Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5520-22: HAWINKELS, PÉ. - Autobiografische flitsen en fratsen.
250909-3850: HAYMAN, PIERS E.A. - Ooievaars in Nederland. Nieuwe toekomst voor een bijzondere vogel.
120511-42: HAZELHOFF’S ALMANAK 1923. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1923.
10918-17: HAZELHOFF'S ALMANAK 193. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1935.
120511-44: HAZELHOFF’S ALMANAK 1935. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1935.
120511-46: HAZELHOFF’S ALMANAK 1941. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1941.
120511-43: HAZELHOFF’S ALMANAK 1926. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1926.
9315-85: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1933. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1933.
9315-86: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1936. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1936.
9315-87: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1937. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1937.
9315-88: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1938.
9315-90: HAZELHOFF'’S ALMANAK 1942. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1942.
10918-16: HAZELHOFF'S ALMANAK 1922. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1922.
120511-45: HAZELHOFF’S ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff’s Almanak voor het jaar 1938.
141210-52: HAZELZET, K. - Toen schilderen nog een ambacht was.
250909-752: HAZENBERG-SMILDE, M. CH. A. - Talma Rustoorden 1928-1988. De geschiedenis van 60 jaar bejaardenzorg in de geest van de naamgever.
250909-3529: HEAL, AMBROSE. - London furniture makers from the restoration to the victorian era 1660-1840.
250909-3909: HEATH, SARAH. - Wat bezielt mijn kat.
230612-40: HEEL, DALMATIUS, VAN. - De Minderbroeders te Gouda. Deel I 1418-1572.
250909-3193: HEERENVEEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Heerenveen.
27920-30: HEERING, AART. - Van schoorsteenvegers en pizzabakkers. Vier eeuwen Italianen in Groningen.
15617-41: HEESEWIJK, RIEN, VAN. - Bloedprocessies in Brabant.
10813-19: HEFFELS, ANNETTE. - Praten met je partner. Voor liefde kun je kiezen.
250909-3327: HEFTING, PAUL EN WINKEL, CAMIEL, VAN. - Stadsmarkering.
190210-6: HEGERNER, MICHEL. - Guerrilla in mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
8122-47: Heide, G. van der. - Land van nameloozen. Griendwerkers levensgang in den Biesbosch.
241014-07: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Groot schimpnamenboek van Nederland.
15617-48: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude veehouderij.
15617-49: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude ambachten.
250909-2254: HEIDE, DIRK, VAN DER EN SCHREIBER, FRÉ. - Schelden, schelden dut nait zeer.
8616-47: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude akkerbouw.
250909-323: HEIDE, ROELOF, TER. - Breken en bouwen in Meppel 1945-1990. Sanering en vernieuwing binnenstad.
250909-681: HEIDE, JAN C. VAN DER. - Gewoon een paragnost. Een (para)normaal leven.
150610-47: HEIDE, DIRK, VAN DER EN WOLDRING, JAN. - Groninger schimpnamen. Dreum van n Hogelandster brijhapper.
25618-10: HEIDEMA, K. - In Slogter staet 'n Huys. De geschiedenis van de Fraeylemaborg te Slochteren.
5118-41: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
250909-4629: HEIJBROEK, J.F. EN MÖNNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
250909-4146: HEIJDE, HANS VAN DER. - Horizontale reisen. Verhalen.
51121-54: Heijden, Marien, van der. - De bond in glas en lood. Ramen en ontwerpen van Willem A. van der Walle.
151211-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
61115-56: HEIJDEN, A.F.TH. - Het schervengericht.
12318-14: HEIJDEN, A.E.TH. VAN DER. - Tomio.
250909-4290: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd 3 eerste boek.
1216-42: HEIJER, WILLEM MENT, DEN. - Ou je roer recht. De kottervisserij vanaf 1960.
260211-12: HEIJERMAN, HANS EN HUIZING, DOUWE. - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864 - 1928), rentenier en collectioneur te Godlinze.
301018-72: HEIJKOOP, COOUWEHAND, NICO J.R. - D'n Wasschappelsen Engel. Twee eeuwen scheepsstrandingen om en nabij Westkapelle.
250909-1516: HEIJNINGEN, L. VAN. - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik’lijk pleit.
16813-35: HEIJNINGEN, LEO A. VAN E.A. - Honderd jaar Haags bouwen. Over eigenzinnige architecten, een niet -begrijpend publiek en wispelturige kranten.
18219-29: HEIJSTEK, P. EN VELDHOVEN, G.R. VAN . - In het zicht van de haven. Scheepsstrandingen bij Hoek van Holland 1875-1940.
161110-40: HEIKENS, MEINART E.A. - 100 jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen.
22115-02: HEILMANN, KARL EUGEN. - Kräuterbücher in Bild und Geschichte.
15617-18: HEIM, MICHAEL EN NOSKO, WERNER. - De Otztal vervalsing. Analyse van een archeologische schijnvertoning.
250909-5272: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
250909-5273: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIX en XX. Gezicht op den Rijn bij Wageningen en kersenboomgaard in de Betuwe.
040910-35: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het IJsselmeer.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in Zuid-West Friesland.
040910-36: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het Wad.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in het noorden van Friesland.
250909-4255: HEK, YOUP VAN 'T. - Komen & gaan. Een week scharrelen op Gare du Nord.
30614-46: HEK, HUUB, VAN 'T EN GEEST, JOHANN VAN DER (CONCEPT). - Letsch.
241010-20: HEKKEMA, HERMA . - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens.
250909-2996: HEKKEMA, HERMA. - Een Huis voor de Architectuur. Academie van Bouwkunst Noord Nederland.
25520-02: HEKKEMA, HERMA. - De Kazerne. Een nieuwe woonwijk in Zuidlaren.
27117-06: HEKKEMA, HERMA (RED.). - Lost Space
250909-3071: HEKKEMA, HERMA EN ROOY, MAX, VAN. - Gebouwd in verbeelding. Het Nederlands Stripmuseum.
5116-18: HEKKET, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en betekenis). Vervolg.
30323-01: Helas, Volker. - Villenarchitektur / Villa Architecture in Dresden.
9315-132: HELDER, BINDERT E.A. - Gemeente Grijpskerk.
10919-51: HELFFERCICH, WILLEM. - Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht.
5118-26: HELIAS, PIERRE-JAKEZ. - Coiffes et Costumes de Bretagne.
101017-08: HELING, ROELOF. - Pioniers in het landschap. Vrijwilligers in het natuurgebied Zeijerwiek.
250909-443: HELLER, ZOË. - Notes on a scandal.
250909-4048: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht.
250909-1420: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 Jaar samenwerking en samenleving.
250909-3194: HEMELUMER OLDEPHAERT EN NOORDWOLDE. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
090910-14: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De laatste keer.
19118-26: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De tuin der onschuldigen.
311019-10: HEMPENIUS, A.L. - Onderdendam. Middelpunt van Hunsingo.
22117-160: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De Weeskamer van de stad Groningen 1613 - 1811.
250909-3070: HEMPENIUS, A.L. EN HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - Niet louter Caruso's. Liedertafel Gruno / Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen: 150 jaar mannenzang in Groningen.
3417-41: HENCKEL, JOHAN J. - Nakomelingen van Claes Claessen van Heukelem en Fenje Wolters van 1733-1994.
250909-2098: HENDRIKS, I.T. E.A. - 150 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel / De Regenboog.
250909-1307: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
250909-3196: HENNAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hennaarderadeel.
15914-68: HENNUS, H.G. E.A. - Ab Origine Flexibilis. 50 jaar niveau-opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht: een gouden jubileum. Van Luchtmacht Stafschool tot Opleidingen KLu/IDL.
31017-25: HENRICHS, HENDRIK. - De synagoge van Naarden 1730-1935.
121009-39: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
250909-1534: HENSTRA, DIRK JAN. - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
250909-1424: HEPP, V. - Dr . Herman Bavinck.
250909-1415: HERENIUS-KAMSTRA, ANS. - Willem van Oranje 1533 - 1584. De prins, de mens, de staatsman.
08012013-12: HERFKENS, GEORGE (EINDRED.). - Dooyewaard Stichting & Academie Minerva 1997-2007.
250909-117: HERINGA, J. - Stadhouders, drosten en facties 1672-1676.
20419-02: HERKSEN, B.H. VAN E.A. - Hoogeveen in oude ansichten. Waarin ook afbeeldingen van Noodsche Schut, Hollandsche Veld en Elim.
17223-13: Hermann, Hans H. - Flug uber die Ostfriesischen Insel.
220512-52: HERMANS, E.W. EN ROO, G. DE. - Lila en de planalogie van de contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur.
16720-07: HERMANS, JOS M.M. - Het Gronings Zuphense Maerlant handschrift.
250909-2952: HERMUS, JACQUES. - Van cliches tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing.
250909-3060: HERMUS, JACQUES EN MIK, WILMA. - De Rijkshogeschool Groningen, een geschiedenis met toekomst.
250909-2901: HERMUS, J. - Het Provinciehuis, van Latijnse school tot bestuurscenrum.
250909-2906: HERMUS, J. - De Prefectenhof. Ontmoetingsplaats van heren en burgers.
31320-22: HERMUS, J. - Het Provinciehuis. Van Latijnse school tot bestuurscentrum.
17313-31: HERNAMT, F.H. - Een Eeuw School met den Bijbel te Stadskanaal.
311016-36: HERRERA, HAYDEN. - Mary Frank.
17218-18: HERTEL, ANITA, VON. - GRRR! Hoe je van conflicten kunt profiteren.
6519-28: HERTSENBERG-PIEPER, MARIETJE. - Van klompjes tot hoge hakken. De verzamelde verhalen van Marietje Hertsenberg-Pieper.
2822010-42: HERTZER, KARIN EN WOLFRUM, CHRISTINE. - Lexicon van misverstanden over mannen en vrouwen. Vooroordelen en misverstanden van Autorijden tot het Zwakke geslacht.
23320-41: HERWERDEN, P.J. VAN. - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
10119-11: HERWIG, MALTE. - Die Flakhelfer. Wie aus Hitlers jungsten Parteimitgleidern Deutschlands fuhrende Demokraten wurden.
17918-19: HES, HENRY. - De boer van t Zuderdaip.
22117-64: HES, HENRY, HOEF, KEES, VAN DER, PIJPER, JAAP, SCHYWEK, FRED EN YUR. - De overtocht. Gedichten in het Nederlands, Gronings, Duits en Oost-Fries.
051010-52: HESKETT, JOHN. - Philips. A study of the corporate management of design.
281117-32: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten deel 1.
250909-4809: HESSELINK, G.J. - Tweestromenland.
250909-3108: HET AANZIEN. - De automobiel. Ruim honderd jaar autogeschiedenis in beeld.
250909-3098: HET AANZIEN VAN 1979. - Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
14222-39: Hettema, Halbe. - Grondrecht voor de grutto.
29118-23: HEUFF, JAN. - Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg 1907. De bewogen geschiedenis van de Terschellinger museumreddingboot.
25118-50: HEUL, FRANK, VAN DER. - Aan boord. Met het vrachtschip Gabonkust zwervend langs de havens aan de westkust van Afrika.
250909-5168: HEUSDEN, GUS H. VAN. - Den Helder? ze noemden je vroeger Nieuwediep?
2719-26: HEUVEL, RIEN, VAN DEN. - De ernst van het spel. Een relaas over het 165 jaar oude studentencorps Vindicat atque Polit.
5116-41: HEUVEL, RUUD, VAN DEN E.A. (RED.). - Honderd uur Veendam.
24114-17: HEUVEL, DICK VAN DEN. - Tasten in het duister.
29118-25: HEUVELMAN, D.J.C. EN NOOT, L.A.P. (RED.). - Op eigen kiel. 100 jaar VWDTP. Jubileum Boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Watersport de Twee Provincien.
15621-25: HEYLBROECK, JEAN. - Terra incognita.
090117-01: HEYMANS, J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach.
250909-3048: HEYNING, H. CH. M. EN TICHELAAR, S.H. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
27920-03: HEYTING, HANS E.A. - Marcus, een Drentse vertoaling.
25618-41: HEYTING, LIEN (INLEIDING). - In geuren en kleuren. Schrijvers over bloemen.
250909-269: HIDDING, JO, THALEN, J.L. EN BOS, H. - Bekroonde inzendingen tweede Drentsche literatuur-prijsvraag. Het Nieuwe Vuur / ‘n Strik stund in ‘n Wag’nspeur / Vergadering van ‘t Waterschap ‘De Oosterstroom’.
20919-09: HIDDING, JOH. - Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente.
51121-05: Hiemink, M.H.D. en Sprik, P.H. - In rook opgegaan. De geschiedenis van ruim honderd jaar Asser tabaksindustrie en - handel.
231011-136: HIEMINK, MARTIN EN OTTER, BERND. - Assen verandert. Oude en nieuwe stadsgezichten.
170112-35: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - n Geluud van stilte.
25219-22: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Votspoelde sluzen. Gedichten.
28514-65: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - As. Gedichten.
250909-1900: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Lichtsteert.
11019-02: HIJSZELER, C.C.W.J. - Boerenvoortvaring in het oude landschap. Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drenthe. I. tekst en II. platen.
19913-165: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit.
18619-43: HILBRINK, COEN E.A. - De pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog.
300113-06: HILL, TOBIAS. - Ondergronds.
22117-65: HILLEMANS, CHRISTINE (VOORZITTER EN VOORWOORD. - Meertmoand dialectmoand. Grunneger schriefwedstried 1999 in gemainten Slochter en Hoogezaand-Sapmeer. Dij schrift, dij blift.
7314-42: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2005.
19615-60: HILLENGA, MARTIN. - Naar één school. Zeven scholen onderweg naar het Hogeland College.
230812-03: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2007
250909-2213: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2004.
250909-2214: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2006.
250909-2226: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2001.
250909-2227: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2002.
250909-2228: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2003.
17822-18: Hillenga, Mrtin en Krips-van de Laan, Hilde (red.). - Tot hulp en troost. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen. [Pelstergasthuis]
28222-14: Hillenga, Martin e.a. - Groningen 40-45.
250909-4793: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
6519-35: HINTERMEYER, HELLMUT. - Spektakulare Rettung aus Seenot.
250909-5092: HINTZEN, PETER. - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
141210-33: HISCHE, BÄRBEL. - Ambivalenzen. Malerei. Objekt. Installation.
250909-4443: HITE, SHERE. - Het Hite rapport over het gezin. Ouders Kinderen Liefde Haat Seksualiteit
160312-27: HOEBEN, JAN. - Zeven eeuwen Haarlem. I. Op en om 't Sant. Op en om Bakenes. + Deel II. Westelijk deel van de oude stad. + Deel III. Het zuidoosten van de oude stad. Het noorden van de oude stad.
25618-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het deel 2.
250909-2913: HOEF, KEES, VAN DER. - En van je hela hola...
22117-161: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Kijk op Oud Groningen.
51015-152: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen vaar-wel.
250909-2859: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen 40 jaar bevrijd. Een verslag van de bevrijding van de stad Groningen.
250909-2780: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen, zo was het.
25219-29: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in grootmoeders tijd.
51119-35: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Binnenstad oost.
28222-16: Hoef, Kees, van der. - Verdwenen plekjes. Groningen 1955-1965.
4216-169: HOEF, KEES, VAN DER EN TEELKEN, ALBERT. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
8920-27: HOEF, KEES, VAN DER. - De Grote Markt door de eeuwen heen.
3417-133: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op oud - Groningen. De stad en haar buurten in het verleden.
23717-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het - deel 1.
131211-25: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in verleden en heden.
250909-3683: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN E.A. (RED.). - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de nederlandse molens.
18319-55: HOEK, ROB, VAN EN DIJKHUIZEN, HANS. - Koers richting toekomst. Het Nederlandse loodswezen vijf jaar zelfstandig.
16118-43: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert.
231020-27: HOEK, EMMA, VAN DER E.A. - Een koffer vol herinneringen. Op reis door 40 jaar Solwerd.
231011-137: HOEK-BEUGELING, SIS. - Emmen, het groote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
221119-04: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Mijn Groningen.
250909-2399: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Polderliefde. Een kleine historie van het land en de mensen in het Grootegaster Westerkwartier.
250909-4612: HOEK, JAAP E.A. (RED.). - Vijftig jaar W.S.V. in woord en beeld.
250909-1352: HOEKJEN, HENK-JAN. - Het architektenboek. The architects book. Das Architektenbuch. Een verkenning van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de (interieur)architectuur in de vorm van interviews met architecten en ontwerpers.
250909-1782: HOEKSTRA, ANNE E.A. - Op zoek naar Tjabble Hornsma.
23323-10: Hoekstra, Tj. (voorwoord) e.a. - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel en ULO/MAVO.
250909-2549: HOEPMAN, H.R. - Hoepman?s Suikerwerken 1895-1995. Kroniek van een familiebedrijf.
24521-33: HOEVE, S. TEN. - De kerk van Hogebeintum.
24521-32: HOEVE, S. TEN. - De liefdesgestichten van Bolsward. Gebouwen voor wezen en weduwen, behoeftigen en bejaarden.
14317-08: HOEVE, S. TEN. - Epenstate en de kerk te Ysbrechtum.
8122-49: Hof, J.J. - Giethoorn. Ons Hollands Venetie, zoals ik het gekend heb.
220512-21: HOFFENAAR, J. EN SCHOENMAKERS, J.P.M. - November Romeo Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998.
250909-5609: HOFFMANN, SANDRA. - Liefde op maandag.
11519-43: HOFMAN, HELEN E.A. (WAARKPLOUG). - In woord en doad vare in t kwedroat.
261016-60: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905.
250909-2739: HOFMAN, BENO. - In the picture. Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon.
171116-14: HOFMAN, BENO. - De vaart erin! Van trekschuit tot tram.
250909-2862: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen 2. Verhalen uit het verleden van de stad.
250909-2782: HOFMAN, BENO. - Het Groningse onderwijs. Van Sint Maartens- tot Leon van Gelderschool.
250909-2080: HOFMAN, BENO. - Oranje Nassau en Groningen. Van Heiligerlee tot Grote Markt.
12322-19: Hofman, Beno. - Woelig Groningen. Verhalen uit het verleden van de stad.
080712-30: HOFMAN, BENO. - De Groningse reiniging. Van marktvegers tot milieudienst.
31122-38: Hofman, H. - Jeugdherinneringen van een oud-Niekerker.
180912-11: HOFMAN, BENO. - CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
24521-22: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Geschiedenis der Broederenkerk te Groningen. Eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming en der Roomschgezinde Gemeente in deze stad.
20919-03: HOFSTEDE, W.H. E.A. - Tegenbetoog over de staatsstemminge in Drente, naamens het ligchaam van de Ridderschap met de dingspillen Zuidenveld en Rolde, tegen de zogenaamde deductie door de vier dingspillen Beilen, Dieveren, Noordenveld en het Oostermoer, nopens het regt van overstemming ter staatsvergaderinge van het landschap Drenthe. Op last Hunner Edele Mogenden, de Heeren Staaten deezes Landschaps, gedrukt, naar inhoud der Resolutie van den 11 maart 1788.
250909-3596: HOFSTEDE, P. TER. EN KOOPS, W.R.H. - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
260312-175: HOFSTEDE, POUL, TER (SAMENSTELLING). - Zes Groninger Kunstenaars. Gerard Florissen, Henk Suurling, Henk Melgers, Jan Wiegers, Otto Eerelman en J.H. Egenberger.
13218-66: HOFSTEDE, J.P. - Het Ommelander Collatierecht.
11721-08: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt, een sociografie. Deel 1: vormende krachten.
180912-54: HOFSTEE, E. W. - Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën.
24120-28: HOFSTEE, E.W. - Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering.
19721-24: HOFSTEE, E.W. - Beschouwingen over de economische structuur van de stad Groningen en haar toekomstige industriele ontwikkeling.
13318-29: HOFSTEENGE, CEES (INLEIDING). - Rien Beringer. Soms denk ik oranje en grijp ik groen.
22117-46: HOFSTEENGE, R.E. - De Beijerinck's van Schoonloo.
28514-181: HOFSTEENGE, CEES. - Johan Faber 1902-1979. Het geweldig domineren van de ruimte.
26917-176: HOFSTRA, J. EN HOFSTRA-DE JAGER, I. - Liefde en dood. Portretten van nabij.
23123-04: Hogendorp, S. - Bezetting en bevrijding in Kollumerland. Een terugblik op de jaren 194-1945.
18818-16: HOITING, JAN. - Stap mor even of.
250909-3855: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen.
19615-12: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
15417-10: HOKKEN, TON. - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
3218-31: HOLBROOK, TERI. - Stille wateren.
1518-15: HOLDEN, ROBERT H. AND ZOLOV, ERIC (ED.). - Latin America and the United States. A documentary History.
8616-49: HOLDERMANS, R. - De Holland-Amerika Lijn. Zo was het.
240910-227: HOLLANDER, FRANK, DEN, VELDMAN, JAN EN VINK, JUST. - Volop Verwondering. 25 jaar Theater te Water.
251016-182: HOLLANDER, FRANK, DEN. - Stadswandelgids Groningen. Zwerftochten door heden en verleden.
23323-11: Holstein, K. en Smit, G. - De kerk te Hornhuizen. Geschiedenis en restauratie 1989 tot 1997.
150311-09: HOLTHUIS, PAUL. - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002.
020911-23: HOLTHUIS, PAUL. - Roode Wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
250909-4706: HOLTHUIZEN, FRANK. - Nijmegen vooruit. Honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993.
3417-87: HOLTMAN, M.A. - Meten en wegen in Groningen.
150119-12: HOLTMAN, M.A. E.A. - Cultuurhistorische wandelingen door de gemeente Eemsmond. Deel 2. Bijzondere huizen, molens, kroegen, boerderijen, moderne monumenten.
16516-27: HOLTMAN, M.A. - Het Hogeland, het Lageland, water - land - dijken en wierden.
1518-07: HOLTROP, ROELF EN MORREN, HANS. - Alla maniera Italiana
71220-01: HOM, KEN EN HUANG, CHING-HE. - Thuis in China. Culinaire rondreis met 100 recepten.
1814-07: HOM, KEN. - Snelle wokgerechten. Fast food uit het verre oosten.
14820-23: HOMAN, S.J.TH. - Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Leek. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Vredewold en Noordenveld 1835-1864.
14415-10: HOMAN, SIEBRAND EN SCHROOR, MEINDERT. - Bouwvereniging Tolbert / Woningstichting Tolbert 90 jaar. 1908 - 1998.
17223-14: Homann, Hermann. - Juist. Illustrierte Fuhrer mit Ortsplan und Inselkarte.
30614-53: HONDERS, HAN (EINDRED.). - Tuinieren. Praktische handleiding voor tuinplezier van maand tot maand.
19913-166: HONERT, ANKE, VAN DEN E.A. - Zomerfeest zonder grenzen. 25 jaar SIVO.
18214-81: HONIG, TIM E.A. - Veenstra-Glazenborg -sinds 1897. Winschoter Machinefabriek.
131221-24: Honig, A. e.a. (red.). - Samen en toch alleen. Omgaan met een naaste die lijdt aan de manisch depressieve stoornis.
27920-34: HONING, HENKJAN. - Iedereen is muzikaal. Wat we weten over het luisteren naar muziel.
9517-02: HOOFF, J.A.R.A.M., VAN E.A. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
24521-51: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse Militaire Luchtvaart in beeld deel 2 (1945-1978).
121120-03: HOOGAKKER, JAN E.A. - De voormalige gemeente Vries. Een verrassend verleden.
22117-112: HOOGAKKER, HERMANN. - Albatros - een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela
220310-189: HOOGDALEM, HERBERT, VAN EN BOS, ERIC. - Groninger Visualia.
12316-208: HOOGDALEM, HERMAN, VAN. - De poëzie van het licht.
24720-54: HOOGENRAAD, J. - Van kloostertuin tot stad. De Loosduinse (en Westlandse) tuinbouw van 1230 tot 2006.
8716-03: HOOGENWOUD, GUIDO. - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Kennemerland. De Zaan/Het Gooi. Amsterdam.
17223-05: Hoogerhuis, Otto W. - Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
250909-2765: HOOGESTEEGER, G. E.A. (RED.). - Kloune in de toeze. Meer dan 100 jaar telefonie in de stad Groningen.
250909-3126: HOOGEZAND - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Hoogezand.
12316-102: HOOGKAMP, J.A. E.A. - R.L.W.S Jan Kok School - Veendam 1904-1954. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
26917-177: HOOGSTINS, GEKE. - Walkyre. Echo's uit het oeroude Drentse landschap.
1814-13: HOOGSTRATEN, MONIQUE, VAN E.A. (RED.). - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur.
51121-55: Hoogstraten, Dorine, van. - Vuurtorens. Betrouwbare bakens, inspirerend erfgoed.
191113-17: HOOIJENGA, HEDZER T. - De man fan tolve heech.
241117-07: HOOP, J. DE. - Fytshok prakkesaasjes. Om en by de fermanje te Damwald 1900-1950.
301018-34: HOOR, PETER, TEN E.A. (RED.). - De Groninger blaarkop.
25520-50: HOORN, HENRIETTE, VAN. - Driemaal dertien 131313. De roman van spaarbankboekje No. 131313.
250909-2582: HOORN, W.A. VAN. - Reiderland. Het verhaal van een Coöperatieve Strokartonfabriek.
12714-02: HOPKINS, JEFFREY (ED.). - Kindness, Clarity and Insight. The fourteenth Dalai Lama. His Holiness Tenzin Gyatso.
19913-61: HOPMA ZIJLEMA, P. E.A. (RED.). - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
250909-4731: HÖRCHNER, S. - De Kamper gasthuizen anno 1895. Als eene hooge wijding van den nieuwen bouw.....
161120-16: HORDIJK, TIJMEN EN ROLDEN, HANNEKE. - Architectuurgids Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt.
30615-16: HORN, PAUL. - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls.
26319-23: HORNMAN, WIM. - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
250909-4754: HORSMAN, PETER. - Voor geslacht na geslacht. Honderd jaar zorg voor christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht (1880-1980).
24521-13: HORST, HAN, VAN DER. - Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis.
231020-61: HORST, TONNY, VAN DER. - Vroeger leeft nog. Herinneringen aan oud-Rotterdam.
18219-15: HORST, JOSÉ E.A. - Dr. K. Schilderschool Bedum 1953-2003.
250909-4281: HORST, A. ROLAND. - Kort.
61115-07: HORVATH, MARIA. - De Russische keuken.
10221-03: HOTTENHUIS, HAN EN KROESE, THEA. - Snoef d'r mar es an. Seizoenenkookboek voor Overijssel.
18120-33: HOUDEL, JAN. - Het leven onder de Meppeler toren.
070120-29: HOUTEN, B.A. VAN. - Verhandeling over den titel des Burgelijken Wetboeks, van het regt van beklemming, als onderwerp eener nadere wetgeving.
26917-203: HOUTER, JAN. - IJsclub Vlieland 100 jaar 1908-2008.
26917-207: HOUTER, JAN. - Al zwerf ik op de baren. Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw.
250909-1035: HOUTER, JACOB. - Het Westfriese geslacht Houter.
17822-57: Houter, Jan. - 100 jaar gastvrij Vlieland.
13522-18: Houting, Edward. - Groningen te voet. Wandelen in de binnenstad.
250909-2837: HOUTING, EDWARD. - Grafbloempjes. Kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen.
12316-11: HOUTING, EDWARD E.A. - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe.
151212-33: HOUTING, EDWARD EN SANDMAN, HERMAN. - Aan t waark. Over oude ambachten, verdwenen en bijna verdwenen beroepen.
23323-12: Houting, Edward e.a. - Westerwolde. Over het landschap en de dorpen.
250909-401: HOUTMAN, W. - Met het oog op Rolde. Terugblik op twee eeuwen lokaal bestuur.
20419-55: HOUTZAGER, H.L. E.A. (RED.). - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
231020-51: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2012. Wel en wee in gemeente Waterland.
231020-50: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2010. Wel en wee in gemeente Waterland.
231020-49: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2013. Wel en wee in gemeente Waterland.
231020-48: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - De magie van Monnickendam. 600 jaar stad: herinneringen aan een onvergetelijk feest.
18217-21: HOUWELINGEN, FRANS VAN. - Komt in de bus!
250909-2742: HOUWEN, ANNEMIEK. - Stadspoort, de verleden tijd is niets.
231011-166: HOUWER, JAAP. - Familie Houwer ? Houwink. Van Carolus gulden tot Euro.
71220-08: HOUWING, LUUK E.A. - Waddenstreken. Wat dut joe t Wad?
250909-1799: HOUWING, LUUK E.A. (RED.). - Dij blieven wil, mout schrieven! 10 joar Grunneger Schrieversverainen.
19819-06: HOUWINK HZN, R. - Uut oes Drèènse Laand. Drentsche verhalen en voordrachten.
270909-203: HOUWINK, R. - Drentsche novellen en typen.
15517-07: HOVE, JAN, TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
150119-23: HOVE, JAN, TEN. - Erfgoed van Overijssel. Deel 2 Historie van huis en haard.
12316-46: HOVINGA, D.S. - Oogst van mien aner laand.
22117-66: HOVINGA, D.S. - Miemern in twijduustern. Gedichten.
26917-66: HOVINGA, D.S. - Bloaren aan de levensboom. Gedichten.
130310-15: HOVINGA, REINDER. - Nienoord. Historie van een Groninger borg.
24719-04: HOVINGH, GEERT C. - Joods leven in Zuidlaren.
250909-1554: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
250909-4259: HÖWELER, MARIJKE. - Had maar een kat gekocht.
231109-60: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Daniëlszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
251016-12: HOYTING, HARRY EN SCHURINGA, JAN JAKOP (RED.). - Taarloo. Oudste dorp van Drenthe.
311016-06: HUBREGTSE, SJAAK (EINDRED.). - Sjoerd H. de Roos typografische geschriften 1907-1920.
250909-1558: HUDIG, F.W. E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
250909-1473: HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
9517-23: HUETSON, T.L. - Lace and Bobbins. A history and Collector's Guide.
21917-12: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON VAN. - De kloosters in Nederland in 1861.
250909-5680: HUGHES, TOM. - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel.
29822-20: Huijsman, Nan. - De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schiermonnikoog.
090710-22: HUISKEN, JACOBINE E. EN LAMMERTSE, FRISO (SAMENSTELLING). - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
7814-13: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Oving Architekten, 25 jaar.
17313-104: HUISKES, GINO. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente.
250909-99: HUISKES, GINO. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe.
24521-01: HUISKES, GINO E.A. - Vluchtelingenkamp Westerbork.
150311-198: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Een eeuw onderling verzekeren. In 100 jaar van Het Noorden naar Anker Verzekeringen.
15621-02: HUISMAN, JAAP (SAMENSTELLING). - De werken. 90 jaar Rijksgebouwendienst.
51121-11: Huisman, Kerst. - De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
250909-2659: HUISMAN, W. E.A. - Gereformeerde Kerk Zoutkamp. Gedenkboek.
150912-19: HUISMAN, H. - Steengoed Groningen. Een geologisch-historische wandeling door het centrum.
121118-35: HUISMAN, GERDA C. - The University Library of Groningen. Four hundred years of history in four buildings, forty collections and infinite pictures.
250909-3035: HUITENGA, T. (RED.). - Gedenkboek der Rijks Hogere Landbouwschool 1912- 1962.
250909-2769: HUITENGA, ANDRÉ EN WESTRA, FRANS. - Het Concerthuis. Geschiedenis van een Patriciërshuis en kleurrijk Volkspaleis in de Poelestraat (1325 - 2002).
2919-36: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
161221-14: Huizenga, K. - Groningen en de ommelanden onder de heerschappij van Karel van Gelder (1514-1836).
040412-30: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 10, 1998. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
23814-10: HUIZING, L. - Met de kiekkast door Drente. Oud-Drenthe in prenten.
250909-387: HUIZING, LAMMERT. - Hoogeveners en anderen.
250909-2203: HUIZING, DOUWE E.A. (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
231020-02: HUIZING, L EN WATTEL, J. - Hoogeveen, van Echten's Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
250909-2175: HUIZING, DOUWE, TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTIE). - Veenkoloniale volksalmanak 11. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Elfde jaar 1999.
150311-142: HUIZING, LAMMERT. - Lezen in Hoogeveen. Uitgave om te gedenken dat vijftig jaar terug op 30 november 1929 de Christelijke Volksbibliotheek werd geopend.
5116-35: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
9315-134: HUIZING, J.S.A. - Boerderijen in het kerspel Vriescheloo.
9818-24: HUIZING, ETTIE. - Wie het geweten heeft. Het levensverhaal van Siep Adema.
5116-34: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 13, 2001. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
040412-29: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 11, 1999. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
25613-05: HUIZING, LAMMERT. - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen.v
250909-2193: HUIZINGA, E.E.A. (RED.). - Arminianen in Groningerland.
250909-4274: HUIZINGA, LEONARD. - Het Wilhelmus.
241014-21: HUIZINGA, SIEBE. - Het verraad van Holland.
30323-02: Hul, Henk, van `t. - De markt van Hoogeveen.
250909-4968: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
250909-4175: HULS, JOOST. - Vorstverlet.
301018-54: HULS, BERT. - Stijlvolle snoeivormen. De kunst van het snoeien.
21917-53: HULSBERGEN, S.J.M. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
20713-12: HÜLSENBECK, CLAIRE. - Groenblauwe dromen en duizend jaar zand.
150311-101: HULSHOFF, TRINEKE E.A. - Letterkundig leven in Groningen sinds 1975.
040111-46: HULSHOFF, ELIZE E.A. (RED.). - Reis door mijn kamer.
250909-1664: HULST, H. VAN, PLEYSIER A. EN SCHEFFER, A. - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940.
181218-45: HULST, JESSICA, VAN DER. - Een halve eeuw boven het maaiveld. Van Roberine B.V. tot John Deere Enschede B.V.
240910-53: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1935.
28514-125: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1985.
24720-22: HULZEBIS, TIM H. - Vrijheid vieren. Verhalen uit de provincie Groningen.
250909-4168: HULZEBOS, BRAM. - Zomerdag.
8319-50: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto's. Deel 1, 2 en 3.
140911-12: HULZEN, JOOP, VAN. - Handboek I Tjing.
240910-228: HURENKAMP, H.G. - Een lang slepend Gronings - Drents conflict. Het liquidatieproces van de stadsbezittingen en -rechten van de gemeente Groningen.
250909-2849: HURENKAMP, H.G. - Tien grote plannen voor Groningen 1608-1995.
250909-5532: HÜRLIMANN, THOMAS. - De Satellietstad.
16913-53: HÜSSTEGE, GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder te determineren.
16214-27: HUTH, ALMUTH EN HUTH, WERNER. - Meditatie. Ontmoetingen met uw ware innerlijk. Eenvoudige oefeningen ter vermeerdering van welbevinden en zelfkennis.
280412-37: HUURDEMAN, PIET. - Waterland door de eeuwen heen.
20519-12: HUUSSEN, AREND E.A. (RED.). - Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief.
250909-3433: HUYGHE, RENÉ. - Delacroix.
250909-3885: HYAMS, EDWARD. - The story of England?s flora.
250909-5366: HYMAN RUBIO, GWEN. - Icy Sparks.
250909-3184: IDAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Idaarderadeel.
250909-2715: IDEMA, S. E.A. - P.C. Basisschool ?De Hoeksteen? Ter Apel 75 jaar 1913 - 1988.
250909-2743: IDEMA, A.A. - Oud nieuws. Groninger geneeskundige verenigingen in de negentiende eeuw.
18214-32: IDEN, JAN. - Op zuik noar nij geluk.
250909-1910: IDEN, JAN. - Kommesoarres Huusman. Grunneger detectiveverhoalen.
250909-5373: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord.
281022-28: IJbema, R. en Haan, H. de. - De ramp van Moddergat. Het vergaan der vissersvloot van Moddergat en Paesens op 6 maart 1883.
18217-33: IJLANDER, GIJS. - Geen zee maar water.
250909-4602: IJSSELING, M.A., SCHEYGROND, A. - Toelichting bij de plaat Zoogdieren.
18319-25: IJZERMAN, M.J. E.A. (RED.). - Den Ham en Fransum door de jaren heen.
140212-04: INGEN, KEES, VAN EN VISSER, JEMKE. - Wat `n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG Simon Vestdijk.
250909-1139: INNES, STEPHEN. - Labor in a New Land. Economy and Society in Seventeenth-Century Springfield.
250909-5374: INNESS-BROWN, ELIZABETH. - Het vuur van Marguerite.
18316-15: IRVING, JOHN. - Tot ik jou vind.
26316-19: ISBY, DAVID (INTRODUCTION). - Handbook on Japanese Military Forces. U.S. War Deparment.
010811-20: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Vijfde deel.
24521-14: ISINGS, J.H. - Gulden sporen. Deel 1 t/m 5.
311016-17: ISRAELS PERRY, ELISABETH. - From theology to history: French religious Controversy and the revocation of the Edict of Nantes
090910-15: ISTENDAEL, GEERT, VAN. - Altrapsodie.
4620-09: ITERSON, G. VAN. - Levensbericht van Oene Posthumus.
4720-05: JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE. DEEL 65. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 65. 2011. Van je familie moet je het hebben.
4720-06: JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE. DEEL 66. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 66. 2012. Over grenzen.
4720-03: JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE. DEEL 63. DEEL II. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 63. 2009. Genealogie en de Canon. Deel II.
17822-66: Jaarboek 2004. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2004. Almanak van een eiland
17822-67: Jaarboek 2005. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2005. Almanak van een eiland
17822-69: Jaarboek 2007. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2007. Almanak van een eiland
17822-70: Jaarboek 2009. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2009. Almanak van een eiland
17822-71: Jaarboek 2008. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2008. Almanak van een eiland
17822-72: Jaarboek 2010. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2010.
17822-73: Jaarboek 2011. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2011.
17822-78: Jaarboek 2016. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2016.
250909-1899: JAARSMA, D. EN MEULEN, J. V.D. - Dou ‘t licht wuir... Toneelspul in drei bedrieven.
250909-4718: JACOBS, W.H. - Sportvereniging DVOL Lent 50 jaar 1931-1981. Jubileumuitgave.
250909-2966: JACOBS, E. - Rapport over het beheer der Gemeente-Waterleiding van Groningen.
140910-35: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in ’s-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
24114-37: JAGER, WIA. - Tiereghaid en aarmverdrait.
23323-13: Jager, U. - Nieuwe Pekela in oude ansichten deel 1.
140910-65: JAGT, MAREK VAN DER. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
250909-4549: JAGT, H.C. VAN DER. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland van af de reformatie tot 1973.
15815-28: JÄHNER, HORST. - Kunstlergruppe Brücke. Geschichte, Leben und Werk, ihre Mahler.
71213-69: JAMES, ELIOTT. - Het spirituele pad naar meesterschap.
12719-56: JAMES, T.C.G. - The Battle of Britain.
28415-01: JAMES, LOUIS. - English popular literature 1819-1851.
140212-48: JAMIN, HERVÉ. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
250909-3056: JANS, J. - Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen.
17822-23: Jansen, Marietta en Sijens, Doeke. - Ploeg Jaarboek 2009.
7322-44: Jansen-van Wijk, J. (red.). - Straatnamen in de gemeente Veendam. Van Acacialaan tot Zwarthalszwaan.
180912-141: JANSEN, HERMAN. - Een kwart eeuw Meppel. Van Grachtwacht tot Tipbrug.
251113-29: JANSEN, FRITS J. EN JANSMA, KLAAS. - Van Zwaluw tot Roek. Het verhaal van een skûtsje 1906-2006.
16720-08: JANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
19118-44: JANSEN, HANS. - Christelijke oorsprong van de rascistische jodenhaat. Een vergelijkend onderzoek.
14222-30: Jansen, Bregit e.a. (red.). - De intense stad. Verdichting en functiemenging in Groningen.
181119-04: JANSEN, EVA RUDY. - Het Boeddha-boek. Boeddha's, godheden en rituele symbolen.
281022-05: Jansen, Ab. A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 1, 2 en 3.
17223-15: Jansen, Albrecht. - Borkumer Kinder. Roman.
251016-15: JANSEN-LANJOUW, G. E.A. - Eext. Van 't Haltie tot in 't Wit.
10918-05: JANSMA, FOPPE. - Uit het album van Drenthe. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht.
23814-50: JANSMA, KLAAS. - Hoop doet leven. Het verhaal Peter Brouwer 1904-1985.
1623-49: Jansma, Lykele. - Riekele Prins. Etser van het Groninger landschap.
250909-5687: JANSMA, KLAAS. - De skûtsjeskippers van Anne Tjerkstra.
3721-52: JANSMA, KLAAS. - Met geveegde kont. Skutsjes, skippers en wedstrijden.
21917-06: JANSMA, KLAAS. - Het verhaal Wunseradiel. Dat alde, alde paad.
11519-50: JANSMA, KLAAS E.A. - Skutsjesilen. Over bouwers, schippers en wedstrijden.
111216-14: JANSMA, KLAAS. - Om Teatske.
220310-168: JANSSEN, CORNEILLE F. - Bouwwerken in Drenthe uit vroegere tijden.
8618-66: JANSSEN, G.B. - Scheepsbouw op de grens 1889-2000. 111 jaar scheepsbouw aan de Boven-Rijn te Lobith-Tolkamer.
9315-190: JANSSEN, GERHARD H. - Uns Ostfreesland güstern un vandaag. Ein Plattdüütsch Billerbook.
010213-16: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
250909-3026: JAPENGA C.J. EN TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. - Lijnco 1936 - 1986. Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen.
150311-121: JAPENGA, F.J. - Sneek in de achttiende eeuw.
151121-20: Japin, Arthur. - De overgave.
250909-4992: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem deel III, 1402-1420.
4920-28: JAS, MARTIJN (SAMENSTELLING). - Groningen bevalt! 33 geboren Groningers over hun band met stad en ommeland.
181218-01: JAURRETCHE, COLLEEN (ED.). - Beckett, Joyce and the art of negative. European Joyce Studies 16.
27218-69: JAY, RONI. - ABC van het koken. 1001 vuistregels en tips altijd binnen handbereik.
51020-01: JELIN, DANIEL EN FUHRMANN, RICARDO. - Tangonacht / Noche de Tango.
2114-61: JELSMA, AUKE EN BRINKMAN, GERRIT. - Wie is wie in de mystiek.
71213-97: JENCKS, CHARLES. - Towards a Symbolic Architecture. The thematic house.
151121-14: Jensema, Sien (samensteller). - Boer op Wenakker. n Feestbundel, Jan Boer aanboden op zien 65 ste joardag, soamensteld en inlaaid deur Sien Jensema.
281022-14: Jensema-Vos, J. e.a. - Boerderijenboek gemeente Stedum.
250909-4447: JENSEN, JORGEN PAULI. - Menspsychologieën. Een inleiding tot de Europese en Anglo-Amerikaanse humanistische psychologie.
250909-3842: JESPERS, FRANS. - Brabants orgelbezit.
250909-5387: JESSEN, IDA. - Het Waterpaleis.
29118-18: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien deel 2.
29118-17: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien.
31317-33: JEURSEN, FRANS. - Marianne Houtkamp.
15617-33: JEZEK, ZDENEK. - Geïllustreerde Orchideeën Encyclopedie.
250909-2740: JIPPES, HANNIE. - ASPGZ 91 jaar ziekenhulp. Geschiedenis van een Gronings ziekenfonds.
250909-3724: JODIDIO, PHILIP. - Nieuwe vormen in de architectuur. De jaren '90.
250909-4893: JOHANNES, ANT. - Het Lutherse in beeld 1886-1986.
19913-211: JOHANNSEN, N.A. - Frash Följk, Frash Arbe en Frashen Wise, Täle en Seedelse. Ütdänj önj di originoole schriwwise foon Adeline Petersen.
20420-26: JOHANSSON, ELSIE. - Nancy.
20419-47: JOHNK, CARSTEN (HRSG.). - Seenotretter. 150 Jahre Seenotrettung in Ostfriesland.
250909-4012: JOHNSON, STEVEN. - Mind wide open. One man?s journey into the workings of his brain.
25619-49: JOHNSON, J.E. - Full circle. The story of air fighting.
3417-141: JOLY, J.N. E.A. - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen 1861-1911.
18217-31: JONES, V.M. - De slangen van Zin. Budaan-kwartet deel 1.
1619-45: JONES, TRISTAN. - Een goed vak. Mijn jongensjaren op zee 1937-1942.
250909-5228: JONES, MARY EIRWEN. - The romance of lace.
130420-32: JONES, SADIE. - Kleine oorlogen.
250909-5370: JONES, ANN. - Op zoek naar de koningin van de Lovedu.
250909-5332: JONES, STEVE. - De man. Het zwakke geslacht.
250909-4647: JONG, T.H. DE. E.A. - Brabant Historisch Locaal. Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie.
171116-30: JONG, HADEWIJCH, DE E.A. - Ploegverjaardag 2003
171116-01: JONG, H.J. DE. - Schoonebeek olierijk in Zuidoost-Drenthe.
250909-1568: JONG, THEO P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied 1780-1830.
19913-127: JONG, TJEBBE T. DE E.A. (RED.). - Van Vitus tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden.
20919-22: JONG, WIM, DE EN KESSELER, MARTIN (SAMENSTELLERS). - Den Braven Sealants bv 1974-1999.
250909-4055: JONG, NOL DE. - Zwart geld.
30323-19: Jong, Jaap, de. - Nuvere segels op ut Saailand. De geschiedenis, humor en verhalen van de Leeuwarder postzegelmarkt.
31122-40: Jong, Hans, de e.a. - Winterboek Groningen. Februari '79.
18120-44: JONG, ERIK, DE EN REH, WOUTER. - Amsterdamse Grachtentuinen. Keizersgracht.
27115-19: JONG, MAYKE, DE. - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900).
110313-04: JONG, E.S. DE. - Prikguod.
150311-122: JONG, W. DE. - 125 jaar Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen.
31017-28: JONG, OTTO J. DE. - Geschiedenis der kerk.
51015-18: JONG, TJEBBE, DE (RED.). E.A. - Van bouwval tot basiliek. 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder katholieke verhalen.
250909-3064: JONG-JANSSEN, C.E. DE. - Knap Bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunsthistorisch perspectief.
11121-12: JONG, PIET, DE E.A. (RED.). - Dag & Deur. Aaldoags geleuven.
31322-51: Jong, Johannes Doedes, de. - Oude beroepen.
070412-13: JONGE, HARM, DE. - Laifste vroag.
241220-02: JONGE, COBI, DE. - Ons dagelijks brood. 90 jaar bakkersbedrijf in Valthermond. Bakkersboek Bakkerij Giezen Valthermond.
19913-168: JONGE, G. DE. - Borger in oude ansichten deel 2.
250909-2200: JONGE, EDDY DE. - Veenkoloniale volksalmanak 8. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën. Achtste jaar 1996.
040412-31: JONGE, EDDY, DE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 8, 1996. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
250909-4267: JONGE, FREEK DE. - De brillenkoker.
5121-01: JONGE, COBI, DE. - Veur joe.
250909-5033: JONGE, J.A. DE. - Doorn. Parel van ‘t Sticht.
9219-16: JONGE, INGRID, DE EN SEVINK, GEERT JOB. - De wolkenfabriek 1913-2008.
2315-70: JONGEBREUR, A.A. - Door Mijn Geest zal het geschieden.
19913-169: JONGEJANS, NEL. - Zij kwamen uit Hoogeveen. De geschiedenis van de familie IJmker in de 19e eeuw.
091012-55: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 II (gezicht op de tuin en de waterwerken).
250909-4589: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag, 1666.
250909-4594: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Landing van Prins Willem III bij Brixham.
250909-4592: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Ludger predikt in de Groninger gouwen, 785.
250909-4593: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4596: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Aan de Hollandsche waterlinie, 1672.
250909-4595: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
20919-10: JONKER, L. - Harm, de boer van 't Hogelaand.
16813-23: JONKER, NINI EN ROOK, GERRIT JAN DE (EINDRED.). - Het Haagse stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Sui. 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
250909-951: JONKER, B., LUDWIG, J.B. EN WIND, A.N. - Matthijs de Vroome, van Maarssen naar Meppel. Constabel bij de VOC. Burger van Meppel. Stamvader van een Drentse familie.
22115-03: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduines, nomine luvenis.
30323-15: Jonkers, E.J. e.a. (red.). - Gymnasium Winschotanum. Gedenkboek bij het 125-jarig jubileum 1932-1957.
250909-409: JONKHEID, EDDY. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen.
21917-04: JOODE, TON, DE. - Het versierde brood. Feiten en folklore rondom de boterham.
250909-2502: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1917.
250909-2315: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918. HERDRUK.
250909-2485: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915.
250909-2482: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1920.
250909-2480: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1916.
250909-2317: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921. HERDRUK.
250909-2314: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915. HERDRUK.
250909-2318: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923. HERDRUK.
250909-2316: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919. HERDRUK.
1623-71: Joosting, J.g.C. en Poelman, H.A. ( redactie) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918.
1623-72: Joosting, J.g.C. en Poelman, H.A. ( redactie) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921.
1623-73: Joosting, J.g.C. ( redactie) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1922.
1623-74: Joosting, J.g.C. en Coster,H.P.( redactie) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923.
1623-75: Joosting, J.g.C. en Coster, H.P. ( redactie) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1925.
1623-76: Joosting, J.g.C. en Coster,H.P.( redactie) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1926.
250909-2488: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919.
250909-2504: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923.
9315-10: JOOSTING, J.G.C. EN KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
28818-17: JOOSTING, J.C.G. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1924.
250909-1222: JORDAN, PAUL. - Egypt the black land.
170212-13: JORIS, LIEVE. - De poorten van Damascus.
250909-5322: JOSHI, RUCHIR. - De laatste straaljager.
30313-05: JOUSMA, ANNE. - Samle fersen.
2719-20: JUK, TEUN. - De kerk van Oosteinde (Roodeschool). Een gebouw met een eigen gezicht.
250909-2472: JUK, TEUN. - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp.
23323-14: Juk, Teun. - Warffum en Breede. Sporen uit het rijke verleden van twee kerkdorpen op het Groningse Hoogeland.
51015-109: JUK, TEUN. - De Nicolaaskerk van Oldenzijl.
9821-52: JULIUS, H.W. (VOORWOORD). - De trek in vacantie en weekeind. Kampeeren, natuurbaden, Mooi Zeist, Biltsche Duinen, Soestduinen, Weekendhuizen, Natuur en Spel, Van Trekken en Jeugdherbergen, Kanovaren, Zwemmen en Badkleeding, Fotografeeren en Buitenleven.
17223-16: Julmann, Peter. - Ostfriesland.
17223-17: Jurgens, Hans-Jurgen. - Wangerooge. Zeugnisse aus alter Zeit.
070412-34: JURJENS, PETA EN VENEMA, MARIKE (EINDRED.). - Lewenborg beter bekeken. Kinderen van de openbare jenaplanschool De Swoaistee op ontdekkingstocht door hun omgeving.
281217-70: JUYNBOLL, TH. W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer de Sfafititische School.
300611-23: K.N.A.G. JULI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 4.
300611-16: K.N.A.G. JULI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 4.
300611-21: K.N.A.G. MAART 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 2.
300611-28: K.N.A.G. MAART 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 2.
300611-32: K.N.A.G. NOVEMBER 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 6.
300611-08: K.N.A.G. MAART 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr. 2.
300611-25: K.N.A.G. NOVEMBER 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 6.
300611-13: K.N.A.G. JANUARI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 1.
300611-29: K.N.A.G. MEI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 3.
300611-30: K.N.A.G. JULI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 4.
300611-33: K.N.A.G. JANUARI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 1.
300611-39: K.N.A.G. SEPTEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 5.
300611-35: K.N.A.G. MEI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 3.
300611-10: K.N.A.G. JULI 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr.4.
300611-40: K.N.A.G. NOVEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 6.
300611-14: K.N.A.G. MAART 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 2.
300611-22: K.N.A.G. MEI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 3.
300611-01: K.N.A.G. JANUARI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 1.
300611-04: K.N.A.G. JULI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 4.
250909-3640: KAAL, RON. - Respectabel populisme. Kunsthal Rotterdam.
250909-3971: KABOS, W.J. (NED. TEKST). - Thieme’s vlinderboek in kleuren.
16913-21: KAJO, DAAD. - De verleider van Damascus.
4720-15: KALIMI, ISAAC. - Early Jewish Exegis and Theological Controversy. Studies in Scriptures in the Shadow of Internal and External Controversies.
250909-3364: KALLIR, JANE. - Grandma Moses. The artist behind the myth.
25520-18: KALMA, D. - De Fryske skriftekennisse fen 1897-1925. Diel I (oersjoch en karlezing).
9818-14: KALMA, J.J. E.A. - Geschiedenis van Friesland.
250909-802: KALMA, J.J. - Koaning-keatser Jan de Earste.
250909-844: KALMA, J.J. - Men meldt ons uit Friesland. Een aantal zeventiende-eeuwse geschriften die opzien baarden. Met een lijst van de 17e-eeuwse kleine Friese gelegenheidsgeschriften.
16321-04: KALUSH, WILLIAM & SLOMAN, LARRY. - Houdini. Het geheime leven van een superheld.
25314-22: KAM, ROB, DE EN WESTRA, FRANS. - Eene zeer interessante vertooning........80 jaar bioscopie in Groningen.
130912-14: KAMAL JHA, RAI. - De blauwe beddensprei.
19615-152: KAMERLING, G. - Een bezoek aan Friesland.
17223-06: Kamermans, Johan A. - Materiele cultuur in de Krimpenerwaard in de zeventiende en achttiende eeuw. Ontwikkeling en diversiteit.
250909-3584: KÄMINK, HELEN EN SLOMP, MARGO. - 75 jaar De Ploeg: Vrijheid en Verscheidenheid.
23323-15: Kamminga, W. - Het Grijpskerk van gisteren.
250909-1418: KAMPEN, ANTHONY, VAN. - Bouwen op mensen. Vijfenzeventig jaar Hollandsche Betongroep.
6514-60: KAMPHUIS, J. - Het Hallel van de kinderen. De plaats van de kinderen in de lof voor God.
3417-142: KAMPMAN, JACQUELINE. - Door studieband vereend. De geschiedenis van G.V.S.C. Magne Pete.
250909-2535: KAMPMAN, J.G. EN BROOD, P. - De geschiedenis van Westerwolde 5. Bestuur en rechtspraak
51121-69: Kamstra, Anneke en Mebius, Koos. - Groningen, stad en ommeland gezien door hedendaagse kunstenaars.
31122-42: Kamstra, Alze en Truus. - Oosterzand - Westerzand, buurtschappen door de eeuwen heen. Geschiedenis. Bedrijvigheid. Buurtvereniging.
141013-05: KANKAINEN, KATHY (ED.). - Treading in the past. Sandals of the Anasazi
051010-20: KANSU, AYKUT. - The Revolution of 1908 in Turkey.
15621-05: KAPENGA, HENNIE E.A. - De 40 meubeljaren van Piet & Agaath Kapenga.
250909-953: KAPOEN. - Het geslacht Kapoen.
19615-177: KAPPELHOF, BERND. - Die Fähre zum Festland. Eine kulturhistorische Betrachtung des Borkumverkehrs aus Anlass des 100jährigen Jubiläums der Borkumer Kleinbahn 1988 und der Reederei Aktien-Gesellschaft Ems 1989.
180111-15: KAPTEYN, P.H. - Meditoatsies en ‘n Kerkdainst.
250909-471: KARNEZIS, PANOS. - The Maze.
51119-03: KARSTKAREL, PETER EN KLASKE. - Dag, mijn lieve moeder. Grafcultuur in Friesland.
10119-42: KARSTKAREL, PETER. - Bouke van der Sloot. Schilder van Friesland.
250909-2976: KASTELEIN, TACO E.A. - Een eigenzinnige Koers. 40 Jaar Faculteit der Economische Wetenschappen in Groningen. 1948-1988.
27115-28: KASTLER, JOSÉ. - Heimatmalerei. Das Beispiel Oldenburg.
19118-13: KATAN, MARTIJN B. - Wat is nu gezond? Fabels en feiten over voeding.
4216-170: KATTENBELD, G.W. - Groningen. De stad van mijn moeder.
9615-26: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten (deel 1).
28219-25: KATTENBELD, G.W. - Kijk eens achterom ... in Groningen.
51015-160: KATTENBELD, G.W. - Groningen in oude ansichten deel 2.
25118-34: KAY, GUY GAVRIEL. - Een lofzang voor Arbonne.
111216-17: KEEN, MAURICE. - The outlaws of medieval legend.
250909-747: KEIKES, H.W. - Leeuwarden bij gaslicht.
9315-34: KEIKES, H.W. - Leeuwarden in oude ansichten deel 2.
15815-37: KEITH, PHILIPPE E.A. - Wegwijs in de natuur. Alles herkennen in één oogopslag.
250909-770: KEIZER, D.P. - De kamer neemt de vrijheid. De Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden in het jaar 1877.
250909-4687: KEL, HARRY. - S.E.C. 1923-1978.
140910-30: KELLAWAY, DEBORAH. - The Making of an English Country Garden.
23715-04: KELLER, GOTTFRIED. - Die Jungfrau und die Nonne.
250909-532: KELLERMAN, JONATHAN. - A cold heart. An Alex Delaware novel.
141117-46: KELLERMAN, JONATHAN. - Lege plek.
101218-34: KELLY, ALISON. - The story of Wedgwood.
150211-02: KELLY, CATHY. - Echt verliefd!
070212-12: KELLY, CATHY. - Wat ze wil!
22718-02: KEMPE, G. TH. EN VERMAAT, J. - Criminaliteit in Drenthe.
250909-5472: KENEALLY, THOMAS. - De vloek.
61218-12: KERKHOFFS, BERT. - Knipoog naar Arnhem van toen.
020911-45: KERKMEIJER, J.C. EN RUYTER DE WILDT, H.O.J. - De historische schoonheid van Hoorn.
9315-76: KERN, LUCRESA EN BLAAUWGEERS, A.H.T. - Emmerweg, Verbindingsweg en Eldijk in Dalen.
250909-1410: KERNKAMP, G.W. - Prins Willem ll 1626 - 1650.
250909-4505: KERPEL, T.J. (RED.). - De waarde van het woord. Een historische lijn in 150 jaar christelijke journalistiek.
250909-3866: KERS, MARTIN. - Natuur in Holland. Natuurmonumenten in beeld.
070120-36: KERSBERGEN, ROB (SAMENSTELLING). - Luchtfoto Atlas Groningen 1:14.000.
17918-12: KERSHAW, ALEX. - De overlevenden. Een lange weg naar de vrijheid.
25619-14: KERSHAW, ALEX. - Het verbond. Acht Amerikaanse piloten strijden tegen de nazi's in de Slag om Engeland.
29822-11: Kerssies, Ineke. - Verzetsgroep Garrelsweer. Luisterend naar de stem van hun geweten.
24720-26: KESSLER, DOLPH EN LEMEIN, HENNIE. - Nieuw Winschoter Peil.
281022-06: Keulen, Jona, van (eindred.). - Historisch Jaarboek Groningen 2021.
250909-4186: KEULEN, MENSJE VAN. - Overspel.
250909-4131: KEULEN, MENSJE VAN. - De gelukkige.
101210-53: KEULEN, MENSJE VAN. - De lach van Schreck.
101210-62: KEULEN, MENSJE VAN. - Het andere gezicht.
150411-02: KEULS, YVONNE. - Mevrouw mijn moeder.
9315-35: KEUNE, W.T. - Kent u ze nog... de Dokkumers.
11220-13: KEUNING, H. EN PIK, D. TJ. - Gedenkboek der Gron. Cricket- en voetbalvereen. Be Quick 1887-1927.
090117-33: KEUNING, J. - De Trouwe Zwaab. Een verhaal uit den Boerenkrijg (1524-1525).
9821-13: KEUNING, J. - Boer Allaard Harms van Wedde.
18214-35: KEUNING, J. - De Zonderling en de Geuzen. Belevenissen rond de belegering van de stad Groningen in 1594.
51121-37: Keuning, P. - Kinderen in verstand en in boosheid. Van menschen uit het Groningerland. (2e druk).
250909-4279: KEURENTJES, BERT. (RED.) - Na de Zomer. Columns van RuG studenten.
250909-5776: KEUS, D.E. - Beschouwingen over zeetaktiek.
250909-5119: KEUTER, JAN B. (EINDRED.). - Zestig jaren DOS Kampen.
250909-171: KEVERLING, F. E.A. (RED.). - 50 jaar maandblad Drente.
26917-13: KEVERLING BUISMAN, E. - Ordelen van de Etstoel van Drenthe 1399-1447.
28514-29: KEVERLING BUISMAN, F. E.A. (RED.). - Hoogeveen, oorsprong en ontwikkeling 1625 - 1813.
18818-04: KEVERLING BUISMAN, E. - De Etstoel en zijn ordelboeken in de vijftiende eeuw.
24921-15: KEYES, ROGER. - The Male Journey in Japanese Prints.
050113-52: KEYZER, LAURENS, DE. - Stille tijd. Hedendaags kloosterleven in Nederland en Vlaanderen.
250909-5418: KHEDAIRI, BATOEL. - De hemel leek nabij.
4216-57: KIEL, CHRIS. - Weerzain. Verhoalen.
4920-19: KIEL, CHRIS. - Bruier achternoa.
140212-60: KIENHUIS, J.H.M. E.A. - Het waterschap van oud naar nieuw.
250909-855: KIESTRA, D.H. - Rykdom noch earmoede (ut ‘e spreuken fan Salomo).
181119-44: KIESTRA, IRENE. - Als een bloem in de wind. Gedichten & Schilderijen.
14120-22: KIEWIET, THEO. - 75 jaar christelijk onderwijs Midwolda 1916-1991.
25219-25: KIEWIT, J.J. E.A. - Vereniging Loppersumer Jaarmarkt Loppersum. Jubileumuitgave t.b.v. het 100 jarig bestaan van de vereniging.
29119-19: KIKKERT, J.G. - Geld, macht en eer. Willem I. Koning der Nederlanders en Belgen 1772-1843.
26316-54: KILIANI, CORNELII - CORNELIUS KILIANIS. [CORNELIS KIEL] . - "Etymologicum Teutonicae Linguae; Sive Dictionarium Teutonico Latinum... Tom. I + Tom. II. [ in one volume]"
250909-5364: KIM, SUKI. - De tolk.
251113-62: KIMM, T.H. E.A. (RED.). - Theodorus Niemeijer 150 1819-1969.
250909-5457: KIMMEL, HAVEN. - Een vrije vlucht.
28514-183: KINDT, HENRIETTE (SAMENSTELLING). - In beeld gebracht. Groningen 1998.
250909-5358: KING, ROSS. - Domino.
250909-2766: KINGMA, J. (SAMENSTELLING). - Oogst van een kwart eeuw. Een keuze uit de aanwinsten van de Universiteitsbibliotheek, verworven tijdens het bibliothecariaat van mr. W.R.H. Koops 1964-1990.
250909-2868: KINGMA, J. EN SMIT, F.R.H. - Groninger Academisch Drukwerk. De letters sullen goet ende bequaem sijn...
251113-35: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
24521-36: KINGMANS, HUGO. - Groate kerk van Sint Jacobiparochie. Bedelman edelman.
24521-35: KINGMANS, HUGO. - Een adelspad in Marssum.
14317-01: KINGMANS, HUGO. - Kraak te Oosterend.
030711-51: KINGMANS, H. - Dageraad.
9315-56: KINGMANS, HUGO. - Romaans bouwen in Friesland. Sint Annakerk, Hantumhuizen.
050219-27: KINGMANS-CLAUS, ANNEMARIE (RED.). - De rijke historie van een nieuwe gemeente. (Katwijk).
71213-87: KINZER, STEPHEN. - Crescent and Star. Turkey between two worlds.
10520-28: KIPLING, RUDYARD. - Het jungle boek.
281219-30: KLAASEN, GERHARD. - Mythen en sagen van Hoogkerk.
26917-162: KLAASSEN, GERHARD - Honderd jaar koorzang in Groningen. Christelijke Oratorium Vereniging Groningen 1909-2009.
19618-01: KLAASSENS-PERDOK, FROUWIEN. - Namen in en rond Gieten.
250909-872: KLARENBEEK, C.W. E.A. - Karakteristyk Tytsjerksteradiel.
250909-2153: KLASENS, JOH. - Groninger grondleggers van de Nederlandse Volksschool.
240112-08: KLATTER, GÉ. - t Medaljonnechie en aandere verhoalen.
020320-05: KLEIJN, A. - De Drentse Dorpen.
210119-40: KLEIJN, KOEN. - Buiten Amsterdam. Kleine geschiedenis van de Metropoolregio.
10119-02: KLEINE, KLAAS E.A. (RED.). - Maandewark. Dreentse verhaolen en gedichten.
250909-4316: KLEINPAUL, JOHANNES. - Wanderungen in Ostfriesland.
24120-07: KLEIS, GERRIT. - In spodt van alle vrome luijden. Geschiedenis van de Coevorder provoost. 's Lands gevangenhuis voor de noordelijke provinciën in de zeventiende en achttiende eeuw. Tuchthuis voor Groningen en Drenthe in de negentiende eeuw.
250909-1186: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - De oudste mensheid in Europa en Indonesië (anthropologisch beschouwd).
250909-4109: KLERCK, HANNEKE DE. - Gezelschap.
290812-15: KLESSER, J.C. - Scherpenzeel, poort van Gelderland. Wegen en grenzen-voorheen en nu.
250909-328: KLEY, R. V.D. (VOORZITTER) E.A. - Oosterhesselen kijkt in de spiegel. Een sociaalcultureel en sociaal-economisch bevolkingszelfonderzoek.
250909-3169: KLIJNJAN, A.J. - Foto-atlas Zuid-Holland.
22718-16: KLINKEN, GERT, VAN. - Op de grens. Gereformeerden in de marge van moderniserend Nederland. Ter Apel 1879-1940.
18214-85: KLINKEN, G.J. VAN EN VEY MESTDAGH, J.H. DE. - De Joodse Gemeenschap in het Groninger Westerkwartier, Peize en Roden.
250909-2625: KLOK, GEERT. - 5 x 25 Van HBS tot HHC Warffum 1868-1993.
250909-271: KLOK, TJIDDE E.A. - Historie uit de Mond. Tussen Oostermoerse en Zuidenveldse Venen.
281117-14: KLOK, GEERT E.A. (RED.). - Van Breede tot Wortelpot. Straten, pleinen, wierden, buurschappen, bruggen, waterlopen, terreinen in de gemeente Eemsmond.
250909-4696: KLOKMAN, G.J. - Hendrik-eume. Boe ?t in den Achterhoek hen gong, toe grootmodder nog in korte rökke was.
31322-64: Klompien, Marten. - Marten over Klompien. Schilder, tekenaar, graficus.
28222-07: Klompsma, Jan. - Max en Maurits. Zeuven maalstreken van twei deugenaiten.
7322-52: Kloosterboer, A. - Man en peerd. Een populaire beschrijving van de Koninklijke Vereniging Het Nederlandse Trekpaard Afdeling Groningen.
250909-2185: KLOOSTERBOER, A. - Nimmer vindt de landman rust. Een greep uit de agrarische geschiedenis van de gemeente Warffum.
280412-07: KLOOSTERMAN, SIMKE. - Myn lan. Kar ut de fersen.
021217-19: KLOOT MEIJBURG, HERMAN, VAN DER. - Onze oude dorpskerken. Tachtig schetsen van dorpskerken in Nederland.
16823-14: Kloppenburg, D. - Niveauveranderingen gedurende onze jaartelling in verband met de waterstaatkundige ontwikkeling van ons land, in het bijzonder die der prov. Groningen.
250909-3469: KLOPPER, TINE (RED.). - Gallery Art Show 1994. Internationale hedendaagse kunst Martinihal Groningen.
130912-25: KLUUN. - De weduwnaar.
7322-33: Knaap, Ewout, van der. - De verbeelding van Nacht en Nevel. Nuit et Brouillard in Nederland en Duitsland.
191121-18: Knausgard, Karl Ove. - Vader.
250909-5367: KNAUSS, SIBYLLE. - Het nichtje van Eva.
23123-05: Knibbe, Merijn. - Lokkich Fryslan. Landpacht, arbeidsloon en landbouwproductiviteit in het Friese kleigebied, 1505-1830.
19913-255: KNIPPERS, TOM (EINDRED.). - Het licht rondom... Het bisdom Groningen. Verslag van een tocht van vier kaarsen en logboeken langs 85 parochies.
21313-12: KNOL, JELMA (EINDRED.). - Dreame fan in oare wrald. Jierdy utjefte foar Durk van der Ploeg.
090117-17: KNOL. LIEFKE. - Het babyhuis. Kinderen en ouders door oorlog en honger gescheiden.
1623-40: Knol, Egge. - De bevrijdingsrok in Groningen.
25219-26: KNOLLEMA, A.W.M. E.A. - Openbare Lagere School Engelbert.
24918-09: KNOOP, RIEMER R. - Dank-je-wel. Het dank-je-welboek van Riemer Knoop.
31122-43: Knoop, W.H. (samensteller). - Monumenten van bedrijf en techniek in Groningen.
2315-25: KNOPP, GUIDO. - De oorlog van de eeuw.
161221-06: Knorr, Maleen en Albers, Britta (red.). - Migratie in de Eems Dollard Regio. Leven en werken over de grens. / Migration in der Ems Dollart Region. Lernen und arbeiten jenseits der Grenze.
180111-38: KNUTTEL, F. - Hector Berlioz.
23114-25: KNUTZEN, GISELA (RED.). - Zo bakt de moderne huisvrouw.
250909-2804: KOCH, ELLEN. - Straatnamen in Groningen. Hun oorsprong en geschiedenis.
250909-1345: KOCH, H.W. - Europa in oorlog 1618-1815. De opkomst van de moderne oorlogvoering.
10921-18: KOCH, HERMAN. - Het diner.
250909-4320: KOCHS, LIC. - Mittelalterliche Kirchengeschichte Ostfrieslands.
250909-347: KOCKS, G.H. (RED.). - Gemeente Vries, het land van de Zweedse Kornoelje.
71220-03: KOEMAN-POEL, G.S. - Een eeuw joods leven in Wildervank en Veendam. Familiekroniek Kamerling.
250909-2404: KOEMAN-POEL, GEESKE S. - Bourtange. Schans in het moeras.
30323-23: Koenen, Jelle en Zandberg, Klaas. - Jantje, Klaziena en Grote Beer 100 jaar, 1907-2007.
20519-16: KOENIGSBERGER, H.G. E.A. - Europe in the sixteenth century. A general history of Europe.
10215-38: KOEPFF, CHRISTA. - Prachtvinken. Rassen-huisvesting-verzorging.
161110-30: KOERS, J.P. EN GROENBROEK, J.J. - Onder Scheemder klokslag. Het verhaal van acht eeuwen kerk en samenleving.
10819-27: KOERS, J.P. - Scheemda.
8618-50: KOERS, N.H. (EINDRED.). - Engelen, monniken en demonen. Naieve kunst uit het oude Rusland.
250909-4463: KOHNSTAMM, RITA. - Het echte leven is geen meisjesboek.
250909-5146: KOK, G.A. DE (SAMENSTELLING). - Van nabij en verre. Twintig jaren Zeeuwse landbouw ? twintig jaren herstel en vernieuwing.
3417-162: KOK, G.J. - ?Het leven zeker gesteld...? 25 jaar onder ?de Regenboog? (1972-1997).
12316-13: KOK-WOLBERS, JANNY. - Zo wies as 'n petries. Drentse uitdrukkingen en zegswijzen.
231011-43: KOK, G.J. - Dat hebt gij voor Mij gedaan. 55 jaar geschiedenis van de Ds. Th. Dellemanstichting (1949-2004).
3417-143: KOK, G.J. - Op een hecht Fundament... 90 jaar in en om de Westerkerk (1905-1995).
150311-51: KOK, G.J. - Vele geestelijke en stoffelijke zegeningen... 100 jaar Geschiedenis van de Gereformeerde Kerk van Lutjegast (1893-1993).
26917-163: KOK, G.J. - Daar ben ik in hun midden. Veertig jaar Stadsparkkerk (1958-1999).
281219-31: KOK, G.J. - Het vaste fondament. 87 jaar Noorderkerk te Groningen (1921-2008).
31318-22: KOK, J. - Het landbouwbedrijf in de Veenkoloniën.
10919-25: KOK, G.J. - Pijler der Waarheid. 35 jaar Columnakerk in gerefomeerd Groningen-West (1977-2012).
111216-29: KOKOSCHKA, OLDA AND MARNAU, ALFRED. - Oskar Kokoschka Letters 1905-1976.
261115-32: KOLDAM, WILCO, VAN E.A. - Veenkoloniale Zeevaart.
250909-4879: KOLDEWEIJ, A.M. - In Buscoducis 1450 1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te ?s-Hertogenbosch. De cultuur van late middeleeuwen en renaissance. + Bijdragen.
61218-20: KOLFF, W.J. E.A. - Liber Amicorum. Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg.
250909-5698: KOLKMAN, JAAP. - Aaikee.
17817-11: KOLKS, ZENO. - Langs de oude Gelders kerken. De Veluwe.
250909-3197: KOLLUMERLAND EN NIEUW KRUISLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Kollumerzwaag en Nieuw Kruisland.
271017-45: KOLMESCHATE, G.J. VAN E.A. - Zwartsluis tot 1800. Een groot en deftig dorp.
2822010-40: KOMRIJ, GERRIT (INLEIDING). - Het liefste gedicht. De favoriete liefdesgedichten van Nederland en Vlaanderen.
9219-24: KOMRIJ, GERRIT. - De loopjongen.
250909-4407: KOMRIJ, GERRIT. - Alle vlees is als gras. / Ik heb goddank twee goede longen.
250909-4384: KOMRIJ, GERRIT. - De Nederlandse poëzie van de zeventiende en achttiende eeuw in 1000 en enige gedichten.
271118-21: KOMRIJ, GERRIT. - De klopgeest.
140110-55: KOMTER, J.M. - Kroniek van Sint-Jansoog. Verslag van Zottenjan.
250909-3990: KONIJNENBERG, E. - A contribution to the molecular orbital theory of excited dimers of aromatic molecules.
4914-13: KONING, ANT E.A. - Skoalle op skrift. De Wynzer skoalle 1581-2008.
3721-14: KONING, JAK. E.A. - 50 jaar G.L.A.S. Winsum (Gn). Chr. School voor Algemeen Vormend en Agrarisch Onderwijs.
250909-3595: KONING, DANIEL. - Tijd van leven. Beelden uit de wereld 1967-2003.
121111-20: KONING-VAN REENEN, RELIE. - Een avontuurlijke familie. Van Mourik
17313-167: KONING, MAAIKE. - Boer en boerenzoon.
51015-115: KONING, BEREND, E.A. - Tussen
21421-02: KONVITZ, JOSEF W. - Cities & the Sea. Port City Planning in Early Modern Europe.
5421-24: KOOI, GERARD, VAN DER. - De Wynberch des Heren. Godsdienstige veranderingen op Texel 1514-1572.
26917-34: KOOI, JOHANNES H. VAN DER EN JANSMA, KLAAS. - Met Vliegend Vaandel en Slaande Trom. 100 Jaar Christelijke Bond van Muziekverenigingen in Friesland.
250909-2135: KOOI, PIET EN PLOEG, KIRSTEN, VAN DER. - Groningen op glas. Beelden van vijftig jaar archeologisch onderzoek 1910-1960.
22117-164: KOOIJ, P. (RED.). - Dorp naast een stad. Hoogkerk 1770-1914.
250909-5658: KOOIJ, JAN, VAN. - Tachtig jaar reizen. De bewogen geschiedenis van busondernemer en reisorganisator Oad van 1924 tot 2005.
21313-29: KOOISTRA, LUTSEN E.A. - En dan zullen we zien. Ter gedachtenis aan Ype Schaaf (1930-2003).
231011-46: KOOISTRA, LIDIA E.A. (RED.). - Terug naar de Toekomst. De gezichten van de toekomst.
180113-21: KOOISTRA, JAN. - De wegen van wezel en hermelijn.
27117-20: KOOISTRA, JAN. - Heem. Gedichten.
27117-21: KOOISTRA, JAN. - De Weerwolf.
27117-22: KOOISTRA, JAN. - Ik volgde het spoor van de dood.
250909-191: KOOISTRA, JAN. - Hendricus Prakke en Het open veld.
11721-22: KOOISTRA, JAN EN MEDEMA, RONALD. - Samengesteld tot Klaas Vaak.
30615-42: KOOISTRA, JAN. - In de schaduw van Pan. Gedichten.
150311-144: KOOL, MARGA (VOORWOORD). - Provincie Drenthe Jongere Bouwkunst 1850-1940.
8920-04: KOOL, MARGA EN DIEKHOFF, JOHANNES (RED.). - Woorden um bruggen te bouwen. 30 schrievers in het Dreents, Grunnings en Platt-Duuts.
8920-05: KOOL, MARGA. - Kleine kathedraal.
250909-4299: KOOLMAN, EGBERT. - Gemeinde und Amt. Untersuchungen zur Geschichte von gemeindlicher Selbstverwaltung und landesherrlicher Amtsverwaltung im südlichen Ostfriesland.
23414-21: KOOMEN, THEO. - Samen an de reed...
51015-116: KOOPER, J. - Het waterstaatsverleden van de provincie Groningen.
28514-172: KOOPS, W.R.H. (SCHRIJVER VOORWOORD) E.A. - Opening Universiteitsbiliotheek Groningen. Toespraken bij de openingsplechtigheid, 20 mei 1987. Voordrachten op het symposium ?De wetenschappelijke bibliotheken in de komende decennia?, 21 mei 1987.
250909-240: KOOPS, HARM. - Drent in de vrömde. Verzaomelde gedichten.
51119-02: KOOPS, KLAAS. - Assens, Een stadsdialect.
250909-2777: KOOPS, W.R.H. EN CLAVER, CH. J.J. (RED.). - Het nieuwe gebouw van de Universiteitsbibliotheek te Groningen.
19615-142: KOOPS, KLAAS. - Assens. Een stadsdialect.
10215-06: KOOPS, W.R.H. E.A. (RED.). - Boek, bibliotheek en geesteswetenschappen. Opstellen door vrienden en collega's van dr. Reedijk ter gelegenheid van zijn aftreden als bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage.
28514-168: KOOPS, W.R.H. - Opstellen rond de Groningse Universiteit.
24120-16: KOOPS, KLAAS. - Uut 't verleuren parredies. De Koopsen van Raol.
141117-15: KOOPS, W.R.H. E.A. - Eadem Sed Aliter. Achtergronden en Perspectieven van de herbouw van Mutea Fides.
18214-07: KOOPS, LUKAS. - Dit is het verhaal over drinkwater in Drenthe.
28514-30: KOOPS, LUKAS. - Drenthe verdeeld. Gemeentelijke herindeling in Drenthe.
250909-5254: KOOT, TON. - B.-P. de Chief ! 80 Romantische jaren uit het leven van Lord Baden-Powell.
250909-5049: KOOT, TON. - Langs de Amsterdamse grachten...
250909-4353: KOOTEN, JAN, VAN EN KWAK, JAAP. - Eeuwig nieuws. De twintigste eeuw in Groningen, Drenthe en de wereld.
23114-30: KÖPP, THEED. - Wa 'j in de Liemus kon belèève.
230612-25: KORF, JAN. - Zaandam in oude ansichten.
140110-56: KORNET-VAN DUYVENBODEN, SANDRA (RED.). - Vuurbaak dooft het licht. Geschiedenis van een eeuw rederijvereniging.
4720-17: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (ED.). - Unit Delimitation in Biblical Hebrew and Northwest Semitic Literature.
4720-18: KORPEL, MARJO AND OESCH, JOSEF (ED.). - Studies in Scriptural Unit Division.
250909-4544: KORPORAAL, T.L. - Als een lelie onder de doornen. Beschrijving van de kerkzegels van de Nederlandse Hervormde Kerk.
22115-04: KORSHIN, PAUL J. - Typologies in England 1650-1820.
251016-126: KORTE, S.J. - 125 jaar openbaar onderwijs Oostwold.
22117-68: KORTEKAAS, GERT EN LINDEBOOM, MARTIJN (RED.). - Lagen in stad. Oude vondsten in nieuwe verhalen.
8416-43: KORTEWEG, ANTON. - Stand van zaken. Gedichten.
250909-4948: KORTEWEG, A. - Kroniek van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij 1944 t/m 1968.
5116-03: KORTHALS, MICHIEL. - Filosofie en intersubjectiviteit. Eem kritische inleiding in de systematische filosofie.
27918-24: KORVER, H.J. - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856-1981.
2315-73: KORZUS, BERNARD EN NOEHLES, GISELA (RED.). - Leichter als Luft. Zur Geschichte der Ballonfahrt
16118-21: KOSCHATZKY, WALTER. - Die Kunst des Aquarells. Technik, Geschichte, Meisterwerke.
250909-4275: KOSSMAN, ALFRED. - Rampspoed. Novelle van de leraar.
250909-4066: KOSSMANN, ALFRED. - Een gouden beker./Drempel van ouderdom.
08012013-14: KOSTABI, MARK. - Sadness because the video rental store was closed & other stories.
7322-31: Koster, Elwin A. - Stadsmorfologie. Een proeve van vormgericht onderzoek ten behoeve van stedenbouwhistorisch onderzoek.
19816-33: KOSTER, C.M. - Uit de geschiedenis van de Rotterdamse stoomtram. Deel 1.
21120-14: KOUSMAN, BART. - Zomer 1945. Feest en onrust in Groningen.
11721-23: KRAAIJPOEL, DIEDERIK. - Romantische Natuurtaferelen.
090910-16: KRABBE, TIM. - Kathy`s dochter.
10921-58: KRABBENDAM, HANS. - Freedom on the Horizon. Dutch Immigration to America, 1840-1940.
131220-16: KRAEIMA-BRINK, TEA. - Ontmoetingen.
23123-14: Krajenbrink, E.J. - Het Landbouwschap. Zelfgedragen verantwoordelijkheid in de land- en tuinbouw 1945-2001.
9315-189: KRAMER, BEN (INLEIDING). - Kunstopdrachten in de herinrichting. Herinrichting Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën.
040111-80: KRAMER, W. E.A. - Die Schiffe der Königslinie.
090710-41: KRAMER, HERBERT & KAY. - Gesprekken in de nacht. De verwerking en aanvaarding van sterven en dood.
12316-14: KRANS, ALFRED E.A. (RED.). - Uit de school geflapt. 100 jaar Asser H.B.S.
4119-27: KRAPIVINA, IRINA (ED.). - Russian hand-painted trays.
31322-02: Krastins, Janis. - Jugendstil in der Baukunst Rigas. Katalog der Ausstellung.
9219-31: KRAUSS, NICOLE. - Het grote huis.
8917-23: KREEK, MIEKE L. DE. - De kerkschat van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel te Maastricht.
250909-2918: KREGTEN, J. VAN. - Gedenkboek 60 jaar Boekendames AZG 1921-1981.
250909-4423: KREGTING, MARC. - Hakkel je, Hakkel je. Brieven.
51020-47: KREMER, SWANNY EN MAAR, PETRA, DE (RED.). - Mesdag Wetenschappelijk. Tien jaar wetenschappenlijk onderzoek in FPC Dr. S. van Mesdag.
22318-38: KREMER, BRUNO P. - Struiken en heesters in veld en tuin. De belangrijkste wilde en gecultiveerde struiken van Europa, herkennen, palnten, beschermen.
23320-22: KREMER, JAC. - Hai kwam weerom... Bekroond toneelstuk in drei bedrieven. 3 doames, 3 heren.
27713-09: KRETZSMAR, UTE. - 2012 De ziel in de meesterjaren. Gechannelde informatie door Meester Confucius en Meester Kuthumi
12316-169: KREUTZER, MICHIEL E.A. (RED.). - Buiten westen, een klapstuk. Het zesendertigste Lustrum van het G.S.C. Vindicat atque Polit.
081209-11: KRIJFF, J.TH.J. - 100 years ago. Dutch Immigration to Manitoba in 1893.
29119-26: KRIPS - VAN DER LAAN, HILDE E.A. - De Ned. Hervormde Kerk te Breede.
13522-12: Krips-van der Laan, Hilde. - Woord en daad. De zoektocht van Derk Roelfs Mansholt naar een betere samenleving.
250909-3074: KROESEN, JUSTIN E.A. EN STEENSMA, REGNERUS. - De Rechtbank in de Oude Boteringestraat. Het gebouw en zijn bewoners.
131221-22: Kroetz, Franz Xaver en Kleijn, Tom. - Oblomov. Toneel.
250909-4307: KROGMAN, JÜRGEN E.A. - Niedersachsenbuch ’95.
26718-56: KROMER, ECKART. - Kleine Wirtschaftsgeschichte Ostfrieslands und Papenburgs.
250909-5870: KROON, P.A. E.A. (RED.). - 100 jaar zeevaartschool, 1000 jaar varen. Cornelis Douwes, orgaan van de vereniging van oud-leerlingen der zeevaartschool Terschelling.
4216-17: KROON, SYBYLLE EN VISSER, WYTZE. - Het Lef bij Sneek. Het proces van de Houten Brug in 18 interviews.
271017-30: KROON, L. (EINDRED.). - Sint Geertruids- of Pepergasthuis.
1518-29: KROONEMAN, H.A. - De fraaie handwerken. (Het wit-, zijde- en goudborduren). Handleiding hoofdzakelijk bij de studie voor het examen.
250909-329: KRUIGER, J.B.T. - Architectuur en stedebouw in Drenthe 1850-1940.
240910-162: KRUIJER, W. - 50 Jaar Coöp. Bloemenveilingsvereniging “ ‘t Noorden” G.A. Groningen-Eelde.
7622-26: Kruithof, Johan e.a. - Ridderkerk en de Tweede Wereldoorlog.
51015-56: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
51015-55: KRUZENGOA, E. - De Stads en Ommelander Volksbundel.
22718-53: KUENEN, PH. H. E.A. - Waddensymposium.
31518-17: KUGEL, KEES. - Zyne werken wyzen zyne kunde aan. Over het Snitger/Freijtagorgel van de Hervormde Kerk te Zuidhorn.
250909-5130: KUIJPER, EGBERT, DE EN TROMPETTER, PETER. - Watersnood in Limburg van 1900 tot nu.
23114-03: KUIK, JAN. - Oldewarries volk. Leven en warken van een Drentse boerenfamilie in de dartiger jaoren.
250909-4743: KUIK, WILLIAM D. - Utrechtse notities.
270909-185: KUIK, N. - Drenthe?s eerste drukkershuis. Lensink / van Buren Lensink. Een familie van boekbinders en boekverkopers te Meppel, tevens Landschapsdrukkers van Drenthe.
23123-23: Kuiken, Kees. - Rural salvation markets. Medieval memoria in Dutch village parishes.
220512-30: KUIL, D. - Kroniek van Ten Boer 1981-1990.
180912-68: KUIL, D. EN SANDERS, R.E.F. - De St. Willibrordusschool te Oude Pekela 1921-1991.
41220-03: KUIL, D, - Feicke Alles Clock. Grondlegger van de Pekela's. Biografie & genealogie.
14222-59: Kuil, Pieter, van der. - Een parel aan de Veluwezoom. Oosterbeek als toeristische trekpleister.
141120-05: KUIPER, M.H. - Nakomelingen van Hindrik Heyes Kuiper en Renske Engberts.
220310-145: KUIPER, Y. E.A. - Leeuwarder Historische Reeks V.
250909-1548: KUIPER, J. - Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland.
260211-18: KUIPER, BERT. - In de brand, uit de brand. Honderd jaar Vereniging tot Onderlinge Verzekering tegen Brandschade ‘Steenwijkerwold’ WA 1905-2005.
10718-66: KUIPER, K. - Schets van het Westfriesche Dialect.
250909-3653: KUIPERS, RONALD. - Kunstgreep. Overzicht van kunst en cultuur in Nederland na 1945.
2719-49: KUIPERS, JAN J.B. E.A. - Een ster om op te sturen. De laatste eeuwen van de vierkant getuigde schepen.
16720-46: KUIPERS, JAN J.B. - Thuis in Zeeland.
170620-17: KUIPERS, J.J. - Bleven.
10119-54: KUIPERS,H.E. - Het water bolde tot de horizon. 80 jaar Zeevaartonderwijs.
010610-48: KUIPERS, ABE. - A. van der Veen Oomkens, een Groninger lettergieterij in de negentiende eeuw.
150411-62: KUIPERS, G. EN LOOR, E.J. - Hardenberg in oude ansichten.
270909-186: KUIPERS, G. - Oosterhesselen. Toen en nu.
270909-187: KUIPERS, GERRIT (SAMENSTELLING). - Oud-Drents boerenleven in beeld.
090611-40: KUITERT, H.M. - Mag er een einde komen aan het bittere einde. Levensbeëindiging in de context van stervensbegeleiding.
6214-39: KUITERT, H.M. - Over religie. Aan de liefhebbers onder haar beoefenaars.
161221-24: Kuizenga-Albada, Geertiena en Kuizenga, Martin. - Donar. Kampioensboek 2017-2018. Landskampioen NBB Beker.
191113-45: KUNG, HANS. - Omstreden waarheid. Memoires.
17223-20: Kunnemann, Christian. - Meer und Mensch am Jadebusen. Kulturgeschichtliche Bilder mit erlauternden Zeichnungen.
250909-1815: KUNST, GEERT EN RIBBELS, TON (SAMENSTELLING). - Dichter bij de Dijk.
27920-52: KUNST, JAAP. - Terschellinger Volksleven. Gebruiken, feesten, liederen, dansen.
151121-24: Kunzru, Hari. - De poseur.
121118-36: KUPCIK, IVAN. - Alte Landkarten. Von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.
220310-177: KUPERS, GERRIET. - Luuks Battelings volk en nog wat vertellings.
16823-22: Kuperus, Sjoerd en Clercq, Rene, de. - Onze baby`s.
6519-12: KUPPERS, W.J. - Ubbo Emmius en zijn tijd. Groningen en Oost-Friesland rond 1600. / Ubbo Emmius und seine Zeit. Groningen und Ostfriesland um 1600.
08012013-15: KURASIAK, MALGORZATA (RED.). - Andrzej Pagowski. Die Stiftung der Polnischen Kultur. / The foundation of Polish culture.
5520-32: KUREISHI, HANIF. - Het lichaam.
19615-187: KUYPER, J. - Gemeente atlas van de provincie Drenthe 1867.
250909-2413: KWAK, J.H. (EINDRED.). - Onder de Clockeslach van Vlachtwedde.
51015-57: KWAST, G. EN GRAAFF, B.H. DE. - Oet Meulenhörn en Klaiwerd.
250909-4586: KWAST, B.A. - Nederland in woord en beeld. Veluwzoom (Gezicht op Heelsum).
250909-2741: KWIST, HANNA (EINDRED.). - Geen verhaal. 100 Jaar werkloosheid in de stad Groningen.
24921-33: KYNHOUT. - By de feart lans. De Knipe yn wurd en print.
28219-29: L.E. (L. ENGELBERTS). - Anna Maria de Sandra.
7322-07: Laan, K. ter. - Groninger encyclopedie deel I en deel II.
250909-5246: LAAN, K. TER. - Folkore in de Nederlandse overleveringen.
10921-07: LAAN, K. TER. - Groningen voor een eeuw. Uit Groningens verleden geschreven voor het heden.
250909-2610: LAAN, K. TER. - Folklore in de Groninger letteren.
4321-41: LAAN, MANNUS, VAN DER. - De windvangers.
181119-23: LAAN, WINES, VAN DER. - De neie stamtoavel. Grunneger en Vraize
16317-02: LAAN, HARRY, VAN DER. - Het Groninger Boekbedrijf. Drukkers, uitgevers en boekhandelaren in Groningen tot het eind van de negentiende eeuw.
141117-07: LAAN, K. TER. - Olipodrigo. Dat is: 't malle-kostersboekje. Opnieuw uitgegeven met historise inleiding en met verklarende aantekeningen door K. ter Laan.
250909-2431: LAAN, K. TER. - Geschiedenis van Slochteren.
260312-178: LAAN, K. TER. - Wat de torens vertellen. Overleveringen van Torens en Kerken.
25520-32: LAAN, K. TER (TOELICHTING EN AANTEKENINGEN). - Et en fret. Het oudste stuk in Stads-Grunnegers.
121009-69: LACEY, ROBERT. - Ford. De mensen en hun machines.
21018-42: LACHS, JOHANNES EN ZOLLMANN, THEODOR. - Seenotrettung an Nord- und Ostsee.
271118-66: LACHS, JOHANNES EN ZOLLMANN, THEODOR. - Gegen Sturm und Brandung. Seenotrettungswesen an Nord- und Ostsee.
250909-5673: LAGENDIJK, A. - Scheepvaart van de lage landen. Passagiersschepen in het Noordatlantisch vaargebied.
21421-03: LAGERLOF, SELMA. - Christuslegenden.
250909-2664: LAGERWEIJ, E. - De Veenkoloniale Aardappelrooimachine. Kroniek van een recente ontwikkelingsgang.
28415-07: LAGUNAOUI, BRAHIM. - De Marokkaanse keuken. 200 smakelijke en authentieke recepten.
250909-2532: LAMBECK, J.J. E.A. - Oudeschans.
250909-875: LAMBERMOND, C.H. - De Dominicanen te Leeuwarden 1245-1945.
11113-07: LAMBERTS, CONSTANCE. - De Amerikaanse Familiekeuken. Traditionele recepten op basis van eerlijke ingrdiënten.
250909-773: LAMBOOIJ, TH. EN KINGMANS, H. - Van Schutterij tot Frysk Orkest. 125 jaar Leeuwarder orkestwezen.
51119-20: LAMBOOIJ, H.TH.M. EN MEERBURG, G.A.G. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Prins Heerlijk Honderd. Veendam en een eeuw middelbaar onderwijs.
161120-02: LAMBREGTS, L. - Vledder.
180912-142: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
250909-4347: LAMBREGTS, L. - Een steen in de vijver. Ontstaan, groei en ontwikkeling van de Maatschappij van Weldadigheid.
141120-03: LAMBREGTS, L. - Stenen door de ruit. Terugblik in de geschiedenis van Hoeve Boschoord. Een hoeve voor mensen.
170112-21: LAMBTON, ANN K.S. - The Persian land reform 1962-1966.
250909-5190: LAMBTON, LUCINDA. - Temples of Convenience and Chambers of Delight.
250909-5013: LAMME, JAN EN LAROO, BART. - Hilversum rond de eeuwwisseling. Bevolkingsgroei tussen 1900 en 1910 in het licht van een gescheiden ontwikkeling.
301011-21: LAMOEN, JO, VAN. - Van mosselsoep en kaneelpap. Zeeuwse streekgerechten en wetenswaardigheden.
101218-36: LAMP, PAUL. - Drie eeuwen Wedgwood en Nederland. Wedgwood en de betrekkingen met Nederland 1763-2004.
311019-21: LANDMAN, WIJBREN. - Vlinder encyclopedie.
21313-03: LANDMAN, RIEK. - Feest mei toaniel.
1216-21: LANDMAN, RIEK. - Skaden oer de snie.
2315-11: LANDMANN, SALCIA. - Gepeperd en gezouten. Een gericht over gerechten.
17223-21: Lang, Arend W. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade. Entwicklung Land- und Seekartographie von ihren Anfangen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Von 1900 bis 1985 fortgesetzt durch Heinrich Schumacher.
231020-29: LANG, F. DE EN ZUIDEMA, F.B.J. (SAMENSTELLERS). - Openbaar Onderwijs in Warffum. OBS Jansenius de Vries. Reunie 5 juni 2010.
250909-4330: LANG, A.W. - Kleine Kartengeschichte Frieslands zwischen Ems und Jade.
7814-59: LANGE, H.J. DE. - Eb en vloed in Groningen. De stad als zeehaven.
250909-2020: LANGE, J.N. DE. - Over de landouwen straalt de zon.
121118-24: LANGE, REINA, DE. - Van Harssensbosch naar Groot-Wetsinge. Ubbega in foto's.
281117-36: LANGE, JAN, DE. - Dwergauto's. Driewielers, scootmobielen en bubblecars in Nederland.
30614-33: LANGE, JAN N. DE. - De grote waanzin.
10215-11: LANGE, ELISABETH. - Belgisch kookkunst abc. Begrippen, producten en streekrecepten.
11019-17: LANGEVELD, P. - Het wetboek voor den boerenstand. Beschouwd in vogelvlucht, en verklaard door voorbeelden uit de rechtspractijk.
250909-4128: LANOYE, TOM. - Maten en gewichten.
23320-09: LANSINK, H.G. J. - Studie en onderwijs in de Nederduitse provincie van de Karmelieten gedurende de middeleeuwen.
4317-04: LANTING, JAN E.A. (RED.). - Paleo-Aktueel nr. 18 / 2007.
9315-213: LARE, J. VAN E.A. - Texel en de zee. Een strijd van eeuwen.
130912-06: LAROUI, FOUAD. - Het tragische einde van Philomène Tralala.
240812-30: LARSON, ERIK. - De meteoroloog en de storm.
261016-75: LATTEN, RICHARD. - Spoorwegen 2004.
12316-111: LAURMAN, M.T. - Tot beter kennis van den tongval in den prov. Groningen. Gevolgd door de
7420-16: LAUWEN, TOON. - Holland in beeld. Affiches, Boekomslagen, Illustraties, Letters, Merken, Reclame, Tijdschriften, 1895-2008.
22718-28: LAWRENCE, ELEANOR EN HARNIESS, SUE. - Paddenstoelen.
26315-05: LAWTON, JOHN. - Black-out.
250909-1287: LAYRIZ, OTFRIED. - Mechanical traction in war.
301018-07: LEACH, NICHOLAS. - The lifeboat service in South East England. Station by station.
121210-17: LEAVITT, DAVID. - Waar ik nooit geweest ben.
250909-76: LEDOUX, TANJA (SAMENSTELING). - H.P. Berlage als boekbandontwerper, illustrator en typograaf.
21018-49: LEE, HERMAN, VAN DER E.A. - Historisch jaarboek Vlaardingen 1996.
2617-21: LEEGSMA, GERDA (RED.). - De Bijbel in de kunst.
8713-29: LEEK, PETER. - Russian painting. From teh XVIIIth until the XX century.
250909-3128: LEEK - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Leek.
160312-10: LEENAERS, ROBERT. - Gids wijnjaargangen vanaf 1900.
20919-17: LEEUW, F.J. DE. - Mattheuskerk Eibergen 50 jaar.
231011-112: LEEUWARDEN. - Nieuwe gids voor Leeuwarden en omstreken.
250909-3199: LEEUWARDEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Leeuwarden.
26917-36: LEEUWARDEN. - Verslag van den toestand der gemeente Leeuwarden, over het jaar 1857.
17817-12: LEEUWEN, WIES, VAN. - Langs de oude Brabantse kerken. Oostelijk Brabant.
10819-28: LEEUWEN, ROELY, VAN EN KLOMPSMA, JAN (EINDRED.). - 200 jaar Openbaar Onderwijs in Middelstum.
311016-18: LEEUWEN, HENRY G. VAN. - The problem of certainty in English thought 1630-1690.
8917-25: LEEUWEN, JOS, VAN (RED.). - Mahler.
23717-26: LEEUWEN, P.J. VAN. - Sprokkelholt. 1000 Groninger gezegden, spreekwoorden en uitdrukkingen.
31518-30: LEEUWEN, JAAP, VAN (EINDRED.). - Boeren, burgers, Beijumers. Geschiedenis van de Groningse wijk Beijum.
31518-65: LEEUWEN, J.N.M. VAN. - Machutus, rots in de branding . Jubileumuitgave ter gelegenheid van het tweehonderdjarig bestaan van de Sint Machutusparochie te Monster 1803-2003.
23320-23: LEEUWERKE-SCHANSSEMA, E. - Ze hait Stientje. Toneelspul in drei bedrieven veur 3 a 5 heren en 4 a 6 doames.
250909-1768: LEEUWERKE, G. - De woare riekdom. Toneelspul in drei bedrieven.
250909-3812: LEGANY, DEZSO. - Liszt and his country 1869-1873.
22117-124: LEGEMAAT, WIL. - Iedere cent telt in
250909-3556: LEGEMAAT, WIL. - Het nut van het kunstgenot. 50 jaar De Noordelijke Kunsthof Appingedam 1951 - 2001.
51015-117: LEGEMAAT, WIL. - Apollo 1906-2005. Muziek in Haren.
10918-22: LEGGER, J. - 'n bonde riege. Eernst en babbelguuchies.
311016-19: LEHMANN, WILLIAM C. - Henry Home, Lord Kames and the Scottish Enlightenment. A study in national character and the history of ideas.
040111-81: LEHMANN, L. TH. - De queeste naar de multireme. Theorieën uit Renaissance en Barok over antieke oorlogsschepen.
220310-205: LEHR, ANDRÉ EN BESEMER, J.W.C. - Zingende torens. Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel.
4419-50: LEIDERITZ, W.J.M. - Van paardetram naar dubbelgelede. Een historische terugblik op ruim 100 jaar bussen en trammen in Amsterdam!
250909-5362: LEIGH, JULIA. - Het tijgerspoor.
250909-4276: LEIKER, SJOERD. - Spoken op de schaats.
091012-54: LEIST, MARIELENE. - Kinderen en de ervaring van de dood.
11114-18: LEISTRA, LIBBE. - Reinwetter op 'e sted.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

5/9