Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
150211-03: SHREVE, ANITA. - De vondeling.
250909-4454: SHULMAN, SANDRA. - Dromen en nachtmerries.
24120-01: SIBLEY, BRIAN. - Waar Poeh vandaan kwam. Het levensverhaal van een Beer met Heel Weinig Hersens.
9315-37: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw.
2822010-2: SIDERIUS, J. - Het Ellertsveldboeket ter ere van de werkers aan en in het Ellertsveld. De geschiedenis van een vijftigjarig bejaardentehuis.
250909-5116: SIEBEL, J.A. - Twee eeuwen De Groote Sociëteit in Zwolle.
7322-12: Siebelink, Rob en Termeer, Guus (red.). - Heb je dat gelezen? 50 jaar Universiteitskrant. Groningen.
26315-12: SIEBELINK, JAN. - Margaretha.
250909-4308: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
250909-4305: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
13318-30: SIEBERT, ERNST E.A. - Geschichte der Stadt Emden 1750 bis zur Gegenwart.
15914-64: SIEBRAND, HEINE. - Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven.
51015-77: SIEFKES, WILHELMINE. - Kassie en Amke. Roman oet Oostvraisland.
26917-74: SIEFKES, WILHELMINE. - Kinderlaand.
18214-98: SIEKMANS, R. - Onnen tot 2000.
250909-2509: SIEKMANS, R. - 650 jaar Onnen.
18214-45: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Licht en schaduw in de polder. Autobiografie uit de Nieuwe Ruigezandster Polder.
10921-38: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Dit is de leste. Wat dij sums te binnen schut.
251016-71: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Hoe gijt t met dij? Komische verhoalen schreven ien e streektoal van t Westerketier.
28514-82: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - t Wad zunder dieken. Olle verhoalen uut de Noord-Westhoek geromantiseerd en schreven ien e toal van t Westerketier.
8122-38: Siemens, B.W. - Dijkrechten en Zijlvesten.
10221-07: SIETSMA, MARIJE E.A. - Maak van de noot een deugd. Koken met kruidnoten.
12316-129: SIJBOLTS, J. - Beknopte beschrijving van Nienoord en zijne bewoners vanaf de stichting in het begin van de zestiende eeuw.
020320-32: SIJBOLTS, J. - Geschiedenis van Vredewold.
17822-25: Sijens, Doeke en Steenbruggen, Han. - Ploeg Jaarboek 2008.
17822-26: Sijens, Doeke en Steenbruggen, Han. - Ploeg Jaarboek 2001/02.
21313-18: SIJENS, DOEKE (RED.). - De wrald fan Brolsma. Seis nije essees.
250909-2825: SIJENS, DOEKE E.A. (RED.). - Een gevoel van geluk... Bekende Groningers over boeken, lezen en de bibliotheek.
17822-62: Sijens, Doeke en Steenbruggen, Han. - Ploeg Jaarboek 2003.
251016-206: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2005.
251016-207: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2006.
10921-63: SIKKEL, MANON. - Izzy Love - Expeditie Vriendschap.
13918-20: SILARATANO, BHIKKHU DICK. - Mae Chee Kaew. Het journey to spiritual awakening and enlightenment.
6519-24: SILLEVIS, JOHN EN DANSER, MAX. - Kees Andrea.
101017-36: SILVERBERG, ROBERT. - De burcht van Heer Valentijn.
5118-32: SIMEON, MARGARET. - De geschiedenis van kant.
250909-5710: SIMMONS, JACK (ED.). - Rail 150. The Stockton & Darlington Railway and what followed.
23717-07: SIMON, COEN. - Zo begint iedere ziener. Een filosofische ontdekking van de wereld.
250909-710: SIMON, ANTHONY O. (ED.). - Philosopher at work. Essays by Yves R. Simon.
8616-03: SIMON, DAVID. - De Tien Geloften. Zet je voornemens om in doeltreffende actie.
12316-130: SIMONIDES, D. - Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448.
6720-45: SIMONS, IDA. - Een dwaze maagd.
29717-01: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken. Boeken en mensen.
250909-3943: SIMONSZ, HENK. - Dynamisch kunst-aas.
19618-04: SIMPKINS, C. ALEXANDER EN SIMPKINS, ANNELLEN. - Basisgids zen. Oorsprong, thema's, praktijk.
201120-21: SIMS, ANDREW. - Geloof: waan of werkelijkheid? Waarom geloven goed is voor je gezondheid.
26917-130: SINDEREN-KLOK, H. VAN (RED.). - 75 Jaar Chr. Lager Onderwijs in Vlagtwedde 1912-1987.
281117-38: SINKE, J.P. E.A. - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel I en II.
27117-24: SITSKOORN, MAGRIET. - Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij. Beïnvloed de hersenen om te bereiken wat je wilt.
031210-63: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
181215-22: SJOLIN, B. - Die Fivelgoer Handschrift. I und II.
24720-40: SJOLLEMA, SIEM. - Het is nog niet voorbij. Veertien strofen voor Neerlands volk.
120511-59: SKELTON, R.A. - Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries.
181119-72: SLAGTER, H.B. - Waar gaat het naartoe? Over de toekomstverwachting in de Bijbel.
250909-3516: SLAGTER, ERIK EN POLAK, ROB L. - Rob Polak. Tekeningen en schilderijen.
28219-21: SLAPSMA-TIESSENS, FENNA. - Van een fijne juffer. Vroege schrijfsels van en rond Fenna Slapsma-Tiessens (1922-1934). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
17418-41: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
26319-03: SLAUERHOFF, J. - De erfgenaam.
110313-42: SLEE, CARRY. - Moederkruid. & Dochter van Eva.
101218-27: SLEE, CARRY. - Razend.
17918-25: SLEE, CARRY. - Afblijven. De filmeditie.
250909-2536: SLEEBE, VINCENT. - De geschiedenis van Westerwolde 6. Welzijn, Gezondheid en Onderwijs.
010610-30: SLICHER VAN BATH, B.H. - De bezinning op het verleden in Latijns Amerika. Auteurs, verhalen en lezers.
250909-1281: SLICHER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje(ca. 1570-1800).
250909-1442: SLIEP, H.O. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Vijftien jaren.
6519-25: SLIGGERS, B.C. - Augustijn Claterbos 1750-1828. Opleiding en werk van een Haarlems kunstenaar.
301011-83: SLIJPER, BART (RED.). - In droomcadans bedwongen. Over Henrdik de Vries.
51015-64: SLOB, BARBERDINA. - Muurloes. Riemkes en verskes oet n Aandel, deur kiender van OBS De Holm.
250909-3142: SLOCHTEREN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Slochteren.
250909-4104: SLOT, PAULINE. - Blauwbaard.
18818-48: SLUIS, ROLF, TER. - Kunstmatige gevoelloosheid. 150 jaar narcose in het Academisch Ziekenhuis Groningen.
230612-36: SLUIS, PIETER. - Liever gewoon dood. Een aanloop naar de hospice-beweging.
27918-06: SLUIS, WYTSE, V.D. - Fan skoalle- en tsjerketsjinner oant direkteur, in koarte histoarje oer it underwiis yn Lippenhuzen.
12313-28: SLUIS, ITTY. - In pleats oan de mar.
7622-24: Sluiter, Willem. - De werken van Willem Sluiter. Buiten- eensaem huis- somer- en winterleven. Aenwijsende Hoe men op een slechte en eensame plaets, buiten op 't land, vernoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden.
10921-33: SLYCK, TINUS, VAN HET. - Old en wies. Riempjes oaver Twelle van vrogger.
10414-19: SMABERS, NICOLETTE. - Stiefmoeder.
250909-3192: SMALLINGERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Smallingerland.
250909-3944: SMART, PAUL. - The illustrated encyclopedia of the butterfly world.In colour. Over 2000 species reproduced life size
250909-2460: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
9315-83: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes.
51015-134: SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer.
27918-08: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
250909-1642: SMEENK, C. EN VLIET, P., VAN. - Een held in volle wapenuitrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
19618-39: SMEETS, INEKE EN REES, SASKIA, VAN. - Twee ben ik.
31017-15: SMEETS, F.TH.W. E.A. (RED.). - Lemborgh. Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
4920-32: SMET, L.A.H. DE. - De bodem van Groningen. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland.
12316-131: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld.
250909-163: SMID-BOSKLOPER, TRIENTJE. - De verzenen tgen de prikkels. Het verhaal van Stientje Bosklopper.
31320-18: SMID, G.L. - Kerk op de hoogte. Geschiedenis van de Grote Kerk van Hoogkerk.
250909-4328: SMIDT, JOHANNES-VIENNE. - Unter vollen Segeln. Ein genealogischer Gelegenheitsfund.
240910-119: SMIT, HENK. - Mementen. Vattienregels in t Oldambster dialect.
6720-29: SMIT, FRANCK. - Illustre School. Het academiegebouw, historisch hart van academisch Groningen. / Illustrious School. The Academy Building, the historic heart of academic Groningen.
3218-09: SMIT, SUSAN. - Vloed.
251016-23: SMIT, REINDER. - Dwingelo in vertellingen.
250909-193: SMIT, REINDER. - De jaarmarkten van Dwingelo.
10921-65: SMIT, NIKI. - 100% Coco Berlin.
3417-155: SMIT, GERRIT E.A. - Stempel in het schootsveld. Een uitgave ter gelegenheid van de reünie van eerste bewoners van de Da Costastraat in de Wijert, Groningen.
250909-3049: SMIT, FRANCK. - Boekjaar Wolters & Noordhoff 1836-1986. Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs.
250909-2847: SMIT, F.R.H. - Groninger Universiteitsfonds 1893-1993.
15617-45: SMIT, HUSTON. - De religies van de wereld. Onze grote wijsheidstradities.
10921-64: SMIT, NIKI. - 100% Coco New York.
19913-19: SMIT, F.R.H. EN KOOPS, W.R.H. (SAMENSTELLING). - De Groninger Academiebrand. 30 augustus 1906.
51121-08: Smit, Reinder. - Fragmenten uit de geschiedenis van Dwingelo.
250909-5866: SMIT, JO. - Terschellinger getij.
15518-16: SMIT, R. - Gedenkschrift van het driehonderdjarig bestaan van het Nederlandsch Hervormd Kergenootschap te Burum en Munnekezijl. 1880.
5121-12: SMIT, HENK. - Tiggelwaark.
251113-125: SMITH, A.H. - Oldambster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835 en op en om de Oude Pijp te Winschoten.
250909-3479: SMITH, FRANK R. EN SMITH, RUTH E. - Miniature lamps.
4216-136: SMITH, A. - Geschiedenis der provincie Groningen van het begin onzer tijdrekening af, tot aan den jare 1848 handelende over de aloude en tegenwoordige gesteldheid, oorlogen watervloeden.
161110-12: SMITH HALL, MAGGI. - Flavors of St. Augustine. An historic cookbook.
19118-60: SMITH, WILBUR. - De roofvogels.
150311-72: SMITH, A.H. - Oldambtster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835. en Op en om de Oude Pijp te Winschoten.
141117-48: SMITH, WILBUR. - Vallei der Koningen.
8416-30: SMITS, J.W. EN SMITS-VAN DUYN, J.M. - De Terriers.
51119-25: SMITS, E.F.J. EN FORMSMA, W.J. - Gedenkboek 750-jarig bestaan van Aduard.
31017-21: SMITS, C.F. XAVIER. - De Kathedraal van 's Hertogenbosch.
010610-59: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de gemeente Nuenen c.a.
29917-36: SMOLAR-MEYNART, A. EN VINCKE, A. - Brusselse kant.
080311-32: SMOOT, GEORGE EN DAVIDSON, KEAY. - Wrinkles in Time. The Imprint of Creation.
21018-55: SNAIJER, L. DE E.A. - Historisch jaarboek Vlaardingen 1992.
250909-3191: SNEEK. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Sneek.
250909-4656: SNELLER, E. - Heemstede rond Beets. Hervormd Heemstede in de negentiende eeuw.
15119-21: SNICKET, LEMONY. - The Austere Academy. A series of Unfortunate Events. Book the Fifth.
150119-16: SNICKET, LEMONY. - The Wide Window. A series of Unfortunate Events. Book the Third.
150119-20: SNICKET, LEMONY. - The Vile Village. A series of Unfortunate Events. Book the Seventh.
29118-26: SNITJER, HARM. - Biografie van een binnenschipper.
250909-3929: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging. Keuze voeding ziekten.
19721-12: SOEPBOER, A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Ferwerd 1865-1990. [Basisschool Op Streek].
19721-11: SOEPBOER, A. - De gemeente Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2.
10718-53: SOLOMON, ANDREW. - Demonen van de middag. Een persoonlijke geschiedenis van depressie.
16214-52: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met vis en zeevruchten.
16214-53: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met rijst en noedels.
23123-29: Someren, Cor, van. - Het Hollandsche-IJssel boek.
11419-39: SOMEREN, COR, VAN. - Plattelandsgebruiken in de Krimpener- en Lopikerwaard.
140811-27: SONNEMANN, TH. - Beslist goud den oorlog?
9219-36: SOUEIF, AHDAF. - De kaart van de liefde.
250909-1185: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs. On the eve of the Spanish Conquest.
271017-49: SPAANS, M. - De Noord. De geschiedenis van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990.
27918-09: SPAHR VAN DE HOEK, J.J. EN FRIESWIJK, JOH. - De Vlecke Gorredyck.
12719-14: SPANDAUW, ENNO. - Memoires.
231020-40: SPANDAW. - Bij het plegtig herdenken van onze akademietijd den 19 junij 1844.
12316-133: SPANDAW, H.A. - Bepalingen en punten van instructie, betreffende de comptabiliteit van het Massale Fonds, ten behoeve der gemeenten in de Provincie Groningen, voortspruitende uit de gemeente-belasting op de den wijn en de sterke dranken in deze Provincie geheven worden.
250909-4767: SPANHAAK, G. EN KEUTER, J.B. - De ambtseed getrouw? Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester.
250909-5565: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader.
250909-1599: SPANJAARD, L. - Nederlandsche diplomatieke en andere bescherming in den vreemde 1795-1914.
7622-06: Sparks, Allister. - De kust van de goede hoop. De geschiedenis van Zuid-afrika.
25118-45: SPAY, JOHANNA. - Dood van een soldaat.
51121-09: Specht, Henk C.J. - Assen vaar-wel.
250909-1979: SPEEKENBRINK, WILFRID. - Weekendje Groningen.
290812-48: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk.
10921-34: SPEELZIEK, J.J. - Op den toega naar Teuge.
10921-35: SPEELZIEK, JAN (SAMENSTELLING). - Noe moj's effen luusteren. Jan Haverkamp blikt terug.
61214-18: SPEERSTRA, HYLKE. - It wrede paradys. Libbensferhalen fan Fryske folksferhuzers.
250909-4660: SPEET, LEO EN ELTE, BRAM. - In en om de Alkmaarsche Waag.
080311-34: SPEK, PETER. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
9315-194: SPELD, GERARD E.A. - Dwars in het Winschoterdiep. Scheepswerf Pattje Waterhuizen, 1778-1998.
250909-5320: SPENCE, JONATHAN. - Het boek van het verraad.
16118-27: SPIELMANN, HEINZ. - Horst Janssen. Retrospektive auf verdacht.
17822-46: Spier, Bram. - Schiermonnikoog van vroeger.
17822-47: Spier, Bram. - Terug naar Schiermonnikoog van vroeger.
170620-31: SPIER, JO. - Om den hoek van Europa. Met de N.V. Stoomvaartmaatschappij Nederland naar Southampton, Wighht, Algiers, Nice (Villefrance) en Genua v.v./
250909-1596: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achtiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
30614-13: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
15810-34: SPIJK, PIET EN HOFSTEENGE, CEES. - Marius Holleman. Een echo van de renaissance.
040512-23: SPIJKER, RITA. - Hemelkind.
150311-73: SPIJKER, H.W. - De Jezuïten in Groningen en Ommelanden 1588-1807. I. De Jezuïten in Groningen. II. De Jezuïten in de Ommelanden.
040512-25: SPIJKER, RITA. - Kreukherstellend.
250909-4493: SPIJKERBOER, A.A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
040111-54: SPIJKERMAN, PATRICK (EINDRED.). - Droomhuizen.
15621-03: SPIJKERMAN, PATRICK E.A. - Masterplan Ruijssenaars Rijksmuseum. Vooruit naar Cuypers.
250909-3041: SPITS, JET. - Hij heeft vooral gepoogd leemten aan te vullen. Een geschiedenis van de gemeentelijke gezondheidszorg in de stad Groningen 1919 - 1994.
250909-4747: SPLUNDER, L.A. VAN. (VOORWOORD). - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
23323-19: Spoelman, G.H. - Herinneringen van een molenaar uit Mensingeweer.
17313-57: SPOELSTRA, J.N. - Patrimonium. Vijftig jaren christelijk sociaal werk 1879 - 1929. Gedenkschrift ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (vaderlijk erfdeel).
250909-1546: SPOOR-EIJGENRAAM, MARIANNE A. (EINDRED.). - BZ en de Tweede Wereldoorlog. Het personeel van Buitenlandse Zaken in oorlogstijd.
250909-4135: SPOOR, LAURENS. - De omhelzing.
10921-19: SPOOR, LAURENS. - Dansen op glas.
250909-5368: SPRAGG, MARK. - De vrucht van steen.
190410-13: SPRENGER, R.M. - Viglius von Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
14222-02: Sribhashyam, T.K. - Emergence of Yoga. Origin and development of the teaching of Yoga.
10520-39: ST. JOHN, LAUREN. - De witte giraf.
21421-18: STACHNIAK, EVA. - In het Winterpaleis. Een roman over Catharina de Grote.
5217-25: STACKETT, KATHRYN. - Een keukenmeidenroman.
29917-50: STADLER, WOLF. - De beeldhouwkunst. Geschiedenis en ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Europa van prehistorie tot de 21e eeuw.
150311-19: STAGGE, BEN J.I. - Jezuïten in de stad Groningen van 1588 tot 1971.
21215-08: STAM, HUIB. - Haring. Een liefdesgeschiedenis.
25613-21: STAM, JOOP EN SLOTEN, PETER, VAN. - 25 jaar muziekschool.
29118-16: STAM-VAN DER STAAY, W.J. - Een mandje vol amandelen. Ruim 150 liedjes met pianobegeleiding voor jonge kinderen.
51015-136: STAMHUIS, E. E.A. - Van toen naar nu. 50 jaar Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal 1944-1994.
231020-64: STAMKOT, BERT. - Gorcum in vroeger jaren.
22115-14: STANELLE, UDO. - Die Hildesheimer Bischofschronik des Hans Wildefuer.
250909-3547: STANFIELD, JAMES L. - Het oog van de meester.
11114-30: STANFORD, MICHAEL. - The Nature of Historical Knowledge.
310110-5: STANGL, MARIE-LOUISE. - De wereld van de chakra’s. Oefeningen in zijnservaring.
24921-46: STANLEY-BAKER, JOAN. - Japanese Art.
21317-26: STAP, SOPHIE VAN DER. - Meisje met negen pruiken.
22217-25: STAP-LOOS, A. - Speelgoed van alle tijden.
141117-52: STAPELKAMP, HERMAN. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
12719-47: STARREVELD, JACOB. - Het leugenschip van Schokland.
181119-48: STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
28513-25: STASTNY, KAREL. - Zangvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten zangvogels, met vele illustraties in kleur.
030711-27: STATIUS MULLER, REMMO. - Locomotieven onder stoom. Opkomst, beroemde ontwerpen, bedrijvige jaren en de nadagen van de uitgerangeerde vuurvreter.
41220-08: STAVAST, JUR E.A. (JURY/RED.). - Weer lukt, 18 moal drukt!
250909-845: STAVERMAN O.F.M., R.J. - Volk in Friesland buiten de kerk.
19615-85: STAYEN, INGRID E.A. (RED.). - Tilproat. Dorpskrant Woltersum. Extra watersnoodeditie januari 2012.
271120-01: STEEENSMA, REGN. - In de spiegel van het beeld. Kerk en moderne kunst.
270909-160: STEEGE, J. TER. - Vinea Domini. Gechiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum-Wetzens.
150211-04: STEEL, DANIËLLE. - Vijf dagen in Parijs.
250909-5266: STEEN, JAN, VAN DER. - Spoortekens van honderd jaar scouting. Het verzamelen van Scoutingobjecten.
27117-16: STEEN, GAIT JAN. - Fillezofoaziejs, prakkezoaziesj en belevenissen uut de joaren 1959-1974.
271017-10: STEENBERGEN, ALBERT JOHAN. - Stamreeks deel I t/m VI. Van de stamreeks van Steenbergen.
250909-368: STEENBERGEN, ALBERT. - De clapper der Calkoens. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw.
31322-65: Steenbruggen, Han e.a. (red.). - De Ploeg 1 op 1. 15 auteurs over 15 schilders.
241010-22: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik de Vries 1896-1989. 't geheimste is geheim gebleven.
11822-20: Steenbruggen, Han e.a. - Jan van der Zee 1898-1988. Geschilderd, gesneden, ontworpen. Painted, carved, designed.
11822-21: Steenbruggen, Han en Posthuma, Sjoukje. - Hendrik N. Werkman1882-1945. Uit innerlijke noodzaak geboren. / Born of an inner need.
11822-22: Steenbruggen, Han. - Job G. Hansen 1899-1960. Door de wind getekend, door het licht gekleurd. / Defined by the wind, coloured by the light.
11822-24: Steenbruggen, Han. - Jan Wiegers 1893-1959. De ceremoniemeester heeft het spel laten beginnen. / The master of ceremonies has let the play begin.
14520-23: STEENHUIS, J.F. - De Groninger Dialekt-literatuur. Nagelaten werk van Dr. J.F. Steenhuis.
29822-03: Steenhuis, Trudy en Verdegaal, Winy. - Thuis in Midlaren. De bewonersgeschiedenis van een rents dorp. Dorpsbewoners en hun huizen gefilmd.
250909-2674: STEENHUIS, J.F. E.A. - 50 Jaar Groninger Beweging 1904 - 23 november - 1954. 40 Jaar Groninger Vereniging 1917 - 21 november - 1957.
31322-57: Steenhuis, Aafke. - Stemmen van Groninger dijken.
051010-33: STEENHUIS, F.H. - Stoere en olderwetse Grunneger woorden. Verder wat laiden, gezegden, roadsels en ook het Winschoter bargoens.
281219-04: STEENHUIS, GERARD. - Barger Compas 150 jaar op dreef.
51020-04: STEENHUIS, GERARD. - Land op de schop van De Doorsnee tot Krommewijk. Over vervening van Emmer-Compascuum (-zuid), Barger-Comapascuum en Klazienaveen-Noord.
140311-12: STEENSMA, R. E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken band 1,2 en 3.
12313-05: STEENSMA, R. - Langs de oude Groninger kerken.
12313-02: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
8618-52: STEENSMA, REGN. - Michel van Overbeeke. Berg van eenzaamheid.
30315-26: STEENSMA, REGN. - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen.
51020-10: STEFFE, ALBERT MARTIN. - De Hugenoten. Tragiek en lijden omwille van een eigen geloof.
250909-4654: STEGEMAN, TIEMEN. - Herinneringen aan de Kiefkamp. Het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig.
250909-3891: STEINBACHER, GEORG. - Thieme’s vogelboek. Een handboek voor de liefhebber van inlandse en tropische vogels.
250909-5641: STEINBECK, JOHN. - De parel.
27115-32: STEINEN, WOLFRAM, VON DEN. - Notker der Dichter und seine geistige Welt. 2 Bände.
19913-187: STEL, E.W. - Assen in oude ansichten.
4216-138: STEL, E. E.A. - Jubileum H.B.S.-Veendam 1866-1951. Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtig-jarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedertdien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam.
250909-4577: STEMPVOORT, P.A. VAN. - De Brief van Paulus aan de Galaten.
250909-2814: STENVERT, TRUUS. - Zwarte Kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892-1992.
250909-1317: STEPHENSON, ALAN M.G. - The first Lambeth Conference: 1867.
23323-06: Sterenborg, Ello Tammo. - Ello Sterenborg. Familiegeschiedenis en autobiografie.
231011-156: STERK, MARJOLEIN (RED.). - Weten van het wad. 10 jaar Waddenzee.nl.
250909-1661: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524) Bisschop van Utrecht. Als protagonist van de renaissance. Zijn leven en maecenaat.
24719-10: STERNBERG, ESTHER M. - Innerlijk evenwicht. Emoties & Gezondheid.
250909-1081: STERNSDORFF, JÜRGEN. - Die Familien in Driever (1767-1874).
10520-40: STEWART, TRENT. - De levensgevaarlijke reis van het Benedict Genootschap.
8618-70: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling... vroeger, deel 1.
250909-5835: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 2.
250909-5885: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 1 en 2.
19913-228: STIEKEMA, J.W. - Het geslacht Stiekema.
250909-4070: STIJNEN, CARLIE. - Een leven voor de koningin.
91113-11: STIKKER, ALLERD. - Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang.
231020-09: STOELINGA, THOMAS J. EN REULING, MIEK L.C. - Och lieve seun... 'n fotoboek van Harlingen. Deel 2.
231020-08: STOELINGA, THOMAS J. - Och lieve seun... 'n fotoboek van Harlingen. Deel 1.
29822-22: Stoep, A. van der. - 75 jaren Christelijk Onderwijs Schiermonnikoog. Toen en nu.
31122-13: Stoke, Melis. - Rijmkroniek van Melis Stoke.
250909-10: STOKKOM, H.C. VAN EA. (RED.). - Kerstnummer Grafisch Nederland 1990. Olie is onschuldig.
27918-38: STOKVIS, P.R.D. - De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog.
51020-23: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - Dorp toen & nu. Deel 4: Nieuwolda,
270909-112: STOLK, CEES. - OZMI, een fabriek van beton. Geschiedenis van de eerste zuivelfabriek in Groningen.
250909-5478: STOLLMAN, ARYEH LEV. - De verlichte ziel.
250909-5384: STONICH, SARAH. - Eilanden van graniet.
12316-34: STORTEBOOM, E.D. EN WAL, K. V.D. - Rehoboth. 75 Jaar Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwaagwesteinde.
2517-32: STOTER, MARLIES. - Lelie in zilver. Van der Lely , meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1988.
15621-20: STOUT, GERARD. - Bon dia dushi / Anno Ludwig / Otingerzand. Romans. Verzameld werk deel II.
15621-19: STOUT, GERARD. - Binnen zonder kloppen. Verhalen. Verzameld werk deel III.
27115-13: STOUT, J. - Und ouch hagene.
281219-41: STOUT, GERARD (RED.). - Wat af is, is niet gemaakt. 60 jaar Drents Schildersgenootschap.
290413-10: STOUTENBEEK, JAN EN VIGEVENO, PAUL. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
250909-5047: STOUTHART, L.G.M. E.A. (RED.). - Tussen twee bruggen. Maastricht in de tijd van Baeten.
7913-25: STOUW, ELISE G. VAN DER. - New Age.
150611-23: STRAATEN, EVERT, VAN. - Johan Miedema 1870-1952.
3417-187: STRATEN, HANS, VAN. - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
3417-188: STRATEN, HANS, VAN. - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
8618-13: STRATEN, HANS, VAN. - Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
13522-47: Stratingh, G.A. en Venema, G.A. - De Dollard, of geschied-, aardrijks en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
271120-16: STRATINGH, JAN. - J.J. de Stomme, een 17e-eeuwse schilder in Groningen.
25314-20: STRATINGH, G.A. EN VENEMA, S.A. - De Dollard. Geschied,-aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
31122-07: Streekstra, N.F. - Afbeeldingsrelaties. Een taal- en letterkundig essay over Huygens' Donne-vertalingen.
180912-90: STREURMAN, G.H. - Veendam-Wildervank in oude ansichten.
51015-65: STREURMAN, G.H. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek Geert Teis Pzn.
10921-39: STREURMAN, G.H. - Geert Teis Pzn. (G.W. Spitzen). Zijn leven en zijn werk.
250909-4022: STREUVELS, STIJN. - Doodendans.
191121-22: Strijards, Frans. - Breekbaar.
5520-37: STRINDBERG, AUGUST. - De romantische koster van Rano en andere verhalen van de scheren.
5520-35: STRINDBERG, AUGUST. - De Gotische Kamers. Familieverwikkelingen van rond de eeuwwisseling.
5520-36: STRINDBERG, AUGUST. - Het verweer van een gek.
10919-52: STROHMEYER, C. - Stuka's.
250909-2442: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937 - 1987. Kroniek over 50 jaar.
250909-4873: STRUICK, J.E.A.L. - Utrecht door de eeuwen heen.
51121-14: Strype, John. - "Annals of the Reformation and Establishment of Religion, And other Various Occurences in the Church of England; During the Fifth Twelve Years of Queen Elizabeth's Happy Reign."
11113-09: STUBBS, JOYCE M. E.A. - Grieks-Turks. Hema Keukengidsen.
9821-12: STUDENTEN ALMANAK 1937. - Groningsche Studentenalmanak 1937.
23123-09: Stuijvenberg, J.H. van. - Het Centraal Bureau. Een cooperatief krachtveld in de Nederlandse landbouw 1899-1949.
13522-48: Stuit, Paul. - Weiwerd. Een geschiedenis van dorp en inwoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
31122-08: Stuiveling, Garmt. - Esopet. Deel I en II. Facsimile uitgave naar het enig bewaard gebleven handschrift.
12719-12: STUVE, KOEN. - De mens, een transcendentaal-kritische filosofie.
250909-3514: SUCHODOLSKI, BOGDAN. - A History of Polish Culture.
13918-23: SUCITTO, AJAHN. - Kamma and the End of Kamma.
13918-22: SUCITTO, AJAHN. - Meditation. A way of awakening.
13918-21: SUCITTO, AJAHN - Parami. Ways to cross life's floods.
13918-24: SUMEDHO, AJAHN. - Mindfulness. The path to the deathless.
250909-659: SUNG-DONG, KIM. - Mandala. A novel.
250909-3613: SUPANGKAT, JIM E.A. - Outlet. Yogyakarta within the Contemporary Indonesian Art Scene.
16321-47: SURINGA, J. - Groningen. Zijn verleden en zijn heden.
250909-3825: SUTCLIFFE, TOM. - The Faber Book of Opera.
30315-33: SVRCEK, MIRKO. - Het boek in kleur over paddestoelen. Een beschrijving van meer dan 300 soorten, met vele illustraties.
9315-109: SWAAK, KLAAS. - Thuiskomst en andere verhalen.
101114-38: SWART, NICO EN DÖLLE, BAS. - Groen-witte passie. 25 jaar supportersvereniging FC Groningen 1984-2009.
250909-1537: SWARTOUW, C.N.F. - De ontwikkeling van de textielindustrie, de confectie-industrie en den textielhandel, alsmede de textielvoorziening van Nederland gedurende den bezettingstijd 1940-1945.
180111-29: SWEET, FAY. - Alessi. Kunst en Poëzie.
271218-08: SWINDEREN, TH. VAN. - Geslachtslijst van de familie van Swinderen.
23320-06: SWINKELS, CAREL. - De reünist. Nijmegen als studentenstad.
26917-135: SYBENGA, S. - Dijk- en waterschapsrecht in Groningen.
281119-37: SYKORA, CONNY (VERTALING). - Tuinliefhebbersgids Sierheesters.
250909-1400: SYRKIN, MARIE (ED.). - Golda Meir speaks out.
14820-09: SYSLING, FENNEKE. - De onmeetbare mens. Schedels, ras en wetenschap in Nederlands-Indie.
4920-45: SZYMBORSKA, WISLAWA. - Uitzicht met zandkorrel. Een keuze uit de gedichten.
250909-4811: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - 25 jaar Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1957-1982.
250909-4810: TACONIS, K.W. (VOORWOORD). - Stichting Leidse Studentenhuisvesting 1967-1977.
250909-1236: TADEMA SPORRY, BOB. - De geschiedenis van China.
250909-4985: TADEMA, J.L. E.A. - Haerlem. Gedenkschrift 25 jarig bestaan.
10417-02: TADEMA, SEES EN BERGSMA, MEINE. - Jubileumuitgave K.V. Olympia 1942-1992.
23320-42: TALSTRA, FRANS. - Justitia en Libertas in Groningen.
10921-10: TALSTRA, FRANS / HARST, HANS, VAN DER. - Muzikale uitingen in de vermaningen der doopsgezinden te Huizinge, Middelstum en Westeremden / Het kabinetorgel in de Doopsgezinde kerk te Middelstum.
250909-5581: TAMARO, SUSANNA. - Love en andere verhalen.
231020-10: TAMELING, HENK EN BRUYEL-VAN DER PALM, FREDERIQUE (SAMENSTELLING). - Van Fok naar Fedde Schurerplein. R.H.B.S - Openbaar Lyceum - RSG.
131211-21: TAMMELING, B.P. (EINDRED.). - Haren. Van vroeger tot nu.
22117-143: TAMMELING, B.P. - Haren, zoals het was. Portret van Haren rond de eeuwwisseling.
250909-2177: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1986.
250909-2170: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1984.
250909-2168: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1982.
250909-4365: TAMMELING, BART. - De krant bekeken. De geschiedenis van de dagbladen in Groningen in Drenthe.
26917-167: TAMMELING, BART. - Honderd jaar Groninger beroepsbrandweer 1884-1984. .
23320-44: TAMMELING, B.P. - RKZ Groningen.
121118-41: TAMMELING, BART. - Marten Klompien.
291121-23: Tammeling, Bart. - 100 jaar Diakonessenhuis Groningen. Van barmhartigheidswerk tot moderne ziekenzorg.
1613-21: TAMMELING, BART (EINDRED.). - Groningen Toen, uitgave 1981.
250909-800: TAMMINGA, D.A. - Mei fleur en faesje. Fiif en tweintig jier Tetman.
250909-4518: TAN, JOKE. - De oogst van nu en later. Gedenkboek over 70 jaar Elisabethbode.
250909-5825: TANJA, CEES E.A. - Ameland van toen...
250909-5296: TARTT, DONNA. - De kleine vriend.
10918-54: TAYLOR, DAVID. - U en uw hond. Het complete handboek voor de hondenliefhebber.
5121-26: TEDING VAN BERKHOUT, P.J.W. - De landaanwinning op de Friesche Wadden in hare noodzakelijkheid, uitvoerbaarheid en voordelen, beschouwd en toegelicht.
250909-2642: TEELKEN, ALBERT, E.A. (RED.). - Zuidhorn. Vroeger en nu.
250909-2751: TEELKEN, A.W. E.A. (RED.). - Vijfenzeventig jaar Psychiatrisch Neurologische Kliniek in Groningen 1916-1991.
19819-22: TEENSTRA, M.D. - Kronijk of breedvoerige tijdrekenkundige tafel, inzonderheid voor de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe, waarin tevens voorkomt een chronologisch overzicht van de vaderlandsche geschiedenis. Eerste en tweede deel.
250909-2510: TEENSTRA, ARNO (RED.). - Groningen. Handel - nijverheid - landbouw - toerisme - kunst- sport - woon- en winkelcentrum. Propaganda-uitgave.
13522-55: Teenstra, M.D. - "Chronologisch overzigt van gebeurtenissen, die in ons vaderland en elders hebben plaats gehad; wel inzonderheid in de provincien Groningen, Friesland en Drenthe, van het jaar 1795 tot 1815. "
141013-23: TEGENBOSCH, PIETJE. - Zwaar weer. Nicolas Dings.
51015-66: TEIS, GEERT. - Warrelsnei. Grönneger riemsels.
28219-22: TEIS, GEEERT. - De poeet van Aolwieke. Een selectie uit het dicht- en toneelwerk van Geert Teis Pzn. (1864-1945). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
250909-2011: TEIS, GEERT. - Opslag in stoppellaand.
250909-1806: TEIS, GEERT. - Op drumpel. Naogelaoten waark.
250909-1777: TEIS, GEERT. - Kwitsebaaien. Grönneger riemsels.
250909-1830: TEIS, GEERT. - Aolwieke. Laand en lu van vrouger.
250909-1822: TEIS, GEERT. - Vertelsters van n liereman.
250909-1763: TEIS, GEERT. - Knitters van d’Heerd. Grönneger veurdrachten en goud.
9315-110: TEIS, GEERT. - Klaos en Krizze (vrij nao “Max und Moritz” van).
16913-27: TEJPAL, TARUM J. - De alchemie van het verlangen.
26917-138: TELEFOONGIDS SECTOR HOOGEZAND 1958. - Telefoongids voor Annerveenschekanaal, Eexterveen, Hamweg-Lageland, Hoogezand, Nieuw-Scheemda, Siddeburen, Slochteren, Veendam en Zuidbroek.
3417-38: TELTING, A. - De Friesche stadrechten.
5121-25: TEMME, LOUIS G. - Kleine vaart.
10921-45: TEMPEL, CEES. - Muziek en dans uit Oost-Nederland.
250909-3143: TEN BOER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Ten Boer.
281117-26: TEPE, WIM. - XXIV paepsche vergaderplaetsen. Schuilkerken in Amsterdam,
250909-4169: TERMEER, ELIZABETH. - Zoveel manieren van minnen.
250909-3144: TERMUNTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Termunten.
12313-30: TERPSTRA, PITER. - In flechteling.
4216-24: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel.
4216-23: TERPSTRA, SIGRID (TEKST). - Uit het album van Franekeradeel. Deel 2.
250909-4302: TESCHKE, GERHARD. - Studien zur Sozial- und Verfassungsgeschichte Frieslands im Hoch- und Spätmittelalter.
040910-23: TEUBNER, CHISTIAN. - De beste salades.
29917-39: TEUNISSE, A. EN VELDEN, A.M. VAN DER. - Handleiding bij Het Klassikale Onderwijs in de Fraaie Handwerken (Kunstnaaldwerk).
1518-30: TEUNISSE, A. - De nuttige handwerken voor meisjes.
311016-51: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. E.A. - Op de uitkijk, aan het roer. Nigoco 75 jaar.
101017-41: THEORIN, JOHAN. - Schemeruur.
110313-49: THEROUX, PAUL. - De laatste dagen van Honkong.
28514-08: THEROUX, PAUL. - De gelukkige eilanden.
300113-11: THEROUX, PAUL. - Spelende meisjes.
28514-07: THEROUX, PAUL. - China, per trein.
250909-4717: THEWISSEN, M.A.F. CHARLES. - Oud Maastricht.
26319-39: THIELEN, TH. A.M. E.A. - De Jacobskerk. Winterswijks mooiste erfstuk.
250909-974: THIEMANN, MARIA. - Geschichte der Familie Dunnebacke. 2. Band.
250909-2658: THIEME, H.P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Bond van Nederlandse Architekten. Kring Groningen 1984?85.
11220-02: THIJN, C.J.P. (RED.). - Uit de historie van Tinaarlo.
121111-12: THIJSSEN, CECILE. - Rijstgerechten uit de hele wereld. Met meer dan 300 recepten en tips.
13918-25: THIRADHAMMO, AJAHN. - Contemplations on the seven factors of awakening.
091012-41: THOLENS, JOOST. - Spiegelingen / Reflections.
250909-1369: THOMPSON, DOROTHY. - The Chartists. Popular Politics in the Industrial Revolution.
21317-20: THOMSON, RUPERT. - Soft.
161220-10: THORNTON, MILDRED VALLEY. - Potlatch People. Indian lives and legends of British Columbia.
28815-11: THORNTON, CECILIA. - Vrouwe van droevenis. De Bitterbynde trilogie, boek 2.
16913-04: THORVALL, KERSTIN. - Huwelijksnacht.
4620-26: TICHELAAR MAKKUM. - 300 Jaar Makkumer Aardewerk 1660-1960.
6218-09: TIELEMANS, L.J. - Schetsen en verhalen uit de kerkelijke geschiedenis der provincie Groningen.
250909-5889: TIER, VERONIQUE, DE EN REKER, SIEMON (RED.). - In vergelijking met dieren. Intensiverend taalgebruik volgens de SND-krantenenquete (1998).
250909-5230: TIESKENS, R.W. E.A. - Het kleine bouwen. Vier eeuwen maquettes in Nederland.
250909-3177: TIETJERKSTERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Tietjerksteradeel.
250909-2173: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 6. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zesde jaar 1994.
250909-2219: TIKTAK, AALTJE (EINDRED.). - Garen en Gasmaskers. Veenkoloniën 1939.
250909-2199: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 7. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Zevende jaar 1995.
250909-2190: TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTEUR). - Veenkoloniale volksalmanak 2. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Tweede jaar 1990.
040412-32: TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 7, 1995. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
31322-26: Tiktak, Aaltje (eindredacteur). - Veenkoloniale volksalmanak 3. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. derde jaar 1991.
31322-27: Tiktak, Aaltje (eindredacteur). - Veenkoloniale volksalmanak 4. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Vierde jaar 1992.
250909-3740: TILBURG, B.A. VAN E.A. (RED.). - Een trapgevel in Potsdam. Monumentenzorg over grenzen. Jaarboek Monumentenzorg 2002.
070120-21: TILLEMA, AUKJE. - Laat de liefde bloeien. Gedichten in de taal van stad en ommelaand.
7913-26: TILLO, GERARD, VAN EN LOTTE, RICHARD. - Religie in Amsterdam.
230612-31: TIMMER ARENDS-SCHREUR, JENNY. - Woar blif de tied? 75 Jaar Oranjevereniging Eikelhof.
19721-22: TIMMER, J.H. EN OOSTMAN, F.C. - Uit Winschoten's verleden. Beschouwing over de belangrijkste gebeurtenissen die zich in het verleden in en rondom Winschoten afspeelden.
18120-41: TIMMER, J. - 350 jaar zilverstad Meppel.
51121-71: Timmer, Sophie. - Klaproosrood en Korenbloemenblauw. Werk en leven van Maya Wildevuur.
220310-209: TIMMERMANN, ULF. - Die alteste Steuerliste Nordfrieslands.
250909-4908: TIMMERMANS, WILHELMINA. - De Nederduitsch Hervormde Gemeente te Utrecht in verband met het toenemend aantal ontkerkelijken en in haar relatie tot haar evangelisatie-orgaan: De Nederlandsch Hervormde Stadszending.
091012-09: TIMMERS, WIM. - Heimwee naar het steen. Afscheid van een cultuur.
250909-5345: TINDALL, GILLIAN. - De reis van de bouwmeester. Het leven van Martin Nadaud.
250909-1342: TISSEGHEM, RENAAT EN DAEMEN, JOS. - Begijnhoven vroeger en nu. ?Neerstigh tot eere Godts?.
13318-16: TITMUSS, CHRISTOPHER. - De helende kracht van meditatie.
250909-881: TJEPKEMA, K. - Hoe boeren het bolwerken. De Friese Landbouwcoöperatie 1945 - 1985.
130420-11: TJOELKER, A. - Surhuisterveen, een dorpsstudie.
250909-1323: TODD, JANET. - Rebel daughters. Ireland in conflict 1798.
19721-15: TOL, J.J. VAN DER EN WEIT, J.W. VAN DER. - 25 jaar De Opbouw. Gereformeerde basisschool te Blije. Jubileumboek 1985-2010.
070120-38: TOLEDO, ALICE (RED.). - Armando. Die Berliner Jahre.
15119-22: TOMAN, ROLF. - Gotiek. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
13216-24: TOMAN, ROLF (SAMENSTELLING). - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
121009-49: TOMAN, ROLF. - Romaanse kunst. Architectuur Beeldhouwkunst Schilderkunst.
131220-01: TONCKENS, E.R. E.A. - Norg en omgeving. Geil. gids met wandelkaart.
121118-37: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers.
250909-3843: TOOM, T.F.W. DEN (EINDRED.). - De orgelmakers Witte.
13218-11: TOONDER, MARTEN. - Een enkel opbeurend woord. (de grijze kunsten, de geweldige wiswassen)
13218-03: TOONDER, MARTEN. - Hoe vreselijk is dit alles. (de wisselschat, de onbetaalbare reis, de transmieter)
13218-06: TOONDER, MARTEN. - Als u mij wilt verschonen. (de dropsleven, de verdwenen heer, de waarde-ring)
13218-24: TOONDER, MARTEN. - Een goot denkraam. (de liefdadiger, het platmaken, de loodhervormer)
13218-10: TOONDER, MARTEN. - Héél stilletjes. (de astromanen, de doorluchtigheid)
13218-22: TOONDER, MARTEN. - HM. (de atlantiër, het huilen van urgie, de hopsa's)
231011-65: TOONSTRA, J. EN VRIELING, H. - Openbaar Onderwijs in Warffum. Reünie 1985.
251016-161: TOONSTRA, JAN (SAMENSTELLER). - Op en om de Terp 60 jaar 1954 - 2014.
10119-13: TOORIANS, JAN. - Het vendel. Het vendelzwaaien in de historische schuttersgilden.
41220-26: TOORN, R.A. - Lief en leed. Verzamelde gedichten, journalen en reisbeschrijvingen in de Scheveningse historie en tachtig fotoreproducties.
241117-10: TOP, VAN DEN. - Genealogische gegevens m.b.t. de familie van den Top afkomstig uit Essen.
14820-27: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkoloniën.
11220-08: TOP, H.J. - Geschiedenis der Groninger Veenkolonien. (Herdruk).
160312-26: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienst.
71213-96: TÖPPER, BARBARA (RED.). - Jürgen Wenzel Malerei 1986-1993.
311017-37: TOPS, W.J. - Kroniek van de Willibrordusparochie te Vroomshoop 1863-1990.
250909-3436: TÔTH-VAN ROOIJ, GERHILD. - Gerrit Offringa.
250909-4065: TOUMANOVA, VERONICA. - Ster, sterveling.
4720-24: TOV, EMMANUEL. - Textual Criticism of the Hebrew Bible.
250909-4230: TRAÏDA, KARIM. - De sprekers van de waarheid.
24120-52: TREEBUS, KAREL F. - Symbolenwijzer. Een praktische gids voor gedrukte tekens en symbolen.
120712-22: TRENCK, F. VAN DER. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Frederik, vrijheer van der Trenck, beschreven door hem zelven. Naar de nieuwe vermeerderde en verbeterde uitgave, die te Berlin met privilegie van den Koning gedrukt is, uit het Hoogduitsch vertaald, en door enige aantekeningen opgehelderd. Deel 1 en 2 (van de vier).
3218-11: TREUR, FRANCA. - Dorsvloer vol confetti.
24521-04: TRIEST, HENK, VAN. - Hoe de middenstand verdween uit Hoogeveen. De voortgang in de tijd.
231020-03: TRIEST, HENK, VAN. - Westervelde, een bloeiende krententuin. 25 inwoners vertellen hun verhaal.
160312-14: TRIGG, LIZZ. - Recepten voor de wok. Stap voor stap.
250909-5505: TRISTRAM, CLAIRE. - Naspel.
281217-53: TRIVETT, LILLIE D. - The technique of Branscombe Point Lace.
301119-15: TROELSTRA, P.J. EN GROOT, P.H. DE. - Nij Frysk Lieteboek.
250909-868: TROELSTRA, PITER JELLES. - Samle fersen.
250909-523: TROLLOPE, JOANNA. - Next of kin.
250909-4722: TROMP, HEIMERICK. - Kastelen langs de Wetering.
2719-31: TROOST, ANDRE F. - Ik, Tertius. Brieven uit Rome.
031210-45: TROOST, PHILIP. - Christus ontvangen. Gereformeerd en charismatisch: leren van elkaar.
130912-30: TRUIJENS, ALEID. - Geen nacht zonder.
250909-1376: TRUSCOTT, PETER. - Putin's progress. A biography of Russia?s enigmatic president, Vladimir Putin.
250909-5357: TSJÉCHOW, A.P. - Verhalen.
250909-1350: TUCHMAN, BARBARA W. - Het eerste saluutschot. De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
250909-1818: TUIN, HARM JAN. - Moeke Keroazie.
250909-2974: TUIN, BERT EN VENEMA, FRANK. - Groningen op recept. Twee eeuwen farmacie. Geschiedenis van de Groninger apotheken. Geschiedenis van de apotheek aan het A-Kerkhof. De Groninger apothekers van 1782 tot 1982.
250909-4338: TUIN, JOOP D. VAN DER EN AARDEMA, WILKO. - Royal Haskoning Noord-Nederland 75 jaar.
8713-13: TUINEN, R.W. VAN. - It lân is uzes meielkoar. in samling skôgings.
150310-36: TULDER, ROLAND, VAN (SAMENSTELLING). - Kinnesinne-ijs & Berliner Bol. Amsterdam in de jaren dertig.
23123-24: Tulder, Roland, van. - 'n Vrouw moet vrouw blijven. Amsterdam in de jaren nul (1900-1910).
17418-32: TUPAN, HARRY. - Hester Schroor vertekend schilderijen.
4321-38: TUPAN, HARRY. - Kea Homan. Uit het goede hout gesneden.
29917-40: TURNER, MARGARET. - Bedfordshire Lace Patterns.
8917-60: TURSTEN, HELENE. - Novemberval.
080311-07: TUSSENBROEK, OTTO, VAN. - Gedenkboek samengesteld bij het 150 jarig bestaan van de N.V. J.P. Wyers? Industrie- en Handelsonderneming.
250909-2082: TUUK, P. V.D. (SAMENSTELLER). - Brandweer Winsum 1926-1986.
190410-36: TUUK, F. VAN DER. - Geschiedenis van het Orkest der Vereeniging De Harmonie te Groningen 1862 ? 1912.
250909-200: TUUN, H. - De ienige uutweg. Kemeliestukkien uut het Dreinse boerenleem ien drei bedrieven.
24720-08: TWEEDE WERELDOORLOG. - De slag om Groot-Brittannie. Verslag van het Ministerie van Luchtvaart over den grootten strijd van 8 augustus-31 october 1940.
24720-07: TWEEDE WERELDOORLOG. - Eva in overall.
10819-33: TWIEST, H. - Een keer onderwijzen = honderd jaar oogsten. Een eeuw Christelijk onderwijs, Westerlee.
191121-26: Tytell, John. - The Living Theatre. Art, Exile and Outrage.
191121-06: Udding, Tinus. - Mijn teen voor het kruisje. De Elfstedentocht van 1963.
090710-25: UDEN, J. VAN E.A. - Carl Theo Reisig. Schilder.
101213-18: UDINK, BETSY. - Allah en Eva.
241220-05: UFFEN, JAN SIEBO. - Groot en klaain laid.
240112-09: UFFEN, JAN SIEBO EN VISSER, PETER. - Ales oet laifde.
250909-1942: UFFEN, JAN SIEBO. - Oere, oere. Verhoalen van dou en van nou.
180912-111: UFFEN, JAN SIEBO. - Blui. n Lutje roman.
250909-1963: UFKES, TONKO (SAMENSTELLER). - Geluud van lucht, laand en wotter.
8920-15: UFKES, TONKO. - n tuut op beide schelpen.
8920-16: UFKES, TONKO. - Wottervaarf. Lutje verhoalen.
10921-59: UFKES, TONKO. - N Dichtjoar.
12316-57: UIL, BERT. - Woarhaid en kovvie. Verhoalen over Appie en Geeske Stainhoes.
9818-31: UIL, BERT. - 't Lopt voak aans...!
10119-16: UIL, BERT. - Da's aandere kovvie. Verhoalen in t Grunnegs over Appie en Geeske Stainhoes (dail drije).
181119-49: UITERT, EVERT, VAN E.A. - Nicolaas Wijnberg. Een Amsterdamse schilder.
250909-3145: UITHUIZERMEEDEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Uithuizermeeden.
11121-07: ULAM, ADAM B. - Stalin. The man and his era.
8920-35: ULPTS-JANSSEN, GERDA. - So geiht dat - So geiht 't nich wieder. Geschichten und Gedichte.
27918-27: ULSAMER, GREGOR. - Feuerschiff Borkumriff. Zur Geschichte des Nachrichtenwesens an der Kuste.
250909-5264: ULSEN, HENK, VAN. - Voordracht bij de heruitgave van Verkades vier jaargetijden-albums.
9517-05: ULSHÖFER. HELMUT. - Brieven aan Hitler.
250909-692: UNDERWOOD, PETER. - Occult. Astrologie, tarot, dromen…
101114-67: URQUHART, GORDON. - Het geheime leger van de paus. Sekten in de kerk.
250909-1365: URWIN, DEREK W. - The community of Europe. A history of European integration since 1945.
250909-3146: USQUERT - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Usquert.
250909-4113: UYL, LIESBETH DEN. - Alle verhalen. (Uyl)
281219-06: UYLDERT, MELLIE. - Verborgen krachten der edelstenen. De verborgen betekenis, de occulte krachten, de invloed van edelstenen op de mens, de samenhang van edelstenen, magie, astrologie, geneeskunde en religie.
11721-15: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Diel 7 - Ljouwert. De kadastrale gemeente Leeuwarden. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1600 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
11721-16: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Diel 8 - Hinnaarderadiel. De kadastrale gemeenten Oosterend en Wommels. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.
11721-18: VAART, J.H.P. VAN DER EN TALSMA, S. - Kadastrale Atlas fan Fryslan 1832. Deel 4 - Frjentsjerteradiel en Frjentsjer. De kadastrale gemeenten Franeker, Ried en Tjum. + Mol, J.A. en P.N. Noomen. Prekadastrale Atlas fan Fryslan. De pleatsen fan 1700 en 1640 neffens de Floreen- en Stimkohieren.  
9219-08: VAARWERK, B.H.M. TE E.A. - Acht eeuwen heerlijk Eibergen. Bijdragen tot de geschiedenis van de gemeente Eibergen.
11121-25: VAAS, RUDIGER. - Simpelweg Hawking! Geniale gedachten eenvoudig te begrijpen.
230612-16: VALKENBURG, TON. - Sprungskes door `t laeve. Hongerderrtig gedichte in `t plat.
140911-70: VALKENBURG, TON. - Soms ben ik bang dat het mij overkomt. De angst voor gebrekkig oud worden.
281217-71: VANCE, JACK. - De Kronieken van Cadwal. Eerste boek: Station Araminta.
250909-4263: VANDENBERGE, PHILIP. - Casimir.
250909-5607: VANDERBES, JENNIFER. - De hoedendoos.
250909-5664: VANDERSMISSEN, HANS. - Maritiem. Nederlanders en de zee.
250909-5654: VANDERSMISSEN, HANS E.A. - Redders. 175 jaar Koninklijke Nederlandse redding Maatschappij.
281219-12: VANHEMELRYCK, FERNAND. - Kruis en wassende maan. Pelgrimstochten naar het heilig land.
140911-15: VANROY, B.A.M. - De formule voor geluk. Inleiding tot het apattufisme.
31317-30: VANSUMMEREN, PATRICIA. - Droomwereld van poppen. Uit de verzameling van het Volkskundemuseum Antwerpen.
250909-648: VANZANT, LYANLA. - Op een dag… Ontdek de kracht van de ziel.
250909-5592: VARGAS LLOSA, MARIO EN MORGANA. - Dagboek Irak.
28415-25: VARTY, KENNETH. - Reynard the Fox. A study of the fox in medieval English art.
250909-1877: VASBINDER, M. - De Fa. Berends & Zn. Bliedspul in drei bedrieven.
20817-17: VASOLD, MANFRED. - Koch, Grondlegger van de bacteriologie.
23814-21: VASSALO, JODY (RED.). - Het grote boek van vis en zeevruchten.
250909-5163: VEEN, FREEK, VAN DER (RED.). - Kerken in Noord-Holland.
18214-48: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. (SAMENSTELLING). - Pootgoud. Een bundeling van 11 liedjes, 15 verhaaltjes en 24 gedichtjes in het Gronings bestemd voor de onderbouw van de basisschool.
251113-11: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
150311-159: VEEN, J. VAN DER. - Drentsch mosaïk. 1e en 2e stukje.
4419-52: VEEN, JACOB, H.S.M. - Sporen over de heuvel. De geschiedenis van de spoorwegen in en om Tilburg.
4720-11: VEEN, W.K. VAN DER. - Ten tijde des avonds. Diakonale bejaardenhuisvesting te Groningen.
020911-50: VEEN, E.A. - 50 jaren Departement Zaanstreek der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 1900-1950.
26917-76: VEEN, GRÉ, VAN DER. - N Brobbelbad van de Gamma.
5116-37: VEEN, HARM, VAN DER (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 9, 1997. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-3444: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Gedonder mit vaarve. 25 Jaar Geert Schreuder.
18214-49: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Anna.
180912-113: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De viskerman en de zulfmoordenoar.
091012-22: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Van Tisternait en Aalbegeer.
251016-163: VEEN, HARM, VAN DER. - Groningers. 2 miljoen Groningers in 120 eeuwen.
19721-16: VEEN, W.K. VAN DER. - Uit de geschiedenis van de grietenij Ferwerderadeel.
241220-06: VEEN, GRE, VAN DER. - De dreum wordt wakker.
250909-1796: VEEN, HARM, VAN DER. - Op schoenen en klompen. Honderd jaar werken in Noordoost Nederland.
250909-1789: VEEN, GRÉ, VAN DER E.A. - Dust en Zwoavel, Capucijners met Samoswijn en andere bevrijdingsherinneringen.
250909-1062: VEEN, W.K. VAN DER. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660. Inleiding.
250909-1905: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Beerestaark.
220310-195: VEEN, FRANS, VAN DER (SAMENSTELLING EN TEKST). - Kleine Parade. 100 jaar kunst in Meppel. III 1960-1980. IV 1980-2000.
12316-58: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Stoetkikker. Nije Grunneger sprookjes.
28514-38: VEEN, CHIRS, VAN DER. - Een Drents Commissaris kijkt terug... Herinneringen van mrr. Jacob Cramer.
28818-53: VEEN, HARM, VAN DER E.A. - Ach lieve tijd. 2500 jaar Ommelanden.
150311-77: VEEN-MEINARDI, FROUWKJE, TER. - Als het zaterdags stormde en regende, werd mijn moeder onrustig. Hoe een kind uit een eenvoudig gezin de jaren dertig beleefde…
3417-167: VEEN, W.K. VAN DER. - Egbert Haubois. Bijdrage tot de kennis van leven en bedrijf van een zeventiende-eeuwse ingenieur en kaartmaker in Groningerland.
101117-17: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Wizze in t onwizze.
11121-08: VEEN, ROEL, VAN DER. - The natural death of the good neighbour policy. The United States, Brazil and Argentina, 1945-1952.
161221-02: Veen, B. van der. - Groninger molenboek.
8920-26: VEEN, GRÉ, VAN DER. - Loat joe nait nuigen! Tast toe!
281022-19: Veen, Koert, ter. - Protestants fundamentalisme in het Groningse Faan.
28514-156: VEEN, HARM, VAN DER. - Hier was t! 25 steetjes in pervincie Grunnen woar geschiedenis schreven is. / Hier gebeurde het! 25 plekjes in de provincie Groningen waar geschiedenis is geschreven.
41220-11: VEEN, GRE,VAN DER EN VRIES, MATTY, DE. - Katjewaai.
251016-162: VEEN, DOUWE. - Schetsen uit het Oostgroninger veen (1921-1932).
150311-108: VEEN, GRÉ, VAN DER. - De Siberische Kou.
31518-24: VEEN, HARM, VAN DER. - De duivel en zijn moer. Huiveringwekkende volksverhalen uit het veen.
10119-50: VEEN, W. VAN DER. - Johannes Hendrikus Zelle. Verhalen over een legendarisch predikant (1907-1983).
101017-16: VEEN, CHRIS, VAN DER. - Eene goede speculatie. 125 jaar gas in Assen.
11121-09: VEEN, ROEL, VAN DER. - The disintegration of states in Africa. The interaction of politics, economics, culture and social relations, 1957-2003.
250909-315: VEEN, CHRIS, VAN DER EN RADEMAKER, ALBERT. - Anno Anloo. Dertien Drentse dorpen onder één noemer.
8122-50: Veen, Willem, van der. - Johannes Hendrikus Zelle. Volksverhalen over een legendarische predikant (1907-1983).
250909-3147: VEENDAM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Veendam.
18219-02: VEENHOF, EGBERT. - Herinneringen aan de Veenhof. Mijn jeugd in een kleine boerengemeenschap.
10918-42: VEENMA (VOORWOORD). - DHG Orgaan Jubileumnummer 1653-1953.
230612-06: VEENSTRA, JOHAN. - Een meenske is gien eerpel. Verhaelen.
250909-225: VEENSTRA, BART. - Oet een zulvern bestek. 25 jaor Drenthe in dizze dagen.
151214-04: VEENSTRA, G. - De geschiedenis van een geslacht. Onderwijzers aan Nederlandse plattelandscholen in hun grootse werk ten behoeve van land- en tuinbouw in de 19-de en 20-ste eeuw.
18214-12: VEENSTRA, BART. - De klant is keuning. Jeugd-herinneringen.
121118-46: VEENSTRA, JAN. - De zomer van '59.
150611-16: VEENSTRA, T. EN HEMPENIUS, A.L. - Hunsingo 1856 - 1994.
9818-23: VEER, PAUL, VAN 'T. - De Atjeh-oorlog.
290413-03: VEER, HENK, VAN DER. - Onder de Linden aan de Marktstraat.
250909-4804: VEERMAN, WIM (SAMENSTELLER). - V.V. DTS ’35 Ede 50 jaar 1935-1985. Jubileumblad.
31317-09: VEGT, JAN, VAN DER. - Hendrik de Vries (1896-1989). Een biografische schets.
14222-76: Vegter, Henk. - Brielle in vroeger tijden deel 2.
290413-01: VEHMEIJER, LAURENS. - Licht in het water. Over de vrijheid van persoonlijke ontwikkeling.
20713-23: VELDEN, COR, VAN DE. - Toevallig is God niet dood.
250909-4943: VELDEN, G.M. VAN DER E.A. - Eeuwenlang Klooster Mariënschoot en Dorp Zennewijnen.
19615-123: VELDHUIS, TINY. - Nooit gain doan waark.
2617-05: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATRA, ALIT. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
250909-3960: VELDHUIZEN, A., VAN. - De vogelen des hemels.
7217-11: VELDKAMP, STIENES - Een waarheid als een koe.
250909-4548: VELDKAMP, H. - Zondagskinderen. Kanttekeningen bij de Heidelbergse Catechismus. Deel I en II.
7217-22: VELDMAN, M EN WALINGA, W. - De vrijmaking in Berkum. Gedenkboekje ter gelegenheid van het fiet dat 50 jaargeleden de vrijmaking in Berkum plaats had 5 juni 1945 - 5 juni 1995.
250909-2713: VELDMAN, H. - De kerk in het midden. Kerkgeschiedenis van Zuidhorn.
220310-211: VELDMAN, H. - Hendrik de Cock. Afgescheiden en toch betrokken.
251016-165: VELDMAN-REENDERS, ANJA. - De Breedenborg 1857-1992.
23323-20: Veldman, H. - Kerkstrijd in oorlogstijd. Zuidhorn 1944/1945.
4216-143: VELDMAN, FOKKO. - De taal van Westerwolde. Patronen en structuren in een Gronings dialect.
1619-24: VELDMAN, E. E.A. - Fotoboek Ten Boer. Een historisch overzicht.
281119-29: VELDMAN, F.J. E.A. - Ploegwerk.
18818-29: VELDMAN, H. - De beeldenstorm in Groningen. Reformatorische vrijheidsbeweging in Stad en Ommelanden.
250909-4797: VELDT, W.G.M. (SAMENSTELLING). - 50 jaar S.V. Meervogels ‘31. Jubileumgids 1931-1981.
300311-54: VELLEKOOP, C. (RED.). - Op sterk water. Maritieme verhalen en vertelsels.
250909-4043: VELLENGA, DIRK. - Het boek Rinnering. Vier eeuwen met de Fonda’s, Vanderbilts, Roosevelts en andere Nederlands-Amerikaanse geslachten.
250909-3539: VELTHUIS, BERT (TEKST). - De zoon. Christus op ikonen.
4920-43: VELTHUIS, CHRIS EN WORTELBOER, GERARD. - Twente, onze streek in prenten en verhalen.
23114-34: VELZEN, HERMAN, VAN. - De Motte.
23114-32: VELZEN, HERMAN, VAN. - 't Kroegjen.
23114-39: VELZEN, HERMAN, VAN. - Achterhoeksche schetsen deel 2.
08012013-08: VEN, MARGA (EINDRED.). - De wereld van Ven. Uniek en onderscheidend. De wereld a la carte. Ter gelegenheid van 50 jaar VEN.
250909-4349: VEN, D.J. VAN DER. - De Peerdenhemel van Zuudloardermaark en Groningen als Paardenstad.
250909-3967: VEN, FOSKEA, VAN DER. - R.I.K. presenteert zich. Landelijke Rijvereniging Rijden is Kunst 1943-2003.
250909-3823: VEN-TEN BENSEL, ELISE, V.D. EN VEN. D.J. VAN DER. - De volksdans in Nederland.
16516-15: VEN, D.J. - Gelderland. Ons mooie Nederland.
181119-50: VENEMA, ADRIAAN. - De ballingen. Frits van den Berghe, Gustave de Smet en Rik Wouters in Nederland 1914-1921.
250909-2861: VENEMA, BILL. - Groningen in klein bestek. Beeld van tien eeuwen Martinistad.
250909-4264: VENEMA, ADRIAAN. - Jongensdroom en andere verhalen.
181119-51: VENEMA, ADRIAAN. - G.H. Breitner, 1857-1923.
091012-42: VENEMA, ADRIAAN. - Nederlandse schilders in Parijs 1900-1940.
150610-77: VENEMA, TJARK J. - Het leven en ondervindingen van Tjark J. Venema (1841-1923) door hem zelf verteld.
280310-45: VENINGA, ROBERT. - Toch is er hoop. Hoe wij een groot verdriet kunnen verwerken.
3721-28: VENNELLS, DAVID F. - Reflexologie.
250909-4801: VENROOY, J.W. V. EN BROUWER, H.S.M.J. - De Landgraaf.
11218-18: VER HUELL, ALEXANDER. - Afspiegelingen. Ze zijn er!
11218-17: VER HUELL, ALEXANDER. - Denkende beeldjes. Studenten-schetsen.
250909-3852: VERA, FRANS. - De Oostvaardersplassen. Van spontane natuuruitbarsting tot gerichte natuurontwikkeling.
81122-23: Verbeeck, Marije. - 1boom en 73 vormgevers in hout.
250909-3824: VERBEEK, M.C. - Feike Asma. Organist.
8920-42: VERBEEK, HERMAN. - De monnik, het leven en de dood.
250909-907: VERBEEK, RUUD. - Tussen eens en straks... Aspecten van 75 jaar christelijk onderwijs te Drachtstercompagnie.
250909-1205: VERBRUGGEN, H. - Het land van Zarahustra.
031210-22: VERBRUGH, HUGO S. - Karma & Reincarnatie. Een filosofische analyse.
19615-90: VERBURG, A. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Overzicht van de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Garrelsweer.
251019-12: VERBURGH, KRIS. - De voedselzandloper. Over afvallen en langer jong blijven.
24120-47: VERDUIJN, JOOST. - Bevrijdingspastoraat. Hulpverlening aan mensen die door demonen gebonden zijn.
4720-07: VEREL, DIRK. - Vikings. Spel in drie delen.
21917-42: VEREL, DIRK. - De eenzame winst.
11113-25: VERF, WILLEM. - De neisimmer nacht fan Sjoerd en Eppy.
110313-17: VERF, WILLEM. - Tiid fan libjen.
111116-20: VERGA, GIOVANNI. - Baas don Gesualdo.
81122-17: Verhagen, Rogier. - Flatportret. De Vennenflat: symbool van vooruirgang.
250909-3062: VERHEGGEN, ALBERT E.A. - Parochiekerk 1952-2002. Salvator-Mariaparochie.
031210-46: VERHEIJ, W.A. - De geest wijst wegen in de tijd. Lucas’theologie des Woords in het Evangelie (een ecclesiologische Christologie) en Handelingen (een Christologische ecclesiologie.
250909-2747: VERHEIJEN, A.A.R. EN HUIZINGA P.J. - Feest in Gruno?s straten! Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging voor Volksvermaken te Groningen.
250909-5089: VERHEUL, J. - Boerderijen in Zuid-Holland. Aquarellen van J. Verheul.
31015-03: VERHEUL, KEES. - Villa Bermond.
250909-4428: VERHEY, JAN. - Gedichten.
250909-4218: VERHEYEN, MAYRA. - Doe maar Lissabon.
250909-4453: VERHEYEN, MARCEL. - Stop stress. Verbeter de kwaliteit van je leven door een nieuwe kijk op stress en nervositeit.
040910-25: VERHOEF, B. - Bier Encyclopedie.
250909-3865: VERHOEF-VERHALLEN, ESTHER J.J. - Katten encyclopedie.
170112-63: VERHOEFF-VERHALLEN, ESTHER. - Konijnen en knaagdierenencyclopedie.
251016-25: VERHOOG, JEROEN EN FLOOR, JUDIT. - Ruinen, een historisch portret.
91113-23: VERHOOG, JEROEN EN WARMERDAM, HANS. - Een passie voor metaal. Roba 60.
250909-1676: VERKAMMAN, MATTY EN VERMEER, EVERT. - Om 't Spel en de Knikkers, 40 Jaar Betaald Voetbal in Nederland.
250909-1513: VERLINDEN, C. - Koloniale expansie in de 15de en 16 de eeuw.
250909-1698: VERMAAT, J.A. - Grote en kleine euvelen. Tien jaar uit de agrarische politiek, gezien vanuit het standpunt van de Christelijke Boeren en Tuindersbond, met name door de bril van de toenmalige voorzitter, Chris van de Heuvel.
24521-53: VERMASEREN, B.A. - Het klooster Sancta Maria in Monte Sion tussen Delft en Rijswijk 1433-1574.
250909-4799: VERMEER, P. E.A. - Jubileumboek Jong Brabant 40 jaar 1946-1986.
140910-37: VERMEEREN, KAREL. - Eindhoven tussen gloeikouske en gloeilamp.
250909-5871: VERMEULEN, D. - Op zoek naar Vlielands verleden.
4419-53: VERMOOTEN, MARINUS EN SMIT, TEIN. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Utrecht - Gelderland
4419-54: VERMOOTEN, MARINUS. - Spoortocht langs oude en nieuwe N.S.-stations. Brabant - Limburg - Zeeland.
7420-28: VERONESI, SANDRO. - Kalme chaos
281117-24: VERSPAANDONK, J.A.J.M. - Bolsward. De Martinikerk.
23123-15: Verstegen, Wybren. - Vrije Wandeling. Het parlement, de fiscus en de bescherming van het particuliere Nederlandse natuurschoon. De Natuurschoonwet tussen 1924 en 1995.
29717-06: VERSTEGEN, H.H. - Het Phoenix-motief. Bijdrage tot de studie van de humanistische visie op de vorst.
19816-32: VERSTER, H.J. - De trap en de toegankelijkheid.
11113-26: VERVELD, REINHARD. - Dichter wêrom dichtesto.
13613-24: VERVERS, M.J. - Sluiscomplex Vianen. Bouw 1824. Bouw 1886. Renovatie, 1996.
5520-43: VERVOORT, MAJA (RED.). - Pioniers in de psychologie.
2517-02: VERWEY, ALBERT. - Briefwisseling 1 juli 1885 tot 15 december 1888.
090910-04: VESTDIJK, S. - De beker van de min. De geschiedenis van een eerste jaar.
16321-25: VETERINAIRE STUDENTEN ALMANAK 1911. - Veterinaire Studenten Almanak voor het jaar 1911.
16321-26: VETERINAIRE STUDENTEN ALMANAK 1913. - Veterinaire Studenten Almanak voor het jaar 1913.
220711-34: VETVICKA, VACLAV. - Bos- en veldplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten bos- en veldplanten.
8416-34: VETVICKA, VACLAV. - Water- en weideplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten water- en weideplanten , met vele illustraties in kleur.
29822-14: Vey Mestdagh, J.H. de (red.). - Joden in noord-oost Groningen. De Joodse gemeenschappen in Appingedam, Bierum, Delfzijl, Kantens, Loppersum, Middelstum, Stedum, Ten Boer, Termunten, Uithuizen, Uithuizermeeden, Usquert, 't Zandt en omliggende dorpen.
13918-27: VIHARA, MARA. - The great book of protection and other recitals.
260211-19: VINCENT, ERIK, HAVERKATE, JAN EN NUS, JAN, VAN. - Zestig jaar Krekel 1928-1988.
231020-41: VINDICAT ATQUE POLIT. - Feestwijzer Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit. 67ste lustrum Groninger Universiteit 18-30 juni 1949.
12316-59: VINHUIZEN, E.C.A. - n Buusboukje mit riemkes.
24521-27: VINKEN, P. EN LAGEMAN, N.P.F. - De geschiedenis van een smederij 1855-1971. Tevens enige opmerkingen over onderwerpen die nu in het brandpunt der belangstelling staan.
250909-4219: VINKENOOG, SIMON. - Stadsnatuur.Dagboeknotities januari ? juli 1986.
220310-100: VIS, D. - De Johannes Kerkhoven Polder. Een episode uit de herovering van de Dollard.
250909-3769: VIS, PIETER. - Oranje boven! Nederland en Oranje in het lied.
121111-14: VIS. - Vis en zeevruchten. Lichte en smakelijke gerechten.
6514-15: VISSCHER, KEES. - Appels in t paark.
240910-168: VISSCHER, W. - Rond de Runde. Turf, kunstmest en elctriciteit. Triptiek van de Turfindustrie.
19615-124: VISSCHER, KEES. - Veur die allain. Verhoalen.
250909-3059: VISSCHER, SJORS, GUUS EN NICO. - Visschers aan het Zuiderdiep. Drie broers, hun stad en hun krant.
51121-20: Visscher, Guus. - Oude huizen in Groningen.
17313-78: VISSCHER, KEES. - Zo dag en deur 2. n Nije riege vertelstertjes van Radio Noord.
29822-08: Vissel, IJs. - Zo'n Jodenkind heeft geen mooie hengel nodig. Verhalen van een Joods kind in een hogelands dorp (Warffum, 1895-1900).
17313-98: VISSER, H.A. E.A. - St. Pieterfeest in Grouw / St. Piterfeest yn Grou.
250909-3703: VISSER, H.A. - Molens in Zuid-Holland in oude ansichten deel 2.
26917-141: VISSER, H. EN KATTENBELD, G.W. - Het Westerkwartier in woord & beeld.
250909-5034: VISSER, L. - Het dorp Zeist.
15414-14: VISSER, ARJAN. - De laatste dagen.
250909-1866: VISSER, AB. - Agneta in de tros van het grote leger.
250909-2795: VISSER, WELMOED E.A. - Binnenstad beter. Een nieuw hart voor Groningen vanuit 24 gezichtspunten.
2114-14: VISSER, AB. - De Biecht. Een novelle.
250909-228: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
301018-53: VISSER, PETER. - Laiw op n dampoal. Verhoalen, opstellen en beschaauwens.
261115-07: VISSER, LIDY (EINDRED.). - Voeding die schaadt - Voeding die baat. Complete gids over de invloed van voedsel op onze gezondheid.
250909-4816: VISSER, G. - Krommenie.
28222-01: Visser, H.R. en Wieringen, J.S. van. - Kazematten in het Interbellum. Vestingbouwkundige Bijdragen.
18120-04: VISSER, JOOST E.A. (RED.). - Witte jassen en bruinhemden. Nederlandse artsen in de Tweede Wereldoorlog. Bijzondere getuigenissen van artsen en geneeskundestudenten, 1940-1945.
050219-05: VISSER, HERMAN E.A. - Historische feiten, cijfers en jaartallen van de gemeente Eelde.
8920-17: VISSER, PETER. - t Zwaart van ogen.
10119-56: VISSER, GEORGE. - Tjamke.
250909-5723: VISSER, HERMAN. - Het Vliegveld te Eelde doet reeds dienst! 1931 tot 1940.
3721-22: VISSER, PETER EN BEUKEMA, CHRISTOF. - Hai nam mie mit. Een hommage aan de Groninger zanger, dichter Ede Staal.
101017-17: VISSER, HERMAN EN KOCKS, GEERT H. - Vijf eeuwen Drente in kaart, prent en plaat.
18217-12: VISSER, RIA. - Naar de start!
5217-05: VISWANATHAN, PADMA. - Een huis zonder spiegels.
170620-19: VLAANDEREN, ANDRÉ. - Van alles en nog wat. Geillustreerd ontspanningsboek.
250909-3148: VLAGTWEDDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Vlagtwedde.
121118-06: VLAS, C. - Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groene Kruis 1901-1980.
241117-43: VLEER, W.T. (SAMENSTELLER). - Rond terpen en brinken. Uit de historie van Westerkwartier en Noordenveld.
22117-198: VLEER, W.T. - 75 jaar Zuivelfabriek Roden-Zevenhuizen 1893-1968.
31122-09: Vleuten, Diederik, van (red.). - Het volle leven. Herinneringen aan Gerard Reve.
16118-56: VLIERDEN, MARIEKE, VAN. - Utrecht, een hemel op aarde.
19615-127: VLIET, DAAN, VAN. - Hailgewoon. 70 Neie Grunneger gedichten, verskes en veurdrachten.
9315-180: VLIETSTRA, KEES. - Nic. 90 jaar 1920-2010. Van Jopie van der Geest tot Ricky Wu.
17822-55: Vlis, J.A. van der. - t Lant van Texsel. Een geschiedschrijving.
8122-22: Vloedgraven, Koob en Sterken, H. - Oud Staphorst in woord en beeld.
170112-14: VOCHT, EMMANUEL, DE (EINDRED.). - Het grote cocktailboek. Alles over het mixen en serveren van cocktails en longdrinks.
8416-35: VODICKOVA, VLASTA. - Rotstuinplanten. Een beschrijving van meer dan 100 soorten rotstuinplanten, met vele illustraties in kleur.
16317-03: VOERMAN, J.F. - Verstedelijking en migratie in het Oost-Groningse veengebied 1800-1940.
251016-166: VOERMAN, G. (RED.). - Het Liberalisme in Groningen.
231020-65: VOET, H.A. EN KLAASSEN, H.J.S. - Groeten uit Rotterdam-Zuid. Deel 1: Noordereiland, Feijenoord, Katendrecht, Afrikaanderwijk.
11419-40: VOET, H.A. - Verkenningen vanuit Schoonhoven in het begin van onze eeuw. Een ansichtkaartenserie van de Krimpener-, Alblasser- en Lopikerwaard en enige omliggende dorpen.
12714-20: VOETS, ERIK (VERTALING). - Aardappelen. Op een originele wijze.
7322-30: Vogel, Marianne. - Brecht gaat voor recht. Berlijnse thriller.
250909-349: VOGELESANG, HANS. - Sporen in de tijd. 25 Jaar Transvemij 1962-1987.
250909-1050: VOGELZANG, JAN EN VOGELZANG, JAN GEERT. - Vogelzangs uit Noordenveld en Westerkwartier. Jan Geerts Vogelzang en zijn nageslacht.
250909-4901: VOGIDO. - Jubileumuitgave t.g.v. het 50-jarig bestaan van de R.K.S.V. Vogido 20 juni 1981.
9821-40: VOIGT, CYNTHIA. - De gestolen mummie.
251016-167: VOLCKMANN, C.A.E. - Gezondheidszorg in Haren.
19618-03: VONDEL, B. VAN E.A. - 2e Exloërmond 125 jaar in beeld.
130420-01: VONK, HENK. - Drenthe in grootvaders tijd.
250909-2707: VOOGD, H. E.A. - Van het verleden naar de toekomst. De Groninger Veenkoloniën in historisch- geografisch- en economisch opzicht tijdens het Keuningscongres van 26 en 27 mei 1989 te Veendam.
23123-25: Voogel, Harry. - Honderd jaar nering en ambacht in Monnickendam.
270909-259: VOORS, BARBARA. - Slapeloos.
270909-258: VOORS, BARBARA. - Vertrouwen in jou.
031210-70: VOORS, BARBARA. - Zusje van me.
121210-19: VOORS, BARBARA. - De zussen van mijn dochters.
130420-39: VOOUS, K.H. E.A. - Het Beste Vogelboek.
16720-24: VOOYS, C.G.N. DE. - Middelnederlandse legenden en exempelen. Bijdrage tot de kennis van de prozalitteratuur en het volksgeloof der middeleeuwen.
51015-72: VOS, A.T. - Van d'r eigen grond. Historisch herdenkings-spel in negen tafereelen, met een proloog en een voorspel.
240910-147: VOS, RIK, E.A. - Zerken in Friesland 1535 - 1680.
28514-161: VOS-SCHOONBEEK, MARTHA. - Voor kerk, kerkenbouw en caritas. 150 jaar katholiek samenleven in Stadskanaal.
22117-147: VOS, MELLE EN TALSTRA, FRANS. - De tied het
210119-01: VOS, HENRICUS. - Dissertatio juridica inauguralis de iudiciie Drenthinorum antiquis, quam, favente summo numine.
250909-4669: VOS, P.D. DE. - Uit Schouwen en Duiveland?s verleden.
10921-14: VOS, H.B. - Brieven van een Groninger antiquair.
2919-43: VOS, GEERT. - Van Gerleviswert tot Garrelsweer. Geschiedenis van Garrelsweer.
250909-251: VOS, I.H.J. - Zoo is Drenthe. Bijdrage tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis. Haar uiterlijk. Haar geschiedenis.
031109-56: VOS, COR. - Lydia.
250909-59: VOS, RIK EN GEEL, RUDOLF. - We hebben ze weer met genoegen bekeken... Cornelis Jetses, uitgeverij J.B. Wolters en het Nederlands taalonderwijs.
250909-4855: VOS, G. E.A. (RED.). - B.V.V.‘31 50.
191121-45: Voute, A.M. en Smeenk, C. - Vleermuizen.
250909-4712: VRANKRIJKER, A.C.J., DE. - De historie van de vesting Naarden.
6720-43: VREDEGOOR, BERT. - Miserere.
6720-42: VREDEGOOR, BERT. - Smart & Troost BV.
10921-13: VREDENBERG-ALINK, J.J. - De kaarten van Groningerland. De ontwikkeling van het kaartbeeld van de tegenwoordige provincie Groningen met een lijst van gedrukte kaarten vervaardigd tussen 1545 en 1864.
8616-40: VREDENDUIN, J. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
260312-92: VREE, J. - De Groninger godgeleerden. De oorsprong en de eerste periode van hun optreden (1820-1843).
28222-50: Vreeling, Sieger. - Kasteelheer. F.J.P. van Calker (1941-1913), hoogleraar mineralogie en geologie.
18217-29: VREUGDENHIL, MIES. - Willeke gaat kamperen.
16321-03: VRIE, FRED, DE. - De Cranberry. Geschiedenis en toekomst van de grote veenbes.
4216-146: VRIELING, H. - Warffum.
250909-3951: VRIENDS, THIJS. - Beo’s.
10215-41: VRIENDS-PARENT, LUCY. - Tropische vinken.
10215-40: VRIENDS, THIJS. - Perzikkop-dwergpapegaai.
51015-141: VRIES, SIMON, DE. - Van Kerkloane tot Kerkstraat.
250909-5657: VRIES, KLAAS, DE E.A. - Gemeentelijke Visafslag Urk 1905-1980.
5116-55: VRIES, HENDRIK, DE. - De nacht.
250909-5045: VRIES, BOUDIEN, DE. - Electoraat en elite. Sociale structuur en sociale mobiliteit in Amsterdam 1859-1895.
111216-15: VRIES, THEUN, DE. - De soldaat dy 't weromkam.
240910-219: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - Galerie Wiek XX 1977-1992.
13522-31: Vries, Abe, de (samenstelling). - Boerenwerk. Johannes Doedes de Jong.
231011-120: VRIES, K. DE. (RED.). - Piter Sjoerds Gerbrandy. Tinkboekje.
231011-70: VRIES, ALIDA, DE EN RUSSCHEN, JANNES. - Bij ons ien Zeu
22117-194: VRIES, BEREND, DE. - Nebel über dem Wattenmeer. Kusten- und Seegeschichten.
250909-1590: VRIES, JOH., DE, VROOM, WIM EN GRAAF, TON, DE (RED.). - Wereldwijd bankieren. ABN AMRO 1824-1999.
220711-42: VRIES, D. DE. - Fraisen en Fraismachines. Handboek ten dienste van bureau en werkplaats.
250909-2817: VRIES, JACOB, DE, MEER, GERARD, VAN DER EN WALL, RENSKE, VAN DE. - Morgen is er weer een nacht. Tien jaar thuislozenopvang in Groningen.
19615-128: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Laifkeblommen.
250909-2059: VRIES, ALIDA, DE. - Breemhaar een centrum in de wereld.
231109-64: VRIES, H.S. DE EN VRIES, H.J. DE. - De Vries Scheepsbouw 75 jaar 1923-1998.
231109-30: VRIES, JOHAN, DE. - Four windows of opportunity. A study in publishing.
250909-1990: VRIES, HENDRIK, DE. - Toovertuin. Romancen sproken en arabesken.
250909-1938: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Maggels.
230612-32: VRIES, J. DE. - Dalfsen in oude ansichten.
31518-64: VRIES, TROMP, DE (RED.). - Redders, bergers, bouwers.
270909-116: VRIES, W. DE. - Intervocaliese d in het Gronings ? De ui van stuiten.
28219-34: VRIES, THEUN, DE. - Het meisje met het rode haar. Roman uit de jaren 1942-1945.
4920-31: VRIES, WOBBE. DE. - Het vocalisme van den tongval van Noordhorn, een bijdrage tot de kennis der hedendaagsche Saksische dialecten.
29119-22: VRIES, T. DE. - Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving.
250909-4265: VRIES, DOLF DE. - China in een rugzak.
8122-13: Vries, G. de e.a. - Boerderijenboek Middelstum-Kantens.
250909-1219: VRIES, JAN, DE. - European Urbanization 1500-1800.
16321-30: VRIES, GERBEN E. DE EN WATERBOLK, H. TJALLING. - 200 jaar Veenkolonien van Borger en Odoorn.
12313-36: VRIES, THEUN, DE. - Styfmem ierde.
12313-37: VRIES, THEUN, DE. - Paden fan it ferline.
11220-09: VRIES, GERBEN, DE. - Leven met water in het laaggelegen gebied van Hunze en Aa's.
9315-164: VRIES-MAARHUIS, ANNA, DE. - Vleden lezen ien tied van nou. Verhoalen oet vrouger tied deur bewoners van t Hippolytushoes en aander lu oet Middelsom.
9315-84: VRIES, B. DE. - Tekstra. It folseine Tekstraboek. Alle Tekstra's bijeengebracht.
18214-106: VRIES, BART, DE. - Een huis van weldadigheid. 200 jaar Huize Weltevreden in Harendermolen.
12316-145: VRIES, W.J. DE. - Gereglementeerde golven. De hervorming van het Groningse waterschapsbestel na de grondwet van 1848 en de reglementering van dit nieuwe bestel tot de waterschapswet van 1992.
250909-3908: VRIES, JAAP, DE. - De 1000 zilvers van Schier. De zilvermeeuw geobserveerd.
23123-20: Vries, Alida, de. - Er is veel veranderd in honderd jaar. Deel 2.
41220-16: VRIES, PIETER, DE. - Het huisje op de begraafplaats. Lijkenhuisjes in Groningen.
13318-02: VRIES, BOUDIEN, DE. - Een stad vol lezers. Leescultuur in Haarlem 1850-1920.
281219-55: VRIES, JOOST, DE. - Clausewitz.
26917-182: VRIES, HIELKE, DE (RED.). - 950 Banieren.
11822-25: Vries, Anneke, de e.a. (red.). - Avant-garde in Groningen. De Ploeg 1918-1928.
140212-45: VRIES, HENDRIK, DE. - Capricho`s en rijmcritieken.
250909-4737: VRIES, HILDE EN NIJENHUIS, PUCK. - Oudmunstertrans. Het verhaal over verbouwing en gebruik door kapittel, burgerij en universiteit.
111216-06: VRIES, THEUN, DE. - De bijen zingen.
150310-16: VRIEZE, JOHN (EINDRED.). - Catharina, de keizerin en de kunsten. Uit de schatkamers van de Hermitage.
220310-36: VRIEZE, P.L. DE. - Moderne bouwkunst in Groningen.
25710-26: VRIEZE, P.L. DE. - Tuinkoepels en tuinhuizen in de provincie Groningen.
4216-174: VRIEZE, P.L. DE EN OTTER, JELLE. - Het koor van de Martinikerk te Groningen. Geschiedenis en restauratie.
250909-3623: VRIEZE, JOHN (RED.). - De Schatkamer van San Marco, Venetië.
20419-17: VRIJHEER VAN DER TRENCK, FREDRIK. - Merkwaardige levensgeschiedenis van Fredrik, Vrijheer van der Trenck beschreven door hemzelven. Eerste deel.
241014-36: VRIJLANDT, W.S. - Zomaar wat herinneringen.
250909-3073: VROEGE, BAS E.A. (SAMENSTELLING). - Groningen in foto's A-Z.
250909-5255: VROOM, HEDDE J. - Kerkmis en kermis.
250909-4406: VROOM, H. - Centum Carmina. Qua composuit Guido Gezelle.
4920-02: VROUW KOETJE. - Veur de Ewigheid. Vrouw Koetje vertelt.
2114-66: VUIJSJE, HERMAN. - Tot hier heeft de Heer ons geholpen. Over godsbeelden en goed gedrag.
250909-4899: VUREN, ARIE, VAN. - Jubleum-uitgave Trefpunt. Cluborgaan van de sportclub Everstein.
250909-4236: WAALDERBOS, CARRY. - Zorro aan zee.
16720-21: WACKERS, P. - Met ogen van toen. Middeleeuwse kunst: schoonheid en wetenschap.
30315-10: WADMAN ANNE. - Fan tsien wallen.
250909-2989: WAGENAAR, COR. - Tussen Grandezza en Schavot. De ontwerpen van Grandpré Molière voor de wederopbouw van Groningen.
4914-40: WAGENAAR, A. E.A. - Jubileumboek Christelijk Gereformeerde Kerk Mussel 1913-1988.
19118-03: WAGENBACH, KLAUS. - Franz Kafka.
26917-79: WAGENFELD, KARL EN DIEMER, WILLEM. - Dood en duvel. 'n mysteriespul.
250909-1955: WAIJER, OKKO. - Baisten en aander daaier. Goud fatteg riemkes.
16115-02: WAKEMAN, GEOFFREY. - Victorian Book Illustration. The Technical Revolution.
14820-28: WAL, DINEKE, VAN DER. - Langs het monnikenspoor. Klooster Aduard en de Kroniek.
4216-195: WAL, JOHAN, VAN DER. - We vieren het pas als iedereen terug is. Terschelling in de Tweede Wereldoorlog.
301018-32: WAL CARIN, VAN DE. - Terugblik op Meij / Het blik bekeken.
4620-23: WALBURG, J. - Het Prinsenhof, van fraterhuis tot studio.
311019-24: WALBURG, JAN AUKE. - Mentaal vermogen. Investeren in geluk.
310110-6: WALES, HUBERT. - Het Brocklebank raadsel. Een vreemde occulte geschiedenis.
250909-3363: WALLINGA, INGEBORG (RED.). - Foto's, Furniture & Ferngläser. Vijf kunstopdrachten in het Provinciehuis Groningen.
17218-23: WALSCH, NEALE DONALD. - Wat God wil. Een onontkoombaar antwoord op de belangrijkste vraag van de mensheid.
31318-46: WALSCH, NEALE DONALD. - De God van morgen. Onze grootste spirituele uitdaging.
11218-24: WALSCH, NEALE DONALD. - De nieuwe openbaringen. Een openhartig gesprek met God.
081209-42: WALSUM, EDITH, VAN. - In mijn verbeelding bestaan wij. Intervieuws net meervoudige persoonlijkheden.
250909-4430: WANDERS, BORIS. - Een paar centimeter toekomst.
250909-4161: WANG, LULU. - Het Rode Feest.
250909-4033: WANG, LULU. - Seringendroom.
19913-93: WANROIJ, FONS, VAN. - De Vrie Heerlijkheijd van Westerdijxhorn.
250909-2756: WANROIJ, FONS, VAN. - 3 Groninger gasthuizen. Tot onderhoudt van arme Borgeren en Ingeseten deser Stadt.
220310-212: WANROIJ, FONS, VAN EN SCHREUDER, GEERT. - Bodem voor de hemel. Kerken in de Friese landen.
28613-22: WARD, PETER DOUGLAS. - On Methuselah`s Trail. Living fossils and the great extinctions.
250909-3149: WARFFUM - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Warffum.
250909-678: WARING, PHILIPPA. - A dictionary of omens and superstitions.
28222-04: Warners, L. - Tinaarlo in oude ansichten.
29118-28: WARNSINCK, J.C.M. - De Kweekschool voor de Zeevaart en de Stuurmanskunst 1785-1935.
250909-4103: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1942-1944.
250909-4105: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1956-1957.
140910-60: WARREN, HANS. - Geheim dagboek 1954 - 1955.
29822-02: Warrink, Roelof. - Zomer op en om de Hondsrug.
140910-19: WASSERSTEIN, BERNARD. - Het einde van een diaspora. Joden in Europa sinds 1945.
250909-821: WASSING, GERRIT. - Alkestis in Brantgum.
1216-25: WASSINK, GEKE E.A. - Honderd jaar heren van de reiniging. Als de hygiëne wordt verwaarloosd, volgt decadentie.
11114-06: WASSMO, HERBJØRG. - De zevende ontmoeting.
250909-1458: WATERBOLK, E.H. E.A. - Vijftig jaren terpenonderzoek. Uitgegeven naar aanleiding van het vijftigjarig bestaan van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
9818-09: WATERBOLK, A. - Havelte. Beschrijving van een interessante en typische Drentse gemeente.
161221-26: Waterbolk, H.T. - Wonen op de Wadden. 1500 jaar boerderijbouw op onbedijkte kwelders. Met een terugblik op een halve eeuw bemoeienis met het terpenonderzoek.
101117-39: WATERHUIZEN. - De school en de geschiedenis van Waterhuizen.
150311-216: WATERINK, J. - Bij ons in ’t land der Saksers. Studies, schetsen en verzen uit Saksisch Nederland.
250909-3275: WATERMAN, WILLEM W. - De Kruistocht van Generaal Taillehaeck.
241117-54: WATTE, MARCEL (RED.). - Ontmoeting met hedendaagse ikonen. Katalogus.
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
23320-28: WATTUM, SIMON, VAN. - 't kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
27218-49: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord. H.M. Siboga.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
18619-37: WEERD, GERARD, VAN DE, DIK, ELVIRA EN KOS, GIJS E.A. - Grootscheeps. Een boek met schilderijen, verhalen en achtergronden over de ontwikkeling van Hoogeveen als transport- en logistiek centrum van 1914 tot heden.
22117-24: WEERD, W. DE. - Praatjes en plaatjes uit Drenthe.
020320-34: WEERDEN, J.S. VAN. - De Westpolder. De geschiedenis van een waddenpolder en zijn ingelanden.
16321-44: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dorpke.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
23320-37: WEERDEN, J.S. VAN. - Marne-memories.
27918-40: WEERHEIJM, TOM. - Niet om het gewin maar om het gezin! Ter gelegenheid van het hondderdjarig bestaan van het ziekenfonds Azivo in Den Haag.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
1619-47: WEGER, G.R. EN JANSEN, AG. - Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen 1915-1948.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
121120-24: WEIJS, FREDERIK L. - Scheepvaart. Sporen van een ambacht. Het houten schip.
121120-23: WEIJS, FREDERIK L. - Visserij. Sporen van een ambacht. Binnenwater, kust en zee.
050219-20: WEINANS, GERARD H.M. - Parochie Onze Lieve Vrouw van Lourdes 1949-1999. Kopstukken. Buurtschap op de grens van veen en zand.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
18319-31: WENDEL, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
111216-47: WENSING, J.H. - De verhandeling van N.C. Kist, hoogleraar te Leiden, over de Pausin Joanna, nagelezen en getoetst.
4720-25: WEREN, WIM AND KOCH, DIETRICH-ALEX. - Recent Developments in Textual Criticism. New Testament, other Early Christian and Jewish Literature. Papers read at a Noster Conference in Munster, January 4-6, 2001.
4321-37: WERFF, HIEKE, VAN DER. - Tienerruil.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
26917-144: WERFF, E.O. VAN DER EN HEMPENIUS, A.L. - Waterschappen in Groningen. Ontwikkkelingen tot het jaar 2000.
10921-41: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini kerk en toren in hartje stad.
270909-253: WERFF, EGBERT, VAN DER EN BEILMANN, MECHTHILD (RED.). - Beelden op hun plaats. Doxaalbeelden uit Bentlage in Ter Apel.
26718-40: WERFF, E.O. VAN DER. - Katholieken in de Marne Katholieken in De Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en Kloosterburen.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
11220-01: WERKMAN, HANS. - De wereld van Willem de Merode.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um 't Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
17822-51: Werp, Sikko, van der. - Verwenen plekjes. Terschelling 1930-1980.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
26917-80: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
241220-19: WESSELING, J. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900.
10919-54: WESSELINK, THEO EN POSTMA, THIJS. - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp.
27918-31: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
10417-57: WESSELS, ANTON. - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
250909-3183: WEST-STELLINGWERF. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Stellingwerf.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
18319-11: WESTENDORP, N. - Algemeen overzigt der Romeinsche oudheden in de Noord-Nederlanden.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
26917-145: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Eerste stuk gaande van den vroegsten tijd tot 1273 en tweede stuk gaande van het jaar 1273 tot 1493.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
7622-25: Wester, A. - Godsdienstige overdenkingen.
31322-59: Westerdiep-Niemeijer, Jaap en Mien (samenstelling). - Westerbroek. Van verleden naar heden.
13522-56: Westerhoff, R. - "Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland. "
251113-95: WESTERHUIS, J.R. (EINDRED.). - Ruinerwold. Rondgang door het verleden.
31320-03: WESTERINK, CORA. - Rooskleurig.
110313-36: WESTERLOO, GERARD VAN. - Voetreiziger.
20420-20: WESTERMAN, FRANK. - El Negro en ik.
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
81122-18: Westerman, Frank. - De graanrepubliek.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
10921-11: WESTERWOLDE. - Landbouw-vraagstukken in Westerwolde.
231020-14: WESTLAKE, RAY. - The British Army of August 1914. An illustrated directory.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
8122-05: Westmaas, Maarten. - De Drentsche Aa. Portret van een monumentaal landschap.
8122-14: Westra, Evert. - Vierhuizen van buitenaf bezien.
51121-75: Westra, Alexander en Dob, Jacques. - De Droogbak. Het voormalige hoofdkantoor van de Hollandse IJzeren Spoorweg Maatschappij.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
13318-39: WEYER, ROBERT, VAN DE. - De islam en het westen. Dertien eeuwen van rivaliteit tussen twee culturen met gemeenschappelijke wortels.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
301018-15: WHITEHOUSE, DAVID. - Galileo. Vader van de experimentele wetenschap en grondlegger van de moderne astronomie.
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
271120-13: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Drenthe. Chromotopograische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
16118-19: WIERINGA, W.J. - Het Aduarder zijlvest en het ommelander waterschapswezen.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
26917-147: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
6519-43: WIESE, EIGEL. - Seenot und Rettung.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
170620-51: WIJBENGA, D. - De Oude Kerk van Delft. 750 jaar in woord en beeld.
281022-25: Wijk, Wim, van. - Historische atlas van de Biesbosch.
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

4/1