Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
25407: Ramalho, Miguel M.. - Contribution à l'étude micropaléontologique et stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des environs de Lisbonne (Portugal).
27401: Rammekens. - Rammeken.
27403: Rammekens. - T' Kasteel Rammekens - De Kerk te Westersouburg.
27405: Rammekens. - 't Kasteel Rammekes by Middelburg.
27395: Rammekens. - Rammekens.
27398: Rammekens. - Rammeken.
22265: Rammekens. - Rammekens of Zee-Burg.
31054: Ramon, Renaat. - Zichtbare stem/ Visible voice/ Voix visible/ Sichtbare Stimme.
2426: Randers, Hellen - Vacantievreugde met de 'Zeeland'.
35927: Randers, Hellen. - Het derde bedrijf.
37196: Randers, Hellen - Vacantievreugde met de 'Zeeland'.
36529: Rasmussen, Halfdan & Ib Spang Olsen. - Hokus Pokus voor kinderen.
35450: Rathod, Praveen. - The grid method: methodology and applications.
37057: Rauert, Sven (ed.). - DDR Schiffahrt.
20785: Rausch, Muriel (ed.). - La gloire d'Alexandrie.
26254: Rauschning, Hermann. - Hitlers eigen woorden; politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen.
32026: Rauwerd. - T' Dorp Rauwerd.
33039: Ravenstein. - Kasteel en Stad Ravenstein/ Kerk te Ravenstein, 1741.
35443: Ravesloot, Janita. - Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord.
25024: Rawie, Jean Pierre. - Erf.
13222: Raynal, M.. - Le diixneuvième siècle; formes et couleurs nouvelles de Goya à Gauguin.
36586: Razoux, W.P.. - Een nieuw aardig prentenboek als vervolg op het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: "Der Struwwelpeter", voor Nederlandsche jongens en meisjes bewerkt door W.P. Razoux.
16976: Razoux, W.P. - Een aardig Prentenboek met leerzame vertellingen naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: Der Struwwelpeter. Jubileum - uitgaaf 1848 - 1898. De eerste Nederlandsche uitgaaf, van 1848, nauwkeurig gevolgd.
35069: Heimatverein Recke. - Recke in alten Ansichten.
19758: Redeker, Hans. - Per Abramsen. Sculptures.
25661: Eenige paters redemptoristen. - De Volks-Missionaris, godsdienstig maandschrift; 1e jaargang.
31604: Redichem, Joh., van, e.a.. - Culemborg. Uitgegeven met instemming van het Gemeentebestuur van Culemborg en met medewerking van de Alg. Middenstandsvereeniging "Culemborg".
2451: Redichem, A. van - Uit het Oosten en Westen; nieuwe sprookjes.
32885: Reding, H. en P.J. Mendel. - Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen, Album voor de Aardrijkskunde (Serie Noord-Nederland).
36136: Rees, Eetie van. - De nachtmannetjes.
37493: Rees, P.A. van & P.M. Brutel de la Rivière. - Memorandum voor den jeugdigen zeeofficier.
23810: Reetz, Wilhelm (red.). - Signaal 1940- 1941 (a bound volume of a periodical); 16 odd numbers, 1940: July 15 (no. not legible), no. 13-17 (no. 13 and 15 "Signal", French editions); 1941: no. 1-10.
23811: Reetz, Wilhelm (red.). - Signaal 1943-1944 (bound periodical in one volume). 18 odd numbers. 1943: no. 1-5, 7-11, 16-19; 1944; no. 1 and 11. Loosely added: 2x "Signaal extra", "De bevrijding van Mussolini" & "Waarom Duitschland naar Engeland schiet".
23809: Reetz, Wilhelm (red.). - Signaal 1942 (a bound volume of a periodical); 17 odd numbers, in one binding(no. 6- 10, 12- 16, 17 (without cover), 18 and 20 to 24.
34878: Reetz, Wilhelm (ed.). - Signaal no. 13 t/m 24. Juli t/m december 1942. Derde jaargang.
33316: Reetz, Wilhelm (ed.). - Signaal. No. 1-24 1943 (lacks no. 18 & 21). added: extra special report.
32977: Reeuwijk, L.P. van. - The thermal dehydration of natural zeolites.
37126: Reeve, Tim & Robert Andrew. - Machines & Apparaten. Een pop-up boek over techniek.
25176: Regnard, Jean-François. - Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.
21919: Regt, Gerard E. de. - Geschiedenis van de Ned. Herv. kerk te Kortgene.
28181: Regt, J.W.. - Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.
34333: Rehm, Albert. - Verzen van Albert Rehm.
31932: Reiber, Émile. - L'art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif.
37211: Reid, Francis. - Resistance Fighter. A Digit Book.
35196: Reid, George. - The River Clyde. Twelve drawings by George Reid, R.S.A.
30519: Reijen, Miriam van. - Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passie en politiek.
36577: Reijsen, Kees van. - Reus Bollebof gaat weer op stap.
6206: Reik, Theodor - Der unbekannte Mörder. Von der Tat zum Täter.
30752: O'Reilly, Patrick. - Tahiti et l'aviation. Histoire aéronautique de la Polynésie Française.
17103: Reinders, G.. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. De delen I en II (van 3 delen totaal).
35089: Reisch, Gerhard. - Der leuchtende Wanderer. Wesenworte.
4224: Rekers, Guus en Paul Overhaus. - Wadden.
34535: Rell, Max O'. - Sa majesté l'amour. Petites études de psychologie humoristique.
34367: O'Rell, Max. - Sa majesté l'amour. Petits études de psychologie humoristique.
7506: Reller Jr., John O. - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report.
7504: Reller Jr., John O., C.B. Neel, and L.C. Haughney - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report, appendix A - The experiment operator.
30879: Remijnse, J.D.. - Proton magnetic resonance studies of specifically deuterated cyclohexane compounds.
26073: Renaud, Philippe. - Alberto Pinto; contemporain.
24863: Rennes, Catharina van. - Heidekoninginnetje; een klaviersprookje.
35627: Rensburg, J.K.. - Japanse verzen. Foedzji-no-hana.
32124: Renting, A.D. & Lipke- Deetman, E.L. (red.). - Jan Adam Kruseman 1804-1862.
37039: Rentner, Heinz. - VEB Seehafen Rostock Deutsche Demokratische Republik.
27087: Resenhöfft, Wilhelm. - Die Genesis im Wortlaut ihrer drei Quellenschriften (Studien zur Integral-Analyse des Enneateuchs).
32476: Restany, Pierre & Chouteau, Claude. - Cataláa. Incantare.
32475: Restany, Pierre. - Cataláa.
34871: Restany, Pierre, Rizzi, Paolo & Sandrelli, Sandro. - Ludovico De Luigi. Le Venezie fantastiche/ L'immaginazione al computer.
35500: Rethaan Macaré, C.A.. - Verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinsche, Frankische, Brittannische, Noordsche en andere munten, voorgedragen in het perpetueel commité van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 9 October 1837.
30842: Retranchement.. - Gemeente Retranchement.
36613: Reuchlin, George. - De vlag gestreken. De laatste jaren van de rederij van Nievelt Goudriaan & Co.
36096: Reule Nz., Ant. S.. - De Kleine Huisvriend. Nieuw geïllustreerd vertelselboek voor onze knapen en meisjes bewerkt en bijeengegaard.
2999: Reule Nz., Ant. S. - Nieuw Groot-vertelselboek; voor jong Nederland bewerkt.
33596: Reus, Gonna, Raad, Harry de, Bitter, Peter, Roozendaal, Carolien & Jong, Nancy de (red.). - Machtig & Prachtig Alkmaar.
32216: Reut, Tita. - La traversée des objets Arman.
608: Reve, Gerard. (Zie ook Reve, Simon van het; Gerard-Kornelis van het.) - Een Circusjongen. Levensroman.
31313: Reve, Gerard. - Hollands Dagboek.
35496: Reverhorst, Hermanus van. - Strijen door het vuur verteerd. Kerkelijke redevoering op den ijselijken en nooit meer alzoo gehoorden brand, aldaar voorgevallen den 22en Mei 1759. Zondaags daarna in de nog behouden kerk aldaar uitgesproken over Psalm 78:21 (tweede deel).
36057: Rey, H.A.. - Rafi et les 9 singes.
37164: Rey, H.A.. - See the circus.
36833: Rey, H.A.. - Zebrology.
25126: Reygersbergh, Jan. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
35078: Reymond, Marcel. - Donatello.
35074: Reymond, Marcel. - Verrocchio.
36709: Reyn, J. van. - Beelden en Tafereelen ontleend aan de Geschiedenis des Vaderlands.
22943: Reyn, J. van. - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
33073: Reyn, G. van. - Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel.
18388: Rhede van der Kloot, M.A.. - Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot.
21353: Rhenen. - Rheenen.
25369: Rhenen. - Rhenen.
25175: Rhéville, M. de. - Beautés naturelles, historiques, artistiques et monumentales de l'Europe.
17552: Riccio, Ralph. - Italian Tanks and Fighting Vehicles of World War 2.
13300: Rice, D. Talbot. - Histoire des civilisations; le temps des invasions.
28656: Richard. - Guide du voyageur en Hollande. Itinéraire pittoresque, historique, artistique et manufacturier.
35983: Richter, Hans. - Machine-Tom
35742: Richter, Helmut. - Landhäuser, Gärten und Hausrat.
36754: Richter, Ernst Friedrich. - Lehrbuch der Fuge. Anleitung zur Komposition derselben und zu den sie vorbereitenden Studien in den Nachahmungen und in dem Canon, zunächst für den Gebrauch am Conservatorium der Musik zu Leipzig.
31833: Ridder e.a., N.A. de. - Agrohydrologische profielen van Zeeland. Een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter. Deel 2: bijlagen.
35490: Ridder, Tony de. - Het Weiland.
31165: Ridder de van der Schueren, J.B.J.N.. - Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen.
28458: Riedel, Carl-Ludwig & Kroger, Manfred. - Unvollständige Geschichte der Milchwirtschaft und milchwirtschaftlichen Technologie/ An evolving history of dairying and dairy technology.
24848: Rieffel, Rémy. - Les intellectuels sous la Ve République. Vols. 1-3.
36194: Tante Riek. - Ons Mopje.
24046: Riekwell, Leon, e.a.. - De Selektie I t/m VIII 1996/ Het Debat, de Pers.
22875: Riekwell, Leon, e.a.. - De Selektie I t/m VIII 1996.
36370: Riemens-Reurslag, J. (red.). - Mijn eerste plaatjesboek.
36569: Riemens-Reurslag, J. & Johanna Bottema. - Baas Jochem. Kleingoed no. 6.
36890: Riemens-Reurslag, J. - Zeg me dat eens na; oude en nieuwe rijmen en spelletjes.
3106: Riemens-Reurslag, J. - Zeg me dat eens na; oude en nieuwe rijmen en spelletjes.
35475: Riera, Josep M., et al.. - Muestra de Arte Joven 1986.
24061: Ries, Karl. - Deutsche Luftwaffe über der Schweiz 1939-1945.
33990: Riet, Frank G. van der. - Le théatre profane sérieux en langue Flamande au Moyen Age.
23301: Rietstap, J.B.. - Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald.
35746: Rietveld, G.. - Nieuwe zakelijkheid in de Nederlandsche architectuur. Schrift 7 van jaargang 9 der Vrije Bladen.
23167: Rijk, J.A. de, e.a.. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
35556: Rijkens, R.R.. - De Reiziger. Aardrijkskundige beschrijvingen en schilderingen. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere school.
35832: Rijkse, Ronald (sam.). - Pastei & Hoerenjong. 30 drukkers in de marge.
32080: Hazerswoude / Kouderk a/d Rijn.. - 't Huis Stoopenburg by Koudekerk. / 't Huis Rynenburg, by Kouderkerk.
32075: Alphen a/d Rijn. - 't Hof van Alfen
33091: Alphen a/d Rijn. - 't Huis Berendrecht, by Alfen, 1730.
33083: Alphen a/d Rijn. - 't Dorp Oudshoorn, langs de Ryn te zien.
32744: Alphen a/d Rijn. - 't Dorp Alfen, 1749/ 't Hof van Alfen, 1749.
21214: Rijnsburg. - Overblyfzelen der Abdye te Rynsburg.
21211: Rijnsburg. - De Kerk en Abdyje te Rynsburg.
21213: Rijnsburg. - Ruwine van de Abdyje tot Rynsburg.
32073: Rijnsburg. - 't Hof te Rynsburg.
32737: Rijnsburg. - Overblyfsel der Abdye te Rynsburg/ Overblyfsel der Abdye te Rynsburg, 1730.
32734: Rijnsburg. - Overblyfsel der Abdye en 't Hof te Rynsburg/ De Kerk te Rynsburg, 1730.
32733: Rijnsburg. - 't Hof te Rynsburg/ 't Hof te Rynsburg, 1730.
34675: Driebergen-Rijsenburg. - De Ridder Hofstad Hardenbroek.
36253: Rijsens, F. van. - Onze Oranjevorsten.
32033: Rijsoord. - De kerk te Rijsoort. / T' Regthuis en brug te Rijsoort.
31166: Rijssel, G. van. - Genealogie Scheijbeler.
28246: Rijswijk. - Het Huis te Werve by Rijswijk, 1729.
28244: Rijswijk. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Rijswijk van voren, 1729.
28245: Rijswijk. - Het Huis Hoorn onder Rijswijk, 1729.
28243: Rijswijk. - Het Huis te Bloote van agteren.
14642: Rikema Bos, J.. - Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einflusz und die Maszregeln zu Vertilgung und Schutz. Praktisches Handbuch.
21212: Rinderen. - Het dorp Rinderen.
37363: Rinke, Jan. - Hier heb je 't leven en bedrijf, van Jan de Wasscher en zijn Wijf.
36064: Rinke, Jan. - Holland's Jeugd in Kleederdracht en Spel.
36013: Rinke, Jan. - Daar zaten zeven kikkertjes al in een boerensloot.
31935: Ripart, G.. - La merveilleuse invention du docteur Arrikoceq. La Sauterelle. Sport-Aventures-Tourisme.
35937: Risom, Ole. - Beertje Bart. Een groot Gouden Boekje.
33969: Rispens, J.A.. - Ora pro nobis.
31194: Risseeuw, A.A.. - "Caertboeck" Zeeland.
37088: Rissik, G.H.. - Elk wat Wils. I. Geschiedenis van den Mensch. I. Eenheid van het menschelijke geslacht.
28819: Ritschl, Albrecht. - Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken.
20847: Ritthem. - Gemeente Ritthem.
32478: Rittich, Werner. - Duitsche architectuur van heden.
37201: Rive Box, Hans de la. - Snuffeltje Snor op avontuur. Het verhaal van een konijntje, dat liever in het bos wilde wonen.
25887: Robbertz, D. - Het harde geslacht.
35524: Robert, Karl. - Traité pratique des peintures a la gouache.
34527: Robert, C.-M.. - Études d'idiome et de syntaxe.
24485: Robert, M.M. & Chevallier. - Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.
18912: Robertson Nicoll, W. (ed.). - The expositor's bible. A complete exposition of the bible, in six volumes, with index. Vol.one:Genesis-Ruth. Vol.two:1 Samuel-Job. Vol.three:Psalms-Isaiah. Vol.four:Jeremiah-St. Mark. Vol.five:St.Luke-Galatians. Vol.six:Ephesians-Revélation.
33889: Robida, A.. - Mesdames nos aïeules. Dix siècles d'élégances.
8704: Robijns, K.G. - Het voorkomen van aviaire tuberculose in Zeeland en de invloed hiervan op de rundertuberculosebestrijding. The occurrence of avian tuberculosis in Zeeland and its influence on the eradication of bovine tuberculosis.
34500: Robinson, William R., Odom, Jerome D., Holtzclaw jr., Henry F.. - General chemistry with qualitative analysis.
10203: Rocker, R. - Nationalisme en cultuur, I/III.
9012: Rodin, Auguste - Les cathédrales de France.
36863: Rodrian, Fred & Werner Klemke. - De raket van Boemelberg.
37494: Roelfs, J. & H. Brouwer. - Rinkeldekink. De Toverstuiver.
2361: Roelink, J. - Vlissinger Michiel.
3861: Roemer, J. - Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807.
35348: Roemer, J.. - Gedenkschrift van den uittogt der Heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden, van heiligen strijd voor vaderland en koning, op den 13 November, 1830.
21090: Roermond. - Roermond.
35017: Roetering, Bob. - Motor minesweepers Ameland- en Duiveland klasse, de Mickey's van de Mijnendienst.
35094: Roger, Bruno, Olivier Gabet, Pamela Golbin, et al. - Dries van Noten.
36433: Roggeveen, Leonard. - De Ongelofelijke Avonturen van Bram Vingerling.
36583: Roggeveen, Leonard. - Sambo, ga je mee?
36022: Roggeveen, Leonard. - Van den sneeuwman die praten kon....!
36019: Roggeveen, Leonard. - Boer, wil jij mijn kat eens vangen?
36018: Roggeveen, Leonard. - Sambo, ga je mee?
36979: Roggeveen, Leonard. - Daar was eens...!
37252: Roggeveen, Leonard. - Een stelletje koppen/ Van den sneeuwman die praten kon! / Het prinsesje en de rode tovenaar/ Doe je mee? Een bont allerlei van verhalen, raadsels, spelletjes, en nog véél meer, voor lange winteravonden en regenachtige vacantiedagen/ Pas op, Toontje! 5 delen.
36419: Lida & F. Rojankovsky. - Martijn de IJsvogel/ Roef de Haas. Dierenboeken van Vader Bever. 2 delen.
36582: Lida & F. Rojankovsky. - Martijn de IJsvogel. Dierenboeken van Vader Bever.
35387: Lida & F. Rojankovsky. - Martijn de IJsvogel. Dierenboeken van Vader Bever.
23572: Rolf, Rudi. - Der Atlantikwall; Perlenschnur aus Stahlbeton.
18156: Roman, Zacharias and Keikes, W.H.. - Kaart van de stad Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660. Toelichting bij de facsimile-uitgave van de stadsplattegrond van Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660.
23862: Rombouts, J.E.. - De dieren van Nederland; handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren.
27608: Romein, J.E. a.o.. - Atlas nasional seluruh dunia untuk sekolah landjutan.
24702: Romein, Jan. - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen + register).
14993: Romein, Jan. - De Lage Landen bij de Zee; geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
35919: Römer, R.C.H.. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling (in 1 band).
34289: Romijn, Gust. - Watersnoodmonument Gust Romijn 2003.
30565: Rond, L.C.M. de. - Het Burgerweeshuis te Goes 1785-1810. Een financieel-economische analyse.
13028: Roo, T. de. - Atlas of lymphography.
35416: Roorda van Eysinga, P.P.. - Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Indië, ook ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie voorbereiden, om eenmaal naar Nederlandsch Indë re vertrekken.
32335: Roosbroeck, R. van - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog.
12396: Roose, L.. - Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd.
36320: Roosenschoon, C.F.. - 100 jaar van der Have 1879-1979.
25739: Roothaan, Steef. - Current patterns of authority.
33974: Roover, Adriaan de. - Kassandra.
31844: Rooy, Jan de, Heide, Frist van der, Homan, Rita, e.a. (red.). - Stripweekblad PEP. Complete jaargang 1972 in 2 banden.
28382: Rooy, P.H. van. - Wat is Winterswijksche magnesiahoudende Dolomietmergel?
33561: Roozemond, D. & L.. - Enige aantekeningen uit het leven van Leendert Roozemond. Geb. 12 mei 1893 te Stavenisse, overleden aldaar op 16 dec. 1965.
32246: Rop, Ant. L. de. - Wonderbloemen. Volkssprookjes van Musäus.
36145: Rop, Ant. L. de. - Blijde kinderdroomen.
36144: Rop, Ant. L. de. - Bij den haard.
37342: Rop, Ant. L. de & H.M. Bennett. - 't Prinsesje van de Weide.
2691: Rop, Ant. L. de, Wilhelmine, Truida Kok, Therèse Hoven, Titia van der Tuuk, M.E. Pijnappel, Ida Corn, Agatha Snellen, Suze Andriessen e.a. - Goede Vrienden; vertellingen en versjes voor jongens en meisjes.
2689: Rop, Ant. L de, Therèse Hoven, Truida Kok, Wilhelmine, Titia van der Tuuk, F.H. van Leent, Agatha Snellen e.a. - Vertellingen en Versjes voor jongens en meisjes.
2572: Rop, Ant. L. de - Uit de jeugd van Beroemde Personen, voor jongelieden bewerkt.
37527: Rosalie. - Hageroosjes. Drie vertellingen.
14257: Roscoe, W.. - Laurens de Medicis en zijn tijd.
37436: Roscoe, Theodore. - United States Operations in World War II.
17741: Roscoe, H.E.. - Die Spectralanalyse in einer Reihe von sechs Vorlesungen mit wissenschaftlichen Nachträgen von H.E. Roscoe. Autorisirte Deutsche Ausgabe bearbeitet von C. Schorlemmer.
19463: Rosenthal, Léon. - Manet. Aquafortiste et Lithographe.
36458: Rosmalen, Ad van. - Tamara Dees.
5990: Rossiter, Evelyn - The Book of the Dead; Papyri of Ani, Hunefer, Anhaï.
29134: Rossouw, D.P.. - Het boek der martelaren of de geschiedenis van de vervolgingen der Christenen.
34742: Rost, Johannes Leonhardus. - Beginselen der waare sterrekunde: Door welke men niet alleen op eene zeer gemakkelyke wyze komen kan tot de kennis dier noodige wtenschap; Maar tegelyk ook tot een regtmatig begrip van den waaren grondslag der Geographie, en Zeevaart.
34544: Rostand, Edmond. - La Samaritaine. Évangile en trois tableaux en vers.
34537: Rostand, Edmond. - L'Aiglon. Drame en six actes, en vers.
35396: Rostenberg, Leona & Madeleine B. Stern. - Old & Rare. Thirty Years in the Book Business.
34488: Rot, Dieter. - Gesammelte Werke. Band 20/ Collected Works. Volume 20. Bücher und Graphik (1. Teil) aus dem Jahren 1947 bis 1971. Books and Graphics (Part 1). From 1947 until 1971.
31550: Rotgans, L. (Lucas). - Wilhem de Derde, door Gods genade Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In Heldendicht bescheven. 2 Delen in één band.
35806: Rothuizen, E.J.. - Grondbeginselen der beschrijvende meetkunde. Deel I- Atlas.
35801: Rothuizen, E.J.. - Perspectiefleer. De Technische School No. 4.
35800: Rothuizen, E.J. & F. Wind. - Steenconstructieleer. De technische school. No. 2. Deel 1.
35798: Rothuizen, E.J.. - Projectieleer. Technische School No. 3.
35785: Rothuizen, E.J. & F. Wind. - Steenconstructieleer. De technische school.
35384: Rothuizen, E.J.. - Rioleeringen.
34685: Rothuizen, William, Beeke, Anthon, et al (red.). - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciële affiches/ Magazine for cultural and commercial posters. Nrs. 1-4.
34335: Rothuizen, William. - Een bericht van Wim Riemens.
34076: Rothuizen, P.. - De toren op de St. Maria Magdalenakerk te Goes.
37374: Rotman, G.Th. - Kluchtige streken en avonturen van Hans en Piet.
29783: Rotte, Adriaan J.. - Op zoek naar de kleine lettertjes...of: "De 'afscheiding' op Duiveland en in de stad Zierikzee (1835-1850)".
21169: Rotterdam. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21170: Rotterdam. - Rotterdam. De Beurs.
21168: Rotterdam. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21167: Rotterdam. - . Bahnhof der Holländischen Eisenbahn. Station du chemien de per de la société Hollandaise.
21164: Rotterdam. - Rotterdam. De Leuvehaven.
21165: Rotterdam. - Rotterdam. Koningsbrug.
21166: Rotterdam. - Rotterdam. Boompjes.
21140: Rotterdam. - Rotterdam. Het Stadhuis.
21141: Rotterdam. - Rotterdam. Die neue Kirche. De nieuwe kerk. La nouvelle Eglise.
21142: Rotterdam. - Rotterdam. Das neue Hospital. Het nieuwe Gasthuis. L'Hôpital Nouveau.
21146: Rotterdam. - Oud en nieuw Mathenesse, nabij Schiedam.
30682: Rotterdam. - Rotterdam. De Korenbeurs, van de Draaibrug gezien.
30683: Rotterdam. - Rotterdam. Südost-Seite.
30681: Rotterdam. - Rotterdam. Willemskade.
27605: Rotterdam. - Rotterdam-Laurenstoren.
30680: Rotterdam. - Rotterdam. Yachtclub.
22508: Rotterdam. - De Prinsenkerk te Rotterdam. PL. XV.
30679: Rotterdam. - Rotterdam. De Leuvehaven en Zeevischmarkt.
13327: Gemeente Rotterdam. - De Haven van Rotterdam.
31056: Rotterdam. - Rotterdam.
33097: Rotterdam. - De Groote Kerk en Korenbeurs te Rotterdam, van de Draaibrug te zien.
22783: Rotterdam. - De Groote, of Sintlaurens Kerk te Rotterdam, zooals hy was. 1644.
29388: Rottier, Ruud. - Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815.
17408: Rottier, Honoré. - La Flandre Zélandaise Étude De Géographie Régionale.
12886: Rotzler, W.. - Konstruktive Konzepte. Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute.
34408: Rouchès, Gabriel (ed.). - Collection de reproductions de dessins publiée sous la direction de Gabriel Rouchès. VIII: Camille Corot. Quatorze dessins publiés par Maurice Sérullaz.
12282: Rouger, Henri. - Poemes fabuleux.
27185: Rouk, Thomas de. - Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.
29724: Rousseau, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Mèlanges. Tome premier: "J.J. Rousseau, citoyen de Genève, a Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, duc de St. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc." & Tome second: "Lettres écrites de la Montagne".
29725: Rousseau, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Pieces diverses, Tome I & II.
29723: Rousseau, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau, citoyen de Genève. Contenant les ouvrages de politique. Tome I & II.
29722: Rousseau, J.J.. - Dictionnaire de musique par J.J. Rousseau. Tome I & II.
18148: Rowe, Richard and Westrheene, mvr. van. - Mijne ervaringen in een Londensche achterbuurt. Eerste en tweede deel.
9165: Roy, Cl., et Karquel. - Maillol vivant.
19189: Le Roy, J.W.P.. - Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.
30950: Roy, Claude. - Jean Lurçat. Tapisseries nouvelles.
23594: Royaards, H.J.. - De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.
33946: Royen, Maria van. - De Afstand.
6046: Rozemond, S. - Kant en de Volkenbond; Academisch proefschrift.
30148: Rozendaal, Ernst Jan. - Hier. 20 Jaar Blof.
7214: RSV - Netherlands naval shipbuilding; naval vessels built or modernized since World War II by Rhine-Schelde-Verolme Shipyards and engineered by Nevesbu.
24688: Rüdinger, Dr.. - Topographisch-Chirurgische Anatomie des Menschen. Vier Abtheilungen, I und II. Abtheilung: Brust und Bauch- III. Abtheilung: Der Kopf, der Hals und die obere Extremität- IV. Abtheilung: die Beckengegend und die untere Extremität. Mit dreiundvierzig Tafeln enthaltend hundert und zweiunddreissig Figuren in Lichtdruck von Max Gemoser. Mit vier Stahlstichtafeln und siebenundzwanzig Holzschnitten.
6630: Ruë, Pieter de la - Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee Afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn.
15675: Ruë, Pieter de la. - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.
37279: Rueter, Pam G.. - Van A tot Z. Alpha-Betje.
14220: Curtii Rufi; Q. ; Curtius Rufus. - Historiarum Libri. Editio Postrema.
19557: Ruijter, De & Meijer. - De Walvischvangst.
22845: Ruijter, De & Meijer. - De Jaargetijden.
30578: Ruiter, J. de. - Voor generaties gebouwd. Ter herinnering aan de officiële opening van het gemeentehuis van Borsele op 3 juni 1983.
34349: Ruiter, H.I. de. - Torenloos land.
33627: Ruiter, Jan de. - Geloot voor Napoleon. Bevelanders in het leger van Napoleon 1811-1814.
31370: Rupelle, Colonel de la. - Le Lac du Bourget et les écrivains de l'époque romantique. Conférence faite a la séance solennelle de l'Académie de Savoie le 2 Avril 1936.
31095: Ruskin, John. - Sesame and lilies.
31325: Russ, Karl. - Die fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
23924: Rutten, L. & Es, L. van. - Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff.
31770: Ruvanti. - Divina Erotica.
13619: Ruys, Joh.. - De paddenstoelen van Nederland; naar verschillende bronnen bewerkt.
31744: Ruyssevelt, Antoon van. - Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids-inventaris van de beelden en de monumenten.
15689: Ruyter de Wildt, F.P.J. de. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
27709: Michiel de Ruyter. - Michele Adriano de Ruyter Cavr. dell ordine di San Michele Luogotenente Ammiraglio Generale di Olanda.
34002: Ryck, Paul de (Inleiding). - Elf van de poëzie. Gedichten van Eugenie Boeye, Marcel Coole, Johan Daisne, Herman De Cat, Maurits de Doncker, Flor Evi, Julia Tulkens, Luc van Brabant, Herman Van Snick, Jos Verbraeken en Bart Vrijbos.
18301: Ryckeboer, Hugo, Tier, Veronique De and Keymeulen, Jacques Van. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering 10: Paard 1.
18295: Ryckeboer, Hugo and Tier, Veronique De. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering RUND 2.
36871: Saadi, Musladie. - Uit den Persiaanschen Boogaard.
29974: Sabbe, Victor. - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen door Dr. Maurits Sabbe.
29857: Sabbe, Etienne. - De Belgische vlasnijverheid. Deel I (De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713) en II (Van het verdrag van Utrecht, 1713, tot het midden van de XIXe eeuw).
14264: Sade, D.A.F. de. - Crimes, Les, de l'amour. I-III.
35532: Sade, D.A.F. de. - Les 120 Journées de Sodome ou l'École du Libertinage. Tome II & III.
35504: Sade, D.A.F. de. - La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu. Tome I-IV.
31343: Sade, Marquis de. - Cahiers personnels (1803-1804). Textes inédits. Établis, préfaces et annotés par Gilbert Lely.
34786: Sadeleer, Etienne de. - A hue et a dia. Poemes-eprouvette et pensees de craie.
13084: Saint-Germain, J.. - Ateliers et chantiers de France; Dunkerque; big modern shipyards which are at the disposal of the shipowners, the French navy and also of the sea-ports.
25776: Saint-Georges, M. de & Flotow, F. de. - Martha; Opéra en quatre actes et six tableaux.
33486: Saint-Vincent, L. de. - L'Escaut. Histoire d'un fleuve international.
5900: Saint-Laurent, Cecil. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
26951: Salis, Jean-R. de. - Fritz Wotruba.
32141: Salmon, George. - A treatise on the analytic geometry of three dimensions.
19464: Salmon, Th.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; VIII. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
19447: Salmon, Th.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; IX deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordige staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Alsmede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen, en de Frontierlanden des keizerryks.
9036: Salokivi, Santeri - Salokivi.
25072: Salomon, Max. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles; nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
31444: Salomons, Annie. - De ongerepte droom. Verzen.
37543: Salverda de Grave, Herderschêe, M.J.. - Van Hondjes en Katjes, voor kleine Schatjes.
30765: Samivel. - Brun l'Ours.
36803: Samivel. - Les malheurs d'Ysengrin.
15703: Sand, J.C.E. - Als de alarmklok roept. Amsterdamsche Brandweer Avonturen.
35303: Sandberg, Willem (ed.). - '73-74'. An annual of new art and artists.
34763: Sandberg, W.H.B.J.. - Karel Appel. Fifteen reproductions in colour.
33816: Sandbergen, Nanda. - Open Poorten. Verzen.
30636: Sanderus, Anthoni. - Verhheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI, tegenwoordig Roomsch Keizer, nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden, alsmede de bescryving der dorpen, vlekken, kasteelen en heeren-huyzen, gelegen in het Keizers, Fransch en Hollandsch Vlaandre; met de afbeeldzels der steden, kasteelen en heeren-huyzen; nevens de land-kaarten van iedere byzondere kasselrye en grens-scheydingen. Drie delen in twee banden.
23457: Sandifort, Eduard. - Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel.
36366: Sandwijk, G. van. - Het water en de mensch. Een leer-, lees- en prentenboek voor de jeugd.
36122: Sandwijk, G. van. - Geschiedenis van ons vaderland, van de komst der Batavieren hier te lande tot op onzen tijd. Een lees- en prentenboek voor de jeugd.
35978: Sandwijk, G. van. - De geheime krachten der natuur of wat wij hebben leeren kennen van het magnetisme en galvanisme, de lucht, zwaartekracht en electriciteit. Voor het prentenmagazijn van G. van Sandwijk.
37205: Sandwijk, G. van. - Prenten-magazijn voor de jeugd. Vijfde jaargang 1846.
37206: Sandwijk, G. van. - Prenten-magazijn voor de jeugd. Vierde jaargang 1845.
33183: Sandwijk, G. van / J.P. Lancel. - De kleine reiziger door ons vaderland en onze buitenlandsche bezittingen. Eenh lees- en prentenboek voor de jeugd.
34642: Sanna, Jole de, Blotkamp, Carel & Peters, Philip. - Forum. De kunstenaar en zijn criticus. Luciano Fabro/ Armando/ Marinus Boezem.
30796: Sarasin, Fritz. - La Nouvelle-Calédonie et les Îles Loyalty. Souvenirs de voyage d'un naturaliste.
10721: Sarauw, Chr. - Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen.
20003: Saríc, Slavko (ed.). - 150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.
24020: Sartoris, Alberto. - Léonard, architecte.
8064: Sartory, Ch. - In the service of the electron; a record of achievement in the field of electronics.
35523: Sartre, Jean-Paul. - De Vrije Bladen. Het Existentialisme is een Humanisme. De Bestaansleer.
36103: Sassen, Carry & Willy. - Bonnie op stap.
32730: Sassenheim. - 't Huis te Teilingen, by Sassenheim/ De Burg van 't Huis te Teilingen, van binnen, 1730.
33194: Sassenheim. - Wilt Ryk appartenant à Monsr. Albert Fabricius, Seigneur d'Almkerk secretaire de leur Haute Puissce. Mrs. les Etats de Hollande et de West-Frise/ Wilt Ryk toebehorende den Hr. Albert Fabricius Heere van Almkerk, Secretaris van haar Edele Groot Mogende de Heere Staten van Holland en Westvriesld.
29076: Sauquet, Sílvia (ed.). - Àlbum de França; de Seeberger a l'Estudi Harcourt. Exposició organitzada conjuntament per la Mission du Patrimoine photographique i la Fundació "la Caixa".
31184: Saura, Salvador & Torrente, Ramon (ed.). - Els Cartells de Tàpies I L'Esfera Pública.
37037: Sawyer, L.A. and W.H. Mitchell. - The Liberty Ships; the History of the "Emergency" type Cargo ships constructed in the United States during the Second World War.
23434: Sawyer, L.A. and W.H. Mitchell. - The Liberty Ships; the History of the "Emergency" type Cargo ships constructed in the United States during World War II.
21634: Scapa. - De grote reis met Opa en Bennie Blauw.
36434: Scarry, Richard. - Wat de dieren doen. Een groot gouden boekje.
25576: Schaaf, H. Ph. van der. - Rijkswaterstaat Communications, no. 13; Systems for automatic computation and plotting of position fixing patterns.
36001: Schaake-Verkozen, Céline. - Van een boertje uit Ommen.
30908: Schaap, Jan (red.). - De Padvinder. Officieel Orgaan voor de Padvindersbeweging in Nederland. Complete 9e jaargang 1923, 22 nummers in 1 band.
36818: Eduard het Schaap. - Ware en onware verhalen van Eduard het Schaap.
31937: Schaar, Thom, Ginsberg, Kathrin, Coninck, Frits de, et al. - -Passage- 2012. Marinus Boezem.
32202: Schaeffer, Oskar. - Atlas und Grundriss der Lehre vom Geburtsakt und der operativen Geburtshilfe.
34003: Schaepman, H.J.A.M.. - Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam.
500: Schagen, J.C. van. - Schiftsels V. Senieletjes; Rijmels van Opa.
424: Schagen, J.C. van. - Milieu-hygiëne; 86 hekels; tactielen. Domburgse Cahiers no. XV.
426: Schagen, J.C. van. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers no. XVI.
432: Schagen, J.C. van. - Flarden in den wind; omzwervingen in de beklemming.
410: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. IV.
415: Schagen, J.C. van. - Schaduwen. Domburgse Cahiers no. VIII.
416: Schagen, J.C. van. - Van gewone mensen II. Domburgse Cahiers no. IX.
418: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. Xa. Voor vrije vogels.
404: Schagen, J.C. van. - Nieuwe Miniaturen; 162 reflexen.
405: Schagen, J.C. van. - Tekens. Domburgse Cahiers no. XX.
406: Schagen, J.C. van. - Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers XII.
407: Schagen, J.C. van. - Vóórhof. Domburgse Cahiers no. XVIII.
408: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. I, october 1963.
409: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. III.
473: Schagen, J.C. van. - Vijf Dubbeltjes.
474: Schagen, J.C. van. - Vijf Dubbeltjes.
420: Schagen, J.C. van. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no. XI.
502: Schagen, J.C. van. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
419: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. Xb, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
462: Schagen, J.C. van. - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV.
402: Schagen, J.C. van. - Kwarrels; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIb.
411: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. III.
413: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. Xa, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
414: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. Xb. Voor vrije vogels.
493: Schagen, J.C. van. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
494: Schagen, J.C. van. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
480: Schagen, J.C. van. - Dagboekblaadjes.
487: Schagen, J.C. van. - Miniaturen; 444 reflexen.
447: Schagen, J.C. van. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
403: Schagen, J.C. van. - Kleine kaleidoscoop; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIa.
401: Schagen, J.C. van. - Laatste vaart; meldingen van nacht en water. Domburgse Cahiers no. VII.
29203: Schagen, J.C. van. - Present op 8 Mei 1965.
29189: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers no. XI, 1 september 1966. Heggewinde.
35111: Schagen, J.C. van. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
35110: Schagen, J.C. van. - Kleine kaleidoscoop; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIa.
503: Schagen, J.C. van. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
504: Schagen, J.C. van. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
505: Schagen, J.C. van. - Twee spelletjes met een hondefluitje.
23392: Schagen, J.C. van.. - Ordening des hemels.
12957: Schagen, J.C. van. - Domburgse Cahiers No. XIX april 1971. Kleine dierentuin.
423: Schagen, J.C. van. - Kom mee naar binnen. Domburgse Cahiers no. XIIIa.
461: Schagen, J.C. van. - Geografische gezinsvorming.
28242: Schagen. - 't Slot te Schagen van voren, 1726.
453: Schagen, J.C. van. - Zeventien onbeduidendheden.
450: Schagen, J.C. van. - Grafisch Intermezzo. Schiftsels IV.
451: Schagen, J.C. van. - Schiftsels IV. Grafisch Intermezzo.
452: Schagen, J.C. van. - Zeventien onbeduidendheden.
425: Schagen, J.C. van. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers no. XVII.
12163: Schagen, J.C. van. - Vijf Dubbeltjes.
498: Schagen, J.C. van. - Schiftsels VI. Er is iets.
417: Schagen, J.C. van. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers no. IX.
422: Schagen, J.C. van. - Kom mee naar binnen. Domburgse Cahiers no. XIIIa.
421: Schagen, J.C. van. - Met één vinger. Domburgse Cahiers no. XIV.
32770: Schagen. - 't Slot te Schagen van voren, 1726/ 't Slot te Schagen van agteren met de Kerk, 1726.
36934: Schaick, G. van. - Uren van vreugde. Opgedragen aan de Nederlandsche jeugd.
33980: Schakowskoy, Zinaïda. - Hommage a Pouchkine 1837-1937. Série Anthologique Collection 1937. No. 28.
32065: Schalkwijk. - Het Huis Vuilkoop.
32066: Schalkwijk. - De Ridder-Hofstad Schalkwyk.
36461: Schaminée, Joop, Anton Stortelder & Jeanette Parramore. - Venster op Dreischor.
20451: Schär, Johann Friedrich. - Maier-Rothschild; Handbuch der gesamten Handelswissenschaften für jungere und ältere Kaufleute sowie für Industrielle, Gewerbe treibende, Anwälte und Richter (3 vols.).
6085: Scharff, A / Moortgat, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum.
37511: Scheer, Admiral. - Deutschlands Hochseeflotte im Weltkrieg. Persönliche Erinnerungen von Admiral Scheer. Mit zahlreichen Bildern und Kartenbeilagen.
18711: Scheeren, Martha and Pepijn. - Martha Scheeren.
36374: Scheffelaar Klots, J. & Roorda van Eijsenga. - Lettergeschenk voor de jeugd.
23355: Scheffer, J.H., en Obreen, Fr.D.O.. - Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel.
28194: Scheffer, W., Jong, A.P. de, Sjoerds, H., e.a. (red.). - Herkenning. Tijdschrift voor vliegtuig-, scheeps- en pantserherkenning. 5 Complete jaargangen 1968 t/m 1972 + 2 nummers 1973.
23368: Schehrezâd. - Die Erzählungen aus den Tausend und Ein Nächten. Vollständige Deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Mal nach dem Arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839. All six volumes, complete set.
13537: Scheidig, W.. - Die Geschichte der Weimarer Malerschule 1860-1900.
20394: Schellach. - Schellagh.
34238: Schelling, H.G.J. (red.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. Nr. 7, 18 februari 1939. Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam.
33113: Schellinkhout. - De Stede Schellinkhout, 1726.
4750: Scheltema, P. - Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Dl. I, II.
30920: Scheltema, P.. - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
37036: Schepers, Gerd & Reinhard Wessels. - Die Geschichte der Harener Küsten- und Seeschiffahrt. Damals und heute.
27406: Scherer, P.A.. - Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten, der heiligen Schrift, dem Leben der Heiligen und andern bewährten Geschichtsquellen entnommen.
36454: Schermelé, Willy. - Klein Duimpje. / Asschepoester. (2 Delen)
36575: Schermelé, Willy. - Hans en Grietje.
3335: Schermelé, Willy - Van Gitje en Witje; een verhaal uit Poesenland.
36901: Schermelé, Willy. - Roodkapje/ Asschepoester. 2 delen.
36659: Schermelé, Willy. - Grootmoeder vertelt...De mooiste sprookjes voor jong en oud. I. Roodkapje. II. Gelukkige Hans. III. Assepoester. IV. De Rattenvanger van Hamelen. V. Klein Duimpje. VI. Tafeltje Dekje! VII. Sneeuwwitje en Rozenrood. VIII. Hans en Grietje.
30818: Schermerhorn, W.. - Luchtfotogrammetrie en de mogelijkheden tot toepassing ervan in Nederland.
27423: Scherpenisse. - Scherpenisse.
20744: Scherpenisse. - Gemeente Scherpenisse.
32014: Scherpenzeel. - t' Dorp Scherpenzeel op de grenzen van Gelderland.
4654: Scheurleer, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
30685: Scheveningen. - Scheveningen. Strandgezigt.
22855: Scheveningen. - 30 November 1813 te Scheveningen.
34421: Schidlof, Léo R.. - Chefs-d'oeuvre de la miniature et de la gouache. 23 juin-15 août 1956.
35537: Schiedam. - De Stad Schiedam.
25110: Schierbeek, A.. - Over het setale patroon der rupsen, I & II.
31414: Schinkel, Jac.. - Oost-Souburg en omstreken. Van onderaf bekeken door Jan Min Modaal. Deel I: 1928-1940.
21594: Schipper, Paul de. - Schuiten op de Schelde.
34458: Schipper jr., J.. - Het porselein van Oud Loosdrecht. "De fijne Porcellainfabriecq" in de Oude Loosdrecht van Ds. Joannes de Mol.
17740: Schlaun, Johann Conrad. - Johann Conrad Schlaun. Schlaunstudie I Textteil. Schlaunstudie I Bildteil.
33825: Schlemmer, Oskar, Moholy-Nagy, Laszlo & Molnar, Farkas. - Die Bühne im Bauhaus.
25228: Schmeits, Pascal. - La Basilique de St. Servais a Maestricht, batie par St. Monulphe et ses constructions Romanes.
37064: Schmelzkopf, Reinhart. - Die Deutsche Levante-Linie 1890-1967. Teil I: 1890-1920 & Teil II: 1921-1967. 2 vols.
36280: Schmid, C.. - De Paascheijeren. Een geschenk voor kinderen/ Anselmo en Maria Laander. Twee verhalen voor de jeugd. 2 delen in 1 band.
2973: Schmid, C. - Het oude roofslot en andere verhalen/ De Kerstavond en de Paascheieren/ De oude grootvader en de kleinzoon en andere verhalen. 3 delen.
37170: Schmid, C.. - Derde honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. Een leesboek voor de scholen.
2578: Schmid, C. - De Paascheijeren. Een geschenk voor kinderen.
25609: Schmid. - Contes du chanoine Schmid; Louis ou le petit émigré- La bague trouvée- La colombe/ Le jardin des enfants ou bouquets de famille et complimens, propres a exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens en différentes circonstances, telles que fêtes, anniversaires, jours de l'an, &, &.; suivis de modèles de lettres covenables a leur age. Septième édition, augmentée de petites comédies et de scènes pour être jouées dans l'intérieur des familles et dans les pensionnats de Demoiselles. 2 Volumes in one binding.
36729: Schmid, C.. - Zeven nieuwe verhalen voor de jeugd. De kersen/ Het roodborstje/ De madeliefjes/ De kreeften/ De rozijnenkoek/ Het vergeet-mij-nietje/ Het vogelnestje.
12330: Schmid, W.. - Wallis.
32703: Schmidt, Annie M.G.. - De notaris die zo huilde.
31663: Schmidt, Annie M.G.. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
18436: Schmidt-Degener, F.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Museum Boymans te Rotterdam.
22950: Schmidt, Marianne (red.). - Jörg Immendorff; Malermut rundum.
35165: Schneider, J. (ed.). - Fliegende Blätter. No. 3167-3179 (1906). 13 vols. in 1 binding.
16424: Schneider, Helmut. - Das Grosse Flugzeug-Typenbuch von 1944. Herausgegeben von Helmut Schneider.
34687: Schnitzler, Arthur. - Traumnovelle/ Flucht in die Finsternis. Zwei Novellen.
28641: Schnorr, Julius (red.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Vierde jaargang, 1873.
28640: Schnorr, Julius (red.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Zesde jaargang, 1875.
33002: Schober, Franz. - An die Musik.
13042: Schoedler, Fr.. - Das Buch der Natur; die Lehren der Botanik, Zoologie und Physiologie, Paläontologie, Astronomie, Mineralogie, Geologie, Physik und Chemie umfassend und allen Freunden der Naturwissenschaft insbesondere den höheren Lehranstalten gewidmet. In drei Teilen. I, II:1, 2, III: 1, 2:1, 2
30775: Schoeller, Picard & Spohr. - Catalogue des entiers postaux de France, d'Algérie, des colonies françaises, pays de protectorat et de mandat, ainsi que de la Principauté de Monaco et du territoire de la sarre.
30127: Schoemaker, Gerrit. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz.... In orde geschikt, en nader overzien door wylen den heere Gerrit Schoemaker.
28409: Schoeneich, Hans (ed.). - Roland Blätter. 9 Volumes + 2 Jung-Roland issues.
23364: Schoeps, Julius H. & Simon, Hermann (ed.). - Dreyfus und die Folgen.
30616: Schokkenbroek, Joost & Brugge, Jeroen ter (red.). - Kapers & Piraten. Schurken of helden?
37019: Schol, Aad. - Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij KNSM.
35430: Scholten, H.. - Effects of a worksite health promotion program on lifestyles and health risks.
29226: Scholten, J.H.. - De leer der Hervormde Kerk in haar grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Tweede deel.
16830: Schonberg, Harold C.. - I Grandi Musicisti.
34572: Schonk, Aart, Colletet, G., Altena, E. van. - Eros.
35436: Schoon, Ingrid. - Creative achievement in architecture. A psychological study.
20745: Schoondijke. - Gemeente Schoondijke.
35775: Schoonebeek, Adriaan. - Historie van alle Ridderlyke en Krygsorders; Behelzende Haar Instellingen, Plegtelykheden, Gebruiken,voornaamste Daden, en levens der Meesters; nevens desselfs Drachten, Wapens en Zin-tekenen. Tweede Deel.
21147: Schoonhoven. - Schoonhoven. Van de rivierzijde gezien.
33020: Schoonhoven. - Het Stadhuis te Schoonhoven, 1733/ De Groote Kerk te Schoonhoven, 1733.
32875: Schoonrewoerd. - Het Dorp Schoonrewoerd by Heykoop, 1750.
34249: Schopenhauer, Arthur. - Arthur Schopenhauer's sämmtliche Werke. Band I-VI.
20746: Schore. - Gemeente Schore.
20121: Schore. - T' Dorp Schore. - 'T Zelve anders.
4107: Schorer, J.A. - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.
34256: Schotel, G.D.J.. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
37092: Schotman, Johan W.. - Handboek der moderne Bijenteelt.
24060: Schotmans, Jan. - Belgian civil register 83-84.
36781: Schöttelndreiër, C.F.. - Iets voor jeugdige vrienden en vriendinnen der Zondagscholen.
33858: Schoute, D.. - Schets van het Middelburgsche chirurgijns-gilde.
33894: Schouten, P.. - De waare godsdienst. Door. P. Schouten, roomsch priester en pastoor te Alkmaar.
19500: Schrade, Hubert. - La peinture Romane.
2789: Schramade, Dora - Moeder de Gans in de kinderkamer; versjes en rijmpjes.
35773: Schrassert, Johan. - Hardervicum Antiquum ofte Beschryvinge der Stadt Harderwyck. Begrypende de Oude en de Uytterlijcke Gedaante der Stadt en Schependom. Alsmede Haere Regeering, Gildens ende Burgerie. Derselver Rechten, Vryheden ende Voorbaeten binnen en buyten. Eerste en tweede deel.
26465: Schreuder, W.H.. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.
35345: Schrijver, G.. - Muisje.
34282: Schrijver, Henny. - Zonder titel.
28700: Schröck, J.G.. - Kort begrip der algemeene geschiedenis, voor jonge lieden. Compleet in 6 delen.
4038: Schröter, C. - Flora des Südens d.h. 'Insubriens' des südlichen Ressins und Graubündens und des Gebietes der oberitalienischen Seen (Langensee bis und mit Gardasee).
35454: Schuengel, Carlo. - Attachment, loss, and maternal behavior.
820: Schueren, G. van der. - Teuthonista of Duytschlender.
31527: Schuijter, Jan de. - Gemarteld Antwerpen. Sinjorenstad onder de V bommen.
21869: Schuitemaker, J.. - Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter.
34624: Schultens, Henricus Albertus (edit.). - Anthologia Sententiarum Arabicarum. Cum Scholiis Zamachsjarii.
34573: Schulze, Otto. - Das Fest. Zehn farbige Abbildungen
34568: Schulze, Otto. - Von Engeln. Eind Lied von Kindern/ Engeln und Blüten. Zehn Kupfertiefdrucktafeln. Band IX.
15380: Schulze, H.. - Weibliche, Das, Schönheitsideal in der Malerei; 200 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Hanns Schulze.
22727: Schulze, Paul. - Biologie der Tiere Deutschlands, 35 vols. 1922-1932.
36624: Schuman, P.B.. - P.J. Meertens 1899-1985. Een documentatie 1899-1956. Het literair tekort.
33330: Schurmann, Marguerite. - Ombres Chinoises. Roman.
31949: Schut, Chris & Boon, J.G.M.. - Lopik nu in 22 tekeningen. Voorzien van historische toelichtingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman op 30 april 1969.
33726: Schuym, Joachem. - Gront-Regulen der Bouw-Konst, Ofte de uytnementheyt van de vijf Ordens der Architectura, van Vincent Scamozzi, Bouwmeester van Venetien. Oversien, vermeerdert, en uyt het groot in 't kleyn gebracht, nevens de Auteur sijn gegeven parten, de uytdeelinge van de minuten; als mede de beschrijvinge wegens de principale nuttigheden der Architecture noodigh.
35641: Schwagermann, D., et al. - Wandkleden.
33801: Schwarzenberger, Fritz. - Werkverzeichnis Hans Orlowski. 6 vols. Holzschnittgraphik-Lithographien und Radierungen der Jahre 1914 bis 1931/ Holzschnittgraphik der Jahre 1932 bis 1943/ Holzschnittgraphik der Jahre 1944 bis 1954/ Holzschnittgraphik der Jahre 1955 bis 1964/ Holzschnittgraphik der Jahre 1965 bis 1967 und Bilder der Jahre 1926 bis 1967/ Nachträge und Berichtigungen zur Graphik aus den Jahren 1914 bis 1931 und weiteren Jahren.
33393: Schwing, A.A.. - Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939.
34615: Schwob, Marcel. - Les oeuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905). Vies imaginaires. Suivies du Roi au Masque d'Or.
34640: Scobel, A.. - Velhagen & Klasings neuer Volks- und Familien Atlas in 102 Kartenseiten.
36470: Scruton, Roger. - Xanthippische dialogen.
30525: Seba, Albertus. - Das Naturalienkabinett. Locupletissimi rerum naturalium thesauri 1734-1765. Nach dem Original aus der Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
32985: Sebaldi, Theo. - Van vlakke eilanden. Verzen van Theo Sebaldi 1947-1949.
10246: Sebesta, F. - Willem Farel, de hervormer van Waadtland.
32244: Secchi, P.A.. - Die Sonne. Die wichtigeren neuen Entdeckungen über ihren Bau, Ihre Strahlungen, ihre Stellung im Weltall und ihr Verhältnisszu den übrigen Himmelskörperen. Erster Theil.
32940: Seewald, Otto. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 4: Der Vogelwagen vom Glasinac. Mit 43 Abbildungen auf 4 Tafeln.
9271: Segard, A. - Jean Gossart dit Mabuse.
37508: Ségur, Adrienne. - Aventures de Cotonnet.
36658: Gravin de Ségur. - De twee uilskuikens.
31842: Seidmann-Freud, Tom. - The magic boat. A book to turn, move and alter.
26712: Séjourné, Laurette. - Arqueología de Teotihuacan/ La cerámica.
37450: Sekora, Ondrej. - De dappere mieren.
2367: Selleger-Elout, J.M. - Laurientje.
17833: Sémaine, A. and Hucks, Paul. - Ohé! Les Moeurs... Chansons satiriques mises en musique par Paul Hucks. Douze lithographies de Willette. 1re Série.
22255: Senger, Michael & Bruns, Alfred (red.). - Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.
27819: Senne, Emile le. - Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding.
34192: Séprés, P.Y. de. - Eerst beginnende lessen over de vestingwerken, ten gebruike der officiers en onder-officiers der infanterie; en de overige kweekelingen van het enseignement-universel. 1ste gedeelte, bevattende de veldverschansing.
31248: Seraphin, Pauline & Bodenheim, Nelly. - De pruik van Cassander.
28423: Serédi, Jusztinián. - Emlékkönyv Szent István Király; halálának kilencszázadik évfordulójan.
4021: Seresia, Alf. - Kerk en Staat onder de Frankische Koningen der VIe eeuw.
27370: Serooskerke. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
20849: Serooskerke. - Gemeente Serooskerke.
20747: Serooskerke. - Gemeente Serooskerke.
35520: Seton-Thompson, Ernst. - Bingo und andere Tiergeschichten.
31418: Seubert, Moritz. - De plantenkunde, algemeen bevattelijk voorgesteld door dr. Moritz Seubert. Eerste en tweede deel in 1 band.
36328: Seumeren, Gerard van & Piet Kievit. - Kees en Dick op het Station. Kees en Dick-Serie, eerste deel.
31916: Shakespeare, William. - Comedies/ Histories/ Tragedies/ Tragedies & Poems. 4 vols.
35517: Shakespeare, William. - Much ado about nothing.
35093: Shakespeare, William. - Hamlet.
37176: Shakespeare, William. - The story of Shakespeare.
12043: Shakespeare, William - Antonius en Cleopatra; drama.
36234: Sharp, Chris. - The registry of promise.
32440: Shaw Sparrow, Walter (ed.). - Etchings by Van Dyck. Twenty four plates in Rembrandt photogravure. The full size of the rare first states.
14286: Shelley, P.B.. - Epipsychidion.
34969: Shelton, Gilbert. - The fabulous furry Freak Brothers. Collection one.
19645: Shewring, Walter. - Translations and poems.
35499: Shibeika, Mekki. - British policy in the Sudan 1882-1902.
34765: Shirow, Masamune. - Appleseed. De uitdaging van Prometheus, deel 2.
33686: Shopenhauer, Arthur. - Über den Willen in der Natur. Eine Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfassers, seit ihrem Auftreten, durch die empirischen Wissenschaften erhalten hat.
34420: Sickens, Ted O.. - "De man die 'n paar maal vermoord was". 'n Ongewone detective-roman.
25108: Siderius, K.. - Planten-typen. IV, Zomerbloemen en Sporeplanten.
34343: Siebelink, Hans, Buul, Jan van & Oers, Rob van (sam.). - De kracht van samenwerking. Het verhaal van Samen Sterk, Nederland en Euretco.
24221: Siegenbeek van Heukelom, D.E.. - Pathologisch bindweefsel.
20058: Siegenbeek, Matthijs. - Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.
12720: Sietema, W.. - Het grasland op de Zeeuwsche boerderij.
12721: Sietema, W.. - Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen.
25052: Sifflé, A.F.. - Nieuwe Gedichten; eerste deel.
31966: Sigogne, Émile. - Mosaïque.
37395: Sikkema, D.. - De Avonturen van Van Bergen, IV & V. Van Bergen de rovers I & II. 2 delen.
29624: Silvester, Hans. - Les Habits de la Nature.
17832: Silvestre, Armand. - Le demi-nu. Conté par Armand Silvestre. Imagé par L.Le Riverend.
36621: Simmons, Rosemary & Katie Clemson. - Prenten maken in hoogdruk. Linosnede-Houtsnede-Houtgravure.
22502: Simone, André. - J'accuse; de mannen die Frankrijk hebben verraden.
37229: Simons, Menno. - Belijdenis van Menno Simons. Bijeengesteld uit zijn groot sommarie boek, door een liefhebber der waarheid. Vooral ten behoeve zijner Doopsgezinde mede-Christenen.
31382: Simons, Guilliame. - Den troost der armen, Behelsende ligte en souvereine remedien, tegens verscheidene ziektens, wonden, gezwellen, verouderde en andere kwalen, des menschens lichaams.
34310: Simons, Geert. - 1e Nationaal Kajotterscongres. Olympisch Stadion- Amsterdam, 25 augustus 1946.
15818: Simons, C.H.F.. - Marinejustitie. Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
25518: Simonse Sd., Elizabeth. - De Levensbron; tweede deel.
35842: Sinclair Drago, Harry. - Stagecoach Kingdom.
33836: Sinibaldi, Antonio / Francesco d'Antonio del Cherico. - Das Gebetbuch Lorenzos de' Medici 1485. - Book of Hours of Lorenzo de' Medici 1485. 2 volumes (commentary binding included.)
24597: Sinnema, H. (red.). - De Vrije Zeeuw. (de eerste 108 nummers, no. 1, 16 november 1944 t/m no. 108, 31 maart 1945.
34409: Sire, H.M.J.. - Manuel morpholexicologique de la formation des mots français. Suivi d'un vocabulaire contenant les mots difficiles ou peu usités.
21878: Sirks, Jan. - Steiger Rotterdam.
26282: Sirks, M.J.. - Afkomst en Toekomst; Nederlandsch Tijdschrift voor het Bevolkingsvraagstuk en Erfelijkheidsleer, tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch Indië en van de Nederlandsche Eugenetische Federatie.
29465: Sitkowska, Maryla & Wróblewska, Hanna (ed.). - Katarzyna Kozyra. Casting.
30903: Sitstra, Harmen. - Iduna. Frîske rîm end ûnrîm. Utjown fon da selskip for frîske tael end skriftakinnisse.Threttiende, fiartiende en sextiende boek.
35065: Sitter, W. de. - Short history of the observatory of the University at Leiden 1633-1933. Published on the occasion of the celebration of the 300th anniversary of the foundation of the observatory.
14537: Sjoerds, Foeke. - Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V
22121: Skinner, Morris F. and Kaisen, Ove C.. - The fossil bison of Alaska and preliminary revision of the genus.
32473: Skriver, Poul Erik, Enevoldsen, Christian, et al (ed.). - Arkitektur DK nr. 7-8 1979. Dansk Arkitektur- Danish Architecture.
1553: Slager, Kees - De Ramp. Een reconstructie.
1541: Slager, E.M. - Ouwerkerk 1953. Hoe wij het rampjaar 1953 beleefden; herinneringen aan 1 februari 1953.
30532: Slauerhoff, J.. - Serenade. Gedichten van J. Slauerhoff.
37051: L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst. - L. Smit & Co's Internationale Sleepdienst Rotterdam.
37239: Slegers, Guusje, n.n., Karel Jonckheere & Karoly Reich & n.n.. - ABC Babbelboek/ Zonder titel/ Mijn gouden leesboek ABC/ ABC Prentenboek. 4 ABC-boekjes.
31767: Slikboer, J.. - Handschrift in de reclame.
36130: Slingerland, Joop en Henk Zwart. - Jan Lak en andere verhalen. Serie "Het goede prentenboek"- No. 1.
24971: Sloot, Augustus van der. - Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. february MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.
33310: Slooten, A. van. - Kleine plantenatlas. Inleiding tot de kennis der flora van Nederland en daarbuiten.
35428: Slotboom, A. & E. Elphick. - Parents' perceptions of child personality. Developmental precursors of the big five
21355: Sloten. - Slooten.
21215: Sloten. - 't dorp Slooten.
32024: Sloten. - Stadhuis en kerk te sloten. / De Stadsherberg te Sloten.
21356: Sloterdijk. - Slooterdyk.
21204: Sloterdijk. - Sloterdyk.
21208: Sloterdijk. - 't Tolhek by Sloterdyk.
36376: "Een Vader" & Jan Sluijters. - Kindje's zonneboekje. Van zon en zang en kleine kindertjes. Rijmpjes en wijsjes neergeschreven en verzameld door een vader. "Het Morgenzonnetje"; boekjes voor de heele kleinen.
35379: Sluijters, H.. - Meetkundig schoolboek.
3450: Sluijters, H. - Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.
36689: Sluijters, H.. - Aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Zeeland, ten dienste der scholen.
27535: Sluis. - Sluis.
27536: Sluis. - Plan De la Ville de l'Ecluse en Flandre.
27430: Sluis. - Sluys.
27431: Sluis. - Sluys.
27432: Sluis. - Sluys sive esclusa.
27433: Sluis. - Sluis.
27428: Sluis. - Slusa teutonicae Flandriae opp. admodum elegans.
20853: Sluis. - Gemeente Sluis.
30198: Sluis. - Sluis - Breskens - Groede.
33048: Sluis. - Stadhuis en Markt te Sluis 1739. / Kasteel te Sluis na eene oude schilderij op 't kasteel.
26341: Sluis. - Sluys.
25865: Sluiter, W.. - Buyten-eensaem huys-somer en winterleven, aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden; verciert met eenige figueren en vermeerdert met 43 bygevoegde gesangen/ Eybergsche sang-lust, mitsgaders vreugd- en liefdesangen/ Vreugd- en liefdesangen, Aen de gemeynte J. Christi binnen, en rondom in de buurte des kerpels van Eybergen, neffens de misgeloovige misse/ Lyk-reden aen de gemeynte J.C. t'Eybergen/ Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe/ Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens, op lees- ende sang-mate gerijmt, ende nu noch eenige met bovengestelde bekender voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het hooge-lied Salomons/ Het hooge-lied Salomons, op lees- en sang-mate gerijmt/ Lofsang der Heylige Maegd Maria, en triumpheerende Christus/ De triumpheerende Christus. Gezongen in twee triumph-zangen over fijne Verrysenis en Hemelvaert. 9 Delen in 1 band.
36690: Sluyters, H.. - Leesboek voor de hoogste klasse der scholen ten platten lande, in proza en poezij. Ingerigt voor leerlingen van verschillende godsdienstgezindheid. Tweede stukje.
4119: Smallegange, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
9841: Smallwood, M.G. - Van Dyck.
33494: Smeding, S.S.. - Het ontstaan der Zeeuwsche luchtlijn en de toenemende beteekenis van het vliegveld in de ontwikkeling van het binnenlandsche luchtverkeer.
36273: Smet, Eddy de. - Petertje en de zon.
26967: Smeyers, M.. - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament.
17632: Smids, Lud.. - Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens, en Lands wysen. Vercierd met LXII Verbeeldingen.... meerendeels getekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
681: Smit, Gabriël. - Tempore Belli; verzen.
31445: Smit, Gabriël.. - Handgeschreven brief.
36251: Smith, N.J.P.. - Kees en zijn kornuiten.
36032: Smith, Gregor Ian. - Peter the Puffin.
28517: Smith, Graham. - Militärische Handwaffen. Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Maschinengewehre. Vom 17. Jahrhundert bis heute.
33166: Smits JZn, J. en G.D.J. Schotel. - Beschrijving der stad Dordrecht. Deel 1 1e t/m 4e aflevering & deel 2 1e aflevering.
15439: Smits, de Oude Heer. - Volledige werken van den Ouden Heer Smits; uitgegeven door zijn vriend Mulder. II-IV.
32038: Sneek. - De Broerekerk te Sneek.
36516: Snellen, Agatha, Catharina van Rennes & L.W.R. Wenckebach. - In de Muizenwereld. Een nieuwe vertelling aan 't klavier.
27143: Snellen, H., Talma, S., Gillavry, Th. H. Mac, e.a. (red.). - Feestbundel van natuur- en geneeskundige onderzoekingen, ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van Franciscus Cornelis Donders.
31605: Sneller, Z.W.. - Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis X: Walcheren in de vijftiende eeuw.
18071: Snethlage, A. (ed.) a.o.. - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.
13052: Snijders A.J.Czn., J.A., and S.C. Coenraads Pieter. - Gedenkboek der Meifeesten in de provincie Zeeland bij gelegenheid van het zilveren kronings-jubilé van Z. M. koning Willem III (12 Mei 1874).
36293: Snoeck, Lucie, Maren Koster, Greta Vollewens-Zeylemaker, E. Menten- van Essen, Henriette Prins, Dien Brinkgreve, et al. - Gezellige uurtjes. 15 delen: "Sterrekinderen", "Nel van den Berg uit logeeren", "Een zomder op Klein Duimpje", "Hoe een mestkevertje Koning werd", "Wat de vacantie bracht", "To-Hazehartje", "Bij de kabouters in het bosch", "Een grappig verhaal", "Van een klein meisje", "Oom Heintje", "Wim uit het Dwergenland", "Het kleine meertje op de heide", "Dotje", " 't was Kerstmis" & "Het gezin Knoppers".
25043: Snouck Hurgronje, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
34247: Snouck Hurgronje, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
23323: Soeteboom, Hendrik. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland, Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten, en Burger-vaderen. De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergunt; De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Neeringen, die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Deel I en II.
20351: Soetendale. - Soetendale.
34196: Somer, Jack A.. - Athena. A classic schooner for modern times.
28156: Somer, Kees. - Mecanoo. Architecten.
24696: Someren, J.F. van. - De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek; haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
33888: Somerville, A.. - Een dag in Laodicea.
24200: Feestcommissie Sommelsdijk. - Programma voor de feestelijke herdenking der 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.
26505: Sommelsdijk. - Sommelsdyck.
28384: Sommer, J.G.. - Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol. Derde deel.
28351: Sommer, J.G.. - Verkort tafereel van het heel-al.
37033: Sommer, Graeme. - From 70 North to 70 South. A history of the Christian Salvesen fleet.
25832: Sompel, Ronald van de (ed.). - Denkbild und Wirklichkeit/ Denkbeeld en Werkelijkheid. Sechs Künstler aus Antwerpen/ Zes kunstenaars uit Antwerpen; Bert De Beul, Denmark, Jan Fabre, Philip Huyghe, Mark Luyten, Ludwig Vandevelde.
23737: Sonderen, Peter & Hooijmans, Wouter. - AKI 2003.
2636: Sonnega, H.W. - Een Amsterdamsche jongen.
25611: Sorge, F. van. - Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.
27543: West-Souburg. - De Kerk te Wester Souburg. - T' Kasteel Rammekens.
27545: West-Souburg. - Het Kasteel te Wester-Souburg. - De Kerk te Wester-Souburg.
27542: West-Souburg. - Wester Souburg. - T 'Zelve anders.
27413: West-Souburg. - 't Kasteel van Aldegonde.
27384: Oost-Souburg. - Oost-Souburg, West-Souburg, Het Ronde Putje, Ter Hooge.
20737: Souburg, Oost- en West, Oost-Souburg and West-Souburg. - Gemeente Oost- en WestSouburg.
22091: Oost-Souburg. - T' Dorp Ooster Souburg.
22034: Oost-Souburg. - In de herberg te Oost-Souburg.
32195: Spaeth, Eduard. - Die chemische und mikroskopische Untersuchung des Harnes. Ein Handbuch zum Gebrauche für Ärzte, Apotheker, Chemiker und Studierende. Mit 116 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spektraltafel.
34678: Spakenburg. - Spaakenburg.
30869: Spall, T. van. - Geschenk voor kinderen bestaande in kleine verhalen. Met plaatjes.
33115: Spanbroek. - 't Dorp Spanbroek, 1726.
32833: Spankeren. - De Geldersche Tooren; of 't Huis te Spankeren, 1743/ 't Dorp Spankeren, 1743.
28471: Sparman, Andreas. - Reize naar de Kaap de Goede Hoop, de Landen van den Zuidpool, en rondom de Waereld; doch voornaamlijk in de Landen der Hottentotten en Kafferen, in de jaaren 1772 tot 1776, gedaan door Andreas Sparman, Doctor en Professor in de Geneeskunde te Stokholm enz. enz.; met eene Voorreede en Aantekeningen, van den heer George Forster, thans Hoogleeraar in de Natuurkunde te Wilna. Alles in 't Nederduitsch vertaald. Met Plaaten. (Vol. I of II.)
35156: Spauwen, Arnold. - Sextetten voor Siem.
36483: Spiegel, M.. - De avonturen van Bando het aapje.
16567: Spiegel, L.P. v. d.. - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
35425: Spieker, C.W.. - Christelijke Morgen-Overdenkingen voor alle Dagen des Jaars.
36855: Spier, Peter & Phyllis Krasilovsky. - De koe die in het water viel.
35473: Spier, Jo. - Een klein boekje van Jo Spier. Aangeboden door de Simplex Rijwielfabrieken.
33335: Spier, Jo. - Er bestaat zoo wéinig, zoo verschrikkelijjk weinig duurzame glans op de wereld...Reclameboekje voor Ceta-Bever linoleum-parketvloeren meubelwas.
21298: Spijk. - Het Kasteel en Dorp te Spyk aan de Linge.
32581: Spijk, Piet, Kuyken-Schneider, Dorris & Buisman, Cootje. - Piet Wiegman (1885-1963), schilder van de Bergense School. Graficus-ceramist-poppensnijder.
25897: Spilbergen, Joris van (Joris van Speilberghen). - t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.
37438: Spittael, George E.. - Libera me.
3551: Sponselee, George, en Ed Steijns - De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953.
36704: Spoor, C.. - Onze oude versjes en het beroemde prentenboek.
3118: Spoor, C.. - Onze Oude Versjes.
33610: Spraakman, Richard, e.a.. - Herinneringen aan Sonnenburgh- Voorburg.
31930: Spronk, Ank. - Kattigheden van Micio en Titus.
32113: Sprundel. - 'T Dorp Sprundel.
21590: Spühler, A.. - Meine Reise in Italien/ Prachtalbum von 800 Photographien.
30552: St.-John, James Augustus. - Lodewijk Napoleon, Keizer der Franschen.
3878: St. Clara, Abraham à - Abrahams Loof-hutt, welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering. Met Veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. ... Uit het Hoogduitsch Vertaaldt. I-III.
34384: Staal, Gert. - Bouwheer en -meester. De architectuur van kantoorgebouwen.
34338: Stace. - Silves.
20250: Goes. Stadsplattegrond.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
20248: Veere. Stadsplattegrond. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
20197: Middelburg. Stadsplattegrond. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20192: Tholen. Stadsplattegrond.. - Platte Grond der Stad Tholen gemeten door D.W.C. Hattinga anno 1744.
14929: Verkehrs- und Werbeamt und Museum f. Stadtgeschich. - Chemnitz; die Industrie- und Handelsstadt.
27978: Staehelin, Ernst. - Johann Ludwig Frey, Johannes Grynaeus und das Frey-Grynaeische Institut in Basel. Zum zweihundertjährigen Jubiläum des Instituts. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1947.
25726: Staehle, Jacques. - Gezond door digito-acupunctuur.
37500: Stähelin, Felix. - Der Antisemitismus des Altertums in seiner Entstehung und Entwicklung.
37038: Stahl, Jochen. - VEB Schiffswerft "Neptun" Rostock. Schiffsregister.
30902: Stahlin, Jacob van. - Echte anecdoten van Peter den Grooten.
19383: Stamm, Gunther. - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of Drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux Wassenaar, Holland.
1892: Stamperius, J. - Uit het leven van Edison/ De ezelsjongen van Arco/ Neêrland weer vrij! / De bootsman op het Gardameer. 4 delen.
1902: Stamperius, J. - Een Week vol Avonturen.
1904: Stamperius, J. - De Bootsman op 't Gardameer.
1903: Stamperius, J. - De Sasmeester Pleegzoon; een vertelling.
1914: Stamperius, J. - 't Verhaal van den toren van Zierikzee/ De oude veldwachter/ Een week vol avonturen/ De ezel van den bakker/ 3 Kwajongens/ Het veerhuis aan de Oosterschelde/ De ondergang van Reimerswaal/ Drie jongens op een schip/ De sasmeester en zijn pleegzoon/ Jongensleven/ De 3 jongens en een vrijen zaterdag. 11 delen.
1919: Stamperius, J. - De Ezel van den bakker.
1921: Stamperius, J., L. Gijlstra e.a. - Levenslust; Vertellingen voor Jongens en Meisjes.
1925: Stamperius, J. - Het veerhuis aan de Ooster-Schelde; een verhaal voor de jeugd.
36698: Stamperius, J.. - 't Verhaal van den Toren van Zierikzee.
36699: Stamperius, J.. - Het veerhuis aan de Ooster-Schelde. Een verhaal voor de jeugd.
36697: Stamperius, J.. - Drie Kwajongens. De Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd.
36695: Stamperius, J.. - Neêrland weer vrij!
13259: Stift Stams. - 700 Jahre Stift Stams 1273-1973.
34259: Stapel, F.W.. - Cornelis Janszoon Speelman.
31491: Staring van den Wildenborch, A.C.W., e.a.. - Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.
33842: Staring, Dr.. - Dr. Staring's almanak voor den Overijsselschen landman voor 1915 (acht en zestigste jaar). Uitgegeven door Directeur en Leeraren der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.
31547: Starlin, Jim, Aparo, Jim & Carlo, Mike De. - Batman Special. 18 verschillende afleveringen.
30660: Starter, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
29218: Starter, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
20751: Stavenisse. - Gemeente Stavenisse.
32086: De Steeg. - 't Huis Middagten tegen dde Veerpoort en van ter Zyde te zien. / 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien.
32834: De Steeg. - 't Huis Middagten tegen de Voorpoort en van ter Zyde te zien/ 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien, 1743.
33146: Steenbergen. - De Stad Steenbergen langs de haven te zien.
33024: Steenbergen. - Overblyfsel van een Ouden Toren te Steenbergen, 1740/ Stad-Huis en Kerk te Steenbergen.
23949: Steenhuis, J.F., e.a.. - Verhandelingen van het geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën; Geologische serie, deel VI, tevens feestuitgave ter gelegenheid van den 70-jarigen geboortedag van J. Lorié.
30474: Steensma, R., e.a. (red.). - Stichting oude Groninger kerken.
12729: Steensma, F.A.. - Voedingsleer; een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
23316: Steenstra, Pybo. - Grondbeginzelen der meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides; Nevens derzelver gebruik in het meeten van platte Figuuren: in het vinden der Quadraat- en Cubicqwortelen, het Bereekenen der Sinus Tafelen en der Platte Driehoeken, enz.
10215: Oldrich Stefan - Prazské kostely.
25619: Steger, Friedrich. - Vijf en dertig jaren, 1815-1850. Een overzigt van de nieuwste geschiedenis, als het worstelperk van het gezag der vorsten en de vrijheid der volken. Twee delen in één band.
34399: Steiner, Rudolf. - Stilformen des Organisch-Lebendigen. Zwei Vorträge von Dr. Rudolf Steiner, gehalten am 28. und 30. Dezember 1921 in Dornach.
7973: Steinmetz, R. - Dictaten naar lezingen van prof. R. Steinmetz.
25134: Steinmetz, S.R.. - De nationaliteiten in Europa, eene sociographische en politische studie; Zuid- en Oost-Europa.
34440: Steinmetz, Rudolf. - Het oude land. Verzen.
28276: Steinmetz, Bert, Monfils, Don, e.a. (red.). - Nieuw Tij, impuls voor Zeeland. Publicatie inzendingen ideeënprijsvraag over nieuw landelijk wonen in Zeeland.
28417: Stephan, Heike. - Heike Stephan. Grafit-Bilder und Radierungen.
20971: Stephenson, John B.P. and King, Mary D.. - Handbook of neurological investigations in children.
36743: Ster, Jac. van der & Piet Worm. - Bonte Kralen.
36850: Ster, Jac. van der & Theo Kurpershoek. - Paardebloemen.
8245: Sterck, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's.
35262: Sterckx, Pierre, et al. - Hergé ontmoet Tchang.
31904: Sterne, Carus. - Worden en vergaan. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der wereld in populairen vorm.
34227: Sterne, Laurence. - A sentimental journey through France & Italy.
37429: Steur, G.C.L., I. Ovaa, M.A. Bazen & J. de Buck. - De bodemkartering van Noord-Beveland. Rapport no. 434.
37469: Stevenson, Robert Louis & Hugo Pratt. - L'île au trésor. Collection noire.
30352: Stiefelhagen, Ben, Kuyvenhoven, Cor, Bartelink, Klaudie, Aaarsen, Annet van & Verhoog, Peter. - Wrakken. Schatkamers van de Noordzee.
37017: Stieler, Adolf. - Auswahl von 31 Karten aus Stieler's Hand-Atlas über alle Theile der Erde, nach dem neuesten Zustande, und über das Weltgebäude. Schul-Ausgabe.
33331: Stiénon du Pré, Jean. - Les Iles et les dunes.
7005: Stijfselfabriek 'De Bijenkorf' - Honig's Maizena-album, no. 3
28683: Stille, S.. - Mijn uitstapje naar den Ugleij, over Hamburg, Kiel, Ploen, enz., in den zomer van 1819.
36963: Stip, Kees, André Vlaanderen, en anderen. - 10 Reclame-boekjes Gazelle Rijwielfabriek. 't Avontuur van Piet Pelle/ De Gazelle als redder/ Met de VanWielen's op reis/ Een nachtelijk avontuur en een blijde morgen/ Uit het dagboek van een Gazelle rijwiel/ Per Gazelle door ons land/ De vier kroonpretendenten/ 't Avontuur van Piet Pelle/ Piet Pelle's ruimtereis/ Piet Pelle, de schildpad en de haas. 10 stuks.
33949: Stocchi, Francesco. - Marc Nagtzaam. Not available.
27928: Stockmans, F.. - Initiation a la paleobotanique stratigraphique de la Belgique et notions connexes. Guide de la salle des végétaux fossiles.
29338: Stockum jr., W.P. van. - La librairie, l'imprimerie et la presse en Hollande à travers quatre siècles. Documents pour servir à l'histoire de leurs relations internationales recueillis et annotés par W.P. van Stockum jr.
27730: Stockum, Theodorus Jacobus van. - Morphologische studie van den tuberkelbacil.
2978: Stoffels, P.W. - Jachtavontuur van Burgemeester Dikkerdak en andere verhalen.
3194: Stook, J.H. - Flora; het verhaal van een klein bloempje.
36912: Stook, J.H.. - Hazert in nood.
37273: Stoop- Snouck Hurgronje, J.. - Brieven over kinderlectuur. Socialistische Vrouwen-Bibliotheek, no. 3.
6655: Stoppelaar, J.H. de - Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
23602: Stoppelaar, J.H. de. - Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.
34184: Stoppelaar, J.H. de. - Inventaris van het Oud Archief der stad Middelburg 1217-1581. Derde afdeeling (voortzetting).
33904: Stoppelaar, J.H. de. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
17211: Stoppelaar, J.H. de. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
33441: Stoppelaar, J.H. de. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog.
20854: Stoppeldijk. - Gemeente Stoppeldijk.
37423: Storm van Leeuwen- van der Horst, Irene. - Reislustige Zeeuwse regenten. De reis van Isaac en Paul Hurgronje, Paulus Ribaut en Johan Steengracht naar Londen in 1769.
23443: Storm, Abraham Martinus. - Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto.
25186: Storr, Robert, a.o.. - Art Random, Nancy Spero; re-birth of Venus.
35251: Story, J.C. (red.). - Rode ruiters der wildernis. Extra editie 2, Illustrated Classics.
33832: Strasburger, Eduard & Koernicke, Max. - Das botanische Praktikum. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik für Anfänger und Geübtere, zugleich ein Handbuch der mikroskopischen Technik.
35467: Strasser, Catherine. - Alain Fleischer (Ping Pong).
30420: Strateeg. - De dagelijksche oorlogskaart. Nrs. I t/ VII en 47 stuks genummerd 1 t/m 47. En 1 losse kaart.
35765: Strauch, R.. - Die Rinderwage in der Tasche oder die Bestimmung des Lebend-Gewichts des Rindes durch zwei Maße.
13481: Streater, R.A., and D.G. Greenman. - Jane's merchant ships.1982.
33084: Streefkerk. - Streefkerk over de Lek te zien, 1750.
35238: Stremming van Ek, J.W. (red.). - Werkend Volk. Nr. 8, 2e jaargang, 9 april 1943.
6020: Stricker, B.H. - Geboorte van Horus (2 parts); mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', XIV en XVII. I & II.
19397: Stridiron, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel 1 Economie.
19398: Stridiron, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel II Algemeene bedrijfseconomie.
32668: Strik, Elly. - Fantasmas, Novias y otros Compañeros/ Ghosts, Brides & other Companions.
29831: Stringa, Paolo. - Genova e la Liguria nel Mediterraneo; insediamenti e culture urbane.
22951: Strobl, Andreas, a.o.. - Surrogate; Wolfgang Ellenrieder.
33398: Strobl, Helmut, et al. - Michael Pinter. Bilder und Zeichnungen 1994-1997.
33786: Stroeve, J.. - "Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later".
30533: Strootman, H.. - Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste en tweede gedeelte + het boekje met de antwoorden op de vraagstukken.
35079: Strootman, H.. - Logarithmen-Tafelen tot in vijf decimalen.
10411: Strubbe, J. - Les ports maritimes belges; un héritage pour demain.
35691: Struyf, E., et al. - Themabelga. Katalogus/ Catalogue. Exposition Mondiale F.I.P. de Philatelie thematique/ F.I.P. Wereldtentoonstelling van thematische filatelie/ F.I.P. World Exhibition of thematic philately/ F.I.P. Weltmotivausstellung. Bruxelles-Brussel 13/21-XII- 1975.
36077: Stultiens, Toos en Jan Goeting. - Oelie en Djum.
36955: Stultiens, Toos & Jan Goeting. - Feodora.
33500: Sturm, Hendrik. - Het wrede grauwe water en 5 andere verhalen rond Walcherens bevrijding.
33449: Sturm, Hendrik. - De oogst rijpt ieder jaar.
37311: Stuten- van Ysselstein, H. & E.M. ten Harmsen van der Beek. - Het Bruine Boontje en andere Verhalen voor jonge Kinderen.
13622: Stutterheim, W.F.. - Tjandi Bara-Boedoer; naam, vorm, beteekenis.
35772: Suetonius. - Cajus Suetonius Tranquillus ad optimorum exemplarium fidem castigatus.
36587: Suls, A. & L. Sebregts. - De Avonturen van Pim Ketel.
25404: Sunagawa, Ichiro. - Growth and etch features of hematite crystals from the Azores Islands, Portugal.
30792: Suppantschitsch, Victor. - Grundzüge der Briefmarkenkunde und des Briefmarkensammelns.
23286: Suringar, W.H.. - Patronaat over de armen.
36543: Sutorius, Anna & B. Midderigh-Bokhorst. - Voor school en huis. Op 't veld/ Klein moedertje/ In de wei/ Drie vroolijke vrindjes/ Winkeltje spelen.
36245: Sutorius, Anna & B. Midderigh-Bokhorst. - Voor school en huis. In 't plantsoentje. Op 't veld. Wimmie op de wandeling. 3 delen.
36110: Sutorius, Anna & Pol Dom. - Feest in 't Bosch.
36088: Sutorius, Anna. - Bummie's lief en leed.
3232: Sutorius, A. - Roosje klein, Roosje fijn/ Onder moeders paraplu. Klein en knus voor broer en zus; versjes. 2 delen.
36961: Sutorius, A. & Nelly Spoor. - Kleine kleuters.
27385: Sutton, Peter C.. - De eeuw van Rubens.
10820: Suys, E. - Étude sur le conte du Fellah Plaideur; récit égyptien du Moyen-Empire;
6622: Swalue, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
37435: Swalue, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
34129: Swart, N.. - Spreuken van Salomo voor de jeugd.
35252: Swarte, Joost, Buckinx, Harry, Clerkx, Aart, Geradts, Evert, e.a.. - Toon & Toos Brodeloos. Van Joop Landré tot André Kloos.
35070: Willem & Joost Swarte. - De wereldreis van Rik en Klaartje.
36941: Swigchem, C.A. van & J. van Druten. - Geschiedenis van het huis De Salamander aan de Dwarskaai te Middelburg.
37231: Swildens, J.H., Peter Knapen & Joost Roelofsz & Th. Sontrop. - Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche jeugd/ Het Quote 500 junior ABC/ Het Alfabet. 3 delen.
37267: Swildens, J.H. & E. Laurillard. - Mr. J.H. Swildens Vaderlandsch AB-Boek van 1781. Met versjes van Dr. E. Laurillard.
37264: Swildens, J.H.. - Vaderlandsch A-B Boek voor de Nederlandsche Jeugd/ Eerste beginselen van het cyfferen en van alle kunsten en handwerken. 2 delen in 1 band.
20628: Swinnen, Johan M.. - De paradox van de fotografie; een kritische geschiedenis.
20704: Sydow, E. von. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
34224: Szeemann, Harald, Baere, Bart de, Delbeke, Maarten, Groh, Klaus, et al. - Johan van Geluwe. (The Museum of Museums).
33281: Tabak, Kees. - No more heroes. 30 Jaar popfotografie door Kees Tabak.
37018: P. Cornelii Taciti (Tacitus). - P. Cornelii Tatic Eq. Rom Annalium, Sive Historiae Augustae, Libri, quanum quidem eorum restat, Sedecim. Eiusdem Libellus de Moribus & Populis germanorum. Item - Vira Julii Agricole, oratoris. Item - Dialaogus de claris oratoribus.
34427: Taciti, C. Cornelii (Tacitus). - Quae exstant opera, Juxta accuratissimam D. Lallemant Editionem.
34912: Tacitus, Publius Cornelius. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid/ Het leven van Iulius Agricola/ Germania.
34849: Tagore, Rabindranath. - The Gardener.
26259: Tair, M.A. & Tas, H. van der. - Kamus Belanda. Belanda-Indonesia/ Indonesia-Belanda.
6166: Tait, W.J. - Game-boxes and accessories from the tomb of Tut'ankhamun.
31703: Tajani, Ricci. - Maria Callas. The Cruise '59. Biografie einer Reise.
12522: Talma, D.. - De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.
59: Tamas, U.. - Beatles - biblia.
32059: Tamen (Uithoorn). - Het Dorp Tamen, langs den Amstel te zien.
21130: Tang, I Leng. - Time-series analysis of disease activity in multiple sclerosis with MR imaging: towards a 4D approach.
19568: Tanis, George Pzn.. - Spelleng in uutspraek van uus Ouddurps; woordenboek Ouddurps-Neederlands.
19570: Tanis, George Pzn.. - Beknopte spraekkunst van uus Ouddurps.
19257: Taracena, Berta. - Rodriguez Lozano.
32499: Tardi, Jacques. - Het ware verhaal van de onbekende soldaat.
28113: Tartamella, Enzo. - Corallo. Storia e arte dal XV al XIX secolo.
20462: Tasse. - Jerusalem délivrée poëme héroïque du Tasse, traduit en françois (2 vols.).
36345: HeerOdotus & Ton van Tast. - Kleine vaderlandse historiën.
36344: HeerOdotus & Ton van Tast. - Kleine vaderlandse historiën.
12539: Tausk, P.. - A short history of press photography.
33409: Tawfik, Riek (red.). - Fancy. 10 nummers (september 1995-juni 1996).
36154: Tazelaar, P., S.J. Matthijsse en F. Evers. - Eerst duidelijk.....dan snel. Schrijfcahier 1 LH, Schrijfcahier 2 LH, Toelichting LH. 3 deeltjes.
36153: Tazelaar, P., S.J. Matthijsse en F. Evers. - Eerst duidelijk.....dan snel. Voorbeeldenboekjes 3R, LH, 1LH, 2LH en 3 LH. 5 deeltjes.
14446: Teerling, C.C.J., en P. Beets - Frankrijk, België en het Britsche Rijk; merkwaardige plaatsen, prachtige natuurtafereelen, zeden en gewoonten.
3984: Teerlink, C.C.J., en P. Beets - Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Ierland en zijne Bewoners; uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking.
19036: Teillers, J.W.. - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen te Batavia (Java).
29220: Teirlinck, Herman. - Verzameld Werk, deel 1, 2 en 4. Eerste deel omvattende bio-bibliografische nota, Zelfportret of het Galgemaal, Getuigenissen, Monoloog bij nacht, Verzen, De wonderbare wereld, Het stille gesternte. Tweede deel: Klein proza, 't Bedrijf van den kwade, De Dolage, Het avontuurlijke leven & Van lieven cordaat. Vierde deel: Zon, Het ivoren aapje & Novellen.
25398: Telles Antunes, Miguel. - Um mesosuquiano do Liásico de Tomar (Portugal); considerações sobre a origem dos crocodilos.
30809: Yvert & Tellier. - Catalogue des timbres-poste de la France et des Colonies Françaises. 1928.
31371: Tempelmans Plat, A.G.J.. - Stuivers teekenschrift voor de Lagere School. No. 1 & 2 + supplement.
22914: Temperman, H.. - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 4: "L'encensoir et la navette de la Paroisse Sainte-Maurice à Hoves.
34590: Terhorst, Peter. - Een reisje.
33462: Termote, Tomas. - S.M.S. Prangenhof. De Vorpostenflottille Flandern 1914-1918 aan de hand van professionele berging en maritiem archeologisch onderzoek. Association for Battlefield Archaeology in Flanders Studies IV.
30844: Terneuzen. - Gemeente Neuzen.
29000: Terpstra, Mirjam. - Door het oog van de loods/ Through the eyes of a pilot. Loodswezen 20 jaar 1988-2008.
31596: Studiegroep Homo Terrenus. - Schetsexcursie Bourgogne. Documentatie Studiegroep Homo Terrenus.
22240: Tervasmäki, V., Kilkki, Pertti and Ahto, Sampo. - Suomen puolustus voimat.
36612: Teuben, Wilhelm E.. - N.V. Bevrachtingskantoor "Twenthe-Rijn" 1950-1990. "Op- en ondergang van een rederij".
31914: Teurelincx, Diego, Verbeke, Alain & Declerq, Eddy. - De economische betekenis van zeehavenprojecten. Een economische evaluatie van de Containerkade-west Antwerpen.
37009: Thea. - Wie zingt er mee?
35191: Theodosius, Constantia & Dr. Goldsmith. - The correspondence of Theodosius and Constantia, vol. I & II/ The vicar of Wakefield, vol. I & II. All in 1 binding.
34579: Thérive, André. - Claude Yvel.
36205: Thiel, Martin van. - Bijzonder Zeeuws Vlaanderen.
28888: Thielens, Armand. - Acquisitions de la flore Belge depuis la création de la Société Royale de Botanique jusque et y compris l'année 1868.
37330: Thieme, Moritz. - Eduard en Tony, of de kleine speelgenooten. Een onderhoudend leesboekje voor kinderen van beiderlei sekse.
19726: Thiis Stang, Ragna (red.). - 25 Nordmen sett av Gustav Vigeland.
23446: Thijs, L. (sam.). - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging van Staatsrivierloodsen v.z.w.
36157: Thijsse, Jac. P.. - Uit de levende natuur. Een serie leesboekjes voor de hoogste klassen der lagere school. Eerste tot en met vierde deeltje.
24233: Tholen. - De Water-poort te Tholen van binnen. De Groote Kerk te Tholen.
27442: Tholen. - Stadhuis te Tolen.
27436: Tholen. - De Stad Tholen.
27439: Tholen. - De Stad Tholen.
27440: Tholen. - Tolen.
20855: Tholen. - Gemeente Tholen.
20595: Tholen. - Tholen.
20596: Tholen. - Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland, opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor, in den jare 1744.
20346: Tholen. - De stad Tholen.
31380: Tholen. - Tholen.
26503: Tholen. - 'T Raedhuys tot Tholen.
21001: Thomas, O.O. (rev.). - Thomas' stowage; the properties and stowage of cargoes.
18961: Thomas, Lowell. - De Zee-Duivel, de geschiedenis van Graaf Felix von Luckner
33948: Thomson, J.Jac.. - Orplid. Verzen van J.Jac. Thomson.
33947: Thomson, J.Jac.. - Orplid. Verzen van J.Jac. Thomson.
14799: Thomson W.. - Thomson's Dictionary of banking.
35573: Thorne, Frank. - Ghita. Fantasy en erotiek. Deel 1 & 2.
30843: Thornton, Geoffrey G.. - The New Zealand Heritage of Farm Buildings.
17350: Thorsoe, Soren. - J. Lauritzen 1884 - 1984.
37032: Thorsoe, Soren, Peter Simonsen, Soren Krogh-Andersen, et al. - DFDS 1866-1991. Ship Development through 125 Years from Paddle Steamer to Ro/Ro Ship/ Skibsudvikling gennem 125 ar fra Hjuldamper til Rulleskib.
35424: Thoss, Dagmar. - Flämische Buchmalerei. Handschriftenschätze aus dem Burgunderreich. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.
31800: Thunissen, A.W.P., e.a.. - Jaarboek Practische Studie Stylos.
17990: Thurman, Paul and Boncquet, Piet. - Kortrijk. Paul Thurman, Piet Boncquet, Frans Gruwez.
30758: Thurnwald, HIlde. - Menschen der Südsee. Charaktere und Schicksale. Ermittelt bei einer Forschungsreise in Buin auf Bougainville, Salomo-Archipel.
34698: Tiberi, Jean, et al. - Domela. Oeuvres en relief.
32123: Tichar, Sian (ed.). - Eric Kuster. Metropolitan Luxury.
32256: Tichar, Sian (ed.). - Eric Kuster. Metropolitan Luxury.
36574: Tichelen, Hendrik van & Felix Timmermans. - Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond.
32101: Tiel. - Het Amptmans Huis te Tiel.
32088: Tiel. - Tiel. / Buurensche Poort te Tiel.
31126: Tiel. - De stad Tiel, van de Waalkant te zien.
33540: Tiel. - Tiel. Van de waalzijde.
32838: Tiel. - Tiel, 1742/ Buurensche Poort te Tiel, 1742.
32836: Tiel. - Het Amptmans Huis te Tiel/ Het Huis te Echtelt, 1728.
34103: Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1946.
36514: Tiemersma, H.J.. - De Groote Revue. Militairen van vele landen. Een boek voor Hollandsche jongens.
37013: Tiemersma, H.J.. - Wilde Hein.
3203: Tienhoven, A.B. van - Nougat-aapjes, De.
33085: Tienhoven. - Het Huis te Herlaar en het Dorp Tienhoven langs de Lek te zien, 1750.
37233: Tierie-Hogerzeil, E. & Leonard de Vries. - Hoe men het ABC begeerde en leerde. Met afbeeldingen meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen/ Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd/ Alphabetisch Letterkransje en Nommerkransje. 3 delen.
37236: Tierie-Hogerzeil, E., M. van Heijningen Bosch, n.n. & J. Stellingwerff. - Hoe men het ABC begeerde en leerde/ Roosje Vlijtig, Jan en zijn zusje, Grootmoeder en haar kindje/ Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche Jeugd/ Kleine geschiedenis van het groot ABC-boek of Haneboek, met facsimile. 4 delen.
30997: Tiernan, Terence. - The Adventures of Michael and the Pirates.
36925: Til, H.N. van. - Tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, in levensbeschrijvingen en karaktertrekken van groote en deugdzame mannen; tot vorming en navolging voor de jeugd.
24730: Til, H.N. van. - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen, van vroegeren en lateren tijd.
34266: Tilanus, Louk. - Aart Schonk. Mythen & Metamorfosen in Marmer/ Myths & Metamorphoses in Marble.
23819: Tilburg. - Stad Huis van Tilburg - Hôtel de Ville de Tilbourg.
33046: Tilburg. - Markt te Tilborg, 1740.
4171: Timmerman, Jan de - Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen.
30531: Timmermans, P.D.. - Proeven over den invloed van golven op een strand in verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust.
34445: Tingen, Frits. - Stemmingen en strevingen.
26563: Tintrup, Hans. - Krieg in der Ukraine. Aufzeichnungen eines deutschen Offiziers.
25852: Tirion (uitgever). - Atlas van Zeeland; vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van ... den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede portraiten van eenige der vermaardste staatsmannen en zeehelden.
34902: Tirion, I.. - Nieuwe en beknopte hand-atlas. Bestaande in eene verzameling van eenige der algemeenste en nodigste landkaarten en na de alderlaatste ontdekkingenvn De L' Isle en anderen opgesteld...etc.
31400: Tit, Tom. - Scientific amusements.
24452: Tjia, Tik Hing. - The dielectric properties of solutions of water in monoalcohols.
28929: Tökés, István. - A Romániai Magyar Református Egyház Élete 1945-1989.
26813: Tol, S.C.J. van. - De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen).
6676: Tollé, H.A. - Iets van Henrik Antoni Tollé, Predikant te Vere.
26924: Tollens Cz., H.. - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
30819: Tollens, H.. - Liedjes van Matthias Claudius.
24620: Tolstoi. - Om de theetafel; verhalen voor de jeugd van Tolstoï.
11402: Tolstoj, L.N. - Anna Karenina; ein Roman in acht Teilen. 2 vols.
26618: Toman, Jirí. - The protection of cultural property in the event of armed conflict. Commentary on the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection.
29500: Tomeï, Karel. - NL XL.
36017: Tomkins, David. - Prentenboek.
36989: Tomkins, David. - Het Paaschei. Zus in de Provisiekast. Vroolijk en Oolijk No. IV.
24044: Tongeren, F.C. van. - Ruptura Perinei. Proefschrift.
32615: Toonder, Marten. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 1. Tom Poes en de Reuzenvogel.
32614: Toonder, Marten. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 3. Tom Poes op het Eiland van Grim, Gram en Grom.
32611: Toonder, Marten. - Tom Poes en de pier-race. Serie 3, deel 3.
32607: Toonder, Marten. - Tom Poes en de talisman, serie 3-deel 1.
32596: Toonder, Marten. - Heer Bommel en de bergmensen.
32593: Toonder, Marten. - Tom Poes en de Chinese waaier.
37380: Toonder, Marten. - Simon Snugger en het Diamantspoor.
32523: Toonder, Marten. - 10 Ansichtkaarten Tom Poes + menukaart.
35227: Toonder, Marten. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
37337: Toonder, Margje. - Hoe het zit! Een trilogie in drie deelen op meesterlijke wijze gegrepen uit het bruisende leven door de begaafde jonge schrijfster Margje Toonder. Deel 2: De wolken branden.
24547: Toonder, Marten. - Kappie en de schrik der zeeën.
24540: Toonder, Marten. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
24539: Toonder, Marten. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
36631: Toonder, Marten. - Tom Poes en de toverfluit.
3013: Tooren, J. van - Van Annetje; versjes.
26900: Toorenburg, Carmen C. van & Gils, Marianne van. - Honoris Causa; ereleden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.
35142: Toorn Vrijthoff, Peter van den (red.). - Wendingen. Brochure uitgegeven naar aanleiding van de expositie van "Wendingen" en Aziatische Kunst van mei t/m september 1994 in Museum Gallery Azie.
29833: Töpffer, R.. - Premiers Voyages en Zigzag ou Excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers Italiens des Alpes.
33341: Töpffer, R.. - Premiers voyages en Zigzag ou excursions dún pensionnat en vacances dans les cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes.
37532: Torfs, Jan (red.). - Juke Box. Maandblad over lichte muziek. 3 nummers: 1 juli 1961, 1 september 1961 & 1 augustus 1962.
27769: Tornquist, A.. - Grundzüge der geologischen Formations- und Gebirgskunde.. Für Studierende der Naturwissenschaften, der Geographie und des Bergfaches.
25401: Torre de Assunçao, C.F.. - Rochas Graníticas do Minho e Douro; novos elementos para o seu conhecimento.
31704: Tosi, Bruno. - Giovane Callas. Con il memoriale di Maria Callas e una testimonianza inedita di Pia Meneghini.
32414: Touchard- Lafosse, G.. - Chroniques pittoresques et critiques de l'oeil de boeuf. Des petits appartements de la cour et des salons de Paris, sous Louis XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI. Par la Comtesse Douairière de B ***, recueillies, mises en ordre et publiées par G. Touchard- Lafosse. Vol. I & II.
15089: Touchatout. - L'Histoire tintamarresque de Napoléon III. I: Les Années de chance. II: La Dégringolade impériale. 2 Volumes.
10674: Toussaint van Boelaere, F.V. van - De doode die zich niet verhing.
37209: Tozer, Katherine. - Mumfie's avontuurlijke reis.
37080: Trap, P.W.M.. - Letterkorfje. Verhalen voor de jeugd.
37156: Trapper, Charles. - Death track. A living death on the Siam-Burma railway.
32319: Travis, David. - Michel Szulc Krzyzanowski. Sequences.
27864: Treptow, E., Wüst, S. & Borchers, W.. - Bergbau und Hüttenwesen.
37401: Tripplaar, Arnold F.K.. - Chico, Chaco en Choco. Praatjes en plaatjes van Arnold F.K. Tripplaar.
17131: Troll, Thaddäus. - Verträumte Burgen.
25537: Trollope, A.. - Reis door Australië en Nieuw-Zeeland; eene leerzame en onderhoudende beschrijving der verschillende landen, volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en regeerinsvormen en van de belangrijkste voortbrengselen, den handel, het grondbezit, enz. 2 Volumes.
16689: Trollope, Christine. - Yesterday's Town: Pershore.
18255: Trommel, J. G.. - Genealogie Trommel.
31739: Trouessart, E.L.. - Au bord de la mer. Géologie, faune et flore des côtes de France de Dunkerque à Biarritz. Avec 149 figures intercalées dans le texte.
19517: Truijen, Emile. - Brieven van een designer, een autobiografie.
37542: Tryfosa. - Onze viervoetige huisvrienden, of gesprekken van een vader met zijne kinderen, over honden, paarden, ezels en katten.
37114: Tsjoekowski, K. & W. Andriewitsj. - De Telefoon.
36683: Tsjoekowski, K. & W. Andriewitsj. - De Telefoon.
33760: Tsoe-Meiren, Eduard van & Nagtglas, F.. - Walcheren, toen de Koningin er was/ Walcheren in vogelvlucht.
31253: Father Tuck. - Father Tuck's play hours. Postcard painting book complete with paints. Father Tuck's "Patent Paintbox" series.
32068: Tull en 'T Waal. - De kerk in 't Waal. / Het Huis T' Waal.
32510: Tullii, M.. - Ciceronis Orationes Selectae. Illustratae notis et interpretationibus, argumentis, stylo, ac rhetorices figuris, etc., ex laudatissimis philologis depromptis, in usum studiosae juventutis.
36381: Tulp, Hanny. - Hoe ik kikker werd.
37167: Tulp, Hanny. - Hoe ik kikker werd.
27387: Tümpel, Christian. - Rembrandt.
37118: Turner, Patricia. - Goldilocks and the Three Bears. A peepshow book.
31659: Tuypens, Antoon. - Antoon van Dyck's oeuvre 1599-1641.
23667: Twiesselmann, F. & Brabant, H.. - Observations sur les dents et les maxillaires d'une population ancienne d'age Franc de Coxyde (Belgique).
33117: Twisk. - 't Dorp Twisk, 1726.
26449: Twist, G. van, Hardonk, J. & Sadée, A.E.M.. - Het motorrijwielbedrijf.
32378: Goscinny & Uderzo. - Iter Gallicum. Novum periculum Asterigis. In Latinum convertit Rubricastellanus.
35022: Uhlenhuth, Ed.. - Die Veste Coburg. Originalaufnahmen.
36020: Uiltje. - Zinrijke Onzin ('t Leven in den Lachspiegel).
3011: Uit den Bogaard, J.H. - Swiebertje wordt geholpen.
31340: Uitert, E. van & Hoyle, M. (ed.). - The Rijksmuseum. Vincent van Gogh.
32058: Uithoorn. - De Uithoorn, op Tamen ziende.
32111: Ulft. - t' Slot Ulft van Agteren te zien. - ´t Slot Ulft van Binnen.
21124: Ullman, Alarik. - Softwood contracts.
31175: Unger, W.S.. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste deel: Gedrukte kaarten en plattegronden. Tweede deel: Topografische prenten en teekeningen. Derde deel: Historie en leven. Vierde deel: Portretten en personalia.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

4/1