Charbo's Antiquariaat
Leerdamhof 274, 1108 BZ Amsterdam, The Netherlands Postal address: Postbus 22513, 1100 DA Amsterdam, The Netherlands. Phone.: +31 (0)20 676 12 29            Email: mail@charbo.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
45782: DIJK, PETER VAN (EINDRED.), - Het historische orgel in Nederland, 1850-1858. (Los deel uit de serie).
60433: DIJK MZ., J. VAN, - Album der Christelijke Philanthropische Inrichtingen te Doetinchem en Utrecht, tot aandenken uit dankbare herinnering aan de mede stichters en stichteressen. Present exemplaar.
38899: DIJKMAN, M.J. (ET AL), - Identificatiekenmerken van de voornaamste in de praktijk aangeplante Hevea-cloonen, uitgegeven door de Centrale Proefstations Vereeniging. Met 6 figuren in de inleiding en afbeeldingen naar de natuur bij iedere cloonbeschrijving.
60656: DIJKSTRA & PARTNERS, GERARD, - Reliance: 1903 America's Cup defender. Herreshoff manufacturing company Bristol, RI, USA. Proposal for Reliance reconstruction part I.
60749: DIKES, MICKEY, - Sarabande for a bitch.
44851: DINFREVILLE, JACQUES, - Le Chevalier d' Infreville et les Marquis de la Mer.
42494: DIRKS, SABINE, - Islam et jeunesse en Turquie d'aujourd'hui.
39842: DISPENSARY. - El ricettario del l'arte, et universita de medici, et spetiali della citta di Firenze.
57757: DIX, ARTHUR, - Wirtschaftskrieg und Kriegswirtschaft. Zur Geschichte des deutschen Zusammenbruchs.
61268: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 6e jaargang, aflevering 4, 5 en 6 (September 1926). Oost-Java- en Madoera-nummer. Ter gelegenheid van het 4de Algemeene Congres te Soerabaja.
61256: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. (1e jaargang), No. 3, September 1921.
61258: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. (2e jaargang), No. 1, Maart 1922.
61257: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. (1e jaargang), No. 4, December 1921.
61259: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. Derde jaargang, 1923. (Complete in 4 vols.).
61260: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. Vierde jaargang, No. 2, Juni 1924.
61261: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. Vierde jaargang, No. 3, September 1924.
61262: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Driemaandelijksch tijdschrift uitgegeven door het Java-Instituut. Mangkoe Nagoro-nummer, ter eere van de verheffing van P.A.A. Praboe Prangwadono tot P.A.A. Mangkoenagoro VII, 4 September 1924.
61263: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 5e jaargang, aflevering 1 (Jan.-Febr. 1925).
61264: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 5e jaargang, aflevering 2 (Maart-April 1925).
61265: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 5e jaargang, aflevering 5 (October 1925).
61266: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 6e jaargang, aflevering 1 (Januari 1926).
61267: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 6e jaargang, aflevering 3 (Juni 1926).
61269: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 7e jaargang, aflevering 1 (Januari 1927).
61270: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 9e jaargang, afleveringen 4 en 5 (Augustus 1929).
61271: DJAJADININGRAT, RADEN AR IO HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 9e jaargang, aflevering 6 (December 1929).
61272: DJAJADININGRAT, HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 11e jaargang, afleveringen 1 en 2 (Juli 1931).
61273: DJAJADININGRAT, HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 13e jaargang, aflevering 4 (Augustus 1933).
61274: DJAJADININGRAT, HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 14e jaargang, aflevering 1 (Januari 1934). Mpu Sedah en Mpu Panuluh, Bharata-Yuddha. Vertaald door R.Ng.Poerbatjaraka en C. Hooykaas.
61275: DJAJADININGRAT, HOESEIN (ET AL, EDS.), - Djawa. Tijdschrift van het Java-Instituut. 14e jaargang, afleveringen 4, 5 en 6 (December 1934).
59420: DJALILI, MOHAMMAD-REZA (ET AL, EDS.), - Tajikistan: The trials of independence.
35216: DJOJOHADIKUSUMO, MARGONO, - Herinneringen uit 3 tijdperken. Een geschreven familie-overlevering.
39844: DOELEMAN, J.A., - Nature and human nature: An environmental-economic view in historical perspective.
59106: DOES, THON DE, - Onze vogels. 2e serie.
60791: DOIJER, D., - Het lied in de Middeleeuwen. Academisch proefschrift.
43861: DOLL, R., VODOPIJA, I. & DAVIS, W. (EDS.), - Host environment interactions in the etiology of cancer in man: Proceedings of a meeting held at Primosten Yugoslavia, 27 August-2 September 1972. World Health Organization, International Agency for Research on Cancer and John R. Fogarty International Center of the National Institutes of Health USA.
40359: DOLLFUS, GUSTAVE, - Paléontologie du voyage à l'ïle Célèbes de M. E.C. Abendanon.
60675: DOMINIK, HANS, - Vom Atlantik zum Tschadsee. Kriegs- und Forschungsfahrten in Kamerun.
27746: DOMSELAAR [DOMSELAER], TOBIAS VAN (ANON. PUBL.), - Het ontroerde Nederlandt, door de wapens des Konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten. (First vol. bound with:) Binnen-landtse borgerlyke beroerten in Hollandt en Zeelandt voor gevallen in den iare 1672.
52416: DONDERS, F.C., - On the anomalies of accommodation and refraction of the eye. (Reprint of the ed. London, New Sydenham Society, 1854). In: Opuscula selecta neerlandicorum de arte medica. Fasciculus XIX. Preface by J.R. Prakken, introduction by M.C. Colenbrander.
59108: DONICIE, ANTOON & VOORHOEVE, JAN, - De Saramakaanse woordenschat.
57696: DOOIJES, DICK & BRATTINGA, PIETER, - A history of the Dutch poster 1890 - 1960.
28797: DOORNINCK, J.I. VAN, - Vermomde en naamlooze schrijvers opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren. I: Schuilnamen en naamletters; II: Naamlooze geschriften.
58394: DOORNINCK, M. VAN (ANONIEM GEPUBLICEERD), - Aanmerkingen op het ontwerp van afleiding van den Rijn, langs den IJssel en door de provincie Overijssel.
59990: DORDRECHT. - Missive geschreven uyt Dordrecht, nevens 't mandement van't Hof, en't geene de heeren van den gerechte daer tegens hebben laten publiceeren.
58464: DÖRNHÖFFER, FRIEDRICH (ED.), - Hortulus animae. Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706. Zielentuintje. Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer.
58597: DÖRNHÖFFER, FRIEDRICH (ED.), - Hortulus animae. Cod. Bibl. Pal. Vindob. 2706. Zielentuintje. Photomechanische reproductie der Keiz. Hof en Staatsdrukkery te Weenen uitgegeven onder toezicht van en met kunsthistorische toelichtingen door Friedrich Dörnhöffer.
61048: DORNSEIFFEN, I., - Het eiland St. Martin, met eene kaart.
61173: DORVEAUX, PAUL, - Historique du crin de Florence.
44220: DORVIGNY, [LOUIS FRANCOIS ARCHAMBAULT], - On fait ce qu'on peut, non pas ce qu'on veut. Proverbe à deux acteurs.
48631: DOSI-DELFINI, LUCA, - Le futur du Musée d'art moderne. Analyse socio-sémiologique effectuée avec la participation de François Peraldi.
47256: DOVE, H.W., - Das Gesetz der Stürme in seiner Beziehung zu den allgemeinen Bewegungen der Atmosphäre.
48210: DOWDEN, JOHN, - The medieval church in Scotland. Its constitution, organisation and law. With biographical sketch.
57892: DOWNING, G., BURGH, C., ROCK, JACOB & GRAEF, P. DE, - Den toestant der swevende verschillen, tusschen de Oost, ende West-Indische Compagnien, van Engelant, ende van de Vereenighde Nederlanden.
56652: DOYLE, A. CONAN, - De oorlog in Zuid-Afrika: zijne oorzaken en zijne voering.
43523: DRAKE, SIR FRANCIS, - The world encompassed. (Reprint of the 1926 ed.: The world encompassed and analogous contemporary documents concerning Sir Francis Drake's circumnavigation of the world with an appreciation of the achievement by Sir Richard Carnac Temple).
61032: DREGTERLAND/DRECHTERLAND. - 10 documenten van Dijkgraaf en Heemraden.
16479: DREESMANN, W.J.R., - Verzameling Amsterdam. (Compleet in 3 delen).
42363: DRESCH, JEAN, - Essai sur l'évolution du relief dans la région prérifaine (Maroc Occidental).
58211: DREXELIUS, HIEREMIAS [DREXEL, JEREMIAS], - Deliciae gentis humanae Christus Iesus nascens, moriens, resurgens, orbis amori propositus. (Vol. I of 3).
58212: DREXELIUS, HIEREMIAS [DREXEL, JEREMIAS], - Rosae selectissimarum virtutum quas Dei mater orbi exhibet. Pars I. (Vol. I of 2).
60343: DREXELIUS, HIEREMIAS [DREXEL, JEREMIAS], - Nicetas seu triumphata incontinentia. (Bound with:) LA CROIX, FRANCISCO DE, Hortulus Marianus, sive praxes variae colendi beatiss. virginem Mariam.
46828: DROOGLEEVER FORTUIJN, A.B.D. (EMIEL), - De docerende staat: Onderwijs en macht in de ontwikkeling van Venezuela.
43883: DRUDE, PAUL, - Lehrbuch der Optik.
49080: DUBOIS, HENRI (ET AL, EDS.), - Horizons marins-itineraires spirituels (Ve-XVIIIe siècles), Volume II: Marins, navires et affaires.
59463: DUCLOS, CHARLES PINOT (ANON. PUBL.), - Les confessions du comte de ***. Ecrites par lui-même à un ami.
59439: DUHAMEL DU MONCEAU, [HENRI-LOUIS], - Elémens de l'architecture navale, ou traité pratique de la construction des vaisseaux.
58288: DUISTER, FRANS (TEKST) & KOSTER, NICO (FOTO'S), - Het atelier van Carel Willink.
25072: DUIVENVOORDEN, J.F. & J.M. LIPS, - A land-ecological study of soils, vegetation, and plant diversity in Colombian Amazonia.
1032: DUMONT, C.F.H., - Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indie.
58902: DUMONT VILLARES, JORGE, - O Cafe: cultura, produccao e commercio. Segunda parte: Hawaii, Philippinas, Ilhas Orientaes Hollandezas, Peninsula Malaya, India, Uganda, Africa Oriental Ingleza, Tanganyika, Africa Oriental Portugueza E Nyassa. (Vol. 2 of 2).
20729: DUPAC DE BELLEGARDE, G., - Histoire abrégée de l'église métropolitaine d'Utrecht, principalement depuis la révolution, arrivée dans les sept Provinces-Unies des Pays-Bas, sous Philippe II, jusqu'à l'an 1784.
61160: DUPONT, WILLIAM D., - Statistical modeling for biomedical researchers: A simple introduction to the analysis of complex data.
60079: DUYVENSZ, A.H., - Declaratoir door Mr. Augustinus Hendrik Duyvensz, ter vergadering van Heeren Burgemeesteren en Vroedschappen der stad Enkhuizen, den 16 july 1782. gedaan ... met betrekking tot de resolutien, door de meerderheid van dezelve Vroedschap den 27 May en 7 Juny 1782. genoomen, en door den druk gemeen gemaakt, tegen deszelfs propositie en memorie van justificatie ... (Enkhuizen den 16 July 1782).
61349: EB, VAN DER, TIMMERMAN, J.B. & LIJNACKER, - Graaf Carlo Vidua.
17749: EBERHARD, W. (ED./TRANSL.), - Chinese fairy tales and folk tales.
4450: ECK, R. VAN, - Beknopt leerboek der geschiedenis, staatsinrichting en land- en volkenkunde van Nederlandsch Oost-Indië.
7639: ECKART (PS. VAN H.E. STEINMETZ), - Indische brieven aan een staatsraad [Lt.-gen. J. van Swieten]. Voorrede P.J.Veth.
60899: ECKART (PS. VAN H.E. STEINMETZ), - Indische brieven aan een staatsraad [Lt.-gen. J. van Swieten]. Voorrede P.J.Veth.
60902: ECKART (PS. VAN H.E. STEINMETZ), - Indische brieven aan een staatsraad [Lt.-gen. J. van Swieten]. Voorrede P.J.Veth.
60898: ECKART (PS. VAN H.E. STEINMETZ), - Indische brieven aan een staatsraad [Lt.-gen. J. van Swieten]. Voorrede P.J.Veth.
50736: EDEL, ANNA, - Hochsprache und Mundart in Nordengland. Der hochsprachliche Einfluss auf den Wortschatz der Mundart in Northumberland and Cumberland. (Diss.).
52906: EDWARDS, I.E.S. (ET AL, EDS.), - The Cambridge ancient history. Volume I, part 1: Prolegomena and Prehistory.
42600: EEGHOLM-PEDERSEN, SV., - Utrykte Holbergiana i universitetsarkivet. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab i anledning af Kobenhavns Universitets 500-ars jubilaeum.
24580: EERDE, J.C. VAN (ED.), - De volken van Nederlandsch Indië in monographieën.
60401: EFFEN, JUSTUS VAN, - De misantrope, of de gestrenge zedenmeester. In het Fransch geschreven door Justus van Effen... en in het Nederduits vertaalt door P. le Clercq.
59797: EGERDING, JAN PHILIP, - Windhandel, het graf van welvaart en zedelijkheid. Uitgegeven door de Maatschappij. tot Nut van't Algemeen. Beantwoording der prijsstoffe: Een volks-leesboek, waarin, op eene onderhoudende wijze, het gevaarlijke, nadeelige en onzedelijke wordt aangetoond van allerlei speculatiën, het sluiten van koopen op tijd, en het drijven van windhandel, zoo in publieke fondsen, als andere artikelen, en, zoo mogelijk, de middelen opgegeven, om dit kwaad te keer te gaan.
59936: EHRENSTEEN, ED. & RUMPF, CC. (ET AL), - Tractaet van navigatie en commercie, tusschen den Koningh van Sweden, ter eenre, ende de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, ter andere zijde, den 26. November, sestien honderdt vijf en seventigh, tot Stockholm geslooten en geteeckent.
59937: EHRENSTEEN, ED. & RUMPF, CC. (ET AL), - Tractatus de commerciis, inter serenissimum & potentissimum dominum dominum Carolum, Suecorum, Gothorum, Vandalorumque regem, &. ab una, et celsos ac praepotentes Dominos Ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte, Holmiae initus & conclusus 26. Novembris 1675.
41838: EHRT, ADOLF, - Bewapende opstand! Onthullingen over de communistische poging tot omwenteling aan den vooravond van de nationale revolutie. (Dutch transl. of Bewaffneter Aufstand! Enthüllungen über den kommunistischen Umsturzversuch am Vorabend der nationalen Revolution)
59267: EICHENGREEN, BARRY (ET AL, EDS.), - Emerging giants: China and India in the world economy.
28202: EIKELENBERG, SIMON & BOOMKAMP, GYSBERT, - Alkmaer en deszelfs geschiedenissen. Uit de nagelatene papieren van Simon Eikelenberg, en veele andere echte stukken en bescheiden. Beschreven door Gysbert Boomkamp.
59594: EIKELENBERG, SIMON, - Gedaante en gesteldheid van Westfriesland voor den Jaare MCCC. En teffens den ondergang van het dorp Vroone. + Alkmaar en zyne geschiedenissen.
4693: EILERS, ANNELIESE, - Westkarolinen: Songosor, Pur, Merir; Tobi und Ngulu. (Full set of 2 vols.).
40894: EINZIG, PAUL, - The exchange system.
48805: EISENHOWER, DWIGHT D., - Eisenhower on war and peace.
59507: ELDERINK, C., - Het geslacht Blijdenstein. Familieboek.
46993: ELIOT, JOHN, - Hand-book of cyclonic storms in the Bay of Bengal. For the use of sailors. Vol. I: Text.
59383: ELKIN, A.P. (ED.), - Archaeology & Physical Anthropology in Oceania, vols. 1-5, 1966-1970. A journal devoted to the study of the archaeology and physical anthropology of Australia, New Guinea, South East Asia and the islands of the Pacific Ocean.
61157: ELLINGER, E.P., LOMNICKA, EVA & HOOLEY, RICHARD, - Ellinger's modern banking law.
60621: ELLIS, A.G. & BEUCKER ANDRAAE, J.H., - Bijdrage tot de kennis van de torpedo's of watermijnen.
58643: ELLSEN, ALBREKT (ED.), - Tillfällig utställning Sveriges sjökarta, 1644-1944. (Sjöhistorika Museet, Stockholm, 1944). Katalog.
7760: ELOUT, C.T., - Bijdragen tot de geschiedenis van het koloniale beheer, getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat [C.T.] Elout.
17573: ELOUT, C.T., - Bijdragen betrekkelijk koloniale en andere aangelegenheden in den Raad van State behandeld. Getrokken uit de nagelaten papieren van wijlen den Minister van Staat [C.T.] Elout.
47689: ELWIN, VERRIER, - The kingdom of the Young. Abridged from The Muria and their Ghotul.
27301: ELZELINGEN, J.M.W. VAN, - Het Panamakanaal.
61154: EMANUEL, EZEKIEL J. (ET AL, EDS.), - The Oxford textbook of clinical research ethics.
61171: EMORY, KENNETH P. (ET AL.), - Hawaiian Archaeology: Fishhooks.
53261: ENGELBERTS GERRITS, G., - Militaire loopbaan en lotgevallen van den vrijwilliger Goose Morre. Met portret en eene romance voor den zang en de piano. Ten voordeele van den deerlijk verminkten held.
46795: ENGELBERTS, MATTHIJS, - Théâtre, récit, Beckett: Récit scénique, genres et moi chez Beckett et Duras.
58017: ENGELBERTS GERRITS, G., - Biographisch handwoordenboek. Levensbeschrijvingen der meest beroemde personen uit alle eeuwen en volken.
40783: ENGELBRECHT, S.P., - Geskiedenis van die Nederduits Hervormde Kerk van Afrika.
60965: ENGELBRECHT, E.A. & POELMANS, W.J.L., - Bronnen voor de geschiedenis van Rotterdam. V: De vroedschap van Rotterdam 1572-1795.
48747: ENGELEN, A.W., - Overzigt der Oude geschiedenis.
51477: ENGELMANN, WILHELM, - Bibliotheca medico-chirurgica et anatomico-physiologica. Alphabetisches Verzeichnis der medizinischen, chirurgischen, geburtshülflichen, anatomischen und physiologischen Bücher, welche 1750 bis zu Ende des Jahres 1847 in Deutschland erschienen sind. & Supplement, enthaltend die Literatur vom Jahre 1848 bis Ende des Jahres 1867.
44433: ENNEN, LEONARD, - Der Dom zu Köln von seinem Beginne bis zu seiner Vollendung. Festschrift gewidmet den Freunden und Gönnern aus Anlass der Vollendung vom Vorstande des Central-Dombauvereins.
50910: ENSCHEDE, A.J., - Verslag over de geschiedenis en den eigendom van het St. Elizabeths of Groote Gasthuis, uitgebragt aan den Gemeente-raad der stad Haarlem, den 11den Januarij 1860.
46435: ENSCHEDE & ZONEN, JOH., - Proef van Nederduitsche letters en Gothische initialen uit de XVde eeuw - Spécimen de caractères flamands et d'initiales gothiques du XVme siècle - Probe niederdeutscher Schriften und gotischer Initialen aus dem XVten Jahrhundert - Specimen of Dutch black-letters and Gothic initials of the XVth century.
60680: ENZBERG, EUGEN VON, - Tim der Abtrünnige. Der Kampf des Bundes "Zwanzig gegen fünf". Eine Geschichte über Land und Leute in China. Der reiferen Jugend erzählt.
32973: ERBKAM, G. (ED.), - Zeitschrift für Bauwesen. Jahrg. XIV & XV.
44218: ERDMANN, JOHANN EDUARD, - Leib und Seele nach ihrem Begriff und ihrem Verhältniss zu einander.
5830: ERICHSEN, F.C., - Martin Wilhelm Mandt, 1799-1858.
43709: ERITH, JOHN, - Modern control in photography.
13918: ESCH, P.A.M. VAN DER, - Prelude to war. The international repercussions of the Spanish Civil War (1936-1939).
61109: ESCHENBACH, WOLFRAM VAN, - Parzival. Vertaald en van aantekeningen voorzien door Leonard Beuger. Met een voorwoord van prof. dr. A. van der Lee.
45203: ESPADA, MARCOS JIMENEZ DE LA (PUBL.), - Book of the knowledge of all the kingdoms, lands, and lordships that are in the world, and the arms and devices of each land and lordship, or of the Kings and Lords who possess them, written by a Spanish Franciscan in the middle of the XIV Century. Translated and edited by Clements Markham.
58658: ESPAGNAC, BARON D', - Histoire de Maurice, Comte de Saxe, Duc de Courlande et de Sémigalle, maréchal-général des camps & armées de sa Majesté très-chrétienne. (3 vol. set).
58717: ESPAGNAC, JEAN-JOSEPH D'AMARZIT D', - Journal historique de la derniere campagne de l'armee du roi, en 1746. Ouvrage enrichi de plans, & d'une carte du Brabant, pour l'intelligence des positions.
61039: ESQUIROS, ALPHONSE, - La Néerlande et la vie hollandaise. (2 vol. set).
57899: ESQUIROS, ALPHONSE, - La Néerlande et la vie hollandaise. (2 vol. set).
59412: SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFIA Y ESTADISTICA, - Primer centenario de la Sociedad Mexicana de Geografia y Estadistica, 1833-1933. (2 vol. set).
51855: L'ESTRANGE, C.J., - Familiar London. With sketches in colour by Allan Barraud.
22045: ESTUDO. - Estudo sobre o absentismo e a instabilidade da ma-o-de-obra Africana.
49381: ETHE, HERMANN, - Die mystische, didaktische und lyrische Poesie und das spätere Schriftthum der Perser.
60689: EYLAN, CLAUDE, - L'île en transe (Bali).
61198: FAASEN, LOES, - P.A.H. Hofman (1885-1965): boekbandontwerper en boekversierder.
40754: FABRE, JAN, - Passage. Testi di Mario Codognato, Mirta d'Argenzio, Stefan Hertmans, Mauro Panzera, Bart Verschaffel.
57828: FAES, J., - Geschiedenis van Buitenzorg.
59986: FAGEL, GASPAR, NYENBURG, J. VAN & SCHADÉ, JASPER, - Propositie, eertijds gedaen aen de Ed. Mog. Heeren Staten van Vriesland, nopende de separatie van 't stadhouderschap. Door den heer Gaspar Fagel. Waardig om in dees tijd te leesen.
59966: FAGEL, H., - Missive van de Hoogh Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden, houdende antwoordt op de missive van de ... Staten van Vrieslandt, geschreven aen Haer Hoogh Mog. den ses en twintigsten Fedruarij (sic) 1684. In date den 14 Maert 1684.
41212: FAIRBANK, J.K. & KWANG-CHING LIU, - Modern China. A bibliographical guide to Chinese works, 1898-1937.
46471: ADAMS FAMILY (BUTTERFIELD, L.H. ET AL, EDS.), - Adams family correspondence, vols. I-IV: December 1761 - September 1782.
49401: FAO, - FAO Yearbook fishery statistics 2002. Vols. 94/1: Capture production; 94/2: Aquaculture production; 95: Commodities.
58097: FARGUE, J.T. LA, - Staats-spiegel voor den Nederlanderen, tegens uitheemsse kunstenaryen en verkeerde bevattingen des tyds. I: Het waare interest van 't misleide Nederland; II: Verhandeling van den koophandel en scheepvaard van Grootbritanje en van Vrankryk; III: Voornaamste staatsgevallen van Europa, zedert den Utregtsen Vrede; IV: Historie van de zeemagt van Vrankryk.
33193: FAUST, B.C., - Verhandeling weegens eene noodzaaklyke verbeetering der kleeding, waarin betoogd word, dat de oorzaak der zedelyke en lighaamlyke verbastering des menschdoms in het draagen van broeken gezogt moet worden. Uit het Hoogduitsch vertaald, en met aanmerkingen vermeerderd door W.G.[W.Goede].
41982: FAY-HALLE, ANTIONETTE & MUNDT, BARBARA, - Europäisches Porzellan vom Klassizismus bis zum Jugendstil.
58188: LA FAYE, [P.B.] DE, - Catalogue complet des Républiques imprimées en Hollande: In-16 avec des remarques sur les diverses éditions.
57184: FEAUX DE LA CROIX, ERNST, - Der Werdegang des Entschädigungsrecht unter national- en völkerrechtlichem und politologischem Aspekt. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Band III).
61206: FEDERICI, CARLO (ED.), - Qvinio [Quinio]: international journal on the history and conservation of the book. Year 1, 1999.
61207: FEDERICI, CARLO (ED.), - Qvinio [Quinio]: international journal on the history and conservation of the book. Year 2, 2000.
56277: FEER, EMIL, - Lehrbuch der Kinderheilkund (sic).
39774: FEILCHENFELDT, KONRAD, - Varnhagen von Ense als Historiker.
58171: FELIBIEN DES AVAUX, [JEAN-FRANCOIS], - Recueil historique de la vie et des ouvrages des plus celebres architectes. (Bound with:) Les plans et les descriptions de deux des plus belles maisons de campagne de Pline le Consul [Le Laurentin & La Maison de Toscane], avec des remarques sur tous ses bâtimens; et une dissertation touchant l'architecture antique & l'architecture gothique.
59035: FELICIO, JOSE (ED.), - Portugal em Africa. Revista de cultura missionária. Nos. 153-162, Maio-Junho 1969 - Nov.-Dez. 1970.
59664: FENELON, FRANCOIS SALIGNAC DE LA MOTTE, - Les avantures de Télémaque, fils d'Ulysse, par feu messire Francois de Salignac de La Motte Fénelon. Nouvelle édition, conforme au manuscrit original ... [précédée de l'Eloge de Fénelon, par La Harpe, et du Discours de Ramsay].
58180: FENELON, [FRANCOIS] DE, LAMI, [FRANCOIS] & BOULLAINVILLIERS, [HENRI], - Réfutation des erreurs de Benoit de Spinosa par M. de Fenelon, archevêque de Cambrai, par le P. Lamy, Benedictin et par M. le Comte de Boullainvilliers. Avec la vie de Spinosa ecrite par M. Jean Colerus, ministre de l'Eglise Lutherienne de La Haye (...).
13175: FERGUSON, J.W.H., - De rechtspositie van Nederlanders in China.
59161: FERMIN, PHILIPPE, - Description générale, historique, géographique et physique de la colonie de Surinam.
60764: FERNANDES, BRAS A., - Armas e inscrições do Forte de Baçaim.
51193: FERNANDEZ, PABLO, - One hundred years of Dominican apostolate in Formosa (1859-1958): Extracts from the Sino-Annamite letters, Dominican missions and ultramar.
52859: FERNANDEZ, V. HERNANDO, - Fertilizers, crop quality and economy: Proceedings of a study week on the use of fertilizers and their effect on crop growth, with emphasis on quality and economy, April 10th-16th, 1972.
48582: FERRAND, GABRIEL, - L'empire sumatranais de Çrîvijaya.
57865: FERRARI, J., - Histoire des révolutions d'Italie ou Guelfes et Gibelins. (4 vol. set).
59078: FERRARIS, [JOSEPH] DE, - Kabinetskaart der Oostenrijkse Nederlanden. Historische, chronologische en economische memoires (van) Limburg.
58465: FERRARIUS, PHILIPPUS (FERRARI) WITH ADDITIONAL MAP BY PIERRE DU VAL, - Lexicon geographicum, in quo universi orbis urbes, provinciae, regna, maria, & flumina recensentur. Nunc Michael Antonius Baudrand Parisinus ... hanc editionem emendavit, illustravit, & dimidia parte auctiorem fecit.
36551: FERREIRA DE LOUREIRO, A., - Estudos sobre alguns portos commerciaes da Europa, Asia, Africa e Oceania, e sobre diversos serviços concernentes á engenheria civil.
53457: FERRIERE, MARC DE, - Le cycle en France, 1860-1920. Mémoire de maîtrise sous la direction du professeur F. Caron.
41255: FEYERABEND, E., - Der Telegraph von Gauss und Weber im Werden der elektrischen Telegraphie.
43779: FIELDHOUSE, D.K., - Economics and Empire 1830-1914.
23991: FIGANIERE, J.C. DE, - Bibliographia historica Portugueza, ou catalogo methodico dos Portuguezes, e de alguns estrangeiros domiliarios em Portugal...
44079: FIJNJE, J.G.W., - Beschouwingen over eenige rivieren, waaronder Nederlandsche, in verband met de handels- en scheepvaartbelangen, en met enkele vraagstukken die in de laatste jaren zijn voorgekomen. Uitgegeven op last van het Dep. van Waterstaat, Handel en Nijverheid.
43974: FINBERT, ELIAN-J., - Le livre de la sagesse nègre. Sentences exemplaires recueillies par Elian-J. Finbert. Présentées par René Maran. Motifs décorés par Andrée Corbin.
36917: FINDLAY, ALEXANDER GEORGE, - Memoir, descriptive and explanatory, of the Northern Atlantic Ocean, and comprising instructions, general and particular, for the navigation of that sea.
36918: FINDLAY, ALEXANDER GEORGE, - A sailing directory for the Ethiopic or South Atlantic Ocean, including a description of the coasts of South America and Africa.
57186: FINKE, HUGO (ET AL), - Entschädigungsverfahren und sondergesetzliche Entschädigungsregelungen. (Die Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts durch die Bundesrepublik Deutschland, Band VI).
60383: FISCHER, CHRISTIAN AUGUST (ED.), - Die drei Ostindienfahrer, abentheuerliche Reisegeschichten.
59190: FIUMI, LIONELLO, - Images des Antilles. Couverture, croquis et culs-de-lampe par A. Gajoni.
60402: FLORIAN, - Numa Pompilius, second roi de Rome.
58830: FLORUS, LUCIUS ANNAEUS, - Lucii Annaei Flori, Rerum Romanarum libri IV. Cum notis & observationib. praesertim politicis Joannis Isaaci Pontani ... Accedunt variae lectiones Joannis Freinshemii.
44913: FLÜCHTER, WINFRIED, - Die Bucht von Tokyo: Neulandausbau, Strukturwandel, Raumordnungsprobleme.
4340: FOCKEMA ANDREAE, S.J. & B. VAN 'T HOFF, - Geschiedenis der kartografie van Nederland van den Romeinschen tijd tot het midden der 19de eeuw.
46189: FOCKEMA ANDREAE, S.J (INL.), - Rechtsbronnen der vier hoofdwaterschappen van het vasteland van Zuid - Holland (Rijnland; Delfland; Schieland; Woerden).
58539: DE FOE, DANIEL, - The life and adventures of Robinson Crusoe; written by himself.
51761: FOERSTER, MAX, - Die Eisenkonstruktionen der Ingenieur-Hochbauten. Ein Lehrbuch zum Gebrauche an technischen Hochschulen un in der Praxis. Ergänzungsband zum Handbuch der Ingenieurwissenschaften. Band I: Text, Band II: Tafeln.
28206: FOKKE, J., - Historie van den Amsterdamschen Schouwburg.
28651: FOKKE SIMONSZ., A. (TOEGESCHREVEN AAN), - Beschryving der stad Bergen op den Zoom. Verrykt met een omstandig bericht van het beleg dier vesting door de Franschen in den Jaare 1747... Kunnende dienen tot een supplement op de Vaderlandsche Historie door J. Wagenaar.
58493: FOKKE SIMONSZ, A., - De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen.
57967: FOKKE SIMONSZ, A., - Verhandeling over den oirsprong, gedaante en invloed der nul.
58720: FOKKE SIMONSZ, A., - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
53859: FOKKE, SIMON (ENGR.), - Lyk-staetsie van haere koninglyke hoogheid Anna, kroon princesse van Groot-Brittannien, princesse douarière van Oranje en Nassau, gouvernante der Vereenigde Nederlanden, &c.&c.&c. Gehouden den 23. February 1759. Convoi-funèbre de son altesse royale Anne. (Bound with): Afbeelding van de kaamer en 't parade-bed waar op het lyk van haare koninglyke hoogheid Anna (...) geduurende verscheide dagen in de maand February 1759. ten toon is gesteld geweest.
58154: FOKKE SIMONSZ, A., - De wegen des levens, of de vraag: welk beroep wilt gij kiezen? gedaan aan alle aankomende jongelingen en toegewijd aan alle ouders en voogden.
59572: FOKKE, J., - Historie van den Amsterdamschen Schouwburg.
59256: FOKKEMA, DOUWE & GRIJZENHOUT, FRANS (EDS.), - Dutch culture in a European perspective, 1650-2000: Accounting for the past. (In Chinese characters).
47246: FOKKENS, F. & OTTERLOO, A. VAN, - Algemeene beschrijving van vreemde havens en zeeplaatsen buiten Europa. Ten dienste van kooplieden, zeevarenden, cargadoors, assuradeuren (...). Tweede deel: Amerika, benevens de omliggende eilanden.
53882: FOKKER, A.P., MAN, J.C. DE (ET AL), - Ter herinnering aan het vijftigjarig bestaan van de Vereeniging van Genees- en Heelkundigen in Zeeland.
59123: FONCIN, M. (ET AL), - Catalogue des cartes nautiques sur vélin conservées au Département des Cartes et Plans.
36800: FOOTNER, HULBERT, - Sailor of fortune: The life and adventures of commodore Barney, U.S.N.
48329: FORBES, R.J., - Heat and heating, refrigeration, light.
45185: FORSTER, JOHANN REINHOLD (HOARE, MICHAEL E., ED.), - The Resolution journal of Johann Reinhold Forster, 1772-1775. (Full set of 4 vols.).
58767: FORSTER, JACQUES & STOKKE, OLAV (EDS.), - Policy coherence in development co-operation.
58718: FORSTER, GEORGE [JOHANN GEORG ADAM], - Voyage philosophique et pittoresque sur les rives du Rhin, à Liège, dans la Flandre, le Brabant, la Hollande, etc., fait en 1790. Par George Forster, l'un des compagnons de Cook. Traduit de l'Allemand, avec des notes critiques sur la physique, la politique et les arts, par Charles Pougens.
17866: FORTANIER, A.P., - Geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der Nederlandsche koloniën.
57866: FORTIA [D'URBAN], MARQUIS DE (PUBL.), - L'Art de vérifier les dates, depuis l'année 1770 jusqu'à nos jours, formant la continuation ou troisième partie de l'ouvrage publié, sous ce nom, par les religieux Bénédictins de la congrégation de Saint-Maur. Tome quinzième: Guiane.
57168: FOSS, M., - Der See- und Kolonialkrieg 1914/16. Eine Schilderung der Ruhmestaten deutscher Seeleute und Schutztruppen im Weltkriege. Band I: Die beiden ersten Kriegsjahre.
61152: FOSSEY, JOHN M., - The ancient topography of Opountian Lokris
53835: FOSTER, J.J., - Miniature painters, British and foreign with some account of those who practised in America in the eighteenth century. Illustrated by numerous examples selected from celebrated collections. (Edition de luxe, in 2 vols.).
60670: FOX, UFFA, - Thoughts on yachts and yachting: Design, construction, handling.
43796: FRANCE, ANATOLE, - Le chanteur de Kymé. Illustrations en couleurs de Maurice Lalau.
41664: FRANCE, ANATOLE, - Marguerite. Trente-cinq bois originaux de Siméon.
59701: FRANCIS, E., - Herinneringen uit den levensloop van een Indisch' ambtenaar van 1815 tot 1851. Tweede deel.
61343: FRANCIS, E.A., - Westkust van Borneo in 1832.
61203: FRANCO, MARIA LILLI DI (DIR.), - Bolletino dell' Istituto centrale per la patologia del libro, anni XLIV-XLV, 1990-1991.
48554: FRANKL, THEODOR, - Die Anatomie der Araber. I: Die Nomenklatur der Verdauungstraktes. Eine phililogische und kulturhistorische Studie.
60998: FRANSEN VAN DE PUTTE & DOORN, W.T.V. VAN, - Voorloopig verslag van de Staats-Commissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 4 December 1877, No, 1, tot het instellen van een onderzoek omtrent de verbetering van den Waterweg langs Rotterdam naar zee.
6524: FRANSSEN HERDERSCHEE, A., - Verslag der Tapanahoni-expeditie.
59694: FRANSSEN HERDERSCHEE, A., - Verslag van de Tapanahoni-expeditie. (Meegebonden:) C.M. KAN, Elisée Reclus in het kader der geografen van zijnen tijd (1830-1905) en enkele kleinere artikelen.
51177: FRAZER, JAMES GEORGE, - The collected works of J.G. Frazer. (Full set of 28 vols.). With a new introduction by Robert Ackerman.
60081: FREDERIK, KONING VAN PRUYSSEN, - Translaat. Missive van den Koning van Pruyssen, raakende de conservatie der regten en praerogative van Zyn Hoogheid. Aan de Hoog Mogende Heeren Staaten der Vereenigde Nederlanden ... onsen buitengewoone gezant, vanThulemeyer .. aan deselven ... laten versoeken, van eindelyk eens soodanige vaste maatregulen te meemen (sic) , dat de Heer Erfstadhouder Prince van Orange en Nassau niet so onschuldig en onverdragelyk vervolgt, maar veel eer in het rustige besit van de Charges en Praerogativen, en hem ... gelaaten en daar in gehandhaaft mogte worden. (Berlin den 19 Maart 1784 ... Geteekent Finkenstein, V. Hertzberg).
57914: FREDERIKS, G.F.B.W. (HRSG.), - Sammlung auserlesener Geschichten und Erzählungen, zum Nutzen und Vergnügen derer, welche die deutsche Sprache erlernen wollen.
59033: FREDERIKS, J.G. (?), - Oude aanteekeningen omtrent Amsterdamsche regerings-familien.
59381: FREDRIKSEN, BIRGER & TAN JEE PENG (EDS.), - An African exploration of the East Asian education experience.
60901: FREIRE DE ANDRADA, J., - Vida de Dom Joao de Castro, Quarto Vizo-rei da India.
60809: FREITAS DE MENESES, AVELINO DE (DIR.), - Arquipélago Historia. 2a série, vol. III.
58427: FREVILLE, A.F.J., - Levensbeschryvingen van beroemde honden, of merkwaardige voorbeelden van derzelver uitmuntende hoedanigheden. Naar het Fransch.
58160: FREVILLE, A.F.J., - Galerij van beroemde kinderen, of voorbeelden voor de jeugd; een leesboek voor kinderen uit den beschaafden stand.
61020: FRIEDLAENDER, MAX, - Beiträge zur Biographie Franz Schubert's. Inaugural-dissertation.
59794: GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIESLAND, - Kaarten behoorende bij de Notulen Zomerzitting 1926. 1. Waterschap De Zuidoosterpolder, 2. De Joussenpolder, 3. De Voorste Groene Reed, 4. De Westereagen, 5. De Noorderpolder, 6. Het Hofland, 7. Hoflandstra, 8. Friesma. (Schaal 1:5000).
59965: STATEN VAN FRIESLAND, - Missive van de Heeren Staaten van Vrieslandt, gesonden aen Haer Hoog Moogende de Heeren Staten Generael der Vereenigde Nederlanden.
59969: STATEN VAN FRIESLAND, - Missive van de Heeren Staaten van Vrieslandt, gesonden aen Haar Hoog Moogedne [sic] de Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden.
59967: STATEN VAN FRIESLAND, - Protest van de Heeren Staten van Vrieslant, gedaen tegens de wervinge. Als mede van de Heeren van Middelburg.
58051: FRIESLAND. - Reglement omtrent de zamenstelling der Staten van de provincie Vriesland + Reglement op het bestuur ten platten lande in de provincie Vriesland + Reglement voor het bestuur der stad.
58933: FRIESLAND. - Electriciteitsvoorziening Friesland, deel II. Convoluut van stukken betr. de aanleg van electriciteit in Friesland.
60091: FRIESLAND. - Verslag van den Gouverneur en de Gedeputeerde Staten aan de Staten der Provincie Friesland, in derzelver gewone vergadering van den jare 1849.
59964: STATEN VAN FRIESLAND, - Copie resolutie der Edele Mogende Heeren Staten van Vrieslandt, veneris den 15/25 Feb. 1684, noopende de wervinge, ingelevert in de vergaderinge van Haar Hoogh-Mogende.
53857: FRUMKIN, GREGOIRE, - Archaeology in Soviet Central Asia.
55295: FRYER, JOHN (CROOKE, WILLIAM, ED.), - A new account of East India and Persia, being nine years' travels 1672-1681. Vol. II.
45204: FRYER, JOHN (CROOKE, WILLIAM, ED.), - A new account of East India and Persia, being nine years' travels 1672-1681. Vol. III.
47709: FUENMAYOR CHAMPIN, AMADEO DE, - La revocacion de la propiedad.
46084: FULFORD, TIM & BOLTON, CAROL (EDS.), - Travels, explorations and empires: Writings from the era of imperial expansion, 1770-1835. Vol. I: North America.
46085: FULFORD, TIM & KITSON, PETER J. (EDS.), - Travels, explorations and empires: Writings from the era of imperial expansion, 1770-1835. Vol. 2: Southeast Asia.
59191: FULGENTIUS, FR. M. & ABBENHUIS, R., - Een paapjen omtrent het fort. Het Apostolisch Vicariaat van Suriname. Een historische schets.
60009: FULLWOOD, FRANCIS (ATTRIBUTED TO), - Obedience due to the present King, notwithstanding our oaths to the former. Written by a divine of the Church of England.
58755: FUNGOH, P.O. & MBADI, G.C.O. (EDS.), - Focus on agricultural research for sustainable development in a changing economic environment: Proceedings of the 5th KARI Scientific Conference, 14th to 16th October, 1996, KARI Headquarters, Kaptagat Road, Loresho, Nairobi, Kenya.
58204: FURETIERE, ANTOINE, - Nouvelle allégorique, ou histoire des derniers troubles arrivez au royaume d'éloquence.
59280: FÜRST, HERM., - Illustriertes Forst- und Jagd-Lexikon.
6535: GAAY FORTMAN, B. DE (ED.), - Algemene bepalingen der wetgeving van Curacao. Burgerlijk Wetboek voor Curacao. Bepalingen op de overgang van de vroegere tot de nieuwe wetgeving in de Kolonie Curacao. Reglement op het notarisambt in Curacao. Wettelijke maatregelen ter uitvoering van het B.W.
59206: GAAY FORTMAN, B. DE (ET AL, EDS.), - De West-Indische Gids, 31e & 32 jaargang, 1950 &1951.
41150: GABEREL, J., - Rousseau et les Genevois.
59058: GAGNEUX, E. (ET AL), - Les mystères du Journal de La Haye.
61042: GAIT, E.A., - Manufacture of brass and copper wares in Assam (&) The manufacture of pottery in Assam. (Followed by:) GRANT, ARTHUR J., The leather industry of the Punjab.
61163: GALIN, DANIEL, - Software quality assurance: From theory to implementation.
31137: GALIS, K.W., - Bibliografie van Nederlands-Nieuw-Guinea.
58195: GALLONI, ANT. [GALLONIO, ANTONIO, GALLONIUS], - De S.S. Martyrum cruciatibus liber. Quo instrumenta & modi quibus ijdem martyres olim torquebantur, simul perspicuè descripta, & tabulis aeneis accuratissimè expressa sunt.
52812: GALPIN, FRANCIS W., - The music of the Sumerians and their immediate successors, the Babylonians & Assyrians.
59897: GAMARRA, ESTEVAN DE, HUYGENS, RUTGER (ET AL), - Acte de non-prejudice, et l'accord d'accommodement des differents touchants le partage des Pays de Fauquemont, Dalem & Rolleducq, Outremeuze, fait & conclu le 26 Decembre 1661. entre Monsieur l'Ambassadeur du Seigneur Roy d'Espagne, & Messieurs les Commissaires des Hauts & Puissants Seigneurs les Estats Generaux des Provinces Unies du Pays-Bas.
59674: GAMIO, MANUEL, - La poblacion del valle de Teotihuacan. El medio en que se ha desarrollado. Su evolucion etnica y social iniciativas para procurar su mejoramiento. (3 vol. set).
17781: GARBE, RICHARD, - Indien und das Christentum. Eine Untersuchung der religionsgeschichtlichen Zusammenhänge.
41783: GARNETT, RICHARD, - De Flagello Myrteo: CCCLX thoughts and fancies on love. With a preface by 'Neva', with forty-two omitted 'thoughts' and some quotations from the author's letters.
58917: SINT ANTHONY GASTHUIS, - Ontwerp van overeenkomst tusschen het gemeente-bestuur van Leeuwarden (...) en voogden van het Sint-Anthony-Gasthuis (...). + Verzameling van stukken (...) van de burgemeester (...) contra de voogden + Memorie van antwoord.
48870: GAUDEUL, BERNARD, - Saint Vincent de Paul: Précurseur de l'assistance publique.
61037: GAVIN, ANTONY, - Historie van de bedriegerijen der priesters en monniken in Spanjen. Tweede deel. Uyt het Frans vertaalt door J. Schoolhouder.
24042: GAY, JEAN, - Bibliographie des ouvrages relatifs à l'Afrique et à l'Arabie. Catalogue méthodique de tous les ouvrages français & de principaux en langues étrangères traitant de la géographie, de l'histoire, du commerce, des lettres & des arts de l'Afrique & de l'Arabie.
48215: GEBRE, AYALEW, - Pastoralism under pressure: Land alienation and pastoral transformation among the Karrayu of Eastern Ethiopia, 1941 to the present.
127: GEDENKBOEK. - Stoomvaart Maatschappij Rotterdamsche Lloyd, 15 Juni 1883-1908.
47315: GEDENKBOEK. - Wees- en Oudeliedenhuis der Evangelisch-Luthersche Gemeente te Haarlem, 1738-1938.
55387: GEDENKSCHRIFT. - Octrooibureau Vriesendorp & Gaade, 1833 - 27 Septembre - 1933.
4012: GEELKERKEN, C. VAN (RED.), - Voor volk en vaderland. Tien jaren strijd van de Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden, 14 December 1931-1941.
59960: GEELVINCK, J., - Verhael van het geene voorgevallen is in verscheyde conversatien tusschen den Heer Ambassadeur van Vranckrijck in den Hage, ende de Heeren Gedeputeerden der stadt Amsterdam ... streckende tot verantwoordingh van dese stadt ... Overgegeven ter vergaderingh van ... Gedeputeerden der stadt Amsterdam den 24 February 1684.
45735: GEER DE JUTPHAAS, LOUIS DE & GEER DE FINSPONG, LOUIS DE, - Notice historique sur la famille de De Geer, par deux de ses membres, à l'usage des autres.
45734: GEER VAN JUTFAAS, J.L.W. DE, - Lodewijk de Geer van Finspong en Leufsta (1587-1652). Eene bijdrage tot de handelgeschiedenis van Amsterdam in de zeventiende eeuw.
5789: GEIB, KAREL [KARL], - Schilderachtige wandelingen langs den Rijn, van Mentz tot Keulen, en in de badplaatsen van het Taunus-gebergte. (Dutch version of Malerische Wanderungen am Rhein von Constanz bis Cöln, und Anhang).
47614: GELCICH, E., - Grundzüge der physischen Geographie des Meeres. Mit einem Anhang über Oceanschiffahrt.
59075: GELDER, J.G. VAN, - Post en Van den Eeckhout, schilders in Brazilië (1637-1644).
59195: GELDER, J.A. DE, - Het heden en de toekomst der kolonie "Suriname".
56251: GELDER, DIRK VAN, - Rodolphe Bresdin. Volume I: Monographie en trois parties; Volume II: Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé. (2 vol. set, incl. etching in vol. II).
58518: GELDER, JACOB DE, - De van ouds vermaarde Erve Stichter's kantoor almanak voor den schrikkel-jare 1820.
60056: GELDERLAND. - Translaet. Op het verthoog, gedaen aen Sijne Cheurfurstelijcke Hoogheyt, door de Staeten des Overquatiers van den Lande, ende Hertoghdom Van Gelder, dat de selve gewoonte gehadt hebbende, van 't accorderen ghifften, ende erkentenissen, aen personen, die in staet souden wesen, van dienst te doen aen de landschappe, het ware, om te beloonen de werckelijcke diensten, die sy alreede souden gedaen hebben ... sich te voegen, met meerdere neerstigheydt tot de palen van hunne plichte, Syne Majesteyt, met syn Reglement van den 15. Februarij 1678 ... t'ordonneren ... (Gedaen tot Brussel den 7. Aprilis 1698. Was geparapheert Cox. vt. getekent F. Cornet).
59950: HOVE VAN GELDERLANDT, - Reglement van Syne Majesteyts Souverainen Raede gheordonneert in den Lande ende Hertochdom Gelre op 't stuck vande iachte ende visscherye.
46960: GELDERS OUDHEIDKUNDIG CONTACT, STICHTING, - Gelders Oudheidkundig Contactbericht, nummers 44-111, 1970-1986. (Ontbreken nummers 46 en 60 t/m 63).
44124: GEMAYEL, AMIN, - L'hygiène et la médicine à travers la Bible.
58169: GENEESKUNDE. - Hand-boek der genees- en heelkunde. Voor arme en ryke. Waar in veelerley beproefde, zo wel gemeene enkelde als meer tezamengestelde, genees-middelen, tegen genoegzaam de meeste bekende in- en uitwendige ziektens en gebreken des menschelyken lighaams aan de hand gegeven worden. Geschikt (...) als mede voor de land-, veld- en zeechirurgyns. Door een liefhebber der nuttige wetenschappen.
60117: STAATEN GENERAAL, - Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. 17 Augustus1790 + 19 October 1790 + 29 Maart 1791 + 2 Augustus 1792 + 27 Augustus 1792 +16 July 1793.
60114: STAATEN GENERAAL, - Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Veneris den 1 November 1793. Resolutie van de provincie van Overyssel op het rapport der geweezen Personeele Commissie van het Defensieweezen, raakende het voorgeslagene redres in de zeezaken. (Getekent. M. Tydeman).
60115: STAATEN GENERAAL, - Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Mardis den 3 December 1793. Resolutie van de provincie van Gelderland op het rapport der geweezen Personeele Commissie van het Defensieweezen, raakende het voorgeslagene redres in de zeezaken. (Getekent, Bern. Joh. Hof).
60116: STAATEN GENERAAL, - Extract uit het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden. Mercurii den 8 January 1794. Resolutie van de provincie van Zeeland op het rapport der geweezen Personeele Commissie van het Defensieweezen, raakende het voorgeslagene redres in de zeezaken. (Getekent, W.A. de Beveren).
60074: STAATEN GENERAAL, - Placaat. De Staaten Generaal ... doen te weeten, alsoo wy in ervaringe gekomen zynde, dat dagelyks een ongemeen groot getal van paarden hier te lande werd opgekogt en uitgevoert, en wy voor den dienst van den lande nodig geagt hebben daar tegens te voorzien. (Aldus gedaan en gearresteert ter vergaderinge ... op den 24 January 1793. Was geparapheert, H.W. van Aylva ... geteekent, H. Fagel.).
60069: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Doen te weeten: Nademael de steeds aanhoudende en de min vermogende ingezeetenen zoo zeer bezwaarende duurte der graanen, en andere leevensmiddelen, onze aandagt heeft opgewekt, om te overweegen, of aan dit bezwaar ... zal kunnen worden weggenoomen ... ( (Aldus gedaan en gearresteert ter vergadering ... op den 30 November 1789. Was geparapheert, W.F.H. van Wassenaer ... geteekent H. Fagel.).
60065: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Alsoo by de aanhoudende schaarsheid van het rundvee, en de noodzaakelykheid om daar aan te remedieeren, den aanvoer van rundvee van buiten so veel mogelyk behoord te worden aangemoedigt. Gegeeven in den Hage onder het cachet van den Staat ... op den 4 December 1776. Was geparapheert Wassenaer, vt. ... geteekent H. Fagel.
60068: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Doen te weeten, dat wy op ons placaat van den 12 November 1784 den uitvoer van verscheyde articulen daar in gemeld, naar de Oostenryksche Nederlanden, hebbende verboden, in de presente omstandigheden, goedgevonden hebben ... nogtans, dat den uitvoer van rundvee ... binnen deese landen, verboode blyve. (Aldus gedaan en gearresteert ter vergadering ... op den 21 November 1785. Was geparapheert, J. Romswinckel ... geteekent H. Fagel).
60064: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Alsoo by de aanhoudende schaarsheid van het rundvee, en de noodzaakelykheid om daar aan te remedieeren, den aanvoer van rundvee van buiten so veel mogelyk behoord te worden aangemoedigt. Gegeeven in den Hage onder het cachet van den Staat ... op den 9 January 1775. Was geparapheert W. v. Lynden, vt. ... geteekent H. Fagel.
60061: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Alsoo wy tot verval der onkosten van de extraordinaris equipagien, die tot meerder beveyliging en bescherming der koopvaardyscheepen deser landen, souden werden gedaan, nodig gevonden hebben een extraordinaris middel van belasting uit te vinden. Aldus gedaan en gearresteerd ter vergaderinge van de ... Staaten Generaal ... den 5 Frebruary 1760. Was geparapheert Heyden Hompesch ... geteekent H. Fagel.
60060: STAATEN GENERAAL, - Publicatie ... Alsoo wy in ervaaringe gekomen zyn, dat het 10, 11 en 14 articulen van ons placaat, en ordonnantie op het middel van het klein zegel, den 2. November 1695 geëmaneert, concerneerende het zegel te enployeeren tot het uitgeven van commissien, en andere actens ... Aldus gedaan en gearresteerd ter vergaderinge van de ... Staaten Generaal ... den 11 Frebruary 1757. Was geparapheert J. v. Borssele ... geteekent H. Fagel.
60052: STAATEN GENERAAL, - Placaat (gedaan en gearresteert ... den 14. Augusty 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vryheid).
59437: STAATEN GENERAAL, - Extract uyt het register der resolutien van de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Mercurii den 2 Augustus 1786. Rapport van Gecommitteerdens tot ondersoek van het finantie weezen van de Admiraliteit in Vriesland, en verbaal van dezelven.
60049: STAATEN GENERAAL, - Manifest. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden.
60073: STAATEN GENERAAL, - Placaat. De Staaten Generaal ... doen te weeten, alzoo wy in ervaaring gekoomen zyn, dat, niet tegenstaande verscheyde onze voorgaande placaaten en ordonnantien, gemaakt en gepubliceert tegens de werving of ligting van krygs- en scheepvolk, die alhier te lande voor en uit de naam van vreemde heeren, zonder ons content, zoude worden gedaan ... (Aldus gedaan en gearresteert ter vergaderinge ... op den 8 January 1793. Was geparapheert, W. van Citters ... geteekent H. Fagel.).
59991: STATEN GENERAEL, - Extract uyt het register der resolutien van de Hoog Mog. Heeren Staten Generaal der Vereenigde Nederlanden, Martis den 11 Iuny 1686. (Together with:) Memorie van den Graaf van Avaux, extraordinaris ambassadeur van zijn Allerchristelijkste Majesteit gepresenteerd aan de Heeren Staten Generaal ... op den 10 Juny, 1686.
59970: STATEN GENERAEL, - Extract uyt de resolutien van de Heeren Staten Generael, nopende het schryven van der selver ambassadeur aen het Hof van den koning van Engelandt
59976: STATEN GENERAEL, - Project van de articulen door Haer Hoog-Mogende de Heeren Staten Generael, aen de Heeren Ministers vande Hooge Geallieerden, voorgestelt op den 17. Juny, 1684, raeckende het maecken van den Treves.
59977: STATEN GENERAEL, - Resolutie, vande Hoog Mogende Heeren Staten Generael der Vereenighde Nederlanden; inhoudende consideratien tot satisfactie der Hooge Geallieerden van den Staet. In date den 24 Junij 1684.
60005: STATEN GENERAEL, - Declaratie van oorlogh, mitsgaders placaet van de Hoogh Mogende Heeren Staten generael der Vereenighde Nederlanden, houdende verbod tegens de ingesetenen der selver landen, en raeckende de navigatie ende commercie van neutralen, op de havenen van Vranckrijck, als mede: de waren van contrabande, en asseurantien van schepen en goederen, de subjecten van den Koninch van Vranckyck toebehoorende.
60847: GENET, JEAN, - The thief's journal.
58702: GENLIS, [STEPHANIE FELICITE, COMTESSE] DE, - Avondtydkortingen van het kasteel of zedelyke verhaalen ten dienste van de jeugd. Uit het Fransch vertaald. [Oorspr. titel: Les veillées du chateau, vertaald door Elizabeth Wolff & Agatha Deken].
58585: GENNETÉ, LEOPOLD DE, - Korte beschryving van het nieuwe water-rad, uitgevonden door den heer Leopold de Genneté, uit het Fransch vertaald, met een opdragt aan den heer uitvinder. Met een voorrede aan de Nederlanderen en met eenige aantekeningen ten dienste van ongeoeffenden verrykt, door Z. V. J. [=Jan van Zutwen].
40320: HISTORISCH GENOOTSCHAP, - Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Dertiende jaargang 1857. Derde serie, derde deel.
13365: INDISCH GENOOTSCHAP, - Vergadering van 16 Nov.1914 - Vergadering van 28 Dec.1934.
58932: WISKUNDIG GENOOTSCHAP, - Verzameling van wiskundige voorstellen, door de leden van het Wiskundige Genootschap, onder de zinspreuk: Een onvermoeide arbeid komt alles te boven. Derde deel.
60159: PROVINCIAAL UTRECHTSCH GENOOTSCHAP, - Programma van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen voor het jaar 1820.
60317: TAEL- EN DICHTLIEVEND GENOOTSCHAP, - Tael- en dichtlievende oefeningen, van het Genootschap ter spreuke voerende: Kunst wordt door arbeid verkreegen. En prijsvaerzen. Delen 1 & 2 (van 7).
53751: GEORGII-GEORGENAU, (EBERHARD E.) VON, - Sammlung von Lebensbeschreibungen, Briefen und sonstigen Urkunden betreffend die anno 1691 in Württenberg eingewanderte Familie des Königlich Niederländischen General-Consuls für Württemberg. Zugleich zur Geschichte Württembergs und Deutschlands. (Cover title: Chronik der anno 1691 in Württemberg eingewanderten Familie des Kgl. Niederl. General-Consuls für Württemberg).
59529: GERALDES, CARLOS EUGENIO DE MELLO, - Instituições de fomento colonial estrangeiras. (Relatorio de uma missão oficial).
44819: GERHARDT, DIETRICH, WEINTRAUB, WIKTOR & WINKEL, HANS-JÜRGEN ZUM (EDS.), - Orbis scriptus: Dmitrij Tschizewskij zum 70. Geburtstag.
57761: GERHARDT, CLAUS W. & WIDMANN, HANS, - Geprägte Form. Embossed forms. Prägen als Technik und literarischer Begriff. Mit 50 Originalprägungen und 4 handsignierten Graphiken. Production methodes and literary quotations. With 50 original embossings and 4 embossed prints signed by the artists.
61197: GERITS, ANTON (ED.), - For Bob de Graaf: antiquarian bookseller, publisher, bibliographer. Festschrift on the occasion of his 65th birthday.
41032: GERMANO DA SILVA CORREIA, A.C., - Les enfants et les adolescents luso-descendants de l'Inde Portugaise. (Croissance, anthropométrie et morphologie médicale). Mémoire présenté à la V.e Session de l'Institut International d'Anthropologie et au XV.e Congrès International d'Anthropologie.
58963: GERSTACKER, FRIEDRICH, - Mississippi-Bilder : Licht- und Schattenseiten transatlantischen Lebens. Zweiter & dritter Band.
55715: GESCHER, F.M. (RED.), - Indie. Schetsen over onze koloniën in Oost-Indië.
57475: SCHIFFBAUTECHNISCHE GESELLSCHAFT, - Jahrbuch der Schiffbautechnischen Gesellschaft, 20. Band, 1919.
59286: GESSNER, SALOMON, - Oeuvres de Salomon Gessner traduits de l'allemand [par Huber]: Contes moraux et nouvelles idylles (suivi de Poésies melées & Le premier navigateur).
57950: GEVERS DEIJNOOT, W.T., - Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862.
43414: GHOSHAL, U.N., - A history of Indian political ideas: The Ancient period & the period of transition to the Middle Ages.
58763: GIBB, H.A.R. (ED./TRANSL.), - The travels of Ibn Battuta, A.D.1325-1354. (vol. 2 of 5). From the Arabic text ed.by C.Defremery & B.R.Sanguinetti.
58762: GIBB, H.A.R. (ED./TRANSL.), - The travels of Ibn Battuta, A.D.1325-1354. (vol. I of 5). From the Arabic text ed.by C.Defremery & B.R.Sanguinetti.
47686: GIBBS, HENRY H. & GRENFELL, HENRY R., - The bimetallic controversy. A collection of pamphlets, papers, speeches and letters.
55766: GIELEN, UWE P. (ET AL, EDS.), - Psychology in international perspective. 50 years of the International Council of Psychologists.
45359: GIGLIOLI, ENRICO HILLYER, - Primo resoconto dei risultati dell'inchiesta ornitologica in Italia. Parte seconda: Avifaune locali.
44902: GIJSBERS VAN WIJK, C.M.T., - Sex differences in symptom perception. A cognitive-psychological approach to health differences between men and women.
56166: GIJSBERTS, PIETER JAN (ET AL), - Zuydersee: Zur Arbeit Jakob Gasteigers.
55987: GIJZEN, AGATHA, - Bijdrage tot de geschiedenis van Gijzenia Agatensis, gedurende het tijdvak 9 October 1904 - 15 November 1938.
51573: GILANI, SYED ASAD, - Maududi: Thought and movement.
58633: GILBERT, LUDWIG WILHELM (HRSG.), - Annalen der Physik und der physikalischen Chemie. Band 10. (= Annalen der Physik, Band 70).
58354: GILBERT, LINNEY (ED.), - The beauties and wonders of nature and science: a collection of curious, interesting and valuable information for the instruction and improvement of the enquiring mind.
48873: GILKES, GEORGES-STANLEY, - Les socialistes chrétiens et la société anglaise au milieu du xixe siècle.
11284: GILLON, WERNER, - Collecting African art. With an introduction by William Fagg.
47581: GIRAUDEAU, FERNAND, - Napoleon III intime.
52428: GLANZMANN, E. & GORDONOFF, T. (HRSG.), - Zeitschrift für Vitaminforschung, Band 7.
60445: GLASSIE, HENRY, - Traditional art of Dhaka.
57903: GLATZ, J., - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. (Deel 1 van 3).
30372: GLEICHEN, COUNT, - With the Mission to Menelik, 1897.
52436: GLEICHEN-RUSSWURM, A. VON, - Der Ritterspiegel. Geschichte der vornehmen Welt im romanischen Mittelalter. (#3 of 35 numbered copies on Büttenpapier).
58619: GLINGA, WERNER, - Literatur in Senegal. Geschichte, Mythos und gesellschaftliches Ideal in der oralen und schriftlichen Literatur.
59262: GLOWCZEWSKI, BARBARA, - Du rêve à la loi chez les Aborigènes. Mythes, rites et organisation sociale en Australie.
61190: GNIRREP, W.K., GUMBERT, J.P. & SZIRMAI, J.A., - Kneep en binding. Een terminologie voor de beschrijving van de constructies van oude boekbanden.
21036: GOBIUS, G., - Herinneringen uit mijne loopbaan bij de Marine, 1874-1908.
42725: GODDARD, PLINY EARLE, - Life and culture of the Hupa.
42726: GODDARD, PLINY EARLE, - Hupa texts.
60864: GODDEN, GEOFFREY A., - Coalport and Coalbrookdale porcelains.
60869: GODDEN, GEOFFREY A., - Eighteenth-century English porcelain: A selection from the Godden Reference Collection.
50181: GODITIABOIS, A., - Le vade-mecum de la vibrogiration des betons. Fascicule no. 2: Les machines vibrantes. Technique et usage industriel.
3931: GODSCHALK, L.A.F., - Ontijdig schip-verlaten.
212: GOEDKOOP JNE., D., - 'Chantier Kromhout'.
59117: GOEJE, C.H. DE, - Etudes linguistiques Caraïbes, (bound with:) Etudes linguistiques Caribes, tome II.
43458: GOEJE, C.H. DE, - The Arawak language of Guiana.
40669: GOEREE, J., - Historische gedenk-penningen van Lodewyk den XIV. Vertonende al het voorgevallene van dien Koning zedert zyne geboorte, tot op deze tegenwoordige eeuwe. Naar de oorspronkelyke medalien in 't groot, en de korte historische beschryving, beneffens de verklaring van yder penning en opschrift, uit het Fransch in 't Nederduits overgebragt.
58106: GOEREE, W., - Inleydinge tot de algemeene teyken-konst, waar in de gronden en eygenschappen, die tot onfeylbaar en verstandig begryp vande teyken-konst noodig te weten zyn, kort en klaar worden aangewesen. Zynde niet aleen den leerlingen der teyken- en schilderkunde, beeldhouwerye en glasschrijfkunde, tot een aanleydinge nut en dienstig, maar ook om aan alle liefhebbers en beminnaars, soo van dese, als van alle andere konsten (daar uyt voort-komende) een bescheydene kennisse mede te deelen.
58841: GOETHE, W. VON (MINIATURE BOOK), - Egmont. Ein Trauerspiel in fünf Aufzügen.
58818: GOETHE, [J.W. VON], - Hermann und Dorothea. Gedicht in neun Gesaengen.
58119: GOGUET, A.Y. & FUGERE, A.C., - De l'origine des loix, des arts, et des sciences; et de leurs progrès chez les anciens peuples. (Complete in 6 vols.).
57720: GOLDSCHMIDT, E.PH., - Gothic & Renaissance bookbindings. Exemplified and illustrated from the author's collection. (2 vol. set).
48022: GOLDSMITH, [OLIVER], - Abrégé de l'histoire Romaine, depuis la fondation de Rome jusqu'à la chute de l'Empire Romain en Occident. Traduit de l'Anglais... sur la 12e édition, par V.D. Musset-Pathay. A l'usage des colléges et des institutions.
59483: GOMMANS, JOS & BOS, JEROEN (ET AL), - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. Vol. VI: Voor-Indïë, Perzië, Arabisch Schiereiland / India, Persia, Arabian Peninsula.
5644: GONCOURT, E. & J. DE, - Histoire de la société francaise pendant la Révolution.
34629: GONDA, J., - The Savayajnas (Kausikasûtra 60-68. Translation, introduction, commentary).
60937: GONGGRIJP, J.R.P.F., - Kitab Amtsal. Maleisch-Hollandsch lees- en leerboek tot zelfonderricht.
58610: GONSETH, MARC-OLIVIER (ET AL, EDS.), - Helvetia Park. Exposition 05.09.2009 - 16.05.2010.
58258: GONSETH, MARC-OLIVIER (ET AL, EDS.), - Figures de l'artifice. Exposition 2006/2007.
58297: GONSETH, MARC-OLIVIER (ET AL, EDS.), - La marque jeune. Exposition 28.06.2008 - 01.03.2009.
40668: GOODALL, GEORGE (ED.), - The mercantile marine atlas. Specially designed for merchant shippers, exporters and ocean travellers.
58372: GOODRICH, SAMUEL GRISWOLD (PUBLISHED ANONYMOUSLY), - Enterprise, industry and art of man, as displayed in fishing, hunting, commerce, navigation, mining, agriculture and manufactures.
59103: GOOT, PIETER VAN DER, - Onderzoekingen over levenswijze en bestrijding van den witten rijstboorder op Java.
4358: GOOVAERTS, A., - Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les Pays-Bas.
43894: GORIAINOV, SERGE, - La question d'Orient à la veille du Traité de Berlin (1870-1876). Avec une introduction et des notes par Boris Nolde.
60228: GORIS, R., - Beknopt Sasaksch-Nederlandsch woordenboek.
58340: GOSLING, W.G., - Labrador: Its discovery, exploration, and development.
3724: GOSLINGS, B.M., - De Indianen en boschnegers van Suriname.
8754: GOSWAMI, A. (PUBL.), - Designs from Orissan temples. Introd.K.Christen.
40957: GOTZEN, MARCEL, - Vrijheid van beroep en bedrijf & onrechtmatige mededinging. Een poging tot nadere omlijning van de wettelijke grondslagen en de inhoud van het onrechtsmatigheidsbegrip naar Belgisch algemeen mededingingsrecht.
59114: GOUDRIAAN, A.F., - Ontwerp ter verbetering van de schutsluizen; om, door eenen eenvoudigen toestel, aan dezelve de belangrijke eigenschap te geven, dat, bij de doorschutting, het schutwater voor een groot gedeelte weder op den boven-boezem terug gevoerd wordt.
59506: GOUDRIAAN, A.F., - Verhandeling tot onderzoek omtrent het vereischte vermogen van zijdelingsche afleidingen ter ontlasting der te hoog opzwellende, of door het ijs in afvoer belemmerde, rivierwateren, en omtrent de meest geschikte inrigting dier afleidingen, om daarvan tot eenen uitvoerbaren en voldoenden graad van zekerheid te kunnen verwachten de zoo veel mogelijke beveiliging tegen geweldige inundatien door dijkbreuken.
59453: GOULARD, [THOMAS], - Herrn Goulards Chirurgische Werke. Aus dem Französischen übersetzt. Mit einer Vorrede versehen von Zacharias Vogel.
58375: GOULD, E.R.L. & WRIGHT, CARROLL D., - The housing of the working people. (Eighth special report of the Commissioner of Labor).
6190: GOURDAULT, J., - Rome et la Campagne Romaine.
19284: GOURDAULT, J., - A travers le Tyrol.
6771: GOUW, J. TER, - Amstelodamiana.
58623: GOVERS, CORNELIA J.H., - Performing the community: Representation, ritual and reciprocity in the Totonac Highlands of Mexico.
42045: GRAADT JONCKERS, R.H., - Tooneelen uit den tegenwoordigen oorlog met Rusland, Engeland en Frankrijk.
59747: GRAAFF, S. DE & STIBBE, D.G. (EDS.), - Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Tweede deel: H - M.
45683: GRAAFLAND, N., - De Minahassa: haar verleden en haar tegenwoordige toestand. Eerste deel.
18230: GRAEBNER, A.L., - Geschichte der lutherischen Kirche in America. Erster Theil (all published).
58306: GRAESSE, J.G.TH., - Orbis latinus oder Verzeichnis der wichtigsten lateinischen Orts- und Ländernamen. Ein Supplement zu jedem lateinischen und geographischen Wörterbuch. 2. Auflage, mit besonderer Berücksichtigung der mittelalterlichen und neueren Latinität neu bearbeitet von Friedrich Benedict.
56244: GRAESSE, J.G.TH., - Trésor de livres rares et précieux ou nouveau dictionnaire bibliographique. (Full set of 7 vols. + supplement).
60677: GRAINGER, JOHN D., - Dictionary of British naval battles.
48975: GRAPOW, HAUPTMANN, - Kampf und Gefecht. Ein Beitrag zur Frage der Schlachtentaktik.
20568: GRASWINCKEL, D.P.M., - Het oud-archief der gemeente Arnhem. I: Voorwoord, inleiding, inventaris; II:Regestenlijst; III: Brievenlijst, lijst van kaarten en teekeningen, index.
52752: GRASWINCKEL, DIRCK, - Korte onderrechtinge raeckende de fondamentale regeringhe van Engelandt, ende de gherechtigheden soo van den Koningh, als het Parlement, by forme van missive.
59040: GRAUL, K., - Reise nach Ostindien über Palästina und Egypten von Juli 1849 bis April 1853. Vierter Teil: Der Süden Ostindiens und Ceylon. Erste Abteilung.
58657: GRAVESANDE, G.J. 'S, - Introduction à la philosophie, contenant la métaphysique et la logique. Traduite du Latin.
58710: GRAVEZANDE, ADRIANUS 'S, - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat, of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche Beroerten (...). Benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau.
59011: GREATHOUSE, CHARLES H., - Index to the Yearbooks of the United States Department of Agriculture, 1901-1905, 1906-1910, 1911-1915.
50930: GRECOURT, [JEAN BAPTISTE JOSEPH VILLARS DE], - Oeuvres choisies, Précédées de Considérations historiques et critiques sur le genre de poésie auquel elles appartiennent.
58456: GREEF, GUILLAUME DE, - Le transformisme social. Essai sur le progrès et le regrès des sociétés.
60236: GREEN, TOBY, - The rise of the Trans-Atlantic slave trade in Western Africa, 1300-1589.
56980: GRESHOFF, J. (RED.), - De Witte Mier. Klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Deel III (= tweede jaargang), nrs. I-VI.
56242: GRESHOFF, M. (ED.), - Rumphius gedenkboek 1702-1902.
43591: GRESWELL, WILLIAM PARR, - A view of the early Parisian Greek press; including the lives of the Stephani; notices of other contemporary Greek printers of Paris; and various particulars of the literary and ecclesiastical history of their times. (2 vol. set).
60759: GREUB, SUZANNE (ED.), - Expressions of belief. Masterpieces of African, Oceanic, and Indonesian art from the Museum voor Volkenkunde, Rotterdam.
60683: GREW, J.C., - Sport and travel in the Far East. With a foreword by Theodore Roosevelt.
40945: GREY, C., - The early years of His Royal Highness the Prince Consort, compiled under the direction of Her Majesty the Queen.
44690: GRIFFIN, A.P.C., - A union list of periodicals, transactions and allied publications currently received in the principal libraries of the District of Columbia.
58320: GRIFFIN, A.P.C., - A list of books (with references to periodicals) on the Philippine Islands in the Library of Congress. With chronological list of maps in the Library of Congress by P. Lee Phillips.
55337: GRIFFITHS, DENIS (ET AL), - Brunel's ships.
50397: GROENEBOER, KEES (RED.), - Een vorst onder de taalgeleerden: Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
58398: GROENEIJK, J.P.L., - Handleiding tot de kennis der besturing van het schip, ten gebruike der adelborsten van de Koninklijke Nederlandsche Marine.
37138: GROENEVELD, G. (VOORWOORD), - N.V. Groeneveld, Van der Poll & Co's Electrotechnische Fabriek, opgericht 1 Sept. 1887, Amsterdam, Rotterdam, Wormerveer. Afdeeling Scheepsinstallaties.
45492: GROMORT, GEORGES, - Histoire abrégée de l'architecture de la Renaissance en France (XVIe, XVIIe & XVIIIe siècles).
4463: GRONEMAN, J., - Over zee van Amsterdam naar Nederlandsch-Indie. Gids voor reizigers met de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland'.
57322: GROOS, O., - Der Krieg zur See 1914-1918. Der Krieg in der Nordsee. Dritter Band: Von Ende November 1914 bis Anfang Februar 1915.
28209: GROOT, HUGO DE, - Verantwoordingh van de wettelicke regiering van Hollant ende Westvrieslant, midtsgaders eeniger nabuyrige provincien, sulcx die was voor de veranderingh, ghevallen inden iare 1618. (...). Met wederleggingh van de proceduren ende sententien jeghens den selven De Groot ende anderen gehouden ende gewesen.
58278: GROOT, TITIA DE, KERSSENS, DICK & RÖNITZ, DIRK (SAMENST.), - Atlas van het Gemeentearchief Zaanstad.
58447: GROOT, BENJAMINUS DE, - Specimen juridicum inaugurale de circumscripta probatione per testes in causis civilibus.
48866: GROSHENS, JEAN-CLAUDE, - Les institutions et le régime juridique des cultes protestants.
47289: GROSJEAN, H.C., - De technologie van het ijzer. Handboek voor iedereen die het ijzer in zijn bedrijf gebruikt of zich met de bewerking van het ijzer bezig houdt.
61315: GROSS, ALEXANDER, - The Jewish Chronicle Map of Palestine. New map of Palestine, showing the proposed U.N. boundaries of Israel; Jewish and Arab towns, villages and settlements; plans of Tel Aviv, Jerusalem and Haifa; index of place names. Specially prepared for the Jewish Chronicle.
61182: GROSS, ALEXANDER, - The complete guide to New York City Manhattan and Bronx. Authentic and complete information of streets, house numbers, transportation lines with clear guidance as to the nearest station and number of blocks and the direction to the street desired.
60955: GROTIUS, H. (MEULENBROEK, B.L., ED.), - Briefwisseling van Hugo Grotius. Zesde deel: juni 1635 t/m februari 1636.
59743: GROTIUS, H. (MEULENBROEK, B.L., ED.), - Briefwisseling van Hugo Grotius. Vierde deel: 1629-1630-1631.
59744: GROTIUS, H. (MEULENBROEK, B.L., ED.), - Briefwisseling van Hugo Grotius. Vijfde deel: 1632 t/m 1635.
22340: GROUSTRA, J., - Routekaart van Nederland naar Ned.Indië en terug. Samengesteld op uitnoodiging der Stoomvaart Mij. Nederland.
58004: GRUAU DE LA BARRE, M., - Intrigues dévoilées, ou Louis XVII, dernier roi légitime de France, décédé à Delft, le 10 Août 1845.
501: GRUBE, A.W. (HRSG.), - Bilder und Scenen aus Europa. Nach vorzüglichen Reisebeschreibungen für die Jugend ausgewählt und bearbeitet.
40354: GRYPDONCK, M., - Gulden spiegel van Oostvlaanderen.
58148: GUAY-TROUIN, M. DU, - Mémoires de monsieur de Guay-Trouin, lieutenant général des armées navales, commandeur de l'Ordre Royal & Militaire de S. Loüis.
57692: GUEVARA, ARTURO, - Espejo de justicia (Esbozo psiquiátrico-social de don Simón Rodríguez).
10112: GUIART, JEAN, - Océanie.
58457: GUICCIARDINI, FRANCESCO, - La historia d'Italia. Nuovamente con somma diligenza ristampata, & da molti errori ricorretta. Con l'aggiunta de' sommarij à libro per libro: & con le annotationi in margine delle cose più notabili. Fatte dal reverendo Padre Remigio Fiorentino. (Followed by:) Gli ultimi quatro libri dell Historia d'Italia di Messer Francesco Guicciardini. Nuovamente con somma diligentia ristampati, et corretti (...) di Papirio Picedi.
58492: GUICHE, COMTE DE [GRAMONT, ARMAND DE], - Mémoires du Comte de Guiche concernant les Provinces-Unies des Pays-Bas [1665-1672].
44740: GUIMARAES, PEDRO BERNARDO (PREFACE), - O municipio de Itajuba (noticia descriptiva).
41707: GUINOT, EUGENE, - L'été à Bade. Précédée d'une notice sur l'auteur par Jules Janin.
51298: GULDEWAGEN, D. & STEYN, P., - Naam-register, van de Heeren van de regeering der stad Haarlem, van de Ministers van dien; en van derzelver Commissien; als meede van eenige ampten en employen binnen dezelve.
52395: GULIK, R.H. [ROBERT] VAN, - De boek illustratie in het Ming tijdperk. [De boekillustratie in het Ming-tijdperk].
51164: GUO, YINGJIE, - Cultural nationalism in contemporary China: The search for national identity under reform.
60442: GUPTE, R.S., - The art and architecture of Aihole: A study of early Chalukyan art through temple architecture and sculpture.
51893: GVOZDANOVIC, JADRANKA, - Language system and its change: On theory and testability.
30728: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen en vroegere zeereizen. Volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M.Haafner.
8688: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon.
60381: HAAFNER, JACOB, - Reize in eenen palanquin: of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel.
60380: HAAFNER, JACOB, - Reize te voet door het eiland Ceilon.
60377: HAAFNER, JACOB, - Landreise längs der Küste Orixa und Koromandel auf der westlichen Indischen Halbinsel. Aus dem Holländischen übersetzt und mit einigen Anmerkungen begleitet von T. F. Ehrmann.
60395: HAAFNER, JACOB, - Lotgevallen en vroegere zeereizen. Volgens deszelfs nagelatene papieren uitgegeven door C.M.Haafner.
60400: HAAFNER, JACOB, - Jacob Haafners Fodreise igiennem Ceilon. Oversat af det Tyske ved J. Riise.
60084: DEN HAAG. - Raport (sic) en bylagen van het Committé van Finantie van de Provisionele Raad van 's Gravenhage, in dato 22 Maart 1795. (Was geteekent: Joannes Huygens, A.C. Moliere, J.H. Noordbeek, Johannes Bossée, Pieter Heynsius).
43510: HAAGEN, M.J.F.W. VAN DER, - Het geslacht Van der Haagen, 1417-1932. Met een beschrijving van het werk van den schilder Joris van der Haagen en eenige naamgenoten door J.K. van der Haagen.
21404: HAAN, A.M.J. DE, - Inventaris van het archief van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje te 's-Gravenhage, 1311-1917.
57960: HAAN HETTEMA, M. DE (RED.), - Oude Friesche wetten. Tweede deel, eerste & tweede stuk. VI: Jus Municipale Frisonum; VII: Boetregisters; VIII: Geestelijke regten; IX: Willekeuren; X: Lex Frisionum.
56232: HAAN, F. DE, - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen t.g.v. het 300-jarig bestaan der stad in 1919. (Full set: 2 text vols, plate vol., index vol.).
53892: HAARLEM. - Handvesten, privilegien, octroyen, vry- en gerechtigheden aan de stad Haerlem en haare burgers verleend; mitsgaders overeenkomsten en handelingen door de regeerders dier stad met andere steden, gemeenschappen, of byzondere persoonen aangegaan. Vercierd met de afbeeldingen der voornaamste zegels, als ook van het eerste en oudste Handvest van den jaare 1245.
45019: HÄBERLIN, DR., - Volkstrachten der nordfriesischen Inseln vom Anfang des XVIII. bis Anfang des XIX. Jahrhunderts.
50880: HABICH, GEORG, - Die deutschen Medailleure des XVI. Jahrhunderts.
43432: HABOUSH, JAHYUN KIM, - A heritage of kings: One man's monarchy in the Confucian world.
44352: D'HAEN, THEO & BERTENS, HANS (EDS.), - History and post-war writing.
49165: HAENEN, PAUL & TROUWBORST, ALBERT (EDS.), - Vrienden en verwanten. Liber amicorum Alex van der Leeden.
21038: HAERSOLTE, J.W.J. VAN, - Onze visscherij op Noord- en Zuiderzee.
51804: DE HAES MEUBELFABRIEK, VICTOR, - Zonder titel. (Verkoopcatalogus van houten slaapkamerinrichtingen: bedden, kasten, toilettafels, tafels en stoelen).
39832: HAES, R.L. DE, - Verslag aan den Koning van het onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken waaraan de zeeramp van Zr.Ms. Rammonitor 'Adder' moet worden toegeschreven. Uitgebracht door de Commissie, benoemd bij 's Konings Besluit van 21 Julij 1882, no.1.
43789: HAFED, PRINCE OF PERSIA, - Hafed, Prince of Persia: His experiences in earth-life and spirit-life, being spirit communications, received through Mr. David Duguid, the Glasgow trance-painting medium. With an appendix, containing communications from the spirit artists, Ruisdal and Steen. Illustrated by fac-similes of various drawings and writings, the direct work of the spirits.
57078: HAGA, B.J., - Nota omtrent de Inlandsche rechtsgemeenschappen in het gewest Tapanoeli.
60450: HAGELBERG, W., - Zoölogische hand-atlas. Het dierenrijk in zijn hoofdvormen naar de natuur geschetst. A: Zoogdieren, mammalia; B: Vogels, aves; C: Amphibiën, reptilia et amphibia; D: Visschen, pisces; E: Gelede dieren, articulata & arthrozoa; F: Weekdieren, mollusca; G: Wormen, vermes; stekelhuidigen, echinodermata; holzakdieren, coelenterata; vormlooze dieren, protozoa.
58078: HAGEMAN, HENRICUS, - Verzameling van Nederduitsche byvoeglyke naamwoorden, uit verscheiden schryvers getrokken, en in eene alphabethische orde gebragt.
58922: HAGEMAN, J., - Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java. Deel II: Aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java.
8758: HAGEN, T., F.T. WAHLEN & W.R. CORTI, - Nepal, royaume de l'Himalaya.
59279: HAIN, LUD., - Repertorium bibliographicum, in quo libri omnes ab arte typographica inventa usque ad annum MD. Typis expressi ordine alphabetico. (4 vols.).
24849: HAKS, LEO & MARIS, GUUS, - Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia (1600-1950). Surveying painters, watercolorists, draughtsmen, sculptors, illustrators, graphic and industrial artists.
40918: HALDANE, J.W.C., - 3800 Miles across Canada.
40944: HALL, H.C. VAN, VROLIK, W. & MULDER, G.J., - Bijdragen tot de natuurkundige wetenschappen. Derde deel voor 1828.
58353: HALL, CHARLES FRANCIS, - Life with the Esquimaux: The narrative of Captain Charles Francis Hall, of the Whaling bark "George Henry" from the 29th May 1860, to the 13th September 1862. (Vol. 2 of 2). With the results of a long intercourse with the Innuits, and full description of their mode of life, the discovery of actual relics of the expedition of Martin Frobisher of three centuries ago, and deductions in favor of yet discovering some of the survivors of Sir John Franklin's expedition.
59555: HALL, DAVID, - A mite into the treasury, or some serious remarks on that solemn and indispensable duty of duly attending assemblies for divine worship ... To which is subjoin'd an epistle to Friends of Knaresborough monthly-meeting.
41346: HALL, M.C. VAN, - Regtsgeleerde verhandelingen en losse geschriften.
44223: HALLER, ALBRECHT VON, - Briefe über die wichtigsten Wahrheiten der Offenbarung.
8549: HALLEY, EDMOND (ED. BY THROWER, NORMAN J.W.), - The three voyages of Edmond Halley in the Paramore, 1698-1701. (2 vol. set).
57803: HALLWARD, N.L., - William Bolts, a Dutch adventurer under John Company.
28575: HALMAEL, A. VAN, WIJN, H. VAN & PLEMPER VAN BALEN, B.A., - Wetenswaardigheden uit de geschiedenis van Noord-Holland.
42547: HALSEY, A.H. & TROW, M.A., - The British academics.
48752: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN, - Kort begrip der algemeene geschiedenis, van de schepping der wereld af, tot op de ontruiming van Frankrijk in 1818.
43471: HAMERSTER, DOMINICUS, - Nauwkeurige en duidelijke verklaaring over de statuten, ordonnantien, reglementen, en costumen van rechte in Friesland; volgens Staats Resolutie van den 12 Maart 1722 gedrukt en gepubliceerd. Derde deel [=Derde & Vierde boek]. Uitgegeven door Ulrich Jan Huber.
51122: HAMMERTON, A. JAMES, - Cruelty and companionship: Conflict in nineteenth century married life.
13412: COMMISSIE VOOR DE HANDELSPOLITIEK, - Rapport betreffende de gevolgen der opening van het Panama-kanaal voor Nederland en kolonien (1912).
58677: HANZELI, VICTOR EGON, - Missionary linguistics in New France: A study of seventeenth- and eighteenth-century descriptions of American Indian languages.
58602: HAPPEL, J., - Bildung und Bezeichnung der Sprachlaute des Menschen vom Ursprung der Schrift und ihrer allmäligen Entwicklung bis auf unsre Tage.
58993: HAQUE, ENAMUL (ED.), - An anthology on crafts of Bangladesh .
59821: HARDOUIN, E. & RITTER, W.L., - Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht. Naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter. (Second title:) Java.Tooneelen uit het leven, karakterschetsen en kleederdragten van Java's bewoners. Met een voorwoord van M.T.H. Perelaer.
60328: HARDUIN, [ALEXANDRE-XAVIER], - Mémoires pour servir à l'histoire de la province d'Artois et principalement de la ville d'Arras, pendant une partie du quinzième siècle.
47575: HARDY, A.C., - Motorships. An investigation into the characteristics of mercantile vessels propelled by internal combustian engines.
11855: HARENBERG, E.J. (ET AL, UITG.), - Oorkondenboek van Gelre en Zutphen tot 1326. 1e-6e aflevering. Klooster Zennewijnen, St.-Maria-Magdalenaklooster Nijmegen, Munsterabdij Roermond, diverse Roermondse instellingen, Klooster Bethlehem bij Doetinchem (1e en 2e gedeelte), Abdij Grafenthal bij Goch (1e ged.).
44293: HARMS, J. & DONKERSLOOT-DE VRIJ, M., - Catalogus van de kaartencollectie-Moll.
44925: HARNACK, THEOD., - Luthers Theologie mit besonderer Beziehung auf seine Versöhnungs- und Erlösungslehre. I: Luthers theologische Grundanschauungen; II: Luthers Lehre von dem Erlöser und der Erlösung.
60399: HARNISCH, WILHELM (ED.), - Die wichtigsten neuern Land- und Seereisen. Für die Jugend und andere Leser bearbeitet. Siebenter Theil.
60464: HAROLD, JEAN, COCTEAU, JEAN & CLAUDE, FRANCIS, - La tête des uns le corps des autres. Photo-montages de Jean Harold. Préface de Jean Cocteau. Commentaires de Francis Claude.
15772: HARPEN, N.H. VAN, - The electrometric determination of the hydrogen ion concentration in the latex of hevea brasiliensis and its applicability to technical problems.
57346: HARRIS, SEALE, - Clinical Pellagra.
11733: HARRISSE, H., - Notes pour servir à l'histoire, à la bibliographie et à la cartographie de la Nouvelle-France et des pays adjacents, 1545-1700.
6608: HART, FRANCIS RUSSELL, - Admirals of the Caribbean.
58347: HART, JOSEPH C., - Miriam Coffin, or the whale-fishermen. A tale. Two volumes in one.
61184: HARTMANN, MICHIEL, HASSE, PETER, E.A. - Handboek bliksembeveiliging voor gebouwen en installaties.
1271: HARTOG, J., - Curaçao, van kolonie tot autonomie. Deel II (na 1816).
43368: HARTWIG, G., - The tropical world: Aspects of man and nature in the Equatorial regions of the globe.
27347: HARTWIG, G., - De zee en hare wonderen. Natuurkundige beschrijving van hetgeen zij is en van hetgeen zij bevat. Naar den vierden druk uit het Hoogduitsch door A.Winkler Prins.
59385: HARVEN, EMILE DE, - La Nouvelle Zélande: Histoire, géologie, climat, gouvernement, institutions, agriculture, etc., etc.
43802: HASELMAYR, FRIEDRICH, - Diplomatische Geschichte des Zweiten Reichs von 1871-1918. (Full set). I-III: Die Ära des Friedenskanzlers (1871-1890); IV-VI: Die Ära des Flottenkaisers (1890 - 1918).
59680: HASHIMOTO, MASUKICHI, - Shina kodai rekihoshi kenkyu. (With summary in German: Ueber die astronomische Zeiteinteilung im alten China).
24099: HASSELMAN, C.J., - Algemeen overzicht van de uitkomsten van het welvaart-onderzoek, gehouden op Java en Madoera in 1904-1905.
58793: VAN HASSELT, ANDRE, - Biographie nationale. Vie des hommes et des femmes illustres de la Belgique, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. (2 vol. set).
58708: HASSELT, G. VAN, - Roozendaal als de prachtigste bezitting van de Geldersche Graven en Hertogen en derzelver hofhouding aldaar enz. enz. met echte bewyzen bekend gemaakt.
61346: HASSKARL, J.K., - Bijdrage tot de kennis van Zuid-Bantam.
43744: HASSO, ARTHUR G., - Den Danske Boghandlerforenings historie gennem hundrede aar, 1837 - 18 Januar - 1937.
44867: HAUPT, MAURICIUS [MORITZ], - De carminibus bucolicis Calpurnii et Nemesiani. Dissertatio.
58446: HAUSSEZ, BARON, - Mémoires du Baron d'Haussez, dernier ministre de la Marine sous la Restauration. Pubiés par son arrière-petite-fille la duchesse d'Almazan. Introduction et notes par le Comte de Circourt et le Comte de Puymaigre. (2 vols.).
61045: HAVARD, HENRY, - Histoire et philosophie des styles (architecture, ameublement, décoration).
5663: HAVARD, H., - La Flandre à vol d'oiseau.
59138: HAVERKAMP, P. (ET AL, RED.), - Nautica. Tweemaandelijksch tijdschrift voor de zeevaart. 4e jaargang, 1927.
60271: LA HAYE, DE, - La politique civile et militaire des Venitiens.
44462: HAZEN, HENRY A., - Thermometer exposure. Published by authority of the Secretary of War.
58368: HAZEN, JACOB A., - Five years before the mast, or Life in the forecastle, aboard of a whaler man-of-war.
28552: HAZEWINKEL, H.C., - Geschiedenis van Rotterdam.
45956: HEARN, WALTER RISLEY, - Some recollections: Memories of thirty-five years in the consular service.
59006: HEBINCK, PAUL & SHACKLETON, CHARLIE (EDS.), - Reforming land and resource use in South Africa: Impact on livelihoods.
53113: HECKMANN, A., - Moderner Fruchtbelag. 12 mehrfarbige Tafeln, 4 Schablonen, 1 Pause.
31325: HEDEMAN, N.F. & R. BOEKEMA, - Dai Nippon in Zuid-Oost Azië.
60313: HEDERICO, BENIAMINE [HEDERICH, BENJAMIN], - Graecum lexicon manuale. Tribus partibus constans hermeneutica, analytica, synthetica, primum a Beniamine Hederico institutum, post repetitas Sam. PatricII curas, multis vovabularum millibus plurimisque novis significatibus verborum locupletatum, et multis modis castigatum et emendatum, cura Jo. Augusti Ernesti. Pars I: Hermeneutica.
59505: HEECKEREN VAN KELL, VAN & REUVENS, L.A. (E.A.), - Verslag van de commissie uit de Staten van Gelderland, benoemd in hunne vergadering van 4 Julij 1867 tot onderzoek der bezwaren, ingebragt tegen de werken tot vorming der Nieuwe Merwede.
52665: HEEL, A.C.S. VAN (ET AL, EDS.), - Proceedings of the Zeeman Centennial Conference, Amsterdam, September 6-11, 1965.
35051: HEEL, M.G. VAN, - Gedenkboek van de Koloniale Tentoonstelling Semarang, 20 Aug. - 22 Nov.1914. (2 vol.set).
58506: HEEMSKERK, J. VAN, - Batavische Arcadia, waer in: onder 't loof-werck van liefkooserye, gehandelt werdt, van den oorspronck van 't Oudt Batavien, vryheydt der voorige en volgende Bataviers, vrye zee, zee-vonden, vinders van verborgen schatten, verbeurten van goederen ...
43516: HEERDT, A.C. VAN, - Herde, Heerde, Heerdt. Geschiedenis van het geslacht van Heerdt. Woord vooraf van J.Ph. de Monté Ver Loren.
58203: HEERENBOEKJE. - Naamwyzer, vervattende namen en woonplaatsen der leden, uitmakende het stedelyk bestuur der stad Amsterdam, over den Jaare 1819. + Naam-register van alle de predikanten die sedert de Reformatie in den jaare 1578 tot heden geweest, of nog zyn.
51460: HEERINGA, K. & FRUIN, R., - De rekeningen en andere stukken in 1607 uit de Hollandsche rekenkamer naar de Zeeeuwsche overgebracht. Het Henegouwsch-Beiersche Tijdvak: 1319-1432, (gevolgd door:) 1433-1584.
58485: HEES, ANSELM FRANZ VON UND ZU DER, - Der mit aufgedecktem Angesicht dem Publico aus einem Patriottischem Eyffer das von seinem Schlaff nicht erwachen wollende Teutschland vorstellende blutige Schau-Platz. Das ist: Höchstwichtige ex Historiâ, Jure naturali ... über das gantz Europä erspriessliche, dato aber wancken wollende Gleichgewicht deren zweyen Mächtigsten Häuseren Oesterreich und Bourbon.
55469: HEGE, CHRISTIAN & NEFF, CHRISTIAN (EDS.), - Mennonitisches Lexikon. (Full set of 4 vols.).
49152: HEIDEN, RENE VAN DER, - Aircraft recognition with radar range profiles.
61352: HEIJMERING, G., - Verhaal van de schipbreuk en het verblijf van A. van den Brand, onder de wilden van Nieuw-Holland, benevens eenige mededeelingen omtrent hunne zeden en gewoonten.
61353: HEIJMERING, G., - Bijdrage tot de kennis van de taal der Z.W. eilanden, benevens eene proeve van vergelijking derzelve met acht andere inlandsche talen.
46312: HEIJNSBERGEN, P. VAN, - International legal protection of wild fauna and flora.
45489: HEIMANN, HILDEGARD VON, - Sudien zur Erziehungsarbeit an verwahrlosten Mädchen. Mit Berücksichtigung der Erfahrungen in Hamburg-Ohlsdorf.
49030: HEIMERLE, [AUGUST], - Die Wiesenmeliorationen (Ent- und Bewässerung der Wiesen). Vorarbeiten, Entwurf, Ausführung und Unterhaltung, Musterbeispiel.
48898: HEINE, HEINRICH, - Florentinische Nächte. Mit Lithographien von Wilhelm Wagner.
26212: HEINS, MAURICE & ARMAND, - De-ci de-la en Hollande. Notes et croquis.
28473: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel 1: 19 maart - 31 december 1702.
59770: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel VI: 1707.
59766: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel II: 1703.
59769: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel V: 1706.
59768: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel IV: 1705.
59767: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel III: 1704.
59327: HEINSIUS, DANIEL, - Laus asini tertia parte auctior: cum alijs festivis opusculis, quorum seriem pagella sequens indicat.
57912: HEINSIUS, NIC., - l'Avanturier Hollandois, ou La vie & les avantures divertissantes & extraordinaires d'un Hollandois. (Vol. 1 of 2).
21535: HEINSIUS, A. (VEENENDAAL, A.J. & HOGENKAMP, C., BEW.), - De briefwisseling van Anthonie Heinsius 1702-1720. Deel XIV: 1 september 1712 - 30 april 1713.
58200: HEINSIUS, DANIEL, - Poemata latina et graeca. Editio post plurimas postrema, longe auctior.
57925: CAESARIUS HEISTERBACENSIS, - Illustrium miraculorum et historiarum memorabilium lib. XII. ante annos fere CCCC Caesario Heisterbachcensi ... conscripti.
47207: HEIZER, ROBERT F. & ELSASSER, ALBERT B., - A bibliography of California Indians: Archaeology, ethnography, Indian history.
50947: HEKKING, E.F.R., - El otomí de Santiago Mexquititlán. Desplazamiento lingüístico, préstamos y cambios gramaticales.
29600: HELD, G.J., - Papoea's van Waropen.
50837: HELGESEN, GEIR, - Democracy and authority in Korea: Cultural dimension in Korean politics.
25299: HELLEMA, D., - Eene reis om de wereld: Zr.Ms. schroefstoomschip 1e kl. Curacao in 1874 en 1875, onder bevel van den kapitein ter zee J.A. Vandevelde.
60748: VAN HELLER, MARCUS, - The Wantons.
60752: VAN HELLER, MARCUS, - Nest of vixens.
60753: VAN HELLER, MARCUS, - Ape.
44009: HELLINGA-QUERIDO, L., - Methode en praktijk bij het zetten van boeken in de vijftiende eeuw.
58298: HELLWALD, F. VON (BAYE, CHARLES, TRANSL.), - Premiers voyages au pays des glaces. (&) Voyages au Pole Nord. Didiés au célèbre explorateur M.A.E. Nordenskiold. (Title on binding: F. von Hellwald, Au Pôle du Nord. Voyages au pays des glaces. Edition française par Charles Baye).
33245: HELMUTH, JOH.HEINR., - Natuurleere voor minkundigen, ter bestrijding des bygeloofs. Naar den vierden, veel verbeterden en vermeerderden druk uit het Hoogduitsch vertaald en met eenige aantekeningen verrykt door P.G. Witsen Geysbeek. (Or.title: Volksnaturlehre zur Dämpfung des Aberglaubens).
61209: HELTA, VERKOOPKANTOOR, - Prijscourant voor alle benoodigdheden voor leerarbeid - veritexbewerking en van imitatie-perkament voor lampekappen e.d.
58808: HENKE, H.P.C., - Uitgezogte Bijbelsche verhaalen, tot een leesboek voor de jeugd. Uit het Hoogduitsch. (Meegebonden:) Schoolboek der wetenschappen, ten gebruike van het algemeen, en bijzonder voor aankomende jongelingen. Zesde druk.
57902: HENNEQUIN, ANTONIUS, - Nieuw-jaer-giften ofte Sermoonen op Nieuw-Jaer-dag, gepredikt door de Eerweerdigen Heer Antonius Hennequin, pastor der parochie van Hooghlede, bisdom van Brugge.
60554: COMISSAO EXECUTIVA DO V. CENTENARIO DA MORTE DO INFANTE D. HENRIQUE, - Bibliografia Henriquina, vols. I & II. (&) Catalogo Henriquino do Real Gabinete Portugues de Leitura do Rio de Janeiro.
60368: HERING, J.H., - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV. Tweede deel.
58697: HERING, J.H., - Bespiegeling over Neerlandsch waternood, tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV.
60004: HERMAN, MARGRAAF VAN BADEN, - Copye van de Rijcks-Resolutie, in dato den 14 Febr. 1689. Beneffens het allergenadigste approbatie-decreet van den Keyser, in dato den 4. Maert daer aan volgende.
58374: HERMANS, C.R., - Bijdragen tot de geschiedenis, oudheden, letteren, statistiek en beeldende kunsten der provincie Noord-Braband. (Compleet in 2 delen).
54967: HERNANDEZ-PACHECO, EDUARDO & HERNANDEZ-PACHECO, FRANCISCO, - Aranjuez y el territorio al Sur de Madrid.
41188: HERRICK, WM. D., - History of the town of Gardner, Worcester County, Mass., from the Incorporation, June 27, 1785, to the present time.
50548: HERVEY, J., - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een’ bloemhof, benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Naar de negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt.
60813: HESSELING, GERTI (T.M.C. ASSER INSTITUUT), - Juridisch woordenboek Nederlands-Frans met woordenlijst Frans-Nederlands: Privaatrecht. Dictionnaire juridique Néerlandais-Français avec vocabulaire Français-Néerlandais: Droit privé.
59370: HESSELINK, S.S. & KERSSEMAKERS, A.M.L., - The children's world of learning 1480-1880. A collection of printed books, manuscripts, broadsides and prints illustrating four centuries of education and popular culture in Western Europe with emphasis on the Low Countries.
41033: HEYMANS, G., - Schets eener kritische geschiedenis van het causaliteitsbegrip in de nieuwere wijsbegeerte.
59785: HEYSE, P., - Nederlandsch Indië.
30735: HIDDING, K.A.H., - Nji Pohatji Sangang Sri.
57932: HIDE, C.L., - Zakwoordenboek in drie talen: Nederlandsch - Duitsch - Russisch / Taschenwöterbuch in drei Sprachen: Deutsch - Niederländisch - Russisch.
60339: SOPHRONIUS EUSEBIUS HIERONYMUS, - Divi Hieronymi Stridonensis epistolae selectae, in libros tres distributae. Ad exemplar Mariani Victorii Reatini, episcopi Amerini, emendatae argumentisque illustratae.
40935: HIGGINSON, FRANCIS J., - Naval battles in the century.
57007: HIGH COMMISSIONER FOR INDONESIA, THE HAGUE, - Weekly Economic Review of the Office of the High Commissioner for Indonesia, Economic department, The Hague, nos. 120-170, 9th Jan. - 30th Dec. 1964.
60424: HILBEY, CONSTANT, - Journal des Sans-Culottes. Par le citoyen Constant Hilbey. Nos. 1-7 (complete).
60720: HILGER, WILHELM, - De hypnose en de suggestie. Haar wezen, hare wijze van werken en haar beteekenis en plaats in de rij der geneesmiddelen. Nederlandse bewerking door A. van der Chijs. Voorwoord van A.W. van Renterghem.
48909: HILTEN, D.A. VAN (ET AL, EDS.), - Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap. Wetenschappelijk jaarbericht 1947-1967, 29e-49e jaargang.
1380: HINTE, J. VAN, - Nederlanders in Amerika. Een studie over landverhuizers en volksplanters in de 19e en 20e eeuw in de Verenigde Staten van Amerika.
41505: HODGSON, GEOFFREY M., - Evolution and institutions: On evolutionary economics and the evolution of economics.
43517: HOEG, CARSTEN (ET AL, EDS.), - Acta Congressus Madvigiani Hafniae MDMLIV: Proceedings of the Second International Congress of Classical Studies, vols. I-IV. I: General part; II: Formation of the mind; III: Portraiture; IV:Urbanism.
48675: HOEK, JAN, - Dajakpriesters. Een bijdrage tot de analyse van de religie der Dajaks.
58295: HOEL, ADOLF (ED.), - Resultater av de Norske statsunderstøttede Spitsbergenekspeditioner (Skrifter om Svalbard og Ishavet). Bind I, nrs. 1-11. (All published).
60695: HOELEN, G.F.J.M., - 600 Jaar Hoelen. Genealogie van de familie Hoelen vanaf 1400.
61342: HOEVELL, W.R. VAN (ED.), - Tijdschrift voor Neêrland's Indie. Derde jaargang, No. 2.
60363: HOEVELL, W.R. VAN, - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Eerste & tweede deel.
61442: HOEVELL, W.R. VAN (ED.), - Tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 13e jaargang, afl. 7-12. Tweede deel.
61348: HOËVELL, W.R. VAN, - Over de vorderingen en den tegenwoordigen toestand der kennis van Indie in Europa.
61350: HOEVELL, W.R. VAN (ED.), - Tijdschrift voor Neêrland's Indie. 7e jaargang, 7e aflevering.
58919: HOEVELL, W.R. VAN, - Reis over Java, Madura en Bali, in het midden van 1847. Eerste & tweede deel.
48213: HOF, C.H.J., - The taphonomy, fossil record, and phylogeny of stomatopod crustaceans.
52229: HOFFMANN, FRIEDERICH, - Vollständige Anweisung, zu einer sichern, vernünfftigen und in Erfahrung stehenden Praxi Medica. Aus... Scriptis und Manuscriptis mit grossem Fleiss verfertiget, ... herauss gezogen und in Ordnung gebracht von Georg Friederich Reimmann.
57926: HOFMAN, BERNARD (COMPOS.), - Directorium ad rité legendas horas canonicas missasque celebrandas, juxta ritum Romanum, pro anno Domini bissexto MDCCCXXVIII, ad usum cleri Archidioeceseos Ultra-Jectinae.
51339: HOFMEYR, N., - Zes maanden bij de commando's.
51826: BRAUN & HOGENBERG, - De Nederlandse steden (overgenomen uit Beschreibung und Contrafactur der vornembster Stät der Welt 1574). Facs. van de oorspr. uitgave van 1574.
57885: HOGENDORP, [DIRK] LE COMTE DE, - Du système colonial de la France, sous les rapports de la politique et du commerce. Accompagné d'un tableau donnant la nomenclature technologique de tous les établissemens coloniaux et de commerce des Européens dans les autres parties du monde.
48417: HOIJTINK, G.J., - Resonance and NV1-transition energies of p-electronic systems.
56735: HOLBERG, LUDVIG, - De maskerade. Blijspel in drie bedrijven. Uit het Deensch door B.A. Meuleman.
36451: HOLBROOK, MARTIN (ILL. & DESCR.), - Warships of the Royal Navy. Second series: steam. With a foreword by Adm.of the Fleet the Earl Mountbatten of Burma.
60059: HOF VAN HOLLAND, - Publicatie. 't Hof van Holland ende Magistraet van 's Gravenhage, in ervaring gekomen zijnde, dat t' seedert eenige tijt herwaarts nu en dan sommige jongens zig niet hebben ontzien langs de publijke straeten te saemen te rotten met stokken en geweer, en zig te verdeelen in partijen, onder verschillende benamingen, van welke partijen de eene tegens den anderen komt te vegten, slaan en gooijen, waar door niet anders als menigvuldige ongelukken te verwagten zijn ... op poene van aanhouding en arbitraire correctie ... Gedaen in 's Gravenhage den 3. Mey 1748. In kennisse van ons R.V. Bleiswyk, Johan Steenis.
10086: HOLLANDER, J.J. DE, - Handleiding bij de beoefening der land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indie.
36899: HOLLÄNDER, EUGEN, - Die Karikatur und Satire in der Medizin. Mediko-kunsthistorische Studie.
60388: HOMANN, JOHANN BAPTIST, - Atlas methodicus explorandis juvenum profectibus in studio geographico ad methodum Hübnerianam. Methodischer Atlas. Das ist Art und Weise, wie die Jugend in Erlernung der Geographie füglich examiniret werdenkan / nach Hübnerischer Lehr-Art.
59477: HOMER, - Homerou Ilias.
59285: HONDIUS, HENRICUS, - Grondige onderrichtinge in de optica, ofte perspective konste, zeer dienstig voor schilders, teekenaars, plaatsnyders, bouwkonstenaaren &c. (Additional title: Institutio artis perspectivae, auctore Henrico Hondio. te Amsterdam by Reinier & Iosua Ottens).
60440: HONDORFF, ANDREAS, - Calendarium Sanctorum & Historiarum. Das ist: Kirchenhistoria und tägliche Hausstaffel, darin nach ordnung gemeiner Calender durchs gantze Jahr aller heiligen Lehrer und Märterer Leben, Bekentnis und Leiden beschrieben. So wol auch viel Politische denckwirdige Historien aus der H.Schrifft und andern bewehreten Authoren zusammen getragen. ... gebessert... durch Wenceslaum Sturmium.
7435: HONEY, W.B., - The ceramic art of China and other countries of the Far East.
28584: HONIG, J., - Geschiedenis der Zaanlanden. Eerste deel.
60807: HONIG, JAN PIET, - The legal status of aircraft.
52260: HOOFT VAN HUYSDUYNEN, J.J., - Genealogie van het geslacht Van Oordt. (Tekst + afzonderlijk genealogisch overzicht in cassette).
59641: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. VIJFDE DEEL (van 8).
59642: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZESDE DEEL (van 8).
59643: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ZEVENDE DEEL (van 8).
59639: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. DERDE DEEL (van 8).
59644: HOOFT, P.C., - Nederlandsche Historien. Met aanteekeningen en ophelderingen van ... M. Siegenbeek, A. Simons en J.P. van Cappelle. ACHTSTE EN LAATSTE DEEL.
48988: HOOG, J.M. (BEW.), - Aanteekening op Boogaard’s verzameling van wetten, decreten, besluiten, tractaten en andere bescheiden betreffende den Waterstaat in Nederland.
60785: HOOGBERGEN, WIM (ED.), - Born out of resistance. On Caribbean cultural creativity.
47249: HOOGENDIJK, A., - Rapport aan Zijne Excellentie den Heere Minister van Binnenlandsche Zaken, over de Internationale Tentoonstelling te Havre, in 1868, betreffende het zeewezen, de visscherijen, enz.
57987: HOOGENDIJK, A., - De grootvisscherij op de Noordzee.
28126: HOOGSTRATEN, J. VAN, - Staat- en zedekundige zinneprenten, of leerzame fabelen; die van den heere La Court speelswyze gevolgt.
42164: HOOIBERG, A.J. & BERGE, J.J. VAN DEN, - Wegwijzer in de tijdschriften, aanwezig in de bibliotheek van het Grootoosten der Nederlanden, loopende tot en met 1937. (&) 1ste aanvulling (bijgewerkt tot medio 1939).
57931: HOOP, A. VAN DER, - Bedorven kinderen. Schetsen.
60247: HOORN. - Catalogus van het West- Friesch Museum te Hoorn. Eerste & Tweede gedeelte.
60628: HOOS, E.J., - Voorbeelden van vraagstukken uit de zeevaartkunde.
57385: HOPF, LUDWIG, - Die Anfänge der Anatomie bei den alten Kulturvölkern.
55607: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, - Opera ex optimis editionibus recensita et emendata. (Bound with:) J. PHAEDRUS, Fabulae.
59466: HORATIUS FLACCUS, QUINTUS, - Quintus Horatius Flaccus ad lectiones probatiores diligenter emendatus, et interpunctione nova saepius illustratus. Editio altera.
51369: BENING & HORENBOUT. - Breviario Grimani.
23781: HORNUNG, WALTER, - Dachau: Eine Chronik.
58277: HORSFIELD, THOMAS, BENNETT, JOANNES J. & BROWN, ROBERTUS, - Plantae Javanicae rariores, descriptae iconibusque illustratae, quas in insula Java, annis 1802-1818, legit et envestigavit Thomas Horsfield M.D., E siccis descriptiones et characteres plurimarum elaboravit Joannes J. Bennett; observationes structuram et affinitates praesertim respicientes passim adjecit Robertus Brown.
11715: HORSFORD, E.N., - The landfall of Leif Erikson A.D.1000, and the site of his houses in Vineland.
46846: HORST, IRVIN B., - A bibliography of Menno Simons, ca. 1496-1561, Dutch reformer. With a census of known copies.
53834: HORST, TILEMAN VAN DER & POLLEY, JACOB, - Theatrum machinarum universale; of keurige verzameling van verscheide grote en zeer fraaie waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal- en draaibruggen.
53861: HORTENSIUS VAN MONTFOORT, LAMBERTUS, - Het boeck D. Lamberti Hortensii van Montfoort (...) Van den oproer der weder-dooperen. Eerst int Latijn beschreven ende ghedruckt tot Basel (...) ende nu in Nederlandts overgheset.
57798: HOUBEN, L.G.A., - Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland.
56252: HOURTICQ, LOUIS (ET AL), - Le paysage français de Poussin à Corot à l’exposition du Petit Palais (Mai-Juin 1925). Etudes et catalogue par Louis Hourticq, Emile Dacier, Georges Wildenstein, Raymond Bouyer, Paul Jamot, Gaston Brière. Préface par Etienne Bricon.
41037: HOUTEN, ALIDA VAN, - Gerrit van Houten: zijn levensbeschrijving, met reproducties zijner werken.
58826: HOUTUYN, ADR., - Reipublicae Batavae, liber primus. Periodum ab gentis initio ad comitum tempora complectens.
45016: HOWELLS, JOHN MEAD, - Lost examples of Colonial arcitecture: Buildings that have disappeared or been so altered as to be denatured. Intro by Fiske Kimball.
58626: VAN HOY, TERESA MIRIAM, - A social history of Mexico's railroads: Peons, prisoners, and priests.
58673: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, J. (ILLS.), - Herinnering aan het feest-carrousel, gereden op Dinsdag 26 Maart en Donderdag 28 Maart 1889 ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Rotterdamsche Manège.
58982: HUBER, ZACHARIAS, - In obitum illustrissimi et excellentissimi viri Guilielmi ab Haren (...). Oratio habita publice & solenniter in templo academiae Frisiacae.
55919: HUBER-RENFER, F. (VORWORT), - Schloss Jegenstorf 1952: Bibliophile Köstlichkeiten der Gastronomie. (Sammlung Harry Schraemli, Zürich).
48937: HUBERT, H.J. & NIEUWENKAMP, W.O.J., - Twee honderd etsen en houtsneden van W.O.J. Nieuwenkamp. Een geïllustreerde catalogus.aangevangen door H.J. Hubert en voltooid door W.O.J.N.
23578: HUBERT, E. (ED.), - Correspondance des ministres de France accrédités à Bruxelles de 1780 à 1790. Dépêches inédites.
44956: HUDIG, D. (VOORZITTER), - Nederlandsche Scheepvaart- en Handelscommissie. Notulen harer vergaderingen over de periode Juli en Augustus 1940 (= dl. I) & Mei en Juni 1941 (=dl. VI).
58130: HUET, PIERRE DANIEL (ANONYMOUSLY PUBL.), - Memoires sur le commerce des Hollandois dans tous les états et empires du monde. Où l'on montre quelle est leur maniere de le fair, son orgine, leur grand progrès, leurs possessions & gouvernement dans les Indes. Comment ils se sont rendus maîtres de tout le commerce de l'Europe. Quelles sont les marchandises convenables au trafic maritime. D'où ils les tirent, & les gains qu'ils y font. Ouvrage aussi curieux que nécessaire à tous les négocians.
60230: HUETING, A., - Tobèlohòka mànga Totoade. Verhalen en vertellingen in de Tobeloreesche taal. Met vertalingen. Bewerkt en van aanteekeningen voorzien.
41082: HUGO, VICTOR, - Napoléon le petit.
45598: HUIJSMAN, A., - Choice and uncertainty in a semi-subsistence economy. A study of decision making in a Philippine village.
39938: HUISSTEDE, P. VAN & BRANDHORST, J.P.J., - Dutch printer's devices 15th-17th century. A catalogue. (3 vol. set + CD-Rom).
51726: VERENIGING VAN HUISVROUWEN, - In en om Batavia.
57743: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. (LAAN, K. TER, BEW.), - Groninger volksverhalen.
60953: HULLU, J. DE, - De archieven der Admiraliteitscolleges.
47257: HULLU, J. DE, - De archieven der Admiraliteitscolleges.
59251: HULSMAN. H.M. (RED.), - Lux. Algemeen tweemaandelijks tijdschrift. 1e + 2e jaargang, Juli/Aug. 1943 - Mei/Juni 1945.
44538: HULST, H.C. VAN DE, JAGER, C. DE & MOORE, A.F. (EDS.), - Space research II. Proceedings of The Second International Space Science Symposium, Florence, April 10-14, 1961. Organized by The Committee on Space Research - COSPAR, and Consiglio Nazionale Delle Ricerche.
45678: HULSTAERT, G. - Dictionnaire lomongo-français. Vol. I: A-J.
59485: HUMBOLDT, ALEXANDER VON & BONPLAND, AIME, - Voyage aux régions Equinoxiales du Nouveau Continent. Sixième partie, section I: Plantes équioxiales. Recueillies au Mexique, dans l'île de Cuba, dans les provinces de Caracas, de Cumana et de Barcelone, aux Andes de la Nouvelle-Grenade, de Quito et du Pérou, et sur les bords du Rio-Negro, de l'Orénoque et de la rivière des Amazones.
41623: HUNGER, V., - Histoire de Verson [Normandie]. Bound up with: Pièces justificatives: Histoire de Verson.
60032: HUNNIUS, CORN., - Reglement waar naar het last- en dokgeld voortaan zal worden betaald, wegens het doorvaren van alle binnenlandsche vaartuygen of schepen en schuyten door de nieuwe Sas aan de Stads Schuur binnen deze stad.
57800: HUNTER, PERCY (DIRECTOR), - Tours in New South Wales, Australia.
49243: HUNTLY, MARQUIS OF, - Milestones.
59255: HURAULT, JEAN, - Etude sur la vie sociale et religieuse des noirs réfugiés Boni de la Guyane francaise.
59015: HUSSAIN, HAJI CH. MUHAMMED, - Project appraisal monitoring and evaluation processes. With special reference to Pakistan.
46462: HUSSAIN, SAYED MUSHTAQ & KHAN, MOHAMMED IRSHAD (EDS.), - Empirical studies on Pakistan agriculture.
60608: HUYSSEN VAN KATTENDYKE, W.J.C., - Uittreksel uit het dagboek van W.J.C. Ridder Huyssen van Kattendyke, kapitein-luit. ter zee, gedurende zijn verblijf in Japan in 1857, 1858 en 1859.
44578: HYAM, RONALD, - Britain's imperial century, 1815-1914. A study of empire and expansion.
43777: HYNEMAN, CHARLES S. & LUTZ, DONALD S., - American political writing during the Founding Era, 1760-1805. (2 vol. set).
58269: IDELER, K.W., - Geschiedkundige voorstelling der verschillende vormen van den godsdienstigen waanzin. Uit het Hoogduitsch door N.B.Donkersloot.
50004: IJZERMAN, J.W., - De neventempels van Tjandi Sewoe.
45890: IJZERMAN, ROBERT, - Outline of the geology and petrology of Surinam (Dutch Guyana).
1970: ATHENAEUM ILLUSTRE, - Album academicum van het Athenaeum Illustre en van de Universiteit van Amsterdam, bevattende de namen der hoogleeraren en leeraren van 1632 tot 1882 en der studenten van 1799 tot 1882. Voorw.N.de Roever.
43950: IMMANUEL, [FRIEDRICH], - Handbuch der Taktik.
22254: IMMINK, A.J., - De regtspleging voor de inlandsche regtbanken in Nederlandsch-Indië.
59456: INCHOFER, MELCHIOR, - La monarchie des solipses Traduite de l'original latin (...) avec des remarques et diverses pièces importantes sur le même sujet.
34586: ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA - Annual report 1902-03.
51498: RESERVE BANK OF INDIA, - Review of the co-operative movement in India, 1950-52.
44678: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 9e jaargang, 1921.
44679: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 11e jaargang, 1923.
44680: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 12e jaargang, 1924.
44681: VEREENIGING VAN WATERSTAATSINGENIEURS IN N.O.-INDIË, - De Waterstaats-Ingenieur, 17e jaargang, 1929.
57255: CENTRAAL KANTOOR VOOR DE STATISTIEK IN NEDERLANDSCH-INDIE, - Statistisch jaaroverzicht van Nederlandsch-Indië, 6e jaargang 1928. Statistical abstracts for the Netherlands East-Indies, sixth number, year 1928.
13547: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 1e jaargang, April 1917 - April 1918.
57635: INDIE. - Indië. Geïllustreerd weekblad voor Nederland en koloniën. 4e jaargang, April 1920 - April 1921.
59681: DIENST VOOR WATERKRACHT EN ELECTRICITEIT IN NEDERLANDSCH-INDIE, - Statistiek van waterwaarnemingen (hydrometrie) in 1914-1919. (Gaging-station records). A. Java.
42087: VOLKSRAAD NEDERLANDSCH-INDIE. - Tien begrootingen met den Volksraad. Samengesteld bijde Genereale Thesaurie van het Departement van Financiën in Ned.-Indië ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van den Volksraad, 1919-1928.
50531: NETHERLANDS EAST INDIES, - Regeerings almanak voor Nederlandsch-Indië 1941. Eerste gedeelte: Bijlagen.
57831: NETHERLANDS EAST INDIES, - Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indië 1928. Eerste gedeelte: grondbezit en bevolking, inrichting van het bestuur, bijlagen; Tweede gedeelte: Kalender en personalia.
57232: ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, - Surat-surat perdjandjian antara kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintahan2 VOC, Bataafse Republik, Ingeris dan Hindia-Belanda 1635-1860.
51775: REPUBLIC OF INDONESIA, - National fertilizer study Indonesia. Annex VII: Maps.
24675: INDONESIE. - Indonesië in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (Jan.1946-Dec.1949).
36569: INQUERITO. - Inquérito acerca das reparticaoes de Marinha, ou os trabalhos da commissao nomeada pela Camara dos Senhores Deputados para examinar o estado das diversas repartiçoes de Marinha.
32622: KERN INSTITUTE, - Annual bibliography of Indian archaeology, vols. II-XX, for the years 1927-1963 (lacks vol. X, 1935).
44698: INSTITUT INTERNATIONAL D'AGRICULTURE, - Catalogue de la bibliothèque, année 1909.
58834: SCOTLAND & IRELAND. - Respublica, sive status regni Scotiae et Hiberniae. Diversorum autorum.
59027: IRVING, WASHINGTON, - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus. Uit het Engelsch. Eerste deel.
7866: ISING, ARNOLD, - Wallace's laatste reizen door den Oost-Indischen Archipel. Voor jonge lezers bewerkt. Banda en Amboina, Ternate en Halmaheira, Nieuw-Guinee, Kajoa en Batjan, Ceram, Goram en Watoebella, Waigeoe, Timor, Java, Sumatra.
58630: ISKANDAR, N.ST., - Udjian Masa.
46461: ISLAM, NURUL (ED.), - Studies on commercial policy and economic growth.
58973: ISRAELS, JOZEF, - De meesterwerken van Jozef Israels.
57098: TIJDSCHRIFT ITLV. - Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel LV., afl. 4, 5 en 6. Red. P.S. van Ronkel.
57099: TIJDSCHRIFT ITLV. - Tijdschrift voor Indische taal-, land- en volkenkunde. Deel LXXXIV, afl. 1-2, 1950.
46469: IFHP-FIHUAT-IVWSR, - Papers and proceedings IFHP-FIHUAT-IVWSR International Congress 1975: Integrated planning and plan implementation in urban areas. Amsterdam, 24-30 August RAI Congress Centre.
58406: JACHT. - Ordre en reglement op de jacht, by de Heeren ridderschap en eygen erfdens, Staten van de landschap Drenthe; op den Landsdag van den 19. Martii 1726 gearresteerd.
44106: JACOB, ILSE, - Beziehungen Englands zu Russland und zur Türkei in den Jahren 1718-1727. (Eine historisch-diplomatische Studie).
57915: JACOBS, F., - Alwin en Theodoor; of Geschenk van eenen vader aan zijne kinderen.
57842: JACQMIN, ALBERT, - Etude sur les chemins de fer des Pays-Bas.
58495: JACQUEMIN, EMILE, - La nature et ses productions, ou Entretiens sur l'histoire naturelle, la géographie, et la géologie à l'usage de la jeunesse des deux sexes.
43981: JACQUIN, ARMAND-PIERRE, - Lettres parisiennes sur le désir d'être heureux.
59367: JAETZOLD, RALPH & SCHMIDT, HELMUT, - Farm management handbook of Kenya, vol. II: Natural conditions and farm management information, parts A (West Kenya), B (Central Kenya), C (East Kenya). (Full set).
35218: JAGT, M.B. VAN DER, - Molukkenreis, 10 September - 3 November 1923.
48817: JAKOB, GOTTFRIED (BEARB.), - Dr. A. Schifferers Praktische Mälzerei- und Brauerei-Betriebskontrolle. Bd. II: Maschinen- und feuerungstechnischer Teil.
59994: JAMES II, KING, - Memoire presenté par l'envoyé extraordinaire du Roy de la Grande Bretagne, au Roy Tres-Chrestien, touchant la restitution de la principauté d'Orange. Memorie overgegeven by den extraordinaris envoyé van den Koningh van Groot Brittannien, aen Sijn Alder-Christelijckste Majesteyt, rakende de restitutie van het Prinsdom van Orange.
48569: JAMIN, NICOLAS, - Pensées relatives aux erreurs du tems. D'après l'édition de Turin de 1823, à laquelle il a été fait encore quelques changemens.
44814: JAMKHEDKAR, A.P., - Vasudevahimdi: A cultural study.
48043: JANE'S, - Jane's fighting ships 1967-68. Ed. by Raymond V.B. Blackman.
39800: JANE'S, - Jane's fighting ships 1950-51. Ed. R.V.B. Blackman.
5640: JANIN, JULES, - L'été à Paris.
46895: JANSE, L., - Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberrartie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten.
60622: JANSEN, M.H., - De omwenteling in het zeewezen. Eene bijdrage tot verzekering der onafhankelijkheid.
177: JANSEN, M.H. (HONORE NABER, S.P. L', RED.), - Het leven van een vloothouder. Gedenkschriften van M.H. Jansen, gepensioneerd schout bij nacht titulair, lid van de Raad van State 1817-1893. Naar het oorspronkelijk handschrift uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door S.P. l'Honoré Naber.
57999: JANSENIUS, CORNELIUS (JANSEN, CORNELIS), - Pentateuchus, sive Commentarius in quinque libros Moysis. (&) Analecta in Proverbia, Ecclesiasten, Sapientiam, Habacuc, Sophoniam.
47502: JANSSEN, R. (ET AL, RED.), - Born, een koninklijk domein met een boeiend verleden.
53162: JANTAN, DATO ALWI BIN (ET AL, EDS.), - Centenary volume 1877-1977: Published on the occasion of the Society's centenary on November 5th, 1977. Containing thirty articles selected from journals of the Straits Branch, Malayan Branch and the Malaysian Branch between 1878 and 1976.
58991: JAPING, H.W., - Rapport betreffende een literatuurstudie over het zagen van hout.
58892: JAQUET, F.G.P., - Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands, Part II: sources 1796-1949.
59442: JAULT, PIERRE-SIMON (MANUSCRIPT), - Abrégé généalogique de la Maison de Chamborant, issue des Anciens Comtes de Flandre, établie en Poitou vers 1070, et successivement dans la Marche, le Berry, la Touraine, l'Angoumois, la Champagne et l'Orléanois.
53148: JAVASCHE BANK, DE, - Verslag over het boekjaar 1950-1951.
53149: JAVASCHE BANK, DE, - Verslag over het boekjaar 1951-1952.
7421: JENYNS, S. & W. WATSON, - Arts de la Chine. Or, argent, bronzes des epoques tadives, emaux, laques, bois. Version francaise par D.Lion-Goldschmidt.
44141: JERUSALEM, FRANZ W., - Grundsätze des Französischen Kolonialrechts.
47133: JETT, STEPHEN C. & SPENCER, VIRGINIA E., - Navajo architecture. Forms, history, distributions.
32331: JEUNE, J.C.W. LE, - Letterkundig overzicht en proeven van de Nederlandsche volkszangen sedert de XVe eeuw.
19486: JEWITT, LLEWELLYNN (ED.), - Black's tourist's guide to Derbyshire; its towns, watering places, dales, and mansions.
43880: JICINSKY, JAROSLAV, - Katechismus der Grubenwetterführung mit besonderer Berücksichtigung der Schlagwettergruben. Für praktische Bergleute zusammengestellt.
47892: JOANNE, ADOLPHE, - De Paris à Bordeaux.
58653: JOHNSON, GEORGE, - The stability of ships. With special reference to the particulars which should be supplied by the shipbuilders, and the value of mechanical devices for ascertaining the metacentric height.
42011: JOHNSON, GEORGE, M. (ED.), - Late-Victorian and Edwardian British novelists. First series.
58401: JOHNSON, FRANK, - Great days. The autobiography of an Empire pioneer.
51256: JONCKERS, J.H., - Tafereel der Noord Nederlandsche geschiedenis.
15811: JONES, LL. & F.I. SCARD, - The manufacture of cane sugar.
40376: JONES, JOHN T., - Mémoire sur les lignes de Torrès Védras, élevées pour couvrir Lisbonne en 1810; faisant suite aux journaux des siéges entrepris par les alliés en Espagne. Traduit de l'anglais par M. Gosselin.
41553: JONG, F.W.P. DE, - Modern secrets: The power of locality in Casamance, Senegal.
52335: JONG, E.W. DE, - L.C. Dudok de Wit. A visit to "Slangevecht", Breukelen.
40318: JONG, C. DE, - Geschiedenis van de oude Nederlandse walvisvaart. Deel een: Grondslagen, ontstaan en opkomst, 1612-1642.
48800: JONG, RUDOLF ERIK DE, - The Bedouin dialects of the Northern Sinai littoral. Bridging the linguistic gap between the Eastern and Western Arab world.
57933: JONG, CORSTIAAN DE, - Zangerslust: Nederlandsche, Engelsche, Fransche, Hoogduitsche en Italiaansche liederen.
22715: JONGE, J.C. DE, - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. (Full set).
57683: JONGH, G.J. DE, - Spoorwegen in en om Rotterdam. Rapport van den directeur der Gemeentewerken, 26 februari 1907. Met bijlagen: Ontwerp S. Muller Hzn., Een Centraal Station te Rotterdam & Spoorwegen door of om Rotterdam (N.R.C. 4-11-1904).
59273: JONGKINDT CONINCK, A.M.C., - Dictionnaire Latin-(Grec-) Francais-Anglais-Allemand-Hollandais, des principaux termes employés en botanique et en horticulture.
44696: JONGMANS, W.J. (ED.), - Congrès pour l'avancement des études de stratigraphie carbonifère, Heerlen 7-11 juin 1927. Compte rendu publié par la Section Minière de la Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Koloniën.
37231: JONK, NIC, - De mooiste beelden drijven voorbij.
58209: JONSTONUS, JOHANNES [JONSTON, JOHN], - Thaumatographia naturalis, in classes decem divisa; in quibus admiranda: Coeli; Elementorum; Meteororum; Fossilium; Plantarum; Avium; Quadrupedum; Exanguium; Piscium; Hominis.
7366: JOOS, L.C.D. (ED.), - Afrika, Geschichte, Kultur, Natur. Africa, history, culture, nature. Afrique, histoire, culture, nature.
28763: JOOSTING, J.G.C., - Inventaris van het oud-archief der Nijmeegsche Broederschappen.
59459: JORDAN, CHARLES-ETIENNE (ANON. PUBL.), - Histoire d'un voyage litteraire fait en M.DCC.XXXIII. en France, en Angleterre, et en Hollande: avec une lettre fort curieuse, concernant les prétendus miracles de l'abbé Paris & les convulsions risibles du chevalier Folard.
48011: FLAVII JOSEPHI [FLAVIUS JOSEPHUS], - XX. boeken van de oude geschiedenissen der Joden. I. Van sijn leven. VII. Van de Joodsche oorlogen, en de verwoesting van Jerusalem. II. Van de joodsche oudheyd, tegens Apionem. I. Van de heerschappije des vernufts, en 't lyden en dood der Machabeen. Uyt het Griex en Latyn vertaald door L. van den Bos. Nevens Egesippi boeken, van de Joodsche oorlogen, en de verstooring der stad Jerusalem. Mede op nieuws uyt het Hoogduyts vertaald door S. de Vries. In IV deelen.
42662: JOULIA, PIERRE, - Présentation de la traduction originale par Pierre Mesnard de l'Éloge de la Folie d'Érasme à Rotterdam le novembre 1964. Introd. by Jean Frappier & Marius Chapuis.
48864: JOULLIE, HENRI, - La situation juridique de l'église catholique en Prusse.
46911: JOURNAL OF COMMERCE, THE, - Report of the Board of Trade inquiry into the loss of the "VESTRIS" and the findings of the Court. Reprinted from The Journal of Commerce and Shipping Telegraph.
52734: JUEL-HANSEN, N., - De lotgevallen van een Hollandsche matroos onder de Japaneezen.
59837: JULLIEN, ANDRE (TEXT), - Album des missions de la Nouvelle-Guinée, confiées à la Société des missionnaires du Sacré-Coeur.
41380: JUNG, EUGENE, - L'Islam et l'Asie devant l'impérialisme (Suite de L'Islam sous le joug).
61344: JUNGHUHN, F., - De gematigde en koude streken van Java, met de aldaar voorkomende warme bronnen: uit een natuur-aardrijks- en geneeskundig oogpunt beschouwd, als stellende een middel daar ter voorkoming en genezing van die ziekten, waaraan Europeanen, ten gevolge van hun lang verblijf in heete luchtstreken, gewoonlijk lijden. & Bad-inrigting voor reconvalescenten.
44179: JUNK, W., - Bibliographiae botanicae supplementum.
51469: JUNKERS, WILHELM, - Reisen in Afrika 1875-1886. Nach seinen Tagebüchern unter Mitwirkung von R. Buchta. (3 vol. set).
58819: JUSTINUS (VOSSIUS, ISAAC, NOTES), - Justini historarum Ex Trogo Pompeio, Lib. XLIV. Cum notis Isaaci Vossii.
59517: JUVENALIS, [DECIMUS JUNIUS] & PERSIUS [FLACCUS, AULUS], - Satyrae (Satyra prima - Satyra sextadecima & Satyra prima - Satyra sexta).
12720: JUYNBOLL, H.H., - Java, tweede gedeelte.
61324: KAART. - Chromo lithographische kaart 's Gravenhage en omstreken: Leiden, Delft, de Katwijken, Hazerswoude, Bergschenhoek, 's Gravezande enz., schaal 1:50000, met afzonderlijke plattegrond van 's Gravenhage en Scheveningen, schaal 1:12500.
59779: TOPOGRAFISCHE KAART. - Handelskaart van Nederland. Naar de nieuwste officiëele gegevens bewerkt.
58008: KAEMPFER, ENGELBERT, - An account of Japan. Abridged and arranged from the translation of J.G. Scheuchzer.
57952: KAEMPFER, ENGELBERT, - An account of Japan. Abridged and arranged from the translation of J.G. Scheuchzer.
60839: KAGAN, RICHARD L. & MARIAS, FERNANDO, - Urban images of the Hispanic world, 1493-1793.
12936: KAHN, GUSTAVE, - Das Weib in der Karikatur Frankreichs.
59414: KAISER, F., - Verhandeling over de Komeet van Halley, hare vroegere verschijningen en de toekomstige in het jaar 1835, tevens inhoudende: een overzigt over alle kometen wier omloopstijden met meerdere of mindere juistheid zijn bepaald.
58432: KAISER, F., - De van ouds vermaarde Erve Stichters 's Gravenhaagsche almanak, voor het jaar 1849. Aanwijzende alle de jaarmarkt., kermiss., paard-, beest- en leermarkten, in het Koninkrijk der Nederlanden gehouden wordende; en het op- of ondergaan der Maan (...).
18243: KALFF, G., - De illustere baronnen De Petersen. Bijdrage tot de geschiedenis van het Amsterdams patriciaat en van de West-Indische Compagnie.
52629: KAMMEN, JESSIKA RIEMSKE VAN, - Conceiving contraceptives. The involvement of users in anti-fertility vaccines development.
40289: KAMPEN, N.G. VAN (RED.), - Magazijn voor wetenschappen, kunsten en letteren, behelzende: I. Wijsbegeerte des levens. II. Geschiedenis. III. Aardrijks- en natuurkunde. IV. Fraaije letteren en mengelwerk. Zevende deel, eerste stuk.
57997: KAMPEN, N.G. VAN, - The history and topography of Holland and Belgium. Translated by William Gray Fearnside. Illustrated with splendid engravings, from drawings, by W. H. Bartlett.
58020: KAMPEN, N.G. VAN & VEEGENS, D., - Drietal levensbeschrijvingen van beroemde mannen. (Joannes Drusius, Willem-Lodewijk van Nassau & Johan Maurits van Nassau-Siegen).
55320: KAMPEN, H.C.A. VAN, - De zeilsport.
61049: KAN, C.M., - De reizen van Juan Maria Schuver in het gebied van den Blauwen Nijl.
58292: KAN, C.M. & POSTHUMUS, N.W., - Atlas der natuurkundige aardrijkskunde. In 27 in kleuren gedrukte kaarten.
50126: KANE, ABDOULAYE, - Les caméléons de la finance populaire au Sénégal et dans la diapora. Dynamique des tontines et des caisses villageoises entre Thilogne, Dakar er la France.
58363: KANE, ELISA KENT, - Kane, der Nordpolfahrer. Arktische Fahrten und Entdeckungen der zweiten Grinnell-Expedition zur Aufsuchung Sir John Franklins in den Jahren 1853, 1854 und 1855 unter Elisa Kent Kane.
43625: KASIM, JAN M., - Aryans in the East.
60434: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera. Deel I: West-Java.
60435: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera. Deel II: Midden-Java.
57781: KAT ANGELINO, P. DE, - Batikrapport. Rapport betreffende eene gehouden enquête naar de arbeidstoestanden in de batikkerijen op Java en Madoera.
61288: KATE, J.J.L. TEN, - Nieuwe photographiën met dichterlijke bijschriften.
60195: KATE, LAMBERT TEN, - Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Waer in hare zekerste grondslag, edelste kragt, nuttelijkste onderscheiding, en geregeldste afleiding overwogen en naegespoort, en tegen het allervoornaemste der verouderde en nog-levende taelverwanten, als 't oude Moeso-Gotthisch, Frank-Duitsch, en Angel-Saxisch, beneffens het hedendaegsche Hoog-Duitsch en Yslandsch, vergeleken word. Eerste deel.
5793: KATE, J.J.L. TEN (ED.), - Hertha. Losse bladen uit het groote boek van geschiedenis, natuur en kunst.
46862: KAUFMANN, WALTHER, - Angewandte Hydromechanik. I: Einführung in die Lehre vom Gleichgewicht und von der Bewegung der Flüssigkeiten; II: Ausgewählte Kapitel aus der technischen Strömungslehre.
51179: KAUFMANN, WALTER, - The ragas of South India. A catalogue of scalar material.
56223: KAUN, ELFRIEDE, - Die Bevölkerung Südafrikas und ihre Probleme. Nach dem Werk der südafrikanischen Dichterin Olive Schreiner.
51762: KAWAGUCHI, HISAO, - Bunpo-sho: The manuscripts in the collection of the Shinpuku-ji temple, Nagoya. Classified lexicon for the Japanese literature written in classical Chinese.
47674: KAWANABE, YASUAKI, - Une cosmogonie poétique: Les poèmes en vers d'Arthur Rimbaud, leur structure thématique et sa métamorphose. Préfaces de Georges Poulet / Jean Richer.
47804: KEIJZER, T.P. (RED.), - Nederlandsche schippers-almanak voor het jaar 1938. Jaarboekje der Schippersvereeniging "Schuttevaer".
44105: KELLER, HANS GUSTAV, - Die politischen Verlagsanstalten und Druckereien in der Schweiz, 1840-1848. Ihre Bedeutung für die Vorgeschichte der Deutschen Revolution von 1848.
55968: KELLER, ALBERT GALLOWAY, - Homeric society: A sociological study of the Iliad and Odyssey.
59097: KELLER, GERARD, - Avonturen van Baron van Münchhausen, op nieuw bewerkt door Gerard Keller.
48696: KELLEY, TRUMAN LEE, - Interpretation of educational measurements.
36792: KEMP, P.K. & LLOYD, CHRISTOPHER, - The Brethren of the coast: The British and French buccaneers in the South Seas.
28806: KEMPENAER, A. DE, - Vermomde Nederlandsche en Vlaamsche schrijvers. Vervolg op Mr. J.I. van Doorninck's Vermomde en naamlooze schrijvers, opgespoord op het gebied der Nederlandsche en Vlaamsche letteren.
58978: KEMPER, H., - Handleiding tot de kennis van het stoomwezen bij de marine. Platen.
59786: KENNEDY, HUNTER & CO. LTD., S.A., - Coloured plan of West Antwerp, Merksem and Scheldt river with docks. (no title on the plan).
60679: KERN, J.H.O., - Die Freibeuter von Sumatra. Erlebnisse zweier jungen Seeleute unter den räuberischen Bewohnern der Pagai-Inseln. Für die reifere Jugend erzählt.
59651: KERR, ROBERT & EDIN, F.A.S., - A general history and collection of voyages and travels, arranged in systematic order. Vols. X & XI.
1399: KERSJES, B. & C. DEN HAMER, - De Tjandi Mendoet voor de restauratie. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
47044: KESSEL, P.J. VAN (UITG.), - Romeinse bescheiden voor de geschiedenis der Rooms-Katholieke kerk in Nederland 1727-1853. Deel III: 1795-1814.
61200: KEYSER, MARJA (COMPILER), - The gold-tooled bookbinding: Amsterdam bookbinders from the second half of the seventeenth century. Catalogue of an exhibition held at the Amsterdam University Library, 19 September - 30 October 1997.
2842: KEYSER, P. DE (RED.), - Ars folklorica Belgica. Noord- en Zuid-Nederlandse volkskunst. (2 delen).
46460: KHAN, AZIZUR RAHMAN (ED.), - Studies on the strategy and technique of development planning.
21955: KIELSTRA, E.B., - Beschrijving van den Atjeh-oorlog met gebruikmaking der officieele bronnen door het Departement van Koloniën daartoe afgestaan.
45207: KIEPERT, HEINRICH, - Atlas antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis.
45213: KIEPERT, HEINRICH, - Atlas antiquus. Twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis.
58009: KIESEWETTER, J.G.C., - Reize door een gedeelte van Duitschland, Zwitserland, Italie en het Zuiden van Frankrijk naar Parijs. Herinneringen uit de gedenkwaardige jaren 1813, 1814 en 1815. Naar het Hoogduitsch. (3 vol. set).
59508: KIKKERT, P., - Proeve van Nederlandsche gezelschappelijke gezangen. Door het muziekgezelschap Harmonie, te Vlaardingen. Eerste stukje. 2e titel na Voorrede: Neerlands opkomst, val, en herstelling. Bezongen bij ’t gezelschap Harmonie te Vlaardingen, op 't vierde jaarfeest der afschudding van het Fransche juk, den 18den november 1817.
57394: KIM, JOUNGWON (ED.), - The Korean relics in the United States (2).
49470: KINNEAR, MICHAEL S., - A discography of Hindustani and Karnatic music.
60186: KINSBERGEN, J.H. VAN, - Consideratien van importantie op de gewigtige propositie door de Heeren Gedeputeerden van de stad Leiden ter vergadering van Hun Ed. Gr. Mogenden gedaan op den 31. July 1782.
33304: KIRCHHOFF, THEODOR, - Grundriss der Psychiatrie für Studierende und Ärzte.
32883: KIRIS, M., - Nederlands-Turks, Hollandaca-Türkçe. (&) Turks-Nederlands, Türkçe-Hollandaca. Woordenboek, sözlük.
44183: KISCH, EGON ERWIN, - Menschen in kwik, kwik in menschen; en andere reportages. Vertaling Nico Rost.
60327: KISELIUS, PHILIPPUS [KISEL, PHILIPP]. - Nili mystici auctarium tertium, sive Exhortationes et sermones, quales ad religiosos & religiosas, praesertim clericos, intrà privatos parietes à superioribus, & praefectis spiritus, statis temporibus haberi solent (...). Influunt in hoc auctarium nili mystici duodecim rivuli mellis, lactis, et olei, ex petra durissima, que est Christus Jesus Crucifixus, sive duodecim exhortationes ad sodales congregationis Christi in cruce agonizantis.
59702: KIST, EWALDUS, - Het veranderd gelaat des aardrijks, zoo door de gebeurtenissen van den tegenwoordigen tijd, als door de wisseling van het jaarsaisoen. Of de lente van het jaar achttien honderd veertien. In twee leerredenen.
31155: KITLV (ROUFFAER, G.P. & W.C. MULLER, EDS.), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Kon.Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.Indië en het Indisch Genootschap. (Vol. I).
50440: KITLV (VOORHOEVE, P. & BARRE, H.L., EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Vierde supplement: Aanwinsten 1936-1959).
50441: KITLV (DONZEL, E. VAN & BARRE, H.L., EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Vijfde supplement: Aanwinsten 1960-1969).
50443: KITLV (KARNI, R.S., ED.), - Catalogue of the library of the Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde / Royal Institute of Linguistics and Anthropology. Seventh supplement: Accessions for 1973.
50439: KITLV (BUCH, W.J.M., ED.), - Catalogus der Koloniale Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.Indië. Derde supplement.
50442: KITLV (BARRE, H.L. ET AL, EDS.), - Catalogus van de Bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde. Zesde supplement: Aanwinsten 1970-1972.
9374: KLAROEN, DE. - De Klaroen. Politiek sociaal tijdschrift. Deel I: afl.1-30. Red. A.R.van de Laar.
34967: KLAVER, J.M.I., - Geology and religious sentiment. The effect of geological discoveries on English society and literature between 1829 and 1859.
20748: KLEERKOOPER, M.M. & STOCKUM, W.P. VAN, - De boekhandel te Amsterdam, voornamelijk in de 17e eeuw. Biographische en geschiedkundige aanteekeningen.
39420: KLEFFENS, E.N. VAN, - De overweldiging der Nederlanden.
29543: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Kraniologische Untersuchungen: Niassischer Schädel. Mit Anhang: Zoologische Resultate
30614: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok.
18036: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P., - Anthropologische Untersuchungen über die Niasser.
30881: KLERCK, E.S. DE, - De Atjeh-oorlog. Deel I: Het ontstaan van den oorlog. In opdracht van de Regeering met gebruikmaking van officiele bescheiden samengesteld.
1206: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter, naar de beste en laatste bronnen bewerkt.
60905: KLINKERT, H.C., - Nieuw Maleisch-Nederlandsch woordenboek met Arabisch karakter, naar de beste en laatste bronnen bewerkt.
55026: KLOOSTERBOER, W., - Bibliografie van Nederlandse publikaties over Portugal en zijn overzeese gebiedsdelen. Taal, literatuur, geschiedenis, land en volk.
52007: KLÖVEKORN, MARTIN, - Die sprachliche Struktur Finnlands 1880-1950. Veränderungen im sprachlichen Charakter der finnlandschwedischen Gebiete und deren bevölkerungs-, wirtschafts- und socialgeographische Ursachen.
57273: KLUIT, M.E. (RED.), - Uit de briefwisseling van C.M. van der Kemp (1799-1861) en H.J.Koenen (1809-1874), 1833-1845.
56400: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Bijbladen, derde deel.
61056: KNAG, - Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel XI. Onder redactie van C.M. Kan en J.AE.C.A. Timmerman.
61057: KNAG, - Tijdschrift van het Kon. Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel XI. Onder redactie van C.M. Kan en J.AE.C.A. Timmerman.
19515: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 3e deel. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60209: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II. No. 3. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60206: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. (Deel 1), No. 8. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60205: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. (Deel 1), No. 6. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60204: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. (Deel 1), No. 5. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60202: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Jaargang 1874, No. 2. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60201: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Jaargang 1874, No. 1. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
60207: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel II. No. 1. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
61060: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap. Deel III. No. 2. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
28015: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 4e deel. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
57564: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 51, 1934.
57565: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 53, 1936.
57566: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 54, 1937.
57567: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 55, 1938.
57571: KNAG, - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap. 2e serie, deel 59, 1942.
60365: KNAG, - Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel II: Afdeeling: Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen & Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen. Red. C.M. Kan & J.AE.C.A. Timmerman.
60366: KNAG, - Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, 2e serie, deel III: Afdeeling: Verslagen en aardrijkskundige mededeelingen & Afdeeling: Meer uitgebreide artikelen. Red. C.M. Kan & J.AE.C.A. Timmerman.
19513: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 2e deel. Onder redactie van C.M. Kan & N.W. Posthumus.
28014: KNAG, - Tijdschrift van het Aardrijkskundig Genootschap, 1e deel. Onder redactie van C.M.Kan & N.W.Posthumus.
60579: KNAP, GER. H., - Gekroonde koopvaart. Reisresultaat van 100 jaar zeevaart door de K.N.S.M., 1856-1956.
3865: KNAPPERT, L., - Geschiedenis van de Bovenwindsche Eilanden in de 18de eeuw.
51675: KNEBEL VON TREUENSCHWERT, ALADAR, - Nächtliche Unternehmungen: Märsche, Vorposten, Gefechte in der Nacht, Ausnützung der Nacht beim planmässigen Angriffe etc.
56246: KNIPPING, JOHN B., - Iconography of the Counter Reformation in the Netherlands: Heaven on earth. (2 vol. set).
47996: KNITSCHKY, W.E., - Die Seegesetzgebung des Deutschen Reiches. Textausgabe mit Anmerkungen und Sachregister.
48143: KNMI, - Statistics relating to typhoons, from about 3300 Netherlands ships' observations (1910-1935). Vol. I: Text. English translation; vol. II: Illustrations.
60546: KNSM, - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (Royal Netherlands Steamship Co.); (Real Compania Neerlandesa de navegacion a vapor); Koninklijke West-Indische maildienst ...; Nieuwe Rijnvaart Maatschappij ..., Amsterdam. The fleet and facilities for handling cargo at Amsterdam.
14923: KNSM, - Winterreizen naar Madeira en West-Indie.
60578: KNSM. - De Kroonvlag. Maandblad voor het personeel van de K.N.S.M. N.V. 1e jaargang No. 1 t/m 8e jaargang No. 8, Mei 1946 t/m December 1953. Redactie C.J.W. Bosman.
25421: KNUTTEL, W.P.C., - Catalogus van de pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek. (1486-1853). Met een inleidend essay en een handleiding door H. van der Hoeven.
58265: KNUTTEL, W.P.C., - Nederlandsche bibliographie van kerkgeschiedenis.
58725: KOBBE, THEODOR VON, - Humoristische Erinnerungen aus meinem academischen Leben in Heidelberg und Kiel in den Jahren 1817-1819.
8056: KOCH-GRÜNBERG, THEODOR, - Zwei Jahre bei den Indianern Nordwest-Brasiliens.
58588: KOCH, CHARLES, - The Crimea and Odessa: journal of a tour, with an account of the climate and vegetation. Translated (from the German) by Joanna B. Horner.
28338: KOEMAN, C., - Handleiding voor de studie van de topografische kaarten van Nederland, 1750-1850.
41411: KOENEN, H.J., - Voorlezingen over de geschiedenis van scheepsbouw en zeevaart.
57961: KOK, JACOBUS, - Amsteldamsche jaarboeken, behelzende de merkwaardigste geschiedenissen; welken, zo binnen de stad als daaromtrent, zijn voorgevallen, sedert haare eerste beginselen, tot op den tegenwoordigen tijd. (Compleet in 3 delen).
60605: KOLFF, WILLEM MATTHIAS, - Vervoer op doorcognossement.
47234: REICHS-KOLONIALAMT, - Düngungsversuche in den deutschen Kolonien, Heft 1: Bericht über die in Deutsch-Ostafrika aus Mitteln des Kali-Propagandafonds im Jahre 1911/12 ausgeführten Düngungsversuche.
47235: REICHS-KOLONIALAMT, - Düngungsversuche in den deutschen Kolonien, Heft 3: Bericht über die in Deutsch-Ostafrika aus Mitteln des Kali-Propagandafonds ausgeführten Düngungsversuche.
59647: KONIJNENBURG, JAN (ET AL), - De Republikein: Derde en laatste deel.
42761: KONINCKX, C. (ED.), - Proceedings of the international colloquiem 'Industrial revolutions and the sea', Brussels 28-31 March 1989.
59148: KONING, P., - Timmermans-zakboek.
59146: KONING, P., - Stuurmans-zakboek.
59839: KONINGSBERGER, J.C., - De vogels van Java en hunne oeconomische beteekenis. Deel II.
59552: KONINKLIJK KABINET VAN MUNTEN, PENNINGEN EN GESNEDEN STEENEN, - Catalogus der Nederlandsche en op Nederland betrekking hebbende gedenkpenningen, II (1703-1813).
61050: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. I.
61052: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. III.
61055: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. VII).
61051: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. II.
61053: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. V).
61054: KONOW, STEN (ED.), - Acta Orientalia ediderunt societates orientales Batava, Danica, Norvegica. Vol. VI).
38737: KOOIJMAN, JAAP, - ..And the pursuit of national health. The incremental strategy toward national health insurance in the United States of America.
41331: KOOIMAN, D., - Waterstaatswetgeving.
60619: KAMER VAN KOOPHANDEL, - Eene zeehaven voor Batavia. Verzameling van officieele bescheiden uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
3830: KOOPMANS VAN BOEKEREN, R., - Haafner's reisavonturen, voor jonge lieden bewerkt.
58479: KOPP, ULRICH FRIEDRICH, - Bilder und Schriften der Vorzeit. (2 vol. set).
8763: KOPPAR, D.H., - Forgotten art of India.
1139: KOPSTEIN, F., - De Javaansche gifslangen en haar beteekenis voor den mensch.
55739: KÖRKE, ALBRECHT, - Das Kopenhagener Pferdearzneibuch.
48658: KÖRNER, MARTIN & WALTER, FRANCOIS (EDS.), - Quand la montagne aussi a une histoire. Mélanges offerts à Jean-Francois Bergier.
61024: KORTHALS, P.W., - Observationes de Naucleis indicis.
59364: KOSTER, A.L. & GRAM, JOHAN, - De trekvaart tusschen Den Haag en Delft voor de vaartverbreding. Twaalf etsen naar schilderachtige plekjes aan en om de Vliet, door A.L. Koster, met bijschriften van Johan Gram.
43317: KOZAKIEWICZ, STEFAN, - Bernardo Bellotto, genannt Canaletto. Band I: Leben und Werk; Band II: Katalog.
31347: KRAFFT, A.J.C., - Coöperatie in Indië. Een sociaal-paedagogisch vraagstuk.
24996: KRAMERS, J., - Geographisch woordenboek der geheele aarde.
61323: KRAUSE, G., BOBZIN, W. & JURISCH, C., - Karte von Kamerun, H1,2. Kribi. 1:300000. Bearbeitet von M. Moisel. Konstruiert u. gezeichnet v. W. Bobzin u. C. Jurisch.
61322: KRAUSE, G. & JURISCH, C., - Karte von Kamerun, G2. Jaúnde. 1:300000. Bearbeitet von M. Moisel. Konstruiert u. gezeichnet v. C. Jurisch.
59862: KRAUSE, GREGOR, - Borneo. I: Einleitung; II: Urwaldbilder; III: Affenbilder.
61298: KREBS, JUSTUS, - Geologische Karte der Blümlisalpgruppe, aufgenommen 1917-1919. Masstab 1:25.000.
57172: KREBS, JUSTUS, - Geologische Beschreibung der Blümlisalp-Gruppe.
57718: KREEMER, J., - Atjeh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjeh en onderhoorigheden. (2 vol. set).
21449: KRELAGE, E.H. (RED.), - De pamfletten van den Tulpenwindhandel 1636-1637.
43968: KRIEGER, WILHELM LEENDERT, - Gesprekken en overdenkingen over de geboorte van Onzen Heere Jesus Christus.
52433: KRIEGER, MICHAELA (EINFÜHRUNG), - Gotische Bilderbibel. Faksimile der Handschrift Cod. Ser. N. 2611, fol.1-22 der Österreichischen Nationalbibliothek, Wien. (Facsimile & text vol.).
41176: KRIYA, SENI, - The crafts of Indonesia.
60614: KROGT, P.C.J. VAN DER, - Advertenties voor kaarten, atlassen, globes e.d. in Amsterdamse kranten 1621-1811.
44492: KROM, N.J., - Hindoe-Javaansche geschiedenis.
1023: KROM, N.J., - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
58423: KROMHOUT, J.H., - Vademecum voor officieren van alle wapenen, ten gebruike bij het uitvoeren van werkzaamheden van verschillenden aard in tijd van oorlog.
58103: KROON, A.W., - Ons vaderland, van den dood van Willem I tot op den tegenwoordigen tijd. Geschetst voor jonge lieden van den beschaafden stand.
13349: KRÜGER, WILH., - Das Zuckerrohr und seine Kultur; mit besonderer Berücksichtigung der Verhältnisse und Untersuchungen auf Java.
61102: KRUIJT, ALB.C., - Schetskaart van Midden-Celebes. Schaal 1:200000.
49206: KRUMBHOLZ, JOACHIM, - Die Elementarbildung in Russland bis zum Jahre 1864. Ein Beitrag zur Entstehung des Volksschulstatuts vom 14. Juli 1864.
59247: KUIJK, LEONOOR, - De meest afgelegene gewesten des aardkloots. De Nederlandse Antillen in teksten, gedrukt tot en met 1863.
40703: KUN, L.J.A. VAN DER, - Tienjarig overzicht der waargenomen waterhoogten langs de hoofdrivieren in Nederland. Op last van den Minister van Binnenlandsche Zaken, bij de algemeene dienst van den Waterstaat bijeenverzameld.
57419: KUNSTADTER, PETER (ET AL, EDS.), - Farmers in the forest: Economic development and marginal agriculture in Northern Thailand.
58612: KUNZ, LUDVIK, - Die ethnographischen Museen der mittel- und osteuropäischen Staaten. Ein Katalog.
51297: KUNZE, MAX FRIEDRICH, - Aufnahme des Holzgehaltes der Waldbestände.
43095: KURTZE, BRUNO, - Die Deutsch-Ostafrikanische Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Schutzbriefgesellschaften und zur Geschichte Deutsch-Afrikas.
59858: KUSSENDRAGER, R.J.L., - Natuur- en aardrijkskundige beschrijving van het eiland Java. Uitgave ten voordeele van de noodlijdenden door de waterramp op Midden-Java in 1861.
59764: KUYPER, J., - Gemeente Barneveld No. 1, Kadastrale Gemeenten Barneveld en Voorthuizen. ("Kuyper-kaartje").
61083: KUYPER, J., - Kaart van Oost-Indië (Oostelijke en Westelijke helft).
59266: KWANTES, R.C. (ED.), - De ontwikkeling van de nationalistische beweging in Nederlands-Indië. Bronnenpublikatie. Development of the nationalist movement in the Netherlands Indies (with introduction and survey of the selected documents in English). 1e stuk: 1917 - medio 1923.
47151: KYOCHI, ARIMITSU & KAZUO, FUJII (EDS.), - Report on the excavation of Paekche period tumulus No. 29 at Songsan-ri, Kongju, and tumulus No. 39 at Chusan, Koryong, Korea, 1933, 1939.
43389: LABAT, P., - Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van America. Vierde deel. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver oorspronk, zeden, godsdienst, regering der oude en tegenwoordige inwoonders; als ook die der zwarte slaaven: beneffens de oorlogen en voornaamste gevallen, die in het lang verblyf van den auteur in dat land zyn voorgevallen. Als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden. tot den koophandel dienende.
43388: LABAT, P., - Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van America. Tweede deel. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver oorspronk, zeden, godsdienst, regering der oude en tegenwoordige inwoonders; als ook die der zwarte slaaven: beneffens de oorlogen en voornaamste gevallen, die in het lang verblyf van den auteur in dat land zyn voorgevallen. Als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden. tot den koophandel dienende.
57037: GENEESKUNDIG LABORATORIUM, - Mededeelingen uit het Geneeskundig Laboratorium te Weltevreden, 2e serie A nos. 2-15 & 17.
26583: LABOULAYE, EDOUARD, - Histoire des Etats-Unis. Deuxième époque: La Guerre de l'Indépendance, 1763-1782.
41558: LACASSE, JACQUES, - Technique de l'air. Aux ardents que les ailes attirent.
57686: LACEULLE, F.A.E., - Eindverslag over het desa-autonomie-onderzoek op Java en Madoera. Samengesteld ingevolge het Gouvernements besluit van 8 Mei 1926, No. 3X. & Regentschapsverslagen behoorende bij het eindverslag voer het desa-autonomie onderzoek.
5761: LACROIX, FREDERIC, - Les mystères de la Russie, tableau politique et moral de l'Empire russe. Ouvrage rédigé d'après les manuscrits d'un diplomate et d'un voyageur.
58096: LADE, ROBERT, - Voyages du Capitaine Robert Lade, en différentes parties de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique; contenant l'histoire de sa fortune & ses observations sur les colonies & le commerce des Espagnols, des Anglais, des Hollandais, etc. Ouvrage traduit de l'anglais par l'abbé Prévost.
60743: FOUR ENGLISH LADIES, - The Callipyges. The whole philosophy and secret mystery of female flagellation now for the first fully exposed by four English ladies. With experiments and detailed instructions as to the proper conduct of this noble pastime.
58546: LAET, JOHANNES DE (ANONYMOUSLY PUBL.), - Gallia, sive de Francorum regis dominiis et opibus, commentarius.
58197: LAET, JOHANNES DE, - Republyke der Zeven Vrye Vereenigde Nederlanden. Dat is: Een volkoome beschrijvinge der plaats, hoedanigheid, staats- en burgerlikke bestuuringe van Gelderlandt, Hollandt, Zeelandt, Uitrecht, Friesland, Over-Yszel, en Groeningen. Uit het Latijn, in 't Nederduits, vertaalt.
60404: LAFFON LADEBAT, [ANDRÉ-DANIEL] & RUAULT, [ALEXANDRE-JEAN], - Banque Territoriale. Arrêté pour la formation des agences dans les Départemens.
5840: LAING, SAMUEL, - Observations on the social and political state of the European people in 1848 and 1849; being the second series of The notes of a traveller.
43976: LAMARTINE, ALPHONSE DE, - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d' un voyageur (full set).
60831: LAMARTINE, [ALPHONSE DE], - Lectures pour tous ou extraits des oeuvres générales de Lamartine. Choisis, destinés et publiés par lui-même.
40974: LAMARTINE, A. DE, - Jocelyn. Episode. Journal trouvé chez un curé de village.
55467: LAMB, W. KAYE, - Empress Odyssey: A history of the Canadian Pacific service to the Orient, 1913-45.
58348: LAMONT, JAMES, - Seasons with sea-horses; or, sporting adventures in the Northern seas.
43467: LAMPRECHT, ROB., - Die Kohlen-aufbereitung. Atlasband.
1260: LAMSTER, J.C., - Java.
58302: LANCE, ADOLPHE, - Excursion en Italie: Aix-les-Baines, Chambérie, Turin, Novare, Milan, Brescia, Vérone, Padoue, Venise, Murano, Torcello, le lac Majeur, le lac de Côme. Quinze eaux-fortes par Léon Gaucherel.
50450: NEDERLANDSCH-INDISCHE MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID EN LANDBOUW, - Tijdschrift voor nijverheid en landbouw in Nederlandsch-Indië. Deel XI, nieuwe serie deel VI.
47140: VEREENIGING VAN LANDBOUWCONSULENTEN, - Landbouw. Landbouwkundig tijdschrift voor Nederlandsch Indië. 17e jaargang, 1941.
47146: VEREENIGING VAN LANDBOUWCONSULENTEN, - Landbouw. Tijdschrift der Vereeniging van Landbouwconsulenten in Nederlandsch Indië. 4e jaargang, 1928-1929.
60913: LANDSBERGER, STEFAN ROGIER, - Visualizing the future: Chinese propaganda posters from the 'Four modernizations' era, 1978-1988.
10413: LANG, A., - Oxford.
10095: LANG, J.D., - John Dunmore Lang: Chiefly autobiographical 1799-1878. Cleric, writer, traveller, statesman. Pioneer of democracy in Australia. An assembling of contemporary documents. Compiled & ed.by A.Gilchrist.
59095: LANGE, W. DE & OOSTVOORN, W.J. VAN, - Goede Wilde motieven in de slavernijdiscussie.
57562: LANGE, J.F.M., - Toelichting bij de kaart der kuststreek gelegen tusschen de Batoe Tjinagat en de Sesajab-rivier.
57879: LANGENDYK, PIETER, - De stad Kleef, haar gezondheidbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld. Berymd, en met aantekeningen opgehelderd.
58696: LANGENDYK, PIETER, - De gedichten, eerste t/m derde deel. (Meegebonden:) De stad Kleef, haar gezondheidbron, en omleggende landsdouwen, in kunstprenten verbeeld. Berymd, en met aantekeningen opgehelderd.
60319: LANGLE, [JEAN-MARIE-JEROME FLEURIOT, MIS DE], - Voyage en Espagne.
41926: LANGUI, EMILE, - Frits Van den Berghe, 1883-1939: L'homme et son oeuvre.
60783: LANKENAU, H. V. & OELSNITZ, L. V.D. (EDS.), - Das heutige Russland. (Band II): Bilder und Schilderumgen aus allen Theilen des Zarenreichs in Asien. (On half title: II. Das Russische Reich in Asien).
57809: LANSDELL, HENRY, - Russisch-Central-Asien nebst Kuldscha, Buchara, Chiwa und Merw. Deutsche Ausgabe bearbeitet durch H. von Wobeser.
49194: LAPEYRE, HENRI, - Géographie de l'Espagne morisque.
58914: LAPPALAINEN, MATTI (ET AL, EDS.), - Acta No. 13, Helsinki 31.V. - 6.VI.1988 Commission internationale d'histoire militaire; International Commission of Military History; Internationale Kommission für Militärgeschichte.
55286: LARGUIER, LEO, - Versailles.
57716: LARSEN, ERIK, - Frans Post: Interprète du Brésil.
59799: LAST, JEF, - Ontwaakt! Proletariërs aller landen vereenigt U! Karl Marx. Liedjes op de maat van den rottan.
58985: LAST, C.C.A. & PAPPELENDAM, J.C. VAN, - Une promenade dans la Haye et ses environs. Vues dessinées d'après nature. Eene wandeling in s' Gravenhage en zyne omstreken. Gezigten naar de natuur geteekend.
55167: LAST, JEF, - De wind speelt op het galgetouw. Liedjes van Jef Last, plaatjes van M.S.
59495: LASTDRAGER, A.J., - Geschiedenis des vaderlands voor jonge lieden.
45118: LATOUR, M., - Geschiedenis der missie van Curacao door enkele paters Dominicanen. Uitgegeven door het Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curacao.

Next 1000 books from Charbo's Antiquariaat[an error occurred while processing this directive]

9/14