Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32023: LOENERSLOOT. - Loenersloot.
31332: LOEWENTHAL, RICHARD. - Handbuch der Färberei der Spinnfasern. I. Band.
33354: LOEWINSON-LESSING, VLADIMIR (ED.). - Rembrandt Harmensz. van Rijn. Tableaux dans les musées de l'Union Soviétique.
14217: LOHR, H.. - Voorlichting, De, van het publiek en de hiermede samengaande propaganda, bij de Provinciale Geldersche Electriciteits-Maatschappij.
18655: LOIR, MAURICE. - Gloires et Souvenirs Maritimes.
34498: LOMBARDI, GABRIELLA, MINIO, ROBERTO, MONTANINI, FRANCESCO, ET AL. - Forma. Italian furniture/ Meubles Italiens/ Italienische Möbel.
29930: LON ROMEO, EDUARDO. - Trafalgar (Papeles de la Campaña de 1805).
27695: LONGDON, NORMAN & GUYENNE, DUC (ED.). - Twenty years of European cooperation in space, '64-'84; an ESA report.
29495: LOO, H. VAN HET. - Bescryvinge van Ameronghen. Mens, bodem en landschap met een verleden.
32167: LOO, J. VAN & UIL, H.. - Zierikzee toen en nu.
30363: LOO, HANS VAN DER, GEELHOED, JEROEN & SAMHOUD, SALEM. - Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken.
33975: LOO, O.J.C. VAN (RED.). - Zes minnaars. Frans Babylon/ Hans Berghuis/ Paul Haimon/ Jan Hanlo/ Leo Herberghs/ Loe Maas.
14842: LOO, STAF VANDER. - Tasten.
4741: LOOMAN, T.M. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter.
25177: LOOMAN, T.M.. - Het zendelingsblad voor de jeugd, 2 jaargangen in één band (1852-1853 & 1853-1854).
34521: LOOMAN, H.J.. - Leuk voor later. Een sportalbum van Elseviers Weekblad.
32358: LOON JZ., J. VAN & BOER, M. DE. - Frysk Lieteboek. In gearjefte, de Friezen oanbean.
31549: LOON, GERARD VAN. - Beschryving der aloude Regeeringwyze van Holland. (Hoe en door wie de Batavieren uytgerooid; En op welke wyze der zelver Landen door de Fransche Koningen veroverd zyn (I). Welke regeeringsgestalte de Fransche Koningen, als wetgeevende vorsten van het thans genaamde Holland, Aldaar in opzigte van 't Geestelyke hebben ingevoerd (II). Beschryving zoo van de Slaaven en Lyfeygenen, Als van de magt, de onderscheydene rechten en gerechtigheden; welken de Geestlyke en Werreldlyke Heeren oudstyds over de zelven in Holland gehad en geöeffend hebben (III). Wat den voet tot het eyndigen der Dienstbaarheyd Hier te land gegeeven heeft; Even gelyk ook van de Vrygemaakten en welgeboorene lieden (IV). Beschryving zo van de onderscheydene Ridders en der zelver Schildknapen in Holland, als van de Heele, Halve, Achtste Eedelieden en Daarbeneden....(V)
33247: LOOPER, BERT, SMAL, JOHN & HEIJS, MARTEN. - De lange negentiende eeuw. De Buitensociëteit te Zutphen 1891-1991.
33135: LOOSDRECHT. - Oud Loosdrecht, 1739/ Nieuw Loosdrecht, 1739.
35536: LOOSJES, A.. - M.A. de Ruyter in X. Boeken.
28360: LOOSJES P.Z., A.. - Nagelaten Gedichten. Eerste deel.
35025: LOOY, HENDRIK VAN. - Het glas.
34764: LOOY, GLENN VAN (SAM.). - Eric de Nie/ Auke de Vries/ Klaas Gubbels/ Jaap Hillenius. 14/01-26/02 84.
34728: LOPES-VIEIRA, AFFONSO. - Le Roman d'Amadis de Gaule. Reconstitution du roman Portugais du XIIIe siècle.
18539: LOPEZ, GUIDO. - Milano I Navigli Di Roiter.
34816: LOPIK. - Het Dorp Lopik. - Het drp Lopik van eene andere zyde.
34815: LOPIK. - De Ridder Hofstad de Vliet. - Het Huis de Vliet van agteren.
34875: LORA, DOMINIQUE. - Matteo Basilé.
8205: LORENZEN, VILH. - Vore Byer; studier i bybygning fra Middelalderens Slutning til Industrialismens Gennembrud 1536-1870. Pt. I-V.
28374: LORM, A.J. DE & TICHELMAN, G.L.. - Verdwijnend cultuurbezit. Beeldende kunst der Bataks.
31570: LORRAIN, AINÉ. - Carte de la Hollande par provinces. Dressée d'après la carte de Mr. le Lieut. Gal. Bon. Kraijenhoff par Lorrain Ainé. Revue corrigée et augmentée par H. Reding. Bound with: Petit Atlas de la Belgique and: Atlas universel de géographie ancienne et moderne par C.V. MONIN & A.R. FREMIN.
24610: LOSOWSKI, A. (ED.). - Führer durch die Sowjetgewerkschaften für Arbeiterdelegationen.
27145: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Gumal en Lina; eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd, inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. Complete set van 3 delen.
23674: LOSSIUS, KASPAR FRIEDRICH. - Moralische Bilderbibel mit kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen von Kaspar Friedrich Lossius; vols. 1-4.
10131: LOTH, J. - Une visite à l'église Saint-Maclou.
34738: LOTI, PIERRE. - Journal intime 1878-1881. Publié par son fils Samuel P. Loti-Viaud.
34737: LOTI, PIERRE. - Japoneries d'Automne.
17440: LOTI, PIERRE. - De Pelgrim van Angkor.
34610: LOUÿS, PIERRE. - Aphrodite. Moeurs antiques.
32918: LOUÿS, PIERRE. - Les chansons de Bilitis.
15593: LOURO, S. AND HELEN MAJOR (EDITORS) A.O. - Transactions of the 1st International Symposium of Molinology september 1965 Portugal.
31148: LOUTER, JAN, DIS, ADRIAAN VAN & MAAREL, EDDY VAN DER. - Volop zomer. Schilderijen van Job Graadt van Roggen (1867-1959).
29258: LOUW, ANDRÉ VAN DER & ZWEERS, MARIJKE (RED.). - Twen nummer 1.
1815: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
26736: LOVELING, VIRGINIA & ROSALIA & BIZIO GRADENIGO, LEOPOLDO. - Versi di Virginia e Rosalia Loveling; tradotti dal Neerlandese.
33845: B.T. BATSFORD LTD.. - One hundred old, rare or unique illustrated books. Collections of original drawings, designs, engravings, etc.
31740: LUBACH, D.. - Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch; een populair leesboek over het zamenstel des menschelijken ligchaams en de verrigtingen van zijne deelen.
24001: LUBLINK WEDDIK, B.T.. - Het leven en karakter van Philippus Melanchton.
34137: LUBOW, ARTHUR. - Diane Arbus. Portrait of a Photographer
29386: LUCEBERT. - Drie lagen diep. Tekeningen en gedichten.
3913: LUCIAN. - La Pharsale de Lucain, traduite en François Par M. Marmontel, de l'Académie Françoise. I, II.
5845: LUCIE-SMITH, EDWARD - Ars erotica; een opwindende geschiedenis van erotische kunst.
29546: LUCIE-SMITH, EDWARD. - KunstNu.
14770: LUCKOW, E.. - Praktisches Hilfsbuch für den Unterricht in den Leibesübungen an Volks- und Höheren Mädchenschulen (Turnen, Spielen, Schwimmen, Wandern); systematisch zusammengestellt und nach Klassen geordnet.
32537: LUCRECE. - Lucrece, de la nature des choses. Traduction nouvelle avec des notes, par M. L* G** (Legrand). Tome I et II.
33893: LUIKEN, JAN (JAN LUYKEN). - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En: Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert.
33710: LUIKEN, JAN (JAN LUYKEN). - Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch, in een en vyftig konstige figuuren, met goddelyke spreuken en stichtelyke vaerzen.
33695: LUIKEN, JAN (JAN LUYKEN). - Het leerzaam huisraad, vertoond in vyftig konstige figuuren, met godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
24034: LUINGE, A. & STEGEMAN, B.. - "Nederland en Indië"; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hoogere klassen der lagere school.
17332: LUKAS, JAN. - A Shrine Of Baroque Sculpture Kuks.
34776: LUKES, MILOS (ED.). - 2. Biennale der europäischen Grafik Baden-Baden/ 2nd Biennial of European Graphic Art Baden-Baden/ 2ème de la Gravure Européene Baden-Baden (1981).
34260: LULOFS, B.H.. - Toelichtingen en bedenkingen op dr. John Bowring's aanmerkingen over onze Nederlandsche letterkunde.
26384: LUNA, JUAN J.. - Goya, 250 aniversario.
26852: LUNBECK, R.J.. - Het principe van overeenstemmende toestanden in de quantummechanica/ The principles of corresponding states in quantum mechanics.
34730: LUND, NILS-OLE. - Teoridannelser i arkitekturen. Arkitekter og ideer fra 40'rne til i dag.
26167: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. & POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (ED.). - Leiden University in the Seventeenth Century; an exchange of learning.
28776: LÜPERTZ, MARKUS, GOHR, SIEGFRIED, A.O.. - Markus Lüpertz; Gemälde und Handzeichnungen 1964 bis 1979.
26444: LURASCO, F.M. (SAM.). - Onze moderne meesters.
6545: LÜSCHER, B. - Totenbuch Spruch 1; nach Quellen des Neuen Reiches.
30145: LÜTGE, H.A.J. & EIJKMAN, A.J. (RED.). - Amsterdamsch Zondagsblad "Tot Getuigenis der Waarheid". 3e Jaargang, 1890-1891.
34347: LUTHER, M.. - Bloemlezing uit de geschriften van Dr. M. Luther. Eerste en tweede deel.
33109: LUTJEBROEK. - Kerk van Lutkebroek, 1726.
21907: LUTZ, ALFRED. - Inter-Europäische Zusammenarbeit für bessere Lebensbedingungen.
4367: LÜTZOW, C.F.A. VON - Meisterwerke, Die, der Kirchenbaukunst; eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues durch ihre hauptsächlichen Denkmäler.
35256: LUYKEN, JAN. - Jesus en de Ziel. Geestelycke Spiegel voor 't gemoed. Bestaande uyt veertig aangename en stichtelycke Sinne-beelden. Vervat in drie deelen (I). Gebonden met: Voncken der liefde Jesu, van het Godtbegerende Zielenvier (II).
34689: LUYKEN JR., JAN. - Spiegel van het Menselijk Bedrijf.
18319: LUYTEN, IDA. - De bloemaanleg van Iris Tingitana Boiss. et Reuter. Mededeeling No. 67 Laboratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek.
35340: LYDECKEN, ARVID. - Merisodan Pyörteissä. Tosikertomus kustaa III: N sodasta 1790.
30235: LYNCH, JAY, KITCHEN, DENIS, CLYNE, DAN, AND OTHERS. - Teen-age horizons of...Shangrila.
31620: MAALOE, ERIK. - Towards a theory of natural architecture. Effect and social importance of order, variation, texture and scale related to architecture.
28272: MAAREL, LEO G.M. (RED.). - Toernooiboekje 37e Hoogoven Schaaktoernooi Wijk aan Zee, 13-1/ 1-2 1975.
34809: MAARSSEN. - De Ridder-Hofstad Ter Meer.
21254: MAARSSEN. - De Roomsche Kerk by Maarsen.
34676: MAARSSEN. - De kerk te Maarsen.
20597: SINT MAARTENSDIJK. - St. Maartens-Dyk.
32021: MAARTENSDIJK. - Martensdyk.
20852: SINT MAARTENSDIJK. - Gemeente St. Maartensdijk.
31381: SINT MAARTENSDIJK. - St.-Maartensdijk
32494: SINT MAARTENSDIJK. - 't Kasteel van St. Maertens-dyk.
27424: SINT MAARTENSDIJK. - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten - Het Hof te St. Maartensdyk van binnen op de Stads Toren te zien..
27426: SINT MAARTENSDIJK. - 't Kasteel van St. Maertens-dyk.
21262: MAARTENSDIJK. - Martensdyk.
17560: MAASS, DIETER. - Der Ausbau des Hamburger Hafens 1840 bis 1910. Entscheidung und Verwirklichung.
33209: MAASTRICHT. - De ingang van de St. Pieters Berg by Maastricht/ St. Pieters Berg by Maastricht, 1740.
33210: MAASTRICHT. - Gezigt op 't Klooster Slavante en Maastricht/ De Slavante van de andere zyde te zien, 1740.
33211: MAASTRICHT. - Maastricht langs de Maas te zien/ Maastricht van de St. Pieters Berg te zien, 1740.
31159: MAASTRICHT. - Maestricht.
33207: MAASTRICHT. - De L. Vrouwe en St. Nikolaas Kerk te Maastricht/ 't Stadhuis en de St. Mathys Kerk te Maastricht, 1740.
21085: MAASTRICHT. - Maastricht. Het Vrijthof.
33206: MAASTRICHT. - De Vrythof, St. Servaas Kerk en Hoofdwagt te Maastricht.
21086: MAASTRICHT. - Maastricht. Van den St. Pietersberg gezien.
32105: MAASTRICHT. - Maastricht langs de Maas te zien.
31272: MAATHUIS-ILCKEN, S.. - De Twaalf Maanden/ Voor Broertjes en Zusjes/ Van Alles Wat/ Wilde Heintje's droom. 4 delen.
22457: MACBRAYNE, DAVID. - Summer tours in Scotland, Glasgow to the Highlands; "Royal route" (via Crinan and Caledonian Canals). With time tables and list of fares.
6223: MACKAY, J.H. - Die Anarchisten. Kulturgemälde aus dem Ende des XIX. Jahrhunderts.
35567: MACKINNEY, LOREN. - Medical illustrations in medieval manuscripts. Part I: Early medicine in illuminated manuscripts. Part II: Medical miniatures in extant manuscripts: a checklist compiled with the assistance of Thomas Herndon.
12226: MACLEOD, DONALD. - Clyde, The, District of Dumbartonshire.
31610: MARIE-MADELEINE. - Die Indische Felsentaube.
35295: MADGE, JOHN, MICHAEL SMEE & RON BLOOMFIELD. - Workbook for people in towns. A course of twenty radio programmes on urban sociology.
34017: MAERLANT, JACOB VAN. - Alexanders geesten. Met inleiding, varianten van hss., aanteekeningen en glossarium, op gezag van het Staatsbestuur. Tweede deel.
31618: MAETERLINCK, L., E.A.. - Stad Gent. Museum van Schoone Kunsten. Catalogus met één plattegrond en 54 platen buiten de tekst.
22776: MAGGS, TIM (ED.). - Major rock paintings of Southern Africa.
32897: MAIMBOURG, LOUIS. - Histoire de la Ligue.
31050: MAIORANO, LILIANA (ED.). - Giuseppe Penone.
35417: LE MAIRE, H.. - Schoonheden, uit de voornaamste reistogten verzameld. Met twaalf koper-platen.
20743: RILLAND EN MAIRE. - Gemeente Rilland en Maire.
15596: MAJOR, K.& M. AND M.& J. WATTS (EDITORS) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions of the 4th Symposium, England september 1977.
32149: MAKEBLYDE, P. LUDOVICUM. - Den schat der Christelycker leeringhe. Tot verklaringhe van den Catechismus uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt van de Provincie des Arts-Bischdoms van Mechelen. Van nieuws oversien ende verbetert. Den sevensten druck.
34710: MALHERBE & ROUSSEAU, J.-B.. - Oeuvres de Malherbe. Poésie et prose/ Oeuvres de J.-B. Rousseau. Poésies lyriques complètes et choix de ses autres poésies. Oeuvres choisies de E. Lebrun.
33614: MALLÈS DE BEAULIEU, MEVROUW. - Felix of de twaalfjarige Robinson.
13976: MALMSTEN, C.. - Mittens Rike; en bok om handens verk och mänsklig odling.
13180: MALRAUX, ANDRÉ. - Saturne; essai sur Goya.
28035: MALTHÊTE-MÉLIÈS, MADELEINE. - Georges Méliès 1861-1938.
33875: MAN, MARIE G.A. DE. - Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man.
35474: MAN, J.C. DE. - Bijdrage tot de kennis van den schedelvorm in Walcheren (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1885). De begraafplaats "Bloemendaal" te Domburg (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1889). De verspreiding der bevolking in oud-Zeeland's eilanden Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Saftinge (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1895). Drie studies van Dr. J.C. de Man, herdrukt uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.
35493: MAN, MARIE G.A. DE. - Een doosje met Zeeuwsch goudgewicht.
35225: MAN, J.C. DE. - De Geneeskundige School te Middelburg, 1825-1866; 2e stuk.
35571: MAN, J.C. DE. - Craniologica et ethnographica Zelandica. Drie studies van dr. J.C. de Man. Herdrukt uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1885-1889-189.
29043: MAN, J.C. DE. - De Groote Markt te Middelburg.
6711: MAN, M.G.A. DE - Leven, Het, en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
30210: MAN, J.C. DE. - De regentstukken toebehoorende aan de Godshuizen te Middelburg.
34916: MAN, J.C. DE. - De vermoedelijke afkomst van achttien steenen werpkogels, gevonden onder den keldervloer van een huis aan de Molstraat te Middelburg.
23628: MAN, J.C. DE. - Beschrijving van eenige in het strand van Walcheren gevonden schedels en van een cranium osteoscleroticum.
29044: MAN, J.C. DE. - Bedenkingen tegen het aannemen van een burcht als begin van Middelburg.
33424: MAN, G.A. DE. - De voormalige Middelburgsche Rederijkerskamer het Bloemken Jesse, onder de kernspreuk "In minnen groeyende" en hare gildepenningen.
24773: MAN, J.C. DE. - Over aardappelvezel en haar toepassing bij het ensileren van gras.
26268: MAN, G.A. DE. - Het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
35494: MAN, M.G.A. DE. - De grafelijke munt van Zeeland en de balansmeesters die er voor hebben gewerkt.
30955: MANARA, MILO. - HP en Giuseppe Bergman.
32653: MANARA. - Ontstoken Lusten.
21345: MANDEMA, E., E.A.. - Catalogus van de bibliotheek van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, deel I (1485-1800) en II (1801-1985).
22217: MANDERE, HENRI VAN DER. - Mannen en vrouwen van beteekenis/ Vorst Albert I van Monaco (Drie delen in één band).
8615: MANEN, CHARLOTTE A. VAN - De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij; middelpunt van het verkeer van onzydig Nederland met het buitenland tydens den Wereldoorlog 1914-1919. Pt. I/II, III, IV, V/VI, VII, VIII.
32250: MANG, KARL. - History of Modern Furniture.
25624: MANGO, CYRIL. - Byzantische Architektur.
24228: MANN, LEO. - Der Schweizerische Eisenbahner-Verband; Dissertation der rechts- und Staatswisschenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, zur Erlangung der Würde eines Doktors der Wirtschaftswissenschaften.
32972: MANN, THOMAS. - Unordnung und frühes Leid. Novelle.
23425: MANN, L'ABBÉ. - Encyclopédie des enfans, ou abrégé de toutes les sciences, refondu, beaucoup augmenté et corrigé dans toutes ses parties, afin de le rendre propre à l'usage des Écoles des Pays Catholiques.
31002: MANN-BOUWMEESTER, THEO. - Mijn jeugd en tooneelherinneringen.
34959: MANNEKE, DAAN. - Ruimten voor orkest, 1978.
6164: LISE MANNICHE - Musical instruments from the tomb of Tut'ankhamun.
19150: MANRIQUE, JORGE. - Coplas, que fizo por la muerte de su padre.
22996: MANSHOLT, U.J.. - Van Pesch, beknopte handleiding tot de kennis van den Nederlandschen landbouw. Derde, herziene en vermeerderde druk; deel II, plantenteelt.
15719: MANSHOLT, D.R. - De waterschapslasten in de provincie Zeeland.
34927: MANTLO, BILL, ALLEN MILGROM, JIM MOONEY, BOB SHAREN, ET AL. - Peter Parker. De spektakulaire Spiderman. 50 stuks, nummers tuusen no. 10- 115.
27434: WORLD MAP. - Carte Réduite des Terres et des Mers du Globe Terrestre.
29435: MARCELIS, BERNARD. - Bernar Venet. Oeuvre sculpté; arsenale novissimo- Biennale de Venise, 2009.
35638: MARCHETTI, JEAN. - Mémoires concernant les prodiges, arrivés à Rome dans plusieurs images de la Ste. Vierge.
14371: MARÉE, PIET. - Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. Kinderkoor. 5 delen.:1933 -1937.
11944: MAREK, J. - Lehrbuch der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere.
34950: MARENBON, JOHN (ED.). - Medieval philosophy. Routledge History of Philosophy, Volume 3.
35112: STICHTING DRUKWERK IN DE MARGE. - Woordendoos.
33369: MARIEL, PIERRE & FRASNAY, DANIEL. - Paris Revue.
30330: MARIJNISSEN, R.-H., SEIDEL., M, E.A.. - Hiëronymus Bosch.
30772: MARINHO, JOÄO AUGUSTO. - Apontamentos sobre selos da India Portuguesa.
30773: MARINHO, JOÄO AUGUSTO. - Apontamentos sobre selos de Angola e Congo.
34205: MARION, JAN VAN. - Carillon. Gedichten.
33009: MARKOWITSCH, HANS J. & MILLER, BRUCE L. (ED.). - Neurocase. Group and single case investigations of brain-behavior relationships in adults and children. Special issue on neuroscience and crime. Volume 14, number 1, February 2008.
30389: MARLE, E.M. VAN. - Oude prentkaarten vertellen over Nunspeet, Vierhouten en Hulshorst.
19571: MARLE, J. VAN. - Overdruk uit 'Taal en tongval' XLVI (1994), 1.
31759: MARLE, RAIMOND VAN. - Le Scuole della Pittura Italiana. Volume I (Dal vi alla fine del XIII secolo) & II (La scuola senese del XIV secolo).
7470: MARMIER, XAVIER - Reis in Zwitserland. Pt. I, II. ( Translation of: Voyage en Suisse )
31239: MARRAST, AUGUSTIN. - La Vie Byzantine au VIe Siècle.
23349: MARSMAN, H., SCHENDEL, ARTHUR VAN, BITTER, W.S, VELDHUYSEN, F., BOMANS, GODFRIED, BOURBON, L. DE EN VRIES LEONARD DE. - Tempel en Kruis en andere gedichten/ Avonturiers/ Het Wentelend Wiel van Indië/ O....Ja! Puzzleboekje/ Hoa Kiao/ Onstuimige Verhalen/ Inggih Ndoro / Triomfen der Techniek.
34727: MARTIAL. - Épigrammes.
35292: MARTIN, HENRY. - Teodosio Magnoni. Spatia Books 2.
32684: MARTIN, JACQUES. - Het Sein staat op Rood.
3812: MARTIN DU GARD, R. - Jean Barois.
32685: MARTIN, JACQUES. - Het Sein staat op Rood.
34578: MARTIN, VOLKER, MONTE, KARIN & YETER, HANEFI. - Hanefi Yeter. Ein türkischer Maler in Berlin/ Berlinde bir türk ressami.
35551: MARTINET, J. F. - Katechismus der natuur. (deel 3 en 4))
26871: MARTINET, J. F. - Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingen.
29509: MARTINET, J.F.. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
32409: MARTINO, PIERRE. - Stendhal.
33287: MARTIS, ADI & SUERMONDT, RIK. - Paul de Nooijer. Monografieën van Nederlandse fotografen 13.
12515: MARTRIN-DONOS, CH. DE. - Les Belges dans l'Afrique Centrale; voyages, aventures et découvertes d'après les documents et journaux des explorateurs; Le Congo et ses affluents. Tome second.
9652: MASON, R.M. - César. Rétrospective des sculptures; overzichtstentoonstelling van sculpturen.
4825: MASSART, GEORGES-YVES - Victoria und das Pferd.
18120: MASSENET O, G. - Technique et pratique des grandes pêches maritimes.
29879: MASSON, GEORGES-ARMAND & DUVERNOIS, HENRI. - Maux Historiques. 12 vols. Vol. I: "La migraine de Jupiter", II: "L'Ivrognerie de Noë ou buvez jamais entre vos repas", III: "Job ou l'eczéma", IV: "La grippe du roi de Thulé", V: "Parallèle du gras et du maigre de Plutarque", VI: "Le nez de Cléopatre ou la chirurgie esthétique chez les Égyptiens", VII: "Dagobert IV", VIII: "L'Herbe Pantagruélique", IX: "Un diner chez les Borgia", X: "D'une pierre deux coups", XI: "La cinquantaine" & XII: "La tristesse d'Olympio".
26516: MASSON, FRÉDÉRIC & MYRBACH, F.. - Napoléon.
29005: MASSOUDY, HASSAN. - Calligraphie de terre.
26810: MASUDA, YUKIKO. - Yukiko's Storybook, "Tears shed by the sun and the moon".
15323: MATANOVIC, A.. - Sahovska Olimpijada Skopje 1972.
30988: MATENA, DICK. - Mythen.
25354: MATHERS, EDWARD P.. - Naar Zuid-Afrika met de Castle-lijn.
32448: MATISSE, HENRI. - Chapelle du Rosaire des Dominicaines de Vence.
10336: MATT, L. VON, ET J. REWALD - L'Oeuvre sculpté de Degas.
35172: MATTHIJSSEN, JAN. - Sporen door het water. De Nederlandse Spoorwegen en de Watersnoodramp van 1953.
35285: MATTINGLY, HAROLD. - Roman coins. From the earliest times to the fall of the Western Empire.
23731: MAURENBRECHER, A.L.F.J.. - Kolenpetrographische studiën; parallelisatie van de koollagen Grauweck, Senteweck, Rauschenwerk en Athwerk van het Nederlandsche mijngebied.
33737: MAURIK, JUSTUS VAN. - Indrukken van een "Tòtòk". Indische typen en schetsen.
10540: MAUROIS, ANDRÉ - Het treurspel van Frankrijk (Tragédie en France).
26023: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XCVIII- from July to December, 1914.
26004: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XCII- from July to December, 1911.
26027: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CI- from January to June, 1916.
25973: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXXI- from January to June, 1906.
25967: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVIII-from July to December, 1904.
25968: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVII- from January to June, 1904.
25966: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVI-from July to December, 1903.
25965: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXV- from January to June 1903.
25886: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LX- from July to December 1895.
26106: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CV- from January to June, 1918.
25996: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXXVII- from January to June, 1909.
25969: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXX- from July to December, 1905.
25935: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LVII- from January to June, 1894.
25936: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LVIII- from July to December, 1894.
25933: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LV- from January to June, 1893.
25931: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LIII-from January to July, 1892.
25932: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LIV- from July to December, 1892.
25937: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXII- from July to December 1901.
25840: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XXXIV- from July to December, 1882.
25839: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XXXIII- from January to June, 1882.
25837: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XXXI- from January to June 1881.
25836: MAW, W.H. & DREDGE, J. (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XXX- from July to December 1880.
26025: MAW, W.H. & RAWORTH, B. ALFRED (ED.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. C.- from July to December, 1915.
30725: MAY, KARL. - Die Felsenburg.
30718: MAY, KARL. - Krüger bei die Jagd auf den Millionendieb.
30726: MAY, KARL. - Im Reiche des silbernen Löwen.
30720: MAY, KARL. - Die Todes-Karavane/ In Damaskus und Baalbeck/ Stambul/ Der letzte Ritt.
30724: MAY, KARL. - Der Mir von Dschinnistan.
30721: MAY, KARL. - Giölgeda padishanün/ Reise-Abenteuer in Kurdistan.
30722: MAY, KARL. - Der Mahdi/ Im Sudan.
30723: MAY, KARL. - El Sendadar. Theil 1: Lopez Jordan. Theil 2: Der Schatz der Inkas.
30727: MAY, KARL. - Der Scout- Deadly Dust.
30719: MAY, KARL. - Durch das Land der Skipetaren.
30081: MAYER THURMAN, CHRISTA C.. - European textiles in the Robert Lehman collection.
34049: MAYNE, NOËL. - The Song of Songs which is Solomon's.
31653: MAZZOCCHI, GIANNI (ED.). - Domus 430, settembre 1965.
34560: MCCRAY, PORTER A.. - Jackson Pollock 1912-1956. Stedelijk Museum Amsterdam 6 juni- 7 juli 1958. Cat. 189.
33262: MCLEAN, RUARI (ED.). - Motif. A journey of the visual arts. Number 2, February 1959.
29290: MCMILLAN, NORA F.. - British shells.
21918: MCMILLAN, JAMES. - The Dunlop story; the life, death and re-birth of a multi-national.
32769: MEDEMBLIK. - Wester-Poort te Medenblik, van buiten, 1726/ Braak-Poort nu Keeren Poort te Medenblik, 1726.
32764: MEDEMBLIK. - 't Stadhuis te Medenblik, 1726/ Wester-Kerk te Medenblik, 1726.
32768: MEDEMBLIK. - Luthersche-Kerk te Medenblik, 1726/ Baan-Poort te Medenblik, 1726.
32767: MEDEMBLIK. - 't Slot te Medenblik, van de zuidzyde, 1726/ 't Slot te Medenblik, van de noordzyde, 1726.
32766: MEDEMBLIK. - 't Slot te Medenblik, van de Oostzyde, 1726/ Wester-Poort van binnen en Wagthuis te Medenblik, 1726.
32765: MEDEMBLIK. - Doelen te Medenblik, 1726/ 't Prinsen Hof te Medenblik, 1726.
32763: MEDEMBLIK. - Weeshuis, Munt, Armen-Huis en Wester-Kerk te Medenblik, 1726.
32762: MEDEMBLIK. - Zuider-Kerk en Toren Straat te Medenblik, 1726.
32761: MEDEMBLIK. - 't Koggen Huis te Medenblik, 1726/ Admiraliteits Huis te Medenblik, 1726.
21553: MEDEMBLIK. - 't Koggen Huis te Medenblik. 1726. - Admiraliteits Huis te Medenblik. 1726.
21554: MEDEMBLIK. - Wester-Poort te Medenblik, van buiten. 1726. - Braak-Poort nu Keeren Poort te Medenblik. 1726.
21555: MEDEMBLIK. - Weeshuis, Munt, Armen-Huis en Wester-Kerk te Medenblik. 1726.
21556: MEDEMBLIK. - Luthersche-Kerk te Medenblik. 1726. - Baan-Poort te Medenblik. 1726.
21557: MEDEMBLIK. - 't Slot te Medenblik, van de Oostzyde. 1726. - Wester-Poort van binnen en Wagthuis te Medenblik. 1726.
21558: MEDEMBLIK. - Doelen te Medenblik. 1726. - 't Prinsen Hof te Medenblik. 1726.
33418: MEDICI, LORENZA DE' & PASSIGLI, PATRIZIA. - Italië. Koken en reizen. Authentieke recepten uit de regionale keukens.
27311: MEDICI, LORENZA DE'. - Splendeur des jardins Italiens.
28944: MEEKEL, KEES. - De laatste Cowboy.
33619: MEERKAMP VAN EMBDEN, A.. - Rijksarchief in Zeeland. De archieven van de rechtbanken, weeskamers en notarissen, die over het tegenwoordig grondgebied der provincie Zeeland gefungeerd hebben. Zeeuwsch-Vlaanderen 1447-1796.
33883: MEERMAN, ADRI, VERDONK-RODENHUIS, AAFKE & TRAMPER, AD (RED.). - Het leven in Vlissingen vanaf het midden van de negentiende eeuw. 12 delen compleet.
13302: MEERSCH, MAXENCE VAN DER. - Corps et ames. Vol. I, II.
25505: MEERTENS, P.J.. - De plaats van het Zeeuws onder de Nederlandse dialecten.
14340: MEERTENS, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
31262: MEES, G, A. ZN.. - Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver.
18834: MEESTERS, P. - Merkwaardigheden uit den onderwijskundigen levensloop van Thomas Hoogvlugt van Diependaal, thans onderwijzer organist en landmeter te O. ; beschreven door P. Meesters hoofdonderwijzer bij de Nederlandsche en Fransche stads-school te Sluis in Vlaanderen.
11166: MEIJ, B.J. DE. - Serooskerke (Walcheren); zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
31983: MEIJ, W.E.L. TE (SAM.). - La cuisine classique/ La cuisine artistique. 120 Planches gravées. Urbain Dubois.
35349: MEIJER, H.A.. - Heemskerk.
18610: MEIJER, G.A.. - Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-katholiek weeshuis te Schiedam. 1774 - 1924.
21329: MEIJERINK, W.J. EN VROLIJK, P.F.A.. - Inventaris van de archieven van de gemeente Oostflakkee (Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude Tonge).
31523: MEISCHKE, R.. - Amsterdam Burgerweeshuis.
13417: MEISSNER, W.W.. - Chymia perennis; eine ganzheitliche Betrachtung naturphilosophischer Prägung des stetig-ständigen Kreislaufes einer 'immerwährenden Chemie'.
21792: MELCHIOR, A.. - De Haarlemsche Sint Bavo of Groote Kerk.
18916: MÉLESVILLE. - Zij is krankzinnig, tooneelspel in twee bedrijven.
30378: MELET, ED. - Het architectonische detail. Nederlandse architecten verbeelden hun concepten.
20191: MELISKERKE.. - Het Huis te Meliskerke, 1745. - Het Huis te Meliskerke van de andere zijde, 1745.
20733: MELISKERKE.. - Gemeente Meliskerke.
20186: MELISKERKE.. - Het Dorp Meliskerke. - Meliskerke van een andere zijde.
20196: MELISKERKE.. - Het Dorp Meliskerke in Walcheren, 1745.
32119: MELISKERKE.. - Het Dorp Meliskerke. - Meliskerke van een andere zijde.
35053: MELLET, F.N.. - Traité des machines à vapeur et de leur application à la navigation, aux mines, aux manufactures, etc. 2 volumes.
27115: MENALDA, H.H.. - Samenhang tusschen waterschap en territoir.
7266: MENCHIOR - Dessins érotiques de Menchior.
30649: MENESTRIER, FRANCOIS. - De la Chevalerie ancienne et moderne, avec la maniere den faire les Preuves, pour tous les Ordres de Chevalerie.
29397: MENGELATTE, PIERRE, BICKEL, WALTER & ABÉLANET, ALBIN. - Buffetten & ontvangsten.
35076: MENGIN, URBAIN. - Benozzo Gozzoli.
25673: MENKVELD, ERIK. - Een prachtige dag.
23197: MENNE, BERNHARD. - Krupp; Deutschlands Kanonenkönige.
32239: MENSENDIECK, BESS M.. - Bewegungsprobleme. Die Gestaltung schöner Arme.
35629: MERCKENS, H.. - De homoiopatische huisdokter, bevattende de noodigste aanwijzingen, om de meest voorkomende ziekten te kennen en volgens de beginselen van Hahnemann te behandelen. Gevolgd van een leiddraad voor de homoiopatische behandeling van zieke huisdieren.
29490: MERCUUR, THOM (SAM.). - Dave Meijer. Landschappen rondom.
31489: MERESCHKOWSKI, DMITRY SERGEWITSCH. - Tolstoi und Dostojewski als Menschen und als Künstler. Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens.
35359: MERKESTEYN, A.J.G. VAN. - Automobilisme. Artikel uit "De Ingenieur" van 1899.
23035: MERMANS, F.A.A.M.. - Gaat het portabloed, afkomstig van de verschillende buikorganen, ook intrahepatisch langs bepaalde wegen?
34389: MÉRODE, WILLEM DE. - Laudate dominum. Gedichten.
34645: MÉRODE, WILLEM DE. - Gestalten en stemmingen. Gedichten van Willem de Mérode.
34203: MÉRODE, WILLEM DE. - De Verloren Zoon.
34566: MÉRODE, WILLEM DE. - De Verloren Zoon.
18426: MERSCH, J. VAN DER. - Vroege en late liedjes.
27810: MERTEL, HERBERT K.. - International and national radio frequency interference regulations. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume I.
11364: MERTEN, E.W. - Stellenbibliographie zur Historia Augusta, Bd. I: Hadrian- Didius Iulianus.
19904: MERTENS, PHIL. - Jules Schmalzigaug 1882-1917.
29271: MERTENS, J.. - De laat-middeleeuwse landbouweconomie in enkele gemeenten van het Brugse platteland.
35509: BUENO DE MESQUITA. - Men are pigs.
33421: MESSCHERT, WILLEM. - De drie gebroeders Belesteijn, of de zucht tot standsverwisseling.
31582: MESSINA, RUTH & BOSTON, BONNY (ED.). - Allen Jones Projects.
22965: KARPOV / METZELAAR (ED.). - Nenad V. Karpov. Aquarellen, crayons, tekeningen. Gerard Metzelaar koos regels van William Shakespeare als tekstillustraties en verzorgde daarvan de nederlandse bewerkingen.
30273: MEULEMEESTER, JOHNNY DE. - De verzamelingen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas in het museum te Sint-Niklaas (van de Bronstijd tot de Merovingische tijd).
31386: MEULEN-SCHREGARDUS, HERMANCE VAN DER. - Petrus Paulus Rubens antiquarius. Collector and copyist of antique gems.
19358: MEULENSTEEN, GERARD (COÖRD.) E.A.. - F. Manders; schilderijen/ paintings.
35096: MEULENSTEEN, EDWIN (ED.). - Kiro Urdin.
32511: MEURER, MORITZ. - Das Leben der Altväter der lutherischen Kirche. Für christliche Leser insgemein aus den Duellen erzählt. 1. Band: Luthers Leben.
34225: MEUWISSEN, JOOST (ED.). - Jan Hoogstad. Architecture and Music.
17975: MEY VAN STREEFKERK, J.G. (ED.). - Alphabetisch register op de wet voor de schutterij. Staatsblad no. 17.
34358: MEYBOOM, MARGARETHA. - Van en over liefde.
12550: MEYER-BOHE, O. UND W.. - Neue Wohnhäuser.
28171: MEYER, HANS D.. - Flandrensia. Untersuchungen zur Lokalgeschichte im mittelalterlichen Flandern.
10856: MEYER, A. - Jesu Muttersprache; das galiläische Aramäisch in seiner Bedeutung für die Erklärung der Reden Jesu und der Evangelien überhaupt.
19693: MEYER, KONRAD. - Gefüge und Ordnung der Deutschen Landwirtschaft.
32495: MEYER, CONRAD FERDINAND. - Hutten's letzte Tage. Eine Dichtung.
31271: MEYER, CO & BOUWK. - Van 3 stoute kippetjes.
34493: MEYERE, J.A.L. DE. - Jan van Scorel 1495-1562. Schilder voor prinsen en prelaten.
3917: MICHAUD, M.. - Le Printemps d'un proscrit, Poëme en III Chants, suivi de plusieurs lettres à M. Delille sur la Pitié.
24425: MICHEL, HAN. - Claus en Kaan.
29109: GÉNÉRAL MICHEL. - La bataille de la dernière chance Allemande. Verdun, Fleury-devant-Douamont, juillet 1916.
34212: MICHELS, JAN. - Terugtocht bij nacht.
31350: MICHELSEN, HANS (ED.). - Deich- und Entwässerungswesen in Dithmarschen. Band I. Chronik des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen.
29609: MICHIELS, STEVE. - Burgerlijke schemering.
31140: MIDDELBURG. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
20249: MIDDELBURG. - Middelburg. Stadhuis.
20408: MIDDELBURG. - Engelse kerk en Simpel huys tot Middelburgh. - Vismarckt tot Middelburgh. - 's Graven-steen of Gevangen-huys tot Middelburgh. - 'T Rasp en Spinhuys tot Middelburgh / Watermolen met Stads Schuer tot Middelb.
20410: MIDDELBURG. - D'Oostindische Pakhuysen tot Middelburgh. - D'Oostindische Kamer tot Middelburgh. - D'Oostindische Werf tot Middelburgh.
20193: MIDDELBURG. - De Oostkerk te Middelburg.
33541: MIDDELBURG. - 'T Gesight van de Oostpunt.
27357: MIDDELBURG. - Lange Jan te Middelburg.
20355: MIDDELBURG.. - Nieuwe-Kerk. - Abdye Toren. - Choor-Kerk.
20734: MIDDELBURG. - Gemeente Middelburg (no. 2, Stad)
20735: MIDDELBURG. - Gemeente Middelburg.
20407: MIDDELBURG. - D'Edele Handboog tot Middelburgh. - France Kerck tot Middelburgh. - West Indische Kamer. - West Indische Packhuysen tot Middelb.
22520: MIDDELBURG. - T' Hof van Zeeland.
22561: MIDDELBURG. - Tumult tot Middelburg.
25306: MIDDELBURG. - Clarebeek.
23400: MIDDELBURG. - Vismarkt.
20660: MIDDELBURG. - Middelburg aen de Landt Zyden.
25205: MIDDELBURG. - Middelburg. Neugierige Passagiere auf Reis.
33530: MIDDELBURG. - Middelburg van de waterkant te zien.
22517: MIDDELBURG. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg, van agter de Oude Weesschool te zien.
22518: MIDDELBURG. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg, van agter de Oude Weesschool te zien.
27554: MIDDELBURG. - De Haven te Middelburg.
20357: MIDDELBURG.. - Het Schutters-hof van D'Edele Busse. - De Waagh. - Het Schutters-hof van D'Edele Voet-Boog.
21748: MIDDELBURG. - Middelburch.
27336: MIDDELBURG.. - Oostersche Kerk.
27309: MIDDELBURG.. - Oude Mannen en Vrouwen-Huys - Arm School of Wees-Kinderen-Huys.
27312: MIDDELBURG.. - St. Pieters of Oude Kerk.
27304: MIDDELBURG. - De Abdij.
31114: MIDDELBURG. - Stadhuis. Staalgravure 1858. Terwen.
25307: MIDDELBURG. - Wulpenburg.
24356: MIDDELBURG. - La kermesse à Middelbourg.
22565: MIDDELBURG. - Markt te Middelburg.
23817: MIDDELBURG. - Middelburch.
25206: MIDDELBURG. - Middelburg in Seeland.
25210: MIDDELBURG. - Middelburg-Kuiperspoort.
25305: MIDDELBURG. - Middelburgh.
23816: MIDDELBURG. - 't Huys en Ridderlycke Hofstede ter Hooge.
25304: MIDDELBURG. - Oude Luthersche Kerk. - Nieuwe Luthersche Kerk.
22566: MIDDELBURG. - The City of Middleburgh.
25147: MIDDELBURG. - De Vlissingsche poort. (Gezien van den buitenkant)
31152: MIDDELBURG. - Gezigt in de abdij te Middelburg.
31143: MIDDELBURG. - Het Stadhuis te Middelburg.
31375: MIDDELBURG. - Middelburg.
31153: MIDDELBURG. - Gezigt der Markt naar den Langen Delft te Middelburg.
31154: MIDDELBURG. - Gezigt Langs de Haven op den Abdy-Toren te Middelburg.
33536: MIDDELBURG. - Gezigt op de ruïne veroorzaakt door den brand te Middelburg op zondag, den 28 junij 1857.
24720: MIDDELBURG. - Middelburg. Stadhuis.
20342: MIDDELBURG.. - 't Huys den Dolphyn. - De heerlykheyt van Welsingen.
26151: MIDDELBURG. - 't Huys Steen-Hoven.
26165: MIDDELBURG. - Middelburgh aen de landtzyde.
31149: MIDDELBURG. - De Groote Markt Te Middelburg 1851.
26227: MIDDELBURG. - Middelburgh.
27500: MIDDELBURG. - De Dam, de Kraan en de Beurs.
27507: MIDDELBURG. - De Scheeps Timmerwerf der Oostindische Compagnie te Middelburg.
27353: MIDDELBURG. - Twaalf Gezigten der Stad Middelburg. Naar de natuur geteekend, door J.F. Schütz.
27360: MIDDELBURG. - Stadhuis Middelburg.
27503: MIDDELBURG. - Het Molenwater.
27356: MIDDELBURG. - The "Lange Jan" Tower Middleburg.
27358: MIDDELBURG. - Stadhuis te Middelburg.
27359: MIDDELBURG. - Stadhuis Middelburg.
33537: MIDDELBURG. - Gezigt bij het uitbarsten der brand te Middelburg op zondag, den 28 junij 1857.
27551: MIDDELBURG. - T' West-Indische Huis te Middelburg.
27555: MIDDELBURG. - De Haven te Middelburg.
27327: MIDDELBURG. - Ruïne van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg.
27303: MIDDELBURG. - Het Voormalig Armen Weeshuis. (Werkhuis bij de Noordpoort).
27352: MIDDELBURG. - Middelbourg. Capitale de Zeelande.
27351: MIDDELBURG. - Middelburg.
27550: MIDDELBURG. - De groote Markt te Middelburg.
31155: MIDDELBURG. - Middelburgh.
22620: MIDDELBURG. - De Abdy of het Hof van Zeeland te Middelburg, van binnen. Nb. Om het Gebouw te beter te konnen zien is het hooge Geboomte uit de Aftekening gelaaten.
20604: MIDDELBURG. - 'T Gesight van de Oostpunt.
26339: MIDDELBURG.. - Oud Middelburg.
31123: MIDDELBURG. - D'Oostindische Werf tot Middelburgh.
21745: MIDDELBURG. - Gezigt Langs de Haven op den Abdy-Toren te Middelburg.
31119: MIDDELBURG. - Middelburch.
22567: MIDDELBURG. - Middelbourg.
22568: MIDDELBURG. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg.
22569: MIDDELBURG. - Middelburg Abdij.
27334: MIDDELBURG.. - Het Raed Huys.
27314: MIDDELBURG.. - Het Schutters-hof van d' Edele Busse - De Waagh - Het Schuttershof van d' Edele Voet-boog.
22088: MIDDELBURG. - Middelburg.
22015: MIDDELBURG. - De Abdij te Middelburg.
22017: MIDDELBURG. - De Rotterdamsche kade te Middelburg.
22020: MIDDELBURG. - De Oost- of Koepelkerk te Middelburg.
27392: MIDDELBURG. - Middelborcht.
27415: MIDDELBURG. - Het Kasteel van der Hooge.
27346: MIDDELBURG. - De Nieuwe Aanleg, Noordzijde.
27317: MIDDELBURG. - Het Kasteel van der Hooge van vooren. - Het Kasteel van der Hooge van agteren.
27307: MIDDELBURG. - De Veersche of Noorddam-Poort te Middelburg. - De Hofstede Arnestein buiten Middelburg.
27306: MIDDELBURG. - De Seispoort te Middelburg - De Vlissingsche poort te Middelburg.
27341: MIDDELBURG. - Gezigt van de Haven op de Stad Middelburg.
27347: MIDDELBURG. - De Noordpoort en Buiten Cingel te Middelburg.
27343: MIDDELBURG. - Gezigt op de Nieuwe Kerk te Middelburg.
27344: MIDDELBURG. - Gezigt der Markt naar den Langen Delft te Middelburg.
27342: MIDDELBURG. - Gezigt op het Molenwater te Middelburg.
20332: MIDDELBURG. - De Rotterdamsche Kaay te Middelburg. - De Rouaansche Kaay te Middelburg.
20333: MIDDELBURG. - De Koornbeurs te Middelburg. - De Abdy Tooren te Middelburg.
20334: MIDDELBURG. - De Waag, en Schuttershof te Middelburg. - De Dokbrug, benevens de wooning van de Equipagiemeester.
22616: MIDDELBURG. - Middelburgum. Selandiae Opp:si tu opere et merci Moniis florentis.
27321: MIDDELBURG.. - Abtdij - Langeviele Poort - Vlissingsche Poort - Noord Poort - Seis Poort - Noorddam of Veersche Poort - Koe Poort.
31867: MIDDELBURG.. - Het Raed Huys - Oostersche Kerk
27318: MIDDELBURG. - Het Kasteel van der Hooge van vooren. - Het Kasteel van der Hooge van agteren.
22269: MIDDELBURG. - Middelburgum.
20331: MIDDELBURG. - De Kinderdyk en Spykerbrug te Middelburg. - De Dwarskaay te Middelburg.
22515: MIDDELBURG. - De Stad Middelburg, aan de Zuidzyde te zien.
22516: MIDDELBURG. - De Stad Middelburg, aan de Zuidzyde te zien.
28981: MIDDELBURG. - La Ville de Middelbourg.
23269: MIDDELBURG. - De Abdy of het Hof van Zeeland te Middelburg, van binnen. Nb. Om het Gebouw te beter te konnen zien is het hooge Geboomte uit de Aftekening gelaaten.
35455: MIDDELKOOP, H.A.M.. - Actigraphic assessment of sleep and sleep disorders.
28631: MIDDLETON, CHRISTOPHER. - Parabels en grotesken (in de vertaling van H.C. ten Berge).
19007: MIDDLETON, R.. - Baptism. Why I was not immersed! Our authority for Baptising infants. Re-Baptism unscriptural.
28492: MIERAS, WILLEM & JAGT, MIEKE VAN DER. - Door het oog van Willem Mieras; 30 jaar persfotografie in Goes.
11960: MIESSNER, H. - Kriegstierseuchen und ihre Bekämpfung; Leitfaden für Veterinäroffiziere, beamtete und praktische Tierärzte.
9894: MIGEON, GASTON - Les Arts Musulmans.
22193: MIGLIA, FULVIO. - Le armi del terzo reich; il panzerkampfwagen III; parte prima: carri da battaglia, carri comando e centro radio.
8600: MIGNET, F.-A. - Histoire de la Révolution Française.
25424: MIJKSENAAR, P.J., HART, G. 'T, E.A.. - Documentatiemap Hoogheemraadschap van Rijnland.
24760: MIJLL DEKKER, L.P. VAN DER. - Het vitamine B1-gehalte van enige inlandse tarwerassen, broodbloem en brood in Nederland/ The vitamin B1 content of some varieties of home-grown wheat, bread flour and bread in the Netherlands.
21678: MIKX, FRANCESCA. - Altegaer.
14237: MILLER, HENRY. - The smile at the foot of the ladder.
24867: MING, DING CHOO (ED.). - Bibliografi Kebudayaan Melayu dari Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jilid 4 (Studies on Malay language and literature/ preliminary edition).
21701: MINKKINEN, SIRKKA. - Massamedia-opvoeding; een algemeen leerplanmodel.
34474: MINNE, JORIS. - Atmosfeer van Antwerpen. Zes-en-dertig houtgravures.
33570: MIRABEAU,GRAAF DE. - Bedenkinge over de Schelde. De oorzaken van de vrijheid derzelve, voor weinige jaaren door den keizer van den staat gevorderd: en ophelderende aanmerkingen van de gelegenheid der Schelde. In brieven.
30771: MIRANDA DA MOTA, J., OLIVEIRA PINTO, F. & LIMA TORRES, M.. - Especializado. Selos das colónias Portuguesas. Ediçao de 2008.
28925: MISFELDT, WILLARD E.. - J.J. Tissot. Prints from the Gotlieb Collection.
21679: KRISJNA MISJRA. - Maansopgang der ontwaking (Prabodhacandrodaya).
23356: MISKOTTE, K.H., ROOTLIEB, H., CATS, J., E.A.. - Het Korenland; maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning; complete 2e jaargang, 1925 (ingebonden).
35507: MISSIROLI, MARIO. - What Italy owes to Mussolini.
29970: MISTLER, JEAN (ED.). - Napoleon en het Keizerrijk, 1769-1815-1821. Deel I & II.
34235: MITCHINSON, DAVID. - Henry Moore. Unpublished drawings.
32547: MITTLER, ELMAR, ET AL (ED.). - Bibliotheca Palatina. Katalog zur Ausstellung vom 8. Juli bis 2. November 1986, Heiliggeistkirche Heidelberg. Textband und Bildband.
32556: MOELKER, H.P.. - De kerkelijke geschiedenis van de Heerlijkheid Purmerland en Ilpendam.
31497: MOENCH, DOUG, JONES, KELLEY, E.A.. - Batman. Nr. 0 (introductie-special) t/m 77. 78 afleveringen.
25653: MOERMOND, J.. - Kwartierstatenboek, Veere -700.
11535: MOHN, H. - Grundzüge der Meteorologie; die Lehre von Wind und Wetter nach den neuesten Forschungen gemeinfaszlich dargestellt.
31182: MOHOLY-NAGY, SIBYL. - Laszlo Moholy-Nagy, ein Totalexperiment.
29594: MOIR, ALFRED (ED.). - Antoon Van Dyck & Antwerpen/ Antoine Van Dyck & Anvers/ Anthony Van Dyck's Antwerp (1599-1641).
21111: MOL, W.E. DE. - De Wetenschappelijke Beteekenis van de Veredeling der Hollandsche Bloembolgewassen (deel I en II).
18318: MOL, W.E. DE. - Nieuwe banen voor het winnen van waardevolle varieteiten van bolgewassen.
32906: MOLAIRE, ANTOINE. - Les réalités nonexistantes.
24110: MOLEMA, JAN. - The new movement in the Netherlands 1924-1936.
20396: MOLEMBAIX. - Molembaix. 'T Huys te Molenbaes, int Eyland Walcheren groot tachentich Gemeten, toebehorende d'Heer Joan Van Reygersbergh, gecomitteerde Raet ter Admiraliteyt van Amsterdam en Dykgraef vande Beemster.
32411: MOLIÈRE. - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition. La seule complète en 2 volumes in-12.
31236: MOLIÈRE. - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition imprimée sur celles de 1679 et 1682. Avec des notes explicatives sur les mots qui ont vieilli.
14238: MOLKENBOER, KEES. - The city of Erasmus; a present-day picture of Rotterdam.
33485: MOLL, W.. - De rechten van den Heer van Bergen op Zoom. Historisch overzicht loopend tot 1567.
31824: MOLLER, C.F.. - The buildings of the University of Aarhus 1933-1966 and Union House, The State and University Library, The School of Dentistry, Aarhus, The Danish School of Journalism, The Postbasic School of Nursing.
35334: MOLLER, SVEND ERIK & TYGE ARNFRED. - Moderne danske hjem. Modern Danish homes.
35329: MOLLER, SVEND ERIK. - Nye danske feriehuse. Modern Danish summer bungalows.
35330: MOLLER, SVEND ERIK. - Enfamiliehuset af idag.
13419: MÖLLER, KNUD O.. - Lehrbuch der Pharmakologie für Zahnärzte.
11953: MÖLLER, H., UND H. FRICK - Möller's Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Tierärzte.
11955: MÖLLER, H. - Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie und Operationslehre für Thierärzte. Band 1 (von zwei Bände).
35326: MOLLER, SVEND ERIK. - Moderne danske hjem/ Moder Danish homes II. 2 Samling.
35331: MOLLER, SVEND ERIK. - Enfamiliehuset af idag, ny samling. Modern Danish houses 2.
24157: MOLLO, JOHN. - Trois siècles d'uniformes militaires, de la guerre de trente ans à 1914.
32784: MONNICKENDAM. - De Nieuwe Poort te Monnikendam, 1726/ De Kerk te Monnikendam, 1726.
32785: MONNICKENDAM. - Het Stadhuis te Monnikendam, 1726.
18996: MONNIER, HENRI. - La Mission Historique De Jésus.
30248: MONSHOUWER, SASKIA & SIZOO, HANS. - Ed Dukkers. Schilder-Tekenaar.
23130: MONTESQUIEU, C.. - Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Nouvelle édition, a laquelle on a joint un dialogue de Sylla et d'Eucrate.
34818: MONTFOORT. - Commandeury te Montfoort. - Het Kasteel en Oude Mannen Huis te Montfoort.
22483: MONTGON, A. DE. - Histoire de France.
17297: MONTHAYE. - Notre Dynastie.
31306: MONTILLOT, C.-J. & L.. - La maison électrique, applications de l'électricité a la ville et la campagne. Prix offert par le préfet de la Seine au nom du Conseil Général.
21613: MONTREYNAUD, FLORENCE. - Aimer; un siècle de liens amoureux.
31099: MOOJEN, WILLEM H.. - Voor de sluizen. Maritiem IJmuiden in beeld.
22069: MOOLENBURGH, H.C.. - Art. 990 B.W. (academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtswetenschap, aan de Rijks-universiteit te Leiden).
15041: MOON, GRACE P.. - Indian legends in rhyme.
24381: MOOR, A. DE. - Uitgebreide nieuwe wereld atlas, met 48 kaarten in vele kleuren en een alphabetisch register.
34934: MOOR, GUY DE. - Het Vlaamse strand. Geomorfologie en dynamiek.
32665: MOOR, BOB DE. - De Lustige Kapoentjes. Deel 2.
32664: MOOR, BOB DE. - De Lustige Kapoentjes. Deel 1.
29861: MOORMAN, F.W. (ED.). - The Knight of the Burning Pestle. A play written by Francis Beaumont and John Fletcher.
35522: MOORMANN, GEORGE. - Parabel van de Kringloop. Dubbelnummer 16/17.
35290: MOORSEL PZN., C.M. VAN. - De Beurs van Berlage. Radio-lezing gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nieuwe Beurs te Amsterdam.
26387: MOORSELAAR, CORINNE VAN & MAKKES, JAN. - Jan Makkes...een gedreven kunstenaar...
34211: MOREAU-VAUTHIER, CH. & VETH, CORNELIS. - Meesterwerken van negentiende-eeuwsche schilders. 72 photogravures.
34351: MOREAU, HÉGÉSIPPE. - Contes à ma soeur.
31524: MOREAU-NÉLATON, ÉTIENNE. - Daubigny. Raconté par lui-même.
31525: MOREAU-NÉLATON, ÉTIENNE. - Bonvin. Raconté par lui-même.
30305: MORET, A.. - Le Nil et la Civilisation Égyptienne. Avec 79 figures et 3 cartes dans le texte et 24 planches hors texte.
29476: MORGAN, CONWAY LLOYD. - Jean Nouvel. The elements of architecture.
35097: MORGAN, ROBERT C.. - Hanneke Beaumont.
34147: MORNET, DANIEL. - Histoire de la clarté française. Ses origines- Son évolution- Sa valeur.
23225: MORREN, TH.. - Haagsche straatnamen voorheen en thans.
35274: MORRILL, REBECCA (ED.). - Akademie X. Lessons in art + life.
34979: MORRISON, VENETIA. - George Stubbs. L'essentiel de son oeuvre.
18850: MORYA. - Zonde, Ziekte, Dood. Kort verslag van vier toespraken, gehouden te 's-Gravenhage door Morya.
21244: MOSHEIM, J.L.. - Noodige ophelderingen der kerklyke geschiedenissen tot den tyd van Constantinus den Grooten. Drie delen in vier banden.
21512: MOSHEIM, J.L.. - Oude en hedendaagsche kerklyke geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe. Uit het Latyn vertaald, en vermeerderd met de byvoegzels, aantekeningen, en tydrekenkundige tafels van den eerwaardigen Archibald Maclaine. 11 Delen (van 11).
28813: MOTTE-FOUQUÉ, FRÉDÉRIC DE LA. - Ondine.
34941: MOTULSKY, HARVEY & CHRISTOPOULOS, ARTHUR. - Fitting models to biological data using linear and nonlinear regression. A practical guide to curve fitting.
31355: MOURIK, M. VAN. - Acquired neurological mutism and acquired dysarthria in childhood.
29314: MÜCKE, H.. - Die Retouche photographischer Negative und Abdrücke. Mit Abbildungen und anatomischen Zeichnungen.
16126: MÜHLEMANN, LOUIS A.O.. - Die Thurgauer Gemeinden und ihre Wappen.
30832: MÜHLENBROCK, JOSEF & RICHTER, DIETER (ED.). - Verschüttet vom Vesuv. Die letzten Stunden von Herculanem.
21088: MUIDEN. - Muiden. Het Kasteel. Das Schloss am Zuyder Zee. Le Chateau.
21757: SINT ANNA TER MUIDEN. - Gemeente St.-Anna-Ter-Muiden.
32314: MUINQ, ALEXANDER DE. - Winter-vrugt Gewasschen op het Hov Niet altyd zomer; bestaande in schriftmaatige uitbreydingen van verscheidene uitgelezene Versen van den Zend-Briev Pauli aan de Philippensen; Bedagt en in Rijm Uitgewrogt (I). Gebonden met: Het Boek Ecclesiastes ofte Prediker (II).en:Eenzaame Bezigheden(III).
34441: MULDER, HENDRIK. - De stille bouw. Een bundel verzen.
18784: MULDER, L. (ED.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang, inzonderheid ten dienste van het platteland.
18785: MULDER, L. (ED.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland.
12182: MULDER, ANNIE, VAN DE GRAAF. - Minderwaardigheidsgevoel en 'schoonheidsoperaties'. De moreele en sociale waarde van aesthetische operaties.
18783: MULDER, L. (ED.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland.
34477: MULKERS, URBAIN. - Wocxs.
28752: MÜLLER, HANS-HARALD. - Bruno Bruni. Neue Arbeiten 1977 bis 1982; Lithographien, Zeichnungen und Gouachen. Mit Essays zur Biographie und Werkentwicklung von Hans-Harald Müller.
679: MULLER, FRANS. - Het Blauw.
30427: MULLER J.F., F.. - De veterum, imprimis romanorum studiis etymologicis; pars prior.
16785: MÜLLER, F.. - Das Wasserwesen der Niederländischen Provinz Zeeland. 2 Volumes, text and plates ( seperate, in portfolio).
23980: MULLER, JOACHIM FREDERIK & TOL, DANIEL VAN. - Verhandelingen uitgegeeven door de maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam, "Antwoord op de vraag in den jaare 1783 opgegeeven, om voor den 1 December 1785 beantwoord te worden: "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek waarschynelyk in aanmerking komen zal enz." (Door Joachim Frederik Muller) en Uittreksel uit de verhandeling van Daniel van Tol, over de vraag "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als anderzins, eene genoegzaame kennis te doen verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek, waarschynelyk in aanmerking komen zal; hoedanig behoord hetzelve ingericht te zyn, om door middel van hetzelve van de oude ondervindingen, en laatere ontdekkingen in deeze weetenschappen het best mogelyke gebruik te maaken?".
15759: MULLER, N.. - Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom.
14131: MULLER, S.. - Italiaansche reisindrukken.
28302: MÜLLER VON HALLE, KARL. - Das Buch der Pflanzenwelt; eine Botanische Reise um die Welt. Versuch einer kosmischen Botanik. Erster und Zweiter Abteilung, "Vorbereitung zur Reise" & "Reise um die Welt".
31761: MULS, JOZ. (RED.). - Kunst. Maandblad voor oude en jonge Beeldende-, Bouw- en Sierkunsten, Muziek, enz. Vierde jaargang nr. 9.
9866: MULTATULI. - Millioenen-studiën.
34949: MUNK, PETER & JORGEN G. NIELSEN. - Eggs and larvae of North Sea fishes.
18149: MUNTHE, GERHARD. - Norske folkeviser. Skrevne og illustrerte av Gerhard Munthe.
9540: MUNTJEWERFF, W. - Schaakmat; handleiding voor ieder die op een vlugge en gemakkelijke wijze wenscht te leeren schaken volgens een geheel nieuwe leerwijze.
32978: MURALT, LEONHARD VON & SCHMID, WALTER. - Quellen zur Geschichte der Täufer in der Schweiz. Erster Band: Zürich.
29371: MURARO, MICHELANGELO. - Die Villen des Veneto.
23075: MURNER, THOMAS. - Der Schelmen Kunst.
33297: MUTHESIUS, ANGELIKA (ED.). - Jeanloup Sieff.
4200: MUYT, PIETER NICOLAAS. - Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Provincie Zeeland, ten gebruike der scholen.
28801: NAAR, JON. - Getting the picture. Re-discovering my photography/ In het spoor van mijn fotografie.
33132: NAARDEN. - Gezigt op de Stad Naarden.
15781: NABER, JOHANNA W.A.. - Rechlindis. Handleiding bij het kunstnaaldwerk.
28797: NADKARNI, VANDANA, ENGEL, FRIEDEMANN VON, A.O.. - Mythos und Leben: Indische Miniaturen aus der Sammlung Klaus und Barbara Fussmann.
35014: NADRI, GHULAM A.. - Eighteenth-Century Gujarat: The Dynamics of Its Political Economy, 1750-1800.
34045: NAGEL, TILMAN. - Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam. Geschichte der politischen Ordnungsvorstellungen der Muslime. Band I: Von den Anfängen bis ins 13. Jahrhundert. Band II: Vom Spätmittelalter bis zur Neuzeit. 2 vols.
16014: NAGEL, LOUISE V.. - Zangen der zee.
22879: NAGLIERI, VALERIO. - Carri armati nel deserto.
33796: NAGTGLAS, F.. - Geschiedenis van het Departement Middelburg der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866.
23633: NAGTGLAS, F.. - Voor honderd jaren; uit de papieren van een tijdgenoot.
25133: NAGTGLAS, F.. - Een bezoek aan Walcheren in 1860.
33447: NAGTGLAS, F.. - Middelburg en omstreken. Geschetst door F. Nagtglas.
18608: NAGTGLAS, F.. - Onze Voorouders. Een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland.
35267: NAGTGLAS, F.. - De zeedijk te Westkappel in Januarij 1863.
24006: NAKATENUS, WILHELMUS. - Hemels Palm-Hof ofte groot Getyde-Boeck, beplant met Godtvruchtige oefeningen van kerkelycke getyden, litanien, gebeden ende meditatien, etc. Meestendeel getrocken uyt de H. Schriftuer, en HH. Oudtvaders.
23490: NO NAME. - Educational Print.
22948: NO NAME. - 10 Jaar Landbouwersbank Almelo 1948-1958.
19187: NO NAME.. - Gerrit Willem Knap 2 Mei 1873-24 November 1931; kunstschilder en aestheticus.
23763: NO NAME. - Atlas du Traité de Tactique.
23353: NO NAME.. - An abridgment of Captain Cook's last voyage, performed in the years 1776, 1777, 1778, 1779. and 1780, for making discoveries in the northern Hemispere, By order of His Majesty. Extracted from the Quarto Edition, in Three Volumes.
24106: NO NAME. - Travaux topographiques et cartographiques; rapports présentés à l'occasion du congrès international de géographie à Amsterdam en juillet 1938.
24108: NO NAME. - Travaux topographiques et cartographiques; rapports présentés à l'occasion du congrès international de géographie à Amsterdam en juillet 1938.
16885: NO NAME. - 10 Meesterwerken, masterpieces, chefs d'oeuvre, Meisterwerke uit het Stedelijk Museum te Amsterdam.
23491: NO NAME. - Educational Print.
23492: NO NAME. - Educational Print.
23500: NO NAME. - Educational Print.
23502: NO NAME. - Educational Print.
23507: NO NAME. - Educational Print.
13901: NO NAME. - Le solitaire du Mont Carmel; épisode des premiers temps du christianisme.
32854: NAMEN. - De Poort Bord de l'Eau te Namen/ De Poort Bullet te Namen, 1740.
32853: NAMEN. - De Markt St. Aubin te Namen/ 't Gouvernement te Namen, 1740.
32851: NAMEN. - Gezigt op het Kasteel te Namen/ Een ander Gezigt op het Kasteel te Namen, 1740.
32852: NAMEN. - 't Kasteel te Namen/ Hoofdwagt op het Kasteel, 1740.
32850: NAMEN. - Kapelle aan de Plante langs de Maas op Namen ziende/ De Abdy Salsine langs de Sambre by Namen, 1740.
29498: NANNUCCI, MAURIZIO. - Maurizio Nannucci. To cut a long story short.
32973: NAPEL, J. TEN. - Gedichten.
31506: NAPIER. - Napier. Nix Olympica.
32509: BHATTA NÂRÂYANA - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
10743: BHATTA NÂRÂYANA - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
35324: NASH, RAY. - Dürer's 1511 drawing of a press and printer.
30893: PUBLIUS OVIDIUS NASO. - Liebesbriefe. Heroides-Epistulae.
15513: NAUDON, PAUL. - Les origines religieuses et corporatives de la Franc-Maconnerie.
28487: NEAL, ROBERT J. & JINKS, ROY, G.. - Smith & Wesson. Feuerwaffen 1857-1945.
30429: NEDERBURGH, HERMAN ADRIAAN. - Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitis nuptiis inter eum qui officium in provintia administrat et mulierem provintialem.
22275: NEDERLAND. - Provinces-Unies en 4 Feuilles.
22791: NEDERLAND. - Le Comté De Hollande dressé sur les Memoires les plus Nouveaux.
21689: NEDERLAND, KAART DER NEDERLANDEN / THE NETHERLANDS. - Belgium Foederatum.
21682: NEDERLAND, KAART DER NEDERLANDEN / THE NETHERLANDS. - Nederland.
14288: NEDERLANDSE, DE, ONDERZEEDIENST. - Wegduiken...! De Nederlandse Onderzeedienst 1906-1966. Uitgegeven ter gelegenheid van het zestig jarig bestaan.,
18372: NELLIE (NELLIE VAN KOL-PORREY). - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen- legenden- en sprokenland met kinderen, klein en groot, aan de hand van Nellie. Compleet in zes delen.
26059: NELSON, CHARLES & BRADY, AIDAN (ED.). - Irish Gardening and Horticulture.
17952: NENAROKOW, V.J., FAHRNI, HANS, MIESES, JACQUES, SCHLECHTER, CARL AND LASKER, EMANUEL. - Convolute: (6 volumes in one): 1.Die Spanische Partie. 2.Die Aljechin - Verteidigung (e2-e4, sg8 - f6) Eine schachtheoretische Abhandlung. 3.De kleine schaakgids III - De Fransche Partij. Een critische vergelijking van haar gewichtigste varianten op grond van den huidigen stand der theorie en der praktijk. Uit het Duitsch bewerkt door W.A.T. Schelfhout. 4.Die Budapester Verteidigung des Damengambits. 5.Die Anfangsgründe des Schachspiels. Für Anfänger und wenig geübte Spieler. 6.De kleine schaakgids II - Eindspelen. Korte leidraad ten dienste van in de theorie onervaren speleres. Uit het Duits bewerkt naar den 2en druk.
28108: NENNIE, RAMON DE, OVERVLIET, HANS, E.A.. - Terloops Middelburg- stadslijnen en stadsgezichten.
28111: NENNIE, RAMON DE, OVERVLIET, HANS, E.A.. - 1/1 Almost Genuine.
25274: NEPVEU, J.I.D.. - Aurora; jaarboekje voor 1847.
32692: NEPVEU, J.I.D.. - Aurora; jaarboekje voor 1842.
23289: COMMANDANT NERGER. - De hulpkruiser "Wolf"; 66.000 mijl door den Atlantischen, Stillen en Indischen Oceaan in 451 dagen met een buit van 35 schepen.
23056: NERVAL, GÉRARD DE. - Oeuvres (2 vols.).
17240: NESCH, ROLF. - Rolf Nesch, aal er hele adressen na.
20359: NETSCHER, F. AND PH. ZILCKEN. - Jozef Israëls l'homme et l'artiste.
34197: NETSCHER, FRANS. - Uit ons parlement. Portretten en schetsen uit de Eerste en Tweede Kamer.
32822: NETTERDEN. - 't Dorp Netterden in 's Heerenberg, 1743/ 't Huis Woldenburg by Netterden, 1743.
26850: NETTINGA, WILLEM (RED.). - Een nieuwe stad in oude wijken/ A new city in old districts.
30149: NEUDECK, G.. - Der moderne Schiffbau. Erster Teil: Geschichtliche Entwicklung des Schiffes theoretischer und praktischer Schiffbau.
33078: NEUSÜSS, FLORIS M.. - Das Fotogramm in der Kunst des 20. Jahrhunderts. Die andere Seite der Bilder- Fotografie ohne Kamera.
22425: NEVILE, JENNIFER. - The eloquent body; dance and humanist culture in fifteenth-century Italy.
16195: NEWMAN, BYRON. - Méthode Anglaise. Love me tender.
34499: NEWMAN, MICHAEL C.. - Fundamentals of ecotoxicology.
34108: NEWTON, JOHN AND HANNA MORE. - Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More: voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More.
24444: NEYT, P.J.. - De afdamming van het Sloe; zakelijke inhoud van eene voorlezing, gehouden in het Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen.
33102: NIBBIXWOUDE. - Kerk te Nieuwbokswoude.
34476: NICHOLS, BEVERLEY. - Evensong.
29392: NIEHAUS, HOLGER & MESCHEDE, FRIEDRICH. - Holger Niehaus- Birne Helene.
24522: NIEHOF, ANKE. - Women and fertility in Madura (Indonesia).
12728: NIEMEYER, H.. - Handbuch für Molkereifachleute; 3. Auflage des milchwirtschaftlichen Lehr- und Handbuches 'Der Obermeier'.
17425: NIENHUIS, P.H. & A.C. SMAAL. - The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem.
25385: BOS-NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele Aarde.
18698: BOS - NIERMEYER. - Schoolatlas der geheele aarde.
15367: NIÉTO, FR.. - A Century of Renault in Pictures.
35307: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Aldus sprak Zarathustra. Een boek voor allen en niemand.
12847: NIETZSCHE, FRIEDRICH. - Werke; Taschen-Ausgabe. I-X.
24995: NIEUWENHUIJSEN, CORNELIS. - Geslachtshormonen en gedrag bij de beermakaak (macaca arctoides)/ sex hormones and behaviour in stumptail macaques (macaca arctoides).
35516: NIEUWENHUIZEN, JOHAN VAN. - NADA. Mark Brusse Klaas Gubbels Rik van Bentum Ted Felen.
20736: NIEUWERKERK. - Gemeente Nieuwerkerk.
27365: NIEUWERKERK. - Overblyfzels van Looperskapelle en Brouwershaven in 't Verschiet 1745 - Het Dorp Nieuwerkerk in Schouwe 1745.
6705: NIEUWHOF, D.. - Burgerlijk en kerkelijk gedenkboek van Haamstede, deels ook van Burgh.
23503: NIEUWHOFF, W.. - Ter nagedachtenis van den Wel-eerwaarden Zeergeleerden Heere den Heere Joannis De Fremerij. In Leven Professor in de Heilige Godgeleerdheid en Gelieft oudste Leeraar bij de Hervormde Gemeente te Middelburg.
31065: LAAG NIEUWKOOP. - Gemeente Laag Nieuwkoop.
33507: NIEUWLAND. - De Heerlykheyt van Nieu Land.
33094: NIEUWLAND. - Het Dorp Nieuland by Leerbroek, 1750.
32006: NIEUWLAND - De kerk te Nieuwland.
21261: NIEUWLAND. - Het dorp Nieuland.
30883: NIEUWSTAD, TH.J.. - De hydrogenering van alkylnaftalenen over palladium.
20839: NIEUWVLIET. - Gemeente Nieuwvliet.
34829: NIGTEVECHT. - Het Dorp Nigtevegt
28289: NIJDAM, BERT & BUUREN, HANS VAN. - Statistiek voor de sociale wetenschappen. Deel 3, vergelijking groepen en regressie.
24373: NIJHOF, P.. - Molenbibliografie.
23707: NIJHOFF, P.. - De Heeren en de Heerlijkheid van Keppel.
18577: NIJLAND, E.. - Japan en de Japanneezen.
32087: NIJMEGEN. - Kraan Poort te Nymegen van buiten aan de Waal. / Kraan Poort van binnen.
32826: NIJMEGEN. - Het Valkhof van binnen te Nymegen/ Het Valkhof van binnen, 1732.
32827: NIJMEGEN. - 't Huis Mussenburg by Nymeguen, 1744/ 't Huis Mussenburg.
30676: NIJMEGEN. - Nymegen.
32869: NIJMEGEN. - 't Huis Hulsen onder Nymegen, 1739.
32825: NIJMEGEN. - Het Valkhof, en het Belvidere te Nymegen/ Gezigt van 't Belvidere op 't Valkhof enz, 1732.
32823: NIJMEGEN. - Heeze Poort te Nymegen van buiten/ Heeze Poort van binnen, 1732.
32824: NIJMEGEN. - Molen Poort te Nymegen van buiten, 1732/ Molen Poort van binnen.
32828: NIJMEGEN. - Kraan Poort te Nymegen van buiten aan de Waal/ Kraan Poort van binnen, 1732.
32829: NIJMEGEN. - Wimel of Windmolen Poort te Nymegen, 1732/ Wimel Poort van de andere Zyde.
20393: NISSE. - D'Ambachts Heerlykheyt van der Nisse.
20840: NISSE. - Gemeente Nisse.
35333: NISSEN, HELGE. - Enfamiliehuset af idag, fjerde samling. Modern Danish houses 4.
27399: NISSEN, HARTVIG. - Skolevaesenets Ordning i Massachusetts.
34570: NO KABAYAKI, NAGI & HORODISCH, IGOR. - Erorial. Expressionistische poems and paintings.
32413: COMTESSE DE NOAILLES. - La Nouvelle Espérance.
34368: COMTESSE DE NOAILLES. - Le coeur innombrable.
32412: COMTESSE DE NOAILLES. - Les Éblouissements.
32443: NOAKES, AUBREY. - Charles Spencelayh and his paintings.
19354: NOGUCHI, YONE. - L'art au Japon/ Hiroshige.
29070: NOLLET, (JEAN-ANTOINE). - Brieven over de elektrisiteit. Deel 1 (van 2). Uit het Fransch vertaald,en met eenige aantekeningen en byvoegsels, meest uit andere werken, van den zelfden schryver, vermeerderd, door den vertaaler van Nollet's Natuurkundige lessen.
14635: NONHEBEL, G.K.A.. - Luchtige schetsen.
9780: NOORDELOOS, P., EN J. MORSINK - Geschiedenis van den polder Het Grootslag.
27367: NOORDGOUWE. - Het Dorp Noordgouwe - Het Dorp Zonnemaire.
27386: NOORDGOUWE. - Het Huis de Pottere - Vrouw de Pottere's, of Konyers Huisjes.
20841: NOORDGOUWE. - Gemeente Noordgouwe.
18533: NOORDHOFF, R.. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde. Voor huis en school.
24232: NOORDHOFF, R.. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde. Voor huis en school.
27369: NOORDWELLE. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
20842: NOORDWELLE. - Gemeente Noordwelle.
34783: NOORDWIJK. - La Maison d'Ofhem appartenant à tres Noble Mire. Steven vander Does Seigneur de Noordwijk, Langeveld, ofhem etc. 't Huys Ofhem toebehorende den hoog edele Heer steven vander does Heere van Noordwijk, Langeveld, Ofhem etc.
33196: NOORDWIJKERHOUT. - Schravendam, appartenant au Sieur Nicolas Jacquin/ Schravendam toebehorende den Heer Nicolaas Jacquin.
32732: NOORDWIJKERHOUT. - Voorpoort der Abdye Leeuwenhorst/ Binnenplein der Abdye Leeuwenhorst, 1740.
33016: NOORDWIJKERHOUT. - De Kerk te Noordwykerhout, 1739/ De Kapelle te Langeveld, 1739.
21258: NOORDWIJKERHOUT. - D'Abdye van Leeuwenhorst.
20998: NOORLANDER, C.. - Architectuur Willem Noorlander.
34270: NOORT, MAARTEN VAN (RED.). - De torso in Nederland. De ontwikkeling van de torso vanaf Rodin tot heden.
27494: NOOTEBOOM, CEES, AND MIGUEL YBAÑEZ. - Het gezicht van het oog.
29253: NOOTEBOOM, CEES. - Het gezicht van het oog.
28928: NOOTEBOOM, CEES & BERG, JAN VAN DEN. - Rollende Stenen- Getijde.
32129: NOOTEBOOM, LEEN (SAM.). - Gedenkboek uitgegeven juli 1985 ter gelegenheid van het vijf en zeventigjarig bestaan van de Koninklijke Watersport Vereniging "De Kaag", 1910-1985.
32296: NOOY-PALM, H.. - Staphorster volk; cultureel-antropologische verkenning van een streekdorp.
29286: NOOYER, FLIP DE. - Bestemming Antarctica.
22318: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
25901: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
25902: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
26296: NOPPEN, A. KZ. VAN. - Tafels, bevattende in kubieke ellen, den inhoud van vierkant bezaagd en rondhout van verschillende afmetingen, o wel, algemeene tafels, om den inhoud van parallelopipedums, vierhoekige piramiden, cilinders, afgeknotte kegels, bollen, vaten, enz., te berekenen, met bijgevoegde multiplicatie tafel, waarin alle producten van 2 x 2 tot 320 x 101101 voorkomen, eene intrest tafel, enz. ten gebruike van ingenieurs, constructeurs, magazijnmeesters, hout koopers, architecten, aannemers van publieke werken, landmeters, wijnroeijers, administrateurs, fabrikanten, kooplieden, enz.
25903: NOPPEN, J.A. VAN. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
26662: NOUHUYS, J.W. VAN. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr. Ms. Stoompakket Curaçao. Tweede deel, bijlagen.
30494: NÜSE, H.. - Sleutel van de verborgenheid der laatste tyden, of de Zegenpraal des Christendoms over alle volken der aarde.
26779: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1862.
26785: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1871.
26793: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1880..
26790: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1876..
26786: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1872.
26782: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1868.
26791: MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. - Volksalmanak voor het jaar 1878.
21031: NUTTIN, JOSEPH. - Psychanalyse et conception spiritualiste de l'homme; une théorie dynamique de la personnalité normale.
24461: NUYTTENS, M.. - Inventaris van het Archief van de Abdij van Ename.
30379: NYHOFF, G.P.. - Schets van de ontwikkeling der Schelde. Rapport no. 1, zeearmen en beneden rivieren. Deel 1 en 2 + bijlagen.
33711: NYLANDT, PETRUS. - De Nederlandtse herbarius, of kruydt-boeck, beschrijvende de geslachten / gedaente / plaetse / tijt / oeffening / aert / krachten / en medecinael gebruyck van alderhande boomen / heesteren /boom-gewassen / kruyden / en planten / die in de Nederlanden in 't wilde gevonden / en in de hoven onderhouden worden. Alsmede de uytlandtsen, of vreemde Droogens, die gemeelijck in de apothekers winckels gebruyckt worden. Etc.
34528: NYROP, KR.. - Manuel phonétique du français parlé.
32663: NYS, JEF. - De Lustige Kapoentjes. Album 11.
33121: OBDAM. - Kerk te Opdam, 1726.
32194: OBER, K.G. & MEINRENKEN, H.. - Gynäkologische Operationen. Allgemeine und spezielle chirurgische Operationslehre, IX.
32870: OCHTEN. - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
30607: ODINK, H.W.. - Op reis. Verhalen en schetsen ten gebruike bij het aardrijkskundig onderwijs over Zeeland in de lagere school.
34777: OEGSTGEEST. - Bly-geest appartenant au sieur et Mtre. Guillaume Paets fils de Jean. Bly-geesttoebehorende den Heer en Mr. Willem Paets Jans Soon
34778: OEGSTGEEST. - Peys voor Campen appartenant au Sieur et Mtre. Corneille van Campen. Peys voor Campen toebehorende den Heer en Mr. Cornelis van Campen.
34781: OEGSTGEEST. - La Maison de Campagne du Sieur Jean van der Meer. De Hofstede van den Heer Joan van der Meer.
34775: OEGSTGEEST. - Le Chateau d'Endegeest, appartenant à Mire. Jacob vander Ryt Seigneur de Woestweesel Endegeest etc. 't Huys te Endegeest, toebehorende den Heer Jacob vander Ryt Heere van Woestweesel etc.
21900: OELMEBO, ERIK. - Marshallhjälpen. Samarbete för Fred frihet Högre Levnadsstandard.
30542: OEVER, CORNELIS VAN DEN. - Feeststoffen. Het allerdierbaarste geschenk van God, gegeven aan Zijne kerk op Aarde, in de geboorte, besnijdenis, opstanding en hemelvaart van den eenigen Heiland en Zaligmaker Jezus Christus, benevens de zending van den H. Geest op het Pinksterfeest, verklaard en toegepast in twintig leerredenen.
30538: OEVER, C. V.D.. - Het dierbaar borglijden Heere Jezus Christus. Letterlijk en geestelijk verklaard en toegepast in 40 leerredenen.
25723: OFFEL, EDMOND VAN. - Eugeen van Mieghem.
20364: A FRENCH OFFICER. - A voyage to the Island of Mauritius, (or, Isle of France) the Isle of Bourbon, the Cape of Good-Hope, &c. With observations and reflections upon nature and mankind.
20113: OGGEL, D.J.. - Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw.
30000: OGGEL, D.J. & VOOREN, G. VAN. - Koewacht. De geschiedenis van een jong dorp.
35212: OGGEL JZ., D.J.. - Koewacht. De geschiedenis van een jong dorp. Winter 1971-1972.
34623: OGGEL-DE BRUYNE, P.J.. - Ik nu droeg zijn eerwaardes reismantel...Naar het dagboek van Adriaen de Bruyne J.zn., afgescheiden leeraar te Goes, geb. 1810.
24148: OIRSCHOT, ANTON VAN, JANSEN, A.C. EN KOESEN, L.S.A. (RED.). - Encyclopedie van Noord-Brabant (deel 1 t/m 4, complete set).
28551: OKMA, G.H.. - Studies on Dutch health politics, policies and law. Beleid, besluitvorming en wetgeving in de Nederlandse gezondheidszorg in de jaren '80 en '90.
27968: OLEVIANUS, CASPARUS. - De vaste grond, dat is: de articulen van het oud, waarachtig, ongetwyfeld christelyk geloof, alle christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods woord zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, eerst in het Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. en nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebragt, en met een voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, predikant te Nieuweveen.
15858: OLIVIER, MARINUS. - Olie en vuur op de golven. Het enerverend verhaal van een beroeps-marineman vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1938-1970.
25889: OLIVOTTO, JACOPO. - Florentia.
19089: OMER, MORDECHAI. - Univers et magie de Joan Ponç.
31733: ONZEA, W. (RED.). - Anthony Caro. Openluchtmuseum voor Beeldende Kunst Middelheim 24 mei- 17 augustus 1997.
32089: OOIJEN. - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tusschen Maas en waal. / 't Kasteel Oyen.
31003: OOMKENS, J.. - Oomkens' regerings-almanak van en voor de provincie Groningen voor het jaar 1861.
25233: OORDT, J.F. VAN. - Paul Kruger en de opkomst der Zuid-Afrikaansche Republiek.
29104: OORSCHOT, GEERT VAN. - Gevangenis.
20843: OOSTBURG. - Gemeente Oostburg.
32861: OOSTERBEEK. - 't Dorp Oosterbeek op de Veluwe, 1744.
32011: OOSTEREND. - T' Dorp Oosterend.
33026: OOSTERHOUT. - Norbentyner Nonnen Klooster te Oosterhout, 1732/ Overblyfzels van 't Huis te Stryen by Oosterhout, 1732.
27372: OOSTERLAND. - Het Huis te Oosterland - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein.
27373: OOSTERLAND. - Het Huis te Oosterland - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein.
27371: OOSTERLAND. - Het Dorp Oosterland - Oosterland van een andere zijde.
20844: OOSTERLAND. - Gemeente Oosterland.
23409: OOSTERSTEIN. - Oostersteyn.
34588: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland; jaarboekje voor 1856, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
4268: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland; jaarboekje voor 1855, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
24603: OOSTERZEE, H.M.C. VAN (RED.). - Nehalennia. Jaarboekje voor Zeeuwsche Geschiedenis en Letteren voor het jaar 1849.
30984: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland jaarboekje voor 1854.
4267: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland; jaarboekje voor 1854, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
31008: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Nehalennia jaarboekje voor Zeeuwsche geschiedenis en letteren voor het jaar 1850. Tweede deel.
4265: OOSTERZEE, H.M.C. VAN. - Zeeland; jaarboekje voor 1852, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
35649: OOSTHOEK, ANDREAS. - Willem Buijs. Venus projekt/ Uomini illustri/ Recente werken.
22043: OOSTHOEK, ANDREAS. - De Gentse collectie in Middelburg. Middelburg- Vleeshal en Abdij, 21 juli tot 17 september 1984.
35468: OOSTHOEK, ANDREAS. - Albert Verkade. Schilderijen/ Paintings.
27223: OOSTKAPELLE. - Oostkapelle.
31863: OOSTKAPELLE. - 't Kasteel van Westhoven.
31136: OOSTKAPELLE. - Het Huis Rynsburg. - Het Huis Rynsburg van een andere zyde.
25356: JUBILEUMCOMMISSIE 40 JAAR VV OOSTKAPELLE. - Voetbalvereniging Oostkapelle 1951-1991.
31130: OOSTKAPELLE. - T' Dorp Oostkapelle.
31874: OOSTKAPELLE. - 't Kasteel van Westhoven -'t Huys Waterloose-Werve.
22623: OOSTKAPELLE. - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis 1745. - Het Dorp Oostkapelle en't Huis in't Verschiet 1745.
20417: OOSTKAPELLE. - De Ambachts-Heerlykheyt, Dorp en Heeren-Huys van Oost-Cappelle.
20418: OOSTKAPELLE. - Het Huys en Hof ten Duyne.
27376: OOSTKAPELLE. - 't Huis Rynsburg hehorende aan den Hr. Burgermeester Wm. van Citters. - Dit is de Lusthof van onz' oudsten Burger vader, Der weezen steun en stut, der wêeuwen Troost en Rader; Daar hij den boog der zorg van Stad en Staat ontspant. Rynsburg zij lang zijn Lust, hij van ons Vaderland!
27377: OOSTKAPELLE. - Rynsburch.
23690: OOSTRA, MARGRIET. - Ids Wiersma, het grafische werk.
32903: OOSTVEEN, A.F.J., DIRKS, R., JONG, G.P. DE, MARTENS, A.H. & MOESKER, A.. - Telecommunicatie TM7.
28249: OOSTVOORN. - Het Hof en de Burgt van Oostvoorn van een andere zijde.
28250: OOSTVOORN. - Overblijfsel van het Hof en de Burgt van Oostvoorn, 1747.
33023: OOSTVOORN. - Overblyfsel van het Hof en de Burgt van Oostvoorn, 1747/ Het Hof en de Burgt van Oostvoorn van een andere zyde.
14116: OPDEDRINCK, J.. - Geschiedenis van Knokke.
33119: OPPERDOES. - 't Dorp Opperdoes, 1726.
34138: OPPERMANN, O.. - O. Oppermann, Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts. Erster Teil: Die Egmonder Fälschungen. Zweiter Teil: Die Grafschaft Holland und das Reich bis 1256. Dritter Teil: Faksimiles zum ersten und zweiten Teil. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht. 3 vols.
34888: OPSTAL, ALEXANDER GIJSBERT VAN. - André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot aan het hof van Frederik Hendrik.
32933: OREEL, RUBEN. - Kermis in Westkapelle.
28745: ORELLIUS, IO. CASP. & BAITERUS, IO. GEORGIUS. - Onomasticon Tullianum continens m. tullii Ciceronis vitam historiam litterariam indicem geographicum et historicum, indicem legum et formularum, indicem graecolatinum, fastos consulares. 3 Vols.
13548: ORLAN, P.M.. - Images de Paris.
27996: ORTEGA, ÁLVAREZ. - Santa María de Trasierra.
35376: ORTOWICZ, M. (ED.). - Polen Nordwestlicher Teil. Illustrierter Eisenbahnführer.
34374: OS, MARIANNE VAN, BREKELMANS, WIM, RITTER JR., P.H., ETTINGER, J. VAN, ET AL. - The Way Ahead. Vol. II-Number 4- "Mixing business with pleasure".
35019: OS, HENK VAN, RON MANHEIM & HAN STEENBRUGGEN. - Käthe Kollwitz. Getekend leven.
21357: OSDORP. - Osdorp.
25715: OSKAM, I.J.. - Der Heidenen Licht; trilogie.
17888: OSS, F.VAN (TRANSLATER). - Christoffel Columbus en de Ontdekking der Nieuwe Wereld.
21759: OSSENISSE. - Gemeente Ossenisse.
35254: OSSIAN. - The Poems of Ossian. To which are prefixed, a preliminary discourse, and dissertations on the aera and poems of Ossian.
29488: OST, DANIEL. - Daniel Ost in Kyoto.
21653: OST, DANIEL. - Bladeren in bloemen.
33792: OTTEN, JO. - Verloren vaderland.
32232: OTTEN, JEAN M.. - Dammers & van der Heide.
30781: OTTEVANGERS, S.U. (SAM.). - De stempelrubriek N M P 1922-1939. Bondsreeks van Filatelistische Publikaties no. 1.
31415: OTTOLANDER, K., A. KOSTER AND C. DE VOS. - Nederlandsche flora en pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te Boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel.
17493: OTTSEN, HENDRIK & J.W. IJZERMAN. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd. Eerste deel: Tochten naar het Noorden 1652-1686. Met 3 kaarten en 9 platen. Tweede deel: Tochten naar het Noorden 1686-1806. Met een kaart en 12 platen. Derde deel: Tochten langs de Z.O.-Kust en naar het Oosten 1670-1752. Met 6 kaarten en 8 platen. Vierde deel: Tochten in het Kafferland 1776-1805. Met 1 kaart en 13 platen.
26110: OUDAAN, JOACHIM. - Poëzy. Verdeeld in drie deelen. (Met achter het derde deel een beschrijving van het leven van de dichter door David van Hoogstraten).
33125: OUDDORP. - 't Dorp Ouddorp by Alkmaar, 1726.
30885: OUDEJANS, J.C.. - Zeolite catalysts in some organic reactions.
25364: OUDELANDE. - T 'Dorp Oudelande. - T 'Zelve anders.
20738: OUDELANDE. - Gemeente Oudelande.
27378: OUDELANDE. - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate - Het Dorp Oudelande.
31103: OUDEMANS, C.A.J.A. (RED.). - Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Eerste deel.
31104: OUDEMANS, C.A.J.A. (RED.). - Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Tweede deel.
22051: OUDEN, P. DEN. - Coniferen, ephedra en ginkgo.
21171: OUDENBOSCH. - Institut Saint Louis, Oudenbosch. Gezicht groote speelplaats.
21172: OUDENBOSCH. - Institut Saint Louis, Oudenbosch. Buitengezicht Oudenbosch.
34127: OUDENHOVEN, JACOB VAN. - Haarlems wieg, of historische bedenkingen over eenige oudheden, rakende den toestant en oorsprong van de stad van Haarlem en haren omring: Met een afel of kort begrijpvan de voornaamste handvesten en rechten der zelver stad.
20339: NIEUWERKERK EN OUDERKERK. - Het dorp Nieuwerkerk in Duiveland. 1745 - Het dorp Ouderkerk. 1745
22505: OUDEWATER. - Oudewater.
32742: OUDEWATER. - 't Stadhuis te Oudewater/ De Gevangen Toren te Oudewater, 1745.
32722: OUDEWATER. - De Waag te Oudewater. / De Kerk te Oudewater.
32728: OUDEWATER. - De Nieuwe Poort te Oudewater, 1745/ De Linschooter Poort te Oudewater.
32076: OUDEWATER. - 't Stadhuis te Oudewater.
32077: OUDEWATER. - De Kerk te Oudewater.
21089: OUDEWATER. - Oudewater.
32074: OUDSHOORN. - 't Dorp Oudshoorn, langs de Ryn te zien.
28371: OUT, NICO & RIEKWELL, LEON. - History is what's happening. Multimedia manifestatie.
33304: OUT, NICO. - Tholen in beeldspraak. Kunstwerken in de gemeente Tholen.
33547: OUTHOORN, LOUIS VAN. - Internationale phonogrammen betreffende onze kustverdediging.
20739: OUWERKERK. - Gemeente Ouwerkerk.
18461: OVEN-VAN DOORN, M.C.. - Allermerkwaardigste Avonturen van de Aardige Aapjes van Admiraal Adrianus Apekolio. Alfabet voor allen.
21292: OVERBETUWE. - 't huis Appelenburg, in de Overbetuwe.
35147: OVERHUES, E.H. (ED.). - Die Wehrmacht. 7. Jahrgang nr. 24. November 1943.
20655: OVERIJSSEL. - Over-IJsel.
34668: OVERLANGBROEK. - Het Huis Dompselaar.
28380: OVERSCHELDE, GERARD VAN. - Bij de reuzen & dwergen van Ruanda.
33192: OVERSCHIE. - Gesigt van het Stads Tolhuys by Overschie/ Vue du Bureau du Péage de la Ville, près d'Overschie.
20845: OVERSLAG. - Gemeente Overslag.
25198: OVERSTRAETEN, JOZEF VAN (RED.). - De Toerist, halfmaandelijks orgaan van de Vlaamse toeristenbond. 32e Jaargang, 24 nummers, ingebonden in één band.
33136: OVERVEEN. - 't Huis Rolland by Overveen, 1746/ Overveen, buiten Haarlem, 1746.
33137: OVERVEEN. - De Lustplaats Elswout by Overveen, 1746/ De Ingang van Elswout, 1746.
20740: OVEZANDE. - Gemeente Ovezand.
27381: OVEZANDE. - T' Dorp Ovesant.
27380: OVEZANDE. - T' Dorp Ovesant - 'T Zelve Anders.
33776: OVIDE. - Les amours/ L'art d'aimer/ Les remedes d'amour/ Des soins du visage feminin.
34131: OVIDII NASONIS, P.. - Publii Ovidii Nasonis Epistolae Heroidum Ab omni obscoenitate purgatae, cum annotationibus, & interpretatione.
31407: OVINK, G.W.. - Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen uitgekozen en ingeleid door Dr. G.W. Ovink.
3835: OXENSTIRN, D' - Pensées de Monsieur le Comte d'Oxenstirn sur Divers Sujets Avec les Reflections Morales du meme Auteur Nouvelle Edition, revûe, & corrigée soit pour le style, soit pour les citations. Par Monsieur D.L.M. I, II in een band.
34655: PAALMAN, HANS & SCHLÉGL, ISTVÁN. - Konok. Peintures 1974-1976.
12503: PABBRUWE, H.J.. - Dr Robertus Padtbrugge (Parijs 1637-Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
23160: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, Complete Works; XVI Chamber Music.
23161: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, sämtliche Werke; IX Walzer, für Klavier.
23162: PADEREWSKI, I.J., BRONARSKI, L. & TURCZYNSKI, J. (ED.). - Fryderyk Chopin, sämtliche Werke; X Mazurken, für Klavier.
19224: PADFIELD, PETER. - Waffen auf See.
28227: PAESIE, RUDOLF. - Lorrendrayen op Africa; de illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Copagnie, 1700-1734.
32632: PAIJSEN PETERSEN, GEORGE. - Tijl Uilenspiegel's jongensjaren (bij de schildburgers).
15943: PALATINI, ALDO. - Ombre che tornano.
29072: PALAU I FABRE, JOSEP. - Picasso, des ballets au drame (1917-1926).
14019: PALEN, L.S.. - De witte duivel van de Zwarte Zee.
31266: PALM, L.C. (ED.). - Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden. Deel XII/ The Collected Letters of Antoni van Leeuwenhoek, edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch scientists. Part XII.
15163: PALM, J.H. VAN DER. - Salomo's Spreukenschat, den christen een licht op den levensweg.
30778: PALMA LEAL, F.. - Carimbos de Portugal e Ultramar/ Oblitérations du Portugal et Provinces d'Outre-Mer/ Postmarks of Portugal and Overseas Provinces. 1970.
21121: PALMEN, CONNIE. - Geheel de Uwe.
34453: PAMOENTJAK, K.ST.. - Surat dagang. Peladjaran mengatur dan mengarang surat dagang jang sederhana.
33124: ST. PANCRAS. - Kerk van St. Pankras by Alkmaar, 1726.
32652: PANEBARCO. - Big Sleeping en het zaad van de Olympus. Mondria Zwartwitreeks deel 8.
23961: PANNEKOEK, A.J.. - Handleiding bij het propaedeutische palaeontologische praktikum in het geologisch instituut te Utrecht.
34881: PAOLINI, CHRISTOPHER. - Eragons. Gids tot Alagaësia.
32944: PAPA, ELENA. - La porta d'oro. Il libro per il giardino d'infanzia.
32324: PAQUET, MARCEL. - Photographies de Magritte.
33497: PARENT, AUGUSTE. - Du commerce de Belgique a propos de l'affranchissement de l'Escaut.
31651: PARENT, CLAUDE, GOULET, PATRICE, SAVINA, JOSEPH, ET AL.. - Aujourd'hui Art et Architecture. Numéro 51. Numéro spécial: Le Corbusier.
35075: PARIS, PIERRE. - Goya.
33595: PARMENTIER, JAN (RED.). - Uitgevaren voor de Kamer Zeeland.
28481: PASPOORT, ZACHARIAS. - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd door Mr. Zacharias Paspoort.
22391: PASTER, JOHN. - Iso File 4- Ferret; a pictorial round-up.
32282: PATRIK, POLUS, WELS E.A.. - Verklaring van Mozes eerste boek, genoemd Genesis. / Veklaring van Mozes tweede boek, genoemd Exodus.
25683: PATTEEUW, ROLAND. - 19a Bienal Internacional de São Paulo Selecção Comunidade Flamenga na Bélgica, Leo Copers, Marc Maet, Guy Rombouts.
32517: PATTIST, J.M.. - De Maastunnel. No. 11-12. Maandblad gewijd aan de belangen van de stad Roitterdam in het algemeen en den bouw van de Maastunnel in het bijzonder. 4e jaargang october-december 1941.
35469: PAULI, ALICE, ET AL.. - Julius Bissier 1893-1965. Première rétrospective des lavis à l'encre de Chine.
18493: PAUW, TINEKE DE AND MAGDA DEVOS. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel III. Algemene woordenschat, aflevering 4: Karakter.
27328: PAUWELS, WIM (RED.). - Wonen met kunst.
26082: PAUWELS, WIM (RED.). - Jardins intemporels.
14402: PAUWELS, FR.. - Dag van leugen; een menschenleven in verzen.
29440: PAUWELS, WIM, E.A.. - Bouwen met oude materialen.
26056: PAUWELS, WIM (RED.). - Wonen en Werken.
32261: PAUWELS, IVO & FONK, HANS. - Wonen in glazen dromen. Luc d'Hulst.
29926: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 10 au 16 Octobre 1878.
29924: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 24 au 30 Octobre 1878.
29923: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 19 au 25 Decembre 1878.
29920: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 26 juin au 2 Juillet 1879.
29921: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 3 au 9 juillet 1879.
29922: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 27 Mars au 2 Avril 1879.
29925: PAZ, E. (ED.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 5 au 11 Septembre 1878.
34057: PEARSON, H. & J.D. & DONZEL, E. VAN (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index to volumes/ des Tomes I-V and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
34058: PEARSON, H. & J.D. & DONZEL, E. VAN (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index to volumes/ aux Tomes I-III.
18380: PÉCLARD, MARIE. - Les Chaperons Roses.
28337: PEE, LODE VAN (RED.). - Armand Demeulemeester.
29810: PEERBOLTE, HANS (RED.). - 40 jaar Seatrade, 1951-1991.
33622: PEETERS, K.C.. - De politieke beteekenis van den Scheldestroom.
25670: PEETERS, KOEN & OUTERS, JEAN-LUC. - Ma petite mijn kleine capitale hoofdstad.
34001: PELEMAN, BERT. - Gestalten uit den vuurdoop. Oorlogsverzen.
28476: PELEMAN, BERT. - Het groot "Uilenspiegel" boek; jubileum-uitgave. In het spoor van Uilenspiegel, schalk en vrijheidsheld.
23753: PELEMAN, BERT, ROOY, JOS VAN EN GAILLIAERDE, A.. - Mijn stenen hart.
20391: PELEMAN, BERT (SAM.). - De Schelde van de bron tot de zee.
28622: PELIZZONI, ELENA & ZANCHI, GIOVANNA. - La maiolica dei Terchi. Una famiglia di vascellari romani nel '700 tra Lazio e Impero austro-ungarico.
27257: PELKWIJK, J. TER. - Verhandeling over de verlossing der Israëlieten uit Egypte. Én: Verhandeling over de maten, gewigten en munten der oude volken, met vergelijkings-tafelen. Twee titels in één band.
34046: PELLAT, CHARLES. - Arabische Geisteswelt. Ausgewählte und übersetzte Texte von Al-Gahiz (777-869). Unter Zugrundelegung der Arabischen Originaltexte aus dem Französischen Übertragen von Walter W. Müller.
35294: PELLEGRINI, GLAUCO. - Manzù e la pace.
34263: PELSERS, LISETTE. - Jan van Munster.
26090: PELSERS, LISETTE. - Jan van Munster, die Energie des Bildhauers/ The Energy of the Sculptor/ De Energie van de Beeldhouwer.
30564: PEN'DU, YANIK. - Yanik Pen'Du Bretagne-France.
34646: PENCK, A.R.. - Sanfte Theorie über Arsch, Asche und Vegetation.
4694: PENNING, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter aan het Nederlandsche volk verhaald.
33844: PENNOCK, LON. - Eindexamen(catalogus) Hogeschool Rotterdam & Omstreken.
31723: PENNY, NICHOLAS (ED.). - Reynolds.
34612: PENROSE, ROLAND. - Europäische Bildhauer. Picasso.
23942: PERIZONIUS, W.R.K.. - Reconstructing the living from the dead; some human osteological observations.
21923: PERNOUD, RÉGINE & HERSCHER, GEORGES. - Jardins de monastères.
35381: PEROTTI, H. & TWILLERT, H. VAN (SAM.). - "Waarom en hoe experimenteren in de woningbouw". Feiten, meningen en conclusies ontleend aan een tentoonstelling en symposion over experimenten in de woningbouw gehouden in de Academie van Bouwkunst te Amsterdam in april 1973.
26932: PERRELS, J.W.. - Bijdragen tot de geschiedenis van den Schotschen stapel te Vere.
29816: PERRON, E. DU.. - Parlando. Verzamelde Gedichten.
24103: PERRY, JOHN. - Practical mechanics.
34654: PESCH, DIETER (ED.). - Bernhard Kirchgaesser. Bilder-Zeichnungen-Radierungen. Niederrheinisches Freilichtmuseum 12. April- 8. Juni 1981.
20633: PESCH, F.J. VAN, BOER, R.W. EN BOSKER, H. (RED.). - Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer ( gebundelde jaargang 1886, nrs. 1 t/m 12, compleet).
31245: PESCHECK, M. CHRISTIAN. - Allgemeine Teutsche Rechen-Stunden, darinnen die Fünf Species der Rechen-Kunst mit unbenahmten und benahmten ganzen, als auch gebrochenen Zahlen, nebst der Regula De-Tri directa und indirecta, ohne und mit Brüchen, samt der Progression-Rechnung . vorgetragen sind.(I) And: Italiänische Rechen-Stunden, darinnen die fünf Species der Rechen-Kunst ., nebst der Regula De-Tri ....etc.(II) And: Allen dreyen Haupt-Ständen nöthige Rechen-Stunden, Darinnen sowohl die gedoppelte Regel Detri . als auch Zinß- oder Interesse-, Rabatt-, Zeit- oder Termin-, Licitation- oder Subhastation-, Thara-, Fusti-,....erkläret sind; etc.(III)
34025: PETERS, CHRIST. - Grepen uit Vlissingens verleden. Een bundel Vlissingse archiefsprokkels.
23421: PETERS, PHILIP & KLEEREBEZEM, JOUKE. - Metamorfose.
35242: PETIGNY, BERTRAND DE & JACQUELINE GAGNERIE. - Sentiments suivi de Pour toi. Poètes du Temps Présent.
31488: PETIT, LOUIS D.. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Eerste en tweede deel (De literatuur bevattende verschenen van 1888-1910).
24337: PETIT, L.D., BEZEMER, T.J., NIEUWENKAMP, W.O.J., E.A. (RED.). - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; algemeen geïllustreerd maandblad op kol. gebied. Maandblad gewijd aan bouwkunde, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiëne. Complete 14e jaargang + 3 nummers van de 13e jaargang (in één band).
19495: PETRE, ANNE EN TLACHOVÁ, KATKA (COÖRD.). - Laatgotische kunst uit Bohemen, Moravië en Silezië 1400-1550.
32438: PEYRAT, JACQUES, BARTHE, ANDRÉ, ET AL. - Raoul Dufy. Un autre regard.
35497: PEZANT, FRANÇOIS. - Vieux Noël Poétique de François Pezant 16e Siècle.
16079: PFLUGK-HARTTUNG, J. VON. - 1813-1815: Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog.
15602: PFORR, M. - Thieme's Vogelatlas. De europese broedvogels 1 en 2.
13941: PHÈDRE. - Fables de Phèdre, traduites en francais par M.E. Panckoucke; suivies des oeuvres d'Avianus, de Denys Caton, de Publius Syrus, traduites par Levasseur et J. Chenu.
22395: PHILIPPEN, JOS. - Geschiedenis en charme van de prentbriefkaart.
20741: PHILIPPINE. - Gemeente Philippine.
35640: PHILIPSEN, JAN. - Legende van de Duivelsbrug te Ginneken.
20750: SINT PHILIPSLAND. - Gemeente Sint Philipsland.
33484: PICARD, LEO. - De vaart op de Schelde in vredes- en oorlogstijd. Het Groot-Nederlandsche standpunt.
13966: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de gechiedenis der stad Goes; voorlezingen.
16566: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes; voorlezingen.
27858: PICCARDT, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes; voorlezingen.
16063: PICHT,WERNER. - Het voorspel tot den grooten strijd. De veldtocht in Noorwegen. Wat onze vijanden meldden - en wat werkelijk gebeurde.
26570: PICHT, W.. - De waarheid marcheert...
35375: PICKÉ, C.J.. - Schets der algemeene geschiedenis: een leidraad voornamelijk voor hen, die acten voor 't lager onderwijs wenschen te bekomen. Eerste en tweede gedeelte in 1 band.
14329: PIECK, ANTON. - Kalender 1992.
14330: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/ calendrier/calendar 1991.
12985: PIECK, ANTON. - Kalender 1983.
12989: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/calendrier/calendar 1991.
12990: PIECK, ANTON. - Anton Pieck kalender/calendar 1986.
7112: PIERSON, A. - De Orestie van Eschylus.
35312: PIETERSE-ZWETSLOOT, RITA. - Prentenboek van Leiderdorp. Herinneringen uit Grootmoeders tijd. Toegevoegd: De strik gebroken en onze hulp in den naam des Heeren. Toespraak met het oog op de losmaking der gemeente uit de tegenwoordige organisatie van de Nederlandsche Hervormde Kerk, gehouden te Leiderdorp, den 18den juli 1886.
10750: PIETILÄ, A.J. - Drei Versuchungsgeschichten Zarathustra, Buddha, Christus.
18615: PIETS, W. A.. - Leerboek der beschrijvende meetkunde. Atlas. Deel I. Ten dienste van studeerenden aan de Technische Hoogeschool te Delft.
31947: PIETSCH, LUDWIG. - Die Malerei auf der Münchener Jubiläums-Kunst Ausstellung 1888. Lieferung 1-6. Photogravure-Ausgabe.
31439: PIGANIOL DE LA FORCE, M.. - Nouveau voyage de France avec un itinéraire, et des cartes faites exprès, qui marquent exactement les routes qu'il faut suivre pour voyager dan toutes les Provinces de ce Royaume. Nouvelle edition, revue, corrigée & augmentée.
27273: PIGEAT, JEAN-PAUL. - Jardinez comme à Chaumont-sur-Loire.
34097: PIGEAUD-COLENBRANDER, JACOBA ANTONIA. - Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht.
22538: PIGNATO, NICOLA. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 4: 1945-73.
22478: PIGNATO, NICOLA. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 2: Italia e Germania nella Seconda Guerra Mondiale.
22386: PIJKE, MARINUS. - Manuscript diergeneeskunde ca. 1856.
35431: PIJL, S.J.. - Het gebruik van diagnostische informatie.
31766: PILDITCH, JAMES & SINIA, R.J.. - Pakkende verpakkingen. Verpakking als stille verkoper.
30297: PILLET, MAURICE. - Thèbes. Palais et Nécropoles.
27199: PILON, JACQUES. - L'aventure du remorquage.
13812: PISCHEL, G.. - Het Rijk van de kunst; schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, decoratieve kunsten. I: Van de prehistorie tot de verdwenen beschavingen. II: Van Karel de Grote tot de Renaissance. III: Eind Renaissance tot heden.
24380: PLANKEEL, H.J.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens, serie West Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 2 (waarin opgenomen het historisch kadaster 1610-1832.
20882: PLANTE FÉBURE, J.M.. - West-Indië in het Parlement 1897-1917; bijdrage tot Nederland's koloniaal-politieke geschiedenis.
31269: PLANTENGA, P.B.. - Noord- en Midden- Duitschland. Hartzgebergte, Sächsische Schweiz, Kassel, Hamburg, Bremen, Berlijn, Potsdam, Koppenhagen, Leipzig, Dresden, enz. Reisboek met reiskaart en plattegronden. Naar eigen aanschouwing en naar de beste bronnen bewerkt.
29031: PLASSCHAERT, ALB. A.,. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde.
19024: PLASSCHAERT, A.. - Jan Toorop
32513: PLASSCHE, A.W. VAN DE, CORNELISSE, J.G., ET AL. - Veilingsvereniging "Zuid-Beveland" Goes 1904-1954.
21851: PLATTEEL, ANDRÉ. - Margeting: inventing a different marketing language.
30904: PLAZY, GILLES & COURCY, DOMINIQUE. - La Galerie d'Art A.C.A.P. 1977-1987.
13014: PLICKA, KARL. - Prag im Lichtbild.
29589: PLOEG, F. VAN DER & ZONNEVYLLE-HEYNING, C.E.. - "Brave koppen en gladde aengesigten". De Goese schutters en hun schilders: C.W. Eversdijck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman.
35439: PLOOIJ- VAN GORSEL, P.C.. - Persoonlijkheid en arousal. Een onderzoek naar corticale en autonome functies in realtie tot persoonlijkheid.
30449: PLOOIJ, F.X.. - The behavioural development of free-living chimpanzee babies and infants.
28228: POECK, MAURITS VAN. - Geschiedenis en beschrijving van St. Amandsberg.
33723: POEL, J. VAN DER. - Het particularisme van Zeeland en de Convoyen en Licenten. Overgedrukt uit het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1929.
25466: POHLHAUSEN, A.. - Berechnung, Konstruktion und Anlage der Transmissions-Dampfmaschinen. Lehr- und Handbuch für Techniker und Ingenieure. In zwei Bänden. Text und Tafeln.
31576: POINCARÉ, RAYMOND. - Au service de la France; neuf années de souvenirs. I: Le lendemain d'Agadir 1912. II: Les Balkans en feu 1912. III: L'Europe sous les armes 1913. IV: Union sacrée & V: L'Invasion 1914.
34564: POLAK, HENRI & TUSSENBROEK, O. VAN. - Catalogue of the exhibition of oil paintings by living Dutch artists in the Lady Sassoon Room of the Museum of Folkestone, April, May, June 1925.
33829: POLDERDIJK, F.P.. - Het eiland Sint-Joosland. Overdruk uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen).
33724: POLDERDIJK, F.P.. - De Arne en het Arnemuidsche voetpad, (met eene kaart). Overgedrukt uit het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1933.
28919: POLDERMANS, D.A.. - De Katuil; een Historisch Verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog.
27770: POLENZ, HARTMUT (ED.). - Hinter Schloss und Riegel; Burgen und Befestigungen in Westfalen.
33722: POLMAN KRUSEMAN, W, MAN, J.C. DE & DOMMISSE, P.K.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
29867: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Reisenaers (Dreischor).
29868: POLS, C.P.. - Kent U ze nog...de Zierikzeeënaars, deel 1.
13888: POLTE, W., AND J. HEIN. - Clocks and watches from the Landrock collection.
24635: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les ovidés; carte géologique de l'Algérie.
24629: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les hippopotames; carte géologique de l'Algérie.
24636: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ singe et homme; carte géologique de l'Algérie.
24638: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les suilliens, porciens; carte géologique de l'Algérie.
24630: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ les antilopes pallas; carte géologique de l'Algérie.
24631: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ rhinocéros quaternaires; carte géologique de l'Algérie.
24632: POMEL, A.. - Paléontologie monographies/ boeufs-taureaux; carte géologique de l'Algérie.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

9/14