Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
23201: Heiningen, H. Van. - Buren in de gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe. Nota, naar aanleiding van het door Gedeputeerde Staten van Gelderland opgestelde plan voor gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe.
20830: Heinkenszand. - Gemeente Heinkenszand.
27242: Heinkenszand. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
27243: Heinkenszand. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
20256: Heinkenszand. - T'Dorp Heinkensant.
36552: Heins, J.T.. - Wie is je Vriendje?
18696: Helder, Johannes. - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische Evangelieën.
10436: Hellens, F. - Henri Evenepoel.
15056: Heller, M.P.. - Musikalische, Der, Zoo; ein musikalisches Bilderbuch für Klavier von M.P. Heller, Op. 95.
21076: Hellevoetsluis. - Hellevoetsluis. Van de Reede gezien.
32120: Hellevoetsluis. - 'T Dorp Nieuw Helvoet.
36829: Hellinga-Zwart, T.. - Het Käthe Kruse Poppenboek.
3263: Hellinga-Zwart, T., en G. Hellinga. - Jaap en Niki's Kerstvacantie/ Jaap en Niki thuis. 2 delen.
36548: Hellinga-Zwart, T.. - Het Käthe Kruse Poppenboek.
3316: Hellinga-Zwart, T. - Van Bibi en Dot.
37189: Hellinga-Zwart, T.. - Als 't zóó eens was.
27859: Hellwald, Friedrich von. - Natuurlijke geschiedenis van den mensch. 2 delen compleet.
35220: Helm, Wim & Kees Slager. - De Wijk. De Molukse gemeenschap van Oost-Souburg.
16594: Helmers, J.F. and Helmers, J.F.. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
33047: Helmond. - Markt te Helmond, 1740.
10764: Helmond, B.L. van - Mas'oud du Tour'Abdin; un mystique Syrien du XVe siècle; étude et texte.
29692: Helsloot, John. - Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896.
38080: Nieuw-Helvoet. - Het dorp Nieuw-Helvoet.
33111: Hem. - De Stede Hem, 1726.
37180: Hemkes Kz., H.. - Rekenboek voor jongens, van den landelijken stand. Derde deeltje: over de algemeene rekenkunde.
36918: Hemkes. - Hemkes' vijf cents rekenboekjes. Munten, maten en gewichten (volgens 't nieuwe stelsel bewerkt). Derde rekenboekje.
33329: Hémon, Félix. - Oeuvres diverses de la Fontaine.
31185: Henderikx, Peter A.. - Land, water en bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen.
31193: Hendrickx, Jef. - Catalogus van de Bibliotheek 1987. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde v.z.w.
38256: Hendriks, B., M. Geerink Bakker, S. de Groot, W. van Leeuwen & Hanno van Wagenvoorde (red.). - Palaestra. Maandblad voor jonge kunstenaars van Nederland en Vlaanderen. Eerste jaargang, nummers 1 tot en met 3.
34631: Hendriks, W.L. & Schoo, H.J.. - Nederlandsche Schoolkalender 1920 september 1921.
38257: Hendriks, B., F. Eschauzier, Hanno van Wagenvoorde, J. Groenestein en Jo Elsendoorn (red.). - Palaestra. Internationaal Maandblad voor Hedendaagse Kunst. Tweede jaargang. 8 nummers in 7 afleveringen (1 dubbelnummer). Tweede jaargang. Nummer 1, October 1947 t/m nr. 8, October 1948.
14321: Hendschel, A.. - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek.
19087: Hengel, W.A. Van. - Laatste leerredenen, aan mijne leerlingen van vroeger en later tijd opgedragen door W.A. Van Hengel.
11264: Hengel, Jac. van - Specimen juridicum inaugurale, de Tribus Majoriani Novellis.
20723: Hengstdijk. - Gemeente Hengstdijk.
23328: Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. - Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas.
34397: Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. - Waterbouwkunde, derde deel (4e gedeelte), afd. XIV- Berekening der bruggen. Inclusief platenatlas.
20584: Hennebo, Robert. - Verzamelde dicht-werken van Robert Hennebo. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven, verrijkt.
18412: Henrich, Ferdinand. - Neuere Theoretische Anschauungen auf dem Gebiete der Organischen Chemie.
31785: Henry, Oscar. - Le Guide du Touriste en Belgique 1925.
35247: Henry, Matthew. - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel 1 t/m 3.
22145: Hens, Frans. -
33120: Hensbroek. - Kerk te Hensbroek, 1726.
19911: Herain, Karel. - Malír Max Svabinský; dvacet pet obrazu spoznámkami o dobe a dile.
30633: Herckenrode, Léon de. - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
12866: Herde, R. de, and B. Peleman. - Schelde - Leie - Noordzee.
35591: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. Raket naar de Maan.
35590: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. De Scepter van Ottokar.
35587: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. Kuifje in Tibet.
35582: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. De Blauwe Lotus.
35585: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. De Krab met de Gulden Scharen.
37977: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. Vlucht 714.
35249: Hergé. - De guitenstreken van Kwik en Flupke. 8e reeks.
24442: Herklots, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland, deel II; de weekdieren en lagere dieren.
38048: Herman. - Een gewichtig vraagteeken. Een Kerstverhaal voor oud en jong.
28348: Herman, Joseph. - Modern kunstsmeedwerk, ontworpen en geteekend door Joseph Herman, architect te Amsterdam. Ontwerpen voor modern ijzeren inrij-, tuin-, balkon-, trap- en deurhekken, uithangborden, paneelvullingen, koorhekken, hijschhaken, lantaarns, muurankers, gas- en electrische kronen, deurbeslag, enz., enz. Compleet in 5 afleveringen.
37616: Hermanna, Freddie Langeler, Jan Kucharski & Hanna Krajnik. - Verhalen van den Bergreus/ Wawa en zijn baasje. 2 delen.
37516: Hermanna, Freddie Langeler, Mevrouw Vuerhardt & Eliza Hess-Binger. - Wie leest mee/ Voor vrije uurtjes/ Lezen en luisteren. 3 delen.
31813: Hermans, Hein, Deele, Paul van, Scheen, Chris, Zondag, Henk & Leeuwen, Jacques van (sam.). - Stylos-exkursie Finland, 18 juli-9 augustus 1964.
13814: Hermans, H., and J. Woltjer. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
35564: Hermans, H., and J. Woltjer. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. In 70 groote en kleine kaarten.
35167: Hermans, Willem Frederik. - Mandarijnen op zwavelzuur.
4253: Hermans, G.. - Inondations des Polders Zélandais 12 Mars 1906.
35270: L'hermite, Jaques. - Journael van de Nassausche vloot / ofte beschrijvingh van de Voyagie om den gantschen Aert-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den Admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Lima. Als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van 't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.
34801: Herrebaut, J.. - Étude plus approfondie des états de névrose. La fermentation magnétique/ La dissolution magnétique/ Les faits du magnétisme en général.
34800: Herrebaut, J.. - Introduction à l'etude de la susceptibilité.
34799: Herrebaut, J.. - Chimiatrie minérale pathogène. De l'emploi thérapeutique des sels de zinc.
34798: Herrebaut, J.. - Du parallélisme des variations sensitives subjectives de la pression sanguine avec les variations barométriques. De l'asthénie entravée.
26937: Hers, J.F.Ph. & Terpstra, J.L.. - Stress; medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the Netherlands.
36922: Hertog, T. den. - De klemtoon. Regels en oefeningen voor het natuurlijk lezen.
21079: Hertogenbosch, 'S. - 'S Hertogenbosch. St. Antonius-Kapel.
33033: 's-Hertogenbosch. - De Markt en 't Stadhuis te 's-Hertogenbosch/ De Groote of St. Jans Kerk te 's-Hertogenbosch, 1732.
38085: 's-Hertogenbosch. - Afbeelding der schans Crevecoeur.
32278: Hervey, J.. - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften...... Met 's Mans Karakter, Lof en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven.Twee delen.
25286: Hervilly, Ernest d'. - L'ile des parapluies; aventures du gate-sauce Talmouse.
27139: Herwaarden, C.J.M. van & Broekhoven, Wim van. - Creoon.
37816: Heskes, Wam. - De avonturen van Pé.
35446: Hessing, Dick J.. - De onsterfelijkheid benaderd. Een onderzoek naar de bereidheid tot postmortale orgaandonatie.
21268: Heukelum. - Henkelom, met de overblyfsel van de Veer-Poort.
21270: Heukelum. - Heukelom aan de Linge.
21267: Heukelum. - Het Steedje Heukelum aan de Linge.
21266: Heukelum. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwijk ziende.
28239: Heukelum. - 't Huis te Heukelum van een andere zijde, 1750.
28240: Heukelum. - Het Huis te Heukelum, 1750.
32866: Heukelum. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwyk ziende, 1750.
32859: Heukelum. - Het Steedje Heukelum langs de Linge te zien, 1750.
33082: Heusde, Ph. W. van. - De Socratische School of Wijsbegeerte voor de Negentiende Eeuw. De Encyclopedie. Inhoud: Proeve van Wijsgeerige Navorsching omtrent 's Menschen Zielsvermogens en hunne Overeenstemming, eerste en tweede stuk. Derde en vierde deel: "Wijsgeerige navorschingen in de Talen-Overzigt der Encyclopedie- De Metaphysica
24755: Heyse, Jan. - De legende van Westenschouwen
36355: Hichtum, N. van. - Sip-Su. "De knappe jongen"; een Eskimo-geschiedenis/ Flard-Oor en andere verhalen. Uit "Moeders vertellingen"/ Moeders vertellingen. Baas Casenave. 3 delen.
36353: Hichtum, N. van. - Sip-Su. "De knappe jongen", een Eskimo-geschiedenis/ Voor 't kleine volkje deel XXII: Gouden Sprookjes van Gebrs. Grimm/ De geschiedenis van den kleinen Eskimo Koedlago/ Afke's Tiental (10e druk). 4 delen.
36352: Hichtum, N. van & B. Midderigh-Bokhorst. - Om honderd daalders en andere verhalen.
36248: Hichtum, N. van. - Afke's tiental. Geïllustreerde Bibliotheek voor jongens en meisjes van 11-14 jaar.
36950: Hichtum, Nienke van - Amelioranna als koopvrouwtje.
2776: Hichtum, Nienke van - Oehoehoe, dl. I, of hoe een kleine Kafferjongen page bij den koning werd/ Een Kaffersche heldin. I. Oezinto's vlucht, II. Oezinto en Oehoehoe. 2 delen.
36951: Hichtum, N. van & Susan B. Pearse. - Amelioranna en de groene parapluie.
2785: Hichtum, Nienke van - De wonderbare avonturen van Tom Duim; een grappige geschiedenis.
2773: Hichtum, Nienke van - Afkes's tiental; een schets uit het Friesche arbeidersleven.
7901: Hiel, Emanuel - Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen.
31196: Hietkamp, H.W.. - De buitenplaatsen van de Manteling. Een studie naar verleden, heden en bouwstenen voor de toekomst van de buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Domburg.
37866: Hijmans, L.. - Onder de haringvisschers.
34866: Hijweege, Erik & O'Hanlon, Redmond. - Noir.
36306: Hildebrand, A.D.. - De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Dorus Das/ Bolke's zoon en Dorus Das naar Nederland/ Nieuwe avonturen van Bolke de Beer/ De zoon van Bolke de Beer/ Bolke de Beer. 5 delen.
37376: Hildebrand, A.D.. - De Verhuizing van de Familie Spits.
35377: Hildebrand, A.D. & Laagoord, Albert van. - Om de naam van een vrouw. Een legpuzzle-mysterie.
36515: Hildebrandt, Marie. - Een reisje van drie kleuters.
36439: Hildebrandt, Marie. - Uit het Land van Dickens.
36438: Hildebrandt, Marie & Benjamin Rabier. - Mopje Van Boevenburg en Zijn Streken.
36437: Hildebrandt, Marie & Benjamin Rabier. - Geschiedenis van den haan Kantekleer.
36081: Hildebrandt, Marie. - Vacantiepret. Met schaar en lijmpot.
36448: Hildenbrandt, Marie & Benjamin Rabier. - Piet Wipneus. Kind en Kunst Serie II.
32549: Hilhorst, Reinoud. - De Amstelkerk. Voorlopige reconstructie van de bouwhistorie.
3149: Hille-Gaerthé, C.M. van - Het kabouterhuis; voor kinderen van vijf tot acht jaar.
36881: Hiller, Johann Adam. - Ueber die Musik und deren Wirkungen.
33130: Hilversum. - Het Dorp Hilversum, 1739.
21924: Hinz, Gerhard. - Peter Josef Lenné und seine bedeutendsten Schöpfungen in Berlin und Potsdam.
30757: Te Rangi Hiroa (Peter H. Buck). - An introduction to Polynesian anthropology. Bulletin 187.
18185: Hittorf, W.. - Über die Wanderungen der Ionen Während der Elektrolyse. Erster Teil. Zweite Hälfte. Ostwald's Klassiker der Exakten Wissenschaften. Nr. 21. Nr. 23.
30637: Hobi, Urs, Freuler, Regula, Felder, Sabine, a.o. (ed.). - Art Suisse du XXe siècle. La Collection de la Nationale Suisse Assurances.
20725: Hoedekenskerke. - Gemeente Hoedekenskerke.
20124: Hoedekenskerke. - Hoedekenskerke. - 'T Zelve anders.
33981: Hoefer, F.A. & Kesteloo, H.M.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Achtste deel, eerste stuk.
15878: Hoefer, F. A.. - Wandelingen door Oud-Zwolle.
32976: Hoefnagel, A.J.. - Glyoxylic acid, a key chemical..
35388: Hoefnagels, Lou. - Wijn exlibris.
15651: Hoek, S. van - Geschiedkundig verhaal van de Landing en de Inval der Engelschen in Zeeland in het jaar 1809.
20831: Hoek. - Gemeente Hoek.
26859: Hoek, P.P.C.. - Verslag van den staat der Nederlandsche zeevisscherijen over 1910. Extra bijlage: rapport over schelpdierenvisscherij en schelpdierenteelt in de Noordelijke Zuiderzee.
33189: Hoek, Julie & Redeke, H.C.. - Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in en om Helder, huisduinen en het koegras wildgroeiende en op openbare plaatsen algemeen aangeplante kruiden, heesters en boomen. Inclusief eerste supplement. Lijst van sedert de uitgave van de flora tot het einde van 1903 nieuw gevonden planten.
37778: Hoeksema, Daan. - Verjaardagkalender voor onze Peuters en Kleuters in Rondjes en Vierkantjes plakken.
36109: Hoeksema, Daan. - Hoe Daan Hoeksema onze aloude baker- en kinderrijmpjes zag. Prentjes uit zijn jeugd. Kleuter Kleurboekje B.
36085: Oom Abraham en Daan Hoeksema. - De Neef van Prikkebeen. Een wonderbaarlijke en kluchtige historie.
37261: Hoeksema, Daan & Truus Vinger. - Spel-Boek (Electrische tram-spel/ Vliegmachine-spel/ Radio-spel/ Jagers-spel/ Auto-spel)/ Puzzle Boek/ Puzzle Boek van Daan Hoeksema/ Het nieuwste Puzzle Boek; 50 puzzles. 4 delen.
36453: Hoekstra, Han G. & Fiep Westendorp. - Rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos.
38108: Hoekstra, Han & Joop Geesink. - Assepoester/ Roodkapje. 2 delen.
36307: Hoekstra, Han G.. - De ijsmuts van Prins Karel en een paar andere versjes.
36094: Hoekstra, Han G.. - De ijsmuts van Prins Karel en een paar andere versjes.
36093: Hoekstra, Han G.. - Versjes uit de grabbelton.
35958: Hoekstra, Han G.. - Rijmpjes en versjes uit de nieuwe doos.
35957: Hoekstra, Han G.. - De ijsmuts van Prins Karel en een paar andere versjes.
3225: Hoekstra, Han G. - Appeltjes van Oranje.
36985: Hoen, Pieter 't. - Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen.
22860: Hoen, Pieter 't. - Nieuwe proeve van kleine gedichten voor kinderen. ( Op de 6 afzonderlijke stukjes vermeldt het titelblad: Nieuwe proeve van klijne gedichten voor kinderen.)
29611: Hoet, Jan, e.a.. - Arttaste.
35158: Hoet, Jan & Oswald Oberhuber. - Oswald Oberhuber.
3073: Hoeven, G. van der - Bloemenkindje; sprookje van goed en kwaad.
18170: Hoeven, J. van der. - Handboek der dierkunde.
36805: Hoeven, Nico van der, Wouter Hulstijn & H. van Louwerijk. - De gewonnen kano/ 300000 k.m. per sec. met Dokter Overal/ Van twee dorpsjongens Jan en Heintje/ Om den voetbal. 4 delen.
24141: Hof, Annie en Jan. - De loopbaan van ons leven, deel één.
32693: Hofdijk, W.J. & Dercksen, J.M.E. (sam.). - Aurora muzen-almanak. Jaarboekjen voor 1878.
16463: Hofdijk, W.J.. - Kronijk der Kennemer Vrijbuiters.
3906: Hofdijk, W.J. - Aurora; jaarboekjen voor 1867.
35033: Hoff, J.W. van 't, H.J. Ikkink, W. Kweldam, S. Simonse & M.A. van Varik. - Een en ander over de land- en tuinbouwcoöperatie op Walcheren.
19022: Hoff, August. - Thorn Prikker und die neuere Glasmalerei.
36179: Hoffman, F.J.. - De Wondersmeer en andere vertellingen. Kleine Stamperius Bibliotheek.
36009: Hoffman, F.J.. - Het hol in het bosch.
35606: Hoffman, F.J. en C. Geertsema. - IJsop den Veenplas. Van twee jongens en nog een derde. Verloren en teruggevonden. Koert's groote vacantie. Op de Bonte Hoeve.
2438: Hoffmann, Frans - Verhalen voor de jeugd.
36857: Hoffmann, Heinrich. - Struwwelpeter. The English Struwwelpeter or pretty stories and funny pictures.
36886: Hoffmann, H.. - Piet de Smeerpoets. Kleingoed No. 9.
29241: Hoffmann, Franz. - De Drie Vrijwilligers.
19356: Hoffmann, Dieter. - Ernst Hassebrauk; Leben und Werk.
26727: Hoffmann, Ida (ed.). - Le Symbolisme Russe, la Rose Bleue.
34376: Hoffmann, Gretl. - Architekturführer Stuttgart und Umgebung. Ein Führer zu 380 historischen und modernen Bauten. Mit 254 Lichtbildern, 125 Grundrissen und Lageplänen sowie 2 Orientierungskarten.
10865: Hofinger, M. - Le Congrès du Lac Anavatapta (vies de saints bouddhiques); extrait du Vinaya des Mulasarvastivadin Bhaisajyavastu, I: Légendes des Anciens (Sthaviravadana).
29377: Hofmaier, James. - Andy Warhol. Stereo Types; 1950s Diptych Drawings.
37309: Hofman, Wim. - Feestletters van A tot Z.
37306: Hofman, Wim. - Aap en Beer op reis.
24156: Hofman, Wim (sam.). - De kleine Hofman; Wim Hofman's werk van A-Z.
34753: Hofman, Wim. - Op de boerderij (een prentenboek).
37234: Hofman, Wim, Inge van Noortwijk, Henk van de Vrande & Nannie Kuiper & Philip Hopman. - Aap en Beer. Een ABC boek van Wim Hofman/ Het versjes ABC/ Het ABC rijmboek van Sofie en Maarten. 3 delen.
25171: Hofman, A., Grobbee, D.E. & Lubsen, J.. - Klinische epidemiologie.
25170: Hofman, A., Grobbee, D.E. & Lubsen, J.. - Klinische epidemiologie.
21955: Hofmann, Walter. - Einiges Europa Trägt Wohlstand.
34257: Hofmann, Werner, Sinowatz, Fred, et al. - Austria Biennale di Venezia 1980. Valie Export. Dokumentations-Ausstellung des österreichischen Beitrags zur Biennale Venedig 1980.
2575: Hofstede de Groot, S.M., G. Tiemersma HZn., e.a. - Onder het Lommer; vertellingen voor jongens en meisjes.
15370: Hogerheijde, M.R.. - The molecular environment of low-mass protostars.
23479: Hogerwaard, M.B.G.. - Memorie over de verdediging van de Zeeuwsche oevers.
3508: Hogerwaard, M.B.G. - De oeververdediging in Zeeland sedert 1860, deel 1-8 en 12.
32567: Hogg, Ian V. & Weeks, John. - Pistolen aus aller Welt. Enzyklopädie der Pistolen und Revolver seit 1870.
32132: Högler, Hans. - Die vaginale Radikaloperation des Carcinoma colli uteri nach Schauta-Amreich.
33265: Hohl, Reinhold. - Collección Beyeler. Centro de Arte Reina Sofía, 24 Mayo-24 Julio 1989.
35391: Holas, Milos & Alena Ladová. - Abeceda.
28395: Holl, Imre. - Mittelalterliche Funde aus einem Brunnen von Buda.
20656: Holland. - Holland.
21751: Holland. - Fresiae Haereditariae à Mosa in Kinnemum quae hodie Hollandia sub Henricis et Suevis. Auctore Mensone Alting.
31206: Holland. - Holland.
21688: Zuid-Holland. - Kaart van de Provincie Zuid-Holland. Blad VII. Goederede.
21686: Noord-Holland. - Noordt Hollandt.
21687: Holland. - Rhinolandiae. Amstelandiae.
37312: Hollander, Jos den. - ABC.
36578: Hollander, Han & Jan Wijga. - Het Bruine Monster. Voetbalverhalen van Han Hollander.
26047: Hollander, Paul den. - Les Pyramides du Nord.
19809: Holländer, Tove and Kaitavuori, Kaija. - Tuula Lehtinen 'The day of the false king'.
37738: Hollander, Han & Jan Wijga. - Het Bruine Monster. Voetbalverhalen van Han Hollander.
37545: Holle, K.F.. - De aap en de schildpad. Een Soedanesche fabel voor de Hollandsche jeugd naverteld.
22278: Hollestelle, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
22218: Hollestelle, A.. - De drie merkwaardige schellingen; het Schild, Het Lam en de Gulden van Gewicht, of de Munten van 3, 2 1/2 en 2 tremissen, met de daarmede in verband staande Pondenstelsels. Uitvoerige beschrijving van het Middeleeuwse Pond- of Geldwezen. Met tal van berekeningen, zoo voor het bepalen van het gewicht, als voor de waarde van oude munten.
33995: Hollestelle, A. & Laban, P.. - Inventaris van het oud-archief der stad Tholen, bevattende een chronologische opgaaf en omschrijving van de charters, oorkonden, rekeningen, enz. daarop betrekking hebbende.
4180: Hollestelle, A. - Geschiedkundige beschrijving van Tholen en Omstreken; samengesteld naar de oorspronkelijke bronnen en de plaatselijke gesteldheid van het land.
32032: Hollum. - T' Dorp Hollum. / De Buuren te hollum.
35530: Holmes, Keith & Tony Pitham. - Medisch handboek koi. Het creëren van een gezond milieu en het behandelen van aandoeningen.
36884: Holst, A. & Else Wenz-Viëtor. - Grietje kan koken! Een kinderkookboek voor kinderen van 6-12 jaar.
36885: Holst, A. & Else Wenz-Viëtor. - Grietje kan koken! Een kinderkookboek voor kinderen van 6-12 jaar.
32939: Holste, Friedrich. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 5: Der frühhallstattzeitliche Bronzegefäßfund von Ehingen. Mit 1 Karte und 65 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln.
32474: Homann Olesen, Alfred & Kjaer, Ole V.. - Thverá- en islandsk torvegard.
30767: Homeros. - Homeros' Odyssee. In Nederlandsche hexameters overgebracht door P.C. Boutens.
2752: Hondius, Frits - Jonas, de vuurtorenman.
32067: Honswijk. (Houten). - De kerk te Honswyk.
20832: Hontenisse. - Gemeente Hontenisse.
3402: D'Hontenisse, Marnix - Door water en vuur. Een verhaal uit de bezettingstijd.
29359: Hoof, Ada van (red.). - "Voor later". Neeltje Flipse-Roelse (1921-2008), fotografe.
37884: Hoof, Ada van (sam.). - Vlissingen bijzonder wonen. 90 jaar volkshuisvesting.
36553: Hoofdbrandmeester. - Het nieuwe brand blus boek.
20726: Hoofdplaat. - Gemeente Hoofdplaat.
18553: 'T Hooft, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. De schilderijen-Verzameling in het Museum Fodor.
18440: 'T Hooft, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen uit de verzameling van het Rijks-Museum, te Amsterdam.
18434: 'T Hooft, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen van Pieter De Hoogh in Buitenlandsche verzamelingen.
18435: 'T Hooft, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Retrospectieve Tentoonstelling.
18432: 'T Hooft, C.G.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Verzameling J.C.J. Drucker in het Rijks-Museum.
33216: Hooft, P.C.. - P.C. Hóófts Henrik de Grote. Zyn leven en bedryf.
36146: Hoog, Aletta - Prettige Winteravonden; verhalen, sprookjes, spelletjes, knutselwerkjes, versjes, rijmpjes, grappen, leerzame stukjes, raadsels, kunstjes, teekenvoorbeelden, schaduwbeelden en rekenkundige opgaven. De Poppenwasch.
2694: Hoog, Aletta - Prettige Winteravonden; verhalen, sprookjes, spelletjes, knutselwerkjes, versjes, rijmpjes, grappen, leerzame stukjes, raadsels, kunstjes, teekenvoorbeelden, schaduwbeelden en rekenkundige opgaven. Tweede deeltje.
34958: Hoogendoorn-Beks, W.J.M. & Hattinga Verschure, J.C.M.. - De Hattinga's en hun topografische atlassen 1724-1755. Mappen 1 tot en met 10. Overzichtskaarten van Zeeland en de Zeeuwse Eilanden/ Kaarten van Brabant/ Vlaanderen/ Zuidhollandse Eilanden/ Baronie van IJsselstein/ Walcheren/ Steden en vestingen in Oost-Nederland.
28991: Hoogerhuis, O.W., e.a.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Hulst/ St. Jansteen. Serie Oost Zeeuwsch-Vlaanderen, deel 1.
31032: Hoogerhuis, O.W., e.a.. - Kadastrale atlas van Zeeland 1832. Goes/ Kloetinge. Serie Zuid-Beveland, deel 1.
36159: Hoogeveen, M.B.. - Leesoefeningen ter inleiding van het eerste tot en met zesde leesboekje. Zes deeltjes.
35077: Hoogewerff, G.J.. - Benozzo Gozzoli.
33108: Hoogkarspel. - Kerk van Hoogkarspel, 1726.
15595: Hoogstraten, M. van (ed.) a.o. - The International Molinological Society (T.I.M.S.), Transactions Third Symposium, The Netherlands May 1973.
33101: Hoogwoud. - 't Dorp Hoogtwoude, 1726.
17727: Hooijdonk, R.J. van. - Over kanaries en volière-vogels.
33744: Hoop Jr's Zn., A. van der. - Gedichtjes op Geboorte,- Nieuwjaars- en Bruiloftsfeesten en gebeden voor de jeugd.
25184: Hoop Jr's Zn., A. van der. - Liederen.
38183: Hoorn. - Oproer te Hoorn, over de invoering van nieuwe Excynzen.
21078: Hoorn. - Hoorn. De Binnenhaven.
35437: Hoorn, Willem van. - Ancient and modern theories of visual perception.
32789: Hoorn. - De Koe-Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Koe-Poort van binnen, 1726.
32790: Hoorn. - De Ooster-Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Ooster-Poort van binnen, 1726.
32788: Hoorn. - De Noorder Poort te Hoorn van buiten, 1726/ De Noorder-Poort van binnen, 1726.
32787: Hoorn. - De Groote Kerk te Hoorn, 1726.
32778: Hoorn. - De Hoofd-Poort of Tooren te Hoorn, 1726/ De Wester-Poort te Hoorn van buiten, 1726.
35566: Hooykaas, Madelon & Elsa Stansfield. - Video Installation. De Vleeshal 22 juli t/m 11 augustus Middelburg.
14375: Horatius Flaccus, Q.. - Q. Horatius Flaccus. Recensuit et interpretatus est Io. Caspar Orellius. Editio minor. Vol 1, 2.
36692: Horemans, J.. - Snoes, de Beer.
31369: Horn, D. & Gast, S. de. - Leerboek der Natuurkunde ten dienste van het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Eerste en tweede deel in 1 band.
25512: Horny, Henriette (ed.). - Daniel Gutierrez; Interfenzen V, Paradigma Geometrie.
34480: Horodisch, Igor. - Portfolio 1985. Albert Verburg.
27547: Horst, Arend Jan van der. - Il gioco delle simmetrie in giardino.
14762: Horstius, Jac. Merlo, and L.v.R.. - Lusthof der Ziele, vercierd met allerlei Godsdienstige Oeffeningen en Uitmuntende Gebeden: In het Latyn, onder den naam van Paradisus Animae, uitgegeven, Door den Welëerwaardigen en Hooggeleerden Heer Jacobus Merlo Horstius, Doctor in de H. Godgeleerdheid te Keulen. Daar na in 't Fransch vertaald: en Nu uit het Fransch in 't Nederduitsch overgezet, door L. v. R.
31654: Horvat-Pintaric, VEra. - Dusan Dzamonja.
24092: Hosey, Gene. - The gravity of titles; selected poems by Gene Hosey.
30435: Hosman, C.M.H.. - Psychosociale problematiek en hulpzoeken. Een sociaal-epidemiologische studie ten behoeve van de preventieve geestelijke gezondheidszorg.
34839: Houten. - Het Huis Oud- Wulven.
34819: Houten. - Het Huis Heemstede. - Heemstede van agteren te zien.
37288: Houter, Jan. - Oorlogsvlieger Jan Linzel.
31167: Houterman, J.N. (sam.). - Zeeland 1940-1945: bibliografie/ Zeeland 1940-1945: bibliography, including the Battle of the Scheldt, Sept.-Nov. 1944.
27918: Houtman, Erik, Somer, Patricia de, e.a.. - Antwerpse jenevers en likeuren.
37852: Houttuyn,F.. - Natuurlyke historie of uitvoerige beschryving der dieren, planten en mineraalen, volgens het samenstel van den Heer Linnaeus. Met naauwkeurige Afbeeldingen. Tweede deels, agtste stuk. De Kruiden.
25191: Houwelingen, J.C. van, Stijnen, Th. & Strik, R. van. - Inleiding tot de medische statistiek.
20446: Houwink, Roel. - Ongeregeld goed; gedichten van Roel Houwink.
35626: Houwink, Roel. - Marceline.
31108: Houwink, Roel. - Herinneringsalbum aan mijn schooljaren op de Zeister schoolvereeniging, 1 september 1934 tot 9 juni 1939.
14767: Hoven, Thérèse (red.). - Onze Meisjeswereld; Tijdschrift voor Meisjes van 12-16 jaar. First year, 1904.
22390: Howard, Peter. - Iso File 2- Saracen; a pictorial round-up.
13929: Hoynck van Papendrecht, A.. - Houtsnijwerk; 56 platen bevattende 145 afbeeldingen.
36295: Hoytema, Th. van & Tine. - Uilen-Geluk.
36294: Hoytema, Th. van. - Hoe de Vogels aan een Koning kwamen. Eene Vogelgeschiedenis. Gevolgd naar een oude legende.
22967: Huberi, Ulrici (Huber, Ulricus). - Institutiones historiae civilis, Quae continent summam rerum toto Orbe Gestarum ab ortu Imperiorum, usque ad medium saeculum à Christo nato decimum septimum: in tres partes distinctae. Editio nova, ex postrema Auctoris ante obitum cura, multis locis aucta & emendata, quam recensuit Zacharias Huber, Vlr. Fil. Ictus, & Antecessor Frisius
34262: Hubregtse, Sjaak, Breuker, Willem, et al. - Willem Breuker Kollektief celebrating 25 years on the road.
36964: Huch, Ricarda. - Die weiße Rose. Gelesen von Maria Becker.
6681: Huët, Dan. Theod. - Inhuldiging van Zijne Doorluchtige Hoogheid Willem Karel Hendrik Friso, Prins van Oranje en Nassau, enz. enz. enz. Erfstadhouder, Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz. enz. enz. als Erf-Heer van Vlissingen, op den Vden Junij MDCCLI. Met toestemminge en goedkeuringe der Ed. Achtb. Regeeringe derzelver stad, uit echte stukken beschreeven. Met koperen plaaten versierd.
34910: Hugo, Victor. - Napoléon le petit.
31688: hugoKé. - hugoKé. Made in Belgium. Biennale di Venezia 1980/ Venice Biennial.
7041: Huguenin, P. - Suisse, La, horlogère.
7042: Huguenin, P. - Schweizer Uhrmacherkunst.
18975: Huguier, Françoise. - En route pour Behring
19759: Huijzendveld, Frans. - Die Ostafrikanische Schweiz. Plantages, planters en plattelandsontwikkeling in West-Usambara, Oost-Afrika, ca. 1870-1930.
24223: Huitema, T.. - De voorspraak (shafa'a) in den Islam.
33127: Huizen. - Het Dorp Huizen in Gooiland van den Tafelberg te zien, 1739.
32519: Huizinga, J., Harte, N.J. et al. - Ter Neuzen en de omgeving. Naar aanleiding van het aldaar op 21-23 juni 1932 te houden binnen-scheepvaartcongres.
37889: Huizinga, J.. - Leven en werk van Jan Veth.
26548: Huizinga, J.. - Verzameling van 18 artikelen door J. Huizinga.
30065: Hullu, J. de. - De hofsteden van Biervliet en hunne bewoners in vroeger en later tijd.
22325: Hullu, J. de. - Zeeuwsch Vlaanderen door historie en volksaard Noord-Nederlandsch gebied.
33833: Hullu, J. de. - De Belgische aanvallen op Westelijk Zeeuwsch-Vlaanderen in 1830 en 1831.
33798: Hullu, J. de. - Uit het leven van den Cadzandschen landbouwer in vroeger dagen.
29517: Hülser-Stöhr, Angelika, Wysocki, Ulrike von, Ostermann, Chantal, ao.. - Dipl. Ing. Angelika Hülser-Stöhr. Architektin.
20833: Hulst. - Gemeente Hulst.
27316: Hulst, Roger D', Baudouin, Frans, Aerts, Willem, a.o.. - L'erection de la croix, Pierre Paul Rubens.
27249: Hulst. - Hulst.
27253: Hulst. - T' Plan van Hulst met zijn onderhorige Forte Mitsgaders De Attaque der France gedaan.
34797: Hulst. - Kerk en stadhuis te Hulst.
25025: Hulzebos, Bram. - Een nacht.
35145: Humeau, Edmond. - L'amour en tête. Poèmes.
32819: Hummelo. - 't Huis Enghuizen by Hummel, 1743/ 't Dorp Hummel by Doesburg, 1743.
35862: Hungerford, T.A.G.. - The ridge and the river.
37895: Hürlimann, Martin, et al (ed.). - Atlantis. Heft 9, September 1933. Heft 2, Februar 1943. Heft 4, April 1943.Heft 1, Januar 1944. 4 vols.
23808: Hurrelbrinck, Abraham Lamberts, Brugmans, P.A., e.a.. - Nederlandsche Verzekerings-Maatschappij voor de Schaden van Overstroomingen, door Dijkbreuken en IJsgangen veroorzaakt.
20812: Husaren.. - K. K. Oesterreichische Husaren.
12233: Huse, Norbert. - Neues Bauen 1918 bis 1933; moderne Architektur in der Weimarer Republik.
23632: Hüsken, M.. - Keukentheorie voor de banketbakkerij.
19979: Husson, Antonius Marie. - The bats of Suriname.
36761: Hutschenruyter, Wouter. - Consonanten en dissonanten. Mijn herinneringen.
11951: Hutyra, F. von, und J. Marek - Spezielle Pathologie und Therapie der Haustiere. I: Infektionskrankheiten, Krankheiten des Blutes und der Blutbildung, der Milz, des Stoffwechsels, der Harnorgane und der Zirkulationsorgane. II: Krankheiten der Atmungsorgane, der Verdauungsorgane des Nervensystems, der Bewegungsorgane und der Haut.
19152: Huurdeman, D. (bew.). - De Nederlandsche Paus Adriaan VI.
30488: Huydecoper, B.. - Proeve van taal- en dichtkunde, in vrijmoedige aanmerkingen op Vondels vertaalde herscheppingen van Ovidius.
35696: Huygens, Marie. - Uit den kindermond.
28468: Huygens, Chr. (a. o.). - Recueil Van de Militaire Ordres Van Syne Hoogheydt den Heer Prince van Orange. (Convolute:bound with more titles; see description:)
35275: Programmabureau HWBP. - Projecten 2021. Circulaire dijken HWBP.
31614: Hynderick, le Chevalier. - Cour d'Appel de Gand de la surveillance spéciale de la police. Discours prononcé par M. le Chevalier Hynderick, procureur général a l'audience solennelle de rentrée du 4er Octobre 1891 et dont la Cour a ordonné l'impression.
37420: Viscount Cunningham of Hyndhope. - A sailor's odyssey. The autobiography of Admiral of the Fleet Viscount Cunningham of Hyndhope.
22254: Icks, Robert J.. - Modern US armored support vehicles; tracked carriers, amphibians & self propelled artillery
36053: Tante Ida. - Een aardig allerlei. Met versjes van Tante Ida.
22933: Ie, Kho Liang. - Klaas Gubbels.
13636: IGS. - Headlines; IGS supertypes collection, I, II. + Bodytypes; IGS Bodytypes collection, I-III.
34071: IJspeert, C.F.. - Peladjaran Bahasa Melajoe. Oentoek sekolah boemi poetera. Deel V.
34070: IJspeert, C.F.. - Peladjaran Bahasa Indonesia. Untuk sekolah rendah. Deel 4.
21156: IJsselmonde. - Ysselmonde.
32015: IJsselmonde. - Ysselmonde
32117: IJsselstein. - 't Huis 's Heerendyk en de stad Ysselstein in 't verschiet.
32072: IJsselstein. - 't Kasteel te Ysselstein.
32880: IJsselstein. - De Stad Ysselstein, van den hoogen biezen Dyk te zien/ De Stad en 't Kasteel Ysselstein, buiten de IJssel Poort te zien, 1744.
32879: IJsselstein. - 't Huis 's Heerendyk en de stad Ysselstein in 't verschiet, 1744.
32847: IJsselstein. - De Yssel Poort te Ysselstein, 1744/ De Benskooper Poort te Ysselstein.
32846: IJsselstein. - 't Kasteel te Ysselstein, 1744/ 't Kasteel te Ysselstein.
32118: IJzendijke. - 't Steedje Yzendyke te zien van de Juffrouwen Schans.
20759: IJzendijke. - Gemeente IJzendijke.
3206: IJzerman, Hermien - Jaapje, het avontuurlijke aapje.
36106: IJzerman, Hermien - Jaapje, het avontuurlijke aapje.
36794: IJzerman, Hermien. - Het Aapje Jaapje.
14467: Nederlandse Vereniging van Illustratoren. - Illustrator 3; jaarboek 1997.
22059: Immerzeel, J. junior. - De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van het begin der vijftiende eeuw tot heden. Eerste deel.
37333: Immerzeel, Pieter. - De lotgevallen van den vromen Joseph, in twaalf plaat-tafereelen, met toepasselijke versjes van Pieter Immerzeel.
31652: Infiesta Pérez, Manuel, Llimona Raymat, Enrique, Mascaró Vinets, Joaquín, et al (ed.). - Cuadernos de arquitectura, no. 26; Gaudí.
30246: Ingelse, Lourens. - De genaderlijke leidingen Gods met zijne uitverkorenen, gebleken in de onlusten op het eiland Walcheren, in de jaren 1776 tot 1779, ontstaan door de begunstiging der Roomsch-Katholieken te Vlissingen en de gewelddadige invoering der Nieuwe Psalmberijming te Westkapelle, met de gestrenge vervolging van hen, die aan de Oude Berijming gehecht bleven.
14821: Ingelse, L.. - Merkwaardige Bekeeringsgeschiedenis van Lourens Ingelse, in leven landbouwer op de Hofstede in den Oranjepolder, eiland Walcheren, tengevolge van de zware vervolging en verbanning, hem en zijne lotgenooten aangedaan, wegens hunne gehechtheid aan de Oude Psalmberijming, tijdens de invoering der Nieuwe Berijming te West-Kapelle, Anno 1774-1776, door hem zelven te boek gesteld.
35394: Ingwersen, A.. - In Holland stond een huis.
22560: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. - Mededeelingen uit de journalen aangaande bijzondere meteorologische verschijnselen, havens, banken, enz., in sommige gedeelten van den oceaan, als uitkomsten van wetenschap en ervaring.
22559: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. - Onderzoekingen met den Zeethermometer, als uitkomsten van wetenschap en ervaring, aangaande de winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22633: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22630: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan).
22631: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan (Chinesche zee en westelijk gedeelte van den noorder Stillen Oceaan).
22629: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
22628: Koninklijk Nederlandsch Meteorologisch Instituut. - Uitkomsten van wetenschap en ervaring aangaande winden en zeestroomingen in sommige gedeelten van den oceaan.
32888: Ireland, Samuel. - A Picturesque Tour through Holland, Brabant, and part of France, made in the autumn of 1789.
37411: Ising, A. (red.). - Almanak voor de jeugd, voor 1856.
25289: Ising, A. (red.). - Almanak voor de jeugd, voor 1864.
31106: Itjeshorst Jz., J.. - De werkzaamheid van Du Plessis Mornay in dienst van Hendrik van Navarre, in de jaren 1576 tot 1582.
34647: Ivanovic, Ljub.. - La Serbie du Sud. Dessins.
36078: Ivanovsky, Elisabeth. - Twee Russische vertellingen.
37666: Izawa, T. & S. Hijikata. - De drie biggetjes.
36105: Kor-te knaap en lan-ge Jaap. - Boerenkermis
19818: Raad van Beheer Nederlandsche Jaarbeurs (sam.). - Herinneringsalbum 'Eerste Nederlandsche Jaarbeurs', 26 febr./ 10 maart-Utrecht-1917.
32878: Jaarsveld. - Jaarsveld, van de Overzyde der Lek te zien, 1750.
20643: Jacks, Heinrich. - Zerstörter Feindwärts; Kriegsfahrten zwischen Eismeer und Biscaya.
17137: Bibliophile Jacob. - Les Turquoises poésies, contes et nouvelles par le bibliophile Jacob.
32012: Sint Jacobiparochie. - St. Jacobi Parochie.
24819: Jacobs, Herm. J. (red.). - Voor de jeugd, weekblad voor meisjes en jongens; 1e jaargang, nrs. 27 t/m 52 (ingebonden).
23438: Jacobsen, Walter, Inghelbrecht, Leon, Beauprez, Georges, e.a. (red.). - 50 Jaar beroepsvereniging van zee- en kustloodsen 1945-1995.
16871: Jacobsen, Hans-Adolf, Hans Dollinger (ed.). - Der Zweite Weltkrieg in bildern und dokumenten. Vol.I (1): Erster Band: Der europäische Krieg 1939-41. Vol.II (2): Zweiter Band: Der Weltkrieg 1941-43. Vol.III (3): Dritter Band: Sieg Ohne Frieden 1944-1945.
34746: Jaffé, H.L.C.. - Catalogus De Schorpioen (Ad Molendijk, Guillaume Lo-A-Njoe, Frans J. de Boo, Karl I. Pelgrom, Roger Chailloux, Jan Sierhuis, Pierre van Soest, Leo de Vries, John Grosman & Aat Verhoog).
26294: Jaffé, H.L.C.. - Friedlaender in het Frans Halsmuseum.
37843: Jager, Gerrit de & Wim Stevenhagen. - Han Gewetensvim in: De ironische Man.
18046: Jäger, Gustav [ed.]. - Handwörterbuch der Zoologie, Anthropologie und Ethnologie. Mit Holzschnitten. Erster Band: Aal-Byzeres.
22323: Jäggli, Mario. - Il delta della maggia e la sua vegetazione.
36717: Jagt, Ans van der. - Pietie (een ware geschiedenis).
35911: James, S.H.J.. - "Het Rozenhof". Roman uit het boerenleven.
6843: James, T.G.H. - Hieroglyphic texts from Egyptian Stelae etc., part 9.
37611: Janosch. - Ik zeg, je bent een beer!
26868: Janse Bz., L.. - Tafelen, bevattende 946 afstanden van 44 der voornaamste sterren, verbeterd voor aberratie, eigen beweging en refractie, ten gebruike bij het onderzoek naar de fouten van spiegel-instrumenten/ Korte beschouwing der spiegel-instrumenten en der methoden om hunne fouten te vinden. Twee titels in één band.
38040: Jansen, A.. - Het kleine en het groote huisgezin.
36710: Jansen, Gerhard. - Geïllustreerde kleine Katechismus voor Communicanten.
38243: Jansen, Jan & Peter Verdurmen. - De laatste boot. Afscheid van de PSD.
31548: Jansenii, Cornelii. - Cornelii Jansenii Leerdamensis, S. Th. Doct. et Prof. Lovaniensis, Episcopi Iprensis, Tetrateuchus sive Commentarius in Sancta Jesus Christi Eangelia editio ultima.
27809: Jansky, Donald M.. - Spectrum management techniques. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume II.
33495: Janssen, Jac. Th.J. - Bommen op Zeeland.
34220: Janssen, Servie. - Het Massief.
17618: Janssen, H.Q.. - St. Anna ter Muiden, beschouwd als plaats, sedert het ontstaan der stad Mude in 1241, en als christelijke gemeente, van den aanvang der XVIde eeuw tot op onze dagen, eene geschiedkundige proeve.
37858: Janssen, Koos & Hans van Apeldoorn. - Speciaal Katalogus. Kombinaties uit automaatboekjes Nederland 1981. 3e Editie.
33594: Janssen, H.Q.. - De kerkhervorming in Vlaanderen, historisch geschetst meest naar onuitgegeven bescheiden. Eerste en tweede deel in 1 band.
23179: Janssens, Gerard. - Orientalia Gandensia VI; contribution to the verbal system in old Egyptian; a new approach to the reconstruction of the Hamito-Semitic verbal system.
36753: Janssens, Remy. - Begrippen voor Gregoriaanschen Zang.
20850: Sint JanSteen. - Gemeente St. Jan Steen.
17444: Janus (ed.). - Man Ray.
35714: Janzin, Marion & Joachim Güntner. - Das Buch vom Buch. 5000 Jahre Buchgeschichte.
37986: Jappe, Georg, Coco Ronkholz & Dieter Schwille. - Van een leien dak. Leienactie St. Nicolaaskerk Brouwershaven.
37238: Jaques, Faith, Fleur d'Aulnis, Piet Marée & Sarah Kay. - Poëtisch ABC/ Mijn vrolijk alfabet/ Kinder ABC. 3 delen.
34803: Javane, Faith & Bunker, Dusty. - Numerology and the divine triangle.
35648: Jean, Barbara. - Barbara Jean. "In search of a probably non-existing oil-well in Montana- a continious project, ending with a two step tango in Vienna and the end is not yet in sight".
31599: Jelgersma, D.G.. - Wijsgeerige strijdschriften.
35810: Jellema, R.. - Gereedschappen, steigers en werktuigen in het bouwvak. Leerboek ten dienste van het Midd. Nijverheidsonderwijs, de nijverheidsakten, bouwk. examens en voor zelfstudie.
28370: Jelsma, Simon. - Liefde in opstand. 32 Gedichten van Simon Jelsma.
37065: Jenkins, David. - Owen & Watkin Williams of Cardiff. The Golden Cross Line.
37697: Jepkes, Michael. - Drie etsen en zes mezzotinten. Exlibris van de platen gedrukt. Jaarpremie van "Exlibriswereld", Nederlandse Vereniging voor Exlibris en andere Kleingrafiek. 1997.
15594: Jespersen, A. (ed.) a.o. - Transactions of the 2. International Symposium on Molinology, Danmark may 1969.
8274: Jianou, Ionel - Zadkine.
27391: Matthei Marci Lucae & Joannis. - De heylighe Euangelia.
31330: Jobst, Phil. Christoph. - Denkschrift zum 150 Jähr. Bestehen der Firma C.C. Meinhold & Söhne G.M.B.H. Dresden. Nachfolgern der 1526 von Wolfgang Stöckel errichteten Buchdruckerei.
36396: Johanna. - De gestolen duiven.
2875: Johanna - Op het zonnige plekje.
36838: Johanna. - Bijbelsch Prentenboek. Nieuwe Testament.
29709: Johne, Sven (ed.). - Leben und Sterben in Ostdeutschland und anderswo/ Life and Death in East Germany and the Rest of the World.
28642: Johnson, Philip, a.o.. - Peter Eisenman & Frank Gehry.
18854: Jolly, Rudolf. - Atlas zur Mikroskopischen Diagnostik der Gynäkologie nebst einer Anleitung und erläuterndem Text von Priv.-Doz. Dr. Rudolf Jolly.
14032: Joly, N.. - Dessins et tableaux de maîtres; avec la participation du Musée Pouchkine.
37842: Vindig en de Jon. - Ouwe Troep. Gezellig en Leuk
4456: Jonathan - Waarheid en Droomen. Met tien etsen door Wilm. Steelink.
12995: Jonckbloet, W.J.A.. - Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. I-VI.
28542: Jonckbloet, W.J.A.. - Vanden Vos Reinaerde.
33891: Jonckbloet, W.J.A.. - Vanden Vos Reinaerde.
37636: Jones, Jennie & Elvin Wade. - A B C CH.
13413: Jones, E.B.. - Instrument technology, vol. I-III. !: Measurement of pressure, level, flow and temperature. II: On-line analysis instruments. III: Telemetering and automatic control.
24878: Jones, Gareth (ed.). - The Blackwell Companion to Modern Theology.
37131: Jones, Frances. - Nature's deadly creatures. A pop-up exploration.
32937: Jones, Louise (ed.). - Comix International # 5. Eight full color classic horror stories.
24388: Jong, Dirk de. - Brinkman's catalogus van boeken en tijdschriften, verschenen in Nederland en Vlaanderen en in de Nederlandse taal elders, in de periode 1956 tot en met 1960 met aanvullingen over de jaren 1945 tot en met 1955. 3 Delen, compleet (A-L, M-Z en repertorium en titelregister).
24383: Jong, Dirk de. - Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1951 tot en met 1955 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 3 Delen (A-L, M-Z en repertorium en titel-catalogus).
21968: Jong, S. de. - IJssel & Berkelflora; in het voetspoor van David de Gorter.
23953: Jong, J.D. de, Kuyl, O.S., Hageman, B.P., a.o.. - Mededelingen van de geologische stichting, nieuwe serie no. 15.
35725: Jong, A.M. de. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bank, beschreven in opdracht van de directie. Eerste deel: De Nederlandsche Bank van 1814 tot 1864. In 2 banden.
13908: Jong, e. de e. a.. - Miniaturen. Middeleeuwse manuscripten.
35459: Jong, Joop T.V.M. de. - A descent into African psychiatry.
19111: de Jong, Jon. - 1000x 30x30 April, of hoe het elke dag verder gaat.
34893: Jong Hzn., Murk de. - Joan Derk van der Capellen. Staatkundig levensbeeld uit de wordingstijd van de moderne demokratie in Nederland.
8676: Jong, H. de - Computer-supported analysis of scientific measurements.
36898: Jong- Snijder van Wissenkerke, Jannine de & Piet Marée. - Voor School en Huis. Het Boek van Kwak.
36203: Jonge, Huib de. - Caleidoscopisch Zeeuws-Vlaanderen. Reflecties op het ons omringende landschap.
4373: Jonge, J.C. de - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Deel I t/m V + register.
34512: Jonge, Ko de & Linden, Jacob van der. - "Het Zelfportret". 15 jaar Zeeuws Kunstenaars Centrum 1975-1990.
22104: Jonge- Cohen, Th. E. de. - De dimerie der fronttanden; een bijdrage tot de morphogenese van 's menschen gebit (overdruk uit het T.v.T. XXXVIII jaargang, afl. 8/9 aug. sept. 1931).
33527: Jonge van Ellemeet, B.M. de. - Geschiedkundig onderzoek naar den rechtstoestand der Zeeuwsche geestelijke goederen van 1572 tot in het begin der 17e eeuw.
33364: Jonge, C.H. de. - Het costuum onzer voorouders.
37557: Jonge, J.C. de - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Deel I t/m V + register.
34679: Jonker, J.. - Het dorpsleven in Zoutelande en de drie buitenwijken tot de 2e Wereldoorlog.
36198: Joos, Erwin. - Eugeen van Mieghem 1875-1930. Antwerpen.
32713: Nieuw- en Sint Joosland. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
27362: Nieuw- en Sint Joosland. - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
27363: Nieuw- en Sint Joosland. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
20403: Nieuw en Sint Joosland. - De Heerlykheyt van Nieu Land.
37385: Jordens, Bep. - Van zonneschijn, regen en sneeuwvlokjes.
37321: Jordens, D.J.R. & Bep. - Moeder zingt met ons. Kinderliedjes van D.J.R. Jordens en teekeningen van Bep Jordens.
35528: Joris, Eric & Paul Mennes. - Kaufhaus.
26168: Jouffroy, Alain (ed.). - Hommage à Dali (avec une lithographie de La Bataille de Tétouan d'après originale de Dali).
34543: Jouffroy, Alain, et al. - Enrico Baj. De begrafenis van de anarchist Pinelli.
36527: Joustra, L. & Guus Mensink. - Bilibom's Zeiltocht. Een kabouter-avontuur.
36528: Joustra, L. & Guus Mensink. - Bilibom's Zeiltocht. Een kabouter-avontuur.
27485: Joyeux, Ch. & Sicé, A.. - Précis de médecine des pays chauds.
16203: Juin, Hubert. - Dessins érotiques de Bertrand II
2568: Julia (mevr. Kautzmann-Van Oosterzee) - Gravin en Vrouw; bladzijde uit het veelbewogen leven van Jacoba van Beieren.
28283: Jung, C.H., Damme, M.H., e.a.. - Volk in Nood. 5 Jaren Nederlandsche historie.
21489: Jurdant, Jean-Marie. - Les jardins aquatiques; un rêve, un défi, une découverte!
34812: Jutphaas.. - 't Huys Wynesteyn by Utrecht 1754. - Het huis Wynestein.
34672: Jutphaas. - Het Huis Stormdijk.
37909: Kabayaki, Nagi No & Albert Verburg. - Gedichten door Nagi No Kabayaki en Fotowerk door Albert Verburg.
9731: Kahn, G. - La peinture galante en France au XVIIIe siècle: François Boucher; Jean Honoré Fragonard.
37844: Kaiser, Lesley Jane, Peter Seymour & Borje Svensson. - The Naughty Nineties. A Saucy Pop-Up Book for Adults Only.
23032: Kaiser, P.J.. - Eenige onderzoekingen betreffende tijdmeters, naar aanleiding van den aankoop in 1887, ten behoeve der Nederlandsche marine.
37558: Kakebeeke, S.. - Zes maanden vrijaf.
24182: Kalff, Martin, e.a.. - Oud-Holland, wegwijzer met printverbeeldingen.
32482: Kalff, Martin. - Onbekende vrienden.
27903: Kalinin, M.I.. - Was hat die Sowjetmacht den Werktätigen gegeben.
37913: Kalisch, J.. - De Sybille van Vincennes. Laatste bekentenissen van eene beroemde kaartlegster. Bevattende de kunst, uit de kaarten de toekomst te voorspellen; benevens de gronden, waarom dergelijke waarzeggerijen, in de meeste gevallen, uitkomen moeten. Tot uitspanning in ledige uren, en verrolijking van gezellige kringen.
36542: Kalkar, Georg & Louis Moe. - Hippo. De Wonderlijke Avonturen van een jong Nijlpaardje.
28766: Kam, Wouter van der. - Niel Steenbergen; schepping in beelden.
35845: Kamagurka, Marc Smeets, Ben Jansen, Peter Pontiac, et al. - Talent. Visueel vakblad. 4 nummers. November 1978, Juni 1979, Juli 1980, September 1980.
16985: Kamber, André, Harry Zellweger and Katherina Vatse. - Mauboulés. Skulpturen - Collagen.
35456: Kamp, L.J.Th. van der. - Studies in reliability.
37214: Kamp, H.A. von. - De boomgaard en het woud of beschrijving van de voornaamste, meest vaderlandsche vrucht- en woudboomen, benevens eenige vertellingen en dichtstukjes, betrekkelijk dezelve. Een geschenk voor de jeugd.
22504: Kampen. - Kampen. Gezigt aan de kade bij de IJsselbrug.
30673: Kampen. - Kampen.
24840: Kampen, N.G. van. - Vaderlandsche karakterkunde, of karakterschetsen van tijdperken en personen, uit de Nederlandsche geschiedenis, van de vroegste tijden af tot op de omwenteling van 1795. Vol. 1 & 2.
25620: Kampen, N.G. van. - Geschiedenis van den Vijftienjarigen Vrede in Europa, sedert den vrede te Parijs in 1815 tot op de tweede Fransche omwenteling in 1830. Twee losse delen (compleet).
33214: Kampen, N.G. van. - Gedenkboek van Nederlands moed en trouw gedurende den Belgischen opstand.
20554: Kampmann, Rüdiger Maria. - Gesichte des Athanasius Pernath; ein Zyklus in Bildern von Helmut Wenske.
29231: Kan, A.H., Gelderen, H. van, e.a.. - Archief vroegere en latere mededelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
31268: Kan, J.B.. - Historisch-geographische atlas.
15000: Kan, J.B.. - Historisch-geographische atlas, ten gebruike bij Streckfuss, Geschiedenis der wereld.
30239: Kane, Bob. - Batman en Robin de wonderjongen. 100 pagina's spanning en avontuur.
31283: Kanter Phil. Zn., J. de. - Handboekje voor de ingezetenen der Provincie Zeeland, inhoudende: vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel.
33478: Kanter Phil. Zn., J. de. - De Franschen in Walcheren.
3230: Kanter, Frans de - Van Napje in 't Tonnetje.
10610: Kanter, J. de, en J. ab Utrecht Dresselhuis - De Provincie Zeeland.
3443: Kanter, J. de - Handboekje voor de Ingezetenen der Provincie Zeeland, inhoudende: vergelijking der aldaar in gebruik geweest zijnde maten en gewigten met die van het metrieke of nieuwe Nederlandsche stelsel.
20836: Kapelle. - Gemeente Kappelle.
27294: Kapelle. - T' Dorp Kapelle - T' Zelve Anders.
27295: Kapelle. - Het Slot Maalstede bij Kapelle - Het Huis Barbistein bij Heinkensant.
20600: Kapelle. - Capelle en't Huis te Bruëlis.
20253: Kapelle. - De Kerk te Kapelle.
20125: Nieuwerkerk en Kapelle. - 'T Dorp Nieuwerkerk in Duiveland. - Kapelle in Duiveland.
34820: Kapelle. - Overblyfsels van de Kerk te Bakendorp. - Het slot Brueelis.
29834: Karabelnik, Marianne (ed.). - Stripped Bare. Der entblösste Körper in der zeitgenössischen Kunst und Fotografie.
35173: Karlström, Ture. - Gävle Stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Mit einer deutschen Zusammenfassung.
31683: Karmarsch, K. & Heeren, Fr.. - Technologisch woordenboek of volledige handleiding voor alle takken van fabriekwezen en volksnijverheid. Eerste deel (van 3).
29066: Karsch, Prof. Dr.. - Flora der Provinz Westfalen. Ein Taschbuch zu botanischen Excursionen für Schulen und zum Selbstbestimmen.
18431: karsen, Ed.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Schilderijen van Jozef Israëls in Nederlandsche verzamelingen.
19010: Karsten, Hermann. - Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Mit Einschluss der fremdländischen medicinisch und technisch wichtigen Pflanzen, Droguen un deren chemisch-physiologischen Eigenschaften. I, II.
24613: Karsten, G. and H. Schenck. - Vegetationsbilder. Reihe 1-17.
35311: Kasper, Georges. - Michele Taricco. Catalogue consacré au peintre hyperréaliste Michele Taricco.
2530: Kassies, J. - Een Bidstond in het riet en zijn gevolgen; een bladzijde uit de geschiedenis der Hervorming.
37828: Kastelein, Jaap & Piet van der Hem. - Terwijl in oude burchten de speellieden speelden...
37449: Kästner, Erich, Ben van Eysselsteijn & Walter Trier. - De wonderbare reizen en avonturen te water en te land van Baron van Münchhausen.
31419: Katalin, Néray (ed.). - Stúdio '83/1. A fiatal képzömüvészek Stúdiójának kiállítása Budapest, Ernst Múzeum. 1983. augusztus 19- szeptember 11/ Stúdió '83/1. Exhibition of the Young Artists' Studio, Budapest, Ernst Museum, 19 August-11 September 1983.
23219: Kate, J.J.L. ten. - Mozaïek; nog eens een nieuw Verjaardag-Album.
16673: Ten Kate Hermansz, Lambert. - Het Leven Van Onzen Heiland Jezus Christus; in-een-getrokken Uit eene nieuwlyks onderzochte schikking van Overeenstemming der Vier Euangelisten, Waer in elk byna volkomen zyne orde behoud. Alles In de Bewoording van de Dordregtsche Overzetting: Met Eenige weinige Inlasschingen in onderscheiden Letters, tot klaerder aentooninge van den Samenhang der redenen. Benevens Ondergevoegde Aenwyzingen der gelykluidende Texten, en Aenmerkingen tot verklaringe en tot opwekkinge van Gemoedelykheid.
35690: Kater, Tybaert de. - Handleiding voor moderne dienstboden.
20837: Kats. - Gemeente Kats.
37985: Katsman, Arjaan. - Dorp in het water. Wolphaartsdijk en Oud-Sabbinge tijdens de watersnoodramp van februari 1953.
20727: Kattendijke. - Gemeente Kattendijke.
3166: Katuin, M. - Dotje Dons.
21265: Katwijk. - 't Huys te Zant by Katwyk.
38090: Leiden / Katwijk. - Het stedelijk feest-concour te Katwijk.
33199: Katwijk. - Lieu de plaisance appartenant à Monsr. Vander Kaa a Catwyk/ Lustplaats toebehorende den Heer Vander Kaa tot Katwyk binnen.
33198: Katwijk. - La Maison du tres Noble Guillaume Baron de Liere, Seigneur des deux Catwyks le Zant, Carnis, & &/ 't Huys van den Hoog Edele Heer Willem Baron van Liere, Heere van beide de Katwyken en 't Zandt Carnis & &.
33197: Katwijk. - Lieu de plaisance du Sieur Carolus Boeurs baillif des deux Catwyks et le Zand/ Lustplaats van den Heer Carolus Boeurs, Balliuw van beide de Katwyken en 't Zand (Buitenplaats Hofwijk).
25340: Kavafis, K.P.. - Vier gedichten.
25339: Kavafis, K.P.. - Vier gedichten.
25336: Kavafis, K.P.. - Vier gedichten.
25337: Kavafis, K.P.. - Vier gedichten.
25338: Kavafis, K.P.. - Vier gedichten.
37998: Kay, Sarah. - Wonder boven Wonder. Deel 1 & 2.
14071: Käyser, J.D.. - Voordrachten over tropische huidziekten.
29890: Keere, Pieter van den. - Germania Inferior.
36037: Keerl-Thoma, Hedwig & F. v.d. M.. - Het nieuwe dierenboek.
37246: Oom Kees. - Zomers Buiten. Met rijmpjes van Oom Kees. Prentenboek op linnen.
27383: Keijzer, Rob & Smit Art-Studio, Timothy (ed.). - Keijzer; recent oil paintings.
26608: Kelderman, P.H.. - Parasolzwammen van Zuid-Limburg, Nederland; lepiota s.l. excl. macrolepiota.
14620: Keller, Gerard. - Amerika in beeld in geschrift; Canada.
36169: Keller, G.. - De drie ridders.
14322: Keller, Gerard. - Kunstkronijk; uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. N.S., 2nd year.
22997: Keller, Gerard. - Zwitserland, naar schetsen van Woldemar Kaden.
17230: Keller, Gerard. - Amerika in beeld en schrift. Ten Oosten van de Mississippi.
37208: Keller, Gerard. - Geïllustreerd uitspanningsboek voor jongens.
37362: Kellogg, Steven. - Mag ik hem houden?
28223: Kemp, Johannes van der. - De Christen geheel en al het eigendom van Christus in leven en sterven, vertoont in drieënvyftig predikatien over den Heidelbergschen Katechismus, waer in de Hervormde geloofsleer wordt bevestigt, tegen de voornaemste dwaelgeesten verdedigt, en ter betrachting van de evangelische Godtzaligheit aangedrongen.
38216: Kemp, Henk & Piet Marée. - Grimpie. De avonturen van een klein maar dapper jongetje. Een deeltje uit de Kabouter-Bibliotheek.
24920: Kempees, J.C.J.. - Beginselen der meetkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing.
28178: Kempees, J.C.J.. - Beginselen der cijferkunst, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing. Eerste en tweede stukje in 1 band.
33984: Kempen, Jan. - Rapsodie in rood.
31687: Kenis, Jan. - Patrick Merckaert.
32868: Keppel. - 't Dorp Keppel buiten, 1743.
37942: Kerklaan, Marga & Nans van Leeuwen. - De grote wedstrijd/ Loes de Televisiepoes/ De pauw en de gans/ Woef wordt circushond. 4 deeltjes uit de Pico-serie. De nummers, 27, 29, 30 & 32.
23814: Kerkrade. - Ancien Chateau-Fort de Rolduc.
23815: Kerkrade. - Kerkraede.
20728: Kerkwerve. - Gemeente Kerkwerve.
16382: Keskinen, K. & K. Stenman & K. Niska. - Messerschmitt BF 109G.
16379: Keskinen, K. & K. Stenman & K. Niska. - Dornier Do 17 Z Junkers Ju88A-4.
4145: Kesteloo, H.M. - Wandelingen door de Voormalige Smalstad Domburg.
24997: Kesteloo, H.M.. - Geschiedenis en plaatsbeschrijving van Arnemuiden.
23004: Kesteloo, H.M.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland; achtste deel, vijfde stuk.
18020: Ketele, Maur. De. - Techniek der Weefsels. Weefkunde.
34449: Kettmann jr., George. - De jonge leeuw. Verzen.
26099: Keukenmeester, N.M. & Blom, S.. - Het Weeshuis der Hervormden te Maassluis, 1675-1937.
8131: Keuller, J.M.L. - De Mensch; eene psycho-physiologische studie.
26663: Keuning, J.. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck, 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden. Deel V, tweede stuk. De reis naar Ternate, journaal van Reijer Cornelisz., journaal van Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598.
36014: Keyser, Paul de. - Vacantie-vertellingen uit het Duinenland.
28663: Keyser, J.P. de. - Neêrlands Bibliotheek. Oorspronkelijke romans, schetsen en novellen van hedendaagsche auteurs, op nieuw uitgegeven. 4 delen: 1866 (tweede jaargang, eerste deel/ 1867 (derde jaargang, eerste deel/ 1869 (vijfde jaargang, eerste en tweede deel).
34005: Keyzer, J. de. - Nieuwe Nederlandsche chrestomatie of voorbeelden van verschillende soorten van schrijfstijl in proza en poëzij.
10716: Malkom Khan - Les Comédies de Malkom Khan: Les mésaventures d'Achraf Khan; Zaman Khan ou le gouverneur modèle; Les tribulations de Châh Qoulî Mîrzâ.
15062: Khayyám, Omar. - Rubayat, Les.
30881: Kieboom, A.P.G.. - Substituent effects in the hydrogenation on palladium.
35339: Kiefer, F.J.. - The legends of the Rhine from Basil to Rotterdam.
24096: Kiepert, Heinrich. - Atlas antiquus; twaalf kaarten behoorende bij de oude geschiedenis ontworpen en geteekend door Heinrich Kiepert.
2260: Kieviet, C. Joh. - Pim en Kim.
35634: Kieviet, C. Joh.. - De zoon van Dik Trom 12e druk. Uit het leven van Dik Trom (8e druk). Dik Trom en zijn Dorpsgenooten (7e druk). Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenooten (1edruk). Uit het leven van Dik Trom (3e druk).
35633: Kieviet, C. Joh.. - Fulco de Minstreel. De Zeeroover van Oostzaan. Het slot op den Hoef. Wilde Bob. De Hut in het Bosch. De Woelwater.
35632: Kieviet, C. Joh.. - De Club op reis. Fulco de Minstreel. Okke Tannema. De Club "Van Zessen Klaar"
35631: Kieviet, C. Joh.. - De zoon van Dik Trom 17e druk. Uit het leven van Dik Trom (6e druk). Dik Trom en zijn Dorpsgenooten (1e druk). Het tweede boek van Dik Trom en zijn dorpsgenooten (3e druk). Avonturen van Dik Trom (1e druk). Toen Dik Trom een jongen was (4e druk).
35630: Kieviet, C. Joh.. - De Avonturen van Flip en Flop. 6 Delen: Flip en Flop op school. De Vischvangst. De luchtreis. De bokkenwagen. Flip en Flop thuis. De autotocht.
35619: Kieviet, C. Joh.. - Ab en z'n Vrienden. Het geheim van den Canadees. Gouden daden
35618: Kieviet, C. Joh.. - Onder verschillende Meesters. Uit den Riddertijd. Slaet optentrommele. Kleine Olle en zijn Ekster.
35617: Kieviet, C. Joh.. - Het Badreisje van Cor Slung. De twee neven. De jonge musicus. Jaepie-Jaepie. Frans van Dorentil. Nog niet te laat!
35616: Kieviet, C. Joh.. - Pension Zonneduin. Vroolijke vertellingen. In den Otter. Het vroolijke trio. Het Slot op den Hoef. De Club in Valkenburg.
35614: Kieviet, C. Joh.. - De zoon van Dik Trom. Frans van Dorentil. Het Badreisje van Cor Slung. Frits Wardland.
35612: Kieviet, C. Joh.. - Fulco de Minstreel. De twee broeders. Het badreisje van cor slung. De twee neven. Frits Wardland.
35610: Kieviet, C. Joh.. - Een vacantiereis langs den Rijn. In den dierentuin.
35604: Kieviet,W., Bas Irke, J.L. Keetelaar, B. Knoop, A.D. Hildebrand, G. Hovenkamp, J. Karel Brederode. - De onzichtbare draad. Het geheim van Zandhof. Wat Wung met de zon deed. De Avonturen van Klavervier. Van twee vrienden. Drie jongens in de journalistiek. De Paaschvuren. De schipbreuk van de "Holland".
36974: C. Joh. Kieviet. - Een vacantiereis langs den Rijn.
15437: Kijlstra, Jelle. - No title.
35170: Kimpe, Reimond. - Langsheen den gulden middenweg.
32034: Hichtum / Kimswerd. - T' Dorp Hichtum. / T' Dorp Kimswerd.
36746: "Een Kindervriend". - Rijmbijbel voor de jeugd, door een kindervriend.
37488: King, Ernest J.. - United States Navy at War. Second official report to the Secretary of the Navy. Covering combat operations, March 1, 1944, to March 1, 1945/ United States Navy Report covering combat operations up to March 1, 1944/ Biennial Report of the Chief of staff of the United States Army to the Secretary of war. 3 publications in cover.
38136: King, Karen & Borje Svensson. - Waar is het Koningskind? Met luikjes die kunnen openen/ Jezus leeft. Een Diorama-boek/ De blijde verbazing van de herders. 3 stuks.
2397: Kingmans, H. - Als een veldhoen op de bergen; een verhaal uit den Geuzentijd.
37475: N.n. & G. Kirchbach. - Uit het Dierenrijk/ Vroolijke dieren. Een prentenboek. 2 delen.
7806: Kist, Ewaldus - Beknopte Beoefeningsleer ten dienste van minvermogenden. Waarin de middelen, om als een waar leerling van Jezus Christus heilig en getroost te leven, als ook de ziekten van het menschelijk verstand en hart, die de ware beoefening van het Christendom in den weg zijn, met derzelver oorzaken en geneesmiddelen, kortelijk worden voorgedragen. Eerste en tweede deel in 1 band.
21534: Klaaswaal. - Gemeente Klaaswaal.
21131: Klazinga, N.S. en Legemaate, J. (red.). - Tien over kwaliteit; opstellen over kwaliteit in de gezondheidszorg; bij het afscheid van prof. dr. A.F. Casparie op 23 mei 2000.
33423: Klebelsberg, R v.. - Handbuch der Gletscherkunde und Glazialgeologie. Zweiter Band: Historisch-Regionaler Teil.
6532: Klebs, L. - Die Reliefs des alten Reiches (2980-2475 v. Chr.).
33769: Kleffens, E.N. van, et al. - De Wielingen.
3220: Klei, Jac. van der - Feest in het bosch. Boekenreeks "Zonnig leven".
36330: Klei, Jac. van der - Feest in het bosch. Boekenreeks "Zonnig leven".
36156: Klei, Jac. van der & J.B. Ubink. - Het ruisende woud. Leesboek voor de Lagere School. Eerste tot en met zesde deeltje.
35605: Klei, Jac. van der. - Onder het linnen dak. Veendorper jongens. Dat lieve goeie Steendam. De oude boerderij.
36413: Klenke, Hester & Toos Koedam. - Jan Klaassen en Katrijn in Kabouterland/ Jan Klaassen en de Vuurkabouter. 2 delen.
29782: Klerk, A.P. de. - Een typologie van de nederzettingen op de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden.
27495: Kleverskerke. - T' Dorp Kleverskerke.
37182: Klijn, Hendrik Harmen. - Filips van Egmond. Treurspel.
34114: Klijn, Hendrik Harmen. - Nieuwe Gedichten. Eerste deel.
25282: Klijn, H.H., Palm, J.H. van der & Klijn Bz., B.. - De nagedachtenis van Johan Melchior Kemper, plegtig gevierd op den 17 December 1824 in de maatschappij Felix Meritis.
26860: Klinkenborg, Verlyn, Cahoon, Herbert & Ryskamp, Charles. - British literary manuscripts. Series I (from 800 to 1800) and II (from 1800 to 1914).
28437: Kloes, J.A. van der. - Onze Bouwmaterialen. Deel I: Natuursteen.
27505: Kloetinge. - Kloetinge.
20838: Kloetinge. - Gemeente Kloetinge.
20188: Kloetinge. - T 'Dorp Kloetingen.
38240: Klompe, J.J.. - Dreischor. Historische bijzonderheden.
23065: Klooster, Angenita C.. - Oproerige liedjes uit den bezettingstijd.
2420: Klooster, Angenita C. - Een jolig weekje; een Zeeuwsch dorpstafreeltje/ Toch Visscher. 2 delen.
35429: Kloot, W.A. van der. - A cognitive structure approach to person perception. Five studies on the implicit theory of personality.
36813: Kloppers, P.J.. - De Fransche revolutie van 1789 aan onze jongens verteld.
36616: Kludas, Arnold. - Die Schnelldampfer Bremen und Europa. Höhepunkt und Ausklang einer Epoche.
37022: Kludas, Arnold. - 150 Jahre Rickmers 1834/ 1984.
17075: Kludas, Arnold. - Die grossen Passagierschiffe Fähren und Cruise Liner der Welt.
17072: Kludas, Arnold. - Great Passenger Ships of the World. Vol. 1: 1858-1912. Vol. 2: 1913-1923. Vol. 3: 1924-1935. Vol. 4: 1936-1950. Vol. 5: 1951-1976.
36333: Lan-ge Jaap & Kor-te knaap. - Boerenvolk.
36716: Lan-ge Jaap & Kor-te knaap. - Boerenakker.
35916: Knappert, Emilie C.. - Kijkjes in de Plantenwereld.
32281: Knibbe, David. - De leere der gereformeerde kerk, volgens de order van de Heydelbergse Kathechismus.....Alsmeede Een kort onderwys, om een predicatie met order te hooren en te herhaalen.
38241: Knibbe, Hester. - Balts/ Queeste. 2 bibliofiele uitgaven.
37319: Knip, Jan & Piet Lied. - Fotografisch A.B.C. boek. Voor kinderen die al groot zijn, met foto's van Jan Knip en rijmpjes van Piet Lied.
18575: knippenberg, H.H.. - Pro Pace. Tijdzang van Dr. H.H. Knippenberg.
3148: Knotter, Wim. - Ille Pinoc als slangenbezweerder.
38214: Knuivers, T.. - Voornaamste gebeurtenissen en merkwaardige personen uit de algemeene geschiedenis. Een leesboek voor meergevorderde leerlingen.
31589: Knuttel Wzn., G., Ligtenberg, A., Vermeylen, A., Cornette, A.H., e.a. (red.). - De Kunst der Nederlanden. Deel I, 1e jaargang 1930/1.
37827: Knuttel-Fabius, Elize & Lida von Wedell. - Het boek van Hans.
24175: Koch, E.J.W.. - Een woord ter nagedachtenis van Prins Hendrik der Nederlanden; uitgesproken in de Nieuwe Kerk, te Middelburg, zondag 26 januari 1879.
35047: Koch, Rosalie. - Deugd en waarheid, of verhalen en parabels voor jonge lieden.
34379: Koch, Alexander (ed.). - Deutsche Kunst und Dekoration. Illustrierte Monatshefte für moderne Malerei-Plastik-Architektur-Wohnungskunst und Künstlerische Frauenarbeiten; 14 vols. 1918-1923. Vol. 1 1918/ Vol. 4, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12 1919/ vol. 1, 2, 5 1922, vol. 4, 5, 6 1923.
33122: Koedijk. - 't Dorp Koedyk, 1726.
34342: Koehler, Ludwig & Baumgartner, Walter (ed.). - Lexicon in veteris testamenti libros. Wörterbuch zum hebräischen Testament in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Hebrew old Testament in English and German. Wörterbuch zum aramäischen Teil des alten Testaments in deutscher und englischer Sprache/ A dictionary of the Aramaic parts of the old testament in English and German. Editio photomechanice iterata cui adjectum est supplementum lexicon Germanico-Hebraicum (-aramaicum) et correctiones additamentaque i.a. continens.
35608: Koekoek, P.. - Jan Penseel van Laren. Eddy en Freddy. Twee heerlijke vacantiemaanden.
36525: Koeleman, J.H.. - De avonturen van Pinkie Pienter. 23 stuks. Het Smokkel-eiland/ De geheimzinnige verdwijning in Atoomstad/ Het geheim van de Gouden Tempel/ De grote wedstrijd/ Geheimzinnige geluiden/ De wereld der verschrikkingen/ Het avontuur onder zee/ De grote boot-race/ De vreemde oom uit Amerika/ Vreemde bezoekers uit het Heelal/ Het ongeluk van de gigant/ Het atoom-avontuur/ Op een onbewoond eiland/ Ontvoering van Bobby Brown/ Het geheime dokument/ De grote overwinning/ De wilde vlucht/ De gestolen tas/ Het diepzee monster/ Het monster uit het rotsgebergte/ De aanval der Mars-bewoners/ De straaljager-race/ Mannen van Mars landen op Aarde.
33191: Koeman, C. & Visser, J.C.. - De stadsplattegronden van Jacob van Deventer. Map 7. Nederland/ Zeeland.
37796: Koenen, M.J. & W. Westendorp. - Voorbereidend taalonderwijs. Gehoor-, spreek-, dicteer- en schrijfoefeningen. Een boekje voor de laagste klasse der Volksschool.
33272: Koenen, M.J., Brogtrop, A.J.M. & Horn, D.. - School en studie. Maandschrift voor Opvoeding en Onderwijs. Zevende en elfde jaargang (1885 en 1889).
15207: Koetser, E.. - Vademecum der bijzondere ontleedkunde van den mensch; een zakboek, dienende tot leiddraad en herinnering voor artsen en studerenden.
35976: Koetsveld, C.E. van. - Op de wandeling en bij den haard. Vertellingen aan mijne jeugdige vrienden.
37371: Koetsveld, C. van. - Het gezin van den boschwachter.
37408: Koetsveld, C.E. van. - Verspreide kinderverhalen.
37011: Koetsveld, C.E. van. - Uit ons land en uit den vreemde. Eerste leesboekje voor de hoogere klassen der Algemeene Volksschool.
30962: Koetsveld, C.E. van. - Fantasie en waarheid. Nieuwe schetsen en novellen. Eerste en tweede verzameling.
20729: Koewacht. - Gemeente Koewacht.
28566: Kohlbrugge, J.H.F.. - Die Gehirnfurchen der Javanen. Eine vergleichend-anatomische Studie. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XII. no. 4), miet 9 Tafeln.
28567: Kohlbrugge, I.H.F.. - Die Gehirnfurchen Malayischer Völker verglichen mit denen der Australier und Europäer. Ein beitrag zur Evolutionslehre. Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen te Amsterdam (tweede sectie, deel XV, no. 1), mit 17 Tafeln.
37686: Kohnstamm, Dolf. - Het bijzondere van het gewone. De kinderboekjes van Dick Bruna.
24652: Kohtz, Otto. - Gedanken über Architektur.
36284: Kok, B.. - Het avontuur van de vier wonderkippen en de vliegmachine.
36283: Kok, B.. - De avonturen van de vier wonderkippen en het huisje in het bos.
36830: Kok, B.. - De avonturen van de vier wonderkippen en de vliegmachine. Juffrouw Knipscheer en haar vier wonderkippen no. 3.
17494: Kok, G.A. de (redactie). - De Koninklijke Weg. Honderd jaar geschiedenis Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen 1875-1975.
34620: Kol, Nellie van & Hichtum, N. van. - De gestrafte brompot. Sprookjes en vertellingen van Mevrouw van Kol bijeengebracht door N. van Hichtum.
1778: Kol, Nellie van - Drie kleine kabouters; verhaaltjes en versjes voor de kleintjes.
2784: Kol, Nellie van - De clown uit het paardenspel; sprookjes en vertellingen.
2782: Kol, Nellie van - Nellie's groote vertelselboek; sprookjes en vertellingen.
25578: Kolkman, P.A. & Slagter, J.C.. - Rijkswaterstaat Communications, no. 24; The Kreekrak locks on the Scheldt-Rhine connection.
18458: Kollewijn. - Kollewijn's Vaderlandsche en Algemeene Geschiedenis in Schetsen en Verhalen voor huis en school. N.Tijd - Fr. Omwentel. Nieuwe Geschiedenis.
24943: Kolozsváry, Marianna. - Deim Pál.
32223: Komrij, Gerrit. - De Nederlandse pöezie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden.
28331: Komrij, Gerrit. - De Phoenix spreekt.
10922: König, Ed. - Originalität, Die, des neulich entdeckten Hebräischen Sirachtextes; textkritisch, exegetisch und sprachgeschichtlich untersucht.
33468: Konijnenburg, E. van. - Schelde-Rijn verbinding.
36428: Koning, Marie de & Rie Stoffers. - Versjes en deuntjes.
36262: Koning, Marie de. - Het Gouden Tientje / Kleine Pim. 2 delen.
35449: Koning, R.F.. - Wikken & wegen. Een onderzoek naar intakeprocedures van psychotherapeutische gemeenschappen.
18768: Koning, Cornelis de. - De voorvaderlijke levenswijze en gewoonten hier te lande, van de vroegste tijden af, tot aan het einde der zestiende eeuw. Beknoptelijk voorgesteld.
14829: Koning, D.. - Vrede zij U.
30876: Koningsberger, J.C.. - Mededeelingen uit 's Lands Plantentuin. LIV: De zoogdieren van Java.
9105: Könnecke, G. - Bilderatlas zur Geschichte der deutschen Nationalliteratur; eine Ergänzung zu jeder deutschen Litteraturgeschichte.
34265: Kool, George. - George Kool. Werken 1965-2000.
30815: Koolhaas, D.R.. - Convoluut met talloze artikelen, bijdragen en teksten door D.R. Koolhaas.
37353: Koop, Olivier & Carol Voges. - Voor klein en groot. Oude en nieuwe wijsjes in lichte zetting voor piano.
30790: Koopman, H.. - Les cachets à simple cercle de Belgique/ De enkelcirkel-stempels van België.
27976: Koopmans, Botine & Zeijl, Ton van. - The pure city; Zoetermeer, 40 years' courage and ambition in architecture.
21894: Koot, A.. - Dierkunde. Plaat XX.
21890: Koot, A.. - Dierkunde. Plaat XXII.
21855: Koot, A.. - Dierkunde. Plaat XXIII.
32518: Kooten, F.H. van. - Eenige empirische methoden tot het berekenen van den maximum afvoer eener rivier uit de grootte van den regenval.
37865: Koppejan, C.A.. - Verzen -als uit vroeger tijd-.
35243: Kops, Jan, H.C. van Hall a.o.. - Flora Batava. Volume I-XXVI (no. 1-421) and no. 426-429.
28016: Kops, Willem. - Schets eener geschiedenisse der Rederijkeren. Deel II.
8674: Kopsch, Fr. - Rauber's Lehrbuch der Anatomie des Menschen. Abt. I: Allgemeiner Teil; Abt. II: Knochen, Bänder; Abt. IV: Eingeweide; Abt. V: Nervensystem; Abt. VI: Sinnesorgane und General-Register.
36272: Körber, Philipp. - Czaar Peter de Groote. Geschiedkundig Verhaal voor de Jeugd.
21522: Korenman, Ton en Saris, Frans (sam.). - Eugène Peters.
35168: Kornaat, Klaas, Peter Zuydgeest & Henk Brobbel. - Uitgezeild. De hoogtijdagen van de Nederlandse logger (1866-1930).
33771: Kort, A.L. & Barth, A.J.. - Kapelle op de rand van twee eeuwen. Een geschiedenis van het gemeentebestuur 1995-2010.
29574: Kort, Jan de & Lockefeer, Jan (red.). - Cornelius Jansenius van Hulst 1510-1576. Theoloog en Pastor Bisschop van Gent.
25720: Korte, Hermann. - Henric Borsten; Installationen I-VI.
33220: Kortekaas, Huub. - Manifest.
25644: Korteweg, Anton. - Die stick/ Watou, 7 september 1997/ Congres/ Bezoeken. 4 uitgaafjes.
20731: Kortgene. - Gemeente Kortgene.
27296: Kortgene. - Nieuw Cortgene. - Out Cortgene.
18198: Kosack, Hans-Peter. - Die Antarktis. Eine Länderkunde. Mit 22 Karten, 24 Textfiguren, 16 Bildtafeln und einer Übersichtskarte 1:11500 000.
2718: Koster, Maren - Het huisje van Tom-Tim.
38253: Koster, Kees. - Zeeland. Land van wind en water en...monumenten. Pentekeningen van Kees Koster.
1746: Koster, Maren - Boontje komt om zijn loontje; een verhaal voor kinderen van zes tot negen jaar.
33988: Kotte, Wouter & Jansen, Han. - Shell en het landschap van Han Jansen. Centraal kantoor van Shell te Den Haag.
32743: Koudekerk. - 't Huis Groot Poelgeest, te Koudekerk, 1730/ Groot Poelgeest, van agteren.
32739: Koudekerk. - 't Huis Stoopenburg, by Koudekerk, 1730/ 't Huis Rynenburg, by Koudekerk, 1730.
27493: Koudekerke. - T 'Dorp Koudekerk.
27489: Koudekerke. - T 'Dorp Koudekerk - 'T Zelve anders.
32017: Koudekerke. - T' Dorp Koudekerk.
20398: Koudekerke. - 'T Huys ter boede gelegen in den Eylande van Walcheren toekomende de Hr. en Mr. Jacob Nachtegaal.
20327: Koudekerke. - T 'Dorp Koudekerk. - T 'Zelve anders.
20120: Oost-Souburg en Koudekerke. - T' Dorp Ooster Souburg. - T' Dorp Koudekerk.
31131: Koudekerke. - T 'Dorp Koudekerk - 'T Zelve anders.
33088: Kouderkerk. - 't Huis Klein Poelgeest te Kouderkerk, 1730.
32027: Koudum. - T' Dorp Koudum van buiten. / T' zelve van binnen.
37451: Kowaleswka, Maria & Aniela Kulesza. - Hummeltje, de Bij.
19145: Kraaij, Anton van and M.P. de Bruin. - Jan van der Leeuw's beeldverhaal 1889-1946. Een levensbeeld.
36329: Kraan, H.J. van der & B. en J. Midderigh-Bokhorst. - Kindervreugde. Tweestemmige liedjes met pianobegeleiding, woorden en muziek.
38159: Kraan, H.J. van der & B. en J. Midderigh-Bokhorst. - Kindervreugde. Tweestemmige liedjes met pianobegeleiding, woorden en muziek. 2de bundel.
27491: Krabbendijke. - T ' Dorp Krabbendijke - 'T Zelve anders.
20730: Krabbendijke. - Gemeente Krabbendijke.
27297: Krabbendijke. - T ' Dorp Krabbendijke - 'T Zelve anders.
20466: Krabbendijke. - T ' Dorp Krabbendijke.
22027: Krabbendijke. - Een kleermaker te Krabbendijke.
37876: Kraijesteijn, Hendrik. - Hulde van Walcheren's burgerij, aan Willem den Eersten, Koning der Nederlanden. Allegorische voorstelling. Vertoond binnen Middelburg, op den 28 maart 1815, onder de directie van den schrijver.
27059: Kraijesteijn, Hendrik. - Mercuur en Ceres, bij het openen der Nieuwe Haven van Middelburg. Zinnebeeldige voorstelling, met zang.
37872: Kraijesteijn, Hendrik. - Het uitstapje naar den Abeele. Blijspel met zang in één bedrijf.
19104: Kraker, A.M.J. dr. de en Blaeij, P.E. drs. de. - Axel 1944-2002; een samenleving in verandering.
4793: Kramer, J.G. - Leven, Het, van Michiel Adriaansz. De Ruyter in Woord en Beeld.
35970: Kramer, J.G.. - Negen titels: De kajuitsjongen van Admiraal Heemskerk; Tot Ridder Geslagen; Piet Hein; Adriaan Brouwer; Jan van Galen; Uit den Patriottentijd; Met Roggeveen de wereld om; De tocht naar Chattam; Ton en Kees op 'n Sleepboot naar Singapore.
35892: Kramer, Adriaan de & J.A. van Orsoy. - Alle de werken van Adriaan de Kramer. Na deszelfs overlyden uit zyne nagelatene schriften by een verzamelt. Benevens het leven des dichters, door J.A. van Orsoy.
2417: Kramer, J.G. - Avonturen, De, van Jan Willemsz; een historisch verhaal uit de 16e eeuw.
17024: Kramer, J.A.M. [ed.]. - Watersport. Waarmee varen, hoe varen, waar varen. 2 Delen, compleet
37871: Kramer, Eddie, George Marino, Dave Marsh, et al. - The Jimi Hendrix Experience.
13248: Kranenburg, H.A.H.. - Reedersvereeniging voor de Nederlandsche Haringvisscherij 1915-1955; jubileumuitgave, waarin opgenomen het jaarversalag 1954.
31920: Kravchenko, K. (ed.). - Sergei Konionkov.
36118: Krebbers, H.J.. - Te laat berouw.
38260: Kreek, Jaap de, et al. - Wonen met karton.
32941: Krenn, Karl. - Praehistorica. Beiträge zur Ur- und Frühgeschichte des Menschen. Heft 6: Das frühdeutsche Gräberfeld von Steinabrunn. Mit 104 Abbildungen im Text und auf 4 Tafeln.
36637: Kresse, Hans G.. - De Avonturen van Vidocq.
35264: Kresse, Hans G.. - Kresse Bibliofiel. Band II. Ditto en de draak in de grot.
35230: Kresse, Hans. - De onwillige held. Een avontuur van Eric de Noorman.
36752: Kretzschmar, Hermann. - Führer durch den Konzertsaal. I. Abteilung: Sinfonie und Suite, Band I/II. II. Abteilung: Band I: Kirchliche Werke, Passionen, Messen, Hymnen, Psalmen, Motetten, Kantaten. II. Abteilung, Band II: Oratorien und Weltliche Chorwerke. 3 vols.
22438: Kreykamp, A.M.J., Praag, H. van en Steenbergen, B. van (red.). - Toekomstonderzoek: theorie in de praktijk.
37790: Krienen, Ch.. - Karel Vermeer/ Toch gered/ Frank Vrijdag/ Uit de jeugd van Kees Kolving/ De gevolgen van een onzinnig verhaal/ De twee visschers van de vijf sluizen. 6 delen.
37785: Krienen, Ch.. - De zoon van den dorpssmid/ De koning van het meer/ Kees Lovers/ Pommelman en zijn pleegkind/ De avonturen van vier pretmakers (3x)/ Uit de jeugd van Kees Kolving/ Prettige dagen/ Twee echte jongens/ De jolige duinpan/ Frank Vrijdag. 12 delen.
33599: Krimpen, L. van. - De Westkapelsche zeedijk. Overdruk uit het weekblad "De Ingenieur", van 6 augustus 1904, no. 32.
29981: Kroes, P.R.M.. - Geen risico! Geschiedenis van de Algemene Zeeuwse Verzekering Maatschappij N.V. 1939-1989.
33869: Krol, Jan, Oosterbaan, Caspar, Bossé, Simon, et al. - Onverstaanbare vertelllingen. De avonturen van Familie Uitdenpijp "Bastaarden met baby's".
15739: Krom, N.J.. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst. Tweede deel.
30828: Krom, Herm., Jo.. - Lijkrede, op het overlijden van den Hoogeerw. en Hoog gel. heere Jacobus Willemsen, hoogleraar in de H. Godgeleerdheid op de doorluchtige school, mitsgaders herder en leeraar der gemeente, te Middelburg. Voorgevallen den 31 van Lentemaand 1780. In het openbaar uitgesproken op den 17 van Bloeimaand 1780.
33831: Kromhout, W, et al. - De Architect. Hedendaagsche en oude kunst. Onder redactie van het Genootschap Architectura et Amicitia, Amsterdam. 20e Jaargang.
35901: Kröner, Adolf (ed.). - Die Gartenlaube. Illustrirtes Familienblatt. Jahrgang 1889.
3204: Kroone, Greetje - Waar is de halve maan?
37967: Kroone, Greetje. - Schoolrapport.
3022: Huisinga-Scaf & Tine Styger-Kropholler. - Uit de Sprookjeswereld. De vrienden van Tin/ Tusschen de Duindoorns. 2 delen.
31036: Kropholler, A.J.. - A.J. Kropholler, architect- Scheveningen. Eenige gebouwen en meubelen. Verzameling van fotografische reproducties naar uitgevoerde werken, voorafgegaan door een beschouwing over bouwstijl.
13051: Krüger, J.B.. - Potamo-Chorographie, of naauwkeurige navorschingen over de Schelde, en eenige merkwaardigheden, die omtrent en door deze rivier veroorzaakt, hebben plaats gehad; met een beknopt historisch verhaal van Zeeland, van het verdronken Zuid-Beveland, mitsgaders van alle plaatsen der Zeeuwsche eilanden, benevens eene mededeeling van de abdijen, kloosters, kerken, enz. die daar in vorigen tijd bestaan hebben. Deel 1 & 2.
18179: Kruijff, L.. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken enz. in de Provincie Noord-Brabant daterende van voor de invoering van de burgelijke stand.
37563: Kruijter, C.J. de. - Salzburgse vluchtelingen in Zeeland. Immigratie en integratie in de achttiende eeuw.
26157: Kruiningen. - Cruyningen.
20732: Kruiningen. - Gemeente Kruiningen.
27298: Kruiningen. - T ' Dorp Kruiningen - 'T Zelve anders.
27300: Kruiningen. - Gezigt van het ondervloeijen van het dorp Kruiningen na de doorbraak van den zeedijk in den nacht tusschen den 14den en 15den januarij 1808.
27301: Kruiningen. - Zonder titel.
20601: Kruiningen. - Kruiningen.
20404: Kruiningen. - De Heerlycheyt van Cruningen.
20254: Kruiningen. - 'T Rechthuis Te Kruiningen.
20255: Kruiningen. - De Kerk te Kruiningen.
22014: Kruiningen. - Een smidse te Kruiningen.
20851: Sint-Kruis. - Gemeente St. Kruis.
37743: Kruit, Johanna, Thea de Leeuwen, John Louws, et al. - Wim Hofman op schrift.
37751: Kruizinga, J.H., B.S.P. van den Aardweg & Jean Dulieu. - De Echte Sinterklaas. AO Reeks/ Sint Nicolaas. AO'78./ Paulus de hulpsinterklaas. 3 delen.
26688: Krummacher. - Paraboles.
3137: Kruseman, J. Philip - Wat de kleintjes gaarne zingen; 20 bekende kinderliedjes.
37323: Kruseman, Philip & Daan Hoeksema. - Voor het Kerstfeest. 12 oude en nieuwe Kerstliedjes, verzameld door Philip Kruseman.
36952: Flippy & M.F.P. Krüsman. - Pietje's ongeluksweek. Met versjes en prentjes door zijn vriend Flippy.
37099: Kubasta, V.. - Der Wolf und die sieben Geißlein. Mit beweglichen Bildern.
37116: Kubasta, V.. - In de dierentuin. Het grote uitklap platenboek.
37117: Kubasta, V.. - Allemaal schepen. Het grote uitklap platenboek.
37107: Kubasta, V.. - Schneewittchen.
37105: Kubasta, V.. - Doornroosje.
37682: Kubasta, V.. - Assespoester.
37683: Kubasta, V.. - De Gelaarsde Kat.
37684: Kubasta, V.. - De standvastige tinnen soldaat.
37108: Kubasta, V.. - Hier is Jan Klaassen.
37110: Kubasta, V.. - De vrolijke kabouters.
37111: Kubasta, V.. - Hop hop, in galop.
37113: Kubasta, V.. - Tip + Top in het bos.
37685: Kubasta, V.. - Hoog in de lucht. Het grote uitklap platenboek.
25575: Kubik, Kurt (ed.). - Rijkswaterstaat Communications, nr. 12; The application of piecewise polynomials to problems of curve and surface approximation.
35245: Kuijs, W.D.J.. - De paddestoelen van Zeeuws-Vlaanderen. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Zeeuws-Vlaanderen verricht in de jaren 1984-1996. Tevens zijn opgenomen inventarisaties door André de Meijer en anderen.
35244: Kuijs, W.D.J.. - De paddestoelen van Walcheren. Verslag van de inventarisatie van de paddestoelen van Walcheren verricht in de jaren 1983-1994.
35314: Kuijsten, A.M.. - Atlas behoorende bij de inrichting van de bedrijfsgebouwen voor akkerbouw en veeteelt in Nederland.
19101: Kuilman, M.C.D.. - De vergeten mens, deel I en II.
36804: Kuiper, J.E., P.J. van Emburg, Rosa Fitinghoff, A.J. van der Knaap & Hein van Hengel. - Met Kappie Cootje naar de Zuiderzee/ De Goudmachine/ In de kleine berghut bij de rendieren/ De Kwikstaart en zijn vrienden/ Het huisje in het duin/ Het Duinkamp. 6 delen.
36684: Kuiper, Joha. E.. - Van twee kinderen en de blauwe zee.
37396: Kuipers, L.. - Van een klein vogeltje.
3077: Kuipers-Van der Koogh, E. - Moeder vertelt hoe kaboutertje Eigenwijs op reis gaat.
33657: Kuipers, S.F.. - Een bijdrage tot de kennis van de bodem van Schouwen-Duiveland en Tholen naar de toestand vóór 1953/ A contribution to the knowledge of the soils of Schouwen-Duiveland and Tholen according to the conditions prior to 1953.
34252: Kullak, Adolph. - Die Ästhetik des Klavierspiels.
31052: Kumai, Kyoko (ed.). - Kyoko Kumai Fiber Works 1975-1990.
19401: Kuprian, Werner (red.). - Sportfysiotherapie.
37448: Kusters, Wiel. - Knittelalfabet.
36565: Kutzer, Ernst & Lina Tervooren. - Wimpjes Wereldreizen naar China. Grappige Kinderboekjes van Ernst Kutzer.
36342: Kuyk, N.W.C.. - Uit de vlegeljaren van Henkie Snip/ Toch naar zee/ Hoe pootige Kees beroepsspeler werd/ Jimmy speelt voor de film/ Vacantiedagen/ De club der Kaninefaten/ Drie vroolijke wandelaars op weg naar huis/ Een wandeltocht met avonturen. 8 delen.
15541: Kuyk, J. van. - Oude politieke spotprenten.
13403: Kuyper, J.. - Atlas van Nederland en de Overzeesche Bezittingen.
12662: Kuznetsov, Y. and I. Linnik. - Dutch painting in Soviet Museums.
2879: Kyber, Manfred - Als dieren spreken...
21138: Laan, K. ter. - Groninger Encyclopedie, deel I en II.
18218: Laan, C.L.. - Het Bethel-Boek ter herinnering aan de inwijding der nieuwe Bethel-Kapel op 16 september1900.
13977: Laansma, Kl.. - Sárika Góth.
30586: Laars, S.G. van der. - Nederlandsche heraldiek. Album II: Voormalige gemeenten, heerlijkheden, waterschappen en historische geslachten.
33615: Labarthe- Pon, Jacques. - Cataláa-Darpeix. Parcours Intérieurs Sculptures.
19805: Labberté, L.D.. - Knotsoefeningen voor middelbare scholen en turnvereenigingen.
36131: Labberton, Mien. - Bibo's kindje. Een gezellige geschiedenis voor kinderen.
34603: Lachèvre, Frédéric. - Scarron et sa Gazette Burlesque (14 janvier- 22 juin 1655). Réimprimée pour la première fois, précédée d'une introduction reproduisant deux lettres de Pierre Louys et de l'historique de la Gazette burlesque.
23366: Lacoste, M.. - Le Buffon classique de la jeunesse ou résumé d'histoire naturelle. Ouvrage neuf, rédigé pour les jeunes gens des deux sexes, d'apres le texte de buffon, et de tous ses continuateurs, tome premier et second (in one binding).
29689: Lafeber, C.V.. - Pelgrims, kruisvaarders, handelaars en wereldreizigers in de Middeleeuwen, 1050-1350.
37566: Lafon, Mary. - Rome ancienne et moderne depuis sa fondation jusqu'a nos jours.
33338: Lagrange, Marc. - Sublimes.
25682: Lake, Johannes auf der & Ermacora, Beate. - Sery C.; Ing.-Schaub -Raum, Red Saloon and Revolving Doors, Zeichnungen. 3 Volumes in slipcase.
33212: Lalande, Joseph. - Astronomia of sterrekunde. Derde deel.
21959: Lalia, Alfredo. - Pour S'Elever Et Vivre Mieux.
16613: Lalleman, Theo [ed]. - Heijplaat blijft.
29363: Lambert, André & Stahl, Eduard. - Handbuch der Architektur. Vierter Teil, 10. Halbband.
33217: Lambert, M.. - Comment le jeune Henri apprit a connaître Dieu. Histoire morale et amusante, composée pour les enfans.
29362: Lamboo, Wim. - Portraits of Estonian artists 1998-2008/ Portreed eesti kunstnikest 1998-2008.
27112: Lambrechtsen, N.C.. - Onderdeelen van bruggen (college bruggen).
35218: Lambrechtsen van Ritthem, N.C.. - Beknopte geschiedenis van de Middelburgsche Rethorijkamer "Het Bloemken Jesse".
33492: Lambrechtsen, N.C.. - Hulde aan de nagedachtenis van den Heer Pieter de La Ruë, schrijver van het geletterd, staatkundig en heldhaftig Zeeland.
35184: Lamé fleury, M.. - L'histoire moderne, racontée aux enfans.
21728: Lamers, G.H.. - Levensbericht van Dr. J. Cramer.
23018: Lamers, Ine. - Ine Lamers.
38237: Lamers, Henny. - Dagboek van een pelgrim naar Santiago de Compostela.
27182: Lammertsma, W.A.. - Boetseren B4. Maquette bij ontw.
25689: Lamoureux, Johanne. - Tony Brown.
14719: Lampe, F.A.. - Frid: Adolphi Lampe theologi consummati, Dissertationum philologico-theologicarum tum earum, quae ulteriorem Evangelii Johannis illustrationem pertinent, tum reliquarum varii generis, et eruditionis multifariae Syntagma. Accedunt orationes ejus IV. programmata quaedam ab ipso elaborata, et dissertationum quarundam affectarum fragmenta ex mss. edita.
33813: Lande, J.C.L. van der. - Redevoering over de betrekkingen tusschen Nederland en België uitgesproken den 10den juni 1929 op een bijeenkomst, gehouden op initiatief van de heeren Burggraaf P. Poullet en Burggraaf A. vand e Vijvere, ministers van Staat, en pater G.C. Rutten O.P., senator, in de conferentiezaal der Fondation Universitaire te Brussel.
31335: Landreben, Arnoldus. - Schrift-maatige verklaaring van Paulus brief aan de Philippensen.
35136: Landrum Watkins, Margaret. - Collected Poems.
3028: Landsberg, Ph.A. - Van Koosje, die wegliep/ Een fijne verjaardag/ Van een bokkewagen en een autobus. 3 delen.
9246: Landsberger, Fr. - Einführung in die jüdische Kunst.
12371: Landuyt, O., and Ch. Szymkowicz. - Octave Landuyt, Charles Szymkowicz; à corps perdu corps retrouvé.
32543: Landwehr, John. - Mijn herinneringen aan de wereld van het oude boek.
35729: Langaard, Johan H. & Reidar Revold. - Edvard Munch. Masterpieces from the artist's collection in the Munch Museum in Oslo.
34840: Langbroek. - Het Huis Groenestein.
34671: Langbroek. - Het Huis Weerdestein.
4188: Lange Boom, M.M. de - Neerlands Koningin en de Koningin-Regentes in Walcheren; gedenkboek van Harer Majesteiten verblijf aldaar, 21-25 Augustus 1894.
18271: Lange, P.W. De, E. Van Weel. and Houte De Lange, C.E. Ten. - 'Het voorgeslacht van de 'Alkmaarse' De Lange's. (gevolgd door) 'Iets over het wapen De Lange en de wapens der aangehuwde geslachten'.
33752: Lange Boom, M.M. de - Neerlands Koningin en de Koningin-Regentes in Walcheren; gedenkboek van Harer Majesteiten verblijf aldaar, 21-25 Augustus 1894.
24371: Langedijk, D.. - Bibliographie van den schoolstrijd, 1795-1920.
36643: Langeler, Freddie & Rik van Spronsen. - Naar bed, naar bed!
2853: Langeler, Freddie - Van de Wortelkindertjes.
3180: Langeler, Freddie - De Kabouterwinkel.
37669: Langen, Annette & Constanza Droop. - Circus Brieven van Felix. Nieuwe avonturen van de kleine haas.
34838: Langerak. - De Ridder Hofstad Langerak van eene andere zyde.
34834: Langerak. - De Kerk te Willige Langerak.
36363: Langermans, W.. - Prettige daagjes.
33546: Langhe, J.E. de. - De oorsprong der Vlaamsche kustvlakte.
35328: Langkilde, Eywin. - Nye danske haver. Modern Danish gardens.
30242: Langrognet, Daniel. - Salvaggio. Promenades et Vibrations Picturales au Rythme des Saisons/ Promenades and Pictorial Vibrations at the Pace of the Seasons.
34051: Lannoy-Duputel, Michèle. - Hippolyte-Camille Delpy 1842-1910. Invitation au Voyage.
28280: Lannoy, Danny. - Van polderdorp tot badplaats; bijdrage tot de geschiedenis van Knokke.
28942: Lantsheer, Meinardus Fredericus. - Dissertatio historico-politico inauguralis de Rebus a Laurentio Petro van de Spiegel, in Zelandia gestis et scriptis, quam, favente summo numine, ex auctoritate rectoris magnifici Cornelii Adriani Bergsma, amplissimi senatus academici consensu et nobilissimae facultatis juridicae decreto, pro gradu doctoratus summisque in jure Romano et hodierno honoribus ac privilegiis, in academia Rheno-Trajectina, rite ac legitime consequendis, publico ac solemni examini submittit Meinardus Fredericus Lantsheer, Medioburgo-Zelandus.
37926: Lantsheer, M.F., F. Nagtglas & M. Fokker. - Zelandia Illustrata. Verzameling van kaarten, portretten, platen, enz., betreffende de oudheid en geschiedenis van Zeeland. Toebehoorende aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Eerste aflevering, tweede aflevering, derde aflevering, vierde aflevering, tweede deel (1e en 2e aflevering), vervolg, 2e vervolg, 3e vervolg, 4e vervolg. 9 delen.
37056: Laporte, Roger & H. Payot. - Le Struthof Natzwiller.
33134: Laren. - Het Dorp Laren in Gooiland te zien van het Laarder Kerkhof, 1743.
33131: Laren. - Het Dorp Laren, 1739.
37941: Larissa, Maggy & Nans van Leeuwen. - Liesje Lustniet/ Het Kabouterfeest/ De Dieren Skischool/ De Berentrein/ Wipstaart op avontuur/ Het Jarige Zeemeerminnetje/ Pluim de Schrokkebrok. 7 "Pico" boekjes. De nummers 3, 4, 5, 6, 11, 14 & 15.
33538: Lasonder, L.W.A.M.. - Bijdrage tot de geschiedenis van de Hooge Vierschaar in Zeeland.
35289: Lassaigne, Jacques. - Tomasello.
36312: Last, Jef. - De Spaanse tragedie. Brieven uit Spanje 1935-1937/ Weerzien met Spanje 1961.
14432: Last, Jef. - Vingers van de linkerhand.
37610: Last, Jef. - El Pintor's reizen. Matsa Boemi op de Tafelberg.
35882: Last, Jef. - Vingers van de linkerhand.
35639: Last, Jef. - Vingers van de linkerhand.
33784: Last, Jef. - Bundeling van enkele gedichten uit de periode 1940-1942.
33783: Last, Jef. - Bundeling van enkele gedichten uit de periode 1939-1940.
33780: Last, Jef. - Lu Hsün- Dichter und Idol. Ein Beitrag zur Geistesgeschichte des neuen China.
11640: Last, Jef - Zo zag ik Indonesië.
37360: Lathouwers, E.. - Het radioventje vertelt.
15358: Lauer, H.E.. - Vom neuen Bilde des Menschen; philosophisch-anthroposophische Betrachtungen.
32712: Sint Laurens. - De Kerk van St. Laurens 1743
32208: Sint Laurens. - Sint Laurens - T ' Zelve anders.
32205: Sint Laurens. - T ' Dorp St Laurens
27425: Sint Laurens. - De Kerk van St. Laurens 1743 - Het Dorp 't Nieuwland op St. Joosland 1745.
20749: Sint Laurens. - Gemeente Sint Laurens.
31229: Sint Laurens. - Het Slot Popkensburg van vooren. - Het Slot Popkensburg van agteren.
34320: Laurentius, Th.. - Verzameling van prentwerk volgens de uitvinding van den heer Cornelis Ploos van Amstel Jacobs Cornelisz. Catalogus 18.
32546: Laurillard, E.. - Een rozenruiker. Negental Dichten.
37528: Laurillard, E.. - Versjes en prentjes ontleend aan Scherer's Illustrirtes Kinderbuch.
27611: Lauts, G.. - Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië. Derde deel.
27612: Lauts, G.. - Geschiedenis van de vestiging, uitbreiding, bloei en verval van de magt der Nederlanders in Indië. Vierde deel.
28188: Lauwen, Toon. - Nederland als kunstwerk. Vijf eeuwen bouwen door ingenieurs.
33157: Lavater, J.C.. - Woorden der Waarheid, des Geloofs en des Levens.
32983: Lavater, J.C.. - Over de physiognomie. Vierde deel (1 deel).
19154: Lazzarini, Luigi. - Pius XI.
34180: Léandre, C.. - Nocturnes. Album inédit en couleurs.
38164: O'Leary, John & Mark Burgess. - Een kat op reis/ De Mirakelse Machines van Professor Mol. Een fantastisch pop-up-boek over hoe dingen ècht werken! 2 stuks.
14590: Lebarbier, A.. - Schule der Akupunktur.
33453: Leblanc, Jacques. - Volle kracht vooruit. Geschiedenis van het staatsloodswezen van 1914 tot nu.
21180: Lebrun, Yvan (ed.). - From the brain to the mouth; aquired dysarthria and dysfluency in adults.
33319: Lechenperg, Harald (red.). - Signaal. No. 4 + 10-24, 1941. 16 vols.
33318: Lechenperg, Harald (red.). - Signaal. No. 11-15, 18 & 19-24 (1941). No. 2-5 (1942). 17 issues in one binding.
33314: Lechenperg, Harald (red.). - Signaal. No. 13-17 1940- no. 1-9 1941. 14 vols.
14275: Leclair, E.. - Histoire de la pharmacie à Lille de 1301 à l'an XI (1803); étude historique et critique.
23881: Leclercq, René (ed.). - Livre d'Or du Centenaire de l'Indépendance Belge, 1830-1930; sous le haut patronage de S.M. le Roi Albert
24855: Lecointe, G.. - Annuaire astronomique de l'observatoire royal de Belgique.
34306: Lecomte, Georges. - A. Delaherche. L'Art décoratif moderne.
28389: Lecomte du Nouy, H.. - Bons Amis.
32934: Lecoutere, C.. - Een Fragment van Maerlant's Spieghel Historiael/ Een nieuw Fragment van Lodewijk van Velthem's "Spiegel Historiael".
37294: Lee, Stan & Jack Kirby. - The Mighty Thor. A deluxe limited edition of the all-powerful God of Thunder. Vol. 1, no. 3, 1974.
2877: Leembruggen,L. - Het Hazenboekje.
37856: Leenman, Ph., et al. - Nederlandse Postzegels 1971. Achtergronden, vormgeving, emissiegegevens, eerste dagstempels.
36533: Leent, F.H. van. - Een avond in het Circus Renz en wat wij daar gezien hebben.
36468: Leent, F.H. van. - Een avond in het Circus Renz en wat wij daar gezien hebben.
3069: Leent, F.H. van - De Groote Poppen Vergadering te Utrecht.
36195: Leent, F.H. van. - Een avond in het Circus Renz en wat wij daar gezien hebben.
36124: Leent, F.H. van. - Mijn broeder en ik. Eene vertelling voor meisjes.
37631: Leent, F.H. van [ed.]. - Weekblad voor de Jeugd. 1e Jaargang. 17 nummers.
37119: Leent, F.H. van. - Van prinsesje tot Koningin. Een aardig tooverboek. Met versjes.
36706: Leent, F.H. van. - Verjaringsversjes en Nieuwjaarsgedichtjes voor het jonge Nederland.
37243: Leent, F.H. van & v. Geldorp. - Haantje de Voorste bij de Inhuldigings Feesten.
33383: Leent, F.H. van. - Gedachtenis-album voor het jonge Nederland. Met oorspronkelijke bijschriften van F.H. van Leent.
15571: Leent, F.H. van [ed.] - Een lach en een traan; keur van gedichten bijeengebracht door F. H. van Leent.
36681: Leent, F.H. van. - De ware geschiedenis van Piet de Smeerpoes en andere verhalen. Vroolijke versjes met oolijke plaatjes.
6024: Leer, W.A. van / Janssen, J.M.A. - Egyptische oudheden; mededelingen en verhandelingen van het Vooraziatisch-Egyptisch Genootschap 'Ex Oriente Lux', nr. 12.
33093: Leerdam. - Het Dorp Leerbroek by Leerdam, 1750.
34828: Leersum. - Het Dorp Leersum.
35438: Leeuw, Jan de. - Canonical analysis of categorical data.
38270: Leeuw, Gerard de, et al. - Het Bosmannetje/ Het trouwe vrindje van Pieper Bintje/ Hoe Jan en Piet in de krant kwamen/ Onze dieren/ Ons Dierenboek. 5 kinderboeken.
15556: Leeuw, Jan de - Dynamics of salt marsh vegetation.
17831: Leeuwaarden, N.S. van. - De Godvreezende Zeeman, of de Nieuwe Christelyke Zeevaart, bestuurd door eene schriftmatige behandeling van XXV Bijbelteksten met Gebeden, Dankzeggingen en Gezangen ter algemeene stichting voor zeevarende lieden, en allen die by de Zee wonen of belang hebben.
21374: Leeuwarden. - La Ville de Lewarde.
21360: Leeuwarden. - 'T Stadhuis, het hof en Burger-Weeshuis te Leeuwarden.
21359: Leeuwarden. - De Canselary te Leeuwaarden.
21083: Leeuwarden. - Leeuwarden. Van het Verlaat gezien.
21082: Leeuwarden. - Leeuwarden. Het paleis van Justitie.
32037: Leeuwarden. - De lange Piep te Leeuwarden.
32036: Leeuwarden. - De Groote Kerk te Leeuwarden.
32008: Leeuwarden. - Stadhouderlijke Hof te Leeuwarden.
32007: Leeuwarden. - De Vischmarkt te Leeuwarden.
38097: Leeuwarden. - Leeuwarden. La tour de Saint-Vitus.
24416: Leeuwarden. - De voormalige Canselarij of Geregtshof van Friesland.
37653: Leeuwen, Nans van. - Sinterklaas. Versjes en verhalen samengesteld en getekend door Nans van Leeuwen.
35802: Leeuwen jr., J. van. - Bouwmaterialen. Polytechnische Bibliotheek, no. 57.
25610: Leeuwen, T. van. - De diaconie, beschouwd in hare betrekking tot het armwezen, naar de bestaande wetgeving: wenken der geschiedenis en ervaring bij eene nadere wetgeving
25592: Leeuwen, Bas van, Valenkamp, Bram & Weide, Albert van der (red.). - Rietveld uitgave nr. 84.
3119: Leeuwen, Nans van - De reis van Bobbie-Beer en Peter-Konijn.
37768: Leeuwen, Nans van. - Sinterklaas. Versjes en verhalen samengesteld en getekend door Nans van Leeuwen.
30951: Lefever, Peeter J.. - Uit het land van Aa. Verzen met 20 penteekeningen van den schrijver.
22920: Legierse, Thérèse (red.). - Post Zoetermeer.
32553: Legner, Anton (ed.). - Ornamenta ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik in Köln. Katalog zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle. 3 vols.
28512: Legrand, L.. - Geschiedenis der Bataafsche Republiek.
33524: Lehmann, Johannes. - M/s Selandia 1912-1937.
26703: Leibbrandt, J.G., Gordeau, H. & Groot, Jan H. de (red.). - Het Korenland; maandblad voor jongeren. Jaargang 14, 1937. Aflevering 4 (april 1938), jaargang 15, meegbonden.
21297: Leiden. - .
38089: Leiden. - De aankomst van H.H. M.M. aan het Raadhuis
30674: Leiden. - Leyden. De Zeevisch Markt.
30675: Leiden. - Leyden. De Breedestraat.
38087: Leiden. - De intocht der Zeeuwen aan de Vlietsbrug.
38088: Leiden. - De optocht op de Noordeindsbrug
34774: Leiden. - Bystad, proche de Leide appartenan au Sieur Jean Regaal. Bystad, by Lyden. toebehorende den Heer Joan Regaal
34772: Leiden. - Vuë de l'hotel nommé le second Doele. Gesigt van de agterste Doelen
34770: Leiden. - Dubbelhof sur le Rhin appartenant au Sieur Jean Mylius Docteur en Medicine. Dubbelhof aan den Rhyn toebehorend den Heer Joan Mylius Medc. Doctor.
35316: Sandeman R. and G.C. Leighton. - Grand Architectural Panorama of London. Regent Street to Westminster Abbey. From original Drawings made expressly for the work by R. Sandeman, Architect and Executed on Wood by G. C. Leighton.
24000: Leignes Bakhoven, H.G.A., Blink, N.H., Dewez, W.J., e.a. (red.). - Dr. Staring's Friese landbouw-almanak voor 1949.
34965: Leijdekkers, Adri. - Tentoonstelling "Enig" werk van Simon Carmiggelt. Zeeuwse Bibliotheek Middelburg, 30 november 1992- 9 januari 1993.
37996: Leijdekkers, Adri (red.). - Speciaal voor Ons. Nieuwsblad voor Carmiggeltvrienden. Een totaal van 46 nummers. Nrs. 31 en 32, 35 t/m 39, 41 t/m 45 en 47 t/m 80.
670: Leiker, Sjoerd. - De Heksenmeester.
21257: Leimuiden. - De Kerk te Leymuyden.
33412: Leithäuser, Joachim G.. - Mappae Mundi. Die geistige Eroberung der Welt.
33005: Lejard, André (ed.). - Le Livre. Les plus beaux exemplaires de la Bibliothèque Nationale.
37702: Lejeune, Rita & Jacques Stiennon. - De Roelandsage in de Middeleeuwse kunst. Deel II.
24384: Lek, G.J. van der & Jong, Dirk de. - Brinkman's catalogus van boeken, die gedurende 1941 tot en met 1945 in Nederland en Vlaanderen zijn uitgegeven of herdrukt, benevens aanvullingen over voorafgaande jaren, opgaven betreffende overgegane fondsartikelen en in prijs gewijzigde boeken. 2 Delen (Catalogus van boeken en repertorium).
23227: Lemaire, M.H.. - Les exemples célèbres, ou nouveau choix de faits historiques et d'anecdotes, propres à orner la mémoire de la jeunesse, et a lui inspirer l'amour de toutes les vertus qui peuvent faire le bonheur et la gloire de l'homme en société.
31802: Lemmens, G., Grinten, Hans van der, e.a.. - Geurt van Dijk. Schilderijen, tekeningen, prenten en objekten 1963-1987.
25390: Lemos de Sousa, M.J.. - Contribution a l'etude du bassin houiller du Douro (NW du Portugal); atlas de micropetrographie des peranthracites.
33659: Lenertz, Vincent. - Documents d'art monumental du moyen-age. Architecture, sculpture et ferronnerie. Relevés & croquis par Vincent Lenertz.
36703: Leneveux, L., T. Richomme, L. de Mirbel, et al. - Verhalen uit den vreemde. Zondag-avond vertellingen.
29333: Lenglet du Fresnoy, L'Abbé. - Principes de l'histoire pour l'education de la jeunesse, par années & par leçons. Seconde année. Histoire de Grece. Nouvelle édition, revue, corrigée & augmentée.
36304: Lennep, J. van, & Compagnie. - Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
4697: Lennep, J. van - De twee admiralen.
4716: Lennep, J. van - Geschiedenis, De, des Vaderlands in Schetsen.
14027: Lennep, J. van, & Compagnie. - Tafereelen uit de geschiedenis des vaderlands, tot nut van groot en klein; vermakelijk voorgesteld. Aanvangende met de komst der Batavieren en eindigende als het uit is.
37675: Lennep, J. van - De Geschiedenis des Vaderlands in Schetsen.
33923: Lennep, J. van. - Romantische werken. Derde deel.
17206: Lennep, J. van, W. Moll en J. ter Gouw. - Nederlands geschiedenis en volksleven in schetsen. Staalgravuren naar de schilderijen van de Historische Galerij der Maatschappij Arti Et Amicitiae, door W.Steelink, J. H. Renneveld, C. L. Van Kesteren en H. Sluijter D.Jz.
24609: Lennep, J. van. - De geschiedenis van Nederland, aan het Nederlandsche volk verteld (in 4 delen, complete set).
40: Lennep, J. van - De twee admiralen. Kornelia Vossius. Een schaking in de 17e eeuw.
15422: Lennep, J. van. - Schetsen bij Van Lennep's romantische werken.
32892: Lennep, J. van. - Herinneringen uit den worstelstrijd met Spanje.
31011: Lensen, Pierre. - Millenaire de Bruxelles. Tirage spécial, reproduction de dessins originaux de Pierre Lensen année 1979.
36358: Leopold, Marie. - Moedertje.
36640: Leopold, Marie. - Goede Vriendjes.
3007: Leopold, Marie - Kinderpret/ Bij den haard/ Goede vriendjes. 3 delen.
3000: Leopold, L. & G.W. Lovendaal. - Verzen en Versjes voor het Jonge Nederland. Eerste bundel.
36847: Leopold, Marie - Kinderpret/ Gelukkige uurtjes/ Een jolig troepje. 3 delen.
23724: Leopold, J.H.. - Albumblad.
13454: Leopold H.M.R.. - Uit de leerschool van de spade. I-VI..
37318: Leopold, Marie. - Bij den haard.
36656: Leopold, Marie. - Kinderplicht en Kinderpret.
34430: Lepelletier, Ed. & Rochel, Cl.. - Les amours de Don Juan. Roman inédit orné de cent illustrations. obtenues par la photographie d'après nature dont dix planches hors texte.
33593: Leper, J.. - Kunstmatige inundaties in maritiem Vlaanderen 1316-1945.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

5/9