Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23114-24: GOOSSENS, ERIC. - Bakken met de broodmachine. Gezond, eenvoudig en lekker.
050219-49: GOOSSENS, EMMERT-JAN (RED.). - Stadhuis van Oranje. 350 jaar geschiedenis op de Dam.
291121-07: Goot-Attema, Tine, v.d. e.a. - Gedenkboek School met de Bijbel te Ten Post.
281022-12: Goot, H. van der e.a. - 125 jaar Christelijk Onderwijs Grootegast 1860-1985. Christelijke Nationale Jan Kuipersschool.
250909-885: GOOT, J. VAN DER. - Skoallibben in Tietsjerk.
10119-41: GOPALRAI, CARMEN L. EN ZON, JANNA, VAN. - Tobias Baanders. Onvangbaar.
250909-4050: GORDIJN, WOUTER. - Witte tongen.
16913-15: GORDIMER, NADINE. - Een tijd als nooit tevoren.
250909-3459: GORDON, ROBERT AND FORGE, ANDREW. - Monet.
120513-54: GORTER, DICK. - Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. Passagiersvaart.
18120-32: GOSLINGA, MARK. - Fotografie in Meppel 1850-1910.
26917-30: GOSSES, G. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden I. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
29119-61: GOUDEAU, JOH. P.M. E.A. - Uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Wassenaar.
25619-45: GOUDSBLOEM, J. - De sociologie van Norbert Elias. Weerklank en kritiek. De civilisatietheorie.
250909-1184: GOUDSMIT, JAAP. - De vondst van de apenmummies in Egypte. Expeditie op zoek naar oud DNA.
140212-33: GOUW, J. TER. - Amsterdam. Vier boeken opnieuw ingebonden in een band.
250909-1921: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Zesde dail.
26316-31: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Eerste dail.
16720-06: GRAAF, KEES, DE. - Alexander de Grote in de Spiegel Historiael. Een onderzoek naar de vertaaltechniek van Jacob van Maerlant.
180912-102: GRAAF, J. DE. - Van vrouger en nou. Schetsen oet Grunnegerlaand.
26917-64: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. In zes dailen.
9315-96: GRAAF, J. DE. - Lutje en dikke dingen. Grunneger schetsen.
9821-09: GRAAF, C. DE E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 14, 2007.
14520-30: GRAAFF, GEERTRUID, DE. - Leerwerk.
250909-1279: GRAAFF, S. DE. - Parlementaire Geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-IndiŽ, 1922. (Indische Bestuurshervorming).
250909-3880: GRAAFSMA, CLEMENS EN WESSELS, HENK (EINDRED.). - De dierenarts. Beeld van een practicus.
250909-5441: GRAB, HERMANN. - Het stadspark. / Bruiloft in Brooklyn.
16720-36: GRAFT, C.C. VAN DE. - Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard.
250909-5353: GRANDES, ALMUDENA. - Malena.
26315-24: GRANG…, JEAN-CHRISTOPHE. - Het wolvenrijk.
250909-5323: GRANG…, JEAN-CHRISTOPHE. - Het stenen concilie.
101218-03: GRANGER, BILL. - Bill's Italian Basics. 100 recepten voor iedere dag.
18619-53: GRANT, WILLIAM NEWBY. - P-51 Mustang.
20519-27: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Alva en de Tiende Penning.
8917-03: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
13522-03: Gras, H. e.a. (red.). - Geschiedenis van Hoogeveen 1815-1975.
161220-20: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel.
12719-30: GRATAMA, SEERP. - Het beklemrecht in zijne geschiedkundige ontwikkeling.
250909-3962: GRAVESTEIN-SCHMIDT, E.L. - 20 jaar Labradors in Nederland.
24921-32: GRAYLING, A.C. - The reason of things. Living with philosophy.
28222-22: Greef, Peter W. de. - De Bakkers van Wieringen. Van graan tot brood.
19615-56: GREEF, PIET, DE. - Delfzijl-Farmsum. Door een oude en nieuwe lens gezien.
250909-5336: GREEN, TOBY. - In het voetspoor van Darwin in Zuid-Amerika.
250909-4001: GREENE, BRIAN. - The fabric of the cosmos. Space, time and the texture of reality.
250909-5439: GREENLAW, LAVINIA. - Mary George van Allnorthover.
20419-46: GREENWAY, AMBROSE. - A century of North Sea passenger steamers.
27920-51: GREHAN, JOHN AND MACE, MARTIN. - The Royal Navy and the War at Sea 1914-1919.
281022-29: Greif, Niels. - Treinen ontwerpen bij de Nederlandse Spoorwegen 1970-2015.
250909-5117: GREMMEN, M. E.A. - V.V. O.D.I.O. 50. 1-11-1931-1-11-1981.
21421-13: GREMMEN, WIM E.A. - Blik naar binnen. Catalogus.
250909-4387: GRESHOFF, J. - De laatste dingen.
170112-41: GREVEN, J. E.A. - Oud nieuws over Wildervank.
250909-3010: GREVEN, MARGRIET E.A. - Praedinius Gymnasium Groningen 1947-1997.
250909-5077: GREVERS, ARIE (EINDRED.). - Deurgaon. Kroniek over Achterhoekse bedrijven van 100 jaar en ouder.
250909-1824: GREZEL, WILLEM EN EIJKELENSTAM, WALTHER. - Frankies handel en wandel in tien verhalen.
250909-1835: GREZEL, W. EN WIERTH, H.R. - Frankie. Belevenizzen van n koopmannechie uut t Oldambt.
51020-58: GRIBOVSKI, VLADIMIR Y. AND RAZDOLGIN, ANATOLY A. - The History of the Russian Navy.
181218-48: GRIEGER, MANFRED E.A. - Volkswagen Chronik Heft 7. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
181218-14: GRIEHL, MANFRED. - Luftwaffe '45 - letzte Fluge und Projekte.
121111-06: GRIEKS. - Vandaag Grieks.
8618-60: GRIENSVEN, AGNES, VAN (VOORWOORD) E.A. - Benedictinessen in Oosterhout. De kloostergemeenschap van Onze Lieve Vrouwe abdij.
271118-02: GRIJPMA, DIEUWKE. - Kleren voor de elite. Nederlandse couturiers en hun klanten 1882-2000.
25619-36: GRIJZENHOUT, FRANS EN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, CAREL (RED.). - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
17822-64: Grilk, Pita. - De Lytje Pole.
13218-55: GRISCOM, CHRIS. - Angst is bedriegelijk. Over het helen van gevoelens en relaties.
121111-07: GROBAUER, WOFGANG. - Heerlijk koken met vis en zeevruchten. De smaak van de zee ten volle proeven!
8122-09: Groen, Bob. - Jongens van Baros 6. Het jongenskamp en de gijzeling in Assen.
250909-244: GROEN, P.C. E.A. - Landschap en dorpen in Drenthe.
250909-3328: GROEN-VAN ANDEL, MARIANNE. - Gesneden stenen.
10819-19: GROEN, P. -
281217-29: GROEN, A. - Klederdrachten in Nederland.
15810-14: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - Vergleden tied. Over older worden en dingen dei veurbie goan.
250909-2134: GROENBROEK, JAN J. EN VEEN, HARM, VAN DER. - Het volk van Loug en Stad.
6514-10: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - 16e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2011.
12316-43: GROENBROEK, JAN. E.A. (RED.). - N Peerd is gain mins.
240910-45: GROENENDIJK, H.A. - Op zoek naar de horizon. Het landschap van Oost- Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr.
150611-13: GROENENDIJK, H.A. EN WATERBOLK, H.T. - De Geschiedenis van Westerwolde 7 Urnen en essen.
17822-11: Groenewold, John en Potthoff, Jarko. - Oud-Stadskanaal in beeld.
190213-07: GROENTEMAN, HANNEKE. - Doorzakken bij Jamin.
8618-61: GROM, BERNHARD. - Religionspsychologie.
040512-27: GRōNDAHL, JENS CHRISTIAN. - Veranderend licht.
280412-20: GR÷NIGER-SCHULTZ, MARIJKE E.A. (RED.). - Leest joe vrij. Verhoalen en gedichten.
161221-13: Groningen. - Nederland in vroeger tijd. Groningen. Deel XX t/m XXIV. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Groningen.
251113-111: GRONINGEN. - Prisma Wegwijzer Groningen.
4216-94: GRONINGEN. - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
12322-18: Groningen. - Groningen in vuur en puin.
91113-60: GRONINGEN / DELFZIJL. - Groningen / Delfzijl. Stafkaart Delfzijl.
91113-64: GRONINGEN / HOOGEZAND. - Groningen / Hoogezand. Stafkaart Hoogezand.
91113-65: GRONINGEN / HOOGKERK. - Groningen / Hoogkerk. Stafkaart Hoogkerk.
91113-66: GRONINGEN / LOPPERSUM. - Groningen Loppersum. Stafkaart Loppersum.
91113-69: GRONINGEN / NIEUWESCHANS. - Groningen / Nieuweschans. Stafkaart Nieuweschans.
91113-71: GRONINGEN / PIETERBUREN. - Groningen / Pieterburen. Stafkaart Pieterburen.
91113-75: GRONINGEN / UIHUIZEN. - Groningen / Uithuizen. Stafkaart Pieterburen.
91113-76: GRONINGEN / USQUERT. - Groningen / Usquert. Stafkaart Usquert.
91113-77: GRONINGEN / VEENDAM. - Groningen / Veendam. Stafkaart Veendam.
91113-79: GRONINGEN / ZOUTKAMP. - Groningen / Zoutkamp. Stafkaart Zoutkamp.
4920-26: GRONINGEN, RECHT. - Corpus der Groninger Rechten. Vervattet in vier Deelen: rakende het eerste de maniere van Procederen in Stads saaken, het twede het Recht van Persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c. †
13522-43: Groningen. - Recruil Van alle de Authenijcke Stukken Raeckende het Geschil tusschen de Stadt Groeningen en Ommelanden, Met den Aenkleven van dien. Waer uyt de gantsche staet des geschils tussen Stadt en Lande gesien kan worden.
301011-53: GRONINGEN / GRONINGEN - Stafkaart Groningen.
4920-27: GRONINGEN, RECHT. - Corpus der Groninger Rechten. Vervattet in vier Deelen: rakende het eerste de maniere van Procederen in Stads saaken, het twede het Recht van Persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c. †
080311-20: GRONINGEN / WARFFUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Warffum.
080311-17: GRONINGEN / BEDUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Bedum.
29917-07: GRONINGER LANDBOUWBOND - Verslag omtrent den toestand en de werkzaamheden van den Groninger Landbouwbond over 1915.
21917-37: GR÷NINGER, HERMANN. - RŁtenbrock und die umliegenden Moorkolonien nebst Aufzeichnungen und Sagen Łber einen Teil des Kreises Meppen und des angrenzenden Hollands.
4321-16: GRONINGER REGERINGS-ALMANAK 1839. - Regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1839.
4321-08: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1856. - Oomkens' Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1856.
120511-36: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1876. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1876.
4321-09: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1865. - Oomkens' Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1865.
4321-11: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1911. - Oomkens' Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1911.
120511-37: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1888. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1888.
4321-18: GRONINGER REGERINGS-ALMANAK 1852. - Oomkens' Regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1852.
4321-17: GRONINGER REGERINGS-ALMANAK 1851. - Oomkens' Regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1851.
4321-13: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1934. - Oomkens' Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1934.
5121-14: GRONINGER KWEEKSCHOOL - Gedenkboek ter gelegenheid van het afscheid van Th. Lancee.
4321-12: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1912. - Oomkens' Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het schrikkeljaar 1912.
4321-15: GRONINGER REGERINGS-ALMANAK 1838. - Regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1838.
4321-10: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1907 - Oomkens' Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1907.
4321-07: GRONINGER REGEERINGS-ALMANAK 1855. - Oomkens' Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1855.
4321-14: GRONINGER REGERINGS-ALMANAK 1836. - Regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1836.
13522-10: Groninger Regeerings-almanak 1891. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1891.
13522-09: Groninger Regeerings-almanak 1866. - Oomkens Regeerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1866.
281217-05: GROOM, WINSTON. - Storm over Vlaanderen. Triomf en tragedie aan het westelijk front 1914-1918.
18319-24: GROOT, BEREND, DE. - Retour Uithuizen.
4216-96: GROOT-V.D. MEULEN, C.A. DE. - Onder klokslag van Oetwier.
5121-20: GROOT, ANNEKE. - Geschonden lijf.
51020-42: GROOT-VAN DER MEULEN, CORRIE, DE. - De kom van Ommen 1938-1947. Jeugdherinneringen van Corrie de Groot-van der Meulen.
151212-25: GROOT, GERTJAN, DE. - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse indusrie (1850-1940).
21313-26: GROOT, PIETER, DE. - Ha, die Rients! Rients Gratama veertig jaar op de planken.
250909-1848: GROOT, L.W. DE. - Grunneger laand. 50 Grunneger stukjes.
250909-895: GROOT, PIETER, DE E.A. - De Elfstedentocht 1909-1985. De complete Elfstedengeschiedenis!.
301018-12: GROOT, EDWARD P. DE. - Per mailboot naar Amerika. Vijftig Jaar Noordatlantische Passagiersvaart onder Nederlandse Vlag.
250909-4370: GROOT, ANNEMIEK, DE EN HOUTEN, BERT, VAN. - Tweestromenland. Elektriciteitsvoorziening in Groningen en Drenthe.
250909-2420: GROOT-VAN DER MEULEN, C.A. DE (EINDRED.). - Garsthuizen rond het Binhoes.
290812-42: GROOT, B. DE. - De Anabaptisten. Nonconformisten in de zestiende eeuw.
6214-24: GROOTHEDDE ALEX EN HAVERMANS, JOS. - Samson. Het verhaal van de leeuw.
20419-37: GROSEAN, H.G. - Het nieuwe boek der uitvindingen.
22718-17: GROTE PROVINCIE ATLAS. NOORD-HOLLAND. - Grote Provincie Atlas. Noord-Holland. .
9821-20: GROTE HISTORISCHE ATLAS NOORD-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 2 Noord-Nederland 1851-1855.
9821-22: GROTE HISTORISCHE ATLAS WEST-NEDERLAND. - Grote Historische Atlas van Nederland. 1 West-Nederland 1839-1859.
18219-14: GROTE, HERMAN. - Kleurrijke gasten in 1922. Een familie uit Uithuizen ontvangt bezoek van een Oostrijkse kunstschilder.
011110-42: GRUBER, ELMAR R. EN KERSTEN, HOLGER. - Het Kruis en de lijkwade. Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap.
20419-34: GRUN, ANSELM. - Het kleine boek van het goede leven.
27920-46: GR‹N, ANSELM. - Het kleine boek geluk.
10921-73: GRUN, ANSELM. - De Tien Beloften. Wegwijzers naar de vrijheid.
71213-08: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt.
101210-46: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
101210-32: GRUNBERG, ARNON. - Amuse - Gueule. Vroege verhalen.
250909-4294: GRUNBERG, ARNON. - Omdat ik u begeer. Brieven 2001 - 2007. Bezorgd door Mark Schaevers.
10317-10: GRUNBERG, ARNON. - Figuranten.
21917-26: GRUNBERG, ARNON. - Huid en haar.
250909-1967: GRUNNEN, HENNY E.A. - Nog n stieg vertelsterkes.
18214-28: GRUNNEN, HENNY. - 't weer is bie reuten.
51015-48: GRUNNEN, HENNY. - Stil schoeven loaten.
25616-32: GRUNSVELD, JAN ERIK. - Per ATO en spoor. 20 jaar omstreden autobushistorie.
15417-05: GRUONINGA. 55E JAARGANG 2010. - Gruoninga. 55e jaargang 2010.
161120-06: GRUONINGA 1986. - Gruoninga. 31e jaargang 1986.
161120-07: GRUONINGA 1988. - Gruoninga. 33e jaargang 1988.
15417-01: GRUONINGA 2000. - Gruoninga. 45e jaargang 2000.
250909-1067: GRUONINGA 1999. - Gruoninga. 44e jaargang 1999.
161120-10: GRUONINGA 1995. - Gruoninga. 40e jaargang 1995.
250909-1057: GRUONINGA 1994. - Gruoninga. 39e jaargang 1994.
250909-1052: GRUONINGA 1996/1997. - Gruoninga. 41e jaargang 1996/1997.
15417-03: GRUONINGA. 52E JAARGANG 2007. - Gruoninga. 52e jaargang 2007.
250909-1066: GRUONINGA 1993. - Gruoninga. 38e jaargang 1993.
1613-07: GRUONINGA. 40E JAARGANG 1995. - Gruoninga. 40e jaargang 1995.
15417-02: GRUONINGA. 51E JAARGANG 2006. - Gruoninga. 51e jaargang 2006.
010610-11: GRUONINGA. 32E JAARGANG 1987. - Gruoninga. 32e jaargang 1987.
15417-04: GRUONINGA. 54E JAARGANG 2009. - Gruoninga. 54e jaargang 2009.
1613-14: GRUONINGA. 50E JAARGANG 2005. - Gruoninga. 50e jaargang 2005.
1613-13: GRUONINGA. 49E JAARGANG 2004. - Gruoninga. 49e jaargang 2004.
1613-12: GRUONINGA. 48E JAARGANG 2003. - Gruoninga. 48e jaargang 2003.
1613-10: GRUONINGA. 46E JAARGANG 2001. - Gruoninga. 46e jaargang 2001.
1613-09: GRUONINGA. 45E JAARGANG 2000. - Gruoninga. 45e jaargang 2000.
28613-13: GRUONINGA. 53E JAARGANG 2008. - Gruoninga. 53e jaargang 2008.
4216-52: GRUPSTRA, MARTEN F. E.A. (RED.). - 7e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried.
250909-4408: GU…PIN, JAN PIETER. - Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven.
250909-1937: GUIKEMA-SMIT, FIEN. - Licht en donker.
8920-11: GUILLOT, DICK J.H. - Twee dichters op de uitkijk.
41220-23: GUILLOT, DICK J.H. - Ontmoeting.
15617-29: GUILLOT, DICK J.H. - Oom Jacob of de brugwachter. Korte verhalen.
170620-45: GUISE, E.J. - Kleine reparaties in de huishouding.
250909-5628: GUMA, ALEX LA. - Dwalen in het donker.
24521-07: GUMUS, DOGAN EN MARISKA VEGT(VERTALING). - Turkse kookkunst.
4321-02: GUNARATANA, BHANTE HENEPOLA. - Verdiep je mindfulness. Een stap verder op de weg van meditatie.
13918-14: GUNARATANA, HENEPOLA. - The Path of Serenity and Insight. An Explanation of the Buddhist Jhanas.
050113-12: GUNDY JONES, DOROTHEA, VAN. - Het sojabonenboek. Koken met soja. Meer dan 300 gezonde recepten met sojabonen of sojaprodukten.
250909-5738: GUNSTON, BILL. - ?s Werelds belangrijkste passagiers lijnvliegtuigen. Toestellen in dienst bij de burgerluchtvaart.
291111-18: GUSOV, SASHA. - Locusts. Images of a plague.
250909-36: GUSSOW, MEL. - Conversations with Stoppard.
2919-52: H.V.R. - Oudheden en gestichten van Groningen en Groningerland, mitsgaders van het land van Drent: of beschrijving van de Kerken, Kloosters, en Godshuyzen, die in de gemelde plaatzen van tijd tot tijd zijn gesticht : benevens een verhaal van haare Begiftigingen, Vrydommen, Voorrechten, Oversten. Daar ook bygevoegt is een lijst van de roemwaardige en geleerde mannen, die daar gebooren zijn, of 'er gebloeit hebben.
250909-1481: HAAF, KAREL, TEN. - In de geest van Oktober. Het verhaal van Peter Drenth.
250909-5881: HAAGSMA, JACOB EN SNIJDER, ROEL. - Oerol. Terschelling als podium.
240910-207: HAAIJEMA, ANDRIES, STULP, ERIKA E.A. - Groninger kopstukken door Groninger kunstenaars.
250909-3320: HAAK, JOOP VAN DEN. - Bak-ker-tje deeg en de draai-mo-len.
250909-4807: HAAK-TAGGENBROCK, H. TH. VAN E.A. (RED.). - Recht in het hart van Haarlem.
271218-50: HAAK, RUUD. - Kippen. Rassen - voeding - verzorging.
070120-27: HAAKMA TRESLING, T. - Memorie van regte, over de overzetting van eigendom bij beslag over een ondeelbaar vast goed, en wel bijzonder op eene beklemde plaats.
070120-26: HAAKMA TRESLING, T. - Verhandeling over het regt van beklemming.
070120-28: HAAKMA TRESLING, T. - Verhandeling over het recht van beklemming in het Departement van Stad en Landen van Groningen.
2719-06: HAAKSMA, HANS. - Van Riessen, filosoof van de techniek.
12316-98: HAAKSMAN, E. E.A. - A.P. Veenkamp.
25219-24: HAAN, K.B. DE. - Groepsfotoboek over de dorpen Westerlee / Heiligerlee.
250909-5728: HAAN, E. DE. - Beschouwingen over zeetaktiek.
4914-12: HAAN, ALBERTJE, DE E.A. - Van kracht tot kracht 1893-1993. Gedenkboek Gereformeerde Kerk Boornbergum / Kortehemmen en omstreken.
240112-06: HAAN, TJ. W.R. DE. - Groningen zingt. Beschouwingen over een provincialen liederenschat.
220310-116: HAAN, TJ.W.R. - Stem van het Noorden. Verzen en voordrachten.
220310-117: HAAN, TJAARD W.R. DE. - De vogel Gigengack. Gedichten in het Nederlands, Frysk en Grunnegers.
250909-2723: HAAN, TJ.W.R. DE (RED.). - K. ter Laan 8 juli 1961.
250909-16: HAAN,, TJ. W.R., DE. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiŽle literatuur.
220310-67: HAAN, K.B. - 135 jaar lager onderwijs in Heiligerlee.
231109-39: HAAN, RON, DE. - Minder is Meer. Fred Delfgauw 25 jaar theatermaker.
250909-5256: HAAN, TJAARD, DE. - Onze Volkskunst.
151121-02: Haan, Tjaard, W.R. de (red.) en Prakke, H.J. (samensteller). - Volksverhalen uit Drenthe of:de bruid waarom niemand danste.
250909-2425: HAAN, K.B. - Westerlee-Heiligerlee.
17822-60: Haan, H. de en IJbema, R. - Engelsmanplaat. Geschiedenis van en gebeurtenissen rond een zandbank.
250909-809: HAAN, TJ. W.R. DE. - Rondom de kliffen. VolksfantazieŽn uit het gebied van het Vrouwtje van Staveren.
250909-4097: HAAR, JAN TER. - Burgwal 89.
251016-63: HAAS-OKKEN. T.K.E. DE. - Olle vrunden in GrŲnnegerland.
231011-80: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Spindroaden. Schetsen.
250909-1998: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Hoppersvolk.
020320-28: HAAS-OKKEN, TITIA K.E. DE. - Uit het Groninger volksleven.
18120-05: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Damster volksleven. Keur oet de mooiste schetsen en verhoalen.
1613-27: HAAS, T.K.E. DE GEB. OKKEN. - Op proatstoul.
20420-13: HAASSE, HELLA S. - Een handvol achtergrond. Parang Sawat. Autobiografische schetsen.
91113-06: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
141117-51: HABERMEHL, NICO. - Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor satdhouder Willem V en Koning Willem I.
31322-36: Hachmer, Hendrik e.a. - Veenkoloniale Volksalmanak 28, 2016. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
290812-04: HACHMER, HENDRIK E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 15, 2003. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-35: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 26, 2014. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
19615-195: HACHMER, H.A. - Zeemanssouvenirs rond Eems en Dollard.
31322-37: Hachmer, Hendrik e.a. - Veenkoloniale Volksalmanak 29, 2017. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
5116-30: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 19, 2007. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-41: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 33, 2021. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
26718-20: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 20, 2008. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-29: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 16, 2004. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-31: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 21, 2009. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-30: Hachmer, Hendrik e.a. (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 18, 2006. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-32: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 22, 2010. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-33: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 23, 2011. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-34: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 24, 2012. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
141120-06: HACHMER, H.A. - Een zeereis naar ItaliŽ. Een landreis naar Hoogezand. Dagboek van Kornelis Pieter Boon.
3721-06: HACHMER, HENDRIK E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 27, 2015. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkolonien.
31322-39: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 31, 2019. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-40: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 32, 2020. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
31322-38: Hachmer, Hendrik e.a (red.). - Veenkoloniale Volksalmanak 30, 2018. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
080310-18: HACHMER, HENDRIK E.A.. - Veenkoloniale Volksalmanak 17, 2005. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
16118-41: HACK, CHRISTINE. - Geloof jij het nog? het nieuwe denken in het oude licht.
250909-2718: HACQUEBORD, L. EN HEMPENIUS, A.L. - Groninger dijken op deltahoogte.
16321-45: HACQUEBORD, L.T. EN OVERBEEK, R.M.H. - Architectuur en stedebouw in de gemeente Groningen 1850-1940.
10718-01: HADDERINGH, JENT E.A. - 150 jaar Gasselternijveenschemond 1839-1989. Een terugblik.
250909-2530: HADDERS, G. - Leekster Schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu.
250909-4014: HADLEY, G. - Linear Algebra.
9315-48: HAERSMA BUMA, B. VAN. - Gotisch bouwen in Friesland. Sint Gertrudiskerk, Workum.
301011-25: HAERSMA BUMA, BERNARD, VAN. - Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Historie en architectuur van een kloosterkerk.
250909-1155: HAFFNER, SEBASTIAN. - Manfred Pawlak, Herssching, z.j.
031109-36: HAGEN, AERNOUT EN BERTHEUX, MAARTEN (TEKST). - Marie-Jose Robben. Schilderijen 1985-2002.
291121-08: Hagen, Jelle. - Mit de wereld mit. Waterschap Westerwolde 1901-1968.
22117-09: HAGOORT, W.J. - Plaatsnamen in Drenthe.
71213-116: HAHN, A. E.A. - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938.
301011-31: HAHN-POOLEN, E.H. - Herinneringen aan mijn Jan?
29822-06: Haikens, Jan. - Knuterwaark. Grunneger Riemsels.
23320-19: HAIKENS, JAN. - 'n veurjoarsdag. Spul van licht en schare in drei bedrieven deur 5 heren en 3 doames.
231011-07: HAJEMA, LUUK. - De glazenwassers van het bestuur. Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001.
30315-21: HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Een postmoderne zedenschets.
090117-30: HAK, D.H. E.A. (RED.). - Sociologische verkenningen van het noorden. Verslag van het onderzoek onder lezers van het Nieuwsblad van het Noorden in 1988.
250909-4391: HAKHOLT, UBBO-DERK. - In grensgebieden. Gedichten.
11822-15: Haks, Frans e.a. - De Ploeg verzameld in het Groninger Museum.
4321-36: HAKVOORT, ALLART. - Loep en de Pyroman.
250909-4364: HALBERTSMA, H. - Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografische-historische benadering. Deel I: atlas en II:tekst.
311019-18: HALL, ALFRED, VAN. - Verloren man. Terugvechten door tranen heen.
27218-44: HALL, M.C. VAN E.A. - Hospitaalkerkschip De Hoop 1898-1948.
250909-5206: HALLEN, ERNEST, VAN DER. - Op eigen grond.
250909-3756: HALLIWELL, LESLIE. - Double take and fade away. Halliwell on Comedians.
3417-24: HALMA, JAAP T. E.A. - Straatnamen, hoe verzin je ze. Straatnamen van Skarsterl‚n en hun betekenis.
180912-07: HALSEMA, G. VAN E.A. (RED.). - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.
250909-4685: HAM, WILLEM, VAN E.A. - Ter ere van De Maagd.
27713-19: HAM, MARION, VAN E.A. - God tussen ons Amsterdammers. Een terugblik op de eerste Amsterdamse Sacramentsprocessie sinds 1578.
9315-131: HAM, J.C. VAN EN ROMMERS, G.M. - Niet zomaar een dak. H. Nicolaaskerk Haren 1959-2009.
201120-11: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Een Joodse Erfenis in Winsum.
21917-22: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Sporen van een Joods verleden in Noordwest Groningen.
250909-4931: HAMBURGER, E. E.A. - De Dordtse H.B.S. 1865-1940.
250909-5718: HAMEETEMAN, T.L. - De spoorwegen van Afrika.
250909-5751: HAMEETEMAN, C. - Van Schaar tot Doggerbank. De Nederlandse vloot in beeld.
301011-78: HAMELINK, M.L. EN SCHROOR, M. - De IJssel en haar bruggen. Een geschiedenis van een halve eeuw overspannen.
13318-07: HAMILTON, MARK. - Neothink. Inner-Circle Secrets.
13318-08: HAMILTON, MARK. - Neothink. Superpuzzle.
080310-40: HAMILTON, HUGO. - De verdwijntruc.
3915-27: HAMMER, PATRICIA RILEY. - Vormsnoei. Topiary: vormbomen, plantsierkunst.
25118-39: HAMMERSFAHR, PETRA. - De zondares.
26316-18: HAMMILTON-WILLIAMS, DAVID. - Waterloo new perspectives. The Great Battle Reappraised.
18319-20: HAMSTRA-VOS, G. - Op aigenaarfde grond. Toneelspul in 4 bedrieven.
23320-20: HAMSTRA-VOS, G. - Zowoar as ik Jan Diekstroa hait! Bliedspul in 3 bedrieven.
250909-3452: HANA, W.F.J. - Klokken.
151212-21: HANDY, CHARLES. - The Elephant and the Flea. Looking backwards to the future.
20919-02: HANEVELD, G.T. E.A. (SAMENSTELLERS). - Hoog-Hullen werkt... al 100 jaar. 1891-1991 Nieuw Hoog-Hullen 100 jaar verslavingszorg.
151212-04: HANNAH, KRISTIN. - Het meer van herinnering.
180113-24: HANSEN, W. EN STEENHUIS, PAUL. - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwarte schaap
250909-5697: HANSEN, HANS J‹RGEN EN WUNDSHAMMER, BENNO. - Onder volle tuigage. Windjammerparade.
3721-04: HANSMA, WILLEM. - De Laurentiuskerk van Raerd.
21120-01: HANSON, BEREN. - De mystiek van Direct Healing. Beleef je bestaan als eenheid. Deel I: Realiseer je liefde in jezelf.
9821-10: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., VAN. - Interessante reis met 1800 militairen naar Indie. Bezoeken aan onze Groningse oorlogsvrijwilligers in de rimboe van Oost-Java.
250909-2: HńNTZSCHEL, HILTRUD. - Brechts Frauen.
250909-3863: HANZAK, JAN EN FORMANEK, JIRI. - The illustrated encyclopedia of birds.
290812-37: HARDER, HERMAN E.A. (RED.). - Kamper Almanak 2008. Cultuur Historisch Jaarboek.
250909-677: HARDING, NICK. - Secret societies.
250909-4432: HAREN, ELMA VAN. - De wiedeweerga.
25618-45: HARINCK, GEORGE (HOOFDRED.). - Christelijke Encyclopedie deel I, II en III.
23814-23: HARING, BAS. - Kaas en de evolutietheorie.
51020-05: HARING, BAS. - De ijzeren wil. Over bewustzijn, het brein en denkende machines.
14415-03: HARING, BAS. - Voor een echt succesvol leven.
27218-51: HARLAAR, MARTIN. - Terschelling Vooruit. De overgang naar de moderne tijd fotografisch vastgelegd door Hendrik en Jan Duijf, 1900-1940.
27218-50: HARLAAR, MARTIN. - Terschelling kijkt naar u uit. Dertig jaar eilandgeschiedenis fotografisch vastgelegd door Cos Swart, 1930-1960.
11721-01: HARMS, NICO E.A. - 100 jaar Ons Dorpshuis 1915-2015. Nederlands oudste dorpshuis. [Eelde].
250909-392: HARMS, N. E.A. (RED.). - Jubileumuitgave Kontakt. Dorpsgenoten vertellen.
250909-2827: HARMSEN, GER, KARSTEN, LUCHIEN EN SCHOLTEN, CECIL. - 100 Jaar Meiviering in Groningen.
250909-1177: HARRIS, HELEN. - Industrial Archaeology of Dartmoor.
181119-42: HART, MAARTEN, 'T E.A. - Pictura Nova.
3721-38: HART, MAARTEN, 'T. - De steile helling.
3721-40: HART, MAARTEN, 'T. - Het psalmenoproer.
250909-4573: HARTEN, H. VAN E.A (RED.). - Vier glazen. Gedenkboek Societas Studiosorum Reformatorum 1886-1961.
250909-2753: HARTHOLT, GOSSE E.A. (RED.). - 50 jaar DSW stad Groningen 1954-2004.
220512-53: HARTKAMP, A. EN POORTERMAN, H.W. - Anderhalve eeuw Nijverdal. De jaren 1836-1986 in woord en beeld.
250909-5213: HARTLEY, ELIZABETH. - A handbook for commissioners.
250909-4840: HARTOG, L., DEN E.A. - Mifano 50.
25613-19: HARTSEMA, DAVID EN MOLLEMA, WIM. - Met de boderijders naar Groningen. De geschiedenis van de Bodediensten.
231011-83: HARTSEMA, DAVID. - Boetendieks en binnendieks.
250909-1861: HARTSEMA, DAVID. - Grunneger Pertretten. Verhoalen.
12316-149: HARTSEMA, DAVID. - De Marne.
15815-27: HARTWIG, EDWARD. - Photo-Graphics.
24921-35: HARVEY, DAVID. - The enigma of capital and the crises of capitalism.
121120-05: HASSELT, RON, VAN. - Afscheid in Malchow en andere bijna vergeten verhalen.
12719-53: HATCHER, CHRIS EN HIMELSTEIN, PHILIP. - Handboek Gestalttherapie.
300311-12: HAUER, JOOST E.A. - Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
250909-3639: HAVEMAN, MARIETTE E.A. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen. Een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
191113-44: HAVER, JOZEF, VAN. - Voor u, beminde gelovigen. Het Rijkse Roomse Leven in Vlaanderen 1920-1950.
19913-123: HAVERKAMP, OKKE. - Gaasterland. Het schone Zuid-West Friesland bezien met `Hollandse ` ogen.
250909-121: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
101017-07: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Drente. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
250909-4796: HAVERKAMP. OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Utrecht.
12322-13: Havik, P.W. - Boerderijen in Groningen.
19913-163: HAVINGA, JAN L. - Hoogeveen en de PTT.
281119-03: HAVINGA, J.L. - Hoogeveen toen en nu. De ontwikkeling van veendorp naar provinciestad.
5520-22: HAWINKELS, P…. - Autobiografische flitsen en fratsen.
130420-31: HAYES, TERRY. - Ik ben Pelgrim.
250909-3850: HAYMAN, PIERS E.A. - Ooievaars in Nederland. Nieuwe toekomst voor een bijzondere vogel.
120511-42: HAZELHOFFíS ALMANAK 1923. - Provinciale Groninger Hazelhoffís Almanak voor het jaar 1923.
10918-17: HAZELHOFF'S ALMANAK 193. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1935.
120511-44: HAZELHOFFíS ALMANAK 1935. - Provinciale Groninger Hazelhoffís Almanak voor het jaar 1935.
120511-46: HAZELHOFFíS ALMANAK 1941. - Provinciale Groninger Hazelhoffís Almanak voor het jaar 1941.
120511-43: HAZELHOFFíS ALMANAK 1926. - Provinciale Groninger Hazelhoffís Almanak voor het jaar 1926.
9315-85: HAZELHOFF'íS ALMANAK 1933. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1933.
9315-86: HAZELHOFF'íS ALMANAK 1936. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1936.
9315-87: HAZELHOFF'íS ALMANAK 1937. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1937.
9315-88: HAZELHOFF'íS ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1938.
9315-90: HAZELHOFF'íS ALMANAK 1942. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1942.
10918-16: HAZELHOFF'S ALMANAK 1922. - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1922.
120511-45: HAZELHOFFíS ALMANAK 1938. - Provinciale Groninger Hazelhoffís Almanak voor het jaar 1938.
141210-52: HAZELZET, K. - Toen schilderen nog een ambacht was.
250909-752: HAZENBERG-SMILDE, M. CH. A. - Talma Rustoorden 1928-1988. De geschiedenis van 60 jaar bejaardenzorg in de geest van de naamgever.
250909-3529: HEAL, AMBROSE. - London furniture makers from the restoration to the victorian era 1660-1840.
250909-3909: HEATH, SARAH. - Wat bezielt mijn kat.
230612-40: HEEL, DALMATIUS, VAN. - De Minderbroeders te Gouda. Deel I 1418-1572.
250909-3193: HEERENVEEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Heerenveen.
27920-30: HEERING, AART. - Van schoorsteenvegers en pizzabakkers. Vier eeuwen Italianen in Groningen.
28514-193: HEEROMA, K. EN NAARDING, J. - Oostnederlands. Bijdragen tot de geschiedenis en streektaalkunde van Oost-Nederland.
15617-41: HEESEWIJK, RIEN, VAN. - Bloedprocessies in Brabant.
17822-01: Heesewijk, A.C. van. - Erica honderd jaar.
10813-19: HEFFELS, ANNETTE. - Praten met je partner. Voor liefde kun je kiezen.
250909-3327: HEFTING, PAUL EN WINKEL, CAMIEL, VAN. - Stadsmarkering.
190210-6: HEGERNER, MICHEL. - Guerrilla in mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
6218-08: HEGGE, R.H. - Bij het honderdjarig bestaan van de parochie Kloosterburen. Geschiedkundige aantekeningen betreffende het katholiek leven te Kloosterburen in de loop der eeuwen.
8122-47: Heide, G. van der. - Land van nameloozen. Griendwerkers levensgang in den Biesbosch.
241014-07: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Groot schimpnamenboek van Nederland.
15617-48: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude veehouderij.
15617-49: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude ambachten.
250909-2254: HEIDE, DIRK, VAN DER EN SCHREIBER, FR…. - Schelden, schelden dut nait zeer.
8616-47: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude akkerbouw.
250909-323: HEIDE, ROELOF, TER. - Breken en bouwen in Meppel 1945-1990. Sanering en vernieuwing binnenstad.
250909-681: HEIDE, JAN C. VAN DER. - Gewoon een paragnost. Een (para)normaal leven.
150610-47: HEIDE, DIRK, VAN DER EN WOLDRING, JAN. - Groninger schimpnamen. Dreum van n Hogelandster brijhapper.
25618-10: HEIDEMA, K. - In Slogter staet 'n Huys. De geschiedenis van de Fraeylemaborg te Slochteren.
5118-41: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
250909-4629: HEIJBROEK, J.F. EN M÷NNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
250909-4146: HEIJDE, HANS VAN DER. - Horizontale reisen. Verhalen.
51121-54: Heijden, Marien, van der. - De bond in glas en lood. Ramen en ontwerpen van Willem A. van der Walle.
151211-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
61115-56: HEIJDEN, A.F.TH. - Het schervengericht.
12318-14: HEIJDEN, A.E.TH. VAN DER. - Tomio.
250909-4290: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd 3 eerste boek.
191121-20: Heijer, Jac. - Een keuze uit zijn artikelen.
1216-42: HEIJER, WILLEM MENT, DEN. - Ou je roer recht. De kottervisserij vanaf 1960.
260211-12: HEIJERMAN, HANS EN HUIZING, DOUWE. - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864 - 1928), rentenier en collectioneur te Godlinze.
301018-72: HEIJKOOP, COOUWEHAND, NICO J.R. - D'n Wasschappelsen Engel. Twee eeuwen scheepsstrandingen om en nabij Westkapelle.
31017-07: HEIJKOOP, JUSTIA. - Werelds Speksteen.
250909-1516: HEIJNINGEN, L. VAN. - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrikílijk pleit.
16813-35: HEIJNINGEN, LEO A. VAN E.A. - Honderd jaar Haags bouwen. Over eigenzinnige architecten, een niet -begrijpend publiek en wispelturige kranten.
281119-04: HEIJS, S.L. E.A. - 40 Jaar Gereformeerd Onderwijs Assen 1951-1991.
18219-29: HEIJSTEK, P. EN VELDHOVEN, G.R. VAN . - In het zicht van de haven. Scheepsstrandingen bij Hoek van Holland 1875-1940.
161110-40: HEIKENS, MEINART E.A. - 100 jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen.
22115-02: HEILMANN, KARL EUGEN. - KršuterbŁcher in Bild und Geschichte.
15617-18: HEIM, MICHAEL EN NOSKO, WERNER. - De Otztal vervalsing. Analyse van een archeologische schijnvertoning.
250909-5272: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
250909-5273: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIX en XX. Gezicht op den Rijn bij Wageningen en kersenboomgaard in de Betuwe.
040910-35: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het IJsselmeer.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in Zuid-West Friesland.
040910-36: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het Wad.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in het noorden van Friesland.
10215-37: HEINZEL, HERMANN E.A. - The Birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East.
250909-4916: HEISER, P.C. (RED.). - Propaganda-uitgave voor de provincie Gelderland.
250909-4255: HEK, YOUP VAN 'T. - Komen & gaan. Een week scharrelen op Gare du Nord.
30614-46: HEK, HUUB, VAN 'T EN GEEST, JOHANN VAN DER (CONCEPT). - Letsch.
17918-24: HEKKEMA, HERMA EN OVERBEEK, RITA. - Art Nouveau-Architectuur in Groningen.
241010-20: HEKKEMA, HERMA . - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens.
250909-2996: HEKKEMA, HERMA. - Een Huis voor de Architectuur. Academie van Bouwkunst Noord Nederland.
25520-02: HEKKEMA, HERMA. - De Kazerne. Een nieuwe woonwijk in Zuidlaren.
27117-06: HEKKEMA, HERMA (RED.). - Lost Space
250909-3071: HEKKEMA, HERMA EN ROOY, MAX, VAN. - Gebouwd in verbeelding. Het Nederlands Stripmuseum.
5116-18: HEKKET, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en betekenis). Vervolg.
9315-132: HELDER, BINDERT E.A. - Gemeente Grijpskerk.
10919-51: HELFFERCICH, WILLEM. - Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht.
250909-2995: HELFRICH, K. E.A. (RED.). - Handzaam hout uit Groninger grond. Houtgebruik in de historische stad.
5118-26: HELIAS, PIERRE-JAKEZ. - Coiffes et Costumes de Bretagne.
101017-08: HELING, ROELOF. - Pioniers in het landschap. Vrijwilligers in het natuurgebied Zeijerwiek.
250909-443: HELLER, ZOň. - Notes on a scandal.
17822-65: Hellinga, Clive e.a. - De verborgen schatten van Schiermonnikoog.
250909-4048: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht.
250909-1420: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 Jaar samenwerking en samenleving.
250909-3194: HEMELUMER OLDEPHAERT EN NOORDWOLDE. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hemelumer Oldephaert en Noordwolde.
090910-14: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De laatste keer.
19118-26: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De tuin der onschuldigen.
311019-10: HEMPENIUS, A.L. - Onderdendam. Middelpunt van Hunsingo.
22117-160: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De Weeskamer van de stad Groningen 1613 - 1811.
250909-3070: HEMPENIUS, A.L. EN HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - Niet louter Caruso's. Liedertafel Gruno / Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen: 150 jaar mannenzang in Groningen.
3417-41: HENCKEL, JOHAN J. - Nakomelingen van Claes Claessen van Heukelem en Fenje Wolters van 1733-1994.
71220-16: HENDRIKS, CHRIS E.A. - Het Wrakjesproject.
101114-12: HENDRIKS, J. (VERTALING). - 2000 onmisbare keukentips.
250909-2098: HENDRIKS, I.T. E.A. - 150 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel / De Regenboog.
250909-1307: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
8122-41: Hendrikse, Cees e.a. (kunstcommissie). - Armando.
250909-3628: HENDRIKSE, KEES E.A. - Armando.
81122-12: Henkes, Barbara en Oosterhof, Hanneke. - Kaatje, ben je boven? Leven en werk van dienstbodes.
250909-3196: HENNAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hennaarderadeel.
15914-68: HENNUS, H.G. E.A. - Ab Origine Flexibilis. 50 jaar niveau-opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht: een gouden jubileum. Van Luchtmacht Stafschool tot Opleidingen KLu/IDL.
31017-25: HENRICHS, HENDRIK. - De synagoge van Naarden 1730-1935.
121009-39: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
250909-1534: HENSTRA, DIRK JAN. - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
11121-03: HEPKEMA, JACOB. - Wieuwerd en zijn historie. Demerkwaardige grafkelder, de geschiedenis der Labadisten, en het leven van Anna Maria van Schuurman.
250909-1424: HEPP, V. - Dr . Herman Bavinck.
250909-1415: HERENIUS-KAMSTRA, ANS. - Willem van Oranje 1533 - 1584. De prins, de mens, de staatsman.
08012013-12: HERFKENS, GEORGE (EINDRED.). - Dooyewaard Stichting & Academie Minerva 1997-2007.
250909-348: HERINGA, J. E.A. - Drentse Rechtsbronnen. Willekeuren / Goorspraken / Indices. Supplement op de ordelen van de etstoel.
250909-117: HERINGA, J. - Stadhouders, drosten en facties 1672-1676.
20419-02: HERKSEN, B.H. VAN E.A. - Hoogeveen in oude ansichten. Waarin ook afbeeldingen van Noodsche Schut, Hollandsche Veld en Elim.
17223-13: Hermann, Hans H. - Flug uber die Ostfriesischen Insel.
18219-04: HERMANS, JOS M.M. (RED.). - Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988.
220512-52: HERMANS, E.W. EN ROO, G. DE. - Lila en de planalogie van de contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur.
16720-07: HERMANS, JOS M.M. - Het Gronings Zuphense Maerlant handschrift.
31322-60: Hermse, Michael (samenstelling). - Stadjers. Jaren '50 en '60 in Groningen. Vastgelegd door fotobedrijf Piet Boonstra.
250909-2952: HERMUS, JACQUES. - Van cliches tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing.
250909-3060: HERMUS, JACQUES EN MIK, WILMA. - De Rijkshogeschool Groningen, een geschiedenis met toekomst.
250909-2901: HERMUS, J. - Het Provinciehuis, van Latijnse school tot bestuurscenrum.
250909-2906: HERMUS, J. - De Prefectenhof. Ontmoetingsplaats van heren en burgers.
31320-22: HERMUS, J. - Het Provinciehuis. Van Latijnse school tot bestuurscentrum.
17313-31: HERNAMT, F.H. - Een Eeuw School met den Bijbel te Stadskanaal.
250909-5078: HERPEL, J.C. - Het oude Raadhuis van ?s-Gravenhage deel II.
311016-36: HERRERA, HAYDEN. - Mary Frank.
17218-18: HERTEL, ANITA, VON. - GRRR! Hoe je van conflicten kunt profiteren.
6519-28: HERTSENBERG-PIEPER, MARIETJE. - Van klompjes tot hoge hakken. De verzamelde verhalen van Marietje Hertsenberg-Pieper.
2822010-42: HERTZER, KARIN EN WOLFRUM, CHRISTINE. - Lexicon van misverstanden over mannen en vrouwen. Vooroordelen en misverstanden van Autorijden tot het Zwakke geslacht.
23320-41: HERWERDEN, P.J. VAN. - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
10119-11: HERWIG, MALTE. - Die Flakhelfer. Wie aus Hitlers jungsten Parteimitgleidern Deutschlands fuhrende Demokraten wurden.
17918-19: HES, HENRY. - De boer van t Zuderdaip.
22117-64: HES, HENRY, HOEF, KEES, VAN DER, PIJPER, JAAP, SCHYWEK, FRED EN YUR. - De overtocht. Gedichten in het Nederlands, Gronings, Duits en Oost-Fries.
051010-52: HESKETT, JOHN. - Philips. A study of the corporate management of design.
281117-32: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten deel 1.
250909-4809: HESSELINK, G.J. - Tweestromenland.
250909-3108: HET AANZIEN. - De automobiel. Ruim honderd jaar autogeschiedenis in beeld.
250909-3190: HET BILDT. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Het Bildt.
250909-3098: HET AANZIEN VAN 1979. - Twaalf maanden wereldnieuws in beeld.
14222-39: Hettema, Halbe. - Grondrecht voor de grutto.
29118-23: HEUFF, JAN. - Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg 1907. De bewogen geschiedenis van de Terschellinger museumreddingboot.
25118-50: HEUL, FRANK, VAN DER. - Aan boord. Met het vrachtschip Gabonkust zwervend langs de havens aan de westkust van Afrika.
20117-50: HEUSDEN, ELSA, VAN. - Walcheren zoals het was en weer worden zal.
250909-5168: HEUSDEN, GUS H. VAN. - Den Helder? ze noemden je vroeger Nieuwediep?
140910-34: HEUSDEN, LEENDERT, VAN. - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde.
2719-26: HEUVEL, RIEN, VAN DEN. - De ernst van het spel. Een relaas over het 165 jaar oude studentencorps Vindicat atque Polit.
5116-41: HEUVEL, RUUD, VAN DEN E.A. (RED.). - Honderd uur Veendam.
24114-17: HEUVEL, DICK VAN DEN. - Tasten in het duister.
29118-25: HEUVELMAN, D.J.C. EN NOOT, L.A.P. (RED.). - Op eigen kiel. 100 jaar VWDTP. Jubileum Boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Watersport de Twee Provincien.
15621-25: HEYLBROECK, JEAN. - Terra incognita.
090117-01: HEYMANS, J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach.
250909-4422: HEYMANS, J. - Vlagvertoon.
250909-3048: HEYNING, H. CH. M. EN TICHELAAR, S.H. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
27920-03: HEYTING, HANS E.A. - Marcus, een Drentse vertoaling.
25618-41: HEYTING, LIEN (INLEIDING). - In geuren en kleuren. Schrijvers over bloemen.
291121-10: Hibma, Amarens e.a. - We hadden geen keus. Interviews met landarbeidsters uit het Oldambt 1920-1940.
250909-269: HIDDING, JO, THALEN, J.L. EN BOS, H. - Bekroonde inzendingen tweede Drentsche literatuur-prijsvraag. Het Nieuwe Vuur / Ďn Strik stund in Ďn Wagínspeur / Vergadering van Ďt Waterschap ĎDe Oosterstroomí.
20919-09: HIDDING, JOH. - Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente.
51121-05: Hiemink, M.H.D. en Sprik, P.H. - In rook opgegaan. De geschiedenis van ruim honderd jaar Asser tabaksindustrie en - handel.
231011-136: HIEMINK, MARTIN EN OTTER, BERND. - Assen verandert. Oude en nieuwe stadsgezichten.
170112-35: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - n Geluud van stilte.
25219-22: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Votspoelde sluzen. Gedichten.
070412-10: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Spreek.
28514-65: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - As. Gedichten.
250909-1900: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Lichtsteert.
181218-20: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Keel me dan.
11019-02: HIJSZELER, C.C.W.J. - Boerenvoortvaring in het oude landschap. Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drenthe. I. tekst en II. platen.
19913-165: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit.
18619-43: HILBRINK, COEN E.A. - De pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog.
300113-06: HILL, TOBIAS. - Ondergronds.
22117-65: HILLEMANS, CHRISTINE (VOORZITTER EN VOORWOORD. - Meertmoand dialectmoand. Grunneger schriefwedstried 1999 in gemainten Slochter en Hoogezaand-Sapmeer. Dij schrift, dij blift.
7314-42: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2005.
19615-60: HILLENGA, MARTIN. - Naar ťťn school. Zeven scholen onderweg naar het Hogeland College.
230812-03: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2007
250909-2213: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2004.
250909-2214: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2006.
250909-2226: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2001.
250909-2227: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2002.
250909-2228: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2003.
17822-18: Hillenga, Mrtin en Krips-van de Laan, Hilde (red.). - Tot hulp en troost. Het Heiligen Geest Gasthuis in Groningen. [Pelstergasthuis]
28222-14: Hillenga, Martin e.a. - Groningen 40-45.
250909-4793: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
6519-35: HINTERMEYER, HELLMUT. - Spektakulare Rettung aus Seenot.
250909-5092: HINTZEN, PETER. - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
18818-12: HINTZEN, PETER. - Duitsland - bewogen hart van Europa. Een beknopte geschiedenis.
141210-33: HISCHE, BńRBEL. - Ambivalenzen. Malerei. Objekt. Installation.
250909-4443: HITE, SHERE. - Het Hite rapport over het gezin. Ouders Kinderen Liefde Haat Seksualiteit
160312-27: HOEBEN, JAN. - Zeven eeuwen Haarlem. I. Op en om 't Sant. Op en om Bakenes. + Deel II. Westelijk deel van de oude stad. + Deel III. Het zuidoosten van de oude stad. Het noorden van de oude stad.
25618-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het deel 2.
250909-2913: HOEF, KEES, VAN DER. - En van je hela hola...
22117-161: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Kijk op Oud Groningen.
51015-152: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen vaar-wel.
250909-2859: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen 40 jaar bevrijd. Een verslag van de bevrijding van de stad Groningen.
250909-2780: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen, zo was het.
25219-29: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in grootmoeders tijd.
51119-35: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Binnenstad oost.
28222-16: Hoef, Kees, van der. - Verdwenen plekjes. Groningen 1955-1965.
4216-169: HOEF, KEES, VAN DER EN TEELKEN, ALBERT. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
8920-27: HOEF, KEES, VAN DER. - De Grote Markt door de eeuwen heen.
3417-133: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op oud - Groningen. De stad en haar buurten in het verleden.
23717-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het - deel 1.
131211-25: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in verleden en heden.
250909-3683: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN E.A. (RED.). - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de nederlandse molens.
18319-55: HOEK, ROB, VAN EN DIJKHUIZEN, HANS. - Koers richting toekomst. Het Nederlandse loodswezen vijf jaar zelfstandig.
16118-43: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert.
231020-27: HOEK, EMMA, VAN DER E.A. - Een koffer vol herinneringen. Op reis door 40 jaar Solwerd.
231011-137: HOEK-BEUGELING, SIS. - Emmen, het groote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
221119-04: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Mijn Groningen.
19913-236: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Moest lezen. t Westerketier verbeeld.
51121-17: Hoek, J.R. van de en Klei, H. van der. - Inundatie 1944-1945. Overstroming in de gemeenten Delzijl, Appingedam, Loppersum, Ten Boer en Slochteren.
250909-2399: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Polderliefde. Een kleine historie van het land en de mensen in het Grootegaster Westerkwartier.
250909-4612: HOEK, JAAP E.A. (RED.). - Vijftig jaar W.S.V. in woord en beeld.
250909-1352: HOEKJEN, HENK-JAN. - Het architektenboek. The architects book. Das Architektenbuch. Een verkenning van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de (interieur)architectuur in de vorm van interviews met architecten en ontwerpers.
22117-110: HOEKSEMA, M.J. - Gedenkschrift 100 jaren onderwijzersopleiding in Appingedam 1879-1979.
250909-1782: HOEKSTRA, ANNE E.A. - Op zoek naar Tjabble Hornsma.
23323-10: Hoekstra, Tj. (voorwoord) e.a. - 125 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel en ULO/MAVO.
25118-10: HOEKSTRA, HANNEKE. - The Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslan and Feminism in the Novels of Ypk fan de Fear.
250909-2549: HOEPMAN, H.R. - Hoepman?s Suikerwerken 1895-1995. Kroniek van een familiebedrijf.
24521-33: HOEVE, S. TEN. - De kerk van Hogebeintum.
24521-32: HOEVE, S. TEN. - De liefdesgestichten van Bolsward. Gebouwen voor wezen en weduwen, behoeftigen en bejaarden.
14317-08: HOEVE, S. TEN. - Epenstate en de kerk te Ysbrechtum.
8122-49: Hof, J.J. - Giethoorn. Ons Hollands Venetie, zoals ik het gekend heb.
220512-21: HOFFENAAR, J. EN SCHOENMAKERS, J.P.M. - November Romeo Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998.
250909-5609: HOFFMANN, SANDRA. - Liefde op maandag.
11519-43: HOFMAN, HELEN E.A. (WAARKPLOUG). - In woord en doad vare in t kwedroat.
191121-16: Hofman, Beno. - De geschiedenis van de noordelijke stadswijken. Tuinwijk, Oranjewijk, Selwerd en Paddepoel.
261016-60: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905.
250909-2739: HOFMAN, BENO. - In the picture. Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon.
171116-14: HOFMAN, BENO. - De vaart erin! Van trekschuit tot tram.
201120-14: HOFMAN, BENO (RED.). - Het Noorderplantsoen. Van dwingers tot park.
250909-2862: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen 2. Verhalen uit het verleden van de stad.
250909-2782: HOFMAN, BENO. - Het Groningse onderwijs. Van Sint Maartens- tot Leon van Gelderschool.
250909-2080: HOFMAN, BENO. - Oranje Nassau en Groningen. Van Heiligerlee tot Grote Markt.
12322-19: Hofman, Beno. - Woelig Groningen. Verhalen uit het verleden van de stad.
080712-30: HOFMAN, BENO. - De Groningse reiniging. Van marktvegers tot milieudienst.
31122-38: Hofman, H. - Jeugdherinneringen van een oud-Niekerker.
180912-11: HOFMAN, BENO. - CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
17822-19: Hofman, Beno. - De Groninger Oosterparkwijk. Historisch overzicht in foto's en beschrijvingen.
24521-22: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Geschiedenis der Broederenkerk te Groningen. Eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming en der Roomschgezinde Gemeente in deze stad.
20919-03: HOFSTEDE, W.H. E.A. - Tegenbetoog over de staatsstemminge in Drente, naamens het ligchaam van de Ridderschap met de dingspillen Zuidenveld en Rolde, tegen de zogenaamde deductie door de vier dingspillen Beilen, Dieveren, Noordenveld en het Oostermoer, nopens het regt van overstemming ter staatsvergaderinge van het landschap Drenthe. Op last Hunner Edele Mogenden, de Heeren Staaten deezes Landschaps, gedrukt, naar inhoud der Resolutie van den 11 maart 1788.
250909-3596: HOFSTEDE, P. TER. EN KOOPS, W.R.H. - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
260312-175: HOFSTEDE, POUL, TER (SAMENSTELLING). - Zes Groninger Kunstenaars. Gerard Florissen, Henk Suurling, Henk Melgers, Jan Wiegers, Otto Eerelman en J.H. Egenberger.
13218-66: HOFSTEDE, J.P. - Het Ommelander Collatierecht.
11721-08: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt, een sociografie. Deel 1: vormende krachten.
180912-54: HOFSTEE, E. W. - Sociaal-economische problemen der Groninger VeenkoloniŽn.
24120-28: HOFSTEE, E.W. - Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering.
19721-24: HOFSTEE, E.W. - Beschouwingen over de economische structuur van de stad Groningen en haar toekomstige industriele ontwikkeling.
13318-29: HOFSTEENGE, CEES (INLEIDING). - Rien Beringer. Soms denk ik oranje en grijp ik groen.
22117-46: HOFSTEENGE, R.E. - De Beijerinck's van Schoonloo.
28514-181: HOFSTEENGE, CEES. - Johan Faber 1902-1979. Het geweldig domineren van de ruimte.
26917-176: HOFSTRA, J. EN HOFSTRA-DE JAGER, I. - Liefde en dood. Portretten van nabij.
23123-04: Hogendorp, S. - Bezetting en bevrijding in Kollumerland. Een terugblik op de jaren 194-1945.
18818-16: HOITING, JAN. - Stap mor even of.
250909-3855: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen.
19615-12: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
15417-10: HOKKEN, TON. - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
3218-31: HOLBROOK, TERI. - Stille wateren.
1518-15: HOLDEN, ROBERT H. AND ZOLOV, ERIC (ED.). - Latin America and the United States. A documentary History.
8616-49: HOLDERMANS, R. - De Holland-Amerika Lijn. Zo was het.
240910-227: HOLLANDER, FRANK, DEN, VELDMAN, JAN EN VINK, JUST. - Volop Verwondering. 25 jaar Theater te Water.
251016-182: HOLLANDER, FRANK, DEN. - Stadswandelgids Groningen. Zwerftochten door heden en verleden.
15914-15: HOLLEMA, HARM EN RIKELE. - Earnewald yn 100 alde oansichten.
16115-14: HOLMES, RICHARD. - Wellington. The Iron Duke.
23323-11: Holstein, K. en Smit, G. - De kerk te Hornhuizen. Geschiedenis en restauratie 1989 tot 1997.
150311-09: HOLTHUIS, PAUL. - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002.
020911-23: HOLTHUIS, PAUL. - Roode Wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
250909-4706: HOLTHUIZEN, FRANK. - Nijmegen vooruit. Honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993.
3417-87: HOLTMAN, M.A. - Meten en wegen in Groningen.
150119-12: HOLTMAN, M.A. E.A. - Cultuurhistorische wandelingen door de gemeente Eemsmond. Deel 2. Bijzondere huizen, molens, kroegen, boerderijen, moderne monumenten.
16516-27: HOLTMAN, M.A. - Het Hogeland, het Lageland, water - land - dijken en wierden.
1518-07: HOLTROP, ROELF EN MORREN, HANS. - Alla maniera Italiana
17822-44: Holwerda, Jan e.a. - Boeren op Schiermonnikoog door de eeuwen heen.
71220-01: HOM, KEN EN HUANG, CHING-HE. - Thuis in China. Culinaire rondreis met 100 recepten.
1814-07: HOM, KEN. - Snelle wokgerechten. Fast food uit het verre oosten.
14820-23: HOMAN, S.J.TH. - Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Leek. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Vredewold en Noordenveld 1835-1864.
14415-10: HOMAN, SIEBRAND EN SCHROOR, MEINDERT. - Bouwvereniging Tolbert / Woningstichting Tolbert 90 jaar. 1908 - 1998.
17223-14: Homann, Hermann. - Juist. Illustrierte Fuhrer mit Ortsplan und Inselkarte.
261115-02: HOMMEL, HANS EN LANDMAN-KASPER, JACOMINE. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel de gezondheid. Met tips voor gezondheid en dieet.
30614-53: HONDERS, HAN (EINDRED.). - Tuinieren. Praktische handleiding voor tuinplezier van maand tot maand.
19913-166: HONERT, ANKE, VAN DEN E.A. - Zomerfeest zonder grenzen. 25 jaar SIVO.
18214-81: HONIG, TIM E.A. - Veenstra-Glazenborg -sinds 1897. Winschoter Machinefabriek.
131221-24: Honig, A. e.a. (red.). - Samen en toch alleen. Omgaan met een naaste die lijdt aan de manisch depressieve stoornis.
27920-34: HONING, HENKJAN. - Iedereen is muzikaal. Wat we weten over het luisteren naar muziel.
9517-02: HOOFF, J.A.R.A.M., VAN E.A. - Oorlog. Multidisciplinaire beschouwingen.
24521-51: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse Militaire Luchtvaart in beeld deel 2 (1945-1978).
121120-03: HOOGAKKER, JAN E.A. - De voormalige gemeente Vries. Een verrassend verleden.
22117-112: HOOGAKKER, HERMANN. - Albatros - een hoge vlucht. 75 jaar mannenzang in de Pekela
220310-189: HOOGDALEM, HERBERT, VAN EN BOS, ERIC. - Groninger Visualia.
12316-208: HOOGDALEM, HERMAN, VAN. - De poŽzie van het licht.
28514-43: HOOGENBOOM, F.J.M. E.A. - Bakkeveen 1888-1988.
250909-5763: HOOGENDIJK, A. - De Grootvisscherij op de Noordzee.
24720-54: HOOGENRAAD, J. - Van kloostertuin tot stad. De Loosduinse (en Westlandse) tuinbouw van 1230 tot 2006.
8716-03: HOOGENWOUD, GUIDO. - Langs de oude Noord-Hollandse kerken. Kennemerland. De Zaan/Het Gooi. Amsterdam.
17223-05: Hoogerhuis, Otto W. - Baren op Beveland. Vruchtbaarheid en zuigelingensterfte in Goes en omliggende dorpen gedurende de 19e eeuw.
250909-2765: HOOGESTEEGER, G. E.A. (RED.). - Kloune in de toeze. Meer dan 100 jaar telefonie in de stad Groningen.
81122-21: Hoogeveen, H. - Daar klept de klok weer.
250909-3126: HOOGEZAND - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Hoogezand.
12316-102: HOOGKAMP, J.A. E.A. - R.L.W.S Jan Kok School - Veendam 1904-1954. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan.
26917-177: HOOGSTINS, GEKE. - Walkyre. Echo's uit het oeroude Drentse landschap.
1814-13: HOOGSTRATEN, MONIQUE, VAN E.A. (RED.). - Zuidenwind. Romaanse invloeden op de Nederlandse cultuur.
51121-55: Hoogstraten, Dorine, van. - Vuurtorens. Betrouwbare bakens, inspirerend erfgoed.
191113-17: HOOIJENGA, HEDZER T. - De man fan tolve heech.
18217-34: HOOIJER, D. - Catwalk.
241117-07: HOOP, J. DE. - Fytshok prakkesaasjes. Om en by de fermanje te Damwald 1900-1950.
31122-31: Hoor, Peter, ten e.a. (red.). - Peize goed bekeken.
301018-34: HOOR, PETER, TEN E.A. (RED.). - De Groninger blaarkop.
25520-50: HOORN, HENRIETTE, VAN. - Driemaal dertien 131313. De roman van spaarbankboekje No. 131313.
250909-2582: HOORN, W.A. VAN. - Reiderland. Het verhaal van een CoŲperatieve Strokartonfabriek.
12714-02: HOPKINS, JEFFREY (ED.). - Kindness, Clarity and Insight. The fourteenth Dalai Lama. His Holiness Tenzin Gyatso.
19913-61: HOPMA ZIJLEMA, P. E.A. (RED.). - Noorder Afdeling van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1852-1952.
250909-4731: H÷RCHNER, S. - De Kamper gasthuizen anno 1895. Als eene hooge wijding van den nieuwen bouw.....
161120-16: HORDIJK, TIJMEN EN ROLDEN, HANNEKE. - Architectuurgids Noorderplantsoenbuurt en Oranjebuurt.
4620-21: HORDIJK, TIJMEN EN MEIJER, LOUIS. - Architectuurgids Korrewegwijk en De Hoogte.
30615-16: HORN, PAUL. - Das Heer- und Kriegswesen der Grossmoghuls.
26319-23: HORNMAN, WIM. - De geschiedenis van de Mariniersbrigade.
250909-4754: HORSMAN, PETER. - Voor geslacht na geslacht. Honderd jaar zorg voor christelijk onderwijs in Hendrik Ido Ambacht (1880-1980).
24521-13: HORST, HAN, VAN DER. - Een bijzonder land. Het grote verhaal van de vaderlandse geschiedenis.
231020-61: HORST, TONNY, VAN DER. - Vroeger leeft nog. Herinneringen aan oud-Rotterdam.
9818-15: HORST, J.G. TER EN SMILDA, E.M. (RED.). - Rondom de oude Sint Helenakerk.
18219-15: HORST, JOS… E.A. - Dr. K. Schilderschool Bedum 1953-2003.
250909-4281: HORST, A. ROLAND. - Kort.
17822-84: Horst, D.P.G. van der. - Offers van den strengen pligt. Rampen die het loodswezen op Terschelling troffen.
61115-07: HORVATH, MARIA. - De Russische keuken.
10221-03: HOTTENHUIS, HAN EN KROESE, THEA. - Snoef d'r mar es an. Seizoenenkookboek voor Overijssel.
18120-33: HOUDEL, JAN. - Het leven onder de Meppeler toren.
070120-29: HOUTEN, B.A. VAN. - Verhandeling over den titel des Burgelijken Wetboeks, van het regt van beklemming, als onderwerp eener nadere wetgeving.
150311-43: HOUTEN, BERT, VAN. - Tussen paternalisme en zelfstandigheid. Socialisme en arbeidersbeweging op het Hogeland.
26917-203: HOUTER, JAN. - IJsclub Vlieland 100 jaar 1908-2008.
26917-207: HOUTER, JAN. - Al zwerf ik op de baren. Vlielandse zeevaarders van eind 16de tot eind 19de eeuw.
29822-25: Houter, Jan. - Vlieland in oude ansichten
250909-1035: HOUTER, JACOB. - Het Westfriese geslacht Houter.
17822-57: Houter, Jan. - 100 jaar gastvrij Vlieland.
23323-12: Houting, Edward e.a. - Westerwolde. Over het landschap en de dorpen.
13522-18: Houting, Edward. - Groningen te voet. Wandelen in de binnenstad.
250909-2837: HOUTING, EDWARD. - Grafbloempjes. Kerkhoven en begraafplaatsen in de gemeente Groningen.
12316-11: HOUTING, EDWARD E.A. - Brinken in beeld. Langs esdorpen in Drenthe.
151212-33: HOUTING, EDWARD EN SANDMAN, HERMAN. - Aan t waark. Over oude ambachten, verdwenen en bijna verdwenen beroepen.
250909-401: HOUTMAN, W. - Met het oog op Rolde. Terugblik op twee eeuwen lokaal bestuur.
20419-55: HOUTZAGER, H.L. E.A. (RED.). - Facetten van Delft. Gedenkboek van het Genootschap Delfia Batavorum 1935-1985.
231020-51: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2012. Wel en wee in gemeente Waterland.
231020-50: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2010. Wel en wee in gemeente Waterland.
231020-49: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - Waterland in beeld 2013. Wel en wee in gemeente Waterland.
231020-48: HOUWELING-BOUWMAN, RIA (FOTOGRAFIE). - De magie van Monnickendam. 600 jaar stad: herinneringen aan een onvergetelijk feest.
18217-21: HOUWELINGEN, FRANS VAN. - Komt in de bus!
24921-26: HOUWELINGEN, P.H.R. VAN. - 2 Petrus Judas. Testament in tweevoud.
250909-2742: HOUWEN, ANNEMIEK. - Stadspoort, de verleden tijd is niets.
231011-166: HOUWER, JAAP. - Familie Houwer ? Houwink. Van Carolus gulden tot Euro.
71220-08: HOUWING, LUUK E.A. - Waddenstreken. Wat dut joe t Wad?
250909-1799: HOUWING, LUUK E.A. (RED.). - Dij blieven wil, mout schrieven! 10 joar Grunneger Schrieversverainen.
19819-06: HOUWINK HZN, R. - Uut oes DrŤŤnse Laand. Drentsche verhalen en voordrachten.
270909-203: HOUWINK, R. - Drentsche novellen en typen.
15517-07: HOVE, JAN, TEN. - Het stadhuis van Hasselt.
150119-23: HOVE, JAN, TEN. - Erfgoed van Overijssel. Deel 2 Historie van huis en haard.
12316-46: HOVINGA, D.S. - Oogst van mien aner laand.
26917-110: HOVINGA, REINDER. - Van de achterzijde der oude huizen.
22117-66: HOVINGA, D.S. - Miemern in twijduustern. Gedichten.
26917-66: HOVINGA, D.S. - Bloaren aan de levensboom. Gedichten.
130310-15: HOVINGA, REINDER. - Nienoord. Historie van een Groninger borg.
24719-04: HOVINGH, GEERT C. - Joods leven in Zuidlaren.
10921-50: HOVIUS, RANNE. - Vogels van waanzin. Psychiatrie in Nederlandstalige romans en gedichten.
250909-1554: HOVY, J. - Het voorstel van 1751 tot instelling van een beperkt vrijhavenstelsel in de Republiek (propositie tot een gelimiteerd porto-franco).
250909-4259: H÷WELER, MARIJKE. - Had maar een kat gekocht.
231109-60: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot van Willem Ruys Jan DaniŽlszoon en de Rotterdamsche Lloyd.
251016-12: HOYTING, HARRY EN SCHURINGA, JAN JAKOP (RED.). - Taarloo. Oudste dorp van Drenthe.
131211-06: HSIUNG, DEH-TA. - China. De beste keukens. Authentieke schotels uit het verre oosten.
24720-15: HUBBELING, R. EN SPANDOUW, J.A. - Kapitalisme.
311016-06: HUBREGTSE, SJAAK (EINDRED.). - Sjoerd H. de Roos typografische geschriften 1907-1920.
250909-1558: HUDIG, F.W. E.A. - Koninklijk Oudheidkundig Genootschap 1858-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
250909-1473: HUETING, ERNEST E.A. - Ik moet, het is mijn roeping. Een politieke biografie van Pieter Jelles Troelstra.
9517-23: HUETSON, T.L. - Lace and Bobbins. A history and Collector's Guide.
21917-12: HUGENPOTH TOT DEN BERENCLAAUW, J.B. BARON VAN. - De kloosters in Nederland in 1861.
250909-5680: HUGHES, TOM. - De snelste oceaanreuzen. Strijd om de blauwe wimpel.
29822-20: Huijsman, Nan. - De Post-, Telegraaf- en Telefoonhistorie van Schiermonnikoog.
090710-22: HUISKEN, JACOBINE E. EN LAMMERTSE, FRISO (SAMENSTELLING). - Het kunstbedrijf van de familie Vingboons. Schilders, architecten en kaartmakers in de Gouden Eeuw.
7814-13: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Oving Architekten, 25 jaar.
17313-104: HUISKES, GINO. - Dalen belicht. Geschiedenis van een Drentse gemeente.
250909-99: HUISKES, GINO. - De visschen vergeeven. Geschiedenis van de watervervuiling en -zuivering in Drenthe.
24521-01: HUISKES, GINO E.A. - Vluchtelingenkamp Westerbork.
150311-198: HUISKES, GINO EN KROEF, REINHILDE, VAN DER. - Een eeuw onderling verzekeren. In 100 jaar van Het Noorden naar Anker Verzekeringen.
250909-2719: HUISMAN, FRANK (RED.). - Gezond weer op in Groningen. Gezondheidszorg en medisch beroep 1500 - 1900.
15621-02: HUISMAN, JAAP (SAMENSTELLING). - De werken. 90 jaar Rijksgebouwendienst.
51121-11: Huisman, Kerst. - De Friese geschiedenis in meer dan 100 verhalen.
250909-2659: HUISMAN, W. E.A. - Gereformeerde Kerk Zoutkamp. Gedenkboek.
150912-19: HUISMAN, H. - Steengoed Groningen. Een geologisch-historische wandeling door het centrum.
121118-35: HUISMAN, GERDA C. - The University Library of Groningen. Four hundred years of history in four buildings, forty collections and infinite pictures.
250909-3035: HUITENGA, T. (RED.). - Gedenkboek der Rijks Hogere Landbouwschool 1912- 1962.
250909-2769: HUITENGA, ANDR… EN WESTRA, FRANS. - Het Concerthuis. Geschiedenis van een PatriciŽrshuis en kleurrijk Volkspaleis in de Poelestraat (1325 - 2002).
2919-36: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
250909-2043: HUIZENGA-ONNEKES, E.J. - Groninger volksverhalen.
161221-14: Huizenga, K. - Groningen en de ommelanden onder de heerschappij van Karel van Gelder (1514-1836).
040412-30: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 10, 1998. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
28222-43: Huizing, Everhard en Braaksma, Jankees. - Klinkende klei. Middeleeuwse muziek uit Groningen en Ommelanden.
23814-10: HUIZING, L. - Met de kiekkast door Drente. Oud-Drenthe in prenten.
250909-387: HUIZING, LAMMERT. - Hoogeveners en anderen.
250909-2203: HUIZING, DOUWE E.A. (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
231020-02: HUIZING, L EN WATTEL, J. - Hoogeveen, van Echten's Morgenland. Gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
250909-2175: HUIZING, DOUWE, TIKTAK, AALTJE (EINDREDACTIE). - Veenkoloniale volksalmanak 11. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn. Elfde jaar 1999.
150311-142: HUIZING, LAMMERT. - Lezen in Hoogeveen. Uitgave om te gedenken dat vijftig jaar terug op 30 november 1929 de Christelijke Volksbibliotheek werd geopend.
5116-35: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 12, 2000. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
9315-134: HUIZING, J.S.A. - Boerderijen in het kerspel Vriescheloo.
9818-24: HUIZING, ETTIE. - Wie het geweten heeft. Het levensverhaal van Siep Adema.
5116-34: HUIZING, DOUWE E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 13, 2001. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
040412-29: HUIZING, DOUWE EN TIKTAK, AALJE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 11, 1999. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
25613-05: HUIZING, LAMMERT. - Bouwen met krachten uit de burgerij. Driekwart eeuw Bouwvereniging Hoogeveen.v
250909-2193: HUIZINGA, E.E.A. (RED.). - Arminianen in Groningerland.
250909-4274: HUIZINGA, LEONARD. - Het Wilhelmus.
241014-21: HUIZINGA, SIEBE. - Het verraad van Holland.
250909-4968: HULKENBERG, A.M. - Keukenhof.
250909-4175: HULS, JOOST. - Vorstverlet.
301018-54: HULS, BERT. - Stijlvolle snoeivormen. De kunst van het snoeien.
21917-53: HULSBERGEN, S.J.M. - Kent gij uw kerk? Gedachten bij de symboliek, en de resten daarvan, in de hervormde kerk van Kapelle.
20713-12: H‹LSENBECK, CLAIRE. - Groenblauwe dromen en duizend jaar zand.
150311-101: HULSHOFF, TRINEKE E.A. - Letterkundig leven in Groningen sinds 1975.
040111-46: HULSHOFF, ELIZE E.A. (RED.). - Reis door mijn kamer.
31122-20: Hulst, W.G. van de. - Het Gouden voorleesboek.
250909-1664: HULST, H. VAN, PLEYSIER A. EN SCHEFFER, A. - Het Roode Vaandel volgen wij. Geschiedenis van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij van 1880 tot 1940.
23323-02: Hulst, F.J. en Luning, H.M. - De Joodse gemeente Assen. Geschiedenis van een behoorlijke kille, 1740-1976.
181218-45: HULST, JESSICA, VAN DER. - Een halve eeuw boven het maaiveld. Van Roberine B.V. tot John Deere Enschede B.V.
240910-53: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1935.
28514-125: HULSTEIJN, J.F. VAN. - De Gereformeerde Kerk te Middelstum 1835-1985.
24720-22: HULZEBIS, TIM H. - Vrijheid vieren. Verhalen uit de provincie Groningen.
250909-4168: HULZEBOS, BRAM. - Zomerdag.
8319-50: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto's. Deel 1, 2 en 3.
190210-37: HULZEN, A. VAN. - Utrecht op oude foto?s. Van Catharijne naar Witte Vrouwe.
140911-12: HULZEN, JOOP, VAN. - Handboek I Tjing.
240910-228: HURENKAMP, H.G. - Een lang slepend Gronings - Drents conflict. Het liquidatieproces van de stadsbezittingen en -rechten van de gemeente Groningen.
250909-2849: HURENKAMP, H.G. - Tien grote plannen voor Groningen 1608-1995.
250909-5532: H‹RLIMANN, THOMAS. - De Satellietstad.
16913-53: H‹SSTEGE, GEERT. - Zakflora voor bos en heide. Eenvoudig kennen en herkennen zonder te determineren.
16214-27: HUTH, ALMUTH EN HUTH, WERNER. - Meditatie. Ontmoetingen met uw ware innerlijk. Eenvoudige oefeningen ter vermeerdering van welbevinden en zelfkennis.
280412-37: HUURDEMAN, PIET. - Waterland door de eeuwen heen.
20519-12: HUUSSEN, AREND E.A. (RED.). - Cultuurcontacten. Ontmoetingen tussen culturen in historisch perspectief.
250909-3433: HUYGHE, REN…. - Delacroix.
250909-676: HUYSER, ANNEKE. - Mandalaís maken. Een bezinnend en creatief proces.
250909-3885: HYAMS, EDWARD. - The story of England?s flora.
250909-5366: HYMAN RUBIO, GWEN. - Icy Sparks.
250909-3184: IDAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Idaarderadeel.
250909-2715: IDEMA, S. E.A. - P.C. Basisschool ?De Hoeksteen? Ter Apel 75 jaar 1913 - 1988.
250909-2743: IDEMA, A.A. - Oud nieuws. Groninger geneeskundige verenigingen in de negentiende eeuw.
28222-36: Idema, R. e.a. (samenstelling). - Winter 1979 door de lens.
18214-32: IDEN, JAN. - Op zuik noar nij geluk.
250909-1910: IDEN, JAN. - Kommesoarres Huusman. Grunneger detectiveverhoalen.
250909-5373: IGNATIEFF, MICHAEL. - Charlie Johnsons laatste woord.
281022-28: IJbema, R. en Haan, H. de. - De ramp van Moddergat. Het vergaan der vissersvloot van Moddergat en Paesens op 6 maart 1883.
18217-33: IJLANDER, GIJS. - Geen zee maar water.
250909-4602: IJSSELING, M.A., SCHEYGROND, A. - Toelichting bij de plaat Zoogdieren.
18319-25: IJZERMAN, M.J. E.A. (RED.). - Den Ham en Fransum door de jaren heen.
290812-08: ILIES, ANGELIKA. - Geslaagde menu`s voor elke gelegenheid.
51020-41: IMPELLUSO, LUCIA. - Tuinen en labyrinten.
140212-04: INGEN, KEES, VAN EN VISSER, JEMKE. - Wat `n verstand. 125 jaar (R)HBS/RSG Simon Vestdijk.
250909-1139: INNES, STEPHEN. - Labor in a New Land. Economy and Society in Seventeenth-Century Springfield.
250909-5374: INNESS-BROWN, ELIZABETH. - Het vuur van Marguerite.
18316-15: IRVING, JOHN. - Tot ik jou vind.
26316-19: ISBY, DAVID (INTRODUCTION). - Handbook on Japanese Military Forces. U.S. War Deparment.
010811-20: ISINGS, J.H. - Gulden Sporen. Vijfde deel.
24521-14: ISINGS, J.H. - Gulden sporen. Deel 1 t/m 5.
311016-17: ISRAELS PERRY, ELISABETH. - From theology to history: French religious Controversy and the revocation of the Edict of Nantes
090910-15: ISTENDAEL, GEERT, VAN. - Altrapsodie.
4620-09: ITERSON, G. VAN. - Levensbericht van Oene Posthumus.
15617-22: ITERSON, W. VAN. - Geschiedenis der Confiscatie in Nederland. Een studie aan de hand van Noord-Nederlandse, een aantal Zuid-Nederlandse en andere bronnen.
17822-04: Ittersum-Pelleboer, S. van en Pelleboer-Huizinga, J.D.J. - Familieboek van het geslacht Pelleboer vanaf 1727 tot 1977.
31122-04: Iwema, K. - Cornelis van Ghistele. Van Eneas en Dido. Twee amoreuze spelen uit de zestiende eeuw, uitgegeven met inleiding en aantekeningen.
4720-05: JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE. DEEL 65. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 65. 2011. Van je familie moet je het hebben.
4720-06: JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE. DEEL 66. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 66. 2012. Over grenzen.
4720-03: JAARBOEK CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE. DEEL 63. DEEL II. - Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie. Deel 63. 2009. Genealogie en de Canon. Deel II.
17822-66: Jaarboek 2004. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2004. Almanak van een eiland
17822-67: Jaarboek 2005. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2005. Almanak van een eiland
17822-68: Jaarboek 2006. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2006. Almanak van een eiland
17822-69: Jaarboek 2007. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2007. Almanak van een eiland
17822-70: Jaarboek 2009. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2009. Almanak van een eiland
17822-71: Jaarboek 2008. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2008. Almanak van een eiland
17822-72: Jaarboek 2010. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2010.
17822-73: Jaarboek 2011. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2011.
17822-76: Jaarboek 2014. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2014.
17822-77: Jaarboek 2015. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2015.
17822-78: Jaarboek 2016. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2016.
17822-79: Jaarboek 2018. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2018.
17822-80: Jaarboek 2019. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2019.
17822-81: Jaarboek 2020. Augusteijn, Eric e.a. (red.). - Schiermonnikoog. Jaarboek 2020.
250909-1899: JAARSMA, D. EN MEULEN, J. V.D. - Dou Ďt licht wuir... Toneelspul in drei bedrieven.
040910-13: JACKSON, MICHAEL. - Spectrum Bieratlas.
250909-4718: JACOBS, W.H. - Sportvereniging DVOL Lent 50 jaar 1931-1981. Jubileumuitgave.
250909-2966: JACOBS, E. - Rapport over het beheer der Gemeente-Waterleiding van Groningen.
140910-35: JACOBS, B.C.M. - Justitie en politie in ís-Hertogenbosch voor 1629. De bestuursorganisatie van een Brabantse stad.
18319-48: JACOBS-STEWART, THERESE. - Een pad ontstaat door lopen. Hoe je negatieve emoties de baas wordt.
24114-37: JAGER, WIA. - Tiereghaid en aarmverdrait.
23414-04: JAGER, ONNO E.A. (EINDRED.). - Topkoks voor thuiskoks No. 03. 52 wereldgerechten.
23323-13: Jager, U. - Nieuwe Pekela in oude ansichten deel 1.
140910-65: JAGT, MAREK VAN DER. - De geschiedenis van mijn kaalheid.
250909-4549: JAGT, H.C. VAN DER. - De naamgeving van de protestantse kerkgebouwen in Nederland van af de reformatie tot 1973.
15815-28: JńHNER, HORST. - Kunstlergruppe BrŁcke. Geschichte, Leben und Werk, ihre Mahler.
71213-69: JAMES, ELIOTT. - Het spirituele pad naar meesterschap.
12719-56: JAMES, T.C.G. - The Battle of Britain.
28415-01: JAMES, LOUIS. - English popular literature 1819-1851.
140212-48: JAMIN, HERV…. - Kennis als opdracht. De Universiteit Utrecht 1936-2001.
250909-5286: JANOWITZ, TAMA. - Een gevaarlijke leeftijd.
250909-3056: JANS, J. - Grepen uit de geschiedenis van de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Groningen.
141117-29: JANSE, H. - Kerken en torens in Zeeland.
17822-23: Jansen, Marietta en Sijens, Doeke. - Ploeg Jaarboek 2009.
7322-44: Jansen-van Wijk, J. (red.). - Straatnamen in de gemeente Veendam. Van Acacialaan tot Zwarthalszwaan.
4920-33: JANSEN, SUZANNA. - Ondanks de zwaartekracht.
180912-141: JANSEN, HERMAN. - Een kwart eeuw Meppel. Van Grachtwacht tot Tipbrug.
251113-29: JANSEN, FRITS J. EN JANSMA, KLAAS. - Van Zwaluw tot Roek. Het verhaal van een skŻtsje 1906-2006.
16720-08: JANSEN, S.A.P.J.H. - Verkenningen in Matthijs Casteleins Const van Rhetoriken.
19118-44: JANSEN, HANS. - Christelijke oorsprong van de rascistische jodenhaat. Een vergelijkend onderzoek.
14222-30: Jansen, Bregit e.a. (red.). - De intense stad. Verdichting en functiemenging in Groningen.
181119-04: JANSEN, EVA RUDY. - Het Boeddha-boek. Boeddha's, godheden en rituele symbolen.
281022-05: Jansen, Ab. A. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog 1943-1945. Deel 1, 2 en 3.
12322-15: Jansen, H.P.H. - Emo, tussen angst en ambitie. Een Groninger abt in de dertiende eeuw.
17822-61: Jansen, Marietta en Sijens, Doeke. - Ploeg Jaarboek 2012.
17223-15: Jansen, Albrecht. - Borkumer Kinder. Roman.
251016-15: JANSEN-LANJOUW, G. E.A. - Eext. Van 't Haltie tot in 't Wit.
10918-05: JANSMA, FOPPE. - Uit het album van Drenthe. Oude foto's van stad en vlek, dorp en gehucht.
23814-50: JANSMA, KLAAS. - Hoop doet leven. Het verhaal Peter Brouwer 1904-1985.
250909-5687: JANSMA, KLAAS. - De skŻtsjeskippers van Anne Tjerkstra.
3721-52: JANSMA, KLAAS. - Met geveegde kont. Skutsjes, skippers en wedstrijden.
21917-06: JANSMA, KLAAS. - Het verhaal Wunseradiel. Dat alde, alde paad.
11519-50: JANSMA, KLAAS E.A. - Skutsjesilen. Over bouwers, schippers en wedstrijden.
111216-14: JANSMA, KLAAS. - Om Teatske.
220310-168: JANSSEN, CORNEILLE F. - Bouwwerken in Drenthe uit vroegere tijden.
8618-66: JANSSEN, G.B. - Scheepsbouw op de grens 1889-2000. 111 jaar scheepsbouw aan de Boven-Rijn te Lobith-Tolkamer.
9315-190: JANSSEN, GERHARD H. - Uns Ostfreesland gŁstern un vandaag. Ein PlattdŁŁtsch Billerbook.
25618-42: JANSSEN, CASPAR. - Het veen, de vlinder en de openbaring.
61214-49: JANSSEN, MAUD. - Meisje met anorexia en de strijd van een gezin.
16214-40: JANSSEN, TRUDY EN STEGEMAN, NELLEKE. - Hokus Kokus kinderkookboek. Een doe- leer- en kijkboek voor kinderen met en zonder diabetes.
010213-16: JANSSEN, G.B. - Baksteenfabricage in Noord-Brabant in de negentiende en twintigste eeuw.
250909-3026: JAPENGA C.J. EN TERWISSCHA VAN SCHELTINGA. - Lijnco 1936 - 1986. Het 50-jarig bestaan van Speciaaldrukkerij Lijnco b.v. te Groningen.
150311-121: JAPENGA, F.J. - Sneek in de achttiende eeuw.
151121-20: Japin, Arthur. - De overgave.
151121-19: Japin, Arthur. - De zwarte met het witte hart.
100113-15: JAPIN, ARTHUR. - De zwarte met het witte hart.
250909-4992: JAPPE ALBERTS, W. - De stadsrekeningen van Arnhem deel III, 1402-1420.
4920-28: JAS, MARTIJN (SAMENSTELLING). - Groningen bevalt! 33 geboren Groningers over hun band met stad en ommeland.
181218-01: JAURRETCHE, COLLEEN (ED.). - Beckett, Joyce and the art of negative. European Joyce Studies 16.
27218-69: JAY, RONI. - ABC van het koken. 1001 vuistregels en tips altijd binnen handbereik.
27918-04: JEELOF, W. E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van het Klaas Tiglerleen te Leeuwarden 1832-1932.
51020-01: JELIN, DANIEL EN FUHRMANN, RICARDO. - Tangonacht / Noche de Tango.
2114-61: JELSMA, AUKE EN BRINKMAN, GERRIT. - Wie is wie in de mystiek.
250909-5559: JEN, GISH. - Typisch Amerikaans.
71213-97: JENCKS, CHARLES. - Towards a Symbolic Architecture. The thematic house.
25520-11: JENKINS, T.M. - The Waking.
151121-14: Jensema, Sien (samensteller). - Boer op Wenakker. n Feestbundel, Jan Boer aanboden op zien 65 ste joardag, soamensteld en inlaaid deur Sien Jensema.
281022-14: Jensema-Vos, J. e.a. - Boerderijenboek gemeente Stedum.
171116-06: JENSEN, STINE EN WIJNBERG, ROB. - Dus ik ben. Een zoektocht naar identiteit.
250909-4447: JENSEN, JORGEN PAULI. - MenspsychologieŽn. Een inleiding tot de Europese en Anglo-Amerikaanse humanistische psychologie.
10215-19: JENSEN, HANS. - Sign, Symbol and Script. An account of man
250909-3842: JESPERS, FRANS. - Brabants orgelbezit.
250909-5387: JESSEN, IDA. - Het Waterpaleis.
29118-18: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien deel 2.
29118-17: JETSES, CORNELIS. - Zing mee met Ot & Sien.
31317-33: JEURSEN, FRANS. - Marianne Houtkamp.
15617-33: JEZEK, ZDENEK. - GeÔllustreerde OrchideeŽn Encyclopedie.
250909-5335: JIN, HA. - Wachten.
250909-2740: JIPPES, HANNIE. - ASPGZ 91 jaar ziekenhulp. Geschiedenis van een Gronings ziekenfonds.
250909-3724: JODIDIO, PHILIP. - Nieuwe vormen in de architectuur. De jaren '90.
250909-4893: JOHANNES, ANT. - Het Lutherse in beeld 1886-1986.
19913-211: JOHANNSEN, N.A. - Frash FŲljk, Frash Arbe en Frashen Wise, Tšle en Seedelse. ‹tdšnj Ųnj di originoole schriwwise foon Adeline Petersen.
20420-26: JOHANSSON, ELSIE. - Nancy.
20419-47: JOHNK, CARSTEN (HRSG.). - Seenotretter. 150 Jahre Seenotrettung in Ostfriesland.
250909-4012: JOHNSON, STEVEN. - Mind wide open. One man?s journey into the workings of his brain.
25619-49: JOHNSON, J.E. - Full circle. The story of air fighting.
3417-141: JOLY, J.N. E.A. - Het vijftigjarig bestaan der Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Groningen 1861-1911.
18217-31: JONES, V.M. - De slangen van Zin. Budaan-kwartet deel 1.
1619-45: JONES, TRISTAN. - Een goed vak. Mijn jongensjaren op zee 1937-1942.
250909-5228: JONES, MARY EIRWEN. - The romance of lace.
130420-32: JONES, SADIE. - Kleine oorlogen.
250909-5370: JONES, ANN. - Op zoek naar de koningin van de Lovedu.
250909-5332: JONES, STEVE. - De man. Het zwakke geslacht.
250909-4647: JONG, T.H. DE. E.A. - Brabant Historisch Locaal. Brabant zoals beschreven door de grondvesters van Brabants Heem (1948-1983) met actuele informatie.
171116-30: JONG, HADEWIJCH, DE E.A. - Ploegverjaardag 2003
171116-01: JONG, H.J. DE. - Schoonebeek olierijk in Zuidoost-Drenthe.
250909-1568: JONG, THEO P.M. DE. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands Welvaren in het Caribisch Zeegebied 1780-1830.
19913-127: JONG, TJEBBE T. DE E.A. (RED.). - Van Vitus tot Titus. 500 jaar katholiek leven in Leeuwarden.
20919-22: JONG, WIM, DE EN KESSELER, MARTIN (SAMENSTELLERS). - Den Braven Sealants bv 1974-1999.
250909-4055: JONG, NOL DE. - Zwart geld.
31122-40: Jong, Hans, de e.a. - Winterboek Groningen. Februari '79.
18120-44: JONG, ERIK, DE EN REH, WOUTER. - Amsterdamse Grachtentuinen. Keizersgracht.
27115-19: JONG, MAYKE, DE. - Kind en klooster in de vroege middeleeuwen. Aspecten van de schenking van kinderen aan kloosters in het Frankische Rijk (500-900).
11721-07: JONG, GERIE, DE E.A. - Naar Eer en Geweten. Gewone Nederlanders in een ongewone tijd 1940-1945.
110313-04: JONG, E.S. DE. - Prikguod.
150311-122: JONG, W. DE. - 125 jaar Gereformeerde Kerk te Surhuisterveen.
31017-28: JONG, OTTO J. DE. - Geschiedenis der kerk.
51015-18: JONG, TJEBBE, DE (RED.). E.A. - Van bouwval tot basiliek. 75 jaar Dominicuskerk en andere Leeuwarder katholieke verhalen.
250909-3064: JONG-JANSSEN, C.E. DE. - Knap Bezit. Gebouwen van de Rijksuniversiteit Groningen in kunsthistorisch perspectief.
11121-12: JONG, PIET, DE E.A. (RED.). - Dag & Deur. Aaldoags geleuven.
31322-51: Jong, Johannes Doedes, de. - Oude beroepen.
070412-13: JONGE, HARM, DE. - Laifste vroag.
241220-02: JONGE, COBI, DE. - Ons dagelijks brood. 90 jaar bakkersbedrijf in Valthermond. Bakkersboek Bakkerij Giezen Valthermond.
19913-168: JONGE, G. DE. - Borger in oude ansichten deel 2.
250909-2200: JONGE, EDDY DE. - Veenkoloniale volksalmanak 8. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn. Achtste jaar 1996.
040412-31: JONGE, EDDY, DE (EINDRED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 8, 1996. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger VeenkoloniŽn.
250909-4267: JONGE, FREEK DE. - De brillenkoker.
5121-01: JONGE, COBI, DE. - Veur joe.
250909-5033: JONGE, J.A. DE. - Doorn. Parel van Ďt Sticht.
9219-16: JONGE, INGRID, DE EN SEVINK, GEERT JOB. - De wolkenfabriek 1913-2008.
2315-70: JONGEBREUR, A.A. - Door Mijn Geest zal het geschieden.
19913-169: JONGEJANS, NEL. - Zij kwamen uit Hoogeveen. De geschiedenis van de familie IJmker in de 19e eeuw.
091012-55: JONGH, J.W. DE E.A. - Schoolplaten voor de vaderlandse geschiedenis. Czaar Peter de Grote bezoekt een buitenplaats aan de Vecht, 1717 II (gezicht op de tuin en de waterwerken).
250909-4589: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Krijgsraad voor den vierdaagschen zeeslag, 1666.
250909-4594: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Landing van Prins Willem III bij Brixham.
250909-4592: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Ludger predikt in de Groninger gouwen, 785.
250909-4593: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
250909-4596: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H., MOERMAN, J.J. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Aan de Hollandsche waterlinie, 1672.
250909-4595: JONGH, DE J.W., WAGENVOORT, H. - Schoolplaten voor de geschiedenis. Een hagepreek buiten Utrecht, Augustus 1566.
19721-06: JONGSMA, KL. EN VELDE, S. V.D. - 125 jaar Christelijk Onderwijs te Birdaard e.o. 12 mei 1865 - 12 mei 1990.
20919-10: JONKER, L. - Harm, de boer van 't Hogelaand.
250909-5050: JONKER, H. - Gemeente Anna Paulowna 1870-1970.
16813-23: JONKER, NINI EN ROOK, GERRIT JAN DE (EINDRED.). - Het Haagse stadhuis centraal. 5 ontwerpen voor het Sui. 1 woningbouwplan voor het Burg. De Monchyplein.
250909-951: JONKER, B., LUDWIG, J.B. EN WIND, A.N. - Matthijs de Vroome, van Maarssen naar Meppel. Constabel bij de VOC. Burger van Meppel. Stamvader van een Drentse familie.
22115-03: JONKERS, M.C.J.M. - Reynardus en Reynaert. Verkenningen rond de Reynaert-receptie in de Reynardus Vulpes van Balduines, nomine luvenis.
250909-409: JONKHEID, EDDY. - Stroomdallandschap Drentsche Aa. Een arcadisch pronkstuk tussen Assen en Groningen.
21917-04: JOODE, TON, DE. - Het versierde brood. Feiten en folklore rondom de boterham.
250909-2502: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1917.
250909-2315: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1918. HERDRUK.
29119-04: JOOSTING, J.G.C. - Drentsch plakkaatboek. Deel I. 1412-1633.
250909-2485: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915.
250909-2482: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1920.
250909-2480: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1916.
250909-2317: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1921. HERDRUK.
250909-2314: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1915. HERDRUK.
250909-2318: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923. HERDRUK.
250909-2316: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919. HERDRUK.
250909-2488: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1919.
250909-2504: JOOSTING, J.G.C., POELMAN, H.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1923.
9315-10: JOOSTING, J.G.C. EN KNAPPERT, L. - Schetsen uit de kerkelijke geschiedenis van Drente.
28818-17: JOOSTING, J.C.G. EN COSTER, H.P. ( RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1924.
250909-1222: JORDAN, PAUL. - Egypt the black land.
170212-13: JORIS, LIEVE. - De poorten van Damascus.
250909-5322: JOSHI, RUCHIR. - De laatste straaljager.
30313-05: JOUSMA, ANNE. - Samle fersen.
2719-20: JUK, TEUN. - De kerk van Oosteinde (Roodeschool). Een gebouw met een eigen gezicht.
250909-2472: JUK, TEUN. - Oosternieland. Fragmenten uit de geschiedenis van kerk en dorp.
23323-14: Juk, Teun. - Warffum en Breede. Sporen uit het rijke verleden van twee kerkdorpen op het Groningse Hoogeland.
51015-109: JUK, TEUN. - De Nicolaaskerk van Oldenzijl.
9821-52: JULIUS, H.W. (VOORWOORD). - De trek in vacantie en weekeind. Kampeeren, natuurbaden, Mooi Zeist, Biltsche Duinen, Soestduinen, Weekendhuizen, Natuur en Spel, Van Trekken en Jeugdherbergen, Kanovaren, Zwemmen en Badkleeding, Fotografeeren en Buitenleven.
17223-16: Julmann, Peter. - Ostfriesland.
17223-17: Jurgens, Hans-Jurgen. - Wangerooge. Zeugnisse aus alter Zeit.
070412-34: JURJENS, PETA EN VENEMA, MARIKE (EINDRED.). - Lewenborg beter bekeken. Kinderen van de openbare jenaplanschool De Swoaistee op ontdekkingstocht door hun omgeving.
281217-70: JUYNBOLL, TH. W. - Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche wet volgens de leer de Sfafititische School.
300611-23: K.N.A.G. JULI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 4.
300611-16: K.N.A.G. JULI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 4.
300611-21: K.N.A.G. MAART 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 2.
300611-28: K.N.A.G. MAART 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 2.
300611-27: K.N.A.G. JANUARI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 1.
300611-02: K.N.A.G. MAART 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 2
300611-32: K.N.A.G. NOVEMBER 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 6.
300611-08: K.N.A.G. MAART 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr. 2.
300611-25: K.N.A.G. NOVEMBER 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 6.
300611-13: K.N.A.G. JANUARI 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 1.
300611-29: K.N.A.G. MEI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 3.
300611-30: K.N.A.G. JULI 1940. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVII. nr. 4.
300611-33: K.N.A.G. JANUARI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 1.
300611-39: K.N.A.G. SEPTEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 5.
300611-35: K.N.A.G. MEI 1941. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LVIII. nr. 3.
300611-10: K.N.A.G. JULI 1928. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLV nr.4.
300611-40: K.N.A.G. NOVEMBER 1942. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. LIX. nr. 6.
300611-14: K.N.A.G. MAART 1931. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLVIII. nr. 2.
300611-22: K.N.A.G. MEI 1932. - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIX. nr. 3.
300611-01: K.N.A.G. JANUARI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 1.
300611-04: K.N.A.G. JULI 1926 - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap Tweede reeks dl. XLIII. nr. 4.
250909-3640: KAAL, RON. - Respectabel populisme. Kunsthal Rotterdam.
250909-3971: KABOS, W.J. (NED. TEKST). - Thiemeís vlinderboek in kleuren.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

4/1