Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
8205: Lorenzen, Vilh. - Vore Byer; studier i bybygning fra Middelalderens Slutning til Industrialismens Gennembrud 1536-1870. Pt. I-V.
28374: Lorm, A.J. de & Tichelman, G.L.. - Verdwijnend cultuurbezit. Beeldende kunst der Bataks.
31570: Lorrain, Ainé. - Carte de la Hollande par provinces. Dressée d'après la carte de Mr. le Lieut. Gal. Bon. Kraijenhoff par Lorrain Ainé. Revue corrigée et augmentée par H. Reding. Bound with: Petit Atlas de la Belgique and: Atlas universel de géographie ancienne et moderne par C.V. MONIN & A.R. FREMIN.
24610: Losowski, A. (ed.). - Führer durch die Sowjetgewerkschaften für Arbeiterdelegationen.
27145: Lossius, Kaspar Friedrich. - Gumal en Lina; eene geschiedenis tot nut en vermaak der jeugd, inzonderheid dienende om haar de eerste en voornaamste grondwaarheden van den godsdienst in te prenten. Complete set van 3 delen.
23674: Lossius, Kaspar Friedrich. - Moralische Bilderbibel mit kupfern nach Schubertschen Zeichnungen und mit Erklärungen von Kaspar Friedrich Lossius; vols. 1-4.
10131: Loth, J. - Une visite à l'église Saint-Maclou.
34738: Loti, Pierre. - Journal intime 1878-1881. Publié par son fils Samuel P. Loti-Viaud.
34737: Loti, Pierre. - Japoneries d'Automne.
34610: Louÿs, Pierre. - Aphrodite. Moeurs antiques.
36087: Louman, Mies. - De vijf kabouters.
15593: Louro, S. and Helen Major (editors) a.o. - Transactions of the 1st International Symposium of Molinology september 1965 Portugal.
36452: Louw, Tientje. - Spikkeltje.
36043: Louw, Tientje. - Spikkeltje.
1832: Louwerse, P. - Vorst en Edelman; een geschiedkundig verhaal uit het leven van stadhouder-koning Willem III/ Bestevaer Tromp/ De twee Hugo's. Een verhaal uit den tijd van Graaf Willem III, den Goeden. 3 delen.
1831: Louwerse, P. - Leiden's beleg en ontzet; het verhaal van den schippersjongen; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland/ Twee vrienden. Geschiedkundig verhaal uit het begin der 15e eeuw/ De Vos van Berkenheim. Een verhaal uit de eerste regeerings-jaren van Graaf Willem II, Roomsch-Koning/ Bij Kuikduin. Geschiedkundig verhaal uit den tijd van Michiel Adriaenszoon de Ruyter. 4 delen.
37001: Louwerse, P.. - Een woelig zeemansleven. Een verhaal voor jongelieden/ De Vlinderjagers op de Caraïbische eilanden/ Baviaan en Prinsesje. Een verhaal voor jongelieden. 3 delen.
1833: Louwerse, P. - Trouw en Ontrouw; een verhaal uit de laatste regeeringsjaren van graaf Willem II, Roomsch-koning/ Vóór vier eeuwen. Een volksboek over de ontdekking van Amerika/ Vondeling en Harpenaar. Een oud verhaal geheel veranderd verteld/ Peter de Wolfsjager. 4 delen.
1815: Louwerse, P. - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
36999: Louwerse, P.. - De trouwe schildknaap; een verhaal uit den tijd van de twisten van de Heeckerens en Bronkhorsten/ 1672, of het beleg en ontzet van Groningen/ Uit bange dagen; geschiedkundig verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog. 3 delen.
1819: Louwerse, P. - Bestevaêr Tromp, of Hoe de Vereenigde Provinciën eene zeemogendheid werden; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland/ Hoe Willem advocaat werd, of Hugo de Groot en zijn tijd/ De dwerg en zijn tooverstaf of de liefde overwint alles. Een zedekundig verhaal. 3 delen.
1861: Louwerse, P. - Geillustreerd Uitspanningsboek voor jongens en meisjes.
37003: Louwerse, P.. - Onder de Maori's. Een verhaal uit Nieuw-Zeeland/ Bloemlezing uit de Duizend en één Nacht/ Willem Tell. De Zwitsersche vrijheidsheld. 3 delen.
1816: Louwerse, P. - De Vaandrig van Frederik Hendrik of de Nederlandsche Republiek in 1629; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland/ Worstelen en ontkomen of de eerste jaren van het Stadhouderschap van Willem III, Prins van Oranje/ Toch Oranje boven! of Willem Hendrik, Prins van Oranje-Nassau van 1650 tot 1672. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland/ Mannen van Sta-Vast of de Oost-Indische Compagnie onder den Gouverneur-Generaal Jan Pietersz. Coen. 4 delen.
1855: Louwerse, P. - Krijgsman en Koopman of Hoe het eiland Formosa voor de O.-I. Compagnie verloren ging; geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland/ De vaandrig van Frederik Hendrik/ Onder de Geuzen. Vlissingen in 1572. 3 delen.
37000: Louwerse, P. - Geillustreerd Uitspanningsboek voor jongens en meisjes. 2 delen in 1 band.
37002: Louwerse, P.. - De stichters eener wereldstad. Een geschiedkundig verhaal uit de kolonie Nieuw-Nederland, nu New York/ Onder de Geuzen (Vlissingen in 1572)/ Geïllustreerde Vaderlandsche Geschiedenis voor jong en oud Nederland. 3 delen.
1788: Louwerse, P. - Tusschen Licht en Donker; Vertellingen voor het Jonge Volkje/ In het schemeruur/ Onder de schemerlamp/ Moeder vertelt. 4 delen.
37378: Louwman, Mies. - De Geschiedenis van de Regen.
37379: Louwman, Mies. - Evelientjes reis naar Wolkenland.
26736: Loveling, Virginia & Rosalia & Bizio Gradenigo, Leopoldo. - Versi di Virginia e Rosalia Loveling; tradotti dal Neerlandese.
33845: B.T. Batsford Ltd.. - One hundred old, rare or unique illustrated books. Collections of original drawings, designs, engravings, etc.
31740: Lubach, D.. - Eerste grondbeginselen der natuurkunde van den mensch; een populair leesboek over het zamenstel des menschelijken ligchaams en de verrigtingen van zijne deelen.
24001: Lublink Weddik, B.T.. - Het leven en karakter van Philippus Melanchton.
36256: Lucanus, Marcus Annaeus. - Pharsalia, cum commentario Petri Burmanni
3913: Lucian. - La Pharsale de Lucain, traduite en François Par M. Marmontel, de l'Académie Françoise. I, II.
14770: Luckow, E.. - Praktisches Hilfsbuch für den Unterricht in den Leibesübungen an Volks- und Höheren Mädchenschulen (Turnen, Spielen, Schwimmen, Wandern); systematisch zusammengestellt und nach Klassen geordnet.
32537: Lucrece. - Lucrece, de la nature des choses. Traduction nouvelle avec des notes, par M. L* G** (Legrand). Tome I et II.
36331: Ludvik, Emil, Jaroslav Moravec & Frantisek Freiwillig. - Het appelboompje met de gouden vruchten.
29702: Luidinga, Frans & Guns, Nico. - Willem Ruys. De kroon op de vloot.
32489: Luidinga, Frans & Guns, Nico. - Willem Ruys- De kroon op de vloot/ Willem Ruys- en de ondergang als Achille Lauro. 2 delen.
2738: Luij, Medy te - De kabouter zonder baard.
33893: Luiken, Jan (Jan Luyken). - De zedelyke en stichtelyke gezangen. Op nieuws vermeerderd. En: Den Lof en Oordeel van de Werken der Barmhertigheid. Alles met konstige Figuuren versiert.
33710: Luiken, Jan (Jan Luyken). - Des menschen begin, midden en einde; Vertoonende het kinderlyk bedryf en aanwasch, in een en vyftig konstige figuuren, met goddelyke spreuken en stichtelyke vaerzen.
24034: Luinge, A. & Stegeman, B.. - "Nederland en Indië"; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de hoogere klassen der lagere school.
2418: Luitingh, J.C. - De daden der Zeeuwen of de belegering van Middelburg; een verhaal uit den 80-jarigen Oorlog.
36335: Lukács, A. & Havo. - 2 Grappige verhalen over een...mislukte pannekoek en...Prof. Spikkeljas ging eens op reis.
36334: Lukács, A. & Havo. - Wat er in de Torrenkrant stond en...de verjaardag van Opa Kwak.
17332: Lukas, Jan. - A Shrine Of Baroque Sculpture Kuks.
34260: Lulofs, B.H.. - Toelichtingen en bedenkingen op dr. John Bowring's aanmerkingen over onze Nederlandsche letterkunde.
35977: Lummel, H.B. van. - Nederland voor Gerstäckers jonge vrienden.
26852: Lunbeck, R.J.. - Het principe van overeenstemmende toestanden in de quantummechanica/ The principles of corresponding states in quantum mechanics.
26444: Lurasco, F.M. (sam.). - Onze moderne meesters.
6545: Lüscher, B. - Totenbuch Spruch 1; nach Quellen des Neuen Reiches.
34347: Luther, M.. - Bloemlezing uit de geschriften van Dr. M. Luther. Eerste en tweede deel.
33109: Lutjebroek. - Kerk van Lutkebroek, 1726.
21907: Lutz, Alfred. - Inter-Europäische Zusammenarbeit für bessere Lebensbedingungen.
4367: Lützow, C.F.A. von - Meisterwerke, Die, der Kirchenbaukunst; eine Darstellung der Geschichte des christlichen Kirchenbaues durch ihre hauptsächlichen Denkmäler.
34689: Luyken jr., Jan. - Spiegel van het Menselijk Bedrijf.
18319: Luyten, Ida. - De bloemaanleg van Iris Tingitana Boiss. et Reuter. Mededeeling No. 67 Laboratorium voor Plantenphysiologisch onderzoek.
35340: Lydecken, Arvid. - Merisodan Pyörteissä. Tosikertomus kustaa III: N sodasta 1790.
30235: Lynch, Jay, Kitchen, Denis, Clyne, Dan, and others. - Teen-age horizons of...Shangrila.
31620: Maaloe, Erik. - Towards a theory of natural architecture. Effect and social importance of order, variation, texture and scale related to architecture.
28272: Maarel, Leo G.M. (red.). - Toernooiboekje 37e Hoogoven Schaaktoernooi Wijk aan Zee, 13-1/ 1-2 1975.
21254: Maarssen. - De Roomsche Kerk by Maarsen.
34809: Maarssen. - De Ridder-Hofstad Ter Meer.
34676: Maarssen. - De kerk te Maarsen.
21262: Maartensdijk. - Martensdyk.
27426: Sint Maartensdijk. - 't Kasteel van St. Maertens-dyk.
27424: Sint Maartensdijk. - Het Hof te St. Maartensdyk van buiten - Het Hof te St. Maartensdyk van binnen op de Stads Toren te zien..
32021: Maartensdijk. - Martensdyk.
20852: Sint Maartensdijk. - Gemeente St. Maartensdijk.
32494: Sint Maartensdijk. - 't Kasteel van St. Maertens-dyk.
31381: Sint Maartensdijk. - St.-Maartensdijk
21086: Maastricht. - Maastricht. Van den St. Pietersberg gezien.
21085: Maastricht. - Maastricht. Het Vrijthof.
32105: Maastricht. - Maastricht langs de Maas te zien.
31159: Maastricht. - Maestricht.
33211: Maastricht. - Maastricht langs de Maas te zien/ Maastricht van de St. Pieters Berg te zien, 1740.
33210: Maastricht. - Gezigt op 't Klooster Slavante en Maastricht/ De Slavante van de andere zyde te zien, 1740.
33207: Maastricht. - De L. Vrouwe en St. Nikolaas Kerk te Maastricht/ 't Stadhuis en de St. Mathys Kerk te Maastricht, 1740.
33209: Maastricht. - De ingang van de St. Pieters Berg by Maastricht/ St. Pieters Berg by Maastricht, 1740.
33206: Maastricht. - De Vrythof, St. Servaas Kerk en Hoofdwagt te Maastricht.
36800: Maaten, E. van der. - Kleine aardrijkskunde voor schoolgebruik.
36372: Maathuis-Ilcken, S.. - Voor Broertjes en Zusjes/ De Twaalf Maanden. 2 delen.
31272: Maathuis-Ilcken, S.. - De Twaalf Maanden/ Voor Broertjes en Zusjes/ Van Alles Wat/ Wilde Heintje's droom. 4 delen.
3315: Maathuis-Ilcken, S. - Praatjes en Plaatjes voor Kleine Maatjes.
36696: Maathuis-Ilcken, S. & Sijtje Aafjes. - De Paaschhaas.
22457: Macbrayne, David. - Summer tours in Scotland, Glasgow to the Highlands; "Royal route" (via Crinan and Caledonian Canals). With time tables and list of fares.
36325: Macdonald, Philip. - Murder gone mad.
36322: MacInnes, Colin. - City of spades.
37447: Macintyre, Donald. - Fighting Admiral. The life of Admiral of the Fleet Sir James Somerville.
6223: Mackay, J.H. - Die Anarchisten. Kulturgemälde aus dem Ende des XIX. Jahrhunderts.
36630: Mackenstein-Koning, J.S.. - Nieuwe Figuranten op het Tooneel der Kinderwereld, waarbij een enkele bekende.
37402: Mackenstein-Koning, J.S.. - Nieuwe Figuranten op het Tooneel der Kinderwereld, waarbij een enkele bekende.
36712: Mackenzie, J.. - Meiklokjes. Een verzameling nieuwe melodieën ten gebruike van het onderwijs, zangkoren en het huisgezin.
31610: Marie-Madeleine. - Die Indische Felsentaube.
35295: Madge, John, Michael Smee & Ron Bloomfield. - Workbook for people in towns. A course of twenty radio programmes on urban sociology.
36700: Maele, W. Pierre van & Jules De Boeck. - Het 2de Gidsen-Regiment te Velde. Belevenissen uit de Veldtocht van Mei 1940, voorafgegaan door een inleiding betreffende de wederoprichting van het 2 G. en door een voorwoord handelend over de Mobilisatieperiode.
34017: Maerlant, Jacob van. - Alexanders geesten. Met inleiding, varianten van hss., aanteekeningen en glossarium, op gezag van het Staatsbestuur. Tweede deel.
31618: Maeterlinck, L., e.a.. - Stad Gent. Museum van Schoone Kunsten. Catalogus met één plattegrond en 54 platen buiten de tekst.
32897: Maimbourg, Louis. - Histoire de la Ligue.
31050: Maiorano, Liliana (ed.). - Giuseppe Penone.
20743: Rilland en Maire. - Gemeente Rilland en Maire.
35417: Le Maire, H.. - Schoonheden, uit de voornaamste reistogten verzameld. Met twaalf koper-platen.
15596: Major, K.& M. and M.& J. Watts (editors) a.o. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions of the 4th Symposium, England september 1977.
32149: Makeblyde, P. Ludovicum. - Den schat der Christelycker leeringhe. Tot verklaringhe van den Catechismus uyt-ghegheven voor de Catholijcke Ionckheydt van de Provincie des Arts-Bischdoms van Mechelen. Van nieuws oversien ende verbetert. Den sevensten druck.
34710: Malherbe & Rousseau, J.-B.. - Oeuvres de Malherbe. Poésie et prose/ Oeuvres de J.-B. Rousseau. Poésies lyriques complètes et choix de ses autres poésies. Oeuvres choisies de E. Lebrun.
33614: Mallès de Beaulieu, Mevrouw. - Felix of de twaalfjarige Robinson.
13976: Malmsten, C.. - Mittens Rike; en bok om handens verk och mänsklig odling.
13180: Malraux, André. - Saturne; essai sur Goya.
28035: Malthête-Méliès, Madeleine. - Georges Méliès 1861-1938.
6711: Man, M.G.A. de - Leven, Het, en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
35571: Man, J.C. de. - Craniologica et ethnographica Zelandica. Drie studies van dr. J.C. de Man. Herdrukt uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1885-1889-189.
35474: Man, J.C. de. - Bijdrage tot de kennis van den schedelvorm in Walcheren (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1885). De begraafplaats "Bloemendaal" te Domburg (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1889). De verspreiding der bevolking in oud-Zeeland's eilanden Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland en Saftinge (Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde 1895). Drie studies van Dr. J.C. de Man, herdrukt uit het Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde.
23628: Man, J.C. de. - Beschrijving van eenige in het strand van Walcheren gevonden schedels en van een cranium osteoscleroticum.
35225: Man, J.C. de. - De Geneeskundige School te Middelburg, 1825-1866; 2e stuk.
29044: Man, J.C. de. - Bedenkingen tegen het aannemen van een burcht als begin van Middelburg.
29043: Man, J.C. de. - De Groote Markt te Middelburg.
24773: Man, J.C. de. - Over aardappelvezel en haar toepassing bij het ensileren van gras.
34916: Man, J.C. de. - De vermoedelijke afkomst van achttien steenen werpkogels, gevonden onder den keldervloer van een huis aan de Molstraat te Middelburg.
33875: Man, Marie G.A. de. - Keuze uit de numismatische geschriften van Marie G.A. de Man.
33424: Man, G.A. de. - De voormalige Middelburgsche Rederijkerskamer het Bloemken Jesse, onder de kernspreuk "In minnen groeyende" en hare gildepenningen.
26268: Man, G.A. de. - Het leven en de werken van Johannes Looff, stempelsnijder en graveur te Middelburg.
32653: Manara. - Ontstoken Lusten.
36011: Manche, An. - Krik-Krak.
36653: Manche, An. - Krik-Krak.
21345: Mandema, E., e.a.. - Catalogus van de bibliotheek van het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde, deel I (1485-1800) en II (1801-1985).
22217: Mandere, Henri van der. - Mannen en vrouwen van beteekenis/ Vorst Albert I van Monaco (Drie delen in één band).
8615: Manen, Charlotte A. van - De Nederlandsche Overzee Trustmaatschappij; middelpunt van het verkeer van onzydig Nederland met het buitenland tydens den Wereldoorlog 1914-1919. Pt. I/II, III, IV, V/VI, VII, VIII.
23425: Mann, L'Abbé. - Encyclopédie des enfans, ou abrégé de toutes les sciences, refondu, beaucoup augmenté et corrigé dans toutes ses parties, afin de le rendre propre à l'usage des Écoles des Pays Catholiques.
32972: Mann, Thomas. - Unordnung und frühes Leid. Novelle.
34959: Manneke, Daan. - Ruimten voor orkest, 1978.
22996: Mansholt, U.J.. - Van Pesch, beknopte handleiding tot de kennis van den Nederlandschen landbouw. Derde, herziene en vermeerderde druk; deel II, plantenteelt.
34927: Mantlo, Bill, Allen Milgrom, Jim Mooney, Bob Sharen, et al. - Peter Parker. De spektakulaire Spiderman. 50 stuks, nummers tuusen no. 10- 115.
3436: Manus van der Jagt, J.A. - Lees- en Leerboekje over de eerste beginselen der aardrijkskunde en de Provincie Zeeland.
2598: Manville Fenn, Geo - Een rumoerige duiventil.
37343: Manville- Fenn, G., Jan Veltman & Jac. van Veenendaal. - Een rumoerige duiventil/ Schieringers/ De Sleutel van het Sticht. 3 delen.
27434: World map. - Carte Réduite des Terres et des Mers du Globe Terrestre.
35728: Marcadé, Bernard & Dan Cameron. - Pierre et Gilles. The complete works/ L'oeuvre complet/ Sämtliche Werke 1976-1996.
29435: Marcelis, Bernard. - Bernar Venet. Oeuvre sculpté; arsenale novissimo- Biennale de Venise, 2009.
35638: Marchetti, Jean. - Mémoires concernant les prodiges, arrivés à Rome dans plusieurs images de la Ste. Vierge.
36646: Mare, Stella. - Prettige uurtjes.
36259: Mare, Stella. - De lotgevallen van een klein zwart poesje.
37079: Marée, Piet & Henk Kemp. - Met Jan Klaassen en Katrijn op avontuur. Kabouter Bibliotheek.
2863: Marée, Piet, en Henk Kemp - 's Avonds voor wij slapen gaan/ Twee poppen op stap/ Sien en Frans van boer Hans. Met 100 voorbeelden/ Ju, ju paardje en 60 andere oude rijmpjes/ 100 dingen om te doen/ Piep de Muis. 6 delen.
36571: Marée, Piet. - Het boek der bezige bijtjes. Spelletjes, raadsels, rebussen, knutselwerkjes, versjes, verhalen, lichte handarbeid, handwerkjes, fotografeeren, enz., enz., enz. Voor klein en groot, voor jong en oud. Samengesteld en geïllustreerd met 130 teekeningen, 36 foto's en twee kleurplaten voor de kinderkamer.
36221: Marée, Piet & Henk Kemp. - Piet Peer/ De Kabouter Kleuterklas. 2 deeltjes.
36188: Marée, José & Piet en Henk Kemp. - Het CO-OP Boek voor de Jeugd.
14371: Marée, Piet. - Tiental kinderliedjes gezongen door Jacob Hamel's A.V.R.O. Kinderkoor. 5 delen.:1933 -1937.
37298: Marée, Piet. - ABC van de hak op de tak.
37297: Marée, Piet. - ABC van de hak op de tak.
3151: Marée, Piet, en Henk Kemp - De bonte rij; verhalen, versjes en plaatjes.
2867: Marée, Piet, en Henk Kemp - Sien en Frans van Boer Hans/ Twee poppen op stap/ 's Avonds voor wij slapen gaan/ Piep de Muis/ Ju, ju paardje en 60 andere rijmpjes. 5 delen.
36811: Marée, Piet & Antoinette van Dijk. - Kwek het domme eendje/ Barendje's wonderlijke reis. 2 delen.
36796: Marée, Piet. - De Betoverde Papegaai.
36894: Marée, Piet. - Klein, klein, kleutertje (Ju, Ju, Paardje) en 60 andere oude rijmpjes.
36897: Marée, Piet. - Knutselen voor Kerstmis.
37344: Marée, Piet & Jan Post. - Kokkie's vlucht voor Professor Bartje/ Uit Grootmoeders Sprookjeskast. 2 delen.
36969: Marée, Cor. - Het Grote Avontuur van een Kleinen Jongen. Gedroomd en gefotografeerd door Cor Marée.
11944: Marek, J. - Lehrbuch der klinischen Diagnostik der inneren Krankheiten der Haustiere.
34950: Marenbon, John (ed.). - Medieval philosophy. Routledge History of Philosophy, Volume 3.
33369: Mariel, Pierre & Frasnay, Daniel. - Paris Revue.
36361: Mariette. - Drie stoute konijntjes.
36360: Mariette. - Drie stoute konijntjes.
36719: Mariette. - Drie stoute konijntjes.
30330: Marijnissen, R.-H., Seidel., M, e.a.. - Hiëronymus Bosch.
30772: Marinho, Joäo Augusto. - Apontamentos sobre selos da India Portuguesa.
33009: Markowitsch, Hans J. & Miller, Bruce L. (ed.). - Neurocase. Group and single case investigations of brain-behavior relationships in adults and children. Special issue on neuroscience and crime. Volume 14, number 1, February 2008.
37138: Marks, Daniel & Charles Murphy. - Smits smeerstation.
31759: Marle, Raimond van. - Le Scuole della Pittura Italiana. Volume I (Dal vi alla fine del XIII secolo) & II (La scuola senese del XIV secolo).
19571: Marle, J. van. - Overdruk uit 'Taal en tongval' XLVI (1994), 1.
7470: Marmier, Xavier - Reis in Zwitserland. Pt. I, II. ( Translation of: Voyage en Suisse )
31239: Marrast, Augustin. - La Vie Byzantine au VIe Siècle.
35872: Capitaine Marryat. - Jacob Fidèle, ou les marins d'eau douce. 2 vols.
36056: Marschak, C.. - Volksrijmpjes/ De reis door Rusland/ Ben ik 't nou of niet. 3 delen in 1 band.
37213: Marsh, Ngaio. - Overture to death.
36323: Marshall, Raymond. - The paw in the bottle.
23349: Marsman, H., Schendel, Arthur van, Bitter, W.S, Veldhuysen, F., Bomans, Godfried, Bourbon, L. de en Vries Leonard de. - Tempel en Kruis en andere gedichten/ Avonturiers/ Het Wentelend Wiel van Indië/ O....Ja! Puzzleboekje/ Hoa Kiao/ Onstuimige Verhalen/ Inggih Ndoro / Triomfen der Techniek.
34727: Martial. - Épigrammes.
3812: Martin du Gard, R. - Jean Barois.
35292: Martin, Henry. - Teodosio Magnoni. Spatia Books 2.
34578: Martin, Volker, Monte, Karin & Yeter, Hanefi. - Hanefi Yeter. Ein türkischer Maler in Berlin/ Berlinde bir türk ressami.
29509: Martinet, J.F.. - Huisboek voor vaderlandsche huisgezinnen.
35551: Martinet, J. F. - Katechismus der natuur. (deel 3 en 4))
26871: Martinet, J. F. - Het Vaderland, met geheel nieuw geteekende en gekleurde kaarten van iedere Provincie, de Generaliteitslanden en de geheele Republiek, en zeer gewigtige vaderlandsche afbeeldingen.
37149: Martinet, J.F.. - Kleine catechismus der natuur voor kinderen.
33287: Martis, Adi & Suermondt, Rik. - Paul de Nooijer. Monografieën van Nederlandse fotografen 13.
12515: Martrin-Donos, Ch. de. - Les Belges dans l'Afrique Centrale; voyages, aventures et découvertes d'après les documents et journaux des explorateurs; Le Congo et ses affluents. Tome second.
2708: Tante Mary - Een prettige vacantie.
36875: Masman, Gerhardus. - Zestal kinderpreken over Marcus X: 13-16. Lucas II: 51,52. Mattheus XXVIII: 19. Timotheus III: 15. Titus II: 11, 12 en Joannes II: 28.
9652: Mason, R.M. - César. Rétrospective des sculptures; overzichtstentoonstelling van sculpturen.
4825: Massart, Georges-Yves - Victoria und das Pferd.
18120: Massenet O, G. - Technique et pratique des grandes pêches maritimes.
29879: Masson, Georges-Armand & Duvernois, Henri. - Maux Historiques. 12 vols. Vol. I: "La migraine de Jupiter", II: "L'Ivrognerie de Noë ou buvez jamais entre vos repas", III: "Job ou l'eczéma", IV: "La grippe du roi de Thulé", V: "Parallèle du gras et du maigre de Plutarque", VI: "Le nez de Cléopatre ou la chirurgie esthétique chez les Égyptiens", VII: "Dagobert IV", VIII: "L'Herbe Pantagruélique", IX: "Un diner chez les Borgia", X: "D'une pierre deux coups", XI: "La cinquantaine" & XII: "La tristesse d'Olympio".
26516: Masson, Frédéric & Myrbach, F.. - Napoléon.
26810: Masuda, Yukiko. - Yukiko's Storybook, "Tears shed by the sun and the moon".
15323: Matanovic, A.. - Sahovska Olimpijada Skopje 1972.
36635: Matena, Dick. - Virl. Verbanning naar Cion.
10336: Matt, L. von, et J. Rewald - L'Oeuvre sculpté de Degas.
37432: Maund, L.E.H.. - Assault from the sea.
33737: Maurik, Justus van. - Indrukken van een "Tòtòk". Indische typen en schetsen.
10540: Maurois, André - Het treurspel van Frankrijk (Tragédie en France).
26106: Maw, W.H. & Raworth, B. Alfred (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CV- from January to June, 1918.
26027: Maw, W.H. & Raworth, B. Alfred (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. CI- from January to June, 1916.
26025: Maw, W.H. & Raworth, B. Alfred (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. C.- from July to December, 1915.
26023: Maw, W.H. & Raworth, B. Alfred (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XCVIII- from July to December, 1914.
26004: Maw, W.H. & Raworth, B. Alfred (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. XCII- from July to December, 1911.
25996: Maw, W.H. & Raworth, B. Alfred (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXXVII- from January to June, 1909.
25973: Maw, W.H. & Dredge, J. (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXXI- from January to June, 1906.
25969: Maw, W.H. & Dredge, J. (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXX- from July to December, 1905.
25968: Maw, W.H. & Dredge, J. (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVII- from January to June, 1904.
25966: Maw, W.H. & Dredge, J. (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVI-from July to December, 1903.
25967: Maw, W.H. & Dredge, J. (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXVIII-from July to December, 1904.
25965: Maw, W.H. & Dredge, J. (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXV- from January to June 1903.
25937: Maw, W.H. & Dredge, J. (ed.). - Engineering: an illustrated weekly journal. Vol. LXXII- from July to December 1901.
30723: May, Karl. - El Sendadar. Theil 1: Lopez Jordan. Theil 2: Der Schatz der Inkas.
30721: May, Karl. - Giölgeda padishanün/ Reise-Abenteuer in Kurdistan.
30081: Mayer Thurman, Christa C.. - European textiles in the Robert Lehman collection.
34049: Mayne, Noël. - The Song of Songs which is Solomon's.
37390: Mazure, Georges. - Dolf Staal. 1. Een spannende vacantie. een speciale uitgave van Spar.
31653: Mazzocchi, Gianni (ed.). - Domus 430, settembre 1965.
36518: McGowan, D.. - Een lach en een traan/ Het droomvenster. 2 delen.
21558: Medemblik. - Doelen te Medenblik. 1726. - 't Prinsen Hof te Medenblik. 1726.
21557: Medemblik. - 't Slot te Medenblik, van de Oostzyde. 1726. - Wester-Poort van binnen en Wagthuis te Medenblik. 1726.
21553: Medemblik. - 't Koggen Huis te Medenblik. 1726. - Admiraliteits Huis te Medenblik. 1726.
21554: Medemblik. - Wester-Poort te Medenblik, van buiten. 1726. - Braak-Poort nu Keeren Poort te Medenblik. 1726.
21555: Medemblik. - Weeshuis, Munt, Armen-Huis en Wester-Kerk te Medenblik. 1726.
21556: Medemblik. - Luthersche-Kerk te Medenblik. 1726. - Baan-Poort te Medenblik. 1726.
32769: Medemblik. - Wester-Poort te Medenblik, van buiten, 1726/ Braak-Poort nu Keeren Poort te Medenblik, 1726.
32767: Medemblik. - 't Slot te Medenblik, van de zuidzyde, 1726/ 't Slot te Medenblik, van de noordzyde, 1726.
32768: Medemblik. - Luthersche-Kerk te Medenblik, 1726/ Baan-Poort te Medenblik, 1726.
32766: Medemblik. - 't Slot te Medenblik, van de Oostzyde, 1726/ Wester-Poort van binnen en Wagthuis te Medenblik, 1726.
32765: Medemblik. - Doelen te Medenblik, 1726/ 't Prinsen Hof te Medenblik, 1726.
32764: Medemblik. - 't Stadhuis te Medenblik, 1726/ Wester-Kerk te Medenblik, 1726.
32763: Medemblik. - Weeshuis, Munt, Armen-Huis en Wester-Kerk te Medenblik, 1726.
32762: Medemblik. - Zuider-Kerk en Toren Straat te Medenblik, 1726.
32761: Medemblik. - 't Koggen Huis te Medenblik, 1726/ Admiraliteits Huis te Medenblik, 1726.
27311: Medici, Lorenza de'. - Splendeur des jardins Italiens.
36496: Meer, Frouke van der. - Keesje.
36021: Meer, Froukje van der. - Uit Grootmoeders Kleerkoffer.
36000: Meer, L. van der. - De Beschermeling van het Viertal. In de Vacantie, Bibliotheek voor Jongens en Meisjes. Serie B, Meisjesboeken, deel 3.
2675: Meer, Froukje van der. - Assepoes. Het oude sprookje opnieuw verteld.
33883: Meerman, Adri, Verdonk-Rodenhuis, Aafke & Tramper, Ad (red.). - Het leven in Vlissingen vanaf het midden van de negentiende eeuw. 12 delen compleet.
36842: Meersch, Abraham Arent van der. - Geographisch hand-boekje voor de jeugd.
36266: Meerten, A.B. van & C.P.E. Robidé van der Aa. - Tafereelen en gedichtjes voor de jeugd.
37169: Meerten, A.B. van. - Gelukkig door deugd. Proza en poëzy. voor de lieve jeugd.
37082: Meerten, A.B. van & C.P.E. Robidé van der Aa. - Nuttig geschenk voor de jeugd.
14340: Meertens, P.J. - Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw.
25505: Meertens, P.J.. - De plaats van het Zeeuws onder de Nederlandse dialecten.
36379: Meerwaldt, W. & J.G. Nijk. - Madeliefjes. Vertellingen en versjes. Pruimenregen en andere vertellingen.
31262: Mees, G, A. Zn.. - Lambertus Hortensius van Montfoort als geschiedschrijver.
18834: Meesters, P. - Merkwaardigheden uit den onderwijskundigen levensloop van Thomas Hoogvlugt van Diependaal, thans onderwijzer organist en landmeter te O. ; beschreven door P. Meesters hoofdonderwijzer bij de Nederlandsche en Fransche stads-school te Sluis in Vlaanderen.
11166: Meij, B.J. de. - Serooskerke (Walcheren); zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
35349: Meijer, H.A.. - Heemskerk.
18610: Meijer, G.A.. - Het honderdvijftigjarig bestaan van het Roomsch-katholiek weeshuis te Schiedam. 1774 - 1924.
21329: Meijerink, W.J. en Vrolijk, P.F.A.. - Inventaris van de archieven van de gemeente Oostflakkee (Ooltgensplaat, Den Bommel en Oude Tonge).
13417: Meissner, W.W.. - Chymia perennis; eine ganzheitliche Betrachtung naturphilosophischer Prägung des stetig-ständigen Kreislaufes einer 'immerwährenden Chemie'.
36250: Melchior, Freek. - Met vol-gas over de oceaan.
18916: Mélesville. - Zij is krankzinnig, tooneelspel in twee bedrijven.
2909: Melis, Prosper - De Wonderbaarlijke Luchtreizen van Doctor Fast.
32119: Meliskerke.. - Het Dorp Meliskerke. - Meliskerke van een andere zijde.
20733: Meliskerke.. - Gemeente Meliskerke.
20196: Meliskerke.. - Het Dorp Meliskerke in Walcheren, 1745.
20191: Meliskerke.. - Het Huis te Meliskerke, 1745. - Het Huis te Meliskerke van de andere zijde, 1745.
20186: Meliskerke.. - Het Dorp Meliskerke. - Meliskerke van een andere zijde.
35053: Mellet, F.N.. - Traité des machines à vapeur et de leur application à la navigation, aux mines, aux manufactures, etc. 2 volumes.
3227: Melloy, Camille - Hoe Eero door Finland trok.
7266: Menchior - Dessins érotiques de Menchior.
30649: Menestrier, Francois. - De la Chevalerie ancienne et moderne, avec la maniere den faire les Preuves, pour tous les Ordres de Chevalerie.
35076: Mengin, Urbain. - Benozzo Gozzoli.
23197: Menne, Bernhard. - Krupp; Deutschlands Kanonenkönige.
35629: Merckens, H.. - De homoiopatische huisdokter, bevattende de noodigste aanwijzingen, om de meest voorkomende ziekten te kennen en volgens de beginselen van Hahnemann te behandelen. Gevolgd van een leiddraad voor de homoiopatische behandeling van zieke huisdieren.
31489: Mereschkowski, Dmitry Sergewitsch. - Tolstoi und Dostojewski als Menschen und als Künstler. Eine kritische Würdigung ihres Lebens und Schaffens.
35359: Merkesteyn, A.J.G. van. - Automobilisme. Artikel uit "De Ingenieur" van 1899.
23035: Mermans, F.A.A.M.. - Gaat het portabloed, afkomstig van de verschillende buikorganen, ook intrahepatisch langs bepaalde wegen?
34645: Mérode, Willem de. - Gestalten en stemmingen. Gedichten van Willem de Mérode.
34389: Mérode, Willem de. - Laudate dominum. Gedichten.
18426: Mersch, J. van der. - Vroege en late liedjes.
27810: Mertel, Herbert K.. - International and national radio frequency interference regulations. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume I.
11364: Merten, E.W. - Stellenbibliographie zur Historia Augusta, Bd. I: Hadrian- Didius Iulianus.
19904: Mertens, Phil. - Jules Schmalzigaug 1882-1917.
33421: Messchert, Willem. - De drie gebroeders Belesteijn, of de zucht tot standsverwisseling.
22965: Karpov / Metzelaar (ed.). - Nenad V. Karpov. Aquarellen, crayons, tekeningen. Gerard Metzelaar koos regels van William Shakespeare als tekstillustraties en verzorgde daarvan de nederlandse bewerkingen.
36633: Meuldijk, Wim. - Ketelbinkie vertelt uit zijn jeugd. Deel 1 t/m 3.
36476: Meulen, D. van der & Louis Raemaekers. - Janneman. Prentenboek voor Kinderen van 7 jaar en ouder. Behoorende bij het Vertelselboek voor de Eerste en Tweede Klasse der Lagere School.
31386: Meulen-Schregardus, Hermance van der. - Petrus Paulus Rubens antiquarius. Collector and copyist of antique gems.
35799: Meulenkamp, D.G.. - Centrale verwarming, ventilatie, water- en gasinstallaties. De Technische School no. 9.
35096: Meulensteen, Edwin (ed.). - Kiro Urdin.
32511: Meurer, Moritz. - Das Leben der Altväter der lutherischen Kirche. Für christliche Leser insgemein aus den Duellen erzählt. 1. Band: Luthers Leben.
34225: Meuwissen, Joost (ed.). - Jan Hoogstad. Architecture and Music.
17975: Mey van Streefkerk, J.G. (ed.). - Alphabetisch register op de wet voor de schutterij. Staatsblad no. 17.
34358: Meyboom, Margaretha. - Van en over liefde.
32495: Meyer, Conrad Ferdinand. - Hutten's letzte Tage. Eine Dichtung.
19693: Meyer, Konrad. - Gefüge und Ordnung der Deutschen Landwirtschaft.
12550: Meyer-Bohe, O. und W.. - Neue Wohnhäuser.
31271: Meyer, Co & Bouwk. - Van 3 stoute kippetjes.
28171: Meyer, Hans D.. - Flandrensia. Untersuchungen zur Lokalgeschichte im mittelalterlichen Flandern.
34493: Meyere, J.A.L. de. - Jan van Scorel 1495-1562. Schilder voor prinsen en prelaten.
36050: Meyler, Hanny S.R.. - Tippelop en Tippelmee.
3917: Michaud, M.. - Le Printemps d'un proscrit, Poëme en III Chants, suivi de plusieurs lettres à M. Delille sur la Pitié.
24425: Michel, Han. - Claus en Kaan.
34212: Michels, Jan. - Terugtocht bij nacht.
31350: Michelsen, Hans (ed.). - Deich- und Entwässerungswesen in Dithmarschen. Band I. Chronik des Deich- und Hauptsielverbandes Dithmarschen.
26227: Middelburg. - Middelburgh.
27554: Middelburg. - De Haven te Middelburg.
27551: Middelburg. - T' West-Indische Huis te Middelburg.
27550: Middelburg. - De groote Markt te Middelburg.
27507: Middelburg. - De Scheeps Timmerwerf der Oostindische Compagnie te Middelburg.
27500: Middelburg. - De Dam, de Kraan en de Beurs.
27503: Middelburg. - Het Molenwater.
24356: Middelburg. - La kermesse à Middelbourg.
22616: Middelburg. - Middelburgum. Selandiae Opp:si tu opere et merci Moniis florentis.
22620: Middelburg. - De Abdy of het Hof van Zeeland te Middelburg, van binnen. Nb. Om het Gebouw te beter te konnen zien is het hooge Geboomte uit de Aftekening gelaaten.
25147: Middelburg. - De Vlissingsche poort. (Gezien van den buitenkant)
22567: Middelburg. - Middelbourg.
22568: Middelburg. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg.
22569: Middelburg. - Middelburg Abdij.
22565: Middelburg. - Markt te Middelburg.
22566: Middelburg. - The City of Middleburgh.
22561: Middelburg. - Tumult tot Middelburg.
22520: Middelburg. - T' Hof van Zeeland.
22518: Middelburg. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg, van agter de Oude Weesschool te zien.
26165: Middelburg. - Middelburgh aen de landtzyde.
27415: Middelburg. - Het Kasteel van der Hooge.
26151: Middelburg. - 't Huys Steen-Hoven.
22517: Middelburg. - Gezigt van het Molenwater te Middelburg, van agter de Oude Weesschool te zien.
22516: Middelburg. - De Stad Middelburg, aan de Zuidzyde te zien.
22515: Middelburg. - De Stad Middelburg, aan de Zuidzyde te zien.
27392: Middelburg. - Middelborcht.
27358: Middelburg. - Stadhuis te Middelburg.
27359: Middelburg. - Stadhuis Middelburg.
27360: Middelburg. - Stadhuis Middelburg.
27356: Middelburg. - The "Lange Jan" Tower Middleburg.
27357: Middelburg. - Lange Jan te Middelburg.
27352: Middelburg. - Middelbourg. Capitale de Zeelande.
27353: Middelburg. - Twaalf Gezigten der Stad Middelburg. Naar de natuur geteekend, door J.F. Schütz.
27351: Middelburg. - Middelburg.
27347: Middelburg. - De Noordpoort en Buiten Cingel te Middelburg.
27346: Middelburg. - De Nieuwe Aanleg, Noordzijde.
27343: Middelburg. - Gezigt op de Nieuwe Kerk te Middelburg.
27344: Middelburg. - Gezigt der Markt naar den Langen Delft te Middelburg.
27334: Middelburg.. - Het Raed Huys.
27336: Middelburg.. - Oostersche Kerk.
27342: Middelburg. - Gezigt op het Molenwater te Middelburg.
20734: Middelburg. - Gemeente Middelburg (no. 2, Stad)
20735: Middelburg. - Gemeente Middelburg.
27317: Middelburg. - Het Kasteel van der Hooge van vooren. - Het Kasteel van der Hooge van agteren.
27318: Middelburg. - Het Kasteel van der Hooge van vooren. - Het Kasteel van der Hooge van agteren.
27321: Middelburg.. - Abtdij - Langeviele Poort - Vlissingsche Poort - Noord Poort - Seis Poort - Noorddam of Veersche Poort - Koe Poort.
27327: Middelburg. - Ruïne van het geplunderde huis van Dr. Stevenink te Middelburg.
27314: Middelburg.. - Het Schutters-hof van d' Edele Busse - De Waagh - Het Schuttershof van d' Edele Voet-boog.
20660: Middelburg. - Middelburg aen de Landt Zyden.
27307: Middelburg. - De Veersche of Noorddam-Poort te Middelburg. - De Hofstede Arnestein buiten Middelburg.
27309: Middelburg.. - Oude Mannen en Vrouwen-Huys - Arm School of Wees-Kinderen-Huys.
31867: Middelburg.. - Het Raed Huys - Oostersche Kerk
27303: Middelburg. - Het Voormalig Armen Weeshuis. (Werkhuis bij de Noordpoort).
27304: Middelburg. - De Abdij.
27306: Middelburg. - De Seispoort te Middelburg - De Vlissingsche poort te Middelburg.
20604: Middelburg. - 'T Gesight van de Oostpunt.
20410: Middelburg. - D'Oostindische Pakhuysen tot Middelburgh. - D'Oostindische Kamer tot Middelburgh. - D'Oostindische Werf tot Middelburgh.
20408: Middelburg. - Engelse kerk en Simpel huys tot Middelburgh. - Vismarckt tot Middelburgh. - 's Graven-steen of Gevangen-huys tot Middelburgh. - 'T Rasp en Spinhuys tot Middelburgh / Watermolen met Stads Schuer tot Middelb.
20407: Middelburg. - D'Edele Handboog tot Middelburgh. - France Kerck tot Middelburgh. - West Indische Kamer. - West Indische Packhuysen tot Middelb.
20355: Middelburg.. - Nieuwe-Kerk. - Abdye Toren. - Choor-Kerk.
20357: Middelburg.. - Het Schutters-hof van D'Edele Busse. - De Waagh. - Het Schutters-hof van D'Edele Voet-Boog.
20342: Middelburg.. - 't Huys den Dolphyn. - De heerlykheyt van Welsingen.
23816: Middelburg. - 't Huys en Ridderlycke Hofstede ter Hooge.
23817: Middelburg. - Middelburch.
20333: Middelburg. - De Koornbeurs te Middelburg. - De Abdy Tooren te Middelburg.
20334: Middelburg. - De Waag, en Schuttershof te Middelburg. - De Dokbrug, benevens de wooning van de Equipagiemeester.
20331: Middelburg. - De Kinderdyk en Spykerbrug te Middelburg. - De Dwarskaay te Middelburg.
20332: Middelburg. - De Rotterdamsche Kaay te Middelburg. - De Rouaansche Kaay te Middelburg.
20249: Middelburg. - Middelburg. Stadhuis.
20193: Middelburg. - De Oostkerk te Middelburg.
22269: Middelburg. - Middelburgum.
28981: Middelburg. - La Ville de Middelbourg.
23400: Middelburg. - Vismarkt.
24720: Middelburg. - Middelburg. Stadhuis.
23269: Middelburg. - De Abdy of het Hof van Zeeland te Middelburg, van binnen. Nb. Om het Gebouw te beter te konnen zien is het hooge Geboomte uit de Aftekening gelaaten.
21745: Middelburg. - Gezigt Langs de Haven op den Abdy-Toren te Middelburg.
21748: Middelburg. - Middelburch.
31154: Middelburg. - Gezigt Langs de Haven op den Abdy-Toren te Middelburg.
31155: Middelburg. - Middelburgh.
31153: Middelburg. - Gezigt der Markt naar den Langen Delft te Middelburg.
31152: Middelburg. - Gezigt in de abdij te Middelburg.
31149: Middelburg. - De Groote Markt Te Middelburg 1851.
31143: Middelburg. - Het Stadhuis te Middelburg.
31140: Middelburg. - Nieuwe Grondtekening van Middelburg.
31123: Middelburg. - D'Oostindische Werf tot Middelburgh.
31114: Middelburg. - Stadhuis. Staalgravure 1858. Terwen.
31119: Middelburg. - Middelburch.
22088: Middelburg. - Middelburg.
33541: Middelburg. - 'T Gesight van de Oostpunt.
33537: Middelburg. - Gezigt bij het uitbarsten der brand te Middelburg op zondag, den 28 junij 1857.
33536: Middelburg. - Gezigt op de ruïne veroorzaakt door den brand te Middelburg op zondag, den 28 junij 1857.
33530: Middelburg. - Middelburg van de waterkant te zien.
22015: Middelburg. - De Abdij te Middelburg.
22017: Middelburg. - De Rotterdamsche kade te Middelburg.
22020: Middelburg. - De Oost- of Koepelkerk te Middelburg.
25305: Middelburg. - Middelburgh.
25306: Middelburg. - Clarebeek.
25307: Middelburg. - Wulpenburg.
25304: Middelburg. - Oude Luthersche Kerk. - Nieuwe Luthersche Kerk.
26339: Middelburg.. - Oud Middelburg.
27555: Middelburg. - De Haven te Middelburg.
25205: Middelburg. - Middelburg. Neugierige Passagiere auf Reis.
25206: Middelburg. - Middelburg in Seeland.
25210: Middelburg. - Middelburg-Kuiperspoort.
35455: Middelkoop, H.A.M.. - Actigraphic assessment of sleep and sleep disorders.
36451: Midderigh-Bokhorst, B. & S. Maathuis-Ilcken. - Bennie's Prentenboek.
36642: Midderigh-Bokhorst, B. & S. Maathuis-Ilcken. - Bennie's Prentenboek.
36559: Midderigh-Bokhorst, B.. - Wortelmannetje geeft een feest/ Wortelmannetje gaat naar Elfenland/ Wortelmannetje gaat op reis. 3 delen.
36012: Midderigh-Bokhorst, B.. - Wortelmannetje geeft een feest.
3089: Midderigh-Bokhorst, B. - Van een jongetje dat te ver ging wandelen.
28631: Middleton, Christopher. - Parabels en grotesken (in de vertaling van H.C. ten Berge).
28492: Mieras, Willem & Jagt, Mieke van der. - Door het oog van Willem Mieras; 30 jaar persfotografie in Goes.
9894: Migeon, Gaston - Les Arts Musulmans.
8600: Mignet, F.-A. - Histoire de la Révolution Française.
25424: Mijksenaar, P.J., Hart, G. 't, e.a.. - Documentatiemap Hoogheemraadschap van Rijnland.
24760: Mijll Dekker, L.P. van der. - Het vitamine B1-gehalte van enige inlandse tarwerassen, broodbloem en brood in Nederland/ The vitamin B1 content of some varieties of home-grown wheat, bread flour and bread in the Netherlands.
21678: Mikx, Francesca. - Altegaer.
37154: Millar, George. - Maquis. Personal record of sabotage, escape & guerilla warfare in occupied France.
37235: Milne, A.A., Joost Rietveld, n.n. & Karel Jonckheere & Karoly Reich. - Het ABC van Poeh/ AB. Het boeven ABC; Kinderboekenweek 1986/ Het A.B.C. van Jan de Kladder/ Mijn gouden leesboek ABC. 4 delen.
36181: Milne, A.A.. - Het Winnie-de-Poeh boek. Een gouden figuurboek.
2540: Milne, A.A. - The World of Pooh; containing Winnie-the-Pooh and The house at Pooh corner.
37115: Milne, A.A.. - Pooh's Enchanted Place. A Hundred Acre Wood Pop-up.
2539: Milne, A.A. - Winnie-de-Poeh. Voor Nederlandse kinderen naverteld door N. van Hichtum.
24867: Ming, Ding Choo (ed.). - Bibliografi Kebudayaan Melayu dari Perpustakaan Universiti Kebangsaan Malaysia, Jilid 4 (Studies on Malay language and literature/ preliminary edition).
36853: Mink, Tine & Pax Steen. - Teuntje.
34474: Minne, Joris. - Atmosfeer van Antwerpen. Zes-en-dertig houtgravures.
33570: Mirabeau,Graaf De. - Bedenkinge over de Schelde. De oorzaken van de vrijheid derzelve, voor weinige jaaren door den keizer van den staat gevorderd: en ophelderende aanmerkingen van de gelegenheid der Schelde. In brieven.
30771: Miranda da Mota, J., Oliveira Pinto, F. & Lima Torres, M.. - Especializado. Selos das colónias Portuguesas. Ediçao de 2008.
21679: Krisjna Misjra. - Maansopgang der ontwaking (Prabodhacandrodaya).
23356: Miskotte, K.H., Rootlieb, H., Cats, J., e.a.. - Het Korenland; maandschrift voor ontwikkeling en ontspanning; complete 2e jaargang, 1925 (ingebonden).
35507: Missiroli, Mario. - What Italy owes to Mussolini.
29970: Mistler, Jean (ed.). - Napoleon en het Keizerrijk, 1769-1815-1821. Deel I & II.
36035: Mitgutsch, Ali. - Die stoere Hans.
35732: Mittag, Martin. - Pratique de la construction des bâtiments. Aide-mémoire à l'usage des ingénieurs, architectes et entrepreneurs donnant: les matériaux de construction, les assemblages, les systèmes de construction, les éléments constitutifs et les méthodes d'exécution, les normes fondamentales.
32556: Moelker, H.P.. - De kerkelijke geschiedenis van de Heerlijkheid Purmerland en Ilpendam.
31497: Moench, Doug, Jones, Kelley, e.a.. - Batman. Nr. 0 (introductie-special) t/m 77. 78 afleveringen.
25653: Moermond, J.. - Kwartierstatenboek, Veere -700.
11535: Mohn, H. - Grundzüge der Meteorologie; die Lehre von Wind und Wetter nach den neuesten Forschungen gemeinfaszlich dargestellt.
31182: Moholy-Nagy, Sibyl. - Laszlo Moholy-Nagy, ein Totalexperiment.
21111: Mol, W.E. de. - De Wetenschappelijke Beteekenis van de Veredeling der Hollandsche Bloembolgewassen (deel I en II).
36741: Mol Moncourt, P. de. - Karels eerste zeereis. Verhaal voor kinderen.
32906: Molaire, Antoine. - Les réalités nonexistantes.
20396: Molembaix. - Molembaix. 'T Huys te Molenbaes, int Eyland Walcheren groot tachentich Gemeten, toebehorende d'Heer Joan Van Reygersbergh, gecomitteerde Raet ter Admiraliteyt van Amsterdam en Dykgraef vande Beemster.
32411: Molière. - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition. La seule complète en 2 volumes in-12.
31236: Molière. - Oeuvres complètes de Molière. Nouvelle édition imprimée sur celles de 1679 et 1682. Avec des notes explicatives sur les mots qui ont vieilli.
14238: Molkenboer, Kees. - The city of Erasmus; a present-day picture of Rotterdam.
31824: Moller, C.F.. - The buildings of the University of Aarhus 1933-1966 and Union House, The State and University Library, The School of Dentistry, Aarhus, The Danish School of Journalism, The Postbasic School of Nursing.
35331: Moller, Svend Erik. - Enfamiliehuset af idag, ny samling. Modern Danish houses 2.
35330: Moller, Svend Erik. - Enfamiliehuset af idag.
35326: Moller, Svend Erik. - Moderne danske hjem/ Moder Danish homes II. 2 Samling.
13419: Möller, Knud O.. - Lehrbuch der Pharmakologie für Zahnärzte.
11953: Möller, H., und H. Frick - Möller's Lehrbuch der speziellen Chirurgie für Tierärzte.
11955: Möller, H. - Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie und Operationslehre für Thierärzte. Band 1 (von zwei Bände).
36247: Molster, J.A.. - Neerlands verleden.
36089: Mona. - Hansje's verjaardag.
35962: Monmarché, Marcel (ed.). - Les chateaux de la Loire. Orléanais- Blésois- Touraine- Anjou. Les Guides Bleus Illustrés.
35961: Monmarché, Marcel (ed.). - La Côte d'Azur de Marseille a San Remo. Les Guides Bleus Illustrés.
35960: Monmarché, Marcel (ed.). - La Corse et L'Ile d'Elbe. Les Guides Bleus Illustrés.
32785: Monnickendam. - Het Stadhuis te Monnikendam, 1726.
32784: Monnickendam. - De Nieuwe Poort te Monnikendam, 1726/ De Kerk te Monnikendam, 1726.
18996: Monnier, Henri. - La Mission Historique De Jésus.
23130: Montesquieu, C.. - Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence. Nouvelle édition, a laquelle on a joint un dialogue de Sylla et d'Eucrate.
34818: Montfoort. - Commandeury te Montfoort. - Het Kasteel en Oude Mannen Huis te Montfoort.
17297: Monthaye. - Notre Dynastie.
31306: Montillot, C.-J. & L.. - La maison électrique, applications de l'électricité a la ville et la campagne. Prix offert par le préfet de la Seine au nom du Conseil Général.
37076: Moojen, Willem H.. - Hollandsche Stoomboot Maatschappij. De vaart op het Verenigd Koninkrijk en West-Afrika. Deel I: Rederijgeschiedenis. Deel II: De vloot. 2 delen.
31099: Moojen, Willem H.. - Voor de sluizen. Maritiem IJmuiden in beeld.
22069: Moolenburgh, H.C.. - Art. 990 B.W. (academisch proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de rechtswetenschap, aan de Rijks-universiteit te Leiden).
15041: Moon, Grace P.. - Indian legends in rhyme.
24381: Moor, A. de. - Uitgebreide nieuwe wereld atlas, met 48 kaarten in vele kleuren en een alphabetisch register.
35522: Moormann, George. - Parabel van de Kringloop. Dubbelnummer 16/17.
35290: Moorsel Pzn., C.M. van. - De Beurs van Berlage. Radio-lezing gehouden ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan der Nieuwe Beurs te Amsterdam.
35903: Moravia, Alberto. - Roman Tales.
31525: Moreau-Nélaton, Étienne. - Bonvin. Raconté par lui-même.
31524: Moreau-Nélaton, Étienne. - Daubigny. Raconté par lui-même.
34351: Moreau, Hégésippe. - Contes à ma soeur.
34211: Moreau-Vauthier, Ch. & Veth, Cornelis. - Meesterwerken van negentiende-eeuwsche schilders. 72 photogravures.
37352: Morey, Larry & Frank Churchill. - Sifflez en travaillant (whistle while you work). Fox-trot. Du nouveau grand film de Walt Disney, Blanche-Neige et les sept nains.
35097: Morgan, Robert C.. - Hanneke Beaumont.
34147: Mornet, Daniel. - Histoire de la clarté française. Ses origines- Son évolution- Sa valeur.
23225: Morren, Th.. - Haagsche straatnamen voorheen en thans.
34979: Morrison, Venetia. - George Stubbs. L'essentiel de son oeuvre.
18850: Morya. - Zonde, Ziekte, Dood. Kort verslag van vier toespraken, gehouden te 's-Gravenhage door Morya.
21512: Mosheim, J.L.. - Oude en hedendaagsche kerklyke geschiedenissen, van de geboorte van Christus tot den aanvang der tegenwoordige eeuwe. Uit het Latyn vertaald, en vermeerderd met de byvoegzels, aantekeningen, en tydrekenkundige tafels van den eerwaardigen Archibald Maclaine. 11 Delen (van 11).
21244: Mosheim, J.L.. - Noodige ophelderingen der kerklyke geschiedenissen tot den tyd van Constantinus den Grooten. Drie delen in vier banden.
28813: Motte-Fouqué, Frédéric de la. - Ondine.
34941: Motulsky, Harvey & Christopoulos, Arthur. - Fitting models to biological data using linear and nonlinear regression. A practical guide to curve fitting.
31355: Mourik, M. van. - Acquired neurological mutism and acquired dysarthria in childhood.
29314: Mücke, H.. - Die Retouche photographischer Negative und Abdrücke. Mit Abbildungen und anatomischen Zeichnungen.
16126: Mühlemann, Louis a.o.. - Die Thurgauer Gemeinden und ihre Wappen.
30832: Mühlenbrock, Josef & Richter, Dieter (ed.). - Verschüttet vom Vesuv. Die letzten Stunden von Herculanem.
21088: Muiden. - Muiden. Het Kasteel. Das Schloss am Zuyder Zee. Le Chateau.
21757: Sint Anna ter Muiden. - Gemeente St.-Anna-Ter-Muiden.
32314: Muinq, Alexander de. - Winter-vrugt Gewasschen op het Hov Niet altyd zomer; bestaande in schriftmaatige uitbreydingen van verscheidene uitgelezene Versen van den Zend-Briev Pauli aan de Philippensen; Bedagt en in Rijm Uitgewrogt (I). Gebonden met: Het Boek Ecclesiastes ofte Prediker (II).en:Eenzaame Bezigheden(III).
18783: Mulder, L. (ed.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland.
18784: Mulder, L. (ed.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang, inzonderheid ten dienste van het platteland.
18785: Mulder, L. (ed.). - De Boeren-Goudmijn. Tijdschrift voor den Nederlandschen Landbouw in zijn geheelen omvang. Inzonderheid ten dienste van het platteland.
34441: Mulder, Hendrik. - De stille bouw. Een bundel verzen.
36076: Mulier, W.. - Wintersport.
34477: Mulkers, Urbain. - Wocxs.
679: Muller, Frans. - Het Blauw.
30427: Muller J.F., F.. - De veterum, imprimis romanorum studiis etymologicis; pars prior.
23980: Muller, Joachim Frederik & Tol, Daniel van. - Verhandelingen uitgegeeven door de maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam, "Antwoord op de vraag in den jaare 1783 opgegeeven, om voor den 1 December 1785 beantwoord te worden: "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek waarschynelyk in aanmerking komen zal enz." (Door Joachim Frederik Muller) en Uittreksel uit de verhandeling van Daniel van Tol, over de vraag "Welke zyn de beste middelen, om de kinderen der landlieden in ons vaderland, van hunne eerste jeugd af aan, zo in de dorpsschoolen, als anderzins, eene genoegzaame kennis te doen verwerven van die kundigheden, die tot hun aanstaande beroep van landbouwen en veehouwen noodzaakelyk zyn? En naardien hiertoe, onder meer anderen, een gepast en, aan het opgemelde oogmerk, voldoende schoolboek, waarschynelyk in aanmerking komen zal; hoedanig behoord hetzelve ingericht te zyn, om door middel van hetzelve van de oude ondervindingen, en laatere ontdekkingen in deeze weetenschappen het best mogelyke gebruik te maaken?".
35894: Müller, J.F.L. en C.A.P. Weissman de Villez. - Leven en karakterschets van Alexander den Macedoniër. Benevens mengelingen van onderscheidenen aard.
33516: Muller, Ben. - Breskens onder beton. Vesting in de Atlantikwall.
28302: Müller von Halle, Karl. - Das Buch der Pflanzenwelt; eine Botanische Reise um die Welt. Versuch einer kosmischen Botanik. Erster und Zweiter Abteilung, "Vorbereitung zur Reise" & "Reise um die Welt".
16785: Müller, F.. - Das Wasserwesen der Niederländischen Provinz Zeeland. 2 Volumes, text and plates ( seperate, in portfolio).
15759: Muller, N.. - Biografisch-aetiologisch onderzoek over recidive bij misdrijven tegen den eigendom.
31761: Muls, Joz. (red.). - Kunst. Maandblad voor oude en jonge Beeldende-, Bouw- en Sierkunsten, Muziek, enz. Vierde jaargang nr. 9.
9866: Multatuli. - Millioenen-studiën.
34949: Munk, Peter & Jorgen G. Nielsen. - Eggs and larvae of North Sea fishes.
37338: Munteanu, Val (ed.). - Ein Kurzweilig Lesen von Till Eulenspiegel.
18149: Munthe, Gerhard. - Norske folkeviser. Skrevne og illustrerte av Gerhard Munthe.
9540: Muntjewerff, W. - Schaakmat; handleiding voor ieder die op een vlugge en gemakkelijke wijze wenscht te leeren schaken volgens een geheel nieuwe leerwijze.
23075: Murner, Thomas. - Der Schelmen Kunst.
36252: Murray, Aitken. - Tommy Brown. Gedenkschriften van een ondeugenden jongen. Bibliotheek Hollandsche jongens, deel 3.
4200: Muyt, Pieter Nicolaas. - Geschied- en Aardrijkskundige Beschrijving der Provincie Zeeland, ten gebruike der scholen.
3453: Muyt, Pieter Nicolaas. - Geschied- en aardrijkskundige Beschrijving der Provincie Zeeland, ten gebruike der scholen, Met een Kaartje.
33132: Naarden. - Gezigt op de Stad Naarden.
15781: Naber, Johanna W.A.. - Rechlindis. Handleiding bij het kunstnaaldwerk.
35014: Nadri, Ghulam A.. - Eighteenth-Century Gujarat: The Dynamics of Its Political Economy, 1750-1800.
34045: Nagel, Tilman. - Staat und Glaubensgemeinschaft im Islam. Geschichte der politischen Ordnungsvorstellungen der Muslime. Band I: Von den Anfängen bis ins 13. Jahrhundert. Band II: Vom Spätmittelalter bis zur Neuzeit. 2 vols.
16014: Nagel, Louise V.. - Zangen der zee.
22879: Naglieri, Valerio. - Carri armati nel deserto.
25133: Nagtglas, F.. - Een bezoek aan Walcheren in 1860.
23633: Nagtglas, F.. - Voor honderd jaren; uit de papieren van een tijdgenoot.
35267: Nagtglas, F.. - De zeedijk te Westkappel in Januarij 1863.
18608: Nagtglas, F.. - Onze Voorouders. Een eerste hoofdstuk uit de geschiedenis van Zeeland.
33454: Nagtglas, F.. - De Algemeene Kerkeraad der Nederduitsch-Hervormde Gemeente te Middelburg van 1574-1860.
33796: Nagtglas, F.. - Geschiedenis van het Departement Middelburg der Maatschappij tot "Nut van 't Algemeen" van 1793-1866.
33447: Nagtglas, F.. - Middelburg en omstreken. Geschetst door F. Nagtglas.
13901: No name. - Le solitaire du Mont Carmel; épisode des premiers temps du christianisme.
23763: No name. - Atlas du Traité de Tactique.
23507: No name. - Educational Print.
23491: No name. - Educational Print.
23492: No name. - Educational Print.
23500: No name. - Educational Print.
23502: No name. - Educational Print.
23490: No name. - Educational Print.
23353: No name.. - An abridgment of Captain Cook's last voyage, performed in the years 1776, 1777, 1778, 1779. and 1780, for making discoveries in the northern Hemispere, By order of His Majesty. Extracted from the Quarto Edition, in Three Volumes.
22948: No name. - 10 Jaar Landbouwersbank Almelo 1948-1958.
16885: No name. - 10 Meesterwerken, masterpieces, chefs d'oeuvre, Meisterwerke uit het Stedelijk Museum te Amsterdam.
32854: Namen. - De Poort Bord de l'Eau te Namen/ De Poort Bullet te Namen, 1740.
32852: Namen. - 't Kasteel te Namen/ Hoofdwagt op het Kasteel, 1740.
32853: Namen. - De Markt St. Aubin te Namen/ 't Gouvernement te Namen, 1740.
32851: Namen. - Gezigt op het Kasteel te Namen/ Een ander Gezigt op het Kasteel te Namen, 1740.
32850: Namen. - Kapelle aan de Plante langs de Maas op Namen ziende/ De Abdy Salsine langs de Sambre by Namen, 1740.
36047: Nancy. - Prettige vacantietijd. Versjes van Nancy.
29498: Nannucci, Maurizio. - Maurizio Nannucci. To cut a long story short.
32973: Napel, J. ten. - Gedichten.
31506: Napier. - Napier. Nix Olympica.
32509: Bhatta Nârâyana - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
10743: Bhatta Nârâyana - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
35324: Nash, Ray. - Dürer's 1511 drawing of a press and printer.
37399: Nathusius, Marie. - De Boom des Geluks. Nieuwe Bibliotheek voor de Jeugd.
15513: Naudon, Paul. - Les origines religieuses et corporatives de la Franc-Maconnerie.
28487: Neal, Robert J. & Jinks, Roy, G.. - Smith & Wesson. Feuerwaffen 1857-1945.
30429: Nederburgh, Herman Adriaan. - Dissertatio juridica inauguralis, de prohibitis nuptiis inter eum qui officium in provintia administrat et mulierem provintialem.
22275: Nederland. - Provinces-Unies en 4 Feuilles.
21689: Nederland, kaart der Nederlanden / The Netherlands. - Belgium Foederatum.
22791: Nederland. - Le Comté De Hollande dressé sur les Memoires les plus Nouveaux.
21682: Nederland, kaart der Nederlanden / The Netherlands. - Nederland.
3031: Nellie - Een geheim en andere verhaaltjes/ De witte beer en andere verhaaltjes. 2 delen.
2990: Nellie - Arme Puck en andere verhaaltjes/ De hoeve en andere verhaaltjes/ Een geheim en andere verhaaltjes. 3 delen.
18372: Nellie (Nellie van Kol-Porrey). - Ons groote sagenboek. Een reis door sagen- legenden- en sprokenland met kinderen, klein en groot, aan de hand van Nellie. Compleet in zes delen.
26059: Nelson, Charles & Brady, Aidan (ed.). - Irish Gardening and Horticulture.
17952: Nenarokow, V.J., Fahrni, Hans, Mieses, Jacques, Schlechter, Carl and Lasker, Emanuel. - Convolute: (6 volumes in one): 1.Die Spanische Partie. 2.Die Aljechin - Verteidigung (e2-e4, sg8 - f6) Eine schachtheoretische Abhandlung. 3.De kleine schaakgids III - De Fransche Partij. Een critische vergelijking van haar gewichtigste varianten op grond van den huidigen stand der theorie en der praktijk. Uit het Duitsch bewerkt door W.A.T. Schelfhout. 4.Die Budapester Verteidigung des Damengambits. 5.Die Anfangsgründe des Schachspiels. Für Anfänger und wenig geübte Spieler. 6.De kleine schaakgids II - Eindspelen. Korte leidraad ten dienste van in de theorie onervaren speleres. Uit het Duits bewerkt naar den 2en druk.
28111: Nennie, Ramon de, Overvliet, Hans, e.a.. - 1/1 Almost Genuine.
28108: Nennie, Ramon de, Overvliet, Hans, e.a.. - Terloops Middelburg- stadslijnen en stadsgezichten.
32692: Nepveu, J.I.D.. - Aurora; jaarboekje voor 1842.
25274: Nepveu, J.I.D.. - Aurora; jaarboekje voor 1847.
23289: Commandant Nerger. - De hulpkruiser "Wolf"; 66.000 mijl door den Atlantischen, Stillen en Indischen Oceaan in 451 dagen met een buit van 35 schepen.
36034: Nesbit, E. & Robert Ellice Mack. - Noon. Songs and sketches.
17240: Nesch, Rolf. - Rolf Nesch, aal er hele adressen na.
20359: Netscher, F. and Ph. Zilcken. - Jozef Israëls l'homme et l'artiste.
32822: Netterden. - 't Dorp Netterden in 's Heerenberg, 1743/ 't Huis Woldenburg by Netterden, 1743.
26850: Nettinga, Willem (red.). - Een nieuwe stad in oude wijken/ A new city in old districts.
30149: Neudeck, G.. - Der moderne Schiffbau. Erster Teil: Geschichtliche Entwicklung des Schiffes theoretischer und praktischer Schiffbau.
29013: Neufert, Ernst. - Bauentwurfslehre. Grundlagen, Normen und Vorschriften über Anlage, Bau, Gestaltung, Raumbedarf, Raumbeziehungen. Masse für Gebäude, Räume, Einrichtungen und Geräte mit dem Menschen als Mass und Ziel; Handbuch für den Baufachmann, Bauherrn, Lehrenden und Lernenden.
35780: Neundörfer, Ludwig. - Wie wohnen?
36799: Neven, A., J.Cl. Ciancimino, et al. - Tantra als denkbeeld. Paleis voor Schone Kunsten, 7 maart-10 april 1974.
34499: Newman, Michael C.. - Fundamentals of ecotoxicology.
34108: Newton, John and Hanna More. - Briefwisseling tusschen John Newton en Hanna More: voorafgegaan door een kort levensberigt van Hanna More.
33102: Nibbixwoude. - Kerk te Nieuwbokswoude.
17425: Nienhuis, P.H. & A.C. Smaal. - The Oosterschelde Estuary (The Netherlands): A Case-Study of a Changing Ecosystem.
36115: Nieritz, Gustaaf. - Hebt elkander lief. Eene vertelling voor kinderen.
2682: Nieritz, G. - Het draaiorgel en de viool; een verhaal voor de jeugd.
15367: Niéto, Fr.. - A Century of Renault in Pictures.
36474: Nieuwen-Amstel, Marian van den. - Speel je ook mee?
24995: Nieuwenhuijsen, Cornelis. - Geslachtshormonen en gedrag bij de beermakaak (macaca arctoides)/ sex hormones and behaviour in stumptail macaques (macaca arctoides).
35688: Nieuwenkamp, W.O.J.. - Een Florentijnsche villa "Riposo dei Vescovi" S. Domenico di Fiesole bij Florence.
27365: Nieuwerkerk. - Overblyfzels van Looperskapelle en Brouwershaven in 't Verschiet 1745 - Het Dorp Nieuwerkerk in Schouwe 1745.
20736: Nieuwerkerk. - Gemeente Nieuwerkerk.
23503: Nieuwhoff, W.. - Ter nagedachtenis van den Wel-eerwaarden Zeergeleerden Heere den Heere Joannis De Fremerij. In Leven Professor in de Heilige Godgeleerdheid en Gelieft oudste Leeraar bij de Hervormde Gemeente te Middelburg.
31065: Laag Nieuwkoop. - Gemeente Laag Nieuwkoop.
21261: Nieuwland. - Het dorp Nieuland.
32006: Nieuwland - De kerk te Nieuwland.
33507: Nieuwland. - De Heerlykheyt van Nieu Land.
33094: Nieuwland. - Het Dorp Nieuland by Leerbroek, 1750.
30883: Nieuwstad, Th.J.. - De hydrogenering van alkylnaftalenen over palladium.
20839: Nieuwvliet. - Gemeente Nieuwvliet.
34829: Nigtevecht. - Het Dorp Nigtevegt
18577: Nijland, E.. - Japan en de Japanneezen.
32087: Nijmegen. - Kraan Poort te Nymegen van buiten aan de Waal. / Kraan Poort van binnen.
32828: Nijmegen. - Kraan Poort te Nymegen van buiten aan de Waal/ Kraan Poort van binnen, 1732.
32829: Nijmegen. - Wimel of Windmolen Poort te Nymegen, 1732/ Wimel Poort van de andere Zyde.
32827: Nijmegen. - 't Huis Mussenburg by Nymeguen, 1744/ 't Huis Mussenburg.
32826: Nijmegen. - Het Valkhof van binnen te Nymegen/ Het Valkhof van binnen, 1732.
32825: Nijmegen. - Het Valkhof, en het Belvidere te Nymegen/ Gezigt van 't Belvidere op 't Valkhof enz, 1732.
32823: Nijmegen. - Heeze Poort te Nymegen van buiten/ Heeze Poort van binnen, 1732.
32824: Nijmegen. - Molen Poort te Nymegen van buiten, 1732/ Molen Poort van binnen.
20840: Nisse. - Gemeente Nisse.
20393: Nisse. - D'Ambachts Heerlykheyt van der Nisse.
27399: Nissen, Hartvig. - Skolevaesenets Ordning i Massachusetts.
35333: Nissen, Helge. - Enfamiliehuset af idag, fjerde samling. Modern Danish houses 4.
34570: No Kabayaki, Nagi & Horodisch, Igor. - Erorial. Expressionistische poems and paintings.
32443: Noakes, Aubrey. - Charles Spencelayh and his paintings.
37433: Nojine, E.K.. - The truth about Port Arthur.
29070: Nollet, (Jean-Antoine). - Brieven over de elektrisiteit. Deel 1 (van 2). Uit het Fransch vertaald,en met eenige aantekeningen en byvoegsels, meest uit andere werken, van den zelfden schryver, vermeerderd, door den vertaaler van Nollet's Natuurkundige lessen.
14635: Nonhebel, G.K.A.. - Luchtige schetsen.
37381: Frater M. Bellarminus Mol & Frans van Noorden. - Mijn levensweg. Een boek voor jongens en meisjes die hun eerste H. Communie hebben gedaan.
36975: Noorden, L. van. - Wat wil je worden? De grote vraag voor meisjes van 7-14 jaar!
27386: Noordgouwe. - Het Huis de Pottere - Vrouw de Pottere's, of Konyers Huisjes.
27367: Noordgouwe. - Het Dorp Noordgouwe - Het Dorp Zonnemaire.
20841: Noordgouwe. - Gemeente Noordgouwe.
24232: Noordhoff, R.. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde. Voor huis en school.
18533: Noordhoff, R.. - Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde. Voor huis en school.
27369: Noordwelle. - Het Dorp Noordwelle - Het Dorp Serooskerke in Schouwe.
20842: Noordwelle. - Gemeente Noordwelle.
34783: Noordwijk. - La Maison d'Ofhem appartenant à tres Noble Mire. Steven vander Does Seigneur de Noordwijk, Langeveld, ofhem etc. 't Huys Ofhem toebehorende den hoog edele Heer steven vander does Heere van Noordwijk, Langeveld, Ofhem etc.
21258: Noordwijkerhout. - D'Abdye van Leeuwenhorst.
33196: Noordwijkerhout. - Schravendam, appartenant au Sieur Nicolas Jacquin/ Schravendam toebehorende den Heer Nicolaas Jacquin.
33016: Noordwijkerhout. - De Kerk te Noordwykerhout, 1739/ De Kapelle te Langeveld, 1739.
32732: Noordwijkerhout. - Voorpoort der Abdye Leeuwenhorst/ Binnenplein der Abdye Leeuwenhorst, 1740.
20998: Noorlander, C.. - Architectuur Willem Noorlander.
36917: Noort, J.J. van. - De kleine Johan.
27494: Nooteboom, Cees, and Miguel Ybañez. - Het gezicht van het oog.
29253: Nooteboom, Cees. - Het gezicht van het oog.
28928: Nooteboom, Cees & Berg, Jan van den. - Rollende Stenen- Getijde.
22318: Noppen, J.A. van. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
25903: Noppen, J.A. van. - Beschrijving van het eiland Walcheren (met eenige voorafgaande bijzonderheden der provincie Zeeland).
26296: Noppen, A. Kz. van. - Tafels, bevattende in kubieke ellen, den inhoud van vierkant bezaagd en rondhout van verschillende afmetingen, o wel, algemeene tafels, om den inhoud van parallelopipedums, vierhoekige piramiden, cilinders, afgeknotte kegels, bollen, vaten, enz., te berekenen, met bijgevoegde multiplicatie tafel, waarin alle producten van 2 x 2 tot 320 x 101101 voorkomen, eene intrest tafel, enz. ten gebruike van ingenieurs, constructeurs, magazijnmeesters, hout koopers, architecten, aannemers van publieke werken, landmeters, wijnroeijers, administrateurs, fabrikanten, kooplieden, enz.
36318: Nouwen, Robert. - Tongeren en het land van de Tungri (31 v. Chr.- 284 n. Chr.).
37375: Numans, M.. - Wat Oeli hoorde vertellen. Indische verhalen voor Hollandse kinderen.
30494: Nüse, H.. - Sleutel van de verborgenheid der laatste tyden, of de Zegenpraal des Christendoms over alle volken der aarde.
26790: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1876..
26786: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1872.
26785: Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. - Volksalmanak voor het jaar 1871.
24461: Nuyttens, M.. - Inventaris van het Archief van de Abdij van Ename.
30379: Nyhoff, G.P.. - Schets van de ontwikkeling der Schelde. Rapport no. 1, zeearmen en beneden rivieren. Deel 1 en 2 + bijlagen.
33711: Nylandt, Petrus. - De Nederlandtse herbarius, of kruydt-boeck, beschrijvende de geslachten / gedaente / plaetse / tijt / oeffening / aert / krachten / en medecinael gebruyck van alderhande boomen / heesteren /boom-gewassen / kruyden / en planten / die in de Nederlanden in 't wilde gevonden / en in de hoven onderhouden worden. Alsmede de uytlandtsen, of vreemde Droogens, die gemeelijck in de apothekers winckels gebruyckt worden. Etc.
34528: Nyrop, Kr.. - Manuel phonétique du français parlé.
33121: Obdam. - Kerk te Opdam, 1726.
32194: Ober, K.G. & Meinrenken, H.. - Gynäkologische Operationen. Allgemeine und spezielle chirurgische Operationslehre, IX.
32870: Ochten. - 't Huis Appelenburg in de Nederbetuw. 1732.
30607: Odink, H.W.. - Op reis. Verhalen en schetsen ten gebruike bij het aardrijkskundig onderwijs over Zeeland in de lagere school.
34781: Oegstgeest. - La Maison de Campagne du Sieur Jean van der Meer. De Hofstede van den Heer Joan van der Meer.
34778: Oegstgeest. - Peys voor Campen appartenant au Sieur et Mtre. Corneille van Campen. Peys voor Campen toebehorende den Heer en Mr. Cornelis van Campen.
34777: Oegstgeest. - Bly-geest appartenant au sieur et Mtre. Guillaume Paets fils de Jean. Bly-geesttoebehorende den Heer en Mr. Willem Paets Jans Soon
34775: Oegstgeest. - Le Chateau d'Endegeest, appartenant à Mire. Jacob vander Ryt Seigneur de Woestweesel Endegeest etc. 't Huys te Endegeest, toebehorende den Heer Jacob vander Ryt Heere van Woestweesel etc.
21900: Oelmebo, Erik. - Marshallhjälpen. Samarbete för Fred frihet Högre Levnadsstandard.
25723: Offel, Edmond van. - Eugeen van Mieghem.
20113: Oggel, D.J.. - Uit de Kerkelijke Geschiedenis van Axel en de landverhuizing naar Noord Amerika in de 19e eeuw.
35212: Oggel Jz., D.J.. - Koewacht. De geschiedenis van een jong dorp. Winter 1971-1972.
34623: Oggel-de Bruyne, P.J.. - Ik nu droeg zijn eerwaardes reismantel...Naar het dagboek van Adriaen de Bruyne J.zn., afgescheiden leeraar te Goes, geb. 1810.
24148: Oirschot, Anton van, Jansen, A.C. en Koesen, L.S.A. (red.). - Encyclopedie van Noord-Brabant (deel 1 t/m 4, complete set).
28551: Okma, G.H.. - Studies on Dutch health politics, policies and law. Beleid, besluitvorming en wetgeving in de Nederlandse gezondheidszorg in de jaren '80 en '90.
27968: Olevianus, Casparus. - De vaste grond, dat is: de articulen van het oud, waarachtig, ongetwyfeld christelyk geloof, alle christenen, die, in deze gevaarlyke droevige tyden, eenen zekeren troost, uyt Gods woord zoeken, ten goede verklaard, en toegeschreven door Casparus Olevianus, eerst in het Hoogduytsch uytgegeven, en daar uyt in 't Nederduytsch vertaald door W.V.N. en nu op nieuws, ten nutte van Neerlands Kerk in 't licht gebragt, en met een voorreden verrykt door Gerard Zeylmans van Selm, predikant te Nieuweveen.
15858: Olivier, Marinus. - Olie en vuur op de golven. Het enerverend verhaal van een beroeps-marineman vóór, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog 1938-1970.
25889: Olivotto, Jacopo. - Florentia.
19089: Omer, Mordechai. - Univers et magie de Joan Ponç.
36058: Ooievaar, Nel & Ekko Hart. - Makkers en rakkers. Verhaaltjes van Nel Ooievaar.
32089: Ooijen. - 't Kasteel Oyen in 't Ampt van tusschen Maas en waal. / 't Kasteel Oyen.
25233: Oordt, J.F. van. - Paul Kruger en de opkomst der Zuid-Afrikaansche Republiek.
29104: Oorschot, Geert van. - Gevangenis.
693: Oorschot, G. van, Jan Brandt Corstius, Jac. van Hattum, Willem van Iependaal, Garmt Stuiveling e.a. - Flarden; verzameling revolutionaire poëzie.
20843: Oostburg. - Gemeente Oostburg.
36199: Oosterbaan, J. & A.A.J. Griffioen. - Van vissersdorp tot havenstad. 750 jaar stadsvorming aan de Groote Markt in Vlissingen.
32861: Oosterbeek. - 't Dorp Oosterbeek op de Veluwe, 1744.
32011: Oosterend. - T' Dorp Oosterend.
17600: Oosterhof, A.P.. - Steigerwerken. Handleiding tot het samenstellen van steigers, voorkomende in de Burgerlijke Bouwkunde. Met 64 afbeeldingen.
18797: Oosterhoff, P.A.E.. - Reinaart De Vos.
33026: Oosterhout. - Norbentyner Nonnen Klooster te Oosterhout, 1732/ Overblyfzels van 't Huis te Stryen by Oosterhout, 1732.
27373: Oosterland. - Het Huis te Oosterland - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein.
27371: Oosterland. - Het Dorp Oosterland - Oosterland van een andere zijde.
27372: Oosterland. - Het Huis te Oosterland - Overblyfsels van het Huis te Oosterstein.
20844: Oosterland. - Gemeente Oosterland.
23409: Oosterstein. - Oostersteyn.
4267: Oosterzee, H.M.C. van. - Zeeland; jaarboekje voor 1854, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
34588: Oosterzee, H.M.C. van. - Zeeland; jaarboekje voor 1856, verzameld door H.M.C. van Oosterzee.
24603: Oosterzee, H.M.C. van (red.). - Nehalennia. Jaarboekje voor Zeeuwsche Geschiedenis en Letteren voor het jaar 1849.
31008: Oosterzee, H.M.C. van. - Nehalennia jaarboekje voor Zeeuwsche geschiedenis en letteren voor het jaar 1850. Tweede deel.
30984: Oosterzee, H.M.C. van. - Zeeland jaarboekje voor 1853.
35649: Oosthoek, Andreas. - Willem Buijs. Venus projekt/ Uomini illustri/ Recente werken.
35468: Oosthoek, Andreas. - Albert Verkade. Schilderijen/ Paintings.
22043: Oosthoek, Andreas. - De Gentse collectie in Middelburg. Middelburg- Vleeshal en Abdij, 21 juli tot 17 september 1984.
36984: Oostkamp, J.A.. - De geschiedenis en lotgevallen van den Profeet Daniël, een leesboek voor kinderen.
27376: Oostkapelle. - 't Huis Rynsburg hehorende aan den Hr. Burgermeester Wm. van Citters. - Dit is de Lusthof van onz' oudsten Burger vader, Der weezen steun en stut, der wêeuwen Troost en Rader; Daar hij den boog der zorg van Stad en Staat ontspant. Rynsburg zij lang zijn Lust, hij van ons Vaderland!
27377: Oostkapelle. - Rynsburch.
31874: Oostkapelle. - 't Kasteel van Westhoven -'t Huys Waterloose-Werve.
31863: Oostkapelle. - 't Kasteel van Westhoven.
27223: Oostkapelle. - Oostkapelle.
20418: Oostkapelle. - Het Huys en Hof ten Duyne.
20417: Oostkapelle. - De Ambachts-Heerlykheyt, Dorp en Heeren-Huys van Oost-Cappelle.
31136: Oostkapelle. - Het Huis Rynsburg. - Het Huis Rynsburg van een andere zyde.
31130: Oostkapelle. - T' Dorp Oostkapelle.
25356: Jubileumcommissie 40 jaar VV Oostkapelle. - Voetbalvereniging Oostkapelle 1951-1991.
22623: Oostkapelle. - De Toren van Oostkapelle met het Heeren-Huis 1745. - Het Dorp Oostkapelle en't Huis in't Verschiet 1745.
28249: Oostvoorn. - Het Hof en de Burgt van Oostvoorn van een andere zijde.
28250: Oostvoorn. - Overblijfsel van het Hof en de Burgt van Oostvoorn, 1747.
14116: Opdedrinck, J.. - Geschiedenis van Knokke.
33119: Opperdoes. - 't Dorp Opperdoes, 1726.
34138: Oppermann, O.. - O. Oppermann, Untersuchungen zur nordniederländischen Geschichte des 10. bis 13. Jahrhunderts. Erster Teil: Die Egmonder Fälschungen. Zweiter Teil: Die Grafschaft Holland und das Reich bis 1256. Dritter Teil: Faksimiles zum ersten und zweiten Teil. Bijdragen van het Instituut voor Middeleeuwsche Geschiedenis der Rijks-Universiteit te Utrecht. 3 vols.
34888: Opstal, Alexander Gijsbert van. - André Rivet. Een invloedrijk Hugenoot aan het hof van Frederik Hendrik.
37183: Orakel, Jan. - Het nieuw vermakelijk rad van avontuur, of koddige voorzeggingen. Nieuwe druk.
13548: Orlan, P.M.. - Images de Paris.
27996: Ortega, Álvarez. - Santa María de Trasierra.
35376: Ortowicz, M. (ed.). - Polen Nordwestlicher Teil. Illustrierter Eisenbahnführer.
37479: Ortt, Felix. - Sprookjesboeken van Vader Haas. Vijfde boekje. Sprookjes van Grimm, voor de kleintjes naverteld.
21357: Osdorp. - Osdorp.
25715: Oskam, I.J.. - Der Heidenen Licht; trilogie.
17888: Oss, F.van (translater). - Christoffel Columbus en de Ontdekking der Nieuwe Wereld.
36447: Osselen- van Delden, van & Hildebrandt, Marie. - Bobo, geschiedenis van een aap. Kind en Kunst Serie 1.
21759: Ossenisse. - Gemeente Ossenisse.
29488: Ost, Daniel. - Daniel Ost in Kyoto.
32232: Otten, Jean M.. - Dammers & van der Heide.
33792: Otten, Jo. - Verloren vaderland.
30781: Ottevangers, S.U. (sam.). - De stempelrubriek N M P 1922-1939. Bondsreeks van Filatelistische Publikaties no. 1.
36485: Oom Otto. - Dit is het Berenboek voor lieve kinders van hun Oom Otto.
31415: Ottolander, K., A. Koster and C. de Vos. - Nederlandsche flora en pomona, beschreven en uitgegeven door het Bestuur der Pomologische Vereeniging te Boskoop. Met platen naar de natuur geteekend door A.J. Wendel.
17493: Ottsen, Hendrik & J.W. IJzerman. - Reizen in Zuid-Afrika in de Hollandse Tijd. Eerste deel: Tochten naar het Noorden 1652-1686. Met 3 kaarten en 9 platen. Tweede deel: Tochten naar het Noorden 1686-1806. Met een kaart en 12 platen. Derde deel: Tochten langs de Z.O.-Kust en naar het Oosten 1670-1752. Met 6 kaarten en 8 platen. Vierde deel: Tochten in het Kafferland 1776-1805. Met 1 kaart en 13 platen.
26110: Oudaan, Joachim. - Poëzy. Verdeeld in drie deelen. (Met achter het derde deel een beschrijving van het leven van de dichter door David van Hoogstraten).
33125: Ouddorp. - 't Dorp Ouddorp by Alkmaar, 1726.
30885: Oudejans, J.C.. - Zeolite catalysts in some organic reactions.
27378: Oudelande. - Het Dorp Baarland te zien uit de Vaate - Het Dorp Oudelande.
20738: Oudelande. - Gemeente Oudelande.
25364: Oudelande. - T 'Dorp Oudelande. - T 'Zelve anders.
31104: Oudemans, C.A.J.A. (red.). - Neerland's plantentuin. Afbeeldingen en beschrijvingen van sierplanten voor tuin en kamer. Tweede deel.
21171: Oudenbosch. - Institut Saint Louis, Oudenbosch. Gezicht groote speelplaats.
21172: Oudenbosch. - Institut Saint Louis, Oudenbosch. Buitengezicht Oudenbosch.
34127: Oudenhoven, Jacob van. - Haarlems wieg, of historische bedenkingen over eenige oudheden, rakende den toestant en oorsprong van de stad van Haarlem en haren omring: Met een afel of kort begrijpvan de voornaamste handvesten en rechten der zelver stad.
20339: Nieuwerkerk en Ouderkerk. - Het dorp Nieuwerkerk in Duiveland. 1745 - Het dorp Ouderkerk. 1745
21089: Oudewater. - Oudewater.
32077: Oudewater. - De Kerk te Oudewater.
32076: Oudewater. - 't Stadhuis te Oudewater.
22505: Oudewater. - Oudewater.
32728: Oudewater. - De Nieuwe Poort te Oudewater, 1745/ De Linschooter Poort te Oudewater.
32722: Oudewater. - De Waag te Oudewater. / De Kerk te Oudewater.
32742: Oudewater. - 't Stadhuis te Oudewater/ De Gevangen Toren te Oudewater, 1745.
32074: Oudshoorn. - 't Dorp Oudshoorn, langs de Ryn te zien.
28371: Out, Nico & Riekwell, Leon. - History is what's happening. Multimedia manifestatie.
33547: Outhoorn, Louis van. - Internationale phonogrammen betreffende onze kustverdediging.
36367: Oven- van Doorn, M.C. van. - De Paaskip. Paas-stukje in één bedrijf. Vrolijk Plankenland.
36098: Oven- van Doorn, M.C. van. - Bij ons op de boerderij.
35893: Oven-Van Doorn, M.C.. - Allermerkwaardigste Avonturen van de Aardige Aapjes van Admiraal Adrianus Apekolio. Alfabet voor allen.
21292: Overbetuwe. - 't huis Appelenburg, in de Overbetuwe.
20655: Overijssel. - Over-IJsel.
34668: Overlangbroek. - Het Huis Dompselaar.
28380: Overschelde, Gerard van. - Bij de reuzen & dwergen van Ruanda.
33192: Overschie. - Gesigt van het Stads Tolhuys by Overschie/ Vue du Bureau du Péage de la Ville, près d'Overschie.
20845: Overslag. - Gemeente Overslag.
25198: Overstraeten, Jozef van (red.). - De Toerist, halfmaandelijks orgaan van de Vlaamse toeristenbond. 32e Jaargang, 24 nummers, ingebonden in één band.
33136: Overveen. - 't Huis Rolland by Overveen, 1746/ Overveen, buiten Haarlem, 1746.
27380: Ovezande. - T' Dorp Ovesant - 'T Zelve Anders.
27381: Ovezande. - T' Dorp Ovesant.
20740: Ovezande. - Gemeente Ovezand.
36997: Ovidius Naso, Publ.. - Alle de werken van Publ. Ovidius Naso. (3 Parts in 1 volume.) In de Nederlandse Taale overgebracht, Door Abraham Valentyn. Met Verklaaringen, en Uitleggingen verrijkt, Door Lud. Smids M.D. en met omtrent driehonderd printverbeeldingen door de vermaarde Le Clerc geteekent, &c.
31407: Ovink, G.W.. - Het aanzien van een eeuw. De periode 1856-1956 weerspiegeld in 950 illustraties uit de voornaamste Nederlandse familiebladen uitgekozen en ingeleid door Dr. G.W. Ovink.
36589: Owen, Dean. - Konga. A Monarch Movie Book.
34655: Paalman, Hans & Schlégl, István. - Konok. Peintures 1974-1976.
3274: Paauw-Bachrach, Bep de - Daantje en het Maantje.
12503: Pabbruwe, H.J.. - Dr Robertus Padtbrugge (Parijs 1637-Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
37143: Pacini, Alessandro & Giancarlo Masini. - S.O.S. Planeet Aarde in gevaar. Bericht over de milieuvervuiling voor de jeugd.
37446: Pack, S.W.C.. - The Battle of Matapan.
23162: Paderewski, I.J., Bronarski, L. & Turczynski, J. (ed.). - Fryderyk Chopin, sämtliche Werke; X Mazurken, für Klavier.
23160: Paderewski, I.J., Bronarski, L. & Turczynski, J. (ed.). - Fryderyk Chopin, Complete Works; XVI Chamber Music.
23161: Paderewski, I.J., Bronarski, L. & Turczynski, J. (ed.). - Fryderyk Chopin, sämtliche Werke; IX Walzer, für Klavier.
15943: Palatini, Aldo. - Ombre che tornano.
29072: Palau i Fabre, Josep. - Picasso, des ballets au drame (1917-1926).
31266: Palm, L.C. (ed.). - Alle de brieven van Antoni van Leeuwenhoek. Uitgegeven, geïllustreerd en van aantekeningen voorzien door een Commissie van Nederlandse Geleerden. Deel XII/ The Collected Letters of Antoni van Leeuwenhoek, edited, illustrated and annotated by a Committee of Dutch scientists. Part XII.
15163: Palm, J.H. van der. - Salomo's Spreukenschat, den christen een licht op den levensweg.
30778: Palma Leal, F.. - Carimbos de Portugal e Ultramar/ Oblitérations du Portugal et Provinces d'Outre-Mer/ Postmarks of Portugal and Overseas Provinces. 1970.
37025: Palmenaer, Els de, Johan Lagae, Jan Parmentier, et al. - Antwerpen. Wereldhaven over handel en scheepvaart.
34453: Pamoentjak, K.St.. - Surat dagang. Peladjaran mengatur dan mengarang surat dagang jang sederhana.
33124: St. Pancras. - Kerk van St. Pankras by Alkmaar, 1726.
23961: Pannekoek, A.J.. - Handleiding bij het propaedeutische palaeontologische praktikum in het geologisch instituut te Utrecht.
34881: Paolini, Christopher. - Eragons. Gids tot Alagaësia.
32944: Papa, Elena. - La porta d'oro. Il libro per il giardino d'infanzia.
33497: Parent, Auguste. - Du commerce de Belgique a propos de l'affranchissement de l'Escaut.
35075: Paris, Pierre. - Goya.
36313: Parlasca, Klaus & Hellmut Seemann. - auGenbliCke. Mumienporträts und ägyptische Grabkunst aus römischer Zeit. Eine Ausstellung der Schirn Kunsthalle Frankfurt, 30. Januar bis 11. April 1999.
36831: Parma, Clemens & Felix Gora. - Thomas en zijn voetbalvaders.
28481: Paspoort, Zacharias. - Beschrijving van Zeeland, zijnde het negende en tiende deel van den tegenwoordigen staat der Vereenigde Nederlanden, ten deele vervolgd door Mr. Zacharias Paspoort.
22391: Paster, John. - Iso File 4- Ferret; a pictorial round-up.
32282: Patrik, Polus, Wels e.a.. - Verklaring van Mozes eerste boek, genoemd Genesis. / Veklaring van Mozes tweede boek, genoemd Exodus.
35469: Pauli, Alice, et al.. - Julius Bissier 1893-1965. Première rétrospective des lavis à l'encre de Chine.
18493: Pauw, Tineke De and Magda Devos. - Woordenboek van de Vlaamse Dialecten. Deel III. Algemene woordenschat, aflevering 4: Karakter.
14402: Pauwels, Fr.. - Dag van leugen; een menschenleven in verzen.
26082: Pauwels, Wim (red.). - Jardins intemporels.
27328: Pauwels, Wim (red.). - Wonen met kunst.
26056: Pauwels, Wim (red.). - Wonen en Werken.
37133: Pavlin, J. & G. Seda. - Mijn eerste boek over vliegtuigen/ Mijn eerste boek over treinen/ Mijn eerste boek over auto's/ Mijn eerste boek over schepen. 4 delen.
29926: Paz, E. (ed.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 10 au 16 Octobre 1878.
29924: Paz, E. (ed.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 24 au 30 Octobre 1878.
29925: Paz, E. (ed.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 5 au 11 Septembre 1878.
29923: Paz, E. (ed.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 19 au 25 Decembre 1878.
29921: Paz, E. (ed.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 3 au 9 juillet 1879.
29922: Paz, E. (ed.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 27 Mars au 2 Avril 1879.
29920: Paz, E. (ed.). - Paris-Portrait, ancien Paris théatre. Journal hebdomadaire, du 26 juin au 2 Juillet 1879.
37410: Pearl, Irene & Edmund Dulac. - The Nursery Cinderella.
18380: Péclard, Marie. - Les Chaperons Roses.
29810: Peerbolte, Hans (red.). - 40 jaar Seatrade, 1951-1991.
33622: Peeters, K.C.. - De politieke beteekenis van den Scheldestroom.
36450: Pel, C.A. & Greetje Kroone. - Knibbel en Knabbel.
36547: Pel, C.A. & Greetje Kroone. - Tip en Top.
23753: Peleman, Bert, Rooy, Jos van en Gailliaerde, A.. - Mijn stenen hart.
28476: Peleman, Bert. - Het groot "Uilenspiegel" boek; jubileum-uitgave. In het spoor van Uilenspiegel, schalk en vrijheidsheld.
27257: Pelkwijk, J. ter. - Verhandeling over de verlossing der Israëlieten uit Egypte. Én: Verhandeling over de maten, gewigten en munten der oude volken, met vergelijkings-tafelen. Twee titels in één band.
35294: Pellegrini, Glauco. - Manzù e la pace.
26090: Pelsers, Lisette. - Jan van Munster, die Energie des Bildhauers/ The Energy of the Sculptor/ De Energie van de Beeldhouwer.
34263: Pelsers, Lisette. - Jan van Munster.
34646: Penck, A.R.. - Sanfte Theorie über Arsch, Asche und Vegetation.
37195: Penning, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter aan het Nederlandsche volk verhaald.
4694: Penning, L. - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter aan het Nederlandsche volk verhaald.
37529: Penning, L.. - De opperkapitein van Zierikzee. Een verhaal uit het jaar 1572.
36915: Penning, L.. - De opperkapitein van Zierikzee. Een verhaal uit het jaar 1572.
33844: Pennock, Lon. - Eindexamen(catalogus) Hogeschool Rotterdam & Omstreken.
35381: Perotti, H. & Twillert, H. van (sam.). - "Waarom en hoe experimenteren in de woningbouw". Feiten, meningen en conclusies ontleend aan een tentoonstelling en symposion over experimenten in de woningbouw gehouden in de Academie van Bouwkunst te Amsterdam in april 1973.
36772: Perrault, Charles. - Vertelling van de slaapster in het bosch.
20633: Pesch, F.J. van, Boer, R.W. en Bosker, H. (red.). - Maandblad voor den Nederlandschen Landbouwer ( gebundelde jaargang 1886, nrs. 1 t/m 12, compleet).
34654: Pesch, Dieter (ed.). - Bernhard Kirchgaesser. Bilder-Zeichnungen-Radierungen. Niederrheinisches Freilichtmuseum 12. April- 8. Juni 1981.
31245: Pescheck, M. Christian. - Allgemeine Teutsche Rechen-Stunden, darinnen die Fünf Species der Rechen-Kunst mit unbenahmten und benahmten ganzen, als auch gebrochenen Zahlen, nebst der Regula De-Tri directa und indirecta, ohne und mit Brüchen, samt der Progression-Rechnung . vorgetragen sind.(I) And: Italiänische Rechen-Stunden, darinnen die fünf Species der Rechen-Kunst ., nebst der Regula De-Tri ....etc.(II) And: Allen dreyen Haupt-Ständen nöthige Rechen-Stunden, Darinnen sowohl die gedoppelte Regel Detri . als auch Zinß- oder Interesse-, Rabatt-, Zeit- oder Termin-, Licitation- oder Subhastation-, Thara-, Fusti-,....erkläret sind; etc.(III)
37480: Peters, Lidy & Marijke Brugmans. - Een kusje in een doos. Nonsensversjes van A tot Z.
23421: Peters, Philip & Kleerebezem, Jouke. - Metamorfose.
37544: Petersen, C.O.. - Snip Snap Snor. In woord en beeld door C.O. Petersen.
36757: Petiet, Francien. - Een voldingend bewijs van ware vaderlandsliefde. De creatie van literair erfgoed in Nederland, 1797-1845.
35242: Petigny, Bertrand de & Jacqueline Gagnerie. - Sentiments suivi de Pour toi. Poètes du Temps Présent.
37377: Pétillon, Willy, Bertha Clement, Suze Andriessen, Ems I.H. van Soest, Emmy Belinfante-Belinfante, Jet Luber & Nanda. - Brenda weet uitkomst/ Juffertje Wildzang/ De Krayenhof/ Astrid/ In het gareel/ Ike op reis/ Netteke Dollemans. 7 delen.
24337: Petit, L.D., Bezemer, T.J., Nieuwenkamp, W.O.J., e.a. (red.). - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw; algemeen geïllustreerd maandblad op kol. gebied. Maandblad gewijd aan bouwkunde, archaeologie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, cultures, mijnbouw, hygiëne. Complete 14e jaargang + 3 nummers van de 13e jaargang (in één band).
31488: Petit, Louis D.. - Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en Letterkunde. Eerste en tweede deel (De literatuur bevattende verschenen van 1888-1910).
19495: Petre, Anne en Tlachová, Katka (coörd.). - Laatgotische kunst uit Bohemen, Moravië en Silezië 1400-1550.
32438: Peyrat, Jacques, Barthe, André, et al. - Raoul Dufy. Un autre regard.
35497: Pezant, François. - Vieux Noël Poétique de François Pezant 16e Siècle.
36929: Pfeil, H.. - Nieuwe karaktertrekken en bijzonderheden uit het leven van vermaarde personen.
16079: Pflugk-Harttung, J. von. - 1813-1815: Geïllustreerde geschiedenis van den vrijheidsoorlog.
20741: Philippine. - Gemeente Philippine.
35640: Philipsen, Jan. - Legende van de Duivelsbrug te Ginneken.
20750: Sint Philipsland. - Gemeente Sint Philipsland.
35914: Phleps, Hermann. - Holzbaukunst. Der Blockbau. Eine Fachbuch zur Erziehung Werkgerechten Gestaltens in Holz.
13966: Piccardt, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de gechiedenis der stad Goes; voorlezingen.
16566: Piccardt, R.A.S.. - Bijzonderheden uit de geschiedenis der stad Goes; voorlezingen.
26570: Picht, W.. - De waarheid marcheert...
16063: Picht,Werner. - Het voorspel tot den grooten strijd. De veldtocht in Noorwegen. Wat onze vijanden meldden - en wat werkelijk gebeurde.
35375: Pické, C.J.. - Schets der algemeene geschiedenis: een leidraad voornamelijk voor hen, die acten voor 't lager onderwijs wenschen te bekomen. Eerste en tweede gedeelte in 1 band.
36687: Pické, C.J. & Chr. van de Linde. - Leerboekje der aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaarten der Provincie Zeeland.
3441: Pické, C.J. - Leerboekje der Aardrijkskunde van Zeeland, ten gebruike bij de schoolkaart der provincie Zeeland.
37212: Piddington, W.E.R.. - Russian Frenzy. A Viking True Adventure Book.
12989: Pieck, Anton. - Anton Pieck kalender/calendrier/calendar 1991.
12990: Pieck, Anton. - Anton Pieck kalender/calendar 1986.
36302: Pieneman, Joh.. - Op de Kermis.
37124: Pienkowski, Jan. - Dino ABC. Kleurrijke pop-up's van dino's en andere prehistorische dieren.
7112: Pierson, A. - De Orestie van Eschylus.
35860: Piët, Frans. - Sjors van de Rebellenclub bij de Indianen.
24492: Piët, Frans en V-t. - Sjors van de rebellenclub als circus-artist; nieuwe avonturen van Sjors en zijn vriendje Sjimmie; pittige verhaaltjes voor jongens en meisjes; een groot aantal van de tekeningen kunnen naar een voorbeeld worden ingekleurd.
35312: Pieterse-Zwetsloot, Rita. - Prentenboek van Leiderdorp. Herinneringen uit Grootmoeders tijd. Toegevoegd: De strik gebroken en onze hulp in den naam des Heeren. Toespraak met het oog op de losmaking der gemeente uit de tegenwoordige organisatie van de Nederlandsche Hervormde Kerk, gehouden te Leiderdorp, den 18den juli 1886.
36995: Pietersz, Roelof. - Corte Gulden Regelen Eenes Heyligen Levens / uyt het Nieuwe Testament in Geestelijcke Meditatien voor-ghestelt.
37053: Pietikaïnen, Matti & Bengt Sjöström (ed.). - The Ships of our First Century. The Effoa Fleet 1883-1983.
10750: Pietilä, A.J. - Drei Versuchungsgeschichten Zarathustra, Buddha, Christus.
18615: Piets, W. A.. - Leerboek der beschrijvende meetkunde. Atlas. Deel I. Ten dienste van studeerenden aan de Technische Hoogeschool te Delft.
31947: Pietsch, Ludwig. - Die Malerei auf der Münchener Jubiläums-Kunst Ausstellung 1888. Lieferung 1-6. Photogravure-Ausgabe.
31439: Piganiol de la Force, M.. - Nouveau voyage de France avec un itinéraire, et des cartes faites exprès, qui marquent exactement les routes qu'il faut suivre pour voyager dan toutes les Provinces de ce Royaume. Nouvelle edition, revue, corrigée & augmentée.
27273: Pigeat, Jean-Paul. - Jardinez comme à Chaumont-sur-Loire.
34097: Pigeaud-Colenbrander, Jacoba Antonia. - Mijn grootmoeder Pigeaud-Dermout en haar zestal. Levensgeschiedenissen van mijn grootouders Pigeaud, hun voorouders, hun tijdgenoten en hun nageslacht.
22538: Pignato, Nicola. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 4: 1945-73.
22478: Pignato, Nicola. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 2: Italia e Germania nella Seconda Guerra Mondiale.
22386: Pijke, Marinus. - Manuscript diergeneeskunde ca. 1856.
35431: Pijl, S.J.. - Het gebruik van diagnostische informatie.
31766: Pilditch, James & Sinia, R.J.. - Pakkende verpakkingen. Verpakking als stille verkoper.
27199: Pilon, Jacques. - L'aventure du remorquage.
37457: El Pintor. - Eerste en laatste.
37483: El Pintor. - Het levende boek.
2735: El Pintor. - Kom binnen in het huis van El Pintor waar je mag klimmen, springen, zwemmen, snoepen, schilderen, schaatsen, knoeien, koken, glijden, vliegen, vissen, varen.
13812: Pischel, G.. - Het Rijk van de kunst; schilderkunst, beeldhouwkunst, architectuur, decoratieve kunsten. I: Van de prehistorie tot de verdwenen beschavingen. II: Van Karel de Grote tot de Renaissance. III: Eind Renaissance tot heden.
37015: Pisuisse, Jean-Louis. - De Franc-terreur van Warsage. Uit den oorlog van 1914.
24380: Plankeel, H.J.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Breskens, serie West Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 2 (waarin opgenomen het historisch kadaster 1610-1832.
20882: Plante Fébure, J.M.. - West-Indië in het Parlement 1897-1917; bijdrage tot Nederland's koloniaal-politieke geschiedenis.
31269: Plantenga, P.B.. - Noord- en Midden- Duitschland. Hartzgebergte, Sächsische Schweiz, Kassel, Hamburg, Bremen, Berlijn, Potsdam, Koppenhagen, Leipzig, Dresden, enz. Reisboek met reiskaart en plattegronden. Naar eigen aanschouwing en naar de beste bronnen bewerkt.
35805: Plasschaert, Alb. A.,. - Het detailleeren van bouwkundige samenstellingen. (afschrijven en uitslaan). Handleiding voor eigen studie en practisch onderwijs in de bouwkunde.
29031: Plasschaert, Alb. A.,. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde. Deel I: Burgerlijke bouwkunde.
23358: Plasschaert, B.F.. - Beknopt practisch leerboek der burgerlijke en water-bouwkunde, deel II: waterbouwkunde. De atlas.
21851: Platteel, André. - Margeting: inventing a different marketing language.
30904: Plazy, Gilles & Courcy, Dominique. - La Galerie d'Art A.C.A.P. 1977-1987.
29589: Ploeg, F. van der & Zonnevylle-Heyning, C.E.. - "Brave koppen en gladde aengesigten". De Goese schutters en hun schilders: C.W. Eversdijck, W.C. Eversdijck en P. Peuteman.
30449: Plooij, F.X.. - The behavioural development of free-living chimpanzee babies and infants.
35439: Plooij- van Gorsel, P.C.. - Persoonlijkheid en arousal. Een onderzoek naar corticale en autonome functies in realtie tot persoonlijkheid.
35864: Poe, Edgar Allan. - The pit and the pendulum.
28228: Poeck, Maurits van. - Geschiedenis en beschrijving van St. Amandsberg.
36484: Poesjkin, Alexander en I. Bilibin. - Het sprookje van Tsaar Saltán, van zijn zoon, de befaamde en machtige ridder Prins Guido Saltanowitsj, en van de mooie zwaneprinses.
31576: Poincaré, Raymond. - Au service de la France; neuf années de souvenirs. I: Le lendemain d'Agadir 1912. II: Les Balkans en feu 1912. III: L'Europe sous les armes 1913. IV: Union sacrée & V: L'Invasion 1914.
34564: Polak, Henri & Tussenbroek, O. van. - Catalogue of the exhibition of oil paintings by living Dutch artists in the Lady Sassoon Room of the Museum of Folkestone, April, May, June 1925.
33829: Polderdijk, F.P.. - Het eiland Sint-Joosland. Overdruk uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen).
33724: Polderdijk, F.P.. - De Arne en het Arnemuidsche voetpad, (met eene kaart). Overgedrukt uit het Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1933.
28919: Poldermans, D.A.. - De Katuil; een Historisch Verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog.
2413: Poldermans, D.A. - De avonturen van Jan Kodde/ Het Juttersnest/ De Katuil. Een historisch verhaal uit den Tachtig-Jarigen Oorlog. 3 delen.
27770: Polenz, Hartmut (ed.). - Hinter Schloss und Riegel; Burgen und Befestigungen in Westfalen.
33722: Polman Kruseman, W, Man, J.C. de & Dommisse, P.K.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland. Uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
29867: Pols, C.P.. - Kent U ze nog...de Reisenaers (Dreischor).
13888: Polte, W., and J. Hein. - Clocks and watches from the Landrock collection.
24638: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les suilliens, porciens; carte géologique de l'Algérie.
24635: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les ovidés; carte géologique de l'Algérie.
24636: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ singe et homme; carte géologique de l'Algérie.
24631: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ rhinocéros quaternaires; carte géologique de l'Algérie.
24632: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ boeufs-taureaux; carte géologique de l'Algérie.
24633: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les bosélaphes ray; carte géologique de l'Algérie.
24634: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ caméliens et cervidés; carte géologique de l'Algérie.
24629: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les hippopotames; carte géologique de l'Algérie.
24630: Pomel, A.. - Paléontologie monographies/ les antilopes pallas; carte géologique de l'Algérie.
13714: Pont, D.. - Barent Fabritius, 1624-1673.
35287: Ponti, Gio. - Milano oggi- Milan today- Milan aujourd'hui- Mailand heute- Milan hoy.
36639: Pontiac, Peter, Aad Labadie, Nicole Claveloux, et al. - Supergum nummer drie.
9574: Ponzi, J. - Mireille Bastin.
25215: Poortenaar, Jan. - Boekkunst en grafiek.
29183: Poortman, Wilco C.. - Bijbel en Prent. Deel IIa: Boekzaal van de Nederlandse Prentbijbels en deel IIb: Boekzaal van de werken van Flavius Josephus in de Nederlandse taal.
10676: Poortman, J., A.J. Schrader, en F.C.D. Popken - Vijftig jaren Huisman; gedenkschrift van een veelzijdig bedrijf, 1904-1054.
20846: Poortvliet. - Gemeente Poortvliet.
20348: Sint Laurens en Popkensburgh. - Sint Laurens en Popkensburgh.
20392: Poppendamme. - 't Huys en Hoff te Poppendamme.
8665: Porée, A. - Histoire de l'abbaye du Bec, I, II.
23732: Posselle, Laurence (ed.). - Les artistes de Pharaon; Deir-el-Médineh et la Vallée des Rois.
37186: Post, S.D.. - Pieter Boddaert (1694-1760). Piëtisch dichter te Middelburg. Doctoraalscriptie.
28084: Posthumus Meyjes, R.. - De reis van Joris van Spilbergen door Straat Magalhães naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617.
11234: Posthumus Meyjes, F.E. - Geschiedenis en genealogie van het geslacht Meyjes (Van Oostrom Meyjes, Posthumus Meyjes), met de daaraan in de vrouwelijke lijn ontsproten takken, voor de familie bewerkt en uitgegeven.
13126: Potma, A.P., and J.E. de Vries. - Staalconstructies; theorie, berekening en uitvoering.
30274: Potter, Frans de & Broeckaert, Jan. - Geschiedenis der stad St.-Nicolaas. Eerste deel.
24924: Poulgy, Paul. - Guide-itinéraire de la route Paris-Nice.
34551: Poulsen, Frederik. - Ny Carlsberg Glyptotek. 2. Tillaeg til Billedtavler af antike kunstvaerker (Second plate supplement).
35231: Praamsma, Siem. - Jochem Jofel wereldreiziger. Deel 1: Het avontuur in de Slummerdamse Bergen.
29292: Prado Valladares, Clarival do & Mello Filho, Luiz Emygdio do. - Albert Eckhout a presença da Holanda no Brasil-Século XVII.
35531: Prakke, H.J.. - Pers en politieke elite/ De seismograaf-functie der jongere generatie/ Zur Frage der ur- Publizistik/Krijgshafte kanttekeningen bij het plan-Thoe Eyl. 4 delen.
30457: Prange, J.M.. - Vijf Fantasieën. Lithografieën door J.M. Prange.
13136: Prat, A. Valbuena. - Historia de la literatura Espanola. I, II.
37467: Pratt, Hugo. - Les Scorpions du Désert.
19234: Pregers, S. (bew.). - Historische portretzegels, vaderlandsche geschiedenis deel I en II.
18187: Pregl, Fritz. - Die Quantitative Organische Mikroanalyse.
28568: Preisinger, Helmut. - Strukturanalyse und Zeigerwert der Auen- und Ufervegetation Hamburger Hafen- und Hafenrandgebiet. Dissertationes Botanicae, Band 174.
35059: L'Abbé Prévost. - Mémoires et aventures d'un homme de qualité qui s'est retiré du monde. Tome premier et second.
34020: Prévost, Marcel. - Les vierges fortes: Frédérique/ Les vierges fortes: Léa/ Lettres de femmes/ Chonchette. 4 vols. Collection de Roman Illustrés.
16467: Prewit, John. - The 'Lucky Bastard'. Autobiography.
8141: Prince, F. - André Antoine et le renouveau du théâtre hollandais (1880-1900).
30240: Prins, Jan. - Sinterklaas. Uit het Liber Amicorum voor P.C. Boutens.
24807: Prins, Theo. - Bivalve grazing, nutrient cycling and phytoplankton dynamics in an estuarine ecosystem.
28917: Prins, J.W.P.. - De nautische veiligheid en vlotheid en de maritieme toegankelijkheid in het Schelde-estuarium; bestuur, beleid en beheer met betrekking tot de zeescheepvaart en de vaarwegen in een maritiem overgangsgebied tussen zee en rivier.
34784: Prinsen J.Lzn., J.. - Multatuli en de Romantiek.
10762: Probst, Fr. - Arabischer Sprachführer in ägyptischem Dialect; ein Leitfaden der arabischen Conversation für Reisende, Kaufleute u.s.w. in Afrika (enthaltend: Grammatik, deutsch-arabisches u. arabisch-deutsches Wörterbuch, Gespräche).
36049: Prokofief, Serge. - Peter en de Wolf.
28217: Prop, G.. - Begin-atlas van Europa (en de werelddelen).
31405: Proust, Marcel. - Op zoek naar de verloren tijd. Combray.
37125: Provensen, A. & M.. - Leonardo da Vinci. The artist-inventor-scientist- in three dimensional movable pictures.
19320: Puchinger, G.. - Ontmoetingen. Ontmoetingen met buitenlandse politici. Ontmoetingen met de jaren dertig, I en II. Ontmoetingen met Nederlandse politici. Ontmoetingen met historici. Ontmoetingen met antirevolutionairen. Ontmoetingen met theologen.
32959: Puente, P. Ludovicus de la. - Meditatien vande principaelste misterien ofte verholentheden van ons gheloove, van het leven ende doot ons Heeren Iesu Christi, vande weerdighe Maghet Maria, ende van andere sommighe Heylighen ende Evangelien. Eerste deel. (1) Gebonden met: Den gheestelijcken schildt aller katholiicken. Door Ian van Gorcum. (2)
30421: Pugh, Stevenson (ed.). - Armour in Profile. 21 Volumes (of 24).
30887: Puil, Nelleke van der. - Development and catalytic testing of zeolitic coatings.
14309: Puniet, J. de. - De liturgie van het heilig misoffer; haar oorsprong en historische ontwikkeling.
32783: Purmerend. - De Groote Kerk te Purmerende, 1726.
32782: Purmerend. - De Amsterdamsche-Poort te Purmerende van binnen, 1726/ De Nekker-Poort van binnen, 1726.
32781: Purmerend. - De Beemster-Poort te Purmerende, van de Beemster Dyk te zien, 1726/ De Hoornsche-Poort te Purmerende, 1726.
32779: Purmerend. - De Beestemarkt te Purmerende, 1726/ Het Stadhuis te Purmerende, 1726.
35642: Putten, Peter van & Rob van Voorst (red.). - Atlan. Nr. 13, december 1973.
13013: Putter, Hugo de. - Hugo de Putter.
34494: Puyvelde, Leo van. - Peter Paul Rubens. De slag van de Amazonen.
10930: Qaradjadaghi, M.D. - L'Avare; comédie persane; texte publié et traduit pour la première fois avec une introduction, des notes et un glossaire par A. Bricteux.
15279: Quarles van Ufford, L.. - Les Terres-Cuites siciliennes. Une étude sur l'art sicilien entre 500 et 450.
30892: Quinet, Edgar. - Marnix van St. Aldegonde en de wording van het Gemeenebest der Vereenigde Nederlanden.
34874: Quinn, Anthony. - Keramiektechnieken. Een complete gids voor het ontwerpen en maken van sier- en gebruiksaardewerk.
21494: Rabelais, François. - Verzamelde Werken van François Rabelais (eerste en tweede deel).
30967: Rabie, Jan Sebastian. - Dakkamer en agterplaas. Verhale 1947-1957.
36492: Rabier, Benjamin. - Martin, Jocko en Flapoor.
36296: Rabier, Benjamin. - Martin en Jocko.
36893: Rabier, Benjamin. - Martin, Jocko en Flapoor.
17223: Rabson, Stephen and Kevin O'Donoghue. - P&O. A Fleet History.
16699: Rabus, Pieter (voorwoord). - Geheime historie der twee gebroeders Karel en Jakob de Tweede, Koningen van Engeland.
3807: Racine, J. - Théatre complet de J. Racine; précédé de la vie de l'auteur.
19937: Racine, J.. - Oeuvres de Jean Racine (avec les variantes et les imitations des auteurs grecs et latins). Set of 5 volumes.
32408: Racine, J.. - Théatre complet de J. Racine. Précédé de la vie de l'auteur.
32407: Racine, Jean. - Oeuvres de Jean Racine avec des commentaires, par M. Luneau de Boisjermain. Tome II.
32406: Racine, Jean. - Oeuvres diverses de Jean Racine, enrichies de notes et de préfaces. Tome VII.
9843: Rademacher, H. - Deutsche Plakat Kunst und ihre Meister.
31045: Rademaker, Abraham. - Hollands Arcadia, Of de vermaarde Rivier Den Amstel; Vertónende Alle deszelfs Lustplaatzen, Herenhuizen en Dorpen; Zig uitstrekkende van Amsterdam af door Ouderkerk, Abcoude, Baembrug tot Loendersloot; Wederkérende langs de vermákelyke Landgezigten van de Wetering. Vertoond in honderd Afbeeldingen, naar 't léven getekend en in't ligt gebraqt door Abraham Rademaker. Met een Poëtise Beschryving verzierd.
36960: Raemaekers, Louis. - Guitenstreken van Pim, Piet en Puckie. Verteld en geteekend door Louis Raemaekers. III. Wat zij bij Tante uithaalden. IV. Hoe zij Roovertje speelden.
15284: Raemaekers, Louis. - Dessins d'un neutre.
20997: Raes, E.. - Getuigen van het agrarisch verleden van Bonheiden.
14526: Raff, M.G.Chr., and J. le Francq van Berkhey. - Natuurlyke Historie voor Kinderen, gedeeltelyk ingericht naar de Hoogduitsche uitgaave van den Hooggeleerden Heere M. Georg Christian Raff, hoogleraar in de historie en geographie, te Göttingen. Aanmerklyk verbeterd, vermeerderd en genoegsaam geheel veranderd en overgebragt tot eene vatbaare rangschikking, voorgesteld in Kindervervrolykende Samenspraaken, doorvlochten met toepasselyke Zede- en andere Gedichtjes, en eindelyk voor de Nederlandsche Kinderen overgebragt, tot de voornaamste onderwerpen der Natuurlyke Historie van Holland. Door J. le Francq van Berkhey, M. D. Tweede deel.
19522: Ragghianti, Carlo Ludovico. - Art Roman VIII-XII siècle. Histoire mondiale de la sculpture.
34277: Ragvenet, A.. - Petits édifices historiqus-recueillis.
2719: Rahusen, Ina. - De Wonderen van Kevelham.
11136: Egyptian State Railways - Ägypten wie man es am besten bereist.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

4/1