Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
82293: - Van vlas tot linnen. Historische tentoonstelling van het Ommelander Museum op de oude borg Verhildrsum.
82289: - Nederlandse suikerindustrie..
82277: - De Westpolder.
82981: - Landwirtschaftliche Fahrzeuge der DDR.
77741: - Historia Agriculturae Deel III.
76748: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 2: Neutraliteitspolitiek / Vertrek van de regering / De eerste maanden in Londen (3 delen in 2 banden) Verslag, bijlagen, verhoren..
66695: - Zauberer der Küche.
62779: - De nectar van de liefde. Hala's 'sattasai', klassieke liefdespoëzie uit India. Vertaald en ingeleid door Herman Tieken.
73018: - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
64907: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 14e jaargang, no. 9 januari 1940 t/m n0. 12 april 1941.
73165: - Het Peperhuis. Jaargang 1979. Stille getuigen - voorwerpen uit de depots.
77076: - Koninklijke Schouwburg. Aparte tafels.
34427: - 1888-1963 Driekwart eeuw plattelandsgroei. Jubileum-nummer van het tijdschrift der Nederlandsche Heidemaatschappij.
28333: - Bulgarian Graphic Artists of Today/Zeitgenössische bulgarische Graphiker.
62754: - Edinburgh and Its College Printers. Specially Printed for the Visit of The Wynkyn De Worde Society.
34444: - Goody Two-Shoes. A Facsimile Reproduction of the Edition of 1766 printed for John Newby..
35021: - Hobby Bulletin, Jan, Mei, Sep, Okt. 1975.
35022: - Hobby Bulletin, Mei, Okt., Nov. 1976.
46283: - Lenore Tawney.
45710: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Oct 1973.
45711: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Jan 1974.
45715: - L'Encre de Chine dans la Calligraphie en l'Art Japonais Contemporains. Exposition Circulaire pour L'Europe.
45716: - The Illustrated London News. Oct 1973.
45714: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Aug 1973.
45713: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Nov 1973.
45712: - Orientations. A discovery of Asia and the Pacific. Dec 1973.
56182: - Spectatoriaale schouwburg, behelzende eene verzameling der beste zedelyke tooneelstukken, byeen gebragt uit alle de vrescheiden taalen van Europa. Met nieuw geinverteerde konstplaaten versierd. Elfde deel.
62745: - Parade der profeten. Literair tijdschrift. No 12-13 Maart-April 1945. Poëzie nummer deel II.
35832: - Rome et ses environs.
71262: - Amsterdam Holland.
45597: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1939. Deel LX.
45598: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1940. Deel LXI.
45595: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1937. Deel LVIII.
45596: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1938. Deel LIX.
63898: - Nieuwe Testament : voor denkers vanuit mogelijkheden.
62718: - Jaarboek 1955. Cacao-, chocolade-, suiker- en dropwerkindustrie in Nederland.
62717: - Cocoa: The Main Products of the Overseas Territories.
21576: - Het leven is heus niet zo kwaad. Levensliedjes.
67686: - Jong geleerd, oud gedaan! Met Henco weken en het waswater zacht maken. Met Persil alles wassen. Met Ata alles reinigen. Met Imi afwassen en bedrijfskleding reinigen. Met Sil spoelen en de luierwas doen.
71275: - P. Voogd: Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij; R. Stenhuis: Opstellen over vakbeweging; A.M. de Jong: Bloemlezing van revolutionaire poezie; A.H. Gerhard; Worden en zijn; Henk van Laar: Afstamming en ontwikkeling.
71274: - S.O.S. Schiphol. Programma van de demonstratieve bijeenkomst op de luchthaven Schiphol van de gemeente Amsterdam, op zaterdag 2 juli 1938, des middags te 4 uur.
70482: - Opgang, maandschrift voor deze tijd. 1938-1939, tweede jaargang.
43047: - Offizieler Katalog der IX. Internationalen Kunstausstellung in KGL. Glaspalast zu München 1905. Veranstaltet von der "Münchener Künstlergenossenschaft" im verein mit der "Münchener Sezession". 1 juni - ende oktober.
69982: - Études sur la toilette - IVe série: les corsages décolletés.
69983: - Les femmes d'aujourd'hui - Xe série: Postiches!!!.
66699: - Livres anciens et modernes de gastronomie et d'oenologie. Provenant de l'ancienne collection Raymond Olivier.
63139: - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
83033: - Romanesque Art. Romanik. L'art roman. Romaanse stijl.
41145: - Lekker vegetarisch en gezond.
55731: - Art Directors' Index to Photographers no. 8 (2 volumes).
55732: - Art Directors' Index to Photographers no. 12 (2 volumes).
68161: - Sammlung Tony Straus-Negbaur. Japanische Farbenholzschnitte des 17. bis 19. Jahrhunderts. Eingeleitet von Curt Glaser. Beschrieben von Fritz Rumpf.
69873: - t Venster op de Vrije Wereld. Eerste jaargang nummers 1 t/m 5.
67202: - Verweer tegen het geweld. Een onderzoek van de Quakers naar de oplossing van de internationale conflicten en een gedachtenwisseling daarover.
67520: - Schilderijen. Opgeluisterd met een brief van Fritzi Harmsen van Beek. Met een beschouwing van Anneke Oele.
55730: - Art Directors' Index to Photographers no. 11 (2 volumes).
55988: - De Edese Cahiers. Deel 1: De tijd houdt de pas in. Deel 2: Met andere ogen. Deel 3: Als de dag van gisteren..
55688: - Vega gerechten.
37267: - Granta The Magazine of New Writing 43. Best of Young British Novelists.
37268: - Granta The Magazine of New Writing 42. Krauts!.
37457: - Zoete lekkernijen voor elk moment van de dag.
28079: - 5 bewogen jaren. De tweede wereldoorlog in beeld.
53363: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-elf.
52582: - Rechtsgeleerde Opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan H.Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
55674: - Eindexamencatalogus 1990.
71268: - Jaarboekje der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Met verslagen der algemeene vergaderingen van 10 juli 1918, 10 mei 1919, 8 mei 1920, 14 mei 1921 en 29 april 1922. Benevens bijdragen over terreinen der vereeniging en over natuurbescherming.
71266: - De groei van Schiphol. Luchthaven der gemeente Amsterdam. 1920-1938.
62638: - Lekker Nederland: een gastronomische handleiding voor het bereizen van ons eigen land, door en landgenoot in den vreemde.
62633: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 14 / 2007.
83034: - Gothic Art. Gotik. Gotiek. Gótico.
52639: - De As. Anarchities tijdschrift. De grote depressie Nummer 12.
55663: - Erecode voor de uitoefening van het architectenberoep.
55665: - Bouwverordening dr Gemeente Amsterdam, vastgesteld door den Gemeenteraad bij besluit van den 7en Augustus 1935, No. 264, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij besluit van den 3en Juni 1936, No. 31; datum van inwerkingtreding 1 juli 1936.
77271: - Kleur.
73572: - Restauratie van toren en kerk van de Nederlands Hervormde Gemeente te Noordwolde.
50837: - Mega SF. Verhalen van Orson, Scott Card, Greg Bear, Wim Gijsen, William Gibson, Bruce Sterling, Jack Vance e.a..
37447: - Keurslager Kinderkookboek.
37448: - Vis, wild en gevogelte.
71264: - Bureau van statistiek der gemeente Amsterdam; Statistisch zakboekje.
71263: - Amsterdam Nederland.
55662: - Constructie gebouwen, deel 1 t/m 5.
36400: - Roeiend redden. Het roeireddingswezen van Texel tot Rottum.
70641: - Museumjournaal, serie 18, nr. 2. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
50383: - Inventaris van de archief van de secretarie van de gemeente Weststellingwerf 1813-1912.
50384: - Inventaris van de archief van de gemeente Weststellingwerf 1913-1935.
50385: - Inventaris van de gedeponeerde archieven van de gemeente Weststellingwerf 1908 - 2000.
50387: - Inventaris van de archief van de gemeente Achtkarsepen 1919-1983.
55650: - Algemene regelen betreffende de honorering van de architect en de verdere rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect.
55651: - Technisch jaarboekje 1903 / 4. Vademecum voor de Bouw- en Machinevakken in Nederland.
55654: - Profiel-boekje van de naamloze vennootschap De Nederlandsche Staal-industrie, voorheen H.E. Oving Jr..
55655: - Visual dictionary of vegetables.
49669: - Zeven kleine vrienden. Bewerkt door Han G. Hoekstra.
55648: - Vademecum voor hang- en sluitwerk en andere metaalwaren.
80057: - Photography annual 1964.
37234: - Granta The Magazine of New Writing 76. Music.
43179: - Elzasser schoonheid. catalogus.
19613: - Het weer.
80138: - Toespraken die de wereld veranderden. Belangrijke keerpunten in de wereldgeschiedenis.
62358: - A New English Dictionary on Historical Principles founded mainly on the materials collected by The Philological Society. Vol IX, Part 1 Si to St, Part II, Su to Th; Vol X. Part I: Ti to U; Vol X, Part II V to Z.
41825: - De bijbel.
773: - Morgen komt de kerstman.
70473: - Trou-ringh. Een bundel novellen en schetsen van Leentje M. Hagen, Jo Kalmijn-Spierenburg, Hendrika Kuyper-Van Oordt, Skoerd Leiker, G. Mulder, Rudolf van Reest, P.J. Risseeuw, Herm. Steggerda, D. van der Stoep, Agni van der Torre, A. Tijmes-Jonkman, Derk de Vries, met een inleidend woord van D. van Dijk en een ballade van Martien Beversluis.
65596: - Mois de la photo a paris / novembre 1992 / catalogue general .
43888: - Recepten: in de duitse keuken.
43889: - Johannes Jelgerhuis rzn. Acteur-schilder 1770-1836.
43290: - Antoni Gaudi (1852-1926).
76864: - Internationale Bauausstellung Emscher-Park. Werkstatt für die Zukunft altger Industriegebiete. Memorandum zu Inahlt und Organisation.
67575: - Kalevala: het epos der Finnen.
50684: - Utopia Omnibus. Deel 6. Silverberg, Robert: Kommando Ruimte-Expeditie; Lamend, A. M.: De Ondergang van Staalstad; Byrne, S. J.: Kameleons bedreigen de Aarde.
50685: - Utopia Omnibus. Deel 7. Byrne, S. J.: Priesteres van Sun Lall; Vogt, Alfred E. van: De Laatste Vesting: Byrne, S. J.: Kinderen van de Tijdmachine.
70457: - Kijkbijbel. Verhalen uit het oude en het nieuwe testament.
70471: - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. Derde jaargang 1936/1937, oct. 1936 t/m sept. 1937.
76848: - Ce qu'était Reims, ce qu'elle est devenue.
62291: - Grandes Chroniques de France enluminées par Jean Foucquet. Reprod. des 51 Miniatures du Manuscrit Français 6465 de la Bibl. Nationale.
74102: - Avenue. Inside Out. Jaargang 2, nummer 5, 1995.
2777: - A Chinese-English Dictionary of Function Words.
43979: - Baby's eerste levensjaar. Enkele practische raadgevingen omtrent lichamelijke en geestelijke verzorging gedurende de eerste maanden.
62584: - Claude Garamont. Graveur et Fondeur de letters du roi François Ier.
66502: - Chinese 300.
62580: - Le plus beau Bestiaire du Monde, un album de miniatures, aquarelles et gravures, rassemblées et présentées par le professeur P.-P. Grassé, membre de l'Institut. Réalise ous la direction artistique de Pierre Faucheux.
71261: - Amsterdam Holland.
71260: - Amsterdam La ville de Rembrandt. Fêtes d'ete 1933.
65458: - Op de rails. 50e jaargang, 1982, nrs 1-12 (compleet).
43194: - Belgische sierkunst.
43191: - Das Lustrum 1920 - 1924. Almanach der Frankfurter Verlagsanstalt A.G. Vom werden des Werkes in Kunst und Wissenschaft.
74122: - 473 Afbeeldingen van vissen. Rivier-, zee- en strandvissen.
62576: - Doctorus Johannis Fausti, Das älteste deutsche Faustspiel in 4 Akten nebst einem Vorspiel. bearbeitet miet 4 Szenenbildern von der Auffühurung des Marionetten - Theaters Münchener Künstler..
74123: - 309 Afbeeldingen van vogelen. Adelaars, struisvogels, papagaaien.
80011: - Arthur Spronken.
65615: - Dolf Breetvelt. Schilderijen / plastieken / gouaches.
67996: - Sinterklaas boek met liedjes.
34450: - Jantje Stapneus gaat uit vliegen.
41823: - Groninger Koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
76856: - General Views of South Africa.
43187: - Engelse etsen. Whistler en zijn tijdgenoten.
43189: - Soms begin ik bij de lucht. Hermanus Berserik. Schilderijen, tekeningen, grafiek 1968-1979.
62546: - Bzzlletin nr. 134.
74119: - Een kunstenaar zag Texel. Werk van Frans Broers, van tekst voorzien door J.A. van der Vlis.
45603: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1945. Deel LXVI.
45604: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1946. Deel LXVII.
55601: - Amsterdam et Venise - Ouvrage enrichi de sept faux-fortes par M.M. Léopold Flameng et Gaucherel et de cent vingt-quatre gravures sur bois.
28351: - Ster vrouw is geen licht.
61107: - Hubert Lampo.
61108: - Marnix Gijsen.
43195: - Gids door het Rijksmuseum te Amsterdam.
11167: - Harmonie en contrast. (R)evolutie in de Nederlandse schilderkunst 1820-1970.
22177: - A walk through the city of Groningen.
31070: - Goebbels Journalisten in Bonner Diensten. Eine Dokumentation.
55594: - M.C. Escher, grafiek en tekeningen. Ingeleid en toegelicht door de graficus.
37568: - Koken met de vier jaargetijden.
50968: - Dat gebeurde hier, kroniek van vijf jaar oorlog; 1945. Het laatste oorlogsjaar. Vervolg op Dat gebeurde hier.
76852: - Adelboden Berner Oberland 1356 m. ü. M. Exkursionskarte 1:50000.
80009: - Munch en na Munch, of De hardnekkigheid van schilders / Munch and after Munch, or The obstinacy of painters.
75177: - 105 x de boekenbijlage van Vrij Nederland in een verzamelbox..
34732: - Baantjer en De Cock.
82809: - Het boek Jona.
54124: - Europa 1907. België, Duisland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland, Spanje, Tsjechoslowakije, Zwitserland. Stedelijk Museum Amsterdam 1957. Catalogus SM 176.
26993: - In Parables. Illustrations of The Parables of Christ by Chinese Artists.
55565: - Singel 262, zeventien auteursgeheimen.
55566: - Singel 261. Tweeëntwintig biografieën.
55561: - Fix en Fox. Een jeugdblad vol gezelligheid. Speldjesboek.
39107: - Vis & Zeevruchten. Basiskookboek.
39108: - Vis & Zeevruchten.
76412: - Centraal-Groningen. Voorlopig ontwerp voor een streekplan.
39122: - Da's pas koken. Soep.
59937: - Arnhem als woonplaats.
67804: - 50 Jahre Ullstein. 1877-1927.
44639: - Bouwstenen I.
39075: - Slisterstaintjes.
37322: - Het Trattoria kookboek. Het lekkerste uit alle streken van Italië.
53402: - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische ArbeidersPartij.
34459: - De vrouw en haar gebed.
34460: - In Christo. Gebedenboek voor deze tijd, samengesteld door een nederlandse Kartuizer, Benoît du Moustier.
34483: - Janus Pimpel. Humoristische drankbestrijdersvoordracht voor een heer.
31339: - De Ketting. USVA fotografie.
37263: - Granta The Magazine of New Writing 47. Losers.
37264: - Granta The Magazine of New Writing 46. Crime.
73458: - Oomkens' Regeerings-Almanak van en voor de provincie Groningen, voor het jaar 1915.
45701: - De Facto Magazine d'Histoire de l'Art et d'Archeologie. Art et Erotisme. 1, 4 Janvier-Fevrier-Mars 1993.
39103: - Italiaanse keuken. Met vele praktische en waardevolle tips.
73453: - Historisch album Groningen. Met prenten van stad en provincie uit het begin van deze eeuw.
76847: - Königsschloss Herrenchiemsee.
76841: - Zwitsersche alpenposten.
76843: - Le port de Rotterdam.
47827: - Keramik in der Weimarer Republik 1919-1933.
47828: - 46 Concorso internatzionale della ceramica d'arte.
47826: - Vrienden van de nederlandse ceramiek. Mededelingenblad 55..
74197: - Neue Burenstreiche - Der Transvaalkrieg in der Karikatur aller Volker mit 169 Karikaturen nach den berühmtesten Karikaturisten aller Länder.
45927: - Pharmacopoea Gandavensis Nobilissimi Senatus Jussu Renovata.
45928: - L'Ancienne France. L'École et la science jusqu'à la Renaissance. Ouvrage illustré de 199 gravures et d'une chromolithographie.
3730: - Zhonghua Renmin Gongheguo Weichengnianren Baohu Fa. Shanghai Shi Qingshaonain Baohu Tiaoli.
35474: - Vergleden tied.
63660: - Crazy Kings & Jovial Friars.
79398: - Het 176ste jaar van Hattum en Blankevoort 1831-2006.
37210: - Granta The Magazine of New Writing 85. Hidden histories.
37211: - Granta The Magazine of New Writing 84. Over there: How America sees the World5. Hidden histories.
37212: - Granta The Magazine of New Writing 83. The overheating world.
47832: - Václav Cigler glasobjecten.
3729: - Zhonghua Renmin Gongheguo Shouyang Fa.
23161: - Floris Verster 1861-1927.
76846: - Album von München.
77784: - Restauratie Wetsingerzijl.
43071: - Dutch Drawings. Masterpieces of five centuries. Exhibition organized by the printroom of the Rijksmuseum, Amsterdam and circulated by the Smithsonian Institution.
37281: - Metiers disparus. Edition comportant 70 planches avec notes explicatives, tiréés de l'Encyclopédie Diderot.
37282: - Metiers en voie de siaprition. Edition comportant 70 planches avec notes explicatives, tiréés de l'Encyclopédie Diderot.
66453: - Kroniek van Kunst en Kultuur. 10de jaargang.
44212: - De evangelische godsdienst, haar inhoud en hooge waarde, opgelegd in breeden tekstenrol, ten gebruike van de kerkelijke leerrede en den bijbelschen almanak benevens aanhangsel meest bevattende ....
50617: - Eenige wenken voor den verbouw van suikerbieten meer speciaal voor het noorden van het land.
50618: - Handleiding voor het oogsten van vlas.
76845: - Königsschloß "Neuschwanstein" 16 Ansichten nach Original-Aufnahmen in feinster Kupfertiefdruck-Ausführung (Mit Genehmigung der Krongutsverwaltung).
82021: - Kamakura period sculpture.
73768: - Servicio de ajuste y engrasado. Comic gay.
45110: - De grafiek van Goya.
3727: - Zhonghua Renmin Gongheguo. Hunyin Fa.
37270: - Granta The Magazine of New Writing 40. The Womanizer.
76840: - Litzirüti bei Arosa. Hotel Valbella-Alpenhof.
21581: - Xiandai Hanyu Cidian.
21583: - Zhongguo Shaoshuminzu Wenxue Zuopinxuan. Di si fence.
66449: - De Ploeg 1 op 1; 15 auteurs over 15 schilders. Speciale uitgave van Afslag Noord, bij de tentoonstelling 'De Ploeg: variaties in kleur, verf en vorm' in het Groninger Museum, zomer 1998.
37265: - Granta The Magazine of New Writing 45. Gazza Agonistes.
37266: - Granta The Magazine of New Writing 44. The last place on earth.
76839: - Arosa Sommersport-programm 1933.
16556: - Reis naar het Einde van het Atelier. Tachtig Reizen Tachtig Ateliers.
49972: - Kati Tuominen.
65988: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
46272: - Rein Dool.
55464: - Eindexamencatalogus 1990. Academie Minerva RHG. Afdeling Beeldende Kunst en Bouwkunst.
66438: - Levende steden: Dusseldorp, of de ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
44823: - De christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot het godsdienstig leven.
44826: - Paarlen des bijbels ter bevordering van bijbelkennis en godsvruchtbij de jeugd. Door eene vereeniging van godsdienstvrienden.
67510: - De nachtegaal (Pico boekje 18); De drie spinsters (Pico boekje 17); Koning kikvors (Pico boekje 2); De Bremer stadsmuzikanten (Pico boekje 22); Zwaan kleef aan (Pico boekje 23); De prinses op de erwt (Pico boekje 19); Het lelijke jonge eendje (Pico boekje 20); Koning lijsterbaard (Pico boekje 24).
55454: - La Biennale di Venezia. XLI: Esposizione Internazionale d'Arte, Arte e Arti. Attualità e Storia..
23177: - Hans Gerlich 1973.
76834: - Mededeelingen van de Vereeniging De Nederlandsche Padvinders. No. 12: Kampspelen.
76833: - Rummy. Handleiding voor het kaartspel. Bekend als: Rum, Rum-Kuhn Khan, Poker Rum, Poker Gin.
76832: - Spelregels van de Homas'sjoelbak.
39074: - Groningen doen? Doen!.
50373: - Inventaris van de archieven van de gemeente Bedum 1808 - 1940 (2004).
71250: - Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen.
23207: - Het eiland Lassiemalullie. Kroniek van een uitgeversreis.
49968: - Louis Leloup. Créateur verrier à audience internationale. Glaskunstenaar met internationale faam. Crystal Glass Designer of International Renown.
49966: - Johny Rolf en Jan de Rooden.
49963: - Cornelius Rogge. Katalogusnummer 477.
80429: - De best verzorgde boeken 1992. The best book designs.
37257: - Granta The Magazine of New Writing 53. News: Scoops, Lies and Videotape.
37256: - Granta The Magazine of New Writing 54. Best of Young American Novelists.
69745: - De mei revolutie van 1968. Dagboek van Parijs.
62414: - Karten alter Meister. 24 ausgewählte Reproduktionen. Erläuterungen zur Sammelmappe.
62415: - Jérusalem délivrée, poëme traduit de l'Italien, nouvelle édition, revue et corrigée. Enrichie de la vie du Tasse. Tome premierprécédée de la vie du Tasse.
55441: - Leekunstleek. Lucie Oltmans, Wine Fransen, Gerriet '80, Ronald Medema, Jan Bouwman.
37251: - Granta The Magazine of New Writing 59. France: The Outsider.
44203: - Aanpakken of inpakken. De katoen- en Rayonindrustrie in de Verenigde Staten.
67501: - Het grote Sinterklaas liedjes & kleurboek.
67500: - Sinterklaas de kindervriend.
43063: - Genees-, heel-, vroed-, schei- en natuurkundige verhandelingen der Eerste klasse van het Koninklijk-nederlandsche instituut van wetenschappen, letterkunde en schoone kunsten te Amsterdam.
43056: - Geschiedkundig overzigt van het lager onderwijs in Nederland uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't algemeen.
83068: - Kabuki. Kabukiza March 1957.
48511: - The sayings of Chuang Chou. A new translation by James R. Ware.
35839: - 4 Schweizer Alpenpässe; Routes des Alpes Suisses; Swiss Alpin Passes; Passi Alpini Svizzeri. Gotthard - Furka - Grimsel - Susten.
25763: - 473 Afbeeldingen van Vissen. Rivier-, zee- en strandvissen.
37249: - Granta The Magazine of New Writing 61. The Sea.
37248: - Granta The Magazine of New Writing 62. What young men do.
74196: - Burenstreiche: Der Transvaalkrieg in der Karikatur. Mit 101 Karikaturen nach den berühmtesten Karikaturisten aller Länder.
65396: - Bedieningsvoorschriften Locomotieven en Locomotoren. Deel I. DE - Locomotieven en - Locomotoren. BdLL.
65398: - Nouvelles annales de construction. 1855 en daarna. Tekeningen & Stations- en perronoverkappingen & NS-Bouwdag 1978.
37247: - Granta The Magazine of New Writing 63. Beasts.
44022: - Luxemburg onder Oranje-Nassau.
44027: - Erica. jaarboekje der Maatschappij van Weldadigheid voor 1886.
37245: - Granta The Magazine of New Writing 65. London: the lives of the city.
37243: - Granta The Magazine of New Writing 67. Women and children first.
37242: - Granta The Magazine of New Writing 68. Love stories..
37241: - Granta The Magazine of New Writing 69. The Assassin.
77863: - Dorpshuis 'Ubbegaheem' eerste jaarverslag 1967.
64345: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 9de, 10de & 11de jaargang..
77873: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Garnwerd, gemeente Ezinge.
35863: - Vosges Lorraine Alsace.
35866: - Noord-Holland en zijn gemeenten.
50704: - Excursie-toelichting Zomer 1933 De Wieringermeer.
50703: - Onderzoek over de karweimot (depressaria nervosa Hw) en haar bestrijding.
71239: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum.
71438: - The sequel. Zeven boekjes van de deelnemende fotografen..
45601: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1943. Deel LXIV.
45599: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1941. Deel LXII.
45600: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1942. Deel LXIII.
64908: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 16e jaargang, no. 1 1941 t/m 18e jaargang nr. 2 juni 1943.
37240: - Granta The Magazine of New Writing 70. Australia: The New New World1. Shrinks.
71240: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 9: C. Werkhoven: Hoe het groeide. Een beknopte geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de sociaal-democr. arbeiders-partij in Nederland.
62379: - Fran,cais / Turque Dictionnaire. Fransizca Türkçe sözluk. Fransizca ögrenmek isteyen herkese, ögrenciye, veliye esnafa, ögretmene bulunmaz bir sözlük.
22866: - Friesland in vogelvlucht.
71238: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum.
71237: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 7: C. Pothuis-Smit: De vrouw in het maatschappelijk leven.
50697: - Shell en het platteland.
50698: - Ziekten en beschadigingen van het aardappelloof.
69727: - Nederland en Duitschland. Een keur van documenten, bijeenverzameld en toegelicht door een Nederlander.
69725: - Een goede buur. Afscheid van Otto von der Gablentz.
56689: - Englische Schabkunst aus dem Besitz der Kunsthalle zu Kiel.
69730: - Rapport betreffende de universitaire opleiding der juristen, uitgebracht aan het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
25765: - Sijtje en het Klompeneiland.
16874: - Far East Reporter. Letters from China.
65856: - Koken op Terschelling..
35901: - Shack chic. De vitaliteit van Zuid-Afrika's Shack-landschap.
35948: - Merveilleusses Cathédrales de France.
47562: - Papieren schatten. Verhalen en gedichten van vrouwelijke auteurs.
37239: - Granta The Magazine of New Writing 71. Shrinks.
37238: - Granta The Magazine of New Writing 72. Overreachers.
37237: - Granta The Magazine of New Writing 73. Necessary Journeys.
65432: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 17e & 18e jaargang 1947/1948 2x12 nrs compleet.
76045: - De godsdienstige beteekenis van oog en oor. Een phenomenlogische studie. Rede.
43828: - Bernardo Bellotto 1720-1780. Schilderijen en tekeningen uit het Nationaal Museum te Warschau.
43831: - Verzameling Mr. Chr. P. van Eeghen.
43826: - Jan P.C. van Doorn. Prenten, tekeningen en goauches 1943-1986.
43822: - The Abbey Aldrich Rockefeller Folk Art Collection. Gallery Book.
43821: - Dick Ket 1902-1940 Herdenkingstentoonstelling.
34553: - Stad Antwerpen. Oudheidkundige musea Vleeshuis. Catalogus VI Ijzersmeedwerk.
64767: - Marilyn Monroe und die Kamera. 152 Photographien aus den Jahren 1945 - 1962 und das berühmte Interview von Marilyn Monroe mit Georges Belmont. Vorw. von Jane Russell.
71236: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 1: A.M. de Jong: De arbeider en het boek.
37236: - Granta The Magazine of New Writing 74. Confessions of a middle-aged ecstasy eater.
45703: - Aussereuropäische Kunst Lempertz-Auktion 506.
62360: - Webster's New Twentieth Century Dictionary of the English Language. Unabridged. Based upon the Broad Foundations Laid down by Noah Webster.
55401: - Het verborgen rijk van Ming. De Chinese tuin van de Hortus Haren.
68404: - Internationale Vereinigung für Kakao und Schokolade. General Versammlung - Offizieller Bericht. Londen 28, 29, 30 Juni 1966.
69714: - Persgids.
71672: - Magische optica. Toverlantaarns, kijkdozen en andere evrmakelijkheden.
82456: - Grunneger Zangboukje.
65466: - Op de rails. 67e jaargang, 1999, nrs 1-12 (compleet).
37233: - Granta The Magazine of New Writing 77. What we think of America.
37232: - Granta The Magazine of New Writing 78. Bad Company.
62974: - Neujahrsblatt herausgegeben von der Stadtbibliothek Zürich auf das Jahr 1892; 1902, nr. 258; 1903, nr. 259; 1911, nr. 267; 1918, nr. 2; .
33648: - Vitus Zeitschrift - Périodique Vitus - Vitus periodical 10 Jahrgan no. 11.
66336: - Armorial ; Crest's of All Nations.
16876: - China and the Asian-African Conference (documents).
62329: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 13 / 2006.
71229: - Jaarverslag A.J.C. Afdeling Amsterdam 1924.
71228: - Jaarverslag A.J.C. Afd. Den Haag 1925.
38455: - Vetarm. Aantrekkelijke en smakelijke gerechten met een minimum aan calorieën.
38458: - Recepten voor de wok.
55389: - Titles and forms of address. A guide to their correct use.
62326: - Los Beatos.
62323: - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustrations, Ornament.
62324: - Handschriften und Drucke des Mittelalters & der Renaissance. Katalog 500 anlässlich des 120jährigen Bestehens des Antiquariates Joseph Baer & Co. herausgegeben. I. Teil. Handschriften des XI. bis XVI. Jahrhunderts. Incunabula Typographica 1450 - 1500. II. Teil : Drucke des XVI. Jahrhunderts mit Illustrationen deutscher Künstler..
70390: - Uit het leven van eene christin, medegedeeld door een harer kinderen. Premie op den scheurkalender Honigdroppels.
71227: - Jaarverslag A.J.C. 1927.
22152: - BuurtBouwBureaus.
35979: - Die Antwerpner Expansion Januar 1960.
37231: - Granta The Magazine of New Writing 79. Celebrity.
81498: - Liefdewerk van de H. Augustinus en de H. Monica. Annalen der Afrikaansche missiën. Aflevering 1 - juli 1890 t/m aflevering XII - juni 1891. Zevende jaargang.
33589: - Prana. Uniek maandblad voor geestelijke wetenschappen en karakter-analyses. No. 1.
34572: - Parisien Ladies.
83071: - Uren met Maeterlinck. Eene bloemlezing uit de werken van Maurice Maeterlinck. Door G.H. Priem (Met biographische en bibliographische aantekeningen, benevens een portret).
81316: - Proost Prikkels nr. 388. Boekenballen.
78368: - Gesprekken over het einde der tijden. Umberto Eco, Stephen Jay Gould, Jean-Claude Carrière, Jean Delumeau in gesprek met Catherine David, Frédéric Lenoir en Jean-Philippe de Tonnac.
62288: - Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen. Ingericht op de zolder van het Instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. 1. Mariken van Nieumeghen (1 mei - 1 juli 1968); 2. Van Sente Brandane (14 oktober - 23 december 1968); 3. Karel ende Elegast (7 juli - 1 november 1969); 4. Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme (1 oktober 1970 - 1 februari 1971); 5. Reinaert de Vos (29 september 1972 - 28 februari 1973).
80598: - Een verhaal over Groningen, Drente en Coevorden en over allerlei gebeurtenissen onder verschillende Utrechtse bisschoppen. / Quedam narracio de Groninghe, de Thrente, de Covordia et de diversis aliis sub diversis episcopis Traiectensibus. Vertaald en ingeleid door Hans van Rij.
55369: - T.-Lautrec. essai sur Toulouse-Lautrec, par Francis Jourdain. Lautrec, peintre-graveur, par Jean Adhémar. avec un répertoire Lautrec et des notices analytiques par Jean Adhémar..
26862: - Days to remember. An account of the Bombings of Hiroshima end Nagasaki.
26863: - Nationale landstormdag te 's-Gravenhage 27 september 1928. Ter herdenking van het tienjarig bestaan van den bijzonderen vrijwilligen landstorm.
38015: - Hedendaagsch werk uit de manufacture nationale de Sèvres.
38018: - Ceramiek van De Porceleyne Fles.
39019: - Van het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd.
12306: - Air Pictorial February 1966.
55358: - Sierk Schröder.
76482: - Louis Armstrong Original, Vintage, Concert Program, London Palladium, London, England, July 25th, 1932.
76483: - Album der Thee-Kultuur op Java. Aangeboden door Kahrel's Thee, Groningen.
74187: - Peter's zeurkalender 1999.
71222: - Collectieve arbeidsovereenkomst in de typografie en het rasterdiepdrukbedrijf in Nederland. 5 november 1933 tot 4 april 1936.
42859: - Gedachten onder het werk: enige korte beschouwingen van G.W. Ovink, F.W.S. van Thienen, Hélène Wagenaar-Nolthenius.
82027: - Nieuw Margriet kookboek.
34609: - Student World. The rise of China.
66367: - Receptendocumenten van genezende planten door specialisten in genezende planten. Herzien, verbeterd en aangepast door mr. Vanderlen, dokter in geneeskunde, oud dokter der gasthuizen van Brussel.
26868: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Tweede jaargang oktober 1954 no. 7.
26869: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Tweede jaargang september 1954 no. 6.
26876: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang december 1961.
26877: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang september 1961 no. 6.
35997: - Gevogelte nieuwe stijl.
36017: - Natural History. Birds. Address Book.
36024: - Deutsches handbuch für Fremdenverkehr. 4 Teilen.
81729: - Athénée Grand-Ducal de Luxembourg. Trois Cent Cinquantième Anniversaire de sa Fondation.
12307: - Air Pictorial June 1966.
23715: - The Museum of London.
48009: - Umeleckoprumyslové muzeum v Praze. Ceské uzité umeni 1885-1985. Ze sbirek umeleckoprumysloveho muzea v Praze. K stemu vyroci zalozeni muzea.
37213: - Granta The Magazine of New Writing 82. Life's like that.
18732: - National Geographic; volume 192, no. 3; September 1997 (Incl.: China's Three Gorges).
73342: - Onderzoek en phantasie, Gesprek op den Drachenfels, Het proza. Met eene voorrede van W.P. Wolters. Herzien door P.A.A. Boeser.
50146: - Truwanten. Een toneeltekst uit het handschrift - Van Hulthem..
55318: - Maritime Life and Traditions. No. 1-17.
74099: - Bairei I and II. Flowers and birds.
34677: - Xizang Zhibei. Zhongguo Kexueyuan Qing Zang Gaoyuan Zonghe Kexue Kaocha Dui.
66822: - In hoc signo vinces. Enige woorden over de missie-congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. Scheut bij Brussel.
37209: - Granta The Magazine of New Writing 86. Film.
37208: - Granta The Magazine of New Writing 87. Jubilee.
24881: - Terezín.
66353: - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderkleding behoorende bij de Opleiding voor Costumière. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam (Opgericht 14 Mei 1924).
74095: - Gyosai I.
71492: - Universiteit van Amsterdam. Viering van het derde eeuwfeest.
71491: - I.T. Een algemeen Nederlandsch technisch vademecum voor de Ingenieur-technicus.
82650: - 75 jaar Christelijk onderwijs. Eben Haëzer 1910 in Klaaswaal.
37207: - Granta The Magazine of New Writing 88. Mothers.
72412: - Wilhelm-Lehmbruck-Stipendiaten1996/1998: Anette Lauer, Gil Shachar, Annette Wesseling.
62210: - Nieuwe banketbakkerij. Nederlandse vertaling van Neue Konditorei. Geillustreed maandblad. 24ste jaargang, 12 nummers compleet.
37206: - Granta The Magazine of New Writing 89. The factory.
45593: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1935. Deel LVI.
63105: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
63104: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
74091: - Die 100 besten Optischen Illusionen.
32555: - Selected Pieces. Allard Pierson Museum. Archaeological collection of the University of Amsterdam.
77756: - Waterschap Westerkwartier 1864-1964.
37205: - Granta The Magazine of New Writing 90. Country life.
71213: - Het Troelstraoord.
32731: - Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht. Leergang voor het grafische bedrijf.
71490: - Gedenkboek van het Athenaeum en de Universiteit van Amsterdam 1632-1932.
49049: - Nieuwe nadere geamplieerde en gerenoveerde ordonnantie van de gereformeerde Saay-Werckersbeurs binnen de stadt Leyden. Ten beveele van die van de Geregte der voorsz. Stadt.
45128: - ABK VC VRO DBKV.
37204: - Granta The Magazine of New Writing 91. Wish you where here.
71211: - Werk voor de werkloze jeugd! Vijfde rapport der Arbeidersjeugdcentrale inzake bemoeiingen en ervaringen, benevens nieuwe plannen. Geillustreerd met tekeningen van Fre Cohen.
62149: - Wie wat waar? Jaarboek 1942 van het Rotterdamsch Nieuwsblad.
37202: - Granta The Magazine of New Writing 93. God's own countries. Are you living in one?.
68214: - Bibliopola. Bilder und Texte aus der Welt des Buchhandels. Pictures and Texts about the Book Trade. Image et Textes sur la Librairie. Festschrift für Sigfried Taubert. [Und:] Bibliopola novus.
22472: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerde grondslag 1888-1928.
37201: - Granta The Magazine of New Writing 94. On the road again. Where travel writing went next5. Loved ones.
37200: - Granta The Magazine of New Writing 95. Loved ones.
23791: - China Information. Vol XII, No.1/2 (summer/autumn 1997) Hong Kong State and Society Under Colonial Rule.
17430: - Paul McCartney. The new world tour.
23775: - 23 bijbelstudies achtergrondinformatie. Het komt je niet aanwaaien.
23781: - The Illustrated War News. Nov 10, 1915 [part 66] - 1.
23790: - China Information. Vol XI, No.2/3 (autumn/winter 1996-1997) Perspectives on Mao and the Cultural Revolution.
37197: - Granta The Magazine of New Writing 99. What happened next.
43414: - Ontwerp verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa. Bij consensus aangenomen door de Europese Conventie op 13 juni en 10 juli 2003. Voorgelegd aan de voorzitter van de Europese Raad te Rome - 18 juli 2003.
55266: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jubileum uitgave 1847-1972 (jaarboekje 1968-1972), 42e uitgave. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan.
55265: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrum uitgave 1847-1977 (jaarboekje 1973-1977), 43e uitgave. Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan.
55263: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboekje 1983-1987, 45e uitgave. Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan in 1987.
55264: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrum uitgave 1847-1982 (jaarboekje 1978-1982), 44e uitgave. Ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan in 1982.
47564: - V.D. Bijl & Wijffels architecten. De kleine singel.
11237: - Jeff Koons. Easyfun-Ethereal.
53413: - Handleiding voor krakers.
31198: - Hair The American Tribal Love-Rock Musical.
55260: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboek. Jubileum 1847-1997, 47e uitgave.
22716: - EuroEffect. Beleggen met de nieuwe munt.
62165: - A Guide to Japanese Studies: Orientation in the Study of Japanese History, Buddhism, Shintoism, Art, Classic Literature and Modern Literature.
42015: - Antike Erzähler. Von herodot bis Longos. Herausgegeben von Franz Stoessl.
77205: - Het Amsterdamse bos.
38037: - Papier a cigarettes. Club. Patent Echu.
38038: - Patent Echu. Club.
23792: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies. Supplement to Vol IX, No.1 Summer 1994.
17709: - Keep them rolling september 1988.
71666: - De revolutie in Rusland van week tot week in de Volkskrant.
82134: - Dieren en psychiatrie.
28527: - Lekker uit eten in de tuin van Nederland. Restaurants in Overijssel.
55133: - Yachting: The Photography of Beken of Cowes. Introduced by Richard Ballantine.
62153: - Dierendag 1970 en 1968.
62151: - Het Vaderland, Staat en Letterkundig Nieuwsblad. Dinsdag 6 maart 1945.
37984: - Dutch tiels in the Philadelphia Museum of Art.
62137: - Nouveau guide des mesureurs de corps d'arbres. Ouvragepar lequel on peut connaitre, sans savoir l'arithmétque, combien un arbre quelconquecontient de chevirons, etc. Edition Augumentée de nouveaux calcults.
62143: - Editie Collection d'Art.
73741: - No! I don't know what I'm missing. Cat. 001, Spring 2001.
44871: - Nationaal Bureau voor Theologische Ontwikkeling.
23797: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol XIV, No.1 2000.
23798: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol IX, No.1 Summer 1994.
23802: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol IX, No.1 Summer 1994.
11870: - (herman?) van veen.
48739: - Marini Marini.
48746: - Georgia O'Keeffe. A Studio Book.
62144: - Tentoonstelling. Dik hout en planken. September-October 1953. Georganiseerd door het Houtvoorlichtings Instituut op het Museum-Plein - Amsterdam.
62145: - Boschplangids. Uitgegeven ter gelegenheid van de Boschplan-Tentoonstelling in de Militiezaal, Singel 423 te Amsterdam..
48413: - Roy Lichtenstein schilderijen | emails | assemblages | tekeningen. Catalogus 424.
37574: - Bewijs van toegang tot het concertgebouw op maandag 24 februari 1936 des avonds half acht. Uitvoering van de passiemuziek naar het evangelie van Matthäus. Joh. Sebastian Bach met bijvoegingen van C.F. Henrici.
66311: - Gids voor het Grafisch Museum Drenthe te Meppel.
56057: - United States Air Force Museum.
62062: - Ploegwerk.
50136: - Kleines philosophisches Wörterbuch.
63628: - Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman.
50067: - Korbuly's bouwdoozen Matador. Boekje F. Voorbeelden voor Matador No. 4 en 5.
63127: - Grote fotografen.
60621: - Sommer: Fahrpläne 1955 für den Oberharz. Bundesbahn, Bundespost, KVG, Fern- und Interzonen Omnibusse.
60795: - Bahn & Reise. Bern, Lötschberg, Simplon. Ek-themen über die schweizerische BLS - Teil 1.
56205: - Porträts von Dichtern, Schriftstellern und Gelehrten aller Länder in Schabkunst, Radierung, Kupferstich, Stahlstich, Lithographie, etc..
67802: - Histoire du livre et de l'imprimerie en Belgique, des origines à nos jours (6 tomes, complet).
29969: - Zijn de oliebollen klaar?.
69600: - Open huis 2008. Koninklijke Wöhrmann 150 jaar 1858-2008.
69601: - EHBO; (Eerste Hulp Bij Onduidelijkheden); het nieuwe woordenboekje voor de grafische industrie.
74063: - De avonturen van Bruintje Beer. Elfde serie. 1. Bruintje Beer in het geheimzinnige bos. 2. Het sneeuwavontuur van Bruintje Beer.
74062: - De avonturen van Bruintje Beer. Twaalfde serie. 1. Bruintje Beer op reis tegen wil en dank. 2. Bruintje Beer met Tommie op avontuur. 3. Bruintje Beer toont zich een held.
67433: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1924.
66303: - Reinaert de Vos.
78343: - England Before the Norman Conquest.
53359: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdeenendertigste jaargang MCMXLIX.
74061: - De avonturen van Bruintje Beer. Dertiende serie. 1. Bruintje Beer en de oude zeemijnheer. 2. Bruintje Beer en de toverhoed.
27146: - Interpress-foto 1960.
67434: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1928.
49164: - Psaumes et cantiques pour le culte public des Églises Wallonnes. Publiés par la Réunion des Députés des Églises Wallones des Pays-Bas ..
53412: - Laat je niet pakken.
67430: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1854. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
46191: - Luchtfoto Atlas Zuid-Holland.
25926: - Vis en zeevruchten.
63126: - Het werk van Jan en Casper Luyken. Deel I & Deel II.
50254: - Stadsvernieuwing in Amsterdam. Programma 1983/86.
37193: - Granta The Magazine of New Writing 101.
74060: - De avonturen van Bruintje Beer. Tweede serie. 1. Bruintje Beer in dromenland. 2. Bruintje Beer en de zeerovers.
66248: - Amsterdamse stadswandelingen. 3 wandelingen door het centrum en 19e eeuwse gordel (stadsvernieuwingsbuurten). Leer al wandelend je stad kennen.
29919: - Mengenal sambil mewarna. Pakaian dan rumah adat Indonesia 1, 2, 3.
69578: - Ban Borssele Boek. Borssele van uur tot uur. 16 en 17 maart 1980.
25094: - Kerstnummer drukkersweekblad en autolijn 1963/52. foto grafie.
65313: - Installations de sécurité. Chemin de fer Hollandais. Publié à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris.
61730: - Impressionistes Et Post-Impressionistes. Musée de l'Ermitage, Léningrad. Musée des Beaux Arts Pouchkine, Moscou. National Gallery of Art, Washington.
69576: - Statistiek der verkiezingen 1952 Tweede Kamer der Staten-Generaal.
52188: - De Avonturen van Reinaard de Vos. Nieuwe zorgvuldige bewerking. Met 200 illustraties..
78326: - Libertine Lyrics by Various Authors, Mostly of the XVII and XVIII Centuries.
50044: - Vormen uit vuur. 195 2006/2 Iraanse keramiek. De collectie Oosterbaan-Lugt. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
50043: - Vormen uit vuur. 196 2006/3 Glas uit de Oriënt. Islamitisch glas in de collectie van het Gemeentemuseum Den Haag. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
62016: - Dichters omnibus deel 1 t/m 8.
67432: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1921.
77878: - 1886-1986 100 Jaar Landbouwvereniging Baflo - Den Andel.
74054: - Hans van der Kroef gezien door de Ogen van Martin van Amerongen, Z.K.H. Prins Bernhard, Boudewijn Buch, Ton van Duinhoven, Betty van Garrel, F. Harmsen van Beek, Toon Hermans, Henk Hofland, Mensje van Keulen, Gerrit Komrij, Adriaan Morriën, Jan Mulder, Cees Nooteboom, Henk Romijn Meijer, William Rothuizen, Th. A. Sontrop, Peter van Straaten e.a..
69560: - Wegens uitnemende verdiensten: toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit te Amsterdam van Henriëtte Roland Holst, Kamiel Huysmans, Pieter Nicolaas van Eyck en Herman Teirlinck, ter gelegenheid van de driehonderdjarige herdenking van de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947.
63022: - Nagel Auktionen Korea Japan. Asiatische Kunst.
55136: - Scheepsportretten van. C.A. de Vries.
76768: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 5de jaargang..
27141: - The Jade Flute. Chinese poems in prose.
82429: - Moscou en image.
17468: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 94 zummer 2005.
76763: - Caleidoscoop 2; 10 jaar Centrum Beeldende Kunst Groningen.
36891: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1917. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 104de jaargang.
36892: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1923. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 110de jaargang.
67407: - Huishoudelijk reglement van de Coöperatieve Zuivelfabriek en Korenmalerij "De Eensgezindheid" te Anloo.
42653: - Pollicina.
42654: - Tredicino.
11802: - Poetry and prose of the Ming and Qing.
38921: - Berlin.
47648: - Kalendarium. Wereldgeschiedenis in jaartallen.
67436: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1931.
78676: - Biblioteca apostolica vaticana : Spiegelbild des Geistes abendländischer Kultur.
55111: - Graubünden Grigioni Grischun.
27125: - Vis en zeevruchten.
21890: - Castella. Algemene gids van de kastelen in de Benelux.
74046: - Fie Werkman.
23883: - De vermakelijke lotgevallen van Tijl Uilenspiegel.
37302: - The Bodley Head. Saki. Edited and introduced by J.W. Lambert. Short Stories. the Unbearable Hassington.
53360: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddertigste jaargang MCMXLVIII.
27122: - Hadewijch. Een bloemlezing uit haar poëzie en proza. Ingeleid en toeglicht door Dr Johanna Snellen.
63014: - Proost Prikkels 459. 70 jaar cabaret op papier.
79995: - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600. Netherlands drawings circa 1600. in het / in the Rijksmuseum.
82588: - Point de croix - nouveaux dessins IVme série.
63013: - Arcade Auction. Including the Collection of a Distinguished German Noble Family.
23893: - Van school in het Roderveld tot Meester De Vriesschool in Nieuw Roden 1903-1978.
80717: - Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 76-82, 1992-1998.
69577: - Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en Gemeenteraden in het jaar 1946. Verzameld door het Algemeen Nederlandsch Persbureau A.N.P..
42631: - Aus des Knaben Wunderhorn. In Holz geschnitten nach Zeichnungen v. Ludwig Richter und anderen Künstlern.
63011: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 5, May 2003.
29933: - Tussen de Rails 3de jaargang nummer 12, 1955.
7711: - Arsenal Rendsburg.
63010: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 33, number 10, December 2002.
65427: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 40e jaargang 1972, 12 nrs compleet.
81745: - The Kalevala or Poems of the Kaleva District: Compiled by Elias Lönnrot. Translated with Foreword and Appendices by Francis Peabody Magoun, Jr..
55065: - D-Day.
67405: - Straatklinkers en straatwegen.
65375: - Beeld van een onderneming.
63009: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 6, June 2002.
66497: - Easy Chinese Readings (Bu wei xinyuan).
66498: - Say it in Chinese.
40854: - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1 mei 1838-1963.
74013: - Het Noorden in woord en beeld IV (bandtitel: 11e jaargang, no. 9, 17 mei 1935).
77947: - Almanak voor watertoerisme 1929.
43479: - Twaalf cartoonisten; Anone, Collignon, Van Dam, Van Maanen Müller, Munnik, Opland, Verwey, Weve, Willemen.
27193: - Alpine Flowers - Fleurs des Alpes - Alpenpflanzen.
79993: - Rhynlands fraaiste gezichten; Alle deszelfs lustplaatzen, heerenhuizen en dorpen. Van Halfwegen Haarlem en Leyden af, door Lisse, Sassenheim, Warmont, de Noortwykerhout, Noortwyk binnen en buiten, Katwyk binnen en buiten, Rhynsburg, Oestgeest, Valkenburg, Leyden met deszelfs, poorten, kerken en voornaamste gebouwen, tot Leyderdorp toe.
43923: - Jaap Wagemaker. Scilderijen Gouaches 14 februari tot 15 maart 1970.
43928: - Kindertijdschrift uit gegeven door het Gebedenverbond in 1920 en 1921..
31037: - Aeromodeller & Model Maker. Plans Handbook.
66589: - Poster: Aart Wevers schilderijen 24 mei - 18 juni.
81329: - Kaart van de, door de IMC. bebakende wandelwegen rond den Merbaboe.
69515: - Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land.
76750: - Alle de Boeken des Ouden Verbonds. Uitgegeven door J. H. van der Palm..
69497: - Johan Dijkstra 1896-1978. Aquarellen, tekeningen en grafiek.
47523: - 18 Künstler 18 Städte 18 Artists 18 Cities.
47522: - Ars Sacra Austriae. Ausstellung der Österreichischen Gesellschaft für Christliche Kunst zum Katholikentag 1983.
6951: - Dagelijks leven in Bijbeltijd.
69500: - Singel 262 - Zeventien dichters.
51494: - De heilige Qor'aan. Met Nederlandse vertaling.
81454: - Rudolf Steiner 1861-1925. Uitgegeven ter gelegenheid van de Rudolf Steiner tentoonstelling. Den Haag, maart 1961.
62239: - Good Housekeeping's Basic Cookery in Pictures.
1116: - Schwarzwald-Sagen..
54963: - Laten we 's kijken.
50090: - Tussen gasgeven en remmen. Wat de automobilist motorrijder en scooterrijder van de verkeersregels moeten weten.
69495: - Poëzie '90.
54114: - Europese ceramiek uit de pottenkijker..
54985: - Telefoondistrict Groningen. Mobilofoon bedienvoorschrift. Mobiel nr 662.
77737: - Landbouwvraagstukken in het Zuidelijk Westerkwartier.
43848: - Gavarni. 32 tekeningen uit Mascarade Humaine.
43847: - De verzamelingen van Mr. P.W. van Doorne en R. Wartena. Franse grafiek uit de 19de eeuw.
76747: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 1: Algemene Inleiding; Militair Beleid 1939-1940 (3 delen in 2 banden) Verslag, bijlagen, verhoren..
44179: - Reichslieder. Deutsches Gemeinschaftsliederbuch. Alte Ausgabe, 654 Lieder.
37196: - Granta The Magazine of New Writing 104.
79857: - Otto B. de Kat.
77087: - Fie Carelsen neemt afscheid na 50 jaren.
42907: - An Exhibition of Archaeological Find of the People's Republic of China.
73352: - Neêrlands bibliotheek. Oorspronkelijke schetsen en novellen van hedendaagse auteurs. Deel 1 t/m 6.
80235: - De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest: In dit uur. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1952 - 30 sept. 1953.
81453: - Rudolf Steiner en de anthroposofie.
42587: - A modern Chinese-English Dictionary. Xiandai Han Ying Cidian.
32657: - Robas Wereldatlas.
46516: - Handleiding voor het inventariseren van kustvogels in het Waddengebied. Waddensea ecosystem no 3.
57649: - Eemsmond grenzenloos.
64747: - Uitnodiging onthulling en overdracht Anton Wachter-beeld.
63008: - Orientations. The magazine for collectors and connoisseurs of Asian art. Volume 34, number 1, January 2003.
69474: - De Groene Amsterdammer, 75 jaar Rijp en Groen. [1877-1952].
69475: - De Ploeg wil opwekken tot bezinning op onze na-oorlosgsche taak. De illegale pers over na-oorlogsche problemen.
41216: - Israëlisch koken.
76737: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdtweeentwintigste jaargang MCMXXXVI.
71186: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
60721: - Visit of British Railways delegates to Netherlands Railways 14 - 16 November 1955.
65387: - Storingsgids Locomotieven en Locomotoren. Deel IX E-locomotieven serie 1600.
65388: - Storingsgids Treinstellen. Deel IV DE-treinstellen serie DE-3.
65389: - Storingsgids Treinstellen. Deel III DE-2 treinstellen (ombouw).
65390: - Storingsgids Treinstellen. Deel X Intercity Materieel (ICM).
65391: - Voorschriften voor NS-personeel op Duitse lijnen. Deel IV Zevenaar-Emmerich. VDL.
65392: - Seinboek voor de Nederlands-Duitse grens(dienst)baanvakken. SBD.
71161: - World Press Photo 1986.
49616: - Il gatto con gli stivali.
49622: - Het gulden boek voor de tuberculeuse kinderen. Omslag en bandversiering van J.B. Heukelom. Typografische verzorging van J.G. Veldheer.
46176: - Das XX. Jahrhundert. Ein Jahrhundert der Kunst in Deutschland. Altes Museum; Neue Nationalgalerc 4¬Ûurger Bahnhof.
77196: - Wien.
69461: - Klima, fabriek van warmte-, koel- en luchttechnische apparaten - handboek nr. 4.
71185: - Jaar te kijk 1977. De Zilveren Camera.
66511: - A new English-Chinese dictionary.
76736: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdzesentwintigste jaargang MCMXL.
47563: - V.D. Bijl & Wijffels architecten [Projecten].
69460: - Handleiding voor oliestook-monteurs. Aanleg en onderhoud van automatische branders voor lichte olie.
63804: - Prix-courant illustr'e sw la société Genevoise pour la constriuction des instruments de physique et de mécanique.
40908: - De grafische ouverture van muziek.
12917: - Vrouwen doen het woord. Sexualiteit en macht.
66144: - Getuigen. Reeks geschriften uit het christelijk heden en verleden.
40907: - Les toiles métalliques pour papeteries. Etablissements métallurgiques de Rai Tillières de la companie générale d'électricité.
76733: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdvijfentwintigste jaargang MCMXXXIX.
76735: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddrieentwintigste jaargang MCMXXXVII.
77302: - Poëzie & Beeldende Kunst. Eva Gerlach, Rutger Kopland, Willem van Toorn..
43178: - Rijksmuseum Twenthe Enschede 7 april t/m 31 mei 1971.
26017: - A movie fan's extreme guide to Collectibles From a Galaxy Far, Far Away.
67439: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1917.
71959: - Lifelines How a Tibetan Monk Survived Twentyfour Years of Imprisonment.
77465: - Noorse sprookjes.
42922: - Catalogus van etsen en houtsneden van Nieuwenkamp. Getekend en in hout gesneden aan boord van De Zwerver.
69459: - NEN 1078: 1963 nl. Gasinstallatie-voorschriften - GAVO 1963.
60646: - De ingenieur. Weekblad gewijd aan de techniek en aanverwante wetenschappen. Jaargang 61, no. 16.
71182: - Jaar te kijk 1981. De Zilveren Camera.
71181: - Jaar te kijk 1982. De Zilveren Camera.
77832: - Kleine aardrijkskunde van de gemeente Ezinge opgetekend rond 1850 .
69457: - Algemene voorschriften voor drinkwaterinstallaties. AVWI 1960.
71179: - Jaar te kijk 1984. De Zilveren Camera.
71180: - Jaar te kijk 1983. De Zilveren Camera.
42917: - Le prince Jean de Caraman Chimay 1890-1968.
74014: - The Shell Poster Book. Introduction by David Bernstein.
68026: - Emil Nolde. Schilderijen, aquarellen en grafiek.
27308: - Foto-atlas Gelderland.
33285: - Maninko N.V. Kleinvak.
62814: - Almanach der Africaansche landbouwers en hoveniers / African Gardeners' and Farmers' Almanac.
74348: - Groningse streekgerechten en wetenswaardigheden. Groningse pot. Van knipselbonenstamppot en krudoorntjesbrij.
34759: - Wat potters bakten.
73167: - Het Peperhuis. Jaargang 1985. Musea rondom de Zuiderzee.
73166: - Het Peperhuis. Jaargang 1983. Herbouwd verleden. Ontstaan van het buitenmuseum 1942-1983.
73164: - Het Peperhuis. Jaargang 1977. Vis en visrokerij van Zuiderzee en IJsselmeer.
71178: - Jaar te kijk 1985. De Zilveren Camera.
61761: - Robert Gober: Museum Boymans-van Beuningen Rotterdam, 13/5 - 1/7/90. Kunsthalle Bern, 1/9-14/10/90.
83295: - Be someone else everyday. Fingertip tatoo sticker. Easy, instant and convenient.
61758: - Museum auf Weanarisch. 101x Kunst auf Weanarisch von Anten bis zuzeln.
51054: - Dit ervaren wij als kwetsend. Gecensureerde en bekritiseerde politieke tekeningen uit de periode 1945 - 1966.
40079: - Blüten aus dem Senfkorngarten. Chinesische Farbholzschnitte.
77874: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Ezinge, gemeente Ezinge.
61740: - Aanwinsten. Acquisitions. 1986 - 1991. Van Gogh Museum Amsterdam.
28116: - Fish and Seafood. Over 100 delicious dishes with 50 lavish illustrations.
80558: - Ruud Anthonio.
18241: - De fabricage van textielproducten. Het spinnen, weven, appreteeren en verven.
77677: - De grote Times wereldatlas.
77728: - Akademie-Dagen van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen. Deel II. Voordrachten, gehouden te Leeuwarden op 30 en 31 maart 1948.
61731: - Museum Bredius. Catalogus van de schilderijen en tekeningen.
43792: - Mariniers 1665 - 1965. Herdenkinstentoonstelling ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers.
26081: - De lekkerste wok gerechten.
33193: - Reclame jaarboek 1976.
30534: - Electro inmaakboekje.
76727: - Verslag van de Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België te Brussel 1941, 1942, 1943, 1945-1946, 1947.
77814: - Gids voor Groningen. Uitgave van de Vereeniging voor Vreemdelingenverkeer te Groningen.
23795: - China Information. A Journal on Contemporary China Studies Vol XV, No.1 Summer 2001.
31200: - Neerlands Volksleven. Anansi - tori's. Jaargang 29 - 1979 - nummer 4.
71759: - Sharaku.
40107: - Catalogue of Fine Japanese Prints, Drawings and paintings. The Property of a Gentleman.
81495: - Canada-Netherlands 1944-1945 Remembrance, Canada-Nederland 1944-1945 Ter Herinnering, Canada-Pays-Bas 1944-1945 Souvenir.
8278: - Srimad Bagavatam. First Canto "Creation" (Part Three - Chapters 6-12).
83016: - Ornamenta Ecclesiae. Kunst und Künstler der Romanik. Katalog 1, 2 und 3 zur Ausstellung des Schnütgen-Museums in der Josef-Haubrich-Kunsthalle.
17720: - De tweede wereldoorlog van dag tot dag.
71176: - Jaar te kijk 1987. De Zilveren Camera.
71174: - Jaar te kijk 1989. De Zilveren Camera.
71175: - Jaar te kijk 1988. De Zilveren Camera.
71171: - De Zilveren Camera 1992.
71150: - World Press Photo 1997.
40098: - Trésors artitiques des collections impériales. Japanse kunstschatten uit de keizerlijke verzameling.
71169: - De Zilveren Camera 1994.
71170: - De Zilveren Camera 1993.
56172: - Index of Artists represented in the Department of Prints and Drawings in the British Museum. Vol. I: Dutch and Flemish Schools. German Schools. Vol. II: French Schools.
61684: - No. 1. Thieme's schoolschriften. Volledige cursus in 10 nomers door heeren inspecteurs van het lager onderwijs.
61687: - Oblong boekje dat half uit elkaar ligt, niet meer geheel compleet is, maar wel wonderschone bladen met kalligrafie bezit, die wel weer wat vlekken hebben..
61681: - Nederlandsch schrijfboek voor rondschrift. Met voorbeelden in methodische volgorde voor het gebruik op school en voor eigen onderricht. No. 1.
54827: - A Dictionary of Economics and Commerce Chinese-English English-Chinese / Han Ying Ying Han Jing Mao Da Cidian.
80888: - Gekkenhuizen. Gids voor zenuwleiders en zinlozen.
54818: - Ying Han duizhao waimao yingyong wen da quan / English-Chinese The complete applying documents of foreign trade.
54823: - Zhonghua Xiandai Wen Xuan (Selection of contemporary Chinese literature).
54824: - Tongyong Han Ying Cidian / General Chinese-English Dictionary.
76260: - Jehoeda Hallevi Al-Choezari.: Het boek van argumentatie en bewijsvoering ter verdediging van een verachte godsdienst. Uit het Arabisch vertaald en toegelicht door J.H. Hospers.
66103: - De parochie van de H. Nicolaas te Appingedam bij het tweede eeuwfeest 1751 - 1951.
78028: - Topografische satelietbeeld atlas van Nederland..
54806: - Chen Zifen Baimiao Huahui Ce.
6943: - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.
49085: - Weck. Receptenboek tevens gebruiksaanwijzing voor de steriliseertoestellen merk Weck.
49086: - Koninklijk Nederlandsch Indisch leger. Zakwoordenboek Nederlandsch Maleisch Engelsch.
49059: - How to use good Japanese.
49062: - Wat m"rn komt. Nije grunneger gedichten en verhoalen.
49063: - Oetzicht. Nij waark.
56206: - French Engravers of the 18th Century. Ninety-seven illustrations with an introduction by Archibald Younger.
20640: - La bonne cuisine au naturel.
41509: - Critique. Revue générale des publications françaises et étrangères. Août-Septembre 1986. Michel Foucault: du monde entier.
41506: - De Frankfurter Schule. Over haar sociologische en filosofische opvattingen.
61656: - 107 maal Sub Signo Libelli, een bibliografie van de pers zomer 1974 - oktober 1983. Met uittreksels uit het logboek van de pers tot eind 1980 door Ger Kleis en een inleiding van Rudi Ekkart.
33668: - Kleine Erotische Sammlung 1.
65148: - Katechismus der christlichen Lehre für die evangelisch-protestantische Kirche.
61648: - Mooi Marginaal 2002-2003 - De mooiste Nederlandse en Vlaamse bibliofiele en marginale uitgaven..
34794: - Modelbouw in plastic. Officieel orgaan van I.P.M.S. Nederland. 8 nummers: 1978 nrs 1,2,3 en 4; 1979 nrs. 1, 2 en 4; 1980 no. 1.
71166: - World Press Photo 1979.
71165: - World Press Photo 1980.
43990: - Vijfde jaarboek 1953-1956 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
43989: - Zesde jaarboek 1957-1960 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
40093: - Het landschap bij Hokusai.
38822: - Zum thema Berlin.
12353: - Air Pictorial April 1983.
71163: - World Press Photo 1984.
71158: - World Press Photo 1989.
71160: - World Press Photo 1987.
71154: - World Press Photo 1993.
71155: - World Press Photo 1992.
71156: - World Press Photo 1991.
43921: - Keuze uit de collectie B. de Geus van den heuvel.
36903: - Zelfkeur. Bloemlezing uit het werk van een aantal Letterkundigen. Tweede reeks, eerste bundel..
77652: - Beeld van het landschap in het Zuidelijk Westerkwartier. Deel 1: Hiërarchie van beelddragers.
78065: - Paadwizer (5 delen): Kleasterpad; Het Bildt; De strijd tegen het water in Noordelijk Oostergo; Eastergo, boerepleatsen; Franeker.
65575: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
66090: - Bundel leekenspelen 1.
40072: - Fresh! Volume 2. Winterwarmers.
18443: - Nacht van de poëzie 2002.
59752: - Katholieke illustratie. 75ste jaargang, no. 27 3 april 1941 t/m no. 52 25 sept. 1941.
71153: - World Press Photo 1994.
36890: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1856. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
63005: - China erzählt.
54741: - Kokei.
36888: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1893. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 36ste jaargang.
36886: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1901. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 44ste jaargang.
53519: - Wet- en regelgeving K4.
53520: - Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten K4.
76697: - Vegetarische Bode. Orgaan van den Nederlandschen Vegetariersbond. Maandblad, gewijd aan de belangen van het vegetarisme in den ruimsten zin. Zestiende jaargang no. 2. 10 Februari 1913.
11236: - Fries Museum. Nederlandse Musea II.
41070: - Gids door Walcheren. Met een bijlage: Wat iedere toerist van Walcheren weten moet.
77206: - Miniatuurstad Madurodam Den Haag gids inclusief plattegrond 50 ct..
71167: - World Press Photo 1978.
63603: - Naaman Prinche van Syrien. Een rederijkersspel uit de zestiende eeuw.
2774: - Oxford advanced learner's dictionary of current English, with Chinese translation.
78262: - Het leven van de Boeddha. Vertaald uit de vroegste Chinese overlevering en ingeleid door E. Zürcher.
73129: - Historie van den oorspronck, fondatie ende voortganck der seer vermaerder zee ende koopstadt Enchuysen met sijn gelegentheijth, ende wat haer mede is gepasseert, van den jare na Christi geboorte 1100, tot den jare 1653 / 't samengestelt en kort inghetrocken door een liefhebber der selver stadt ; met een inleiding van S.B.J. Zilverberg.
35807: - La Renaissance, chronique des arts et de la littérature. 7e et 8e volume.
63123: - S.L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek.
20198: - Elementary Chinese part 1 and 2.
26727: - Bouwend Groningen. Een wandeling door de eeuwen en een blik in de toekomst.
71152: - World Press Photo 1995.
28436: - 21 november 1981. Kaaskoppen tegen kernkoppen.
71151: - World Press Photo 1996.
21763: - Kunst over de vloer..
69394: - Fotoboek van de eeuw.
81706: - Luxembourg. Six touristic folders bound together in half cloth in mint condition.
69392: - 1907-1957 Toen en nu.
23879: - Cent Beaux aspects du reseau P.L.M..
28439: - Das Tibetanische Totenbuch.
37566: - Pasta & Zeevruchten. Een legendarische combinatie als formule voor creatief koken.
75233: - Terschellings Oerol. Programma juni 1991.
69243: - Nederland zegt nee! Foto-impressie, Amsterdam 21 november 1981.
23551: - Een plaatje van een ziekenhuis. 10 jaar Kennemer Gasthuis.
26215: - Die Umschau. Ubersicht über die fortschritte und bewegungen auf dem gesamtgebiet der Wissenschaft, Technik, Litteratur und Kunst.
36826: - Englische Arbeiterskunst.
20724: - Kruiden gezond en smakelijk.
71230: - Jaarverslag A.J.C. 1922-23.
71231: - De salamander.
71233: - De kampkrant. 1924-1934 Jubileum Pinksterfeest op de heide bij de 10-jarige paasheuvel.
71234: - 20 Jaar AJC in vogelvlucht 1918-1938..
71235: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 1: A.M. de Jong: De arbeider en het boek; No. 2: K. de Boer: De coöperatie, haar ontstaan, groie en ontwikkeling; No. 3: Hoe het groeide ...; No. 4: Henk van Laar: De natuur in!; No. 5: W. van der Sluis: Een en ander over het landbouwvraagstuk; No. 6: C.H. Ketner: Geestelijke stromingen in onzen tijd; No. 7: C. Pothuis-Smit: De vrouw in het maatschappelijk leven; No. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum; No. 9: C. Werkhoven: Hoe het groeide. Een beknopte geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de sociaal-democr. arbeiders-partij in Nederland; No. 10: C. Werkhoven: Hoe het groeide (vervolg) ...; No 11.: N.Tj. Swierstra: Hoe het groeide (vervolg) ....
21830: - China een ontmoeting met 850 miljoen mensen.
42556: - Voor de lieve kleinen. Zeven en dertigste jaargang.
38825: - Earebondel ta de tachtigste jierdei fan Dr. G.A. Wumkes op 4 septimber 1949. oanbean troch de Fryske Akademy.
28475: - Het kunstboek.
62286: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 9 2002.
11181: - Zienderogen.
65546: - Spelregels korfbal. De officiële spelregels van korfbal, zoals deze in 1955 op voorstel van de Internationale Technische Commissie zijn vastgesteld door de Federation Internationale de Korfbal.
38813: - Beschrijving van het materieel der bereden artillerie (B.M.B.A.) 9goedgekeurd bij aanschrijving van het D.v.O. van 11 janaurie 1909, IVde Afd. no. 89).
34803: - Ode. Kroniek van de onderstroom. De zin van eten.
28499: - Mannen en vrouwen van betekenis.
80099: - Den ghecruysten Seraphim. Dat is het derde deel van het goddelick herte ofte de woonste Godts in het herte, en syne volmalcktheyt. .
68277: - Rozen en vruchtbomen.
22134: - Groningen rond de binnenstad.
71149: - World Press Photo 1998.
62786: - Iodine and plant life. Annotated Bibliography 1813-1949. With Review of the Literature.
45762: - Irish recipes traditional & modern.
71148: - World Press Photo 1999.
41347: - Galerie Wiek XX 1977-1992.
69344: - Gids voor Delft 1939.
20753: - Jaarboek van het Central Bureau voor Genealogie 2004; deel 58.
41344: - Treasures/Trésors.
36893: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1927. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 114de jaargang.
67311: - Commissie van Onderzoek inzake het Landelijk Comité van Verweer .
67312: - Arbeidersleven in Nederland; resultaten der enquete, ingesteld door het Nederl. Verbond van Vakvereenigingen in het najaar van 1907 naar de wenschelijkheid en mogelijkheid van beperking van den arbeidsduur voor volwassenen tot 10 uren per etmaal en afschaffing, respectievelijk beperking van nacht- en kinderarbeid.
50651: - Heerlijke gerechten uit Japan.
57041: - Wie zingt mee?.
41343: - Grafisch Nederland 1981.
16965: - Lees je vrij. Leest joe vrij. Verhoalen en Gedichten.
71146: - World Press Photo 2001.
68537: - RWN. Waarom Radio Werkend Nederland.
75785: - L'Almanach Bourguignon. La Bourgogne mystérieuse et secrète.
75786: - L'Almanach Bourguignon. Les sourires de la Bourgogne.
69340: - Gids voor Delft 1939.
71634: - Akkrumer Almenak. Utjown fan M. Bakker.
72359: - Diether Kunerth Plastik.
26310: - The University of Chicago Press Catalogue of Books and Journals 1891-1941.
26313: - Brodie's Notes on T.S. Eliot's Selected Poems.
75232: - Terschellings Oerol. L'ile Feerique Programma juni 1995.
75231: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1988.
61814: - Kinderen Gods. Getuigenissen uit Het offer des Heeren 1562. Gekozen en ingeleid door Cath. Ypes.
40909: - Pannekoek papers.
61459: - Valuable Books and Manuscripts Comprising a Select Portion of the Choice Library of Birket Foster.
45972: - Art Fair Hertogenbosch 2007 15- 22 april 2007 Brabanthallen.
52201: - Kiniesu dzives ainas. Scenes of Chinese life during Qing Dynasty.
61458: - Transactions of the Bibliographical Society. Volume V. Part I. November 1898, to June 1899.
78268: - Die Wasserversorgung antiker Städte : Band 3 Mensch und Wasser, Mitteleuropa, Thermen, Bau-Materialien, Hygiene.
52009: - How to Draw series. 11 volumes. Heads of the people; American landscape; Landscapes and Seascapes; Experimental Painting; Roses and other Flowers; The Magic of Flower painting; Nell walker Warner Paints in Oils ....
40008: - Le tantrisme dans l'art et la pensee.
61452: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 18 / 2011.
66041: - Friesch jaarboekje of almanak voor het schrikkeljaar 1880.
66042: - Friesch jaarboekje of almanak voor het jaar 1875.
66040: - Friesche Volksalmanak voor het schrikkeljaar 1896.
79915: - De brug.
76826: - Puzzle even met puzzle-levEN.
66036: - De teelt van aardappelen (stemmen uit de praktijk); Tuinmanskunst voor iedereen; De teelt van voederbieten (stemmen uit de praktijk); Meer gras en beter hooi; De teelt van suikerbieten; Chilisalpeter in de groenteteelt door een tuinonderwijzer; Het gebruik van kunstmest bij krachtbebouwing. Hoeveel? Wanneer? Hoe?.
66035: - De verbouw van haver en rogge op zandgrond (Ervaringen van een zandboer).
41311: - Perspektief no 34.
23954: - Margriet. Jaargang 1948.
75784: - L'Almanach Bourguignon. La Bourgogne quelle nature!.
75783: - L'Almanach Bourguignon. Hommage aux Dames et Demoiselles de Bourgogne.
75782: - L'Almanach Bourguignon. Bon appétit et large soif!.
64198: - De mensch in aangenaame spectatoriaale vertoogen beschouwd, door een genoodschap van geleerde mannen te Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald door George M. Nebe. Vierde deel.
37562: - Top 100 desserts.
38812: - Nederlandse gedichten en proza van Middeleeuwse- tot en met eigen-tijdse dichters. Gezegd door Paul Huf.
78264: - Niet te koop : een keuze uit de eigen collectie / Henk Helmantel .
7770: - Architecture and Design. Catalogue 2005/2006.
73078: - Advocatendossier. De advocatenstage nader bekeken.
48978: - Ivoor uit de negentiende en twintigste eeuw. 24 april - 13 juni 1977.
63585: - Firsthand writing - Instruction Copy Book; Round Style - Instruction Copy Book; Cursive - Instruction Copy Book; Italic - Instruction Copy Book.
45451: - Chinaporzellan. Sammlung L. Nock und anderer Besitz (Lempertz-Auktion 523).
81708: - La Banque Internationale a Luxembourg, 1856-1956.
46172: - Kunst aus der Revolution. Sowjetische Kunst während der Phase der Kollektivierung und Industrialisierung 1927-1933.
77895: - De Middagster. Gemeentekrant Ezinge.
66032: - Bemestingsproeven over 1923 en 1924.
23987: - Heerlijke desserts en bijzondere ijsgerechten.
23990: - Ontbijt en Brunch.
39586: - Kaart van Zuidhoorn uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39587: - Kaart van Noorbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39588: - Kaart van Bellingwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39589: - Kaart van Oldehove uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39590: - Kaart van Oldekerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
63858: - Heinrich Heine als dichter. Bloemlezing. Met inleiding van Willem Kloos.
61410: - Schrijversprentenboek, deel 2: S. Vestdijk.
61411: - Schrijversprentenboek, deel 4: H. Marsman.
61412: - Schrijversprentenboek, deel 9: Louis Couperus.
26286: - Berijmd verzet.
63583: - The Bulletin of the Society for Italic Handwriting.
63584: - Text book to colour.
66024: - Cursus reformvoeding.
66022: - Twee kerstmiskaarten van Verkade (1949 & 1949)Vloeiblad De Nieuwe Margarinefabrieken, Vloeiblad 100% natuurzuiver Starkenborch margarine, reclameblad Fa. C.P. Tetzner.
49490: - Grafisch Nederland 1975. Terug naar het natuurlijke.
49491: - Drukkersweekblad en autolijn 1968.
49489: - Grafisch Nederland 1976. Vrijheid van drukpers.
2772: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
2771: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
73981: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 2 H-P and addenda. Auction Catalogue.
68409: - Voor de Kruyd-lievende Leser. De bibliotheek van de Amsterdamse Hortus in de 17e en 18e eeuw.
68411: - Gehes Arzneipflanzen-Karten.
82213: - Bevrijd! Kleine grote herinneringen aan de bevrijding.
73064: - Haerlem. Jaarboek 1942.
39591: - Kaart van Sappemeer uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39592: - Kaart van Aduard uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
28552: - A. Roland Holst.
82556: - Het speculaas-mannetje.
69308: - Bar en Boos: De slechtste gedichten in de Nederlandse taal, gekozen en toegelicht door Wim Zaal.
73058: - Steevast 1991. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
66028: - The Book Of Common Prayer and Administration of the Sacraments and Other Rites and Ceremonies of the Church, According to the Use of the Church of England: Together with the Proper Lessons for Sundays and other Holy-Days.
66030: - Chilisalpeter is nog steeds de koning der meststoffen.
45612: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1954. Deel LXXV.
66017: - Zhongguo da baike quan shu. Jixie gongcheng I & II. China's great encyclopedia Mechanical engineering part I & II..
38254: - De vegetarische keuken.
49488: - Grafisch Nederland 1977. Hoor mij ... volg mij!.
49483: - Grafisch Nederland 1978. ...en een tijd om te spelen.
49484: - Grafisch Nederland 1974.
81547: - Madame Tussaud in Amsterdam.
79524: - Benedictus in de Nederlanden.
42545: - Handleiding. Kennis der natuur. Schoolboek. Uitgegeven door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
63550: - Het haken I.
63551: - Bezig zijn met borduren. 80 prachtige borduurpatronen.
63552: - Bezig zijn met haken. 77 prachtige patronen voor beginners en gevorderden.
73057: - Steevast 1998. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
63846: - Reglementen der Nederlandsche Hervormde Kerk met aantekeningen. Uitgegeven op last van de Algemeene Synodale Commissie.
67297: - Leningrad.
75263: - Foundations of Language: International Journal of Language and Philosophy, Volume 1, No. 3, August 1965.
26927: - De Hervormde kerk over de doodstraf. Herderlijke brief van de Generale Synode.
22954: - Foto '84 Amsterdam.
47400: - Priskurant öfver Arabia Fabriks tillverkningar Fajans, Majolika och Äkta Porslin.
49295: - Almanak voor het schoone en goede 1853.
49298: - Reglement voor het Waterschap De Regge.
48915: - Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger. Handleiding voor de Maleische taal - uitgave 1945.
79605: - Jacob Maris, Twelve landscapes / etched by Ph. Zilcken and a portrait of the artist etched by dry-point by P. de Josselin de Yong. With biographical sketch by Miss Adêle J. Godoy.
69301: - Van Derzjavin tot Nabokov. Russische poëzie uit drie eeuwen.
69304: - Bloemlezing van de Russische poëzie. Samengesteld en vertaald door Marja Wiebes en Margriet Berg.
69298: - Nieuwste Nederlandsche lyriek. Bloemlezing.
4737: - Ewiger Eros. Fünftausend Jahre Mensch und Erotik. Die Welt des Eros.
20693: - Wat je vèr haalt is lekker. Bijzondere groenten & vruchten uit binnen- en buitenland.
20701: - Vegetarisch koken. Inspirerende ideeën voor heerlijke recepten van hoofdgerechten tot tussendoortjes en traktaties.
66007: - Keizer Karolingus.
22353: - English-Chinese dictionary for students. Xueshen Yingyu Caitu Cidian.
40900: - Het schrift. De gedachten van de mens gevangen.
25846: - Veilig natuurlijk genezen. Geïllustreerde gids voor natuurlijke geneeswijzen.
73980: - The Magnificent Botanical Library Of The Stiftung Fur Botanik Vaduz Liechtenstein Collected By The Late Arpad Plesch Part 3 Q-Z and addenda. Auction Catalogue.
46070: - Oskar Schlemmer. Aquarelle, Pastelle, Zeichnungen.
46071: - H.N. Werkman 1882-1945.
46074: - Klei en vuur. Potterie van Meindert Zaalberg.
66005: - 12 tips voor kook-creaties met Nutricia kofiemelk!.
35099: - Nyplayksen opas.
35106: - West Vlaanderen, zesde jaargang nummer 1.
35108: - Lavori a Fuselli.
35110: - Die Klöppelspitzen 1te Serie.
45241: - Shunga, images du printemps. L'erotisme dans l'estampe japonaise. Shunga, lentebeelden. Erotiek in de Japanse prentkunst.
70297: - Sunrise Kolenmaatschappij.
74571: - De Apostolische vaders. Vertaling uit den grondtekst met aanteekeningen door D. Franses.
45602: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1944. Deel LXV.
70295: - Zilverbons.
70294: - Erinnerungsblätter an den Rhein IItes Heft Andernach bis Mainz.
69286: - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu. 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit de eigen collectie o.a. Schelfhout, Koekkoek, J. Israëls, Bosboom, Jongkind, de gebroeders Maris, Mauve, Weissenbruch, Breitner, Verster, Witsen en Toorop.
56978: - W. de Fesch: Du willst die Stolze spielen; T. Latour, Quatre sonates; Ber Joosen, Burgmüller, melodische etuden; Für unseren leinen; Jan Bouws, Twaalf liedjes voor piano; Alexandre Tansman, Pour les enfants; Daniel Ruyneman, Vier oud-Nederlandsche liederen; César Franck, Les plaintes d'une poupée; Ballade por Adeline; Adam Carse, Toyland tunes.
54496: - Groninger studenten almanak. Hondersachtentwintigste jaargang. 1960.
36796: - Rivers of Great Britain. The Thames, from Source to Sea. Descriptive, Historical, Pictorial.
61319: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 8 2001.
61315: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 16 2009.
55846: - Het nieuwe testament of alle boeken des nieuwen verbond onzes heeren Jezus Christus + Het boek der psalmen nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik + Evangelische gezangen om nevens het boek der psalmen bij den openbaren godsdienst.
32831: - Blikken in de diepte. Erotische openbaringen in de 3e dimensie.
32832: - Italiaanse tekeningen in Nederlands bezit. Afbeeldingen. Tentoonstelling Parijs, Rotterdam, Haarlem 1962.
61303: - Boekverkoping. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemmink.
41255: - Souvenirs de Notre-Dame du Calvaire de Bétharram.
20803: - Fietsverzorging.
41249: - Ons jongensblad. Juli 1899. 4 februari 1899, 11 februari 1899, 18 februari 1899. Proefnummer no 1. 2e jaargang.
41242: - Paris souvenir 32 vues par Chamoüin.
41243: - Ricordo di Napoli.
65468: - Op de rails. 63e jaargang, 1995, nrs 1-12 (compleet).
65469: - Op de rails. 47e jaargang, 1979, nrs 1-12 (compleet).
45250: - A Picture Book of Japanese Sword Guards.
45251: - Japanse penseeltekeningen.
45249: - Japanse kunst.
45248: - Mokuban to Togei. Porselein en Houtsnede.
77716: - Revitalisatie van het kloosterdorp. Het nieuwe wonder van Aduard.
65999: - Textilia. Weekblad voor de detailhandel in textiel, dames- en herenmodeartikelen en woninginrichting.
45418: - Trésors d'art Chinois. Récentes découvertes archéologiques de la Republique Populaire de Chine.
71631: - Nog n Stieg vertelsterkes.
43039: - Frank de reuzendooder.
43040: - Eere zij God in de hoogste hemelen! Een bijbelsch prentenboek. Het nieuwe Testament Deel 1.
26903: - Gezangen bij een huwelijkssluiting.
26918: - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
75230: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1989.
75229: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1990.
8052: - Waaierweelde in Beeckestijn. Keuze uit het waaierkabinet Felix Tal.
41210: - Verwachte en onverwachte gasten.
41205: - Utrecht in prent. 18e eeuwse prenten van steden, dorpen, kastelen en buitenplaatsen. Met een voorwoord door J.A.B.M. de Jong.
41204: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel IX Utrecht. Vervolg van de beschrijving van de regeringscolleges en gerechtshoven en geïllustreerde beschrijving van de stad Utrecht.
64689: - Cursus voor de practische toepassing der psychische wetenschappen. III, Hypnotisme, mesmerisme, helderziendheid, suggestieve therapie enz..
37560: - The Cookery year.
37561: - Eating Right. Recipes for health.
61257: - Christoffel Plantin in het beeld van de 16de eeuw.
26497: - Wissenschaftliche Tabellen Geigy.
77676: - Ons eigen land. (4 delen compleet) Tusschen Amsterdam en Arnhem; Tusschen de zeeën en achter het duin, Van de Geldersche heuvelen naar het land van wijde vlakten; Ons deltaland. Van de Zuidelijke zandvlakten en heuvelrijen. Met een woord vooraf door P.J.H. Cuypers.
48536: - Joar en dag.
48539: - Kloosterburen beziet zichzelf. Verslag van een bevolkings-zelfonderzoek gehouden in de gemeente Kloosterburen. 1962.
30729: - Bezig zijn metvijvers en rotstuinen.
30730: - Contemporary Lighting. Selected projects from the fifth Philips International Lighting Contest.
30734: - Pictorial Atlas of the Netherlands.
28613: - Bruisend Rotterdam.
41350: - De Stem ter nagedachtenis aan Just Havelaar. Jaargang X, afl. 6 juni 1930.
48018: - Harry Potter pop-up.
48020: - Tour of Shanghai's Historical Architecture.
73968: - Vredeskalender 1983.
28677: - Sushi en Sashimi. De geheimen van de sushichef als handleiding voor creatief koken.
41195: - Verslag bij de tweede klasse van het Koninklijk-Nl Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten, in hare zitting van den 13den mei 1819, wegens de brug, of het houten voetpad, ontdekt op de grenzen van Drenthe en Westwoldingerland.
56971: - Architectuur in Nederland jaarboek. Architecture in The Netherlands Yearbook / 1994-1995.
22143: - Noordelijk scheepvaartmuseum Niemeyer Tabaksmuseum. Jaarboek 1998.
62984: - 1880 - 20 october - 1930 Opgaven betreffende de vrije universiteit. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 50 jarig bestaan .
82516: - Motor. September 1934, April 1932, October 1937, August 1936 & April 1930.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

9/18