Bladzij 20
Molenweg 20, 9781 GM Bedum, Nederland            Email: bladzij20@bladzij20.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
250909-4938: ESSER, S.H.A. - Gids voor Hoorn.
21018-10: ESSERS, H.A. (EINDRED.). - Stokstraatgebied Maastricht. Een renovatieproces in historisch perspectief.
8920-39: ESTOR, ANNE. - Niemandsland. Een crime-poem.
250909-5494: CANIN. ETHAN. - Draag mij over het water.
4620-49: EULER, LEONHARD. - "Volledige inleiding tot de algebra, aan de hand gevende, eene gemakkelijke oplossing van alle soorten van rekeningen; zoo in de wiskunde, koophandel als andere zaken. Tweede deel. "
19913-05: EUWALS, GER EN SANTING, HAN. - 25 jaar buurtvereniging Het A-Kwartier 1885-2010.
250909-2653: EUWEMA, JAPPIE, LAAN, ETTIE, VAN DER E.A. (WERKGROEP HISTORIE KORNHORN). - Van Curringhe en Korhoenders. Een geschiedenis van Kornhorn 1850 - 1994.
150211-11: EVANS, NICHOLAS. - De rookspringer.
10919-43: EVERS-EVERS, THEA H. - Oud-Enschede in 175 foto's. Een keuze uit de verzameling van Jan van Ooyik.
250909-1137: EWELL, JUDITH. - Venezuela. A Century of change.
22217-29: EWIJK, TOM, VAN. - Beschermde planten en dieren in Nederland. De Natuurbeschermingswet.
31115-02: EXMAN, EUGENE. - The House of Harper. Onde Hundred and Fifty Years of Publishing.
10320-18: EYSSELSTEIJN, G. VAN. - Het Algemeen Provinciaal Stads- en Academisch Ziekenhuis te Groningen.
51020-56: EYSSELSTEIN, BEN, VAN. - Naar breeder vlucht. Van vrede naar vrede. Vijfentwintig jaren Koninklijke Luchtvaart Maatschappij.
91113-61: GRONINGEN / EZINGE. - Groningen / Ezinge. Stafkaart Ezinge.
270909-131: FABER, WIM. - Sint Maarten Suntermeerten. 150 liedjes verzameld door Wim Faber.
19615-102: FABER, WIM. - De nijmoodse jonker van Allershaim. Een kienerverhoal ien Hogelaandster tongval.
141013-12: FABER, WIM. - Berend Boksemrek. Oet t leven grepen en optaikend deur Wim Faber.
30313-25: FABER, J.A. (EINDRED.). - Het Spoor. 100 jaar spoorwegen in Nederland.
10919-11: FABER-HOVING, ALIDA A. - Suze naanje ik waige die. Geboortetradities van luiermand tot wiegellied.
18219-06: FABER, WIM. - Sint Maarten Suntermeerten. 150 liedjes verzameld door Wim Faber.
221119-18: FABREGAS, LAIA. - Landen.
2315-50: FABRICIUS, JOHAN. - Ballade van de zilverreiger.
270909-202: FABRICIUS, JAN. - Unner iên dak. Teniêlstuk in driê bedriêven.
28613-21: FAGAN, BRIAN. - Grahame Clark. An intellectual biography of an archaeologist.
250909-4477: FALZEDER, ERNST AND BRABANT, EVA (ED.). - The Correspondence of Sigmund Freud and Sandor Ferenci. Volume 3, 1920-1933.
250909-5333: FARAH, NURUDDIN. - Geheimen.
250909-423: FARLAND, DAVID. - Brotherhood of the Wolf.
250909-482: O'FARRELL, MAGGIE. - After you'd gone.
2315-18: FARRELL, R.T. - The Vikings.
5118-12: FASSEUR, CEES. - Wilhelmina. Sterker door strijd.
12714-36: FAUCHEREAU, SERGE. - Malevich.
250909-1132: FAVIER, JEAN. - In naam van God en des gewins. De wording van een zakenman.
140910-01: FAY, ELIOT. - Lorenzo in search of the sun. D.H. Lawrence in Italy, Mexico and the Amerivan South-West.
6214-15: FEAR, YPK, FAN DER. - Ta him dyn begearte.
250909-2229: FEENSTRA, HIDDE. - Staten van Stad en Ommelanden. Het provinciaal bestuur van Groningen 1595-1995.
250909-176: FEENSTRA, H. - Drentse edelen tijdens de republiek. Een onderzoek naar hun economische positie.
16321-36: FEENSTRA, H. E.A. - Ten Boer. Een gemeente, negen dorpen.
27920-19: FEENSTRA, H. - De bloeitijd en verval van de Ommelander adel (1600-1800).
250909-4864: FEHRMANN, C.N. - Katholiek Kampen binnen en buiten de O.L.V.-of Buitenkerk.
080311-17: GRONINGEN / BEDUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Bedum.
080311-20: GRONINGEN / WARFFUM. FEHSE. - Gemeentekaartje Fehse van de gemeente Warffum.
41017-07: FEIST, RAYMOND E. - Krondor. Eerste Boek - Het Verraad.
41017-09: FEIST, RAYMOND E. - Krondor. Tweede Boek - De Moordenaars.
3721-50: FEITH, WIM E.A. - 45 jaar The Javelins.
231011-34: FEITH, H.O. - Kronijk van Eggerik Egges Phebens van 1565-1594, naar een handschrift uitgegeven. ).
4920-25: FEITH, J.A. - De ommelander borgen en hare bewoners in de zeventiende en achttiende eeuw.
141210-17: FEITH, JAN (RED.). - Nederland’s grootste bedrijven vanuit de lucht.
210119-15: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis.
250909-2497: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906.
250909-2499: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1900.
250909-2500: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907.
250909-2296: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1891. HERDRUK.
250909-2297: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1892. HERDRUK.
250909-2299: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895. HERDRUK.
250909-2506: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1909.
250909-2479: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1904.
250909-2447: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1898.
250909-2451: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1893.
250909-2452: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1896.
250909-2444: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1894.
250909-2445: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-1742: FEITH, J.A., HEERES, J.E. ( REDACTIE). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1895.
250909-2302: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1901. HERDRUK.
250909-2303: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1902. HERDRUK.
250909-2305: FEITH, J.A. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1905. HERDRUK.
250909-2306: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1906. HERDRUK.
250909-2307: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907. HERDRUK.
250909-2308: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1908. HERDRUK.
250909-2309: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1910. HERDRUK.
250909-2310: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1911. HERDRUK.
250909-2311: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1912. HERDRUK.
250909-2312: FEITH, J.A., BOS, P.G. ( REDACTIE) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1913. HERDRUK.
150311-35: FEITH, J.A. - Uit Groningen
10819-35: FEITH, H.O. - Het Oldermansboek.
10819-24: FEITH, J.A. - Contracten van correspondentie in Stad en Lande.
260312-46: FEITH, J.A. - Het gericht van Selwerd. Bijdrage tot de vaderlandsche rechtsgeschiedenis.
23320-11: FEITH, J.A. EN HEERES, J.E. ( RED.).   - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1896.
240910-39: FEITH, H.O. - Memorie van regte, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, bij saisie – immobilière, gearresteerd ten laste van den, te boer staanden, meijer.
18619-26: FEITH, H.O. - Regten der gemeente Groningen op en in de Stads Veenkolonien.
3417-05: FEITH, H.O. / GRATAMA, S. - Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. Eene verzameling van ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap Drenthe, van 1399-1518. / Enige ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap van Drenthe, als aanvulling van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe. / Enige ordelen en verordeningen van den Drost en Etten van het Landschap van Drenthe, als aanvulling van het Ordelboek van den Etstoel van Drenthe.
4216-87: FEITH, H.O. - Over de Karspellasten van Grijpskerk, als behoorende tot het inkomen van den predikant der Hervormde Gemeente aldaar: met een bijlage over het collatieregt van Grijpskerk, en eene kleine verhandeling over de oude jaartaksen en de voormalige verponding in deze provincie.
24719-25: FEITH, H.O. - Handboekje over het beklemregt, ten dienst van eigenaars en beklemde meijers.
3721-32: FEITH, J.A. EN BOS, P.G. (RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1908.
3721-31: FEITH, J.A. EN BOS, P.G. (RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1907.
3721-30: FEITH, J.A. (RED.). - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1899.
271218-20: FEITH, H.O. - "Het Groninger beklemregt; of verzameling van staats-resolutien, en andere, tot het beklemregt betrekkelijke, stukken. Eerste deel en tweede deel. "
070120-22: FEITH, H.O. - Arrest van het Hooge Geregtshof te 's Hage, over eenen eisch tot afscheiding van een deel eener beklemming, bij saisie-immobiliere gearresteerd, ten last van den, te boek staanden, meijer.
250909-4610: FEITSMA, W.A. - Delft en haar krijgsgeschiedenis.
250909-848: FEITSMA, ANTHONIA. - De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de friese spellingsgeschiedenis. Deel I t/m IV.
081209-4: FEIYU, BI. - Maan opera.
12316-89: FELDBRUGGE, J.B.T. E.A. (RED.). - Geschiedenis van Zuidhorn. Zuidhorn, Noordhorn, Briltil.
250909-5025: FELIX, DINA ALBERTINA. - Het oproer te Utrecht in 1610.
19819-17: FENEMA, C.H. VAN. - Het Academie-gebouw te Groningen 1614-1909.
121118-17: FENNEMA, BERTUS. - Jacob Molenhuis. Fotograaf van een verdwenen samenleving.
250909-1471: FERGUSON, H.A. - Dialoog met de Noordzee. 2000 Jaar Deltawerken.
27920-36: FERGUSON-LEES, JAMES EN WILLIS, IAN. - Tirions vogelgids.
27115-21: FERGUSON, JAMES. - Rude Stone Monuments. In all countries-their age and uses.
51015-97: FERINGA, JAAP. - Westerkwartier. Zoals het was. Zoals het is.
250909-2690: FERRÉ JACOBS, D.H. - Voorheen en thans. Oudheidkundige plaatsbeschrijving op kerk- en schoolgebied van de dorpen in de ring Delfzijl: Jukwerd (a en b), Solwerd en Marsum, Krewerd, Holwierde, Bierum, Godlinze (a en b), Losdorp, Spijk, Uitwierde en Delfzijl.
5421-21: FERREE, GUUS. - Trammend door Twente. De Nederlandsch Westfaalsche Stoomtram Maatschappij Denekamp - Oldenzaal - Losser - Gonau, 1903-1936 en de Twentsche Electrische Tramweg-Maatschappij (T.E.T.) Enschede - Glanerbrug, 1908-1933.
10813-02: FERRINI, PAUL. - Verboden vruchten. Licht op zonde, schuld en verzoening.
221119-19: FERRON, LOUIS. - Hoor mijn lied. Violetta.
250909-5160: FERRON, LOUIS. - De keldergang der heren. Geschiedenis van de Haarlemse sociëteit Teisterbant.
140212-26: FERWERDA, R. - Waterstaat, waterstaatswerken en kaarten. Handleiding voor het maken en het gebruiken van kaarten, en een stelsel van symbolen, tekens en aanduidingen.
250909-3210: FERWERDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Ferwerderadeel.
040412-21: FICINO, MARSILIO. - Essays
250909-3497: FIELL, CHARLOTTE AND PETER. - Modern furniture classics. Postwar to post-modernism.
4216-50: FIJN VAN DRAAT, J.A. - Krudoorns.
101213-19: FIJNAUT, CYRILLE. - De geschiedenis van de Nederlandse politie.
141210-32: FINCKH, GERHARD EN NANNEN, HENRI. - Glasnost. Die neue Freiheit der sowjetischen Maler.
250909-3125: FINSTERWOLDE - Gemeentekaartje Kuyper van de de gemeente Finsterwolde.
250909-5398: FIROUZ, ANAHITA. - De ommuurde tuin.
040111-23: FISCHER, E.J. (EINDRED.). - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
140212-03: FLEETWOOD, JENNI. - Hoofdgerechten.
161120-20: FLEVOLAND. - Atlas voor Flevoland 4e jaargang, 1970.
250909-5209: FLIER, A. VAN DER. - Filatelie van A tot Z.
141013-32: FLIERMAN, A.H. - Het centrale punt in de rederswereld. De Koninklijke Nederlandse Redersvereniging 1905-1980. Vijfenzeventig jaar ondernemingsorganisatie in de zeevaart.
121120-22: FLIK, TIJTIA H.M. - De snik van Kiel-Windeweer ofwel het Kielster Veer 1798-1949 als een voorbeeld van de Veenkoloniale Trekschuitvaart.
271017-14: FLIPSE, MART ERIK. - Noyt kuste hij zijn eijgen handen. Het leiderschap van Michiel Adriaenszoon de Ruyter 1607-1667.
250909-4000: FLOOD, W.E. EN WEST, MICHAEL - An Elementary Scientific and Technical Dictionary.
21421-17: FLORESCU, CATALIN DORINA. - Zaira.
31320-06: FLORESTEIN, GRADUS, VAN. - Introductie in esoterische filosofie. Op zoek naar innerlijke wijsheid.
281219-23: FLUKS, JOHAN. - Historisch Woudbloem.
51015-98: FOCKENS, TH. - Wegwijzer door Groningen, bevattende eene alphabetische opgave der gemeenten, steden, vlekken, dorpen, buurten...
241014-24: FOEKEMA, GERARD. - Architecture decorated with architecture. Later medieval temples of Karnataka, 1000-1300 AD.
100113-11: FOER, JONATHA SAFRAN. - Alles is verlicht.
51020-46: FOER, JOSHUA. - Het geheugenpaleis. De vergeten kunst van het onthouden,
251019-42: FOGELSON, ROBERT M. - Downtown. It's rise and fall, 1880-1950.
51015-15: FOKKEMA, K. - Nei wider kimen. Kar ut syn forsprate skriften.
2719-52: FOKKEMA, D. - Schiermonnikeiger lozbuek.
250909-917: FOLKERTSMA, BOATE. - De stavering fan it Westerlauwerske Frysk yn de njoggentjinde ieu.
26316-14: FOLTER, ROLF, DE. - Normaal en abnormaal. Enkele beschouwingen over het probleem van de normaliteit in het denken van Husserl, Schütz en Foucault.
26917-09: FONK, J. E.A. - Roon zoas 't west het.
15119-24: FONTENELLE, BERNHARD, VAN. - Redenvoering (by wyze van gesprekken,) over verscheide waerelden in 't geheel-all. , [...] Op nieuw vertaald, en met aanmerkingen van den Heere Joh. Christ. Gottscheid verrykt. Als mede eene Verhandeling over Gods Bestaan, door de Beschouwinge der Dieren en Maane [...]
9818-04: FOORTHUIS, W.R. (EINDRED.). - Bonnen en de Bonnerschool 1923-1998. 75 jaar onderweg naar morgen.
10215-15: FOOTE, PETER AND WILSON, DAVID M. - The Viking Achievement. The society and culture of early medieval Scandinavia.
250909-4007: FOREL, AUGUST. - Levensherinneringen van August Forel.
10919-49: FORELL, FRITZ, VON. - Mölders en zijn mannen.
4620-10: FOREST, ELLEN. - Een vacantiereis van 23.000 kilometer. Per Hudson door Hudson door Europa.
19913-210: FORMER, REINHARD. - Ostfriesland 2009. Kalender für Ostfriesland.
250909-2145: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Historie van Groningen, stad en land.
250909-2581: FORMSMA, W.J. (RED.) - Winsum. Gedenkboek 1982.
250909-2656: FORMSMA, W.J. EN ROIJEN, R. VAN. - Diarum van Egbert Alting 1553-1594.
250909-2570: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1967.
250909-2456: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1964.
250909-2449: FORMSMA, W.J., SCHUITEMA MEIJER, A.T. (REDACTIE) - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1965/1966.
250909-2064: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1984 - 1985. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2067: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1988. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2068: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1989. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2063: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1982 - 1983. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2061: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1976 - 1977. Historisch jaarboek voor Groningen.
250909-2062: FORMSMA, W.J. E.A. (RED.). - Groningse volksalmanak 1980-1981. Historisch jaarboek voor Groningen.
3721-33: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1962.
28818-44: FORMSMA, W.J. EN SCHUITEMA MEIJER, A.T. - Groningse Volksalmanak voor het jaar 1968-1969.
210119-28: FORMSMA, W.J. - De wording van de Staten van Stad en Lande tot 1536.
9218-07: FORSTER, ALLAN. - Succes dankzij de ontdekking van uw vroegere levens. U kunt wonderen verrichten dankzij de kennis van uw verleden, uw heden en uw toekomst.
19721-19: FORSTER, GEORG. - Het vuur nog geenszins gedoofd. Een reis door de Lage Landen in 1790.
14120-31: FOTHERBY, LESLEY. - Tuinen tekenen en aquarelleren.
271118-34: FOWLER, KAREN JOY. - De Jane Austen leesclub.
15517-15: FRAMKE, GISELA. - Spitze. Luxus zwischen Tradition und Avantgarde.
4720-13: FRAMPTON, KENNETH. - Moderne architectuur. Een kritische geschiedenis.
250909-4498: FRANCINO, J. - Geschiedenis van de Orde der Kruisheren.
250909-3176: FRANEKERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Franekeradeel.
10918-14: FRANK, ANNE. - The Diary of Anne Frank. The critical edition.
51020-11: FRANKE, HERMAN. - De macht van het lijden. Twee eeuwen gevangenisstraf in Nederland.
250909-1895: FRANKE-LUIKEN, M. - ‘n vraauw allain. Toneelspul in drei bedrieven veur 3 heren en 5 doames.
250909-2672: FRANKE, PIET. - Jubileumboek 25 jaar o.l.s. Ripperdaborg. Herinneringen uit het verleden van de school en zijn omgeving.
250909-4335: FRANKE, WERNER E.A. - Moor im Emsland.
28514-63: FRANKE-LUIKEN, M. - Slietoage en aander verhoalen.
22318-51: FRANKE, PIET. - Van Abel Tasman terug naar Bonaire.
250909-3889: FRANKENHUIS, M. TH. - Huisdierrassen in Nederland. Heden en verleden.
12719-55: FRANKS, NORMAN (ED.). - The War Diaries of Neville Duke. The Journals of Squadron Leader N F Duke DSO, OBE, DFC & 2 Bars, AFC, MC (Cz) 1941-44.
250909-3376: FRANSSEN, ED (RED.). - Aa-Kunst 93.
250909-4269: FRANSSENS, JEAN-PAUL. - De uitvinder.
23717-14: FRASER, ANTONIA. - The Weaker Vessel. Woman's lot in seventeenth-century England.
28217-04: FRASIER, IAN. - Great plains.
2919-55: FRAWLEY, GERARD AND THORN, JIM. - The internatonal directory military aircraft 1996/97.
090710-9: FRAYLING, CHRISTOPHER. - Op zoek naar Toetanchamon.
20420-23: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het zesde zintuig.
20420-24: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Norea, dochter van Eva. De kinderen van het paradijs.
20420-22: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het boek Kaïn. De kinderen van het paradijs.
031210-53: FREDRIKSSON, MARIANNE. - Het raadsel van de liefde.
221111-32: FREDRIKSSON, MARIANNE. - De kracht van een vrouw.
26319-35: FREE, COEN. - Willem van Oranje, 's-Hertogenbosch en de dichter van het Wilhelmus.
211120-03: FREEDMAN, RORY EN BARNOUIN, KIM. - Skinny Bitch. Een no-nonsense boek voor iedereen die nu echt eens gezond wil gaan eten.
051010-22: FREEDMAN, THEODORE (ED.). - Anti-semitism in the Soviet Union: Its roots and consequences.
150611-31: FREEKE, JAN. - De kunst van het vervoer. Een beeld van 150 jaar Amsterdams openbaar vervoer.
250909-5604: FREELY, MAUREEN. - Onder de Vulcania.
20519-45: FREELY, JOHN. - De verdwenen messias. Het verbijsterende verhaal van Sabbatai Sevi, wiens messianistische beweging voortkwam uir de mystiek van de kabbala.
4920-47: FREIJE, ALY. - Door het vanggat.
5121-08: FREIJE, ALY. - Wondpoeier.
20117-18: FREIJE, ALY E.A. (RED.). - Wat mörn komt. Neie Grunneger gedichten en verhoalen.
250909-5574: FREIRE, ESPIDO. - Irlanda an Natalia.
161220-14: FRERIKS, KESTER. - De golven van het Van Starkenborghkanaal.
1518-31: FRERIKS, KESTER. - Verborgen wildernis. Ruige natuur & kaarten in Nederland.
3721-24: FRERIKS, KESTER. - De kleuren van het wad. Van bedreigde zee tot werelderfgoed.
14820-42: FRESCHOT, AUGUSTINUS EN TIGELAAR, ERIK. - Amoureuze en pikante geschiedenis van het congres en de stad Utrecht.
250909-4436: FREUD, SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen 2. Fragment van een geval van hysterie [‘Dora’]. Verslag van een met de psychoanalytische theorie strijdig geval van paranoia. Over de psychogenese van een geval van homoseksualiteit bij een vrouw.
250909-4438: FREUD, SIGMUND. - Ziektegeschiedenissen 1. Analyse van de fobie van een vijfjarige jongen [‘De kleine Hans’]. Postscriptum bij de analyse van de kleine Hans
101218-40: FREUD, ESTHER. - Liefdesval.
26117-03: FREUD, ESTHER. - Gaglow.
171116-29: FRIEDL, FRIEDRICH E.A. - Typo. Typograhpy / Typographic / Typographie. When who how / Quand qui commend / Wann wer wie
101117-28: FRIEDRICH, W.J. - De fabriek. 125 jaar karton in Nieuweschans.
2315-45: FRIELING, KOOS E.A. - Oet schoul klapt. 100 Jaar Christelijk Onderwijs Zuidwolde.
26917-168: GROTE PROVINCIE ATLAS. FRIESLAND. - Grote Provincie Atlas. Friesland.
250909-3200: FRIESLAND. - Kaartje Bernh. Berhns van Friesland.
180912-124: FRIESLAND. - Gids voor Friesland.
250909-783: FRIESWIJK, JOHAN EN GARDENIER, JAN DIRK. - Vijftig jaar Kortehemmen. Een halve eeuw Woodbrokerswerk 1937 - 1987.
101210-59: FRIJDA, MICHAEL. - Ritselingen.
241117-26: FRIJLING, HANS. - V.V. Helpman 75 jaar 1924-1999. Club voor het leven.
5116-01: FRIJLING-SCHREUDER, E.C.M. - Veenkolonialen.
23218-22: FRIMA, J. - Het strafproces in de Ommelanden tusschen Eems en Lauwers van 1602-1749.
5520-29: FRISCH, MAX. - Gantenbein.
250909-749: FRISIUS, M. - Kleine en grote mensen in en om een Friese stad in bezettingstijd.
250909-2180: FRISO, W. EN HOLSTEIN, K. (RED.). - De kerk te Noorddijk. Geschiedenis en restauratie 1995-1997.
21917-21: FRISO, WIJA. - In en om de kerk van Noordhorn.
2919-35: FRISO, WIJA EN KOOI, JURJEN, VAN DER. - Trijntje Soldaats en de Torenstraat.
250909-9: FRISTER, ROMAN. - Zelfportret met litteken. Een autobiografie.
181119-16: FRITSCHY, J.M.F. - De patriotten en financiën van de Bataafse Republiek. Hollands krediet en de smalle marges voor een nieuw beleid (1795-1801.
250909-3616: FRITZSCH, KARL EWALD EN BACHMANN, MANFRED. - An illustrated history of toys.
10320-38: FROMA, TONNY. - Vooruit, achteruit! Anekdotes uit het openbaar vervoer in Gronings Stad en Ommeland.
250909-3642: FROST, TERRY. - Six Decades.
26718-15: FRUIN, ROBERT. - Tien jaren uit de 80-jarige oorlog 1588-1598.
1518-20: FRY, STEPHEN. - Stephen Fry in America.
13218-86: FRY, ERIC C. - Knopen waar je wat aan hebt.
20519-04: FUKUYAMA, FRANCIS. - Het einde van de geschiedenis en de laatste mens.
220310-176: FULLER, DERK H. - Zeuv'nstuuverslappie. Een Drentse streekroman.
181215-07: FULLERTON-SMITH, JILL. - The truth about food. Eerlijk over eten.
231020-01: FURNÉE, JAN HEIN EN JONKMAN, JAN H.G. - Het Noorder Sanatorium te Zuidlaren. Geschiedenis en architectuur van een psychiatrisch monument.
010811-43: FUSSELL, G.E. - The farmer’s tools. The history of British farm implements , tools and machinery ad 1500-1900.
130420-30: GAARDER, JOSTEIN. - Maya.
250909-3173: GAASTERLAND. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Gaasterland.
020911-30: GABRA-LIDDELL, MERET E.A. - Alessi. Ontwerpers, design en produktie.
14520-09: GALAMA, SYBRAND. - Het Wijsgerig Onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 1585-1811.
140911-10: GALAPO, RONIT. - De belofte van de wind. Een spirituele ervaring die je leven verandert.
250909-803: GALIËN, S.M. V.D. - Glinsters fan it gouden gea.
28514-191: GALLÉE, J.H. - Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners. Boek met losse platenmap.
10215-13: GAMBER, ORTWIN. - Waffe und Rüstung Eurasiens. Frühzeit und Antike.
51020-28: GANNIJ, JOAN (ED.) - Hester van Eeghen. Bag and shoe design.
271017-37: GANS, COR, DE E.A. - Water in beeld. Anders kijken naar kunst en landschap van Noord-Groningen.
250909-3464: GANTZHORN, VOLKMAR. - Oriental Carpets. Their Iconology and Iconography from Earliest Times to the 18th Century.
250909-49: GARBATY, THOMAS J. - Medieval English Literature.
15621-10: GARDENIER, JAN DIRK. - Rijk met kleine dorpen. Een sociologische studie naar het platteland van Noord-Groningen.
241014-13: GARDNER, LAURENCE. - Het rijk van de Ringlords. De verborgen geschiedenis van de ring en de graal.
121009-5: GARFIELD, PATRICIA. - Wat droomt je kind?
31115-29: GASSNER, HUBERTUS UND GILLEN, ECKHART. - Zwischen Revolutionskunst und Sozialistischem Realismus. Dokumente und Kommentare. Kunstdebatten in der Sowjetunion von 1917 bis 1934.
130912-22: GASTEL, CHANTAL VAN. - Zwaar verliefd! Dwarsligger 57.
25216-23: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de Wolf.
28815-20: GEAR, W. MICHAEL & O'NEAL GEAR, KATHLEEN. - Het volk van de aarde.
250909-5774: GEBHARD, R. - Stoomwalsen.
020911-44: GEBHARD, ANNIE C. EN VET , ANTON, VAN DER. - Het ABC van Amsterdam. Encyclopaedisch Handboek voor een ieder die van Amsterdam houdt.
4920-39: GEBOERS, GERARD. - Zij woonden een jaar in een bos. 1 augustus 1943 - 21 september 1944. Een geschiedenis van de onderduikerskampen op Hoogenbergen en Moorsel.
300311-37: GEDDES, ANNE. - Wat ik nog wilde zeggen.
250909-4249: GEEL, RUDOLF. - Het moet allemaal nog even wennen.
180111-05: GEEL, HELMKE, VAN. - Brooddeegtechnieken. De kunst van het doen.
250909-378: GEERTS, G. E.A. - Kostvlies en zijn school.
101114-53: GEERTS, PAUL. - Tuinieren tussen de regels.
7217-18: GEERTS, G.J. - Groeten uit Goor.
250909-2353: GEERTSEMA, H. E.A. - Rondom de Delfzijlen. Zwerftochten door het verleden van Heerlijkheid, Fortresse, Havenstad en Gemeente.
231020-58: GEERTSEMA, DURK. - Verbonden met Blierherne. De bijzondere geschiedenis van een kampeerboerderij op Ameland.
18120-12: GEERTSEMA, H. - Delfzijl in oude ansichten.
250909-922: GEERTSMA, J.G. E.A. - 't Holdersnest iepenbiere basis skoalle Harkema 1889-1989.
250909-4418: GEERTSMA, SIEGER M. - Straatvluchter. Poëzie.
170620-48: GEEST, K. VAN DER. - Thuisreis.
4216-165: GELD, M.G. VAN DER. - Jubileumboek twintig jaar Universiteitsraad Groningen.
20519-26: GELDER, H.A. ENNO, VAN. - Getemperde vrijheid. Een verhandeling over de verhouding van Kerk en Staat in de Republiek der Verenigde Nederlanden en de vrijheid van meningsuiting in zake godsdienst, drukpers en onderwijs, gedurende de 17e eeuw.
18120-30: GELDER, ANDRIES, VAN (FOTO'S). - Mensen, Meppel en omgeving.
31320-07: GELDER, TON, VAN EN VOS, FIONA, DE. - De kunst van het leven. Lessen in zijn en doen.
250909-2748: GELDER, JOHAN, VAN. - Het schandaal. De aanpassing van het Nieuwsblad van het Noorden.
250909-2858: GELDER, JOHAN, VAN. - De natte droom. Museumkolder in Groningen.
170620-08: REISBOEK GELDERLAND. - Reisboek voor de provincie Gelderland.
250909-4250: GELDERMALSEN, INGEBORG VAN. - Lovina uit vissen.
10919-50: GELFHOF, N. - 70 jaar Marineluchtvaartdienst.
11121-18: GELIJNS, HELENA EN OSS, FRED, VAN. - Eeuwen van weven bij de Hopi- en Navajo-indianen.
250909-5499: GELLHORN, MARTHA. - Reizen met mijzelf en anderen.
050219-26: GEMERT, ANNIE, VAN. - Kloosterlingen.
4920-59: GENT, INEKE, VAN E.A. (SAMENSTELLING). - Dichten over de zee. Literatuurprijs van Schiermonnikoog.
250909-5689: GENT, C.J. VAN EN HEERKENS, H. - Helikopters.
250909-478: GEORGE, ELIZABETH. - Missing Joseph.
220512-29: GEORGIUS, R. - Cley Oldambt. Groot en Klein-Termunten.
250909-2212: GERBENZON, P. E.A. - Enige middeleeuwse Ommelander dijk- en zijlrechten.
18120-02: GERDING, M.A.W. E.A. (RED.). - Encyclopedie van Drenthe.
9315-06: GERDING, MICHIEL E.A. (RED.). - Drenthe toen en nu. Deel 1 t/m 18.
301119-04: GERH. T. - De gebroeders van Dam.
250909-5400: GERRARD, NICCI. - De onderstroom.
28217-01: GERRARD, NICCI. - Soham: het verhaal achter een gruweldaad.
250909-1672: GERRETSON, F.C. EN COOLHAAS, W. PH. (UITGEVERS). - Particuliere briefwisseling tussen J. van den Bosch en D.J. de Eerens 1834-1840 en enige daarop betrekking hebbende andere stukken.
141013-08: GERRETSON, C. E.A. - De sociaal-economische invloed van Nederlandsch-Indie op Nederland.
26917-103: GERRITSMA, H.B. E.A. - Het verhaal van een bijzondere school. Christelijke scholen Winsum-Obergum 1876-2001.
12316-94: GERRITSMA, H.B. - Gereformeerde kerk van Winsum-Obergum 1843-1993.
250909-5360: GERSHTEN, DONNA M. - De kus.
250909-1247: GERVERS, VERONIKA (ED.). - Studies in textile history.
8917-21: GERWEN, CH. VAN. - Kunst uit norbertijner abdijen.
08012013-06: GESENSWAY, DEBORAH AND ROSEMAN, MINDY. - Beyond words. Images from America`s Concentration Camps.
29118-03: GESTEL, JAN, VAN (HOOFDRED.). - Mozzarella. Inventieve recepten van vooraanstaande chef-koks met buffelmozzarella.
11121-17: GEUDEKE, P.W. (TEKST). - Grote Topografische Atlas van Nederland. 4. Zuid-Nederland.
11121-16: GEUDEKE, P.W. (TEKST). - Grote Topografische Atlas van Nederland. 2. Noord-Nederland.
8319-23: GEUS, P.B.R. DE. - Oranje-Nassau en de vrijheid.
8920-07: GEVERS, A.J. EN MENSEMA, A.J. - Van Ittersum. Genealogie van een Overijssels adelijk geslacht.
24120-11: GEYSSEN, ROB EN STEK, FLOOR, VAN. - Je voeten, je leven. STER-therapie, een nieuwe, zachte vorm van voetreflexologie.
250909-4429: GEZELLE, GUIDO. - Gedichten.
20817-22: GIANNINI, ADRIANA. - Mendel. Vader van de genetica.
250909-5512: GIBB, CAMILLA. - Zonder woorden.
221110-05: GIBBONS, ALAN. - Total Football. Nu of nooit.
21018-35: GIBBS, JIM. - Disaster log of ships.
140911-64: GIELES, NUEL EN JONG, JACQUES, DE (RED.). - 5 jaar Haarlemse Dichtlijn. 31 mei 2009.
29917-24: GIERL, IRMGARD. - Die schonsten Stickmuster aus alter Zeit.
180912-46: GIERVELD, AREND JAN. - 250 jaar Hinsz-orgel te Leens 1733-1983, waarin opgenomen: J.S. van Weerden - de Petruskerk van Leens.
9315-07: GIETEN. - 25 Jaar onderwijs aan de Spiekstersteeg. O.B.S. Gieten 1964-1989.
61218-08: GIETMAN, CONRAD EN VERSCHOOR, ARJAN. - Een goed voor de eeuwigheid. De Gelderse Viicarie, Sancti Nicolai, 1501-2001.
220310-64: GIEZEN, J.J. - De geschiedenis van de N.V. Stoomtramwegmaatschappij Oldambt-Pekela.
15621-16: GIEZEN, J.H.F. E.A. - Plekgebonden bouwen aan de binnenstad van Groningen. Bouwen met cultuurhistorie als inspiratiebron + Klankbeeld van dorp en stad.
3417-198: GIEZEN, J.S. (SAMENSTELLER). - Leekster Tak en andere vervoerders. Drachten - Leek - Groningen - Oosterwolde - Assen.
28818-59: GIFFORD, BILL. - Piepjong. Mythen en feiten over gezond heel oud worden.
231020-12: GILBERT, ADRIAN. - Challenge of Battle. The real story of the British Army in 1914.
130912-23: GILBERT, ELIZABETH. - Eten, bidden, beminnen.
20419-12: GILDEMACHER, KAREL F. - Wêr is it lân sa wiid. Wymbritseradiel. Wat bleef en veranderde.
250909-3357: NÉRET. GILLES. - Dessous. Lingerie as Erotic Weapon.
150211-16: GILS, AD VAN. - Snelle Jelle in Oranje.
17418-28: GILTAIJ, JEROEN EN JANSEN, GUIDO. - Perspectiven: Saerredam en de architectuurschilders van de 17 e eeuw.
250909-4392: GINALSKI. - Ogengroen, een ondergrondse gang.
27918-10: GINGRICH, JACKIE. - My name is Jacoba.
25616-29: GINKEL, KEMP, VAN. - Van Hoofdstraatkerk naar Pniëlkerk Veenendaal 1913- 13 juni - 1988. Vijfenzeventig jaar kleine kerkgeschiedenis in woord en beeld.
221111-29: GIORDANO, PAOLO. - De eenzaamheid van de priemgetallen.
070212-03: GIPHART, RONALD. - Planeet literatuur. Het complete leesboek.
240811-09: GIPHART, KARIN. - Maak me blij.
151211-18: GIPHART, RONALD. - Het feest der liefde.
151211-11: GIPHART, RONALD & NATTER, BERT. - De beste schrijver van Nederland.
311017-01: GIPHART, RONALD. - Het leukste jaar uit de geschiedenis van de mensheid. Persoonlijke kroniek 2001. Privé-domein.
10919-08: GIRAUDEAU, M.J. - L'Italie, La Sicile, Malte, La Grece, l'archipel, les Iles Ioniennes et La Turque, souvenirs de voyage historiques et anecdotiques.
10221-22: GISPEN, W.H. E.A. - Concordantie op de Bijbel. In de nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
150610-58: GLAESEMER, JÜRGEN. - Paul Klee. Handzeichnungen I, II, en III.
4920-17: GLAS, JAN EN UFKES, TONKO (RED.). - Kört bestek. Grunneger columns.
28514-179: GLAS, JAN. - n Klaain geboar.
26718-48: GLAS, P. E.A. - Het dorpsleven van de Langedijk vroeger en nu.
4920-18: GLAS, JAN EN UFKES, TONKO (RED.). - Dikke woorden veur lutje zoaken. 18 Oader auteurs.
41220-06: GLAS, JAN. - Het getal hondje.
12316-42: GLAS, JAN. - De vangers van zummer.
101017-01: GLAS, JAN E.A. - Op beschaamde voeten.
250909-1023: GLASBERGEN, J.B. - Let op uw glas. Geschiedenis van het geslacht (van) Glasbergen/Glasburgh.
20519-49: GLASBERGEN, J.B. EN LEENHEER, S.C.H. - Duizend jaar Rijnsburg.
4419-44: GLEESON, JANET. - The Lifeboat Baronet. Launching the RNLI.
311016-05: GLICKSBERG, CHARLES I. - The sexual revolution in modern English literature.
311016-04: GLICKSBERG, CHARLES I. - Literature and society.
22115-09: GOBLET D'ALVIELLA, GRAAF. - De wereldreis der symbolen.
070120-25: GOCKINGA, C.H. - Register op de geschriften van Mr. C.H. Gockinga over het regt van beklemming.
070120-24: GOCKINGA, C.H. - Vererving van het regt van beklemming. Wederwoord, naar aanleiding van eene repliek van Mr. J.J. Cremers.
070120-23: GOCKINGA, C.H. - Brieven over het regt van beklemming gerigt aan Mr. C.J. van Assen.
140212-32: GODEFROY, J. - Enkele arbeidsproblemen van de Wieringermeer.
25219-46: GODET-CALOGERAS, JEAN-FRANCOIS (ED.). - Franciscan Studies. Volume 71, 2013.
15815-03: GODFEY, RICHARD T. - Printmaking in Britain. A general history from it
231020-26: GODLIEBM HERMAN EN ZWIERS, ALBERT (EINDRED.). - Eeuwboek 1881-1981 o.l.s. Frankrijkerlaan, Zuidhorn.
241220-17: GOED, PIET E.A. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Groningse sportvereniging G.V.A.V.-Rapiditas te Groningen. Deel 2 1951-1996.
250909-854: GOEDE, J. DE E.A. - Hempens en Teerns.
160312-08: GOEDE, J.J.C. DE EN ROOKHUIZEN-ROBBERS, J.G. - Onze levensmiddelen.
16115-28: GOEDE, JULIUS, DE. - Kalligraferen in cursiefschrift. Instructieve beschrijving van het Florentijns schrift, ook Italique, Italic & Humanistische Cursief of Cancellaresca genoemd.
241220-22: GOEIJEN, FERRY, DE E.A. - Waar de witte huizen staan. BVV Borne 100 jaar (1912-2012).
18319-02: GOETHE, JOHANN WOLFGANG, VON EN STEENBERGEN, ALBERT. - Faust en Mefisto in Drenthe of de Magier Albert Steenbergen van Hoogeveen.
8416-55: GOEY, F.M.M. DE. - PUEM 75 jaar. Bron van licht en welvaart.
250909-4297: GOGH, VINCENT VAN. - Een leven in brieven.
241010-06: GOLDBERG, PHILIP. - De kracht van intuitie.
250909-1363: GOLDHAGEN, DANIEL JONAH. - Een morele afrekening. De rol van de katholieke kerk in de holocaust en haar onvervulde plicht tot herstel.
6720-22: GOLDSCHMIDT, SASKIA. - Schokland.
19118-35: GOLEMAN, DANIEL. - Liegen om te leven. De strategie van zelfbedrog.
191113-34: GOLLEY, MARK E.A. - Vogels in tuinen en parken. Waarnemen en herkennen.
251019-36: GOLLNAU, RIENEKE. - Kruispunt Garnwerd. Een cross-over van schrijvers en dichters van Noachs Kat en Ploegkunstenaars.
31115-30: GOLOMSHTOK, IGOR AND GLEZER, ALEXANDER. - Soviet Art in Exile.
28514-180: GOMMERS, ELLEN (RED.). - Catalogus KunstSpoor 2009.
91113-43: GONDREXON, A. EN BROWNE, IVES. - Tirions hondengids.
5520-41: GONZALEZ-CRUSSI, F. - Drie vormen van een plotselinge dood en andere bespiegelingen over de grootsheid en ellende van het vege lijf.
1216-34: GOODFELLOW, PETER. - Bouwvormen bij vogels.
4620-44: GOODKIND, TERRY. - Ketenvuur. De Negende Wet van de Magie.
71213-85: GOODWIN, JASON. - Lords of the Horizon. A history of the Ottoman Empire.
070412-09: GOOR, DUUT, VAN. - De eerste Gronneger.
250909-1791: GOOR, DUUT, VAN. - De klapbrug.
231011-37: GOOREN, HENNY EN HEGER, HANS. - "Per mud of bij de week gewonnen. De ontwikkeling van beloningsystemen in de Groningse landbouw; 1800 - 1914. "
050219-49: GOOSSENS, EMMERT-JAN (RED.). - Stadhuis van Oranje. 350 jaar geschiedenis op de Dam.
23114-24: GOOSSENS, ERIC. - Bakken met de broodmachine. Gezond, eenvoudig en lekker.
250909-885: GOOT, J. VAN DER. - Skoallibben in Tietsjerk.
15518-59: GOOT, MELLE C. VAN DER. - Met de LABO door de Noordwesthoek van Friesland.
10119-41: GOPALRAI, CARMEN L. EN ZON, JANNA, VAN. - Tobias Baanders. Onvangbaar.
250909-4050: GORDIJN, WOUTER. - Witte tongen.
16913-15: GORDIMER, NADINE. - Een tijd als nooit tevoren.
250909-3459: GORDON, ROBERT AND FORGE, ANDREW. - Monet.
8713-39: GORISSE, COCK E.A. - Het verleden dat aan Oosterhout voorbijging.
120513-54: GORTER, DICK. - Nederlandse koopvaardijschepen in beeld. Passagiersvaart.
9821-37: SEMPE EN GOSCINNY. - Kleine Nicolaas gaat op vakantie.
9821-38: SEMPE EN GOSCINNY. - Joachim heeft problemen.
18120-32: GOSLINGA, MARK. - Fotografie in Meppel 1850-1910.
8920-30: GOSSELAAR, FIEKE. - Tussen de anderen.
26917-30: GOSSES, G. - De Friesche oorkonden uit het archief van het St. Anthony-Gasthuis te Leeuwarden I. Een bijdrage tot de kennis der historische grammatika van het Westfriesch.
29119-61: GOUDEAU, JOH. P.M. E.A. - Uit de geschiedenis van de Dorpskerk in Wassenaar.
25619-45: GOUDSBLOEM, J. - De sociologie van Norbert Elias. Weerklank en kritiek. De civilisatietheorie.
250909-1184: GOUDSMIT, JAAP. - De vondst van de apenmummies in Egypte. Expeditie op zoek naar oud DNA.
141117-27: GOUT, M. EN VERSCHUYL, M.A. - Nieuwe Kerk te Delft en grafmonument van Willem van Oranje.
140212-33: GOUW, J. TER. - Amsterdam. Vier boeken opnieuw ingebonden in een band.
26917-31: GRAAF, DOUWE, DE. - Drachten. Mensen door de tijd.
180912-102: GRAAF, J. DE. - Van vrouger en nou. Schetsen oet Grunnegerlaand.
16720-06: GRAAF, KEES, DE. - Alexander de Grote in de Spiegel Historiael. Een onderzoek naar de vertaaltechniek van Jacob van Maerlant.
26316-31: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Eerste dail.
26917-64: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. In zes dailen.
250909-1921: GRAAF, J. DE. - Veurdroagen en veurlezen. Oet de riekdom van onze beste Grunneger dichters en schrievers. Zesde dail.
9821-06: GRAAF, C. DE E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 17, 2010.
9821-07: GRAAF, C. DE E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 16, 2009.
9821-08: GRAAF, C. DE E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 15, 2008.
9315-96: GRAAF, J. DE. - Lutje en dikke dingen. Grunneger schetsen.
10819-01: GRAAF, FRANK, DE E.A. - Yde en De Punt door de eeuwen heen in woord en beeld.
9821-09: GRAAF, C. DE E.A. (RED.). - Drents Genealogisch Jaarboek. Jaargang 14, 2007.
250909-1279: GRAAFF, S. DE. - Parlementaire Geschiedenis van de Wet tot hervorming der grondslagen van het gewestelijk en plaatselijk bestuur in Nederlandsch-Indië, 1922. (Indische Bestuurshervorming).
14520-29: GRAAFF, GEERTRUID, DE. - Weven op tafeltoestellen.
14520-30: GRAAFF, GEERTRUID, DE. - Leerwerk.
250909-3880: GRAAFSMA, CLEMENS EN WESSELS, HENK (EINDRED.). - De dierenarts. Beeld van een practicus.
250909-5441: GRAB, HERMANN. - Het stadspark. / Bruiloft in Brooklyn.
16720-36: GRAFT, C.C. VAN DE. - Middelnederlandsche historieliederen, toegelicht en verklaard.
250909-5353: GRANDES, ALMUDENA. - Malena.
26315-24: GRANGÉ, JEAN-CHRISTOPHE. - Het wolvenrijk.
250909-5323: GRANGÉ, JEAN-CHRISTOPHE. - Het stenen concilie.
101218-03: GRANGER, BILL. - Bill's Italian Basics. 100 recepten voor iedere dag.
18619-53: GRANT, WILLIAM NEWBY. - P-51 Mustang.
8917-03: GRAPPERHAUS, FERDINAND H.M. - Belasting, vrijheid en eigendom. Hoe belastingheffing leidde tot meer zeggenschap voor burgers en meer eenheid tussen staten 511-1787.
19913-161: GRAS, H. (RED.). - Tweestromenland. Geschiedenis van de Wijk.
19913-160: GRAS, H. (RED.). - Rond Hunze en Hondsrug. Geschiedenis van Odoorn.
101017-05: GRAS, H. - Het ellendige leven van Eise Pijl en de zijnen. De lotgevallen van een arm gezin uit de negentiende eeuw.
161220-20: GRASS, GUNTER. - De blikken trommel.
12719-30: GRATAMA, SEERP. - Het beklemrecht in zijne geschiedkundige ontwikkeling.
250909-3962: GRAVESTEIN-SCHMIDT, E.L. - 20 jaar Labradors in Nederland.
19615-56: GREEF, PIET, DE. - Delfzijl-Farmsum. Door een oude en nieuwe lens gezien.
16321-51: GREEF, PIET, DE E.A. - Scheepswerf Apol. Van Pramenkoning tot coasterbouwer. Wirdum-Appingedam 1913-1973.
18120-13: GREEF, PIET, DE. - Nostalgisch gezicht Delfzijl. Delfziel zo as 't was.
250909-5336: GREEN, TOBY. - In het voetspoor van Darwin in Zuid-Amerika.
250909-4001: GREENE, BRIAN. - The fabric of the cosmos. Space, time and the texture of reality.
250909-5439: GREENLAW, LAVINIA. - Mary George van Allnorthover.
20419-46: GREENWAY, AMBROSE. - A century of North Sea passenger steamers.
27920-51: GREHAN, JOHN AND MACE, MARTIN. - The Royal Navy and the War at Sea 1914-1919.
250909-5117: GREMMEN, M. E.A. - V.V. O.D.I.O. 50. 1-11-1931-1-11-1981.
21421-13: GREMMEN, WIM E.A. - Blik naar binnen. Catalogus.
250909-4387: GRESHOFF, J. - De laatste dingen.
250909-3010: GREVEN, MARGRIET E.A. - Praedinius Gymnasium Groningen 1947-1997.
170112-41: GREVEN, J. E.A. - Oud nieuws over Wildervank.
250909-5077: GREVERS, ARIE (EINDRED.). - Deurgaon. Kroniek over Achterhoekse bedrijven van 100 jaar en ouder.
250909-1835: GREZEL, W. EN WIERTH, H.R. - Frankie. Belevenizzen van n koopmannechie uut t Oldambt.
250909-1824: GREZEL, WILLEM EN EIJKELENSTAM, WALTHER. - Frankies handel en wandel in tien verhalen.
51020-58: GRIBOVSKI, VLADIMIR Y. AND RAZDOLGIN, ANATOLY A. - The History of the Russian Navy.
181218-48: GRIEGER, MANFRED E.A. - Volkswagen Chronik Heft 7. Historische Notata Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Wolfsburg
181218-14: GRIEHL, MANFRED. - Luftwaffe '45 - letzte Fluge und Projekte.
121111-06: GRIEKS. - Vandaag Grieks.
8618-60: GRIENSVEN, AGNES, VAN (VOORWOORD) E.A. - Benedictinessen in Oosterhout. De kloostergemeenschap van Onze Lieve Vrouwe abdij.
271118-02: GRIJPMA, DIEUWKE. - Kleren voor de elite. Nederlandse couturiers en hun klanten 1882-2000.
25619-36: GRIJZENHOUT, FRANS EN TUYLL VAN SEROOSKERKEN, CAREL (RED.). - Edele eenvoud. Neo-classicisme in Nederland 1765-1800.
13218-55: GRISCOM, CHRIS. - Angst is bedriegelijk. Over het helen van gevoelens en relaties.
121111-07: GROBAUER, WOFGANG. - Heerlijk koken met vis en zeevruchten. De smaak van de zee ten volle proeven!
281217-29: GROEN, A. - Klederdrachten in Nederland.
141120-10: GROEN, GREETJE. - Wandelen en fietsen door Adorp, Sauwerd en Wetsinge.
10819-19: GROEN, P. - 't Grunneger Zangbouk. Tweede druk van oude en nieuwe Groninger liederen. Deel 1 en 2.
250909-244: GROEN, P.C. E.A. - Landschap en dorpen in Drenthe.
250909-3328: GROEN-VAN ANDEL, MARIANNE. - Gesneden stenen.
6514-10: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - 16e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried 2011.
250909-2134: GROENBROEK, JAN J. EN VEEN, HARM, VAN DER. - Het volk van Loug en Stad.
15810-14: GROENBROEK, JAN (EINDRED.). - Vergleden tied. Over older worden en dingen dei veurbie goan.
9315-98: GROENBROEK, JAN (RED.). - Vekansieverhoalen.
12316-43: GROENBROEK, JAN. E.A. (RED.). - N Peerd is gain mins.
150611-13: GROENENDIJK, H.A. EN WATERBOLK, H.T. - De Geschiedenis van Westerwolde 7 Urnen en essen.
240910-45: GROENENDIJK, H.A. - Op zoek naar de horizon. Het landschap van Oost- Groningen en zijn bewoners tussen 8000 voor Chr. en 1000 na Chr.
241220-24: GROENHOF, G. - Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak. Historie en interviews.
271120-02: GROENINGEN, JOS, VAN. - Het Nijsinghhuis te Eelde.
190213-07: GROENTEMAN, HANNEKE. - Doorzakken bij Jamin.
8618-61: GROM, BERNHARD. - Religionspsychologie.
040512-27: GRØNDAHL, JENS CHRISTIAN. - Veranderend licht.
280412-20: GRÖNIGER-SCHULTZ, MARIJKE E.A. (RED.). - Leest joe vrij. Verhoalen en gedichten.
25219-28: GRONINGEN, OORLOG. - Groningen in vuur en puin.
4216-94: GRONINGEN. - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
251113-111: GRONINGEN. - Prisma Wegwijzer Groningen.
301011-53: GRONINGEN / GRONINGEN - Stafkaart Groningen.
4920-27: GRONINGEN, RECHT. - Corpus der Groninger Rechten. Vervattet in vier Deelen: rakende het eerste de maniere van Procederen in Stads saaken, het twede het Recht van Persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c.  
10918-39: ADRESLIJST STUDERENDEN UNIVERSITEIT GRONINGEN. - Adreslijst van alle studerenden aan de Rijks-Universiteit te Groningen. November 1948.
4920-26: GRONINGEN, RECHT. - Corpus der Groninger Rechten. Vervattet in vier Deelen: rakende het eerste de maniere van Procederen in Stads saaken, het twede het Recht van Persoonen en saaken, het derde Misdaden, het vierde het Oldambt en Sappemeer &c.  
27920-24: OORLOG GRONINGEN - Hoe Groningen streed. Provinciaal gedenkboek van het verzet 1940 - 1945.
8618-48: COMPACT PROVINCIE ATLAS. GRONINGEN. - Compact Provincie Atlas. Groningen.
4419-22: ACADEMIEFEESTEN GRONINGEN. - Groninger Academie-Feesten 1850. Convoluut.
21917-37: GRÖNINGER, HERMANN. - Rütenbrock und die umliegenden Moorkolonien nebst Aufzeichnungen und Sagen über einen Teil des Kreises Meppen und des angrenzenden Hollands.
281217-05: GROOM, WINSTON. - Storm over Vlaanderen. Triomf en tragedie aan het westelijk front 1914-1918.
271017-48: GROOMS, JAMES A.O. - Suzuki 1500 Intruder/Boulevard C90 1998-2007. Service - Repair. maintenance.
151212-25: GROOT, GERTJAN, DE. - Fabricage van verschillen. Mannenwerk, vrouwenwerk in de Nederlandse indusrie (1850-1940).
4216-96: GROOT-V.D. MEULEN, C.A. DE. - Onder klokslag van Oetwier.
250909-2420: GROOT-VAN DER MEULEN, C.A. DE (EINDRED.). - Garsthuizen rond het Binhoes.
250909-895: GROOT, PIETER, DE E.A. - De Elfstedentocht 1909-1985. De complete Elfstedengeschiedenis!.
250909-4370: GROOT, ANNEMIEK, DE EN HOUTEN, BERT, VAN. - Tweestromenland. Elektriciteitsvoorziening in Groningen en Drenthe.
250909-1848: GROOT, L.W. DE. - Grunneger laand. 50 Grunneger stukjes.
5121-20: GROOT, ANNEKE. - Geschonden lijf.
18319-24: GROOT, BEREND, DE. - Retour Uithuizen.
290812-42: GROOT, B. DE. - De Anabaptisten. Nonconformisten in de zestiende eeuw.
21313-26: GROOT, PIETER, DE. - Ha, die Rients! Rients Gratama veertig jaar op de planken.
51020-42: GROOT-VAN DER MEULEN, CORRIE, DE. - De kom van Ommen 1938-1947. Jeugdherinneringen van Corrie de Groot-van der Meulen.
301018-12: GROOT, EDWARD P. DE. - Per mailboot naar Amerika. Vijftig Jaar Noordatlantische Passagiersvaart onder Nederlandse Vlag.
91113-63: GRONINGEN / GROOTEGAST. - Groningen / Stadskanaal. Stafkaart Grootegast.
6214-24: GROOTHEDDE ALEX EN HAVERMANS, JOS. - Samson. Het verhaal van de leeuw.
20419-37: GROSEAN, H.G. - Het nieuwe boek der uitvindingen.
61218-41: GROSFELD, FRANS EN MICHON, YOLANDA (EINDRED.). - Verhalen uit het Oosten. Een bonte verzameling over het lieve leven van Almelo tot Winterswijk.
3721-42: GROSSMAN, VASILI. - Een klein leven. Korte verhalen en essays.
050219-31: GROSSMANN, DAVID. - Jij bent mijn mes.
18219-14: GROTE, HERMAN. - Kleurrijke gasten in 1922. Een familie uit Uithuizen ontvangt bezoek van een Oostrijkse kunstschilder.
011110-42: GRUBER, ELMAR R. EN KERSTEN, HOLGER. - Het Kruis en de lijkwade. Machtsspel tussen Vaticaan, traditie en wetenschap.
20419-34: GRUN, ANSELM. - Het kleine boek van het goede leven.
27920-46: GRÜN, ANSELM. - Het kleine boek geluk.
15621-22: GRUN, ANSELM. - Als het leven een last is. Spirituele omgang met depressie.
21917-26: GRUNBERG, ARNON. - Huid en haar.
101210-46: GRUNBERG, ARNON. - Blauwe maandagen.
101210-32: GRUNBERG, ARNON. - Amuse - Gueule. Vroege verhalen.
101210-31: GRUNBERG, ARNON. - De Joodse messias.
250909-4294: GRUNBERG, ARNON. - Omdat ik u begeer. Brieven 2001 - 2007. Bezorgd door Mark Schaevers.
71213-08: GRUNBERG, ARNON. - Het aapje dat geluk pakt.
111116-31: GRUNBERG, ARNON. - Tirza.
10317-10: GRUNBERG, ARNON. - Figuranten.
51015-48: GRUNNEN, HENNY. - Stil schoeven loaten.
250909-1967: GRUNNEN, HENNY E.A. - Nog n stieg vertelsterkes.
18214-28: GRUNNEN, HENNY. - 't weer is bie reuten.
25616-32: GRUNSVELD, JAN ERIK. - Per ATO en spoor. 20 jaar omstreden autobushistorie.
4216-52: GRUPSTRA, MARTEN F. E.A. (RED.). - 7e Pervinzioale Grunneger Schriefwedstried.
130310-33: GRUYTER, JOS. DE. - De Haagse School. Deel I en II.
250909-4408: GUÉPIN, JAN PIETER. - Vermakelijkheden van liefde en dood. Zwanenzangen en heldinnenbrieven.
250909-1937: GUIKEMA-SMIT, FIEN. - Licht en donker.
8920-11: GUILLOT, DICK J.H. - Twee dichters op de uitkijk.
15617-29: GUILLOT, DICK J.H. - Oom Jacob of de brugwachter. Korte verhalen.
41220-23: GUILLOT, DICK J.H. - Ontmoeting.
170620-45: GUISE, E.J. - Kleine reparaties in de huishouding.
250909-5628: GUMA, ALEX LA. - Dwalen in het donker.
24521-07: GUMUS, DOGAN EN MARISKA VEGT(VERTALING). - Turkse kookkunst.
4321-02: GUNARATANA, BHANTE HENEPOLA. - Verdiep je mindfulness. Een stap verder op de weg van meditatie.
13918-14: GUNARATANA, HENEPOLA. - The Path of Serenity and Insight. An Explanation of the Buddhist Jhanas.
050113-12: GUNDY JONES, DOROTHEA, VAN. - Het sojabonenboek. Koken met soja. Meer dan 300 gezonde recepten met sojabonen of sojaprodukten.
250909-5738: GUNSTON, BILL. - ?s Werelds belangrijkste passagiers lijnvliegtuigen. Toestellen in dienst bij de burgerluchtvaart.
291111-18: GUSOV, SASHA. - Locusts. Images of a plague.
250909-36: GUSSOW, MEL. - Conversations with Stoppard.
9821-47: GUSTAFSSON, LARS. - De mooie blanke armen van mevrouw Sorgedahl.
250909-5881: HAAGSMA, JACOB EN SNIJDER, ROEL. - Oerol. Terschelling als podium.
240910-207: HAAIJEMA, ANDRIES, STULP, ERIKA E.A. - Groninger kopstukken door Groninger kunstenaars.
271218-50: HAAK, RUUD. - Kippen. Rassen - voeding - verzorging.
250909-4807: HAAK-TAGGENBROCK, H. TH. VAN E.A. (RED.). - Recht in het hart van Haarlem.
250909-3320: HAAK, JOOP VAN DEN. - Bak-ker-tje deeg en de draai-mo-len.
070120-27: HAAKMA TRESLING, T. - Memorie van regte, over de overzetting van eigendom bij beslag over een ondeelbaar vast goed, en wel bijzonder op eene beklemde plaats.
070120-28: HAAKMA TRESLING, T. - Verhandeling over het recht van beklemming in het Departement van Stad en Landen van Groningen.
070120-26: HAAKMA TRESLING, T. - Verhandeling over het regt van beklemming.
2719-06: HAAKSMA, HANS. - Van Riessen, filosoof van de techniek.
12316-98: HAAKSMAN, E. E.A. - A.P. Veenkamp.
25219-24: HAAN, K.B. DE. - Groepsfotoboek over de dorpen Westerlee / Heiligerlee.
250909-5728: HAAN, E. DE. - Beschouwingen over zeetaktiek.
250909-2425: HAAN, K.B. - Westerlee-Heiligerlee.
250909-2723: HAAN, TJ.W.R. DE (RED.). - K. ter Laan 8 juli 1961.
250909-809: HAAN, TJ. W.R. DE. - Rondom de kliffen. Volksfantazieën uit het gebied van het Vrouwtje van Staveren.
250909-5256: HAAN, TJAARD, DE. - Onze Volkskunst.
231109-39: HAAN, RON, DE. - Minder is Meer. Fred Delfgauw 25 jaar theatermaker.
9315-130: HAAN, K.B. - De klokkengieters Van Bergen. Van Midwolda naar Heiligerlee 1795 - 1980.
250909-16: HAAN,, TJ. W.R., DE. - Volk en dichterschap. Over de verhouding tussen volkscultuur en officiële literatuur.
4914-12: HAAN, ALBERTJE, DE E.A. - Van kracht tot kracht 1893-1993. Gedenkboek Gereformeerde Kerk Boornbergum / Kortehemmen en omstreken.
220310-116: HAAN, TJ.W.R. - Stem van het Noorden. Verzen en voordrachten.
220310-117: HAAN, TJAARD W.R. DE. - De vogel Gigengack. Gedichten in het Nederlands, Frysk en Grunnegers.
240112-06: HAAN, TJ. W.R. DE. - Groningen zingt. Beschouwingen over een provincialen liederenschat.
220310-67: HAAN, K.B. - 135 jaar lager onderwijs in Heiligerlee.
15518-50: HAAR, D. VAN DER. - Gaellemuun en 'et Gaellemunegers. Een studie over Genemuiden en het Genemuider dialect.
250909-4097: HAAR, JAN TER. - Burgwal 89.
7814-54: HAAR, G. VAN DER (SR, EN JR.). - Genealogie van het Veluws Geslacht Van de Haar Van Essen ca. 1700-1983.
1613-27: HAAS, T.K.E. DE GEB. OKKEN. - Op proatstoul.
18120-05: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Damster volksleven. Keur oet de mooiste schetsen en verhoalen.
250909-1998: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Hoppersvolk.
231011-80: HAAS-OKKEN, T.K.E. DE. - Spindroaden. Schetsen.
020320-28: HAAS-OKKEN, TITIA K.E. DE. - Uit het Groninger volksleven.
20420-13: HAASSE, HELLA S. - Een handvol achtergrond. Parang Sawat. Autobiografische schetsen.
91113-06: HAASSE, HELLA S. - Sleuteloog.
141117-51: HABERMEHL, NICO. - Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor satdhouder Willem V en Koning Willem I.
19615-195: HACHMER, H.A. - Zeemanssouvenirs rond Eems en Dollard.
3721-06: HACHMER, HENDRIK E.A. - Veenkoloniale Volksalmanak 27, 2015. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkolonien.
080310-18: HACHMER, HENDRIK E.A.. - Veenkoloniale Volksalmanak 17, 2005. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
5116-30: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 19, 2007. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
26718-20: HACHMER, HENDRIK E.A (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 20, 2008. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
141120-06: HACHMER, H.A. - Een zeereis naar Italië. Een landreis naar Hoogezand. Dagboek van Kornelis Pieter Boon.
290812-04: HACHMER, HENDRIK E.A. (RED.). - Veenkoloniale Volksalmanak 15, 2003. Jaarboek voor de geschiedenis van de Groninger Veenkoloniën.
16118-41: HACK, CHRISTINE. - Geloof jij het nog? het nieuwe denken in het oude licht.
250909-2718: HACQUEBORD, L. EN HEMPENIUS, A.L. - Groninger dijken op deltahoogte.
16321-45: HACQUEBORD, L.T. EN OVERBEEK, R.M.H. - Architectuur en stedebouw in de gemeente Groningen 1850-1940.
10718-01: HADDERINGH, JENT E.A. - 150 jaar Gasselternijveenschemond 1839-1989. Een terugblik.
250909-2530: HADDERS, G. - Leekster Schans, schakel in een keten. Tussen Wigbold en Willem Lodewijk, tussen toen en nu.
250909-4014: HADLEY, G. - Linear Algebra.
301011-25: HAERSMA BUMA, BERNARD, VAN. - Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden. Historie en architectuur van een kloosterkerk.
27920-29: HAERSMA BUMA, SYBRAND, VAN EN PASMA, FRANS. - 100 jaar nieuwbouw. Aegir's botenhuizen 1888-1988.
9315-48: HAERSMA BUMA, B. VAN. - Gotisch bouwen in Friesland. Sint Gertrudiskerk, Workum.
250909-1155: HAFFNER, SEBASTIAN. - Manfred Pawlak, Herssching, z.j.
051010-31: HAGE, R.C. EN DE VEY MESTDAGH, J.H. - De Joodse Gemeenschap van Veendam-Wildervank, Muntendam en Meeden.
031109-36: HAGEN, AERNOUT EN BERTHEUX, MAARTEN (TEKST). - Marie-Jose Robben. Schilderijen 1985-2002.
10520-11: HAGEN, HANS. - Verkocht.
22117-09: HAGOORT, W.J. - Plaatsnamen in Drenthe.
301011-31: HAHN-POOLEN, E.H. - Herinneringen aan mijn Jan?
71213-116: HAHN, A. E.A. - J.K. Smit & Zonen Amsterdam 1888-1938.
23320-19: HAIKENS, JAN. - 'n veurjoarsdag. Spul van licht en schare in drei bedrieven deur 5 heren en 3 doames.
231011-07: HAJEMA, LUUK. - De glazenwassers van het bestuur. Lokale overheid, massamedia, burgers en communicatie: Groningen in landelijk perspectief 1945-2001.
30315-21: HAJEMA, LUUK EN HOLLANDER, FRANK, DEN. - Bij Hoog & Bij Laag. Een postmoderne zedenschets.
090117-30: HAK, D.H. E.A. (RED.). - Sociologische verkenningen van het noorden. Verslag van het onderzoek onder lezers van het Nieuwsblad van het Noorden in 1988.
250909-4391: HAKHOLT, UBBO-DERK. - In grensgebieden. Gedichten.
20420-07: HAKS, FRANS. - Een calculerende terriër. Logboek van het Groninger Museum 16 januari 1986 / 31 december 1995.
4321-36: HAKVOORT, ALLART. - Loep en de Pyroman.
250909-4364: HALBERTSMA, H. - Terpen tussen Vlie en Eems. Een geografische-historische benadering. Deel I: atlas en II:tekst.
27920-12: HALBERTSMA, MARLITE EN ULZEN, PATRICIA, VAN. - Steden vroeger en nu. Een inleiding in de cultuurgeschiedenis van de Europese stad.
27218-44: HALL, M.C. VAN E.A. - Hospitaalkerkschip De Hoop 1898-1948.
311019-18: HALL, ALFRED, VAN. - Verloren man. Terugvechten door tranen heen.
250909-5897: HALLEMA, A. - Scheld- schimp- en spotnamen voorheen en thans.
250909-5206: HALLEN, ERNEST, VAN DER. - Op eigen grond.
250909-3756: HALLIWELL, LESLIE. - Double take and fade away. Halliwell on Comedians.
3417-24: HALMA, JAAP T. E.A. - Straatnamen, hoe verzin je ze. Straatnamen van Skarsterlân en hun betekenis.
151214-03: HALSBERGHE, G.H. EN HALSBERGHE, G. - XYZ van de Grieks-Romeinse oudheid.
180912-07: HALSEMA, G. VAN E.A. (RED.). - Geloven in Groningen. Capita Selecta uit de geloofsgeschiedenis van een stad.
250909-4398: HAM, ALBERT, VAN. - Spinsels.
250909-4685: HAM, WILLEM, VAN E.A. - Ter ere van De Maagd.
9315-131: HAM, J.C. VAN EN ROMMERS, G.M. - Niet zomaar een dak. H. Nicolaaskerk Haren 1959-2009.
27713-19: HAM, MARION, VAN E.A. - God tussen ons Amsterdammers. Een terugblik op de eerste Amsterdamse Sacramentsprocessie sinds 1578.
2919-24: HAM, WILLEM, VAN DER. - Verover mij dat land. Lely en de Zuiderzeewerken.
250909-4931: HAMBURGER, E. E.A. - De Dordtse H.B.S. 1865-1940.
21917-22: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Sporen van een Joods verleden in Noordwest Groningen.
201120-11: HAMBURGER, H. EN REGTIEN, J.C. - Een Joodse Erfenis in Winsum.
250909-5718: HAMEETEMAN, T.L. - De spoorwegen van Afrika.
250909-5751: HAMEETEMAN, C. - Van Schaar tot Doggerbank. De Nederlandse vloot in beeld.
301011-78: HAMELINK, M.L. EN SCHROOR, M. - De IJssel en haar bruggen. Een geschiedenis van een halve eeuw overspannen.
13318-08: HAMILTON, MARK. - Neothink. Superpuzzle.
080310-40: HAMILTON, HUGO. - De verdwijntruc.
13318-07: HAMILTON, MARK. - Neothink. Inner-Circle Secrets.
2315-48: HAMMACHER, A.M. - Phantoms of the imagination. Fantasy in art and literature from Blake to Dali.
051010-40: HAMMANN, PETER. - Een brede, machtige stroom… 125 jaar Nelissen / Van Egteren / Wilma Nelissen Van Egteren.
3915-27: HAMMER, PATRICIA RILEY. - Vormsnoei. Topiary: vormbomen, plantsierkunst.
25118-39: HAMMERSFAHR, PETRA. - De zondares.
3218-28: HAMMERSFAHR, PETRA. - De bazin.
26316-18: HAMMILTON-WILLIAMS, DAVID. - Waterloo new perspectives. The Great Battle Reappraised.
250909-2326: HAMMING, I. - De kerk te stad en lande. (onderstrepingen)
18319-20: HAMSTRA-VOS, G. - Op aigenaarfde grond. Toneelspul in 4 bedrieven.
23320-20: HAMSTRA-VOS, G. - Zowoar as ik Jan Diekstroa hait! Bliedspul in 3 bedrieven.
250909-3452: HANA, W.F.J. - Klokken.
151212-21: HANDY, CHARLES. - The Elephant and the Flea. Looking backwards to the future.
20919-02: HANEVELD, G.T. E.A. (SAMENSTELLERS). - Hoog-Hullen werkt... al 100 jaar. 1891-1991 Nieuw Hoog-Hullen 100 jaar verslavingszorg.
151212-04: HANNAH, KRISTIN. - Het meer van herinnering.
250909-3631: HANNEMA, FR. - Gerard Terborch.
180113-24: HANSEN, W. EN STEENHUIS, PAUL. - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwarte schaap
250909-5697: HANSEN, HANS JÜRGEN EN WUNDSHAMMER, BENNO. - Onder volle tuigage. Windjammerparade.
3721-04: HANSMA, WILLEM. - De Laurentiuskerk van Raerd.
21120-01: HANSON, BEREN. - De mystiek van Direct Healing. Beleef je bestaan als eenheid. Deel I: Realiseer je liefde in jezelf.
9821-10: HANSWIJCK DE JONGE, H.A.G.J.P., VAN. - Interessante reis met 1800 militairen naar Indie. Bezoeken aan onze Groningse oorlogsvrijwilligers in de rimboe van Oost-Java.
250909-2: HÄNTZSCHEL, HILTRUD. - Brechts Frauen.
250909-3863: HANZAK, JAN EN FORMANEK, JIRI. - The illustrated encyclopedia of birds.
9517-21: HARDEMAN, HENK. - Tulekantpatronen. 50 kanten met uitneembare patronen.
290812-37: HARDER, HERMAN E.A. (RED.). - Kamper Almanak 2008. Cultuur Historisch Jaarboek.
250909-677: HARDING, NICK. - Secret societies.
250909-4432: HAREN, ELMA VAN. - De wiedeweerga.
20919-36: HARENBERG, JAN. - Kastelen in Oost-Gelderland.
25618-45: HARINCK, GEORGE (HOOFDRED.). - Christelijke Encyclopedie deel I, II en III.
14415-03: HARING, BAS. - Voor een echt succesvol leven.
51020-05: HARING, BAS. - De ijzeren wil. Over bewustzijn, het brein en denkende machines.
23814-23: HARING, BAS. - Kaas en de evolutietheorie.
27218-50: HARLAAR, MARTIN. - Terschelling kijkt naar u uit. Dertig jaar eilandgeschiedenis fotografisch vastgelegd door Cos Swart, 1930-1960.
27218-51: HARLAAR, MARTIN. - Terschelling Vooruit. De overgang naar de moderne tijd fotografisch vastgelegd door Hendrik en Jan Duijf, 1900-1940.
250909-392: HARMS, N. E.A. (RED.). - Jubileumuitgave Kontakt. Dorpsgenoten vertellen.
11721-01: HARMS, NICO E.A. - 100 jaar Ons Dorpshuis 1915-2015. Nederlands oudste dorpshuis. [Eelde].
250909-2827: HARMSEN, GER, KARSTEN, LUCHIEN EN SCHOLTEN, CECIL. - 100 Jaar Meiviering in Groningen.
11220-20: HARMSEN, D.G. - Vriezenveners in Rusland.
250909-1177: HARRIS, HELEN. - Industrial Archaeology of Dartmoor.
25118-16: HARRISON, HAZEL. - Aquareltechnieken. Een overzicht van technieken voor aquarel, gouache en acryl.
3721-38: HART, MAARTEN, 'T. - De steile helling.
3721-40: HART, MAARTEN, 'T. - Het psalmenoproer.
281219-07: HART, MAARTEN, 'T. - Het dovemansorendieet. Over zin en onzin van gewichtsverlies.
181119-42: HART, MAARTEN, 'T E.A. - Pictura Nova.
250909-4573: HARTEN, H. VAN E.A (RED.). - Vier glazen. Gedenkboek Societas Studiosorum Reformatorum 1886-1961.
141120-18: HARTEN-BROERS, HENNY, VAN EN WOLDRING, JAN. - Dat klinkt als een klok. Klokken uit de Noordelijke Nederlanden uit de collectie Woldring.
25710-15: HARTGERINK-KOOMANS, M. - Het geslacht Ewsum. Geschiedenis van een jonkerfamilie uit de Ommelanden in de 15e en 16e eeuw.
250909-2753: HARTHOLT, GOSSE E.A. (RED.). - 50 jaar DSW stad Groningen 1954-2004.
220512-53: HARTKAMP, A. EN POORTERMAN, H.W. - Anderhalve eeuw Nijverdal. De jaren 1836-1986 in woord en beeld.
250909-5213: HARTLEY, ELIZABETH. - A handbook for commissioners.
22217-08: HARTMANN, HANS. - Der Totenkult in Irland. Ein Beitrag zur Religion der Indogermanen.
250909-4840: HARTOG, L., DEN E.A. - Mifano 50.
21018-36: HARTOGH, J.M. (ED.). - L. Smit & Co's. Internationale sleepdienst (International tug and salvage servide).
4216-54: HARTSEMA, DAVID. - Tussen waal en schip. Gedichten.
311019-08: HARTSEMA, DAVID. - Het schip van Ternuten. Verskes veur lutje kiener en groten.
9517-14: HARTSEMA, DAVID. - Van vroeger en later.
250909-1861: HARTSEMA, DAVID. - Grunneger Pertretten. Verhoalen.
25613-19: HARTSEMA, DAVID EN MOLLEMA, WIM. - Met de boderijders naar Groningen. De geschiedenis van de Bodediensten.
231011-83: HARTSEMA, DAVID. - Boetendieks en binnendieks.
12316-149: HARTSEMA, DAVID. - De Marne.
15815-27: HARTWIG, EDWARD. - Photo-Graphics.
121120-05: HASSELT, RON, VAN. - Afscheid in Malchow en andere bijna vergeten verhalen.
22117-63: HASSELT, S. VAN. - Dou de wereld nog mooi was. Noageloaten gedichtjes van Simon van Hasselt.
12719-53: HATCHER, CHRIS EN HIMELSTEIN, PHILIP. - Handboek Gestalttherapie.
120511-69: HATJE, URSULA (RED.). - Gaade?s stijlenboek. Van de Antieken tot heden.
300311-12: HAUER, JOOST E.A. - Steden en streken. Geografische opstellen voor Gerard Hoekveld.
250909-3639: HAVEMAN, MARIETTE E.A. - Ontrouw aan Rembrandt en andere verhalen. Een bloemlezing uit Kunstschrift met artikelen over de 17de-eeuwse Nederlandse kunst.
191113-44: HAVER, JOZEF, VAN. - Voor u, beminde gelovigen. Het Rijkse Roomse Leven in Vlaanderen 1920-1950.
19913-123: HAVERKAMP, OKKE. - Gaasterland. Het schone Zuid-West Friesland bezien met `Hollandse ` ogen.
250909-121: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
12316-27: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Derde deeltje. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Friesland.
101017-07: HAVERKAMP, OKKE. - En Nederland lacht. Drente. Folkloristische vreugden en vreugdevolle folklore uit de provincie Drente.
281119-03: HAVINGA, J.L. - Hoogeveen toen en nu. De ontwikkeling van veendorp naar provinciestad.
19913-163: HAVINGA, JAN L. - Hoogeveen en de PTT.
5520-22: HAWINKELS, PÉ. - Autobiografische flitsen en fratsen.
130420-31: HAYES, TERRY. - Ik ben Pelgrim.
18619-54: HAYES, DAVID. - Het verdwenen squadron. Op het spoor van twee bommenwerpers en zes gevechtsvliegtuigen, ingekapseld in het ijs van onherbergzaam Groenland gedurende meer dan vijftig jaar.
250909-3850: HAYMAN, PIERS E.A. - Ooievaars in Nederland. Nieuwe toekomst voor een bijzondere vogel.
141210-52: HAZELZET, K. - Toen schilderen nog een ambacht was.
250909-752: HAZENBERG-SMILDE, M. CH. A. - Talma Rustoorden 1928-1988. De geschiedenis van 60 jaar bejaardenzorg in de geest van de naamgever.
250909-3529: HEAL, AMBROSE. - London furniture makers from the restoration to the victorian era 1660-1840.
250909-3909: HEATH, SARAH. - Wat bezielt mijn kat.
230612-40: HEEL, DALMATIUS, VAN. - De Minderbroeders te Gouda. Deel I 1418-1572.
250909-3193: HEERENVEEN. - Kaartje Bernh. Berhns van het Arrondissement Heerenveen.
51020-06: WERKGROEP OUD-HEERENVEEN. - Oud Heerenveen vanuit de lucht.
4216-155: HEERES, J.E. - De wijzigingen in den regeeringsvorm van Stad en Lande in de jaren 1748 en 1749. Eene bijdrage tot de geschiedenis de provincie Groningen.
27920-30: HEERING, AART. - Van schoorsteenvegers en pizzabakkers. Vier eeuwen Italianen in Groningen.
250909-950: HEEROMA, K. EN MIEDEMA, H.T.J. - Perspectief der doopboeken. Proeve van een historische voornamengeografie van Groningen en aangrenzende gebieden.
14520-27: HEEROMA, K. (RED.). - Westerwolds, een verkenning.
28514-193: HEEROMA, K. EN NAARDING, J. - Oostnederlands. Bijdragen tot de geschiedenis en streektaalkunde van Oost-Nederland.
15617-41: HEESEWIJK, RIEN, VAN. - Bloedprocessies in Brabant.
10813-19: HEFFELS, ANNETTE. - Praten met je partner. Voor liefde kun je kiezen.
250909-3327: HEFTING, PAUL EN WINKEL, CAMIEL, VAN. - Stadsmarkering.
190210-6: HEGERNER, MICHEL. - Guerrilla in mori. Het verzet tegen de Japanners op Midden-Celebes in de tweede wereldoorlog.
6218-08: HEGGE, R.H. - Bij het honderdjarig bestaan van de parochie Kloosterburen. Geschiedkundige aantekeningen betreffende het katholiek leven te Kloosterburen in de loop der eeuwen.
241014-07: HEIDE, DIRK, VAN DER. - Groot schimpnamenboek van Nederland.
250909-681: HEIDE, JAN C. VAN DER. - Gewoon een paragnost. Een (para)normaal leven.
250909-323: HEIDE, ROELOF, TER. - Breken en bouwen in Meppel 1945-1990. Sanering en vernieuwing binnenstad.
250909-2254: HEIDE, DIRK, VAN DER EN SCHREIBER, FRÉ. - Schelden, schelden dut nait zeer.
15617-48: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude veehouderij.
150610-47: HEIDE, DIRK, VAN DER EN WOLDRING, JAN. - Groninger schimpnamen. Dreum van n Hogelandster brijhapper.
15617-49: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude ambachten.
8616-47: HEIDE, DIRK, VAN DER. - De taal van de oude akkerbouw.
25618-10: HEIDEMA, K. - In Slogter staet 'n Huys. De geschiedenis van de Fraeylemaborg te Slochteren.
250909-4629: HEIJBROEK, J.F. EN MÖNNICH, C.R. - De Leidse wagenmaker. Een bedrijf in beeld.
5118-41: HEIJBROEK, J.F. E.A. - Voor Nederland bewaard. De verzamelingen van het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap in het Rijksmuseum.
250909-4146: HEIJDE, HANS VAN DER. - Horizontale reisen. Verhalen.
21317-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Onder het plaveisel het moeras. De tandeloze tijd 3, tweede boek.
26315-04: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - De Movo Tapes.
250909-4290: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Het hof van barmhartigheid. De tandeloze tijd 3 eerste boek.
12318-14: HEIJDEN, A.E.TH. VAN DER. - Tomio.
4920-13: HEIJDEN, CHRIS, VAN DER. - Grijs verleden. Nederland en de Tweede Wereldoorlog.
151211-05: HEIJDEN, A.F.TH. VAN DER. - Gevouwen woorden. Brieven over de grillen van het vak.
131211-24: HEIJDEN, L.J. VAN DER. - Geschiedenis van Katholiek Groningen. Bij het honderdjarig bestaan der parochie van den H. Martinus te Groningen 1836 - 1936.
61115-56: HEIJDEN, A.F.TH. - Het schervengericht.
8618-45: HEIJDEN-BIEMANS, G. V.D. E.A. - Tien jaar vriendschap in kant. Kantpatronen uit vele landen.
1216-42: HEIJER, WILLEM MENT, DEN. - Ou je roer recht. De kottervisserij vanaf 1960.
260211-12: HEIJERMAN, HANS EN HUIZING, DOUWE. - De kunst van het verteren. Het ambivalente leven van Mr. Ekke Fransema (1864 - 1928), rentenier en collectioneur te Godlinze.
31017-07: HEIJKOOP, JUSTIA. - Werelds Speksteen.
301018-72: HEIJKOOP, COOUWEHAND, NICO J.R. - D'n Wasschappelsen Engel. Twee eeuwen scheepsstrandingen om en nabij Westkapelle.
250909-1516: HEIJNINGEN, L. VAN. - De Nederlanden in het jaar 1572. Het schrik’lijk pleit.
16813-35: HEIJNINGEN, LEO A. VAN E.A. - Honderd jaar Haags bouwen. Over eigenzinnige architecten, een niet -begrijpend publiek en wispelturige kranten.
281119-04: HEIJS, S.L. E.A. - 40 Jaar Gereformeerd Onderwijs Assen 1951-1991.
18219-29: HEIJSTEK, P. EN VELDHOVEN, G.R. VAN . - In het zicht van de haven. Scheepsstrandingen bij Hoek van Holland 1875-1940.
161110-40: HEIKENS, MEINART E.A. - 100 jaar Harddraverij- en renvereniging Groningen.
22115-02: HEILMANN, KARL EUGEN. - Kräuterbücher in Bild und Geschichte.
15617-18: HEIM, MICHAEL EN NOSKO, WERNER. - De Otztal vervalsing. Analyse van een archeologische schijnvertoning.
250909-5272: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIII. De Maas in Limburg.
250909-5273: HEIMANS, E. EN SCHUILING, R. - Nederlandsche landschappen. Handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Nederland. XIX en XX. Gezicht op den Rijn bij Wageningen en kersenboomgaard in de Betuwe.
180912-22: BEKENKAMP. HEIN. - Haren. ?Waarom zoudt gij wachten met buiten wonen tot gij binnen zijt?
040910-36: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het Wad.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in het noorden van Friesland.
040910-35: HEINS, G.H. E.A. - Volkshuisvesting aan het IJsselmeer.Een onderzoek naar de volkshuisvestingssituatie in Zuid-West Friesland.
10215-37: HEINZEL, HERMANN E.A. - The Birds of Britain and Europe with North Africa and the Middle East.
250909-4916: HEISER, P.C. (RED.). - Propaganda-uitgave voor de provincie Gelderland.
250909-1193: HEISSIG, W. - Een volk zoekt zijn geschiedenis. De Mongolen en de verloren documenten uit hun gouden tijd.
250909-4255: HEK, YOUP VAN 'T. - Komen & gaan. Een week scharrelen op Gare du Nord.
30614-46: HEK, HUUB, VAN 'T EN GEEST, JOHANN VAN DER (CONCEPT). - Letsch.
250909-3071: HEKKEMA, HERMA EN ROOY, MAX, VAN. - Gebouwd in verbeelding. Het Nederlands Stripmuseum.
270909-4: HEKKEMA, HERMA. - De entree van de stad-Groningen.
25520-02: HEKKEMA, HERMA. - De Kazerne. Een nieuwe woonwijk in Zuidlaren.
27117-06: HEKKEMA, HERMA (RED.). - Lost Space
250909-2996: HEKKEMA, HERMA. - Een Huis voor de Architectuur. Academie van Bouwkunst Noord Nederland.
241010-20: HEKKEMA, HERMA . - Gerriet Postma. Tot de kleurrijke grens.
17918-24: HEKKEMA, HERMA EN OVERBEEK, RITA. - Art Nouveau-Architectuur in Groningen.
25520-42: HEKKER, R.C. - De Noord-Hollandse Stolphoeve.
5116-18: HEKKET, B.J. - Oost Nederlandse familienamen (hun ontstaan en betekenis). Vervolg.
9315-132: HELDER, BINDERT E.A. - Gemeente Grijpskerk.
19913-56: HELDER, BINDERT. - Grijpskerk in oude ansichten. Waarin afbeeldingen van Gaarkeuken, Grijpskerk, Kommerzijl, Niezijl, Pieterzijl en Visvliet.
10919-51: HELFFERCICH, WILLEM. - Squadrons van de Koninklijke Luchtmacht.
250909-2995: HELFRICH, K. E.A. (RED.). - Handzaam hout uit Groninger grond. Houtgebruik in de historische stad.
5118-26: HELIAS, PIERRE-JAKEZ. - Coiffes et Costumes de Bretagne.
101017-08: HELING, ROELOF. - Pioniers in het landschap. Vrijwilligers in het natuurgebied Zeijerwiek.
250909-443: HELLER, ZOË. - Notes on a scandal.
250909-4048: HELMAN, ALBERT. - Het vergeten gezicht.
9517-05: ULSHÖFER. HELMUT. - Brieven aan Hitler.
250909-1420: HEMELS, JOAN. - De krant in bedrijf. 75 Jaar samenwerking en samenleving.
19118-26: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De tuin der onschuldigen.
090910-14: HEMMERECHTS, KRISTIEN. - De laatste keer.
250909-2131: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. EN HOFSTEE, K.F. (INLEIDING). - 225 jaren Pro Excolendo Iure Patrio. Vertogen en verhandelingen.
22117-160: HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - De Weeskamer van de stad Groningen 1613 - 1811.
250909-3070: HEMPENIUS, A.L. EN HEMPENIUS-VAN DIJK, B.S. - Niet louter Caruso's. Liedertafel Gruno / Koninklijk Mannenkoor Gruno Groningen: 150 jaar mannenzang in Groningen.
311019-10: HEMPENIUS, A.L. - Onderdendam. Middelpunt van Hunsingo.
3417-41: HENCKEL, JOHAN J. - Nakomelingen van Claes Claessen van Heukelem en Fenje Wolters van 1733-1994.
250909-568: HENDRICKS, VICKY. - Voluntary Madness.
250909-1307: HENDRIKS, I.H.M. - De interpolitieke en internationale betrekkingen van Argos in vijfde eeuw v. Chr., gezien tegen de achtergrond van de intra-politieke ontwikkelingen.
250909-2098: HENDRIKS, I.T. E.A. - 150 jaar Christelijk Onderwijs in Bedum. School met de Bijbel / De Regenboog.
71220-16: HENDRIKS, CHRIS E.A. - Het Wrakjesproject.
101114-12: HENDRIKS, J. (VERTALING). - 2000 onmisbare keukentips.
250909-3628: HENDRIKSE, KEES E.A. - Armando.
250909-4563: HENDRIKSEN, TH. G. A., MGR. - Aan de vergetelheid ontrukt. Leuke belevenissen in lief en leed langs Rijn en Lek.
4920-46: HENGEL, MIRJAM, VAN. - Hoe mooi alles. Leo en Tineke Vroman, een liefde in oorlogstijd.
51119-43: HENKELS, F.R.A. (TEKST). - Chassidische legenden. Verbeeld door H.N. Werkman.
3915-23: HENKELS, HERBER (SAMENSTELLING). - Michel Seuphor. Het overzicht. Collection complète 1921-1925.
250909-3196: HENNAARDERADEEL. - Gemeentekaartje Bernh. Berhns van de gemeente Hennaarderadeel.
15914-68: HENNUS, H.G. E.A. - Ab Origine Flexibilis. 50 jaar niveau-opleidingen bij de Koninklijke Luchtmacht: een gouden jubileum. Van Luchtmacht Stafschool tot Opleidingen KLu/IDL.
31017-25: HENRICHS, HENDRIK. - De synagoge van Naarden 1730-1935.
121009-39: HENSSEN, E.W.A. - Rijksuniversiteit Groningen 1964-1989.
240910-235: HENSSEN, E.W.A. - Langs zelf gekozen paden. Het leven van H.J. Scheltema, N.E.M. Pareau & Mr. J. Jer. van Nes.
250909-1534: HENSTRA, DIRK JAN. - The evolution of the money standard in medieval Frisia. A treatise on the history of the systems of money of account in the former Frisia (c.600 - c.1500).
51015-101: HENSTRA, D.J. EN SAGEL, J. (SAMENSTELLERS). - De carton- en papierfabriek voorheen W.A. Scholten N.V. en de Nederlandse strocartonindustrie.
11121-03: HEPKEMA, JACOB. - Wieuwerd en zijn historie. Demerkwaardige grafkelder, de geschiedenis der Labadisten, en het leven van Anna Maria van Schuurman.
250909-1424: HEPP, V. - Dr . Herman Bavinck.
250909-1415: HERENIUS-KAMSTRA, ANS. - Willem van Oranje 1533 - 1584. De prins, de mens, de staatsman.
08012013-12: HERFKENS, GEORGE (EINDRED.). - Dooyewaard Stichting & Academie Minerva 1997-2007.
250909-117: HERINGA, J. - Stadhouders, drosten en facties 1672-1676.
250909-348: HERINGA, J. E.A. - Drentse Rechtsbronnen. Willekeuren / Goorspraken / Indices. Supplement op de ordelen van de etstoel.
20419-02: HERKSEN, B.H. VAN E.A. - Hoogeveen in oude ansichten. Waarin ook afbeeldingen van Noodsche Schut, Hollandsche Veld en Elim.
16720-07: HERMANS, JOS M.M. - Het Gronings Zuphense Maerlant handschrift.
281219-51: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Herinneringen van een engelbewaarder.
18219-04: HERMANS, JOS M.M. (RED.). - Middeleeuwse handschriftenkunde in de Nederlanden 1988. Verslag van de Groningse Codicologendagen 28-29 april 1988.
220512-52: HERMANS, E.W. EN ROO, G. DE. - Lila en de planalogie van de contramal. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Noord-Nederland krijgt een kleur.
20420-15: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Ruisend gruis.
10520-47: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Een heilige van de horlogerie.
18818-31: HERMSE, MICHAEL (SAMENSTELLING). - Stadjers. Jaren
271118-16: HERMSEN, JOKE J. - De liefde dus.
17418-26: HERMUS, J. - Het Stadhuis. Centrum op de Grote Markt.
250909-3060: HERMUS, JACQUES EN MIK, WILMA. - De Rijkshogeschool Groningen, een geschiedenis met toekomst.
250909-2901: HERMUS, J. - Het Provinciehuis, van Latijnse school tot bestuurscenrum.
250909-2906: HERMUS, J. - De Prefectenhof. Ontmoetingsplaats van heren en burgers.
31320-22: HERMUS, J. - Het Provinciehuis. Van Latijnse school tot bestuurscentrum.
250909-2952: HERMUS, JACQUES. - Van cliches tot blauwdruk voor de toekomst. De Poel PrePress, vijftig jaar reprografische vernieuwing.
8618-41: HERMUS, J. EN VOORHOEVE, M. - Het Academiegebouw, hart van de Universiteit.
17313-31: HERNAMT, F.H. - Een Eeuw School met den Bijbel te Stadskanaal.
250909-5078: HERPEL, J.C. - Het oude Raadhuis van ?s-Gravenhage deel II.
311016-36: HERRERA, HAYDEN. - Mary Frank.
250909-5818: HERRING, PETER. - Ultimate train.
17218-18: HERTEL, ANITA, VON. - GRRR! Hoe je van conflicten kunt profiteren.
6519-28: HERTSENBERG-PIEPER, MARIETJE. - Van klompjes tot hoge hakken. De verzamelde verhalen van Marietje Hertsenberg-Pieper.
2822010-42: HERTZER, KARIN EN WOLFRUM, CHRISTINE. - Lexicon van misverstanden over mannen en vrouwen. Vooroordelen en misverstanden van Autorijden tot het Zwakke geslacht.
23320-41: HERWERDEN, P.J. VAN. - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Groningen.
10119-11: HERWIG, MALTE. - Die Flakhelfer. Wie aus Hitlers jungsten Parteimitgleidern Deutschlands fuhrende Demokraten wurden.
101017-23: HERWIG, R.H. - De landbouw in de Groninger Veenkoloniën.
141210-67: HERZOG, F.R. - NSU 1873-1923. Zum 50-jarigen Bestehen der Neckarsulmer Fahrzeugwerke Aktiengesellschaft Neckarsulm 1873-1923.
17918-19: HES, HENRY. - De boer van t Zuderdaip.
22117-64: HES, HENRY, HOEF, KEES, VAN DER, PIJPER, JAAP, SCHYWEK, FRED EN YUR. - De overtocht. Gedichten in het Nederlands, Gronings, Duits en Oost-Fries.
051010-52: HESKETT, JOHN. - Philips. A study of the corporate management of design.
010213-11: HESKETT, JOHN. - German Design 1870-1918.
27218-52: HESLINGA, INGE EN KAMPEN, HENDRIK, VAN. - 259x Drenthe. Van Aalden tot Zwinderen.
250909-4809: HESSELINK, G.J. - Tweestromenland.
281117-32: HESSELINK, H.G. - Spoorwegen in Nederland in oude ansichten deel 1.
29118-23: HEUFF, JAN. - Jhr. J.W.H. Rutgers van Rozenburg 1907. De bewogen geschiedenis van de Terschellinger museumreddingboot.
25118-50: HEUL, FRANK, VAN DER. - Aan boord. Met het vrachtschip Gabonkust zwervend langs de havens aan de westkust van Afrika.
281217-31: HEUSDEN, ELSA, VAN. - Bonte kleren en blanke kappen.
250909-5168: HEUSDEN, GUS H. VAN. - Den Helder? ze noemden je vroeger Nieuwediep?
140910-34: HEUSDEN, LEENDERT, VAN. - Handleiding tot de burgerlijke bouwkunde.
20117-50: HEUSDEN, ELSA, VAN. - Walcheren zoals het was en weer worden zal.
61218-10: HEUVEL, H.W. - Nagelaten werk.
5116-41: HEUVEL, RUUD, VAN DEN E.A. (RED.). - Honderd uur Veendam.
2719-26: HEUVEL, RIEN, VAN DEN. - De ernst van het spel. Een relaas over het 165 jaar oude studentencorps Vindicat atque Polit.
24114-17: HEUVEL, DICK VAN DEN. - Tasten in het duister.
7314-49: HEUVELMAN, JAN. - Wat ook het leven brengt. Een Drèentse streekroman.
29118-25: HEUVELMAN, D.J.C. EN NOOT, L.A.P. (RED.). - Op eigen kiel. 100 jaar VWDTP. Jubileum Boek ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereniging Watersport de Twee Provincien.
101213-13: HEWINS, RALPH. - Quisling. Prophet without Honour.
19615-169: HEYDEN, L.J. V.D. - St. Clemensparochie op Ameland.
25520-37: HEYDEN, RIEK, VAN DER. - Kunsthandweven volgens de Rozengang-techniek. Met 66 oorspronkelijke ontwerpen.
15621-25: HEYLBROECK, JEAN. - Terra incognita.
250909-4422: HEYMANS, J. - Vlagvertoon.
090117-01: HEYMANS, J.G. - Van den derden Eduwaert. Coninc van ingelant hoe hij van over die zee is comen in meyningen vrancrijc te winnen ende hoe hij doernic belach.
250909-3048: HEYNING, H. CH. M. EN TICHELAAR, S.H. (SCHRIJVERS VOORWOORD). - Architectuur in bedrijf. Over de kwaliteit van utilitaire bouwprojecten in Groningen 1985-1990.
25618-41: HEYTING, LIEN (INLEIDING). - In geuren en kleuren. Schrijvers over bloemen.
27920-03: HEYTING, HANS E.A. - Marcus, een Drentse vertoaling.
120712-25: HIBBELN, J.G. - Wilhelm Hibbeln. De Glasmof. Hoe een Duitse emigrant in de vorige eeuw vanuit Amsterdam-Oost een zakenimperium stichtte.
14820-21: HIBMA, AMARENS E.A. - We hadden geen keus. Interviews met landarbeidsters uit het Oldambt 1920-1940.
20919-09: HIDDING, JOH. - Heuvings haardstee. Roman uit het oude Drente.
250909-269: HIDDING, JO, THALEN, J.L. EN BOS, H. - Bekroonde inzendingen tweede Drentsche literatuur-prijsvraag. Het Nieuwe Vuur / ‘n Strik stund in ‘n Wag’nspeur / Vergadering van ‘t Waterschap ‘De Oosterstroom’.
181218-28: HIELKEMA, HENK. - GRC 1902-2002. Het 100-jarig bestaan van de voetbalvereniging G.V.V.-Royal-Combinatie Groningen.
231011-136: HIEMINK, MARTIN EN OTTER, BERND. - Assen verandert. Oude en nieuwe stadsgezichten.
25219-22: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Votspoelde sluzen. Gedichten.
250909-1900: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Lichtsteert.
28514-65: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - As. Gedichten.
070412-10: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Spreek.
170112-35: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - n Geluud van stilte.
181218-20: HIEMSTRA, REINDER WILLEM. - Keel me dan.
250909-1884: HIJLKEMA, MELLE. - Vogeldood.
11019-02: HIJSZELER, C.C.W.J. - Boerenvoortvaring in het oude landschap. Termen en gebruiken van het boerenbedrijf in Drenthe. I. tekst en II. platen.
19913-165: HILBRANDIE-MEIJER, M.R. - Kerken in Drenthe. Beschrijving van 50 kerken en hun cultuurbezit.
18619-43: HILBRINK, COEN E.A. - De pruus komt! Overijssel in de Tweede Wereldoorlog.
300113-06: HILL, TOBIAS. - Ondergronds.
250909-516: HILL, TOBIAS. - The Cryptographer.
22117-65: HILLEMANS, CHRISTINE (VOORZITTER EN VOORWOORD. - Meertmoand dialectmoand. Grunneger schriefwedstried 1999 in gemainten Slochter en Hoogezaand-Sapmeer. Dij schrift, dij blift.
9517-15: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Boerderijenboek Oude Groningse Veenkolonien. Kleinemeer Kalkwijk Borgercompagnie Tripscompagnie.
250909-2213: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2004.
250909-2214: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2006.
250909-2226: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2001.
250909-2227: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2002.
250909-2228: HILLENGA, M. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2003.
19615-60: HILLENGA, MARTIN. - Naar één school. Zeven scholen onderweg naar het Hogeland College.
7314-42: HILLENGA, M. (EINDRED.). - Historisch jaarboek Groningen 2005.
230812-03: HILLENGA, MARTIN. (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2007
250909-4793: HILLENIUS, D. - De bewoners van de Alexanderhof.
250909-4951: MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE HILVERSUM. - Monumenten in Hilversum. Deelgebieden 00 t/m 04 centrum.
250909-5014: MONUMENTENCOMMISSIE GEMEENTE HILVERSUM. - Monumenten in Hilversum. Deelgebied 13 Nimrodpark 1899-1902 Kannesheuvelpark 1902-1903 Diergaardepark 1904-1907.
250909-4620: HINSSEN, J.P.P. EN HAAG, J. (RED.). - Het Rooms kerkhuys te Diemen.
6519-35: HINTERMEYER, HELLMUT. - Spektakulare Rettung aus Seenot.
250909-5092: HINTZEN, PETER. - Rotterdam en de eeuw van het goede geweten.
18818-12: HINTZEN, PETER. - Duitsland - bewogen hart van Europa. Een beknopte geschiedenis.
141210-33: HISCHE, BÄRBEL. - Ambivalenzen. Malerei. Objekt. Installation.
250909-4443: HITE, SHERE. - Het Hite rapport over het gezin. Ouders Kinderen Liefde Haat Seksualiteit
160312-27: HOEBEN, JAN. - Zeven eeuwen Haarlem. I. Op en om 't Sant. Op en om Bakenes. + Deel II. Westelijk deel van de oude stad. + Deel III. Het zuidoosten van de oude stad. Het noorden van de oude stad.
4216-169: HOEF, KEES, VAN DER EN TEELKEN, ALBERT. - Het Academisch Ziekenhuis Groningen, 1903-1999.
23717-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het - deel 1.
51119-35: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op Oud Groningen. Binnenstad oost.
25219-29: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in grootmoeders tijd.
250909-2780: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen, zo was het.
250909-2859: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen 40 jaar bevrijd. Een verslag van de bevrijding van de stad Groningen.
250909-2913: HOEF, KEES, VAN DER. - En van je hela hola...
131211-25: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen in verleden en heden.
8920-27: HOEF, KEES, VAN DER. - De Grote Markt door de eeuwen heen.
22117-161: HOEF, K. VAN DER. - Verdwenen plekjes. Kijk op Oud Groningen.
25618-28: HOEF, KEES, VAN DER EN BOUWMAN, JAAP. - Groningen zo was het deel 2.
51015-152: HOEF, KEES, VAN DER. - Groningen vaar-wel.
3417-133: HOEF, KEES, VAN DER. - Kijk op oud - Groningen. De stad en haar buurten in het verleden.
021217-02: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Tweelingdorp aan de Vaart. 125 Jaar Nieuw-Amsterdam / Veenoord.
221119-04: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Mijn Groningen.
250909-4612: HOEK, JAAP E.A. (RED.). - Vijftig jaar W.S.V. in woord en beeld.
250909-2399: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Polderliefde. Een kleine historie van het land en de mensen in het Grootegaster Westerkwartier.
8920-44: HOEK, COOS, VAN DEN. - WijktoenWijknu. Wandelingen door de tijd. Beelden uit Cothe, Langbroek en Wijk bij Duurstede.
51015-104: HOEK-LINSTRA, ANJE, VAN DER E.A. - Van Ganzeveer tot toetsenbord. 200 jaar Openbaar Onderwijs in Kantens 1801-2001.
250909-3683: HOEK OSTENDE, J.H. VAN DEN E.A. (RED.). - Molenstudies. Bijdragen tot de kennis van de nederlandse molens.
19913-236: HOEK, SIETSE, VAN DER. - Moest lezen. t Westerketier verbeeld.
231020-27: HOEK, EMMA, VAN DER E.A. - Een koffer vol herinneringen. Op reis door 40 jaar Solwerd.
231011-137: HOEK-BEUGELING, SIS. - Emmen, het groote vreugdeoord. Het culturele leven in Zuidoost-Drenthe van 1850 tot 1945.
16118-43: HOEK, J. - Geloven de twijfel te boven. Een reactie op Kuitert.
18319-55: HOEK, ROB, VAN EN DIJKHUIZEN, HANS. - Koers richting toekomst. Het Nederlandse loodswezen vijf jaar zelfstandig.
2315-16: HOEKEMA, C.P. E.A. - Eekhoff en zijn werk. Leven en werken van Wopke Eekhoff (1809-1880) stadsarchivaris van en boekhandelaar te Leeuwarden.
250909-1352: HOEKJEN, HENK-JAN. - Het architektenboek. The architects book. Das Architektenbuch. Een verkenning van historische, huidige en toekomstige ontwikkelingen binnen de (interieur)architectuur in de vorm van interviews met architecten en ontwerpers.
22117-110: HOEKSEMA, M.J. - Gedenkschrift 100 jaren onderwijzersopleiding in Appingedam 1879-1979.
250909-1782: HOEKSTRA, ANNE E.A. - Op zoek naar Tjabble Hornsma.
25118-10: HOEKSTRA, HANNEKE. - The Orthodoxy of the Heart. Faith, Fryslan and Feminism in the Novels of Ypk fan de Fear.
250909-2549: HOEPMAN, H.R. - Hoepman?s Suikerwerken 1895-1995. Kroniek van een familiebedrijf.
7814-55: HOEPMAN, H.R. - Groninger Biljart Club. De geschiedenis van de oudste Biljartclub in Nederland 1897 -1997.
250909-4160: HOETMER, CINDY. - Het beest in Daisy.
140110-4: HOEVE, S. TEN, KARSTKAREL, G.P. EN STEENSMA, REGN. (RED.). - Kerken in Friesland. Gebouwen, inrichting en gebruik.
24521-33: HOEVE, S. TEN. - De kerk van Hogebeintum.
24521-32: HOEVE, S. TEN. - De liefdesgestichten van Bolsward. Gebouwen voor wezen en weduwen, behoeftigen en bejaarden.
14317-08: HOEVE, S. TEN. - Epenstate en de kerk te Ysbrechtum.
220512-21: HOFFENAAR, J. EN SCHOENMAKERS, J.P.M. - November Romeo Treed nader! De Nationale Reserve 1948-1998.
5118-42: HOFFMAN-KLERKX, E.L. - Sprekende graven.
250909-5609: HOFFMANN, SANDRA. - Liefde op maandag.
171116-14: HOFMAN, BENO. - De vaart erin! Van trekschuit tot tram.
11519-43: HOFMAN, HELEN E.A. (WAARKPLOUG). - In woord en doad vare in t kwedroat.
10119-29: HOFMAN, BENO. - Beno's stad 2.
201120-14: HOFMAN, BENO (RED.). - Het Noorderplantsoen. Van dwingers tot park.
250909-2739: HOFMAN, BENO. - In the picture. Van wereldtentoonstelling tot Blue Moon.
250909-2782: HOFMAN, BENO. - Het Groningse onderwijs. Van Sint Maartens- tot Leon van Gelderschool.
250909-2080: HOFMAN, BENO. - Oranje Nassau en Groningen. Van Heiligerlee tot Grote Markt.
22117-162: HOFMAN, BENO. - Groningen ten Noorden van het Noorderplantsoen. Historisch overzicht in foto
250909-2862: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen 2. Verhalen uit het verleden van de stad.
51015-167: HOFMAN, BENO. - Woelig Groningen. Verhalen uit het verleden van de stad.
080712-30: HOFMAN, BENO. - De Groningse reiniging. Van marktvegers tot milieudienst.
261016-60: HOFMAN, W. - Amsterdam binnen de Singelgracht voor 1905.
25613-22: HOFMAN, BENO. - De Korrewegwijk en De Hoogte. Beeldverhaal van een Groninger stadsdeel.
180912-11: HOFMAN, BENO. - CiBoGa. Van stadsrand tot stadswijk.
8618-43: HOFMAN, BENO. - 140 jaar WEEVA. Woon- En Eethuis Voor Allen.
24719-03: HOFSTEDE, ELLEN, TER EN SCHONEWILLE, PETER. - Symbolen van eendracht. Vaandels en vlaggen van Drentse verenigingen.
250909-3596: HOFSTEDE, P. TER. EN KOOPS, W.R.H. - Hendrik de Vries. Dichter, schilder, tekenaar.
13218-66: HOFSTEDE, J.P. - Het Ommelander Collatierecht.
24521-22: HOFSTEDE DE GROOT, P. - Geschiedenis der Broederenkerk te Groningen. Eene bijdrage tot de geschiedenis der hervorming en der Roomschgezinde Gemeente in deze stad.
260312-175: HOFSTEDE, POUL, TER (SAMENSTELLING). - Zes Groninger Kunstenaars. Gerard Florissen, Henk Suurling, Henk Melgers, Jan Wiegers, Otto Eerelman en J.H. Egenberger.
20919-03: HOFSTEDE, W.H. E.A. - Tegenbetoog over de staatsstemminge in Drente, naamens het ligchaam van de Ridderschap met de dingspillen Zuidenveld en Rolde, tegen de zogenaamde deductie door de vier dingspillen Beilen, Dieveren, Noordenveld en het Oostermoer, nopens het regt van overstemming ter staatsvergaderinge van het landschap Drenthe. Op last Hunner Edele Mogenden, de Heeren Staaten deezes Landschaps, gedrukt, naar inhoud der Resolutie van den 11 maart 1788.
24120-28: HOFSTEE, E.W. - Groningen van grasland naar bouwland 1750-1930. Een agrarisch-economische ontwikkeling als probleem van sociale verandering.
19721-24: HOFSTEE, E.W. - Beschouwingen over de economische structuur van de stad Groningen en haar toekomstige industriele ontwikkeling.
180912-54: HOFSTEE, E. W. - Sociaal-economische problemen der Groninger Veenkoloniën.
11721-08: HOFSTEE, E.W. - Het Oldambt, een sociografie. Deel 1: vormende krachten.
13318-29: HOFSTEENGE, CEES (INLEIDING). - Rien Beringer. Soms denk ik oranje en grijp ik groen.
28514-181: HOFSTEENGE, CEES. - Johan Faber 1902-1979. Het geweldig domineren van de ruimte.
16321-29: HOFSTEENGE, RLF. E. - Geschiedenis van Schoonloo
22117-46: HOFSTEENGE, R.E. - De Beijerinck's van Schoonloo.
26917-176: HOFSTRA, J. EN HOFSTRA-DE JAGER, I. - Liefde en dood. Portretten van nabij.
101017-19: HOGENELST, DINI EN OOSTROM, FRITS, VAN. - Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de middeleeuwen.
18818-16: HOITING, JAN. - Stap mor even of.
250909-3855: HOITINGH, J.H. - Aanleg, beplanting en onderhoud van kleine villatuinen.
19615-12: HOITSEMA, C. - De drukkersgeslachten Sipkes-Hoitsema en de Groninger Courant. Bijdrage tot de kennis en ontwikkeling van het Noorden van ons land in verleden en toekomst.
15417-10: HOKKEN, TON. - De Acta uit het Kerckeboeck van Rhoon 1667-1710.
3218-31: HOLBROOK, TERI. - Stille wateren.
1518-15: HOLDEN, ROBERT H. AND ZOLOV, ERIC (ED.). - Latin America and the United States. A documentary History.
3721-51: HOLDEN, PETER. - ANWB veldgids Vogels. Nederland en omringende landen.
8616-49: HOLDERMANS, R. - De Holland-Amerika Lijn. Zo was het.
22718-17: GROTE PROVINCIE ATLAS. NOORD-HOLLAND. - Grote Provincie Atlas. Noord-Holland. .
240910-227: HOLLANDER, FRANK, DEN, VELDMAN, JAN EN VINK, JUST. - Volop Verwondering. 25 jaar Theater te Water.
15914-15: HOLLEMA, HARM EN RIKELE. - Earnewald yn 100 alde oansichten.
16115-14: HOLMES, RICHARD. - Wellington. The Iron Duke.
150311-09: HOLTHUIS, PAUL. - Tweehonderd jaar spijsuitdeling in Groningen 1802-2002.
020911-23: HOLTHUIS, PAUL. - Roode Wezen in Groningen. Het Roode- of Burgerweeshuis Groningen (1599-1999).
250909-4706: HOLTHUIZEN, FRANK. - Nijmegen vooruit. Honderd jaar VVV voor Nijmegen en omstreken 1893-1993.
150119-12: HOLTMAN, M.A. E.A. - Cultuurhistorische wandelingen door de gemeente Eemsmond. Deel 2. Bijzondere huizen, molens, kroegen, boerderijen, moderne monumenten.
1518-07: HOLTROP, ROELF EN MORREN, HANS. - Alla maniera Italiana
6720-12: HOLTROP, B.G. E.A. - Dit was Idaarderadeel. Een bundel opstellen, verhalen, hereinneringen en anekdoten over de tiende grietenij van het kwartier Oostergoo reikende vanuit een grijs verleden tot 31 december 1983.
1814-07: HOM, KEN. - Snelle wokgerechten. Fast food uit het verre oosten.
71220-01: HOM, KEN EN HUANG, CHING-HE. - Thuis in China. Culinaire rondreis met 100 recepten.
14820-23: HOMAN, S.J.TH. - Het ontstaan van de Gereformeerde Kerk te Leek. Uit de geschiedenis der Afscheiding in Vredewold en Noordenveld 1835-1864.
14415-10: HOMAN, SIEBRAND EN SCHROOR, MEINDERT. - Bouwvereniging Tolbert / Woningstichting Tolbert 90 jaar. 1908 - 1998.
261115-02: HOMMEL, HANS EN LANDMAN-KASPER, JACOMINE. - Irisdiagnose. Het oog als spiegel de gezondheid. Met tips voor gezondheid en dieet.
16321-21: HONDERS, HAN E.A. - Vogels van West- en Midden-Europa.
30614-53: HONDERS, HAN (EINDRED.). - Tuinieren. Praktische handleiding voor tuinplezier van maand tot maand.
19913-166: HONERT, ANKE, VAN DEN E.A. - Zomerfeest zonder grenzen. 25 jaar SIVO.
18214-81: HONIG, TIM E.A. - Veenstra-Glazenborg -sinds 1897. Winschoter Machinefabriek.
27920-34: HONING, HENKJAN. - Iedereen is muzikaal. Wat we weten over het luisteren naar muziel.

Next 1000 books from Bladzij 20[an error occurred while processing this directive]

9/14