Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-3981: BOUWMAN, C.B. - De Spaniels.
231020-57: BOUWMAN, JAAP. - Verdwenen plekjes... Ameland 1945-1980.
250909-3622: BOUWSTRA, WIEBREN (SCHRIJVER VOORWOORD). - Koppergalerij. District De Groote Veenen (v/h district Drenthe en district Zwolle).
250909-1087: BOVEN, M.W. VAN. - Protocol Draper, een notarisprotocol uit de zeventiende eeuw.
28415-15: BOWER, TOM. - Nazi Goud. De sinistere bankgeheimen van Zwitserland.
21120-07: BOWMAN, MARTIN. - Terugblik op D-day. Ooggetuigen vertellen.
11019-55: BOWYER, MICHAEL J.F. - The Battle of Britain. 50 years on.
18619-50: BOWYER, CHAZ. - Supermarine Spitfire.
18619-51: BOWYER, CHRIS. - The Encyclopedia of British Military Aircraft.
250909-3476: BOYENS, PIET EN MARQUENIE, GILLES. - Frits van den Berghe Retroperspectieve 1883-1939.
221119-06: BOYNE, JOHN. - Noah Barleywater gaat ervandoor.
18818-03: BRAAKE, G. TER. - Drentse Havezaten. Van Huis te Anssen tot Huize Westrup.
151212-16: BRAAKSMA, ANDRÉ. - Tennispark De Bontekoe 1888-1973-1998.
181119-14: BRAAM, ELISABETH, VAN EN ELZENGA, EELCO. - Koninklijk gekleed. Wilhelmina 1880-1962.
6519-50: BRAASEM, W.A. - 's-Gravenhage in de fraaiste gesigten.
231020-23: BRAASEM, W.A. - Jonkers tussen stad en wad. De Groningse borgen en haar bewoners.
22318-40: BRAASEM, W.A. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - Hoornse herinneringen. Van dingen die voorbij zijn in een oud Zuiderzeestadje.
29917-60: BRABER, COR, VAN DEN. - Amersfoortse monumenten. Rondgang door een oude stad.
18415-02: BRADLEY, MARION ZIMMER. - Doodslicht. Derde boek Licht-tretralogie
71220-24: BRADLEY, MARION. - Vrouwe van Avalon.
61115-03: BRAIMBRIDGE, SOPHIE EN GYNN, JO. - De complete keuken van Italië.
21421-12: BRAKE, WIM, TE. - Welkom terug. Een boek over fotografie en belangrijker zaken.
18120-47: BRAKEL, J.P. VAN. - Katwijkse knip-sels. Grepen uit de geschiedenis en volksleven van de beide Katwijken.
18120-48: BRAKEL, J.P. VAN. - Katwijk intachtig. De Katwijken rond 1880 in kaart en beeld.
250909-4025: BRAKMAN, WILLEM. - De gehoorzame dode.
250909-4200: BRAKMAN, WILLEM. - Debielen en demonen.
12719-01: BRAND, H. - Die lange morgen in mei. 10 mei 1940.
250909-4649: BRAND, HANS EN BRAND, JAN. (RED.). - Het Utrechts landschap. Natuurlijk hart van Nederland.
011110-29: BRAND, W. - Eindhoven. Sociografie van de lichtstad.
231011-06: BRAND, ANTON EN MULLER, GEORGE. - Hoek van Ameland. De geschiedenis van een plek, een huis en zijn bewoners.
16720-04: BRANDEN,. L. VAN DEN. - Het streven naar verheerlijking, zuivering en opbouw van het Nederlands in de 16de eeuw.
250909-5791: BRANDENBURG, H.J. E.A. - Vijftig jaar Kapiteinsvereniging 1943-1993.
141210-01: BRANDS, NEELTJE E.A. (RED.). - Anton Koch herinnerd 1923-1990. Een vriendenboekje.
22318-25: BRANDTS BUYS, L. E.A. - Oude luister van het Groningerland.
15621-23: BRANTJES, PIETER E,A, - Kaatje. De redding, de renovatie en het gebruik van een historisch oefenscheepje.
250909-4082: BRASSINGA, ANNEKE. - Hapschaar.
020911-36: BRAY, LYS, DE. - Ouderwetse bloemen en planten. Kweekadviezen, eigenschappen en platencombinaties.
5520-03: BRAZIER, DAVID. - Het nieuwe Boeddhisme. Suggesties voor een andere leefwijze.
300311-23: BREITBARTH, PEGGIE. - 75 jaar kledingindustrie in Oost Nederland.
301018-14: BREMER, JAN T. - Roeiredders aan het Marsdiep 1824-1923.
121118-55: BREMER, G.J. - Hora Est. Proefschriften van huisartsen 1900-1995.
21018-28: BREMER, J.T. EN DEUGD, L.R. - Een eerlijk zeemansgraf. 19e en 20e eeuwse grafzerken van zeeredders op de oude begraafplaats van Huisduinen/Den Helder.
201120-01: BREMER, JAN P. E.A. - Boermer Boln. Burumers met een bijnaam en andere verhalen.
250909-3834: BRENDEL, ALFRED. - The veil of order. Conversations with Martin Meyer.
250909-5433: BRENNER, Y.S. - Verboden land.
270909-169: BRENNINKMEIJER, H.D. - Brieven uit Drenthe.
050219-25: BRENTJENS, YVONNE. - Rechte stoelen, rechtschapen burgers. Wonen volgens 't Binnenhuis (1900-1929).
250909-3752: BRESLIN, HERBERT EN MIDGETTE, ANNE. - The King & I. The uncensored tale of Luciano Pavarotti?s rise to fame by his manager, friend, and sometime adversery.
281217-22: BREUGEL, AUG. VAN. - Brabantse mutsen uit grootmoeders tijd.
150411-41: BREUKELEN, J.A. VAN E.A. - Van Zwet naar Sikkel. 24 Jaar Fivelcollege.
130213-28: BREUKELEN, R. VAN. - Het Centrum tussen kromstaf en publiek schandaal 1884-1932. Een perskwestie in het centrum des lands met aanzienlijke verliezen en verliezers.
090117-10: BREUKER, PH. H. E.A. - Obe Postma (1868-1963).
9517-29: BREUKINK-PEEZE, H.M.A. E.A (RED.). - Kostuum. Verzamelingen in beweging 1995. Twaalf studiesover kostuumverzamelingen in Nederland & Inventarisatie van het kostbezit in Nederlandse openbare collecties.
161110-72: BREWER, E. COBHAM. - The Dictionary of Phrase and Fable.
17817-18: BREWSTER, BERNICE E.A. - De grote encyclopedie van de fascinerende koi.
161110-66: BREYER, SIEGFRIED. - Schlachtschiffe und Schlachtkreuzer 1905-1970. Die geschichtliche Entwicklung des Grosskampfschiffs.
191113-31: BRICKER, CHARLES. - De glorie van de cartografie. Een geïllustreerd overzicht van kaarten en kaartmakers.
6519-23: O'BRIEN, WILLIAM V. (VOORWOORD). - The art of Yankel Ginzburg.
16315-06: BRIL, MARTIN. - De kleine keizer. Verslag van een passie.
250909-1128: BRINE, LINDESEY. - The ancient earthworks and temples of the American Indians.
18219-10: BRINK, HENDRIK LAMMERT EN STEENHUIZEN, JOHANNES WILLEM. - Voltooid verleden. De geschiedenis van de Bijzondere Neutrale ULO-school te Siddeburen 1921-1955.
250909-4859: BRINK, TON, VAN DEN E.A. - Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de voetbalvereniging ELI te Lieshout.
211120-01: BRINK, GEERTJE E.A. - Schijn bedriegt. Duits vliegveld bij Peest: dure mislukking voor vriend en vijand.
270909-244: BRINK, HENK, VAN DEN (EINDRED.). - Van Rottum tot Reest. Natuurgebieden in Groningen en Drenthe.
18219-11: BRINK-ZANDSTRA, F.E. E.A. - Beeldende geschiedenis. Fotoboek van de dorpen Scharmer-Harkstede e.o.
61115-43: BRINK, G.E. - Handboek snoeien.
250909-4790: BRINK, H.W. VAN DEN. - Veluwe, speeltuin van Nederland?
150610-43: BRINKGREVE, ANNET E.A. - Lustrumboek 1986. Ter gelegenheid van het achtste lustrum van het Sint Maartenscollege Haren MMS Sint Walburg 1946 - 1986.
281219-09: BRINKHOFF, J. - Nijmegen in vertellingen.
251019-21: BRINKMAN, E.F.W. - Muntendam en de Muntendammers.
21120-13: BRINKS, MONIQUE (VOORWOORD) E.A. - Bevrijd! Kleine grote herinneringen aan de bevrijding.
111116-40: BROECK, WALTER VAN DEN. - Terug naar Walden.
111116-39: BROECK, WALTER VAN DEN. - Brief aan Boudewijn.
15518-31: BROEK, JAN, VAN DEN. - Een kronkelend verhaal. Nieuw licht op de oude Hunze.
10119-36: BROEK, RENÉ, VAN DEN. - René van den Broek. Atelier reflections.
10918-31: BROEK, NINA, VAN DEN. - Bedreigd verleden.
16516-35: BROEK, J.M.M. VAN DEN. - De bodem van Limburg. Toelichting bij blad 9 van de bodemkaart van Nederland.
12316-73: BROEK, JAN, VAN DEN E.A. - 375 jaar Hoogezand en Sappemeer.
24521-23: BROEKEMA, FEMIA. - Kunst in Stad. Een wandeling langs 34 kunstwerken in het centrum van Groningen.
23320-14: BROEKEMA, B.H. - De Olle Vrijgezel. Bekroond toneelspul ien drei bedrieven. Veur 6 heren en 3 doames.
23320-13: BROEKEMA, B.H. - Op Brongersheerd. Toneelspul in 3 bedrieven veur 5 doames, 4 heren.
23320-12: BROEKEMA, B.H. - Om 't wicht van de brandmeester. Toneelspul in drei bedrieven.
020320-26: BROEKEMA, B.H. - Koos. Een verhaal uit het Groninger dorpsleven.
250909-3498: BROEKHUIS, TON EN BOETZE, WIM. - Staat hier ergens een beeld? Kunst in een veranderend landschap.
3721-23: BROEKHUIZEN, ANNETTE (RED.). - Stinzenplanten in Noordwest-Groningen. Borgbloumkes in en rond Domies Toen in Pieterburen.
250909-2977: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Van boerenerf tot bibliotheek. Historisch, bouwhistorisch, en archeologisch onderzoek van het voormalig Wolters-Noordhoff-Complex te Groningen.
250909-3039: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Kattendiep Deurgraven. Historisch-archeologisch onderzoek aan de noordzijde van het Gedempte Kattendiep te Groningen.
15914-52: BROEKHUIZEN, P.H. E.A. (RED.). - Oudheden onder De Hunze. Archeologisch en historisch onderzoek naar een steenhuis en een boerderij onder een Groninger nieuwbouwwijk.
20919-40: BROERSMA, ROUKE EN NIEUWENHUIS, ADRIAAN. - Zoveel Vogels Zoveel Zinnen.
101117-25: BROERSMA, DANIËL. - Het wonderland achter de horizon. Groninger regionaal besef in nationaal verband 1903-1963.
250909-851: BROERSMA, MARCEL. - Beschaafde vooruitgang. De wereld van de Leeuwarder Courant 1752-2002.
15815-26: BROERSMA, FRANS P. EN MULDER, HENRIËTTE A. (RED.). - Galerie Wiek XX - XX jaar 1977-1997. Met een knipoog naar de werkelijkheid.
26319-42: BROESHART, A.C. EN HAAS, H. DE. - De brand moet uit. 100 jaar beroepsbrandweer in 's-Gravenhage.
250909-5031: BROK, C.J.M. - De verhouding openbaar - bijzonder onderwijs in Breda gedurende de negentiende eeuw.
181119-59: BROK, HAR. - Stinkend-juffertje en duivelskruid. Volksnamen van planten.
22115-29: BROK, HAR. - Enkele bloemnamen in de Nederlandse dialekten. Etnobotanische nomenclatuur in het Nederlands taalgebied.
191113-15: BROLSMA, ULKE. - Ioana. Ferhalen.
250909-820: BROLSMA, LIUWE. - Stoarm oer Fryslan.
5116-04: BROLSMA, R. E.A. - Fryske sketsen fen underskate skriuwers.
14520-13: BROLSMA, R. - Het oudland.
14520-14: BROLSMA, R. - Menschen tussen Wad en wouden.
4321-06: BRONGERS, G.A. EN DULL VAN BACKENHAGEN, A.B. (RED.). - Noord-Nederlandse Heraldiek. Familiewapens Drenthe Friesland Groningen.
2919-22: BRONGERS, E.H. - Opmars naar Rotterdam deel 1, 2, 3.
250909-4622: BRONGERS, J.A. (RED.). - Archeologie en geschiedenis van een bouwplaats in Amersfoort. Opstellen uitgegeven ter gelegenheid van de opening, op dinsdag 28 juni 1988, van het nieuwe gebouw voor de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te Amersfoort.
51119-13: BRONGERS, G.A. EN MAAR, A.J. VAN. - Middelstum in oude ansichten deel 2.
16321-18: BRONGERS, G.A. EN OUDMAN, J. - Warffum in oude ansichten.
12316-74: BRONGERS, G.A. E.A. - Middelstum in oude ansichten deel 1.
28514-106: BRONSEMA, JACOB. - Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp en Spijk in oude ansichten.
20919-01: BROOD, P. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Rolde.
250909-2189: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2192: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1994.
250909-2195: BROOD, P. E.A. (RED.). - Gronings Historisch Jaarboek 1995.
250909-2130: BROOD, PAUL EN STEGE, MARTIEN (SAMENSTELLERS). - Waterboek. En ze willen nog meer regen hebben...
121111-26: BROOD, P. E.A. (HOOFDRED.). - Nieuwe Groninger Encyclopedie.
24521-17: BROOD, PAUL E.A. - Ach lieve tijd. 400 jaar Veenkolonien.
22117-91: BROOD, PAUL E.A. (RED.). - 350 jaar Veendam en Wildervank.
14120-19: BROOD, P. (EINDRED.). - Van Beeldenstorm tot Reductie van Groningen.
4620-18: BROOD, P. EN SCHUT E. (RED.). - Eene zeer twistzieke natie. Aspecten van de geschiedenis van de joodse gemeenschap in Winschoten.
6220-39: BROOKS, TERRY. - Het erfgoed van Shannara. De druide van Shannara.
6220-40: BROOKS, TERRY. - Het erfgoed van Shannara. De nazaten van Shannara.
8319-06: BROOKS, TERRY. - Genesis of Shannara. The Gypsy Morph.
221119-21: BROOKS, TERRY. - Ridder van het Woord. Krachten van het kwaad deel 2.
141117-37: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel IV stad Groningen/Gorecht.
19721-23: BROUWER, WARMOLT. - Het A-Kwartier. onze buurt. Een Groninger stadsdeel in vogelvlucht.
8713-08: BROUWER, GERBEN. - Preludium. Geastlike lieten.
71220-06: BROUWER, FRE. - Wat blift. Sonnetten Sonnettenkranzen Roamsonnetten.
19118-04: BROUWER, YOKA. - NLP en gezondheid.
26917-25: BROUWER, P. EN EEKHOFF W. - Nasporingen betrekkelijk de geschiedenis de voormalige Middelzee in Friesland.
25219-37: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I Hunsingo.
25219-38: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel V Fivelingo.
8713-07: BROUWER, GERBEN. - Ljochte nachten.
250909-2781: BROUWER, HARRY. - Vooran over Ebbingenpoorten brugge. Bewoningsgeschiedenis 1621-2003.
250909-5782: BROUWER, ADRIAAN E.A. - Strijdend ten aanval. 30 jaar 323 squadron.
090117-07: BROUWER, J.H. - Encyclopedie van Friesland.
22117-92: BROUWER, FOP I. - Zwerven door Groningen. Het land van wierden en heerden.
30313-01: BROUWER, J.H., WADMAN, ANNE EN SIERKSMA, FOKKE. - Oer Obe Postma.
11121-23: BROUWER, FOP I. EN DIEPERINK, J. (SAMENSTELLERS). - Boom en struik in Groningerland.
260312-127: BROUWER, H. - Waalke van Borssum Waalkes (1816-1866) en syn oersetting fan it evangeelje fan Markus.
081209-19: BROUWER, WARMOLT. - Van boerenkluft tot stadskwartier. Duizend jaar rond de A.
5520-39: BROUWER, JAAP E.A. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I t/m V.
180912-120: BROUWER, P.O. E.A - Zie noord-oost Friesland.
11121-15: BROUWER, WARMOLT. - Geschiedenis binnen loopafstand. Cultuurhistorische schetsen van het A-Kwartier.
10819-17: BROUWERS, MARJAN. - Van meester tot master. 220 jaar Hanzehogeschool, Groningen.
71213-83: BROUWERS, Y. E.A. (RED.). - Genealogysk jierboekje 1982.
08012013-22: BROUWERS, RUUD E.A. - Architectuur in Nederland.
090611-43: BROWN, LESTER R. - Eco-economy. Builing an economy for the earth.
2719-35: BROWN, MALCOLM. - Spitfire summer. When Britain stood alone.
280412-04: BROWN, DALE M. - Desserts nieuwe stijl.
311019-01: BROWN, RITA MAE. - Onecht kind. De autobiografie van Rita Mae Brown.
16115-46: BROWN, KENNETH A. - Cycles of Rock and Water. Upheaval at the Pacific Edge.
250909-495: BROWNMILLER, SUSAN. - Waverly Place.
9517-16: BRUGGEMAN, MARTINE. - Ruimtelijke kantklosontwerpen.
2517-08: BRUGGEMAN, MARTINE. - Creatieve kantklosontwerpen.
311017-29: BRUGGEN, H. VAN DER E.A. (RED.). - Spiegel van Roermond 2004. Jaarboek voor Roermond.
250909-2830: BRUGGENCATE, CAROLIEN, TEN E.A. (RED.). - We blijven zingen... 125 jaar Toonkunstkoor Bekker Groningen 1977-2002.
24521-25: BRUGMANS, H. EN LOOSJES, A. - Amsterdam in beeld.
250909-3051: BRUGMANS, I.J. (RED.) - J.B. Wolters 1836-1961. Honderd vijfentwintig jaren Arbeid op het onderwijsterrein
4119-08: BRUGMANS, I.J. - Stapvoets voorwaarts. Sociale geschiedenis van Nederland in de negentiende eeuw.
250909-2463: BRUIJN, J. DE. - Historia Agriculturae XIV. Plakkaten van stad en lande. Overzicht van de Groningse rechtsvoorschriften in de periode 1594-1795.
250909-993: BRUIJN, T.M. DE. - Eindelijk duidelijkheid..... of nog niet ? De genealogie van de familie de Bruijn deel II.
250909-4653: BRUIJN, MARTIN, DE E.A. (RED.). - VOAB 1929-1979. Een voetbalgeschiedenis van Goirle. Portret van een voetbalvereniging.
250909-4787: BRUIJN, COR. - Ons Hilversum. Hoe het ontstond, hoe het groeide
16720-45: BRUIJNS, JIM. - Met veele voorregten begunstigd. Wandeling door de geschiedenis van Kortgene.
19615-39: BRUIN-LOONSTRA, I. EN KLATTER, F. - 80 jaar Arbeiders Muziekvereniging Opwaarts 1922-2002.
261016-70: BRUIN, JAN, DE. - Het Indische spoor in oorlogstijd. De spoor- en tramwegmaatschappijen in Nederlands-Indië in de vuurlinie, 1873-1949.
20420-49: BRUIN, M.P. DE EN KANNEGIETER, TINA. - Zeeland bij gaslicht.
250909-4627: BRUIN, HANS, DE. - Ons Spoor 1915-1990.
250909-4233: BRUIN, DIK DE. - Witte Bonen in Tomatensaus.
250909-5817: BRUIN, M.P. DE. - Aan de rede. Zeeland aan de waterkant.
250909-5792: BRUIN, ARIE, DE E.A. - Een immense vogel gelijk. Het eerste gemotoriseerde vliegtuig boven Nederland.
250909-3468: BRUIN, L.H., DE E.A. - Hedendaagse kunst in Friese kerken.
18818-50: BRUIN, ROB, DE E.A. - Illusies en incidenten. De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940.
250909-4485: BRUINE, J.C. DE. - Herman Venema. Een Nederlandse theoloog in de tijd der verlichting.
21421-23: BRUINENBERG, HENK. - Duizend jaar Steenwijk.
231011-23: BRUINENBERG, JITSKE E.A. - De mooiste verhalen van 25 jaar Glimmer?lei. Glimmer?lei, dorpskrant voor Glimmen en omegeving 1982-2007.
250909-3879: BRUINS, EUGENE. - Terrarium Encyclopedie.
250909-3548: BRUINS, EBELINA. - Drenthe in beelden.
150311-154: BRUINS, EBELINA. - Kringels in de rogge.
10918-32: BRUINS, L.H. (BEWERKING). - Claveboeck van Johan Tiassens.
11220-12: BRUINS OVING JR., JENSEMA, H. EN WACHTERS, J. - Gedenkboek II der Gron. Cricket- en voetbalvereen. Be Quick 1927-1937.
10918-57: BRUINSMA, VITUS. - Paddestoelen. Beschrijving en afbeelding van de meest veelvuldig voorkomende paddestoelen, eetbare en vergiftige.
260211-09: BRUINTJES, GEERT. - Socialisme in Groningen 1881-1894.
250909-4061: BRULEZ, RAYMOND. - Mijn woningen. Boek één & twee.
10215-02: BRUMMEL, L. E.A. (RED.). - Opstellen door vrienden en collega's aangeboden aan Dr. F.K.H. Kossmann. Ter gelegenheid van zijn vijf en zestigste verjaardag en van zijn afscheid als Bibliothecaris der Gemeente Rotterdam.
260312-31: BRUNING, J.R. - Vlagtwedde.
12316-78: BRUNINK, G.J. - De St. Willibrordus Oude Pekela. Geschiedenis en restauratie.
301119-09: BRUSSELMANS, HERMAN. - De kus in de nacht.
281219-46: BRUSSELMANS, HERMAN. - Mank.
281219-47: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ex-schrijver.
14120-46: BRUSSELMANS, HERMAN. - Een dag in Gent.
281219-44: BRUSSELMANS, HERMAN. - Heilige schrik.
281219-45: BRUSSELMANS, HERMAN. - Zul je mij altijd graag zien?
221119-17: BRUSSELMANS, HERMAN. - Ik ben rijk en beroemd en ik heb nekpijn.
24720-36: BRUSSELMANS, HERMAN. - De perfecte koppijn.
1619-36: BRYANT, KATE. - Tuinbloemen encyclopedie. Planten kiezen, handige tips, beschrijvingen, teeltaanwijzingen.
20420-09: BÜCH, BOUDEWIJN. - De kleine blonde dood.
271118-11: BUCH, BOUDEWIJN. - Eenzaam. Eilanden, tweede deel.
250909-4091: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het Dolhuis.
12714-42: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het bedrog.
20420-10: BÜCH, BOUDEWIJN. - Het geheim van Eberwein.
020911-28: BUCK, ALEX AND VOGT, MATTHIAS (ED.). - Michael Graves.
9615-37: BUCZACKI, STEFAN. - Het sappigste kleinfruit.
281119-32: BUCZACKI, STEFAN. - De mooiste sierheesters.
250909-2176: BUEKEMA, G.F. E.A. - Jaarboek Groningen 1973
22117-93: BUEVING, ALI E.A. - De Middagster 10 jaar. Zo was
20817-20: BUFFETAUT, ERIC. - Cuvier. Bedenker van de catastrofetheorie.
250909-5080: BUIJKS, HENK E.A. - Oss, een stad.
250909-823: BUIJTENEN, M.P. VAN. - Hindeloopen Friesland’s elfde stede.
3417-124: BUIST, H.J., BAAN, J. VAN DER EN BOER, JAN. - Het vijf-en-zeventigjarig bestaan van de Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Groningen 1861 - 1936.
250909-2819: BUIST, M.G. - Drieluik. De Openbare Leeszaal en Bibliotheek te Groningen onder een bibliothecaris, een directrice en een directeur.
250909-377: BUIST, GIRBE. - Balloo, het mag mij nog heugen.
22117-94: BUIST, H. EN KROL, F. - Jubileumuitgave Omlandia 1951-1991.
16118-38: BUITELAAR, MARJO. - Vasten en feesten in Marokko. Hoe vrouwen ramadan vieren.
130420-12: BUITENRUST HEDDEMA, F. - De lape koer fen Gabe Skroor.
250909-1407: BUITENWEG, HEIN EN KROLS, WILLEM. - Wat wij in ons hart sloten.
23320-15: BUITENWERF, J. EN KREMER, JAC. - De oom oet Kanada. Bliedspul in drei bedrieven. 4 heeren, 5 dames.
19118-20: BUITER, FOLKERT. - Te laat. Thriller tegen de achtergrond van de Groningse gaswinning.
26917-88: BUITKAMP, JAN. - Openbaar onderwijs in Marum. Zo as
250909-5018: BUITKAMP, JAN EN WEDA, WILLEM. - Moerdijk in woord en beeld.
12719-24: BUITKAMP, J. - Vertelsels van vroeger.
180912-31: BULDER, E.A.M. - Haren tussen Hunze en Aa. Geschiedenis van de Harener Waterstaat.
16517-02: BULLOCK, ALICE-MAY. - Lace and lace making.
23414-20: BULTE, MARCEL E.A. - Van oude nijverheid tot nieuwe zakelijkheid. Geschiedenis van de belangrijkste zelfstandige ondernemingen die zich in Haarlem vestigden.
4620-38: BULTE, MARCEL. - Kleverparkkwartier en Frans Halsbuurt. Twee stadsbuurten tussen Bolwerk en Kleverlaan.
251016-174: BULTHUIS, F. EN UBBENS, M.U. (SAMENSTELLERS). - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1947.
28514-110: BULTHUIS, MATTHEA E.A. - As k loater groot bin. 150 jaar Christelijk onderwijs Middelstum 1558-2008. ULO/MAVO Middelstum, Christelijke Basisschool Middelstum, Chirstelijke Basisschool Kantens.
260312-170: BULTHUIS-DRAYER, J. - Genealogie Bulthuis-Drayer.
121120-02: BUMA, T.J. - Zuidlaren in oorlogstijd 1940-1945.
27218-66: BUMA-DE GROOT, BARBERA (VERTALING). - SOS voor in de keuken. Praktische tips.
17215-26: BUNING, L. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 96e jaar, 1979. Historisch jaarboek voor Drenthe.
23320-16: BUNJE, KARL. - Mit huuslek verkeer. n pelzaaierg bliedspul in 3 bedrieven. Veur 7 heren en 2 doames.
250909-5259: BUNSCHOTEN, RAOUL. - Stirring the city. Workshop with Raoul Bunschoten at the Aarhus School of Architecture.
250909-2276: BUNSKOEKE, E.J. EN BUNSKOEKE, D.M. - Van rails en rangeren. Schetsen uit de Harener spoorweghistorie.
250909-2279: BUNSKOEKE, D.M. - Molens tussen stad en d?olde lantschap.
250909-3329: BUNT, MAARTEN (RED.). - Noordkunst 1989.
201120-09: BURG, HANNEKE, VAN DER EN REGTIEN, JAN. - Het album van Nardus de Vries en Agnes Bruins.
271118-65: BURG, GER, VAN DER. - Rond de pieren van IJmuiden. Reddings- en bergeingsactiviteiten.
10119-38: BURG, BOB, VAN DER. - Miguel Ybanez. Delusions.
161110-56: BURG, A.G. VAN DER. - De kantoortuin. Verzen uit het zakenleven.
271118-64: BURG, GER, VAN DER. - Geen zee te hoog voor bergers, redders en slepers. Scheepsbergingen langs de Nederlandse kust van Noordwijk tot Schiermonnikoog.
311017-49: BURG, GER, VAN DER. - Tussen Haaks en Nieuwediep.
121009-46: BURGERS, JACQUELINE. - Brood op de leesplank. Zes illustratoren in dienst van het onderwijs. C. Jetses, J.H. Isings, Tj. Bottema, W.K. de Bruin, B. Buenink, J. Gabriëlse.
301018-42: BURGERS, WIBO. - Nederlandse lichtschepen.
23414-10: BURGGRAAF, G.P.P. - Wybe Wevers, de vrije geus.
261115-22: BURGGRAAF, G.P.P. - Mariniers achterde frontlinie.
250909-4258: BURGSTEDDE, PETER JOANNES. - De pruikenmaakster.
10819-09: BURLEIGH, MICHAEL. - Het Derde Rijk. Een nieuwe geschiedenis.
11413-03: BURNHAM SCHWARTZ, JOHN. - Reservation road.
25314-05: BURR BELDEN, L. AND DEDECKER, MARY. - Death Valley to Yosemite: Frontier Mining Camps and Ghost Towns. The Men, The Women, Their Mines and Stories.
10415-10: BURSTEIN, DAN. - Geheimen van de code.
25314-28: BURTON, ROBERT. - Vogels over de vloer. Complete gids voor het observeren en voederen van vogels in de tuin.
051010-47: BURTON, PHILIP, BOYER, TREVOR E.A. - Birds of Prey.
250909-1882: BUS, J. - ?t Was moar ?n Vaarver. Luchtig Spul in drei bedrieven.
41017-02: BUSH, ANNE KELLEHER. - Dochter van de Profetie.
250909-5711: BUTCHER, T.K. - The Navy.
271218-55: BUTEIJN, LEENDERS E.A. - 157 x Utrecht. Van Abcoude tot Zijderveld.
250909-4834: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1982.
250909-4836: BUTER, ADRIAAN. (HOOFDREDACTEUR). - Jaarboek Twente 1984.
250909-1712: BUTER, ADRIAAN. - De kadans van de getouwen. Heren en knechten in de Nederlandse textiel.
18219-05: BUTLER, JOHN. - The Quest for Becket's Bones. The mystery of the relics of St. Thomas Becket of Cantery.
261016-22: BUTTINGHA WICHERS, J. VAN. - Schaatsenrijden. Geschiedkundig overzicht met beschrijvingen van sneeuwschoenen , benen - en ijzeren schaatsen en koude winters . Handleiding voor het hardrijden , figuurrijden en het oefenen op het ijs . Met aardige oude prenten geïllustreerd
250909-5101: BUURMAN, J.G. - 25 Jaren Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 1940-1965 en verslag over 1959-1964.
4321-46: BUURSMA, ALBERT. - Van Lauwerzee tot Dollard. Beknopte geschiedenis van de Groninger kust- en zeevisserij.
16321-31: BUURSMA, ALBERT EN MOLLEMA, WIM. - Met beurtschippers en boderijders door Friesland.
250909-2655: BUURSMA, A. (EINDRED.). - Trouwe wachters van Gruno's veste. Ruischerbrug, Noordijk en Middelbert.
12316-80: BUURSMA, ALBERT E.A. - Met bus en tram door 't Wold en 't Oldambt.
8618-29: BUURSMA, ALBERT EN PLOEG, MARINA, VAN DER. - Groningen, Stad en Ommeland. Dorpen – plaatsen – gehuchten.
5121-03: BUXTON, RICHARD. - Griekse mythologie. Een compleet en geillustreerd overzicht.
8416-01: CAAT, HARRY, TEN E.A. - Elim dorp aan het Dwarsgat gezien door de lens.
180111-04: CALLEC, CHRISTIAN. - Geïllustreerde wijn encyclopedie.
250909-2987: CALS, J.M.L.TH. (INLEIDING). E.A. - Bij het eeuwfeest der Groninger Rijkskweekschool 1861 - 1961. Meer dan honderdzestig jaar kweekschoolonderwijs in het noorden van Nederland
250909-1225: CALVANI, VITTORIA. - The world of the Maya.
4620-06: CALVÉ. - Calvé-Delft's Vischboekje.
9818-21: CAMIJN, A.J.W. - Een eeuw vol bedrijvigheid. De industrialisatie van Nederland, 1814-1914.
290812-31: CAMINADA-VOORHAM, A.M.G. - Loevestein. Een fort aan de grens van Holland.
4920-44: CAMPERT, REMCO. - Dichter.
9219-20: CAMPERT, REMCO. - Een liefde in Parijs.
250909-4655: CAMPMAN, JOOST E.A. (RED.). - 50 jaar Union-hockey Nijmegen 1932-1982.
181119-54: CAMPS, ROB E.A. - Venlo vijfig jaar bevrijd.
251113-73: CANCRINUS, S. - Dwingeloo. Schetsen van verleden en heden.
19118-22: CANN, KATE. - Lekker weg!
120513-28: CANN, KATE. - Alle ruimte.
250909-304: CANTER CREMERS, A.H.A. E.A. - Hoe het groeide op het Ellertsveld. Een geschiedenis in hoofdstukken, geschreven ter gelegenheid van Schoonoords eeuwfeest.
15617-13: CAPELLEVEEN, H.J. VAN EN ZWEERS, D.J.K. - De kerk te Leur.
15621-24: CAPPER, D.P. - Moat Defensive. A history of the waters of the Nore Command 55BC tot 1961.
281117-40: CAPPERS, W.P.R.A. - Stilleven in steen. Een nieuwe kijk op de geschiedenis van de begraafplaats Oud Eik en Duinen te 's-Gravenhage.
241117-49: CAREMANS, MARIA. - Russische ikonen uit de 17de tot de 19de eeuw.
250909-1197: CAREW, TOM. - Jihad ! De geheime oorlog in Afghanistan.
150211-09: CAREY, LISA. - Ochtendlicht.
250909-5376: CAREY, EDWARD. - Het verborgen museum.
250909-2879: CARMIGGELT, A. E.A. - Uitgeput Huisraad. Twee Groninger beerputten in historisch-archeologisch perpectief.
26917-89: CAROLUS-REIJER, TJAAKTJE EN TOUTENHOOFD-HOFSTEDE, ANNEKE. - Den Horn. Van verleden en heden.
4920-16: CAROLUS-REIJER, TJAAKTJE. - N Golden Raandje. Ainentwintig vertelsterkes van t Grunneger laand.
11519-49: CARON, MARLIES E.A. - Haerlem Jaarboek 1987.
3915-01: CARPENTER, KENNETH E. (ED.). - Books and Society in History. Papers of the Association of College and Research Librairies Rare Books and Manuscripts preconference 24- 28 June, 1980, Boston, Massachusetts.
29717-23: CARRASQUER, FRANCISCO. - Vespers - visperas
261016-65: CARRIERE, PIERRE. - Spaak. Overwinnen van een burn-out.
21018-29: CARSTENS, HEIN. - SOS voor Wurstens Kuste. Dramatische Rettungsaktionen zwischen Elb- und Wesermundung.
300311-40: CARTER, WILLIAM. - Preservation Hall. Music from the heart.
2719-36: CARUANA, RICHARD J. - Victory in the air.
2919-53: CARUANA, RICHARD J. AND FRANKS, RICHARD A. - The Gloster & AW Meteor. A Comprehensive guide for the modeller.
250909-1650: CASIMIR, R. - Het Nederlandsch Lyceum van 1909 tot 1934.
160312-39: CASPARUS, C.J. - Worden vragenderwijs. Gedichten 1970-1945.
2617-03: CASTELLO, ELENA ROMERO EN KAPON, URIEL MACIAS. - Joden en Europa. Cultuur - Geschiedenis.
250909-1643: CATE, C.L., TEN. - Tot glorie der gerechtigheid. De geschiedenis van het brandmerken als lijfstraf in Nederland.
20817-42: CATTANEO, MARCO. - Heisenberg. Van kwantumrevolutie tot wereldformule.
14317-19: CAULFEILD, S.F.A. AND SAWARD, B.C. - The Dictionary of Needlework.
8319-51: CAZEMIER, HENDRIK E.A. - Vliegveld Eelde 1931-2011. 80 jaar in vogelvlucht.
20817-44: CELLI, GIORGIO. - Lorenz. Grondlegger van de ethologie.
250909-1326: QUARTERMASTER REPLACEMENT TRAINING CENTER. - Historical and pictorial review Quartermaster Replacement Training Center. Camp Lee, Virginia, 1941.
26316-52: CET, MIRCO, DE EN KENT, ALAN. - Geïllustreerde Locomotieven Encyclopie
070212-08: CHABON, MICHAEL. - De wonderlijke avonturen van Kavalier & Clay.
13918-13: CHAH, VENERABLE AJAHN. - In simple terms. 108 Dhamma Similes for Contemplation.
250909-5640: CHAINE, CATHERINE. - Satre en de vrouwen. Een gesprek met Catherine Chaine.
250909-5525: CHARYN, JEROME. - Panter meisje.
18120-03: CHATEL, FRANCESCA, DE. - Het water van de profeten. Water in de geschiedenis van het Midden-Oosten.
250909-514: CHATWIN, BRUCE. - The Songlines.
070212-02: CHAUCER, GEOFFREY. - De vertellingen van de pelgrims naar Kantelberg.
250909-5511: CHAUDHURI, AMIT. - Een nieuwe wereld.
250909-458: CHEKHOF, ANTON. - The Fiancée. and other stories.
250909-451: CHEKHOV, ANTON. - Lady with lapdog. and other story’s.
250909-5612: CHEVALIER, TRACY. - Vallende engelen.
150411-04: CHIARA, GIOVANNI. - Septemberspiegel.
231020-59: CHILDERS, ERSKINE. - Het raadsel van de wadden. Het klassieke spionageverhaal.
16913-25: CHODEN, KUNZANG. - Tsomo's karma.
7420-02: CHOPRA, DEEPAK. - Leven in liefde. terug naar de bron van innerlijke kracht. (Dwarsligger).
170112-03: CHOPRA, DEEPAK. - Mensen van het licht. Een spiritueel avontuur.
020911-04: CHOPRA, DEEPAK. - Boeddha. De weg naar verlichting.
51119-06: CHRONYKE. - Chronyke Van de Geschiedenissen in Holland, Zeeland en Vriesland, En van de Bischoppen van Utrecht. Op nieuws overgezien en van Fouten verbeterd.
250909-5288: CISNEROS, SANDRA. - Een huid van Karamel.
3417-22: CLAERBERGEN, JOHAN VEGILIN, VAN. - Vertoog over de veengraveryen.
22115-40: CLAES, F. E.A. - De vierde Kiliaan. Aanvullingen en verbeteringen door Kiliaan toegevoegd aan zijn Etymologicum 1599.
140910-57: CLAES, BAVO. - Kraai.
250909-1147: CLAESSEN, H.J.M. (RED.). - Macht en majesteit. Idee en werkelijkheid van het vroege koningschap.
250909-19: CLAPP, SUSANNAH. - Met Chatwin. Portret van een schrijver.
250909-5461: CLARK, JOAN. - De liefde van Aurora.
25619-20: CLARK, GILLIAN. - Christianity and Roman Society.
11121-06: CLARKE, PETER. - The Last Thousand Days of the British Empire.
6519-32: CLASEN, NORBERT. - Zwischen Suez und Honolulu. Bergungsschlepper im Einsatz.
250909-7: CLAUS, HUGO. - Het laatste bed.
9219-21: CLAUS, HUGO. - De geruchten.
090910-09: CLAUS, HUGO. - Bella Donna. Scènes uit het leven in de provincie.
9219-28: CLEAVE, CHRIS. - Kleine Bij.
250909-4068: CLEEF, ALFRED VAN. - Verlangen.
271118-06: ABBING & VAN CLEEFF, - De zwarte rugzak.
4620-12: CLERCQ, KATHLEEN, DE E.A. (RED.). - De Koloniën van Weldadigheid. Een uitzonderlijk experiment.
51020-45: CLEVE, JAY. - De tranen voorbij. Van depressie naar nieuwe levenslust.
11019-34: CLEVERING-SIKKEMA, TITY EN GROENEWOUD, LYA. - Beelden in de gemeente Eemsmond.
250909-2393: CLEVERINGA, PZN., R.P. - Overrechters in stad en lande.
270909-58: CLEVERINGA, R.P. - Clauwgerechtigde Ommelander heerd en de eisch van gegoedheid van de redger.
250909-2349: CLEVERINGA PZN., R.P. - Revisie en beroep in Groningen.
250909-2377: CLEVERINGA, R.P. - Gemeene Landswarf en Hoofdmannenkamer te Groningen tot 1601.
20117-17: CLEVERINGA, JACOB. - Pieter Hartman uit Den Andel.
2919-32: CLEVERINGA, R.P. - Rechtspraak van de Hoofdmannenkamer over huur en beklemming aan het einde der 16e eeuw.
20919-39: CLEVIS, HEMMY EN KOTTMAN, JAAP. - Weggegooid en teruggevonden. Aardewerk en glas uit Deventer vondstcomplexen 1375-1750.
241117-45: CLEVIS, HEMMY E.A. (RED.). - De doden vertellen. Opgraving in de Broerenkerk te Zwolle 1987-88.
11721-26: CLEVIS, HEMMY EN WENINK, SUZANNE (RED.). - Overijssels Erfgoed. Acheologische en Bouwhistorische Kroniek 2004.
220310-183: CNOSSEN, CORNELIS TAEKE E.A. (RED.). - Cnossen ? Knossen. Geschiedenis van een Friese familie.
29118-22: COCHERET, CH. A. - De Rotterdamsche Zeevaartschool 1833-1933.
020911-34: CODY, JEFFREY W. - Building in China. Henry K. Murphy?s Adaptive Architecture 1914-1935.
21317-11: COELHO, PAULO. - De vijfde berg.
111116-25: COELHO, PAULO. - De beschermengel.
111116-27: COELHO, PAULO. - Elf minuten.
61214-37: COELHO, PAULO. - De winnaar staat alleen.
7417-34: COELHO, PAULO. - Brida.
21917-31: COELHO, PAULO. - De Zahir.
160312-46: COENEN, W.L.C. - Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche doopers.
9818-03: COERT, G.A. - Drenthe en zijn waterschappen.
6720-03: COERT, G.A. - Stromen en schutten, vaarten en voorden. Geschiedenis van de natte waterstaat in Drenthe (1400-1985).
9219-29: COETZEE, J.M. - Langzame man.
8917-59: COETZEE, J.M. - In ongenade.
26917-07: COHEN, M.M. - De Vereeniging tot Bevordering van Volkswelvaart te Assen, haar ontstaan en haren werkkring.
61218-35: COHEN, LEAH HAGER. - Niets dan de wereld.
250909-3003: COHEN, I.B. E.A. - Uit Vindicat's verleden.
22117-95: COHEN, I.B. - Iets over het Groninger Land- en Stadsrecht van vroeger tijd.
22718-25: COLENBRANDER, B.W. E.A. (RED.). - Molens in Noord-Holland. Inventarisatie van het Noordhollands molenbezit.
24521-16: COLIJN, H. E.A. - De Zuiderzee. Een herinneringswerk.
250909-5722: COLLENETTE, ERIC J. - Het geheim van de Karische zee. Ben Grant en het mysterie van de Lundy Messenger.
21917-18: COLLENTEUR, GEURT E.A. - Stad en regio. Opstellen aangeboden aan prof. dr. Pim Kooij bij zijn afscheid als hoogleraar economische en sociale geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
20510-21: COLLENTEUR, G. EN KLEINJAN, H. - Wat in het vet zit. Van slachterij tot Koninklijke Smilde 1863-1988.
281217-25: COLLIER, ANN. - Lace for dolls and dolls' houses.
16517-03: COLLIER, ANN. - Color in lace.
101017-25: COLLINS, SUZANNE. - Spotgaai.
250909-5578: COLMER, DAVID. - Lew.
250909-3575: COLMJON, GODERT, VAN EN MELCHERS, MARISA. - Loes van der Horst.
5116-44: COLOM, J.A. - De Vyerige Colom Verthonende De 17 Nederlandsche Provintien.
250909-4510: COLONNA-CESARI, CONSTANCE. - De stoottroepen van de paus.
250909-1162: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - De ontdekking van Amerika. Scheepsjournaal 1492-1493.
8713-03: LENSINK VAN BERKEL COMMUNICATIE. - AVM 1917-2005. De kracht van coöperatie.
281119-17: COMPAAN, P.R. E.A. - Kinderen van de Kerk. 40 jaar gereformeerd onderwijs aan de Jan van Nassauschool te Zuidhorn.
30614-27: COMPAAN, E. EN DOUMA, A.M. - 'k zal gedenken. Eeuwfeest van de Gereformeerde Kerk te Zuidhorn 15 mei 1874 ? 15 mei 1974.
250909-5029: COMPTE, HANS, LE EN WIJNREDER, BAREND. - Vreeswijkse Sport Vereniging 60.
250909-5622: CONAN DOYLE, SIR A. - Geheimzinnige verhalen.
250909-5430: CONDÉ, MARYSE. - De laatste koningszoon.
250909-699: CONGE KLEYN-JANSSEN, MIEK, LE. - Dit lees ik uit je hand.
250909-429: CONNELLY, MICHAEL. - Lost light.
170620-41: CONRAD, PETER. - The Hitchcock Murders.
1518-19: CONRADI, PETER. - The great survivors. How monarchy made it into the twenty-first century.
250909-1173: CONSTANDSE, A.L. - Cuba dictators en rebellen.
140212-12: CONSTANT, JAC. G. - Waterstaatswerken verkend. Infrastructuur van Rijkswaterstaat in overdracht.
250909-5443: CONSTANT, PAULE. - De dochter van de gouverneur.
250909-1215: CONSTANT, JAC. G. E.A. (RED.). - Documentaire 20e eeuw. Kroniek en aanzien van onze tijd.
8920-34: CONSTAPEL, GERD. - Olldags land. Niederdeutsche Gedichte von 1998. bis 2010 mit hochdeutschen Ubertragungen.
16115-01: CONWAY, WILLIAM MARTIN. - The Woodcutters of the Netherlands in the Fifteenth Century.
31015-05: COOK, ROBIN. - Terminaal.
250909-603: COOKSON, CATHERINE. - A Ruthless Need.
250909-604: COOKSON, CATHERINE. - The Tinker's Girl.
150211-07: COOKSON, CATHERINE. - Als de ochtend gloort.
090710-33: COOLEN, ANTON. - Groei van een stad. Groot Eindhoven onder zijn eersten burgemeester.
080311-30: COOLEN, ANTOON. - Van de breischei tot 75 gauge. Het verhaal van een kousenfabriek 1830-1955. Gedenkboek M. Jansen de Wit?s Kousenfabrieken in Schijndel.
170620-44: COOLEN, ANTOON (SAMENSTELLING). - Land en volk van Brabant. Bijdragen van Brabantse schrijvers dichters en geleerden.
22318-26: COOLMAN, F.J. (SAMENSTELLING). - Vijftig jaren Coöperatieve Vereeniging Coöp. Stroocartonfabriek De Eendracht G.A. Appingedam 1908 -1958.
18619-52: COOPER, BRYAN. - The story of the bomber 1914-1945.
2617-18: COPIER, A.D. - Willem Heesen. Glas.
181119-12: CORDFUNKE, E.H.P. - Zita, keizerin van Oostenrijk, koningin van Hongarije.
8920-37: CORENS, EVA. - Kort kort lang. Dichterlijke teksten.
250909-3552: CORK, RICHARD. - New spirit, new sculpture, new money: art in the 1980s.
6720-11: CORNELIS, ARNOLD. - Logica van het gevoel. Filosofie van de Stabiliteitslagen in de Cultuur als Nesteling der Emoties.
4419-32: CORNELISSEN, MAX M.P. - Purper en preken rond Purmer en Beemster. Geloven en kerken in een stukje Waterland. Eerste deel
51015-40: CORNELIUS, BERT, HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Natte voeten.
250909-829: CORONEL, S. SR. - Herinneringen aan de Historische Tentoonstelling van Friesland.
20817-01: CORSI, PIETRO. - Lamarck. Sprongen in de evolutie.
250909-5778: COSTA, GIANCARLO. - Boegbeelden.
241117-12: COSTA, ISAAC, DA. - Israel en de volken. Overzicht van de geschiedenis de Joden tot op onze tijd.
14120-30: COSTANTINO, MARIA. - Het knopen handboek.
250909-2561: COSTER, H.P., BROUWER, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1936.
18217-28: COSTER, KITTY. - Rachel, een meisje zoals jij!
17418-25: COSTER, H.P. (INLEIDING). - Groningen zooals het vroeger was. 12 Lichtdrukken naar platen uit den atlas van het Museum van Oudheden.
28818-29: COSTER, H.P. EN FORMSMA, W.J. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1946.
28818-27: COSTER, H.P. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1944.
28818-28: COSTER, H.P. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1945.
250909-1110: COTTERELL, ARTHUR. - Origins of European civilization.
201120-23: COTTRET, BERNARD. - Calvijn. Biografie.
8217-11: COUPERUS, LOUIS. - De boeken der kleine zielen.
250909-4115: COUPERUS, LOUIS. - Orchideeën. Een bundel poëzie en prosa.
250909-39: COUPERUS, LOUIS. - Wereldvrede.
250909-4171: COUPERUS, LOUIS. - Een lent van vaerzen.
71213-34: COUPERUS, LOUIS - Babel.
71213-37: COUPERUS, LOUIS - Hooge troeven.
71213-33: COUPERUS, LOUIS - Williswinde.
080310-38: COURTEMANCHE, GIL. - Een mooie dood.
181218-33: COWAN, JAMES. - De droom van een kaartenmaker. De bespiegelingen van Fra Mauro, cartograaf aan het hof van Venetie.
011110-40: COWARD, HAROLD (RED.). - Leven na de dood. Wereldreligies over het hiernamaals.
18219-28: COWSILL, MILES, HENDY, JOHN EN HAALMEIJER, FRANK. - Harwich-Hoek van Holland. A 100 Years of Service. 100 Jaar Veerdienst.
2114-18: COX-CHAPMAN, MALLY. - Glimp van de hemel. Bewijzen voor een leven na de dood.
250909-1593: COX, JOOST E.A. (SAMENSTELLING). - En bracht de schare tot kalmte. Bespiegelingen over de gemeentesecretaris door de eeuwen heen.
29917-21: COX, DOROTHY K. - Making lace with Little Grey Rabbit.
250909-4378: CRAANDIJK, J. - Wandelingen door Groningen en Drenthe.
250909-5623: CRACE, JIM. - Breukvlak.
11419-06: CRAENENBROECK, PAUL, VAN. - De magie achter de Michelinster. Onthullingen van een hoofdinpecteur.
29717-29: CRAIG, W.S. - History of the Royal College of Physicians of Edinburgh.
220310-158: CRAMER, J. E.A. - 350 jaar provinciaal bestuur in Drenthe.
150611-18: CRANDALL, RICHARD AND ROBINS, SAM. - The incorruptible cashier. Vol. I: The formation of an industry 1876-1890.
301011-05: CRANE, GEORGE. - In het voetspoor van de meester.
12714-32: CRANE, NICHOLAS. - Mercator. The man who mapped the planet.
250909-1280: CRANKSHAW, EDWARD. - The shadow of the Winter palace. Russia?s drift to revolution 1825-1917.
281219-48: CREMER, JAN. - Ik Jan Cremer Derde Boek.
211120-17: CREMER, JAN. - Sirenen.
4419-14: CREMERS, J.J. - Opmerkingen op den invloed der wetgeving van voor 1795, op het jagtregt in de provincie Groningen.
261115-12: CREVELD, MARTIN, VAN. - Oorlogscultuur.
250909-4130: CREYGTON, JOB. - Lelievelds kramp.
250909-5896: CROMPVOETS, HERMAN EN DAMS, AD (RED.). - Kroesels op de bozzem.
11413-30: CRONE, WERRY. - Groet uit Haarlem. Een eeuw verstreken.
19816-30: CROSSAN, JONH DOMINIC. - Wie vermoordde Jezus?
4914-43: CROSSLEY-HOLLAND, KEVIN. - Arthur in het tussenland.
19913-234: CROUWEL, WIM E.A. - Bulder opnieuw.
10320-30: CROW, DUNCAN AND ICKS, ROBERT J. - Encyclopedia of Tanks.
9315-32: CUIPERS, D.J. - Bijdragen voor de rechtsgeschiedenis van de Gemeene Dorps-gronden in Oostergo.
2719-37: CULL, BRIAN. - 249 at Malta. 249 Squadron at Malta 1941-1943. Malta's top-scoring Fighter Squadron.
10417-24: CUNNEEN, SALLY. - Maria. Relikwie uit het verleden of baken voor de toekomst?
9315-45: CUPERUS, ALDERT E.A. - Symbolen van een eigenzinnig volk. Bildtdijken, Oude Bildtzijl.
250909-5365: CURTIN, MICHAEL. - De bibberende zwemclub.
231020-60: CUSVELLER, SJOERD (RED.). - De Kiefhoek. Een woonwijk in Rotterdam.
3417-125: CUSVELLER, SJOERD (RED.). - Stad! De stad en haar identiteit.
91015-54: DAALDER, REMMELT (HOOFDRED.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
250909-4234: DAALEN, MARIA VAN. - De zwarte engel.
250909-2876: DAAN, GUNNAR E.A. - Voorbeeldplannen voor beeldende welstandszorg.
8618-18: DADE, PENNY. - Drink talking. 100 years of alcohol advertising.
130912-04: DAELE, HENRI VAN. - Enzekont.
290413-31: DAEMS, LUDO. - Passie is wie je bent. Een handleiding voor persoonlijke groei.
11019-08: DALAI LAMA EN CUTLER, HOWARD C. - De kracht van het geluk. Verlichting binnen ieders handbereik.
191118-08: DALFSEN, A. VAN EN NIEUWLAND, P. - De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 6 Rauwerderhem - Schoterland - Sloten- Smallingerland - Sneek - Stavoren.
191118-07: DALFSEN, A. VAN EN NIEUWLAND, P. - De Quotisatiekohieren. Namen, beroepen en welstand van de Friese bevolking in 1749. Deel 5 Leeuwarderadeel - Lemsterland - Menaldumadeel- Oostdongerdeel - Ooststellingwerf - Opsterland.
141120-17: DALING, DORIEN. - De Krans. Hoogleraarsvrouwen in de Groningse academische gemeenschap, 1914-2014.
250909-5277: DALLEY, TERENCE. - Gaade's Illustrators en Ontwerpers Handboek.
250909-2416: DALLINGA, O. - Onze dorpen en hun inwoners. Eenum,Godlinze, Leermens, Oosterwijtwerd, 't Zandt, Zeerijp, Zijldijk.
251016-98: DALLINGA, O. - Bierum. Bierum, Godlinze, Holwierde, Krewerd, Losdorp, Spijk.
240910-35: DALLINGA, O. EN DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Anderhalve eeuw Ter leeringhe ende vermaeck. Nutsdepartement 't Zandt 1855-2005.
3417-74: DALLINGA-SIERTSEMA, J. - Onderwijs door de eeuwen heen. Van ols tot obs
22117-96: DALLINGA, JOHN E.A. - Tjuchem en omstreken.
101117-26: DALLINGA, HENNIE E.A. - 400 jaar Briltil 1602-2002. Heden en verleden van een dorp aan het water.
16913-35: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 2.
16913-36: DALMAN, R.S. - Arnhem in oude ansichten deel 1.
130420-13: DALMEIJER, JOSÉ. - 80 jaar. Een leven vol zorgen, geluk en verdriet. Het levensverhaal van Ben Oude Nijhuis.
250909-3543: DALTON, DAVID. - A year in the life of Andy Warhol.
210119-14: DAM, J.K. EN WAL, R. V.D. - Uit de school geklapt. Een eeuw christelijk onderwijs te Garrrelsweer 1872-1972.
6720-39: DAM, PETER, VAN EN REINDERS, PIM. - Johann Georg van Caspel. Affichekunstenaar (1870-1928).
24120-14: DAM, JOHANNES, VAN EN WITTEVEEN, JOOP. - Koks & Keukenmeiden. Amsterdamse kookboeken uit de Gastronomische Bibliotheek en de Biblliotheek van Amsterdam.
250909-20: DAM, JOHANNES, VAN. - Twee handen op één buik. Belletrie en gastronomie bij Nijgh & Van Ditmar. Met een keuze uit historische recepten voor de feestdagen.
081209-9: DAM, KIM, VAN. - A place called Nunavut. Multiple identaties for a new region.
19913-41: DAM, MARIJKE E.A. - Lauwerzijl in zicht.
151212-56: DAM, AREND, VAN. - Heen en weer. Over pontjes, voetveren, veerlieden en veerhuizen.
141120-22: DAM, C. VAN. - Jodenvervolging in de stad Utrecht. De Joodse Gemeenschap in de stad Utrecht, 1930-1950.
250909-4528: DAMEN, C. - De Orde van Sint Benediktus in Nederland.
14120-20: DAMEN, C. - Geschiedenis van de Benediktijnenkloosters in de provincie Groningen.
250909-2842: DAMMAN, KEVIN E.A. - High fever! Derde lustrum der MFV Panacea 18 t/m 23 maart 2002.
17918-50: DAMME, JAN, VAN. - Stemmen uit de sjoel van Middelburg.
250909-5696: DAMMINGA, J. (SAMENSTELLER). - Vereniging Oranje 1905 - 1965. Van zeil tot motor.
6218-05: DAMSMA, DIRK. - Het Hollandse huisgezin (1560-heden).
14120-49: DANCE, S. PETER. - The art of natural history.
26117-06: PENNAC DANIEL. - De woordenverkoopster.
250909-5599: DANIELEWSKI, MARK Z. - De Walvisteen brieven.
2315-03: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Zijn wij godenkinderen?
15815-10: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
2315-04: DÄNIKEN, ERICH, VON. - De terugkeer van de goden.
15815-11: DÄNIKEN, ERICH, VON. - Tekens voor de eeuwigheid. De boodschap van Nazca.
15417-48: DANKBAAR, W.F. - Calvijn. Zijn weg en werk.
201120-03: DANKERS, JOOST EN VERHEUL, JAAP. - Twee eeuwen op weg. Van Gend & Loos 1796-1996.
13318-23: DANKERS, JOOST EN LINDEN, JOS, VAN DER. - Samensmeltend glas. Honderd jaar N.V. Vereenigde Glasfabrieken 1899-1999.
27920-15: DANKERS, JOOST E.A. - Spaarbanken in Nederland. Ideeën en organisaie, 1817-1990.
141210-47: DANKERS, J.J. EN VERHEUL, J. - Vijftig jaar Dela 1937-1987.
22718-29: DANNER, HELGA. - Van water tot land, van land tot water. Verwikkelingen bij de indijking van de Beemster.
250909-5495: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-5437: DANTICAT, EDWIDGE. - Land voor de levenden.
250909-3972: DARLING, LOIS EN LOUIS. - Vogel.
151212-19: DARNTON, ROBERT AND ROCHE, DANIEL (ED.). - Revolution in print. The press in France 1775-1800.
271120-20: DARRIEUSSECQ, MARIE. - Tom is dood.
250909-3907: DARWIN, CHARLES. - The origin of species.
140910-32: DARWIN, CHARLES GALTON. - The next million years.
6220-20: DASH, MIKE. - De ondergang van de Batavia. Het ware verhaal.
19118-53: DASJKOVA, POLINA. - Club Kalasjnikov.
31518-12: DASSEN, JAN (RED.). - 50 jaar bevrijding Niezijl.
250909-4970: DATEMA, AREND E.A. - Echteld. Een dijk van een gemeente.
240910-05: DATEMA, ALBERT E.A. (RED.). - 100 jaar uitvaartvereniging De Laatste Eer Hoogkerk 1908-2008.
26917-91: DAUDT, WIM. - Historische Verkenningen in de Veenkoloniën 1 en 2.
25616-33: DAVIDSE, P. - Meliskerke in vroeger tijden deel 2.
150411-20: DAVIDSON, PETER. - The Vocal Forest. A Study of the Context of Three Low Countries. Printers
150211-05: DAVIES, CAITLIN. - De zwarte moerbeiboom.
22217-22: DAVIS, MICHAEL. - William Blake. A new kind of man.
250909-1371: DAWS, GAVAN. - Prisoners of the Japanese. POWs of World War II in the Pacific - the powerfull untold story.
250909-669: DAY, LAURA. - Intuïtie: de sleutel tot succes. Intuïtie in de praktijk.
6514-56: DEDDENS, K. - Dient Hem met vreugde! Deel 1. Opstellen over de dienst van ambtsdragers.
270909-218: DEDE, KLAUS. - Butjadingen. Portrait einer Landschaft.
270909-219: DEDE, KLAUS. - Oldenburg & Ammerland. Ein Heimatbuch.
250909-4416: DEEL, T. VAN. (SAMENSTELLER). - Lees nog eens een gedicht. Nederlandse poëzie uit de jaren zestig en zeventig gekozen en ingeleid door T. van Deel.
101210-44: DEELDER, J.A. - Deelder lacht.
51015-42: DEELMAN, A.M.J. - 'n Male Veziede. Bliedspul in 1 bedrief.
250909-1765: DEELMAN, A.M.J. - Knoalster Vertelsters.
270909-129: DEEST, EVERT, VAN. - Mengelmous. Grönneger riemsels.
180912-33: DEEST, R.H. VAN E.A. - 300 Jaar Hervormde Kerk te Veendam. De stem die nimmer zweeg.
271218-18: DEGENHART-DRENTH, E. EN STAMHUIS, E. - Registratie cultuurhistorisch waardevolle objecten in de gemeenten: Winschoten, Scheemda, Oosterbroek, Beerta, Midwolda, Finsterwolde, Nieuwolda en Termunten.
271218-17: DEGENHART-DRENTH, E. EN STAMHUIS, E. - Registratie cultuurhistorisch waardevolle objecten in de gemeenten: Vlagtwedde, Stadskanaal, (O. ged.), Bellingwedde en Nieuweschans. Deelgebieden: Westerwolde, Oldambt (Z. ged.).
16118-28: DEIJK, ADA, VAN E.A. - Middeleeuwse kerken in Utrecht.
4321-23: DEIJK, ADA, VAN. - Romaans Vademecum. Een tocht langs het Romaans in de Eems Dollard Regio.
19118-31: DEIJK, ADA, VAN. - In de voetsporen van Emo en Menko.
18214-68: DEIJK, ADA, VAN. - Kerken in Groningen.
250909-1531: DEKENS, KARINE E.A. (RED.). - Armoede in Nederland.
17215-25: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 99e jaar, 1982. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-137: DEKKER, S.B. - Nieuwe Drentse Volksalmanak 1983. Historisch jaarboek voor Drenthe.
250909-4574: DEKKER, WIM (RED.). - Verborgene die bij ons zijt. Dagboek.
250909-5872: DEKKER, DIRK. - Texels volksleven.
241220-09: DEKKER, HENK (RED.). - Aan de zuidpunt van Westerwolde. De geschiedenis van de RHBS en RSG Ter Apel 1921-2011.
250909-2104: DEKKER, CEES M. E.A. - Een terugblik gericht op de toekomst. Vijfentwintig jaar Delfzicht Ziekenhuis 1969-1994.
26718-47: DEKKER, KAREL. - Bomen met buurman. Westfriese verhalen.
19615-147: DEKKER, T.W. EN NIELSEN, C. - Kastelen, kerken en kloosters. Kerkgeschiedenis van Harlingen en Midlum.
17215-24: DEKKER, S.B. (RED.) - Nieuw Drentse volksalmanak 97e jaar, 1980. Historisch jaarboek voor Drenthe.
7420-32: DEKKERS, MIDAS. - Poes. Verhalen over de poes.
250909-3977: DEKKERS, MIDAS. - Lichamelijke oefening.
21317-02: DEKKERS, MIDAS. - De hommel en andere beesten.
181119-39: DEKKERS, DIEUWERTJE E.A. - H.N. Werkman. Het complete oevre.
070212-09: DELABAYE, DION. - Het natuurlijk verlangen.
23114-19: DELACOURT, JEAN BAPTISTE. - Over de drempel van de dood. Berichten van 'klinisch' gestorvenen. Bewijzen van ons voortbestaan.
181119-24: DELDEN, LOUISE, VAN EN VOGELAAR, PIET. - Wandelen rond Groninger Borgen.
250909-3261: DELDEN, HENK, VAN. - De Eendracht onder vol zeil.
31320-39: DELDEN, JOHAN, VAN. - Wisselend bewolkt. Gedichten.
91113-60: GRONINGEN / DELFZIJL. - Groningen / Delfzijl. Stafkaart Delfzijl.
5118-02: DELHAAS, POUL E.A. - Tussen Oderen en Odoorn. Kijken en lezen over toen en nu.
250909-3050: DELLEN, R. VAN. - Van Prefectenhof tot Prinsenhof. Geschiedenis rond het Martinikerkhof te Groningen.
2315-44: DELLEN, I. VAN E.A. - 150 Jaar Gereformeerde Kerk Bedum
020911-65: DELPRAT, D.A. - De reeder schrijft zijn journaal.
16321-35: DELVIGNE, J.J. E.A. (RED.). - Vroeger in Middag. Uit de historie van de gemeente Ezinge.
191113-42: DEMASURE, KARLIJN. - Als de draad gebroken is... Zingeving en pastorale zorg na seksueel misbruik.
10215-17: DEMOLEN, RICHARD L. - Richard Mulcaster (c. 1531-1611) and educational reform in the renaissance.
25314-06: DEMPSEY, HUGH A. - Indian Tribes of Alberta.
131220-14: DENDERMONDE, MAX. - Een roerige bruiloft op Adrillen.
250909-4134: DENDERMONDE, MAX. - Amerika door de achterdeur.
250909-3557: DENEKE, BERNWARD. - Volkstümlicher Schmuck aus Nordwestdeutschland.
250909-5006: DENIG, CARL. - Utrecht van ancien régime tot nieuwe tijd. De bewoning van de Utrechtse binnenstad in haar ruimtelijke structuur, 1793-1891.
250909-196: DENING, A. - Oet ‘t olde darp.
20919-08: DENING, A. - Um d'olde toren.
250909-3162: DENUCÉ, JAN. - Oud-Nederlandsche kaartmakers in betrekking met Plantijn. Deel I en II.
19721-27: DERICKS, J.W. - Ravenstein in oude ansichten deel 2.
16321-32: DERKS, G.J.M. E.A. - Architectuur en stedebouw in Friesland 1850-1940.
250909-869: DERKS, SERGIO. - De kracht van vernieuwing. 50 jaar Philips Drachten.
3417-04: DERKS, P.A. - Meppel en omstreken, geschiedkundig overzicht en merkwaardigheden benevens bijdragen tot de geschiedenis van Drenthe.
18120-29: DERKSEN, S.C. - Opkomst en ondergang van een toonaangevende joodse gemeente. 250 jaar joods leven in Meppel.
26718-02: DERKSEN, STEVEN. - Rond de Meppeler toren. Verhalen uit de jaren twintig.
250909-5509: DESPLECHIN, MARIE. - Verlichte gevoelens.
250909-5787: DETLEFSEN, GERT UWE. - Die Schiffe der Eisenbahn.
250909-3952: DEUNK, GERRITJAN. - 20th century garden and landscape architecture.
18120-49: DEURSEN, A. TH. VAN. - In Katwijk is alles anders. Een christelijk dorp ontmoet de wereld 1940-2005.
210119-05: DEURSEN, A. TH. VAN. - Leonard Offerhaus. Professor Historiarum Groninganus (1699-1779).
10320-07: DEVENTER, MART, VAN EN FERMO, MARINA F. - De Stelling Kornwerderzand. Betonnen verdedigingswerken op de Afsluitdijk 1932-1936.
31017-18: DEVLIEGHER, LUC. - De Sint-Salvatorskatedraal te Brugge. Geschiedenis en Architektuur.
220512-02: DEW, JOSIE, CLARE DE VRIES, LISA ST. AUBIN DE TERÁN. - Vrouwen op reis. Resp. De wind in mijn wielen. Ik & Claudius. De doorreis.
29917-46: DEWILDE, JAN EN DUVOSQUEL, JEAN-MARIE (RED.). - Charles Degroux 1825-1870 en het realisme.
10520-50: DIAZ, JUNOT. - Los Boys.
25118-08: DICKENS, CHARLES. - Barnaby Rudge.
25118-02: DICKENS, CHARLES. - Nicolaas Nickleby.
25118-03: DICKENS, CHARLES. - De nagelaten brieven van de Pickwick Club.
241014-39: DICKIE, JOHN. - Delizia! De geschiedenis van de Italianen en hun keuken.
71220-07: DIEK, HAARM. - Van hier tot gunder. Twinteg nooit eerder verschenen korde verhoalen van Haarm Diek,
26917-62: DIEK, HAARM. - Oet t opmaarkelke leven. Twinteg nije körde verhoalen.
51015-45: DIEK, HAARM. - Boetendeure en in hoes.
51015-44: DIEK, HAARM. - Elk zien aigen pad. Twinteg nije körte verhoalen.
28514-62: DIEK, HAARM. - N inkleurd mensenbouk. Ainentwinteg nije körde verhoalen over lu om ons tou en over ons zölf.
12316-38: DIEK, HAARM. - Ook zuksen.
51015-43: DIEK, HAARM. - Bestoan met verdaipens.
19615-100: DIEK, HAARM. - Mensen hebben heur vertelsters. Twinteg nije verhoalen oet Groot-Menssiestaan.
8920-22: DIEKEMA, TJ. EN KOOI, H. - Straatnamen in de gemeente Slochteren. Een toelichting bij alle straten.
9821-31: DIEKMANN, MIEP. - De dagen van Olim.
240910-36: DIEKSTERHOES, JOB. - ?t Vervolg van Mei oet vrouger tied.
250909-4461: DIEKSTRA, RENÉ EN WEST, ROBIN. - Brainjoggen. Een handleiding voor het opvoeren van uw leer- en geheugencapaciteit.
2822010-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Pleisters voor de ziel. Geluk en gelazer in relaties.
23114-41: DIEKSTRA, RENÉ. - Op bevroren water. Glijdend door de tijd.
131220-12: DIELEMAN, WAYNE. - Mijn verloren familie. Een hervormde jongen oog in oog met zijn Joodse afkomst.
23114-29: DIEMEN DE JEL, N.W. VAN. - De heks van Colenbargerbroek.
150912-09: DIEMER, HANNY EN LOER, JACOB. - Twee eeuwen Gronings. n golden toal.
250909-1778: DIEMER, WILLEM. - Calendarium Poeticum Groninganum. Dat is ‘n Grunneger moandkalender dichterliek opklanderd mit ‘n inlaaiden tou 70 van de mooiste gedichten over laand en volk ‘t haile joar rond.
250909-4409: DIEMER, WILLEM. - Leven met gedichten. Interpretatorische essays.
250909-1914: DIEMER, HANNY (RED.). - Swaalfies rond Auwerd.
251016-61: DIEMER, WILLEM. - Kennen ie joen aigen schrievers?
250909-1946: DIEMER, HANNY E.A. (RED.). - Wotter. Grunneger dichters.
160312-26: TOPOGRAFISCHE DIENST. - Catalogus van kaarten uitgegeven door de Topografische Dienst.
250909-1697: DIEPERINK, F.H.J. E.A. - Studiën betreffende de geschiedenis van Oost-Nederland van de dertiende tot de vijftiende eeuw.
20419-45: DIEPRAAM, J. E.A. - Met olie op de golven. 100 jaar tankvaart.
260211-15: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen. Deel I 1040 - 1600 en deel II 1600 - 1856.
250909-2899: DIEST LORGION, E.J. - Geschiedkundige beschrijving der stad Groningen Eerste deel en tweede deel.
23320-31: DIEST LORGION, E.J. E.A. - Gedenkschrift der inwijding van het nieuwe Academiegebouw te Groningen, in september 1850.
140811-06: DIETRICH, ANGELA. - Nepalese vegetarian and health food recepies.
240112-29: DIJK, EVERT, VAN. - Kalligrafie.
16720-05: DIJK, H. VAN. - Het Roelantslied. Deel I en II. Studie over de Middelnederlandse vertaling van het Chanson de Roland, gevolgd door een diplomatische uitgave van de overgeleverde teksten.
17418-27: DIJK, E.A. VAN EN DEFOER, H.L.M. (RED). - Ikonen. Uit Noord-Rusland. Uit Nederlands bezit.
250909-3644: DIJK, FRANCIS, VAN. - In alle bescheidenheid. De schilder Johan Bolling.
250909-5875: DIJK, OENE, VAN EN HOEK, HANS, VAN. - Van benenwagen tot Koegelwieck. Kroniek over Terschellinger postbodes.
10718-36: DIJK, IS. VAN E.A. - Academia Groningana MDCXIV-MCMXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het derde eeuwfeest der universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van den Academischen Senaat.
250909-995: DIJK, JANTINUS G. VAN EN DIJK-BERGSMA, PIA, VAN. - Het Geslacht Pierweyer. Van Degenstok tot heden.
19721-05: DIJK, JOH. VAN. - Ferwerd - Ferah. Bijzonderheden omtrent het kerkhof van het dorp Ferwerd... (etc.).
101213-03: DIJK-VAN EERDEN, G.J. VAN (RED.). - Gribbel!
250909-2519: DIJK, J.D.R. VAN EN FOORTHUIS, W.R. (RED.). - Vierhonderd jaar Groninger Veenkoloniën in biografische schetsen.
17313-165: DIJK, ANETTE, VAN E.A. - Verloren toekomst. Niet gerealiseerd Noord-Nederland in de negentiende eeuw.
24120-05: DIJK, HENK E.A. - De Nicolaaskerk in Wijhe. Een reis door de tijd.
3417-171: DIJK, FRANCIS, VAN E.A. - Lokaal Palet. Groningen, stad en land, gezien door zijn schilders 1900-2000.
5520-19: DIJK, F. VAN E.A. - Johan Hendrik van Zweden. Leven en werken.
180912-122: DIJK, L. EN HAAN, I. DE. - Van lei tot computer. De geschiedenis van het onderwijs in Langweer.
71220-22: DIJK, MARIJKE, VAN. - Gerafelde Vleugel.
250909-17: DIJK, C. VAN. - De tweede schoonheid. Alexander Stols en Adriaan Roland Holst.
71220-21: DIJK, MARIJKE, VAN. - Gebroken Cocon.
71220-20: DIJK, MARIJKE, VAN. - Vlinderdans.
51119-29: DIJKEMA, ROELIE E.A. - Thesinge, een levend monument. Gids door het dorp. De vijftiger jaren van 29 april t/m 5 mei in 2000.
250909-4124: DIJKEMA, LUKAS. - Hakken in het zand.
250909-1944: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Vergees.
250909-1883: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Meer as lucht en wiend.
250909-1855: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
220512-22: DIJKEN-HOOGHUIS, ANNIE, VAN. - Gain Aalmenak.
27920-17: DIJKEN, MARTEN, VAN EN PIETERMAN, KLAAS (RED.). - Psaalms & Gezangen. Beriemd deur kemizzie kerklaiden van Liudgerstcihten.
18214-25: DIJKEN, ANNIE, VAN. - Maank dook en zunschien weer.
261016-72: DIJKERS, A. - De goederenwagens van de Nederlandse tramwegen.
251113-104: DIJKHUIS, A. E.A. - 150 jaar Gereformeerde Kerk Midwolda. Gaat in tot Zijne poorten met Lof.
8618-56: DIJKHUIS, JAN. - Heino in oude ansichtkaarten.
250909-4932: DIJKSHOORN, WILLEMIEN E.A. (RED.). - Amsterdamse Grachtentuinen. Prinsengracht.
251019-23: DIJKSTERHUIS, FOKKE, P.H. EN HOOGENBERG, ROLF. - 125 Jaar Openbaar Onderwijs in Bedum.
28513-02: DIJKSTRA, TIALDA E.A. - Tinkskrift 75 jier Kristlik Fryske Folksbibleteek 1834 - 1984 - 2009.
201120-10: DIJKSTRA, HIJLKE. - Hijlke Dijkstra vertelt. Het lvensverhaal van de organisatoren animator van het wadlopen in Pieterburen.
4216-09: DIJKSTRA, J.P. E.A. - Werenfridus in het zicht. 125 jaar St. Werenfriduskerk en Werenfridusparochie te Workum.
250909-775: DIJKSTRA, HESTER (TEKST). - Tien jaar Olmenes. Een wingerd die vrucht draagt. 1994-2004.
9315-94: DIJKSTRA, J. - Van de Vos Reinaerde. Oet 't Middelned. vertoald in 'n Grönneger tongval.
050219-01: DIJKSTRA, G.J. - De buurschap Pesse. Een sociaal-historisch onderzoek over de jaren 1742-1813.
250909-857: DIJKSTRA, WALING EN WINKLER, JOHAN. - Friesch Woordenboek en Friesche Naamlijst. Eerste deel en tweede deel.
181215-10: DIJKSTRA, FOKKELIEN. - Antilliaans kookboek.
250909-2049: DIJKSTRA-SMIT, E. E.A. - Een School met de Bijbel in Ezinge. 1875-2000; 125 jaar Christelijk Onderwijs. Van het oude kerkgebouw naar de Springplank."
250909-2021: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten ien t Westerketiers.
250909-2022: DIJKSTRA, JELTE (NIKLOAS GRIEP).  - Gedichten in t Oldambsters.
140110-1: DIJKSTRA, M. - Coevorder brievenpost.
31518-13: DIJKSTRA, G.J. - Christelijk Onderwijs in Niezijl 1896-1996. Ziet de kinderen zijn een erfdeel des Heeren.
9315-46: DIJKSTRA, A.W. EN HUISMAN, K. - Neo-gotische kerken in Friesland. Rooms Katholieke kerk, Sint Nicolaasga.
25616-01: DIJKSTRA, HARM E.A. - De Oogst. Een verzaomeling Drèeentse verzen.
29119-35: DIJKSTRA, LIDA. - Ootje weer.
19913-119: DIJKSTRA, LINDA. - Neogotische kerken in Friesland. Rooms katholieke kerk Sint Nicolaasga.
4620-25: DIJKSTRA, JOHAN. - Toelichting bij de wandschilderingen in de Trouwzaal van het Stadhuis te Groningen.
211120-05: DIJKSTRA, BERT EN OLDENHUIS, JAN F. - Tijdelijk volk rond het eeuwige woord. 150 jaar Gereformeerde Kerk Baflo.
18214-26: DIJKSTRA, JELTE EN RIETEMA, JAKOB. - Braiven van twij Jannen. Jan Spoantje op Pollerklap en Jan Knooihoezen bie Olwierster Looptiel.
301018-45: DIJKSTRA, H.J. - Ons Schoul. 100 jaar Christelijk Onderwijs in Onderdendam 1897-1997.
19118-54: DIJKZEUL, LIENEKE. - De stille zonde.
25618-50: DIJXHOORN, O.H.J. - My Story.
3417-76: DIK, HARM GEERT EN DOORNBOS, HARM. - Termunten in oude ansichten.
220310-18: DIK, W. (INLEIDING). - Opening nieuw hoofdkantoor Koninklijke PTT Nederland NV Groningen.
251113-21: DIK, HENK. - Heimwee van later. Drenthe in aquarel en gedicht.
250909-1268: DILLEN, J.G. VAN. - Het economisch karakter der middeleeuwsche stad.
6220-05: DILLING, K. - De ontginning van Het Zeyerveld in Drenthe.
31317-29: DILLMONT, THÉRÈSE, DE. - Encyklopaedie der weiblichen handarbeiten.
250909-2669: DIMMENDAAL, GEERTJE. (SAMENSTELLING). - Groningen ingericht. 125 Jaar residentiele jeugdhulpverlening in de provincie Groningen.
10718-13: DINAS, BEATE. - Economy of the sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor.
271118-12: DIS, ADRIAAN, VAN. - Dubbelliefde.
51119-15: DIS, D.P. VAN. - Bedum in oude ansichten.
250909-3346: DISNEY, ROSEMARY. - The splendid art of decorating eggs.
16813-05: DIXON, BARBARA E.A. - Het kookhandboek. Meer dan 200 eenvoudige maar inspirerende recepten voor iedereen.
250909-5328: DJIAN, PHILIPPE. - De witte madonna.
15617-30: DOBRACZYNSKI, JAN. - Hij is als de zee.
250909-396: DOCKUM, H.C. VAN. - Willem Emmens.
250909-246: DOCKUM, H.C. VAN. - Over, uit en om de Provinciale Drentsche en Asser Courant van den aanvang tot heden.
26917-202: DOEDENS, ANNE EN HOUTER, JAN. - Gedachtenisse van d'Engelsche Furie op de Vliestroom, en der Schellingh.
051010-35: DOEDENS, LAMMERT. - Vier mei herdenken en vijf mei vieren in de stad Groningen.
270909-172: DOEDENS, H. - De historie van de Meerweg.
19615-206: DOEDENS, ALBERT. - Louis Albert Roessingh. Drenthe - Antwerpen vice versa.
250909-1032: DOEGLAS, H.M.G. - Genealogie familie Doeglas.
5421-16: DOES, WILLEM, VAN DER. - Met de wetenschap van nu. Graaiers, draaiers en spijtoptanten.
101218-25: DOESBURG, H. E.A. - Gedenkboek Hengelvereniging Gruno 1911 - 1986.
31115-09: DOESER, LINDA. - De keuken van Italië.
11721-25: DOEVENDANS, KEES E.A. - Stadsvorm Tilburg, historische ontwikkeling. Een methodisch morfologisch onderzoek.
14120-09: DOHMEN, JOEP (RED.). - Over levenskunst. De grote filosofen over het goede leven.
260312-129: DOLK, W. - Leeuwarder straatnamen.
17418-11: DÖLL, MICHAELA - Het Antioxidantenwonder.
250909-3788: DOLMAN, MARGREET. - Buk nog een keer. Een vrouw klapt uit haar leven.
250909-1638: DOMINICUS, F.C. - Het ontslag van Wilhem Adriaen van der Stel.
290413-30: DON, J. - Kampen in oude ansichten.
10919-48: DONALD, DAVID. - The pocket guide tot military aircraft and the world's airforces.
10919-47: DONALD, DAVID AND LAKE, JON. - The encyclopedia of world military aircraft. Specifications, weaponry and performance profiles of over 2000 warplane variants.
4321-04: DONDERWINKEL, HANS. - Gronings eten. Met 72 recepten.
4321-31: DONG, JOHAN, VAN DER. - Fabriekspsalmen. Liturgie van een Suikerdorp.
16913-18: DONGALA, EMMANUEL. - Johny, valse hond.
080310-39: DONGALA, EMMANUEL. - Het vergeten kind.
27117-13: DONGCHU, HU. - The way of the virtuous. The influence of art and philosophy on Chinese garden design.
10417-26: DONGELMANS, MARTEN-JAN. - Zonden van de kerk.
14120-25: DONGEN, AD, VAN E,A, - Sport en spel in Groningen 1926-1986.
51015-94: DONGEN, AD, VAN. - Hefshuizen veranderd gezicht 1900-1982.
10919-23: DONGEN, AD, VAN. - Hoogkerk veranderd gezicht 1900 - 1982.
250909-3198: WEST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente West-Dongeradeel.
250909-3174: OOST-DONGERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Oost-Dongeradeel.
250909-3170: DONKERSLOOT-DE VRIJ, MARIJKE. - De Vechtstreek. Oude kaarten en de geschiedenis van het landschap.
17418-05: O'DONNELL, KEN. - Raja Yoga. New beginnings.
10119-53: DONSELAAR, J. VAN E.A. - Terugblikken. Honderd jaar zeevaartonderwijs in Vlissingen 1903-2003.
250909-4964: DONSELAAR, N. - Het Gecombineerd St. Pieters- en Bloklands Gasthuis te Amersfoort.
250909-3360: DONY, FRANS (RED.). - Elseviers Antiek Jaarboek 1982-83.
121009-66: DOOLAARD, P.G. (RED.). - Tot tijd en wijle? 1887-1987. Een bloemlezing uit een eeuw Gereformeerd kerkelijk leven in Veenendaal.
11114-55: DOOREN, G. VAN. - En wij zijn ontkomen! Verhaal van een kerkstrijd in oorlogstijd. Deel I en II.
250909-730: DOORMAN, MAARTEN EN VISSER, WILLEM (SAMENSTELLERS). - Denkers in de ring. Filosofische polemiek uit 25 eeuwen.
250909-5180: DOORN, J. VAN EN KNOOK, J. - Klundert, Moerdijk, zoals het was…..
31115-40: DOORN, ANDRIES, VAN. - Drie balladen.
27115-34: DOORN, TH.H. VAN. - Terminologie van riviervissers in Nederland.
31320-29: DOORN, W.D. VAN E.A. - Jubileumboek 60 jaar Langhaar.
301018-08: DOORN, MAARTEN, VAN E.A. - Ach lieve tijd. 750 jaar Den Haag en de Hagenaars.
28818-11: DOORNBOS, W.G. EN ELEMA, P.J.C. - 14. Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731.
250909-1065: DOORNBOS, W.G. - 57. Landgebruikers en -eigenaren van de groninger stadshamrikken. Ca. 1455-1832.
250909-1088: DOORNBOS, W.G., ELEMA, P.J.C. - Taxatielijst van de stad Groningen, 1730-1731.
250909-1089: DOORNBOS, W.G. - Herbergiers van de stad Groningen 1623 - 1806. Admissies.
250909-1090: DOORNBOS, W.G. - Bibliografie van genealogische handschiften in de provincie Groningen
250909-1102: DOORNBOS, W.G. - Wijntappers van destad Groningen.
250909-938: DOORNBOS, W.G. - Rooms-Katholieke bewonerslijsten van de stad Groningen 1665 ?1688.
5421-05: DOORNBOS, W.G. - Huwelijkscontractenboek Fivelingo 1613-1810. Deel I.
19615-43: DOORNBOS, HARM. - Kent u ze nog... de Wagenborgers.
250909-1823: DOORNBOS, LAMBERTUS. - Pelzyrstukken.
22718-14: DOORNBOS, J. - Dagboek van een chauffeur.
250909-963: DOORNBOS, W.G. - Index op de gilderol van de grootschippers van de stad Groningen.
51015-95: DOORNBOS, H. EN FIJTER, G. DE. - Op het Erf der Vaderen. Gedenkboek van de Hervormde Gemeente van Wagenborgen.
28818-13: DOORNBOS, W.G. E.A. - 28,Lidmatenboek van de gereformeerde Kerk van de stad Groningen 1594-1660
4119-22: DOORTEN, BÉ. - Meppel en zijn schilders. Geen school geweest, wel school gemaakt.
16118-30: DORGELO, WILLEM JAN. - Albertus Anthoni Hinsz, Orgelmaker 1704-1785.
5121-22: DORLEIJN, PETER. - Van gaand en staand want III. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee.
5121-23: DORLEIJN, PETER. - Van gaand en staand want I. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee.
5121-24: DORLEIJN, PETER. - Van gaand en staand want II. De zeilvisserij voor en na de afsluiting van de Zuiderzee.
27918-23: DORP, A.C. VAN (SAMENSTELLER). - 75 jaar Gebr. Broere & 50 jaar rederij Theodora.
250909-4159: DORRESTEIN, RENATE. - Verborgen gebreken.
9821-25: DORRESTIJN, HANS. - De bloeddorstige badmeester en andere griezels voor kinderen.
51020-43: DORRESTIJN, HANS. - De liefde wandelt vreemde wegen. Nieuwe liedjes en gedichten voor volwassenen.
3721-07: DORSER, W.H.E. DE. - Proezie.
250909-4597: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Op de Heide.
250909-4598: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. In het duin.
250909-4599: DORSMAN CZN, L.,KNIP, K.M., MELLINK, A. - Schoolplaten voor het onderwijs in de Kennis der Natuur. Aan de rivier.
171116-20: DORT, ERIK, VAN. - Uilskuikens in de Koningslaagte.
250909-5484: DOSTOJEWSKI, F.M. - De verstotene.
11113-18: DOTINGA, JAN. - Fan wurden oermansk.
250909-4452: DOUBEK, KATJA. - Eerste hulp voor geliefden. Hoe je de relatie met je grote liefde leuk houdt.
250909-1364: DOUBEK, KATJA. - Lexicon van de belangrijkste aanslagen.
2719-38: DOUGLAS-HAMILTON, JAMES. - The air battle for Malta. The diaries of a Spitfire pilot.
16913-22: DOULATABADI, MAHMUD. - Zonder soloetsj.
10221-20: DOUMA, THEO E.A. (EINDRED.). - De zoogdieren van Overijssel. Leefwijze en verspreiding in de periode 1970 t/m 2010.
23320-47: DOUMA, H. - Grave en het Land van Cuijk in oude ansichten.
011110-09: DOUMA, TH. (EINDRED.). - Kwartierstatenboek VIII.
25613-34: DOUMA, C. - Het Stationsgebouw. Historie, situering, opzet en ontwerp, nieuwe ontwikkelingen.
12316-207: DOUMA, JAN ERNST. - De buitenste binnenstad. De Groninger diepenring in 64 aquarellen.
250909-1146: DOUMANIS, NICHOLAS. - Italy. Inventing the nation.
250909-3535: DOUROUX, XAVIER E.A. (RED.). - Sylvie Fleury. Identity, Pain, Astral, projektion.
240910-157: DOUWES, L. E.A. (RED.). - 100 jaar H. Scheepstraschool 1894-1994.
12316-40: DOUWES, B.J. - Groninger volksleven in de dialect-literatuur.
3218-07: DOUWESZ, MINKE. - Weg.
040412-27: DOVEREN, J. VAN. - Hooggeëerd publiek.
231109-51: DOWLING, COLETTE. - De mythe van breekbaarheid. Vrouwen op weg naar fysieke gelijkheid.
16517-08: DOWNHAM, MARIE-CLARE. - Lace for church use.
250909-5582: DOYLE, ARTHUR CONAN. - Geheimzinnige verhalen.
101213-36: DRAAISMA, DOUWE. - De Heimweefabriek. Geheugen, tijd en ouderdom.
20117-41: DRAAISMA, DOUWE. - De dromenwever.
26319-32: DRAAK, J. DEN. - Het klooster Bethlehem bij Doetinchem. Uit overlevering en archief.
29119-14: DRAKENBORCH,ARNOLDUS. - "Aanhangsel op de kerkelyke oudheden van Nederland; Behelsende van Ryns Algemeene Voorrede op dat werk. eenige verbeterde en vermeerderde Lysten der Proosten en Dekenen, so van de vyf kerken van Utrecht, als van West-Vriesland, gelyk ook een Brief aan den Heer Hoynck van Papendrecht, Aartspriester van Mechelen. "
250909-4058: DREHMANS, PETER. - Gemaskerd land.
23320-17: DRENT, JAN. - Elk mensch lopt mit n hoan. n Doodainvoudig dinkje in drei bedrieven.
250909-4621: DRENT, J. - Hier in het stille veld. 150 jaar Hervormde Gemeente van Dedemsvaart 1834-1984.
3417-77: DRENT, E. (VOORWOORD). - Een wandeling door Uithuizen en Zandeweer.
18319-42: DRENT, BERTUS E.A. - Met pennenstreken langs de Dedemsvaart.
6720-04: DRENTHE. - Mooi Drenthe. Toeristen-handboek 1939.
25613-04: DRENTHE. - Herinneringen aan Drenthe.
12719-03: DRENTHEN, JOH. - Het veen in opspraak.
19615-07: DRENTJE-GAZENDAM, E.J. - Waar bleven de jaren?
15617-39: DRESEN, GRIETJE. - Onschuldfantasieën. Offerzin en heilsverlangen in feminisme en mystiek.
5421-19: DREWERMANN, EUGEN. - Dieptepsychologie en exegese. Droom, mythe, sprookje, sage en legende.
241117-58: DREXLER, K. ERIC. - Ongekende overvloed. Hoe een revolutie in nanotechnologie ons leven ingrijpend zal veranderen.
20817-13: DRI, PIETRO. - Pasteur. Van microscoop tot legion d'honneur.
4119-09: DRIESSEN, JOZIEN. - Tsaar Peter de Grote en zijn Amsterdamse vrienden.
4419-35: DRIJFHOUT, H. EN JASSIES, K. - Het Overijsselse volkskarakter.
250909-204: DRIJVER, AB. - Van boekenkist tot beeldscherm. Verleden, heden en toekomst van de bibliotheken op het platteland van Drenthe.
250909-4390: DRIJVER, AB. - Wat wilde ik ook weer zeggen.
41220-05: DROG, BART FM E.A. (RED.). - Het hogere noorden. Poezie uit Groningen.
11413-08: DROSSAARD, WILLEM. - Bronbeek. Een levend verleden. Een wandeling door de geschiedenis. Een kennismaking met het museum en zijn bewoners.
17313-97: TIMMER EN DROST. - Langweer en omstreken. 20 Korte verhalen van de heren Timmer en Drost.
22117-195: DROST, F. - Terschelling bij storm en wantij.
18219-23: DRUBBEL, CEES. - Kijken, strijken en vergelijken. Schilderijen van Cees Drubbel. Een dorpentocht in de gemeente Aa en Hunze.
010811-50: DRUENEN, PETER, VAN. - Geheel gevrijnd met regte trekslag. Geschiedenis van de Rotterdamse steenhouwerij en tegelbakkerij Van Traa 1764-1904.
250909-1469: DRUKKER, BER. (SAMENSTELLER). - Socialistische Jeugdorganisatie in Nederland.
250909-5455: DRYANSKY, JOANNE & GERRY. - Het geluk van Fatima.
91015-36: DUBBE, B. - Monumenten in zilver. Geschiedenis van het Zwolse stadszilver.
11121-22: DUDOK VAN HEEL, WALTY. - Walty's Vogels. Alledaagse vogels in hun eigen omgeving getekend.
250909-4947: DUFFHUES, TON. - Generaties en patronen. De katholieke beweging te Arnhem in de 19e en 20e eeuw.
21421-19: DUIF, C. - Sint Pancras in oude ansichten deel 1.
10119-39: DUIJF, SUZANNE. - Ultra & Marijn. Een hedendaags sprookje.
3721-10: DUIJVENDAK, M.G.J. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Groningen deel I, II en III.
040412-02: DUIJVENDAK, MAARTEN EN HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2008.
250909-4337: DUIJVENDAK, M.G.J. EN KOOIJ, P. (RED.). - RUG en regio, balans van een buitengewone band. Rijksuniversiteit Groningen en Noord-Nederland.
040412-04: DUIJVENDAK, M.J.G. (EINDREDACTIE). - Gronings Historisch Jaarboek 2000.
080311-01: DUIJX, TOIN EN LINDERS, JOKE. - De Goede Kameraad. Honderd jaar kinderboeken.
16913-20: DUIKER, K. SELLO. - Het stille geweld van dromen.
150411-60: DUINEN, G. VAN. - Geschiedenis van het onderwijs in Heemstede. Deel I. 1600-1800 en. deel II. 1800-1954.
010811-38: DUINHOVEN, INEKE EN BLOEMBERGEN, HANNEKE (RED.). - Leven met leukemie.
6220-23: DUINKERKEN, W. (EINDRED.). - Christelijk Onderwijs in Ulrum 1870-1990.
19615-48: DUINKERKEN, W. - Dorpen in noordelijk Westerkwartier.
10919-18: DUINKERKEN, W. - Dorpen in westelijk Hunsingo.
28514-112: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een Ommelander gemeente.
19615-49: DUINKERKEN, W. - Ezinge, een gemeente met vier dorpen.
300311-32: DUINKERKEN, W. - De Gereformeerde Kerk te Ezinge 1835-1975. Van Christelijk Afgescheiden tot Gereformeerd.
19615-47: DUINKERKEN, W. - De gemeente Ezinge - historie van vier dorpen.
251016-104: DUINKERKEN, W. - De gemeente Eenrum. Historie van drie dorpen.
17313-22: DUINKERKEN, W. - De gemeente Ezinge in beeld.
31318-35: DUISTER, FRANS EN GORT, BERT (TEKST). - Monica van Rijn Layers.
10221-15: DULMEN, FRANK, VAN EN TERPSTRA, PIETER. - De grote atlas van Europa. De mooiste landkaarten uit de zeventiende eeuw van Joan Bleau.
250909-4231: DUMMELEN, INEZ VAN. - !Viva Mexico! Een kroniek.
25616-19: DUNCKER, VEENA E.A. - Een persoonlijk stempel. De Seawolf-collectie, een verzameling 19e- en 20e-eeuws zilver.
271218-30: DUNK, THOMAS H. VAN DER EN ROELL, EVA. - De eerste prijs. Twee eeuwen stadhuis van Groningen. De eerste Nederlandse architectuurprijsvraag en de bouw van het ontwerp van Husley.
23320-07: DUNLOP, ROBERT H. AND WILLIAMS, DAVID J. - Veterinary medicine. An illustrated history.
15417-51: DUNN-MASCETTI, MANUELA. - Heiligen.
6220-15: DUNN, J.C. - The war the infantry knew 1914-1919. A chronicle of service in France and Belgium.
25616-31: DUPARC, H.J.A. EN SLUITER, J.W. - Rijden door Rotterdam. 100 jaar Rotterdams openbaar vervoer in foto's 1877-1977.
6519-46: DUPARC, H.J.A. - De Amsterdamse paardetrams.
311016-12: DUPLEIX, JILL. - Totally simple food. Meer dan 200 gezond no-nonsense recepten.
20817-26: DUPONT, JEAN-CLAUDE. - Charcot. De verovering van het brein.
8416-42: DURA, CARLA. - Sporadisch. Gedichten.
250909-4027: DURLACHER, JESSICA. (RED.) - De olifant & het Joodse probleem. Nieuwe verhalen over jodendom, antisemitisme en de erfenis van de oorlog.
18818-53: DURRANT, A.E. - Lokomotip Uap. Indonesische stoomlocomotieven in actie.
250909-834: DUURSMA, SWAANTSJE. - Reiden oan ‘e stream. Fersen.
250909-2990: DUURSMA, JAN. - Woningbouw in Groningen 1978-1993.
250909-4242: DUYVESTEIJN, NICO. - Nagalm.
250909-4455: DYER, WAYNE. - Het heft in eigen handen. Naar een krachtiger persoonlijkheid, naar een bewuster leven.
250909-4471: DYER, WAYNE. - Niet morgen, maar nu. Naar een nieuwe kijk op jezelf, naar een completer funcioneren.
23717-11: DYKSTRA, WALING. - De silveren rinkelbel. In wonderlike skiednis ut de leste helte fen de achttsiende ieu.
30313-02: DYKSTRA, KLAES. - Lyts hanboek fan de Fryske literatuer.
16517-09: EARNSHAW, PAT. - Lace in fashion. From the sixteenth to the twentieth centuries.
070120-06: EASON, CASSANDRA. - Pendelen praktisch toepassen.
250909-3411: EATON, FAITH. - Poppen in kleur.
271120-04: EBBEN, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek, jaargang 6, 1999.
250909-2400: EBBENS, H.D. - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
9821-04: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 3, 1996.
9821-05: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 4, 1997.
61115-17: EBBENS, F.J. E.A. (RED.). - Drents Genealogsish Jaarboek. Jaargang 3, 1996.
250909-2379: EBBENS, H.D. EN MANSHOLT, D.R. - Een en ander uit de geschiedenis der Groninger Maatschapij van Landbouw en Nijverheid 1837-1912.
2719-02: EBBINGE, HARM E.A. (SAMENSTELLERS). - De Broekstreek.
250909-1103: EBELING, RUDOLF A. - Familiennamen im Landkreis Leer um 1940. Teil I Namenverzeichnis.
19913-209: EBELING, R.A. - Die Familiennamen des ostfriesischen Kreises Leer. Sprachliche und geographisch-statistische Untersuchungen zum Namenbestand um 1940.
15810-17: EBELS, F.E.H. - Honderd jaren Landbouworganisatie 1842-1942. Geschiedenis der Afdeling Beerta van de Groninger Maatschappij van Landbouw.
250909-3080: EBELS, E.B. E.A (RED.). - Gedenkboek Toonkunstkoor Bekker Groningen 1877-1977.
270909-173: EBLING, B. - Geschillen over het drostambt van Drente voornamelijk in de 16de en 17de eeuw.
250909-5330: ECHENIQUE, ALFREDO BRYCE. - Zij noemde zich Tarzan.
25219-30: ECK, J. VAN E.A. - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Winterswijk.
2114-20: ECKERSLEY, GLENNYCE S. - Gered door engelen. Ware engelenverhalen en bijna-doodervaringen.
7420-25: ECO, UMBERTO. - Het nulnummer.
17918-11: EDE, CHRIS, VAN. - Polen tussen twee polen. Indrukken uit een land in tweestrijd.
2919-02: EDELMAN, C.H. - De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van Oostelijk Drenthe.
15621-01: EDEN, ASKON (RED.). - Rijkshuisvesting voor morgen 1. Regio noord.
250909-5459: EDGARIAN, CAROL. - Laat de eufraat spreken.
8618-44: HOUTING. EDWARD. - Historie in steen. Gevelstenen in de stad Groningen.
250909-1172: EDWARDS, I.E.S., JAMES, T.G.H. EN SHORE, A.F. - A general introductory guide to the Egyptian Collections in the Brititsh Museum.
250909-4139: EEDEN, ED VAN. - Liefste litteken.
250909-1515: EEGHEN, I.H. VAN. - De Gilden. Theorie en praktijk.
231109-28: EEGHEN, ISABELLA H. VAN. - Meniste vrijage. Jakob van Geuns (1769-1832) Gronings dokter, Amsterdams ?kassier?.
251016-34: EEKHOFF, W. - Geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden, de hoofdstad van Friesland. Eerste en tweede deel.
23320-18: EELSSEMA, W.J. - 'n Kerel. Bliedspul in drij bedrieven.
270909-130: EELSSEMA, W.J. - Annao komt oet stad! ’n Maaljoagerei in ain bedrief.
3417-51: EELSSEMA, W.J. - Geluk komt vroeg of laat. Roman uit het Groningerland.
251019-15: EERDEN-VAN DER LAAN, CARLOLIEN, VAN E.A. - Leven in afbraak in herbouw. Een beeld van de Nijmeegse benedenstad 1874-1974.
300113-30: EERENBEEMT, H.F.J.M. VAN DER. - Streven naar sociale verheffing in een statische stad. Een kwart eeuw arbeid van de Maatschappij tot Nut van
24120-38: EEUWE, MAX EN KMOCH, HANS. - Groningen 1946. Het Staunton Wereldschaaktournooi.
250909-906: EFDÉE, RIA. - Putten uit het verleden. Geschiedenis van de drinkwatervoorziening in Friesland.
250909-933: EFDÉE, RIA. - Patrimonium 75 jaar Woningstichting.
9315-47: EFDÉE, RIA - Een baken voor zuiver water. Watertoren, Sneek.
250909-1302: EGGEBRECHT, ARNE. - Het oude Egypte. 3000 jaar geschiedenis van het rijk der farao’s.
240113-10: EGGELS, ELLE. - Het huis van de zeven zusters.
301119-01: EGGENS, ALBERT. - Van daad tot vonnis. Door Drenten gepleegde criminaliteit voor en tijdens de Eerste Wereldoorlog.
101117-27: EGGERAAT, JOHAN EN WOBBES, REINT. - Enige historische schetsen van het dorp Huizinge. Verlucht met enige foto
25118-24: EGGERS, DAVID. - Zeitoun.
040111-28: EGGINK, J. - Album en gedenkboek der Nederlandsche Posterijen.
250909-5375: EGOLF, TRISTAN. - Rokje en de viool.
180111-66: EIJK, INEZ, VAN. - Het totale taalboek.
5421-22: EIJKMAN, L.P.H. - Phonetische beschrijving van de klanken der Schiermonnikoogsche taal.
250909-1930: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - Lange lange riege Twaalm is gain stiege. Verhoalen.
250909-1842: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - De Wolvenjoager en aandere verhoalen.
23715-33: EIJSSELSTEIJN, LIDY, VAN. - Gedenk dan het donker niet. Gedichten.
080311-29: EIKEMEIER, DIETER EN GOOCK, MICHAEL. - Getanzte Karikaturen. Traditionelle Maskenspiele in Korea.
020320-23: EILERTS DE HAAN, A.F. - De Noord-Nederlandsche landbouwkoloniën. Eene studie over de Maatschappij van Weldadigheid.
250909-3590: EISENSTAEDT, ALFRED. - People.
250909-4345: EKHART, JAAP (RED.). - Een liefde, een oorlog. Twee geliefden en hun briefwisseling uit 1942.
250909-1707: EKHART, JAAP. - Van Groningen tot Oekraïne. Verslag van een speurtocht naar de tien buitenlandse fabrieken van Willem Albert Scholten.
141210-02: EKKART, RUDOLF E.O. (INLEIDING). - Edition Tiessen 1977-1987. Bibliofiele boekkunst uit Duitsland.
260211-26: EKKART, R.E.O. EN SCHULLER TOT PEURSUM-MEIJER, J. - Groninger Academieportretten. Catalogus van de portretten in het Academiegebouw en de Bibliotheek der Rijksuniversiteit te Groningen.
250909-2912: EKKELBOOM, RIANNE E.A. - Van meet af aan. Honderd jaar bouwen aan kindergeneeskunde in Groningen.
161110-02: EKKERS, FLIP E.A. - Ekkers & Paauw | 2
15810-02: EKKERS, FLIP E.A. - Ekkers & Paauw | 3
240910-205: EKKERS, FLIP E.A. - 25 Exlibris Groningae 2000.
250909-5397: EKMAN, KERSTIN. - Breng mij weer tot leven.
150411-06: EKMAN, KERSTIN. - Breng mij weer tot leven.
250909-4902: ELBERTSEN, M. E.A. - Jubileumeditie NSC 50 jaar 1933-1983.
23218-23: ELDERING, W.J EN BOSSINGA, B. - De spaarbank te Groningen. Overzicht van haar ontwikkeling gedurende haar honderd-jarig bestaan 1820 1mei 1920.
250909-4003: ELECTROTECHNIEK. - Electrotechniek. Handleiding voor het electrisch bedrijf.
28818-12: ELEMA, P.J.C. EN HARTOG, H.J.E. - 25. De overledenen van Hunsingo 1806-1811.
280310-39: ELENBAAS, PETER EN BERENDS, LAMBIEK. - Tijdopname. Vijftig veranderde gezichten van Amsterdam.
250909-3166: ELERIE, J.N.H. E.A. - Dollardzijlvest gepeild en aangekaart. Een kartografische kijk op de geschiedenis van land en water in het oosten van Groningen en Drenthe.
251016-06: ELERIE, HANS EN FOORTHUIS, WILLEM (RED.). - Dorp2000anno. De Hunze maakt geschiedenis.
27117-15: ELERIE, J.N.H. E.A. - Dorpslandschappen. Spanningsveld tussen traditie en vernieuwing. deel 1 t/m 6.
141120-21: ELERIE, J.N.H. E.A. (RED.). - Noorderlicht. Berichten uit het verleden van Noord-Nederland.
51020-02: ELERIE, J.N.H. - Weerbarstig land. Een historisch-ecologische landschapsstudie van Koekange en de Reest.
29717-16: ELGER, DIETMAR. - Expressionisme. Een revolutie in de Duitse kunst.
250909-3421: ELIAS, D. EN NIEMEIJER, J.P. - Douwe Elias schilderijen 1988-1992.
101218-32: ELIËNS,TITUS M. E.A. - Delftware. History of a national product. Volume III De Porceleyne Fles.
4920-24: ELIËNS, TITUS M. - Berlage in het noorden. Een raadhuis voor Usquert.
040412-50: ELIËNS, TITUS M. - Gas in Glass.
250909-589: ELIOT, T.S. - The family reunion.
3218-20: ELLEN, LUPKO. - Herenboer.
9615-27: ELLIOT, MARION. - Blik en metaalfolie.
270909-262: ELLIS, BRET EASTON. - American psycho.
5421-12: ELSKEN, ED, VAN DER. - Eye love you. (Derde druk).
161220-18: ELSSCHT, WILLEM. - Verzameld werk.
250909-1890: ELST, GERM. - Naothan de Wieze. Bliespul in ain bedrief.
250909-1862: ELST, G. - Karwaai. Spul van Mobelesoatsie. Bliespul ien twai bedrieven.
250909-1863: ELST, GERM. - ‘t Peerd van Troje. Spul van ‘t Laand in drai bedrieven. 5 heeren. 3 doames.
250909-4203: ELZEN, SUS VAN. - Spookrijders.
17817-09: ELZENGA, EELCO. - Langs de oude Overijsselse kerken.
271017-15: ELZINGA, D.J. EN VOERMAN, G. - Om de stembus. Verkiezingsaffiches 1918-1989.
29917-01: EMAN. - Ien winterjouns gearkomste by Jolle Boer.
4419-06: EMBREE, AINSLIE T. - Sources of Indian tradition. Volume one: From the beginning to 1800.
26319-11: EMMENS, KAREL E.A. - De oude Calixtuskerk te Groenlo. Tussen Utrecht en Munster.
15119-25: EMMENS, KAREL. - De Sint-Joriskerk te Amersfoort. Van hofkapel tot kapittelkerk.
3417-79: EMMIUS, UBBO. - Tussen Eems en Lauwers. Stad en Lande omstreeks 1600.
250909-1320: EMST, P., VAN. - Geld in Melanesië. De functie van het monetaire element in een primitieve maatschappij.
141210-39: ENGEL, HELMUT. - Berlin auf dem Weg zur Moderne.
141120-24: ENGEL, W.I. EN KOK, J. - Stoomtrams van Wadden tot IJ.
31017-19: ENGELBREGT, G.M.J. EN TERLINGEN, J.B.A. - Herbouwd verleden. De laatste abdijkerk van Cluny.
250909-5908: ENGELBREGT. - Latijnsch woordenboek. Opnieuw bewerkt naar de elfde uitgaaf van Dr. K.E. Georges.
201120-13: ENGELHARDT, J.H. E.A. - Gedenkboek van de Middelbare Landbouwschool te Groningen over de jaren 1912-1937.
261016-17: ENGELS, M.H.H. - Naamlijst van Gedeputeerde Staten van Friesland 1577-1995.
250909-5492: ENGLANDER, NATHAN. - Verlost van vleselijke verlangens.
8917-58: ENGLANDER, NATHAN. - Het ministerie van buitengewone zaken.
251019-02: ENNIK, J.E. - De nederzetting Assen. Ontwikkeling tot 1700.
250909-4042: ENQUIST, ANNA. - De thuiskomst.
281219-49: ENQUIST, ANNA. - Contrapunt.
281219-50: ENQUIST, ANNA. - De verdovers.
221110-11: ENQUIST, ANNA. - De kwetsuur.
250909-968: ENSINK, J. - Academische Rouw.
8917-51: ENT, MARIA, VAN DER. - In betrekking. Herinneringen van een dienstmeisje dat in het begin van de vorige eeuw volwassen werd.
16321-22: ENTJES, H. - Over het ontstaan van Vriezenveen.
23814-26: ENTJES, HENDRIK. - Tweespraak.
250909-5471: EPSTEIN, HELEN. - De couturière. een vrouw op zoek naar haar verleden.
161220-04: ERASMUS. - Ik geef liever adviezen dan dogma's. Een keuze uit het werk van Erasmus. Samengesteld en ingeleid door J. Trapman.
25219-06: ERASMUS, DESIDERIUS. - Vrede's weeklacht en andere geschriften over vrede en eendracht op internationaal-politiek en kerkelijk terrein.
14520-47: ERDBRINK, D.R. - Engelsch Vertaal- en Woordenboek voor Zeelieden. Bevattende eene verzameling van taalkundige opstellen met benamingen, termen, uitdrukkingen en volzinnen betreffende zeevaart, zeezaken etc.
250909-3534: ERKELENS, A.M.L.E. EN BURGERS, C.A. - Kant uit koninklijk bezit. De kantverzameling van H.M. de Koningin in bruikleen gegeven aan het Rijksmuseum, Amsterdam
250909-3158: ERMEN, EDUARD, VAN. - The United States in old maps and prints.
12719-27: ERMERS, WILLY E.A. - Een lint door het land, een band tussen mensen. Scharmer.
6220-07: ERNST, HARRIE EN VERHOEVEN, CAROLINA. - Kostelijk Fryslan.
250909-2151: ES, ROB, VAN EN HEUTINK, JAN (RED.). - Literair leven in Groningen.
11419-28: ES, HARRIET, VAN. - Thermoluminescence dating of sediments using mineral zircon.
11019-45: ES, W.A. VAN. - De Romeinse muntvondsten uit de drie noordelijke provincies. Een periodisering der relaties.
11721-04: ESKENS, MARLOES E.A. - Willem Cornelis de Groot (1853-1939). Architect in Friesland.
6519-34: ESMANN, WILHELM. - Die Rettungsboote de DgzRS von 1865-2009.
9219-04: ESSELINK, THEO EN HOOG ANTINK, HARRY (SAMENSTELLING. - Oud Meddo in beeld.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

9/14