Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
29252: TELLEGEN, TOON. - ...m n o p q...
25398: TELLES ANTUNES, MIGUEL. - Um mesosuquiano do Liásico de Tomar (Portugal); considerações sobre a origem dos crocodilos.
30809: YVERT & TELLIER. - Catalogue des timbres-poste de la France et des Colonies Françaises. 1928.
21904: TEMIZAN, KENNAN. - Malgré Tout.
31371: TEMPELMANS PLAT, A.G.J.. - Stuivers teekenschrift voor de Lagere School. No. 1 & 2 + supplement.
22914: TEMPERMAN, H.. - Annales du Cercle Archéologique d'Enghien, tome XVIII, part 4: "L'encensoir et la navette de la Paroisse Sainte-Maurice à Hoves.
31888: TENDELOO, J.. - Carburatie wetenswaardigheden.
34590: TERHORST, PETER. - Een reisje.
30332: TERLOUW, PIET. - Kastelen en Buitenplaatsen op en om de Utrechtse Heuvelrug.
33462: TERMOTE, TOMAS. - S.M.S. Prangenhof. De Vorpostenflottille Flandern 1914-1918 aan de hand van professionele berging en maritiem archeologisch onderzoek. Association for Battlefield Archaeology in Flanders Studies IV.
30844: TERNEUZEN. - Gemeente Neuzen.
29000: TERPSTRA, MIRJAM. - Door het oog van de loods/ Through the eyes of a pilot. Loodswezen 20 jaar 1988-2008.
11633: TERRASSE, CH. - Henri Manguin.
22240: TERVASMÄKI, V., KILKKI, PERTTI AND AHTO, SAMPO. - Suomen puolustus voimat.
12245: TETS, G.C.W. VAN. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van de Nederlandsche neutraliteitsproclamaties uit den laatsten tijd.
29393: TEUBNER, CHRISTIAN & GRÄFIN SCHÖNFELDT, SYBIL. - Het grote dessertboek; zoete nagerechten uit de hele wereld en het mysterie der tropische vruchten.
22683: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 1ste jaargang (april 1899- april 1900).
22657: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 4de jaargang (april 1902- april 1903).
22658: TEUNISSEN, P.. - Op excursie! Jaarboekje voor natuurvrienden; 5de jaargang (april 1903- april 1904).
31914: TEURELINCX, DIEGO, VERBEKE, ALAIN & DECLERQ, EDDY. - De economische betekenis van zeehavenprojecten. Een economische evaluatie van de Containerkade-west Antwerpen.
35191: THEODOSIUS, CONSTANTIA & DR. GOLDSMITH. - The correspondence of Theodosius and Constantia, vol. I & II/ The vicar of Wakefield, vol. I & II. All in 1 binding.
34579: THÉRIVE, ANDRÉ. - Claude Yvel.
35260: THEUNISSE, GEERT. - Op reis met MV-Flintstone of "Het tweede leven van de Y-8676".
29343: THIBAUT-POMERANTZ, CAROLLE. - Papier Peints. Inspirations et Tendances.
28888: THIELENS, ARMAND. - Acquisitions de la flore Belge depuis la création de la Société Royale de Botanique jusque et y compris l'année 1868.
19726: THIIS STANG, RAGNA (RED.). - 25 Nordmen sett av Gustav Vigeland.
23446: THIJS, L. (SAM.). - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging van Staatsrivierloodsen v.z.w.
32672: THODE, ANDREA & PAUL, ASTRID. - Koken met Klasse.
20594: THOLEN. - Ter Tolen.
20595: THOLEN. - Tholen.
20596: THOLEN. - Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland, opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor, in den jare 1744.
27440: THOLEN. - Tolen.
20855: THOLEN. - Gemeente Tholen.
24233: THOLEN. - De Water-poort te Tholen van binnen. De Groote Kerk te Tholen.
31380: THOLEN. - Tholen.
20346: THOLEN. - De stad Tholen.
27442: THOLEN. - Stadhuis te Tolen.
26503: THOLEN. - 'T Raedhuys tot Tholen.
27439: THOLEN. - De Stad Tholen.
27436: THOLEN. - De Stad Tholen.
21001: THOMAS, O.O. (REV.). - Thomas' stowage; the properties and stowage of cargoes.
33947: THOMSON, J.JAC.. - Orplid. Verzen van J.Jac. Thomson.
33948: THOMSON, J.JAC.. - Orplid. Verzen van J.Jac. Thomson.
14799: THOMSON W.. - Thomson's Dictionary of banking.
20243: THOMSON, JAMES. - The poetical works of James Thomson; comprimising all his pastoral, dramatic. lyrical and didactic poems and a few of his juvenile productions; with a life of the author by the rev. Patrick Murdock and notes by Nichols.
35573: THORNE, FRANK. - Ghita. Fantasy en erotiek. Deel 1 & 2.
30843: THORNTON, GEOFFREY G.. - The New Zealand Heritage of Farm Buildings.
35424: THOSS, DAGMAR. - Flämische Buchmalerei. Handschriftenschätze aus dem Burgunderreich. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.
31800: THUNISSEN, A.W.P., E.A.. - Jaarboek Practische Studie Stylos.
17990: THURMAN, PAUL AND BONCQUET, PIET. - Kortrijk. Paul Thurman, Piet Boncquet, Frans Gruwez.
30758: THURNWALD, HILDE. - Menschen der Südsee. Charaktere und Schicksale. Ermittelt bei einer Forschungsreise in Buin auf Bougainville, Salomo-Archipel.
20627: THÜSS, BEN, FORTUIN, ARNOLD, TERPSTRA, RONALD EN T. - Vijftig jaar de Grundel, de geschiedenis van een school. Gouden Grundel 1947-1997.
30321: THYS, P., E.A.. - Provinciaal Museum Sterckhof. Legaat Pierre E. Lunden.
34698: TIBERI, JEAN, ET AL. - Domela. Oeuvres en relief.
32123: TICHAR, SIAN (ED.). - Eric Kuster. Metropolitan Luxury.
32256: TICHAR, SIAN (ED.). - Eric Kuster. Metropolitan Luxury.
12364: TIEDE, E.. - Ur-arische Gotteserkenntnis; ihr neues Erwachen im Sonnenrecht und die Erschlieszung der kleinen und groszen Mysterien.
33540: TIEL. - Tiel. Van de waalzijde.
32836: TIEL. - Het Amptmans Huis te Tiel/ Het Huis te Echtelt, 1728.
32838: TIEL. - Tiel, 1742/ Buurensche Poort te Tiel, 1742.
31126: TIEL. - De stad Tiel, van de Waalkant te zien.
32088: TIEL. - Tiel. / Buurensche Poort te Tiel.
32101: TIEL. - Het Amptmans Huis te Tiel.
34103: TIELROOY, JOHANNES & THIENEN, FR. W.S. VAN (RED.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1946.
33085: TIENHOVEN. - Het Huis te Herlaar en het Dorp Tienhoven langs de Lek te zien, 1750.
30997: TIERNAN, TERENCE. - The Adventures of Michael and the Pirates.
24730: TIL, H.N. VAN. - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen, van vroegeren en lateren tijd.
34266: TILANUS, LOUK. - Aart Schonk. Mythen & Metamorfosen in Marmer/ Myths & Metamorphoses in Marble.
23819: TILBURG. - Stad Huis van Tilburg - Hôtel de Ville de Tilbourg.
33046: TILBURG. - Markt te Tilborg, 1740.
4171: TIMMERMAN, JAN DE - Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen.
30531: TIMMERMANS, P.D.. - Proeven over den invloed van golven op een strand in verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust.
34445: TINGEN, FRITS. - Stemmingen en strevingen.
34902: TIRION, I.. - Nieuwe en beknopte hand-atlas. Bestaande in eene verzameling van eenige der algemeenste en nodigste landkaarten en na de alderlaatste ontdekkingenvn De L' Isle en anderen opgesteld...etc.
25852: TIRION (UITGEVER). - Atlas van Zeeland; vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van ... den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede portraiten van eenige der vermaardste staatsmannen en zeehelden.
31400: TIT, TOM. - Scientific amusements.
24452: TJIA, TIK HING. - The dielectric properties of solutions of water in monoalcohols.
28929: TÖKÉS, ISTVÁN. - A Romániai Magyar Református Egyház Élete 1945-1989.
26813: TOL, S.C.J. VAN. - De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen).
6676: TOLLÉ, H.A. - Iets van Henrik Antoni Tollé, Predikant te Vere.
30819: TOLLENS, H.. - Liedjes van Matthias Claudius.
14243: TOLSTOI. - Ende, Das, eines Zeitalters (Die bevorstehende Umwälzung).
24620: TOLSTOI. - Om de theetafel; verhalen voor de jeugd van Tolstoï.
11402: TOLSTOJ, L.N. - Anna Karenina; ein Roman in acht Teilen. 2 vols.
26618: TOMAN, JIRÍ. - The protection of cultural property in the event of armed conflict. Commentary on the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection.
29500: TOMEÏ, KAREL. - NL XL.
24044: TONGEREN, F.C. VAN. - Ruptura Perinei. Proefschrift.
21179: TONKENS, EVELIEN. - Mondige burgers, getemde professionals; marktwerking, vraagsturing en professionaliteit in de publieke sector.
30034: TOOLEY, R.V., BRICKER, CHARLES & ROE CRONE, GERALD. - Geschiedenis van de cartografie.
32614: TOONDER, MARTEN. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 3. Tom Poes op het Eiland van Grim, Gram en Grom.
35227: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
32607: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de talisman, serie 3-deel 1.
32593: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de Chinese waaier.
24549: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
19311: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en Mom Bakkesz.
24536: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de superfilm-onderneming.
24550: TOONDER, MARTEN. - Panda en de woudrovers.
24552: TOONDER, MARTEN. - Panda en de meester-oudheidkundige.
24551: TOONDER, MARTEN. - Panda en de meester-oudheidkundige.
24544: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24543: TOONDER, MARTEN. - Kappie; 1-De Zeewedstrijd - 2-De Grijpvogel.
24546: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24541: TOONDER, MARTEN. - De AMRO-privérekening, een handleiding (met welwillende medewerking van Heer Olivier B. Bommel).
24540: TOONDER, MARTEN. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
24531: TOONDER, MARTEN. - Heer Bommel en de bergmensen.
24547: TOONDER, MARTEN. - Kappie en de schrik der zeeën.
24545: TOONDER, MARTEN. - Kappie, 1- De vreemde kolenlading, 2- Het wrak van de Lupine.
24539: TOONDER, MARTEN. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
32596: TOONDER, MARTEN. - Heer Bommel en de bergmensen.
33353: TOONDER, MARTEN. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 1. Tom Poes en de Reuzenvogel.
32594: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes in het land van de blikken mannen.
32615: TOONDER, MARTEN. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 1. Tom Poes en de Reuzenvogel.
32611: TOONDER, MARTEN. - Tom Poes en de pier-race. Serie 3, deel 3.
26900: TOORENBURG, CARMEN C. VAN & GILS, MARIANNE VAN. - Honoris Causa; ereleden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.
22681: TOORENENBERGEN, ALB. VAN EN KLEYN, H.G.. - Patristisch-Biographisch Woordenboek op de eerste zes eeuwen der Christelijke Kerk, inzonderheid volgens de Real-Encyclopädie van Herzog, Plitt en Hauck (Twee delen, compleet).
19277: TOORN, WILLEM VAN. - De rivier.
35142: TOORN VRIJTHOFF, PETER VAN DEN (RED.). - Wendingen. Brochure uitgegeven naar aanleiding van de expositie van "Wendingen" en Aziatische Kunst van mei t/m september 1994 in Museum Gallery Azie.
28220: TÖPFER, R. & WESSELS, ELLIE. - De wonderlijke belevenissen van Professor de Bilt. 'n Boek vol malligheid voor kinderen van 8-88 lentes.
33341: TÖPFFER, R.. - Premiers voyages en Zigzag ou excursions dún pensionnat en vacances dans les cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes.
29833: TÖPFFER, R.. - Premiers Voyages en Zigzag ou Excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers Italiens des Alpes.
34268: TORENBEEK, JEROEN (SAM.). - Rudolf Hagenaar.
27769: TORNQUIST, A.. - Grundzüge der geologischen Formations- und Gebirgskunde.. Für Studierende der Naturwissenschaften, der Geographie und des Bergfaches.
19775: TORRE, CLAUDIO DE LA. - Gran Canaria/ Fuerteventura/ Lanzarote (Las Canarias orientales).
25401: TORRE DE ASSUNÇAO, C.F.. - Rochas Graníticas do Minho e Douro; novos elementos para o seu conhecimento.
31704: TOSI, BRUNO. - Giovane Callas. Con il memoriale di Maria Callas e una testimonianza inedita di Pia Meneghini.
19858: TÓTH, JÒSKA. - De wereld als decor, Hélène van Hoorn.
32414: TOUCHARD- LAFOSSE, G.. - Chroniques pittoresques et critiques de l'oeil de boeuf. Des petits appartements de la cour et des salons de Paris, sous Louis XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI. Par la Comtesse Douairière de B ***, recueillies, mises en ordre et publiées par G. Touchard- Lafosse. Vol. I & II.
15089: TOUCHATOUT. - L'Histoire tintamarresque de Napoléon III. I: Les Années de chance. II: La Dégringolade impériale. 2 Volumes.
35503: TOUR, CHARLOTTE DE LA. - Le Langage des Fleurs.
24857: TOUSSAINT, A.L.G.. - Almanak voor het Schoone en Goede, voor 1850.
10674: TOUSSAINT VAN BOELAERE, F.V. VAN - De doode die zich niet verhing.
27667: TRALBAUT, MARC EDO. - Zadkine poète.
32319: TRAVIS, DAVID. - Michel Szulc Krzyzanowski. Sequences.
27864: TREPTOW, E., WÜST, S. & BORCHERS, W.. - Bergbau und Hüttenwesen.
17131: TROLL, THADDÄUS. - Verträumte Burgen.
25537: TROLLOPE, A.. - Reis door Australië en Nieuw-Zeeland; eene leerzame en onderhoudende beschrijving der verschillende landen, volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en regeerinsvormen en van de belangrijkste voortbrengselen, den handel, het grondbezit, enz. 2 Volumes.
16689: TROLLOPE, CHRISTINE. - Yesterday's Town: Pershore.
18255: TROMMEL, J. G.. - Genealogie Trommel.
31739: TROUESSART, E.L.. - Au bord de la mer. Géologie, faune et flore des côtes de France de Dunkerque à Biarritz. Avec 149 figures intercalées dans le texte.
33471: TROUWBORST, D.. - 'Sogenaamde' of 'waare Hebreeen'. Een onderzoek naar de Hebreeën op Walcheren in de periode 1674-1703.
19517: TRUIJEN, EMILE. - Brieven van een designer, een autobiografie.
19529: TSCHAVRAKOV, GEORGI. - Bulgarische Klöster. Denkmäler der geschichte Kultur und Kunst.
33760: TSOE-MEIREN, EDUARD VAN & NAGTGLAS, F.. - Walcheren, toen de Koningin er was/ Walcheren in vogelvlucht.
31253: FATHER TUCK. - Father Tuck's play hours. Postcard painting book complete with paints. Father Tuck's "Patent Paintbox" series.
25013: TUINEN HZ., K. VAN & HOFFMANN, A.F.C.. - Diersoorten, nuttig voor landbouw en houtteelt, volgens Kon. besluit van 25 augustus 1880, Stbl. no. 164. Vierde aflevering.
32068: TULL EN 'T WAAL. - De kerk in 't Waal. / Het Huis T' Waal.
32510: TULLII, M.. - Ciceronis Orationes Selectae. Illustratae notis et interpretationibus, argumentis, stylo, ac rhetorices figuris, etc., ex laudatissimis philologis depromptis, in usum studiosae juventutis.
27387: TÜMPEL, CHRISTIAN. - Rembrandt.
14036: TÜMPEL, CHR.. - Het Oude Testament in de schilderkunst van de Gouden Eeuw.
14051: TURNER, JON.. - Max Kreijn. 1993.
18205: TUYLL VAN SEROOSKERKEN, M. BARONESSE VAN. - De kleine scholen van Port-Royal en Pierre Thomas Du Fossé.
31659: TUYPENS, ANTOON. - Antoon van Dyck's oeuvre 1599-1641.
23667: TWIESSELMANN, F. & BRABANT, H.. - Observations sur les dents et les maxillaires d'une population ancienne d'age Franc de Coxyde (Belgique).
33117: TWISK. - 't Dorp Twisk, 1726.
26449: TWIST, G. VAN, HARDONK, J. & SADÉE, A.E.M.. - Het motorrijwielbedrijf.
30219: TYDINGS-NAB, WILLEKE. - Vissers en vissersvrouwen van Arnemuiden 1870-1940.
34718: GOSCINNY & UDERZO. - Asterix. Periculum quoddam Asterigis. In Latinum convertit Rubricastellanus.
34719: GOSCINNY & UDERZO. - Astérix en Hispanie. Une aventure d'Astérix.
32370: GOSCINNY & UDERZO. - Asterix Legionarius. In Latinum Rubricastellanus.
32378: GOSCINNY & UDERZO. - Iter Gallicum. Novum periculum Asterigis. In Latinum convertit Rubricastellanus.
34937: UHLENBECK, CHRIS & MARIJE JANSEN. - Hiroshige. Shaping the Image of Japan.
23514: UHLENBECK, CHRIS EN MOLENAAR, MEREL. - Mount Fuji; sacred mountain of Japan.
35022: UHLENHUTH, ED.. - Die Veste Coburg. Originalaufnahmen.
23722: UILDRIKS, F.J. VAN. - Beelden uit Nederlandsch Indië.
31340: UITERT, E. VAN & HOYLE, M. (ED.). - The Rijksmuseum. Vincent van Gogh.
32058: UITHOORN. - De Uithoorn, op Tamen ziende.
32111: ULFT. - t' Slot Ulft van Agteren te zien. - ´t Slot Ulft van Binnen.
21124: ULLMAN, ALARIK. - Softwood contracts.
21817: UNGER, W.S.. - Rijksarchief in Zeeland; de archieven der gewestelijke besturen van Zeeland 1799-1810 (met stukken over 1795-1799).
31175: UNGER, W.S.. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste deel: Gedrukte kaarten en plattegronden. Tweede deel: Topografische prenten en teekeningen. Derde deel: Historie en leven. Vierde deel: Portretten en personalia.
34006: UNGER, W.S., WESTENDORP BOERMA, J.J. & FORTGENS, H.W.. - Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1955.
16833: UNGER, WILHELM. - Beethovens Vermächtnis.
14212: UNTERKIRCHER, F.. - Das Stundenbuch des Mittelalters.
19866: UNVERZAGT, C.. - Humus.
22932: UNVERZAGT, C.. - Humus.
18398: URBACH, CARL. - Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie. I. Stufenphotometrische Absorptionsbestimmungen in der Medizinischen Chemie.
15229: URDIN, KIRO. - Planetarium of Kiro Urdin.
29131: URIOT, JAN. - Ontmoetingen.
4205: URIOT, JAN - Dante. Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia, geschilderd en beschreven door Jan Uriot. Dante. Blik auf die ersten zwei Gesänge der Divina Commedia.
32051: UTRECHT. - De Kerk van S. Nikolaas te Utrecht.
32052: UTRECHT. - De Kerk van S. Geertruid te Utrecht.
30687: UTRECHT. - Utrecht. Oude Gracht.
30686: UTRECHT. - Utrecht. De Oude Gracht.
22441: UTRECHT. - Nieuwe Kaart van de Provincie Utrecht.
17619: UTRECHT DRESSELHUIS, J. . - Het distrikt Van Sluis in Vlaanderen beschouwd in deszelfs wording, natuurlijke, burgerlijke en zedelijke gesteldheid.
32049: UTRECHT. - De Staaten Kamer te Utrecht, van S. Jans Kerkhof te zien.
32050: UTRECHT. - Het Hof Provinciaal te Utrecht.
32053: UTRECHT. - Het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.
31424: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Nieuwe werken van het Zeeuws genootschap der Wetenschappen, 2de deel, 1e stuk. De godsdienstleer der aloude Zeelanders, uit oude gedenkstukken, volksoverleveringen en berigten opgemaakt.
21196: UTRECHT. - De Plompe Toren te Utrecht.
21152: UTRECHT. - Utrecht. De Weerdpoort en de oude Ryn. Le Weerdpoort et l'ancien Rhin. Das Weerdthor und der alte Rhein.
32270: UTRECHT. - De Kraan, het Stadt-Huys, en de St. Maartens, of Doms Kerk te Utrecht.
32268: UTRECHT. - Prospect von dem schönen Hauss nach der Mallien Baan anzusehen. / Vuë du Mail d'Utrecht, sur la Maison de Belle Vue.
32269: UTRECHT. - Gesicht van de St. Marice Plaazna de Sadel-Straat en Doms tooren te Utrecht. / Vuë de la PlaceSte Marie pres de rüe Sadél, vers la Porte Cathedrale à Utrecht.
21149: UTRECHT. - Utrecht. Gouvernement.
21150: UTRECHT. - Utrecht. Der Dom-Thurm. De Dom-Toren. Le clocher de la Cathedrale.
21151: UTRECHT. - Utrecht. La porte des dames blanches. Wittevrouwen Poort. Weisse Weiber Thor.
21201: UTRECHT. - 't Huys Wynesteyn by Utrecht.
21202: UTRECHT. - 't Huys Walesteyn by Utrecht.
32055: UTRECHT. - De Singel te Utrecht by S. Lucie Bolwerk en het Overhaal Schuitje te zien.
32020: UTRECHT. - Het Vreêburg te Utrecht.
32054: UTRECHT. - 'T Martini-Gasthuis te Utrecht.
31258: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1e deel-1e stuk. Inhoudende de Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd.
31088: UTRECHT DRESSELHUYS, J. AB. - Geschied- en oudheidkundige wandelingen door het eiland Walcheren; de Zuidwatering
31009: UYTTERSCHOUT, A. (ADRIAAN). - Ledige uyren. I. Deel Rym-Kroniek van Zeeland. II. Deel. Bybel-Stoff'. Bestaende in verscheyde wederleggingen, soo tegen de Joden; ...etc. III. Deel. Jok en Ernst. Meest, toegepast op des makers opkomst en voortgank,... etc
34826: UYTVANCK, JOS. VAN. - Boetseeren.
17879: VAHRENKAMP, W.E. AND VERHOEFF, H.. - De schilderspatroon. Afdeeling I: Weergave en overzicht der Vestigingswet. Afd. II: Boekhouden. Afd. III: Handelsonderricht. Afd. IV: Vakbekwaamheid. Afd. V: Vaktechnische encyclopedie. Afd. VI: Woordenboek.
26808: VAHTER, TYYNI & NISSINEN-LINNOVE, AINO. - Vanhoja Kauniita Käsitöitä.
30005: VAIZEY, MARINA. - Christo.
31792: VALENTIEN, FREERK. - HAP Grieshaber. Unikate 1977/78. Ausstellung zum 70. Geburtstag 4. April- 5 Mai 1979.
14199: VALENTIN, A.. - Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration.
31240: VALÉRY, PAUL, FARGUE, LÉON-PAUL, LARBAUD, VALERY, ET AL.. - Commerce. Cahiers trimestriels. Cahier XV, 1928.
31300: VALÉRY, PAUL. - Choses tues.
34115: VALETON, MATTHÉE. - Handboek der Oude Geschiedenis. II. De Romeinen.
33276: VALETON, J.J.P., ADAMA VAN SCHELTEMA, C.S., ET AL. - Onze Geloofs- en Strijdzangen. Geheelonthoudersliederen.
24765: VALK, WILMA, CORIJN, REGGIE & MEIJAARD, FRANS. - Vijftig jaar visserijfeesten Breskens.
30462: VALKEMA BLOUW, PAUL (ED.). - The Leiden "Afdrucksel". A type of specimen of the press of Willem Silvius in its last days (1582).
21198: VALKENBURG. - Het dorp Valkenburg.
33204: VALKENBURG. - Sonneveldt, proche de Valkenburg/ Sonneveldt, by Valkenburg.
19640: VALKHOFF, REIN. - De uitvindingen van Empie Pit (deel I t/m IV) 'Over den hoofdpersoon in het jaar 3001', 'De Edisonschool en de multi-multi-millionair', 'Per 'Paparisidorus' naar het onbekende' en 'De komeet met de wonderlijke geluiden'.
33340: VALLERY-RADOT, JEAN. - Le dessin français au XVIIe siècle.
34215: VALLÈS-BLED, MAÏTHÉ, ET AL. - Soutine.
34360: VALOIS, MARGUERITE DE. - Mémoires de Marguerite de Valois suivis des anecdotes inédites de l'histoire de France pendant les XVIe et XVIIe siècles tirées de la bouche de M. le Garde des sceaux du vair et autres. Publiés avec notes par Ludovic Lallanne.
22132: VALSECCHI, MARCO. - L'Europa dei Paesaggisti.
14389: VALVEKENS, E.. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje, Maart 1576-1585.
30610: VANA, JOH.. - De vroolijke declamator. Nieuwe verzameling van luimige gedichten, berijmde anecdoten, kwinkslagen, enz. voor voordrachten in vergaderingen en vroolijke vriendenkringen.
31636: VANDEKOP, DAVID. - Diary 1962-1977.
31366: VANDELLI, GIUSEPPE. - Dante Alighieri, La Divina Commedia. Testo critico della società Dantesca Italiana. Riveduto, col commento scartazziniano rifatto da Giuseppe Vandelli.
35471: VANDENBERG, PHILIPPE. - Philippe Vandenberg. Seven paintings.
18328: VANDENBERGHE, ROXANE. - Woordenboek van De Vlaamse Dialecten. Deel II. Niet-agrarische vaktalen. Aflevering 7: De Zeevisser.
22650: VANDENBERGHE, RAF (RED.). - Schoenmode sinds 1900.
34361: VANDERCAMMEN, EDMOND. - Saison du malheur. Poèmes.
35153: STUDIO VANDERSTEEN. - De Rode Ridder. De Maansteen. Nr. 28.
35149: VANDERSTEEN, W.. - Jerom. De stad onder water.
35038: WIREL/ STUDIO W. VANDERSTEEN. - De Avonturen van Bessy. De hinderlaag.
35152: STUDIO VANDERSTEEN. - De Rode Ridder. De groene mummie. Nr. 31.
32681: VANDERSTEEN, W.. - De Avonturen van Suske en Wiske. De Koddige Kater.
35150: WIREL/ STUDIO W. VANDERSTEEN. - De Avonturen van Bessy. De dorre vlakte.
32680: VANDERSTEEN, W.. - De Avonturen van Suske en Wiske. De Gouden Cirkel.
31658: VANDERSTEEN, WILLY. - De jonge brigand.
35151: STUDIO VANDERSTEEN. - De Rode Ridder. Het Beleg van Crowstone. Nr. 33.
14302: VANDEUR, EUG.. - Het heilig misoffer; verklaring der gebeden en ceremoniën.
28839: VANGROENWEGHE, DANIEL & GELDOF, TILLO. - Pondera medicinalia. Apothekersgewichten/ Apothecaries' weights.
31748: VANKAN, L.J.. - IJsbestrijding bij kunstwerken.
25782: VANNEY, JEAN-RENÉ & MOUGENOT, DENIS. - Memórias dos serviços geológicos de Portugal: La plate-forme continentale du Portugal et les provinces adjacentes, analyse geomorphologique.
18729: VANSTEENKISTE, EUGEEN. - Twaalf teekeningen van de twaalf maanden met twaalf beschouwingen door Eugeen Vansteenkiste.
18090: VANSTEENKISTE, CONSTANT. - De Vlasbereiding. Al de bewerkingen van het oogsten van het stroovlas af tot na het zwingelen van het vlaslint en den afval.
24910: VANVUGT, EWALD. - De verovering van Bali; documentaire reisroman.
35560: VAREWIJCK, ANGÈLE. - Handenarbeid: "Opsomming en verdeeling der leerstof voor de drie studiejaren van het voorbereidend onderwijs." Manuscript.
30793: VASCONCELOS, ARTUR O. DE. - Catálogo de carimbos postais especiais de Portugal e Ultramar.
34788: LOENEN AAN DE VECHT. - Croonenburg, aen de Vecht syde, en gesigt naer (1) Nieuwerhoek. Croonenburg au Coté du vecht, et veüe vers (1) Nieuwerhoek.
19052: VEEGENS, DR. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
19054: VEEGENS, DR. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
25487: VEEN, MIRJAM VAN. - "Verschooninghe van de roomsche afgoderye"; de polemiek van Calvijn met nicodemieten, in het bijzonder met Coornhert.
25358: VEEN, A.S. VAN DER. - Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen.
29165: VEEN, K.H.C.W. VAN DER & GERBERS, W.J.P.. - Spoorwegbouw. Deel I: De bovenbouw van de weg.
18867: VEEN, O.S. VAN DER. - De Amsterdamsche Jongen of Het Buskruitverraad. Kinder-zangspel in 3 Bedrijven met Naspel.
29979: VEEN, J.E. VAN DER. - The significant and the insignificant. Five studies in Herodotus' view of history.
24090: VEEN, IJ. V.D.. - Timmeren; handleiding voor bouwconstructies.
29824: VEEN, P.A.F. VAN. - De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. Het hofdicht als tak van een Georgische literatuur.
20687: VEEN, E.. - De Zaansche handel en nijverheid.
22133: VEEN, B.. - Dictaat algemeene houtteelt en boschbescherming (bewerkt naar colleges van Prof. Ir. J.H. Jager Gerlings). Twee delen.
32048: VEENENDAAL, A.J.. - Het Dorp Veenendaal.
16256: VEENSTRA, H.. - Beoordeelingsleer van het rund.
34787: VEENSTRA, JACK P. & KLUIT, HERMAN. - Het oranje boekje voor gebruikers (officieel shitboekje).
35233: VEENSTRA, WIETSE. - Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel VII Zeeland (1573-1795).
15265: VEENSTRA, J.H.W.. - Haikoes te geef.
20190: VEERE.. - Het Stadhuis te Veere.
20336: VEERE.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27453: VEERE.. - Gezigt der thoren van Sandyck.
27462: VEERE.. -
22563: VEERE.. - Veere.
21752: VEERE.. - Vere.
27449: VEERE.. - De Cysterne (1551).
27447: VEERE.. - De Stad Veere.
23407: VEERE.. - Groote Kerk Veere.
20752: VEERE.. - Gemeente Veere.
27446: VEERE.. - Veere. 't Schotse Huis.
27467: VEERE.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
27479: VEERE.. - Kade te Veere.
27487: VEERE.. - Nederlandsche oorlogschepen brengen Fransche koopvaarders te Veere op.
27445: VEERE.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27459: VEERE.. - Veer in Seeland.
27476: VEERE.. - Veere.
27484: VEERE.. - Veere.
27444: VEERE.. - Vere.
27454: VEERE. - Beste wenschen voor Kerstmis en welkom te Veere in 1936.
27456: VEERE.. - Ter Vere
27473: VEERE.. - Afbeelding van het Plegtig Eed-Zweeren tot bevestiging der Oude Constitutie, etc.
27451: VEERE.. - Veere. De Warwijckse straat.
31379: VEERE.. - Vere.
27458: VEERE.. - Vere.
27461: VEERE.. - Veere.
25163: VEERE.. - Veere.
31205: VEERE.. - Veere.
27474: VEERE.. - Veere.
20343: VEERE.. - De Stad Vere.
31135: VEERE.. - De Kampveersche Toren te Veere. - Overblyfsels van 't Kasteel Zandenburg.
22140: VEERE.. -
27448: VEERE.. - Haven van Veere - Port de Veere.
24349: VEERE.. - Ter Veer.
24353: VEERE.. - Stadhuis te Veere.
27468: VEERE.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
27913: VEERE.. - Veere.
27482: VEERE.. - Veere.
25209: VEERE.. - Zonder titel.
31871: VEERE. - (Veere.)
27464: VEERE.. - De Stad Veere.
27466: VEERE.. - Allereerste beweeging tot 's Prinsen Verheffing onder de Burgerwagt te Veere, des Nagts tusschen den 24 en 25 April 1747.
27460: VEERE.. - Veer in Seeland.
26340: VEERE.. - De stad Ter Veere.
33511: VEERE.. - Stadhuys Ter Vere. - Afgebrande kerk.
27481: VEERE.. - Veere.
20344: VEERE.. - Stadhuys Ter Vere.
27604: VEERE.. - Het Kasteel Sandenburch.
27463: VEERE.. - La Maison de Ville de Tervere.
27450: VEERE.. - Veere.
31212: VEH, GERHARD M. & RAPSCH, HANS-JÜRGEN (ED.). - Von Brunnen und Zucken, Pipen und Wasserkünsten. Die Entwicklung der Wasserversorgung in Niedersachsen.
25409: VEIGA FERREIRA, O. DA, TORRE DE ASSUNÇAO, C.F., MACHADO, F., NASCIMENTO, J.M. A.O.. - Le volcanisme de l'Île de Faial et l'éruption du volcan de Capelinhos. 2 Volumes.
30699: VEIJ, PIET DE. - 75 jaar "Juliana Middelburg" 1933-2008. Hoe begon het? Waar gebeurde het? Waar gebeurde het? Wat gebeurde er? Wie waren het? Wie zijn het?
12546: VELD, ALBERT IN 'T. - Littekens; met grammofoonplaat ingesproken door Henk van Ulsen.
30590: VELDEN, JZ., C. VAN DER. - Raad en bestuur. Een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis. 2e stukje.
22910: VELDEN, D. VAN. - De Japanse interneringskampen voor burgers gedurende de Tweede Wereldoorlog/ The Japanese civil internment camps during the second World War.
30741: VELDEN, PAUL VAN DER. - Gerhardus Hendrikus de Bruijn (1850-1937). Oprichter van en medefirmant in machinefabriek Wed. H.W. de Bruijn, katholiek activist in Enschede/ Lonneker en omstreken in de periode 1890-1930.
32316: VELDHEER, J.G. & NIEUWENKAMP, W.O.J.. - Alte Hollaendische Staedte und Doerfer an der Zuiderzee. Gezeichnet und in Holz geschnitten von J.G. Veldheer.
21537: VELDHUIZEN. - Gemeente Veldhuizen.
35472: VELDKAMP, B. & JOH. VELDKAMP-BOENDERMAKER. - Mevrouw, de slanke lijn! Een nieuw systeem van kamergymnastiek voor dames.
20580: VELDKAMP, G.R.. - Inleiding tot de analyse; leerboek der differentiaal- en integraalrekening met inbegrip van de theorie der reeksen.
21153: VELP. - Velp. Het kasteel Bilioen.
33502: VELTENAAR, C.. - De geschiedenis van Tholen. Staatkundig-maatschappelijk-kerkelijk.
34895: VELTHEM, LODEWIJK VAN. - Spiegel Historiael. Die vierde boec. Volgens het eenige handschrift berustende op de boekerij der Leidsche Hoogeschool. 2 delen.
34287: VELTHOVEN, WILLEM & POSSEL, JANS (RED.). - Mediamatic. Vol 1, no 2.
12247: VELTHOVEN, H. VAN. - Noord-Brabant een gewest in opkomst
34576: VEN, GERRIT VAN DER. - Van der Ven. De Vleeshal Middelburg, 20 februari/ 21 maart 1976.
9201: VEN, L.J. DE - Tijdstudiën voor het middenbedrijf.
28705: VENEDIKOV, IVAN & GERASSIMOV, TODOR. - Thracian art treasures.
8214: VENEMA, ADR. - De Ploeg 1918-1930.
18685: VENETTE, NICOLAES. - Tafereel der huwelyks liefde, Of Verhandelinge over de voortteelinge der menschen. In vier deelen. In 't Nederduitsch vertaelt door emanuel Sinttema.
33110: VENHUIZEN. - Kerk van Venhuizen, 1726.
27345: VENING, C.. - Southampton und Umgebung. Handbuch für Passagiere des "Rotterdamsche Lloyd".
21154: VENLO. - Venlo. Van het dorp Blerik gezien.
33205: VENLO. - De Stad Venlo te zien van den Maaskant, 1741.
33508: VENNE, A. VANDE - Zeevsche Nachtegael, en bijgevoegd A. vande Venne: Tafereel van Sinne-mal.
23556: VENTURELLI, GASTONE. - Incontro con il folclore Piceno; rassegna di canti e danse popolari del Piceno.
35321: VENTURI, ROBERT. - Komplexität und Widerspruch in der Architektur. Herausgegeben von Heinrich Klotz.
35037: VER HUELL, ALEXANDER. - Op het Ys. Winterschetsen uit de portefeuille van Alexander V.H.
28760: VER HUELL, ALEXANDER. - De werken van Alexander Ver Huell; Zijn er zoo?
28759: VER HUELL, ALEXANDER. - Zoo zijn er!
31775: VERBAERE, HERMAN. - Oostvlaamse steden.
31456: VERBEEK, W.A.. - Het dorp Kruiningen in gezichten en gedichten.
35208: VERBEEK, ENGELBERT WILHELM.. - Zutphensch Classicael Register. Waer in de behandelde zaken, resolutien, de namen en standplaetzen eer Heeren Predicanten, en de Commissien door dezelve bekleed. In twee deelen aengewezen worden. Waer van het eerste deel behelscht de behandelde zaken. Tot het jaer 1760 ingesloten.
28216: VERBIEST, DIRK & CAUTEREN, PHILIPPE VAN (ED.). - 3 Räume - 3 Flüsse. Ihr wart ins Wasser eingeschrieben. I & II.
33066: VERBURG, ALEXANDRA. - Stripmakers in the Picture. 58 Portretten van bekende Striptekenaars.
34582: VERBURG, ALBERT. - Kallenberg Kollektief 83-86. Speciale Koch editie.
34607: VERBURG, ALBERT. - Portfolio 1985. Albert Verburg.
34472: VERBURG, MARINUS. - The pawn alphabet. Issue 4: a2 d2-h7. Issue 7: 1-1 b2-. 2 vols.
30551: VERBURGH, HENRIËTTE. - Lucienne ten Have. Schilderijen 1998-2002.
33814: VERCNOCKE, FERDINAND. - Kolga. Een gedicht van de zee.
31484: VERDAM, J.. - Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers.
4531: VERDAM, J. - Ferguut van dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
4533: VERDAM, J. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift.
4593: VERDAM, J. - Seghelijn van Jherusalem naar het Berlijnsche handschrift en den ouden druk.
31834: VERDENIUS, MARTIE (RED.). - Thuis. Tijdschrift gewijd aan de inrichting der woning. 12 nrs.
26455: VERDUYN, LUDWIG. - Signaal; tijdschrift van het "Oberkommando der Wehrmacht" (1940-1950).
31710: VERGA, CARLA. - Maria Callas. Mito e malinconia.
34036: VERGILIUS. - Aeneis.
32178: VERGILIUS. - Aeneis.
33932: VERHAEREN, ÉMILE. - Choix de Poèmes.
32415: VERHAEREN, ÉMILE. - Choix de Poèmes.
25284: VERHAGEN JR., J.. - De geschiedenis der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland.
31899: VERHAGEN, P. & VELD, L.D. IN 'T. - Op de leugenbank. Verhalen van de rivier.
34069: VERHAGEN, H.J., ET AL. - Basisrapport zandige kust behorende bij de leidraad Zandige Kust, juli 1995.
3591: VERHEIJE VAN CITTERS, J. - Verhandelingen van Mr. J. Verheije van Citters. I. Over de vroon-, leen-, hayman- en vrijlanden in Zeeland. II. Over de dijkagien van Walcheren. III. Over de dijk- en waterpenningen. IV. Over het regt van dijkvelling. Overdruk uit: Archief VI, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
30468: VERHEYDEN, A.L.E.. - Het Gentsche martyrologium (1530-1595).
27940: VERHEYDEN, A.L.E.. - De metamorfosen van het Vilvoords stadhuis.
33645: VERHEYE VAN CITTERS, JACOB, WIND, S. DE, PASPOORT VAN GRIJPSKERKE, ET AL. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II.
27729: VERHOOP, J.A.D.. - Chemische en microbiologische omzettingen van ijzersulfiden in den bodem; een geobiologische studie.
31897: VERHULST, FRANK CORNELIS. - Mental health in Dutch children. An epidemiological study/ Psychische gezondheid bij Nederlandse kinderen. Een epidemiologisch onderzoek.
29003: VERHULST, A. & GOTTSCHALK, M.K.E.. - Transgressies en occupatiegeschiedenis in de kustgebieden van Nederland en België/ Transgressions and the history of settlement in the coastal areas of Holland and Belgium. Colloquium Gent 5-7 september 1978, handelingen/ proceedings.
12464: VÉRITÉ, MARCELLE. - De koning, de beer en het egeltje, en andere sprookjes.
12230: VERKADE, DOM WILLIBRORD. - Van ongebondenheid en heilige banden; herinneringen van een schilder-monnik.
20555: VERKERK, JAN WILLEM. - Hollandsche en Engelsche gedichten.
29315: VERKRUIJSSE, PIET. - Plaatjes kijken; raadsels rond illustraties in oude boeken (twaalfde Bert van Selm-lezing).
29829: VERKRUIJSSE, P.J., HENDRIKS, W.A. & MATEBOER, J. (SAM.). - Johan de Brune de Oude 1588-1658. Descriptieve auteursbibliografie.
32410: VERLAINE, PAUL. - Oeuvres Complètes. Tome I, II, IV & V. Poèmes saturniens-Fètes galantes-La bonne chanson-Romances sans paroles-Sagesse-Jadis et naguère/ Amour-Parallèlement-Bonheur-Chansons pour elle-Liturgies intimes-Odes en son bonheur/ Les poètes maudits-Louise Leclercq-Les mémoires d'un veuf-Mes hopitaux-Mes prisons/ Confessions-Quinze jours en Hollande-Les hommes d'aujourd'hui.
34557: VERLAINE, PAUL. - Oeuvres complètes. Tome quatrième. Les poètes maudits/ Louise Leclercq/ Les mémoires d'un veuf/ Mes hopitaux/ Mes prisons.
34556: VERLAINE, PAUL. - Oeuvres complètes. Tome troisième. Élégies/ Dans les limbes/ Dédicaces/ Épigrammes/ Invectives/ Chair.
34555: VERLAINE, PAUL. - Oeuvres complètes. Tome cinquième. Confessions/ Quinze jours en Hollande/ Les hommes d'aujourd'hui.
24766: VERLOOP, A.. - De trieensystemen van de vitaminen D en van verwante verbindingen.
32218: VERMANDERE, WILLEM. - Volle dagen. Fragmenten uit mijn brieven.
34981: VERMASSEN, JEF, HERMAN BRONDEEL, JAN MONBALIU & HERMAN LEYS. - Fons Daelman. Monografie.
29317: VERMEERSCH, RIK. - Rik Vermeersch.
30082: VERMEIREN, DIDIER. - Solides géométriques. Vues d'atelier.
29137: VERMET, D.M.. - De hofstede "Dies Diem Docet" en herinneringen aan mijn jeugd in Zeeland.
13584: VERMEYLEN, EDMOND. - Museum Plantin-Moretus.
17795: VERNE, JULES. - Tien gasten.
32723: VERNE, JULES. - De reis om de wereld in 80 dagen.
16157: VERPAALEN, JOHN. - Verdwenen Belgische windmolens in oude prentkaarten. Moulins à vent belges disparus en cartes postales anciennes.
31346: VERRIJN STUART, G.M., ET AL. - The Netherlands economic and cultural documentation. Volume VII/ Het Nederlands economisch cultureel archief. Deel VII/ Los archivos economicos y culturales Neerlandeses. Tomo VII/ Les archives economiques et culturelles Neerlandaises. Tome VII/ Das Niederländische ökonomische und kulturelle Archiv. Band VII.
22462: VERRIJN STUART, C.A.. - Inleiding tot de beoefening der statistiek; eerste deel, "De statistische methode en hare toepassing op het gebied der demografie".
33309: VERSCHELLING, BRENDA, GEMERDEN, COCK VAN, KUYK, WILLY, PUTTER, SAAR DE & KORSTANJE, WIL (RED.). - Van vluchthaven tot jachthaven 1962-2012. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Watersport Vereniging Neusen uit Terneuzen.
15897: VERSCHOOR, A.C. - Gedenkboek voor de Vrijwillige Landstormkorpsen Luchtwachtdienst en Luchtafweerdienst.
34422: VERSNEL, JAN, BONS, JAN, ET AL. - Kalender Stadsdrukkerij Amsterdam '57. Het bouwen in Amsterdam na 1945.
30928: VERSOU, JOZEF. - Stemmen der vrijheid.
33543: VERSTRAETE, D.. - Over Aardenburg en omstreken.
35646: VERSTRAETEN, WILLIAM (SAM.). - Raoul de Keyser Etienne Elias Lucassen Roger Raveel. Beervelde 1966- nu.
22918: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Een berg verzetten (1982-1985).
22919: VERSTRAETEN, WILLIAM. - "(prenten)tentoonstelling een installatie" 18 september-11 oktober 1982.
28779: VERSTRAETEN, WILLIAM. - William Verstraeten.
35655: VERSTRAETEN, WILLIAM (SAM.). - Joop Dam. Big game hunting. Vleeshal Middelburg, 18 september t/m 11 oktober 1981.
17882: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Daglicht.
34758: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Herplaatsen van het stadhuis. Een installatie. De Vleeshal Middelburg, 17 februari- 12 maart 1984.
22929: VERSTRAETEN, WILLIAM (RED.). - Gerard Lannoye.
35651: VERSTRAETEN, WILLIAM. - Tina Girouard: Remoat/ Remote.
33999: VERTOMMEN, KAREL. - Vluchtig schoon. Gedichten.
20592: VERVAET, EWALD. - Strukturalistische verkenningen in kennisleer en persoonlijkheidsleer.
31928: VERWEY, ALBERT. - Luide toernooien.
31927: VERWEY, ALBERT. - Stille toernooien.
24359: VERWEY, ALBERT. - Proza, deel I t/m X (compleet).
245: VESTDIJK, S. - Zieke, De, mens in de romanliteratuur.
34850: VETERMAN, EDUARD. - De bruiloft van Kloris en Roosje benevens de Nieuwjaarswensch 1946.
14532: VETH, CORNELIS. - Prikkel-idyllen. III: Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog; volksroman. IV: Roberta en Ewalda of wel Rooverhoofdman en haremdame; familie-roman. V: Onthullingen door een kamenier ten hove, 2nd ed. VI: Gids voor padvinders; indianan-verhaal. VII: Het geheim van den idioot; toneelspel à grand spectacle. 5 vols.
20148: VETH, JAN. - Hollandsche teekenaars van dezen tijd.
18439: VETH, JAN. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Reproducties van etsen door Rembrandt.
19430: VETH, JAN. - Rembrandt's leven en werk
34431: VETH, CORNELIS. - Catalogus Eekman tentoonstelling (Rotterdam, 's-Gravenhage, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven).
20169: VETTER, PIERRE-JEAN, GELUWE, JOHAN VAN, E.A.. - Art Museum/ Museum Art
28120: VETTER, JACINTHA (RED.). - De Overslag 2004-2005.
32016: VIANEN. - De Landpoort te Vianen.
18580: VIANNA KELSCH, G. DE. - Canon Tiburtius. De Composition Harmonie et Rythme of Composition Harmony and Rhythm.
30287: VIDTS, R. DE, E.A.. - Sint-Niklaas. Van Dorp tot Grootstad. De Priesteragiewijk.
24972: VIERGEVER, D.. - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal, hoe zeeker geschavotteerden deugniet en Rasphuys-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een docter in de geneeskunde door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft, dat hy met een jonge juffrouw van rang en middelen, zynde een burgemeesters dochter plegtig in het huwelyk is getreeden, deeze zynde laaste rol uitgespeeld zynde door de Justitie der stad Brouwershaven, ter plaatze daar men gewoon is exsecutie te doen zeer strengelyk met roeden gegeesselt en met het dubbel zwaard gebrandmerkt op den 15 november 1765.
3661: VIERLINGH, ANDRIES - Tractaet van Dyckagie.
32175: VIET, ARIE DE. - Sint-Maartensdijk in vroeger tijden. Deel 2.
32174: VIET, ARIE DE. - Sint-Maartensdijk in vroeger tijden.
31264: VIETH, G.U.A.. - Atlas der oude wereld in dertien kaarten. Uitgegeven en met verklarende tafelen vermeerderd door C.Ph. Funke.
34144: VIGNY, ALFRED DE. - Oeuvres complètes de Alfred de Vigny. Cinq mars ou une conjuration sous Louis XIII. Vol. I & II.
30942: KOOSTAJA VELLO VIIRMAA. - Eesti küla ehitab. Contemporary rural architecture of Soviet Union.
34296: VIJVER, H.A.M. VAN DE. - Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 3: de hofsteden van Hoofdplaat en de Braakman.
33850: VIJVER, H.A.M. VAN DE. - Bijdragen tot de geschiedenis van West Zeeuws-Vlaanderen. Nr. 1: de hofsteden van Biervliet.
35266: VILLIÉ, EMILE DE. - Comment feut Gargantua remis en appétit.
16290: VILLON, FRANCOYS. - Gedichten. Frans en Nederlands. De legaten, het testament, de losse gedichten en de balladen in het Bargoens.
13683: VILLON, FRANCOIS. - Oeuvre complète de Francois Villon, maitre ès arts de la Sorbonne, vaurien et poète à ses heures, contenant aussi le jargon des voleurs et autres truands de la bonne ville de Paris. Texte composé dans la gothique gravée par Jean du Pré en l'an 1489, suivi dúne présentation moderne en romain garamond = Introduction et textes établis par Catherine Petit, maître ès lettres.
17500: VINCK-VAN CAEKENBERGHE, M.. - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.
28882: VINCKIER, ROMAIN (RED.). - Ieper Tuindag. Zesde eeuwfeest; een bundel historische opstellen.
27100: VINK, A.P.A.. - Archief voor de rubbercultuur, deel 30, no. 3: bodemtypen en bodemonderhoud in de rubbercultuur op West-Java en Zuid-Sumatra.
18366: VINK, A.K. (ED.). - Genealogie der familie Slis.
30433: VINKENBURG, HUUB. - Stimuleren tot perfectie. Kritieke factoren bij het verbeteren van dienstverlening.
17793: VINOIS, ROOSE D'HOORE. - De ware legende van Jehanne D'Arc.
26209: VIOLA, F., A.J. & J.. - Marine Specialty and Mill Supply Co., Inc., wholesale distributors of steam specialties, marine hardware, general supplies, electrical supplies and equipment. Catalog 4.
33425: VIRULY, A. & SCHOLTE, HENRIK. - Bird's-eye view of the Netherlands.
31519: VIS, D.. - Jan van Herwijnen. Overzichtstentoonstelling bij zijn zestigste verjaardag.
32436: VISSCHER- D'HAEYE, BERNADETTE DE. - Hippolyte Daeye 1873-1952. Genese van een oeuvre.
20479: VISSCHER, R.. - Leeuwarden van 1846 tot 1906; een vervolg op Eekhoff's geschiedkundige beschrijving van Leeuwarden.
13162: VISSER, C., A. TEN BRUGGENCATE AND J. SCHREGARDUS. - Onze Hollandsche molen; bijdragen tot de kennis van de windmolens in Nederland. Tweede reeks.
15794: VISSER, W.M. - Scheepsbouw voor 's Lands Vloot; vervolg op de Proeve van een ontwerp voor een strijder onzer Zeemacht.
34434: VISSER, CAREL, PETERSEN, AD, ET AL. - Carel Visser. Awarding of the Amsterdam Prize for Art 1992 to Carel Visser on September 25, 1992.
35390: VISSER, HRIPSIMÉ. - De fotografie van Paul de Nooijer. Magie in de Vleeshal.
33953: VISVLIET, M.H. VAN. - Inventaris der rechterlijke archieven van Middelburg.
34021: VISVLIET, J.P. VAN. - Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland. Deel II: Chronologische tafel van de charters en oorkonden der graaflijke regering 1119-1574.1ste aflevering: nos. 1-1177, 2de aflevering: nos. 1178-2464 & 3de aflevering: nos. 2465-3544. Deel III: Beredeneerde inventaris van de charters en oorkonden der graaflijke regering 1119-1574. 2de aflevering (1348-1407). 4 delen.
33646: VISVLIET, J.P. VAN, WATER, W. TE & RETHAAN MACARÉ, C.A.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. IV.
32262: VITALE, PETER & SARALEGUI, ALEJANDRO. - The Divine Home. Living with Spiritual Objects.
31365: VITELLESCHI, BARTOLOMEO. - Il passaggio e gli altri scritti del 1463.
28938: VITRINGA, CAMPEGIUS. - Korte stellingen, In welke vervat worden de grondstukken van de christelyke leere. Ten dienste van de Openbaare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid ....etc. Derde Druk. Waar by nog komt: Een Opstel van de Voornaamste Geschil-stukken des geloofs, uit het selve Latijnse werkje overgeset.
20609: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Flandriae Comitatus Pars Batava.
20610: ZEEUWS VLAANDEREN. - Blad no. 8 van de 9-delige kaart van Zeeland van Le Rouge. Geeft Zeeuws-Vlaanderen weer van Philippine tot Hulst en van Ossenisse tot Axel.
22443: VLAANDEREN. - Le Comté de Flandre.
22451: VLAANDEREN. - Pascaert vande Custe van Vlaenderen, van Walcheren tot Cales en Bouloigne in Vranckrijck.
25268: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Flandriae Teutonicae.
22146: ZEEUWS-VLAANDEREN. - Les Environs D'Anvers, Santvliet, Berg-Op-Zoom, Hulst, Axel, L'Ecluse & c.
25433: VLAANDEREN. - Kaartje van 'T Graafschap Vlaanderen.
29370: ZEEUWS- VLAANDEREN (STAATS-VLAANDEREN). - Sas-de-Gand. Pays Sud-Est du No. 2 Ardenbourg.
23880: VLADERACKEN, GEERTRUIDA VAN & CRAMER, RIE. - Kinderliedjes.
34024: VLAM, A.W.. - Historisch-morfologisch onderzoek van eenige Zeeuwsche eilanden.
12727: VLEESCHAUWER A. DE, H. HENDRICKX AND G HEYNDRICKX. - Onderzoekingsmethoden van zuivelproducten.
33972: VLEMMINX, PAUL. - Den Hof der Jonkheid.
33971: VLEMMINX, PAUL. - Speciosa Deserti.
34810: VLEUTEN. - 'T Huys den Engh.
17715: VLIEGHE, H. [ED]. - De Vlaamse schilderkunst in Amerika. De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea.
31417: VLIET, D. VAN (RED.). - Werktuigkundig Weekblad. Verzameling van oorspronkelijke en belangrijke studiën, mededeelingen en berichten uit buitenlandsche technische tijdschriften. Zesde en zevende jaargang in 1 band (1896 & 1897).
20411: VLISSINGEN. - Stadhuys van Vlissingen. - Princen Huys.
29273: GEMEENTEBESTUUR VLISSINGEN. - Vlissingen.
27509: VLISSINGEN. - Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen.
22024: VLISSINGEN. - Les docks, à Flessingue.
22029: VLISSINGEN. - Gezicht op Vlissingen.
23399: VLISSINGEN. - Vlissingen. Vlessinghe.
20753: VLISSINGEN. - Gemeente Vlissingen.
27511: VLISSINGEN. - Flissinga
27508: VLISSINGEN. - 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
27524: VLISSINGEN. - Gevangentoren te Vlissingen.
27516: VLISSINGEN. - Vlissingen.
26797: VLISSINGEN. - Chantier de Vlissingen.
31376: VLISSINGEN. - Vlissingen
26231: VLISSINGEN. - Vlissingen.
26153: VLISSINGEN. - 't Huys Swanen-Burgh.
24722: VLISSINGEN. - Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen.
22274: VLISSINGEN. - Vlissingen.
25203: VLISSINGEN. - Vlissingen. Neugierige Passagiere auf Reis.
25148: VLISSINGEN. - Oud Vlissingen van den Jare 1500.
24351: VLISSINGEN. - Gezigt langs het Wagthuis de Nollen op Vllissingen. - Gezigt op de Nollen en Vlissingen van een anderen kant.
25308: VLISSINGEN. - Een vlissingsche loods.
24723: VLISSINGEN. - 's Lands Zeemagazijn tot Vlissingen - De Beurs tot Vlissingen - Het Gevangen Huys tot Vlissingen.
27578: VLISSINGEN. - Vlissinghe.
27528: VLISSINGEN. - Domus Senatoria Vlissingensis.
27510: VLISSINGEN. - Filissinga.
27522: VLISSINGEN. - Flessingue.
24721: VLISSINGEN. - Flissingen.
27532: VLISSINGEN. - Herinnering aan Zeeland.
27530: VLISSINGEN. - Kaart der stad Vlissingen met de spoorweg - kanaal - haven - en dokwerken.
27531: VLISSINGEN. - St. Jacobstoren Vlissingen.
27529: VLISSINGEN. - 't Stadhuis te Vlissingen.
27533: VLISSINGEN. - Vlissingen aan de landtzyde.
27526: VLISSINGEN. - Vlissingen aan de landtzyde.
27513: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27515: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27518: VLISSINGEN. - Vlissingen.
27523: VLISSINGEN. - Vlissingen.
21742: VLISSINGEN. - Vlissingen.
31158: VLISSINGEN. - Vlissingen.
22268: VLISSINGEN. - Vlissingen.
24561: VLOTEN,- DOTING, L. VAN. - Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus).
20011: VLOTEN, JOH. VAN. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581 (deel I en II).
30694: VLOTEN, J. VAN. - Bloemlezing uit de dichtwerken van Mr. Willem Bilderdijk, naar tijdsorde gerangschikt en in verband gebracht met zijn leven en brieven.
28225: VLOTEN, J. VAN. - Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste en tweede bundel in 1 band (863-1572 & 1572-1609).
35637: VLOTEN, J. VAN. - Uit Bellamy's nagelaten brieven en papieren.
28105: VLOTEN, FRANCISCA VAN. - En het leven een droom. De kunstenaarsfamilie Góth.
30571: VOCHT, LODEWIJK DE, PELEMAN, BERT EN DAMME, FRANK-IVO VAN. - Uilenspiegel Ballade.
31039: VOCINO, MICHELE. - Das Schiff in der Zeit.
28056: VOEGLER, J.G. & MAN, J.C. DE. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, vierde stuk.
33978: VOEGLER, J.G.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, tweede stuk: Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak. Van 1365-1574, de Groote School.
31528: VOEGLER, J.G.. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894.
29750: VOET, H.A. & HERK, R. VAN. - Groeten uit Oudekerk aan den IJssel.
29235: VOETEN, BERT. - Zeven brieven aan Bert Bakker senior anno 1961.
35291: VÖGE, PETER & BAB WESTERVELD. - Stoelen. Nederlandse ontwerpen 1945-1985.
18171: VOLBORTH, CARL-ALEXANDER VON. - Het wapen stijl en vorm.
31749: VOLLAARD, PIET & GROENENDIJK, PAUL. - Architectuurmodellen nr. 1. Directiekeet Oud-Mathenesse van J.J.P. Oud.
32512: VOLTAIRE. - Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés.
13480: VOLTAIRE. - Henrik De Groote, Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere De Voltaire in Nederduitsche Dichtmaat overgebragt, onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.
34363: VOLTAIRE. - Dialogues philosophiques.
29564: VONDEL, J. VAN & VERWEY, ALBERT. - Vondel. Volledige dichtwerken en oorspronkelijk proza, verzorgd door Albert Verwey.
33219: VONK, MANON, ZUIDERDUIN, SANDRA, VOS, JOHAN, DE, ET AL. - Grote Fotografen. Complete Reeks. Rineke Dijkstra-Carl De Keyzer-Raymond Rutting-Rob Hornstra-Koos Breukel-Hans Heus-Joost Vandenbroek-Robert Capa-Stephan Vanfleteren-Guus Dubbelman-Hellen van Meene-Sebastião Salgado-Gerard Fieret-Ed van der Elsken-Helmut Newton-Robert Newton-Henri Cartier-Bresson-Peter Lindbergh-Man Ray-Anton Corbijn.
16873: VOO, H. VAN DER. - Cel of gemeenschap?
17860: VOOGD, G.A.A. (ED.). - De Bron. In Memoriam Johan Egbert Frederik de Kok. Orgaan voor het personeel der verbonden Petroleum Maatschappijen. Extra nummer.
31034: VOOGD, A.. - J. Verheul Dzn., architect Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden.
30072: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W.. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der Bibliotheek. Deel I & II.
26996: VOORBURG. - Het huis de Werve of Klein Matenes bij Voorburg.
33017: VOORBURG. - Het Huis te Binkhorst, onder Voorburg, 1738/ Het Huis Loo, onder Voorburg, 1738.
35305: VOORDE, JOHANNES VANDE & DIRK VERBEKE. - Vergeten helden. In het spoor van de Poolse bevrijders van Arromanches tot Wilhelmshaven.
33991: VOORDE, URBAIN VAN DE. - Per umbram vitae.
25551: VOOREN- KUYPER, FROUWIEN VAN DER. - Octoberrozen.
33817: VOOREN-KUYPER, FROUWIEN VAN DER. - De kanten waaier.
35371: VOORHOEVE, J.N. (RED.). - Timotheüs. Geïllustreerd weekblad. 8e jaargang. October 1902-September 1903.
18865: VOORHOEVE, J. (ED.). - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid.
24527: VOORHOEVE, CAREL & MEES, FOKKO. - Reinaert de vos.
18853: VOORHOEVE, J. (ED.). - De dokter in huis. Populair tijdschrift voor de volksgezondheid.
35372: VOORHOEVE, H.C. (RED.). - Timotheüs. Geïllustreerd weekblad voor jongelui. 4e jaargang October 1898- September 1899.
32731: VOORHOUT. - De Kerk te Voorhout, 1740/ Overblyfsel van 't Slot Boekenburg in Voorhout, 1738.
29280: GEALLIEERDEN VOORLICHTINGSDIENST. - Geïllustreerd Nieuws.
29277: GEALLIEERDEN VOORLICHTINGSDIENST. - Nieuws in beeld. Wekelijksche uitgave van den Geallieerden Voorlichtingsdienst.
29278: BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
29279: BRITSCHE VOORLICHTINGSDIENST. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
28235: VOORSCHOTEN. - Het Huis ter Horst, 1739.
28237: VOORSCHOTEN. - Het Huis te Rouwkoop onder Voorschoten van agteren, 1738.
28236: VOORSCHOTEN. - Het Slot ter Lips, 1739.
32993: VOORSCHOTEN. - Het Slot Ter Lips, onder Voorschoten, 1739/ Het Huis Ter Horst, 1739.
32872: VOORST. - 't Huis het Velde by Voorst, 1743.
32094: ZUTPHEN / VOORST. - 't Huis de Voorst by Zutphen. / 't Huis het Velde by Voorst.
35298: VORAGEN, THEI (SAM.). - Collectie Tromp Meesters.
31483: VORM, HOBIUS VAN DER. - Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen...
32590: VORRINK, JOH.. - Een schoone en wonderlijke historie van den zwaanridder die per schip te Nijmegen kwam, geleid door een zwaan uit het land van Rijssel. Naar het oude volksboek opnieuw verteld door Joh. Vorrink.
32572: VORST, I.. - Gebeden voor de verzoendag. 2 delen.
30880: VORSTELMAN, C.. - De Eik en de Ekster.
11881: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A. - Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.
33450: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. - Scaldis, Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
33457: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
29854: VORSTERMAN VAN OYEN, G.A.. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
4238: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A. VAN - De Berenning van Aardenburg in 1672; verzameling van uit- en onuitgegeven stukken aangaande de geschiedenis van Aardenburg, van 1660-1680.
15573: VORSTERMAN VAN OIJEN, G.A. VAN - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
15690: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A.. - Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter.
33069: VOS, A.G. DE. - Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk binnen Dordrecht.
29380: VOS, ART DE & ANTONISSE, RINUS. - 200 jaar Wilhelminapolder; waar eens vloed en ebbe viel.
1658: VOS, BENNO - Heer Niels. Legendarische vertellingen.
26750: VOS VAN MARKEN, J.. - Eene mededeling over de oorzaken van zelfontbranding van stoffen in schepen geladen.
27851: VOSMAER, C.. - Gedenkboek.
27499: VOSMAER, G.C.J. & VERNHOUT, J.H.. - Siboga-expeditie. The porifera of the Siboga-expedition, 1. the genus placospongia. Monographie VIa of: uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanografisch en geologisch gebied, verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van luitenant ter zee 1e kl. G.F. Tydeman, uitgegeven door Dr. Max Weber, leider der expeditie.
16596: VOSS VAN HAEFTEN, H.J. DE, EN BEN KNÜPPE. - Jan van Dun 17juni 1917-october 1945.
21758: OUD-VOSSEMEER. - Gemeente Oud-Vosmeer.
32463: VOSTAERT, PENNINC EN PIETER & JONCKBLOET, W.J.A.. - Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. Derde jaargang, derde aflevering. Roman van Walewein. Eerste deel.
22331: VOTH, HANNSJÖRG. - Zeichen der Erinnerung; Arbeiten von 1973-1986.
34124: VREDEMAN DE VRIESE, JOH.. - Recueil de Cartouches. Inventées par Joh. Vredeman de Vriese.
34176: VREDEMAN DE VRIESE, PAUL. - Plusieurs menuiseries comme portaulx, garderobes, buffets, chalicts, tables arches, selles, bancs, escabelles, rouleaux a pendre touailles, casses a verres & beaucoup d'autres sortes d'ouvrages. Le tout fort artistement adjencé et marqué par le fameux Paul Vredeman de Vriese.
32154: VREDENDAAL, JAAP VAN & MEIDEN, WILLEM VAN DER. - Heliand. Een Christusgedicht uit de vroege middeleeuwen.
30634: VREDENDUIN PZ., J.. - Geschiedenis van de banne Westzaanen.
27096: VREEDE, C.. - Night- and fog signalling apparatus for the international signal-book and optical telegraph.
27098: VREEDE, C.. - Signalsystem für Nacht- und Nebelsignale aus dem internationalen Signalbuche, auch als optischer Telegraph zu gebrauchen.
27097: VREEDE, C.. - Appareil pour les signaux de nuit et de brume du livre international des signaux et télégraphe optique.
34601: VREEDE, G.W.. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800). Eerste deel: Zeelands toestand en verhouding tot de Unie (1766-1786). Uit de nagelaten staatkundige geschriften, brieven en andere papieren van den raadspensionaris.
33624: VREEKEN, J.. - Zeeuwsche zangen. Zijnde een keur uit de dichterlijke nalatenschap van Jacob Vreeken, in leven hoofd eener school te Middelburg.
13754: VREESE, A.M. DE. - De Haven van Gent.
34285: VREIJLING, REINOUT. - Verboden toegang. Gedichten.
19923: VRIEND, J.J.. - De bouwkunst van ons land. De steden. Het platteland. Het interieur.
16208: VRIES, THEUN DE.. - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
35087: VRIES, HENDRIK DE. - Die droomwereld in te dringen!
33935: VRIES, HENDRIK DE. - Lofzangen.
33652: VRIES, E.P. DE. - Vijftig jaar bij de tijd. Geschiedenis van de HTS-Vlissingen 1947-1997.
35550: VRIES, J. DE. - Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het eerste, tweede, derde en vierde deel van den kathechismus der natuur, door den heer J.F. Martinet.
31807: VRIES, HENDRIK DE & DIJKSTRA, JOHAN. - De Ploeg 20 jaar. Schilderkunst in Groningen (door Hendrik de Vries) en Kaleidoscoop van de nieuwe Groninger kunst (door Johan Dijkstra). Gevolgd door 12 reproducties naar schilderijen.
33694: VRIES, SIMON DE. - De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder vijf-en-tseventigh opschriften ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw,bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten.
35302: VRIES, CH. DE. - Compendium van de munten der Zeven Verenigde Nederlanden van 1576 tot 1795. Deel I: Holland en II: Zeeland. Voorafgegaan door een beknopt historisch overzicht.
33934: VRIES, HENDRIK DE. - Stormfakkels. Gedichten door Hendrik de Vries. Schrift 11 van jaargang 9 der vrije bladen DVB.
31389: VRIES, MAUREEN DE, UHLENBECK, CHRIS & WESSELS, ELISE. - The pupils of Kaburaki Kiyokata. New Ukiyo-e from the greater Taisho period.
24244: VRIES, G.J. DE. - King wereldatlas; Kingatlas van de gehele aarde voor school en leven; omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk alsmede namenregister en statistische gegevens.
32290: VRIES, V. DE. - Vlieland. Landschap en plantengroei.
34160: VRIES, HENDRIK DE, ZUITHOFF, A.J., ET AL. - Catalogus H.N. Werkman, drukker-schilder Groningen. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, 24 november tot 17 december 1945.
35552: VRIES, J. DE. - Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het derde en vierde deel van J.F. Martinet's Kathechismus der Natuur.
26935: VRIES, THOM. J.. - Geschiedenis van Zwolle. I: Het ontstaan en de ontwikkeling van de stad tot de invoering der Reformatie. II: Van de invoering der Reformatie tot het jaar 1940.
14850: VRIES, G. DE. - Onze krielhoenders.
22941: VRIESE, WILLEM HENDRIK DE. - Redevoering over de maatschappij "Tot nut van 't algemeen", in betrekking tot de zedelijke behoefte voor ons vaderland, in den tegenwoordigen tijd. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering dier maatschappij, op den 10den augustus 1841.
33452: VRIEZE, W.P. DE. - 29 Verhalen. Uit de historie van Schouwens Westhoek.
15438: VRIJE, ADR. DE. - Gedichten.
27329: VROEGE, DENS (ED.). - Portraits by Corstiaan de Vries.
33941: VROLIJK, MAARTEN. - Donker Zon en Golven.
31747: VROLIK, W.. - Het leven en het maaksel der dieren. 3 delen compleet.
25074: VROLIK, W.. - Het leven en het maaksel der dieren; eerste deel.
21765: VROUWENPOLDER. - Gemeente Vrouwepolder.
20345: VRYBURG. - Het Huys en Hof Vryburg.
12618: VUUREN, L. VAN. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland.
34670: LAGE VUURSCHE. - Het Huis Draakestein.
30447: VUYK, R.. - Experimenteel onderzoek over analogievorming en inductie bij vijf- en zesjarige kinderen.
28688: VUYST, ACHIEL DE. - Genezende handen.
11975: WAAL, CORN. J. DE - Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc.
30437: WAAL, W.J. DE. - De drempel van de instituutspsychotherapie/ The treshold of psychotherapy in IMP's (Institutes for multidisciplinary psychotherapy). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de geneeskunde en tandheelkunde.
29025: WAALS, JACQUELINE VAN DER. - Drie (zee)gedichten.
30442: WAALS, H.G. VAN DER. - Rorschach-onderzoekingen bij Neurosen, Psychopathieën en verwante toestanden.
29758: WAARD, C. DE. - Rijksarchief in Zeeland. Inventaris van kaarten en teekeningen.
21818: WAARD, C. DE. - Rijksarchief in Zeeland; regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwse rekenkamer 1525-1784.
20754: WAARDE. - Gemeente Waarde.
26300: WAARDE. - 'T Dorp Waarden - 'T Zelve anders.
18749: WAARDE. - 'T Dorp Waarden.
32157: WAARSENBURG, HANS VAN DE & MARTENS, JAN. - Je zit aan tafel.
19155: WACKERNAGEL, WILHELM. - Poetik, Rhetorik und Stilistik; Academische Vorlesungen.
35453: WAGENAAR, W.A.. - Sequential response bias. A study on choice and chance.
31984: WAGENAAR, JAN. - Verkorte vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. Getrokken uit het alom beroemde werk van den vermaarden heer Jan Wagenaar, in leven historie-schrijver der stad Amsterdam.
14998: WAGENAAR, JAN. - Het Leeven van Jan Wagenaar. Benevens Eenige Brieven van en aan Denzelven.
30689: WAGENINGEN.. - Wageningen.
10481: WAGENVOORDE, HANNO VAN - De lampion der beminden; gedichten.
34339: WAGNER, C.. - Vaillance.
32235: WAGTHO, EUGÉNIE J.M.. - De weg en de waarheid. De wedergeboorte van de nieuwe mens.
27379: WAL, THEO J. & ERIC VAN DER. - Vaarwel; een verhaal van Theo J. van der Wal verlucht met houtsneden door Eric van der Wal/ Lebwohl; eine Erzählung von Theo J. van der Wal mit Holzschnitten von Eric van der Wal.
35440: WALBEEHM, TH.B.. - De "Brokkenmaker". Beknopte literatuurstudie over het verschijnsel "accident proneness" in het wegverkeer. Verkeersmonografie No. 1.
22272: WALCHEREN. - Nieuwe kaart van het eiland Walcheren....
31121: WALCHEREN. - Het vogelschieten op Walcheren (Zeeland).
22512: WALCHEREN. - Map of the Island of Walcheren with te Fortifications & C.
23270: WALCHEREN. - Kaart van het eiland Walcheren, op ordre van zyne doorlugtigste Hoogheid W.C.H. Friso Prince van Orange en Nassau etc.etc.etc. Meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de Ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga.
7115: WALCOT, W. - Architectural water-colours & etchings.
17643: WALDEYER-HARTZ, HUGO VON. - Helden der vrijheid. Roman ingeleid en bewerkt door Dr. P.H. Ritter Jr.
33439: WALDHOUWER, G.P.L.. - De twee vaandrigs of de aanslag op Aardenburg in 1672. 2 Delen.
21794: WALL, ROBERT. - L'âge d'or des grands paquebots....qui nous font rêver depuis quatre générations.
22930: WALLACE, IAN & VEIRE, FRANK VANDE. - Hommage a Mondrian.
29263: WALLAGH, CONSTANT (ED.). - Dutch film 1978.
29265: WALLAGH, CONSTANT (ED.). - Dutch film '76-'77.
30298: WALLE, B. VAN DE. - La transmission des textes littéraires Égyptiens. Avec une annexe de G. Posener.
33060: WALLER-DE WOLFF, N.. - Mijnsheerenland in oude ansichten.
24465: WALLROTH, TILMAN. - Drehmaschinenpraxis für Modellbauer.
35513: WALRAVEN, A. EN POLDERDIJK, F.P.. - De kuststreek van het zuid-oostelijk deel van Walcheren in vorige tijden. Overgedrukt uit: Archief VIIe deel, 3e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
25716: WALRAVENS, JAN. - Felix de Boeck.
26610: WALSH, LE VTE.. - Saint Louis et son siècle.
19128: WALTER, EMIL DR.. - Unsere Süsswasserfische.
27789: WALTER, HEINRICH. - Einführung in die allgemeine Pflanzengeographie Deutschlands.
29543: WALTHER, INGO F. (SAM.). - Kunst van de 20e eeuw. Schilderkunst, beeldhouwkunst, nieuwe media en fotografie.
27951: WANDEL, M.. - Oorlogsdagboek 1940- '45.
34350: WANING, C.J.W. VAN. - De weermacht voor het behoud van den staat.
31561: WARLOP, E.. - The Flemish nobility before 1300. Part 1: Historical study, vol. I: Text, vol. II: Notes. Part II: Annexes, Vols. I & II. 4 vols.
22188: WARMING, EUG. & GRAEBNER, P.. - Eug. Warming's Lehrbuch der Ökologischen Pflanzengeographie.
33202: WARMOND. - Klinkenberg appartenant à Madame la veuve du Sieur François Velters/ Klinkenberg toebehorende Mevrouwe de weduwe van den Heer Frans Velters.
34785: WARMOND. - Le chateau de Lokhorst, appartenant a tres Illustre Mire. Guillaume Schepers Bourguemaitre et conseiller de la ville de Rotterdam. 't Huys te Lokhost , toebehorende den edele Groot-agtbaare Heer Willem Schepers Burgermeester en Raad der stad Rotterdam.
34395: WARNSINCK,IS., J.C. DE LEEUW EN N.S. CALISCH. - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Vijfde jaargang.
30973: WARREN, HANS & RAWIE, JEAN PIERRE. - Oudejaarsavond/ Kalender.
29229: WARREN, HANS.. - Kwatrijnen van Omar Khayyam.
31552: WARREN, HANS. - Als amethystengloed in najaarsdromen. Eerste gedichten.
637: WARREN, HANS. - Kritieken.
35432: WARREN, HANS. - Op de Solex door Algerië.
30974: WARREN, HANS & RAWIE, JEAN PIERRE. - Oudejaarsavond/ Kalender.
654: WARREN, HANS. - Leeuw Lente.
28251: WASSENAAR. - Het Huis te Raaphorst onder Wassenaar van agteren, 1738.
32991: WASSENAAR. - Het Huis te Rouwkoop onder Voorschoten van agteren, 1738/ Het Huis te Raaphorst onder Wassenaar van agteren, 1738.
33396: WASSERMANN, JAKOB. - Selbstbetrachtungen.
13478: WATER, WILLEM TE, EN JACOB VAN GRYPSKERKE. - Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.
24669: WATER, H. VAN DE, BUKMAN, C. & VAART, T. VAN DER. - Wiskunde en model; met toepassingen in bedrijfskunde en economie.
20261: WATER, J.W. TE. - Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.
27051: WATER, J.W. TE. - Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water.
15137: WATER, J.W. TE. - Kort Verhaal der Reformatie van Zeeland in de zestiende eeuwe; Benevens eenige verhandelingen dienende tot ophelderinge van de historie der kerk-hervorminge aldaar: Begonnen door den Wel Eerwaarden Heer Willem Te Water, in zyn leven Predikant laatst te Axel; Voltooid, en uitgegeven door deszelven Zoon Jona Willem Te Water, Predikant te Vlissingen.
20755: WATERLANDKERKJE. - Gemeente Waterlandkerkje.
31028: WATERSCHOOT, JOS VAN. - Dirk van Gelder.
33467: WATERSCHOOT, M.A.. - De Vlaamsche kustvlakte. Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche polderland langs zee en Honte.
18629: WATERSCHOOT, C. TH. A. VAN A.O.. - Oostburg 1920 - 1970. Van Rijks Hogere Burgerschool tot Rijksscholengemeenschap.
21967: WATTEL, WILLEM. - Structural and functional development of rat and mouse gastric mucous cells in relation to their proliferative activity.
30071: WEBER JR., GEORGE W.. - The ornaments of late Chou bronzes. A method of analysis.
17614: WEBER, R.E.J.. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en barbarijsche zeeroovers 1609 - 1621.
15713: WEDGWOOD, C.V.. - Willem de Zwijger
32344: WEEGEE. - Weegee's New York. Photographien 1935-1960.
22107: WEEKENSTROO, H.J.. - Onderzoekingen betreffende de veranderingen aan de tanden van het paard op verschillende leeftijden en hun waarde voor de leeftijdsbepaling.
32125: WEERHEIJM, J.A.. - De kunst van het koken. Recepten- en menuleer.
15726: VEREENIGING VOOR TOEPASSING VAN BITUMINEUZE WEGCON. - Zes jaren asfaltwegenbouw in Nederland.
23170: WEGEHAUPT, HEINZ. - Alte deutsche Kinderbücher IV, Bibliographie 1521-1900; zugleich Bestandsverzeichnis der in Berliner Bibliotheken befindlichen Kinder- und Jugendbücher sowie der Kinder- und Jugendzeitschriften, Almanache und Jahrbücher.
34364: WEIDLÉ, WLADIMIR. - Les abeilles d'artistée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts.
16505: WEIGNER, G. & B. MOOSBRUGGER. - l'Aventure de l'Expo. La Suisse aujourd'hui et demain. Das Erlebnis der Expo. Die Schweiz heute und morgen
29746: WEIJTS, ANDRÉ. - De Limburgsche Tramweg Maatschappij in beeld.
34926: WEIN, LEN, ROSS ANDRU & JIM MOONEY. - De spectaculaire Spiderman. 37 stuks. Nummers tussen no. 28 en 159.
18189: WEINLAND, R.. - Einführung in die Chemie der Komplex-Verbindungen (Wernersche Koordinationslehre) in elementarer Darstellung.
34190: WEINREB, F.. - "Heeft de mens nog een toekomst?". Academie voor de Hebreeuwse Bijbel en de Hebreeuwse Taal.
32435: WEKKER, J.B.CH.. - Historie, technieken en maatschappelijke achtergronden der karteringswerkzaamheden in Suriname sinds 1667.
33921: WELINGS, Y.J.A.. - Rijksarchief in Zeeland. Inventarisreeks nr. 3. Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 1462-1944.
32965: WELLENS, ANDRÉ. - Etsen van Boxtel 1991.
35508: WELLS, H.G.. - The Undying Fire.
27747: WELSEM, J.W.A. VAN & BACKER, C.A.. - Leerboek der plantkunde voor Nederlandsch-Indië, ten gebruike bij Kweek- en Normaalscholen, Scholen voor M.U.L.O., H.B.S. met 3-jarigen cursus en daarmede gelijkstaande onderwijsinrichtingen.
3604: WELTEN, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594 - 1610.
14728: WELTSCH, R.. - An der Wende des modernen Judentums; Betrachtungen aus fünf Jahrzehnten.
23827: WEMELDINGE. - T' Dorp Wemeldinge. - T' Zelve Anders.
20756: WEMELDINGE. - Gemeente Wemeldingen.
19955: WENCKEBACH, L. OSWALD. - Een droom (1942)
33154: WENDLAND, WILHELM. - Im Wunderland der Papuas. Ein Deutscher Kolonialarzt erlebt die Südsee.
35447: WENDTE, J.F.. - Patienten in het ziekenhuis. De betekenis van medische gegevens voor de meningen van patienten over hun verblijf in het ziekenhuis.
31170: WENNEKES, A.F.. - Kadastrale plans van Zeeland 1812-1975.
35146: WENNIGER MULDER, C.A. (RED.). - Fotonieuws. De Spiegel der Beweging. uitgave Hoofdkwartier N.S.B., afd. III Propaganda. 1e jaargang, no. 10- sept. 1941.
13156: WENTHOLT, L.R.. - Stranden en strandverdediging. In 2 delen, tekst + atlas.
34755: WENTINCK, CH.. - W.J. Rozendaal.
32152: WERDA, C.. - Muzikaal handwoordenboek.
31890: WERDLER, KAREL & ZEEDZEN, JOB. - De wereld in toeristische bestemmingen.
22100: WERKHOVEN, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 9 "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
22101: WERKHOVEN, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 10 (vervolg) "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
35335: WERMESKERKEN, HENRI VAN. - Tropenadel. Indische roman.
33261: WERNER, JAN. - In de witte Pascaert. Kaarten en atlassen van Frederick de Wit, uitgever te Amsterdam (ca. 1630-1706). Catalogus bij de gelijknamige tentoonstelling in de Universiteitsbibliotheek Amsterdam, gehouden naar aanleiding van de voltooide restauratie van vijf monumentale wandkaarten.
19602: WERUMEUS BUNING, J.W.F.. - De vergulde druiventros.
27539: WATERLOOZE WERVE. - Het Huis Waterloozewerve.
27540: WATERLOOZE WERVE. - 't Huys Waterloose-Werve.
33846: WESSELING, J.. - Kerkelijk leven in Hoek (Zld) 1590-1840.
23509: WESSELING, J. - De geschiedenis van Terneuzen.
13514: WESSELING, J.. - De geschiedenis van Axel.
15702: WESSELY, RUD. AND ANT. DEIMEL DON LAURENTIO VAN DEN EERENBEEMT - Codex Hammurabi. 4 Parts bound in one volume:Textus primigenius; Transscriptio et translatio Latina denuo in lucem edita; Vocabulorum denuo in lucem editus; Tabulae signorum.
20856: WESTDORPE. - Gemeente Westdorpe.
35433: WESTEN, JAN VAN. - Ruimte in ruimte. Bouwen van installaties in de tijd 1/7 t/m 31/7, 1986, de Grote Kerk, Goes. Jan van Munster, Kees Wevers, Rob Hamelijnck, Maarten de Reus.
30622: WESTENDORP-OSIECK, B.. - Oud-Hollandsche gevelsteenen.
35210: WESTERBAEN, JACOB. - Het tweede deel der gedichten van Jacob Westerbaen, ....Waer in, Lof der Sotheydm De VI Comedien van Terentius, Senecaas Troas, Avond-Schoolen, of de Minne-kunsrt, en Raed tegen de Liefde. Farrago Latina.
15835: WESTERHOFF, R.. - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit naart 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben.
28352: WESTERHOVEN JUNIOR, JAN VAN. - Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.
28561: WESTERLING, RAYMOND PAUL PIERRE. - Mijn Mémoires....
28951: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Het kasteel Westhoven.
20340: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Het Kasteel Westhoven. 1743 - Het Kasteel Westhoven van een andere zijde. 1743
28952: OOSTKAPELLE - WESTHOVEN. - Westhoven.
27565: WESTKAPELLE. - Het Bezichtigen van den Westcappelschen Dijk, met der zelver bewerkingen, door zijne Doorl. Hoogh. Willem de V.... Den 1ste Julij, 1786.
20341: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle.
30847: WESTKAPELLE. - Gemeente Westkapelle.
27567: WESTKAPELLE. - De dijk te Westkappel in Januarij 1863.
27569: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27573: WESTKAPELLE. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27558: WESTKAPELLE. - De Westkappelsche Dijk.
27560: WESTKAPELLE. - Doe wel en zie niet om. Doorn van Westkapelle.
27548: WESTKAPELLE. - T' Stadhuis te Westkapelle.
27563: WESTKAPELLE. - West - Capell - S. Mertens Dijck.
27557: WESTKAPELLE. - West=Capell.
27570: WESTKAPELLE. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27571: WESTKAPELLE. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27562: WESTKAPELLE. - Westkapelle.
34072: WESTPHAL, ALEXANDRE. - Le Symbole des Apôtres. Ses origines- sa formation- la valeur religieuse de son enseignement.
33641: WESTPHAL, W.H.. - Physica voor U en mij.
21296: OUDE WETERING. - Aan de Oude Wetering.
31411: WEUG, J.W. (INL.). - 75 Jaar Bazenvereniging De "Schelde" 1908-1983.
34993: WHEELOCK JR., ARTHUR K.. - Jan Lievens. A Dutch master rediscovered.
34882: WHITE, JAMES E. (INTRODUCTION). - The memoirs of Buron.
27607: WHITE, DONALD R.J.. - EMI Control Methodology and Procedures.
34231: WHITEHEAD, KEVIN. - The instant composers pool 30 years.
18638: WHITNEY, MARY (ED.). - Dunkirks across America.
26089: WHITNEY, DAVID (ED.). - Eric Fischl.
21016: WHITNEY, WILLIAM DWIGHT. - Taal en taalstudie; voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening (Twee delen in één band).
17565: WHITTAKER, J.R.. - Containerization.
34524: WIARDI BECKMAN, H.B., TELDERS, B.M. & SCHOLTEN, PAUL. - Den Vaderlant Ghetrouwe.
20517: WIART, CL., A.O.. - Art et folie.
9243: WIDMER, JEAN (ED.). - 9e Biennale de Paris; manifestation internationale des jeunes artistes 19 septembre-2 novembre 1975.
24147: WIEBERDINK, G.L. (SAM.). - Historische atlas Zeeland; chromotopografische kaart des Rijks 1: 25.000
13339: WIEDERSHEIM, R.. - Grundriss der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere; für Studierende bearbeitet.
34577: WIEGERS, JAN. - Het pastel. Een handleiding voor het tekenen met pastel.
30588: WIEGMAN, LEO A.W. & RIERA OJEDA, OSCAR (ED.). - Heirlooms to live in. Homes in a new regional vernacular. Hutker architects.
25023: WIELEMAKER, K.. - Biggekerke; zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
13053: WIELEMAKER, K.. - Gedenkboek van de feesten in Zeeland; Augustus-September 1898.
35650: PINKHOF EN VAN DER WIELEN. - L'art du bonheur. Video-schetsboek Pink.
33632: WIELEN, P. VAN DER. - Cacao. Cultuur en Bereiding; een populair overzicht.
20706: WIELINGA, MENNO. - Het sprookje van het Groninger Museum.
25595: WIELINGA, MENNO. - Binnen beelden, gedichten en tekeningen.
33668: WIERSUM, KEES. - Zware Kees 2. Een scheepslengte verhalen.
32254: WIETZEL, CAROLINE & LAUBIER, GUILLAUME DE. - Sarah Lavoine. Architecture Intérieure.
27774: WIGAND, ALBERT. - Lehrbuch der Pharmakognosie. Mit besonderer Rücksicht auf die Pharmacopoea germanica ed. II. sowie als Anleitung zur naturhistorischen Untersuchung vegetabilischer Rohstoffe.
33112: WIJDENES. - Kerk van Wydenes, 1726.
35568: WIJDEVELD, H. TH. (ED.). - Wendingen. Toorop-nummer. December 1918 no. 12. Ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag.
34214: WIJDEVELD, H. TH. (ED.). - Wendingen, no. 5 1919;
22583: WIJDEVELD, H. TH. (ED.). - Wendingen, Maandblad voor Bouwen en Sieren van Architectura et Amicitia; no. 1 1924; bouw-beeldhouw-werken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Theo van Reijn, Joh. Polet, Hildo Krop en J. van Lunteren.
34198: WIJDEVELD, H. TH. (ED.). - Wendingen, no. 5 1919;
28137: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON. - Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt.
28498: WIJK ROELANDSZOON, J. VAN & JAEGER, J.. - Atlas der geheele Aarde. Ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 kaarten, de wereldkaart, de werelddeelen, de landen van Europa, de Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden en de Nederlandsche Overzeesche bezittingen.
18796: WIJK, J. VAN, ROELANDSZOON. - Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling.
34152: WIJNSTROOM, J.J.. - Dietsch verleden. Gedichten.
21398: WIJNSTROOM, J.J.. - René de Clercq.
33994: WILDE, OSCAR. - Fantasiën.
13227: WILDE, OSCAR. - Oscar Wildes Werke in zwölf Bänden. (In 4 volumes.)
35358: WILDERMUTH, ARMIN. - Tony Cragg. De Vleeshal, Middelburg, 1984.
13515: WILDEROM, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; II: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland).
21730: WILFORD, MICHAEL, COGHLIN, TERENCE, HEALY JR., NICHOLAS J. AND KIMBALL, JOHN D.. - Time Charters.
22383: WILHELMINAPOLDER (ZEEUWS-VLAANDEREN). - Kaarte van den Wilhelmina Polder, bedykt Anno 1776.
32688: WILLEMS, J.F.. - Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw.
23542: WILLEMS, HARCO EN CLARYSSE, WILLY (RED.). - Keizers aan de Nijl.
32112: WILLEMSTAD. - Willemstad. Willemstad van de andere Zyde te zien.
33145: WILLEMSTAD. - Willem Stad uit Zee te zien, 1743.
25626: WILLEMZEN, JAKOB. - Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat.
28292: WILLIAMS, D.W., A.O.. - The Mariner's Handbook. Eight edition 2004.
29863: WILLIAMS, W.H. & ROBIN, P.A. (ED.). - Ralph Roister Doister. The first regular English comedy by Nicholas Udall.
25746: WILLIAMSON, SUE & JAMAL, ASHRAF. - Arts in South Africa; the future present.
34591: WILLINK, JOOST. - P.T. Chaos en Orde. Peter Terhorst.
20368: WILLKOMM, MORITZ. - De wonderen van het mikroskoop of de natuur beschouwd in hare kleinste voortbrengselen.
34293: WILMINK, WILLEM. - Spelende meisjes.
32317: WILMINK, WILLEM & DEKKERS, GER. - Twente. Mens en Landschap.
28477: WILSON, R.L.. - Winchester, eine Amerikanische Legende; die offizielle Geschichte der Winchester Feuerwaffen und Munition von 1849 bis zur Gegenwart.
28501: WILSON, R.L.. - Das Gesetz der Prärie. Die Waffen des Wilden Westens.
28486: WILSON, R.L.. - Colt. Eine Amerikanische Legende; die offizielle Geschichte der Colt-Feuerwaffen von 1836 bis zur Gegenwart.
32226: WILSON, COLIN. - The lewd nurse. Derby adult series, for entertainment of adults only.
22924: WIMMER, STEFAN (ED.). - Cold Cut; Wolfgang Ellenrieder.
29666: WINCKELMANN, JOHANN JOACHIM. - Een portret in brieven.
22350: WINDE, H.J. DE. - Terneuzen sleepboothaven.
10861: WINDEKENS, A.J. VAN - Études Pélasgiques.
23919: WING EASTON, N. & KEMMERLING, G.L.L.. - Vulcanology
31543: WINGEN, ED. - Galerie Mokum presenteert twaalf "Nieuwe Figuratieven".
31183: WINGLER, H.M.. - Piet Mondrian. Neue Gestaltung/ Neoplastizismus/ Nieuwe Beelding.
32460: WINGLER, HANS M.. - Die Mappenwerke. "Neue Europäische Graphik".
29283: WINKEL, DOS & ROEBERS, GEERT-JAN. - De koraal-driehoek; schatkamer van de wereldzeeën.
34879: WINKELAAR, EDWIN, KRANENDONK, SIGURD, ROELOFS, CEES, KAPER, KAREN & RIELE, JOSÉ VAN. - Wolterinck's World. Be Fore. 25 Years Wolterinck's World Laren.
32171: WINKELEN, C. VAN. - Noodklok over Stavenisse.
11285: WINKELMAN, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
19972: WINKELMAN, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
34897: WINKLER PRINS, J.. - Zonder Sonnetten. Nieuwe Gedichten.
14006: WINKLER, FR.. - Albrecht Dürer; Pflanzen und Tiere.
35620: WINKLER, T.C.. - Op en in de Aarde.
33979: WINKLER PRINS, A.. - Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk: "Utile dulci".
34163: WINN, LARRY, ET AL (ED.). - Winn Devon Art Group.
32842: WINSEN. - 't Huis te Winsen, 1732/ 't Huis te Winsen.
32841: WINSEN. - 't Huis de Oude Tempel by Winsen, 1732/ 't Dorp Winsen in 't Rijk van Nymegen, 1732.
30157: WINTER, JAY & BAGGETT, BLAINE. - 1914-1918. De Grote Oorlog en de vorming van de 20ste eeuw.
25056: WINTER, NICOLAAS SIMON DE. - De Amstelstroom, in zes zangen.
34100: WINTER, H. & J.J. DE. - Moderne houtslöjd.
34365: WINTERBERG, ANNI. - Un été sans nuits.
31281: WINTERS, EUG. A.. - De prinses en de drie verborgen schatten.
24334: WIRZ, PAUL. - Der Totenkult auf Bali.
34909: WISMER, BEAT & SILVIA BÄCHLI. - Silvia Bächli.
22023: WISSEKERKE. - Wissekerke (Noord-Beveland)
20757: WISSEKERKE. - Gemeente Wissekerke.
34740: WIT, P.V. DE. - Bij het herdenken van 350 jaar stads-bibliotheek (en leeszaal) van Haarlem 1596-1947. Met als speciale bijdrage "De oude trap", een gelegenheidsgedicht van Guda Ratelband.
31251: WIT, AUGUSTA DE. - Java. Feiten en fantasiën.
31832: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Derde en vierde deel.
25036: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - De kleine Zimmerman, of de Aarde en haar bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Three volumes in one binding.
33436: WITSEN GEYSBEEK, P.G.. - De Kleine zimmerman, of de aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Tweede deel.
30479: WITSII, HERMANNII (HERMAN WITSIUS). - De Oeconomia Foederum Dei Cum Hominibus Libri Quattor.
31677: WITT TALMAGE, T. DE. - The masque torn off.
33899: WITTE, PETRUM DE. - Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus, der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven na voorgaende visitatie en approbatie des E. Classis van Hoorn.
30762: WITTOUCK, S.F., AND OTHERS. - Exploration of Portuguese Timor.
32984: WOELDEREN, C.A. VAN. - Paardrijden. Eene handleiding voor den ruiter, naar het Grieksch van Xenophon.
31786: WOELDEREN, HELENE W. VAN. - Waren Jesus und Joseph von Arimathia in England? Artikelserie in vier Teilen.
28306: WOELDEREN, C.A. VAN, E.A.. - Vlissingen.
33950: WOENSEL, LODEWIJK VAN. - Meziek uit èige land.
33951: WOENSEL, LODEWIJK VAN. - De Kneuter.
30691: WOERDEN.. - Woerden. Strafgevangenis.
34007: WOESTIJNE, KAREL VAN DE. - De tweede bundel der interludiën.
33116: WOGNUM. - 't Dorp Wognum, 1726.
6826: WOLF-BRINKMANN, E.M. - Versuch einer Deutung des Begriffes 'b3' anhand der Überlieferung der Frühzeit und des Alten Reiches.
33051: WOLFF, CHRISTOPH & KOOPMAN, TON. - De wereld van de Bach cantates. Deel 1: Johann Sebastian Bachs Geestelijke Cantates: van Arnstadt tot Köthen.
28469: WOLFF, CHRISTIAAN. - Grond-beginzelen van alle de mathematische weetenschappen. Derde deel. Bevattende de optica, catoptrica, dioptrica, perspectiva, sphaerische trigonometrie, astronomie, geographie, chronologie, en gnomonica. Beneffens een kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprögel.
20758: WOLPHAARTSDIJK. - Gemeente Wolphaarsdijk.
29494: WOLTERS, J.. - De gemeente Bemmel in het land van Overbetuwe; geschiedenis van een vijf-dorpen-gemeenschap.
21529: WOLTJER, J., SICKING, L.J., SNIJDERS, HERMAN, E.A.. - Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910, Nederlandsche afdeeling/ Het onderwijs in Nederland.
35407: WOLTMANN, A. & BR. MEYER. - Deutschlands Kunstschätze. Eine Sammlung der hervorragendsten Bilder. Berliner, Dresdener, Münchener und Wiener Galerien. Und eine Reihe von Portraits der bedeutendsten Meister. Mit biographischen Notizen.
30774: WOOD, H.S.. - Herm Island stamps and postal history.
28358: WOOD, THEODORE, MOLESWORTH, MRS., A.O.. - The Child's Pictorial. Year 1894 & 1895.
33076: WOPEREIS, A.A., ET AL. - Een huis, tuin en erf in Het Bezwooren Kerf. De geschiedenis van de ontwikkeling van de land- en tuinbouw aan de Drechtdijk te De Kwakel, vroeger behorend tot "Het Bezwooren Kerf".
13458: WORMSER, C.W.. - Semper idem.
30882: WORTEL, TH.M.. - Some applications of zeolites in organic chemistry.
1644: WOUDE, JOHAN VAN DER - De Faun.
34154: WOUDE, JOHAN VAN DER, VRIES, HENDRIK DE, KOOL, HALBO C., ALTINK, JAN, ET AL. - In memoriam Herman Poort.
33141: WOUDRICHEM. - De Kerk te Woudrichem, 1732.
21785: WTTEWAALL VAN STOETWEGEN, HENRICUS ASUERUS. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos.
32292: WUMKES, G.A. & VRIES, A. DE. - Nederlandsch-Friesch woordenboek.
18666: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund Archivalischer Forschungen Bearbeitet. Erster Band A-K. Zweiter Band L-Z. Dritter Band, Nachträge und verzeichnis der Monogramme.
12600: WUYTIERS, M.. - Sproken.
33257: WYCK, B.H.C.K., VAN DER. - Gestalten en Gedachten. Verspreide opstellen.
33773: WYCK, H.W.M. VAN DER. - Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790.
21954: WYSS, ALBAN. - Reconstruire l'Europe.
17874: XENOPHON. - La Cyropaedie, ou l'histoire de Cyrus, traduite du grec par M. Charpentier.
34161: BENEDICTUS XIV. - Het Roomsche Martelaarsboek.
34523: YANS, BAUDOIN. - De God Bedrogen, Bedrogen de God. Een speurtocht door W.F. Hermans' filosofisch universum.
33264: YBAÑEZ, MIGUEL. - Miguel Ybañez. Recent work. Paintings 1989.
23933: YBEMA, H.J.. - Onderzoekingen over de vernieuwing van de fosfolipoiden in de hersenen van de rat/ investigations on the turnover of the phospholipids in the brain of the rat (with a summary in English).
34366: YERGATH, ARSÈNE. - Le tisseur de soies. Poèmes.
22519: YERSEKE. - T 'Dorp Jersike. - T 'Zelve anders.
20858: YERSEKE. - Gemeente IJerseke.
27633: YERSEKE. - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland - Het Dorp Wemeldinge met de Vloedberg in 't verschiet.
34531: YLSTRA, BOUKE. - Dagboeknotities.
16211: YMKER, J.H. / NELL, CHR. A.C.. - Welk weêr hebben wij te wachten? Een populaire schets van de voornaamste weêrsverschijnselen. Tevens handleiding om op eenvoudige wijze het weêr te kunnen voorspellen.
16179: YORESH, Y.. - The flag of Israël. Variations on the theme.
34437: YORIN, EDMOND. - Etudes.
32249: NEW YORK. - Der Einzug der Königlichen Völcker in Neu Yorck. / L'Entré triumphale de Troupes royales a nouvelle Yorck.
30709: YOSHIDA, ICHIRO (ED.). - Specialized catalogue of postage stamps of Nippon 1941-2.
32136: YOUNG, CHARLES A.. - A text-book of general astronomy for colleges and scientific schools.
15196: YSABEAU, A. AND J. REMY. - Le jardinage ou l'art de créer et de bien tenir un jardin, par A. Ysabeau. Champignons et truffes, par J. Remy. Jardinier des fenêtres des appartements et des petits jardins, par J. Remy. In one volume.
3978: YSSELSTEYN, H.A. VAN - Der Hafen von Rotterdam.
33415: ZAAIJER, T.. - Levensbericht van D.E. Siegenbeek van Heukelom. Overdruk uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1900-1901.
31285: ZAAIJER, T.. - Untersuchungen ueber die Form des Beckens Javanischer Frauen. Bound with: "De toestand der lijken na arsenicum-vergiftiging; een gerechtelijk-geneeskundige studie" & "Der sulcus praeauricularis ossis ilei".
21766: ZAAMSLAG. - Gemeente Zaamslag.
21158: ZAANDAM. - Zaandam
31574: ZAAYER, M. (SAM.). - Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587.
16943: ZACHARIAS, I.. - Sticken, Stricken, Flechten.
35164: ZADKINE, O.. - Voyage en Grèce. Trois Lumières.
31125: ZALTBOMMEL. - De stad Bommel.
13771: ZALUSKI, Z., AND L. GRABOWSKI. - M. Bylina.
29233: ZANDE, F. VAN DER. - Gymnastiek voor zuigelingen en kleuters.
31818: ZANDER, VALENTINE. - Saint Séraphim de Sarov.
31572: ZANEN, G. (RED.). - Dubbelschroef motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V.
35635: ZANTEN, J. VAN (VERTALER). - Oorzaaken van 't verval der Kristelyke Godvruchtigheyd. Of eene onzydige beschouwing van 't verderf van den Kristelyken Godsdienst. Uyt het Engelsch vertaald.
28061: ZANTKUIJL, H.J.. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. 3 Delen (van 4).
35039: ZANTSTRA, GIESEN EN SIJMONS, A. BOEKEN, A. KOMTER, ARTHUR STAAL & S. VAN WOERDEN. - Bouwen van woning tot stad. Eenige aspecten van den stedebouw, het woningbedrijf, de woning-architectuur, de woningplattegrond en de technische voorzieningen van de woning, alsmede van verschillende daarmede samenhangende onderwerpen, toegelicht met een aantal teekeningen van studie-ontwerpen en bouwplannen door de architecten.
34942: ZAR, JERROLD H.. - Biostatical analysis.
28757: ZBORZILL, ED.. - De kunst om honden te dresseeren naar eene gemakkelijke en nieuwe methode bevattende grondige handleiding om zonder hardheid alle soorten van honden af te richten tot de onderhoudendste kunstjes, alsook de juiste manier tot het onder appèl brengen van den jachthond, en dressuur van politiehonden, benevens practische handleiding betreffende voeding, verpleging, voortteling en genezing van ziekten der honden en eenige wenken aan eigenaars van kamerhonden.
22666: ZEE, D.V.D.. - Na alle leed een gelukkig kerstfeest toegewenst door de Enschedese vrouwen. Kerstmis 1953.
33104: WIJK AAN ZEE. - Wyk op Zee, 1740.
21197: ZEEBURG. - Zeeburgh.
26925: ZEEGERS, W. (SAM.). - Zaadkorrels; lessen van wijsheid en deugd.
20606: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
20607: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus. Novissima et Accuratissima delineatione mappa Geographica repraesentatus per Matthaeum Seutter.
20613: ZEELAND.. - Charte von Zeeland, nebst dem Antheil der General Staaten an Flandern, worauf der Lauf der Schelde von Antwerpen bis zu ihrem Ausfluss zu sehen ist.
23820: ZEELAND.. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio.
23909: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
31872: ZEELAND.. - Carte de la Flandre òu sont les environs d'Axel, d'Hulst dans la Flandre Hollandaise de Middelburg, Goes, et Tolen en Zélande....
20654: ZEELAND.. - De Cust van Zeeland. Begrypende in sich de zee gaten, als van de Wielingen, Ter Veere, Ziericzee, Brouwers-haven, goeree en de Maes.
20659: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
24513: ZEELAND.. - Zelandiae typus.
25310: ZEELAND.. - Een boer uit Zuid-Beveland. - Een boer van Walcheren.
25145: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
25309: ZEELAND.. - De Schutterkoning.
23813: ZEELAND.. - Comitatus Zelandiae Tabula emendata a Frederico De Wit Amstelodami.
27906: ZEELAND.. - Carte particuliere des environs de Berg-op-Zoom, Tolen, Steenberg, Willemstat, Ziericzee, et Bomene.
31204: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus.
22789: ZEELAND.. - Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae orientaliores Zelandiae Cisscaldinae; vermacule, De Oostelycke Eylanden van Bewester-Scheld.
35107: PROVINCIAAL BESTUUR VAN ZEELAND. - Documentatie Deltazaken.
31129: ZEELAND.. - Zelanda, e Parte Orientale della Flandra.
31156: ZEELAND.. - Carte Nouvelle de la Province de Zelande & de ses Fleuves.
27914: ZEELAND.. - Comitatus Zelandiae.
27915: ZEELAND.. - Zeelandia Comitatus.
23906: ZEELAND.. - Zelandia Comitatus.
26501: ZEELAND.. - Zelandiae Typus.
20724: ZEELAND.. - Zeelandiae Comitatus.
22081: ZEELAND.. - La Zelande avec une partie de la Flandre Hollandoise tirée des meillieurs cartes dus païs même.
22083: ZEELAND.. - Kaart van Zeeland.
26507: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
20651: ZEELAND.. - Kaart van Zeeland zonder titelcartouche.
20652: ZEELAND. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio, auctore D. Iacobo a Daventria.
20443: ZEELAND. - Zeelandia Comitatus.
20662: ZEELAND.. - Naeukeurige Nieuwe Land-Caert des Graefschaps Zeeland.
21691: ZEELAND.. - Carte Des Entrées de L'Escaut et de la Meuse.
22513: ZEELAND.. - Zelande.
21755: ZEELAND.. - La Zelande.
29958: ZEELENBERG, JAN (SAM.). - Oudenhoorn, een agrarisch dorp.
32545: ZEGGELEN, W.J. VAN. - Gedichten. Lach en Luim/ Kijkjes in 't Leven/ Hoofd en Hart/ Sprokkels/ Luimige Verhalen/ Vroolijke Schetsen/ Licht en Bruin/ Stekjes uit den Vreemde. Gebonden in één band.
25718: ZEGHER, M. CATHERINE DE (ED.). - Andrea Robbins and Max Becher.
34836: ZEGVELD. - Het Dorp Zegveld.
21162: ZEIST. - Zeyst. De kerk.
31179: ZELANDUS. - Vervolg der Vaderlandsche Gezangen.
32873: ZELHEM. - 't Dorp Zelhem, 1743.
24421: ZEVENAAR. - Zevenaar. Het stations gebouw.
20252: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
24354: ZIERIKZEE. - Het stadhuis te Zierikzee.
31374: ZIERIKZEE. - Zierikzee.
28948: ZIERIKZEE. - Het Raadhuys tot Ziericzee. Bree-brugge en Gasthuyskerk. Blokhuys en Duvelandsche poort.
35055: ZIERIKZEE. - De Stad Zierikzee, van den West-Haven-Dijk te zien.
22676: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de land syde.
20859: ZIERIKZEE. - Gemeente Zierikzee.
27364: ZIERIKZEE. - De Nobel-Poort te Zierikzee 1743 - Het Dorp Kerkwerve in Schouwe 1745.
22675: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
27640: ZIERIKZEE. - Ziricksee.
27645: ZIERIKZEE. - De Stad Zierikzee van binnen langs de Haven, van de eerste houten Brug te zien.
27647: ZIERIKZEE. - De Breede Brug, Beurs en Kleine Kerk te Zierikzee.
27648: ZIERIKZEE. - De beide Havenpoorten en Bok te Zierikzee.
27651: ZIERIKZEE. - Toren van de groote kerk te Zierikzee.
27652: ZIERIKZEE. - Stadhuis te Zierikzee.
27654: ZIERIKZEE. - Bree-brugge en Gasthuyskerk tot Ziericzee.
27655: ZIERIKZEE. - Nieuwe Grondtekening van Zierikzee.
27657: ZIERIKZEE. - Ziericzee.
27659: ZIERIKZEE. - Ziericzee.
31866: ZIERIKZEE. - De Stad Zieric-Zee
23271: ZIERIKZEE. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
35155: ZIJLL DE JONG, RICHARD VAN. - Een leven vol afscheid.
32566: ZIJP, A.. - De Wereldoorlog. 27 nummers in 1 band*.
33736: ZIMMERMAN, A.. - China. Het rijk van het midden.
23022: ZIMMERMANN, JEAN-LOUIS. - Poèmes de Marbre; sculptures cycladiques du musée Barbier-Mueller.
29270: ZIMMERMANN, W.F.A.. - De Mensch. De raadselen en wonderen zijner geestelijke en ligchamelijke natuur; oorsprong van den mensch, zijne ontwikkeling uit den natuurstaat tot den staat van beschaving, naar de nieuwste ontdekkingen op het gebied van natuurkunde en geschiedenis. Deel 1 & 2.
24626: ZIPS, WERNER (ED.). - A universal philosophy Rastafari in the third millennium.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

9/14