Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
311016-02: BOOTH, RICHARD. - The Country Life Book of Book Collecting.
231011-192: BOOTSMA-DE LANGEN, A.M. E.A. (RED.). - Studentenpastoraat na 25 jaar.
18214-112: BOOTSMA, P.J.E. E.A. - Wessel Gansfort College, op weg naar 100. 1992-2007.
12316-72: BOOTSMAN, MARTEN. - De historie van het kerkgebouw in Tinallinge.
13918-09: BOOWA, LUANGTA MAHA. - Samana.
13918-10: BOOWA, VENERABLE ACARIYA MAHA. - Kammatthana. The basis of practice.
250909-4973: BOOY, E.P. DE EN ENGEL, J. - Van erfenis tot studiebeurs. De Fundatie van de vrijvrouwe van Renswoude te Delft. Opleiding van wezen tot de ?vrije kunsten? in de 18de en 19de eeuw. De fundatiehuizen. Bursalen in deze eeuw.
26718-24: BOOY, HENK. - Van Cruptorix tot Kropswolde. 2000 jaar geschiedenis van een dorp, zijn bewoners en de kerk.
250909-3114: BORDEWIJK, H. E.A. (RED.). - Kadastrale atlas 1832. Ambt Hardenberg. Stad Hardenberg.
271017-34: BORDEWIJK, H. E.A. (RED.). - Kadastrale atlas Overijssel 1832. Raalte.
25710-16: BORG, DANIEL R. - The Old-Prussian Church and the Weimar Republic. A study in political adjustment, 1917-1927.
9818-33: BORGELD-HILLER, G. E.A. (RED.). - Naar de openbare school in Bourtange. Het 75-jarig bestaan van de Willem Lodewijck School.
101114-62: BORGERHOFF, STEVEN EN LAMBERIGTS, KHRISTOF. - Mysteries uit het Christendom. De geheime wereld achter de heilige Graal, de lijkwade van Turijn en andere mysteries.
250909-4664: BORGHGRAEF, M. E.A. (RED.). - 125 jaar RHBS MMS RSG Van der Capellen Scholengemeenschap 1867-1992.
31318-47: BÖRJLIND, CILLA & ROLF. - Springvloed.
160312-03: BORK, J. - Hoogeveen, de veenkolonie in vroegere jaren.
2617-16: BORMANN, BEATRICE, VON. - Herbert Fiedler 1891-1962. Berlijn Parijs Amsterdam.
101114-11: BORN, WINA. - Wina Born's Culinare Memories.
250909-1417: BORNEBROEK, ARNO. - De strijd voor harmonie. De geschiedenis van de Industrie- en Voedingsbond C.N.V. 1896- 1996.
13318-28: BORS, GEERT. - Boer Kip, schilder. Zutphen 1925 - 2006.
250909-55: BORST, P. E.A. (RED.). - Drukkersweekblad en auto-lijn. Kerstnummer 1955.
251016-172: BORST, MAAIKE. - Voor het kind is niets ons teveel. 75 jaar Speeltuincentrale Groningen.
27218-57: BORYSENKO, JOAN. - Helen van hart en ziel. Schuld als leraar, liefde als les.
13318-06: BORYSENKO, JOAN. - Lichaam en bewustzijn, werken aan herstel.
15518-49: BOS, PAUL CHRISTIAAN. - De Uilen Tuin. Dagboek van een Uilen Familie.
9315-120: BOS, T.K. E.A. - Reünieboek Oosterschool Bellingwolde.
251016-201: BOS, ERIC. - Een palmboom bij Zuidwolde. 25 opstellen over De Ploeg.
131211-13: BOS, F.R. (SAMENSTELLER). - Muntendam door de jaren heen en... wat verdween. Historisch Fotoboek.
17215-10: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 124e jaar, 2007. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
17215-21: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 121e jaar, 2004. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-154: BOS, H. EN NAARDING, J. (SAMENSTELLERS). - Wat waest hef. Schetsen in Drents dialect.
250909-159: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2002. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
250909-160: BOS, J. E.A. (RED.) - Nieuwe Drentse volkslamanak 2000. Jaarboek voor geschiedenis an archeologie.
22117-86: BOS, CORNELIA PETRONELLA. - Lutjebosch. Twee eeuwen boerenbestaan op het Groninger Hogeland.
250909-2586: BOS, KLAAS G. EN BOS, JACOB H. - Hoogezand en Sappemeer tijdens de Tweede Wereldoorlog 1940 - 1945.
250909-741: BOS, GODELIEVE E.A. - Jubileumboek 1990. Uitgegeven ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan van het katholiek voortgezet onderwijs in Bolsward.
250909-2329: BOS, P.R. E.A. (RED.). - Bijdrage tot de kennis van de provincie Groningen en omgelegen streken. Deel II: eerste stuk en tweede stuk.
250909-2338: BOS, K.G. (EINDRED.). - 50 Jaar Hoogezand-Sappemeer. Naar een (soms) fel omstreden ?Eenwording?.
27218-86: BOS, ERIC. - De stad van Johan Dijkstra.
250909-107: BOS, J. - Voor een betere toekomst. Het begin van de werkliedenemancipatie in Assen 1871-1895.
17215-13: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 118e jaar, 2001. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
25613-17: BOS, MEINI EN DRENTH, GEZINUS. - Zummer in de hel. Ruk 2 twije.
281117-15: BOS, M.TH, TEN EN VRIES, W. DE. - Van postiljon tot fax-post. Een historisch overzicht bij het 100-jarig bestaan van het postkantoor Winsum.
250909-1800: BOS, JAN. - Aaldoagsch geproat.
17215-11: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 125e jaar, 2008. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
250909-3015: BOS, W.E, E.A. (RED.). - Wills Gott Mitt Ehren. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het Willem Lodewijk Gymnasium te Groningen augustus 1959.
17215-17: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 130e jaar, 2013. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
10918-40: BOS, BÉ. - Vrijer. Een ego-document over de betekenis van de jaren zestig.
240910-28: BOS, KLAAS G. (EINDRED.). - Fanfarecorps H.-S. Honderd jaar op weg 1900-2000.
3417-169: BOS, ERIC EN KRAAIJPOEL, DIEDERIK. - Jan van der Kooi. Schilder - Tekenaar.
17215-12: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 120e jaar, 2003. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
12316-151: BOS, P.G. - Het Groningsche gild- en stapelrecht tot de reductie in 1594.
251016-89: BOS, K.G. - De geschiedenis van Scharmer en Harkstede en omgeving.
17215-23: BOS, J. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 123e jaar, 2006. Jaarboek voor geschiedenis en archeologie.
241014-51: BOSATLAS. - De grote geïllustreerde Bosatlas.
6514-43: BOSCH, H. VAN DEN E.A. - Moes- en Volkstuinen. Complete handleiding voor eten uit eigen tuin.
16115-35: BOSCH, PETRA, BROUWER, JAN EN WILKENS, FRANS. (SAMENSTELLERS). - Jan Haan Zaal 1983 / 1984.
250909-3678: BOSCHKOV, ATANAS. - Die Bulgarische Volkskunst.
250909-3734: BOSCHMA, N. EN KOOLBERGEN, H. VAN. - Stolp of salon? De ontwikkeling van het huis met aangebouwd ?vierkant? in Broek in Waterland gedurende de 17de en 18de eeuw.
14317-25: BOSCHMA, C. (VOORWOORD). - Fries zilver.
250909-794: BOSGRAAF, R. - De Maartenskerk te Kollum.
150311-113: BOSGRAAF, R. E.A. - Handel en ambacht in Kollum 1925 - 1975.
15518-30: BOSKER, ANJO. - Herinneringen uit de oorlogsjaren 1940-1945.
19913-251: BOSKER, FOKKO. - Zeedijken in het noorden Mythes en feiten over 2000 jaar kustbescherming.
3915-42: BOSLOUGH, JOHN. - Masters of time. Cosmology at the end of innocence.
030711-52: BOSMA, J.N. - Soms een tijd lang zéér klein. 150 jaar Gereformeerde kerk in Hoogezand en Sappemeer.
250909-3801: BOSMA, HANNAH EN PISTERS, PATRICIA. - Madonna. De vele gezichten van een popster.
251016-52: BOSMAN STEENBERGEN, JAN. - Vier eeuwen West Brinck (Westenbrink). Familieboek.
26316-15: BOSMAN, MACHIEL. - Het weeshuis van Culemborg 1560-1952.
250909-5086: BOSMAN, A.F.W. - De Onze Lieve Vrouwekerk te Maastricht. Bouwgeschiedenis en historische betekenis van de oostpartij.
271017-07: BOSMAN STEENBERGEN, JAN. - Vijf eeuwen nakomelingen van Steinbargh (Steenbergen). Familieboek.
250909-1263: BOSMANS, J.L.J. - De Nederlander Mr. A.R. Zimmerman als Commissaris-Generaal van de Volkenbond in Oostenrijk 1922-1926.
250909-5668: BOSSCHER, PH. M. - Een nuchter volk en de zee. Beeldverhaal van de Nederlandse Zeegeschiedenis.
241014-25: BOSSCHER, DOEKO. - Strandvondst.
29917-03: BOSSENBROEK, MARTIN. - De Boerenoorlog.
140311-07: BOSVELD, J. E.A. - Den Zaodberg. Un spinvat vol Riemen en Vertelsels uut Achterhook en Liemers.
29717-08: BOT, PETER. - Tussen verering en verachting. De rol van de vrouw in de middeleeuwse samenleving 500-1500.
250909-2079: BOTKE, YNTE EN BOITEN, LIES. - Goosen Geurt Alberda van Dijksterhuis 1766 - 1830. Ancien regieme, revolutie, restauratie.
270909-52: BOTKE, IJNTE. - Theodorus van Swinderen (1784-1851). Hoogleraar en schoolopziener. Gedenktekens door en voor hem gesticht.
310110-22: BOTKE, IJ. E.A. - Ziedaar Italië! Vijf eeuwen Friezen en Groningers in Italië.
22117-87: BOTKE, IJ. - "Het Schrijf-boek van Marten Aedsges (1742-1806). Landbouwer te Zuurdijk. "Zoo nuttig in zijne kring als landbouwer". "
3417-116: BOTKE, IJNTE EN MARING, HERMAN (RED.). - De Groninger boer. De wording van een nieuwe plattelandselite 1775-1875.
260211-08: BOTKE, IJ. - Gaat, krijgt een boek of pen in hant en ofent daarin u verstant. Drie generaties Teenstra en de Verlichting op het Groninger platteland (1775-1825).
250909-4571: BOTS, J. - Ik ben met u alle dagen. Meditatie bij de zondagsevangelies van het jaar A.
8713-06: BOTTEMA, SJOERD E.A. (RED.). - `t Hat west, it is. De aktualiteit fan Obe Postma.
191113-14: BOTTEMA, SJOERD. - Neaken as in ierdbei. Twa ferhalen.
250909-3629: BOTTEMA, TJEERD. - Mijn leven.
19615-36: BOTTEMA, JAAP. - Ze waren onder ons. 300 Jaar Joden in Delfzijl 1642 - 1942.
30313-12: BOTTEMA, JAAP. - Naar school in de Ommelanden. Scholen, schoolmeesters en onderwijs in de Groninger Ommelanden, ca. 1500-1795.
23717-05: BOTTON, ALAIN, DE. - De architectuur van het geluk.
040412-55: BOUCHNER, M. - Wilde dieren in Europa.
230612-29: BOUKES, ALET. - Licht op Zwolle. Gedichten.
28514-104: BOUMA, JELLE (EINDRED.). - Memoriale 1905-2005. 100 jaar kerkgeschiedenis in Musselkanaal. R.K. parochie van de Heilige Antonius van Padua.
10414-30: BOUMA, T.D. - Wegwijs in de reformatie. Gerard Verstege uit Garderen over de juiste geloofkeus.
26917-85: BOUMAN, STEVEN. - De ridderschap der provincie Groningen (1814-1853). Een adellijk gezelschap onder een vergrootglas.
250909-2869: BOUMAN, P.J. - Bloedbank Groningen 1940-1965.
250909-4257: BOURGONJE, FLEUR. - Spoorloos.
090910-06: BOURGONJE, FLEUR. - Onderstroom.
301011-52: GRONINGEN / BOURTANGE. - Stafkaart Bourtange.
250909-981: BOUSEMA-VALKEMA, A.G. - Valk De Valk Valkema. 16 generaties nakomelingen van Valck Wolters.
251016-92: BOUSEMA, JAN EN KEMME, NELIE. - Lettelbert, een klein en gering dorp.
140212-40: BOUTENS, P.C. - Oud-Perzische kwatrijnen.
250909-4412: BOUTENS, P.C. - Stemmen.
110313-20: BOUWENS, BRAM. - Op papier gesteld. De geschiedenis van de Nederlandse papier- en kartonindustrie in de twintigste eeuw.
17918-36: BOUWENS, ARIS E.A. - Langedijk, toen en nu.
250909-4421: BOUWERS, LENZE L. - Groeiringen.
231011-105: BOUWHUIS, J. - Troch waer en wyn. Mei de suvelkoöperaesje yn de Sufwesthoeke.
250909-1797: BOUWMAN, JAAP. - Sint Maartens Toren. Een drama in vijf bedrijven.
250909-2807: BOUWMAN, JAAP EN HOEF, KEES, V.D. - Groningen straat- en marktleven. Zo was het.
250909-3981: BOUWMAN, C.B. - De Spaniels.
3417-72: BOUWSEMA, GEERT E.A. - Kiek op Ain
15417-45: BOUWSMA, W.J. - Johannes Calvijn. De man en zijn tijd.
250909-3622: BOUWSTRA, WIEBREN (SCHRIJVER VOORWOORD). - Koppergalerij. District De Groote Veenen (v/h district Drenthe en district Zwolle).
250909-1087: BOVEN, M.W. VAN. - Protocol Draper, een notarisprotocol uit de zeventiende eeuw.
101213-02: BOVENKERK, FRANK E.A. - Italiaans ijs. De opmerkelijke historie van de Italiaanse ijsbereiders in Nederland.
28415-15: BOWER, TOM. - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
250909-3476: BOYENS, PIET EN MARQUENIE, GILLES. - Frits van den Berghe Retroperspectieve 1883-1939.
18818-03: BRAAKE, G. TER. - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
151212-16: BRAAKSMA, ANDRÉ. - Tennispark De Bontekoe 1888-1973-1998.
150310-28: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. DE. - Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was? Beelden uit een verklonken verleden (1800-1950).
250909-2157: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
22318-40: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - Hoornse herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje.
29917-60: BRABER, COR, VAN DEN. - Amersfoortse monumenten. Rondgang door een oude stad.
18415-02: BRADLEY, MARION ZIMMER. - Doodslicht. Derde boek Licht-tretralogie
61115-03: BRAIMBRIDGE, SOPHIE EN GYNN, JO. - De complete keuken van Italië.
250909-4025: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
250909-4200: BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen.
250909-208: BRALS-LUINGE, ALI E.A. - Drentse spelling. Een handleiding voor de schrijfwijze van de streektaal.
250909-4649: BRAND, HANS EN BRAND, JAN. (RED.). - Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland.
011110-29: BRAND, W. - Eindhoven. Sociografie van de lichtstad.
231011-06: BRAND, ANTON EN MULLER, GEORGE. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
250909-5791: BRANDENBURG, H.J. E.A. - Vijftig jaar Kapiteinsvereniging 1943-1993.
141210-01: BRANDS, NEELTJE E.A. (RED.). - Anton Koch herinnerd 1923-1990. Een vriendenboekje.
16813-01: BRANDSMA, GIJS (EINDRED.). - De mooiste herinneringen aan kinderboeken. 25 jaar Kinderboek Cultuurbezit te Winsum 11 november 1985 - 11 november 2010.
22318-25: BRANDTS BUYS, L. E.A. - Oude luister van het Groningerland.
250909-4082: BRASSINGA, ANNEKE. - Hapschaar.
17918-28: BRAUCH, MARGOT. - Kleine meubelen.
020911-36: BRAY, LYS, DE. - Ouderwetse bloemen en planten. Kweekadviezen, eigenschappen en platencombinaties.
10417-20: BREDERO, ADRIAAN H. - Bernardus van Clairvaux. Tussen cultus en historie. De ontoegankelijkheid van een hagiografisch levensverhaal.
281217-20: BREE, J. DE EN HAM, J. VAN. - Walcherse klederdrachten / Walcherens Kleidertrachen.
281217-21: BREE, J. DE. - Kostuum en sieraad in Zeeland.
300311-23: BREITBARTH, PEGGIE. - 75 jaar kledingindustrie in Oost Nederland.
19913-34: BREMER-BAKKER, HILLECHIEN. - Rondom het haventje in Haren.
31518-60: BREMER, JAN T. EN SCHOORL, HENK. - Varensgasten en ander volk. Vier eeuwen bedrijvigheid aan de kusten van Hollands Noorden.
250909-3834: BRENDEL, ALFRED. - The veil of order. Conversations with Martin Meyer.
250909-5433: BRENNER, Y.S. - Verboden land.
270909-169: BRENNINKMEIJER, H.D. - Brieven uit Drenthe.
250909-3752: BRESLIN, HERBERT EN MIDGETTE, ANNE. - The King & I. The uncensored tale of Luciano Pavarotti?s rise to fame by his manager, friend, and sometime adversery.
281217-22: BREUGEL, AUG. VAN. - Brabantse mutsen uit grootmoeders tijd.
150411-41: BREUKELEN, J.A. VAN E.A. - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege.
130213-28: BREUKELEN, R. VAN. - Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen en verliezers.
090117-10: BREUKER, PH. H. E.A. - Obe Postma (1868-1963).
9517-29: BREUKINK-PEEZE, H.M.A. E.A (RED.). - Kostuum. Verzamelingen in beweging 1995. Twaalf studiesover kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostbezit in Nederlandse openbare collecties.
161110-72: BREWER, E. COBHAM. - The Dictionary of Phrase and Fable.
17817-18: BREWSTER, BERNICE E.A. - De grote encyclopedie van de fascinerende koi.
161110-66: BREYER, SIEGFRIED. - Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970. Die geschichtliche Entwicklung des Grosskampfschiffs.
23717-40: BRICKELL, CHRISTOPHER EN JOYCE, DAVID. - Terra
191113-31: BRICKER, CHARLES. - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
19618-19: BRIELS, J. - De Zuidnederlandse immigratie 1572-1630.
250909-5470: BRIEN, EDNA O’. - Huis van volmaakte eenzaamheid.
16315-06: BRIL, MARTIN. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
250909-1128: BRINE, LINDESEY. - The ancient earthworks and temples of the American Indians.
250909-4859: BRINK, TON, VAN DEN E.A. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging ELI te Lieshout.
270909-244: BRINK, HENK, VAN DEN (EINDRED.). - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
61115-43: BRINK, G.E. - Handboek snoeien.
250909-4790: BRINK, H.W. VAN DEN. - Veluwe, speeltuin van Nederland?
130213-27: BRINK, E.A.B.J. - De Rotterdamsche Telegraaf Maatschappij 1854-1884. Een episode uit de begintijd van de electrische telegrafie in Nederland.
8618-15: BRINK, CLEMENS, VAN DEN. - Bajesverhalen Veenhuizen.
150610-43: BRINKGREVE, ANNET E.A. - Lustrumboek 1986. Ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Sint Maartenscollege Haren MMS Sint Walburg 1946 - 1986.
3218-04: BRINKMAN, E.F.W. - Muntendam en de Muntendammers.
10417-21: BRINKMAN, M.E. (RED.). - 100 jaar theologie. Aspecten van een eeuw theologie in de Gereformeerde Kerken in Nederland (1892-1992).
26917-155: BRINKS, MONIQUE E.A. - Vijf jaar onvoorwaardelijk. Het Groninger Huis van Bewaring in bezettingstijd.
251016-05: BRINKS, HS. E.A. - Eext hoe het was.
5118-58: BROCKMAN, JOHN (ED.). - This explains everything. Deep, beautiful and elegant theories of how the world works.
111116-40: BROECK, WALTER VAN DEN. - Terug naar Walden.
111116-39: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
16317-06: BROEK, VAN DER. - Het geheime dagboek van de Groninger stadssecretaris Johan Julsing 1589-1594.
251016-93: BROEK, NINA, VAN DEN. - Een wereld die veranderde en voorbij ging. Het verhaal van Arie Sprenger.
15518-31: BROEK, JAN, VAN DEN. - Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze.
10918-31: BROEK, NINA, VAN DEN. - Bedreigd verleden.
16516-35: BROEK, J.M.M. VAN DEN. - De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland.
12316-73: BROEK, JAN, VAN DEN E.A. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer.
150912-08: BROEKEMA, PAULINE. - Benjamin. Een verzwegen dood.
19615-98: BROEKEMA, B.H. - Om 't wicht van de brandmeester. Toneelspul in drei bedrieven.
19615-99: BROEKEMA, B.H. - Op Brongersheerd. Toneelspul in 3 bedrieven veur 5 doames, 4 heren.
19618-36: BROEKEMA, FEMIA. - Kunst in Stad. Een wandeling langs 34 kunstwerken in het centrum van Groningen.
250909-3498: BROEKHUIS, TON EN BOETZE, WIM. - Staat hier ergens een beeld? Kunst in een veranderend landschap.
250909-2977: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch, en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
21917-55: BROEKHUIZEN S. E.A. - De Grote Kerk doet weer dienst. Uitgave t.g.v. de restauratie van de Grote Kerk te Rijnsburg.
250909-3039: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
15914-52: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Oudheden onder De Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk.
19618-45: BROEKHUIZEN, ANNETTE (RED.). - Stinzenplanten in Noordwest-Groningen. Borgbloumkes in en rond Domies Toen in Pieterburen.
22318-49: BROERSEN, JAC. - Boerenvolk. Een Westfriese roman.
101117-25: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
130310-5: BROERSMA, KOERT EN ROSSING, GERARD. - Kamp Westerbork gefilmd. Het verhaal over een unieke film uit 1944.
250909-851: BROERSMA, MARCEL. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
15815-26: BROERSMA, FRANS P. EN MULDER, HENRIËTTE A. (RED.). - Galerie Wiek XX - XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid.
9818-12: BROK, SJEF EN KOS, JAAP. - De Opmars van de Geit.
250909-5031: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
22115-29: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlands taalgebied.
191113-15: BROLSMA, ULKE. - Ioana. Ferhalen.
250909-820: BROLSMA, LIUWE. - Stoarm oer Fryslan.
110313-02: BROLSMA, R. - Ut sted en doarp. Tsien ferhalen.
5116-04: BROLSMA, R. E.A. - Fryske sketsen fen underskate skriuwers.
250909-4622: BRONGERS, J.A. (RED.). - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening, op dinsdag 28 juni 1988, van het nieuwe gebouw voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
31318-17: BRONGERS, G.A. EN DULL VAN BACKENHAGEN, A.B. (RED.). - Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drenthe Friesland Groningen.
150311-167: BRONGERS, G.A., KLERCK, TH. P.E. EN MODDERAAR-WOLDRING, A. - Genealogie en geschiedenis van de familie Woldring. Vif eeuwen geschiedenis van een Drents-Groningse familie.
151212-32: BRONGERS, G.A. EN KOOPS, W. (RED.). - Bijdragen tot de kennis van de gemeente Loppersum.
12316-74: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten deel 1.
251016-95: BRONGERS, G.A. EN OUDMAN J. - Warffum in oude ansichten.
28514-106: BRONSEMA, JACOB. - Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk in oude ansichten.
241117-34: BRONZWAER, P.M.M.A. - Maastricht bevrijd! En toen...? Een schets van de gebeurtenissen in en om Maastricht tussen juni 1944 en september 1945. Deel 1.
26917-86: BROOD, PAUL. - Het oude Groninger Recht in hoofdlijnen.
16317-28: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1997.
281217-01: BROOD, PAUL. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
281117-03: BROOD, PAUL. - Hemels Drenthe. Een tocht langs geloof en bijgeloof.
250909-405: BROOD, P. E.A. (RED.). - Vergezichten op Drenthe. Opstellen over de Drentse geschiedenis.
250909-2189: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2192: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1994.
250909-2195: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2130: BROOD, PAUL EN STEGE, MARTIEN (SAMENSTELLERS). - Waterboek. En ze willen nog meer regen hebben...
040412-05: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1999.
121111-26: BROOD, P. E.A. (HOOFDRED.). - Nieuwe Groninger Encyclopedie.
241117-05: BROOD, PAUL E.A. - Anloo. Het dorp, de kerk en de etstoel.
22117-91: BROOD, PAUL E.A. (RED.). - 350 jaar Veendam en Wildervank.
9818-02: BROOD, PAUL. - Belastingheffing in Drenthe 1600-1822.
5116-50: BROOKES, JOHN. - Het ontwerpen van tuinen in stijl.
28818-54: BROOS, WIM. - Henk Bouwens oorlogstrilogie. 1. Henks kooivakantie. 2. Henk slaat zijn vleugels uit. 3. Henk vecht mee!.
141117-37: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel IV stad Groningen/Gorecht.
8713-08: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
9315-69: BROUWER, ARIE. - Parenteel Salomons 1650-1999. Deel I en II. Een geslacht van verveners, schippers en landbouwers afkomstig uit Gasselternijveen.
19118-04: BROUWER, YOKA. - NLP en gezondheid.
26917-25: BROUWER, P. EN EEKHOFF W. - Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis de voormalige Middelzee in Friesland.
8713-07: BROUWER, GERBEN. - Ljochte nachten.
250909-2781: BROUWER, HARRY. - Vooran over Ebbingenpoorten brugge. Bewoningsgeschiedenis 1621-2003.
22117-06: BROUWER, FOP I. - Zwerven door Drenthe. Het land der hunebedden.
4216-39: BROUWER, ARIE. - Het Veenkoloniale geslacht Brouwer (De Juis Brouwer) 1550-1992. Schoenmakers, bierbrouwers, zeelieden en landbouwers.
250909-5782: BROUWER, ADRIAAN E.A. - Strijdend ten aanval. 30 jaar 323 squadron.
090117-07: BROUWER, J.H. - Encyclopedie van Friesland.
22117-92: BROUWER, FOP I. - Zwerven door Groningen. Het land van wierden en heerden.
30313-01: BROUWER, J.H., WADMAN, ANNE EN SIERKSMA, FOKKE. - Oer Obe Postma.
260312-127: BROUWER, H. - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus.
081209-19: BROUWER, WARMOLT. - Van boerenkluft tot stadskwartier. Duizend jaar rond de A.
4216-38: BROUWER, ARIE E.A. - Het voor- en nageslacht van Hindrik Sierts Wierenga en Grietje Alberts.
15815-49: BROUWER, DERK. - Mijn zeemansleven 1878-1900.
180912-120: BROUWER, P.O. E.A - Zie noord-oost Friesland.
71213-83: BROUWERS, Y. E.A. (RED.). - Genealogysk jierboekje 1982.
08012013-22: BROUWERS, RUUD E.A. - Architectuur in Nederland.
2517-07: BROWN, PAULINE. - Naaldkunsttechnieken.
250909-3489: BROWN, JONATHAN E.A. - El Greco und Toledo.
090611-43: BROWN, LESTER R. - Eco-economy. Builing an economy for the earth.
011110-01: BROWN, RITA MAE. - Onecht kind. De autobiografie van Rita Mae Brown.
280412-04: BROWN, DALE M. - Desserts nieuwe stijl.
10415-13: BROWN, DAN. - Het Juvenalis Dilemma.
2114-58: BROWN, MICHAEL H. - After life. What's it like in Heaven, Hell and Purgatory.
2114-37: BROWN, EDWARD ESPE. - Tassajara kookboek. Een vegetarisch kookboek, gebaseerd op respect voor jezelf.
16115-46: BROWN, KENNETH A. - Cycles of Rock and Water. Upheaval at the Pacific Edge.
7913-01: BROWNE, SILVIA. - Temples on the other side. How wisdom from beyond the veil can help you right now.
250909-495: BROWNMILLER, SUSAN. - Waverly Place.
23218-20: BRUCHERUS, HEINO HERMANNUS. - "Gedenkboek van stad en lande: in zig behelzende ene naamlijst van de predikanten dezer provincie, sedert 1594 tot 1792, met enige aantekeningen en kerkelijke bijzonderheden; nevens een bericht aangaande het Christendom alhier, eerst onder het heidendom, daarna onder het pausdom enz. "
281217-23: BRUGGEMAN, M. - Kant spelenderwijs ontwerpen.
9517-16: BRUGGEMAN, MARTINE. - Ruimtelijke kantklosontwerpen.
2517-08: BRUGGEMAN, MARTINE. - Creatieve kantklosontwerpen.
311017-29: BRUGGEN, H. VAN DER E.A. (RED.). - Spiegel van Roermond 2004. Jaarboek voor Roermond.
250909-2830: BRUGGENCATE, CAROLIEN, TEN E.A. (RED.). - We blijven zingen... 125 jaar Toonkunstkoor Bekker Groningen 1977-2002.
250909-3051: BRUGMANS, I.J. (RED.) - J.B. Wolters 1836-1961. Honderd vijfentwintig jaren Arbeid op het onderwijsterrein
15417-35: BRUGMANS, I.J. E.A. - Nederlandsch-Indië onder Japanse bezetting 1942-1945. gegevens en documenten over de jaren 1942-1945.
250909-2687: BRUIJEL VAN DER PALM, H.F. E.A. - Scholen in Groningen.
17418-47: BRUIJN, COR EN BRUIJN-DE VRIES, M. - Sijtje.
250909-2463: BRUIJN, J. DE. - Historia Agriculturae XIV. Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
250909-993: BRUIJN, T.M. DE. - Eindelijk duidelijkheid..... of nog niet ? De genealogie van de familie de Bruijn deel II.
250909-4653: BRUIJN, MARTIN, DE E.A. (RED.). - VOAB 1929-1979. Een voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een voetbalvereniging.
250909-4787: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeide
16118-37: BRUIJNE, MARIJKE, DE. - Liederen voor de toekomst. Vijftig liederen.
19615-39: BRUIN-LOONSTRA, I. EN KLATTER, F. - 80 jaar Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts 1922-2002.
261016-70: BRUIN, JAN, DE. - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië in de vuurlinie, 1873-1949.
250909-4627: BRUIN, HANS, DE. - Ons Spoor 1915-1990.
250909-4233: BRUIN, DIK DE. - Witte Bonen in Tomatensaus.
250909-5817: BRUIN, M.P. DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
250909-5792: BRUIN, ARIE, DE E.A. - Een immense vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland.
250909-3468: BRUIN, L.H., DE E.A. - Hedendaagse kunst in Friese kerken.
18818-50: BRUIN, ROB, DE E.A. - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940.
250909-4485: BRUINE, J.C. DE. - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
231011-23: BRUINENBERG, JITSKE E.A. - De mooiste verhalen van 25 jaar Glimmer?lei. Glimmer?lei, dorpskrant voor Glimmen en omegeving 1982-2007.
031210-26: BRUINIERS, PIETER E.A. - Van Tuindorp tot Oosterhaar.
080311-08: BRUINING-HARMS, J. E.A. - Het boerderijenboek Bellingwolde vroeger en nu Deel II.
250909-3879: BRUINS, EUGENE. - Terrarium Encyclopedie.
250909-3548: BRUINS, EBELINA. - Drenthe in beelden.
9818-20: BRUINS, L.H. - Leven en werken van Geert Reinders. De grondlegger van de immunologie.
150311-154: BRUINS, EBELINA. - Kringels in de rogge.
10918-32: BRUINS, L.H. (BEWERKING). - Claveboeck van Johan Tiassens.
10918-57: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
260211-09: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
250909-4061: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Boek één & twee.
10215-02: BRUMMEL, L. E.A. (RED.). - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
23218-31: BRUN, DOMINIQUE, LE. - Zeemansknopen.
261016-34: BRUNA, DICK. - Dick Bruna's babyboek.
28514-107: BRUNING, J.R. EN KRAAI, R. - Vlagtwedde in oude ansichten waarin opgenomen afbeeldingen van Veele, Bourtange, Wollinghuizen, Jipsinghuizen, Weende, Ellersinghuizen en Veelerveen.
260312-31: BRUNING, J.R. - Vlagtwedde.
281217-11: BRUNINK, G.J. - Uit Pekela's verleden 1600-1978.
12316-78: BRUNINK, G.J. - De St. Willibrordus Oude Pekela. Geschiedenis en restauratie.
19118-21: BRUNSTING, ADRIANA. - Het streekdrachten boek.
141117-41: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zeik.
230612-48: BRUYN, MARIANNE A. DE. - Wind en weder dienende. 125 jaar Jac. P. Vrolijk Scheveningen.
10918-62: BRUYN, SASKIA EN SCHAMINEE, MONIQUE. - Onderpresteren. Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken.
261016-56: BRUYNE, RYKEL H. DE. - Geillustreerde Schelpen Encyclopedie.
080310-14: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein.
250909-4091: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het Dolhuis.
12714-42: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het bedrog.
9218-02: BUCHMAN, DIAN DINCIN. - Het grote Handboek van de Watertherapie.
250909-2805: BUCK, H. DE. - Groninger jongensleven omstreeks het midden van de negentiende eeuw. Grepen uit de gedenkschriften van de ?latijnsche jongen? Rinse (Koopmans) van Boekeren.
020911-28: BUCK, ALEX AND VOGT, MATTHIAS (ED.). - Michael Graves.
9615-37: BUCZACKI, STEFAN. - Het sappigste kleinfruit.
250909-2176: BUEKEMA, G.F. E.A. - Jaarboek Groningen 1973
22117-93: BUEVING, ALI E.A. - De Middagster 10 jaar. Zo was
20817-20: BUFFETAUT, ERIC. - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie.
10918-18: BUGEL, PETER E.A. - Mussengang Het leven in een Gronings studentenhuis.
250909-3657: BUHLER, MICHAEL. - Tin toys 1945-1975.
31318-07: BUHLMAN, WILLIAM. - Adventures beyond the body. How to experience out-of-body travel.
250909-5080: BUIJKS, HENK E.A. - Oss, een stad.
9315-31: BUIJTENEN, M.P. - St. Vitus van Oldehove. Episoden uit de strijd om Leeuwardens Kerk 1146-1580.
250909-823: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Hindeloopen Friesland’s elfde stede.
17918-23: BUISSINK, THEO. - Wegens bommelding een uurtje gesloten! 25 Jaar De Vliegende Hollander. 25 Jaar De Tevreden Rookster. En wat daaraan vooraf ging. En andere persoonlijke dingen.
3417-124: BUIST, H.J., BAAN, J. VAN DER EN BOER, JAN. - Het vijf-en-zeventigjarig bestaan van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Groningen 1861 - 1936.
250909-2819: BUIST, M.G. - Drieluik. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Groningen onder een bibliothecaris, een directrice en een directeur.
250909-377: BUIST, GIRBE. - Balloo, het mag mij nog heugen.
22117-94: BUIST, H. EN KROL, F. - Jubileumuitgave Omlandia 1951-1991.
16118-38: BUITELAAR, MARJO. - Vasten en feesten in Marokko. Hoe vrouwen ramadan vieren.
250909-1407: BUITENWEG, HEIN EN KROLS, WILLEM. - Wat wij in ons hart sloten.
19118-20: BUITER, FOLKERT. - Te laat. Thriller tegen de achtergrond van de Groningse gaswinning.
26917-88: BUITKAMP, JAN. - Openbaar onderwijs in Marum. Zo as
250909-5018: BUITKAMP, JAN EN WEDA, WILLEM. - Moerdijk in woord en beeld.
26917-51: BULDER, C.J.A. EN BULDER, E. - De familie Bulder van de Bulderij.
180912-31: BULDER, E.A.M. - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener Waterstaat.
25118-26: BULL, JANE. - Het grote tuintjesboek. 50 leuke tuinen om zelf te maken.
16517-02: BULLOCK, ALICE-MAY. - Lace and lace making.
10918-11: BULSING, PETER. - Natuurlijk tuinieren met inheemse planten.
23414-20: BULTE, MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
5118-01: BULTE, MARCEL A. (EINDRED.). - Op Erica (1863-2013). Van boekweit- en veenkolonie naar moderne dorpsgemeenschap.
251016-174: BULTHUIS, F. EN UBBENS, M.U. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1947.
28514-110: BULTHUIS, MATTHEA E.A. - As k loater groot bin. 150 jaar Christelijk onderwijs Middelstum 1558-2008. ULO/MAVO Middelstum, Christelijke Basisschool Middelstum, Chirstelijke Basisschool Kantens.
22117-154: BULTHUIS, F. E.A. (RED.). - Gedenkboek der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1893-1953 en van de Vereniging van Oud-leerlingen der Rijkslandbouwwinterschool te Groningen over de jaren 1904-1954.
260312-170: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer.
2315-19: BUMA, W.J. - Die Brokmer Rechtshandschriften.
27218-66: BUMA-DE GROOT, BARBERA (VERTALING). - SOS voor in de keuken. Praktische tips.
51015-05: BUMA, T.J. - Zuidlaren in vroeger tijd. Uit de geschiedenis van een dorp en zijn omgeving.
17215-26: BUNING, L. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 96e jaar, 1979. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-5259: BUNSCHOTEN, RAOUL. - Stirring the city. Workshop with Raoul Bunschoten at the Aarhus School of Architecture.
250909-2276: BUNSKOEKE, E.J. EN BUNSKOEKE, D.M. - Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie.
250909-2279: BUNSKOEKE, D.M. - Molens tussen stad en d?olde lantschap.
231109-22: BUNT, ALEID, VAN DE. - Wageningen / Rhenen in oude ansichten.
22718-13: BUNT, MAARTEN E.A. - Ons febriek. Coöperatieve vereniging en strokartonfabriek de Toekomst 1900-1970.
250909-3329: BUNT, MAARTEN (RED.). - Noordkunst 1989.
250909-1570: BURG, MARGREET, VAN DER. - Geen tweede boer. Gender, landbouwmodernisering en onderwijs aan plattelandsvrouwen in Nederland, 1863-1968.
161110-56: BURG, A.G. VAN DER. - De kantoortuin. Verzen uit het zakenleven.
311017-49: BURG, GER, VAN DER. - Tussen Haaks en Nieuwediep.
121009-46: BURGERS, JACQUELINE. - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. C. Jetses, J.H. Isings, Tj. Bottema, W.K. de Bruin, B. Buenink, J. Gabriëlse.
23414-10: BURGGRAAF, G.P.P. - Wybe Wevers, de vrije geus.
261115-22: BURGGRAAF, G.P.P. - Mariniers achterde frontlinie.
250909-4258: BURGSTEDDE, PETER JOANNES. - De pruikenmaakster.
31318-38: BURGT, C. VAN DER EN TERPSTRA, PIETER. - De Lauwerszee is dicht.
250909-2387: BURINGH, E. - Afdeling Blijham Groninger Mij. van Landbouw 1854-1954. Jubileum uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan.
11413-03: BURNHAM SCHWARTZ, JOHN. - Reservation road.
25314-05: BURR BELDEN, L. AND DEDECKER, MARY. - Death Valley to Yosemite: Frontier Mining Camps and Ghost Towns. The Men, The Women, Their Mines and Stories.
10415-10: BURSTEIN, DAN. - Geheimen van de code.
25314-28: BURTON, ROBERT. - Vogels over de vloer. Complete gids voor het observeren en voederen van vogels in de tuin.
051010-47: BURTON, PHILIP, BOYER, TREVOR E.A. - Birds of Prey.
250909-1882: BUS, J. - ?t Was moar ?n Vaarver. Luchtig Spul in drei bedrieven.
41017-02: BUSH, ANNE KELLEHER. - Dochter van de Profetie.
29917-06: BUSSER, GEURT. - Duurzaam Groningen.
12316-79: BUSSINK, ERIC (SCHRIJVER INLEIDING). - Westeremden anno 1975 dorp tussen Stad en
250909-5711: BUTCHER, T.K. - The Navy.
2315-60: BUTER, ADRIAAN. - Over-IJsselse volksgebruiken. Een feestelijke ommegang door het jaar.
250909-4833: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1981.
250909-4834: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1982.
250909-4836: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1984.
250909-1712: BUTER, ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel.
7217-17: BUTINK, HERMAN. - Rabobank Heino 75 jaar.
281217-24: BUTLER, MOLLIE AND TRUBSHAW, ALEXANDRA. - Garrickmacross Lace. From beginner to expert.
261016-22: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen , benen - en ijzeren schaatsen en koude winters . Handleiding voor het hardrijden , figuurrijden en het oefenen op het ijs . Met aardige oude prenten geïllustreerd
10718-51: BUUREN, MAARTEN, VAN. - Kikker gaat fietsen! Over het leed dat leven heet.
250909-5101: BUURMAN, J.G. - 25 Jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1940-1965 en verslag over 1959-1964.
51015-175: BUURMAN, HEINRICH. - Als die Ostfriesen radeln lernten.
250909-2655: BUURSMA, A. (EINDRED.). - Trouwe wachters van Gruno's veste. Ruischerbrug, Noordijk en Middelbert.
12316-80: BUURSMA, ALBERT E.A. - Met bus en tram door 't Wold en 't Oldambt.
8618-29: BUURSMA, ALBERT EN PLOEG, MARINA, VAN DER. - Groningen, Stad en Ommeland. Dorpen – plaatsen – gehuchten.
250909-920: BUWALDA, H.S. - Woun op ?e weagen. It Bildt en syn biwenners.
15815-06: BYRNE, RHONDA. - The Secret. Het geheim van voorspoed en geluk.
8416-01: CAAT, HARRY, TEN E.A. - Elim dorp aan het Dwarsgat gezien door de lens.
26718-01: CAAT, BERTUS, TEN. - Waor is 't hunebedde? Dagelijks Drentse Taal (DDT) voor Toeristen, Drenten en Drenteniers.
5118-10: CAHEN, JOEL (RED.). - De Mediene. De geschiedenis van het joodse leven in de Nederlandse provincie.
180111-04: CALLEC, CHRISTIAN. - Geïllustreerde wijn encyclopedie.
250909-2182: CALON, M.A.E. E.A. - Liber Amicorum opgedragen aan B.J.H. Scholten ter gelegenheid van zijn afscheid als Secretaris van de Gewestelijke Raad voor Groningen van het Landbouwgenootschap op 1 november 1990.
250909-2987: CALS, J.M.L.TH. (INLEIDING). E.A. - Bij het eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1861 - 1961. Meer dan honderdzestig jaar kweekschoolonderwijs in het noorden van Nederland
250909-1225: CALVANI, VITTORIA. - The world of the Maya.
250909-3862: CAMERON, AD EN PERRINS, CHRISTOPHER. - De wereld van de vogels.
9818-21: CAMIJN, A.J.W. - Een eeuw vol bedrijvigheid. De industrialisatie van Nederland, 1814-1914.
290812-31: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
8416-03: CAMORRA, FRANK EN CORNISH, RICHARD. - Movida. Spaanse culinaire avonturen.
31114-10: CAMPERT, REMCO & MULDER, JAN. - Tien jaar Nederland.
250909-5552: CAMPION, JANE & PULLINGER, KATE. - De piano.
250909-4655: CAMPMAN, JOOST E.A. (RED.). - 50 jaar Union-hockey Nijmegen 1932-1982.
251113-73: CANCRINUS, S. - Dwingeloo. Schetsen van verleden en heden.
19118-22: CANN, KATE. - Lekker weg!
120513-28: CANN, KATE. - Alle ruimte.
250909-304: CANTER CREMERS, A.H.A. E.A. - Hoe het groeide op het Ellertsveld. Een geschiedenis in hoofdstukken, geschreven ter gelegenheid van Schoonoords eeuwfeest.
15617-13: CAPELLEVEEN, H.J. VAN EN ZWEERS, D.J.K. - De kerk te Leur.
281117-40: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
241117-49: CAREMANS, MARIA. - Russische ikonen uit de 17de tot de 19de eeuw.
250909-1197: CAREW, TOM. - Jihad ! De geheime oorlog in Afghanistan.
150211-09: CAREY, LISA. - Ochtendlicht.
250909-5376: CAREY, EDWARD. - Het verborgen museum.
250909-2879: CARMIGGELT, A. E.A. - Uitgeput Huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perpectief.
26917-89: CAROLUS-REIJER, TJAAKTJE EN TOUTENHOOFD-HOFSTEDE, ANNEKE. - Den Horn. Van verleden en heden.
26917-61: CAROLUS-REIJER, TJAAKTJE. - T Holten waigje en aner vertelsterkes.
3915-01: CARPENTER, KENNETH E. (ED.). - Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Librairies Rare Books and Manuscripts preconference 24- 28 June, 1980, Boston, Massachusetts.
3218-12: CARRASCO, JESUS. - De vlucht.
29717-23: CARRASQUER, FRANCISCO. - Vespers - visperas
261016-65: CARRIERE, PIERRE. - Spaak. Overwinnen van een burn-out.
41017-03: CARTER, ROBERT. - De Taal der Stenen. Tweede boek - De Dans van de Reus.
300311-40: CARTER, WILLIAM. - Preservation Hall. Music from the heart.
19118-05: CASARJIAN, ROBIN. - Vergeven. Een moedige keuze voor innerlijke vrede.
250909-1650: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
160312-39: CASPARUS, C.J. - Worden vragenderwijs. Gedichten 1970-1945.
111216-26: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Zeeland ca. 1905. Schaal 1:25.000.
12316-184: CASPERS, THIJS (EINDRED.). - Grote Historische Topografische Atlas Drenthe +/- 1898-1928.
2617-03: CASTELLO, ELENA ROMERO EN KAPON, URIEL MACIAS. - Joden en Europa. Cultuur - Geschiedenis.
22318-16: CATE, G. TEN. - Geslachtslijst van den Frieschen tak der familie ten Cate.
250909-1643: CATE, C.L., TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
20817-42: CATTANEO, MARCO. - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule.
14317-19: CAULFEILD, S.F.A. AND SAWARD, B.C. - The Dictionary of Needlework.
171115-16: CAVANAUGH, JACK. - De Kolonisten.
25118-18: CAZEMIER, CAJA. - Vliegende start.
20817-44: CELLI, GIORGIO. - Lorenz. Grondlegger van de ethologie.
250909-1326: QUARTERMASTER REPLACEMENT TRAINING CENTER. - Historical and pictorial review Quartermaster Replacement Training Center. Camp Lee, Virginia, 1941.
26316-52: CET, MIRCO, DE EN KENT, ALAN. - Geïllustreerde Locomotieven Encyclopie
070212-08: CHABON, MICHAEL. - De wonderlijke avonturen van Kavalier & Clay.
13918-13: CHAH, VENERABLE AJAHN. - In simple terms. 108 Dhamma Similes for Contemplation.
13918-12: CHAH, AJAHN. - The collected teachings of Ajahn Chah.
13918-11: CHAH, AJAHN. - Food for the heart. The collected teachings of Ajahn Chah.
250909-5640: CHAINE, CATHERINE. - Satre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine.
15617-08: CHAITALIS, DIMITRIS. - De beste traditionele recepten uit de Griekse Keuken.
250909-706: CHANDU, JACK F. - Astrologisch plaatsnamenboek voor de Benelux. Deel 1: België, Luxemburg, Zaire, Rwanda en Burundi. Deel 2: Nederland, Indonesië, Suriname en Nederlandse Antillen.
250909-5525: CHARYN, JEROME. - Panter meisje.
250909-514: CHATWIN, BRUCE. - The Songlines.
070212-02: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg.
250909-5511: CHAUDHURI, AMIT. - Een nieuwe wereld.
250909-458: CHEKHOF, ANTON. - The Fiancée. and other stories.
250909-451: CHEKHOV, ANTON. - Lady with lapdog. and other story’s.
250909-5612: CHEVALIER, TRACY. - Vallende engelen.
150411-04: CHIARA, GIOVANNI. - Septemberspiegel.
5217-10: CHILD, LEE. - Bloedgeld. Jack Reacher thriller.
5217-13: CHILD, LEE. - Voltreffer. Jack Reacher thriller.
3417-212: CHILDERS, ERSKINE. - Het raadsel van de Wadden.
16913-25: CHODEN, KUNZANG. - Tsomo's karma.
17918-13: CHOENNI, CHANDERSEN E.S. - Hindoestaanse Surninamers in Nederland 1973-2013.
26117-01: CHOPIN, KATE. - De ontnuchtering.
9218-05: CHOPRA, DEEPAK. - Leven in liefde. Terug naar de bron van innerlijke kracht.
170112-03: CHOPRA, DEEPAK. - Mensen van het licht. Een spiritueel avontuur.
020911-04: CHOPRA, DEEPAK. - Boeddha. De weg naar verlichting.
61214-05: CHOPRA, DEEPAK. - Overwin je verslaving. Een spirituele oplossing.
26316-51: CHRISTENSEN, A.E. - Scheepvaart van de Vikingen.
250909-5288: CISNEROS, SANDRA. - Een huid van Karamel.
3417-22: CLAERBERGEN, JOHAN VEGILIN, VAN. - Vertoog over de veengraveryen.
22115-40: CLAES, F. E.A. - De vierde Kiliaan. Aanvullingen en verbeteringen door Kiliaan toegevoegd aan zijn Etymologicum 1599.
140910-57: CLAES, BAVO. - Kraai.
250909-1147: CLAESSEN, H.J.M. (RED.). - Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
5217-19: CLANCY, TOM & TELEP, PETER. - De ogen van de vijand.
28217-21: CLANCY, TOM & GREANEY, MARK. - In het visier.
250909-19: CLAPP, SUSANNAH. - Met Chatwin. Portret van een schrijver.
250909-5461: CLARK, JOAN. - De liefde van Aurora.
21317-14: CLAUS, HUGO. - Het verdriet van België.
250909-7: CLAUS, HUGO. - Het laatste bed.
9916-28: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
090910-09: CLAUS, HUGO. - Bella Donna. Scènes uit het leven in de provincie.
070212-05: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
250909-4068: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen.
250909-4467: CLEVE, JAY. - De tranen voorbij. Van depressie naar nieuwe levenslust.
250909-2393: CLEVERINGA, PZN., R.P. - Overrechters in stad en lande.
270909-58: CLEVERINGA, R.P. - Clauwgerechtigde Ommelander heerd en de eisch van gegoedheid van de redger.
250909-2349: CLEVERINGA PZN., R.P. - Revisie en beroep in Groningen.
250909-2377: CLEVERINGA, R.P. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
20117-16: CLEVERINGA, JACOB. - Grietje Derks uit Warfhuizen.
20117-17: CLEVERINGA, JACOB. - Pieter Hartman uit Den Andel.
241117-45: CLEVIS, HEMMY E.A. (RED.). - De doden vertellen. Opgraving in de Broerenkerk te Zwolle 1987-88.
19913-39: CLOBUS, MARTIN. - ...en verdold aalmoal een knecht met rood hoar. Geschiedenis van het wierdendorp Niehove, centrum van het Humsterland.
220310-183: CNOSSEN, CORNELIS TAEKE E.A. (RED.). - Cnossen ? Knossen. Geschiedenis van een Friese familie.
101117-53: COBEN, HARLAN. - Momentopname.
29118-22: COCHERET, CH. A. - De Rotterdamsche Zeevaartschool 1833-1933.
250909-5252: COCKS-INDESTEGE, ELLY EN LEMAIRE, CLAUDINE. - Een secreet-boeck uit de zeventiende eeuw over parfumeren, konfijten en koken.
020911-34: CODY, JEFFREY W. - Building in China. Henry K. Murphy?s Adaptive Architecture 1914-1935.
21317-11: COELHO, PAULO. - De vijfde berg.
111116-29: COELHO, PAULO. - Als een rivier. Gedachten en impressies 1998-2005.
111116-24: COELHO, PAULO. - Veronika besluit te sterven.
111116-25: COELHO, PAULO. - De beschermengel.
111116-27: COELHO, PAULO. - Elf minuten.
61214-37: COELHO, PAULO. - De winnaar staat alleen.
10317-05: COELHO, PAULO. - Veronika besluit te sterven.
7417-34: COELHO, PAULO. - Brida.
21917-31: COELHO, PAULO. - De Zahir.
9517-17: COENE, JOHAN. - Geïllustreerd verklarend en vertalend kantlexicon. Nederlands-Frans-Engels-Duits. Viertalig geintegreerd lexicon met 4900 woorden en uirdrukkingen en 62 illustraties.
15517-20: COENE, JOHAN. - Kantlexicon. Nederlands-Frans-Engels-Duits. 9500 woorden en uirdrukkingen, 280 schema's en 80 fotoreproducties.
160312-46: COENEN, W.L.C. - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
9818-03: COERT, G.A. - Drenthe en zijn waterschappen.
15518-03: COERT, G.A. - Stromen en schutten, vaarten en voorden. Geschiedenis van de natte waterstaat in Drenthe (1400-1985).
8917-59: COETZEE, J.M. - In ongenade.
26917-07: COHEN, M.M. - De Vereeniging tot Bevordering van Volkswelvaart te Assen, haar ontstaan en haren werkkring.
16118-39: COHEN, JULIE-MARTHE EN ZWIEP, IRENE E. (RED.). - Joden in de wereld van de islam.
250909-3003: COHEN, I.B. E.A. - Uit Vindicat's verleden. Gedenkboek ter herinnering aan het honderdjarig bestaan van het Groningsch studentencorps Vindicat Atque Polit.
22117-95: COHEN, I.B. - Iets over het Groninger Land- en Stadsrecht van vroeger tijd.
8917-33: COLEMAN, DANIEL. - Emotionele intelligentie + Emotionele intelligentie in de praktijk.
22718-25: COLENBRANDER, B.W. E.A. (RED.). - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
10215-18: COLLAS, GEORG FRIEDRICH. - Der Flagellantismus im Altertum.
250909-5722: COLLENETTE, ERIC J. - Het geheim van de Karische zee. Ben Grant en het mysterie van de Lundy Messenger.
21917-18: COLLENTEUR, GEURT E.A. - Stad en regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
20510-21: COLLENTEUR, G. EN KLEINJAN, H. - Wat in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988.
281217-25: COLLIER, ANN. - Lace for dolls and dolls' houses.
29917-29: COLLIER, ANN. - Creative design in Bobbin Lace.
16517-03: COLLIER, ANN. - Color in lace.
16517-04: COLLIER, ANN. - Lace in miniature.
101017-25: COLLINS, SUZANNE. - Spotgaai.
250909-5578: COLMER, DAVID. - Lew.
250909-3575: COLMJON, GODERT, VAN EN MELCHERS, MARISA. - Loes van der Horst.
240910-174: COLMJON, GERBEN. - Wanneer een eiland zich vernieuwt...
5116-44: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
250909-4510: COLONNA-CESARI, CONSTANCE. - De stoottroepen van de paus.
250909-1162: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
8713-03: LENSINK VAN BERKEL COMMUNICATIE. - AVM 1917-2005. De kracht van coöperatie.
30614-27: COMPAAN, E. EN DOUMA, A.M. - 'k zal gedenken. Eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn 15 mei 1874 ? 15 mei 1974.
250909-5029: COMPTE, HANS, LE EN WIJNREDER, BAREND. - Vreeswijkse Sport Vereniging 60.
250909-5622: CONAN DOYLE, SIR A. - Geheimzinnige verhalen.
250909-5430: CONDÉ, MARYSE. - De laatste koningszoon.
250909-699: CONGE KLEYN-JANSSEN, MIEK, LE. - Dit lees ik uit je hand.
3417-210: CONIJN, WILL EN HANA, KEES. - Texel van Marsdiep tot Eyerlandse Gat.
250909-429: CONNELLY, MICHAEL. - Lost light.
1518-19: CONRADI, PETER. - The great survivors. How monarchy made it into the twenty-first century.
61115-06: CONRAN, CAROLINE E.A. - Het Conran Kookboek.
250909-1173: CONSTANDSE, A.L. - Cuba dictators en rebellen.
140212-12: CONSTANT, JAC. G. - Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.
250909-5443: CONSTANT, PAULE. - De dochter van de gouverneur.
250909-1215: CONSTANT, JAC. G. E.A. (RED.). - Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd.
16115-01: CONWAY, WILLIAM MARTIN. - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
9517-18: COOK, BRIDGET M. - Russian Lace Making.
29917-20: COOK, BRIDGET M. EN STOTT, GERALDINE. - Introduction to Bobbin Lace Stitches.
31015-05: COOK, ROBIN. - Terminaal.
16517-05: COOK, BRIDGET M. - Introduction to bobbin lace patterns.
250909-603: COOKSON, CATHERINE. - A Ruthless Need.
250909-604: COOKSON, CATHERINE. - The Tinker's Girl.
150211-07: COOKSON, CATHERINE. - Als de ochtend gloort.
090710-33: COOLEN, ANTON. - Groei van een stad. Groot Eindhoven onder zijn eersten burgemeester.
080311-30: COOLEN, ANTOON. - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek M. Jansen de Wit?s Kousenfabrieken in Schijndel.
22318-26: COOLMAN, F.J. (SAMENSTELLING). - Vijftig jaren Coöperatieve Vereeniging Coöp. Stroocartonfabriek De Eendracht G.A. Appingedam 1908 -1958.
131211-42: COOLS, R.H.A. - De geographische gedachte bij Jean Brunhes.
2617-18: COPIER, A.D. - Willem Heesen. Glas.
9818-43: COPPENS, MARTIEN. - Impressies 1945. Geteisterd Nederland fotografisch gezien door Martien Coppens.
250909-5088: CORDFUNKE, E.H.P. (EINDRED.). - Kennemer Historie. Uit de geschiedenis van Alkmaar en omstreken.
250909-3552: CORK, RICHARD. - New spirit, new sculpture, new money: art in the 1980s.
040111-58: CORNELISSE, WILMA. - Waar licht is, is vreugde. Een eeuw gemeentelijke energievoorziening in Amsterdam.
4317-20: CORNELISSEN, J. - Uit de geschiedenis van Bergen-op-Zoom in de 15e eeuw.
51015-40: CORNELIUS, BERT, HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Natte voeten.
10415-16: CORNWELL, PATRICIA. - Dodenrol.
250909-829: CORONEL, S. SR. - Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland.
9315-44: CORPORAAL, TYMEN HEIN. - Terpenland. Hallum, Marrum/Westernijkerk, Ferwerd, Blija. Freerk van Hallum.
251113-33: CORPORAAL, TYMEN HENK. - Terpenland. Hallum, Marrum / Westernijkerk, Ferwerd, Blija.
20817-01: CORSI, PIETRO. - Lamarck. Sprongen in de evolutie.
250909-5516: CORTÁZAR, JULIO. - Einde van het spel.
250909-5778: COSTA, GIANCARLO. - Boegbeelden.
241117-12: COSTA, ISAAC, DA. - Israel en de volken. Overzicht van de geschiedenis de Joden tot op onze tijd.
28818-34: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1951.
18217-28: COSTER, KITTY. - Rachel, een meisje zoals jij!
17418-25: COSTER, H.P. (INLEIDING). - Groningen zooals het vroeger was. 12 Lichtdrukken naar platen uit den atlas van het Museum van Oudheden.
250909-2560: COSTER, H.P. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1934.
250909-2561: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1936.
250909-2562: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1940.
28818-31: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1948.
28818-33: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1950.
28818-32: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1949.
28818-21: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1938.
28818-22: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1939.
28818-29: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1946.
28818-30: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1947.
28818-27: COSTER, H.P. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1944.
28818-28: COSTER, H.P. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1945.
28818-25: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1942.
9818-51: COSTER, WIM. - Erfgoed van Overijssel. Deel 1 Sporen van jacht, visserij en landbouw.
28818-26: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1943.
28818-24: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1941.
28818-23: COSTER, H.P. EN BROUWER, J.A. - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1940.
250909-1110: COTTERELL, ARTHUR. - Origins of European civilization.
8217-11: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen.
250909-4115: COUPERUS, LOUIS. - Orchideeën. Een bundel poëzie en prosa.
250909-4116: COUPERUS, LOUIS. - Eene illuzie.
250909-825: COUPERUS, JOHANNES. - Wy hawwe gjin goud. Gedichten.
250909-39: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
250909-4171: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
250909-4172: COUPERUS, LOUIS. - Reis-impressies.
71213-34: COUPERUS, LOUIS - Babel.
71213-37: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
71213-33: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
080310-38: COURTEMANCHE, GIL. - Een mooie dood.
22318-13: COURTENAY, THOMAS. - Praktische gids van dranken die genezen.
6514-44: COURTIER, JANE. - Kruiden.
250909-3324: COUVÉE, D.H. EN GRUYTER, W.J. DE. - Jan Altink 21 oktober 1885 - 6 december 1971.
26718-07: COUWENHOVEN, RON EN SNOEP, HUUB. - Negentig jaar Elfstedentocht 1909-1999.
011110-40: COWARD, HAROLD (RED.). - Leven na de dood. Wereldreligies over het hiernamaals.
2114-18: COX-CHAPMAN, MALLY. - Glimp van de hemel. Bewijzen voor een leven na de dood.
250909-1593: COX, JOOST E.A. (SAMENSTELLING). - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
29917-21: COX, DOROTHY K. - Making lace with Little Grey Rabbit.
250909-1624: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland met pen en potlood. Vierde deel.
250909-4378: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Groningen en Drenthe.
16516-11: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Nederland. Gelderland. Deel I en II.
250909-5623: CRACE, JIM. - Breukvlak.
29717-29: CRAIG, W.S. - History of the Royal College of Physicians of Edinburgh.
220310-158: CRAMER, J. E.A. - 350 jaar provinciaal bestuur in Drenthe.
16516-07: CRAMER VON BAUMGARTEN, B.J. - Drachten in oude ansichten.
150611-18: CRANDALL, RICHARD AND ROBINS, SAM. - The incorruptible cashier. Vol. I: The formation of an industry 1876-1890.
301011-05: CRANE, GEORGE. - In het voetspoor van de meester.
12714-32: CRANE, NICHOLAS. - Mercator. The man who mapped the planet.
250909-1280: CRANKSHAW, EDWARD. - The shadow of the Winter palace. Russia?s drift to revolution 1825-1917.
5118-23: CRAWSHAW, ALWYN. - Acryl. In 28 lessen naar succes.
161110-57: CREE, MARLEEN, DE. - Passage.
031109-5: CREME, BENJAMIN. - Boodschappen van Maitreya de Christus. Honderd booodschappen ontvangen door Benjamin Creme.
250909-4334: CREMER, UFKE. - Norden im Wandel der Zeiten.
6218-07: CREMERS, J.J. - Memorie van regte rakende de Ommelander kas.
261115-12: CREVELD, MARTIN, VAN. - Oorlogscultuur.
250909-4130: CREYGTON, JOB. - Lelievelds kramp.
281217-62: CRIMPEN, HAN, VAN EN BERENDS-ALBERT, MONIQUE (RED.). - De brieven van Vincent van Gogh deel 1 t/m 4.
250909-5896: CROMPVOETS, HERMAN EN DAMS, AD (RED.). - Kroesels op de bozzem.
11413-30: CRONE, WERRY. - Groet uit Haarlem. Een eeuw verstreken.
10918-63: CRONE, EVELINE. - Het puberende brein. Over de intwikkeling van de hersenen in de unieke periode van de adolescentie.
19816-30: CROSSAN, JONH DOMINIC. - Wie vermoordde Jezus?
4914-43: CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN. - Arthur in het tussenland.
19913-234: CROUWEL, WIM E.A. - Bulder opnieuw.
151212-01: CRUSIE, JENNIFER. - Laat mij maar even.
9315-32: CUIPERS, D.J. - Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de Gemeene Dorps-gronden in Oostergo.
10417-24: CUNNEEN, SALLY. - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst?
17313-86: CUPERUS, A. E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken Oude Bildtzijl.
9315-45: CUPERUS, ALDERT E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken, Oude Bildtzijl.
250909-5365: CURTIN, MICHAEL. - De bibberende zwemclub.
311017-39: CUSSLER, CLIVE. - Dodenschip.
31017-40: CUSSLER, CLIVE. - Medusa.
31017-41: CUSSLER, CLIVE. - Sahara.
31017-39: CUSSLER, CLIVE. - De Navigator.
171115-03: CUSSLER, CLIVE. - Trojaanse Odyssee.
31017-42: CUSSLER, CLIVE. - Atlantis ontdekt.
250909-360: CUSVELLER, SJOERD. - Emmen revisited. Nieuw perspectief voor de naoorlogse woonwijken.
3417-125: CUSVELLER, SJOERD (RED.). - Stad! De stad en haar identiteit.
91015-54: DAALDER, REMMELT (HOOFDRED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
250909-4234: DAALEN, MARIA VAN. - De zwarte engel.
250909-2876: DAAN, GUNNAR E.A. - Voorbeeldplannen voor beeldende welstandszorg.
8618-18: DADE, PENNY. - Drink talking. 100 years of alcohol advertising.
281117-27: DAEL, PETER, VAN E.A. - Sint Nicolaaskerk Amsterdam.
130912-04: DAELE, HENRI VAN. - Enzekont.
290413-31: DAEMS, LUDO. - Passie is wie je bent. Een handleiding voor persoonlijke groei.
250909-4298: DAHL, ROALD. - Over en sluiten.
250909-5277: DALLEY, TERENCE. - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
250909-2416: DALLINGA, O. - Onze dorpen en hun inwoners. Eenum,Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk.
251016-98: DALLINGA, O. - Bierum. Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Spijk.
240910-35: DALLINGA, O. EN DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Anderhalve eeuw Ter leeringhe ende vermaeck. Nutsdepartement 't Zandt 1855-2005.
3417-74: DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Onderwijs door de eeuwen heen. Van ols tot obs
22117-96: DALLINGA, JOHN E.A. - Tjuchem en omstreken.
101117-26: DALLINGA, HENNIE E.A. - 400 jaar Briltil 1602-2002. Heden en verleden van een dorp aan het water.
16913-35: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
16913-36: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 1.
26917-157: DALMOLEN, JOOP EN HEUVELMAN, DICK (EINDRED.). - 100 Jaar Velocitas.
281217-69: DALRYMPLE, THEODORE. - Leven aan de onderkant. Het systeem dat de onderklasse instandhoudt.
250909-3543: DALTON, DAVID. - A year in the life of Andy Warhol.
250909-3829: DALTON, DAVID. - The Rolling Stones. The First Twenty Years.
250909-20: DAM, JOHANNES, VAN. - Twee handen op één buik. Belletrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
081209-9: DAM, KIM, VAN. - A place called Nunavut. Multiple identaties for a new region.
18214-127: DAM, VANESSA, VAN EN LANGENBERG, SJAAK (RED.). - Biografie van de vaarweg Lemmer-Delfzijl. 84 biografen schrijven.
251016-33: DAM, P.R. EN SCHAAFSMA, JOH. - Plat die stad! ...en dan? Veranderingen in het Leeuwarder stadsbeeld in de tachtiger jaren.
19913-41: DAM, MARIJKE E.A. - Lauwerzijl in zicht.
151212-56: DAM, AREND, VAN. - Heen en weer. Over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen.
21313-02: DAM, FREARK E.A. - Mear as jiske bleau der oer. Freone-album foar Tabe Beintema.
21313-07: DAM, EPPIE. - Damstikken. In kar ut `e columns fan Eppie Dam.
250909-4528: DAMEN, C. - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
250909-2842: DAMMAN, KEVIN E.A. - High fever! Derde lustrum der MFV Panacea 18 t/m 23 maart 2002.
17918-50: DAMME, JAN, VAN. - Stemmen uit de sjoel van Middelburg.
250909-5696: DAMMINGA, J. (SAMENSTELLER). - Vereniging Oranje 1905 - 1965. Van zeil tot motor.
6218-05: DAMSMA, DIRK. - Het Hollandse huisgezin (1560-heden).
30615-36: DANCE, S. PETER. - Schelpen. De gids voor het herkennen van meer dan 500 soorten zeeschelpen uit de hele wereld.
26117-06: PENNAC DANIEL. - De woordenverkoopster.
250909-5599: DANIELEWSKI, MARK Z. - De Walvisteen brieven.
15815-08: DÄNIKEN, ERICH, VON. - In naam van Zeus. Goden - Raadsels - Argonauten.
2315-03: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Zijn wij godenkinderen?
15815-10: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
2315-04: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
15815-11: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Tekens voor de eeuwigheid. De boodschap van Nazca.
15815-09: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De fantastische werkelijkheid.
15815-12: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Signalen uit het Stenen Tijdperk.
15417-48: DANKBAAR, W.F. - Calvijn. Zijn weg en werk.
161110-58: DANKER, HANS. - Van je naam genoemd. Gedichten van mijn linkerhand.
13318-23: DANKERS, JOOST EN LINDEN, JOS, VAN DER. - Samensmeltend glas. Honderd jaar N.V. Vereenigde Glasfabrieken 1899-1999.
141210-47: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. - Vijftig jaar Dela 1937-1987.
22718-29: DANNER, HELGA. - Van water tot land, van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster.
250909-5495: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-5437: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-3972: DARLING, LOIS EN LOUIS. - Vogel.
151212-19: DARNTON, ROBERT AND ROCHE, DANIEL (ED.). - Revolution in print. The press in France 1775-1800.
250909-3907: DARWIN, CHARLES. - The origin of species.
140910-32: DARWIN, CHARLES GALTON. - The next million years.
19118-53: DASJKOVA, POLINA. - Club Kalasjnikov.
4216-163: DASSEL, H. - Menno
31518-12: DASSEN, JAN (RED.). - 50 jaar bevrijding Niezijl.
250909-4970: DATEMA, AREND E.A. - Echteld. Een dijk van een gemeente.
240910-05: DATEMA, ALBERT E.A. (RED.). - 100 jaar uitvaartvereniging De Laatste Eer Hoogkerk 1908-2008.
26917-91: DAUDT, WIM. - Historische Verkenningen in de Veenkoloniën 1 en 2.
250909-2709: DAUDT, WIM. - De opkomst van Veendam en Wildervank.
25616-33: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden deel 2.
150411-20: DAVIDSON, PETER. - The Vocal Forest. A Study of the Context of Three Low Countries. Printers
150211-05: DAVIES, CAITLIN. - De zwarte moerbeiboom.
22217-22: DAVIS, MICHAEL. - William Blake. A new kind of man.
250909-1371: DAWS, GAVAN. - Prisoners of the Japanese. POWs of World War II in the Pacific - the powerfull untold story.
250909-669: DAY, LAURA. - Intuïtie: de sleutel tot succes. Intuïtie in de praktijk.
19618-06: DECLERCQ, MARC. - Desserts & wijn. Creatieve combinaties van toppatissiers.
6514-56: DEDDENS, K. - Dient Hem met vreugde! Deel 1. Opstellen over de dienst van ambtsdragers.
270909-218: DEDE, KLAUS. - Butjadingen. Portrait einer Landschaft.
270909-219: DEDE, KLAUS. - Oldenburg & Ammerland. Ein Heimatbuch.
5116-54: DEE, DANIËL. - 3D Schetsjes van onvermogen. Poëzie.
250909-4416: DEEL, T. VAN. (SAMENSTELLER). - Lees nog eens een gedicht. Nederlandse poëzie uit de jaren zestig en zeventig gekozen en ingeleid door T. van Deel.
101210-44: DEELDER, J.A. - Deelder lacht.
250909-2936: DEELEN, ARNOUD, VAN. - Er staat nog een sjoel in de Folkingestraat.
51015-42: DEELMAN, A.M.J. - 'n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
250909-1765: DEELMAN, A.M.J. - Knoalster Vertelsters.
120511-35: DEELMAN, A.M.J. (VOORWOORD). - Grunneger Aalmenak 1949.
250909-1932: DEELMAN, A.M.J. - ’n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
26917-200: DEEN, JOHN. - Huisarts op Vlieland. Deel II. Verhalen van dokter John Deen.
270909-129: DEEST, EVERT, VAN. - Mengelmous. Grönneger riemsels.
180912-33: DEEST, R.H. VAN E.A. - 300 Jaar Hervormde Kerk te Veendam. De stem die nimmer zweeg.
021217-24: DEIJK, ADA, VAN. - Romaans Nederland.
16118-28: DEIJK, ADA, VAN E.A. - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
19118-31: DEIJK, ADA, VAN. - In de voetsporen van Emo en Menko.
18214-68: DEIJK, ADA, VAN. - Kerken in Groningen.
250909-1531: DEKENS, KARINE E.A. (RED.). - Armoede in Nederland.
17215-25: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 99e jaar, 1982. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-137: DEKKER, S.B. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1983. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-4574: DEKKER, WIM (RED.). - Verborgene die bij ons zijt. Dagboek.
250909-5872: DEKKER, DIRK. - Texels volksleven.
250909-2104: DEKKER, CEES M. E.A. - Een terugblik gericht op de toekomst. Vijfentwintig jaar Delfzicht Ziekenhuis 1969-1994.
26718-47: DEKKER, KAREL. - Bomen met buurman. Westfriese verhalen.
19615-147: DEKKER, T.W. EN NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
17215-24: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 97e jaar, 1980. Historisch jaarboek voor Drenthe.
251113-74: DEKKER, HANS E.A. - Paarse Pracht. Heidelandschappen van Drenthe.
250909-3977: DEKKERS, MIDAS. - Lichamelijke oefening.
21317-02: DEKKERS, MIDAS. - De hommel en andere beesten.
070212-09: DELABAYE, DION. - Het natuurlijk verlangen.
23114-19: DELACOURT, JEAN BAPTISTE. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van ons voortbestaan.
250909-661: DELANEY, GAYLE. - Erotische dromen. Waarom we ze hebben en wat ze betekenen.
250909-3261: DELDEN, HENK, VAN. - De Eendracht onder vol zeil.
16517-06: DELESCEN - VAN RIJSEWIJK, R. - Duchesse - kant. Kant voor hertoginnen. Handleiding voor het maken van Duchesse - kant met 28 patronen.
91113-60: GRONINGEN / DELFZIJL. - Groningen / Delfzijl. Stafkaart Delfzijl.
5118-02: DELHAAS, POUL E.A. - Tussen Oderen en Odoorn. Kijken en lezen over toen en nu.
250909-5508: DELILLO, DON. - Lichaamskunst.
250909-3050: DELLEN, R. VAN. - Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
2315-44: DELLEN, I. VAN E.A. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum
020911-65: DELPRAT, D.A. - De reeder schrijft zijn journaal.
22117-97: DELVIGNE, J.J. E.A. (RED.). - Vroeger in Middag. Uit de historie van de gemeente Ezinge.
191113-42: DEMASURE, KARLIJN. - Als de draad gebroken is... Zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik.
10215-17: DEMOLEN, RICHARD L. - Richard Mulcaster (c. 1531-1611) and educational reform in the renaissance.
25314-06: DEMPSEY, HUGH A. - Indian Tribes of Alberta.
10918-01: DENDERMONDE, MAX. - Het badhuis in De Oosterpoort.
10718-57: DENDERMONDE, MAX. - Een eeuw door weer en wind. 's Werelds wel en wee gedurende honderd jaar varen met Vinke & Co 1860-1960.
250909-4134: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur.
220711-21: DENDERMONDE, MAX. - Evolutie in een kwart eeuw welvaart. 25 jaar bv machinefabriek ?Arnhem? vh H. Janssen.
250909-3557: DENEKE, BERNWARD. - Volkstümlicher Schmuck aus Nordwestdeutschland.
250909-5006: DENIG, CARL. - Utrecht van ancien régime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur, 1793-1891.
250909-196: DENING, A. - Oet ‘t olde darp.
12714-44: DENSLAGEN, WIM. - Gouda. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
250909-3162: DENUCÉ, JAN. - Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel I en II.
08012013-19: DERIX, JAN. - Naam & Faam. Zeventig jaar Briefhouder- en Mattaalwarenfabriek Egidius Janssen N.V.
3417-126: DERIX, WIM E.A. - Onder ons, 50 jaar Amsing.
140212-13: DERKS, SERGIO. - Rondom scheren. Philishave 50. Het succes van een uniek systeem.
250909-869: DERKS, SERGIO. - De kracht van vernieuwing. 50 jaar Philips Drachten.
3417-04: DERKS, P.A. - Meppel en omstreken, geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden benevens bijdragen tot de geschiedenis van Drenthe.
26718-02: DERKSEN, STEVEN. - Rond de Meppeler toren. Verhalen uit de jaren twintig.
20817-27: DESCOTES, DOMINIQUE. - Pascal. Wiskundige van God.
250909-5509: DESPLECHIN, MARIE. - Verlichte gevoelens.
250909-3054: DETERMEYER, EDDY. - Ruige dagen. 70 Jaar jazz in Groningen.
250909-5787: DETLEFSEN, GERT UWE. - Die Schiffe der Eisenbahn.
250909-3952: DEUNK, GERRITJAN. - 20th century garden and landscape architecture.
141117-50: DEURWAARDER, JAN. - Kroniek van een schippersjongen 1940-1945.
31017-18: DEVLIEGHER, LUC. - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en Architektuur.
220512-02: DEW, JOSIE, CLARE DE VRIES, LISA ST. AUBIN DE TERÁN. - Vrouwen op reis. Resp. De wind in mijn wielen. Ik & Claudius. De doorreis.
29917-46: DEWILDE, JAN EN DUVOSQUEL, JEAN-MARIE (RED.). - Charles Degroux 1825-1870 en het realisme.
13218-50: DIAMOND, JOHN. - Levensenergie. Ontsluit de verborgen krachten van de emoties en voel je goed.
9218-06: DIAMOND, JOHN. - Levensenergie in muziek.
25118-08: DICKENS, CHARLES. - Barnaby Rudge.
25118-09: DICKENS, CHARLES. - Kerstverhalen.
8217-13: DICKENS, CHARLES. - Oliver Twist.
25118-02: DICKENS, CHARLES. - Nicolaas Nickleby.
25118-05: DICKENS, CHARLES. - Kleine Dorrit.
25118-06: DICKENS, CHARLES. - David Copperfield.
25118-03: DICKENS, CHARLES. - De nagelaten brieven van de Pickwick Club.
241014-39: DICKIE, JOHN. - Delizia! De geschiedenis van de Italianen en hun keuken.
151214-13: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Amerika.
151214-14: DIDERICH, PETER (EINDRED.). - Civitates Orbis Terrarum. Steden van de wereld. Europa - Afrika - Azië.
180912-101: DIEK, HAARM. - Van hier tot gunder. Twinteg nait eerder verschenen körde verhoalen.
26917-62: DIEK, HAARM. - Oet t opmaarkelke leven. Twinteg nije körde verhoalen.
51015-45: DIEK, HAARM. - Boetendeure en in hoes.
51015-44: DIEK, HAARM. - Elk zien aigen pad. Twinteg nije körte verhoalen.
28514-62: DIEK, HAARM. - N inkleurd mensenbouk. Ainentwinteg nije körde verhoalen over lu om ons tou en over ons zölf.
12316-38: DIEK, HAARM. - Ook zuksen.
51015-43: DIEK, HAARM. - Bestoan met verdaipens.
19615-100: DIEK, HAARM. - Mensen hebben heur vertelsters. Twinteg nije verhoalen oet Groot-Menssiestaan.
240910-36: DIEKSTERHOES, JOB. - ?t Vervolg van Mei oet vrouger tied.
250909-4461: DIEKSTRA, RENÉ EN WEST, ROBIN. - Brainjoggen. Een handleiding voor het opvoeren van uw leer- en geheugencapaciteit.
2822010-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Pleisters voor de ziel. Geluk en gelazer in relaties.
23114-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Op bevroren water. Glijdend door de tijd.
23114-29: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN. - De heks van Colenbargerbroek.
150912-09: DIEMER, HANNY EN LOER, JACOB. - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
250909-1778: DIEMER, WILLEM. - Calendarium Poeticum Groninganum. Dat is ‘n Grunneger moandkalender dichterliek opklanderd mit ‘n inlaaiden tou 70 van de mooiste gedichten over laand en volk ‘t haile joar rond.
250909-4409: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
250909-1914: DIEMER, HANNY (RED.). - Swaalfies rond Auwerd.
251016-61: DIEMER, WILLEM. - Kennen ie joen aigen schrievers?
250909-1946: DIEMER, HANNY E.A. (RED.). - Wotter. Grunneger dichters.
160312-26: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienst.
250909-1697: DIEPERINK, F.H.J. E.A. - Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw.
251113-46: DIEREN, JAN, VAN. - Ons mooi eiland Terschelling. Deel 2 Lusterlôs.
12316-155: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Eerste en tweede deel.
260211-15: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Deel I 1040 - 1600 en deel II 1600 - 1856.
250909-2899: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen Eerste deel en tweede deel.
250909-3763: DIETRICH, MARLENE. - Marlene.
140811-06: DIETRICH, ANGELA. - Nepalese vegetarian and health food recepies.
250909-1073: DIJCK, L.G. VAN. - Genealogie van Dijck.
16118-07: DIJK-VAN EERDEN, G.J. VAN. - Het kerkvoogdenboek van Roderwolde 1538-1608. Rekening en verantwoording.
240112-29: DIJK, EVERT, VAN. - Kalligrafie.
281217-27: DIJK-LAGERWEIJ, FIE, VAN. - De klederdrachten van Lunteren en omgeving.
101114-17: DIJK, DIANA, VAN. - Joost Harmansz en zijn nakomelingen. Het geslacht Van Dijk, afkomstig uit Maartensdijk (Oostveen) en Soest (1671-2006).
17418-27: DIJK, E.A. VAN EN DEFOER, H.L.M. (RED). - Ikonen. Uit Noord-Rusland. Uit Nederlands bezit.
250909-3644: DIJK, FRANCIS, VAN. - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling.
250909-2538: DIJK, JAN, VAN E.A. - 25 jaar Garmer & Thesinger Express. Dorpshuis voor dag en nacht.
231011-194: DIJK, ALFRED, VAN. - De boer, de koe en onze zuivelindustrie.
250909-5875: DIJK, OENE, VAN EN HOEK, HANS, VAN. - Van benenwagen tot Koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
10718-36: DIJK, IS. VAN E.A. - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat.
250909-995: DIJK, JANTINUS G. VAN EN DIJK-BERGSMA, PIA, VAN. - Het Geslacht Pierweyer. Van Degenstok tot heden.
101213-03: DIJK-VAN EERDEN, G.J. VAN (RED.). - Gribbel!
250909-242: DIJK, K. VAN. - Drenthe verandert.
250909-2519: DIJK, J.D.R. VAN EN FOORTHUIS, W.R. (RED.). - Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen.
17313-165: DIJK, ANETTE, VAN E.A. - Verloren toekomst. Niet gerealiseerd Noord-Nederland in de negentiende eeuw.
3417-171: DIJK, FRANCIS, VAN E.A. - Lokaal Palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000.
180912-122: DIJK, L. EN HAAN, I. DE. - Van lei tot computer. De geschiedenis van het onderwijs in Langweer.
250909-17: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
31518-42: DIJK, HANNEKE, VAN. - De eeuwige tuin. Beplanting op graven en begraafplaatsen.
250909-4124: DIJKEMA, LUKAS. - Hakken in het zand.
250909-4724: DIJKEN, E.D. E.A. - In alle staten. Vierhonderd jaar provinciaal bestuur van Overijssel.
281217-09: DIJKEN, MARTEN, VAN (VERTOALEN). - Grunneger Grimm.
250909-1944: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Vergees.
250909-1883: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Meer as lucht en wiend.
250909-1855: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
220512-22: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
18214-25: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Maank dook en zunschien weer.
261016-72: DIJKERS, A. - De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen.
251113-104: DIJKHUIS, A. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Midwolda. Gaat in tot Zijne poorten met Lof.
29917-05: DIJKHUIS, P. - Stad en platteland. Eene historische, psychologische en staatkundige beschouwing over de verhouding tusschen stad en platteland.
8618-56: DIJKHUIS, JAN. - Heino in oude ansichtkaarten.
250909-4468: DIJKHUIZEN-RIJNTIES, TOSCA. - Vrouwen en hun partners over PND. Behandeling, genezing en verwerking van een postnatale depressie.
250909-4932: DIJKSHOORN, WILLEMIEN E.A. (RED.). - Amsterdamse Grachtentuinen. Prinsengracht.
28513-02: DIJKSTRA, TIALDA E.A. - Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek 1834 - 1984 - 2009.
4914-26: DIJKSTRA, T.H. E.A. - 200 Jaar Openbaar Onderwijs Loppersum 1800-2006. 50 jaar Prinses Beatrixschool Loppersum.
4216-09: DIJKSTRA, J.P. E.A. - Werenfridus in het zicht. 125 jaar St. Werenfriduskerk en Werenfridusparochie te Workum.
250909-775: DIJKSTRA, HESTER (TEKST). - Tien jaar Olmenes. Een wingerd die vrucht draagt. 1994-2004.
9315-94: DIJKSTRA, J. - Van de Vos Reinaerde. Oet 't Middelned. vertoald in 'n Grönneger tongval.
250909-857: DIJKSTRA, WALING EN WINKLER, JOHAN. - Friesch Woordenboek en Friesche Naamlijst. Eerste deel en tweede deel.
181215-10: DIJKSTRA, FOKKELIEN. - Antilliaans kookboek.
250909-2049: DIJKSTRA-SMIT, E. E.A. - Een School met de Bijbel in Ezinge. 1875-2000; 125 jaar Christelijk Onderwijs. Van het oude kerkgebouw naar de Springplank."
8917-45: DIJKSTRA, ARJEN E.A. - Wiskunde als familiebedrijf. Menelaus Winsemius' lijkrede op Adriaan Metius (1671-1635).
250909-2021: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten ien t Westerketiers.
250909-2022: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten in t Oldambsters.
140110-1: DIJKSTRA, M. - Coevorder brievenpost.
31518-13: DIJKSTRA, G.J. - Christelijk Onderwijs in Niezijl 1896-1996. Ziet de kinderen zijn een erfdeel des Heeren.
261115-17: DIJKSTRA, JOKE EN AKKERMAN, HILDE. - Groningen Hoofdstation Centraal.
9315-46: DIJKSTRA, A.W. EN HUISMAN, K. - Neo-gotische kerken in Friesland. Rooms Katholieke kerk, Sint Nicolaasga.
3417-208: DIJKSTRA, HENK H. EN SCHOL, TEUNIS. - Terschelling toen en nu.
25616-01: DIJKSTRA, HARM E.A. - De Oogst. Een verzaomeling Drèeentse verzen.
19913-119: DIJKSTRA, LINDA. - Neogotische kerken in Friesland. Rooms katholieke kerk Sint Nicolaasga.
31518-02: DIJKSTRA, G.J. E.A. - Gemeente Beilen, zoals 't west hef.
251016-102: DIJKSTRA, BERT EN OLDENHUIS, JAN F. - Tijdelijk volk rond het eeuwige woord. 150 jaar Gereformeerde Kerk Baflo.
19618-43: DIJKSTRA, EELKE. - Fryske Hynder. De geschiedenis van het Friese paard.
18214-26: DIJKSTRA, JELTE EN RIETEMA, JAKOB. - Braiven van twij Jannen. Jan Spoantje op Pollerklap en Jan Knooihoezen bie Olwierster Looptiel.
19118-54: DIJKZEUL, LIENEKE. - De stille zonde.
25618-50: DIJXHOORN, O.H.J. - My Story.
3417-76: DIK, HARM GEERT EN DOORNBOS, HARM. - Termunten in oude ansichten.
220310-18: DIK, W. (INLEIDING). - Opening nieuw hoofdkantoor Koninklijke PTT Nederland NV Groningen.
251113-21: DIK, HENK. - Heimwee van later. Drenthe in aquarel en gedicht.
26718-25: DIK, J. - Uit de geschiedenis van Appingedam. De oude hoofdplaats van Fivelingo.
3417-127: DIKEMA, F.M. - Aan Sint Maartenstoren bij Groningen
250909-1268: DILLEN, J.G. VAN. - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad.
31317-29: DILLMONT, THÉRÈSE, DE. - Encyklopaedie der weiblichen handarbeiten.
250909-2669: DIMMENDAAL, GEERTJE. (SAMENSTELLING). - Groningen ingericht. 125 Jaar residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Groningen.
10718-13: DINAS, BEATE. - Economy of the sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor.
10918-07: DINGJAN, OMKAR EN KRANENBURG, DIVYAM. - Je eigen-wijze weg. Heel het innerlijke kind.
11113-31: DINKELAAR, MARIA, VAN (RED.). - Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... Sprookjes voor jonge kinderen.
51015-176: DIRKS, HANS. - Brauchtum im Oldenburger Land. Ostern, Pfingsten, Sonnewendfeier, Erntefest, Weihnachten bis Dreikönigstag, Hochzeit, Hausbau und Richtfest.
20713-25: DIRKZWAGER, J.M. - Dr. B.J. Tideman 1834-1883. Grondlegger van de moderne scheepsbouw in Nederland.
26917-96: DIS, D.P. VAN. - Bedum in oude ansichten deel 1.
250909-4292: DIS, ADRIAAN VAN - Dubbelliefde.
10417-10: DIS, D.P. VAN. - Bedum in oude ansichten.
250909-3346: DISNEY, ROSEMARY. - The splendid art of decorating eggs.
281117-10: DISSEL, A.. VAN. - Moscowa. Geschiedenis van de gemeentelijke begraafplaats in Arnhem.
051010-21: DITTRICH, Z.R. - Uitgestelde bevrijding. Volkeren van oostelijk Europa na de Tweede Wereldoorlog.
26917-201: DITZHUYZEN, REINHILDIS, VAN. - Gloppengids van Vlieland.
16813-05: DIXON, BARBARA E.A. - Het kookhandboek. Meer dan 200 eenvoudige maar inspirerende recepten voor iedereen.
250909-5328: DJIAN, PHILIPPE. - De witte madonna.
15617-30: DOBRACZYNSKI, JAN. - Hij is als de zee.
250909-152: DOCKUM, H.C. VAN. - Van nieuwjaarsmorgen tot oudejaarsavond in Drenthe.
250909-396: DOCKUM, H.C. VAN. - Willem Emmens.
250909-246: DOCKUM, H.C. VAN. - Over, uit en om de Provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden.
081209-5: BAREFOOT DOCTOR. - Handboek voor helden. Een spirituele gids om rijk en beroemd te worden.
26917-202: DOEDENS, ANNE EN HOUTER, JAN. - Gedachtenisse van d'Engelsche Furie op de Vliestroom, en der Schellingh.
051010-35: DOEDENS, LAMMERT. - Vier mei herdenken en vijf mei vieren in de stad Groningen.
4914-02: DOEDENS, H. - De Nietapster school 1878-heden. Geschiedenis van een dorpsschool.
270909-172: DOEDENS, H. - De historie van de Meerweg.
19615-206: DOEDENS, ALBERT. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vice versa.
10918-47: DOEDENS, ALBERT. - Albert Steenbergen. Door het kleine bekoord.
231011-79: DOEDENS, D.W. - Vaarver Naarsien + ’t Veulbelovend kroost van Naarsien.
250909-1032: DOEGLAS, H.M.G. - Genealogie familie Doeglas.
31115-09: DOESER, LINDA. - De keuken van Italië.
250909-2921: DOHLE, THEO. - Het gezicht van Groningen.
10718-08: DOHMEN, JOEP EN BAARS, JAN (RED.). - De kunst van het ouder worden. De grote filosofen over ouderdom.
15617-46: DOHRN-VAN ROSSUM, GERHARD. - Die Geschichte der Stunde. Uhren und moderne Zeitordnungen.
150912-02: DOLK, W. - Leeuwarden in oude ansichten.
260312-129: DOLK, W. - Leeuwarder straatnamen.
17418-11: DÖLL, MICHAELA - Het Antioxidantenwonder.
250909-3788: DOLMAN, MARGREET. - Buk nog een keer. Een vrouw klapt uit haar leven.
250909-1638: DOMINICUS, F.C. - Het ontslag van Wilhem Adriaen van der Stel.
12714-45: DON, PETER. - Voorne-Putten. De Nederlandse Monumenten van geschiedenis en kunst.
290413-30: DON, J. - Kampen in oude ansichten.
10317-17: DONALDSON, STEPHEN. - Mordants nood. Deel 1. De spiegel van haar dromen.
16913-18: DONGALA, EMMANUEL. - Johny, valse hond.
080310-39: DONGALA, EMMANUEL. - Het vergeten kind.
27117-13: DONGCHU, HU. - The way of the virtuous. The influence of art and philosophy on Chinese garden design.
10417-26: DONGELMANS, MARTEN-JAN. - Zonden van de kerk.
17218-14: DONGEN, AD, VAN. - Hoogkerk veranderd gezicht 1900 - 1982.
150411-43: DONGEN, AD, VAN EN DIJKEMA, JAN. - Bedum door de jaren heen.
250909-2735: DONGEN, AD, VAN E.A. - Sport en spel in Groningen 1926-1986.
51015-94: DONGEN, AD, VAN. - Hefshuizen veranderd gezicht 1900-1982.
22117-99: DONGEN, AD VAN. - Nostalgisch gezicht Winsum e.o. Elf dorpen in het verleden.
121111-42: DONGEN-VAN LAWICK, KARIN, VAN. - Pastorietuinen in Nederland.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
250909-3174: OOST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Oost-Dongeradeel.
140910-29: DONKEL, HAN. - Het praktische bonsaiboek.
250909-3170: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE. - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
17418-05: O'DONNELL, KEN. - Raja Yoga. New beginnings.
9315-192: DONRAADT, W. CHR. - Zij waren er bij. Eilanders op de walvisvaart.
250909-4964: DONSELAAR, N. - Het Gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
250909-3360: DONY, FRANS (RED.). - Elseviers Antiek Jaarboek 1982-83.
23715-02: DOOIJES, DICK. - Sjoerd H. de Roos zoals ik mij hem herinner.
121009-66: DOOLAARD, P.G. (RED.). - Tot tijd en wijle? 1887-1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
11114-55: DOOREN, G. VAN. - En wij zijn ontkomen! Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd. Deel I en II.
31518-05: DOORMAN, MAARTEN. - Rousseau en ik. Over de erfzonde van de authenciteit.
250909-730: DOORMAN, MAARTEN EN VISSER, WILLEM (SAMENSTELLERS). - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
19618-24: DOORN, P. (SCHRIJVER VOORWOORD). - 100 jaar Christelijk Onderwijs in 't Zandt. De Wegwijzer.
250909-5180: DOORN, J. VAN EN KNOOK, J. - Klundert, Moerdijk, zoals het was…..
31115-40: DOORN, ANDRIES, VAN. - Drie balladen.
27115-34: DOORN, TH.H. VAN. - Terminologie van riviervissers in Nederland.
17918-14: DOORN, J.A.A. VAN. EN HENDRIX, W.J. - Het Nederlands/Indonesisch conflict. Ontsporing van geweld.
28818-03: DOORNBOS, W.G. EN VEENSTRA, F.M. - 25. Doopsgezinde bewonerslijsten van de stad Groningen 1634-1798.
28818-07: DOORNBOS, W.G. EN KUIKEN, D.F. - 1. De burgervaandelen van de stad Groningen. Een bevolkingslijst uit 1659.
28818-11: DOORNBOS, W.G. EN ELEMA, P.J.C. - 14. Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731.
28818-08: DOORNBOS, W.G. - 2. Groninger repertorium van familiewapens. Familiewapens aanwezig in de archieven van de provincie Groningen vanaf 1300 tot 1900.
250909-1016: DOORNBOS, W.G. (INLEIDING VAN J. DE HAAN) - Leerlingenlijst Latijnse school (later het stedelijk gymnasium) van de stad Groningen 1771-1890.
13318-22: DOORNBOS, W.G. - Parenteel Sap. Een schippers- en handelsfamilie uit de Veenkoloniën in de achttiende eeuw.
250909-1060: DOORNBOS, W.G. - Zestiende-eeuwse bevolkingslijsten van de stad Groningen, 1580 ? 1594.
250909-1061: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - Scheepsverkopingen 1572 ? 1629.
250909-1065: DOORNBOS, W.G. - 57. Landgebruikers en -eigenaren van de groninger stadshamrikken. Ca. 1455-1832.
250909-1088: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C. - Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731.
250909-1089: DOORNBOS, W.G. - Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1806. Admissies.
250909-1090: DOORNBOS, W.G. - Bibliografie van genealogische handschiften in de provincie Groningen
250909-1102: DOORNBOS, W.G. - Wijntappers van destad Groningen.
250909-938: DOORNBOS, W.G. - Rooms-Katholieke bewonerslijsten van de stad Groningen 1665 ?1688.
250909-1004: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C., KUIKEN, D.F. - Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594-1660.
250909-1026: DOORNBOS, W.G. (INLEIDINGEN VAN R.H. ALMA EN R.F.J. PAPING). - Bewonerslijsten van de stad Appingedam ca. 1480/1490 ? 1811.
250909-1027: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C., HARTOG, H.J.E., KUIKEN, D.F., LEY, R. VAN DER. - Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1673 – 1700.
250909-1029: DOORNBOS, W.G. - Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1803.
250909-1045: DOORNBOS, W.G., KUIKEN, D.F. - Burgerboek stad Appingedam, 1619 – 1808.
250909-1048: DOORNBOS, W.G., VELDHUIS, A. - Register op het Lidmatenboek van de gereformeerde kerk van de stad Groningen 1594 ? 1660.
250909-1049: DOORNBOS, W.G. - 12.Genealogische bibliografie v.d. prov. Groningen.
250909-1056: DOORNBOS, W.G., HARTOG, H. - Bewonerslijst van de stad Groningen 1710.
250909-1058: DOORNBOS, W.G. - Groninger repertorium van familiewapens 1300-1900.
28818-14: DOORNBOS, W.G. EN HARTOG, H.J.E. - 11. Bewonerslijst van de stad Groningen 1710.
28818-04: DOORNBOS, W.G EN KUIKEN, D.F. - 16. Scheepsverkopingen 1572-1692.
19615-43: DOORNBOS, HARM. - Kent u ze nog... de Wagenborgers.
250909-1823: DOORNBOS, LAMBERTUS. - Pelzyrstukken.
22718-14: DOORNBOS, J. - Dagboek van een chauffeur.
250909-963: DOORNBOS, W.G. - Index op de gilderol van de grootschippers van de stad Groningen.
28818-02: DOORNBOS, W.G. - 17. Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810 deel I.
51015-95: DOORNBOS, H. EN FIJTER, G. DE. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen.
28818-09: DOORNBOS, W.G. E.A. - 30. Voogdijaanstellingen in de stad Groningen 1673-1700.
28818-13: DOORNBOS, W.G. E.A. - 28,Lidmatenboek van de gereformeerde Kerk van de stad Groningen 1594-1660
17918-10: DOORNBOS, W.G. EN KUIKEN, D.F. - Gildrechtboek van de stad Groningen 1434-1710.
16118-30: DORGELO, WILLEM JAN. - Albertus Anthoni Hinsz, Orgelmaker 1704-1785.
151211-04: DORRESTEIN, RENATE. - Het duister dat ons scheidt.
130912-15: DORRESTEIN, RENATE. - Zolang er leven is.
250909-4159: DORRESTEIN, RENATE. - Verborgen gebreken.
250909-4597: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Op de Heide.
250909-4598: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. In het duin.
250909-4599: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Aan de rivier.
171116-20: DORT, ERIK, VAN. - Uilskuikens in de Koningslaagte.
250909-5484: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

9/18