Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
35191: Theodosius, Constantia & Dr. Goldsmith. - The correspondence of Theodosius and Constantia, vol. I & II/ The vicar of Wakefield, vol. I & II. All in 1 binding.
34579: Thérive, André. - Claude Yvel.
36205: Thiel, Martin van. - Bijzonder Zeeuws Vlaanderen.
28888: Thielens, Armand. - Acquisitions de la flore Belge depuis la création de la Société Royale de Botanique jusque et y compris l'année 1868.
37330: Thieme, Moritz. - Eduard en Tony, of de kleine speelgenooten. Een onderhoudend leesboekje voor kinderen van beiderlei sekse.
19726: Thiis Stang, Ragna (red.). - 25 Nordmen sett av Gustav Vigeland.
23446: Thijs, L. (sam.). - Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging van Staatsrivierloodsen v.z.w.
38144: Thijsse, Jac.P.. - Texel.
24233: Tholen. - De Water-poort te Tholen van binnen. De Groote Kerk te Tholen.
27442: Tholen. - Stadhuis te Tolen.
27436: Tholen. - De Stad Tholen.
27439: Tholen. - De Stad Tholen.
27440: Tholen. - Tolen.
20855: Tholen. - Gemeente Tholen.
20595: Tholen. - Tholen.
20596: Tholen. - Nieuwe kaart van het eiland van Tholen, Nieuw Vosmaar en Philipland, opgenomen door W.T. Hattinga Med. Doctor, in den jare 1744.
20346: Tholen. - De stad Tholen.
31380: Tholen. - Tholen.
26503: Tholen. - 'T Raedhuys tot Tholen.
21001: Thomas, O.O. (rev.). - Thomas' stowage; the properties and stowage of cargoes.
18961: Thomas, Lowell. - De Zee-Duivel, de geschiedenis van Graaf Felix von Luckner
37883: Thomas, Dylan & Daniel Jones. - Under Milk Wood. A Play in Two Acts. Acting edition.
28132: Zwaamen van & Thompson. - Van Zwaamen's en Thompson's almanak voor het schrikkel-jaar onzes heeren Jesu Christi 1844, voorzien van de jaarmarkten, kermissen, paarden- beesten- en leermarkten, schouw- regt- rekendagen; alsmede de maans- op- en ondergang.
33948: Thomson, J.Jac.. - Orplid. Verzen van J.Jac. Thomson.
33947: Thomson, J.Jac.. - Orplid. Verzen van J.Jac. Thomson.
14799: Thomson W.. - Thomson's Dictionary of banking.
35573: Thorne, Frank. - Ghita. Fantasy en erotiek. Deel 1 & 2.
30843: Thornton, Geoffrey G.. - The New Zealand Heritage of Farm Buildings.
17350: Thorsoe, Soren. - J. Lauritzen 1884 - 1984.
37032: Thorsoe, Soren, Peter Simonsen, Soren Krogh-Andersen, et al. - DFDS 1866-1991. Ship Development through 125 Years from Paddle Steamer to Ro/Ro Ship/ Skibsudvikling gennem 125 ar fra Hjuldamper til Rulleskib.
35424: Thoss, Dagmar. - Flämische Buchmalerei. Handschriftenschätze aus dem Burgunderreich. Ausstellung der Handschriften- und Inkunabelsammlung der Österreichischen Nationalbibliothek.
31800: Thunissen, A.W.P., e.a.. - Jaarboek Practische Studie Stylos.
17990: Thurman, Paul and Boncquet, Piet. - Kortrijk. Paul Thurman, Piet Boncquet, Frans Gruwez.
30758: Thurnwald, HIlde. - Menschen der Südsee. Charaktere und Schicksale. Ermittelt bei einer Forschungsreise in Buin auf Bougainville, Salomo-Archipel.
34698: Tiberi, Jean, et al. - Domela. Oeuvres en relief.
32123: Tichar, Sian (ed.). - Eric Kuster. Metropolitan Luxury.
32256: Tichar, Sian (ed.). - Eric Kuster. Metropolitan Luxury.
36574: Tichelen, Hendrik van & Felix Timmermans. - Bim Bam Beieren. Gelegenheidsrijmpjes van Nieuwjaar tot Oudejaarsavond.
32101: Tiel. - Het Amptmans Huis te Tiel.
32088: Tiel. - Tiel. / Buurensche Poort te Tiel.
31126: Tiel. - De stad Tiel, van de Waalkant te zien.
33540: Tiel. - Tiel. Van de waalzijde.
32838: Tiel. - Tiel, 1742/ Buurensche Poort te Tiel, 1742.
32836: Tiel. - Het Amptmans Huis te Tiel/ Het Huis te Echtelt, 1728.
34103: Tielrooy, Johannes & Thienen, Fr. W.S. van (red.). - Apollo. Maandschrift voor literatuur en beeldende kunsten. Jaargang 1946.
36514: Tiemersma, H.J.. - De Groote Revue. Militairen van vele landen. Een boek voor Hollandsche jongens.
37013: Tiemersma, H.J.. - Wilde Hein.
3203: Tienhoven, A.B. van - Nougat-aapjes, De.
33085: Tienhoven. - Het Huis te Herlaar en het Dorp Tienhoven langs de Lek te zien, 1750.
37233: Tierie-Hogerzeil, E. & Leonard de Vries. - Hoe men het ABC begeerde en leerde. Met afbeeldingen meest in de oorspronkelijke kleuren naar de oude originelen/ Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche jeugd/ Alphabetisch Letterkransje en Nommerkransje. 3 delen.
37236: Tierie-Hogerzeil, E., M. van Heijningen Bosch, n.n. & J. Stellingwerff. - Hoe men het ABC begeerde en leerde/ Roosje Vlijtig, Jan en zijn zusje, Grootmoeder en haar kindje/ Vaderlandsch A-B boek voor de Nederlandsche Jeugd/ Kleine geschiedenis van het groot ABC-boek of Haneboek, met facsimile. 4 delen.
30997: Tiernan, Terence. - The Adventures of Michael and the Pirates.
36925: Til, H.N. van. - Tafereelen uit de Nederlandsche geschiedenis, in levensbeschrijvingen en karaktertrekken van groote en deugdzame mannen; tot vorming en navolging voor de jeugd.
24730: Til, H.N. van. - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen, van vroegeren en lateren tijd.
23819: Tilburg. - Stad Huis van Tilburg - Hôtel de Ville de Tilbourg.
33046: Tilburg. - Markt te Tilborg, 1740.
4171: Timmerman, Jan de - Costumen, Ordonnantien, en Statuten der stad Middelburg in Zeeland. Met de Aanteekeningen van Mr. Jan de Timmerman, in leven Pensionaris en Advokaat aldaar; waar by herdrukt zyn de Aanteekeningen van Mr. Cornelis Versluys, eertyds Burgemeester en Pensionaris derzelve Stad: alles verrykt met een Register zoo der Zaken als der Titelen.
30531: Timmermans, P.D.. - Proeven over den invloed van golven op een strand in verband met enkele waarnemingen aan de Nederlandsche kust.
25852: Tirion (uitgever). - Atlas van Zeeland; vervattende naauwkeurige kaarten van alle de eilanden, op order van ... den Prince van Oranje, meetkundig opgenomen door de Heeren Hattinga, geduurende de jaren 1744 tot 1752. Benevens grondtekeningen en gezigten der steden, afbeeldingen der voornaamste openbaare gebouwen, dorpen, sloten, heerenhuizen enz. naar 't leven getekend door den konstryken C. Pronk. Als mede portraiten van eenige der vermaardste staatsmannen en zeehelden.
34902: Tirion, I.. - Nieuwe en beknopte hand-atlas. Bestaande in eene verzameling van eenige der algemeenste en nodigste landkaarten en na de alderlaatste ontdekkingenvn De L' Isle en anderen opgesteld...etc.
31400: Tit, Tom. - Scientific amusements.
24452: Tjia, Tik Hing. - The dielectric properties of solutions of water in monoalcohols.
28929: Tökés, István. - A Romániai Magyar Református Egyház Élete 1945-1989.
26813: Tol, S.C.J. van. - De droogmaking der Reeuwijksche en Sluipwijksche Plassen (feiten en beschouwingen).
6676: Tollé, H.A. - Iets van Henrik Antoni Tollé, Predikant te Vere.
26924: Tollens Cz., H.. - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597.
30819: Tollens, H.. - Liedjes van Matthias Claudius.
24620: Tolstoi. - Om de theetafel; verhalen voor de jeugd van Tolstoï.
38117: Tolstoj, A. & L. Majorowa. - De Wilde Zwanen. Een Russisch Volkssprookje.
11402: Tolstoj, L.N. - Anna Karenina; ein Roman in acht Teilen. 2 vols.
26618: Toman, Jirí. - The protection of cultural property in the event of armed conflict. Commentary on the convention for the protection of cultural property in the event of armed conflict and its protocol, signed on 14 May 1954 in The Hague, and on other instruments of international law concerning such protection.
29500: Tomeï, Karel. - NL XL.
36017: Tomkins, David. - Prentenboek.
36989: Tomkins, David. - Het Paaschei. Zus in de Provisiekast. Vroolijk en Oolijk No. IV.
24044: Tongeren, F.C. van. - Ruptura Perinei. Proefschrift.
32615: Toonder, Marten. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 1. Tom Poes en de Reuzenvogel.
32614: Toonder, Marten. - De Avonturen van Tom Poes. Serie 1, deel 3. Tom Poes op het Eiland van Grim, Gram en Grom.
32611: Toonder, Marten. - Tom Poes en de pier-race. Serie 3, deel 3.
32607: Toonder, Marten. - Tom Poes en de talisman, serie 3-deel 1.
32596: Toonder, Marten. - Heer Bommel en de bergmensen.
32593: Toonder, Marten. - Tom Poes en de Chinese waaier.
37380: Toonder, Marten. - Simon Snugger en het Diamantspoor.
32523: Toonder, Marten. - 10 Ansichtkaarten Tom Poes + menukaart.
37337: Toonder, Margje. - Hoe het zit! Een trilogie in drie deelen op meesterlijke wijze gegrepen uit het bruisende leven door de begaafde jonge schrijfster Margje Toonder. Deel 2: De wolken branden.
37956: Toonder, Marten. - Tom Puss 2. Historien om Lill-Grut.
24547: Toonder, Marten. - Kappie en de schrik der zeeën.
24540: Toonder, Marten. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
24539: Toonder, Marten. - De avonturen van Tom Poes en Heer Bommel, nummer III: "Tom Poes en het Slaag-systeem".
36631: Toonder, Marten. - Tom Poes en de toverfluit.
3013: Tooren, J. van - Van Annetje; versjes.
26900: Toorenburg, Carmen C. van & Gils, Marianne van. - Honoris Causa; ereleden van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.
35142: Toorn Vrijthoff, Peter van den (red.). - Wendingen. Brochure uitgegeven naar aanleiding van de expositie van "Wendingen" en Aziatische Kunst van mei t/m september 1994 in Museum Gallery Azie.
29833: Töpffer, R.. - Premiers Voyages en Zigzag ou Excursions d'un Pensionnat en Vacances dans les Cantons Suisses et sur le revers Italiens des Alpes.
33341: Töpffer, R.. - Premiers voyages en Zigzag ou excursions dún pensionnat en vacances dans les cantons Suisses et sur le revers Italien des Alpes.
37532: Torfs, Jan (red.). - Juke Box. Maandblad over lichte muziek. 3 nummers: 1 juli 1961, 1 september 1961 & 1 augustus 1962.
27769: Tornquist, A.. - Grundzüge der geologischen Formations- und Gebirgskunde.. Für Studierende der Naturwissenschaften, der Geographie und des Bergfaches.
25401: Torre de Assunçao, C.F.. - Rochas Graníticas do Minho e Douro; novos elementos para o seu conhecimento.
32441: Torringa, Jan. - Pop-up. Het boek in beweging.
31704: Tosi, Bruno. - Giovane Callas. Con il memoriale di Maria Callas e una testimonianza inedita di Pia Meneghini.
32414: Touchard- Lafosse, G.. - Chroniques pittoresques et critiques de l'oeil de boeuf. Des petits appartements de la cour et des salons de Paris, sous Louis XIV, la Régence, Louis XV et Louis XVI. Par la Comtesse Douairière de B ***, recueillies, mises en ordre et publiées par G. Touchard- Lafosse. Vol. I & II.
15089: Touchatout. - L'Histoire tintamarresque de Napoléon III. I: Les Années de chance. II: La Dégringolade impériale. 2 Volumes.
10674: Toussaint van Boelaere, F.V. van - De doode die zich niet verhing.
37209: Tozer, Katherine. - Mumfie's avontuurlijke reis.
37080: Trap, P.W.M.. - Letterkorfje. Verhalen voor de jeugd.
37156: Trapper, Charles. - Death track. A living death on the Siam-Burma railway.
32319: Travis, David. - Michel Szulc Krzyzanowski. Sequences.
27864: Treptow, E., Wüst, S. & Borchers, W.. - Bergbau und Hüttenwesen.
38019: Trezzo, L.. - La Forêt Enchantée. Albums Cache-Cache. Avec cinq livres cachés à l'intérieur.
37401: Tripplaar, Arnold F.K.. - Chico, Chaco en Choco. Praatjes en plaatjes van Arnold F.K. Tripplaar.
17131: Troll, Thaddäus. - Verträumte Burgen.
25537: Trollope, A.. - Reis door Australië en Nieuw-Zeeland; eene leerzame en onderhoudende beschrijving der verschillende landen, volken, zeden en gewoonten, godsdiensten en regeerinsvormen en van de belangrijkste voortbrengselen, den handel, het grondbezit, enz. 2 Volumes.
16689: Trollope, Christine. - Yesterday's Town: Pershore.
18255: Trommel, J. G.. - Genealogie Trommel.
31739: Trouessart, E.L.. - Au bord de la mer. Géologie, faune et flore des côtes de France de Dunkerque à Biarritz. Avec 149 figures intercalées dans le texte.
37542: Tryfosa. - Onze viervoetige huisvrienden, of gesprekken van een vader met zijne kinderen, over honden, paarden, ezels en katten.
37114: Tsjoekowski, K. & W. Andriewitsj. - De Telefoon.
36683: Tsjoekowski, K. & W. Andriewitsj. - De Telefoon.
33760: Tsoe-Meiren, Eduard van & Nagtglas, F.. - Walcheren, toen de Koningin er was/ Walcheren in vogelvlucht.
31253: Father Tuck. - Father Tuck's play hours. Postcard painting book complete with paints. Father Tuck's "Patent Paintbox" series.
38135: Tudor, Tasha & Brigitte Smith. - De Winterfeesten. Een draaiboek vol leuke dingen om te doen/ De nacht voor Kerst. Een klap-uit verhaal/ Een boek voor de Kersttijd. 3 stuks.
32068: Tull en 'T Waal. - De kerk in 't Waal. / Het Huis T' Waal.
32510: Tullii, M.. - Ciceronis Orationes Selectae. Illustratae notis et interpretationibus, argumentis, stylo, ac rhetorices figuris, etc., ex laudatissimis philologis depromptis, in usum studiosae juventutis.
36381: Tulp, Hanny. - Hoe ik kikker werd.
27387: Tümpel, Christian. - Rembrandt.
37736: Turkenburg, C.. - De avonturen van Wimpie Wegloop. Tweede serie: Gevangen genomen.
37118: Turner, Patricia. - Goldilocks and the Three Bears. A peepshow book.
31659: Tuypens, Antoon. - Antoon van Dyck's oeuvre 1599-1641.
23667: Twiesselmann, F. & Brabant, H.. - Observations sur les dents et les maxillaires d'une population ancienne d'age Franc de Coxyde (Belgique).
33117: Twisk. - 't Dorp Twisk, 1726.
26449: Twist, G. van, Hardonk, J. & Sadée, A.E.M.. - Het motorrijwielbedrijf.
38009: Goscinny & Uderzo. - Le Vacanze di Asterix.
37839: Goscinny & Uderzo. - De complete avonturen van Hoempa Pa. Vijf verhalen uit het Weekblad Kuifje: HoempaPa de Roodhuid, Hoempa-Pa zwaait de krijgsbijl, Hoempa-Pa en de Piraten, Geheime Opdracht & Hoempa-Pa tegen zieke lever.
32378: Goscinny & Uderzo. - Iter Gallicum. Novum periculum Asterigis. In Latinum convertit Rubricastellanus.
35022: Uhlenhuth, Ed.. - Die Veste Coburg. Originalaufnahmen.
36020: Uiltje. - Zinrijke Onzin ('t Leven in den Lachspiegel).
3011: Uit den Bogaard, J.H. - Swiebertje wordt geholpen.
31340: Uitert, E. van & Hoyle, M. (ed.). - The Rijksmuseum. Vincent van Gogh.
32058: Uithoorn. - De Uithoorn, op Tamen ziende.
32111: Ulft. - t' Slot Ulft van Agteren te zien. - ´t Slot Ulft van Binnen.
21124: Ullman, Alarik. - Softwood contracts.
37971: Unger, W.S. & H. van der Kloot Meijburg. - De Monumenten van Goes. I. Inleiding. II. De groote of Maria-Magdalenakerk. III. Openbare Gebouwen. IV. Kerkgebouwen der N.H. Gemeenten te Nisse en Kapelle.
31175: Unger, W.S.. - Catalogus van den historisch-topografischen atlas van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste deel: Gedrukte kaarten en plattegronden. Tweede deel: Topografische prenten en teekeningen. Derde deel: Historie en leven. Vierde deel: Portretten en personalia.
16833: Unger, Wilhelm. - Beethovens Vermächtnis.
19866: Unverzagt, C.. - Humus.
22932: Unverzagt, C.. - Humus.
2587: Unwin, Nora S. - Lucy and the little red horse.
18398: Urbach, Carl. - Monographien aus dem Gesamtgebiete der Mikrochemie. I. Stufenphotometrische Absorptionsbestimmungen in der Medizinischen Chemie.
15229: Urdin, Kiro. - Planetarium of Kiro Urdin.
4205: Uriot, Jan - Dante. Een visie op de eerste twee zangen van de Divina Commedia, geschilderd en beschreven door Jan Uriot. Dante. Blik auf die ersten zwei Gesänge der Divina Commedia.
21201: Utrecht. - 't Huys Wynesteyn by Utrecht.
21202: Utrecht. - 't Huys Walesteyn by Utrecht.
21196: Utrecht. - De Plompe Toren te Utrecht.
21149: Utrecht. - Utrecht. Gouvernement.
21150: Utrecht. - Utrecht. Der Dom-Thurm. De Dom-Toren. Le clocher de la Cathedrale.
21151: Utrecht. - Utrecht. La porte des dames blanches. Wittevrouwen Poort. Weisse Weiber Thor.
21152: Utrecht. - Utrecht. De Weerdpoort en de oude Ryn. Le Weerdpoort et l'ancien Rhin. Das Weerdthor und der alte Rhein.
30687: Utrecht. - Utrecht. Oude Gracht.
30686: Utrecht. - Utrecht. De Oude Gracht.
32055: Utrecht. - De Singel te Utrecht by S. Lucie Bolwerk en het Overhaal Schuitje te zien.
32052: Utrecht. - De Kerk van S. Geertruid te Utrecht.
32053: Utrecht. - Het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.
32054: Utrecht. - 'T Martini-Gasthuis te Utrecht.
32051: Utrecht. - De Kerk van S. Nikolaas te Utrecht.
32050: Utrecht. - Het Hof Provinciaal te Utrecht.
32049: Utrecht. - De Staaten Kamer te Utrecht, van S. Jans Kerkhof te zien.
32020: Utrecht. - Het Vreêburg te Utrecht.
38185: Utrecht Dresselhuys, J. ab. - Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 1e deel-1e stuk. Inhoudende de Provincie Zeeland, in hare aloude gesteldheid en geregelde vorming beschouwd.
22441: Utrecht. - Nieuwe Kaart van de Provincie Utrecht.
31088: Utrecht Dresselhuys, J. ab. - Geschied- en oudheidkundige wandelingen door het eiland Walcheren; de Zuidwatering
32270: Utrecht. - De Kraan, het Stadt-Huys, en de St. Maartens, of Doms Kerk te Utrecht.
32268: Utrecht. - Prospect von dem schönen Hauss nach der Mallien Baan anzusehen. / Vuë du Mail d'Utrecht, sur la Maison de Belle Vue.
32269: Utrecht. - Gesicht van de St. Marice Plaazna de Sadel-Straat en Doms tooren te Utrecht. / Vuë de la PlaceSte Marie pres de rüe Sadél, vers la Porte Cathedrale à Utrecht.
31009: Uytterschout, A. (Adriaan). - Ledige uyren. I. Deel Rym-Kroniek van Zeeland. II. Deel. Bybel-Stoff'. Bestaende in verscheyde wederleggingen, soo tegen de Joden; ...etc. III. Deel. Jok en Ernst. Meest, toegepast op des makers opkomst en voortgank,... etc
34826: Uytvanck, Jos. van. - Boetseeren.
17879: Vahrenkamp, W.E. and Verhoeff, H.. - De schilderspatroon. Afdeeling I: Weergave en overzicht der Vestigingswet. Afd. II: Boekhouden. Afd. III: Handelsonderricht. Afd. IV: Vakbekwaamheid. Afd. V: Vaktechnische encyclopedie. Afd. VI: Woordenboek.
35951: Vaillat, Léandre. - Paysages de Paris.
31792: Valentien, Freerk. - HAP Grieshaber. Unikate 1977/78. Ausstellung zum 70. Geburtstag 4. April- 5 Mai 1979.
14199: Valentin, A.. - Giovanni Pascoli, poète lyrique (1855-1912); les thèmes de son inspiration.
34115: Valeton, Matthée. - Handboek der Oude Geschiedenis. II. De Romeinen.
33276: Valeton, J.J.P., Adama van Scheltema, C.S., et al. - Onze Geloofs- en Strijdzangen. Geheelonthoudersliederen.
30462: Valkema Blouw, Paul (ed.). - The Leiden "Afdrucksel". A type of specimen of the press of Willem Silvius in its last days (1582).
37157: Valkema Blouw, J.P.. - Het eiland der apen/ Het verdwenen parelsnoer; Kapitein Prum- reporter- detectief/ Het Smokkelschip Beredino. 3 delen.
21198: Valkenburg. - Het dorp Valkenburg.
33204: Valkenburg. - Sonneveldt, proche de Valkenburg/ Sonneveldt, by Valkenburg.
24318: Valkenstein, Kees. - Wat een verrassing!
35839: Valkhoff, Marius. - Roemeensche volksballaden.
19640: Valkhoff, Rein. - De uitvindingen van Empie Pit (deel I t/m IV) 'Over den hoofdpersoon in het jaar 3001', 'De Edisonschool en de multi-multi-millionair', 'Per 'Paparisidorus' naar het onbekende' en 'De komeet met de wonderlijke geluiden'.
33340: Vallery-Radot, Jean. - Le dessin français au XVIIe siècle.
14389: Valvekens, E.. - De Zuid-Nederlandsche Norbertijner abdijen en de opstand tegen Spanje, Maart 1576-1585.
37253: Vandé, Dick. - Het vro-lijk ABC. Gerijmd en getekend door Dick Vandé.
37255: Vandé, Dick. - Het vro-lijk ABC. Gerijmd en getekend door Dick Vandé.
37922: Vandé, Dick. - Negen vriendjes. Een jaar vol avonturen!
36682: Vandé, Dick. - Negen vriendjes. Een jaar vol avonturen!
31636: Vandekop, David. - Diary 1962-1977.
31366: Vandelli, Giuseppe. - Dante Alighieri, La Divina Commedia. Testo critico della società Dantesca Italiana. Riveduto, col commento scartazziniano rifatto da Giuseppe Vandelli.
22650: Vandenberghe, Raf (red.). - Schoenmode sinds 1900.
34361: Vandercammen, Edmond. - Saison du malheur. Poèmes.
32681: Vandersteen, W.. - De Avonturen van Suske en Wiske. De Koddige Kater.
31658: Vandersteen, Willy. - De jonge brigand.
35153: Studio Vandersteen. - De Rode Ridder. De Maansteen. Nr. 28.
35152: Studio Vandersteen. - De Rode Ridder. De groene mummie. Nr. 31.
35151: Studio Vandersteen. - De Rode Ridder. Het Beleg van Crowstone. Nr. 33.
35150: Wirel/ Studio W. Vandersteen. - De Avonturen van Bessy. De dorre vlakte.
35149: Vandersteen, W.. - Jerom. De stad onder water.
35038: Wirel/ Studio W. Vandersteen. - De Avonturen van Bessy. De hinderlaag.
37290: Vandersteen, W.. - De vliegende klomp.
37291: Vandersteen, W.. - Suske en Wiske Vakantieboek 4. Suske en Wiske "Het verborgen volk", Jerom "Het Hunebed", Raadsels en Spelletjes.
28839: Vangroenweghe, Daniel & Geldof, Tillo. - Pondera medicinalia. Apothekersgewichten/ Apothecaries' weights.
18729: Vansteenkiste, Eugeen. - Twaalf teekeningen van de twaalf maanden met twaalf beschouwingen door Eugeen Vansteenkiste.
18090: Vansteenkiste, Constant. - De Vlasbereiding. Al de bewerkingen van het oogsten van het stroovlas af tot na het zwingelen van het vlaslint en den afval.
38246: Varese. - De Ligurische Bruid of Gebruiken, Gewoonten en Karakterschetsen der Italiaansche Kustbewoners, ook in onze Dagen.
35560: Varewijck, Angèle. - Handenarbeid: "Opsomming en verdeeling der leerstof voor de drie studiejaren van het voorbereidend onderwijs." Manuscript.
30793: Vasconcelos, Artur O. de. - Catálogo de carimbos postais especiais de Portugal e Ultramar.
36172: Vecht, Ann van de. - De Gelaarsde Kat. Opnieuw verteld door Ann van de Vecht.
34788: Loenen aan de Vecht. - Croonenburg, aen de Vecht syde, en gesigt naer (1) Nieuwerhoek. Croonenburg au Coté du vecht, et veüe vers (1) Nieuwerhoek.
19054: Veegens, Dr. D.J.. - Haarlemsche vertellingen.
2610: Veeken Bakker, Joh. & Hermien IJzerman. - De zak van Sinterklaas; een bundel Sinterklaasliedjes.
36274: Veen jr., H. van. - Verhalen uit het Oude Testament, ten gebruike bij het Godsdienstonderwijs.
29979: Veen, J.E. van der. - The significant and the insignificant. Five studies in Herodotus' view of history.
20687: Veen, E.. - De Zaansche handel en nijverheid.
29165: Veen, K.H.C.W. van der & Gerbers, W.J.P.. - Spoorwegbouw. Deel I: De bovenbouw van de weg.
18867: Veen, O.S. van der. - De Amsterdamsche Jongen of Het Buskruitverraad. Kinder-zangspel in 3 Bedrijven met Naspel.
25358: Veen, A.S. van der. - Criticus is niet te begrijpen; de receptie van het literaire werk van J.C. van Schagen.
36590: Veenbaas, Joh., H. de Winter, Walter Tomson & C. Wilkeshuis. - De Zomervacantie bij de Vuurtoren/ Uit de Jeugd van Jantje Vroolijk/ Orpa, het eiland in den Niger/ Aanpakken maar...! 4 delen.
38220: Veenendaal, E.J., J.P. van der Maas jr., A. Verhorst, P. Visser Cz., Wilh. Riem Vis, Elisabeth, Betsy, F.H. Plomp, Anthonius & Z.J. Koning. - De Postjongen en de Commissaris, of dat is die stem!/ Dientje, de trouwe dienstbode. Kerstverhaal voor jonge lieden/ Pruikemaker niet, maar student. Uit het leven van Johan Falk/ De onverwachte wandeling. Een verhaal/ Een arme slavin, die rijk werd. Een verhaal/ De eerste diamanten van Zuid-Afrika/ De mooiste naam/ Anneke. Een verhaal/ Piet en Pietje. Een vertelling/ Wat de vraag eens kinds uitwerkte? Kerstverhaal/ De Wilddief. Een verhaal/ Het Kerstfeest in de hut of God verlaat de zijnen niet. Een Kerstverhaal/ Een onbekende titel (want géén titelblad). 13 titels in 1 band.
32048: Veenendaal, A.J.. - Het Dorp Veenendaal.
23855: Veeninga, Johan & Heusden, A. van. - Nivea toverboek.
35233: Veenstra, Wietse. - Gewestelijke financiën ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden. Deel VII Zeeland (1573-1795).
34787: Veenstra, Jack P. & Kluit, Herman. - Het oranje boekje voor gebruikers (officieel shitboekje).
16256: Veenstra, H.. - Beoordeelingsleer van het rund.
15265: Veenstra, J.H.W.. - Haikoes te geef.
37313: Veer, Bas van der. - A dat is Aafje.
38145: Veer, Johan de, Daniël de Lange en André Vlaanderen. - Goede bekenden. Onze populaire kinderliedjes. Tweede bundel.
37387: Veer, Bas van der. - Spreekwoorden.
37190: Veer, Bas van der. - Spreekwoorden.
27487: Veere.. - Nederlandsche oorlogschepen brengen Fransche koopvaarders te Veere op.
27479: Veere.. - Kade te Veere.
27481: Veere.. - Veere.
27482: Veere.. - Veere.
27484: Veere.. - Veere.
27474: Veere.. - Veere.
27476: Veere.. - Veere.
27473: Veere.. - Afbeelding van het Plegtig Eed-Zweeren tot bevestiging der Oude Constitutie, etc.
24353: Veere.. - Stadhuis te Veere.
24349: Veere.. - Ter Veer.
27468: Veere.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
22563: Veere.. - Veere.
27466: Veere.. - Allereerste beweeging tot 's Prinsen Verheffing onder de Burgerwagt te Veere, des Nagts tusschen den 24 en 25 April 1747.
27467: Veere.. - Het Kasteel Zandenburg bij Veere, in welstand van vooren te zien. - 'T Kasteel Zandenburg van agteren te zien.
27462: Veere.. -
27463: Veere.. - La Maison de Ville de Tervere.
27464: Veere.. - De Stad Veere.
27460: Veere.. - Veer in Seeland.
27461: Veere.. - Veere.
27454: Veere. - Beste wenschen voor Kerstmis en welkom te Veere in 1936.
27456: Veere.. - Ter Vere
27458: Veere.. - Vere.
27459: Veere.. - Veer in Seeland.
27450: Veere.. - Veere.
27451: Veere.. - Veere. De Warwijckse straat.
27453: Veere.. - Gezigt der thoren van Sandyck.
27445: Veere.. - Toren van de groote kerk te Veere.
27446: Veere.. - Veere. 't Schotse Huis.
27447: Veere.. - De Stad Veere.
27448: Veere.. - Haven van Veere - Port de Veere.
27449: Veere.. - De Cysterne (1551).
27444: Veere.. - Vere.
20752: Veere.. - Gemeente Veere.
27604: Veere.. - Het Kasteel Sandenburch.
31871: Veere. - (Veere.)
20343: Veere.. - De Stad Vere.
20344: Veere.. - Stadhuys Ter Vere.
20336: Veere.. - Toren van de groote kerk te Veere.
20190: Veere.. - Het Stadhuis te Veere.
23407: Veere.. - Groote Kerk Veere.
22140: Veere.. -
31379: Veere.. - Vere.
21752: Veere.. - Vere.
31205: Veere.. - Veere.
31135: Veere.. - De Kampveersche Toren te Veere. - Overblyfsels van 't Kasteel Zandenburg.
33511: Veere.. - Stadhuys Ter Vere. - Afgebrande kerk.
27913: Veere.. - Veere.
26340: Veere.. - De stad Ter Veere.
25209: Veere.. - Zonder titel.
25163: Veere.. - Veere.
38215: Vegt, J. van der. - Leesoefeningen voor de jeugd, toegepast op de 6e en 7e leestafel van den heer Prinsen. Derde stukje.
36766: Vegt, J. van der. - Leesoefeningen voor de jeugd, toegepast op de 8e en 9e leestafel van den heer Prinsen. Vierde stukje.
25409: Veiga Ferreira, O. da, Torre de Assunçao, C.F., Machado, F., Nascimento, J.M. a.o.. - Le volcanisme de l'Île de Faial et l'éruption du volcan de Capelinhos. 2 Volumes.
30699: Veij, Piet de. - 75 jaar "Juliana Middelburg" 1933-2008. Hoe begon het? Waar gebeurde het? Waar gebeurde het? Wat gebeurde er? Wie waren het? Wie zijn het?
12546: Veld, Albert in 't. - Littekens; met grammofoonplaat ingesproken door Henk van Ulsen.
37090: Velde Az., Ab van der. - Czaar Peter de Groote. Geschiedkundig verhaal voor de jeugd.
30590: Velden, Jz., C. van der. - Raad en bestuur. Een twintigtal voorbeelden uit de Heilige Schrift ter navolging of waarschuwing aan de jeugd voorgesteld. Een leesboek voor school en huis. 2e stukje.
30741: velden, Paul van der. - Gerhardus Hendrikus de Bruijn (1850-1937). Oprichter van en medefirmant in machinefabriek Wed. H.W. de Bruijn, katholiek activist in Enschede/ Lonneker en omstreken in de periode 1890-1930.
21537: Veldhuizen. - Gemeente Veldhuizen.
20580: Veldkamp, G.R.. - Inleiding tot de analyse; leerboek der differentiaal- en integraalrekening met inbegrip van de theorie der reeksen.
21153: Velp. - Velp. Het kasteel Bilioen.
34895: Velthem, Lodewijk van. - Spiegel Historiael. Die vierde boec. Volgens het eenige handschrift berustende op de boekerij der Leidsche Hoogeschool. 2 delen.
34287: Velthoven, Willem & Possel, Jans (red.). - Mediamatic. Vol 1, no 2.
36170: Veltman, Jan & Jan Wiegman. - Om een likje stroop alles overhoop. Een vertelling naar ouden trant.
19271: Veltman, Martin. - Zonder titel.
36892: Veluwe, Bart van de & Jan Wiegman. - Babbeltje's eerste schooljaar.
38196: Ven, D.J. van der. - Kindervreugd en volksvermaak. Een folkloristisch prentenboek.
35708: Ven, Jace van de. - Mijn tragische ziekte en dood.
7003: Ven, D.J. van der - Onze Nederlandsche jeugd in nationale dracht.
9201: Ven, L.J. de - Tijdstudiën voor het middenbedrijf.
37284: Venema, Reini. - Bloemen alphabet.
15607: Venema, Reini. - Bloemen alphabet.
18685: Venette, Nicolaes. - Tafereel der huwelyks liefde, Of Verhandelinge over de voortteelinge der menschen. In vier deelen. In 't Nederduitsch vertaelt door emanuel Sinttema.
33110: Venhuizen. - Kerk van Venhuizen, 1726.
27345: Vening, C.. - Southampton und Umgebung. Handbuch für Passagiere des "Rotterdamsche Lloyd".
21154: Venlo. - Venlo. Van het dorp Blerik gezien.
33205: Venlo. - De Stad Venlo te zien van den Maaskant, 1741.
23556: Venturelli, Gastone. - Incontro con il folclore Piceno; rassegna di canti e danse popolari del Piceno.
35321: Venturi, Robert. - Komplexität und Widerspruch in der Architektur. Herausgegeben von Heinrich Klotz.
35722: Venturini, Patrizia (ed.). - Annali del Laboratorio museotecnico III/ Begeleitheft mit der deutschen Übersetzung des dritten Bandes der Annali del Laboratorio museotecnico. 2 vols.
31775: Verbaere, Herman. - Oostvlaamse steden.
35208: Verbeek, Engelbert Wilhelm.. - Zutphensch Classicael Register. Waer in de behandelde zaken, resolutien, de namen en standplaetzen eer Heeren Predicanten, en de Commissien door dezelve bekleed. In twee deelen aengewezen worden. Waer van het eerste deel behelscht de behandelde zaken. Tot het jaer 1760 ingesloten.
28216: Verbiest, Dirk & Cauteren, Philippe van (ed.). - 3 Räume - 3 Flüsse. Ihr wart ins Wasser eingeschrieben. I & II.
34607: Verburg, Albert. - Portfolio 1985. Albert Verburg.
34582: Verburg, Albert. - Kallenberg Kollektief 83-86. Speciale Koch editie.
34472: Verburg, Marinus. - The pawn alphabet. Issue 4: a2 d2-h7. Issue 7: 1-1 b2-. 2 vols.
33066: Verburg, Alexandra. - Stripmakers in the Picture. 58 Portretten van bekende Striptekenaars.
30551: Verburgh, Henriëtte. - Lucienne ten Have. Schilderijen 1998-2002.
33814: Vercnocke, Ferdinand. - Kolga. Een gedicht van de zee.
4531: Verdam, J. - Ferguut van dr. Eelco Verwijs, opnieuw bewerkt en uitgegeven.
4533: Verdam, J. - Episodes uit Maerlant's Historie van Troyen naar het te Wissen gevonden handschrift.
4593: Verdam, J. - Seghelijn van Jherusalem naar het Berlijnsche handschrift en den ouden druk.
31484: Verdam, J.. - Tekstcritiek van Middelnederlandsche schrijvers.
35000: Verdurmen, Peter & Jan Jansen. - Hoofdplaat. Stil zeker?
26455: Verduyn, Ludwig. - Signaal; tijdschrift van het "Oberkommando der Wehrmacht" (1940-1950).
37773: Vere, Onno, Christine Doorman & Rie Cramer. - Sprookjes van Grimm.
2520: Vergers, P. - De turfdrager van Haarlem; eene bladzijde uit den Tachtigjarigen Oorlog.
34036: Vergilius. - Aeneis.
33932: Verhaeren, Émile. - Choix de Poèmes.
25284: Verhagen Jr., J.. - De geschiedenis der Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland.
3591: Verheije van Citters, J. - Verhandelingen van Mr. J. Verheije van Citters. I. Over de vroon-, leen-, hayman- en vrijlanden in Zeeland. II. Over de dijkagien van Walcheren. III. Over de dijk- en waterpenningen. IV. Over het regt van dijkvelling. Overdruk uit: Archief VI, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
27940: Verheyden, A.L.E.. - De metamorfosen van het Vilvoords stadhuis.
33645: Verheye van Citters, Jacob, Wind, S. de, Paspoort van Grijpskerke, et al. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel I & II.
36147: Verhoog, J., A. Bosch, M. Brakelman, T.K.E. de Haas- Okken, S. Abramsz, e.a.. - Altijd welkom! Verhalen en versjes voor jongens en meisjes.
27729: Verhoop, J.A.D.. - Chemische en microbiologische omzettingen van ijzersulfiden in den bodem; een geobiologische studie.
31897: Verhulst, Frank Cornelis. - Mental health in Dutch children. An epidemiological study/ Psychische gezondheid bij Nederlandse kinderen. Een epidemiologisch onderzoek.
36641: Vérité, Marcelle & Elisabeth Ivanovsky. - Zonnige Sprookjes.
36920: Vérité, Marcelle & Elisabeth Ivanovsky. - Ali ben Ali.
20555: Verkerk, Jan Willem. - Hollandsche en Engelsche gedichten.
34557: Verlaine, Paul. - Oeuvres complètes. Tome quatrième. Les poètes maudits/ Louise Leclercq/ Les mémoires d'un veuf/ Mes hopitaux/ Mes prisons.
34556: Verlaine, Paul. - Oeuvres complètes. Tome troisième. Élégies/ Dans les limbes/ Dédicaces/ Épigrammes/ Invectives/ Chair.
34555: Verlaine, Paul. - Oeuvres complètes. Tome cinquième. Confessions/ Quinze jours en Hollande/ Les hommes d'aujourd'hui.
32410: Verlaine, Paul. - Oeuvres Complètes. Tome I, II, IV & V. Poèmes saturniens-Fètes galantes-La bonne chanson-Romances sans paroles-Sagesse-Jadis et naguère/ Amour-Parallèlement-Bonheur-Chansons pour elle-Liturgies intimes-Odes en son bonheur/ Les poètes maudits-Louise Leclercq-Les mémoires d'un veuf-Mes hopitaux-Mes prisons/ Confessions-Quinze jours en Hollande-Les hommes d'aujourd'hui.
24766: Verloop, A.. - De trieensystemen van de vitaminen D en van verwante verbindingen.
32218: Vermandere, Willem. - Volle dagen. Fragmenten uit mijn brieven.
29317: Vermeersch, Rik. - Rik Vermeersch.
13584: Vermeylen, Edmond. - Museum Plantin-Moretus.
17795: Verne, Jules. - Tien gasten.
37418: Verrier, Anthony. - The Bomber Offensive.
31346: Verrijn Stuart, G.M., et al. - The Netherlands economic and cultural documentation. Volume VII/ Het Nederlands economisch cultureel archief. Deel VII/ Los archivos economicos y culturales Neerlandeses. Tomo VII/ Les archives economiques et culturelles Neerlandaises. Tome VII/ Das Niederländische ökonomische und kulturelle Archiv. Band VII.
33309: Verschelling, Brenda, Gemerden, Cock van, Kuyk, Willy, Putter, Saar de & Korstanje, Wil (red.). - Van vluchthaven tot jachthaven 1962-2012. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van Watersport Vereniging Neusen uit Terneuzen.
3196: Versluys, Frits B. - Het Avontuur van Reynaart de Vos en Bruun de Beer.
38178: Versteeg, Hans. - Mijterblok. Proost Prikkels 291.
33543: Verstraete, D.. - Over Aardenburg en omstreken.
35651: Verstraeten, William. - Tina Girouard: Remoat/ Remote.
35646: Verstraeten, William (sam.). - Raoul de Keyser Etienne Elias Lucassen Roger Raveel. Beervelde 1966- nu.
34758: Verstraeten, William. - Herplaatsen van het stadhuis. Een installatie. De Vleeshal Middelburg, 17 februari- 12 maart 1984.
17882: Verstraeten, William. - Daglicht.
22919: Verstraeten, William. - "(prenten)tentoonstelling een installatie" 18 september-11 oktober 1982.
22929: Verstraeten, William (red.). - Gerard Lannoye.
22918: Verstraeten, William. - Een berg verzetten (1982-1985).
33999: Vertommen, Karel. - Vluchtig schoon. Gedichten.
245: Vestdijk, S. - Zieke, De, mens in de romanliteratuur.
14532: Veth, Cornelis. - Prikkel-idyllen. III: Nella of Het slachtoffer van misdaad en bedrog; volksroman. IV: Roberta en Ewalda of wel Rooverhoofdman en haremdame; familie-roman. V: Onthullingen door een kamenier ten hove, 2nd ed. VI: Gids voor padvinders; indianan-verhaal. VII: Het geheim van den idioot; toneelspel à grand spectacle. 5 vols.
37757: Veth, Johanna. - Sint Niklaas is jarig! Vijftien Sint Nikolaasliedjes met piano-begeleiding.
18439: Veth, Jan. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Reproducties van etsen door Rembrandt.
34431: Veth, Cornelis. - Catalogus Eekman tentoonstelling (Rotterdam, 's-Gravenhage, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven).
20169: Vetter, Pierre-Jean, Geluwe, Johan van, e.a.. - Art Museum/ Museum Art
28120: Vetter, Jacintha (red.). - De Overslag 2004-2005.
32016: Vianen. - De Landpoort te Vianen.
37924: Vidal, Monsieur. - La langue Latine mise à la portée de tout le monde par la version mot à mot, ou recueil d'auteurs classiques, en vers et en prose, avec une double traduction, l'une littérale, et l'autre conforme au génie de notre langue. Ouvrage également utile aux jeunes-gens qui commencent l'etude de la langue Latine, et aux personnes qui après en avoir perdu l'usage, veulent se remettre en état de lire les auteurs Latins. Les bucoliques de virgile.
30287: Vidts, R. De, e.a.. - Sint-Niklaas. Van Dorp tot Grootstad. De Priesteragiewijk.
37421: Vieli, Ramun & Alexi Decurtins. - Vocabulari romontsch sursilvan-tudestg.
24972: Viergever, D.. - De schyndeugd op het tweede schavot, of waaragtig verhaal, hoe zeeker geschavotteerden deugniet en Rasphuys-boef zich uitgevende onder de verdichte naam van Johan Cato Kamerling voor een docter in de geneeskunde door veele schelmsche bedriegeryen het zo verre gebragt heeft, dat hy met een jonge juffrouw van rang en middelen, zynde een burgemeesters dochter plegtig in het huwelyk is getreeden, deeze zynde laaste rol uitgespeeld zynde door de Justitie der stad Brouwershaven, ter plaatze daar men gewoon is exsecutie te doen zeer strengelyk met roeden gegeesselt en met het dubbel zwaard gebrandmerkt op den 15 november 1765.
31264: Vieth, G.U.A.. - Atlas der oude wereld in dertien kaarten. Uitgegeven en met verklarende tafelen vermeerderd door C.Ph. Funke.
36793: Vijver, C. van der. - Verhalen voor de jeugd, tot veredeling van verstand en hart. Een geschenk voor kinderen van tien tot veertien jaren.
35266: Villié, Emile de. - Comment feut Gargantua remis en appétit.
13683: Villon, Francois. - Oeuvre complète de Francois Villon, maitre ès arts de la Sorbonne, vaurien et poète à ses heures, contenant aussi le jargon des voleurs et autres truands de la bonne ville de Paris. Texte composé dans la gothique gravée par Jean du Pré en l'an 1489, suivi dúne présentation moderne en romain garamond = Introduction et textes établis par Catherine Petit, maître ès lettres.
16290: Villon, Francoys. - Gedichten. Frans en Nederlands. De legaten, het testament, de losse gedichten en de balladen in het Bargoens.
17500: Vinck-Van Caekenberghe, M.. - Een onderzoek naar het leven, het werk en de literaire opvattingen van Cornelis van Ghistele (1510/11 - 1573), rederijker en humanist.
28882: Vinckier, Romain (red.). - Ieper Tuindag. Zesde eeuwfeest; een bundel historische opstellen.
36391: Vinger, Truus. - Van 1 tot 12. Plakken en tellen. Plaatjes en versjes van Truus Vinger.
36061: Vinger, Truus. - Plukje neemt vacantie.
36026: Vinger, Bern. L.. - Hans in Poppenland.
38012: Vinger, T.. - Maki Ma Hara.
38034: Vinger, Truus. - Plukje opent een Rusthuis.
37964: Vinger, Truus. - Peter Snop op vischvangst.
27100: Vink, A.P.A.. - Archief voor de rubbercultuur, deel 30, no. 3: bodemtypen en bodemonderhoud in de rubbercultuur op West-Java en Zuid-Sumatra.
18366: Vink, A.K. (ed.). - Genealogie der familie Slis.
17793: Vinois, Roose D'Hoore. - De ware legende van Jehanne D'Arc.
26209: Viola, F., A.J. & J.. - Marine Specialty and Mill Supply Co., Inc., wholesale distributors of steam specialties, marine hardware, general supplies, electrical supplies and equipment. Catalog 4.
33425: Viruly, A. & Scholte, Henrik. - Bird's-eye view of the Netherlands.
37456: Vis, P.H. & R. Bos. - Wit op zwart. Opstelletjes in beeld voor de Hollandsch-Inlandsche Scholen. 1e Opstel Cahier, het derde leerjaar.
36555: Visscher, G.J., Rie Reinderhoff & Marie Weyland. - Jantje Valkoog/ Met de Trekpot op Avontuur/ Zonsverduistering. 3 delen.
37787: Visser, P.. - Het beleg van Alkmaar/ Gravin Aleida/ De laatsten der Arkels/ Taco de Minstreel. 4 delen.
35390: Visser, Hripsimé. - De fotografie van Paul de Nooijer. Magie in de Vleeshal.
34434: Visser, Carel, Petersen, Ad, et al. - Carel Visser. Awarding of the Amsterdam Prize for Art 1992 to Carel Visser on September 25, 1992.
37786: Visser, P.. - De Vliegende Hollander (2x)/ Heemskerck op Nova Zembla/ Heemskerck voor Gibraltar (2x). 5 delen.
15794: Visser, W.M. - Scheepsbouw voor 's Lands Vloot; vervolg op de Proeve van een ontwerp voor een strijder onzer Zeemacht.
36991: Visser-Bakker, J. & Fiel van der Veen. - Het Weer. Derde plank. De wind/ Waarnemingen en metingen van het weer/ De zon en de seizoenen/ Wolken, regen en mist/ Het weer over de hele wereld. 5 delen.
2521: Visser, A. de - Gestreden en overwonnen; een verhaal.
36585: Visser-Düker, Mien, Maria van Ebbenhorst Tengbergen & Leo Visser. - Baron van Hippelepip. Een verhaaltje voor kinderen met plaatjes en muziek.
34021: Visvliet, J.P. van. - Inventaris van het Oud Archief der Provincie Zeeland. Deel II: Chronologische tafel van de charters en oorkonden der graaflijke regering 1119-1574.1ste aflevering: nos. 1-1177, 2de aflevering: nos. 1178-2464 & 3de aflevering: nos. 2465-3544. Deel III: Beredeneerde inventaris van de charters en oorkonden der graaflijke regering 1119-1574. 2de aflevering (1348-1407). 4 delen.
33953: Visvliet, M.H. van. - Inventaris der rechterlijke archieven van Middelburg.
33646: Visvliet, J.P. van, Water, W. te & Rethaan Macaré, C.A.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. IV.
32262: Vitale, Peter & Saralegui, Alejandro. - The Divine Home. Living with Spiritual Objects.
28938: Vitringa, Campegius. - Korte stellingen, In welke vervat worden de grondstukken van de christelyke leere. Ten dienste van de Openbaare Huys-Oeffeningen over de Godgeleerdheid ....etc. Derde Druk. Waar by nog komt: Een Opstel van de Voornaamste Geschil-stukken des geloofs, uit het selve Latijnse werkje overgeset.
37894: Vlaander, Jacoline. - Fort Rammekens. Een poort naar de toekomst.
20610: Zeeuws Vlaanderen. - Blad no. 8 van de 9-delige kaart van Zeeland van Le Rouge. Geeft Zeeuws-Vlaanderen weer van Philippine tot Hulst en van Ossenisse tot Axel.
20609: Zeeuws-Vlaanderen. - Flandriae Comitatus Pars Batava.
22451: Vlaanderen. - Pascaert vande Custe van Vlaenderen, van Walcheren tot Cales en Bouloigne in Vranckrijck.
22443: Vlaanderen. - Le Comté de Flandre.
29370: Zeeuws- Vlaanderen (Staats-Vlaanderen). - Sas-de-Gand. Pays Sud-Est du No. 2 Ardenbourg.
22146: Zeeuws-Vlaanderen. - Les Environs D'Anvers, Santvliet, Berg-Op-Zoom, Hulst, Axel, L'Ecluse & c.
37830: Vlaanderen, André. - De Vier Kroonpretendenten.
25433: Vlaanderen. - Kaartje van 'T Graafschap Vlaanderen.
25268: Zeeuws-Vlaanderen. - Flandriae Teutonicae.
36544: Vladeracken, Geertruida van & Nans van Leeuwen. - Een leuke verrassing.
36537: Vladeracken, Geertruida van & Nans van Leeuwen. - Een leuke verrassing. Draai tolletje draai. 2 delen.
3096: Vladeracken, G. van - In den tuin. Versjes en muziek van Geertruida van Vladeracken.
23880: Vladeracken, Geertruida van & Cramer, Rie. - Kinderliedjes.
2759: Vladeracken, G. van - De Zandmannetjes.
33971: Vlemminx, Paul. - Speciosa Deserti.
2000: Vletter, A.C.C. de - Duizendpoot/ Paljas/ In dagen van spanning/ Dertien jongens en 'n plek wit zand. 4 delen.
36301: Vletter, A.C.C. de & Willem Hardenberg. - Het Koksjongetje.
37340: Vletter, A.C.C. de. - De wapperende vlag/ Een huis vol kinderen/ Max en Lo/ Duizend dagen in de lucht/ De zeven vroolijke vinken/ Rosse en z'n moeder/ Het jongenshuis. 7 delen.
37345: Vletter, A.C.C. de. - 7 Jongens in de Knel/ Admiraal Snor/ 7 Jongens en 'n ouwe Schuit/ Duizend dagen in de lucht/ Ver van huis. 5 delen.
34810: Vleuten. - 'T Huys den Engh.
17715: Vlieghe, H. [ed]. - De Vlaamse schilderkunst in Amerika. De Vlaamse schilderkunst in Noordamerikaanse musea.
31417: Vliet, D. van (red.). - Werktuigkundig Weekblad. Verzameling van oorspronkelijke en belangrijke studiën, mededeelingen en berichten uit buitenlandsche technische tijdschriften. Zesde en zevende jaargang in 1 band (1896 & 1897).
26231: Vlissingen. - Vlissingen.
27533: Vlissingen. - Vlissingen aan de landtzyde.
27530: Vlissingen. - Kaart der stad Vlissingen met de spoorweg - kanaal - haven - en dokwerken.
27531: Vlissingen. - St. Jacobstoren Vlissingen.
27532: Vlissingen. - Herinnering aan Zeeland.
27529: Vlissingen. - 't Stadhuis te Vlissingen.
27523: Vlissingen. - Vlissingen.
27524: Vlissingen. - Gevangentoren te Vlissingen.
27526: Vlissingen. - Vlissingen aan de landtzyde.
27528: Vlissingen. - Domus Senatoria Vlissingensis.
27516: Vlissingen. - Vlissingen.
27518: Vlissingen. - Vlissingen.
27522: Vlissingen. - Flessingue.
27511: Vlissingen. - Flissinga
27513: Vlissingen. - Vlissingen.
27515: Vlissingen. - Vlissingen.
27509: Vlissingen. - Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen.
27510: Vlissingen. - Filissinga.
24351: Vlissingen. - Gezigt langs het Wagthuis de Nollen op Vllissingen. - Gezigt op de Nollen en Vlissingen van een anderen kant.
25148: Vlissingen. - Oud Vlissingen van den Jare 1500.
26153: Vlissingen. - 't Huys Swanen-Burgh.
20753: Vlissingen. - Gemeente Vlissingen.
20411: Vlissingen. - Stadhuys van Vlissingen. - Princen Huys.
29273: Gemeentebestuur Vlissingen. - Vlissingen.
22274: Vlissingen. - Vlissingen.
22268: Vlissingen. - Vlissingen.
27578: Vlissingen. - Vlissinghe.
23399: Vlissingen. - Vlissingen. Vlessinghe.
24722: Vlissingen. - Nieuwe grondtekening der stad Vlissingen.
24721: Vlissingen. - Flissingen.
26797: Vlissingen. - Chantier de Vlissingen.
31376: Vlissingen. - Vlissingen
21742: Vlissingen. - Vlissingen.
22029: Vlissingen. - Gezicht op Vlissingen.
22024: Vlissingen. - Les docks, à Flessingue.
25203: Vlissingen. - Vlissingen. Neugierige Passagiere auf Reis.
37384: Vloten, Martha van & B. Midderigh- Bokhorst. - De Waterkindertjes. Een sprookje voor een landkind.
35637: Vloten, J. van. - Uit Bellamy's nagelaten brieven en papieren.
20011: Vloten, Joh. van. - Nederland tijdens den volksopstand tegen Spanje 1564-1581 (deel I en II).
28225: Vloten, J. van. - Nederlandsche geschiedzangen, naar tijdsorde gerangschikt en toegelicht. Eerste en tweede bundel in 1 band (863-1572 & 1572-1609).
24561: Vloten,- Doting, L. van. - Verdeling van de genetische informatie over de natuurlijke componenten van een plantevirus (alfalfa mosaic virus).
30571: Vocht, Lodewijk de, Peleman, Bert en Damme, Frank-Ivo van. - Uilenspiegel Ballade.
31039: Vocino, Michele. - Das Schiff in der Zeit.
31528: Voegler, J.G.. - Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium van 1365-1894.
33978: Voegler, J.G.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, tweede stuk: Geschiedenis van het Middelburgsch Gymnasium. Eerste tijdvak. Van 1365-1574, de Groote School.
28056: Voegler, J.G. & Man, J.C. de. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Zevende deel, vierde stuk.
36998: Voet van Oudheusden, A.W.K.. - Historische beschryvinge van Culemborg; Behelzende een naemlyst der Heeren van Bosichem, Benevens der Heeren en Graeven van Culemborg, Gesproten uit de Aloude Graeven van Teysterband; Derzelver Huwelijken, Nakoomelingen, en het Merkwaerdige 't welk onder Haere Regeeringe is voorgevallen. Mitsgaders een Beschryvinge van de Stad Culemborg, Derzelver Regeeringwyze, Gebouwen......(etc.)
37016: Voet, Joannes Eusebius. - Stichtelyke gedichten en gezangen. Eerste en tweede deel in 1 band. En: Uitzicht van Nebo, of verbeelding van het Hemelsch Kanaan, den zeer geleerden heer Rutger Schutte, godvruchtig bybeltolk in de gemeente van 's waerelds Heiland binnen Amsteldam.
31749: Vollaard, Piet & Groenendijk, Paul. - Architectuurmodellen nr. 1. Directiekeet Oud-Mathenesse van J.J.P. Oud.
32512: Voltaire. - Théatre de Voltaire. Nouvelle édition ornée de portraits en pied coloriés.
13480: Voltaire. - Henrik De Groote, Uit de Fransche Heldenvaerzen van den Heere De Voltaire in Nederduitsche Dichtmaat overgebragt, onder de Zinspreuk Studio Fovetur Ingenium.
34363: Voltaire. - Dialogues philosophiques.
33219: Vonk, Manon, Zuiderduin, Sandra, Vos, Johan, De, et al. - Grote Fotografen. Complete Reeks. Rineke Dijkstra-Carl De Keyzer-Raymond Rutting-Rob Hornstra-Koos Breukel-Hans Heus-Joost Vandenbroek-Robert Capa-Stephan Vanfleteren-Guus Dubbelman-Hellen van Meene-Sebastião Salgado-Gerard Fieret-Ed van der Elsken-Helmut Newton-Robert Newton-Henri Cartier-Bresson-Peter Lindbergh-Man Ray-Anton Corbijn.
16873: Voo, H. van der. - Cel of gemeenschap?
17860: Voogd, G.A.A. (ed.). - De Bron. In Memoriam Johan Egbert Frederik de Kok. Orgaan voor het personeel der verbonden Petroleum Maatschappijen. Extra nummer.
31034: Voogd, A.. - J. Verheul Dzn., architect Rotterdam. Schouwburg, concertzalen, societeitsgebouwen, kerken, bankgebouwen, villa's, woonhuizen, kantoren, magazijnen, pakhuispanden.
30072: Voorbeijtel Cannenburg, W.. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der Bibliotheek. Deel I & II.
26996: Voorburg. - Het huis de Werve of Klein Matenes bij Voorburg.
33017: Voorburg. - Het Huis te Binkhorst, onder Voorburg, 1738/ Het Huis Loo, onder Voorburg, 1738.
33991: Voorde, Urbain van de. - Per umbram vitae.
36033: Vooren- Kuyper, Frouwien van der. - Mummelientje.
25551: Vooren- Kuyper, Frouwien van der. - Octoberrozen.
33817: Vooren-Kuyper, Frouwien van der. - De kanten waaier.
35372: Voorhoeve, H.C. (red.). - Timotheüs. Geïllustreerd weekblad voor jongelui. 4e jaargang October 1898- September 1899.
32731: Voorhout. - De Kerk te Voorhout, 1740/ Overblyfsel van 't Slot Boekenburg in Voorhout, 1738.
29280: Geallieerden Voorlichtingsdienst. - Geïllustreerd Nieuws.
29278: Britsche Voorlichtingsdienst. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
29279: Britsche Voorlichtingsdienst. - Een Enkele Oorlog; een wekelijksch overzicht in beeld.
29277: Geallieerden Voorlichtingsdienst. - Nieuws in beeld. Wekelijksche uitgave van den Geallieerden Voorlichtingsdienst.
28237: Voorschoten. - Het Huis te Rouwkoop onder Voorschoten van agteren, 1738.
28235: Voorschoten. - Het Huis ter Horst, 1739.
28236: Voorschoten. - Het Slot ter Lips, 1739.
32993: Voorschoten. - Het Slot Ter Lips, onder Voorschoten, 1739/ Het Huis Ter Horst, 1739.
32872: Voorst. - 't Huis het Velde by Voorst, 1743.
35298: Voragen, Thei (sam.). - Collectie Tromp Meesters.
31483: Vorm, Hobius van der. - Verhandeling van het Hollands, Zeelands, ende Westfrieslands versterf-recht. Vyfde druk: waar by nieuwelijks gevoegd is De laatste Ordonnantie van de Ed. Mog. Heeren Staten van Utrecht. En het Octroy by Haar Hoog Mogende verleent aan de Oost-Indische Compagnye deser landen...
36008: Vorster, Riek. - Bekende sprookjes opnieuw verteld.
29854: Vorsterman van Oyen, G.A.. - Rechtsbronnen der stad Aardenburg.
33450: Vorsterman van Oyen, G.A.. - Scaldis, Jaarboekje voor de Oudheidkunde en Geschiedenis van Zeeland en Zeeuwsch-Vlaanderen.
15690: Vorsterman van Oyen, A.A.. - Voor- en nageslacht van Michiel Adriaansz. de Ruyter.
15573: Vorsterman van Oijen, G.A. van - Geschiedenis van den Disch, later het Burgerweeshuis te Aardenburg.
11881: Vorsterman van Oyen, A.A. - Vorstenhuis, Het, Oranje-Nassau van de vroegste tijden tot heden.
2301: Vos-Dahmen von Buchholz, T. - De Wiking van Walacra.
26750: Vos van Marken, J.. - Eene mededeling over de oorzaken van zelfontbranding van stoffen in schepen geladen.
1658: Vos, Benno - Heer Niels. Legendarische vertellingen.
33069: Vos, A.G. de. - Het Heilige Geest- en Pesthuis ter Nieuwerkerk binnen Dordrecht.
27499: Vosmaer, G.C.J. & Vernhout, J.H.. - Siboga-expeditie. The porifera of the Siboga-expedition, 1. the genus placospongia. Monographie VIa of: uitkomsten op zoologisch, botanisch, oceanografisch en geologisch gebied, verzameld in Nederlandsch Oost-Indië 1899-1900 aan boord H.M. Siboga onder commando van luitenant ter zee 1e kl. G.F. Tydeman, uitgegeven door Dr. Max Weber, leider der expeditie.
27851: Vosmaer, C.. - Gedenkboek.
16596: Voss van Haeften, H.J. de, en Ben Knüppe. - Jan van Dun 17juni 1917-october 1945.
21758: Oud-Vossemeer. - Gemeente Oud-Vosmeer.
32463: Vostaert, Penninc en Pieter & Jonckbloet, W.J.A.. - Werken uitgegeven door de Vereeniging ter Bevordering der Oude Nederlandsche Letterkunde. Derde jaargang, derde aflevering. Roman van Walewein. Eerste deel.
34124: Vredeman de Vriese, Joh.. - Recueil de Cartouches. Inventées par Joh. Vredeman de Vriese.
27097: Vreede, C.. - Appareil pour les signaux de nuit et de brume du livre international des signaux et télégraphe optique.
27098: Vreede, C.. - Signalsystem für Nacht- und Nebelsignale aus dem internationalen Signalbuche, auch als optischer Telegraph zu gebrauchen.
27096: Vreede, C.. - Night- and fog signalling apparatus for the international signal-book and optical telegraph.
34601: Vreede, G.W.. - Mr. Laurens Pieter van de Spiegel en zijne tijdgenooten (1737-1800). Eerste deel: Zeelands toestand en verhouding tot de Unie (1766-1786). Uit de nagelaten staatkundige geschriften, brieven en andere papieren van den raadspensionaris.
2004: Vreeken, A. - Mearten van den Visscher/ Aalsveensche jongens/ Kees Morel. 3 delen.
33624: Vreeken, J.. - Zeeuwsche zangen. Zijnde een keur uit de dichterlijke nalatenschap van Jacob Vreeken, in leven hoofd eener school te Middelburg.
34285: Vreijling, Reinout. - Verboden toegang. Gedichten.
19923: Vriend, J.J.. - De bouwkunst van ons land. De steden. Het platteland. Het interieur.
37696: Vries, Yvonne de. - Negen etsen. Exlibris en gelegenheidsgrafiek. Jaarpremie van "Exlibriswereld", Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek. 1999.
37973: Vries Jun., R.W.P. de. - Beautiful Holland. Dutch National Costumes.
35552: Vries, J. de. - Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het derde en vierde deel van J.F. Martinet's Kathechismus der Natuur.
35550: Vries, J. de. - Natuurkundige en ophelderende aanmerkingen over het eerste, tweede, derde en vierde deel van den kathechismus der natuur, door den heer J.F. Martinet.
35087: Vries, Hendrik de. - Die droomwereld in te dringen!
37812: Vries, Sjoerd de & Ted Schaap. - Zilvervisje Sylvia.
683: Vries, Theun de. - Bruidegom in September.
33652: Vries, E.P. de. - Vijftig jaar bij de tijd. Geschiedenis van de HTS-Vlissingen 1947-1997.
34160: Vries, Hendrik de, Zuithoff, A.J., et al. - Catalogus H.N. Werkman, drukker-schilder Groningen. Tentoonstelling Stedelijk Museum Amsterdam, 24 november tot 17 december 1945.
33935: Vries, Hendrik de. - Lofzangen.
260: Vries, Theun de. - Brieven uit de oorlogsjaren aan S. Vestdijk; met een appendix behelzende enkele brieven, gewisseld tussen S. Vestdijk en D.A.M. Binnendijk in september 1941.
33694: Vries, Simon de. - De groote schouw-plaets der jammerlijcke bloed-en-moord-geschiedenissen, vervattende onder vijf-en-tseventigh opschriften ontrent twee-honderd voor-beelden der ellendige uytwerckselen van haet, toorn, yversught, ontrouw,bedrogh, hooghmoed, wanhoop en allerley ongeregelde menschelijcke herts-toghten.
16208: Vries, Theun de.. - De Meesters van de Draak. Verkenningen in het nieuwe China alsmede enkele proeven van Chinese literatuur, boerenpoëzie, anecdotes en volkshumor.
661: Vries, Theun de. - Westersche nachten.
14850: Vries, G. de. - Onze krielhoenders.
22941: Vriese, Willem Hendrik de. - Redevoering over de maatschappij "Tot nut van 't algemeen", in betrekking tot de zedelijke behoefte voor ons vaderland, in den tegenwoordigen tijd. Uitgesproken ter opening van de jaarlijksche algemeene vergadering dier maatschappij, op den 10den augustus 1841.
15438: Vrije, Adr. de. - Gedichten.
27329: Vroege, Dens (ed.). - Portraits by Corstiaan de Vries.
33941: Vrolijk, Maarten. - Donker Zon en Golven.
25074: Vrolik, W.. - Het leven en het maaksel der dieren; eerste deel.
21765: Vrouwenpolder. - Gemeente Vrouwepolder.
20345: Vryburg. - Het Huys en Hof Vryburg.
12618: Vuuren, L. van. - Rapport betreffende een algemeen onderzoek naar de sociaal-economische structuur van het district der Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Salland.
34670: Lage Vuursche. - Het Huis Draakestein.
30437: Waal, W.J. de. - De drempel van de instituutspsychotherapie/ The treshold of psychotherapy in IMP's (Institutes for multidisciplinary psychotherapy). Een wetenschappelijke proeve op het gebied van de geneeskunde en tandheelkunde.
11975: Waal, Corn. J. de - Genealogie der familie Buteux. Saamgesteld uit familipapieren, doop-, troue-, sterfboeken, weesregisters etc.
30442: Waals, H.G. van der. - Rorschach-onderzoekingen bij Neurosen, Psychopathieën en verwante toestanden.
29025: Waals, Jacqueline van der. - Drie (zee)gedichten.
29758: Waard, C. de. - Rijksarchief in Zeeland. Inventaris van kaarten en teekeningen.
21818: Waard, C. de. - Rijksarchief in Zeeland; regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwse rekenkamer 1525-1784.
20754: Waarde. - Gemeente Waarde.
18749: Waarde. - 'T Dorp Waarden.
26300: Waarde. - 'T Dorp Waarden - 'T Zelve anders.
32157: Waarsenburg, Hans van de & Martens, Jan. - Je zit aan tafel.
38231: Wagenaar, Jan. - Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: Uit de geloofwaardigste Schryvers en egte Gedenkstukken samengesteld. Met Konstplaaten en Kaarten opgehelderd. Zevende deel. Beginnende in 't jaar 1574, en eindigende met de dood van Willem den Eersten, Prinse van Oranje, in 't jaar 1584.
37676: Wagenaar, Jan. - De bannelingen van de Achterhoek.
14998: Wagenaar, Jan. - Het Leeven van Jan Wagenaar. Benevens Eenige Brieven van en aan Denzelven.
30689: Wageningen.. - Wageningen.
34339: Wagner, C.. - Vaillance.
32235: Wagtho, Eugénie J.M.. - De weg en de waarheid. De wedergeboorte van de nieuwe mens.
17383: Waine, Charles V., Ph. D.. - Steam Coasters and Short Sea Traders.
27379: Wal, Theo J. & Eric van der. - Vaarwel; een verhaal van Theo J. van der Wal verlucht met houtsneden door Eric van der Wal/ Lebwohl; eine Erzählung von Theo J. van der Wal mit Holzschnitten von Eric van der Wal.
35440: Walbeehm, Th.B.. - De "Brokkenmaker". Beknopte literatuurstudie over het verschijnsel "accident proneness" in het wegverkeer. Verkeersmonografie No. 1.
22512: Walcheren. - Map of the Island of Walcheren with te Fortifications & C.
22272: Walcheren. - Nieuwe kaart van het eiland Walcheren....
23270: Walcheren. - Kaart van het eiland Walcheren, op ordre van zyne doorlugtigste Hoogheid W.C.H. Friso Prince van Orange en Nassau etc.etc.etc. Meetkundig opgenomen in den jaare 1750 door de Ingenieurs D.W. Carel en A. Hattinga.
7115: Walcot, W. - Architectural water-colours & etchings.
1953: Walden, Wouter - De duinvlinder is startklaar/ De jongen met de alpino/ De Snoek van Ventje. 3 delen.
1954: Walden, Wouter - Pech met de 'Boemerang'/ Klaasje en de kluizenaar. 2 delen.
17643: Waldeyer-Hartz, Hugo von. - Helden der vrijheid. Roman ingeleid en bewerkt door Dr. P.H. Ritter Jr.
33439: Waldhouwer, G.P.L.. - De twee vaandrigs of de aanslag op Aardenburg in 1672. 2 Delen.
22930: Wallace, Ian & Veire, Frank vande. - Hommage a Mondrian.
36693: Wallace, Edgar. - The Devil Man.
30298: Walle, B. van de. - La transmission des textes littéraires Égyptiens. Avec une annexe de G. Posener.
24465: Wallroth, Tilman. - Drehmaschinenpraxis für Modellbauer.
2715: Walschap, Gerard - Wing en Wong.
26610: Walsh, Le Vte.. - Saint Louis et son siècle.
19128: Walter, Emil Dr.. - Unsere Süsswasserfische.
36657: Walton, O.F.. - Engeltje's Kerstfeest en Dotje.
36846: Wanrooy, G.. - Zeepbellen.
36671: Wanrooy, G.. - Vertellingen van Mevrouw Bruin.
35706: Warburton. - William Paterson of de Schotten in Darië. Geschiedkundige roman. Eerste deel.
22188: Warming, Eug. & Graebner, P.. - Eug. Warming's Lehrbuch der Ökologischen Pflanzengeographie.
34785: Warmond. - Le chateau de Lokhorst, appartenant a tres Illustre Mire. Guillaume Schepers Bourguemaitre et conseiller de la ville de Rotterdam. 't Huys te Lokhost , toebehorende den edele Groot-agtbaare Heer Willem Schepers Burgermeester en Raad der stad Rotterdam.
38181: Warmond. - kerk te Warmont.
33202: Warmond. - Klinkenberg appartenant à Madame la veuve du Sieur François Velters/ Klinkenberg toebehorende Mevrouwe de weduwe van den Heer Frans Velters.
34395: Warnsinck,Is., J.C. de Leeuw en N.S. Calisch. - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Vijfde jaargang.
37892: Warren, Hans. - Kritieken.
29229: Warren, Hans.. - Kwatrijnen van Omar Khayyam.
31552: Warren, Hans. - Als amethystengloed in najaarsdromen. Eerste gedichten.
637: Warren, Hans. - Kritieken.
28251: Wassenaar. - Het Huis te Raaphorst onder Wassenaar van agteren, 1738.
32991: Wassenaar. - Het Huis te Rouwkoop onder Voorschoten van agteren, 1738/ Het Huis te Raaphorst onder Wassenaar van agteren, 1738.
38230: Water, J.W. te. - De Vaderlandsche Historie van den Heere J. Wagenaar, verkort, en met leerzaame aanmerkingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
20261: Water, J.W. te. - Tweede Eeuw-feest van de Vryheid in den burgerstaat en godsdienst binnen de stad Vlissingen sedert den zesden van Grasmaand MDLXXII, in eene Openbaare Redenvoeringe gevierd den zesden van Grasmaand MDCCLXXII, met eenige aanteekeningen en oorspronglyke stukken, betreffende de geschiedenissen van Nederland. Toegevoegd: Korte Beschrijving van Geertruidenberg.
13478: Water, Willem te, en Jacob van Grypskerke. - Het Hoog Adelyk, en Adelryk Zeelant. Vertoont uit eenige ongedrukte lysten der Ridderschappe, en Edelen Van Zeelant, met Verklaeringen, en Aenteekeningen opgeheldert, en bevestigt en met de Wapenen der Edelen van Zeelant verrykt.
27051: Water, J.W. te. - Redenvoering ter eere, en over de verdiensten des doorluchtigen geslachts van Borssele, uitgesprooken te Vlissingen door Jona Willem te Water.
24669: Water, H. van de, Bukman, C. & Vaart, T. van der. - Wiskunde en model; met toepassingen in bedrijfskunde en economie.
20755: Waterlandkerkje. - Gemeente Waterlandkerkje.
33467: Waterschoot, M.A.. - De Vlaamsche kustvlakte. Bijdrage tot de geschiedenis van het Vlaamsche polderland langs zee en Honte.
21967: Wattel, Willem. - Structural and functional development of rat and mouse gastric mucous cells in relation to their proliferative activity.
37861: Webersinke, Gerhard (ed.). - Michel Briefmarken Katalog. Deutschland Spezial 1970.
15713: Wedgwood, C.V.. - Willem de Zwijger
32344: Weegee. - Weegee's New York. Photographien 1935-1960.
22107: Weekenstroo, H.J.. - Onderzoekingen betreffende de veranderingen aan de tanden van het paard op verschillende leeftijden en hun waarde voor de leeftijdsbepaling.
3251: Weeren Griek, Hans van - Het leven van Pietje Pinguin.
32125: Weerheijm, J.A.. - De kunst van het koken. Recepten- en menuleer.
15726: Vereeniging voor toepassing van bitumineuze wegcon. - Zes jaren asfaltwegenbouw in Nederland.
23170: Wegehaupt, Heinz. - Alte deutsche Kinderbücher IV, Bibliographie 1521-1900; zugleich Bestandsverzeichnis der in Berliner Bibliotheken befindlichen Kinder- und Jugendbücher sowie der Kinder- und Jugendzeitschriften, Almanache und Jahrbücher.
37412: Wehl, Nannie van. - Do en Lo Verster. Oorspronkleijk verhaal door Nannie van Wehl.
34364: Weidlé, Wladimir. - Les abeilles d'artistée. Essai sur le destin actuel des lettres et des arts.
16505: Weigner, G. & B. Moosbrugger. - l'Aventure de l'Expo. La Suisse aujourd'hui et demain. Das Erlebnis der Expo. Die Schweiz heute und morgen
34926: Wein, Len, Ross Andru & Jim Mooney. - De spectaculaire Spiderman. 37 stuks. Nummers tussen no. 28 en 159.
18189: Weinland, R.. - Einführung in die Chemie der Komplex-Verbindungen (Wernersche Koordinationslehre) in elementarer Darstellung.
38156: Weiss, Aug. & J.C. Andreae. - Lente. Zangbundel voor de kleintjes. Liederenbundel voor de Laagste Klassen der Lagere School en Bewaarscholen.
32435: Wekker, J.B.Ch.. - Historie, technieken en maatschappelijke achtergronden der karteringswerkzaamheden in Suriname sinds 1667.
33921: Welings, Y.J.A.. - Rijksarchief in Zeeland. Inventarisreeks nr. 3. Inventaris van het archief van de familie Mathias-Pous-Tak van Poortvliet 1462-1944.
32965: Wellens, André. - Etsen van Boxtel 1991.
35508: Wells, H.G.. - The Undying Fire.
3604: Welten, J.B.V. - Droogleggers aan de Oosterschelde. Bewint der Dijckagie 1594 - 1610.
20756: Wemeldinge. - Gemeente Wemeldingen.
23827: Wemeldinge. - T' Dorp Wemeldinge. - T' Zelve Anders.
19955: Wenckebach, L. Oswald. - Een droom (1942)
35447: Wendte, J.F.. - Patienten in het ziekenhuis. De betekenis van medische gegevens voor de meningen van patienten over hun verblijf in het ziekenhuis.
31170: Wennekes, A.F.. - Kadastrale plans van Zeeland 1812-1975.
35146: Wenniger Mulder, C.A. (red.). - Fotonieuws. De Spiegel der Beweging. uitgave Hoofdkwartier N.S.B., afd. III Propaganda. 1e jaargang, no. 10- sept. 1941.
2701: Wennink, Bep - Kransjes vlechten; versjes.
36425: Wennink, Bep & O. Kerssen. - Koentje Kruip.
2823: Wensma-Klaassen, Anna - Grootmoeder komt sprookjes vertellen.
13156: Wentholt, L.R.. - Stranden en strandverdediging. In 2 delen, tekst + atlas.
34755: Wentinck, Ch.. - W.J. Rozendaal.
38174: Werken, H. van de & D. Nockels, et al. - Bewegende dieren. Bouwers/ Bewegende dieren. Acrobaten/ De haas en de schildpad/ Goudhaartje en de drie beren. Mini Panorama boek. 4 boekjes met pop-ups.
22100: Werkhoven, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 9 "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
22101: Werkhoven, C.. - De wilde roos; een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink; no. 10 (vervolg) "Hoe het groeide", een beknopte geschiedenis van het ontstaan, de ontwikkeling en den tegenwoordigen toestand der soc.-dem. arbeiderspartij in Nederland.
19602: Werumeus Buning, J.W.F.. - De vergulde druiventros.
27539: Waterlooze Werve. - Het Huis Waterloozewerve.
27540: Waterlooze Werve. - 't Huys Waterloose-Werve.
15702: Wessely, Rud. and Ant. Deimel Don Laurentio van den Eerenbeemt - Codex Hammurabi. 4 Parts bound in one volume:Textus primigenius; Transscriptio et translatio Latina denuo in lucem edita; Vocabulorum denuo in lucem editus; Tabulae signorum.
20856: Westdorpe. - Gemeente Westdorpe.
35433: Westen, Jan van. - Ruimte in ruimte. Bouwen van installaties in de tijd 1/7 t/m 31/7, 1986, de Grote Kerk, Goes. Jan van Munster, Kees Wevers, Rob Hamelijnck, Maarten de Reus.
37398: Westenbrink-Wirtz, Hermanna & J.M. & Tjeerd Bottema. - Vroolijke kinderen.
30622: Westendorp-Osieck, B.. - Oud-Hollandsche gevelsteenen.
37275: Wester, Hendrik. - ABC boek; of begin der letteroefening voor kinderen.
37425: Westerhof, J.J.. - Gevolgen van het drie-eilandenplan voor het oude land langs de Zandkreek en het Veregat/ De herziening van de afwatering van Noord-Beveland in verband met het drie-eilandenplan. Deel 1 & 2. 2 delen.
15835: Westerhoff, R.. - Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de kleine rookpijpjes, waaruit naart 't volk hier en daar gelooft, de reuzen, alven, feeën en aardmannetjes oudtijds gerookt zouden hebben.
28352: Westerhoven Junior, Jan van. - Zomer-Buitenleven en Wandelingen, den Schepper in zyne Schepselen Beschouwende en Verheerlykende; in Bespiegelingen Over Gods grote Werken, als: over het Uitspansel, de Zon, Maan en Sterren; over de Aarde, Bergen, Bosschen, Koorn, Wei- en Moeslanden, Lusthoven en Tuinen; over de Zeeën, Meiren en Rivieren; over de Dieren, het Tamme Vee en Insekten; over de Bloemen, Kruiden, gewassen en andere Wonderen der Natuur; Alles ten dienste en ter aanspooring van het stille Landleven; bestiering van hun, die Buitenplaatsen, Hoven of Tuinen bezitten, hoe daarvan het waare nut op de beste wyse te genieten, en het misbruik voortekome; door Jan van Westerhoven Junior. Met fraaije Kunst-Plaaten. De Vierde Druk. Amsterdam, Martinus de Bruyn, z.j. [1771?] gr. 8o: *-2*8 3*2 A-2E8 2F6, (36) 457 (3) p.
36928: Westerman, M.. - Gedichtjes voor kinderen.
36725: Westerman, M.. - Nieuwe gedichtjes voor kinderen.
38101: Westervoort.. - De brug over den IJssel van den Rijn-Spoorweg bij Westervoort.
20340: Oostkapelle - Westhoven. - Het Kasteel Westhoven. 1743 - Het Kasteel Westhoven van een andere zijde. 1743
28951: Oostkapelle - Westhoven. - Het kasteel Westhoven.
28952: Oostkapelle - Westhoven. - Westhoven.
27548: Westkapelle. - T' Stadhuis te Westkapelle.
20341: Westkapelle. - De kerk te Westkapelle.
27573: Westkapelle. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27571: Westkapelle. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27570: Westkapelle. - Westkapelle van den Dyk te zien.
27569: Westkapelle. - De kerk te Westkapelle - De Hof van den Hr. van Domburg en de Toren van Domburg in 't Verschiet.
27565: Westkapelle. - Het Bezichtigen van den Westcappelschen Dijk, met der zelver bewerkingen, door zijne Doorl. Hoogh. Willem de V.... Den 1ste Julij, 1786.
27567: Westkapelle. - De dijk te Westkappel in Januarij 1863.
27563: Westkapelle. - West - Capell - S. Mertens Dijck.
27562: Westkapelle. - Westkapelle.
27560: Westkapelle. - Doe wel en zie niet om. Doorn van Westkapelle.
27558: Westkapelle. - De Westkappelsche Dijk.
27557: Westkapelle. - West=Capell.
30847: Westkapelle. - Gemeente Westkapelle.
34072: Westphal, Alexandre. - Le Symbole des Apôtres. Ses origines- sa formation- la valeur religieuse de son enseignement.
21296: Oude Wetering. - Aan de Oude Wetering.
36869: Wheeler Wilcox, Ella. - Poems of Life.
34993: Wheelock jr., Arthur K.. - Jan Lievens. A Dutch master rediscovered.
27607: White, Donald R.J.. - EMI Control Methodology and Procedures.
34882: White, James E. (Introduction). - The memoirs of Buron.
21016: Whitney, William Dwight. - Taal en taalstudie; voorlezingen over de gronden der wetenschappelijke taalbeoefening (Twee delen in één band).
18638: Whitney, Mary (ed.). - Dunkirks across America.
17565: Whittaker, J.R.. - Containerization.
20517: Wiart, Cl., a.o.. - Art et folie.
9243: Widmer, Jean (ed.). - 9e Biennale de Paris; manifestation internationale des jeunes artistes 19 septembre-2 novembre 1975.
24147: Wieberdink, G.L. (sam.). - Historische atlas Zeeland; chromotopografische kaart des Rijks 1: 25.000
35699: Wieberdink, G.L. (sam.). - Historische Atlas Overijssel. Chromotopografische Kaart des Rijks 1: 25.000.
13339: Wiedersheim, R.. - Grundriss der vergleichenden Anatomie der Wirbelthiere; für Studierende bearbeitet.
36263: Wiegman, Jan. - Versjes die wij nooit vergeten.
37361: Wiegman, Jan. - Versjes die wij nooit vergeten.
25023: Wielemaker, K.. - Biggekerke; zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
13053: Wielemaker, K.. - Gedenkboek van de feesten in Zeeland; Augustus-September 1898.
35650: Pinkhof en Van der Wielen. - L'art du bonheur. Video-schetsboek Pink.
20706: Wielinga, Menno. - Het sprookje van het Groninger Museum.
25595: Wielinga, Menno. - Binnen beelden, gedichten en tekeningen.
32254: Wietzel, Caroline & Laubier, Guillaume de. - Sarah Lavoine. Architecture Intérieure.
3317: Wijck, Sarah van - Vier reizende muzikantjes; een kikkersprookje.
33112: Wijdenes. - Kerk van Wydenes, 1726.
22583: Wijdeveld, H. TH. (ed.). - Wendingen, Maandblad voor Bouwen en Sieren van Architectura et Amicitia; no. 1 1924; bouw-beeldhouw-werken van H.A. van den Eijnde, John Rädecker, Th.A. Vos, Theo van Reijn, Joh. Polet, Hildo Krop en J. van Lunteren.
35568: Wijdeveld, H. TH. (ed.). - Wendingen. Toorop-nummer. December 1918 no. 12. Ter gelegenheid van zijn 60sten verjaardag.
34214: Wijdeveld, H. TH. (ed.). - Wendingen, no. 5 1919;
34198: Wijdeveld, H. TH. (ed.). - Wendingen, no. 5 1919;
18796: Wijk, J. van, Roelandszoon. - Beknopt aardrijkskundig schoolboek voor de jeugd volgens de nieuwste landsverdeeling.
28498: Wijk Roelandszoon, J. van & Jaeger, J.. - Atlas der geheele Aarde. Ten dienste van Nederlanders, naar de laatste ontdekkingen en vorderingen in de aardrijkskunde bewerkt. Bevattende, in 34 kaarten, de wereldkaart, de werelddeelen, de landen van Europa, de Provinciën van het Koningrijk der Nederlanden en de Nederlandsche Overzeesche bezittingen.
28137: Wijk, J. van, Roelandszoon. - Rekenboek voor de scholen in ons vaderland; bijzonderlijk geschikt voor diegene, waarin volgens eene verbeterde leerwijze wordt onderrigt gegeven; tweede stukje; naar het nieuwe stelsel van munten, maten en gewigten ingerigt.
2859: Wijker, W. - Henk Mus, de scheepsjongen van 'de Bataaf'.
36629: Wijnaendts van Resandt, W.. - De Gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië. Genealogische Bibliotheek II.
38093: Wijns, Rinsumageest, Jelsum, Oudega.. - Wijns. Kerk te Oudega. Kerk te Jelsum. Kerk te Rinsumageest.
34152: Wijnstroom, J.J.. - Dietsch verleden. Gedichten.
13227: Wilde, Oscar. - Oscar Wildes Werke in zwölf Bänden. (In 4 volumes.)
33994: Wilde, Oscar. - Fantasiën.
37531: Wilde, Oscar & Leo van Breen. - De Ballade van Reading Gaol.
35358: Wildermuth, Armin. - Tony Cragg. De Vleeshal, Middelburg, 1984.
13515: Wilderom, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken; II: Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en St.-Philipsland).
17070: Wilderom, M.H. - Tussen Afsluitdammen en Deltadijken, deel III. Midden-Zeeland (Walcheren en Zuid-Beveland)
36541: Wildschut, G.. - Een reis om de wereld met een zelf-gemaakt vliegtuig.
14558: Wildschut, Jenny, and Nelly Honig. - 12 liedjes; uit het Zweedsch bijeengebracht en vertaald. Eerste en tweede deeltje.
21730: Wilford, Michael, Coghlin, Terence, Healy jr., Nicholas J. and Kimball, John D.. - Time Charters.
22383: Wilhelminapolder (Zeeuws-Vlaanderen). - Kaarte van den Wilhelmina Polder, bedykt Anno 1776.
37325: Willebeek Le Mair, H., and R.H. Elkin. - Old Dutch nursery rhymes/ Hollandsche Kinderliedjes.
32688: Willems, J.F.. - Reinaert de Vos. Episch fabeldicht van de twaelfde en dertiende eeuw.
36812: Willemse, Willy & Piet Marée. - Ping Pong Ponia. De wonderlijke avonturen van Pim Goverts en Tuitel den tovenaar.
32112: Willemstad. - Willemstad. Willemstad van de andere Zyde te zien.
33145: Willemstad. - Willem Stad uit Zee te zien, 1743.
25626: Willemzen, Jakob. - Gezangen vande Gangen Gods in zijn Heiligdom, (dat is) Eenige Aanmerkingen van de bizondere daden Gods: ontrent het bestuur van zijn kerke; voor de Wet en onder het Ouwde Testament, van Adam tot Moses en van Moses tot Christus. Ontworpen in verscheide Dicht-maat.
28292: Williams, D.W., a.o.. - The Mariner's Handbook. Eight edition 2004.
34591: Willink, Joost. - P.T. Chaos en Orde. Peter Terhorst.
20368: Willkomm, Moritz. - De wonderen van het mikroskoop of de natuur beschouwd in hare kleinste voortbrengselen.
34293: Wilmink, Willem. - Spelende meisjes.
21218: Wilmshurst, W.L.. - De Maçonnieke Inwijding.
32226: Wilson, Colin. - The lewd nurse. Derby adult series, for entertainment of adults only.
28501: Wilson, R.L.. - Das Gesetz der Prärie. Die Waffen des Wilden Westens.
38111: Wilson, Francis. - Het Weer. Een uniek driedimensionaal kijk- en doe-boek.
22924: Wimmer, Stefan (ed.). - Cold Cut; Wolfgang Ellenrieder.
37878: Wind, S. de. - Iets over Mattheüs Smallegange en zijne Kronijk van Zeeland.
35804: Wind, F.. - Kern der materialenkennis. Polytechnische Bibliotheek no. 4.
37646: Wingerd, Wil de. - Alle kinderhartjes kloppen...
37647: Wingerd, Wil de. - Sint Nicolaas, de vrind van elk kind.
37648: Wingerd, Wil de. - Ons aller vrind, de goede Sint.
32460: Wingler, Hans M.. - Die Mappenwerke. "Neue Europäische Graphik".
31183: Wingler, H.M.. - Piet Mondrian. Neue Gestaltung/ Neoplastizismus/ Nieuwe Beelding.
34879: Winkelaar, Edwin, Kranendonk, Sigurd, Roelofs, Cees, Kaper, Karen & Riele, José van. - Wolterinck's World. Be Fore. 25 Years Wolterinck's World Laren.
19972: Winkelman, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
11285: Winkelman, H.P. - Geschiedkundige plaatsbeschrijving van Vlissingen.
14006: Winkler, Fr.. - Albrecht Dürer; Pflanzen und Tiere.
34897: Winkler Prins, J.. - Zonder Sonnetten. Nieuwe Gedichten.
33979: Winkler Prins, A.. - Braga. Dichterlijke mengelingen. Uitgegeven door een dichtlievend gezelschap onder de nooit gebruikte zinspreuk: "Utile dulci".
34163: Winn, Larry, et al (ed.). - Winn Devon Art Group.
32842: Winsen. - 't Huis te Winsen, 1732/ 't Huis te Winsen.
32841: Winsen. - 't Huis de Oude Tempel by Winsen, 1732/ 't Dorp Winsen in 't Rijk van Nymegen, 1732.
25056: Winter, Nicolaas Simon de. - De Amstelstroom, in zes zangen.
34100: Winter, H. & J.J. de. - Moderne houtslöjd.
34365: Winterberg, Anni. - Un été sans nuits.
38096: Winterswijk. - Winterswijk. Beek bij Oeding. Eik bij Roerdink. Marmergroeve bij Willink.
24334: Wirz, Paul. - Der Totenkult auf Bali.
20757: Wissekerke. - Gemeente Wissekerke.
22023: Wissekerke. - Wissekerke (Noord-Beveland)
34740: Wit, P.V. de. - Bij het herdenken van 350 jaar stads-bibliotheek (en leeszaal) van Haarlem 1596-1947. Met als speciale bijdrage "De oude trap", een gelegenheidsgedicht van Guda Ratelband.
37879: Wit, Constant de. - Les inscriptions du Temple d'Opet, a Karnak. Bibliotheca Aegyptiaca XI.
25036: Witsen Geysbeek, P.G.. - De kleine Zimmerman, of de Aarde en haar bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Three volumes in one binding.
31832: Witsen Geysbeek, P.G.. - Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters. Derde en vierde deel.
33436: Witsen Geysbeek, P.G.. - De Kleine zimmerman, of de aarde en hare bewoners; een leesboek voor de beschaafde jeugd. Tweede deel.
38155: Witte Eechout, Valerie, Marie v. Voorst v. Beest & Mia v. Oostveen. - Met moeder zingen. Vijftig liederen voor de huiskamer.
33899: Witte, Petrum de. - Catechizatie over den Heidelbergschen Catechismus, der Gereformeerde Christelijke Religie, Uytgegeven na voorgaende visitatie en approbatie des E. Classis van Hoorn.
37063: Witthöft, Hans Jürgen. - Das Hansa-Bauprogramm. Mit 19 Seitenrissen, Decksplänen, Längsschnitten im Text und einem Faltplan von Franz Mrva sowie 8 Fotos auf Tafeln.
28306: Woelderen, C.A. van, e.a.. - Vlissingen.
33951: Woensel, Lodewijk van. - De Kneuter.
33950: Woensel, Lodewijk van. - Meziek uit èige land.
30691: Woerden.. - Woerden. Strafgevangenis.
33116: Wognum. - 't Dorp Wognum, 1726.
38063: Wolf, Henk de, J. Scheffer & Piet Nienhuis. - Met Ab en Eef langs veld en dreef. Groningen-Friesland.
38168: Wolf, Tony, et al. - De drie varkentjes/ De drie biggetjes/ Aladdin. 3 pop-up boeken.
28469: Wolff, Christiaan. - Grond-beginzelen van alle de mathematische weetenschappen. Derde deel. Bevattende de optica, catoptrica, dioptrica, perspectiva, sphaerische trigonometrie, astronomie, geographie, chronologie, en gnomonica. Beneffens een kort onderricht van de voornaamste mathematische schriften. Uit het Hoogduits vertaald door Joan Christoffel van Sprögel.
2849: Wolffenbuttel-Van Rooijen, H. - Over Leloe en Abeldijn, het levend sprekend blind konijn/ Leloe doet aan een wedstrijd mee, zal zij het winnen ja of nee? 2 delen.
35808: Wolkers, Jan. - Kort Amerikaans.
20758: Wolphaartsdijk. - Gemeente Wolphaarsdijk.
21529: Woltjer, J., Sicking, L.J., Snijders, Herman, e.a.. - Algemeene en internationale tentoonstelling te Brussel in 1910, Nederlandsche afdeeling/ Het onderwijs in Nederland.
35922: Woltjer, R.H.. - Plan voor den wederopbouw van de badplaats Scheveningen. Een ontwikkelingsplan.
38046: Woltman, Cees. - Witbaard. De Koning van Kabouterland.
37644: Woltman, Cees. - Sint Nicolaas is in het land.
38062: Woltman, Cees. - Witbaard. De Koning van Kabouterland.
35407: Woltmann, A. & Br. Meyer. - Deutschlands Kunstschätze. Eine Sammlung der hervorragendsten Bilder. Berliner, Dresdener, Münchener und Wiener Galerien. Und eine Reihe von Portraits der bedeutendsten Meister. Mit biographischen Notizen.
36449: Wood, Lawson & D.A. Cramer-Schaap. - Jim op de Kermis.
28358: Wood, Theodore, Molesworth, Mrs., a.o.. - The Child's Pictorial. Year 1894 & 1895.
35783: Woord, D. van der. - Architectuur-perspectief voor exterieur en interieur. U.T.O. reeks serie C.
28916: Worm, Piet. - Één emmertje water; een boek van Piet Worm.
36862: Worm, Piet. - De drie paardjes.
30882: Wortel, Th.M.. - Some applications of zeolites in organic chemistry.
34154: Woude, Johan van der, Vries, Hendrik de, Kool, Halbo C., Altink, Jan, et al. - In memoriam Herman Poort.
1644: Woude, Johan van der - De Faun.
33141: Woudrichem. - De Kerk te Woudrichem, 1732.
21785: Wttewaall van Stoetwegen, Henricus Asuerus. - Dissertatio historico-juridica inauguralis de veteri ordine judiciorum apud Hollandos.
18666: Wurzbach, Alfred von. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund Archivalischer Forschungen Bearbeitet. Erster Band A-K. Zweiter Band L-Z. Dritter Band, Nachträge und verzeichnis der Monogramme.
33773: Wyck, H.W.M. van der. - Het Arkadisch Walcheren getekend door Jan Arends 1770-1790.
33257: Wyck, B.H.C.K., van der. - Gestalten en Gedachten. Verspreide opstellen.
38026: Wyllie, Stephen & Brian Lee. - Het Spookhuis. Een spookachtig boek met hologrammen.
21954: Wyss, Alban. - Reconstruire l'Europe.
3125: Wythoff, Henriëtte - Een Kippengeschiedenis.
3123: Wythoff, Henriëtte - Het Prinsesje en de Gouden Vogel.
17874: Xenophon. - La Cyropaedie, ou l'histoire de Cyrus, traduite du grec par M. Charpentier.
34161: Benedictus XIV. - Het Roomsche Martelaarsboek.
23933: Ybema, H.J.. - Onderzoekingen over de vernieuwing van de fosfolipoiden in de hersenen van de rat/ investigations on the turnover of the phospholipids in the brain of the rat (with a summary in English).
34366: Yergath, Arsène. - Le tisseur de soies. Poèmes.
22519: Yerseke. - T 'Dorp Jersike. - T 'Zelve anders.
20858: Yerseke. - Gemeente IJerseke.
27633: Yerseke. - Het Dorp Ierseke in 't Eiland Zuidbeveland - Het Dorp Wemeldinge met de Vloedberg in 't verschiet.
16211: Ymker, J.H. / Nell, Chr. A.C.. - Welk weêr hebben wij te wachten? Een populaire schets van de voornaamste weêrsverschijnselen. Tevens handleiding om op eenvoudige wijze het weêr te kunnen voorspellen.
16179: Yoresh, Y.. - The flag of Israël. Variations on the theme.
36807: Yorick. - A sentimental journey through France and Italy to which are added the letters to Eliza. Stereotype Edition.
32249: New York. - Der Einzug der Königlichen Völcker in Neu Yorck. / L'Entré triumphale de Troupes royales a nouvelle Yorck.
30709: Yoshida, Ichiro (ed.). - Specialized catalogue of postage stamps of Nippon 1941-2.
37430: Young, George. - Het leven en de reizen van Kapitein James Cook, beschreven naar naauwkeurige berigten in zijne dagboeken en andere bescheiden voorhanden. Eerste en tweede deel in 1 band.
15196: Ysabeau, A. and J. Remy. - Le jardinage ou l'art de créer et de bien tenir un jardin, par A. Ysabeau. Champignons et truffes, par J. Remy. Jardinier des fenêtres des appartements et des petits jardins, par J. Remy. In one volume.
3978: Ysselsteyn, H.A. van - Der Hafen von Rotterdam.
33415: Zaaijer, T.. - Levensbericht van D.E. Siegenbeek van Heukelom. Overdruk uit de Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1900-1901.
21158: Zaandam. - Zaandam
31574: Zaayer, M. (sam.). - Hof van Holland. Residentieboeken m.b.t. Zeeland 1578-1587.
35164: Zadkine, O.. - Voyage en Grèce. Trois Lumières.
31125: Zaltbommel. - De stad Bommel.
13771: Zaluski, Z., and L. Grabowski. - M. Bylina.
29233: Zande, F. van der. - Gymnastiek voor zuigelingen en kleuters.
31572: Zanen, G. (red.). - Dubbelschroef motorpassagiersschip Willem Ruys van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd N.V.
38035: Zanetti, Tiziana & Alberto Mari. - Miauw.
28061: Zantkuijl, H.J.. - Bouwen in Amsterdam. Het woonhuis in de stad. 3 Delen (van 4).
34942: Zar, Jerrold H.. - Biostatical analysis.
33104: Wijk aan Zee. - Wyk op Zee, 1740.
22666: Zee, D.v.d.. - Na alle leed een gelukkig kerstfeest toegewenst door de Enschedese vrouwen. Kerstmis 1953.
21197: Zeeburg. - Zeeburgh.
26925: Zeegers, W. (sam.). - Zaadkorrels; lessen van wijsheid en deugd.
25145: Zeeland.. - Zelandia Comitatus.
22513: Zeeland.. - Zelande.
20724: Zeeland.. - Zeelandiae Comitatus.
20662: Zeeland.. - Naeukeurige Nieuwe Land-Caert des Graefschaps Zeeland.
20659: Zeeland. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
31872: Zeeland.. - Carte de la Flandre òu sont les environs d'Axel, d'Hulst dans la Flandre Hollandaise de Middelburg, Goes, et Tolen en Zélande....
20654: Zeeland.. - De Cust van Zeeland. Begrypende in sich de zee gaten, als van de Wielingen, Ter Veere, Ziericzee, Brouwers-haven, goeree en de Maes.
20652: Zeeland. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio, auctore D. Iacobo a Daventria.
20651: Zeeland.. - Kaart van Zeeland zonder titelcartouche.
23906: Zeeland.. - Zelandia Comitatus.
23909: Zeeland. - Zeelandia Comitatus. Nieuwe kaart van het Graafschap Zeeland opgemaakt uit de beste kaarten en van misslagen gezuiverd door R. en J. Ottens.
20613: Zeeland.. - Charte von Zeeland, nebst dem Antheil der General Staaten an Flandern, worauf der Lauf der Schelde von Antwerpen bis zu ihrem Ausfluss zu sehen ist.
20606: Zeeland.. - Zelandia Comitatus.
20443: Zeeland. - Zeelandia Comitatus.
23820: Zeeland.. - Zelandicarum insularum exactissima et nova descriptio.
23813: Zeeland.. - Comitatus Zelandiae Tabula emendata a Frederico De Wit Amstelodami.
35107: Provinciaal Bestuur van Zeeland. - Documentatie Deltazaken.
21755: Zeeland.. - La Zelande.
26507: Zeeland. - Zeelandia Comitatus.
31204: Zeeland.. - Zeelandiae Comitatus.
26501: Zeeland.. - Zelandiae Typus.
31156: Zeeland.. - Carte Nouvelle de la Province de Zelande & de ses Fleuves.
31129: Zeeland.. - Zelanda, e Parte Orientale della Flandra.
22081: Zeeland.. - La Zelande avec une partie de la Flandre Hollandoise tirée des meillieurs cartes dus païs même.
22083: Zeeland.. - Kaart van Zeeland.
27915: Zeeland.. - Zeelandia Comitatus.
27914: Zeeland.. - Comitatus Zelandiae.
27906: Zeeland.. - Carte particuliere des environs de Berg-op-Zoom, Tolen, Steenberg, Willemstat, Ziericzee, et Bomene.
22789: Zeeland.. - Utraque Bevelandia, & Wolfersdyck, Insulae orientaliores Zelandiae Cisscaldinae; vermacule, De Oostelycke Eylanden van Bewester-Scheld.
24513: Zeeland.. - Zelandiae typus.
25309: Zeeland.. - De Schutterkoning.
25310: Zeeland.. - Een boer uit Zuid-Beveland. - Een boer van Walcheren.
37880: Zeeman, P.. - Haantje en z'n kornuiten. Jongensboek 10-15 jaar.
36791: Zeeman, H.. - Het leven van Joost van den Vondel. Een lettergeschenk voor de jeugd.
37130: Zeggelen, W.J. & A. Ising. - Groot Nederlandsch Prentenboek.
37965: Zeggelen, M.C. & E. van Rees. - De Fabel van het Dwerghert.
37250: Zeggelen, W.J. & A. Ising. - Nieuw Nederlandsch Prentenboek. Nuttig en onderhoudend allerlei voor jonge heeren en jonge juffrouwen, die al wat gezien en gehoord, wat geleerd en gelezen, wat gedacht en begrepen hebben, en die daarom toch wel gaarne nog iets meer willen zien en lezen om hunne oogen en hersenen op eene vermakelijke wijze bezig te houden; benevens alle andere groote en kleine dames en heeren.
1960: Zeggelen, Marie van - De Gouden Kris.
25718: Zegher, M. Catherine de (ed.). - Andrea Robbins and Max Becher.
34836: Zegveld. - Het Dorp Zegveld.
21162: Zeist. - Zeyst. De kerk.
31179: Zelandus. - Vervolg der Vaderlandsche Gezangen.
32873: Zelhem. - 't Dorp Zelhem, 1743.
36584: Zeman, Josef. - Geesje Eekhoorn.
24421: Zevenaar. - Zevenaar. Het stations gebouw.
24354: Zierikzee. - Het stadhuis te Zierikzee.
27364: Zierikzee. - De Nobel-Poort te Zierikzee 1743 - Het Dorp Kerkwerve in Schouwe 1745.
20859: Zierikzee. - Gemeente Zierikzee.
31866: Zierikzee. - De Stad Zieric-Zee
20252: Zierikzee. - Zierikzee.
35055: Zierikzee. - De Stad Zierikzee, van den West-Haven-Dijk te zien.
28948: Zierikzee. - Het Raadhuys tot Ziericzee. Bree-brugge en Gasthuyskerk. Blokhuys en Duvelandsche poort.
23271: Zierikzee. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
31374: Zierikzee. - Zierikzee.
22676: Zierikzee. - Zieric-Zee, aen de land syde.
22675: Zierikzee. - Zieric-Zee, aen de zee syde.
27652: Zierikzee. - Stadhuis te Zierikzee.
27654: Zierikzee. - Bree-brugge en Gasthuyskerk tot Ziericzee.
27655: Zierikzee. - Nieuwe Grondtekening van Zierikzee.
27657: Zierikzee. - Ziericzee.
27659: Zierikzee. - Ziericzee.
27648: Zierikzee. - De beide Havenpoorten en Bok te Zierikzee.
27651: Zierikzee. - Toren van de groote kerk te Zierikzee.
27647: Zierikzee. - De Breede Brug, Beurs en Kleine Kerk te Zierikzee.
27640: Zierikzee. - Ziricksee.
27645: Zierikzee. - De Stad Zierikzee van binnen langs de Haven, van de eerste houten Brug te zien.
35155: Zijll de Jong, Richard van. - Een leven vol afscheid.
37461: Zijlstra, Tjerk & Nicolette. - Bennie en zijn ganzen.
32566: Zijp, A.. - De Wereldoorlog. 27 nummers in 1 band*.
36739: Zimmer, G.. - Hoe een kinderlijk geloof overwint.
35083: Zitman, Jan. - Betoverd draaitoneel. VIer klankgedichten voor Willem Brakman.
22507: Zoelen. - Zoelen. Echteld. Stadspoort te Buren.
28775: Zomer, Henk (sam.). - Henk Zomer; schilderijen, tekeningen en grafiek.
2836: Zonderland, Daan - Jeroen en het dorp op de heuvel.
27368: Zonnemaire. - Het Dorp Noordgouwe - Het Dorp Zonnemaire.
20760: Zonnemaire. - Gemeente Zonnemaire.
20918: Bergen op Zoom. - Bergen-Op-Zoom. De groote markt.
32013: Bergen op Zoom. - De Kerk en Markt te Bergen op Zoom.
33037: Bergen op Zoom. - Stadhuis en Markt te Bergen op Zoom/ Kerk en Markt te Bergen op Zoom, 1739.
33629: Zorn, Fritz. - Albumblätter Mülheim im Wandel der Zeiten.
24718: Zoutelande. - T 'Dorp Zoutelande. - T 'Zelve anders. Proefdruk zonder tekst.
19204: Zschokke, Heinrich. - Gods almagt in de werken der natuur.
20762: Zuiddorpe. - Gemeente Zuiddorpe.
17688: Zuidhoek, Arne. - Onze mooiste koopvaardijschepen. Deel 1: Vrachtschepen 1945 - 1970. Deel 2; Vracht/ Passagiersschepen 1945-1970/ Deel 3: Passagiersschepen (I) 1945-1970/ Deel 4: Passagiersschepen (II) 1945-1970/ Deel 5: Varen voor de vrijheid (I) 1939-1945/ Deel 6: Varen voor de vrijheid (II) 1939-1945/ Deel 7: Aan boord 1945-1970. 7 delen.
38079: Zuidwijk. - Het Huis te Zuidtwyk.
20860: Zuidzande. - Gemeente Zuidzande.
32018: Zuilen. - T' Dorp Zuilen
33373: En Zuo. - Ein Jahr lang Schüler 34 in Klasse A (Zweisprachige Ausgabe Deutsch-Chinesisch).
32040: Zurich. - T' Dorp Surich.
27597: Zurk, Eduard van & Schelling, P. van der. - Codex Batavus, waar in het algemeen kerk-, publyk, en burgerlyk recht van Hollant, Zeelant, en het ressort der Generaliteit, kortelyk is begrepen. Getrokken uit alle de edicten, ordonnantien, placaten, en resolutien, voor en na de oprechtinge der Republyk, en wel byzonder der staatsbestieringe van Hollant en West-Vrieslant, eerst tot het jaar 1710, en sedert tot 1724 respective ingesloten, gemaakt, nader verklaard, uitgebreid, en verhandeld, volgens de Roomse en hedendaegse rechten.
24639: Zürn, F.A.. - Die Schmarotzer, II. Theil: die pflanzlichen Parasiten, auf und in dem Körper unserer Haussäugethiere, sowie die durch erstere veranlassten Krankheiten, deren Behandlung und Verhütung.
30692: Zutphen. - Zutphen.
32097: Zutphen. - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen.
32096: Zutphen. - De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de wal te zien.
32874: Zutphen. - 't Huis de Voorst by Zutphen, 1743.
32862: Zutphen. - De Stad Zutphen langs den IJssel, 1744.
32845: Zutphen. - Raadhuis en der Gedeputeerde Kamer te Zutphen/ Groote Kerk te Zutphen, 1744.
32844: Zutphen. - Gezigt op de Wal te Zutphen, 1744/ De Mastpoort en Vismarkt te Zutphen, 1744.
32843: Zutphen. - De Droogenaps Tooren te Zutphen aan de Wal te zien, 1744/ De Boogen boven de Berkel te Zutphen aan de wal te zien, 1744.
33731: Zutter, Fl. de & Abeele, Chr. Vanden. - Geschiedenis van Middelburg in Vlaanderen. Een bijdrage tot herinnering aan een roemrijk verleden op de vooravond van de fusie na 524 jaar zelfstandig bestuur.
28970: Zuurdeeg, J.P.B.. - Prentenkabinet van Tholen en St. Philipsland.
33566: Zuurdeeg, J.P.B.. - Inventaris van het archief van het waterschap de Verenigde Braakmanpolders 1653-1966 en het archief van de waterkering van de calamiteuze polder Nieuw-Neuzen 1873-1966.
12718: Zwagerman, C.. - Doelmatige varkensfokkerij in Zeeland
33087: Zwammerdam. - 't Dorp Zwammerdam langs den Rijn te zien, 1749.
36369: Zwart, A.C. de. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Zijn leven en heldendaden geschetst in twaalf tafereelen.
2846: Zwegers, B.V. - De man die vertellen kon.
32980: Zwiers, L. - Waterbouwkunde. Delen 1,2,3 en 5. Dl. 1: Beschoeiingen, bekleedingsmuren en vaste bruggen voor gewoon verkeer, bewerkt door A.N. Wind. Dl. 2: Sluizen, bew. door L. Zwiers en F. Wind. Dl. 3: Beweegbare burggen voor gewoon verkeer, bew. door J.H.E. Rückert. Dl. 5: Kanalen, rivieren en rivierwerken, zeeweringen en zeehavens, bew. door J.R. Altink.
25325: Zwirner, Dorothea (red.). - Marcel Broodthaers; Korrespondenzen/ Correspondances.
21159: Zwolle. - Zwolle. Van het zwarte water gezien.
21160: Zwolle. - Zwolle. Van het zwarte water gezien.
21161: Zwolle. - Zwolle. De groote markt.
21163: Zwolle. - Zwolle. Sassen-Poort.
30878: Zwolsman, Jean Jacques Gérard. - Geochemistry of trace metals in the Scheldt estuary/ Geochemisch gedrag van zware metalen in het Schelde-estuarium.
[an error occurred while processing this directive]

5/9