Antiquariaat De Boekenbeurs
Turfkaai 33, NL-4331 JV Middelburg, The Netherlands. Tel. +31 (0) 118-633531, fax +31 (0) 118-634150.            Email: info@deboekenbeurs.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32095: Doetinchem. - Raadhuis te Deutichem. / Kerk te Deutichem.
32808: Doetinchem. - 't Huis Slangenburg by Deutichem van agteren/ 't Huis Slangenburg van vooren, 1743.
32028: Dokkum. - De kerk te Dokkum. / Gezicht binnen Dokkum.
24987: Dokter, Cor / Roland Wagter. - Flick-Flack; anecdotes en verhalen uit het Nederlandsche variété-leven.
18702: Dolffus, Jean. - Atlas van West-Europa.
13283: Döllinger, J.J.. - Heidenthum und Judenthum; Vorhalle zur Geschichte des Christenthums.
24236: Domburg. - De Stede Domburg.
20820: Domburg. - Gemeente Domburg.
29502: Domburg. - De Stad Domburgh.
20329: Domburg. - Domburg naar duin te zien. - De markt te Domburg.
21754: Domburg. - Het Schutters Hof Te Domburg.
22090: Domburg. - Het Schutters Hof te Domburg.
22665: Domburg. - Domburg.
34313: Dominicus, Lilian. - Zeeuwen in Amerika. Verhalen van emigranten door de eeuwen heen.
37237: N.n., Joan Walsh Anglund & Lea Smulders & Dominique. - AB. Het boeven ABC; Kinderboekenweek 1986/ Wees altijd...Een ABC boek/ Zonder titel. 3 delen.
24348: Dommisse, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
26638: Dommisse, P.K.. - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
26560: Dommisse, P.K.. - Onderzoek naar de eerste omwalling en omgeving der stad Middelburg.
31157: Dommisse, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
33750: Dommisse, P.K.. - De ambachtsheerlijkheid van oud Vlissingen en de wording van nieuw Vlissingen. Overgedrukt uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1910).
33703: Dommisse, P.K.. - De ambachtsheerlijkheid van oud Vlissingen en de wording van nieuw Vlissingen. Overgedrukt uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, 1910).
15746: Dommisse, C.P.I.. - De geschiedenis van de Westpoort te Vlissingen en de in een harer torens gevestigde Oudheidskamer, in verband met de historie der stad.
28177: Donck, J.J.C.. - Theorie der Cijferkunst. 2 Delen in 1 band.
33970: Doncker, Maurits de. - Kwatrijnen.
35441: Donders, Karen A.. - Eyewitness memory in field and laboratory studies.
31879: Donk, W.B.H.J. van de & Pröpper, I.M.A.M.. - Loodsen tussen overheid en markt. Geschiedenis, problematiek, relevante ontwikkelingen en mogelijke oplossingsrichtingen in kaart gebracht.
30570: Donker, Nellie. - De Paddenstoelen Elfjes.
36827: Donker, Nellie. - De Paddenstoelen Elfjes/ De Bessen Elfjes. 2 delen.
34059: Donzel, E, van (ed.). - The Encyclopaedia of Islam. New Edition. Encyclopédie de L'Islam. Nouvelle édition. Index of proper names/ Index des noms propres to volumes/ des Tomes I-VII and to the supplement, fascicules / et du supplément, livraisons 1-6.
36539: Doorenbos, Clinge & Daan Hoeksema. - Uurtjes die wij nooit vergeten. No. 2 Jan de Berenleider.
36946: Doorenbos, Clinge. - De vrolijke treinreis.
37304: Doorenbos, Clinge & Klaas Pijlman. - A B C. Versjes van Clinge Doorenbos, prentjes door Klaas Pijlman.
37459: Doorenbos, Clinge. - Brandweerman Jumbo.
36218: Doorman, Christine. - Onder de wilgen.
3264: Doorman, Christine - Oolijke Guitjes.
35833: Doorman, Christine. - Krekeltjes in het gras.
2686: Doorman, Christine - Welkom Thuis.
34442: Doorn, Willem van. - 'n Tuin op 't Noorden. Verzamelde gedichten.
33030: Doorne. - Kerk te Doorne in Peelland, 1738/ Kapel te Vlierden by Doorne, 1738.
32081: Doornenburg. - 't Slot Doornenburg in de Overbetuwe. / Voorburg van 't Slot Doornenburg
32855: Doornweerd. - 't Kasteel Doornweerd by Arnhem, 1744.
36825: Dopheide-Witte, E. (Tante Lize) & Hugo Polderman. - Wat de bloemen elkaar te vertellen hadden.
31841: Dopter (Ed.). - Atlas. 8 Puzzles.
24358: Dordrecht. - De nieuwe haven.
20926: Dordrecht. - Dordrecht. Gezien van steenekamer, over de rivier.
33070: Gemeente Dordrecht. - Dordrecht.
36288: Dante Alighieri & Gustavo Doré. - La Divina Commedia.
36759: Dörffel, Alfred (ed.). - Sämmtliche Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung von Robert Schumann. Band I.
28349: Dorp, H. van. - Moderne eenvoudige meubels
29353: Dorrestein, Renate, Kleijn, Koen & Strak, Harold. - Behind the Facades. Gardens of Canal Houses in Amsterdam.
18863: Dostojewski. - Die Brüder Karamasow. Band I, II. Schuld und Sühne. Band I, II. Ein Werdender. Band I, II. Der Idiot. Band I, II. Der Spieler. Das Dorf Stepantschikowo. Erniedrigte und Beleidigte. Aufzeichnungen aus einem Toten Hause. Weisse Nächte. Arme Leute, Kleine Romane und Erzählungen 1846 - 1848.
36701: Dostojewsky, F.M.. - De Onderaardsche Geest. Russische roman.
32987: Dotremont, Christian, et al. - Cobra 1975.
30428: Douët-d'Arcq, M.L.. - Comptes de l'Hotel des Rois de France aux XIVe et XVe Siècles.
24098: Dozy, G.J.. - Historische atlas der algemeene geschiedenis, afbeeldingen en kaarten.
22120: Dozy, J.J.. - Die Geologie der Catena Orobica zwischen Corno Stella und Pizzo del Diavolo di Tenda.
23174: Draak, J. den. - De woonfunctie van het stadscentrum; een sociologische facetstudie.
32541: Draguet, Michel. - Serge Vandercam of de kijk van een nomade/ ou le regard nomade.
27190: Dreischor. - 'T Slot Windenburgh.
27188: Dreischor. - Windenburg.
27158: Dreischor. - Het Huis Windenburg in Dreischor.
21762: Dreischor. - Gemeente Dreischor.
33299: Drews, Dr. Arthur. - Nietzsches Philosophie.
33251: Drews, Dr. Arthur. - Eduard von Hartmanns philosophisches System im Grundriss. Zweite durch einen Nachtrag vermehrte Ausgabe.
34665: Drexel, Jeremias. - Trismegistus Christianus seu Triplex Cultus Conscientiae, Caelitum, Corporis.
36227: Driel, Lo van. - Omtrent Gerrit Pieter Roos. Bijdragen tot de geschiedenis van West-Zeeuws-Vlaanderen nr. 46.
20821: Driewegen. - Gemeente Driewegen.
27159: Driewegen. - 'T Dorp Driewegen. - 'T Zelve anders.
20258: Driewegen. - T ' Dorp Driewegen.
13420: Drogendijk, A.C.. - Over encephalitis postvaccinalis.
26929: Dronkers, Dirk. - Beschouwingen over het jaarverslag van de Centrale Directie van Walcheren, over 1859. Bevattende tevens wenk, aan allen die belang hebben bij polders, aan zee- of zeearmen gelegen.
30559: Droogendijk, J.M. & Verburg, J.S.. - Langs Rotte, Maas en Schie. Schetsen uit de geschiedenis van Rotterdam. Eerste en tweede deeltje.
27009: Druif, J.H.. - Bulletin van het Deli proefstation te Medan-Sumatra no. 32, de bodem van Deli; II: Mineralogische onderzoekingen van de bodem van Deli.
36634: Druillet, Philippe & Lob. - Lone Sloane Delirius. A Dragon's Dream Book.
34050: Ducrey, Marina. - Félix Vallotton. His Life-His Technique-His Paintings.
34130: Dueren, Johan van. - Vertoog van de ongelukkige regeringe en het rampzalige leven der zes Engelsche koningen die voorheen den naam van De Tweede gevoert hebben.
32916: Dufay, Pierre (ed.). - L'enfer des classiques. Poèmes, légers des grands ecrivains du 15e au 18e siècle. Recueillis & annotés par Pierre Dufay.
29412: Dufrêne, Thierry. - Le journal de Giacometti.
35907: Dufrénoy, Mme. - Le tour du monde ou tableau géographique et historique de tous les peuples de la terre. Tome 1-6.
25587: Duijzer, Henk, Fontaine Verwey, Isa de la, Jaspers, Gerard, e.a. (red.). - Reis in drukken; uit de verzamelingen van leden van het Nederlands Genootschap van Bibliofielen.
30243: Duinkerken. - Afbeeldinge vande vermaerde Seehaven ende Stadt van Duynkercken met der omliggende plaetsen sanden ende droochten afgeteeckent door Capiteijn Piete Codde van Enchuysen. Etc.
3466: Duisdekker Lz., J.H. - Thomas de Blinde of Vriendentrouw in lief en leed.
22659: Schouwen-Duiveland. - Provincie Zeeland. Schouwen en Duiveland.
20822: Duivendijke. - Gemeente Duivendijke.
24483: Dulaurens, J.G.. - Handleiding der patent-pligtigen, zijnde een uittreksel uit de handleiding der contribuabelen, van den heere J.G. Dulaurens, directeur der belastingen in het departement van de Rhone; vertaald op last van den heere staats-raad, intendant-generaal der financien en van de keizerlijke schatkist in Holland.
18652: Dulieu, Jean. - Paulus en de mol.
18002: Dulieu, Jean and Matla, Hans. - Imago. Paulus de boskabouter - special.
37507: Dull, Paul S.. - A battle history of the Imperial Japanese Navy (1941-1945).
34340: Dumas Fils, Alexandre. - La dame aux perles.
17451: Dumontier, F.A.C.. - Framboesia in colonia Surinamensi.
34873: Dupuis, Michel. - Eenheid en versplintering van het ik; een onderzoek naar thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans.
15693: Dupuis, Michel. - Eenheid en versplintering van het ik; een onderzoek naar thema's, motieven en vormen in verband met de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans.
28785: Durdent, R.-J.. - Époques et faits mémorables de l'histoire d'Angleterre, depuis Alfred-le-Grand jusqu'à ce jour. Ouvrage composé pour donner aux jeunes gens une idée de ce que les annales de ce pays contiennent de plus intéressant.
28784: Durdent. - Beautés de l'histoire Grecque, ou tableau des événemens qui ont immortalisé les Grecs; actions et belles paroles de leurs grands hommes, avec une esquisse des moeurs, et un aperçu des arts et des sciences à différentes époques, depuis Homère jusqu'a la réduction de la Grèce en province romaine.
36931: Dusseau, P.J.V.. - Gelegenheidsgedichtjes voor kinderen.
21563: Zuilenburg and Wijk bij Duurstede. - De Ridder-Hofstad Zuilenburg. - Het Huis Dompselaar.
32047: Wijk bij Duurstede. - Wyk te Duurstede
32046: Wijk bij Duurstede. - Wyk te Duurstede
22506: Wijk bij Duurstede. - Het Kasteel Te Wijk Bij Duurstede.
27172: Duys, J.E.W.. - Ter oriënteering; eenige beschouwingen naar aanleiding van enkele vragen van democratie.
32431: Dykeman, C.H. (ed.). - Ford times. The car owner's magazine. 20 issues, period 1957-1963.
34392: Dykshoorn, J. van. - De landing der Engelschen in zeeland.
31918: Dypréau, Jean. - Octave Landuyt. 21 Juni-16 September 1973.
34595: Ebbinge Wubben, J.C, et al. - Willem Buytewech 1591-1624.
17802: Ebeling, Hans. - Doris Day. Triomf der populaire charme. Een verhaal van onze tijd.
37519: Eben, Hendrik & Johan Braakensiek. - De tocht naar Paradijsland.
18849: Eberhard. - Marken in zijn waarde en zijn ellende beschouwd.
31799: Ecama, C. - Nieuwe andwoorden op de rekenkundige vraagen van H. Aneae, voorkomende in deszelfs Rekenboek voor de Nederlandsche Jeugd.
37020: Eccles, David. - Larrinaga Line 1863-1974.
25465: Echeverría, Carlos Francisco. - Jose Sancho; esculturas/ sculptures.
35719: Eck, J. van, K. van der Hoek & J. Koekkoek. - Kadastrale atlas Gelderland 1832. Steenderen.
35718: Eck, J. van, K. van der Hoek & J. Eefting. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Warnsveld.
35700: Eck, J. van, K. van der Hoek & J. Eefting. - Kadastrale Atlas Gelderland 1832. Gorssel/ Almen/ Kring van Dorth.
21368: Edam. - Grondtekening der Stad Edam. Haven der Stad Edam. Oorgat genaamd.
20937: Edam. - Edam. Van den purmerringdyk gezien.
31118: Edam. - De Haven van Edam. - Le Port de Edam.
32786: Edam. - De Noorder-Poort en Groote Kerk te Edam, 1726/ De Groote Kerk te Edam van voren, 1726.
20718: Eede. - Gemeente Eede.
29098: Eeden, Frederik van. - De kleine Johannes.
36347: Eeke. - Peter onze oude kater. Elke dag wat anders.
16715: Eekhoff, W.. - Beknopte aardrijkskundige beschrijving van de Provincie Vriesland; bevattende een overzigt van den algemeenen en bijzonderen toestand van dat gewest.
37526: Eekhout, Jan. - Sonnetten.
18340: Eenennaam, Johan Gerard van. - Hé! Van Eenennaam ... de groeten van je voorouders uit Arnemuiden! Overzicht van het geslacht van Eenennaam in Zeeland. Dit boek beslaat een periode van ruim driehonderd jaar! Het bevat veel meer dan duizend namen. Het eerste genealogische overzicht van een eenvoudige Zeeuwse familie, welke tot bloei kwam in Arnemuiden.
21707: Eerland, L.D.. - Mededeelingen uit de chirurgische universiteitskliniek te Groningen (deel II).
35363: Eesteren, C. van. - Stedebouwkundig plan voor Lelystad.
13609: Effen, Justus van. - De Hollandsche Spectator. 7/8 in 1 vol.
15505: Effen, Justus van. - Hollandsche Spectator. Vermeerderd met het leven van den schryver en een nieuw breedvoerig register over het geheele werk. 6 Parts in 11 volumes. First volume of part 1 missing.
21560: Egmond. - Kerk en Toren te Egmond op Zee. 1730. - 't Dorp Egmond op Zee. 1730.
21559: Egmond. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond. 1730. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond van eene andere zyde. 1730.
32776: Egmond. - Kerk en Toren te Egmond op Zee in 1742/ Kerk te Egmond op Zee in 1744.
32777: Egmond. - Kerk en Toren te Egmond op Zee, 1730/ 't Dorp Egmond op Zee, 1730.
32749: Egmond. - Overblyfsels van 't Slot van Egmond, 1730/ Overblyfsels van 't Slot van Egmond van eene andere zyde, 1730.
25042: Ehrlich, J.. - Proeve eener geschiedenis van het brandwezen te Middelburg. Voorgedragen in eene algemeene vergadering der leden van het brandwezen aldaar, den 4e february 1857.
15674: Ehrlich, J.. - Bijdrage tot de kennis der Geschiedenis van het Ontstaan en den verderen Aanwas der stad Middelburg, in den Stroom der Arne.
37292: Eijck, Rob van. - Beeldspraak.
32419: Eiler Rasmussen, Steen. - Byer og Bygninger. Skildret i Tegninger og Ord.
14628: Eilers, B.F.. - Typisch Holland. Camerawerk van Bern. F. Eilers.
35544: Eleuteri Serpieri, Paolo. - Morbus Gravis. Druuna.
35545: Eleuteri Serpieri, Paolo. - Creatura.
35543: Eleuteri Serpieri, Paolo. - Morbus Gravis.
28593: Elffers, Joost, Himmel, Eric, a.o. (ed.). - De magie van M.C. Escher.
36149: Tante Eli. - Brieven van Fokkie.
36895: Tante Eli. - 't Ongehoorzame Konijnenkind en andere Vertellingen.
34636: Eliot, George. - Adam Bede.
26060: Eliovson, Sima. - Os jardins de Burle Marx.
37315: Elise. - AB Boekje voor zoete kindertjes.
20823: Elkerzee. - Gemeente Elkerzee.
27160: Elkerzee. - Het Dorp Elkerzee. - Overblyfzels van 't Klooster Bethlehem.
29845: Ellawala, H.. - Social history of early Ceylon.
32813: Ellekom. - 't Dorp Ellekom, 1743/ 't Lust Huis Dieren, 1743.
20824: Ellemeet. - Gemeente Ellemeet.
20719: Ellewoutsdijk. - Gemeente Ellewoutsdijk.
20598: Ellewoutsdijk. - 't Slot van Elfsdyk. Anno 1500.
20599: Ellewoutsdijk. - 't Huis en Ambagts heerlykheidt van Elfdyk.
27161: Ellewoutsdijk. - De Kerk te Ellewoutsdyk. - Overblyfsels van 't Slot te Ellewoutsdyk.
35512: Ellwood, G.M. & F.R. Yerbury. - Studies of the human figure with some notes on drawing and anatomy.
2984: Elmqvist, Annika - Dikkop zat op de wc.
883: Elsschot, Willem. - Het Tankschip.
15317: Eluard, Paul & Paul Rodenko. - Le Visage de la Paix.
15947: Emants, M.. - Inwijding. Haags leven.
35982: Emburg, P.J. van. - De Radioclub.
18395: Emery, Marie. - Le Chemin De Fer.
30846: Emmen, J.. - Tweede ontwerp oeververbinding over de Nieuwe Maas te Rotterdam.
35397: Emmer, P.D. & Carla Boerlijst. - Franky W en Jotter M. De geschiedenis van een wedloop.
23177: Emmer Jr., H.. - De grenzen van Nederland; van de Wielingen tot aan den Rijn.
35643: Emonds, Edmond Maria Theodoor. - De legende van Sinte Kunera in de Middeleeuwen.
6663: Empel, M. van, en H. Pieters - Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I en II.
4251: Empel, M. van, en H. Pieters - Zeeland door de eeuwen heen. Dl. I, II.
35803: Engeland, H.J. van. - Op montage. Lichtinstallaties. Polytechnische Bibliotheek no. 54.
36913: Engelberts Gerrits, G.. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de Noord- en Zuid-Nederlandsche geschiedenis voor de vaderlandsche jeugd en scholen. Derde stukje.
18485: Engelberts Gerrits, G.. - Het Leven en de Daden, van M.A. de Ruiter, Neêrlands Doorluchtigsten Zeeheld. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met portret en platen. Tweede druk. Bound with: Het Leven en de Daden, van de Doorluchtige Zeehelden, J. van Heemskerk en P. Psz. Hein. In gesprekken tusschen eenen vader en zijne kinderen. Met platen en portretten. Eerste druk. Bound with: Het Leven, de Bedrijven en Lotgevallen van Willem den Eersten, Prins van Oranje, Grondlegger van Neêrlands Vrijheid en Onafhankelijkheid. In gesprekken tusschen eenen onderwijzer en zijne leerlingen. Met portret en platen. Eerste druk.
28600: Engelenburg, F.V.. - Genl. Louis Botha.
32082: Hummelo. / Enghuizen.. - 't Huis Enghuizen by Hummel. "t Dorp Hummel by Doesburg.
33715: Engramelle, M.D.J.. - Papillons d'Europe, peints d'après nature par M. Ernst.
21545: Enkhuizen. - Keeten-Poort te Enkhuizen. 1726. - Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen. 1726.
21367: Enkhuizen. - Grondtekening der stad Enkhuisen.
20929: Enkhuizen. - Enkhuizen. Gezigt op de buitenhaven.
21685: Enkhuizen. - Stad Enkhuysen in de Zuyder zee.
32759: Enkhuizen. - Keeten-Poort te Enkhuizen, 1726/ Wester-of Koe-Poort te Enkhuizen, 1726.
32758: Enkhuizen. - Domburg of Drommedaris en Oost-Ind. Toren, 1726/ Denenburger-Poort en Willigenburg te Enkhuizen, 1726.
32757: Enkhuizen. - Domburg en Blaauwe-Poort te Enkhuizen, 1726/ Kleine Kerk en Nieuwe Weeshuis te Enkhuizen, 1726.
32756: Enkhuizen. - Stadhuis te Enkhuizen, 1729/ Oost Indisch-Huis te Enkhuizen, 1729.
32755: Enkhuizen. - Wester-Kerk, Oude Wees-Huis en Oude Mannen Huis, 1729/ Giethuis en Noorder Poort te Enkhuizen, 1729.
32754: Enkhuizen. - Kruit-huis te Enkhuizen, 1729/ Geschut- en Klokgietery te Enkhuizen, 1726.
37403: Enklaar, E.C.. - Handleiding tot de kennis der natuur- en landhuishoudkunde. Bevattende een kort overzigt der voornaamste grondwaarheden, welke strekken tot opleiding der landjeugd tot de beoefening van den landbouw.
24282: Ennen, H., Luinge, A. & Stegeman, B.. - De landen der wereld; eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië.
26950: Ensink, Bernardine & Berlo, Willy van. - Indringende herinneringen; de ontwikkeling van klachten na een verkrachting.
21275: Enspijk. - Het dorp Enspyk.
34894: Enthoven, Victor (red.). - Een haven te ver. De Britse expeditie van 1809.
21779: Eps, Frank S. and Marion B. van. - Rejoice always; or, happiness is for you.
33689: Érasme. - Le Pèlerinage.
31838: Erixon, Sigurd. - Bilder fran Skansen hus och gardar.
26844: Erlevoordt, Frans van (red.). - Het Leven Geïllustreerd. Complete 10e jaargang, 1915. In twee banden.
5963: Erman, Adolf - Die Ägyptische Religion.
20369: Ermerins, Jacobus. - Eenige Zeeuwsche oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt (1 Deel).
27083: Ermerins, Jacobus. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, de eilanden Schouwen en Duiveland in het gemeen; in het byzonder het rechtsgebied der stad Ziericzee, genaamd Poort-Ambacht. Voorts de heerlykheid van Noordgouwe en het ambacht van St. Jeronimus-polder.
13226: Ermerins, Jacobus. - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgehelderd en in het licht gebragt. I-VIII.
12832: Ermerins, Jacobus - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.
26635: Ermerins, Jacobus. - Eenige Zeeuwsche oudheden, uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebracht. Eerste stukje. Het dorp en heerlykheid van Zandyk in Walcheren.
16568: Ermerins, Jacobus - Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit Echte Stukken opgeheldert en in het licht gebracht. Behelzende de Beschryving der Heerlykheden van Vossemeer en Vrybergen, Met Platen.
32146: Ernesti, Augusto. - Initia doctrinae solidioris.
34331: L'Erotin. - Satyre ou mémoires d'un exhibitionniste.
20009: Ershad, Hussain Muhammad. - Selected paintings: Bangladesh.
36564: Espé, T. & Enid Taylor. - Arabella IJdeltuit. Op rijm door T. Espé.
17886: Essarts, Alfred Des, Philibert Audebrand ao.. - Sous la Neige Chacun son récit. Ouvrage Illustré par L. Lasalle.
35836: Esser, J.. - Straatprediking. Nagelatene bladzijden uit zijnen evangelie-arbeid.
35657: Esteban, Claude. - Fermin Aguayo.
21566: Gendringen and Etten. - 't Huis het Wilt by Gendringen. - 't Dorp Etten by Gendringen. 1743.
32864: Etten. - 't Dorp Etten by Gendringen, 1743.
26897: Etter, Philippe & Burckhardt, Carl. - Exposition Internationale de l'Urbanisme et de l'Habitation Paris, du 10 juillet au 15 août 1947. Section officielle de la Suisse.
2459: Evangeline - De reis naar Java; verhaal voor de jeugd.
18526: Evenblij, Johannes. - Behoed- en geneesmiddelen tegen verscheidene ziekten van het rundvee.
3311: Everdingen, Louise J. van - Het Verwaande Biggetje.
2155: Evers, Willem - Tien, De, van Thor.
35790: Evers, Henri. - De architectuur in hare hoofdtijdperken. Eerste en tweede deel.
17497: Eversdyk, C.F.. - Pagt-tafelen, waar door alle onervaarene in de rekenkonst zeer vaardig en gereed, konnen calculeren de pagt, huur, onkosten en koop van landen; ten advenante van alle voorgestelde prys by 't gemet, de morgen, of bunder.
32871: Slijk-Ewijk. - 't Kasteel te Loinen in de Overbetuw., 1732.
2220: Exel, Ph. - De Spookhoeve; een verhaal uit de dagen van Alva en de Boschgeuzen/ Hans, het geluksvarken; een verhaal uit de tijd van Klokke Roelant en de Gentse wevers/ De kleinzoon van den burggraaf/ De lotgevallen van Jan Persijn; verhaal uit den tijd van den vierden kruistocht. 4 delen.
2216: Eyk, Henriëtte van - Michiel; de geschiedenis van een mug.
30960: Eylert, R.Fr.. - Karakter-trekken en historische fragmenten uit het leven van den Koning van Pruissen, Frederik Willem III. Derde deel.
34128: Eyndhoven, Peter van ( P. ab Eyndhoven, P.F.Jcti). - De inani actione propter inopiam. Dissertatio Theoretico - Practica Ad L.VI Pandect.d. Dolo Malo.
34686: Ezerman, J.L.J.F.. - Hoe het kerstboompje in de wereld is gekomen en andere vertellingen.
29391: Faas, A.F., Koops, R.L., Vercouteren, L.J., e.a.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Vlissingen/ West-Souburg/ Ritthem. Serie Walcheren, deel 2.
28527: Faas, A.F., Koops, R.L., Vercouteren, L.J., e.a.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Bruinisse, Nieuwerkerk, Oosterland en Ouwerkerk. Serie Schouwen-Duiveland, deel 1.
33429: Faas, A.F., Koops, R.L., Vercouteren, L.J., e.a.. - Kadastrale Atlas van Zeeland 1832. Zierikzee. Serie Schouwen-Duiveland, deel 2.
2215: Faber, J. - Blinde Hanske/ Een Marker jongen. 2 delen.
29007: Fabius, A.N.J.. - Een stoere Nassauer; leven en daden van Johan Maurits den Braziliaan.
29537: Fahr-Becker, Gabriele (sam.). - Oost-Aziatische Kunst. Set van 2 delen.
35451: Fahrenfort, Joop. - Attachment and early hospitalization. An experiment in the prevention of posthospital disturbance in infants.
30810: Falcão, Vitor (ed.). - Congresso Nacional de Filatelia. Conclusões- Teses e comunicações.
33163: Falke O. von. - Pantheon. Monatsschrift für Freunde uns Sammler der Kunst. January 1931 - December 1938.
19213: Fässer, Joh. Chr.. - Das Wiedertäuserreich zu Münster in Westfalen.
37062: Fay, Leonard (ed.). - Tanker directory of the world.
32422: Faye, M. George de la. - Principes de chirurgie.
35838: Feber, L.J.M.. - Frederik van Eeden's ontwikkelingsdrang.
32974: Febre, R.A. le. - High-silica zeolites and their use as catalyst in organic chemistry.
3218: Feenstra, R. - Kobus Kwint. II: Kobus en de grote schoonmaak.
37217: Feenstra, R., J. Nowee & Leonard Roggeveen. - Het water en wij/ Klarendam op stelten/ De kleine Marioleine/ De club van Kareltje/ Een gezellige dag/ Het gestolen fabrieksgeheim. 6 delen.
34507: Feenstra, Y.. - De gevaren in den Atlantische Oceaan geschetst en beschreven, met algemeene beschouwingen over de rotsen, blinde klippen en andere gevaren des oceaans.
36968: Feenstra, R. - Kobus Kwint. I: Kobus en de verhuiswagen.
31282: Fehmers, Frank. - De ouderhoek. Geschiedenis van een Zeeuwsche Poon. Deel 1: Kenmerken van een Poon.
13221: Feininger, A., and K. Simon. - New York.
2189: Feith, Jan - De reis om de wereld in veertig dagen of de zoon van Phileas Fogg/ De geheimzinnige uitvinding/ De avonturen van Flip en z'n speurhond. 3 delen.
29539: Feldbusch, Stefanie & Wiesner, Andreas (ed.). - Thorsten Brinkmann.
34504: Felix, D.A.. - De bescheiden, krachtens het Koninklijk besluit d.d. 23 april 1929, S. nr. 176, naar het Rijksarchief in Zeeland overgebracht. Registers, tafels en stukken betreffende den burgerlijken stand in Zeeland, (1796) 1811-1842. Rijksarchief in Zeeland.
32960: Feller, F.X. de. - Geschiedkundig woordenboek of beknopte levensbeschrijvingen van mannen, die, van het begin der wereld tot op onzen tijd, zich door vernuft, begaafdheden, deugden, dwalingen of misdaden hebben beroemd of berucht gemaakt.....etc
26919: Fenema, J.G. van. - Handleiding bij de historisch-geologische en -geographische wandkaart der Nederlanden.
17187: Fenton, R.S.. - Mersey Rovers. The coastal tramp ship owners of Liverpool and the Mersey.
9266: Ferguson, G. - Technisch rapport.
36545: Feringa, N.M.. - Vroeg naar den hemel. Het leven en sterven van een kind, dat Jezus lief had.
2491: Fern, Fanny - Verhaaltjes van Fanny Fern, voor de jeugd en hare vrienden.
18447: Fernhout, J.M.H.. - Ad Apulei Madaurensis Metamorphoseon Librum Quintum Commentarius Exegeticus.
32508: Rodolphe & Ferrandez. - De man met de klauw.
508: Ferrante, Fie de, en J.C. van Schagen. - Duetten.
32217: Ferrari, Giorgio & Tromellini, Elisabetta (ed.). - Venezia, una scelta obbligata. I trattamenti individuali di depurazione. Quaderni del Magistrato alle Acque di Venezia.
29387: Ferrez, Gilberto. - The Brazil of Eduard Hildebrandt.
35495: Ferron, Louis & Armando. - Liederen van een andere zee.
37502: Fessler, Dr.. - Alexander de Veroveraar. Uit het Hoogduitsch door M. Stuart
34332: Feuillet, Octave. - Julia de Trécoeur.
16098: Fierens, P. [ed.] and others. - Les arts plastiques: James Ensor. No. 1 Janvier 1950 Février.
34754: Filip, Zdenek (ed.). - Nakladatelství Svoboda 1945-1975. Soubor grafik a versu.
33678: Filius, J.M., Kater, H.C. de, Looff, J.J. de & Maas, P. van der. - Noordbevelandse veldnamen, benevens een aantal historische biezonderheden van het voormalige eiland.
33306: Finbert, Elian-J.. - Le Perroquet Fabuleux. Divertissement sur des Thèmes Orientaux.
31631: Fischer, Egil. - Dragor.
21336: Fischer Fzn., J.F.. - De Delft; de dagjournalen met de complete en authentieke geschiedenis van 's-Lands Schip van Oorlog "Delft" en de waarheid over de zeeslag bij Camperduin.
32625: Fishenden, R.B. (ed.). - The Penrose Annual. A Review of the Graphic Arts. Volume XXXIX, 1937.
25684: Fisher, Jean & Blake, John. - "De Vleeshal", een installatie van John Blake.
31922: Flamand, Frédéric. - Plan K. The Fall of Icarus.
31678: Flaubert, Gustave. - Madame Bovary. Moeurs de province. Édition définitive suivie des réquisitoire, plaidoirie et judgement du procès intenté a l'auteur devant le tribunal correctionnel de Paris, audiences des 31 janvier et 7 février 1857.
10546: Flaubert, G. - De Legende van Sint Julianus den Offervaardige.
33343: Flavigny, Laure (ed.). - Larousse. Les Cuisine du Monde. 900 recettes.
31667: Fleischman, Theo. - Le Roi de Gand. Louis XVIII et les émigrés français à Gand pendant les cent-jours.
36926: Flesselles, Mevrouw de. - De schoonheden der Schepping, voorgesteld aan kinderen, tot aankweeking van dankbaarheid jegens God.
34843: Fleuri (Claude Fleury), D. Ghys.. - De zeeden der Israeliten ten voorbeelde eener volmaakte Republyk ontworpen. En door hoedanigen opgang den kerkelyken staat der kristenen, den ondergang van 't Joods gemeenebest verhaast heeft. In 't Frans beschreeven door den heer Fleuri.
36368: Flier, A. van der. - Uit het leven van een held.
12326: Flinders Petrie, W.M.. - Les Arts & Métiers de l'Ancienne Égypte.
20280: Florisson, Marie-Lou (red.). - Reclame Jaarboek 1999.
23583: Flory, Jean-Claude. - Maubeuge 1914-1918.
14757: Flottes, P.. - La pensée politique et sociale d'Alfred de Vigny.
34417: Flu, P.C.. - Tropenhygiëne. Populaire voordrachten.
36610: Focke, Harald. - Bremens letzte Liner. Die großen Passagierschiffe des Norddeutschen Lloyd nach 1945.
37522: Fockema Andreae, J.P.. - Tien jaren rechtspraak van den Hoogen Raad. Bijdrage tot de leer der wetsuitlegging.
370: Focqenbroch. - Bloemlezing uit zijn lyriek. Met een inleiding van W. F. Hermans.
2663: Foe, Daniel de - Het leven en de lotgevallen van Robinson Crusoë.
16469: Foerster, E. (editor). - Werft - Reederei - Hafen. Organ der Schiffbautechnischen Gesellschaft, der Hafenbautechnischen Gesellschaft, des Handelsschiff-Normen-Ausschusses und des Archivs für Schiffbau und Schiffahrt e. V. Siebenter Jahrgang 1926.
35837: Fokke Simonsz., Arend. - Het Hollandsche spreekwoord: 't is al geen goud wat 'er blinkt, ironiesch allegoriesch verklaard; of de waereldsche kermismarkt. Met eene caricatuuplaat.
20377: Fokke Simonsz., A.. - Verzameling van eenige, hier te lande gebruikelijke, spreekwoorden; op eene vrolijke, onderhoudende en gemeenzame wijze verklaard en opgehelderd.
13992: Fokker, A.A., J.C. de Man, and J.P. Berdenis van B. - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. I: Natuurkundige plaatsbeschrijving.
35216: Fokker, G.A.. - Repertorium van charters en bescheiden betreffende het Zeeuwsch dijkwezen.
23459: Fokker, G.A., Neyt, P.J., Kern, H., e.a.. - Archief vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen. Derde deel.
19415: Fokker, G.A.. - Het Zeeuwsch polderreglement en de vergadering van ingelanden.
35139: Fokker, A.A., J.C. de Man, and J.P. Berdenis van B. - Geneeskundige plaatsbeschrijving van Zeeland. Eerste gedeelte: Natuurkundige plaatsbeschrijving.
28758: Fokker, G.A.. - De lomberd en de bank van leening te Middelburg.
32988: Fokker, A.D., Oosterhuis, F., Pol, B. van der, et al (red.). - Physica. Nederlandsch Tijdschrift voor Natuurkunde. 10 Jaargangen, 1, 3, 4, 5, 7 t/m 11 en 13.
25806: Foltz, F.. - Rhein-Album, gezeichnet und gestochen von F. Foltz.
28110: Fongi, Y.. - Wer ist Kohlenklau?
36938: Fontaine, La. - Keur van Fabelen. Geïllustreerd. Bewerking van Fiore della Neve.
2728: Fontaine, La - Keur van Fabels.
31223: Forain, J.L.. - Doux pays. 189 dessins.
7434: Foret, Joseph - L'Apocalypse
37424: Forfar, John. - From Omaha to the Scheldt. The story of 47 Royal Marine Commando.
16082: Forman, W. and B.. - L'Art des pays lointains: Egypte, Afrique, Amérique, Océanie, Indonésie.
27800: Forsberg, Gerald. - Long distance swimming.
33334: Fort, Paul. - Anthologie des ballades Françaises 1897-1917.
29133: Fortgens, Philip Hendrik. - Proteinases and extracellular matrix degradation in breast cancer.
35061: Fournier, M. Édouard. - Le théatre français au XVIe et au XVIIe siècle ou choix des comédies les plus remarquables antérieures a Molière.
12526: Club Alpin Francais. - Manuel d'Alpinisme. Tome 1: partie scientifique, t. 2: partie technique.
4008: Francé, R.H. - Die Alpen.
33403: France, Anatole. - Les contes de Jacques Tournebroche.
36446: Francesco, C., e.a.. - Mijn lievelingsboek.
36171: Francken- Coster, M.J.. - "Ik maak mijn speelgoed zelf". Eerste en tweede deel.
37400: Francken- Coster, M.J.. - Allerlei aardige figuren met Fröbel's vlechtlatten. Ook voor wandversiering.
31019: Franco Maffina, G.. - Trentacinque artisti Varesini.
21363: Franeker. - Franeker van den kant van Schalsum te zien.
21362: Franeker. - Het Stadthuis te Franeker.
32042: Franeker. - T' Laboratorium te Franeker.
2461: Frank, M.C. - Oom Karels Pleegkind.
36557: Franke, S. & Greta Bosch van Drakestein. - De bloem en het bijtje.
3016: Franke, S. - Olijke vrolijke verhalen/ Wat zou het wezen? 2 delen.
35580: Franke, S.. - Twee Urker Jongens. De zoon van Joost Perlemoer. Hakbek de Kraai. Si Taloe De Dessajongen. Frida op Sumatra.
36556: Franke, S. & Sijtje Aafjes. - Klop-Klop-Klop is Elsje daar?
36558: Franke, S. & Greta Bosch van Drakestein. - Boodschappen doen. Serie; "De nieuwe speeltuin" IV.
3334: Franke, S. - De Zwaluwen/ De Auto-Reis. Serie: "De Nieuwe Speeltuin", II & III. 2 delen.
3333: Franke, S. - Bij de molen/ Een prettige bruiloft. 2 delen.
17843: Franken, A.F.. - Scheepswerven in Zeeland. Een onderzoek naar de geschiedenis en relicten van Zeeuwse scheepswerven.
24574: Franken Dz., D.. - Adriaen van de Venne; peintre, dessinateur, poëte, 1589-1665.
35506: Franklin, Alfred. - La civilité l'étiquette, la mode, le bon ton du XIIIe au XIXe siècle. Tome second.
31953: Franse, Kees. - Kees Franse. Tentoonstelling Galerie Fenna de Vries- feb.-maart '69.
36278: Fransen Jz., P.. - Meibloempjes. Leesboekje voor de Volksschool.
36876: Fransen Jz., P.. - Meibloempjes. Leesboekje voor de Volksschool.
28100: Fraser, Maxwell. - Holiday Haunts. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
28101: Fraser, Maxwell. - Holiday Haunts 1939. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
28102: Fraser, Maxwell. - Holiday Haunts- 1936. The G.W.R. official guide to holiday resorts in England, Wales, Chanell Islands and Isle of Man. With particulars of accomodation for holiday-makers and travellers generally.
17700: Frederic Henri, Prince d'Orange. - Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
17698: Frederic Henri, Prince d'Orange. - Mémoires de Frederic Henri, Prince d'Orange. Qui contiennent ses Expédtions Militaires depuis 1621 jusqua l'Année 1646.
30544: Frederiks, Johan Willem. - Monumentenrecht.
30209: Frederiks, K.J. (red.). - De Nederlandsche Landbouw-Wetgeving. Toegelicht uit de officieele parlementaire bescheiden en de jurisprudentie. C: de Meeldauwwet 1912.
36773: Fremery, H.N. de. - Kabouter-Boek.
37426: Frenks, Veronica. - Badhotel Domburg sinds 1866.
14686: Frets, H.. - L' élément germanique dans l'oeuvre d'Émile Verhaeren.
27027: Freuchen, Peter. - Groot wild.
24479: Moreau & Freudenberg. - Trois suites d'estampes, pour servir à l'histoire des modes et du costume des Français dans le dix-huitième siècle; nach den Originalausgaben herausgegeben.
24169: Freytag, G.. - Wereld Atlas voor Huis en Kantoor, met register.
24171: Freytag, G.. - Wereld Atlas voor Huis en Kantoor, met register.
19210: Freytag, Kurt and Frank, Wolfgang. - Westward-ho! Die Zeit der grossen Segelschiffe.
33753: Frezier, Sr.. - Traité des feux d'artifice, ou l'on voit I. La manière de préparer les matières qui entrnt dans la composition des feux d'artifice. II. La méthode de faire & de composer toutes fortes de feux d'artifice. III. Où l'on donne une idée de la conduite des feux de joye.
19417: Fricke, Robert. - Lehrbuch der Differential- und Integralrechnung und ihrer Anwendungen.
32116: Fried, Michael. - Menzels Kunst und Verkörperung. Realismus im Berlin des 19. Jahrhunderts.
25725: Friedman, Lawrence M. & Macaulay, Stewart. - Law and the Behavioral Sciences.
4594: Frijns, W.M. - Vondel en de Moeder Gods.
2740: Frinsel, J.J. - De Avonturen van Gripgrap en Grombrom; de vliegtocht.
27895: Fris, Victor & Cramer, René de. - Gand monumental et historique.
22843: Friso, Willem Carel Hendrik. - 's Gravenhaegse Vrydagse Courant, 4-den February 1752.
12794: Frison-Roche, R.. - Premier de Cordée; roman.
12796: Frison-Roche, R., and P. Tairraz. - Mont Blanc aux sept vallées.
32919: Fritzroy, Herbert. - Widerspenstige Frauen. Mit 44 Originalfotos.
37351: Fromm, Lilo & Josephine Vonk. - Achter de witte bergen.
18559: Froriep, L.F. von. - Handboek der verloskunde.
18672: Fruin, R.. - Het Archief der O.L.V. Abdij te Middelburg. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
33927: Fruin Th. Az., R.. - Het archief der stad Reimerswaal. Rijks Archief-Depôt in de Provincie Zeeland.
18311: Fruitier de Talma, E.A.. - Ontwikkeling en uitbreiding van mijne handleiding voor eenvoudigen, bij het lezen des bijbels. 7 delen: Genesis / Exodus-Deuteronomium / Jozua-1 Samuel / 2 Koningen 18-25 Ezra, Nehamia, Esther, Job, Daniël en Jona / 2 Samuël - 2 Koningen 17 / Mattheus 1-18. Markus 1-9. Lukas 1-13. Johannes 1-10. / Mattheus 19-28. Markus 10-16. Lukas 14-24. Johannes 11-21.
13091: Fruytier, Am.. - Uit het rijke verleden van Hontenisse, haar Hof te Zande en omliggende plaatsen; door de Z.E. pater Amedeus Fruytier, S.O. Cist. naar zijn onderzoekingen gedurende de jaren 1906-1922.
36554: Funke-Küpper, Gebr.. - Sneeuwwitje.
25275: Funke, C.P.. - Handboek van welgemanierdheid en zedelijkheid en karakterschetsen, vooral ten dienste der jongelingschap. Eén deel (van twee). Dit betreft het eerste deel.
31592: Fylking, K.E.. - Solna och dess Läroverk. Festskrift.
30884: Gaag, F.J. van der. - ZSM-5 type zeolites: synthesis and use in gasphase reactions with ammonia.
25829: Gaalaas, Harald. - Godt virke gir oket utbytte; en undersokelse av endel kvalitetsfeil i Norsk trevirke.
32686: Dionnet-Gal. - De Legers van de Veroveraar.
28902: Galindo, Julián, Huls, Bruno & Sabaté, Joaquín (ed.). - Building the modern city. Amsterdam's experience.
9913: Galland, G. - Geschichte der Holländischen Baukunst und Bildnerei im Zeitalter der Renaissance, der nationalen Büte und des Klassicismus.
30558: Gallée, J.H.. - Bijdrage tot de geschiedenis der dramatische vertooningen in de Nederlanden gedurende de Middeleeuwen.
33834: Gallo, Alfonso. - Le malattie del libro, le cure ed i restauri.
25397: Galopim de Carvalho, A.M.. - Contribuiçao para o Conhecimento Geológico da Bacia Terciára do Tejo.
31718: Gambetti, Giacomo & Pasolini, Pier Paolo (ed.). - Film e discussioni. Medea. Un film di Pier Paolo Pasolini.
16964: Gamelin, Paul. - Objectif Douvres. Les Batteries Lourdes Allemandes Du Pas-de-Calais La Riposte Anglaise.
35683: Gandhi, M.K.. - Mijn ervaringen uit de gevangenis (My jail experiences).
20414: Gapinge, Wulpenburg en Klarenbeek . - Wulpenburg. - Clarebeek. - Der Gapinge.
27162: Gapinge. - T' Dorp Gapinge. - T' Zelve anders.
28315: García, Eduardo (ed.). - Juliana, La Constructora. Cien años/ One hundred years.
27804: Gard, Michael F.. - Electromagnetic interference control in medical electronics. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume X.
32925: Garde, Marcellin La (ed.). - L'Illustration Européenne. Neuvième année 1878-1879.
17579: Gardin, A.. - Histoire illustrée du Mont Saint-Michel. Texte et dessins de A. Gardin.
7140: Gardiner, A. - Ramesside Administrative Documents.
6621: Gargon, Mattheus - Walchersche Arkadia, waar in Op een zoetvoerigen trant, onder zedige Lief-kozeryen en stichtelijke Bespiegelingen, Oorspronk, Heerlijkheden, Ambachten, Vliedbergen, Dijken, Stroomen, Zeeden, Rechten, Aanwassen, Grondbraken, Lusthoven, Oudheden, en Hedendaagse Vermaaklijkheden van Walcheren, Inzonderheid de beroemde Nehalennia van Domburg, en Herkules Maguzanus van Westkappelle, en andere Zeldzaamheden van dit Eiland, en de Buurvolkeren, nagespoort en opgeheldert worden. Dl. I, II.
30923: Garland Koch, C.. - Battling Brinio (driemaal Eliëzer). Holland-België roman.
31672: Garneria, Jose. - Ripolles. Arte Español Contemporaneo 21.
17107: Garrett, K.S.. - Everard of Greenhithe.
24484: Garzia y Kampo Santo, Juan Diego Don. - Over de regtmatige en gepaste vervulling der huwelijkspligt. Eene leerrede, gehouden in de kerk van den heiligen Adhelmus te Santa Fé.
17261: Gascht, Andre. - Claude Lyr.
20519: Gatti, Attilio. - Kamanda, een Afrikaanse jongen.
35219: Gaudaen, Gerard, Filip De Pillecijn, Jan Hammenecker & Emile Verhaeren. - 4 uit het Scheldeland. Houtsneden van Gerard Gaudaen bij teksten van Filip de Pillecijn, Jan Hammenecker & Emile Verhaeren.
34707: Gautier, Théophile. - Les Jeunes-France. Romans Goguenards. Avec deux dessins originaux de Th. Gautier reproduits en fac-simile.
31681: Gebhard, Helmut. - System, Element und Struktur in Kernbereichen alter Städte, dargestellt an der Stadt Dinkelsbühl und den Nachbarstädten Rothenburg o.d.T., Nördlingen und Donauwörth.
34300: Geefkens, Leonie (red.). - BEV. Blad van Eva. 5 nummers. Jaargang 1, nummer 1 (1988) en Jaargang 1, nummers 2, 3, 4 en 5 (1989).
32687: Geelhoed, Diederik. - Onderwijs in de behandelingder hemel globe. Kunnende strekken tot een eerste leerboek in de sterrekunde.
20480: Geer, Cees van der. - Dies de Jonge, etsen/ etchings.
36055: Geerlings, C.J.C.. - De Heimannetjes. Kindersprookje.
34318: Geerse, Johan. - Die?......die is naar Der Boede toe! Van buitenplaats tot zorginstelling en terug.
37539: Oom Geert. - Van allerlei Dieren. Met plaatjes fijn en versjes klein van Oom Geert.
29875: Geertsema, H.. - Foto album oud Delfzijl. Verzameling foto's en tekeningen hoofdzakelijk uit de jaren 1900-1960.
28257: Geervliet. - Het Hof van Putten, 1749.
33022: Geervliet. - Het Hof van Putten, 1749/ Het Hof van Putten en de Kerk van Geervliet, 1749.
14756: Geest, Arie van. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
29441: Geest, Joost de, Wael, Yannick de, a.o.. - Bruno Vekemans. Kinshasa Congo.
13522: Geest, Arie van. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
30986: Geest, Arie van. - Arie van Geest. Schilderijen '72-'80.
32442: Geirlandt, Karel, Hoet, Jan, Legrand, Francine-Claire, Borel, France & Knops-Mortier, Françoise. - Antoine Mortier.
34372: Geirlandt, Karel J., Hoet, Jan, et al. - Museum van Hedendaagse Kunst. Catalogus van de verzameling/ Catalogue de la collection/ Katalog der Sammlung/ Catalogue of the collection.
17320: Geirlandt, K.J. a.o. (ed.). - L'Art en Belgique depuis 45.
33380: Geissler, H., Saran, B., Harnest, J. & Mischlewski, A.. - Gruenewald. Le Retable d'Issenheim.
3185: Gelder, Han van & H. Kresse. - De avonturen van Ditto. Ditto en de draak in de grot.
31845: Gelderen, Jan van, Kersten, Karel, Rooij, Jan de, e.a. (red.). - Stripweekblad PEP. Halve jaargang, nr. 29 t/m 53 1971.
23907: Gelderland. - Nieuwelijx gegraavene Doorvaart bij Panderen, getrokken van de Waal in den Rijn; Zijnde in de over Betuwe in Gelderland.
22440: Gelderland. - Nieuwe Kaart van de Provincie Gelderland.
21756: Gelderland. - Gelderland.
21631: Gelderland. - Kaart van de Provincie Gelderland.
35949: Gele, A. van. - Bruxelles et ses Faubourgs. Nouveau guide illustré. Avec un grand plan de la Capitale et 5 petits plans itinéraires.
37407: Gellert, C.F.. - C.F. Gellerts fabelen en vertelsels, in Nederduitsche verzen gevolgd.
31475: Gellert, C.F.. - Gellerts fabelen en vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. Tweede deel.
23129: Gellert, C.F.. - C.F. Gellert's mengelschriften, bestaande in redevoeringen en verhandelingen; waar achter gevoegd zyn aanmerkingen over zyn leven en schriften.
19135: Gemert, Anton van and Fons Elders. - Richard Hefti. Middelburg.
34702: Gemert, Anton van & Haan, Ingrid. - Nico van den Boezem.
24400: Gemert, M.J.C. van. - Time domain reflectometry as a method for the examination of dielectric relaxation phenomena in polar liquids.
21273: Gendringen. - Het slot Zwaanenburg by Genderingen.
32865: Gendringen. - 't Huis het Wilt by Gendringen.
35103: Genicot, Luc Fr.. - Het groot kastelenboek van België. Kastelen en buitenplaatsen/ Burchten en hoevekastelen. 2 delen.
734: Genlis, Gravin De, en E. Bekker. - Adele en Theodoor, of Brieven over de Opvoeding I-III.
27538: Sas van Gent. - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
27419: Sas van Gent. - 'T Sas van Gent.
27416: Sas van Gent. - Het Sas van Gent beleegert den 28 July anno 1644 en door accoort verovert den 6 September.
27417: Sas van Gent. - Der Sasz von Gendt belägert den 28 Juli 1644.... und durch Accord erobert den 6 Septem. dieses Jahrs.
20848: Sas van Gent. - Gemeente Sas van Gent.
31448: Gent, Tobias van & Paesie, Ruud (red.). - Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.
25366: Gent. - Gent.
25314: Sas van Gent. - 't Sas van Gend, van binnen te zien.
36397: Gerdes, E.. - Geuzenwraak. Een verhaal uit den Geuzentijd.
36384: Gerdes, E.. - Uit twee gevaren gered. Een verhaal voor knapen.
36167: Gerdes, E.. - Zestal historische verhalen.
36117: Gerdes, E.. - De kanten zakdoek. Een verhaal uit den ouden tijd.
35986: Gerdes, E.. - De gespleten balk. Een verhaal door E. Gerdes.
35984: Gerdes, E.. - Kleur en geur. Verzameld door E. Gerdes.
35985: Gerdes, E.. - De gespleten balk. Een verhaal door E. Gerdes.
2485: Gerdes, E. - In de Duinen. Een verhaal uit den Spaanschen tijd voor Jonge Lieden.
2869: Gerdes, E. - De erfenis van Jonker Otto. Een verhaal uit het jaar 1578; Roef de Schaapherder.
18495: Gerdes, E. and Zylstra, R. Jr.. - Witske. En teltsje fen E.Gerdes. Forfriske troch R. Zylstra Jr.
2466: Gerdes, E. - Het geheim van den Geus. Een verhaal uit den Tachtigjarigen Oorlog; Jonker Willem van Arkel; De Valkenier van den Vogelenzang,
4168: Gerlach, H.J.E. - Landhuishoudkundige Beschrijving van Walcheren c.a.
19865: Gernand, Bruce. - Serpents and snails; virtual modelling and material process.
35720: Gernhardt, Robert. - Michael Sowa. Bilder aus zwei Jahrhunderten.
33656: Gerretson, C.. - Nederland, Vlaanderen, België. Memories en vertoogen.
16866: Gerritsma, J. (ed.). - Symposium Yacht Architecture ' 75.
36127: Gerstäcker, Friedr.. - De onverwachte reis of de gevolgen van een pleiziertogtje.
24801: Gerstenhauer, J.G.. - Costumes des Pays-Bas; 7ième serie interieurs hollandaises.
19080: Gerth van Wijk, H.L.. - A Dictionary of Plant-Names by H.L. Gerth Van Wijk. (Teacher at the 'Hoogere Burgerschool'and at the 'Gymnasium' at Middelburg, Prov. Zealand; the Netherlands.) Pt. I, Pt. II.
34752: Gertz, Ulrich. - Alfaro- September bis November-Köln 1979.
36459: Gerven, Lisa van, Koen Delaere & Jeroen Doorenweerd. - Zinging Tangerine. Koen Delaere/ Jeroen Doorenweerd.
29449: Gervereau, Laurent (ed.). - Topor. Le dictionnaire.
32542: Gesenius, Wilhelm & Buhl, Frants. - Wilhelm Gesenius' Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das alte Testament.
28926: Gestel, J.L.M. van & Hoeksema-Bakker, C.M.C.. - Paramedische trainingsbegeleiding; trainingsleer en inspanningsfysiologie voor de paramedicus. Deel 1: Training van spierkracht en spierfunctie.
15788: Geuns, B. van, en J. Groot. - Herinneringen aan D.Donker Hz Bijeenverzameld en uitgegeven onder medewerking zijner hem in liefde gedenkende leerlingen en vrienden.
30124: Geyer, J., Bruck, Albrecht, Schulz, Karl & Fischer-Oels, H.. - Erinnerungen Alt Meissen Albrechtsburg Dom. Original-Radierungen von J. Geyer, Albrecht Bruck, Karl Schulz und H. Fischer-Oels.
14561: Geyter, J. de. - Reinaart de Vos; in nieuw Nederlandsch.
30091: Gezelle, Guido.. - Loquela.
2704: Gezelle, Guido. - Vlaamsche volksvertelsels.
35792: Gezelle, Guido.. - Poëzie en proza.
26238: Gezelle, Guido.. - Keurgedichten van Guido Gezelle. 2 Delen.
17314: Ghijsen, H.C.M.. - Woordenboek der Zeeuwse dialecten; bijeengebracht door de Zeeuwse Vereniging voor Dialectonderzoek.
15077: Ghods-Nakhaï, Hossein. - Rubaiyat.
33611: Ghorra-Gobin, Cynthia, Restany, Pierre & Singh, Madanjeet. - Cataláa. Parcours à la paix.
34053: Gibb, H.A.R., Kramers, J.H., Schacht, J., Bosworth, C.E., Donzel, E. van, Heinrichs, W.P., et al (ed.). - The Encyclopaedia of Islam. Volume I- X. New Edition. Photomechanical reprint. 10 vols. With the supplement, fascicules 1-2, 3-4, 5-6 (3 softcover vols.). Index to Volumes I-VI. Index of proper names to volumes I-VIII and to the supplement, fascicules 1-6. Glossary and index of technical terms to volumes I-VII and to the supplement, fascicules 1-6. Index of subjects to volumes I-VIII and to the supplement, fascicules 1-6.
22253: Gibson, C.D.. - Americans, drawn by C.D. Gibson.
28697: Gide, André. - Les faux-monnayeurs.
31384: Gieben, A.Th.. - Stijl en ornamentleer. Eerste deel. Een serie schetsen, met bijbehorende tekst, ten dienste van studerenden voor het examen vakbekwaamheid in het schilderen.
18444: Gielen, Jos J. (ed.). - Oudheidkundige kring 'De Vier Ambachten' Hulst. Jaarboek 1932.
34111: Gietmann, Gerhard. - Allgemeine Ästhetik.
26547: Giffen, A.E. van. - Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën, geologische sectie. Bijdrage tot de kennis van enkele geologisch-archaeologische verkenmerken in verband met het vraagstuk der bodemdaling in historischen tijd.
35491: Gilliams, Maurice. - Tweespraak in de herfst.
6060: Gilliams, Maurice - Inleiding tot de idee Henri De Braekeleer.
32643: Gillon, Paul. - Schipbreuk in de tijd 9. Terra.
34947: Gillon, Paul & Forest, Jean-Claude. - Schipbreuk in de Tijd. Deel 1 t/m 8. De Slapende Ster/ De golvende dood/ Labyrinten/ Dodelijk universum/ Hersenschimmen/ De meester-dromers/ Het zegel van beselek/ Ortho-menta's.
18290: Gimberg, J.. - Zutphensche Monumenten.
15037: Gimferrer, P.. - Antoni Tàpies et l'esprit Catalan.
32631: Gimpel, Tine, Hichtum, N. van, Ludwig, Emilie and Barentz-Schönberg. - Tijl Uilenspiegel.(no. 27) Negersprookjes I.(no.26) Repelsteeltje het kaboutertje. (no. 28) Negersprookjes II. (no.29) De muizenkoningin. (no.30) Jacob van Campen's Jongens- en Meisjes- Bibliotheek.
30934: Ginkel, Rob van, Jansen, Henk, Maenhout, Jacqueline, Müller, Thaddeus & Roukens, Kitty (sam.). - Het verloren paradijs. Sociografie van stad en land.
13039: Giraud, R.. - L'Argot d'éros.
33685: Girkmann, Karl. - Flächentragwerke. Einführung in die Elastostatik der Scheiben, Platten, Schalen und Faltwerke.
27040: Gisekin, Jo. - Het eiland van elkaar.
35369: Giura Longo, Tommasso et al.. - J.B. Bakema. Original drawings a cura del Centra Oikos.
37550: Glatz, J.. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch van J. Glatz. 3 Delen.
16965: Glerum, J.P., C.A.M. Broekhof and C.J.G. Wildeman-. - DESIGN 1840 - 1990. Kunstnijverheid / Decorative Arts. Veiling 124A / december 1996. Auction No. 124A / december 1996.
29282: Gmelich Meijling- van Hemert, Gees R.. - Han Reijnhout; portret van een Zeeuws kunstenaar.
34892: Gobbers, Walter. - Jean-Jacques Rousseau in Holland. Een onderzoek naar de invloed van de mens en het werk (ca. 1760- ca. 1810).
28121: Godderis, P.J.. - Cyffer-boek ofte rekenkundig werk, bevattende de hoofd-stoffen en grond-regels der rekenkunde, verzaemeld en opgesteld door den wel-eerweirden Heer P.J. Godderis, pastor tot Meirelbeke.
34394: Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch. - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Tiende Deel.
34393: Godefroy, A.N., B. de Greef Jz. en N.S. Calisch. - Bouwkundige bijdragen, uitgegeven door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst. Elfde Deel.
3982: Godschalk, L.A. - Ontijdig schip-verlaten.
37499: Goebbels, Joseph. - Michael. Ein deutsches Schiksal in Tagebuchblättern.
36806: Goedart, Jean (Johannes Goedaert). - Metamorphoses naturelles ou Histoire des insectes observée très-exactement suivant leur nature & leurs proprietez. Avec les figures en taille-douce gravées d'après nature. Vol. I,II and III.
37505: Goedartio, Joanne. (Goedaert). - Metamorphosis et historia naturalis insectorum. Cum commentariis D. Joannis de Mey.
690: Goede, Barend de. - Gestalten van het Ik; gedichten.
18169: Goerea, Wullem van. - Vuufintwintig jaer Burregemeaster. 'N Flakkeasche novelle.
26163: Goes. - Goes.
26161: Goes. - Goes.
20399: Goes. - Het Raadhuys tot Goes. - d'Edele Voetboog tot Goes / d'Edele handboog tot Goes. - d'Edele Busse of Cluveniers tot Goes.
20400: Goes. - De Stad Goes.
27163: Goes. - De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
23818: Goes. - Goesa.
20326: Goes. - Stads Koorn-molen te Goes. - De groote kerk te Goes.
20257: Goes. - De Zuidpoort te Goes.
20195: Goes. - De Stad Goes uit de haven te zien. - Gezigt op de Haven en Westerschans te Goes.
20189: Goes. - Het stadhuis te Goes.
22266: Goes. - Goesa.
23410: Goes. - De Stad Goes.
23396: Goes. - De groote Markt, het Stadhuis en de groote Kerk te Goes.
21761: Goes. - Gemeente Goes.
23268: Goes. - De Stad Goes.
23267: Goes. - De nieuwe poort te Goes. - De groote markt te Goes.
31377: Goes. - Goes
31137: Goes. - Het Raadhuys tot Goes.
22672: Goes. - Kaiser Hooft en (...?) de Tergoes.
22624: Goes. - De Westpoort te Goes. - De Koepoort te Goes.
31021: Goetghebuer, A.. - L'Église Cathédrale de Saint Bavon a Gand.
18411: Goettsch, G.. - Koolteerproducten ontstaan, verwerking, toepassingen.
2436: Goeverneur, J.J.A. - Kinderpoëzie; honderdveertig Versjes, Fabels en Liedjes (gevolgd en eigen).
36431: Goeverneur, J.J.A.. - Fabelboek voor kinderen. IV: Het laatste boekje.
36422: Goeverneur, J.J.A.. - Bloempjes aan den weg.
36421: Goeverneur, J.J.A., Titia v.d. Tuuk, e.a.. - Ons Vertelsel-Boek. Uitspannings-lectuur voor jongens en meisjes. Sprookjes, vertelsels en versjes.
36418: Goeverneur, J.J.A.. - Vertrek naar Zomerlust. Een verhaal voor jonge kinderen.
36417: Goeverneur, J.J.A.. - Lotje en hare kinderen. Een familie-geschiedenis voor kinderen.
36416: Goeverneur, J.J.A.. - Karel en Marie. Een familie-geschiedenis voor kinderen.
36415: Goeverneur, J.J.A.. - Reinoud en Lina. Een familie-geschiedenis voor kinderen.
36414: Goeverneur, J.J.A.. - De Strikkenzetter. Naar Cooper.
36412: Goeverneur, J.J.A.. - Goeverneur's Fabelboek. Hoe langer hoe liever.
36411: Goeverneur, J.J.A.. - Goeverneur's Fabelboek. Vertelseltjes bij moeders schoot.
36407: Goeverneur, J.J.A.. - Nieuwe fabelen en versjes voor kinderen.
36406: Goeverneur, J.J.A.. - Versjes voor jonge kinderen; getrokken uit de door J.J.A. Goeverneur uitgegeven fabelboekjes en met enkele vermeerderd. Met eenige zangwijzen.
36405: Goeverneur, J.J.A.. - Fabelen en gedichtjes.
36401: Goeverneur, J.J.A.. - Het blokhuis op den wal en andere hoogst belangrijke reis- en jachtavonturen naar den vreemde.
36399: Goeverneur, J.J.A.. - Andersen's Sprookjes.
36398: Goeverneur, J.J.A.. - Asschepoester en de Toovergodin. Goeverneurs Vertellingen van Moeder de Gans.
36113: Goeverneur, J.J.A.. - De Gouden Appel.
37365: Goeverneur, J.J.A.. - J.J.A. Goeverneur's Gulden Kinderboek. De Sprookjesverteller.
2712: Goeverneur, J.J.A. - Er was eens...
36980: Goeverneur, J.J.A.. - De Verjaardag van de Pop/ De Ooievaars/ De Bijenkorf. 3 delen.
36873: Goeverneur, J.J.A.. - Nieuwe fabelen en versjes voor kinderen.
36551: Goeverneur, J.J.A.. - De jonge vlieg.
36902: Goeverneur, J.J.A.. - De Ooievaars.
36680: Goeverneur, J.J.A.. - Kaatje Morsebel. Een vermakelijk prentenboek met rijmen.
24445: Goffine, Leonard. - Hand-Postill, oder christkatholische Unterrichtungen auf alle Sonn- und Feiertage des ganzen Jahres, enthaltend den Text und die Auslegung der Episteln und Evangelien, nebst allen für das Leben eines frommen Christen wichtigen Glaubens-, Trost- und Sittenlehren, so wie auch die Erklärung aller das Jahr hindurch in der h. katholischen Kirche gebräuchlichen Ceremonien.
37478: Gogh-Kaulbach, Anna van. - Een dag in Artis of een dag met een staartje zooals vader zei.
37042: Gogh-Kaulbach, Anna van. - Wie reist er mêe?
31634: Gögös, Ferenc. - Vijf Houtsneden Vijf Gedichten.
21962: Golven, André. - Sève Nouvelle Vie Meilleure. Coopération Inter-Europeenné.
29754: Gommans, Jos, Bos, Jeroen & Kruijtzer, Gijs. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VI: Voor Indië, Perzië, Arabisch Schiereiland/ India, Persia, Arabian Peninsula.
29755: Gommans, Jos & Diessen, Rob van. - Grote Atlas van de Verenigde Oost-Indische Compagnie/ Comprehensive Atlas of the Dutch United East India Company. VII: Oost-Azië / East Asia & Supplement.
20579: Gomperts, H.A., Morriën, A., e.a. (red.). - Libertinage, jaargang 2 januari-december 1949.
25395: Gonçalves, Francisco. - Subsídios para o conhecimento geológico do Nordeste Alentejano.
23266: Goncourt, Edmond en Jules de. - Histoire de Marie-Antoinette.
34157: Goncourt, Edmond & Jules de. - Journal des Goncourt. Mémoires de la vie littéraire. Troisième série-troisième volume. Tome neuvième 1892-1895.
30202: Gonse, Louis. - La Sculpture Française, depuis le XIVe Siècle.
31735: Gonzalez, Jose & Cochran, J.R.. - Vampirella. Het internationale horror magazine. Nr. 1.
37481: Goodman, Willard. - Noah's Ark. ABC.
34037: Goodrich, Lloyd. - Raphael Soyer.
17696: Goormans, J. e.a.. - Technologie voor de metaalbewerker.
30130: Goossens, A.B.J.. - West-Zeeuws-Vlaanderen 1939-1946 (deel 2: 'Vlucht en bevrijding').
36598: Gordijn, Aad, Paul van de Laar & Hans Rooseboom. - Breitner in Rotterdam. Fotograaf van een verdwenen stad.
32158: Gorter, D.S., Cool, P., e.a.. - Vier brieven over de vraag: Wat moeten wij als Doopsgezinden doen in den strijd tegen Rome?
37034: Gorter, D., J. Leijnse, et al. - Schepen van de VCK (Vereenigd Cargadoorskantoor Amsterdam).
36236: Gortzak, Roos, Maartje Knepper, Julia Mullié, et al.. - Porsche Academie. Marinus Boezem.
35422: Goslinga, S.S.. - Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.
33563: Goslinga, S.S.. - Christiaan Steketee (1782-1864) en zijn geslacht.
19789: Gotink, W.M. (sam.) e.a.. - Handleiding te gebruiken bij de cursus voor uitvoerders van de kunstmatige inseminatie.
34526: Gottelier, Luke, Upritchard, Francis, Basu, Sam, et al (ed.). - Bart Wells Institute. No. 1 (Winter 2001)- No. 8 (Spring 2003).
33444: Gottschalk, M.K.E.. - Historische geografie van Westelijk Zeeuws-Vlaanderen tot de St-Elisabethsvloed van 1404/ Géographie historique de la partie occidentale de la Flandre Zélandaise jusqu'au raz de Marée du 19 Novembre 1404 (St-Elisabethsvloed). Avec résumé en français.
28506: Götz, H.-D.. - Die deutschen Militärgewehre und Maschinenpistolen 1871-1945.
21237: Goud, Jeroen en Voskuil, Ron (ed.). - Vita Marina (A quarterly magazine on marine zoology, with emphasis on molluscs).
35222: Goud, M.J. & J.P. Sinke. - Vergeet Zijn grote daden niet. Schetsen uit het kerkelijk leven en de geschiedenis van de Gereformeerde Gemeente te Krabbendijke. Waarin opgenomen een kort historisch overzicht van de Gereformeerde Gemeente te Waarde.
21375: Gouda. - La Ville de Tergou.
20932: Gouda. - Gouda. De St. Janskerk van de Markt gezien.
22450: Gouda. - De Stad Gouda, van over den Yssel te zien.
28682: Gouda, J.J.C. van. - Ernst en luim; gedichten.
33539: Gouda. - Gouda. De Markt en het stadhuis.
2881: Goudappel-Bos, Riek - Emile maakt een verre reis. Deel 2: Van Stien, Martha en Maria & Deel 5: Emile wordt een deftig heer. 2 deeltjes.
2191: Goudriaan, Karel - Twee Haagsche vrienden.
35607: C. Goudriaan. - Het kamp aan de grens. Twee zeemansjongens. De hut in het Nieuwveld. Naar het Kempenland.
32467: Goupil & Renauld, L.-D.. - Manuel vulgarisateur universel des connaissances artistiques.
35181: Gournerie, Eugène de la. - Histoire de Paris et de ses monuments.
22143: Goussier. - Marine, Chantier de Construction.
23967: Gouthoeven, W. van. - D'oude Chronijcke ende Historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht. Van nieus oversien, vermeerdert, verbetert ende verciert met eenige Geslacht-registeren ende Genealogien der voornaemster Edelen, midtsgaders Steden, Dorpen, Heeren-Huysen, ende andere beschryvinghen van Hollandt: Voor desen noyt alsoo ghedruckt gheweest. Beginnende vanden Jare onses Heeren 449. tot dit teghenwoordigh Jaer 1636.
20014: Gouw, J. ter. - De Volksverhalen.
26661: Graaf, H.J. de. - De reis van Z.M. "de Vlieg", commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808, deel II: Q.M.R. Ver Huell, "Mijne eerste zeereis".
25676: Graanoogst, Elizabeth. - Jeetje '46.
9285: Gradmann, E., et M. Cetto - Peinture et dessin en Suisse au dix-septième siècle.
24892: Gradstein, S., Duinker, D.M., Beun, M., Dalen, D. van, a.o. (ed.). - Philips Technical Review; dealing with technical problems relating to the products, processes and investigations of the Philips industries. Volume 22, 1960/61, no. 9/10, Glass.
11276: Graf, Oskar M. - Das Bayrische Dekameron.
24754: Graft, J. van de. - De tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
12208: Graft, J. van de. - De Tapijtfabrieken der XVIe en XVIIe eeuw, gevolgd door eene historische beschrijving der zeven tapijtbehangsels in de groote vergaderzaal der Provinciale Staten van Zeeland.
30982: Graft, Guillaume van der. - De vijf maagden.
27601: Gram, Johan. - Standbeelden van Nederlands' groote mannen.
35787: Granpré Molière, Prof. Ir.. - Woorden en werken. Bijeengebracht door zijn vrienden en leerlingen.
17431: Gras, R.F. le. - Telle Une Pierre Qui Marque Le Gue.
24372: Graswinckel, D.P.M., e.a.. - Repertorium betreffende Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (voornamelijk van tijdschriftartikelen, 1901-1934), I.
35886: Graton, Jean. - Le Héros du Paul Ricard. Une histoire complète avec Michel Vaillant et Julie Wood offerte par le circuit Paul Ricard.
35885: Graton, Jean. - Michel Vaillant's Toyota avontuur.
33144: Grave. - De Stad Graave te zien van den Maaskant, 1739.
33043: Grave. - Ham Poort te Graave van binnen/ Ham Poort van buiten, 1732.
33034: Grave. - Maas Poort te Graave van binnen, 1732/ Nonnen Klooster, Fransche en Hoofd Kerk te Graave.
33035: Grave. - Markt en Hoofdwagt te Graave, 1732/ Stadhuis en Hoofdwagt te Graave, 1732.
33129: 's-Graveland. - Het Dorp 's Graaveland in Gooiland, 1739.
21143: Gravenhage, 'S and Scheveningen. - Scheveningen. Strandgezigt.
21068: Gravenhage, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. (Binnenhof)
21069: Gravenhage, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Haye. Het Stadhuis. Das Rathhaus. L'Hotel de Ville.
21067: Gravenhage, 'S. - Haag. 'S Gravenhage. La Haye. Statue Wilhems II. Standbeeld van Willem II. La Statue de Guillaume II.
21063: Gravenhage, 'S. - 'S Gravenhage. Haag. La Laye. Vyverberg.
21065: Gravenhage, 'S. - Haag. La Haie. Hague.
21066: Gravenhage, 'S. - 'S Gravenhage. Ruiter-Standbeeld van Willem I.
22850: Gravenhage, 'S. - Gesight van Het Nieuwe Voor Hout komende uyt het Bosch. Vue du Nouveau Voor-Hout en Venant du Bois.
27764: Gravenhage, 'S. - Het Binnenhof in 's Gravenhage, te zien van de Finantie Kamer na de groote Zaal.
30342: Gravenpolder, 'S-. - 's-Graven-Polder.
26146: Gravenpolder, 'S-. - 's-Gravenpolder.
20720: Gravenpolder, 'S-. - Gemeente 's Gravenpolder.
20187: Gravenpolder, 'S-. - 'S Graavenpolder. - 'T Zelve anders.
24970: 's Gravezande, Adrianus. - De Unie van Utrecht herdacht, in eene kerkrede over Ps. CXXXIII: Ib. Benevens eenige geschiedkundige bijvoegselen, betreffende het Ontzet der Stad Leijden, de oprichting der Hooge Schoole aldaar, de inneemingen van Zierikzee, de pacificatie van Gent, de satisfactie van Goes en Thoolen, en verscheidene andere bijzonderheden, ter opheldering der kerkelijke en burgerlijke geschiedenisse van Nederland in de XVI eeuw.
24969: 's Gravezande, Adrianus. - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc. Meegebonden: Twee honderd jarige gedachtenis van het eerste synode der Nederlandsche kerken onder het kruis, en, zo in, als buiten Nederland, allesins verstrooid. Gehouden te Wesel den 3. november 1568, gevierd in eene kerkreden over I Cor. XIV: 40, te Middelburg in Zeeland, den 30. november 1768. Twee titels in één band.
34885: 's Gravezande, Adrianus. - Tweede eeuw-gedachtenis der Middelburgsche vryheid, zoo in den godsdienst als burgerstaat; of historische aaneenschakeling van gebeurtenissen der stad Middelburg in Zeeland, ten tyde der Nederlandsche beroerten; doch inzonderheid, geduurende de benaauwinge en beleegeringe dier stad, benevens het daar op gevolgde overgaan derzelve aan den Heere Prinse van Oranje en Nassau Willem den Eersten, etc.
37059: Greef, Piet de, Freek Post & Jacob Slagter. - Van 'pramenkoning" tot coasterbouwer. Scheepswerf Apol, Wirdum-Appingedam 1913-1973.
2543: Greenaway, Kate - Kleurboek Voor 't Jonge Volkje; 112 teekeningen om met waterverf te kleuren; met bijschriften in proza en poëzie.
35843: Greene, Graham. - Stamboul train.
37504: Greenfield, George. - This world is wide enough.
5644: Greenwald, Ted. - 30 jaar The Beatles; The Fab Four op het witte doek, bij optredens, op de plaat of cd en te boek.
33745: Dr. Gregory. - De vaders nalatenschap aan zijne dochters.
25179: Greidanus, Arnold & Wiersma, Willem F. (red.). - Index 78.2
11300: Greshoff, J., en A.A.M. Stols - 'Beste Sander, Do it now!'; briefwisseling J. Greshoff-A.A.M. Stols. Dl. I, 1922-1941.
26769: Greve, H.E. (red.). - De Boekzaal; maandschrift voor boekkunst en boeknijverheid, boekbeschrijving en bibliotheekwezen, orgaan der vereeniging voor openbare leeszalen in Nederland. Jaargang IV, 1910.
22106: Grewel, F.. - De doorbraaktijd der elementen van het blijvend gebit.
35789: Grieken, Th.M.M. van. - Handboek voor burgerlijke bouwkunst. In 3 delen.
20827: Grijpskerke. - Gemeente Grijpskerke.
27237: Grijpskerke. - T' Dorp Grypskerke. 'T zelve anders.
27238: Grijpskerke. - Het Dorp Grypskerke. Overgebleven Muurwerk van de Kerk van Buttingen.
30200: Grijpskerke, Jacob van. - 't Graafschap van Zeeland, ofte corte representatie van de regeeringe van Zeeland onder haare graven, tot den jaare 1579, behelsende zeer omstandigh den staat en recht van de ridderschap en edelen van Zeelandt beschreven door den edelen heere Jacob van Grijpskerke, Heere van Grijpskerke, Poppendamme etc.; uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen, naar een handschrift in zijne boekerij, met een Aanhangsel bevattende eene Genealogie van het geslacht van Grijpskerke en andere stukken betrekkelijk dat geslacht.
10746: Bhatta Nârâyana/Julius Grill. - Venîsamhâra: die Ehrenrettung der Königin; ein Drama in 6 Akten.
14840: Grimberg, W.L.F.. - Gids door de Nederlandsche geschiedenis; geschiedkundige gegevens met kaarten, grafieken en foto's. II: Tropisch Nederland.
17139: Grimbergen (ed.). - Grimbergen doet méér met letters. Zetwerk van kopij, floppy of telefoon via montage, incl. litho's tot schone films.
25085: Grimm, Arty, Boeck, Paule de, Hermus, P., e.a.. - Jubileumboek ADZ; ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan, 1969-1994.
3221: Grimm, Gebr. - Vrouw Holle/ Drie dieren in de sneeuw. Kleintjes voor kleintjes. 2 delen.
13101: Gröber, K., and J. Metzger. - Kinderspielzeug aus alter Zeit.
22663: Groede. - Groede.
30833: Groede. - Gemeente Groede.
24682: Groen van Prinsterer, G.. - Kort overzigt van de geschiedenis des vaderlands/ Vaderlandsche zangen. Twee delen in één band.
37030: Groen jr., J.A., et al. - Op de golven van een eeuw. 100 jaar ADM (Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij) 1877-1977.
12410: Groenendaal, M.H.. - Nederlandse drukletters. Dutch printing types. Niederländische Druckschriften. Caractères hollandais..
20935: Groenendijk. - Groenendyk. Die Neue Kirche. De nieuwe kerk. La Nouvelle e'glise.
31750: Groenendijk, Paul & Vollaard, Piet (sam.). - Architectuurmodellen 2. Goederenkantoor Fyenoord 1926-1927, S. van Ravesteyn.
25762: Groeneveld, Doris. - Beeldberichten.
34018: Groenevelt, Ernst. - Intermezzo's. Verzen.
24394: Groenewegen, Paulus Petrus Maria. - Dielectric behaviour of solid hydrogen iodide and hydrogen bromide at frequencies between 5 MHz and 225 MHz.
24686: Groenewegen, H.IJ.. - De remonstrantie op haren driehondersten gedenkdag, 1610- XIV januari- 1910; in den oorspronkelijken vorm uitgegeven, afgebeeld en toegelicht.
31363: Groenhof, G. (red.). - "Van Fries Wijdtschip tot Workumer Aak". Historie en interviews.
32091: Groenlo. - Kerk en Raadhuis te Grol. / 't Klooster Engelhuizen te Grol.
32814: Groenlo. - Kerk en Raadhuis te Grol, 1743/ 't Klooster Engelhuizen te Grol, 1743.
35177: Groentjes, Mart & Kikkert, Kiki. - Jaap Min. Werk uit de periode 1960-1985.
15876: Groesbeek, J.W.. - Amstelveen. Acht eeuwen geshiedenis.
29804: Grol, H.G. van. - De geschiedenis der oude havens van Vlissingen alsmede de invloed van Oranje op hare verdere ontwikkeling.
17359: Grol, R.J.. - Orthopedische schoenen. 1990.
20931: Groningen. - Groningen. Het Academie gebouw.
20933: Groningen. - Groningen. Groote markt en Martini-kerk.
30672: Groningen. - Groningen. De Groote markt en het Stadhuis.
20657: Groningen. - Groningen en Ommelanden.
25434: Groningen. - De Provincie van Groningen.
22851: Groningen. - Nieuwe kaart van de Provincie Groningen en ommelanden.
36080: Groot, Piet de. - Boek met verschillende versjes: "Er zaten zeven kikkertjes"/ "Vier ouwe wijven"/ 'Twee emmertjes water halen"/ "Hop Marianneke"/ "In Holland staat een huis".
2625: Groot, Greet. - De Sint komt. Negen bekende Sinterklaasversjes met platen van Greet Groot.
33107: Grootebroek. - De Stede Grootebroek, 1726.
33922: Groothuis, Marjan (red.). - Ben Seelt. 50 jaar fotografie van a tot z. Van Amsterdam tot Zeeland en verder.
26805: Grootjans-Siera, Leida C.A.. - Rabbinica en talmoedica. Een proeve van bibliografie in de Europese talen.
35723: Gropius, Walter. - INTERNATIONALE ARCHITEKTUR Bauhausbücher 1.
13173: Grothe, H.. - Bergbau. I: Abbau, Gebirgsverhalten; II: Gebirgswärme, Schwimmittel; III: Schwimm-Sink-Analyse, Zylinderöle.
37027: Grund, Wim. - Oranje. Een Koninklijk schip.
25328: Grunert, Joh. Aug.. - Lehrbuch der Mathematik für die mittlern Classen höherer Lehranstalten; Erster Theil: gemeine Arithmetik.
22949: Gruyer, F.-A.. - Chantilly; Musée Condé, Notice de Peintures.
2996: Gruys-Kruseman, S. - Het Noordzee-eiland (Vlieland). Een verhaal voor oud en jong.
3072: Gruys-Kruseman, S. - Hoor, Moeder leest voor! Alom zonneschijn.
3071: Gruys-Kruseman, S. - Hoor Moeder leest voor, dl. 3: Het zonnetje in huis.
23608: Gryp, Cornelis vander & Ruever, Adriaan Jan de. - Redevoering van Adamus Camphuysen, rector der Latynsche schoolen te Zierikzee, over Lieven Jansson Keersemaker, Gouverneur der stad Zierikzee, en geheel Zeeland beoosten Schelde; met de noodige bewyzen en bylagen, betrekkelyk het te Zierikzee voorgevallen ten jare 1572, voorzien, en daar by gevoegd, door Adriaan Jan de Ruever, pensionaris der stad Zierikzee.
16686: Grypdonck, Marcel. - Gulden spiegel van Oostvlaanderen. Eerste band. Tweede uitgave. Nr.450. Levensspiegel van Oostvlaanderen.
30628: Guardia, Caroline de la. - Spanish braid lace "witch stitch" II. 10 New original patterns designed by Carolina de la Guardia.
35647: Gudlaugsson, Magnús V., et al. - Magnús V. Gudlaugsson.
34844: Erasme traduit par M.Gueudeville.. - L' Eloge de la Folie, traduit du latin d' Erasme, Par M. Gueudeville. Nouvelle Edition revuë et corrigée sur le Texte de l' Edition de Bâle, et ornée de nouvelles figures. Avec des notes.
24699: Guibert, Joseph. - Les dessins du Cabinet Peiresc au Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale; Antiquité- Moyen Age- Renaissance.
33853: Guibert, Armand. - Oiseau privé.
26668: Guicciardini, Lodovico. - Panorama Vlissingen.
30899: Guilmard, D.. - Meubles.
37075: Guns, Nico. - Dempo en Baloeran. De mooiste schepen van het Oosten.
33372: Günsberg, Maggie. - Playing with Gender. The Comedies of Goldoni.
35442: Gusdorf, Georges. - Introduction aux sciences humaines. Essai critique sur leurs origines et leur développement.
37388: Güthschmidt, M.. - Hompie Smeergraag bij de Eskimo's/ Hompie Smeergraag in Nederlands-O-Indie. 2 delen.
28445: Guzzo, Pietro Giovanni, Moormann, Eric, Pesando, Fabrizio, a.o.. - Da Pompei a Roma. Kroniek van een uitbarsting; Pompeji-Herculaneum-Oplontis.
16908: Gyselen, Gaby. - Beeldig West-Vlaanderen.
25167: Gyssens, Ingeborg Carla Jorina. - Optimizing antimicrobial drug utilization; studies and interventions in a university hospital.
34793: Den Haag. - Vue du Nouveau Voor-hout en venant du Bois. Gesight van het Nieuwe Voor-hout komende uijt het Bosch.
34795: Den Haag. - Vuë du Princesse Graft en sortant du Casuari Straat & régardant ver les Uyle Boome. 't Gesight van de Princesse Graft komende uyt de Casuari Straat en siende na de Uyle Boome.
34791: Den Haag. - Vuë du Nouveau Princesse Graft en venant du Bois. Gesight van de Nieuwe Princesse Graf55t komende uyt het Bosch.
32273: Den Haag. - Vuë vers l'entree de la ville de La Haye.
32271: Den Haag. - Vuë de la Petite Etang a Haye.
32272: Den Haag. - Vuë aupres de la Menagerie a La Haye.
25269: Den Haag. - St. Jacobskerk te Den Haag.
25914: Haagsma, F.M.. - De behandeling van de luetische gravida ter voorkoming van lues congenita.
36090: Haak-Ochsendorf, F.A.. - Kiki het dappere neger jongetje.
30343: Haamstede. - Haamstede.
20401: Haamstede. - De Baen der heerlijkheyt van Haemstede.
20337: Haamstede. - Het slot en dorp Haamstede van buiten. 1745 - Het dorp Haamstede van binnen. 1745
28950: Haamstede. - Het kasteel van Haemstede.
31132: Haamstede. - Het slot Haamstede en 't Dorp in 't verschiet. - Het slot Kraystein in de Heerlijkheid Burg.
36663: Haanstra, W. & Jan Hingman. - De Spreeuw en de Musch. Een Boek voor een Kind dat al leest.
34133: Haaren, Hein van, Smets, Sandra, Geest, Arie van, et al. - Age Klink. Schilderschrijver.
22652: Haaren, Hein van en Spaander, Ineke. - Gust Romijn, een ruimtelijk avontuur.
21271: Haarlem. - Gezigdt buyte Harelem.
21263: Haarlem. - 't Huys ter Kleef zo als het heden zig vertoont.
21259: Haarlem. - Out Roomen buiten Haarlem.
21073: Haarlem. - Harlem. Het Koninglyke Paleis. Das Königliche Palais. Le Palais Royal.
21072: Haarlem. - Haarlem.
21071: Haarlem. - Haarlem. De groote kerk en het standbeeld van L. Jz. Coster.
21070: Haarlem. - Haarlem. De Groote of St. Bavo-Kerk.
32747: Haarlem. - Overblyfsels van 't Huis te Kleef by Haarlem, 1740/ Overblyfsels van 't Huis te Kleef van eene andere zyde, 1740.
34859: Haas- van Riemsdijk, Riet de. - Diverse catalogi uitgegeven door de Anton Pieckclub (9 stuks). O.a. Gevelstenen, Kalenderplaten en Werken van Anton Pieck voor de uitgeverij "Kunst Adelt"
37369: Mevrouw Habé. - Lieven is leven. Toespraken voor kinderen op christelijke feestdagen.
36937: Haberer, Albert & Karl Eichhorn. - Aussentüren in Holz und Metall. Ein Fachbuch für Handwerker und Architekten zur Gestaltung aller Arten von Außentüren. 273 Lichtbilder und 248 gezeichnete Türbeispiele, zumeist im Maßstab 1:10 mit Werkschnitten in natürlicher Größe.
28821: Habsburg, Géza von. - Fabergé gestern und heute.
32150: Hackmann, Hendrik & Pfeil, Werner (ed.). - Ungebautes Aachen. Die unsichtbare Stadt. Schriftenreihe, Ausgabe 3.
27646: Hadert, Hans. - Handbuch über die Herstellung und Verwendung der Druckfarben unter besonderer Berücksichtigung der Druckhilfsmittel.
35793: Haen, Christine d'. - De wonde in 't hert. Guido Gezelle: een dichtersbiografie.
25532: Haen, Christine d'. - Titelloos gedicht.
27981: Haerens, Karel. - Standbeelden van Gent.
3183: Haga, Elly - De gefopte konijntjes/ Pups en Meneer Wipstaart/ De ondeugende eekhoorntjes. 3 delen.
3181: Haga, Elly - De Ondeugende Eekhoorntjes/ De Gefopte Konijntjes/ Pups en Meneer Wipstaart/ Josientje's Verjaardag. 4 delen.
17238: Hagenaar, een. - Part I:Physiologie van Den Haag. Part II:Een achttiende hoofdstuk voor de physiologie van Den Haag
22778: Hagenbach, August & Konen, Heinrich. - Atlas der Emissionsspektren der meisten Elemente, nach photographischen Aufnahmen mit erläuterndem Text.
36424: Hagendoren, Elsa van. - Voor mijn kleine kinders. Drie vertelsels.
32062: Hagestein. - Het dorp Hagestein.
32063: Hagestein. - Het dorp Hagestein van eene andere zyde.
30850: Hagestein. - Gemeente Hagestein.
30098: Haines, Bruce (ed.). - David Thorpe. The defeated life restored.
35445: Haitjema, Nienke. - Een kleurrijke schaduw- een proces rondom zelfdoding.
27094: Halfwerk, Winant (sam.). - Cursus streekeigen erven in Zeeland.
30481: Hall, Jurriaan van & Meijerink, Gert (red.). - Kendie? 't Eerste, 't beste, erotisch kunstmagazine. Nr. 001.
20514: Hall, M.C. van. - Gedichten.
36720: Hall, D. - Teddie Beer gaat naar het circus.
30606: Halle, Bernhard. - Handbuch der praktischen Optik.
35426: Halmael jr., A. van. - Bijdragen tot de geschiedenis van het tooneel, de tooneelspeelkunst, en de tooneelspelers in Nederland.
36970: Halsema, Ary. - Doko. De avonturen van een kleine Moorsche jongen.
36581: Hamaker-Willink, A.. - Puump gaat mee op reis/ Puump gaat zwemmen/ Mathijs het wilde poezekind. 3 delen.
3192: Hamaker-Willink, A. - Bij de Eskimo-tjes/ De Kinderen van Indianen. 2 delen.
31277: Hamaker-Willink, A.. - Verre landen: Waar de Chineesjes wonen/ Bij de Eskimo-tjes/ De kinderen van Indianen/ De neger-jongetjes. 4 delen.
36561: Hamaker-Willink, A.. - Puump gaat zwemmen/ Oom Arend's Huis- en wat acht kindertjes een pret daar hadden/ De drie Indiaantjes. 3 delen.
35434: Hamblett, Charles. - Here are the Beatles.
20376: Hamelmann, Friedrich. - Het van den bok rijden; grondig onderricht in de behandeling van wagenpaarden, het inspannen en rijden.
32283: Hamelsveld, IJsbrand van. - Historisch handboekje van den bijbel.
34628: Hamer jr., Gerh. J.. - M.T.S. agenda vademecum. Uitgegeven voor de vereenigingen v. leerlingen der Middelb. Techn. Scholen in Nederland door de Stichting Gemeenschappelijk- M.T.S.-belang. 1933-1934. 3e jaargang.
33167: Hammerton, J.A.. - Landen en Volken. De Wereld in al haar Kleurenpracht. Deel I t/m VI.
22787: Hampshire. - Hamp Shire.
28064: Handels, John. - Every little thing of The Beatles. John Lennon, Paul Mc.Cartney, George Harrison, Ringo Starr. Encyclopedia. Vols. 1 - 6 and 1 volume: Index.
31566: Hane, Laurens vanden. - Costumen van het Graefschap van Vlaenderen. Two volumes.
37175: Hanou van Arum, P.. - Verspreide gedichtjes voor de wel opgevoede jeugd.
37341: Hans, A. & Willem. - De dood van Bieke/ Koning Leopold III/ De jonge vioolspeler/ De Wildeman/ De gestoorde zeereis/ Zigeuners op 't dorp/ Voetballers in Amerika/ Moeder Eyer. 8 stuks uit de A. Hans Kinderbibliotheek.
20955: Hansen, Hans, a.o.. - 75 Jahre Wyker Dampfschiffs-Reederei G.m.b.H. 1885-1960.
37443: L'Oncle Hansi. - Mon village ceux qui n'oublient pas. Images et commentaires.
31996: L'Oncle Hansi. - Mon village ceux qui n'oublient pas. Images et commentaires.
37442: L'Oncle Hansi. - L'Alsace heureuse. Le grand bonheur du pays d'Alsace raconté aux petits enfants par l'Oncle Hansi.
35452: Happel, Bart L.M.. - Architecture and function of modular neural networks.
36099: Hardenberg, W.. - Illustratief teekenen op het zwarte bord. Handboekje ten dienste van het onderwijs op de lagere scholen en bewaarscholen.
37520: Hardenberg, W.. - Illustratief teekenen op het zwarte bord. Handboekje ten dienste van het onderwijs op de lagere scholen en bewaarscholen.
21074: Harderwijk. - Harderwijk.
32106: Harderwijk. - Smeede Poort te Harderwyk. - De Hoogebrug Poort te Harderwyk.
26418: Hardonk, J., Twist, G. van & Sadée, A.E.M.. - Vakopleiding voor de motorrijwieltechniek. Leergang A.
10110: Hardouin, E., en W.L. Ritter - Java. Java's bewoners in hun eigenaardig karakter en kleederdracht naar de natuur geteekend door E. Hardouin, met een tekst van W.L. Ritter.
37204: Haren, Jan van. - De avonturen van Jan Ongeluk.
21548: Koedijk and Haringhuizen. - 't Dorp Koedyk. 1726. - 't Dorp Haringhuizen. 1726.
33123: Haringhuizen. - 't Dorp Haringhuizen.
21075: Harlingen. - Harlingen. Van het Zuiderhavenhoofd gezien.
32025: Harlingen. - De Haven Poort te Harlingen / De Franeker Poort te Harlingen
27584: Harlingen. - Harlingen.
27589: Harlingen. - Harlingen. Van het Zuiderhavenhoofd gezien.
27581: Harlingen. - Harlinga.
26380: Harlingen. - De Franeker Poort te Harlingen.
36588: Harmsen van der Beek, E.M., Freddie Langeler, Hermanna & Mevrouw Vuerhardt. - Het Groote Boek voor Broer en Zus. Verhalen, versjes, rebussen, teekenvoorbeelden, kunstjes, knutselwerkjes, grapjes, spelletjes, raadsels.
36566: Harmsen van der Beek, E.M.. - Mientje's verjaardag.
12723: Harmsen, W.L., and C. Zee. - Leerboek voor de melkhandel en de zuivelbereiding.
15456: Harn, W.J. van. - Iets over Everardus Reidanus, Nassawsche Raët, (geb. 1550, overl. 1602), in verband met vele aanzienlijke geslachten in ons vaderland, die vóór en na dezen voortreffelijken staatsman geleefd hebben.
35873: Harpe, J.F. la. - Lycée, ou cours de littérature ancienne et moderne. Tome quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième. 5 vols.
33608: Harpe, J.F. de la. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Asie. Tome I, III, IV, VI, VII,VIII et IX.
33607: Harpe, J.F. de la. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Asie. Tome I, III, V, VI et VII.
33606: Harpe, J.F. de la. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Amérique Tome II et VI.
33605: Harpe, J.F. de la. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Voyages en Afrique Tome IV et V.
33422: Harpe, J.F. de la. - Abrégé de l'histoire Générale des voyages. Nouvelle édition, revue, corrigé et augmentée d'un extrait des voyages les plus récens par M. le Baron de Roujoux. Autour du monde. Vol. 1-3-4-6-7-8-9.
34790: Harper, Ch.G.. - Motor runs round London. North of the Thames. A series of half-day, whole-day and week-end trips.
13009: Harper, Ch.G.. - Motor runs round London; II: South of the Thames.
17391: Harrower, John. - Wilson Line. The history and fleet of Thos. Wilson, Sons & Co. and Ellerman's Wilson Line Ltd.
23847: Harst JJz., L.K. van der en Hartman, H.J. G.. - Gedenkschrift van de kroningsfeesten te Middelburg; herinnering aan de dagen van 30 augustus tot 3 september 1898.
36048: Hart, Ekko. - Naar Koning Grotman's rijk. Een reis van Jan Jopper.
27807: Hart, William C. & Malone, Edgar W.. - Lightning and lightning protection. Multi-volume EMC encyclopedia series, volume IV.
34725: Harten, Jürgen, Treu, Erwin & Ebbinge Wubben, J.C.. - J.J. Schoonhoven. Zeichnungen- Tekeningen 1940-1975. Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 5. September 1975- 12. Oktober 1975/ Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam, 29 November 1975- 11 Januari 1976/ Ulmer Museum, Museum der Stadt Ulm, 25. Januar 1976- 7. März 1976.
34724: Harten, Jürgen, Treu, Erwin & Ebbinge Wubben, J.C.. - J.J. Schoonhoven. Zeichnungen- Tekeningen 1940-1975. Städtische Kunsthalle Düsseldorf, 5. September 1975- 12. Oktober 1975/ Museum Boymans- van Beuningen, Rotterdam, 29 November 1975- 11 Januari 1976/ Ulmer Museum, Museum der Stadt Ulm, 25. Januar 1976- 7. März 1976.
18617: Harterink, G.J.. - De Sterkteleer voor Machinetechnici. Leerboek voor Machineteekenaars, Constructeurs, Werktuigkundigen, Leerlingen van Technische-, Ambachts- en Burger-Avondscholen en voor Zelfstudie.
25347: Hartevelt, D.. - De Koninklijk Nederlandsche Fabriek van gouden en zilveren werken van de firma J.M. van Kempen en Zonen te Voorschoten (het huidige Koninklijke van Kempen en Begeer te Zoetermeer). Artikel uit "Eigen Haard, no. 1 & 2 1880").
29075: Hartigh, H.A. den. - "In zoete mijmerij"; het boeiende verleden van Westmaas, Mijnsheerenland, Greep en 't Zwanegat in woord en beeld.
30411: Harting, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Derde deel, ongewervelde dieren, eerste afdeeling: natuurhistorisch overzigt. Derde stuk: wormen.
28973: Harting, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Tweede deel "Gewervelde dieren". Eerste afdeeling "Natuurhistorisch overzigt". Eerste stuk (zoogdieren), tweede stuk (vogels) en derde stuk (kruipende dieren of reptilien). Met talrijke houtsneê-figuren.
28971: Harting, P.. - Leerboek van de grondbeginselen der dierkunde in haren geheelen omvang. Derde deel "Ongewervelde dieren", tweede afdeeling "Morphologie". Eerste, tweede en derde stuk. Met talrijke houtsneê-figuren.
35562: Hartman, G.E., J.C.D. Boeke, A.W. Kruiderink, E.P.J. Krijnen & R. Stenvert (sam.). - Gevelwanden in de binnenstad van Zutphen. Deel 1. Uitgegeven door de gemeente Zutphen ter gelegenheid van het afscheid van Jhr. Mr. M.W.C. de Jonge als secretaris van het Wijnhuisfonds (1935-1985).
34534: Hartman, H.J.G.. - De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.
15744: Hartman, H.J.G.. - De Stoombootdiensten op de Wester-Schelde en op de Ooster-Schelde 1828 tot 1928.
35073: Hartmann, J.. - Die astronomischen Instrumente des Kardinals Nikolaus Cusanus. Mit sechs Figuren und zwölf Tafeln.
18316: Hartsema, Annie M. and Leupen, F.F.. - Orgaanvorming en periodiciteit van A maryllis Belladonna L. Mededeeling No. 69. Laboratorium voor plantenphysiologisch Onderzoek.
25469: Harvey, W.J. & Solly, R.J.. - BP Tankers, a group fleet history.
33187: Harvey, William. - Robert Burns as a Freemason.
8044: Harwig, Edward - Foto-graphik.
24190: Haspels, G.F. & Rutten, Felix. - Ons eigen land, deel 4; Ons Deltaland/ Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen.
37123: Hatfield, Jerry & Dawn Bentley. - Harley-Davidson. A three-dimensional tribute to an American icon.
6766: Hattum, Jac. van - Bilzenkruid.
37515: Hauff. - De Sprookjes van Hauff.
37121: Hauptmann, Tatjana. - Een dag uit het leven van Ringelore Krul.
21550: Nieuwbokswoude and Hauwert. - Kerk te Nieuwbokswoude. 1726. - 't Dorp Hauwert. 1726
33103: Hauwert. - 't Dorp Hauwert, 1726.
31915: Havard, Henry. - Verleden en heden. Een togt langs de kusten van de Zuiderzee.
7860: Havard, Henry - La Hollande pittoresque. Voyage aux villes mortes du Zuiderzée/ La Hollande pittoresque les frontièrs menacées. Voyage dans les provinces de Frise, Groningue, Overyssel, Gueldre et Limbourg/ La Hollande pittoresque le coeur du pays. Voyage dans la Hollande méridionale, la Zélande et le Brabant. 3 vols. in 1 binding.
28284: Havard, Henry. - La Hollande a vol d'oiseau. Eaux-fortes et fusains par Maxime Lalanne.
33518: Havenith, Auguste. - La Zélande. Etude historio-géographique.
37405: Havergal, F.R.. - Golden Sheaves.
31085: Havergal, C.R.. - My Bible Study for the Sundays of the Year.
34600: Havermans, J.W.. - Prijsvraag Renesse. Tentoonstelling van ontwerpen voor monumenten. Stedelijk Museum Amsterdam, 15 november- 15 december.
24399: Havinga, E.. - Monomoleculaire lagen; structuur en chemische reacties.
34510: Havran, Jiri & Borretzen, Odd. - Jirí Havran. Acropolis Tourist Canteen.
37052: Haws, Duncan. - Merchant Fleets in Profile: 1: The ships of the P&O, Orient and Blue Anchor Lines. 2: The ships of the Cunard, American, Red Star, Inman, Leyland, Dominion, Atlantic Transport and White Star Lines. 3: The Ships of the Union, Castle & Union Castle, Allan and Canadian Pacific Lines. 4: The ships of the Hamburg America, Adler and Carr Lines. 4 vols.
32079: Hazerswoude. - 't Huis Stoopenburg, by Koudekerk.
36797: Hazeu C.zoon, Johannes. - De geschiedenis van Laura Guldenbeek. Een onderhoudend en leerzaam leesboek voor jonge lieden.
2535: Head, June - The Birds' Book.
33300: Healy, Patrick. - Virgil Grotfeldt. Including the series with Waldo Bien.
31823: Hebert-Stevens, François. - L'Architecture d'Aujourd'hui. Architectures Nordiques. 38e Année, Octobre-Novembre 1967.
32714: Hedel. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler waard 1738. / 't Kasteel van Hedel.
32817: Hedel. - 't Kasteel van Hedel in de Bommeler Waard, 1738/ 't Kasteel van Hedel.
27736: Heel, Jan van. - Uitzagen en kleuren. Map II.
27735: Heel, Jan van. - Uitzagen en kleuren. Map I.
32753: Heemskerk. - Kerk te Heemskerk, 1740/ 't Dorp Heemskerk, 1740.
32750: Heemskerk. - 't Huis Marquette op de regterzyde, 1750/ 't Huis Marquette op de linkerzyde, 1750.
32746: Heemskerk. - Overblyfsels van 't Huis Oosterwyk by Wijk aan Duin, 1740/ Overblyfsels van 't Huis Oud Haarlem onder Heemskerk, 1740.
28247: Heemstede. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren.
28248: Heemstede. - 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
28232: Heemstede. - 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem 1752.
33140: Heemstede. - 't Huis te Heemstede, buiten Haarlem, van voren/ 't Huis te Heemstede, van agteren, 1752.
33138: Heemstede. - 't Dorp Heemstede, buiten Haarlem, 1752/ 't Huis Berkenrode, buiten Haarlem, 1752.
28256: Heenvliet. - Overblyfsel van het Slot Ravenstein te Heenvliet, 1749.
30344: Heer Abtskerke, 's. - 'Heer Abtskerke.
20722: Heer Arendskerke, 's. - Gemeente 's Heer Arendskerke.
20721: Heer Abtskerke, 's. - Gemeente 's Heer Abtskerke.
27240: Heer Abtskerke, 's. - S' Heer Abtskerke.
27241: Heer Hendrikskinderen, 'S. - Het Huis te Werf of Sr. Heer Hendriksburg. Het Huis te Watervliet.
34593: Heer, Friedrich. - Fritz Wotruba.
26301: Heer Arendskerke, 's. - s' Heeren Arendskerke - T' Zelve anders.
34870: Heerden, Ernst van. - Die sewe vrese. Verse deur Ernst van Heerden.
23682: Heeren, A.H.L.. - Ideen über die Politik, den Verkehr und den Handel der vornehmsten Völker der alten Welt (Two parts 1.1/ 1.2 and 2.1/ 2.2, in three volumes).
33735: Heeren, Hans. - Moet het een schildertje worden? Relaas van een Middelburger.
32816: 's-Heerenberg. - 't Slot te 's Heerenberg, 1743/ 't Huis Oploo by 's Heerenberg, 1743.
32815: 's-Heerenberg. - Kerk en Kasteel te 's Heerenberg, 1743/ Zeddamsche Poort te 's Heerenberg, 1743.
20828: Heerenhoek, 's. - Gemeente 's Heerenhoek.
32039: Heereveen. - Gezigt bij het Heereveen de Halkenschans.
23945: Heering, J.. - Pelecypoda (and scaphopoda) of the pliocene and older-plistocene deposits of the Netherlands.
33992: Heeringa, K.. - Gedenkschriften van Adriaan van Borssele van der Hooghe, Heer van Geldermalsen. Overdruk uit: Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1916.
10590: Heerkens, P., en W. van der Beek - Michel van Overbeeke; 30 jaar kunstenaarschap.
37391: Hees, Gilles van & J.G. van Herwaarden. - Lentezangen voor de kleintjes. Nieuwe melodieën voor het voorbereidend onderwijs, de aanvangs- en middelklassen der lagere school en het gezin.
34699: Hees, P.M.G. van, et al. - Een blik op de Nederlandsche Volksschool naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 1862.
32110: Heeswijk. - 'T Kasteel Heeswyk.
25712: Heeswijk, Jeanne van (sam.). - De Verborgen Stad.
32464: Heetjans, W.. - Gids voor Epe op de Veluwe. Met prentversiering.
31441: Hegener, Henri. - Patria's Luchtvaart-Album.
36249: Heggen, Nora & Ursula Schumacher. - De Avontuurlijke Sprookjesreis van Koen den Zanger.
28763: Hegyi, Lóránd, Irsigler, Karl A., a.o.. - Hubert Schmalix.
35822: Heide, J. ter, H. Steppe & A. Stikkelorum. - Meerkamerverwarming. De verwarmingsinstallaties met een oliegestookte haardketel als warmtebron en water als warmtemedium.
20634: Heidema, J.. - Grondbewerking en grondbewerkingswerktuigen.
34968: Heijden, H.A.M. van der. - Randfiguren uit de cartografie.
32426: Heijden, H.A.M. van der. - De kaart van Nederland in de Franse tijd 1795-1814.
36792: Heije, J.P.. - Kinderliederen. Uitgave zonder zangwijzen.
1582: Heijermans, Ida - Prins Peter.
36276: Heijningen Bosch, M. van. - De kleine kindervriend; een schoolboekje voor jonge kinderen.
31909: Heijnsdijk, J. & Latiers, C.H.. - Horeca is mensenwerk 2. Organisatie en personeelsmanagement.
31908: Heijnsdijk, J. & Latiers, C.H.. - Horeca is mensenwerk 1. Organisatie en personeelsmanagement.
27091: Heilbrun, Françoise & Néagu, Philippe. - Pierre Bonnard; photographs and paintings.
20829: Heille. - Gemeente Heille.
28238: Heiloo. - 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
32751: Heiloo. - 't Huis Ypestein by Heilo, 1730/ 't Huis Ypestein van agteren, 1730.
31734: Heimessen, C.F.H.. - Het spelende kind in en bij de woning.
11572: Heine, H. - Buch der Lieder.
23201: Heiningen, H. Van. - Buren in de gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe. Nota, naar aanleiding van het door Gedeputeerde Staten van Gelderland opgestelde plan voor gemeentelijke herindeling van de West-Betuwe.
20830: Heinkenszand. - Gemeente Heinkenszand.
27242: Heinkenszand. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
27243: Heinkenszand. - 'T Dorp Heinkensant - T' Zelve anders.
20256: Heinkenszand. - T'Dorp Heinkensant.
37185: Heins, J.T. & Ajo. - Kleuter-rijmpjes.
36552: Heins, J.T.. - Wie is je Vriendje?
18696: Helder, Johannes. - Het geloof volgens Jezus, onderzocht uit de bronnen der synoptische Evangelieën.
10436: Hellens, F. - Henri Evenepoel.
15056: Heller, M.P.. - Musikalische, Der, Zoo; ein musikalisches Bilderbuch für Klavier von M.P. Heller, Op. 95.
21076: Hellevoetsluis. - Hellevoetsluis. Van de Reede gezien.
32120: Hellevoetsluis. - 'T Dorp Nieuw Helvoet.
36829: Hellinga-Zwart, T.. - Het Käthe Kruse Poppenboek.
3263: Hellinga-Zwart, T., en G. Hellinga. - Jaap en Niki's Kerstvacantie/ Jaap en Niki thuis. 2 delen.
36548: Hellinga-Zwart, T.. - Het Käthe Kruse Poppenboek.
3316: Hellinga-Zwart, T. - Van Bibi en Dot.
37189: Hellinga-Zwart, T.. - Als 't zóó eens was.
27859: Hellwald, Friedrich von. - Natuurlijke geschiedenis van den mensch. 2 delen compleet.
35220: Helm, Wim & Kees Slager. - De Wijk. De Molukse gemeenschap van Oost-Souburg.
16594: Helmers, J.F. and Helmers, J.F.. - De Hollandsche Natie, in zes zangen.
33047: Helmond. - Markt te Helmond, 1740.
10764: Helmond, B.L. van - Mas'oud du Tour'Abdin; un mystique Syrien du XVe siècle; étude et texte.
29692: Helsloot, John. - Vermaak tussen beschaving en kerstening. Goes 1867-1896.
33111: Hem. - De Stede Hem, 1726.
37180: Hemkes Kz., H.. - Rekenboek voor jongens, van den landelijken stand. Derde deeltje: over de algemeene rekenkunde.
36918: Hemkes. - Hemkes' vijf cents rekenboekjes. Munten, maten en gewichten (volgens 't nieuwe stelsel bewerkt). Derde rekenboekje.
33329: Hémon, Félix. - Oeuvres diverses de la Fontaine.
34637: Henderickx, Sjef & Dings, NIcolas. - Het Opperste Kleed.
31185: Henderikx, Peter A.. - Land, water en bewoning. Waterstaats- en nederzettingsgeschiedenis in de Zeeuwse en Hollandse delta in de Middeleeuwen.
31193: Hendrickx, Jef. - Catalogus van de Bibliotheek 1987. Vlaamse Vereniging voor Familiekunde v.z.w.
34631: Hendriks, W.L. & Schoo, H.J.. - Nederlandsche Schoolkalender 1920 september 1921.
14321: Hendschel, A.. - Bladen uit A. Hendschel's schetsboek.
19087: Hengel, W.A. Van. - Laatste leerredenen, aan mijne leerlingen van vroeger en later tijd opgedragen door W.A. Van Hengel.
11264: Hengel, Jac. van - Specimen juridicum inaugurale, de Tribus Majoriani Novellis.
32109: Hengelo. - t' Dorp Henghel.
20723: Hengstdijk. - Gemeente Hengstdijk.
23328: Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. - Waterbouwkunde, eerste deel, afd. VII- Bevloeiingen. Inclusief platenatlas.
34397: Henket, N.H., Schols, Ch. M. en Telders, J.M.. - Waterbouwkunde, derde deel (4e gedeelte), afd. XIV- Berekening der bruggen. Inclusief platenatlas.
20584: Hennebo, Robert. - Verzamelde dicht-werken van Robert Hennebo. Op nieuw nagezien, gezuiverd van veele fouten tegen taal- en dichtkunde, en met eene voorreden, waarin 's dichters leven, verrijkt.
36679: Henrard, P.W. & Froukje van der Meer. - Rolrond het radijsje.
18412: Henrich, Ferdinand. - Neuere Theoretische Anschauungen auf dem Gebiete der Organischen Chemie.
31785: Henry, Oscar. - Le Guide du Touriste en Belgique 1925.
35247: Henry, Matthew. - Letterlijke en practicale verklaring van het Nieuwe Testament. Deel 1 t/m 3.
22145: Hens, Frans. -
33120: Hensbroek. - Kerk te Hensbroek, 1726.
19911: Herain, Karel. - Malír Max Svabinský; dvacet pet obrazu spoznámkami o dobe a dile.
30633: Herckenrode, Léon de. - Collection de tombes, épitaphes et blasons, recueillis dans les églises et couvents de la Hesbaye, auxquels on a joint des notes généalogiques sur plusieurs anciennes familles qui ont habité ou habitent encore ce pays.
12866: Herde, R. de, and B. Peleman. - Schelde - Leie - Noordzee.
21404: Heremans, J.F.J.. - Nederlandsch-Fransch woordenboek.
35591: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. Raket naar de Maan.
35590: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. De Scepter van Ottokar.
35589: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. Vlucht 714.
35587: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. Kuifje in Tibet.
35582: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. De Blauwe Lotus.
35585: Hergé. - De Avonturen van Kuifje. De Krab met de Gulden Scharen.
35249: Hergé. - De guitenstreken van Kwik en Flupke. 8e reeks.
35570: Herklots, J.A.. - De dieren van Nederland. Weekdieren/ Weekdieren en lagere dieren. 2 delen.
24442: Herklots, J.A.. - Natuurlijke historie van Nederland, deel II; de weekdieren en lagere dieren.
28348: Herman, Joseph. - Modern kunstsmeedwerk, ontworpen en geteekend door Joseph Herman, architect te Amsterdam. Ontwerpen voor modern ijzeren inrij-, tuin-, balkon-, trap- en deurhekken, uithangborden, paneelvullingen, koorhekken, hijschhaken, lantaarns, muurankers, gas- en electrische kronen, deurbeslag, enz., enz. Compleet in 5 afleveringen.
37516: Hermanna, Freddie Langeler, Mevrouw Vuerhardt & Eliza Hess-Binger. - Wie leest mee/ Voor vrije uurtjes/ Lezen en luisteren. 3 delen.
31813: Hermans, Hein, Deele, Paul van, Scheen, Chris, Zondag, Henk & Leeuwen, Jacques van (sam.). - Stylos-exkursie Finland, 18 juli-9 augustus 1964.
13814: Hermans, H., and J. Woltjer. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis.
35564: Hermans, H., and J. Woltjer. - Atlas der algemeene en vaderlandsche geschiedenis. In 70 groote en kleine kaarten.
35167: Hermans, Willem Frederik. - Mandarijnen op zwavelzuur.
4253: Hermans, G.. - Inondations des Polders Zélandais 12 Mars 1906.
35270: L'hermite, Jaques. - Journael van de Nassausche vloot / ofte beschrijvingh van de Voyagie om den gantschen Aert-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den Admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Lima. Als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van 't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.
34801: Herrebaut, J.. - Étude plus approfondie des états de névrose. La fermentation magnétique/ La dissolution magnétique/ Les faits du magnétisme en général.
34800: Herrebaut, J.. - Introduction à l'etude de la susceptibilité.
34799: Herrebaut, J.. - Chimiatrie minérale pathogène. De l'emploi thérapeutique des sels de zinc.
34798: Herrebaut, J.. - Du parallélisme des variations sensitives subjectives de la pression sanguine avec les variations barométriques. De l'asthénie entravée.
26937: Hers, J.F.Ph. & Terpstra, J.L.. - Stress; medical and legal analysis of late effects of World War II suffering in the Netherlands.
36922: Hertog, T. den. - De klemtoon. Regels en oefeningen voor het natuurlijk lezen.
21079: Hertogenbosch, 'S. - 'S Hertogenbosch. St. Antonius-Kapel.
33033: 's-Hertogenbosch. - De Markt en 't Stadhuis te 's-Hertogenbosch/ De Groote of St. Jans Kerk te 's-Hertogenbosch, 1732.
32278: Hervey, J.. - Hervey's Mengelingen: of Verzameling van Kleene Geschriften...... Met 's Mans Karakter, Lof en Gedagtenis, en een Aenhangsel van opstellen aen hem, en ten zynen verzoeke geschreven.Twee delen.
25286: Hervilly, Ernest d'. - L'ile des parapluies; aventures du gate-sauce Talmouse.
27139: Herwaarden, C.J.M. van & Broekhoven, Wim van. - Creoon.
34210: Hesse, Hermann. - Der Dichter.
35446: Hessing, Dick J.. - De onsterfelijkheid benaderd. Een onderzoek naar de bereidheid tot postmortale orgaandonatie.
21268: Heukelum. - Henkelom, met de overblyfsel van de Veer-Poort.
21270: Heukelum. - Heukelom aan de Linge.
21267: Heukelum. - Het Steedje Heukelum aan de Linge.
21266: Heukelum. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwijk ziende.
28239: Heukelum. - 't Huis te Heukelum van een andere zijde, 1750.
28240: Heukelum. - Het Huis te Heukelum, 1750.
32866: Heukelum. - De Oost Poort te Heukelum, op Oosterwyk ziende, 1750.
32859: Heukelum. - Het Steedje Heukelum langs de Linge te zien, 1750.
32818: Heukelum. - Het Huis te Heukelum, 1750/ Het Huis te Heukelum van een andere zyde, 1750.
33082: Heusde, Ph. W. van. - De Socratische School of Wijsbegeerte voor de Negentiende Eeuw. De Encyclopedie. Inhoud: Proeve van Wijsgeerige Navorsching omtrent 's Menschen Zielsvermogens en hunne Overeenstemming, eerste en tweede stuk. Derde en vierde deel: "Wijsgeerige navorschingen in de Talen-Overzigt der Encyclopedie- De Metaphysica
31803: Heuss, Theodor. - Hans Poelzig. Lebensbild eines Baumeisters.
36355: Hichtum, N. van. - Sip-Su. "De knappe jongen"; een Eskimo-geschiedenis/ Flard-Oor en andere verhalen. Uit "Moeders vertellingen"/ Moeders vertellingen. Baas Casenave. 3 delen.
36353: Hichtum, N. van. - Sip-Su. "De knappe jongen", een Eskimo-geschiedenis/ Voor 't kleine volkje deel XXII: Gouden Sprookjes van Gebrs. Grimm/ De geschiedenis van den kleinen Eskimo Koedlago/ Afke's Tiental (10e druk). 4 delen.
36352: Hichtum, N. van & B. Midderigh-Bokhorst. - Om honderd daalders en andere verhalen.
36248: Hichtum, N. van. - Afke's tiental. Geïllustreerde Bibliotheek voor jongens en meisjes van 11-14 jaar.
36950: Hichtum, Nienke van - Amelioranna als koopvrouwtje.
2766: Hichtum, Nienke van - Het betoverde bos; sprookjes en vertellingen/ De prinses en de vuurvogel/ De feeënring. 3 delen.
2776: Hichtum, Nienke van - Oehoehoe, dl. I, of hoe een kleine Kafferjongen page bij den koning werd/ Een Kaffersche heldin. I. Oezinto's vlucht, II. Oezinto en Oehoehoe. 2 delen.
2802: Hichtum, Nienke van - Moeders Vertellingen/ Schimmels voor de koets of: vlooien voor de koekepan/ Jelle van Sipke-Froukjes; een schets uit het Friesche dorpsleven. 3 delen.
3224: Hichtum, Nienke van - Miaula en de tweelingen.
36951: Hichtum, N. van & Susan B. Pearse. - Amelioranna en de groene parapluie.
2785: Hichtum, Nienke van - De wonderbare avonturen van Tom Duim; een grappige geschiedenis.
2773: Hichtum, Nienke van - Afkes's tiental; een schets uit het Friesche arbeidersleven.
7901: Hiel, Emanuel - Historische Zangen en Vaderlandsche Liederen.
31196: Hietkamp, H.W.. - De buitenplaatsen van de Manteling. Een studie naar verleden, heden en bouwstenen voor de toekomst van de buitenplaatsen en landgoederen in de gemeente Domburg.
35935: Higgins, Don. - Ik ben een jongen. Een groot Gouden Boekje.
34866: Hijweege, Erik & O'Hanlon, Redmond. - Noir.
36306: Hildebrand, A.D.. - De avontuurlijke reis van Bolke's zoon met Dorus Das/ Bolke's zoon en Dorus Das naar Nederland/ Nieuwe avonturen van Bolke de Beer/ De zoon van Bolke de Beer/ Bolke de Beer. 5 delen.
36031: Hildebrand, A.D.. - Met Lodewijk in de zak/ Lodewijk en de dikke kater. 2 delen.
37376: Hildebrand, A.D.. - De Verhuizing van de Familie Spits.

Next 1000 books from Antiquariaat De Boekenbeurs[an error occurred while processing this directive]

4/1