Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36232: Benedetti, Lorenzo & Annie Rattie.. - The Mushroom Project.
36231: Benedetti, Lorenzo. - Autum of Modernism.
24497: Benelli, Sem (ed.). - L'arte nella fotografia; prima esposizione internazionale di fotografia ottica e cinematografia- primavera 1923- Torino.
28187: Benesch, Otto. - Beschreibender Katalog der Handzeichnungen in der graphischen Sammlung Albertina, herausgegeben von Alfred Stix. Band II, die Zeichnungen der Niederländischen Schulen des XV. und XVI. Jahrhunderts.
31840: Benevolo, Leonardo. - Corso di disegno. 5 vols. "La descrizione dell'ambiente", "L'arte e la città antica", "L'arte e la città mediovale", "L'arte e la città moderna dal XV al XVIII secolo" & "L'arte e la città contemporanea".
27855: Bénézit, E.. - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d'écrivains spécialistes français et étrangers. Nouvelle édition entièrement refondue, revue et corrigée sous la direction des héritiers de E. Bénézit. 6 of 8 volumes.
18949: Bengelii, Alberti, Joh. D.. - Gnomon Novi Testamenti in quo ex verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur.
13160: Bennett, T.P.. - Bauformen in Eisenbeton.
32071: Benschop. - 't Dorp Benschop, in de Baronny vanYsselstein.
32877: Benschop. - 't Dorp Benskoop in de Baronny van IJsselstein, 1744.
33670: Bent, Jan. - Aldervroegste vaderlandze oudhedenb, ontzwagteld en gezuiverd, van de vooroordeelen en misgiszingen der schryveren van de laatere eeuwen; in zes redevoeringen.
26568: Bente, Hermann. - Die Wirtschaftskraft des Reiches 3: Deutsche Bauernpolitik.
29336: Bentley, Richard. - L'érotisme dans l'art occidental.
34739: Béranger, P.-J. de. - Chansons de Béranger. Édition complète, entièrement conforme à la nouvelle édition que l'auteur vient de publier à Paris. Ornée de 32 vignettes.
24259: Bercillo. - De africhting van den hond.
13657: Berdel, Ed.. - Einfaches chemisches Praktikum für Keramiker, Glastechniker, Metalltechniker usw. zum Gebrauch an Fachschulen, Gewerbeschulen und zum Selbstunterricht. I/II: resp. Chemische Versuche und Präparate f. Anfänger, and: Vorübungen zur Analyse. III/IV: Die Analyse. V/VI: Anleitung zu keramischen Versuchen für Schule und Praxis. 3 vols.
14676: Berg, J.C. van den. - De Werelddeelen. Bewerkt naar Friedrich von Hellwald's die Erde und ihre Völker. Europa en de Poolgewesten.
32057: Nederhorst den Berg. - De Ridder Hofstad Nederhorst en het Dorp den Berg, langs de nieuwe Vegt te zien.
29714: Berg, Stephan (ed.). - Luc Tuymans. The Arena.
34832: Nederhorst den Berg. - Het Dorp den Berg.
34466: Berg, Harm van den, Killian, Arnout & Meeuwsen, Frenk (sam.). - Door schildersogen/ From a painter's perspective. Toonaangevende hedendaagse schilderkunst in Nederland.
26590: Berg, Bengt. - Die seltsame Insel. Bengt Berg's illustrierte Tierbücher, zweite Reihe, zweiter Band.
25577: Berg, J.H. van den. - Rijkswaterstaat Communications, no. 43; Aspects of sediment- and morphodynamics of subtidal deposits of the Oosterschelde (The Netherlands).
33349: Berg, Antoine van den Berg (red.). - Ons Zeeland, geïllustreerd weekblad. Complete, ingebonden, derde jaargang (no. 1 t/m 50 + kerstnummer 1928).
34823: Bergé, Pierre & Buffet, Bernard. - Bernard Buffet vu par Pierre Bergé et par Bernard Buffet. Art et Style 45.
28241: Bergen. - 't Huis te Ramp, 1730.
32774: Bergen. - Kerk te Bergen, 1730/ 't Huis te Ramp, 1730.
28394: Berger, René (ed.). - Peintres vaudois.
36275: Bergh, S.J. van den, J.J.L. ten Kate en J. van Lennep. - Het Nachtegaaltje. Gedichtjes.
29319: Bergh, J.A. de. - Haagsche penkrassen no. 87.
29318: Bergh, J.A. de. - Haagsche penkrassen no. 84, 85 en 86.
36877: Bergh, S.J. van den, J.J.L. ten Kate en J. van Lennep. - Het Lijstertje. Gedichtjes.
34255: Bergh, L.Ph.C. van den. - Handboek der Middel-Nederlandsche Geographie, naar de bronnen bewerkt.
31147: Berghegge, K. & Hoeksema, Daan. - De Avonturen van Flip en Flap. Deel 1 t/m 6.
31779: Berghoef, J.F.. - Over de architectonische vorm en zijn betekenis. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar aan de Technische Hogeschool te Delft, op woensdag 15 october 1947, door J.F. Berghoef.
31646: Berghoef, J.F., Granpré Moliere, M.J., Roland Holst, H., Embden, S.J. van, e.a.. - 4de Jaarboek van de Delftsche Bouwkundige Studiekring B.S.K. 1933-1934.
35485: Berghuis, Jacques Jr. en Guus Betlem. - Het radiospook, Het licht op de heuvel, De televisie-kelder, De radiumdiefstal, Het goede spoor, De IJshockey-club, Het verdwenen vliegtuig, Een week met Marconi, Verkenners vinden het spoor.
34209: Berghuis, Hans. - Het masker.
13015: Bergsoe, W.. - Le Prince noir.
24734: Berinsohn, H.W.. - Handleiding voor scheepsartsen.
27471: Berkel, L.G., Molen, F. van der & Scharrenberg, J.E. (ed.). - Advertising in Holland. Special I.A.A. Conference Issue of the "Revue der Reclame".
36521: Berken, Tine van. - Onze Vriendjes.
35972: Berken, Tine van. - Wilde wingerd. Rietje's pop. Een wereld in 't klein.
21567: Spanbroek and Berkenwoude. - 't Dorp Spanbroek. 1726. - 't Dorp Berkoude. 1726.
34139: Berkhout, P. Elizabeth. - Bibliografie van Epe en omgeving.
33114: Berkoude. - 't Dorp Berkoude, 1726.
30585: Berkum, H. van. - Antoinette Bourignon, een beeld uit de kerkelijke geschiedenis der XVIIde eeuw.
18770: Berkum, Henricus van and J.A.B. M.D. (Johannes Adrianus Block). - Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs-gevallen, watersnooden, aanzienelyke vergaderingen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltyke zaaken, en zeltzaamheden. Alles te zamen gestelt uyt Oude Handschriften, Memorien, Brieven en Egte Stukken, Eertyds by een Verzamelt, door wylen den Wel Eerw. en Geleerden Heere, Henricus van Berkum. Nader Overzien en merkelyk Vermeerdert, door den Wel Ed: Gestrengen Heere J.A.B. M.D. Met Fraaije Koopere Plaaten, en een Geslagt-lyst verciert.
31815: Berlage, H.P.. - Grundlagen & Entwicklung der Architektur. Vier Vorträge gehalten im Kunstgewerbemuseum zu Zürich von H.P. Berlage.
31644: Berlage, H.P., Dudok, W.M., e.a.. - Bouwkundig Weekblad van zaterdag 15 december 1923. Buitengewoon nummer gewijd aan de nagedachtenis van den architect K.P.C. de Bazel.
17622: Berman, J.. - Geschiedkundige beschrijving der door den hevigen brand van 6 op 7 october 1832 geheel verwoeste St. Lievens Monster of Groote Kerk te Zierikzee.
24769: Bernelot Moens, H. & Tutein Nolthenius, R.P.J.. - Verslag over de waarnemingen in de Noordzee omtrent de stroomen langs de Nederlandsche kust in de jaren 1880-1882.
29086: Bernlef, J.. - Voor eigen rekening; zestien kwatrijnen.
18449: Bernos De Gasztold, Carmen. - Le Mieux Aimé.
22245: Bernsen, J.J.A.. - The geology of the Teglian clay and its fossil remains of rhinoceros.
25127: Beronicius, P.J.. - P.J. Beronicii poëtae incomparabilis quae extant. P. Rabus recensuit et georgarchontomachiae notas addidit. Editio quarta emendatius curata./ Boeren- en overheidsstrijd, voor de vuist gedicht door P.J. Beronicius, in 't Nederduitsch overgezet door P. Rabus. Nevens eenige andere gedichten, en een byvoegsel van 's mans leven in de voorreden.
4140: Beronicius, P.J. - P. J. Beronicii Georgarchontomachia, caeterorumque ejus Carminum Sylvula; quorum prius Carmine Belgico secutum. Boeren- en Overheids-stryd; en de overige Gedichten van P.J. Beronicius; Welkers eerste in Nederduitsche Vaarzen is nagevolgd door J. B. Waar by gevoegd is het zonderling Leven des Dichters; een goed aantal van Nederduitsche Aanteekeningen; en een keurig zestal van fraaije koperen Platen.
36751: Beroul. - The Romance of Tristan. Volume I: Introduction, text, glossary, index. Volume II: Introduction, commentary. 2 vols.
23779: Berquin, Mr.. - The children's friend; 4 vols. (of 6) in 2 bindings.
33728: Berquin, Jaques. - Architectura of wiskundige verhandeling, om de voornaamste eigenschappen der burgerlyke bouwkonst betrekkelyk te maaken tot de vyf bouw-orders; alsmeede grondregels tot alle soorten van bouwingen van 's lands werken, hoe dezelve op eene wiskunstige wyze konnen en dienen aangelegt te worden, en hoe die volgens eene evenredigheid met de minst mogelyke hoeveelheid materiaalen moeten gemaakt en versterkt worden...etc. Deel 1 en 2.
35989: Bertarelli, L.V.. - Griebens Reiseführer. Band 201. Oberitalien. 25 Karten, 25 Stadtpläne, 10 Grundrisse.
18911: Bertholet, Alfred, Hermann Faber and Horst Stephan. - Die Religion in Geschichte und Gegenwart. Handworterbuch fur Theologie und Religionswissenschaft. I:A-D, II:E-H, III:I-Me, IV:Mi-R, V:S-Z, Register.
25393: Berthou, Pierre Yves. - Le cénomanien de l'Estrémadure Portugaise.
15319: Berthoud, A.. - Apologie du Christianisme.
29262: Bertina, B.J. (ed.). - Dutch film 1975.
27280: Bertolucci, Bernardo, Ungari, Enzo & Ranvaud, Donald. - Bertolucci par Bertolucci; entretiens avec Enzo Ungari et Donald Ranvaud.
15797: Bertrand, Victor - Levende Hand-Schaduwbeelden.
36114: Bès, Ignace del. - Pepipo's wonderlijke reizen.
34529: Bescherelle, M.. - Grammaire nationale ou grammaire de Voltaire, de Racine, de Bossuet, de Fénelon, de J.J. Rousseau, de Buffon, de Bernardin de Saint-Pierre, de Chateaubriand, de Casimir Delavigne et tous les écrivains les plus distingués de la France. Renfermant plus de cent mille exemples qui servent à fonder les règles, et forment comme une espèce de panorama où se déroule notre langue telle que la Nation l'a fait, telle qu'elle doit la parler.
36300: Beskow, Elsa & Johanna Wildvanck. - Hansje in 't Bessenland.
2733: Beskow, Elsa - De Kabouterkinderen. Prentenboek.
2854: Beskow, Elsa - Okke, Nootje en Doppejan.
3337: Beskow, Elsa - Kleine Koen in de tuin; een beeldverhaal.
26306: Beskow, Elsa. - Pelles nyakläder, bildenbok av Elsa Beskow.
35912: Besselink, Josephine & Ebba van der Bijl (sam.). - Ongezegd in het licht. Schilderijen en tekeningen van Anna van der Bijl.
35072: Beth, H.J.E.. - Het probleem der gravitatie.
31622: Bets, P.V.. - De pacificatie of bevrediging van Gent, beschouwd in hare wording, wezen, voorstanders en verdrukkers.
2480: Betsy - Uit het Leven; drie verhalen voor jongens.
37324: Betsy. - Door Engelen bewaakt.
34519: Betz, Alfred. - Jean Lurçat. Tapisseries-Gouaches-Poteries. 23 Juin- 15 Septembre 1962.
30271: Beule, Oscar de. - Moerzeke. Religieus-sociale monografie van een plattelandsgemeente.
32267: Beumelburg, Werner. - Langemarck.
35921: Beunke, H.E.. - Walchersche Novellen.
27271: Noord-Beveland. - Kaarte der eilanden Noordbeveland, Wolphartsdyk en Oostbeveland.
20459: Zuid-Beveland.. - Kaart van het eiland Zuid-Beveland.
28937: Zuid-Beveland.. - Seelands Südlicher Theil oder die Inseln Süd Beveland, Tholen, Wolfersdyk und S. Philipsland.
22019: Zuid-Beveland.. - Vrouwen van Zuid-Beveland.
22661: Noord-Beveland. - Provincie Zeeland. Noord-Beveland.
21377: Bever, Ad. van. - Mémoires secrets de Bachaumont (1762-1771), vol. I and II.
34485: Beversluis, Martien. - Liederen van den arbeid.
28214: Beversluis, M.. - Geest en Leven; spiritualistisch tijdschrift. 37e Jaargang 1935.
33105: Beverwijk. - De Stede Beverwyk, 1740.
23330: Bewer, Johann Wilhelm. - Sammlung einiger bei den Gülich- und Bergischen Dikasterien entschiedenen Rechtsfällen, auch der merkwürdigen Edikten und Normal-Verordnungen, als ein Beitrag zur Aufklärung der Gülich- und Bergischen Landes-Rechten, Gewohnheiten und Verfassung, für angehende Rechtspraktiker. 6 Parts in 2 volumes (1796-1803).
34583: Beyaert-Carlier, Louis. - Le Problème Van der Weyden Flémalle-Campin.
31943: Beylen, J. Van. - De botter. Geschiedenis en bouwbeschrijving van een Nederlands vissersschip.
34938: Beylen, Jules Van. - De Hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en Vlaanderen.
33827: Beylen, J. Van. - Zeeuwse schetsen. Henri en Maurice Seghers (Antwerpen 1848-1919, 1883-1959).
33564: Beylen, J. Van. - Vissen in zout en zoet. Tentoonstelling gehouden aan boord van het sleepschip "Lauranda" van 9 december 1978 af. Catalogus met beknopt historisch overzicht van de visserij in België.
31246: Bianchi Barriviera, Lino. - Vedute di Napoli.
25027: Bibeb & Sandberg, W.. - Sandberg, experimenta typographica 1943-68.
34245: Bibliandrum, Theodorum. - Protevangelion sive de natalibus Iesu Christi, & ipsius matris Virginis Mariae, sermo historicus divi Iacobi minoris, consobrini & fratris Domini Iesu, apostoli primarij, & episcopi Christianorum primi Hierosolymi. Evangelica Historia, quam scripsit beatus Marcus, Petri apostolorum principis discipulus & lilius, primus episcopus Alexandriae.
25413: Koninklijke Bibliotheek. - Nederlandse Bibliografie 1801-1832. 3 Delen, "A-K", "L-Z" en "Registers".
37240: Biemond, Heleen, A. Carré & G. Hens. - Van Petertje die wegliep.
30174: Biervliet. - Birvliet.
34796: Biervliet. - 't Steedje Biervliet.
25211: Biervliet. - "Glasschildering uit de kerk te Biervliet, Willem Beuckel Sterf Anno 1397".
32479: Biesterveld, P.. - Corinthe's Gemeente... ten tijde van Paulus. Met drie andere toespraken: "Zwak en toch machtig", "Kinderen huns tijds" & "Denken en spreken".
21746: Biezelinge. - Bieselingen.
20816: Biggekerke. - Gemeente Biggekerke.
20259: Biggekerke. - T ' Dorp Biggenkerke.
31404: Bihalji-Merin, Oto (ed.). - Yugoslavia Human Stories 1941-1961.
4153: Bijlo, J. - Kroniek van Kapelle-Biezelinge en Eversdijk.
36627: Bik, E.A. & B. Jansen. - Varen bij de V.N.S.
32570: Bilderdijk, Katharina Wilhelmina. - De Overstrooming.
18909: Bilderdijk, Willem. - Perzius Hekeldichten, vrij, en in toepassing op onzen tijd nagevolgd door Mr. Willem Bilderdijk. Zedelijke Gispingen door Mr. Willem Bilderdijk.
18906: Bilderdijk, Willem. - De Dieren, Dichtstuk, door Mr. Willem Bilderdijk. De Muis- en Kikvorschkrijg.
18900: Bilderdijk, Willem. - Mijn Verlustiging. Bloemtjens.
18898: Bilderdijk, Willem. - Woordenboek voor de Nederduitsche Spelling, volgens Mr. Willem Bilderdijk. Beginsels der woordvorsching.
18893: Bilderdijk, Willem. - Mengelpoëzij van W. Bilderdijk.
18892: Bilderdijk, Willem. - Mengelpoëzij, bevattende vertellingen en romances van W. Bilderdijk.
18891: Bilderdijk, Katharina Wilhemina. - Nagelaten gedichten van Vrouwe K.W. Bilderdijk.
34416: Bilderdijk, W.. - De dichtwerken van BIlderdijk. Negende deel.
32964: Bilderdijk, Willem. - Bilderdijks epos; of de vijf bestaande zangen van den ondergang der eerste waereld.
11143: Billard, F.L. - Les Moeurs et le gouvernement de l'Egypte; mis à nu devant la civilisation moderne.
34985: Billcliffe, Roger. - The Glasgow Boys.
33874: Bindoff, S.T.. - The Scheldt question to 1839.
33395: Bing, Siegmund. - Jakob Wassermann. Weg und Werk des Dichters.
22782: Emrik & Binger. - Nieuwe Nederlandsche Kinderprenten. Het leven van de Ruyter No. 98.
31762: Binnendijk, D.A.M., Bot, Jac., Braat, L.P.J., e.a. (red.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. 14 nrs. 7de jaargang, no 1/ 8ste jaargang, no. 3/ 8ste jaargang, no. 5/ 8ste jaargang, no. 6/ 9de jaargang, no. 9/ 9de jaargang, no. 11/ 9de jaargang, no. 12/ 10de jaargang, no. 4/ 10de jaargang, no. 7/8/ 10de jaargang, no. 9/ 10de jaargang, no. 12/ 11de jaargang, no. 2/ 11de jaargang, no. 5/6/ 11de jaargang, no. 7.
32490: Binnendijk, D.A.M., Bot, Jac., Braat, L.P.J., e.a. (red.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. 7de jaargang: nrs. 1 t/m 4, nrs. 9 t/m 12. 8e jaargang: nrs. 1 t/m 12. 9de jaargang: nrs. 2-3, 5, 7t/m 10. 10de jaargang: 2 t/m 6, 9, 11-12. 11de jaargang; nrs. 1t/m 8, 11. Jaargangen 1945-1950.
31590: Binnendijk, D.A.M., Bot, Jac., Braat, L.P.J., e.a. (red.). - Kroniek van Kunst en Kultuur. Maandblad 15de jaargang no. 1 t/m 10.
28369: Bischoff, Gottlieb Wilhelm. - Wörterbuch der beschreibenden Botanik oder die Kunstausdrücke, welche zum Verstehen der photographischen Schriften notwendig sind. Lateinisch-deutsh und deutsch-lateinisch bearbeitet, alphabetisch geordnet und erklärt.
34248: Bitter, C.H.. - Johann Sebastian Bach. Erster, zweiter, dritter und vierter Band. 4 vols. in 2 bindings.
36125: Bitterlich, Roswitha. - Mit Roswitha ins Märchenland.
23040: Bitterlich, Roswitha & Berg, Maria. - Hallelui-nein! Die Geschichte vom bösen Engelein, das hallelui-nein, statt hallelui-ja sang...
21584: Bizot, Jean-François. - Underground, l'histoire.
36489: Blaauw, Henriëtte. - Roodkapje en de Wolf.
36480: Blaauw, Henriëtte. - Voor ieder wat.
2668: Blaauw, Henriëtte - Op de vischvangst.
37245: Blaauw, Henriëtte. - Helpt elkander.
29340: Blaauw, T.J.W.. - Kleurenleer en kleurendruk.
17870: Blaauw, C.J. ao (ed.). - Wendingen. Maandblad voor bouwen en sieren van Architectura et Amicitia. Dit is nummer 6 en 7 van de 11de serie (1930) en gewijd aan glasschilderingen en koppen van R.N. Roland Holst.
36840: Blaauw, Henriëtte & O. Geerling. - Onder Onsjes. Een verzameling verhalen, versjes, spelletjes, raadsels, knutselwerkjes, enz., enz. Klein maar slim.
36798: Blaauw, Henriëtte. - St,- niet verklappen.
3145: Blaauw, Henriëtte - Oude Getrouwen.
22709: Blaauw, C.J. ao (ed.). - Wendingen, maandblad voor bouwen en sieren van Architectura et Amicitia, no. 3/4 1928; Werken in particulier bezit door Jan Toorop.
36654: Blaauw, Henriëtte & Nelly Spoor. - Van Wijd en Zijd uit Vroeger Tijd.
36841: Blaauw, Henriëtte & M. Morris. - Bij regen en zonneschijn. Een verzameling verhalen, versjes, kunstjes, raadsels, knutselwerkjes, spelletjes, enz., enz. Op den uitkijk/ Een blijde dag. 2 delen.
32275: Blackwall. - Vue de Blackwall en regardant vers Greenwich.
30582: Bladergroen, W.F.. - Verspanende metaalbewerking in het productiebedrijf. Deel 1.
20016: Blaeu, Joan. - Toonneel der steden van Holland, Westvriesland, Utrecht.
27136: Blake, John. - F-I-E-L-D. A work of two parts for one room.
684: Blaman, Anna. - Ontmoeting met Selma.
11184: Blanc, Ch. - L'Architecture.
35403: Blanchard, M.A.. - Les histoires de Grand Papa.
33133: Blaricum. - Het Dorp Blarikum in Gooiland van den Tafelberg te zien, 1743.
33128: Blaricum. - Het Dorp Blarikum, 1739.
30272: Blaton, Paul, Cuyper, Frank De, Maeyer, Paul De, e.a.. - Vita Amalbergae.
26694: Blatter, Silvio, Dubler, Anne-Marie, Pichard, Alain & Winkler, Gabriela. - Visages de la Suisse.
23599: Blaupot ten Cate, S.. - Geschiedkundig onderzoek naar den Waldenzischen oorsprong van de Nederlandsche doopsgezinden.
27642: Blerkom, Marinus van. - De ontwikkeling van de politie-rechtspraak in Nederlandsch-Indië.
35653: Bles, Wies de. - Wies de Bles. Installatie: Lusthof. De Vleeshal, Middelburg, 2 t/m 11 september 1983.
24173: Blignault, A.P. & Klerk, W.A. de (red.). - Die Stellenboschse student.
32264: Blijdenstein, A.W.C.. - Practische handleiding voor het opzetten van vogels en zoogdieren (naar Grotrian's methode).
36155: Blink, T. van den, J. Eigenhuis en Joh. Klasens. - Lezen leeren in Sprookjesland. Methode nvoor het aanvankelijk lezen. Eerste en tweede deeltje: Het Uilenboek/ Het Haneboek.
24164: Blink, H. & Boerman, W.E.. - Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten.
24163: Blink, H. & Boerman, W.E.. - Atlas behoorende bij wis- en natuurkundige aardrijkskunde, in 12 gekleurde kaarten.
30836: Blink, H.. - De Bewoners der Vreemde Werelddeelen. Afrika-Azië-Amerika-Australië; in hun leven, zeden en gewoonten, naar hun staatkundige, economische en sociale ontwikkeling en tevens in hun verhouding tot Europesche volken beschreven. Amerika & de Indische archipel en Australië. 2 delen in 1 band.
31619: Bloc, Andre, Vago, P., Persitz, A. et al. - L'Architecture d'aujourd'hui. No. 7-8: Urbanisme.
32999: Bloem, Jacques. - Jacques Bloem. Nieuwjaarswens/ Gedicht.
36045: Bloeme, Jenny de & Eugenie Forke. - De Waterkindertjes. Een sprookje van twee heel kleine kindertjes.
31270: Bloeme, Jenny de. - De ark van Noach.
33139: Bloemendaal. - 't Huis Albrechtsberg by Bloemendaal, 1746/ Kerk te Bloemendaal, 1746.
3272: Bloemendal, A.C. - Het Lieve Boek, Waarin men vindt beschreven, En afgebeeld naar 't leven, Met fraai gekleurde Plaatjes, Al wat de kleine maatjes Kan leeren en vermaken, Met honderd andre zaken.
36292: Bloemink, F.H.N.. - Om te leeren lezen. Een serie van vier boekjes met vele plaatjes. Set van 4 boekjes compleet.
3323: Bloemink, F.H.N. - In Sprookjesland.
34548: Blok, Cor, Man, Hanneke de, et al (red.). - Museum Boymans van Beuningen Rotterdam. Zomeropstelling Moderne Kunst 1980.
34356: Blok, Cor. - J.C.J. van der Heyden.
30811: Blok, P.J. - Michiel Adriaanszoon De Ruyter.
36540: Blokker, Wilh. & Sijtje Aafjes. - Mijn eigen leesboekjes. 11 delen. Ik ga lezen/ Pas op school/ Ik lees al/ Een stapje verder/ Een grote stap vooruit/ Al een heel eind op weg/ Ik vertel je wat/ Zeg luister eens/ 't is nog niet uit/ Daar zijn wij weer/ Lees met plezier.
3020: Blokker, Wilh. - Zonnestraaltjes/ Bij regenweer/ Geheel wat nieuws. 3 delen.
3155: Blokker, Wilh. - Het Pierrot-boekje.
32760: Blokker. - Kerk van Oosterblokker, 1726/ Kerk van Westerblokker, 1726.
28629: Blom, Onno. - Biografisch alfabet.
34243: Blomhert, Johan. - De geschiedenissen van het Vereenigdt Nederlandt, zedert desselfs eerste opkomst tot op deese onse dagen; hoe 't selve verlost, verhoogt en bewaert is door wonderen van Gods voorzienigheit onder 't bestuur der Princen van Oranje en Nassauw, enz.
32145: Blondel. - Histoire du calendrier Romain, Qui contient son origine & les divers changemens qui lui sont arrivez.
36268: Blumauer, Karel. - De Kinderkring of vertellingen voor kinderen.
27101: Bluml, Math.. - Moderne mondhygiène.
30658: Boccaccio, Giovanni. - De Decamerone.
3847: Boccace. - Contes de Boccace.
22135: Bock, C.E.. - Het boek van den gezonden en van den zieken mensch (voor ons land bewerkt door Dr. N.B. Donkersloot, geneesheer aan het krankzinnigen-gesticht te Dordrecht).Twee delen in één band.
35980: Boddaert, Marie. - Naar het tooverslot van de witte vrouw.
2011: Boddaert, Marie - Prins Almanzor's makker.
26921: Boddaert, Pieter. - Vervolg der stichtelyke gedichten van Pieter Boddaert.
33419: Boddaert, Pieter. - Nagelatene mengeldichten en levensbeschryvinge van wylen den here Mr. Pieter Boddaert, mitsgaders de lykzangen op zyn Ed. overlyden.
20907: Bode, W.. - De leer van Tolstoi; gedachten, verzameld uit zijne werken.
32245: Bodenheim, Nelly. - Fransche liedjes. Silhouetten van Nelly Bodenheim. Eerste deel (15de-18de eeuw).
36404: Bodenheim, Nelly. - 12 Sprookjes en Rijmpjes.
36389: Bodenheim, Nelly. - Handje- Plak. kinderrympjes.
36388: Bodenheim, Nelly. - Handje- Plak.
36387: Bodenheim, Nelly. - Het regent- het zegent.
36572: Bodenheim, Nelly. - 12 Sprookjes en Rijmpjes.
36573: Bodenheim, N.. - Luilekkerland.
36576: Bodenheim, Nelly. - In Holland staat een huis.
37271: Bodenheim, Nelly. - Groen groen grasje. A.B.C.- boekje.
31249: Bodenheim, N.. - Luilekkerland.
34639: Bodon, A.. - Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. Nieuwe vleugel, eerste fase, zomer 1972. Architect A. Bodon.
34547: Bodon, A.. - Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam. Nieuwe vleugel, eerste fase, zomer 1972. Architect A. Bodon.
13457: Bodrogi, T.. - L'Art de l'Indonésie.
31482: Boehm Bawerk, E. von. - Kapital und Kapitalzins. Tweede afdeling: Positive Theorie des Kapitales.
25178: Boekenoogen, G.J. & Bodenheim, Nelly. - Raadsels.
30114: Vereniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels. - Tentoonstelling van Hulpmiddelen voor den Boekhandel.
21408: Boer, C. de. - Introduction a l'étude de la syntaxe du français (principes et applications).
21409: Boer, C. de. - Introduction a l'étude de la syntaxe du français (principes et applications).
32035: Hitzum / Boer.. - T' Dorp Hitzum. / T' Dorp Bour.
36591: Boer van Strien, J. de. - Het Nieuwe Huis van Moeder de Gans. Een Sprookje.
35271: Boer, M. G. de. - De Stoomvaart Maatschappij Nederland. Overdruk uit het werk: Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaart.
37029: Boer, Meindert de (sam.). - 50 jaar Urker vissersschepen. Fotoboek 1945-2003.
33702: Boer, Joh. de. - Leendert Donze. Een verhaal uit het Zeeuwsche volksleven.
21706: Boerema, I, e.a.. - Feestbundel, aangboden aan Prof. Dr. L.D. Eerland door zijn leerlingen ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag.
35685: Boerhave Beekman, W.. - Hout in alle tijden. Deel I t/m VI (compleet). "Prae-historie en historie tot en met de Iraniërs", "Historie van de Grieken tot en met de Byzantijnen; bijzondere toepassingen tot het eind der XIXe eeuw", "De voornaamste bostypen en houtsoorten der wereld", "Ontbossing en herbebossing; bomen en hout voor bijzondere doeleinden", "Chemische houttechnologie/ Mechanische houttechnologie" & "Algemene vraagstukken en bijzondere toepassingen".
28321: Boerhave Beekman, W.. - Hout in alle tijden. Deel I t/m VI (compleet). "Prae-historie en historie tot en met de Iraniërs", "Historie van de Grieken tot en met de Byzantijnen; bijzondere toepassingen tot het eind der XIXe eeuw", "De voornaamste bostypen en houtsoorten der wereld", "Ontbossing en herbebossing; bomen en hout voor bijzondere doeleinden", "Chemische houttechnologie/ Mechanische houttechnologie" & "Algemene vraagstukken en bijzondere toepassingen".
36101: Boerman, J.W. & K.M. Knip. - Illustratief teekenen op het zwarte bord. II. Natuurlijke historie.
35042: Le Corbusier & Willy Boesiger. - Le Corbusier. Oeuvre complète 1938-1946.
5561: Boettcher, R., I. Jacquemijns en C. Phaff - Papierverwerking en -veredeling.
36879: Boetticher, Adolf. - Olympia. Das Fest und seine Stätte. Nach den Berichten der Alten und den Ergebnissen der Deutschen Ausgrabungen.
31633: Boezem, Marinus. - Marinus Boezem.
34641: Boezem, Maria-Rosa, Riemens, Wim, et al. - Forum. Architektuur als imaginaire werkelijkheid. 2 delen.
6523: Bogaarts, M.D. - Parlementaire geschiedenis van Nederland na 1945. Deel II: De periode van het Kabinet-Beel 3 juli 1946 - 7 augustus 1948, Band A, B, C.
32142: Bogaers, A.. - Verhandeling over het wezen der uiterlijke welsprekendheid, hare voordeelen, en de meest geschikte middelen ter bevordering van hare beoefening hier te lande.
14172: Bogaers, M.-R., K. Gaillard, and M.L. ten Horn-van. - De Porceleyne Fles. De wedergeboorte van een Delftse aardewerkfabriek.
29524: Bogaert, Nadine, Lange, Freddy De, Pauw, Gilbert De, e.a.. - Dalí. Casino Kursaal Oostende, 10 juli-5 september 1982.
32927: Bogaerts, Henri (ed.). - L'Illustration Européenne. Dix-huitième année 1887/88.
32926: Bogaerts, Henri (ed.). - L'Illustration Européenne. Huitième année 1877-1878.
32924: Bogaerts, Henri (ed.). - L'Illustration Européenne. Dixième année 1879-1880.
32923: Bogaerts, Henri (ed.). - L'Illustration Européenne. Onzième année 1880-1881.
28500: Boger, Jan. - Der US-Bürgerkrieg 1861-1865. Soldaten-Waffen-Ausrüstung.
31656: Bohbot, Michel. - Coignard.
25180: Boileau, Nicolas. - Oeuvres complètes de Boileau. Vols. 1-5 (complete set).
31738: Bois, D.. - Les plantes d'appartement et les plantes de fenêtres. Avec 169 figures intercalées dans le texte.
31743: Boitard, M. & Maigne, M.P.. - Nouveau manuel complet du naturaliste préparateur. Première partie contenant les classifications d'histoire naturelle, la recherche et l'emballage des objets d'histoire naturelle, ainsi que les meilleurs procédés pour la conservation & deuxième partie: Taxidermie, préparation des pièces anatomiques contenant l'art d'empailler et de conserver les animaux vertébrés et invertébrés; de préparer les végétaux et les minéraux; de faire les préparations anatomiques; de conserver les cadavres temporairement ou définitivement. Nouvelle édition, corrigée, augmentée et entièrement refondue d'après les nouvelles classifications.
34230: Boizeau, Jean (ed.). - Le Crapouillot. Magazine non conformiste. Petite histoire des maisons closes. Nouvelle serie-no. 42. Printemps 1977.
34792: Bojunga, I.C.A.. - Der Hannoversche Staatsbürger. Ein praktischer Wegweiser durch das gesammte Hannoversche Rechtsgebiet, mit besonderer Berücksichtigung der in den einzelnen Provinzen geltenden Special-Rechte und Geseße.
27146: Bokkel, L.J.W. ten. - Deugd en ondeugd.
21896: Bol, Ferdinand. - Michiel Adriaansz. De Ruyter, Hertog, Ridder enz. Luitenant Admiraal Generaal van Holland en Westfriesland.
21874: Bol, Ferdinand and H. Bary. - Michiel De Ruyter l. Admirael Generael etc.
34869: Bolhuis, E.G. van. - Barnend getij.
34439: Bolhuis, E.G. van. - Koningskinderen.
24009: Bolk, L.. - Odontologische Studien I & II : I: Die Ontogenie der Primatenzähne; Versuch einer Lösung der Gebissprobleme. II: Die Morphogenie der Primatenzähne; eine weitere Begründung und Ausarbeitung der Dimertheorie. Two volumes in one binding.
32189: Bolland, G.J.P.J.. - Hegel's kleine Logik nebst dem Kapitel über Raum, Zeit und Bewegnung nach dem Texte der Encyklopädie in der Ausgabe seiner sämmtlichen Werke für das akademische Studium mit einem Kommentar herausgegeben. Erster Band. Text.
33651: Bollerey, Franziska (ed.). - 200 Jahre Architektur 1740-1940/ Bilder und Dokumente zur neueren Architekturgeschichte/ 200 Jaar Architektuur 1740-1940/ Bloemlezing van interpretaties van architektuur en stedebouw.
32899: Bollinger, O.. - Atlas und Grundriss der pathologischen Anatomie. Nach Originalen von Maler A. Schmitson. Band XI, I. Band: Cirkulations-, Respirations- & Digestionsapparat, Leber, Gallenwege und Pankreas & Band XII, II. Theil: Harnapparat, Geschlechtsorgane, Nervensystem, Knochen.
19586: Bologna, Ferdinando. - Les origines de la peinture Italienne.
32041: Bolsward. - T' Hooghuis te Bolswert.
32030: Bolsward. - De Blaauwe Poort te Bolswert. / De St. Jans Poort te Bolswert.
32010: Bolsward. - Gezicht van de Markt op de kerk te Bolswerd.
30667: Bolsward. - Bolsward. Het Stadthuis.
31912: Bom, Barend van der. - 's-Gravendeel in oude ansichten. Deel 1 & 2.
36636: Walli & Bom. - Het tamme geheugen. Een avontuur van Ton en Tinneke in Walibi.
36246: Bomans, Godfried & Carol Voges. - Avonturen van Pa Pinkelman. Tweede reeks.
36592: Bomans, Godfried. - Werken. Supplement op deel 3.
36593: Bomans, Godfried. - Werken. De Muziekstukken.
36595: Bomans, Godfried. - Werken. Supplement op deel 4. Bijdragen aan de Volkskrant.
383: Bomans, Godfried. - Pieter Bas; Memoires of gedenkschriften van Mr. P. Bas.
29027: Bomans, Godfried. - Een brief van Godfried Bomans aan Claartje Schade.
34329: Bomans, Godfried. - Bill Clifford. Komische opera in twee bedrijven. Libretto Godfried Bomans.
34326: Bomans, Godfried. - Aphorisms.
397: Bomans, Godfried. - Bloed en liefde; treurspel in drie bedrijven.
23898: Bomans, Godfried en Prenen, Harry. - Het Ogenboek.
18709: Bommel Van Vloten, J.M. (ed.) and Vink, M. De (ed.). - Het Nieuwe Walcheren. Rapport uitgebracht door de Snelcommissie Walcheren met het reconstructieplan voor het geïnundeerde deel van het eiland en de duingebieden.
20712: Bommenede. - Gemeente Bommenede.
27154: Bommenede. - Bommenede.
27155: Bommenede. - Bommenede.
28947: Bommenede. - Bommenee.
31774: Boni, Gastone, Dori, Emilio, Morozzi, Guido, Pastorini, Sirio & Pellegrini, Mario. - Firenze. Studi per la ricostruzione della zona intorno al Ponte Vecchio distrutta nel 1944. Premessa/ Studi vari/ Relazione del progretto presentato al concorso indetto dal Comune di Firenze nel 1946. Disegni presentati al concorso.
15861: Boniface, A.. - Dictionnaire francais-anglais et anglais-francais.
34454: Bonnamy, René. - Le frisson des eaux. Pages Flammands. Croquis. Poèmes.
25096: Bont, A.P. de. - Dialekt van Kempenland, meer in het bijzonder d'Oerse taol; deel I, Klank- en vormleer en enige syntaktische bijzonderheden.
23184: Bontenbal, A.. - Landelijke bouwkunst, deel 1 (Kleine landhuisjes en andere eengezinswoningen) en 2 (Openbare gebouwen, scholen, raadhuis, kerkje, enz.).
33701: Boo, A. de. - Van Quaden Damme tot Kwadendamme.
33700: Boo, Adriaan de. - Zuid-Beveland, zoals het misschien groeide.
36490: Boode, Dolly & Max Leeuwenburgh. - Popje Piet.
37485: Boode, Dolly & Max Leeuwenburgh. - Popje Piet.
37484: Boode, Dolly & Max Leeuwenburgh. - Popje Piet.
27010: Bool, H.J.. - De landbouwconcessies in de residentie Oostkust van Sumatra.
29171: Boon, B., Laren, A.J. van, Budde, J.K. & Kuijper, E.C.J. (red.). - Onze Tuinen; geïllustreerd weekblad voor vaklieden en liefhebbers, gewijd aan tuin- en buitenleven. Zesde jaargang (juli 1911- juni 1912).
28834: Boonchai, Pipatchukiat (ed.). - The Passage; the Passage to Thai Landscape Architecture.
2684: Boone-Swartwolt, I.C. de - Bibabontje; thuis en voor 't eerst naar school.
3325: Boone-Swartwolt, J.C. de, Aafje Fokker, S. Franke, K. van der Geest, B. Roodenburg-Van der Harst, Maren Koster, Johanna E. Kuiper, M.C. van Oven-Van D - Moeder mag ik lezen? Deel II: Wie speelt er mee?
24264: Boonman, J.. - Toponymie der gemeinden Borssele, Driewegen-Coudorpe, Oudelande und Ovezande; Schriftliche Hauptarbeit von J. Boonman.
23789: Boonman, J.. - Toponymie van de gemeenten Driewegen-Coudorpe en Ovezande.
20806: Boorsma, P.. - De molens te Assendelft.
21094: Boot, W.J.J.. - De provinciale boot; honderdvijfenzeventig jaar Provinciale Stoomboot Diensten in Zeeland.
32560: Boot, Martin. - Astrologie leren. Deel 1 t/m 3. "Horoscoopberekening en de grondbeginselen van de astrologische interpretatie"/ "Temperamenten en relaties"/ "Zon en Maan, mythologie en psychologie".
26830: Booy, D.L.. - Moderne fruitteelt; een handleiding voor de practijk.
37140: Borchgrave, Isabelle de & Dorothy Twining Globus. - Fashion-à la mode. The pop-up history of costumes and dresses.
32092: Borculo. - 't Kasteel te Borkelo.
32803: Borculo. - 't Kasteel te Borkelo/ 't Kasteel te Borkelo, 1743.
34589: Borger, E.A.. - Dichterlijke nalatenschap.
22738: Borgères, Gustave. - Le Poème des Mains.
29029: Borges, Jorge Luis & Pol, Barber van de. - El remordimiento/ De wroeging.
33245: Borgh, Pierre van der, et al. - H. Catharina Parochie Nijkerk 1643-1993.
12854: Börnstein-Bosta, F.. - Mandana Baschi; Reisen und Erlebnisse eines deutschen Arztes in Afghanistan.
23557: Borny, H. de. - La Pologne héroïque.
20713: Borssele. - Gemeente Borssele.
27156: Borssele. - Het Dorp Monster in de Barony van Borssele van den Vliedberg te zien. - Het Huis te Baarland van agteren.
25365: Borssele. - T 'Dorp Monster. - T 'Zelve anders.
33573: Borstius, Jacobus. - Geestelicke genees-konst; Inhoudende Raedt tegen de Doodt,ende middelen tot een eeuwigh-durende gesontheydt.
35525: Bortfeldt, Dieter. - Photographisches Bilderbuch.
36462: Bos, Kees & Jan Willem Bosch. - Landschapsatlas van de Oosterschelde. Spiegel van verleden, venster op de toekomst.
36373: Bos, P.R. & Balen, C.L. van. - Atlas voor de Volksschool in 42 kaarten en 50 platen.
24340: Bos, R.. - Atlas der Geheele Aarde, in 44 Kaarten en vele bijkaarten.
24242: Bos, P.R. & Balen, C.L. van. - Atlas voor de Volksschool in 42 kaarten en 50 platen.
25802: Bos, P.R., Zondervan, H., Ligthart, Jan, e.a.. - Nederlandsche Schoolplaten.
31458: Bos, P. & Kassteen, H.. - Helden in oude ansichten, waarin afbeeldingen uit Helden, Panningen, Koningslust, Beringe, Grashoek en Egchel.
28710: Bos, R.. - Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Gewesten. In 20 gekleurde kaarten.
31324: Bos, R.. - Atlas der Geheele Aarde in 44 Kaarten en vele Bijkaarten.
4183: Bosboom-Toussaint, A.L.G. - Het Kasteel Westhoven in Zeeland.
25041: Bosch, Johannes van den. - De Heeren Stadhouderen van Vriesland, zedert den Jare Acht-hondert, volgens Hoogst derzelver Successie Kortelyk beschreven. Als mede Enkelde Geslacht Linie der Graven en Princen van Nassau, beginnende met den Jaare 682. Alles met veele Portraiten verciert. Mitsgaders naukeurige korte Beschryvinge van de Vorstelyke Grafkelder en Sepulture binnen Leeuwarden; opgedragen aan Zyne Doorlugtigste Hoogheit, Willem de Vyfde, Prince van Orange en Nassau, Erfstadhouder Kapitein en Admiraal Generaal der Vereenigde Nederlanden, enz., enz., enz. Bound with: "Nauwkeurige beschrijving der lijk-statie van haare doorluchtige Hoogheit Maria Louisa, Princesse Douairiere van Orange en Nassau, enz., enz., enz. Plegtig volvoerd binnen Leeuwarden op den 13den van Wiedemaand des jaars 1765.
36856: Bosch, Rita van den, Lucie Lundberg & F.A. Baillargeon. - Mijn Sprookjes Knipboek, nr. 2 & 4. Knippen, plakken, kleuren, tekenen. Met de volgende sprookjes: Elly Eekhoorn, Mimi de Kat, Dikkie Bever en zijn vrienden. 2 delen.
21674: Bosch N. Jzn., A. ten. - De electrotechnische school; leerboek der practische electriciteitsleer voor zelfstudie en ambachtsonderwijs.
20817: Boschkapelle. - Gemeente Boschkapelle.
14194: Boschma, R., T. Buij, G.-J. Slagter, and G. Groene. - De vier evangelisten.
36341: Bosman, J.M.H.. - Rood Wit en Blauw. Leesboek voor de Lagere Klassen. No. 1.
23735: Bosman, Anthony (red.). - Symphonie & Swing; het geïllustreerde, culturele periodiek voor de muziek (Complete jaargang 1946, in één band).
18500: Bosscha Jr., J.. - Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. De voortbrengselen van de vaste oppervlakte des aardbols en de schatten des waters. Deel III.
18499: Bosscha Jr., J.. - Het boek der uitvindingen, Ambachten en Fabrieken. De nieuwste ontdekkingen en vorderingen op het gebied van het practische leven en in fabrieken. Tweede Deel. De Uitvindingen ter verspreiding der voortbrengselen van geest en kunst.
31328: Bosscha Jr., J. - Leerboek der natuurkunde en van hare voornaamste toepassingen. Eerste enDerde deel.
18405: Bossmann, Ernie. - ....en de dingen eromheen.
33986: Bosson, P.J. de. - De heldendood van Reinier Claaszoon.
21511: Bossuet. - Discours sur l'histoire universelle (4 vols. in one binding).
25156: Bossuet. - Discours sur l'histoire universelle; complete set of 6 volumes.
798: Botermans, A.J. - Die hystorie van die seven wijse mannen van romen.
27071: Botha, M.C.. - Die Huldejaar 1949. 'n Algemene oorsig oor die huldeuitinge van 'n dankbare volk in 1949, die jaar waarin sy gedagtegang aangetrek is deur en met behulp van die rapportryers voortgedra is na die Voortrekkermonument, Pretoria.
27216: Botrel, Théodore. - Refrains de guerre 1re série. Les chansons de route (1er janvier- 31 août 1915).
2730: Bottema, Tjeerd - Wondere verhalen van vader Uggelebug. Doove Jabik en de betooverde vogelschrik/ Van Nob en Gnob en Gnobberdebob. 2 delen.
36903: Hermanna & Tjeerd Bottema. - Van kleine menschjes.
31706: Bottero, Irene. - Maria Callas. Croce e delizia. L'arte e la vita di una donna "rivoluzionaria"
5446: Boucher, W.J. en J.C. v. Wermeskerken. - De 's-Gravenhaagsche Boekhandelaarsvereeniging 1904-1934.
33339: Boucher, François & Jaccottet, Philippe. - Le dessin français au XVIIIe siècle.
25381: Bouchez, L.J. & Kaijen, L. (ed.). - The future of the law of the sea; proceedings of the symposium on the future of the sea, organized at Den Helder by the Royal Netherlands Naval College and the International Law Institute of Utrecht State University, 26 and 27 June 1972.
34760: Boudewijn. - De Tijd. Merkwaardigheden der Letterkunde en Geschiedenis van den Dag voor den beschaafde Wereld. Met platen en portretten. Tiende deel.
22743: Boulenger, Marcel. - La belle et la bête.
36378: Bouman- van Tertholen, S.M. & Bas van der Veer. - Poesje en Doesje. Versjes.
2821: Bouman-van Tertholen, S.M. - Max en Tax; een vroolijk prentenboek.
36702: Boumeester, J.C., G. Tiemersma Hzn, en anderen. - Oude Kennissen. Vertellingen voor Jongens en Meisjes.
17621: Bourjé, J.P. - De opening van Middelburgs nieuwe haven, den negenden van oogstmaand 1817.
35176: Bousquet, Georges. - Le Japon de nos jours et les échelles de l'extrême Orient. Tome I & II. 2 vols.
35035: Boussenard, Louis. - Les Robinsons de la Guyane.
4314: Boutens, P.C. - Zomerwolken.
14600: Boutens, P.C., and F. Lensvelt. - Middelburg's overgang; reizangen.
37489: Boutens, P.C., and F. Lensvelt. - Middelburg's Overgang. Reizangen van P.C. Boutens en prenten van Frits Lensvelt.
13352: Boutens, P.C., and F. Lensvelt. - Middelburg's overgang; reizangen.
35138: Boutens, P.C., and F. Lensvelt. - Middelburg's overgang; reizangen.
34915: Boutens Jr., P.C.. - XXV Verzen.
34240: Boutet, Henri. - Autour d'elles. II: Les modèles.
34181: Boutet, Henri. - Autour d'elles. IV: Le Bain. Album en couleurs.
34179: Boutet, Henri. - Autour d'elles. III: Le coucher. Album en couleurs.
17834: Boutet, Henri. - Autour de Parisiennes. I: Où elles vont.
28997: Bouwman, L.. - Rekenboek voor de Lagere Scholen. Omgewerkte druk van de zes rekenboekjes; tweede stukje, geheele getallen.
30886: Bouwmans, Ivo. - The blending of liquids in stirred vessels.
36921: Bouwmeester, J.C.. - Vertellingen en rijmen voor knapen en meisjes. VI. Prettige uurtjes.
2929: Bouwmeester, J.C. - Een lastige kwaal en Juno. Uit: "De Kindervriend".
33106: Bovenkarspel. - Kerk van Bovenkarspel, 1726.
27176: Bowen, Elizabeth. - The cat jumps and other stories.
2916: Bowen, Olwen - Torren en zoo.
34520: Bowman, Anna. - Twee jongens op reis of de zeeroovers van de oost.
20664: Boxhorn, Marcus Zuerius van. - Chroniick van Zeelandt, eertijds beschreven door d'Heer Johan Reygersbergen, nu verbetert, ende vermeerdert. Eerste en tweede deel, in één band.
33040: Boxmeer. - 't Kasteel te Boksmeer, 1741/ 't Dorp Boksmeer in 't Land van Kuik, 1741.
28732: Boxtel, H. van. - Jan de Bie. Verf en inkt, doen en laten.
14195: Boyens, P.. - Gemeentelijk Museum Gust. De Smet, Deurle, Sint-Martens-Latem.
34236: Boyens, José. - Hanneke Mols- van Gool. Beelden.
33906: De Boyer D'Argens. - Thérèse Philosophe ou Mémoires pour servir à l'histoire du P. Dirrag et de Mlle Eradice avec l'histoire de Mme Bois-Laurier.
36233: Braak, Lex ter & Bart de Baere. - Post factum. Onder Anderen/ Among Others.
28526: Braak, C.G. ter, Koops, R.L., Vercouteren, L.J., e.a.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Borssele, serie Zuid-Beveland deel 2.
28528: Braak, C.G. ter, Koops, R.L., Vercouteren, L.J., e.a.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Serie Oost Zeeuws-Vlaanderen (2), Sas van Gent/ Westdorpe/ Philippine.
32219: Braakensiek, Johan. - Van alles wat. Twintig teekeningen van Johan Braakensiek.
13152: Braakensiek, Johan. - Practische taallessen. Ie en 2e bundel
30461: Braat, L.P.J.. - Droomboek voor grote kinderen, bestaand uit zeven plus twee dromen gevolgd door enige vreemde verhalen.
21690: Noord-Brabant. - Brabantiae.
21629: Noord-Brabant. - Kaart van de Provincie Noord Brabant.
33747: Brade, W.C.. - Theoretisch en practisch bouwkundig handboek, ten dienste van ingenieurs, architecten, opzigters, timmerlieden, metselaars en verdere bouwkundigen; 4 delen.
31432: Bradford, Anne R. (ed.). - More animal magic of Harry Whittier Frees (1879-1953). A further selection of the work of this remarkable American photographer.
30821: Braem, Evodius & Teeuwen, Norbertus. - Augustiniana Belgica Illustrata. Septimo exacto saeculo a magna ordinis eremitarum S. Augustini unione MCCLVI- MCMLVI.
36327: Braga Jr. - De muis of de gestoorde nachtrust; eene berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud.
3174: Braga Jr. - De muis of de gestoorde nachtrust; eene berijmde geschiedenis in twaalf tafereelen voor jong en oud.
37428: Bragadin, Marc Antonio. - The Italian Navy in World War II.
36758: Brahms. - Brahms. Ausgewählte Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Band I. Ausgabe für mittlere Stimme.
36126: Brainin, Grégoire. - L'Amour et la Mer. Poèmes.
4640: Brand, Joh. A. - Hulde aan Michiel Adriaanszoon De Ruiter, hertog, ridder enz. Luitenant-admiraal-generaal van Holland en West-Vriesland enz.
31737: Brand, F.J.. - Hand-Woordenboek der Romeinsche Oudheden. Ten gebruike bij de lezing der oude schrijvers.
33803: Brand, W.J.P.M.. - Het Zeeuwse deel van het bisdom Gent onder het bestuur van de bisschoppelijke commissaris Antonio Antonucci (1832-1841).
32465: Brandeler- den Beer Poortugael, Jooske van den. - Verzen.
31745: Brandt, Frithiof. - Axel Poulsen.
23430: Brandt, Gerard. - Het leven en bedryf van den heere Michiel de Ruiter; hertog, ridder, etc. L. Admiraal Generaal van Hollandt en West-Vrieslandt. Complete set of 5 volumes.
33628: Brandt, Gerard. - Verhaal van de Reformatie, in en omtrent de Nederlanden. Met eenige aantekeningen en aanmerkingen.
34435: Brattinga, Pieter. - Veertien houtsnedes door Carel Visser. Een tentoonstelling in de Print Gallery.
35229: Braun, Georg & Franz Hogenberg. - Beschreibung und Contrafactur der vornemster Stät der Welt.
35910: Brecht, Bertolt. - Über Verführung. Erotische Gedichte. Mit Radierungen von Pablo Picasso.
20919: Breda. - Breda.
2710: Breda, Aart van - Van kaboutertje Lekkerbek.
33029: Breda. - Speel Huis van den Baron, by Breda, 1732/ 't Dorp de Haage by Breda, 1732.
33973: Brederode, G.A.. - Groot-Lied-Boek van G.A. Brederode, naar de oorspronkelijke uitgave van 1622/ De groote bron der minnen.
32857: Bredevoort. - Het stadje Breedevoort 1743.
18438: Bredius, A.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Verzameling 'Mauritshuis'.
18437: Bredius, A.. - Vereeniging tot bevordering van Beeldende Kunsten. Plaatwerk 'Stedelijk Museum' te Haarlem.
24847: Bree, L.W. de. - Jacob Moens, broer van zijn vader.
34400: Bree, L.W de, Lockefeer, L., Warren, Hans, e.a.. - Zeeuws Tijdschrift. Complete eerste jaargang in 1 band (6 nummers).
17678: Breeman, J.L.. - Grafieken voor het berekenen van rivieren, kanalen en goten naar Bazin.
12784: Breen, Leo van. - Lyriese portretten.
33781: Breen, Leo van. - Poëties Manifest. Verzen van Leo van Breen.
33777: Breen, Leo van. - Wat de zee aanspoelt. Verzen van Leo van Breen.
19425: Brehm, A.F.. - Brehms Thierleben. Kleine Ausgabe für Volk und Schule. Erster Band: Die Wirbellosen. Zweiter Band: Die Fische, Lurche und Kriechtiere. Dritter Band: Vögel. Vierter Band; Säugetiere.
31905: Bremer, J. & Huijbers, L.. - Bedrijfseconomie voor het Horeca-onderwijs. Basismanagement. Deel 1 & 2.
35325: Bremmer, H.P.. - John Rädecker, de beeldhouwer en zijn werk.
32942: Brems, Walter & Mouton, Jef. - Walter Brems- etsen/ Jef Mouton- beeldhouwwerk. Catalogus tentoonstelling Merlijn, 30 augustus- 27 september 1980.
13050: Brendonck, A.A.. - Bezoek, Het, door Z.M. Koning Willem III aan Zeeland gegeven in de maand Mei 1862; getrouw en omstandig dagverhaal van alles wat, tijdens het heugelijke bezoek van Z.M., in de provincie heeft plaats gevonden.
19168: Brentano, Clemens. - Von dem traurigen Untergang zeitlicher Liebe aus die Chronika des fahrenden Schülers.
30196: Breskens. - Breskens - Groede - Sluis.
20714: Breskens. - Gemeente Breskens.
27191: Breskens. - Nieuw Heeren Logement by W. Muller te Breskens.
28953: Breskens. - De haven van het dorp Breskens.
33545: Bressen, J.. - Van der Zeeuwen Volharding.
34682: Bréting, Adèle. - Masaryk.
33672: Restif de la Bretonne. - La paysane pervertie, ou les dangers de la ville; Histoire d'Ursule R., soeur d'Edmond, le paysan, mise au jour d'après les véritables lettres des personages.
34811: Breukelen. - Het Huis ter AA by Breukelen.
34808: Breukelen. - De Ridder-hofstad Nyenrode.
34673: Breukelen. - De Ridder Hofstad Oudaan, bij Breukelen aan de Vegt.
34666: Breukelen. - De Kerk ter Aa.
26065: Breydel, Elisabeth. - Amis de toujours...Cahier pour mes petits amis.
36310: Breyer, Siegfried. - Großkampfschiffe 1905-1970. Band 1: England/ Deutschland. Band 2: USA/ Japan. Band 3: Mittelmeeranlieger, Rußland/ Sowjetunion, Niederlande und ABC-Staaten Südamerikas. 3 vols.
17466: O'Brian, Beth (ed.). - Richard Tuttle.
22087: Brigdamme. - T' Dorp Brigdamme. - T'Zelve Anders.
18085: Bril, Martin (ed.). - P.A.R.K. 4DTV Buenas Dias Time.
827: Brink, Jan ten. - Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe eeuw; in biographieën en bibliographieën 1830-1880, I-III.
18746: Brink, Jan ten.. - Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten. Nieuwe serie, veertiende jaargang, vijftiende jaargang en zestiende jaargang.
36315: Brinkgreve, Dien. - Zoo komen snoepers te pas/ Waar was de Teddy-Beer?/ Elsje en de kabouters/ Arie wil schommelen/ De verjaardag van Pias/ De booze wind. Benjamin Bibliotheek, deeltjes 1 tot en met 6.
36190: Brinkgreve-Wicherink, Tine. - Minetje-Poes vertelt. Juweelen-uitgaaf.
35144: Un officier d'état-major Brittanique. - La huitième croisade. Libres révélations d'un officier d'état-major Brittanique.
31686: Broadhead, Caroline. - New tradition. The evolution of jewellery 1966-1985.
33821: Broadley, A.M.. - Chats on autographs.
35413: Brochmann, Odd. - Haver. En bog om de vaesentligste mal og midler i europaeisk have- og landskabskunst.
35404: Brochmann, Odd. - Sevaerdige Kobenhavn.
35400: Brochmann, Odd. - Finland.
35392: Brochmann, Odd. - Rom. Idenfor murene.
35382: Brochmann, Odd. - Huse. En bok om mal midler, stort og smatt i byggekunsten med eksempler fra europeisk ntid og fortid tegnet og skrevet av Odd Brochmann.
31621: Brochmann, Odd. - Hus i Norge. En forste hjelp til forstaelse av var byggeskikk.
22099: Brockmann-Jerosch, H.. - Die Vegetation der Schweiz; vols. 1-4.
28930: Brocx, W.L.. - Techniek in de bakkerij, behandelende de verschillende typen ovens, die in de brood- en banketbakkerij worden toegepast, de verschillende machines die in deze bedrijven worden gebezigd, de wetgevingen die in dit verband van belang zijn.
37347: v/d. Broecke. - Kleine handjes gaan van...klap...klap.
34804: Broeke, Martin van den. - "Het pryeel van Zeeland". Buitenplaatsen op Walcheren 1600-1820.
3256: Broekman-Ten Doesschot, Annie - De wereldreis van Freddy van Zanden; een boek voor kinderen, die graag willen weten, hoe het er in vreemde landen uitziet.
37427: Broeksma, F.A., Driest, F. van den, Heijden, W.P. van der, e.a. (red.). - De veldnamen van Arnemuiden/ Kleverskerke/ Grijpskerke/ Middelburg/ Oost- en West-Souburg/ Sint Laurens. 2 delen, tekstdeel + kaarten.
34580: Broere, Henk & Mattens, Theo (red.). - Sexgids Holland '77/78. Postorderbedrijven/ Contactservice/ Homo-bars-clubs/ Filmclubs/ Call-girls/ Sex-shops/ Clubs.
36531: Broers- de Jonge, C.. - Van alles wat.
36506: Broers- de Jonge, C.. - De Gelaarsde Kat.
33389: Broersma, R.. - Atjeh als land voor handel en bedrijf.
18951: Broes, W.. - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opengelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede, in zeven hoofdstukken; benevens aanhangsel en bijschriften, het aanhangsel meest bevattende losse opmerkingen over het gebruik des bijbels voor den tekst der leerrede.
11860: Brohier, R.L. - Links between Sri Lanka and The Netherlands; a book of Dutch Ceylon.
36605: Brongers, E.H.. - Opmars naar Rotterdam. Deel 1: De luchtlanding. Deel 2: Van Maas tot Moerdijk. Deel 3: De laatste fase. 3 delen.
36371: Bronkhorst, Elise & Greta Bosch van Drakestein. - Schakeltjes 1, 2, 4, 6 & 7: Oost West, Thuis Best/ In het Zonnetje/ Blijde Dagen/ Knutselen/ Sneeuwklokjes. Nieuwe serie leeslesjes. 5 delen.
32093: Bronkhorst. - 't Slot te Bronkhorst. ? Slot Poort te Bronkhorst.
36967: Bronkhorst, Elise - Anemoontjes. Dl. V: Zo'n knappe Jet.
32804: Bronkhorst. - ''t Slot te Bronkhorst, 1743/ Slot Poort te Bronkhorst, 1743.
31308: Brons, Hans, Deelman, Paul, Braber, Cor van den & Elias, Burchard. - Amersfoort vanuit de lucht.
36982: Brooks, François. - Navigation faite en barbarie. Contenant diverses choses curieuses & de quelle maniere il fut pris sur mer, par trahison & mené en esclavage les avantures qu'il y a euës & comment après 10 années de servitude il s'échappa.
36867: Broos, Piet. - Brom steelt honing/ Wie speelt er mee?/ Kabouter Snuf/ Vacantie. 4 delen.
35712: Broos, Kees. - Mondriaan, De Stijl en de Nieuwe Typografie.
30126: Brouërius van Nidek R.G., Mattheus. - Het zegenpralent Kennemerlant, vertoont in veele heerelyke gezichten van deszelfs voornaemste lustplaetzen, adelyke huizen, dorp- en stede-gebouwen ... naer ‘t leven getekent en in ‘t koper gebragt door Hendrik de Leth en kortelyk beschreven door Matheus Brouërius van Nidek R.G.
37510: Brouwer, J.. - Kronieken van Spaansche soldaten uit het begin van den Tachtigjarigen Oorlog.
18369: Brouwer, H.. - Beschrijving van de doop-, trouw- en begraafboeken, benevens van de registers van overledenen enz. in zuid-Holland, dateerende van voor de invoering van den burgerlijken stand.
34377: Brouwer, Marianne (ed.). - Barry Le Va.
18097: Brouwer, Jaap, Dirk Molenaar a.o.. - Het Groninger Orgelbezit van Adorp tot Zijldijk. Deel I: Hunsingo. Deel II: Westerkwartier. Deel III: Oldambt/Westerwolde. Deel IV: Stad Groningen/ Gorecht. Deel V: Fivelingo.
33976: Brouwer, Rein. - Draaiorgellied.
36289: Brouwer, Pieter. - 't Paeremes. Het boerenwerkmes met besneden heft: twee eeuwen volkskunst in Zeeland.
20818: Brouwershaven. - Gemeente Brouwershaven.
20406: Brouwershaven. - De Stad Brouwershaven.
20194: Brouwershaven. - De stad Brouwershaven van den Dyk te zien.
31151: Brouwershaven. - Brouersavia.
31071: Brouwershaven. - Haven van Brouwershaven. - Port de Brouwershaven.
19909: Brown, Richard. - Beeldhouwwerk van Hilde van Sumere in de Pulchri-studio te 's-Gravenhage.
13205: Brown, Jonathan. - Zurbarán.
30783: Brown, Ruth and Gardner. - The Bordeaux Issue of 1870-1871. Supplement to the France and Colonies Philatelist No. 186, October 1981. Vaurie Memorial Fund Publication no. 4.
36655: Brucken Fock, B. von. - Aesthetische leiddraad bij den woningbouw voor timmerlieden, "eigenbouwers", enz.
26705: Bruel, François-Louis. - Cluni. Album historique et archéologique, précédé d'une notice des planches.
20409: Bruelis, Mael-Stede, Elfsdyk and Baerlandt. - Het Kasteel van Bruelis. - 't Huys te Mael-Stede. - 't Slot van Elfsdyk. Anno 1500. - Het Kasteel te Baerlandt. Anno 1500.
35248: Bruens, J., Apeldoorn, N. van, Raeman, J, e.a.. - Gramschap 24. Met gratis stripboek en poster.
28204: Bruens, Jan & Apeldoorn, Nico van. - Gramschap. Pamflettenreeks. 3 Verschillende nummers, uitgegeven 1981-1982.
37357: Brug, Marianne van der. - Daantje's reis naar Luilekkerland.
35505: Bruggencate, H.G. ten. - Mr. Rhijnvis Feith. Een bijdrage tot de kennis van zijn werken en persoonlijkheid.
20682: Brugmans, H.. - Geschiedenis van Nederland (8 delen + register, complete set).
34904: Brugmans, H.. - Nederland door de eeuwen heen. Geïllustreerde beschavingsgeschiedenis van Nederland. Eerste en tweede deel.
24695: Brugmans, H.. - Geschiedenis van Nederland (7 delen).
6054: Brugsch,Heinrich a.o.. - Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde. 67 Bände. Nrs. 1-67.
36463: Bruijn, Ab de (fotografie). - Fotoalbum. "Ter herinnering aan de uitgevoerde herstel- en Baanverzwaringswerken van de spoorlijn Dordrecht-Willemsdorp 1945-1946".
14529: Bruijn, P.G. de. - De tegenwereld in stelling gebracht; historisch-kritische uitgave van de gedichten van Gerrit Achterberg. Deel I, Teksten.
2166: Bruijn, Cor - Michel, de strooper; een verhaal uit de Hessische Bergen/ De dijken breken/ Keteltje in de "Lorzie". 3 delen.
37346: Bruijn, Cor, J.B. Schuil, R.L. Lubberts & I. Wagenaar. - Keteltje in de lorzie/ De Katjangs/ Anton Peslers/ Tussen kannibalen en kokospalmen. 4 delen.
30990: Bruijn, M. de - Nota betreffende het profiel dat bij den aanleg van nieuwe dijken en bij de verhooging in verzwaring van bestaande dijken langs de benedenrivieren zal zijn toe te passen.
33152: Bruijn, Cor. - De Marskramer.
30604: Bruijn, P.G. de. - R.K. Armenzorg Groenendijk (1863-1960). 90 jaar Bejaardenzorg Hontenisse (1902-1992).
31083: Bruijns, Jan. - Bretagne, levende volkskunst, een onderzoek naar de aard van in Bretonse kerken voorkomende motieven.
13411: Bruin, M.P. de [red.] e.a.. - Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III. LUXE EDITIE!
18913: Bruin, M.P. de [red.] e.a.. - Encyclopedie van Zeeland. Compleet, deel I, II, III.
18558: Bruin, Claas. - Uitbreiding, over honderd leerzaame zinnebeelden.
15563: Bruin, M.P. de - De kust van Walcheren.
21705: Bruine, W. de. - Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II).
22736: Bruine, W. de. - Inventaris van het archief der gemeente Vlissingen (deel I en II).
20819: Bruinisse. - Gemeente Bruinisse.
21747: Bruinisse. - Bruinisse ook genaamt Oost Duivelandt.
31133: Bruinisse. - Het Dorp Bruinisse. - De Kerk te 's Heer Jansland.
24007: Bruins, F.. - Practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram, auto-, straat en grintwegen.
20500: Bruins, C.. - Zede-dichten (in een netter orde geschikt, en met een byvoegsel vermeerdert).
34923: Bruins, F.. - Het Wereldrond. Een leerboek der aardrijkskunde voor schoolgebruik en eigen studie. Eerste, tweede en derde deel in 1 band.
24711: Bruins Slot, J.. - Sterfte bij diabetes mellitus; een onderzoek naar de doodsoorzaken en naar de betekenis van pathologisch-anatomische bevindingen bij overledenen met diabetes mellitus.
28309: Bruins, F.. - Goedkoope practische zak-atlas van Nederland met aanwijzing van alle spoor-, tram-, straat- en grintwegen.
33687: Brulez, Raymond. - Novellen en schetsen.
35226: Brull, Mariano. - Poëmes.
19321: Bruller, Jean. - Le mariage de monsieur Lakonik.
34386: Bruna, Dick. - B is een beer.
35309: Brunhes, Jean. - Leçons de Geographie a l'usage des écoles primaires. 131 figures ou cartes sur 140 pages.
36029: Brunhoff, Jean de - De reis van Babar.
2563: Brunhoff, Jean de - De geschiedenis van het olifantje Babar. De reis van Babar. Koning Babar
2556: Brunhoff, Jean de - L'enfance de Babar.
34011: Bruning, Henri. - Van ziel en aarde. Gedichten.
30834: Brunn, Ludwig von (ed.). - Ars Erotica. Die erotische Buchillustration im Frankreich des 18. Jahrhunderts. Vols. 1-3.
35327: Brusendorff, Ib. - Typehuset af idag.
3109: Brusse, M.J. - Brief van Boefje's Petevaêr aan de Hollandsche jongens.
22856: Brusse, Wim. - Gehavend Nederland - Herstel Nederland door arbeid.
28197: Bruyn Kops, Hansje de & Arfield, Larry. - Juke Hudig. Pastels 1976-1997.
12041: Buber, Martin, und Fr. Rosenzweig - Die Josefslegende in aquarellierten Zeichnungen eines unbekannten russischen Juden der Biedermeierzeit.
37055: Bücken, Ernst, Wilhelm Heinitz, Hans Mersmann, et al. - Handbuch der Musikwissenschaft. 13 parts in 10 vols. Num.ills & Col.plts. Hardcovers original green cloth bindings.Heinrich Bessler - Musik des Mittelalters und der Renaissance / Friedrich Blume - Die evangelische Kirchenmusik / Ernst Bücken - Musik des 19.Jahrhynderts biz zur Moderne / Ernst Bücken - Geist und Form im musikalischen Kunstwerk / Ernst Bücken - Musik des Rokokos und der Klassik / Haas - Aufführingspraxis / Robert Haas - Musik des Barocks / Hans Mersmann - Moderne Musik / Otto Ursprung - Die katholische Kirchenmusik & Wilhelm Heinitz - Instumentenkunde - Robert Lachmann - Musik der aussereuropäischen Völker - Curt Sach - Musik der Antike - Peter Panoff - Altslavische Volks- und Kirchenmusik.
34571: Buddingh, C.. - Water en vuur.
21579: Bueler, A.M.. - Miguel Ybañez 1999 Amsterdam-Barcelona.
21490: Buffetaut, Yves. - La première guerre mondiale/ Verdun, images de l'enfer.
36909: Buffon, le Comte de. - Natuurlijke geschiedenis van verscheidene, meest nuttige of aanmerkelijke viervoetige dieren, volgens de beschrijving van den heere de Buffon, tot een leerzaam leesboek voor de jeugd in den smaak van Campe's leerwijze bearbeid.
33007: Buijnsters, Piet J.. - Geschiedenis van de Nederlandse bibliofilie. Boek- en prentverzamelaars 1750-2010.
17525: Buijs Ballot, C.H.D. en W. Wenckebach. - Uitkomsten der meteorologische waarnemingen, gedaan te Breda van 1839-1846 door en onder de leiding van Dr. W. Wenckebach. Medegedeeld door zijnen opvolger Dr. C.H. D. Buijs Ballot. And several other publications of the same author bound in one volume (see description).
35999: Buise, Marc & Maurice Kindt (red.). - De Zwartenhoekse Zeesluis. De historie van een militair en waterstaatkundig object en naaste omgeving.
35008: Buise, Marc (red.). - Hulst in de middeleeuwen en kroniek van haar haven. Oudheidkundig Kring "De Vier Ambachten", Jaarboek 2016-2017.
35797: Buizer, D.. - Water- en gasleiding in gebouwen. De Technische School No. 20.
35998: Bult, Epko, Robert Deuling, Ronald van Immerseel, Bram Silkens & Nina Wijsbek (red.). - 'Eene aangename en welgelegene buitenplaats, genaamd Duno'. De geschiedenis van de hofstede Duno te Oostkapelle. Kastelenstichting Holland en Zeeland, jaarboek 2012.
28332: Bulten, Barbara (ed.). - Corus Chess Tournament 1938-2008; 70th Anniversary Corus Chess Tournament.
23868: Bunjan, Johannes. - Eens Christens reize naar de eeuwigheid, Vertonende onder verscheidene aardige zinnebeelden, de gantsche Staat van eene Boetvaardige en God zoekende ziel. In het Engelsch beschreven door Mr. Johannes Bunjan, Leeraar te Bedford. En om deszelfs voortreflijkheid in het Nederduitsch vertaald. Vercierd met Figuren en Versen. And: Eens Chritinnes reize naar de eeuwigheid, tweede deel vertoonende onder verscheidene aardige zinnebeelden hoe de vrouw en kinderen van den Christen De gevaarlijke Reize ook hebbe aanvaart; en het gewenschte Land, vergenoegt berijkt hebben.......in het Nederduitsch vertaald door A. E. C. 2 Titles in 1 binding.
34814: Bunschoten. - Het Dorp Bunschoten. - Het dorp Bunschoten van eene andere zyde.
26264: Bunsen, C.C.J.. - De teekenen des tijds; brieven aan vrienden over gewetensvrijheid en het regt der christelijke gemeenten. Eerste en tweede deel in één band.
18874: Burbach, F. (ed.). - Naar meer binding. Personeelsorgaan van de Nederlandsche Middenstandsbank N.V.
21287: Buren. - Het huis Krajestyn, in het Graafschap Buuren.
36549: Buren, Riet van & Greta Bosch van Drakestein. - Als Wies en Fritsje groot zijn. Serie Vertel-Prentenboeken.
37044: Buresch, J. (ed.). - VEB Deutsche Seereederei Rostock, German Democratic Republic. Catalogue Types of Vessels.
33336: Burg, C.L. van der. - De voeding in Nederlandsch-Indië.
3154: Burgdorffer, Nelly - Sprookjes uit het dierenrijk/ Sprookjes rondom het huis. 2 delen.
23324: Burger van Schoorel, Dirk. - Chronyk van de stad Medenblik, Waar in van deszelfs eerste begin, opkomst, en florizante staat uitvoerig werd gehandelt, midsgaders van het Casteleinschap, en wat groote Heeren het zelven hebben bedient. Beneffens ook een nette beschrijving van de verwonderlyke hoogte en zwaarte van der zelver Wierdyken. Als ook een nette beschryving van veele aanmerkenswaardige geschiedenissen, in Noordholland voorgevallen. Midsgaders ook een korte beschryving van alle de Eilanden onder dit Noorderquartier sorterende....
20715: Burgh. - Gemeente Burgh.
32009: Burgwerd. - T' Dorp Burgwerd na Bolswerd te zien.
24882: Burkard, Günter & Rudnitzky, Günter. - Fachkatalog Ägyptologie.
27831: Burke, W.R. (ed.). - Second ESTEC Spacecraft electromagnetic compatibility seminar, ESTEC, Noordwijk, the Netherlands, 11-13 May 1982.
28546: Burman, Kaspar. - Utrechtsche jaarboeken van de vyftiende eeuw, vervattende het merkwaardige in het gesticht, en voornamentlyk in de stadt Utrecht, zedert den jare 1402/ 1441 & 1470 en vervolgens voorgevallen. 3 delen.
24712: Burman, Pieter, e.a.. - Pieter Burmans redenvoering voor de Comedie, in 't openbaer opgezegt by den aenvang zijner academische leszen, over den toneeldichter Terentius. Op den 14 September 1711. Meegebonden zijn enkele verweerschriften, wederleggingen en antwoorden.
34107: Burmanno, Casparo (Kaspar Burman). - Traiectum eruditum, virorum doctrina inlustrium, qui in urbe trajecto, et regione trajectensi nati sunt, sive ibih habitarunt, vitas, fata et scripta exhibens.
33616: Burnett, Ricky, et al. - Françoise Cataláa ou la liberté retrouvée.
17108: Burrell, David. - Furness Withy. The centenary history of Furness, Withy and Company, Ltd 1891 -1991.
16212: Burvenich, Fr. [ed] a.o.. - Revue de l'Horticulture Belge et étrangère. Tome XIII, 1887.
30318: Bussche, Willy van den & Vree, Freddy de. - COBRA-Post-COBRA, een blik op COBRA.
29240: Busser, Herman. - Penuntun analisis djumlah.
33126: Bussum. - Het Dorp Bussum in Gooiland, 1739.
31598: Bussy, I.J. de. - Over den oorsprong van het zedelijk beoordeelen. Naar manuscripten bewerkt door Dr. J. Maarse.
30295: Butcher, E.-L.. - En Égypte. Choses vues.
35154: Büttner, Reinhart. - Parabeln. 37 Bleistiftzeichnungen.
19081: Buys, M.. - Rondom de wereld.
29801: Buysrogge, Carlo & Sponselee, George. - Tot zover...Reis door de Zeeuws-Vlaamse woon- en werkgeschiedenis.
35448: Buysse, Wendy H.. - Personal social networks and behavior problems in adolescence. An explorative study in three samples: a residential sample, a day treatment sample and a reference sample.
29097: Buzias, Dominique. - Globula, la planète des téléphones.
33671: Bynaeus, Antonius. - Gekruiste Christus, ofte Verklaringe over de geschiedenisse van het lijden, sterven ende begraven onses Heeren ende Salighmakers Jesu Christi, uyt Joodsche, Romeynsche, en andere Oudtheden.
35408: Lord Byron. - De Cheber. Een fragment van een Turksch verhaal. Naar het Engelsch van Lord Byron door W.v.d. W. V.
30534: Cahu, Théodore. - Histoire de Turenne; racontée a mes enfants.
21635: Cailler, Pierre and Darel, Henri. - Catalogue illustré de l'oeuvre gravé et lithographie de Maurice Barraud.
16519: Cain, Charles W. (ed.). - Flypast 1. A selection of International Aircraft from Profile. Vol. I - VI. (1 - 6).
33706: Caland, Fred.. - Oudste rekening der kerk van Hulst, 1 oktober 1409-30 september 1410. Overgedrukt uit: Archief Ve deel, 3e stuk, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
33704: Caland, F.. - Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw.
24475: Caland, F.. - Twee rekeningen der stad Hulst uit de eerste helft der XVIe eeuw.
32493: Caldini, Alfredo. - Oilpainting. Sorrento; (Golfo di Napoli).
31081: Calmet, Augustyn. - Outheden van het Oude Verbondt, bestaande in redenvoeringen zoo over de H. Schryvers zelfs, als over de merkwaardigste zaken in hunne schriften vervat (4 delen). En: Outheden van het Nieuwe Verbondt (2 delen).
30156: Calvijn, Johannes. - Institutie, of Onderwijzing in de Christelijke Godsdienst. Deel 1 t/m 3.
18830: Caminada, Paul. - Graubünden. Land der Pass-Strassen. Geschichte des Strassenbaus.
16246: Campagne, C.A.. - Onderzoekingen over het warmtetransport in Haag-buizen.
26457: Campbell, John. - Warship monographs: Queen Elizabeth class.
37084: Campe, J.H.. - Nuttig en leerzaam onderhoud, in fraaije verhalen voor de jeugd.
931: Campert, Jan R.Th. - Verzen.
35565: Campert, Remco & Geertjan Lubberhuizen (red.). - Bijster. Modern no. 5./ Einde no. 6. 2 nummers.
34852: Campert, Remco & Malsen, Willem van. - Op reis.
16270: Campert, Remco.. - Bewaarplaats C 1463 H 1. Ter gelegenheid van de viering van het vijftigjarig bestaan van het Letterkundig Museum te Den Haag op 3 december 2004.
32398: Camphuysen, Adamus. - Redevoering van Adamus Camphuysen,Rector der Latynsche Schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der Stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; Uit het Latyn vertaald door Cornelis vander Gryp.
35622: Campo Hartman, W.F. del (ed.). - Nederland's Adelsboek 1954, 47e jaargang. A-C.
35032: Canetti, Elias. - De fakkel in het oor. Mijn levensgeschiedenis 1921-1931.
31509: Cantillon, (Philippe de). - Vermakelykheden van Brabant, en deszelfs onderhoorige Landen. Vervattende eene Historische, Chronologische, Geographische en Genealogische Beschryving der Steden, Dorpen, Vlekken en aanzienlykste Heerlykheden van dit Hertogdom, benevens de voornaamste Gebeurtenissen van het zelve.
36187: Cappe, Jeanne. - Anita.
26472: Cariot, N.. - Nieuwe menu's en recepten.
36845: Carle, Eric & Truusje Vrooland-Löb. - Het haneboek/ Eric Carle; kunstenaar voor kinderen. 2 delen.
34602: Carli, Enzo. - Dimensione Parallela (Trittico). Lino Dinetto.
36959: Carlo, Giancarlo de et al. (ed.). - Casabella continuità. Rivista internazionale di architettura. Numero 207.
23021: Carluccio, Luigi. - Sangregorio Simbiosi.
14207: Carmiggelt, S., and W. Kuik. - Vier kroegmannen.
553: Carmiggelt, S. - Speciaal voor U.
562: Carmiggelt, S. - Speciaal voor U; een klein feestgeschenk van de Paroolpers.
35603: Carmiggelt, Simon. - Croiset en Jongerius op een dag. Twee "kronkels" uit respectievelijk 1968 en 1978 samengezet ter gelegenheid van de 32-ste Carmiggelt-bijeenkomst, 11 mei '96 te Amsterdam.
35174: Carmiggelt, S.. - Duiveland komt nooit weer droog.
34963: Carmiggelt, S.. - Genot.
34961: Carmiggelt, S.. - Waarom? Daarom!
34960: Carmiggelt, Simon. - Croiset en Jongerius op een dag. Twee "kronkels" uit respectievelijk 1968 en 1978 samengezet ter gelegenheid van de 32-ste Carmiggelt-bijeenkomst, 11 mei '96 te Amsterdam.
25651: Carmiggelt, S.. - Spiegel.
15234: Carmiggelt, S.. - Kleine herinneringen van 'n schrijvend persoon...
23841: Carne, John. - Syria, the Holy Land & Asia Minor, illustrated. Vol. I, II and III in one binding.
27661: Caron-Messinot, Jean. - Poétisme.
37509: Carpenter, Capitaine de Vaisseau A.F.B.. - L'Embouteillage de Zeebrugge.
31226: Carrère, Jean. - La Dame du Nord.
31225: Carrère, Jean. - La fin d'Atlantis ou le grand soir.
18334: Carrieri, Raffaele. - 20 Disegni di Corrado Cagli presentati da Raffaele Carrieri.
37127: Carroll, Lewis. - Alice's adventures in Wonderland. A pop-up book.
34077: Carroll, Lewis. - Alice's adventures in Wonderland.
15464: Jaguar Cars. - Service manual Jaguar XJ6, series I, 2.8 litre & 4.2 litre.
35899: Cartier-Bresson, Henri. - Sowjetunion. Photographische Notizen von Henri Cartier-Bresson.
29451: Carver, Antonia (ed.). - Blink. 100 Photographers, 010 Curators, 010 Writers.
33296: Casciato, Maristella & Orgeix, Émilie d' (ed.). - Restoring Le Corbusier's La Roche-Jeanneret Houses. Postwar mass housing.Do.Co.Mo.No., September 2008, Journal 39.
31187: Castelain, Rik. - De mentaliteit van boeren en burgers in Oudenaarde en zijn kasselrij (15de-18de eeuw).
28254: Castricum. - Overblyfsels van 't Huis Kronenburg by Kastrikum, 1740.
32752: Castricum. - 't Dorp Kastrikum, 1740/ Overblyfsels van 't Huis Kronenburg by Kastrikum, 1740.
34903: Cats, Jakob. - Alle de werken van Jakob Cats, uitgegeven door Mr. R. Feith. 15 delen (van 19).
34222: Cats, Margaretha, Hart, Kees 't, Heijdeman, Hans, et al (red.). - Faxuitgave van Praktikabel. Eerste jaargang, nummer 3, juni 1993. Podium per post.
30553: Cattenburch, A.L. van. - 1304. Intogt der Hollanders binnen Zierikzee, onder jonker Willem, Grave van Oostervant. Geschiedkundige aanteekeningen ter opheldering van de Maskerade, te houden door de leden van het Leidsche studenten-corps in junij 1865.
16029: Cauberge, J.. - Nederlandsche taalschat. 1: Spreuken en spreekwoorden. 2: Spreekwijzen. 3: Synoniemen. 4: Citaten.
25547: Caudron, Jean. - Albert van Dijck, 1902-1951.
32725: Mazel & Cauvin. - Cara en Calebas. De Musketiers. Okay Album.
35367: Cerasi, Maurice. - Lo spazio collettivo della città. Construzione e dissoluzione del sistema pubblico nell'architettura della città moderna.
25884: Cerff, Jan de. - Tafereel der Nederlandsche geschiedenissen of Gods regterhand, van tyd tot tyd verhoogd en verheerlykt, in zeegeningen en oordeelen van de Vereenigde Neederlanden, en zyne kerke in dezelve, tot op het jaar 1742, in heldedigten, met bygevoegde aanteekeningen.
32627: Cervantes Saavedra, Miguel de. - Histoire de l'admirable Don Quixotte de la Manche.
13708: Cervantes Saavedra, Miguel de - Ingénieux, L', hidalgo Don Quichotte de la Mancha. I, II.
23833: Ceuterick, Albert. - Le Comte Oswald de Kerchove de Denterghem/ notes biographiques.
22480: Chamberlain, Peter & Ellis, Chris. - Atlante mondiale dei mezzi corazzati, 1: Stati Uniti Gran Bretagna e Commonwealth nella Seconda Guerra Mondiale.
31816: Chambon, Albert (sam.). - In memoriam. Onze marinegraven van den oorlog mei 1940.
34254: Champagnac, J.M.J.. - Arbeid en nijverheid of de kracht van den wil. Geschiedenissen van beroemde kunstenaars, handwerkslieden en handelaren.
6015: Champdor, Albert - Das Ägyptische Totenbuch in Bild und Deutung.
16474: Chapman, Fredrik Henrik af. - Architectura Navalis Mercatoria. A facsimile of the classic eighteenth century treatise on shipbuilding.
12451: Chappuis, H.Th.. - Maori's tentleven in 't tijgerland; een boek voor jongens.
31301: Charles-Roux, J.. - Aigues-Mortes.
35263: Charlier, J.-M. & G. Forton. - De Avonturen van Kim Devil. Het Mysterie van de Witte God.
22862: Chastel, André & Plouin, Renée. - La belle histoire des ponts de Paris.
35373: Erckmann-Chatrian. - Romans Nationaux. Le conscrit de 1813- Waterloo- Madame Thérèse ou les volontaires de 92.
10760: Chéron, G. - Le Dialecte Sénoufo du Minianka (grammaire, textes et lexiques).
19577: Chiarelli, Renzo. - I codici miniati del museo di S. Marco a Firenze.
37139: Child, Lauren. - Mijn droombed. Een boek vol verrassingen.
22264: Christ, H.. - Eine Frühlingsfahrt nach den Canarischen Inseln.
31629: Christensen, Charles. - Kronborgs restaurering.
35904: Christie, Agatha. - Five little pigs. A Poirot detective story.
35870: Christie, Agatha. - Hercule Poirot's Christmas.
35869: Christie, Agatha. - Ordeal by innocence.
35868: Christie, Agatha. - The Listerdale Mystery. Twelve stories by the Queen of Crime.
35867: Christie, Agatha. - A Caribbean mystery.
35866: Christie, Agatha. - There is a tide. A Hercule Poirot Mystery.
35863: Christie, Agatha. - The hound of death and other stories.
35861: Christie, Agatha. - One, two, buckle my shoe.
34545: Churchill, Jeremy. - BMW Twins Owners Workshop Manual.
85: Ciccaleni, Raffaele. - Beatles, The.
17146: Citroen, Paul.. - Richard.
25736: Claassen-Schmall, Barbara (ed.). - Thomas Hartmann, Bremer Ausstellung.
35246: Claerbout, J.. - Droef-Bly-eyndig Vertoog op 't Belegh en Over-gaen van Middelburgh, onder 't Beleyt van Wilhelmus den Eersten, prince van Oranje, etc. gewonnen den 20 februarij 1574.
36957: Claerbout, J.. - 't Beleg en overgaan der stad Middelburg, onder het doorluchtige beleid van Willem den Eersten, Prince van Oranje en Nassouw, enz. of het verwerpen van het Spaansche juk, geschied op den 20. February 1574. Treur- bly- einde-spel. Gevolgd na het origineele werk van J. Claerbout.
31558: Claes, Ernest. - Jeroom en Benzamien.
30320: Claessens-Peré, A.M.. - Provinciale Musea Antwerpen. Catalogus edelsmeedkunst.
13687: Claeys, P.. - Pages d'histoire locale Gantoise. 2nd series.
13688: Claeys, P.. - Pages d'histoire locale Gantoise. 3rd series.
34924: Claremont, Chris, Byrne, John, Austin, Terry, Wein, Glynis & Salicrup, Jim. - De X-mannen. De nrs. 5, 15, 23, 25, 38, 43, 78, 83, 84, 88, 101, 102, 104 & 119 (14 nummers).
31490: Clarisse, J.. - De heimelijkheid der heimelijkheden. Dichtwerk, toegekend aan Jacob van Maerlant; met eene inleiding en aanteekeningen van wege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitgegeven.
18415: Clarisse, J. and H. W. van der Ploeg, Vos, W. de and Hoh. Buijs and Reijden, D. van der. - Verhandelingen, uitgegeeven door de Bataafsche Maatschappij: Tot nut van' t Algemeen. IX Deel.
21233: Clark, David Alexander. - Visions of development; a study of human values.
37046: Clarkson, John, Bill Harvey & Roy Fenton. - Ships in focus. Blue Funnel Line.
15403: Claus, H., K.J. Geirlandt, R. Jooris, and O. Schei. - Roger Raveel; recente schilderijen, peintures récentes, neuerliche Gemälde.
36638: Clavé/ Godard, Guido Buzzelli, Rudolf Kahl, Eddie de Jong, et al. - Supergum nummer één. Met twee komplete verhalen: "De Bende van Bonnot" & "De Opstand der Mislukten".
33054: Cleerdin, Vincent (sam.). - Zóó is Noord-Brabant. Bijdragen tot de kennis van deze provincie. Haar economische beteekenis, haar uiterlijk, haar geschiedenis.
36223: Clemens, Inge. - Dikkie en z'n nieuwe klompjes/ Toen poppemoedertje weg was. 2 delen.
34146: Clerc, Charly. - Le génie du paganisme. Essais sur l'inspiration antique dans la littérature française contemporaine.
33727: Clerc, Sebastiaan le. - Verhandeling over de bouwkunde, met de noodige aanmerkingen en waarneemingen. Uit het Fransch vertaald door P.E. Duyvené. 2 delen.
36261: Clercq Zubli, F. de. - Kwikkie's reisavonturen.
35705: Clercq, P. le. - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke historie, die men bekwaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Vyftiende deel.
25970: Clercq, P. le. - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel.
23780: Clercq, P. le. - Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Achtste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq.
25238: Clercq, P. le. - Schouwtoneel der natuur, of samenspraaken over de bysonderheden der natuurlyke histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen lieden leerzucht in te boezemen, en hun verstand op te leiden. Tiende deel.
24423: Clercq, P. le. - Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken over der Byzonderheden der Natuurlyke Histori, die men bequaamst geoordeeld heeft om den jongen Lieden Leerzucht in te boezemen, en hun Verstand op te leiden. Eerste deel (van zeventien), uit het Fransch vertaald, door P. le Clercq.
23969: Cleyn, Cornelis, Onno Zwier van Haren, Adrianus Wolff en Adamus Camphuysen. - Dank-offer voor de eerstelingen van Neerlands vryheid, by het vieren van het twede eeuwgety der inneminge van Den Briele door de Water-geuzen, Gode binnen deze stad. Gebonden met: "De Geusen", "Redevoering over de vryheid van godsdienst" en "Redevoering van den Heer en Meester Adamus Camphuysen". geusene
5645: Clifford, Mike - The Beatles. Een onsterfelijke legende.
20716: Clinge. - Gemeente Clinge.
34345: Kreymborg & Co.. - Kreymborg's catalogus. Voorjaar en zomer 1910.
22422: Cobb, Henry N., Hines, Thomas S., Vilades, Pilar, a.o.. - Frank Gehry und seine Architektur.
13301: Cobban, A.. - Histoire des civilisations; le Siècle des Lumières.
37368: Cocheret, D.H.. - Natuurkunde in de huiskamer, ongeveer 100 proeven met huishoudelijke voorwerpen.
34398: Coelho, René (sam.). - Montevideo catalogus. Omvat circa 40 kunstenaars uit verschillende landen.
21264: Coelhorst. - Het dorp Keulhorst.
17401: Coenen, Jo (ed.). - Jo Coenen Architekt projekten 1969 - 1979.
33765: Cohen, Josef. - Gedichten.
20717: Colijnsplaat. - Gemeente Colijnsplaat.
35317: Collective. - Encyclopédie moderne ou bibliothèque universelle de toutes les connaissances humaines. Vol. I-X and XVI- XXV.
36072: Collodi, Carlo. - Pip, het roze aapje.
2594: Collodi, C. - Pipi of de roode Aap.
35346: Colombier, Pierre du. - Les chantiers des cathédrales. Illustré de 19 figures dans le texte et de 32 planches hors-texte.
30303: Combes, Edmond. - Voyage en Égypte et en Nubie. Tome I & II.
34876: Comment, Nicolas & Noël, Bernard. - A*** suivi de l'oiseleur précédé d'une etoile en tête par Bernard Noël.
33633: Commissie. - Programma voor de feestelijke herdenking van de 25-jarige ambtsvervulling van den edelachtbaren heer A.J. de Graaff, als burgemeester der gemeente Sommelsdijk op dinsdag 8 september 1908.
21737: Fr. Aloisius ab Immaculata Conceptione. - Schriften der heil. Theresia van Jesu, 5 parts in 7 vols.
35241: Conge Kleijn, Mieke le. - De Meeuwen. Verzen in den oorlog 10 mei 1940- 5 mei 1945.
31936: Coninck, Frits de, Ahlers, Jesse, Gortzak, Roos & Rood, Yara. - Gids Boezem & Co. De stad als podium/ Guide Boezem & Co. The City as Stage.
36309: Connellan, Lise (ed.). - Own. Erwin Olaf. Works 1984-2012.
30176: Conrad, Philippe & Laspeyres, Arnaud. - La Grande Guerre 1914-1918. De la tourmente à la victoire.
3593: Conrad, J.F.W. - Waterbouwkundige aanteekeningen over de Zeeuwsche oeververdediging.
34925: Conway, Gerry, Alex Saviuk & Keith Williams. - Web van Spiderman. 20 stuks tussen no. 21-62.
26201: Cook, Thomas. - The allies see Britain; a pictorial record of the visits of representatives of allied governments during 1940-1944.
37339: Cool, W.. - De Lombok Expeditie.
35577: Cools, Herman & Abdon van Bogaert. - Het dialect van Beveren en zijn deelgemeenten. Met toelichtingen over afwijkingen in Doel, Haasdonk, Kallo, Kieldrecht, Melsele, Verrebroek en Vrasene.
30236: Cooper, Chris, Kaminski, Len, Nicieza, Mariano, Figuroa, John, and others. - Marvel Comics presents. Vol. 1, no. 147, February 1994.
9362: Coppa, G., L. Pediconi and G. Bardi - Water and aqueducts in Rome 1870-1984; 16. international water supply congress and exhibition, Rome, 3-7 November 1986 Palazzo dei congressi EUR.
30247: Coppée, François. - Oeuvres de François Coppée. Une Idylle pendant le Siège Contes en Prose.
34948: Corben, Richard. - Elf gruwelverhalen.
37226: Corina. - St. Nicolaas. Geïllustreerde Sint-Nicolaas-vertelling door Corina.
21022: Corkran, David H.. - The Cherokee Frontier; conflict and survival 1740-62
23287: Cormenin, M. de. - Des Salles d'Asile; Extrait d'un Voyage en Italie.
2467: Corn, Ida, J.C. Bouwmeester e.a. - Een veldbouquetje; vertellingen voor Jongens en Meisjes.
3818: Corneille, P. - Théatre choisi. Nouvelle édition ornée de 4 portraits en pied coloriés.
31235: Corneille, P.. - Oeuvres de P. Corneille. Théatre complet. Précédées de la vie de la auteur, par Fontenelle et suivie d'un dictionnaire donnant l'explication des mots qui ont vieilli. Nouvelle édition.
34898: Neostadio Cornelio (Cornelis van nieustad). - De Feudi Iuris Scripti, Hollandici, Westfriscique, Successione. Bound with: Observationum Feudisticarum Decas Prima Ex Rebus Iudicatis Curiae Feudalis Hollandiae, Zelandiae, Frisiaeque Selecta.
33451: Cornelis, J.Ch., Hondt, A.A.L. d' & Weijnen, J.C. (red.). - Wij...in West Zeeuwsch-Vlaanderen. Tussen Zwin en Brakman.
36423: Cornelissen, Henk & Lidow. - Het veelbewogen leven van Sijmen Snoek. I: een domme vis.
36673: Cornelissen, Henk & Lidow. - Het veelbewogen leven van Sijmen Snoek. I: een domme vis.
16523: Cornwell, E. L and Martin Horseman (ed.). - Airextra. Vol. I, II, III. (1,2,3) Incl. numbers: I - XIX (1 - 19)
15449: Coronel Sr., S. - Middelburg voorheen en thans; bijdrage tot de kennis van den voormaligen en tegenwoordigen toestand van het armwezen aldaar.
33597: Corremans, Luc, Reyntjens, Annemie & Vandervelden, Pierre. - Stad van vrede. WO-1 plaatsen in en rond Ieper.
37155: Corrigan, Mark. - Big boys don't cry. A mission of secrecy led Corrigan on the trail of murder most foul.
3066: Corry - Eene Poppenfamilie; vertelling voor kleine meisjes.
35527: Corte, Jules de. - Licht en donker.
24222: Corts, C.W.. - De therapie bij chronischen blaascatarrh.
31603: Costa, Is. da. - Dr. Bogues proeve over het goddelijk gezag der christelijke godsdienst.
28456: Costaeus, Ioannes & Costeo, Giovanni. - Von der Milch und der Molke Natur und Verwendung in der Medizin.
32500: Coster, Charles de. - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
32496: Coster, Charles de. - De legende en de heldhaftige, vroolijke en roemrijke daden van Uilenspiegel en Lamme Goedzak in Vlaanderenland en elders.
3427: Coster, Charles de - Zeeland door de bril van 1873.
33572: Coster, Charles de. - Le Tour du Monde- La Zélande.
33555: Coster, Charles de. - Le Tour du Monde- La Zélande.
24784: Cottaar, Jan (red.). - Feijenoord zestig; woorden rond daden van een topclub.
16261: Couissinier, M.B.. - Bilderkatechismus.
34467: Coulomb, Ch.. - Dictionnaire etymologique. Le Latin et le Français par les racines. Familles de mots, groupements d'idées.
7050: Coulon, Ph. de - Ebauches, Les; ouvrage publié à l'occasion du vingt-cinquième anniversaire d'ebauches s.a.
20943: Coumans, Paul (red.). - Gescheurd door Sandberg.
29825: Couperus, Louis. - Verzamelde Werken, I t/m XII.
33176: Couperus, Louis. - Williswinde.
33174: Couperus, Louis. - Fidessa.
35557: Courières, E. des. - Les sculpteurs Français nouveaux, no. 4. François Pompon.
28904: Court van der Voort, Pieter de la. - het aanleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden. Waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen; inzonderheid eene nette beschryving om jaerlyks overvloedig druiven in de open lucht; ook by vervroeging in stook- en andere warme kassen, voort te brengen; als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen-, oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes-vrugten, het behandelen der moestuinen, het aenleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen, en hoe men de beste meloenen in dezelven kan teelen enz.
33751: Court, Peeter La. - Inleydinge tot de Cyfer-Konst. Waer in de hooft specien arithmetices grondelyk ende seer klaer worden uyt-geleyt. Seer bequaem voor alle persoonen, om de selve op korten tydt te leeren.
22214: Courty, M.. - Cours de géologie et de minéralogie.
31403: Couvreur, Yves (ed.). - Sasmayoux. Pastels.
32220: Cóvens, Cornelis. - Beknopte handleiding tot de kennis van ons zonnestelsel, benevens een aanhangsel over de verwisseling der saisoenen, de schijngestalten der maan en de eclipsen.
27593: Cóvens, Agatha Amelia. - Ter bruilofte van mijnen broeder, den heere Cornelis Cóvens, en de jongkvrouwe Margareta Jacoba Costerus, vereenigd den 23sten van herfstmaand 1794.
30653: Craandijk, J.. - De Haarlemsche hofjes. 26 lichtdrukken met bijschriften van J. Craandijk.
31730: Craenhals, F.. - De microfilm.
31725: Craenhals, F.. - De held van Ardabhad.
31726: Craenhals, F.. - Alarm in Hollywood. De avonturen van Pom en Teddy.
31727: Craenhals, F.. - Het gevecht in de bergen.
31606: Craenhals, François. - De Avonturen van Pom en Teddy. 1: "Teddy voor de camera". 2: "Het gevecht in de bergen". 3: "De nieuwe avonturen van Pom en Teddy". 4: "De avonturen van Pom en Teddy". 4 delen.
2749: Cramer-Schaap, D.A. - De avonturen van Jopie Sprinter.
24225: Cramer, F.H.. - Microplankton from three palaeozoic formations in the province of Leon (NW-Spain).
2626: Cramer, Rie. - St. Nicolaas versjes.
36039: Cramer-Schaap, D.A.. - Avonturen van Kiekeboe. 4 nummers in 1 band.
24083: Cramer, Rie. - Oudt Nederlandsche Minneliedjes, mat pianobegeleiding van Willem Pijper.
35891: Cramer, Rie. - De muizenbruiloft / De logeerpartij. 2 delen.
35890: Cramer, Rie. - A is een aapje dat eet uit zijn poot.
35889: Cramer, Rie. - Poppedijn / Zus en ik / Van dit en van dat/ Bont en blij. 4 deeltjes.
35887: Cramer, Rie. - Het Bloemenhuis / Bij 't Vuur / Voor 't Raam.
35884: Cramer, Rie. - Liedjes op moeders schoot
37287: Cramer, Rie. - St. Nicolaas versjes.
37512: Cramer-Schaap, D.A. & S. Gruys-Kruseman. - Moeder mag ik lezen?/ Hoor, moeder leest voor! 2 delen.
29184: Cramer, Rie. - Versjes van vroeger
1743: Cramer, Rie - 10 Kleine Negertjes.
28885: Cramer, A.. - Kleine tooneelspeler of de vondeling aan den grooten weg naar Parijs.
31250: Cramer, Rie & Vos, Benno. - Het prentenboek van Gijsbert Jan
1782: Cramer, Rie - Spelletjes.
33828: Cramer, S.. - Doopsgezinde bijdragen, 48e Jaargang.
1740: Cramer, Rie & Tagore, Rabindranath. - De brief van den Koning (The post office).
1732: Cramer, Rie & Bles, Jacqueline. - Voor 't kleine volkje; "De bruiloft van Rozemarijntje".
1699: Cramer, Rie - Dommie-Dik.
1698: Cramer, Rie - Luilekkerland.
1697: Cramer, Rie - Dokter Levertraan.
37266: Cramer, Rie. - A is een Aapje.
3091: Crassé, Paula M.. - Anneliesje's Hemelvaart.
30693: Cremer, J.J.. - Distels in 't weiland. Over-Betuwsche vertellingen. "Grietje op 't Hönings-arf", "'t Kriekende Kriekske, "'t Pauwenveerke", "Op de Kniehorst", "Bruur Joapik", "'t Blinkende hoantje" & "Oan 't kleine revierke".
35971: H. Bruining; A. Rengersen; P. Elzer; Aart de Rode; Walter Christmas; Jan Beijers; Kapitein Drayson / J.A. Bientjes; A. F. Cremer.. - Een dag uit visschen; Een winter op Schokland; Willem van den molenaar; Jongens uit het tuindorp; Wonderlijke avonturen van twee Deensche jongens; Rond den aardbol per vliegmachine; Hans Sterk de olifantenjager; Tien maanden in 't ijs.
36224: Crevels, H.H. & Buul, T. van. - Het Nest en andere Verhalen voor Kinderen van 6-8 Jaar.
32633: Crevels, H.H. & Buul, T. van. - Uilenspiegel in Brabant en andere verhalen voor kinderen van tien tot veertien jaar.
27075: Crie, Thomas M'. - Geschiedenis der uitbreiding en onderdrukking van de hervorming in Spanje in de zestiende eeuw. Eerste deel (van twee).
21898: Croce, Guiseppe. -
35353: Crocq, H.G. du. - Catalogus van de penningverzameling bevattende tevens het eerste vervolg op de muntverzameling bewerkt door H.G. du Crocq.
14848: Crossman, E.C., and R.F. Dunlap. - The book of the Springfield; a textbook covering the military, sporting and target rifles chambered for the caliber .30 model 1906 Cartridge; their metallic and telescope sights and the ammunition suited to them. I: As existing in 1931, II: supplemental text to each chapter to bring subject matter up to 1952. 1 vol.
29654: Crouzet, Robert. - Daniel Mena.
2351: Crucq C.J.z., J.K.. - Cryptogamen.
34933: Crucq, Paul M.. - "We never blamed the crews". The flooding of Walcheren Island, October 1944. Operation "Infatuate", phase I.
33514: Crucq, Paul M.. - "Aiming Point Walcheren". The Bombardment of Gun Emplacements & Strong Points Walcheren Island, October 1944. Operation "Infatuate", phase II.
34946: Crumb, Robert. - Robert Crumb's Mister Snoid en wat andere verhalen.
30668: Culemborg. - Culenborg.
31010: Cunaeus, Petrus. - De Republyk der Hebreen, of Gemeenebest der Joden,....vertaald door een Liefhebber der Joodse Oudheden (H.W. Goeree) + Vervolg: Uyt de naargelaten Schriften van W.Goeree.In 4 delen.
12684: Curry, M.. - Wolken, Wind und Wasser.
12321: Curry-Lindahl, K.. - Les Oiseaux migrateurs á travers mer et terre.
31640: Curzi, Daniel (ed.). - Andrew Vicari.
34617: Cuttoli, Marie. - Teppiche. Arp-Bissier-Bissière-Calder-Ernst-Vieira da Silva-Klee-Laurens-Léger-Miró-Picasso. Ausstellung Oktober-November 1961.
33042: Cuyk. - 't Kasteel Makken in 't Land van Kuik, 1739/ 's Hertogen Toren in 't Land van Kuik, 1739.
33041: Cuyk. - 't Dorp Kuik, 1737/ 't Dorp Kuik van de Maas te zien.
36727: Vriend Daan. - De leukste versjes uit de ouwe doos met krabbels van vriend Daan.
36981: Daane, Laurens A., Piet Marée & André Vlaanderen. - Kinderconfetti/ Het verhaal van Prik en Paal voor A.V.R.O.'s jeugd/ Van alles en nog wat. Geïllustreerd Ontspanningsboek. Geschenk aan de jonge A.V.R.O.-luistervinken. 3 delen.
36866: Daane, Johannes. - Bloempjes van uitspanning gevlochten voor de Nederlandsche jeugd.
37336: Daane, Laurens A. (sam.). - Kinderconfetti/ 3D. AVRO's jeugdboek voor de donkere dagen. 2 delen.
22871: Dablander, Vinzenz & Sieberer, Josef (ed.). - 600 Jahre Markt Hopfgarten; Heimatchronik 1962.
28889: Daels, Frans. - Voor mijn volk in nood. Deel I & II.
17697: Daels, Frans. - Heelkundige verpleging en kraamverpleging. Met 343 illustraties.
32849: Daff. - Gezigt op het Dorp Daff langs de Maas by Namen/ 't Huis Daff langs de Maas op het Dorp ziende 1740.
35104: Dagen, Philippe & Michèle Champenois. - Gérard Rondeau. Chroniques d'un portraitiste 1986-2006.
3462: Dale, J.H. van - Tijdtafel van de Geschiedenis der Provincie Zeeland; een leerboekje voor onderwijzers en kweekelingen.
3448: Dale, J.H. van - Zeeland; een leesboek voor de Volksschool.
33071: Dalen, J.L. van. - Oorkonden en regesten betreffende de stad Dordrechten hare naaste omgeving tijdens het grafelijke Huis van Holland, 1006-1299.
16202: Dam, C.F. van,. - Marrakech.
15650: Dam, J. van, den Boumeester - Beschrijving van Den Helder met het Nieuwe Diep en Huisduinen.
12532: Damas, Le R.P. de. - Sinaï et Judée; voyages en Orient.
15679: Damas. - Haagsche Omtrekken.
37386: Damen, Christine & Lize Bührs. - Van Toetie en van Bob.
36826: Damen, Christine & Lize Bührs. - Van Toetie en van Bob.
34664: Damhouder, Joost de. - Practycke in criminele saken, seer nut ende profijtelijck allen Souverains, Bailjous, Borgermeesters, ende Schepenen, &c. Hier is noch by ghevoeght d'Ordonnansie op 't stuck van de Criminele Justitie in dese Nederlanden. Alles met schoone figueren, daer toe dienende, verciert.
20366: Damm, Chr. T.. - Grieksche en Romeinsche fabelkunde.
31741: Damm, Chr. T.. - Grieksche en Romeinsche fabelkunde.
33590: Dammann, Carl. - Die Gesundheitspflege der landwirtschaftlichen Haussäugetiere. Praktisches Handbuch.
24184: Damme, Jan van, Nijs, Jan de, Out, Nico, e.a.. - 10.220 Dagen beeldende kunst in Vlissingen; 28 jaar beeldende kunst in Vlissingen met vele interviews en een overzicht van exposities in Bellamy19, de Watertoren, de Willem3, manifestaties, kerncollectie en kunst in openbare ruimte.
35283: Damme, Ben van, Henny van Varik, Henk van Gelder, et al.. - Reklame Jaarboek 1977.
34455: Dammerman, K.W.. - Boeroe-Expeditie 1921-1922. Résultats zoologiques de l'expédition scientifique Néerlandaise à l'île de Buru en 1921 et 1922. Vol. I Vertebrata, livr. 2. Décembre 1929.
27869: Damoiseaux, J.H., Steur, G.G.L. & Heijink, W.. - Bodemkaart van Nederland, schaal 1: 50.000, blad 49 Oost Bergen op Zoom/ Algemene begrippen en indelingen.
29322: Dane, Jan en Jan Pieter Gillesen. - Zeelands chronyk verkort. 4 Delen.
2918: Dane, Ary, Hermanna, Aletta Hoog, J.L.F. de Liefde en Johanna M. Sernee - Kindervreugd; vertellingen voor de jeugd. Eerste bundel.
17655: Dannenberger, H.. - Micha Ullman.
30349: Dapper, O.. - Naukeurige beschryving van gantsch Syrie en Palestyn of Heilige Lant.
30791: Darteyre, Didier (ed.). - Les études philatéliques et annales internationales de la timbrologie. Le complément indispensable du catalogue; 300 reproductions dans le texte, renseignements sur les timbres-poste de tous pays, variétés, erreurs, retouches, oblitérations, nuances, doubles frappes, timbres sur lettres, tirages, valeurs d'avenir ou trop peu cotées, etc.
14644: Daru, Le comte. - Histoire de la république De Venise. I - IV.
34622: Daudet, Alphonse. - Oeuvres complètes. Jack.
29067: Dautun, Daniel Hendrik. - Géographie des enfans, selons tous les changemens arivés jusqu'à ce jour. Accompagnée de XXI cartes.
34407: Dauzat, Albert (ed.). - Où en sont les études de Français. Manuel général de linguistique française moderne. Ouvrage en six parties. Phonétique et orthographe- Morphologie et syntaxe-Sémantique-Lexicologie et dialectologie-Français régional, Français populaire, Onomastique-La langue des ecrivains.
26637: Davidov, Dinko, Stanic, Radomir & Timotijevic, Miroslav. - War Damage sustained by Orthodox Churches in Serbian areas of Croatia, 1991.
36943: Davidse, P.. - Oostkapelle in vroeger tijden. Deel 3.
36944: Davidse, P.. - Domburg in vroeger tijden. Deel 2.
24139: Davies, John. - Phase 11.
29143: Davis, William C.. - Rebels & Yankees. Soldaten des US-Bürgerkrieges.
36755: Davis, Ferdinand & Donald Lybbert. - The essentials of counterpoint.
36750: Davison, Archiblad T. & Willi Apel. - Historical Anthology of Music. Baroque, Rococo and Pre-Classical Music. Oriental, Medieval and Renaissance Music. 2 vols.
24576: Day, D.E. (ed.). - Relaxation processes in glasses; proceedings of the third Rolla ceramic materials conference on relaxation processes in glasses, Baden-Baden, Germany, 3-7 June 1973.
34464: Debbaut, Jan. - Biennale di Venezia 1993. Padiglione di Fiandra e Olanda. texts/ testi. Jan Vercruysse/ Padiglione Fiandra. Niek Kemps/ Padiglione di Olanda. 3 vols.
29415: Debecque-Michel, Laurence. - Hopper et l'art Américain.
20108: Decavele, Johan, Daniël de Moor and Noël Kerckhaer. - Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen.
20111: Decavele, Johan, Daniël de Moor and Noël Kerckhaer. - Gulden Spiegel van Oost-Vlaanderen.
35444: Dechesne, B.H.H.. - Jeugdige gehandicapten. Sexualiteit, relaties, zelfbeeld. Een hoofdstuk uit de revalidatiepsychologie.
31211: Decleer, Misjel & Seys, Jan. - Onze kust anders bekeken.
30866: Decsey, Ernst, Gugitz, Gustav, Klima, A., Porges, Friedrich, a.o.. - Die Fünf Sinne. Ihre Einflussnahme und Wirkung auf die Sexualität des Menschen. Das Gehör. Eine Sexualphysiologische und Psychologische Darstellung der Rolle Bedeutung des Gehörsinnes im Triebleben des Menschen.
24115: Deenen, Johannes Marinus. - Breuken in kool en gesteente.
21285: Deest. - St. Antonis Kapel te Deest.
21286: Deest. - Capelle te Deest.
36007: Defoe, Daniel. - Robinson Crusoë.
23414: Defoe, Daniel. - Het Leven en de Vreemde Lotgevallen van Robinson Crusoe van York, Zeeman, verhaald door hem zelf.
25488: Degels, L.. - Restaureren en verzamelen van schilderijen en houtsnijwerk.
23511: Degering, Hermann (herausg.). - Die schöne Magelone. Hystoria von dem edeln ritter Peter von Provenz und der schönsten Magelona, des königs von Naples tochter.
35600: Degraer, Steven, Wittoeck, Jan, Appeltans, Ward, Cooreman, Kris, e.a.. - De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee.
27622: Degraer, Steven, Wittoeck, Jan, Appeltans, Ward, Cooreman, Kris, e.a.. - De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee.
22256: Deibel, J.H.. - De Engelschen in Zeeland in 1809.
21281: Deil. - T'Dorp Dyl aan de Linge.
31597: Dekhuyzen, M.C.. - Het onderzoek van dierlijke weefsels, voornamelijk van het kraakbeen, in het gepolariseerde licht. Academisch proefschrift.
30572: Dekker, C.. - Gereformeerd en evangelisch. Ontstaan en geschiedenis van de Buddinggemeente te Goes en haar plaats in het Nederlandse Protestantisme in de periode 1839-1881.
20865: Dekker, G.. - Teekeningen van G. Dekker.
29886: Dekker, C.. - Een schamele landstede. Geschiedenis van Goes tot aan de Satisfactie in 1577.
31172: Dekker, C.. - Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.
31171: Dekker, C.. - Inventaris van het archief van de familie des Tombe 1485-1948.
24564: Dekking, P.. - Mechanical properties of high polymers.
29472: Delarue, Bruno, Chaine, Caroline & Ickowicz, Pierre. - Les peintres a Dieppe. Varengeville, Pourville et Arques-la-Bataille.
17871: Delaunay, Ch.. - Practische en theoretische Mekaniek. Geheel opnieuw bewerkt door C. Krediet.
30483: Delavigne, Casimir. - De kinderen van Eduard den Vierden. Treurspel in drie bedrijven.
32430: Delebecque, A. & Hoffman, J.-B., Eeckman, Léon & Spronck, Louis. - Les codes en vigueur en Belgique avec les modifications introduites de 1814 a 1884. Édition annotée.
34700: Deleu, Luc. - Urbild eines beweglichen Denkmales.
18798: Delfgaauw, Leo and Bert Jansen. - Ben sleeuwenhoek. Een keuze 1987-2001 A selection.
20923: Delft. - Delft. Graf van Willem II. Grabmal Wilhelm's II. Monument De Guillaume II.
30671: Delft. - Delft.
30669: Delft. - Delft.
23821: Delft. - Afbeelding van het Geweeze Klooster St. Agata, de Fransche Kerk, en het Prinsenhof. Oude Prinsen-Hof dienende nu voor een gedeelte tot de Say-Hal.
25368: Delft. - Ursula kerk te Delft. - Eigen Etsdruk.
33098: Delft. - Gedeelte van het Stadhuis, de Nieuwe Kerk en de Groote Markt te Delft.
33095: Delft. - Het Huis Altena by Delft, 1729.
34471: Delinotte, L. Paul. - Dictionnaire pratique des synonymes français.
35902: Delpire, Robert (ed.). - The History of Photography, Book One: Henri Cartier-Bresson.
27745: Delsman, H.C. (red.). - Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, uitgegeven door de Koninklijke Natuurkundige Vereeniging in Ned.-Indië. Eerste, tweede en derde aflevering van deel LXXXVII.
30890: Delsman, H.C. (red.). - Natuurkundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Eerste aflevering van deel LXXXVI.
29144: Demey, Anthony (sam.). - Gents zilver in Laarne; magie van de edelsmeedkunst, deel III.
19051: Deneer, Cor. - Zigeunerkoor.
33759: Denekamp, A., et al. - Jubileum Zeeland Sport 1 juli 1955-1 juli 1980. Uitgave ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de voetbal-, atletiek- en handbalvereniging "Zeeland Sport" te Vlissingen.
24607: Denucé, J.. - De loop van de Schelde; van de zee tot Rupelmonde in de XVe eeuw.
35871: Depping. - Les soirées d'hiver, entretiens sur les moeurs, usages, coutumes de tous les peuples. 4 parts in 2 volumes.
35020: Dert, Ludo F.. - Michiel Adriaansz de Ruyter 1607-1676.
35281: Desailly, Claude. - Le Musee Didactique Vasarely au Chateau de Gordes.
37221: Desarces, Henri. - Nouvelle encyclopédie pratique de mécanique et d'électricité. 4 volumes complete (includes the atlas).
30203: Desjardijn, D.. - Wie komt er in mijn hokje? Prenten en tekeningen 18e-20e eeuw. Stachelswine catalogus V.
32898: Despars, Nicolaes. - Cronijcke van den Lande ende Graefscepe van Vlaenderen,.... Van de jaeren 405 tot 1492. Voor de eerste mael thans in het licht gegeven naer het oorpronkelyk handschrift,.... met noodige aenteekeningen opgehelderd door J. de Jonghe.
29678: Despriet, Ph.. - Pijpen- en pottenbakkerij in Kortrijk/ Overleie (1686-1950); de noodopgravingen van 1994 en 1995. Archeologische en Historische Monografieën van Zuid-West-Vlaanderen.
17109: Dessens, H.J.A. and G.J. van Dijk. - Vinke & Co 1860 - 1985.
37026: Detlefsen, Gert Uwe. - Unter fremder Flagge. Schicksale deutscher Frachter.
37031: Detlefsen, Gert Uwe & Hans Jürgen Abert. - Die Chronik der deutschen Küstenmotorschiffe 1945-1995. Band 2.
35269: Deudekom, H. van (red.). - Caramba. De avonturen van Kuifje in Zwitserland.
21906: Deur, Brian E.. - Prosperity. The Fruit of Co-operation. European Recovery Programme.
20924: Deventer. - Deventer. De groote kerk.
32848: Deventer. - 't Huis Holthuizen by Deventer, 1744/ 't Huis Holthuizen.
30446: Devereux, Georges. - Psychothérapie d'un Indien des plaines. Réalité et rêve.
27041: Devies, Lucien, Couzy, Jean, a.o. (ed.). - La Montagne & Alpinisme; Revue du Club Alpin Français et du Groupe de Haute Montagne. 19 Issues, No. 7, 1956/ No. 25, 1959.
15485: Devliegher, Luc. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 4: De Zwinstreek.
15487: Devliegher, Luc. - Kunstpatrimonium van West-Vlaanderen. Vol. 3: De huizen te Brugge (van Naaldenstraat tot Zwarte Leertouwersstraat).
18297: Devos, Magda and Ryckeboer, Hugo. - Woordenboek van De Vlaamse Dialekten. Deel I. Landbouwwoordenschat Aflevering 1. Akkerland en Weiland.
23027: Dewailly, Amélie. - Nos enfants, poésies; avec une lettre de François Coppée.
25159: Dewez, M.. - Géographie du Royaume des Pays-Bas.
34004: Deyssel, L. van. - De kleine Republiek. Eerste deel en tweede deel, in 1 band.
30275: Dhanens, Elisabeth. - Inventaris van het kunstpatrimonium van Oostvlaanderen. III: Sint-Niklaaskerk Gent.
30269: Dhondt, J. & Keyser, P. de. - Steden en Landschappen X: Gent.
32709: Dickens, Frank (ed.). - Linus. Bumper Spring Number. May 1970. Enclosed: Litte Nemo in Slumberland.
36436: Dickens, Charles & Godfried Bomans. - Een kerstvertelling van Charles Dickens. De boeiende kerstvertelling van Dickens in woord en beeld vertaald en bewerkt door Godfried Bomans.
32587: Dickens, Charles. - Der Weihnachtsabend.
31260: Dickens, Charles (Edit.). - The Pic Nic Papers. By various hands.
36617: Dieleman, Gré. - Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren.
27129: Dieleman, P.. - België kàn niet sterven! Rede van Mr. P. Dieleman op 2 december 1915 te Vlissingen op de 1e algemene vergadering van het Belgisch Herdenkingsfonds.
32354: Dieleman, Gré. - Afscheid van de boot. Herinneringen aan de Westerscheldeveren.
21278: Diemen. - t'Diemermeerse tolhek van voore.
21280: Diemen. - t'Diemermeerse tolhek op Zijde.
13680: Diemer-von Hillern, H.. - Oberammergau und seine Passionsspiele; ein Rückblick über die Geschichte Oberammergaus und seiner Passionsspiele von deren Entstehung bis zur Gegenwart, sowie eine Beschreibung des Ammergauer Landes, der Volkssitten und Gebräuche seiner Bewohner.
35278: Diepenbeek, Annemarie van. - Veldgids diersporen. Sporen van gewervelde landdieren.
30961: Diericx, Charles-Louis. - Mémoires sur la ville de Gand. Tome second.
35160: Dierx, Léon. - Poésies posthumes.
37193: Diessen, J.R. van (sam.). - Soerabaja 1900-1950. Havens, marine, stadsbeeld/ Port, navy, townscape.
32330: Dietrich, Dorothea. - The Collages of Kurt Schwitters. Tradition and Innovation.
34428: Dietvorst, Jan, Gram, Eric de, Maas, Kees, (red.) et al. - De Enschedese School. Moderne Kunst. Nummer 10.
36889: Dietz, Henr., Cath. van Rennes, Marie Leopold, Aletta Hoog, S. Maathuis-Ilcken, e.a.. - O, wat een pret! Vertellingen voor jongens en meisjes. "Ons thuis"-serie.
28375: Diggelen, P.J.G. van, en J. Snijder. - Regtsgeding tegen Jean Baptiste de Loeil, laatst heelmeester te Koewacht (bij arrest van het Prov. Geregtshof in Zeeland veroordeeld tot de straffe des doods terzake van 1. Moedwilligen doodslag, voorafgegaan en vergezeld van 2. aan -en vasthouding zonder bevel der gestelde magten gedurende eenen tijd méér dan ééne maand en 3. aanhouding, gepaard met ligchamelyke pijnigingen (tortures corporelles) en geëxecuteerd te Middelburg den 11 Februarij 1850).
34745: Dijcks, Frits & Haas, Sander de. - On speaking terms.
36303: Dijk, Antoinette van & Henny Box. - Uit de wonderdoos/ Regen en zonneschijn. 2 delen.
36074: Dijk, Antoinette van. - De Gelaarsde Kat. Kleurboek.
36073: Dijk, Antoinette van. - Klein Duimpje. Kleurboek.
2995: Dijk, Antoinette van - Het Reuze-boek; verhalen, versjes, liedjes met muziek, gezelschapsspelletjes, raadsels, rebussen, grapjes, puzzles, schaduwbeelden enz.
35435: Dijk, J.G. van. - Neurologic deficit and autonomic nervous system testing.
19082: Dijk, J.B. van. - Lamennais. Een Levensbeeld door J.B. van Dijk.
26290: Dijk, Marcel van. - Natural Interior Design.
36652: Dijk, Antoinette van & Flip Hamers. - Van kleine stouter's en kleine zoeter's.
37028: Dijke, C.L. van. - De visserij van Arnemuiden. De schepen en hun bemanning.
35457: Dijken, Suzan van. - The first half of John Bowlby's life. A search for the roots of attachment theory.
21733: Dijkhuizen, R.. - Experimentele niertuberculose; een onderzoek over de behandeling van niertuberculose bij konijnen met dihydrostreptomycine en paraaminosalicylzuur.
33748: Dijkshoorn, J. van. - De landing der Engelschen in zeeland.
14146: Dijkstra, H.. - Duisternis en licht; de zending in Oost-Afrika en op Madagaskar. Cham's zonen; de zending in West-Afrika. Martinus en Pedro; een historisch verhaal uit het midden der twaalfde eeuw by D. van Wijck.
28941: Dijkstra, R.. - Reinaert. Oudste tekst voor een ieder verstaanbaar gemaakt door interlineaire vertaling van de verouderde woorden en uitdrukkingen.
32981: Dijkstra, IJ.S., Habraken, N.J., Pennink, P.K.A. & Wijers, L. (red.). - Forum voor architectuur en daarmee verbonden kunsten. Volume XIX- Nr. 3, 1965. Stad op Pampus.
30639: Dill, Claus-Michael & Gallwitz, Klaus. - AXA Art. Corporate Collecting Today.
24352: Dillens, Adolf. - Op het ijs.
22035: Dillens, Adolf. - Een boerenbinnenhuis op Walcheren.
22030: Dillens, Adolf. - Heulen.
22031: Dillens, Adolf. - Op weg naar de kermis.
22032: Dillens, Adolf. - Een zeeuwsche slede.
22025: Dillens, Adolf. - Ringrijden.
22011: Dillens, Adolf. - Een melkmeisje.
30307: Dils, Peter, Tassier, Manu, Preys, René, e.a. (red.). - De Scriba. Tijdschrift van Egyptologica Vlaanderen. Nummers 1 t/m 6.
14282: Dinetto, L.. - L. Dinetto.
31372: Dingemanse, A.. - Bijzonderheden uit het leven en de bekeering van A. Dingemanse, geboren te Gapinge, eiland Walcheren, Zeeland en overleden te Denver, Colorado, Noord Amerika (medegedeeld in brieven aan vrienden en uitgegeven door zijne weduwe).
32705: Dionnet, Jean-Pierre & Gal, Jean-Claude. - De Legers van de Veroveraar.
34748: Diraison-Seylor, O.. - Amours d'Extrême-Orient.
22643: Dirckinck-Holmfeld, Kim. - Guide to Danish architecture 2, 1960-1995.
33718: Dis, Adriaan van. - Dubbelliefde. Geschiedenis van een jongeman.
36508: Disney, Walt. - Pinocchio/ Brer Rabbit/ Dumbo/ Cinderella/ Three little pigs/ Bongo/ Pablo the Penguin/ Donald Duck/ Bootle Beetle/ Mickey Mouse/ Bambi/ Seven Dwarfs. A Tiny Golden Book. 12 vols.
36507: Disney, Walt. - De Schone Slaapster. Een Gouden "Margriet" Boek.
21352: Disney, Walt. - Het verhaal van Pinocchio, met liedjes uit de film door Bert van Dongen (Inclusief langspeelplaatje).
37162: Disney, Walt. - Walt Disney's Sneeuwwitje en de zeven dwergen. Het sprookje van Sneeuwwitje en de zeven dwergen met tekeningen van Walt Disney naar de gelijknamige film. Een gouden "Margriet" boek.
36178: Disney. - The three orphan kittens. A Walt Disney Picture Story Book.
35825: Disney, Walt. - Donald Duck. Een vrolijk weekblad. No. 1 t/m 26 1958 (nrs. 5 en 15 ontbreken). In 1 band.
37159: Disney, Walt. - Walt Disney's Pinocchio. De avonturen van Pinocchio met tekeningen van Walt Disney naar de gelijknamige film en naar het verhaal van Collodi. Een gouden "Margriet" boek.
37160: Disney, Walt. - Walt Disney's Cinderella. Het sprookje van Assepoes met tekeningen van Walt Disney naar de film "Cinderella". Een gouden "Margriet" boek.
35636: Disney, Walt. - Donald Duck. Een vrolijk weekblad. Complete jaargang 1956, 51 nummers in 1 band.
24937: Disney, Walt. - Donald Duck. 1959.
24935: Disney, Walt. - Donald Duck. 1956.
24936: Disney, Walt. - Donald Duck. 1958.
31721: Disney, Walt. - Le grand méchant loup et le petit chaperon rouge.
31607: Disney, Walt & Collodi, C.. - Pinocchio.
37161: Disney, Walt. - Walt Disney's Alice in Wonderland. De avonturen van een klein meisje in een wonderlijke wereld. Met tekeningen van Walt Disney naar de film: "Alice in Wonderland". Een gouden "Margriet" boek.
34484: Disney, Walt. - Mickey Magazine. Jaargang 1952.
30978: Disney, Walt. - Mickey's very first book.
15178: Disney, Walt - Ik Donald Duck; deel 2.
33957: Dixon Thayer, Mary. - New York and other poems.
36911: Dobben, Johannes van. - De bijbelsche geschiedenissen, in den vorm van kleine leeslesjes, tot een leesboekje voor de scholen.
33775: Doedes, J.I.. - Preken.
33774: Doedes, J.I.. - Twaalf preken. Jaargang 1859.
33463: Doeleman, H.. - De malaria-epidemie te Middelburg in de jaren 1940 tot en met 1945, benevens een onderzoek van parasietendragers.
18389: Doëloy, Yves Le. - La terre A L'Envers.
30670: Doesburg. - Doesborgh.
32809: Doesburg. - De Stad Doesburg te zien van den IJssel, 1743/ Groote- en Gast Huis-Kerk te Doesburg, 1743.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

4/1