Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30596: -. - Lloyd's register of shipping. List of shipowners 1970-71.
21624: - The famous parks and gardens of the world, described and illustrated.
21599: - Camp Lejeune Marines/ on land- on sea- in the air, 1775-1944.
36535: N.n.. - Album voor het verzamelen der plaatjes van den geïllustreerden Zeelandia-Kalender 1930.
36534: N.n.. - Onze Dieren.
37350: N.n.. - Dieren en hun omgeving.
36824: N.n.. - Op de Boerderij.
36532: N.n.. - Mijn liefste prentenboek.
31534: -. - Magyar-Szovjet Politikai Plakátok 1917-1977.
36524: N.n.. - Wonderbaarlijke Uitvindingen.
30580: -. - Lloyd's register of shipping. Register of ships 1979-80. Two volumes (A-K & L-Z).
36520: N.n.. - Carolientje- ver van huis.
36519: N.n.. - Prettig Kinder-Leven.
36517: N.n.. - De Kleurmannetjes.
36513: N.n.. - Mijn liefste prentenboek.
36512: N.n.. - Zomer- en Winterpret.
6586: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1912.
36509: N.n.. - Popeye in het Circus.
2755: - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin; de apenkooi.
36504: N.n.. - Kinderharp.
36502: N.n.. - Onze dieren.
36499: N.n.. - Groote Prentengalerij.
36498: N.n.. - Op de Boerderij.
36994: N.n.. - 6 verschillende Pipo-boekjes bij Honig soepen. Pipo en de rommeltijger/ Pipo en lollipop/ Pipo en de parelschoen/ Pipo en de pijlkunst/ Pipo en de plofmotor/ Pipo en de vreemde snuiter.
36495: N.n.. - Het kleine heidinnetje.
36494: N.n.. - Kinder-Gedichtjes.
36491: N.n.. - Kinderspeelgoed.
6591: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1909.
7500: - Portfolio with information about The French Space Agency/l'Agence Spatiale Française.
7501: - Portfolio with information about the Second ESTEC spacecraft electromagnetic compatability seminar, Noordwijk 11-13 May 1982. Completed with Abstracts.
36486: N.n.. - Op de Boerderij.
36482: N.n.. - Spel en Sport van onze kleinen.
36481: N.n.. - De Kinderen in het Woud.
2804: - Sprookjes uit verre landen/ De Avonturen van Kek, den jongen koper-Eskimo/ Kinderleven; 10 schetsjes. 3 delen.
30536: -. - Panorama. Geïllustreerd weekblad (no. 40 t/m 52 april t/m juni 1918). De nummers gebonden in 1 band.
36479: N.n.. - Piet met de speen. Lize met de speen.
30535: -. - Panorama. Geïllustreerd weekblad (nrs. 27 t/m 39, jan.-maart 1917). Gebonden in 1 band.
36478: N.n.. - Hoe de kleinen zich vermaken.
36475: N.n.. - Bubbeltje en Knor. Het geheime document.
36466: N.n.. - Foto-album. Waterbouwkundige werkzaamheden In Nederland 1927-1940.
36465: N.n.. - Foto-albums. Rijkswaterstaat.Werkzaamheden Waterweg. 2 Delen.
36464: N.n.. - Foto-album. Verruiming monding "Nieuwe Waterweg". De operatie "Faustus".
30526: -. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXX- from July to December, 1925.
36445: N.n.. - In de Dierenwereld.
30524: -. - Atelier F. Hart Nibbrig. Catalogus met voorrede van Professor Dr. A.J. Derkinderen. Veiling 2 mei 1916 te 11 ure in de Groote Veilingzaal Doelenstraat 16-18.
36442: N.n.. - Klein Liesje.
37476: N.n.. - Lepeloor van Hazenstijn.
36435: N.n.. - My first painting book.
36432: N.n.. - De beeldsprakige bijbel. Met vier honderd versieringen.
37077: G.M.. - XX. De Inbraak.
36923: N.n.. - Teddy en zijn vriendjes.
32229: N.n.. - The Monitor: or British Freeholder. From August 9, 1755, to July 31, 1756, both inclusive.
14687: - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Year 17, 1932.
14689: - Weekblaadje voor de Roomsche jeugd. Year 16, 1931.
14692: - De Gemeente Oost- en West-Souburg; gedenkboekje uitgegeven ter gelegenheid van de opening van het Gemeentehuis op Zaterdag 16 Augustus 1939.
27504: -. - Letterproef monophoto Koninklijke Drukkerij van de Garde, Zaltbommel.
36409: (Lentz, Ludw. C.). - Rijm-Bijbel voor de Jeugd, door een Kindervriend.
4329: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren, XXIIIe-XXVIe deel. Behelzende de Beschryvinge der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Friesland. Met Naauwkeurige Landkaarten en Printverbeeldingen versierd. Deel I-IV.
6690: - Allgemeine Bauzeitung mit Abbildungen, 45 (1880).
6730: - Souvenir de Goes.
37523: N.n.. - Het wetboek van strafregt (code pénal), met de wijzigingen, daarin aangebragt sedert 1810 en laatstelijk bij de wetten van 29 junij 1854, bewerkt onder toezigt van een regterlijk ambtenaar. Benevens de opgave van eenige speciale straf-verordeningen.
37524: N.n.. - Van Belkum's burgerlijk wetboek, bevattende: wat iedereen in het dagelijksch leven er van behoort te weten.
9542: - Dipinti e disegni di Piero Albizzati dal 1958 al 1973.
9786: - Transactions of the First international congress on the conservation of industrial monuments, Ironbridge 29 May-5 June 1973.
32699: -. - Prise d'Armes à Satory. Ordonnée par M. le Président de la République en l'Honneur de sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 3 Juin 1912.
30510: (MISSON DE VALBOURG, HENRI). - Gedenkwaardige aantekeningen gedaan door een reisiger in de jaaren 1697 en 1698 van geheel Engeland, Schotland en Yrland.
30505: -. - Anecdotes of Napoleon Bonaparte, his ministers, his generals, his soldiers, and his times. With an interesting account of his disinterment at St. Helena, and his second interment in France.
36400: N.n.. - Marie en Florentine. Ontwikkeling van verstand en veredeling van hart.
36394: N.n.. - Beeldschrift. IIe & IVe stukje. De Ooievaar/ Zes Muisjes. Methode Leidsche Kweekschool. 2 delen.
36392: N.n.. - Tijl Uilenspiegel.
7540: - Kepler; Mars orbiter; report on the Phase-A study.
7651: - The children's paper, no. 3, March 2, 1868-no. 12, Dec. 2, 1872.
36380: N.n.. - Aschepoetster.
36377: N.n.. - Het kleine meisje dat onder de roodhuiden gevangen was genomen.
21274: - Gezigt van een adelykhuis in Gelderland.
36375: N.n.. - Niemand zoo als mijn vader.
30493: - Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.
30489: - Tegenwoordige Staat van der Vereenigde Nederlanden; Behelzende het Begin der Beschryving van het Landschap Drenthe.
32212: -. - Evangelisches Gesangbuch für die Provinz Sachsen (Taschen-Ausgabe). Auf Beschluss der Provinzilasynode ausgearbeitet und herausgegeben mit Genehmigung der kirchlichen Behörden.
21946: - Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimes par ordre du synode Wallon.
36362: N.n.. - De groote brand te Kieng-ning.
30456: red.. - Piccolo. Het amusantste weekblad. 1/2 Jaargang, nr. 22 october 1949- nr. 48 april 1950.
36349: N.n.. - De Gelaarsde Kat.
6592: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1907.
14602: - Proces Ter eerster Instantie gedecideert by het Ed. Agtbaare Gerechte der stadt Middelburg, en in Appel by den Hoogen Raadt in Holland, tusschen Mr. W. Schorer, Raadt ordinair in den Ed. Hove van Vlaanderen, ter eenre, en juffrouw Anna Elisabeth Eversdyck, ter andere zyde.
37220: N.n.. - Plakboek met meest ingeplakte foto's uit tijdschriften van o.a The Beatles, the Rolling Stones, Anneke Grönloh, Dave Berry, Ria Valk en vele anderen.
36645: N.n.. - Zomerpret.
30412: -. - Winter-avontsche conversatie ofte een zedige vergelyckinge van de Middelburgsche Vierschare van het jaer 1704. Met die van de Raad van troubelen van wyle Don Ferdinando Dalvares de Toledo, ontsterfelycke gedaghtenisse van den jaer 1567.
24326: (Boezem, Marinus). - Installatie Boezem.
30405: - Het Nederlandsch AB-Boek; behelzende in het kort voor de jeugd alle de voornaamste merkwaardigheden onzes vaderlands, van deszelfs opkomst af tot heden toe.
32159: Kopergravure 1750 - Das Rath Haus in Middelburg.
37310: N.n.. - A.B.C. Boekje.
37242: N.n.. - Kwebio de slimme kok.
24320: - Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden; zestiende deel; Vervattende het einde der Beschryving van Friesland.
36305: N.n.. - De lotgevallen van Meneer Adriaan. Het kinderverhaal uit "Het Vaderland". Deel 1: De eerste vijftig.
30377: N.n.. - Wapenen der Steden en Oud Adelycke Geslachten in de Landen van Holland, Zeeland, Utrecht en Overyssel.
30370: -. - Steinway & Sons. "The inimitable tone"/ "The Standard"/ "Variationen".
36287: N.n.. - Almanak voor de Jeugd 1908.
36285: M.E.A.. - De geschiedenis van een kraai. Naar waarheid verteld door M.E.A. (Mea Verwey).
36286: M.E.A.. - De geschiedenis van een kraai. Naar waarheid verteld door M.E.A. (Mea Verwey).
4671: - De Ruijter Album 1607-1907.
4687: - Personeelsorgaan der n.v. Koninklijke Maatschappij 'De Schelde' te Vlissingen 28 juni 1957.
36277: N.n.. - Engelsche tieranny. Met fraaije kunstplaaten. In vier samenspraaken.
37329: N.n.. - Mengelingen in proza en poezij. Een geschenk voor deugdzame en leergierige kinderen.
30369: -. - Tussen de rails. Maandblad voor de Nederlandse Spoorwegen, juni 1958, 7e jaargang nr. 1: Friesland.
36271: N.n.. - Herinneringen uit de kostschool. Verhalen voor de jeugd.
36265: N.n.. - Almanak voor de jeugd voor 1834.
37472: N.n.. - De koddige avonturen van Boffie met Albert Heijn's koffie.
37460: N.n.. - Lepeloor van Hazenstijn bij de negers.
8366: - Marx and contemporary scientific thought. Marx et la pensée scientifique contemporaine.
4191: - De Koninginnen op Walcheren van 21-25 Augustus 1894.
14530: - Iran.
14531: N.n.. - Nagel's Japan travel guide.
37316: N.n.. - A.B.C. Boek.
32115: -. - Goes en omgeving/ and surroundings.
36237: N.n.. - OAOA (The Oceans Academy of Arts).
36858: N.n.. - Ons liefste leesboek.
21033: - Die Sortierung von Schwedischem Export-Schnittholz; vom Schnittholz-Sortierungs-Komitee des jahres 1958 ausgearbeitete Anweisungen.
21018: - Lyst der ondertrouwde, geborene en overledene personen, binnen de stad Middelburg en derzelver ambachten: benevens eene opgave der ziektens, waaraan de overledenen gestorven zyn. Alsmede een lyst der verkochte huizen, erven, hoven, landeryen, schepen en effecten; in het jaar 1819. Waar by gevoegd is: eene verzameling van zedelyke-, geestige-, schertsende-, zinryke-, dicht- en taalkundige mengelschriften.
21030: - Voorlichtingsboekje voor de tuinbezitter.
36212: N.n.. - Wonderlyk leven van de heylige Godelieve, maegd en martelaeresse, wiens heylige Reliquien berusten in de Parochiale Kerke tot Ghistel, Benevens vele schoone Miraekelen die zy in haar Leven en Naer haere dood gedaen heeft, ..... etc.
36987: N.n.. - Kijk Kindje Kijk. Deel 1 t/m 4.
21013: H.H.Z.. - Rijkdom door Arbeid.
36193: N.n.. - Het Land der Sprookjes. 6 Allerliefste Sprookjes met Prachtige Platen.
36192: N.n.. - Kakelbont en kogelrond, kerngezond en roer je mond.
36189: N.n.. - Het boek van de vier kleur-pot-lo-den. Een grap-pig ver-haal-tje met pla-ten om zelf in te kleu-ren.
36185: N.n.. - De drie meesterstukken.
36183: N.n.. - Winterpret. Een nieuw prentenboek.
36177: N.n.. - Het Paarden-Spel.
36176: N.n.. - Het paard/ Het varken/ De kip/ De pauw/ De duif/ De hond/ Het schaap.
36175: N.n.. - Columbus.
36173: N.n.. - De Kleine Asschepoester en haar Glazen Muiltjes.
37202: N.n.. - De oude zeerob. Vica aan de Noordpool.
37089: N.n.. - De Gids der Jeugd. Godsdienstig-Wetenschappelijk Tijdschrift voor het aankomend Geslacht. Vierde deel.
36152: N.n.. - De nieuwe Robinson of de zeereizen en avonturen van een Hollandschen jongen. Goeverneur's volksboekjes.
37471: N.n.. - Zonder titel (Een avontuur van Lepeloor van Hazenstijn).
20956: - Van Kuijk Deuren N.V.
36141: - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin; de apenkooi.
36143: N.n.. - Vrij en blij. Rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje.
20944: - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
37181: N.n.. - De natuur in 12 afbeeldingen.
14442: - The Song of Songs which is Salomon's.
36120: N.n.. - De vermakelijke lotgevallen van Uilenspiegel, op nieuw aan 't volk verteld.
36708: N.n.. - Kijk Kindje Kijk. Voor de Kleuterschool. Deeltje 2.
20872: - Der Mordversuch an Oberleutnant z.S. Crompton.
36091: N.n.. - Er was eens....2e deel. Vier sprookjes: Gulliver, Münchhausen, Robinson Crusoe, Tyl Uilenspiegel.
36071: N.n.. - Prenten en versjes. Mooie plaatjes, leuke praatjes.
36069: N.n.. - Sjokkie op het Tovereiland/ Sjokkie in de Schatgraverskolonie/ Sjokkie in Luilekkerland. 3 delen.
37136: N.n.. - Zonder titel. Sprookjesboek met pop-ups.
36874: N.n.. - Bijbelsche Historievragen. Tot gebruik van Katechizatien en Christelijke Huisgezinnen.
24130: - Invasie-geheimen ontsluierd; met Eisenhower achter de schermen.
36054: H.R. (red.). - In de schemering. Zangen en schetsen / In het middaguur. Zangen en schetsen. 2 delen.
14308: - Beatrijs; een middeleeuwsche legende.
14335: - Die Kriegsmarine 1942; eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Kriegsmarine. III.
14336: - Die Kriegsmarine 1944; eine kommentierte Auswahl abgeschlossener, unveränderter Beiträge aus der Propaganda-Zeitschrift der Deutschen Kriegsmarine. V. Mit einem Gesamtinhaltsverzeichnis der Bände I-V.
14376: L.M.D.M.. - Het leven van Philippus Hertog Van Orleans, regent van Vrankryk; benevens De Historie van deszelfs regering, Gedurende de minderjarigheid van Lodewyk Den Vyftienden. Beschreven Door den Heer L. M. D. M. I, II. in 1 vol.
14258: - Principles of naval architecture.
36882: N.n.. - Circus Hakibro Pikwa.
37299: N.n.. - Het A.B.C. Boek.
8733: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, V: philosophische Anthropologie; Rechtsphilosophie, Sozialphilosophie, politische Philosophie; Religionsphilosophie; philosophiegeschichtliche Forschung.
8732: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, IV: Ethik und Wertphilosophie; Ästhetik und Kunstphilosophie; Naturphilosophie; Kulturphilosophie; Geschichtsphilosophie.
4765: - Michiel de Ruyter; de draaiersjongen, die admiraal werd.
4766: - Michiel de Ruyter; de draaiersjongen, die admiraal werd.
4780: - Catalogus Tentoonstelling ter herdenking van Michiel de Ruyter, geboren 24 maart 1607; Rijksmuseum, Amsterdam 23 maart-17 juni; Nieuw Tehuis voor Bejaarden, Vlissingen 3 juli-16 september 1957.
36028: N.n.. - Uilenspiegel. Oprechte Kluchtalmanak 1910. 14e Jaargang.
36027: N.n.. - Jabberwocky re-versed and other Guiness versions.
36025: N.n.. - Reclame uitgave Kreymborg.
36016: N.n.. - Historie van het huis van Adriaan. Eene grappige vertelling.
27354: - Zeeuwsche Volks-almanak voor het jaar 1836 - 1847.
36010: N.n.. - Fair Play.
36004: N.n.. - The Astor Collection of Illuminated Manuscripts. Twenty manuscripts from the celebrated collection of William Waldorf Astor (1848-1919). Sotheby's auction guide.
36003: N.n.. - Medieval Illuminated Miniatures from the Collection of the late Eric Korner. Sotheby's auction guide.
36002: N.n.. - Waar was ik. Met Nivea raden en kleuren.
35997: N.n.. - Western manuscripts and miniatures, including eight extremely important manuscripts from the Sammlung Ludwig, the property of the J. Paul Getty Museum, mostly of the eighth to tenth century. Sotheby 's auction guide.
35994: N.n.. - A pictorial and descriptive guide to London. With large section plans of Central London, map of London and twelve miles round. Railway maps. Main roads of London. Hyde Park and Kensington Gradens and twenty other maps and plans. Over one hundred illustrations.
36949: N.n.. - Het vrouwtje van Stavoren.
35993: N.n.. - A pictorial and descriptive guide to North Wales ( Northern Section). Six district maps and plans of Rhyl, Chester, Colwyn Bay, Llanduno, Conway, Bangor and Caernarvon.
35991: N.n.. - Guide Grieben Venezia e dintorini. Con 3 carte e 4 piante.
35990: N.n.. - Griebens Reiseführer. Band 84. Brüssel und Antwerpen. Sonderabdruck aus der 11. Auflage des von O. Fiedler neu bearbeiteten Führers durch Belgien. Mit drei Karten.
35988: N.n.. - Griebens Reiseführer- Band 24. Die Schweiz. Kleine Ausgabe. Auszug aus der 27. Auflage der großen Ausgabe. Mit 13 Karten.
32634: -. - N.V. Koninklijke Maatschappij "De Schelde" Shipbuilders- Engineering Works- Shiprepairers- Flushing.
30146: -. - Arend. Jeugdblad met gezonde spanning en avontuur. 9e Jaargang, 40 nummers (december 1963-september 1964).
35969: -. - Griebens Reisebücher. Band 45. Die Weserberge (Teutoburger Wald, Oberwesergebiet, Solling, Hils, Süntel, Weserpforte, Deister, Osterwald, Rehburger Berge). Praktische Wegweiser. Mit fünf Karten.
35968: -. - Grieben Reiseführer Band 150. Düsseldorf und Umgebung. Mit Ausflügen in das Bergische Land und Angaben für Automobilisten. Mit 4 Karten.
35966: -. - Grieben Reiseführer Band 15. Oberitalienisch-Südschweizer Seen (Lago Maggiore, Luganer und Comer See) und Mailand. Mit Angaben für Autofahrer. Mit 8 Karten und 12 Abbildungen.
35967: -. - Die Tauernbahn (München-Salzburg-Bad Gasteln-Triest) Praktischer Reiseführer. Mit 6 Karten. Griebens Reiseführer Band 152.
35965: -. - Die Oberitalienischen Seen und Mailand. Praktischer Reiseführer. Mit vier Karten. Band 15.
35964: -. - Die Weserberge (Teutoburger Wald (von Herford bis Paderborn), Oberwesergebiet, Solling, Hils, Ith, Süntel, Weserpforte, Deister, Osterwald). Praktischer Reiseführer. Mit sieben Karten. Griebens Reiseführer, Band 45.
35963: -. - Die Riviera. Griebens Reiseführer, Band 79. Mit 18 Karten.
32626: -. - De vaderlandsche historie in themata, vervattende, in eene zakelijke en tevens beknopte orde, al de voornaamste gebeurtenissen, die, van den aanbeginne des lands, tot heden toe, in ons vaderland zijn voorgevallen.
2870: N.n.. - De goede voorbeelden; twaalf kleine vertellingen voor kinderen.
35953: -. - Marseille.
35952: -. - Souvenir du Grand-Hôtel d'Italie- Bauer. Venise.
35950: N.n.. - Photographien. Innsbruck.
24031: - Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray; kaveltje bestaande uit 3 items, "Op den langsten dag van 1851", "Landbouwkolonie Nederlandsch Mettray op Rijsselt bij Zutphen, reglement voor de vereeniging Nederlandsch Mettray" en een brief uit 1935 van de Vereeniging Nederlandsch Mettray, opvoedingskolonie voor jongens, gericht aan de secretaris voor de voogdijraad te Middelburg.
31958: N.n.. - Het Belgische annexionisme, een gevaar voor Nederland.
30070: -. - Album für Kunst und Wissenschaft.
37331: N.n.. - Heldendaden en edele karaktertrekken der Hollanders, sints de afval van België in 1830.
30053: -. - Eerste Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 1 juni 1969.
30062: -. - Jubileum-concoursen op doel, steng en liggende wip te geven door de Kon. Handboog-Sociëteit Jacoba van Beijeren te Goes op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) zaterdag 12 mei en zondag 13 mei 1934.
4421: - Verbetering Dordtsche Kil; vooronderzoek.
30051: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 31 mei 1964.
30052: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregelingen ingaande 22 mei 1966.
30050: -. - Algemene Zeeuwse Reisgids. Dienstregeling van 2 oktober 1960.
35934: red.. - De Solist. Tijdschrift voor de Jeugd. Derde jaargang (lopend van november 1912 to november 1913).
32605: (Toonder, Marten). - Olivier B. Bommel puzzle. Nrs. 1 t/m 4 (4 puzzles).
20800: - Illustrirte Zeitung/ der Rhein.
30045: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Winterdienst 1937-1938.
30046: -. - Reisgids voor autobussen, tram, boot, trein en bodediensten in Zeeland. Zomerdienst 1938.
24004: - Openbare verkoping krachtens rechterlijk bevel van onroerende goederen liggende in de gemeenten Heinkenszand, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Arendskerke en Nisse. Samen groot 78.61.73 ha., voor de erven Jkvr. S. van Citters op vrijdag 27 september 1963 des morgens 10 uur in "De Prins van Oranje" te Goes ten overstaan van de notarissen C.H.S. Aschermann te 's-Gravenhage en M.E.J.F. van Dissel te Goes.
36852: N.n.. - Henkie Haas. No. 3: De wraakneming.
36632: N.n.. - Jongens en Meisjes.
31941: (Kersteman, Franciscus Lievens). - Spiegel der weereld, of Geheime waernemingen van den beruchten astrologist Johan Christophorus Ludeman, verdeelt in twaalf brieven, geschreven aen Meester Franciscus.
24003: - Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Dijkzicht", bestaande uit woonhuizen, schuren en verdere getimmerten met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten Driewegen, Ovezand, Borsele en Ellewoutsdijk, samen groot 85 hectaren, 03 aren, 07 centiaren, op vrijdag 16 april 1920, des morgens te 10 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van de notarissen Joh. Pilaar te Goes en H.W. Neervoort te 's-Gravenpolder.
14157: - Exploits; photosport 1/1982. The best sports photographs,
29935: N.n.. - Voyage dans l'intérieur de la Hollande fait dans les Années 1806 et 1808. Avec figures. Tome premier. Tome second.
29933: (Dielhelm, J.H.). - Denkwürdiger und nützlicher Rheinischer Antiquarius, Welcher die wichtigsten und angenehmsten geograph- histor- und politischen Merkwürdigkeiten des ganzen Rheinstroms von seinem Ursprunge an, samt allen seinen Zuflüssen, bis er sich ... wieder verlieret, darstellet. Alles zum Nutzen der Reisenden und anderer Liebhaber sehenswürdiger Sachen, ...... als etwas rares zu bemerken und was sich bis in das Jahr 1743. damit zugetragen hat, gesammlet, und Nebst einer kurzen Beschreibung der vornehmsten Städte in Holland, mit einigen Anmerkungen, wie auch genauen Landkarten, dazu gehörigen Kupfern und Registern versehen.
32600: N.n.. - Tom Poes. 3. Eh...Dinges.
36820: S.F.. - Neger Ayungo en andere kleine verhalen voor de lieve jeugd.
20773: - The children's world of learning 1480-1880. Part five, arithmetic & mathematics-book-keeping & commerce-almanacs. Forum auction guide, catalogue 100.
36647: N.n.. - Goede Vrienden en Speelkameraadjes.
35898: red.. - Geïllustreerd Stuiversblad. 16de Jaargang.
32598: N.n.. - Tom Poes. 1. Solfertje.
32599: N.n.. - Tom Poes. 2. Horror de Ademloze.
35858: N.n.. - Lot with 8 Coleman catalogues + portfolio with original photographs of the Coleman factory Nijmegen (Holland). "Sie wählen richtig mit Coleman Ölöfen"/ "Coleman, the Sunshine of the Night" (2x)/ "Coleman oil burning appliances Parts Catalog No. 3"/ Coleman Blend-Air Installation manual"/ "Coleman America's only bonded line of heating and air conditioning (1963)"/ "Coleman oil burning appliances Parts Catalog no. 18-B"/ "Coleman Heating-Cooling-Air-Conditioning".
31926: -. - Vereeniging tot Bevordering van Beeldende Kunste. Premie-uitgave 1894.
35857: N.n.. - Hermann Hecker Kommandit-Gesellschaft. Metall-, Blech- und Lackierwarenfabrik. Katalog über Haus- und Küchengeräte in Weissblech, blank, lackiert und vernickelt.Ausgabe 1928/29.
26079: - International textile competition '87 Kyoto.
35856: N.n.. - Hermann Hecker Kommandit-Gesellschaft. Metall-, Blech- und Lackierwarenfabrik. Nachtrags-Katalog 1936 über Haus- und Küchengeräte in Weißblech, blank, lackiert, vernickelt, verchromt.
35855: N.n.. - Arnold Gerling. Katalog über Haushaltungsmaschinen und Erzeugnisse der Holzindustrie.
35854: N.n.. - J.P. Nick Söhne KG. Laubsägenfabrik Beltheim Rhld.
35853: N.n.. - Federn- und Metallwarenfabrik Friedr. Neblung K.-G. Velbert (Rhld.). Verzinnerei, Verbleierei, Lackiererei. Hochglanz-feuerverzinnte Konservenglas-Verschlüsse und Federn für Einkoch-Apparate.
35852: N.n.. - Tréfileries Léon Bekaert.
35850: N.n.. - Lot of trade catalogues and advertising: CZ Air rifles, Fleuss & Meise, Mawet Frères/ Hespe & Woelm Beschlagfabrik/ Gebr. Bauer Küchengeräte/ Petromax/ Kedra Gleitschutz-Ketten/ 50 Jahre Idealspaten- und Schaufel-Walzwerk/ Strenger Beschläge/ Hufa- Rollen/ Eckert Grasmäher/ Gustav Beushausen/ Primus/ Arnold Gerling/ N.V. Maastrichtsche Spijker- en Draadnagelfabriek/ The Monroe Company, Inc./ Ball Roller Caster Co./ A-P Controls Corporation/ Brower Manufacturing Co./ Coleman Lamp and Stove Company Limited/ Miller Burners and trimmings for incubators and brooders/ Durac/ Defawes Frères.
35849: N.n.. - Lysbro Fabriker Silkeborg. Hammervaerk/ Have- og Markredskaber/ Skafter.
35848: N.n.. - Katalog over Emaillevarer. Aktieselskabet Glud & Marstrands Fabriker.
35847: N.n.. - Actien-Gesellschaft H.F. Eckert Berlin-Lichtenberg. 5 catalogues. Drillmaschine "Stella"; Gebrauchsanweisung und Reserveteil-Liste. - Grasmäher "Dixi"; Gebrauchsanweisung und Ersatztielliste. -Gabel-Heuwender "Leo N" Reservteil-Liste. -The H.F. Eckert Company Lichtenberg-Berlin, single-furrow steel plough.- Eckert Grasmäher Dux 3 1/2- Don 4. Gebrauchsanweisung und Ersatzteilliste.
26070: - Aqua Mosaics.
27332: -. - De Gracieuse, geïllustreerde aglaja. Complete jaargang 1920, 24 nummers.
35846: N.n.. - Actien-Gesellschaft H.F. Eckert Berlin-Lichtenberg. 3 catalogues. Drillmaschine "Stella"; Gebrauchsanweisung und Reserveteil-Liste. - Grasmäher "Dixi"; Gebrauchsanweisung und Ersatzteilliste.- Allgemeine Beschreibung und Handhabung.
37482: N.n.. - Bimbo de Poes. Een vertelselboek voor onze kleintjes./ In den Zomer.
37058: N.n.. - Dammers & van der Heide Rotterdam. Quality and Reliability in more than 30 years Reefer-Trade.
37256: N.n.. - A.B.C.
37258: N.n.. - Jubileums-Prentenboek aan de Nederlandsche Jeugd, uitgegeven ter gelegenheid van het 25 jarig Regeerings Jubileum van H.M. Wilhelmina Helena Paulina Maria, Koningin der Nederlanden, September 1923.
31925: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. Verzameling "Fodor". Premie-uitgave 1901.
37280: N.n.. - A/B/C Boeksken waar in de zes hoofd-stukken der christelijke leere begreepen zijn: door de Jonkheid der Augsburgsche Concessie toegedaan. Zo wie volkomelijk wil leeren lezen moet in de A, B, C geoeffend wezen.
37281: N.n.. - Het Groot A/B/C Boek. Zeer bekwaam voor de jonge kinderen te leeren. Want: men moet in 't A, B, C zeer wel geoefend wezen, eer men in eenig boek iets kan verstaan of lezen. Op nieuws overgezien en verbeterd naar de nieuwe overzettinge des Bijbels.
37282: N.n.. - Nieuw A.B.C.-boekje voor leerzame kinderen.
37283: N.n.. - Het A.B.C. of Hane-Boek, zeer nuttig voor jonge kinderen om te leeren.
35828: N.n.. - Fachvereinigung Handelsketten Hagen (Westf.) Liste Nr. 18, Ausgabe 1. August 1950). Preisliste über geschweißte Handelsketten und Ketten-Geschirre.
31924: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. "Teyler's Stichting". Premie-uitgave 1896.
31921: -. - Vereeniging tot bevordering van beeldende kunsten. Verzameling Rud. J. Kijzer. Premie-uitgave 1898.
35826: N.n.. - Société Anonyme Les Etablissements Roussel & Servais. Quincaillerie et Cuivrerie pour meuble et bâtiment. Catalogue 1937.
35827: N.n.. - Felten & Guilleaume Carlswerk Eisen u. Stahl Aktiengesellschaft Köln-Mülheim. Preisliste über geschweißte Handelsketten.
35823: N.n.. - Gecado. G.C. Dornheim Aktiengesellschaft 1838-1938. Rückblick auf die 75 Jahre der Zugehörigkeit zur Munitions- und Waffenbranche.
35819: N.n.. - Smith and Davis Limited 1901-1951. A record of fifty years of progress.
35818: N.n.. - 50 Jahre Carl Haver & Ed. Boecker.
35817: N.n.. - Ste. Ame. Établissements L. Devillez & Camion Bouillon. Album 1932.
35816: N.n.. - Ixion Qualitätserzeugnisse. Otto Häfner Maschinenfabrik Wandsbek bei Hamburg. Handdrillbohrer, Handbohrmaschinen, Tisch- u. Wandbohrmaschinen, Polier- u. Schleifböcke, Handschleifmaschinen, u.s.w.
35815: N.n.. - Rekord. O. & F. Schnöring. Ausgabe 1934.
35814: N.n.. - Travail mecanique de la tole. Societe Anonyme.
35811: N.n.. - Joh. Weiss & Sohn. Werkzeugenfabriken Wien. Musterbuch Nr. 34.
14137: - Wolfenbütteler Forschungen. Probleme der Bearbeitung mittelalterlicher Handschriften; Vorträge, gehalten anlässlich einer Tagung der Jagiellonischen Universität und Bibliothek in Kraków-Mogilany vom 20. bis 24.6.1983.
29897: -. - Catalogue d'une collection de belles aquarelles provenant d'un amateur connu d'Amsterdam ainsi que d'un nombre de tableaux modernes dépendant de diverses provenances.
35809: N.n.. - H. Hauptner Berlin. Tierzucht Tierpflege. Sonderkatalog C über Instrumente und Geräte zur Tierzucht und Tierpflege.
36868: N.n.. - Miniatuur-Almanak 1843.
23946: - Leven en marteldood van Johannes Huss.
3455: - Zeeland.
36861: N.n.. - De wijde wereld in...Natuurkundig Sprookjesboek.
37215: N.n.. - Spreuken.
32363: -. - Album oude foto's Delfzijl. Hoofdzakelijk uit de jaren 1900-1910.
36935: N.n.. - Allerverschrikkelijkste geschiedenis van Pietje Hoogmoedig en Waanwijze Miet.
250: - S. Vestdijk.
35796: N.n.. - Geräte zur Tierzucht und Tierpflege H. Hauptner. Spezialfabrik für Tierzuchtgeräte aller Art, Solingen. Katalog C.
35795: N.n.. - Gustav Weber sen. 1851-1917. Gründer der Schlagringwerkzeug-Fabrik Gustav Weber Wuppertal- Hahnerberg. Zum Gedenken in Achtung, Ehrfurcht und als Vorbild gewidmet!
37223: H.C.J.. - Met St. Nicolaas door Nederland. Aardige vertellingen voor onze jeugd.
3189: - De slimme haasjes.
35771: N.n.. - Katalog E63. J.D. Geck GmbH Eisenwarenfabriken.
3188: N.n.. - Prettige dagen.
35768: N.n.. - Afriso (Adelbert Fritz Sohn) Schmiedefeld. Präzisions- Messinstrumenten- Erzeugung. Instrumente für die künstliche Brut. 4 trade catalogues.
35769: N.n.. - Wilh. Lüsebrink Halver. Schrauben- und Drahtkurzwarenfabrik. Preß- und Stanz-Werk, Gesenk- u. Hand-Schmiederei, Zinkgießerei. Ausgabe 1934.
5513: - Des Deutschen Buches Wert und Wirkung für das Ausland-Deutschtum.; eine Denkschrift 1928.
35766: N.n.. - Hauptkatalog 1960. Dr. Schwengber Oelde/Westf. Das Fachhaus der Geräte und Artikel für Geflügel, Grossvieh und Landwirtschaft. Speziall-Katalog 1960.
35764: N.n.. - Japy Frères & Cie. Voujaucourt (Doubs). Articles de laiteries et de fermes. 1926.
35763: N.n.. - Striegel Mähnen- und Hundekämme. Halter für Treppenläufer Marke. Joseph Erbe K.G. Striegelfabrik.
35762: N.n.. - Kirschbaum & Siebrecht, Iserlohn. Ausfuhr- und Gross-Handel in Eisen- und Metallkurzwaren/ Baubeschlägen/ Werkzeugen/ Haus- und Küchengeräten.
35761: N.n.. - Kirschbaum & Siebrecht, Iserlohn.
14044: - Étrusques, Les, et l'Europe.
14103: - Archives Néerlandaises de Zoologie. Tome I, II, III, IV, V, VI. (4 livraisons par tome) plus supplément tome III.
35760: N.n.. - Aug. Stenman, A.-B. Eskilstuna Sweden. Illustrated price list of best wrought steel butts, hinges, paumelles, bolts, hasps and staples, shelf brackets, chest handles, corrugated joint fasteners, wire goods, screws, etc.
35757: N.n.. - Prym. Metallketten und Zubehör. Metal-chains and accessories. Chaînes et accesoires en métal.
35759: N.n.. - Hermann Lohmann Hasslinghausen. Schrauben- und Drahtkurzwaren-Fabrik.
35756: N.n.. - Ketten Drahtstifte Drähte. Kedra-Werke Albert Hengts G.m.b.H. Aalen.
35755: N.n.. - Henssgen Karabinerhaken GmbH. Mettmann/ Rhld.
35754: N.n.. - Moderne und wirtschaftliche Geflügelhaltung mit Schumacher Brutmaschinen und Geflügelzuchtgeräten.
36887: N.n. (Heinrich Hoffmann). - Piet de Smeerpoets.
35753: N.n.. - Société anonyme Manufacture d'outillage Amstutz. Herimoncourt (Doubs). 1930.
35751: N.n.. - Ross & Co. Metallwaren- und Spiralfedernfabrik Eisengießerei Iserlohn. Ausgabe F. Eisen-, Messing-, Neusilber-, Leichtmetall- und emaillierte Waren.
35750: N.n.. - Jakob Bischoff Reichenbach-Fils. Fabrikation feiner Holzwaren für Haus und Küche. Katalog-Ausgabe 1939.
29855: -. - Reglement op het beheer der Commercie-Compagnie te Middelburg.
35749: N.n.. - Kissing Möllmann. Kaffeemühlen-Speziallfabrik Iserlohn. Katalog (2x).
31163: - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. St. Maartensdijk / Scherpenisse / Stavenisse. Serie Tholen Deel 1.
20648: - Almanak voor landbouwers en veehouders voor het jaar 1881, bevattende vele nuttige zaken, om van den landbouw en de veeteelt de meeste voordeelen te trekken.
35748: N.n.. - Ferdinand Hammer & Co. Feine Haus- und Küchengeräte aus Holz. Spezialität: Weisse Ahorn-Holzwaren.
37224: N.n.. - Ik Sint Nicolaas.
20647: - Nieuw Toostenboek voor bruiloften en partijen; tevens een handleiding voor ceremoniemeesters.
35744: N.n.. - Musterbuch über Bau- u. Möbelbeschläge aus Büffelhorn.
35745: N.n.. - Graetz Nachrichten. Sonderausgabe zum Neuheitentermin. 1957/58.
35740: N.n.. - Schlagringwerk Gustav Weber. Bohrer- und Werkzeugfabrik Elberfeld- Hahnerberg. Ausgabe 1928. Bohrer- und Werkzeug-Katalog Nr. 51.
35738: N.n.. - Eingetragenes Warenzeichen "Donau". Artikel für die Schaufenster- und Innen-Dekoration. Ausgabe VI.
35739: N.n.. - Société Anonyme Les Etablissements Roussel & Servais. Quincaillerie et Cuivrerie pour meuble et bâtiment. Catalogue 1937.
35736: N.n.. - Junker & Ruh. Nähmaschinenfabrik Karlsruhe (Baden).
35735: N.n.. - Robert Zassenhaus- Schwelm. Spezialfabrik für Haushaltmaschinen.
37349: N.n.. - Klein Duimpje.
23925: - A review of chemical investigations in the Dutch East Indies.
14003: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
14004: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
14005: - Die gefiederte Welt; Zeitschrift f. Vogelliebhaber; begr. von Karl Rusz.
23902: - Egypte.
20615: - Hedendaagsche Historie of tegenwoordige Staat van Frankryk (2 vols.). Part 1 : 'Eene Beschryving van de Gelegenheid des Ryks; van deszelfs Kusten, Havens, Rivieren en Gebergten. Een kort Begrip der Historie van Frankryk, van de oudste tyden af, tot heden. Eene beschryving van den Godsdienst, de Vryheden van de Kerk, de Geestelyken en 't gene daar toe behoort: van den Koning en 't gene zo to zyne Persoon als Familie en Hofhouding betrekkelyk is; enz.' Part 2: 'De Algemeene Landsbeschryving van dit Koningryk, en in 't byzonder die der Noordelykste Provincien; als l'Isle de France, Normandie, Pikardie, de Fransche Nederlanden, Champagne, Lotharingen en Bar, benevens de Bisdommen van Metz, Toul en Verdun, de Elsaz, Bretagne, het Orleanois, Bourgogne en Franche Comte. Waar in naauwkeurig wordt beschreeven de Gelegenheid van deeze Landschappen, derzelver Lotgevallen, Verdeeling, voornaame Steden, Vlekken, Kasteelen en Koninglyke Lusthuizen, de Vrugten des Lands, Natuurlyke Zeldzaamheden, Koophandel en Manufaktuuren, Kerkelyke en Burgerlyke Regeering, 't Bestuur van 't Krygsweezen en al wat aanmerkelyk is'.
35707: - Naamwyzer. Aantoonende alle de Namen en Woonplaatsen van den Land- Drost en Assessoren, het Departementaal Geregts-Hof en verdere Collegien, in het Departement Zeeland; mitsgaders derzelver amptenaren en bedienden. Benevens die van burgemeester, wethouders, vroedschappen, schepenen en subalterne collegien, der stad Middelburg; mitsgaders de stedelyke amptenaren, enz. Voorts de directien over de kolonien van dit Koninkryk; benevens de directeuren der commercie- en assurantie-compagnien, met derzelver amptenaren en bedienden. En eindelyk de directie over het Eiland Walcheren. Dienende van Novemb. 1808 tot Novemb. 1809.
23896: - Officieele gids der feestelijkheden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der spoorwegen in Nederland, te Utrecht van 25 september tot 23 october 1939.
37355: N.n.. - Hinkeldepink en Pimpeledonk.
37356: N.n.. - Vrool'jke uurtjes.
37359: N.n.. - Tommy's verjaardag.
37364: N.n.. - Liedjes Prentenboek. Wie zingt er mee?
37366: N.n.. - In Kabouterland/ Hoe Marykepop aan echte houten klompjes kwam. 2 delen in 1 band.
37370: A.M.S.. - Twee diaconessen zonder ordekleed.
37383: N.n.. - Victory.
37392: N.n.. - De magere en de vette koeien. Bewerkt naar een film van de N.V. Vereenigde Kalimaatschappij, Amsterdam.
37393: N.n.. - Dit is een verhaaltje van Pietertje Pan.
37404: N.n.. - De kleine Jozef voor kinderen. Tweede gedeelte.
37413: N.n.. - Monki's reis om de wereld. Hoe Monki in en uit Artis kwam.
37414: N.n.. - De nieuwe Kinderbibliotheek. Jaargang 1885. Eerste en tweede deel in 1 band.
37415: N.n.. - Monki's reis om de wereld. 50 avonturen in Afrika.
37416: N.n.. - Haasjes piep-boek.
35698: N.n.. - Kaartboek van Gelderland 1843.
5725: - In een blauw geruite kiel....O.K.W.-mededelingen; weekblad van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 21e jrg., nr. 12, 24 maart 1957.
35689: N.n.. - Siddur Avodat Israel. With English translation.
35681: N.n.. - P.W. Schulte Altenvoerde Rehberg. Katalog. Sensen, Sichten, Strohmesser, Haumesser, Kniemesser, Wallmesser, Heumesser, Gemüsebankmesser, Maschinenmesser, Sicheln, Dengelgeräte, Sensenbäume, Sensenringe, Wetzsteine, Wetzhölzer.
35680: N.n.. - Laminoirs et platineries A. Nagelmackers & Cie. Escoupes et pelles en acier martelé ou estampé. Scoops and shovels from stamped or solid hammered steel.
35677: N.n.. - Hugo Linder Deltawerk Solingen. Katalog 153.
35676: N.n.. - Musterbuch Ausgabe Juli 1928. Abt.: Scheren-Fabrik.
23884: - Euangelisch magazijn, of gemengde bijdraagen, ter bevordering van kennis en beöeffening der Godlijke waarheden; eerste deel.
35675: N.n.. - Usines du liénaux Couvin. Division: Manches d'outils/ Tournerie du bois.
35674: N.n.. - Emil Lux- Remscheid. Erstklassige Qualitäts-Werkzeuge. 1935.
29717: red.. - Walacria. Een kroniek van Walcheren. Deel 1 t/m 8.
35672: N.n.. - B. Schilte & Zonen. Fabrieken van machinale houtbewerking. IJselstein.
35671: N.n.. - Catalogue and Price List of Repair Parts for Plano Harvesting Machinery. 1918.
35670: N.n.. - Netto Prijscourant No. 16 voor wederverkoopers. Afdeeling: kachels, haarden, fornuizen en verdere winterartikelen. Behoorende bij het Geïllustreerd Modelboek seizoen 1931-1932. Gebr. van Leer, Amsterdam.
35668: N.n.. - Joseph Lepêcheur Gosselies (Belgique). Fabrique de Ferronnerie et de Quincaillerie. Articles forgés, estampés, découpés et décolletés.
35667: N.n.. - Attila Scherna Arico. Spezialfabrik für Haar-, Bart- und Bibikopfschermaschinen. Speciality manufacturers of hairclippers, beardclippers, shingling and bobbing clippers. Illustrated trade catalogue.
35664: N.n.. - Clous d'ameublement Möbel-Nägel. Furniture nails (Bürgin & Cie- Schaffhausen).
35663: N.n.. - Bedford Plough & Engineering Co. Ltd., Bedford. Illustrated catalogue of agricultural implements and spare parts.
35662: N.n. ( J. Cramer ). - De ewige zaligheit betracht in zeven meditatien. Door een Roomsch priester.
37184: N.n.. - Arthur en Laura of veinzerij en opregtheid.
23878: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; eerste deel.
23874: - Germany.
35658: N.n.. - Pocket guide to the cities of the Netherlands.
20503: - De Christenbode (Bundeling van enkele tientallen deeltjes).
35654: N.n.. - De 5. Willem Buijs. Piet Dieleman. William Verstraeten. Ben Sleeuwenhoek. Pieter Slagboom.
35652: (McNamara, Martin). - Martin McNamara. Installatie: the dance. De Vleeshal, Middelburg, 16 t/m 25 september 1983.
27207: -. - Verslag over 1885-1893, benevens naamlijst van directeuren en leden/ Wet van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, opgericht te Vlissingen in 1769 en bevestigd bij resolutie der HH. Staten van Zeeland, den 23 maart van datzelfde jaar; in 1801 verplaatst naar Middelburg.
31835: red.. - Wonen. Tijdschrift gewijd aan het goede interieur. 7 nrs.
20467: - Register van afgestudeerden der M.T.S - H.T.S. te Leeuwarden.
31820: -. - Deutsche Kunst und Dekoration. Illustr. Monatshefte für moderne Malerei-Plastik-Architektur-Wohnungskunst-und künstlerische Frauenarbeiten. IX. Jahrgang no. 4 & 5 (1906), X. Jahrgang no. 3 (1906) & XI. Jahrgang no. 3 (1907).
31829: - Zeelands Chronyk-Almanach, voor den Jaare 1777- 1792. Bevattende eene Beschryving der Provincie Zeeland, van deszelfs Opkomst tot op deezen tegenwoordigen Tyd. Ten dienste der Jeugd, gesteld in Vragen en Antwoorden, Voorzien met alle het noodige, behoorende tot een Almanach. Als mede veele Byzonderheden, betrekking hebbende tot de Provincie Zeeland.
23857: - Handboekje 1930 (voorjaar 1930-voorjaar 1931) van den A.N.W.B., Toeristenbond voor Nederland.
23858: - Rudge, Britain's best bicycle.
31809: -. - Almanak van het studentencorps "Fides Quaerit Intellectum" voor het jaar 1894.
32579: - Poster Marshallplan
23846: - Lucerne et Lac des IV Cantons.
35624: N.n.. - Menukaart. Diner ter gelegenheid van de opening der Baileybrug te Venlo op donderdag 4 december 1947.
20434: - Mémorial administratif de la ville de Gand (tome seizième).
20433: - Mémorial administratif de la ville de Gand (tome quinzième).
20426: - Pictures of the year 1896.
35623: - Nederland's adelsboek 1949, 42e jaargang. M-P.
29519: -. - De roovers in de latro-rotzen; een tafereel van boosheid en overheersching.
31789: -. - Nederlandsche volks-almanak voor 1846.
29506: N.n.. - Register op de Resolutien.... Privilegien & Keuren der Stad Schiedam N - Z.
35598: (Spier, Jo). - Reclameboekje voor Ceta-Bever Beverwijk.
35597: -. - Te voet door Drenthe. Inclusief de kaarten, behoorende bij de beschrijving van den wandeling te voet door Drenthe. 2 delen.
35595: - De Leermeester der Zeden, Vertoond in Horatius Zinnebeelden, Lierzangen, enz. Lof van 't Landleven, en Bespiegeling op 't Leven der Menschen, Verbeeld in de Vier Getyden des Jaars.
35578: -. - Geflügel-Börse. Westdeutsche Ausgabe. 87. Jahrgang.
32557: -. - Catalogue de la collection Goudstikker d'Amsterdam exposée dans les localités du Schilderkundig Genootschap "Pulchri Studio", La Haye, novembre 191.
35554: N.n.. - Catalogue illustré des Oeuvres de François Pompon.
21839: - Cassier's Magazine, an engineering monthly; railway number.
31764: -. - Almanak van het Leidsche Studentencorps voor het schrikkeljaar 1872. Acht en vijftigste jaargang.
27591: -. - Beurs zak-boekje voor het jaar 1830, waarin men, behalve den almanak, nog vinden kan: berigt van het afrijden der diligences, post- en vrachtwagens, eene aanwijzing van het vertrek der brieven, eene volledige lijst van de ligplaatsen en het vertrek der veerschepen en schuiten en der barges en stoomschepen binnen deze stad; aanwijzing der kantoren, alwaar na gedane annonces, op aandeelen of coupons intressen kunnen ontvangen worden; alsmede aanwijzing der voornaamste logementen dezer stad, en per slot het dag- of noteerboekje, voor ieder dag per week een half wit blaadje, met de daarboven gestelde datum voor het geheele jaar door.
37005: N.n.. - Vertellingen en oefeningen voor Nederlandsche kinderen.
35548: N.n.. - Lyst der Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeeland, sedert de opregting van het collegie in het jaar 1578, en der Ministers van die provintie.
29454: -. - Ons Prinsesje Juliana. Eerbiedig opgedragen aan Hare Majesteit Koningin Wilhelmina.
35534: N.n.. - Jerusalem. 24 artistic pictures in heliogravure.
3553: [Noothoorn, A. E. van]. - Reizen en lotgevallen van Lodewijk Vermeer in de Nederlandsch Oost-Indische bezittingen.
35529: N.n.. - Catalogue des tableaux anciens, dessin-pastel. Succession de Madame L. Surmont.
31757: -. - Mobilier et décoration. Revue mensuelle des arts décoratifs appliqués et de l'architecture moderne. 6.
32544: -. - Book bindings: Historical & Decorative.
35521: N.n.. - Paintings and Works of Art from the Collections of the late Lord Clark of Saltwood.
20289: - Perry Roberts.
35489: N.n.. - The Illustrated London News. Vol. 24, Jan. to June 1854.
32531: N.n.. - Verbetering Kanaal Gent- ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Situatie der werken. Schutsluis beoosten Sas van Gent- Beveiligingswerken wederzijds de sluishoofden- Brug voor gewoon en tramwegverkeer beoosten Sas van Gent- Beveilings- en geleidingswerken der brug- Gedeeltelijke onderbouw der brug over den nieuwe mond voor het zijkanaal naar de Passluis.
23766: - Lettre de Paris, Kodak-Pathé
35466: N.n.. - Western Manuscripts and Miniatures. To be sold with the Froissart of Cardinal d'Amboise and including the Prayerbook of the Antipope Clement VII.
35465: N.n.. - Western manuscripts and miniatures.
35464: N.n.. - Western manuscripts and miniatures.
35462: N.n.. - Western manuscripts and miniatures.
35461: N.n.. - Western manuscripts and miniatures.
23723: - Au printemps (Des grands magasins du printemps, Paris); articles pour cadeaux et pour étrennes/ jouets; sales/ trade-catalogue.
37179: N.n.. - Katechismus der natuurlijke historie, voor de scholen.
23715: - Les petits livres/ Trois petits gamins.
23712: - Les petits livres/ Les poésies de Nounou.
13581: - Les collections du musée Plantin-Moretus.
13582: - Fêtes données en 1920 à Anvers et à Tours à l'occasion du quatrième centenaire de la naissance de Chr. Plantin; discours et séances.
32522: -. - Album von München. 16 photographische Ansichten nach der Natur aufgenommen.
32526: -. - Verbetering Kanaal Gent- Ter Neuzen, bedoeld bij de wetten van 29 januari 1897 Staatsblad no. 62 en van 14 juli 1903 Staatsblad no. 196. Revisieteekeningen draaibrug te Sas van Gent en te Ter Neuzen en sluisdeuren te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens A. Bestek no. 226, Dienst 1903-1906 en B. Bestek no. 161, Dienst 1904-1906.
32528: -. - Verbetering van het Kanaal van Gent naar Ter-Neuzen. Schutsluis beoosten Sas van Gent. Draaibrug (onderbouw) te Sas van Gent. Werken uitgevoerd volgens bestek no. 147, Dienst 1901-1904.
29312: -. - Spécimen de gravures sur bois par Vanoffel.
23680: - Provisioneel reglement, gemaeckt by heer ende Weth der Stadt Gendt, aennopende het devoir ende den Sallaris van de Princelyke Officieren ende Hallebardieren deser Stadt.
23676: - Tarif du droit d'étole et de ses accessoires pour le diocèse de Gand, divisé en trois claffes, & approuvé par le Gouvernement/ Tarif van het stool-regt ende zynder afhangselen voor het bisdom van Gend, verdeeld in dry claffen, ende goedgekeurd door het Gouvernement.
35427: N.n.. - Catalogue of twenty western illuminated manuscripts from the fifth to the fifteenth century from the library at Donaueschingen, the property of His Serene Highness the Prince Fürstenberg, which will be sold by auction by Sotheby Parke Bernet & Co.
35419: N.n.. - Manuscrits & enluminures du onzième au dix-huitième siècle. France-Italie-Allemagne-Espagne-Flandres-Arménie-Éthiopie.
35414: N.n.. - Algemeen Handelsblad. 1934 in beeld, 1935, 1936, 1937, 1938 en 1939. 6 delen in een map.
35411: - Nederland's Adelsboek 1938. 36e jaargang.
13580: - Herdenking van de 400ste verjaring van Christoffel Plantin's geboorte, 1520-1920. Concert van 16e en 17e eeuwsche a capella muziek Maandag 9 Oogst 1920, om 5 uur 's avonds, ingericht door de Chorale Caecilia onder leiding van den Heer Lodewijk De Vocht.
35409: - Nederland's Adelsboek 1936. 34e jaargang.
35410: - Nederland's Adelsboek 1937. 35e jaargang.
35406: N.n.. - By center menneske.
35395: N.n.. - Porzellansammlung Hermann Isaacsohn Berlin. Gruppen und Figuren aus der Blütezeit des 18. Jahrhunderts.
35393: N.n.. - Birmingham Public Works Department.
20178: - Ariel 20/ Anton Rooskens.
20136: - Volks-liedjens. Uitgegeven door de maatschappij tot nut van het algemeen (deel 1 en 2).
35385: N.n.. - Het gouden boekje 1880-1930.
37163: N.n.. - Dean's Big Top Circus Pop-up Book.
35378: N.n.. - Count Basie's piano styles. Folio 3. A folio of original compositions.
27140: (Victor, Paul-Emile). - Expéditions polaires françaises. Missions Paul-Emile Victor, expéditions Antartiques. Résultats scientifiques no. S III. 1. Cartes de la terre Adélie, carte d'ensemble au 1: 500.000 (1 feuille), cartes détaillées au 1: 100.000 (4 feuilles, Rocher X, Cap Pépin, Pointe Géologie, Port-Martin).
20134: J.P.S. (J.P. Schabaalje (1592-1656). - Lusthof des gemoeds, inhoudende verscheide, geestelyke oeffeningen met noch drie collatien der wandelende ziele met Adam, Noach en Sym. Cleophas.
30753: -. - Miss Blanche Album K.N.V.B. Elftallen, 3e serie.
30749: -. - Picturegoer. January-December 1947 ((Fortnightly issue).
30748: -. - Picture Show and Film Pictorial. January-December 1947 no. 1306-1330.
22315: - Atti della accademia di scienze lettere e arti di Palermo, serie quarta, volume XVIII; parte seconda: lettere.
22316: - Tentoonstelling het Zwitserse boek.
35365: N.n.. - Beeltenissen van architecten.
35364: N.n.. - Siedlungsgestaltung aus Volk, Raum und Landschaft. 7. PLanungsheft/ 1. Teil. Des Reichsheimstättenamtes der Deutschen Arbeitsfront Hauptabteilung Städtebau und Wohnungsplanung.
35362: N.n.. - De nieuwe Universiteitsbibliotheek Groningen aan het Academieplein.
35357: N.n.. - Kunstauktion 367. Cobra 1948-1988. Auktion i Kunsthallen.
35356: N.n.. - Nederlandsche schoolplaten.
35355: N.n.. - Nederlandsche schoolplaten.
37546: N.n.. - Kluchtige avonturen van een aap, een hond en een poesje. Nieuw prentenboek.
35350: (Le Corbusier). - Le couvent Sainte Marie de la Tourette construit par Le Corbusier.
27138: -. - 8 Commercial brochures Berkefeld-Filter GMBH, Celle.
20051: - Huis en haard, 10 nummers 1926 (gebundeld).
23624: - Volks-liedjens, uitgegeeven door de maatschappij tot nut van 't algemeen.
35343: (Schreiber). - Schreibers kleiner Atlas. Pflanzen in Garten und Feld. 16 feine Farbendrucktafeln mit 135 naturgetreuen Abbildungen nebst 32 Seiten erläuterndem Text.
35344: (Schreiber). - Schreibers kleiner Atlas. Kriechtiere und Lurche. 12 feine Farbendrucktafeln mit 59 naturgetreuen Abbildungen nebst 24 Seiten erläuterndem Text von Walter Geppert.
35342: N.n.. - Officieel zak-adresboek van hotels en restaurants. 31e jaargang 1940.
37171: N.n.. - Azuma, de nieuwsgierige en moedige Mexicaan.
35338: N.n.. - Högalidskyrkan. Minnesskrift vid invigningen den 10 juni 1923.
35337: N.n.. - Högalids Församlingshus. Minnesskrift.
32492: N.n.. - Weekblad voor kinderen. II. Deel.
23595: - Ontwerp van wet, betrekkelijk de ondersteuning van behoeftigen, op den 28 november 1845 aan de Staten-Generaal aangeboden, met verder daartoe betrekkelijke stukken en bijlagen.
35323: N.n.. - Alsof het gisteren geschreven was.
35306: N.n.. - Anti 30. Vlaanderen tegen België.
37547: N.n.. - Uit het Dierenrijk.
35304: N.n.. - Roma. Album artistico con 130 tavole.
35301: (Dodeigne). - Dodeigne. Sculptures.
31685: -. - Katharina Sieverding. Grossfotos 1975-1977.
35296: N.n.. - Les cinq codes du Royaume, précédés de la charte constitutionnelle, et suivis du tarif des frais et dépens; collationnés sur les éditions officielles de l'imprimerie royale. Nouvelle édition, a laquelle on a joint les deux Lois rendues en Mars 1820, l'une sur la liberté individuelle, l'autre sur la publication des journaux et ecrits périodiques avec l'Ordonnance du Roi.
13414: - Tholen, stad en eiland.
23588: - Vauban a Belle-Ile; trois cents ans de fortification côtière en Morbihan; congrès de l'Association Vauban (5,6,7 mai 1989).
35286: N.n.. - Fondation Veranneman.
13401: - Notulen van Zeeland, I-V. I: Notulen van Gouverneurs en Raden van Zeeland, 1574-1576; Notulen van Gouverneurs en Raden van Zeeland, 1576-1578; Notulen van de Staten van Zeeland, 1577-1578. II: Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden, 1578-1579 (Boek van Resolutiën). III: Notulen van de Staten van Zeeland en van hunne Gecommitteerde Raden, 1578-1579 (Collegiaalboek). IV: Notulen van de Staten van Zeeland, 1580-1582 (Collegiaalboek - Boek van Resolutiën - Register van de Besognen van de Staten). V: Notulen van de Staten van Zeeland, 1583-1586.
32491: N.n.. - Weekblad voor kinderen. I. Deel.
36891: N.n.. - De Kleine Parade.
31673: -. - The Adventures of Elizabeth in Rügen.
29222: - Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
36930: N.n.. - Bybelsche gedichtjes voor de jeugd.
35255: N.n.. - Leeven van den zeer eerweêrden heer Joannes Benedictus de Clerck, pastor van Willebroeck, in den Heere overleeden den 4 july 1804.
2589: N.n.. - The youngest reader's animal tales.
19857: - Anne Semler/ Nieuw werk-Inkjetprints.
31655: (Klerk, M. de). - Overlijdensbericht M. de Klerk (architect).
27119: -. - Exposition Bruxelles 1935, série D/ reeks D. 10 Cartes vues a déplier/ 10 ontvouwbare zichtkaarten.
19833: - P.V. De Wit in zwart en wit door Willem van Schaik.
37120: N.n.. - Introva Draaiboek.
19785: - Marian Plug paintings/ schilderijen 1986.
19787: - Vergezichten.
29142: -. - "Halderberghe". De historisch gegroeide plaatselijke eenheid Hoeven; een streven der betrokken streek naar juridische erkenning (wettelijke eenheid) van hetgeen feitelijk reeds bestaat, t.w. eener plaatselijke gemeenschap, welke zich in de samenleving natuurlijk gevormd heeft.
25888: N.n.. - Staats-regeling voor de Bataafsche Republiek en Reglementen voor de byzondere Departementen.
31641: (Skovgaard, Joakim). - Joakim Skovgaards billeder i Viborg Domkirke.
19730: - Les murs d'une maison; peintures en chambres.
27084: -. - Noodig berigt, wegens de differentie onlangs binnen der stad Goes, in Zeeland ontstaen, wegens het verkiesen van twee rentmeesters aldaer, & c. Nevens eenige extracten uyt de previlegien, autenticque missiven, remonstrantien, soo van burgermeesteren als van den baljeu, en andere stucken, dienende tot onderrichting van het selven.
35214: N.n.. - Gids voor West-Zeeuwsch Vlaanderen. Guide of West-Zeeuwsch Vlaanderen.
19646: - St. Galler Wappenbuch; das Staatswappen und die Wappen der politischen Gemeinden.
35207: N.n.. - Gereformeerde en geamplieerde stadt-recht van zutphen.
35206: N.n.. - Reformatie der Landtrechten, gebruycken und gewoontheyden der Graefschap Zutphen. Salus populi, suprema lex esto.
35205: N.n.. - Sadt-rechten van Zutphen, vlijtigh geexamineert ende gecollationeert nae de authentijcque copie, berustende onder de archivis der voornoemde stadt.
3162: N.n.. - De jongen met de piano en het kleine kindje/ De domme leeuw en het knappe meisje. 2 delen in 1 band.
29092: - Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".
37530: N.n.. - Catalogue d'une importante collection de livres, pamphlets, brochures, affiches, journaux, autographes, estampes, imageries et documents divers. La Commune de Paris, L'Association Internationale des Travailleurs. La fin du Second Empire, le gouvernemnet du Quatre-Septembre, L'Assemblée Nationale. Le Comité Central Républicain des vingt arrondissements, la Fédération de la Garde Nationale. La Répression, la déportation, la prospection. La Troisième République jusqu'à l'Amnistie.
35202: N.n.. - Reglement op de manier van Procedeeren in de Graafschap Zutphen, waar na de Gerigten, Litiganten Bediendens en alle die het aangaat, zig in het toekomende hebben te reguleeren. (1) (Convoluut met nog 6 titels.)
30732: red.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1949 (12 nummers).
30733: -. - Picturegoer. 16 vols., january 5-21 december 1946.
35194: N.n.. - Almanak voor het verstand en hart voor het jaar 1823.
19601: - Werken van Albert Peters 22 juni 1985.
35189: N.n.. - Een schoone historie van den ridder Malegys, die het vervaarlyk Paard Ros Beyaart wan.
19481: - Maatstaf, maandblad voor letteren; negende jaargang april/mei 1961-maart 1962 (compleet).
19483: - Maatstaf, maandblad voor letteren; tweede jaargang mei 1954-maart 1955.
19526: - Christentum am Nil. Internationale Arbeitstagung zur Ausstellung 'Koptische Kunst', Essen, Villa Hügel 1963.
35180: N.n.. - Sephirath haomer. Jewish prayerbooklet.
23468: - Bodoni; meester-drukker 1740-1813.
13264: - Histoire des religions. Vol. I-V.
19461: - Marcus de Vestele.
23463: - Tweedaagsch Muziekfeest te Middelburg der Zangvereeniging "Tot Oefening en Uitspanning", op vrijdag 3 en zaterdag 4 juni 1904 in het gebouw "De Concert- en Gehoorzaal", Lange Singelstraat.
27081: -. - Extract uyt de notulen van Borgemeesters ende schepenen der stad Goes. Rakende de insendinge van militie binnen de voorschreven stad. Nevens een tweede missive van de voorn: Heeren Borgerm: en schepenen, aen de respective steden van Zeelant, in dato 16 Augusty.
29069: N.n. (D. van Alphen). - Vaderlandsche chronyk; of jaarboek van Holland; Zeeland; en Friesland: Van de vroegste tyden af tot op den dood van Hertog Albrecht van Beijeren...etc.
31611: (Sanders van Loo), A.W.. - Gids voor Gent. Uitgegeven onder de bescherming der stedelijke commissie voor de bewaring van praal-, gedenk- en kunststukken te Gent.
31612: -. - Stad Gent-Ville de Gand. Gemeente Feesten/ Fêtes Communales. Programma-Programme.
19405: - Shunso Machi calligraphe Japonaise (2 vol.)
13224: - Troisième congrès de l'Association Internationale des Ponts et Charpentes, Liège 13-18 Septembre 1948; publication préliminaire.
31600: -. - Over schrijvers & beeldende kunst. "De chrysanten in de vaas op de tafel bij het raam, niet de chrysanten bij het raam op de tafel in de vaas".
37300: N.n.. - A.B.C.
35148: N.n.. - Portret van den dichter A.R.H. (Adriaan Roland Holst).
19376: - Oberhuber Zeichnungen - Aquarelle Tücher.
19366: - Paul de Nooijer.
19372: - Oberhuber informelle Plastik 1949-1954.
32468: N.n.. - Calendrier Serpetuel.
19361: - Frans Masereel
35137: N.n.. - Album Historique.
19331: - Kick Homeijer.
35135: N.n.. - New York Illustrated.
31585: -. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik.
35134: N.n.. - Luzern und Vierwaldstättersee. Lucerne and the Lake.
35133: N.n.. - Assemblage. View of Hakone.
35132: N.n.. - Souvenir Folding Postcard. Ogden & Salt Lake City, Utah.
35131: N.n.. - Suez. 12 detachable postcards/ 12 cartes postales détachables.
35127: N.n.. - San Francisco. The city loved around the world.
35126: N.n.. - Ricordo di Genova.
13182: - Rotterdam in honderd jaren 1813-1913; gedenkboek voor den jare 1913.
3246: N.n.. - Piepsnoet Durfal.
35125: N.n.. - Camposanto di Genova.
35124: N.n.. - Wonderful California.
35123: N.n.. - Marseille. Album artistique.
35122: N.n.. - The Overland Trail. A scenic guide book "through the heart of the Sierras". On the line of the Southern Pacific.
35121: N.n.. - Lago di Lugano.
35120: N.n.. - One hundred and twenty-five photographic views of Chicago. A collection of reproductions from photographs of the most prominent streets, buildings, statues, park scenes, and other features of interest in the city.
8734: - Akten des XIV. Internationalen Kongresses für Philosophie Wien 2.-9. September 1968, II: Marx und die Philosophie der Gegenwart; Brentano, die philosophische Psychologie und die phänomenologische Bewegung; Wittgenstein, der 'Wiener Kreis' und die analytische Philosophie; die deontische Logik und ihre Bedeutung für Ethik und Recht; die Bedeutung der Synthese im integrativen Denken under Berücksichtigung ganzheitlicher Strukturen; Kybernetik und die Philosophie der Technik; die Zeit; die Natur des Menschen und das Problem des Friedens.
8762: - Rapports et procès-verbaux d'enquête de la Commission instituée en vue de constater les actes commis par l'ennemi en violation du droit des gens (décret du 23 septembre 1914), II.
8765: - Homage to Salvador Dali. Special issue of the XXe Siècle Review.
8893: - Logic, methodology and philosophy of science, III; proceedings of the third international congress for logic, methodology and philosophy of science, Amsterdam 1967.
35082: (Reve, Gerard). - Gerard Reve. De complete afzonderlijk gepubliceerde werken in handelsedities en bibliofiele uitgaven uit de collectie Joop Schafthuizen.
37486: N.n.. - ABC.
31568: N.n.. - Historische Kinder-Bybel, of Schriftuurlyke Lusthof. Behelzende twee-hondert tweënvyftig Afbeeldingen der Voornaamste Geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. Ter gemakkelyke bevatting voor de Jeugd, met Byschriften, Vaarsjes, en de Bybeltext voorzien.
31563: -. - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en verspreiding der schoone kunsten. Zesde (1845-1846) en zevende (1846) jaar.
19198: - U. Melegari.
19156: - Flips.
19171: - David van de Kop/ Hans Biezen. De Vleeshal.
19183: - Dodeigne, tekeningen en sculpturen.
35066: N.n.. - Rijkstelegraaf. Handleiding voor de beoefening van den druktelegraaf van Hughes.
35068: N.n.. - N.V. Rotterdamsche Lloyd Rotterdam. Tariefsbepalingen- Overtochts-voorwaarden- Algemeene inlichtingen. Januari 1929.
19144: - Jan van Leeuwen. Structures of desire.
19146: - Het werk van Käthe Kollwitz.
35062: N.n.. - Land-ontginning, een middel tot wering der armoede. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
19143: - Wifredo Lam dessins.
36849: N.n.. - Onze Speelmakkers.
37277: N.n.. - A/B/C Boek. Zeer bekwaam en profijtelijk voor de jonge kinderen om te leeren.
37533: red.. - Songs-, Platen- en Filmshow (1x) Twist (2x) & Teenager troeven (2x).
27011: -. - Panzerkrieg; von Manstein & Heeresgruppe Süd, August 1941-1944/ Panzerkrieg; von Manstein on the steppes of southern Russia. Bookcase game.
27001: -. - Guide to the National Museum of Ethnology (Rijksmuseum voor Volkenkunde).
26982: -. - Help Uzelf in het Duitsch; deze handleiding maakt het U gemakkelijk.
19142: - Kirschenbaum.
35010: red.. - Vademecum der bouwvakken. Een-en-twintigste jaargang.
28999: -. - The Illustrated London News. Vol. LXVIII, January to June, 1878.
19095: - John Rädecker; de beeldhouwer en zijn werk.
37083: N.n.. - Een lettervermaak en huisselijk tafereel, voor de Nederlandsche jeugd, bevattende gesprekjes en meer dan honderd en vijftig tweeregelige versjes.
19053: - Schilderijen van Jozef Israëls in Nederlandsche verzamelingen.
19042: - Wystawa Plakatu.
34972: N.n.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Koloniën.
36819: S.F.. - Aan de zee en andere kleine verhalen voor de lieve jeugd.
34971: N.n.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Republiek in 1795.
34970: N.n.. - Geschiedkundige atlas van Nederland. Uitgegeven door de commissie voor den geschiedkundigen atlas van Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr. A.A. Beekman. De Bourgondische tijd.
34967: N.n.. - Vues de Versailles. Le Chateau le parc. Le petit et le grand Trianon.
19032: - Uit oude tijden. Album. 1929.
19029: - Panorama geïllustreerd weekblad, 1917, nrs. 14 tm. 26.
34966: red.. - Carmiggelt Bulletin 9.
27572: -. - Volks-almanak voor het jaar 1870.
31533: -. - Statuts de la Compagnie des polders de l'Escaut Oriental.
34928: N.n.. - Le journal de Nano et Nanette
34922: N.n.. - Biografisch woordenboek der Belgische kunstenaars van 1830 tot 1970.
34918: N.n.. - The Masters' Masterpieces. Part 1-11 (of 12).
28945: N.n.. - Defensie ofte antwoort op alle de lasterlijcke, Godloose schriften, en pasquillen. Die dagelijcx uytkomen, en onder de Gemeynte gestroyt worden; tegen goede regenten ende eerlijcke predikanten, als insonderheyt, tegen D. Lotius, D. Teelinck, D. Goethals en D. Sterremont.
19017: - Russian sculpture, an anthology
19004: - Winkler Prins Encyclopedie van de Tweede Wereldoorlog. Encyclopedie in 2 delen. Deel 1 a-kami. Deel 2 kamp-z.
18998: - Ter herinnering aan de specialisten battery 'Rhenen' 3e Peloton. 30 januari 1958.
37458: N.n.. - Nekkie-Ruf en Apie-Snuif.
5252: - As artes do livro nos estados unidos 1931-1941.
5413: - Koninklijke Bibliotheek van België; honderdvijftigste (150ste) verjaardag van de openstelling voor het publiek 21 mei 1839; honderdvijftig merkwaardige stukken uit haar verzamelingen, tentoonstelling in de Koninklijke Bibliotheek Albert I van 20 mei tot 15 juli 1989.
5464: - Offsetprinting by L. van Leer & Co,
5480: - Corporis Iuris Civilis tomus primus, Quo continentur Institutionum libri quatuor, et Digestorum sive Pandectarum libri quinquaginta; tomus secundus, Quo continentur D. Iustiniani Codicis, libri XII, Authenticæ ..... Etc.
28940: -. - Nederlandsche almanak voor 1880.
36837: N.n.. - Ons Speeluurtje.
28931: -. - Souvenir aan Zierikzee.
25814: - Antarctic geological map series, sheets 1-39.
36802: N.n.. - Titelloos. Boekje waarin enkele in- en uitheemse vogels worden beschreven en afgebeeld.
37194: N.n.. - England-Continent via Folkestone-Flushing.
25813: - Boerhave 37/ 38, "Prijscourant".
18915: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1870.
34861: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd, I, II.
34858: N.n.. - Schweizerische Bergbahnen. Die industrielle und kommerzielle Schweiz beim Eintritt ins XX. Jahrhundert. Hat die Aufgabe, die bedeutendsten Unternehmungen, Fabriken und Etablissements der Schweiz in Wort und Bild zur Anschauung zu bringen.
31504: -. - Interlaken & Berner-Oberland.
34837: red.. - Graphica. Organe mensuel de l 'Union des Industries Graphiques et du livre/ Maandelijks tijdschrift van de Unie der Graphische bedrijven en de boeknijverheid.
34831: N.n.. - Middelburgsche naamwijzer of jaarboekje voor de stad Middelburg, 1844.
34830: N.n.. - Middelburgsche naamwijzer voor het jaar 1830.
31502: -. - Teekeningen behoorende bij het verslag van de Staatscommissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 20 maart 1916, no. 23 met opdracht een onderzoek in te stellen omtrent de oorzaken van de buitengewoon hooge waterstanden, tijdens den stormvloed van 13/14 januari 1916, voorgekomen op de in Zuidholland gelegen benedenrivieren meer bepaaldelijk op den Rotterdamsche Waterweg.
31500: -. - Wiesbaden. Dreiundzwanzig Ansichten in echtem Kupferdruck nach photographischen Aufnahmen.
26879: -. - L'Office de la Sainte Vierge pour les trois temps de l'année.
2731: (Schermelé, Willy). - Sneeuwwitje.
31494: -. - Momus en Satyr. Jaarboekje voor 1842. Met platen.
23369: - Schatten van de Aarde; de mineralen- en edelstenenverzameling; tweewekelijkse uitgave, nrs. 1 t/m 20 1996.
28832: -. - Openbare verkooping van eenige woonhuizen, dijken, boomgaard-, bouw- en weilanden, gelegen in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge, Nisse, Ovezande, Oudelande, Hoedekenskerke, Driewegen en Ellewoutsdijk. Op donderdag den 31 mei 1906, des voormiddags te 10 uren, ten herberge van L. Verbeek, te 's-Gravenpolder, voor de erfgenamen van J. Mol en M. Hoffius, ten overstaan van den notaris L.A. Paardekooper Overman, te 's-Gravenpolder.
28831: -. - Openbare verkooping van de hofstede bestaande uit: woonhuis en schuren met erf, tuin, boomgaard, bouw- en weilanden, in de gemeenten 's-Gravenpolder, Kloetinge en 's-Heer Abtskerke. Samen groot 23 h.a. 54 a. 84 c.a., in pacht bij den heer Jacobus Verhulst, op woensdag 2 juli 1913, des morgens te 10 uur te 's-Gravenpolder, in het koffiehuis van den heer L. Verbeek, ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
28827: -. - The "White" Service; a story of development.
28829: -. - Openbare verkooping van bouw- en weilanden, onder Goes, Kloetinge, 's-Heer Abtskerke, 's-Heer Hendrikskinderen en 's- Gravenpolder, voor de erfgenamen van den heer Jan Pijke, op vrijdag 19 november 1915, des morgens te 10 uur, te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje", ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
28830: -. - Openbare verkooping van 25 perceelen boomgaard, bouw- en weiland in de gemeenten Nisse en 's-Heer Abtskerke, voor den Heer M. van 't Westeinde Jz., op vrijdag 25 juli 1919, des namiddags te 2 uur te Goes, in het koffiehuis "De Prins van Oranje" ten overstaan van den notaris Joh. Pilaar te Goes.
23365: N.n.. - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin; De boksende kangoeroe.
37004: N.n.. - Leerzaam vermaak voor de jeugd, bevattende eene verzameling van raadsels en charades, gezegd sijllabe spelen, met derzelver leerzaame verklaaringen, meerendeels uit het hoogduitsch en fransch vertaald/ Verzameling van fabelen en vertelselen ten dienste der scholen. 2 delen in 1 band.
37047: N.n.. - Twin-screw motor passenger liner "Kungsholm" of the Swedish American Line built by the Royal Company "De Schelde" Ltd., Flushing, the Netherlands.
25805: - Coiro, Sculptures.
37197: N.n.. - Vier Sprookjes.
34771: N.n.. - Les estampes du XVIIIe siècle; 120 estampes en 20 séries, une tous les 20 jours.
34768: N.n.. - De Architect. Twaalfde, dertiende en veertiende jaargang 1901 t/m 1903.
34767: N.n.. - De Architect. Tiende en elfde jaargang 1899 / 1900.
34766: N.n.. - De Architect. Achtste jaargang 1897 3e t/m 6e aflevering.
23348: - Eerste Divisie A; Esso Nederland NV; seizoen 1958/ 1959.
34762: N.n.. - Catalogue de tableaux anciens des Ecoles Flamande, Néerlandaise, Hollandaise, Française et Italienne. Gravures bois et ivoires sculptés, faïences de Delft, tapisserie, meubles anciens, formant la collection de Madame Poullier-Ketele dont la vente publique aura lieu en la Galerie J. & A. Leroy Frères (1924).
23343: - Eredivisie- Esso Nederland N.V. 1958/ 1959.
34749: (Roos, C.F.). - Collection Jacob Ankersmit. Vente publique 1e Mardi 24 Janvier 1905 dans l'Hôtel "de Brakke Grond" à Amsterdam. Catalogue des collections de tableaux modernes, dessins, publications illustrées et autres, bocaux, verres, meubles et antiquités, de Monsieur Jacob Ankersmit.
36815: N.n.. - Almanak voor de Jeugd 1901.
36816: N.n.. - Almanak voor de Jeugd 1902.
34743: N.n.. - Landmaling og landmalere. Fortegnelse over kortbilag.
18828: - Nouveau Dictionnaire De Poche Des Langues Françoise- Allemand et Allemande-François. Tome premier. Contenant le francois expliqué par l'allemand. Neues Französisch-Teutsches und Teutsches-Französisch Taschen Worterbuch. Erster Theil in welchem das Französische durch das Deutsche erklart ist.
18833: - Toerisme voor iedereen. Een pleidooi voor meer ruimte.
18838: (Hunter, M.). - Le Nouveau Robinson.
37241: N.n.. - Zonder titel.
23342: N.n.. - Zeeland in Beeld.
34735: N.n.. - Collection Abel Pann, Jerusalem. La bible en tableaux.
34721: (Hergé). - Kuifje Speelboek.
37178: N.n.. - De moederlooze Maria; een verhaal waaruit de lieve kinderen kunnen leeren, dat braafheid en deugd in iederen stand hare belooning vinden.
34693: (Jonge, Freek de & Vermeulen, Bram). - Neerlands hoop in bange dagen in Neerlands hoop in Panama.
23298: - Uilenspiegel; humoristisch-satiriek weekblad (1886, 18e jaargang no. 5, 6, 7, 9, 10 en 18/ 1887, 19e jaargang no. 14, 15 en 18 t/m 48/ 1887-1888, 20e jaargang no. 1 t/m 48 (nr. 42 ontbreekt)/ 1888, 21e jaargang no. 1 t/m 8).
34680: N.n.. - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders van Middelburg aan den Raad der gemeente, ingevolge art. 182 der gemeentewet. 1907.
28685: -. - Mijnbouwkunde. Leerstof voor de houwersopleiding. 4 delen (van 5).
37503: N.n.. - Kinder-Gezangen, gezongen bij de inwijding van de nieuwe school te Middelharnis, op den 31sten October 1825.
28669: -. - Historie van den heere Willem Erfstee. I. deel.
6583: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1916.
34660: N.n.. - Cassina. Le Corbusier/ Gerrit T. Rietveld/ Charles R. Mackintosh.
37142: N.n.. - No title. Book with peep holes and cut outs with scenes from the circus.
12852: - Onze Kunst; voortzetting van de Vlaamsche School. XII (vol. 6, july-dec.1907).
34657: N.n.. - Jim Dine.
18733: - Leiden.
18754: - Les Chefs D'oeuvre Du Chant. Cent vingt airs célèbres. Opéras, Opéras-comiques, Opérettes, Romances, Mélodies, Chansonnettes.
34644: red.. - De Veldbode. Geïllustreerd weekblad voor land- en tuinbouw. Zeeland-nummer. Nummer 1352 van 25 december 1928.
34638: N.n.. - Tentoonstelling Gooische schilders 11 sept. t/m 16 oct. 1943.
23285: - Verordeningen voor de kerkfabrieken bij de Roomsch Katholijke gemeenten.
3242: N.n.. - Wil je Spelen?
18680: - Rotterdamsche Lloyd. Onze Zeventiende-Eeuwsche Schilders.
34598: N.n.. - Nederlandse beeldhouwers. Sculpteurs néerlandais.
34594: N.n.. - Prix de Rome. Erik Thorn Leeson/ Ek van Zanten/ Emmy Eerdmans. Akademie 24 april- 17 mei. 1952/ '55/ '57.
31416: -. - Internationaal Handels- en Scheepvaartfeest Rotterdam 1908. Besuch des Rotterdammer Hafens 14, 15, 16 Juli.
25793: - Feestviering bij de ontsluijering van het standbeeld van Jacob Cats, ridder, raadspensionaris van Holland. Opgerigt te Brouwershaven, den 11den december 1829.
18643: - Technisch Jaarboek Ned. Electrolasch Mij. NV Leiden.
31408: -. - Les Marques Internationales. Publication officielle du Bureau International de l'Union pour la Propriété Industrielle (Service de l'Enregistrement International des Marques de Fabrique ou de Commerce). Trente-septième année 1929. Marques Nos. 61266 à 67182.
31412: -. - Catalogue du Musée Charlier. Peinture, dessins, sculpture. Commune de Saint-Josse-ten-Noode.
37437: N.n.. - The Story of 2 Bn R.C.E. 1940-1945.
37431: N.n.. - Manual of seamanship Vol. II. 1909.
37452: N.n.. - Het vroolijke ABC.
34584: N.n.. - Beervelde 1966- nu. Raoul de Keyser, Etienne Elias, Lucassen, roger Raveel.
22213: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen, 1925.
22177: - Armoured vehicles today, 1977/ 1978 edition.
34553: (Middelburgse Atelier Stichting). - Catalogus no. 2 1997. Zeeuwsch Getij.
12786: - Archivelf; compétition 1976.
18594: - Der Deutsche Rhein Führer von Mainz bis Coeln.
18544: - De geschiedenis van mijnheer Kardoes en mejuffrouw Muizenschrik. Met XVI naar het leven geteekende en gekleurde platen.
2757: - De wonderlijke avonturen van Jopie Slim en Dikkie Bigmans aan het strand.
34530: red.. - Panorama. Geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk. Juli-december 1928, 25 nrs.
37021: N.n.. - European Coasters Vol. 2 1990.
34517: (Spier, Jo). - Speurder huishoudboek 1939.
34506: N.n.. - Herdenkingstentoonstelling Aart Schouman 1710-1792, 27 augustus tot 2 oktober 1960.
37462: N.n.. - Sprookjes Prentenboek/ Domme Dorus/ Sprookjesboek. 3 delen.
37463: N.n.. - Een wandeling door de Dierentuin/ De Rattenvanger van Hamelen. 2 delen.
18484: - Gedenkschrift der Oprigting van het Standbeeld voor M.A. De Ruijter, Plegtig Ontbloot te Vlissingen den 25 Augustus 1841. door de Commissie tot de Oprigting.
18445: - L'Image Revue Mensuelle Illustrée. D'éducation D'Instruction et de Récréation. 3me Année 1849.
34492: (Dufy, Raoul). - Giftwraps by artists. Designs by Raoul Dufy. 16 full-color, tear-out sheets, 18¾ x 27 in., for all occasions.
26774: -. - Geldersche volks-almanak voor 1855. Een-en-twintigste jaargang.
34486: N.n.. - De Koevoet.
31392: -. - Informatorium Medicamentorum 2014.
34481: N.n.. - Kristal Leerdam Holland.
26761: -. - Jaarboek van de Koninklijke Marine 1922-1923.
37227: N.n.. - St. Nicolaas.
28515: N.n.. - Ordonnantie des Coninghs op het Generael reglement van sijne Munte (I). (Bound with:) Beeldenaer ofte Figuer-boeck / dienende op de nieuwe Ordonnantie vander Munte / gearresteert ende uytgegeven by de Doorluchtige / Hooghe ende Mogende Heeren / de Staten Generael der Vereenighde Nederlanden....... In welcke gherepresenteert zijn / alle de figueren vande Goude ende Silvere Munte / cours ende ganck hebbende in krachte der selver Ordonnantie / ende boven welcken gheene tot anderen prijse ontfanghen ofte besteet sullen mogen werden (II).
37174: N.n.. - Un petit livre d'amour. Les petits livres d'or.
25760: - Eindverslag van de afsluiting van de Lauwerszee met doorlaatcaissons.
37334: N.n.. - Aardige St. Nicolaas Liedjes. De Gruyters Zangboekje.
28484: -. - Kort en klaar onderricht hoedanig in steden en dorpen hier te lande, schoorsteenen, in trafieken, fabrieken, gebouwen, huizen, kamers, keukens, kelders, enz., zoo te maaken, dat zij goed trekken, veele warmte geeven en weining brandstoffen kosten, als mede om in schoorsteenen, die rooken, dat gebrek, wiskundig zeker en met geringe kosten, weg te neemen. Met eenige modellen en profils.
34451: N.n.. - Chr. Hostmann-Steinberg N.V. Amsterdam. Wenken uit de praktijk. Een volledige samenvatting der hulpmiddelen voor alle grafische drukprocede's.
26748: -. - Kort verslag van de in Noord Amerika plaats gehad hebbende enquête over de marine, iets over de gepantserde vaartuigen dier vloot. Naar Fransche berigten te zamen gesteld.
26739: red.. - De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. 22 Nummers van de 1e jaargang.
26744: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
36870: N.n.. - Golden Grains. A collection of little counsels for the sanctification and happiness of every-day life. First series.
34423: N.n.. - Tentoonstelling van Deensche kunstnijverheid, Stedelijk Museum Amsterdam, 8 mei-6 juni 1937.
31368: -. - Automobielkaart van Java en Madoera. Samengesteld en uitgegeven door de Koninklijke Vereeniging Java Motor Club. West Java deel, Midden Java deel en Oost Java deel.
36972: N.n.. - Biblia Sacra, dat is de H. Schriftuer van het Oude, en het Nieuwe Testament, Naer de laetste Roomsche Keure der gemeine Latijnsche Overzettinge, in nederduitsch Vertaeld, met korte verklaringen op de duistere plaetzen.
34412: N.n.. - Verslag gedaan door Burgemeester en Wethouders van Middelburg aan den Raad der gemeente, ingevolge art. 182 der gemeentewet. 1909.
18338: - Het ontwerpen, berekenen en vergelijken van ducdalven in tropisch hout en staal.
18322: - Hartmut Wiesner. Nachtigall. Malerei und Fotoarbeiten 12. November 2000 bis 7. Januar 2001.
18325: - Kanaal, Canal, Channel, Kanal Gent-Terneuzen.
3239: N.n.. - Lepeloor van Hazenstijn op reis.
37259: N.n.. - Zonder titel. A.B.C.-boek Toyland-series.
37260: N.n.. - Het wijzertje rond.
18314: - Steen- en stuifbrand van tarwe en gerst. Mededeelingen van den phytopathologischen dienst te Wageningen. no. 4.
12696: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1996.
12697: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1992.
12698: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1986.
37268: N.n.. - A.B.C.
37269: N.n.. - Nieuw- Dieren ABC.
37270: N.n.. - Nieuw- Dieren ABC.
31354: -. - Gedenkboek van de feestviering op den 6 Julij 1859 door de Sociëteit Jacoba van Beijeren te Goes, bij gelegenheid van haar tienjarig bestaan.
12693: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1988.
12694: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 1998.
12695: - The Franklin Delano Roosevelt Four Freedoms Awards 2000.
34382: red.. - Onze Kunst. 3e Jaargang 1904, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
23200: - Liste alphabétique des rues de Paris; contenant les Avenues, les Barrières, les Boulevards, les Cités, les Cours, les Galeries, les Halles, les Impasses, les Marchés, les Monuments, les Passages, les Places, les Ponts, les Quais, les Théâtres et les Établissements publics.
23217: - Handboek 1952 van de Koninklijke Nederlandsche Automobiel Club.
23228: - Het verheugd Zeeland, by het plechtig bezoek van zyne doorluchtige hoogheid Willem de Vyfde, Prinse van Oranje en Nassau, erfstadhouder, kapitein en admiraal generaal der Vereenigde Nederlanden benevens deszelfs koninglyke gemalinne en vorstelyke spruiten.
23235: - Fabúlae XII, continentes Divisiones ac definitiones, quae in Divi jústiniani Institútion Libr Qúatúor inveniúntúr. (Manuscript)
12570: - Atlas de poche pour automobilistes; Europe Centrale et Occidentale, Afrique du Nord (du Maroc à Tripoli).
12601: - Modern pen drawings: European and American.
34381: N.n.. - The Studio. An Illustrated Magazine of Fine and Applied Art. Volume 109 comprising the six monthly numbers from January to June 1935/ Volume 110 comprising the six monthly numbers from July to December 1935. 2 vols.
34375: (Niski, Paul). - Mulberry Team.
18281: - Gedenkboek van 'Hou en Trouw'. Vereeniging van oud-leerlingen der openbare handelsscholen te Amsterdam 1885-1925.
18223: - Geuzen-Almanak voor het jaar 1894.
18233: - Album 'Stad en Land'.
18234: - Uit oude tijden. Album. 1928.
23181: - Beeldschrift IV-e stukje/ Zes muisjes.
18186: - Ewiges Volk. Schriftenreihe des Verbandes deutscher Sippenforscher in den Niederlanden. Vols. II, III, IV.
36563: N.n.. - De jongen die altijd dadelijk wist, wat hij moest doen/ Juf heeft altijd gelijk. 2 delen in 1 band.
31336: N.n.. - De Kercken-Ordeninghen der Ghereformeeder Nederlandtscher kercken / in de vier Nationale Synoden Ghemaeckt ende ghearresteert. Mitsgaders eenige anderen, in den Provincialen Synoden van Hollandt ende Zeelandt gheconcipieert ende besloten. Waer by noch anderen, in bysondere vergaderinghen goet-ghevonden, by ghevoegt zijn.
34348: N.n.. - Rotterdam 1940. Voorheen, thans. Inclusief: Het wapen van de Gemeente Rotterdam.
34346: N.n.. - Friesche Elf-Steden-Vereeniging 15 januari 1909-1934. De eerste 25 jaren.
28404: - Acta synodalia of gearresteerde kerken-ordeningen van Zeelandt, van de jaren 1591, 1620 en 1638. Uitgegeven, ingevolge de resolutie van de Edele Mogende Heeren Gecommitteerde Raaden van Zeelandt, van den 13. Februari 1755.
31334: -. - Sleeswijk's Atlas der Geheele Aarde. Bevattende 37 hoofdkaarten en 18 bijkaarten met register van 10.000 namen.
2570: N.n.. - Java; nieuwe tafereelen voor de Nederlandsche jeugd.
18141: - F.LLI MONTI 1911 - 1981.
34314: N.n.. - Inhuldiging H.M. Koningin Beatrix der Nederlanden. Infomap voor de pers.
34308: N.n.. - Directives capitulaires. XV Chapitre General.
34301: N.n.. - Gedenkschrift bij de onthulling van het gedenkteeken voor Dr. P.J.H. Cuypers nabij de Munsterkerk te Roermond op den 103den verjaardag zijner geboorte, aangeboden door de N.V. Kunstwerkplaatsen Cuypers & Co., 16 mei 1930.
34292: N.n.. - Frontieres.
18139: - Historische toelichting van de Maskerade te houden door het U.S.C. op 26 juni 1906. Triumphtocht van Germanicus binnen Rome 26 mei XVII n. Chr.
34290: N.n.. - Catalogus -Catalogue no. 1 1997. Reis naar Kassel- Voyage à Cassel.
34283: N.n.. - Rapport van het Bestuur der Nederlandsche Heidemaatschappij aan de Regeering over het beplanten van de Nederlandsche zeeduinen met bosch.
34279: N.n.. - The Gentlewoman with Vivienne Westwood, Verde Visconti, Annabelle Selldorf, Camilla NIckerson, Cate Le Bon and Bertha González Nieves. Fabulous women's magazine, issue no. 9, Spring and Summer 2014.
34271: red.. - Tuney Tunes. Complete jaargang 1950 en 1951 in 1 band.
25679: N.n.. - Principii della lingua Latina praticati in Firenze nell' Accademia degli Suilupatti.
34250: N.n.. - L'hermite de la chaussée-d'antin, ou observations sur les moeurs et les usages Parisiens au commencement du XIXe siècle. Tome 1-5.
18138: - Portefeuille inhoudende 8 teekeningen bevattende eene situatie en de lengte- en dwarsprofielen van de zeedijken der polders op Walcheren.
34237: N.n.. - Les Musées et Collections d'Italie. Peinture, sculpture et architecture; paysages et types populaires. 2000 gravures (phototypie et héliogravure).
34233: N.n.. - Painting of the Kano School.
17988: - Hydroster.
36933: N.n.. - Deugdrijke voorbeelden en zedelijke gesprekken voor de jeugd.. Met twaalf gekleurde platen.
18000: - Servaas. Snoeken
34218: N.n.. - De Humorist. Complete jaargang 1938/ 6 januari t/m 22 december 1938.
26691: -. - De Bye-Koer. Frisk Jierboekje for 1866. Twa-en-twyntichste Jiergong.
26692: -. - Jaar- en zakboekje der kunst en wetenschap bevorderende maatschappij onder de zinspreuk V.W.
23172: N.n.. - Verslag van het provinciaal comité tot hulpverleening aan vluchtelingen in Zeeland, aug. 1914- 1 juli 1915.
34200: red.. - Bulletin Internationale Kunst. Vols. I-6 (1931-1935), 8 (1935) en January 1938 (1937-1938).
37320: N.n.. - Alphabet van wapens en vlaggen.
37322: N.n.. - Het leven van "Reintje de Vos". Voor de jeugd bewerkt.
26690: -. - De Bye-Koer. Frisk Jierboekje for 1866. Ienentwyntigste Jiergong.
36977: N.n.. - V.V.V. Warmond. Brochure.
36978: N.n.. - Lees de spannende gebeurtenissen in Dierenland. Verteld en getekend in de 12 kostelijke Radion Dierenboekjes.
12504: - Souvenir de la fête organisée par la ville de Rotterdam en l'honneur des membres de la 2e Conferance de la Paix, le 25 Juillet 1907.
26641: red.. - De Wacht; weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk. Nrs. 1 t/m 25 (18 november 1939 t/m 4 mei 1940). In één band.
31273: -. - Een uur van nuttige uitspanning voor de jeugd. Met 8 plaatjes.
23152: - Beeldende Kunst; het leren zien en begrijpen van kunstwerken, deel I en II.
23146: - Geschiedkundig Overzicht van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen te Amsterdam, 1767-1917.
23149: - Agenda P.L.M. (Paris-Lyon-Méditerranée) 1928.
36769: N.n.. - De Schoolvriend, een leesboekje voor de laagste klasse, door den schrijver van De Mensch en de Dieren. Tweede afdeeling, 1e stukje.
36770: N.n.. - Nog een letter. Prentgeschenkje voor kleine vrienden.
36775: N.n.. - De Wilde Jager. Een Aardig Prentenboekje met Leerzame Vertellingen voor Kinderen van 3-6 Jaren.
36777: N.n.. - Vrouwelijke beroepen en bedrijven. Poëzij.
36778: N.n.. - 'n Avontuur van Woef en Waf.
36780: N.n.. - De leidsman der jeugd. Tiental verhalen tot opwekking en aankweeking van eenen godsdienstigen zin.
36747: N.n.. - De Kindervriend.
36736: N.n.. - Bloemkorfje. Verhalen en versjes voor de jeugd.
36737: N.n.. - Kort begrip der Nederlandsche geschiedenissen, sedert de aankomst der Batavieren tot den tegenwoordigen tyd. Ingericht naar de vatbaarheid van jonge kinderen. Met fraaje kunstplaatjes.
36738: N.n.. - Bonte plaatjes.
37541: J.C.E.G.. - Alan Bergman's Honden- en Apenspel.
34150: N.n.. - Kunstauktion XLVI. Kupferstiche, Radierungen, Holzschnitte, Handzeichnungen des XV. bis XIX. Jahrhunderts. Englische und Französische Blätter des XVIII. Jahrhunderts. Städteansichten/ Handzeichnungen.
17901: - Olympia Rekord. Opel.
17890: - Bravo! Bravo! Benoît.
36927: N.n.. - Geschenk voor de jeugd. Korte onderrechting in den natuurlijken godsdienst/ Geschenk voor de jeugd. Beschryving van het land Kanaan. 2 delen in 1 band.
34125: N.n.. - Abrégé de l'histoire de la Grèce, depuis son origine jusqu'a sa réduction en Province Romaine. Tome I et tome II.
34123: N.n.. - Les Illuminations a l'Exposition Coloniale Internationale, Paris 1931. 12 Cartes détachables.
37455: N.n.. - Nouveau plan d'Anvers et ses environs.
34104: N.n.. - A century of papermaking 1820-1920.
36788: H.C.J.. - Uit Sprookjesland. Een schat van mooie sprookjes.
34099: N.n.. - Ricordo di Milano. 20 Vedute Artistiche.
23098: - Dutch design 2000/ 2001; a boxed set of six thematic volumes.
23099: - Verzamelalbum Auto Expo.
26592: -. - Reichsnährstand Taschenkalender 1944/ 45.
26577: -.. - Rheinischer Bauern-Kalender 1936. Fünfzigster Jahrgang.
26578: (Bussy, J.H. de). - De Bussy's Atlas van Nederland voor kantoor, school en huis.
26576: -. - Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Processen, no 1. Max Blokzijl.
34081: N.n.. - Verzameling K.....-H.....; 's-Gravenhage. Belangrijke oude schilderijen.
28364: (Silberberg, B.). - Bilder-Sammlung aus Alt-Hamburg.
26550: -. - Travel Guide of the "Nederland" Royal Mail Line.
34074: N.n.. - Catalogue des tableaux-antiquités-objets d'art-dessins-meubles-sculptures-cuivres-livres, etc. Provenant de diverses collections et successions, e.a.: les très importantes successions de: M. Raoul Heilbronner, de Genève- Madme Vigeveno-Goudstikker. Des collections particulières de La Haye et Amsterdam.
31261: N.n.. - Handtvesten, Privilegien, Willekeuren Ende Ordonnantien der Stadt Enchuysen. Daer noch by gevoeght zijn de Handtvesten en Privilegien der steden Alckmaer, Hoorn en Medenblick, mitsgaders andre West-Vriesche en Drechterlandtsche Voorrechten.
37191: N.n.. - No title. Circus pop-up book.
36724: N.n.. - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek, uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
23069: - Topographische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden. Toegevoegd: "Topografische en militaire kaart van het Koningrijk der Nederlanden (TMK) 1864".
34066: red.. - Centrale Modegids. Maandblad voor Mode en Snijkunst. 7 nummers. Januari-Februari-April-Mei-September-October-November 1937.
23060: - Gilde-brief, by die van den Gerechte der Stad Leyden gemaakt, verbetert ende vermeerdert, dienende tot onderhoudt van de Konste, Handelinghe, en oeffeninge van de Chirurgie, voor die genen, die gewoon sijn, in, ofte aan 's Menschen Lighaam te practiseren. "Aldus gedaan by die van den Geregte der Stad Leyden, op den 9. Novemb. 1741. My Tegenwoordig, D.V. Royen".
36767: N.n.. - Leesoefeningen voor de jeugd, tweede vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen. Zesde stukje.
23044: - La Vanguardia Rusa 1905-1925 en las collecciones de los museos Rusos.
37301: N.n.. - Groot geïllustreerd phantastisch-toepasselijk gelegenheids A.B.C. met versjes.
26519: -. - Kijk; tweemaandelijks tijdschrift. 30 Nummers in 29 afleveringen, de nrs. 29 en 30 zitten bij elkaar.
34029: red.. - De Algemeene Friesche Levensverzekering Maatschappij bij haar 90 jarig bestaan.
28341: -. - Lettice Arnauld; novelle door de schrijfster van Montsorel, Em. Wyndham, enz.
22110: - Publicatie van het wetenschappelijk bureau van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. De nrs. 1, 3 en 4.
34022: red.. - Slib-reeks. Eerste 3 jaargangen compleet, 18 nrs.
26508: -. - Le Globe Trotter. Journal de voyages, aventures, explorations, etc. Year 1. Tome I (du 6 Février 1902 au 31 Juillet 1902) & II (du 1er Août au 31 Décembre 1902). Including 4 volumes of "A travers le monde", no. 1-4 1902. All in one binding.
30632: -. - Imagerie artistique. Images enfantines.
37035: N.n.. - N.V. Econosto Bureau voor Economische Stoomproductie. Appendage-Catalogus No. 89 voor de Scheeps- en Machinebouw.
34015: N.n.. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. Zesde deel: Boek- en Prentverzameling Henri Tak.
31218: -. - Nederlandsch Museum. Geschied- en letterkundige merkwaardigheden. Natuurbeschrijvingen, aardrijkskundige bijzonderheden, historische en romantische verhalen.Bijeenverzameld uit de pennevruchten van verschillende bekende en anonyme oorspronkelijke schrijvers alsmede van geleerde en kundige vertalers van de beste stukken uit buitenlandsche periodieke en andere werken. Twaalfde deel.
31213: -. - En souvenir de Paris. L'industrie pharmaceutique française vous prie de bien vouloir accepter ces quelques dessins inédits.
17708: - The Studio. An illustrated magazine of fine and applied art. Volume eighty-eight.
33998: N.n.. - Catalogus van de Provinciale Bibliotheek van Zeeland. In 6 delen. Deel I: Algemeene werken. Aardrijkskunde. Geschiedenis, 1e gedeelte (Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis). II: Geschiedenis, 2e gedeelte (Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Zeeland). Kerkgeschiedenis. Hulpwetenschappen. III: Taal- en letterkunde. Wijsbegeerte. Opvoeding en Onderwijs. Godgeleerdheid. IV: Rechtsgeleerdheid. V: Wiskunde. Natuurkunde. Geneeskunde. Bedrijven en Handwerken. Schoone Kunsten. Algemeen Register. VI: Boek- en Prentverzameling Henri Tak.
37303: N.n.. - A.B.C. boek.
28285: -. - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Aard en bearbeiding van den grond, de veldvruchten, tuinbouw, ooft en bloemen, de veeteelt, boschbouw en houtteelt, het hout, de bewerking van het hout, de jacht, het water, rivieren, de zee en de kusten, de wind, wat het water oplevert, visscherij en jachten op zee, aard en bearbeiding der gesteenten, grondlagen en grondboor, mijnwezen, mijnen, fossile brandstoffen, het zout, edelgesteenten.
28277: -. - Het boek voor den behanger & stoffeerder.
36990: N.n.. - Pipo en Japio/ Pipo en de zeepkistwedstrijd/ Pipo en de dikke deurval. 3 delen.
12486: - Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum; Geschichte, Ziele, Richtlinien und Arbeitsbeispiele für das Erfassen ägyptischer Altertümer in Form eines Lose-Blatt-Kataloges.
33939: N.n.. - Dix années d'Apostolat au Pundjab (Indes Anglaises). Mission confiée aux frères-mineurs capucins de Belgique. Aux amis et bienfaiteurs de la mission.
37474: N.n.. - De geschiedenis van den luien Frans/ De geschiedenis van den Plaaggeest/ De geschiedenis van Hans-Kijk-in-de-lucht.
17647: (Johan van Dans). - Thirsis Minnewit. Bestaande in een verzameling van de aangenaamste minne-zangen en voyzen.
36768: N.n.. - Leesoefeningen voor de jeugd, eerste vervolg op de negen leestafels van den heer Prinsen. Vijfde stukje.
36789: N.n.. - De kleine veerman. Een verhaal waaruit de lieve jeugd kan leeren, dat mededeelzaamheid en hulpbetoon de goedkeuring van alle brave menschen wegdragen en door Gods zegen rijkelijk beloond worden.
36790: N.n.. - Te voet door Noord-Brabant.
36735: N.n.. - Lindane. Vertellingen van de Lindenhaag, Meester Stok, en de Gouden Naalden. Vertellingen 2: De Houthakker en de Toovergodin, en de Gevederde Prins. Vertellingen 1 & 2 in 1 band.
33919: N.n.. - Koninklijke van Houten's Cacao-fabriek te Weesp, 1897. (Almanak).
17633: - Onze tydkorting aan den Yssel. Den vrienden en gebuuren aan Rhyn, Waal, Lek, Maas, Merwe, Y en Amstel gewyd. (Deel I en 2).
37538: N.n.. - De Gelaarsde Kat.
2403: - Een, twee, drie, Verlos! Hollandsche kinderen in hun spelen.
12390: - Benedictus Pater Europae.
32328: -. - Technischer Unterricht für die k.k. Pionnier-Truppe. 18. Theil: Bau von Noth- und halbpermanenten Brücken. Text und Atlas.
17564: - Armoured Fighting Vehicles of the World. Volume 4: American AFVs of World War II.
26497: -. - Octrooi en reglement van de voormalige Staten van Holland en West Vriesland, op de parate executien, ter invordering van dijk- en waterregten en polderlasten in den Alblasserwaard, onder dagteekening van den 25 augustus 1752 verleend; alsmede Besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, souverein vorst der Vereenigde Nederlanden, van den 6 november 1814 no. 85, waarbij voormeld octrooi wordt gealtereerd en voor het overige in allen deele gemaintineerd. Zijnde achter dezelve stukken gevoegd, eenige formulieren van acten en exploicten als anders, welken bij het doen der executien gevolgd en in acht genomen kunnen worden.
2989: N.n.. - Wreede Piet.
26453: red.. - Vakblad voor de bouw-ambachten. 3e Jaargang, nrs. 1 (7 januari 1907) t/m 50 (16 december 1907).
23019: (Barzen, Rainer). - Rainer Barzen; Bilder-Skulpturen-Zeichnungen.
37296: N.n.. - A.B.C. Dierenboek.
33859: red.. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst. Jaarboek 1962/1963.
33854: N.n.. - De onbekende stille. Geheime code in verkeerde handen.
17543: - Big Ben. Redactie: Russell Square House, London, W.C.1. Uitgegeven in Groot-Brittannie door His Majesty's Stationery Office, 1945. No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Complete (all that has been published).
22991: (Persoon, Kars). - The second of two/ Kars Persoon.
33843: N.n.. - De onbekende stille. Oneervol ontslag.
36817: N.n.. - Ware en onware verhalen van Eduard het Schaap. Deel II. Uitgegeven ter gelegenheid der feestelijke herdenking van het 700-jarig bestaan van Haarlem als stad, augustus 1946.
33837: N.n.. - Die Lambeth Apokalypse - Apocalypse of Lambeth Palace.
36763: N.n.. - Aangename verlustiging voor kinderen, of verzameling van verschillende onderwerpen, tot leering en vermaak der jeugd.
36764: N.n.. - Algemeene kundigheden voor den gemeenen man. Byvoegzel II: Vervolg van Landeryen, tienden, vrugten, plantagien, enz. Van Geregten ten platten lande en derzelver verpligtinge in 't gemeen. Armbezorgers van diakonyen en grooten armen. Byvoegzel III: Eenige algemeene dykregten in Zeeland gebruikelyk.
36732: N.n.. - Verzameling van gedichtjes ten dienste der scholen.
36733: N.n.. - De arme Hendrik of de pelgrimshut op den Weissenstein. Een geschenk voor de jeugd.
36734: N.n.. - Udolpho de regtvaardige, en de boschwachter van het Zwarte Woud. Twee belangrijke verhalen uit den ouden en nieuwen tijd.
37040: N.n.. - Robert Bornhofen Reederei. Shipowners, shipbrokers and chartering agents sale and purchase brokers.
37041: N.n.. - De Vliegende Hollander.
36786: N.n.. - Hebt de dieren lief. Een leesboekje.
36783: N.n.. - De geschiedenis van Asschepoetster.
36774: N.n.. - Het houten been, of de jeugdige redder.
36742: N.n.. - Anna's Teekenboekje voor Jongens en Meisjes.
36728: N.n.. - Loesje en haar poesje.
17473: - Vol. I: Giulio Paolini Intensions Figures. Le Nouveau Musée. Vol. II: Giulio Paolini Index Images. Le Nouveau Musée.
33791: N.n.. - Verleihung des Joost-van-den-Vondel-Preises 1966 an Dr. Jef Last, Amsterdam, durch die Westfälische Wilhelms-Universität Münster-Stiftung F.V.S. zu Hamburg.
33758: N.n.. - Schuco-Varianto 3010 Patent.
37132: N.n.. - Wereld op wielen.
17434: - Gezangboek in gebruik bij de Vereenigde Doopsgezinde Gemeente te Haarlem.
33756: N.n.. - Schuco Varianto Uhrwerkautos/ Schuco Varianto-Brücke 3050. 2 Brochures.
22987: - Het boek der uitvindingen, ambachten en fabrieken.
22984: - Post Card Booklet; 9 views of Rock Valley, Iowa.
22981: - Letterproef.
36932: N.n.. - Voor kinderen. Met twaalf gekleurde plaatjens.
17357: (Nauta, TH.). - Antwoord op het geschrift van den Heer J.C. [J. Cramer] Tot Titel voerende: Rechtmatigheid van het Formulier van Alexander VII. en van de Bulle Unigenitus van Clemens XI. Met een Aanhangzel behelzende....
12379: - Low back pain and its relation to the sacroiliac joint; first interdisciplinary world congress on low back pain and its relation to the sacroiliac joint.
33740: N.n.. - Meccano. Echte werktuigbouwkunde in het klein. Uitrusting no. I.
17348: - Uit het Marineleven. Onze Vloot.
33729: (Marquis de Saint Simon, M.H.). - Des Jacintes, de leur anatomie, reproduction et culture.
33713: N.n.. - Instructien van den Hoogen Rade en Hove van Holland, Zeeland en West-Vriesland. Overzien Verbetert en Vermeerderd met eenige Noodige dingen, en twee bequame Registers, om alles Lichtelijken te vinden.
17326: - Commemorative catalogue of the exhibition of Dutch art (1450-1900) held in the Galleries of the Royal Academy, Burlington House London, January-March 1929.
26421: -. - Memorandum of the Netherlands Government on allied policy with regard to Germany.
17236: - Klimaatatlas van Nederland.
17210: - Geflügel - Börse. Westdeutsche Ausgabe. Organ des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter. 1962, 1963, 1964.
17208: - Geflügel - Börse. Westdeutsche Ausgabe. Organ des Bundes deutscher Rassegeflügelzüchter. 1959, 1960, 1961.
37272: N.n.. - Het van ouds gerenommeerde A is een Aapje.
37274: N.n.. - Blijdorp A.B.C.
17207: - A Shipbuilding History 1750 - 1932. A record of the Business founded, about 1750, by Alexander Stephen at Burghead, and subsequently carried on at Aberdeen, Arbroath, Dundee and Glasgow.
33698: N.n.. - Naar Renesse.
3111: N.n.. - Die stoute Pietje Mus.
31113: -. - New York. The Greatest City.
31109: -. - Toronto, the Queen City.
17169: - Wapen Album. Serie I (1) - no. 1 - 90.
17178: - Alle landen vereenigd.
17168: - Deutsche Ortswappen.
33674: -. - Betriebs-Handbuch für den kleinen Frankenthaler Zylinder-Automat "FZA-ALA".
37010: N.n.. - Vergeet-mij-Nietjes.Verzameling van Albumversjes voor verschillende gelegenheden.
17122: - Portrait Miniatures from the Collection of the Russian Museum. XVIII - early XX century.
33647: -. - Notice sur Dinant, sa citadelle.
37517: (AVRO). - Originele zwart wit fotokaart van het AVRO-orkest.
37468: N.n.. - Arkitekten, professor Hack Kampmanns rejsebreve og skitser.
24625: (Groot, de). - Het bouwen van de Kart.
28067: -. - Rolf Lindner. Emailarbeiten 1996-2006, eine Auswahl, Schmuck/ Bilder/ Kunst am Bau.
33618: -. - Acta van de Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland gehouden te Utrecht. Van 22 juni-2 juli, 7-15 september, 9-12 november, 15-16 december 1943; 1-2, 24-25 februari, 16-17, 23-24 maart 1944; 31 mei- 2 juni 1944; 22-23 juni 1944; 24-28 juli; 1-3, 18-24 augustus, 1 september 1944; en 8-14 augustus 1945.
33602: - Histoire des trois derniers Empereurs des Turcs depuis 1623 jusqu'a 1677.
33601: -. - Pakket (ephemera) n.a.v. het 300-jarig bestaan der Leidsche Hoogeschool (1875).
33598: -. - Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel VI: de Provincie Zeeland.
33569: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1880 /1881. Vijde deel eerste en tweede stuk.
33568: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1931.
33559: -. - Reglement van een genootschap, ter voorziening in het plaatsvervangen bij de Nationale Militie, in de provincie Zeeland.
30619: -. - Jan ten Brink Gerritsz.- J. ten Brink Gz. en J. de Vries- Ten Brink & de Vries, 1785-1885.
12375: - Horloges et automates.
16978: - Actuele kunst in Oostenrijk.
31090: -. - Provinciaal blad van Zeeland, over het jaar 1827.
16967: - Kuere vanden Lande van Zeelandt. Daer by gevoeght Zijnde de Interpretatie ende Ampliatie van eenige Artijckelen der voorsz. Kuere. Gedruckt na de Rechte Originele Copie, berustende ter Reken-Kamer vande Ed. Mog. Heeren Staten van Zeelandt.
16884: - Het zondagsboek. Twaalf staalgravuren met bijschriften, voor jongens en meisjes. Proza en poezy.
16949: - De Delftse Bijbel van 1477.
33532: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1905.
28017: -. - Tielsch, Stads- en Arrondissements Weekblad. Twaalfde jaargang, 1855. Compleet met 52 nrs.
2803: (Hichtum, N. van). - Tien verhalen uit de Duizend-en-één-Nacht.
37335: N.n.. - AVRO. Wellicht weet ik het.
30711: -. - Picture Show and Film Pictorial. 16 vols., June-December 1946.
33510: -. - Bijdragen en mededeelingen van het Historisch Genootschap. Vijftigste deel.
33509: -. - Jaarboekje 1912-1913 "De Honte". Vereeniging van leerlingen en oud-leerlingen der Openbare Handelsschool te Vlissingen, opgericht 11 october 1911.
33503: -. - Gids van Zierikzee en omstreken.
33504: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 1.
28014: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1880
28013: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1879
28012: -. - Provinciaal blad van Zeeland van het jaar 1878
9374: - Rebecca Horn.
16766: - Merkwaardige en Beknopte Historie van het Leven en de Helden-daaden van Michiel De Ruiter; in zyn ... leven Hertog, Ridder van St. Michiel enz. ...
16742: - De wandelaar. Groot-Nederlands maandschrift voor de Levende Natuur. 17de jaargang 1949.
12369: - Trésors d'art de Yougoslavie.
16712: - De volksmenner. Proeve van physiologisch-humoristische soortbeschrijving. Met houtsnee-vignetten.
33491: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 12.
33490: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 7.
33489: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 5.
33488: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1826, no. 4.
33487: -. - Maandboekje voor Zuid- en Noord- Beveland, 1827, no. 3.
32310: -. - Rotterdam 1911. Published by the association for the improvement of Rotterdam as a place of resort.
16672: - Schrifftmässiges Bedenken von der Kinder Tauffe in welchen fünff folgende Fragen erörtert werden: I. Ob die kleinen Kinder untüchtig seyn zur Heiligen Tauffe? II. Ob der Herr Christus die kleinen Kinder von der Heil. Tauffe ausgeschlossen habe? III. Obs erlaubt sey, sich zu separiren von einer solchen Kirche, welche lehret, dass man die kleinen Kinder tauffen solle? IV. Ob Christliche Eltern schuldig seyn, ihre kleinen Kinder zur Heil. Tauffe zu bringen? V. Ob man dürfe zum Tisch des Herrn gehen mit solchen, welchen in ihrer Kindheit sind getaufft worden? Aus dem Englischen ins Teutsche übersetzt von. M. Joachim Negelein, Diac. Laurent.
16674: - Levensbeschryving van eenige voornaame meest Nederlandsche Mannen en Vrouwen … Uit Egte Stukken opgemaakt. 10 delen in 5 banden.
36939: N.n.. - N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Limburgsche Steenkolenmijnen genaamd Oranje-Nassau Mijnen Heerlen.
33476: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1883. Vijfde deel, derde stuk.
33475: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1897. Achtste deel, tweede stuk.
33473: - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1904.
33465: -. - Jaarboekje of almanak der geconstitueerde magten van het departement der monden van de Schelde, voor het jaar 1813, opgedragen aan de heer Baron Pijcke, lid van het Legioen van Eer, prefekt van dit departement/ Annuaire statistique ou almanach des autorités constituées du département des bouches de l'Escaut, pour l'an 1813.
16605: - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volken; XIXde deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder handelende van Zeeland. Met een Landkaart, de Plans der Steden en met Printverbeeldingen versierd. As well as: XXste deel; Vervolgende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Zeeland. Met nieuwe Landkaarten, Plans der Steden en konstige Printverbeeldingen versierd.
16598: - Royal Air Force Yearbook. 11 Volumes from 1977 - 1987.
16592: N.n.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1808.
16591: N.n.. - Naamwyzer der Stad Goes, en Eiland Zuid-Beveland, mitsgaders de eilanden St. Joosland, Wolphaardsdyk, Noord-Beveland en Oost-Beveland. Voor den Jare 1807.
16531: - Le Grand Livre Du Destin.
16554: - Combat Report: The journal of military aviation. Volume 1, numbers 1 - 4.
37187: N.n.. - Holland's glorie omvattende 72 gekleurde afbeeldingen met omschrijving van de belangrijkste Nederlandse appel- peren- en pruimenrassen.
16295: - Huiselijk leven en lotgevallen van Elisabeth Hoofman.
36713: N.n.. - De schalksche Willem in zesderlei gedaanten of de verrassingen. Een onderhoudend geschenk voor jongens.
12349: - Round the world from London Bridge to Charing Cross, via Yokohama and Chicago; an album of pictures from photographs of the chief places of interest in all parts of the world.
27975: red.. - Juke Box Songs van het Zingende Boertje. 9e Jaargang, de nummers 1 t/m 10.
25425: - Project Barcon; beheer Stormvloedkering Oosterschelde concept.
1613: - Old England; English songs of long ago.
16070: - Hout en schepen. Uit de geschiedenis van de Houtbewerkingsbedrijven Gips. Verkorte uitgave.
16073: - Gedenkboek van de Nederlandsche Vereeniging van gezagvoerders bij de binnenvaart 1914 - 1924.
16075: - Nederland's Adelsboek; Lexicografisch register 1928-1939.
15976: - Die Luzerner Gemeinden und ihre Wappen.
15888: - Asbach-Uralt. Rüdesheim a./Rhein.
22915: - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 3: "Notices sur Steenkerque".
7014: - [photo-album]
33440: N.n.. - Album van Middelburg.
2756: - Jopie Slim en Dikkie Bigmans in den dierentuin; het grappige hert.
33433: -. - Van Zwaamen's- en Thompson's koopmans-, kantoor- en schrijf-almanak, voor het jaar onzes Heeren Jesus Christus MDCCCXXXIV. Aanwijzende alle kermissen, jaar-, paarden-, beesten- en leermarkten, den loop der zonne, de schijngestalten, mitsgaders den op- en ondergang der maan, eklipsen, watergetijden, enz. Alsmede de zegels, reiswijzer, afvaart der stoombooten, enz., enz.
32302: -. - Utrechtsche studenten-almanak voor het jaar 1878.
33420: N.n.. - Verslag van het verhandelde in de algemeene vergadering ter viering van het eeuwfeest van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Gehouden op Woensdag den 7 April 1869, in de Groote Vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland te Middelburg.
27963: N.n.. - Compagnie Anglaise, tailors. Nouvelle brochure printemps-été 1905.
37254: N.n.. - Het A.B.C. voor de jeugd.
33413: -. - Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen. reis naar Finland 20 juni t/m 1 juli 1969.
33411: -. - Schoonheid.
33402: -. - Lloyd's register. List of shipowners. Index to former names of ships, compound names of ships 1975-76.
31038: -. - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken.
33382: -. - A guide to Bettws-y-Coed and Llanrust with notices of Capel Curig, Trefriw, and Dolwyddelan. Abel Heywood & Son's series of illustrated penny guide books.
27954: -. - Stern Magazin. Heft nr. 16, 1968.
31037: -. - Werf Gusto. Firma A.F. Smulders, Schiedam (Holland). Ingénieurs-Constructeurs/ Engineers & Shipbuilders. Excavateurs-Excavators.
22853: - Marine.
2792: N.n.. - Beurt om beurt; rijmpjes en vertelseltjes voor het kleine volkje.
33350: -. - Allied landing, Nov. 1st 1944 at Westkapelle.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

6/8