Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
24633: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les bosélaphes ray; carte géologique de l'Algérie.
24634: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ caméliens et cervidés; carte géologique de l'Algérie.
35592: POMMEREL, ERNST, HAR BROK EN JOOST SWARTE. - Kuifje in Rotterdam.Eerste, tweede en vierde schrift. "Kuifje, zijn vrienden, zijn vijanden", "Oostindisch blind" & "De klare lijn".
17235: PONDER'S, RICHARD (ED.). - Quiet Places. Richard Ponder's Paintings of New Zealand.
13714: PONT, D.. - Barent Fabritius, 1624-1673.
35287: PONTI, GIO. - Milano oggi- Milan today- Milan aujourd'hui- Mailand heute- Milan hoy.
35386: PONTI, LISA LICITRA & ENRICHETTA RITTER (ED.). - Mobili e interni di architetti Italiani.
9574: PONZI, J. - Mireille Bastin.
25215: POORTENAAR, JAN. - Boekkunst en grafiek.
30158: POORTER, JO DE & WOUTERS, MARC. - Een huis voor alle seizoenen. De hedendaagse kijk van Geoffroy Van Hulle op tijdloos klassiek.
10676: POORTMAN, J., A.J. SCHRADER, EN F.C.D. POPKEN - Vijftig jaren Huisman; gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, 1904-1054.
29183: POORTMAN, WILCO C.. - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels en deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal.
20846: POORTVLIET. - Gemeente Poortvliet.
20348: SINT LAURENS EN POPKENSBURGH. - Sint Laurens en Popkensburgh.
26261: POPP-MADSEN, CARL. - Dänisches Recht und Dänische Rechtswissenschaft im neuen Europa. Vortrag und Niederländische Übersetzung (Vortragsreihe des Reichskommissars für die besetzten Niederländischen Gebiete.
20392: POPPENDAMME. - 't Huys en Hoff te Poppendamme.
8665: PORÉE, A. - Histoire de l'abbaye du Bec, I, II.
23732: POSSELLE, LAURENCE (ED.). - Les artistes de Pharaon; Deir-el-Médineh et la Vallée des Rois.
23104: POST JR., GAINES. - Dilemmas of Appeasement; British deterrence and defense, 1934-1937.
35549: POST, ELISABETH MARIA. - Reinhart, of Natuur en Godsdienst. Deel 1 en 2.
11234: POSTHUMUS MEYJES, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, voor de familie bewerkt en uitgegeven.
28084: POSTHUMUS MEYJES, R.. - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magalhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
13126: POTMA, A.P., AND J.E. DE VRIES. - Staalconstructies; theorie, berekening en uitvoering.
30274: POTTER, FRANS DE & BROECKAERT, JAN. - Geschiedenis der stad St.-Nicolaas. Eerste deel.
24924: POULGY, PAUL. - Guide-itinéraire de la route Paris-Nice.
32345: POULS, J.H. & CROMPVOETS, H.J.G. (RED.). - De Gouden Helm uit de Peel. Feiten en Visies.
34551: POULSEN, FREDERIK. - Ny Carlsberg Glyptotek. 2. Tillaeg til Billedtavler af antike kunstvaerker (Second plate supplement).
35231: PRAAMSMA, SIEM. - Jochem Jofel wereldreiziger. Deel 1: Het avontuur in de Slummerdamse Bergen.
29292: PRADO VALLADARES, CLARIVAL DO & MELLO FILHO, LUIZ EMYGDIO DO. - Albert Eckhout a presença da Holanda no Brasil-Século XVII.
35531: PRAKKE, H.J.. - Pers en politieke elite/ De seismograaf-functie der jongere generatie/ Zur Frage der ur- Publizistik/Krijgshafte kanttekeningen bij het plan-Thoe Eyl. 4 delen.
30457: PRANGE, J.M.. - Vijf Fantasieën. Lithografieën door J.M. Prange.
13136: PRAT, A. VALBUENA. - Historia de la literatura Espanola. I, II.
31337: PRATT, HUGO. - Fanfulla.
19234: PREGERS, S. (BEW.). - Historische portretzegels, vaderlandsche geschiedenis deel I en II.
18187: PREGL, FRITZ. - Die Quantitative Organische Mikroanalyse.
28568: PREISINGER, HELMUT. - Strukturanalyse und Zeigerwert der Auen- und Ufervegetation Hamburger Hafen- und Hafenrandgebiet. Dissertationes Botanicae, Band 174.
23118: PREL, CARL DU. - Het kruis aan den horizont.
33362: PRESCOTT, ORVILLE. - Princes of the Renaissance.
34983: PRETTEJOHN, ELIZABETH, PETER TRIPPI, ROBERT UPSTONE & PATTY WAGEMAN. - J.W. Waterhouse (1849-1917). Betoverd door vrouwen.
28693: PREVENIER, W.. - Een overzicht van de geschiedkundige kritiek.
34020: PRÉVOST, MARCEL. - Les vierges fortes: Frédérique/ Les vierges fortes: Léa/ Lettres de femmes/ Chonchette. 4 vols. Collection de Roman Illustrés.
35059: L'ABBÉ PRÉVOST. - Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Tome premier et second.
16467: PREWIT, JOHN. - The 'Lucky Bastard'. Autobiography.
8141: PRINCE, F. - André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900).
19894: PRINGGODIGDO, A.K. (SAM.). - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.
28917: PRINS, J.W.P.. - De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium; bestuur, beleid en beheer met betrekking tot de zeescheepvaart en de vaarwegen in een maritiem overgangsgebied tussen zee en rivier.
24807: PRINS, THEO. - Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine ecosystem.
30240: PRINS, JAN. - Sinterklaas. Uit het Liber Amicorum voor P.C. Boutens.
34038: PRINSEN, HELGE & OREEL, RUBEN (SAM.). - Ruben Oreel. 35 jaar persfotografie op Walcheren.
34784: PRINSEN J.LZN., J.. - Multatuli en de Romantiek.
10762: PROBST, FR. - Arabischer Sprachführer in ägyptischem Dialect; ein Leitfaden der arabischen Conversation für Reisende, Kaufleute u.s.w. in Afrika (enthaltend: Grammatik, deutsch-arabisches u. arabisch-deutsches Wörterbuch, Gespräche).
18407: PROETEL, H.. - Gestaltung und Herstellungsweise neuerer Unterwassertunnels.
13397: PROOSDIJ, B.A. VAN. - L.W. King's Babylonian magic and sorcery, being 'The prayers of the lifting of the hand', opnieuw getranscribeerd, vertaald en van een inleiding betreffende hun opbouw en religieuze terminologie voorzien.
28217: PROP, G.. - Begin-atlas van Europa (en de werelddelen).
31405: PROUST, MARCEL. - Op zoek naar de verloren tijd. Combray.
19320: PUCHINGER, G.. - Ontmoetingen. Ontmoetingen met buitenlandse politici. Ontmoetingen met de jaren dertig, I en II. Ontmoetingen met Nederlandse politici. Ontmoetingen met historici. Ontmoetingen met antirevolutionairen. Ontmoetingen met theologen.
32959: PUENTE, P. LUDOVICUS DE LA. - Meditatien vande principaelste misterien ofte verholentheden van ons gheloove, van het leven ende doot ons Heeren Iesu Christi, vande weerdighe Maghet Maria, ende van andere sommighe Heylighen ende Evangelien. Eerste deel. (1) Gebonden met: Den gheestelijcken schildt aller katholiicken. Door Ian van Gorcum. (2)
30421: PUGH, STEVENSON (ED.). - Armour in Profile. 21 Volumes (of 24).
30887: PUIL, NELLEKE VAN DER. - Development and catalytic testing of zeolitic coatings.
14309: PUNIET, J. DE. - De liturgie van het heilig misoffer; haar oorsprong en historische ontwikkeling.
32783: PURMEREND. - De Groote Kerk te Purmerende, 1726.
32782: PURMEREND. - De Amsterdamsche-Poort te Purmerende van binnen, 1726/ De Nekker-Poort van binnen, 1726.
32781: PURMEREND. - De Beemster-Poort te Purmerende, van de Beemster Dyk te zien, 1726/ De Hoornsche-Poort te Purmerende, 1726.
32779: PURMEREND. - De Beestemarkt te Purmerende, 1726/ Het Stadhuis te Purmerende, 1726.
29525: PUTMAN, ROBERT. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
35642: PUTTEN, PETER VAN & ROB VAN VOORST (RED.). - Atlan. Nr. 13, december 1973.
13013: PUTTER, HUGO DE. - Hugo de Putter.
34494: PUYVELDE, LEO VAN. - Peter Paul Rubens. De slag van de Amazonen.
10930: QARADJADAGHI, M.D. - L'Avare; comédie persane; texte publié et traduit pour la première fois avec une introduction, des notes et un glossaire par A. Bricteux.
15279: QUARLES VAN UFFORD, L.. - Les Terres-Cuites siciliennes. Une étude sur l'art sicilien entre 500 et 450.
34043: QUEVEDO, FRANCISCO DE. - Dromen.
30892: QUINET, EDGAR. - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden.
34874: QUINN, ANTHONY. - Keramiektechnieken. Een complete gids voor het ontwerpen en maken van sier- en gebruiksaardewerk.
32455: QUISPEL, GILLES, ET AL.. - Diana Vandenberg/ Jean Houston. Een vrouwelijke scheppingsmythe/ A feminine myth of creation.
32456: QUISPEL, GILLES, ET AL.. - Diana Vandenberg/ Jean Houston. Een vrouwelijke scheppingsmythe/ A feminine myth of creation.
35221: RAAS, P.S.G.. - Een hoeve in Hollestelle. De geschiedenis van een boerderij te Ovezande.
21494: RABELAIS, FRANÇOIS. - Verzamelde Werken van François Rabelais (eerste en tweede deel).
30967: RABIE, JAN SEBASTIAN. - Dakkamer en agterplaas. Verhale 1947-1957.
17223: RABSON, STEPHEN AND KEVIN O'DONOGHUE. - P&O. A Fleet History.
16699: RABUS, PIETER (VOORWOORD). - Geheime historie der twee gebroeders Karel en Jakob de Tweede, Koningen van Engeland.
32407: RACINE, JEAN. - Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires, par M. Luneau de Boisjermain. Tome II.
19937: RACINE, J.. - Oeuvres de Jean Racine (avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins). Set of 5 volumes.
32408: RACINE, J.. - Théatre complet de J. Racine. Précédé de la vie de l'auteur.
32406: RACINE, JEAN. - Oeuvres diverses de Jean Racine, enrichies de notes et de préfaces. Tome VII.
3807: RACINE, J. - Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur.
24888: RACINE, J.. - Théatre complet de J. Racine.
29436: RACINE, MICHEL. - Allain Provost. Paysagiste/ Landscape architect. Paysages inventés/ Invented landscapes '64-'04.
9843: RADEMACHER, H. - Deutsche Plakat Kunst und ihre Meister.
31045: RADEMAKER, ABRAHAM. - Hollands Arcadia, Of de vermaarde Rivier Den Amstel; Vertónende Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot; Wederkérende langs de vermákelyke Landgezigten van de Wetering. Vertoond in honderd Afbeeldingen, naar 't léven getekend en in't ligt gebraqt door Abraham Rademaker. Met een Poëtise Beschryving verzierd.
30163: RAEBURN, MICHAEL & WILSON, VICTORIA (ED.). - Le Corbusier. Architect of the Century.
15284: RAEMAEKERS, LOUIS. - Dessins d'un neutre.
20997: RAES, E.. - Getuigen van het agrarisch verleden van Bonheiden.
19522: RAGGHIANTI, CARLO LUDOVICO. - Art Roman VIII-XII siècle. Histoire mondiale de la sculpture.
35280: RAGON, MICHEL. - Marta Pan.
34277: RAGVENET, A.. - Petits édifices historiqus-recueillis.
11136: EGYPTIAN STATE RAILWAYS - Ägypten wie man es am besten bereist.
29162: RAKERS, GERARD. - Kijkend in mijn achteruitkijkspiegel...
33469: RAMAER, J.C.. - Het verdrag met België, een ramp voor het vaderland.
25407: RAMALHO, MIGUEL M.. - Contribution à l'étude micropaléontologique et stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des environs de Lisbonne (Portugal).
27395: RAMMEKENS. - Rammekens.
27405: RAMMEKENS. - 't Kasteel Rammekes by Middelburg.
27398: RAMMEKENS. - Rammeken.
27403: RAMMEKENS. - T' Kasteel Rammekens - De Kerk te Westersouburg.
27401: RAMMEKENS. - Rammeken.
22265: RAMMEKENS. - Rammekens of Zee-Burg.
31046: RAMON, RENAAT. - Renaat Ramon. Color-Field Poetry.
31054: RAMON, RENAAT. - Zichtbare stem/ Visible voice/ Voix visible/ Sichtbare Stimme.
23559: RASSOW, FRITZ. - Stella; die unheiligen Geschichte vom Grafen Constant und von der wunderlichen Frau Estelle aus der Chronik des Burgvogtes Baptiste Meunier.
34405: RATHKE, EWALD, ET AL (ED.). - Neue illustrierte Bücher & Graphikmappen.
35450: RATHOD, PRAVEEN. - The grid method: methodology and applications.
20785: RAUSCH, MURIEL (ED.). - La gloire d'Alexandrie.
26254: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden; politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen.
32026: RAUWERD. - T' Dorp Rauwerd.
33039: RAVENSTEIN. - Kasteel en Stad Ravenstein/ Kerk te Ravenstein, 1741.
35443: RAVESLOOT, JANITA. - Seksualiteit in de jeugdfase vroeger en nu. Ouders en jongeren aan het woord.
25024: RAWIE, JEAN PIERRE. - Erf.
13222: RAYNAL, M.. - Le diixneuvième siècle; formes et couleurs nouvelles de Goya à Gauguin.
34304: RAYNAL, MAURICE. - Anthologie de la peinture en France de 1906 a nos jours.
35069: HEIMATVEREIN RECKE. - Recke in alten Ansichten.
19758: REDEKER, HANS. - Per Abramsen. Sculptures.
25661: EENIGE PATERS REDEMPTORISTEN. - De Volks-Missionaris, godsdienstig maandschrift; 1e jaargang.
31604: REDICHEM, JOH., VAN, E.A.. - Culemborg. Uitgegeven met instemming van het Gemeentebestuur van Culemborg en met medewerking van de Alg. Middenstandsvereeniging "Culemborg".
32674: REDING, RAYMOND. - Vincent Larcher. De Zoo van Dr. Ketzal. Een verhaal uit het jeugdblad Kuifje.
32885: REDING, H. EN P.J. MENDEL. - Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen, Album voor de Aardrijkskunde (Serie Noord-Nederland).
33316: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal. No. 1-24 1943 (lacks no. 18 & 21). added: extra special report.
34878: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal no. 13 t/m 24. Juli t/m december 1942. Derde jaargang.
33317: REETZ, WILHELM (ED.). - Signaal/ Signal. No. 1-12 1944 + Signal extra. Lacks no. 5-6-7. Added: enclosures on the Province of Zeeland and the Dutch Royal Family.
23809: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1942 (a bound volume of a periodical); 17 odd numbers, in one binding(no. 6- 10, 12- 16, 17 (without cover), 18 and 20 to 24.
23810: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1940- 1941 (a bound volume of a periodical); 16 odd numbers, 1940: July 15 (no. not legible), no. 13-17 (no. 13 and 15 "Signal", French editions); 1941: no. 1-10.
23811: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1943-1944 (bound periodical in one volume). 18 odd numbers. 1943: no. 1-5, 7-11, 16-19; 1944; no. 1 and 11. Loosely added: 2x "Signaal extra", "De bevrijding van Mussolini" & "Waarom Duitschland naar Engeland schiet".
32977: REEUWIJK, L.P. VAN. - The thermal dehydration of natural zeolites.
25176: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS. - Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.
21394: REGNIER, HENRI DE. - Scènes mythologiques, suivies de petites fables modernes.
21919: REGT, GERARD E. DE. - Geschiedenis van de Ned. Herv. kerk te Kortgene.
34592: REGT, ADRIAAN DE, VLIET, HARRY VAN DE & ZEMBSCH, JAN. - Sterrenwacht. Performanies Installaties.
28181: REGT, J.W.. - Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.
34333: REHM, ALBERT. - Verzen van Albert Rehm.
32303: REHM, G.J.. - Baarle in oude ansichten.
31932: REIBER, ÉMILE. - L'art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif.
35196: REID, GEORGE. - The River Clyde. Twelve drawings by George Reid, R.S.A.
30519: REIJEN, MIRIAM VAN. - Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passie en politiek.
33824: REIJNDORP, ARNOLD & NIO, IVAN. - Het Stedelijk Theater. Ruimtelijk Beleid en Openbare Ruimte.
6206: REIK, THEODOR - Der unbekannte Mörder. Von der Tat zum Täter.
30752: O'REILLY, PATRICK. - Tahiti et l'aviation. Histoire aéronautique de la Polynésie Française.
17103: REINDERS, G.. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. De delen I en II (van 3 delen totaal).
28770: REINHARDT, GEORG (ED.). - A. Paul Weber. Das graphische Werk 1930-1978; Handzeichnungen und Lithographien.
35089: REISCH, GERHARD. - Der leuchtende Wanderer. Wesenworte.
4224: REKERS, GUUS EN PAUL OVERHAUS. - Wadden.
34535: RELL, MAX O'. - Sa majesté l'amour. Petites études de psychologie humoristique.
34367: O'RELL, MAX. - Sa majesté l'amour. Petits études de psychologie humoristique.
7504: RELLER JR., JOHN O., C.B. NEEL, AND L.C. HAUGHNEY - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report, appendix A - The experiment operator.
7506: RELLER JR., JOHN O. - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report.
30879: REMIJNSE, J.D.. - Proton magnetic resonance studies of specifically deuterated cyclohexane compounds.
31048: REMMERS, BURKHARD. - 100 years +. 100 Jahre Wilkhahn- 100 Jahre nachhaltiges Gestalten/ 100 years Wilkhahn/ 100 years of sustainable design.
26073: RENAUD, PHILIPPE. - Alberto Pinto; contemporain.
29269: RENDINA, CLAUDIO. - De verborgen geschiedenis van de pausen; van de heilige Petrus tot Benedictus XVI.
31837: RENETTE, YVONNE & BRACHOY, ISY. - L'Art Belge. Revue mensuelle du mouvement artistique. XVIme annee, numéro 1 Janvier 1935.
28735: RENNERT, J.. - 100 Jaar Rijwielposters.
35627: RENSBURG, J.K.. - Japanse verzen. Foedzji-no-hana.
32124: RENTING, A.D. & LIPKE- DEETMAN, E.L. (RED.). - Jan Adam Kruseman 1804-1862.
27087: RESENHÖFFT, WILHELM. - Die Genesis im Wortlaut ihrer drei Quellenschriften (Studien zur Integral-Analyse des Enneateuchs).
32476: RESTANY, PIERRE & CHOUTEAU, CLAUDE. - Cataláa. Incantare.
34871: RESTANY, PIERRE, RIZZI, PAOLO & SANDRELLI, SANDRO. - Ludovico De Luigi. Le Venezie fantastiche/ L'immaginazione al computer.
32475: RESTANY, PIERRE. - Cataláa.
35500: RETHAAN MACARÉ, C.A.. - Verhandeling over de bij Domburg gevondene Romeinsche, Frankische, Brittannische, Noordsche en andere munten, voorgedragen in het perpetueel commité van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, den 9 October 1837.
30842: RETRANCHEMENT.. - Gemeente Retranchement.
33596: REUS, GONNA, RAAD, HARRY DE, BITTER, PETER, ROOZENDAAL, CAROLIEN & JONG, NANCY DE (RED.). - Machtig & Prachtig Alkmaar.
32216: REUT, TITA. - La traversée des objets Arman.
608: REVE, GERARD. (ZIE OOK REVE, SIMON VAN HET; GERARD-KORNELIS VAN HET.) - Een Circusjongen. Levensroman.
20471: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch. 1975 - 1992.
31313: REVE, GERARD. - Hollands Dagboek.
35496: REVERHORST, HERMANUS VAN. - Strijen door het vuur verteerd. Kerkelijke redevoering op den ijselijken en nooit meer alzoo gehoorden brand, aldaar voorgevallen den 22en Mei 1759. Zondaags daarna in de nog behouden kerk aldaar uitgesproken over Psalm 78:21 (tweede deel).
25126: REYGERSBERGH, JAN. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
35078: REYMOND, MARCEL. - Donatello.
35074: REYMOND, MARCEL. - Verrocchio.
22943: REYN, J. VAN. - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
33073: REYN, G. VAN. - Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel.
34546: REYNAUD, LOUIS. - Le Romantisme. Ses origines Anglo-Germaniques. Influences étrangères et traditions nationales, le réveil du génie français.
13215: REYNDERS, S.. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen.
20526: REZNICEK, F. VON. - Galante Welt.
18388: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.. - Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot.
34470: RHEINFELDER, HANS. - Altfranzösische Grammatik. Erster Teil: Lautlehre.
25369: RHENEN. - Rhenen.
21353: RHENEN. - Rheenen.
25175: RHÉVILLE, M. DE. - Beautés naturelles, historiques, artistiques et monumentales de l'Europe.
17552: RICCIO, RALPH. - Italian Tanks and Fighting Vehicles of World War 2.
13300: RICE, D. TALBOT. - Histoire des civilisations; le temps des invasions.
28656: RICHARD. - Guide du voyageur en Hollande. Itinéraire pittoresque, historique, artistique et manufacturier.
31165: RIDDER DE VAN DER SCHUEREN, J.B.J.N.. - Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen.
31833: RIDDER E.A., N.A. DE. - Agrohydrologische profielen van Zeeland. Een geologische en hydro-lithologische verkenning van de ondergrond van een estuarien gebied tot een diepte van maximaal 40 meter. Deel 2: bijlagen.
35490: RIDDER, TONY DE. - Het Weiland.
28458: RIEDEL, CARL-LUDWIG & KROGER, MANFRED. - Unvollständige Geschichte der Milchwirtschaft und milchwirtschaftlichen Technologie/ An evolving history of dairying and dairy technology.
24848: RIEFFEL, RÉMY. - Les intellectuels sous la Ve République. Vols. 1-3.
22875: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996.
24046: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996/ Het Debat, de Pers.
13381: RIEMSCHNEIDER, M.. - Il Mondo degli Hittiti.
35475: RIERA, JOSEP M., ET AL.. - Muestra de Arte Joven 1986.
24061: RIES, KARL. - Deutsche Luftwaffe über der Schweiz 1939-1945.
33990: RIET, FRANK G. VAN DER. - Le théatre profane sérieux en langue Flamande au Moyen Age.
23301: RIETSTAP, J.B.. - Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald.
23167: RIJK, J.A. DE, E.A.. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
17544: RIJKENS, R.G.. - Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen.
35556: RIJKENS, R.R.. - De Reiziger. Aardrijkskundige beschrijvingen en schilderingen. Leesboek voor de hoogste klasse der lagere school.
29881: RIJKSE, R.M. (SAM.). - De P.C. Boutens-collectie van de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.
33091: ALPHEN A/D RIJN. - 't Huis Berendrecht, by Alfen, 1730.
32075: ALPHEN A/D RIJN. - 't Hof van Alfen
30860: RIJN, MICHEL VAN (ED.). - Icons and East Christian Works of Art.
32080: HAZERSWOUDE / KOUDERK A/D RIJN.. - 't Huis Stoopenburg by Koudekerk. / 't Huis Rynenburg, by Kouderkerk.
33083: ALPHEN A/D RIJN. - 't Dorp Oudshoorn, langs de Ryn te zien.
32744: ALPHEN A/D RIJN. - 't Dorp Alfen, 1749/ 't Hof van Alfen, 1749.
29653: RIJNBOUTT, KEES, BOLTEN- REMPT, JETTEKE, LEERING, JEAN, E.A.. - Lon Pennock skulptuur 1968-2003.
32737: RIJNSBURG. - Overblyfsel der Abdye te Rynsburg/ Overblyfsel der Abdye te Rynsburg, 1730.
32733: RIJNSBURG. - 't Hof te Rynsburg/ 't Hof te Rynsburg, 1730.
32734: RIJNSBURG. - Overblyfsel der Abdye en 't Hof te Rynsburg/ De Kerk te Rynsburg, 1730.
32073: RIJNSBURG. - 't Hof te Rynsburg.
21214: RIJNSBURG. - Overblyfzelen der Abdye te Rynsburg.
21211: RIJNSBURG. - De Kerk en Abdyje te Rynsburg.
21213: RIJNSBURG. - Ruwine van de Abdyje tot Rynsburg.
34675: DRIEBERGEN-RIJSENBURG. - De Ridder Hofstad Hardenbroek.
32033: RIJSOORD. - De kerk te Rijsoort. / T' Regthuis en brug te Rijsoort.
31166: RIJSSEL, G. VAN. - Genealogie Scheijbeler.
28246: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Rijswijk, 1729.
32989: RIJSWIJK. - Overblyfsel van het Huis Burg onder Ryswyk, 1729/ Het Huis Hoorn onder Ryswyk, 1729.
32990: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Ryswyk, 1729/ Het Huis de Werve of Klein Matenes by Voorburg, 1729.
28245: RIJSWIJK. - Het Huis Hoorn onder Rijswijk, 1729.
28243: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote van agteren.
28244: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Rijswijk van voren, 1729.
33018: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Ryswyk, van voren, 1729/ Het Huis te Bloote van agteren.
14642: RIKEMA BOS, J.. - Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einflusz und die Maszregeln zu Vertilgung und Schutz. Praktisches Handbuch.
21212: RINDEREN. - Het dorp Rinderen.
22248: RINKEL- VAN DER MEULEN, A.W. EN RINKEL, W.J.. - In Holland staat een huis; handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten.
31935: RIPART, G.. - La merveilleuse invention du docteur Arrikoceq. La Sauterelle. Sport-Aventures-Tourisme.
33969: RISPENS, J.A.. - Ora pro nobis.
31194: RISSEEUW, A.A.. - "Caertboeck" Zeeland.
28819: RITSCHL, ALBRECHT. - Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken.
20847: RITTHEM. - Gemeente Ritthem.
32478: RITTICH, WERNER. - Duitsche architectuur van heden.
29526: RIX, MARTYN. - Art in nature. Over 500 plants illustrated from Curtis's botanical magazine.
25887: ROBBERTZ, D. - Het harde geslacht.
33709: ROBBERTZ, DIGNATE. - Noordwester.
32666: ROBERT. - Marina's avonturen in Katanga.
34887: ROBERT, M. ARNAULT. - Atlas historique et statistiquede la Révolution Française contenant la série chronologique des événemens politiques, militaires et scientifiques depuis la première assemblée des notables jusqu'a l'an 1833.
24485: ROBERT, M.M. & CHEVALLIER. - Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.
34527: ROBERT, C.-M.. - Études d'idiome et de syntaxe.
35524: ROBERT, KARL. - Traité pratique des peintures a la gouache.
33333: ROBERTSON, BRUCE (ED.). - Fokker- The man and the aircraft.
18912: ROBERTSON NICOLL, W. (ED.). - The expositor's bible. A complete exposition of the bible, in six volumes, with index. Vol.one:Genesis-Ruth. Vol.two:1 Samuel-Job. Vol.three:Psalms-Isaiah. Vol.four:Jeremiah-St. Mark. Vol.five:St.Luke-Galatians. Vol.six:Ephesians-Revélation.
33889: ROBIDA, A.. - Mesdames nos aïeules. Dix siècles d'élégances.
8704: ROBIJNS, K.G. - Het voorkomen van aviaire tuberculose in Zeeland en de invloed hiervan op de rundertuberculosebestrijding. The occurrence of avian tuberculosis in Zeeland and its influence on the eradication of bovine tuberculosis.
13107: ROBINSON, HEATH. - Absurdities; a book of collected drawings.
23745: ROBINSON, JULIAN. - La mode Art Déco; l'âge d'or du style.
34500: ROBINSON, WILLIAM R., ODOM, JEROME D., HOLTZCLAW JR., HENRY F.. - General chemistry with qualitative analysis.
31200: ROBYN, LUDOVICUS & DHONDT, LUC. - Historie van de ketterij te Oudenaarde. Met inleiding tot het werk en een proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaarde in de 16e eeuw.
10203: ROCKER, R. - Nationalisme en cultuur, I/III.
31839: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
9012: RODIN, AUGUSTE - Les cathédrales de France.
35569: ROELANDT, J.R.T.C., K.I. LIE, H.J.J. WELLENS & F. VAN DE WERF (RED.). - Leerboek cardiologie.
2361: ROELINK, J. - Vlissinger Michiel.
35348: ROEMER, J.. - Gedenkschrift van den uittogt der Heeren studenten van de Hoogeschool te Leiden, van heiligen strijd voor vaderland en koning, op den 13 November, 1830.
3861: ROEMER, J. - Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807.
21090: ROERMOND. - Roermond.
35017: ROETERING, BOB. - Motor minesweepers Ameland- en Duiveland klasse, de Mickey's van de Mijnendienst.
35094: ROGER, BRUNO, OLIVIER GABET, PAMELA GOLBIN, ET AL. - Dries van Noten.
33613: ROGLER, AUGUST. - Kräuterfibel/ Heilkräuterfibel; mit 80 Bildtafeln.
34086: ROITERO, D.L.. - Fall Braun/ De strijd om Kapelsche Veer 1944-1945.
35387: LIDA & F. ROJANKOVSKY. - Martijn de IJsvogel. Dierenboeken van Vader Bever.
4295: ROLAND HOLST, A. - Voorbij de wegen.
21944: ROMAIN, FRANÇOIS. - "1935" Der Untergang Frankreichs.
18156: ROMAN, ZACHARIAS AND KEIKES, W.H.. - Kaart van de stad Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660. Toelichting bij de facsimile-uitgave van de stadsplattegrond van Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660.
23862: ROMBOUTS, J.E.. - De dieren van Nederland; handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren.
34322: ROMEIN, JAN & ROMEIN-VERSCHOOR, ANNIE. - Aera van Europa. De Europese geschiedenis als afwijking van het algemeen menselijk patroon.
24702: ROMEIN, JAN. - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen + register).
14993: ROMEIN, JAN. - De Lage Landen bij de Zee; geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
27608: ROMEIN, J.E. A.O.. - Atlas nasional seluruh dunia untuk sekolah landjutan.
15680: RÖMER, DR. R. C. H.. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling.
35563: ROMERO, ENRIQUE & DONNE AVENELL. - Axa. De mutanten/ De uitverkorene/ Toekomstig verleden/ Vrijheid!/ Allemaal beestjes/ De gokker/ De zevende hemel. 7 delen.
34289: ROMIJN, GUST. - Watersnoodmonument Gust Romijn 2003.
30565: ROND, L.C.M. DE. - Het Burgerweeshuis te Goes 1785-1810. Een financieel-economische analyse.
13028: ROO, T. DE. - Atlas of lymphography.
32675: ROOIJ, REIN VAN & ELFERING, MIEKE (RED.). - De scheepsjongens van Bontekoe. Televisie Favorieten, nummer 3.
35526: ROOIJ, REIN VAN & MIEKE ELFERING (RED.). - Het blad van Barend de Beer. Voor alle kindertjes. De nummers 34 tot en met 39 in 1 band. (5 nummers).
35416: ROORDA VAN EYSINGA, P.P.. - Aardrijksbeschrijving van Nederlandsch Indië, ook ten dienste van hen, die zich tot de lessen bij de Koninklijke Militaire Akademie voorbereiden, om eenmaal naar Nederlandsch Indë re vertrekken.
16133: ROOS, J.M.. - De mechanica van het vliegen.
33521: ROOS, DOEKE. - Loodsen bij nacht en ontij. De "erfgenamen" van Frans Naerebout; 125 jaar loodsen op en om de Schelde.
32335: ROOSBROECK, R. VAN - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog.
12396: ROOSE, L.. - Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd.
13592: ROOSES, M.. - Catalogue du musée Plantin-Moretus.
25739: ROOTHAAN, STEEF. - Current patterns of authority.
33974: ROOVER, ADRIAAN DE. - Kassandra.
28382: ROOY, P.H. VAN. - Wat is Winterswijksche magnesiahoudende Dolomietmergel?
31844: ROOY, JAN DE, HEIDE, FRIST VAN DER, HOMAN, RITA, E.A. (RED.). - Stripweekblad PEP. Complete jaargang 1972 in 2 banden.
33561: ROOZEMOND, D. & L.. - Enige aantekeningen uit het leven van Leendert Roozemond. Geb. 12 mei 1893 te Stavenisse, overleden aldaar op 16 dec. 1965.
30652: ROOZEN, L.C.J.. - De zeven zaligheden van Zoeterwoude.
32246: ROP, ANT. L. DE. - Wonderbloemen. Volkssprookjes van Musäus.
14257: ROSCOE, W.. - Laurens de Medicis en zijn tijd.
17741: ROSCOE, H.E.. - Die Spectralanalyse in einer Reihe von sechs Vorlesungen mit wissenschaftlichen Nachträgen von H.E. Roscoe. Autorisirte Deutsche Ausgabe bearbeitet von C. Schorlemmer.
19463: ROSENTHAL, LÉON. - Manet. Aquafortiste et Lithographe.
34089: ROSSEM, VINCENT VAN. - De stedelijke ruimte als architectonische opgave. Rob Krier in Den Haag: De Resident.
30971: ROSSI DELL'ARNO, G. DE. - La Conciliazione e il Risorgimento.
5990: ROSSITER, EVELYN - The Book of the Dead; Papyri of Ani, Hunefer, Anhaï.
29134: ROSSOUW, D.P.. - Het boek der martelaren of de geschiedenis van de vervolgingen der Christenen.
34742: ROST, JOHANNES LEONHARDUS. - Beginselen der waare sterrekunde: Door welke men niet alleen op eene zeer gemakkelyke wyze komen kan tot de kennis dier noodige wtenschap; Maar tegelyk ook tot een regtmatig begrip van den waaren grondslag der Geographie, en Zeevaart.
34544: ROSTAND, EDMOND. - La Samaritaine. Évangile en trois tableaux en vers.
34537: ROSTAND, EDMOND. - L'Aiglon. Drame en six actes, en vers.
35396: ROSTENBERG, LEONA & MADELEINE B. STERN. - Old & Rare. Thirty Years in the Book Business.
34488: ROT, DIETER. - Gesammelte Werke. Band 20/ Collected Works. Volume 20. Bücher und Graphik (1. Teil) aus dem Jahren 1947 bis 1971. Books and Graphics (Part 1). From 1947 until 1971.
31550: ROTGANS, L. (LUCAS). - Wilhem de Derde, door Gods genade Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In Heldendicht bescheven. 2 Delen in één band.
31689: ROTH, ALFRED (ED.). - "USA baut". Bildbericht der Ausstellung moderne Amerikanische Architektur.
21852: ROTHACHER, ALBRECHT (ED.). - Corporate cultures and global brands.
34685: ROTHUIZEN, WILLIAM, BEEKE, ANTHON, ET AL (RED.). - Affiche. Tijdschrift voor culturele en commerciële affiches/ Magazine for cultural and commercial posters. Nrs. 1-4.
34076: ROTHUIZEN, P.. - De toren op de St. Maria Magdalenakerk te Goes.
35384: ROTHUIZEN, E.J.. - Rioleeringen.
34335: ROTHUIZEN, WILLIAM. - Een bericht van Wim Riemens.
33623: ROTSAERT, ARTHUR. - Les Cahiers Belges. No. 23-24. L'Escaut depuis le traité de Munster (1648) aperçu historique.
29783: ROTTE, ADRIAAN J.. - Op zoek naar de kleine lettertjes...of: "De 'afscheiding' op Duiveland en in de stad Zierikzee (1835-1850)".
31056: ROTTERDAM. - Rotterdam.
21164: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven.
21165: ROTTERDAM. - Rotterdam. Koningsbrug.
21166: ROTTERDAM. - Rotterdam. Boompjes.
21167: ROTTERDAM. - . Bahnhof der Holländischen Eisenbahn. Station du chemien de per de la société Hollandaise.
21168: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21169: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
22508: ROTTERDAM. - De Prinsenkerk te Rotterdam. PL. XV.
21170: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Beurs.
22783: ROTTERDAM. - De Groote, of Sintlaurens Kerk te Rotterdam, zooals hy was. 1644.
27605: ROTTERDAM. - Rotterdam-Laurenstoren.
30683: ROTTERDAM. - Rotterdam. Südost-Seite.
21140: ROTTERDAM. - Rotterdam. Het Stadhuis.
21141: ROTTERDAM. - Rotterdam. Die neue Kirche. De nieuwe kerk. La nouvelle Eglise.
21142: ROTTERDAM. - Rotterdam. Das neue Hospital. Het nieuwe Gasthuis. L'Hôpital Nouveau.
21146: ROTTERDAM. - Oud en nieuw Mathenesse, nabij Schiedam.
30682: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Korenbeurs, van de Draaibrug gezien.
30679: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven en Zeevischmarkt.
30680: ROTTERDAM. - Rotterdam. Yachtclub.
33097: ROTTERDAM. - De Groote Kerk en Korenbeurs te Rotterdam, van de Draaibrug te zien.
30681: ROTTERDAM. - Rotterdam. Willemskade.
13327: GEMEENTE ROTTERDAM. - De Haven van Rotterdam.
29388: ROTTIER, RUUD. - Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815.
17408: ROTTIER, HONORÉ. - La Flandre Zélandaise Étude De Géographie Régionale.
12886: ROTZLER, W.. - Konstruktive Konzepte. Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute.
34408: ROUCHÈS, GABRIEL (ED.). - Collection de reproductions de dessins publiée sous la direction de Gabriel Rouchès. VIII: Camille Corot. Quatorze dessins publiés par Maurice Sérullaz.
12282: ROUGER, HENRI. - Poemes fabuleux.
27185: ROUK, THOMAS DE. - Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.
29724: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Mèlanges. Tome premier: "J.J. Rousseau, citoyen de Genève, a Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, duc de St. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc." & Tome second: "Lettres écrites de la Montagne".
29725: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Pieces diverses, Tome I & II.
21780: ROUSSEAU, J.-J.. - Les Confessions.
29723: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau, citoyen de Genève. Contenant les ouvrages de politique. Tome I & II.
29722: ROUSSEAU, J.J.. - Dictionnaire de musique par J.J. Rousseau. Tome I & II.
20707: ROUSSEL, LINDA EN VERLINDE, CHRIS (SAM.). - Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen 1995- Poëzie.
18148: ROWE, RICHARD AND WESTRHEENE, MVR. VAN. - Mijne ervaringen in een Londensche achterbuurt. Eerste en tweede deel.
32417: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Chamber of Secrets.
32418: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Philosopher's Stone.
19189: LE ROY, J.W.P.. - Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.
30950: ROY, CLAUDE. - Jean Lurçat. Tapisseries nouvelles.
9165: ROY, CL., ET KARQUEL. - Maillol vivant.
23594: ROYAARDS, H.J.. - De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.
33946: ROYEN, MARIA VAN. - De Afstand.
25672: ROYEN, J.F. VAN. - Driewerf leelijk.
6046: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond; Academisch proefschrift.
30148: ROZENDAAL, ERNST JAN. - Hier. 20 Jaar Blof.
13022: ROZENDAAL, ERNST JAN EN LEX DE MEESTER. - Rijden door de nacht. Onderweg met Blof: foto's, reportages, interviews en een beschouwing.
7214: RSV - Netherlands naval shipbuilding; naval vessels built or modernized since World War II by Rhine-Schelde-Verolme Shipyards and engineered by Nevesbu.
35013: RUANGSILP, BHAWAN. - Dutch East India Company Merchants at the Court of Ayutthaya. Dutch Perceptions of the Thai Kingdom c. 1604-1765.
24688: RÜDINGER, DR.. - Topographisch-Chirurgische Anatomie des Menschen. Vier Abtheilungen, I und II. Abtheilung: Brust und Bauch- III. Abtheilung: Der Kopf, der Hals und die obere Extremität- IV. Abtheilung: die Beckengegend und die untere Extremität. Mit dreiundvierzig Tafeln enthaltend hundert und zweiunddreissig Figuren in Lichtdruck von Max Gemoser. Mit vier Stahlstichtafeln und siebenundzwanzig Holzschnitten.
28893: RUDJIMAN. - A revision of Beaumontia Wallich, Kibatalia G. Don and Vallariopsis Woodson (Apocynaceae). Agricultural University Wageningen Papers 86-5 (1986).
15675: RUË, PIETER DE LA. - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de Schrijvers, Geleerden en Kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd Levensverhaal der Voornaamsten onder dezelve saamenvergaderd en in orde geschikt.
6630: RUË, PIETER DE LA - Staatkundig en Heldhaftig Zeeland, verdeeld in twee Afdeelingen, bevattende in zig de Vermaardste Mannen van Staat en Oorlog, die daar uit voortgesprooten zyn.
14220: CURTII RUFI; Q. ; CURTIUS RUFUS. - Historiarum Libri. Editio Postrema.
19557: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Walvischvangst.
22845: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Jaargetijden.
34349: RUITER, H.I. DE. - Torenloos land.
33627: RUITER, JAN DE. - Geloot voor Napoleon. Bevelanders in het leger van Napoleon 1811-1814.
30578: RUITER, J. DE. - Voor generaties gebouwd. Ter herinnering aan de officiële opening van het gemeentehuis van Borsele op 3 juni 1983.
20868: RULAND, H.. - Elsaß-Lothringen und die internationale Lüge.
31370: RUPELLE, COLONEL DE LA. - Le Lac du Bourget et les écrivains de l'époque romantique. Conférence faite a la séance solennelle de l'Académie de Savoie le 2 Avril 1936.
31095: RUSKIN, JOHN. - Sesame and lilies.
12032: RUSKIN, JOHN - 'Unto this last'; four essays on the first principles of political economy.
31325: RUSS, KARL. - Die fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
25988: RUTGERS, A.. - Vogels van Europa (2 banden)/ Vogels van Azië (2 banden)/ Vogels van Australië (2 banden)/ Vogels van Zuid-Amerika (2 banden) / Vogels van Nieuw-Guinea (2 banden). 10 Delen in totaal.
23924: RUTTEN, L. & ES, L. VAN. - Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff.
31770: RUVANTI. - Divina Erotica.
34478: RUVANTI. - De Slaapkamerfilosofen. Follies-25.
34479: RUVANTI. - De sadistische markiezin. Follies-24.
13619: RUYS, JOH.. - De paddenstoelen van Nederland; naar verschillende bronnen bewerkt.
31744: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. - Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids-inventaris van de beelden en de monumenten.
27709: MICHIEL DE RUYTER. - Michele Adriano de Ruyter Cavr. dell ordine di San Michele Luogotenente Ammiraglio Generale di Olanda.
15689: RUYTER DE WILDT, F.P.J. DE. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
34002: RYCK, PAUL DE (INLEIDING). - Elf van de poëzie. Gedichten van Eugenie Boeye, Marcel Coole, Johan Daisne, Herman De Cat, Maurits de Doncker, Flor Evi, Julia Tulkens, Luc van Brabant, Herman Van Snick, Jos Verbraeken en Bart Vrijbos.
18301: RYCKEBOER, HUGO, TIER, VERONIQUE DE AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering 10: Paard 1.
18295: RYCKEBOER, HUGO AND TIER, VERONIQUE DE. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering RUND 2.
29857: SABBE, ETIENNE. - De Belgische vlasnijverheid. Deel I (De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713) en II (Van het verdrag van Utrecht, 1713, tot het midden van de XIXe eeuw).
29974: SABBE, VICTOR. - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen door Dr. Maurits Sabbe.
35532: SADE, D.A.F. DE. - Les 120 Journées de Sodome ou l'École du Libertinage. Tome II & III.
14264: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour. I-III.
31343: SADE, MARQUIS DE. - Cahiers personnels (1803-1804). Textes inédits. Établis, préfaces et annotés par Gilbert Lely.
35504: SADE, D.A.F. DE. - La nouvelle Justine ou les malheurs de la vertu. Tome I-IV.
34786: SADELEER, ETIENNE DE. - A hue et a dia. Poemes-eprouvette et pensees de craie.
32257: SAHAROFF, PHILIPPE & LEPRAT, GWENAËLLE. - Vivre á la montagne.
25776: SAINT-GEORGES, M. DE & FLOTOW, F. DE. - Martha; Opéra en quatre actes et six tableaux.
13084: SAINT-GERMAIN, J.. - Ateliers et chantiers de France; Dunkerque; big modern shipyards which are at the disposal of the shipowners, the French navy and also of the sea-ports.
5900: SAINT-LAURENT, CECIL. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
32405: SAINT-PIERRE, BERNARDIN DE. - Paul et Virginie.
33486: SAINT-VINCENT, L. DE. - L'Escaut. Histoire d'un fleuve international.
29402: SAITO, KATSUO. - Designing Japanese gardens.
29805: SAITOTI, TEPILIT OLE. - Maasai.
23429: SAKKERS, HANS EN HOUTERMAN, HANS. - Landfront Verteidigungsbereich Vlissingen 1942-1944, Atlantikwall; Vlissingens laatste vestinggracht.
26951: SALIS, JEAN-R. DE. - Fritz Wotruba.
20502: SALLUSTII CRISPI, C.. - Bellum Catilinarium, et jugurthinum, ad ultimam Wasii editionem diligenter castigata, cum commentariis Johannis Min-Ellii.
32141: SALMON, GEORGE. - A treatise on the analytic geometry of three dimensions.
21600: SALMON, MURIEL & SERGE. - Amour, gingembre & comédie; 88 recettes des "4 chats" de Trouville.
19447: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; IX deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordige staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Alsmede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen, en de Frontierlanden des keizerryks.
19464: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; VIII. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
9036: SALOKIVI, SANTERI - Salokivi.
31994: SALOMON, JACQUES. - Vuillard.
25072: SALOMON, MAX. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles; nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
31444: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
30765: SAMIVEL. - Brun l'Ours.
29138: SAN, PIET VAN (RED.). - De briefwisseling van de Belgen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (8 september- 30 oktober 1999).
15703: SAND, J.C.E. - Als de alarmklok roept. Amsterdamsche Brandweer Avonturen.
34763: SANDBERG, W.H.B.J.. - Karel Appel. Fifteen reproductions in colour.
35303: SANDBERG, WILLEM (ED.). - '73-74'. An annual of new art and artists.
30573: SANDBERG, G.F.. - Kruiningen. Heerlijkheid en Gemeente.
33816: SANDBERGEN, NANDA. - Open Poorten. Verzen.
30636: SANDERUS, ANTHONI. - Verhheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI, tegenwoordig Roomsch Keizer, nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden, alsmede de bescryving der dorpen, vlekken, kasteelen en heeren-huyzen, gelegen in het Keizers, Fransch en Hollandsch Vlaandre; met de afbeeldzels der steden, kasteelen en heeren-huyzen; nevens de land-kaarten van iedere byzondere kasselrye en grens-scheydingen. Drie delen in twee banden.
23457: SANDIFORT, EDUARD. - Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel.
33155: SÁNDOR, ÖZE, DUERLOO, LUC, ET AL. - Hungaria Regia 1000-1800. Schittering en strijd.
15484: SANDWELL, B.K.. - Les villes du Canada; reproductions de peintures de la collection Seagram.
33183: SANDWIJK, G. VAN / J.P. LANCEL. - De kleine reiziger door ons vaderland en onze buitenlandsche bezittingen. Eenh lees- en prentenboek voor de jeugd.
34642: SANNA, JOLE DE, BLOTKAMP, CAREL & PETERS, PHILIP. - Forum. De kunstenaar en zijn criticus. Luciano Fabro/ Armando/ Marinus Boezem.
23869: SANTOS SIMÕES, J.M. DOS. - Carreaux céramiques Hollandais au Portugal et en Espagne.
32748: SANTPOORT. - Overblyfsels van 't Huis te Brederode, 1740/ Overblyfsels van 't Huis te Brederode, 1740.
30796: SARASIN, FRITZ. - La Nouvelle-Calédonie et les Îles Loyalty. Souvenirs de voyage d'un naturaliste.
35628: SARASVATI, YOGESHVARANANDA SWAMI. - Wetenschap van de ziel (Atma-Vijnana). Aanschouwing van de innerlijke wereld door yoga.
10721: SARAUW, CHR. - Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen.
20003: SARÍC, SLAVKO (ED.). - 150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.
24020: SARTORIS, ALBERTO. - Léonard, architecte.
8064: SARTORY, CH. - In the service of the electron; a record of achievement in the field of electronics.
31425: SARTRE, J.P.. - Esquisse d'une théorie des émotions.
35523: SARTRE, JEAN-PAUL. - De Vrije Bladen. Het Existentialisme is een Humanisme. De Bestaansleer.
33194: SASSENHEIM. - Wilt Ryk appartenant à Monsr. Albert Fabricius, Seigneur d'Almkerk secretaire de leur Haute Puissce. Mrs. les Etats de Hollande et de West-Frise/ Wilt Ryk toebehorende den Hr. Albert Fabricius Heere van Almkerk, Secretaris van haar Edele Groot Mogende de Heere Staten van Holland en Westvriesld.
32730: SASSENHEIM. - 't Huis te Teilingen, by Sassenheim/ De Burg van 't Huis te Teilingen, van binnen, 1730.
29076: SAUQUET, SÍLVIA (ED.). - Àlbum de França; de Seeberger a l'Estudi Harcourt. Exposició organitzada conjuntament per la Mission du Patrimoine photographique i la Fundació "la Caixa".
31184: SAURA, SALVADOR & TORRENTE, RAMON (ED.). - Els Cartells de Tàpies I L'Esfera Pública.
26058: SAURMA-JELTSCH, LIESELOTTE E.. - Die Miniaturen im "Liber Scivias" der Hildegard von Bingen; die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder.
33328: SAVINE, ALBERT. - Une captivité en France. Journal d'un prisonnier Anglais (1811-1814). Annoté d'après les documents d'archives et les mémoires.
33327: SAVINE, ALBERT. - Une résidence Allemande au XVIIIe siècle. Souvenirs de la Margrave de Bayreuth. D'après les documents d'archives et les mémoires.
34497: SAWYER, CLAIR N., MCCARTY, PERRY L. & PARKIN, GENE F.. - Chemistry for environmental engineering and science.
21634: SCAPA. - De grote reis met Opa en Bennie Blauw.
25576: SCHAAF, H. PH. VAN DER. - Rijkswaterstaat Communications, no. 13; Systems for automatic computation and plotting of position fixing patterns.
30908: SCHAAP, JAN (RED.). - De Padvinder. Officieel Orgaan voor de Padvindersbeweging in Nederland. Complete 9e jaargang 1923, 22 nummers in 1 band.
31937: SCHAAR, THOM, GINSBERG, KATHRIN, CONINCK, FRITS DE, ET AL. - -Passage- 2012. Marinus Boezem.
32202: SCHAEFFER, OSKAR. - Atlas und Grundriss der Lehre vom Geburtsakt und der operativen Geburtshilfe.
34003: SCHAEPMAN, H.J.A.M.. - Van het H. Sacrament van Mirakel tot Amsterdam.
29189: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. XI, 1 september 1966. Heggewinde.
408: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. I, october 1963.
29187: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. VIII, 1 october 1965. Schaduwen.
409: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. III.
410: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. IV.
411: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. III.
413: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xa, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
418: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xa. Voor vrije vogels.
419: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xb, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
420: SCHAGEN, J.C. VAN. - Heggewinde. Domburgse Cahiers no. XI.
421: SCHAGEN, J.C. VAN. - Met één vinger. Domburgse Cahiers no. XIV.
422: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kom mee naar binnen. Domburgse Cahiers no. XIIIa.
423: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kom mee naar binnen. Domburgse Cahiers no. XIIIa.
451: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV. Grafisch Intermezzo.
502: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
414: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xb. Voor vrije vogels.
415: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schaduwen. Domburgse Cahiers no. VIII.
416: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen II. Domburgse Cahiers no. IX.
417: SCHAGEN, J.C. VAN. - Van gewone mensen. Domburgse Cahiers no. IX.
29173: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse cahiers no. XII, september 1967. Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen.
35110: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine kaleidoscoop; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIa.
35111: SCHAGEN, J.C. VAN. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
400: SCHAGEN, J.C. VAN. - Narrenwijsheid en ander onkruid.
504: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
505: SCHAGEN, J.C. VAN. - Twee spelletjes met een hondefluitje.
503: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels III. Diertjes en Dingetjes.
401: SCHAGEN, J.C. VAN. - Laatste vaart; meldingen van nacht en water. Domburgse Cahiers no. VII.
402: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kwarrels; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIb.
403: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine kaleidoscoop; 44 reflexen. Domburgse Cahiers no. VIa.
404: SCHAGEN, J.C. VAN. - Nieuwe Miniaturen; 162 reflexen.
425: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse fragmenten (autobiografisch). Domburgse Cahiers no. XVII.
426: SCHAGEN, J.C. VAN. - Klein vlooientheater. Domburgse Cahiers no. XVI.
432: SCHAGEN, J.C. VAN. - Flarden in den wind; omzwervingen in de beklemming.
447: SCHAGEN, J.C. VAN. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
462: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV.
461: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming.
12957: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. XIX april 1971. Kleine dierentuin.
12163: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
23392: SCHAGEN, J.C. VAN.. - Ordening des hemels.
487: SCHAGEN, J.C. VAN. - Miniaturen; 444 reflexen.
493: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
494: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels X. Veegjes van vroeger.
498: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels VI. Er is iets.
500: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels V. Senieletjes; Rijmels van Opa.
29203: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present op 8 Mei 1965.
452: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeventien onbeduidendheden.
29177: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels VI, september 1978.
28242: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726.
424: SCHAGEN, J.C. VAN. - Milieu-hygiëne; 86 hekels; tactielen. Domburgse Cahiers no. XV.
450: SCHAGEN, J.C. VAN. - Grafisch Intermezzo. Schiftsels IV.
405: SCHAGEN, J.C. VAN. - Tekens. Domburgse Cahiers no. XX.
406: SCHAGEN, J.C. VAN. - Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen. Domburgse Cahiers XII.
29176: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV, juli 1978. Grafisch intermezzo.
32770: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726/ 't Slot te Schagen van agteren met de Kerk, 1726.
473: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
474: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
480: SCHAGEN, J.C. VAN. - Dagboekblaadjes.
407: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vóórhof. Domburgse Cahiers no. XVIII.
453: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeventien onbeduidendheden.
33434: SCHAKEL, M.W.. - Geschiedenis van de hoge en vrije Heerlijkheden van Noordeloos en Overslingeland.
33980: SCHAKOWSKOY, ZINAÏDA. - Hommage a Pouchkine 1837-1937. Série Anthologique Collection 1937. No. 28.
32066: SCHALKWIJK. - De Ridder-Hofstad Schalkwyk.
32065: SCHALKWIJK. - Het Huis Vuilkoop.
20229: SCHAMINÉE, JOOP EN VEER, RON VAN 'T. - 100 Jaar op de knieën; de geschiedenis van de plantensociologie in Nederland.
20451: SCHÄR, JOHANN FRIEDRICH. - Maier-Rothschild; Handbuch der gesamten Handelswissenschaften für jungere und ältere Kaufleute sowie für Industrielle, Gewerbe treibende, Anwälte und Richter (3 vols.).
28743: SCHARDT, HERMANN, A.O.. - Folkwangschule für Gestaltung. Werkkunstschule der Stadt Essen.
12334: SCHÄRER, H.. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo; Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. I: Mythen zum Totenkult, II: Handlungen und Texte zum Totenkult.
6085: SCHARFF, A / MOORTGAT, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum.
9502: SCHAU, M. - All-American girl. The art of Coles Phillips.
13410: SCHEEN, P.A.. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880.
32535: SCHEEN, P.A. - Honderd jaren Nederlandsche schilder- en teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd (1750-1850).
17673: SCHEERDERS, P.J.. - De Paal en zijn bewoners.
18711: SCHEEREN, MARTHA AND PEPIJN. - Martha Scheeren.
28194: SCHEFFER, W., JONG, A.P. DE, SJOERDS, H., E.A. (RED.). - Herkenning. Tijdschrift voor vliegtuig-, scheeps- en pantserherkenning. 5 Complete jaargangen 1968 t/m 1972 + 2 nummers 1973.
23355: SCHEFFER, J.H., EN OBREEN, FR.D.O.. - Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel.
23368: SCHEHREZÂD. - Die Erzählungen aus den Tausend und Ein Nächten. Vollständige Deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Mal nach dem Arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839. All six volumes, complete set.
13537: SCHEIDIG, W.. - Die Geschichte der Weimarer Malerschule 1860-1900.
20394: SCHELLACH. - Schellagh.
34175: SCHELLING, H.G.J. (RED.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. 60e Jaargang 1939. 52 nummers in 1 band.
34238: SCHELLING, H.G.J. (RED.). - Bouwkundig Weekblad Architectura. Nr. 7, 18 februari 1939. Prijsvraag voor het nieuwe raadhuis te Amsterdam.
33113: SCHELLINKHOUT. - De Stede Schellinkhout, 1726.
4750: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Dl. I, II.
30920: SCHELTEMA, P.. - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
23600: SCHENDEL, A. VAN - Breitner.
14653: SCHENK, P.J.. - Albumbladen van plantenziekten en -beschadigingen.
32832: SCHENKENSCHANS. - Schenkenschans, 1734/ 't Kasteel Byland by Schenkenschans, 1734.
32251: SCHEPERS, WOLFGANG, ET AL. - Pentagon. Informal design.
27406: SCHERER, P.A.. - Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten, der heiligen Schrift, dem Leben der Heiligen und andern bewährten Geschichtsquellen entnommen.
30818: SCHERMERHORN, W.. - Luchtfotogrammetrie en de mogelijkheden tot toepassing ervan in Nederland.
27423: SCHERPENISSE. - Scherpenisse.
20744: SCHERPENISSE. - Gemeente Scherpenisse.
32014: SCHERPENZEEL. - t' Dorp Scherpenzeel op de grenzen van Gelderland.
34716: SCHETTER, MICHEL. - De judas van Shanghai. Cargo 6.
4654: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
34199: SCHEURLEER, D.F.. - Nederlandsche liedboeken. Lijst der in Nederland tot het jaar 1800 uitgegeven liedboeken.
30685: SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
22855: SCHEVENINGEN. - 30 November 1813 te Scheveningen.
29860: SCHICK, J. (ED.). - The Spanish tragedy. A play written by Thomas Kyd.
34421: SCHIDLOF, LÉO R.. - Chefs-d'oeuvre de la miniature et de la gouache. 23 juin-15 août 1956.
35537: SCHIEDAM. - De Stad Schiedam.
25110: SCHIERBEEK, A.. - Over het setale patroon der rupsen, I & II.
33053: SCHILTMEIJER, J.R.. - Met de paardentram door Amsterdam. Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden. Geïllustreerd met 500 afbeeldingen.
31414: SCHINKEL, JAC.. - Oost-Souburg en omstreken. Van onderaf bekeken door Jan Min Modaal. Deel I: 1928-1940.
21594: SCHIPPER, PAUL DE. - Schuiten op de Schelde.
34458: SCHIPPER JR., J.. - Het porselein van Oud Loosdrecht. "De fijne Porcellainfabriecq" in de Oude Loosdrecht van Ds. Joannes de Mol.
17740: SCHLAUN, JOHANN CONRAD. - Johann Conrad Schlaun. Schlaunstudie I Textteil. Schlaunstudie I Bildteil.
33997: SCHLÉGL, ISTVÁN. - Ungarische Avantgarde. Galerie Schlégl Zürich.
33825: SCHLEMMER, OSKAR, MOHOLY-NAGY, LASZLO & MOLNAR, FARKAS. - Die Bühne im Bauhaus.
23367: SCHMEIL, O.. - Leerboek der plantkunde (deel 1 en 2).
25228: SCHMEITS, PASCAL. - La Basilique de St. Servais a Maestricht, batie par St. Monulphe et ses constructions Romanes.
25609: SCHMID. - Contes du chanoine Schmid; Louis ou le petit émigré- La bague trouvée- La colombe/ Le jardin des enfants ou bouquets de famille et complimens, propres a exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens en différentes circonstances, telles que fêtes, anniversaires, jours de l'an, &, &.; suivis de modèles de lettres covenables a leur age. Septième édition, augmentée de petites comédies et de scènes pour être jouées dans l'intérieur des familles et dans les pensionnats de Demoiselles. 2 Volumes in one binding.
12330: SCHMID, W.. - Wallis.
32703: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - De notaris die zo huilde.
32185: SCHMIDT, HANS-WERNER (ED.). - Edward und Nancy Kienholz- Werke aus den 80er Jahren.
22950: SCHMIDT, MARIANNE (RED.). - Jörg Immendorff; Malermut rundum.
31663: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
18436: SCHMIDT-DEGENER, F.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Museum Boymans te Rotterdam.
30763: SCHMITZ, CARL A. & KENETT, F.L.. - Ozeanische Kunst. Skulpturen aus Melanesien.
16424: SCHNEIDER, HELMUT. - Das Grosse Flugzeug-Typenbuch von 1944. Herausgegeben von Helmut Schneider.
35165: SCHNEIDER, J. (ED.). - Fliegende Blätter. No. 3167-3179 (1906). 13 vols. in 1 binding.
34687: SCHNITZLER, ARTHUR. - Traumnovelle/ Flucht in die Finsternis. Zwei Novellen.
28640: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Zesde jaargang, 1875.
28641: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Vierde jaargang, 1873.
19180: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kirche und Kultur im Mittelalter (3 volumes).
33002: SCHOBER, FRANZ. - An die Musik.
13042: SCHOEDLER, FR.. - Das Buch der Natur; die Lehren der Botanik, Zoologie und Physiologie, Paläontologie, Astronomie, Mineralogie, Geologie, Physik und Chemie umfassend und allen Freunden der Naturwissenschaft insbesondere den höheren Lehranstalten gewidmet. In drei Teilen. I, II:1, 2, III: 1, 2:1, 2
30775: SCHOELLER, PICARD & SPOHR. - Catalogue des entiers postaux de France, d'Algérie, des colonies françaises, pays de protectorat et de mandat, ainsi que de la Principauté de Monaco et du territoire de la sarre.
30127: SCHOEMAKER, GERRIT. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz.... In orde geschikt, en nader overzien door wylen den heere Gerrit Schoemaker.
28409: SCHOENEICH, HANS (ED.). - Roland Blätter. 9 Volumes + 2 Jung-Roland issues.
23364: SCHOEPS, JULIUS H. & SIMON, HERMANN (ED.). - Dreyfus und die Folgen.
30616: SCHOKKENBROEK, JOOST & BRUGGE, JEROEN TER (RED.). - Kapers & Piraten. Schurken of helden?
29226: SCHOLTEN, J.H.. - De leer der Hervormde Kerk in haar grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Tweede deel.
35430: SCHOLTEN, H.. - Effects of a worksite health promotion program on lifestyles and health risks.
25599: SCHOLTEN, HARRY. - Wenk van een winterdag.
16830: SCHONBERG, HAROLD C.. - I Grandi Musicisti.
34572: SCHONK, AART, COLLETET, G., ALTENA, E. VAN. - Eros.
27008: SCHÖNLEBEN, EDUARD. - Fritz Todt; als mensch, als ingenieur en als nationaal-socialist.
35436: SCHOON, INGRID. - Creative achievement in architecture. A psychological study.
20745: SCHOONDIJKE. - Gemeente Schoondijke.
33020: SCHOONHOVEN. - Het Stadhuis te Schoonhoven, 1733/ De Groote Kerk te Schoonhoven, 1733.
21147: SCHOONHOVEN. - Schoonhoven. Van de rivierzijde gezien.
32875: SCHOONREWOERD. - Het Dorp Schoonrewoerd by Heykoop, 1750.
34249: SCHOPENHAUER, ARTHUR. - Arthur Schopenhauer's sämmtliche Werke. Band I-VI.
20121: SCHORE. - T' Dorp Schore. - 'T Zelve anders.
20746: SCHORE. - Gemeente Schore.
4107: SCHORER, J.A. - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.
34256: SCHOTEL, G.D.J.. - De openbare eeredienst der Nederl. Hervormde Kerk in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw.
33165: SCHOTEL, G.D.J.. - Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandsche hervormde kerk, sedert het jaar 1572. Met Fac-similés (2 delen).
24060: SCHOTMANS, JAN. - Belgian civil register 83-84.
33858: SCHOUTE, D.. - Schets van het Middelburgsche chirurgijns-gilde.
33894: SCHOUTEN, P.. - De waare godsdienst. Door. P. Schouten, roomsch priester en pastoor te Alkmaar.
25634: SCHOUTEN, ROB. - Huis van Ervaring.
33365: SCHOUTEN, D.C.A.J.. - Het Grieks aan de Nederlandse universiteiten in de negentiende eeuw. Bijzonder gedurende de periode 1815-1876.
19500: SCHRADE, HUBERT. - La peinture Romane.
22235: SCHREUDER, W.H.. - Wetenschappelijk opsporingsonderzoek.
26465: SCHREUDER, W.H.. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.
29791: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes; tijdschrift voor het huisgezin. Zeven- en twintigste jaargang, 1909.
34282: SCHRIJVER, HENNY. - Zonder titel.
35345: SCHRIJVER, G.. - Muisje.
32199: SCHRIVERIUS, PETRUS. - Beschryvinge van alle de Graven van Holland, Zeeland ende Vriesland. Deel 1 en 2.
28700: SCHRÖCK, J.G.. - Kort begrip der algemeene geschiedenis, voor jonge lieden. Compleet in 6 delen.
35659: SCHRÖDER, RUDOLF ALEXANDER. - Avdax Omnia Perpeti. Gedichte von Rudolf Alexander Schröder.
14527: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
4038: SCHRÖTER, C. - Flora des Südens d.h. 'Insubriens' des südlichen Ressins und Graubündens und des Gebietes der oberitalienischen Seen (Langensee bis und mit Gardasee).
35454: SCHUENGEL, CARLO. - Attachment, loss, and maternal behavior.
820: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender.
31527: SCHUIJTER, JAN DE. - Gemarteld Antwerpen. Sinjorenstad onder de V bommen.
21869: SCHUITEMAKER, J.. - Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter.
35383: SCHULMAN, JACQUES. - Handboek van de Nederlandse munten van 1795 tot 1975. Suriname, Curaçao en Nederlandse Antillen van 1941 tot 1975. Een tijdperk van 180 jaren uit de Nederlandse numismatiek, met volledige opgave van de in die tijd geslagen munten, en afbeeldingen van ieder nieuw type.
34624: SCHULTENS, HENRICUS ALBERTUS (EDIT.). - Anthologia Sententiarum Arabicarum. Cum Scholiis Zamachsjarii.
29085: SCHULTZ JACOBI, J.C.. - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 10. Nederland en de evangelische Saltzburgers.
34573: SCHULZE, OTTO. - Das Fest. Zehn farbige Abbildungen
22727: SCHULZE, PAUL. - Biologie der Tiere Deutschlands, 35 vols. 1922-1932.
15380: SCHULZE, H.. - Weibliche, Das, Schönheitsideal in der Malerei; 200 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Hanns Schulze.
34568: SCHULZE, OTTO. - Von Engeln. Eind Lied von Kindern/ Engeln und Blüten. Zehn Kupfertiefdrucktafeln. Band IX.
34013: SCHUMANN, PAUL. - Das Königreich Sachsen in Farbenphotographie. Mit 40 Tafelbildern auf Karton und 44 Textbildern in natürlichen Farben.
34443: SCHÜRMANN, JULES. - De eenzame weg.
33330: SCHURMANN, MARGUERITE. - Ombres Chinoises. Roman.
31949: SCHUT, CHRIS & BOON, J.G.M.. - Lopik nu in 22 tekeningen. Voorzien van historische toelichtingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman op 30 april 1969.
27704: SCHUTTEN, JAN PAUL & JONG, WIM DE. - Oog voor fantasie; alles over de fascinerende werking van gezichtsbedrog.
35546: SCHUURMANS, PAUL. - De sex-avonturen van: Lucky Luke.
34298: SCHUURMANS, PAUL. - De sex-avonturen van Lucky Luke. Een unieke verzameling getekende sex-avonturen van de wereldberoemde Lucky Luke.
33726: SCHUYM, JOACHEM. - Gront-Regulen der Bouw-Konst, Ofte de uytnementheyt van de vijf Ordens der Architectura, van Vincent Scamozzi, Bouwmeester van Venetien. Oversien, vermeerdert, en uyt het groot in 't kleyn gebracht, nevens de Auteur sijn gegeven parten, de uytdeelinge van de minuten; als mede de beschrijvinge wegens de principale nuttigheden der Architecture noodigh.
35641: SCHWAGERMANN, D., ET AL. - Wandkleden.
30605: SCHWARZ, HEINRICH. - Die Mikrogasanalyse und ihre Anwendung. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie.
33801: SCHWARZENBERGER, FRITZ. - Werkverzeichnis Hans Orlowski. 6 vols. Holzschnittgraphik-Lithographien und Radierungen der Jahre 1914 bis 1931/ Holzschnittgraphik der Jahre 1932 bis 1943/ Holzschnittgraphik der Jahre 1944 bis 1954/ Holzschnittgraphik der Jahre 1955 bis 1964/ Holzschnittgraphik der Jahre 1965 bis 1967 und Bilder der Jahre 1926 bis 1967/ Nachträge und Berichtigungen zur Graphik aus den Jahren 1914 bis 1931 und weiteren Jahren.
34073: SCHWEICKHARDT, H.W.. - Catalogus van oude en moderne schilderijen. Antiquiteiten, meubelen, staande klokken, tapisserieën, tapijten, stoffen, zilverwerken, enz., enz. Dessus de portes. Afkomstig van: twee oud-Haagsche verzamelingen. De verzameling van wijlen Dr. H.J. Wagener, Utrecht. De verzameling van wijlen den heer J.L. Laverge, Rotterdam en van diverse verzamelingen en nalatenschappen.
33393: SCHWING, A.A.. - Gedenkboek Grenadiers en Jagers 1929-1939.
34615: SCHWOB, MARCEL. - Les oeuvres complètes de Marcel Schwob (1867-1905). Vies imaginaires. Suivies du Roi au Masque d'Or.
34640: SCOBEL, A.. - Velhagen & Klasings neuer Volks- und Familien Atlas in 102 Kartenseiten.
16252: SEARBY, JOHN. - The Great Raids Peenemunde.
30525: SEBA, ALBERTUS. - Das Naturalienkabinett. Locupletissimi rerum naturalium thesauri 1734-1765. Nach dem Original aus der Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
32985: SEBALDI, THEO. - Van vlakke eilanden. Verzen van Theo Sebaldi 1947-1949.
10246: SEBESTA, F. - Willem Farel, de hervormer van Waadtland.
32244: SECCHI, P.A.. - Die Sonne. Die wichtigeren neuen Entdeckungen über ihren Bau, Ihre Strahlungen, ihre Stellung im Weltall und ihr Verhältnisszu den übrigen Himmelskörperen. Erster Theil.
33375: SEEHAUSER, OTHMAR & HOSP, INGA. - Bei den Bäumen. Streifzüge durch Südtirols Wälder.
32940: SEEWALD, OTTO. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 4: Der Vogelwagen vom Glasinac. Mit 43 Abbildungen auf 4 Tafeln.
9271: SEGARD, A. - Jean Gossart dit Mabuse.
17412: SEIDL, SIEGFRIED. - Niederbayrische Bauernmöbel. Zwischen Isar und Inn, im Rott- und Vilstal.
19996: SEIDLER, EDOUARD. - Le roman de Renault.
31842: SEIDMANN-FREUD, TOM. - The magic boat. A book to turn, move and alter.
26712: SÉJOURNÉ, LAURETTE. - Arqueología de Teotihuacan/ La cerámica.
17833: SÉMAINE, A. AND HUCKS, PAUL. - Ohé! Les Moeurs... Chansons satiriques mises en musique par Paul Hucks. Douze lithographies de Willette. 1re Série.
22255: SENGER, MICHAEL & BRUNS, ALFRED (RED.). - Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.
27819: SENNE, EMILE LE. - Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding.
34192: SÉPRÉS, P.Y. DE. - Eerst beginnende lessen over de vestingwerken, ten gebruike der officiers en onder-officiers der infanterie; en de overige kweekelingen van het enseignement-universel. 1ste gedeelte, bevattende de veldverschansing.
31248: SERAPHIN, PAULINE & BODENHEIM, NELLY. - De pruik van Cassander.
28423: SERÉDI, JUSZTINIÁN. - Emlékkönyv Szent István Király; halálának kilencszázadik évfordulójan.
4021: SERESIA, ALF. - Kerk en Staat onder de Frankische Koningen der VIe eeuw.
29784: SERIESE, R.C., BLOK, W.H. & SCHOUT, H.J.. - Syllabus Nederland en Nederlands-Indië.
20849: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
20747: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
27370: SEROOSKERKE. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
35211: SERRURIER, J.F.. - De Buitenman. Tweede deel.
32305: SETERS BZN., J. VAN. - Stellendam in de jaren '50.
35520: SETON-THOMPSON, ERNST. - Bingo und andere Tiergeschichten.
31418: SEUBERT, MORITZ. - De plantenkunde, algemeen bevattelijk voorgesteld door dr. Moritz Seubert. Eerste en tweede deel in 1 band.
29909: SEYN, EUG. DE. - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten. Deel 1 & 2.
35093: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Hamlet.
19163: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Shake-Speares Sonnets.
12043: SHAKESPEARE, WILLIAM - Antonius en Cleopatra; drama.
31916: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Comedies/ Histories/ Tragedies/ Tragedies & Poems. 4 vols.
35517: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Much ado about nothing.
32440: SHAW SPARROW, WALTER (ED.). - Etchings by Van Dyck. Twenty four plates in Rembrandt photogravure. The full size of the rare first states.
14286: SHELLEY, P.B.. - Epipsychidion.
34969: SHELTON, GILBERT. - The fabulous furry Freak Brothers. Collection one.
29364: SHEPHERD, J.C. & JELLICOE, G.A.. - Italienische Gärten der Renaissance/ Italian gardens of the Renaissance/ Jardins de la Renaissance en Italie.
19645: SHEWRING, WALTER. - Translations and poems.
35499: SHIBEIKA, MEKKI. - British policy in the Sudan 1882-1902.
34765: SHIROW, MASAMUNE. - Appleseed. De uitdaging van Prometheus, deel 2.
33686: SHOPENHAUER, ARTHUR. - Über den Willen in der Natur. Eine Erörterung der Bestätigungen, welche die Philosophie des Verfassers, seit ihrem Auftreten, durch die empirischen Wissenschaften erhalten hat.
24252: SHORT, LESTER L.. - Systematics and behavior of some North American woodpeckers, genus picoides (aves); bulletin of the American Museum of Natural History, volume 145: article 1.
24253: SHORT JR., LESTER L.. - Hybridization in the flickers (colaptes) of North America.
34420: SICKENS, TED O.. - "De man die 'n paar maal vermoord was". 'n Ongewone detective-roman.
25108: SIDERIUS, K.. - Planten-typen. IV, Zomerbloemen en Sporeplanten.
34343: SIEBELINK, HANS, BUUL, JAN VAN & OERS, ROB VAN (SAM.). - De kracht van samenwerking. Het verhaal van Samen Sterk, Nederland en Euretco.
26015: SIEBOLD, WERNER. - Ein Deutscher gewinnt Japans Herz; Lebensroman des Japanforschers Phillip Franz v. Siebold, 1796-1866.
20058: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.
24221: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, D.E.. - Pathologisch bindweefsel.
12720: SIETEMA, W.. - Het grasland op de Zeeuwsche boerderij.
12721: SIETEMA, W.. - Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen.
25052: SIFFLÉ, A.F.. - Nieuwe Gedichten; eerste deel.
31966: SIGOGNE, ÉMILE. - Mosaïque.
32956: SILLEVIS, JOHN (INL.). - Manessier. Schilderijen Grafiek.
15907: SILLEVIS, J.W.. - Het recht van gratie.
29624: SILVESTER, HANS. - Les Habits de la Nature.
17832: SILVESTRE, ARMAND. - Le demi-nu. Conté par Armand Silvestre. Imagé par L.Le Riverend.
34295: SIMON-BERGER, GILBERT. - Sous pli discret. G. String Collection.
22502: SIMONE, ANDRÉ. - J'accuse; de mannen die Frankrijk hebben verraden.
15818: SIMONS, C.H.F.. - Marinejustitie. Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
34310: SIMONS, GEERT. - 1e Nationaal Kajotterscongres. Olympisch Stadion- Amsterdam, 25 augustus 1946.
31382: SIMONS, GUILLIAME. - Den troost der armen, Behelsende ligte en souvereine remedien, tegens verscheidene ziektens, wonden, gezwellen, verouderde en andere kwalen, des menschens lichaams.
25518: SIMONSE SD., ELIZABETH. - De Levensbron; tweede deel.
21570: SINGH, RAGHUBIR. - The grand trunk road. A passage through India.
33836: SINIBALDI, ANTONIO / FRANCESCO D'ANTONIO DEL CHERICO. - Das Gebetbuch Lorenzos de' Medici 1485. - Book of Hours of Lorenzo de' Medici 1485. 2 volumes (commentary binding included.)
24597: SINNEMA, H. (RED.). - De Vrije Zeeuw. (de eerste 108 nummers, no. 1, 16 november 1944 t/m no. 108, 31 maart 1945.
21837: SIRAG JZN., M.. - Handelsvormen van eenige bouwmaterialen.
34409: SIRE, H.M.J.. - Manuel morpholexicologique de la formation des mots français. Suivi d'un vocabulaire contenant les mots difficiles ou peu usités.
32679: SIRIUS. - Beelden uit de Wereldgeschiedenis. Het Bronzen Zwaard.
32678: SIRIUS. - Beelden uit de Wereldgeschiedenis. De Talisman van Timoer.
21878: SIRKS, JAN. - Steiger Rotterdam.
26282: SIRKS, M.J.. - Afkomst en Toekomst; Nederlandsch Tijdschrift voor het Bevolkingsvraagstuk en Erfelijkheidsleer, tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch Indië en van de Nederlandsche Eugenetische Federatie.
29465: SITKOWSKA, MARYLA & WRÓBLEWSKA, HANNA (ED.). - Katarzyna Kozyra. Casting.
30903: SITSTRA, HARMEN. - Iduna. Frîske rîm end ûnrîm. Utjown fon da selskip for frîske tael end skriftakinnisse.Threttiende, fiartiende en sextiende boek.
35065: SITTER, W. DE. - Short history of the observatory of the University at Leiden 1633-1933. Published on the occasion of the celebration of the 300th anniversary of the foundation of the observatory.
28728: SIZOO, HANS, NOORDZIJ, MARTIN, JACOBS, EDWIN & ELK, GER VAN. - Wim Janssen.
14537: SJOERDS, FOEKE. - Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V
32565: SKEAT, WALTER W.. - An etymological dictionary of the English language.
22121: SKINNER, MORRIS F. AND KAISEN, OVE C.. - The fossil bison of Alaska and preliminary revision of the genus.
32473: SKRIVER, POUL ERIK, ENEVOLDSEN, CHRISTIAN, ET AL (ED.). - Arkitektur DK nr. 7-8 1979. Dansk Arkitektur- Danish Architecture.
1553: SLAGER, KEES - De Ramp. Een reconstructie.
1541: SLAGER, E.M. - Ouwerkerk 1953. Hoe wij het rampjaar 1953 beleefden; herinneringen aan 1 februari 1953.
30532: SLAUERHOFF, J.. - Serenade. Gedichten van J. Slauerhoff.
267: SLAUERHOFF, J. - Saturnus; gedichten.
32719: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: Het Bobobeeldje.
32715: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De Paarse Futen.
32720: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De IJzeren Kolonel.
32717: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: Kouwe Kwibus.
32716: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De Lolifanten.
34418: SLEIDERINK, REMCO. - De stem van de meester. De hertogen van Brabant en hun rol in het literaire leven (1106-1430).
31767: SLIKBOER, J.. - Handschrift in de reclame.
24971: SLOOT, AUGUSTUS VAN DER. - Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. february MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.
33310: SLOOTEN, A. VAN. - Kleine plantenatlas. Inleiding tot de kennis der flora van Nederland en daarbuiten.
35428: SLOTBOOM, A. & E. ELPHICK. - Parents' perceptions of child personality. Developmental precursors of the big five
21215: SLOTEN. - 't dorp Slooten.
32024: SLOTEN. - Stadhuis en kerk te sloten. / De Stadsherberg te Sloten.
21355: SLOTEN. - Slooten.
21204: SLOTERDIJK. - Sloterdyk.
21208: SLOTERDIJK. - 't Tolhek by Sloterdyk.
21356: SLOTERDIJK. - Slooterdyk.
35060: SLUIJS, L.M. VAN DER. - Experimenteerboek. Handleiding bij het nemen van natuurkundige proeven zoowel op de lagere school als op scholen met meer uitgebreid leerplan, de kweekschool en de middelbare school.
3450: SLUIJTERS, H. - Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.
35379: SLUIJTERS, H.. - Meetkundig schoolboek.
30198: SLUIS. - Sluis - Breskens - Groede.
27431: SLUIS. - Sluys.
27432: SLUIS. - Sluys sive esclusa.
27430: SLUIS. - Sluys.
33048: SLUIS. - Stadhuis en Markt te Sluis 1739. / Kasteel te Sluis na eene oude schilderij op 't kasteel.
26341: SLUIS. - Sluys.
27536: SLUIS. - Plan De la Ville de l'Ecluse en Flandre.
27535: SLUIS. - Sluis.
27433: SLUIS. - Sluis.
27428: SLUIS. - Slusa teutonicae Flandriae opp. admodum elegans.
20853: SLUIS. - Gemeente Sluis.
25865: SLUITER, W.. - Buyten-eensaem huys-somer en winterleven, aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden; verciert met eenige figueren en vermeerdert met 43 bygevoegde gesangen/ Eybergsche sang-lust, mitsgaders vreugd- en liefdesangen/ Vreugd- en liefdesangen, Aen de gemeynte J. Christi binnen, en rondom in de buurte des kerpels van Eybergen, neffens de misgeloovige misse/ Lyk-reden aen de gemeynte J.C. t'Eybergen/ Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe/ Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens, op lees- ende sang-mate gerijmt, ende nu noch eenige met bovengestelde bekender voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het hooge-lied Salomons/ Het hooge-lied Salomons, op lees- en sang-mate gerijmt/ Lofsang der Heylige Maegd Maria, en triumpheerende Christus/ De triumpheerende Christus. Gezongen in twee triumph-zangen over fijne Verrysenis en Hemelvaert. 9 Delen in 1 band.
34280: SLUYS JR., W.N. V.D. & WEIJLAND, A. (RED.). - Durf. Frisch, opwekkend maandblad voor ondernemende winkeliers. 14 nummers 1936-1938.
31063: SMALLEGANGE, GERARD. - Leven op 't hof. Mensen en beesten op Zeeuwse boerderijen.
16707: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, Eerste Deel Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Met vele kopere platen verciert.
4119: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
9841: SMALLWOOD, M.G. - Van Dyck.
33494: SMEDING, S.S.. - Het ontstaan der Zeeuwsche luchtlijn en de toenemende beteekenis van het vliegveld in de ontwikkeling van het binnenlandsche luchtverkeer.
22739: SMELT, W.E.. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen; eerste stuk, inleiding/ inventaris.
31661: SMET, FRÉDÉRIC DE. - L'Academie Royale des Beaux-Arts la Ville de Gand. 175e Anniversaire de sa Fondation et Exposition jubilaire, Juillet-Aôut 1926.
27826: SMET, GASTON DE & TYGHEM, FRIEDA VAN. - Het stadhuis van Gent; voorgeschiedenis-bouwgeschiedenis-beschrijving/ L'Hotel de ville; préhistoire-architecture-description/ Das Rathaus; vorgeschichte-baugeschichte-beschreibung/ The city hall; prehistory-architecture-description.
26967: SMEYERS, M.. - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament.
17632: SMIDS, LUD.. - Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens, en Lands wysen. Vercierd met LXII Verbeeldingen.... meerendeels getekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
20767: SMIDT, J.TH. DE. - Rechtsgewoonten; de gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst (avec résumé en français).
22136: SMIT SIBINGA, G.L.. - Die Klippen der Mythen und Rotenfluh, mit einer geologischen Karte, einer Profiltafel, zwei Photographien und sechs Textfiguren.
31445: SMIT, GABRIËL.. - Handgeschreven brief.
681: SMIT, GABRIËL. - Tempore Belli; verzen.
28517: SMITH, GRAHAM. - Militärische Handwaffen. Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Maschinengewehre. Vom 17. Jahrhundert bis heute.
15439: SMITS, DE OUDE HEER. - Volledige werken van den Ouden Heer Smits; uitgegeven door zijn vriend Mulder. II-IV.
33166: SMITS JZN, J. EN G.D.J. SCHOTEL. - Beschrijving der stad Dordrecht. Deel 1 1e t/m 4e aflevering & deel 2 1e aflevering.
32038: SNEEK. - De Broerekerk te Sneek.
21148: SNEEK. - Sneek. Hoogeindster Waterpoort.
32321: SNEEP, J., TREU, H.A. & TYDEMAN, M. (RED.). - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
27095: SNELLAERT, F.A. & ALBERDINGK THIJM, J.A.. - Briefwisseling 1843-1872.
27143: SNELLEN, H., TALMA, S., GILLAVRY, TH. H. MAC, E.A. (RED.). - Feestbundel van natuur- en geneeskundige onderzoekingen, ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van Franciscus Cornelis Donders.
31605: SNELLER, Z.W.. - Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis X: Walcheren in de vijftiende eeuw.
18071: SNETHLAGE, A. (ED.) A.O.. - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.
13052: SNIJDERS A.J.CZN., J.A., AND S.C. COENRAADS PIETER. - Gedenkboek der Meifeesten in de provincie Zeeland bij gelegenheid van het zilveren kronings-jubilé van Z. M. koning Willem III (12 Mei 1874).
25043: SNOUCK HURGRONJE, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
34247: SNOUCK HURGRONJE, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
23323: SOETEBOOM, HENDRIK. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland, Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten, en Burger-vaderen. De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergunt; De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Neeringen, die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Deel I en II.
20351: SOETENDALE. - Soetendale.
28772: SOLKIN, DAVID H.. - Richard Wilson. The Landscape of Reaction.
33388: SOLY, HUGO, WIELE, JOHAN VAN DE, ET AL. - Carolus. Keizer Karel V, 1500-1558.
33156: SOLY, HUGO, WIELE, JOHAN VAN DE, ET AL. - Carolus. Keizer Karel V, 1500-1558.
33387: SOLY, HUGO, WIELE, JOHAN VAN DE, ET AL. - Carolus. Charles Quint, 1500-1558.
28156: SOMER, KEES. - Mecanoo. Architecten.
24696: SOMEREN, J.F. VAN. - De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek; haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
33888: SOMERVILLE, A.. - Een dag in Laodicea.
26505: SOMMELSDIJK. - Sommelsdyck.
24200: FEESTCOMMISSIE SOMMELSDIJK. - Programma voor de feestelijke herdenking der 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.
28384: SOMMER, J.G.. - Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol. Derde deel.
28351: SOMMER, J.G.. - Verkort tafereel van het heel-al.
17992: SOMNER, GRAEME. - From 70 North to 70 South. A history of the Christian Salvesen Fleet.
25832: SOMPEL, RONALD VAN DE (ED.). - Denkbild und Wirklichkeit/ Denkbeeld en Werkelijkheid. Sechs Künstler aus Antwerpen/ Zes kunstenaars uit Antwerpen; Bert De Beul, Denmark, Jan Fabre, Philip Huyghe, Mark Luyten, Ludwig Vandevelde.
13944: SOMVILLE, R.. - Pour le réalisme; un peintre s'interroge.
23737: SONDEREN, PETER & HOOIJMANS, WOUTER. - AKI 2003.
25611: SORGE, F. VAN. - Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.
20737: SOUBURG, OOST- EN WEST, OOST-SOUBURG AND WEST-SOUBURG. - Gemeente Oost- en WestSouburg.
27384: OOST-SOUBURG. - Oost-Souburg, West-Souburg, Het Ronde Putje, Ter Hooge.
22091: OOST-SOUBURG. - T' Dorp Ooster Souburg.
22034: OOST-SOUBURG. - In de herberg te Oost-Souburg.
27413: WEST-SOUBURG. - 't Kasteel van Aldegonde.
27543: WEST-SOUBURG. - De Kerk te Wester Souburg. - T' Kasteel Rammekens.
27545: WEST-SOUBURG. - Het Kasteel te Wester-Souburg. - De Kerk te Wester-Souburg.
27542: WEST-SOUBURG. - Wester Souburg. - T 'Zelve anders.
31241: SOUPAULT, PHILIPPE. - William Blake.
32195: SPAETH, EDUARD. - Die chemische und mikroskopische Untersuchung des Harnes. Ein Handbuch zum Gebrauche für Ärzte, Apotheker, Chemiker und Studierende. Mit 116 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spektraltafel.
34678: SPAKENBURG. - Spaakenburg.
30869: SPALL, T. VAN. - Geschenk voor kinderen bestaande in kleine verhalen. Met plaatjes.
33115: SPANBROEK. - 't Dorp Spanbroek, 1726.
32833: SPANKEREN. - De Geldersche Tooren; of 't Huis te Spankeren, 1743/ 't Dorp Spankeren, 1743.
35156: SPAUWEN, ARNOLD. - Sextetten voor Siem.
30894: SPEENHOFF, J.H.. - Filiphina's wonderliefde of de smart van Koning Billioen.
30354: SPEERSTRA, HYLKE. - 125 jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf 1855-1980.
34315: SPELMAN, REGINA. - Jacques Schumacher. Photedition 6.
16567: SPIEGEL, L.P. V. D.. - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
35425: SPIEKER, C.W.. - Christelijke Morgen-Overdenkingen voor alle Dagen des Jaars.
33335: SPIER, JO. - Er bestaat zoo wéinig, zoo verschrikkelijjk weinig duurzame glans op de wereld...Reclameboekje voor Ceta-Bever linoleum-parketvloeren meubelwas.
35473: SPIER, JO. - Een klein boekje van Jo Spier. Aangeboden door de Simplex Rijwielfabrieken.
17288: SPIER, JO. - Jo Spier Album.
28740: SPIERDIJK, C.. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk, 1300-1900.
31638: SPIES, WERNER, ET AL.. - Max Ernst. Retrospektive 1979.
32581: SPIJK, PIET, KUYKEN-SCHNEIDER, DORRIS & BUISMAN, COOTJE. - Piet Wiegman (1885-1963), schilder van de Bergense School. Graficus-ceramist-poppensnijder.
21298: SPIJK. - Het Kasteel en Dorp te Spyk aan de Linge.
25897: SPILBERGEN, JORIS VAN (JORIS VAN SPEILBERGHEN). - t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.
28651: SPITZEN, WIM & VERSCHUUREN, ANTOINE. - ESKAF. Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek 1919-1934.
26687: SPONECK, GENERALMAJOR GRAF VON. - Mit schnellen Truppen an 6 Fronten.
3551: SPONSELEE, GEORGE, EN ED STEIJNS - De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953.
29522: SPONSELEE, GEORGE & TAELMAN, EDDY. - Hulst toen en nu.
33610: SPRAAKMAN, RICHARD, E.A.. - Herinneringen aan Sonnenburgh- Voorburg.
31930: SPRONK, ANK. - Kattigheden van Micio en Titus.
21247: SPRUIT, J.E.. - Maior viginti quinque annis; essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
30128: SPRUIT, J.E., FEENSTRA, R. EN BONGENAAR, K.E.M. (R. - Corpus Iuris Civilis. Deel I: Tekst en vertaling. Instituten.
32113: SPRUNDEL. - 'T Dorp Sprundel.
21590: SPÜHLER, A.. - Meine Reise in Italien/ Prachtalbum von 800 Photographien.
30552: ST.-JOHN, JAMES AUGUSTUS. - Lodewijk Napoleon, Keizer der Franschen.
3878: ST. CLARA, ABRAHAM À - Abrahams Loof-hutt, welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering. Met Veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. ... Uit het Hoogduitsch Vertaaldt. I-III.
34384: STAAL, GERT. - Bouwheer en -meester. De architectuur van kantoorgebouwen.
35284: STAAL, M. VAN DER & Y.G. KUIPER. - Op leven en dood. Geschiedenis van den Grooten Oorlog. 4 delen in 2 banden.
34338: STACE. - Silves.
20197: MIDDELBURG. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20248: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
20250: GOES. STADSPLATTEGROND.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
20192: THOLEN. STADSPLATTEGROND.. - Platte Grond der Stad Tholen gemeten door D.W.C. Hattinga anno 1744.
35054: GOES. STADSPLATTEGROND.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
14929: VERKEHRS- UND WERBEAMT UND MUSEUM F. STADTGESCHICH. - Chemnitz; die Industrie- und Handelsstadt.
27978: STAEHELIN, ERNST. - Johann Ludwig Frey, Johannes Grynaeus und das Frey-Grynaeische Institut in Basel. Zum zweihundertjährigen Jubiläum des Instituts. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1947.
25726: STAEHLE, JACQUES. - Gezond door digito-acupunctuur.
30902: STAHLIN, JACOB VAN. - Echte anecdoten van Peter den Grooten.
19383: STAMM, GUNTHER. - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of Drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux Wassenaar, Holland.
13259: STIFT STAMS. - 700 Jahre Stift Stams 1273-1973.
22468: STANLEY, HENRY M. & LIVINGSTONE, D. & C.. - Livingstone, Stanley du Zambèze au Tanganyika 1858-1872. Édition établie.
34259: STAPEL, F.W.. - Cornelis Janszoon Speelman.
33842: STARING, DR.. - Dr. Staring's almanak voor den Overijsselschen landman voor 1915 (acht en zestigste jaar). Uitgegeven door Directeur en Leeraren der Rijks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool.
31491: STARING VAN DEN WILDENBORCH, A.C.W., E.A.. - Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.
31547: STARLIN, JIM, APARO, JIM & CARLO, MIKE DE. - Batman Special. 18 verschillende afleveringen.
11310: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
30660: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
29218: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
28281: STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
20751: STAVENISSE. - Gemeente Stavenisse.
18280: STAVENISSE, M. VAN. - La Hollande.
30764: STECHL, HANS-ALBERT, SCHWEIGHOFER, BARBARA & RIEPL, LUDWIG. - The Culinary Chronicle. The best of Hong Kong-Morocco/Marokko-London.
32834: DE STEEG. - 't Huis Middagten tegen de Voorpoort en van ter Zyde te zien/ 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien, 1743.
32086: DE STEEG. - 't Huis Middagten tegen dde Veerpoort en van ter Zyde te zien. / 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien.
18799: STEEL, FLORA, ANNIE. - India.
29545: STEELE, JAMES. - Architectuur Nu.
33146: STEENBERGEN. - De Stad Steenbergen langs de haven te zien.
33024: STEENBERGEN. - Overblyfsel van een Ouden Toren te Steenbergen, 1740/ Stad-Huis en Kerk te Steenbergen.
23949: STEENHUIS, J.F., E.A.. - Verhandelingen van het geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën; Geologische serie, deel VI, tevens feestuitgave ter gelegenheid van den 70-jarigen geboortedag van J. Lorié.
30474: STEENSMA, R., E.A. (RED.). - Stichting oude Groninger kerken.
12729: STEENSMA, F.A.. - Voedingsleer; een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
23316: STEENSTRA, PYBO. - Grondbeginzelen der meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides; Nevens derzelver gebruik in het meeten van platte Figuuren: in het vinden der Quadraat- en Cubicqwortelen, het Bereekenen der Sinus Tafelen en der Platte Driehoeken, enz.
10215: OLDRICH STEFAN - Prazské kostely.
18917: STEGEMAN, ELLY AO. (ED.). - Klaas Gubbels.
32908: STEGEMAN, ELLY. - Annet van den Assem. Een eigen voorstelling van ruimtelijkheid. Delftse Momenten I.
25619: STEGER, FRIEDRICH. - Vijf en dertig jaren, 1815-1850. Een overzigt van de nieuwste geschiedenis, als het worstelperk van het gezag der vorsten en de vrijheid der volken. Twee delen in één band.
34399: STEINER, RUDOLF. - Stilformen des Organisch-Lebendigen. Zwei Vorträge von Dr. Rudolf Steiner, gehalten am 28. und 30. Dezember 1921 in Dornach.
32383: STEINER, RUDOLF. - Algemene kennis van de mens als grondslag van de opvoedkunde.
32421: STEINER, HUGO, ET AL. - Ausstellung Goethe in der Buchkunst der Welt, Leipzig 1932. Amtlicher Katalog herausgegeben vom Verein Deutsche Buchkünstler.
34652: STEINMETZ, RUDOLF. - Dolende ridders. Verzen.
14277: STEINMETZ, R.. - Van vlakke eilanden; verzen 1947-1949.
34440: STEINMETZ, RUDOLF. - Het oude land. Verzen.
25134: STEINMETZ, S.R.. - De nationaliteiten in Europa, eene sociographische en politische studie; Zuid- en Oost-Europa.
7973: STEINMETZ, R. - Dictaten naar lezingen van prof. R. Steinmetz.
28276: STEINMETZ, BERT, MONFILS, DON, E.A. (RED.). - Nieuw Tij, impuls voor Zeeland. Publicatie inzendingen ideeënprijsvraag over nieuw landelijk wonen in Zeeland.
28417: STEPHAN, HEIKE. - Heike Stephan. Grafit-Bilder und Radierungen.
35354: STEPHANIK, JOH. W.. - Catalogus van de muntverzameling bevattende tevens een overzicht van het muntwezen aller tijden en landen, bewerkt door Joh. W. Stephanik.
20971: STEPHENSON, JOHN B.P. AND KING, MARY D.. - Handbook of neurological investigations in children.
8245: STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's.
35262: STERCKX, PIERRE, ET AL. - Hergé ontmoet Tchang.
33789: STÉRIADE, M.. - Des rêves aux portes de la mer.
31904: STERNE, CARUS. - Worden en vergaan. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der wereld in populairen vorm.
34227: STERNE, LAURENCE. - A sentimental journey through France & Italy.
32368: STERRENBURG, P.. - Overleven op zee- deel 2. Lijfsbehoud.
30352: STIEFELHAGEN, BEN, KUYVENHOVEN, COR, BARTELINK, KLAUDIE, AAARSEN, ANNET VAN & VERHOOG, PETER. - Wrakken. Schatkamers van de Noordzee.
33331: STIÉNON DU PRÉ, JEAN. - Les Iles et les dunes.
7005: STIJFSELFABRIEK 'DE BIJENKORF' - Honig's Maizena-album, no. 3
28683: STILLE, S.. - Mijn uitstapje naar den Ugleij, over Hamburg, Kiel, Ploen, enz., in den zomer van 1819.
27928: STOCKMANS, F.. - Initiation a la paleobotanique stratigraphique de la Belgique et notions connexes. Guide de la salle des végétaux fossiles.
29338: STOCKUM JR., W.P. VAN. - La librairie, l'imprimerie et la presse en Hollande à travers quatre siècles. Documents pour servir à l'histoire de leurs relations internationales recueillis et annotés par W.P. van Stockum jr.
27730: STOCKUM, THEODORUS JACOBUS VAN. - Morphologische studie van den tuberkelbacil.
3791: STOL, PH.TH., EN B. VRIJHOF - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren.
28720: STOLK-KUYPER, JAN & JANNETJE (RED.). - Volkskunst van Noord/ Zuid Amerika.
22170: STOMPS, THEODOOR JAN. - Kerndeeling en synapsis bij spinacia oleracea l.
5636: ROLLING STONES - Best of the Rolling Stones; vol. II 1972-1978.
23602: STOPPELAAR, J.H. DE. - Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.
33441: STOPPELAAR, J.H. DE. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den Tachtigjarigen Oorlog.
17211: STOPPELAAR, J.H. DE. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
33904: STOPPELAAR, J.H. DE. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
34184: STOPPELAAR, J.H. DE. - Inventaris van het Oud Archief der stad Middelburg 1217-1581. Derde afdeeling (voortzetting).
6655: STOPPELAAR, J.H. DE - Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
16862: STOPPELAAR, R.J. DE, JAN P. STRIJBOS EN A.B. WIGMA. - Een jaar natuurleven. Vol.I:Lente, vol.II:Zomer, vol.III:Herst en vol.IV:Winter.
20854: STOPPELDIJK. - Gemeente Stoppeldijk.
23443: STORM, ABRAHAM MARTINUS. - Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto.
32365: STORMS, MARTIJN. - Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e eeuw en 19e eeuw.
32673: STORR, ROBERT. - Intimate geometries. The art and life of Louise Bourgeois.
25186: STORR, ROBERT, A.O.. - Art Random, Nancy Spero; re-birth of Venus.
29684: STORR, ROBERT. - Gerhard Richter. Doubt and belief in painting.
35251: STORY, J.C. (RED.). - Rode ruiters der wildernis. Extra editie 2, Illustrated Classics.
33832: STRASBURGER, EDUARD & KOERNICKE, MAX. - Das botanische Praktikum. Anleitung zum Selbststudium der mikroskopischen Botanik für Anfänger und Geübtere, zugleich ein Handbuch der mikroskopischen Technik.
35467: STRASSER, CATHERINE. - Alain Fleischer (Ping Pong).
30420: STRATEEG. - De dagelijksche oorlogskaart. Nrs. I t/ VII en 47 stuks genummerd 1 t/m 47. En 1 losse kaart.
13481: STREATER, R.A., AND D.G. GREENMAN. - Jane's merchant ships.1982.
33084: STREEFKERK. - Streefkerk over de Lek te zien, 1750.
34489: STREIFF, BRUNO, ET AL. - Constantin Guys 1802-1892.
35238: STREMMING VAN EK, J.W. (RED.). - Werkend Volk. Nr. 8, 2e jaargang, 9 april 1943.
6020: STRICKER, B.H. - Geboorte van Horus (2 parts); mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', XIV en XVII. I & II.
19398: STRIDIRON, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel II Algemeene bedrijfseconomie.
19397: STRIDIRON, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel 1 Economie.
29484: STRIEN, C.P. VAN. - De Stichtse Lichtwarande; een eeuw gashistorie in Zeist en omstreken.
31493: STRIJBOS, JAN P.. - Hoe heet die vogel? Deel II. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Te illustreeren met van Delft's plaatjes, naar aquarellen van Sjoerd Kuperus.
32668: STRIK, ELLY. - Fantasmas, Novias y otros Compañeros/ Ghosts, Brides & other Companions.
29831: STRINGA, PAOLO. - Genova e la Liguria nel Mediterraneo; insediamenti e culture urbane.
22951: STROBL, ANDREAS, A.O.. - Surrogate; Wolfgang Ellenrieder.
33398: STROBL, HELMUT, ET AL. - Michael Pinter. Bilder und Zeichnungen 1994-1997.
33786: STROEVE, J.. - "Belgen in Zeeuws-Vlaanderen, 75 jaar later".
31017: STROOBANT JANSE, J.. - De reductie van den Zeeuwsch-Nederlandschen zilveren ducaat, of zoogenaamden Zeeuwschen-rijksdaalder, beschouwd als eene hoofd-oorzaak des vervals en der niet weder opkomst van den handel in Zeeland.
35079: STROOTMAN, H.. - Logarithmen-Tafelen tot in vijf decimalen.
30533: STROOTMAN, H.. - Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste en tweede gedeelte + het boekje met de antwoorden op de vraagstukken.
10411: STRUBBE, J. - Les ports maritimes belges; un héritage pour demain.
33553: STRUYCKEN, A.A.H.. - Nederland, België en de mogendheden. Een historisch-juridisch betoog.
33915: STUCKEY, CHARLES F.. - Monet. Waterlelies.
13622: STUTTERHEIM, W.F.. - Tjandi Bara-Boedoer; naam, vorm, beteekenis.
25404: SUNAGAWA, ICHIRO. - Growth and etch features of hematite crystals from the Azores Islands, Portugal.
30792: SUPPANTSCHITSCH, VICTOR. - Grundzüge der Briefmarkenkunde und des Briefmarkensammelns.
23286: SURINGAR, W.H.. - Patronaat over de armen.
28876: SUTER, CAROLINE & GREGORY, CELIA. - De kunst van mozaïek. Moderne ideeën voor muurdecoraties, vloeren en accessoires voor huis en tuin.
27385: SUTTON, PETER C.. - De eeuw van Rubens.
14133: SUTTORP, L.C.. - Dr. A.W. Bronsveld; zijn visie op een halve eeuw.
10820: SUYS, E. - Étude sur le conte du Fellah Plaideur; récit égyptien du Moyen-Empire;
31822: SVEEN, WILLY (ED.). - Bonytt Hyttebok.
6622: SWALUE, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
34129: SWART, N.. - Spreuken van Salomo voor de jeugd.
32186: SWARTE, JOOST, CIESLEWICZ, ROMAN & LECIGNE, BRUNO. - Swarte, hors serie.
35252: SWARTE, JOOST, BUCKINX, HARRY, CLERKX, AART, GERADTS, EVERT, E.A.. - Toon & Toos Brodeloos. Van Joop Landré tot André Kloos.
35070: WILLEM & JOOST SWARTE. - De wereldreis van Rik en Klaartje.
33931: SWAVING, W.O.. - Archieven der Middelburgsche notarissen, tot 1811, berustende in het Gemeente-Archief te Middelburg.
33246: SWEELINCK, JAN PIETERSZOON & KAMP, HARRY VAN DER. - Het Sweelinck Monument- Complete Vocale Werken, deel II C. Derde boek der Psalmen Davids. Gesualdo Consort Amsterdam- van der Kamp.
35058: SWIERS, ROBBERT JAN. - "Tijdperken der voorweereld". De Meester van der Heijden-groeve in Nieuw-Namen.
20628: SWINNEN, JOHAN M.. - De paradox van de fotografie; een kritische geschiedenis.
20704: SYDOW, E. VON. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
18304: SYPT, KRISTIEN VAN DER AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Ploegen.
34224: SZEEMANN, HARALD, BAERE, BART DE, DELBEKE, MAARTEN, GROH, KLAUS, ET AL. - Johan van Geluwe. (The Museum of Museums).
33281: TABAK, KEES. - No more heroes. 30 Jaar popfotografie door Kees Tabak.
34427: TACITI, C. CORNELII (TACITUS). - Quae exstant opera, Juxta accuratissimam D. Lallemant Editionem.
34912: TACITUS, PUBLIUS CORNELIUS. - Opera Minora. Dialoog over de welsprekendheid/ Het leven van Iulius Agricola/ Germania.
34849: TAGORE, RABINDRANATH. - The Gardener.
31299: TAINE, H.. - Philosophie de l'art en Italie.
26259: TAIR, M.A. & TAS, H. VAN DER. - Kamus Belanda. Belanda-Indonesia/ Indonesia-Belanda.
6166: TAIT, W.J. - Game-boxes and accessories from the tomb of Tut'ankhamun.
31703: TAJANI, RICCI. - Maria Callas. The Cruise '59. Biografie einer Reise.
12522: TALMA, D.. - De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.
59: TAMAS, U.. - Beatles - biblia.
32059: TAMEN (UITHOORN). - Het Dorp Tamen, langs den Amstel te zien.
21130: TANG, I LENG. - Time-series analysis of disease activity in multiple sclerosis with MR imaging: towards a 4D approach.
19568: TANIS, GEORGE PZN.. - Spelleng in uutspraek van uus Ouddurps; woordenboek Ouddurps-Neederlands.
19570: TANIS, GEORGE PZN.. - Beknopte spraekkunst van uus Ouddurps.
13493: TANNER, H., AND R.. - Wiltshire Village.
19257: TARACENA, BERTA. - Rodriguez Lozano.
32499: TARDI, JACQUES. - Het ware verhaal van de onbekende soldaat.
32498: TARDI, JACQUES. - De IJsdemon. Een avontuur van Serge Lommerrijk.
32503: MANCHETTE & TARDI. - Griffu.
24586: TARRASCH, S.. - Die moderne Schachpartie; Kritische Studien über mehr als 200 ausgewählte Meisterpartien der letzten zwölf Jahre mit besonderder Berücksichtigung der Eröffnungen.
28113: TARTAMELLA, ENZO. - Corallo. Storia e arte dal XV al XIX secolo.
20462: TASSE. - Jerusalem délivrée poëme héroïque du Tasse, traduit en françois (2 vols.).
12539: TAUSK, P.. - A short history of press photography.
17885: TAVIANI, PAOLO EMILIO. - The voyages of Columbus. The great discovery. Vol. 1 and 2.
33409: TAWFIK, RIEK (RED.). - Fancy. 10 nummers (september 1995-juni 1996).
14446: TEERLING, C.C.J., EN P. BEETS - Frankrijk, België en het Britsche Rijk; merkwaardige plaatsen, prachtige natuurtafereelen, zeden en gewoonten.
3984: TEERLINK, C.C.J., EN P. BEETS - Frankrijk, België, Groot-Brittannië en Ierland en zijne Bewoners; uitstapjes naar merkwaardige plaatsen, beschrijving van prachtige natuurtafereelen en van eigenaardigheden, zeden en gewoonten der bevolking.
19036: TEILLERS, J.W.. - Ethnographica in het museum van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen te Batavia (Java).
29220: TEIRLINCK, HERMAN. - Verzameld Werk, deel 1, 2 en 4. Eerste deel omvattende bio-bibliografische nota, Zelfportret of het Galgemaal, Getuigenissen, Monoloog bij nacht, Verzen, De wonderbare wereld, Het stille gesternte. Tweede deel: Klein proza, 't Bedrijf van den kwade, De Dolage, Het avontuurlijke leven & Van lieven cordaat. Vierde deel: Zon, Het ivoren aapje & Novellen.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

9/14