Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
251113-12: WATTUM, S.F. V. - Zunn` en Schare. `n bundel allerhande.
251113-13: WATTUM, S.F. VAN. - Mikmak. Grönneger stôkkies.
23320-28: WATTUM, SIMON, VAN. - 't kefeetje aan de grens. Toneelspul in 3 bedrieven. 3 doames, 5 a 6 heren.
150411-58: WAUTERS, C. A. EN BLEIJ, W. - Waar woord & toon elkander wijden? 30 Meesterwerken der geloofsmuziek.
30615-50: WEALTHY, BOB AND BUGG, STAN. - Shipwrecks around Port Phillip Heads. A comprehensive scuba divers guide to shipwrecks in and around the entrance to Victoria's Port Phillip Bay.
261115-08: WEAVER, WILLIAM WOYS (ED.). - A Quaker Woman's Cookbook. The domestic cookery of Elizabeth Ellicott Lea.
16315-17: WEBER, A. PAUL EN FRANCOIS VILLON. - Balladen.
27218-49: WEBER-VAN BOSSE, A. - Een jaar aan boord. H.M. Siboga.
250909-1379: WEBER, ROLF. - Land ohne Nachtigall. Deutsche Emigranten in Amerika 177-1886.
140910-53: WEBER, EUGEN. - De apocalyps. Het einde der tijden door de eeuwen heen.
250909-4469: WEEDA, ITEKE. - Vriendschap in beweging.
250909-4749: WEEL, A. VAN DER. - Haagse Hervormde kerken en kapellen.
250909-4220: WEEMOEDT, LÉVI. - Van harte beterschap. Kleine trilogie der treurigheid.
18619-37: WEERD, GERARD, VAN DE, DIK, ELVIRA EN KOS, GIJS E.A. - Grootscheeps. Een boek met schilderijen, verhalen en achtergronden over de ontwikkeling van Hoogeveen als transport- en logistiek centrum van 1914 tot heden.
22117-24: WEERD, W. DE. - Praatjes en plaatjes uit Drenthe.
16321-44: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dorpke.
250909-2644: WEERDEN, J.S. VAN. - Zuurdiek, mien dörpke.
23320-37: WEERDEN, J.S. VAN. - Marne-memories.
251016-228: WEGENER SLEESYK, RIENK E.A. - SKS Skutsjesilen. Schippers, kommissies, skutsjes en wedstrijden van de Sintrale Kommisje Skutsjesilen.
1619-47: WEGER, G.R. EN JANSEN, AG. - Stoomtramwegmaatschappij Oostelijk Groningen 1915-1948.
141210-37: WEIJER, MARK, DE. - Nature´s Wonderland. Snaefellsnesi IJsland augustus t-m oktober 1994.
250909-3873: WEIJS, H. (RED.). - Wilde planten van Utrecht. Een onderzoek door de provincie.
231109-55: WEIJS, FREDERIK J. - De ambachtelijke visserij. Binnenwater, kust en zee.
121120-24: WEIJS, FREDERIK L. - Scheepvaart. Sporen van een ambacht. Het houten schip.
121120-23: WEIJS, FREDERIK L. - Visserij. Sporen van een ambacht. Binnenwater, kust en zee.
020911-33: WEISS, PETER. - Alessandro Mendini. Design and architecture.
150311-109: WEITERING, E.J. - Klokken luiden voor Annie. Dramatisch spel in drie bedrijven.
250909-5567: WELDON, FAY. - Vergeet me niet.
250909-5419: WELDON, FAY. - Auto da Fay.
270112-28: WELLERSHOFF, DIETER. - Liefdeswens.
250909-2093: WELSENES, CHR. VAN. - Groninger land. Beeld en Tegenbeeld.
18319-31: WENDEL, W.J. - Groningens Akademiefeest van september 1864.
4720-25: WEREN, WIM AND KOCH, DIETRICH-ALEX. - Recent Developments in Textual Criticism. New Testament, other Early Christian and Jewish Literature. Papers read at a Noster Conference in Munster, January 4-6, 2001.
4321-37: WERFF, HIEKE, VAN DER. - Tienerruil.
250909-754: WERFF, A., VAN DER. - De Hofwijck te Leeuwarden. Van diaconiehuis tot eigentijdse bejaardenvoorziening.
250909-2759: WERFF, EGBERT, VAN DER E.A. - Van Anna Varwers Convent tot Zuiderkerk. Gasthuizen & Godshuizen in Groningen.
26917-144: WERFF, E.O. VAN DER EN HEMPENIUS, A.L. - Waterschappen in Groningen. Ontwikkkelingen tot het jaar 2000.
10921-41: WERFF, E.O. VAN DER. - De Martini kerk en toren in hartje stad.
26718-40: WERFF, E.O. VAN DER. - Katholieken in de Marne Katholieken in De Marne sinds 1594. In en rond de parochies Wehe den Hoorn en Kloosterburen.
16214-56: WERKMAN, HANS. - Kroniek van meester Keuning. Het leven van de vader van Willem de Mérode.
190410-43: WERKMAN, H.N. - De volledige brieven aan Ate en Wiea Zuithoff.
180113-25: WERMESKERKEN, G. VAN. - Haagse jaren. Stadsportret 1855-1945.
270909-206: WERNERS, HARM. - Um 't Hemelriek.
250909-3046: WERNERS, J. E.A. (RED.). - Demeter 1913-1953. Uitgave ter gelegenheid van het achtste lustrum van de Vereniging van Leerlingen van de Rijks Middelbare Landbouwschool te Groningen.
17822-51: Werp, Sikko, van der. - Verwenen plekjes. Terschelling 1930-1980.
22115-07: WERTHMÜLLER, HANS. - Tausend Jahre Literatur in Basel.
26917-80: WERUMEUS BUNING, A. - Menschen zooals er meer zijn. Voordrachten.
140110-19: WERUMEUS BUNING, A. - De komedie van Olle Boer Tamme en Moanje Jeut. Een Groninger dorpsvertelling.
241220-19: WESSELING, J. - Uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerken 1834-1900.
10919-54: WESSELINK, THEO EN POSTMA, THIJS. - Nederlandse vliegtuigen naar buitenlands ontwerp.
27918-31: WESSELS, A.M. - Zeeland in de patriottentijd.
10417-57: WESSELS, ANTON. - Jezus zien. Hoe Jezus is overgeleverd in andere culturen.
250909-3183: WEST-STELLINGWERF. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Stellingwerf.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
18319-11: WESTENDORP, N. - Algemeen overzigt der Romeinsche oudheden in de Noord-Nederlanden.
250909-2583: WESTENDORP, NICOLAUS. - Eerste leerrede in de Nieuwe Kerk te Sebaldeburen 1809. Benevens een oudheidkundige verhandeling.
26917-145: WESTENDORP, NIKOLAAS. - Jaarboek van en voor de provincie Groningen ten gebruike dier genen, welke de geschiedenis dezer provincie geheel wenschen over te zien. Eerste stuk gaande van den vroegsten tijd tot 1273 en tweede stuk gaande van het jaar 1273 tot 1493.
250909-2394: WESTENDORP, NIKOLAAS. - De jaarboeken van Nikolaas Westendorp. Eerste deel en tweede deel.
7622-25: Wester, A. - Godsdienstige overdenkingen.
31322-59: Westerdiep-Niemeijer, Jaap en Mien (samenstelling). - Westerbroek. Van verleden naar heden.
13522-56: Westerhoff, R. - "Twee hoofdstukken uit de geschiedenis van ons dijkwezen; met oudheidkundige aanteekeningen, inzonderheid betrekkelijk de provincien Groningen en Friesland. "
31320-03: WESTERINK, CORA. - Rooskleurig.
250909-103: WESTERMAN, HENK E.A. - Op weg door Eelde, Paterswolde en Eelderwolde.
250909-4757: WESTERMANN, L.J. - De boerderij van Houtman.
231020-14: WESTLAKE, RAY. - The British Army of August 1914. An illustrated directory.
241014-58: WESTLAND, PAMELA. - Griekenland. De regionale keukens.
8122-14: Westra, Evert. - Vierhuizen van buitenaf bezien.
240910-81: WESTRA, EVERT. - Sint Bernard in de klei. Het verhaal van het Aduarder klooster.
261016-46: WESTRA, ALLARD WILLEMIER. - Nico van Stralen.
261115-19: WESTRA, EVERT. - Kerk voor Jan Rap en zijn maat. Geschiedenis van de Nieuwe- of Noorderkerk te Groningen binnen het geheel van de hervormde gemeente en de samenleving.
250909-5733: WESTWOOD, JOHN. - Treinen van toen en nu.
161110-61: WETERING, REIN, VAN DE. - Achter de hand. Gedichten.
250909-390: WEVER, EGBERT. - We mogen niet klagen. De ontwikkeling van de Drentse economie na 1945.
13318-39: WEYER, ROBERT, VAN DE. - De islam en het westen. Dertien eeuwen van rivaliteit tussen twee culturen met gemeenschappelijke wortels.
311016-35: WHALLEY, JOYCE IRENE. - The art of calligraphy. Western Europe and America.
250909-4126: WIARDA, ANNE. - Waterscheiding.
17313-125: WIBBENS, JOOP G. - Uit grootmoeders album. Schiermonnikoog.
250909-635: WICHMANN, JÖRG. - Renaissance van de esoterie. Een kritische oriëntatie.
271120-13: WIEBERDINK, G.L. (SAMENSTELLING). - Historische atlas Drenthe. Chromotopograische Kaart des Rijks 1 : 25.000.
150912-28: WIELAND, HANS E.A. - 100 jaar katholiek onderwijs Aalten 1884-1984.
150912-30: WIELINGA, MENNO (DRUKKER). - Gedicht Belicht. Tien gedichten.
250909-841: WIERDSMA, WIARDUS WILLEM WICHERS. - Geschiedenis van het administratief toezicht op de lage verveeningen in Friesland.
240910-125: WIERENGA-FRIK, J. - Kiek op Slochter. Mit ’t Seegje de gemainte rond.
16118-19: WIERINGA, W.J. - Het Aduarder zijlvest en het ommelander waterschapswezen.
250909-4442: WIERPER, ANNETTE EN BOSMANS, JAN. - Ziekten van deze tijd.
250909-3845: WIERSMA, DIRK J. - Magic of minerals and rocks.
250909-756: WIERSMA, J.P. - Friesland. Verciert met duysent vreughden.
131211-41: WIERSMA, K. (VOORWOORD). - Gedenkboek van het Leidsche Studentencorps 1939.
26917-147: WIERSUM, E. - De gedwongen vereeniging van stad en lande in 1594.
250909-106: WIERTS, HANS E.A. (RED.). - 75 Jaar Kapel. Het ontstaan en de geschiedenis van de Kapel, de Hervormde Evangelisatievereniging en de Hervormde wijkgemeente Kapel in Emmen.
6519-43: WIESE, EIGEL. - Seenot und Rettung.
250909-2983: WIESE, KEES (EINDRED.). - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001.
250909-4315: WIESENHAHN, T. - Einführung in das ostfiesische Niederdeutsch.
250909-5568: WIGGINS, MARIANNE. - John Dollar.
250909-4867: WIGMAN, A.B. - Ons Nationale Park De Hoge Veluwe. Deel I, II en III.
250909-3859: WIGMAN, A.B. - Vogelpracht in Avifauna.
170620-51: WIJBENGA, D. - De Oude Kerk van Delft. 750 jaar in woord en beeld.
8616-14: WIJK, PIET H. - Groninga Dominium. Geschiedenis van de cartografie van de provincie Groningen en omliggende gebieden van 1545 tot 1900.
310110-16: WIJMER, D.J. - Inventaris van het archief van de Provinciale Synode van Stad en Lande, sinds 1816 het Provinciaal Kerkbestuur van Groningen 1595-1951.
250909-4129: WIJNBERG, NACHOEM M. - Politiek en liefde.
19615-132: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Twei wezen. ‘n verhoal in Grönneger dialect.
51015-73: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Lutke Jozef. 'n Verhoal in Grönneger dialect.
51015-74: WIJNHOLDS-MEIN, T. - Hille Marie. 'n verhoal in Grönneger dialect. Twaide dail.
24521-41: WIJNSMA, AREND JAN. - Kerken op de Vlieterpen. Janum, Genum, Reitsum, Lichtaard.
31017-03: WIJNSMA, AREND JAN. - Het stoomgemaal van Tacozijl.
250909-2883: WILDE, INGE, DE. - Römelingh. Boekhandelaren en uitgevers in Groningen (1806-1961).
270909-144: WILDEBOER, G.E. - De pankoukspanne. Komediestôkje in vair bedrieven.
101114-47: WILDEBOER, WANDA. - De linnenroof.
22117-181: WILDT-EISSES, G.J. DE. E.A. - Vindicat atque Polit en Magna Pete 1940-1945.
250909-5482: WILKENS, CHRISTOPHER. - Tijd van liefde.
31122-10: Willaert, Frank. - De poetica van Hadewijch in de Strofische Gedichten.
250909-2954: WILLEMSE, F.C. (SAMENSTELLER). - Groningse drukken uit de 17de en 18de eeuw. Catalogus van de werken aanwezig in de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-4243: WILLEMSEN, FLIP. - De rookmachine. Verhalen.
260211-28: WILLETT, JOHN. - Weimar, een weggemaaide cultuur.
27117-26: WILLIAMS, MARC. - No cure No Pay. Nederlandse bergers op de wereldzeeën.
250909-3591: WILLIAMS, RICHARD. - Jazz. Een fotografische documentaire.
18619-11: WILLIAMSON, GORDON. - Die SS - Hitlers Instrument der Macht.
13522-06: Willink, Bastiaan. - Heren van de stoom. De Willinks, Winterswijk en het Twents-Gelders industrieel patriciaat 1680-1980.
8122-24: Willkomm, Ernst. - Der Schlicklaufer. Geheimnisreiche Geschichte von der Nordseekuste.
18619-56: WILLMOTT, H.P. - B-17 Flying Fortress.
10320-31: WILSON, STEWART. - Sabre, MiG-15 & Hunter. The story of three classic jet fighters of the 1950s.
250909-3458: WILSON, DONALD ROLLER. - The dreams of Donald Roller Wilson.
2919-59: WILSON, STEWART. - Vulcan, Boeing B-47 & B-52. Legends of the air 5.
10417-59: WILSON, A.N. - Jezus. Een biografie.
10119-24: WIND, JAN B.M. - Veendammer Wind(t). Een veelzijdig radiopionier en -centralehouder.
25118-15: WIND, W.E.C. EN WIND-ZEILSTRA, P.T. (EINDRED.). - Dokters in Hunsingo, Fivelingo en Westerkwartier. Kronieken en verhalen 1850-1994.
16813-21: WINGEN, ED (SAMENST.). - De A van Cobra in woord en beeld. 50 jaar Cobra
17817-26: WINKEL, H.G. DE. - God houdt zijn Woord. Het verbond tussen God en mensen.
250909-1055: WINKEL-RAUWS, H. - Wel en wee van het geslacht Rauws.
6214-41: WINKELER, LODEWIJK. - Stromingen in katholiek Nederland.
17822-48: Winkler Prins, A. - Schiermonnikoog. Geschiedenis, beschrijving en badbezoek.
17822-83: Winkler Prins, A. - Geschiedenis en beschrijving van het eiland Schiermonnikoog.
111216-51: WINKLER, J. - Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon. Eerste en tweede deel.
250909-3151: WINSCHOTEN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Winschoten.
250909-445: WINSPEAR, JACQUELINE. - Maisie Dobbs.
20420-03: WINTER, P.J. VAN. - De lijsten der hoogstaangeslagenen in het departement van de Westereems. Eerste deel en tweede deel.
090910-27: WINTER, LEON, DE. - Zionoco.
260312-98: WINTER, P.J. VAN. - Een vergeten schepping van Koning Willem I. De Maatschappij van landeigenaren en vast beklemde meijers in de provincie Groningen.
10718-40: WINTERSDIJK, E. - Soo Adriaen Geerts Paap heeft getimmert. Een onderzoek naar de geschiedenis van het pand Noorderhaven Zuidzijde 34 te Groningen.
240910-220: WISSEN, HERMAN, VAN. - Beelden van Stad en Ommeland.
51119-27: WISSEN, JAN, VAN, WAROIJ, FONS, VAN EN WIJNALDA, GILIAN (RED.). - Midwinterkrant 2010/1011 Westerdijkshorn.
250909-3367: WISSEN, HERMAN, VAN. - Reisimpressies Italië.
231020-66: WIT, MIEKE, DE. - Vrouwen bouwen aan Rotterdam 1945-1995.
24921-02: WIT, WIM, DE. - Auke Komter/architect.
240910-82: WIT, J. DE E.A. - Gisteren voor de lens. Historisch fotoboek gemeente Zuidhorn.
311017-25: WIT, J. DE. - Herinneringen aan Zuidhorn.
250909-5118: WITT HUBERTS, FR. DE. - Haarlem?s heldenstrijd in beeld en woord 1572-1573.
250909-2102: WITTEBOL, W.O.F. - Onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van de gemeente Winschoten.
250909-3487: WOBBES, MARTHA E.A. (RED.). - Kunstmonument Loppersum 2005.
250909-4306: WOEBCKEN, CARL. - Wanderfahrten durch das Friesenland.
270909-228: WOEBCKEN, CARL. - Friesische Schlösser.
180112-25: WOERDEN, HENK VAN. - Ultramarijn.
150411-26: WOK. - Koken met de wok Met meer dan 150 recepten voor iedere gelegenheid.
250909-2336: WOLDA-RUBINGH, JANKA. - Kroniek van een Middeleeuwse markt gehouden in Meeden op 4 september 1991.
250909-929: WOLDE, J. TEN. - ?t Fean 400.
250909-2956: WOLDENDORP, JAC. J. - Opvoeding en onderwijs in de 17de en 18de eeuw in het Groene Weeshuis te Groningen.
30323-20: Woldhek, Siegfried. - Het dwarse vogelboek. Angsthazen, showpikken en andere vogels.
7814-56: WOLF, D. - Ter Apel daar en toen. Beelden uit de rijke historie van Ter Apel.
120511-22: WOLF, JOHANNES ANTONIUS BERNARDUS. - Het Wolvennest. De geschiedenis van de familie Wolf(f).
040111-27: WOLF, J.J. DE. - Mars in Cathedra 1865-1965. Uitgegeven ter gelegenheid van het Honderdjarig Bestaan van de Vereniging ter Beoefening van de Krijgswetenschap.
250909-2774: WOLF, J.A. - Remonstrants Gereformeerde Gemeente Groningen 1878-1953
25618-27: WOLF, D. - Gedane zaken in Ter Apel.
16118-13: WOLF, HANS-JURGEN. - Hexenwahn und Exorzismus. Ein Beitrag zur Kulturgeschichte.
250909-1176: WOLF, WALTHER. - Kulturgeschichte des Alten Ägypten.
81122-19: Wolff, Anne e.a. - Eenden en eiken. Toekomst voor de eendenkooi van Glimmen.
240812-05: WOLKERS, JAN. - Serpentina's petticoat.
16115-48: WOLPOFF, WILFORD AND CASPARI, RACHEL. - Race and Human Evolution. A fatal attraction.
250909-3021: WOLTERS, JOOS. - 75 jaar Oranje Nassau 1918-1993. De geschiedenis van een Christelijke Sportvereniging.
250909-5085: WOLTERS, J. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe. Geschiedenis van een vijf-dorpen gemeenschap.
31322-13: Woltjer, Sies. - Kroniek van t Klooster Bloemhof in Widdewierem.
4216-66: WOLTJER, SIES E.A. (RED.). - n Plaske. Daarde Grunneger Schriefwedstried.
11121-11: WOLTJER, J.J. - Recent verleden. De geschiedenis van Nederland in de twintigste eeuw,
250909-2534: WOLTJER, WIM (VOORWOORD). - Uithuizermeeden gezien door ‘De Stalmeesters’.
250909-386: WONINK, HARRY. - Op stap langs de Drentse Kanalen.
241010-29: WONINK, HARRY. - Op de heide en in het veen.
250909-3171: WONSERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Wonseradeel.
12714-51: WOOD, IAN (ED.). - The Dorling Kindersley Encyclopedia of Fishing. The complete guide tot the fish, tackle and techniques of fresh and saltwater techniques.
16813-27: WOOD, ROBERT EN TOLLEY, HARRY. - Test uw emotionele intelligentie. Het meten en stimuleren van uw EQ.
20510-66: WOORDENBOEK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID. - Nederlandsch Handelsmagazijn, of algemeen zamenvattend woordenboek voor handel en nijverheid. Bevattende eene juiste en omstandige beschrijving van den wereldhandel zoo in zijnen geheelen omvang, als in alle zijne bijzondere vakken en betrekkingen, met op
121120-25: WORMGOOR, INGRID. - Op de helling. Hoe het reilde en zeilde op de Groninger scheepswerven.
31122-24: Worp, J.A, - Geschiedenis van het drama en het toneel in Nederland. Deel 1 en 2.
250909-5287: WORTMANN, MARC. - De weduwetrooster.
20419-04: WOUD, A. VAN DER E.A. (RED.). - Veenhuizen. Een erfenis voor de toekomst.
250909-2997: WOUD, AUKE, VAN DER. (RED.). - De innige betrekking tussen stad en hogeschool. Architectuur en stedebouw van de Rijksuniversiteit Groningen,1950-1984.
10918-27: WOUDE, JOHAN, VAN DER. - Een groene lantaarn.
170112-26: WOUDE, A.M . VAN DER E.A. - Dertig jaar Afdeling Agrarische Geschiedenis.
17223-09: Woude, A.M. van der / P.M.M. Klep / Faber, J.A. e.a. - Het gebruik van begrippen ontleend aan de sociale wetenschappen bij het analyseren van economische en sociale verschijnselen in het verleden. / Het huishouden in westelijk Noord-Brabant: structuur en ontwikkeling, 1750-1849. De Goldberg-enquete in het Departement van Texel, 1801. Meegedeeld door A.M. van der Woude. / Urbanisering, industrialisering en milieuaantasting in Nederland in de periode van 1500 tot 1800.
20519-13: WOUTERS, CAS. - Seks en de seksen. Een geschiedenis van de moderne omgangsvormen.
250909-4813: WOUTERS, H.H.E. - Maastricht, stad aan heerbaan en rivier. Overzicht van de geschiedenis van Maastricht tot het einde van de negentiende eeuw, met bijzondere aandacht voor het Stokstraatgebied.
250909-4057: WOUTERSON, LOES. - De tweede geschiedenis.
31322-14: Wubs, Harry. - Surrogaat is er genoeg. Onstwedde in de Tweede Wereldoorlog en de periode van opbouw.
17223-25: Wumkes, G.A. - Tusschen Flie en Borne. Schetsen uit de geschiedenis van Schellingerland.
28514-165: WUMKES. G.A. - De Gereformeerde Kerk in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers (1595-1796).
4216-29: WUMKES, D.A. - Sibrandus Leo's abtenlevens der Friesche kloosters Mariëngaard en Lidlum.
251016-51: WUMKES, G.A. EN VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch Woordenboek.
2822010-25: WUNDRAM, MANFRED. - Schilderkunst van de Renaissance.
170212-04: WURTZEL, ELIZABETH. - Het land Ritalin.
8713-16: WY TSIENEN. - In string fersen. Oanbean oan Douwe Annes Tamminga ta gelegenheid fan syn njoggentichste jierdei.
3417-114: WYBRANDS, W. - De abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
51015-145: WYBRANDS, A.W. - De Abdij Bloemhof te Wittewierum in de dertiende eeuw.
250909-1965: WYND, ANNO. - Willewaark.
24719-43: WYNHOFF, IRMA E.A. - Dagvlinders van de Benelux.
250909-5331: YARBROUGH, STEVE. - Levende geesten.
1623-53: Yard, Sally. - Willem De Kooning.
150411-17: YILMAZ-CARTON. MARTINE. - Het verhaal van Fatma.
250909-5570: YING, HONG. - Zomer van verraad.
2822010-10: YOKE. - De mens en de werelden.
24921-19: YONEMURA, ANN. - Yokahama. Prints from nineteenth-century Japan.
31320-25: YORK, ALISSA. - Mercy.
180912-97: YPEIJ, A. EN FEITH, H.O. - Oudheden van het Gooregt en Groningen ontleend uit den giftbrief van Hendrik III aan de St. Maartenskerk van Utrecht van den jare 1040.
4321-39: YPEREN, AAT, VAN E.A. (RED.). - Onmetelijk optimisme. Kunstenaars en hun bemiddelaars in de jaren 1945-1970.
250909-3406: YSSELSTEYN, G.T. VAN. - Tapestry. The most expensive industry of the XVth and XVIth centuries. A renewed research into technic, origin and iconography.
250909-5440: YUNG-DE PRÉVAUX, AUDE. - Jacques en Lotka. Liefde in verzet.
15815-05: ZAAL, WIM. - De verlakkers. Literaire vervalsingen en mystificaties.
250909-5571: ZAHAVI, HELEN. - Dirty weekend.
250909-2469: ZANDT, P.J. (SAMENSTELLER). - De boerderijen in het gebied van de Noorder Afdeling en de Afdeling Uithuizen en Omstreken van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-2662: ZANEN, TEUN JAN. - Macht en onmacht. 130 Jaar vakbeweging in Groningen.
130912-18: ZATELI, ZYRANN. - En op het uur van de wolf komen zij terug. Roman in tien verhalen.
24521-21: ZEE, F.J. DE (VOORWOORD). - Gids voor Veendam.
031210-59: ZEEMAN, MICHAËL. - God zij met ons.
20510-50: ZEINSTRA, HERMAN (INLEIDING). - Liesbeth van der Pol. Architect.
191113-32: ZEIST, L.S. (TEKST). - Rinze Hamstra 1895-1974.
091012-56: ZELLING, E.J. - Korte en gemakkelijke leeslesjes voor kinderen: bestaande uit woordjes van ééne lettergreep, zoonder zamengestelde voor- en achtervoegsles, met een prentje bij ieder lesje. (Vervolg op den Spelend leerenden Jan.)
091012-57: ZELLING, E.J. - Gesiena: een leesboek voor de bovenste afdeeling der laagste klasse, met prentjes.
16720-18: ZEMEL, R.M.T. - Op zoek naar Galiene. Over de Oudfranse Fergusen de Middelnederlandse Ferguut. Deel I.
18619-34: ZETTERHOLM, FINN. - Julia's reis. Een magisch kunstavontuur.
241014-56: ZHI GANG, SHA. - Soul Healing Miracles. Ancient and new sacred wisdom, knowledge and practical techniques for healing the spiritual, mental, emotional and pshysical bodies.
250909-4740: ZIERIKZEE. - Gids voor Zierikzee en de eilanden Schouwen en Duiveland.
250909-5480: ZIGMAN, LAURA. - Zij.
250909-1897: ZIJL, JAN. - Koustaallapper in knup!. Bliedspultje in 3 bedrieven veur 5 heren en 3 doames.
250909-1833: ZIJL, J. - De aiwige stried. Toneelspel in drie bedrijven gedeeltelijk in ‘t Groninger dialect. Voor 7 heren en 3 dames.
250909-1832: ZIJL, J. - As zun deurkomt. Spul in drei bedrieven in ‘t Grunneger dialect veur 3 doames en 7 heren.
250909-1878: ZIJL, JAN. - Onrust om ‘n houfnoagel. Toneelspul in 3 bedrieven veur 6 heren en 3 doames.
19615-134: ZIJL, J. - Wel zol ‘t winnen? Klucht in ain bedrief. Veur 4 heren en 2 doames.
140911-57: ZIJL, F. VAN EN PIETERSON, J. VAN. - Grote Hoenders.
51015-75: ZIJL, JAN. - Kuutjebuten. Bliedspul in drij bedrieven veur 4 heren en 4 doames.
23320-29: ZIJL, J. - Klopsmoa vragt 'n nei hoesholderske. Klucht in 't Grunneger dialect in ain bedrief. Veur 2 heren en 4 doames.
16321-19: ZIJLMA, J. - De Marne. Een geschiedkundige beschrijving.
161120-14: ZIJLMA, I.H. - De boerderijen in de Marne. Aanvulling 1966-1976.
250909-81: ZIJLSTRA, S. - Des lieven geldes isser an alle oorten gebreck. Een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de landschap Drenthe tussen 1600 en 1745.
250909-1241: ZIJP, A. - De wereldoorlog.
140911-06: ZINGSTRA, TIENKE. - Het Berenkuilse Berenboek.
61214-35: ZOMEREN, KOOS, VAN. - Een deur in oktober.
21917-30: ZOMEREN, KOOS. - De man op de Middenweg.
16913-64: ZON, H. VAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten deel 2.
17822-49: Zonneveld, Ilja en Noord, Eddy, van der. - Schier door eilander ogen. Hommage aan Jan Abrahamse.
250909-1962: ZUDERVEEN, FOKKO. - Tieds indrôkkens. Gedichten.
250909-3153: ZUIDBROEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Zuidbroek.
231011-75: ZUIDEMA, GERT. - Noar wèl is joen stroade nuimd? Veenkoloniaal biografisch straatnamenboek.
31318-25: ZUIDEMA, W. - Wilhelmus Frederici, persona van Sint-Maarten te Groningen (1489-1525) en de Groninger staatkunde van zijn tijd.
14222-23: Zuiden, Henk, van (samenstelling). - De Wadden in gedichten.
150311-110: ZUIDERVELD, UBEL. - Ongeregelde zinnen. Siepel en Tent, perspartners.
6519-44: ZUIDHOEK, ARNE. - Scheepsrampen met Nederlandse schepen 1855 tot 2001.
300113-34: ZUIDHOEK, ARNE. - Vaart. Een eeuw scheepvaarttechniek in Nederland.
181119-74: ZUIDHOEK, ARNE. - Onze mooiste koopvaardijschepen deel 4. Passagiersschepen (II). 1945-1970.
271017-33: ZUIDHOEK, ARNE. - Schepen in hun element. Aanwijzingen en modellen voor tekenaars en schilders.
250909-3520: ZUITHOFF, ATE. - Hendrik Werkman en De Blauwe Schuit. Herinneringen van een schipper.
6720-54: ZUMKEHR, PIET E.A. - Ronde van Midsland. Een verkenning van het dorp en haar omgeving.
16317-07: ZUTHEM, JOHN VAN. - Harde grond.
250909-4725: ZUTPHEN, F. VAN. - Vreeswijk aan de Lek. Momenten uit de dorpsgeschiedenis.
6519-45: ZUYDGEEST, M.P. EN BORSBOOM, J. - Vol en zoet. Een geschiedenis in woord en beeld van de Nederlandse Noordzeevisserij tussen 1900 en 1975.
101210-41: ZWAGERMAN, JOOST. - Het jongensmeisje.
240812-12: ZWAGERMAN, JOOST. - Zes sterren.
070412-17: ZWAMA, SAPE. - Op slag van twaalf. Verhoalen in’t Westerketiers.
250909-5675: ZWART, ELSKE E.A. - Groningen ahoy.
140811-40: ZWART, FRITS (SAMENSTELLING). - Willem Mengelberg (1871-1951). Dirigent conductor.
131221-01: Zweerde, H. van der. - 'k Mag sterven als het niet waar is. (Mak starv'n as 't niet waor is). Het oude Drentse dorp Uffelte in 1925.
020911-24: ZWERVER, JAN. - 50 Jaar bereden politie te Groningen.
8618-22: ZWERVER, JAN. - Heerenveen, zo was het.
190410-9: ZWIERS, MARIJ. - Levensbeeindiging bij pasgeborenen en gemeenschappelijke moraal. Een ethisch-theoretische evaluatie.
23813-10: ZWIERS, L. - Het veen. Een roerige periode in de geschiedenis van een Drentse veenkolonie.
150311-81: ZWIERS, DICK. - Winschoter herinneringen. Kostelijke verhalen en anecdotes 1900-1940.
18120-17: ZWINDERMAN, J. - Kent u ze nog... de Damsters.
161221-25: Zwinderman, H.J. en Boerma, E. - Van Wijk & Boerma. De historie van een familiebedrijf.
[an error occurred while processing this directive]

5/9