Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
11136: EGYPTIAN STATE RAILWAYS - Ägypten wie man es am besten bereist.
29162: RAKERS, GERARD. - Kijkend in mijn achteruitkijkspiegel...
12730: RALEGH, SIR WALTER. - The discoverie of the large and bewtiful Empire of Guiana.
12911: RAMAKERS, RENNY. - Tussen kunstnijverheid en industriële vormgeving; de Nederlandse Bond voor kunst in industrie.
25407: RAMALHO, MIGUEL M.. - Contribution à l'étude micropaléontologique et stratigraphique du Jurassique supérieur et du Crétacé inférieur des environs de Lisbonne (Portugal).
27395: RAMMEKENS. - Rammekens.
27405: RAMMEKENS. - 't Kasteel Rammekes by Middelburg.
27398: RAMMEKENS. - Rammeken.
26156: RAMMEKENS. - Rammekens.
27403: RAMMEKENS. - T' Kasteel Rammekens - De Kerk te Westersouburg.
27401: RAMMEKENS. - Rammeken.
22265: RAMMEKENS. - Rammekens of Zee-Burg.
31046: RAMON, RENAAT. - Renaat Ramon. Color-Field Poetry.
31054: RAMON, RENAAT. - Zichtbare stem/ Visible voice/ Voix visible/ Sichtbare Stimme.
31053: RAMON, RENAAT. - Ongehoorde gedichten/ Ungehörte Gedichte/ Poems unheard-of/ Poemes inouis/ Poeme inaudite.
23559: RASSOW, FRITZ. - Stella; die unheiligen Geschichte vom Grafen Constant und von der wunderlichen Frau Estelle aus der Chronik des Burgvogtes Baptiste Meunier.
3852: RAUMER, FRIEDRICH VON - Koninginnen, De, Maria Stuart en Elisabeth; volgens de oorspronkelijke stukken berustende in het Britsch Museum en het Rijks-Archief, I, II.
20785: RAUSCH, MURIEL (ED.). - La gloire d'Alexandrie.
26254: RAUSCHNING, HERMANN. - Hitlers eigen woorden; politieke gesprekken met Hitler over zijn werkelijke bedoelingen.
32026: RAUWERD. - T' Dorp Rauwerd.
33039: RAVENSTEIN. - Kasteel en Stad Ravenstein/ Kerk te Ravenstein, 1741.
25024: RAWIE, JEAN PIERRE. - Erf.
13222: RAYNAL, M.. - Le diixneuvième siècle; formes et couleurs nouvelles de Goya à Gauguin.
28406: RAYNAL, MAURICE, RÜDLINGER, ARNOLD, LASSAIGNE, JACQUES, A.O.. - Histoire de la peinture moderne. "De Baudelaire a Bonnard, naissance d'une vision nouvelle; l'école de Honfleur; l'impressionisme, le néo-impressionisme, le symbolisme, le post-impressionisme", "Matisse, Munch, Rouault, fauvisme et expressionisme" & "De Picasso au surréalisme". 3 Volumes.
30324: RAYNES, JOHN. - Tekenen naar model. Alles over het tekenen van de menselijke figuur.
16976: RAZOUX, W.P. - Een aardig Prentenboek met leerzame vertellingen naar het beroemde Hoogduitsche kinderwerk: Der Struwwelpeter. Jubileum - uitgaaf 1848 - 1898. De eerste Nederlandsche uitgaaf, van 1848, nauwkeurig gevolgd.
26628: REAP, JAMES K.. - Athens, a pictorial history 1801-2001.
27541: RÉAU, LOUIS. - Fragonard; sa vie et son oeuvre.
23762: RECHENBERGER, HORST E. (RED.). - Gestaltete Baukeramik; Ofenwandplättchen und Feierabendziegel.
29295: REDEKER, HANS. - Jeanne Oosting.
19758: REDEKER, HANS. - Per Abramsen. Sculptures.
16492: REDEMANN, HANS. - Die fliegenden Verbände der Luftwaffe 1956 - 1982. Mit einem historischen Überblick ab 1911.
25661: EENIGE PATERS REDEMPTORISTEN. - De Volks-Missionaris, godsdienstig maandschrift; 1e jaargang.
31604: REDICHEM, JOH., VAN, E.A.. - Culemborg. Uitgegeven met instemming van het Gemeentebestuur van Culemborg en met medewerking van de Alg. Middenstandsvereeniging "Culemborg".
32674: REDING, RAYMOND. - Vincent Larcher. De Zoo van Dr. Ketzal. Een verhaal uit het jeugdblad Kuifje.
32885: REDING, H. EN P.J. MENDEL. - Atlas van het Koningrijk der Nederlanden en de Overzeesche Bezittingen, Album voor de Aardrijkskunde (Serie Noord-Nederland).
15097: REES, J. VAN - VAN NAUTA LEMKE. - Verzen; Tweede bundel.
23810: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1940- 1941 (a bound volume of a periodical); 16 odd numbers, 1940: July 15 (no. not legible), no. 13-17 (no. 13 and 15 "Signal", French editions); 1941: no. 1-10.
23809: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1942 (a bound volume of a periodical); 17 odd numbers, in one binding(no. 6- 10, 12- 16, 17 (without cover), 18 and 20 to 24.
23811: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal 1943-1944 (bound periodical in one volume). 18 odd numbers. 1943: no. 1-5, 7-11, 16-19; 1944; no. 1 and 11. Loosely added: 2x "Signaal extra", "De bevrijding van Mussolini" & "Waarom Duitschland naar Engeland schiet".
28910: REETZ, WILHELM (RED.). - Signaal. Complete jaargang 1943 (24 nrs.) + januari t/m juni 1944 (12 nrs.).
32977: REEUWIJK, L.P. VAN. - The thermal dehydration of natural zeolites.
28343: REFF, THEODORE & VALDÈS-FORAIN, FLORENCE. - Jean-Louis Forain, the impressionist years. The Dixon Gallery and Gardens collection.
25176: REGNARD, JEAN-FRANÇOIS. - Oeuvres de Regnard. Vols. 1-4.
21394: REGNIER, HENRI DE. - Scènes mythologiques, suivies de petites fables modernes.
21919: REGT, GERARD E. DE. - Geschiedenis van de Ned. Herv. kerk te Kortgene.
28181: REGT, J.W.. - Allereerste beginselen der practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, jeugdige onderwijzers en onderwijzeressen.
32303: REHM, G.J.. - Baarle in oude ansichten.
31932: REIBER, ÉMILE. - L'art pour tous. Encyclopédie de l'art industriel et décoratif.
30519: REIJEN, MIRIAM VAN. - Het Argentijnse gezicht van Spinoza. Passie en politiek.
6206: REIK, THEODOR - Unbekannte, Der, Mörder. Von der Tat zum Täter.
30752: O'REILLY, PATRICK. - Tahiti et l'aviation. Histoire aéronautique de la Polynésie Française.
31378: REIMERSWAAL. - Reimerswaal.
20415: REIMERSWAAL. - Rommerswael, aen de zee-kant. (meest geinundeert of wegh-gespoelt) - Rommerswael. Vertoonden zich van Outs aldus.
15192: REINDERS, G.. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en veeteelt. I, II.
17103: REINDERS, G.. - Handboek voor den Nederlandschen landbouw en de veeteelt. De delen I en II (van 3 delen totaal).
23539: REINELT, SABINE. - Käthe Kruse; Leben und Werk.
17231: REINER, IMRE. - Woodcut / Wood Engraving. A contribution to the history of the art.
28770: REINHARDT, GEORG (ED.). - A. Paul Weber. Das graphische Werk 1930-1978; Handzeichnungen und Lithographien.
14007: REINLE, A., R TAVERNIER, AND R. FASOLA. - Rolf Dürig.
4224: REKERS, GUUS - Wadden.
7504: RELLER JR., JOHN O., C.B. NEEL, AND L.C. HAUGHNEY - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report, appendix A - The experiment operator.
7506: RELLER JR., JOHN O. - NASA/ESA CV-990 Spacelab simulation; final report.
30879: REMIJNSE, J.D.. - Proton magnetic resonance studies of specifically deuterated cyclohexane compounds.
31048: REMMERS, BURKHARD. - 100 years +. 100 Jahre Wilkhahn- 100 Jahre nachhaltiges Gestalten/ 100 years Wilkhahn/ 100 years of sustainable design.
32702: RENARD, JULES. - Poil de Carotte.
26073: RENAUD, PHILIPPE. - Alberto Pinto; contemporain.
33006: RENDERS, HANS, KUITERT, LISA & BRUINSMA, ERNST (RED.). - Inktpatronen. De Tweede Wereldoorlog en het boekbedrijf in Nederland en Vlaanderen.
29269: RENDINA, CLAUDIO. - De verborgen geschiedenis van de pausen; van de heilige Petrus tot Benedictus XVI.
20742: RENESSE. - Gemeente Renesse.
31837: RENETTE, YVONNE & BRACHOY, ISY. - L'Art Belge. Revue mensuelle du mouvement artistique. XVIme annee, numéro 1 Janvier 1935.
12384: RENIER, G.J.. - De Noord-Nederlandse natie.
28735: RENNERT, J.. - 100 Jaar Rijwielposters.
9024: RENOIR, AUGUSTE - Renoir.
8285: SCHUYLER VAN RENSSELAER - Millet, Jean-Francois; painter-etcher.
32124: RENTING, A.D. & LIPKE- DEETMAN, E.L. (RED.). - Jan Adam Kruseman 1804-1862.
27087: RESENHÖFFT, WILHELM. - Die Genesis im Wortlaut ihrer drei Quellenschriften (Studien zur Integral-Analyse des Enneateuchs).
32476: RESTANY, PIERRE & CHOUTEAU, CLAUDE. - Cataláa. Incantare.
32475: RESTANY, PIERRE. - Cataláa.
30842: RETRANCHEMENT.. - Gemeente Retranchement.
26097: REUT, TITA, A.O.. - Arman; photographe.
32216: REUT, TITA. - La traversée des objets Arman.
25018: REVE, GERARD. - Brieven van een aardappeleter.
608: REVE, GERARD. (ZIE OOK REVE, SIMON VAN HET; GERARD-KORNELIS VAN HET.) - Een Circusjongen. Levensroman.
20471: REVE, GERARD. - Brieven aan Matroos Vosch. 1975 - 1992.
30109: REVE, SIMON VAN HET. (ZIE OOK REVE, GERARD; REVE,. - De Avonden.
31313: REVE, GERARD. - Hollands Dagboek.
15199: REVIUS, JAC.. - Over-ysselsche Sangen en Dichten, uitgegeven, met ongedrukte gedichten vermeerderd en van verklarende aanteekeningen voorzien door W.A.P. Smit. Overige gedichten.
9223: REY, ROBERT - La Parisienne de Touchagues.
25126: REYGERSBERGH, JAN. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
30492: REYGERSBERGH, JAN. - De oude Chronicke en de Historie van Zeelandt, beschreven door wijlen Heer Jan Reygersbergh, van Cortgene; van nieus met eenighe byvoechsels/ mitsgaders met de figueren der Graeven van Zeelandt vermeerdert.
20784: REYMERSWAEL, WILLEM VAN. - Haagsche satyren.
33073: REYN, G. VAN. - Geschiedkundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het Hoogheemraadschap van Schieland. Eerste deel.
22943: REYN, J. VAN. - Nederlandsche Vrouwen van vroeger en later tijd, geschetst in hare lotgevallen en verdiensten.
13704: REYNAUD, H.J.. - Faïences anciennes de Moustiers.
23156: REYNDERS, H.J., E.A.. - Gedenkboek van het Stedelijk Gymnasium te Amersfoort 1376-1926; bevattende de geschiedenis der Latijnsche school, door H.J. Reynders, oud-conrector van het gymnasium en oud-archivaris der gemeente Amersfoort, met verschillende bijdragen.
13215: REYNDERS, S.. - Rheden en Rosendaal in den loop der eeuwen.
20526: REZNICEK, F. VON. - Galante Welt.
18388: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.. - Het geslacht Canneman, door M. A. Van Rhede Van Der Kloot.
25369: RHENEN. - Rhenen.
21353: RHENEN. - Rheenen.
25175: RHÉVILLE, M. DE. - Beautés naturelles, historiques, artistiques et monumentales de l'Europe.
2028: RHODEN, EMMY VAN - Stijfkopje op school.
2026: RHODEN, EMMY VON - Stijfkopje (getrouwd).
32745: RHOON. - 't Huis te Rhoon, 1740/ 't Huis te Rhoon, van de andere zyde.
31538: RICCIARDI, MIRELLA. - Vanishing Africa.
17552: RICCIO, RALPH. - Italian Tanks and Fighting Vehicles of World War 2.
13300: RICE, D. TALBOT. - Histoirde des civilisations; le temps des invasions.
28656: RICHARD. - Guide du voyageur en Hollande. Itinéraire pittoresque, historique, artistique et manufacturier.
20870: RICHARDSON, JOANNA. - Les Courtisanes; le demi-monde au XIXe siècle.
20423: RICHTER, LYDIA. - PuppenAlbum 2.
31165: RIDDER DE VAN DER SCHUEREN, J.B.J.N.. - Bijdrage tot de geschiedenis der confiscatie van de geestelijke goederen in Holland en Zeeland, en mededeelingen omtrent sommige dier goederen, bepaaldelijk die, in Middelharnis, Walcheren en Wemeldingen gelegen.
9402: RIDDER, A. DE - Oscar Jespers.
14482: RIDDERBOS, J.. - Strijd op twee fronten; Schilder en de gereformeerde 'elite' in de jaren 1933-1945 tussen aanpassing, collaboratie en verzet op kerkelijk en politiek terrein. I, II.
13606: RIDDERBOS, N.H.. - De "Werkers der ongerechtigheid" in de individueele psalmen. Een beoordeeling van Mowinckels opvatting. Academisch proefschrift.
24640: RIDDERHOF, W.C.A.. - Leerboek der perspectief, ten dienste van candidaten voor de akten Lager en Middelbaar Onderwijs in het teekenen (Ma-Mk) en gedeeltelijk voor de candidaten voor de hulp- en hoofdakten, ten gebruike op teekenscholen, cursussen, technische scholen en voor zelfstudie.
28458: RIEDEL, CARL-LUDWIG & KROGER, MANFRED. - Unvollständige Geschichte der Milchwirtschaft und milchwirtschaftlichen Technologie/ An evolving history of dairying and dairy technology.
31499: RIEFENSTAHL, LENI. - The People of Kau.
24848: RIEFFEL, RÉMY. - Les intellectuels sous la Ve République. Vols. 1-3.
22875: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996.
24046: RIEKWELL, LEON, E.A.. - De Selektie I t/m VIII 1996/ Het Debat, de Pers.
21711: RIEL, C.B.M. VAN (RED.). - Handboek corporate communication; geselecteerde artikelen voor het hoger onderwijs (studenteneditie).
6483: RIEMENS, WIM, EN K. CIJSOUW - Reimerswaal.
13381: RIEMSCHNEIDER, M.. - Il Mondo degli Hittiti.
24061: RIES, KARL. - Deutsche Luftwaffe über der Scweiz 1939-1945.
16427: RIES, KARL. - Luftwaffen - Story 1935 -1939.
23301: RIETSTAP, J.B.. - Amerika; de jongste zee- en landreizen in dat werelddeel, aan het volk verhaald.
30747: RIETZ, ROLF DU. - Bibliotheca Polynesiana. A catalogue of some of the books in the Polynesiana collection formed by the late Bjarne Kroepelien and now in the Oslo University Library.
23167: RIJK, J.A. DE, E.A.. - Wandelingen door Gooi- en Eemland en Omstreken.
10494: RIJK, MAARTEN DE - Orpheus en Eurydice.
16597: RIJKE, JOH. DE. - Zomerreis van Oost-Azië naar Nederland met den Trans-Siberischen Spoorweg.
17544: RIJKENS, R.G.. - Praktische handleiding voor de eerste beginselen der teekenkunde, ten dienste van lagere scholen en huisgezinnen.
23663: RIJKSE, JAC. & BREEN, J. VAN. - Geschiedenis der beeldende kunst.
32075: ALPHEN A/D RIJN. - 't Hof van Alfen
30860: RIJN, MICHEL VAN (ED.). - Icons and East Christian Works of Art.
32078: KOUDEKERK A/D RIJN. - 't Huis Groot Poelgeest te Koudekerk. Groot Poelgeest van agteren.
32080: HAZERSWOUDE / KOUDERK A/D RIJN.. - 't Huis Stoopenburg by Koudekerk. / 't Huis Rynenburg, by Kouderkerk.
32744: ALPHEN A/D RIJN. - 't Dorp Alfen, 1749/ 't Hof van Alfen, 1749.
29653: RIJNBOUTT, KEES, BOLTEN- REMPT, JETTEKE, LEERING, JEAN, E.A.. - Lon Pennock skulptuur 1968-2003.
32737: RIJNSBURG. - Overblyfsel der Abdye te Rynsburg/ Overblyfsel der Abdye te Rynsburg, 1730.
32733: RIJNSBURG. - 't Hof te Rynsburg/ 't Hof te Rynsburg, 1730.
32734: RIJNSBURG. - Overblyfsel der Abdye en 't Hof te Rynsburg/ De Kerk te Rynsburg, 1730.
32073: RIJNSBURG. - 't Hof te Rynsburg.
21214: RIJNSBURG. - Overblyfzelen der Abdye te Rynsburg.
21211: RIJNSBURG. - De Kerk en Abdyje te Rynsburg.
21213: RIJNSBURG. - Ruwine van de Abdyje tot Rynsburg.
32033: RIJSOORD. - De kerk te Rijsoort. / T' Regthuis en brug te Rijsoort.
31166: RIJSSEL, G. VAN. - Genealogie Scheijbeler.
28246: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Rijswijk, 1729.
32989: RIJSWIJK. - Overblyfsel van het Huis Burg onder Ryswyk, 1729/ Het Huis Hoorn onder Ryswyk, 1729.
32990: RIJSWIJK. - Het Huis te Werve by Ryswyk, 1729/ Het Huis de Werve of Klein Matenes by Voorburg, 1729.
28245: RIJSWIJK. - Het Huis Hoorn onder Rijswijk, 1729.
28243: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote van agteren.
28244: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Rijswijk van voren, 1729.
33018: RIJSWIJK. - Het Huis te Bloote of Blootinge onder Ryswyk, van voren, 1729/ Het Huis te Bloote van agteren.
14642: RIKEMA BOS, J.. - Tierische Schädlinge und Nützlinge für Ackerbau, Viehzucht, Wald- und Gartenbau; Lebensformen, Vorkommen, Einflusz und die Maszregeln zu Vertilgung und Schutz. Praktisches Handbuch.
31224: RIMBAUD, ARTHUR. - Oeuvres de Arthur Rimbaud. Vers et proses, revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon.
32891: RIMMEL, EUGÈNE. - Le livre des parfums.
21212: RINDEREN. - Het dorp Rinderen.
22248: RINKEL- VAN DER MEULEN, A.W. EN RINKEL, W.J.. - In Holland staat een huis; handleiding voor repatrieerenden en anderen, die zich in Holland gaan vestigen en inrichten.
31935: RIPART, G.. - La merveilleuse invention du docteur Arrikoceq. La Sauterelle. Sport-Aventures-Tourisme.
19820: RISSE, H. - En toen kwam de dag.
31194: RISSEEUW, A.A.. - "Caertboeck" Zeeland.
28819: RITSCHL, ALBRECHT. - Het ontstaan der oud-katholieke kerk. Eene monographie, behoorende tot de geschiedenis der kerk en der leerstukken.
32478: RITTICH, WERNER. - Duitsche architectuur van heden.
9725: RIVIÈRE, G. - Cézanne; le peintre solitaire.
29526: RIX, MARTYN. - Art in nature. Over 500 plants illustrated from Curtis's botanical magazine.
27164: RIXTEL, ROBERT VAN, BOCKTING, HANS, JONGSTRA, ATTE, E.A.. - 1 + 1 = 3.
13670: RIZZI, A.. - Mostra del Tiepolo. Catalogo dei disegni e acqueforti. Catalogo dei dipinti. 2 vols.
6722: ROBBERTZ, D. - Het harde geslacht.
32666: ROBERT. - Marina's avonturen in Katanga.
24485: ROBERT, M.M. & CHEVALLIER. - Le troisième jubilé sémi-séculaire de la maison des orphelins Wallons, à Amsterdam, célèbré les 23 et 25 d'Avril MDCCCXXI.
18912: ROBERTSON NICOLL, W. (ED.). - The expositor's bible. A complete exposition of the bible, in six volumes, with index. Vol.one:Genesis-Ruth. Vol.two:1 Samuel-Job. Vol.three:Psalms-Isaiah. Vol.four:Jeremiah-St. Mark. Vol.five:St.Luke-Galatians. Vol.six:Ephesians-Revélation.
8704: ROBIJNS, K.G. - Het voorkomen van aviaire tuberculose in Zeeland en de invloed hiervan op de rundertuberculosebestrijding. The occurrence of avian tuberculosis in Zeeland and its influence on the eradication of bovine tuberculosis.
17270: ROBINSON, JULIAN. - Art Deco- prentkunst.
23745: ROBINSON, JULIAN. - La mode Art Déco; l'âge d'or du style.
13107: ROBINSON, HEATH. - Absurdities; a book of collected drawings.
31200: ROBYN, LUDOVICUS & DHONDT, LUC. - Historie van de ketterij te Oudenaarde. Met inleiding tot het werk en een proeve tot een schets van de geschiedenis van Oudenaarde en het Oudenaarde in de 16e eeuw.
10203: ROCKER, R. - Nationalisme en cultuur, I/III.
30123: ROCKSTROH, HEINRICH. - Journal für Kunst und Kunstsachen, Künsteleien und Mode. Zweiten Bandes, zehntes Stück. Jahrgang 1810, October.
31839: RODENBACH, ALBRECHT. - Gudrun. Spel in vijf bedrijven.
9012: RODIN, AUGUSTE - Les cathédrales de France.
14571: ROELANTS, MAURICE. - Schrijvers, wat is er van den mensch? Een verzameling schrifturen.
23037: ROELANTS, MAURICE. - Van de vele mogelijkheden om gelukkig te zijn.
15894: ROELFSEMA HZN., W.J.. - Dur en mol. Sprokkels uit het rijk der tonen.
2361: ROELINK, J. - Vlissinger Michiel.
29080: ROELSTRAETE, DIETER (SAM.). - Jubilee MuHKA 2007/ 1987/ 1967. Een momentopname van de verzameling.
24128: ROEM, H.. - Kunst van onze tijd; beschouwingen over het werk van W. Schrofer en Livinus van de Bundt.
3861: ROEMER, J. - Beschrijving van De Verwoesting te Leyden, op den 12. van Louwmaand 1807.
21090: ROERMOND. - Roermond.
27945: ROETERT FREDERIKSE, J.A.. - Dat Kaetspel ghemoralizeert.
22985: ROEVER, N. DE. - Uit onze Oude Amstelstad; schetsen en tafereelen betreffende de geschiedenis der veste, het leven en de zeden harer vroegere bewoners.
22986: ROEVER, N. DE. - Amsterdamsch Jaarboekje 1891.
29751: ROEVER, AREND DE & BROMMER, BEA. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. III: Indische Archipel en Oceanië/ Malay Archipelago and Oceania.
19951: ROGER-MARX, CL.. - Vuillard (1868-1940).
9015: ROGER-MARX, CL. - Renoir.
29326: ROGGE, CORNELIUS. - Tafereel van de geschiedenis der jongste omwenteling in de Vereenigde Nederlanden.
23640: ROGLER, SEBASTIAN. - Schnecks Welt.
11935: ROHDE, EL. SINCLAIR, AND E. PARKER - The Gardener's week-end book.
4295: ROLAND HOLST, A. - Voorbij de wegen.
19300: RÖLING, B.V.A.. - De criminologische beteekenis van Shakespeare's Macbeth.
26973: RÖLING, B.V.A.. - Strafbaarheid van de agressieve oorlog; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Groningen op 25 maart 1950.
21944: ROMAIN, FRANÇOIS. - "1935" Der Untergang Frankreichs.
18156: ROMAN, ZACHARIAS AND KEIKES, W.H.. - Kaart van de stad Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660. Toelichting bij de facsimile-uitgave van de stadsplattegrond van Zierikzee door Zacharias Roman ca. 1660.
19782: ROMBACH, OTTO. - Heer Alexius (deel 1 en 2, 'De strijd om Isabella' en 'Wereld zonder grenzen').
22976: ROMBAUTS, EDWARD. - Richard Verstegen, een polemist der contra-reformatie.
23862: ROMBOUTS, J.E.. - De dieren van Nederland; handleiding tot het determineeren der inlandsche dieren.
24702: ROMEIN, JAN. - Nieuwe geïllustreerde wereldgeschiedenis (8 delen + register).
14993: ROMEIN, JAN. - De Lage Landen bij de Zee; geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandsche volk van Duinkerken tot Delfzijl.
27608: ROMEIN, J.E. A.O.. - Atlas nasional seluruh dunia untuk sekolah landjutan.
15680: RÖMER, DR. R. C. H.. - Geschiedkundig overzigt van de kloosters en abdijen in de voormalige graafschappen van Holland en Zeeland. Eerste en tweede afdeeling.
10292: ROMERO, LUIS - Tout Dali en un visage.
14359: ROMIJN, J.. - Jugendstil uit Purmerend; tentoonstelling van Purmerender aardewerk.
30565: ROND, L.C.M. DE. - Het Burgerweeshuis te Goes 1785-1810. Een financieel-economische analyse.
32624: RONSE, ALFRED. - De Windmolens.
13028: ROO, T. DE. - Atlas of lymphography.
31055: FIRMA BELDEROK & VAN ROO. - Firma Belderok & van Roo, Haringplaats, Middelburg. Electrische meubelfabriek "Zeelandia", behangerij- stoffeerderij- beddenmakerij. Complete meubileeringen.
32675: ROOIJ, REIN VAN & ELFERING, MIEKE (RED.). - De scheepsjongens van Bontekoe. Televisie Favorieten, nummer 3.
30968: ROOK, G.J, DE (SAM.). - Anthologie visuele poëzie/ Visual poetry anthology. 133 dichters uit 25 landen/ 133 poets from 25 countries.
19192: ROORDA, T.B.. - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland, Dr. J. Mendes da Costa.
19191: ROORDA, T.B.. - Nieuwe beeldhouwkunst in Nederland, Dr. J. Mendes da Costa.
16133: ROOS, J.M.. - De mechanica van het vliegen.
15454: ROOS, G.P.. - Beknopt Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek van Zeeuwsch-Vlaanderens Westelijk deel, (voormalig 4e district van Zeeland), met het oog op zijne wording en verdere ontwikkeling en op de nabij gelegene gemeenten van Oost- en West-Vlaanderen, grootendeels naar onuitgegevene kaarten en handschriften.
21178: ROOS, DOEKE. - Twee eeuwen varen en vechten 1550-1750; het admiralengeslacht Evertsen.
32335: ROOSBROECK, R. VAN - Willem de Zwijger, Graaf van Nassau, Prins van Oranje. Een kroniek en een epiloog.
12396: ROOSE, L.. - Anna Bijns; een rederijkster uit de Hervormingstijd.
13592: ROOSES, M.. - Catalogue du musée Plantin-Moretus.
25739: ROOTHAAN, STEEF. - Current patterns of authority.
28382: ROOY, P.H. VAN. - Wat is Winterswijksche magnesiahoudende Dolomietmergel?
31844: ROOY, JAN DE, HEIDE, FRIST VAN DER, HOMAN, RITA, E.A. (RED.). - Stripweekblad PEP. Complete jaargang 1972 in 2 banden.
18712: ROOYMANS, G.J. AND NOWEE, J.. - Historische vertellingen behorende bij de geschiedenisleergang voor de R.K. Lagere School 'Van Delfzijl tot Duinkerken.'
30652: ROOZEN, L.C.J.. - De zeven zaligheden van Zoeterwoude.
32246: ROP, ANT. L. DE. - Wonderbloemen. Volkssprookjes van Musäus.
13200: ROPERS, H.. - Les tapis d'Orient; manuel pour amateurs et collectionneurs.
15215: ROS, L., F. BEEKERS, AND R. SCHRÖDER. - Het Ontwerpproces; grafisch ontwerpers en hun opdrachtgevers.
14257: ROSCOE, W.. - Laurens de Medicis en zijn tijd.
17741: ROSCOE, H.E.. - Die Spectralanalyse in einer Reihe von sechs Vorlesungen mit wissenschaftlichen Nachträgen von H.E. Roscoe. Autorisirte Deutsche Ausgabe bearbeitet von C. Schorlemmer.
20670: ROSDORFF, L.W.. - The framework of legal evolution (thesis).
19463: ROSENTHAL, LÉON. - Manet. Aquafortiste et Lithographe.
15315: ROSER, W.. - Chirurgisch-anatomisches Vademecum für Studierende und Ärzte.
30971: ROSSI DELL'ARNO, G. DE. - La Conciliazione e il Risorgimento.
5990: ROSSITER, EVELYN - Book, The, of the Dead; Papyri of Ani, Hunefer, Anhaï.
29134: ROSSOUW, D.P.. - Het boek der martelaren of de geschiedenis van de vervolgingen der Christenen.
31550: ROTGANS, L. (LUCAS). - Wilhem de Derde, door Gods genade Koning van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Ierland, Beschermer des geloofs, enz. enz. enz. In Heldendicht bescheven. 2 Delen in één band.
31689: ROTH, ALFRED (ED.). - "USA baut". Bildbericht der Ausstellung moderne Amerikanische Architektur.
21852: ROTHACHER, ALBRECHT (ED.). - Corporate cultures and global brands.
28107: ROTHAMEL, JÖRK & GIEBLER, RÜDIGER. - Timm Kregel, Jahresringe. Arbeiten 1998-2004.
29783: ROTTE, ADRIAAN J.. - Op zoek naar de kleine lettertjes...of: "De 'afscheiding' op Duiveland en in de stad Zierikzee (1835-1850)".
31056: ROTTERDAM. - Rotterdam.
21164: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven.
21165: ROTTERDAM. - Rotterdam. Koningsbrug.
21166: ROTTERDAM. - Rotterdam. Boompjes.
21167: ROTTERDAM. - Rotterdam. Station van de Hollandsche-Yzeren-Spoorweg-Maatschappy. Bahnhof der Holländischen Eisenbahn. Station du chemien de per de la société Hollandaise.
21168: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
21169: ROTTERDAM. - Rotterdam. Oude Hoofd Poort.
22508: ROTTERDAM. - De Prinsenkerk te Rotterdam. PL. XV.
21170: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Beurs.
22783: ROTTERDAM. - De Groote, of Sintlaurens Kerk te Rotterdam, zooals hy was. 1644.
27605: ROTTERDAM. - Rotterdam-Laurenstoren.
13327: GEMEENTE ROTTERDAM. - De Haven van Rotterdam.
30683: ROTTERDAM. - Rotterdam. Südost-Seite.
21140: ROTTERDAM. - Rotterdam. Het Stadhuis.
21141: ROTTERDAM. - Rotterdam. Die neue Kirche. De nieuwe kerk. La nouvelle Eglise.
21142: ROTTERDAM. - Rotterdam. Das neue Hospital. Het nieuwe Gasthuis. L'Hôpital Nouveau.
21146: ROTTERDAM. - Oud en nieuw Mathenesse, nabij Schiedam.
30682: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Korenbeurs, van de Draaibrug gezien.
30679: ROTTERDAM. - Rotterdam. De Leuvehaven en Zeevischmarkt.
30680: ROTTERDAM. - Rotterdam. Yachtclub.
30681: ROTTERDAM. - Rotterdam. Willemskade.
17408: ROTTIER, HONORÉ. - La Flandre Zélandaise Étude De Géographie Régionale.
29388: ROTTIER, RUUD. - Historisch bewustzijn in beeld; historieprentenbezit en historisch bewustzijn in Middelburg 1750-1815.
12886: ROTZLER, W.. - Konstruktive Konzepte. Eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute.
12282: ROUGER, HENRI. - Poemes fabuleux.
27185: ROUK, THOMAS DE. - Nederlandtsche herault, of adelik toneel zijnde een historische beschrijvinge, van allerley trappen van adeldom, alsmede van alderhande wapen-schilden/ in koninckrijcken/ gemeenebesten/ steden en volkeren/ van oude tijden af/ tot vele eeuw toe in gebruyk geweest zijnde/ Korte beteeckeninghe der konstwoorden ghebruyckt by d'heraulten in 't blasonneren van wapenen, conform d'uytlegginghe van Geliot, Schohier, Bara, ende andere.
29724: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Mèlanges. Tome premier: "J.J. Rousseau, citoyen de Genève, a Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, duc de St. Cloud, Pair de France, Commandeur de l'Ordre du St. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc." & Tome second: "Lettres écrites de la Montagne".
29725: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau. Pieces diverses, Tome I & II.
21780: ROUSSEAU, J.-J.. - Les Confessions.
3809: ROUSSEAU, J.-J. - Émile ou de l'éducation.
29723: ROUSSEAU, J.J.. - Oeuvres complettes de J.J. Rousseau, citoyen de Genève. Contenant les ouvrages de politique. Tome I & II.
29722: ROUSSEAU, J.J.. - Dictionnaire de musique par J.J. Rousseau. Tome I & II.
20707: ROUSSEL, LINDA EN VERLINDE, CHRIS (SAM.). - Prijs voor Letterkunde van de Provincie West-Vlaanderen 1995- Poëzie.
18148: ROWE, RICHARD AND WESTRHEENE, MVR. VAN. - Mijne ervaringen in een Londensche achterbuurt. Eerste en tweede deel.
32416: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Prisoner of Azkaban.
32417: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Chamber of Secrets.
32418: ROWLING, J.K.. - Harry Potter and the Philosopher's Stone.
19189: LE ROY, J.W.P.. - Sloterdijk. Zondag 26 februari 1922. Rede uitgesproken op zondag 26 februari 1922 door J.W. P. Le Roy, Ned. Herv. Predikant te Sloterdijk.
30950: ROY, CLAUDE. - Jean Lurçat. Tapisseries nouvelles.
9165: ROY, CL., ET KARQUEL. - Maillol vivant.
23594: ROYAARDS, H.J.. - De concept-wet omtrent de ondersteuning van behoeftigen, in hare betrekking tot de diakoniën, kerkregtelijk beschouwd; benevens het Reglement op de Diakonie-Administratie, gearresteerd door de Algemeene Synode der Ned. Hervormde Kerk in 1844.
25672: ROYEN, J.F. VAN. - Driewerf leelijk.
6046: ROZEMOND, S. - Kant en de Volkenbond; Academisch proefschrift.
30148: ROZENDAAL, ERNST JAN. - Hier. 20 Jaar Blof.
13022: ROZENDAAL, ERNST JAN EN LEX DE MEESTER. - Rijden door de nacht. Onderweg met Blof: foto's, reportages, interviews en een beschouwing.
7214: RSV - Netherlands naval shipbuilding; naval vessels built or modernized since World War II by Rhine-Schelde-Verolme Shipyards and engineered by Nevesbu.
24196: RÜBEL, EDUARD. - Geobotanische Untersuchungsmethoden.
24688: RÜDINGER, DR.. - Topographisch-Chirurgische Anatomie des Menschen. Vier Abtheilungen, I und II. Abtheilung: Brust und Bauch- III. Abtheilung: Der Kopf, der Hals und die obere Extremität- IV. Abtheilung: die Beckengegend und die untere Extremität. Mit dreiundvierzig Tafeln enthaltend hundert und zweiunddreissig Figuren in Lichtdruck von Max Gemoser. Mit vier Stahlstichtafeln und siebenundzwanzig Holzschnitten.
28893: RUDJIMAN. - A revision of Beaumontia Wallich, Kibatalia G. Don and Vallariopsis Woodson (Apocynaceae). Agricultural University Wageningen Papers 86-5 (1986).
14220: CURTII RUFI; Q. ; CURTIUS RUFUS. - Historiarum Libri. Editio Postrema.
24436: RUH, MAX. - Apuntes históricos sobre la Colonia Suiza en Chile.
19557: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Walvischvangst.
22845: RUIJTER, DE & MEIJER. - De Jaargetijden.
29965: RUITER, J. DE. - 's-Gravenpolder. Dorp van de graaf.
30578: RUITER, J. DE. - Voor generaties gebouwd. Ter herinnering aan de officiële opening van het gemeentehuis van Borsele op 3 juni 1983.
29596: RUITER, PETER DE. - A.M. Hammacher. Kunst als levensessentie.
17456: RUITERS, D. & S. BRUN & S.P. L'HONORÉ NABER. - Toortse der Zee-Vaert door Dierick Ruiters (1623). Samuel Brun's Schiffarten (1624). Met een kaart.
29836: RUIZ-PICASSO, BERNARD (ED.). - Araki Mythology.
20868: RULAND, H.. - Elsass-Lothringen und die internationale Lüge.
31370: RUPELLE, COLONEL DE LA. - Le Lac du Bourget et les écrivains de l'époque romantique. Conférence faite a la séance solennelle de l'Académie de Savoie le 2 Avril 1936.
31095: RUSKIN, JOHN. - Sesame and lilies.
12032: RUSKIN, JOHN - 'Unto this last'; four essays on the first principles of political economy.
31325: RUSS, KARL. - Die fremdländischen Stubenvögel ihre Naturgeschichte, Pflege und Zucht.
25988: RUTGERS, A.. - Vogels van Europa (2 banden)/ Vogels van Azië (2 banden)/ Vogels van Australië (2 banden)/ Vogels van Zuid-Amerika (2 banden) / Vogels van Nieuw-Guinea (2 banden). 10 Delen in totaal.
10462: RUTTEN, FELIX - Jessonda, het dochtertje van Jairus; mysteriespel in drie bedrijven.
23924: RUTTEN, L. & ES, L. VAN. - Geology; 1. Development of geological knowledge in the Dutch East Indies/ 2. Geological investigations, carried out in the Dutch East Indies during the 20th century on behalf of the department of mines by the engineers of the staff.
31770: RUVANTI. - Divina Erotica.
13619: RUYS, JOH.. - De paddenstoelen van Nederland; naar verschillende bronnen bewerkt.
31744: RUYSSEVELT, ANTOON VAN. - Stadsbeelden Antwerpen anno 2001. Een gids-inventaris van de beelden en de monumenten.
27709: MICHIEL DE RUYTER. - Michele Adriano de Ruyter Cavr. dell ordine di San Michele Luogotenente Ammiraglio Generale di Olanda.
15689: RUYTER DE WILDT, F.P.J. DE. - Het nageslacht van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
22526: RUYTERS, MARC EN STEGEMAN, ELLY. - Hedendaagse beeldhouwers in Nederland en Vlaanderen.
19451: RUYVEN-ZEMAN, ZSUZSANNE VAN. - Lambert van Noort Inventor.
15579: RYCK, PAUL DE [ED.] - Gentianen; een resem oude Gentse sagen verzameld, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Prof. Dr. Paul de Keyser.
27894: RYCK, PAUL DE [ED.]. - Legendes et contes populaires Gantois.
18295: RYCKEBOER, HUGO AND TIER, VERONIQUE DE. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering RUND 2.
18302: RYCKEBOER, HUGO, SYPT, KRISTIEN VAN DER AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Bemesting.
18301: RYCKEBOER, HUGO, TIER, VERONIQUE DE AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Landbouwwoordenschat aflevering 10: Paard 1.
22117: RYCKEVORSEL, ALPHONS VAN. - De houtteelt; handboek voor boschbazen.
25863: RYCKEVORSEL, ALPHONS VAN. - De houtteelt; handboek voor boschbazen.
10822: RYCKMANS, G. - Grammaire Accadienne.
32670: RYOJI, KAJITANI & NAOKI, NISHIDA. - Hell in Japanese Art.
23567: SAAL, PETER, ZEE, JAAP DE, E.A.. - De stelling van Amsterdam; vestingwerken rond de hoofdstad 1880-1920.
24272: SAALBORN, ARN.. - Het Ontwaken van het Sociale Bewustzijn in de Litteratuur.
17386: SAAR, J. DU. - Het leven en de composities van Jacobus Barbireau.
29857: SABBE, ETIENNE. - De Belgische vlasnijverheid. Deel I (De Zuidnederlandse vlasnijverheid tot het verdrag van Utrecht (1713) en II (Van het verdrag van Utrecht, 1713, tot het midden van de XIXe eeuw).
29974: SABBE, VICTOR. - Uit het Plantijnsche huis. Verspreide opstellen door Dr. Maurits Sabbe.
13759: SACKVILLE, MARGARET, AND LONSDALE RAGG. - The lyrical woodlands.
31343: SADE, MARQUIS DE. - Cahiers personnels (1803-1804). Textes inédits. Établis, préfaces et annotés par Gilbert Lely.
14263: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour; Idée sur les romans, Faxelange, Eugénie de Franval, Dorgeville, A Villeterque folliculaire.
13995: SADE, D.A.F. DE. - Les 120 journées de Sodome ou l'École du libertinage. I-III.
19773: SADE, D.A.F. DE. - Oeuvres (textes choisis par Maurice Nadeau et précédés d'un essai exploration de Sade).
14264: SADE, D.A.F. DE. - Crimes, Les, de l'amour. I-III.
32257: SAHAROFF, PHILIPPE & LEPRAT, GWENAËLLE. - Vivre á la montagne.
5900: SAINT-LAURENT, CECIL. - Sittengeschichte der weiblichen Dessous.
13084: SAINT-GERMAIN, J.. - Ateliers et chantiers de France; Dunkerque; big modern shipyards which are at the disposal of the shipowners, the French navy and also of the sea-ports.
32405: SAINT-PIERRE, BERNARDIN DE. - Paul et Virginie.
25776: SAINT-GEORGES, M. DE & FLOTOW, F. DE. - Martha; Opéra en quatre actes et six tableaux.
30841: SAINT-LAURENT, CECIL. - The Great Book of Lingerie.
29402: SAITO, KATSUO. - Designing Japanese gardens.
25068: SAITO, K.. - Jiu Jitsu; de geheime kunst van zelfverdediging der Japanneezen waarbij kracht noch lichaamszwaarte tellen.
29805: SAITOTI, TEPILIT OLE. - Maasai.
29549: SAKKERS, HANS. - Vesting Vlissingen. Een veranderende vormgeving door de eeuwen heen.
19375: SALAMAN, M.C.. - Modern Masters of Etching. F.L. Griggs, A.R.A., R.E.
26951: SALIS, JEAN-R. DE. - Fritz Wotruba.
20502: SALLUSTII CRISPI, C.. - Bellum Catilinarium, et jugurthinum, ad ultimam Wasii editionem diligenter castigata, cum commentariis Johannis Min-Ellii.
21600: SALMON, MURIEL & SERGE. - Amour, gingembre & comédie; 88 recettes des "4 chats" de Trouville.
31480: SALMON, TH. / M. VAN GOCH. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle Volkeren, IV Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van Persia, Arabia en het Asiatisch Tartaryen.
32141: SALMON, GEORGE. - A treatise on the analytic geometry of three dimensions.
19447: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; IX deel. Behelzende 't Vervolg van den Tegenwoordige staat des Duitschen Keizerryks: En wel in 't byzonder van de Opper-Rhynsche, Frankische, Zwabische, Beyersche en Oostenryksche Kreitzen. Alsmede van het Koninkryk Bohemen, Moravien, Silesien, Hungaryen, Zevenbergen, en de Frontierlanden des keizerryks.
17074: SALMON, ANNE. - A Sideways Launch. The Technical and Social History of James Pollock, Sons & Co. Ltd., Shipbuilders and Engineers of London and Faversham, 1875-1970.
31429: SALMON, ANDRÉ & SAMSON, CH.. - Images du vieux Paris.
19464: SALMON, TH.. - Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van alle volkeren; VIII. Deel. Behelzende den Tegenwoordigen Staat van 't Duitsche Keizerryk in 't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche en Neder-Rynsche Kreitsen in 't byzonder.
9036: SALOKIVI, SANTERI - Salokivi.
31994: SALOMON, JACQUES. - Vuillard.
25072: SALOMON, MAX. - Der Begriff der Gerechtigkeit bei Aristoteles; nebst einem Anhang über den Begriff des Tauschgeschäftes.
31444: SALOMONS, ANNIE. - De ongerepte droom. Verzen.
31290: SALVATORI, FAUSTO. - Christus. Rapsodia sacra in tre misteri.
16048: SALZMANN, ERICH VON. - Im Sattel durch Zentralasien; 6000 Kilometer in 176 Tagen.
30765: SAMIVEL. - Brun l'Ours.
29138: SAN, PIET VAN (RED.). - De briefwisseling van de Belgen gedurende de Eerste Wereldoorlog. Dossier bij de gelijknamige tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief te Brussel (8 september- 30 oktober 1999).
30573: SANDBERG, G.F.. - Kruiningen. Heerlijkheid en Gemeente.
21034: SANDERSE, M.. - 200 Jaar Sociëteit 'de Vergenoeging' 1795-1995.
30636: SANDERUS, ANTHONI. - Verhheerlykt Vlaandre, behelzende eene algemeene en nauwkeurige beschryving van dat Graafschap en van zyne algemeene en byzondere wetten; alsmede eene chronologische en historische opvolging zyner Graaven, tot op Karel den VI, tegenwoordig Roomsch Keizer, nevens de beschryving der steden, haare regeerings-vorm, deftige gebouwen, hooge amptenaaren, adellyke geslachten, geleerde mannen, en voornaamste staats-wisselvalligheden, alsmede de bescryving der dorpen, vlekken, kasteelen en heeren-huyzen, gelegen in het Keizers, Fransch en Hollandsch Vlaandre; met de afbeeldzels der steden, kasteelen en heeren-huyzen; nevens de land-kaarten van iedere byzondere kasselrye en grens-scheydingen. Drie delen in twee banden.
23457: SANDIFORT, EDUARD. - Natuur en genees-kundige bibliotheek. Bevattende den zaakelyken inhoud van alle nieuwe werken, welke in de geneeskunde en natuurlyke historie, buiten ons vaderland uitkomen. Tweede deel.
15484: SANDWELL, B.K.. - Les villes du Canada; reproductions de peintures de la collection Seagram.
23869: SANTOS SIMÕES, J.M. DOS. - Carreaux céramiques Hollandais au Portugal et en Espagne.
32748: SANTPOORT. - Overblyfsels van 't Huis te Brederode, 1740/ Overblyfsels van 't Huis te Brederode, 1740.
30796: SARASIN, FRITZ. - La Nouvelle-Calédonie et les Îles Loyalty. Souvenirs de voyage d'un naturaliste.
10721: SARAUW, CHR. - Über Akzent und Silbenbildung in den älteren semitischen Sprachen.
20003: SARÍC, SLAVKO (ED.). - 150 Years of Gavrilovíc meat processing factory. Petrinja.
12296: SARNEEL, KO. - Nic Jonk sculpture.
20978: SARRAUTE, NATHALIE. - Kindertijd.
24020: SARTORIS, ALBERTO. - Léonard, architecte.
8064: SARTORY, CH. - In the service of the electron; a record of achievement in the field of electronics.
31425: SARTRE, J.P.. - Esquisse d'une théorie des émotions.
32730: SASSENHEIM. - 't Huis te Teilingen, by Sassenheim/ De Burg van 't Huis te Teilingen, van binnen, 1730.
29938: SAUER, MICHAEL (ED.). - Edvard Munch..."aus dem modernen Seelenleben".
29076: SAUQUET, SÍLVIA (ED.). - Àlbum de França; de Seeberger a l'Estudi Harcourt. Exposició organitzada conjuntament per la Mission du Patrimoine photographique i la Fundació "la Caixa".
31184: SAURA, SALVADOR & TORRENTE, RAMON (ED.). - Els Cartells de Tàpies I L'Esfera Pública.
26058: SAURMA-JELTSCH, LIESELOTTE E.. - Die Miniaturen im "Liber Scivias" der Hildegard von Bingen; die Wucht der Vision und die Ordnung der Bilder.
12960: SAUVAGE, DE, NOLTING, W.J.J.. - Psychologische beschouwingen omtrent het gevoel van wel en wee.
27544: SAUZET, MAURICE, YOUNÈS, CHRIS, BERQUE, AUGUSTIN & LARIT, CHRISTIAN. - Contre-architecture. L'espace réenchanté.
23434: SAWYER, L.A. AND W.H. MITCHELL. - The Liberty Ships; the History of the "Emergency" type Cargo ships constructed in the United States during the Second World War.
14169: SAWYER, A.R.. - Collection Nathan Cummings d'art ancien du Pérou.
25576: SCHAAF, H. PH. VAN DER. - Rijkswaterstaat Communications, no. 13; Systems for automatic computation and plotting of position fixing patterns.
30908: SCHAAP, JAN (RED.). - De Padvinder. Officieel Orgaan voor de Padvindersbeweging in Nederland. Complete 9e jaargang 1923, 22 nummers in 1 band.
19472: SCHAAP, HERMAN. - Historie en verbeelding in de held en de schare van Henriette Roland Holst.
31937: SCHAAR, THOM, GINSBERG, KATHRIN, CONINCK, FRITS DE, ET AL. - -Passage- 2012. Marinus Boezem.
32202: SCHAEFFER, OSKAR. - Atlas und Grundriss der Lehre vom Geburtsakt und der operativen Geburtshilfe.
13727: SCHAFTHUIZEN, J.. - Albvm Gerard Reve.
505: SCHAGEN, J.C. VAN. - Twee spelletjes met een hondefluitje.
452: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeventien onbeduidendheden.
29189: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. XI, 1 september 1966. Heggewinde.
29190: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. III, mei 1964.
29187: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. VIII, 1 october 1965. Schaduwen.
467: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zes Nietsjes.
27209: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeeuwse Reflexen.
514: SCHAGEN, J.C. VAN. - Al tuimelende.
29206: SCHAGEN, J.C. VAN. - Zeeuwse Reflexen.
29173: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse cahiers no. XII, september 1967. Kleine doedelzak; 101 nieuwe reflexen.
407: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vóórhof.
463: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming.
451: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV. Grafisch Intermezzo.
495: SCHAGEN, J.C. VAN. - Simpelhuisstraatje.
496: SCHAGEN, J.C. VAN. - Simpelhuisstraatje.
483: SCHAGEN, J.C. VAN. - Litanie van de Knar.
484: SCHAGEN, J.C. VAN. - Litanie van de Knar.
464: SCHAGEN, J.C. VAN. - Drie Flutters of wel onwaardigheden.
462: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming. Schiftsels XIV.
461: SCHAGEN, J.C. VAN. - Geografische gezinsvorming.
498: SCHAGEN, J.C. VAN. - Er is iets.
459: SCHAGEN, J.C. VAN. - Drie fragmenten uit een Domburgs rijmjournaal.
12957: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers No. XIX april 1971. Kleine dierentuin.
22149: SCHAGEN, J.C.J. VAN. - Fusieplannen
23392: SCHAGEN, J.C. VAN.. - Ordening des hemels.
12173: SCHAGEN, J.C. VAN. - Murmureersels in de muizenval; rancuneuze rimram 1968-1971.
12166: SCHAGEN, J.C. VAN. - Veegjes van vroeger.
12163: SCHAGEN, J.C. VAN. - Vijf Dubbeltjes.
29203: SCHAGEN, J.C. VAN. - Present op 8 Mei 1965.
29191: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. IV, october 1964.
413: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xa, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
29177: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels VI, september 1978.
28242: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726.
29176: SCHAGEN, J.C. VAN. - Schiftsels IV, juli 1978. Grafisch intermezzo.
419: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. Xb, 1 april 1966. Voor vrije vogels.
32770: SCHAGEN. - 't Slot te Schagen van voren, 1726/ 't Slot te Schagen van agteren met de Kerk, 1726.
29198: SCHAGEN, J.C. VAN. - Domburgse Cahiers no. VI b, mei 1965. 44 reflexen.
32372: SCHAIK, W. VAN. - Orkanen over Voordaan. Geschiedenis van een landgoed.
25749: SCHAKEL, MAARTEN W.. - Streekgenoten; deel 1 en 2.
32066: SCHALKWIJK. - De Ridder-Hofstad Schalkwyk.
32065: SCHALKWIJK. - Het Huis Vuilkoop.
29470: SCHALL, SERGE. - De mémoire de vergers. Histoires gourmandes des fruits de nos campagnes.
20229: SCHAMINÉE, JOOP EN VEER, RON VAN 'T. - 100 Jaar op de knieën; de geschiedenis van de plantensociologie in Nederland.
20451: SCHÄR, JOHANN FRIEDRICH. - Maier-Rotschild; Handbuch der gesamten Handelswissenschaften für jungere und ältere Kaufleute sowie für Industrielle, Gewerbe treibende, Anwälte und Richter (3 vols.).
28743: SCHARDT, HERMANN, A.O.. - Folkwangschule für Gestaltung. Werkkunstschule der Stadt Essen.
12334: SCHÄRER, H.. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd-Borneo; Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei. I: Mythen zum Totenkult, II: Handlungen und Texte zum Totenkult.
6085: SCHARFF, A / MOORTGAT, A. - Ägypten und Vorderasien im Altertum.
14779: SCHARROO, W.. - Rompoefeningen, De, in de schoolgymnastiek, naar de nieuwere eischen daaraan gesteld.; met 59 foto's (ook voor zelfoefening).
13410: SCHEEN, P.A.. - Lexicon Nederlandse beeldende kunstenaars 1750-1880.
32535: SCHEEN, P.A. - Honderd jaren Nederlandsche schilder- en teekenkunst. De Romantiek met voor- en natijd (1750-1850).
17673: SCHEERDERS, P.J.. - De Paal en zijn bewoners.
18711: SCHEEREN, MARTHA AND PEPIJN. - Martha Scheeren.
18882: SCHEFFEL, JOSEPH, VICTOR VON. - De Trompetter van Säkkingen. Een lied van de Boven-Rijn.
4627: SCHEFFER, AGE - De Ruyter, redder van het bedreigde vaderland.
23355: SCHEFFER, J.H., EN OBREEN, FR.D.O.. - Rotterdamsche Historiebladen; derde afdeeling, genealogische aanteekeningen en levensbeschrijvingen, eerste deel.
28194: SCHEFFER, W., JONG, A.P. DE, SJOERDS, H., E.A. (RED.). - Herkenning. Tijdschrift voor vliegtuig-, scheeps- en pantserherkenning. 5 Complete jaargangen 1968 t/m 1972 + 2 nummers 1973.
23368: SCHEHREZÂD. - Die Erzählungen aus den Tausend und Ein Nächten. Vollständige Deutsche Ausgabe in sechs Bänden. Zum ersten Mal nach dem Arabischen Urtext der Calcuttaer Ausgabe vom Jahre 1839. All six volumes, complete set.
13537: SCHEIDIG, W.. - Die Geschichte der Weimarer Malerschule 1860-1900.
20394: SCHELLACH. - Schellagh.
14250: SCHELLART, A.I.J.M., AND G. DEKKERS. - Kastelen.
4750: SCHELTEMA, P. - Oud en Nieuw uit de Vaderlandsche Geschiedenis en Letterkunde. Dl. I, II.
30920: SCHELTEMA, P.. - Aemstel's oudheid of gedenkwaardigheden van Amsterdam. Zevende deel.
19296: SCHENDEL, A. VAN. - Sparsa.
23600: SCHENDEL, A. VAN - Breitner.
14653: SCHENK, P.J.. - Albumbladen van plantenziekten en -beschadigingen.
32832: SCHENKENSCHANS. - Schenkenschans, 1734/ 't Kasteel Byland by Schenkenschans, 1734.
10996: SCHEPENS, JAN EN ALBERT GOETHALS. - In de stille stede; oorspronkelijke litho's van Albert Goethals; tekst van Jan Schepens.
32251: SCHEPERS, WOLFGANG, ET AL. - Pentagon. Informal design.
16285: SCHERER, JACQUES. - La dramaturgie classique en France.
27406: SCHERER, P.A.. - Exempel-Lexikon für Prediger und Katecheten, der heiligen Schrift, dem Leben der Heiligen und andern bewährten Geschichtsquellen entnommen.
30818: SCHERMERHORN, W.. - Luchtfotogrammetrie en de mogelijkheden tot toepassing ervan in Nederland.
27423: SCHERPENISSE. - Scherpenisse.
20744: SCHERPENISSE. - Gemeente Scherpenisse.
32014: SCHERPENZEEL. - t' Dorp Scherpenzeel op de grenzen van Gelderland.
21984: SCHERS, T.J.M.. - Jo Brunenberg; foto's 1982-1993.
4651: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
4654: SCHEURLEER, D.F. - Michiel Adriaensz. de Ruyter; leven en daden naar berichten en afbeeldingen van tijdgenooten; samengesteld in opdracht van het nationaal comité voor de herdenking van zijn 300-jarigen geboortedag.
30685: SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
22855: SCHEVENINGEN. - 30 November 1813 te Scheveningen.
29860: SCHICK, J. (ED.). - The Spanish tragedy. A play written by Thomas Kyd.
25110: SCHIERBEEK, A.. - Over het setale patroon der rupsen, I & II.
19299: SCHIERBEEK, BERT EN LUCEBERT. - Zon komt op- schuift maan.
12403: SCHIERBEEK, BERT. - De derde persoon.
32931: SCHILDER, GÜNTER. - Monumenta Cartographica Neerlandica VII. Cornelis Claesz (c. 1551-1609): Stimulator and Driving Force of Dutch Cartography.
9911: SCHILFGAARDE, P. VAN - Geschiedenis der antieke wijsbegeerte.
23208: SCHILL, ADOLF. - Kunst en Industrie, orgaan voor de bevordering van alle takken van kunstnijverheid; 8e jaargang, nrs. 1 t/m 12.
29033: SCHILLING, GOVERT. - Atlas van astronomische ontdekkingen.
25690: SCHILLING, JÜRGEN (ED.). - Oberhuber. Procida; Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek Wien, 13. April- 25. Mai 1983.
10553: SCHILTHUIS, G.J.C. - Waterschapsrecht.
33053: SCHILTMEIJER, J.R.. - Met de paardentram door Amsterdam. Het oude Amsterdam gespiegeld aan het heden. Geïllustreerd met 500 afbeeldingen.
15455: SCHIMMELPENNINCK VAN DER OYE, J.E.N.BN. - Geslachtslijst van de descendenten der broeders en zusters van Abraham Dedel en zijne huisvrouw Anna Jacoba Geelvinck. Uitgegeven ten voordeele van het Fonds Dedel.
31414: SCHINKEL, JAC.. - Oost-Souburg en omstreken. Van onderaf bekeken door Jan Min Modaal. Deel I: 1928-1940.
21594: SCHIPPER, PAUL DE. - Schuiten op de Schelde.
17740: SCHLAUN, JOHANN CONRAD. - Johann Conrad Schlaun. Schlaunstudie I Textteil. Schlaunstudie I Bildteil.
31959: SCHLEGEL, H.. - Natuurlijke historie van Nederland. De visschen.
23740: SCHLEGEL, H.. - Atlas van platen, behoorende bij den leercursus der Natuurlijke Historie.
10285: SCHLEINITZ, O. VON - Walter Crane.
22740: SCHMECKEBIER, OSKAR. - Deutsche Verslehre.
23367: SCHMEIL, O.. - Leerboek der plantkunde (deel 1 en 2).
25228: SCHMEITS, PASCAL. - La Basilique de St. Servais a Maestricht, batie par St. Monulphe et ses constructions Romanes.
25609: SCHMID. - Contes du chanoine Schmid; Louis ou le petit émigré- La bague trouvée- La colombe/ Le jardin des enfants ou bouquets de famille et complimens, propres a exprimer l'amour et le respect des enfans envers leurs parens en différentes circonstances, telles que fêtes, anniversaires, jours de l'an, &, &.; suivis de modèles de lettres covenables a leur age. Septième édition, augmentée de petites comédies et de scènes pour être jouées dans l'intérieur des familles et dans les pensionnats de Demoiselles. 2 Volumes in one binding.
32703: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - De notaris die zo huilde.
32185: SCHMIDT, HANS-WERNER (ED.). - Edward und Nancy Kienholz- Werke aus den 80er Jahren.
31663: SCHMIDT, ANNIE M.G.. - Nieuwe impressies van een simpele ziel.
13489: SCHMIDT, G., AND A.M. CETTO. - Peinture et dessin en Suisse au quinzième et au seizième siècle.
22950: SCHMIDT, MARIANNE (RED.). - Jörg Immendorff; Malermut rundum.
18436: SCHMIDT-DEGENER, F.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Museum Boymans te Rotterdam.
30845: SCHMIDT, JOHANN-KARL (ED.). - Dogon- Meisterwerke der Skulptur/ Chefs-d'oeuvre de la statuaire Dogon.
9241: SCHMIEDEN, H. - Krankenhausbau in neuer Zeit.
30763: SCHMITZ, CARL A. & KENETT, F.L.. - Ozeanische Kunst. Skulpturen aus Melanesien.
16424: SCHNEIDER, HELMUT. - Das Grosse Flugzeug-Typenbuch von 1944. Herausgegeben von Helmut Schneider.
20639: SCHNEIDER, JÖRG. - Das fröhliche Katzenjahr; lustige Geschichten für kleine und grosse Kinder.
17806: SCHNEIDER, ILSE. - A family concert in dwarfland. A book of stories and pictures by Ilse Schneider.
31791: SCHNEIDERMAN, RICHARD S. & GARTON, ROBIN. - Sir Francis Seymour Haden.
6214: SCHNELLER, L. - Bis zur Sahara. Welt- und Kirchengeschichtliche Streifzüge durch Nordafrika.
12663: SCHNITGER, D.. - Gedenkboek bij het 50-jarig bestaan van de Vereeniging 'Ziekenzorg' te Enschede.
28640: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Zesde jaargang, 1875.
28641: SCHNORR, JULIUS (RED.). - Kunst & Industrie. Verzameling van modellen voor alle takken van nijverheid. Vierde jaargang, 1873.
19180: SCHNÜRER, GUSTAV. - Kirche und Kultur im Mittelalter (3 volumes).
11321: SCHNÜRER, G. - Kerk en beschaving in de Middeleeuwen, I, II.
23704: SCHNYDER, OTTO, A.O. (ED.). - Kunstkeller Kriens.
33002: SCHOBER, FRANZ. - An die Musik.
13042: SCHOEDLER, FR.. - Das Buch der Natur; die Lehren der Botanik, Zoologie und Physiologie, Paläontologie, Astronomie, Mineralogie, Geologie, Physik und Chemie umfassend und allen Freunden der Naturwissenschaft insbesondere den höheren Lehranstalten gewidmet. In drei Teilen. I, II:1, 2, III: 1, 2:1, 2
30775: SCHOELLER, PICARD & SPOHR. - Catalogue des entiers postaux de France, d'Algérie, des colonies françaises, pays de protectorat et de mandat, ainsi que de la Principauté de Monaco et du territoire de la sarre.
30816: SCHOEMAKER, R.L.A.. - Houten vakwerk constructies met toepassing van Bulldog-kramplaten.
30127: SCHOEMAKER, GERRIT. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz.... In orde geschikt, en nader overzien door wylen den heere Gerrit Schoemaker.
28409: SCHOENEICH, HANS (ED.). - Roland Blätter. 9 Volumes + 2 Jung-Roland issues.
23364: SCHOEPS, JULIUS H. & SIMON, HERMANN (ED.). - Dreyfus und die Folgen.
30616: SCHOKKENBROEK, JOOST & BRUGGE, JEROEN TER (RED.). - Kapers & Piraten. Schurken of helden?
29226: SCHOLTEN, J.H.. - De leer der Hervormde Kerk in haar grondbeginselen, uit de bronnen voorgesteld en beoordeeld. Tweede deel.
28814: SCHOLTEN-NEESS, MECHTHILD & JÜTTNER, WERNER. - Niederrheinische Bauerntöpferei 17.- 19. Jahrhundert.
25599: SCHOLTEN, HARRY. - Wenk van een winterdag.
31442: SCHOLTES, HANS & VEER, JAN DE (RED.). - Bij de tijd. Koning Willem II College 1866-2016.
16830: SCHONBERG, HAROLD C.. - I Grandi Musicisti.
17117: SCHÖNE, SELMA. - Praktisches Lehrbuch für Wäsche-Zuschneiden nach Körpermassen. Für Schule und Haus.
15837: SCHÖNHERR, C. AND C. TEUBNER. - De koude keuken.
19591: SCHÖNHERR, C. AND C. TEUBNER. - De koude keuken.
27008: SCHÖNLEBEN, EDUARD. - Fritz Todt; als mensch, als ingenieur en als nationaal-socialist.
24873: SCHOO, JAN. - Zur Diagenese der Alpinen Kreide; Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Philosophischen Doktorwürde vorgelegt der Philosophischen Fakultät II der Universität Zürich.
10353: SCHOON, TALITHA, ADRICHEM, JAN VAN & MAN, HANNEKE DE (ED.). - Kees van Dongen.
20745: SCHOONDIJKE. - Gemeente Schoondijke.
27974: SCHOONHEIM, TANNEKE. - Vrouwelijke persoonsnamen in Holland en Zeeland tot het jaar 1300.
33020: SCHOONHOVEN. - Het Stadhuis te Schoonhoven, 1733/ De Groote Kerk te Schoonhoven, 1733.
21147: SCHOONHOVEN. - Schoonhoven. Van de rivierzijde gezien.
32875: SCHOONREWOERD. - Het Dorp Schoonrewoerd by Heykoop, 1750.
16512: SCHOORL, P.. - Weet wat ge eet! Encyclopaedie voor de voeding van mensch en dier.
20121: SCHORE. - T' Dorp Schore. - 'T Zelve anders.
20746: SCHORE. - Gemeente Schore.
4107: SCHORER, J.A. - De geschiedenis der calamiteuse polders in Zeeland tot het Reglement van 20 Januari 1791. Proefschrift.
24680: SCHOTEL, G.D.J.. - Tollens en zijn tijd. Eene proeve van levensbeschrijving.
24060: SCHOTMANS, JAN. - Belgian civil register 83-84.
26074: SCHOUTEN, DINY, E.A.. - Restaurant de Kas.
25634: SCHOUTEN, ROB. - Huis van Ervaring.
19500: SCHRADE, HUBERT. - La peinture Romane.
27183: SCHRADER, HALWART. - BMW Automobile; vom ersten Dixi bis zum BMW-Modell von morgen.
5714: SCHRAMM-EVANS, ZOE - Making out; the book of lesbian sex and sexuality.
26465: SCHREUDER, W.H.. - Wetgeving voor het bezette Nederlandsche gebied.
22235: SCHREUDER, W.H.. - Wetenschappelijk opsporingsonderzoek.
14292: SCHREUDER, L.W.D.. - Bijdrage tot de kennis van eenige lijfstraffen.
29741: SCHREUDERS, HARRY. - De LTM-tram Heerlen-Kerkrade, zijlijn de Locht. Deel 3.
32708: SCHREURS, ERIC & HANSSEN, WIM. - George Orwells 1984.
29791: SCHRIJVER, J. (RED.). - De Vriend des Huizes; tijdschrift voor het huisgezin. Zeven- en twintigste jaargang, 1909.
32199: SCHRIVERIUS, PETRUS. - Beschryvinge van alle de Graven van Holland, Zeeland ende Vriesland. Deel 1 en 2.
28700: SCHRÖCK, J.G.. - Kort begrip der algemeene geschiedenis, voor jonge lieden. Compleet in 6 delen.
14527: SCHROEDER, N.G.. - Institutiones ad Fundamenta Linguae Hebraeae. In usum studiosae juventutis edidit Nicol. Guil. Schroeder.
31024: SCHROFER, JURRIAAN (ED.). - Keywords/ Sleutelwoorden. Piet Zwart 80.
4038: SCHRÖTER, C. - Flora des Südens d.h. 'Insubriens' des südlichen Ressins und Graubündens und des Gebietes der oberitalienischen Seen (Langensee bis und mit Gardasee).
16736: SCHUBERT. - Schubert-Lieder für Singstimme mit Pianofortebegleitung. Neu zusammengestellt von Franz J. Listl.
820: SCHUEREN, G. VAN DER. - Teuthonista of Duytschlender.
27727: SCHUHMACHER, ADOLF. - Ladenbau; Anordnung, Einbau und Ausgestaltung kleiner und grosser Läden aller Geschäftszweige. An deutschen und ausländischen Beispielen in 460 Ansichten und Grundrissen und 86 Blatt Werkzeichnungen dargestellt.
31527: SCHUIJTER, JAN DE. - Gemarteld Antwerpen. Sinjorenstad onder de V bommen.
24120: SCHUILING, R.. - Repetitie-atlas der geheele Aarde, bevattende 40 bladen met blinde kaarten.
21869: SCHUITEMAKER, J.. - Prenten-Magazijn voor de Jeugd. No. 7. Vaderlandsche geschiedenis. Tafereelen uit het leven van Michiel Adriaansz. De Ruiter.
916: SCHUITMAKER, D., EN L. RONNER. - Van leerling tot drukker.
4695: SCHULTEN, C.M. - De vloot van De Ruyter.
29085: SCHULTZ JACOBI, J.C.. - Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 10. Nederland en de evangelische Saltzburgers.
26031: SCHULZ, CLAUS. - Gärten und Menschen; Gartengestaltung- ein ganz persönliches Erlebnis.
15380: SCHULZE, H.. - Weibliche, Das, Schönheitsideal in der Malerei; 200 Nachbildungen mit geschichtlicher Einführung und Erläuterungen von Hanns Schulze.
22727: SCHULZE, PAUL. - Biologie der Tiere Deutschlands, 35 vols. 1922-1932.
12735: SCHUPPEN, P.A. VAN. - Onze prinsenstad.
23935: SCHURGERS, H.J.H.. - Charles Ruys; mens-christen-staatsman.
31949: SCHUT, CHRIS & BOON, J.G.M.. - Lopik nu in 22 tekeningen. Voorzien van historische toelichtingen. Uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van burgemeester L. Schuman op 30 april 1969.
27704: SCHUTTEN, JAN PAUL & JONG, WIM DE. - Oog voor fantasie; alles over de fascinerende werking van gezichtsbedrog.
30609: SCHUYT-MANSVELT, A.M.. - Padjangko. Een Toradja "Boefje".
17339: SCHWADTKE, KARL-HEINZ. - Deutschlands Handelsflotte 1970.
30605: SCHWARZ, HEINRICH. - Die Mikrogasanalyse und ihre Anwendung. Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie.
18803: SCHWARZ, HANS-PETER, HEIKE LAUER AND JÖRG STABENOW. - Künstlerhäuser. Eine Architekturgeschichte des Privaten.
26803: SCHWEISGUT, OTTO. - Haflinger- ein Pferd erobert die Herzen der Völker.
26606: GRAF VON SCHWERIN. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch), 1928.
26607: GRAF VON SCHWERIN. - Mitteilungen der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft (Jahrbuch, nr. 42), 1930.
20667: SCHWINGENSTEIN, CHRISTOPH (RED.). - Diderots Enzyklopädie 'die Bildtafeln' 1762-1777 (5 vols.)
29221: SCRUTON, ROGER. - Moderne cultuur; een gids voor kritische mensen.
16252: SEARBY, JOHN. - The Great Raids Peenemunde.
30525: SEBA, ALBERTUS. - Das Naturalienkabinett. Locupletissimi rerum naturalium thesauri 1734-1765. Nach dem Original aus der Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
32985: SEBALDI, THEO. - Van vlakke eilanden. Verzen van Theo Sebaldi 1947-1949.
10246: SEBESTA, F. - Willem Farel, de hervormer van Waadtland.
32244: SECCHI, P.A.. - Die Sonne. Die wichtigeren neuen Entdeckungen über ihren Bau, Ihre Strahlungen, ihre Stellung im Weltall und ihr Verhältnisszu den übrigen Himmelskörperen. Erster Theil.
23920: THE SECTION FOR SEISMOLOGY, CLIMATOLOGY AND METEOROLOGY OF THE I.C.O.-COMMITTEE. - Oceanography, meteorology, seismology and terrestrial magnetism.
26551: SECUNDUS, IOANNES. - Het boeck der kuskens- Basiorum liber. Nu aldereerst uuiit tlatin overgestelt in onse gemeine Nederduiitsche taele, eensdeels bii Ian van Hout, ende eensdeels bii Douza ende anderen, liefhebberen der Nederduijtscher poëzyen.
32940: SEEWALD, OTTO. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 4: Der Vogelwagen vom Glasinac. Mit 43 Abbildungen auf 4 Tafeln.
13374: SEGAL. - A fruitful past; a survey of the fruit still lifes of the Northern and Southern Netherlands from Brueghel till Van Gogh.
9271: SEGARD, A. - Jean Gossart dit Mabuse.
24824: SÉGUR, MME. LA COMTESSE DE. - Mémoires d'un ane.
17412: SEIDL, SIEGFRIED. - Niederbayrische Bauernmöbel. Zwischen Isar und Inn, im Rott- und Vilstal.
19996: SEIDLER, EDOUARD. - Le roman de Renault.
31842: SEIDMANN-FREUD, TOM. - The magic boat. A book to turn, move and alter.
26712: SÉJOURNÉ, LAURETTE. - Arqueología de Teotihuacan/ La cerámica.
32449: SELLINK, MANFRED & SIMOENS, TOMMY. - Luc Tuymans. Grafisch werk 1989-2012.
17833: SÉMAINE, A. AND HUCKS, PAUL. - Ohé! Les Moeurs... Chansons satiriques mises en musique par Paul Hucks. Douze lithographies de Willette. 1re Série.
24767: SENDAK, MAURICE. - Die Mini-Bibliothek von Maurice Sendak. 4 Small publications in a slipcase: "Alligatoren allüberall; ein Alphabet", "1 War Hans; ein Zählbuch", "Hühnersuppe mit Reis; ein Buch mit den 12 Monaten" & "Klaus; ein warnendes Beispiel in fünf Kapiteln und einem Prolog".
15887: SENDEN, LEO. - Ons keverboek.
29448: SENEFELDER, ALOIS. - Het wezen van den steendruk.
22255: SENGER, MICHAEL & BRUNS, ALFRED (RED.). - Kinderleben im kurkölnischen Sauerland.
27819: SENNE, EMILE LE. - Madame de Païva; ; étude de psychologie et d'histoire/ L'Assassinat d'Antoine Baduel aux Champs-Élysées (13-14 Septembre 1792)/ Les projets de couronnement de l'Arc de Triomphe de l'étoile (avec la reproduction des projets de Barre, Blouet, Falguière, Farcy, Huyot, Rude, Seurre, etc./ Notes sur la villa Pompéïnne de l'Avenue Montaigne. Convolute, several titles in one binding.
31248: SERAPHIN, PAULINE & BODENHEIM, NELLY. - De pruik van Cassander.
28423: SERÉDI, JUSZTINIÁN. - Emlékkönyv Szent István Király; halálának kilencszázadik évfordulójan.
4021: SERESIA, ALF. - Kerk en Staat onder de Frankische Koningen der VIe eeuw.
29843: SERIANNI, LUCA (ED.). - La lingua nella storia d'Italia.
29784: SERIESE, R.C., BLOK, W.H. & SCHOUT, H.J.. - Syllabus Nederland en Nederlands-Indië.
20849: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
23405: SEROOSKERKE. - T ' Dorp Serooskerke. - T'Zelve Anders.
20747: SEROOSKERKE. - Gemeente Serooskerke.
27370: SEROOSKERKE. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
27023: LE LOYAL SERVITEUR. - Histoire du gentil seigneur de Bayard.
32305: SETERS BZN., J. VAN. - Stellendam in de jaren '50.
31418: SEUBERT, MORITZ. - De plantenkunde, algemeen bevattelijk voorgesteld door dr. Moritz Seubert. Eerste en tweede deel in 1 band.
24665: SEYHAN, ERSIN. - Fundamentals of Hydrology.
29909: SEYN, EUG. DE. - Geschied- en aardrijkskundig woordenboek der Belgische gemeenten. Deel 1 & 2.
19163: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Shake-Speares Sonnets.
23047: SHAKESPEARE, WILLIAM. - The songs and sonnets of William Shakespeare.
12043: SHAKESPEARE, WILLIAM - Antonius en Cleopatra; drama.
31916: SHAKESPEARE, WILLIAM. - Comedies/ Histories/ Tragedies/ Tragedies & Poems. 4 vols.
32440: SHAW SPARROW, WALTER (ED.). - Etchings by Van Dyck. Twenty four plates in Rembrandt photogravure. The full size of the rare first states.
25225: SHEHERAZADE. - Aladin en zijn wonderlamp; een verhaal voor kinderen uit de Duizend-en-één-Nacht.
14286: SHELLEY, P.B.. - Epipsychidion.
29364: SHEPHERD, J.C. & JELLICOE, G.A.. - Italienische Gärten der Renaissance/ Italian gardens of the Renaissance/ Jardins de la Renaissance en Italie.
19645: SHEWRING, WALTER. - Translations and poems.
25416: SHIH, C.T., FIGUEIRA, A.J.G. & GRAINGER, E.H.. - A synopsis of Canadian marine zooplankton.
24253: SHORT JR., LESTER L.. - Hybridization in the flickers (colaptes) of North America.
24252: SHORT, LESTER L.. - Systematics and behavior of some North American woodpeckers, genus picoides (aves); bulletin of the American Museum of Natural History, volume 145: article 1.
32621: SIDERIUS, MARK. - Handboek voor de meubelmaker. Stoelen. Machinale houtbewerking.
25108: SIDERIUS, K.. - Planten-typen. IV, Zomerbloemen en Sporeplanten.
26015: SIEBOLD, WERNER. - Ein Deutscher gewinnt Japans Herz; Lebensroman des Japanforschers Phillip Franz v. Siebold, 1796-1866.
24221: SIEGENBEEK VAN HEUKELOM, D.E.. - Pathologisch bindweefsel.
20058: SIEGENBEEK, MATTHIJS. - Keur van dichterlijke zedelessen, voornamelijk uit J. Cats.
17258: SIERHUIS, JAN, WILLIAM ROTHUIZEN. - Jan Sierhuis. Schilderijen / paintings.
12721: SIETEMA, W.. - Handleiding bij het theoretisch onderwijs aan melkers-cursussen.
12720: SIETEMA, W.. - Het grasland op de Zeeuwsche boerderij.
17260: SIEVEKING, VERA. - Galante Mode. Mode - Graphik aus zwei Jahrhunderten.
25052: SIFFLÉ, A.F.. - Nieuwe Gedichten; eerste deel.
31966: SIGOGNE, ÉMILE. - Mosaïque.
28200: SIJMONS, DIRK (ED.). - = Landscape.
11213: SIJNKE, PETER, EN WIM RIEMENS - Middelburg.
24562: SIKORSKY, IGOR I.. - De gevleugelde S; mijn leven voor vliegtuigen en helikopters.
15907: SILLEVIS, J.W.. - Het recht van gratie.
17330: SILLEVIS, JOHN (ED.). - Passie en devotie. Barok uit Ecuador.
32956: SILLEVIS, JOHN (INL.). - Manessier. Schilderijen Grafiek.
32288: SILLEVIS, H.A.. - De boer en zijn wereld. De boerenbevolking van de N.W.-Veluwe sociaal-typologisch beschouwd.
17369: SILLEVIS, JOHN, WILLEM DE JONGE, WILLEM LAANSTRA. - Johan Antoni de Jonge (1864 - 1927).
29624: SILVESTER, HANS. - Les Habits de la Nature.
17832: SILVESTRE, ARMAND. - Le demi-nu. Conté par Armand Silvestre. Imagé par L.Le Riverend.
22502: SIMONE, ANDRÉ. - J'accuse; de mannen die Frankrijk hebben verraden.
26098: SIMONINI, GIAN LUCA. - Giardini Italiani 2, dalla Toscana alla Sicilia.
15818: SIMONS, C.H.F.. - Marinejustitie.Ontwikkelingen in de strafrechtspleging bij de Nederlandse zeemacht, in het bijzonder gedurende de tweede helft van de 18e en het begin van de 19e eeuw.
31382: SIMONS, GUILLIAME. - Den troost der armen, Behelsende ligte en souvereine remedien, tegens verscheidene ziektens, wonden, gezwellen, verouderde en andere kwalen, des menschens lichaams.
25518: SIMONSE SD., ELIZABETH. - De Levensbron; tweede deel.
25524: SINGH JI, MAHARAJ CHARAN. - Der Weg zum Licht.
21570: SINGH, RAGHUBIR. - The grand trunk road. A passage through India.
24597: SINNEMA, H. (RED.). - De Vrije Zeeuw. (de eerste 108 nummers, no. 1, 16 november 1944 t/m no. 108, 31 maart 1945.
23245: SINNINGHE, J.R.W.. - Hollandsch Sagenboek; legenden en sagen uit Noord- en Zuid-Holland.
19872: SIPS, ROLAND. - Delft/ china.
21837: SIRAG JZN., M.. - Handelsvormen van eenige bouwmaterialen.
32679: SIRIUS. - Beelden uit de Wereldgeschiedenis. Het Bronzen Zwaard.
32678: SIRIUS. - Beelden uit de Wereldgeschiedenis. De Talisman van Timoer.
26282: SIRKS, M.J.. - Afkomst en Toekomst; Nederlandsch Tijdschrift voor het Bevolkingsvraagstuk en Erfelijkheidsleer, tevens Orgaan van de Eugenetische Vereeniging in Nederlandsch Indië en van de Nederlandsche Eugenetische Federatie.
21878: SIRKS, JAN. - Steiger Rotterdam.
16711: SIRTEMA VAN GROVESTINS, C.F. [ED] - Gedenkschriften van den graaf Van der Duyn van Maasdam en van den baron Van der Capellen.
29465: SITKOWSKA, MARYLA & WRÓBLEWSKA, HANNA (ED.). - Katarzyna Kozyra. Casting.
30903: SITSTRA, HARMEN. - Iduna. Frîske rîm end ûnrîm. Utjown fon da selskip for frîske tael end skriftakinnisse.Threttiende, fiartiende en sextiende boek.
21802: SIVIN, NATHAN, WOOD, FRANCES, BROOKE, PENNY, A.O. (ED.). - De geïllustreerde atlas van China; land, geschiedenis, cultuur en de ontwikkeling van het moderne China. Met kaarten van heel China op schaal 1:4000 000.
28728: SIZOO, HANS, NOORDZIJ, MARTIN, JACOBS, EDWIN & ELK, GER VAN. - Wim Janssen.
14537: SJOERDS, FOEKE. - Historische jaarboeken van Oud en Nieuw Friesland, van de vroegste geheugenissen tot op den tegenwoordigen tyd. I-V
32565: SKEAT, WALTER W.. - An etymological dictionary of the English language.
22121: SKINNER, MORRIS F. AND KAISEN, OVE C.. - The fossil bison of Alaska and preliminary revision of the genus.
32473: SKRIVER, POUL ERIK, ENEVOLDSEN, CHRISTIAN, ET AL (ED.). - Arkitektur DK nr. 7-8 1979. Dansk Arkitektur- Danish Architecture.
1553: SLAGER, KEES - De Ramp. Een reconstructie.
30532: SLAUERHOFF, J.. - Serenade. Gedichten van J. Slauerhoff.
7343: SLEBOS, J.C. - Grondslagen voor aesthetiek en stijl; architectuur, beeldende kunst, kunstnijverheid. Fundamentals of aesthetics and style; architecture, the plastic arts, arts and crafts.
32719: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: Het Bobobeeldje.
32715: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De Paarse Futen.
32720: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De IJzeren Kolonel.
32721: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De Granaatslikker.
32717: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: Kouwe Kwibus.
32716: SLEEN, MARC. - De Avonturen van Nero en Co.: De Lolifanten.
4726: SLEMPKES, J.A. - Van een jongen, die klimmen kon; levensgeschiedenis van Michiel Adriaansz. De Ruyter, aan kinderen verteld.
31498: SLICHTENHORST, AREND VAN. - XIV. Boeken Van de Geldersse Geschiedenissen, Van 't begin af vervolghd tot aen de afzweeringh des Konincx van Spanien; waer van 't eerste Deel verhandeld de Land-beschrijvingh. Getrocken meerendeels uyt de Latynsse werken van den Heer Ioh. Isacus Pontanus...
31767: SLIKBOER, J.. - Handschrift in de reclame.
32420: SLOK, L.. - Gedenkboekje. Verzameling van bijzonderheden en reisbeschrijvingen, verband houdende met het bezoek van onzen Apostel aan Indonesië.
24971: SLOOT, AUGUSTUS VAN DER. - Twe honderdjarige gedagtenis der verlossinge van Middelburg uit de Spaansche en antichristische dwingelandye, plegtig geviert op zondag namiddag den XX. february MDCCLXXIV. In ene leerrede over psalm CXXVI.
21215: SLOTEN. - 't dorp Slooten.
32024: SLOTEN. - Stadhuis en kerk te sloten. / De Stadsherberg te Sloten.
21355: SLOTEN. - Slooten.
21204: SLOTERDIJK. - Sloterdyk.
21208: SLOTERDIJK. - 't Tolhek by Sloterdyk.
21356: SLOTERDIJK. - Slooterdyk.
12565: SLOTHOUWER, D.F.. - Bouwkunst der Nederlandsche Renaissance in Denemarken.
10561: SLOTHOUWER, D.F. - Amsterdamsche huizen, 1600-1800.
20383: SLUIJS, P. VAN DER, STEUR, G.G.L. EN OVAA, I.. - De bodem van Zeeland.
21325: SLUIJTER, N.W. EN MEER, J. VAN DER. - Instrumenten en hun toepassing in zweefvliegtuigen bij het blindvliegen.
3450: SLUIJTERS, H. - Korte Levensschetsen van eenige vermaarde en verdienstelijke Zeeuwen.
30198: SLUIS. - Sluis - Breskens - Groede.
33048: SLUIS. - Stadhuis en Markt te Sluis 1739. / Kasteel te Sluis na eene oude schilderij op 't kasteel.
27431: SLUIS. - Sluys.
27429: SLUIS. - Sluys.
27432: SLUIS. - Sluys sive esclusa.
27430: SLUIS. - Sluys.
26341: SLUIS. - Sluys.
27536: SLUIS. - Plan De la Ville de l'Ecluse en Flandre.
27535: SLUIS. - Sluis.
27433: SLUIS. - Sluis.
27428: SLUIS. - Slusa teutonicae Flandriae opp. admodum elegans.
25865: SLUITER, W.. - Buyten-eensaem huys-somer en winterleven, aenwijsende, hoe men op een slechte en eensame plaets, buyten op 't lant vergenoegt mag leven, meer dan in 't gewoel van groote aensienlijke steden; verciert met eenige figueren en vermeerdert met 43 bygevoegde gesangen/ Eybergsche sang-lust, mitsgaders vreugd- en liefdesangen/ Vreugd- en liefdesangen, Aen de gemeynte J. Christi binnen, en rondom in de buurte des kerpels van Eybergen, neffens de misgeloovige misse/ Lyk-reden aen de gemeynte J.C. t'Eybergen/ Gesangen van Heylige en Godvruchtige stoffe/ Psalmen, lofsangen, ende geestelyke liedekens, op lees- ende sang-mate gerijmt, ende nu noch eenige met bovengestelde bekender voysen verbetert, van nieuws vermeerdert met het hooge-lied Salomons/ Het hooge-lied Salomons, op lees- en sang-mate gerijmt/ Lofsang der Heylige Maegd Maria, en triumpheerende Christus/ De triumpheerende Christus. Gezongen in twee triumph-zangen over fijne Verrysenis en Hemelvaert. 9 Delen in 1 band.
4119: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
17319: SMALLEGANGE, M. - Nieuwe Cronyk Van Zeeland, eerste deel, Vervattende De voor desen uitgegeven Cronyken van de Heeren, Jacobus Eyndius, en Johan Reygersberg, veel vermeerdert ontrent deses Landschaps Oudheden en Herkomsten, Wateren en Stroomen, Eilanden, Steden, en Heerlykheden. Door M. Smallegange. Met vele Kopere Platen verciert. Tot Middelburg, By Joannes Meertens, ... en ... tot Amsterdam, by Abraham van Someren, ... 1696.
9841: SMALLWOOD, M.G. - Van Dyck.
32966: SMEETS, HENK & NANURUW, CORZAS. - Molukkers in Zeeland 1951-2009.
22739: SMELT, W.E.. - Het oud-archief van de gemeente Zutphen; eerste stuk, inleiding/ inventaris.
31661: SMET, FRÉDÉRIC DE. - L'Academie Royale des Beaux-Arts la Ville de Gand. 175e Anniversaire de sa Fondation et Exposition jubilaire, Juillet-Aôut 1926.
27826: SMET, GASTON DE & TYGHEM, FRIEDA VAN. - Het stadhuis van Gent; voorgeschiedenis-bouwgeschiedenis-beschrijving/ L'Hotel de ville; préhistoire-architecture-description/ Das Rathaus; vorgeschichte-baugeschichte-beschreibung/ The city hall; prehistory-architecture-description.
27893: SMET, FRÉDÉRIC DE. - Gand artistique, Revue mensuelle illustrée. Numéro de Noël, Gustave Vanaise. Year 1, no. 12.
26967: SMEYERS, M.. - Vlaamse miniaturen van de 8ste tot het midden van de 16de eeuw. De middeleeuwse wereld op perkament.
17632: SMIDS, LUD.. - Schatkamer der Nederlandsse Oudheden of Woordenboek behelsende Nederlands Steden en Dorpen, Kasteelen, Sloten en Heeren Huysen, Oude Volkeren, Rievieren, Vermaarde Luyden in Staat en Oorlogh, Oudheden, Gewoontens, en Lands wysen. Vercierd met LXII Verbeeldingen.... meerendeels getekend door Roeland Rochman. Nevens een bladwyser, in de gedaante van een Land-Chronyk.
20023: SMIDT, FIRMIN DE EN DHANENS, ELISABETH. - De Sint-Baafskathedraal te Gent.
20767: SMIDT, J.TH. DE. - Rechtsgewoonten; de gebruiken en plaatselijke gebruiken waarnaar het burgerlijk wetboek verwijst (avec résumé en français).
28139: SMIENK, G. (RED.). - Nederlandse landschapsarchitectuur. Tussen traditie en experiment.
681: SMIT, GABRIËL. - Tempore Belli; verzen.
22136: SMIT SIBINGA, G.L.. - Die Klippen der Mythen und Rotenfluh, mit einer geologischen Karte, einer Profiltafel, zwei Photographien und sechs Textfiguren.
31145: SMIT, JAN & STRAALEN, BRORD VAN (RED.). - IJzergieterijen langs de Oude IJssel 1689-heden.
31445: SMIT, GABRIËL.. - Handgeschreven brief.
16820: SMITH, F. - Airliners No.19. Aer-Turas-Irish. Independent Airlines.
28517: SMITH, GRAHAM. - Militärische Handwaffen. Revolver, Pistolen, Maschinenpistolen, Sturmgewehre, Maschinengewehre. Vom 17. Jahrhundert bis heute.
21342: SMITS VAN WAESBERGHE, JOS. - School en muziek in de Middeleeuwen; de muziekdidactiek van de vroege Middeleeuwen.
24689: SMITS, DOM A.. - Betrekkingen tussen Vlaanderen en Zuid-Afrika.
19041: SMITS JR., FRANS (COÖRD.). - Gevechtskleding en wapens uit de Tweede Wereldoorlog.
29982: SMITS, A.D.. - Goeree-Overflakkee 1940-1995.
15439: SMITS, DE OUDE HEER. - Volledige werken van den Ouden Heer Smits; uitgegeven door zijn vriend Mulder. II-IV.
27713: SMOLDERS, PIET. - De derde planeet.
32038: SNEEK. - De Broerekerk te Sneek.
21148: SNEEK. - Sneek. Hoogeindster Waterpoort.
17910: SNEEP, J. & A.J.T. HENDRIKSEN [ED.]. - Plant breeding perspectives. Centennial publication of Koninklijk Kweekbedrijf en Zaadhandel D.J. van der Have 1879 - 1979.
32321: SNEEP, J., TREU, H.A. & TYDEMAN, M. (RED.). - Vesting. Vier eeuwen vestingbouw in Nederland.
27095: SNELLAERT, F.A. & ALBERDINGK THIJM, J.A.. - Briefwisseling 1843-1872.
4074: SNELLEN VAN VOLLENHOVEN, S.C. - Natuurlijke Historie van Nederland; de gelede dieren. I, II.
27143: SNELLEN, H., TALMA, S., GILLAVRY, TH. H. MAC, E.A. (RED.). - Feestbundel van natuur- en geneeskundige onderzoekingen, ter gelegenheid van den 70-sten verjaardag van Franciscus Cornelis Donders.
31605: SNELLER, Z.W.. - Utrechtsche bijdragen voor Letterkunde en Geschiedenis X: Walcheren in de vijftiende eeuw.
18071: SNETHLAGE, A. (ED.) A.O.. - Kwartierstatenboek. Verzameling Kwartierstaten bijeengebracht ter gelegenheid van de herdenking van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en wapenkunde 1883 - 1983.
21393: SNEYDERS DE VOGEL, K.. - Syntaxe historique du français.
24599: SNIEDER, W.. - In vogelvlucht; geannoteerde bibliografie over de Nederlandse luchtvaart, vanaf 1784.
13052: SNIJDERS A.J.CZN., J.A., AND S.C. COENRAADS PIETER. - Gedenkboek der Meifeesten in de provincie Zeeland bij gelegenheid van het zilveren kronings-jubilé van Z. M. koning Willem III (12 Mei 1874).
27067: SNIJDERS, A.J.C.. - Uit de dierenwereld van het water; schetsen in woord en beeld van 't leven der lagere diersoorten.
25043: SNOUCK HURGRONJE, A.I.. - Godsdienstige opwekking aan de Nederduitsche Hervormde Gemeente te Middelburg, bij het openen der nieuwe haven op den 9den augustus 1817, uitgesproken op zondag den 10den daaraanvolgende des voormiddags in de Nieuwe Kerk.
23082: SOBIESKI, JEAN. - Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski, a al reine marie Casimire, pendant la campagne de Vienne en 1683.
23323: SOETEBOOM, HENDRIK. - Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland, Behelzende haar Oorsprongen, Volksplantingen, Loop der Rivieren, Bedykinge, Regeeringen onder Keyzers, Koningen, Princen, Graven, Potestaten, en Burger-vaderen. De Wetten, en Voor-regten, haar door deze vergunt; De Oorlogen die haar gedrukt, ende Vrede, Koophandel, Scheepvaart, Visscherye, en Neeringen, die veele Steden, en Dorpen verheven hebben. Deel I en II.
20351: SOETENDALE. - Soetendale.
13801: SÖHNGEN, J.N.G.. - Uit de Meierij; schetsen uit het Noordbrabantsche volksleven.
28772: SOLKIN, DAVID H.. - Richard Wilson. The Landscape of Reaction.
28156: SOMER, KEES. - Mecanoo. Architecten.
24696: SOMEREN, J.F. VAN. - De Utrechtsche Universiteitsbibliotheek; haar geschiedenis en kunstschatten vóór 1880.
24200: FEESTCOMMISSIE SOMMELSDIJK. - Programma voor de feestelijke herdenking der 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.
26505: SOMMELSDIJK. - Sommelsdyck.
28384: SOMMER, J.G.. - Merkwaardige bijzonderheden, inhoudende de nieuwste ontdekkingen in de natuurkunde, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, op alle gedeelten van den aardbol. Derde deel.
28351: SOMMER, J.G.. - Verkort tafereel van het heel-al.
17992: SOMNER, GRAEME. - From 70 North to 70 South. A history of the Christian Salvesen Fleet.
25832: SOMPEL, RONALD VAN DE (ED.). - Denkbild und Wirklichkeit/ Denkbeeld en Werkelijkheid. Sechs Künstler aus Antwerpen/ Zes kunstenaars uit Antwerpen; Bert De Beul, Denmark, Jan Fabre, Philip Huyghe, Mark Luyten, Ludwig Vandevelde.
13944: SOMVILLE, R.. - Pour le réalisme; un peintre s'interroge.
23737: SONDEREN, PETER & HOOIJMANS, WOUTER. - AKI 2003.
25517: SOONIUS, J.W.. - Psychologie in leven en wetenschap.
31773: SORENSEN, C.TH.. - Europas Havekunst. Fra Alhambra til Liselund.
25611: SORGE, F. VAN. - Proeve, om te geraken tot eene nieuwe, algemeene wetgeving op het armwezen in Nederland.
10735: SORLEY, H.T. - Shah Abdul Latif of Bhit: his poetry, life and times; a study of literary, social and economic conditions in eighteenth century Sind.
20737: SOUBURG, OOST- EN WEST, OOST-SOUBURG AND WEST-SOUBURG. - Gemeente Oost- en WestSouburg.
20402: OOST-SOUBURG. - Oostersouburch.
27384: OOST-SOUBURG. - Oost-Souburg, West-Souburg, Het Ronde Putje, Ter Hooge.
22091: OOST-SOUBURG. - T' Dorp Ooster Souburg.
22034: OOST-SOUBURG. - In de herberg te Oost-Souburg.
27413: WEST-SOUBURG. - 't Kasteel van Aldegonde.
27543: WEST-SOUBURG. - De Kerk te Wester Souburg. - T' Kasteel Rammekens.
27545: WEST-SOUBURG. - Het Kasteel te Wester-Souburg. - De Kerk te Wester-Souburg.
27542: WEST-SOUBURG. - Wester Souburg. - T 'Zelve anders.
31241: SOUPAULT, PHILIPPE. - William Blake.
32195: SPAETH, EDUARD. - Die chemische und mikroskopische Untersuchung des Harnes. Ein Handbuch zum Gebrauche für Ärzte, Apotheker, Chemiker und Studierende. Mit 116 in den Text gedruckten Abbildungen und einer Spektraltafel.
17769: SPALDIN, B.G. AND APPLEYARD, H.S.. - The West Hartlepool Steam Navigation Compagny Limited and Talisman Trawlers Limited.
30869: SPALL, T. VAN. - Geschenk voor kinderen bestaande in kleine verhalen. Met plaatjes.
28411: SPALTEHOLZ, WERNER. - Handatlas der Anatomie des Menschen. Vol. 1 & 2. Erster Band: "Knochen, Gelenke, Bänder", zweiter Band: "Regionen, Muskeln, Faszien, Herz, Blutgefässe".
32833: SPANKEREN. - De Geldersche Tooren; of 't Huis te Spankeren, 1743/ 't Dorp Spankeren, 1743.
17262: SPARKE, PENNY, FELICE HODGES, EMMA DENT COAD, ANNE. - Design Bronnen Boek. Een visuele gids voor design van 1850 tot heden.
6731: SPEELEVELDT, T. - Brieven over het Eiland Walcheren.
18409: SPEENHOFF, J.H.. - Vijf bundels liedjes wijzen en prentjes door J.H. Speenhoff dichter, zanger, teekenaar.
30894: SPEENHOFF, J.H.. - Filiphina's wonderliefde of de smart van Koning Billioen.
28009: SPEER, JAN. - De story van Neerlands popgroep nr. 1, Doe Maar...en ander popnieuws. Jaargang 1, editie 1.
30354: SPEERSTRA, HYLKE. - 125 jaar Koninklijke IJsvereniging Thialf 1855-1980.
5642: SPENCE, HELEN. - Beatles, De.
30813: SPENCE, LEWIS. - Mythen en legenden der Noord-Amerikaansche Indianen.
16567: SPIEGEL, L.P. V. D.. - Historie van de Satisfactie, waarmede de stad Goes en het eiland Zuid-Beveland zich begeeven hebben onder het stadhouderschap van Prins Willlem van Orange, in het jaar 1577.
11281: SPIEGELMAN, ART - Maus; vertelling van een overlevende.
22540: SPIELBERGER, WALTER J.. - From Half-Track to Leopard 2; the Complete Illustrated History of the Krauss-Maffei Ordnance Department.
22191: SPIELBERGER, WALTER J., SIEGERT, JÖRG AND HANSKE, HELMUT. - Die Kampfpanzer der NVA; Band 16 der Serie "Militärfahrzeuge".
17288: SPIER, JO. - Jo Spier Album.
14443: SPIER, JO. - Thuis best.
7171: SPIER, JO - Uit en thuis; reisschetsen.
28740: SPIERDIJK, C.. - Klokken en klokkenmakers. Zes eeuwen uurwerk, 1300-1900.
31638: SPIES, WERNER, ET AL.. - Max Ernst. Retrospektive 1979.
32581: SPIJK, PIET, KUYKEN-SCHNEIDER, DORRIS & BUISMAN, COOTJE. - Piet Wiegman (1885-1963), schilder van de Bergense School. Graficus-ceramist-poppensnijder.
21203: SPIJK. - Kasteel en dorp Spyk van agtere.
21298: SPIJK. - Het Kasteel en Dorp te Spyk aan de Linge.
25897: SPILBERGEN, JORIS VAN (JORIS VAN SPEILBERGHEN). - t' Historiael Journael / van tghene ghepasseert is van weghen drie schepen / ghenaemt den Ram, Schaep ende het Lam, ghevaren uyt Zeelandt vander stadt Camp-Vere naer d'Oost-Indien / onder t'beleyt van Joris van Speilberghen, Generael / Anno 1601. den 5. Mey / tot in t'Eylant Celon, vervatende veel schoone gheschiedenissen / die hy haer op dese reyse gheschiedt zijn / inden tijdt van twee Jaer / elff maenden / neghentien daghen. Dese Historie is verciert met seventien welghesneden platen, daer in ghefigureert zijn Eylanden, Steden, Kusten, Havens, ghevechten op verscheyden plaetsen, met meer ander afbeeldinghen, alsmede een heerlijcke beschryvinghe van ander landen, seer profijtelijck voor de zeevarende man, Ghecorrigeert verbetert ende vermeerdert.
30214: SPITS, JOSINE. - Neeltje Lokerse: van Zeeuwse dienstbode tot strijdbaar activiste (1868-1954).
28651: SPITZEN, WIM & VERSCHUUREN, ANTOINE. - ESKAF. Eerste Steenwijker Kunst-Aardewerk Fabriek 1919-1934.
25603: SPLITGERBER, LOUIS. - Beschrijving van den atlas van Amsterdam.
26687: SPONECK, GENERALMAJOR GRAF VON. - Mit schnellen Truppen an 6 Fronten.
24291: SPONG, H.C.. - Irish Shipping Ltd. 1941-1982.
29522: SPONSELEE, GEORGE & TAELMAN, EDDY. - Hulst toen en nu.
3551: SPONSELEE, GEORGE, EN ED STEIJNS - De watersnood in Zeeuws-Vlaanderen, 1 februari 1953.
18561: SPOORS, JACOB / H. À SCHINGEN. - Corpus Juris ofte Kort Begryp van alle Titulen van de 50. Boecken Digestorum Justiniani. Eertijts uyt-gegeven door H. à Schingen, ende nu de helft vermeerdert / ende van veel fouten verbetert.
25831: SPRANGERS, A.A.C.. - De economische beteekenis van het bosch voor Nederland.
3164: SPRIGGS, ELSIE H. - Wie Wong; een verhaal uit China.
30946: SPROKHOLT, HENKJAN, AKKERMAN, CHRIS, DASSELAAR, MARCEL VAN & BERG, BIANCA VAN DEN (RED.). - Een kijkje in de Keizerstraat. Jaarboek 1994 van de archeologische vereniging Golda.
31930: SPRONK, ANK. - Kattigheden van Micio en Titus.
21247: SPRUIT, J.E.. - Maior viginti quinque annis; essays in commemoration of the sixth lustrum of the Institute for Legal History of the University of Utrecht.
30128: SPRUIT, J.E., FEENSTRA, R. EN BONGENAAR, K.E.M. (R. - Corpus Iuris Civilis. Deel I: Tekst en vertaling. Instituten.
32113: SPRUNDEL. - 'T Dorp Sprundel.
21590: SPÜHLER, A.. - Meine Reise in Italien/ Prachtalbum von 800 Photographien.
3878: ST. CLARA, ABRAHAM À - Abrahams Loof-hutt, welke Hutte niet alleen met Loof- en Bladeren, maar met een Tafel vol heerlyke Spysen en Vruchten voorzien is: aangericht voor Jooden ter bekeering, voor Christenen ter leering. Met Veele uitgeleezene, zoo wel Heilige als andere Zinryke Geschriften, Geschiedenissen en Gedichten vercierd. Door Pr. Abraham à St. Clara. ... Uit het Hoogduitsch Vertaaldt. I-III.
30552: ST.-JOHN, JAMES AUGUSTUS. - Lodewijk Napoleon, Keizer der Franschen.
32466: STAAL, HENK. - En zij kwamen in Elim aan.
24293: STAALMAN AZN., GERRIT. - Toerroeien in Nederland.
10950: STADE, B. - Ueber den Ursprung der mehrlautigen Thatwörter der Ge'ezsprache.
19075: STADEN, ALFRED VAN, JAN ROOD AND HANS LABOHM (ED.). - Cannons and Canons. Clingendael Views of Global and Regional Politics. An overview of international relations on the occasion of the twentieth anniversary of the Netherlands Institute of International Relations 'Clingendael'.
17055: STADHOUDERS, P.A.J. [ED.]. - De gids van Nederland voor de binnenvaart.
19694: STADLER, KLEMENS. - Deutsche Wappen Bundesrepublik Deutschland (vol. 1-8, compl.)
20197: MIDDELBURG. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20248: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
20250: GOES. STADSPLATTEGROND.. - Nieuwe Grondtekening Der Stad Goes.
20192: THOLEN. STADSPLATTEGROND.. - Platte Grond der Stad Tholen gemeten door D.W.C. Hattinga anno 1744.
27443: VEERE. STADSPLATTEGROND. - Nieuwe grondtekening der Stad Veere. Ter ophelderinge van den tegenwoordigen Staat van Zeeland. Uitgegeven te Amsterdam by Is. Tirion 1753.
14929: VERKEHRS- UND WERBEAMT UND MUSEUM F. STADTGESCHICH. - Chemnitz; die Industrie- und Handelsstadt.
27978: STAEHELIN, ERNST. - Johann Ludwig Frey, Johannes Grynaeus und das Frey-Grynaeische Institut in Basel. Zum zweihundertjährigen Jubiläum des Instituts. Rektoratsprogramm der Universität Basel für das Jahr 1947.
25726: STAEHLE, JACQUES. - Gezond door digito-acupunctuur.
30902: STAHLIN, JACOB VAN. - Echte anecdoten van Peter den Grooten.
19383: STAMM, GUNTHER. - The Architecture of J.J.P. Oud 1906-1963. An Exhibition of Drawings, Plans and Photographs from the archives of Mrs. J.M.A. Oud-Dinaux Wassenaar, Holland.
1888: STAMPERIUS, J. - Het Veerhuis aan de Ooster-Schelde.
1909: STAMPERIUS, J. - Mantel, De, der Marketentster.
13259: STIFT STAMS. - 700 Jahre Stift Stams 1273-1973.
22468: STANLEY, HENRY M. & LIVINGSTONE, D. & C.. - Livingstone, Stanley du Zambèze au Tanganyika 1858-1872. Édition établie.
22765: STANLEY, HENRY M.. - Im dunkelsten Afrika; Aufsuchung, Rettung und Rückzug; autorisirte deutsche Ausgabe aus dem englischen von H. von Wobeser (erster und zweiter Band).
31189: STARING, W.C.H.. - De binnen- en buitenlandsche maten, gewichten en munten van vroeger en tegenwoordig, met hunne onderlinge vergelijkingen en herleidingen, benevens vele andere, dagelijks te pas komende opgaven en berekeningen.
31491: STARING VAN DEN WILDENBORCH, A.C.W., E.A.. - Nieuwe werken van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden. III Deel, II stuk. Bevattende o.a. "Over Jan van Heelu en zijn gedicht "De Slag van Woeringen", "De Wapen Martijn", van Jacob van Maerlant, "Over de verwisseling van zedelijke en zinnelijke hoedanigheden in sommige Betuwsche idiotismen"', door N.C. Kist en "Over het leven en de letterkundige verdiensten van Frederick de Houtman", door J.T. Bodel Nyenhuis.
33067: STARKENBURG, JACQUES & ZADELHOFF, JAAP VAN. - Emaille borden. De geschiedenis van een ijzersterk reclamemedium.
31547: STARLIN, JIM, APARO, JIM & CARLO, MIKE DE. - Batman Special. 18 verschillende afleveringen.
13903: STARMANS, L.. - Psychologische analyse van het jeugddagboek van Frederik van Eeden.
11310: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
30660: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
29218: STARTER, J.J. - Friesche Lusthof, beplant met Verscheyden Stichtelijcke Minneliedekens, Gedichten ende Boertige Kluchten: den zesden druck, op nieus vermeerdert ende verbetert, met verscheyden Dichten ende Kluchten.
28281: STASSEN, JAN. - Rudolf Hagenaar. Leven en werk.
20751: STAVENISSE. - Gemeente Stavenisse.
18280: STAVENISSE, M. VAN. - La Hollande.
26091: STECHE, D., STENGEL, E. & WAGNER, M.. - Lehrbuch der Biologie für Oberschulen und Gymnasien. 3. Band für die 5. Klasse mit 5 farbigen und 14 schwarzen Tafeln, 6 erbbiologischen Arbeitsblättern sowie zahlreichen Textbildern.
30764: STECHL, HANS-ALBERT, SCHWEIGHOFER, BARBARA & RIEPL, LUDWIG. - The Culinary Chronicle. The best of Hong Kong-Morocco/Marokko-London.
32834: DE STEEG. - 't Huis Middagten tegen de Voorpoort en van ter Zyde te zien/ 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien, 1743.
32086: DE STEEG. - 't Huis Middagten tegen dde Veerpoort en van ter Zyde te zien. / 't Huis Middagten van vooren door de Voorpoort te zien.
18799: STEEL, FLORA, ANNIE. - India.
29545: STEELE, JAMES. - Architectuur Nu.
33024: STEENBERGEN. - Overblyfsel van een Ouden Toren te Steenbergen, 1740/ Stad-Huis en Kerk te Steenbergen.
14451: STEENDIJK-KUYPERS, J.. - Volksgezondheidszorg in de 16e en 17e eeuw te Hoorn; een bijdrage tot de beeldvorming van sociaal-geneeskundige structuren in een stedelijke samenleving.
23949: STEENHUIS, J.F., E.A.. - Verhandelingen van het geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën; Geologische serie, deel VI, tevens feestuitgave ter gelegenheid van den 70-jarigen geboortedag van J. Lorié.
22959: STEENKAMP, NICK. - Doe wel en zie niet om; ridderorden en onderscheidingen in de Nederlanden.
30474: STEENSMA, R., E.A. (RED.). - Stichting oude Groninger kerken.
12729: STEENSMA, F.A.. - Voedingsleer; een studieboek ten dienste van allen, die met voeding en voedingsmiddelen te maken hebben.
31876: STEENSTRA, H.W.. - Algemeene geschiedenis van friesland. een volksleesboek.Deel I en II.
23316: STEENSTRA, PYBO. - Grondbeginzelen der meetkonst, bevattende kortelyk de ses eerste boeken met het elfde en twaalfde van Euclides; Nevens derzelver gebruik in het meeten van platte Figuuren: in het vinden der Quadraat- en Cubicqwortelen, het Bereekenen der Sinus Tafelen en der Platte Driehoeken, enz.
10215: OLDRICH STEFAN - Prazské kostely.
18917: STEGEMAN, ELLY AO. (ED.). - Klaas Gubbels.
32908: STEGEMAN, ELLY. - Annet van den Assem. Een eigen voorstelling van ruimtelijkheid. Delftse Momenten I.
25619: STEGER, FRIEDRICH. - Vijf en dertig jaren, 1815-1850. Een overzigt van de nieuwste geschiedenis, als het worstelperk van het gezag der vorsten en de vrijheid der volken. Twee delen in één band.
17601: STEIJN, P.P.. - Meestertekens op het dak. Een verkenning naar de verschijningsvormen van trotseerloodjes van plusminus 1580 tot 1995.
32383: STEINER, RUDOLF. - Algemene kennis van de mens als grondslag van de opvoedkunde.
26961: STEINER, GEORGE. - Tolstoj of Dostojevski; een oefening in de oude kritiek.
32421: STEINER, HUGO, ET AL. - Ausstellung Goethe in der Buchkunst der Welt, Leipzig 1932. Amtlicher Katalog herausgegeben vom Verein Deutsche Buchkünstler.
26653: STEINGRÄBER, E. (ED.). - Trésors princiers d'Europe.
26001: STEINMETZ, RUDOLF. - Over het Duitsche nationaal-socialisme; een poging tot verklaring van Nederlandsche zijde.
28276: STEINMETZ, BERT, MONFILS, DON, E.A. (RED.). - Nieuw Tij, impuls voor Zeeland. Publicatie inzendingen ideeënprijsvraag over nieuw landelijk wonen in Zeeland.
25134: STEINMETZ, S.R.. - De nationaliteiten in Europa, eene sociographische en politische studie; Zuid- en Oost-Europa.
12337: STEINMETZ, S.R., J.A.J BARGE, A.L. HAGEDOORN, A.O.. - De Rassen der Menschheid; wording, strijd en toekomst.
14277: STEINMETZ, R.. - Van vlakke eilanden; verzen 1947-1949.
7973: STEINMETZ, R. - Dictaten naar lezingen van prof. R. Steinmetz.
23927: STEINRIEDE, FRANZ. - Anleitung zur Mineralogischen Bodenanalyse; insbesondere zur Bestimmung der feineren Bodenmineralien unter Anwendung der neueren petrographischen Untersuchungsmethoden.
8243: STELLINGA, G. - Abele spelen, De; zinsvormen en zinsconstructies.
30985: STEMFOORT, J.W. & SIETHOFF, J.J. TEN. - Atlas der Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië.
32403: STENDHAL. - Mémoires d'un touriste. Nouvelle édition illustré de 24 gravures contemporaines.
28417: STEPHAN, HEIKE. - Heike Stephan. Grafit-Bilder und Radierungen.
16028: STEPHENS, MEIC. - Linguistic Minorities in Western Europe.
32660: STEPHENSON, JONATHAN. - Impressionistisch schilderen. Werkwijzen en technieken van beroemde impressionisten.
20971: STEPHENSON, JOHN B.P. AND KING, MARY D.. - Handbook of neurological investigations in children.
8245: STERCK, J.F.M. - Hoofdstukken over Vondel en zijn kring; met prenten en facsimilé's.
5666: STERN, BERT - Marilyn. Haar laatste fotosessie.
31904: STERNE, CARUS. - Worden en vergaan. Eene ontwikkelingsgeschiedenis der wereld in populairen vorm.
32368: STERRENBURG, P.. - Overleven op zee- deel 2. Lijfsbehoud.
21187: STES, RENÉ. - Stemstoornissen; stemmisbruik en verkeerd stemgebruik.
32483: STEUTEL, CEES, MEERMAN, ADRI & HOND, JACQUES DE. - Joods Vlissingen. Een roerige en bewogen geschiedenis.
27742: STEVENS, J.A. & GREVEDAMME, BEN. - Vrij. Een verzameling foto's uit Indië van den foto-journalist van den Marine-Voorlichtingsdienst Luit. ter zee 3e kl. J.A. Stevens met brieven van ben Grevedamme.
19418: STEVENS, MARYANNE AND MARTINEAU, JANE. - Sickert paintings.
26534: STICHTING V.A.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Materialen, deel 2.
26529: TECHNISCHE DIENST STICHTING V.A.M.. - Stichting Vakopleiding Automobiel- en Motorrijwielbedrijf: Banden, hun onderhoud en verzorging.
30352: STIEFELHAGEN, BEN, KUYVENHOVEN, COR, BARTELINK, KLAUDIE, AAARSEN, ANNET VAN & VERHOOG, PETER. - Wrakken. Schatkamers van de Noordzee.
7005: STIJFSELFABRIEK 'DE BIJENKORF' - Honig's Maizena-album, no. 3
28683: STILLE, S.. - Mijn uitstapje naar den Ugleij, over Hamburg, Kiel, Ploen, enz., in den zomer van 1819.
28804: STOCK, DENNIS. - De wereld van de jazz.
27928: STOCKMANS, F.. - Initiation a la paleobotanique stratigraphique de la Belgique et notions connexes. Guide de la salle des végétaux fossiles.
29338: STOCKUM JR., W.P. VAN. - La librairie, l'imprimerie et la presse en Hollande à travers quatre siècles. Documents pour servir à l'histoire de leurs relations internationales recueillis et annotés par W.P. van Stockum jr.
27730: STOCKUM, THEODORUS JACOBUS VAN. - Morphologische studie van den tuberkelbacil.
32193: STOECKEL, W.. - Lehrbuch der Geburtshilfe.
3791: STOL, PH.TH., EN B. VRIJHOF - De landbouwwaterhuishouding in de provincie Zuid-Holland. De waterhuishouding van de landbouwgronden. De verzilting van de open wateren.
28720: STOLK-KUYPER, JAN & JANNETJE (RED.). - Volkskunst van Noord/ Zuid Amerika.
12547: STOLL, H.W.. - Bilder aus dem altgriechischen Leben.
25548: STOLS, A.A.M.. - Bibliographie van het werk van P.C. Boutens 1894-1924.
10315: STOLS, A.A.M. - Het werk van S.H. de Roos; een bijdrage tot de geschiedenis van de herleving der Nederlandsche boekdrukkunst.
14844: STOLZE, RAYMUND. - Schaakkoningen; de duels der grootmeesters van Steinitz tot Kasparow.
22170: STOMPS, THEODOOR JAN. - Kerndeeling en synapsis bij spinacia oleracea l.
5636: ROLLING STONES - Best of the Rolling Stones; vol. II 1972-1978.
27738: STOOSS, TONI (ED.). - Marina Abramovic. Artist body, performances 1969-1997.
15499: STOPPELAAR, G.N. DE. - Het Schuttengilde van den edelen handboog, Confrèrie van St. Sebastiaan, te Middelburg.
16862: STOPPELAAR, R.J. DE, JAN P. STRIJBOS EN A.B. WIGMA. - Een jaar natuurleven. Vol.I:Lente, vol.II:Zomer, vol.III:Herst en vol.IV:Winter.
17211: STOPPELAAR, J.H. DE. - Jacob Cats te Middelburg 1603-1623 en zijn huis aldaar, ook in betrekking tot de vroegere en latere bewoners.
23602: STOPPELAAR, J.H. DE. - Dissertatio historico-politica de Zelandica gente de Huybert ejusque meritis de re cum publica tum litteraria et de partibus, quas in publicis belgii foederati rebus curandis egit Petrus de Huybert.
6655: STOPPELAAR, J.H. DE - Willem III in Zeeland; gedenkboek van Zijner Majesteits verblijf in dat gewest, 21-30 Mei 1862; eene bijdrage tot de kennis der tegenwoordige gesteldheid van Zeeland en zijne bewoners.
20854: STOPPELDIJK. - Gemeente Stoppeldijk.
21901: STORCH, ERNEST. - ERP Frieden Durch Intereurop. Zusammenarbeit.
23443: STORM, ABRAHAM MARTINUS. - Disputatio juridica inauguralis de camera pupillari vulgo weeskamer quam, annuente deo ter. opt. max. ex auctoritate rectoris magnifici Emonis Lucii Vriemoet, nec non ampliffimi senatus academici consensu. & nobiliffimae facultatis juridicae decreto.
32365: STORMS, MARTIJN. - Drie generaties Adan. West-Brabantse landmeters in de 18e eeuw en 19e eeuw.
32673: STORR, ROBERT. - Intimate geometries. The art and life of Louise Bourgeois.
29684: STORR, ROBERT. - Gerhard Richter. Doubt and belief in painting.
25186: STORR, ROBERT, A.O.. - Art Random, Nancy Spero; re-birth of Venus.
18788: STRAALEN, N.M. VAN, J.A.C. VERKLEIJ (ED.). - Leerboek Oecotoxicologie.
22131: STRASBURGER, E.. - Streifzüge an der Riviera.
30420: STRATEEG. - De dagelijksche oorlogskaart. Nrs. I t/ VII en 47 stuks genummerd 1 t/m 47. En 1 losse kaart.
24427: STRAUSS, WALTER L.. - The intaglio prints of Albrecht Dürer; engravings, etchings & dryprints.
18524: STRAWINSKY, THÉODORE. - Picasso en de huidige schilderkunst.
13481: STREATER, R.A., AND D.G. GREENMAN. - Jane's merchant ships.1982.
29720: STREEFLAND, WIM & REEN, WIM VAN. - De gemeente tram Nijmegen. De stadstram, de lijn naar Beek en het Bergspoor naar Berg en Dal, de tramlijn naar Hees en Neerbosch, alsmede de Nijmeegse trolleybusdiensten 1911-1969.
6020: STRICKER, B.H. - Geboorte, De, van Horus (2 parts); mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', XIV en XVII.
19398: STRIDIRON, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel II Algemeene bedrijfseconomie.
19397: STRIDIRON, J.G.. - Bedrijfseconomische encyclopedie, deel 1 Economie.
29484: STRIEN, C.P. VAN. - De Stichtse Lichtwarande; een eeuw gashistorie in Zeist en omstreken.
31493: STRIJBOS, JAN P.. - Hoe heet die vogel? Deel II. Determineerboekje voor de in Nederland in het wild waargenomen vogelsoorten. Te illustreeren met van Delft's plaatjes, naar aquarellen van Sjoerd Kuperus.
32668: STRIK, ELLY. - Fantasmas, Novias y otros Compañeros/ Ghosts, Brides & other Companions.
29831: STRINGA, PAOLO. - Genova e la Liguria nel Mediterraneo; insediamenti e culture urbane.
22951: STROBL, ANDREAS, A.O.. - Surrogate; Wolfgang Ellenrieder.
31017: STROOBANT JANSE, J.. - De reductie van den Zeeuwsch-Nederlandschen zilveren ducaat, of zoogenaamden Zeeuwschen-rijksdaalder, beschouwd als eene hoofd-oorzaak des vervals en der niet weder opkomst van den handel in Zeeland.
30533: STROOTMAN, H.. - Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die zich verder op de wiskunst willen toeleggen. Eerste en tweede gedeelte + het boekje met de antwoorden op de vraagstukken.
10411: STRUBBE, J. - Les ports maritimes belges; un héritage pour demain.
28106: STRYDONCK, MARK VAN & MULDER, GUY DE. - De Schelde; verhaal van een rivier.
13622: STUTTERHEIM, W.F.. - Tjandi Bara-Boedoer; naam, vorm, beteekenis.
11206: STUYVER, C.W.J.J. - Psychologie en symboliek van Ibsens ouderdomsdrama's De vrouw van de zee, Hedda Gabler, Bouwmeester Solness, Kleine Eyolf, John Gabriel Borkman, Als wij dooden ontwaken.
30189: SUET, BRUNO & PASQUALINI, DOMINIQUE T.. - The Time of Tea. 2 vols.
21885: SULKUNEN, PEKKA, HOLMWOOD, JOHN, RADNER, HILARY AND SCHULZE, GERHARD (ED.). - Constructing the new consumer society.
25404: SUNAGAWA, ICHIRO. - Growth and etch features of hematite crystals from the Azores Islands, Portugal.
30792: SUPPANTSCHITSCH, VICTOR. - Grundzüge der Briefmarkenkunde und des Briefmarkensammelns.
27944: SURINGAR, W.H.D.. - Van zeden. Een tweede Middelnederlandsch zedekundig leerdicht, uit het Comburger handschrift.
23286: SURINGAR, W.H.. - Patronaat over de armen.
28876: SUTER, CAROLINE & GREGORY, CELIA. - De kunst van mozaïek. Moderne ideeën voor muurdecoraties, vloeren en accessoires voor huis en tuin.
11146: SUTTER, J. - Die Neo-Impressionisten.
27385: SUTTON, PETER C.. - De eeuw van Rubens.
14133: SUTTORP, L.C.. - Dr. A.W. Bronsveld; zijn visie op een halve eeuw.
10820: SUYS, E. - Étude sur le conte du Fellah Plaideur; récit égyptien du Moyen-Empire;
31822: SVEEN, WILLY (ED.). - Bonytt Hyttebok.
6622: SWALUE, E.B. - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
32186: SWARTE, JOOST, CIESLEWICZ, ROMAN & LECIGNE, BRUNO. - Swarte, hors serie.
12293: SWEDENBORG, E.. - De Ware Christelijke Godsdienst bevattende de geheele Theologie der Nieuwe Kerk.
30131: SWEDENBORG, EMANUEL. - Emanuel Swedenborgs theologische Werke. Oder dessen Lehre von Gott, der Welt, dem Himmel, der Hölle, der Geisterwelt und dem zukünftigen Leben. Nebst einer vorläufigen Abhandlung über das Leben des Verfassers, dessen Schriften, und deren Beziehung auf die gegenwärtigen Zeiten.
16201: SWEET, HENRY. - The Student's Dictionary of Anglo-Saxon.
19718: SWIFT, JONATHAN. - Gulliver's reizen, naar verschillende verre landen.
27281: SWIMBERGHE, PIET & VERLINDE, JAN. - Interieurs in Antwerpen.
20628: SWINNEN, JOHAN M.. - De paradox van de fotografie; een kritische geschiedenis.
24024: SYDOW, E. VON. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
20704: SYDOW, E. VON. - E. von Sydow's Schul-Atlas in zwei und vierzig Karten.
30759: SYLVAIN, A.. - Nus de Tahiti.
18303: SYPT, KRISTIEN VAN DER, RYCKEBOER, HUGO AND KEYMEULEN, JACQUES VAN. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Spitten, Eggen, Rollen.
18304: SYPT, KRISTIEN VAN DER AND RYCKEBOER, HUGO. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Landbouwwoordenschat Aflevering Ploegen.
29943: SZEEMANN, HARALD, LIVERIERO LAVELLI, CECILIA & FACCO, LARA (ED.). - La Biennale di Venezia. 49. Esposizione Internationale d'Arte. Vols. 1 & 2.
29695: SZÉKESSY, KARIN & OLSCHEWSKI, PETRA. - Mädchen wie Stilleben. Photedition 11.
32437: TADDEI, JACQUES, ET AL. - Raoul e Jean Dufy. Complicité et rupture. Accord and discord.
32122: TADGELL, CHRISTOPHER. - The History of Architecture in India. From the Dawn of Civilization to the End of the Raj.
31895: TAFURI, MANFREDO. - Ontwerp en utopie. Architektuur en ontwikkeling van het kapitalisme. Sunschrift 117.
31299: TAINE, H.. - Philosophie de l'art en Italie.
26259: TAIR, M.A. & TAS, H. VAN DER. - Kamus Belanda. Belanda-Indonesia/ Indonesia-Belanda.
6166: TAIT, W.J. - Game-boxes and accessories from the tomb of Tut'ankhamun.
31703: TAJANI, RICCI. - Maria Callas. The Cruise '59. Biografie einer Reise.
12522: TALMA, D.. - De bevoegdheid der Provinciale Staten en het oppertoezicht des Konings bij den Waterstaat. Proefschrift.
59: TAMAS, U.. - Beatles - biblia.
32059: TAMEN (UITHOORN). - Het Dorp Tamen, langs den Amstel te zien.
21130: TANG, I LENG. - Time-series analysis of disease activity in multiple sclerosis with MR imaging: towards a 4D approach.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

9/18