Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
281022-15: Muntinga, J.E. en Brongers, G.A. - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum. [Eerste boerderijenboek].
31518-19: MUNTINGA, F.H.K. - Oldehove, zoals het vroeger was.
250909-2515: MUNTINGA, J.E. EN BRONGERS, G.A. - Uithuizen. I. Landbouwkundige aspecten.
24720-17: MURALT, W.J.J. DE. - Nederland heeft een doel!
24921-45: MURDIN, PAUL. - Die Kartenmacher. Der Wettstreit um die Vermessing der Welt.
250909-4434: MUSE CONNACTION, M.M.V. GERRIT KOUWENAAR. - Voorgoed het ogenblik.
060211-09: MUSGRAVE, PETER. - Land and Economy in Baroque Italy. Valpolocella, 1630-1797.
19615-116: MUSSCHENGA, TONNIS EN UFKES, TONKO. - Lezen en schrieven ien Grunneger toal. Bie t viefde lustrum van tiedschriften Krödde & Toal en Taiken.
8122-43: Muthesius, Angelika (red.). - Jeff Dunas.
150611-19: MYERS, DENYS PETER. - Gaslighting in America. A pictorial survey, 1815-1910.
180111-26: MYERSON, JEREMY. - IDEO. Masters of Innovation.
060211-32: NAAIJKENS, JAN. - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870-1914.
17918-32: NAALDWIJCK, PIETER, VAN. - De Paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden (1631).
250909-120: NAARDING, JAN. - Dååd en drööm.
20420-27: NAFISI, AZAR. - Lolita lezen in Teheran.
27115-08: NAGEL, BERT. - Staufische Klassik. Deutsche Dichtung um 1200.
011110-15: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek V.
011110-17: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VI.
011110-16: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VII.
121210-14: NAIPAUL, V.S. - Een vlag op het eiland.
24114-18: NAIPAUL, V.S. - Meer dan geloof. Islamitische reizen onder de bekeerde volken.
040512-26: NAIPAUL, V.S. - Een staat van vrijheid.
250909-5503: NAIPAUL, SEEPERSAD. - De avonturen van Gurudeva.
250909-5399: NAIPAUL, V.S. - Een weg in de wereld.
250909-4425: NALÉ, TERESA. - Almario / Zielenkast.
13918-18: NANASAMPANNO, AJAAN MAHA BOOWA. - Venerable Ajaan Khao Analayo. A true spiritual warrior.
51015-122: NANNENGA, J.E.T. E.A. - Bellingwolde vroeger en nu.
250909-2461: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard.
20817-35: NAPOLITANI, PIER DANIELE. - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap.
9615-02: NAPTHALI, SARAH. - Boeddhisme voor moeders. Praktische gids voor ontspannen moederschap.
250909-3646: NARBETH, COLIN E.A. - Collecting paper money and bonds.
250909-1144: NARBETH, COLIN E.A. - Historische bankbiljetten en aandelen.
250909-506: NASAW, JONATHAN. - Twenty-seven bones.
250909-5530: NASON, TEMA. - Ethel. Een roman over Ethel Rosenberg.
070120-20: NASSAU, H.J. - 't lageronderwijs in ons vaderland en deszelfs regeling van staatswege, hoofdzakelijk beschouwd, in verband tot godsdienst en burgerstaat. Tweede Afdeeling. De wet van 1806 van haar gebrekkige zijde beschouwd, met betrekking tot de scholen en 't onderwijs.
24720-18: NATER, J.E. (SAMENSTELLING). - De behandeling van Terreur- en oorlogslachtoffers.
19721-07: NAUTA, PYT. - Fragminten ut'e tiid fan Ferwert en Hegebeintum.
22217-01: NEDERLANDSCHE EXLIBRIS-KRING. - N.E.K. 1938. De NEK wenscht u een gelukkig 1938.
15414-01: NEDJMA. - Reis van de zintuigen.
040910-46: NEIDHARDT, HANS JOACHIM UND SEEMANN, E.A. - Dresden wie es Maler sahen.
141117-54: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht.
250909-3726: NERDINGER, WINFRIED. - Romantik und Restauration. Architektur in Bayern zur Zeit Ludwigs I. 1825-1848.
250909-3357: NÉRET. GILLES. - Dessous. Lingerie as Erotic Weapon.
23414-17: NES, J.G.TH. VAN. - De eieren en nesten van onze vogels.
51020-26: NESBO, JO. - Dr. Proktors Teletijdtobbe.
20419-13: NETTEN, COR. - Heerenveense buitenpretjes.
10918-69: NEUBER, HERMANN EN JURGENS, HANS PETER. - Schiffbruch und Strandung. Vom slebstlosen Einsatz deutscher Ruderrettungsboote.
24921-17: NEUER, RONI A.O. - Ukiyo-E. 250 years of Japanese art.
090611-34: NEUMANN, HARTWIG. - Festungsbau-Kunst und – Technik. Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. bis VV. Jahrhundert.
250909-2677: NEUT-LEGEMAAT, WIL, VAN DER. - In Beweging. 25 Jaar De Brug provincie Groningen. Sport, spel en recreatie voor mensen met een verstandelijke handicap 1975 - 2000.
250909-1754: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
141210-13: NEVILL JACKSON, F. - Toys of other days.
16517-19: NEWBLE-DE GRAAF, JANE. - Duchesse lace. An introduction.
250909-1206: NEWHOUSE, JOHN. - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
250909-720: NEWTON, JOSEPH FORT. - De bouwers. Een studie over vrijmetselarij.
250909-5536: NICHOLLS, DAVID. - Heftig!
250909-1182: NICHOLS, ROY F. EN BERWANGER, EUGENE H. - The stakes of power 1845-1877.
191121-52: Nicholson, B.E., Ary, S. and Gregory, M. - The Oxford Book of Wild Flowers.
15617-10: NICOL, ANN. - Broodvarieteiten.
26319-17: NICOLAI, HENK. - Een man van weinig woorden. Marten Kingma Hzn. (1817-1900) en het liberalisme in Friesland.
070120-35: NICOLAI, JOHANEM. - Effigies & vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae.
250909-2599: NIEBAUM, HERMANN EN VELDMAN, FOKKO. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen.
9315-104: NIEHOFF, JAN S. - Right or wrong - Mien schip.
240910-113: NIEHOFF, JAN. - Oetstreud op wiend.
18319-45: NIEHOFF, JAN S. - Weerom is anders.
14120-33: NIEMEIJER, CHRIS. - Biedermeier plus.
250909-2738: NIEMEIJER, JAN A. E.A. - Zeg het aan het nageslacht. Honderd jaar Christelijke Gerformeerde Kerk te Groningen.
250909-2828: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv.
250909-1383: NIEMEIJER, A.C. - The Khilafat Movement in India 1919-1924.
22117-130: NIEMEIJER, JAN A. - Winschoten.
10520-04: NIEMEIJER, JAN A. - Groningen 1940-1945.
250909-2162: NIEMEIJER, JAN A. - Handel en wandel in Groningen. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen 150 jaar.
27920-23: NIEMEIJER, JAN A. EN MULDER, AD. A.J. - Verzet in Groningen.
271118-29: NIEMOLLER, JOOST. - Broers.
7322-24: Nienhuis, Ingeborg. - Randiguren.
17822-05: Nienhuis, O.J. - Familieregister R.K. Kerkhof Bedum (1876) 1877-1997.
161221-49: Nienhuis, Ingeborg & Prelude. - De Groningin. De wereld door de ogen van een Groninger paard.
26718-34: NIENHUIS, J. - Cremer Museumgemaal Termunterzijl.
28514-134: NIENHUIS, O.J. - De historie van de parochie van Maria ten Hemelopneming te Bedum 1594-1981.
23323-23: Nierop, Klaas, van. - Stinzenplanten in Groningen. Een compleet overzicht met tuintips.
190410-59: NIES, JAN (RED.). - Diligentia. Nieuw leven met een verleden.
250909-739: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
250909-3133: NIEUWE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
281119-20: NIEUWE PEKELA. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Nieuwe Pekela. Groen van Prinstererschool.
14520-17: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Eerste jaargang 1928-1929. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
14520-19: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Negende jaargang 1936-1937. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
14520-20: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Elfde jaargang 1938-1939. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
20519-08: NIEUWENHUIS-NORDEN, H.A. - Het Voor- en Nageslacht van Mello J. Nieuwenhuis (1832-1918) en Maria F. Cleveringa (1834-1920).
61214-57: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1988.
61214-55: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1991.
61214-56: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1992.
14520-18: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Tiende jaargang 1937-1938. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
250909-4738: NIEUWENHUIZEN, KEES. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto
16516-51: NIEUWENHUYS, JOSJE. - Kralen van smaragd. Over leven met stoom.
250909-3134: NIEUWESCHANS - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuweschans.
191118-13: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1 Achtkarspelen - Aengwirden - Baarderadeel - Barradeel - Bolsward
191118-14: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 3 Franekeradeel - Gaasterland - Harlingen - Haskerland - Hemelumer Oldeferd.
191118-12: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 6 Rauwerderhem - Schoterland - Sloten - Smallingerland - Sneek.
23323-03: Niezing, Henk en Weits, Willy. - Met een lach en een traan. Kleurrijke verhalen uit Buinerveen en Nieuw-Buinen.
30614-02: NIEZING, HENK EN PRANGER, JACCO. - Bunermond en Bunerveen. Woar is de tied bleven...
250909-2590: NIJBOER, H. (SAMENSTELLER). - Wedde in beeld. Historisch fotoboek van een kerkdorp.
231011-142: NIJENHUIS, G. E.A. - BOD gedenkboek. 25 jaar plattelandsjongerenwerk.
19913-181: NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger historie.
250909-4224: NIJENHUIS, HANS. - Man van beroep.
9818-10: NIJENHUIS, GERARD. - Een plek um te blieven.
25219-41: NIJHOF, WIM H. - Heeren en Helden van Haaksbergen. Geschiedenis van een textieldorp in Twente.
250909-3689: NIJHOF, P. - Molenbibliografie.
250909-3711: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
121118-49: NIJHOF, PETER. - 101 industriële monumenten.
250909-5138: NIJHOFF, R.H. - Groeten uit Ede. Oude opnamen van het dorp Ede en z?n bewoners.
31122-06: Nijhoff, Martinus. - Verzameld werk. Deel 1, 2 en 2,2.
101117-36: NIJHOFF-MEIJER, T.K. - Zijldijk tot 1968.
3721-44: NIJINSKI, VASLAV. - Dagboek.
5118-03: NIJKEUTER, HENK. - Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956.
8122-52: Nijlunsing, Yvonne. - Louis de Jonge. En nu zoetjesaan maar eens bijsturen.
191121-43: Nijssen, H. en Groot, S.J. de. - De vissen van Nederland. Systematische indeling, historisch overzicht, het ontstaan van de viskweek, uitheemse vissoorten, determineersleutels, beschrijvingen, afbeeldingen, literatuur, van alle in Nederlandse wateren voorkomende zee- en zoetwatervissen.
10813-16: NIJSTAD, SAAM. - Van antiquair tot kunsthandelaar. Leven en werk van Saam Nijstad en zijn ontmoeting met de Nieuwe Wereld.
250909-4225: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Van Tol kijkt om.
161221-45: Nin, Anais. - Liefdesjournaal. Het ongekuiste dagboek 1932-1934.
271118-36: NIP, RENÉE. - Arnulfus van Oudenburg, bisschop van Soissons (overl. 1087), mens en model. Een bronnenstudie.
250909-2273: NIP, R.I.A. - Politie, vroeger en nu in Haren.
250909-4868: NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M., VAN E.A. - De monumenten van geschiedenis en kunst in Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vijfde aflevering.
250909-891: NISPEN TOT SEVENAER, E. VAN, KALF, J., BAART, A. EN KALMA, J.J. - Restaureren in Friesland (monumentenrestauratie en subsidieverlening).
250909-5324: NISSEN, THISBE. - De goede mensen van New York.
10918-65: NISSINK, ED. - Je bent sprekend je lichaam. Lichaamstaal herkennen en interpreteren.
22117-171: NNZ. - Over inhoud en verpakking. NNZ 80 jaar.
250909-5563: NOLAN, CHRISTOPHER. - De tijd zal het leren.
141120-12: NOMDEN, PIAN E.A. - Kantens, een dorp en zijn bewoners op het Groninger Hogeland.
19615-73: NOOR, HARM. - 25 jaar RUN. Jubileumboek 1976-2000.
4720-10: NOORD, P. - Winsum-Obergum in oude ansichten deel 2.
250909-1733: NOORD-OOSTER. - De Noord-Ooster 1904-1954. Viering van het gouden jubileum.
250909-4036: NOORD, BEELTJE DE. - De wereld als voorstelling en wil. Meisjes dagboeken 1956-1969.
250909-4523: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering. Eerste deeluitgaven van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ester Prediker Jona Judit Handelingen.
250909-4524: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering 3. Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling. Ruth Amos Wijsheid Lucas 7 psalmen (op muziek).
250909-3136: NOORDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuwe Pekela.
250909-1701: NOORDEGRAAF, L. EN SCHOENMAKERS, J.T. - Daglonen in Holland 1450-1600.
250909-4152: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Pelican Bay.
15414-09: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Tine & Het oog van de engel.
151121-22: Noordervliet, Nelleke. - Zonder noorden komt niemand thuis.
21317-18: NOORDHOEK, WIM. - Pool.
250909-2111: NOORDHUIS-VAN ?T LAND, F.A.W. (TEKST). - In Zuurdijk daar stond een school.
250909-2390: NOORDHUIS, G.F. - De Johannieters in Stad en Lande. Geschiedenis van de Johannieters in de provincie Groningen (13e - 17e eeuw).
25520-49: NOORLANDER, H. - Klompen. Hun makers en hun dragers.
15617-11: NOORMAN, JOS (RED.). - Ovenvers. Koekjes, gebak en hartige gerechten.
2919-38: NOOT, JAAP E.A. - 25 jaar Paars & Wit. Iedere geboorte gaat gepaard met weeën. 25 jaar V.V. Hoogezand-Sappemeer, HS'88, 1988-2013.
090710-42: NOOTDORP, BEN, VAN. - Fluitend door het leven. 77 direct toepasbare adviezen voor: een gelukkiger leven - een beter huwelijk - hechtere vriendschappen - meer succes - meer zelfvertrouwen.
250909-4721: NOOY, J.M.I. (VOORWOORD). - Het Valkhof. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
250909-1187: NORDHALBEN. - Nordhalben 800 Jahre 1154-1954. Heimatfest vom 10.-18. Juli. Festschrift und Chronik der Marktgemeinde Nordhalben.
22318-50: NOREL, K. - Oranjeklanten.
14520-38: NOREL, K. - De Haringstad.
050219-10: NORRIS, PAMELA. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
7322-32: Norwich, John Julius. - De pausen. Een geschiedenis.
19721-08: NOTA, H. - H. Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga. Geschiedenis van een monument.
250909-4045: NOTE, JORIS. - Timmerwerk.
250909-82: NOTENBOMER, H.A. EN TUITEN, L. (EINDRED.). - Roden, een historisch uitstapje.
250909-4745: NOTTEN, JAN G.M. - De kerk van de H. Gerlachus.
10918-12: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
301119-12: NOVAC, ANA. - De mooie dagen van mijn jeugd.
250909-4137: NOVAIRE, RASHID. - Maïsroest.
8416-37: NOVAK, IVO. - Vlinders. Een beschrijving van meer dan 100 vlindersoorten, met vele illustraties in kleur.
4321-24: NOWE, JOHAN. - Nu hoort wat men u spelen zal. Theater in de Middeleeuwen.
250909-5380: NUROWSKA, MARIA. - Spaanse ogen.
250909-5055: NUSTELING, H.P.H. - Markant in de markt. Interpharm 1896-1996.
13918-19: NYANASAMPANNO, VENERABLE PRA ACHARN MAHA BOOWA. - The Venerable Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera.
17418-05: O'DONNELL, KEN. - Raja Yoga. New beginnings.
6519-23: O'BRIEN, WILLIAM V. (VOORWOORD). - The art of Yankel Ginzburg.
250909-482: O'FARRELL, MAGGIE. - After you'd gone.
250909-1844: OABELS, OABEL. - Bie tille harom.
250909-1969: OABELS, OABEL. - Vezide van Jonje Molema.
250909-2183: OCKELS, FRIEDRICH J. EN VISSERING GZN, JAN. - Waarheid en eenheid in het spanningsveld. De waarachtige geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk van Horsten te Stads-Musselkanaal opgetekend door twee van haar leden.
171116-38: ODDING, J. EN RODINK, H.W. - Rondom afscheiding en vrijmaking in Zwolle
250909-5744: ODERWALT, J. - Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche clipperschepen, zoals zij gebouwd werden aan de groe stroomen in de negentiende eeuw.
121009-14: ODINK, HENDRIK. - Middewinteraovond. Vetelsels oet den Achterhoek.
20919-46: ODOM, MEL. - De Magie van het Woord.
28222-23: Oedzes, Joh. - Wandelen over oud Wieringen. Met een plaatje en een praatje.
8713-11: OEGEMA, JOHANNES. - Rypjende ieren. Fersen yn it boerefrysk.
5413-05: OEGEMA, JOHANNES. - Neisimmerfrucht. Stikjes en ferskes yn it boerefrysk.
141117-24: OELITSKAJA, LJOEDMILA. - Reis naar de zevende hemel.
290413-12: OEVER, NEEL, VAN DEN. - Onze toekomst ligt in het verleden. 120 jaar `s Heeren Loo Zorggroep.
250909-1906: OFFERINGA, F. - Ien zien aigen toal.
250909-1584: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
8618-58: OHLSEN, RONALD. - Gedichten van Ronald Ohlsen. Stadsdichter van Groningen 2005-2006.
22718-44: OHMAE, KENICHI. - Het Oog van de Meester. De Kunst van Japans Management
11114-56: OHMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de Toorn van God.
51020-38: OIRSCHOT, ANTON, VAN. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
23123-32: Okkema, J.C. - Delfshaven in oude ansichten.
22115-15: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian State.
240910-191: OLDEHUS, ALFONS. - Unsere Bauerschaft Drantum.
250909-3137: OLDEKERK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oldekerk.
250909-3966: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. - De tuinengids van Nederland. Bezoekersgids en vaemecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland.
25613-06: OLDENBURGER, LEO. - Turfstekers in Oranje.
251016-42: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de republiek (1850 - 1795).
6220-06: OLDENHUIS GRATAMA, MENNO. - Het onuitgegeven Landrecht van Drenthe van 1608 vergeleken met dat van 1614 en met vroegere rechtsbronnen.
22117-131: OLDENHUIS, MEINEMA EN BROEKEMA. - De geschiedenis van de geldhandel in Groningen.
4914-33: OLDENHUIS, J.F. (EINDRED.). - Met wijsheid en geduld. 100 jaar chr. onderwijs in Baflo.
31122-11: Oliver, Jamie. - The naked chef. De essentie van het koken.
9615-12: OLIVER, JAMIE. - Jamie. De basis van het koken.
31518-21: OLTHOF, JAN E.A. - 100 Jaar Gereformeerde Kerk Westeremden. Een historisch overzicht.
8920-48: OLTHOFF, T. - De paardetrams in Noord- en Oost-Nederland.
5520-07: OLTHUIS, LOETHE. - Vandaag kook ik. Het basiskookboek voor kinderen.
250909-4138: OLTHUIS, MARTY. - Een slordige cirkel.
101017-14: OLTMANS, ALB. - De Gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling.
6214-50: OLVING, P.H. - Vraagbaak Opel Ascona 1.3 en 1.6 benzinemodellen 1981-1983.
121120-16: OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. VAN. - De bevrijding van Groningen.
250909-5221: ONBEKENDE AUTEUR. - Padvinstersspelen. Supplement.
250909-5220: ONBEKENDE AUTEUR. - Op weg naar de tweede klas.
18217-26: ONBEKENDE AUTEUR. - Spelletjes van vroeger.
250909-5234: ONBEKENDE AUTEUR. - Het nieuwelingen spoor.
250909-1349: ONBEKENDE AUTEUR. - Gedenk-Album der wereldtentoonsteling Antwerpen, 1930. Herdenking van België’s eeuwfeest 1830-1930.
250909-4924: ONBEKENDE AUTEUR. - Gedenkboek van Hou en trouw Vereeniging van Oud-leerlingen de Openbare Handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.
250909-3807: ONBEKENDE AUTEUR. - Padvindsters liederenbundel.
250909-5204: ONBEKENDE AUTEUR. - Spelregels van het Nederlandse Padvindsters-Gilde.
250909-4858: ONBEKENDE AUTEUR. - Een speciale “ECHO”. Officiële jubileum uitgave van de H.S.V. Oranje Blauw. 22 maart 1922 - 22 maart 1982.
150611-26: ONDERDONK, FRANCIS S. - The ferro-concrete style. Reinforced concrete in modern architecture.
81122-15: Onderwater, Hans. - Mobilisatie, collaboratie, liberatie. De jaren 1938-1948 in Stadskanaal.
250909-2916: ONS HUIS IN HET NOORDEN - Ons huis in het noorden. Een beschouwing bij de ingebruikneming van de nieuwe behuizing voor ons bijkantoor voor de noordelijke provinciën aan de Grote Markt o.z. no 26 te Groningen.
250909-3138: ONSTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Onstwedde.
011110-23: OOMEN, H. E.A. - Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen. Van de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918.
11114-65: OOMS-KORTEWEG, C.J. - De uithangtekens van Schoonhoven. Geschiedenis aan de wand.
51121-30: Oord, Niek, van der. - Het mankeert ons aan een goed adres. Brieven en getuigenissen uit de jaren 1936-1945.
31122-22: Oordt, Adriaan, van. - Irmenlo.
31122-21: Oordt, Adriaan, van. - Warhold.
15518-46: OORDT, HENDRIK, VAN. - Bloemen. Taal en symboliek.
250909-2158: OORSCHOT, A.C. VAN EN WINTER, L. - Haren, overal anders.
250909-2542: OORSCHOT, A.C. VAN. - De geschiedenis van Westerwolde 2. De bevolking.
250909-3174: OOST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Oost-Dongeradeel.
4920-21: OOSTENBRINK, WILLEM TJEBBE. - Zolt en Stof.
231020-43: OOSTENBRUG-HOVING, G.J. E.A. - Berend Hoving. Schilder uit Oosterhesselen.
31122-25: Oosterhoff, Tonnus. - Leegte lacht. Gedichten.
250909-5218: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. III. Beweegbare bruggen.
250909-5217: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. II. Bruggen van beton, steen en hout.
250909-4941: OOSTERHOFF, S.M. - De Werkendammer Rijswerkers. Een sociaal-pedagogische bijdrage tot kennis van een unieke beroepsgroep.
151212-42: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. I. Vaste bruggen van ijzer en staal.
250909-776: OOSTERHOUT, M.G. - Us wurk. Bydragen wijd oan de neitins.
31518-54: OOSTERHUIS, HUIB. - Halverwege. 75 psalmen vrij.
131220-24: OOSTERHUIS, HUUB. - De zevenmaster. Een klein heldendicht.
30315-44: OOSTERWIJK, BRAM. - Smit 150 1842-1992. Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening.
30315-42: OOSTERWIJK, BRAM. - Op één koers. Nedlloyd.
16720-19: OOSTERWIJK, T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
111116-44: OOSTERWIJK, CEES. - De tijddood.
25219-48: OOSTERWIJK, BRAM. - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850).
180912-84: OOSTING, HENK (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Opstap. Herinneringen aan de schoolfeesten in Niekerk.
9315-17: OOSTING, BERTRAN (SAMENSTELLING). - 50 jaar basisonderwijs 1953-2003. Eursingerkerkweg 4 te Havelte.
250909-364: OOSTING, J. (SAMENSTELLING). - Eén mo(nu)ment voor uw monumentale omgeving.
51015-125: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de kerken in de gemeente Veendam.
12316-18: OOTJERS, R. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Borger.
19913-136: OPPENHUIZEN, ARTINA. - Bruiloft in Friesland.
250909-3195: OPSTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Opsterland.
6514-53: ORBACH, SUSIE. - De onmogelijkheid van seks en andere verhalen uit de kamer van de therapeute.
24921-06: OREN, MICHAEL B. - Six days of war. June 1967 and the making of the modern Middle East.
21018-05: ORIGO, IRIS. - De koopman van Prato. Het dagelijks leven in middeleeuws Toscane.
250909-3793: OS, J.F. VAN. - Langs Nederlandse orgels. Overijssel Gelderland
14120-42: OS, HENK, VAN. - Beeldenstorm in Nederland en België.
220310-193: OS, H.W. VAN. - H.N. Werkman.
101017-27: OS, HENK, VAN. - Een kathedraal voor de kunst.
8917-16: OS, HENK, VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
250909-4957: OS, JOHAN, VAN. - Afferden. Een dorpsboek uitgegeven bij het honderdjarig bestaan van de R.K. Parochiekerk St. Victor en Gezellen te Afferden (Gld).
021217-15: OS, HENK, VAN. - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
250909-5134: OS, BEN J. VAN. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Soest.
250909-2948: OSINGA, DICK E.A. (RED.). - Honderd jaar Be Quick 1887 10 april 1987.
9219-34: OSORIO, ELSA. - Luz.
30614-11: OSTA, JAAP, VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
271218-41: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
11419-32: OSTERSEHLTE, CHRISTIAN. - Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger.
250909-793: OTTEMA, NANNE. - Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland.
7322-48: Otten, Jan e.a. - Maar behoudt het goede. Laat de beelden voor zich spreken, opdat wij oog krijgen voor al wat mooi en waardevol is in onze gemeente.
19816-06: OTTEN, D. - Veldnamen in Heerde.
28513-05: OTTEN, HARRY E.A. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
25520-24: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1954.
25520-27: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1952.
25520-22: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1958.
25520-21: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1956.
25520-25: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1960.
25520-28: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1955.
25520-29: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1957.
25520-23: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1959.
25520-26: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1953.
010610-61: OTTEVANGERS, F. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Met 45 kaarten en grafieken.
24918-14: OTTO, JAN - Geestmerambacht. Een land gelegen aan de rand van de hel.
281219-26: OTTO, JAN EDO (EINDRED.). - Tijdloos bij de tijd. 150 jaar Winkler Prins Veendam, openbare school voor voortgezet onderwijs.
17822-36: Oud, A.G. - Woa'deboek fan ut Amelands. Benevens Lijst van voornamen en Lijst van streeknamen.
101213-34: OUD HOORN 1997-1999. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1997 t/m 1999.
101213-31: OUD HOORN 1988-1990. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1988 t/m 1990.
101213-35: OUD HOORN 2000-2002. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 2000 t/m 2002.
101213-32: OUD HOORN 1991-1993. - Kwartaalblad van de Vereniging Oud Hoorn 1991 t/m 1993.
250909-3139: OUDE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oude Pekela.
2315-38: OUDEN, R.A. DEN E.A. - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar zilveren jubileum op 13 februari 1927.
201120-20: OUDENDIJK, C. EN IJFF, J. - Kuieren door historische Langedijk. Deel IV.
250909-4180: OUWENS, KEES. - Helis' mythe.
7322-09: Overbeek, Rita. - Van Nooit-Gedacht tot De Toekomst. Sporen van industrieel erfgoed in Oost-Groningen.
311017-26: OVERBEEK, RITA EN WENDLER, LEONIE (RED.). - Gronings groen van toen.
17313-126: OVERDIEP, G. - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld.
140212-39: OVERIJSSEL. - Overijsselsche stad-, dijk en markeregten. Derde deel ? twee en twintigste stuk. Markeregt van Averlo.
25710-42: OVERIJSSEL - Wat biedt Overijssel de toerist?
250909-4778: OVERIJSSEL. - Nederland in vroeger tijd deel XXVII Overijssel. Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz..
25219-32: OVERMARS, HERMAN. - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175.
4317-10: OVERVOORDE, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 16-17. De rechtelijke indeelingen na 1795.
16516-42: OVERY, RICHARD (ED.). ZONDER STOFOMSLAG OP DE FOTO ZETTEN. - The Times History of the World. New Edition.
25619-37: OVIDIUS. - Metamorfoses.
16214-82: OXO. - OXO Chromo's.
12316-114: OZINGA, M.D. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
301011-42: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen.
250909-5164: PAASEN, C.J. VAN (INLEIDING). - Feestboek van Sarepta en Meer en Bosch.
250909-4213: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen.
131221-18: Paepe, Eddie, de e.a. - Marie Henri Mackenzie 1878-1961. Van grachtenpand tot muurhuis.
031210-31: PALIN, MICHAEL. - In het spoor van Hemingway.
8122-15: Panhuysen, Titus A.S.M. - Maastricht staat op zijn verleden.
8416-32: PANJER, FRED E.A. - Japanse Meeuwen en overige Lonchura's. 25 jaar J.M.C.
26718-54: PANNEKEET, JAN. - De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
22718-54: PANNEKEET, J.A. - Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen en gezegden.
250909-5601: PAPATHANASSOPOULOU, MAÏRA. - De judaskus. Maïra.
19615-77: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
250909-1589: PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
2114-29: PAPING, ANNEMIEK. - Seintje van boven. Verhalen voorbij de dood.
251016-138: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
250909-641: PAPST, WALTER. - De erfenis van de goden. Onze oorsprong in het heelal.
12316-19: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen. Eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe. Eene gedachtenis-rede met aantekeningen.
250909-4321: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 76 / 1996.
250909-4322: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 75 / 1995.
9219-35: PARKER, ALAN. - De judakus.
21317-23: PARKS, TIM. - Itaiaanse buren.
250909-1273: PASSEN, R. VAN EN ROELANTS, K. - Toponymie van Wilrijk
241014-38: PASSMORE, JACKI. - De Filippijnen.
22117-172: PASTOOR, ELLY (EINDRED.). - Tied veur
250909-2106: PASTOOR, PIET. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren en Tjuchem.
23323-18: Pastoor, Riet. - Rijksmonumenten in de gemeente de Marne. Monumenten in Eenrum, Hornhuizen, Houwerzijl, Kleine Huisjes, Kloosterburen, Leens, Mensingeweer, Niekerk, Pieterburen, Schouwerzijl, Ulrum, Vierhuizen, Warfhuizen, Wehe-Den Hoorn, Westernieland, Zoutkamp en Zuurdijk.
91015-15: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Ten Boer. Monumenten in Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum. /
5118-16: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Middelstum.
15914-47: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild....
15914-45: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum. Monumenten in Bedum, Noordwolde, Onderdendam en Zuidwolde.
250909-2148: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 - 1814.
4216-127: PATHUIS, A. EN VISSER, M.A. DE. - Beredeneerde lijst van torenklokken in de provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 en van de klokkenafgietsels in het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen.
170620-49: PATTJE. - B.V. Shipyard Waterhuizen J. Pattje. Major shipbuilders for the offshore-industry.
10215-12: PATZELT, ERNA UND PATZELT, HERBERT. - Schiffe machen Geschichte. Beiträge zur Kulturenentwicklung im vorchristlichen Sweden.
7322-25: Paul, Fettje. - Niet van hier.
250909-4333: PAULS, THEODOR. - Aus dem Pfarrarchive einer ostfriesischen Landgemeinde.
250909-2156: PAULUSMA, PIET EN BOER, ROELY. - Bar en boos. Groningen en het weer.
15313-03: PAULUSMA, PIET. - Friesland en het weer.
250909-2584: PAUW, C. - Strubbelingen in stad en lande.
281119-28: PAUWELUSSEN, WILLEM. - Het BrugBorgBoek. Geschiedenis van de Groningse wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg.
1814-28: PEARSALL, RONALD. - Doe het zelf. Pastel en acryl.
131220-07: PEDERSEN, HUGO V. - Door den Oost-Indischen Archipel. Eene kunstreis.
29717-03: PEER, AREND, VAN. - 12 Drentse verhaalties
260211-32: PEERBOLTE, HANS (RED.). - Seatrade 40 1951-1991.
250909-4214: PEEREBOOM, J.J. - De gravin van Loosdrecht. Verhalen.
031210-66: PEEREBOOM, J.J. - Honkman's reizen.
250909-4913: PEET, HERMAN A. (SAMENSTELLING). - Een halve eeuw vereenigd. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Hilversumsche Schilderspatroonsvereniging 1896-1946.
150912-35: PELDER, F. - Nederland in woord en beeld. Bloembollenteelt.
9219-06: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 1. Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten.
050219-03: PELINCK, E. - Veenhuizen, een buurschap in het kerspel Norg tot 1825.
19615-20: PELING, DOR. - Hoogkerk Cursief.
26117-06: PENNAC DANIEL. - De woordenverkoopster.
281022-07: Penning, Ynskje. - Emo's labyrint. Historische thriller.
251016-249: PENNING, YNSKJE. - Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het Waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog.
14120-08: PENTA, ANNA. - Creatief vegetarisch koken.
61115-58: PEPETELA. - Roofdieren.
16118-06: PERNOUD, REGINE. - Christine de Pisan.
31322-12: Perton, Rene e.a. - Bellingwedde. Een rijke historie.
040412-01: PERTON, HARRY. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2010.
10221-12: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2017.
10221-13: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2019.
21215-02: PERTON, HARRY (EIND- EN BEELDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2011.
080310-3: PESKENS, R.J. - De man met de urn.
250909-2764: PETERS, C.H. - Beschrijving van oud Groningen.
41220-25: PETERS, KASPER. - Kelder.
250909-3716: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedebouw. Deel 1: De stad als veste, woon en handelsplaats.
20419-15: PETERSEN, J.W. EN HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden.
51121-70: Petersen, Ad. - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
050219-47: PETERSEN, HARMEN. - West over. Harderwijk 750 jaar vissersplaats.
250909-4693: PETERSEN, J.G.E. - Een dagje uit in Hilversum rond 1905. Eem wandeling in oude prentbriefkaarten.
6519-41: PETREJUS, E.W. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
6519-40: PETREJUS, E.W. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
250909-3276: PHAFF, CHARLOTTE. - Anne’s laatste schooljaar.
12322-25: Phillips, Roger en Burgers, Th. F. - Bomen van de Gematigde Streken. Meer dan 500 soorten in unieke kleurenfoto's.
14222-73: Phillips, Roger & Rix, Martyn. - In de ban van de roos. Een zoektocht naar haar oorsprong.
270112-08: PHILLIPS, GRAHAM. - De wrake Gods. Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de plagen van Egypte.
170112-58: PHOTOGRAPHY - Dedina na Slovensku cvera a dnes.
10320-14: PICCARDT, H. - De kosterij-goederen der hervormde kerkgemeenten in de provincie Groningen. Een onderzoek van de vraag of de burgelijke gemeenten regts-aanspraak op deze hebben.
2315-27: PICK, HELLA. - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
250909-5671: PICKTHAL, BARRY. - To beat the clipper ships. The story of the NEDLLOYD spice race.
7314-40: PIETERMAN, K.G. E.A. - Jozua Ruth Esther Jona Nahum
7314-39: PIETERMAN, K.G. E.A. - Handelingen van apostels. (Wat of apoastels doan hebben).
28514-79: PIETERMAN, KLAAS EN UFKES, TONKO (RED.). - Dichter bie Psaalms.
150311-61: PIETERMAN, K.G. - Gezondhaid en Groutnis. Grunneger alliteroatsiewoordenbouk.
9315-106: PIETERMAN, K.G. E.A. - t Evengelie bie Mattheüs / t Evengelie bie Maarcus.
10819-22: PIETERMAN, KLAAS E.A. (RED.). - Dag & deur II. Aaldoags geleuven.
250909-1875: PIETERS, C.J. - Betty het ‘t leste woord. Bliedspul in 3 bedrieven. 6 dames - 4 heren.
23715-05: PIETERS, JUDITH H. EN PAUL H. DE VRIES. - Het ABC voor concessieloze hersenpankokers.
110313-06: PIETERSEN, LIEUWE. - It griene hus.
23320-27: PIJKEREN, W. VAN EN NAGEL W.F. - t Golden Pirtje. Bliedspul in drei bedrieven veur 3 doames, 4 heren.
15617-43: PIJPER, F. - Martelaarsboeken.
25710-19: PILAT, DIRK. - Dutch agricultural export performance (1846-1926).
10414-28: PINO, RONALD. - Rust en kalmte. Handboek voor opbouw en herstel van geestelijk evenwicht.
250909-5584: PIRANDELLO, LUIGI. - Ieder zijn beurt.
250909-4933: PIRENNE. L.P.L. - 's Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
10718-50: PLAAT, G.N. VAN DER (EINDRED.). - Gloria Parendi. Dagboeken van Willem Frederik. Stadhouder van Friesland, Groningen en Drenthe 1643-1649, 1651-1654.
25219-33: PLAAT, JACOMINE, VAN DER EN WINTER, HARM, JAN. - Een leven vol kleur. Stoffer Winter.
270909-158: PLAATJESALBUM. - Fryske doarpstoerren.
9818-25: PLAATJESALBUM KAHREL'S THEE. - Album der Thee-Kultuur op Java.
181119-01: PLAS, COR, VAN DER. - De 20e penning in Emmer-Erfscheidenveen. Ontstaan, werking en opheffing van een bijzonder erfpachtrecht.
18120-50: PLAS, JAN, VAN DER. - Herinneringen aan het oude Katwijk. Deel 1.
281219-65: PLAS, MICHEL, VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter.
26917-122: PLAS, HARM EN PLAS, WIM. - Religieus Erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden.
250909-4830: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1978.
250909-4825: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1967.
250909-4824: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1966.
250909-4107: PLEIJ, SANDER. - Man krijgt kind.
150119-24: PLENK, JOZEF JAKOB, VAN. / SOLINGEN, A. VAN. - Handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten van het vrouwelijke geslacht. / Het werktuiglyke der verlossing verklaard betoogd en herleidt tot één algemeen grondbeginsel.
250909-232: PLENTER, A. - As de komedie oflopen is.
31115-12: PLESSIS, S.I.M. DU. - The compatibility of science and philosophy in France / 1840-1940.
8122-10: Ploeg, W.H. van der - Twee eeuwen Stadskanaal.
1814-11: PLOEG, DURK, VAN DER. - De Swette Ferlein 1870-1995. Geschiedenis van het christelijk onderwijs te Veenwoudsterwal/Veenwouden
141120-13: PLOEG, H.W. VAN DER. - Van Klooster en Karspel / Van Ter Apel tot Sellingen.
191113-19: PLOEG, DURK, VAN DER. - De winter komt.
18120-16: PLOEG, KEES, VAN DER. - Damsters speulden honderd oet. Damster Stedelijk Harmonie Orkest (D.S.H.O.), Appingedam 1890-1990.
250909-1429: PLOEG, RANI, VAN DER EN ZINKSTOK, RUTH. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
10718-24: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten deel 2.
250909-2684: PLOEG, W.H. V.D. (EINDRED.). - Oude Pekela.... toch anders!
11113-21: PLOEG, DURK, VAN DER. - Deaden skrieme net. Gedichten.
250909-4222: PLOEG, PETER VAN DER. - Sporen van vernieling.
270909-101: PLOEG, W.H. VAN DER. - Kort verhaal van Stadskanaal. Streekhistorische schetsen.
180912-109: PLOEG, W.H. VAN DER. - Vertelsters uut de wildernis.
9315-150: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten.
250909-4015: PLOEG, P.H.W., VAN DER (RED.). - Liber Amicorum ac Collegarum dedicatus Johannes van Kampen.
220310-86: PLOEGER, DERK EN PLOEGER-EIMERS, CATHRIEN. - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door henzelf verteld.
15417-63: PLOMP, J. - Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog.
250909-969: POEL, J.A.C., DE. - De Poel 1550-1990.
241117-59: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
250909-3666: POEL, J.M.G. VAN DER. - Oude Nederlandse ploegen.
9818-22: POEL. J.M.G. VAN DER. - Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Een beknopt bibliografisch vademecum.
010610-18: POEL, DAVID, DE. - De illustrator geschetst. Het werk en leven van Jaap Kramer.
13522-19: Poel, Stefan, van der. - Tussen zieken, boeken en kikkers. De fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869).
25616-27: POEL, J.M.G. VAN DER EN REINDERS, C.G. - Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878).
18217-04: POEL, J.F. VAN DER. - List en bedrog.
28818-18: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2486: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926.
250909-2483: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928.
250909-2322: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928. HERDRUK.
250909-2323: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1929. HERDRUK.
250909-2321: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926. HERDRUK.
250909-2320: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1925. HERDRUK.
250909-2495: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
22117-133: POELMAN, FRITS EN ELENBAAS, PETER. - Groningen onbewolkt.
28818-19: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1932.
250909-4189: POINTL, FRANS. - De aanraking.
250909-4215: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
18319-54: POL, WILLEM. - De geschiedenis van GREMI. Een eeuw Groninger auto- en motorimport.
250909-779: POLL, WILLEM, VAN DE. - Ons prinselijk gezin in Friesland.
10918-06: POLLING, JANS. - Veur riepe vaoders.
220310-127: POLLMANN, P.G. - Donkere dagen. Toneelspel uit de geschiedenis van Groningen in vijf bedrijven (twaalf tonelen).
18818-18: POLMAN-VEENDORP, GERDA. - Een opdracht voor Jacob.
250909-2737: POMPE-POSTUMA, M. E.A. - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
271218-43: POORT, JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3.
13522-44: Poort, H.F. - Rudolph de Mepsche of De Faansche Gruwelen (1731).
18319-10: POORTINGA, D. - Genealogie van het geslacht Rop afkomstig van De Kopstaart te Rottum.
290812-06: POORTMAN, J. - Siebo Siebels` zwoare gaank (Het huus zonder locht). Deel I t/m IV.
250909-157: POORTMAN, J. - Drents geestesleven. Een bloemlezing uit de Drentse literatuur.
250909-218: POORTMAN, J. - Leven rond Schoneveld.
23114-14: POORTMAN, J. - Vlegeljoaren.
26917-40: POPMA, HENK EN POST, JAN. - Excelsior. G. Sierksma 80 jaar.
121118-50: POPPEMA, S.H. E.A. - Water ter verdediging. Vestingbouwkundige bijdragen.
250909-4310: POPPINGA, ONNO E.A. - Ostfriesland. Biographien aus dem Widerstand.
250909-5475: PORTA, A.G. - Alias Braudel.
230612-19: PORTER, R.F, E.O. - Flight identification of European raptors.
251016-142: POSSEL, J.T. E.A. - Ten Boer. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
19615-201: POST, FREEK EN SLAGTER, RUUD. - Varende Slagters. Een kroniek van Groninger binnen- en buitenvaarders.
14820-46: POST, FREEK. - Een zeemansdroom die werkelijkheid werd. Vrijmoedige herinneringen van Jurjen Hesseling.
281219-27: POST, HARM D. - Waar het schip aanmeert, is de liefde niet ver weg. De havenavonturen van Harm D. Post
26315-25: POST, ELVIN. - Groene vrijdag.
51020-59: POST, F. - Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600.
291121-18: Postema, Iwe. - Het slaapstee van diene fij en andere verhalen uit Leek en omgeving.
19913-137: POSTEMA, N.M. - Om ‘e wivedei hinne. Kreambrûkmen yn `e trye Fryslannen.
3417-31: POSTHUMUS, R. - Kerk en school in haar verband met de natuur, bestemming en regten der oude costerie- of schoolgoederen in Friesland in het gemeen en in Westdongeradeel in het bijzonder.
4321-26: POSTHUMUS-VAN EIJKELENBURG, LENNIE. - Kant aan de Staphorster toefmuts.
250909-4921: POSTHUMUS, N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543 - 1545.
250909-860: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit.
281219-17: POSTMA, J.U. - Tussen Overbosch en Oosterhoorn. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken.
250909-5683: POSTMA, THIJS. - Fokker. Bouwer aan de wereldluchtvaart.
250909-717: POSTMAN, NEIL. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van de 18de-eeuwse filosofen.
250909-3837: POT, COR. - Richard Tauber (1891-1948). Zanger zonder grenzen.
4321-33: POTJEWIJD, T. - Winschoten in oude ansichten deel 1.
161220-06: POTJEWIJD, KLAAS. - Erasmus of Rotterdam and his Praise of Folly. Three articles by Klaas Potjewijd.
4920-37: POTOK, CHAIM. - De hand van de golem.
300311-17: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and fairy tales about female labor, family and fertility. A seven-country comparison 1850-1990.
080310-25: POURRIOL, OLLIVIER. - Mefistowals.
5116-51: POWLING, SUZY - Uw mooiste bloementuin. Praktisch advies voor het kweken van meer dan 175 bloemen, struiken en bomen. Eenjarige-, vaste-, en rotstuinplanten, struiken, heesters en klimplanten, bekende bomen [ isbn 9789074777087 ]
27115-10: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
4419-45: PRAGER, HANS GEORG. - Retter ohne Ruhm. Das Abenteuer der Seenothilfe.
151212-44: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle tekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
250909-174: PRAKKE, H.J. (SAMENSTELLER). - Volksverhalen uit Drenthe of: de bruid waarom niemand danste.
250909-227: PRAKKE, H.J. - Drenthe Hoog Opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker.
10918-04: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
11721-09: PRANGER, JACCO. - Oud Musselkanaal en omliggende dorpen.
250909-1226: PRESCOTT, WILLIAM H. - The world of the Aztecs.
25619-09: PRICE, MUNRO. - The fall of the French monarchy. Louis XVI, Marie Antoinette and Baron de Breteuil.
250909-5450: PRICHARD, CARADOG. - In de maneschijn.
250909-2378: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
250909-1839: PRIJT, JAN. - Dou mie mor n lekker molleboontje.
250909-2984: PRINS, A.H.J. - Groningen middeleeuwse Hanzestad vanaf de waterkant.
19913-183: PRINS, P.J. - De Miskers. Een biografisch familieverhaal.
16720-42: PRINS, HENNY. - Seven songs of innocence.
16321-46: PRINS, JELLE E.A. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen.
3417-151: PRINS-SCHIMMEL, META A. - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
26917-125: PRINS-POORTER, P.A.C. - Onder het wakend oog van de stad. Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa.
270112-26: PRIOR, INGEBORG. - De clown en de acrobate. Een verboden liefde in nazi-Duitsland.
250909-5690: PRIOR, RUPERT. - Luchtvaart. De gouden jaren. Een geillustreerde bleomlezing.
250909-2796: PRIORI, A. - Honderd jaar kwalitietsbouw. Bouwbedrijf Eldering / de Vries honderd jaar 1892-1992.
251016-143: PRONK-WIERSEMA, L.M. EN DELVIGNE, J.J. - Het reilen van de zijl. Enkele 15e eeuwse regels van het Aduarderzijlvest.
231020-07: PROSE, W. - Voltooid verleden tijd. Een rijksschool in Heerenveen.
040910-19: PROTZ, ROGER. - Europese Bier Almanak.
31114-09: PROULX, E. ANNIE. - Steenstad.
31322-19: Provincie Atlas Zuid-Holland. - Grote Provincie Atlas. Zuid-Holland.
12322-07: Prud'homme van Reine, Ronald. - Admiraal Zilvervloot. Biografie van Piet Hein.
28514-147: PRUISMAN, KLAAS EN PRUISMAN, THOMAS. - Het naakte leven.
31317-47: PRUISMAN, THOMAS EN PRUISMAN, KLAAS. - Hellingvolk. Scheepsbouw langs het Winschoterdiep.
141013-27: PUCHINGER, G. (RED.). - Het Bachkoor in Nederland. Charles de Wolff, dirigent 1965-1998.
250909-1939: PUISTER, HENK. - Mit maddeln en spaddeln. Verhoalen.
5121-11: PUISTER, HENK. - Bliedschop veur t bezeren.
100312-07: PULKKINEN, RIIKKA. - De grens.
18120-36: PUNT, JANNES. - Meppel. Toen en nu.
151214-16: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
250909-3490: PYE, MICHAEL. - The Pirelli Calendar Album. The first twenty-five years.
21120-08: PYKE, DAVID EN MEDAWAR, JEAN. - Hoe Joodse geleerden Hitlers ondergang inluidden.
250909-1326: QUARTERMASTER REPLACEMENT TRAINING CENTER. - Historical and pictorial review Quartermaster Replacement Training Center. Camp Lee, Virginia, 1941.
250909-5490: QUEFFÉLEC, YANN. - De vrouw achter de horizon.
250909-5575: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt.
250909-5576: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn.
10919-21: RAANGS, K.A. EN NOORD, P. - V.V. Hunsingo Winsum-Obergum 75 jaar. 1 mei 1917-1 mei 1992.
250909-2384: RABBIE, J.M, BURGER, W. E.A. - De gemeente Peize. Een rapport samengesteld op grond van een algemeen maatschappelijk en cultureel onderzoek gehouden door het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht Juli-November, 1955.
22117-196: RADIER, HENDRIK. - De voogdij in het noorden en noord-oosten van ons land gedurende de middeleeuwen.
24720-05: RADZINSKY, EDWARD. - De laatste tsaar. Het drama van Nicolaas II.
21215-50: RAEMDONCK, HENRI. - Evangeliepeilingen. Geloofsverdieping voor de zondagen en feesten. Liturgische jaren A-B-C.
250909-4102: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes.
250909-4482: RAEYMAECKER, D.M.J. DE. - The ego under observation. Childpsychiatric study of 40 three year old low birthweight children and 40 three year old full term and bormal birthweight children.
4317-15: RAMAER, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 15. De Fransche Tijd (1795-1815).
23123-19: Ramakers, Bart (ed.). - Memento Mori. Sterben und Begraben in einem ruralen Grenzgebiet. / Sterven en begraven in een rurale grensregio.
250909-1321: RANKE-HEINEMANN, UTA. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit.
19913-184: RAPPOL, M. - In de bodem van Drenthe. Geologische gids met excursies.
261016-66: RASSIN, ERIC. - Niemand is uniek, behalve ik. Hoe je persoonlijkheid voortdurend verandert.
240910-194: RAST, FRIEDEMANN. - J. Bünting & Comp.1806-1981. Ein Ostfriesisches Handelshaus.
250909-3178: RAUWERDERHEM. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Rauwerderhem.
17313-110: RAVEN, RIEJA E.A. - De geschiedenis van landgoed Dennenrode 1922-2007.
21917-41: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
10921-71: RAWIE, JEAN PIERRE. - Wij volgen een voor een hetzelfde pad. De mooiste rouwgedichten.
250909-266: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1841. HERDRUK.
250909-265: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1837. HERDRUK.
250909-267: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1955. HERDRUK
71213-74: REDFIELD, JAMES E.A. - God en de toekomst van de mens. Persoonlijke groei in een stroomversnelling.
250909-5537: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte.
19913-245: REEDER, HAN (FOTOGRAFIE). - Nissen. Licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken.
250909-4311: REEKEN, ERICH, VON. - Berühmte Butenostfriesen.
250909-4069: REEN, TON VAN. - Het diepste blauw.
250909-1196: REES, LAURENCE. - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
25219-54: REESKAMP. J.H.E. - De Nederlandse Paardentram in oude ansichten.
311017-54: REEUWIJK, G.F. VAN. - Majesteit, uw trein staat gereed! De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland.
18818-13: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN E.A. (RED.). - Stadskernonderzoek in ontwikkeling.
7420-06: REIFLER, SAM. - I tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
17822-54: Reij, C.J., Hoogerheide, C. en Empel, C.G.J. - Boerderijenboek. Geschiedenis en naamgeving van alle boerderijen op Texel, hun eigenaren en bewoners. Deel 1, 2 en 3.
030711-68: REIJKEN, TIEMEN, VAN DER EN BIE, WILLEM, DE. - Dubbeldelft. Het veranderend beeld van een halve eeuw Delft.
250909-233: REIJNTJES, ROEL. - Mien liefste, ach, wat is met mij.
14222-29: Reinders, Pim. e.a. - Koffie in Nederland.
111216-36: REINDERS, G. - Rundveeteelt.
27218-81: REINDERS, KEES EN SCHREIBER, FRÉ (RED.). - Hoog boven laand en tied. Verzoamelde Grunneger gedichten van Jan Boer.
3417-99: REINDERS, C.G. - Rust'loos voorwaarts was hun streven. Aspecten van de agrarische revolutie in Groningen, in de periode vanaf het Réglement réformatoir uit 1749, tot de landbouwkrisis van 1880.
30614-22: REINDERS, ROELF. - Heen en weer op het Hogeland. Dagboek van een forens.
19721-21: REININGA, H.B. - Derk Sibolt Hovinga, dichter en boer. De waarheid achter de mythe.
150311-65: REININGA, H.B. - Hotel Faber. Geschiedenis van een familiehotel.
14222-10: Reinink, H.J. (schrijver voorwoord). - Vijl en zwaard. Spiegel van Groninger studentenleven 1815-1945.
22117-136: REKER, SIEMON. - Werk in uitvoering. Woorden in Oldambster boedelinventarissen vóór 1726.
251016-145: REKER, SIEMON. - Goidag! Taalgids Groningen.
301018-49: REKER, SIEMON. - Toal. Noord-Groningen. Een cursusboek Oost-Gronings in tien lessen.
231011-55: REKER, SIEMON EN HILLENGA, MARTIN. - Taal en teken. Vijftig korte bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur.
3721-08: REKER, SIEMON. - Deur 't dak zie ik de maan. Groninger liedteksten van Ede Staal.
12322-17: Reker, Siemon Jan Hendrik. - Het Groninger werkwoordsysteem en hoeven. Synchrone verbale morfologie in verandering.
18219-18: REKER, SIEMON. - Toal. Oost-Groningen. Een cursusboek Oost-Gronings in tien lessen.
031109-9: REKER, SIEMON. - Huitema, Bootsma en andere familienamen in Friesland anno 1947. Een retrogade lijst.
7622-18: Reker, Siemon. - Biografie van het Gronings 1200-2000. De taal van Groningen in 1001 stukken.
28219-19: REKER, SIEMON. - Wat stekt mij de poot! Toneel uit West, Noord en Oost (±1930, ±1940 en 1973). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
10918-36: REKER, SIEMON. - Vrij gelijkvormig, en allen daar door niet onaangenaam.
15621-12: REKER, SIEMON. - Hou is dat? Het dialect van Groningen.
31322-44: Reker, Siemon. - Bolt, Hoeksema en andere familienamen in Groningen anno 1947. Een retrogade lijst.
51119-21: REKER, SIEMON. - Toal. West-Groningen. Een cursusboek West-Gronings in tien lessen.
271017-23: REKER, SIEMON. - Dikke woorden. Bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten.
4321-19: REKER, SIEMON. - Dat dou ik die nait noa. Ede Staal zuzooiend op zondagochtend.
251016-147: REKER, SIEMON. - Voornamen van alle Groningers (1600-1811).
120511-81: RENARD, HÉLÈNE. - Voorbij dit leven. Religie en wetenschap over het bestaan na de dood.
26718-55: RENTENAAR-BAKKER, NEL. - Efkes gloimen.
26917-128: REUNIECOMMISSIE. - 130 jaar openbaar lager onderwijs Ulrum 1877-2007.
18214-21: REUSSIEN, J.G.J. - Tussen Oost-Friesland en New Orleans. Genealogie van de familie Reussien.
151211-10: REVE, GERARD. - Het boek van violet en dood.
240812-11: REVE, GERARD. - Het boek vna violet en dood.
24720-39: REVIUS, JACOBUS. - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer. Boek 5 (1578-1619).
7322-27: Reyer, Herbert (Herausgeber). - Aurich im Nationalsozialismus.
15119-23: REYER, HERBERT. - Ostfriesland zwischen Republik ud Diktatur.
28219-20: REYNDERS, SYNCO E.A. - De wildeboudel van t begun. Groninger literatuur van 1830-1850. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
31318-24: REYNTJES, G.M. - Groningen en ommelanden 1580-1594.
250909-2522: REYSOO, HENK (EINDRED.). - Bomen over Noordwôl.
7322-17: Rhebergen, Jan (tekst). - Schoonheid in zwartwit. De exlibris van Nico J. Bulder.
3417-152: RHIJN, K.H. VAN E.A. - Vindicat atque Polit 69ste Lustrum Groninger Universiteit.
250909-2792: RHIJN, C.H. VAN. - Templa Groningana. De Martini Kerk, de A Kerk, de Nieuwe Kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Groningen.
15810-65: RHIJN, J. VAN (RED.). - Rotterdam van A tot Z. Over personen, gebeurtenissen en instellingen van toen en nu in woord en beeld.
141013-21: RHODE, CARL C. (TEKST). - Zomeravondpost. Jos van der Sommen.
150211-06: RICE, LUANNE. - Terug naar huis.
250909-5585: RICE, BEN. - Poddy en Dingan.
81122-25: Richarz, Klaus. - Vogelveldgids van Europa.
181218-50: RICHTER, RALF. - Ivan Hirst. Brittischer Offizier und Manager der Volkswagenaufbaus. Heft 8. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
171116-25: RICKE, H. (TEKST). - A.D. Copier. Trilogie in glas.
2719-55: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude anischtkaarten deel 2.
250909-4678: RIDDER, J.G. DE. - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren Protestantisme in het Westland 1566-1966.
18818-59: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude anischtkaarten.
9517-34: RIDDERBOS, BERNHARD EN VEEN, HENK, VAN. - Om iets te weten van oude meesters. De Vlaamse Primitieven - herontdekking, waardering en onderzoek.
250909-1817: RIDDERING, J.H. - De wereld deur ?n Grunneger bekeken.
250909-1856: RIDDERING, J.H. - Schetsen, laidjes en vertelsels, oet Stad en Lande en van Wiedweg.
191121-14: Riddering, J.H. en Wolthuis, G.G. - Lijst van door Groningers geschreven werken vanaf de middeleeuwen tot heden ten dage.
5520-10: RIEMEN, ROB. - Adel van de geest. Een vergeten ideaal.
31017-26: RIEMENS, JAAP. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
29917-35: RIEMERS-LAHNSTEIN, CONNY. - Kleurrijke knipsels.
250909-927: RIEMERSMA, TRIENUS. - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945.
21313-17: RIENSTRA, JEHANNES (FOAROPWURD). - Mantgumer mjitte. De ferse en forhalen bikroand yn de priisfragen 1958, 1959 en 1960 fan it Rely Jorritsma Founs.
050113-38: RIEPMA, B. - Herkenning en verwondering. Vertelsels uir het verleden van DSW Stadspark.
151121-16: Riesen, Wouter, van. - Albarta ten Oever.
270909-137: RIETEMA, J. - Pluustergoud. Grönneger verhoalen.
13522-01: Rietveld-van Wingerden, Marjoke. - Jeugdtijdschriften in Nederland en Vlaanderen 1757-1942. Bibliografie.
111216-18: RIEZLER, SIGMUND, VON. - Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwicklung dargestellt.
250909-1421: RIGHART, HANS EN RAMAKERS, JAN. - Steigers weg! Bouw-en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945 - 1981.
250909-5912: RIJK, PETER, DE. - Alles over namen.
8122-21: Rijkaart & Partners. - Roelofs Den Ham. Een open boek.
281022-22: Rijke, P.J. de. - Hoogtepunten van de Friese cartografie. Kaarten van provincie, goenn, grietenijen. Plattegronden van steden en dorpen. Verveningen, slatten, dijken.
250909-2275: RIJKEN VAN OLST, H. - De provincie Groningen en overig Nederland. Een statistische analyse van de Groningse bijdrage tot de nationale welvaart en van het aandeel daarin, dat Groningen ontvangt.
51020-09: RIJS, BART. - Het hemels vaderland. Hollanders in Siberie.
011110-33: RIJSWIJK, HANS. - Het Nieuwe Glas. Een eigenzinnige wijk in Hoorn.
23320-04: RIKSEN, ROANLD. - Shiatsu kosmetiek. Methodiek.
23320-03: RIKSEN, ROANLD. - Shiatsu kosmetiek.
8416-26: RILEY, NOËL. - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
180112-61: RINGE, SHARON H. AND KIM, H.C. PAUL (ED.). - Literary encounters with the reign of God.
10320-01: RINSEMA, T.J. - Meppel en het water.
250909-210: RINSEMA, T.J. - Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003. 150 jaar gemeentehuis in Meppel.
18120-37: RINSEMA, T.J. - Oranje en Meppel 1785-2001.
17313-112: RINSEMA, T. J. - Honderd jaar Concordia.
18120-38: RINSEMA, T.J. - Joden in Meppel 1940-1945.
250909-5464: RIOTTA, GIANNI. - Vuurwerk in de ochtend.
070120-16: RIPPELINO, ANGELO MARIA. - Magisch Praag.
251019-13: RISPENS, M. - Met het oegh (oog) op de toekomst. 100 jaar Christelijk onderwijs in Munnekezijl.
250909-1416: RITTER, P.H. - De donkere poort. Een boek behelzende tal van Persoonlijke Herinneringen van vooraanstaande Mannen, Stemmingsbeelden, Indrukken, Beschouwingen, Belangrijke en onbelangrijke gebeurtenissen, Verhalen en Anecdoten over Nederland in de jaren 1914 - 1918.
110313-11: RITTERBAND, OLLY. - Ik wol net dea.
17822-37: Ritzema van Ikema, J.B. e.a. - Dam naar Ameland.
22117-137: RITZEMA, JAN PIETER. - Winsum-Obergum in oude ansichtkaarten.
050113-29: RITZEMA, PIETER (EINDRED.). - Groeten uit Spijk. Spiek vrouger en nou.
23715-13: RITZEMA VAN IKEMA, K.J. - Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis
14820-06: RIVIERA-ILSEN, ANKIE, LA. - Har libbensferhaal. Geertje Pieters Hoogland. / Zijn levensverhaal. Justus Fredrik Ilsen.
250909-5693: ROBERTS, PETER. - Veteran & vintage cars. Hundreds of magnificent cars, their makers and drivers.
010811-33: ROBERTSON, PAMELA (ED.). - Charles Rennie Mackintosh. The architectural papers.
281219-33: RODDA, EMILY. - Deltora 3. De Rattenstad.
21018-53: RODENBURG, A. - Oud Rijswijk.
19913-17: RODERS, S. - Honderd jaar vereeniging van handelaren, gevestigd te Groningen . 1847-1947. Eenige grepen uit hare geschiedenis.
19913-246: ROEKEL. JOOP, VAN. - Groninger stadsgezichten 1910 - 1930. Lithografieën van Ferdinand van Wolde (1891-1945).
250909-2507: ROEKEL, JOOP, VAN E.A. - Groningen overbrugd. Dertig en één bijzondere bruggen in de stad en provincie Groningen.
14222-60: Roekel, Chris, van. - Focus op Oosterbeek.
250909-4405: ROEKEL, JOOP, VAN EN AALTINK, YVONNE. - Vruchten van Minerva. Bekroonde romantische werken 1824-1851.
131220-19: ROEKEL, JOOP, VAN. - De schildersfamilie Wassenbergh en een palet van tijdgenoten.
250909-2960: ROELANTS, J.M.A. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het hondervijftig-jarig bestaan van de Groote Societeit te Groningen opgericht 1 november 1765.
231011-92: ROELOFS, LERUS. - Nait wied weg.
231011-91: ROELOFS, LERUS. - De keersvlam.
220310-129: ROELOFS, LERUS. - Van nijs.
220310-128: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
241117-28: ROELOFS, J. (VOORWOORD). - Vereeniging Friesch-Groningsche Coöp. Beetwortelsuikerfabriek. Gedenkschrift 1913-1938.
250909-1901: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
250909-1834: ROELOFS, LERUS. - Tussen tied en altied.
22718-51: ROEPER, VIBEKE E.A. - De Batavia te water.
250909-1538: ROES, JAN. - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns 1887-1901.
8618-16: ROESINK-DIETERS, G.D. (VOORWOORD). - Drouwenermond 150 jaar.
15617-52: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
2719-30: ROEST, HANS. - Overijssel bevrijd.
250909-1276: ROEST, BERT. - Reading the book of history. Intellectual Contexts and Educational Functions of Franciscan Historiography 1226-ca. 1350.
250909-5107: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
71213-117: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAART, THEO. - Een plaats van bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
250909-4683: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAKKER, BOUDEWIJN. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
261016-14: ROFFEL, ROEL J. - Rumoer in 's-Heerenkerke. Een realistische streekroman.
2719-46: ROGERS, ANTHONY. - Battle over Malta. Aircraft losses and crash sites 1940-42.
250909-3495: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, kantwerk en handweven.
51015-191: ROGGENKAMP, C. - De zeevaartschool van Delfzijl in het vijfde kwart van haar bestaan.
30614-68: ROGGENKAMP, C. - 100 jaar Zeevaartschool Delfzijl 1856-1956. Van School voor Nijverheid en Zeevaart tot Noorderkweekschool voor de Zeevaart
9821-35: ROGGEVEEN, LEONARD. - De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling.
250909-1451: ROMBACH, J.H. - Nederland en het Rode Kruis.
121009-42: ROMBOUT, JAN E.A. (RED.). - Dr. S. van Mesdagkliniek Opengesloten.
260312-149: ROMEIN, T.A. - De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861.
9315-61: ROMEIN, THOMAS. - Neoclassicisme in Friesland. Terband.
250909-24: RÖMER, CHR. U. G. (RED.). - Bibelhandschriften. Bibeldrucke. Gutenbergbibel in Offenburg.
26718-42: ROMIJN, WIM. - Van ploegpaard tot polopony.
140110-41: ROMIJN, WIM. - Het boerenpaard. De laatste omgang.
181119-28: ROMPELMAN, MATTANA. - Als kinderen vragen. De afscheiding van 1834 voor kinderen verteld.
15518-34: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland. Een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland. Tevens een speurtocht naar de bouwprincipes van de kerk.
29119-29: RONNER, DICK (RED.). - Kerken met een leeuw in De Marne. Ulrum - Niekerk - Vierhuizen.
130420-26: ROOBOL, FEMKE. - De laatste winter.
060211-28: ROODBERGEN, SAKE E.A. - Kievit tussen pet en wet. Hijkes en Sijkes.
250909-3953: ROODBERGEN, SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
20919-37: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - De historie van een Brabants boerenhuis. De musealisering van het platteland.
24921-09: ROOIJEN, J.J. VAN E.A. - 100 jaar Openbaar Onderwijs in Ruischerbrug. Ruischerbrugschool.
250909-4720: ROOKER, P.M. - Enkhuizen. Gister is voorbij.
6720-18: ROOS, DOEKE. - Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen.
290812-09: ROOS, JEANNE EN EIJNDHOEVN, RIA, VAN. - Koken als een kok. Intervieuws, recepten en tips van twintig beroemde chef-koks uit Nederland en België.
16720-15: ROOSE, LODE. - Anna Bijns. Een rederijkster uit de hervormingstijd.
020911-18: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vader op zoon. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900-1950.
24720-06: ROOSEVELT, FRANKLIN D. (BEGELEIDENDE BOODSCHAP). - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen - en - pacht. Voor de Periode, geeindigd 30 Juni, 1944.
5118-31: ROOT, GINEKE. - Kralensieraden gehaakt en gebreid.
051010-32: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
31322-47: Rose, Romani. - De nationaalsocialistische volkenmoord op de Sinti en Roma. Catalogus over de permanente expositie in blok 13 van het Staatsmuseum Auschwitz-Birkenau.
51020-51: ROSENBERG, MARTINA. - Moeder, wanneer ga je nu eens dood? Als de zorg voor je ouders een beproeving wordt.
250909-4704: ROSENBERG, H.P.R. EN BOOIJ, R.J. DE. (RED.). - Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.
141117-20: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
5217-07: ROSENBOOM, THOMAS. - Publieke werken.
151121-17: Rosendahl, Rob. - Oldambt. Gedichten.
24921-18: ROSENFIELD, JOHN. - Japanese Arts of the Heian Period: 794-1185.
28217-16: ROSNAY, TATIANA DE. - Het huis waar jij van hield.
8122-08: Rossem, V.T. van en Vredenberg, J. - Presikhaaf. Een naoorlogse wijk in Arnhem.
10221-23: ROSSIER, F.C.M. - Mystiek in Frankrijk. Zoektochten naar de Romaanse mens. Deel XVIII: Een pelgrimstocht naar Bourgogne.
250909-2643: ROSSUM, FRANS, VAN (TEKST). - Van Lauwerszee tot Dollard tou. 125 jaar waterstaatkundig beheer van stad en ommelanden door de Provinciale Waterstaat.
19615-172: ROSSUM, G.M. VAN. - Onder de hemel van Skylge.
221119-15: ROTH, PHILIP. - Operatie Shylock.
22217-24: ROTH-BODJADZHIEV, GERTRUD. - Studien zur Bedeutung der Vögel in der mittelalterlichen Tafelmalerei.
3721-48: ROTH, PHILIP. - Alleman.
10414-25: ROTTHIER, RUDI. - De Koranroute.
51121-51: Rottine, J.P. e.a. - Fan sutelskou nei sylskou. 50 jier G.W.S-skouwen.
130213-25: ROUSSELET, JOSETTE EN LAVEDRINE, ANNE. - De Mediterrane eetgewoonte. Een bron van gezondheid.
8416-44: ROUWELIER, HANNIE. - Steen en huid.
30315-05: ROY, DENISE. - Mindfulness voor moeders.
250909-4081: ROYEN, HELEEN VAN. - De ontsnapping.
261016-26: ROYEN, C.J. VAN E.A. - Homo res sacra homini. Bijdragen Prof. Dr. H.J. Prakke aangeboden bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen.
26315-03: ROYEN, HELEEN VAN. - De mannentester.
110313-12: ROZENDAL, ANDERS M. - Werom nei Steinwert.
4119-14: RÖZER, MARCEL. - Zo vader. Een keuze voor de Waffen-ss die generaties lang nadreunt.
13522-27: Rubens-Onnes, Anneke. - Opduin. Een wandelend huis.
250909-4473: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
250909-1886: RUBINGH, JANKA. - n blokje in t ronde. Gedichten met foto’s.
71213-27: RUBINSTEIN, RENATE. - Wat vliegt de tijd!
250909-1356: RUDE, GEORGE. - Europe in the 18th Century. Aristocracy & the Bourgeois Challenge.
28222-31: Rudy, Sytze, Harry e.a. - Vera Almanak 1967.
250909-1161: RUFFLE, JOHN. - Heritage of the Pharaohs. An introduction to Egyptian Archaeology.
051010-54: RUIJSSENAARS, ERIC E.A. - 40 jaar Vegro 1959-1999. Een historisch overzicht van Groothandel Vegro B.V.
10918-37: RUITEN, JOEP, VAN EN ZEE, SYTSE, VAN DER. - Het verhaal van de Groninger kerken. Van Waterspuwer tot Hondenslager / Van Focke tot Festival.
22718-55: RUITENBERG, PETER. - Westfriese Streekwoorde.
250909-718: RUITER, WILLLEM, DE. - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan.
8917-18: RULLMANN, MIRJAM (EINDRED.). - Dromen van het Paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
25618-03: RULOF, JOZEF. - Een blik in het hiernamaals.
250909-1021: RÜMKE - VAN HOORN, M. E.A. - De Van Hoorns van Oosternieland.
20510-12: RUSHDIE, SALMAN. - De grond onder haar voeten.
130420-37: RUSHDIE, SALMAN. - Shalimar de clown.
141117-06: RUSSCHEN, JANNES. - De Marne. Land van dijken en wierden.
250909-2985: RUST-DIJKEMA, E. (SAMENSTELLING). - Zeeheldenbuurt. Westerhaven in Groningen.
8122-04: Rutgers, Henk Jan. - Zuidlaren toen en nu.
250909-3939: RUTGERS, A. - Vogels van Australie Deel 1 en 2.
250909-2603: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug.
51119-22: RUTGERS, S.J. EN AMERIKA, KASPER. - 700 Jaar Kolham. Van veen en heide tot gasbel.
9821-36: RUTGERS VAN DER LOEFF, AN. - De kinderkaravaan.
17223-08: Rutten, Willibrord. - De vreselijkste aller harpijen. Pokkenepidemieen en pokkenbestrijding in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw: een sociaal-historische en historisch-demografische studie.
15815-29: RUTTING, RAYMOND. - The Art of News. Photography.
10119-44: RUYSSENAARS, KÄTHE EN THELEN, TON. - Käthe Ruyssenaars. Vrienden voor het leven.
250909-5390: SA, SHAN. - Keizerin.
221110-13: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld. Complete editie: 1. Reis naar India. 2. De andere kant van de wereld.
290812-25: SAAL, C.D. E.A. - Bedreigd bestaan. De sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen.
150310-34: SAALTINK, H.W. (ANNOTATIES EN INLEIDING). - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
10417-49: SAFRAI, SJMUEL. - Een volk met een land. Het ontstaan van het jodendom.
250909-5549: SAGAN, FRANÇOISE. - Bloed van waterverf.
080310-37: SAGAN, FRANÇOISE. - Een roerloos onweer.
10520-35: SAGE, ANGIE. - Septimus Heap. Boek één: Magiek.
281219-02: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd.
19615-203: SALVERDA, JOHAN. - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
27218-12: SÄLZER, SABINE EN DICKHAUT, SEBASTIAN. - Basic cooking. Smakelijk, goed en snel koken.
31518-47: SANDEN, WIJNAND, VAN DER. - Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen.
18619-36: SANDERS, ROEL. - Schilders van Drenthe.
18319-03: SANDERS, ROEL. - De wonderbaorlijke reizen en aovonturen van meneer Prikkebien.
250909-2218: SANDERS, ROEL. - De kerk met de zwaan. Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk uit Zuidwolde.
250909-241: SANDERS, ROEL. - Blui in november.
250909-4300: SANDERS, HELMUT. - Die Bevölkerungsentwicklung im Kreise Wittmund seit des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bodenarten.
26319-40: SANDERS, R. - 75 jaar Christelijk Lager Onderwijs in Schuinesloot 1915-1990.
4720-22: SANDT, HUUB, VAN DE AND FLUSSER, DAVID. - The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity.
23715-32: SANTE, J.W. VAN. - Westzaan in oude ansichten.
190410-17: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004.
131221-10: Sap-Akkerman, Nies. - Miekemauchie. Vertelsters veur lutjekes.
8920-12: SAP-AKKERMAN, NIES. - Boetenkaande. Mengelmous 2.
250909-3140: SAPPEMEER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-5523: SARNO, LOUIS. - Het lied van het regenwoud.
18319-35: SAS, HANS. - Mien Hogelaand.
31122-44: Sassen, G. - Ter Apel in oude ansichten.
121009-43: SASSEN, A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964 - 1989. Verslag van de Lustrumviering.
250909-3207: SATELLIETBEELDATLAS. - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
250909-336: SCHAAFSMA, C. EN ARENDS-LUINGE, M. (RED.). - Een nieuwe kijk op het oude Eelde.
250909-1491: SCHAAFSMA, CATHRINUS EN ODDING, ALBERT. - Jan Pelleboer. Weerman en dorpsmens.
231020-53: SCHAAFSMA, ERICA. - Met de camera door het Lauwersmeergebied.
10320-02: SCHAAFSMA, C. E.A. - Gij kent mij: ik ben de Bulgaar. Eelde's tweede bijnamenboek.
250909-291: SCHAAFSMA, C. - Uit Eelde's jongste eeuw. Verandering in veelvoud.
8416-52: SCHAALMA, ALBERT. - Epyllion. Het Boek van de Eerste tijd. Een reconstructie / een hommage.
250909-1653: SCHAAP, DICK (TEKST). - Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer
19615-144: SCHAAPMAN, ERWIN J. - Zuudlaordermaark, 700 jaar?
22217-34: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
7622-02: Schackmann, Wil. - De proefkolonie.
131220-03: SCHAFER, LOTHAR. - Popper.
250909-4844: SCHAGEN, TOON, VAN (EINDRED.). - Jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de RKVV R.P.C. 10 jan. 1931-1981.
250909-403: SCHAICK, G. VAN. - De erfenis uit Haarlem voor Femmechie en Jaopik van Dwingel. Een drentsch verhaal.
251016-44: SCHAIK, P. VAN EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. (RED.). - Geschiedenis van Smallingerland.
51121-74: Schaik, J.I. van. - 't Kampereiland.
151212-45: SCHAIK, EVA, VAN EN VRIES, ALEX, DE. - Open Circle. NND/Galili Dance.
250909-2417: SCHAIK, REMI, VAN E.A. (RED.). - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
11019-28: SCHAIK, REMI, VAN. - Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering.
280412-11: SCHALKWIJK, H.J. VAN. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
5121-05: SCHAME, SIMON. - De Amerikaanse toekomst. Een geschiedenis.
16321-24: SCHARLOO, MARJAN (RED.). - Teylers Museum 1784-2009. Een reis door de tijd.
14222-33: Schauer, Th. en Caspari, C. - Elseviers Alpengids. Met meer dan 700 kleurenafbeeldingen van planten, dieren, stenen en mineralen.
181119-71: SCHEELE, PETER. - Onbekendegod.nl.
101213-05: SCHEEPMAKER, ANNE. - Nachthonger. Gerechten die het daglicht niet kunnen verdragen.
22718-07: SCHEEPSTRA, JEANNE EN STAM, ANNEBET. - Kook-kalender.
20419-52: SCHEEPVAART. - Vom Seenotkreuzer zum Strassenkreuzer. Bremen-Munchen 1987. Die Theodor Heuss schreibt Transport-Geschichte.
20419-27: SCHEERS, M.C. - Twintig jaar Stichting Woonhuismonument.
050219-50: SCHEFFER, C. EN NIEMEIJER, A.F.J. - Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland 1850-1945.
141117-34: SCHELHAAS, H. E.A. (RED.). - Historische kerken in Overijssel.
120712-21: SCHELL, ALEXANDER, VAN. - Levensgevallen en mengelwerken van Alexander van Schell, deelgenoot der ongelukken van Frederik, vrijheer van der Trenck.
250909-5194: SCHELLART, A.I.J.M. EN ZIJL, PIET HEIN. - Kijk op kastelen.
250909-353: SCHELT. L.H. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo.
12316-175: SCHELTEMA, H.J. E.A. (RED.). - Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit. 1815-1965.
12316-123: SCHELTENS, B. E.A. - Fotoboek Loppersum / Garrelsweer / Wirdum.
141210-23: SCHELTENS, WIL (RED.). - Swaarde kraaien. Vattiende schriefwedstried.
250909-1958: SCHELTENS, WIL (RED.). - Wonderliek. Achtst schriefwedstried in Grunneger streektoal.
4216-134: SCHELTENS, WIL EN SCHELTENS, BEN. - Een zelfbewust dorp. Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
141210-24: SCHELTENS, WIL (RED.). - Rötterd. Twaalfde schriefwedstried.
250909-1030: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH. M. - De Rotterdamse familie van Mierop en verwante geslachten. Deel I: (1585)1660-1755(1784).
19913-185: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging `Ons Dorpshuis` 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
250909-385: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging ‘Ons Dorpshuis’ 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
17313-10: SCHEPERS, J.B. - Groningen als Hanzestad.
250909-42: SCHEPERS, KEES. - Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies. Deel I, II en III.
281217-48: SCHEPPER, VERONIQUE, DE. - Kant uit Brugse kerken en kloosters.
4216-135: SCHERINGS, H. - Van zaaiviool tot aftakas. Agrarische bedrijvigheid in Middagherland van 1900 tot 1990.
141210-12: SCHERPENBERG, FRANS FERDINAND, VAN. - De notificatie van het wisselprotest.
250909-2920: SCHERPHUIS, A. - 25 Jaar Prof. Heymansstichting Groningen.
250909-72: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
250909-4889: SCHIJNDEL, W. VAN (SAMENSTELLING). - Jubieleumuitgave v.v. Gemert 1912-1982.
250909-2720: SCHIJVE, AD E.A. (RED.). - Altijd meer welsprekendheid. 125 jaar Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn.
08012013-02: SCHILDERS, ED (TEKST). - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
111216-27: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Utrecht ca. 1905. Schaal 1:25.000.
250909-5094: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. (RED.). - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
7322-18: Schillemans, Robert en Knol, Egge. - Adam Camerarius. Een Groninger schilder uit de 17de eeuw.
191121-21: Schiller, Friedrich. - Maria Stuart. Tragedie in vijf bedrijven.
311016-30: SCHILLING, TON (SAMENSTELLING). - Spoor, onze generaal door zijn vrienden en soldaten.
08012013-27: SCHILT, JEROEN EN WERF, JOUKE, VAN DER. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
281219-10: SCHIMMEL, J.A. EN SIEPENBEEK, PETER. - Oud Nijmegen begin deze eeuw.
250909-5103: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A., BARON E.A. - Gezichten in Rheden en Rozendaal.
191118-24: SCHIPPER, BOB E.A. (LUSTRUMCOMMISSIE). - Groninger Studenten Roeivereniging Aegir 1878-2003.
250909-1114: SCHLESINGER, ARTHUR M. - De duizend dagen. John F. Kennedy in het Witte Huis. Deel 1 en deel 2.
250909-4304: SCHLICHT, ELISABETH E.A. - Das Bilderbuch von der Ems.
61115-46: SCHMID, IREEN. - Buxus.
22718-27: SCHMIDT, HORST. - Rashoenders.
19913-215: SCHMIDT-BETERSEN, J. - Wörterbuch und Sprachlehre der Nordfriesischen Sprache und Mundart von Fohr und Umrum.
250909-5363: SCHMITTER, ELKE. - Lichte dwalingen.
21317-19: SCHNEIDER, ROBERT. - Jan van Leiden. Het wonderbaarlijke leven van Jan van Beukels.
250909-3902: SCHNEIDER, BERNHARD. - Kooi- en volièrevogels. Huisvesting, verzorging, voeding. Waardevolle tips voor het fokken.
16214-64: SCHNEIDER, ROLF E.A. - De 100 mooiste kathedralen van de wereld.
250909-5295: SCHNITZLER, ARTHUR. - Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
250909-1133: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. Deel I.
19721-03: SCHOEMAKER, FRIDA. - Sleen van zes tot twaalf.
250909-4780: SCHOEVERS, S. EN JONG, L.W.M. DE. - Een bank boekje. 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
131109-5: SCHOGT, PHILIBERT. - Daalder.
17822-50: Schol, Teunis. - Ruimte voor religie op Terschelling.
251019-61: SCHOL, AAD. - Texelse jutters.
22117-73: SCHOLTE, HENK E.A. (SAMENSTELLING). - Liesterlaidjes. Een bundeling van 33 liedjes uit vijf lespakketten, in gecorrigeerde versie.
150311-106: SCHOLTE, HENK. - Vervrömd. Grunneger gedichten mit vertoalen in t Oostfrais deur Carl Heinz Dirks.
220310-208: SCHOLTEN, H.J. EN VAREKAMP, J.N. - AAS Architecten. Gemeentekantoor Leyweg | Den Haag. Aanmelding Architecten Selectie. November 2004.
250909-2668: SCHOLTEN, F.T. - Rombout Verhulst in Groningen. Zeventiende eeuwse praalgraven in Midwolde en Stedum.
090710-50: SCHOLTMEIJER, H. - Woordenboek van de Overijsselse Dialecten deel 1, 2 en 3. Het Huis A, B en C.
130213-33: SCHOLTMEYER-KNAPPER, SIET. - Mengelmous 4. Kinderteut.
19615-180: SCHOLZ, FRANK E.A. (RED.). - Ostfriesland. Natur, Landschaft, Menschen, Schicksale. Ein Lesebuch. Schlütersche /
19819-03: SCHOMAKER, LAMBERT. - Verhalen uit Valthermond deel 2.
25520-30: SCHOMAKER-LANGENTEILEN, ALWIN. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1961.
250909-2772: SCHONEVELD, JAN EN VISSCHER, GUUS. - Op zoek naar Villa Cruoninga.
251016-149: SCHONEVELD, JAN. - Groninger kerken en hun schilderingen.
14222-47: Schonfelder, Peter en Ingrid - Thieme's gids voor geneeskrachtige planten.
250909-4958: SCHOONBROOD, M. EN GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Tweede reeks.
250909-5799: SCHOONOORD, D.C.L. (RED.). - Honderd Jaargangen Marineblad.
08012013-28: SCHOOR, HENK, VAN DE E.A. - NS laat bouwen. Stations sinds 1980.
18319-22: SCHORREN, DERWIN (SAMENSTELLING). - Onner zoo'n gewölf van blauwe lucht. Een bloemlezing met gedichten van de Groninger dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
13522-26: Schortinghuis, Derk. - Van het volk is niets bekend geworden. Dagboeknotities van Guitje Klaassen van Dijk, Voogd van Rottum 1865-1908.
10918-74: SCHORTINGHUIS, D.H. - Cleyn eilant Rottum.
250909-5142: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek.
311016-08: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het eind der 18e eeuw.
161110-26: SCHOTSMAN, C.J. - Wat een verandering in zoo weynige jaaren. Van republiek tot koninkrijk.
22318-11: SCHOTT, RUDOLF. - Bo Yin Ra, meester van deze tijd.
8713-04: SCHOUSTRA, FENNO L. - Onder de maat. Frieslands allerkleinsten.
250909-843: SCHOUSTRA, FENNO L. - Een halve eeuw Elfstedentochten.
250909-5104: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse historiën.
051010-43: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN. - Dieren uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijvig.
250909-4028: SCHOUTEN, DICK. - De pleitbezorger.
20817-21: SCHRAUWERS, ARNO. - Hugo de Vries. Grondlegger van de moderne evolutiebiologie.
6514-22: SCHREIBER, FRÉ. - Ommelandse raais. Strunen deur Grunnen.
3417-59: SCHREIBER, FRÉ (SAMENSTELLING). - Baistachteg. Grunneger daaierntaimkes.
26316-33: SCHREIBER, FRÉ. - Der gaait n domie veurbie. Van domies en aander kerkvolk.
251016-70: SCHREIBER, FRÉ EN DIJKEN, ANNIE, VAN. - Midwintertied. Van Suntermeerten tot Lichtmis.
20419-23: SCHREIBER, FRE. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
301011-12: SCHREIBER, GISELA. - De magie van wierook. Ontdek de positieve invloed van wierrookgeuren in huis.
250909-1981: SCHREIBER, FRÉ EN STEKETEE, KEES. - Der is meziek ien t dörp.
130213-34: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 1. Knijlaidjes.
91015-16: SCHREIBER, FRÉ. - Kwispeltureg. Meer dan 1000 vragen over Groningen, Groningers, Gronings.
070412-32: SCHREIBER, FRÉ. - Paasgebruiken in de provincie Groningen en omstreken.
28514-81: SCHREIBER, FRÉ. - Toalsman Fré. Stukjes te kraant oet.
250909-1913: SCHREIBER, FRÉ. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
8122-16: Schreiner, Jan. - De werphengel als volmaakt vistuig.
250909-5590: SCHREINER, MARGIT. - Huis, vrouwen, sex.
4720-23: SCHREURS, NICO F.M. (ED.). - Welche unendliche Fülle offenbart sich da. Die Wirkungsgeschichte von Schleiermachers Reden uber die Religion. Papers read at the Symposium of the Theological Faculty Tilburg, Tilburg, 15 april 1999.
16913-50: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. E.A. - Proosdijveld Beek. Een woonwijk langs eeuwenoude wegen.
231020-55: SCHRIJVERS, PIET. - Ik kan de muzen niet haten. Over poetische geestdrift en stoicijnse standvastigheid.
12316-53: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Groninger koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
12316-52: "SCHRIJVERSKOLLECTIEF "DE KLEINE K". " - Droom te koop. 108 sprookjes zoals ze de ronde doen in Groningen. Sprookjes en andere fantasiën.
261016-68: SCHRÖDER, M.J. - Handleiding bij het onderwijs in receptuur.
250909-4046: SCHRÖDER, ALLARD. - Grover.
26315-10: SCHRÖDER, ALLARD. - De hydrograaf.
12316-126: SCHROOR, MEINDERT. - Stadstaat Groningen. De Groninger stadsrechten en buitenbezittingen 1612-2000.
250909-2652: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Het Groninger landschap.
4216-177: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen.
271017-36: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736).
23123-21: Schroor, Meindert. - Rurale metropool. Bevolking, migratie en financien van de stad Groningen ten tijde van de Republiek (1595-1795).
250909-5249: SCHRUBBE-POTS, EMILY. - Designing Brands. Market succes through graphic distinction.
15815-23: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
31317-28: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Album van Oud-Groningen.
250909-3045: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen.
250909-3028: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo was Groningen 1919-1939.
250909-2736: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1918.
250909-2950: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
250909-2816: SCHUITEMA MEIJER, A.T. EN VEEN, K., VAN DER. - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
250909-2808: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen.
250909-2074: SCHUITEMA MEIJER, A.T. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
160312-32: SCHUITEMAKER, D. (RED.). - Jubileumuitgave Landbouwcourant 1978. 15 jaar VBB – 75 jaar Landbouwcourant.
250909-3334: SCHULLER TOT PEURSUM - MEIJER, J. (TEKST). - Jan Ensing 1819-1894 tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen.
16813-32: SCHULLER, ROBERT A. - Geloof in de God die in u gelooft. Het geheim van zelfrespect.
17418-07: SCHULTE, N. - Siddhi's zweven naar een ideaal leven.
14222-26: Schulte, A.G. - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad.
181119-10: SCHULTE, A.G. - Kerken in Gelderland.
220711-39: SCHULTEN, H.G.M. - 60 Jaar Twentsche Kabelfabriek in woord en beeld.
10921-24: SCHULZE, INGO. - Simpele Story's. Roman in 29 vertellingen.
28514-150: SCHURER, ANTON. - Herdenkingsboekje 15 jaar Vereniging Indië Militairen Groningen. V.I.M. 1988-2003.
23715-07: SCHUSTER, GEORG. - Geheime Gesellschaften, Verbindungen und Orden.
3417-160: SCHUT, E. - De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796.
12316-127: SCHUT, E. - Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela's 1683 - 1942.
250909-1054: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
6218-14: SCHUTTEN, JAN PAUL. - Kinderen van Amsterdam.
29822-13: Schutter, G.N. - Kloosters in Stad en Lande. Gids voor de kloosterkaart in het klooster Ter Apel.
250909-1105: SCHUTTEVAER, H. - Vijftien generaties. De geschiedenis van een Nederlands geslacht (1480-1980).
22117-40: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
9315-23: SCHUUR, H.L.G. - Vijftig jaar Vereniging voor Volksvermaken in Wijster 1945-1995.
18619-29: SCHUURMAN, H. - Tange-Alteveer. Poort van Westerwolde. Tange-Alteveer in woord en beeld.
3218-02: SCHUURMANS, RENSE. - Groeten uit Dennenoord. Van het besloten platteland naar de open stad. Meer dan honderd jaar psychiatrische zorg en alles wat daarbij hoort.
20919-06: SCHUURMANS, RENSE. - Udema Gieten1904-1995. Een exportslagerij in een Drents dorp.
51015-162: SCHUURMANS, W.M.J. E.A. - Gastvrijheid Lodge 1915-1990 Groningen - London.
250909-4355: SCHUURMANS, A.A.M. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groningen / Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
21018-44: SCHWABEDISSEN, TIM. - Gestrandet. Schiffsunglucke vor der Noordseekuste.
091012-16: SCHWARTZ, BRIAN. - A world of villages. A six-journey through Africa and Asia.
050113-09: SCHWARTZ, ERIKA EN COLMAN, CAROL. - Boordevol energie in 10 dagen. Het natuurlijke energieprogramma om uw vermoeidheid defintief te bestrijden.
11114-04: SCHWARZ, CHRISTINA. - Alles is ijdelheid.
250909-5386: SCHWARZ, CHRISTINA. - Onder het ijs.
250909-4494: SCHWARZ, CHRISTIAN EN SCHALK, CHRISTOPH. - De praktijk van de natuurlijke gemeente-ontwikkeling.
250909-1261: SCHWARZWÄLDER, HERBERT. - Blick auf Bremen. Ansichten ? Vogelschauen ? Stadtpläne vom 16.-19. Jahrhundert.
16913-62: SCHWENCKE, JOHAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten.
61218-50: SCHWENCKE, JOHAN. - Wandelingen door oud-Den Haag.
22217-03: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Engeland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
22217-04: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Duitsland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
61218-51: SCHWENCKE, JOHAN. - Oud Den Haag. Over mensen en dingen die voorbijgingen.
250909-5527: SCHWERDTFEGER, MALIN. - Café Saratoga.
9219-19: SCOTT, MICHAEL. - De Alchemist. De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel.
301018-71: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
301018-65: SEABY, PETER AND PUTVEY, P. FRANK. - Coins of England and the United Kingdom.
130912-01: SEDARIS, DAVID. - Eekhrn zkt eekhrn. Een klien bestiarium.
170620-34: SEGHERS, ANNA. - Transit.
250909-4030: SEGHERS, GRETA. - Het geheimzinnige leven van Angèle Manteau.
3721-17: SEIDEL, H. - Meedhuizen en omgeving.
14820-34: SEIDEL, JURGEN. - De hoofdrekenares.
81122-05: Seidell, Jaap en Halberstadt, Jutka. - Jongleren met voeding. Kleine en grote vragen over een leven lang gezond eten.
15417-39: SEIJBEL, MAARTEN EN VELDMAN, AART. - Orgels rond het IJsselmeer.
250909-668: SEITZ, MARGIT. - Meditatie voor iedereen. Overzicht van meditatie-technieken, met astrologisch advies voor de meest geschikte persoonlijke methode.
180112-50: SEIWERT, LOTHAR. - Meer tijd. Minder haast en minder stress door effectieve tijdplanning. Zo bepaalt u uw successen zelf door consequente tijdplanning en een effectieve arbeidsmethodiek.
080310-26: SELLO DUIKER, K. - Het stille geweld van dromen.
181119-47: SEMBACH, KLAUS-JURGEN. - Jugendstil. De utopie van de verzoening.
131221-20: Sembach, Klaus-Jurgen. - Jugendstil. De utopie van de verzoening.
8618-39: SENNEMA, P. E.A. - 75 jaar Christelijk onderwijs in Grijpskerk. School met de Bijbel Chr. Basisschool De Regenboog.
020320-50: SENS, BERIT I. - Architectuur en stedebouw in Zeeland 1850-1945.
250909-4145: SEPERS, HENRY. - De zondaars.
9821-49: SEPETYS, RUTA. - Schaduwliefde.
191121-44: Sepp. - Dag- en nachtvlinders.
140811-39: SEPP, JAN CHRISTIAAN. - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas.
250909-4643: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN, J.H. E.A. (RED.).  - Gelderse steden omsingeld.
281217-51: SEVENSMA, W.S. - Beknopte geschiedenis van het kostuum.
050219-17: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd 1279- 1979. Herinneringen en oude verhalen.
100113-05: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - De geheimen van de zee.
14222-62: Shakespeare, William en Unzner, Christa. - Romeo en Julia.
250909-5369: SHAMSIE, KAMILA. - Kartografie.
250909-5535: SHAN, DARREN. - De grote freakshow.
2315-12: SHAPIRO, LAURA. - Perfection Salad. Woman and cooking at the turn of the century.
13318-14: SHARMA, ROBIN. - Julians weg. Zelf je lot bepalen of de 7 stappen naar zelfbewustwording.
11114-09: SHARMA, S.K. EN SINGH, BALKUMAND. - Yoga. Een gids voor gezond leven.
250909-5285: SHARMA, AKHIL. - Een gehoorzame vader.
150211-10: SHAW, PATRICIA. - Sterren in het zand.
2719-47: SHAW, MICHAEL. - No 1 Squadron.
250909-5415: SHERIDAN, PETER. - Dankzij Dublin.
91113-12: SHERRY, FRANK. - Pacific Passions. The European Struggle for Power in the Great Ocean in the Age of Exploration.
21421-10: SHORT, JOHN RENNIE. - The world through maps. A history of cartography.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

4/1