Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
241117-59: POEL, J.M.G. VAN DER. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
9818-22: POEL. J.M.G. VAN DER. - Het landbouwonderwijs in Nederland tot 1918. Een beknopt bibliografisch vademecum.
010610-18: POEL, DAVID, DE. - De illustrator geschetst. Het werk en leven van Jaap Kramer.
25616-27: POEL, J.M.G. VAN DER EN REINDERS, C.G. - Landbouwtechniek en rationalisatie in het midden van de 19e eeuw. Een onuitgegeven handschrift van C. Reinders (1820-1878).
18217-04: POEL, J.F. VAN DER. - List en bedrog.
161120-17: POEL, STEFAN, VAN DER. - Tussen zieken, boeken en kikkers. De fysiologie van een leven: Izaac van Deen (1804-1869).
28818-19: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1932.
28818-18: POELMAN, H.A. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2495: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1927.
250909-2483: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928.
250909-2486: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926.
250909-2320: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1925. HERDRUK.
250909-2321: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926. HERDRUK.
250909-2322: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1928. HERDRUK.
250909-2323: POELMAN, H.A., COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1929. HERDRUK.
22117-133: POELMAN, FRITS EN ELENBAAS, PETER. - Groningen onbewolkt.
250909-4215: POINTL, FRANS. - De kip die over de soep vloog. Verhalen.
250909-4189: POINTL, FRANS. - De aanraking.
250909-5262: POISSON, MICHEL. - The monuments of Paris. An illustrated guide.
231020-31: POL, HENK E.A. (RED.). - Koperen verhalen. Verzamelde verhalen door de Historische Kring Menterwolde.
18319-54: POL, WILLEM. - De geschiedenis van GREMI. Een eeuw Groninger auto- en motorimport.
231020-41: VINDICAT ATQUE POLIT. - Feestwijzer Groninger Studenten Corps Vindicat atque Polit. 67ste lustrum Groninger Universiteit 18-30 juni 1949.
250909-779: POLL, WILLEM, VAN DE. - Ons prinselijk gezin in Friesland.
15518-07: POLLING, JANS. - 't kun minder.
10918-06: POLLING, JANS. - Veur riepe vaoders.
220310-127: POLLMANN, P.G. - Donkere dagen. Toneelspel uit de geschiedenis van Groningen in vijf bedrijven (twaalf tonelen).
18818-18: POLMAN-VEENDORP, GERDA. - Een opdracht voor Jacob.
16720-47: POLS. C.P. - Kortgene in oude ansichten. Waarin ook opgenomen Kats.
250909-2737: POMPE-POSTUMA, M. E.A. - Bij open doek. 100 Jaar Stadsschouwburg Groningen 1883-1983.
18120-35: PONNE, WIECHER. - Meppel van vroeger in woord en beeld-2.
18120-34: PONNE, WIECHER. - Meppel van vroeger in woord en beeld.
271218-43: POORT, JOHAN. - Hendrik Willem Mesdag 1831-1915. Schetsboek 3.
18319-10: POORTINGA, D. - Genealogie van het geslacht Rop afkomstig van De Kopstaart te Rottum.
19721-02: POORTMAN, J. - Oud-Drentsch boerenleven geoogst uit oude dagboeken, notities, illustraties en mondelinge mededeelingen uit den tijd van 1860-1900.
290812-06: POORTMAN, J. - Siebo Siebels` zwoare gaank (Het huus zonder locht). Deel I t/m IV.
250909-157: POORTMAN, J. - Drents geestesleven. Een bloemlezing uit de Drentse literatuur.
250909-218: POORTMAN, J. - Leven rond Schoneveld.
23114-14: POORTMAN, J. - Vlegeljoaren.
26917-40: POPMA, HENK EN POST, JAN. - Excelsior. G. Sierksma 80 jaar.
121118-50: POPPEMA, S.H. E.A. - Water ter verdediging. Vestingbouwkundige bijdragen.
3721-01: POPPEN, B.D. - Groninger molenhistorie. Vijftig opstellen over historische aspecten van Groninger molens.
19721-04: POPPER, KARL R. - De groei van kennis.
250909-4310: POPPINGA, ONNO E.A. - Ostfriesland. Biographien aus dem Widerstand.
250909-5475: PORTA, A.G. - Alias Braudel.
230612-19: PORTER, R.F, E.O. - Flight identification of European raptors.
251016-142: POSSEL, J.T. E.A. - Ten Boer. Gemeentebeschrijving regio Hogeland.
19615-201: POST, FREEK EN SLAGTER, RUUD. - Varende Slagters. Een kroniek van Groninger binnen- en buitenvaarders.
281219-27: POST, HARM D. - Waar het schip aanmeert, is de liefde niet ver weg. De havenavonturen van Harm D. Post
26315-25: POST, ELVIN. - Groene vrijdag.
14820-46: POST, FREEK. - Een zeemansdroom die werkelijkheid werd. Vrijmoedige herinneringen van Jurjen Hesseling.
51020-59: POST, F. - Groninger scheepvaart en scheepsbouw vanaf 1600.
28514-145: POSTEMA, IWE. - Het slaapstee van diene fij en andere verhalen uit Leek en omgeving.
19913-137: POSTEMA, N.M. - Om ‘e wivedei hinne. Kreambrûkmen yn `e trye Fryslannen.
19721-09: POSTHUMUS, MARTEN. - Marten Posthumus tekenet De Geast. Rinsumageast yn 'e trittiger en fjirtiger jierren.
250909-4921: POSTHUMUS, N.W. - De uitvoer van Amsterdam 1543 - 1545.
4321-26: POSTHUMUS-VAN EIJKELENBURG, LENNIE. - Kant aan de Staphorster toefmuts.
3417-31: POSTHUMUS, R. - Kerk en school in haar verband met de natuur, bestemming en regten der oude costerie- of schoolgoederen in Friesland in het gemeen en in Westdongeradeel in het bijzonder.
250909-860: POSTMA, J.S. - De Fryske Minnisten en harren sosiëteit.
250909-5683: POSTMA, THIJS. - Fokker. Bouwer aan de wereldluchtvaart.
10215-09: POSTMA, ANNEMARIE. - Het leven is perfect. Zeven weken en zeven principes voor een gezond en gelukkig leven.
10215-39: POSTMA, W.P. EN KLEIJN, H. - Kooivogels.
281219-17: POSTMA, J.U. - Tussen Overbosch en Oosterhoorn. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken.
250909-717: POSTMAN, NEIL. - Denken voor de spiegel. Inspiratie van de 18de-eeuwse filosofen.
101218-02: DRENTSE POT. - Drentse Pot. Van Kruudmoes en kniepertjes.
250909-3837: POT, COR. - Richard Tauber (1891-1948). Zanger zonder grenzen.
27920-25: POTJEWIJD, T. - Winschoten 1940-1945. Vijf dagen oorlog. Vijf jaren bezetting.
4321-33: POTJEWIJD, T. - Winschoten in oude ansichten deel 1.
161220-06: POTJEWIJD, KLAAS. - Erasmus of Rotterdam and his Praise of Folly. Three articles by Klaas Potjewijd.
4920-37: POTOK, CHAIM. - De hand van de golem.
300311-17: POTT-BUTER, HETTIE A. - Facts and fairy tales about female labor, family and fertility. A seven-country comparison 1850-1990.
080310-25: POURRIOL, OLLIVIER. - Mefistowals.
2517-19: POUW, KYRIA R. - Handboek buikdanskleding. Ontwerpen & naaien. Tips & trucs.
5116-51: POWLING, SUZY - Uw mooiste bloementuin. Praktisch advies voor het kweken van meer dan 175 bloemen, struiken en bomen. Eenjarige-, vaste-, en rotstuinplanten, struiken, heesters en klimplanten, bekende bomen [ isbn 9789074777087 ]
27115-10: PRAAG, PH. VAN. - Sociale symboliek op Nederlandse exlibris.
4419-45: PRAGER, HANS GEORG. - Retter ohne Ruhm. Das Abenteuer der Seenothilfe.
151212-44: PRAK, NIELS L. - Smaakvolle tekeningen. De hulpmiddelen bij het bouwen in de jaren 80, 1480, 1780, 1880 en 1980.
250909-174: PRAKKE, H.J. (SAMENSTELLER). - Volksverhalen uit Drenthe of: de bruid waarom niemand danste.
9818-08: PRAKKE, H.J. - Deining in Drenthe. Historisch-sociografische speurtocht door de Olde Lantschap. De Achtste der Zeven Provinciën.
10918-04: PRAKKE, H.J. - Educatie in drukinkt. Memoirettes van een Drentse boekdrukker.
250909-227: PRAKKE, H.J. - Drenthe Hoog Opstoten! Gewestelijk-culturele redenaties en prakkezaties van een Drentse boekdrukker.
11721-09: PRANGER, JACCO. - Oud Musselkanaal en omliggende dorpen.
250909-1226: PRESCOTT, WILLIAM H. - The world of the Aztecs.
15621-18: PRETER, HANS, DE. - Joop Strating. Drang om eigen baas te zijn.
25619-09: PRICE, MUNRO. - The fall of the French monarchy. Louis XVI, Marie Antoinette and Baron de Breteuil.
250909-5450: PRICHARD, CARADOG. - In de maneschijn.
250909-2378: PRIESTER, PETER. - De economische ontwikkeling van de landbouw in Groningen 1800-1910. Een kwalitatieve en kwantitatieve analyse.
250909-1839: PRIJT, JAN. - Dou mie mor n lekker molleboontje.
3417-151: PRINS-SCHIMMEL, META A. - De Korenbeurs in Groningen. Historie en toekomst.
26917-125: PRINS-POORTER, P.A.C. - Onder het wakend oog van de stad. Noordlaren aan de Hunze en Glimmen aan de Drentsche Aa.
250909-772: PRINS - SCHIMMEL, META A. - Het stadhuis van Franeker. Bouwhistorisch overzicht vanaf 1591 tot 1981.
250909-2984: PRINS, A.H.J. - Groningen middeleeuwse Hanzestad vanaf de waterkant.
110313-10: PRINS, EINTE. - Achter de skerm.
19913-183: PRINS, P.J. - De Miskers. Een biografisch familieverhaal.
16720-42: PRINS, HENNY. - Seven songs of innocence.
16321-46: PRINS, JELLE E.A. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen.
250909-5690: PRIOR, RUPERT. - Luchtvaart. De gouden jaren. Een geillustreerde bleomlezing.
270112-26: PRIOR, INGEBORG. - De clown en de acrobate. Een verboden liefde in nazi-Duitsland.
250909-2796: PRIORI, A. - Honderd jaar kwalitietsbouw. Bouwbedrijf Eldering / de Vries honderd jaar 1892-1992.
271218-52: ATTO PRODUCTIES E.A. - 326 x Noord-Holland. Van Aagtdorp tot Zwanenburg.
251016-143: PRONK-WIERSEMA, L.M. EN DELVIGNE, J.J. - Het reilen van de zijl. Enkele 15e eeuwse regels van het Aduarderzijlvest.
3721-27: PRONKER, TON, F.J. - Wandelen op Vlieland met Jan Slauerhoff. Een wandeling met een van Nederland's grootste dichters en schrijvers die U bijna 100 jaar mee terug neemt in de tijd.
61218-15: PROP, G. - De historie van een kleine landstad 'Lochem'.
231020-07: PROSE, W. - Voltooid verleden tijd. Een rijksschool in Heerenveen.
040910-19: PROTZ, ROGER. - Europese Bier Almanak.
31114-09: PROULX, E. ANNIE. - Steenstad.
20420-28: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. Sodom en Gomorra I.
130420-35: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De gevangene I.
130420-36: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. De kant van Guermantes II.
27218-47: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. E.A. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
31317-47: PRUISMAN, THOMAS EN PRUISMAN, KLAAS. - Hellingvolk. Scheepsbouw langs het Winschoterdiep.
28514-147: PRUISMAN, KLAAS EN PRUISMAN, THOMAS. - Het naakte leven.
141013-27: PUCHINGER, G. (RED.). - Het Bachkoor in Nederland. Charles de Wolff, dirigent 1965-1998.
250909-1939: PUISTER, HENK. - Mit maddeln en spaddeln. Verhoalen.
5121-11: PUISTER, HENK. - Bliedschop veur t bezeren.
100312-07: PULKKINEN, RIIKKA. - De grens.
18120-36: PUNT, JANNES. - Meppel. Toen en nu.
250909-547: PURVES, LIBBY. - Continental Drift.
151214-16: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
250909-3490: PYE, MICHAEL. - The Pirelli Calendar Album. The first twenty-five years.
21120-08: PYKE, DAVID EN MEDAWAR, JEAN. - Hoe Joodse geleerden Hitlers ondergang inluidden.
250909-5490: QUEFFÉLEC, YANN. - De vrouw achter de horizon.
250909-5575: QUINT, MICHEL. - Een liefde die schrijnt.
250909-5576: QUINT, MICHEL. - En mijn pijn zal zoet zijn.
13218-47: BO YIN RA. - Het spook van de vrijheid.
13218-49: BO YIN RA. - Eeuwige werkelijkheid / Boven de alledag / Leven in het licht.
27218-02: BO YIN RA. - De Wijsheid van Johannes.
23218-02: BO YIN RA. - De zin van het leven.
10919-21: RAANGS, K.A. EN NOORD, P. - V.V. Hunsingo Winsum-Obergum 75 jaar. 1 mei 1917-1 mei 1992.
250909-2384: RABBIE, J.M, BURGER, W. E.A. - De gemeente Peize. Een rapport samengesteld op grond van een algemeen maatschappelijk en cultureel onderzoek gehouden door het Sociologisch Instituut der Rijksuniversiteit te Utrecht Juli-November, 1955.
22117-196: RADIER, HENDRIK. - De voogdij in het noorden en noord-oosten van ons land gedurende de middeleeuwen.
24720-05: RADZINSKY, EDWARD. - De laatste tsaar. Het drama van Nicolaas II.
21215-50: RAEMDONCK, HENRI. - Evangeliepeilingen. Geloofsverdieping voor de zondagen en feesten. Liturgische jaren A-B-C.
250909-4102: RAES, HUGO. - Een faun met kille horentjes.
250909-4482: RAEYMAECKER, D.M.J. DE. - The ego under observation. Childpsychiatric study of 40 three year old low birthweight children and 40 three year old full term and bormal birthweight children.
9315-21: RAHDER, CHRISTIAAN LYDIUS. - Eenige aanteekeningen op het Landrecht voor Drenthe van 1412.
22318-04: BHAGWAN SHREE RAJNEESH. - Ik ben de poort. De betekenis van inwijding / initiatie en discipelschap.
4317-15: RAMAER, J.C. - Geschiedkundige atlas van Nederland 15. De Fransche Tijd (1795-1815).
250909-1321: RANKE-HEINEMANN, UTA. - Eunuchen voor het hemelrijk. De rooms-katholieke kerk en seksualiteit.
19913-184: RAPPOL, M. - In de bodem van Drenthe. Geologische gids met excursies.
261016-66: RASSIN, ERIC. - Niemand is uniek, behalve ik. Hoe je persoonlijkheid voortdurend verandert.
240910-194: RAST, FRIEDEMANN. - J. Bünting & Comp.1806-1981. Ein Ostfriesisches Handelshaus.
16118-11: RATSCH, CHRISTIAN. - Bilder aus der unsichtbaren Welt. Zauberspruche und Naturbeschreibung bei den Maya und Lakandonen.
250909-3178: RAUWERDERHEM. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Rauwerderhem.
17313-110: RAVEN, RIEJA E.A. - De geschiedenis van landgoed Dennenrode 1922-2007.
21917-41: RAWIE, JEAN PIERRE. - Geleende tijd.
10918-61: RAWIE, JEAN PIERRE. - Onmogelijk geluk.
2617-11: RAYNE, JAN (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 1, 1989. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
51020-50: READY, ROMILLA EN BURTON, KATE. - NLP voor dummies. Zet positieve gedachten om in positieve actie.
150611-05: REBSKE, ERNST. - Lampen Laternen Leuchten. Eine Historie der Beleuchtung.
250909-5537: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse belofte.
71213-74: REDFIELD, JAMES E.A. - God en de toekomst van de mens. Persoonlijke groei in een stroomversnelling.
7913-07: REDFIELD, JAMES. - De Celestijnse visie. Het nieuwe spirituele ontwaken.
19913-245: REEDER, HAN (FOTOGRAFIE). - Nissen. Licht, vensters en beelden in middeleeuwse kerken.
250909-4311: REEKEN, ERICH, VON. - Berühmte Butenostfriesen.
250909-4069: REEN, TON VAN. - Het diepste blauw.
250909-1196: REES, LAURENCE. - Verschrikkingen in het Verre Oosten. Japanse wreedheden voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.
25219-54: REESKAMP. J.H.E. - De Nederlandse Paardentram in oude ansichten.
24114-31: REETH, ADELAÏDE, VAN. - Encyclopedie van de mythologie.
311017-54: REEUWIJK, G.F. VAN. - Majesteit, uw trein staat gereed! De geschiedenis van het koninklijk spoorwegmaterieel in Nederland.
18818-13: REGTEREN ALTENA, H.H. VAN E.A. (RED.). - Stadskernonderzoek in ontwikkeling.
1619-32: REGTOP, ARNOLD. - E.P. Moleveld. De kunst van het stilleven.
7420-06: REIFLER, SAM. - I tjing. Een interpretatie voor deze tijd.
030711-68: REIJKEN, TIEMEN, VAN DER EN BIE, WILLEM, DE. - Dubbeldelft. Het veranderend beeld van een halve eeuw Delft.
250909-233: REIJNTJES, ROEL. - Mien liefste, ach, wat is met mij.
3417-99: REINDERS, C.G. - Rust'loos voorwaarts was hun streven. Aspecten van de agrarische revolutie in Groningen, in de periode vanaf het Réglement réformatoir uit 1749, tot de landbouwkrisis van 1880.
27218-81: REINDERS, KEES EN SCHREIBER, FRÉ (RED.). - Hoog boven laand en tied. Verzoamelde Grunneger gedichten van Jan Boer.
30614-22: REINDERS, ROELF. - Heen en weer op het Hogeland. Dagboek van een forens.
161120-12: REINDERS, KEES. - Van dou en nou op t Hogelaand. Een bouk over landschop, kultuur en geschiedenis van t Grunneger Hogelaand ien t Hogelandsters.
271017-05: REINDERS, PIM E.A. - Koffie in Nederland.
111216-36: REINDERS, G. - Rundveeteelt.
150311-65: REININGA, H.B. - Hotel Faber. Geschiedenis van een familiehotel.
19721-21: REININGA, H.B. - Derk Sibolt Hovinga, dichter en boer. De waarheid achter de mythe.
271218-33: REININK, H.J. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Vijl en zwaard. Spiegel van Groninger studentenleven 1815-1945.
250909-5880: REITSMA, DURK TH. - 100 jaar VVV Schiermonnikoog 1899-1999.Van bedstede tot appartement.
251016-145: REKER, SIEMON. - Goidag! Taalgids Groningen.
18219-18: REKER, SIEMON. - Toal. Oost-Groningen. Een cursusboek Oost-Gronings in tien lessen.
3721-08: REKER, SIEMON. - Deur 't dak zie ik de maan. Groninger liedteksten van Ede Staal.
231011-55: REKER, SIEMON EN HILLENGA, MARTIN. - Taal en teken. Vijftig korte bijdragen op het terrein van de Groninger taal en cultuur.
031109-9: REKER, SIEMON. - Huitema, Bootsma en andere familienamen in Friesland anno 1947. Een retrogade lijst.
51119-21: REKER, SIEMON. - Toal. West-Groningen. Een cursusboek West-Gronings in tien lessen.
28219-19: REKER, SIEMON. - Wat stekt mij de poot! Toneel uit West, Noord en Oost (±1930, ±1940 en 1973). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
15621-12: REKER, SIEMON. - Hou is dat? Het dialect van Groningen.
10918-36: REKER, SIEMON. - Vrij gelijkvormig, en allen daar door niet onaangenaam.
4321-19: REKER, SIEMON. - Dat dou ik die nait noa. Ede Staal zuzooiend op zondagochtend.
22117-136: REKER, SIEMON. - Werk in uitvoering. Woorden in Oldambster boedelinventarissen vóór 1726.
271017-23: REKER, SIEMON. - Dikke woorden. Bikkelhaard, bragelvet, strontdeurnat en hun soortgenoten.
251016-147: REKER, SIEMON. - Voornamen van alle Groningers (1600-1811).
301018-49: REKER, SIEMON. - Toal. Noord-Groningen. Een cursusboek Oost-Gronings in tien lessen.
120511-81: RENARD, HÉLÈNE. - Voorbij dit leven. Religie en wetenschap over het bestaan na de dood.
26917-127: RENKEMA-KRAMER, D. E.A. (RED.). - 100 jaar Christelijk Onderwijs in Leek.
26718-55: RENTENAAR-BAKKER, NEL. - Efkes gloimen.
250909-5468: RENTES DE CARVALHO, J. - De Hollandse minnares.
26917-128: REUNIECOMMISSIE. - 130 jaar openbaar lager onderwijs Ulrum 1877-2007.
18214-21: REUSSIEN, J.G.J. - Tussen Oost-Friesland en New Orleans. Genealogie van de familie Reussien.
23218-17: REUZENAAR, ANNE MARIE. - Eet je fit. Gezonde voeding voor meer energie thuis en op het werk.
20510-5: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch 1975 - 1992.
240812-11: REVE, GERARD. - Het boek vna violet en dood.
19721-25: REVE, GERARD. - Op weg naar het einde.
151211-10: REVE, GERARD. - Het boek van violet en dood.
271118-70: REVE, GERARD. - Een circusjongen.
24720-39: REVIUS, JACOBUS. - Licht op Deventer. De geschiedenis van Overijssel en met name de stad Deventer. Boek 5 (1578-1619).
15119-23: REYER, HERBERT. - Ostfriesland zwischen Republik ud Diktatur.
28219-20: REYNDERS, SYNCO E.A. - De wildeboudel van t begun. Groninger literatuur van 1830-1850. Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
31318-24: REYNTJES, G.M. - Groningen en ommelanden 1580-1594.
250909-2522: REYSOO, HENK (EINDRED.). - Bomen over Noordwôl.
11519-52: RHIJN, J. VAN. - Rotterdam 1940-1946. Een fotoreportage uit de jaren 1940-1946.
250909-2792: RHIJN, C.H. VAN. - Templa Groningana. De Martini Kerk, de A Kerk, de Nieuwe Kerk en het beheer van de Nederduitsch Hervormde Gemeente te Groningen.
15810-65: RHIJN, J. VAN (RED.). - Rotterdam van A tot Z. Over personen, gebeurtenissen en instellingen van toen en nu in woord en beeld.
3417-152: RHIJN, K.H. VAN E.A. - Vindicat atque Polit 69ste Lustrum Groninger Universiteit.
141013-21: RHODE, CARL C. (TEKST). - Zomeravondpost. Jos van der Sommen.
5520-46: RHODES, RON. - Het Wonder van de Hemel.
150211-06: RICE, LUANNE. - Terug naar huis.
250909-5585: RICE, BEN. - Poddy en Dingan.
23320-53: RICHEMONT, R.J. DE. - Hr. Ms. Groningen 1954-1981.
081209-1: RICHMAN, ALYSON. - De zoon van de maskermaker.
181218-50: RICHTER, RALF. - Ivan Hirst. Brittischer Offizier und Manager der Volkswagenaufbaus. Heft 8. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
171116-25: RICKE, H. (TEKST). - A.D. Copier. Trilogie in glas.
250909-4678: RIDDER, J.G. DE. - De kerkhistorie van het Westland. 400 jaren Protestantisme in het Westland 1566-1966.
18818-59: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude anischtkaarten.
2719-55: RIDDER, KLAAS, DE. - Texel in oude anischtkaarten deel 2.
9517-34: RIDDERBOS, BERNHARD EN VEEN, HENK, VAN. - Om iets te weten van oude meesters. De Vlaamse Primitieven - herontdekking, waardering en onderzoek.
250909-1856: RIDDERING, J.H. - Schetsen, laidjes en vertelsels, oet Stad en Lande en van Wiedweg.
250909-1817: RIDDERING, J.H. - De wereld deur ?n Grunneger bekeken.
170212-12: RIDER HAGGARD, H. - De mijnen van koning Salomo.
5520-10: RIEMEN, ROB. - Adel van de geest. Een vergeten ideaal.
31017-26: RIEMENS, JAAP. - Gereformeerd in Rijssen. Een terugblik op honderd jaar gereformeerd leven sedert de Afscheiding van 1834.
29917-35: RIEMERS-LAHNSTEIN, CONNY. - Kleurrijke knipsels.
250909-927: RIEMERSMA, TRIENUS. - Proza van het platteland. Een onderzoek naar normen en waarden in het grotere Friese proza van 1855-1945.
250909-2946: RIENKS, K.D. E.A. - Ora et Bibe. R.K.S.V. Abertus Magnus 1896-1996. Honderd jaar geschiedenis van een studentenvereniging.
21313-17: RIENSTRA, JEHANNES (FOAROPWURD). - Mantgumer mjitte. De ferse en forhalen bikroand yn de priisfragen 1958, 1959 en 1960 fan it Rely Jorritsma Founs.
050113-38: RIEPMA, B. - Herkenning en verwondering. Vertelsels uir het verleden van DSW Stadspark.
21917-08: RIET, RON, VAN EN BAKKER, JACQUES. - Robert en Bertrand. De Alvestedetocht.
8917-20: KUTSCH LOJENGA-RIETBERG. - Huis Bergh. Kasteel-kunst-geschiedenis.
11220-03: RIETEMA, J. - Uit het dagboek van mevrouw Slapsma-Tiessens. Deel I en II.
270909-137: RIETEMA, J. - Pluustergoud. Grönneger verhoalen.
111216-18: RIEZLER, SIGMUND, VON. - Geschichte der Hexenprozesse in Bayern. Im Lichte der allgemeinen Entwicklung dargestellt.
250909-1421: RIGHART, HANS EN RAMAKERS, JAN. - Steigers weg! Bouw-en houtbonden van verdeeldheid naar eenheid 1945 - 1981.
250909-5912: RIJK, PETER, DE. - Alles over namen.
250909-2275: RIJKEN VAN OLST, H. - De provincie Groningen en overig Nederland. Een statistische analyse van de Groningse bijdrage tot de nationale welvaart en van het aandeel daarin, dat Groningen ontvangt.
5121-16: GRONINGER RIJKSKWEEKSCHOOL. - Het Zilveren Gedenkfeest van den Heer G. van Milligen als Directeur der Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen 1 januari 1869 - 1 januari 1894.
51020-09: RIJS, BART. - Het hemels vaderland. Hollanders in Siberie.
011110-33: RIJSWIJK, HANS. - Het Nieuwe Glas. Een eigenzinnige wijk in Hoorn.
23320-03: RIKSEN, ROANLD. - Shiatsu kosmetiek.
23320-04: RIKSEN, ROANLD. - Shiatsu kosmetiek. Methodiek.
8416-26: RILEY, NOËL. - Tegels. De geschiedenis van de decoratieve aardewerktegel.
180112-61: RINGE, SHARON H. AND KIM, H.C. PAUL (ED.). - Literary encounters with the reign of God.
10320-01: RINSEMA, T.J. - Meppel en het water.
250909-210: RINSEMA, T.J. - Van Secretarie tot stadskantoor 1853-2003. 150 jaar gemeentehuis in Meppel.
18120-37: RINSEMA, T.J. - Oranje en Meppel 1785-2001.
17313-112: RINSEMA, T. J. - Honderd jaar Concordia.
18120-38: RINSEMA, T.J. - Joden in Meppel 1940-1945.
271118-35: RIO, M.L. - Als wij schurken waren.
250909-5464: RIOTTA, GIANNI. - Vuurwerk in de ochtend.
070120-16: RIPPELINO, ANGELO MARIA. - Magisch Praag.
251019-13: RISPENS, M. - Met het oegh (oog) op de toekomst. 100 jaar Christelijk onderwijs in Munnekezijl.
110313-11: RITTERBAND, OLLY. - Ik wol net dea.
23715-13: RITZEMA VAN IKEMA, K.J. - Ommelander geslachten. Het nageslacht van Jacob Sijbolts, landbouwer te Warffum, en Geertruid Cornelis
050113-29: RITZEMA, PIETER (EINDRED.). - Groeten uit Spijk. Spiek vrouger en nou.
22117-137: RITZEMA, JAN PIETER. - Winsum-Obergum in oude ansichtkaarten.
14820-06: RIVIERA-ILSEN, ANKIE, LA. - Har libbensferhaal. Geertje Pieters Hoogland. / Zijn levensverhaal. Justus Fredrik Ilsen.
27218-17: ROBERT, PAUL, BOS, ROLF EN TERPSTRA, PIETER. - 50 jaar Afsluitdijk. Herinneringen van dijkers, denkers en drammers / 50 jaar IJsselmeer. Afsluiting van de Zuiderzee en de gevolgen daarvan.
250909-5693: ROBERTS, PETER. - Veteran & vintage cars. Hundreds of magnificent cars, their makers and drivers.
11220-23: ROBERTS, NORA. - Vastberaden.
11220-24: ROBERTS, NORA. - Een nieuw begin.
010811-33: ROBERTSON, PAMELA (ED.). - Charles Rennie Mackintosh. The architectural papers.
281219-34: RODDA, EMILY. - Deltora 2. Het Tranenmeer
281219-35: RODDA, EMILY. - Deltora 1. Het Zwijgbos.
281219-33: RODDA, EMILY. - Deltora 3. De Rattenstad.
21018-53: RODENBURG, A. - Oud Rijswijk.
19913-17: RODERS, S. - Honderd jaar vereeniging van handelaren, gevestigd te Groningen . 1847-1947. Eenige grepen uit hare geschiedenis.
4720-20: RODRIGUES. PEREIRA, A.S. - Studies in Aramaic Poetry. (c. 100 B.C.E. c. 600 C.E.). Selected Jewish, Christian and Samaritan Poems.
19913-246: ROEKEL. JOOP, VAN. - Groninger stadsgezichten 1910 - 1930. Lithografieën van Ferdinand van Wolde (1891-1945).
250909-2507: ROEKEL, JOOP, VAN E.A. - Groningen overbrugd. Dertig en één bijzondere bruggen in de stad en provincie Groningen.
250909-4405: ROEKEL, JOOP, VAN EN AALTINK, YVONNE. - Vruchten van Minerva. Bekroonde romantische werken 1824-1851.
61218-16: ROEKEL, G. VAN. - Marken en buurschappen, boeren en boerderijen in de Graafschap.
131220-19: ROEKEL, JOOP, VAN. - De schildersfamilie Wassenbergh en een palet van tijdgenoten.
250909-2960: ROELANTS, J.M.A. - Gedenkschrift ter gelegenheid van het hondervijftig-jarig bestaan van de Groote Societeit te Groningen opgericht 1 november 1765.
250909-1901: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
250909-1834: ROELOFS, LERUS. - Tussen tied en altied.
231011-91: ROELOFS, LERUS. - De keersvlam.
231011-92: ROELOFS, LERUS. - Nait wied weg.
241117-28: ROELOFS, J. (VOORWOORD). - Vereeniging Friesch-Groningsche Coöp. Beetwortelsuikerfabriek. Gedenkschrift 1913-1938.
220310-128: ROELOFS, LERUS. - Tegen mörntied.
220310-129: ROELOFS, LERUS. - Van nijs.
22718-51: ROEPER, VIBEKE E.A. - De Batavia te water.
250909-1538: ROES, JAN. - Bronnen van de katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Toespraken, brieven en artikelen van Alphons Ariëns 1887-1901.
8618-16: ROESINK-DIETERS, G.D. (VOORWOORD). - Drouwenermond 150 jaar.
2719-30: ROEST, HANS. - Overijssel bevrijd.
250909-5107: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-1276: ROEST, BERT. - Reading the book of history. Intellectual Contexts and Educational Functions of Franciscan Historiography 1226-ca. 1350.
15617-52: ROEST, JOOP. - Vrije Vogels. De geschiedenis van de vrijzinnige protestanten in Vlaardingen.
250909-4683: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAKKER, BOUDEWIJN. - Woelige tijden. Amsterdam in de eeuw van de beeldenstorm.
71213-117: ROEVER, MARGRIET, DE EN BAART, THEO. - Een plaats van bezinning. 100 jaar Nieuwe Oosterbegraafplaats.
210119-41: ROEVER, MARGRIET, DE (RED.). - Amsterdam: Venetie van het Noorden.
281219-28: ROFFEL, EELCO E.A. - Een geschiedenis apart. 50 Jaar Partij van de Arbeid in het gewest Groningen.
261016-14: ROFFEL, ROEL J. - Rumoer in 's-Heerenkerke. Een realistische streekroman.
2719-46: ROGERS, ANTHONY. - Battle over Malta. Aircraft losses and crash sites 1940-42.
250909-3495: ROGGE, ELIS M. - Naaldkunst, kantwerk en handweven.
8920-49: ROGGEN, C. - Aasters. Dialect Oosterschelling.
51015-191: ROGGENKAMP, C. - De zeevaartschool van Delfzijl in het vijfde kwart van haar bestaan.
30614-68: ROGGENKAMP, C. - 100 jaar Zeevaartschool Delfzijl 1856-1956. Van School voor Nijverheid en Zeevaart tot Noorderkweekschool voor de Zeevaart
9821-35: ROGGEVEEN, LEONARD. - De ongelofelijke avonturen van Bram Vingerling.
4720-21: ROGLAND, MAX. - Alleged Non-Past Uses of Quatal in Classical Hebrew.
271218-26: ROIJEN, R. VAN E.A. - In en om Groningen.
250909-1451: ROMBACH, J.H. - Nederland en het Rode Kruis.
121009-42: ROMBOUT, JAN E.A. (RED.). - Dr. S. van Mesdagkliniek Opengesloten.
260312-149: ROMEIN, T.A. - De Hervormde Predikanten van Drenthe sedert de Hervorming tot in 1861.
9315-61: ROMEIN, THOMAS. - Neoclassicisme in Friesland. Terband.
250909-24: RÖMER, CHR. U. G. (RED.). - Bibelhandschriften. Bibeldrucke. Gutenbergbibel in Offenburg.
190410-48: ROMIJN, CLEMENS. - Joseph Haydn. Leven en werken.
26718-42: ROMIJN, WIM. - Van ploegpaard tot polopony.
20419-51: ROMMELSE, GIJS. - Follow me. De M-fregatten van de Karel Doorman-klasse.
181119-28: ROMPELMAN, MATTANA. - Als kinderen vragen. De afscheiding van 1834 voor kinderen verteld.
15518-34: RONNER, B. - Een tempel in turfgraversland. Een rondwandeling om, in en onder het kerkgebouw van de Hervormde Gemeente Scharmer-Harkstede te Harkstede in Groningerland. Tevens een speurtocht naar de bouwprincipes van de kerk.
29119-29: RONNER, DICK (RED.). - Kerken met een leeuw in De Marne. Ulrum - Niekerk - Vierhuizen.
130420-26: ROOBOL, FEMKE. - De laatste winter.
060211-28: ROODBERGEN, SAKE E.A. - Kievit tussen pet en wet. Hijkes en Sijkes.
250909-3953: ROODBERGEN, SAKE P. - B.F.V.W. in vogelvlucht en perspectief.
20919-37: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - De historie van een Brabants boerenhuis. De musealisering van het platteland.
15617-44: ROOIJAKKERS, GERARD E.A. - Duivelsbeelden. Een cultuurhistorische speurtocht door de Lage Landen.
7814-62: ROOIJEN, MARTINE, VAN. - Het avontuur van Groningen. Reisgids voor kinderen van acht jaar en ouder.
4119-19: ROOIJEN, J.J. VAN E.A. - 100 jaar Openbaar Onderwijs in Ruischerbrug. Ruischerbrugschool.
24521-43: ROOIJENDIJK, CORDULA. - Waterwolven. Een geschiedenis van stormvloeden, dijkenbouwers en droogmakers.
250909-4720: ROOKER, P.M. - Enkhuizen. Gister is voorbij.
11721-10: ROOKS, P. EN MEIJER, K. - Onstwedde, rond 't Loug en 't Wold.
10919-40: ROOS, JAN ALEXX, DE E.A. - Vogelgebieden in Groningen.
6720-18: ROOS, DOEKE. - Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750. Het admiralengeslacht Evertsen.
16720-14: ROOS, A.G. - Catalogus der incunabelen van de Bibliotheek de Rijksuniversiteit te Groningen.
290812-09: ROOS, JEANNE EN EIJNDHOEVN, RIA, VAN. - Koken als een kok. Intervieuws, recepten en tips van twintig beroemde chef-koks uit Nederland en België.
17313-09: ROOS, A.G. - Geschiedenis van de bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
16720-15: ROOSE, LODE. - Anna Bijns. Een rederijkster uit de hervormingstijd.
120511-16: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vechten tot waken. Een halve eeuw gezondheidszorg voor de Friese veestapel.
020911-18: ROOSENSCHOON, C.F. - Van vader op zoon. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Algemeene Nederlandsche Zuivelbond 1900-1950.
24720-06: ROOSEVELT, FRANKLIN D. (BEGELEIDENDE BOODSCHAP). - Zestiende rapport aan het Congres van de Vereenigde Staten over de werking van leen - en - pacht. Voor de Periode, geeindigd 30 Juni, 1944.
71220-09: ROOSINK, GERRIT. - Haiku's van het Hoogeland.
5118-31: ROOT, GINEKE. - Kralensieraden gehaakt en gebreid.
051010-32: ROS, F.U. - Rennenberg en de Groningse Malcontenten.
250909-4704: ROSENBERG, H.P.R. EN BOOIJ, R.J. DE. (RED.). - Dwarsweg-weg. Ontstaan, verval en herstel van een historisch stadsdeel in Den Haag.
51020-51: ROSENBERG, MARTINA. - Moeder, wanneer ga je nu eens dood? Als de zorg voor je ouders een beproeving wordt.
22718-06: ROSENBLUM, MORT. - Rijk van olijven. Geschiedenis en overlevering van een edele vrucht.
5217-07: ROSENBOOM, THOMAS. - Publieke werken.
141117-20: ROSENBOOM, THOMAS. - Gewassen vlees.
51119-11: BOSCH VAN ROSENTHAL (VOORWOORD). - Groningen.
28217-16: ROSNAY, TATIANA DE. - Het huis waar jij van hield.
10221-23: ROSSIER, F.C.M. - Mystiek in Frankrijk. Zoektochten naar de Romaanse mens. Deel XVIII: Een pelgrimstocht naar Bourgogne.
250909-2643: ROSSUM, FRANS, VAN (TEKST). - Van Lauwerszee tot Dollard tou. 125 jaar waterstaatkundig beheer van stad en ommelanden door de Provinciale Waterstaat.
19615-172: ROSSUM, G.M. VAN. - Onder de hemel van Skylge.
91113-55: DRENTHE /ROSWINKEL. - Drenthe / Roswinkel. Stafkaart Roswinkel.
19721-26: ROTH, PHILIP. - Het complot tegen Amerika.
3721-48: ROTH, PHILIP. - Alleman.
3721-47: ROTH, PHILIP. - Verontwaardiging.
221119-15: ROTH, PHILIP. - Operatie Shylock.
22217-24: ROTH-BODJADZHIEV, GERTRUD. - Studien zur Bedeutung der Vögel in der mittelalterlichen Tafelmalerei.
10414-25: ROTTHIER, RUDI. - De Koranroute.
2919-06: ROUKEMA, J.H. E.A. - Ter nagedachtenis aan de gevallenen tijdens de oorlogsjaren 1940-1945 in de gemeenten Zuidlaren, Anloo, Gieten en Vries.
130213-25: ROUSSELET, JOSETTE EN LAVEDRINE, ANNE. - De Mediterrane eetgewoonte. Een bron van gezondheid.
10918-25: ROUWELER, HANNIE (SAMENSTELLING). - Uit het Noorden waait de muze aan. Dichters over Groningen.
8416-44: ROUWELIER, HANNIE. - Steen en huid.
30315-05: ROY, DENISE. - Mindfulness voor moeders.
26315-03: ROYEN, HELEEN VAN. - De mannentester.
250909-4081: ROYEN, HELEEN VAN. - De ontsnapping.
261016-26: ROYEN, C.J. VAN E.A. - Homo res sacra homini. Bijdragen Prof. Dr. H.J. Prakke aangeboden bij zijn afscheid als directeur van de Koninklijke Van Gorcum & Comp. N.V. te Assen.
110313-12: ROZENDAL, ANDERS M. - Werom nei Steinwert.
191113-22: ROZENDAL, ANDERS M. - Under de sinne fan Ivige.
4119-14: RÖZER, MARCEL. - Zo vader. Een keuze voor de Waffen-ss die generaties lang nadreunt.
9916-21: RUBENSTEIN, RENATE. - Over Israël.
250909-4188: RUBENSTEIN, RENATE. - Tijd van leven.
250909-4473: RUBIN, LILLIAN B. - Intieme vreemden.
250909-1886: RUBINGH, JANKA. - n blokje in t ronde. Gedichten met foto’s.
71213-27: RUBINSTEIN, RENATE. - Wat vliegt de tijd!
250909-3542: RUDD, NATALIE. - Peter Blake.
250909-1356: RUDE, GEORGE. - Europe in the 18th Century. Aristocracy & the Bourgeois Challenge.
250909-1161: RUFFLE, JOHN. - Heritage of the Pharaohs. An introduction to Egyptian Archaeology.
051010-54: RUIJSSENAARS, ERIC E.A. - 40 jaar Vegro 1959-1999. Een historisch overzicht van Groothandel Vegro B.V.
10918-37: RUITEN, JOEP, VAN EN ZEE, SYTSE, VAN DER. - Het verhaal van de Groninger kerken. Van Waterspuwer tot Hondenslager / Van Focke tot Festival.
22718-55: RUITENBERG, PETER. - Westfriese Streekwoorde.
250909-718: RUITER, WILLLEM, DE. - De vooruitgang of het noodlot van Faust. Drie dialogen over de kwaliteit van het bestaan.
8917-18: RULLMANN, MIRJAM (EINDRED.). - Dromen van het Paradijs. Islamitische kunst van het Museum voor Volkenkunde Rotterdam.
25618-03: RULOF, JOZEF. - Een blik in het hiernamaals.
250909-1021: RÜMKE - VAN HOORN, M. E.A. - De Van Hoorns van Oosternieland.
6514-40: RUSHDIE, SALMAN. - De verleidster van Florence.
20510-12: RUSHDIE, SALMAN. - De grond onder haar voeten.
130420-37: RUSHDIE, SALMAN. - Shalimar de clown.
141117-06: RUSSCHEN, JANNES. - De Marne. Land van dijken en wierden.
250909-2985: RUST-DIJKEMA, E. (SAMENSTELLING). - Zeeheldenbuurt. Westerhaven in Groningen.
250909-3939: RUTGERS, A. - Vogels van Australie Deel 1 en 2.
11220-07: RUTGERS, S.J. - Beschrijving van Kolham.
250909-2603: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen dorp tussen Drentse A & Hondsrug.
51119-22: RUTGERS, S.J. EN AMERIKA, KASPER. - 700 Jaar Kolham. Van veen en heide tot gasbel.
251016-148: RUTGERS, WILLEM. - Glimmen, dorp tussen Drentse A en Hondsrug. Deel 2.
9821-36: RUTGERS VAN DER LOEFF, AN. - De kinderkaravaan.
15815-29: RUTTING, RAYMOND. - The Art of News. Photography.
10119-44: RUYSSENAARS, KÄTHE EN THELEN, TON. - Käthe Ruyssenaars. Vrienden voor het leven.
9517-41: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNA E.A. - Kleurrijk verleden. Edam. De glazen van de Grote Kerk.
250909-5390: SA, SHAN. - Keizerin.
221110-13: SAADAWI, NAWAL EL. - Mijn reizen rond de wereld. Complete editie: 1. Reis naar India. 2. De andere kant van de wereld.
20420-33: SAAKES, SYLVIA I. - De logica van een crisis. Over de logica van gevoelens en emoties bij trauma, depressie, burnout, bij een crisis zonder naam of onder andere naam en bij lichamelijke pijn.
290812-25: SAAL, C.D. E.A. - Bedreigd bestaan. De sociale, economische en culturele situatie in Noord-Groningen.
150310-34: SAALTINK, H.W. (ANNOTATIES EN INLEIDING). - Vervolg op de Chronyk der Stad Hoorn van de heer Dr. T. Velius.
10417-49: SAFRAI, SJMUEL. - Een volk met een land. Het ontstaan van het jodendom.
250909-5549: SAGAN, FRANÇOISE. - Bloed van waterverf.
080310-37: SAGAN, FRANÇOISE. - Een roerloos onweer.
10520-35: SAGE, ANGIE. - Septimus Heap. Boek één: Magiek.
250909-2129: SALOMONS, K. - De Waakvlam. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het gasbedrijf Hunsingo.
281219-02: SALOMONS, ANNIE. - Herinneringen uit de oude tijd.
19615-203: SALVERDA, JOHAN. - Van turfvaart tot volksvermaak. Met: Opkomst en bloei van het Skûtsjesilen.
27218-12: SÄLZER, SABINE EN DICKHAUT, SEBASTIAN. - Basic cooking. Smakelijk, goed en snel koken.
31518-47: SANDEN, WIJNAND, VAN DER. - Gids voor de hunebedden in Drenthe en Groningen.
250909-2218: SANDERS, ROEL. - De kerk met de zwaan. Grepen uit de geschiedenis van de Nederlandse Hervormde Kerk uit Zuidwolde.
250909-4300: SANDERS, HELMUT. - Die Bevölkerungsentwicklung im Kreise Wittmund seit des 18. Jahrhunderts unter besonderer Berücksichtigung der Bodenarten.
26319-40: SANDERS, R. - 75 jaar Christelijk Lager Onderwijs in Schuinesloot 1915-1990.
18619-36: SANDERS, ROEL. - Schilders van Drenthe.
18319-03: SANDERS, ROEL. - De wonderbaorlijke reizen en aovonturen van meneer Prikkebien.
250909-241: SANDERS, ROEL. - Blui in november.
4216-156: SANDERS, R. - Zuid- en Noordwolde in oude ansichten.
4720-22: SANDT, HUUB, VAN DE AND FLUSSER, DAVID. - The Didache. Its Jewish Sources and its Place in Early Judaism and Christianity.
250909-582: SANFORD, ANNETTE. - Eleanor & Abel. A romance.
23715-32: SANTE, J.W. VAN. - Westzaan in oude ansichten.
190410-17: SANTEGOEDS, EVERT. - Juliana Moeder Majesteit 1909-2004.
8920-12: SAP-AKKERMAN, NIES. - Boetenkaande. Mengelmous 2.
250909-3140: SAPPEMEER - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Sappemeer.
250909-5523: SARNO, LOUIS. - Het lied van het regenwoud.
18319-35: SAS, HANS. - Mien Hogelaand.
28514-149: SASSEN, G. - Ter Apel in oude ansichten.
121009-43: SASSEN, A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964 - 1989. Verslag van de Lustrumviering.
250909-3207: SATELLIETBEELDATLAS. - Satellietbeeldatlas van Nederland. Heel Nederland gefotografeerd door de SPOT-satelliet.
4216-172: SCHAAF, J.C.P. - Bouwen in vertrouwen.75 jaar Woningstichting Patrimonium.
250909-291: SCHAAFSMA, C. - Uit Eelde's jongste eeuw. Verandering in veelvoud.
231020-53: SCHAAFSMA, ERICA. - Met de camera door het Lauwersmeergebied.
10320-02: SCHAAFSMA, C. E.A. - Gij kent mij: ik ben de Bulgaar. Eelde's tweede bijnamenboek.
250909-1491: SCHAAFSMA, CATHRINUS EN ODDING, ALBERT. - Jan Pelleboer. Weerman en dorpsmens.
250909-336: SCHAAFSMA, C. EN ARENDS-LUINGE, M. (RED.). - Een nieuwe kijk op het oude Eelde.
28514-37: SCHAAFSMA, CATHRINUS (EINDRED.). - Leve de landbouw! Een eeuw Noordenveldtentoonstelling 1910-2010.
11721-02: SCHAAFSMA, C. (EINDRED.). - Verhalen uit de oorlog. Eelde 1940-1945.
8416-52: SCHAALMA, ALBERT. - Epyllion. Het Boek van de Eerste tijd. Een reconstructie / een hommage.
15518-20: SCHAAP, DICK. - The Battle of the Atlantic. De grootste duikbootoorlog uit de geschiedenis.
250909-1653: SCHAAP, DICK (TEKST). - Flevum Aelmere Almari Zuiderzee IJsselmeer
250909-5666: SCHAAP, DICK. - Brug naar de zeven zeeen. Holland Amerika Lijn honderd jaar.
19615-144: SCHAAPMAN, ERWIN J. - Zuudlaordermaark, 700 jaar?
22217-34: SCHAARS, A.H.G. - Boerentermen in Achterhoek en Lijmers.
131220-03: SCHAFER, LOTHAR. - Popper.
250909-4844: SCHAGEN, TOON, VAN (EINDRED.). - Jubileumboek ter gelegenheid van het 50 jarig bestaan van de RKVV R.P.C. 10 jan. 1931-1981.
250909-403: SCHAICK, G. VAN. - De erfenis uit Haarlem voor Femmechie en Jaopik van Dwingel. Een drentsch verhaal.
251016-44: SCHAIK, P. VAN EN SPAHR VAN DER HOEK, J.J. (RED.). - Geschiedenis van Smallingerland.
11019-28: SCHAIK, REMI, VAN. - Walfridus van Bedum. Een duizend jaar oude Groninger overlevering.
250909-2417: SCHAIK, REMI, VAN E.A. (RED.). - Onder vele torens. Een geschiedenis van de gemeente Bedum.
151212-45: SCHAIK, EVA, VAN EN VRIES, ALEX, DE. - Open Circle. NND/Galili Dance.
280412-11: SCHALKWIJK, H.J. VAN. - Kruisen. Een studie over het gebruik van kruistekens in de ontwikkeling van het godsdienstig en maatschappelijk leven.
5121-05: SCHAME, SIMON. - De Amerikaanse toekomst. Een geschiedenis.
16321-24: SCHARLOO, MARJAN (RED.). - Teylers Museum 1784-2009. Een reis door de tijd.
24719-48: SCHAUER, TH. EN CASPARI, S. - Elseviers Alpengids. Met meer dan 700 kleurenafbeeldingen van planten, dieren , stenen en mineralen.
181119-71: SCHEELE, PETER. - Onbekendegod.nl.
101213-05: SCHEEPMAKER, ANNE. - Nachthonger. Gerechten die het daglicht niet kunnen verdragen.
22718-07: SCHEEPSTRA, JEANNE EN STAM, ANNEBET. - Kook-kalender.
20419-52: SCHEEPVAART. - Vom Seenotkreuzer zum Strassenkreuzer. Bremen-Munchen 1987. Die Theodor Heuss schreibt Transport-Geschichte.
31017-02: SCHEER, D.H. VAN DER, BOOM, H. EN LESTURGEON, A.L. - Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst door die podagristen
14520-01: SCHEER, D.H. VAN DER E.A. - Het boek der Podagristen. Drenthe in vlugtige en losse omtrekken geschetst.
271120-10: SCHEERINGA, BO. - Ruim leven. Een portret van Noord-Groningen en haar bewoners.
20419-27: SCHEERS, M.C. - Twintig jaar Stichting Woonhuismonument.
050219-50: SCHEFFER, C. EN NIEMEIJER, A.F.J. - Architectuur en stedebouw in Zuid-Holland 1850-1945.
141117-34: SCHELHAAS, H. E.A. (RED.). - Historische kerken in Overijssel.
120712-21: SCHELL, ALEXANDER, VAN. - Levensgevallen en mengelwerken van Alexander van Schell, deelgenoot der ongelukken van Frederik, vrijheer van der Trenck.
250909-5194: SCHELLART, A.I.J.M. EN ZIJL, PIET HEIN. - Kijk op kastelen.
250909-5885: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 1 en 2.
250909-5835: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling...vroeger, deel 2.
8618-70: STICHTING ONS SCHELLINGERLAND. - Terschelling... vroeger, deel 1.
250909-353: SCHELT. L.H. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Zweeloo.
12316-175: SCHELTEMA, H.J. E.A. (RED.). - Vlammomenten. Vijftig jaren uit anderhalve eeuw Vindicat Atque Polit. 1815-1965.
22117-138: SCHELTEMA, H.J. E.A. (SAMENSTELLERS). - Pro Excolendo Iure Patrio 1761-1961.
4216-134: SCHELTENS, WIL EN SCHELTENS, BEN. - Een zelfbewust dorp. Loppersum in de jaren vijftig en zestig van de twintigste eeuw.
141210-23: SCHELTENS, WIL (RED.). - Swaarde kraaien. Vattiende schriefwedstried.
141210-24: SCHELTENS, WIL (RED.). - Rötterd. Twaalfde schriefwedstried.
250909-1958: SCHELTENS, WIL (RED.). - Wonderliek. Achtst schriefwedstried in Grunneger streektoal.
12316-123: SCHELTENS, B. E.A. - Fotoboek Loppersum / Garrelsweer / Wirdum.
250909-3026: JAPENGA C.J. EN TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. - Lijnco 1936 - 1986. Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen.
3721-16: SCHENK, JOEP. - Groningen-gasveld vijftig jaar. Kloppend hart van de Nederlandse gasvoorziening.
11721-11: SCHENK, INGRID. - Kroniek van het Noordlaarderbos. De woelige achtertuin van de stad Groningen.
250909-1030: SCHENKENBERG VAN MIEROP, PH. M. - De Rotterdamse familie van Mierop en verwante geslachten. Deel I: (1585)1660-1755(1784).
250909-385: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging ‘Ons Dorpshuis’ 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
19913-185: SCHEPERKAMP-STIEKEMA, P. - De vereniging `Ons Dorpshuis` 1915-1990 Eelde - Paterswolde.
250909-42: SCHEPERS, KEES. - Bedudinghe op Cantica Canticorum, bewerkende vertaling van Glossa Tripartita super Cantica. Editie en teksthistorische studies. Deel I, II en III.
17313-10: SCHEPERS, J.B. - Groningen als Hanzestad.
281217-48: SCHEPPER, VERONIQUE, DE. - Kant uit Brugse kerken en kloosters.
4216-135: SCHERINGS, H. - Van zaaiviool tot aftakas. Agrarische bedrijvigheid in Middagherland van 1900 tot 1990.
141210-12: SCHERPENBERG, FRANS FERDINAND, VAN. - De notificatie van het wisselprotest.
250909-2920: SCHERPHUIS, A. - 25 Jaar Prof. Heymansstichting Groningen.
250909-72: SCHIFFER, DANIEL SALVATORE. - Het labyrint van de wereld. Leven en werk van Umberto Eco.
250909-4889: SCHIJNDEL, W. VAN (SAMENSTELLING). - Jubieleumuitgave v.v. Gemert 1912-1982.
250909-2720: SCHIJVE, AD E.A. (RED.). - Altijd meer welsprekendheid. 125 jaar Rederijkerskamer Eendracht Zuidhorn.
08012013-02: SCHILDERS, ED (TEKST). - In-druk. Van Wiegedruk tot Grafschrift.
111216-27: SCHILDERS, ED (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Utrecht ca. 1905. Schaal 1:25.000.
250909-5094: SCHILFGAARDE, A.P. VAN E.A. (RED.). - Gelders Mengelwerk. Korte bijdragen tot de geschiedenis van Gelderland.
311016-30: SCHILLING, TON (SAMENSTELLING). - Spoor, onze generaal door zijn vrienden en soldaten.
170112-78: SCHILLING, GOVERT. - De salon van God. Speurtocht naar de architectuur van de kosmos.
22718-26: SCHILSTRA, J.J. - De stolp te kijk.
08012013-27: SCHILT, JEROEN EN WERF, JOUKE, VAN DER. - Genootschap Architectura et Amicitia 1855-1990.
281219-10: SCHIMMEL, J.A. EN SIEPENBEEK, PETER. - Oud Nijmegen begin deze eeuw.
250909-5103: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OIJE, C.O.A., BARON E.A. - Gezichten in Rheden en Rozendaal.
191118-24: SCHIPPER, BOB E.A. (LUSTRUMCOMMISSIE). - Groninger Studenten Roeivereniging Aegir 1878-2003.
250909-1114: SCHLESINGER, ARTHUR M. - De duizend dagen. John F. Kennedy in het Witte Huis. Deel 1 en deel 2.
250909-4304: SCHLICHT, ELISABETH E.A. - Das Bilderbuch von der Ems.
281119-09: SCHMAELING, TONY. - Het groot Grieks Kookboek.
61115-46: SCHMID, IREEN. - Buxus.
1814-42: SCHMID, PETER E.A. - Wilhelmshavener Tage Nr. 2. Ländliche und stadtische Küstensiedlungen im 1. und 2. Jahrtausend.
050219-07: SCHMIDT, ANNIE M.G. EN WESTENDORP, FIEP. - Otjes kookboek. Met recepten van Louise Bos en Roos Voorsluis.
19913-215: SCHMIDT-BETERSEN, J. - Wörterbuch und Sprachlehre der Nordfriesischen Sprache und Mundart von Fohr und Umrum.
11220-21: SCHMIDT, FRITS. - Te laate genodigt of in 't geheel vergeten. De positie van Hasselt en Steenwijk binnen het bestuur van het gewest Overijssel 1621-1795.
22718-27: SCHMIDT, HORST. - Rashoenders.
250909-613: SCHMITTER, ELKE. - Mrs. Sartoris.
250909-5363: SCHMITTER, ELKE. - Lichte dwalingen.
21317-19: SCHNEIDER, ROBERT. - Jan van Leiden. Het wonderbaarlijke leven van Jan van Beukels.
250909-3902: SCHNEIDER, BERNHARD. - Kooi- en volièrevogels. Huisvesting, verzorging, voeding. Waardevolle tips voor het fokken.
16214-64: SCHNEIDER, ROLF E.A. - De 100 mooiste kathedralen van de wereld.
250909-5295: SCHNITZLER, ARTHUR. - Therese. Kroniek van een vrouwenleven.
250909-1133: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. Deel I.
19721-03: SCHOEMAKER, FRIDA. - Sleen van zes tot twaalf.
18818-52: SCHOENMAKER, WIM EN POSTMA, THIJS. - KLu vliegtuigen. De vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vanaf 1913.
250909-5257: SCHOENMAKERS, TON EN JAS, JORIEN. - Slang, esculaap en gaper. Medisch-farmaceutische symbolen.
250909-4780: SCHOEVERS, S. EN JONG, L.W.M. DE. - Een bank boekje. 85 jaar coöperatieve bank in Laren.
131109-5: SCHOGT, PHILIBERT. - Daalder.
251019-61: SCHOL, AAD. - Texelse jutters.
16321-41: SCHOLMA, MARTIN EN MEIJER, FOLKE (SAMENSTELLERS). - Sneeuwboek. Groningen, februari '79.
22117-73: SCHOLTE, HENK E.A. (SAMENSTELLING). - Liesterlaidjes. Een bundeling van 33 liedjes uit vijf lespakketten, in gecorrigeerde versie.
150311-106: SCHOLTE, HENK. - Vervrömd. Grunneger gedichten mit vertoalen in t Oostfrais deur Carl Heinz Dirks.
250909-2668: SCHOLTEN, F.T. - Rombout Verhulst in Groningen. Zeventiende eeuwse praalgraven in Midwolde en Stedum.
220310-208: SCHOLTEN, H.J. EN VAREKAMP, J.N. - AAS Architecten. Gemeentekantoor Leyweg | Den Haag. Aanmelding Architecten Selectie. November 2004.
301018-31: SCHOLTEN, ELLEN. - Toornwerd. Gewoon bijzonder, bijzonder gewoon.
090710-50: SCHOLTMEIJER, H. - Woordenboek van de Overijsselse Dialecten deel 1, 2 en 3. Het Huis A, B en C.
130213-33: SCHOLTMEYER-KNAPPER, SIET. - Mengelmous 4. Kinderteut.
19615-180: SCHOLZ, FRANK E.A. (RED.). - Ostfriesland. Natur, Landschaft, Menschen, Schicksale. Ein Lesebuch. Schlütersche /
25520-30: SCHOMAKER-LANGENTEILEN, ALWIN. - Heimatkalender fur das Oldenburger Munsterland 1961.
19819-03: SCHOMAKER, LAMBERT. - Verhalen uit Valthermond deel 2.
251016-149: SCHONEVELD, JAN. - Groninger kerken en hun schilderingen.
250909-2772: SCHONEVELD, JAN EN VISSCHER, GUUS. - Op zoek naar Villa Cruoninga.
1518-52: SCHÖNFELD WICHERS, K.D. - Woordenboek Nederlands-Twents.
250909-4958: SCHOONBROOD, M. EN GROSSIER, J.S. - Schetsen uit de geschiedenis van Maastricht en omstreken. Tweede reeks.
5520-52: SCHOONHOVEN, TON, VAN. - Zeemanstaal spreken we allemaal. Het dagelijks gebruik van zeemanstaal.
250909-5799: SCHOONOORD, D.C.L. (RED.). - Honderd Jaargangen Marineblad.
08012013-28: SCHOOR, HENK, VAN DE E.A. - NS laat bouwen. Stations sinds 1980.
140110-17: SCHORREN, DERWIN. - Het grasgroene Groningen. Over de dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
18319-22: SCHORREN, DERWIN (SAMENSTELLING). - Onner zoo'n gewölf van blauwe lucht. Een bloemlezing met gedichten van de Groninger dichter en schrijver Jan Boer (1899-1983).
21120-11: SCHORTINGHUIS, D.H. - Met de dood voor ogen. Herinneringen van de verzetsstrijder mr D.H. Schortinghuis.
2719-57: SCHORTINGHUIS, D.H. - De postiljon van de Cocksdorp. Een relaas van de wadloperij.
10918-74: SCHORTINGHUIS, D.H. - Cleyn eilant Rottum.
250909-5142: SCHOTEL, G.D.J. - Zeden en gebruiken aan de Zaanstreek.
311016-08: SCHOTEL, G.D.J. - Vaderlandsche volksboeken en volkssprookjes van de vroegste tijden tot het eind der 18e eeuw.
161110-26: SCHOTSMAN, C.J. - Wat een verandering in zoo weynige jaaren. Van republiek tot koninkrijk.
22318-11: SCHOTT, RUDOLF. - Bo Yin Ra, meester van deze tijd.
250909-843: SCHOUSTRA, FENNO L. - Een halve eeuw Elfstedentochten.
8713-04: SCHOUSTRA, FENNO L. - Onder de maat. Frieslands allerkleinsten.
20419-57: SCHOUTEN, JAN. - Wie waren zij? Een reeks van Goudse mannen en vrouwen die men niet mag vergeten.
250909-4028: SCHOUTEN, DICK. - De pleitbezorger.
250909-5104: SCHOUTEN, W.L. - Elburgse historiën.
051010-43: SCHOUTEN VAN DER VELDEN, ADRIAAN. - Dieren uit de Bijbel. Een inventarisatie en beschrijvig.
11419-04: SCHOUTEN, MONIQUE. - De pychologie van het enneagram. De 9 typen en hun drijfveren.
20817-21: SCHRAUWERS, ARNO. - Hugo de Vries. Grondlegger van de moderne evolutiebiologie.
20419-23: SCHREIBER, FRE. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
251016-151: SCHREIBER, FRÉ. - Over Zoltkamp noar stad. Humoristische rondraais deur Grunnen.
070412-32: SCHREIBER, FRÉ. - Paasgebruiken in de provincie Groningen en omstreken.
26316-33: SCHREIBER, FRÉ. - Der gaait n domie veurbie. Van domies en aander kerkvolk.
250909-1913: SCHREIBER, FRÉ. - Veur Antje. Grunneger poezie-aalbumverskes.
28514-81: SCHREIBER, FRÉ. - Toalsman Fré. Stukjes te kraant oet.
301011-12: SCHREIBER, GISELA. - De magie van wierook. Ontdek de positieve invloed van wierrookgeuren in huis.
91015-16: SCHREIBER, FRÉ. - Kwispeltureg. Meer dan 1000 vragen over Groningen, Groningers, Gronings.
250909-1981: SCHREIBER, FRÉ EN STEKETEE, KEES. - Der is meziek ien t dörp.
3417-59: SCHREIBER, FRÉ (SAMENSTELLING). - Baistachteg. Grunneger daaierntaimkes.
251016-70: SCHREIBER, FRÉ EN DIJKEN, ANNIE, VAN. - Midwintertied. Van Suntermeerten tot Lichtmis.
130213-34: SCHREIBER, FRÉ EN FABER, WIM. - Mengelmous 1. Knijlaidjes.
6514-22: SCHREIBER, FRÉ. - Ommelandse raais. Strunen deur Grunnen.
250909-5590: SCHREINER, MARGIT. - Huis, vrouwen, sex.
4720-23: SCHREURS, NICO F.M. (ED.). - Welche unendliche Fülle offenbart sich da. Die Wirkungsgeschichte von Schleiermachers Reden uber die Religion. Papers read at the Symposium of the Theological Faculty Tilburg, Tilburg, 15 april 1999.
070120-09: SCHRIEBER, GISELA. - De bijzondere kracht van helende stenen. Alles over de geneeskrachtige werking van mineralen en edelstenen.
16913-50: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. E.A. - Proosdijveld Beek. Een woonwijk langs eeuwenoude wegen.
24720-34: SCHRIJNEMAKERS, M.J.H.A. - Geleen in oude ansichten deel 2.
231020-55: SCHRIJVERS, PIET. - Ik kan de muzen niet haten. Over poetische geestdrift en stoicijnse standvastigheid.
250909-4046: SCHRÖDER, ALLARD. - Grover.
261016-68: SCHRÖDER, M.J. - Handleiding bij het onderwijs in receptuur.
26315-10: SCHRÖDER, ALLARD. - De hydrograaf.
4216-177: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas van Kooper: oude kaarten van de provincie Groningen.
250909-2652: SCHROOR, MEINDERT EN MEIJERING, JAN. - Het Groninger landschap.
19721-10: SCHROOR, MEINDERT. - Van Voorstraat naar Westenstein. Een kuier door de geschiedenis van Kollumerland en Nieuwkruisland.
271017-36: SCHROOR, MEINDERT. - De Atlas der Provincielanden van Groningen (1722-1736).
12316-126: SCHROOR, MEINDERT. - Stadstaat Groningen. De Groninger stadsrechten en buitenbezittingen 1612-2000.
250909-5249: SCHRUBBE-POTS, EMILY. - Designing Brands. Market succes through graphic distinction.
15815-23: SCHUILING, R. - Repetitie-atlas der geheele aarde bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
31317-28: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Album van Oud-Groningen.
250909-2808: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De raadhuizen van de stad Groningen.
250909-2816: SCHUITEMA MEIJER, A.T. EN VEEN, K., VAN DER. - Zegel, wapen en vlag van de stad Groningen.
250909-2074: SCHUITEMA MEIJER, A.T. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-3045: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Historie van het archief der stad Groningen.
250909-3028: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo was Groningen 1919-1939.
250909-2736: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Zo fotografeerden zij Groningen 1868-1918.
250909-2950: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - De kerkgebouwen en andere kerkelijke goederen in de stad Groningen. Historisch-juridisch onderzoek.
2919-41: SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Het Klooster Ter Apel.
160312-32: SCHUITEMAKER, D. (RED.). - Jubileumuitgave Landbouwcourant 1978. 15 jaar VBB – 75 jaar Landbouwcourant.
91113-40: SCHUKKING, W.H. - Vestingwerken in Nederland.
16813-32: SCHULLER, ROBERT A. - Geloof in de God die in u gelooft. Het geheim van zelfrespect.
250909-3334: SCHULLER TOT PEURSUM - MEIJER, J. (TEKST). - Jan Ensing 1819-1894 tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen.
2517-42: SCHULTE, A.G. - De Grote of Eusebiuskerk in Arnhem. IJkpunt van de stad.
4321-28: SCHULTE, BEN. - Weiteveen. Wat vroggertied gewoon het veld was. Herinneringen aan het Nieuw-Schoonebeekerveld, het Schoonebeekerveld, het Amsterdamsche Veld en vanaf 1954 aan Weiteveen.
17418-07: SCHULTE, N. - Siddhi's zweven naar een ideaal leven.
141120-02: SCHULTE, A.G. - Margraten, Mheer en Noorbeek.
181119-10: SCHULTE, A.G. - Kerken in Gelderland.
220711-39: SCHULTEN, H.G.M. - 60 Jaar Twentsche Kabelfabriek in woord en beeld.
5121-02: SCHULZ, CHARLES M. AND DUTTON, JUNE. - Peanuts Cook Book.
28514-150: SCHURER, ANTON. - Herdenkingsboekje 15 jaar Vereniging Indië Militairen Groningen. V.I.M. 1988-2003.
020320-18: SCHUSTER, SHLOMIT C. - Filosofische praktijk. Een alternatief voor counseling en psychotherapie.
23715-07: SCHUSTER, GEORG. - Geheime Gesellschaften, Verbindungen und Orden.
250909-1020: SCHUT, JANS. - Van Kooijker tot Schut(te). 300 jaar geschiedenis van een Gronings - Drentse familie en genealogie.
12316-127: SCHUT, E. - Geschiedenis van de Joodse gemeenschap in de Pekela's 1683 - 1942.
3417-160: SCHUT, E. - De Joodse gemeenschap in de stad Groningen 1689-1796.
250909-1104: SCHUTTE, O. - De wapenboeken der Gelders-Overijsselse studentenverenigingen.
250909-1054: SCHUTTE, O. - De Orde van de Unie.
6218-14: SCHUTTEN, JAN PAUL. - Kinderen van Amsterdam.
250909-1105: SCHUTTEVAER, H. - Vijftien generaties. De geschiedenis van een Nederlands geslacht (1480-1980).
9315-23: SCHUUR, H.L.G. - Vijftig jaar Vereniging voor Volksvermaken in Wijster 1945-1995.
22117-40: SCHUUR, J.R.G. - Leeuwarden voor 1435. Een poging tot reconstructie van de oudste stadsgeschiedenis.
18619-29: SCHUURMAN, H. - Tange-Alteveer. Poort van Westerwolde. Tange-Alteveer in woord en beeld.
250909-4355: SCHUURMANS, A.A.M. (SCHRIJVER VOORWOORD). - Groningen / Drenthe 1994. Een jaar in beeld.
4321-34: SCHUURMANS, RENSE. - Groot Bronswijk Wagenborgen. Een psychiatrisch ziekenhuis op het platteland 1873-2004.
20919-06: SCHUURMANS, RENSE. - Udema Gieten1904-1995. Een exportslagerij in een Drents dorp.
3218-02: SCHUURMANS, RENSE. - Groeten uit Dennenoord. Van het besloten platteland naar de open stad. Meer dan honderd jaar psychiatrische zorg en alles wat daarbij hoort.
51015-162: SCHUURMANS, W.M.J. E.A. - Gastvrijheid Lodge 1915-1990 Groningen - London.
21917-16: SCHUURSMA, ROLF. - Vergeefs onzijdig. Nederlands neutraliteit 1919-1940.
21018-44: SCHWABEDISSEN, TIM. - Gestrandet. Schiffsunglucke vor der Noordseekuste.
050113-09: SCHWARTZ, ERIKA EN COLMAN, CAROL. - Boordevol energie in 10 dagen. Het natuurlijke energieprogramma om uw vermoeidheid defintief te bestrijden.
091012-16: SCHWARTZ, BRIAN. - A world of villages. A six-journey through Africa and Asia.
250909-4494: SCHWARZ, CHRISTIAN EN SCHALK, CHRISTOPH. - De praktijk van de natuurlijke gemeente-ontwikkeling.
250909-5386: SCHWARZ, CHRISTINA. - Onder het ijs.
11114-04: SCHWARZ, CHRISTINA. - Alles is ijdelheid.
250909-1261: SCHWARZWÄLDER, HERBERT. - Blick auf Bremen. Ansichten ? Vogelschauen ? Stadtpläne vom 16.-19. Jahrhundert.
16913-62: SCHWENCKE, JOHAN. - `s-Gravenhage in oude ansichten.
22217-03: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Engeland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
61218-50: SCHWENCKE, JOHAN. - Wandelingen door oud-Den Haag.
61218-51: SCHWENCKE, JOHAN. - Oud Den Haag. Over mensen en dingen die voorbijgingen.
22217-04: SCHWENCKE, JOHAN. - Het exlibris in Duitsland. Een studie voor vrienden van boek en prent.
250909-5527: SCHWERDTFEGER, MALIN. - Café Saratoga.
031210-16: SCOFIELD, BRUCE EN CORDOVA, ANGELA. - De Azteekse Ring van het Lot. Astrologie en Inwijdingssysteem van de Oude Azteekse Wereld.
281217-50: SCOTT, PHILIPPA. - Zijde.
9219-19: SCOTT, MICHAEL. - De Alchemist. De geheimen van de onsterfelijke Nicolas Flamel.
301018-71: SCOTT BERG, A. - Lindbergh.
301018-65: SEABY, PETER AND PUTVEY, P. FRANK. - Coins of England and the United Kingdom.
130912-01: SEDARIS, DAVID. - Eekhrn zkt eekhrn. Een klien bestiarium.
5520-40: SEGHERS, RENÉ. - Jacques Brel. De definitieve biografie.
170620-34: SEGHERS, ANNA. - Transit.
250909-4030: SEGHERS, GRETA. - Het geheimzinnige leven van Angèle Manteau.
3721-17: SEIDEL, H. - Meedhuizen en omgeving.
14820-34: SEIDEL, JURGEN. - De hoofdrekenares.
15417-39: SEIJBEL, MAARTEN EN VELDMAN, AART. - Orgels rond het IJsselmeer.
250909-668: SEITZ, MARGIT. - Meditatie voor iedereen. Overzicht van meditatie-technieken, met astrologisch advies voor de meest geschikte persoonlijke methode.
180112-50: SEIWERT, LOTHAR. - Meer tijd. Minder haast en minder stress door effectieve tijdplanning. Zo bepaalt u uw successen zelf door consequente tijdplanning en een effectieve arbeidsmethodiek.
27115-15: SELIGMANN, S. - Die Zauberkraft des Auges und das Berufen. Ein Kapitel aus der Geschichte des Aberglaubens.
080310-26: SELLO DUIKER, K. - Het stille geweld van dromen.
181119-47: SEMBACH, KLAUS-JURGEN. - Jugendstil. De utopie van de verzoening.
8618-39: SENNEMA, P. E.A. - 75 jaar Christelijk onderwijs in Grijpskerk. School met de Bijbel Chr. Basisschool De Regenboog.
020320-50: SENS, BERIT I. - Architectuur en stedebouw in Zeeland 1850-1945.
250909-4145: SEPERS, HENRY. - De zondaars.
9821-49: SEPETYS, RUTA. - Schaduwliefde.
140811-39: SEPP, JAN CHRISTIAAN. - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak-atlas.
250909-4643: SEVENHUIJSEN-VAN GENDEREN, J.H. E.A. (RED.).  - Gelderse steden omsingeld.
281217-51: SEVENSMA, W.S. - Beknopte geschiedenis van het kostuum.
050219-17: SEVENSTER-MEUTER, D. - Krewerd 1279- 1979. Herinneringen en oude verhalen.
100113-05: SHAKESPEARE, NICHOLAS. - De geheimen van de zee.
250909-5369: SHAMSIE, KAMILA. - Kartografie.
250909-5535: SHAN, DARREN. - De grote freakshow.
2315-12: SHAPIRO, LAURA. - Perfection Salad. Woman and cooking at the turn of the century.
13318-14: SHARMA, ROBIN. - Julians weg. Zelf je lot bepalen of de 7 stappen naar zelfbewustwording.
250909-5285: SHARMA, AKHIL. - Een gehoorzame vader.
11114-09: SHARMA, S.K. EN SINGH, BALKUMAND. - Yoga. Een gids voor gezond leven.
150211-10: SHAW, PATRICIA. - Sterren in het zand.
2719-47: SHAW, MICHAEL. - No 1 Squadron.
131220-20: SHEARAR, CHERYL. - Understanding Northwest Coast Art. A guide to crests, beings and symbols.
250909-5415: SHERIDAN, PETER. - Dankzij Dublin.
91113-12: SHERRY, FRANK. - Pacific Passions. The European Struggle for Power in the Great Ocean in the Age of Exploration.
21421-10: SHORT, JOHN RENNIE. - The world through maps. A history of cartography.
250909-4454: SHULMAN, SANDRA. - Dromen en nachtmerries.
24120-01: SIBLEY, BRIAN. - Waar Poeh vandaan kwam. Het levensverhaal van een Beer met Heel Weinig Hersens.
9315-37: SICKENGA, J. - Het Hof van Friesland gedurende de zeventiende eeuw.
2822010-2: SIDERIUS, J. - Het Ellertsveldboeket ter ere van de werkers aan en in het Ellertsveld. De geschiedenis van een vijftigjarig bejaardentehuis.
250909-5116: SIEBEL, J.A. - Twee eeuwen De Groote Sociëteit in Zwolle.
8917-54: SIEBELINK, JAN. - Suezkade.
26315-12: SIEBELINK, JAN. - Margaretha.
5217-22: SIEBELINK, JAN. - Engelen van het duister.
250909-4305: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
250909-4308: SIEBELS, GERHARD. - Führer durch Ostfriesland und seine Seebäder.
13318-30: SIEBERT, ERNST E.A. - Geschichte der Stadt Emden 1750 bis zur Gegenwart.
15914-64: SIEBRAND, HEINE. - Woorden zouden overbodig zijn. Over het heilige in het dagelijks leven.
51015-77: SIEFKES, WILHELMINE. - Kassie en Amke. Roman oet Oostvraisland.
26917-74: SIEFKES, WILHELMINE. - Kinderlaand.
250909-2509: SIEKMANS, R. - 650 jaar Onnen.
18214-98: SIEKMANS, R. - Onnen tot 2000.
28514-82: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - t Wad zunder dieken. Olle verhoalen uut de Noord-Westhoek geromantiseerd en schreven ien e toal van t Westerketier.
251016-71: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Hoe gijt t met dij? Komische verhoalen schreven ien e streektoal van t Westerketier.
18214-45: SIELJE, LUUT, VAN 'T. - Licht en schaduw in de polder. Autobiografie uit de Nieuwe Ruigezandster Polder.
10221-07: SIETSMA, MARIJE E.A. - Maak van de noot een deugd. Koken met kruidnoten.
4119-43: SIETZEMA, O. (SAMENSTELLER). - De noordelijke wegenbouw in oude foto's.
25520-38: SIEWERTSZ VAN REESEMA, E. - Egyptisch vlechtwerk.
12316-129: SIJBOLTS, J. - Beknopte beschrijving van Nienoord en zijne bewoners vanaf de stichting in het begin van de zestiende eeuw.
020320-32: SIJBOLTS, J. - Geschiedenis van Vredewold.
251016-206: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2005.
251016-207: SIJENS, DOEKE EN STEENBRUGGEN, HAN. - Ploeg Jaarboek 2006.
250909-2825: SIJENS, DOEKE E.A. (RED.). - Een gevoel van geluk... Bekende Groningers over boeken, lezen en de bibliotheek.
21313-18: SIJENS, DOEKE (RED.). - De wrald fan Brolsma. Seis nije essees.
13918-20: SILARATANO, BHIKKHU DICK. - Mae Chee Kaew. Het journey to spiritual awakening and enlightenment.
6519-24: SILLEVIS, JOHN EN DANSER, MAX. - Kees Andrea.
101017-36: SILVERBERG, ROBERT. - De burcht van Heer Valentijn.
5118-32: SIMEON, MARGARET. - De geschiedenis van kant.
250909-5710: SIMMONS, JACK (ED.). - Rail 150. The Stockton & Darlington Railway and what followed.
231020-13: SIMOENS, TOM. - De chaos van het slagveld. Het Belgische leger in de loopgraven 1914-1918.
250909-710: SIMON, ANTHONY O. (ED.). - Philosopher at work. Essays by Yves R. Simon.
23717-06: SIMON, COEN. - Wachten op geluk. Een filosofie van het verlangen.
23717-07: SIMON, COEN. - Zo begint iedere ziener. Een filosofische ontdekking van de wereld.
8616-03: SIMON, DAVID. - De Tien Geloften. Zet je voornemens om in doeltreffende actie.
12316-130: SIMONIDES, D. - Die Hunsigoer Küren vom Jahre 1252 und das Ommelander Landrecht vom Jahre 1448.
6720-45: SIMONS, IDA. - Een dwaze maagd.
29717-01: SIMONS, WIM J. - Het woord gedrukt. Een boek over boeken. Boeken en mensen.
250909-3943: SIMONSZ, HENK. - Dynamisch kunst-aas.
19618-04: SIMPKINS, C. ALEXANDER EN SIMPKINS, ANNELLEN. - Basisgids zen. Oorsprong, thema's, praktijk.
201120-21: SIMS, ANDREW. - Geloof: waan of werkelijkheid? Waarom geloven goed is voor je gezondheid.
26917-130: SINDEREN-KLOK, H. VAN (RED.). - 75 Jaar Chr. Lager Onderwijs in Vlagtwedde 1912-1987.
281117-38: SINKE, J.P. E.A. - Waar wij samenkomen. Fotoboek van de kerken der gereformeerde gemeenten. Deel I en II.
27117-24: SITSKOORN, MAGRIET. - Ik wil iets van jou, jij wilt iets van mij. Beïnvloed de hersenen om te bereiken wat je wilt.
031210-63: SJAMMAS, ANTON. - Arabesken.
181215-22: SJOLIN, B. - Die Fivelgoer Handschrift. I und II.
24720-40: SJOLLEMA, SIEM. - Het is nog niet voorbij. Veertien strofen voor Neerlands volk.
120511-59: SKELTON, R.A. - Decorative printed maps of the 15th to 18th centuries.
181119-72: SLAGTER, H.B. - Waar gaat het naartoe? Over de toekomstverwachting in de Bijbel.
250909-3516: SLAGTER, ERIK EN POLAK, ROB L. - Rob Polak. Tekeningen en schilderijen.
28219-21: SLAPSMA-TIESSENS, FENNA. - Van een fijne juffer. Vroege schrijfsels van en rond Fenna Slapsma-Tiessens (1922-1934). Ingeleid, vertaald en toegelicht door Siemon Reker.
17418-41: SLAUERHOFF, J. - Serenade.
30315-29: SLAUERHOFF, J. - Jan Pietersz. Coen. Drama in elf tafereelen.
26319-03: SLAUERHOFF, J. - De erfgenaam.
21120-24: SLAUGHTER, KARIN. - Versplinterd.
21120-23: SLAUGHTER, KARIN. - Verbroken.
51020-52: SLAUGHTER, KARIN. - Zoenoffer.
21120-22: SLAUGHTER, KARIN. - Trouweloos.
19118-48: SLAVENBURG, J. - Valsheid in geschrifte. De gespleten pen van bijbelschrijvers.
110313-42: SLEE, CARRY. - Moederkruid. & Dochter van Eva.
101218-27: SLEE, CARRY. - Razend.
17918-25: SLEE, CARRY. - Afblijven. De filmeditie.
250909-2536: SLEEBE, VINCENT. - De geschiedenis van Westerwolde 6. Welzijn, Gezondheid en Onderwijs.
281219-36: SLEGERS, MARLIES. - I love Liv. Scenes uit het leven van een chaoot Liv.
281219-37: SLEGERS, MARLIES. - I love Liv 3. Scenes uit het leven van met 1 2 3 vaders.
281219-38: SLEGERS, MARLIES. - I love Liv 4. Geheimen Bekentenissen van een professionele puber.
010610-30: SLICHER VAN BATH, B.H. - De bezinning op het verleden in Latijns Amerika. Auteurs, verhalen en lezers.
250909-1281: SLICHER VAN BATH, B.H. - Bevolking en economie in Nieuw Spanje(ca. 1570-1800).
250909-1442: SLIEP, H.O. (RED.). - Gedenkboek van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers. Vijftien jaren.
6519-25: SLIGGERS, B.C. - Augustijn Claterbos 1750-1828. Opleiding en werk van een Haarlems kunstenaar.
301011-83: SLIJPER, BART (RED.). - In droomcadans bedwongen. Over Henrdik de Vries.
20919-16: SLOB, MARJAN. - Foute fantasieën. Kleine filosofie van de ontvankelijkheid.
51015-64: SLOB, BARBERDINA. - Muurloes. Riemkes en verskes oet n Aandel, deur kiender van OBS De Holm.
250909-3142: SLOCHTEREN - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Slochteren.
21018-54: SLOOT, HANS, VAN DER. - Schiedam verleden tijd.
250909-4104: SLOT, PAULINE. - Blauwbaard.
230612-36: SLUIS, PIETER. - Liever gewoon dood. Een aanloop naar de hospice-beweging.
27918-06: SLUIS, WYTSE, V.D. - Fan skoalle- en tsjerketsjinner oant direkteur, in koarte histoarje oer it underwiis yn Lippenhuzen.
51020-60: SLUIS, NELLIE. - Sterkte! Katholieken op Vlieland en Terschelling.
12313-28: SLUIS, ITTY. - In pleats oan de mar.
18818-48: SLUIS, ROLF, TER. - Kunstmatige gevoelloosheid. 150 jaar narcose in het Academisch Ziekenhuis Groningen.
10414-19: SMABERS, NICOLETTE. - Stiefmoeder.
250909-3192: SMALLINGERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Smallingerland.
250909-3944: SMART, PAUL. - The illustrated encyclopedia of the butterfly world.In colour. Over 2000 species reproduced life size
250909-2460: SMEDES, J.J. - De Nieuwe- of Langakkerschans. Geschiedenis van een vesting, grensdorp en zeehaven aan en van de Dollard.
51015-134: SMEDES, J.J. - Rond Veenborg en Hooghout. Kleine historie van Hoogezand en Sappemeer.
9315-83: SMEDES, J.J. - Het Bourtanger geslacht Smedes.
27918-08: SMEDING, T.U. - School in de steigers. De wording van de Friese lagere school in de periode 1800-1857.
250909-1642: SMEENK, C. EN VLIET, P., VAN. - Een held in volle wapenuitrusting. A.S. Talma en zijn arbeid.
31017-15: SMEETS, F.TH.W. E.A. (RED.). - Lemborgh. Het Kasteel en zijn Sint Salviuskerk te Limbricht.
19618-39: SMEETS, INEKE EN REES, SASKIA, VAN. - Twee ben ik.
4920-32: SMET, L.A.H. DE. - De bodem van Groningen. Toelichting bij blad 1 van de bodemkaart van Nederland.
29917-49: SMEYERS, MAURITS EN STOCK, JAN, VAN DER. - Vlaamse miniaturen voor vorsten en burgers 1475-1550.
31320-18: SMID, G.L. - Kerk op de hoogte. Geschiedenis van de Grote Kerk van Hoogkerk.
250909-163: SMID-BOSKLOPER, TRIENTJE. - De verzenen tgen de prikkels. Het verhaal van Stientje Bosklopper.
12316-131: SMID, LEONARD. - Oud Hoogezand en Sappemeer in woord en beeld.
250909-4328: SMIDT, JOHANNES-VIENNE. - Unter vollen Segeln. Ein genealogischer Gelegenheitsfund.
4419-05: SMILDA, E.M. - Twee eeuwen tussen Es en Slinge. De geschiedenis van de koperslagers in de Peperstraat te Aalten.
15518-16: SMIT, R. - Gedenkschrift van het driehonderdjarig bestaan van het Nederlandsch Hervormd Kergenootschap te Burum en Munnekezijl. 1880.
250909-2847: SMIT, F.R.H. - Groninger Universiteitsfonds 1893-1993.
3417-155: SMIT, GERRIT E.A. - Stempel in het schootsveld. Een uitgave ter gelegenheid van de reünie van eerste bewoners van de Da Costastraat in de Wijert, Groningen.
251016-23: SMIT, REINDER. - Dwingelo in vertellingen.
21421-05: SMIT, F.R.H. - De Slach by Boksum. 17 jannewaris 1586. Djiptepunt yn de oarloch fan 1580 oant 1594.
250909-193: SMIT, REINDER. - De jaarmarkten van Dwingelo.
250909-3049: SMIT, FRANCK. - Boekjaar Wolters & Noordhoff 1836-1986. Honderdvijftig jaar uitgeven voor het onderwijs.
250909-5878: SMIT, JO E.A. - Terschellinger Jaarboek 1984.
15617-45: SMIT, HUSTON. - De religies van de wereld. Onze grote wijsheidstradities.
3218-09: SMIT, SUSAN. - Vloed.
6720-29: SMIT, FRANCK. - Illustre School. Het academiegebouw, historisch hart van academisch Groningen. / Illustrious School. The Academy Building, the historic heart of academic Groningen.
210119-23: SMIT, J.H.M. - Landbouwvereniging Eendracht te Scharmer-Woudbloem 1908-2008.
19913-19: SMIT, F.R.H. EN KOOPS, W.R.H. (SAMENSTELLING). - De Groninger Academiebrand. 30 augustus 1906.
240910-119: SMIT, HENK. - Mementen. Vattienregels in t Oldambster dialect.
5121-12: SMIT, HENK. - Tiggelwaark.
22117-177: SMIT SIBINGA, CEES, TH. (EINDRED.). - De Groote Sociëteit te Groningen 1765-2015. Sociaal-maatschappelijke betekenis en bijdrage.
19118-60: SMITH, WILBUR. - De roofvogels.
250909-3479: SMITH, FRANK R. EN SMITH, RUTH E. - Miniature lamps.
251113-125: SMITH, A.H. - Oldambster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835 en op en om de Oude Pijp te Winschoten.
161110-12: SMITH HALL, MAGGI. - Flavors of St. Augustine. An historic cookbook.
4216-136: SMITH, A. - Geschiedenis der provincie Groningen van het begin onzer tijdrekening af, tot aan den jare 1848 handelende over de aloude en tegenwoordige gesteldheid, oorlogen watervloeden.
141117-48: SMITH, WILBUR. - Vallei der Koningen.
150311-72: SMITH, A.H. - Oldambtster Woelingen. Historische herinneringen uit de jaren 1834-1835. en Op en om de Oude Pijp te Winschoten.
010610-59: SMITS, H.L.M. - Van Alvershool tot Zuiderklamp. Kroniek van de gemeente Nuenen c.a.
31017-21: SMITS, C.F. XAVIER. - De Kathedraal van 's Hertogenbosch.
51119-25: SMITS, E.F.J. EN FORMSMA, W.J. - Gedenkboek 750-jarig bestaan van Aduard.
8416-30: SMITS, J.W. EN SMITS-VAN DUYN, J.M. - De Terriers.
29917-36: SMOLAR-MEYNART, A. EN VINCKE, A. - Brusselse kant.
080311-32: SMOOT, GEORGE EN DAVIDSON, KEAY. - Wrinkles in Time. The Imprint of Creation.
21018-55: SNAIJER, L. DE E.A. - Historisch jaarboek Vlaardingen 1992.
250909-3191: SNEEK. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Sneek.
250909-746: SNEEK - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Sneek.
250909-4656: SNELLER, E. - Heemstede rond Beets. Hervormd Heemstede in de negentiende eeuw.
150119-16: SNICKET, LEMONY. - The Wide Window. A series of Unfortunate Events. Book the Third.
150119-18: SNICKET, LEMONY. - The Miserable Mill. A series of Unfortunate Events. Book the Fourth.
150119-20: SNICKET, LEMONY. - The Vile Village. A series of Unfortunate Events. Book the Seventh.
29118-26: SNITJER, HARM. - Biografie van een binnenschipper.
250909-3929: SODERBERG, P.M. - Katten en hun verzorging. Keuze voeding ziekten.
19721-11: SOEPBOER, A. - De gemeente Ferwerderadeel in oude ansichten deel 2.
19721-12: SOEPBOER, A. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Ferwerd 1865-1990. [Basisschool Op Streek].
14520-05: SOETERS, RENATE. - Magnetiseren voor iedereen. Helen met de energie van het universum. Een praktische cursus in het leren werken met de genezende krachten van handoplegging en aanrakingstherapie.
16214-53: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met rijst en noedels.
16214-52: SOLOMON, CHARMAINE. - Koken met vis en zeevruchten.
10718-53: SOLOMON, ANDREW. - Demonen van de middag. Een persoonlijke geschiedenis van depressie.
11419-39: SOMEREN, COR, VAN. - Plattelandsgebruiken in de Krimpener- en Lopikerwaard.
140811-27: SONNEMANN, TH. - Beslist goud den oorlog?
9219-36: SOUEIF, AHDAF. - De kaart van de liefde.
250909-1185: SOUSTELLE, JACQUES. - Daily life of the Aztecs. On the eve of the Spanish Conquest.
271017-49: SPAANS, M. - De Noord. De geschiedenis van de Koninklijke Noord- en Zuidhollandsche Redding-Maatschappij 1924-1990.
19615-159: SPAHR VAN DER HOEK, J.J. - Samenleven in Friesland. Drie perioden uit de sociale geschiedenis van boeren, burgers en buitenlui.
27918-09: SPAHR VAN DE HOEK, J.J. EN FRIESWIJK, JOH. - De Vlecke Gorredyck.
12719-14: SPANDAUW, ENNO. - Memoires.
231020-40: SPANDAW. - Bij het plegtig herdenken van onze akademietijd den 19 junij 1844.
12316-133: SPANDAW, H.A. - Bepalingen en punten van instructie, betreffende de comptabiliteit van het Massale Fonds, ten behoeve der gemeenten in de Provincie Groningen, voortspruitende uit de gemeente-belasting op de den wijn en de sterke dranken in deze Provincie geheven worden.
250909-4767: SPANHAAK, G. EN KEUTER, J.B. - De ambtseed getrouw? Brieven aan de vijand van de Kamper burgemeester.
250909-5565: SPANIDOU, IRINI. - Mijn Spartaanse vader.
250909-1599: SPANJAARD, L. - Nederlandsche diplomatieke en andere bescherming in den vreemde 1795-1914.
060211-26: SPARKE, PENNY. - Industriële vormgeving en cultuur in de 20e eeuw.
25118-45: SPAY, JOHANNA. - Dood van een soldaat.
250909-1979: SPEEKENBRINK, WILFRID. - Weekendje Groningen.
290812-48: SPEELMAN, H.A. - Calvijn en de zelfstandigheid van de kerk.
61214-18: SPEERSTRA, HYLKE. - It wrede paradys. Libbensferhalen fan Fryske folksferhuzers.
250909-4660: SPEET, LEO EN ELTE, BRAM. - In en om de Alkmaarsche Waag.
7217-09: SPEK, THEO E.A. - Groningen. Stad, land en letteren. Bloemlezing
080311-34: SPEK, PETER. - Rotterdam bouwt een metro. Kwart eeuw metro.
9315-194: SPELD, GERARD E.A. - Dwars in het Winschoterdiep. Scheepswerf Pattje Waterhuizen, 1778-1998.
250909-5320: SPENCE, JONATHAN. - Het boek van het verraad.
10919-44: SPIELBERGER, WALTER J. - Der Kampfpanzer Leopard 1.
10919-45: SPIELBERGER, WALTER J. - Der Kampfpanzer Leopard 2.
16118-27: SPIELMANN, HEINZ. - Horst Janssen. Retrospektive auf verdacht.
24720-19: SPIER, JO. - Onze schulden zijn hun schuld. Een prentenboekje over de annexatie.
170620-30: SPIER, JO. - West.
170620-31: SPIER, JO. - Om den hoek van Europa. Met de N.V. Stoomvaartmaatschappij Nederland naar Southampton, Wighht, Algiers, Nice (Villefrance) en Genua v.v./
250909-1596: SPIERTZ, M.G. - Maastricht in het vierde kwart van de achtiende eeuw. Kerkelijke, Politieke en Sociale Verhoudingen 1775-1801.
30614-13: SPIES, MARIJKE. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
15810-34: SPIJK, PIET EN HOFSTEENGE, CEES. - Marius Holleman. Een echo van de renaissance.
040512-23: SPIJKER, RITA. - Hemelkind.
040512-25: SPIJKER, RITA. - Kreukherstellend.
150311-73: SPIJKER, H.W. - De Jezuïten in Groningen en Ommelanden 1588-1807. I. De Jezuïten in Groningen. II. De Jezuïten in de Ommelanden.
250909-4493: SPIJKERBOER, A.A. - Een gehoorzame rebel. Martin Niemöller op de kansel en op het podium.
15621-03: SPIJKERMAN, PATRICK E.A. - Masterplan Ruijssenaars Rijksmuseum. Vooruit naar Cuypers.
040111-54: SPIJKERMAN, PATRICK (EINDRED.). - Droomhuizen.
250909-3041: SPITS, JET. - Hij heeft vooral gepoogd leemten aan te vullen. Een geschiedenis van de gemeentelijke gezondheidszorg in de stad Groningen 1919 - 1994.
8616-50: SPITS, ELISABETH. - Nederlandse jachten 1875-1975.
250909-4747: SPLUNDER, L.A. VAN. (VOORWOORD). - Grootouders bouwkunst in Overijssel.
17313-57: SPOELSTRA, J.N. - Patrimonium. Vijftig jaren christelijk sociaal werk 1879 - 1929. Gedenkschrift ter gelegenheid van het gouden jubileum van het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium (vaderlijk erfdeel).
250909-1546: SPOOR-EIJGENRAAM, MARIANNE A. (EINDRED.). - BZ en de Tweede Wereldoorlog. Het personeel van Buitenlandse Zaken in oorlogstijd.
250909-4135: SPOOR, LAURENS. - De omhelzing.
250909-5368: SPRAGG, MARK. - De vrucht van steen.
190410-13: SPRENGER, R.M. - Viglius von Aytta und seine Notizen über Beratungen am Reichskammergericht (1535-1537).
250909-4216: SPRINGER, F. - Quissama. Een relaas.
111116-46: SPRINGER, F. - Quadriga. Een eindspel.
250909-4729: SPUESENS, R. E.A. - RIA 50 1931-1981.
10520-39: ST. JOHN, LAUREN. - De witte giraf.
15621-04: STAAL, GERT (EINDRED.). - Holland schept ruimte. Het Nederlandse paviljoen op de wereldtentoonstelling EXPO 2000 te Hannover.
24120-24: STAAL, EDE. - Ede's toal. Zuzooien op zundagmörn.
21421-18: STACHNIAK, EVA. - In het Winterpaleis. Een roman over Catharina de Grote.
25710-18: STACHURA, PETER D. - The Weimar Republic and the younger proletariat. An economic and social analysis.
5217-25: STACKETT, KATHRYN. - Een keukenmeidenroman.
29917-50: STADLER, WOLF. - De beeldhouwkunst. Geschiedenis en ontwikkeling van de beeldhouwkunst in Europa van prehistorie tot de 21e eeuw.
91113-72: GRONINGEN / STADSKANAAL. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Stadskanaal.
150311-19: STAGGE, BEN J.I. - Jezuïten in de stad Groningen van 1588 tot 1971.
29118-16: STAM-VAN DER STAAY, W.J. - Een mandje vol amandelen. Ruim 150 liedjes met pianobegeleiding voor jonge kinderen.
21215-08: STAM, HUIB. - Haring. Een liefdesgeschiedenis.
25613-21: STAM, JOOP EN SLOTEN, PETER, VAN. - 25 jaar muziekschool.
51015-136: STAMHUIS, E. E.A. - Van toen naar nu. 50 jaar Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Stadskanaal 1944-1994.
231020-64: STAMKOT, BERT. - Gorcum in vroeger jaren.
22115-14: STANELLE, UDO. - Die Hildesheimer Bischofschronik des Hans Wildefuer.
250909-3547: STANFIELD, JAMES L. - Het oog van de meester.
11114-30: STANFORD, MICHAEL. - The Nature of Historical Knowledge.
310110-5: STANGL, MARIE-LOUISE. - De wereld van de chakra’s. Oefeningen in zijnservaring.
21317-26: STAP, SOPHIE VAN DER. - Meisje met negen pruiken.
22217-25: STAP-LOOS, A. - Speelgoed van alle tijden.
141117-52: STAPELKAMP, HERMAN. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
250909-4980: STAPPERS-VÜRTHEIM, A. - Twaalf eeuwen Oldenzaal.
12719-47: STARREVELD, JACOB. - Het leugenschip van Schokland.
181119-48: STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
28513-25: STASTNY, KAREL. - Zangvogels. Een beschrijving van meer dan 100 soorten zangvogels, met vele illustraties in kleur.
030711-27: STATIUS MULLER, REMMO. - Locomotieven onder stoom. Opkomst, beroemde ontwerpen, bedrijvige jaren en de nadagen van de uitgerangeerde vuurvreter.
41220-08: STAVAST, JUR E.A. (JURY/RED.). - Weer lukt, 18 moal drukt!
250909-845: STAVERMAN O.F.M., R.J. - Volk in Friesland buiten de kerk.
19615-85: STAYEN, INGRID E.A. (RED.). - Tilproat. Dorpskrant Woltersum. Extra watersnoodeditie januari 2012.
271120-01: STEEENSMA, REGN. - In de spiegel van het beeld. Kerk en moderne kunst.
270909-160: STEEGE, J. TER. - Vinea Domini. Gechiedenis van de kerkelijke gemeente Aalzum-Wetzens.
150211-04: STEEL, DANIËLLE. - Vijf dagen in Parijs.
250909-5266: STEEN, JAN, VAN DER. - Spoortekens van honderd jaar scouting. Het verzamelen van Scoutingobjecten.
27117-16: STEEN, GAIT JAN. - Fillezofoaziejs, prakkezoaziesj en belevenissen uut de joaren 1959-1974.
250909-368: STEENBERGEN, ALBERT. - De clapper der Calkoens. Eene Drentsche veenkolonie in de laatste helft der zeventiende eeuw.
271017-10: STEENBERGEN, ALBERT JOHAN. - Stamreeks deel I t/m VI. Van de stamreeks van Steenbergen.
4419-27: STEENBERGEN, ALLARD EN VRIES, ERWIN K. DE. - Boekhandel Godert Walter. 75 jaar in het hart van Groningen.
241010-22: STEENBRUGGEN, HAN. - Hendrik de Vries 1896-1989. 't geheimste is geheim gebleven.
20919-24: STEENHUIS, AAFKE. - Midden in de wereld.
170620-14: STEENHUIS, MENNO. - Onhoorbaar groeit de padi. Front-soldaten in een verloren oorlog. Indonesie 1948-1950.
051010-33: STEENHUIS, F.H. - Stoere en olderwetse Grunneger woorden. Verder wat laiden, gezegden, roadsels en ook het Winschoter bargoens.
250909-2674: STEENHUIS, J.F. E.A. - 50 Jaar Groninger Beweging 1904 - 23 november - 1954. 40 Jaar Groninger Vereniging 1917 - 21 november - 1957.
281219-04: STEENHUIS, GERARD. - Barger Compas 150 jaar op dreef.
51020-04: STEENHUIS, GERARD. - Land op de schop van De Doorsnee tot Krommewijk. Over vervening van Emmer-Compascuum (-zuid), Barger-Comapascuum en Klazienaveen-Noord.
14520-23: STEENHUIS, J.F. - De Groninger Dialekt-literatuur. Nagelaten werk van Dr. J.F. Steenhuis.
51020-22: STEENHUIS, AAFKE. - Stemmen van Groninger dijken.
19721-13: STEENSMA, REGN. - Het Friese kerkinterieur. Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal.
12313-05: STEENSMA, R. - Langs de oude Groninger kerken.
12313-02: STEENSMA, REGN. - Langs de oude Friese kerken.
140311-12: STEENSMA, R. E.A. - Stichting Oude Groninger Kerken band 1,2 en 3.
30315-26: STEENSMA, REGN. - Het gebruik van de hervormde kerken in Groningen.
8618-52: STEENSMA, REGN. - Michel van Overbeeke. Berg van eenzaamheid.
61115-10: STEER, GINA. - Ingemaakt en lekker. Jam, chutneys en tafelzuur.
51020-10: STEFFE, ALBERT MARTIN. - De Hugenoten. Tragiek en lijden omwille van een eigen geloof.
250909-4654: STEGEMAN, TIEMEN. - Herinneringen aan de Kiefkamp. Het boerenleven op de Oost-Veluwe in de jaren twintig.
250909-3891: STEINBACHER, GEORG. - Thieme’s vogelboek. Een handboek voor de liefhebber van inlandse en tropische vogels.
250909-5641: STEINBECK, JOHN. - De parel.
27115-32: STEINEN, WOLFRAM, VON DEN. - Notker der Dichter und seine geistige Welt. 2 Bände.
4216-138: STEL, E. E.A. - Jubileum H.B.S.-Veendam 1866-1951. Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van het vijf- en tachtig-jarig bestaan van de Hogere Burgerschool met 5 jarige cursus sinds 1947 gecombineerd met een Gemeentelijke Gymnasiale afdeling en sedertdien gezamenlijk genoemd Winkler Prins Lyceum te Veendam.
19913-187: STEL, E.W. - Assen in oude ansichten.
250909-3183: WEST-STELLINGWERF. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Stellingwerf.
19618-20: STELLINGWERFF,J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873.
250909-4577: STEMPVOORT, P.A. VAN. - De Brief van Paulus aan de Galaten.
031109-49: STENFERT KROESE, HELEN (EINDRED.). - Handleiding voor de kalligrafie.
250909-2814: STENVERT, TRUUS. - Zwarte Kunst. 100 jaar Grafische Vakbeweging in Groningen 1892-1992.
250909-1317: STEPHENSON, ALAN M.G. - The first Lambeth Conference: 1867.
231011-156: STERK, MARJOLEIN (RED.). - Weten van het wad. 10 jaar Waddenzee.nl.
110313-15: STERK, STEVEN. - De midden en de beide einen.
250909-1661: STERK, J. - Philips van Bourgondië (1465-1524) Bisschop van Utrecht. Als protagonist van de renaissance. Zijn leven en maecenaat.
24719-10: STERNBERG, ESTHER M. - Innerlijk evenwicht. Emoties & Gezondheid.
250909-1081: STERNSDORFF, JÜRGEN. - Die Familien in Driever (1767-1874).
10520-40: STEWART, TRENT. - De levensgevaarlijke reis van het Benedict Genootschap.
19913-228: STIEKEMA, J.W. - Het geslacht Stiekema.
250909-4070: STIJNEN, CARLIE. - Een leven voor de koningin.
91113-11: STIKKER, ALLERD. - Over vrouw en man. De onverbrekelijke samenhang.
8920-13: STIKSMA, KEES EN MIEDEMA, ARJEN. - Het schaduwbeeld.
4321-30: STILLER, LOUIS. - Gasland. Nederland wordt wakker geschud.
24120-40: STILTON, GERONIMO. - Het Verloren Rijk. De Kronieken van Fantasia 1.
201120-18: STILTON, THEA. - De prins van Atlantis.
6720-37: STILTON, GERONIMO. - Grote griezels: een gruwelsaurus!
6720-34: STILTON, GERONIMO. - De verloren vampier.
6720-35: STILTON, GERONIMO. - Sandokan, de piraat.
6720-32: STILTON, GERONIMO. - Reis door de tijd.
10520-41: STILTON, GERONIMO. - De avonturen van Odysseus.
170620-21: STILTON, GERONIMO. - Het Verloren Rijk. De Kronieken van Fantasia 1.
170620-22: STILTON, GERONIMO. - De avonturen van Tom Sawyer.
170620-24: STILTON, GERONIMO. - Oei, oei, ik zit in de knoei!
170620-25: STILTON, GERONIMO. - De voetbalkampioen.
170620-23: STILTON, GERONIMO. - Het gevaarlijke snotmonster. Superhelden 5.
231020-08: STOELINGA, THOMAS J. - Och lieve seun... 'n fotoboek van Harlingen. Deel 1.
231020-09: STOELINGA, THOMAS J. EN REULING, MIEK L.C. - Och lieve seun... 'n fotoboek van Harlingen. Deel 2.
14120-43: STOK, BARBARA. - Vincent.
250909-3680: STOKHUYZEN, F. E.A. - Zesde jaarboek van De Hollandsche Molen 1957-1960. Verslagen en bijdragen.
250909-10: STOKKOM, H.C. VAN EA. (RED.). - Kerstnummer Grafisch Nederland 1990. Olie is onschuldig.
27918-38: STOKVIS, P.R.D. - De wording van modern Den Haag. De stad en haar bevolking van de Franse Tijd tot de Eerste Wereldoorlog.
270909-112: STOLK, CEES. - OZMI, een fabriek van beton. Geschiedenis van de eerste zuivelfabriek in Groningen.
51020-23: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - Dorp toen & nu. Deel 4: Nieuwolda, 't Waar / Nieuw-Scheemda, Meedhuizen, Termunten / Termunterzijl, Borgsweer, Heveskes, Weiwerd, Oterdum.
25619-31: STOLK, CEES EN KWAK, JAAP. - Dorp toen & nu deel 3. Bourtange, Harpel, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Jipsingboertange, Sellingen, De Beetse, Laude, Wessingtange
10221-08: STOLL, F.M. EN GROOT, W.H. DE. - Het Nieuwe Haagse Kookboek.
250909-5478: STOLLMAN, ARYEH LEV. - De verlichte ziel.
250909-5384: STONICH, SARAH. - Eilanden van graniet.
250909-332: STORK-VAN DER KUYL, D.M.E.A.J. - De Drentse boerin. Haar plaats in de samenleving.
12316-34: STORTEBOOM, E.D. EN WAL, K. V.D. - Rehoboth. 75 Jaar Christelijke Gereformeerde Kerk van Zwaagwesteinde.
2517-32: STOTER, MARLIES. - Lelie in zilver. Van der Lely , meesterzilversmeden te Leeuwarden 1574-1988.
4216-31: STOTER, MARLIES. - De Zilveren Eeuw. Fries pronkzilver in de zeventiende eeuw.
27115-13: STOUT, J. - Und ouch hagene.
15621-19: STOUT, GERARD. - Binnen zonder kloppen. Verhalen. Verzameld werk deel III.
281219-41: STOUT, GERARD (RED.). - Wat af is, is niet gemaakt. 60 jaar Drents Schildersgenootschap.
15621-20: STOUT, GERARD. - Bon dia dushi / Anno Ludwig / Otingerzand. Romans. Verzameld werk deel II.
290413-10: STOUTENBEEK, JAN EN VIGEVENO, PAUL. - Joods Nederland. Een cultuurhistorische gids.
250909-5047: STOUTHART, L.G.M. E.A. (RED.). - Tussen twee bruggen. Maastricht in de tijd van Baeten.
7913-25: STOUW, ELISE G. VAN DER. - New Age.
150611-23: STRAATEN, EVERT, VAN. - Johan Miedema 1870-1952.
3417-188: STRATEN, HANS, VAN. - Hendrik Nicolaas Werkman. De drukker van het paradijs.
8618-13: STRATEN, HANS, VAN. - Multatuli, van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
1619-08: STRATIGOPOULOU-FTHENAKI, MARIA. - Kretenzische keuken. Traditionele mediterrane smaken.
25314-20: STRATINGH, G.A. EN VENEMA, S.A. - De Dollard. Geschied,-aardrijks- en natuurkundige beschrijving van dezen boezem der Eems.
271120-16: STRATINGH, JAN. - J.J. de Stomme, een 17e-eeuwse schilder in Groningen.
19913-86: STREURMAN, G.H. - Kent u ze nog... de Veendammers en Wildervankers.
51015-65: STREURMAN, G.H. EN FIJN VAN DRAAT, J.A. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek Geert Teis Pzn.
180912-90: STREURMAN, G.H. - Veendam-Wildervank in oude ansichten.
250909-4022: STREUVELS, STIJN. - Doodendans.
250909-3916: STRIJBOS, JAN P. - De vogels rondom ons huis.
250909-3917: STRIJBOS, JAN P. - De vogels van bos en heide.
150610-66: STRIKWERDA, REIMER. - Melkweg 2000.
5520-36: STRINDBERG, AUGUST. - Het verweer van een gek.
5520-37: STRINDBERG, AUGUST. - De romantische koster van Rano en andere verhalen van de scheren.
5520-35: STRINDBERG, AUGUST. - De Gotische Kamers. Familieverwikkelingen van rond de eeuwwisseling.
19913-188: STROEVE, J.G.M. EN VELDHUIZEN, R.M. - De kerk van Willibrord tot Willibrordkerk. Kroniek van de t. Willibrordusparochie te Coevorden.
10919-52: STROHMEYER, C. - Stuka's.
250909-2442: STROINK, A.F. - Groninger Maatschappij van Landbouw 1937 - 1987. Kroniek over 50 jaar.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

9/14