Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
9285: GRADMANN, E., ET M. CETTO - Peinture et dessin en Suisse au dix-septième siècle.
24892: GRADSTEIN, S., DUINKER, D.M., BEUN, M., DALEN, D. VAN, A.O. (ED.). - Philips Technical Review; dealing with technical problems relating to the products, processes and investigations of the Philips industries. Volume 22, 1960/61, no. 9/10, Glass.
27141: GRAEVENITZ, ANTJE VON, MIDDENDORP, JAN, SHAW, JEFFREY & GEMERT, ANTON VAN. - Jeffrey Shaw. Going to the Heart of the Center of the Garden of Delights.
32447: GRAEVENITZ, ANTJE VON, ET AL. - André Volten.
11276: GRAF, OSKAR M. - Das Bayrische Dekameron.
30982: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De vijf maagden.
24754: GRAFT, J. VAN DE. - De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
12208: GRAFT, J. VAN DE. - De Tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
12414: GRAFT, C.C. VAN DE. - Middelnederlandsche historieliederen; toegelicht en verklaard.
30316: GRAINDOR, PAUL. - Terres cuites de l'Égypte Gréco-Romaine. Rijksuniversiteit te Gent, Werken uitgegeven door de faculteit van de wijsbegeerte en letteren, 86e aflevering.
31387: GRAINGER, MARGARET (ED.). - The natural history prose writings of John Clare.
32263: GRAM, JOHAN. - Door Afrika's wildernissen. Dr. Carl Peters' tocht. Van Kikuyu naar Uganda.
27601: GRAM, JOHAN. - Standbeelden van Nederlands' groote mannen.
17431: GRAS, R.F. LE. - Telle Une Pierre Qui Marque Le Gue.
10134: GRASMAN, E. - In de schaduw van Vasari; vijf opstellen over kunstgeschiedschrijving in 18de-eews Italië.
27866: GRASS, GÜNTER & MARGULL, G. FRITZE. - Günter Grass. Vier Jahrzehnte, ein Werkstattbericht.
28765: GRASS, GÜNTER. - Günter Grass. Mit Wasserfarben; Aquarelle.
24372: GRASWINCKEL, D.P.M., E.A.. - Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen, 1901-1934), I.
12711: GRASWINCKEL, D.P.M.. - De Rijksarchieven in Nederland; overzicht van de inhoud van de Rijksarchiefbewaarplaatsen.
25104: GRAUE, J.C.. - Practisch rekenboek en handleiding voor het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
33044: GRAVE. - Brug Poort te Graave van binnen, 1732/ Brug Poort van buiten, 1732.
33043: GRAVE. - Ham Poort te Graave van binnen/ Ham Poort van buiten, 1732.
33034: GRAVE. - Maas Poort te Graave van binnen, 1732/ Nonnen Klooster, Fransche en Hoofd Kerk te Graave.
33035: GRAVE. - Markt en Hoofdwagt te Graave, 1732/ Stadhuis en Hoofdwagt te Graave, 1732.
21063: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Laye. Vyverberg.
21065: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. La Haie. Hague.
21067: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. Statue Wilhems II. Standbeeld van Willem II. La Statue de Guillaume II.
21068: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. (Binnenhof)
21069: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Haye. Het Stadhuis. Das Rathhaus. L'Hotel de Ville.
27764: GRAVENHAGE, 'S. - Het Binnenhof in 's Gravenhage, te zien van de Finantie Kamer na de groote Zaal.
21066: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Ruiter-Standbeeld van Willem I.
21143: GRAVENHAGE, 'S AND SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
21145: GRAVENHAGE, 'S AND SCHEVENINGEN. - Scheveningen.
22850: GRAVENHAGE, 'S. - Gesight van Het Nieuwe Voor Hout komende uyt het Bosch. Vue du Nouveau Voor-Hout en Venant du Bois.
20187: GRAVENPOLDER, 'S-. - 'S Graavenpolder. - 'T Zelve anders.
30342: GRAVENPOLDER, 'S-. - 's-Graven-Polder.
26146: GRAVENPOLDER, 'S-. - 's-Gravenpolder.
20720: GRAVENPOLDER, 'S-. - Gemeente 's Gravenpolder.
32377: GRAVESTIJN, J.. - Mariniers! Onthullingen uit een rijk doch slecht betaald leven met een inleiding van P.P.H. Engles, "Piet van de tanks", Luitenant-kolonel der Mariniers b.d.
24968: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Vrede groet, ter inwijing van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg; in den naame des Heeren uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784, in de groote vrouwe eetzaal.
24970: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie van Gent, de satisfactie van Goes en Thoolen, en verscheidene andere bijzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw.
24969: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc./ Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.
30594: GREENHILL, PETER. - Heraldic miniature knights.
29078: GREENOUGH, SARAH. - Modern art and America. Alfred Stieglitz and his New York galleries.
5644: GREENWALD, TED. - 30 jaar The Beatles; The Fab Four op het witte doek, bij optredens, op de plaat of cd en te boek.
25179: GREIDANUS, ARNOLD & WIERSMA, WILLEM F. (RED.). - Index 78.2
9383: GREINER, OTTO - Zeichnungen von Otto Greiner.
30868: GRESHOFF, J. (RED.). - De Witte Mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Mei 1912.
11300: GRESHOFF, J., EN A.A.M. STOLS - 'Beste Sander, Do it now!'; briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols. Dl. I, 1922-1941.
29595: GRESTY, HILARY & LEWISON, JEREMY (ED.). - Constructivism in Poland 1923 to 1936.
2053: GREUP-ROLDANUS, SINI - Grapjas, De.
26769: GREVE, H.E. (RED.). - De Boekzaal; maandschrift voor boekkunst en boeknijverheid, boekbeschrijving en bibliotheekwezen, orgaan der vereeniging voor openbare leeszalen in Nederland. Jaargang IV, 1910.
22106: GREWEL, F.. - De doorbraaktijd der elementen van het blijvend gebit.
24687: GRIEP, JAC. L. (SAM.). - Wereldatlas; de Aarde vanuit de ruimte, geografische kaarten, historische kaarten.
24145: GRIFFITH, PADDY. - Napoleonic wargaming for fun.
14052: GRIJPSKERKE, JACOB VAN. - 't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
30200: GRIJPSKERKE, JACOB VAN. - 't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
27238: GRIJPSKERKE. - Het Dorp Grypskerke. Overgebleven Muurwerk van de Kerk van Buttingen.
27237: GRIJPSKERKE. - T' Dorp Grypskerke. 'T zelve anders.
20827: GRIJPSKERKE. - Gemeente Grijpskerke.
10746: BHATTA NÂRÂYANA/JULIUS GRILL. - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
14840: GRIMBERG, W.L.F.. - Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland.
17139: GRIMBERGEN (ED.). - Grimbergen doet méér met letters. Zetwerk van kopij, floppy of telefoon via montage, incl. litho's tot schone films.
21039: GRIMM, GEBR.. - Sprookjes van de Efteling/ Hans en Grietje.
25085: GRIMM, ARTY, BOECK, PAULE DE, HERMUS, P., E.A.. - Jubileumboek ADZ; ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, 1969-1994.
21577: GRIMM, ARTY. - Look at me II, 1999.
19928: GRINDER, MICHAEL. - NLP für Lehrer; ein praxisorientiertes Arbeitsbuch.
24772: GRINTEN, CHRISTIAN OLAV VAN DER. - Carboxyl-activated peptides in yeast; possible intermediates in protein synthesis.
31758: GRINTEN, HANS VAN DER (SAM.). - Ron Rooymans. Schilderijen en etsen. Van 16 mei t/m 21 juni 1981, Nijmeegs Museum "Commanderie van Sint Jan".
30217: GRIP, MARIJN DE. - Een onderzoek naar de organisatie, de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekaanschaf van het leesgezelschap "Nut en Genot" te Sluis,1861-1878.
26257: GRITZBACH, ERICH. - Hermann Göring; Werk und Mensch.
13101: GRÖBER, K., AND J. METZGER. - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
19543: GRODECKI, LOUIS. - Le Vitrail Roman.
22663: GROEDE. - Groede.
30833: GROEDE. - Gemeente Groede.
24245: GROEN, ELS DE & USPENSKI, EDUARD. - Het jaar van het goede kind.
23036: GROEN, J.J.. - Clinical Research in Psychosomatic Medicine.
3672: GROEN, KOOS, EN TOON SCHMEINK - Waterschappen in Nederland; werken met water, een onberekenbare vriend.
26759: GROEN, P. & DORRESTEIN, R.. - Opstellen op oceanografisch en maritiem meteorologisch gebied; Zeegolven.
24682: GROEN VAN PRINSTERER, G.. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands/ Vaderlandsche zangen. Twee delen in één band.
26765: GROENEN, LIÉVIN. - Geïllustreerde Scheepvaart Encyclopedie/ Illustrated Marine Encyclopaedia/ Encyclopédie Illustrée de la Marine.
31041: GROENEN, LIÉVIN. - Geïllustreerde Scheepvaart Encyclopedie/ Illustrated Marine Encyclopaedia/ Encyclopédie Illustrée de la Marine. Engelsch-Fransch-Nederlandsch.
12410: GROENENDAAL, M.H.. - Nederlandse drukletters. Dutch printing types. Niederländische Druckschriften. Caractères hollandais..
31750: GROENENDIJK, PAUL & VOLLAARD, PIET (SAM.). - Architectuurmodellen 2. Goederenkantoor Fyenoord 1926-1927, S. van Ravesteyn.
31754: GROENENDIJK, PAUL & VOLLAARD, PIET (SAM.). - Architectuurmodellen 5. Lenin Tribune 1920/1924 El Lissitzky.
31756: GROENENDIJK, PAUL & VOLLAARD, PIET (SAM.). - Architectuurmodellen 7/ Architectural models 7. Adolf Loos. Huis voor/ House for Josephine Baker.
20935: GROENENDIJK. - Groenendyk. Die Neue Kirche. De nieuwe kerk. La Nouvelle e'glise.
25762: GROENEVELD, DORIS. - Beeldberichten.
18152: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school, (Derde Serie).
18150: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school.
18151: GROENEVELT, B.J.. - Het eerste teekenonderwijs in de lagere school, (Tweede Serie).
24394: GROENEWEGEN, PAULUS PETRUS MARIA. - Dielectric behaviour of solid hydrogen iodide and hydrogen bromide at frequencies between 5 MHz and 225 MHz.
24686: GROENEWEGEN, H.IJ.. - De remonstrantie op haren driehondersten gedenkdag, 1610- XIV januari- 1910; in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht.
31363: GROENHOF, G. (RED.). - "Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak". Historie en interviews.
32091: GROENLO. - Kerk en Raadhuis te Grol. / 't Klooster Engelhuizen te Grol.
32814: GROENLO. - Kerk en Raadhuis te Grol, 1743/ 't Klooster Engelhuizen te Grol, 1743.
14641: GROENMAN, SJ., W.R. HEERE, AND E.V.W. VERCRUIJSSE. - Het sociale leven in al zijn facetten; sleutel tot de moderne maatschappelijke problematiek. I - III.
15876: GROESBEEK, J.W.. - Amstelveen. Acht eeuwen geshiedenis.
29919: GROHMANN, WILL, JAGUER, EDOUARD, CRISPOLTI, ENRICO & SAWYER, KENNETH B.. - Karl Otto Götz.
23634: GROL, H.G. VAN. - Het Stedelijk Museum te Vlissingen (1890-27 Aug.-1940).
17359: GROL, R.J.. - Orthopedische schoenen. 1990.
20657: GRONINGEN. - Groningen en Ommelanden.
25434: GRONINGEN. - De Provincie van Groningen.
30672: GRONINGEN. - Groningen. De Groote markt en het Stadhuis.
20931: GRONINGEN. - Groningen. Het Academie gebouw.
20933: GRONINGEN. - Groningen. Groote markt en Martini-kerk.
22851: GRONINGEN. - Nieuwe kaart van de Provincie Groningen en ommelanden.
31162: GROOT, HUGO DE. - Bewys van den waren Godsdienst.
28844: GROOT, HUGO DE, GROENEWEGEN VAN DER MADE, SIMON VAN & SCHORER, WILLEM. - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, beschreven by Hugo de Groot, bevestigd met plakaten, handvesten, oude herkomen, rechten, rechtsgeleerden, sententien van de hoven van justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op dezelve, door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, in zyn leven secretaris der stad Delft, door hem toen op nieus veel vermeerderd, en verbeterd nu met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door Willem Schorer.
12345: GROOT, J.M. DE, EN G.J. SCHWEITZER. - Tussen zonnegoud en kaarslicht; Dordtse meesters 1780-1840.
21829: GROOT, S.J. & S. SCHAAP. - De Nederlandse visserij rond 1900.
26360: GROOT, ALICE DE. - Supervisie en werkbegeleiding in het onderwijs.
31892: GROOTE, PATRICK DE. - Panorama op toerisme. Handboek toerisme management in een internationaal perspectief.
21181: GROOTENHUIS, MARTHA A.. - Coping with childhood cancer; strategies of parents and hospital staff.
32357: GROOTHEEST, A.C. VAN & BISSCHOP, R. (RED.). - Geschiedenis van Veenendaal.
26805: GROOTJANS-SIERA, LEIDA C.A.. - Rabbinica en talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen.
28097: GROSENICK, UTA & RIEMSCHNEIDER, BURKHARD (ED.). - Art now; 137 artists at the rise of the New Millenium/ 137 Künstler zu Beginn des 21. Jahrhunderts- 137 Artistes au commencement du 21ème siècle.
28162: GROSENICK, UTA & RIEMSCHNEIDER, BURKHARD (ED.). - Art now; 137 artists at the rise of the New Millenium/ 137 Künstler zu Beginn des 21. Jahrhunderts- 137 Artistes au commencement du 21ème siècle.
22249: GROSSMANN, KARIN. - Doe meer met Lego; het spel in de ontwikkelingsstadia van het kind.
11062: GROSZ, GEORGE - Ecce Homo.
13173: GROTHE, H.. - Bergbau. I: Abbau, Gebirgsverhalten; II: Gebirgswärme, Schwimmittel; III: Schwimm-Sink-Analyse, Zylinderöle.
10141: GROUSSET, R. - Les Civilisations de l'Orient. II: L'Inde.
15532: GROVE, GEORGE - Beethoven en zijn negen symphonieën.
25328: GRUNERT, JOH. AUG.. - Lehrbuch der Mathematik für die mittlern Classen höherer Lehranstalten; Erster Theil: gemeine Arithmetik.
18605: GRUPPELAAR, FRANS. - De hond van Franek.
22949: GRUYER, F.-A.. - Chantilly; Musée Condé, Notice de Peintures.
3072: GRUYS-KRUSEMAN, S. - Hoor, Moeder leest voor! Alom zonneschijn.
28773: GRUYTER, W. JOS. DE. - Het werk van Käthe Kollwitz. Bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's teekeningen, houtsneden en plastieken.
23608: GRYP, CORNELIS VANDER & RUEVER, ADRIAAN JAN DE. - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; met de noodige bewyzen en bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd, door Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee.
16686: GRYPDONCK, MARCEL. - Gulden spiegel van Oostvlaanderen. Eerste band. Tweede uitgave. Nr.450. Levensspiegel van Oostvlaanderen.
27952: GRYPDONCK, MARCEL. - Gulden spiegel van Oostvlaanderen.
30292: GRYSE, BOB DE. - Karnak. 3000 Ans de Gloire Égyptienne.
30628: GUARDIA, CAROLINE DE LA. - Spanish braid lace "witch stitch" II. 10 New original patterns designed by Carolina de la Guardia.
20469: GUBA, EGON G.. - The Paradigm Dialog.
28092: GUERRERO, ANTOINE. - Chen Zhen.
23279: GUGGENHEIM, WERNER JOHANNES. - Dr. Cortelli.
24699: GUIBERT, JOSEPH. - Les dessins du Cabinet Peiresc au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale; Antiquité- Moyen Age- Renaissance.
26668: GUICCIARDINI, LODOVICO. - Panorama Vlissingen.
32380: GUIJS, GER & LADAGE, DICK. - Nieuwerkerk aan den IJssel in woord en beeld.
30899: GUILMARD, D.. - Meubles.
29438: GUINNESS, DESMOND & TROUSDALE SADLER JR., JULIUS. - Palladio. A western progress.
23091: GULIK, D. VAN. - De electrische stroom en zijne toepassingen; beknopt leerboek ten dienste van het landbouwonderwijs en voor zelfstudie.
14831: GUMPERT, M.. - First papers.
19158: GUNNING J.HZ., J.H.. - Christus Consolator, deel 1 tm. 5.
26464: GÜNTHER, HANS F.K.. - Das Bauerntum als Lebens- und Gemeinschaftsform.
11303: GURJEWITSCH, A.J. - Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen.
25285: WOHLENBERG. D. GUSTAV. - Kommentar zum Neuen Testament; Das Evangelium des Markus.
28445: GUZZO, PIETRO GIOVANNI, MOORMANN, ERIC, PESANDO, FABRIZIO, A.O.. - Da Pompei a Roma. Kroniek van een uitbarsting; Pompeji-Herculaneum-Oplontis.
16908: GYSELEN, GABY. - Beeldig West-Vlaanderen.
25167: GYSSENS, INGEBORG CARLA JORINA. - Optimizing antimicrobial drug utilization; studies and interventions in a university hospital.
30994: HAACKE, HANS. - Deel I.
32901: HAAFTEN, M. VAN. - Reziprokentafel aller ganzen Zahlen von 1 bis 10000. Ausgabe F von Noordhoff's Tafeln.
28936: DEN HAAG. - 's Graven-Hage zoo als diezelve zig in den jaare 1730 aan de zyde van het Bosch vertoont.
32273: DEN HAAG. - Vuë vers l'entree de la ville de La Haye.
25269: DEN HAAG. - St. Jacobskerk te Den Haag.
32272: DEN HAAG. - Vuë aupres de la Menagerie a La Haye.
32271: DEN HAAG. - Vuë de la Petite Etang a Haye.
25914: HAAGSMA, F.M.. - De behandeling van de luetische gravida ter voorkoming van lues congenita.
19542: HAAK, B.. - Kunstschatten uit het Rijksmuseum.
20337: HAAMSTEDE. - Het slot en dorp Haamstede van buiten. 1745 - Het dorp Haamstede van binnen. 1745
20401: HAAMSTEDE. - De Baen der heerlijkheyt van Haemstede.
28950: HAAMSTEDE. - Het kasteel van Haemstede.
30343: HAAMSTEDE. - Haamstede.
26229: HAAMSTEDE. - De Baender-heerlycheyt Haemstede.
31132: HAAMSTEDE. - Het slot Haamstede en 't Dorp in 't verschiet. - Het slot Kraystein in de Heerlijkheid Burg.
21768: HAAMSTEDE. - Gemeente Haamstede
31006: HAAN, HILDE DE & HAAGSMA, IDS. - Kareol.
26999: HAAN, F. DE. - Priangan; de Preanger-regentschappen onder het Nederlandsch Bestuur tot 1811. Tweede deel, I: Bijlagen, II: Excursen.
15648: HAAN, TJ.W.R. [ED.]. - Gort met stroop. Over geschiedenis en volksleven van Zandvoort aan Zee.
30940: HAAR ACHTERBERG, J. V.D.. - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders.
21070: HAARLEM. - Haarlem. De Groote of St. Bavo-Kerk.
21071: HAARLEM. - Haarlem. De groote kerk en het standbeeld van L. Jz. Coster.
32747: HAARLEM. - Overblyfsels van 't Huis te Kleef by Haarlem, 1740/ Overblyfsels van 't Huis te Kleef van eene andere zyde, 1740.
21271: HAARLEM. - Gezigdt buyte Harelem.
21072: HAARLEM. - Haarlem.
21073: HAARLEM. - Harlem. Het Koninglyke Paleis. Das Königliche Palais. Le Palais Royal.
21259: HAARLEM. - Out Roomen buiten Haarlem.
21263: HAARLEM. - 't Huys ter Kleef zo als het heden zig vertoont.
31898: HAAS, NICO DE, NACHENIUS, J.C. & SCHAAP, GERDA (RED.). - Hamer. Midwinternummer 1941.
18858: HAASSE, HELLA. - De Meermin.
32507: HAASTEREN, JAN VAN & KLEIN, PATTY. - Baron van Tast.
27286: HABETS, JACKIE (ED.). - Hat & Art.
28821: HABSBURG, GÉZA VON. - Fabergé gestern und heute.
32150: HACKMANN, HENDRIK & PFEIL, WERNER (ED.). - Ungebautes Aachen. Die unsichtbare Stadt. Schriftenreihe, Ausgabe 3.
27646: HADERT, HANS. - Handbuch über die Herstellung und Verwendung der Druckfarben unter besonderer Berücksichtigung der Druckhilfsmittel.
32388: HAEBERLIN, PAUL & JEAN-PIERRE. - Meisterküche im Elsaß. Die Auberge de l'Ill.
25532: HAEN, CHRISTINE D'. - Titelloos gedicht.
18868: HAENEL, ERICH AND HEINRICH TSCHARMANN. - Das Kleinwohnhaus der Neuzeit.
31617: HAERENS, KAREL. - Gentse gedenkplaten.
27981: HAERENS, KAREL. - Standbeelden van Gent.
27606: HÄFLIGER, ERNST & BRUN-HOOL, JOSEF. - Ciba-Geigy Unkrauttafeln; eine synoptische Darstellung der Begleitflora der landwirtschaftlichen Kulturen.
28416: HAGEN, A.J. - Het hand-boekbinden; geschiedenis en techniek van de boekband.
17238: HAGENAAR, EEN. - Part I:Physiologie van Den Haag. Part II:Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag
15811: HAGENAU, GERDA. - Lucyna Herz. De roman van een Poolse partizane.
22778: HAGENBACH, AUGUST & KONEN, HEINRICH. - Atlas der Emissionsspektren der meisten Elemente, nach photographischen Aufnahmen mit erläuterndem Text.
32062: HAGESTEIN. - Het dorp Hagestein.
32063: HAGESTEIN. - Het dorp Hagestein van eene andere zyde.
30850: HAGESTEIN. - Gemeente Hagestein.
19387: HAHN, OTTO. - Nam June Paik.
30098: HAINES, BRUCE (ED.). - David Thorpe. The defeated life restored.
24439: HAITSMA, J. & J. MOERMAN. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Athletische Vereniging "1923", 16 october 1923- 16 october 1948.
4669: HAJE, CHR.F. - Oprechte, De, Haarlemsche Courant en Michiel Adriaansz. de Ruyter.
23242: HAKKI ELDEM, SEDAD. - Türk Mimari Eserleri, Works of Turkish Architecture (a selection of photographs, composition, framing and cutting).
28579: HAKS, FRANS & BARTELINK, NICOLETTE (SAM.). - De Ploeg zusammengestellt im Groninger Museum (1).
20671: HALE, HORATIO (ED.). - The Iroquois Book of Rites.
31049: HALE, BOB & WRIGHT, CRISPIN (ED.). - A companion to the philosophy of language.
27094: HALFWERK, WINANT (SAM.). - Cursus streekeigen erven in Zeeland.
10555: HALL, C.J.J. VAN, EN C. VAN DE KOPPEL - De Landbouw in den Indischen Archipel. I: Algemeen gedeelte; IIA: Voedingsgewassen en geneesmiddelen; IIB: Genotmiddelen en specerijen; III: Industriële gewassen, register.
20514: HALL, M.C. VAN. - Gedichten.
30481: HALL, JURRIAAN VAN & MEIJERINK, GERT (RED.). - Kendie? 't Eerste, 't beste, erotisch kunstmagazine. Nr. 001.
27989: HALLAM, W.B.. - Blow five; a history of the Alexandra Towing Company Limited.
30606: HALLE, BERNHARD. - Handbuch der praktischen Optik.
16902: HALLEY, JAMES J. [COMPILED]. - Royal Air Force Aircraft AA100 to AZ999.
16912: HALLEY, JAMES J. [COMPILED]. - Royal Air Force Aircraft T1000 to T9999.
32029: HALLUM. - Sytjema State. / 't Huis van Berouw.
26752: HALVERHOUT, C.A.W.. - De Marine. Open brief aan het Nederlandsche volk.
23283: HAM, W.A. VAN. - Het archief van het waterschap "De Emiliapolder".
31278: HAMAKER-WILLINK, A.. - Verre landen: De Negerjongetjes.
31277: HAMAKER-WILLINK, A.. - Verre landen: Waar de Chineesjes wonen.
20445: HAMBLIN, HENRY T.. - Gedachten hebben kracht.
20376: HAMELMANN, FRIEDRICH. - Het van den bok rijden; grondig onderricht in de behandeling van wagenpaarden, het inspannen en rijden.
32283: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN. - Historisch handboekje van den bijbel.
13131: HAMER, G.J.. - Polytechnisch vademecum, met radiotechnische bijlage; afdeelingen: electrotechniek, radio-techniek, burgerl. bouwkunde, weg- en waterbouwk., werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde, natuur- en scheikunde.
31190: HAMERS, A.A. & HEMERT, C. VAN. - Bijna vier eeuwen "Duvekotten" in Zeeland (in het bijzonder in Walcheren). De nakomelingen in rechte lijn van Andries Marinuszn. (genealogie Duijvekot/ Duvekot) en van zijn broer Engel Marinuszn. (enkele generaties). Deel II.
31793: HAMILTON, DAVID. - Hamilton's movie Bilitis. A photographic scrapbook from the movie.
31794: HAMILTON, DAVID - David Hamilton's Private Collection.
31769: HAMILTON, DAVID. - La jeune fille. Le thème d'un photographe.
4424: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
914: HAMMACHER, A.M. - Jean François van Royen 1878-1942.
22655: HAMMACHER- VAN DEN BRANDE, R.. - Joe Tilson.
22787: HAMPSHIRE. - Hamp Shire.
4680: HANA, H.J. - Hollands Waterleeuw; uit het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter, voor de Nederlandsche jeugd bewerkt.
28064: HANDELS, JOHN. - Every little thing of The Beatles. John Lennon, Paul Mc.Cartney, George Harrison, Ringo Starr. Encyclopedia. Vols. 1 - 6 and 1 volume: Index.
31566: HANE, LAURENS VANDEN. - Costumen van het Graefschap van Vlaenderen. Two volumes.
30563: HANFF, PAUL & NEUBERT, ROBERT. - Anleitung zur Erlernung der Gravierkunst und einschlagender Techniken mit erläuternden Abbildungen von Paul Hanff.
33001: HANLO, JAN. - Trumpet.
26798: HANSEN, HANS JÜRGEN. - De glorie van het schip; kunst en kunstnijverheid van scheepsbouwers en zeelieden.
8333: HANSEN, EL. DELIN, AND RENÉ BLOCK - Samling, Sammlung, Collection Block.
20955: HANSEN, HANS, A.O.. - 75 Jahre Wyker Dampfschiffs-Reederei G.m.b.H. 1885-1960.
31996: L'ONCLE HANSI. - Mon village ceux qui n'oublient pas. Images et commentaires.
29703: HANSON, DIAN (ED.). - Terryworld.
32106: HARDERWIJK. - Smeede Poort te Harderwyk. - De Hoogebrug Poort te Harderwyk.
21074: HARDERWIJK. - Harderwijk.
26418: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de motorrijwieltechniek. Leergang A.
26528: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Carburatie, deel 1 + het boekje met de vraagstukken.
26532: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Electrotechniek, deel 2 + het boekje met de vraagstukken.
26527: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Gereedschappen, deel 1 en 2.
26533: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Meettechniek deel 1 & 2 + het boekje met de vraagstukken.
26530: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Onderstellen, deel 1.
26531: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de automobieltechniek: Verbrandingsmotoren, deel 1.
10110: HARDOUIN, E., EN W.L. RITTER - Java. Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter.
801: HARDUYN, JUSTUS DE. - Goddelicke Lof-sanghen (1620).
17342: HARDY, A.C., B.SC., AND M.I.N.A. (ED.). - Merchant Ships: World Built. Vessels of 1000 tons gross and over completed in 1956.
21548: KOEDIJK AND HARINGHUIZEN. - 't Dorp Koedyk. 1726. - 't Dorp Haringhuizen. 1726.
27580: HARLINGEN. - Harlingae urbis maritimae Frisiae occidental.
27581: HARLINGEN. - Harlinga.
26380: HARLINGEN. - De Franeker Poort te Harlingen.
21075: HARLINGEN. - Harlingen. Van het Zuiderhavenhoofd gezien.
32025: HARLINGEN. - De Haven Poort te Harlingen / De Franeker Poort te Harlingen
27584: HARLINGEN. - Harlingen.
27589: HARLINGEN. - Harlingen. Van het Zuiderhavenhoofd gezien.
12723: HARMSEN, W.L., AND C. ZEE. - Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding.
15456: HARN, W.J. VAN. - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët, (geb. 1550, overl. 1602), in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die vóór en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
16502: HAROLD, ANTONY (ED.). - Camera above the clouds. The Aviation Photographs of Charles E. Brown.
16654: HAROLD, ANTONY (ED.). - Camera Above The Clouds. Volume 2. The Aviation Photographs of Charles E. Brown.
13009: HARPER, CH.G.. - Motor runs round London; II: South of the Thames.
30162: HARRIS, JOHN & HIGGOTT, GORDON. - Inigo Jones. Complete architectural drawings.
16006: HARRISON, MICHAEL - The history of the hat.
28127: HARRISON, DON. - Aquarel troubleshooter. Praktische oplossingen voor de meest voorkomende problemen.
23847: HARST JJZ., L.K. VAN DER EN HARTMAN, H.J. G.. - Gedenkschrift van de kroningsfeesten te Middelburg; herinnering aan de dagen van 30 augustus tot 3 september 1898.
18096: HARST, HANS VAN DER, JONGEPIER, JAN, TALSTRA, FRANS AND OS, J.F. VAN OS. - Langs Nederlandse orgels. 4 delen: 1-Overijssel / Gelderland. 2-Groningen / Friesland / Drenthe. 3-Noord-Holland / Zuid-Holland - Utrecht. 4-Zeeland / brabant / Limburg.
27807: HART, WILLIAM C. & MALONE, EDGAR W.. - Lightning and lightning protection. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume IV.
29745: HARTENDORF, GUUS & LEEUWEN, LEO A. VAN. - De IJmuider spoorlijn. Zo was het.
18617: HARTERINK, G.J.. - De Sterkteleer voor Machinetechnici. Leerboek voor Machineteekenaars, Constructeurs, Werktuigkundigen, Leerlingen van Technische-, Ambachts- en Burger-Avondscholen en voor Zelfstudie.
25347: HARTEVELT, D.. - De Koninklijk Nederlandsche Fabriek van gouden en zilveren werken van de firma J.M. van Kempen en Zonen te Voorschoten (het huidige Koninklijke van Kempen en Begeer te Zoetermeer). Artikel uit "Eigen Haard, no. 1 & 2 1880").
22917: HARTHOORN, J.M.. - Mondriaan; bij nader inzien.
29075: HARTIGH, H.A. DEN. - "In zoete mijmerij"; het boeiende verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greep en 't Zwanegat in woord en beeld.
28971: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Derde deel "Ongewervelde dieren", tweede afdeeling "Morphologie". Eerste, tweede en derde stuk. Met talrijke houtsneê-figuren.
28973: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Tweede deel "Gewervelde dieren". Eerste afdeeling "Natuurhistorisch overzigt". Eerste stuk (zoogdieren), tweede stuk (vogels) en derde stuk (kruipende dieren of reptilien). Met talrijke houtsneê-figuren.
30411: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Derde deel, ongewervelde dieren, eerste afdeeling: natuurhistorisch overzigt. Derde stuk: wormen.
15744: HARTMAN, H.J.G.. - De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.
14096: HARTMAN, J.J.. - Avondzon, De, des Heidendoms; het leven en werken van den wijze van Chaeronea.
19834: HARTMAN, PIET. - Zalm vernomen! De zalmvisserij ten tijde van weleer.
26466: HARTMANN, HANS. - Cant. Die Englische Art der Heuchelei. (Das Britische Reich in der Weltpolitik, Heft 17).
23071: HARTMANN, ARTHUR. - Die Krankheiten des Ohres und deren Behandlung.
28639: HARTOG, SIMON DEN, LAANSMA, KLAAS, MEYDAM, FLORIS, E.A. (RED.). - Sybren Valkema.
18316: HARTSEMA, ANNIE M. AND LEUPEN, F.F.. - Orgaanvorming en periodiciteit van A maryllis Belladonna L. Mededeeling No. 69. Laboratorium voor plantenphysiologisch Onderzoek.
15999: HARTSTON, W.R. & P.C. WASON. - The psychology of chess.
16484: HARVELL, URSEL P. - Jaws over Europe. B-24 Bombers in World War II.
5593: HARVEY, MICHAEL - Ontwerpen met letters.
8044: HARWIG, EDWARD - Foto-graphik.
24190: HASPELS, G.F. & RUTTEN, FELIX. - Ons eigen land, deel 4; Ons Deltaland/ Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen.
6766: HATTUM, JAC. VAN - Bilzenkruid.
18864: HAUFF. - Hauff's Oostersche Sprookjes.
22262: HAUG, ÉMILE. - Traité de géologie (part I "Les phénomènes géologiques" and II "Les périodes géologiques" in four vols).
12201: HAUSER, A.. - Sociology, The, of art.
13279: HAUSER, O.. - Geschichte des Judentums.
7735: HAUSSIG, HANS WILHELM - Wörterbuch der Mythologie, Band I: Götter und Mythen im vorderen Orient.
31463: HAUTEKEETE, STEFAAN. - Rik Wouters. Ontwikkeling en betekenis van het picturale oeuvre.
21550: NIEUWBOKSWOUDE AND HAUWERT. - Kerk te Nieuwbokswoude. 1726. - 't Dorp Hauwert. 1726
28284: HAVARD, HENRY. - La Hollande a vol d'oiseau. Eaux-fortes et fusains par Maxime Lalanne.
31915: HAVARD, HENRY. - Verleden en heden. Een togt langs de kusten van de Zuiderzee.
21506: HAVE, J.J. TEN. - Handelsatlas.
18701: HAVE, J.J. TEN AND MOERMAN, H.J.. - Volledige School-Atlas der geheele Aarde.
21243: HAVE, J.J. TEN. - Blinde atlas der gehele Aarde.
9275: HAVELAAR, JUST - The etchings of Hein von Essen; thirty reproductions.
28291: HAVELAAR, JUST. - De etsen van Hein von Essen.
31085: HAVERGAL, C.R.. - My Bible Study for the Sundays of the Year.
26441: HAVERKORN VAN RIJSEWIJK, P.. - Het Museum-Boijmans te Rotterdam.
24399: HAVINGA, E.. - Monomoleculaire lagen; structuur en chemische reacties.
17751: HAWKINS, IAN. - Münster: The way it was.
19620: HAY, DENYS (RED.). - Un nouvel âge d'or (les grandes étapes de l'humanité).
32950: HAY, JEF. - Regeltechniek 1. Industriële elektronica.
5965: HAYES, WILLIAM C. - Scepter, The, of Egypt; a background for the study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art. Part I: From the Earliest Times to the End of the Middle Kingdom. Part II: The Hyksos Period and the New Kingdom (1675-1080 B.C.)
32079: HAZERSWOUDE. - 't Huis Stoopenburg, by Koudekerk.
26283: HEADLAM, J.W.. - De vredesvoorwaarden der gealliëerden.
25232: HEATLEY, MICHAEL (ED.). - The illustrated encyclopedia of rock; the world's most comprehensive illustrated rock reference.
17414: HEATON, P.M.. - Welsh Blockade Runners in the Spanish Civil War.
31823: HEBERT-STEVENS, FRANÇOIS. - L'Architecture d'Aujourd'hui. Architectures Nordiques. 38e Année, Octobre-Novembre 1967.
13659: HECHT, H.. - Lehrbuch der Keramik; eine Darstellung der keramischen Erzeugnisse in ihrem technischen Aufbau.
16935: HECKER, W.. - Klassisch Woordenboek van Eigennamen uit de Grieksche en Romeinsche Mythologie, Geschiedenis, Letter- en Aardrijkskunde.
23681: HECKER, W.. - Klassisch Woordenboek van Eigennamen uit de Grieksche en Romeinsche Mythologie, Geschiedenis, Letter- en Aardrijkskunde.
32714: HEDEL. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler waard 1738. / 't Kasteel van Hedel.
32817: HEDEL. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler Waard, 1738/ 't Kasteel van Hedel.
12365: HEDIN, S.. - De groote karavaan; de Zweedsch-Duitsch-Chineesche ontdekkingsreis door de Gobi-woestijn, 1927-1928.
27735: HEEL, JAN VAN. - Uitzagen en kleuren. Map I.
27736: HEEL, JAN VAN. - Uitzagen en kleuren. Map II.
32753: HEEMSKERK. - Kerk te Heemskerk, 1740/ 't Dorp Heemskerk, 1740.
32750: HEEMSKERK. - 't Huis Marquette op de regterzyde, 1750/ 't Huis Marquette op de linkerzyde, 1750.
32746: HEEMSKERK. - Overblyfsels van 't Huis Oosterwyk by Wijk aan Duin, 1740/ Overblyfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk, 1740.
28232: HEEMSTEDE. - 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem 1752.
28248: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
28247: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren.
28256: HEENVLIET. - Overblyfsel van het Slot Ravenstein te Heenvliet, 1749.
27241: HEER HENDRIKSKINDEREN, 'S. - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. Het Huis te Watervliet.
30344: HEER ABTSKERKE, 'S. - 'Heer Abtskerke.
26301: HEER ARENDSKERKE, 'S. - s' Heeren Arendskerke - T' Zelve anders.
20721: HEER ABTSKERKE, 'S. - Gemeente 's Heer Abtskerke.
20722: HEER ARENDSKERKE, 'S. - Gemeente 's Heer Arendskerke.
27240: HEER ABTSKERKE, 'S. - S' Heer Abtskerke.
27739: HEEREN, JOOST. - Tabula Scaldis. Tafereel van de Schelde/ Images de l'Escaut.
23682: HEEREN, A.H.L.. - Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt (Two parts 1.1/ 1.2 and 2.1/ 2.2, in three volumes).
32816: 'S-HEERENBERG. - 't Slot te 's Heerenberg, 1743/ 't Huis Oploo by 's Heerenberg, 1743.
32815: 'S-HEERENBERG. - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg, 1743/ Zeddamsche Poort te 's Heerenberg, 1743.
20828: HEERENHOEK, 'S. - Gemeente 's Heerenhoek.
32039: HEEREVEEN. - Gezigt bij het Heereveen de Halkenschans.
24368: HEERING, H.J.. - De religieuze toekomstverwachting, in het bijzonder in de Amerikaanse theologie.
23945: HEERING, J.. - Pelecypoda (and scaphopoda) of the pliocene and older-plistocene deposits of the Netherlands.
18546: HEERINGA, G.. - Amboina - Ambon. Een volk in de diaspora.
10590: HEERKENS, P., EN W. VAN DER BEEK - Michel van Overbeeke; 30 jaar kunstenaarschap.
14221: HEERMAN, FRANCISCUS. - Guldene Annotatien van Franciscus Heerman, Verthoonende De Heerelijckste Deughden, Daaden, Leeringen en Sententien, van de Alder-Doorluchtighste ende vermaertste Mannen der Werelt.
25712: HEESWIJK, JEANNE VAN (SAM.). - De Verborgen Stad.
32110: HEESWIJK. - 'T Kasteel Heeswyk.
32464: HEETJANS, W.. - Gids voor Epe op de Veluwe. Met prentversiering.
19752: HEFTING, P.. - Klaas Gubbels. Werken op papier. Deel 1.
30998: HEFTING, VICTORINE. - Goeting.
31441: HEGENER, HENRI. - Patria's Luchtvaart-Album.
28763: HEGYI, LÓRÁND, IRSIGLER, KARL A., A.O.. - Hubert Schmalix.
20634: HEIDEMA, J.. - Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen.
29739: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram naar Oostvoorne. Deel 7.
29735: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram op IJsselmonde. Rotterdam Zuid-Hoogliet-Barendrecht-Zwijndrecht. Deel 3.
23116: HEIDEN, BAS VAN DER. - De paardetram van de RTM; de stoomtram Rotterdam-Schiedam (deel 8).
24438: HEIJDEMAN, W.J. (SAM.). - Gedenkschrift ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Middelbare Technische School "Amsterdam" (tevens kweekschool voor machinisten), 1878-1928.
13490: HEIJDEMAN, W.J.. - Beginselen der beschrijvende meetkunde.
26640: HEIJDEN, JAN VAN DER. - De Bilt en Bilthoven in oude ansichten, deel 2.
30615: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. - Kaart en kunst van de Zeventien Provincien der Nederlanden. Met een beknopte geschiedenis van de Nederlandse cartografie in de 16de en 17de eeuw.
32426: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. - De kaart van Nederland in de Franse tijd 1795-1814.
1582: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter.
12429: HEIJKOOP, C.. - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
6441: HEIJKOOP, C. - Maritiem Zeeland; op de grens van land en water; 125 jaar Zeeuwse scheepvaart in woord en beeld.
32351: HEIJKOOP, COR. - De duvel zit in het water. Scheepsrampen in het Nauw van Bath.
32876: HEIJKOOP. - Het Dorp Heykoop by Vianen, 1750.
18241: HEIJMINK LIESERT, P.M. AND KEIJZER, M.J. DE. - 't Goy door de eeuwen heen.
15490: HEIJNSBERGEN, P. VAN. - Geschiedenis der rechtswetenschap in Nederland; beknopt overzicht der geschiedenis onzer rechtswetenschap tot 1900.
31909: HEIJNSDIJK, J. & LATIERS, C.H.. - Horeca is mensenwerk 2. Organisatie en personeelsmanagement.
31908: HEIJNSDIJK, J. & LATIERS, C.H.. - Horeca is mensenwerk 1. Organisatie en personeelsmanagement.
27091: HEILBRUN, FRANÇOISE & NÉAGU, PHILIPPE. - Pierre Bonnard; photographs and paintings.
20829: HEILLE. - Gemeente Heille.
28238: HEILOO. - 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
32751: HEILOO. - 't Huis Ypestein by Heilo, 1730/ 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
31734: HEIMESSEN, C.F.H.. - Het spelende kind in en bij de woning.
11572: HEINE, H. - Buch der Lieder.
23201: HEININGEN, H. VAN. - Nota, naar aanleiding van het door Gedeputeerde Staten van Gelderland opgestelde plan voor gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe.
20256: HEINKENSZAND. - T'Dorp Heinkensant.
27242: HEINKENSZAND. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
27243: HEINKENSZAND. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
26506: HEINKENSZAND, 'S HEER HENDRIKSKINDEREN, SCHENGEN AND KAPELLE. - 'T Slot van Zyn Exel.t Odyck tot Heynkensant. Het Slot van s'Heer Heins kinderen. 'T Vervalle Slot van Schengen. Het Slot van Gistellis.
20830: HEINKENSZAND. - Gemeente Heinkenszand.
26979: HEISS, RUDOLF. - Die Sendung des Ingenieurs im neuen Staat.
27284: HELBERS, G.C.. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie.
32501: HELBIG, W.. - Das Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert. Archäologische Untersuchungen.
18696: HELDER, JOHANNES. - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische Evangelieën.
32900: HELFERICH, H.. - Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen.
19336: HELFRICH, GEORGE. - Eislaufschule.
26920: HELLENBROEK, ABRAHAM. - De evangelische Jesaia, ofte des zelfs voorname evangelische prophetien in haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond. Derde deel.
10436: HELLENS, F. - Henri Evenepoel.
22430: HELLER, MARTIN, GELPKE, ANDRÉ & GÖRLICH, ULRICH (ED.). - Die Klasse; Studienbereich Fotografie, Schule für Gestaltung Zürich.
15056: HELLER, M.P.. - Musikalische, Der, Zoo; ein musikalisches Bilderbuch für Klavier von M.P. Heller, Op. 95.
32120: HELLEVOETSLUIS. - 'T Dorp Nieuw Helvoet.
21076: HELLEVOETSLUIS. - Hellevoetsluis. Van de Reede gezien.
22345: HELLINGA, G.. - Henry Morton Stanley; een individual-psychologische interpretatie.
14162: HELLINGA, W.GS.. - Kopij en druk in de Nederlanden; atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie.
4586: HELLINGA, W.GS. - Schoon, Een, Liedekens-boeck genaamd Het Antwerpsch Liedboek van 1544.
27859: HELLWALD, FRIEDRICH VON. - Natuurlijke geschiedenis van den mensch. 2 delen compleet.
30118: HELM, CLEMENTINE. - Op verkeerde paden en andere schetsen voor jonge dames.
16594: HELMERS, J.F. AND HELMERS, J.F.. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
10764: HELMOND, B.L. VAN - Mas'oud du Tour'Abdin; un mystique Syrien du XVe siècle; étude et texte.
33047: HELMOND. - Markt te Helmond, 1740.
33038: HELMOND. - 't Kasteel te Helmond/ Binnen Plein van 't Kasteel, 1730.
29692: HELSLOOT, JOHN. - Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896.
13505: HELWIG, H.. - Bandversierders; over vervalsers van historische boekbanden, hun voorbeelden en slachtoffers.
20279: HEMKE, EVELINE, LAMAN, MARION EN FLORISSON, MARIE-. - Reclame jaarboek 1994.
31193: HENDRICKX, JEF. - Catalogus van de Bibliotheek 1987. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde v.z.w.
21019: HENDRIKS, LIEVEN, BOESKE, FRANCIS EN GIELES, HANS . - Starlet/ Lieven Hendriks.
28686: HENDRIKSE, CEES (SAM.). - Tekens aan de Wand. Chinees Nieuw Realisme en Avant-Garde in de Jaren Tachtig en Negentig.
32309: HENDRIKSEN, E., E.A.. - 30 Jaar Topografische Atlas Ede. Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachten en folkloristische gebruiken vast.
27931: HENDRIX, P.. - Het schoone Pascha. Indrukken over het Russisch-Orthodoxe Paaschfeest.
23658: HENDRIX, HARALD EN STUMPEL, JEROEN (RED.). - Kunstenaars en opdrachtgevers (Utrechtse Renaissance Studies II).
14321: HENDSCHEL, A.. - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek.
11264: HENGEL, JAC. VAN - Specimen juridicum inaugurale, de Tribus Majoriani Novellis.
19087: HENGEL, W.A. VAN. - Laatste leerredenen, aan mijne leerlingen van vroeger en later tijd opgedragen door W.A. Van Hengel.
32109: HENGELO. - t' Dorp Henghel.
20723: HENGSTDIJK. - Gemeente Hengstdijk.
19225: HENK, D. VON. - Zur See.
23328: HENKET, N.H., SCHOLS, CH. M. EN TELDERS, J.M.. - Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas.
23329: HENKET, N.H., SCHOLS, CH. M. EN TELDERS, J.M.. - Waterbouwkunde, vierde deel, afd. XV- Wegen. Inclusief platenatlas.
20584: HENNEBO, ROBERT. - Verzamelde dicht-werken van Robert Hennebo. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven, verrijkt.
23096: HENNING, HANS. - Die Aufmerksamkeit.
18412: HENRICH, FERDINAND. - Neuere Theoretische Anschauungen auf dem Gebiete der Organischen Chemie.
8806: HENRIËT,H., T. DE VRIES AND J. VAN REGTEREN ALTENA. - Henriët.
31785: HENRY, OSCAR. - Le Guide du Touriste en Belgique 1925.
17613: HENRY, FR.. - Het Book of Kells. 126 Afbeeldingen in kleur en 75 illustraties in zwart-wit met een toelichting door Françoise Henry.
22145: HENS, FRANS. -
19911: HERAIN, KAREL. - Malír Max Svabinský; dvacet pet obrazu spoznámkami o dobe a dile.
25565: HERALDICUS. - Lijf- en wapenspreuken, van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders, enz. Bijeengebracht, vertaald en met opgave van bronnen en verdere aanteekeningen voorzien door Heraldicus.
24714: HÉRAUX, JEAN. - Van koets tot stroomlijn; geschiedenis en technische ontwikkeling van de automobiel.
30633: HERCKENRODE, LÉON DE. - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
12866: HERDE, R. DE, AND B. PELEMAN. - Schelde - Leie - Noordzee.
31323: HERDEG, WALTER & ROSNER, CHARLES (ED.). - Graphis Annual. International advertising art/ Internationales Jahrbuch der Werbekunst/ Art publicitaire international 1956/57.
21404: HEREMANS, J.F.J.. - Nederlandsch-Fransch woordenboek.
23168: HERF, JEFFREY. - Zweierlei Erinnerung; die NS-Vergangenheit im geteilten Deutschland.
13987: HERION, P.. - Schmücken; ein Urtrieb aller Völker.
24442: HERKLOTS, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland, deel II; de weekdieren en lagere dieren.
24454: HERKLOTS, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland; de weekdieren en lagere dieren, deel I en II.
27811: HERMAN, JOHN R.. - Electromagnetic ambients and man-made noise. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume III.
28348: HERMAN, JOSEPH. - Modern kunstsmeedwerk, ontworpen en geteekend door Joseph Herman, architect te Amsterdam. Ontwerpen voor modern ijzeren inrij-, tuin-, balkon-, trap- en deurhekken, uithangborden, paneelvullingen, koorhekken, hijschhaken, lantaarns, muurankers, gas- en electrische kronen, deurbeslag, enz., enz. Compleet in 5 afleveringen.
31813: HERMANS, HEIN, DEELE, PAUL VAN, SCHEEN, CHRIS, ZONDAG, HENK & LEEUWEN, JACQUES VAN (SAM.). - Stylos-exkursie Finland, 18 juli-9 augustus 1964.
4285: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Homme's hoest.
25247: HERMANS, WARD. - Het boek der stoute waarheden.
13814: HERMANS, H., AND J. WOLTJER. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
18742: HERMANS, WILLEM FREDERIK.. - Mandarijnen op zwavelzuur (+ supplement).
31573: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Koning Eenoog.
30964: HERMITE, R. L'. - L'expérience et les théories nouvelles en résistance des matériaux.
29832: HERRERA, HAYDEN. - Frida Kahlo. Die Gemälde.
26937: HERS, J.F.PH. & TERPSTRA, J.L.. - Stress; medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the Netherlands.
19681: HERSE, HENRIK. - Rood was het schild in top geheschen....
27217: HERST, SONJA, TIESING, FRANK, PERRÉE, ROB & BECHT, FRITS (RED.). - Honderd jaar Nederlands stoelontwerp 1895-1995.
21079: HERTOGENBOSCH, 'S. - 'S Hertogenbosch. St. Antonius-Kapel.
33033: 'S-HERTOGENBOSCH. - De Markt en 't Stadhuis te 's-Hertogenbosch/ De Groote of St. Jans Kerk te 's-Hertogenbosch, 1732.
32277: HERVEY, J.. - Godvruchtige bespiegelingen, over den nacht, den starrenhemel en den winter. Naar den elfden druk, uit het Engelsch vertaelt.
28696: HERVEY, J.. - Theron en Aspasio of reeks van Godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen. Complete set van 4 delen.
32278: HERVEY, J.. - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften...... Met 's Mans Karakter, Lof en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven.Twee delen.
32276: HERVEY, J.. - Godvruchtige overdenkingen, onder het beschouwen der grafsteden en van een' bloemhof; benevens een uitweiding over de werken der scheppinge. Naar de negende uitgave, uit het Engelsch vertaelt.
32279: HERVEY, J.. - Verzameling der Godvrugtige en stigtelyke brieven, van wylen den eerwaerden heer Jakobus Hervey. Twee delen.
25286: HERVILLY, ERNEST D'. - L'ile des parapluies; aventures du gate-sauce Talmouse.
13351: HERWAARDEN, J. VAN. - Pelgrims door de eeuwen heen; Santiago de Compostela.
27139: HERWAARDEN, C.J.M. VAN & BROEKHOVEN, WIM VAN. - Creoon.
12423: HERWAARDEN, J. VAN (RED.). - Pelgrims door de eeuwen heen. Santiago de Compostella in woord en beeld.
18194: HERWEIJER, W.A. AND HOEK, A.P. VAN DEN. - Vijfhonderd jaren Herweijer.
18829: HERWERDEN, P.J. VAN. - De Groninger Zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw. Uit de Geschiedenis van de Zeilvaart.
21112: HERWIG, A.J.. - Bloembollen in huis en tuin.
9834: HESKETT, J. - Industriële vormgeving.
15342: HESSE, HERMANN. - Poverello.
29276: HESSELINK, RENÉ. - Altijd feest.
30359: HESSELINK, H.G.. - De Nederlandse stations in oude ansichten. Deel 1 & 2.
32818: HEUKELUM. - Het Huis te Heukelum, 1750/ Het Huis te Heukelum van een andere zyde, 1750.
21266: HEUKELUM. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwijk ziende.
21267: HEUKELUM. - Het Steedje Heukelum aan de Linge.
28240: HEUKELUM. - Het Huis te Heukelum, 1750.
28239: HEUKELUM. - 't Huis te Heukelum van een andere zijde, 1750.
21268: HEUKELUM. - Henkelom, met de overblyfsel van de Veer-Poort.
21270: HEUKELUM. - Heukelom aan de Linge.
32866: HEUKELUM. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwyk ziende, 1750.
32859: HEUKELUM. - Het Steedje Heukelum langs de Linge te zien, 1750.
32867: HEUMEN. - 't Kasteel te Heumen, 1741.
22038: HEURN, F.C. VAN. - Over fossiele schelpen van het Nederlandse strand en hare verwantschap met fossielen uit de tertiaire lagen van België en Engeland.
31803: HEUSS, THEODOR. - Hans Poelzig. Lebensbild eines Baumeisters.
15445: HEUSSEN, VAN RIJN. - Oudheden en Gestichten van Zeeland, Behelzende De Oudheden, opkomsten, en benaamigen van de eylanden onder Zeeland behoorende, en van de Steden en Dorpen, in die eylanden gelegen: beneffens de Stichtingen der geestelijke Gebouwen, Kerken, Abdyen, Kloosteren, Kapellen: de Kerk- en Klooster-oversten, geleerde mannen, enz. II: Van de Oudheden en Gestichten van de eylanden Borsselen, Schouwen, Zuidbeveland, Tertolen, en van de onderhoorige Steden en Dorpen. Uyt het Latyn vertaald, En met Aantekeningen opgehelderd, Door H.V.R.
29864: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & SINDEREN, WIM VAN. - Photography! A special collection at Leiden University.
18310: HEWITT, F.. - High fashion. Knitting for dolls.
32955: HEYBOER, J.P.. - Zendbuizen. Onderdeel Boekenreeks over Electronenbuizen.
16127: HEYER, HANS - RUDOLF A.O.. - Die Gemeinden Beider Basel und ihre Wappen.
28057: HEYERMANS JR., HERM. (RED.). - Enquête over de behandeling van "politieke misdadigers" in Nederlandsche gevangenissen, gehouden door het tijdschrift "De Jonge Gids".
30195: HEYSE, JAN. - Pinksterkermis.
24755: HEYSE, JAN. - De legende van Westenschouwen
32514: HEYSTEK, IMAN. - Mijn jeugd op Noord-Beveland.
18613: HICHTUM, N. VAN. - Het nieuwe vertelselboek.
19099: HICKMAN, HAROLD. - H.M. Wilhelmina, Koningin der Nederlanden van af Hare geboorte tot op heden.
7901: HIEL, EMANUEL - Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen.
31196: HIETKAMP, H.W.. - De buitenplaatsen van de Manteling. Een studie naar verleden, heden en bouwstenen voor de toekomst van de buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Domburg.
31679: HILGEMANN, EWERDT & HOEKSTRA, JAN. - Kunstpublikatie. A mgazine by artists. Year 1, no. 1, 1978. Ryszard Winiarski about Polish avant-garde in the 20th century.
32549: HILHORST, REINOUD. - De Amstelkerk. Voorlopige reconstructie van de bouwhistorie.
14247: HILL, M.. - Lees- en taaloefeningen ten dienste van doofstomme kinderen, ook geschikt ten gebruike van hoorende kinderen. Bewerkt aan de Inrigting voor Doofstommen-onderwijs te Rotterdam. I-III:1.
27266: HILL, PENELOPE. - Tuinen van heden; vernieuwende tuinarchitectuur in Europa.
14674: HILLE, J.W. VAN. - Reizen in West-Nieuw-Guinea.
29091: HILPRECHT, HERMANN B.. - Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien. 1. Teil bis zum Auftreten De Sarzecs.
32134: HIMMEL, ERIC (ED.). - Christo: The Pont Neuf, Wrapped.
15142: HIMMELHEBER, G.. - Biedermeier furniture.
25958: HINTE, E. VAN. - Sociale en economische geografie van Harlingen.
30872: HINTZEN, J.. - De postgeschiedenis van Vlissingen/ I.V. Philatelica, afdeling Vlissingen 1945-1990; jubileumtentoonstelling en viering van de Dag van de Postzegel: 13 oktober 1990. 2 afzonderlijke uitgaafjes.
21924: HINZ, GERHARD. - Peter Josef Lenné und seine bedeutendsten Schöpfungen in Berlin und Potsdam.
20515: JOUY ET HIPPOLYTE. - Guillaume Tell; grand-opéra en trois actes.
30757: TE RANGI HIROA (PETER H. BUCK). - An introduction to Polynesian anthropology. Bulletin 187.
19856: HIRSCH, RICHARD AND VOLBOUDT, PIERRE. - Luc Peire/ Environnement.
29647: HIRSH, SHARON L.. - Ferdinand Hodler.
33052: HITLER, ADOLF. - Mein Kampf. Zwei Bände in einem Band.
26284: HITLER, ADOLF. - Rede, gehouden door den Führer Adolf Hitler in den Artushof te Dantzig, 19. September 1939.
26983: HITLER, ADOLF. - "Het jonge Duitschland wenscht arbeid en vrede". Redevoeringen van Rijkskanselier Adolf Hitler, den leider van het nieuwe Duitschland.
18185: HITTORF, W.. - Über die Wanderungen der Ionen Während der Elektrolyse. Erster Teil. Zweite Hälfte. Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften. Nr. 21. Nr. 23.
24504: HOBHOUSE, PENELOPE. - Betoverende bloementuinen.
30637: HOBI, URS, FREULER, REGULA, FELDER, SABINE, A.O. (ED.). - Art Suisse du XXe siècle. La Collection de la Nationale Suisse Assurances.
21504: HOBMA, S.S.. - Ons eerst begin in rechtlijnig- en bouwkundig teekenen; ten dienste van: bouwkundig teekenonderwijs, herhalingsonderwijs en zelfoefening.
28359: HOCHSTETTER, FERDINAND. - Toldt, Anatomischer Atlas für Studierende und Ärzte. 3 Volumes. Vol. 1 "Gegenden des menschlichen Körpers, Knochen, Bänder, Muskel", Vol. 2 "Eingeweide, Gefässe", Vol. 3 "Nerven, Sinneswerkzeuge".
20725: HOEDEKENSKERKE. - Gemeente Hoedekenskerke.
20124: HOEDEKENSKERKE. - Hoedekenskerke. - 'T Zelve anders.
31860: HOEFER, F.A., KESTELOO, H.M., MAN, J.C. DE & FRUIN, R.. - Archief. Vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Achtste deel.
15878: HOEFER, F. A.. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
30849: HOEFER, F. A.. - Bouwkundig Tijdschrift. Deel XXIV, deel 50 der bouwkundige bijdragen. Tweede stuk.
32976: HOEFNAGEL, A.J.. - Glyoxylic acid, a key chemical..
26859: HOEK, P.P.C.. - Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1910. Extra bijlage: rapport over schelpdierenvisscherij en schelpdierenteelt in de Noordelijke Zuiderzee.
20054: HOEK, ROB VAN. - Een rivier in beeld; de Schelderadar, een gezamenlijk project van België en Nederland.
31722: HOEK, JULIE & REDEKE, H.C.. - Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in en om helder, huisduinen en het koegras wildgroeiende en op openbare plaatsen algemeen aangeplante kruiden, heesters en boomen.
20831: HOEK. - Gemeente Hoek.
32005: HOEKSEMA, DAAN & OOSTERHOFF, P.A.E.. - Daan Hoeksema's gebonden prenten, met versjes van P.A.E. Oosterhoff. "Het Maanmannetje; 'n wondere maanreize".
32589: HOEKSTRA, O.. - De hofstede Donkerzicht. Gedenkschrift betreffende vijf generaties Leendertse op de hofstede Donkerzicht te Kamperland, 1810-1995.
22057: HOEKSTRA, HIDDE (SAMENST.). - Rembrandt en de bijbel (6 delen).
13646: HOEN, J.J. 'T, AND J.C.WITTE. - Zet en tegenzet; fascisme en illegaliteit in de Zaanstreek, 1940-'45.
22860: HOEN, PIETER 'T. - Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen. ( Op de 6 afzonderlijke stukjes vermeldt het titelblad: Nieuwe proeve van klijne gedichten voor kinderen.)
30930: HOENEVELD, HERMAN. - Helmut Newton. Portretten/ Portraits.
29611: HOET, JAN, E.A.. - Arttaste.
27878: HOET, JAN (SAM.). - Retrospectieve tentoonstelling Jan Burssens.
4081: HOEVEN, J. VAN DER - Leerboek der Dierkunde, ten dienste van het middelbaar onderwijs.
18170: HOEVEN, J. VAN DER. - Handboek der dierkunde.
16875: HOF, J.J.. - De Geschiedenis der Luchtscheepvaart.
18497: HOF, J.J.. - Friesche dialectgeographie. Deel III. Noord- en Zuid-Nederlandsche dialectbibliotheek.
24141: HOF, ANNIE EN JAN. - De loopbaan van ons leven, deel één.
15197: HOFDIJK, W.J.. - Geschiedenis van de Nederlandsche letterkunde voor gymnasiën en zelf-onderricht.
32693: HOFDIJK, W.J. & DERCKSEN, J.M.E. (SAM.). - Aurora muzen-almanak. Jaarboekjen voor 1878.
16463: HOFDIJK, W.J.. - Kronijk der Kennemer Vrijbuiters.
19022: HOFF, AUGUST. - Thorn Prikker und die neuere Glasmalerei.
26727: HOFFMANN, IDA (ED.). - Le Symbolisme Russe, la Rose Bleue.
29241: HOFFMANN, FRANZ. - De Drie Vrijwilligers.
27549: HOFFMANN, IDA (ED.). - Het Russische symbolisme, de Blauwe Roos.
8030: HOFFMANN, HERBERT - Gaststätten. Cafés und Restaurants, Ausflugs- und Tanzlokale, Bars, Trink- und Imbißstuben aus Deutschland und dem Ausland.
17828: HOFFMANN, HERBERT - Sitzmöbel aus sechs Jahrhunderten. 423 Stühle, Sessel, Bänke und Sofas aus Deutschland, England, Frankreich, Holland, Italien, der Schweiz und Skandinavien.
19356: HOFFMANN, DIETER. - Ernst Hassebrauk; Leben und Werk.
30788: HOFINGER, WILHELM. - Monographie der Französischen Briefmarke. Band I & II.
10865: HOFINGER, M. - Le Congrès du Lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques); extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu, I: Légendes des Anciens (Sthaviravadana).
29377: HOFMAIER, JAMES. - Andy Warhol. Stereo Types; 1950s Diptych Drawings.
25171: HOFMAN, A., GROBBEE, D.E. & LUBSEN, J.. - Klinische epidemiologie.
25170: HOFMAN, A., GROBBEE, D.E. & LUBSEN, J.. - Klinische epidemiologie.
5241: HOFMAN, J. - Van zorg en zegen; de Nederlandsche Christelijke Grafische Bond, zijn ontstaan en geschiedenis naar de voorhanden zijnde officiëele bescheiden beschreven door den bondsvoorzitter J. Hofman.
21955: HOFMANN, WALTER. - Einiges Europa Trägt Wohlstand.
31327: HOFSTEDE, G.. - Machine-onderdeelen. Beknopt leer- en handboek.
26947: HOFTEN, TEJA VAN. - De Horizon, Mijn Huid.
26948: HOFTEN, TEJA VAN. - Een gepast antwoord.
26945: HOFTEN, TEJA VAN. - Oevers.
26946: HOFTEN, TEJA VAN. - Sporen.
13405: HOFTIJZER, J.. - Religio Aramaica; godsdienstige verschijnselen in Aramese teksten.
27962: HOFWEGEN, H. VAN. - Schaakmat. Den Haag-Moskou 1948.
15370: HOGERHEIJDE, M.R.. - The molecular environment of low-mass protostars.
23479: HOGERWAARD, M.B.G.. - Memorie over de verdediging van de Zeeuwsche oevers.
3508: HOGERWAARD, M.B.G. - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, deel 1-8 en 12.
32567: HOGG, IAN V. & WEEKS, JOHN. - Pistolen aus aller Welt. Enzyklopädie der Pistolen und Revolver seit 1870.
16409: HOGG, IAN V.. - Directory of Military small arms ammunition.
32132: HÖGLER, HANS. - Die vaginale Radikaloperation des Carcinoma colli uteri nach Schauta-Amreich.
23444: HOHNECKER, MARTIN & HEHL, ERHARD. - Schwaben Extrabreit; Rundumvisionen von Hohnecker & Hehl.
13666: HOKWERDA, H.. - Tussen verleden en toekomst; Nieuwgriekse traditie en ideologie in het werk van de Griekse prozaschrijver Dimítris Chatzis (1913-1981).
15493: HOLBORN, M.. - Issey Miyake.
32706: HOLDAWAY, JIM & DONNELL, PETER O'. - Miranda Blaise 5. Meisjes aan de top/ De zwarte parel.
27874: HOLDER, ALFRED. - Dat lyden ende die passie ons heren Jhesu Christi.
28395: HOLL, IMRE. - Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda.
21751: HOLLAND. - Fresiae Haereditariae à Mosa in Kinnemum quae hodie Hollandia sub Henricis et Suevis. Auctore Mensone Alting.
20656: HOLLAND. - Holland.
31206: HOLLAND. - Holland.
31571: HOLLAND. - Hollandia.
21687: HOLLAND. - Rhinolandiae. Amstelandiae.
21688: ZUID-HOLLAND. - Kaart van de Provincie Zuid-Holland. Blad VII. Goederede.
21686: NOORD-HOLLAND. - Noordt Hollandt.
26047: HOLLANDER, PAUL DEN. - Les Pyramides du Nord.
19809: HOLLÄNDER, TOVE AND KAITAVUORI, KAIJA. - Tuula Lehtinen 'The day of the false king'.
22218: HOLLESTELLE, A.. - De drie merkwaardige schellingen; het Schild, Het Lam en de Gulden van Gewicht, of de Munten van 3, 2 1/2 en 2 tremissen, met de daarmede in verband staande Pondenstelsels. Uitvoerige beschrijving van het Middeleeuwse Pond- of Geldwezen. Met tal van berekeningen, zoo voor het bepalen van het gewicht, als voor de waarde van oude munten.
22278: HOLLESTELLE, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
31168: HOLLESTELLE, L.M. & MENTING, A.G.. - Verzameling genealogische afschriften.
25234: HOLLESTELLE, LEO. - Een dijk van een dijk; de Westkappelse Zeedijk in de loop van de tijd.
32032: HOLLUM. - T' Dorp Hollum. / De Buuren te hollum.
26971: HOLME, C. GEOFFREY. - Children's toys of yesterday; special winter number of "The Studio".
29993: HOLME, CHARLES (ED.). - The art-revival in Austria."The Studio", special summer number 1906.
30956: HOLMES, RAND H.. - Comix. No. 1.
30643: HOLMSTRÖM, RICHARD, ROTH, STIG & SVENSSON, S. ARTUR (ED.). - Göteborg.
32939: HOLSTE, FRIEDRICH. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 5: Der frühhallstattzeitliche Bronzegefäßfund von Ehingen. Mit 1 Karte und 65 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln.
22878: HOLWERDA, J.H.. - Het Laat-Grieksche en Romeinsche Gebruiksaardewerk uit het Middellandsche-Zee-Gebied in het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden (mit Anhang in Deutscher Sprache).
32474: HOMANN OLESEN, ALFRED & KJAER, OLE V.. - Thverá- en islandsk torvegard.
30767: HOMEROS. - Homeros' Odyssee. In Nederlandsche hexameters overgebracht door P.C. Boutens.
25300: HOMERUS. - The Iliad of Homer. Complete set of 6 volumes.
32650: PICHARD/ LOB/ HOMERUS. - Odysseus.
22749: HOMMERICH, L.E.M.A. VAN. - De Spieghel Historiael van Heerlen.
26828: HOMMES, K.J.. - De invloed van licht op de ontleding en de opsporing van bloed in verband met gerechtelijk onderzoek.
30614: HONDERS, BERT & LAANSTRA, WILLEM. - Jan Adam Zandleven. De werkelijkheid als een wonder.
31635: HONISCH, DIETER, ET AL. - François Morellet.
28539: HONNEF, KLAUS, SCHLÜTER, BRIGITTE & KÜCKELS, BARBARA (ED.). - Die verlassenen Schuhe.
32067: HONSWIJK. (HOUTEN). - De kerk te Honswyk.
3402: D'HONTENISSE, MARNIX - Door water en vuur. Een verhaal uit de bezettingstijd.
20832: HONTENISSE. - Gemeente Hontenisse.
28668: N.N & HOOD, THOMAS. - Paul's reis te voet van Amsterdam naar Weenen in het merkwaardige jaar 1848/ Luimige reis langs den Rijn. Twee verhalen in één band.
32147: HOOF, M.C.J.C. VAN, SCHREUDER, E.A.T.M. & SLOT, B.J. (RED.). - De Archieven van de Nassause Domeinraad 1581-1811 met retroacta vanaf de dertiende eeuw.
20726: HOOFDPLAAT. - Gemeente Hoofdplaat.
32323: HOOFT, C.G. 'T, ET AL. - 24 Gezichten uit oud-Amsterdam. Herinnering aan de historische tentoonstelling Amsterdam 1925.
20886: HOOFT, P.C.. - P.C. Hoofts Sonnetten.
11431: HOOFT, P.C. - Gedichten; volledige uitgave. I, II.
18553: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. De schilderijen-Verzameling in het Museum Fodor.
18440: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Rijks-Museum, te Amsterdam.
18432: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Verzameling J.C.J. Drucker in het Rijks-Museum.
18434: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen van Pieter De Hoogh in Buitenlandsche verzamelingen.
18435: 'T HOOFT, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Retrospectieve Tentoonstelling.
27967: HOOFT, B.H. VAN 'T. - Das höllandische Volksbuch vom Doktor Faust.
30415: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse vliegtuig encyclopedie, no. 10. Fokker C-X, onze "strategische verkenner" van mei 1940.
30416: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse vliegtuig encyclopedie. Burgerluchtvaart in Nederland. Het vooroorlogse civiele register, deel 2: van H-NAFA tot PH-AIZ.
30417: HOOFTMAN, HUGO. - Nederlandse vliegtuig encyclopedie. Burgerluchtvaart in Nederland. Het vooroorlogse civiele register, deel 1: Van H-NABA tot PH-AEZ.
31032: HOOGERHUIS, O.W., E.A.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Goes/ Kloetinge. Serie Zuid-Beveland, deel 1.
28991: HOOGERHUIS, O.W., E.A.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Hulst/ St. Jansteen. Serie Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 1.
22067: HOOGEWERFF, G.J. - De Noord-Nederlandsche schilderkunst. Vol. I-IV.
22522: HOOGSTAD, JAN. - Ruimtetijdbeweging; prolegomena voor de architectuur.
32882: PHAEDRUS / D. VAN HOOGSTRATEN. - Ezopische fabelen van Fedrus, gevryden slaef des keizers Augustus. In Nederduitsch Dicht vertaelt en met aenmerkingen verrykt door D. van Hoogstraten.
15549: HOOGSTRATEN, M. VAN (ED.) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions Third Symposium, The Netherlands May 1973.
15595: HOOGSTRATEN, M. VAN (ED.) A.O. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions Third Symposium, The Netherlands May 1973.
32711: HOOGVELD, CARINE. - Glas in lood in Nederland 1817- 1968.
17727: HOOIJDONK, R.J. VAN. - Over kanaries en volière-vogels.
25184: HOOP JR'S ZN., A. VAN DER. - Liederen.
25625: HOORN, CAREL MAAIJO VAN. - Levinus Lemnius 1505-1568, zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer.
32790: HOORN. - De Ooster-Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Ooster-Poort van binnen, 1726.
32789: HOORN. - De Koe-Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Koe-Poort van binnen, 1726.
32787: HOORN. - De Groote Kerk te Hoorn, 1726.
32788: HOORN. - De Noorder Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Noorder-Poort van binnen, 1726.
32778: HOORN. - De Hoofd-Poort of Tooren te Hoorn, 1726/ De Wester-Poort te Hoorn van buiten, 1726.
21077: HOORN. - Hoorn. Hoofdtoren en huis van correctie.
21078: HOORN. - Hoorn. De Binnenhaven.
21373: HOORN. - Nieuwe grondtekening der stad Hoorn.
22832: HOOYKAAS, I.. - Het Oude Testament, naar de Leidsche Vertaling; met verkorte inleidingen en toelichtingen.
28325: HOOZEE, ROBERT, BOWN-TAEVERNIER, SABINE & HEIJBROEK, J.F.. - James Ensor. Tekeningen en prenten.
29375: HOOZEE, ROBERT & VERLEYSEN, CATHERINE. - Gustave Van de Woestyne.
23371: HOOZEE, ROBERT, SCHOONBAERT, LYDIA M.A. EN TODTS, HERWIG. - James Ensor 1860-1949; schilderijen, tekeningen en grafiek; een selectie uit Belgisch en Nederlands bezit.
28837: HOPMAN, P.C.A. & DONGEN, A. VAN (SAM.). - Nijmeegse zwemclub 1921-1983.
26033: HOPPEN, KELLY, BATTEN, BILL & CHISLETT, HELEN. - Effets de matières, inspirations design d'intérieur.
25188: HOPWOOD, VAL. - Acupuncture in physiotherapy.
14375: HORATIUS FLACCUS, Q.. - Q. Horatius Flaccus. Recensuit et interpretatus est Io. Caspar Orellius. Editio minor. Vol 1, 2.
15795: HORDEN, ARIE - Wij Heeren van Noordeloos.
17844: HORN, D.. - De Natuurlijke Historie. Naar den vierden druk van 'Wagner's Illustrirte Naturgeschichte'. Met 306 gekleurde afbeeldingen naar aquarellen van W. Hoffmann en 282 fraaie Houtgravuren.
14816: HORN, T., AND ETH. LEWIS. - Trader Horn; mijn zwerftochten langs Afrika's kusten en tropische wateren, door hemzelf en Etherelda Lewis.
31369: HORN, D. & GAST, S. DE. - Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Eerste en tweede deel in 1 band.
13390: HORN, P.. - Geschichte der persischen Litteratur.
25512: HORNY, HENRIETTE (ED.). - Daniel Gutierrez; Interfenzen V, Paradigma Geometrie.
26405: HORST, MARLEEN H.J. VAN DER. - Compensation for improvements; the Roman Dutch law in Sri Lanka.
20805: HORST, H.L.A. VAN DER. - Dwerghoenders; verzorging, teelt en rassen
17066: HORST, I.B., A.F. DE JONG, D. VISSER (ED.). - De Geest in het geding. Opstellen aangeboden aan J.A. Oosterbaan ter gelegenheid van zijn afscheid als hooglereaar.
14184: HORST, K. VAN DER. - Illuminated and decorated Medieval manuscripts in the University Library, Utrecht; an illustrated catalogue.
27547: HORST, AREND JAN VAN DER. - Il gioco delle simmetrie in giardino.
14762: HORSTIUS, JAC. MERLO, AND L.V.R.. - Lusthof der Ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige Oeffeningen en Uitmuntende Gebeden: In het Latyn, onder den naam van Paradisus Animae, uitgegeven, Door den Welëerwaardigen en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en Nu uit het Fransch in 't Nederduitsch overgezet, door L. v. R.
31654: HORVAT-PINTARIC, VERA. - Dusan Dzamonja.
16473: HOSEASON, JAMES. - The 1000 Day Battle.
24092: HOSEY, GENE. - The gravity of titles; selected poems by Gene Hosey.
30435: HOSMAN, C.M.H.. - Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologische studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg.
32986: HOSTYN, NORBERT. - Beeldhouwer Oscar de Clerck 1892-1968/ Kunstschilder Jan de Clerck 1881-1962. Tentoonstelling van 4 april tot en met 14 juni 1992, Museum voor Schone Kunsten- Oostende.
5632: HOTCHNER, A.E. - Flirten met de duivel; de Rolling Stones en de jaren zestig.
21961: HOTZ, EMIL. - Towards a better future. European Recovery Program.
20552: HOUBAKKER, JOANNES. - Twintig weldoorwrochte predikatien, over verscheide texten der H. Schriftuur. Tweede stuk.
32312: HOUBEN, L.G.A.. - Geschiedenis van Eindhoven, de stad van Kempenland. Eerste en tweede deel.
27795: HOULIHAN, PATRICK F.. - The Animal World of the Pharaohs.
31167: HOUTERMAN, J.N. (SAM.). - Zeeland 1940-1945: bibliografie/ Zeeland 1940-1945: bibliography, including the Battle of the Scheldt, Sept.-Nov. 1944.
27918: HOUTMAN, ERIK, SOMER, PATRICIA DE, E.A.. - Antwerpse jenevers en likeuren.
26609: HOUVEN VAN OORDT, H.C. VAN DER & VISSERING, G.. - De economische beteekenis van de afsluiting en drooglegging der Zuiderzee.
20048: HOUWAART, D., RIBBERINK, A.E.M., SCHIE, H.A.J. VAN. - Fragmenten uit de geschiedenis van Binnenlandse Zaken, deel 1 en 2.
25191: HOUWELINGEN, J.C. VAN, STIJNEN, TH. & STRIK, R. VAN. - Inleiding tot de medische statistiek.
20446: HOUWINK, ROEL. - Ongeregeld goed; gedichten van Roel Houwink.
31108: HOUWINK, ROEL. - Herinneringsalbum aan mijn schooljaren op de Zeister schoolvereeniging, 1 september 1934 tot 9 juni 1939.
12645: HOUWINK, ROEL. - Rondom het boek 1935. Geschenk ter gelegenheid van de Nederlandsche boekenweek 30 Maart-6 April 1935.
30979: HOVEN, THÉRÈSE. - In sarong en kabaai.
29356: HOVING, A.J.. - Nicolaes Witsens scheeps-bouw-konst open gestelt.
14506: HOVY, L.. - Ceylonees plakkaatboek; plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796. I: Voorwerk, Teksten 1-269. II: Teksten 270-690, Nawerk
30166: HOWARD, DEBORAH. - The Architectural History of Venice.
22390: HOWARD, PETER. - Iso File 2- Saracen; a pictorial round-up.
13078: HOYER, GEORGE. - 7 stompjes kaars.
13929: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A.. - Houtsnijwerk; 56 platen bevattende 145 afbeeldingen.
29475: HUBBARD, HESKETH. - Colour block print making from linoleum blocks.
13627: HUBER, J.-P.. - Griffel, Feder, Bildschirmstift; eine Kulturgeschichte der Schreibgeräte.
22967: HUBERI, ULRICI (HUBER, ULRICUS). - Institutiones historiae civilis, Quae continent summam rerum toto Orbe Gestarum ab ortu Imperiorum, usque ad medium saeculum à Christo nato decimum septimum: in tres partes distinctae. Editio nova, ex postrema Auctoris ante obitum cura, multis locis aucta & emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Vlr. Fil. Ictus, & Antecessor Frisius
30875: HUBERTI, GÜNTER (ED.). - Von Caementum zum Spannbeton. Beiträge zur Geschichte des Betons. Band I. Teil A: Vom Caementum zum Zement, Teil B: Die erneuerte Bauweise, Teil C: Der Spannbeton.
15577: HUBERTS, W.J.A. - Historisch-Geographische atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
17762: HUCKETT, A.. - Rowbotham.
6681: HUËT, DAN. THEOD. - Inhuldiging van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erfstadhouder, Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. als Erf-Heer van Vlissingen, op den Vden Junij MDCCLI. Met toestemminge en goedkeuringe der Ed. Achtb. Regeeringe derzelver stad, uit echte stukken beschreeven. Met koperen plaaten versierd.
22837: HUF, PAUL. - Zeventig Jaar Coenen & Schoenmakers Veghel (1882-1952).
24560: HUFFEL, N.G. VAN. - Encyclopedisch handboek der graphische werkwijzen ten dienste van plaatdrukkers, uitgevers, beoefenaren der kunsten en verzamelaars van prentkunst.
23754: HUGHES, ROBERT. - Amerika's visioenen; het epos van de Amerikaanse kunst.
21883: HUGHES-FREELAND, FELICIA (ED.). - Ritual, performance, media.
31688: HUGOKÉ. - hugoKé. Made in Belgium. Biennale di Venezia 1980/ Venice Biennial.
7042: HUGUENIN, P. - Schweizer Uhrmacherkunst.
7041: HUGUENIN, P. - Suisse, La, horlogère.
19496: HUGUENIN, DANIEL. - La gloire de Venise.
18975: HUGUIER, FRANÇOISE. - En route pour Behring
26176: HUIBERTS, H.. - Wijhe in oude ansichten.
20988: HUIG, G.C. (SAM.). - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945.
28967: HUIG, G.C. (SAM.). - De Zaanstreek in droeve en blijde dagen 1940-1945.
32361: HUIJTS, C.S.T.J.. - De ontwikkeling van de Middendelflandse boerderij. Een onderzoek in het kader van de reconstructie van Midden-Delfland.
19759: HUIJZENDVELD, FRANS. - Die Ostafrikanische Schweiz. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930.
29385: HUISMAN, JOYCE & HEINS, MATTHIJS. - Piet Boon.
24223: HUITEMA, T.. - De voorspraak (shafa'a) in den Islam.
17545: HUIZENGA-ONNEKES, E.J.. - Het menschelijk leven in 't Groninger land.
15494: HUIZING, L., AND J. WATTEL. - Hoogeveen van Echtens's Morgenland; gestalten en evenementen uit oud-Hoogeveen.
20180: HUIZINGA, J.. - Verzamelde werken (deel III t/m IX, deel I en II ontbreken).
32519: HUIZINGA, J., HARTE, N.J. ET AL. - Ter Neuzen en de omgeving. Naar aanleiding van het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden binnen-scheepvaartcongres.
26548: HUIZINGA, J.. - Verzameling van 18 artikelen door J. Huizinga.
24891: HULKENBERG, A.M.. - Gezichten in Zuid-Kennemerland.
32515: HULLU, J. DE. - Ter herinnering aan de naar Westelijk Staats-Vlaanderen uitgeweken Hugenoten. Gedachteniswoord uitgesproken in de Hervormde kerk te Oostburg op 1 mei 1913.
29517: HÜLSER-STÖHR, ANGELIKA, WYSOCKI, ULRIKE VON, OSTERMANN, CHANTAL, AO.. - Dipl. Ing. Angelika Hülser-Stöhr. Architektin.
27245: HULST. - Hülst.
27316: HULST, ROGER D', BAUDOUIN, FRANS, AERTS, WILLEM, A.O.. - L'erection de la croix, Pierre Paul Rubens.
30522: D'HULST, LUC. - Glazen Tuinen. Oranjerieën, Serres, Wintertuinen.
27253: HULST. - T' Plan van Hulst met zijn onderhorige Forte Mitsgaders De Attaque der France gedaan.
27251: HULST. - Plan d'Hulst et de ses attaques, en May 1747.
28959: HULST. -
31141: HULST. - Hulst
22141: HULST. - Hulst.
27252: HULST. - Hulst. Assiegé P.M. De Contade le 12 May 1747.
28960: HULST. -
27249: HULST. - Hulst.
27248: HULST. - Hulst.
27246: HULST. - Hulst.
20833: HULST. - Gemeente Hulst.
25025: HULZEBOS, BRAM. - Een nacht.
29383: HUMBERT, RAYMOND & JACQUELINE. - L'art insolite; arts et traditions populaires.
32819: HUMMELO. - 't Huis Enghuizen by Hummel, 1743/ 't Dorp Hummel by Doesburg, 1743.
32201: HUNEKE, F.. - Krankheit und Heilung anders gesehen. Mit Bildanhang.
22184: HUNNICUTT, R.P.. - Stuart; A History of the American Light Tank, volume I.
29544: HUNTER, SAM. - The Museum of Modern Art, New York. The History and the Collection.
31295: HUPPERTS, CHARLES. - Eros dikaios. Deel 1 t/m 3. Deel 1: De praktijk en de verbeelding van homoseksualitiet bij de Grieken/ Practice and representation of Greek homosexuality. Deel 2: Plato en Sokrates: de ware Eros; een analyse van het "Symposium" van Plato. Deel 3: Illustraties.
9452: HURLEY, F. - Parelvisschers en Papoea's.
23808: HURRELBRINCK, ABRAHAM LAMBERTS, BRUGMANS, P.A., E.A.. - Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt.
20812: HUSAREN.. - K. K. Oesterreichische Husaren.
12233: HUSE, NORBERT. - Neues Bauen 1918 bis 1933; moderne Architektur in der Weimarer Republik.
15473: HUSER, J., G.A. DE KOK EN C. VAN DER MAAS - Tussen stroom en water; vijftig jaar PZEM.
23632: HÜSKEN, M.. - Keukentheorie voor de banketbakkerij.
19979: HUSSON, ANTONIUS MARIE. - The bats of Suriname.
8422: HUTCHINGS, P.Æ. - Kant on absolute value; a critical examination of certain key notions in Kant's 'Groundwork of the metaphysic of morals' and of his ontology of personal value.
11951: HUTYRA, F. VON, UND J. MAREK - Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. I: Infektionskrankheiten, Krankheiten des Blutes und der Blutbildung, der Milz, des Stoffwechsels, der Harnorgane und der Zirkulationsorgane. II: Krankheiten der Atmungsorgane, der Verdauungsorgane des Nervensystems, der Bewegungsorgane und der Haut.
9120: HUURDEMAN, P. - De geschiedenis van Purmerend.
19152: HUURDEMAN, D. (BEW.). - De Nederlandsche Paus Adriaan VI.
31164: HUUSSEN JR., AREND H.. - De codificatie van het Nederlandse huwelijksrecht 1795-1838. (La codification du droit de mariage aux Pays-Bas, 1795-1838). Geschiedenis en analyse van de ontwikkeling van de huwelijkswetgeving en van de opvattingen omtrent huwelijk en gezin op het eind van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw. Avec un resumé en français.
30488: HUYDECOPER, B.. - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius.
32308: HUYGEN, C.A.. - Gewestelijke bouwkunst als spiegel van gewestelijke geschiedenis. Fotokaartenserie nr. 2. 50 Kastelen Midden- en Noord Limburg.
28468: HUYGENS, CHR. (A. O.). - Recueil Van de Militaire Ordres Van Syne Hoogheydt den Heer Prince van Orange. (Convolute:bound with more titles; see description:)
24305: HYLTÉN-CAVALLIUS, GUNNAR & STEPHENS, GEORGE. - Svenska folksagor.
30221: HYMAN, CLARISSA. - De Joodse keuken. Recepten en verhalen uit de hele wereld.
27832: HYMANS, HENRI. - Les villes d'art célèbres, Gand & Tournai.
31614: HYNDERICK, LE CHEVALIER. - Cour d'Appel de Gand de la surveillance spéciale de la police. Discours prononcé par M. le Chevalier Hynderick, procureur général a l'audience solennelle de rentrée du 4er Octobre 1891 et dont la Cour a ordonné l'impression.
28333: IBELINGS, HANS & BERGER, WOUT. - Sjoerd Soeters; architect.
22254: ICKS, ROBERT J.. - Modern US armored support vehicles; tracked carriers, amphibians & self propelled artillery
15194: IDENBURG, PH.J.. - Schets van het Nederlandse schoolwezen.
29056: IE, KHO LIANG. - Klaas Gubbels.
22933: IE, KHO LIANG. - Klaas Gubbels.
21390: IEPENDAEL, WILLEM VAN. - Liederen van den zelfkant.
13636: IGS. - Headlines; IGS supertypes collection, I, II. + Bodytypes; IGS Bodytypes collection, I-III.
23370: IJSSELDIJK, KARELIEN VAN. - De Oosterschelde op tafel.
18379: IJSSELING, M.A. AND SCHEYGROND, A.. - De zoogdieren van Nederland. Deel I en II.
32015: IJSSELMONDE. - Ysselmonde
21156: IJSSELMONDE. - Ysselmonde.
32117: IJSSELSTEIN. - 't Huis 's Heerendyk en de stad Ysselstein in 't verschiet.
32072: IJSSELSTEIN. - 't Kasteel te Ysselstein.
32879: IJSSELSTEIN. - 't Huis 's Heerendyk en de stad Ysselstein in 't verschiet, 1744.
32880: IJSSELSTEIN. - De Stad Ysselstein, van den hoogen biezen Dyk te zien/ De Stad en 't Kasteel Ysselstein, buiten de IJssel Poort te zien, 1744.
32846: IJSSELSTEIN. - 't Kasteel te Ysselstein, 1744/ 't Kasteel te Ysselstein.
32847: IJSSELSTEIN. - De Yssel Poort te Ysselstein, 1744/ De Benskooper Poort te Ysselstein.
20759: IJZENDIJKE. - Gemeente IJzendijke.
32118: IJZENDIJKE. - 't Steedje Yzendyke te zien van de Juffrouwen Schans.
3206: IJZERMAN, HERMIEN - Jaapje, het avontuurlijke aapje.
31939: ILG, ALBERT. - Musterbuch für Kunst-Schlosser.
13044: ILJIN, M.. - Het Vijfjaarplan.
14467: NEDERLANDSE VERENIGING VAN ILLUSTRATOREN. - Illustrator 3; jaarboek 1997.
31652: INFIESTA PÉREZ, MANUEL, LLIMONA RAYMAT, ENRIQUE, MASCARÓ VINETS, JOAQUÍN, ET AL (ED.). - Cuadernos de arquitectura, no. 26; Gaudí.
30246: INGELSE, LOURENS. - De genaderlijke leidingen Gods met zijne uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren, in de jaren 1776 tot 1779, ontstaan door de begunstiging der Roomsch-Katholieken te Vlissingen en de gewelddadige invoering der Nieuwe Psalmberijming te Westkapelle, met de gestrenge vervolging van hen, die aan de Oude Berijming gehecht bleven.
14821: INGELSE, L.. - Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven landbouwer op de Hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de Oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te West-Kapelle, Anno 1774-1776, door hem zelven te boek gesteld.
21729: INGLEHART, RONALD, BASAÑEZ, MIGUEL AND MORENO, ALEJANDRO. - Human values and beliefs: a cross-cultural sourcebook; political, religious, sexual and economic norms in 43 societies: findings from the 1990-1993 world values survey.
26905: INGWERSEN, INGWER. - Om byens traeer.
24327: INNES, MIRANDA. - Schoonheid uit de lappenmand; een wereldreis langs patchwork en quilttradities.
26287: INSTALLÉ, HENRI. - De betovering van de Vrouw. H.C. Agrippa: een magiër op de feministische toer ten tijde van Margareta van Oostenrijk.
27123: GEODAETISK INSTITUTS. - Danmark i 1: 100.000. Generalstabskort, Bog I Det Nordlige Jylland.
22628: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22631: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan).
22633: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22630: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan).
22629: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22559: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Onderzoekingen met den Zeethermometer, als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande de winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22560: KONINKLIJK NEDERLANDSCH METEOROLOGISCH INSTITUUT. - Mededeelingen uit de journalen aangaande bijzondere meteorologische verschijnselen, havens, banken, enz., in sommige gedeelten van den oceaan, als uitkomsten van wetenschap en ervaring.
24973: IPEREN, JOSUA VAN. - Historische redenvoering, bij het ontdekken der gedenknaalde, opgericht ter eere van Joannes van Miggrode, den eersten en voornaamsten kerkhervormer van Zeeland. Op den 1sten December MDCCLXXIII, uitgesprooken in de Groote Kerk te Veere.
32888: IRELAND, SAMUEL. - A Picturesque Tour through Holland, Brabant, and part of France, made in the autumn of 1789.
25378: IRSIGLER, KARL (ED.). - Ernesto Tatafiore.
31391: IRVING, WASHINGTON. - Het leven en de reizen van Christoffel Columbus + Aanhangsel (5 delen).
26007: ISACCO, ENRICO (ED.). - Krishna, the divine lover; myth and legend through Indian art.
32227: ISELER, PAUL. - Les débuts d'André Gide vus par Pierre Louÿs. Avec une lettre d'André Gide a l'auteur et de nombreuses lettres inédites de Pierre Louÿs a André Gide.
31106: ITJESHORST JZ., J.. - De werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tot 1582.
16236: IVEN, W. & M. MANDOS. - Bij wijze van spreken: verhalen en spreekwoorden uit Noord-Brabant.
23643: IVOI, PAUL D'. - Jud Allan, de ridder der duisternis.
12317: IZ, FAHIR. - Eski Türk Edebiyatinda Nazim. XIII. yüzyildan XIX. yüzyil ortasina kadar yazmalardan secilmis metinler. I Divan Siiri.
12318: IZ, FAHIR. - Eski Türk Edebiyatinda Nesir. XIV. yüzyildan XIX. yüzyil ortasina kadar yazmalardan secilmis metinler. I.
30444: JAANUS, H.. - Verbaal klassiek conditioneren van evaluatieve reacties, associatieve en cognitieve aspecten.
19818: RAAD VAN BEHEER NEDERLANDSCHE JAARBEURS (SAM.). - Herinneringsalbum 'Eerste Nederlandsche Jaarbeurs', 26 febr./ 10 maart-Utrecht-1917.
32878: JAARSVELD. - Jaarsveld, van de Overzyde der Lek te zien, 1750.
20643: JACKS, HEINRICH. - Zerstörter Feindwärts; Kriegsfahrten zwischen Eismeer und Biscaya.
18968: JACKSON, RAY D. AND SUSAN M. (ED.). - America's youngest warriors, volume II.
17137: BIBLIOPHILE JACOB. - Les Turquoises poésies, contes et nouvelles par le bibliophile Jacob.
32012: SINT JACOBIPAROCHIE. - St. Jacobi Parochie.
12879: JACOBS, M.. - Herman Johannes Lam (1892-1977); the life and work of a Dutch botanist.
24819: JACOBS, HERM. J. (RED.). - Voor de jeugd, weekblad voor meisjes en jongens; 1e jaargang, nrs. 27 t/m 52 (ingebonden).
19140: JACOBS, J.H.M.. - Hugo Landheer. Overzicht 1925-1990.
31933: JACOBS, JULIUS. - Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiène, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok.
23438: JACOBSEN, WALTER, INGHELBRECHT, LEON, BEAUPREZ, GEORGES, E.A. (RED.). - 50 Jaar beroepsvereniging van zee- en kustloodsen 1945-1995.
16871: JACOBSEN, HANS-ADOLF, HANS DOLLINGER (ED.). - Der Zweite Weltkrieg in bildern und dokumenten. Vol.I (1): Erster Band: Der europäische Krieg 1939-41. Vol.II (2): Zweiter Band: Der Weltkrieg 1941-43. Vol.III (3): Dritter Band: Sieg Ohne Frieden 1944-1945.
17376: JAEGERE, JOZEF DE (ED.). - Interieur 86.
21335: JAFFÉ, H.L.C.. - Piet Mondrian.
26294: JAFFÉ, H.L.C.. - Friedlaender in het Frans Halsmuseum.
23830: JAGER, TH. DE. - Jan Schonk; een keurcollectie reproducties uit zijn werken.
18046: JÄGER, GUSTAV [ED.]. - Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie. Mit Holzschnitten. Erster Band: Aal-Byzeres.
22323: JÄGGLI, MARIO. - Il delta della maggia e la sua vegetazione.
23013: JAGT, BOUKE. - Nederlands nationaliteitsbesef; een juridische en culturele benadering.
24499: JALHAIJ, PASCAL, VERKERK, CORRIE & VERLAAN, JOS. - Proeven met Pascal; aan tafel bij Restaurant Vermeer.
28054: JAMES, LAWRENCE. - The Middle Class; a history.
6843: JAMES, T.G.H. - Hieroglyphic texts from Egyptian Stelae etc., part 9.
26868: JANSE BZ., L.. - Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberratie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten/ Korte beschouwing der spiegel-instrumenten en der methoden om hunne fouten te vinden. Twee titels in één band.
30182: JANSEN, HANS. - Christelijke theologie na Auschwitz. 2 delen in 3 banden. Deel 1: "Theologische en kerkelijke wortels van het antisemitisme", Deel 2: "Nieuwtestamentische wortels van het antisemitisme; A1: Diagnose en therapie in geschriften van joden en christenen",
20024: JANSEN, J.C.G.M. (RED.). - Limburg 150; kunst en cultuur in Limburg (vol. I en II).
22725: JANSEN, JOS & BAXTER, ANDREW (ED.). - Creating value by design facts from Philips design.
22329: JANSEN, AB A.. - Sporen aan de hemel. Kroniek van een luchtoorlog. De strijd van de Amerikaanse luchtmacht tegen Nazi-Duitsland boven Nederland. Deel I (1): januari-september 1943.
17105: JANSEN, J.G.. - Sleepboten Nederland / België.
26166: JANSEN, FRANS & KEIJZER, FEIKE DE (SAM.). - Golden Earring.
15277: JANSEN, M.M.. - Il Dibattito sul postmoderno in Italia; in bilico tra dialettica e ambiguità.
31548: JANSENII, CORNELII. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia editio ultima.
32961: JANSENS, FRANK. - Water in de zak. Ellewoutsdijk, Oudelande en Baarland en de watersnoodramp van 1 februari 1953.
27809: JANSKY, DONALD M.. - Spectrum management techniques. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume II.
23992: JANSMA, REIN. - Stairs.
26202: JANSSEN, HANS & JOOSTEN, JOOP M.. - Mondrian de 1892 à 1914; les chemins de l'abstraction.
28142: JANSSEN, HANS & SINDEREN, WIM VAN (SAM.). - De Haagse School.
25482: JANSSEN, A.M. P.P., WAGEMANS, H.G.J. & WILLEMS, W.F.TH. E.M.. - In honorem Sancti Martini, Sint-Martinus ter ere; het kerkelijk verleden van Holtum.
18657: JANSSEN, ENNO. - Das Gottesvolk und seine Geschichte. Geschichtsbild und Selbstverständnis im palástinensischen Schrifttum von Jesus Sirach bis Jehuda ha-Nasi.
17618: JANSSEN, H.Q.. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
19727: JANSSEN, A.J.. - T. Antoninus Pius; grepen uit de beschaving der oudheid XXV.
31423: JANSSEN, L.J.F.. - Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Tweede deel, tweede stuk. De Romeinsche beelden en gedenksteenen van Zeeland.
23179: JANSSENS, GERARD. - Orientalia Gandensia VI; contribution to the verbal system in old Egyptian; a new approach to the reconstruction of the Hamito-Semitic verbal system.
15395: JANSSENS, RIENK. - De opbouw van de Antirevolutionaire Partij 1850-1888.
20850: SINT JANSTEEN. - Gemeente St. Jan Steen.
17444: JANUS (ED.). - Man Ray.
12635: JAPICX, GYSBERT. - Gysbert Japicx wirken.
29781: JARRASSÉ, DOMINIQUE. - Rodin. De hartstocht voor de beweging.
30110: JARRETT, BRENT (ED.). - At the Still Point. Photographers from the Manfred Heiting Collection. Volume II, Part 1, 1916-1968.
31883: JASPERS, KARL. - Philosophie. Vols. I-III. I: "Nachwort 1955/ Philosophische Weltorientierung". II: "Existenzerhellung". III: "Metaphysik".
26596: JASPERS, G.J.. - De blokboeken en incunabelen in Haarlems Libry.
32164: JASPERSE, P.. - Sint Maartensdijk in oude ansichten deel 2.
32163: JASPERSE, P.. - Sint-Maartensdijk in oude ansichten.
29766: JAVA, MELATI VAN (RED.). - De Huisvriend. Geïllustreerd maandblad. Jaargang 1893.
20776: JAYANAMA, DIREK. - Siam and World War II.
31599: JELGERSMA, D.G.. - Wijsgeerige strijdschriften.
23947: JELGERSMA, S.. - Holocene sea level changes in the Netherlands; mededelingen van de geologische stichting, serie C VI- No. 7.
32998: JELLEMA, C.O.. - Late Roos.
28370: JELSMA, SIMON. - Liefde in opstand. 32 Gedichten van Simon Jelsma.
20299: JENNESKENS, ESTHER. - J.C. Roelandse 1888-1978, 'Kunstenaar langs de Rijn'.
13692: JÉQUIER, G.. - Histoire de la civilisation Égyptienne; des origines à la conquète d'Alexandre.
18004: JERATSCH, S. [ED]. - Vitrea dedicata. Das Stifterbild in der deutschen Glasmalerei des Mittelalters. Mit Beiträgen von R. Becksmann und S. Waetzoldt sowie einem Geleitwort von G. Gambke.
17495: JERCHOW, FRIEDRICH. - 100 Jahre Unterweser Reederei 1890-1990.
15548: JESPERSEN, A. (ED.) A.O. - Transactions of the 2. International Symposium on Molinology, Danmark may 1969.
15594: JESPERSEN, A. (ED.) A.O. - Transactions of the 2. International Symposium on Molinology, Danmark may 1969.
32697: JOANNE, PAUL. - Belgique et Hollande. 7 Cartes et 35 Plans. Collection des guides-Joanne.
30896: JOANNE, P.. - Belgique. Collection des Guides-Joanne, Guides-Diamant.
27391: MATTHEI MARCI LUCAE & JOANNIS. - De heylighe Euangelia.
17046: JOBÉ, J. A.O.. - Bateaux a roues d'Europe et d'Amerique. Dessins de Carlo Demand.
21650: JOBÉ, J., PLUMMER, R.A. AND HILTON, G.W.. - Raddampfer aus aller Welt.
31330: JOBST, PHIL. CHRISTOPH. - Denkschrift zum 150 Jähr. Bestehen der Firma C.C. Meinhold & Söhne G.M.B.H. Dresden. Nachfolgern der 1526 von Wolfgang Stöckel errichteten Buchdruckerei.
30787: JODJANA, R.A.. - Ruimte, essentie van liefde.
20166: JOH. C.V.. - Rotterdamsche Kunstkring/ Gedenkboek 1893-1913.
29709: JOHNE, SVEN (ED.). - Leben und Sterben in Ostdeutschland und anderswo/ Life and Death in East Germany and the Rest of the World.
28642: JOHNSON, PHILIP, A.O.. - Peter Eisenman & Frank Gehry.
17190: JOL, J. A.O. (ED.). - 75 jaar Gebr. Broere & 50 jaar Rederij Theodora.
18854: JOLLY, RUDOLF. - Atlas zur Mikroskopischen Diagnostik der Gynäkologie nebst einer Anleitung und erläuterndem Text von Priv.-Doz. Dr. Rudolf Jolly.
14032: JOLY, N.. - Dessins et tableaux de maîtres; avec la participation du Musée Pouchkine.
24692: JOLY, LAURENT. - Xavier Vallat; du nationalisme chrétien à l'antisémitisme d'État, 1891-1972; biographie.
4456: JONATHAN - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
23939: JONATHAN - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
12995: JONCKBLOET, W.J.A.. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. I-VI.
28542: JONCKBLOET, W.J.A.. - Vanden Vos Reinaerde.
32937: JONES, LOUISE (ED.). - Comix International # 5. Eight full color classic horror stories.
13413: JONES, E.B.. - Instrument technology, vol. I-III. !: Measurement of pressure, level, flow and temperature. II: On-line analysis instruments. III: Telemetering and automatic control.
28190: JONES, SYDNEY R.. - Old houses in Holland.
24878: JONES, GARETH (ED.). - The Blackwell Companion to Modern Theology.
29483: JONG, SJOERD DE. - Veensch Verleden II (of: "van wie ben jij d'r één?").
20546: JONG, D. DE, KOBEL, H. EN SALIETH, M.. - 'Nieuwe beschryving der Walvisvangst en Haringvisschery'. Heruitgave in facsimile.
24388: JONG, DIRK DE. - Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften, verschenen in Nederland en Vlaanderen en in de Nederlandse taal elders, in de periode 1956 tot en met 1960 met aanvullingen over de jaren 1945 tot en met 1955. 3 Delen, compleet (A-L, M-Z en repertorium en titelregister).
24383: JONG, DIRK DE. - Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1951 tot en met 1955 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 3 Delen (A-L, M-Z en repertorium en titel-catalogus).
8676: JONG, H. DE - Computer-supported analysis of scientific measurements.
25114: JONG, H.W.M. DE. - Demonische ziekten in Babylon en bijbel.
15118: JONG, M. DE. - Drie zestiende-eeuwse esbatementen; Tielebuijs / De blinde die tgelt begroef / De luijstervinck.
21968: JONG, S. DE. - IJssel & Berkelflora; in het voetspoor van David de Gorter.
23953: JONG, J.D. DE, KUYL, O.S., HAGEMAN, B.P., A.O.. - Mededelingen van de geologische stichting, nieuwe serie no. 15.
19111: DE JONG, JON. - 1000x 30x30 April, of hoe het elke dag verder gaat.
18842: JONG, A. DE AND CRAMER, RIE. - Old England. English songs of long ago. The original tunes harmonized by Alex de Jong. Illustrated by Rie Cramer.
13908: JONG, E. DE E. A.. - Miniaturen. Middeleeuwse manuscripten.
26906: JONGE, NICO M. DE. - Landschap, luister der cultuur. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van lector in de landschapsarchitectuur aan de Landbouwhogeschool te Wageningen op 23 februari 1978.
22104: JONGE- COHEN, TH. E. DE. - De dimerie der fronttanden; een bijdrage tot de morphogenese van 's menschen gebit (overdruk uit het T.v.T. XXXVIII jaargang, afl. 8/9 aug. sept. 1931).
12834: JONGE, B.C. DE. - Herinneringen van Jhr. Mr. B.C. de Jonge; met brieven uit zijn nalatenschap.
19906: JONGE, BRAM DE. - Het verlaten eiland; jeugdherinneringen aan mijn oorlogsjaren op Schouwen-Duiveland.
15448: JONGE, J.C. DE. - Levens-beschrijving van Johan en Cornelis Evertsen, Luitenant-Admiralen van Zeeland.
29744: JONGE, A.W.J. DE. - De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten.
21221: JONGH, AAD DE. - Provo; een jaar provo-activiteiten.
23521: JONGH, E. DE. - Portretten van echt en trouw; huwelijk en gezin in de Nederlandse kunst van de zeventiende eeuw.
9795: JONGH VISSCHER, G.C. - Geschiedenis der bouwkunst; een overzicht van de scheppingen der bouwmeesters gedurende vijftig eeuwen.
22975: JOOSEN, P.. - Tilburg's donkere dagen in 1944.
20403: NIEUW EN SINT JOOSLAND. - De Heerlykheyt van Nieu Land.
27363: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
32713: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
27362: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
21769: NIEUW- EN SINT JOOSLAND. - Gemeente Nieuw- en St. Joostland
16258: JOOSTING, J.G.CH.. - Inventaris van het Oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen.
26719: JOSEPHSON, MATTHEW. - Ruth Gikow.
31508: JOSEPHUS JITTA, J.P. - Sluizen en andere waterbouwkundige kunstwerken in en langs kanalen.
30419: FLAVIUS JOSEPHUS. - Joodsche Oudheden of Historie der Joden.
30226: JOSSELIN DE JONG, F. DE. - Dubbele geslachtsnamen.
26425: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - XXe siècle- nouvelle série- XXXVIe année- no. 42: Le surréalisme I.
26424: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - XXe siècle, nouvelle série- XLe année, no. 50: Panorama Italie 78.
26168: JOUFFROY, ALAIN (ED.). - Hommage à Dali (avec une lithographie de La Bataille de Tétouan d'après originale de Dali).
18772: JOVIUS, PAULUS (PAOLO GIOVIO)(PAULI IOVIJ) AND ULLOA, ALONSO (ALFONSO). - De historien van Paulus Jovius, bisschop tot Nucera: Inhoudende de waerachtighe beschrijvinghe van alle ghedenckwaerdige geschiedenissen die van het jaer 1494. tot het 1547. (sic!) in Europa / Asia ende Africa / te water ende te lande / by Keyseren / Coningen / Vorsten ende Heeren met wondere veanderinghen /soo in vreed's als in oorloghs tijden verloopen zijn: tot noch toe by gheene andere soo naecktelijck beschreven (I). Added: Historie ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten Keyser Caerle de vijfde van dien name (II).
27485: JOYEUX, CH. & SICÉ, A.. - Précis de médecine des pays chauds.
10826: JUCQUOIS, G. - Phonétique comparée des dialectes moyen-babyloniens du nord et de l'ouest.
23659: JUDA, ANNELY. - Configuration 1910-1940 and seven Tatlin reconstructions.
32450: JUDIN, JUERG M., JENTSCH, RALPH & MCCLOSKEY, BARBARA. - George Grosz. Die Jahre in Amerika 1933-1958.
13409: JUFFERMANS, JAN. - Albert Roelofs, 1877-1920.
16203: JUIN, HUBERT. - Dessins érotiques de Bertrand II
30900: JULIUS, V.A.. - Leerboek der natuurkunde. Eerste en tweede deel.
21789: JUMELET, S.A.. - Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984.
30583: JUMELET, S.A.. - Bruinisse in de loop der eeuwen, 1467-1984.
28283: JUNG, C.H., DAMME, M.H., E.A.. - Volk in Nood. 5 Jaren Nederlandsche historie.
25050: JUNGMANN, J.A.. - Verslag der handelingen van de Staten-Generaal gedurende de buitengewone zitting van 1840, gehouden van 4 augustus tot 5 september 1840. Iste & IIe Deel, "Verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer, benevens kort verslag van het verhandelde in de Eerste Kamer der Staten-Generaal"/ "Bijlagen van het verslag der handelingen van de dubbele Tweede Kamer".
21489: JURDANT, JEAN-MARIE. - Les jardins aquatiques; un rêve, un défi, une découverte!
17887: KAETTERER, O.. - Die Schule des Eislaufes.
5685: KAHMEN, VOLKER - Erotik in der Kunst; Aspekte zur Kunst der Gegenwart.
5690: KAHMEN, VOLKER - Erotic art today.
9731: KAHN, G. - La peinture galante en France au XVIIIe siècle: François Boucher; Jean Honoré Fragonard.
29905: KAINER, HELMUTH. - Holzuhren. Vergleichende Untersuchungen an Schwarzwälder und Schweizer Holzuhren. Furtwanger Beiträge zur Uhrengeschichte, Band 2.
25498: KAISER, J.W.. - Beleving van het evangelie als inwijding in de mysteriën van Jezus Christus; verduidelijkt door ontsluiering van het evangelie naar Marcus.
23032: KAISER, P.J.. - Eenige onderzoekingen betreffende tijdmeters, naar aanleiding van den aankoop in 1887, ten behoeve der Nederlandsche marine.
32135: KAISER, F.. - De Sterrenhemel. 2 delen.
9210: KALFF, G. - Middelnederlandsche epische fragmenten, met aanteekeningen.
24182: KALFF, MARTIN, E.A.. - Oud-Holland, wegwijzer met printverbeeldingen.
32482: KALFF, MARTIN. - Onbekende vrienden.
15694: KALFF, MARTIN - In 't hartje der stad; oud en nieuw Amsterdam.
27903: KALININ, M.I.. - Was hat die Sowjetmacht den Werktätigen gegeben.
28879: KALK, EISSE. - Bouwmeesters met draagvlak. Architectenbureau Van Stigt.
32331: KALKHOVEN, W., OSTERLOH, H., PHILIPSEN, A., REEMERS, J. & VERHULST, H. (SAM.). - Tachtig jaar Philips brandweer.
23569: KALKMAN, TON EN HAVER, HENK. - Luister, het Fort vertelt; Kustfort IJmuiden.
27236: KALSHOVEN, L.G.E.. - De plagen van de cultuurgewassen in Indonesië. In twee delen.
28766: KAM, WOUTER VAN DER. - Niel Steenbergen; schepping in beelden.
16985: KAMBER, ANDRÉ, HARRY ZELLWEGER AND KATHERINA VATSE. - Mauboulés. Skulpturen - Collagen.
12203: KAMP, A.F.. - Zuiderzee-land. Verleden en toekomst van de Zuiderzee.
6443: KAMPA, TH., EN H. VANDERSMISSEN - Atlas van de monumenten in de Zeeuwse Delta.
25620: KAMPEN, N.G. VAN. - Geschiedenis van den Vijftienjarigen Vrede in Europa, sedert den vrede te Parijs in 1815 tot op de tweede Fransche omwenteling in 1830. Twee losse delen (compleet).
22504: KAMPEN. - Kampen. Gezigt aan de kade bij de IJsselbrug.
18451: KAMPEN, H.C.A. VAN & PIET MARÉE. - Varen.
24840: KAMPEN, N.G. VAN. - Vaderlandsche karakterkunde, of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795. Vol. 1 & 2.
18999: KAMPEN, ALB. VAN. - Justus Perthes' Atlas Antiquus. Taschen-Atlas der Alten Welt. 24 Karten in Kupferstich mit Namenverzeichnis und einem Abriss der alten Geschichte.
30673: KAMPEN. - Kampen.
20554: KAMPMANN, RÜDIGER MARIA. - Gesichte des Athanasius Pernath; ein Zyklus in Bildern von Helmut Wenske.
31268: KAN, J.B.. - Historisch-geographische atlas.
30574: KAN, JAN. - De geschiedenis van het produktie-, toeleverings- en hoveniersbedrijf "De Betho". Van lijkenhuisje tot "Klein Frankrijk"
29231: KAN, A.H., GELDEREN, H. VAN, E.A.. - Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
15000: KAN, J.B.. - Historisch-geographische atlas, ten gebruike bij Streckfuss, Geschiedenis der wereld.
30239: KANE, BOB. - Batman en Robin de wonderjongen. 100 pagina's spanning en avontuur.
30238: KANE, BOB. - Batman en Robin de wonderjongen. 10 nieuwe spannende verhalen.
20538: KANN, M.. - Der Arzt im Hause; ein Wegweiser zur Bekämpfung und Verhütung von Krankheiten.
26017: KANTER, J. DE. - Altoosdurende almanak of tijdwijzer/ Geschiedenis, bijzonderheden, verklaring en samenstelling van den almanak.
31283: KANTER PHIL. ZN., J. DE. - Handboekje voor de ingezetenen der Provincie Zeeland, inhoudende: vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel.
10610: KANTER, J. DE, EN J. AB UTRECHT DRESSELHUIS - Provincie, De, Zeeland.
13315: KANTER, J. DE, EN J. AB UTRECHT DRESSELHUIS - De Provincie Zeeland (2 vols.)
12437: KANTERS, H.. - Hans Kanters.
31396: KAPANDJI, I.A.. - Bewegingsleer aan de hand van tekeningen van de werking van de menselijke gewrichten. Deel III: de romp en de wervelkolom.
20600: KAPELLE. - Capelle en't Huis te Bruëlis.
26149: KAPELLE. - Capelle en 't Huys te Mael-Stede.
20125: NIEUWERKERK EN KAPELLE. - 'T Dorp Nieuwerkerk in Duiveland. - Kapelle in Duiveland.
27295: KAPELLE. - Het Slot Maalstede bij Kapelle - Het Huis Barbistein bij Heinkensant.
20253: KAPELLE. - De Kerk te Kapelle.
27294: KAPELLE. - T' Dorp Kapelle - T' Zelve Anders.
20836: KAPELLE. - Gemeente Kappelle.
17138: KAPHERR, EGON VON. - Mit Kreuz und Knute. Das Kosakenbuch von E.v. Kapherr.
29834: KARABELNIK, MARIANNE (ED.). - Stripped Bare. Der entblösste Körper in der zeitgenössischen Kunst und Fotografie.
12975: KARHOF, N.J. - Middelburg in heden en verleden; een verzameling van verboden foto's uit de bezettingstijd.
31683: KARMARSCH, K. & HEEREN, FR.. - Technologisch woordenboek of volledige handleiding voor alle takken van fabriekwezen en volksnijverheid. Eerste deel (van 3).

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

9/18