Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23218-09: LIDELL, LUCY. - Lichaam en geest in harmonie. Gids voor zelfontplooiing en groter lichamelijk bewustzijn.
8917-24: LIEBERGEN, L.C.B.M. (EINDRED.). - Modeste Barok. Beeldwerk in Brabant in de zeventiende en achttiende eeuw.
231020-63: LIEBURG, M.J. VAN. - Een eeuw thuiszorg in Rotterdam 1901-2001.
20419-56: LIEBURG, MART J. VAN. - Het Sint Laurensinstituut 1651-1857-2007. De geschiedenis van de katholieke charitas te Rotterdam.
090117-17: KNOL. LIEFKE. - Het babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
240112-22: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glasontwerper | Glaskunstenaar.
210119-33: LIEFKES, REINO. - A.D. Copier. Glass designer / Glass Artist.
250909-29: LIEFTINCK, G.I. - Problemen met betrekking tot het Zutphens-Gronings Maelant-handschrift.
11519-04: 1983 ACHTERHOEK EN LIEMERS 6. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1983.
11519-05: 1984 ACHTERHOEK EN LIEMERS 7. - Jaarboek Achterhoek en Liemers 1984.
250909-4446: LIER, MARJAN, VAN. - Wakker worden op je werk. Coach jezelf naar meer plezier in je werk.
250909-4450: LIER, MARJAN, VAN. - Nooit meer werken. Op zoek naar bezieling in je werk.
250909-337: LIER, J. VAN EN TONKENS, J. - Hedendaagsche historie van het landschap Drenthe.
180111-44: LIER, J. VAN. - Verhandeling over de Drentsche slangen en adders.
300311-13: LIER, H.H. VAN. - Mijnen en mensen in Spanje. De praktijk van het Nationaal-Syndicalisme.
151214-09: LIERE, F.A. VAN. - De beeldende kunst in de St. Jozefkerk te Groningen.
170620-07: LIETEBOEKJE. - Frysk Lieteboekje for eltsenien,
271120-03: LIEWES, DINA. - Sin ende Soetheit. Hemelse gerechten gebaseerd op 16de eeuwse recepten en 16de en 17de eeuwse poezie.
010213-03: LIFSHEY, EARL. - The housewares story. A history of the american housewares industry.
6214-32: LIGTENBERG, CORIEN EN SMOOK, CAROLINE. - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld.
070120-30: LIGTENDAG, W.A. - De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870.
9219-12: LIGTERINK, G.H. - De landverhuizers. Emigratie naar Noord-Amerika uit het Gelders-Westfaals grensgebied tussen de jaren 1830-1850.
101213-39: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers. Kultuur-historische schetsen uit het Groninger Westerkwartier.
250909-4688: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 oktober 1944.
250909-3313: LIGTHART, JAN EN SCHEEPSTRA, H. - De wereld in!
270909-188: LIJNDRAJER, K. - Drente?s recht op sessie ter Generaliteit.
16913-29: LIKING, WEREWERE. - Afgesneden herinneringen.
171116-15: COMPACT PROVINCIE ATLAS. LIMBURG. - Compact Provincie Atlas. Limburg.
1619-38: LIMBURG, H.K. E.A. - 50 jaar School met de Bijbel Het Visnet - Grafhorst 1952-2002.
250909-4914: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Derde aflevering.
250909-4915: DE MONUMENTEN VAN GESCHIEDENIS EN KUNST IN DE PROVINCIE LIMBURG. - De monumenten van geschiedenis en kunst in de provincie Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vierde aflevering.
070120-13: LIMBURG STIRUM-VAN DER WILLIGEN, C. VAN EN LANSCHOT, C.M. VAN. - Kookboek Tesselschade - Arbeid Adelt. Verzamelde recepten.
250909-5293: LINDBERGH, JUDITH. - Bibrau het Vikingkind.
141013-10: LINDBLAD, J. THOMAS. - Sweden's Trade with the Dutch Republic 1738-1795. A quantitative analysis of the relationship between economic growth and international trade in the eighteenth century.
141117-19: LINDEN, ROB, VAN DER. - Het logboek van Brandaan.
170112-24: LINDEN, W.H. VAN DER. - Jacobus Boelen 1733-1958 Amsterdam.
150311-175: LINDEN, L.F. VAN DER (HOOFDRED.). E.A. - Stadskanaal Genealogische Dag 2001.
231020-39: LINDEN, CORT, VAN DEN EN VISSER, JOH. B. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Officieel Programma voor de festiviteiten ter gelegenheid van het huwelijk van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana en zijne Doorluchtige Hoogheid Prins Bernard - op 7 januari 1937 - gedurende de feestweek 4-9 januari 1937 te Groningen.
14520-41: LINDEN, CAREL, TER. - Wat doe ik hier in Godsnaam? Een zoektocht.
281119-01: LINDERS, JOKE. - Ik hou zo van de Gouden Boekjes. Het verhaal van de Gouden Boekjes in Nederland.
17218-02: LINDERS, JOKE. - Doe nooit wat je moeder zegt. Annie M.G. Schmidt, de geschiedenis van haar schrijverschap.
091012-05: LINDOP, GREVEL. - The Opium-Eater. A Life of Thomas De Quincey.
250909-4997: LINTELO, B.H.A. E.A. (RED.). - Honderd jaar katholiek Twente 1853-1953.
11019-04: LINTHORST HOMAN, J. - Het stiefkind Drenthe. Werd en wordt Drenthe miskend? Korte beschouwingen.
271218-02: LINTHORST HOMAN, J. - Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe.
220310-170: LINTHORST HOMAN, J. - Drenthe’s rechtsgroei.
250909-1441: LINZEL, J. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers ter gelegenheid van zijn 10-jarig bestaan.
18316-24: LIST, GERRY VAN DER. - Altijd november.
250909-4017: LIT, ROBERT, VAN. - Een tweesnijdend zwaard. Vijfentwintig jaar Stichting Werken der Johanniter Orde in Nederland en der Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht.
21018-11: LIT, ROBERT, VAN EN PLUIJMEN, ELKE. - Sint Sebastiaansdoelen. Haags Historisch Museum.
311016-20: LIU, TAI. - Discord in Zion: the puritan divines and the puritan revolution 1640-1660.
281217-39: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA. - Nationale Kleederdrachten.
5118-28: LIVESTRO-NIEUWENHUIS, FEA. - Die jakken en rokken dragen. Brabantse klederdrachten en streeksieraden.
31114-13: LLOYD, JOSIE & REES, EMLYN. - Oude liefde roest niet.
28513-23: LODEWIJK, TOM. - Het boek van de tulp.
191113-18: LODEWIJK, H. - De Snikke. In famyljeferhaal.
250909-5734: LOEFF, J.J. - Oog in ?t zeil. Driehonderd jaar geschiedenis van de pleziervaart in Nederland.
250909-2278: LOENEN, H.W.W. VAN. - Van Nicolaas tot Nederlands-Hervormd. Acht eeuwen Harener dorpskerk.
250909-5329: LOFTHOUSE, JACQUI. - De maagdentempel.
19118-28: LOGUE, ANTONIA. - Schaduwgevecht.
12316-170: LOHMAN, R. - Instructie voor den nachtschout.
12316-171: LOHMAN, R. - Instructie voor de agenten van politie te Groningen.
71220-17: LOHMANN, MICHAEL. - Deltas vogelgids.
140811-45: LOMBARY, W. - Hoenders van de wereld.
1613-30: LOMBOK, PAIT EN DONTJE, DERK. - Oet `t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ‘n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
250909-4162: LONG, ROBERT. - Wat wil je nou.
090910-17: LOO, TESSA, DE. - De meisjes van de suikerwerkfabriek. Verhalen.
9916-25: LOO, TESSA DE. - Verraad me niet.
250909-5068: LOO-VAN BOVEN, H.E. VAN E.A. - 125 jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs in Oldebroek-?t Loo.
220310-123: LOOIJENGA, KLAAS J. - Snorrepieperij.
150411-47: LOOIJENGA, K.J. - Jeugdherinnerns van n Muntendammer Kouvreter.
070412-03: LOOMAN, H.J. - Op glad ijs. Over schaatsen en schaatsenrijders.
250909-5724: LOOMEIJER, FRITS (SAMENSTELLER). - Vijfenzeventig jaar Oranje 'Eén der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen.
8920-45: LOOMEIJER, FRITS R. - Zeilende kustvaarders.
8920-46: LOOMEIJER, FRITS R. - De driemastschoener Oosterschelde.
1619-21: LOON, E. VAN. - Het grondreglement voor de waterschappen in de provincie Groningen. 2de, 3de, 4de en 5de stuk.
16516-09: LOON, J. VAN EN BOER. M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
18818-46: LOONSTRA, J. E.A. - Tien eeuwen Hunze. Renaissance van een oerstroomdal.
131211-31: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in Beeld * *
250909-5862: LOOSJES, J. - De Gereformeerde Kerk van Ameland 1611-1816.
24521-26: LOOSJES, A. - Noord-Holland in beeld. Deel 3.
23715-31: LOOSJES, ADRIAAN. - Beschrijving van de Zaanlandsche dorpen.
131211-32: LOOSJES, A. - Overijssel en Drente in beeld.
131211-33: LOOSJES, A. - Overijssel, Friesland, Groningen en Drente in beeld.
250909-3549: LOOTSMA, BART EN DAMEN, HÉLÈNE (RED.). - A star is born. De stad als podium.
91113-66: GRONINGEN / LOPPERSUM. - Groningen Loppersum. Stafkaart Loppersum.
23715-27: LORD, M.G. - Voor altijd, je Barbie. De officieuze biografie van een echte pop.
12917-07: LORD, GABRIELLE. - Complot 365. Januari.
250909-4208: LOREIS, HECTOR-JAN. - De bevrijding van Sandor Töröl.
311016-10: LORENZO, LAURA. - Het kleine edelstenen lexicon. De geneeskrachtige werking van edelstenen en hun toepassing.
030711-20: LORIE, PETER EN GARRATT, COLIN. - Stoomtreinen uit heel de wereld.
101218-37: LORM, JAN RUDOLPH, DE. - Amsterdams goud en zilver.
30315-11: LOTZ, JIM. - The Mounties. The history of the Royal Canadian Mounted Police.
250909-4049: LOUW, EDITH ERI. - Ravens Imperium.
260312-114: LOUWERSE, P. - Het beleg en ontzet van Groningen.
14415-07: LOUWES, H.D. - Redevoeringen 1930-1941.
261115-20: LOVESEY, NENIA. - Punto Tagliato Lace.
29917-31: LOWE, DAVID AND RICHARDS, JACK. - The city of lace.
250909-4247: LÖWENSTEYN, FRIED. - De gouden rand.
250909-3980: LOXTON, HOWARD, HOEDEMAN, J.J. - Katterassen.
250909-5679: LOXTON, HOWARD. - Railways.
220310-191: LUBBERS, GERRIT EN LUBBERS, EILERT. - Anne Woudwijk.
301119-02: LUBECK,WALTER. - Het Reiki Handboek. De weg van de helende liefde.
270909-211: LUBLINK, WIEBO. - Terschelling in zicht! Belevenissen van een bakkerszoon, 1954-1964.
20919-45: LUCADO BISHOP, JENNA. - Nooit meer saai. Stoer geloven.
161220-22: LUCEBERT. - Van de afgrond en de luchtmens. De eerste vier bundels.
220310-124: LUCHTENBERG, KUNNY. - Tussen moan en mörn.
18214-37: LUCHTENBERG, KUNNY. - Rondomrond.
250909-632: LUDEMAN, JOH. CHRISTOPH. - "Triumph-zaal, van astrologische voorzeggingen; of de nieuwe spiegel der waerelt, van den roemverdienende philosophische, genees, en planeetkundige doctor Joh. Christoph. Ludeman."
10417-41: LÜDEMANN, GERD EN ÖZEN, ALF. - De opstanding van Jezus. Een historische benadering.
311016-26: LUDWIG, ALLAN I. - Graven Images. New England Stonecarving and its Symbols, 1650-1815.
121009-16: LUGINBÜHL, YVES (GENERAL ED.). - Mediterranean Landscape.
141117-16: LUGTENBORG, KLAAS GERT. - De reus van Vierverlaten. 13.000 Mensen in bieten en suiker.
281217-17: LUIDENS, JACOB. - Oud en nieuw universiteit. Memoires van Jacob Luidens.
250909-3395: LUIJTEN, GER E.A. (EDITORS). - Dawn of the Golden Age. Northern Netherlandish Art 1580-1620.
250909-4122: LUIJTERS, GUUS. - De omgekeerde wereld. 12 verhalen.
121009-48: LUIK, WILLEM, VAN (EINDRED.). - Freud, de sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
23114-04: LUINGE, BAS. - Laot de haon maor kreien. Drèèntse verhaolen.
141117-39: LUINING, HIDDE J. - Veroordeeld tot graver. Graven voor de O.T. in Noord-Nederland1940-1945.
250909-2467: LUINSTRA, P. - Duizend jaar Oldekerk.
25219-11: LUITING, G.H. - Luiting's uit Winterswijk. Een familiegeschiedenis.
251016-130: LUITJENS-DIJKVELD STOL, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
250909-992: LUK, A.M. - Het geslacht Luk en Van Luijk. Een onderzoek in het Westland.
250909-835: LUKAS. - De helpende hân. It evangeelje fan Jezus Kristus sa’t Lukas it biskreaun hat.
3417-92: LUNING, M.H. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk te Noordlaren.
241220-11: LUNING, H.M. - De buitenplaatsen Meerlust Bloemert Meerwijk. Van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord.
250909-3861: LUNING, H.M. - Duiventillen in Drenthe, een heerlijk recht ?
250909-2274: LUNING, H.M. - Haren in de 80-jarige oorlog. Van katholiek tot protestant.
181218-49: LUPA, MARKUS. - Da Werk der Britten. Volkswagenwerk und Besatzungsmacht 1945-1949. Heft 2. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
19913-70: LUPPENS, JENNY EN WILDEMAN, ALBERT. - Als karyatiden konden vertellen. De geschiedenis van het 19e eeuwse Winschoter koopmanshuis Blijhamsterstraat 13 met bijbehorende fabriek Torenstraat 36.
180912-73: LURING, ALBERT E.A. - 75 jaar Christelijk Onderwijs in Tange-Alteveer.
51015-180: LUSERKE, MARTIN. - Das Wrack des Raubschiffs. Phantatische Geschichten von der Wattenküste.
15914-70: LUTGERT, W.H. - Ab Origine Flexibilis. Luchtmacht Stafschool 1949-1992. Supplement.
51015-60: LUTH, G. - De verzamelde werken van J.H. Neuteboom. Verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds.
281117-25: LUTTIK, SANDER EN WILDE, FRITS, DE (RED.). - Op pad langs Rijnlandse dorpskerken.
250909-4312: LUTZE, EBERHARD. - Bremen.
2719-41: LYALL, GAVIN (ED.). - The War in the Air 1939-1945. Freedom's Battle Volume II.
250909-1758: MAAIER, JAN. - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
140911-29: MAAIER, HAARM E.A. - Slisterstaintjes.
24521-52: MAANEN, RUDI, VAN (REDACTIEVOORZITTER) E.A. - Leids Jaarboekje 2012.
9818-16: MAARS, JAAP. - De belevenissen en levensbeschouwingen van de laatste vrachtrijder met paard-en-wagen, bodedienst in Holland, Oudkarspel-Alkmaar vice versa.
080310-8: MAARSEN, JACQUELINE VAN. - De erflaters.
010213-19: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
16913-23: MAATHAI, WANGARI. - Ongebroken.
23717-15: MACDONALD, JOHN. - Memoirs of a eighteenth-century footman.
250909-1295: MACDONOGH, GILES. - Frederic the Great. A life in Deed and Letters.
250909-572: MACKAY, SHENA. - Heligoland.
040111-84: MACKAY, JAMES. - Railway Antiques.
20519-17: MACKENNY, RICHARD. - Sixteenth Century Europe. Expansion and Conflict.
9219-33: MACLAVERTY, BERNARD. - De leerschool van de anatomie.
250909-116: MAGNIN, J.S. - Geschiedkundig overzigt van de besturen, die, voor de herstelling van Nederland in 1814, elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Derde stuk, eerste gedeelte. Loopende van het jaar 1522 tot het jaar 1580.
4321-27: MAGNIN, J.S. - Overzigt der kerkelijke geschiedenis van Drenthe.
250909-2864: MAK, P.H.M. - Tachtig jaar Groningsche Muziekvereeniging. 1905-1985.
28219-30: MAK, GERARDA. - Alleen met velen. Het verhaal van mijn moeder.
250909-1148: MAK, GEERT. - De goede stad.
8319-19: MAK, GEERT EN STIPRIAAN, RENE, VAN. - Ooggetuigen van de wereldgeschiedenis in meer dan honderd reportages. Geillustreerde editie.
17817-03: MAK, GEERT. - De eeuw van mijn vader.
10417-42: MAKARIAN, CHISTIAN. - Maria. Een vrouwenleven.
4620-26: TICHELAAR MAKKUM. - 300 Jaar Makkumer Aardewerk 1660-1960.
250909-5781: MALMBERG, THURE EN NEIMANN, ARNOLD. - The white ships.
250909-424: MALORY, THOMAS.  -   Tales of King Arthur.
16813-06: MALOUF, JACQUE. - Koken met paddestoelen. Meer dan 70 inspirerende recepten.
91113-07: MAN, HERMAN DE. - Heilig Pietje de Booy.
111216-23: MANDERS, JO. - Samoerai, zwaard des doods. Hoe de mannen desondanks hun identiteit wisten te bewaren.
19118-01: MANGUEL, ALBERTO. - Een geschiedenis van het lezen.
250909-77: MANKOWITZ, WOLF. - Het leven van Edgar Allan Poe (1809-1849).
070120-08: MANN, A.T. - The Round Art. The Astrology of Time and Space.
6220-04: MANNING, FREDERIC. - Geslacht.
170112-10: MANSFIELD, SALLY. - Pasta.
3915-39: MANTE, AXEL. - Ein Niederdeutsches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte de XIV. Jahrhunderts.
15414-15: MÁRAI, SÁNDOR. - Gloed.
3721-43: MARAI, SANDOR. - Vrede op Ithaca.
6720-47: MARAI, SANDOR. - Land, land!
6720-48: MARAI, SANDOR. - De nacht voor de scheiding.
8917-52: MARAI, SANDOR. - Kentering van een huwelijk.
8319-39: MARAI, SANDOR. - De opstandigen.
250909-5560: MARAIN, ELISABETH. - Waskowski.
20817-15: MARCHIS, VITTORIO. - Von Braun. De nazi-raketbouwer die de Amerikanen naar de maan bracht.
250909-1837: MAREMA, E. - Op gevoarleke poadn. Toneelspul ien drei bedrieven.
250909-691: MARGOLIS, CHAR. - Char. Het medium.
250909-3910: MARK, R.R.P. VAN DER. - Siereenden.
250909-4715: MARK-HOEVERS, SUZAN, VAN DER. - Huize Groeneweg. De historie van een eeuwenoud gebouw in Gouda.
250909-4350: MARK, GJALT, VAN DER. - Een bekende onbekende. Leven en Werken van Anthony Winkler Prins.
040910-48: MARK, R.R.P. VAN DER. - Krielkippen.
250909-1106: MARKS, RICHARD AND PAYNE, ANN. - British Heraldry from it?s origins to c. 1800.
250909-4802: MARKVOORT, WIM (EINDRED.). - Krabbels & Babbels Jubileumuitgave 50 jaar 1930-1980.
301018-17: MARLANTES, KARL. - Matterhorn. Roman over de oorlog in Vietnam.
6514-52: MARLANTES, KARL. - Oorlog voeren.
121118-26: MARNEMAN. - De geschiedenis van het verre verleden van het Marne-eiland en eenige hoofdstukken over verschillende onderwerpen uit lateren tijd.
7420-27: PUBLIUS VERGILIUS MARO. - Veel werd hij over land en zee gedreven. Het epos van Aeneas I.
28818-60: MARQUARDT, KARL HEINZ. - Eighteenth-century Rigs and Rigging.
250909-2813: MARRINK, HANNY, VRIES, HARMEN, DE EN WEERDT, INA, VAN DER. - Groninger Mozart Ensemble 1975 - 1985.
231109-24: MARS, K. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Harderwijk zesmaal beschreven. 1598 ? 1639 ? 1648 ? 1654 ? 1741 ? 1844.
250909-3802: MARSH, J.B.T. - The story of the Jubilee Singers with their songs.
13216-10: MARSMAN, JOHN. - Voetbalvereniging Hattum 75 jaar 1918-1993.
250909-3343: MARSMAN, EDDIE (TEKST). - 99 Frames in 99.
5421-13: MARSMAN, EDDIE, BROEKHUIS, TON EN MIEDEMA, HANS. - Een wijde blik verruimt het denken.
22117-71: MARTE, EMMA. - Schroaper & maaier.
9315-177: MARTELS, ZWEDER, VON (RED.). - Oefenschool der muzen, werkplaats der wetenschap. De stichting van de Groninger Academie in 1614.
21018-04: MARTENS VAN SEVENHOVEN, M.A. - Jonkheer Mr. A.H. Martens van Sevenhoven. Een keuze uit zijn geschriften.
15914-77: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Binnenvaart onder stoom. Met de beste groeten van ...
15914-76: MARTENS, ROB EN WESTRA, LIEUWE. - Aanzien van de oude visserij. Met de beste groeten van ...
250909-5435: MARTIN, EMER. - Meer brood, meer brood!
111216-30: MARTIN, MARIJKE. - Tussen traditie en vernieuwing. Ruimtelijke transformaties van Maastricht 1650-1905.
250909-5684: MARTIN, GÜNTHER EN NIEL, ALFRED. - Spoorwegbrevier. Verrassende verhalen over treinen en reizen.
121009-8: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
121009-9: MARTINA, ROY. - Wat ben je waard.
121009-11: MARTINA, ROY. - Vitaal naar een natuurlijk gewicht. Fat Warrior.
17218-21: MARTINA, ROY. - Je bent een kampioen! + Kampioenjournaal ( 38 p.). Geheimen om je emotionele blokkades te doorbreken.
13318-12: MARTINA, ROY. - Emotioneel evenwicht. Van hard werken naar moeiteloosheid: het pad naar innerlijke vrede en heling.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
19913-242: MARTINET, JAN. - De schilder Hendrik Werkman.
91113-67: GRONINGEN / MARUM. - Groningen / Marum. Stafkaart Maruml.
251019-56: MARYSON, W.J. - De Grote Legende. Eerste Boek: Het Lied van de onsterfelijke (1).
19615-199: MAST, R.K. - Onder zeil en stoom. De zeemansjaren van de Delfszijlster kapitein T.J. Bogeholt (1896-1915).
22318-23: MAST, W. VAN DER. - Praktijk en patroon van recente Nederlandse groepsmigraties.
18319-56: MAST, RINZE KOOP. - Groninger Rotterdammer Stoomboot Maatschappij (1876-1989).
10819-38: MATAS, CAROL. - Het is oorlog geweest.
250909-25: MATHIJSSEN, MARITA. - Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch.
160312-11: MATKOWITZ, H.P. EN RASKIN-SCHMITZ, J.L. - 2000 handige keukentips.
23717-12: MATTHEW, DONALD. - Atlas of medieval Europe.
250909-440: MATTHIESSEN, PETER. - Bone by bone.
9315-78: MATTHIJS, A.A. - Genealogisch kwartierstaat van Theo Johan Matthijs.
250909-3758: MAY, ROBIN. - De opera.
18415-05: MAY, JULIAN. - Dearm van Orion. Deel 2 De Kronieken van Rampart.
28815-12: MAY, JULIAN. - De getijden van Blenholma. 2e boek van Boreal.
17418-30: MAYER-THURMAN, CHRISTA C. - Textiles in the Art Institute of Chicago.
250909-3839: MCCARTHY, ALBERT. - Big Band Jazz.
250909-5561: MCCARTY, MARY. - Vogels van Amerika.
61218-38: MCCOURT, FRANK. - De as van mijn moeder. Een Ierse herinnering.
10417-43: MCDANNELL, COLLEEN EN LANG, BERNHARD. - De Hemel. Een aardse geschiedenis.
16321-23: MCDERMID, VAL. - Een duister domein.
18120-22: MCEWAN, IAN. - De brief in Berlijn.
090611-11: MCGAW, JUDITH A. - Most wonderful machine. Mechanization and social change in Berkshire paper making, 1801-1885.
250909-5351: MCGOWAN, HEATHER. - Scholing.
221111-04: MCGREGOR, ELIZABETH. - Eiland van licht.
281217-68: MCHOY, PETER. - Praktisch handboek snoeien.
2719-43: MCKINSTRY, LEO. - Huricane. Victor of the Battle of Britain.
2719-42: MCKINSTRY, LEO. - Spitfire. Portrait of a legend.
9916-20: MCLEOD, CYNTHIA. - Tweemaal Mariënburg.
25710-17: MCMAHON, DEIRDRE. - Republicans & Imperialists. Anglo-Irish relations in the 1930s.
5217-23: MCNAB, ANDY. - Agressor.
30614-52: MCNEILLIE, ANDREW. - Elseviers duivengids. 179 duiverassen. Meer dan 200 afbeeldingen in kleur.
180111-11: MCNEILLY, MARK. - Sun Tzu and the art of modern warfare.
040910-32: MECKSEPPER, CORD. - Stadt im Wandel. Kunst und Kultur des Bürgertums in Norddeutschland 1150-1650.
140811-24: MEDEFIND, HEINZ. - Dat was Londen. Rijkdom en armoede in de grootste stad der wereld.
27918-05: MEDEMA, THEO. - Nostalgisch gezicht Gorredijk e.o.
181119-67: MEDEMA, HENK P. - Eén doop. De weg van discipelschap.
250909-374: MEDENDORP, JAN D. - Oud Zuidlaren in woord en beeld.
9821-03: MEDENDORP, J.D. - Zuidlaren in oude ansichten.
16214-45: MEDITERRAAN. - Handboek mediterraan. Recepten, tips en kneepjes, duidelijk register.
250909-1141: MEE, CHARLES L. - Hoog spel. Onderhandelen op topniveau door de eeuwen heen.
250909-3129: MEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Meeden.
4119-28: MEEDENDORP, TEIO. - Otto Eerelman 1839 - 1926.
250909-2978: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - Honderd maanden De Zwarte Hond 1985- 1992. Karelse Van der Meer Architecten.
250909-3040: MEER, JURJEN, VAN DER E.A. (RED.). - De stand van De Zwarte Hond 1992-1995. Karelse Van der Meer Architecten.
3417-147: MEER, J.K.H. VAN DER. - Patriotten in Groningen 1780-1795.
250909-5059: MEERDINK, J. - Zeist 1811-1815. Inlijving en bevrijding.
161220-02: MEERMAN, JACQUES. - 1001 koks. Over de Arabische invloed op de Europese keuken.
250909-1077: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen I. Drenthe.
4216-34: MEERTENS, P.J. (RED.). - Nederlands repertorium van familienamen III. Groningen.
51119-44: MEES, HANS E.A. - Herman Mees.
271118-25: MEESTER, MARIET. - De mythische oom.
250909-4424: MEESTER, KARIN. - Dochters.
20519-01: MEESTER, MARIET. - Koloniekak. Leven in een gevangenisdorp. De twintigste eeuw in Veenhuizen.
250909-1781: MEESTERS, WOLF. - Grethe uit de blauwe Engel.
250909-5577: MEHENDALE, SAMEER S. - Heliosis.
160312-22: MEIDE, DIEDERIK, VAN DER E.A. - Gerestaureerd Groningen. Restauratie en rehabilitatie van historische waardevolle gebouwen in de binnenstad van Groningen 1975 - 1985.
150311-54: MEIHUIZEN, L.S. - J. Heidema, I. ir. 1870-1940.
20419-38: MEIJER, M.L.J. - Onderwijs in Amersfoort 1850-1920. Een voorwerp van aanhoudende zorg.
19618-51: MEIJER, GERARD LUTKE. - Het levend verleden van Schiedam. Autobiografie van de branderstad.
111216-21: MEIJER, S.J. - Een en ander in verband met het Oera Linda Bok.
250909-2414: MEIJER, K. (RED.). - Uneswido in Westerwalde. Historisch gedenkboek ?Onstwedde 1100?.
140110-16: MEIJER, MIRJAM, DE (VOORWOORD). - De eerste pervinzioale.
281219-68: MEIJER, FIK. - Jezus & de vijfde evangelist.
250909-4187: MEIJER, DAPHNE. - De bezoeking.
19615-115: MEIJER, ARE. - Lösloatn.
250909-1940: MEIJER, ROELF. - De leste börg.
21018-51: MEIJER, GERARD LUTKE. - Het levend verleden van Vlaardingen. Autobiografie van de haringstad.
22117-127: MEIJER WIERSMA, K. - Bijdrage tot de geschiedenis der bepalingen aangaande in- en uitvoer in de provincie Groningen 1795-1802.
250909-1109: MEIJERING, M. E.A. - Tot dankbaarheid genoopt. Gedenkboek ter gelegenheid van den 25-jarigen zendingsarbeid op Soemba vanwege de gereformeerde kerken in Groningen, Drenthe en Overijssel.
4720-09: MEIJERING, I. - 90 jaar vereniging Het Groene Kruis Stadskanaal 16-10-1901 - 16-10-1991.
211120-21: MEIJS, JEANNE. - De diepste kloof. Spel en verhaal als hulp voor kinderen met problemen.
250909-4209: MEIJSING, DOESCHKA. - Utopia. of De geschiedenissen van Thomas.
250909-4261: MEIJSING, DOESCHKA. - Tijger, tijger!
16214-19: MEIJSING, DOESCHKA. - Over de liefde.
250909-2313: MEILINK, P.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1914. HERDRUK.
250909-2392: MEIN, JAN. - Kalendarium van de geschiedenis van de stad en provincie Groningen.
14120-14: MEINEMA, J. E.A. - Verzegeld verleden, Zegels: bronnen voor de geschiedenis.
41220-02: MEINEN, G.J. - Landvolk. Achterhooksche vertelsels.
23114-31: MEINEN, G.J. - Achterhooksche vertelsels.
51020-20: MEISCHKE, R. EN SCHEERS, M.C. - De pastorie te Warffum.
9315-206: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
250909-5859: MELLEMA, LOUISE. - Het eiland Schiermonnikoog (in het verlopend tij der Historie).
9315-205: MELLEMA, LOUISE. - Schiermonnikoog, lytje pole.
2719-54: MELLEMA, LOUISE. - Tussen Scholbalg en Lauwers. Ballade van een eiland.
2719-56: MELLEMA, LOUISE. - De magie van de zee.
250909-4431: MELLENS, MENNO J. - Voor elk jaar een.
250909-5496: MELOY, MAILE. - Heiligen en huichelaars.
15815-13: MELYAN, GARY G. EN CHU, WEN-KUANG. - Het I Tjing Orakelboek.
250909-3175: MENADUMADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Menaldumadeel.
250909-4178: MENDELS, JOSEPHA. - Heimwee naar Haarlem.
24120-15: MENNELL, STEPHEN. - Smaken verschillen. Eetcultuur in Engeland en Frankrijk vanaf de middeleeuwen tot nu.
250909-2490: MENSCH, C. - Een halve eeuw V.L.M. Gedenkschrift bij het vijftigjarige bestaan van de N.V. Veenkoloniale Levensverzekerings Maatschappij te Veendam.
250909-4709: MENSEMA, A.J. - Het wapen van Overijssel. Oorsprong, ontwwikkeling en gebruik.
9315-103: MENSEMA, BILL. - Doem dada.
30614-03: MENSEN, ANNEKE. - Lokroup van een fladdervlinder.
28514-32: MENSINGH, B.J. EN RINSEMA, T.J. - De Vriendschap. Een beeld van de eerste apotheek in Emmen 1935-2000.
171116-31: MENTASTI, ROSA BAROVIER A.O. - Glass throughout time. History and technique of glassmaking from teh ancient world to the present.
10919-02: MERCATI, MARIA. - Stap voor stap Tui Na. Nieuwe toepassing van een oude Chinese massagemethode.
6218-12: MERINO, JOSE MARIA. - Het verwoeste land. Deel twee van de trilogie 'Kroniek van de avonturen van Miguel Villace Yolotl'.
17418-39: MERODE, WILLEM, DE. - Kwattrijnen.
11113-39: MERODE, WILLEM, DE. - Spiegelbeelden.
9219-42: MERODE, WILLEM, DE. - Tusschen ploeg en sikkel. Verzen van het land.
25219-43: MERODE, WILLEM, DE. - Chinese gedichten. Ingeleid en toegelicht door Hans Werkman.
23715-34: MÉRODE, WILEM, DE. - De Rozenhof. Kwatrijnen.
21421-24: MERODE, WILLEM, DE. - De verloren zoon.
050219-02: MERTENS, W.L. - Coevorden in oude ansichten.
25219-23: MESSEL, SAUL, VAN. - Tougelieks. Verzoamelde Grunneger Gedichten 1977-1987.
10918-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Westerbrok for ever. Een bundel joodse poezie.
11019-46: MESSEL, SAUL, VAN. - Salomo, keur uit zijn liederen. Uit het Hebreeuws vertaald door Saul van Messel.
5121-09: MESSEL, SAUL, VAN. - Ongeneeselk / Grunneger gedichten. Vief olle bundels en ain spiksplinternije.
5121-10: MESSEL, SAUL, VAN. - Vaderland in den vreemde. Joodse balladen uit Groningerland.
250909-2002: MESSEL, SAUL, VAN. - Sjiwwe over sjoeltje.
130420-02: MESSEL, SAUL, VAN. - Drenthe. Een bundel joodse poëzie.
150311-102: MESSEL, SAUL, VAN. - Aign etmoal. Gedichten.
11121-13: MESSEL, SAUL, VAN. - Groningen. Een bundel joodse poezie.
4216-60: MESSEL, SAUL, VAN. - Twijderweegns. Gedichten.
250909-4513: MESSORI, VITTORIO (RED.). - Over de drempel van de hoop. Paus Johannes Paulus II.
19913-176: MESTSELAAR, ALBERT EN ZWIGGELAAR, MARGA. - Begraafplaatsen in de gemeente Hoogeveen.
250909-3566: MEULDER, MAARTEN J. DE E.A. - Twintig jaar ontwerpen in opdracht. Tineke Wieringa grafisch ontwerper 1973-1993.
250909-3282: MEULDIJK, WIM. - Pipo is er weer!
16517-18: MEULEN-NULLE, L.W. VAN DER. - Handleiding tot vervaardigen van Duchessekant.
140212-34: MEULEN, WIM, VAN DER EN SLUIS, HILDE, VAN DER. - Uit water gewonnen. De geschiedenis van Haarlemmermeer.
250909-4389: MEULEN, JAN, VAN DER. - Dierbare doordravers.
11419-30: MEULEN, CEES, VAN DER. - Buiswater.
16516-50: MEULEN, MARTEN, VAN DER. - Vroom in de Vinex. Kerk en civil society in Leidsche Rijn.
250909-4210: MEULENBELT, ANJA. - De bewondering.
16115-40: MEULENBELT, JOS EN KRAMER, KEES. - Een wandeling door ons dorp Schermerhorn.
290812-54: MEULENDIJKS, JAN EN SCHUIL, BART. - Anagrammen woordenboek. Met 15.000 woordvondsten. Van letterkeer tot ketterleer.
281219-25: MEULENKAMP, JAAP. - Wie willen boas blieven. De Oostgroninger landarbeidersstaking van 1929.
250909-3573: MEURS, INEZ (SAMENSTELLING). - John Louis Torenbeek.
141120-11: MEURS, MARTIN, VAN. - Een beeld van een provincie. Groningen in de twintigste eeuw.
191113-07: MEYER-BERKHOUT, EDDA. - 1000 prima tips voor de keuken.
12318-03: MEYER, DEON. - 13 uur.
250909-4609: MEYER, G.M., DE EN GRAAFHUIS, A. - Van boeten en bouwen. De Utrechtse schutmeestersrekeningen van 1428-1528 hun informatie en de informatica.
250909-3494: MEYER, FRANCOIS EN MEYER, JACQUELINE. - Art Faces. Portraits of Artists in the Photo-Collection of Francois and Jacqueline Meyer.
7217-25: MEYER, DEON. - Duivelspiek.
101017-40: MEYER, STEPHENIE. - Morgenrood.
31017-20: MEYERE, J.A.L. DE. - De N.H. Kerk te Vianen. Van kapel tot mausoleum der Brederodes.
250909-5321: MIANO, SARAH EMILY. - Encyclopedie van de sneeuw.
300113-02: MICHAEL, SAMMY. - Water kust water.
250909-5497: MICHAEL, JAN. - De kunst van het vliegen.
250909-5314: MICHAEL, JAN. - Amsterdam Blues.
250909-5595: MICHEL, NICOLAS. - De laatste reis van Emilie.
250909-1684: MICHIELSE, H.C.M. - Socialistiese vorming. Het Instituut voor Arbeidersontwikkeling (1924-1940) en het vormings- en scholingswerk van de nederlandse sociaal-demokratie sinds 1900.
2617-10: MICHMAN, DAN. - Het Liberale Jodendom in Nederland 1929-1943.
250909-5004: MICKLINGHOFF, FRANS. - Monumentaal groen in Wassenaar.
21120-25: MIDAVAINE, J.H. - Veere in vroeger tijden deel 8.
3417-43: MIDDEL, AREND. - Nyssinghe/Niezing. Een oud Drents geslacht van eigenerfden. Van de Suetessche te Rune.
210119-20: MIDDELAAR, HENK, VAN. - Geef mie de nacht. Ede Staal. Een biografie.
250909-3130: MIDDELSTUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Middelstum.
4216-19: MIDDENDORP, FOKKE. - De Van Harens en Wolvega.
6720-31: MIDGLEY, BARRY. - Handboek beeldhouw technieken. Materialen, gereedschappen, bijzondere expressievormen, tentoonstellen.
250909-3131: MIDWOLDA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Midwolda.
18120-06: MIEDEMA, ARJEN. - Het ooievaarsgericht.
250909-3735: MIELECH, GRAZYNA EN STUT, PETER. - 1:1 Drie architectuurprojecten.
250909-4456: MIELKE, URSUL. - Kinderproblemen beter begrijpen. Oorzaken onderkennen. Vertrouwen wekken. Problemen oplossen.
16720-13: MIERLO, J. VAN. - Hadewych Brieven. Twee delen.
16720-12: MIERLO, J. VAN. - De prioriteit van elckerlijc tegenover everyman gehandhaafd.
250909-1608: MIERT, JAN, VAN. - Wars van clubgeest & partijzucht. Liberalen, natie en verzuiling, Tiel en Winschoten 1850-1920.
2719-33: MIERT, JAN, VAN (RED.). - Een gewone stad in een bijzondere tijd. Utrecht 1940-1945.
250909-1248: MIETZNER, ERHARD. - Die Flurnamen der Gemeinde Südlohn. Gesamtüberlieferung (1147-1989) und Namenerklärung.
250909-971: MIGCHELS, ALBERT. - In het spoor van Trijntje. De geslachten Migchels en Sterenborg.
130310-47: MIGNOT, CLAUDE. - Architecture of the 19th Century.
250909-3544: MILES, PETER, MURRAY, DAMON, SORREL, STEPHEN AND PECKHAM, SHANNA. - Fuel Three Thousand.
20510-44: MILIKOWSKI, EFRAIM. - Licht en lucht, wind en water. Flip Schrameijer, tekenaar, schilder en aquarellist. Een keuze uit 60 jaar werk.
311019-25: MILLER, STEPHEN M. EN HUBER, ROBERT V. - De geschiedenis van de Bijbel. Het ontstaan en de invloed van de bijbel.
220711-07: MILLETT, ALLAN R. AND MASLOWSKI, PETER. - For the common defense. A military history of the United States of America.
16118-25: MILMAN, MIRIAM. - Das Trompe-L'Oeil.
250909-1337: MILNE, GUSTAV. - Book of Roman London. Urban archaeology on the nation?s capital.
250909-1174: MILTON, JOYCE. - Sunrise of power. The rise and fall of empires. Ancient Egypt. Alexander and the world of Hellenism.
16118-47: MIMOUNI, RACHID. - De bastaarden van de profeet. De gevaren van het islamitisch fundamentalisme.
250909-4211: MINCO, MARGA. - De val.
18214-08: MINDERHOUD, HUIB D. - De Kerk van Dalen. Kroniek van een Drentse plattelandsgemeente.
18219-25: MINDERHOUD, J.M EN WALLISCH, HEINZ. - 150 jaar NNO.
250909-410: MINDERHOUD, HUIB D. - Drie generaties de Jonge. Ondernemers.
250909-299: MINDERHOUD, H.D. - Dwars door Drenthe.
231020-30: MINDERHOUD, G. - Het landbouwbedrijf op de Groninger klei.
251113-82: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Noord Drenthe.
251113-83: MINDERHOUD, HUIB D, EN BOER, GERRIT. - Drentse Monumentjes. Zuidwest Drenthe.
250909-3351: MINERVA. - Academie Minerva. Eindexamencatalogus 1991.
250909-2905: MINNE, J.J. V.D. E.A. - Behoud ik jou - Behoud jij mij. De Martinikerk gerestaureerd.
14820-03: MINTZ, SIDNEY W. - Suiker & Macht. De rol van suiker in de geschiedenis.
25619-16: MIQUEL, PIERRE. - Mei '45. De wereld in de weegschaal.
2719-45: MITCHELL, R.J. - Schooldays to Spitfire. The story of how the Spitfire was designed, built and tested and how close it came to not happening at all.
22718-35: MODDER, PIET. - Dorpspraat.
6720-19: MOELKER, H.P. - De zuidkust van de Zuiderzee, geteisterd door de stormvloed januari 1916.
26319-16: MOERMAN, J.J. EN KLIJNHOUT-MOERMAN, DRA T. - Door het oude dorp van Die Haghe.
140110-29: MOESKER, A. - Ziekenhuiszorg in de Kanaalstreek. 25 Jaar Refaja Ziekenhuis Stadskanaal.
250909-2818: MOESKER, ALBERT EN BEEK, OLAV. - 75 Joar Grunneger Sproak in Stad. Zo as t raailt en zaailt.
250909-5474: MOGGACH, DEBORAH. - Laatste aanmaning.
250909-5355: MOGGACH, DEBORAH. - Tulpenkoorts.
8917-14: MOHLMANN, ROB. - Beeldbrokken. Brokstukken van toen & Kunstwerken van nu.
8917-12: MOHLMANN, ROB. - Omzien in bewondering. Hedendaags respect voor oude(re) meesters.
12316-212: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 36.
12316-213: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 37.
12316-214: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Friesisches Jahrbuch. Band 35. Emder Jahrbuch, fünfunddreissigster Band/ Jierboek 1955 fan de Fryske Akademy / Jahrbuch der Nordfriesichen vereins für Heimatkunde und Heimatliebe Band 30
22117-192: MÖHLMANN, GÜNTHER E.A. - Jahrbuch der Gesellschaft für bildende Kunst und vaterländische Altertümer zu Emden. Band 34.
250909-5551: MOKEDDEM, MALIKA. - De ontheemde.
3417-11: MOL MONCOURT, A.E.S. DE. - De Johan Willem Friso Kapel. 175 jaar 'Blinken of verzinken' 1819-1994.
23813-16: MOLEMA, H. - Woordenboek der Groningsche volkstaal in de 19de eeuw.
16321-40: MOLEN, N.D.B. VAN DER E.A. - Om Leerms Kommen. Van Aaskegat tot Internet.
250909-902: MOLEN, S.J. VAN DER. - Friesland in grootvaders tijd.
250909-757: MOLEN, S.J. VAN DER. - Achtkarspelen. In lesboek oer de geakunde fan in Wâldgemeente.
250909-827: MOLEN, S.J. VAN DER. - Langs karakteristieke Friese dorpen.
250909-4374: MOLEN, S.J. VAN DER. - Klokkestoelen van het Noordererf.
250909-742: MOLEN, S.J., VAN DER. - Wat Friese munters sloegen. Eem korte geschiedenis van het Friese muntwezen.
250909-743: MOLEN, S.J., VAN DER. - Op 'e souwe - Skôgingen fan wurk oer Fryslân.
250909-1138: MOLEN, J.R., TER EN KUYKEN-SCHNEIDER, D.U. (RED.). - Het goud der Thraciers. Archeologische schatten uit het bezit van 25 musea in Bulgarije. / Troje - Thracie. Archeologische schatten uit de DDR en Bulgarije.
250909-5796: MOLEN, S.J., VAN DER. - Profiel van een waterland. De oude Friese watersteden.
24521-39: MOLEN, S.J. VAN DER. - De stinsen van Franeker.
24521-11: MOLEN, S.J. VAN DER. - Rondom het Allardsoog. Heemkundige verkenningen rond Allardsoog en Bakkeveen.
250909-1704: MOLEN, J.R. TER. - Thema thee. De geschiedenis van de thee en het theegebruiks in Nederland.
220310-146: MOLEN, S.J. VAN DER. - En us Harke mei syn kleare kop. (65 jier Frysk Winter-junenocht).
020320-08: MOLEN, R.B. VAN DER. - Westdorp en Ellertshaar in vervleugen tied.
5118-29: MOLEN, S.J. VAN DER. - Het grote klederdrachtenboek.
31518-40: MOLEN, S.J. VAN DER. - Boerderijen van het Noordererf.
3417-182: MOLENAAR, FEMKE, MEIJER, WILLEM L. EN POL, REIN. - Rein Pol. Schilderijen.
250909-2282: MOLENAAR, D.M.J. (EINDRED.). - Het Hinsz-orgel in de Dorpskerk te Haren.
241220-12: MOLENAAR, D.M.J. (EINDRED.). - Eenrum. (beschadigd).
251019-46: MOLENAAR, DIRK. - Het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer.
281119-27: MOLENHUIS, FRED. - Van eenzame opsluiting naar veilig behandelen 1884-2009. In 125 jaar van Strafgevangenis te Groningen tot ForensischPsychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag.
6720-26: MOLLEMA, WIM. - Gemeente Leens. Een blik in het verleden.
18217-27: MOLLEMA, ELISABETH. - Doe eens raar met je haar.
9315-145: MOLLEMA, WIM. - Zoutkamp. Een blik in het verleden.
250909-778: MOLLEMA, G.J. - Van geslacht tot geslacht. De Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) te Buitenpost.
11218-10: MOLLEMA, WIM. - Zoutkamp. Een wandeling door de geschiedenis.
250909-649: MÖLLER, MONIQUE. - Wij zijn niet alleen.
12714-26: MONDFRANS, ERNA, VAN. - Zeven op een rij. Van Hoogezand tot Stadskanaal.
22115-05: MONE, FRANZ JOSEPH. - Übersicht der niederländischen Volks-Literatur alterer Zeit.
17418-14: MONNA, ANDRIES. - De Sint Bonifatiuskerk te Leeuwarden.
29119-60: MONTIJN, ILEEN. - Over de tijd.
15517-21: MONTUPET, JANINE AND SCHOELLER, GHISLAINE. - Lace. The elegant web.
281217-07: MOOIJ, CHARLES, DE EN KRUIJSEN, BARBARA (SAMENSTELLING). - Kinderen van alle tijden. Kindercultuur in de Nederlanden vanaf de middeleeuwen tot heden.
250909-2466: MOOIJ, JOKE EN STRATING, HENK. - Gevormd door de tijd.
24521-29: MOOLENBURH, H.C. - Een engel op je pad. Honderd en een engelenervaringen.
20919-31: MOOR, MARENTE, DE. - De Nederlandse maagd.
271118-26: MOOR, MARGRIET, DE. - De schilder en het meisje.
23814-19: MOOR, JANNY, DE. - Regionale lekkernijen uit heel Nederland.
250909-4143: MOOR, MARGRIET DE. - De virtuoos.
161220-09: MOOR, PIET, DE. - Schemerland. Stemmen uit Midden-Europa.
15621-27: MOORE, JOHN. - Jane's Naval Review. Fifth year of issue.
250909-5562: MOORE, BRIAN. - De kleur van bloed.
250909-500: MOORE, CHRISTOPHER. - A dirty job.
250909-5350: MOORE, JEFFREY. - De rode rozenketen.
250909-1171: MOOREHEAD, CAROLINE. - De verloren schatten van Troje.
20817-47: MORANGE, MICHEL. - Monod-Jacob-Lwoff. De drie musketiers van de nieuwe biologie.
11419-31: MORDHORST, JAN. - Retten was zu retten ist. Dramatische Schiffsbergungen.
3915-28: MORGAN, JOAN AND RICHARDS, ALISON. - A paradise out of a common field. The pleasures and plenty of the Victorian garden.
10414-16: MÖRING, MARCEL. - Louteringsberg.
7420-18: MÖRING, MARCEL. - In Babylon.
250909-4262: MORRIËN, ADRIAAN. - Waarom ik geen Dante-specialist ben geworden. Verhalen.
250909-5462: MORRISON, CRYSSE. - Slapen in het zand.
250909-5356: MORRISON, BLAKE. - De rechtvaardiging van Gutenberg.
29917-47: MORSINK, SIMON G. (RED.). - Uit het hart van Rusland. Ikonen en miniaturen.
250909-3525: MORTIMER, F.J. - Photograms of the year 1939. The annual review of the world’s pictorial photographic work.
08012013-26: MOSCOVITER, HERMAN. - Sporen onder de stad. De bouw van de Willemsspoortunnel in Rotterdam.
23320-02: MOSMULLER, MIEKE. - Impressies uit de dood.
250909-5129: MOULIN, D. DE. - Huize Heyendael. Stamslot van de Medische Faculteit der Katholieke Universiteit Nijmegen.
15617-09: MOUMEN, HACHEMI. - Marokkaans kookboek. Honderden recepten.
250909-5124: MOURIK, B.A. VAN. - Universitas Leidensis.
141013-19: MOUS, HUUB (TEKST). - Holly Witteveen. Tekeningen in gemengde techniek en ingekleurde etsen.
250909-805: MOUS, HUUB. - Jonge bouwkunst Friesland.
14317-03: MOUS, HUUB. - Jonge bouwkunst Friesland.
19913-244: MOUS, HUUB EN STEENSMA, REGNERUS (RED.). - Gerrit Terpstra.
13613-16: MOUT, COOS EN HEERINGA, ANNEKE (SAMENSTELLING). - Ik zou nog wel eens willen weten..... 100 Jaar Christelijk Onderwijs in Haren.
10520-32: MOWLL, JOSHUA. - Geheime Missie Stormstad.
24521-46: MUCHAMORE, ROBERT. - Hemelse waanzin. Cherub. Missie 5.
26319-14: MUELLERR, ELIZABETH S. - The Luitink Lineage.
15414-13: MUETSTEGE, CHARLES. - Een Amerikaanse droom.
29917-33: MUHLENSIEPEN, INGE. - Leni Matthaei - ein Leben fur die Kloppelspitze.
250909-4773: MUIDERMAN, J. E.A. - Het Korenhuis. Een monumentaal complex van kunst en cultuur.
250909-5539: MUKERJEE, RUCHIRA. - Uit de schaduw.
4914-31: MUL, GERARD E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Garrelsweer 1872 – 1997.
20519-14: MULDER-BAKKER, ANNEKE B. - Vorstenschool. Vier geschiedschrijvers over Alexander en hun visie op het keizerschap.
2517-46: MULDER, JANNIE. - Gewoon doorgaan. Over leven met uitgezaaide borstkanker.
250909-786: MULDER, TINY. - Juffer Kuorkebier. It lytse dram fan in Dokkumer dame en oare wiere skiednissenfan minsklike, dierlike, plantaerdige en mineraleskepsel op rym bieskreaun.
250909-187: MULDER, DIRK EN PRINSEN, BEN. - Bronnen van herinnering Westerbork Cahiers I.
250909-3063: MULDER, MARIEKE. - Een broertje dood aan de regenten. Drie decennia D66 in de stad Groningen.
250909-2533: MULDER, DIRK. - Onderwijs in de leer hunne godsdienst. Anderhalve eeuw bijzondere scholen en honderd jaar Vereniging voor Protestants- Christelijk Onderwijs in Veendam en Wildervank.
031109-24: MULDER, DIRK EN VEEN, HARM, VAN DER (RED.). - De jeudse jongens van WVV.
250909-2508: MULDER AD. A.J. EN REINDERS, HARM (RED.). - De nadagen van het verzet.
250909-384: MULDER, D. E.A. - Blik op Rolde.
19721-18: MULDER-RADETZKY, R.L.P. - Staniastate te Oenkerk.
10718-22: MULDER, DIRK. - Anders dan de wereld. Anderhalve eeuw Gereformeerde Kerk in Wildervank 1835-1985.
4321-35: MULDER, SJIKKE EN GOOREN, MIA. - 75 jaar Humanitas Groningen. Betekenisvol vrijwilligerswerk.
24521-40: MULDER-RADETZKY, R.L.P. EN VRIES, B.H. DE. - Fogelsanghstate. Middelpunt van het bosrijke Veenklooster.
10918-68: MULDER, A.J.J. - Koninklijke Paketvaart-Maatschappij. Wel en wee van een Indische rederij.
8319-16: MULDER, ALBERT. - Ald ark.
15914-78: MULDER, J. - Tram en bus rond de Martini. De ontwikkeling van het openbaar vervoer in en om de stad Groningen.
16516-10: MULDER, TINY. - De bjusterbaarlike reis fan menear Prikkeskonk.
14520-48: MULDERS, G.J. EN RUTTERS, H.J. - De scheepsmachines. Deel II (platen). Leidraad tot de kennis van scheepsmachines en -motoren ten behoeve van koopvaardij-officieren.
040512-20: MULISCH, HARRY. - De pupil.
71213-39: MULISCH, HARRY. - Archibald strohalm.
270909-225: MÜLLER-JÜRGENS, GEORG. - Vasa Sacra. Altargerät in Ostfriesland.
30315-28: MÜLLER-THALHEIM, WOLFGANG K. UND KUBIN, ALFRED. - Erotik und Dämonie im Werk Alfred Kubins / Aus meinem Leben.
22318-37: MÜLLER, F.J. E.A. - 50 jaren C.O.V. Groningen.
16315-32: MULTATULI. - Volledig werk 19. Brieven en documenten uit de jaren 1878-1879.
16315-36: MULTATULI. - Volledig werk 14. Brieven en documenten uit de jaren 1870-1871.
16315-37: MULTATULI. - Volledig werk 18. Brieven en documenten uit de jaren 1875-1877.
16315-33: MULTATULI. - Volledig werk 15. Brieven en documenten uit de jaren 1872-1873.
20419-50: MUNCHING, L.L. VON. - De geschiedenis van de Batavier Llijn. Nederlands oudste stoomvaartlijn, 1930-1958.
250909-3884: MUNK, P. - De Sierwatervogelsport in zijn vele facetten.
250909-3132: MUNTENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Muntendam.
31518-19: MUNTINGA, F.H.K. - Oldehove, zoals het vroeger was.
250909-2515: MUNTINGA, J.E. EN BRONGERS, G.A. - Uithuizen. I. Landbouwkundige aspecten.
24720-17: MURALT, W.J.J. DE. - Nederland heeft een doel!
18219-21: MURRAY, JULIA K. A.O. - Chinese Jade. Selected articles from Orientations 1983-2003.
250909-312: MUSCH, JAN EVERT E.A. - De brink rondom Annen rondom de brink.
250909-4434: MUSE CONNACTION, M.M.V. GERRIT KOUWENAAR. - Voorgoed het ogenblik.
060211-09: MUSGRAVE, PETER. - Land and Economy in Baroque Italy. Valpolocella, 1630-1797.
19615-116: MUSSCHENGA, TONNIS EN UFKES, TONKO. - Lezen en schrieven ien Grunneger toal. Bie t viefde lustrum van tiedschriften Krödde & Toal en Taiken.
91113-68: GRONINGEN / MUSSELKANAAL. - Groningen /Musselkanaal. Stafkaart Musselkanaal.
15810-33: MUTHESIUS, ANGELIKA (RED.). - Man Ray 1890-1976.
150611-19: MYERS, DENYS PETER. - Gaslighting in America. A pictorial survey, 1815-1910.
180111-26: MYERSON, JEREMY. - IDEO. Masters of Innovation.
060211-32: NAAIJKENS, JAN. - Noord-Brabant in grootvaders tijd 1870-1914.
17918-32: NAALDWIJCK, PIETER, VAN. - De Paardenvriend. Over de natuur, het uitkiezen, het opvoeden, de africhting en de geneeskundige behandeling van paarden (1631).
250909-120: NAARDING, JAN. - Dååd en drööm.
20420-27: NAFISI, AZAR. - Lolita lezen in Teheran.
27115-08: NAGEL, BERT. - Staufische Klassik. Deutsche Dichtung um 1200.
011110-17: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VI.
011110-15: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek V.
011110-16: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VII.
10417-08: NAGTEGAAL, H.K. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek I.
250909-5503: NAIPAUL, SEEPERSAD. - De avonturen van Gurudeva.
250909-5399: NAIPAUL, V.S. - Een weg in de wereld.
121210-14: NAIPAUL, V.S. - Een vlag op het eiland.
040512-26: NAIPAUL, V.S. - Een staat van vrijheid.
24114-18: NAIPAUL, V.S. - Meer dan geloof. Islamitische reizen onder de bekeerde volken.
250909-4425: NALÉ, TERESA. - Almario / Zielenkast.
13918-18: NANASAMPANNO, AJAAN MAHA BOOWA. - Venerable Ajaan Khao Analayo. A true spiritual warrior.
51015-122: NANNENGA, J.E.T. E.A. - Bellingwolde vroeger en nu.
250909-2461: NANNINGA UITTERDIJK, J. - Geschiedenis der voormalige Abdij der Bernardijnen, te Aduard.
20817-35: NAPOLITANI, PIER DANIELE. - Archimedes. Voorloper van de moderne wetenschap.
9615-02: NAPTHALI, SARAH. - Boeddhisme voor moeders. Praktische gids voor ontspannen moederschap.
250909-3646: NARBETH, COLIN E.A. - Collecting paper money and bonds.
250909-1144: NARBETH, COLIN E.A. - Historische bankbiljetten en aandelen.
250909-506: NASAW, JONATHAN. - Twenty-seven bones.
250909-5530: NASON, TEMA. - Ethel. Een roman over Ethel Rosenberg.
070120-20: NASSAU, H.J. - 't lageronderwijs in ons vaderland en deszelfs regeling van staatswege, hoofdzakelijk beschouwd, in verband tot godsdienst en burgerstaat. Tweede Afdeeling. De wet van 1806 van haar gebrekkige zijde beschouwd, met betrekking tot de scholen en 't onderwijs.
24720-18: NATER, J.E. (SAMENSTELLING). - De behandeling van Terreur- en oorlogslachtoffers.
180111-27: NAUMANN, FRANCIS M. - New York Dada 1915-23.
19721-07: NAUTA, PYT. - Fragminten ut'e tiid fan Ferwert en Hegebeintum.
9821-23: GROTE HISTORISCHE ATLAS ZUID-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 4 Zuid-Nederland 1838-1857.
9821-22: GROTE HISTORISCHE ATLAS WEST-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 1 West-Nederland 1839-1859.
9821-20: GROTE HISTORISCHE ATLAS NOORD-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 2 Noord-Nederland 1851-1855.
12316-182: BOSATLAS NEDERLAND. - De Bosatlas van Nederland. De canon van Nederland in kaarten en beelden.
15414-01: NEDJMA. - Reis van de zintuigen.
040910-46: NEIDHARDT, HANS JOACHIM UND SEEMANN, E.A. - Dresden wie es Maler sahen.
15417-27: NEITZEL, SÖNKE EN WELZER, HARALD. - Soldaten. Over vechten, doden en sterven.
141117-54: NELEMANS, A. - De Augustijnenkerk van Dordrecht.
10520-53: NELIS, HUUB EN SARK, YVONNE, VAN. - Over de top. Haal het allerbeste uit jongeren.
250909-3726: NERDINGER, WINFRIED. - Romantik und Restauration. Architektur in Bayern zur Zeit Ludwigs I. 1825-1848.
23414-17: NES, J.G.TH. VAN. - De eieren en nesten van onze vogels.
51020-26: NESBO, JO. - Dr. Proktors Teletijdtobbe.
20419-13: NETTEN, COR. - Heerenveense buitenpretjes.
10918-69: NEUBER, HERMANN EN JURGENS, HANS PETER. - Schiffbruch und Strandung. Vom slebstlosen Einsatz deutscher Ruderrettungsboote.
090611-34: NEUMANN, HARTWIG. - Festungsbau-Kunst und – Technik. Deutsche Wehrbauarchitektur vom XV. bis VV. Jahrhundert.
250909-2677: NEUT-LEGEMAAT, WIL, VAN DER. - In Beweging. 25 Jaar De Brug provincie Groningen. Sport, spel en recreatie voor mensen met een verstandelijke handicap 1975 - 2000.
250909-1754: NEUTEBOOM, J.H. - Trudao.
141210-13: NEVILL JACKSON, F. - Toys of other days.
21917-33: NEWBERGER GOLDSTEIN, REBECCA. - 36 argumenten voor het bestaan van God.
16517-19: NEWBLE-DE GRAAF, JANE. - Duchesse lace. An introduction.
250909-1206: NEWHOUSE, JOHN. - De wapenwedloop. Oorlog en vrede in het nucleaire tijdperk.
250909-720: NEWTON, JOSEPH FORT. - De bouwers. Een studie over vrijmetselarij.
180112-60: ESTHER YUE L. NG. - Reconstructing Christian Origins? The feminist theology of Elisabeth Schüssler Fiorenza. An evaluation.
250909-5536: NICHOLLS, DAVID. - Heftig!
250909-1182: NICHOLS, ROY F. EN BERWANGER, EUGENE H. - The stakes of power 1845-1877.
25314-30: NICHOLS, BEVERLY. - Langs het tuinpad.
15617-10: NICOL, ANN. - Broodvarieteiten.
26319-17: NICOLAI, HENK. - Een man van weinig woorden. Marten Kingma Hzn. (1817-1900) en het liberalisme in Friesland.
070120-35: NICOLAI, JOHANEM. - Effigies & vitae Professorum Academiae Groningae & Omlandiae.
250909-2599: NIEBAUM, HERMANN EN VELDMAN, FOKKO. - Tot tijdverdrijf in ballingschap (1663-1665). Dagboek van Gerard Udinck. Een Groninger gildeleider uit Westfalen.
9315-104: NIEHOFF, JAN S. - Right or wrong - Mien schip.
240910-113: NIEHOFF, JAN. - Oetstreud op wiend.
18120-15: NIEHOFF, JAN S. - Memoires.
18319-45: NIEHOFF, JAN S. - Weerom is anders.
27920-23: NIEMEIJER, JAN A. EN MULDER, AD. A.J. - Verzet in Groningen.
250909-2738: NIEMEIJER, JAN A. E.A. - Zeg het aan het nageslacht. Honderd jaar Christelijke Gerformeerde Kerk te Groningen.
250909-2828: NIEMEIJER, JAN A. - Bouwen aan een plan. 25 Jaar Buro Bügel / Van de Dijk bv.
250909-1383: NIEMEIJER, A.C. - The Khilafat Movement in India 1919-1924.
250909-2162: NIEMEIJER, JAN A. - Handel en wandel in Groningen. Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen 150 jaar.
14120-33: NIEMEIJER, CHRIS. - Biedermeier plus.
3417-183: NIEMEIJER, JAN A. EN KRAAIJPOEL, DIEDERIK. - De schilder Evert Musch. Een overzicht van zijn werk.
19913-73: NIEMEIJER, JAN A. (EINDRED.). - Kerkmensen onderweg. Wat heeft ze bezield? 150 jaar Gereformeerde Kerk Haren.
10520-04: NIEMEIJER, JAN A. - Groningen 1940-1945.
22117-130: NIEMEIJER, JAN A. - Winschoten.
271118-29: NIEMOLLER, JOOST. - Broers.
28514-134: NIENHUIS, O.J. - De historie van de parochie van Maria ten Hemelopneming te Bedum 1594-1981.
11019-36: NIENHUIS, FRANCIS EN JAN VAN WELL. - Altijd Wad.
26718-34: NIENHUIS, J. - Cremer Museumgemaal Termunterzijl.
1516-33: NIEPOTH, FRANK R. - Wie schrijft, die blijft. Vijfenzeventig jaar EDAH.
190410-59: NIES, JAN (RED.). - Diligentia. Nieuw leven met een verleden.
250909-739: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Ecce Homo. Hoe iemand wordt, wat hij is.
14520-18: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Tiende jaargang 1937-1938. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
14520-19: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Negende jaargang 1936-1937. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
20519-08: NIEUWENHUIS-NORDEN, H.A. - Het Voor- en Nageslacht van Mello J. Nieuwenhuis (1832-1918) en Maria F. Cleveringa (1834-1920).
14520-17: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Eerste jaargang 1928-1929. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
14520-20: NIEUWENHUIS, A.W. E.A. (RED.). - Tropisch Nederland. Elfde jaargang 1938-1939. Tijdschrift ter Verbreiding van Kennis omtrent Oost- en West-Indie.
61214-57: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1988.
61214-55: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1991.
61214-56: NIEUWENHUIS, GERRIT. - Spoorwegen 1992.
250909-4738: NIEUWENHUIZEN, KEES. - Utrecht en omstreken in 19de-eeuwse foto
16516-51: NIEUWENHUYS, JOSJE. - Kralen van smaragd. Over leven met stoom.
250909-3134: NIEUWESCHANS - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuweschans.
301011-54: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Stafkaart Nieuweschans.
91113-69: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Groningen / Nieuweschans. Stafkaart Nieuweschans.
191118-12: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 6 Rauwerderhem - Schoterland - Sloten - Smallingerland - Sneek.
191118-14: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 3 Franekeradeel - Gaasterland - Harlingen - Haskerland - Hemelumer Oldeferd.
191118-13: NIEUWLAND, P. E.A. - Repertorium van familienamen in 1811-1812 in Friesland aangenomen of bevestigd. Deel 1 Achtkarspelen - Aengwirden - Baarderadeel - Barradeel - Bolsward
30614-02: NIEZING, HENK EN PRANGER, JACCO. - Bunermond en Bunerveen. Woar is de tied bleven...
250909-2590: NIJBOER, H. (SAMENSTELLER). - Wedde in beeld. Historisch fotoboek van een kerkdorp.
231011-142: NIJENHUIS, G. E.A. - BOD gedenkboek. 25 jaar plattelandsjongerenwerk.
9818-10: NIJENHUIS, GERARD. - Een plek um te blieven.
250909-4224: NIJENHUIS, HANS. - Man van beroep.
19913-181: NIJENHUIS-SCHEPER, G. - Koekanger historie.
250909-3711: NIJHOF, P. - Langs monumenten van Papier- en Grafische industrie in Nederland.
17817-16: NIJHOF, P. - Oude fabrieksgebouwen in Nederland.
121118-49: NIJHOF, PETER. - 101 industriële monumenten.
250909-3689: NIJHOF, P. - Molenbibliografie.
25219-41: NIJHOF, WIM H. - Heeren en Helden van Haaksbergen. Geschiedenis van een textieldorp in Twente.
101117-36: NIJHOFF-MEIJER, T.K. - Zijldijk tot 1968.
250909-5138: NIJHOFF, R.H. - Groeten uit Ede. Oude opnamen van het dorp Ede en z?n bewoners.
3721-44: NIJINSKI, VASLAV. - Dagboek.
5118-03: NIJKEUTER, HENK. - Geschiedenis van de Drentse literatuur 1816-1956.
23717-42: NIJMAN, JAN. - Kruid en onkruid. Milieuvriendelijk tuinieren. Gids voor het voorkomen en beperken van overlast door onkruiden en cultuurplanten.
51119-08: NIJS, PAULINA, DE EN KROEZE, HANS (RED.). - De middeleeuwse kloostergeschiedenis van de Nederlanden.
10813-16: NIJSTAD, SAAM. - Van antiquair tot kunsthandelaar. Leven en werk van Saam Nijstad en zijn ontmoeting met de Nieuwe Wereld.
29917-08: MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW EN NIJVERHEID - Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw en Nijverheid 1907/1908.
20510-66: WOORDENBOEK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID. - Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzondere vakken en betrekkingen, met op
250909-4225: NIMWEGEN, ARJAAN VAN. - Van Tol kijkt om.
250909-2273: NIP, R.I.A. - Politie, vroeger en nu in Haren.
271118-36: NIP, RENÉE. - Arnulfus van Oudenburg, bisschop van Soissons (overl. 1087), mens en model. Een bronnenstudie.
170620-29: NIPIUS, A. (FOTOGRAAF). - Java en Bali. Landschap-volksleven.
250909-4868: NISPEN TOT SEVENAER, E.O.M., VAN E.A. - De monumenten van geschiedenis en kunst in Limburg. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vijfde aflevering.
250909-891: NISPEN TOT SEVENAER, E. VAN, KALF, J., BAART, A. EN KALMA, J.J. - Restaureren in Friesland (monumentenrestauratie en subsidieverlening).
250909-5324: NISSEN, THISBE. - De goede mensen van New York.
10918-65: NISSINK, ED. - Je bent sprekend je lichaam. Lichaamstaal herkennen en interpreteren.
22117-171: NNZ. - Over inhoud en verpakking. NNZ 80 jaar.
15617-15: NOLA, ALFONSO, DI. - Der Teufel. Wesen, Wirkung, Geschichte.
250909-5563: NOLAN, CHRISTOPHER. - De tijd zal het leren.
141120-12: NOMDEN, PIAN E.A. - Kantens, een dorp en zijn bewoners op het Groninger Hogeland.
19615-73: NOOR, HARM. - 25 jaar RUN. Jubileumboek 1976-2000.
4720-10: NOORD, P. - Winsum-Obergum in oude ansichten deel 2.
25219-27: NOORD, P. - Kent u ze nog... de Winsumers.
250909-4036: NOORD, BEELTJE DE. - De wereld als voorstelling en wil. Meisjes dagboeken 1956-1969.
250909-4523: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering. Eerste deeluitgaven van de Nieuwe Bijbelvertaling. Ester Prediker Jona Judit Handelingen.
250909-4524: NOORDA, S.J. E.A. - Werk in uitvoering 3. Op weg naar de voltooide Nieuwe Bijbelvertaling. Ruth Amos Wijsheid Lucas 7 psalmen (op muziek).
250909-3136: NOORDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Nieuwe Pekela.
91113-70: GRONINGEN / NOORDBROEK. - Groningen / Noordbroek. Stafkaart Noordbroek.
250909-1701: NOORDEGRAAF, L. EN SCHOENMAKERS, J.T. - Daglonen in Holland 1450-1600.
250909-2916: ONS HUIS IN HET NOORDEN - Ons huis in het noorden. Een beschouwing bij de ingebruikneming van de nieuwe behuizing voor ons bijkantoor voor de noordelijke provinciën aan de Grote Markt o.z. no 26 te Groningen.
15414-09: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Tine & Het oog van de engel.
250909-4152: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Pelican Bay.
121210-05: NOORDERVLIET, NELLEKE. - Uit het paradijs.
21317-18: NOORDHOEK, WIM. - Pool.
250909-2111: NOORDHUIS-VAN ?T LAND, F.A.W. (TEKST). - In Zuurdijk daar stond een school.
250909-2390: NOORDHUIS, G.F. - De Johannieters in Stad en Lande. Geschiedenis van de Johannieters in de provincie Groningen (13e - 17e eeuw).
260312-119: NOORDHUIS-NOORDHOF, OKKIE. - Dunderstaintjes dail 2. Viefentwinteg verhoaltjes.
250909-3194: HEMELUMER OLDEPHAERT EN NOORDWOLDE. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
25520-49: NOORLANDER, H. - Klompen. Hun makers en hun dragers.
15617-11: NOORMAN, JOS (RED.). - Ovenvers. Koekjes, gebak en hartige gerechten.
18219-30: NOORT, J.J. VAN. - Van hoek naar haven. Veertig jaar scheepsbegeleiding in de grootste haven van de wereld. / From hook to harbour. Fourty years of ship pilotage in the largest port of the world.
2919-38: NOOT, JAAP E.A. - 25 jaar Paars & Wit. Iedere geboorte gaat gepaard met weeën. 25 jaar V.V. Hoogezand-Sappemeer, HS'88, 1988-2013.
090710-42: NOOTDORP, BEN, VAN. - Fluitend door het leven. 77 direct toepasbare adviezen voor: een gelukkiger leven - een beter huwelijk - hechtere vriendschappen - meer succes - meer zelfvertrouwen.
111116-09: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
61218-30: NOOTEBOOM, CEES. - Allerzielen.
250909-4721: NOOY, J.M.I. (VOORWOORD). - Het Valkhof. Historisch Nijmegen in pen en penseel.
250909-1187: NORDHALBEN. - Nordhalben 800 Jahre 1154-1954. Heimatfest vom 10.-18. Juli. Festschrift und Chronik der Marktgemeinde Nordhalben.
14520-38: NOREL, K. - De Haringstad.
22318-50: NOREL, K. - Oranjeklanten.
9517-40: NORMAN, EDWARD. - Tweeduizend jaar kerken. Van catacombe tot kathedraal.
050219-10: NORRIS, PAMELA. - Het verhaal van Eva. Een geschiedenis van vrouwelijke ongehoorzaamheid.
19721-08: NOTA, H. - H. Nicolaaskerk te Sint Nicolaasga. Geschiedenis van een monument.
250909-4045: NOTE, JORIS. - Timmerwerk.
250909-82: NOTENBOMER, H.A. EN TUITEN, L. (EINDRED.). - Roden, een historisch uitstapje.
250909-4745: NOTTEN, JAN G.M. - De kerk van de H. Gerlachus.
10918-12: NOUTA, R. - Het Engwierumer polderhuisje en zijn bewoners.
301119-12: NOVAC, ANA. - De mooie dagen van mijn jeugd.
250909-4137: NOVAIRE, RASHID. - Maïsroest.
8416-37: NOVAK, IVO. - Vlinders. Een beschrijving van meer dan 100 vlindersoorten, met vele illustraties in kleur.
4321-24: NOWE, JOHAN. - Nu hoort wat men u spelen zal. Theater in de Middeleeuwen.
250909-3956: NUMAN, A. - Handboek der genees- en verloskunde van het vee, ingericht naar de behoeften van ons land, onder toezicht der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
250909-5380: NUROWSKA, MARIA. - Spaanse ogen.
250909-5055: NUSTELING, H.P.H. - Markant in de markt. Interpharm 1896-1996.
13918-19: NYANASAMPANNO, VENERABLE PRA ACHARN MAHA BOOWA. - The Venerable Phra Acharn Mun Bhuridatta Thera.
250909-1969: OABELS, OABEL. - Vezide van Jonje Molema.
250909-1844: OABELS, OABEL. - Bie tille harom.
180912-108: OABELS, OABEL. - Ongeboren Roulf. n Grunneger roman.
250909-2183: OCKELS, FRIEDRICH J. EN VISSERING GZN, JAN. - Waarheid en eenheid in het spanningsveld. De waarachtige geschiedenis van de Ned. Herv. Kerk van Horsten te Stads-Musselkanaal opgetekend door twee van haar leden.
171116-38: ODDING, J. EN RODINK, H.W. - Rondom afscheiding en vrijmaking in Zwolle
250909-5744: ODERWALT, J. - Nederlandsche snelzeilers. De geschiedenis der snelle Nederlandsche clipperschepen, zoals zij gebouwd werden aan de groe stroomen in de negentiende eeuw.
61218-14: ODINK, HENDRIK. - Uit kroniek en volksmond van de Gelders Achterhoek.
121009-14: ODINK, HENDRIK. - Middewinteraovond. Vetelsels oet den Achterhoek.
20919-47: ODOM, MEL. - De Ondergang van het Woord.
20919-46: ODOM, MEL. - De Magie van het Woord.
5413-05: OEGEMA, JOHANNES. - Neisimmerfrucht. Stikjes en ferskes yn it boerefrysk.
8713-11: OEGEMA, JOHANNES. - Rypjende ieren. Fersen yn it boerefrysk.
141117-24: OELITSKAJA, LJOEDMILA. - Reis naar de zevende hemel.
290413-12: OEVER, NEEL, VAN DEN. - Onze toekomst ligt in het verleden. 120 jaar `s Heeren Loo Zorggroep.
5413-27: OFFENBERG, GERTRUDIS A.M. - Gevelstenen in Nederland.
250909-1906: OFFERINGA, F. - Ien zien aigen toal.
250909-1584: OFFERMANS, P.H.M.G. - Arbeid en levensstandaard in Nijmegen omstreeks de reductie (1550-1600).
61218-40: CRUIMING EN OFFRINGA. - Een kwart eeuw architectuur in het Noorden.
8618-58: OHLSEN, RONALD. - Gedichten van Ronald Ohlsen. Stadsdichter van Groningen 2005-2006.
22718-44: OHMAE, KENICHI. - Het Oog van de Meester. De Kunst van Japans Management
11114-56: OHMANN, H.M. - Wie kent Uw toorn? Het Oude Testament over de Toorn van God.
51020-38: OIRSCHOT, ANTON, VAN. - Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis.
250909-4796: HAVERKAMP. OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Utrecht.
251016-63: HAAS-OKKEN. T.K.E. DE. - Olle vrunden in Grönnegerland.
22115-15: OKLADNIKOV, A.P. - Yakutia before its incorporation into the Russian State.
240910-191: OLDEHUS, ALFONS. - Unsere Bauerschaft Drantum.
250909-3137: OLDEKERK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oldekerk.
250909-3966: OLDENBURGER-EBBERS, CARLA S. - De tuinengids van Nederland. Bezoekersgids en vaemecum voor tuinen en tuinarchitectuur in Nederland.
25613-06: OLDENBURGER, LEO. - Turfstekers in Oranje.
251016-42: OLDENHOF, H.J. - In en om de schuilkerkjes van Noordelijk Westergo. Katholiek leven in Frieslands noordwesthoek onder de republiek (1850 - 1795).
6220-06: OLDENHUIS GRATAMA, MENNO. - Het onuitgegeven Landrecht van Drenthe van 1608 vergeleken met dat van 1614 en met vroegere rechtsbronnen.
22117-131: OLDENHUIS, MEINEMA EN BROEKEMA. - De geschiedenis van de geldhandel in Groningen.
4914-33: OLDENHUIS, J.F. (EINDRED.). - Met wijsheid en geduld. 100 jaar chr. onderwijs in Baflo.
9615-12: OLIVER, JAMIE. - Jamie. De basis van het koken.
010213-15: OLIVER, PAUL (ED.). - Shelter in Africa.
31518-21: OLTHOF, JAN E.A. - 100 Jaar Gereformeerde Kerk Westeremden. Een historisch overzicht.
71220-14: OLTHOF, A. - Winschoten. Groot fotoboek. Het verleden herleeft.
8920-48: OLTHOFF, T. - De paardetrams in Noord- en Oost-Nederland.
250909-4138: OLTHUIS, MARTY. - Een slordige cirkel.
5520-07: OLTHUIS, LOETHE. - Vandaag kook ik. Het basiskookboek voor kinderen.
101017-14: OLTMANS, ALB. - De Gemeente Assen in hare wording en ontwikkeling.
6214-50: OLVING, P.H. - Vraagbaak Opel Ascona 1.3 en 1.6 benzinemodellen 1981-1983.
20117-35: OMMEN, ERIK, VAN EN BRINKHOF, WILMA. - Ganzenpad. Impressies van het Lauwersmeergebied.
121120-16: OMMEN KLOEKE, W.K.J.J. VAN. - De bevrijding van Groningen.
171116-36: OMMEN, ERIK, VAN. - De kluten van Breebaart.
24521-48: OMMEN, ERIK, VAN. - Windveren.
51020-40: OMMEN, ERIK, VAN EN BRINKHOF, WILMA. - Vossenpad. Impressies van het Dwingelderveld.
210119-38: OMMEN, ERIK, VAN. - De kluten van Breebaart.
250909-265: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1837. HERDRUK.
250909-266: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1841. HERDRUK.
250909-267: REDACTIE ONBEKEND. - Drentsche volksalmanak 1955. HERDRUK
150611-26: ONDERDONK, FRANCIS S. - The ferro-concrete style. Reinforced concrete in modern architecture.
28514-138: ONSTWEDDE. - Expositie Streekhistorie 14 juni - 2 juli 1977. Onstwedde 1100.
250909-3138: ONSTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Onstwedde.
011110-23: OOMEN, H. E.A. - Helden als gemeenschap in vroeger eeuwen. Van de oudste tijden tot aan de oorlog van 1914-1918.
11114-65: OOMS-KORTEWEG, C.J. - De uithangtekens van Schoonhoven. Geschiedenis aan de wand.
15518-46: OORDT, HENDRIK, VAN. - Bloemen. Taal en symboliek.
1518-24: OORSCHOT, ARNIM C. VAN. - Gemeente Oldekerk 1811-1990. Bestuur, bevolking, beslommeringen.
250909-2542: OORSCHOT, A.C. VAN. - De geschiedenis van Westerwolde 2. De bevolking.
250909-2158: OORSCHOT, A.C. VAN EN WINTER, L. - Haren, overal anders.
2919-04: OOSTEN, M.S. VAN. - Goorspraken van Drenthe 1583-1589.
4920-21: OOSTENBRINK, WILLEM TJEBBE. - Zolt en Stof.
231020-43: OOSTENBRUG-HOVING, G.J. E.A. - Berend Hoving. Schilder uit Oosterhesselen.
250909-1733: NOORD-OOSTER. - De Noord-Ooster 1904-1954. Viering van het gouden jubileum.
250909-4941: OOSTERHOFF, S.M. - De Werkendammer Rijswerkers. Een sociaal-pedagogische bijdrage tot kennis van een unieke beroepsgroep.
250909-5217: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. II. Bruggen van beton, steen en hout.
250909-5218: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. III. Beweegbare bruggen.
151212-42: OOSTERHOFF, J. (RED.). - Bruggen in Nederland 1800-1940. I. Vaste bruggen van ijzer en staal.
250909-776: OOSTERHOUT, M.G. - Us wurk. Bydragen wijd oan de neitins.
131220-24: OOSTERHUIS, HUUB. - De zevenmaster. Een klein heldendicht.
31518-54: OOSTERHUIS, HUIB. - Halverwege. 75 psalmen vrij.
111116-44: OOSTERWIJK, CEES. - De tijddood.
30315-42: OOSTERWIJK, BRAM. - Op één koers. Nedlloyd.
30315-44: OOSTERWIJK, BRAM. - Smit 150 1842-1992. Anderhalve eeuw maritieme dienstverlening.
16720-19: OOSTERWIJK, T.H. - Honderd jaar zuivelindustrie in Oosterwolde.
25219-48: OOSTERWIJK, BRAM. - Koning van de koopvaart. Anthony van Hoboken (1756-1850).
9315-17: OOSTING, BERTRAN (SAMENSTELLING). - 50 jaar basisonderwijs 1953-2003. Eursingerkerkweg 4 te Havelte.
250909-364: OOSTING, J. (SAMENSTELLING). - Eén mo(nu)ment voor uw monumentale omgeving.
51015-125: OOSTING, RINK. - De mooiste 100 ansichtkaarten van de kerken in de gemeente Veendam.
180912-84: OOSTING, HENK (SCHRIJVER VOORWOORD). - De Opstap. Herinneringen aan de schoolfeesten in Niekerk.
3417-14: OOSTING, TINUS. - Voormalige gemeente Havelte toen en nu.
1619-23: OOSTLAND, JEANINE. - Verhildersum, het pronkjewail van Tine Clevering-Meijer en haar man Ru Clevering.
3721-15: OOSTLAND, JEANINE. - Verhildersum. Terugkeer van de bewoners.
30313-03: OOSTRA, A.R. (SAMNSTELLING). - Op fjouwer winen. In kar ut fersen fan jonge dichters mei wurk fan Fryske grafici
22718-10: OOSTROM, FRITS, VAN. - Maerlants wereld.
090611-45: OOSTWOUD, MADELON. - Labels en badges.
12316-18: OOTJERS, R. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Borger.
51015-19: OOTSTRA, JOLT. - Uit de geschiedenis van Oosterlittens. Toponymy fan Easterlittens.
19913-136: OPPENHUIZEN, ARTINA. - Bruiloft in Friesland.
250909-3195: OPSTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Opsterland.
6514-53: ORBACH, SUSIE. - De onmogelijkheid van seks en andere verhalen uit de kamer van de therapeute.
21018-05: ORIGO, IRIS. - De koopman van Prato. Het dagelijks leven in middeleeuws Toscane.
021217-15: OS, HENK, VAN. - De Weg naar de Hemel. Reliekverering in de Middeleeuwen.
27918-18: OS, HENK, VAN EN SCHEIJEN, SJENG. - Ilja Repin. Het geheim van Rusland.
250909-3793: OS, J.F. VAN. - Langs Nederlandse orgels. Overijssel Gelderland
250909-5134: OS, BEN J. VAN. - Geschiedenis en verklaring van de straatnamen in Soest.
220310-193: OS, H.W. VAN. - H.N. Werkman.
11721-24: OS, F.H.L. VAN (NED. HOOFDRED.). - Gids voor geneeskrachtige planten.
8917-16: OS, HENK, VAN. - Gebed in schoonheid. Schatten van privé-devotie in Europa 1300-1500.
14120-42: OS, HENK, VAN. - Beeldenstorm in Nederland en België.
251019-39: OS, HENK, VAN. - Jong in Groningen. Kunst uit de periode 1945-1975.
101017-27: OS, HENK, VAN. - Een kathedraal voor de kunst.
250909-2948: OSINGA, DICK E.A. (RED.). - Honderd jaar Be Quick 1887 10 april 1987.
250909-4611: OSNABRUGGE, M., VAN. - Memorabilia 1840-1965. 125 Jaar geschiedenis der Gereformeerde Kerk van Zutphen.
9219-34: OSORIO, ELSA. - Luz.
30614-11: OSTA, JAAP, VAN. - De Europese monarchie in de negentiende eeuw. Het Britse en Duitse model.
271218-41: OSTERHOLT, A.B. - Breitner en zijn foto's.
11419-32: OSTERSEHLTE, CHRISTIAN. - Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbruchiger.
27920-06: OSUMI, IKUKO AND RITCHIE, MALCOLM. - The Shamanic Healer. The healing world of Ikuko Osumi and the traditionals art of Seiki-Jutsu.
5520-04: OSWALD, EWARD H. - Kruiden deel 1 en 2. Eigenschappen en toepassingen van de natuurgeneeskunde
250909-793: OTTEMA, NANNE. - Het kunstambacht en de volkskunst in Friesland.
19816-06: OTTEN, D. - Veldnamen in Heerde.
10919-27: OTTEN, KIRSTEN EN MAGNUSKOVA, EVA. - 60 jaar de Papiermolen / 90 jaar Helperzwembad.
28513-05: OTTEN, HARRY E.A. - Weer een eeuw. Het weer in Nederland van 1900 tot 2000.
25520-21: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1956.
25520-26: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1953.
25520-23: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1959.
25520-22: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1958.
25520-29: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1957.
25520-25: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1960.
25520-24: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1954.
25520-27: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1952.
25520-28: OTTENJANN, HEINRICH. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1955.
010610-61: OTTEVANGERS, F. - De sociaal-economische structuur van Haarlem en omgeving. Met 45 kaarten en grafieken.
281219-26: OTTO, JAN EDO (EINDRED.). - Tijdloos bij de tijd. 150 jaar Winkler Prins Veendam, openbare school voor voortgezet onderwijs.
24918-14: OTTO, JAN - Geestmerambacht. Een land gelegen aan de rand van de hel.
14820-37: OTTO, PIET EN BAK, PETER. - Over de de dijk. Een beeldimpressie van Langedijk 1900-1970.
26718-53: OTTO, JAN E.A. - Tussen buitenland en Luizeknip. Negen eeuwen ontwikkeling Langedijk.
070120-32: OUDEMAN, A. - Regterlijke uitspraken over het Groninger beklemrecht, verzameld door Mr. A. Oudeman.
2315-38: OUDEN, R.A. DEN E.A. - Gedenkboek N.C.O.O.V. 1902-1927. Uitgegeven door de Nationale Christen-Onderofficieren Vereeniging bij haar zilveren jubileum op 13 februari 1927.
201120-20: OUDENDIJK, C. EN IJFF, J. - Kuieren door historische Langedijk. Deel IV.
250909-4180: OUWENS, KEES. - Helis' mythe.
28514-139: OVERBEEK, RITA. - Van Nooit-Gedacht tot De Toekomst. Sporen van industrieel erfgoed in Oost-Groningen.
311017-26: OVERBEEK, RITA EN WENDLER, LEONIE (RED.). - Gronings groen van toen.
241220-23: OVERDIEP, G. - De slag bij Ane 1227.
21120-19: OVERDIEP, G. - De Groninger schansenkrijg. De Strategie van graaf Willem Lodewijk. Drenthe als strijdtoneel. 1589 - 1594.
220310-147: OVERDIEP, G. EN TJESSINGA, J.C. - De rechtsomgang van Franekeradeel 1406 - 1438.
17313-126: OVERDIEP, G. - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld.
25710-42: OVERIJSSEL - Wat biedt Overijssel de toerist?
250909-4778: OVERIJSSEL. - Nederland in vroeger tijd deel XXVII Overijssel. Beschrijving van de griffier der Staten, de provinciale domeinen, de Bentheimse goederen, enz..
140212-39: OVERIJSSEL. - Overijsselsche stad-, dijk en markeregten. Derde deel ? twee en twintigste stuk. Markeregt van Averlo.
25219-32: OVERMARS, HERMAN. - Het Kunstlievend genootschap Pictura te Groningen 175.
4317-10: OVERVOORDE, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 16-17. De rechtelijke indeelingen na 1795.
16516-42: OVERY, RICHARD (ED.). ZONDER STOFOMSLAG OP DE FOTO ZETTEN. - The Times History of the World. New Edition.
25619-37: OVIDIUS. - Metamorfoses.
16214-82: OXO. - OXO Chromo's.
301011-42: OZINGA, M.D. - De Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel IV De provincie Groningen. Eerste stuk: Oost-Groningen.
12316-114: OZINGA, M.D. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
311019-22: PAARDENSTAMBOEK. - Noord-Nederlandsch Warmbloed Paardenstamboek deel 3, 1947-1948.
250909-5164: PAASEN, C.J. VAN (INLEIDING). - Feestboek van Sarepta en Meer en Bosch.
271218-12: BEROERTEN OVER PACHTERYEN. - Korte Schets der tegenwoordige Beroerten in de Vereenigde Nederlanden, Over het Afschaffen der Pachteryen, Voornaamlyk in de Provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht...
250909-4213: PAEMEL, MONIKA VAN. - De eerste steen.
031210-31: PALIN, MICHAEL. - In het spoor van Hemingway.
28219-18: PALMAR, W. VAN EN WILDEBOER, G.E. - Emoties in 't Oldambt. De Golden Kette en Hinderk en Hilke (±1880).
61218-31: PALMEN, CONNIE. - Geheel de uwe.
10320-03: PALMER, HELEN. - Handboek enneagram.
16517-21: PAMELEN-HAGENAARS, JOSÉ, VAN. - Duchesse. 20 Kantklospatronen.
8416-32: PANJER, FRED E.A. - Japanse Meeuwen en overige Lonchura's. 25 jaar J.M.C.
9821-17: PANMAN, MARGRIET EN POSSEL, JANS. - Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940.
26718-54: PANNEKEET, JAN. - De (mogelijke) betekenis van alle Noordhollandse plaatsnamen. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
22718-54: PANNEKEET, J.A. - Mooi zoid. Westfriese uitdrukkingen en gezegden.
250909-5601: PAPATHANASSOPOULOU, MAÏRA. - De judaskus. Maïra.
251016-138: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
2114-29: PAPING, ANNEMIEK. - Seintje van boven. Verhalen voorbij de dood.
250909-1589: PAPING, RICHARD. - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs.
19615-77: PAPING, RICHARD. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770 - 1860.
250909-641: PAPST, WALTER. - De erfenis van de goden. Onze oorsprong in het heelal.
12316-19: PARBAU, A.H. - De Oude Kerk te Assen. Eene voormalige klooster kerk, beschouwd in betrekking tot de plaatselijke gemeente en de hervorming in Drenthe. Eene gedachtenis-rede met aantekeningen.
250909-4321: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 76 / 1996.
250909-4322: PARISIUS, BERNHARD EN HENNINGER, WOFGANG (RED.). - Emder Jahrbuch für historische Landeskunde Ostfrieslands Band 75 / 1995.
250909-501: PARKER, ROBERT B. - Now & Then.
250909-595: PARKER, ROBERT B. - School days. A Spenser novel.
9219-35: PARKER, ALAN. - De judakus.
21317-23: PARKS, TIM. - Itaiaanse buren.
250909-1273: PASSEN, R. VAN EN ROELANTS, K. - Toponymie van Wilrijk
241014-38: PASSMORE, JACKI. - De Filippijnen.
250909-2106: PASTOOR, PIET. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild, Scharmer, Schildwolde, Siddeburen, Slochteren en Tjuchem.
91015-15: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Ten Boer. Monumenten in Garmerwolde, Lellens, Sint Annen, Ten Boer, Ten Post, Thesinge, Winneweer, Wittewierum en Woltersum. /
25618-18: PASTOOR, RIET. - Rijksmonumenten in de gemeente de Marne.
22117-172: PASTOOR, ELLY (EINDRED.). - Tied veur
15914-45: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum. Monumenten in Bedum, Noordwolde, Onderdendam en Zuidwolde.
15914-47: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Slochteren. Monumenten in Harkstede, Hellum, Kolham, Overschild....
5118-16: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Middelstum.
250909-2148: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298 - 1814.
4216-127: PATHUIS, A. EN VISSER, M.A. DE. - Beredeneerde lijst van torenklokken in de provincie Groningen vóór de vordering door de bezettende macht in 1942 en van de klokkenafgietsels in het Museum van Oudheden voor de provincie en stad Groningen.
170620-49: PATTJE. - B.V. Shipyard Waterhuizen J. Pattje. Major shipbuilders for the offshore-industry.
10215-12: PATZELT, ERNA UND PATZELT, HERBERT. - Schiffe machen Geschichte. Beiträge zur Kulturenentwicklung im vorchristlichen Sweden.
3721-29: PAULI, EUGEN. - Eugen Pauli's complete leerboek voor de keuken.
250909-4333: PAULS, THEODOR. - Aus dem Pfarrarchive einer ostfriesischen Landgemeinde.
15313-03: PAULUSMA, PIET. - Friesland en het weer.
250909-2156: PAULUSMA, PIET EN BOER, ROELY. - Bar en boos. Groningen en het weer.
250909-2584: PAUW, C. - Strubbelingen in stad en lande.
281119-28: PAUWELUSSEN, WILLEM. - Het BrugBorgBoek. Geschiedenis van de Groningse wijken Oosterhoogebrug en Ulgersmaborg.
23320-45: PAVER, MICHELLE. - Torak de zielzwerver. Avonturen uit een Magisch Verleden Deel 2.
170620-20: PAVER, MICHELLE. - Torak en Wolf. De verbroken eed.
12313-23: PEANSTRA, TSJITS E.A. - De twadde sirkel. Gedichten en ferhalen.
24719-09: PEARCE, JOSEPH CHILTON. - Terug naar de intelligentie van het hart. Het einde van de religie en de wedergeboorte van de Geest.
1814-28: PEARSALL, RONALD. - Doe het zelf. Pastel en acryl.
131220-07: PEDERSEN, HUGO V. - Door den Oost-Indischen Archipel. Eene kunstreis.
29717-03: PEER, AREND, VAN. - 12 Drentse verhaalties
260211-32: PEERBOLTE, HANS (RED.). - Seatrade 40 1951-1991.
031210-66: PEEREBOOM, J.J. - Honkman's reizen.
250909-4214: PEEREBOOM, J.J. - De gravin van Loosdrecht. Verhalen.
250909-4913: PEET, HERMAN A. (SAMENSTELLING). - Een halve eeuw vereenigd. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftig-jarig bestaan der Hilversumsche Schilderspatroonsvereniging 1896-1946.
250909-3133: NIEUWE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-3139: OUDE PEKELA - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Oude Pekela.
281119-20: NIEUWE PEKELA. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Nieuwe Pekela. Groen van Prinstererschool.
150912-35: PELDER, F. - Nederland in woord en beeld. Bloembollenteelt.
9219-06: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 1. Een overzicht van het dorp aan de hand van oude ansichten.
9219-07: PELETIER, WILLEM. - Groeten uit Winterswijk deel 2. Een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten.
050219-03: PELINCK, E. - Veenhuizen, een buurschap in het kerspel Norg tot 1825.
19615-20: PELING, DOR. - Hoogkerk Cursief.
251016-249: PENNING, YNSKJE. - Stormvloed. De spectaculaire ondergang van het Waddeneiland Bosch in het begin van de 80-jarige oorlog.
14120-08: PENTA, ANNA. - Creatief vegetarisch koken.
24719-46: PEPER, RASCHA E.A. - Heersers van het luchtruim. Vogelverhalen.
61115-58: PEPETELA. - Roofdieren.
16118-06: PERNOUD, REGINE. - Christine de Pisan.
10221-12: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2017.
10221-13: PERTON, HARRY (EINDRED.). - Historisch Jaarboek Groningen 2019.
040412-01: PERTON, HARRY. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2010.
250909-2641: PERTON, HARRY EN KNOTTNERUS, OTTO S. - Het loeit in het Oldambt. Kroniek van de boerenopstand van 1748.
21215-02: PERTON, HARRY (EIND- EN BEELDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2011.
080310-3: PESKENS, R.J. - De man met de urn.
250909-2731: PETERS, C.H. - Oud Groningen. Stad & Lande.
250909-2764: PETERS, C.H. - Beschrijving van oud Groningen.
250909-3716: PETERS, C.H. - De Nederlandsche stedebouw. Deel 1: De stad als veste, woon en handelsplaats.
41220-25: PETERS, KASPER. - Kelder.
20419-15: PETERSEN, J.W. EN HARENBERG, J. - Warnsveld. Historische wandeling door het dorp en zijn buitengebieden.
250909-4693: PETERSEN, J.G.E. - Een dagje uit in Hilversum rond 1905. Eem wandeling in oude prentbriefkaarten.
050219-47: PETERSEN, HARMEN. - West over. Harderwijk 750 jaar vissersplaats.
250909-5730: PETREJUS, E.W. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen.
6519-40: PETREJUS, E.W. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
6519-41: PETREJUS, E.W. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
13218-61: PETTIGREW, JANE. - Thee. Alle informatie voor de liefhebber.
29917-34: PFANNENSCHMIDT, ERNST-ERIK. - Hedendaags kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant.
250909-3276: PHAFF, CHARLOTTE. - Anne’s laatste schooljaar.
280412-29: PHAFF, H.E. - Raadhuis-spreuken. Spreuken en bouwopschriften van Nederlandse raadhuizen.
270112-08: PHILLIPS, GRAHAM. - De wrake Gods. Graftombe 55, Mozes, Toetanchamon en de plagen van Egypte.
27920-40: PHILLIPS, ROGER EN STUMPEL-RIENKS, SUZETTE E. - Wilde bloemen. Meer dan duizend soorten in unieke kleurenfoto's.
170112-58: PHOTOGRAPHY - Dedina na Slovensku cvera a dnes.
10320-14: PICCARDT, H. - De kosterij-goederen der hervormde kerkgemeenten in de provincie Groningen. Een onderzoek van de vraag of de burgelijke gemeenten regts-aanspraak op deze hebben.
2315-27: PICK, HELLA. - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
250909-5671: PICKTHAL, BARRY. - To beat the clipper ships. The story of the NEDLLOYD spice race.
26319-27: PIERIK, PERRY. - Friedrich Knolle. Bekentenissen van en onderzoek naar een SD-officier.
22318-31: PIËST, JAN. - The True Watcher. A memoir of events surrounding the occupation and liberation of Groningen and their aftermath.
91113-71: GRONINGEN / PIETERBUREN. - Groningen / Pieterburen. Stafkaart Pieterburen.
28514-79: PIETERMAN, KLAAS EN UFKES, TONKO (RED.). - Dichter bie Psaalms.
10819-22: PIETERMAN, KLAAS E.A. (RED.). - Dag & deur II. Aaldoags geleuven.
9315-106: PIETERMAN, K.G. E.A. - t Evengelie bie Mattheüs / t Evengelie bie Maarcus.
150311-61: PIETERMAN, K.G. - Gezondhaid en Groutnis. Grunneger alliteroatsiewoordenbouk.
7314-40: PIETERMAN, K.G. E.A. - Jozua Ruth Esther Jona Nahum
7314-39: PIETERMAN, K.G. E.A. - Handelingen van apostels. (Wat of apoastels doan hebben).
23715-05: PIETERS, JUDITH H. EN PAUL H. DE VRIES. - Het ABC voor concessieloze hersenpankokers.
250909-1875: PIETERS, C.J. - Betty het ‘t leste woord. Bliedspul in 3 bedrieven. 6 dames - 4 heren.
170620-33: PIETERS, MARK EN RYNCK, PATRICK, DE (SAMENSTELLING). - Over de Styx. Grieken, Romeinen en de Onderwereld.
110313-06: PIETERSEN, LIEUWE. - It griene hus.
23320-27: PIJKEREN, W. VAN EN NAGEL W.F. - t Golden Pirtje. Bliedspul in drei bedrieven veur 3 doames, 4 heren.
15617-43: PIJPER, F. - Martelaarsboeken.
090710-5: PIKKEMAAT, A.G. - Bataafse vrijheid in Nijmegen 1794-1795.
27218-85: PILAT, ANNE E.A. (RED.). - Middag-Humsterland. Kroniek van een noordelijk landschap.
25710-19: PILAT, DIRK. - Dutch agricultural export performance (1846-1926).
10414-28: PINO, RONALD. - Rust en kalmte. Handboek voor opbouw en herstel van geestelijk evenwicht.
121009-52: PINTERA, ALBERT. - Katten. Een beschrijving van meer dan 90 soorten katten.
250909-5584: PIRANDELLO, LUIGI. - Ieder zijn beurt.
250909-4933: PIRENNE. L.P.L. - 's Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht. Staatkundige geschiedenis 1576-1579.
25219-33: PLAAT, JACOMINE, VAN DER EN WINTER, HARM, JAN. - Een leven vol kleur. Stoffer Winter.
270909-158: PLAATJESALBUM. - Fryske doarpstoerren.
26917-122: PLAS, HARM EN PLAS, WIM. - Religieus Erfgoed in Groningen. Oude kerken in de Ommelanden.
281219-65: PLAS, MICHEL, VAN DER. - Mijnheer Gezelle. Biografie van een priester-dichter.
181119-01: PLAS, COR, VAN DER. - De 20e penning in Emmer-Erfscheidenveen. Ontstaan, werking en opheffing van een bijzonder erfpachtrecht.
18120-50: PLAS, JAN, VAN DER. - Herinneringen aan het oude Katwijk. Deel 1.
250909-1256: PLATT, COLIN. - The architecture of medieval Britain. A social history.
250909-4825: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1967.
250909-4830: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1978.
250909-4824: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1966.
250909-4107: PLEIJ, SANDER. - Man krijgt kind.
150119-24: PLENK, JOZEF JAKOB, VAN. / SOLINGEN, A. VAN. - Handleiding tot de kennis en genezing van de ziekten van het vrouwelijke geslacht. / Het werktuiglyke der verlossing verklaard betoogd en herleidt tot één algemeen grondbeginsel.
250909-232: PLENTER, A. - As de komedie oflopen is.
31115-12: PLESSIS, S.I.M. DU. - The compatibility of science and philosophy in France / 1840-1940.
251019-40: PLOEG, KEES, VAN DER (TEKST). - Johan Dijkstra. Groningerland.
18120-16: PLOEG, KEES, VAN DER. - Damsters speulden honderd oet. Damster Stedelijk Harmonie Orkest (D.S.H.O.), Appingedam 1890-1990.
11113-21: PLOEG, DURK, VAN DER. - Deaden skrieme net. Gedichten.
1814-11: PLOEG, DURK, VAN DER. - De Swette Ferlein 1870-1995. Geschiedenis van het christelijk onderwijs te Veenwoudsterwal/Veenwouden
250909-1429: PLOEG, RANI, VAN DER EN ZINKSTOK, RUTH. - Wij zijn allen werklieden. De opkomst van de moderne arbeidsmoraal in Nederland in de negentiende eeuw.
250909-4015: PLOEG, P.H.W., VAN DER (RED.). - Liber Amicorum ac Collegarum dedicatus Johannes van Kampen.
250909-2684: PLOEG, W.H. V.D. (EINDRED.). - Oude Pekela.... toch anders!
250909-4222: PLOEG, PETER VAN DER. - Sporen van vernieling.
10718-24: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten deel 2.
191113-19: PLOEG, DURK, VAN DER. - De winter komt.
10819-29: PLOEG, W.H. VAN DER. - Van Burgerschool tot Ubbo. 75 jaar Ubbo Emmius Stadskanaal.
12313-25: PLOEG, DURK, VAN DER. - Troch kadastrale fjilden. Gedichten.
270909-101: PLOEG, W.H. VAN DER. - Kort verhaal van Stadskanaal. Streekhistorische schetsen.
9315-150: PLOEG, W.H. VAN DER. - Stadskanaal in oude ansichten.
6514-21: PLOEG, W.H. VAN DER. - Twee eeuwen Stadskanaal.
180912-109: PLOEG, W.H. VAN DER. - Vertelsters uut de wildernis.
141120-13: PLOEG, H.W. VAN DER. - Van Klooster en Karspel / Van Ter Apel tot Sellingen.
220310-86: PLOEGER, DERK EN PLOEGER-EIMERS, CATHRIEN. - Dagelijks leven in de vrij-socialistische beweging in Groningen door henzelf verteld.
51119-40: PLOEGH, P. - Gedenkboek beroepsbrandweer Groningen 1884-1934.
15417-63: PLOMP, J. - Een kerk in beweging. De Gereformeerde Kerken in Nederland na de tweede wereldoorlog.
21421-11: PLUIS, JAN. - Kinderspelen op tegels.
201120-05: POEL, STEFAN, VAN DER. - Leo Frank (1908-1944). Politieke analyses van een Groninger student in de jaren 1930.
250909-3666: POEL, J.M.G. VAN DER. - Oude Nederlandse ploegen.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

9/14