Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36546: N.n.. - Arabische Vertellingen. Bibliotheek in miniatuur.
36550: N.n.. - Mijn liefste prentenboek.
22852: - Vue perspective d'une rencontre des Francois avec les Anglois dans la Mediterranée.
36965: N.n.. - Gemeente Borsele. Landschap met 15 dorpen. Fotoboek, aangeboden aan de Commissaris der Koningin in Zeeland en mevrouw van Aertsen, bij het officieel gemeente-bezoek op donderdag, 17 januari 1974.
12305: - Correspondence Chess Yearbook. Volume 1 - 15.
12309: - Dialogue sur l'herbe; werk van tien kunstenaars.
12234: - Au seuil de l'Art Roman. L'Architecture Ottonienne.
22847: - Haring, Kind, al is hy klein, geeft ons grootgewin: Daarvan leeft in't Vaderland, menig huisgezin.
31025: -. - Konst-lievende mengelingen, uytgegeven door de Koninglyke Akademie van teeken-, schilder- en bouwkunden, opgerecht binnen de Stad Gend. Eerste deel, eerste stuk. 1794.
31027: -. - Nederlands roem, liefde en hoop almanak voor het jaar 1816.
33326: red.. - Groot-Rotterdam 5de Jaargang no. 27-52, 1927. Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
33325: red.. - Groot-Rotterdam no. 1-26 (eerste halfjaar), 1927. Geïllustreerd weekblad voor Zuid-Holland en Zeeland.
15705: - Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.Experiment in grafiek; Gemini G. E. L. II.
31014: -. - San Francisco California.
6590: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1910.
31012: -. - Rotogravure Album of New York.
31013: -. - Wonderful California.
22844: - Het ten anker komen voor Goeree van een Gedeelte der Nederlandsche vloot, na den vierdaagschen zeeslag, en het opbrengen van vier veroverde Engelsche schepen, in den jare 1666.
11964: - Zeeuwsch jaarboekje en Middelburgsche naamwijzer 1855.
11995: - Invitation chess tournament of the City of London Chess Club, London 1900.
1200: - Copie van een Brief, Geschreven van een Vriend tot Amsterdam, Houdende een Kort Verhael van het geene zigh ontrent de zaken van de Stad Goes Heeft toegedragen.
33244: -. - Hoop der Toekomst Almanak 1911.
33241: N.n.. - London. Twenty-four artistic views. Beautifully printed in latest mezzo-tint process.
15669: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1949-1950.
37263: N.n.. - Mijn ABC boek.
37537: N.n.. - De Nieuwe Dierenwereld.
36718: N.n.. - Genoveva. Een nuttig en leerzaam geschenk voor kinderen. Met gekleurde plaatjes.
15668: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1948.
15665: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1940.
15663: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1938.
15662: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1937.
15660: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1935.
33170: -. - Volks-meetkunde, of onderwijs tot nuttig gebruik. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
33168: -. - Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
33169: -. - Levensschetsen van vaderlandsche mannen en vrouwen. Een schoolboek uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen. Tweede stukje.
37328: N.n.. - Vertelling van de slaapster in het bosch.
33160: -. - Symbols of the 30th anniversary Polish posters 1944-1974/ Symbole XXX-Lecia Plakat Polski 1944-1974.
15656: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1930.
15657: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1932.
15658: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1933.
15659: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1934.
15653: - Archief; vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland 1924.
33158: -. - Miniatuur Almanak 1848, 12de jaargang.
33147: N.n.. - Missale Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Concilii Tridentini Restitutum, S. Pii V. jussu editum, Clementis VIII. Et Urbani Papae Octavi Auctoritate Recognitum etc..
15649: - Historisch tafereel van den zwaren watersnood, op den 3den, 4den en 5den februarij 1825, een groot deel van ons vaderland hebbende getroffen.
15621: - Strassenbrücke Köln - Mülheim 1927 - 1929. Ausgeführt von den Firmen: Gesellschaft Harkort Duisburg, Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G. and others. Bauleiting: Brückenbauabteilung der Stadt Köln.
22785: - Om niet te vergeten.
22790: - Ets.
36905: N.n.. - Draai het wieltje nog eens om.
30954: -. - AVRO Radiobode. 6 Kerstnummers 1935-1940.
15580: - Hou' en trouw 1885 - 1905; feestnummer uitgegeven ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de Vereeniging Hou'en Trouw.
30953: -. - Onpartydige missive van een vrient aen een ander vrient. Behelsende een kort en oprecht verhael van 't geen by den Heer P. de Groot verhandelt is, in voldoeninge van bevelen van de Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael, gaende in commissie aen den Koningh van Vranckrijck, zijnde in fijn leger, in 't jaer 1672.
30945: -. - Willem Verbon. Een halve eeuw beeldhouwer in Rotterdam.
30936: -. - Officiële gids van de Internationale Horecaf Tentoonstelling "Gast en Gastheer", georganiseerd ter gelegenheid van het zeventigjarig bestaan van de Nederlandse Bond van Werkgevers in hotel-, restaurant-, café- en aanverwante bedrijven Horecaf. Den Haag-Houtrusthallen-12 tot en met 23 mei 1960.
30926: -. - Almanach 1928. Herausgegeben vom Hotel Tyrol-Innsbruck.
36814: N.n.. - Almanak voor de Jeugd 1903.
27828: -. - Art Directors Annual '70.
25321: - De Huiskamer; Christelijke zondagslectuur voor Neêrlands volk. Tweede jaargang.
11876: - De Telegraaf; een selectie uit De Telegraaf van 1893 tot en met 1992.
3307: N.n.. - Zingt en springt.
4372: - Deutsche Volkstrachten; eine Sammlung deutscher Trachtenbilder.
4383: - Amsterdam Voorheen en Thans.
4332: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; XXXIIIste deel. Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Drenthe. Met eene Kaart en twee Printverbeeldingen versierd.
4330: - Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren; Behelzende de Beschryving der Vereenigde Nederlanden, En wel in 't byzonder van Overyssel. Met Printverbeeldingen versierd. Tweede deel.
15507: - Adriaan van Haemstede in zijn bedrijf, denkwijze en karakter voorgesteld. Eene bijdrage tot de Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk.
37454: N.n.. - Nursery Rhymes ABC.
3304: N.n.. - Allerlei Beroep.
21992: - Résolutions du IXe Congrès International de Médecine Vétérinaire à la Haye 13-19 Septembre 1909, publiées au nom du comité exécutif par le Secrétaire Général.
21993: - Zedig-vrijmoedige bedenkingen tegen een, in gerucht zijnd, concordaat, tusschen Z.M. Willem II en den pauselijken stoel.
22008: - Het kolonistenleven in den staat São Paulo, Brazilië.
22009: - 's-Gravenhage en Scheveningen; verzameling van stadsgezichten.
22779: - Kie-ke-boe; weekblad voor de jeugd.
22780: - Kie-ke-boe; weekblad voor de jeugd.
21658: - Man Ray 1999 Calendar
21668: - Annales du cercle archéologique d'Enghien; tome XIX, planches.
15474: - Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1769-1969.
36971: N.n.. - 21 vloeibladen 1935/1938. Z.N.D.
36962: N.n.. - 12 Kostelijke Dierenboekjes- Radion Geschenk. 11 deeltjes (van 12). Wollywat/ Het Grote Nieuws/ Kleintje Konijntje/ Jeroen/ Bello/ 1,2,3,4/ In Dierenstad/ Donsje/ Jenny Giraffe/ Loesje Lam/ Vodje/ Kleurige sprookjesboeken: Klein Duimpje/ Hans en Grietje/ Doornroosje/ Gelukkige Hans/ De wolf en de zeven geitjes/ De haas en de egel/ Zwaan kleef aan/ Assepoester/ Vrouw Holle (9 delen van 10). In totaal 20 delen.
36958: N.n.. - 12 Kostelijke Dierenboekjes- Radion Geschenk. 12 deeltjes compleet. Wollywat/ Het Grote Nieuws/ Kleintje Konijntje/ Jeroen/ Bello/ 3 Kleine Katjes/ 1,2,3,4/ In Dierenstad/ Donsje/ Jenny Giraffe/ Loesje Lam/ Vodje.
26346: - Kadastrale atlas van Zeeland 1832; serie Walcheren, deel 1: Veere/ Vrouwenpolder/ Serooskerke/ Gapinge.
37262: N.n.. - Illustrated Animal Toy Blocks.
15432: - Soma; literair magazine. 9 (sept. 1970), 10/11, 13, 14, 17, 18/19, 20/21, 23, 24/25, 27 (nov./dec. 1972).
36828: N.n.. - 3 muzikale kikkertjes.
27781: -. - The Dutch-Indonesian conflict.
15428: - Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 1 (1953/54).
15425: - Maatstaf; maandblad voor letteren. Year 2 (1954/55).
15424: - Ratio; literair maandblad. Year 2, nrs. 3- 6 (April/May-, Jun., Jul., Aug.).
22768: - Der Zeiss-Aerotopograph-Kalender 1941 (mit Rot-Blau Brillen, zur Betrachtung der Anaglyphenbilder innen an der Rückwand des Kalenders angebracht).
22774: - Ploum Globe-Trotter.
27754: -. - Advis van de gecommitteerde raaden ter admiraliteyt in Zeeland, behelsende eenige bedenkelykheeden op de verhandeling, geformeert tot redres van den vervallen koophandel in Nederland met eenige aanmerkingen op het zelve.
22747: - London 1893.
22748: - Wien 1894.
32997: -. - Guide pratique et complet. Pau. Luchon-Cauterets (Le Cirque de Gavarnie). Lourdes-Salies et les Pyrénées. Dix cartes et plans, un panorama.
32994: -. - Vergeet mij niet. Christelijk Verjaardagalbum. (Geïllustreerd).
26312: red.. - Delftsche Courant, 1 exemplaar 1943 (no. 174, 29 juli), 70 exemplaren periode tussen 7 juni en 22 september 1944. Plus 4 bijlagen (mededelingen aan abonnees).
32969: -. - Colmar. Mulhouse-Schlestadt. Un guide, un panorama, une histoire.
22728: - Gedenkboek 1925-1945; uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtsche Indologen Vereeniging.
32963: -. - 40 Oude ansichten uit Renkum-Heelsum-Doorwerth.
15341: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1840. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders der Stad.
15350: - Middelburgsche Naamwijzer, of jaarboekje voor de stad Middelburg. 1841. Uitgegeven met vergunning van Hun Ed. Achtbare Heeren Burgemeester en Wethouders dezer Stad.
15316: - Het Leven Geïllustreerd. Ca. 1913-1939.
25222: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; III. Linkeroever van de Oosterschelde.
25239: - De Nederlandsche adel (historisch gedeelte), 1e jaargang; A-Z 1925.
25261: - Papoea's
25265: - Een Dajaksche Kampong.
26288: - Commentaar op de "Aanwijzingen, in geval van een vijandelijken inval", vastgesteld door den Raad van Ministers in mei 1937.
26271: - Bevel voor overgangstoestand.
15293: - Beatrijs; een Middelnederlandse Maria-legende.
37134: N.n.. - Een dag in den dierentuin. Met talrijke illustratiën en platen van dierenkooien, die opgezet kunnen worden.
37014: N.n.. - De vriend der jeugd bevattende eene verzameling van vertellingen, brieven, gesprekken, oefeningen voor 't vernuft, dichtstukjens, fabelen, spreuken en lessen; benevens een kleen maar aandoenlijk en leerzaam tooneelspel; alles geschikt om het hart en verstand der jeugd, door eigene oefening, te verbeteren.
32917: (Labisse). - Labisse.
32913: N.n.. - Le parfum qui grise. Collection Libertine.
15212: - Ferdinand Georg Waldmueller, 1793-1865.
11574: - Peintres et graveurs; l'Académie de peinture.
37498: N.n.. - Eenige interessante kiekjes uit de provincie der Zeelandia Fabriek, Zierikzee.
30852: N.n.. - Keur van anekdoten, luimige invallen, snedige gezegden, enz. tot uitspanning.
32887: N.n.. - Le voyageur dans les Pays-bas Unis. Ouvrage indispensable pour chacun qui voyage dans ces Pays. Orné de 28 Cartes, Plans, Vues, etc.
32881: - De kleine Print-Bybel, Waar in door verscheide afbeeldingen een menigte van Bybelsche spreuken verklaart worden......
27701: -. - 100 Teekeningen van feestversieringen, 1898.
37473: N.n.. - 2 originele Albert Heijn reclame platen.
11404: - The Hermitage Museum. 100 Reproductions.
13089: - Beschrijving der Vaste Goederen en Obligatien, nagelaten door ... D. Dominicus, in leven grond-eigenaar te Yerseke dewelke op Woensdag den 18 Februarij des voormiddags ten 10 ure, binnen de stad Goes, in het logement De Koornbeurs, in het openbaar zullen worden geveild en verkocht, ten overstaan van den notaris A.W. Rembges, residerende te Kruiningen.
36691: J.A.S.Z.D.K.. - Elsje bij de Visschen. Een Sprookje.
25221: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; IV. Rechteroever van de Oosterschelde.
7536: - Cluster; study in three dimensions of plasma turbulence and small-scale structure; report on the Phase-A study.
7535: - Soho; solar and heliospheric observatory; report on the Phase-A study.
15134: - Gartenlaube Kalender für das Jahr 1891, 1893, 1898, 1901, 1905, 1906, 1907, 1909, 1911, 1915, 1916, 1919. 12 vols.
15126: N.n.. - Libertinage, 1952.
36688: N.n.. - Niets is nul. Met 16 plaatjes in kleurendruk. Nederlandsche Prentboeken voor de Jeugd.
25220: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VII. Oever langs het Brouwershavensche Gat en de Grevelingen.
15125: N.n.. - Libertinage, jan.-dec. 1951.
36686: N.n.. - Uit mijn kleurdoos.
36685: N.n.. - Liesje in het Dromenland.
14970: - Omnibus. Geïllustreerde bladen aan schoone letteren en kunst gewijd. Novellen. Blikken in het huiselijk en maatschappelijk leven in den vreemde. Historie- en levensschetsen. 1878.
37006: N.n.. - Gids door Walcheren, uitgegeven door de Vereenigingen tot Bevordering van het Vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg en Vlissingen.
37054: N.n.. - Rotterdam Lloyd. Baloeran-Dempo Sibajak-Indrapoera;
36674: N.n.. - Leuke Spelletjes.
36675: N.n.. - De drie meesterstukken.
36672: N.n.. - Het jolige dierenboek.
36670: N.n.. - Uit het Dierenrijk.
36668: N.n.. - De Pop van Bertha.
36667: N.n.. - De geschiedenis van een muis.
36666: N.n.. - Robinson Crusoë.
25217: - Verslag over de toestand der oevers en stranden in Zeeland, 1951; VI. Oevers langs Keeten, Mastgat en Zijpe.
25216: - De oeververdediging van de Cal. polder Oud Kempens Hofstede op Tholen.
11051: - Gedenkboek van het koninklijk bezoek aan Zeeland op 12, 13 en 14 September 1907.
11145: - Les Quinze Joyes de Mariage.
11196: - Au Japon; types, costumes & moeurs/En Chine; moeurs & coutumes/Inde; tombeaux et monuments sacrés; d'après les clichés photographiques de MM. Bourne et Shepherd/Autour du monde; aquarelles, souvenirs des voyages; tables des matières/Le Canadian-Pacific-Railway; moeurs et paysages; d'après les clichés photographiques de M. Armstrong/En Egypte; types et moeurs; d'après les clichés photographiques de MM. Abdullah, Sebah et Zangacki/Algérie; types, moeurs, costumes & coutumes.
25199: - Verzameling van placaaten, resolutien en andere authentyke stukken, enz., betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenissen, in de maand september MDCCLXXXVIII bevooren en vervolgens, in het gemeenebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. Elfde deel (hoofdzakelijk Zeeland).
252: - Vestdijk in kaart.
30817: -. - Gedenkboekje der familie, 1949. Uitgegeven door de "Vereeniging der Familie van Oordt" als zestigste jaarverslag.
10604: - Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden; Behelzende eene Beschryving van Zeeland. Met eene Kaart, Plans van Steden en kunstige Printverbeeldingen versierd, I, II.
10753: - L'Isvaragita, le chant de Siva; texte extrait du Kurma-Purana.
26241: - Cassel und Wilhelmshöhe.
36665: N.n.. - De Kleine Ontevredene.
36664: N.n.. - De Rattenvanger van Hameln.
14807: - Exposition rétrospective Gustave Doré 1832-1883.
36948: N.n.. - De historie van Reintje de Vos.
3280: N.n.. - Kinderleven.
36661: N.n.. - Het kleine kuiken.
36660: N.n.. - Mop en de razende auto.
36651: N.n.. - Hans kijk in de lucht.
3456: - Stoom-beschuit-gelei-fabriek "Zeelandia". Een ongebruikt aantekenboekje, bij wijze van reclame uitgegeven.
3294: N.n.. - Ons mooiste sprookjesboek.
37050: N.n.. - Gebr. Niestern & Co. Scheepswerven Delfzijl (Holland).
3290: N.n.. - Kinder-Gedichtjes.
10505: - Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, Amsterdam, tweede reeks, dl. LXX, no. 4, October 1953.
30598: -. - Lloyd's register. List of shipowners 1988-89.
30597: -. - Lloyd's register of shipping. Register Book 1964-65. Volume III: Owners.
3279: N.n.. - In Holland staat een Huis.
36854: N.n.. - De luchtreizen van Rakker en zijn makker. No. 1: Naar de Noordpool.
36851: N.n.. - Bubbeltje en Knor. Het geheime document.
34833: Aa, Robidé van der (red.). - Almanak voor het Schoone en Goede, voor 1842.
21669: Aa, Cornelis van der. - Atlas van de Zeehavens der Bataafsche Republiek en die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de Afbeeldingen van de Haring Visscherij en de Walvisch Vangst. In Een-en dertig Kunstplaaten Naar het Leven afgebeeld door D. de Jong en M. Sallieth. En met vermelding van veele Bijzonderheden betreffende den Ouden en Lateren toestand der Nederlandschen Koophandels, Visscherijen, Trafieken en Fabrieken; facsimile-editie.
36135: Aafjes, Sijtje. - Oude kinderrijmpjes.
3313: Aafjes, Sijtje - Kabouter Baas.
27375: Aagtekerke. - T' Dorp Oostkapelle. - Aagte Kerk.
30168: Aagtekerke. - Aagte Kerk.
20813: Aagtekerke. - Gemeente Aagtekerke.
20335: Aagtekerke. - T 'Dorp Aagtekerk. - T 'Zelve anders.
20122: Oostkapelle en Aagtekerke. - T' Dorp Oostkapelle. - Aagte Kerk.
26854: Aalbers, Manuel. - Volkshuisvesting in New York City: This is not America.
25146: Aardenburg. - 't Steedje Aardenburg te zien van de Koornmoolen 1739.
30172: Aardenburg. - Aenval ofte storm der Franse op Aerdenburgh.
30170: Aardenburg. - Aardenburg - Oostburg -Biervliet.
20814: Aardenburg. - Gemeente Aardenburg.
27196: Aardenburg. - Platte Grondt van Ardenburg.
27195: Aardenburg. - Aerdenburgh.
22667: Aardenburg. - Openbare Verpachting.
30540: Aarsman, Hans & Visser, Hripsimé. - Off the record.
3198: Aarts, W.B. - Maraboe vertelt.
33100: Aartswoud. - 't Dorp Eertswoude, 1726.
31986: L'Abbé Mozin & Courtin, Charles. - Collection portative d'oeuvres choisies de la littérature française ancienne et moderne. Première série, douzième livraison.
37567: Abbott, Bruce, A. Cantab & Anonymous. - The Sign of the Scorpion. An erotic mystery story/ Two Flappers in Paris/ John Krugge. The autobiography of an old man in search of an orgasm/ M. Fontaine's Establishment. 4 vols.
32070: Abcoude. - Abcou.
32069: Abcoude. - Het Dorp Abkoude.
34813: Abcoude. - De kerk tot abkoude, met de nieuwe Graf-Kapelle van den Heer De Leeuw, Heer van Abkoude.
20783: Abdulla, Ahmed. - The historical background of Pakistan and its people.
29308: Aben, Hans, Daniëls, Jan, Veldkamp, Albert & Rijkhoek, Peter (sam.). - Herinneringsboek 35 jaar Scheldeloodsenkoor.
35477: Abkoude, Chr. van. - Bob zonder zorg (2x), Willem's verjaarsgeschenk (2x), Bert en Bram (2x), Een ongeluksvogel (2x), De Voetbalclub (3x), 3 Vrienden kamperen.
30509: Abrahamsen, Isaak. - Kronyk-register, van de voornaamste Kerkelyke en Weereldlyke Geschiedenissen, Van 't begin der weereld tot den jare 1784......Waar agter nog gevoegdis een korte en beknopte Kronyk van de opkomst der zes stemmende steden van Zeeland, van den jaare 950 tot den jaare 1787.
2969: Abramsz, S. - Rijmpjes en Versjes uit de Oude Doos.
2971: Abramsz, S. - Onze Kinderversjes van Vroeger en Nu; bloemlezing voor school en kinderkamer. 3 delen.
36810: Abramsz, S. & Jan Wiegman. - 't Kameraadje heeft op ieder blaadje een versje of een plaatje.
35930: Abramsz., S. (red.). - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd Tijdschrift voor de Jeugd. Zeven- en zeventigste deel.
36822: Abramsz, S. & Jan Wiegman. - Voor kleine meisjes en kleine ventjes.
37389: Abramsz, S.. - Keurige versjes en kleurige prentjes voor het kleine volkje.
2936: Abramsz, S. - Plezier voor twee; versjes en prentjes voor het kleine volkje.
2935: Abramsz, S. - Een boek vol versjes en mooie prentjes voor het kleine volkje.
36809: Abramsz, S.. - Kleurig en fleurig. Nieuwe versjes en prentjes voor het kleine volkje.
3143: Abramsz, S. - Rijmpjes bij zwartjes.
37308: Abramsz, S.. - A.B.C. Wie van de kindertjes leest er méé? Rijmpjes voor de kleintjes.
3098: Abramsz, S. - In en om het Rozenhuisje; een dik boek voor de hééle kleintjes.
35299: Acatos, Sylvio, et al.. - Marco Pellegrini. Sculptures.
34789: Accusator. - De Mammon- en Venuspriester, of de juistheid aangetoond van de uitspraak der Algemeene Synode, waarbij de afgezette predikant van Oud-Beijerland, M.N.A. van der Valk, uit de Kerk werd gebannen.
16128: Achermann, Hansjakob a.o.. - Die Urschweiz und ihre Wappen. Die Gemeinden von Uri, Schwyz, Obwalden und Nidwalden.
32165: Achterberg, Gerrit.. - Longa Palus.
31066: Achttienhoven. - Gemeente Achttienhoven.
24194: Acloque, A.. - Faune de France, contenant la description des espèces indigènes disposées en tableaux analytiques et illustrée de figures représentant les types caractéristiques des genres; thysanoures, myriopodes, arachnides, crustacés, némathelminthes, lophostomes, vers, mollusques, polypes, spongiaires, protozoaires.
24195: Acloque, A.. - Faune de France, contenant la description des espèces indigènes disposées en tableaux analytiques et illustrée de figures représentant les types caractéristiques des genres; orthoptères, névroptères, hyménoptères, lépidoptères, hémiptères, diptères, aphaniptères, thysanoptères, rhipiptères.
36240: Adama van Scheltema, C.S., J.J.A. Goeverneur, B. ter Haar, J.J.L. ten Kate, e.a.. - Nederlandsche vertellingen in proza en poëzij.
30760: Adams, Henri. - Lettres des mers du sud 1890-1891.
16359: Addens, N.H.H.. - Zaaizaad en pootgoed in de Nederlandse landbouw.
2793: Adelaar-Léon, S.H.H. - Kinderdichtjes.
3121: Adelborg, Ottilia. - Klein-Jantje en de kinderen van Modderstad.
36835: Adelborg, Ottilia. - Klein-Jantje en de kinderen van Modderstad.
19600: Adema, Peter. - Joep Luijckx, abstracte magie.
14748: Ader, J.. - Plutarque des Pays-Bas, ou Vies des hommes illustres de ce royaume; précédé d'une introduction historique. I - III.
29632: Adjmi, Morris (ed.). - Aldo Rossi. Architecture 1981-1991.
15029: Adler, A.. - Über den nervösen Charakter; Grundzüge einer vergleichenden Individual-Psychologie und Psychotherapie.
35418: Adlerfeld, M. Gustavus. - nThe military history of Charles XII. King of Sweden. To which is added, An exact Account of the Battle of Pultowa, with a journal of the King's Retreat to Bender. Illustrated with Plans of the Battles and Sieges. Vol. I And II (of 3).
37244: Adona. - Vroolijk Volkje.
36487: Adona. - De Rarekiek.
36174: Oom Adriaan. - De Avonturen van Poes Minet.
4231: Adriaanse, J. - Gedenkboek van Hulst en zijn Ambacht; een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche feesten van 1930.
35539: Adriaanse, J.. - Gedenkboek der Hulstersche stede 1180-1930. Beelden uit het verleden van Hulst en zijn ambacht. Een reeks historische schetsen, uit de laatste acht eeuwen, tot een gedenkboek vereenigd bij gelegenheid der Hulstersche feesten van 1930. Met tal van platen en kaarten verlucht.
31449: Adriaanse, Joost. - Wandelingen door Goes in de 18e eeuw.
25235: Adriaanse, J.. - De kroniek van Arnemuiden, 1870 t/m 1948.
21832: Adriaens-Pannier, Anne. - Leon Spilliaert; of de schoonheid van een wijs hart/ ou la beauté de l'intelligence de coeur.
3896: Aemilius, Robbertus. - Het Licht der Waerheit, Doorstraelende in de Leere der Hervormde Kerke, In tegenstellinge van de duisternisze der Onweetenheit en Dwaelingen der geenen die buiten dezelve zyn. Deel I-III, in vier banden.
19206: Aerde, Rogier van. - Stenka Razin.
37218: Aernsbergen, Frische van, J. Nowee, C. Kievit & Tom Lindeijer. - Hans en Nellie ontdekken Kolenland/ Het gestolen fabrieksgeheim/ Spekkie Spaarduit; burgemeester van Dierenstad/ De lotgevallen van de heer Pieter Pienter met de Postgiro/ Meneer Tombola en de bloemen/ De domme houtduif. 6 delen
26584: Aerschot, Suzanne van (red.). - Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het cultuurbezit in België. Architectuur, deel 5n1 (A-G). Provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Aalst
36945: Agatha. - Moeder's raad.
36443: Agatha. - Het Poppenhuis.
36129: Agatha. - De vrijwilliger. Een verhaal van den slag bij Waterloo voor jongelieden.
35973: Agatha. - Kruidje roer mij niet; De familie Guldenarm; Leonie en Elise; Voor ieder wat.
2685: Agatha - Kijk eens Zus; praatjes bij plaatjes.
36947: Agatha, S. Ebbinge Wubben- van Nes, W. Haanstra, E. Laurillard, en anderen. - Na schooltijd. Nieuwe prachtbundel. Proza en poëzie voor het jonge volkje.
2441: Agatha - Eva Strooveld.
37397: Agel, Geneviève. - Het gebeurde in een stal.
34865: Agter, Henk ter. - Jubileumboek 100 jaar KVTH (Koninklijke Vereniging het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger).
19457: Aguis, MM, Claugenson a.o.. - Oeuvres complètes De Voltaire avec des Remarques et des Notes Historiques, scientifiques et Littéraires. Physique. Tome II.
35794: Aicard, Jean. - Roi de Camargue.
28825: Ailly, A.E. d'. - Uit zeven eeuwen Amsterdam. In 2 delen.
28408: Duchesne Ainé. - Musée de peinture et de sculpture, ou recueil des principaux tableaux, statues et bas-reliefs des collections publiques et particulières de l'Europe/ Museum of painting and sculpture, or collection of the principal pictures, statues and bas-reliefs in the public and private galleries of Europe, drawn and etched by Réveil.
37394: Ainslee, Kathleen. - Tut-tut. Richard II. A new edition.
37406: ainslie. - Catharine Susan in hot water.
7502: Airborne Science Office, Staff, of the National Aeronautics ans Space Adm. - NASA CV-990 Airborne laboratory experimenters' handbook.
32031: Akkrum. - T' Dorp Akkrum / T'zelve anders.
36622: Aksákow, Alexander N.. - Animismus und Spiritismus. Versuch einer kritischen Prüfung der mediumistischen Phänomene mit besonderer Berücksichtigung der Hypothesen der Hallucination und des Unbewussten. Als Entgegnung auf Dr. Ed. v. Hartmann's Werk: "Der Spiritismus". Erster und zweiter Band. Mit 10 Lichtdruckbildern. 2 vols.
31501: Aland, Kurt (ed.). - Synopsis quattuor evangeliorum. Locis parallelis evangeliorum apocryphorum et patrum adhibitis edidit. Editio quinta.
18989: Alberdingk Thijm, Catharina. - Prinses van Roburg, roman uit onze dagen.
33879: Alberdingk Thijm, Catharina. - Jos. Alb. Alberdingk Thijm in zijne brieven geschetst als Christen, mensch, kunstenaar.
34482: Alberigs, L.M. & Voragen, Th. (sam.). - Gerard Caris.
34444: Albers, Martin. - Aanvaarding.
36121: Albertine. - De geschiedenis van Willem Tell.
17733: Alberts, J.E.. - Het ontstaan, de ontwikkeling en de geboorte van den mensch.
30620: Alcaud, David, Dolphin, Freddy, Rochet, Nicolas, and others (ed.). - Septentrion. Vestingen tussen Noordzee en Maas, stedelijk erfgoed en duurzame projecten.
24404: V.H., Alexander (Alexander Verhuell). - Zijn er zoo? Schetsen uit de portefeuille man, deel 1 en 2.
30512: Alexandrinus, Clemens. - Operum Clementis Alexandrini Supplementum.....Cum Praefatione....edidit D. Thomas Ittigius.
15288: Alexis, M.G.. - Stanley l'Africain; sa jeunesse, ses quatre grandes expéditions dans le Continent Noir.
23238: Alfieri, Vittorio. - Tragedie (Volume Primo).
34172: Alfieri, Bruno (ed.). - Zodiac 1. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
34171: Alfieri, Bruno (ed.). - Zodiac 2. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
34170: Alfieri, Bruno (ed.). - Zodiac 3. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
34168: Alfieri, Bruno (ed.). - Zodiac 4. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
34166: Alfieri, Bruno (ed.). - Zodiac 6. International Magazine of Contemporary Architecture/ Rivista internazionale d'architettura contemporanea.
35821: Alings jr., Wim & Harry N. Sierman. - Vuur als vriend. Honderd jaar E.M. Jaarsma. Toegevoegd: Jan Jaarsma verwarmt Nederland; Handleiding voor zuinig stoken.
24578: Aljehin, Aleksandar A.. - Moj put do svetskog prvaka (1923-1927).
24919: Alkema, B.. - Maleisische taalcursus; grammatica, oefeningen, woordenlijst.
32738: Alkemade. - 't Huis Oud Alkemade, van voren/ 't Huis Oud Alkemade, van agteren, 1730.
21546: Alkmaar. - Oude Doelen te Alkmaar van binnen. 1726. - Nieuwe Doelen te Alkmaar van binnen. 1726.
21371: Alkmaar. - Alkmaar.
21042: Alkmaar. - Alkmaar. De St. Laurenskerk en het stadhuis.
20910: Alkmaar. - Alkmaar. Kanaalzijde.
28543: Alkmaar, Hendrik van & Scheltema, Jacobus. - Reintje de Vos, van Hendrik van Alkmaar, naar den Lubekschen druk van 1498.
24415: Alkmaar. - Alkmaar. De Texelsche Barrière en Groote Kerk. Broek. Gezigt van den Straatweg genomen.
32775: Alkmaar. - Kennemer-Poort te Alkmaar, 1726/ Vriesche-Poort te Alkmaar, 1726.
32772: Alkmaar. - 't Prinsen-Hof te Alkmaar, 1726/ 't Hof van Sonoy en Provenhuis te Alkmaar, 1726.
32771: Alkmaar. - Oude Doelen te Alkmaar van binnen, 1726/ Nieuwe Doelen te Alkmaar van binnen, 1726.
23282: Allaert, Georges (red.). - Vlaanderen in Europa; Liber Amicorum Marcel Anselin.
37085: Allen Jensen, Virginia. - Sara en de deur.
3743: Alley, R. - Man against flood; a story of the 1954 Flood on the Yangtse and of the reconstruction that followed it.
3439: Alof - Gemakkelijk leerboekje der Aardrijkskunde van Zeeland, voor school- en huisselijk gebruik.
36919: Alphen, Hieronymus van. - Kleine gedichten voor kinderen.
36726: Alphen, Hieronymus van - Kleine Gedichten voor Kinderen.
15351: Alphen, Hieronymus van. - Kleine Gedichten voor kinderen.
8712: Alt, Otmar - Otmar Alt.
27137: Altena, A.C. van. - Het djatibosbeheer op Java ten tyde van de Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels.
29045: Altorffer, J.C.. - Het Prins-Hendrik-dok te Middelburg.
7243: Alva, Siegfried - The female form; paintings : pastels : drawings.
19849: Alvaro, Egidio. - Christian Parisot.
30480: Alvin, Louis. - Eugène-Joseph Verboeckhoven.
25456: handicraft / ambachten. - De Wolkaardemaker.
25454: handicraft / ambachten. - De Schip-Pompemaker.
25455: handicraft / ambachten. - De Vormmaaker.
25452: handicraft / ambachten. - De Harnaschmaker en Pantziermaker.
25451: handicraft / ambachten. - De Kastanjebraadster.
25450: handicraft / ambachten. - De Knoopemaker.
25449: handicraft / ambachten. - De Lakenfabriek.
25448: handicraft / ambachten. - De Koperdraad en Yzerdraadtrekker.
25446: handicraft / ambachten. - De Lymmaker.
25447: handicraft / ambachten. - De Loopemaker.
25444: handicraft / ambachten. - De Scheermessemaker en passersmit.
25445: handicraft / ambachten. - De Pletmoolenaar.
25442: handicraft / ambachten. - De Speldemaker.
25443: handicraft / ambachten. - De Signetsnyder.
25441: handicraft / ambachten. - De Tabakspinder.
25439: handicraft / ambachten. - De Waschtrekker en Waschbleeker.
25440: handicraft / ambachten. - De Volmoolen.
25436: handicraft / ambachten. - De Grutter.
25435: handicraft / ambachten. - De Paerelgater.
33086: Ameide. - Ameide, langs de Lek te zien, 1750.
32064: Amelisweerd. - De Ridder-Hofstad Amelisweerd langs den krommen Rhyn.
22510: Amerongen. - De Ridder-Hofstad Amerongen.
34677: Amerongen. - Het dorp Amerongen.
34674: Amerongen. - De Ridder Hofstad Natewish.
21043: Amersfoort. - Amersfoort. Van den Appelenweg gezien.
25270: Amersfoort. -
37251: Amstel, Jac. van & J.G. Kesler. - Bij ons thuis. Een verhaal van Koba voor allen die jong zijn en die zich jong gevoelen.
27684: Amstelveen, Sloten, Sloterdijk, Osdorp.. - Amsterveen - Slooten - Slooterdijk - Osdorp.
21482: Amsterdam.. - De Uytrechtze Poort.
21480: Amsterdam.. - Haringh Pakkers. Van Outs de Kruys Toren.
21479: Amsterdam.. - 'T Huys Zitten Weduwen Hoff.
21476: Amsterdam.. - De Groote Zee en Rivier Vis Markt.
21474: Amsterdam.. - Diaken Wees Huys.
21475: Amsterdam.. - Het Princen Hof.
21473: Amsterdam.. - Sint Olofs nu Oude Zyds Kapel.
21457: Amsterdam.. - T'Huys Zee-Burg.
21458: Amsterdam.. - Oude Nieuwe-Brug.
21459: Amsterdam.. - Oude St. Antonis Poort.
21460: Amsterdam.. - Wester Hal.
21461: Amsterdam.. - Latynsse School.
21462: Amsterdam.. - s'Lands en Oost-Indische Lynbanen.
21463: Amsterdam.. - De Heylige Steede nu Nieuwe-Zyds-Kapel.
21464: Amsterdam.. - Doorluchtige School.
21465: Amsterdam.. - De Waale Kerk van buyten, te sien van de Agterburgwal.
21466: Amsterdam.. - De Uytrechtze Poort.
21467: Amsterdam.. - Nieuwe Zyds Huys-Sitten Huys.
21469: Amsterdam.. - Oosterkerk.
21470: Amsterdam.. - Noorder Kerk.
21471: Amsterdam.. - Oude Zyds-Huys-Sitten Huys.
21472: Amsterdam.. - Gast Huys.
21454: Amsterdam.. - De Kerk der Mennonisten die men de Vlamingen noemt.
21455: Amsterdam.. - Stads Wapen ofte Artellery-Huysen.
21456: Amsterdam.. - Kooren-Buers.
21453: Amsterdam.. - T' Oost-Indische Huys.
21452: Amsterdam.. - Oude Stadts Herbergh.
21449: Amsterdam.. - De Engelse Kerk.
21450: Amsterdam.. - Oude Haerlemmer Poort.
21448: Amsterdam.. - De Kerk der Remonstrants Gereformeerden genaemt Arminianen.
21447: Amsterdam.. - Oude Zydts Heeren Logement.
21446: Amsterdam.. - Raam Poort.
21445: Amsterdam.. - Wetrings Poort.
21444: Amsterdam.. - Zaagh-Molens Poort.
21443: Amsterdam.. - Nieuwe Zydts Heeren Logement.
21442: Amsterdam.. - St. Antonis Waag.
21431: Amsterdam.. - Oude Reguliers Poort.
21432: Amsterdam.. - Reguliers Waag.
21433: Amsterdam.. - Eylandts Kerk.
21434: Amsterdam.. - Oude Stadthuys.
21435: Amsterdam.. - Pest-Huys.
21436: Amsterdam.. - Waale Wees en Oude Vrouwen Huys.
21438: Amsterdam.. - Dol-Huys.
21439: Amsterdam.. - St. Antonis Poort.
21440: Amsterdam.. - Heylige-Weghs Poort.
21441: Amsterdam.. - Nieuwe Stadts Herbergh.
21430: Amsterdam.. - Vlees-Hallan en Boeren Vis-Markt.
21428: Amsterdam.. - De Franse Kerk.
21429: Amsterdam.. - De Nieuwe Franse Kerk.
24355: Amsterdam.. - De Sarphati-straat en het Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam.
21061: Amsterdam.. - Amsterdam. Sint Anthonies Waag en Vismarkt.
21058: Amsterdam.. - Amsterdam. Oude-Teer-Tuinen.
21059: Amsterdam.. - Amsterdam. Westerkerk. Keizersgracht.
21060: Amsterdam.. - Amsterdam. Water en achterzijde der Beurs.
21057: Amsterdam.. - Amsterdam. Die Börse. De Beurs. La Bourse.
21056: Amsterdam.. - Amsterdam.
21054: Amsterdam.. - Amsterdam. Monument toegewijd aan den volksgeest van 1830 en 1831.
21055: Amsterdam.. - Amsterdam. Park en wintertuin.
21053: Amsterdam.. - Amsterdam. Natura Artis Magistra.
21052: Amsterdam.. - Amsterdam. De oude kerk. L'Ancienne Eglise. Die Alte Kirche.
21051: Amsterdam.. - Amsterdam. Marine.
21050: Amsterdam.. - Amsterdam. Gezigt van den Amstel op de Zuiderkerk.
21049: Amsterdam.. - Amsterdam. De Leyd'sche Poort. Das Leydener Thor. La Porte de Leyde.
21045: Amsterdam.. - Amsterdam. Rembrandts-Statue.
21046: Amsterdam.. - Amsterdam. Groene Burgwall.
21047: Amsterdam.. - Amsterdam. Amstel-Yachtclub.
21048: Amsterdam.. - Amsterdam. Schreyershoekstoren.
21044: Amsterdam.. - Amsterdam. Moles & Aron Kerk. Moses & Aronkirche. Eglise de Moise et D'Aron.
20934: Amsterdam.. - Montalbans- toren & Oude Schans in Amsterdam.
30666: Amsterdam.. - Amsterdam. Het Paleis van Justitie.
30664: Amsterdam.. - Amsterdam. Het Koninklyke Paleis.
22448: Amsterdam.. - Gezicht na de Weesper Poort te Amsterdam. / Vue de la Porte de Weesp à Amsterdam.
22447: Amsterdam.. - Vuë de la Porte des Zaag-Moolens a Amsterdam.
22144: Amsterdam.. - De Haven van Amsterdam. Le Port D'Amsterdam.
27916: Amsterdam.. - Platte Grond Der Stad Amsterdam.
35484: J. Hendrik van Balen en anderen. - Van zee tot zee (2x), In Columbia, De koning der Menschenredders (Adema), Weggeloopen (Adona), De page van Napoleon (S. Andriessen), Drie weken Duinrel (Guus van Balkom)
36108: Andersen, Hans & Froukje van der Meer. - De Sneeuwkoningin.
36041: Andersen, H.C. & T. van Hoytema. - Twee Hanen. Sprookje van H.C. Andersen.
36030: Andersen, Hans Christian. - Ce que fait le vieux est bien fait.
31797: Andersen, Hans. - 12 Italian drawings.
13043: Andersen, H.C.. - Sprookjes en vertellingen.
33342: Andersen, H.C.. - Bazar eens dichters.
30895: Andersen, Hans Kristian. - Sagor och Berättelser.
2774: Andersen, H.C. - De Prinses op de Erwt.
37492: Andrees, Richard. - Supplement zur zweiten und dritten Auflage von Andrees Handatlas erhaltend die 53 Seiten neuer Karten der vierten Auflage von 1899.
37491: Andrees, Richard. - Supplement zur zweiten und ersten Auflage von Andrees Handatlas erhaltend die 64 Seiten neuer Karten der dritten Auflage von 1893. Apart für die Besitzer der zweiten und ersten Auflage.
37145: Andrees. - Andrees allgemeiner Handatlas in 139 Haupt- und 161 Nebenkarten. Nebst vollständigen alphabetischem Namenverzeichnis in besonderem Bande. Jubiläums-Ausgabe.
34316: Andreus, Hans, Rooij, Rein van & Wegman, Frans (red.). - Het Blad van Barend de Beer. Nrs. 1 t/m 14, 16, 18, 19, 20, 28, 30 & 32 t/m 37.
34317: Andreus, Hans, Rooij, Rein van & Wegman, Frans (red.). - Het Blad van Barend de Beer. Nrs. 1 t/m 7 en 9 t/m11
29023: Andrian, Leopold. - Zeven gedichten.
7753: Andriessen, Andreas Jak.Z. - Plegtige inhuldiging van Zyne Doorlugtigste Hoogheidt, Willem Karel Hendrik Friso, Prinse van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. als Markgraaf van Vere; op den 1. juny des jaars 1751.
36348: Andriessen, P.J.. - Nationale Prentenboeken. Prins Willem I.
36215: Andriessen, P.J.. - Het begin van den strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem IV, 1717-1751/ In het Bosch/ Erlo, de Heidenknaap of Nederland gedurende het Tweede Stadhouderlooze bestuur, 1713-1747. 3 delen.
36214: Andriessen, P.J.. - De tamboer bij Quatrebras en Waterloo of de tweede verlossing van Nederland, 1814-1815/ De Bataafsche Republiek of Nederland onder den invloed van Frankrijk/ De zoon van den zeeroover of hoe de Nederlandsche Republiek groot werd. Een verhaal uit het tweede tijdperk van den Tachtigjarigen Oorlog/ De zeeman tegen wil en dank of Amsterdam in den aanvang der eerste stadhouderlooze regeering 1650-1654/ Koning en veldheer of Frederik de Groote in en na den zevenjarigen oorlog. Dertig jaren uit het leven van Frederik den Tweeden van Pruisen 1756-1786/ Evangelie en Friezen, hoe het Christendom onder onze heidensche voorvaderen kwam, 677-754/ Het begin van den strijd of de regeeringsjaren van Prins Willem IV, 1747-1751/ Adolf en Clara of hoe ons land een republiek werd. Een verhaal uit de eerste jaren van den Tachtigjarigen Oorlog/ De val van een koningshuis of het eerste tijdperk van de Fransche revolutie/ De deserteur of de Fransche overheersching en Nederlands herstelling, 1810-1813/ De schildknaap van Gijsbrecht van Aemstel. Een verhaal uit den laatsten tijd van het Hollandsche huis/ Emma van Bergen. Een schets uit het leven/ Het hof van Koning Lodewijk of Nederland als Koninkrijk Holland 1806-1810/ De strijd tusschen twee groote volken/ Elba en Sint-Helena of de dubbele val van het eerste Keizerrijk 1814-1821. 15 delen.
36213: Andriessen, P.J.. - Het huisgezin van den raadpensionaris of hoe de eerste stadhouderlooze regering een einde nam/ De Prins en Johan de Witt of ons land in het tweede tijdperk der eerste stadhouderlooze regering/ De deserteur, of de Fransche overheersching en Nederlands herstelling 1810-1813. 3 delen.
36197: Andriessen, P.J.. - Prins Willem I. Met gedichtjes.
36196: Andriessen, P.J.. - De 12 maanden.
2506: Andriessen, P.J. - De strijd tusschen twee groote volken.
37367: Andriessen, P.J.. - De zeeman tegen wil en dank. Amsterdam in den aanvang der Eerste Stadhouderlooze Regeering 1650-1654/ De Kolossus der negentiende eeuw. Frankrijk in de bloeitijd van het Keizerrijk/ De dageraad van een keizerstroon. Het tweede tijdperk van de Fransche Revolutie. 3 delen.
13054: Andriessen, P.J.. - Gedenkboek der nationale feestviering van den 12den Mei 1874, zooals die op genoemden datum en andere dagen in Nederland heeft plaats gehad.
30647: Andriessen, J.. - Morgenwandelingen door en in den omtrek van 's Gravenhage: of Schoonheden en Merkwaardige bijzonderheden begrekkelijk deze Residentie. Eene bijdrage tot de nationale lektuur.
34714: Andriessen, P.J.. - Ferme jongens. Verhalen en schetsen voor de Nederlandsche jeugd.
3128: Andriessen, P.J.. - Feestgeschenk voor Neerlands Schooljeugd op 12 Mei 1874.
28311: Andriessen, W.F., e.a.. - Gedenkboek van den Oorlog in Zuid-Afrika.
23694: Andriola, Alfred. - Charlie Chan's adventures, opera omnia.
37506: Angenent, A.W.P.. - Alles wel, geen bijzonders!! Gedenkboek ter herinnering aan de vermaarde wereldreis van Hr. Ms. Onderzeeboot K XVIII van 14 november 1934 tot 11 juli 1935.
20748: Sint Annaland. - Gemeente Sint Annaland.
36403: Anslijn, N.. - Bijbelsche voorbeelden ter bevordering van Godsvrucht en deugd. Een leesboek voor jonge lieden, zoo voor de derde klasse in de scholen als tot bijzonder gebruik.
36282: Anslijn, N.. - Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ter dienste der scholen (derde leesboek).
36914: Anslijn, N.. - Leesboek voor de tweede klasse ten dienste der scholen.
23379: Anslijn, N.. - Schets van de beknopte geschiedenis der Nederlandsche letterkunde van den hoogleeraar Matthijs Siegenbeek.
37192: Anslijn, N.. - Nieuw spel- of leesboekje, dienende, om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen, ten gebruike der scholen. Derde stukje.
36986: Anslijn, N.. - Leesboek tot oefening in het kunstmatig lezen. Eerste stukje.
33311: Anslijn, N.. - Raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, ten dienste der scholen (vijfde leesboek).
27130: Anten, J.. - Hr. Ms. kruisers "Java" en "Sumatra".
25394: Anthonioz, Pierre-Marc. - Les complexes polymétamorphiques precambriens de Morais et Bragança (N-E du Portugal): étude pétrographique et structurale.
29274: Antomarchi. - De laatste dagen van Napoleon I.
20532: Antonii Mureti, M.. - Scripta selecta.
3529: Antonisse, Rinus - Energie en wisselend tij; de openbare energievoorziening in Zuidwest-Nederland. Worsteling om water; de openbare watervoorziening in Zuidwest-Nederland. Een nieuwe koers; de vorming van NV Delta Nutsbedrijven.
32085: Apeldoorn. - 't Dorp Appeldoorn. / 't Oude Loo by Appeldoorn.
20911: Apeldoorn. - Apeldoorn. Het Loo.
32792: Apeldoorn. - 't Dorp Appeldoorn, 1744/ 't Oude Loo by Appeldoorn, 1744.
21290: Appeltern. - Het dorp Appeltheren.
21291: Appeltern. - 't Huis te Appelthèren van den Maas-dyk te zien.
23426: Appia, P.J.D.. - Élémens de Sphère à l'usage de la jeunesse.
17523: Appleyard, H.S.. - Bank Line and Andrew Weir and Company 1885 - 1985.
21380: Apulée (Lucius Apuleius). - L'Ane d'or (vol. I and II).
34035: Apuleius. - De gouden ezel. Metamorphosen.
33918: Arend, J.P.. - Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, tweede stuk.
33917: Arend, J.P.. - Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, vierde stuk.
33916: Arend, J.P.. - Algemeene Geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste Tijden tot op Heden. Van het jaar 1581 tot 1795 na Christus. Derde deel, derde stuk.
19231: Aretino, Pietro. - Les sonnets luxurieux de l'Arétin (2 vol. texte et gravures)
35733: Arian, Max. - Zoeken & scheuren. De jonge Sandberg.
27843: Ariëns Kappers, C.U.. - Contributions to the anthropology of the Near-East. Vols. I- VI. I: the Armenians, II: The spread of brachycephalic races, III: Phoenician and Palmyrene skulls, IV: the Semitic races, V: Kurds, Circassians and Persians & VI: Turks and Greeks.
27838: Ariëns Kappers, C.U.. - The spread of primitive humanity and its links with the more differentiated races, as revealed by cephalic and cranial index curves. Vols. I & II.
27837: Ariëns Kappers, C.U.. - The spread of primitive humanity and its links with the more differentiated races, as revealed by cephalic and cranial index curves. Vols. I & II.
35374: Ariosto. - L'Orlando furioso. Volume primo & secondo. 2 vols.
34574: Aris, Ausloos, Anne, Buys, Willem & Verschueren, Bob. - Een ongekende schittering.
33302: Aristophane. - Aristophane, tome I-V. Tome I: Les Acharniens-Les Cavaliers-Les Nuées/Tome II: Les Guêpes-La Paix/Tome III: Les Oiseaux-Lysistrata/ Tome IV: Les Thesmophories-Les Grenouilles/ Tome V: L'Assemblée des femmes- Ploutos.
21535: Arkel. - Gemeente Arkel.
24350: Arnemuiden. - De zoutkeeten te Arnemuiden.
26160: Arnemuiden. - Arnemuyden.
30175: Arnemuiden. - Arnemuyden.
20709: Arnemuiden. - Gemeente Arnemuiden.
31869: Arnemuiden. - Het woedend afbranden der zoutkeeten, te Arnemuiden op den 7 den julij 1802, des avonds om elf uuren, op den weg naar de zaagmoolens.
20395: Arnemuiden. - Oud Arnemuyden. - Arnemuyden.
23828: Arnemuiden. - Het Steedje Arnemuiden in Walcheren. 1745.
27151: Arnemuiden. - Aernemuyden.
27150: Arnemuiden. - Aernemuyden.
19895: Arnemuiden. - T' Raadhuis te Arnemuiden - De kerk te Arnemuiden.
22270: Arnemuiden. - Arnemuyden.
34921: Arnemuiden. - Het Steedje Arnemuiden in Walcheren. 1745.
34920: Arnemuiden. - T' Raadhuis te Arnemuiden - De kerk te Arnemuiden.
28946: Arnemuiden. - De zoutkeeten te Arnemuiden. - Westkapelle van den dyk te zien.
31150: Arnemuiden - Arnuyden.
31124: Arnemuiden. - Arnemuyden.
27909: Arnemuiden. - Arnemuyden.
27912: Arnemuiden. - Het Steedje Arnemuiden in Walcheren. 1745.
27908: Arnemuiden. - Arnemuyden.
27907: Arnemuiden. - Oud Arnemuyden.
22674: Arnemuiden. - Arnemuiden '45 - Wrakstukken.
22660: Arnemuiden. - Provincie Zeeland. Arnemuiden.
27631: Arnemuiden. - Armuyden.
27630: Arnemuiden. - Armuyden.
27629: Arnemuiden. - Armuyden- Arnamunda.
32718: Arnhem. - 't Huis de Park by Arnhem. / 't Huis de Park.
32100: Arnhem. - Arnhem.
32099: Arnhem. - Markt te Arnhem.
32083: Arnhem. - 't Huis de Park by Arnhem.
32084: Arnhem. - Arnhem. / Sabels Poort te Arnhem van binnen. /
20912: Arnhem. - Arnheim. The Market-place. Der Marktplatze. Place du Marché.
20915: Arnhem. - Arnhem. Het paleis van Justitie.
22511: Arnhem. - Grondteekening der Stad Arnhem.
22503: Arnhem. - Arnhem. De Groote Markt.
31138: Arnhem. - De groote Markt, het Princen Hof, Stad huis en Hoofd Kerk te Arnhem.
32799: Arnhem. - 't Huis de Park by Arnhem, 1744/ 't Huis de Park.
32798: Arnhem. - S. Walburg te Arnhem/ S. Walburgs Plein te Arnhem, 1737.
32797: Arnhem. - St. Jans Kerk te Arnhem/ St. Nikolaas Kerk te Arnhem, 1742.
32796: Arnhem. - S. Jans Kerk te Arnhem/ 't Hof te Arnhem, 1742.
32793: Arnhem. - Sabels Poort te Arnhem van binnen, 1742/ Arnhem, 1742.
32795: Arnhem. - S. Jans Poort te Arnhem/ Sabels Poort te Arnhem, 1742.
35492: Arnold-Mees, C.E.A.C.. - 4 September 1944- 13 mei 1945. Dagboek van C.E.A.C. Mees.
33285: Arwas, Victor. - Art Deco.
33802: Asch van Wyck, H.M.A.J. van. - Geschiedkundige beschouwing van het oude handelsverkeer der Stad Utrecht, van de vroegste tijden af tot aan de veertiende eeuw. 4 delen in 2 banden.
3015: Asscher-Pinkhof, C. - Om stil te luisteren/ Zet wijd je ooren open/ Hoor eens even/ Knus in een hoekje. 4 delen.
3002: Asscher-Pinkhof, C. - Het nieuwe broertje/ Een dappere jongen/ Drie musjes. 3 delen.
20917: Assen. - Assen.
33027: Asten. - Kerk te Asten in Peelland/ 't Huis te Asten, 1738.
28412: Asztalos, Miklós. - A történeti erdély.
31670: Atkins, John. - Aldous Huxley. A literary study.
29185: Atten, A. van, Barend, e.a. (red.). - Bulletin. Herdenkingsnummer juni 1945.
21642: Aubert, Marcel. - La sculpture française au début de l'epoque gothique 1140-1225.
25584: Audenhaege, Omer van. - Over "Elckerlyc".
36602: Auerbach, Horst & Harry Hardenberg. - Hiddensee und seine Leuchttürme.
26524: Augé, Claude (ed.). - Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome cinquième (1920 à 1922).
26509: Augé, Paul (ed.). - Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome septième (1926 à 1928).
26510: Augé, Paul (ed.). - Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome huitième (1929 à 1931).
26525: Augé, Claude (ed.). - Larousse mensuel illustré; revue encyclopédique universelle. Tome sixième (1923 à 1925).
16645: D'Aurevilly, J.B.. - Oeuvres de J. Barbey D'Aurevilly. Le chevalier des touches.
12750: Institut für Auslandsbeziehungen. - Bauhaus.
30589: Ausloos, E. & Akelijen, R. van. - Reynaert de Vos. Spreuken en gezegden.
30518: Diverse auteurs. - Tafel op de resolutieboeken van Oude Tonge 1701-1810 met zaakindex. Historisch Seminarium van de Universiteit van Amsterdam studiejaar 1974/ 75.
36408: Diverse auteurs. - Mijn spelen is leeren.
21328: Diverse auteurs. - Tafel op de resolutieboeken van Ooltgensplaat en Den Bommel 1593-1810, met zaakindex; historisch seminarium van de Universiteit van Amsterdam studiejaar 1974/75.
35931: Diverse auteurs. - De Huisvriend. Geïllustreerd magazijn gewijd aan letteren en kunst; lectuur voor iedereen. Jaargang 1887.
37074: Diverse auteurs. - J. Vermaas. Scheepvaart Bedrijf N.V. 1933-1984. Stegro-Reeks nr. 11.
25005: Diverse auteurs. - De Gulden Passer, driemaandelijksch bulletijn van de Vereeniging der Antwerpsche bibliophielen; 33e jaargang 1955, nr. 3 en 4 en 34e jaargang 1956. Gedenkboek der Plantin-dagen 1555-1955, eerste en tweede deel; Internationaal Congres voor Boekdrukkunst en Humanisme, 4-10 september 1955.
31857: Diverse auteurs. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 15e jaargang, 1960, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31853: Diverse auteurs. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 8e jaargang, 1953, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31852: Diverse auteurs. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 7e jaargang, 1952, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31850: Diverse auteurs. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 5e jaargang, 1950, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31851: Diverse auteurs. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 6e jaargang, 1951, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31849: Diverse auteurs. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 4e jaargang, 1949, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
31848: Diverse auteurs. - Bouw. Centraal weekblad voor het bouwwezen. 3e jaargang, 1948, 1e en 2e halfjaar. 2 delen.
37332: Diverse auteurs. - Heintje Jeugdkrant. 1e jaargang, september 1969.
37144: Diverse auteurs. - Heintje Jeugdkrant. 12 nummers 1969.
35599: Diverse auteurs. - Spreuken voor Catechisatiën en Zondagscholen (3x)/ Ons Kerklied, nieuwe versbladen voor Zondagscholen (10x)/ Zondagsschoolkaartjes (3x)/ Opzegversjes voor Zondagsscholen (4x). 4 series.
37417: Diverse auteurs. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Vierde deel, eerste en tweede stuk in 1 band.
27118: Diverse auteurs. - Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat, no. 20. Inhoud: 1. Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden, opgemaakt door den hoofdingenieur van den Rijkswaterstaat Jhr. C.E.W. van Panhuys, de ingenieurs J.A. Ringers en J.P. Josephus Jitta en den tijdelijk ingenieur C. Tellegen. II. Verslag omtrent proeven ter bepaling van de draagkracht en de elasticiteit van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen, opgemaakt door den ingenieur van den Rijkswaterstaat C. Wolterbeek.
35239: Diverse auteurs. - 1940-41. Engeland tegen het Duitsch gevaar/ Het zuidelijk front. De strijd in de Middellandsche Zee/ Bloed, zweet en tranen. Groot-Brittannië en de strijd in het Midden-Oosten/ Levenslijnen. De strijd om de zeewegen/ Vleugels der overwinning. De "Royal Air Force" treft Duitschland in het hart/ De bewaking van het Britse thuisfront. Hoeksteen van de westelijke aanval/ 500.000.000 menschen. De oorlogsinspanning van het Britsch imperium/ Bloed, zweet en tranen. Groot-Brittannië en de strijd in het Midden-Oosten/ Beslissende zeeslagen van de Royal Navy.
35217: Diverse auteurs. - Afscheidsboek voor M.A. Hage bij zijn vertrek als directeur van de Rijks Pedagogische Akademie en Rijks Opleidingsschool voor Kleuterleidsters te Middelburg op 26 juni 1974.
35178: Diverse auteurs. - Hugo Metsers. Liber Amicorum.
25868: Diverse auteurs. - 't Venster op de vrije wereld. 1e Jaargang, de nummers 1, 3, 4 en 6.
35171: Diverse auteurs. - Lichtstralen.
35140: Diverse auteurs. - Anke Servaes. Een keur uit haar werk met biografie, beoordelingen en andere bijdragen.
34956: Diverse auteurs. - Rapport inzake de reconstructie van Schouwen-Duiveland. Reconstructie-commissie Schouwen-Duiveland.
34917: Diverse auteurs. - Parade der Profeten. Literair tijdschrift. Reünie-nummer, september 1979.
24752: Diverse auteurs. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1933.
31478: Diverse auteurs. - Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. 13 delen. Eerste jaargang, eerste aflevering: "Der lekenspieghel, leerdicht van den jare 1330, toegekend aan Jan Deckers", Eerste jaargang, tweede aflevering: "Dboec vanden Houte, door Jacob van Maerlant", Tweede jaargang, eerste aflevering: "Der minnen loep, door Dirc Potter", Tweede jaargang, tweede aflevering: "Der leken spieghel, toegekend aan Jan Deckers, tweede boek", Tweede jaargang, derde aflevering: "Der minnen loep, tweede boek", Derde jaargang, eerste aflevering: "Der minnen loep, derde en vierde boek", Derde jaargang, tweede aflevering: "Der leken spieghel, derde boek", Vierde jaargang, eerste aflevering: "Der minnen loep, inleiding en woordenlijst", Vierde jaargang, tweede aflevering: "Der leken spieghel, vierde boek, bijlagen en woordenlijst, A-L", Vierde jaargang, derde aflevering: "Sinte Franciscus leven, hoofdstuk I-VIII, door Jacob van Maerlant", Vijfde jaargang, eerste aflevering: "Der leken spieghel, woordenlijst M-W", Vijfde jaargang, tweede aflevering: "Sinte Franciscus leven, hoofdstuk IX-XVI, door Jacob van Maerlant & Vijfde jaargang, vierde aflevering: "Sinte Franciscus leven, inleiding, verbeteringen, aanteekeningen en woordenlijst, door Jacob van Maerlant".
31431: Diverse auteurs. - Mengelingen in proza en poëzy. Lectuur voor den beschaafden stand.
37067: Diverse auteurs. - De schepen van de Oost Atlantic Lijn, Rotterdam. Stegro-Reeks nr. 22.
28662: Diverse auteurs. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1853, 35e jaargang.
28653: Diverse auteurs. - Uitspannings lectuur. Eerste en tweede deel 1836.
28659: Diverse auteurs. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1852, 34e jaargang.
28660: Diverse auteurs. - Vergeet mij niet. Muzen-almanak voor 1851, 33e jaargang.
33577: Diverse auteurs. - Het tij keert...
37070: Diverse auteurs. - Scheepvaartkantoor Holwerda, Heerenveen. Rederij van der Schoot, Harlingen. Stegro-Reeks nr. 16.
28532: Diverse auteurs. - De Monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg. Geïllustreerde beschrijving. Eerste stuk: de monumenten in de gemeente Maastricht. Vier afleveringen.
37072: Diverse auteurs. - De schepen van Damhof. Stegro-Reeks nr. 13.
34385: Diverse auteurs. - Kruispunten. Verslagen van het congres gehouden te Utrecht op 30 en 31 oktober 1961 ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Algemene Vereniging "Het Groene Kruis".
34258: Diverse auteurs. - Retrospectieve Pierre Caille; 50 jaar artistiek oeuvre.
32396: Diverse auteurs. - Risico's in bedijkte termen. Een evaluatie van het beleid inzake de veiligheid tegen overstromen.
37073: Diverse auteurs. - P.A. van Es & Co. 1877-1985. Smith & van Ommeren 1913-1968. Stegro-Reeks nr. 12.
33985: Diverse auteurs. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel, derde stuk.
32334: Diverse auteurs. - Voor drie-honderd jaren. Volks-bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis. 4 delen.
33849: Diverse auteurs. - Oudheidkundige Kring "De Vier Ambachten" Hulst; jaarboek 1934.
33787: Diverse auteurs. - De verbetering van de haven van Vlissingen ter uitvoering van de wet van 25 juli 1919 (Stbl. No. 515) en de waterstaatsbegrooting 1923 en 1924. In 2 delen.
31115: Diverse auteurs. - Belgisch budget bouwboek. 100 creatieve woningen voor een bouwbudget van 150.000 euro; informatie, plattegronden, foto's, budget, renovatie, nieuwbouw.
33531: Diverse auteurs. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. 1915.
33460: Diverse auteurs. - Vlissingen.
33443: Diverse auteurs. - Stoomvaart Vlissingen-New York. Handelingen en bescheiden betreffende het voorstel van vijf leden der Tweede Kamer van de Staten-Generaal.
30913: Diverse auteurs. - Een waardering van strips in de kunsthistorie.
26262: Diverse auteurs. - Bragiana. Humor en Satire.
37561: Diverse auteurs. - De afsluiting en drooglegging der Zuiderzee. I. De invloed van de drooglegging der Zuiderzee op de werkloosheid. II. Staten Generaal. Behandeling der Staatsbegrootingen voor 1912 en 1913. III. Verzameling C. Leemans. Bruikleen aan de Ned. Heidemaatschappij. IV. Inzending ter Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied, Amsterdam, 1913.
26232: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CVI- from July to December 1908.
30704: No author. - Postage stamps of the People's Republic of China.
30560: No author. - Hotel Excelsior Berlin 1919-1941.
26226: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CIV- from July to December 1907.
26225: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CIII- from January to June 1907.
26220: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCVII- from January to June 1904.
25154: No author. - Openbare verkooping van de kapitale Hofstede "Bruëlis", bewoond door den heer A. de Jager Mz., bestaande uit woonhuis, zomerhuis met varkenshok en schuur met bouw- en weilanden en boomgaard. Groot 41 hectaren, 87 aren, 13 centiaren, op maandag 3 september 1917, des middags om 12 uur te Goes in de "Prins van Oranje" ten overstaan van notaris E.C. van Dissel te Goes.
26218: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCVI- from July to December 1903.
26216: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCIII- from January to June 1902.
30503: No author. - De artz der moeders; in aangename spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen om het gestel van jonge kinderen voor te bereiden tot een gezond, lang, en gelukkig leeven.
26206: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCII- from July to December 1901.
26205: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XCI- from January to June 1901.
25143: No author. - Besluit van den 15 April 1814, no. 5, houdende bepalingen omtrent de regeling der borgtogten, door comptabele ambtenaren, tot securiteit van den lande te presteren/ Instructie voor de veeartsen die door het Gouvernement benoemd zijn en uit het fonds voor den landbouw gesalarieerd worden.
25142: No author. - Concept-reglement, bevattende bepalingen omtrent het houden eener peilrekening, op den inslag van aan den accijns op het geslagt onderworpen levend vee, bij de vleeschhouwers en slagters, volgens .1 van art. 19 der wet van den 2den Augustus 1822.
21240: No author. - 150 Merchant ships world built 1970, volume I.
24345: No author. - Rotterdam (10 fotogravures).
26197: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXXIX- from January to June 1900.
25141: No author. - Aangeboden rapport over de banken van leening.
26196: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. XC- from July to December 1900.
25140: No author. - Instructie voor de inspecteurs der administratie bij de armée van onderscheidene graden, gearresteerd bij besluit van de Koninklijke Hoogheid van den 20 februarij 1815, no. 21.
26192: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXXV- from January to June 1898.
24275: No author. - Weezen-almanak 1889.
25137: No author. - Reglement op het daarstellen en houden van registers van bevolking en inwoning binnen de gemeenten der provincie Zeeland.
25138: No author. - Eerste deel van het besluit van Z.M. van den 9den Augustus 1815, no. 14, betreffende de Latijnsche scholen.
25139: No author. - Reglement op het bereiden en keuren der meekrappen in Zeeland.
25135: No author. - Reglement op de administratie der kerkelijke fondsen en de kosten van den eeredienst bij de Hervormde Gemeenten, in de Provincie Zeeland.
24251: No author. - Blauwboek uitgegeven ter gelegenheid van het eerste lustrum der vliegtuigbouwkundige studievereniging "Leonardo de Vinci".
26191: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXXIV- from July to December 1897.
26186: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXVII- from January to June 1894.
30393: No author. - Jubilé d'Art Rene Coens 1933. Programme.
24249: No author. - Algemeen reglement voor de polders of waterschappen in Zeeland (tekstuitgaaf februari 1955).
26185: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXVIII- from July to December 1894.
26184: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXV- from January to June, 1893.
26182: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXIII- from January to June 1892.
26181: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXXIV- from July to December 1892.
24210: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1845.
26145: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXVII- from January to June, 1889.
24209: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1844.
24208: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1843.
24207: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1841.
26142: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. LXV- from January to June 1888.
24203: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1829.
24204: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1834.
24205: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1833.
24206: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1839.
24202: No author. - Provinciaal blad van Zeeland over het jaar 1828.
26139: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. 163. From January to June 1947.
30245: No author. - Camp Lejeune Marines. On land- On sea- In the air 1775-1944.
26138: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. 148. July to December, 1939.
26137: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. 147. January to June, 1939.
26136: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXXII- from July to December, 1931.
26134: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXX- from July to December, 1930.
26133: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXVII- from January to June, 1929.
25080: No author. - Zomer- en herfstbloemen.
25083: No author. - Officiëele catalogus der A.M.A.T.O.; land- en tuinbouwtentoonstelling, Amsterdam 1934; van 14 tot en met 23 september 1934 ter inwijding van de gemeentelijke centrale markt aldaar gehouden.
26130: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXVIII- from July to December 1929.
26129: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXV- from January to June 1928.
25078: No author. - Officiëele catalogus Primavera voorjaars Bloemententoonstelling; Nenijto 9-19 april 1936, Rotterdam.
26127: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXXVI- from July to December, 1928.
26122: No author. - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CXIX- from January to June 1925.
25040: No author. - Algemeen en beredeneerd register op alle de publicatien en ordonnantien van de gemeene middelen, bij de vergadering van hun hoog mogende, vertegenwoordigende het Bataafsch gemeenebest, gearresteerd.
24983: No author. - 18th World Wide Video Festival.
29760: No author. - The fleet of Leif Hoegh & Co. A/S 1928-1988.
24966: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1906. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24967: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1891. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24964: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1890. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24965: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1903. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
29432: No author. - Edle Steine und Mineralen/ Pierres precieuses et mineraux/ Precious gemstones and minerals.
24962: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1901. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24963: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1902. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24960: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1892. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24959: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1899. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- en beestenmarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24958: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1889. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24955: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1886. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24956: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1887. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24957: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1888. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24954: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1884. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24933: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1881. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24929: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1879. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24930: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het schrikkel-jaar onzes Heeren Jesu Christi 1880. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24931: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1882. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24927: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1875. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24928: No author. - Middelburgsche almanak, naar den nieuwen stijl, voor het jaar onzes Heeren Jesu Christi 1877. Voorzien met alle de Zeeuwsche jaar- paarden- beesten- en leermarkten, alsmede het op- en ondergaan van de zon en maan.
24893: No author. - De Aarde en haar volken; geïllustreerd volksboek.
31664: No author. - Garde civique de Gand. Demi-bataillon de chasseurs a pied. Fêtes organisées les 20-21 et 22 juillet 1912 a l'occasion du cinquantième anniversaire de la constitution du corps.
24841: No author. - Nieuw hemels palm-hof verciert met getyden, litanien en gebeden; getrokken uyt de H. Schriftuer en de HH. Oud-vaders.
24849: No author. - Souvenir Wieringen.
31626: No author. - Histoire du commerce des vins à Gand. Précédée d'une notice sur la Maison Ct van Thorenburg-Mestdagh établie à Gand depuis 1829 et suivie de quelques renseignements sur les anciens vignobles belges.
27021: No author. - Backhuyzen, gevolgd door Brauwer en Andrea. Een drietal historische kunstenaars-verhalen uit verschillende tijdvakken.
24776: No author. - Wijnants album.
28987: No author. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris. Santvliet.
28988: No author. - Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden opgenomen op initiatief van Graaf de Ferraris. Stekene.
25819: No author. - Index to map of the Northern wood industries.
24759: No author. - Lustrumboek landmeetkundig gezelschap "Snellius", 1940-1950.
26884: No author. - Bibliographical bulletin of the International Arthurian Society/ Bulletin bibliographique de la Société Internationale Arthurienne. 6 vols., XLII-XLVII.
25808: No author. - Einige Mitteilungen über die Vorzüge des Demerara Greenheartholzes für Schleusentore, Fundirungen und andere Holzkonstruktionen des Wasserbaus.
25799: No author. - Industries: a journal of engineering, electricity, & chemistry for the mechanical and manufacturing trades. Vol. XII- January to June, 1892 (In one binding).
25797: No author. - Industries: a journal of engineering, electricity, & chemistry for the mechanical and manufacturing trades. Vol. XIV- January to June, 1893 (In one binding).
23319: No author. - Plakboek (Scrapbook).
26840: No author. - De spoorwagen vol met zedelijke liederen ten dienste van alle fatsoenlijke gezelschappen.
25796: No author. - Industries: a journal of engineering, electricity, & chemistry for the mechanical and manufacturing trades. Vol. XIII- July to December, 1892 (In one binding).
26795: No author. - De lustige jager zingende vele vrolijke liederen, voor alle lieve meisjes, die met hem ter jagt willen gaan.
26567: No author. - Die Wirtschaftskraft des Reiches, 7: Deutsche Musterbetriebe; bearbeitet vom Arbeitswissenschaftlichen Institut der Deutschen Arbeitsfront- Berlin.
30780: No author. - Kphth=Kreta=Crete. Postgeschiedenis- Postzegels/ Postal history- Stamps/ Postgeschichte-Briefmarken. PVGr Publication no. 2.
33886: No author. - Verhaal van het gevecht der kanonneerbooten no. 41 en 42 bij het Hazegras, op den 5 augustus 1831. Voorafgegaan door eene antikritiek van een gedeelte der recensie, in de Vaderlandsche Letteroefeningen, van het geschrift van Charles Durand: Dix jours de campagne.
33878: No author. - Onderzoek van de middenstand in twee Zeeuwse gemeenten. Publikatie van de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Serie S.E.O. no. 13.
32339: No author. - Weezen-almanak. Ten voordeele der weesinrichting te Neerbosch. Zeven-en vijftigste jaargang 1928.
33863: No author. - The Engineer.
26416: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CLIII- from January to June 1932.
26414: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CLII- from July to December 1931.
26415: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CLI- from January to June 1931.
24601: No author. - Bopp & Reuther Mannheim; Maschinen- und Armaturen-Fabrik, Eisen- und Metall-Gieserei, Abtheilung II: Armaturen und Apparate für Gaswerke.
26412: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CL- from July to December 1930.
26411: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXLVII- from January to June 1929.
37470: No author. - Hugo Pratt 60.
26376: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXLIII- from January to June 1927.
30999: No author. - Fêtes du soixante-quinzième anniversaire de la fondation de l'Université de Gand.
25367: No author. - A New and Accurate Map of the Netherlands from the Sieur Roberts Atlas. (with improvements)
26373: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXLI- from January to June 1926
26375: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXLIV- from July to December 1927.
22784: No author. - 57th Annual Dinner. The Netherlands Society Of Philadelphia. Hotel Barclay 1327 Jan. 23, 1948.
24472: No author. - Almanak 1925, Vrouwelijke Studentenclub Groningen.
26329: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXXVIII- from July to December 1919.
26331: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXXX- from July to December 1920.
25230: No author. - Manah S.A.- Comércio e Indústria de adubos e rações.
26248: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXVI- from July to December 1913.
27636: No author. - American hardwoods. Ritter Appalachian oak and yellow poplar; the finest quality American hardwoods.
26246: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXIII- from January to June 1912.
26245: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CXII- from July to December 1911.
25182: No author. - Notificatie van den Secretaris van Staat voor de Binnenlandsche Zaken der Bataafsche Republiek, behelzende eene algemeene schoolorde voor de lagere scholen binnen de Bataafsche Republiek. Gearresteerd den 23sten Mei 1806/ Over de belangrijkheid van goede schoolvertrekken, en derzelver vereischtens, benevens de schets van een op zich zelven staande schoolvertrek voor honderd leerlingen. Twee stukken in één bandje.
26233: No author. - The Engineer. Weekly issue. Vol. CV- from January to June 1908.
30495: Var. authors. - Nueva Geografía Universal. Los Países y las Razas. Orba presentada en forma enteramente nueva, compuesta por eminentes especialistas de Europa y América. Con arreglo á los más recientes trabajos é investigaciones de la ciencia. Edición ilustrada. Tomos I-IV (of 10). Vols. I-IV (of 10).
32196: Var. authors. - Anxiety and tension- new therapeutic aspects. An international symposium, St. Moritz, 16th January 1970.
24322: Var. authors. - Dix annees de culture Française en Hollande, 1920-1930.
36255: Var. authors. - Hamburg und seine Bauten 1969-1984.
27609: Var. authors. - Indo-Pacific fisheries council. Technical papers and symposium papers. Presented at the 5th meeting, 22nd January- 5th February 1954, Bangkok. 2 Volumes.
30084: Var. authors. - La Parfumerie Moderne. Year 1936, 12 volumes.
29694: Var. authors. - Les métamorphoses d'Orphée.
29660: Var. authors. - Nuevos paisajes/ New landscapes.
29334: Var. authors. - Hangman's House (by Don Byrne), Green Dolphin Street (by Elizabeth Goudge), Rackety Rax (by Joel Sayre), Selected Short Stories of Adventure (by John Russell), Disputed Passage (by Lloyd C. Douglas), ...and a Few Marines (by John W. Thomason jr.), Moon Tide (by Willard Robertson), Prophet by Experience (by Jack Iams), Bermuda calling (by David Garth) & Where away; the story of the U.S.S. Marblehead (by George Sessions Perry & Isabel Leighton). 10 Armed Services Editions.
13474: Var. authors. - Metro-Mozaïk.
35101: Var. authors. - Rouge Gorge. 10 Ans de Dessin.
28976: Var. authors. - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas/ Annales du cercle archéologique du Pays de Waas. Deel 4/ Tome 4.
31542: Var. authors. - Fado. A cançao Portuguesa. The Portuguese song.
31539: Var. authors. - Der Architekt im Zerreispunkt. Vorträge, Berichte und Diskussionsbeiträge der Sektion Architektur auf dem internationalen Kongress für Ingenieurausbildung (IKIA) in Darmstadt 1947.
28974: Var. authors. - Annalen van den oudheidskundigen kring van het Land van Waas/ Annales du cercle archéologique du Pays de Waas. Deel 8/ Tome 8.
34880: Var. authors. - Wallonie. Atouts et références d'une région.
28892: Var. authors. - Carrousel; chevaux et cavaliers de bronze, de la steppe a la Méditerranée, de la Chine a l'Atlantique. Evocations metallurgiques XI.
34806: Var. authors. - Willem van Hecke. Kunstpocket 17.
34741: Var. authors. - The Magazine of Art. Illustrated. II.
34656: Var. authors. - Art and Literature. An international review. 1 & 2. 2 vols.
28565: Var. authors. - Annual report for the year 1954 and short papers.
28564: Var. authors. - Institute of freshwater research Drottingholm, report no. 40.
28421: Var. authors. - Comprimo Mosaic; a state-of-the-art review, fifty years of engineering experience.
34359: Var. authors. - A travers la librairie causeries françaises. Vols. 1-3, 6, 8, 10, 15 & ? (1922-'23) & no. 13 (1929).
31291: Var. authors. - Paul Valéry.
34201: Var. authors. - The Magazine of Art. Vol. V.
34191: Var. authors. - Perspectives 1-16. Literature, art, music. 16 volumes.
25616: Var. authors. - Printing in Oxford & Leiden/ Drukwerk in Leiden & Oxford. A joint project between members of the Oxford Guild of Printers in England, and Stichting Drukwerk in de Marge in Holland. Complete set of 17 publications.
28329: Var. authors. - Kalender der Natur.
28150: Var. authors. - 16de Internationale Biënnale voor wooncreativiteit/ 16th International Biennial for creative interior design. Interieur 98.
33638: Var. authors. - Les Chemins de Fer aux U.S.A. Mission d'Assistance Technique no. 14. Rapport d'un groupe d'Experts européens.
31093: Var. authors. - La cartografia dels Països Baixos: 4rt curs. Cicle de conferències sobre història de la cartografia. 15, 16, 17, 18 i 19 de Febrer de 1993.
30901: Var. authors. - Mémoires/ Abhandlungen/ Publications. Neuvième volume/ Neunter Band/ Ninth volume. 1949.
27820: Var. authors. - Bijdragen tot de taal-, land- en volkenkunde. Deel 116.
20947: Auzou, Pascal, Özsancak, Canan and Hannequin, Didi. - Les dysarthries.
36649: Avan. - Hoe de aardbeien hun groene puntjes kregen.
35679: Studio Avan. - De merkwaardige belevenissen van Smidje Verholen. Serie 1.
19806: Avenali, Marcello. - Avenali; carte blanche au studio erre de Rome.
30188: Axel. - Axel.
28957: Axel. - Axell.
28958: Axel. - Flandriae ambacta quaterna.
22013: Axel. - Op de kermis te Axel.
21344: Ayguesparse, A.-C.. - Aube sans soutiers.
16039: Baak, M.A. van. - The physiological load during walking, cycling, running and swimming, and the Cooper exercise programs.
19939: Baalen, C.A. van, Jelles, G.G., Meyling, O.H. e.a.. - Piegels (verhalen).
33193: Baambrugge. - Zorgvry, apartenant a Mr. Gerret van Kaspel/ Zorgvry, toebehoorende den Heer Gerret van Kaspel.
33479: Baan, J. van der. - Het legaat van Agatha Porrenaar. Geschiedkundige bijdrage voor de diaconien der Hervormde Gemeenten, zoowel vroeger als thans tot Zeeland behoorende.
30173: Baarland. - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate - Het Dorp Oudelande.
20815: Baarland. - Gemeente Baarland.
27149: Baarland. - 'T Dorp Baarland. - 'T zelve anders.
23406: Baarland. - Het Dorp Baarland te zien na de vaate. - Het huis te Baarland van vooren.
22622: Baarland. - Het Huis te Baarland van agteren 1745. - Het Huis te Baarland van ter Zyde.
21542: Baarn. - Soestdijk. Het Paleis. Le Palais.
36924: Baarschers, H.. - De kinderen van den buitenman; korte lessen over landhuishouding. 1e stukje.
36782: Baarschers, H.. - De kinderen van den buitenman; een schoolboekje bevattende korte lessen over landshuishouding. 2e stukje.
23848: Baart, Kees, Berendes, Dick, e.a.. - Van Hornbook tot ABC-prentenboek.
31191: Baart, Alwin. - De noordkust van Walcheren.
25694: Babarczy, Eszter & Baere, Bart de. - Róza El-Hassan.
29486: Babelon, Jean-Pierre & Mignot, Claude (ed.). - François Mansart; le génie de l'architecture.
17835: Bac, F. - Nos Femmes. Album en couleurs par Bac. Préface de Maurice Donnay.
17836: Bac, F. - Femmes de Théâtre. Album absolument inédit. Prologue de Yvette Guilbert.
17837: Bac, F. - Les Fêtes Galantes. Album absolument inédit par Bac. Prëface de Arsène Houssaye.
37188: Bac. - Kowang vliegt naar de maan/ Wat Pippy beleefde/ Feest in het Speelgoedmagazijn. 3 delen.
24262: Bach, J.A. (red.). - Vliegwereld; populair geïllustreerd weekblad voor de luchtvaart; ingebonden, derde jaargang (52 nrs., van 4 februari 1937 t/m 27 januari 1938).
29088: Bach, Jan, Hegener, H. & Kosman, Hans (red.). - AVIA. Officieel Orgaan van de Koninklijke Nederlandsche Vereeniging voor Luchtvaart. 4e jaargang compleet (no. 1 t/m 10 aug.-dec. 1945), 5e jaargang compleet (no. 1 t/m 24 1946), 6e jaargang 1947 (ontbreken nrs. 9 en 20), 7e jaargang 1948 compleet, 8e jaargang 1949 (ontbreken nrs. 4, 18 en 21). Totaal 101 nummers.
26438: Bach, J.A. (red.). - Vliegerhandboek. Het vliegen in theorie en practijk.
25276: Bachiene, W.A.. - Beschryving der Vereenigde Nederlanden, de welke gevonden word in het werk van den Heer A.F. Busching, en uitmaakt het vierde deels derde stuk van dat werk. Tweede deel (van in totaal 5 delen).
32889: Bachiene, W.A.. - Kerkelyke Geographie der Vereenigde Nederlanden: In zich behelzende, eene Beschryving, van den staat der Synoden, Klassen en Gemeenten, Der Hervormde Kerke... etc. Vier delen.
27830: Bachmann, H. & Battrick, B. (ed.). - First ESTEC Spacecraft electromagnetic compatibility seminar, ESTEC, Noordwijk, the Netherlands, 24-26 May 1978.
10001: Bachmann, Otto - Geschichte der sechs Mädchen.
16984: Bachratý, Bohumír a.o.. - Oto Bachorík. Bronz - Kamen - Drevo.
36332: Backer, H.H.. - De avonturen van Clowntje Rick. 1ste en 2e serie. 2 delen.
33880: Backer, Marcel de. - Raaklijn aan het hart.
23010: Backer, C.A.. - Handboek voor de flora van Java, afl. 3.
23009: Backer, C.A.. - Handboek voor de flora van Java, afl. 2.
30216: Backerra, Fransje. - Schets van een Middelburgs regent, Bonifacius Mathias Pous, 1744-1797.
32696: Baedeker, Karl. - Belgique et Hollande y compris le Luxembourg. Manuel du voyageur. Avec 17 cartes, 28 plans de villes, etc.
32695: Baedeker, K.. - Belgien und Holland. Handbuch für Reisende. Mit 6 Karten und 13 Stadtplänen.
35946: Baedeker, K.. - Die Schweiz, nebst Chamonix, Luganer, Langen- und Comer See. Handbuch für Reisende. Mit 81 Karten, 30 Plänen und 15 Panoramen.
35945: Baedeker, K.. - Südbayern, Tirol und Salzburg. Ober- und Nieder-Österreich, Steiermark, Kärnten und Krain. Handbuch für Reisende. Mit 61 Karten, 11 Plänen und 8 Panoramen.
35944: Baedeker, K.. - Mittel- und Nord-Deutschland westlich bis zum Rhein. Handbuch für Reisende. Mit 36 Karten, 42 Plänen und mehreren Grundrissen.
35943: Baedeker, K.. - Le Sud-Est de la France du Jura a la Méditerranée y compris la Corse. Manuel du voyageur. Avec 23 cartes, 28 plans et 2 panoramas.
35942: Baedeker, K.. - La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie et de l'Italie. Manuel du voyageur. Avec 59 cartes, 13 plans et 11 panoramas.
35941: Baedeker, K.. - La Suisse et les parties limitrophes de la Savoie et de l'Italie. Manuel du voyageur. Avec 77 cartes, 21 plans et 14 panoramas.
35940: Baedeker, K.. - Londres et ses environs. Manuel du voyageur. Avec 3 cartes et 24 plans.
35939: Baedeker, Karl. - London und Umgebung; Handbuch für Reisende. Mit 4 Karten und 34 Plänen und Grundrissen.
31541: Baena, Herzog von. - Vom Begriff des Glücks in Spanien und in der Schweiz.
31503: Baere, Bart de & Braak, Lex ter. - Onder Anderen/ Among Others.
17471: Baere, B. De, N. de Dauw, V. van Damme, J. Hoet (e. - Vol. I: Oswald Oberhuber. Sculpturen & tekeningen 1946 - 1987. Vol. II: Actuele Kunst in Oostenrijk. Vol. III: Oostenrijks Kabinet. Vol. IV: Fritz Wotruba.
28007: Baert, Karel, Goeman, Geert, e.a. (red.). - Berichten uit Boonland. Driemaandelijks mededelingen- en informatieblad van het Louis Paul Boon Genootschap. 25 Opeenvolgende nummers, no. 1, 1995 t/m no. 2, 2001.
30743: Baessler, Arthur. - Neue Südsee-Bilder. Mit 35 Tafeln, 6 Textabbildungen und einer Karte.
30744: Baessler, Arthur. - Südsee-Bilder. Mit 26 Tafeln und 2 Karten.
29136: Baetens, Roland. - Schoten; de geschiedenis van een tweeluik.
8536: Bailey, D., A. Barboza, A. Elgort, a.o. - Fashion: theory.
20677: Bailey, Paul. - Wovoka, the Indian Messiah.
33822: Bais, Janiek Evelien. - Nissen Fundoplication: Indications, Results and Treatment of Complications/ Nissen Fundoplicatie: Indicaties, Resultaten en Behandeling van Complicaties (met een samenvatting in het Nederlands).
29621: Baisier, Claire, Baudouin, Frans, Bussers, Helena, a.o. (ed.). - Terres cuites des XVIIe et XVIIIe siècles. La collection Van Herck.
34980: Bajou, Valérie. - Monsieur Ingres.
9511: Bakel, T. van, F. Bonneure en W. Enzinck - Hulde aan P. Permeke 60. Een hulde aan de zestigjarige schilder.
30339: Bakendorp. - Overblyfsels van de kerk te Bakendorp - Het slot Bruelis.
24067: Baker, T. Lindsay & Eide, Clyde (ed.). - A guide to United States patents for windmills and wind engines 1793-1950.
36314: Bakker, Nienke (red.). - Félix Valloton. Het vuur onder het ijs.
35807: Bakker, J.. - Onderhoud, verbetering en herstel van gebouwen. Balklagen/ Daken/ Erfafscheidingen/ Vochtwering/ Schoorstenen.
36983: Bakker, P.. - School-boek, behelzende de naamen der geslagten van Adam af tot op Christus toe. Met nog eenige andeere naamen van landen, steden, plaatzen, ampts-persoonen & vertoonende een kort beloop der H. Schrifture. By een gesteld om van de jeugd in de Nederduitsche schoolen, geleerd te worden.
20096: Bakker, Boudewijn. - Amsterdam in the eighteenth century.
17720: Baladre, J.. - Un épisode du siège de Saint-Malo. Les Otages au Fort National 7 - 13 Août 1944. Illustrations de Gustave Alaux.
32265: Balasse, J. & Kobylanski, J.K.. - Maestros. Catalogue des timbres-poste se rapportant a la peinture/ Catalogue of postage stamps representing paintings.
32266: Balasse, J. & Reginster, J.. - Maestros. Timbres-Tableaux/ Painting-Stamps. Supplement 5, 6 & 7.
18292: Balbian Verster, J.F.L. de. - Het huwelijk van H.K.H.H. Prinses Juliana en Prins Bernhard. Amsterdam op den dag van het vorstelijk huwelijk 7 januari 1937 en het huldebetoon aan H.M. de Koningin en het vorstelijk echtpaar in juni 1937.
18291: Balbian Verster, J.F.L. de. - Het huldebetoon aan Hare Majesteit de Koningin-moeder bij haar bezoek aan Amsterdam van 8 tot 12 juni 1929. Herdenking van Harer Majesteits komst in Nederland vijftig jaren te voren.
31000: Balbo, Italo. - De Marsch naar Rome. Dagboek der Revolutie 1922.
2153: Balen, J.H. van - In Columbia. Geïllustreerd door Annie Homan. Tweede druk.
2440: Balen, J.H. van - Het geheim van Mijnheer Tukker; de opstand van het Kakihan-verbond op Ceram in 1860 - Indische zeerovers. De Nederlanders in Oost en West, te water en te land. 2e serie.
36351: Balen, J. Hendrik van, N.W.C. Kuyk, G.J. Meinen & C.A.M. van Moort- van 't Veer,. - De Panterkat. Avontuurlijke verhalen/ Jongensavonturen/ De Beukenburcht/ De Wilde Vogel/ Uit de vlegeljaren van Henkie Snip (2x). 6 delen.
36134: Balen, J. Hendrik van. - De Nederlanders in Oost en West, te Water en te Land. 2e serie. X. Krijgsgevangen. De ondergang van St. Eustatius 1780-1781.
36123: Balen, J. Hendrik van. - De scheepsjongen van Willem Barends. De Nederlanders aan de Noordpool 1594-1597. De Nederlanders in Oost en West, te water en te land.
19893: Balen, C.L. van. - Nederland in beeld en woord. Tweede deel.
36714: Balen, J. Hendrik van. - De Nederlanders in Oost en West, te water en te land. I. De Adelborst van de "Hollandia" of de weg naar de Oost 1595-1597.
34538: Balen, C.L. van & Sommeling, P.. - Bedrijf en Leven. Handleiding bij de schoolplaat Steenkolenmijn Oranje-Nassau I.
34101: Balen, C.L. van. - Nederland in beeld en woord. Tweede deel.
2355: Baljé, J.P. - Flipje en de Waterreus. Flipje serie no. 3.
2334: Baljé, J.P. - Vier H.B.S.ers op avontuur.
37198: Baljé, J.P.. - Avonturen in Kabouterland/ Jan's tweede bezoek aan Kabouterland. 2 delen.
37199: Baljé, J.P. - Flipje en Bianca. Flipje serie no. 4.
2336: Baljé, J.P. - De Vlegeljaren van een H.B.S.-er/ De Pretmakers van School/ De Lotgevallen van Pim Pot/ Het Zeegat uit; een avonturenboek voor de jeugd. 4 delen.
2345: Baljé, J.P. - Ratje Verheul's H.B.S.-tijd/ Ratje Verheul en zijn kornuiten/ Ratje Verheul in de penarie/ Ratje/ Ratje Verheul op school/ Ratje Verheul groeit. 6 delen.
2337: Baljé, J.P. - De Voetbalclub van Ratje Verheul.
2338: Baljé, J.P. - Ik worstel en kom boven.
2342: Baljé, J.P. - De Wondervloeistof van Tom Tromp.
30402: Baljeu, Yvonne. - Het geestelijk lied en het muziekonderwijs.
30371: Baljeu, Yvonne H.. - De ritmische notatie van trouvère-melodieën in "Le chansonnier cangé".
25915: Balk, A.N.. - Een adiabatische calorimeter voor het bepalen van oploswarmten.
19871: Ballester, José Maria. - Rafael Cidoncha.
37150: Ballintijn, G.. - Guide of Walcheren.
37445: Balzac, Honoré de. - Napoleon. Son histoire racontée par un vieux soldat dans une grange. Précédée d'une vie de Balzac à l'usage de la jeunesse
14679: Balzac, H. de. - Contes drôlatiques, précédés de La Comédie humaine (Oeuvres ébauchées, II - Préfaces).
27211: Balzac, H. de. - Les contes drolatiques, colligez ez abbayes de Tourayne et mis en lumière par le sieur de Balzac pour l'esbattement des Pantagruelistes et non aultres. Volume II.
27126: Balzac, H. de. - Scènes de la vie de province Eugénie Grandet, le curé de Tours.
30657: Balzac, Honoré de en A.M de Jong. - De baldadige vertelsels byeengegaert in de abdyen van Touraysne ende ondeugenderwyse in het licht gegeven door den sinjeur Honoré de Balzac tot vermaeck der pantagruélisten ende geene anderen; verlocht met 162 printen van Gustave Doré, 22 hantgecoleurde cierletters ende vignetten mitsgaeders een in koper gegraeveert portret van den auteur door den plaetsnyder Hub. Levigne.
34630: Balzac, Honoré de. - La comédie humaine of Honoré de Balzac. Modeste mignon/ A daughter of eve/ The peace of a home.
34629: Balzac, Honoré de. - La comédie humaine of Honoré de Balzac. Sons of the soil.
17796: Ban, P.A. van den. - Grondbewerking en Grondbewerkingswerktuigen. Leidraad voor het Land- en Tuinbouwonderwijs.
31473: Fougeroux von Bandaroy. - Schauplatz der Künste und Handwerke oder vollständige Beschreibung derselben verfertiget oder gebilliget von denen Herren der Akademie der Wissenschaften zu Paris. Vierter Band:Die Böttgerkunst.
21980: Banneux, Louis. - L'ame des humbles.
31964: Bannier, Willem Adrianus Floris. - De landgrenzen van Nederland I (tot aan den Rijn).
7275: Bantzinger, C.A.B. - C.A.B. Bantzinger. Tekenaar.
29446: Barbereau, Joséphine (ed.). - Orient. Mille ans de poésie et de peinture.
34463: Barbey d'Aurevilly, J.. - Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Une vieille maitresse. Tome premier et second.
34462: Barbey d'Aurevilly, J.. - Oeuvres de J. Barbey d'Aurevilly. Un prêtre marié. Tome premier et second.
31755: Barbieri, Umberto, Groenendijk, Paul & Vollaard, Piet (sam.). - Architectuurmodellen 6/ Architectural models 6. Café de Unie 1924/1925 van J.J.P. Oud.
24782: Bareman, Wout, Broekhuysen, Pim & Jansen, Frits (sam.). - 40 Jaar Porgy & Bess.
36052: Barker, Cicely Mary. - The little picture hymn book.
30864: Barlet, Jacques, Leboutte, René, Barthelemy, Jean and others. - Le patrimoine industriel et sa reconversion. Wallonie-Bruxelles. Exposition organisée en l'ancienne église Saint-André, place du Marché, à Liège, du 17 janvier au 15 mars 1987.
27134: Barraband, Antoine. - Perroquets et oiseaux du paradis; 12 planches en couleurs d'apres des gravures de 1806.
26352: Barré, M.L.. - Dictionnaire biographique contenant jusquá l'année 1840. La liste des principaux personnages de tous les pays ainsi que leurs actions et leurs ouvrages les plus remarquables.
33617: Barrière, Gérard. - Suresnes un lieu, un mouvement. Cataláa-Darpeix (du 16 au 26 mai 1989).
33612: Barrière, Gérard. - "Australes" de Cataláa.
26490: Barriviera, Lino Bianchi. - Vedute di Napoli. Cinque incisioni originali di Lino Bianchi Barriviera.
29321: Barros, Joan de. - Tien-jaarige Scheeps-Togten en Heldhaftige Krygs-Bedryven te Water en te Land, door Nuno Da Cunha, als Gouverneur gedaan na en in Oost-Indien; in 't Jaar 1528 en vervolgens. Vol. I.
35114: Barth, A.J. & A.L. Kort. - Van broekstuk naar witte boord. 175 jaar bestuur van vier Bevelandse gemeenten Eversdijk, Kapelle-Biezelinge, Schore en Wemeldinge 1795-1970.
31466: Barth, Allie & Klerk, Frank de. - De toponymie van Wolphaartsdijk.
21617: Barton, J.G.. - Wat bloeit in het wild.
35186: Barueth, Joan. - Historie van het stadhouderschap der Heeren Princen van Orange, hoognodig tot bewaring van de vryheid in den kerk- en burgerstaat.
12320: Basim, Tenkidli. - Amri Divan.
3986: Bast, M.-I. de - L'Ancienneté de la Ville De Gand, établie par les chartes et par d'autres monumens authentiques.
37232: Bastet, F.L., J. Bosscha, Jacob van Lennep, Abr. des Amorie van der Hoeven & Joost Roelofsz & Th. Sontrop. - Het Fin de siècle alfabet uit de nalatenschap van Vincent Vere/ Speels alfabet voor grote kinderen/ Het Alfabet. 3 delen.
34468: Bataille, Georges. - Somme athéologique. I: L'expérience intérieure. Édition revue et corrigée, suivie de méthode de méditation et de post-scriptum 1953.
20825: Fort-Bath and Bath. - Gemeente Fort-Bath.
35601: Forth-Bath. - Gemeente Forth-Bath.
19528: Batini, Giorgio. - L'Amico Della Ceramica. Guida per I collezionisti di terracotta maiolica e porcellana.
34229: Batselier, Steven De. - De geperveteerde mens. Wording, verscheidenheid en betekenis van het sexueel-pervers-genoemde gedrag.
36386: (Coster, Charles de) & Dino Battaglia. - Tijl Uilenspiegel. Naar het boek van Charles De Coster.
18637: Battrick, B. and Reinhard, R.. - The Giotto Mission. Its Scientific Investigations.
18620: Battrick, B. and Reinhard, R.. - Space missions to Halley's Comet.
34780: Bauchy, Jacques-Henri. - Jacques Coeur. Roi sans couronne.
13299: Baudouin, F.. - Rubens en zijn eeuw.
17846: Baudouin, Boilly, Boucher a.o. (ed.). - Le Musee Galant du Dix-Huitième Siècle. Album. No. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10. Facsimilés d'estampes originales en noir et en couleur.
31579: L'Abbé Baudrand. - L'Ame religieuse, élevé à la perfectionpar les exercices de la intérieure.
31826: Bauer, Eugen, Kiemle, Manfred, Kreidt, Hermann, et al. - Architekturwettbewerbe. Internationale Vierteljahresschrift. 60: Schulbau für morgen/ Schoolbuilding for the future.
28271: Bauerreiss, H.. - Anleitung zum Lösen von Schachproblemen. III. Teil/ Mehrzüger.
33386: Baur-Heinhold, Margarete. - Theater des Barock. Festliches Bühnenspiel im 17. und 18. Jahrhundert.
34234: Bauters, Paul & Buysse, Raoul. - De Oostvlaamse watermolens. Inventaris 1980.
36316: Bavel, Rob van (red.). - Eppo. Nummers 1 t/m 26, 2020. Compleet.
32574: Bax, Marty. - Ben Joppe. Schilder van het onmogelijke.
34055: Bearman, P.J. (ed.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of subjects/ Index des matières to volumes/ des Tomes I-VII and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
34054: Bearman, P.J. (ed.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of subjects to volumes/ des Tomes I-VI and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
36456: Beata. - Huisvriendjes en Speelkameraadjes.
37549: Beata. - Onze Hondjes.
25766: Beaufort, L.F. de (red.). - Veranderingen in de flora en fauna van de Zuiderzee (thans IJsselmeer), na de afsluiting in 1932.
21401: Beaumarchais, C. de. - Oeuvres de Beaumarchais.
25155: Marchant-de-Beaumont. - Beautés de l'histoire de la Hollande et des Pays-Bas; ou, époques historiques les plus mémorables de ce royaume, depuis les Romains jusqu'a ce jour; avec un aperçu des moeurs, caractère, usages, industrie, commerce de ses habitans; leurs découvertes dans les sciences et les arts; anecdotes singulières de la vie des grands hommes qu'il a produits; remarques sur ses curiosités et ses productions, etc.
36238: Beccaria, Marcelle, Lorenzo Benedetti, et al. - Francesco Arena.
37548: Becht-Dentz, Alice & Louis Wain. - Hondjes en Katjes voor kleine Schatjes.
3254: Becht-Dentz, Alice - Onze Vrienden.
27022: Beck, Paul & Engel, Werner. - Thun im Berner Oberland. Ein Führer Thuns und seiner Umgebung.
34540: Beck, Michael, Goedhart, Ruud, Heijboer, Aad, et al (red.). - De Nieuwe Weelde 3.
24843: Becker, K.F.. - Algemeene geschiedenis verkort. ( 3 delen). Nieuwere geschiedenis (2 delen) en Geschiedenis van onzen tijd (1 deel).
31821: Beckley, Connie. - Connie Beckley "The dream and the lineman". Performance-installatie. "Far from the Pond- Spring (1982-84)". Performance i.s.m. Bill Beckley.
37078: Beckmann, Jaap. - in het Poolijs. Kabouterboekjes- 15.
37086: Beckmann, Thea. - Bertus en het wonderkrijtje.
22064: Bednár, Kamil. - They got the better of Mr. Fetter.
35223: Beecher Stowe, Henriette. - La Case du Père Tom, ou vie des nègres en Amérique. Nouvelle édition augmentée d'une notice de George Sand/ Miss Cumming. L'Allumeur de Réverbères. 2 titles in one binding.
36618: Beek, Joost van. - Boele Bolnes. Het opgaan, blinken en verzinken van een dynamisch bedrijf.
36133: Harmsen van Beek. - Piggeltjes verjaardag.
36132: Harmsen van Beek. - Jasper Witpluim.
35880: Beek, Dirk van (red.). - Gummi. Nr. 1 1977 t/m nummer 22. 21 nummers (nr. 20 ontbreekt).
35879: Beek, Dirk van (red.). - Gummi. Verzamelalbums 1 t/m 6, met daarin de nummers 1 t/m 24.
32446: Beek, Wim van der. - Ans Markus.
28362: Beek, A. van. - Beschrijving van een Chineeschen zonne- en maanwijzer, met kompas.
23784: Beekman, A.A. en Schuiling, R.. - Schoolatlas van de geheele Aarde.
2147: Been, Joh. H. - Winteravond-Vertellingen (2x), Walvischje, Spekkie, de pijper der Zeeleepers, Het Vrijheidsboek, De scheepsjongen van "De Gouden Leeuw", Twee zeemanszoons, De portier van de Langepoort, Een reiskameraad uit de 17e eeuw.
35482: Been, Joh. H. - Paddeltje, de Scheepsjongen van Michiel de Ruyter, De jongens de Baas!, Spekkie, de pijper der Zeeleepers, Het kaperjong, De drie matrozen van Michiel de Ruijter (2x), De wonderbare avonturen van Jan Visch en zijn maat.
35483: Been, Joh. H. - De Dubbelgangers, De avonturen van kokkie en zijn maats, Het kind van Voorne, De Verspieders, De Pleegkinderen van den Veteraan, Maerten Harpertsz. Tromp, De wonderlamp, Twee jonkers, een verhaal uit den tijd van Michiel de Ruijter.
13402: Beenhakker, A., a.o.. - Duizend jaar Walcheren. Over gelanden, heren en geschot, over binnen- en buitenbeheer.
32700: Beer, Carel de (ed.). - The Art of Gunfouding. The Casting of Bronze Cannon in het late 18th Century.
24045: Beeren, W.A.L.. - Co Westerik schilder, peintre, maler, painter.
34951: Beeren, Jacqueline (red.). - Vismigratie. Een handboek voor herstel in Vlaanderen en Nederland.
33289: Beerens, Johnny & Driel, Lo van (sam.). - Johnny Beerens. Schilderijen/Muurschilderingen/Werken op papier.
19127: Beers, Jan van. - Levensbeelden.
36281: Beets Pz., P.. - Korte verhaalen voor kinderen van zes tot tien jaaren. Tweede deeltje.
36269: Beets Pz., Pieter. - De vriend der jeugd, tot nut van 't algemeen. Tweede en laatste deel.
35975: Beets, P., Koopmans van Boekeren, R., Charante, N.A. van, et al. - Uit het meisjesleven. Verhalen en versjes.
35518: Beets, Nicolaas. - Dennenaalden. Laatste dichtbundel 1892-1900.
14828: Beets, Nic.. - Leven en karakter van Johannes Henricus van der Palm.
32979: Behre, Louis (Introduction). - Crossing Border Festival 1996.
18387: Behrens, H.. - Anleitung zur Mikrochemischen Analyse der wichtigsten organischen Verbindungen. Viertes Heft. (Karbamide und Karbonsäuren).
18240: Behrens, H.. - Mikrochemischen Analyse.
3187: Beijen v.d. Borgh, M. & Anny Leusink. - Drie Oostersche Sprookjes.
21028: Beijer, J.J.. - De ontwikkelingsstadia van de tulp.
21029: Beijer, J.J.. - De terminologie van de bloemaanleg der bloembolgewassen.
36083: Beijer, Rie. - Kabouter-Avonturen.
36082: Beijer, Rie. - De Avonturen van Knabbelgraag. Kinderbibliotheek No. 4.
32583: Beijerinck, Fr. & Boer, M.G. de. - Jacob Bicker Raye. "Notitie van het merkwaardigste meyn bekent" 1732-1772.
34807: Nieuw-Beijerland. - "T Dorp Nieuw Beiërland.
19373: Beijk, A (ed.). - Speciale Catalogus Vogels. Vogels op postzegels.
21598: Bekaert, Piet en Horst, Arend Jan van der. - Jardins de Flandre; un florilège de 46 jardins flamands en 350 illustrations couleur.
703: Bekker-Wed. Ds. Wolff, E., en A. Deken. - Historie van Mejuffrouw Sara Burgerhart I, II.
720: Bekker-Wed. Ds. Wolff, E., en A. Deken. - Historie van Mejufrouw Sara Burgerhart. I-III.
33008: Bekker, wed. Wolff, E. & Deken, Agatha. - Brieven van Abraham Blankaart. Tweede deel.
31662: Bekkers, Ludo. - Gal Venezia '80.
25120: Belinfante, J.J. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter 1607-1676. Vols. I, II.
23892: Bellamy, J.. - Gezangen van J. Bellamy.
32576: Bellamy, J.. - Gezangen mijner jeugd en nagelaaten gedichten.
19848: Belle, Jack van (regie). - Draaiboek 'Van Sinne ende Minne'.
24428: Belle, O.C. van. - De bepaling van dipoolmomenten uit metingen aan verdunde oplossingen.
17892: Bellet, Daniel and Will Darvillé. - Les plus grandes entreprises du monde. Ouvrage orné de 450 illustrations et de 13 planches en couleurs.
18886: Beloch, Karl Julius. - Griechische Geschichte von Karl Julius Beloch. Erster Band. Die Zeit vor den Perserkriegen. Erste Abteilung. Zweite Abteilung.
30629: Belonje, J.. - De Heer-Hugowaard (1629-1929)- een geschiedenis van den polder.
34936: Belpaeme, Kathy & Philip Konings (red.). - De Kustatlas. Vlaanderen/ België.
30425: Beltrami, Luca. - La Certosa di Pavia. 45 Tavole in Fototipia.
32090: Bemmel. - 't Huis te Bemmel. / 't Dorp Bemmel.
32802: Bemmel. - 't Slot Kinkelenburg by Bemmel/ Voor Poort van 't Slot Doorneburg by Bemmel, 1742.
32801: Bemmel. - 't Huis te Bemmel 1742 / 't Dorp Bemmel, 1742.
25109: Bemmelen, J.F. van. - Ontwikkeling van het kleurenpatroon op vleugels en lichaam der Lepidoptera/ "Over de phylogenetische beteekenis van het kleurenpatroon Hepialiden"/ Over het primaire karakter der popteekening bij de vlinders/ De vleugelteekening der Arctiïdae/ Het kleurenpatroon der Diptera-vleugels/ De beteekenis van generieke en specifieke kenmerken, getoetst aan de vleugelteekening der Sphingiden. Set van 6 overdrukjes.
25737: Bendegem, Jean-Paul van. - Kunstlicht.
19975: Bender, Ludwig (transl.). - De Leggenskoster; lustege un besinnleke Geskichten in Waldegger Platt.
34288: Bender, Bart. - Bianca.
34188: Bender, Bart & Pijpers, Jelle. - Meisje, meisje. Gedichten van Jelle Pijpers, Foto's van Bart Bender.
36457: Benedetti, Lorenzo. - Dario D'Aronco (eidolon). 3 illustrations for voice.
36239: Benedetti, Lorenzo & Adam Szymczyk (ed.). - Mandla Reuter. No Such St.
36235: Benedetti, Lorenzo. - Kees Goudzwaard. Between Red and a Transparent Plane.
36232: Benedetti, Lorenzo & Annie Rattie.. - The Mushroom Project.
36231: Benedetti, Lorenzo. - Autum of Modernism.
24497: Benelli, Sem (ed.). - L'arte nella fotografia; prima esposizione internazionale di fotografia ottica e cinematografia- primavera 1923- Torino.
28187: Benesch, Otto. - Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der graphischen Sammlung Albertina, herausgegeben von Alfred Stix. Band II, die Zeichnungen der Niederländischen Schulen des XV. und XVI. Jahrhunderts.
31840: Benevolo, Leonardo. - Corso di disegno. 5 vols. "La descrizione dell'ambiente", "L'arte e la città antica", "L'arte e la città mediovale", "L'arte e la città moderna dal XV al XVIII secolo" & "L'arte e la città contemporanea".
27855: Bénézit, E.. - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains spécialistes français et étrangers. Nouvelle édition entièrement refondue, revue et corrigée sous la direction des héritiers de E. Bénézit. 6 of 8 volumes.
18949: Bengelii, Alberti, Joh. D.. - Gnomon Novi Testamenti in quo ex verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur.
13160: Bennett, T.P.. - Bauformen in Eisenbeton.
32071: Benschop. - 't Dorp Benschop, in de Baronny vanYsselstein.
32877: Benschop. - 't Dorp Benskoop in de Baronny van IJsselstein, 1744.
33670: Bent, Jan. - Aldervroegste vaderlandze oudhedenb, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen.
26568: Bente, Hermann. - Die Wirtschaftskraft des Reiches 3: Deutsche Bauernpolitik.
29336: Bentley, Richard. - L'érotisme dans l'art occidental.
34739: Béranger, P.-J. de. - Chansons de Béranger. Édition complète, entièrement conforme à la nouvelle édition que l'auteur vient de publier à Paris. Ornée de 32 vignettes.
24259: Bercillo. - De africhting van den hond.
13657: Berdel, Ed.. - Einfaches chemisches Praktikum für Keramiker, Glastechniker, Metalltechniker usw. zum Gebrauch an Fachschulen, Gewerbeschulen und zum Selbstunterricht. I/II: resp. Chemische Versuche und Präparate f. Anfänger, and: Vorübungen zur Analyse. III/IV: Die Analyse. V/VI: Anleitung zu keramischen Versuchen für Schule und Praxis. 3 vols.
14676: Berg, J.C. van den. - De Werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's die Erde und ihre Völker. Europa en de Poolgewesten.
32057: Nederhorst den Berg. - De Ridder Hofstad Nederhorst en het Dorp den Berg, langs de nieuwe Vegt te zien.
29714: Berg, Stephan (ed.). - Luc Tuymans. The Arena.
34832: Nederhorst den Berg. - Het Dorp den Berg.
34466: Berg, Harm van den, Killian, Arnout & Meeuwsen, Frenk (sam.). - Door schildersogen/ From a painter's perspective. Toonaangevende hedendaagse schilderkunst in Nederland.
26590: Berg, Bengt. - Die seltsame Insel. Bengt Berg's illustrierte Tierbücher, zweite Reihe, zweiter Band.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

6/8