Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
30428: DOUËT-D'ARCQ, M.L.. - Comptes de l'Hotel des Rois de France aux XIVe et XVe Siècles.
20565: DOUGHERTY, JUDE P.. - The logic of religion.
22120: DOZY, J.J.. - Die Geologie der Catena Orobica zwischen Corno Stella und Pizzo del Diavolo di Tenda.
24098: DOZY, G.J.. - Historische atlas der algemeene geschiedenis, afbeeldingen en kaarten.
23174: DRAAK, J. DEN. - De woonfunctie van het stadscentrum; een sociologische facetstudie.
32541: DRAGUET, MICHEL. - Serge Vandercam of de kijk van een nomade/ ou le regard nomade.
27158: DREISCHOR. - Het Huis Windenburg in Dreischor.
27190: DREISCHOR. - 'T Slot Windenburgh.
27188: DREISCHOR. - Windenburg.
21762: DREISCHOR. - Gemeente Dreischor.
33251: DREWS, DR. ARTHUR. - Eduard von Hartmanns philosophisches System im Grundriss. Zweite durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe.
33299: DREWS, DR. ARTHUR. - Nietzsches Philosophie.
34665: DREXEL, JEREMIAS. - Trismegistus Christianus seu Triplex Cultus Conscientiae, Caelitum, Corporis.
27159: DRIEWEGEN. - 'T Dorp Driewegen. - 'T Zelve anders.
20821: DRIEWEGEN. - Gemeente Driewegen.
20258: DRIEWEGEN. - T ' Dorp Driewegen.
30304: DRIOTON, ÉTIENNE & VANDIER, JACQUES. - Les Peuples de l'Orient Méditerranéen. II: L'Égypte. "Clio", introduction aux études historiques.
13420: DROGENDIJK, A.C.. - Over encephalitis postvaccinalis.
26929: DRONKERS, DIRK. - Beschouwingen over het jaarverslag van de Centrale Directie van Walcheren, over 1859. Bevattende tevens wenk, aan allen die belang hebben bij polders, aan zee- of zeearmen gelegen.
30559: DROOGENDIJK, J.M. & VERBURG, J.S.. - Langs Rotte, Maas en Schie. Schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam. Eerste en tweede deeltje.
35016: DRUENEN, PETER VAN. - Vissers, kapers, arbeiders. Vlissingen 700 jaar stadsrechten.
27009: DRUIF, J.H.. - Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli.
15957: DRUIF, C.. - Nederlandse gemeentewapens.
35310: DUBIN, DALE. - Snelle interpretatie van ECG's. Een nieuwe, vereenvoudigde benadering van het lezen van elektrocardiogrammen.
28927: DUBOIS, PIERRE H. & SIMONE. - Zonder vaandel. Belle van Zuylen 1740-1805; een biografie.
20237: DUCHÂTEAU, ARMAND. - Benin; vroege hofkunst uit Afrika.
12964: DUCHAUSSOIS, P.-J.. - In de ijsvelden van den poolcirkel; Indianenen Eskimo's.
34658: DUCKSBURY, SALLY. - Females.
34050: DUCREY, MARINA. - Félix Vallotton. His Life-His Technique-His Paintings.
34327: DUDLEY, ERNEST. - The crooked straight.
34130: DUEREN, JOHAN VAN. - Vertoog van de ongelukkige regeringe en het rampzalige leven der zes Engelsche koningen die voorheen den naam van De Tweede gevoert hebben.
30943: DUEZ, GEORGES. - Vincent au Borinage.
32916: DUFAY, PIERRE (ED.). - L'enfer des classiques. Poèmes, légers des grands ecrivains du 15e au 18e siècle. Recueillis & annotés par Pierre Dufay.
29412: DUFRÊNE, THIERRY. - Le journal de Giacometti.
25587: DUIJZER, HENK, FONTAINE VERWEY, ISA DE LA, JASPERS, GERARD, E.A. (RED.). - Reis in drukken; uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.
30243: DUINKERKEN. - Afbeeldinge vande vermaerde Seehaven ende Stadt van Duynkercken met der omliggende plaetsen sanden ende droochten afgeteeckent door Capiteijn Piete Codde van Enchuysen. Etc.
27331: DUISTER, FRANS, SCHAPELHOUMAN, MARIJN, JANSSENS, HELEEN, PELT, JOKE VAN, E.A.. - Nicolaas Wijnberg 1918-2006.
22659: SCHOUWEN-DUIVELAND. - Provincie Zeeland. Schouwen en Duiveland.
20822: DUIVENDIJKE. - Gemeente Duivendijke.
24483: DULAURENS, J.G.. - Handleiding der patent-pligtigen, zijnde een uittreksel uit de handleiding der contribuabelen, van den heere J.G. Dulaurens, directeur der belastingen in het departement van de Rhone; vertaald op last van den heere staats-raad, intendant-generaal der financien en van de keizerlijke schatkist in Holland.
18002: DULIEU, JEAN AND MATLA, HANS. - Imago. Paulus de boskabouter - special.
18652: DULIEU, JEAN. - Paulus en de mol.
18904: DULIEU, JEAN. - Het winterboek van Paulus.
34340: DUMAS FILS, ALEXANDRE. - La dame aux perles.
17451: DUMONTIER, F.A.C.. - Framboesia in colonia Surinamensi.
19254: DUNCKER, DIETER R. EN WEISS, HELMUT. - Het hertogdom Brabant in kaart en prent.
34509: DUPONT, IRENE. - Lust. Twaalf erotische verhalen. Onverkorte uitgave.
20902: DUPRAY, SOPHIA.. - Fougue Amoureuse; poèmes.
15693: DUPUIS, MICHEL. - Eenheid en versplintering van het ik; een onderzoek naar thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans.
34873: DUPUIS, MICHEL. - Eenheid en versplintering van het ik; een onderzoek naar thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans.
28785: DURDENT, R.-J.. - Époques et faits mémorables de l'histoire d'Angleterre, depuis Alfred-le-Grand jusqu'à ce jour. Ouvrage composé pour donner aux jeunes gens une idée de ce que les annales de ce pays contiennent de plus intéressant.
28784: DURDENT. - Beautés de l'histoire Grecque, ou tableau des événemens qui ont immortalisé les Grecs; actions et belles paroles de leurs grands hommes, avec une esquisse des moeurs, et un aperçu des arts et des sciences à différentes époques, depuis Homère jusqu'a la réduction de la Grèce en province romaine.
28767: DUROZOI, GÉRARD. - Matisse.
22506: WIJK BIJ DUURSTEDE. - Het Kasteel Te Wijk Bij Duurstede.
32046: WIJK BIJ DUURSTEDE. - Wyk te Duurstede
32047: WIJK BIJ DUURSTEDE. - Wyk te Duurstede
21563: ZUILENBURG AND WIJK BIJ DUURSTEDE. - De Ridder-Hofstad Zuilenburg. - Het Huis Dompselaar.
27172: DUYS, J.E.W.. - Ter oriënteering; eenige beschouwingen naar aanleiding van enkele vragen van democratie.
32431: DYKEMAN, C.H. (ED.). - Ford times. The car owner's magazine. 20 issues, period 1957-1963.
34392: DYKSHOORN, J. VAN. - De landing der Engelschen in zeeland.
31806: DYKSTRA, R.H.. - W. Schuhmacher. De Vrije Bladen, Schrift 2 van Jaargang 11.
31918: DYPRÉAU, JEAN. - Octave Landuyt. 21 Juni-16 September 1973.
30528: EARLE GODDARD, PLINY. - Elements of the Kato language. University of California Publications in American archaeology and ethnology.
34595: EBBINGE WUBBEN, J.C, ET AL. - Willem Buytewech 1591-1624.
18347: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
18348: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
17802: EBELING, HANS. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
18849: EBERHARD. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
31799: ECAMA, C. - Nieuwe andwoorden op de rekenkundige vraagen van H. Aneae, voorkomende in deszelfs Rekenboek voor de Nederlandsche Jeugd.
25465: ECHEVERRÍA, CARLOS FRANCISCO. - Jose Sancho; esculturas/ sculptures.
20937: EDAM. - Edam. Van den purmerringdyk gezien.
32786: EDAM. - De Noorder-Poort en Groote Kerk te Edam, 1726/ De Groote Kerk te Edam van voren, 1726.
31118: EDAM. - De Haven van Edam. - Le Port de Edam.
21368: EDAM. - Grondtekening der Stad Edam. Haven der Stad Edam. Oorgat genaamd.
20718: EEDE. - Gemeente Eede.
35389: EEDEN, FREDERIK VAN. - De blijde wereld. Reden over mensch en maatschappij.
29098: EEDEN, FREDERIK VAN. - De kleine Johannes.
16715: EEKHOFF, W.. - Beknopte aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Vriesland; bevattende een overzigt van den algemeenen en bijzonderen toestand van dat gewest.
34711: EEKHOUD, GEORGES. - Mes communions.
22421: EEMANS, BEATRIJS EN WITTOCX, EVA (ED.). - Soon and Now; Marijke van Warmerdam.
18340: EENENNAAM, JOHAN GERARD VAN. - Hé! Van Eenennaam ... de groeten van je voorouders uit Arnemuiden! Overzicht van het geslacht van Eenennaam in Zeeland. Dit boek beslaat een periode van ruim driehonderd jaar! Het bevat veel meer dan duizend namen. Het eerste genealogische overzicht van een eenvoudige Zeeuwse familie, welke tot bloei kwam in Arnemuiden.
24939: EERENBEEMT, HERMAN VAN DEN (RED.). - Opgang; geïllustreerd weekblad. Tweede jaargang 1922. Ingebonden in één band.
21707: EERLAND, L.D.. - Mededeelingen uit de chirurgische universiteitskliniek te Groningen (deel II).
33684: EERNSTMAN, T.. - Vademecum voor den praktizeerenden geneesheer in Nederland en de koloniën.
35363: EESTEREN, C. VAN. - Stedebouwkundig plan voor Lelystad.
1754: EEWIJCK, EGBERT - De gelukkige gast; sprookjes.
15505: EFFEN, JUSTUS VAN. - Hollandsche Spectator. Vermeerderd met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele werk. 6 Parts in 11 volumes. First volume of part 1 missing.
13609: EFFEN, JUSTUS VAN. - De Hollandsche Spectator. 7/8 in 1 vol.
16365: EGGENSTEIN, K.. - The Prophet Jakob Lorber predicts coming catastrophies and the True Christianity.
32777: EGMOND. - Kerk en Toren te Egmond op Zee, 1730/ 't Dorp Egmond op Zee, 1730.
32776: EGMOND. - Kerk en Toren te Egmond op Zee in 1742/ Kerk te Egmond op Zee in 1744.
32749: EGMOND. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond, 1730/ Overblyfsels van 't Slot van Egmond van eene andere zyde, 1730.
21559: EGMOND. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond. 1730. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond van eene andere zyde. 1730.
21560: EGMOND. - Kerk en Toren te Egmond op Zee. 1730. - 't Dorp Egmond op Zee. 1730.
25042: EHRLICH, J.. - Proeve eener geschiedenis van het brandwezen te Middelburg. Voorgedragen in eene algemeene vergadering der leden van het brandwezen aldaar, den 4e february 1857.
15674: EHRLICH, J.. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
15299: KONINKLIJKE OUDE HARMONIE VAN EIJSDEN. - Feestprogramma ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan der Koninklijke Oude Harmonie van Eijsden, 1874-1964.
13017: EIKENDAL, W.J.C.. - Constructie - werking onderhoud en reparatie van den automobiel; handboek voor vakman en automobilist. I: De motor. II: Carburatie, ontsteking, chassis.
32419: EILER RASMUSSEN, STEEN. - Byer og Bygninger. Skildret i Tegninger og Ord.
14628: EILERS, B.F.. - Typisch Holland. Camerawerk van Bern. F. Eilers.
35398: ELENBAAS, WALLY. - Letterboek van Wally Elenbaas. Groot Sonde-boek.
35544: ELEUTERI SERPIERI, PAOLO. - Morbus Gravis. Druuna.
35545: ELEUTERI SERPIERI, PAOLO. - Creatura.
35543: ELEUTERI SERPIERI, PAOLO. - Morbus Gravis.
28593: ELFFERS, JOOST, HIMMEL, ERIC, A.O. (ED.). - De magie van M.C. Escher.
19624: ELIËNS, TITUS M.. - A.D. Copier & Lino Tagliapietra; inspiratie in glas.
34636: ELIOT, GEORGE. - Adam Bede.
26060: ELIOVSON, SIMA. - Os jardins de Burle Marx.
27160: ELKERZEE. - Het Dorp Elkerzee. - Overblyfzels van 't Klooster Bethlehem.
20823: ELKERZEE. - Gemeente Elkerzee.
29845: ELLAWALA, H.. - Social history of early Ceylon.
32813: ELLEKOM. - 't Dorp Ellekom, 1743/ 't Lust Huis Dieren, 1743.
20824: ELLEMEET. - Gemeente Ellemeet.
20598: ELLEWOUTSDIJK. - 't Slot van Elfsdyk. Anno 1500.
20599: ELLEWOUTSDIJK. - 't Huis en Ambagts heerlykheidt van Elfdyk.
27161: ELLEWOUTSDIJK. - De Kerk te Ellewoutsdyk. - Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk.
20719: ELLEWOUTSDIJK. - Gemeente Ellewoutsdijk.
25556: ELLIAN, AFSHIN. - Een onderzoek naar de Waarheids- en Verzoeningscommissie van Zuid-Afrika.
35512: ELLWOOD, G.M. & F.R. YERBURY. - Studies of the human figure with some notes on drawing and anatomy.
30193: ELSSCHOT, WILLEM.. - Pensioen.
13508: ELST, ANDRÉ VER. - Icarus in oorlog en vrede; beeldjournaal van 100 jaar luchtvaart. I-III
15317: ELUARD, PAUL & PAUL RODENKO. - Le Visage de la Paix.
15947: EMANTS, M.. - Inwijding. Haags leven.
18395: EMERY, MARIE. - Le Chemin De Fer.
30846: EMMEN, J.. - Tweede ontwerp oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam.
23177: EMMER JR., H.. - De grenzen van Nederland; van de Wielingen tot aan den Rijn.
35397: EMMER, P.D. & CARLA BOERLIJST. - Franky W en Jotter M. De geschiedenis van een wedloop.
32307: EMMERZAEL-MOOLDIJK, W.. - Nieuwenhoorn in vroeger tijden. Deel 1.
35643: EMONDS, EDMOND MARIA THEODOOR. - De legende van Sinte Kunera in de Middeleeuwen.
4251: EMPEL, M. VAN, EN H. PIETERS - Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I, II.
6663: EMPEL, M. VAN, EN H. PIETERS - Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I en II.
13488: REDACTIE VAN DE WINKLER PRINS ENCYCLOPEDIE. - Winkler Prins atlas.
18485: ENGELBERTS GERRITS, G.. - Het Leven en de Daden, van M.A. de Ruiter, Neêrlands Doorluchtigsten Zeeheld. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met portret en platen. Tweede druk. Bound with: Het Leven en de Daden, van de Doorluchtige Zeehelden, J. van Heemskerk en P. Psz. Hein. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met platen en portretten. Eerste druk. Bound with: Het Leven, de Bedrijven en Lotgevallen van Willem den Eersten, Prins van Oranje, Grondlegger van Neêrlands Vrijheid en Onafhankelijkheid. In gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingen. Met portret en platen. Eerste druk.
28600: ENGELENBURG, F.V.. - Genl. Louis Botha.
20512: ENGELMAN, JAN.. - Tympanon; opstellen over kunst en gewijde kunst.
32082: HUMMELO. / ENGHUIZEN.. - 't Huis Enghuizen by Hummel. "t Dorp Hummel by Doesburg.
33715: ENGRAMELLE, M.D.J.. - Papillons d'Europe, peints d'après nature par M. Ernst.
21545: ENKHUIZEN. - Keeten-Poort te Enkhuizen. 1726. - Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen. 1726.
20929: ENKHUIZEN. - Enkhuizen. Gezigt op de buitenhaven.
32759: ENKHUIZEN. - Keeten-Poort te Enkhuizen, 1726/ Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen, 1726.
32758: ENKHUIZEN. - Domburg of Drommedaris en Oost-Ind. Toren, 1726/ Denenburger-Poort en Willigenburg te Enkhuizen, 1726.
32757: ENKHUIZEN. - Domburg en Blaauwe-Poort te Enkhuizen, 1726/ Kleine Kerk en Nieuwe Weeshuis te Enkhuizen, 1726.
32756: ENKHUIZEN. - Stadhuis te Enkhuizen, 1729/ Oost Indisch-Huis te Enkhuizen, 1729.
32755: ENKHUIZEN. - Wester-Kerk, Oude Wees-Huis en Oude Mannen Huis, 1729/ Giethuis en Noorder Poort te Enkhuizen, 1729.
32754: ENKHUIZEN. - Kruit-huis te Enkhuizen, 1729/ Geschut- en Klokgietery te Enkhuizen, 1726.
21685: ENKHUIZEN. - Stad Enkhuysen in de Zuyder zee.
21367: ENKHUIZEN. - Grondtekening der stad Enkhuisen.
28729: ENLIN, YANG. - Chinese porcelain decoration in the 17th and 18th centuries.
24282: ENNEN, H., LUINGE, A. & STEGEMAN, B.. - De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië.
26950: ENSINK, BERNARDINE & BERLO, WILLY VAN. - Indringende herinneringen; de ontwikkeling van klachten na een verkrachting.
21275: ENSPIJK. - Het dorp Enspyk.
34894: ENTHOVEN, VICTOR (RED.). - Een haven te ver. De Britse expeditie van 1809.
21779: EPS, FRANK S. AND MARION B. VAN. - Rejoice always; or, happiness is for you.
33689: ÉRASME. - Le Pèlerinage.
26489: ERASMUS, DESIDERIUS. - Colloquia, ex doctorum Virorum emendatione, cum notis selectis.
35001: ERENS, FREDERIK & JAN MEMELINK. - Pieter Puype. Een Zeeuwse beeldhouwer in Apeldoorn.
31838: ERIXON, SIGURD. - Bilder fran Skansen hus och gardar.
26844: ERLEVOORDT, FRANS VAN (RED.). - Het Leven Geïllustreerd. Complete 10e jaargang, 1915. In twee banden.
30300: ERMAN, ADOLPHE. - L'Égypte des Pharaons. Avec 1 carte, 57 figures et 53 gravures hors texte.
5963: ERMAN, ADOLF - Die Ägyptische Religion.
13226: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgehelderd en in het licht gebragt. I-VIII.
16568: ERMERINS, JACOBUS - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.
12832: ERMERINS, JACOBUS - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.
27083: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, de eilanden Schouwen en Duiveland in het gemeen; in het byzonder het rechtsgebied der stad Ziericzee, genaamd Poort-Ambacht. Voorts de heerlykheid van Noordgouwe en het ambacht van St. Jeronimus-polder.
20369: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt (1 Deel).
26635: ERMERINS, JACOBUS. - Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht. Eerste stukje. Het dorp en heerlykheid van Zandyk in Walcheren.
32146: ERNESTI, AUGUSTO. - Initia doctrinae solidioris.
34331: L'EROTIN. - Satyre ou mémoires d'un exhibitionniste.
20009: ERSHAD, HUSSAIN MUHAMMAD. - Selected paintings: Bangladesh.
33254: ERVINCK, NICK, SABBE, HELEEN & VERSTRAETE, MIA. - GNI-RI jul2016.
17984: ESMANN, WILHELM AND MAUSOLF, ANDREAS. - Leinen Los! Die Geschichte der Schreiber - Reederei.
32571: DE L'ESPINE. - Nieuw Interest-boek, ten honderd in het jaar. In achtervolgende tafels door optelling berekend, door de l'Espine, en op nieuw voor de nieuwe Nederlandsche munt bewerkt.
17886: ESSARTS, ALFRED DES, PHILIBERT AUDEBRAND AO.. - Sous la Neige Chacun son récit. Ouvrage Illustré par L. Lasalle.
35657: ESTEBAN, CLAUDE. - Fermin Aguayo.
21566: GENDRINGEN AND ETTEN. - 't Huis het Wilt by Gendringen. - 't Dorp Etten by Gendringen. 1743.
32864: ETTEN. - 't Dorp Etten by Gendringen, 1743.
26897: ETTER, PHILIPPE & BURCKHARDT, CARL. - Exposition Internationale de l'Urbanisme et de l'Habitation Paris, du 10 juillet au 15 août 1947. Section officielle de la Suisse.
30766: EURIPIDES. - Tragödien. Teil I-VI.
18526: EVENBLIJ, JOHANNES. - Behoed- en geneesmiddelen tegen verscheidene ziekten van het rundvee.
2155: EVERS, WILLEM - Tien, De, van Thor.
29534: EVERS, KARIN. - Cees Dam.
17497: EVERSDYK, C.F.. - Pagt-tafelen, waar door alle onervaarene in de rekenkonst zeer vaardig en gereed, konnen calculeren de pagt, huur, onkosten en koop van landen; ten advenante van alle voorgestelde prys by 't gemet, de morgen, of bunder.
32871: SLIJK-EWIJK. - 't Kasteel te Loinen in de Overbetuw., 1732.
30960: EYLERT, R.FR.. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen, Frederik Willem III. Derde deel.
21960: EYNDE, GASTON VAN DEN. - Par le plan Marshall cooperation intereuropeenne pour un niveau de vie plus eleve.
34128: EYNDHOVEN, PETER VAN ( P. AB EYNDHOVEN, P.F.JCTI). - De inani actione propter inopiam. Dissertatio Theoretico - Practica Ad L.VI Pandect.d. Dolo Malo.
34686: EZERMAN, J.L.J.F.. - Hoe het kerstboompje in de wereld is gekomen en andere vertellingen.
28388: EZERMAN, J.L.J.F.. - Beschrijving van den Koan Iem-Tempel Tiao-Kak-Sie te Cheribon.
28530: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Zierikzee. Serie Schouwen-Duiveland, deel 2.
28527: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland en Ouwerkerk. Serie Schouwen-Duiveland, deel 1.
29391: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Vlissingen/ West-Souburg/ Ritthem. Serie Walcheren, deel 2.
33429: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Zierikzee. Serie Schouwen-Duiveland, deel 2.
28529: FAAS, A.F., KOOPS, R.L., VERCOUTEREN, L.J., E.A.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Sint Philipsland, waarin opgenomen het historisch kadaster 1645-1832.
29007: FABIUS, A.N.J.. - Een stoere Nassauer; leven en daden van Johan Maurits den Braziliaan.
29351: FABRI, RIA & HOUT, NICO VAN (RED.). - Van Quinten Metsijs tot Peter Paul Rubens; meesterwerken uit het Koninklijk Museum terug in de kathedraal.
32588: FABRICIUS, JOHAN. - Hans de Klokkeluider of de duivel in den toren. Wintersprookje in vijf tafereelen.
35609: FABRICIUS, JOHAN. - De scheepsjongens van Bontekoe. Eiko van den Reigerhof.
29537: FAHR-BECKER, GABRIELE (SAM.). - Oost-Aziatische Kunst. Set van 2 delen.
35451: FAHRENFORT, JOOP. - Attachment and early hospitalization. An experiment in the prevention of posthospital disturbance in infants.
30810: FALCÃO, VITOR (ED.). - Congresso Nacional de Filatelia. Conclusões- Teses e comunicações.
20968: FALGER, V.S.E.. - Evolutie en politiek; biopoliticologische verhandelingen/ Evolution and politics; biopolitical disquistions (with a summary in English).
33163: FALKE O. VON. - Pantheon. Monatsschrift für Freunde uns Sammler der Kunst. January 1931 - December 1938.
26756: FALLENTIN, M.C., HOEVE, K. & MADEN, K.L.W. VAN DER (RED.). - Jong Holland; orgaan der jongens- en knapenvereenigingen in het Nederlandsch jongelingsverbond. Nr. 1, 34e jaargang 1939.
30222: FARRELLY, MICHAEL. - For the safety of all. Images and inspections of Irish lighthouses.
19213: FÄSSER, JOH. CHR.. - Das Wiedertäuserreich zu Münster in Westfalen.
28393: FAULL, TREVOR. - A collectors guide to 60's Brit-pop instrumentals.
32422: FAYE, M. GEORGE DE LA. - Principes de chirurgie.
32974: FEBRE, R.A. LE. - High-silica zeolites and their use as catalyst in organic chemistry.
19062: FEEN, A.H. V.D.. - De idealist.
34507: FEENSTRA, Y.. - De gevaren in den Atlantische Oceaan geschetst en beschreven, met algemeene beschouwingen over de rotsen, blinde klippen en andere gevaren des oceaans.
28516: FEEST, CHRISTIAN F. (SAM.). - Noord-Amerikaanse Indianen. Cultuur en Levenswijze.
32131: FEHLING, HERMANN. - Die Operative Geburtshilfe der Praxis und Klinik in zweiundzwanzig Vorträgen.
31282: FEHMERS, FRANK. - De ouderhoek. Geschiedenis van een Zeeuwsche Poon. Deel 1: Kenmerken van een Poon.
13221: FEININGER, A., AND K. SIMON. - New York.
29539: FELDBUSCH, STEFANIE & WIESNER, ANDREAS (ED.). - Thorsten Brinkmann.
34504: FELIX, D.A.. - De bescheiden, krachtens het Koninklijk besluit d.d. 23 april 1929, S. nr. 176, naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Registers, tafels en stukken betreffende den burgerlijken stand in Zeeland, (1796) 1811-1842. Rijksarchief in Zeeland.
32960: FELLER, F.X. DE. - Geschiedkundig woordenboek of beknopte levensbeschrijvingen van mannen, die, van het begin der wereld tot op onzen tijd, zich door vernuft, begaafdheden, deugden, dwalingen of misdaden hebben beroemd of berucht gemaakt.....etc
25157: FÉNELON. - Les aventures de Télémaque, suivies des aventures d'Aristonoüs.
26919: FENEMA, J.G. VAN. - Handleiding bij de historisch-geologische en -geographische wandkaart der Nederlanden.
29260: FERDINANDUSSE, RINUS, LOUW, ANDRÉ VAN DER, ROODNAT, BAS & SMEDTS, MATHIEU (RED.). - Taboe. nr. 3.
9266: FERGUSON, G. - Technisch rapport.
32947: FERINGA, J., FRERICKS, S.J.H. & HOLLANDER, J. DEN. - Theorie Elektriciteitsleer 1. Monteur. Leerwerkboek.
18447: FERNHOUT, J.M.H.. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon Librum Quintum Commentarius Exegeticus.
27988: FÉRON, CLAUDE. - La longue histoire de la ligne Dieppe-Brighton puis Newhaven.
32508: RODOLPHE & FERRANDEZ. - De man met de klauw.
508: FERRANTE, FIE DE, EN J.C. VAN SCHAGEN. - Duetten.
32217: FERRARI, GIORGIO & TROMELLINI, ELISABETTA (ED.). - Venezia, una scelta obbligata. I trattamenti individuali di depurazione. Quaderni del Magistrato alle Acque di Venezia.
29387: FERREZ, GILBERTO. - The Brazil of Eduard Hildebrandt.
35495: FERRON, LOUIS & ARMANDO. - Liederen van een andere zee.
28694: FERWERDA, S.. - Uit Harlingen's historie.
25910: FERWERDA, S.. - Uit Harlingen's historie.
34332: FEUILLET, OCTAVE. - Julia de Trécoeur.
32192: FEY, B., MOCQUOT, P., OBERLIN, S., QUÉNU, J. & TRUFFERT, P. (ED.). - Traité de technique chirurgicale. Six parts in seven volumes.
16098: FIERENS, P. [ED.] AND OTHERS. - Les arts plastiques: James Ensor. No. 1 Janvier 1950 Février.
34754: FILIP, ZDENEK (ED.). - Nakladatelství Svoboda 1945-1975. Soubor grafik a versu.
33678: FILIUS, J.M., KATER, H.C. DE, LOOFF, J.J. DE & MAAS, P. VAN DER. - Noordbevelandse veldnamen, benevens een aantal historische biezonderheden van het voormalige eiland.
12598: FILOW, B.D.. - Die Altbulgarische Kunst.
33306: FINBERT, ELIAN-J.. - Le Perroquet Fabuleux. Divertissement sur des Thèmes Orientaux.
28769: FINKELSTEIN, NAT. - Warhol.
31238: FINSTERWALDER, RICHARD. - Photogrammetrie.
29928: FIRPO, LUIGI (ED.). - Erasmo da Rotterdam. Il lamento della pace; con un saggio su "Erasmo e l'arte".
31631: FISCHER, EGIL. - Dragor.
32625: FISHENDEN, R.B. (ED.). - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume XXXIX, 1937.
25684: FISHER, JEAN & BLAKE, JOHN. - "De Vleeshal", een installatie van John Blake.
31922: FLAMAND, FRÉDÉRIC. - Plan K. The Fall of Icarus.
10546: FLAUBERT, G. - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige.
31678: FLAUBERT, GUSTAVE. - Madame Bovary. Moeurs de province. Édition définitive suivie des réquisitoire, plaidoirie et judgement du procès intenté a l'auteur devant le tribunal correctionnel de Paris, audiences des 31 janvier et 7 février 1857.
33343: FLAVIGNY, LAURE (ED.). - Larousse. Les Cuisine du Monde. 900 recettes.
19930: FLEISCHER, F.C., ELIAS, PH. E.A. (RED.). - In Zilverkrans, gedenkboek; uitgegeven t.g.v. het vijfentwintig jarig bestaan van het Groene Kruis.
31667: FLEISCHMAN, THEO. - Le Roi de Gand. Louis XVIII et les émigrés français à Gand pendant les cent-jours.
34843: FLEURI (CLAUDE FLEURY), D. GHYS.. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte Republyk ontworpen. En door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den heer Fleuri.
12326: FLINDERS PETRIE, W.M.. - Les Arts & Métiers de l'Ancienne Égypte.
20280: FLORISSON, MARIE-LOU (RED.). - Reclame Jaarboek 1999.
23583: FLORY, JEAN-CLAUDE. - Maubeuge 1914-1918.
14757: FLOTTES, P.. - La pensée politique et sociale d'Alfred de Vigny.
34417: FLU, P.C.. - Tropenhygiëne. Populaire voordrachten.
370: FOCQENBROCH. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W. F. Hermans.
16469: FOERSTER, E. (EDITOR). - Werft - Reederei - Hafen. Organ der Schiffbautechnischen Gesellschaft, der Hafenbautechnischen Gesellschaft, des Handelsschiff-Normen-Ausschusses und des Archivs für Schiffbau und Schiffahrt e. V. Siebenter Jahrgang 1926.
20377: FOKKE SIMONSZ., A.. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
33550: FOKKER, E.. - Kantteekeningen op het verdrag met België. N-B.
35216: FOKKER, G.A.. - Repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen.
23459: FOKKER, G.A., NEYT, P.J., KERN, H., E.A.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel.
13992: FOKKER, A.A., J.C. DE MAN, AND J.P. BERDENIS VAN B. - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. I: Natuurkundige plaatsbeschrijving.
35139: FOKKER, A.A., J.C. DE MAN, AND J.P. BERDENIS VAN B. - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. Eerste gedeelte: Natuurkundige plaatsbeschrijving.
32988: FOKKER, A.D., OOSTERHUIS, F., POL, B. VAN DER, ET AL (RED.). - Physica. Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde. 10 Jaargangen, 1, 3, 4, 5, 7 t/m 11 en 13.
19415: FOKKER, G.A.. - Het Zeeuwsch polderreglement en de vergadering van ingelanden.
23456: FOKKER, A.J.F.. - Het bestuur van het waterschap Schouwen; historisch-staatsrechtelijk onderzoek naar de geschiedenis van dit bestuur, in verband met de wijze van beheer der overige Zeeuwsche polders.
28758: FOKKER, G.A.. - De lomberd en de bank van leening te Middelburg.
25806: FOLTZ, F.. - Rhein-Album, gezeichnet und gestochen von F. Foltz.
28110: FONGI, Y.. - Wer ist Kohlenklau?
29887: FONTAINE VERWEY, H. DE LA. - Uit de Wereld van het Boek. Deel I: "Humanisten, Dwepers en Rebellen in de Zestiende Eeuw" en II: "Drukkers, Liefhebbers en Piraten in de Zeventiende Eeuw".
24834: FONTAINE, JOS (RED.). - Uit Suriname's historie; fragmenten uit een bewogen verleden/ From Suriname's history; fragments from a stirring past.
17467: FONTIER, JAAK. - Luc Peire.
31223: FORAIN, J.L.. - Doux pays. 189 dessins.
30561: FORCANO, MANUEL, PRUNÉS, AGNÈS, A.O.. - Francisco Javier 1506-1553. La Ruta de Oriente/ Hespèrion XXI La Capella Reial de Catalunya.
7434: FORET, JOSEPH - L'Apocalypse
16082: FORMAN, W. AND B.. - L'Art des pays lointains: Egypte, Afrique, Amérique, Océanie, Indonésie.
22639: FORRIER, MARLEEN (ED.). - De orde van Malta in de Zuidelijke Nederlanden (12de-18e eeuw).
27800: FORSBERG, GERALD. - Long distance swimming.
33334: FORT, PAUL. - Anthologie des ballades Françaises 1897-1917.
29133: FORTGENS, PHILIP HENDRIK. - Proteinases and extracellular matrix degradation in breast cancer.
29520: FOSSEN, ROELAND. - BEWTH; 15 onvoltooiden in foto.
29614: FOSSI, GLORIA (ED.). - Le Portrait.
35061: FOURNIER, M. ÉDOUARD. - Le théatre français au XVIe et au XVIIe siècle ou choix des comédies les plus remarquables antérieures a Molière.
18211: FOUTRY, VITA AND NECKERS, JAN. - Als een wereld zo groot waar uw vlag staat geplant Kongo 1885-1960.
18808: FOX, EDWARD L. AND DONALD K. MATHEWS. - Fysiologie van lichamelijke opvoeding en sport.
21920: FRAIPONT, G.. - L'art de peindre a l'aquarelle; ouvrage accompagné de 300 dessins inédits de l'auteur et de 6 fac-similés d'aquarelles.
12526: CLUB ALPIN FRANCAIS. - Manuel d'Alpinisme. Tome 1: partie scientifique, t. 2: partie technique.
13158: FRANCASTEL, G.. - L'Art de Venise.
32400: FRANCE, ANATOLE. - Oeuvres complètes. Illustrées de Anatole France. Tome XII. Histoire contemporaine- L'anneau d'améthyste- Monsieur Bergeret à Paris.
32401: FRANCE, ANATOLE. - Oeuvres complètes. Illustrées de Anatole France. Tome XI. Histoire contemporaine- L'orme du mail- Le mannequin d'osier.
32399: FRANCE, ANATOLE. - Oeuvres complètes illustrées de Anatole France. Tome I. Alfred de Vigny- Étude- Poésies.
4008: FRANCÉ, R.H. - Die Alpen.
33403: FRANCE, ANATOLE. - Les contes de Jacques Tournebroche.
31019: FRANCO MAFFINA, G.. - Trentacinque artisti Varesini.
32042: FRANEKER. - T' Laboratorium te Franeker.
21362: FRANEKER. - Het Stadthuis te Franeker.
21363: FRANEKER. - Franeker van den kant van Schalsum te zien.
24482: FRANEL, MARIE S.. - Madeleine of Grootvader's boek; geschiedenis voor de jeugd.
35580: FRANKE, S.. - Twee Urker Jongens. De zoon van Joost Perlemoer. Hakbek de Kraai. Si Taloe De Dessajongen. Frida op Sumatra.
24574: FRANKEN DZ., D.. - Adriaen van de Venne; peintre, dessinateur, poëte, 1589-1665.
35506: FRANKLIN, ALFRED. - La civilité l'étiquette, la mode, le bon ton du XIIIe au XIXe siècle. Tome second.
31953: FRANSE, KEES. - Kees Franse. Tentoonstelling Galerie Fenna de Vries- feb.-maart '69.
28101: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts 1939. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
33578: FRASER, ALLAN. - The Bull.
28100: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
28102: FRASER, MAXWELL. - Holiday Haunts- 1936. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
17700: FREDERIC HENRI, PRINCE D'ORANGE. - Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
17698: FREDERIC HENRI, PRINCE D'ORANGE. - Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
30209: FREDERIKS, K.J. (RED.). - De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912.
30544: FREDERIKS, JOHAN WILLEM. - Monumentenrecht.
14686: FRETS, H.. - L' élément germanique dans l'oeuvre d'Émile Verhaeren.
27027: FREUCHEN, PETER. - Groot wild.
24479: MOREAU & FREUDENBERG. - Trois suites d'estampes, pour servir à l'histoire des modes et du costume des Français dans le dix-huitième siècle; nach den Originalausgaben herausgegeben.
24169: FREYTAG, G.. - Wereld Atlas voor Huis en Kantoor, met register.
24171: FREYTAG, G.. - Wereld Atlas voor Huis en Kantoor, met register.
19210: FREYTAG, KURT AND FRANK, WOLFGANG. - Westward-ho! Die Zeit der grossen Segelschiffe.
33753: FREZIER, SR.. - Traité des feux d'artifice, ou l'on voit I. La manière de préparer les matières qui entrnt dans la composition des feux d'artifice. II. La méthode de faire & de composer toutes fortes de feux d'artifice. III. Où l'on donne une idée de la conduite des feux de joye.
30096: FRICKE, STEFAN & WAGNER, NIKE. - Christina Kubisch-Bernhard Leitner. Zeitversetzt/ Shifted in time. Ettersburger Klangräume/ Ettersburg Sound Spaces.
19417: FRICKE, ROBERT. - Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung und ihrer Anwendungen.
32116: FRIED, MICHAEL. - Menzels Kunst und Verkörperung. Realismus im Berlin des 19. Jahrhunderts.
33864: FRIEDLAENDER, LUDWIG. - Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms in der Zeit von Augustus bis zum Ausgang der Antonine. Vol. I- IV.
25725: FRIEDMAN, LAWRENCE M. & MACAULAY, STEWART. - Law and the Behavioral Sciences.
13033: FRIEDRICH, C.J.. - Politik als Prozesz der Gemeinschaftsbildung; eine empirische Theorie.
4594: FRIJNS, W.M. - Vondel en de Moeder Gods.
27895: FRIS, VICTOR & CRAMER, RENÉ DE. - Gand monumental et historique.
22843: FRISO, WILLEM CAREL HENDRIK. - 's Gravenhaegse Vrydagse Courant, 4-den February 1752.
12794: FRISON-ROCHE, R.. - Premier de Cordée; roman.
12796: FRISON-ROCHE, R., AND P. TAIRRAZ. - Mont Blanc aux sept vallées.
34284: FRITZ, JOSEF. - Die historie van Christoffel Wagenaer, discipel van D. Johannes Faustus. Naar den Utrechtschen druk van Reynder Wylicx uit het jaar 1597.
32919: FRITZROY, HERBERT. - Widerspenstige Frauen. Mit 44 Originalfotos.
18559: FRORIEP, L.F. VON. - Handboek der verloskunde.
33072: FRUIN, J.A.. - De oudste rechten der stad Dordrecht en van het baljuwschap van Zuidholland. Eerste en tweede deel.
33927: FRUIN TH. AZ., R.. - Het archief der stad Reimerswaal. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
33458: FRUIN, R.. - De keuren van Zeeland. Oud-vaderlandsche rechtsbronnen.
18672: FRUIN, R.. - Het Archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
33987: FRUIN TH. AZ., R.. - Het archief der stad Reimerswaal. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
18311: FRUITIER DE TALMA, E.A.. - Ontwikkeling en uitbreiding van mijne handleiding voor eenvoudigen, bij het lezen des bijbels. 7 delen: Genesis / Exodus-Deuteronomium / Jozua-1 Samuel / 2 Koningen 18-25 Ezra, Nehamia, Esther, Job, Daniël en Jona / 2 Samuël - 2 Koningen 17 / Mattheus 1-18. Markus 1-9. Lukas 1-13. Johannes 1-10. / Mattheus 19-28. Markus 10-16. Lukas 14-24. Johannes 11-21.
13091: FRUYTIER, AM.. - Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen; door de Z.E. pater Amedeus Fruytier, S.O. Cist. naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.
32635: FUNCKEN, L. & F.. - De Witte Ruiter. Gevolgd door: De Magische Drank.
25275: FUNKE, C.P.. - Handboek van welgemanierdheid en zedelijkheid en karakterschetsen, vooral ten dienste der jongelingschap. Eén deel (van twee). Dit betreft het eerste deel.
31592: FYLKING, K.E.. - Solna och dess Läroverk. Festskrift.
30884: GAAG, F.J. VAN DER. - ZSM-5 type zeolites: synthesis and use in gasphase reactions with ammonia.
25829: GAALAAS, HARALD. - Godt virke gir oket utbytte; en undersokelse av endel kvalitetsfeil i Norsk trevirke.
22873: GABRIEL, UWE, PFLEGER, SUSANNE & SEIFERMANN, ELLEN (ED.). - Ingeborg Gabriel, Zeichnungen.
29365: GADDA, CARLO EMILIO. - Die gore klerezooi in de Via Merulana.
32686: DIONNET-GAL. - De Legers van de Veroveraar.
28902: GALINDO, JULIÁN, HULS, BRUNO & SABATÉ, JOAQUÍN (ED.). - Building the modern city. Amsterdam's experience.
9913: GALLAND, G. - Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei im Zeitalter der Renaissance, der nationalen Büte und des Klassicismus.
27215: GALLAND. - Les mille & une nuits contes Arabes. Complete set of 4 volumes.
30558: GALLÉE, J.H.. - Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen.
33834: GALLO, ALFONSO. - Le malattie del libro, le cure ed i restauri.
25397: GALOPIM DE CARVALHO, A.M.. - Contribuiçao para o Conhecimento Geológico da Bacia Terciára do Tejo.
31718: GAMBETTI, GIACOMO & PASOLINI, PIER PAOLO (ED.). - Film e discussioni. Medea. Un film di Pier Paolo Pasolini.
16964: GAMELIN, PAUL. - Objectif Douvres. Les Batteries Lourdes Allemandes Du Pas-de-Calais La Riposte Anglaise.
35684: GANDHI, M.K.. - Delhi Diary (Prayer Speeches from 10-9-'47 to 30-1-'48).
35683: GANDHI, M.K.. - Mijn ervaringen uit de gevangenis (My jail experiences).
20414: GAPINGE, WULPENBURG EN KLARENBEEK . - Wulpenburg. - Clarebeek. - Der Gapinge.
27162: GAPINGE. - T' Dorp Gapinge. - T' Zelve anders.
28315: GARCÍA, EDUARDO (ED.). - Juliana, La Constructora. Cien años/ One hundred years.
27804: GARD, MICHAEL F.. - Electromagnetic interference control in medical electronics. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume X.
32925: GARDE, MARCELLIN LA (ED.). - L'Illustration Européenne. Neuvième année 1878-1879.
17579: GARDIN, A.. - Histoire illustrée du Mont Saint-Michel. Texte et dessins de A. Gardin.
29815: GARDNER, LAURENCE. - Het mysterie van de Ark des Verbonds; verbazingwekkende onthullingen over de onvoorstelbare kracht van de Ark.
25849: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2.
20939: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in ....Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Deel 1 en 2.
4166: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelyke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkapelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden.
6621: GARGON, MATTHEUS - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelijke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkappelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Dl. I, II.
30923: GARLAND KOCH, C.. - Battling Brinio (driemaal Eliëzer). Holland-België roman.
35095: GARNER, PHILIPPE & DAVID ALAN MELLOR. - Cecil Beaton. Photographies 1920-1970.
31672: GARNERIA, JOSE. - Ripolles. Arte Español Contemporaneo 21.
24484: GARZIA Y KAMPO SANTO, JUAN DIEGO DON. - Over de regtmatige en gepaste vervulling der huwelijkspligt. Eene leerrede, gehouden in de kerk van den heiligen Adhelmus te Santa Fé.
22861: GASCAR, PIERRE, PERCEVAL, ALAIN, CHEVALLIER, RAYMOND & CALI, FRANÇOIS. - La France.
17261: GASCHT, ANDRE. - Claude Lyr.
28260: GASCOIGNE, BAMBER. - Prentkunst en drukwerk; een complete handleiding voor het herkennen van manuele en mechanische drukprocédés van houtsnede tot ink jet printing.
31397: GASKELL, D.V. & WEBBER, B.A.. - Fysiotherapie bij longziekten. "The Brompton Hospital Guide to Chest Physiotherapy".
32904: GASSNER, E.. - TTL 74er Digital. TTL + cmos. Integrierte Schaltungen/ Datenlexikon/ Vergleichstabelle.
31720: GASTEL CHIARELLI, CRISTINA. - Maria Callas. Vita immagini parole musica.
4434: GASTEREN, L. VAN, C.S. - Project Neeltje Jans fase 1.
20519: GATTI, ATTILIO. - Kamanda, een Afrikaanse jongen.
35219: GAUDAEN, GERARD, FILIP DE PILLECIJN, JAN HAMMENECKER & EMILE VERHAEREN. - 4 uit het Scheldeland. Houtsneden van Gerard Gaudaen bij teksten van Filip de Pillecijn, Jan Hammenecker & Emile Verhaeren.
34734: GAUTIER, THÉOPHILE. - Émaux et camées. Édition ornée de cent dix aquarelles, reproduites en couleurs.
34707: GAUTIER, THÉOPHILE. - Les Jeunes-France. Romans Goguenards. Avec deux dessins originaux de Th. Gautier reproduits en fac-simile.
31681: GEBHARD, HELMUT. - System, Element und Struktur in Kernberichten alter Städte, dargestellt an der Stadt Dinkelsbühl und den Nachbarstädten Rothenburg o.d.T., Nördlingen und Donauwörth.
31913: GEE, CHUCK Y.. - International Hotel Management.
34300: GEEFKENS, LEONIE (RED.). - BEV. Blad van Eva. 5 nummers. Jaargang 1, nummer 1 (1988) en Jaargang 1, nummers 2, 3, 4 en 5 (1989).
27824: GEELEN, KRIS. - Het Eilandje.
32687: GEELHOED, DIEDERIK. - Onderwijs in de behandelingder hemel globe. Kunnende strekken tot een eerste leerboek in de sterrekunde.
20480: GEER, CEES VAN DER. - Dies de Jonge, etsen/ etchings.
34318: GEERSE, JOHAN. - Die?......die is naar Der Boede toe! Van buitenplaats tot zorginstelling en terug.
29875: GEERTSEMA, H.. - Foto album oud Delfzijl. Verzameling foto's en tekeningen hoofdzakelijk uit de jaren 1900-1960.
28257: GEERVLIET. - Het Hof van Putten, 1749.
33022: GEERVLIET. - Het Hof van Putten, 1749/ Het Hof van Putten en de Kerk van Geervliet, 1749.
30986: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
13522: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
29441: GEEST, JOOST DE, WAEL, YANNICK DE, A.O.. - Bruno Vekemans. Kinshasa Congo.
14756: GEEST, ARIE VAN. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
17320: GEIRLANDT, K.J. A.O. (ED.). - L'Art en Belgique depuis 45.
34372: GEIRLANDT, KAREL J., HOET, JAN, ET AL. - Museum van Hedendaagse Kunst. Catalogus van de verzameling/ Catalogue de la collection/ Katalog der Sammlung/ Catalogue of the collection.
32442: GEIRLANDT, KAREL, HOET, JAN, LEGRAND, FRANCINE-CLAIRE, BOREL, FRANCE & KNOPS-MORTIER, FRANÇOISE. - Antoine Mortier.
33380: GEISSLER, H., SARAN, B., HARNEST, J. & MISCHLEWSKI, A.. - Gruenewald. Le Retable d'Issenheim.
30623: GELDER, DIRK VAN. - Rodolphe Bresdin. Volume I: Monographie et trois parties & II: Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé.
31526: GELDER, DIRK VAN. - Rodolphe Bresdin. Volume I: Monographie et trois parties & II: Catalogue raisonné de l'oeuvre gravé.
15510: GELDER, DIRK VAN. - Veere. 14 Houtgravures door Dirk van Gelder.
31845: GELDEREN, JAN VAN, KERSTEN, KAREL, ROOIJ, JAN DE, E.A. (RED.). - Stripweekblad PEP. Halve jaargang, nr. 29 t/m 53 1971.
22440: GELDERLAND. - Nieuwe Kaart van de Provincie Gelderland.
23907: GELDERLAND. - Nieuwelijx gegraavene Doorvaart bij Panderen, getrokken van de Waal in den Rijn; Zijnde in de over Betuwe in Gelderland.
21631: GELDERLAND. - Kaart van de Provincie Gelderland.
21756: GELDERLAND. - Gelderland.
31475: GELLERT, C.F.. - Fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Tweede deel.
23129: GELLERT, C.F.. - C.F. Gellert's mengelschriften, bestaande in redevoeringen en verhandelingen; waar achter gevoegd zyn aanmerkingen over zyn leven en schriften.
24400: GEMERT, M.J.C. VAN. - Time domain reflectometry as a method for the examination of dielectric relaxation phenomena in polar liquids.
19135: GEMERT, ANTON VAN AND FONS ELDERS. - Richard Hefti. Middelburg.
34702: GEMERT, ANTON VAN & HAAN, INGRID. - Nico van den Boezem.
33397: GEMKOW, HEINRICH. - Unser Leben. Eine Biographie über Karl Marx und Friedrich Engels.
29354: GENDERS, CHARLES (RED.). - Ariane Tonino uit de schaduw van de kleur.
21273: GENDRINGEN. - Het slot Zwaanenburg by Genderingen.
32865: GENDRINGEN. - 't Huis het Wilt by Gendringen.
35103: GENICOT, LUC FR.. - Het groot kastelenboek van België. Kastelen en buitenplaatsen/ Burchten en hoevekastelen. 2 delen.
734: GENLIS, GRAVIN DE, EN E. BEKKER. - Adele en Theodoor, of Brieven over de Opvoeding I-III.
20848: SAS VAN GENT. - Gemeente Sas van Gent.
25314: SAS VAN GENT. - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
25366: GENT. - Gent.
31448: GENT, TOBIAS VAN & PAESIE, RUUD (RED.). - Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.
27417: SAS VAN GENT. - Der Sasz von Gendt belägert den 28 Juli 1644.... und durch Accord erobert den 6 Septem. dieses Jahrs.
27416: SAS VAN GENT. - Het Sas van Gent beleegert den 28 July anno 1644 en door accoort verovert den 6 September.
27419: SAS VAN GENT. - 'T Sas van Gent.
27538: SAS VAN GENT. - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
18684: GEORGE, TAYLOR. - Klytia. Historischer Roman aus dem sechszehnten Jahrhundert.
32676: FRANÇOIS-GEORGES. - De 4 helden en de heilige koe.
32677: FRANÇOIS-GEORGES. - De 4 helden en de nachtelijke bezoeker.
21498: GÉRARD, JO. - Histoire de la sculpture Belge.
30996: GÉRARD, JO. - 12x Bruegel.
28596: GERARDS-NELISSEN, INEMIE (RED.). - Gerard van Rooy. Etser 1938-2006.
18495: GERDES, E. AND ZYLSTRA, R. JR.. - Witske. En teltsje fen E.Gerdes. Forfriske troch R. Zylstra Jr.
4168: GERLACH, H.J.E. - Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.
19865: GERNAND, BRUCE. - Serpents and snails; virtual modelling and material process.
33656: GERRETSON, C.. - Nederland, Vlaanderen, België. Memories en vertoogen.
16866: GERRITSMA, J. (ED.). - Symposium Yacht Architecture ' 75.
24801: GERSTENHAUER, J.G.. - Costumes des Pays-Bas; 7ième serie interieurs hollandaises.
19080: GERTH VAN WIJK, H.L.. - A Dictionary of Plant-Names by H.L. Gerth Van Wijk. (Teacher at the 'Hoogere Burgerschool'and at the 'Gymnasium' at Middelburg, Prov. Zealand; the Netherlands.) Pt. I, Pt. II.
34752: GERTZ, ULRICH. - Alfaro- September bis November-Köln 1979.
29449: GERVEREAU, LAURENT (ED.). - Topor. Le dictionnaire.
32542: GESENIUS, WILHELM & BUHL, FRANTS. - Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das alte Testament.
28926: GESTEL, J.L.M. VAN & HOEKSEMA-BAKKER, C.M.C.. - Paramedische trainingsbegeleiding; trainingsleer en inspanningsfysiologie voor de paramedicus. Deel 1: Training van spierkracht en spierfunctie.
15788: GEUNS, B. VAN, EN J. GROOT. - Herinneringen aan D.Donker Hz Bijeenverzameld en uitgegeven onder medewerking zijner hem in liefde gedenkende leerlingen en vrienden.
29874: GEUZE, M.A.. - Zichtbaar verleden. 20 jaar Streekmuseum De Meestoof Tholen en Sint Philipsland.
30124: GEYER, J., BRUCK, ALBRECHT, SCHULZ, KARL & FISCHER-OELS, H.. - Erinnerungen Alt Meissen Albrechtsburg Dom. Original-Radierungen von J. Geyer, Albrecht Bruck, Karl Schulz und H. Fischer-Oels.
14561: GEYTER, J. DE. - Reinaart de Vos; in nieuw Nederlandsch.
26238: GEZELLE, GUIDO.. - Keurgedichten van Guido Gezelle. 2 Delen.
30091: GEZELLE, GUIDO.. - Loquela.
33823: GHIJSEN, H.C.M. - Dapper vrouwenleven; karakter- en levensbeeld van Betje Wolff en Aagje Deken.
17314: GHIJSEN, H.C.M.. - Woordenboek der Zeeuwse dialecten; bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek.
15077: GHODS-NAKHAÏ, HOSSEIN. - Rubaiyat.
33611: GHORRA-GOBIN, CYNTHIA, RESTANY, PIERRE & SINGH, MADANJEET. - Cataláa. Parcours à la paix.
34053: GIBB, H.A.R., KRAMERS, J.H., SCHACHT, J., BOSWORTH, C.E., DONZEL, E. VAN, HEINRICHS, W.P., ET AL (ED.). - The Encyclopaedia of Islam. Volume I- X. New Edition. Photomechanical reprint. 10 vols. With the supplement, fascicules 1-2, 3-4, 5-6 (3 softcover vols.). Index to Volumes I-VI. Index of proper names to volumes I-VIII and to the supplement, fascicules 1-6. Glossary and index of technical terms to volumes I-VII and to the supplement, fascicules 1-6. Index of subjects to volumes I-VIII and to the supplement, fascicules 1-6.
15136: GIBBON, EDW.. - The history of the decline and fall of the Roman Empire.
30797: GIBBONS, STANLEY. - Channel Islands. Specialised catalogue of stamps and postal history.
22253: GIBSON, C.D.. - Americans, drawn by C.D. Gibson.
31292: GIDE, ANDRÉ. - Numquid et tu?...Écrits intimes. Collection publiée sous la direction de Ch. Du Bos.
31384: GIEBEN, A.TH.. - Stijl en ornamentenleer. Eerste deel. Een serie schetsen, met bijbehorende tekst, ten dienste van studerenden voor het examen vakbekwaamheid in het schilderen.
18444: GIELEN, JOS J. (ED.). - Oudheidkundige kring 'De Vier Ambachten' Hulst. Jaarboek 1932.
34111: GIETMANN, GERHARD. - Allgemeine Ästhetik.
26547: GIFFEN, A.E. VAN. - Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën, geologische sectie. Bijdrage tot de kennis van enkele geologisch-archaeologische verkenmerken in verband met het vraagstuk der bodemdaling in historischen tijd.
33405: GIFFORD, DENIS. - Mad Doctors, Monsters and Mummies! Lobby Card Posters from Hollywood Horrors! A Dennis Gifford Collection.
33620: GIHR, NIKOLAUS. - Das heilige Messopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt.
35491: GILLIAMS, MAURICE. - Tweespraak in de herfst.
6060: GILLIAMS, MAURICE - Inleiding tot de idee Henri De Braekeleer.
32640: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 5. Hersenschimmen.
32638: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 7. Het Zegel van Beselek.
32636: GILLON, PAUL & FOREST, JEAN-CLAUDE. - Schipbreuk in de Tijd 1. De Slapende Ster.
32637: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 6. De Meester-Dromers.
32642: GILLON, PAUL & FOREST, JEAN-CLAUDE. - Schipbreuk in de tijd 2. De golvende dood.
32639: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 8. Ortho-Menta's.
32641: GILLON, PAUL & FOREST, JEAN-CLAUDE. - Schipbreuk in de tijd 2. De golvende dood.
34947: GILLON, PAUL & FOREST, JEAN-CLAUDE. - Schipbreuk in de Tijd. Deel 1 t/m 8. De Slapende Ster/ De golvende dood/ Labyrinten/ Dodelijk universum/ Hersenschimmen/ De meester-dromers/ Het zegel van beselek/ Ortho-menta's.
32643: GILLON, PAUL. - Schipbreuk in de tijd 9. Terra.
18290: GIMBERG, J.. - Zutphensche Monumenten.
15037: GIMFERRER, P.. - Antoni Tàpies et l'esprit Catalan.
32631: GIMPEL, TINE, HICHTUM, N. VAN, LUDWIG, EMILIE AND BARENTZ-SCHÖNBERG. - Tijl Uilenspiegel.(no. 27) Negersprookjes I.(no.26) Repelsteeltje het kaboutertje. (no. 28) Negersprookjes II. (no.29) De muizenkoningin. (no.30) Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes- Bibliotheek.
30934: GINKEL, ROB VAN, JANSEN, HENK, MAENHOUT, JACQUELINE, MÜLLER, THADDEUS & ROUKENS, KITTY (SAM.). - Het verloren paradijs. Sociografie van stad en land.
11575: GIRALDI, G.B. - Novellen aus den Hekatommithi.
13039: GIRAUD, R.. - L'Argot d'éros.
33685: GIRKMAN, KARL. - Flächentragwerke. Einführung in die Elastostatik der Scheiben, Platten, Schalen und Faltwerke.
30710: GISBURN, HAROLD G.D.. - The postage stamps and postal history of the Bahamas.
27040: GISEKIN, JO. - Het eiland van elkaar.
35369: GIURA LONGO, TOMMASSO ET AL.. - J.B. Bakema. Original drawings a cura del Centra Oikos.
16965: GLERUM, J.P., C.A.M. BROEKHOF AND C.J.G. WILDEMAN-. - DESIGN 1840 - 1990. Kunstnijverheid / Decorative Arts. Veiling 124A / december 1996. Auction No. 124A / december 1996.
22291: GLIBOTA, ANTE. - Helmut Jahn.
29282: GMELICH MEIJLING- VAN HEMERT, GEES R.. - Han Reijnhout; portret van een Zeeuws kunstenaar.
33755: GMELICH MEIJLING- VAN HEMERT, GEES R.. - Vissen op Zeeuws water.
32459: GNANN, ACHIM & PLOMP, MICHIEL C.. - Rafaël en zijn school.
34892: GOBBERS, WALTER. - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760- ca. 1810).
31601: GOBERT, PHILIPPE DE. - Artists' rooms.
28121: GODDERIS, P.J.. - Cyffer-boek ofte rekenkundig werk, bevattende de hoofd-stoffen en grond-regels der rekenkunde, verzaemeld en opgesteld door den wel-eerweirden Heer P.J. Godderis, pastor tot Meirelbeke.
34393: GODEFROY, A.N., B. DE GREEF JZ. EN N.S. CALISCH. - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Elfde Deel.
34394: GODEFROY, A.N., B. DE GREEF JZ. EN N.S. CALISCH. - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Tiende Deel.
3982: GODSCHALK, L.A. - Ontijdig schip-verlaten.
19025: GOEBBELS, JOSEPH, ALBERT SPEER, RUDOLF HESS & BALDUR VON SCHIRACH. - Adolf Hitler. Het begin van de nieuwe orde; beelden uit het leven van de Führer 1931-1935
690: GOEDE, BAREND DE. - Gestalten van het Ik; gedichten.
18169: GOEREA, WULLEM VAN. - Vuufintwintig jaer Burregemeaster. 'N Flakkeasche novelle.
27163: GOES. - De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
20399: GOES. - Het Raadhuys tot Goes. - d'Edele Voetboog tot Goes / d'Edele handboog tot Goes. - d'Edele Busse of Cluveniers tot Goes.
23396: GOES. - De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
23410: GOES. - De Stad Goes.
20189: GOES. - Het stadhuis te Goes.
23818: GOES. - Goesa.
31377: GOES. - Goes
20257: GOES. - De Zuidpoort te Goes.
26163: GOES. - Goes.
26161: GOES. - Goes.
20326: GOES. - Stads Koorn-molen te Goes. - De groote kerk te Goes.
22672: GOES. - Kaiser Hooft en (...?) de Tergoes.
22624: GOES. - De Westpoort te Goes. - De Koepoort te Goes.
20400: GOES. - De Stad Goes.
22487: GOES, AERT VAN DER. - Brieven aan Ikke Zelfman; een speurtocht naar Goethe en het wezen van diens Faust.
22266: GOES. - Goesa.
31137: GOES. - Het Raadhuys tot Goes.
20195: GOES. - De Stad Goes uit de haven te zien. - Gezigt op de Haven en Westerschans te Goes.
21761: GOES. - Gemeente Goes.
23267: GOES. - De nieuwe poort te Goes. - De groote markt te Goes.
23268: GOES. - De Stad Goes.
31021: GOETGHEBUER, A.. - L'Église Cathédrale de Saint Bavon a Gand.
23558: GOETHE, J.W. VON. - Die Leiden des jungen Werther.
18411: GOETTSCH, G.. - Koolteerproducten ontstaan, verwerking, toepassingen.
24445: GOFFINE, LEONARD. - Hand-Postill, oder christkatholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Feiertage des ganzen Jahres, enthaltend den Text und die Auslegung der Episteln und Evangelien, nebst allen für das Leben eines frommen Christen wichtigen Glaubens-, Trost- und Sittenlehren, so wie auch die Erklärung aller das Jahr hindurch in der h. katholischen Kirche gebräuchlichen Ceremonien.
31634: GÖGÖS, FERENC. - Vijf Houtsneden Vijf Gedichten.
30927: GOLDBERG, LEA. - Bloei. Verzen.
29961: GOLDSCHMITZ-WIELINGA, L.C.J., HEERINGEN, R.M. VAN, HENDRIKSE, H., E.A.. - Verdronken land. Valkenisse en Keizershoofd; archeologisch en historisch onderzoek van een verdronken stukje Zuid-Beveland.
29862: GOLLANCZ, ISRAEL (ED.). - The tragical history of Doctor Faustus. A play written by Christopher Marlowe.
21962: GOLVEN, ANDRÉ. - Sève Nouvelle Vie Meilleure. Coopération Inter-Europeenné.
29754: GOMMANS, JOS, BOS, JEROEN & KRUIJTZER, GIJS. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VI: Voor Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland/ India, Persia, Arabian Peninsula.
20579: GOMPERTS, H.A., MORRIËN, A., E.A. (RED.). - Libertinage, jaargang 2 januari-december 1949.
25395: GONÇALVES, FRANCISCO. - Subsídios para o conhecimento geológico do Nordeste Alentejano.
34157: GONCOURT, EDMOND & JULES DE. - Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire. Troisième série-troisième volume. Tome neuvième 1892-1895.
23266: GONCOURT, EDMOND EN JULES DE. - Histoire de Marie-Antoinette.
30202: GONSE, LOUIS. - La Sculpture Française, depuis le XIVe Siècle.
34779: GOODCHILD, GEORGE. - Jim goes North. Being the further adventures of "Colorado Jim".
34037: GOODRICH, LLOYD. - Raphael Soyer.
12262: GOODWIN, GODFREY. - A History of Ottoman Architecture.
17696: GOORMANS, J. E.A.. - Technologie voor de metaalbewerker.
34501: GORDIJN, A.. - Schiedam op schaal.
29389: GORDIJN, HERMAN, KOMRIJ, GERRIT, BLOM, ONNO & HOEKSTRA, FEICO. - Binnenste buiten.
35547: GOREY, EDWARD. - The gilded bat.
33871: GÖRLAND, INGTRAUD. - Die konkrete Freiheit des Individuums bei Hegel und Sartre.
29458: GOROSTARZU, PATRICIA DE. - Face à Face.
32158: GORTER, D.S., COOL, P., E.A.. - Vier brieven over de vraag: Wat moeten wij als Doopsgezinden doen in den strijd tegen Rome?
35422: GOSLINGA, S.S.. - Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.
33563: GOSLINGA, S.S.. - Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.
31472: GOSS, JOHN. - De geschiedenis van de cartografie. De kunst van de kaartenmakers.
19789: GOTINK, W.M. (SAM.) E.A.. - Handleiding te gebruiken bij de cursus voor uitvoerders van de kunstmatige inseminatie.
34526: GOTTELIER, LUKE, UPRITCHARD, FRANCIS, BASU, SAM, ET AL (ED.). - Bart Wells Institute. No. 1 (Winter 2001)- No. 8 (Spring 2003).
28506: GÖTZ, H.-D.. - Die deutschen Militärgewehre und Maschinenpistolen 1871-1945.
35222: GOUD, M.J. & J.P. SINKE. - Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.
21237: GOUD, JEROEN EN VOSKUIL, RON (ED.). - Vita Marina (A quarterly magazine on marine zoology, with emphasis on molluscs).
22450: GOUDA. - De Stad Gouda, van over den Yssel te zien.
28682: GOUDA, J.J.C. VAN. - Ernst en luim; gedichten.
33539: GOUDA. - Gouda. De Markt en het stadhuis.
20932: GOUDA. - Gouda. De St. Janskerk van de Markt gezien.
21375: GOUDA. - La Ville de Tergou.
35607: C. GOUDRIAAN. - Het kamp aan de grens. Twee zeemansjongens. De hut in het Nieuwveld. Naar het Kempenland.
32467: GOUPIL & RENAULD, L.-D.. - Manuel vulgarisateur universel des connaissances artistiques.
35181: GOURNERIE, EUGÈNE DE LA. - Histoire de Paris et de ses monuments.
22143: GOUSSIER. - Marine, Chantier de Construction.
23967: GOUTHOEVEN, W. VAN. - D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige Geslacht-registeren ende Genealogien der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Dorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschryvinghen van Hollandt: Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636.
20014: GOUW, J. TER. - De Volksverhalen.
26661: GRAAF, H.J. DE. - De reis van Z.M. "de Vlieg", commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808, deel II: Q.M.R. Ver Huell, "Mijne eerste zeereis".
19564: GRAAFLAND, J.L.M.. - Heraldische encyclopedie.
25676: GRAANOOGST, ELIZABETH. - Jeetje '46.
9285: GRADMANN, E., ET M. CETTO - Peinture et dessin en Suisse au dix-septième siècle.
24892: GRADSTEIN, S., DUINKER, D.M., BEUN, M., DALEN, D. VAN, A.O. (ED.). - Philips Technical Review; dealing with technical problems relating to the products, processes and investigations of the Philips industries. Volume 22, 1960/61, no. 9/10, Glass.
27141: GRAEVENITZ, ANTJE VON, MIDDENDORP, JAN, SHAW, JEFFREY & GEMERT, ANTON VAN. - Jeffrey Shaw. Going to the Heart of the Center of the Garden of Delights.
11276: GRAF, OSKAR M. - Das Bayrische Dekameron.
30982: GRAFT, GUILLAUME VAN DER. - De vijf maagden.
24754: GRAFT, J. VAN DE. - De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
12208: GRAFT, J. VAN DE. - De Tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
31387: GRAINGER, MARGARET (ED.). - The natural history prose writings of John Clare.
27601: GRAM, JOHAN. - Standbeelden van Nederlands' groote mannen.
34736: GRAPPE, GEORGES. - Catalogue du Musée Rodin. I.: Hôtel Biron. Essai de classement chronologique des oeuvres d'Auguste Rodin. Catalogue 1938.
17431: GRAS, R.F. LE. - Telle Une Pierre Qui Marque Le Gue.
28765: GRASS, GÜNTER. - Günter Grass. Mit Wasserfarben; Aquarelle.
24372: GRASWINCKEL, D.P.M., E.A.. - Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen, 1901-1934), I.
33830: GRATON, JEAN. - Michel Vaillant (Alles over autosport).
25104: GRAUE, J.C.. - Practisch rekenboek en handleiding voor het onderwijs in de stoomwerktuigkunde.
33144: GRAVE. - De Stad Graave te zien van den Maaskant, 1739.
33043: GRAVE. - Ham Poort te Graave van binnen/ Ham Poort van buiten, 1732.
33034: GRAVE. - Maas Poort te Graave van binnen, 1732/ Nonnen Klooster, Fransche en Hoofd Kerk te Graave.
33035: GRAVE. - Markt en Hoofdwagt te Graave, 1732/ Stadhuis en Hoofdwagt te Graave, 1732.
33129: 'S-GRAVELAND. - Het Dorp 's Graaveland in Gooiland, 1739.
21063: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Laye. Vyverberg.
21065: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. La Haie. Hague.
21067: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. Statue Wilhems II. Standbeeld van Willem II. La Statue de Guillaume II.
21068: GRAVENHAGE, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. (Binnenhof)
21069: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Haye. Het Stadhuis. Das Rathhaus. L'Hotel de Ville.
27764: GRAVENHAGE, 'S. - Het Binnenhof in 's Gravenhage, te zien van de Finantie Kamer na de groote Zaal.
21066: GRAVENHAGE, 'S. - 'S Gravenhage. Ruiter-Standbeeld van Willem I.
21143: GRAVENHAGE, 'S AND SCHEVENINGEN. - Scheveningen. Strandgezigt.
22850: GRAVENHAGE, 'S. - Gesight van Het Nieuwe Voor Hout komende uyt het Bosch. Vue du Nouveau Voor-Hout en Venant du Bois.
20187: GRAVENPOLDER, 'S-. - 'S Graavenpolder. - 'T Zelve anders.
30342: GRAVENPOLDER, 'S-. - 's-Graven-Polder.
26146: GRAVENPOLDER, 'S-. - 's-Gravenpolder.
20720: GRAVENPOLDER, 'S-. - Gemeente 's Gravenpolder.
24968: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Vrede groet, ter inwijing van het nieuw gebouwde armziekenhuis, op de Heeregragt te Middelburg; in den naame des Heeren uitgesprooken, op den 23. van slagtmaand 1784, in de groote vrouwe eetzaal.
24970: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie van Gent, de satisfactie van Goes en Thoolen, en verscheidene andere bijzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw.
34885: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc.
24969: 'S GRAVEZANDE, ADRIANUS. - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc. Meegebonden: Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.
30594: GREENHILL, PETER. - Heraldic miniature knights.
5644: GREENWALD, TED. - 30 jaar The Beatles; The Fab Four op het witte doek, bij optredens, op de plaat of cd en te boek.
33745: DR. GREGORY. - De vaders nalatenschap aan zijne dochters.
25179: GREIDANUS, ARNOLD & WIERSMA, WILLEM F. (RED.). - Index 78.2
11300: GRESHOFF, J., EN A.A.M. STOLS - 'Beste Sander, Do it now!'; briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols. Dl. I, 1922-1941.
30868: GRESHOFF, J. (RED.). - De Witte Mier. Een klein maandschrift voor de vrienden van het boek. Mei 1912.
29595: GRESTY, HILARY & LEWISON, JEREMY (ED.). - Constructivism in Poland 1923 to 1936.
26769: GREVE, H.E. (RED.). - De Boekzaal; maandschrift voor boekkunst en boeknijverheid, boekbeschrijving en bibliotheekwezen, orgaan der vereeniging voor openbare leeszalen in Nederland. Jaargang IV, 1910.
22106: GREWEL, F.. - De doorbraaktijd der elementen van het blijvend gebit.
27238: GRIJPSKERKE. - Het Dorp Grypskerke. Overgebleven Muurwerk van de Kerk van Buttingen.
27237: GRIJPSKERKE. - T' Dorp Grypskerke. 'T zelve anders.
20827: GRIJPSKERKE. - Gemeente Grijpskerke.
33255: GRIJZENHOUT, FRANS & SAS, NIEK VAN. - De burger van Delft. Een schilderij van Jan Steen.
10746: BHATTA NÂRÂYANA/JULIUS GRILL. - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
14840: GRIMBERG, W.L.F.. - Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland.
17139: GRIMBERGEN (ED.). - Grimbergen doet méér met letters. Zetwerk van kopij, floppy of telefoon via montage, incl. litho's tot schone films.
21577: GRIMM, ARTY. - Look at me II, 1999.
25085: GRIMM, ARTY, BOECK, PAULE DE, HERMUS, P., E.A.. - Jubileumboek ADZ; ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, 1969-1994.
21039: GRIMM, GEBR.. - Sprookjes van de Efteling/ Hans en Grietje.
31758: GRINTEN, HANS VAN DER (SAM.). - Ron Rooymans. Schilderijen en etsen. Van 16 mei t/m 21 juni 1981, Nijmeegs Museum "Commanderie van Sint Jan".
30217: GRIP, MARIJN DE. - Een onderzoek naar de organisatie, de sociale samenstelling van het ledenbestand en de boekaanschaf van het leesgezelschap "Nut en Genot" te Sluis,1861-1878.
13101: GRÖBER, K., AND J. METZGER. - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
22663: GROEDE. - Groede.
30833: GROEDE. - Gemeente Groede.
24682: GROEN VAN PRINSTERER, G.. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands/ Vaderlandsche zangen. Twee delen in één band.
26765: GROENEN, LIÉVIN. - Geïllustreerde Scheepvaart Encyclopedie/ Illustrated Marine Encyclopaedia/ Encyclopédie Illustrée de la Marine.
12410: GROENENDAAL, M.H.. - Nederlandse drukletters. Dutch printing types. Niederländische Druckschriften. Caractères hollandais..
31750: GROENENDIJK, PAUL & VOLLAARD, PIET (SAM.). - Architectuurmodellen 2. Goederenkantoor Fyenoord 1926-1927, S. van Ravesteyn.
20935: GROENENDIJK. - Groenendyk. Die Neue Kirche. De nieuwe kerk. La Nouvelle e'glise.
25762: GROENEVELD, DORIS. - Beeldberichten.
34018: GROENEVELT, ERNST. - Intermezzo's. Verzen.
24394: GROENEWEGEN, PAULUS PETRUS MARIA. - Dielectric behaviour of solid hydrogen iodide and hydrogen bromide at frequencies between 5 MHz and 225 MHz.
24686: GROENEWEGEN, H.IJ.. - De remonstrantie op haren driehondersten gedenkdag, 1610- XIV januari- 1910; in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht.
31363: GROENHOF, G. (RED.). - "Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak". Historie en interviews.
32091: GROENLO. - Kerk en Raadhuis te Grol. / 't Klooster Engelhuizen te Grol.
32814: GROENLO. - Kerk en Raadhuis te Grol, 1743/ 't Klooster Engelhuizen te Grol, 1743.
35177: GROENTJES, MART & KIKKERT, KIKI. - Jaap Min. Werk uit de periode 1960-1985.
15876: GROESBEEK, J.W.. - Amstelveen. Acht eeuwen geshiedenis.
17359: GROL, R.J.. - Orthopedische schoenen. 1990.
23634: GROL, H.G. VAN. - Het Stedelijk Museum te Vlissingen (1890-27 Aug.-1940).
33855: GROL, H.G. VAN. - Het Zeeuwsche Prijzenhof te Vlissingen van de Overgave van Middelburg tot na de Pacificatie van Gent. Een bijdrage tot de geschiedenis der kaapvaart in de eerste jaren van den 80 j. oorlog. Overdruk uit: Bijdragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde.
33885: GROL, H.G. VAN. - Het Zeeuwsche Prijzenhof te Vlissingen 1575-1577.
29804: GROL, H.G. VAN. - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
20657: GRONINGEN. - Groningen en Ommelanden.
25434: GRONINGEN. - De Provincie van Groningen.
30672: GRONINGEN. - Groningen. De Groote markt en het Stadhuis.
20931: GRONINGEN. - Groningen. Het Academie gebouw.
20933: GRONINGEN. - Groningen. Groote markt en Martini-kerk.
22851: GRONINGEN. - Nieuwe kaart van de Provincie Groningen en ommelanden.
34291: GROOT, PAUL. - Cover Doppelgänger. Het ontmaskeren van het tweede gezicht.
28844: GROOT, HUGO DE, GROENEWEGEN VAN DER MADE, SIMON VAN & SCHORER, WILLEM. - Inleiding tot de Hollandsche rechtsgeleerdheid, beschreven by Hugo de Groot, bevestigd met plakaten, handvesten, oude herkomen, rechten, rechtsgeleerden, sententien van de hoven van justitie in Holland en elders, mitsgaders eenige byvoegsels en aanmerkingen op dezelve, door Mr. Simon van Groenewegen van der Made, in zyn leven secretaris der stad Delft, door hem toen op nieus veel vermeerderd, en verbeterd nu met Latynsche aanteekeningen uitgebreidt door Willem Schorer.
34336: GROOT, J.M. DE. - Bram van Velde. Retrospectieve 1907-1978.
31162: GROOT, HUGO DE. - Bewys van den waren Godsdienst.
21829: GROOT, S.J. & S. SCHAAP. - De Nederlandse visserij rond 1900.
31892: GROOTE, PATRICK DE. - Panorama op toerisme. Handboek toerisme management in een internationaal perspectief.
33107: GROOTEBROEK. - De Stede Grootebroek, 1726.
32357: GROOTHEEST, A.C. VAN & BISSCHOP, R. (RED.). - Geschiedenis van Veenendaal.
33922: GROOTHUIS, MARJAN (RED.). - Ben Seelt. 50 jaar fotografie van a tot z. Van Amsterdam tot Zeeland en verder.
26805: GROOTJANS-SIERA, LEIDA C.A.. - Rabbinica en talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen.
13173: GROTHE, H.. - Bergbau. I: Abbau, Gebirgsverhalten; II: Gebirgswärme, Schwimmittel; III: Schwimm-Sink-Analyse, Zylinderöle.
33288: GRUBB, NANCY (ED.). - Loretta Lux.
25328: GRUNERT, JOH. AUG.. - Lehrbuch der Mathematik für die mittlern Classen höherer Lehranstalten; Erster Theil: gemeine Arithmetik.
22949: GRUYER, F.-A.. - Chantilly; Musée Condé, Notice de Peintures.
28773: GRUYTER, W. JOS. DE. - Het werk van Käthe Kollwitz. Bevattende 61 reproducties in zwart en wit naar etsen, litho's teekeningen, houtsneden en plastieken.
23608: GRYP, CORNELIS VANDER & RUEVER, ADRIAAN JAN DE. - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; met de noodige bewyzen en bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd, door Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee.
16686: GRYPDONCK, MARCEL. - Gulden spiegel van Oostvlaanderen. Eerste band. Tweede uitgave. Nr.450. Levensspiegel van Oostvlaanderen.
30292: GRYSE, BOB DE. - Karnak. 3000 Ans de Gloire Égyptienne.
30628: GUARDIA, CAROLINE DE LA. - Spanish braid lace "witch stitch" II. 10 New original patterns designed by Carolina de la Guardia.
35647: GUDLAUGSSON, MAGNÚS V., ET AL. - Magnús V. Gudlaugsson.
28092: GUERRERO, ANTOINE. - Chen Zhen.
34844: ERASME TRADUIT PAR M.GUEUDEVILLE.. - L' Eloge de la Folie, traduit du latin d' Erasme, Par M. Gueudeville. Nouvelle Edition revuë et corrigée sur le Texte de l' Edition de Bâle, et ornée de nouvelles figures. Avec des notes.
33585: GUGGISBERG, C.A.W.. - Sapra Safari Guide no. 6 East African Birds. Vol. II: Passerines.
33853: GUIBERT, ARMAND. - Oiseau privé.
24699: GUIBERT, JOSEPH. - Les dessins du Cabinet Peiresc au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale; Antiquité- Moyen Age- Renaissance.
26668: GUICCIARDINI, LODOVICO. - Panorama Vlissingen.
32380: GUIJS, GER & LADAGE, DICK. - Nieuwerkerk aan den IJssel in woord en beeld.
35542: GUILLOU, MICHEL & TERENCE & SMIT. - Aryanne. Deel 1: Noodlottige Liefde/ 2: de reizigers van de lange nacht/ 3: Bannelingen van de woestijn/ 4: De Zwarte Nijl/ 5: De laatste kolonie/ 6: De regendoder.
30899: GUILMARD, D.. - Meubles.
29438: GUINNESS, DESMOND & TROUSDALE SADLER JR., JULIUS. - Palladio. A western progress.
33372: GÜNSBERG, MAGGIE. - Playing with Gender. The Comedies of Goldoni.
26464: GÜNTHER, HANS F.K.. - Das Bauerntum als Lebens- und Gemeinschaftsform.
35442: GUSDORF, GEORGES. - Introduction aux sciences humaines. Essai critique sur leurs origines et leur développement.
28445: GUZZO, PIETRO GIOVANNI, MOORMANN, ERIC, PESANDO, FABRIZIO, A.O.. - Da Pompei a Roma. Kroniek van een uitbarsting; Pompeji-Herculaneum-Oplontis.
16908: GYSELEN, GABY. - Beeldig West-Vlaanderen.
25167: GYSSENS, INGEBORG CARLA JORINA. - Optimizing antimicrobial drug utilization; studies and interventions in a university hospital.
30994: HAACKE, HANS. - Deel I.
32901: HAAFTEN, M. VAN. - Reziprokentafel aller ganzen Zahlen von 1 bis 10000. Ausgabe F von Noordhoff's Tafeln.
34791: DEN HAAG. - Vuë du Nouveau Princesse Graft en venant du Bois. Gesight van de Nieuwe Princesse Graf55t komende uyt het Bosch.
32273: DEN HAAG. - Vuë vers l'entree de la ville de La Haye.
25269: DEN HAAG. - St. Jacobskerk te Den Haag.
32272: DEN HAAG. - Vuë aupres de la Menagerie a La Haye.
32271: DEN HAAG. - Vuë de la Petite Etang a Haye.
34795: DEN HAAG. - Vuë du Princesse Graft en sortant du Casuari Straat & régardant ver les Uyle Boome. 't Gesight van de Princesse Graft komende uyt de Casuari Straat en siende na de Uyle Boome.
34793: DEN HAAG. - Vue du Nouveau Voor-hout en venant du Bois. Gesight van het Nieuwe Voor-hout komende uijt het Bosch.
25914: HAAGSMA, F.M.. - De behandeling van de luetische gravida ter voorkoming van lues congenita.
20337: HAAMSTEDE. - Het slot en dorp Haamstede van buiten. 1745 - Het dorp Haamstede van binnen. 1745
20401: HAAMSTEDE. - De Baen der heerlijkheyt van Haemstede.
28950: HAAMSTEDE. - Het kasteel van Haemstede.
30343: HAAMSTEDE. - Haamstede.
31132: HAAMSTEDE. - Het slot Haamstede en 't Dorp in 't verschiet. - Het slot Kraystein in de Heerlijkheid Burg.
30940: HAAR ACHTERBERG, J. V.D.. - Lichtende sterren flonkerend aan de hemel van Neerlands kerk. Levensbeschrijvingen van Nederlandse oudvaders.
34133: HAAREN, HEIN VAN, SMETS, SANDRA, GEEST, ARIE VAN, ET AL. - Age Klink. Schilderschrijver.
22652: HAAREN, HEIN VAN EN SPAANDER, INEKE. - Gust Romijn, een ruimtelijk avontuur.
21070: HAARLEM. - Haarlem. De Groote of St. Bavo-Kerk.
21071: HAARLEM. - Haarlem. De groote kerk en het standbeeld van L. Jz. Coster.
32747: HAARLEM. - Overblyfsels van 't Huis te Kleef by Haarlem, 1740/ Overblyfsels van 't Huis te Kleef van eene andere zyde, 1740.
21271: HAARLEM. - Gezigdt buyte Harelem.
21072: HAARLEM. - Haarlem.
21073: HAARLEM. - Harlem. Het Koninglyke Paleis. Das Königliche Palais. Le Palais Royal.
21259: HAARLEM. - Out Roomen buiten Haarlem.
21263: HAARLEM. - 't Huys ter Kleef zo als het heden zig vertoont.
34817: HAARZUILENS. - De Kerk van de Haar. - De Ridder Hofstad de Haar.
34859: HAAS- VAN RIEMSDIJK, RIET DE. - Diverse catalogi uitgegeven door de Anton Pieckclub (9 stuks). O.a. Gevelstenen, Kalenderplaten en Werken van Anton Pieck voor de uitgeverij "Kunst Adelt"
34857: HAAS- VAN RIEMSDIJK, RIET DE. - Pieck Spieghel. 4x 1992- 1x 1993- 3x 1994- 4x 1995- 3x 1996- 4x 1997- 4x 1998- 4x 1999- 3x 2000- 3x 2001- 4x 2002- 3x 2003. Totaal: 40 stuks.
33680: HAAS, C. DE. - Zeeslepen onder de driekleur 1945-1980.
20534: HAASSE, HELLA. - Bij de les; schoolplaten van Nederlands-Indië.
32507: HAASTEREN, JAN VAN & KLEIN, PATTY. - Baron van Tast.
28821: HABSBURG, GÉZA VON. - Fabergé gestern und heute.
32150: HACKMANN, HENDRIK & PFEIL, WERNER (ED.). - Ungebautes Aachen. Die unsichtbare Stadt. Schriftenreihe, Ausgabe 3.
27646: HADERT, HANS. - Handbuch über die Herstellung und Verwendung der Druckfarben unter besonderer Berücksichtigung der Druckhilfsmittel.
32388: HAEBERLIN, PAUL & JEAN-PIERRE. - Meisterküche im Elsaß. Die Auberge de l'Ill.
7925: HAEMSTEDE, A.C. VAN - Geschiedenis der Martelaren, die om de getuigenis der evangelische waarheid hun bloed gestort hebben; van Christus onzen Zaligmaker tot het jaar 1655; niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Frankrijk, Engeland, Schotland, Spanje, Italië, Duitschland, Amerika en andere landen; benevens vele van hunne brieven en belijdenissen, den moord te Parijs en in de voltolijn, de ongehoorde wreedheid in Ierland, den verschrikkelijken moord aan de Waldenzen in Piemont en andere vervolgingen van de geloovigen.
25532: HAEN, CHRISTINE D'. - Titelloos gedicht.
31617: HAERENS, KAREL. - Gentse gedenkplaten.
27981: HAERENS, KAREL. - Standbeelden van Gent.
17238: HAGENAAR, EEN. - Part I:Physiologie van Den Haag. Part II:Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag
22778: HAGENBACH, AUGUST & KONEN, HEINRICH. - Atlas der Emissionsspektren der meisten Elemente, nach photographischen Aufnahmen mit erläuterndem Text.
32062: HAGESTEIN. - Het dorp Hagestein.
32063: HAGESTEIN. - Het dorp Hagestein van eene andere zyde.
30850: HAGESTEIN. - Gemeente Hagestein.
34608: HAIMON, PAUL. - Fons Bemelmans.
30098: HAINES, BRUCE (ED.). - David Thorpe. The defeated life restored.
35445: HAITJEMA, NIENKE. - Een kleurrijke schaduw- een proces rondom zelfdoding.
24439: HAITSMA, J. & J. MOERMAN. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Athletische Vereniging "1923", 16 october 1923- 16 october 1948.
28579: HAKS, FRANS & BARTELINK, NICOLETTE (SAM.). - De Ploeg zusammengestellt im Groninger Museum (1).
27094: HALFWERK, WINANT (SAM.). - Cursus streekeigen erven in Zeeland.
20514: HALL, M.C. VAN. - Gedichten.
30481: HALL, JURRIAAN VAN & MEIJERINK, GERT (RED.). - Kendie? 't Eerste, 't beste, erotisch kunstmagazine. Nr. 001.
30606: HALLE, BERNHARD. - Handbuch der praktischen Optik.
16912: HALLEY, JAMES J. [COMPILED]. - Royal Air Force Aircraft T1000 to T9999.
32029: HALLUM. - Sytjema State. / 't Huis van Berouw.
35426: HALMAEL JR., A. VAN. - Bijdragen tot de geschiedenis van het tooneel, de tooneelspeelkunst, en de tooneelspelers in Nederland.
35434: HAMBLETT, CHARLES. - Here are the Beatles.
33551: HAMEL, J.A. VAN. - De Schelde-beslommeringen. Overdruk uit het Tijdschrift voor Geschiedenis, Land- en Volkenkunde.
20376: HAMELMANN, FRIEDRICH. - Het van den bok rijden; grondig onderricht in de behandeling van wagenpaarden, het inspannen en rijden.
32283: HAMELSVELD, IJSBRAND VAN. - Historisch handboekje van den bijbel.
34628: HAMER JR., GERH. J.. - M.T.S. agenda vademecum. Uitgegeven voor de vereenigingen v. leerlingen der Middelb. Techn. Scholen in Nederland door de Stichting Gemeenschappelijk- M.T.S.-belang. 1933-1934. 3e jaargang.
13131: HAMER, G.J.. - Polytechnisch vademecum, met radiotechnische bijlage; afdeelingen: electrotechniek, radio-techniek, burgerl. bouwkunde, weg- en waterbouwk., werktuigbouwkunde, scheepsbouwkunde, natuur- en scheikunde.
31769: HAMILTON, DAVID. - La jeune fille. Le thème d'un photographe.
34653: HAMMACHER, A.M.. - Eduard Karsen en zijn vader Kaspar.
34541: HAMMACHER- VAN DEN BRANDE, R.. - 3 Kunstenaars uit Praag. Grafiek en collages.
34550: HAMMACHER- VAN DEN BRANDE, R.. - 4 Jonge Engelse Schilders. XXXIII Biennale Venetië 1966. Bernard Cohen, Harold Cohen, Robyn Denny, Richard Smith.
34565: HAMMACHER, A.M. - Amsterdamsche impressionisten en hun kring.
33167: HAMMERTON, J.A.. - Landen en Volken. De Wereld in al haar Kleurenpracht. Deel I t/m VI.
22787: HAMPSHIRE. - Hamp Shire.
28064: HANDELS, JOHN. - Every little thing of The Beatles. John Lennon, Paul Mc.Cartney, George Harrison, Ringo Starr. Encyclopedia. Vols. 1 - 6 and 1 volume: Index.
31566: HANE, LAURENS VANDEN. - Costumen van het Graefschap van Vlaenderen. Two volumes.
33260: HANEGEM, WIM VAN & SCHEL, HENK. - Wim van Hanegem...ik, de "Kromme". Mijn leven verteld aan Henk Schel.
20955: HANSEN, HANS, A.O.. - 75 Jahre Wyker Dampfschiffs-Reederei G.m.b.H. 1885-1960.
31996: L'ONCLE HANSI. - Mon village ceux qui n'oublient pas. Images et commentaires.
35452: HAPPEL, BART L.M.. - Architecture and function of modular neural networks.
32106: HARDERWIJK. - Smeede Poort te Harderwyk. - De Hoogebrug Poort te Harderwyk.
21074: HARDERWIJK. - Harderwijk.
26418: HARDONK, J., TWIST, G. VAN & SADÉE, A.E.M.. - Vakopleiding voor de motorrijwieltechniek. Leergang A.
10110: HARDOUIN, E., EN W.L. RITTER - Java. Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter.
33123: HARINGHUIZEN. - 't Dorp Haringhuizen.
21548: KOEDIJK AND HARINGHUIZEN. - 't Dorp Koedyk. 1726. - 't Dorp Haringhuizen. 1726.
27581: HARLINGEN. - Harlinga.
26380: HARLINGEN. - De Franeker Poort te Harlingen.
21075: HARLINGEN. - Harlingen. Van het Zuiderhavenhoofd gezien.
32025: HARLINGEN. - De Haven Poort te Harlingen / De Franeker Poort te Harlingen
27584: HARLINGEN. - Harlingen.
27589: HARLINGEN. - Harlingen. Van het Zuiderhavenhoofd gezien.
12723: HARMSEN, W.L., AND C. ZEE. - Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding.
15456: HARN, W.J. VAN. - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët, (geb. 1550, overl. 1602), in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die vóór en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
33422: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Autour du monde. Vol. 1-3-4-6-7-8-9.
33606: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Amérique Tome II et VI.
33605: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Afrique Tome IV et V.
33608: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Asie. Tome I, III, IV, VI, VII,VIII et IX.
33607: HARPE, J.F. DE LA. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Asie. Tome I, III, V, VI et VII.
13009: HARPER, CH.G.. - Motor runs round London; II: South of the Thames.
34790: HARPER, CH.G.. - Motor runs round London. North of the Thames. A series of half-day, whole-day and week-end trips.
30162: HARRIS, JOHN & HIGGOTT, GORDON. - Inigo Jones. Complete architectural drawings.
34648: HARRISON, HARRY. - Mechanismo.
23847: HARST JJZ., L.K. VAN DER EN HARTMAN, H.J. G.. - Gedenkschrift van de kroningsfeesten te Middelburg; herinnering aan de dagen van 30 augustus tot 3 september 1898.
27807: HART, WILLIAM C. & MALONE, EDGAR W.. - Lightning and lightning protection. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume IV.
34725: HARTEN, JÜRGEN, TREU, ERWIN & EBBINGE WUBBEN, J.C.. - J.J. Schoonhoven. Zeichnungen- Tekeningen 1940-1975. Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 5. September 1975- 12. Oktober 1975/ Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam, 29 November 1975- 11 Januari 1976/ Ulmer Museum, Museum der Stadt Ulm, 25. Januar 1976- 7. März 1976.
34724: HARTEN, JÜRGEN, TREU, ERWIN & EBBINGE WUBBEN, J.C.. - J.J. Schoonhoven. Zeichnungen- Tekeningen 1940-1975. Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 5. September 1975- 12. Oktober 1975/ Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam, 29 November 1975- 11 Januari 1976/ Ulmer Museum, Museum der Stadt Ulm, 25. Januar 1976- 7. März 1976.
29745: HARTENDORF, GUUS & LEEUWEN, LEO A. VAN. - De IJmuider spoorlijn. Zo was het.
18617: HARTERINK, G.J.. - De Sterkteleer voor Machinetechnici. Leerboek voor Machineteekenaars, Constructeurs, Werktuigkundigen, Leerlingen van Technische-, Ambachts- en Burger-Avondscholen en voor Zelfstudie.
25347: HARTEVELT, D.. - De Koninklijk Nederlandsche Fabriek van gouden en zilveren werken van de firma J.M. van Kempen en Zonen te Voorschoten (het huidige Koninklijke van Kempen en Begeer te Zoetermeer). Artikel uit "Eigen Haard, no. 1 & 2 1880").
33448: HARTHOORN, P.A.. - Honderd Zeeuwse families.
29075: HARTIGH, H.A. DEN. - "In zoete mijmerij"; het boeiende verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greep en 't Zwanegat in woord en beeld.
28971: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Derde deel "Ongewervelde dieren", tweede afdeeling "Morphologie". Eerste, tweede en derde stuk. Met talrijke houtsneê-figuren.
28973: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Tweede deel "Gewervelde dieren". Eerste afdeeling "Natuurhistorisch overzigt". Eerste stuk (zoogdieren), tweede stuk (vogels) en derde stuk (kruipende dieren of reptilien). Met talrijke houtsneê-figuren.
30411: HARTING, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Derde deel, ongewervelde dieren, eerste afdeeling: natuurhistorisch overzigt. Derde stuk: wormen.
35562: HARTMAN, G.E., J.C.D. BOEKE, A.W. KRUIDERINK, E.P.J. KRIJNEN & R. STENVERT (SAM.). - Gevelwanden in de binnenstad van Zutphen. Deel 1. Uitgegeven door de gemeente Zutphen ter gelegenheid van het afscheid van Jhr. Mr. M.W.C. de Jonge als secretaris van het Wijnhuisfonds (1935-1985).
15744: HARTMAN, H.J.G.. - De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.
34534: HARTMAN, H.J.G.. - De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.
33591: LEISERING-HARTMANN. - Der Fuß des Pferdes in Rücksicht auf Bau, Verrichtungen und Hufbeschlag.
35073: HARTMANN, J.. - Die astronomischen Instrumente des Kardinals Nikolaus Cusanus. Mit sechs Figuren und zwölf Tafeln.
18316: HARTSEMA, ANNIE M. AND LEUPEN, F.F.. - Orgaanvorming en periodiciteit van A maryllis Belladonna L. Mededeeling No. 69. Laboratorium voor plantenphysiologisch Onderzoek.
16484: HARVELL, URSEL P. - Jaws over Europe. B-24 Bombers in World War II.
33187: HARVEY, WILLIAM. - Robert Burns as a Freemason.
8044: HARWIG, EDWARD - Foto-graphik.
24190: HASPELS, G.F. & RUTTEN, FELIX. - Ons eigen land, deel 4; Ons Deltaland/ Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen.
34503: HASSELT, CARLOS VAN, ET AL. - Eloge de la navigation Hollandaise au XVIIe siècle. Tableaux, dessins et gravures de la mer et de ses rivages dans la collection Frits Lugt.
6766: HATTUM, JAC. VAN - Bilzenkruid.
18864: HAUFF. - Hauff's Oostersche Sprookjes.
22262: HAUG, ÉMILE. - Traité de géologie (part I "Les phénomènes géologiques" and II "Les périodes géologiques" in four vols).
35236: SS HAUPTAMT. - De Beestmensch.
31463: HAUTEKEETE, STEFAAN. - Rik Wouters. Ontwikkeling en betekenis van het picturale oeuvre.
33103: HAUWERT. - 't Dorp Hauwert, 1726.
21550: NIEUWBOKSWOUDE AND HAUWERT. - Kerk te Nieuwbokswoude. 1726. - 't Dorp Hauwert. 1726
28284: HAVARD, HENRY. - La Hollande a vol d'oiseau. Eaux-fortes et fusains par Maxime Lalanne.
31915: HAVARD, HENRY. - Verleden en heden. Een togt langs de kusten van de Zuiderzee.
33518: HAVENITH, AUGUSTE. - La Zélande. Etude historio-géographique.
31085: HAVERGAL, C.R.. - My Bible Study for the Sundays of the Year.
34600: HAVERMANS, J.W.. - Prijsvraag Renesse. Tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten. Stedelijk Museum Amsterdam, 15 november- 15 december.
24399: HAVINGA, E.. - Monomoleculaire lagen; structuur en chemische reacties.
34510: HAVRAN, JIRI & BORRETZEN, ODD. - Jirí Havran. Acropolis Tourist Canteen.
17751: HAWKINS, IAN. - Münster: The way it was.
19620: HAY, DENYS (RED.). - Un nouvel âge d'or (les grandes étapes de l'humanité).
32079: HAZERSWOUDE. - 't Huis Stoopenburg, by Koudekerk.
33300: HEALY, PATRICK. - Virgil Grotfeldt. Including the series with Waldo Bien.
17414: HEATON, P.M.. - Welsh Blockade Runners in the Spanish Civil War.
31823: HEBERT-STEVENS, FRANÇOIS. - L'Architecture d'Aujourd'hui. Architectures Nordiques. 38e Année, Octobre-Novembre 1967.
13659: HECHT, H.. - Lehrbuch der Keramik; eine Darstellung der keramischen Erzeugnisse in ihrem technischen Aufbau.
32714: HEDEL. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler waard 1738. / 't Kasteel van Hedel.
32817: HEDEL. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler Waard, 1738/ 't Kasteel van Hedel.
27735: HEEL, JAN VAN. - Uitzagen en kleuren. Map I.
27736: HEEL, JAN VAN. - Uitzagen en kleuren. Map II.
32753: HEEMSKERK. - Kerk te Heemskerk, 1740/ 't Dorp Heemskerk, 1740.
32750: HEEMSKERK. - 't Huis Marquette op de regterzyde, 1750/ 't Huis Marquette op de linkerzyde, 1750.
32746: HEEMSKERK. - Overblyfsels van 't Huis Oosterwyk by Wijk aan Duin, 1740/ Overblyfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk, 1740.
28232: HEEMSTEDE. - 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem 1752.
28248: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
28247: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren.
33138: HEEMSTEDE. - 't Dorp Heemstede, buiten Haarlem, 1752/ 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem, 1752.
33140: HEEMSTEDE. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren/ 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
28256: HEENVLIET. - Overblyfsel van het Slot Ravenstein te Heenvliet, 1749.
34593: HEER, FRIEDRICH. - Fritz Wotruba.
27241: HEER HENDRIKSKINDEREN, 'S. - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. Het Huis te Watervliet.
27240: HEER ABTSKERKE, 'S. - S' Heer Abtskerke.
30344: HEER ABTSKERKE, 'S. - 'Heer Abtskerke.
26301: HEER ARENDSKERKE, 'S. - s' Heeren Arendskerke - T' Zelve anders.
20721: HEER ABTSKERKE, 'S. - Gemeente 's Heer Abtskerke.
20722: HEER ARENDSKERKE, 'S. - Gemeente 's Heer Arendskerke.
34870: HEERDEN, ERNST VAN. - Die sewe vrese. Verse deur Ernst van Heerden.
23682: HEEREN, A.H.L.. - Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt (Two parts 1.1/ 1.2 and 2.1/ 2.2, in three volumes).
33735: HEEREN, HANS. - Moet het een schildertje worden? Relaas van een Middelburger.
32816: 'S-HEERENBERG. - 't Slot te 's Heerenberg, 1743/ 't Huis Oploo by 's Heerenberg, 1743.
32815: 'S-HEERENBERG. - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg, 1743/ Zeddamsche Poort te 's Heerenberg, 1743.
20828: HEERENHOEK, 'S. - Gemeente 's Heerenhoek.
32039: HEEREVEEN. - Gezigt bij het Heereveen de Halkenschans.
23945: HEERING, J.. - Pelecypoda (and scaphopoda) of the pliocene and older-plistocene deposits of the Netherlands.
33992: HEERINGA, K.. - Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, Heer van Geldermalsen. Overdruk uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1916.
10590: HEERKENS, P., EN W. VAN DER BEEK - Michel van Overbeeke; 30 jaar kunstenaarschap.
34699: HEES, P.M.G. VAN, ET AL. - Een blik op de Nederlandsche Volksschool naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1862.
25712: HEESWIJK, JEANNE VAN (SAM.). - De Verborgen Stad.
32110: HEESWIJK. - 'T Kasteel Heeswyk.
32464: HEETJANS, W.. - Gids voor Epe op de Veluwe. Met prentversiering.
30998: HEFTING, VICTORINE. - Goeting.
19752: HEFTING, P.. - Klaas Gubbels. Werken op papier. Deel 1.
33379: HEGEL, GEORG WILH. FRIEDR.. - Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Als Vorschule zur Encyklopaedie, mit einigen Anführungen und Anmerkungen zur Erlaeuterung, Verteidigung oder Berichtung für den akademischen Gebrauch herausgegeben.
31441: HEGENER, HENRI. - Patria's Luchtvaart-Album.
28763: HEGYI, LÓRÁND, IRSIGLER, KARL A., A.O.. - Hubert Schmalix.
20634: HEIDEMA, J.. - Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen.
29739: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram naar Oostvoorne. Deel 7.
29735: HEIDEN, BAS VAN DER. - De stoomtram op IJsselmonde. Rotterdam Zuid-Hoogliet-Barendrecht-Zwijndrecht. Deel 3.
34968: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. - Randfiguren uit de cartografie.
32426: HEIJDEN, H.A.M. VAN DER. - De kaart van Nederland in de Franse tijd 1795-1814.
1582: HEIJERMANS, IDA - Prins Peter.
31909: HEIJNSDIJK, J. & LATIERS, C.H.. - Horeca is mensenwerk 2. Organisatie en personeelsmanagement.
31908: HEIJNSDIJK, J. & LATIERS, C.H.. - Horeca is mensenwerk 1. Organisatie en personeelsmanagement.
27091: HEILBRUN, FRANÇOISE & NÉAGU, PHILIPPE. - Pierre Bonnard; photographs and paintings.
20829: HEILLE. - Gemeente Heille.
28238: HEILOO. - 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
32751: HEILOO. - 't Huis Ypestein by Heilo, 1730/ 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
31734: HEIMESSEN, C.F.H.. - Het spelende kind in en bij de woning.
11572: HEINE, H. - Buch der Lieder.
23201: HEININGEN, H. VAN. - Buren in de gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe. Nota, naar aanleiding van het door Gedeputeerde Staten van Gelderland opgestelde plan voor gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe.
20256: HEINKENSZAND. - T'Dorp Heinkensant.
27242: HEINKENSZAND. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
27243: HEINKENSZAND. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
20830: HEINKENSZAND. - Gemeente Heinkenszand.
27284: HELBERS, G.C.. - Overschie in den loop van tien eeuwen. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het 1000-jarig bestaan van Overschie.
32501: HELBIG, W.. - Das Homerische Epos aus den Denkmälern erläutert. Archäologische Untersuchungen.
18696: HELDER, JOHANNES. - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische Evangelieën.
32900: HELFERICH, H.. - Atlas und Grundriss der traumatischen Frakturen und Luxationen.
26920: HELLENBROEK, ABRAHAM. - De evangelische Jesaia, ofte des zelfs voorname evangelische prophetien in haar samenhang, eige inhoud, oogwit, vervulling, en nuttig gebruik vertoond. Derde deel.
10436: HELLENS, F. - Henri Evenepoel.
22430: HELLER, MARTIN, GELPKE, ANDRÉ & GÖRLICH, ULRICH (ED.). - Die Klasse; Studienbereich Fotografie, Schule für Gestaltung Zürich.
15056: HELLER, M.P.. - Musikalische, Der, Zoo; ein musikalisches Bilderbuch für Klavier von M.P. Heller, Op. 95.
32120: HELLEVOETSLUIS. - 'T Dorp Nieuw Helvoet.
21076: HELLEVOETSLUIS. - Hellevoetsluis. Van de Reede gezien.
27859: HELLWALD, FRIEDRICH VON. - Natuurlijke geschiedenis van den mensch. 2 delen compleet.
35220: HELM, WIM & KEES SLAGER. - De Wijk. De Molukse gemeenschap van Oost-Souburg.
30118: HELM, CLEMENTINE. - Op verkeerde paden en andere schetsen voor jonge dames.
16594: HELMERS, J.F. AND HELMERS, J.F.. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
10764: HELMOND, B.L. VAN - Mas'oud du Tour'Abdin; un mystique Syrien du XVe siècle; étude et texte.
33047: HELMOND. - Markt te Helmond, 1740.
33038: HELMOND. - 't Kasteel te Helmond/ Binnen Plein van 't Kasteel, 1730.
29692: HELSLOOT, JOHN. - Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896.
33111: HEM. - De Stede Hem, 1726.
33329: HÉMON, FÉLIX. - Oeuvres diverses de la Fontaine.
34637: HENDERICKX, SJEF & DINGS, NICOLAS. - Het Opperste Kleed.
31193: HENDRICKX, JEF. - Catalogus van de Bibliotheek 1987. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde v.z.w.
34631: HENDRIKS, W.L. & SCHOO, H.J.. - Nederlandsche Schoolkalender 1920 september 1921.
28686: HENDRIKSE, CEES (SAM.). - Tekens aan de Wand. Chinees Nieuw Realisme en Avant-Garde in de Jaren Tachtig en Negentig.
32309: HENDRIKSEN, E., E.A.. - 30 Jaar Topografische Atlas Ede. Schilders uit de gemeente Ede legden plekjes, ambachten en folkloristische gebruiken vast.
14321: HENDSCHEL, A.. - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek.
11264: HENGEL, JAC. VAN - Specimen juridicum inaugurale, de Tribus Majoriani Novellis.
19087: HENGEL, W.A. VAN. - Laatste leerredenen, aan mijne leerlingen van vroeger en later tijd opgedragen door W.A. Van Hengel.
32109: HENGELO. - t' Dorp Henghel.
34042: HENGST, D. DEN (RED.). - Van Homerus tot van Lennep. Griekse en Latijnse literatuur in Nederlandse vertaling. Lampas jubileumnummer.
20723: HENGSTDIJK. - Gemeente Hengstdijk.
34397: HENKET, N.H., SCHOLS, CH. M. EN TELDERS, J.M.. - Waterbouwkunde, derde deel (4e gedeelte), afd. XIV- Berekening der bruggen. Inclusief platenatlas.
23328: HENKET, N.H., SCHOLS, CH. M. EN TELDERS, J.M.. - Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas.
20584: HENNEBO, ROBERT. - Verzamelde dicht-werken van Robert Hennebo. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven, verrijkt.
18412: HENRICH, FERDINAND. - Neuere Theoretische Anschauungen auf dem Gebiete der Organischen Chemie.
31785: HENRY, OSCAR. - Le Guide du Touriste en Belgique 1925.
35247: HENRY, MATTHEW. - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel 1 t/m 3.
22145: HENS, FRANS. -
33120: HENSBROEK. - Kerk te Hensbroek, 1726.
19911: HERAIN, KAREL. - Malír Max Svabinský; dvacet pet obrazu spoznámkami o dobe a dile.
25565: HERALDICUS. - Lijf- en wapenspreuken, van het vorstelijk huis, van den Nederlandschen adel, van beroemde Nederlanders en buitenlanders, enz. Bijeengebracht, vertaald en met opgave van bronnen en verdere aanteekeningen voorzien door Heraldicus.
30633: HERCKENRODE, LÉON DE. - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
12866: HERDE, R. DE, AND B. PELEMAN. - Schelde - Leie - Noordzee.
21404: HEREMANS, J.F.J.. - Nederlandsch-Fransch woordenboek.
35591: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. Raket naar de Maan.
35582: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. De Blauwe Lotus.
35590: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. De Scepter van Ottokar.
35249: HERGÉ. - De guitenstreken van Kwik en Flupke. 8e reeks.
35589: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. Vlucht 714.
35583: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. De Blauwe Lotus.
35586: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. Het Geheim van de Eenhoorn.
35588: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. De Zonnetempel.
35587: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. Kuifje in Tibet.
35585: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. De Krab met de Gulden Scharen.
35584: HERGÉ. - De Avonturen van Kuifje. De 7 Kristallen Bollen.
13987: HERION, P.. - Schmücken; ein Urtrieb aller Völker.
35570: HERKLOTS, J.A.. - De dieren van Nederland. Weekdieren/ Weekdieren en lagere dieren. 2 delen.
24442: HERKLOTS, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland, deel II; de weekdieren en lagere dieren.
28348: HERMAN, JOSEPH. - Modern kunstsmeedwerk, ontworpen en geteekend door Joseph Herman, architect te Amsterdam. Ontwerpen voor modern ijzeren inrij-, tuin-, balkon-, trap- en deurhekken, uithangborden, paneelvullingen, koorhekken, hijschhaken, lantaarns, muurankers, gas- en electrische kronen, deurbeslag, enz., enz. Compleet in 5 afleveringen.
31813: HERMANS, HEIN, DEELE, PAUL VAN, SCHEEN, CHRIS, ZONDAG, HENK & LEEUWEN, JACQUES VAN (SAM.). - Stylos-exkursie Finland, 18 juli-9 augustus 1964.
13814: HERMANS, H., AND J. WOLTJER. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
35564: HERMANS, H., AND J. WOLTJER. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. In 70 groote en kleine kaarten.
18742: HERMANS, WILLEM FREDERIK.. - Mandarijnen op zwavelzuur (+ supplement).
4253: HERMANS, G.. - Inondations des Polders Zélandais 12 Mars 1906.
35167: HERMANS, WILLEM FREDERIK. - Mandarijnen op zwavelzuur.
35270: L'HERMITE, JAQUES. - Journael van de Nassausche vloot / ofte beschrijvingh van de Voyagie om den gantschen Aert-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den Admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Lima. Als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van 't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.
30964: HERMITE, R. L'. - L'expérience et les théories nouvelles en résistance des matériaux.
34798: HERREBAUT, J.. - Du parallélisme des variations sensitives subjectives de la pression sanguine avec les variations barométriques. De l'asthénie entravée.
34801: HERREBAUT, J.. - Étude plus approfondie des états de névrose. La fermentation magnétique/ La dissolution magnétique/ Les faits du magnétisme en général.
34799: HERREBAUT, J.. - Chimiatrie minérale pathogène. De l'emploi thérapeutique des sels de zinc.
34800: HERREBAUT, J.. - Introduction à l'etude de la susceptibilité.
26937: HERS, J.F.PH. & TERPSTRA, J.L.. - Stress; medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the Netherlands.
27217: HERST, SONJA, TIESING, FRANK, PERRÉE, ROB & BECHT, FRITS (RED.). - Honderd jaar Nederlands stoelontwerp 1895-1995.
21079: HERTOGENBOSCH, 'S. - 'S Hertogenbosch. St. Antonius-Kapel.
33033: 'S-HERTOGENBOSCH. - De Markt en 't Stadhuis te 's-Hertogenbosch/ De Groote of St. Jans Kerk te 's-Hertogenbosch, 1732.
28696: HERVEY, J.. - Theron en Aspasio of reeks van Godvrugtige gesprekken en brieven, over de gewigtigste, noodigste, en nuttigste onderwerpen. Complete set van 4 delen.
32278: HERVEY, J.. - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften...... Met 's Mans Karakter, Lof en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven.Twee delen.
25286: HERVILLY, ERNEST D'. - L'ile des parapluies; aventures du gate-sauce Talmouse.
27139: HERWAARDEN, C.J.M. VAN & BROEKHOVEN, WIM VAN. - Creoon.
18194: HERWEIJER, W.A. AND HOEK, A.P. VAN DEN. - Vijfhonderd jaren Herweijer.
34210: HESSE, HERMANN. - Der Dichter.
35446: HESSING, DICK J.. - De onsterfelijkheid benaderd. Een onderzoek naar de bereidheid tot postmortale orgaandonatie.
34978: HETEREN, MARJAN VAN & JAN DE MEERE. - Fredrik Marinus Kruseman 1816-1882. Painter of Pleasing Landscapes.
32818: HEUKELUM. - Het Huis te Heukelum, 1750/ Het Huis te Heukelum van een andere zyde, 1750.
21266: HEUKELUM. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwijk ziende.
21267: HEUKELUM. - Het Steedje Heukelum aan de Linge.
28240: HEUKELUM. - Het Huis te Heukelum, 1750.
28239: HEUKELUM. - 't Huis te Heukelum van een andere zijde, 1750.
21268: HEUKELUM. - Henkelom, met de overblyfsel van de Veer-Poort.
21270: HEUKELUM. - Heukelom aan de Linge.
32866: HEUKELUM. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwyk ziende, 1750.
32859: HEUKELUM. - Het Steedje Heukelum langs de Linge te zien, 1750.
32867: HEUMEN. - 't Kasteel te Heumen, 1741.
33082: HEUSDE, PH. W. VAN. - De Socratische School of Wijsbegeerte voor de Negentiende Eeuw. De Encyclopedie. Inhoud: Proeve van Wijsgeerige Navorsching omtrent 's Menschen Zielsvermogens en hunne Overeenstemming, eerste en tweede stuk. Derde en vierde deel: "Wijsgeerige navorschingen in de Talen-Overzigt der Encyclopedie- De Metaphysica
31803: HEUSS, THEODOR. - Hans Poelzig. Lebensbild eines Baumeisters.
29864: HEUVEL, MAARTJE VAN DEN & SINDEREN, WIM VAN. - Photography! A special collection at Leiden University.
34153: HEUVEL, H.W.. - Willem Sluyter van Eibergen. Beelden uit het Achterhoeksche leven in de 17e eeuw.
34953: HEYNING, KATIE. - Turbulente tijden. Zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw.
30195: HEYSE, JAN. - Pinksterkermis.
24755: HEYSE, JAN. - De legende van Westenschouwen
7901: HIEL, EMANUEL - Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen.
31196: HIETKAMP, H.W.. - De buitenplaatsen van de Manteling. Een studie naar verleden, heden en bouwstenen voor de toekomst van de buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Domburg.
34866: HIJWEEGE, ERIK & O'HANLON, REDMOND. - Noir.
35377: HILDEBRAND, A.D. & LAAGOORD, ALBERT VAN. - Om de naam van een vrouw. Een legpuzzle-mysterie.
31679: HILGEMANN, EWERDT & HOEKSTRA, JAN. - Kunstpublikatie. A mgazine by artists. Year 1, no. 1, 1978. Ryszard Winiarski about Polish avant-garde in the 20th century.
32549: HILHORST, REINOUD. - De Amstelkerk. Voorlopige reconstructie van de bouwhistorie.
29091: HILPRECHT, HERMANN B.. - Die Ausgrabungen in Assyrien und Babylonien. 1. Teil bis zum Auftreten De Sarzecs.
33130: HILVERSUM. - Het Dorp Hilversum, 1739.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

9/14