA, P., - De Beurs van Amsterdam.
3934: SCHELTEMA, J., - De uitrusting en ondergang der Onoverwinnelijke Vloot van Philips II, in 1588. (&:) Toevoegsels tot het werk.
2019: SCHELTEMA, P., - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam.
43603: SCHERFF, W. VON, - Die Lehre von der Truppenverwendung als Vorschule für die Kunst der Truppenführung. 1. & 2. Band: Die Formenlehre (1. bis 10. Buch).
11126: SCHEURLEER, D.F., - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten, verzameld door -. 1e deel: 1572-1654, 2e deel: 1655-1678, 3e deel: 1678-1800.
29928: SCHIEDAM. - Korte geschiedenis en beschrijving der stad Schiedam.
58077: SCHIELAND. - Keuren ende ordonnantien van 't Heemraedschap van Schielant ende den gevolge van dien. Gemaeckt by Hoohe Heemraden des zelffs Landt.
58839: SCHILLER, FRIEDRICH VON (MINIATURE BOOK), - Wilhelm Tell. Schauspiel in fünf Aufzügen.
58301: SCHIMPER, A.F.W., - Pflanzen-geographie auf physiologischer Grundlage.
43805: SCHIPPERS, P. & BONSET, E.J. (et al, eds.), - Bibliographia Anastatica. A bimonthly bibliography of photomechanical reprints. (Full set of 12).
41792: SCHLÄPPER, ROBERT, - Die Mundart des Kantons Baselland. Versuch einer Deutung der Sprachlandschaft der Nordwestschweiz.
59688: SCHLEGEL, H., - Entwurf eines neuen Gebäudes für die Universität zu Leiden.
59229: SCHMELTZ, J.D.E. (ed.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Dr. Karitz, O. Sierich, a.o.
59232: SCHMELTZ, J.D.E. (ed.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Curt Danneil & A.W. Pulle.
59231: SCHMELTZ, J.D.E. (ed.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contribution by L. RÜTIMEYER, Ueber westafrikanische Steinidole.
59230: SCHMELTZ, J.D.E. (ed.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contribution by N. ADRIANI & ALB. C. KRUYT, Geklopte boomschors als kleedingstof op Midden-Celebes.
59224: SCHMELTZ, J.D.E. (ed.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by G.W.W.C. Baron van Hoëvell, P.R. Bos & L. Frobenius.
59222: SCHMELTZ, J.D.E. (ed.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by Hy. Ling Roth & M.C. Schadee.
59221: SCHMELTZ, J.D.E. (ed.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by G.W.W.C. Baron van Hoëvell, B. Langkavel, J.D.E. Schmetz.
59220: SCHMELTZ, J.D.E. (ed.), - Internationales Archiv für Ethnographie. Contributions by H.H. Giglioli, Wm. Gray, H. ten Kate & S.K. Kusnezow.
59587: SCHMID, PROFESSOR [JOHANN MICHAEL], - Vollständiges wissenschaftliches Gedankenverzeichnis zum Behufe einer allgemeinen Schriftsprache. + Anhang mit Ergänzungen und Beispielen. & Cogitationumclator: completus scientificus pasigraphiae.
5799: SCHMITZ, LEONHARD, - Geschiedenis van Griekenland, van de vroegste tijden af tot de verwoesting van Corinthus, 146 v.C. Naar het Engelsch.
56254: SCHOKKER, H.W., - Handboek voor de kennis van den scheepsbouw, voornamelijk met het oog op het Amerikaansche stelsel, naar de geschriften van John W. Griffiths en andere bronnen. Met eenen atlas van 60 platen.
52143: SCHOLTEN, J.H., - De vrije wil. Kritisch onderzoek.
60305: SCHOMBURGK, RICHARD, - Catalogue of the plants under cultivation in the Government Botanic Garden, Adelaide, South Australia.
52078: SCHONKEN, J.D., - Dorre Suid-Afrika.
47220: SCHOON, DICK J., - Van bisschoppelijke Cleresie tot Oud-Katholieke Kerk. Bijdrage tot de geschiedenis van het katholicisme in Nederland in de 19de eeuw.
60235: SCHOONHEYT, L.J.A., - Bijdrage tot de anthropologie der bevolking van Batavia en naaste omstreken.
51790: SCHOOT, KEES (tekst) & GOSSINK, ROB (tekeningen), - Haye en de wobbezucht. Een vermakelijke en leerzame geschiedenis voor oude en jonge vorsers.
58513: SCHOPPE-WEISSE [=WEISE], AMALIA, - Avond-vertellingen van de familie Sonnenfels. Een leesboek voor jongelingen en meisjes.
58946: SCHOTEL, G.D.J., - De abdij (abdy) van Rijnsburg.
15333: SCHOTEL, G.D.J., - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek. Uitgegeven naar aanleiding van de tentoonstelling van Zaanlandsche oudheden en merkwaardigheden, gehouden te Zaandam in Augustus en September 1874.
60466: SCHOTMAN, J.W., - Der geesten gemoeting. Vier Morgendlandse dromen in verzen met originele Chinese illustraties van Moh Shih Chen. Geheel typografisch verzorgd door H.Th. Wijdeveld.
58744: SCHOUTE, D., - Occidental therapeutics in the Netherlands East Indies during three centuries of Netherlands settlement. (1600-1900).
30893: SCHOUW SANTVOORT, J., - Plan van een onderzoekingstocht in Midden Sumatra. & Berichten ontleend aan de rapporten en correspondentiën ingekomen van de leden der Sumatra-expeditie.
14934: SCHOUW SANTVOORT, J., - Plan van een onderzoekingstocht in Midden Sumatra. & Berichten ontleend aan de rapporten en correspondentiën ingekomen van de leden der Sumatra-expeditie.
58700: SCHRASSERT, J., - Practicae observationes, quibus continentur varios casus & quaestiones in praxi occurentes decidendi rationes & argumenta, ex jure Gelre-Zutphanico, & circumjacentium (...).
59581: SCHRASSERT, J., - Commentatio ad reformationem Velaviae.
40906: SCHROEDER STEINMETZ, L.A., - Algemeene grondbeginselen der aardrijkskunde.
59853: SCHROVEN, B.H., - Schetsen van Nederlandsch-Indië.
59669: SCHUBERT, FRIEDRICH WILHELM VON, - Reis door Zweden, Noorwegen, Lappland, Finnland en Ingermannland in de jaren 1817,1818 en 1820. Tweede deel: Reis door het Noordelijke Zweden en Lappland. Uit het Hoogduitsch.
59107: SCHUCHARDT, HUGO, - Die Sprache der Saramakkaneger in Surinam.
46910: SCHÜCK, A., - Die Wirbelstürme oder Cyclonen mit Orkangewalt nach dem jetzigen Standpunkt unserer Kenntnis derselben in Form eines Handbuches gemeinfasslich dargestellt.
43892: SCHUH, FRED. (ed.), - Christiaan Huygens. Internationaal mathematisch tijdschrift, 2e jaargang nr. I - 4e jaargang nr. II, 1922-1925.
41522: SCHUHL, PIERRE-MAXIME, - Pour connaître la pensée de Bacon.
30525: SCHUILING, R., - Nederland tusschen de tropen. Aardrijkskunde onzer kolonien in Oost en West.
60911: SCHULTZE, H., - Wetgeving op de nationale militie, volgens de wetten van 8 Jan. 1817, 28 Nov. 1818, en 27 April 1820; en aanteekeningen, inhoudende de dicisien en inlichtingen, tot regt verstand en ter behoorlijke executie dier wetten, genomen en gegeven (...). Met de modellen der registers, lijsten en certificaten, bij de wetten gearresteerd (...).
40908: SCHULTZE, H., - Wetgeving op de nationale militie, volgens de wetten van 8 Jan. 1817, 28 Nov. 1818, en 27 April 1820; en aanteekeningen, inhoudende de dicisien en inlichtingen, tot regt verstand en ter behoorlijke executie dier wetten, genomen en gegeven (...). Met de modellen der registers, lijsten en certificaten, bij de wetten gearresteerd (...).
59083: SCHULZ, J.P., - Zeeschildpadden in Suriname.
46897: EYERMANN & SCHULZ, - Die Gasturbinen. Ihre geschichtliche Entwicklung, Theorie und Bauart.
58962: SCHUSTER, GEORGE HENRI, - Correspondance militaire, ou recueil de modèles, pièces et actes authentiques relatifs au service militaire, contenant: rapports, pétitions, ordres de jour, dispositions de tactique, plans d'opération, proclamations, instructions (...). Avec un vocabulaire militaire français-allemand.
57918: SCHUTTERIJ. - Wet op de Schutterijen, met bijvoeging der voornaamste motieven, waarop dezelve is daargesteld... Gevolgd van een alphabetisch register.
41802: SCHÜTZEICHEL, RUDOLF & ZENDER, MATTHIAS (eds.), - Namenforschung. Festschrift für Adolf Bach zum 75. Geburtstag am 31. Januar 1965.
43912: SCHUYT, R.N., - The morphology of Slavic verbal aspect. A descriptive and historical study.
30675: SCHWARZ, J.A.T. (ed.), - Tontemboansche teksten + Vertaling + Aanteekeningen.
57183: SCHWARZ, WALTER, - Rückerstattung nach den Gesetzen der Alliierten Mächte. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Band I).
59521: SCIORTINO, J.A., - Fishing harbour planning, construction and management.
58220: SCORESBY, WILLIAM, - Seven log-books concerning the Arctic voyages of Captain William Scoresby, Senior of Whitby, England. Issued in fac-simile (...) with reproductions in color of portraits in oils of Captain William Scoresby, Senior and of Captain William Scoresby, Junior. Introduction and notes by Frederick S. Dellenbaugh.
58332: SCOTT, ROBERT F., - Kapitän Scott: Letzte Fahrt.
59042: SCRIVERIUS, PETRUS, - Illustrissimorum Hollandiae Zelandiaeque comitum ac dominorum Frisiae icones et historia.
58110: SCRIVERIUS, PETRUS, - Beschrivinge van Out Batavien met de antiquiteyten vandien. Mitsgaders d'afbeeldinge, afcomst ende historie der (...) Graven van Hollant, Zeelant ende Vrieslant etc. Als oock: [DUYM, JOCOB], Een corte beschrivinghe der Nederlansche oorlogen, beginnende vanden aenvang der Nederlanse beroerten tot in den iare 1635 incluys met de afbeeldinge der gouverneurs en andere chrychs-helden.
27509: SCRIVERIUS, PETRUS, - Het oude Goutsche chronycxken van Hollandt, Zeelandt, Vrieslandt en Utrecht. Op nieus oversien en verbetert. Als mede met een byvoeghsel en toet-steen vermeerdert.
60690: SEABROOK, W.B., - The magic island.
58901: DEUTSCHE SEEWARTE, - Der Kompass an Bord. Ein Handbuch für Führer von eisernen Schiffen.
60938: SEGAAR, CAROLUS, - Observationes philologicae et theologicae in Evangelii Lucae capita xi priora.
47463: SEGALAT, ROGER-JEAN (ed.), - Album Eluard.
59904: SEGUIER, [PIERRE], GHENT, J. (et al), - Geëxtraheerde articulen uyt het tractaet van vriendtschap, confoederatie, navigatie, commercie ende marine, geslooten tusschen den Koningh van Vranckrijck ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, binnen Parys den seven en twintighsten April 1662.
39618: SEGUR, MARQUIS DE, - Monseigneur de Ségur: Souvenirs et récit d'un frère.
41477: SEILER, OTTO J., - Einhundert Jahre Ostasienfahrt: der Hapag-Lloyd AG, 1886-1986. & Einhundert Jahre Australienfahrt, 1886-1986.
45942: SELLIN, J. THORSTEN, - Slavery and the penal system.
60314: SELS, WILLEM HENDRIK, - Salomon koning van Israel. In XII boeken.
43427: SEN, S.P. (ed.), - Historians and historiography in modern India.
59382: SENSI, ALESSANDRA (et al, eds.), - Biosafety resource book. A: Introduction to molecular biology and genetic engineering; B: Ecological aspects; C: Risk analyses; D: Test and post-release monitoring of genetically modified organisms (GMOs); E: Legal aspects.
16021: SERING, M., - Die landwirtschaftliche Konkurrenz Nordamerikas in Gegenwart und Zukunft. Landwirtschaft, Kolonisation und Verkehrswesen in den V.S. und in Britisch-Nordamerika.
45262: NETHERLANDS INFORMATION SERVICE, - Pertinent facts on the Netherlands royal family.
45543: SEVERANCE, HENRY ORMAL, - The story of a village community. [Walled Lake, Michigan].
58122: SULPICIUS SEVERUS, - Quae exstant opera omnia. In duos tomos distributa, quorum prior continet antehac edita cum notis Joannis Vorstii, alter epistolas antea. editas ex recensione et cum notis Joannis Clerici.
49486: SEYLER, GUSTAV A., - Geschichte der Siegel.
27846: SHAW, THOMAS, - Reizen en aanmerkingen, door en over Barbaryen en het Ooste. Uit het Engelsch vertaald door P. Bodaert, met aanteekeningen van den vertaler, S. Rau, M. Tydeman en C. Saxe. (Dutch translation of Travels or observations relating to several parts of Barbary and the Levant (Oxford 1738)).
52938: SHIH, JASON CHENG-CHUAN, - Optimum subsurface and underground shell structures for better housing in hot-arid lands.
31049: SHIOYA, SAKAE (et al), - Sandiwara Chsingura.
60555: DAMEN SHIPYARDS, - Damen Shipyards equipment and parts. Edition 1.02.
11578: SHORTEN, J.R., - The Johannesburg saga.
56216: VAN SICLEN, GEO W., - American sentiment on the Boer War. (A plebiscite upon the Boer War).
55835: SIEGEL, GUSTAV, - Die Preisbewegung elektrischer Arbeit seit 1898.
58951: SIEGENBEEK, M., - Handelingen der jaarlijksche algemeene vergadering van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, gehouden den 20 van Zomermaand 1839.
6527: SIJPESTEIJN, C.A. VAN, - Beschrijving van Suriname, historisch, geographisch en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebragt.
19568: SILBERT, A., - Le Portugal mediterraneen a la fin de l'ancien regime, XVIIIe - debut du XIXe siecle. Contribution a l'histoire agraire comparee.
60669: SILVA BARROS, CARLOS VITORINO DA, - A ilha da Madeira.
56295: DE SILVA, C.C. & BAPTIST, N.G., - Tropical nutritional disorders of infants and children.
60917: SIMON THOMAS, M., - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
15124: SIMON THOMAS, M., - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
48182: SIMONI, ANNA E.C., - Publish and be free. A catalogue of clandestine books printed in the Netherlands 1940-1945 in the British Library.
38511: SIMONS, P., - Historische verhandelingen.
34945: SIMPSON, GEORGE, - Narrative of a journey round the world, during the years 1841 and 1842.
52839: SINGH, KARAN, - Shadow and sunlight: An anthology of Dorga-Pahari songs.
40990: SINKKANEN, ULLA (ed.), - Suomalaista veistotaidetta. Finnish sculpture [1910-1980].
60444: SIPMAN, M.A., - Arnhem. Met bijschriften van M.A. Sipman.
51801: SIVARAMAMURTI, C., - South Indian paintings.
58899: SIX, J.D. (et al), - Rapport van de Staatscommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 13 Oct. 1910, no. 21. (Staatscommissie tot herziening van de bestaande verhouding tusschen het Gouvernement en de Protestantsche Kerk in Nederlandsch-Indië).
34556: SJÖSTEDT, Y., - Acridiodea Australica. Monographie der bisher von Australien bekannten Heuschrecken mith kurzen Fühlern.
59318: SLATIUS, HENRICUS, - De gepredestineerde dief, ofte een t'samensprekinge gehouden tusschen een predicant der Calvinusgesinde, ende een dief, die verwesen was om te sterven. (Gevolgd door:) J.A. CORVINUS, De bekeeringe van den gepredestineerden dief. (1e deel): Gedruck nae de copye tot Frederickstadt (z.j.).
43768: SLEEBOOM, MARGARET E., - Academic nationalism, its categorizations and consequences explored in China and Japan (I); Academic nationalism with socialist characteristics: The institutional role of CASS in the formation of the Chinese nation-state (II).
59893: SLINGELANT, G. VAN (et al), & MARIE, PRINCES ROYAL VAN ORANGIEN [MARY STUART]. - Schryvens wegens d'Heeren Nederlantsche ambassadeurs uyt Coppenhage aen een gequalificeert Heer, aengaende den tegenwoordigen toestandt van den vrede tusschen Denemarcken en Sweden. Ende hoe de Fransche en d'Engelsche plenipotentiarisen daer tegens zijn. Item een brief vande Princes Royal van Orangien, uyt Breda aen de Heeren Staten Generael geschreven, klagende over 't verlies van Orangien, en verders 'tgene sy belangende de wan-debvoiren van den gouverneur graef van Dona, daer ontrent verklaert.
61456: SLOOS, LOUIS PH., - Voor den dienst der Armée De militaire uitgeverij- boekhandel De gebroeders van Cleef te 's-Gravenhage en te Amsterdam 1739-1967.
59863: SLOOS, LOUIS PH., - Warfare and the age of printing. Catalogue of early printed books from before 1801 in Dutch military collections with analytical bibliographic descriptions of 10,000 works
60055: SMALLEGANGE, M., - Beschryvinge van den Zeelandschen adel.
57864: SMIDS, LUD., - Schatkamer der Nederlandsche oudheden; of woordenboek, behelzende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten en heeren huizen... De derde druk, vermeerderd met aanteekeningen door Pieter Langendyk
58713: SMIDS, LUD., - Schatkamer der Nederlandsse oudheden; of woordenboek, behelsende Nederlands steden en dorpen, kasteelen, sloten, en heeren huysen, oude volkeren, rievieren, vermaarde luyden in staat en oorlogh, oudheden, gewoontens en lands wysen. Vercierd met LX verbeeldingen, van soo geheele als vervallene heeren huysen, sloten en kasteelen, meerendeels geteekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
48773: SMIDS, LUD., - Emblemata heroica, of de medalische sinnebeelden der ses en dertigh Graaven van Holland, met konstplaaten vercierd.
40319: SMIT, J.G. & ROELEVINK, J. (red.), - Resolutiën der Staten-Generaal. Nieuwe reeks 1610-1670. Vierde deel: 1619-1620.
25596: SMIT, J. (red.), - Een regentendagboek uit de 18de eeuw. Naar de bronnen bewerkt.
58827: SMITH, THOMAS, - De Republica Anglorum. Libri tres. Ovibus accesserunt chorographica illius descriptio, aluque politici tractatus.
58346: SMITH, CHARLES EDWARD, - From the deep of the sea. Being the diary of the late Charles Edward Smith, surgeon of the whale-ship Diana, of Hull. Edited by his son Charles Edward Smith Harris.
41557: SMITH, MUNROE, - Militarism and statecraft.
52857: SMITH, O.B. & BOSMAN, H.G. (eds.), - Goat production in the humid tropics; Proceedings of a workshop at the University of Ife, Ile-Ife, Nigeria, 20-24 July 1987.
39810: SMITH, ROBERT C., - Frei José de Santo Antonio Ferreira Vilaça, escultor Beneditino do século XVIII.
59550: SMITHSON, CARMA LEE, - The Havasupai woman.
58300: SMITS, C.F.XAV., - De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch. Hierbij: De wapen- en rouwborden, voorheen in voormelde kerk aanwezig, door A.F.O. van Sasse van Ysselt.
57258: SMITS VAN WAESBERGHE, J. (ed.), - Bernonis Augiensis abbatis de arte musica disputationes traditae. Pars A: Bernonis Augiensis De mensurando monochordo; Pars B: Quae ratio est inter tria opera de arte musica Bernonis Augiensis. (2 vol. set).
60599: SMN, - Beschrijving van de stoomwerktuigen, ketels en hulpwerktuigen van het stalen schroefstoomschip "Koning Willem I" der Stoomvaart-Maatschappij "Nederland." Gebouwd door de Koninklijke Maatschappij "De Schelde" te Vlissingen.
44963: SMOLITSCH, IGOR, - Geschichte der russischen Kirche, 1700-1917. Erster Band.
47806: SMYTHIES, WILLIAM, - The unworthy non-communicant: A treatise shewing the dangerous condition of them that neglect their duty to receive the blessed Sacrament of the Lords Supper, and rectifying the mistakes of many in this age concerning it.
44274: SNEATH, P.H.A. (ed.), - COSPAR Life sciences and space research XII. Proceedings of the open meeting of the working group on space biology of the Sixteensth Plenary meeting of COSPAR, Constance, FRG, 23 May - 5 June 1973. Organized by The Committee on Space Research - COSPAR, and the "Deutsche Forschungsgemeinschaft" of the Federal Republic of Germany.
44047: SNIDER, C.H.J., - Under the Red Jack: Privateers of the Maritime Provinces of Canada in the War of 1812.
24092: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936: 3e deel.
44997: SNOUCK HURGRONJE, C., - Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje, 1889-1936: 2e deel. Uitgegeven door E. Gobée & C. Adriaanse.
57713: SNOUCK HURGRONJE, C., - The Achehnese. Translated by A.W.S. O'Sullivan. (2 vol. set).
1010: SNOUCK HURGRONJE, C., - Verspreide geschriften (Gesammelte Schriften).
51070: SIAM SOCIETY, - Selected articles from the Siam Society Journal, volume VIII: Relations with France, England and Denmark.
57423: WORLD SHIP SOCIETY. - Ship Ahoy. Quarterly journal of the World Ship Society (South Wales Branch). Vols. 9-16, 1962-1969. (Uninterrupted run of 32 issues).
8962: CONGRESS ORIENTAL SOCIETY. - Akten des 24.Internationalen Orientalisten-Kongresses, München, 28.Aug.bis 4.Sept.1957. Ed.by H.Franke.
15933: SOEPOMO, - De reorganisatie van het agrarisch stelsel in het gewest Soerakarta.
10078: SOEPOMO, RADEN, - Het adatprivaatrecht van West-Java. Uitgegeven vanwege het Dep.van Justitie. Gedrukt in de Strafgevangenis te Soekamiskin.
57032: SOEST, G.H. VAN, - Geschiedenis van het kultuurstelsel. (Full set of 3 vols.).
61106: SOETARDJO, - Tourist's map of the environs of Kopeng. Scale 1:10000.
48049: SOLDAN, DR. ING. (Hrsg.), - Die Wasserwirtschaft Deutschlands und ihre neuen Aufgaben. Band III: (Teil I): Stand vom Jahre 1925. Teil II: Sonderbeschreibungen von Hafenanlagen... Teil III: Wasserwirtschaft und Wirtschaftsleben.
55257: SOLF, W.H. (former German Colonial Minister), - Colonial policies. My political testament.
58290: SOMEREN, J.F. VAN, - Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Utrecht: Pamfletten, niet voorkomende in afzonderlijke gedrukte catalogi der verzamelingen in andere openbare Nederlandsche bibliotheken.
42916: SOSNOWSKI, JERZY (ed.), - Stocznia Szczecinska Im. A. Warskiego. Szszecin Shipyard.
58787: SOSRODIRDJO, MOEDJONO (et al, eds.), - Jogjakarta.
24793: SOUSA DIAS, G., - Julgareis qual é mais excellente... No tricentenário da restauraçao de Angola.
58675: SOUSA-LEAO, JOAQUIM DE, - Frans Post, 1612-1680.
58745: SOUTO, AMELIA NEVES DE, - Guia bibliografico para o estudante de história de Moçambique (200/300 - 1930).
58112: SPARRMAN,ANDREW, - A voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic Polar Circle, and around the world., but chiefly into the country of the Hottentots and Caffres, from the year 1772, to 1776. Translated from the Swedish original.
58259: SPEDICATO, MARIA TERESA (et al, eds.), - Aquatic telemetry: Advances and applications. Proceedings of the Fifth Conference on Fish Telemetry held in Europe Ustica, Italy, 9-13 June 2003.
40801: SPEELEVELDT, T., - Brieven over het eiland Walcheren.
52412: SPERANZA, ALESSANDRA O.M., - Solar and anthropogenic forcing of late-Holocene vegetation changes in the Czech Giant Mountains.
59254: SPINDLER, PAUL, - Mitteilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien. XCVI./XCVII. Band.
41040: SPITERIS, TONY, - Art de Chypre des origines à l’époque romaine.
58392: SPOELDER, J., - Prijsboeken op de Latijnse school. Een studie naar het verschijnsel prijsuitreiking en prijsboek op de Latijnse scholen in de Noordelijke Nederlanden ca. 1585-1876, met een repertorium van wapenstempels.
44417: SRINGERNYUANG, LUECHAI, - Availability and use of medicines in rural Thailand.
43459: STADEN, HANS, - Warhaftige Historia und beschreibung eyner Landtschafft der wilden nacketen grimmigen Menschfresser Leuthen in der Newenwelt America gelegen. Faksimile-Wiedergabe nach der Erstausgabe "Marpurg uff Fastnacht 1557" mit einer Begleitschrift von Richard N. Wegner.
61004: CHEF VAN DEN GENERALEN STAF, - Ontwerp-voorschrift Tropenzakboek voor den soldaat. No. 1578..
61006: CHEF VAN DEN GENERALEN STAF, - Ontwerp-voorschrift onderhoud motorvoertuigen No. 1551. Deel 1, 2 en 3.
61003: CHEF VAN DEN GENERALEN STAF, - Infanterie-opleiding. Ontwerp-voorschrift 1526: Het infanterie-bataljon; 1530: Het mortier peloton; 1534: Terreinvaardigheid, gevechtsdril, optreden van groep en peloton (2e herziene druk).
60958: STAM, W.J.M. (hoofdred.), - Wereldnieuws. Geïllustreerd weekblad. 24e jaargang nrs. 1-21 (Jan.-Mei 1952).
60956: STAM, W.J.M. (hoofdred.), - Wereldnieuws. Geïllustreerd weekblad. 22e jaargang nrs.27-52 (Juli - Dec.1950).
60957: STAM, W.J.M. (hoofdred.), - Wereldnieuws. Geïllustreerd weekblad. 23e jaargang. (Jan.- Dec.1951).
50012: CUNARD WHITE STAR, - Launch of No "534" in the presence of Their Majesties The King & Queen at the yard of John Brown & Co., Ltd., Clydebank, Wednesday September 26th, 1934. Text by E.P. Leigh-Bennett.
59602: STARLING, THOMAS, - Geographical annual or family cabinet atlas.
41659: DEPARTMENT OF STATE, - Proceedings of the Fourth International Congresses on Tropical Medicine and Malaria, Washington, D.C., May 10-18, 1948.
60080: RAAD VAN STATE, - Generale petitie en Staaten van Oorlog voor het jaar 1783. (Aldus gedaan en gepetitioneert by den Raad van State in den Hage den 27 December 1782. Was geparapheert, N. Geelvinck ... geteekent, I.J. van Hees).
57928: STATIONSBUCH. - Heiliger von Christo Jesu, in seinem bittern Leiden gebahnter mit vielen heiligen Ablässen begnädigten allen mitleidenden Christen zur schuldigen Nachfolge angewiesener Kreuzweg. In den Kirchen der P.P. Franciskanern, Kölnischer Provinz.
58324: STATON, FRANCES M. & TREMAINE, MARIE (eds.), - A bibliography of Canadiana: being items in the Public Library of Toronto, Canada, relating to the early history and development of Canada [1534-1867]. & First supplement.
58067: STAVORINUS, J.S., - Voyage par le Cap de Bonne-Espérance et Batavia, à Samarang, à Macassar, à Amboine, et à Surate, en 1774, 75, 76, 77 et 78. Traduit du hollandois. (2 vol. set).
58682: STAVORINUS, J.S., - Voyages par le Cap de Bonne-Espérance dans l'Archipel des Molucques, de 1768 à 1771 et de 1774 à 1778. Tome premier: Voyage à Batavia, à Bantam et au Bengale; Observations sur l'Ile de Java, etc., sur le Bengale, sur le Cap de Bonne-Espérence. Traduits du Hollandois par H.J. Jansen.
51807: STCHOUKINE, IVAN, - La peinture indienne à l'époque des Grands Moghols.
45563: STEEL, ROBERT W. (ed.), - British geography, 1918-1945.
44691: STEENHUIS, J.F., - Inventaris van geologische kaarten in Nederlandse bibliotheken.
43867: STEENSMA, F.A., - Voedingsleer. Een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
45947: STEFANI, GIUSEPPE, - Insurance in Venice from the origins to the end of the Serenissima. Documents published for the 125th anniversary of the company, 1831-1956. (2 vol. set).
60265: STEIJN PARVE, D.C., - Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde.
60248: STEIJN PARVE, D.C., - Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staatshuishoudkunde, nader toegelicht door den schrijver
41461: STEIJN PARVE, D.C., - De toekomstige wijze van beheer en verantwoording der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië, ingevolge artikel 60 der Grondwet, beschouwd in verband tot hetgeen daaromtrent thans is verordend in onze en in eenige vreemde koloniën.
43534: STEIN, LORENZ VON, - Die Lehre vom Heerwesen. Als Theil der Staatswissenschaft.
51962: STEINER, JESSE FREDERICK, - The Japanese invasion. A study in the psychology of inter-racial contacts.
50849: UNIVERSITEIT VAN STELLENBOSCH, - Jaarboek 1936.
35786: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel I: december 1620 - augustus 1623.
57109: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel III: juli 1625 - april 1628..
57108: STELLINGWERFF, N. & S. SCHOT, - Particuliere notulen van de vergaderingen der Staten van Holland, 1620-1640. Deel II: september 1623 - mei 1625.
11987: STEPHANIC, J.W. (bew.), - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, Amsterdam. Catalogus van de muntenverzameling, bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen.
58582: STEPHENSON, JOHN & CHURCHILL, JAMES MORSS, - Medical botany; or, illustrations and descriptions of the medicinal plants of the London, Edinburgh, and Dublin Pharmacopoeias. Comprising a popular and scientific account of poisonous vegetables indigenous to Great Britain. (3 vol. set).
59299: STEUERWALD, J.D., - Een kunstpraatje.
41330: STEUR, P.J.P. VAN DER & STEUR-DE BRAUW, A.E. VAN DER, - Aanteekeningen op de verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland. Opnieuw bewerkt. Uitgegeven door het Dep. van Waterstaat.
57664: STEUR, A.G. VAN DER (uitg./inl.), - Chaerte vande Vrye Heerlickheydt Warmondt, een pre-kadastrale kaart uit 1667, vervaardigd door Johan Dou(w).
47696: STEVENS, C.W.M., - L'écriture solaire d'Hélène Cixous. Travail du texte et histoires du sujet dans Portrait du soleil.
57818: STEVENSON, ENRICO, - Inventario dei Libri Stampati Palatino-Vaticani. Edito per Ordine di S.S. Leone XIII P.M. (Complete in 5 vols.).
48217: STEWART, RICHARD MORRIS, - The Church of Scotland from the time of Queen Margaret to the Reformation.
61333: STIBBE, D.G. (et al, eds.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Vijfde - achtste deel (supplement vols.).
59746: STIBBE, D.G. & UHLENBECK, E.M. (eds.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Vierde deel: Soem - Z.
879: STIELER, K., H. WACHENHUSEN & F.W. HACKLAENDER, - De Rijn, van zijn oorsprong tot aan zee.
55603: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN, - Land en volk van Nederland. Catalogus van oude en nieuwere werken over plaatsbeschrijving.
32638: STOHR, WALDEMAR, - Kunst und Kultur aus der Südsee: Sammlung Clausmeyer Melanesien.
52217: STOKVIS, H.J., - Wetten, besluiten en overeenkomsten betrekkelijk de electro-magnetische telegrafen in Nederland, 1 Decenber 1847 - 1 October 1873.
51509: STOLK, WILMA, - Lymphatic Filariasis: transmission, treatment and elimination.
59752: STOLS, A.A.M. (red.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1940 No. II.
60183: STOLS, A.A.M. (red.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1942 No. XI-XII.
60181: STOLS, A.A.M. (red.), - Halcyon. Driemaandelijksch tijdschrift voor boek-, druk- en prentkunst. A quarterly devoted to book production and the graphic arts. 1941 No. VIII.
53860: STOOPENDAAL, DANIEL & BRUIN, CLAAS, - De zegepraalende Vecht, vertoonende verscheidene gesichten van lustplaatsen, heeren huysen en dorpen, beginnende van Uitrecht en met Muyden besluytende. La triomphante riviere de Vecht, remonstrant diverses veües des lieux de plaisances (...).
1224: STOPPELAAR, J.W. DE, - Balambangansch adatrecht.
33456: STOUT, EARL J. (ed.), - Folklore from Iowa.
55371: STÖWER, WILLY (Hrsg.), - Der Deutsche Segelsport.
13424: STRAATEN, H.S. VAN DER, - Brazil, a destiny. Dutch contacts through the ages.
33188: STRAHLHEIM, C., - Die Wundermappe, oder sämtliche Kunst- und Natur-Wunder des ganzen Erdballs. Dritter Band: Grossbritannien.
41550: STRASBURGER, EDUARD, - Das kleine botanische Practicum für Anfänger. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik. Einführung in die mikroskopische Technik.
52726: UNIVERSITÄT STRASSBURG, - Katalog der Flückiger-Bibliothek im Pharmazeutischen Institute der Universität Strassburg.
52000: STREFFLEUR, V., - Die primitive physikalische Beschaffenheit der Nord-Polarländer.
61000: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN, - Trainingscirculaires Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 8.
61001: STAF BEVELHEBBER NEDERLANDSCHE STRIJDKRACHTEN, - Oefeningsaanwijzing Nos. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12.
49076: STRIJKER, D., - Ruimtelijke verschuivingen in de EU-landbouw 1950-1992.
61332: STUART, MARTINUS; KUYPER, JAQUES, - 41 plates taken from: De mensch zoo als hij voorkomt op den bekenden aardbol.
13653: STUART-FOX, D.J., - Bibliography of Bali. Publications from 1920 to 1990.
59649: STURM, CHRISTOPH CHRISTIAAN & TIEDE, JOH. FREDERIK, - Dagelyksche verkeeringen met God in de morgen en avond-uuren. Uit het Hoogduitsch vertaald door Ludolph Godlieb Cordes. Derde deel (July - September).
32201: STYL, S. (anon. gepubliceerd), - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruiter, hertog, ridder, enz. enz. enz., en lt. admiraal generaal van Holland en Westfriesland.
15104: STYL, S., - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
43608: STYL, S., - De opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden.
48759: SUETONIUS TRANQUILLUS, CAIUS, - C. Suetonius Tranquillus. Ad optimas editiones collatus. Praemittitur notitia literaria Studiis Societatis Bipontinae.
59433: SUGENHEIM, S., - Russlands Einfluss auf, und Beziehungen zu Deutschland vom Beginne der Alleinregierung Peters I. bis zum Tode Nikolaus I. (1689 - 1855); nebst einem Rückblicke auf die frühere Zeit. (2 vol. set).
57096: PROEFSTATION VOOR DE JAVA-SUIKERINDUSTRIE, - Handleiding ten dienste der molencontrole.
4447: PROEFSTATION VOOR SUIKERRIET, - Verslagen van het Proefstation voor suikerriet in West-Java te Kagok-Tegal over 1899, 1900, 1901, 1902 en 1903.
55265: SULLIVAN, EDWARD & PRITCHETT, R.T. (et al), - Yachting. (2 vol. set).
59963: SUNDERLANT, GRAVE VAN & CHUDLEIGH, J., - Antwoort van Syn Koninklijcke Majesteyt van Groot-Brittanje, aen den Heer Citters, ambassadeur van Haar Hoog-Mog. de Heere Staten Generael der Vereenighde Nederlanden. Tot Londen gegeven den 29. February 1684. & Memoriaal van den heer Chudleigh, envoyé extraordinair van Syn Majesteyt van Groot-Brittanje. Overgelevert den 17. Maert 1684.
57858: SURIE, H.G. & WINDE, J. DE, - Beschrijving van Hr. Ms. pantserschip "De Zeven Provinciën".
59524: GOVERNMENT OF SURINAM, - Preliminary study on the possibility of utilizing the forests of Surinam.
61429: SURINAME. - Bijblad op het Gouvernementsblad van Suriname van No.'s 127 t/m 221. (1935-1941).
61428: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1952.
61427: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1951.
61426: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1950.
61425: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1949.
61424: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1948.
61423: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1947.
61422: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1946.
61421: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1945.
61420: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1944.
61419: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1943.
61418: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1942.
61417: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1941.
61416: SURINAME. - Gouvernementsblad van Suriname 1940.
61415: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1939.
61414: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1938.
61412: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1936.
13065: SURINAME. - Gouvernements Advertentieblad. Verschijnende Dinsdag en Vrijdag. Jan. 1923 - Dec. 1958. Added: year 1962 (contents of this year not in correct order).
61411: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1935.
61409: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1933.
61410: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1934.
61408: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1932.
61407: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1931.
61406: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1930.
61405: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1929.
61404: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1928.
61403: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1927.
61402: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1926.
61401: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1925.
61400: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1924.
61398: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1921.
61399: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1923.
61397: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1920.
61396: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1919.
61395: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1918. No. 104: Burgerlijk Wetboek voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
61394: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1918.
61392: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1916.
61391: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1915.
61390: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1913.
61389: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1912.
61387: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1910.
61388: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1911.
61386: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1909.
61385: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1907.
61384: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname voor het jaar 1894.
61383: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname voor het jaar 1893.
61380: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1890.
61379: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1889.
61378: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1887.
61377: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1886.
61375: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname 1884.
61376: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1885.
61374: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1883.
61373: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1880.
61372: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1876.
61367: SURINAME. - Gouvernements-bladen van de Kolonie Suriname 1856-1865.
51395: DIENST LANDSBOSBEHEER SURINAME, - Zeeschildpadden in Suriname.
59013: SUSELO, HENDROPRANOTO (et al, eds.), - Indonesia's urban infrastructure development experience: critical lessons of good practice.
59218: SVOBODA, W., - Die Bewohner des Nikobaren-Archipels nach eigenen Beobachtungen, aelteren und neueren Quellen. (Complete in 3 instalments).
58038: SWAMMERDAM, JAN (et al), - The natural history of insects, compiled from Swammerdam, Brookes, Goldsmith, &c. Intended as a companion to Buffon's natural history.
61013: SWART, JACOB (red.), - Tijdschrift voor het Zeewezen. Nieuwe serie. 1875: Nos. 1, 2, 3; 1876: Nos. 1 & 4; 1878: Nos. 1 & 2; 1879: Nos. 1, 2, 3; 1880: No. 1.
57873: SWART, PAULUS, - Specimen medicum inaugurale de hydrorhachia.
61034: SWART, JACOB, - Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen, benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden.
59306: SWEDIAUR, F., - Traité complet sur les symptomes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. (2 vol. set).
59386: SWELLENGREBEL, N.H. (et al, eds.), - Documenta Neerlandica et Indonesica de morbis tropicis. Quarterly journal of tropical medicine and hygiene. Vol. III, nos. 1-4, March to December 1951.
41424: SWIETEN, J. VAN, - De luitenant-generaal J. van Swieten contra den luitenant-generaal G.M. Verspyck.
46305: SYLLA, EDITH & MCVAUGH, MICHAEL (eds.), - Texts and contexts in Ancient and Medieval science studies on the occasion of John E. Murdoch's seventieth birthday.
59616: SYNGE, EDWARD (anon. publ.), - La religion d'un honneste homme qui n'est pas théologien de profession. Avec les fondemens & les raisons qui l'établissent. Discours, où l'on prouve la vérité de la religion chrêtienne en général... Traduit de l'anglois.
49433: SZABOLCS, I., - European Solonetz soils and their reclamation.
48117: SZCZESNIAK, BOLESLAW, - The Knights Hospitallers in Poland and Lithuania.
51416: SZWED, JOHN F. & ABRAHAMS, ROGER D., - Afro-American folk culture: An annotated bibliography of materials from North, Central and South America and the West Indies. (2 vol. set).
57862: TAEMSZ, CORNELIS (?), - Caert-thresoor, inhoudende de tafelen des gantsche werelts landen, met beschryvingen verlicht, tot lust vanden leser, nu alles van nieus met groote costen ende arbeyt toegereet. Nawoord door Jan Werner.
58120: TAILHE, JACQUES, - Histoire des entreprises du clergé sur la souveraineté des rois. Recueillie des ouvrages de MM. Bossuet, Fleury, Baillet & autres auteurs célebres.
29490: TALBOT-BOOTH, E.C. (et al, eds./ills.), - Merchant ships. (3 volume set).
43856: TALEKAR, N.S. (ed.), - Diamondback moth and other crucifer pests. Proceedings of the Second International Workshop Tainan, Taiwan, 10-14 December 1990.
60769: TAM, CAPITAINE, - A Madagascar. Carnet de campagne d'un officier.
60273: TAMBURINO, THOMA [TAMBURINI, TOMMASO], - Methodus expeditae communionis tum pro sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus communicaturis. Liber unicus.
58685: TAYLOR, ISAAC (OLIVIER, J., bew.), - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika. Naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz.
57671: TCHEMERZINE, AVENIR, - Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs francais des XVe, XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles contenant environ 6,000 fac-similes de titres et de gravures.
49160: TEELKEN, JACOBA C., - Market mechanisms in education: A comparative study of school choice in The Netherlands, England and Scotland.
57669: TEILLERS, J.W., - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia (Java). Plaat I-XII.
43499: TELDERS, J.M. (et al), - Verslag van de Commissie van Advies (J.M. Telders, W.F. Leemans, J. Kraus, J.E. de Meijier) nopens de werken in de Solo-vallei, door den Heer Minister van Koloniën benoemd bij beschikking van 23 Dec. 1898, Litt. A3., no. 37.
59478: TERENCE, - Publius Terentius Afer. (Andria, Eunuchus, Heauton Timorumenos, Hecyra, Adelphi, Phormio).
58178: TERENTIUS, - Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana: Cum annotationibus Thomae Farnabii, in quatuor priores: et M.C. Is. F. in duas posteriores.
58531: TERENTIUS, - De zes comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, rector der Schole tot Rotterdam. (Op gegraveerde titel: De ses comedien van P. Terentius. Verduitst door H. Swaerdekroon, rector der Schole tot Rotterdam).
59811: TERENTIUS, - P. Terentii Afri Comoediae sex. Belgica interpretatione, ac notis ad loca difficiliora illustratae. Opera ac studio Henrici Zwaerdecroon.
45964: TERNAN, TREVOR, - Some experiences of an old Bromsgrovian: soldiering in Afghanistan, Egypt and Uganda.
60407: BANQUE TERRITORIALE. - Liquidation de la Banque Territoriale. Fonds d'annuités.
61058: TERVEEN, JAN GERARD VAN (anon. verschenen), - Janus verrezen, 1787-1795. Suum cuique. Nos. 10 t/m 25, 8 Juny - 21 September 1795.
55596: TERWEN, J.L., - Etymologisch handwoordenboek der Nederduitsche taal, of proeve van een geregeld overzigt van de afstamming der Nederduitsche woorden.
60217: TERWEY, S. & EMMINK, A. (eds.), - Grafisch tijdschrift. Hollandsch-Maleisch vakblad voor de typografie in Nederlandsch-Indië. Eerste jaargang 1917. (No. 1, Februari 1917 - No. 12, Januari 1918).
45712: TEX, J. DEN, - Oldenbarnevelt. Deel III: Bestand 1609-1619.
57954: TEX, CORNELIUS ANNE DEN, - De antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia Romana constanter servatis.
59793: TEXEL. - Kaart van Texel. Schaal 1:33.333.
538: TEXIER, EDMOND, - Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique. Illustrations de MM. Rouargue frères.
47839: THACKER, FRED. S., - The Thames Highway. A history of the locks and weirs.
59026: THAER, A.D. (bewerkt door ENKLAAR, E.C.), - Grondbeginselen van een wetenschappelijken landbouw. Derde deel.
51852: THEISSEN, S., - De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
42010: THESING, WILLIAM B., - Victorian prose writers after 1867.
40818: THIEBAUT, L., - Recherche et étude économique des gîtes métallifères par L. Thiébaut, suivi de Notions pratiques d'hygiène aux pays chauds à l'usage des prospecteurs par le Docteur Gustave Martin. Préface de L. Cayeux. Préface de L. Cayeux.
38812: THOM, ALEXANDER, - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de Linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid, ronddraaijenden aard, snelheid en rigting van hun voortgang, daling des barometers en andere er mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden Az.
58359: THOMES, WM.H., - The whaleman's adventures in the Sandwich Islands and California.
58418: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIII. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58419: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXV. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58420: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXVI. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58417: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't schrikkel-jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
655: THOMSON, W.M., - The land and the book; or biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the Holy Land.
21539: THORBECKE, J.R., - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Delen I-IV: 1830-1845. Uitgegeven door G.J. Hooykaas & J.C. Boogman.
44469: THRESHER, U.S.S., - Loss of the U.S.S. "Thresher": Hearings before the Joint Committee on Atomic Energy Congress of the United States 88th Congress, first and second sessions on the loss of the U.S.S. "Thresher", June 26, 27, July 23, 1963, and July 1, 1964.
57732: THURNWALD, RICHARD, - Forschungen auf den Salomo-Inseln und dem Bismarck-Archipel. Band I: Lieder und Sagen aus Buin. Nebst einem Anhang: die Musik auf den Salomo-Inseln von Erich Moritz von Hornbostel.
48760: THYE HANNES, J.A. VAN, - Tractatus juris publici foederati Belgii de inauguratione principum Belgicorum.
58545: THYSIO, ANTONIO [THYSIUS, ANTONIUS], - Compendium historiae Batavicae, a Julio Caesare usque ad haec tempora. Accessit eiusde discursus oratorius in expugnationem Sassae Gandavensis.
59046: TIEDE, ERNST, - Ur-Arische Gotteserkenntnis. Ihr neues Erwachen im Sonnenrecht und die Erschliessung der kleinen und grossen Mysterien.
61216: TIELE, P.A., - Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven. Tweede deel 1649-1672 Mei. (Nrs. 3370-5878).
43529: TIELE, P.A., - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam.
59124: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
49212: TIENHOVEN, J.P. VAN, - De effectenbeurs van Parijs. Organisatie.
42340: TIJDSCHRIFT. - Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, jaargang 3, 1905 Red. Emm. de Bom, P.C. Molhuysen e.a.
59756: TIJDSCHRIFT. - Maandelijksche kronijk. Geschiedenis van den dag. 10de jaargang, Juny t/m December 1862.
53311: TIKTAK, AALDRIK, - Modeling non-point source pollutants in soils. Applications to the leaching and accumulation of pesticides and cadmium.
51358: TILAKASIRI, JAYADEVA, - Handicrafts of Sri Lanka.
42625: TILLEMA, H.F., - 'Kromoblanda'. Over 't vraagstuk van het wonen in Kromo's groote land. 4e deel. Met aanhangsel op deel 1 en registers op de deelen 3 en 4.
58618: TILLEY, HELEN & GORDON, ROBERT J. (eds.), - Ordering Africa: Anthropology, European imperialism, and the politics of knowledge.
24886: TIMES, THE. - The Times atlas of the world. Comprehensive edition.
13267: TIMMER, HENDERICUS (anon. publ.), - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
5850: TIMON, - Livre des orateurs.
58091: TIRION, ISAAK (uitg.) & WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren (...). Xde deel behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
60396: TIRION, ISAAK & WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. XIde deel: Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere Generaliteits-kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel enz.
19213: TIROL, - Salzburg und Oberbayern. 325 Photos nach neuesten Original-Aufnahmen von Wuerthle & Sohn, Salzburg, Fritz Gratl, Innsbruck, Ferdinand Finsterlin, Mchn., u.a. Mit ausfuerlichem Text.
41470: TOBLER, ADOLF, - Die altvenezianische Übersetzung der Sprüche des Dionysius Cato.
52832: TOMASI, SILVIA DE (et al), - Bibliografia institucional: Produccion intelectual del INTA 2004.
52377: TOOLEY, R.V., - English books with coloured plates 1790-1860: A bibliographical account of the most important books illustrated by English artists in colour aquatint and colour lithography.
60778: TOSO, CARLO, - I Pana' del Centrafica: storia, sociatà, religione.
8249: TOUCHARD-LAFOSSE, G., - La Loire, historique, pittoresque et biographique. De la source de ce fleuve à son embouchure dans l'océan.
60540: TOUDOUZE, GEORGE G.- (et al), - Histoire de la Marine.
16418: TOUDOUZE, GEORGE G.- (et al), - Histoire de la Marine.
58908: TOULORGE, COLONEL, - Le service d'état-major en campagne : Les quartiers généraux et les états-majors allemands en 1870-71.
11127: TOWER, CH., - The Charlemagne Tower collection of American colonial laws.
60815: INDEX TRACTATENBLAD. - Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Cumulatieve Index op de jaargangen 1951-1970.
40815: TREPTOW, E., WÜST, F. & BORCHERS, W., - Bergbau und Hüttenwesen. Für weitere Kreise dargestellt.
48748: TRICHT, OTTO VAN, - Kort begrip der Christelijke geloofs- en zedeleer, opgemaakt uit de redevoeringen en de brieven van Paulus aan de Romeinen en de Galatiërs. (Bound with:) HEYNINGEN, H. VAN, Geloofs- en zedeleer van Paulus, naar zijne redenen en schriften (...).
50613: TRICOT-ROYER, DR., - L'imprimeur Plantin et les sciences médicales.
58334: TRIPP, WILLIAM HENRY, - "There goes flukes": The story of New Bedford's last whaler, being the narrative of the voyage of schooner John R. Manta on Hatteras Grounds, 1925, and whaleman's true yarns of adventures in old deep-sea whaling days.
45935: TROEYER, BENJAMIN DE, - Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi XVI. I: Pars biographica. De auteurs van de uitgegeven werken; II: Pars bibliographica. De edities.
60597: TROGNEUX, G., - Notice historique sur les divers modes de transport par mer.

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat[an error occurred while processing this directive]

5/9