Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
61396: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1919.
61395: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1918. No. 104: Burgerlijk Wetboek voor de kolonie Suriname en van de uitvoeringsbesluiten daarvan.
61394: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1918.
61392: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1916.
61391: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1915.
61390: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1913.
61389: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1912.
61387: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1910.
61388: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1911.
61386: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1909.
61385: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname 1907.
61384: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname voor het jaar 1894.
61383: SURINAME. - Gouvernementsblad van de Kolonie Suriname voor het jaar 1893.
61380: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1890.
61379: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1889.
61378: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1887.
61377: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1886.
61375: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname 1884.
61376: SURINAME. - Gouvernementsblad der Kolonie Suriname voor het jaar 1885.
61374: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1883.
61373: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1880.
61372: SURINAME. - Gouvernements-blad der Kolonie Suriname 1876.
61367: SURINAME. - Gouvernements-bladen van de Kolonie Suriname 1856-1865.
51395: DIENST LANDSBOSBEHEER SURINAME, - Zeeschildpadden in Suriname.
59013: SUSELO, HENDROPRANOTO (et al, eds.), - Indonesia's urban infrastructure development experience: critical lessons of good practice.
59218: SVOBODA, W., - Die Bewohner des Nikobaren-Archipels nach eigenen Beobachtungen, aelteren und neueren Quellen. (Complete in 3 instalments).
58038: SWAMMERDAM, JAN (et al), - The natural history of insects, compiled from Swammerdam, Brookes, Goldsmith, &c. Intended as a companion to Buffon's natural history.
61013: SWART, JACOB (red.), - Tijdschrift voor het Zeewezen. Nieuwe serie. 1875: Nos. 1, 2, 3; 1876: Nos. 1 & 4; 1878: Nos. 1 & 2; 1879: Nos. 1, 2, 3; 1880: No. 1.
57873: SWART, PAULUS, - Specimen medicum inaugurale de hydrorhachia.
61034: SWART, JACOB, - Verzameling van sterre- en zeevaartkundige tafelen, benevens eene uitvoerige verklaring en aanwijzing van derzelver gebruik in de werkdadige sterre- en zeevaartkunde, ten dienste der zeelieden.
59306: SWEDIAUR, F., - Traité complet sur les symptomes, les effets, la nature et le traitement des maladies syphilitiques. (2 vol. set).
59386: SWELLENGREBEL, N.H. (et al, eds.), - Documenta Neerlandica et Indonesica de morbis tropicis. Quarterly journal of tropical medicine and hygiene. Vol. III, nos. 1-4, March to December 1951.
41424: SWIETEN, J. VAN, - De luitenant-generaal J. van Swieten contra den luitenant-generaal G.M. Verspyck.
46305: SYLLA, EDITH & MCVAUGH, MICHAEL (eds.), - Texts and contexts in Ancient and Medieval science studies on the occasion of John E. Murdoch's seventieth birthday.
59616: SYNGE, EDWARD (anon. publ.), - La religion d'un honneste homme qui n'est pas théologien de profession. Avec les fondemens & les raisons qui l'établissent. Discours, où l'on prouve la vérité de la religion chrêtienne en général... Traduit de l'anglois.
49433: SZABOLCS, I., - European Solonetz soils and their reclamation.
48117: SZCZESNIAK, BOLESLAW, - The Knights Hospitallers in Poland and Lithuania.
51416: SZWED, JOHN F. & ABRAHAMS, ROGER D., - Afro-American folk culture: An annotated bibliography of materials from North, Central and South America and the West Indies. (2 vol. set).
57862: TAEMSZ, CORNELIS (?), - Caert-thresoor, inhoudende de tafelen des gantsche werelts landen, met beschryvingen verlicht, tot lust vanden leser, nu alles van nieus met groote costen ende arbeyt toegereet. Nawoord door Jan Werner.
58120: TAILHE, JACQUES, - Histoire des entreprises du clergé sur la souveraineté des rois. Recueillie des ouvrages de MM. Bossuet, Fleury, Baillet & autres auteurs célebres.
58997: TAINTON, N.M. (ed.), - Veld management in South Africa.
29490: TALBOT-BOOTH, E.C. (et al, eds./ills.), - Merchant ships. (3 volume set).
43856: TALEKAR, N.S. (ed.), - Diamondback moth and other crucifer pests. Proceedings of the Second International Workshop Tainan, Taiwan, 10-14 December 1990.
60769: TAM, CAPITAINE, - A Madagascar. Carnet de campagne d'un officier.
60273: TAMBURINO, THOMA [TAMBURINI, TOMMASO], - Methodus expeditae communionis tum pro sacerdotibus, tum pro omnibus fidelibus communicaturis. Liber unicus.
58685: TAYLOR, ISAAC (OLIVIER, J., bew.), - Merkwaardigheden uit alle bekende landen van Amerika. Naar de 5e Engelsche uitgave van Isaac Taylor, voor Nederlanders bewerkt door J. Olivier Jz.
57671: TCHEMERZINE, AVENIR, - Bibliographie d'éditions originales et rares d'auteurs francais des XVe, XVIe, XVIIe, et XVIIIe siècles contenant environ 6,000 fac-similes de titres et de gravures.
49160: TEELKEN, JACOBA C., - Market mechanisms in education: A comparative study of school choice in The Netherlands, England and Scotland.
57669: TEILLERS, J.W., - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen te Batavia (Java). Plaat I-XII.
43499: TELDERS, J.M. (et al), - Verslag van de Commissie van Advies (J.M. Telders, W.F. Leemans, J. Kraus, J.E. de Meijier) nopens de werken in de Solo-vallei, door den Heer Minister van Koloniën benoemd bij beschikking van 23 Dec. 1898, Litt. A3., no. 37.
59478: TERENCE, - Publius Terentius Afer. (Andria, Eunuchus, Heauton Timorumenos, Hecyra, Adelphi, Phormio).
58178: TERENTIUS, - Comoediae sex. Ex recensione Heinsiana: Cum annotationibus Thomae Farnabii, in quatuor priores: et M.C. Is. F. in duas posteriores.
58531: TERENTIUS, - De zes comedien van P. Terentius. Verduitst door Henricus Zwaardekroon, rector der Schole tot Rotterdam. (Op gegraveerde titel: De ses comedien van P. Terentius. Verduitst door H. Swaerdekroon, rector der Schole tot Rotterdam).
59811: TERENTIUS, - P. Terentii Afri Comoediae sex. Belgica interpretatione, ac notis ad loca difficiliora illustratae. Opera ac studio Henrici Zwaerdecroon.
45964: TERNAN, TREVOR, - Some experiences of an old Bromsgrovian: soldiering in Afghanistan, Egypt and Uganda.
60407: BANQUE TERRITORIALE. - Liquidation de la Banque Territoriale. Fonds d'annuités.
61058: TERVEEN, JAN GERARD VAN (anon. verschenen), - Janus verrezen, 1787-1795. Suum cuique. Nos. 10 t/m 25, 8 Juny - 21 September 1795.
55596: TERWEN, J.L., - Etymologisch handwoordenboek der Nederduitsche taal, of proeve van een geregeld overzigt van de afstamming der Nederduitsche woorden.
60217: TERWEY, S. & EMMINK, A. (eds.), - Grafisch tijdschrift. Hollandsch-Maleisch vakblad voor de typografie in Nederlandsch-Indië. Eerste jaargang 1917. (No. 1, Februari 1917 - No. 12, Januari 1918).
45712: TEX, J. DEN, - Oldenbarnevelt. Deel III: Bestand 1609-1619.
57954: TEX, CORNELIUS ANNE DEN, - De antiqui juris principiis in excolenda jurisprudentia Romana constanter servatis.
59793: TEXEL. - Kaart van Texel. Schaal 1:33.333.
538: TEXIER, EDMOND, - Voyage pittoresque en Hollande et en Belgique. Illustrations de MM. Rouargue frères.
47839: THACKER, FRED. S., - The Thames Highway. A history of the locks and weirs.
59026: THAER, A.D. (bewerkt door ENKLAAR, E.C.), - Grondbeginselen van een wetenschappelijken landbouw. Derde deel.
51852: THEISSEN, S., - De germanismen in de moderne Nederlandse woordenschat.
42010: THESING, WILLIAM B., - Victorian prose writers after 1867.
40818: THIEBAUT, L., - Recherche et étude économique des gîtes métallifères par L. Thiébaut, suivi de Notions pratiques d'hygiène aux pays chauds à l'usage des prospecteurs par le Docteur Gustave Martin. Préface de L. Cayeux. Préface de L. Cayeux.
39979: THIENEN, G. VAN (ed.), - Incunabula in Dutch libraries. A census of fifteenth-century printed books in Dutch public collections. (2 vol. set).
38812: THOM, ALEXANDER, - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de Linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid, ronddraaijenden aard, snelheid en rigting van hun voortgang, daling des barometers en andere er mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden Az.
58359: THOMES, WM.H., - The whaleman's adventures in the Sandwich Islands and California.
58418: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIII. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58419: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXV. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58420: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXVI. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
58417: VAN BRAAM & THOMPSON, - Van Braam's en Thompson's koopmans-., kantoor- en schrijf-almanak, voor 't schrikkel-jaar onzes Heeren Jezu Christi MDCCCXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar- paarden- beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijgestalten (...), als mede de zegels, berekening van Guld. Stuiv. Penn., en Guld. en Cents (...).
655: THOMSON, W.M., - The land and the book; or biblical illustrations drawn from the manners and customs, the scenes and scenery of the Holy Land.
21539: THORBECKE, J.R., - De briefwisseling van J.R. Thorbecke. Delen I-IV: 1830-1845. Uitgegeven door G.J. Hooykaas & J.C. Boogman.
44469: THRESHER, U.S.S., - Loss of the U.S.S. "Thresher": Hearings before the Joint Committee on Atomic Energy Congress of the United States 88th Congress, first and second sessions on the loss of the U.S.S. "Thresher", June 26, 27, July 23, 1963, and July 1, 1964.
57732: THURNWALD, RICHARD, - Forschungen auf den Salomo-Inseln und dem Bismarck-Archipel. Band I: Lieder und Sagen aus Buin. Nebst einem Anhang: die Musik auf den Salomo-Inseln von Erich Moritz von Hornbostel.
48760: THYE HANNES, J.A. VAN, - Tractatus juris publici foederati Belgii de inauguratione principum Belgicorum.
58545: THYSIO, ANTONIO [THYSIUS, ANTONIUS], - Compendium historiae Batavicae, a Julio Caesare usque ad haec tempora. Accessit eiusde discursus oratorius in expugnationem Sassae Gandavensis.
60437: TIDEMAN, B.J., - Woordenboek van scheepsbouw, bestemd om als handboek te dienen voor zee-officieren, ingenieurs, scheeps-bouwmeesters, gezagvoerders, reeders, assuradeurs, studenten, enz.
59046: TIEDE, ERNST, - Ur-Arische Gotteserkenntnis. Ihr neues Erwachen im Sonnenrecht und die Erschliessung der kleinen und grossen Mysterien.
61216: TIELE, P.A., - Bibliotheek van Nederlandsche pamfletten. Eerste afdeeling. Verzameling van Frederik Muller te Amsterdam. Naar tijdsorde gerangschikt en beschreven. Tweede deel 1649-1672 Mei. (Nrs. 3370-5878).
43529: TIELE, P.A., - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. Réimprimés dans les collections de De Bry et de Hulsius, et dans les collections hollandaises du XVIIe siècle, et sur les anciennes éditions hollandaises des journaux de navigateurs étrangers; la plupart en la possession de Frederik Muller à Amsterdam.
59124: TIELE, P.A., - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
49212: TIENHOVEN, J.P. VAN, - De effectenbeurs van Parijs. Organisatie.
42340: TIJDSCHRIFT. - Tijdschrift voor Boek- en Bibliotheekwezen, jaargang 3, 1905 Red. Emm. de Bom, P.C. Molhuysen e.a.
59756: TIJDSCHRIFT. - Maandelijksche kronijk. Geschiedenis van den dag. 10de jaargang, Juny t/m December 1862.
53311: TIKTAK, AALDRIK, - Modeling non-point source pollutants in soils. Applications to the leaching and accumulation of pesticides and cadmium.
51358: TILAKASIRI, JAYADEVA, - Handicrafts of Sri Lanka.
42625: TILLEMA, H.F., - 'Kromoblanda'. Over 't vraagstuk van het wonen in Kromo's groote land. 4e deel. Met aanhangsel op deel 1 en registers op de deelen 3 en 4.
58618: TILLEY, HELEN & GORDON, ROBERT J. (eds.), - Ordering Africa: Anthropology, European imperialism, and the politics of knowledge.
24886: TIMES, THE. - The Times atlas of the world. Comprehensive edition.
13267: TIMMER, HENDERICUS (anon. publ.), - Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
5850: TIMON, - Livre des orateurs.
58091: TIRION, ISAAK (uitg.) & WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van alle volkeren (...). Xde deel behelzende eene beschryving van den tegenwoordigen staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
60396: TIRION, ISAAK & WAGENAAR, J., - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden. XIde deel: Vervattende eene algemeene beschryving des lands, der zeden en godsdienst van de inwooners, een kort begrip van 's-lands historie, een beschryving der hooge en mindere Generaliteits-kollegien, der Maatschappyen van Oosten en Westen, en der handwerken, visscheryen, zeevaart en koophandel enz.
19213: TIROL, - Salzburg und Oberbayern. 325 Photos nach neuesten Original-Aufnahmen von Wuerthle & Sohn, Salzburg, Fritz Gratl, Innsbruck, Ferdinand Finsterlin, Mchn., u.a. Mit ausfuerlichem Text.
41470: TOBLER, ADOLF, - Die altvenezianische Übersetzung der Sprüche des Dionysius Cato.
52832: TOMASI, SILVIA DE (et al), - Bibliografia institucional: Produccion intelectual del INTA 2004.
52377: TOOLEY, R.V., - English books with coloured plates 1790-1860: A bibliographical account of the most important books illustrated by English artists in colour aquatint and colour lithography.
60778: TOSO, CARLO, - I Pana' del Centrafica: storia, sociatà, religione.
8249: TOUCHARD-LAFOSSE, G., - La Loire, historique, pittoresque et biographique. De la source de ce fleuve à son embouchure dans l'océan.
60540: TOUDOUZE, GEORGE G.- (et al), - Histoire de la Marine.
16418: TOUDOUZE, GEORGE G.- (et al), - Histoire de la Marine.
58908: TOULORGE, COLONEL, - Le service d'état-major en campagne : Les quartiers généraux et les états-majors allemands en 1870-71.
11127: TOWER, CH., - The Charlemagne Tower collection of American colonial laws.
60815: INDEX TRACTATENBLAD. - Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden. Cumulatieve Index op de jaargangen 1951-1970.
40815: TREPTOW, E., WÜST, F. & BORCHERS, W., - Bergbau und Hüttenwesen. Für weitere Kreise dargestellt.
48748: TRICHT, OTTO VAN, - Kort begrip der Christelijke geloofs- en zedeleer, opgemaakt uit de redevoeringen en de brieven van Paulus aan de Romeinen en de Galatiërs. (Bound with:) HEYNINGEN, H. VAN, Geloofs- en zedeleer van Paulus, naar zijne redenen en schriften (...).
50613: TRICOT-ROYER, DR., - L'imprimeur Plantin et les sciences médicales.
58334: TRIPP, WILLIAM HENRY, - "There goes flukes": The story of New Bedford's last whaler, being the narrative of the voyage of schooner John R. Manta on Hatteras Grounds, 1925, and whaleman's true yarns of adventures in old deep-sea whaling days.
45935: TROEYER, BENJAMIN DE, - Bio-bibliographia Franciscana Neerlandica saeculi XVI. I: Pars biographica. De auteurs van de uitgegeven werken; II: Pars bibliographica. De edities.
60597: TROGNEUX, G., - Notice historique sur les divers modes de transport par mer.
60718: TROOYEN, G.P. VAN, - Redevoeringen, geschriften en verhandelingen. (Bandtitel: Eigen werk van G.P. van Trooyen, arts).
48502: ACTA TROPICA, - Thérapeutique nouvelle de la bilharziose et de l'ambiase. Symposium de Lisbonne, 2 au 4 Juin 1965.
42887: TROUP, KENNETH D. (ed.), - The Seventh International Tug Convention, organised by Thomas Reed Publications Ltd. Complete papers and discussions fully illustrated.
45753: TROUTMAN, O.F., - The cotton and silk textile industry of Australia. Issued under the auspices of The Australian Institute of International Affairs, New South Wales Branch. A report in the International Research Series of the Institute of Pacific Relations.
43857: TSUDA, SOKICHI, - A study of the Tso-chuan in the light of the development of Confucian thought.
59693: TUCKEY, JAMES HINGSTON, - Aardrijkskunde voor zeevaart en koophandel. Eerste deel.
60727: TUMBELAKA, ROLAND, - Ziekte van Redlich-Alzheimer.
57619: INSTITUT PASTEUR DE TUNIS, - Archives de l'Institut Pasteur de Tunis, tomes 22-37, 1933-1960. Publication trimestrielle. (Lacks vol. 29, 1940 & vol. 35, 1958, issue no. 1).
60602: TUR TORRES, ANTONI, - La sal de l'illa: Les salines d'Eivissa al segle XVI. Estudi dels "llibres de la sal" (1639-1640). XI premi de recerca Josep Ricart i Giralt, 2010.
60542: TURK, L.K., - Opgaven en berekeningen van Zr. Ms. schepen van oorlog.
59579: TURRETTINI [TURRETIN], JEAN ALPHONSE, - Orationes academicae. Quibus multa, ad scientiarum incrementum, Christianae veritatis illustrationem, pietatis commendationem, pacémque Christianorum, pertinentia continentur.
60632: TUXEN, J.C., - Die Deviation der Compassnadel so wie Regeln für die Aufstellung und Untersuchung des Compasses an Bord. In das Deutsche übertragen von H. Graff.
58583: TYSENS, G. (tekst), - Haarlemmer duinzang, ter eere van des zelfs vermakelyke land- en watergezigten, van Sandtvoordt af tot Haarlem. Versierd met twaalf naauwkeurige afbeeldingen.
47518: UJFALVY, CH.E. DE, - L'art des cuivres anciens au Cachemire & au Petit-Thibet.
25983: ULLMANN, C., - Hervormers voor de Hervorming in Duitschland en de Nederlanden. Uit het Hoogduitsch vert.door G.P.Kits van Heijningen.
45705: JUNTA DE INVESTIGAÇOES DO ULTRAMAR, - Estudos sobre a etnologia do Ultramar Portugues. (Vol. I).
61366: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XLIV No. 511, Janeiro - No. 522, Dezembro 1968.
61365: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XLIII No. 499, Janeiro - No. 510, Dezembro 1967.
61364: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XLII No. 487, Janeiro - No. 498, Dezembro 1966.
61363: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XLI No. 475, Janeiro - No. 486, Dezembro 1965.
61362: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XL No. 463, Janeiro - No. 474, Dezembro 1964.
61361: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXIX No. 451, Janeiro - No. 462, Dezembro 1963.
61360: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXVIII No. 439, Janeiro - No. 450, Dezembro 1962.
61359: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXVII No. 427, Janeiro - No. 438, Dezembro 1961.
61358: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXVI No. 415, Janeiro - No. 426, Dezembro 1960.
61357: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXV No. 403, Janeiro - No. 414, Dezembro 1959.
61356: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXIV No.391, Janeiro - No. 402, Dezembro 1958.
61355: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXIII No.379, Janeiro - No. 390, Dezembro 1957.
61354: AGENCIA GERAL DO ULTRAMAR, - Boletim Geral do Ultramar, ano XXXII No.368, Fevereiro - No. 378, Dezembro 1956.
60961: UNGER, J.H.W. & BEZEMER, W. (uitg.), - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. III: De oudste stadsrekeningen van Rotterdam.
60960: UNGER, J.H.W. & BEZEMER, W. (uitg.), - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. II: De oudste kronieken en beschrijvingen van Rotterdam en Schieland.
57275: SECRETARIAT OF THE NETHERLANDS-INDONESIAN UNION, - Report of the Committee New Guinea (Irian) 1950. I: Preface; II: Text and appendixes of the Netherlands main constituent; III: idem of the Indonesian; IV: Appendixes.
43503: UNITED STATES, DEPT. OF STATE, DIVISION OF NORTHEAST ASIAN AFFAIRS, - United States relations with Japan, 1945-1952. Prepared as a background paper for the Conference on Japanese-American Relations to be held at Honolulu, January 17-20, 1953, under the auspices of the Japan Institute of Pacific Relations and the Institute of Pacific Relations of Hawaii.
58939: UNIVERSAL. - Anleitung zur Bedienung und Instandhaltung der Typograph-Setzmaschine "Universal". Mit Anhang Modell A und B. (Cover title: Zeilensetz- u. Giessmaschine Typograph).
58279: CORNELL UNIVERSITY (GIOK PO OEY, compiler), - Cornell University Libraries: Southeast Asia catalog. (Full set of 7 vols.). In commemoration of the twenty-fifth anniversary of the Cornell University Southeast Asia Program.
22602: UNLANDT, N.G.W., - ... E si fetz mantas bonas chansos ... Techniques romanes dans le Minnesang allemand du 13e siècle.
55682: URQUHART, R.M., - Scottish civic heraldry: regional, islands, district.
60148: STATEN 'S LANDS VAN UTRECHT, - Publicatie, rakende eenige veranderingen in de ordonnantie van den impost op de slagerye en 't beestiaal, van den 31. December 1749. (Gedaen t'Utrecht den 18. September 1753. Was geparapheert, A.F. Godin, vt. ... Was geteeckent, Milan-Visconti).
44129: BIBLIOTHEEK DER RIJKSUNIVERSITEIT TE UTRECHT, - España e Hispañoamerica: Catalogo de libros espanoles y publicaciones extranjeras sobre Espana e Hispoamerica.
58532: UYTENHAGE DE MIST, J. (toegeschreven aan), - De stadthouderlijke regeeringe in Hollandt ende West-Frieslandt. Dat is een kort ende bondigh verhael van de gedenckwaerdighste daden ende wercken der Hollantsche stadthouders ... Prins Willem de I. en ... Prins Willem de II. Gebonden met: J. C[ATTENBAERT], Hollands op-komst, oft bedenkingen, op de schaadelijke schriften, genaamt Grafelyke regeeringe, en interest van Holland. Uit-gegeven door V.D.H. [= Pieter de la Court].
43470: VACHON, MARIUS, - La Renaissance francaise. L'architecture nationale: Les grands maitres maçons. Préface de H.Daumet.
59804: VACILANTE, DISCRETO, - Nova relação das condiçoens dos homens ou par voices dos cazados. Carta de guia para hum solteiro poder andar pelo caminho deste mundo. Obra poetica, composta em romance.
4246: VAILLANT, C.E., - Handboek voor den ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
6577: VALBEZEN, E. DE, - Les Anglais et l'Inde. Avec notes, pièces justificatives et tableaux statistiques.
57836: VALIER, MAX, - Raketenfahrt. 2. Auflage, zugleich 6. Auflage von Vorstoss in den Weltenraum.
59377: VALKEMA BLOUW, PAUL, - Typographia Batava 1541-1600. Repertorium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en 1600. A repertorium of books printed in the Northern Netherlands between 1541-1600. Vol. I: A-Z; vol. II: Overheidspublicaties. Official publications. Indices. In ordinem digessit A.C. Schuytvlot.
59596: VALLE, EUSEBIO MARIA DEL, - Curso de economía política.
51922: VALLEE, G. (ed.), - Au service de la Compagnie des Indes. Lettres inédites d'une famille du Poitou au XVIIIe siècle: Les Renault de Saint-Germain.
58262: VALMONT DE BOMARE, J.C., - Algemeen en beredenerent woordenboek der natuurlyke historie; behelzende de historie der dieren, planten en mineralen, en die der hemelsche lichamen, der verhevelingen, en andere voorname verschynselen der natuur. Benevens de historie en beschryving der enkele drogeryen, welke de drie ryken opleveren; hun gebruik in de geneeskonst, in het gemeene leven, landbouw, konsten en handwerken.
20059: VANACKER, V.F., - Syntaxis van gesproken taal te Aalst en in het Land van Aalst in de XVe, de XVIe en de XVIIe eeuw.
58820: VANDER STEEN, CHRISTIANUS CHRISTIANI, - Den naeckten Geus, ontbloot van alle heylighe Schriftuer. Ten thoon ghestelt door Christianus Christiani Vander Steen; die met eenen in 't kort bewijst dat alle de uytlegginghen, consequentien of vervolgen, die de nieu-gesinde uyt de H. Schrifture maken, niet machtich noch bestandt en zijn om hun gheloof of salicheyt daer op te grontvesten.
57973: VANDER HAEGHEN, F. (et al), - Bibliographie des martyrologes protestants néerlandais. I: Monographies; II: Recueils. Extrait de la Bibliotheca Belgica ou Bibliographie générale des Pays-Bas.
47192: VANDEVELDE, A.J.J., - Repertorium van de geschriften over de voedingsmiddelen gedurende het jaar 1900 verschenen; idem over 1901. (Followed by:) Répertoire des travaux publiés sur la composition, l'analyse et les falsifications des denrées alimentaires pendant 1902-1910.
50932: VANESSE, J., - Description géographique et commerciale du royaume des Pays-Bas.
60547: VANGSTEIN, EINAR (ed.), - Norsk Hvalfangst-Tidende (The Norwegian Whaling Gazette), Organ for hvalfangerforeningen. Jan. - Dec. 1952. 41. Arg., nrs. 1-12.
5844: VANWYN, C.Q., - La polyglotte, ou recueil de neuf mille mots les plus usites dans huit langues et deux idiomes. Vade mecum de l'homme du monde... Francais, allemand, anglais, russe, polonais, espagnol, hollandais, italien, et idiomes russe-polonais. Avec cinq vocabulaires ou repertoires, francais, hollandais, allemand, espagnol et anglais.
23981: VASCHIDE, V., - Histoire de la conquête romaine de la Dacie et des corps d'armée qui y ont pris part.
41383: VELDE, J.J. VAN DE, - De godsdienstige rechtspraak in Nederlandsch-Indië, staatsrechtelijk beschouwd.
1059: VELDE, C.W.M. VAN DE, - Gezigten uit Neerlands Indie, naar de natuur geteekend en beschreven. (Introd. by W.A. Braasem).
58201: VELLEIUS PATERCULUS, MARCUS, - Historiae Romanae. Cum notis Gerardi Vossii G.F.
43378: VELUWE. - Gereformiert landtrecht van Veluwen und Veluwen-Zoom. Met de veranderongh op 't Capittel van Appelatien ende Clarongen aen Engellander-holdt ghevallen.
49494: VEN, A.J. VAN DE, - De oude archieven van de gemeente Elburg en van den zeepolder Oosterwolde.
58701: VENTURINI, CARL [KARL HEINRICH GEORG], - Geschiedenis van den oorlog, in de jaren 1812-1815. I & II: Oorlog in Rusland; III & IV: Oorlog in Duitschland; VI & VII: Oorlog in Frankrijk; VII & VIII: Oorlog in de Nederlanden, enz. Uit het Hoogduitsch vertaald.
58440: VER HUELL, Q.M.R., - Herinneringen van eene reis naar de Oost-Indiën. Eerste deel.
45715: VERBEEK, R.D.M. & FENNEMA, R., - Description géologique de Java et Madoura . Tome I.
59761: VERBURGT, J.W. (tekst), - Oud Leiden. Veertien reproducties van oude teekeningen. Uitgegeven door de Vereeniging "Oud Leiden".
61040: VERDONCK, ERIK & DE RAEDEMAEKER, LUC, - Het Belgisch bierboek
48835: VERDY DU VERNOIS, J. V[ON], - Studien über Felddienst. Neu bearbeitet auf Grund der Felddienst-Ordnung vom 20. Juli 1894. 3 Hefte in 1 Band. I: Selbständige Kavallerie, Vorposten derselben und gemischte Vorposten. II: Avantgarden-Kavallerie, Bereitschaftsstellung der Infanterie-Division. III: Arriere-garden und Seitendeckungen
59751: DELI PLANTERS VEREENIGING, - Rekest en betoog der Deli Planters Vereeniging aan den Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië naar aanleiding van het ontwerp van Mr. A.F. van Blommestein.
47941: VEREENIGING VAN AARDRIJKSKUNDIGEN, EENE, - Handwoordenboek der algemeene aardrijkskunde, volgens de beste bronnen bewerkt; door eene vereeniging van aardrijkskundigen.
21019: MARINE-VEREENIGING, - Vereeniging ter behandeling van op de Zeemacht betrekking hebbende Onderwerpen: Verslagen jaargang 1883 t/m 1912-1913.
60047: NATIONALE VERGADERING, - Organisatie van het corps zee-officieren, ten dienste van de Bataafsche Republiek. Gearresteert by de Nationale Vergadering representeerende het volk van Nederland, den 28 Maart 1797. Het derde jaar de (sic) Bataafsche vryheid.
45848: VERHEIJEN, J.A.J., - Het hoogste wezen bij de Manggaraiers.
59758: VERHEUL DZN., J., CUYPERS, J.T.J. (e.a.), - Verzameling van afbeeldingen van oude gebouwen. 30e-33e aflevering, platen 153-169.
28748: VERMEULEN, F.A.J., - De Bommelerwaard.
59301: VERNEDE, JACOB HENRI, - Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte, par feu Mr. Jacob Henri Vernede, pasteur de l'Église Walonne de La Haye.
13612: CURACAOSCH VERSLAG. - Curaçaosch verslag 1939. I: Tekst van het verslag van bestuur en staat van Curacao over het jaar 1938, II: Statistisch jaaroverzicht van Curacao over het jaar 1938, Statistical annual of Curacao for the year 1938.
58132: VERTOT, ABBÉ DE, - Ambassades de messieurs de Noailles en Angleterre. Redigees par feu M. l'Abbé de Vertot. Ouvrage posthume de cet auteur. (5 vols.).
58636: VERWOERT, H., - Handwoordenboek der vaderlandsche geschiedenis, volgens de nieuwste en beste bronnen bewerkt.
53037: VERWOERT, H., - Theorie der geregtelijke en administratieve politie, ten nutte van de beambten der Rijks- en Gemeentepolitie, bijzonder voor de rijksveldwachters, marechaussées, plaatselijke beambten van politie en gemeenteveldwachters.
5625: VETH, P.J., - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. (4 vol. set). 2e druk, bewerkt door J.F. Snelleman & J.F. Niermeyer, nieuwe uitg.
30901: VETH, P.J., - Atchin en zijne betrekkingen tot Nederland. Topographisch-historische beschrijving.
29580: VETH, P.J., - Feestbundel van taal-, letter-, geschied- en aardrijkskundige bijdragen ter gelegenheid van zijn tachtigsten geboortedag aan Dr. P.J. Veth, door eenige vrienden en oud-leerlingen aangeboden.
1001: VETH, P.J., - Borneo's Wester-afdeeling, geografisch, statistisch, historisch, voorafgegaan door eene algemeene schets des ganschen eilands.
60359: VETH, P.J., - De Nederlanders in Afrika.
60360: VETH, P.J., - Over den toestand en de behoeften van het onderwijs der jeugd in Nederlandsch Indië. Aanspraak gehouden bij de opening van de algemeene vergadering der Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen, den 13den Augustus, 1850.
60357: VETH, P.J., - Een blik op de Nederlandsche Volksschool, naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
60352: VETH, P.J., - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. (4 vol. set). 2e druk, bewerkt door J.F. Snelleman & J.F. Niermeyer, nieuwe uitg.
60346: VETH, D.D., - Reizen door Sumatra.
60345: VETH, P.J., - De leer der signatuur. Met een naschrift: De Mandragora.
60344: VETH, P.J. (text), - Insulinde. Twaalf tafereelen uit Nederlandsch Indië, volgens teekeningen en studiën naar de natuur door A. de Grijs, geëtst door C.L. van Kesteren.
45702: VICENTE, ANTONIO PEDRO, - Manuscritos do Arquivo Histórico de Vincennes referentes a Portugal. Vol. II (1803-1806).
50629: VICKERS, SIMON, - Between the hammer and the sickle: Across Russia by cycle.
48251: VIEIRA, ANTONIO, - Cartas. (2 vol. set).
46999: VIEL [JEAN MARIE VICTOR], - Construction des bâtiments de mer. Planches.
19357: VIELITZ, LISA, - Thüringen in Bild und Poesie.
59360: VIEVILLE, DOMINIQUE & DARGERE, SOPHIE, - Les collections de dentelle du Musée de Calais. Guide du visiteur.
59650: VIGNY, ALFRED DE, - Cinq-Mars ou une conjuration sous Louis XIII. Précédée de réflexions sur la vérité dans l'art.
34129: VILHENA, JULIO DE, - D. Pedro V e o seu reinado [1853-1860].
60568: VILLARCEAU, YVON & MAGNAC, AVED DE, - Nouvelle navigation astronomique. Théorie & Pratique.
5856: VILLEMAIN, M., - Souvenirs contemporains d'histoire et de littérature.
57813: VILLIERS, FREDERIC, - Peaceful personalities and warriors bold.
43616: VINACKE, HAROLD MONK, - Modern constitutional development in China.
43678: LEONARDO DA VINCI, - Trattato della pittura, dal Codice Urbinate Vaticano.
431: VINGBOONS, JOH., - Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de pen getekent, benevens eenige afbeeldingen van voorname eylanden, steden en sterktens, zowel in de Spaansche, Engelsche als Nederlands Indien gelegen Alle zeer net naar 't leven met waterverven geschildert. In orde geschikt naar 't alphabeth.
61347: VINNE, J. VAN DER, - Bijdragen tot de kennis van het rijk van China, voorgelezen in de algemeene vergadering van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, op den 25 Mei 1842.
50521: VINTILA-RADULESCU, IONA, - Le créole français.
58191: VIRGILIUS (VONDEL, J. VAN DEN, vert.), - Wercken. Vertaelt door J. v. Vondel.
53555: VISAGIE, L.A., - Terug na kommando: Avonture van Willie Steyn en vier ander krygsgevangenes.
58611: VISSER, M.W. DE, - Ancient Buddhism in Japan: Sutras and ceremonies in use in the seventh and eighth centuries A.D. and their history in later times. (2 vol. set).
56284: VISSER, H.K.A. (ed.), - Nutrition and metabolism of the fetus and infant. Fifth Nutricia Symposium, Rotterdam, 11-13 October 1978.
60539: VISSER, J.W., - Schetsen van het marine-stoomwerktuig, ten gebruike bij het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
22017: VISSER SMITS, D. DE (ed.), - Vrijmetselarij: Geschiedenis, maatschappelijke beteekenis en doel. Proloog W.Cool. Uitg.op last van de Prov.Grootloge van Ned.Oost Indië.
60019: VISVLIET, JACOB, - De onnoozelheid beschermd, of Noodzakelijke verantwoordinge tegens alle spótters, schimpers lasteraars en kwaadspreekers van het van de voet tot in de vorst volbouwde treurgedicht van den heer proponent of predikant Jacob Visvliet.
60062: RAED VAN VLAENDEREN, - Secrete instructien voor de gecommitteerde van wegen den Raed ende Advocaet Fiscael van Hare Majesteyt in den Raede van Vlaenderen, ter executie van het placcaert van den 27. Maerte 1765 ... noodig is besonderlyck t' examineeren, eerst of de publike straeten, ende wel naementlyck d'heirbanen, prochie ende pont-wegen, alomme hebben de breede ... geprescribeert, ten tweeden of de boomen ende hout-gewas zyn geweirt ...
57970: VLEERTMAN, WILLEM, - Levensgevallen van Willem Vleertman, Commissaris van de Aproches... Waar in zeer veele aanmerkelyke byzonderheden, de drie laatste oorlogen betreffende, voorkomen. Uit zyne eige aanteekeningen en oorspronglyke schriften opgemaakt.
11109: ZUIDHOLLANDSE VLIEGCLUB, - "'t Knuppeltje". Orgaan van de Zuidhollandse Vliegclub, nrs 1-21 & 23-28.
60316: VLIET, ADRIAEN VAN DER, - Vruchten der dichtlievenheid.
61186: VODOPIVEC, JEDERT & GOLOB, NATASA (eds.), - Konserviranje knjig in papirja. Zbornik razprav. Book and paper conservation. Proceedings.
50936: VOGEL, PAUL JOACHIM SIEGMUND, - Biographie grosser und berühmter Männer des Alterthums.
59311: VOGEL, ZACHARIAS, - Verhandeling van alle soorten der breuken, hoe men dezelve grondig kan onderscheiden en kennen. Gelyk ook hoe men de geneezing der hernitomie zonder castratie op eene zeer ligte wyze kan verrigten. Met zeldzaame aanmerkingen en noodige kopere plaaten vercierd. En met eene voor-reeden verrykt door Johan Gerard Magner.
41460: VOIGT, ERICH, - Wirtschaftsgeschichte Niederländisch-Indiens.
59313: VOISIN, ABBE DU, - Dissertation critique sur la vision de Constantin.
55491: VOLCK, B.J.G., - Bijdrage tot de kennis van het kompas en zijne afwijkingen. Naar verschillende bronnen samengesteld.
60671: VOLKENS, GEORG, - Der Kilimandscharo. Darstellung der allgemeineren Ergebnisse eines fünfzehnmonatigen Aufenthalts im Dschaggalande.
33273: VOLLENHOVEN, M.W.R. VAN, - Het geslacht Van Vollenhoven (oud-Overijselsch geslacht).
58709: VOLTAIRE (anon. publ.), - Epitres, satires, contes, odes, et pieces fugitives, du poete philosophe, dont plusieurs n'ont point encore paru. Enrichies de notes curieuses & intéressantes.
59838: VOLZ, WILHELM, - Nord-Sumatra. Bericht über eine im Auftrage der Humboldt-Stiftung der Königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin in den Jahren 1904-1906 ausgeführte Forschungsreise. Band I: Die Batakländer; Band II: Die Gajoländer.
59748: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W, - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek. (Eerste deel).
361: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. (introd.), - Catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen, 1600-1900, in het Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum.
52387: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W, - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek. (2 vol. set).
59087: VOORDUIN, J.C., - De werken ter bevloeiing van een deel der afdeeling Brebes (Residentie Pekalongan) uit de Pemalie-Rivier.
40273: VOORNE, - Keuren ende privilegien des lands ende heerlijckheyts van Voorne. (&) Keuren ende privilegien der stede ende vrye heerlijckheyt van Heenvliet.
51996: VOS, J.C. DE, - Golden-Ten and related trajectory games.
58031: VOSSIUS, MATTHAEUS, - Historische jaer-boecken van Holland en Zeeland, handelende van 't leven en bedrijf der Graven, van Diderick den eersten af, tot het einde van vrouw Jacoba toe. Vertaelt (uit het Latijn) door Nikolaes Borremans.
48981: VOSSWERKE A.G., - Die Technik der Grossküche. Richtlinien für den Aufbau und die Einrichtung von Grossküchen unter Berücksichtigung der Voss-Geräte.
57829: VOUTE. - Samuel Lancelot en zijne nakomelingen den naam Voûte dragend. (1776-1935).
44564: VREE, JOHAN K. DE, COFFEY, PETER & LAUWAARS, RICHARD H. (eds.), - Towards a European foreign policy: legal, economic and political dimensions. Records of a colloquium held by the Europe Institute of the University of Amsterdam on the occasion of its 25th anniversary.
22212: VREEDE, A.G. (ed.), - De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst. Gechiedenis van het Koninklijk Besluit van 12 Juni 1926 No.33 (Indisch Staatsblad No.335).
60277: VRIES, A.G.C. DE, - De Nederlandsche emblemata. Geschiedenis en bibliographie tot de 18de eeuw.
59039: VRIES, R.W.P. DE, - Catalogus van boeken over Nederlandsche taal- en letterkunde. Uitgegeven ter gelegenheid van het twintigste Nederlandsch taal- en letterkundig congres te Amsterdam.
58894: VRIES, R.W.P. DE [WALLER, F.G.], - Bibliotheca magica: alchimie, astrologie, atlantide [...] vampirisme, yoga. Catalogue d'une belle collection de livres provenant d'un amateur à Amsterdam, dont la vente aura lieu à Amsterdam, le mardi 8 octobre 1918.
9354: VRIES, JER. DE, - Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.
60112: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Vrydag 13 April 1781. Qualificatie op Gecommitteerden tot 's Lands zeeweeringen aan de Helder tot het werkstellig maaken van voorgeslage werken, en daar toe f 94570-0-0 uit 's Lands kas te mogen besteeden.
60113: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in hun Ed. Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 22 Maart 1787. Advis van Gecommitteerde Raaden Noorder-Quartier op 't verzoek van 't Dyk-Collegie van den Hondsbossche en Duinen van Petten, om verhoging van den Schoorlsche Dyk op 's Lands kosten en subsidie; en nader op 't daar toe verzogte subsidie door 't Dyk-Collegie van de Zype en Hazepolder. Overgenoomen. 22 Maart 1787.
60111: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 27 July 1757. Advis van Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier op de requeste van die van het dorp Petten om een subsidie tot reparatie van haare zeeweeringen. Overgenoomen. 27 July 1757.
60106: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 15 December 1756. Rapport hoedanig een reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie vast te stellen. Overgenoomen. 15 Decemb. 1756.
60104: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Dingsdag den 29 Juny 1756. Berigt van Commissarissen tot de Zeeweeringen op de Helder, Texel en Terschelling noopens het geene door haar ... is gedaan .... En resolutie om het opsigt over het onderhoud ... aan Gecommitteerde Raaden in het Noorder Quartier te demandeeren. 29 juny 1756,
60102: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 15 Mey 1755: Rapport en resolutie van den toestand der Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Terschelling, en wat nog verder vereischt word om deselve in een compleete staat te brengen. Overgenoomen.15 Mey 1755.
60101: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vriesland, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Woensdag den 26 February 1755: Missive van Commissarissen tot de Zeeweeringen aan de Helder, Texel en Ter-Schelling, met twee rapporten raakende den toestand der selve werken, en waarom geen finaal rapport heeft konnen worden uitgebragt. Notificatie. (Almkerk, den 31 December 1754. Was geteekent, Hendrik Donkersloot).
60100: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLAND, - Extract uit het register der resolutien van de Edele Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden van de Staaten van Holland en West-Vriesland, genomen op den 9 April 1753: Gedeclareert, dat de brouwers sullen kunnen volstaan met ieder drie maanden hunne brouwtens in geschrifte op te geeven, en verder de gaarders gelast als in den text.
60090: GEDEPUTEERDE STATEN VAN VRIESLAND, - Nieuw ontwerp - Reglement, waarbij overeenkomstig art. 150 der Grondwet voor de Provincie Vriesland wordt geregeld de wijze waarop geoefend wordt het gezag en de magt aan de Provinciale Staten bij en ten gevolge van de Grondwet gegeven.
60027: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Placaat over de bevorderinge en beneficieeringe van des gemeene lands verpagte middelen en imposten. Gearresteert den 22 December 1733.
60014: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslant, in haer Edele Gr. Mog. vergaderinge genomen op Saturdagh den 28. Ianuary 1690.
60013: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Holland en West-Vriesland, in Haer Edele Groot Mog. vergaderinge genomen op Dijnsdagh den 28. February 1690.
60010: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten van Hollandt en West-Vrieslant, in haer Edele Groot Mog. vergaderinge genomen op Donderdagh den 5 January 1690. (Propositie Dordrecht, rakende het aanstellen van den Raadsheer [Cornelis Teresteyn van] Halewijn, als Oudtraedt der selver Stadt).
59890: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Placaet: Alsoo wy dagelijcks hoe langer hoe meerder in ervaringe komen, dat verscheyden quaetwillige persoonen (onder pretert van biersteeckers te zijn) hare bieren met groote ende kleyne kannen... om gelt laten drinken... contrarie onse Ordonnantie... tot groote schade ende ruine vande openbare tappers.
60107: STAATEN VAN HOLLAND EN WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Holland en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 27 January 1757. Reglement van gegoedheid in landeryen voor dykgraven en dyksregenten van de vier ambagten van de Westfriesche dykagie.
59878: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANDT, - Edele Mogende Heeren, bysondere goede vrunden, nae-gebueren ende bontgenoten, Met wat yver de provintie van Hollandt ende West-Vrieslant vanden beginne vande tegenwoordige Regieringe, ende vervolgens altijts heeft behertight de behoudenisse verseeckerheyt, vermeerdering, eñ welvaren van het Lichaem vande Unie in het gemeen, ende vande leden van dien in het particulier, heeft daer uyt kunnen blijcken, dat niet-tegen-staende by het eeuwigh Verbondt tusschen de provintien inden jare 1579 gemaeckt ...
60099: STAATEN VAN HOLLANDT EN WEST-VRIESLANDT, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staaten van Hollandt en West-Vrieslandt, in haar Edele Groot Mog. vergadering genomen op Donderdag den 13 Mei 1734. Resolutie raakende het testeeren van persoonen van de soo genaamde Pausselijke Weereldsche Ordres: item voortaan geen Paapsche notarissen te admitteeren. (Was geteekent, Willem Buys).
59864: STATEN VAN HOLLANDT ENDE WEST-VRIESLANT, - Provisioneel accoord ghemaeckt tusschen de Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant ter eenre, en den Ghedeputeerden vanden Heeren Staten van Zeelant ter andere zijde. Op de grieven by den selven Heeren Staten van Zeelant gheproponeert, rakende d'administratie vande Iustitie voor den Hove Provintiael vande voorschreven provintie. T'getal vande Raden inden voorsz Hove, electie vanden President, ende officieren vande selve.
57638: GEDENKBOEK VRIJMETSELARIJ. - Gedenkboek van de Vrijmetselarij in Nederlandsch Oost-Indië, 1767-1917. Uitgegeven door de oudste der drie Werkplaatsen op Java: De Ster in het Oosten, Weltevreden, La Constante et Fidèle, Semarang, De Vriendschap, Soerabaia.
59115: VROLIK, G. (secr.), - Nieuwe verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Tweeden deels, tweede stuk.
59110: VROLIK, G. (secr.), - Verhandelingen der Eerste Klasse van het Koninklijk-Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten te Amsterdam. Tweede deel.
52830: VROLIK, GERARDUS, - Oratio de eo, quod Amstelaedemenses ad rem botanicam exornandam contulerunt, publice dicta A.D. III Aprilis a MDCCXCVII, quum ordinariam botanices professionem in illustri Athenaeo Amtelaedamensi auspicaretur.
60740: VEREENIGING VOOR VROUWENKIESRECHT, - Studie-materiaal voor vrouwenkiesrecht.
60976: VSB / ELENBAAS, C.M., - Vereniging Surinaams Bedrijfsleven. Mededelingen, circulaires, convocaties, notulen van vergaderingen, ledenlijsten en andere stukken over de jaren 1950-1954.
60216: VUUREN, L. VAN, - Het gouvernement Celebes. Proeve eener monographie, deel 1.
61331: VUYK, BEP (et al, eds.), - Konfrontasi, terbit dua bulan sekali. Nos. 2-7 + 11-14 + 25 + 28 + 30 + 31, Sept/Okt. 1954 - Djuli/Aug. 1959.
60651: VYNCKT, L.J.J. VAN DER, - Nederlandsche beroerten onder Filips II.
45254: WAAL, H. VAN DE, - Decimal index of the art of the Low Countries D.I.A.L. Abridged edition of the Iconclass system.
47231: WAAL, E. DE, - Onze Indische financien. Nieuwe reeks aanteekeningen. V: Burgerlijk algemeen bestuur (departementaal en gewestelijk), uitvoerige toevoegsels over de Buitenbezittingen. Eerste gedeelte.
47232: WAAL, E. DE, - Onze Indische financien. Nieuwe reeks aanteekeningen. VIII: West-Borneo zonder de betrekkingen met de buren ten Noorden. Naar 't handschtift uitgegeven door E.A.G.J. van Delden.
41207: WAARD, C. DE (bew.), - De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg. Inventaris van de oude archieven, 1343-1812.
44836: WAARSENBURG, DEMETRIUS W., - The Northwest necropolis of Satricum. An Iron Age cemetry in Latium Vetus.
61211: WÄCHTER, OTTO, - Restaurierung und Erhaltung von Büchern, Archivalien und Graphiken. Mit Berücksichtigung des Kulturguterschutzes laut Haager Konvention von 1954.
47961: K.K. GENIE-WAFFE, - Feld-taschenbuch für Genie- und Pionier-Offiziere. Verfasst von mehreren Offizieren der K.K. Genie-Waffe und des K.K. Pionier-Regiments.
58098: WAGENAAR, J., - Vaderlandsche historie verkort; en by vraagen en antwoorden voorgesteld.
43524: WAGNER, HENRY R., - Sir Francis Drake's voyage around the world. (Reprint of the 1926 ed.: Sir Francis Drake's voyage around the world: its aims and achievements).
45612: WAHLE, ERNST & KIRCHNER, HORST (Hrsg.). - Tradition und Auftrag prähistorischer Forschung. Ausgewählte Abhandlungen als Festgabe zum 75. Geburtstag am 25. Mai 1964.
57298: WAITZ, THEODOR, - Anthropologie der Naturvölker. Erster Theil (von 6).
59654: WALCKENAER, C.A., - Histoire générale des voyages, ou nouvelle collection des relations de voyages par mer et par terre. Tome XI (Voyages en Afrique. Livre XII: Suite des premiers voyages dans le Golfe de Guinée, depuis le Royaume de Benin jusq'au Cap Lopez-Gonzalvo).
53145: WALKER, DANIEL, - Rights in conflict. The violent confrontation of demonstrators and police in the parks and streets of Chicago during the week of the Democratic National Convention of 1968.
25362: WALLACE, D. MACKENZIE, - Russland. Nach der vollständig umgearbeiteten und durch 5 neue Kapitel vermehrten Originalauflage vom Jahre 1905 überstzt von Friedrich Purlitz.
61282: WALLER, F.G. (DRONCKERS, EMMA, bew.), - Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken.
44193: WALLER, F.G., - Genealogie van het geslacht Waller. Voorloopige uitgave.
52333: WALLER, F.G. (DRONCKERS, EMMA, bew.), - Verzameling F.G. Waller. Catalogus van Nederlandsche en Vlaamsche populaire boeken.
51782: WALLIS DE VRIES, GIJS, - Spoenk 3.
48754: WALTHER, B.S., - Die Religions- und Sittenlehre, in so fern wir sie durch den blossen Gebrauch unserer Vernunft zu erkennen vermögen.
60612: WALTON, THOMAS, - Present-day shipbuilding. A manual for students and ships' officers for their respective examinations; ship-superintendents, surveyors, engineers, shipowners, and shipbuilders.
23692: SECRETARY OF WAR, - Annual report of the Secretary of War for the year 1896.
23691: SECRETARY OF WAR, - Annual report of the Secretary of War for the year 1895 in three volumes.
43786: WAR OFFICE, THE, - Military engineering (technical training). (Vol. II): Electrical engineering. (Issued with Army Orders for September, 1924).
53749: WARNSINCK, J.C.M., - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst, 1785-1935.
57874: WATER, J.W. TE, - Tweede eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene openbaare redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII... + Bylaagen.
58796: WATSON, ROBERT, - Historie der regering van Philips II, koning van Spanje. (Full set of 4 vols.).
57793: WATSON, WILLIAM (introduction), - An exact typographical reproduction of "The H.F. Beaumont Ms." a.d. 1690 (...). Commentaries by G.E.W. Begemann and W.J. Hughan. (&) Appendix with historical notes on Freemasonry, more especially with reference to the province of West Yorkshire.
23558: WEBER, G., - Handboek der algemeene geschiedenis, ook met betrekking tot beschaving, letterkunde en godsdienst. Voor Nederland bewerkt door A.W.de Klerck.
59217: WEBER, MAX, - Ethnographische Notizen über Flores und Celebes.
59816: WEBER, MAX, - Siboga-expeditie (1899-1900): Introduction et description de l'expedition. (Suivi de:) G.F. TYDEMAN, Liste des stations de la campagne scientifique du "Siboga".
59547: FINANCIE-WEEZEN, - Memorie houdende het generaal rapport van de personeele commissie van het Financie-weezen met bijlaagen, in dato 21 Meij 1790, ten gevolge van haar hoog mogende resolutie van den 4 Meij 1785. Met de resolutie van haar Hoog Mogende daar op genomen, op den 21 Meij 1790. + Bylaagen behoorende tot het generaal rapport van de Personeele Commissie van het Financie-weezen.
44114: WEIDNER, FRITZ, - Die Haussklaverei in Ostafrika, geschichtlich und politisch dargestellt.
40800: WEISBACH, J. (KUYPER HZ., G., vert.), - Handleiding tot de kennis van het stoomwerktuig. Vrij naar het Hoogduitsch door G. Kuyper Hz.
54186: WEISHAUPT, ADAM, - Ueber die Gründe und Gewisheit der menschlichen Erkenntniss. Zur Prüfung der Kantischen Critik der reinen Vernunft.
58475: WEISKE, BENJAMIN GOTTHOLD, - De hyperbole errorum in historia Philippi Amyntae filii commissorum genitrice. (Pars I-III).
54814: WELCKER, J.W., - Nieuwe Rotterdamsche Waterweg, nouvelle voie fluviale de Rotterdam à la mer.
58405: WENCKEBACH, EDUARD, - De magneto-elektrische telegraaf van Gauss en Steinheil, naar oorspronkelijke berigten en eigen behandeling voor het Nederlandsch publiek beschreven.
30581: WENK, K., - Theo Meier: Bilder aus den Tropen. Pictures from the tropics.
12725: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS (Hrsg.), - Handwörterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam.
58684: WENTINK, J.M., - Gids voor den adspirant-viermaander.
60629: WERFF, W.J. VAN DER, - Catalogus der Bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911.
28817: WERFF, W.J. VAN DER, - Catalogus der Bibliotheek van het Departement van Marine, bijgewerkt tot ultimo December 1911. + Eerste vervolg van 1 Januari 1912 tot ultimo December 1916. Met naamlijst van alle schrijvers.
59560: DEPARTEMENT DER BURGERLIJKE OPENBARE WERKEN, - Het rioleeringsvraagstuk in Nederlandsch-Indië.
16505: DIENST DER PUBLIEKE WERKEN, - Ontwerp voor een tunnelverbinding onder het IJ.
57141: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1876.
57140: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1871.
57138: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1864.
57137: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1861.
57136: OPENBARE WERKEN, - Verslag aan den Koning over de openbare werken in het jaar 1858.
57969: WERSEBE, AUGUST VON, - Ueber die Niederländischen Colonien, welche im nördlichen Teutschlande im zwölften Jahrhunderte gestiftet worden, weitere Nachforschungen mit gelegentlichen Bemerkungen zur gleichzeitigen Geschichte.
59854: WESSELS, C. - Histoire de la mission d'Amboine depuis sa fondation par Saint François Xavier jusqu'à sa destruction par la Compagnie Néerlandaise des Indes Orientales, 1546-1605. Traduit du néerlandais par J. Roebroek.
44857: WEST, CLARENCE J. & BEROLZHEIMER, D.D., - Bibliography of bibliographies on chemistry and chemical technology, 1900-1924.
49283: WESTERHOF, P.W., - Infectieuze endocarditis 100 jaar na Sir William Osler.
43921: WESTERMANN, DIEDRICH, - Die Kpelle. Ein Negerstamm in Liberia. Dargestellt auf der Grundlage von Eingeborenen-Berichten. Mit zwei Nachträgen: Texte in der Golasprache und Kpelle-Beiträge von H. Rohde nebst einer Kartenskizze.
60038: STATEN VAN HOLLAND EN WESTVRIESLAND, - Placaat van honderdste en tweehonderdste penningen respective, te betaalen in twee termynen, de eene helft voor den eersten Mey toekoomende, en de weederhelft voor den eersten July daar aan volgende. Mitsgaders van eene personeele quotisatie, te betaalen in een termyn den eersten Augusty toekoomende. Gearresteerd den 23 February 1747.
14918: WEY, FRANCIS, - Rome, description et souvenirs.
40991: WEYL, MARTIN (intro.), - Treasures of the Israel Museum Jerusalem. Sponsored by Caroloine and Joseph S. Gruss.
46503: WEZEL, E.H.A. VAN, - Over het concept van kunst- en cultuurgeschiedenis in het Alte en Neue Museum te Berlijn.
61304: WHITE, JAMES (cartographer), - Cheese factories and creameries in Canada. Published by the authority of the Hon. Sydney A. Fisher, Minister of Agriculture.
42913: WHITE & CO, J. SAMUEL, - Shipbuilding: from smack to frigate, from cutter to destroyer.
49398: FAO & WHO, - Pesticide residues in food 2002. Evaluations, part I: residues (in 2 vols.). Sponsored jointly by FAO and WHO. Joint meeting... Rome, 16-25 September 2002.
27616: WIEBERDINK, G.L. (samenst.), - Historische atlas Groningen. Chromotopografische kaart des Rijks 1:25.000.
21304: WIEBERDINK, G.L. (samenst.), - Historische atlas Zuid-Holland. Chromotopografische Kaart des Rijks 1:25.000.
47759: WIEBERDINK, G.L. (samenst.), - Historische atlas Drenthe. Chromotopografische kaart des Rijks 1:25.000.
34776: WIEMANS, A.J.G.A., - Het financieel administratief stelsel van Nederlandsch-Indië. Een leidraad voor studie en administratief werk. Deel I, II & aanhangsel.
52123: WIESE, LEOPOLD VON, - Beiträge zur Geschichte der wirtschaftlichen Entwicklung der Rohzinkfabrikation.
15787: WIESNER, J., - Die Rohstoffe des Pflanzenreiches. Versuch einer technischen Rohstoffenlehre des Pflanzenreiches.
41352: WIJCK, H.C. VAN DER (anon. verschenen), - Eenige beschouwingen over Java.
60556: WIJN, J.J.A., - De werkgelegenheid van de koopvaardij in de negentiende eeuw.
45065: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - 256 Kwartieren en kwartierwapens van H.W. van Woelderen, met eene nalezing op de kwartieren. Bronnenstudie.
45033: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - De Fremery: De eerste generaties en de Amsterdam-Leidensche tak, met een stamtafel van alle takken tot 1930.
45017: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W., - Het geslacht Couperus in Nederland van 1580 tot ongeveer 1830.
46848: WIJNINGA, V.M., - Paleobotany and palynology of Neogene sediments from the high plain of Bogotá (Colombia). Evolution of the Andean flora from a paleoecological perspective.
58966: WILHELMINA, KONINGIN, - Reproducties naar schilderijen van H.M. de Koningin, ten bate van hen die door de crisis getroffen zijn.
60985: WILKEN, G.A., - Het animisme bij de volken van den Indischen Archipel. eerste stuk.
10067: WILKEN, G.A., - Handleiding voor de vergelijkende volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Naar diens dictaat en aanteekeningen uitgegeven door C.M.Pleyte.
61351: WILKENS, J.A., - Sewaka: Een Javaansch gedicht, met eene vertaling en woordenboek. & Javaansche tekst van de Sewaka.
59411: WILKENS, KATHARINA, - Holy water and evil spirits: Religious healing in East Africa.
61195: WILLBERG, HANS PETER, - Handbuch der Einbandgestaltung.
58187: WILLEM VAN ORANJE, PRINS, - Apologie, ofte Verantwoordinge des doorluchtigen ende hoogh-geboren Vorsts ende Heers, Wilhelm ... Prince van Orangien ... Teghen den ban ofte edict, by forme van proscriptie, tegen hen ghepubliceert by den Coningh van Spangien. Hier is bygevoegt, uyt de Nederlantsche Historie van P.C. Hooft, hoe den selven Prince ende Heere de souveraniteyt van den lande by eenighe op-gedraghen, doch by hen niet aengenomen is geworden.
59959: WILLEM III, STADHOUDER PRINS, - Missive van Syn Hoogheydt den Heere Prince van Orangie, aan de Heeren Staten van Zeeland.
59958: WILLEM III, STADHOUDER PRINS, - Missive van Syn Hoogheyt den Heere Prince van Orangien, aan de Heeren Staten van Zeeland.
58390: WILLEMS, A., - Les Elzevier: Histoire et annales typographiques.
59413: WILLIAMS, F.E., - Depopulation of the Suau District. (Territory of Papua).
58010: WILLICH, A.F.M., - Gezondheidsboek; behelzende wat er al, tot behoud van ligchaams, welvaart en sterkte (...), ten aanzien van lucht en weder, reinheid, kleeding, spijs en drank, oefening, rust, slaap, gemoedsgesteldheid (...) moet worden in acht genomen. Naar het Engelsch.
28244: WILLINK, DANIEL, - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien door ... Gerrit Schoemaker.
57830: WILLIS, FRED C., - Die niederländische Marinemalerei. Inaugural-Dissertation.
47528: WILLUMSEN, J.F., - La jeunesse du peintre El Greco. Essai sur la transformation de l'artiste byzantin en peintre européen. Tome second.
43748: WILMERDING, JOHN, - Robert Salmon, painter of ship and shore. With an introduction by Charles D. Childs.
48119: WILPERT, PAUL (Hrsg.), - Beiträge zum Berufsbewusstsein des mittelalterlichen Menschen.
60374: WILSEN, F.C., - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
8353: WILSON, JOS. S., - Bericht des Commissär des General-Land-Amtes an den Minister des Inneren für das Jahr 1869. (Cover title: Öffentliche Ländereien der Vereinigten-Staaten von America. A.D.1869).
61218: WIND, S. DE, - Bibliotheek der Nederlandsche geschiedschrijvers, of oordeelkundig overzigt der inlandsche geschiedschrijvers der Nederlanden, van de vroegste tijden af tot den jare 1815, voor zoover dezelve zijn uitgegeven.
42245: DE WINDT, H., - From Pekin to Calais by land.
58055: WINHOFF, MELCHIOR, - Landrecht van Auerissel, tho samen gebracht unde uthgelecht. Tweede druk. Met veele taal-, geschied-, oudheidkundige en rechtsgeleerde aanteekeningen, benevens registers, zo van zaaken als van woorden, vermeederd door J.A. de Chalmot.
61337: WINKELMAN, P.H. (ed.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel VI: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a., 1617-1625.
61336: WINKELMAN, P.H. (ed.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel V: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a., 1609-1616.
61335: WINKELMAN, P.H. (ed.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel IV: Amsterdamse bevrachtingscontracten, wisselprotesten en bodemerijen van de notarissen Jan Franssen Bruyningh, Jacob Meerhout e.a., 1601-1608.
61334: WINKELMAN, P.H. (ed.), - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw. Deel II: Amsterdamse bevrachtingscontracten van notaris Jan Franssen Bruyningh, 1593-1600.
11545: WINKLER PRINS, A., - Geïllustreerde aardrijksbeschrijving. Landen en volken, koopsteden, zee- en handelshavens der vijf werelddeelen.
56999: WIRZ, P., - Untersuchungen an Schädeln und Skeletteilen aus dem Gebiet der Humboldt-Bai und dem südlichen Küstengebiet von Holländisch Neu-Guinea.
58900: WIRZ, PAUL, - Religion und Mythus der Marind-anim von holländisch Süd-Neu-Guinea und deren totemistisch-soziale Gliederung. Inaugural-Dissertation.
43793: WIRZ, PAUL, - Die Ainu: sterbende Menschen im Fernen Osten.
38203: WISSE, J., - Selbstmord und Todesfurcht bei den Naturvölkern.
44001: WIT, FREDERICK DE, - Theatrum ichnographicum omnium urbium et praecipuorum oppidorum belgicarum XVIII provinciarum peraccurate delineatarum. Perfecte aftekeningen der steden van de XVII Nederlandsche Provincien in plattegronden. Facs. van de oorspronkelijke eerste druk, verschenen te Amsterdam in ca. 1698. Facs. of the 1st ed., published at Amsterdam c. 1698.
58156: WITGEEST, SIMON, - Het verbetert en vermeerdert natuurlyk toverboek, of 't nieuw speel-tooneel der konsten. Verhandelende omtrent zestien hondert natuurlyke toverkonsten, zoo uit de goochel-tas, als kaartspeelen, mathematische konsten (...).
9288: WITKAMP, P.H., - Gedenkboek van Neerland's 50-jarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje.
53168: WITSCHEY, E.C., - De Zuiderzeewerken in woord en beeld.
57884: WITSEN GEYSBEEK, P.G., - Het geheim der Vrijmetselarij opengelegd.
59573: WITT, JOHAN DE, - Secrete resolutien van de Edele Groot Mog. Heeren Staten van Holland en Westvriesland (...). Beginnende met den jare 1653, en eindigende met den jare 1668. (2 vol. set).
48026: WITT, JEAN DE, - Lettres et négociations entre Mr. Jean de Witt, conseiller pensionnaire & garde des sceaux des provinces de Hollande et de West-Frise, et messieurs les plénipotentiaires des Provinces Unies des Pais-Bas. Tome troisième, contenant les négociations de Mr. C. van Beuningen en France, depuis l'an 1664, jusqu'à l'an 1667.
58331: WITTEN, EDWARD, - Einstein in Alexandria. The Scientific Symposium.
43852: WOLBACH, S.BURT, TODD, JOHN L. & PALFREY, FRANCIS W., - The etiology and pathology of typhus, being the main report of the Typhus Research Commission of the League of Red Cross Societies to Poland.
15923: WOLF, JACOB, - De tabak en de tabaksfabrikaten. Voor Nederland bewerkt door S.C.J. Bertram.
43452: WOLFF, CARL, - Kunstdenkmäler der Provinz Hannover. II. Regierungsbezirk Hildesheim. 1. u. 2. Stadt Goslar. Barbeitet in Gemeinschaft mit A. v. Behr und U. Hölscher.
59757: WOLFF VON WULFING, H.E., - Algemeene boom- en stamtafel, benevens eenige hulptabellen voor den plantsoendjati (Tectona grandis L.f.; Verbenaceae). (Bijlage bij Stamvorm en inhoud van den djati in plantsoenen).
59454: WOLFF, CHRISTIAAN [CHRISTIAN VON], - Redenkundige bedenkingen over het vermogen van het menschelyke verstand, en het rechte gebruik van dien in de kennisse der waarheid, den liefhebberen der waarheid medegedeeld. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprögel.
16139: WOLFF, OTTO, - Die Geschäfte des Herrn Ouvrard. Aus dem Leben eines genialen Spekulanten.
52642: WÖLFL, J.W. (ed.), - Philatélique 1965. Annual postage stamp auction records. Jahrbuch der Briefmarkenauktionen. Annuaire des ventes aux enchères philatéliques. Annuario delle aste filateliche.
48052: WOLFSON, D.L. (et al), - Rapport der commissie ingesteld bij Koninklijk Besluit van 19 Juli 1883, no. 16, tot reorganisatie van 's Rijks werven.
58706: WOLSTEIN, JOHANN GOTTLIEB, - Das Buch von innerlichen Krankheiten der Füllen, der Kriegs- und Bürger-Pferde.
60728: WOLTRING, HERMAN, - Ovariaaltumoren en hunne behandeling in de Vrouwenkliniek der Amsterdamsche Universiteit (van Juni 1896 - April 1907).
43653: KANG WOO, - Histoire de la bibliographie chinoise.
44365: WOOLLARD, CLAUDE, - Les flottilles de Harwich, 1914-1918, sous les ordres du Commodore Tyrwhitt.
56111: WORMSER, J.A. (voorrede), - Een silveren trompet gestoocken ter gelegenheyt van de silveren bruyloft van ... Jacobus Philippus van der Land ende mevrouwe Elisabeth Johanna Christina van der Land, geborene Höveker, geviert tot Rotterdam den 16 van bloeymaent 1886.
58255: WORTEL, G.M.L., - De Stokkink collectie van bandornamenten. Een keuze van 1563 ornamenten.
58074: WOUDE, C. VAN DER, - Kronyck van Alckmaar. Met zyn dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van 't beginsel der bouwinge der voorsz. stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. Waar by gevoegt is P.J. Schagen, Alckmaar-Beleg, en 't Octroy van de Scher-meer.
58587: WRIGHT, J. BUCKLAND, - Negen houtsneden van J. Buckland Wright voor de N.V. Houtindustrie Picus te Eindhoven. Als nieuwjaarskaarten voor de jaren 1934-1940 verschenen, behalve nummer 1 & 3, welke hier voor het eerst worden afgedrukt.
46082: WURFF, RICHARD VAN DER, - International climate change politics: Interests and perceptions. A comparative study on climate change politics in Germany, the United Kingdom and the United States.
44078: WURM, STEFAN, - Studies in the Kiwai languages, Fly Delta, Papua, New Guinea.
55993: WUSTEN, HERMAN VAN DER (ed.), - Urban university and its identity: Roots, locations, roles.
43278: VAN WYK, W.B. VAN, - Die godsdienstige lewe van die kleurlinge op Stellenbosch.
60999: WYN, HENRIK VAN, - Huiszittend leeven. Bevattende eenige mengelstoffen over afzonderlijke en, voorheen, weinig of niet bewerkte onderwerpen, betreklijk tot de letter-, historie- en oudheid-kunde. II. deel.
23272: WYN, H. VAN & MEIJER, J.D., - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam aangaande de vroegere privilegiën van deszelfs poorters en inwoners.
59638: WYN, H. VAN (et al), - Byvoegsels en aanmerkingen voor het eerste t/m twintigste deel der Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar (in 4 banden) + Register + Byvoegsels en aanmerkingen, bestaande in noodige naleezingen voor de Vaderlandsche Historie (in 2 banden).
50857: WYSS, [JOHANN DAVID], - Le Robinson suisse, ou histoire d'une famille suisse naufragée.
34725: XAVIER, A. (annot.), - Legislaçao colonial sobre abonos.
50928: XENOFON [XENOPHON], - Feldzug nach Oberasien. Verbessert und mit Inhaltsanzeigen und einem Wortregister versehen, von F.H. Bothe.
59464: XENOPHON, - Xenophontis Lacedaemoniorum respublica. Accedit interpretatio Latina Leunclavii.
43965: KARL XII (CARLSON, ERNST, ED.), - Die eigenhändigen Briefe König Karls XII. Gesammelt und herausgegeben von Ernst Carlson. Deutsche Übers. von F. Mewius.
59993: LOUIS XIV, - Memoire des raisons qui ont oblige le Roy à reprendre les armes, & qui doivent persuader toute la Chrestienté des sinceres intentions de sa Majesté pour l'affermissement de la tranquillité publique. (Fait a Versailles, 24 jour de Septembre 1688. Suivant la copie a Paris chez Jean Baptiste Coignard, Imprimeur du Roy).
60095: LOUIS XIV, - De par le Roy. Sa Majesté, ayant égard a la supplication qui luy a esté faite par les marchands François interressez a la pesche, d'accorder une liberté entiêre aux vaissaux des sujets des Estats Généraux des Provinces-Unies ... (Fait á Condé le 17e jour de May 1677. Signé Louis. et plus bas, Colbert).
42118: PHYSICA XV. - International Conference on the Physics of Metals (Amsterdam, 12-17 July 1948).
55225: HU YAOBANG, - Pidato Dalam Rapat umum memperingati ulang tahun KE-60 Berdirinya Partai Komunis Tiongkok (1 Juli 1981).
60657: YARWOOD, JOHN & EL-MASRI, SOUHEIL, - Al-Muharraq: Architectural heritage of a Bahraini city.
52904: YELLEN, JOHN E., - Archaeological approaches to the present: Models for reconstructing the past.
55408: GILLESPIE & COMPANY OF NEW YORK, - General export catalog No. 2.
46808: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, - Year book of the Holland Society of New York, 1897.
46809: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK, - Year book of the Holland Society of New York, 1903.
36423: YOUNG, G.M., - Early Victorian England, 1830-1865.
50763: YOUNG, G.V.C. & FOSTER, CAROLINE, - Captain Francois Thurot. (Privateer, agent extraordinaire, smuggler, saboteur-elect and naval officer).
11322: YOUNG, J.W., - Atseran hak poesaka orang tjina. Dan hal mengangkat anak, tersalin...
59051: YOUNGMAN, W. (preface), - Inquiry into the conditions of paddy cultivation in Ceylon. (Reports of the district sub-committees appointed to inquire into paddy cultivation in Ceylon).
58460: ZAANSTREEK. - Besondere privilegien ende handvesten verleent aen d'inwoonders van Westzaanden en Crommenie. Waer in zijn begrepen d'ingesetenen van Zaardam aen de westzijde vande Zaan, Koogh, Zaandijck, Wormerveer, 't West-end van Knollendam, Westzaanden aan den Regel, Crommenie en Crommenie-dijck.
58476: ZACHARIE (ZACHARIAE, FRIEDRICH WILHELM), - Les quatre parties du jour, poëme traduit de l'allemand ["Die Tageszeiten, ein Gedicht", 1756].
20587: ZEEGERS, L.TH., - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam.
61038: ZEEGERS, L.TH., - Beknopte geschiedenis der stad Amsterdam.
58777: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Fahrplan der Dampfschifffahrts-Gesellschaft "Zeeland". Über Vlissingen nach England. Vlissingen-Queensboro' route. Sommer-Fahrplan 1890.
58778: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ ZEELAND, - Flushing route. Time tables of the Zeeland Steamship Co. Royal mail route between Queenboro's Pier and Flushing. Summer service 1909.
59978: STATEN VAN ZEELAND, - Resolutie van de Ed: Mog: Heeren Staten van Zeelant. Den 27. Juny 1684
59968: STATEN VAN ZEELAND, - Missive, geschreven uyt Middelburg, in dato 23 Martii 1684. Mitsgaders een placaet, tot voortsettinge van de negotie in die provintie.
59957: STATEN VAN ZEELAND, - Advis, van de Heeren van Middelburgh, ingebracht ter vergaderingh van de Ed. Mogende Heeren Staten van Zeelant.
60097: STATEN VAN ZEELANT, - Missive van de Heeren Staten van Zeelant, aen de Heeren Staten van Hollant en West-Vrieslant, over het recht der commissievaerders, op de opgebrachte Hollantse schepen, komende van Vranckrijck, geladen met brandewyn, contrarie haar pasport.
48187: ZEEMANSGIDS. - Zeemansgids voor den Oost-Indischen Archipel, deel III. Eerste gedeelte: Gasparstraten; Straat Karimata; Westkust Borneo en Toedjoeh-eilanden; Noorkust Java Beo, Hoek Krawang en nabijgelegen eilanden; Straat Bali en Zuidkust Java.
60537: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1939. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60536: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1938. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60535: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1937. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60534: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1936. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60533: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1935. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60532: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1934. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60531: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1933. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60530: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1932. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60529: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1930. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60528: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1928. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60527: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1926. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60526: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1925. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60525: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1924. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60524: COLLEGE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1923. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60523: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1897. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60522: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1882. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60521: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1879. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60520: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1878. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60519: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1876. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60517: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1874. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60516: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1873. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60514: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart, 1871. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemanshoop.
60513: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1870. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60512: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1869. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60511: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1868. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60510: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1867. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
58961: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1941; idem 1942; idem 1943. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60509: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1866. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60508: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1865. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60507: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1864. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60506: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1863. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60505: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1862. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60504: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1861. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60502: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1859. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60503: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1860. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60500: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1857. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60499: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1856. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60498: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1855. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60496: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1851. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60494: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1847. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60493: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1846. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60492: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1845. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60491: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1844. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60488: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1841. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60490: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1843. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
43994: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1868. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
43996: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1870. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
43993: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1866. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60487: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1840. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60486: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1839. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60485: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1838. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60484: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1837. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60483: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1836. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60482: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1835. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60481: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1834. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60480: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1833. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60479: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1832. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60477: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1830. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60476: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1829. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60474: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1827. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
60473: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart voor den jare 1826. Uitgegeven onder toezigt van het bestuur van het College Zeemans Hoop.
47796: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1898. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
47794: COLLEGIE ZEEMANSHOOP, - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart 1892. Uitgegeven door het bestuur van het College Zeemans Hoop.
56647: KWEEKSCHOOL VOOR DE ZEEVAART, - Lesboekje Kweekschool voor de Zeevaart, 1896. Onderdeelen van het schip, het tuig, de machine en den stoomketel, benevens de meest voorkomende benamingen aan boord van een koopvaardijschip: Hollandsch, Engelsch, Fransch, Duitsch.
58921: VEREENIGING VOOR DE ZEEVAART. - Vereeniging voor de Zeevaart, gevestigd te Rotterdam. 55e aflevering, Juni 1912.
61011: ZEEWEZEN, - Mededeelingen betreffende het Zeewezen. Negentiene deel. Uitgegeven door de zorg van het Departement van Marine.
58240: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1914.
58241: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1916.
58239: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1913.
31671: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging 'Het Nederlandsche Zeewezen', 5e-20e jaargang.
44828: ZEEWEZEN, - Het Nederlandsche Zeewezen. Tijdschrift van de Vereeniging Het Nederlandsche Zeewezen, jaargang 1915.
59023: ZEGGELEN, W.J. VAN & BERGH, S.J. VAN DEN (red.), - Tijdschrift Europa. Deel III, 1861.
59021: ZEGGELEN, W.J. VAN & ISING, A. (bijschriften), - Groot Nederlandsch prentenboek met zeven honderd houtgravuren. Allerlei voor kinderen, die al groot zijn en ook voor hen die nog veel moeten groeien, die naar school gaan, die enkel naar de prenten kijken en die ook naar de letters zien...
60430: ZILCKEN, PH., - Reisindrukken: Provence, Venetiaansch leven, in en om Caïro. Met twaalf oorspronkelijke etsen van den schrijver.
58382: ZIMMERMANN-SCHULZE, KIRSTEN, - Ländliche Siedlungen in Estland: deutschbaltische Güter und die historisch-agrarische Kulturlandschaft.
45219: HAIDER JACOBS ZIMMERMANN, - Mechanische Armbandstoppuhren, Chronographen.
58949: ZOLLINGER, [HEINRICH], - Bijdragen tot de kennis van de gebergte-sijstemen in het Oostelijk Java.
60876: ZOLTNERS, ANDRIS A. (et al), - The complete guide to sales force incentive compensation: How to design and implement plans that work.
14978: ZUIDEMA, E., - Kramers' geographisch handboek der geheele aarde.
57820: ZUIDHOEK, ARNE (text & plates), - The maritime Netherlands. Foreword by Anthony van Kampen.
60054: ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, - Al-hoe-wel dat by het placcaet van den 25. Januarij lest-leden, wy in den naeme van Syne Majesteyt verleent hebben termynvan drie maenden ... aen alle soldaten soo van cavallerie als van infanterie, die hun vertrocken, ende afgebleven hebben van den dienst van Syne Majesteyt, om te mogen wederkeeren onder de vendelen ende standaerden die sy souden kiesen.
60053: ZUNIGA ENDE FONSECA, DON JUAN DOMINGO VAN, - De onghregheltheyt dier gheschiet in het werven van volcken van oorloghe in deze landen, ende souverainiteyt van Seine Majesteyt voor vremde princen, niet-teghenstaende de verboden die wy gesonden hebben aen de Gouverneurs ende Commandanten vande steden ende plaetsen, ende aen de Magistraeten vande selve... Ghepubliceert in Consistorie vanden Raede in Vlaenderen..., den 11. Augusti 1672. Onderteeckent: F. Thevelyn.
[an error occurred while processing this directive]

6/8