Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36302: Pieneman, Joh.. - Op de Kermis.
7112: Pierson, A. - De Orestie van Eschylus.
35860: Piët, Frans. - Sjors van de Rebellenclub bij de Indianen.
35312: Pieterse-Zwetsloot, Rita. - Prentenboek van Leiderdorp. Herinneringen uit Grootmoeders tijd. Toegevoegd: De strik gebroken en onze hulp in den naam des Heeren. Toespraak met het oog op de losmaking der gemeente uit de tegenwoordige organisatie van de Nederlandsche Hervormde Kerk, gehouden te Leiderdorp, den 18den juli 1886.
37053: Pietikaïnen, Matti & Bengt Sjöström (ed.). - The Ships of our First Century. The Effoa Fleet 1883-1983.
10750: Pietilä, A.J. - Drei Versuchungsgeschichten Zarathustra, Buddha, Christus.
18615: Piets, W. A.. - Leerboek der beschrijvende meetkunde. Atlas. Deel I. Ten dienste van studeerenden aan de Technische Hoogeschool te Delft.
31947: Pietsch, Ludwig. - Die Malerei auf der Münchener Jubiläums-Kunst Ausstellung 1888. Lieferung 1-6. Photogravure-Ausgabe.
31439: Piganiol de la Force, M.. - Nouveau voyage de France avec un itinéraire, et des cartes faites exprès, qui marquent exactement les routes qu'il faut suivre pour voyager dan toutes les Provinces de ce Royaume. Nouvelle edition, revue, corrigée & augmentée.
27273: Pigeat, Jean-Paul. - Jardinez comme à Chaumont-sur-Loire.
34097: Pigeaud-Colenbrander, Jacoba Antonia. - Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht.
22538: Pignato, Nicola. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 4: 1945-73.
22478: Pignato, Nicola. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 2: Italia e Germania nella Seconda Guerra Mondiale.
22386: Pijke, Marinus. - Manuscript diergeneeskunde ca. 1856.
35431: Pijl, S.J.. - Het gebruik van diagnostische informatie.
38283: Pilar, R., Eric Hill, et al. - Roeltje en de tovenaar. Met rijmpjes van Pim Pluis/ Wat zie je allemaal? Allerlei plaatsen met vier wielen om te draaien!/ Jan en de betoverde bonen. Sprookjes pop-up boek/ Wat Paultje wil worden/ Tegenstellingen raadselboek. 5 kinderboeken met pop-ups en beweegbare onderdeeltjes.
31766: Pilditch, James & Sinia, R.J.. - Pakkende verpakkingen. Verpakking als stille verkoper.
27199: Pilon, Jacques. - L'aventure du remorquage.
37832: Oom Pim. - Onze Huisdieren.
13812: Pischel, G.. - Het Rijk van de kunst; schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, decoratieve kunsten. I: Van de prehistorie tot de verdwenen beschavingen. II: Van Karel de Grote tot de Renaissance. III: Eind Renaissance tot heden.
37015: Pisuisse, Jean-Louis. - De Franc-terreur van Warsage. Uit den oorlog van 1914.
38191: Handje Plak. - Wat straks? Handje Plak antwoordt Seyss Inquart op zijn rede van 3 januari 1945.
20882: Plante Fébure, J.M.. - West-Indië in het Parlement 1897-1917; bijdrage tot Nederland's koloniaal-politieke geschiedenis.
31269: Plantenga, P.B.. - Noord- en Midden- Duitschland. Hartzgebergte, Sächsische Schweiz, Kassel, Hamburg, Bremen, Berlijn, Potsdam, Koppenhagen, Leipzig, Dresden, enz. Reisboek met reiskaart en plattegronden. Naar eigen aanschouwing en naar de beste bronnen bewerkt.
35805: Plasschaert, Alb. A.,. - Het detailleeren van bouwkundige samenstellingen. (afschrijven en uitslaan). Handleiding voor eigen studie en practisch onderwijs in de bouwkunde.
29031: Plasschaert, Alb. A.,. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde.
38194: Platt, Richard & David Hawcock. - Maanlanding. Apollo 11, 40 jaar. Pop-up.
21851: Platteel, André. - Margeting: inventing a different marketing language.
30904: Plazy, Gilles & Courcy, Dominique. - La Galerie d'Art A.C.A.P. 1977-1987.
38276: Pleijte, W. & E.J. Brill. - Carte archeologique de la Neerlande/ Oudheidkundige kaart van Nederland.
29589: Ploeg, F. van der & Zonnevylle-Heyning, C.E.. - "Brave koppen en gladde aengesigten". De Goese schutters en hun schilders: C.W. Eversdijck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman.
30449: Plooij, F.X.. - The behavioural development of free-living chimpanzee babies and infants.
35439: Plooij- van Gorsel, P.C.. - Persoonlijkheid en arousal. Een onderzoek naar corticale en autonome functies in realtie tot persoonlijkheid.
35864: Poe, Edgar Allan. - The pit and the pendulum.
28228: Poeck, Maurits van. - Geschiedenis en beschrijving van St. Amandsberg.
33723: Poel, J. van der. - Het particularisme van Zeeland en de Convoyen en Licenten.
36484: Poesjkin, Alexander en I. Bilibin. - Het sprookje van Tsaar Saltán, van zijn zoon, de befaamde en machtige ridder Prins Guido Saltanowitsj, en van de mooie zwaneprinses.
31576: Poincaré, Raymond. - Au service de la France; neuf années de souvenirs. I: Le lendemain d'Agadir 1912. II: Les Balkans en feu 1912. III: L'Europe sous les armes 1913. IV: Union sacrée & V: L'Invasion 1914.
34564: Polak, Henri & Tussenbroek, O. van. - Catalogue of the exhibition of oil paintings by living Dutch artists in the Lady Sassoon Room of the Museum of Folkestone, April, May, June 1925.
33829: Polderdijk, F.P.. - Het eiland Sint-Joosland. Overdruk uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen).
33724: Polderdijk, F.P.. - De Arne en het Arnemuidsche voetpad, (met eene kaart). Overgedrukt uit het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1933.
28919: Poldermans, D.A.. - De Katuil; een Historisch Verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog.
2413: Poldermans, D.A. - De avonturen van Jan Kodde/ Het Juttersnest/ De Katuil. Een historisch verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog. 3 delen.
27770: Polenz, Hartmut (ed.). - Hinter Schloss und Riegel; Burgen und Befestigungen in Westfalen.
33722: Polman Kruseman, W, Man, J.C. de & Dommisse, P.K.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
29867: Pols, C.P.. - Kent U ze nog...de Reisenaers (Dreischor).
13888: Polte, W., and J. Hein. - Clocks and watches from the Landrock collection.
24638: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les suilliens, porciens; carte géologique de l'Algérie.
24635: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les ovidés; carte géologique de l'Algérie.
24636: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ singe et homme; carte géologique de l'Algérie.
24631: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ rhinocéros quaternaires; carte géologique de l'Algérie.
24632: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ boeufs-taureaux; carte géologique de l'Algérie.
24633: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les bosélaphes ray; carte géologique de l'Algérie.
24634: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ caméliens et cervidés; carte géologique de l'Algérie.
24629: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les hippopotames; carte géologique de l'Algérie.
24630: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les antilopes pallas; carte géologique de l'Algérie.
11866: Pontanus, Joh. Isaakszoon - Historische Beschrijvinghe der seer wijt beroemde Coop-stadt Amsterdam. Waer inne benevens de eerste beginselen ende opcomsten der stadt/ verscheyde Privilegien/ Ordonnantien/ ende andere ghedenckweerdighe gheschiedenissen/ met het ghene de nieuwe vergrootinghen der stadt/ als oock de handel ende verre reysen ende de Politie betreffende is/ tot desen teghenwoordighen tijt/ nae het vervolch der jaeren/ verhaelt werdt.
35287: Ponti, Gio. - Milano oggi- Milan today- Milan aujourd'hui- Mailand heute- Milan hoy.
36639: Pontiac, Peter, Aad Labadie, Nicole Claveloux, et al. - Supergum nummer drie.
9574: Ponzi, J. - Mireille Bastin.
25215: Poortenaar, Jan. - Boekkunst en grafiek.
29183: Poortman, Wilco C.. - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels en deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal.
10676: Poortman, J., A.J. Schrader, en F.C.D. Popken - Vijftig jaren Huisman; gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, 1904-1054.
38133: Poortvliet, Rien & Wil Huygen. - Flap-uitboek van Kabouters en Dieren.
20846: Poortvliet. - Gemeente Poortvliet.
20348: Sint Laurens en Popkensburgh. - Sint Laurens en Popkensburgh.
20392: Poppendamme. - 't Huys en Hoff te Poppendamme.
8665: Porée, A. - Histoire de l'abbaye du Bec, I, II.
23732: Posselle, Laurence (ed.). - Les artistes de Pharaon; Deir-el-Médineh et la Vallée des Rois.
37186: Post, S.D.. - Pieter Boddaert (1694-1760). Piëtisch dichter te Middelburg. Doctoraalscriptie.
28084: Posthumus Meyjes, R.. - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magalhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
11234: Posthumus Meyjes, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, voor de familie bewerkt en uitgegeven.
13126: Potma, A.P., and J.E. de Vries. - Staalconstructies; theorie, berekening en uitvoering.
30274: Potter, Frans de & Broeckaert, Jan. - Geschiedenis der stad St.-Nicolaas. Eerste deel.
38007: Potter, Beatrix - Het Verhaal van Tom het Poesje.
2532: Potter, Beatrix - Het Verhaal van de Kleine Langoortjes.
24924: Poulgy, Paul. - Guide-itinéraire de la route Paris-Nice.
34551: Poulsen, Frederik. - Ny Carlsberg Glyptotek. 2. Tillaeg til Billedtavler af antike kunstvaerker (Second plate supplement).
38072: Povel, Willem, Charles Boost, et al.. - De Koning die 's morgens niet kon opstaan/ Dit is het verhaaltje Van Pietertje Pan/ Dáár komt Pietertje Pan weer ân! 3 ATA-reclameboekjes.
35231: Praamsma, Siem. - Jochem Jofel wereldreiziger. Deel 1: Het avontuur in de Slummerdamse Bergen.
29292: Prado Valladares, Clarival do & Mello Filho, Luiz Emygdio do. - Albert Eckhout a presença da Holanda no Brasil-Século XVII.
35531: Prakke, H.J.. - Pers en politieke elite/ De seismograaf-functie der jongere generatie/ Zur Frage der ur- Publizistik/Krijgshafte kanttekeningen bij het plan-Thoe Eyl. 4 delen.
30457: Prange, J.M.. - Vijf Fantasieën. Lithografieën door J.M. Prange.
13136: Prat, A. Valbuena. - Historia de la literatura Espanola. I, II.
37467: Pratt, Hugo. - Les Scorpions du Désert.
19234: Pregers, S. (bew.). - Historische portretzegels, vaderlandsche geschiedenis deel I en II.
18187: Pregl, Fritz. - Die Quantitative Organische Mikroanalyse.
28568: Preisinger, Helmut. - Strukturanalyse und Zeigerwert der Auen- und Ufervegetation Hamburger Hafen- und Hafenrandgebiet. Dissertationes Botanicae, Band 174.
35059: L'Abbé Prévost. - Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Tome premier et second.
34020: Prévost, Marcel. - Les vierges fortes: Frédérique/ Les vierges fortes: Léa/ Lettres de femmes/ Chonchette. 4 vols. Collection de Roman Illustrés.
16467: Prewit, John. - The 'Lucky Bastard'. Autobiography.
8141: Prince, F. - André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900).
30240: Prins, Jan. - Sinterklaas. Uit het Liber Amicorum voor P.C. Boutens.
24807: Prins, Theo. - Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine ecosystem.
28917: Prins, J.W.P.. - De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium; bestuur, beleid en beheer met betrekking tot de zeescheepvaart en de vaarwegen in een maritiem overgangsgebied tussen zee en rivier.
37914: Prinsen, P.J.. - Eerste leesboekje voor kinderen, naar aanleiding van de leerwijze des heeren P.J. Prinsen. 5de en laatste stukje.
34784: Prinsen J.Lzn., J.. - Multatuli en de Romantiek.
10762: Probst, Fr. - Arabischer Sprachführer in ägyptischem Dialect; ein Leitfaden der arabischen Conversation für Reisende, Kaufleute u.s.w. in Afrika (enthaltend: Grammatik, deutsch-arabisches u. arabisch-deutsches Wörterbuch, Gespräche).
36049: Prokofief, Serge. - Peter en de Wolf.
28217: Prop, G.. - Begin-atlas van Europa (en de werelddelen).
31405: Proust, Marcel. - Op zoek naar de verloren tijd. Combray.
37125: Provensen, A. & M.. - Leonardo da Vinci. The artist-inventor-scientist- in three dimensional movable pictures.
32959: Puente, P. Ludovicus de la. - Meditatien vande principaelste misterien ofte verholentheden van ons gheloove, van het leven ende doot ons Heeren Iesu Christi, vande weerdighe Maghet Maria, ende van andere sommighe Heylighen ende Evangelien. Eerste deel. (1) Gebonden met: Den gheestelijcken schildt aller katholiicken. Door Ian van Gorcum. (2)
30421: Pugh, Stevenson (ed.). - Armour in Profile. 21 Volumes (of 24).
30887: Puil, Nelleke van der. - Development and catalytic testing of zeolitic coatings.
14309: Puniet, J. de. - De liturgie van het heilig misoffer; haar oorsprong en historische ontwikkeling.
32783: Purmerend. - De Groote Kerk te Purmerende, 1726.
32782: Purmerend. - De Amsterdamsche-Poort te Purmerende van binnen, 1726/ De Nekker-Poort van binnen, 1726.
32781: Purmerend. - De Beemster-Poort te Purmerende, van de Beemster Dyk te zien, 1726/ De Hoornsche-Poort te Purmerende, 1726.
32779: Purmerend. - De Beestemarkt te Purmerende, 1726/ Het Stadhuis te Purmerende, 1726.
29525: Putman, Robert. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
35642: Putten, Peter van & Rob van Voorst (red.). - Atlan. Nr. 13, december 1973.
38081: Puttershoek. - 'T Dorp Puttershoek
38082: Puttershoek. - 'T Dorp Piershil
34494: Puyvelde, Leo van. - Peter Paul Rubens. De slag van de Amazonen.
10930: Qaradjadaghi, M.D. - L'Avare; comédie persane; texte publié et traduit pour la première fois avec une introduction, des notes et un glossaire par A. Bricteux.
15279: Quarles van Ufford, L.. - Les Terres-Cuites siciliennes. Une étude sur l'art sicilien entre 500 et 450.
34874: Quinn, Anthony. - Keramiektechnieken. Een complete gids voor het ontwerpen en maken van sier- en gebruiksaardewerk.
37988: Raatgever, J.G.. - Onder de wapenen. Vroolijke schetsen van een gemobiliseerden Verslaggever.
21494: Rabelais, François. - Verzamelde Werken van François Rabelais (eerste en tweede deel).
36492: Rabier, Benjamin. - Martin, Jocko en Flapoor.
36296: Rabier, Benjamin. - Martin en Jocko.
36893: Rabier, Benjamin. - Martin, Jocko en Flapoor.
17223: Rabson, Stephen and Kevin O'Donoghue. - P&O. A Fleet History.
16699: Rabus, Pieter (voorwoord). - Geheime historie der twee gebroeders Karel en Jakob de Tweede, Koningen van Engeland.
3807: Racine, J. - Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur.
19937: Racine, J.. - Oeuvres de Jean Racine (avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins). Set of 5 volumes.
32408: Racine, J.. - Théatre complet de J. Racine. Précédé de la vie de l'auteur.
32407: Racine, Jean. - Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires, par M. Luneau de Boisjermain. Tome II.
32406: Racine, Jean. - Oeuvres diverses de Jean Racine, enrichies de notes et de préfaces. Tome VII.
9843: Rademacher, H. - Deutsche Plakat Kunst und ihre Meister.
31045: Rademaker, Abraham. - Hollands Arcadia, Of de vermaarde Rivier Den Amstel; Vertónende Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot; Wederkérende langs de vermákelyke Landgezigten van de Wetering. Vertoond in honderd Afbeeldingen, naar 't léven getekend en in't ligt gebraqt door Abraham Rademaker. Met een Poëtise Beschryving verzierd.
36960: Raemaekers, Louis. - Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie. Verteld en geteekend door Louis Raemaekers. III. Wat zij bij Tante uithaalden. IV. Hoe zij Roovertje speelden.
15284: Raemaekers, Louis. - Dessins d'un neutre.
14526: Raff, M.G.Chr., and J. le Francq van Berkhey. - Natuurlyke Historie voor Kinderen, gedeeltelyk ingericht naar de Hoogduitsche uitgaave van den Hooggeleerden Heere M. Georg Christian Raff, hoogleraar in de historie en geographie, te Göttingen. Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M. D. Tweede deel.
19522: Ragghianti, Carlo Ludovico. - Art Roman VIII-XII siècle. Histoire mondiale de la sculpture.
34277: Ragvenet, A.. - Petits édifices historiqus-recueillis.
2719: Rahusen, Ina. - De Wonderen van Kevelham.
11136: Egyptian State Railways - Ägypten wie man es am besten bereist.
25407: Ramalho, Miguel M.. - Contribution à l'étude micropaléontologique et stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des environs de Lisbonne (Portugal).
27401: Rammekens. - Rammeken.
27403: Rammekens. - T' Kasteel Rammekens - De Kerk te Westersouburg.
27405: Rammekens. - 't Kasteel Rammekes by Middelburg.
27395: Rammekens. - Rammekens.
27398: Rammekens. - Rammeken.
22265: Rammekens. - Rammekens of Zee-Burg.
31054: Ramon, Renaat. - Zichtbare stem/ Visible voice/ Voix visible/ Sichtbare Stimme.
2426: Randers, Hellen - Vacantievreugde met de 'Zeeland'.
35927: Randers, Hellen. - Het derde bedrijf.
37196: Randers, Hellen - Vacantievreugde met de 'Zeeland'.
35450: Rathod, Praveen. - The grid method: methodology and applications.
37057: Rauert, Sven (ed.). - DDR Schiffahrt.
20785: Rausch, Muriel (ed.). - La gloire d'Alexandrie.
32026: Rauwerd. - T' Dorp Rauwerd.
33039: Ravenstein. - Kasteel en Stad Ravenstein/ Kerk te Ravenstein, 1741.
35443: Ravesloot, Janita. - Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord.
25024: Rawie, Jean Pierre. - Erf.
13222: Raynal, M.. - Le diixneuvième siècle; formes et couleurs nouvelles de Goya à Gauguin.
36586: Razoux, W.P.. - Een nieuw aardig prentenboek als vervolg op het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: "Der Struwwelpeter", voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P. Razoux.
16976: Razoux, W.P. - Een aardig Prentenboek met leerzame vertellingen naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: Der Struwwelpeter. Jubileum - uitgaaf 1848 - 1898. De eerste Nederlandsche uitgaaf, van 1848, nauwkeurig gevolgd.
19758: Redeker, Hans. - Per Abramsen. Sculptures.
25661: Eenige paters redemptoristen. - De Volks-Missionaris, godsdienstig maandschrift; 1e jaargang.
31604: Redichem, Joh., van, e.a.. - Culemborg. Uitgegeven met instemming van het Gemeentebestuur van Culemborg en met medewerking van de Alg. Middenstandsvereeniging "Culemborg".
2451: Redichem, A. van - Uit het Oosten en Westen; nieuwe sprookjes.
32885: Reding, H. en P.J. Mendel. - Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen, Album voor de Aardrijkskunde (Serie Noord-Nederland).
36136: Rees, Eetie van. - De nachtmannetjes.
37493: Rees, P.A. van & P.M. Brutel de la Rivière. - Memorandum voor den jeugdigen zeeofficier.
23810: Reetz, Wilhelm (red.). - Signaal 1940- 1941 (a bound volume of a periodical); 16 odd numbers, 1940: July 15 (no. not legible), no. 13-17 (no. 13 and 15 "Signal", French editions); 1941: no. 1-10.
23811: Reetz, Wilhelm (red.). - Signaal 1943-1944 (bound periodical in one volume). 18 odd numbers. 1943: no. 1-5, 7-11, 16-19; 1944; no. 1 and 11. Loosely added: 2x "Signaal extra", "De bevrijding van Mussolini" & "Waarom Duitschland naar Engeland schiet".
23809: Reetz, Wilhelm (red.). - Signaal 1942 (a bound volume of a periodical); 17 odd numbers, in one binding(no. 6- 10, 12- 16, 17 (without cover), 18 and 20 to 24.
34878: Reetz, Wilhelm (ed.). - Signaal no. 13 t/m 24. Juli t/m december 1942. Derde jaargang.
33316: Reetz, Wilhelm (ed.). - Signaal. No. 1-24 1943 (lacks no. 18 & 21). added: extra special report.
37959: Reetz, Wilhelm & Harald Lechenperg (ed.). - Signaal. 39 stuks. 1940: 3x. 1941: 7x. 1942: 14x. 1943: 12x. 1944: 3x.
32977: Reeuwijk, L.P. van. - The thermal dehydration of natural zeolites.
37126: Reeve, Tim & Robert Andrew. - Machines & Apparaten. Een pop-up boek over techniek.
25176: Regnard, Jean-François. - Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.
21919: Regt, Gerard E. de. - Geschiedenis van de Ned. Herv. kerk te Kortgene.
28181: Regt, J.W.. - Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.
34333: Rehm, Albert. - Verzen van Albert Rehm.
31932: Reiber, Émile. - L'art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif.
35196: Reid, George. - The River Clyde. Twelve drawings by George Reid, R.S.A.
30519: Reijen, Miriam van. - Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passie en politiek.
36577: Reijsen, Kees van. - Reus Bollebof gaat weer op stap.
6206: Reik, Theodor - Der unbekannte Mörder. Von der Tat zum Täter.
35089: Reisch, Gerhard. - Der leuchtende Wanderer. Wesenworte.
37635: Reitsma, Elly & Ella Riemersma. - Van vier vroolijke klantjes in het Zouteland.
4224: Rekers, Guus en Paul Overhaus. - Wadden.
34535: Rell, Max O'. - Sa majesté l'amour. Petites études de psychologie humoristique.
34367: O'Rell, Max. - Sa majesté l'amour. Petits études de psychologie humoristique.
7506: Reller Jr., John O. - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report.
7504: Reller Jr., John O., C.B. Neel, and L.C. Haughney - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report, appendix A - The experiment operator.
30879: Remijnse, J.D.. - Proton magnetic resonance studies of specifically deuterated cyclohexane compounds.
26073: Renaud, Philippe. - Alberto Pinto; contemporain.
38148: Rennes, Catharina van & B. Midderigh-Bokhorst. - De kluchtige avonturen van Pop Topsy.
24863: Rennes, Catharina van. - Heidekoninginnetje; een klaviersprookje.
35627: Rensburg, J.K.. - Japanse verzen. Foedzji-no-hana.
32124: Renting, A.D. & Lipke- Deetman, E.L. (red.). - Jan Adam Kruseman 1804-1862.
37039: Rentner, Heinz. - VEB Seehafen Rostock Deutsche Demokratische Republik.
27087: Resenhöfft, Wilhelm. - Die Genesis im Wortlaut ihrer drei Quellenschriften (Studien zur Integral-Analyse des Enneateuchs).
32476: Restany, Pierre & Chouteau, Claude. - Cataláa. Incantare.
32475: Restany, Pierre. - Cataláa.
34871: Restany, Pierre, Rizzi, Paolo & Sandrelli, Sandro. - Ludovico De Luigi. Le Venezie fantastiche/ L'immaginazione al computer.
35500: Rethaan Macaré, C.A.. - Verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinsche, Frankische, Brittannische, Noordsche en andere munten, voorgedragen in het perpetueel commité van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 9 October 1837.
30842: Retranchement.. - Gemeente Retranchement.
36096: Reule Nz., Ant. S.. - De Kleine Huisvriend. Nieuw geïllustreerd vertelselboek voor onze knapen en meisjes bewerkt en bijeengegaard.
608: Reve, Gerard. (Zie ook Reve, Simon van het; Gerard-Kornelis van het.) - Een Circusjongen. Levensroman.
31313: Reve, Gerard. - Hollands Dagboek.
35496: Reverhorst, Hermanus van. - Strijen door het vuur verteerd. Kerkelijke redevoering op den ijselijken en nooit meer alzoo gehoorden brand, aldaar voorgevallen den 22en Mei 1759. Zondaags daarna in de nog behouden kerk aldaar uitgesproken over Psalm 78:21 (tweede deel).
36441: Rey, H.A.. - Raffie en de 9 aapjes.
36833: Rey, H.A.. - Zebrology.
25126: Reygersbergh, Jan. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
35078: Reymond, Marcel. - Donatello.
35074: Reymond, Marcel. - Verrocchio.
36709: Reyn, J. van. - Beelden en Tafereelen ontleend aan de Geschiedenis des Vaderlands.
22943: Reyn, J. van. - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
33073: Reyn, G. van. - Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel.
18388: Rhede van der Kloot, M.A.. - Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot.
21353: Rhenen. - Rheenen.
25369: Rhenen. - Rhenen.
25175: Rhéville, M. de. - Beautés naturelles, historiques, artistiques et monumentales de l'Europe.
17552: Riccio, Ralph. - Italian Tanks and Fighting Vehicles of World War 2.
13300: Rice, D. Talbot. - Histoire des civilisations; le temps des invasions.
28656: Richard. - Guide du voyageur en Hollande. Itinéraire pittoresque, historique, artistique et manufacturier.
35983: Richter, Hans. - Machine-Tom
35742: Richter, Helmut. - Landhäuser, Gärten und Hausrat.
36754: Richter, Ernst Friedrich. - Lehrbuch der Fuge. Anleitung zur Komposition derselben und zu den sie vorbereitenden Studien in den Nachahmungen und in dem Canon, zunächst für den Gebrauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig.
37699: Rickards, Maurice & Michael Moody. - The First World War. Ephemera/ Mementoes/ Documents.
31833: Ridder e.a., N.A. de. - Agrohydrologische profielen van Zeeland. Een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter. Deel 2: bijlagen.
31165: Ridder de van der Schueren, J.B.J.N.. - Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen.
28458: Riedel, Carl-Ludwig & Kroger, Manfred. - Unvollständige Geschichte der Milchwirtschaft und milchwirtschaftlichen Technologie/ An evolving history of dairying and dairy technology.
24848: Rieffel, Rémy. - Les intellectuels sous la Ve République. Vols. 1-3.
36194: Tante Riek. - Ons Mopje.
24046: Riekwell, Leon, e.a.. - De Selektie I t/m VIII 1996/ Het Debat, de Pers.
22875: Riekwell, Leon, e.a.. - De Selektie I t/m VIII 1996.
36569: Riemens-Reurslag, J. & Johanna Bottema. - Baas Jochem. Kleingoed no. 6.
36890: Riemens-Reurslag, J. - Zeg me dat eens na; oude en nieuwe rijmen en spelletjes.
3106: Riemens-Reurslag, J. - Zeg me dat eens na; oude en nieuwe rijmen en spelletjes.
35475: Riera, Josep M., et al.. - Muestra de Arte Joven 1986.
24061: Ries, Karl. - Deutsche Luftwaffe über der Schweiz 1939-1945.
33990: Riet, Frank G. van der. - Le théatre profane sérieux en langue Flamande au Moyen Age.
23301: Rietstap, J.B.. - Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald.
35746: Rietveld, G.. - Nieuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architectuur. Schrift 7 van jaargang 9 der Vrije Bladen.
23167: Rijk, J.A. de, e.a.. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
35832: Rijkse, Ronald (sam.). - Pastei & Hoerenjong. 30 drukkers in de marge.
32080: Hazerswoude / Kouderk a/d Rijn.. - 't Huis Stoopenburg by Koudekerk. / 't Huis Rynenburg, by Kouderkerk.
32075: Alphen a/d Rijn. - 't Hof van Alfen
33091: Alphen a/d Rijn. - 't Huis Berendrecht, by Alfen, 1730.
33083: Alphen a/d Rijn. - 't Dorp Oudshoorn, langs de Ryn te zien.
32744: Alphen a/d Rijn. - 't Dorp Alfen, 1749/ 't Hof van Alfen, 1749.
21214: Rijnsburg. - Overblyfzelen der Abdye te Rynsburg.
21211: Rijnsburg. - De Kerk en Abdyje te Rynsburg.
21213: Rijnsburg. - Ruwine van de Abdyje tot Rynsburg.
32073: Rijnsburg. - 't Hof te Rynsburg.
32737: Rijnsburg. - Overblyfsel der Abdye te Rynsburg/ Overblyfsel der Abdye te Rynsburg, 1730.
32734: Rijnsburg. - Overblyfsel der Abdye en 't Hof te Rynsburg/ De Kerk te Rynsburg, 1730.
32733: Rijnsburg. - 't Hof te Rynsburg/ 't Hof te Rynsburg, 1730.
38102: Wernhout - Rijsbergen. - 'T Dorp Wernhout - 'T Dorp Rysbergen.
34675: Driebergen-Rijsenburg. - De Ridder Hofstad Hardenbroek.
36253: Rijsens, F. van. - Onze Oranjevorsten.
32033: Rijsoord. - De kerk te Rijsoort. / T' Regthuis en brug te Rijsoort.
31166: Rijssel, G. van. - Genealogie Scheijbeler.
38099: Rijswijk. - Rijswijk Stadhuis.
28246: Rijswijk. - Het Huis te Werve by Rijswijk, 1729.
28244: Rijswijk. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Rijswijk van voren, 1729.
28245: Rijswijk. - Het Huis Hoorn onder Rijswijk, 1729.
28243: Rijswijk. - Het Huis te Bloote van agteren.
14642: Rikema Bos, J.. - Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einflusz und die Maszregeln zu Vertilgung und Schutz. Praktisches Handbuch.
21212: Rindern. - Het dorp Rinderen.
37363: Rinke, Jan. - Hier heb je 't leven en bedrijf, van Jan de Wasscher en zijn Wijf.
36064: Rinke, Jan. - Holland's Jeugd in Kleederdracht en Spel.
36013: Rinke, Jan. - Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot.
31935: Ripart, G.. - La merveilleuse invention du docteur Arrikoceq. La Sauterelle. Sport-Aventures-Tourisme.
33969: Rispens, J.A.. - Ora pro nobis.
31194: Risseeuw, A.A.. - "Caertboeck" Zeeland.
37088: Rissik, G.H.. - Elk wat Wils. I. Geschiedenis van den Mensch. I. Eenheid van het menschelijke geslacht.
28819: Ritschl, Albrecht. - Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken.
20847: Ritthem. - Gemeente Ritthem.
32478: Rittich, Werner. - Duitsche architectuur van heden.
37201: Rive Box, Hans de la. - Snuffeltje Snor op avontuur. Het verhaal van een konijntje, dat liever in het bos wilde wonen.
25887: Robbertz, D. - Het harde geslacht.
35524: Robert, Karl. - Traité pratique des peintures a la gouache.
34527: Robert, C.-M.. - Études d'idiome et de syntaxe.
24485: Robert, M.M. & Chevallier. - Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.
18912: Robertson Nicoll, W. (ed.). - The expositor's bible. A complete exposition of the bible, in six volumes, with index. Vol.one:Genesis-Ruth. Vol.two:1 Samuel-Job. Vol.three:Psalms-Isaiah. Vol.four:Jeremiah-St. Mark. Vol.five:St.Luke-Galatians. Vol.six:Ephesians-Revélation.
33889: Robida, A.. - Mesdames nos aïeules. Dix siècles d'élégances.
8704: Robijns, K.G. - Het voorkomen van aviaire tuberculose in Zeeland en de invloed hiervan op de rundertuberculosebestrijding. The occurrence of avian tuberculosis in Zeeland and its influence on the eradication of bovine tuberculosis.
34500: Robinson, William R., Odom, Jerome D., Holtzclaw jr., Henry F.. - General chemistry with qualitative analysis.
10203: Rocker, R. - Nationalisme en cultuur, I/III.
36863: Rodrian, Fred & Werner Klemke. - De raket van Boemelberg.
37769: Roelfs, Jan. - Het Amsterdams Sinterklaas Boek. Terugblik op activiteiten van gouden ICA.
37494: Roelfs, J. & H. Brouwer. - Rinkeldekink. De Toverstuiver.
2361: Roelink, J. - Vlissinger Michiel.
3861: Roemer, J. - Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807.
35348: Roemer, J.. - Gedenkschrift van den uittogt der Heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden, van heiligen strijd voor vaderland en koning, op den 13 November, 1830.
21090: Roermond. - Roermond.
38247: Roessel, J. van. - De duivelsche drieëenheid.
35017: Roetering, Bob. - Motor minesweepers Ameland- en Duiveland klasse, de Mickey's van de Mijnendienst.
36433: Roggeveen, Leonard. - De Ongelofelijke Avonturen van Bram Vingerling.
36583: Roggeveen, Leonard. - Sambo, ga je mee?
36022: Roggeveen, Leonard. - Van den sneeuwman die praten kon....!
36019: Roggeveen, Leonard. - Boer, wil jij mijn kat eens vangen?
36018: Roggeveen, Leonard. - Sambo, ga je mee?
36419: Lida & F. Rojankovsky. - Martijn de IJsvogel/ Roef de Haas. Dierenboeken van Vader Bever. 2 delen.
36582: Lida & F. Rojankovsky. - Martijn de IJsvogel. Dierenboeken van Vader Bever.
35387: Lida & F. Rojankovsky. - Martijn de IJsvogel. Dierenboeken van Vader Bever.
37826: Roland, Nina. - Het Geheim van den Herdersjongen.
595: Roland Holst, A. - Ik herinner mij; radiogesprekken met S. Carmiggelt/ Thelonious en Picasso. Journaal van een kattenhuwelijk/ Simon Carmiggelt. Een hand vol kronkels. 3 stuks.
18156: Roman, Zacharias and Keikes, W.H.. - Kaart van de stad Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660. Toelichting bij de facsimile-uitgave van de stadsplattegrond van Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660.
23862: Rombouts, J.E.. - De dieren van Nederland; handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren.
27608: Romein, J.E. a.o.. - Atlas nasional seluruh dunia untuk sekolah landjutan.
14993: Romein, Jan. - De Lage Landen bij de Zee; geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
35919: Römer, R.C.H.. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling (in 1 band).
34289: Romijn, Gust. - Watersnoodmonument Gust Romijn 2003.
30565: Rond, L.C.M. de. - Het Burgerweeshuis te Goes 1785-1810. Een financieel-economische analyse.
13028: Roo, T. de. - Atlas of lymphography.
35416: Roorda van Eysinga, P.P.. - Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Indië, ook ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie voorbereiden, om eenmaal naar Nederlandsch Indë re vertrekken.
37624: Roos, H. de. - De Schippers van de "Kameleon".
6450: Roos, D. - Zeeuwen en de Westindische Compagnie (1621-1674).
32335: Roosbroeck, R. van - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog.
12396: Roose, L.. - Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd.
36320: Roosenschoon, C.F.. - 100 jaar van der Have 1879-1979.
25739: Roothaan, Steef. - Current patterns of authority.
33974: Roover, Adriaan de. - Kassandra.
28382: Rooy, P.H. van. - Wat is Winterswijksche magnesiahoudende Dolomietmergel?
33561: Roozemond, D. & L.. - Enige aantekeningen uit het leven van Leendert Roozemond. Geb. 12 mei 1893 te Stavenisse, overleden aldaar op 16 dec. 1965.
32246: Rop, Ant. L. de. - Wonderbloemen. Volkssprookjes van Musäus.
36145: Rop, Ant. L. de. - Blijde kinderdroomen.
37342: Rop, Ant. L. de & H.M. Bennett. - 't Prinsesje van de Weide.
2689: Rop, Ant. L de, Therèse Hoven, Truida Kok, Wilhelmine, Titia van der Tuuk, F.H. van Leent, Agatha Snellen e.a. - Vertellingen en Versjes voor jongens en meisjes.
2572: Rop, Ant. L. de - Uit de jeugd van Beroemde Personen, voor jongelieden bewerkt.
37527: Rosalie. - Hageroosjes. Drie vertellingen.
14257: Roscoe, W.. - Laurens de Medicis en zijn tijd.
37436: Roscoe, Theodore. - United States Operations in World War II.
17741: Roscoe, H.E.. - Die Spectralanalyse in einer Reihe von sechs Vorlesungen mit wissenschaftlichen Nachträgen von H.E. Roscoe. Autorisirte Deutsche Ausgabe bearbeitet von C. Schorlemmer.
37949: Rosén, Haiim B.. - A Textbook of Israeli Hebrew. With an Introduction to the Classical Language.
19463: Rosenthal, Léon. - Manet. Aquafortiste et Lithographe.
37982: Rosier, Bart. - De Nederlandse bijbelillustratie in de zestiende eeuw. De illustraties in bijbels gedrukt in de Nederlanden en in de Nederlandstalige bijbels gedrukt in het buitenland van 1522 tot 1599. 2 delen
36458: Rosmalen, Ad van. - Tamara Dees.
29134: Rossouw, D.P.. - Het boek der martelaren of de geschiedenis van de vervolgingen der Christenen.
34742: Rost, Johannes Leonhardus. - Beginselen der waare sterrekunde: Door welke men niet alleen op eene zeer gemakkelyke wyze komen kan tot de kennis dier noodige wtenschap; Maar tegelyk ook tot een regtmatig begrip van den waaren grondslag der Geographie, en Zeevaart.
34544: Rostand, Edmond. - La Samaritaine. Évangile en trois tableaux en vers.
34537: Rostand, Edmond. - L'Aiglon. Drame en six actes, en vers.
35396: Rostenberg, Leona & Madeleine B. Stern. - Old & Rare. Thirty Years in the Book Business.
34488: Rot, Dieter. - Gesammelte Werke. Band 20/ Collected Works. Volume 20. Bücher und Graphik (1. Teil) aus dem Jahren 1947 bis 1971. Books and Graphics (Part 1). From 1947 until 1971.
31550: Rotgans, L. (Lucas). - Wilhem de Derde, door Gods genade Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In Heldendicht bescheven. 2 Delen in één band.
35806: Rothuizen, E.J.. - Grondbeginselen der beschrijvende meetkunde. Deel I- Atlas.
35800: Rothuizen, E.J. & F. Wind. - Steenconstructieleer. De technische school. No. 2. Deel 1.
35798: Rothuizen, E.J.. - Projectieleer. Technische School No. 3.
35785: Rothuizen, E.J. & F. Wind. - Steenconstructieleer. De technische school.
35384: Rothuizen, E.J.. - Rioleeringen.
34685: Rothuizen, William, Beeke, Anthon, et al (red.). - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciële affiches/ Magazine for cultural and commercial posters. Nrs. 1-4.
34335: Rothuizen, William. - Een bericht van Wim Riemens.
34076: Rothuizen, P.. - De toren op de St. Maria Magdalenakerk te Goes.
37374: Rotman, G.Th. - Kluchtige streken en avonturen van Hans en Piet.
29783: Rotte, Adriaan J.. - Op zoek naar de kleine lettertjes...of: "De 'afscheiding' op Duiveland en in de stad Zierikzee (1835-1850)".
21169: Rotterdam. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21170: Rotterdam. - Rotterdam. De Beurs.
21168: Rotterdam. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21167: Rotterdam. - . Bahnhof der Holländischen Eisenbahn. Station du chemien de per de la société Hollandaise.
21164: Rotterdam. - Rotterdam. De Leuvehaven.
21165: Rotterdam. - Rotterdam. Koningsbrug.
21166: Rotterdam. - Rotterdam. Boompjes.
21140: Rotterdam. - Rotterdam. Het Stadhuis.
21141: Rotterdam. - Rotterdam. Die neue Kirche. De nieuwe kerk. La nouvelle Eglise.
21142: Rotterdam. - Rotterdam. Das neue Hospital. Het nieuwe Gasthuis. L'Hôpital Nouveau.
21146: Rotterdam. - Oud en nieuw Mathenesse, nabij Schiedam.
38098: Rotterdam. - Rotterdam
30682: Rotterdam. - Rotterdam. De Korenbeurs, van de Draaibrug gezien.
30683: Rotterdam. - Rotterdam. Südost-Seite.
30681: Rotterdam. - Rotterdam. Willemskade.
27605: Rotterdam. - Rotterdam-Laurenstoren.
30680: Rotterdam. - Rotterdam. Yachtclub.
22508: Rotterdam. - De Prinsenkerk te Rotterdam. PL. XV.
30679: Rotterdam. - Rotterdam. De Leuvehaven en Zeevischmarkt.
13327: Gemeente Rotterdam. - De Haven van Rotterdam.
31056: Rotterdam. - Rotterdam.
33097: Rotterdam. - De Groote Kerk en Korenbeurs te Rotterdam, van de Draaibrug te zien.
22783: Rotterdam. - De Groote, of Sintlaurens Kerk te Rotterdam, zooals hy was. 1644.
29388: Rottier, Ruud. - Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815.
17408: Rottier, Honoré. - La Flandre Zélandaise Étude De Géographie Régionale.
12886: Rotzler, W.. - Konstruktive Konzepte. Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute.
34408: Rouchès, Gabriel (ed.). - Collection de reproductions de dessins publiée sous la direction de Gabriel Rouchès. VIII: Camille Corot. Quatorze dessins publiés par Maurice Sérullaz.
12282: Rouger, Henri. - Poemes fabuleux.
27185: Rouk, Thomas de. - Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.
29724: Rousseau, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Mèlanges. Tome premier: "J.J. Rousseau, citoyen de Genève, a Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, duc de St. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc." & Tome second: "Lettres écrites de la Montagne".
29725: Rousseau, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Pieces diverses, Tome I & II.
29723: Rousseau, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau, citoyen de Genève. Contenant les ouvrages de politique. Tome I & II.
29722: Rousseau, J.J.. - Dictionnaire de musique par J.J. Rousseau. Tome I & II.
18148: Rowe, Richard and Westrheene, mvr. van. - Mijne ervaringen in een Londensche achterbuurt. Eerste en tweede deel.
9165: Roy, Cl., et Karquel. - Maillol vivant.
19189: Le Roy, J.W.P.. - Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.
30950: Roy, Claude. - Jean Lurçat. Tapisseries nouvelles.
23594: Royaards, H.J.. - De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.
33946: Royen, Maria van. - De Afstand.
6046: Rozemond, S. - Kant en de Volkenbond; Academisch proefschrift.
30148: Rozendaal, Ernst Jan. - Hier. 20 Jaar Blof.
7214: RSV - Netherlands naval shipbuilding; naval vessels built or modernized since World War II by Rhine-Schelde-Verolme Shipyards and engineered by Nevesbu.
24688: Rüdinger, Dr.. - Topographisch-Chirurgische Anatomie des Menschen. Vier Abtheilungen, I und II. Abtheilung: Brust und Bauch- III. Abtheilung: Der Kopf, der Hals und die obere Extremität- IV. Abtheilung: die Beckengegend und die untere Extremität. Mit dreiundvierzig Tafeln enthaltend hundert und zweiunddreissig Figuren in Lichtdruck von Max Gemoser. Mit vier Stahlstichtafeln und siebenundzwanzig Holzschnitten.
6630: Ruë, Pieter de la - Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee Afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn.
15675: Ruë, Pieter de la. - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.
14220: Curtii Rufi; Q. ; Curtius Rufus. - Historiarum Libri. Editio Postrema.
19557: Ruijter, De & Meijer. - De Walvischvangst.
22845: Ruijter, De & Meijer. - De Jaargetijden.
30578: Ruiter, J. de. - Voor generaties gebouwd. Ter herinnering aan de officiële opening van het gemeentehuis van Borsele op 3 juni 1983.
34349: Ruiter, H.I. de. - Torenloos land.
31370: Rupelle, Colonel de la. - Le Lac du Bourget et les écrivains de l'époque romantique. Conférence faite a la séance solennelle de l'Académie de Savoie le 2 Avril 1936.
31095: Ruskin, John. - Sesame and lilies.
31325: Russ, Karl. - Die fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
23924: Rutten, L. & Es, L. van. - Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff.
31770: Ruvanti. - Divina Erotica.
13619: Ruys, Joh.. - De paddenstoelen van Nederland; naar verschillende bronnen bewerkt.
37867: Ruysch, A.. - Albrecht van Beijeren, Graaf van Holland, of de St. Mauritiusdag (1389).Oorspronkleijk geschiedkundig drama in 5 bedrijven. Uitgegeven ten voordeele der werkinrigting voor behoeftige arbeidslieden, te Vlissingen.
31744: Ruyssevelt, Antoon van. - Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids-inventaris van de beelden en de monumenten.
15689: Ruyter de Wildt, F.P.J. de. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
27709: Michiel de Ruyter. - Michele Adriano de Ruyter Cavr. dell ordine di San Michele Luogotenente Ammiraglio Generale di Olanda.
34002: Ryck, Paul de (Inleiding). - Elf van de poëzie. Gedichten van Eugenie Boeye, Marcel Coole, Johan Daisne, Herman De Cat, Maurits de Doncker, Flor Evi, Julia Tulkens, Luc van Brabant, Herman Van Snick, Jos Verbraeken en Bart Vrijbos.
18301: Ryckeboer, Hugo, Tier, Veronique De and Keymeulen, Jacques Van. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering 10: Paard 1.
18295: Ryckeboer, Hugo and Tier, Veronique De. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering RUND 2.
36871: Saadi, Musladie. - Uit den Persiaanschen Boogaard.
29974: Sabbe, Victor. - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen door Dr. Maurits Sabbe.
29857: Sabbe, Etienne. - De Belgische vlasnijverheid. Deel I (De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713) en II (Van het verdrag van Utrecht, 1713, tot het midden van de XIXe eeuw).
38161: Sabbe, Maurits, Edward Verheyden & Edmond van Offel. - Oud-Vlaamsche Kerstliederen.
14264: Sade, D.A.F. de. - Crimes, Les, de l'amour. I-III.
37869: Sade, Markies de. - Zoloé en haar twee trawantes. Toegeschreven aan Markies de Sade.
35504: Sade, D.A.F. de. - La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu. Tome I-IV.
31343: Sade, Marquis de. - Cahiers personnels (1803-1804). Textes inédits. Établis, préfaces et annotés par Gilbert Lely.
34786: Sadeleer, Etienne de. - A hue et a dia. Poemes-eprouvette et pensees de craie.
13084: Saint-Germain, J.. - Ateliers et chantiers de France; Dunkerque; big modern shipyards which are at the disposal of the shipowners, the French navy and also of the sea-ports.
25776: Saint-Georges, M. de & Flotow, F. de. - Martha; Opéra en quatre actes et six tableaux.
33486: Saint-Vincent, L. de. - L'Escaut. Histoire d'un fleuve international.
5900: Saint-Laurent, Cecil. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
32141: Salmon, George. - A treatise on the analytic geometry of three dimensions.
19464: Salmon, Th.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; VIII. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
19447: Salmon, Th.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; IX deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordige staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Alsmede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen, en de Frontierlanden des keizerryks.
9036: Salokivi, Santeri - Salokivi.
25072: Salomon, Max. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles; nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
31444: Salomons, Annie. - De ongerepte droom. Verzen.
37543: Salverda de Grave, Herderschêe, M.J.. - Van Hondjes en Katjes, voor kleine Schatjes.
30765: Samivel. - Brun l'Ours.
36803: Samivel. - Les malheurs d'Ysengrin.
15703: Sand, J.C.E. - Als de alarmklok roept. Amsterdamsche Brandweer Avonturen.
35303: Sandberg, Willem (ed.). - '73-74'. An annual of new art and artists.
34763: Sandberg, W.H.B.J.. - Karel Appel. Fifteen reproductions in colour.
33816: Sandbergen, Nanda. - Open Poorten. Verzen.
30636: Sanderus, Anthoni. - Verhheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI, tegenwoordig Roomsch Keizer, nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden, alsmede de bescryving der dorpen, vlekken, kasteelen en heeren-huyzen, gelegen in het Keizers, Fransch en Hollandsch Vlaandre; met de afbeeldzels der steden, kasteelen en heeren-huyzen; nevens de land-kaarten van iedere byzondere kasselrye en grens-scheydingen. Drie delen in twee banden.
23457: Sandifort, Eduard. - Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel.
36366: Sandwijk, G. van. - Het water en de mensch. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd.
36122: Sandwijk, G. van. - Geschiedenis van ons vaderland, van de komst der Batavieren hier te lande tot op onzen tijd. Een lees- en prentenboek voor de jeugd.
35978: Sandwijk, G. van. - De geheime krachten der natuur of wat wij hebben leeren kennen van het magnetisme en galvanisme, de lucht, zwaartekracht en electriciteit. Voor het prentenmagazijn van G. van Sandwijk.
37205: Sandwijk, G. van. - Prenten-magazijn voor de jeugd. Vijfde jaargang 1846.
37206: Sandwijk, G. van. - Prenten-magazijn voor de jeugd. Vierde jaargang 1845.
33183: Sandwijk, G. van / J.P. Lancel. - De kleine reiziger door ons vaderland en onze buitenlandsche bezittingen. Eenh lees- en prentenboek voor de jeugd.
34642: Sanna, Jole de, Blotkamp, Carel & Peters, Philip. - Forum. De kunstenaar en zijn criticus. Luciano Fabro/ Armando/ Marinus Boezem.
30796: Sarasin, Fritz. - La Nouvelle-Calédonie et les Îles Loyalty. Souvenirs de voyage d'un naturaliste.
10721: Sarauw, Chr. - Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen.
20003: Saríc, Slavko (ed.). - 150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.
8064: Sartory, Ch. - In the service of the electron; a record of achievement in the field of electronics.
35523: Sartre, Jean-Paul. - De Vrije Bladen. Het Existentialisme is een Humanisme. De Bestaansleer.
36103: Sassen, Carry & Willy. - Bonnie op stap.
37634: Sassen, Carry & Willy. - Bonnie op stap.
32730: Sassenheim. - 't Huis te Teilingen, by Sassenheim/ De Burg van 't Huis te Teilingen, van binnen, 1730.
33194: Sassenheim. - Wilt Ryk appartenant à Monsr. Albert Fabricius, Seigneur d'Almkerk secretaire de leur Haute Puissce. Mrs. les Etats de Hollande et de West-Frise/ Wilt Ryk toebehorende den Hr. Albert Fabricius Heere van Almkerk, Secretaris van haar Edele Groot Mogende de Heere Staten van Holland en Westvriesld.
37690: Sauerbier, A.. - Speciaalcatalogus doorlopers en combinaties Nederland 1983.
37854: Sauerbier, A., et al. - Algemene combinatiecatalogus Nederland 1982.
37857: Sauerbier, A.. - Speciaal catalogus doorlopers Nederland 1982.
29076: Sauquet, Sílvia (ed.). - Àlbum de França; de Seeberger a l'Estudi Harcourt. Exposició organitzada conjuntament per la Mission du Patrimoine photographique i la Fundació "la Caixa".
31184: Saura, Salvador & Torrente, Ramon (ed.). - Els Cartells de Tàpies I L'Esfera Pública.
37037: Sawyer, L.A. and W.H. Mitchell. - The Liberty Ships; the History of the "Emergency" type Cargo ships constructed in the United States during the Second World War.
23434: Sawyer, L.A. and W.H. Mitchell. - The Liberty Ships; the History of the "Emergency" type Cargo ships constructed in the United States during World War II.
21634: Scapa. - De grote reis met Opa en Bennie Blauw.
36434: Scarry, Richard. - Wat de dieren doen. Een groot gouden boekje.
25576: Schaaf, H. Ph. van der. - Rijkswaterstaat Communications, no. 13; Systems for automatic computation and plotting of position fixing patterns.
36001: Schaake-Verkozen, Céline. - Van een boertje uit Ommen.
37898: Schaap, J.W.. - Architectuur-Perspectife. Atlas van platen. Behoorende bij de afdeeling van de handleiding tot de kennis der perspectief; ten gebruike bij bouwkundig onderwijs en tot eigene oefening. ATLAS.
30908: Schaap, Jan (red.). - De Padvinder. Officieel Orgaan voor de Padvindersbeweging in Nederland. Complete 9e jaargang 1923, 22 nummers in 1 band.
36818: Eduard het Schaap. - Ware en onware verhalen van Eduard het Schaap.
31937: Schaar, Thom, Ginsberg, Kathrin, Coninck, Frits de, et al. - -Passage- 2012. Marinus Boezem.
32202: Schaeffer, Oskar. - Atlas und Grundriss der Lehre vom Geburtsakt und der operativen Geburtshilfe.
34003: Schaepman, H.J.A.M.. - Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam.
500: Schagen, J.C. van. - Schiftsels V. Senieletjes; Rijmels van Opa.
424: Schagen, J.C. van. - Milieu-hygiëne; 86 hekels; tactielen. Domburgse Cahiers no. XV.
426: Schagen, J.C. van. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers no. XVI.
432: Schagen, J.C. van. - Flarden in den wind; omzwervingen in de beklemming.
410: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. IV.
415: Schagen, J.C. van. - Schaduwen. Domburgse Cahiers no. VIII.
416: Schagen, J.C. van. - Van gewone mensen II. Domburgse Cahiers no. IX.
418: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. Xa. Voor vrije vogels.
404: Schagen, J.C. van. - Nieuwe Miniaturen; 162 reflexen.
405: Schagen, J.C. van. - Tekens. Domburgse Cahiers no. XX.
406: Schagen, J.C. van. - Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers XII.
407: Schagen, J.C. van. - Vóórhof. Domburgse Cahiers no. XVIII.
408: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. I, october 1963.
409: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. III.
473: Schagen, J.C. van. - Vijf Dubbeltjes.
474: Schagen, J.C. van. - Vijf Dubbeltjes.
420: Schagen, J.C. van. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no. XI.
502: Schagen, J.C. van. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
419: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. Xb, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
462: Schagen, J.C. van. - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV.
402: Schagen, J.C. van. - Kwarrels; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIb.
411: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. III.
413: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. Xa, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
414: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. Xb. Voor vrije vogels.
493: Schagen, J.C. van. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
494: Schagen, J.C. van. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
480: Schagen, J.C. van. - Dagboekblaadjes.
487: Schagen, J.C. van. - Miniaturen; 444 reflexen.
447: Schagen, J.C. van. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
403: Schagen, J.C. van. - Kleine kaleidoscoop; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIa.
401: Schagen, J.C. van. - Laatste vaart; meldingen van nacht en water. Domburgse Cahiers no. VII.
29203: Schagen, J.C. van. - Present op 8 Mei 1965.
29189: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. XI, 1 september 1966. Heggewinde.
35111: Schagen, J.C. van. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
35110: Schagen, J.C. van. - Kleine kaleidoscoop; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIa.
503: Schagen, J.C. van. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
504: Schagen, J.C. van. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
505: Schagen, J.C. van. - Twee spelletjes met een hondefluitje.
23392: Schagen, J.C. van.. - Ordening des hemels.
12957: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers No. XIX april 1971. Kleine dierentuin.
423: Schagen, J.C. van. - Kom mee naar binnen. Domburgse Cahiers no. XIIIa.
461: Schagen, J.C. van. - Geografische gezinsvorming.
28242: Schagen. - 't Slot te Schagen van voren, 1726.
453: Schagen, J.C. van. - Zeventien onbeduidendheden.
450: Schagen, J.C. van. - Grafisch Intermezzo. Schiftsels IV.
451: Schagen, J.C. van. - Schiftsels IV. Grafisch Intermezzo.
452: Schagen, J.C. van. - Zeventien onbeduidendheden.
425: Schagen, J.C. van. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers no. XVII.
12163: Schagen, J.C. van. - Vijf Dubbeltjes.
498: Schagen, J.C. van. - Schiftsels VI. Er is iets.
417: Schagen, J.C. van. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers no. IX.
422: Schagen, J.C. van. - Kom mee naar binnen. Domburgse Cahiers no. XIIIa.
421: Schagen, J.C. van. - Met één vinger. Domburgse Cahiers no. XIV.
32770: Schagen. - 't Slot te Schagen van voren, 1726/ 't Slot te Schagen van agteren met de Kerk, 1726.
36934: Schaick, G. van. - Uren van vreugde. Opgedragen aan de Nederlandsche jeugd.
33980: Schakowskoy, Zinaïda. - Hommage a Pouchkine 1837-1937. Série Anthologique Collection 1937. No. 28.
32065: Schalkwijk. - Het Huis Vuilkoop.
32066: Schalkwijk. - De Ridder-Hofstad Schalkwyk.
36461: Schaminée, Joop, Anton Stortelder & Jeanette Parramore. - Venster op Dreischor.
20451: Schär, Johann Friedrich. - Maier-Rothschild; Handbuch der gesamten Handelswissenschaften für jungere und ältere Kaufleute sowie für Industrielle, Gewerbe treibende, Anwälte und Richter (3 vols.).
6085: Scharff, A / Moortgat, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum.
37578: Scheck, Joann & Jim Roberts. - Jezus vertelt een verhaal.
37934: Scheepmaker, Nico. - "Ik hield zo van Carmiggelt". Vier sonnetten over Simon Carmiggelt.
37511: Scheer, Admiral. - Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg. Persönliche Erinnerungen von Admiral Scheer. Mit zahlreichen Bildern und Kartenbeilagen.
18711: Scheeren, Martha and Pepijn. - Martha Scheeren.
36374: Scheffelaar Klots, J. & Roorda van Eijsenga. - Lettergeschenk voor de jeugd.
28194: Scheffer, W., Jong, A.P. de, Sjoerds, H., e.a. (red.). - Herkenning. Tijdschrift voor vliegtuig-, scheeps- en pantserherkenning. 5 Complete jaargangen 1968 t/m 1972 + 2 nummers 1973.
23368: Schehrezâd. - Die Erzählungen aus den Tausend und Ein Nächten. Vollständige Deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Mal nach dem Arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839. All six volumes, complete set.
37701: Scheiber, Eduard. - Niederländische Buchmalerei. Die Miniaturen des Culenborch-Missales in Brixen. Der Kodex C 20 in der Bibliothek des Priesterseminars von Brixen/ Das Missale des Utrechter Bischofs Zweder van Culenborch, dessen Aufbau, Inhalt und künstlerische Ausgestaltung/ Eine illuminierte Handschrift der holländischen Schule.
13537: Scheidig, W.. - Die Geschichte der Weimarer Malerschule 1860-1900.
20394: Schellach. - Schellagh.
38250: Schelling, H.G.J. (red.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. 62e Jaargang 1941.
34238: Schelling, H.G.J. (red.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. Nr. 7, 18 februari 1939. Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam.
33113: Schellinkhout. - De Stede Schellinkhout, 1726.
4750: Scheltema, P. - Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Dl. I, II.
30920: Scheltema, P.. - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
37036: Schepers, Gerd & Reinhard Wessels. - Die Geschichte der Harener Küsten- und Seeschiffahrt. Damals und heute.
27406: Scherer, P.A.. - Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten, der heiligen Schrift, dem Leben der Heiligen und andern bewährten Geschichtsquellen entnommen.
36454: Schermelé, Willy. - Klein Duimpje. / Asschepoester. (2 Delen)
36575: Schermelé, Willy. - Hans en Grietje.
37608: Schermelé, Willy. - Roodkapje/ Hans en Grietje. 2 delen.
3335: Schermelé, Willy - Van Gitje en Witje; een verhaal uit Poesenland.
36901: Schermelé, Willy. - Roodkapje/ Asschepoester. 2 delen.
36659: Schermelé, Willy. - Grootmoeder vertelt...De mooiste sprookjes voor jong en oud. I. Roodkapje. II. Gelukkige Hans. III. Assepoester. IV. De Rattenvanger van Hamelen. V. Klein Duimpje. VI. Tafeltje Dekje! VII. Sneeuwwitje en Rozenrood. VIII. Hans en Grietje.
30818: Schermerhorn, W.. - Luchtfotogrammetrie en de mogelijkheden tot toepassing ervan in Nederland.
37649: Schermerlé, Willy. - Sint Nicolaas Boek.
27423: Scherpenisse. - Scherpenisse.
20744: Scherpenisse. - Gemeente Scherpenisse.
32014: Scherpenzeel. - t' Dorp Scherpenzeel op de grenzen van Gelderland.
4654: Scheurleer, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
30685: Scheveningen. - Scheveningen. Strandgezigt.
22855: Scheveningen. - 30 November 1813 te Scheveningen.
35537: Schiedam. - De Stad Schiedam.
25110: Schierbeek, A.. - Over het setale patroon der rupsen, I & II.
37983: G. Graaf Schimmelpenninck. - Rutger Jan Schimmelpenninck, en eenige gebeurtenissen van zijnen tijd.
38137: Schindler, Max, et al. - De Kerststal. Pop-upboek over de geboorte van Christus gebaseerd op schilderijen van oude meesters.
31414: Schinkel, Jac.. - Oost-Souburg en omstreken. Van onderaf bekeken door Jan Min Modaal. Deel I: 1928-1940.
21594: Schipper, Paul de. - Schuiten op de Schelde.
37848: Schlusemann, Rita, Jos. M.M. Hermans & Margriet Hoogvliet (ed.). - Sources for the History of Medieval Books and Libraries.
25228: Schmeits, Pascal. - La Basilique de St. Servais a Maestricht, batie par St. Monulphe et ses constructions Romanes.
37064: Schmelzkopf, Reinhart. - Die Deutsche Levante-Linie 1890-1967. Teil I: 1890-1920 & Teil II: 1921-1967. 2 vols.
36280: Schmid, C.. - De Paascheijeren. Een geschenk voor kinderen/ Anselmo en Maria Laander. Twee verhalen voor de jeugd. 2 delen in 1 band.
2973: Schmid, C. - Het oude roofslot en andere verhalen/ De Kerstavond en de Paascheieren/ De oude grootvader en de kleinzoon en andere verhalen. 3 delen.
37170: Schmid, C.. - Derde honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
2578: Schmid, C. - De Paascheijeren. Een geschenk voor kinderen.
25609: Schmid. - Contes du chanoine Schmid; Louis ou le petit émigré- La bague trouvée- La colombe/ Le jardin des enfants ou bouquets de famille et complimens, propres a exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens en différentes circonstances, telles que fêtes, anniversaires, jours de l'an, &, &.; suivis de modèles de lettres covenables a leur age. Septième édition, augmentée de petites comédies et de scènes pour être jouées dans l'intérieur des familles et dans les pensionnats de Demoiselles. 2 Volumes in one binding.
36729: Schmid, C.. - Zeven nieuwe verhalen voor de jeugd. De kersen/ Het roodborstje/ De madeliefjes/ De kreeften/ De rozijnenkoek/ Het vergeet-mij-nietje/ Het vogelnestje.
32703: Schmidt, Annie M.G.. - De notaris die zo huilde.
31663: Schmidt, Annie M.G.. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
18436: Schmidt-Degener, F.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Museum Boymans te Rotterdam.
22950: Schmidt, Marianne (red.). - Jörg Immendorff; Malermut rundum.
35165: Schneider, J. (ed.). - Fliegende Blätter. No. 3167-3179 (1906). 13 vols. in 1 binding.
16424: Schneider, Helmut. - Das Grosse Flugzeug-Typenbuch von 1944. Herausgegeben von Helmut Schneider.
28641: Schnorr, Julius (red.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Vierde jaargang, 1873.
28640: Schnorr, Julius (red.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Zesde jaargang, 1875.
33002: Schober, Franz. - An die Musik.
13042: Schoedler, Fr.. - Das Buch der Natur; die Lehren der Botanik, Zoologie und Physiologie, Paläontologie, Astronomie, Mineralogie, Geologie, Physik und Chemie umfassend und allen Freunden der Naturwissenschaft insbesondere den höheren Lehranstalten gewidmet. In drei Teilen. I, II:1, 2, III: 1, 2:1, 2
30127: Schoemaker, Gerrit. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz.... In orde geschikt, en nader overzien door wylen den heere Gerrit Schoemaker.
28409: Schoeneich, Hans (ed.). - Roland Blätter. 9 Volumes + 2 Jung-Roland issues.
23364: Schoeps, Julius H. & Simon, Hermann (ed.). - Dreyfus und die Folgen.
30616: Schokkenbroek, Joost & Brugge, Jeroen ter (red.). - Kapers & Piraten. Schurken of helden?
35430: Scholten, H.. - Effects of a worksite health promotion program on lifestyles and health risks.
29226: Scholten, J.H.. - De leer der Hervormde Kerk in haar grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Tweede deel.
16830: Schonberg, Harold C.. - I Grandi Musicisti.
35436: Schoon, Ingrid. - Creative achievement in architecture. A psychological study.
20745: Schoondijke. - Gemeente Schoondijke.
35775: Schoonebeek, Adriaan. - Historie van alle Ridderlyke en Krygsorders; Behelzende Haar Instellingen, Plegtelykheden, Gebruiken,voornaamste Daden, en levens der Meesters; nevens desselfs Drachten, Wapens en Zin-tekenen. Tweede Deel.
21147: Schoonhoven. - Schoonhoven. Van de rivierzijde gezien.
33020: Schoonhoven. - Het Stadhuis te Schoonhoven, 1733/ De Groote Kerk te Schoonhoven, 1733.
34249: Schopenhauer, Arthur. - Arthur Schopenhauer's sämmtliche Werke. Band I-VI.
20746: Schore. - Gemeente Schore.
20121: Schore. - T' Dorp Schore. - 'T Zelve anders.
4107: Schorer, J.A. - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.
34256: Schotel, G.D.J.. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
37092: Schotman, Johan W.. - Handboek der moderne Bijenteelt.
24060: Schotmans, Jan. - Belgian civil register 83-84.
36781: Schöttelndreiër, C.F.. - Iets voor jeugdige vrienden en vriendinnen der Zondagscholen.
33858: Schoute, D.. - Schets van het Middelburgsche chirurgijns-gilde.
33894: Schouten, P.. - De waare godsdienst. Door. P. Schouten, roomsch priester en pastoor te Alkmaar.
19500: Schrade, Hubert. - La peinture Romane.
35773: Schrassert, Johan. - Hardervicum Antiquum ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyck. Begrypende de Oude en de Uytterlijcke Gedaante der Stadt en Schependom. Alsmede Haere Regeering, Gildens ende Burgerie. Derselver Rechten, Vryheden ende Voorbaeten binnen en buyten. Eerste en tweede deel.
37580: Schreuder Goedheijt, Peter & Gerard van Straaten. - Het Kameleon Bouwboek.
26465: Schreuder, W.H.. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.
35345: Schrijver, G.. - Muisje.
37677: Schrijver, G.. - Toen moeder weg was...Een verhaal voor jongens en meisjes.
34282: Schrijver, Henny. - Zonder titel.
28700: Schröck, J.G.. - Kort begrip der algemeene geschiedenis, voor jonge lieden. Compleet in 6 delen.
4038: Schröter, C. - Flora des Südens d.h. 'Insubriens' des südlichen Ressins und Graubündens und des Gebietes der oberitalienischen Seen (Langensee bis und mit Gardasee).
35454: Schuengel, Carlo. - Attachment, loss, and maternal behavior.
820: Schueren, G. van der. - Teuthonista of Duytschlender.
21869: Schuitemaker, J.. - Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter.
37840: Schulte, Koos, Rob van Eyck, Bert Bus, et al. - Bert Bus. Bibliografie deel 1.
34624: Schultens, Henricus Albertus (edit.). - Anthologia Sententiarum Arabicarum. Cum Scholiis Zamachsjarii.
34573: Schulze, Otto. - Das Fest. Zehn farbige Abbildungen
34568: Schulze, Otto. - Von Engeln. Eind Lied von Kindern/ Engeln und Blüten. Zehn Kupfertiefdrucktafeln. Band IX.
15380: Schulze, H.. - Weibliche, Das, Schönheitsideal in der Malerei; 200 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Hanns Schulze.
22727: Schulze, Paul. - Biologie der Tiere Deutschlands, 35 vols. 1922-1932.
38038: Schumacher, Ursula & Nora Heggen. - Een vogel zong een tooverlied.
36624: Schuman, P.B.. - P.J. Meertens 1899-1985. Een documentatie 1899-1956. Het literair tekort.
33330: Schurmann, Marguerite. - Ombres Chinoises. Roman.
31949: Schut, Chris & Boon, J.G.M.. - Lopik nu in 22 tekeningen. Voorzien van historische toelichtingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman op 30 april 1969.
33726: Schuym, Joachem. - Gront-Regulen der Bouw-Konst, Ofte de uytnementheyt van de vijf Ordens der Architectura, van Vincent Scamozzi, Bouwmeester van Venetien. Oversien, vermeerdert, en uyt het groot in 't kleyn gebracht, nevens de Auteur sijn gegeven parten, de uytdeelinge van de minuten; als mede de beschrijvinge wegens de principale nuttigheden der Architecture noodigh.
35641: Schwagermann, D., et al. - Wandkleden.
33801: Schwarzenberger, Fritz. - Werkverzeichnis Hans Orlowski. 6 vols. Holzschnittgraphik-Lithographien und Radierungen der Jahre 1914 bis 1931/ Holzschnittgraphik der Jahre 1932 bis 1943/ Holzschnittgraphik der Jahre 1944 bis 1954/ Holzschnittgraphik der Jahre 1955 bis 1964/ Holzschnittgraphik der Jahre 1965 bis 1967 und Bilder der Jahre 1926 bis 1967/ Nachträge und Berichtigungen zur Graphik aus den Jahren 1914 bis 1931 und weiteren Jahren.
33393: Schwing, A.A.. - Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939.
34615: Schwob, Marcel. - Les oeuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905). Vies imaginaires. Suivies du Roi au Masque d'Or.
34640: Scobel, A.. - Velhagen & Klasings neuer Volks- und Familien Atlas in 102 Kartenseiten.
36470: Scruton, Roger. - Xanthippische dialogen.
32985: Sebaldi, Theo. - Van vlakke eilanden. Verzen van Theo Sebaldi 1947-1949.
10246: Sebesta, F. - Willem Farel, de hervormer van Waadtland.
32244: Secchi, P.A.. - Die Sonne. Die wichtigeren neuen Entdeckungen über ihren Bau, Ihre Strahlungen, ihre Stellung im Weltall und ihr Verhältnisszu den übrigen Himmelskörperen. Erster Theil.
38193: Sed'a, Gustav. - Dieren uit de Oertijd/ Mensen uit de Oertijd. 2 pop-up boeken.
38018: See, Sam. - Sing-a-Song Playerbook. Tunes and Verses, selected and arranged by Sam See.
32940: Seewald, Otto. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 4: Der Vogelwagen vom Glasinac. Mit 43 Abbildungen auf 4 Tafeln.
9271: Segard, A. - Jean Gossart dit Mabuse.
36658: Gravin de Ségur. - De twee uilskuikens.
31842: Seidmann-Freud, Tom. - The magic boat. A book to turn, move and alter.
37450: Sekora, Ondrej. - De dappere mieren.
38130: Selberg, Ingrid, Andrew Miller, et al. - Natuurdraaiboek/ Mijn atlas in reliëf/ De wereld en de werelddelen in levende beelden. 3 delen
37734: Selleger-Elout, J.M.. - De luchtreizen van Jantje Puk.
2367: Selleger-Elout, J.M. - Laurientje.
17833: Sémaine, A. and Hucks, Paul. - Ohé! Les Moeurs... Chansons satiriques mises en musique par Paul Hucks. Douze lithographies de Willette. 1re Série.
37664: Sendak, Maurice. - Alligatoren allüberall. Ein Alphabet.
22255: Senger, Michael & Bruns, Alfred (red.). - Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.
27819: Senne, Emile le. - Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding.
34192: Séprés, P.Y. de. - Eerst beginnende lessen over de vestingwerken, ten gebruike der officiers en onder-officiers der infanterie; en de overige kweekelingen van het enseignement-universel. 1ste gedeelte, bevattende de veldverschansing.
31248: Seraphin, Pauline & Bodenheim, Nelly. - De pruik van Cassander.
28423: Serédi, Jusztinián. - Emlékkönyv Szent István Király; halálának kilencszázadik évfordulójan.
4021: Seresia, Alf. - Kerk en Staat onder de Frankische Koningen der VIe eeuw.
27370: Serooskerke. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
20849: Serooskerke. - Gemeente Serooskerke.
20747: Serooskerke. - Gemeente Serooskerke.
35520: Seton-Thompson, Ernst. - Bingo und andere Tiergeschichten.
31418: Seubert, Moritz. - De plantenkunde, algemeen bevattelijk voorgesteld door dr. Moritz Seubert. Eerste en tweede deel in 1 band.
36328: Seumeren, Gerard van & Piet Kievit. - Kees en Dick op het Station. Kees en Dick-Serie, eerste deel.
38165: Seymour, Peter, et al. - Op de Boerderij. Van Reemst Panoramaboeken/ Insekten in Aktie. Flap uit. Natuur serie/ De Boerderij. Pop-up. 3 stuks.
38177: Seymour, Peter & Pat Paris. - Vliegen maar. Een flap-uit boek over vliegen/ Op de boerderij. Een flap-uit boek over dieren. 2 boekjes.
35517: Shakespeare, William. - Much ado about nothing.
35093: Shakespeare, William. - Hamlet.
37176: Shakespeare, William. - The story of Shakespeare.
12043: Shakespeare, William - Antonius en Cleopatra; drama.
36234: Sharp, Chris. - The registry of promise.
32440: Shaw Sparrow, Walter (ed.). - Etchings by Van Dyck. Twenty four plates in Rembrandt photogravure. The full size of the rare first states.
34969: Shelton, Gilbert. - The fabulous furry Freak Brothers. Collection one.
19645: Shewring, Walter. - Translations and poems.
34765: Shirow, Masamune. - Appleseed. De uitdaging van Prometheus, deel 2.
33686: Shopenhauer, Arthur. - Über den Willen in der Natur. Eine Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfassers, seit ihrem Auftreten, durch die empirischen Wissenschaften erhalten hat.
34420: Sickens, Ted O.. - "De man die 'n paar maal vermoord was". 'n Ongewone detective-roman.
25108: Siderius, K.. - Planten-typen. IV, Zomerbloemen en Sporeplanten.
34343: Siebelink, Hans, Buul, Jan van & Oers, Rob van (sam.). - De kracht van samenwerking. Het verhaal van Samen Sterk, Nederland en Euretco.
24221: Siegenbeek van Heukelom, D.E.. - Pathologisch bindweefsel.
38228: Siegenbeek, Matthijs. - Schets eener geschiedenis van den oud-Nederlandschen staat, van den aanvang der Grafelijke regering van Filips van Bourgondië, of het jaar 1433, tot aan de slooping van dien Staat door den inval der Franschen, in het begin van het jaar 1795, met eene inleiding over de vroegere Staatsgesteldheid en Geschiedenis der zeven, later door de Unie van Utrecht Vereenigde Gewesten.
20058: Siegenbeek, Matthijs. - Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.
12720: Sietema, W.. - Het grasland op de Zeeuwsche boerderij.
12721: Sietema, W.. - Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen.
25052: Sifflé, A.F.. - Nieuwe Gedichten; eerste deel.
31966: Sigogne, Émile. - Mosaïque.
37395: Sikkema, D.. - De Avonturen van Van Bergen, IV & V. Van Bergen de rovers I & II. 2 delen.
17832: Silvestre, Armand. - Le demi-nu. Conté par Armand Silvestre. Imagé par L.Le Riverend.
22502: Simone, André. - J'accuse; de mannen die Frankrijk hebben verraden.
37229: Simons, Menno. - Belijdenis van Menno Simons. Bijeengesteld uit zijn groot sommarie boek, door een liefhebber der waarheid. Vooral ten behoeve zijner Doopsgezinde mede-Christenen.
34310: Simons, Geert. - 1e Nationaal Kajotterscongres. Olympisch Stadion- Amsterdam, 25 augustus 1946.
15818: Simons, C.H.F.. - Marinejustitie. Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
25518: Simonse Sd., Elizabeth. - De Levensbron; tweede deel.
35842: Sinclair Drago, Harry. - Stagecoach Kingdom.
24597: Sinnema, H. (red.). - De Vrije Zeeuw. (de eerste 108 nummers, no. 1, 16 november 1944 t/m no. 108, 31 maart 1945.
34409: Sire, H.M.J.. - Manuel morpholexicologique de la formation des mots français. Suivi d'un vocabulaire contenant les mots difficiles ou peu usités.
21878: Sirks, Jan. - Steiger Rotterdam.
26282: Sirks, M.J.. - Afkomst en Toekomst; Nederlandsch Tijdschrift voor het Bevolkingsvraagstuk en Erfelijkheidsleer, tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch Indië en van de Nederlandsche Eugenetische Federatie.
29465: Sitkowska, Maryla & Wróblewska, Hanna (ed.). - Katarzyna Kozyra. Casting.
30903: Sitstra, Harmen. - Iduna. Frîske rîm end ûnrîm. Utjown fon da selskip for frîske tael end skriftakinnisse.Threttiende, fiartiende en sextiende boek.
37709: Sjioeng Seh-sjeng, Ju Tsjin & Tsjen Joean-toe. - Juffertje Handig.
14537: Sjoerds, Foeke. - Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V
22121: Skinner, Morris F. and Kaisen, Ove C.. - The fossil bison of Alaska and preliminary revision of the genus.
32473: Skriver, Poul Erik, Enevoldsen, Christian, et al (ed.). - Arkitektur DK nr. 7-8 1979. Dansk Arkitektur- Danish Architecture.
1553: Slager, Kees - De Ramp. Een reconstructie.
1541: Slager, E.M. - Ouwerkerk 1953. Hoe wij het rampjaar 1953 beleefden; herinneringen aan 1 februari 1953.
30532: Slauerhoff, J.. - Serenade. Gedichten van J. Slauerhoff.
38273: Sleen, Marc. - De Avonturen van Nero en Co. De kille man Djaro/ De zoon van Nero/ Het B-gevaar. 3 delen.
37051: L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst. - L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst Rotterdam.
37239: Slegers, Guusje, n.n., Karel Jonckheere & Karoly Reich & n.n.. - ABC Babbelboek/ Zonder titel/ Mijn gouden leesboek ABC/ ABC Prentenboek. 4 ABC-boekjes.
37657: Slijk, Tieke & Tom Muller. - 10 Sint Nikolaas verhalen.
31767: Slikboer, J.. - Handschrift in de reclame.
36130: Slingerland, Joop en Henk Zwart. - Jan Lak en andere verhalen. Serie "Het goede prentenboek"- No. 1.
24971: Sloot, Augustus van der. - Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. february MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.
33310: Slooten, A. van. - Kleine plantenatlas. Inleiding tot de kennis der flora van Nederland en daarbuiten.
35428: Slotboom, A. & E. Elphick. - Parents' perceptions of child personality. Developmental precursors of the big five
21355: Sloten. - Slooten.
21215: Sloten. - 't dorp Slooten.
32024: Sloten. - Stadhuis en kerk te sloten. / De Stadsherberg te Sloten.
21356: Sloterdijk. - Slooterdyk.
21204: Sloterdijk. - Sloterdyk.
21208: Sloterdijk. - 't Tolhek by Sloterdyk.
36376: "Een Vader" & Jan Sluijters. - Kindje's zonneboekje. Van zon en zang en kleine kindertjes. Rijmpjes en wijsjes neergeschreven en verzameld door een vader. "Het Morgenzonnetje"; boekjes voor de heele kleinen.
35379: Sluijters, H.. - Meetkundig schoolboek.
3450: Sluijters, H. - Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.
36689: Sluijters, H.. - Aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Zeeland, ten dienste der scholen.
27535: Sluis. - Sluis.
27536: Sluis. - Plan De la Ville de l'Ecluse en Flandre.
27430: Sluis. - Sluys.
27431: Sluis. - Sluys.
27432: Sluis. - Sluys sive esclusa.
27433: Sluis. - Sluis.
27428: Sluis. - Slusa teutonicae Flandriae opp. admodum elegans.
20853: Sluis. - Gemeente Sluis.
30198: Sluis. - Sluis - Breskens - Groede.
33048: Sluis. - Stadhuis en Markt te Sluis 1739. / Kasteel te Sluis na eene oude schilderij op 't kasteel.
26341: Sluis. - Sluys.
25865: Sluiter, W.. - Buyten-eensaem huys-somer en winterleven, aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden; verciert met eenige figueren en vermeerdert met 43 bygevoegde gesangen/ Eybergsche sang-lust, mitsgaders vreugd- en liefdesangen/ Vreugd- en liefdesangen, Aen de gemeynte J. Christi binnen, en rondom in de buurte des kerpels van Eybergen, neffens de misgeloovige misse/ Lyk-reden aen de gemeynte J.C. t'Eybergen/ Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe/ Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens, op lees- ende sang-mate gerijmt, ende nu noch eenige met bovengestelde bekender voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het hooge-lied Salomons/ Het hooge-lied Salomons, op lees- en sang-mate gerijmt/ Lofsang der Heylige Maegd Maria, en triumpheerende Christus/ De triumpheerende Christus. Gezongen in twee triumph-zangen over fijne Verrysenis en Hemelvaert. 9 Delen in 1 band.
37791: Sluys jr., W.N. van der. - 1000 km. op een groene Jumbo/ Hier Holland Radio. 2 delen.
36690: Sluyters, H.. - Leesboek voor de hoogste klasse der scholen ten platten lande, in proza en poezij. Ingerigt voor leerlingen van verschillende godsdienstgezindheid. Tweede stukje.
4119: Smallegange, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
4116: Smallegange, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland.
9841: Smallwood, M.G. - Van Dyck.
33494: Smeding, S.S.. - Het ontstaan der Zeeuwsche luchtlijn en de toenemende beteekenis van het vliegveld in de ontwikkeling van het binnenlandsche luchtverkeer.
26967: Smeyers, M.. - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament.
17632: Smids, Lud.. - Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens, en Lands wysen. Vercierd met LXII Verbeeldingen.... meerendeels getekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
37615: Smit, Gabriël en Aart van Ewijk. - De Rozenkrans.
681: Smit, Gabriël. - Tempore Belli; verzen.
31445: Smit, Gabriël.. - Handgeschreven brief.
36251: Smith, N.J.P.. - Kees en zijn kornuiten.
36032: Smith, Gregor Ian. - Peter the Puffin.
28517: Smith, Graham. - Militärische Handwaffen. Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Maschinengewehre. Vom 17. Jahrhundert bis heute.
37950: Smits, F.W.. - Den Dienst van de Goede-Week en van de Paesch-Week, vertaeld in het Nederduydsch volgens den missael en den brevier van Roomen, en de Psalmen overzien en verbeterd volgens de overzetting van F.W. Smits, Minderbroeder. Met Overdenkingen op de Evangelien van die twee Weken, en met Onderrigtingen op de Misterien en Ceremonien der zelve.
15439: Smits, de Oude Heer. - Volledige werken van den Ouden Heer Smits; uitgegeven door zijn vriend Mulder. II-IV.
32038: Sneek. - De Broerekerk te Sneek.
36516: Snellen, Agatha, Catharina van Rennes & L.W.R. Wenckebach. - In de Muizenwereld. Een nieuwe vertelling aan 't klavier.
37972: Snellen, Agatha & Sijtje Aafjes. - Moeders Bloemen.
27143: Snellen, H., Talma, S., Gillavry, Th. H. Mac, e.a. (red.). - Feestbundel van natuur- en geneeskundige onderzoekingen, ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van Franciscus Cornelis Donders.
31605: Sneller, Z.W.. - Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis X: Walcheren in de vijftiende eeuw.
18071: Snethlage, A. (ed.) a.o.. - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.
13052: Snijders A.J.Czn., J.A., and S.C. Coenraads Pieter. - Gedenkboek der Meifeesten in de provincie Zeeland bij gelegenheid van het zilveren kronings-jubilé van Z. M. koning Willem III (12 Mei 1874).
25043: Snouck Hurgronje, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
34247: Snouck Hurgronje, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
23323: Soeteboom, Hendrik. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland, Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten, en Burger-vaderen. De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergunt; De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Neeringen, die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Deel I en II.
20351: Soetendale. - Soetendale.
34196: Somer, Jack A.. - Athena. A classic schooner for modern times.
28156: Somer, Kees. - Mecanoo. Architecten.
24696: Someren, J.F. van. - De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek; haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
33888: Somerville, A.. - Een dag in Laodicea.
24200: Feestcommissie Sommelsdijk. - Programma voor de feestelijke herdenking der 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.
26505: Sommelsdijk. - Sommelsdyck.
28384: Sommer, J.G.. - Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol. Derde deel.
28351: Sommer, J.G.. - Verkort tafereel van het heel-al.
37033: Sommer, Graeme. - From 70 North to 70 South. A history of the Christian Salvesen fleet.
25832: Sompel, Ronald van de (ed.). - Denkbild und Wirklichkeit/ Denkbeeld en Werkelijkheid. Sechs Künstler aus Antwerpen/ Zes kunstenaars uit Antwerpen; Bert De Beul, Denmark, Jan Fabre, Philip Huyghe, Mark Luyten, Ludwig Vandevelde.
23737: Sonderen, Peter & Hooijmans, Wouter. - AKI 2003.
2636: Sonnega, H.W. - Een Amsterdamsche jongen.
25611: Sorge, F. van. - Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.
27543: West-Souburg. - De Kerk te Wester Souburg. - T' Kasteel Rammekens.
27545: West-Souburg. - Het Kasteel te Wester-Souburg. - De Kerk te Wester-Souburg.
27542: West-Souburg. - Wester Souburg. - T 'Zelve anders.
27413: West-Souburg. - 't Kasteel van Aldegonde.
27384: Oost-Souburg. - Oost-Souburg, West-Souburg, Het Ronde Putje, Ter Hooge.
20737: Souburg, Oost- en West, Oost-Souburg and West-Souburg. - Gemeente Oost- en WestSouburg.
22091: Oost-Souburg. - T' Dorp Ooster Souburg.
22034: Oost-Souburg. - In de herberg te Oost-Souburg.
37651: Souman, Ed & Bep Thijsse. - 10 Sinterklaasverhalen met een knipoog en een traan. Met in de hoofdrollen Sinterklaas en Zwarte Piet.
32195: Spaeth, Eduard. - Die chemische und mikroskopische Untersuchung des Harnes. Ein Handbuch zum Gebrauche für Ärzte, Apotheker, Chemiker und Studierende. Mit 116 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spektraltafel.
34678: Spakenburg. - Spaakenburg.
30869: Spall, T. van. - Geschenk voor kinderen bestaande in kleine verhalen. Met plaatjes.
33115: Spanbroek. - 't Dorp Spanbroek, 1726.
32833: Spankeren. - De Geldersche Tooren; of 't Huis te Spankeren, 1743/ 't Dorp Spankeren, 1743.
28471: Sparman, Andreas. - Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de Landen van den Zuidpool, en rondom de Waereld; doch voornaamlijk in de Landen der Hottentotten en Kafferen, in de jaaren 1772 tot 1776, gedaan door Andreas Sparman, Doctor en Professor in de Geneeskunde te Stokholm enz. enz.; met eene Voorreede en Aantekeningen, van den heer George Forster, thans Hoogleeraar in de Natuurkunde te Wilna. Alles in 't Nederduitsch vertaald. Met Plaaten. (Vol. I of II.)
36483: Spiegel, M.. - De avonturen van Bando het aapje.
16567: Spiegel, L.P. v. d.. - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
35425: Spieker, C.W.. - Christelijke Morgen-Overdenkingen voor alle Dagen des Jaars.
36855: Spier, Peter & Phyllis Krasilovsky. - De koe die in het water viel.
35473: Spier, Jo. - Een klein boekje van Jo Spier. Aangeboden door de Simplex Rijwielfabrieken.
33335: Spier, Jo. - Er bestaat zoo wéinig, zoo verschrikkelijjk weinig duurzame glans op de wereld...Reclameboekje voor Ceta-Bever linoleum-parketvloeren meubelwas.
21298: Spijk. - Het Kasteel en Dorp te Spyk aan de Linge.
25897: Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen). - t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.
37438: Spittael, George E.. - Libera me.
36704: Spoor, C.. - Onze oude versjes en het beroemde prentenboek.
3118: Spoor, C.. - Onze Oude Versjes.
33610: Spraakman, Richard, e.a.. - Herinneringen aan Sonnenburgh- Voorburg.
31930: Spronk, Ank. - Kattigheden van Micio en Titus.
32113: Sprundel. - 'T Dorp Sprundel.
21590: Spühler, A.. - Meine Reise in Italien/ Prachtalbum von 800 Photographien.
30552: St.-John, James Augustus. - Lodewijk Napoleon, Keizer der Franschen.
3878: St. Clara, Abraham à - Abrahams Loof-hutt, welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering. Met Veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. ... Uit het Hoogduitsch Vertaaldt. I-III.
37870: Staad, Geo. - Verschrikkelijke, vermakelijke, verderfelijke, kunstminnelijke en soortgelijke kaarten.
34384: Staal, Gert. - Bouwheer en -meester. De architectuur van kantoorgebouwen.
34338: Stace. - Silves.
20250: Goes. Stadsplattegrond.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
20248: Veere. Stadsplattegrond. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
20197: Middelburg. Stadsplattegrond. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20192: Tholen. Stadsplattegrond.. - Platte Grond der Stad Tholen gemeten door D.W.C. Hattinga anno 1744.
14929: Verkehrs- und Werbeamt und Museum f. Stadtgeschich. - Chemnitz; die Industrie- und Handelsstadt.
27978: Staehelin, Ernst. - Johann Ludwig Frey, Johannes Grynaeus und das Frey-Grynaeische Institut in Basel. Zum zweihundertjährigen Jubiläum des Instituts. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1947.
25726: Staehle, Jacques. - Gezond door digito-acupunctuur.
37500: Stähelin, Felix. - Der Antisemitismus des Altertums in seiner Entstehung und Entwicklung.
37038: Stahl, Jochen. - VEB Schiffswerft "Neptun" Rostock. Schiffsregister.
30902: Stahlin, Jacob van. - Echte anecdoten van Peter den Grooten.
1892: Stamperius, J. - Uit het leven van Edison/ De ezelsjongen van Arco/ Neêrland weer vrij! / De bootsman op het Gardameer. 4 delen.
1902: Stamperius, J. - Een Week vol Avonturen.
1904: Stamperius, J. - De Bootsman op 't Gardameer.
1903: Stamperius, J. - De Sasmeester Pleegzoon; een vertelling.
1914: Stamperius, J. - 't Verhaal van den toren van Zierikzee/ De oude veldwachter/ Een week vol avonturen/ De ezel van den bakker/ 3 Kwajongens/ Het veerhuis aan de Oosterschelde/ De ondergang van Reimerswaal/ Drie jongens op een schip/ De sasmeester en zijn pleegzoon/ Jongensleven/ De 3 jongens en een vrijen zaterdag. 11 delen.
1919: Stamperius, J. - De Ezel van den bakker.
1921: Stamperius, J., L. Gijlstra e.a. - Levenslust; Vertellingen voor Jongens en Meisjes.
1925: Stamperius, J. - Het veerhuis aan de Ooster-Schelde; een verhaal voor de jeugd.
36698: Stamperius, J.. - 't Verhaal van den Toren van Zierikzee.
36699: Stamperius, J.. - Het veerhuis aan de Ooster-Schelde. Een verhaal voor de jeugd.
36697: Stamperius, J.. - Drie Kwajongens. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd.
36695: Stamperius, J.. - Neêrland weer vrij!
13259: Stift Stams. - 700 Jahre Stift Stams 1273-1973.
34259: Stapel, F.W.. - Cornelis Janszoon Speelman.
31491: Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a.. - Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.
33842: Staring, Dr.. - Dr. Staring's almanak voor den Overijsselschen landman voor 1915 (acht en zestigste jaar). Uitgegeven door Directeur en Leeraren der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.
31547: Starlin, Jim, Aparo, Jim & Carlo, Mike De. - Batman Special. 18 verschillende afleveringen.
30660: Starter, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
29218: Starter, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
20751: Stavenisse. - Gemeente Stavenisse.
32086: De Steeg. - 't Huis Middagten tegen dde Veerpoort en van ter Zyde te zien. / 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien.
32834: De Steeg. - 't Huis Middagten tegen de Voorpoort en van ter Zyde te zien/ 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien, 1743.
37602: Steen, Pax. - Klompertje Klomp.
37618: Steen, Pax. - Olle van de molen. Olle en de peren.
38028: Steen, Pax, Carol Voges, Carry W. Zijlstra- van Dijk & Clinge Doorenbos. - Le Nain/ Sesamstraat/ Sprookjes Ogenboek. 3 "Ogenboeken".
33146: Steenbergen. - De Stad Steenbergen langs de haven te zien.
33024: Steenbergen. - Overblyfsel van een Ouden Toren te Steenbergen, 1740/ Stad-Huis en Kerk te Steenbergen.
23949: Steenhuis, J.F., e.a.. - Verhandelingen van het geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën; Geologische serie, deel VI, tevens feestuitgave ter gelegenheid van den 70-jarigen geboortedag van J. Lorié.
30474: Steensma, R., e.a. (red.). - Stichting oude Groninger kerken.
12729: Steensma, F.A.. - Voedingsleer; een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
23316: Steenstra, Pybo. - Grondbeginzelen der meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides; Nevens derzelver gebruik in het meeten van platte Figuuren: in het vinden der Quadraat- en Cubicqwortelen, het Bereekenen der Sinus Tafelen en der Platte Driehoeken, enz.
10215: Oldrich Stefan - Prazské kostely.
25619: Steger, Friedrich. - Vijf en dertig jaren, 1815-1850. Een overzigt van de nieuwste geschiedenis, als het worstelperk van het gezag der vorsten en de vrijheid der volken. Twee delen in één band.
38233: Stein, Gertrude. - Gertrude Stein: Picasso. Photos, Dokumente, Bibliographie.
34399: Steiner, Rudolf. - Stilformen des Organisch-Lebendigen. Zwei Vorträge von Dr. Rudolf Steiner, gehalten am 28. und 30. Dezember 1921 in Dornach.
7973: Steinmetz, R. - Dictaten naar lezingen van prof. R. Steinmetz.
25134: Steinmetz, S.R.. - De nationaliteiten in Europa, eene sociographische en politische studie; Zuid- en Oost-Europa.
34440: Steinmetz, Rudolf. - Het oude land. Verzen.
28276: Steinmetz, Bert, Monfils, Don, e.a. (red.). - Nieuw Tij, impuls voor Zeeland. Publicatie inzendingen ideeënprijsvraag over nieuw landelijk wonen in Zeeland.
28417: Stephan, Heike. - Heike Stephan. Grafit-Bilder und Radierungen.
20971: Stephenson, John B.P. and King, Mary D.. - Handbook of neurological investigations in children.
36743: Ster, Jac. van der & Piet Worm. - Bonte Kralen.
36850: Ster, Jac. van der & Theo Kurpershoek. - Paardebloemen.
8245: Sterck, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's.
35262: Sterckx, Pierre, et al. - Hergé ontmoet Tchang.
31904: Sterne, Carus. - Worden en vergaan. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der wereld in populairen vorm.
34227: Sterne, Laurence. - A sentimental journey through France & Italy.
37429: Steur, G.C.L., I. Ovaa, M.A. Bazen & J. de Buck. - De bodemkartering van Noord-Beveland. Rapport no. 434.
38030: Stevan, S.J. (sam.). - Van Haneboek tot Hoeksema. Nederlandse prentenboeken van 1780-1930. Catalogus.
37469: Stevenson, Robert Louis & Hugo Pratt. - L'île au trésor. Collection noire.
30352: Stiefelhagen, Ben, Kuyvenhoven, Cor, Bartelink, Klaudie, Aaarsen, Annet van & Verhoog, Peter. - Wrakken. Schatkamers van de Noordzee.
33331: Stiénon du Pré, Jean. - Les Iles et les dunes.
7005: Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' - Honig's Maizena-album, no. 3
28683: Stille, S.. - Mijn uitstapje naar den Ugleij, over Hamburg, Kiel, Ploen, enz., in den zomer van 1819.
36963: Stip, Kees, André Vlaanderen, en anderen. - 10 Reclame-boekjes Gazelle Rijwielfabriek. 't Avontuur van Piet Pelle/ De Gazelle als redder/ Met de VanWielen's op reis/ Een nachtelijk avontuur en een blijde morgen/ Uit het dagboek van een Gazelle rijwiel/ Per Gazelle door ons land/ De vier kroonpretendenten/ 't Avontuur van Piet Pelle/ Piet Pelle's ruimtereis/ Piet Pelle, de schildpad en de haas. 10 stuks.
33949: Stocchi, Francesco. - Marc Nagtzaam. Not available.
27928: Stockmans, F.. - Initiation a la paleobotanique stratigraphique de la Belgique et notions connexes. Guide de la salle des végétaux fossiles.
27730: Stockum, Theodorus Jacobus van. - Morphologische studie van den tuberkelbacil.
37766: Stoep, D. van der & Aize de Visser (red.). - Het boek voor Sinterklaas, bevattende klassieke en moderne verhalen en verzen, alsmede raadgevingen, recepten, wijzen, leisen en al hetgeen men voor een richtige sinterklaasviering dient te weten en daarna ook weer spoedig te vergeten.
2978: Stoffels, P.W. - Jachtavontuur van Burgemeester Dikkerdak en andere verhalen.
3194: Stook, J.H. - Flora; het verhaal van een klein bloempje.
6655: Stoppelaar, J.H. de - Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
23602: Stoppelaar, J.H. de. - Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.
34184: Stoppelaar, J.H. de. - Inventaris van het Oud Archief der stad Middelburg 1217-1581. Derde afdeeling (voortzetting).
33904: Stoppelaar, J.H. de. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
17211: Stoppelaar, J.H. de. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
20854: Stoppeldijk. - Gemeente Stoppeldijk.
38017: Storey, Pamela. - Goudhaartje. Pop-up Sprookjesboek.
37423: Storm van Leeuwen- van der Horst, Irene. - Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769.
23443: Storm, Abraham Martinus. - Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto.
25186: Storr, Robert, a.o.. - Art Random, Nancy Spero; re-birth of Venus.
35251: Story, J.C. (red.). - Rode ruiters der wildernis. Extra editie 2, Illustrated Classics.
33832: Strasburger, Eduard & Koernicke, Max. - Das botanische Praktikum. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik für Anfänger und Geübtere, zugleich ein Handbuch der mikroskopischen Technik.
35467: Strasser, Catherine. - Alain Fleischer (Ping Pong).
30420: Strateeg. - De dagelijksche oorlogskaart. Nrs. I t/ VII en 47 stuks genummerd 1 t/m 47. En 1 losse kaart.
35765: Strauch, R.. - Die Rinderwage in der Tasche oder die Bestimmung des Lebend-Gewichts des Rindes durch zwei Maße.
13481: Streater, R.A., and D.G. Greenman. - Jane's merchant ships.1982.
33084: Streefkerk. - Streefkerk over de Lek te zien, 1750.
35238: Stremming van Ek, J.W. (red.). - Werkend Volk. Nr. 8, 2e jaargang, 9 april 1943.
6020: Stricker, B.H. - Geboorte van Horus (2 parts); mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', XIV en XVII. I & II.
32668: Strik, Elly. - Fantasmas, Novias y otros Compañeros/ Ghosts, Brides & other Companions.
29831: Stringa, Paolo. - Genova e la Liguria nel Mediterraneo; insediamenti e culture urbane.
22951: Strobl, Andreas, a.o.. - Surrogate; Wolfgang Ellenrieder.
33398: Strobl, Helmut, et al. - Michael Pinter. Bilder und Zeichnungen 1994-1997.
33786: Stroeve, J.. - "Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later".
30533: Strootman, H.. - Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste en tweede gedeelte + het boekje met de antwoorden op de vraagstukken.
35079: Strootman, H.. - Logarithmen-Tafelen tot in vijf decimalen.
10411: Strubbe, J. - Les ports maritimes belges; un héritage pour demain.
35691: Struyf, E., et al. - Themabelga. Katalogus/ Catalogue. Exposition Mondiale F.I.P. de Philatelie thematique/ F.I.P. Wereldtentoonstelling van thematische filatelie/ F.I.P. World Exhibition of thematic philately/ F.I.P. Weltmotivausstellung. Bruxelles-Brussel 13/21-XII- 1975.
38154: Toonder Studio's. - Kappie en de verkeersheer op de Solex.
26498: Toonder Studio's. - Arretje Nof. 8 Delen (2e serie) compleet. 1-Op de planeet der Horenmannen, 2-De schrik der Zwijgzee, 3-De ontvoerde baljuw, 4-Op het Windeiland, 5-de Vuurgeest, 6-Het raadsel van de stokertjes, 7-In Wolkenland, 8-De ontevreden dieren.
36077: Stultiens, Toos en Jan Goeting. - Oelie en Djum.
36955: Stultiens, Toos & Jan Goeting. - Feodora.
33449: Sturm, Hendrik. - De oogst rijpt ieder jaar.
35661: Sturm, Hendrik. - En weer kwam het water.
33500: Sturm, Hendrik. - Het wrede grauwe water en 5 andere verhalen rond Walcherens bevrijding.
37311: Stuten- van Ysselstein, H. & E.M. ten Harmsen van der Beek. - Het Bruine Boontje en andere Verhalen voor jonge Kinderen.
38001: Stuurman, Willie & Rein. - De Bobbeltjes. Bobbeltje in de Duinen. Een verhaal van Willie Stuurman met 24 toverplaatjes van Rein Stuurman.
38217: Suchtelen-Leembruggen, L. van. - Het Kikkerboekje. De Geschiedenis van Kodok Bangkong.
37583: Suchtelen van de Haare-Hulsman, N.M.M.P. van & T. van Styrum. - Van zeven kindertjes.
35772: Suetonius. - Cajus Suetonius Tranquillus ad optimorum exemplarium fidem castigatus.
36587: Suls, A. & L. Sebregts. - De Avonturen van Pim Ketel.
25404: Sunagawa, Ichiro. - Growth and etch features of hematite crystals from the Azores Islands, Portugal.
23286: Suringar, W.H.. - Patronaat over de armen.
36543: Sutorius, Anna & B. Midderigh-Bokhorst. - Voor school en huis. Op 't veld/ Klein moedertje/ In de wei/ Drie vroolijke vrindjes/ Winkeltje spelen.
36245: Sutorius, Anna & B. Midderigh-Bokhorst. - Voor school en huis. In 't plantsoentje. Op 't veld. Wimmie op de wandeling. 3 delen.
36110: Sutorius, Anna & Pol Dom. - Feest in 't Bosch.
36088: Sutorius, Anna. - Bummie's lief en leed.
37659: Sutorius, Anna & Bep Jordens. - Sprookjes-Boek.
3232: Sutorius, A. - Roosje klein, Roosje fijn/ Onder moeders paraplu. Klein en knus voor broer en zus; versjes. 2 delen.
36961: Sutorius, A. & Nelly Spoor. - Kleine kleuters.
27385: Sutton, Peter C.. - De eeuw van Rubens.
10820: Suys, E. - Étude sur le conte du Fellah Plaideur; récit égyptien du Moyen-Empire;
37640: Swaan-Koopman, C. & Jenny Dalenoord. - De nieuwe schoentjes.
6622: Swalue, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
37435: Swalue, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
34129: Swart, N.. - Spreuken van Salomo voor de jeugd.
35252: Swarte, Joost, Buckinx, Harry, Clerkx, Aart, Geradts, Evert, e.a.. - Toon & Toos Brodeloos. Van Joop Landré tot André Kloos.
35070: Willem & Joost Swarte. - De wereldreis van Rik en Klaartje.
36941: Swigchem, C.A. van & J. van Druten. - Geschiedenis van het huis De Salamander aan de Dwarskaai te Middelburg.
37231: Swildens, J.H., Peter Knapen & Joost Roelofsz & Th. Sontrop. - Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche jeugd/ Het Quote 500 junior ABC/ Het Alfabet. 3 delen.
37267: Swildens, J.H. & E. Laurillard. - Mr. J.H. Swildens Vaderlandsch AB-Boek van 1781. Met versjes van Dr. E. Laurillard.
37264: Swildens, J.H.. - Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche Jeugd/ Eerste beginselen van het cyfferen en van alle kunsten en handwerken. 2 delen in 1 band.
20704: Sydow, E. von. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
38204: Sylvester, David. - Henry Moore. Catalogue of an exhibition at the Tate Gallery, Wednesday 17 July to Sunday 22 September 1968.
34224: Szeemann, Harald, Baere, Bart de, Delbeke, Maarten, Groh, Klaus, et al. - Johan van Geluwe. (The Museum of Museums).
37617: Szekeres, Cyndy & Jaro. - A B C/ Your very own picture dictionary. 2 vols.
37018: P. Cornelii Taciti (Tacitus). - P. Cornelii Tatic Eq. Rom Annalium, Sive Historiae Augustae, Libri, quanum quidem eorum restat, Sedecim. Eiusdem Libellus de Moribus & Populis germanorum. Item - Vira Julii Agricole, oratoris. Item - Dialaogus de claris oratoribus.
34427: Taciti, C. Cornelii (Tacitus). - Quae exstant opera, Juxta accuratissimam D. Lallemant Editionem.
34912: Tacitus, Publius Cornelius. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid/ Het leven van Iulius Agricola/ Germania.
37850: Tagore, Rabindranath. - Stray BIrds.
34849: Tagore, Rabindranath. - The Gardener.
26259: Tair, M.A. & Tas, H. van der. - Kamus Belanda. Belanda-Indonesia/ Indonesia-Belanda.
6166: Tait, W.J. - Game-boxes and accessories from the tomb of Tut'ankhamun.
12522: Talma, D.. - De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.
59: Tamas, U.. - Beatles - biblia.
32059: Tamen (Uithoorn). - Het Dorp Tamen, langs den Amstel te zien.
21130: Tang, I Leng. - Time-series analysis of disease activity in multiple sclerosis with MR imaging: towards a 4D approach.
19570: Tanis, George Pzn.. - Beknopte spraekkunst van uus Ouddurps.
19257: Taracena, Berta. - Rodriguez Lozano.
32499: Tardi, Jacques. - Het ware verhaal van de onbekende soldaat.
28113: Tartamella, Enzo. - Corallo. Storia e arte dal XV al XIX secolo.
20462: Tasse. - Jerusalem délivrée poëme héroïque du Tasse, traduit en françois (2 vols.).
36345: HeerOdotus & Ton van Tast. - Kleine vaderlandse historiën.
36344: HeerOdotus & Ton van Tast. - Kleine vaderlandse historiën.
12539: Tausk, P.. - A short history of press photography.
33409: Tawfik, Riek (red.). - Fancy. 10 nummers (september 1995-juni 1996).
14446: Teerling, C.C.J., en P. Beets - Frankrijk, België en het Britsche Rijk; merkwaardige plaatsen, prachtige natuurtafereelen, zeden en gewoonten.
3984: Teerlink, C.C.J., en P. Beets - Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Ierland en zijne Bewoners; uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking.
19036: Teillers, J.W.. - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen te Batavia (Java).
29220: Teirlinck, Herman. - Verzameld Werk, deel 1, 2 en 4. Eerste deel omvattende bio-bibliografische nota, Zelfportret of het Galgemaal, Getuigenissen, Monoloog bij nacht, Verzen, De wonderbare wereld, Het stille gesternte. Tweede deel: Klein proza, 't Bedrijf van den kwade, De Dolage, Het avontuurlijke leven & Van lieven cordaat. Vierde deel: Zon, Het ivoren aapje & Novellen.
25398: Telles Antunes, Miguel. - Um mesosuquiano do Liásico de Tomar (Portugal); considerações sobre a origem dos crocodilos.
30809: Yvert & Tellier. - Catalogue des timbres-poste de la France et des Colonies Françaises. 1928.
31371: Tempelmans Plat, A.G.J.. - Stuivers teekenschrift voor de Lagere School. No. 1 & 2 + supplement.
22914: Temperman, H.. - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 4: "L'encensoir et la navette de la Paroisse Sainte-Maurice à Hoves.
33143: Terheijden. - 't Dorp Terheide in de Baronny van Breda, 1732.
34590: Terhorst, Peter. - Een reisje.
33462: Termote, Tomas. - S.M.S. Prangenhof. De Vorpostenflottille Flandern 1914-1918 aan de hand van professionele berging en maritiem archeologisch onderzoek. Association for Battlefield Archaeology in Flanders Studies IV.
30844: Terneuzen. - Gemeente Neuzen.
29000: Terpstra, Mirjam. - Door het oog van de loods/ Through the eyes of a pilot. Loodswezen 20 jaar 1988-2008.
31596: Studiegroep Homo Terrenus. - Schetsexcursie Bourgogne. Documentatie Studiegroep Homo Terrenus.
22240: Tervasmäki, V., Kilkki, Pertti and Ahto, Sampo. - Suomen puolustus voimat.
33142: Teteringen. - 't Dorp Teteringen by Breda, 1732.
36612: Teuben, Wilhelm E.. - N.V. Bevrachtingskantoor "Twenthe-Rijn" 1950-1990. "Op- en ondergang van een rederij".
31914: Teurelincx, Diego, Verbeke, Alain & Declerq, Eddy. - De economische betekenis van zeehavenprojecten. Een economische evaluatie van de Containerkade-west Antwerpen.
38122: Thatcher, Fran. - Sneeuwwitje en andere sprankelende sprookjes. Met vier mini-boekjes en fantastische pop-ups.
37009: Thea. - Wie zingt er mee?

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

5/9