Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
76619: - A is een Aapje. Met oorspronkelijke platen van P.J. van Geldorp.
92563: - Learning Chinese measure words.
90431: - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
65853: - Terra's Cook Companion. Kookkennis, eetlezen & culinaire curiositeiten.
110576: - De Stevenskerk. Historische bijdragen bij gelegenheid van de voltooiing der restauratie.
43979: - Baby's eerste levensjaar. Enkele practische raadgevingen omtrent lichamelijke en geestelijke verzorging gedurende de eerste maanden.
94709: - Het Parool. Vrij onverveerd. Onafhankelijk dagblad voor Leiden en omgeving. 8, 11, 12, 14, 19 en 30 mei 1945; 8 & 26 juni 1945..
61410: - Schrijversprentenboek, deel 2: S. Vestdijk.
13020: - Relaties. Jubileumpocket 6.
33213: - Domestic Machines and Appliances. Primus. Appareils et ustensiles de ménage et de cuisine.
112074: - Werkboek kalligrafie en lettertekenen.
65820: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
97635: - Schrijversprentenboek 11. Herman heijermans.
39522: - Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt. Afdeeling konijnen.
90060: - Cras credo hodie nihil. Siue, modus tandem fit ineptiarum. Satyra Menippaea & Satyra Diaetetes sive arbiter rerum.
71376: - Gedenkboek van Kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters.
65833: - Tussen kapitaal en arbeid; Een eeuw katholiek en protestants sociaal denken, DISK-cahier XV..
78028: - Topografische satelietbeeld atlas van Nederland..
32863: - Jean Fautrier. Gemälde, Skulptur, Radierungen.
99166: - Masterpieces of Chinese portrait painting in the National Palace Museum.
54100: - Het Nederlands ballet onder leiding van Sonia Gaskell.
90835: - Singers Behind Glass Eight Modern Dutch Poets. Selected and translated by James Brockway.
39497: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Eerste jaargang no. 11 en 12. Tweede jaargang. 12 numers. Compleet.
39496: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Vierde jaargang. 12 numers. Compleet.
120353: - Wenken en recepten voor het gebruik van de gasoven.
97270: - Grootmoeders grote keukenboek. Nostalgische recepten en praktische tips.
79966: - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
112429: - Nomotta leerboek voor handwerken van wol Deel I en II.
24377: - Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945.
56695: - Exhibition of English Mezzotints.
56696: - Mezzotints from the Metropolotan Museum of Art.
56698: - Chronological Exhibition of Mezzotints from Von Siegen to Barney: Exhibited. By Grolier Club.
81706: - Luxembourg. Six touristic folders bound together in half cloth in mint condition.
97028: - 25ste, 26ste, 27ste, 28ste jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek. Platendeel, plaat 1-28.
28499: - Mannen en vrouwen van betekenis.
113622: - Merkwaardig. Nieuwsbrief. 16e jaargang, nrs. 61 t/ 63 & 17e jaargang nrs. 64 t/m 67 & 18e jaargang nrs 65 t/m 68.
12332: - Air Pictorial April 1985.
116991: - Brown & Sharpe. Small Tools. Catalog no. 31.
117061: - Werkspoor.
80671: - Wat nu? Een pleidooi voor het liberaal socialisme.
32788: - De Mexicaanse Muralisten.
107234: - 1957 Sarawak First Day Cover. BOAC AirmailMalayan Airways to London England BOAC .
41355: - De huid van ons huis.
41356: - Geen commentaar. Fotografen als ooggetuigen van agressie en geweld.
91050: - Iets anders, iets nieuws. Een handig kookboekje van de Blue Band Keuken.
89971: - Zomerreceptenboekje.
108324: - De groote ontdekkingen der laatste jaren. 4e deel.
77048: - Eerste Internationaal congres voor moreele opvoeding: gehouden in de Universiteit van Londen, 25-29 september 1908. Inleidingen in het Nederlandsch bewerkt door eenige Nederlandsche congresleden.
54077: - Otto Dix. Peintures, Aquarelles, Gouaches, Dessins Et Gravures Du Cycle De «Laguerre».
32957: - Traditional Interior Decoration. Summer 1987.
33041: - Nederlandse buitenplaatsen en historische landschappen.
71842: - Larousse Kaas Encyclopedie.
120665: - The Tibetan Book of the Dead: First Complete Translation.
32913: - Ray Smith.
77996: - De Nederlandse baksteenindustrie in ontwikkeling.
32878: - The Masters 25: Parmigianino.
32879: - The Masters 59: Camille Corot.
32880: - The Masters 27: Claude-Oscar Monet.
32881: - The Masters 61: John Constable.
32882: - The Masters 12: Joseph Turner.
39188: - De faambazuin der Hollandsche zeelieden. Liederen en gedichten van onze mannen ter zee.
112763: - Wonen in wanhoop. Stedenbouw en architectuur van brandhaarden.
25763: - 473 Afbeeldingen van Vissen. Rivier-, zee- en strandvissen.
32875: - Meister der Farben: Duccio di Buoninsegna.
32872: - I Maestri frl colore: Duccio.
56159: - n Stieg vertelsterkes.
68325: - Gedoornde vrienden. Handboekje voor het kweken van cactussen uit zaad.
93718: - Spanje. Deel 2. De streekkeukens van Europa.
56533: - Les sources d'inspiration de Vincent van Gogh: Gravures, Estampes, Livres, Lettres, Documents du Peintre..
32832: - Italiaanse tekeningen in Nederlands bezit. Afbeeldingen. Tentoonstelling Parijs, Rotterdam, Haarlem 1962.
108065: - Bloemen maken dat uw tuin zegt: welkom!.
66810: - Studien op godsdienstig, Wetenschappelijk en Letterkundig gebied.
56680: - Shanghai Museum Ancient Chinese Ceramics Gallery.
113821: - Groninger studentenalmanak 1934.
32876: - The Masters 33: Andrea Mantegna.
88762: - Pour Rushdie: Cent intellectuels arabes et musulmans pour la liberte? d'expression.
66693: - Marcus and Elizabeth Crahan. Collection of Books on Food, Drink and Related Subjects.
76578: - General Map of Iran with Complete Details.
76560: - Ober-Engadin.
83351: - Katholieke illustratie. 83ste jaargang, no. 1 tot en met 25.
93714: - Italië. De streekkeukens van Europa.
76577: - Tension and peace in the Middle East. Facts that every American should know about the tragedy of the holy land.
118891: - Nieuw leerboek der hogere algebra. Eerste en tweede deel.
71308: - Ons maandbericht. Mededelingenbald der afdeling Amsterdam van de Arbeiders Jeugd Centrale. Maart, Augustus, September, Oktober1926.
103790: - Charter of the United Nations and Statue of the International Court of Justice.
32776: - 5000 Years of Art in Pakistan.
93715: - Griekenland. De streekkeukens van Europa.
106773: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 72e editie 2009-2010. Innovation in Exploration.
117095: - Bosatlas van de wereldgeschiedenis.
32760: - Eight hundred years of Japanese print making.
89846: - Wilt al u dagen, dit wonder bysonder gedencken toch. Herdenkingsuitgave aangeboden door de Gemeente Amsterdam aan alle Amsterdamse scholen.
65657: - Panorama, geïllustreerd weekblad in koperdiepdruk. Nrs. 53 t/m/ 104.
44797: - Graphic Design Index I.
62151: - Het Vaderland, Staat en Letterkundig Nieuwsblad. Dinsdag 6 maart 1945.
62153: - Dierendag 1970 en 1968.
76548: - Der Rheinfall.
76551: - Lago di Como. 36 Vues.
67253: - 1907-1957. Vijftig jaren NVvFA ABC.
114851: - Almanak voor het schoone en goede 1837.
93383: - Stoom. Handleiding voor het stoombedrijf..
33434: - Un siècle de modes féminines 1794 - 1894. Quatre cents toilettes.
73741: - No! I don't know what I'm missing. Cat. 001, Spring 2001.
106661: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 59e editie, 1992-1993. Mining on the Edge.
113949: - Historical relics unearthed in New China.
71367: - Stamboek der familie.
32745: - Intertype Schriften-Zählscheibe.
109910: - Biennale 17. Middelheim Antwerpen 12-6 2-10-83. Stad Antwerpen, Kunsthistorische Musea. Openluchtmuseum voor Beeldhowkunst Middelheim..
63502: - Literary Holland. Quarterly Bulletin of the Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary Works.
41350: - De Stem ter nagedachtenis aan Just Havelaar. Jaargang X, afl. 6 juni 1930.
32734: - Teekenpapier M. Ubbens Zutphen.
70471: - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. Derde jaargang 1936/1937, oct. 1936 t/m sept. 1937.
79933: - Met Fouquet door Amsterdam; Geïllustreerd met 103 reproducties van de gravures, voorkomende in de zg. Nieuwe Atlas van Fouquet..
60700: - Trains. 30 full color cards to keep or send.
32731: - Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht. Leergang voor het grafische bedrijf.
97475: - Vianden. 10 Cartes Vues. Artcolor.
77876: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Saaksum, gemeente Oldehove.
31070: - Goebbels Journalisten in Bonner Diensten. Eine Dokumentation.
116571: - Museumjournaal, serie 17, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
116573: - Museumjournaal, serie 21, nr. 1. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 30 Nederlandse musea en kulturele centra.
84624: - Évolution et Technique. L'homme et la matière.
71268: - Jaarboekje der Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Met verslagen der algemeene vergaderingen van 10 juli 1918, 10 mei 1919, 8 mei 1920, 14 mei 1921 en 29 april 1922. Benevens bijdragen over terreinen der vereeniging en over natuurbescherming.
76524: - Israël.
79925: - Friso ten Holt. Overzichtstentoonstelling.
48282: - De beweging van Vijftig. Schrijversprentenboek..
58503: - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak- atlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de vereenigde nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene geographie dezer provinciën en eene aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; nevens een bericht der voornaamste logermenten, als mede der jaarmarkten of kermissen, en eene korte doch zaakelyke beschryving van alle steden en veele andere plaatsen dezer landen.
113671: - Provinciaal Groninger Rederijkersverbond. Programma der feestviering op 20 en 21 Nov. 1947 te Appingedam 1867-1947.
97553: - Jurisprudentie en annotaties Ars Aegui. Strafrecht I 1951. 1973.
39414: - Ontdek de Friese natuur. Untdek de Fryske natoer. Handboek met uitgebreide informatie over alle natuurgebieden van It Fryske Gea.
39448: - Nationale liederen. Huwelijk Z.K.H. Prinses Beatrix de heer Claus von Amsberg.
90596: - Psalmen (dwarsligger).
98411: - Gulden woorden uit de wereldbibliotheek. Tweede reeks. Uitgave 1932.
113607: - Overijssel. Handel - nijverheid - landbouw - woon- en winkelcentrum - kunst - toerisme - sport. Propaganda-uitgave.
113608: - Nieuw Amsterdam 1626 1938.
84650: - Leonardo da Vinci. Een groot innovator.
32515: - Welsh Recipes. A collection of the traditional dishes of Wales.
32527: - August Sander.
31915: - Pink Floyd songbook.
32473: - The other side of photography. Profiles of education.
65583: - I grandi fotografi. Publifoto 1946-1966. Immagini di vita italiana dallárchivio di una grande agenzia.
71345: - Verschenen: na-oorlogsch socialisme voorloopig herzieningsprojekt door Emiel Vandervelde.
107584: - Houwerzijl een dorp in de Marne.
56667: - Katalog einer Special-Ausstellung der Schabkunst, 14. October 1894 bis 28. Februar 1895. Mit einer Einleitung und 6 heliogravuren.
84586: - Hou Zee. Christelijk tijdschrift voor onze mannelijke jeugd. Tweede jaargang 1919 - 1 october - 1920.
84587: - Hou Zee. Christelijk tijdschrift voor onze mannelijke jeugd. Derde jaargang 1922/1923.
30778: - De grote geillustreerde gezinsbosatlas.
109128: - The new lexicon Webster's dictionary of the English language.
78731: - Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de kanonieke boeken des oude en nieuwe testament... Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
67297: - Leningrad.
107215: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 51, Part II, July-December, 1967, Pages 1177-2611.
97998: - Wij zingen met elkaar! Wir singen zusammen! Geschenk van de zwitserche zondagsschool aan hun hollandsche vriendjes.
76490: - Zóó leven wij in Indië.
67294: - Gedenkboek van de afdeling Amsterdam van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers. Tot opwekking voor de strijd en ter herinnering aan de leden.
32293: - Japanese Patterns, Japanische Muster, Motivos Japoneses, Mofifs Japonais.
76482: - Louis Armstrong Original, Vintage, Concert Program, London Palladium, London, England, July 25th, 1932.
76483: - Album der Thee-Kultuur op Java. Aangeboden door Kahrel's Thee, Groningen.
32224: - De vertellingen van duizend-en-één-nacht. Deel 5.
12325: - Air Pictorial June 1984.
83350: - Beatrijs. Katholiek weekblad voor de vrouw. 9de jaargang, nr. 1, 5 januari 1951 t/m no. 13, 30 maart 1951.
39366: - Opa Dribbel in het Wilde Westen.
100186: - Lo jamoesj. Opstellen van docenten en vrienden van het Nederlands-Israelitisch Seminarium..
110530: - De Nederlandsche Leeuw, Maandblad van het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor geslacht- en Wapenkunde..
106655: - Indische Letteren. Tweeëntwintigste jaargang 2007 , nr. 1 t/m 3.
106656: - Indische Letteren. 23ste jaargang 2008 , nr. 1 t/m 4.
106657: - Indische Letteren. 25ste jaargang 2010 , nr. 2.
106658: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 71e editie, 2008-2009. The Power of Potential.
106659: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 561e editie, 1988-1989. Safety First.
32150: - De maatschappij verandert PTT verandert mee.
67268: - Protokolle der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Band 1 (Eisenach 1869-Coburg 1874; Band 2 (Gotha 1875 - St.Gallen 1887).
67274: - Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz. Herausgegeben von Horst Lademacher. II. Korrespondenz.
67278: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1960. Verslag van de jury en catalogus.
67279: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1967. Jury-rapport en catalogus.
16772: - Zhongguo Chengyu Da Cidian.
65641: - Fotografie van de 20e eeuw. Museum Ludwig Keulen.
41309: - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
65635: - Je kostbaarste bezit.
33248: - Korte handleiding voor het gebruik der meest voorkomende artikelen in Drogisterijen . . . ..
33249: - Huishoudhandigheidjes. Ruim 200 "eieren van Columbus" om met minder geld meer te doen in minder tijd. In en om uw huis. Bij de hand 18.
58473: - In de ban van Benner. Overzichtstentoonstelling van schilderijen, gouaches en tekeningen van Gerrit Benner 1897-1981.
32301: - Women under apartheid. In photographs and text.
32342: - The baby; A photographic enquiry into certain private options.
107218: - Viajes y viajeros. Viajes por América del Sur. Edición, con estudio y notas, de los textos de D´Orbigny, Wiener y La Condamine. Con 92 ilustraciones y mapas.
41260: - Het egt en waar karakter van den Heere raadpensionaris Johan de Witt, getrokken uit de brieven van den graaved'estrades en andere schriften; en overgesteld tegen het valsch en wanschaapen karakter, onlangs in 't licht gegeven.
53903: - Islamitisch Burgerlijk Wetboek. Conform de Sjaria. Vermogensrecht, Personen- en familierecht en Procesrecht (o.a. rechten van huwelijk, (echt)scheiding, erf, voogdijschap). De wet van Civiele aansprakelijkheid. Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani..
53902: - Steunregeling werklozen bevattende de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van 15 januari 1932, no. 800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing van de steunregeling.
76439: - Suiker Plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van CSM Suiker.
12371: - Air Pictorial March 1990.
85875: - Jazz Studio. Francis Copieters. Anleitung zur Improvisation für klavier.
71309: - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang, nrs.: 3/4, 5/6, 7, 8/9, 10/11 & 12.
71307: - Ons maandbericht. Mededelingenbald der afdeling Amsterdam van de Arbeiders Jeugd Centrale. Oktober, November, desember 1925.
67630: - 40 jaar Total.
73167: - Het Peperhuis. Jaargang 1985. Musea rondom de Zuiderzee.
121213: - Provenance: Galerie Delta, the Heritage of a Passionate Collector.
65596: - Mois de la photo a paris / novembre 1992 / catalogue general .
76440: - Gedenkboek 1918-1948 CBTB.
106818: - Kaartblad III Rottumeroog-Groningen. Geologische Atlas van de Diepe Ondergrond van Nederland.
53885: - De grondwet van het Koningrijk der Nederlanden en de regeeringsvoorstellen tot wijziging der grondwet, ter vergelijking naast elkander gedrukt, gevolgd door de memorie van toelichting dier voorstellen.
103343: - Faschismus-Forschung. Positionen, Probleme, Polemik. Hrsg. von Dietrich Eichholz und Kurt Gossweiler.
73168: - Het Peperhuis. Jaargang 1986. Waartoe zal dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820-1852.
98396: - Het werk en de mens Nico van Suchtelen. Een reeks beschouwingen.
95908: - Beton.
53847: - De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
65592: - Fotobiennale Enschede. 1 t/m 15 september 1984. Amerikaanse en Nederlandse fotografie.
31980: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
98394: - Gedenkboek van het 15-jarig bestaan der Wereldbibliotheek 1905-1930.
103799: - Dossierstukken uit een eenvoudige strafzaak.
67258: - Gedenkboek ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan der arbeidsinspectie.
76430: - Over Noord-Groningen gesproken.....
98395: - De klokkenmaker van Praag. Een legende uit de vijftiende eeuw..
67627: - La Biennale di Venezia. Dreams and conflicts. The dictatorship of the viewer. 50th international exhibitionGuide.
65588: - La foto sociale 1960-1983. (parte terza).
97520: - Die Wasserversorgung Berlins und die neuen Wasserwerke in ihrer Bedeutung für die Häuslichkeit und das Familienwohl.
87631: - Facial Makeup of Folk Festival Fire Performance.
98388: - Paasgroet 1948.
98389: - Paasgroet 1950.
107608: - Handelingen van de Groninger Maatschappij van Landbouw 1931/1932.
107609: - Gedenkboek van de mij. Tot onderlingen bijstand in gevallen van brandschade. Gevestigd te Uithuizen. Opgericht 23 april 1795. Uitgegeven ter gelegenheid van haar 150 jarig bestaan.
84550: - Verscheÿde Schepen en Gesichten van Amstelredam. Naer t leven afgetekent en opt Cooper gebracht.
79906: - Cornelis Springer als tekenaar.
24366: - Verzen. eerste deeltje.
93719: - Spanje. De streekkeukens van Europa.
93720: - België. De streekkeukens van Europa.
87630: - Chinese for travellers.
98602: - De waerachtige en de een seer wonderlijcke historie van Mariken van Nieumeghen.
11912: - Turkse sprookjes.
98385: - Bevrijdingsgroet 1945. Stantvastich is ghebleven.
65574: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
98384: - Nieuwjaarsgroet 1942. Het woud der ellende.
41249: - Ons jongensblad. Juli 1899. 4 februari 1899, 11 februari 1899, 18 februari 1899. Proefnummer no 1. 2e jaargang.
117032: - Een nieuwe manier om Dr. Oetker's puddingen te bereiden.
30730: - Contemporary Lighting. Selected projects from the fifth Philips International Lighting Contest.
30734: - Pictorial Atlas of the Netherlands.
98383: - Paasgroet 1941.
69610: - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. Tweede jaargang (1922); Tiende jaargang (1930); Elfde jaargang (1931); Twaalfde jaargang (1932); Dertiende jaargang (1933); Veertiende jaargang (1934).
113080: - Life and Death Under the Pharaohs. Egyptian Art from the National Museum of Antiquities in Leiden, the Netherlands.
65532: - Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte par Jaques Saurin, pasteur a la Haye..
87628: - The Complete Works of Dazu Stone Carving & Sculptures (4 Volumes).
65546: - Spelregels korfbal. De officiële spelregels van korfbal, zoals deze in 1955 op voorstel van de Internationale Technische Commissie zijn vastgesteld door de Federation Internationale de Korfbal.
87626: - A-O-A Hong Kong Guidebook. With the compliments of Hyatt Regency Hong Kong.
71404: - Grootmoeders grote keukenboek. Nostalgische recepten en praktische tips.
71292: - Arbeiders jaarboekje voor 1930. Twee-en-dertigste jaargang.
58023: - Herman Kruyder.
98380: - Nieuwjaarsgroet 1938. Heil den lezer!.
108303: - Rudolf Steiner en de anthroposofie.
65530: - Ons eigen tijdschrift. Geïllustreerd maandblad onder leiding van Gerh. van Dijk. Jaargang 1926 compleet. Band 4.
71213: - Het Troelstraoord.
116346: - Salvador Dali. Rétrospective 1920-1980. 18 décembre 1979 - 14 avril 1980. Centre Georges Pompidou, Musée National d'Art Moderne.
98376: - Nieuwjaarsgroet 1941.
98378: - Proclamatie, het bestuur der W.B.-Vereeniging en directie B.W. wenschen u een vroolijk paschen.
98377: - Vroolijk paschen.
92897: - Monseigneur Boleslas Sloskans. Symbool van de vervolgde kerk.
72410: - Theodor Werner.
73129: - Historie van den oorspronck, fondatie ende voortganck der seer vermaerder zee ende koopstadt Enchuysen met sijn gelegentheijth, ende wat haer mede is gepasseert, van den jare na Christi geboorte 1100, tot den jare 1653 / 't samengestelt en kort inghetrocken door een liefhebber der selver stadt ; met een inleiding van S.B.J. Zilverberg.
63104: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
63105: - Of the Decorative Illustration of Books Old and New by Walter Crane .
102271: - Duitsers over Duitsland. Vertaald door M.F.E. van Bruggen.
103678: - Deuxieme vente aux encheres au Japon. Importants Bijoux. Van Cleef et Arpels, Cartier, Boucheron, Mauboussin, Bulgari.
71275: - P. Voogd: Een en ander uit de ontwikkelingsgeschiedenis onzer maatschappij; R. Stenhuis: Opstellen over vakbeweging; A.M. de Jong: Bloemlezing van revolutionaire poezie; A.H. Gerhard; Worden en zijn; Henk van Laar: Afstamming en ontwikkeling.
16251: - Vertelsels van een papegaai. Zes verhalen uit Tûtî Nâmeh.
65466: - Op de rails. 67e jaargang, 1999, nrs 1-12 (compleet).
71240: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 9: C. Werkhoven: Hoe het groeide. Een beknopte geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling van de sociaal-democr. arbeiders-partij in Nederland.
119779: - Edda - godenliederen & Edda - heldenliederen. Vertaald en in ingeleid door Jan de Vries.
97513: - Gids voor de spoorwegtentoonstelling "De Trein 1839-1939". Frederiksplein Amsterdam 8 September t/m 1 October 1939.
108022: - Primitives and Old Master Paintings, Early Sculptures. From the collection of John and Johanna Bass.
108023: - 10 jaar Mondriaan Stichting 1994 - 2004..
94591: - History of the Jews in Russia and Poland. From the Earlist Times to the Present Day. Vol. 2: From the death of Alexander I until the death of Alexander III & Vol. 3: From the accession of Nicholas II until the present day with bibliography and index.
39261: - Biblia Hebraica, Secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden. Denuo recognitam, recensita Atque ad Masoram, et correctiores Bombergi, Stephani, Plantini, Aliorumque Editiones, ....
71236: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 1: A.M. de Jong: De arbeider en het boek.
71238: - De Wilde Roos, een bonte rij kleine geschriften onder leiding van Koos Vorrink. No. 8: F.S. Noordhoff: De wereldstrijd om de petroleum.
53815: - Museo del Prado. Recortable - Cutout - Decoupage.
31812: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
50523: - De zoon van de weduwe. Een volkssprookje uit Bjelo-Rusland.
71214: - Het Troelstraoord.
12355: - Air Pictorial May 1983.
12356: - Air Pictorial January 1985.
24244: - Ontmoet de dichters.
39219: - The Teaching of Buddha.
21985: - Go.
65465: - Op de rails. 79e jaargang, 2011, nrs 1-12 (compleet).
58399: - Andrei Xadorine.
109899: - La Comedie Humaine 1 - Scenes de la vie privée: Le Pere Goriot: Le Colonel Chabert; la messe de l'athée; l'interdiction.
116218: - Onze Onzalige Erfenis; Zwartgallige Verhalen Van Marcellus Emants, Frans Coenen, Louis Couperus, Arij Prins, Frits Hopman.
117679: - Disney's Winnie de Poeh kookboek.
74929: - Épis et faîtages.
31786: - How to read hieroglyphs.
65464: - Op de rails. 73e jaargang, 2005, nrs 1-12 (compleet).
65462: - Op de rails. 76e jaargang, 2008, nrs 1-12 (compleet).
65463: - Op de rails. 66e jaargang, 1998, nrs 1-12 (compleet).
65461: - Op de rails. 76e jaargang, 2008, nrs 1-12 (compleet).
65455: - Op de rails. 77e jaargang, 2009, nrs 1-12 (compleet).
65458: - Op de rails. 50e jaargang, 1982, nrs 1-12 (compleet).
65459: - Op de rails. 51e jaargang, 1983, nrs 1-12 (compleet).
85862: - Zingend geloven. Kerklied voor kinderen. Deel 7. Bijdragen tot de ontwikkeling van het nieuwe kerklied.
107867: - De mens - maat van alle dingen. Fragmenten uit de Griekse Sofistiek, ingeleid, geannoteerd en vertaald door Reinout Bakker.
53765: - Indirect tax bundel 2009. Bestemd voor de BTW en Douane groep.
107210: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 52, Part I, January-June, 1968, Pages 1100.
107211: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 51, Part I, January-June, 1967, Pages 1176.
107212: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 50, Part I, January-June, 1966, Pages 1336.
107213: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 50, Part I, July-December, 1966, Pages 1337-2740.
107214: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 52, Part II, July-December, 1968, Pages 1101-2615.
41195: - Verslag bij de tweede klasse van het Koninklijk-Nl Instituut van Wetenschappen, Letterkunde, en Schoone Kunsten, in hare zitting van den 13den mei 1819, wegens de brug, of het houten voetpad, ontdekt op de grenzen van Drenthe en Westwoldingerland.
41210: - Verwachte en onverwachte gasten.
71186: - Jaar te kijk 1976. De Zilveren Camera.
65453: - Op de rails. 74e jaargang, 2006, nrs 1-12 (compleet).
85349: - Blijf nog even. 166 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap over liefde, vriendschap en familie.
53764: - Selectie fiscale wetgeving 2009. Een beknopte versie van Fiscale wetgeving 2009.
107209: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 53, Part II, July-December, 1969, Pages 1333-2710.
80104: - Automobielkaart van Nederland, Blad 1. Schaal 1: 200000.
96814: - Zóó leven wij in Indië.
63529: - Stekengids. Creatief van A tot Z. Haken .
63530: - Het nieuwe handwerkboek: Breien - Naaien - Haken - Knutselen.
65446: - Op de rails. 59e jaargang, 1991, nrs 1-12 (compleet).
65448: - Op de rails. 48e jaargang, 1980, nrs 1-12 (compleet).
65452: - Op de rails. 58e jaargang, 1990, nrs 1-12 (compleet).
39250: - Paul Martin with contributions by Jo Ann van Seventer and Phil Archer Pictura Nova.
36641: - Aphodisiacs.
65449: - Op de rails. 55e jaargang, 1987, nrs 1-12 (compleet).
71183: - Jaar te kijk 1979. De Zilveren Camera.
71182: - Jaar te kijk 1981. De Zilveren Camera.
107208: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 53, Part I, January-June, 1969, Pages 1-1332.
65445: - Op de rails. 65e jaargang, 1997, nrs 1-12 (compleet).
84473: - Arbeitstexte für den Unterricht. Erkenntniss und Sein I & II.
40603: - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java.
108291: - Geschiedenis van de provinciale Geldersche electriciteits-maatschappij 1915-1940. Geschreven ter gelegenheid van het vijf en twintig jarig bestaan der onderneming.
65442: - Op de rails. 71e jaargang, 2003, nrs 1-12 (compleet).
65440: - Op de rails. 70e jaargang, 2002, nrs 1-12 (compleet).
84469: - Erzählungen aus dem neuen China.
67622: - La Biennale di Venezia. Guide.
113712: - Wet voor het Groningsch Studentencorps "Vindicat atque polit.
36638: - Hachette World Guides Portugal, Madeira, Azores.
113764: - Concessie Groningen verleend..
44430: - Gewijde kunst. Honderd platen naar schilderijen van bekende meesters. Met bijschriften van G.J. van der Flier, J.H. Gunning, A.J.Th. Jonker, H.M. van Nes en S. Ulfers.
94747: - Prana. Tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen. No. 57: De bedreigde aarde.
91488: - Poeti Flamminghi. Versioni di GiacomoPrampolini.
53691: - Korte beschrijving van den watersnood in Maas en Waal, in Maart 1855, met een kaartje van Maas en Waal en eene uitslaande plaat voorstellende de dijkbreuk te Dreumel.
113599: - Knipcursus. Plezier met schaar en papier.
53684: - Boekjes voor iedereen. X. het beste raadselboekje.
53683: - Een avontuur uit het schildersleven of de hardvochtige papa. Voordracht met zang voor drie personen; Een lot van de Nijverheidstentoonstelling. Voordracht met zang voor een heer en een dame; Mijn reisje naar Amsterdam tijdens de kroningsfeesten. Voordracht met zang voor een dame; Een liefdeshistorie op de hoek van de punt, op het midden van de bank. Voordracht met zang voor drie personen; Wie van de drie zal het wezen? of Pietje Puckie zal het zijn! Voordracht met zang voor een dame.
100136: - Israel the First 25 Years Written and Narrated by Abba Eban.
53523: - Bestuurskunde & Beleid DK5.
85410: - Jaarboek van het Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën 1928.
39075: - Slisterstaintjes.
113963: - Ons lievelingsrecept voor u opgeschept.
98382: - Paasgroet 1940.
85526: - China, Porträt eines Landes.
65423: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 36ste jaargang 1968, 12 nrs compleet.
65427: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 40e jaargang 1972, 12 nrs compleet.
65437: - Op de rails. 56e jaargang, 1988, nrs 1-12 (compleet).
99604: - Verslagen en Mededelingen Nieuwe Reeks, deel 3. Stichting tot Uitgaaf der Bronnen van het Oud-Vaderlandse Recht..
8586: - Le Livre d'Or de la Comtesse Diane.
39196: - Windrozen per bos. Een bloemlezing uit de windroos 1950 - 1955.
121340: - I Tjing. Het boek der veranderingen.
53670: - Een kinderziek- en sterfbed voor de zondagsschool.
65395: - Voorschriften voor de krachtvoertuigendienst VVK.
77947: - Almanak voor watertoerisme 1929.
65187: - 60 Lieder für die erwachsene Jugend für mittlere Singstimme mit leichter Klavierbegleitung.
65389: - Storingsgids Treinstellen. Deel III DE-2 treinstellen (ombouw).
65390: - Storingsgids Treinstellen. Deel X Intercity Materieel (ICM).
65392: - Seinboek voor de Nederlands-Duitse grens(dienst)baanvakken. SBD.
65388: - Storingsgids Treinstellen. Deel IV DE-treinstellen serie DE-3.
77087: - Fie Carelsen neemt afscheid na 50 jaren.
65438: - Op de rails. 57e jaargang, 1989, nrs 1-12 (compleet).
75771: - Carmina Madiaevalia.
65375: - Beeld van een onderneming.
109229: - Romeinse en Byzantijnse munten. Vroedschapspenningen. Provinciale munten - Utrecht. Koninkrijksmunten.
71181: - Jaar te kijk 1982. De Zilveren Camera.
97474: - Aix-les-Bains. 20 Vues detachables en Couleur.
22526: - Het Nederlandsche boek 1938.
101535: - Katholieke illustratie. 90ste jaargang, no. 26 tot en met 52.
89272: - Lettres de la Hollande neutre.
114436: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1843, vijf-en-twintigste jaar.
71142: - Corporate Photography Showcase One.
71150: - World Press Photo 1997.
71153: - World Press Photo 1994.
113771: - Feestwijzer voor de viering van het 62e lustrum der Groninsche Hoogeschool door het Groningsch Studenten-Corps Vindicat atque Polit 30 juni - 4 juli 1924.
103777: - De natuurvriend. Officieel populair wetenschappelijk maandblad, gewijd aan de natuurlijke leef- en geneeswijze. Vijfde jaargang, nrs. 6 t/m 9, 11 & 12; Zesde jaargang, nrs. 4,5 & 9/10; Achtste jaargang, nrs. 6, 9 t/m 11; Dertiende jaargang, nrs. 8 t/m 11; Veertiende jaargang, nrs. 1 t/m 4, 6/7, 9 t/m 12.
34794: - Modelbouw in plastic. Officieel orgaan van I.P.M.S. Nederland. 8 nummers: 1978 nrs 1,2,3 en 4; 1979 nrs. 1, 2 en 4; 1980 no. 1.
34795: - IPMS Magazine. International Plastic Modellers Society. 15 numbers:.
56413: - Begegnungen Ontmoetingen. Teken- en prentkunst uit de Albertina in Wenen en Rijksprentenkabinet Amsterdam.
76270: - Uitzichten. Vrijzinnig protestantse bijdragen door H.Faber, J. de Graaf, H.J.Heering, R. Hensen, J.W. Herfst, G.J. Hoenderdaal, F.E. van leeuwen, W.R.M. Noordhoff & J.F. van Royen. Aangeboden aan Dr L.J.v.d.Holk.
41098: - Het Vredespalies. Gedenkboek. Uitgegeven door de redactie van |"Vrede door recht" ten dage van de plechtige opening op 28 augustus 1913.
113802: - Groninger dag 1939. Tekst der inleidingen welke zijn gehouden op de bijeenkomst van vertegenwoordigers van bedrijfsleven, wetenschap en overheid op 18 maart 1939 in de aula van de Rijksuniversiteit te Groningen.
101646: - ABC Cabaret - Herexamen.
40860: - Jubileumnummer 1901 - 1926 Mededeelingen. Officieel orgaan van den Nederlandschen Bond van Steendrukkerijen. Vereeniging van Nederlandsche Chemiegrafische Inrichtingen.
39189: - Almanak voor het schoone en goede 1856.
85851: - Kleuterbijbel. Meer dan 200 Bijbelverhalen. Verhalen naverteld door Gwen Ellis.
31339: - De Ketting. USVA fotografie.
31356: - Chocolade volgens Cote d'Or.
113598: - Kruissteek - 300 mooie motieven.
36636: - Les guides bleus espagne.
36637: - Hachette World Guides Athens, Corinth, Mycenae, Delphi.
26718: - Tussentijds Kompas.
71169: - De Zilveren Camera 1994.
71170: - De Zilveren Camera 1993.
60411: - Gerard Mercator en de kaartmakers van zijn tijd.
109857: - The National Gallery Booklover's Book.
109858: - Roma. Ricordo dell'anno santo 1933. Parte IIa.
76202: - Oecumenische ontdekkingen in het werk van O.Noordmans. Met bijdragen van H.W.de Knijff, M.H.Schenkveld, R. Hensen, A. van der Kooi, G.W. Neven & H.W.M. Rikhof.
41069: - De Camera.
69243: - Nederland zegt nee! Foto-impressie, Amsterdam 21 november 1981.
75263: - Foundations of Language: International Journal of Language and Philosophy, Volume 1, No. 3, August 1965.
117070: - Oma vertelt. Sneeuwwitje; Gulliver's reizen; Ali Baba; Robinson Crusoë.
56605: - Oude Vlaamsche Graphiek - Verzamelde opstellen & Oude kunst en graphiek - Studies en aanteekeningen.
82981: - Landwirtschaftliche Fahrzeuge der DDR.
12078: - Kutter.
108918: - Onzichtbare vrouwen. Waarom we leven in een wereld voor en door mannen ontworpen.
65313: - Installations de sécurité. Chemin de fer Hollandais. Publié à l'occasion de l'Exposition Universelle de Paris.
65324: - Staatsexploitatie van spoorwegen in theorie en praktijk (Overdruk van dagblad- en tijdschriftartikelen).
85281: - De Nieuwe Gids. Gedenkboek 1885 - 1 october - 1910.
114680: - Lectuur voor de huiskamer, uitgegeven tot aanmoediging der schoone kunsten. 1854.
115154: - Herinrichting deelgebied Oldambt. Korte samenvatting van het Voorontwerp-plan.
31198: - Hair The American Tribal Love-Rock Musical.
18231: - Paper Cut in China. The twelve symbol animals.
41061: - Groeten uit Urk.
31233: - Mussolinis Gespräche mit Emil Ludwig.
73057: - Steevast 1998. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
115157: - Mijn tuin. Complete Borderwijzer.
115161: - The shorter Oxford English dictionary on historical principles. Prepared by W. Little, H.W. Fowler and J. Coulson. Revised and edited.
108499: - St. Bernulphus-Gilde. Utrecht. Verslag 1890 / 1891 /1892 / 1893-1984.
114908: - 's-Gravenwegschool 1883 1983.
65269: - Historie herleeft - van GOLS naar MBS. Gedenkboek 25-jarig bestaan.
65272: - Vernieuwen en veranderen. Vervoer en vervoerbedrijf van Amsterdam in de periode 1945 - 1980.
66697: - Deau bibliotheques gastronomiques. Bibliothèque de M. Christian Guy. Bibliothèque s'un cuisinier Quercynois.
66698: - The John Lyle Collection of Books on Food and Drink.
93654: - Stalins slavenkampen. Beschuldigingen en bewijzen van moderne slavernij. Deze aanklacht werd samengesteld door het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen.
18443: - Nacht van de poëzie 2002.
77915: - Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken. No. 2. Samenstelling en auteursrecht I.V.I.O. Leermiddelendienst.
73064: - Haerlem. Jaarboek 1942.
113594: - Naalden werken wonderen. The Wonders of Needlework. Aiguilles, creatrices de merveilles. , Vier eeuwen borduurwerk van vele landen uit de collectie Jacoby-Ikle, tentoonstelling Willet Holthuysen, Amsterdam.
44339: - De kerk thuis. Zondagboek.
29466: - Ästhetik und Kommunikation. Beträge zur politischen Erziehung.
121636: - Alberto Giacometti, Arman, Richard Serra : des sculpteurs a l'epreuve de l'estampe au XXe siecle.
44826: - Paarlen des bijbels ter bevordering van bijbelkennis en godsvruchtbij de jeugd. Door eene vereeniging van godsdienstvrienden.
96729: - Muziek. Nederlandse artiesten/groepen Golden Earring (deel 2) *biografie * songs.
92625: - istorie van het Oud en Nieuw Testament, met christelyke en stigtbaere Bemerkingen, getrokken uit de H. H. Vaders en andere Geestelyke Schryvers; I. Deel: Behelzende de Historie van 't Oud Testament, dat is, van de Scheppinge des Werelds, tot aan de komste van Christus; Met twee Caarten / II. Deel: Behelzende eene Evangelische Historie van het Leven van Christus, en van de andere historische deelen van 't Nieuw Testament (2 Delen in 1 band).
77909: - Verbetering van kleine rivieren. Verslag betreffende het Peizerdiep in de provincie Groningen.
105336: - Da's pas koken Brownies, Muffins en Cake.
82020: - De gemeentewet voorheen en thans.
101694: - De Prins der Geillustreerde Bladen. 1920.
33668: - Kleine Erotische Sammlung 1.
12372: - Air Pictorial April 1990.
113890: - Kunstschatten uit China.5000 v. Chr. tot 900 na Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China.
65236: - 25ste verjaardag van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.N.M.B.S 1926 - 1951.
12378: - Air Pictorial May 1991.
53527: - Rechtssociologie. Minor rechtspraak.
53529: - Inleiding in het recht. Aanvullend materiaal.
107192: - Jubileumboek, 75 jaar in beweging. Visser 't Hooft Lyceum 1919-1994.
80645: - Rijksarchief van Friesland. Inventaris der doop-, trouw-, lidmaten-, overlijdens- en begraafboeken.
22524: - Het Nederlandsche boek 1931.
30950: - Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels. Jaarverslagen 1948-1951, benevens 'een halve eeuw vogelbescherming'.
107828: - Annales du Commissariat Général de la Terre Sainte à Paris, rue de Vaugirard. N° 150.
88284: - Annual Bibliography of the History of the Printed Book and Libraries. Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6 & 7.
107850: - De witheeren van Averbode. Hun leven en hunnen werken.
113660: - 300 jaar mooi gemerkt. Een tentoonstelling over merklappen uit de privé-collectie van mevr. A. Woltman-Hut uit Meeden.
20089: - Juryrapport Stadhuis-prijsvraag Amsterdam 1967/68.
44169: - J.W. Stalin. Een korte biografie.
62288: - Naar de letter. De overlevering van de Middelnederlandse letterkunde. Een reeks kleine tentoonstellingen. Ingericht op de zolder van het Instituut De Vooys door een werkgroep van Utrechtse Neerlandici. 1. Mariken van Nieumeghen (1 mei - 1 juli 1968); 2. Van Sente Brandane (14 oktober - 23 december 1968); 3. Karel ende Elegast (7 juli - 1 november 1969); 4. Jacob van Maerlant's Der naturen bloeme (1 oktober 1970 - 1 februari 1971); 5. Reinaert de Vos (29 september 1972 - 28 februari 1973).
53534: - Burgerlijk procesrecht. Aanvullende literatuur.
53533: - Burgerlijk procesrecht DK6N.
64153: - Nederlandsch Indië. Reisindrukken.
64154: - Japan & China.
64157: - N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken voorheen Brocades-Stheeman Pharmacia. Hoofdkantoren te Meppel en Amsterdam. Filialen te 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Sneek. Depot van verpakte geneesmiddelen te Arnhem. Fabriek van chemische en pharmacetische producten te Meppel. Verbandstoffen- en pleisterfabrieken te Nijmegen.
80099: - Den ghecruysten Seraphim. Dat is het derde deel van het goddelick herte ofte de woonste Godts in het herte, en syne volmalcktheyt. .
24860: - Nederlandsch Gezinsboek.
12369: - Air Pictorial January 1990.
5915: - Cihai.
53525: - Milieurecht K4.
107322: - Reglement op het beheer der kerkelijke goederen in de Hervormde Gemeente te Eenrum.
114824: - Wat & hoe Indonesisch.
12368: - Air Pictorial 1989 11 issues.
74335: - Groningen mooi versierd.
120347: - Ploeg jaarboek 2004.
53407: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 Augustus 1894.
116995: - Gereedschappen. Machines. .
53520: - Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten K4.
114655: - Sam Francis.
20753: - Jaarboek van het Central Bureau voor Genealogie 2004; deel 58.
53402: - Na tien jaar. Gedenkschrift bij het tienjarig bestaan der Sociaal-Democratische ArbeidersPartij.
39056: - Avantgarde Design. 30 postcards.
104578: - Zuiderzeewerken. Land uit zee.
67194: - Het Weeshuis Prévost te Cempuis. Rapport van het onderzoek, ingesteld op last der vereenigingen De Dageraad, Afd. Amsterdam I v/h. Ned. Onderw. Genootschap en den Bond van Onderwijzers. Uitgegeven door bovengenoemde Vereenigingen.
27125: - Vis en zeevruchten.
30768: - Cartes et figures de la terre.
32873: - I Maestri frl colore: Mantegna.
100502: - Kunst & Architectuur Andalusië.
68540: - Hoe zit dat? Handboekje met commentaar op de werkwijze en de propaganda van de Sovjets en de Communisten.
99387: - De kerstvloed van 1777. Een project waarin kinderen uit Groningen meer te weten komen over hun eigen omgeving. Lespakket voor groep 7.
77887: - Rapport omtrent een onderzoek naar de wenschelijkheid en de uitvoerbaarheid eener kanaalverbinding van Zuidbroek naar Delfzijl.
104811: - Het Kasteel de Goede Hoop. The Castle of the Cape of Good Hope.
104812: - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen. Deel 1 en 2.
99022: - Den Haag. 2000 monumenten. Het kasteel en zijn omgeving - Rondom het kasteel binnen de singels - Buiten de singels - Van Den Haag naar Scheveningen - Van Den Haag naar Loosduinen en Rijswijk.
77889: - Frequenties van k-daagse neerslagsommen op Nederlandse stations. 22 Groningen 1906-1953.
76562: - Thüringen. Eine Sammlung von 80 Ansichten vom Thüringer-Wald und Umgebung.
73036: - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaert en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren door S. Hannot. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
114434: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1842, vier-en-twintigste jaar.
36596: - Der Querschnitt. XIII Jahrgang August 1933.
52023: - Bundel voor de Strafrechtspleging. LOVS-Bundel 2008.
103312: - Nationale snipperdag.
65169: - Oefeningen in het kunstmatig lezen tegelijk dienstig ter bevordering van deugd en godsvrucht.
43841: - Aquarellen en tekeningen van Kees Verwey.
113824: - Groninger studentenalmanak 1936.
12357: - Air Pictorial February 1987.
12358: - Air Pictorial March 1987.
68352: - Bestrijding van ziekten en ongedierten in groente-, bloem- en oofttuin.
93554: - De wereld van het zwart en wit.
83953: - Soviet Military Power - 1987.
30191: - Lex Brand. Volledig detective beeldverhaal. Morfine 115 episoden!.
43290: - Antoni Gaudi (1852-1926).
100599: - Thais, de rijkdom uit het oosten is het toppunt van creatief koken.
2017: - De vertelsituatie en de hoofdmotieven in de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk.
2018: - De Gids. 132ste jaargang. A.L. Constandse zeventig jaar.
40938: - Wijsheid uit het Oosten.
88248: - Code civil 1982-83.
68537: - RWN. Waarom Radio Werkend Nederland.
93039: - Op de Hoogte. Geillustreerd maandschrift - 35ste jaargang 1938.
68409: - Voor de Kruyd-lievende Leser. De bibliotheek van de Amsterdamse Hortus in de 17e en 18e eeuw.
53434: - Appel d'Amsterdam. Aux peuples aux gouvernement de tous les pays.
101610: - Uitgelezen boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. Een vriend komt thuis. Jacob Israel de Haan-nummer.
67430: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1854. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
53412: - Laat je niet pakken.
53357: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddrieendertigste jaargang MCMLI.
107849: - Urgente vragen over jeugd, Kerk en maatschappij.
65148: - Katechismus der christlichen Lehre für die evangelisch-protestantische Kirche.
49805: - Paardenkoopers-, pikeurs- en hoefsmits-zakboek. Aanwyzende hoedanig zijne paarden op reis te behandelen, en van welke genees-en hulpmiddelen zich, in ziekten en toevallen derzelven, met het beste gevolg, te bedienen, en wat in acht genomen moet worden ....
76183: - De Hervormde kerk over de doodstraf. Herderlijke brief van de Generale Synode.
119351: - De saga van Njal. Vertaald uit het Oudijslands en van aantekeningen voorzien door Marcel Otten.
30534: - Electro inmaakboekje.
111926: - Cambi 8 March 2016 Chinese Works of Art.
102179: - De waarheid over de Februari-staking. B.A. Sijes vervalst de geschiedenis.
53359: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdeenendertigste jaargang MCMXLIX.
53358: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdtweeendertigste jaargang MCML.
65598: - Sonniges Italien. Aufnahmen und Begleitworte: Dr. Kurt Albrecht.
12365: - Air Pictorial November 1987.
57467: - Die Constghesellen. Maandblad voor schoone kunsten. Tweede jaargang nrs. 1-12, 3de jaargang nrs. 1-5.
32874: - Meister der Farben: Guardi.
118183: - Nuit du Centenaire du Figaro a L'Opéra.
118190: - Paulus zien lutje braiven.
115709: - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië 1807-1808. Deel I: Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chrétien Baud & Deel II: Mijne eerste zeereis.
77873: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Garnwerd, gemeente Ezinge.
77874: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Ezinge, gemeente Ezinge.
77872: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Oostum, gemeente Ezinge.
77869: - Rapport van de Groninger Dijkencommissie 1955.
114129: - Retrospective de l'oeuvre de Charles Eyck, presentee dans le cadre du traite d'echanges culturels Franco-Neerlandais.
40909: - Pannekoek papers.
102909: - Das Schwarzbuch - Tatsachen und Dokumente. Die Lage der Juden in Deutschland 1933.
12361: - Air Pictorial July 1987.
12363: - Air Pictorial August 1987.
110486: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXIV Groningen. Beschrijving van de regeringscolleges enz. van de Ommelanden van de drie onderkwartieren in de Ommelanden....
38921: - Berlin.
110742: - Wegepunkte Ostsee für N. V. Sportschiffahrtskarten.
110744: - Negentig (90) jaar Vereeniging van Oud-Kweekelingen van de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam 1917-2007.
113363: - Honderd jaar plattelandsleven in Groningen..
28573: - Tapas.
34483: - Janus Pimpel. Humoristische drankbestrijdersvoordracht voor een heer.
73018: - Holland in de dertiende eeuw. Leven, wonen en werken in Holland aan het einde van de dertiende eeuw.
121255: - Lissitzky 1890 - 1941.
71178: - Jaar te kijk 1985. De Zilveren Camera.
40906: - Voith Paper Machines.
40907: - Les toiles métalliques pour papeteries. Etablissements métallurgiques de Rai Tillières de la companie générale d'électricité.
30268: - Het volk over Eddy Merckx. Uitspraken over een idool.
118440: - No, Gewänder und Masken des japanischen Theaters.
119913: - The Essential Koran. The Heart of Islam. An introductory selection of readings from the Qur'an. Translated and presented by Thomas Cleary.
68521: - 39ste Jaarverslag "Stamil" 1942. Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens.
90593: - Bijbel. Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies & Liedboek voor de kerken.
68337: - Cocoa Bean Tests 1961/62.
77851: - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel XI. De provincie Groningen.
30833: - Carnaval 2007/2008 over de hele wereld.
87548: - Chinees-Nederlands woordenboek.
87547: - Nederlands-Chinees (Pinyin) zakwoordenboek.
114810: - Wilt u de waarheid weten? Hitler zooals men hem aan u getoond heeft, en zooals hij in wekelijkheid is.
103438: - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 1e jaargang, nrs. 5/6, 8/9, 10/11.
79605: - Jacob Maris, Twelve landscapes / etched by Ph. Zilcken and a portrait of the artist etched by dry-point by P. de Josselin de Yong. With biographical sketch by Miss Adêle J. Godoy.
108037: - Daniel Crouch Rare Books: Catalogue IV.
97373: - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1954.
66367: - Receptendocumenten van genezende planten door specialisten in genezende planten. Herzien, verbeterd en aangepast door mr. Vanderlen, dokter in geneeskunde, oud dokter der gasthuizen van Brussel.
67152: - The Pushkin Memorial Museum - Appartement-Musée de Puchkine - Die letzte Wohnung Puschkins - La Ultima Vivienda de Pushkin.
106792: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 69e editie 2005-2006. The reality on resources.
113786: - Ploegen. Tentoonstelling van het Ommelander Museum in boerderij Welgelegen.
30780: - Der Grosse Kruger Atlas der Ozeane.
71179: - Jaar te kijk 1984. De Zilveren Camera.
30041: - Nederlandse Katholike Fabrieksarbeidersbond St. Willibrordus.
52009: - How to Draw series. 6 volumes. American landscape; Roses and other Flowers; Nell walker Warner Paints in Oils ....
26847: - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
83357: - Katholieke illustratie. 67ste jaargang, no. 1 tot en met 25.
30798: - Help uzelf bij pech.
30024: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 Januari 1936.
43104: - Willem de Kooning.
112712: - Feng Shui. Gids & kaarten.
108042: - De nieuwste kleren van de Groote Keyser. Het deksel van de Beerents.
12286: - Air Pictorial 1964 (12 volumes).
12287: - Air Pictorial and Air Reserve Gazette 1957 (12 volumes).
64998: - Photo (French edition) 16 numbers: 169, 176, 179, 181, 182, 185, 187, 195, 196, 197, 224, 229, 232, 235, 236, 237.
66438: - Levende steden: Dusseldorp, of de ontmoetingen van Petrus Cordatus. Een satirisch dramatisch gedicht.
79857: - Otto B. de Kat.
65001: - Wolfsmond 12.
76559: - Winter im Engadin.
67734: - Weltgalerie des schönen Buches. Zur Geschichte der Internationalen Buchkunst-Ausstellungen in Leipzig.
90592: - Bijbel. Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies & Liedboek voor de kerken.
40557: - The Library of Congress Mural Paintings. In the Colors of the Original.
65359: - Amsterdam CS honderd jaar.
76540: - Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
76497: - Jaarboek van den Nederlandschen Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland. 34ste jaargang, 1937.
90589: - Liedbundel 1 en 2 .
90588: - Bijbel - Liedboek voor de kerken.
97739: - Mongolian Geology.
29933: - Tussen de Rails 3de jaargang nummer 12, 1955.
58086: - Was Tom Poes maar hier. Een hommage aan Marten Toonder 1912-2005.
61036: - Blumen und Vögel Farbholzschnitte aus China.
72988: - Ontwikkelingen in sanctietoepassing.
79524: - Benedictus in de Nederlanden.
27808: - Panorama 44ste jaargang nrs. 1 tot en met 13.
53276: - Een kistje met kruit. Dramatische klucht in één bedrijf voor 3 dames en 5 heeren.
44119: - VIe Congrès International Technique et Chimique des Industries Agricoles Budapest (Hongrie) 1939. Comptes Rendus Tome II.
114829: - Beknopte Afrikaans-Nederlandse woordenlijst.
118738: - Far East Chinese English dictionary/Yuan Dong Han Ying Da Cidian.
66695: - Zauberer der Küche.
114143: - Rekenboek van J. van Olm. Uitgewerkt door J. Boerma 1835 (is rugtitel).
107479: - Fotoalbum met 59 foto's uit vermoedelijk eind 19de eeuw.
108035: - Collectie Pim Fortuyn. Veiling 27 juni 2009.
92564: - The Teaching of Buddha.
108274: - Een vijf-en-twintigjarige veldtocht tegen het kapitalisme (Een bloemlezing uit 25 jaargangen 'Recht voor allen' en 'Vrije Socialist'). Ogedragen aan het Nederlandsch proletariaat. Verzameld en van een inleiding voorzien door F. Domela Nieuwenhuis. Eerste deel.
71177: - Jaar te kijk 1986. De Zilveren Camera.
89163: - Amsterdamsche Studenten-Almanak voor het jaar 1961.
117524: - Berry Brugman. Jubileumtentoonstelling.
83969: - Danmark 1:100 000. Topografisk Atlas 4. udgave..
67520: - Schilderijen. Opgeluisterd met een brief van Fritzi Harmsen van Beek. Met een beschouwing van Anneke Oele.
29823: - Young Asian Designers.
50962: - Tehiliem. Twintig psalmen in de nieuwe bijbelvertaling met illustraties van Lika Tov.
64907: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 14e jaargang, no. 9 januari 1940 t/m n0. 12 april 1941.
64908: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 16e jaargang, no. 1 1941 t/m 18e jaargang nr. 2 juni 1943.
59050: - Islam. Van Bagdad tot Cordoba. Vroege architectuur van de 7e tot de 13e eeuw.
107829: - 40 jaar AVVL. De Urn. Orgaan van de vereniging voor crematie. 32ste jaargang, no. 3.
74453: - The War in Pictures, 6 volumes.
12353: - Air Pictorial April 1983.
12349: - Air Pictorial November 1986.
12351: - Air Pictorial February 1983.
12352: - Air Pictorial March 1983.
73078: - Advocatendossier. De advocatenstage nader bekeken.
77826: - Dit is Groningen "Stad en Ommelanden.
77827: - This is Groningen.
107832: - De dichtclub. Waanzinnen. Compilatie 2013.
12326: - Air Pictorial July 1984.
12327: - Air Pictorial August 1984.
68030: - Zeichnungen und Grafiken aus der Sammlung Etzold (1913-1933).
72971: - Asser's Life of King Alfred Together with the Annals of Saint Neots Erroneously Ascribed to Asser. Edited with introduction and commentary by William Henry Stevenson.
95377: - De barre winter van 1979 in Friesland. Een fotoboek met meer dan 80 foto's.
64226: - Focus. Kinderfoto's. Mooie vacantie foto's. Mooie foto's in herfst en winter.
107235: - Maîtres Modernes de la collection Thyssen-Bornemisza. Catalogue Exposition Musée d'Art Moderne de Paris. 23 octobre 1985 - 5 janvier 1986..
36408: - Kleur is karakter-.
64200: - Ieder woord dat uit de mond van God voortkomt: meditatie- en gebedenboek. Dl. I: Van af Advent tot aan Drievuldigheidszondag; Dl. II: Van af Drievuldigheidszondag tot Advent .
108900: - Roman van den Riddere metter Mouwen.
29599: - Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms Katholiek Kerk.
117327: - Diversische sprookjes.
117328: - Zuid-Amerikaanse sprookjes.
110947: - Hemel en Dampkring - Orgaan van de Nederlandsche Vereeniging voor Weer- en Sterrekunde en van de Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging. Vijf en veertigste (45ste) jaargang.
102294: - Duitsers over Duitsland. Vertaald door M.F.E. van Bruggen.
85481: - Chagall. 75 dessins | tekeningen 1907-27.
87384: - Recent discoveries in chinese archaeology.
119376: - The Lotus Sutra. Translated by Burton Watson.
119383: - The Threefold Lotus Sutra. The Sutra of Innumerable Meanings, the Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful Law, and the Sutra of Meditation on the Bodhisattva Universal Virtue was translated by Bunno Kato, Yoshiro Tamura, and Kojiro Miyasaka with revisions by W. E. Soothill, Wilhelm Schiffer, and Pier P. Del Campana.
119384: - Entry Into the Realm of Reality : The Text. A Translation of the Gandavyuha, the Final Book of the Avatamsaka Sutra.
12347: - Air Pictorial September 1986.
82465: - Grunneger Zangboukje.
119047: - Moltkerei Werkstatt. Projekte 1981 - 1994.
113954: - Masterworks of Chinese Porcelain in the National Palace Museum.
117640: - Vegetarische Gerechten. Recepten die je moet hebben.
93424: - Cactussen, de woestijn in bloei. Flora in focus.
88243: - Lehrbuch der homöopatischen Therapie nach dem gegenwartige Standpunkte der Medecin unter Benutzung der neueren homoopatischen Literatur des In- und Auslandes (2 volumes).
41242: - Paris souvenir 32 vues par Chamoüin.
41243: - Ricordo di Napoli.
58043: - Paris - Berlin 1900-1930. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1930. Art, architecture, graphisme, litterature, objets industriels, cinema, theatre, musique.
107169: - Exploration bulletin. The evolution of understanding through four decades of the bulletin. Special issue. No. 252 (1990/5).
107170: - Veldwerk! De Leidse Geoloog - Lustrumuitgave 1933-2008.
68489: - 1878-1978 Honderd jaar gedurfd leven. De geschiedenis van de landbouw-sociëteit "Ceres", De vereeniging "Landbouw-Sociëteit Ceres", Het Wageningse studentencorps, de Wageningsche vrouwelijke studenten vereniging en de Wageningsche studentenvereniging Ceres.
104508: - Versailles et les crianons. Album artistique.
106143: - Mijn held Tsjitsjikow (Dode zielen van Nicolai Gogol). Vrij bewerkt door Marie-Louise Doudart. Toneelspel in vier bedrijven.
77823: - Groningen (Wie Groningen niet kent, kent Nederland niet.).
54122: - 3 Ages Leeftijden alter: Stedelijk Museum Amsterdam - 30 Juni - 19 Sept. 1960.
36891: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1917. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 104de jaargang.
87428: - Lin Tsê-Hsü: Een biographische schets.
61687: - Oblong boekje dat half uit elkaar ligt, niet meer geheel compleet is, maar wel wonderschone bladen met kalligrafie bezit, die wel weer wat vlekken hebben..
29354: - Luchtfoto Atlas Groningen.
29277: - Electron.
114128: - Isings, Bekend en onbekend.
12334: - Air Pictorial June 1985.
83995: - Van Elsburg tot Ter Borch; Eelderwolde door de jaren heen.
53032: - De Ploeg '93 Catalogus jubileum expositie.
113757: - Maandblad Groningen. 21ste jaargang, compleet.
64817: - Le temps des gares.
104805: - Die voortrekkersmonument. Amptelike gids.
104806: - Old Time Survivals in South Africa.
71287: - Arbeiders Jaarboekje voor 1926 SDAP zeven en twintigste jaargang.
103736: - De Nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift. 24e jaargang, nrs. 12 t/m 24..
94981: - Wie zingt mee?.
93556: - Attentie in druk. Vank - Vakgroep voor drukkunst, bindkunst en leerbewerking.
116562: - Museumjournaal, serie 24, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 30 Nederlandse musea en kulturele centra.
85536: - Mokum. A guide to Amsterdam.
12331: - Air Pictorial March 1985.
61303: - Boekverkoping. Een nagenoeg volledige verzameling van zijn werken bijeengebracht door Gert-Jan Hemmink.
60648: - Revue Trains. No. 11 Aout 1947. (1e numero spécial consacré à la Jonction Nord-Midi).
58024: - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid. 1871-1948..
12328: - Air Pictorial October 1984.
12329: - Air Pictorial November 1984.
12330: - Air Pictorial December 1984.
67169: - Engeland in oorlog. Voor de gewaarborgde rechten van kleine naties. Getrouwe en onverkorte vertaling van het Engelsche witboek.
44877: - Het diakonie Oude vrouwen- en kinderhuis der Nederduitsche Hervormde Gemeente te 's Gravenhage. Uitgegeven bij gelegenheid van het tweede eeuwfeest, ten voordele van het gesticht.
72938: - Deli-Batavia Maatschappij 1875-1925.
29172: - De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte 200 jaar Een Heerlijk Onderonsje.
64767: - Marilyn Monroe und die Kamera. 152 Photographien aus den Jahren 1945 - 1962 und das berühmte Interview von Marilyn Monroe mit Georges Belmont. Vorw. von Jane Russell.
114593: - Gedenkboek Tuinbouwbond Langendijker Groenten Centrale te Broek Langendijk, 1887-29 juli-1937.
100908: - The Times Literary Supplement 1958. July 4 - December 26.
93551: - Grafische Revue. Negende jaargang 1924-1925. Tiende jaargang 1925 - 1926.
113226: - De vijftien huwelijkse vreugden door een ongenoemd schrijver uit de vijftiende eeuw.
86349: - The Poetical Works Of Thomas Traherne faithfully reprinted from The Author's Original Manuscript together with Poems of Felicity reprinted from the Burney manuscript and Poems from various sources.
90434: - Sixth annual exhibition book jacket designers guild 1952..
39616: - Kaart van Wildervank uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
54166: - Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam.
64747: - Uitnodiging onthulling en overdracht Anton Wachter-beeld.
108266: - Select 15. The photographic showcase.
116563: - Museumjournaal, serie 25, nrs. 1 t/m 7. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 30 Nederlandse musea en kulturele centra.
22522: - Het Nederlandsche boek 1933.
63628: - Ferguut. Uitgegeven met inleiding en aantekeningen door A.C. Bouman.
16258: - Zojuist verschenen. Historische tocht door de wereld van het boek in woord en beeld.
79995: - Nederlandse tekeningen omstreeks 1600. Netherlands drawings circa 1600. in het / in the Rijksmuseum.
70643: - Museumjournaal, serie 8, nr. 8/9. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra. Sandberg over zijn werk in het Stedelijk.
107216: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 54, Part II, July-December, 1970, Pages 1093-2609.
87410: - Winter plum: Contemporary Chinese fiction. Edited by Nancy Ing.
51599: - Een compendium van achtergrondinformatie bij de 491 gezangen uit het liedboek voor de kerken.
70869: - Art First Photo.
12324: - Air Pictorial January 1984.
70609: - De helsche en de fluweelen Breughel en hun invloed op de kunst in den Nederlanden naar aanleiding van de tentoonstelling in de N.V. Kunsthandel P. de Boer.
56646: - Martin Schongauer zum 500. Todestag : [Ausstellung des Kupferstich-Kabinetts der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Albertinum zu Dresden vom 17. Februar bis zum 7. April 1991].
83930: - Ik leer gezond eten. Speelse versjes en rijmpjes voor kleuters over gezonde voeding.
75943: - Voordrachten 1. Gedichten, om voor te dragen, uitgekomen als no. 1 van de serie Hoofd, hart, hand.
64687: - Map met 13 voorbeeldtekeningen: grouw, kamperen, pats, voorjaar, op het watertrekschuit, gildepenningen, aan de rivier, in de ebrgen, de heraut, ben ik knap of niet, Robinson Crusoë, het zwarte ras. Nog twee mappen met vele tekeningen..
28973: - Aedem Sed Aliter. Achtergronden en perspectieven van de herbouw van Mutua Fides.
53401: - Troelstraoord. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de opening van 't Troelstraoord op den Vrijenberg te Beekbergen - 13 aug. 1927.
56012: - Groningen. Stad, land en letteren. Bloemlezing.
106794: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 66e editie 2002. Perfection in extraction.
120177: - Mencius. Translated by David Hinton.
71171: - De Zilveren Camera 1992.
70865: - Hollands dossier 1980-1990. Een decennium fotojournalistiek.
28956: - Groninger studenten almanak 1947.
12322: - Air Pictorial December 1983.
116760: - Ivana. Geïllustreerde katalogus van hang- en sluitwerk, ijzerwaren. H-661.
70727: - Kriegsgefangene 1914/18. Auf Grund der Kriegsakten bearbeitet beim Oberkommando der Wehrmacht.
46074: - Klei en vuur. Potterie van Meindert Zaalberg.
57969: - Poems of the late Tang.
85504: - Mooi Zwitserland. Een reisverhaal aan hare vrienden verteld door de N.V. Tabaksfabriek v/h Theodorus Niemeijer te Groningen.
43990: - Vijfde jaarboek 1953-1956 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
77784: - Restauratie Wetsingerzijl.
64598: - Hollands diep. 1975, nr. 1 t/m 4 en 1976 nr. 1 t/m 17.
67150: - Overdenkingen van een arbeidersjongen. Het levensverhaal van Douwe de Wit op papier gezet door Evert de Jong.
21175: - Provinciale almanak voor Groningen.
62239: - Good Housekeeping's Basic Cookery in Pictures.
69286: - Moderne Kunst van toen in het Stedelijk van nu. 19e eeuwse Nederlandse schilderkunst uit de eigen collectie o.a. Schelfhout, Koekkoek, J. Israëls, Bosboom, Jongkind, de gebroeders Maris, Mauve, Weissenbruch, Breitner, Verster, Witsen en Toorop.
118233: - Documenta IX. Band 1,2 & 3.
90152: - Erewhon Volume 2, No. 3.
54080: - Early Russian painting, Recent Discoveries.
57964: - De kunst van het verleiden. Hoe voor de nacht zich een plezant onderdak te verschaffen. Handleiding van een volksverteller ten tijde van de Sung-dynastie.
109780: - Poëziekrant, nr. 4, 2021.
109781: - Poëziekrant, nr. 2, 2021.
109782: - Poëziekrant, nr. 1, 2021.
83906: - De avonturen van Bruintje Beer. 1. Bruintje Beer en de kleine prins. 2. Het avontuur met de vliegmachine.
64134: - De bromfiets in de practijk. Een populair-technische handleiding voor gemotoriseerde wielrijders uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond.
97279: - Tuss'n Daip en Knoal.
115977: - De grote filosofen 1.Nietzsche, 2.Arendt, 3.Montaigne, 4.Kant, 5.Descartes, 6.Marx, 7.Schopenhauer, 8.Taylor, 9.Kierkegaard, 10.Levinas, 11.Spinoza, 12.Plato.
87118: - Armada. Tijdschrift voor wereldliteratuur. De Oriënt. Exotisme in oost en West. Jaargang 6, nr. 19.
107835: - Het nieuwe schoolgebouw voor kind en gemeenschap. Rapport van de gemeentelijke studiecommissie voor de bouw van nieuwe scholen voor het kleuter- en lager onderwijs te Amsterdam.
107836: - Von der Emanzipation bis zur Gegenwart. Katalogbuch zur Ausstellung "Stationen jüdischen Lebens" in der Alten Synagoge Essen.
12309: - Air Pictorial April 1967.
12311: - Air Pictorial April 1975.
107814: - Coca-Cola een wereldnaam.
70843: - Westberliner Realisten. Westberliner Künstler stellen aus, vermittelt durch die Vereinigung demokratischer und solzialistischer Künstler. Malerei und Grafik seit 68. Rostock Kunsthalle.
64906: - De natuurvriend. Maandblad van het Arbeiders Reis Bureau en de Natuurvrienden-afdeling van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, de Fotogroepen enz.No.9 1937 t/m no. 12 1938.
67144: - Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung der deutschen Jugend; aufgest. vom Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht; Arbeitsberichte der Akademie für Deutsches Recht, Nr. 19.
102853: - Geuzenliedboek 1940 - 1945.
102854: - Geuzenliedboek. Tweede vervolg..
12298: - Air Pictorial 1963 (12 volumes).
120733: - Essence of Buddhism: Teachings at Tibet House.
97257: - Westeremden een dorp met vele gezichten.
83887: - Elf boeken over poppenmaken en poppen: Olga Dol: Torso's maken en versieren; Elly van den Berg: Babykopjes van Fimo; Nel Vermeulen: Het fimo paddenstoelenboek; Jossy de Roode: Elegante beelden; Anton Nieuwenhuis: Polytex in de tuin; Pien Lemstra: Natuurlijke objecten met lood; Wil van der Spiegel: Poppen en droomfiguren; Wil van der Spiegel: Poppenfantasie; Nolly van Uden Blomers: Kunstvaardig met Pretex; Willy van der Spiegel: Poppenflora; Joke Temme-Fredriks: Poppen, sprookjesachtig en fantasievol.
39615: - Kaart van Vlagtwedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39614: - Kaart van Onstwedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
87392: - Chinese Rubbings.
106666: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 57e editie, 1989-1990. Mining polution what is the solution.
85142: - Grossdeutschland in Bild und Karte.
28789: - Edo/Tokyo 400th anniversary project.
97552: - Jurisprudentie en annotaties Ars Aegui. Staats- en administratief recht I 1951. 1973..
12277: - Air Pictorial 1977 (12 volumes).
72893: - Het Groot Elektronisch Woordenboek. Italiaans-Nederlands // Nederlands-Italiaans.
90585: - Uitbreiding Gereformeerd Kerkboek / Proefbundel / Liedboek voor de kerken.
66736: - Elke dag een vraag. Een dagboek voor vijf jaar.
71293: - Arbeiders jaarboekje voor 1924. Zes en twintigste jaargang.
52636: - De As. Anarchities tijdschrift. Opvoeding onderwijs misvorming Nummer 9/10.
52637: - De As. Anarcho socialisties tijdschrift. Arbeidsethos Nummer 67.
52639: - De As. Anarchities tijdschrift. De grote depressie Nummer 12.
65386: - Storingsgids Locomotieven en Locomotoren. Deel VI E-locomotieven serie 1100/1300.
52623: - Speciale editie John Lennon. Maandblad no. 12.
93503: - Nieuwste Nederlandsche lyriek. Bloemlezing.
75226: - 10 dagen het geluid van een eiland.
87389: - The Chinese Exhibition. A selection of recent archaeological finds of the Peoples Republic of China.
28677: - Sushi en Sashimi. De geheimen van de sushichef als handleiding voor creatief koken.
98961: - Prisma. Indonesian Journal of Social and Economic Affairs. nr. 8. Manusia dalam Kemelut Sejarah.
75786: - L'Almanach Bourguignon. Les sourires de la Bourgogne.
69322: - Poesie. Een boekje vol poëzie samengesteld uit oude poesie-albums en speciaal voor deze uitgave gemaakte nieuwe verzen van de hand van Hans Andreus, J. Bernlef, Ces Buddingh, Jacob der Meistersanger, Judith Herzber, Tutger Kopland, Harriet Laurey, Nico Scheepmaker, Kees Stip, Mischa de Vreede en Jan Wit, voorafgegaan door een wijsgerige verhandeling van Drs. P. Ter gelegenheid van de Boekenweek 1972.
75782: - L'Almanach Bourguignon. Bon appétit et large soif!.
75783: - L'Almanach Bourguignon. Hommage aux Dames et Demoiselles de Bourgogne.
75784: - L'Almanach Bourguignon. La Bourgogne quelle nature!.
50383: - Inventaris van de archief van de secretarie van de gemeente Weststellingwerf 1813-1912.
50384: - Inventaris van de archief van de gemeente Weststellingwerf 1913-1935.
43005: - Zonnewijzer. Almanak voor het katholieke gezin.
108874: - Signs & Symbols. An Illustrated Guide to Their Origins and Meanings .
17684: - Van Duinkerken tot den dag D.
65988: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
92390: - De Greco à Picasso. Cinq siècles d'Art Espagnol (I). Catalogue de l'exposition tenue au Petit Palais de Paris, du 10 octobre 1987 au 3 janvier 1988.
76586: - Promenades au Caire.
109270: - USSR 100 vragen en antwoorden.
54158: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VII: Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apotres.
54159: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VIII: Nouveau Testament: (from Romains till Apocalypse de Jean).
66353: - Grondpatronen voor het Vervaardigen van Dames-en Kinderkleding behoorende bij de Opleiding voor Costumière. Samengesteld door het Bestuur der Vereenigng voor Modevakscholen gevestigd te Rotterdam (Opgericht 14 Mei 1924).
87076: - Water Conservancy in New China.
6439: - The Armoury in the Moscow Kremlin. Gold and Silver Articles of the early 18th - late 20th Centuries Russian Craftsmen.
52582: - Rechtsgeleerde Opstellen door zijn leerlingen aangeboden aan H.Dooyeweerd ter gelegenheid van zijn 25-jarig hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.
110698: - Scheepvaartgeschiedenis als uitgebeeld in de tentoonstelling van het Nederlands Scheepvaart Museum Amsterdam.
108029: - Graduation Show 2012, Project Directory.
77737: - Landbouwvraagstukken in het Zuidelijk Westerkwartier.
57935: - De cultuurhistorische betekenis van forten.
102639: - Kalevala. Nach der deutschen Übertragung von Anton Schiefner und Martin Buber. Neubearbeitet und mit einem Nachwort versehen von Wolfgang Steinitz. Illustrationen Bert Heller.
114790: - Arabische Nächte. Erzählungen aus tausend und eine Nacht. Mit 41 farbigen Bildern von Edmund Dulac.
49616: - Il gatto con gli stivali.
120942: - Verhandeling van de hijpotheken en preferentiën, volgens de nieuwe Fransche wetgeving. Eerste en tweede deel.
118480: - Tea Ceremony Sweets. Friends of Tea Ceremony.
43981: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1854 - eerste deel. Met platen.
28552: - A. Roland Holst.
52529: - De pacifikatie van 1920. Rapport van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers met pleidooien voor en tegen de verplichte neutrale staatschool..
18450: - Poëzie verkoopt niet. Gedichten uit de poëziefondsen van Atlas en Lannoo.
39019: - Van het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd.
109647: - Johannes Tavenraat 1809-1881.
67431: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1881. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
111801: - River Road Recipes.
80234: - De dagen onzer jaren. Een roman van G. van Veldhuizen: De zebra in de serre. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1954 - 30 sept. 1955.
80235: - De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest: In dit uur. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1952 - 30 sept. 1953.
80236: - De dagen onzer jaren. Een roman van P. Terpstra: Ik weet waar gij woont. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1951 - 30 sept. 1952.
8557: - Musikalische Edelsteine. Neue Folge. 42 moderne und beliebte Operetten un Opern, Schlager, Salonstücke, Tänze, Märsche und Lieder.
93510: - Picasso: oeuvres recues en paiement des droits de succession..
108580: - Les Vikings - Les Scandinaves et l'Europe 800-1200.
49298: - Reglement voor het Waterschap De Regge.
57919: - Bathmen spant de kroon. Tweehonderd jaar oranjefeesten.
48800: - Proeve van kleine gedigten voor kinderen.
12316: - Air Pictorial July 1983.
12317: - Air Pictorial August 1983.
12319: - Air Pictorial September 1983.
12320: - Air Pictorial October 1983.
12312: - Air Pictorial 1981 12 volumes.
12315: - Air Pictorial June 1983.
101655: - Het kleine theater. Lorca. Toneelgroep Studio.
101656: - Een avond met Max Tailleur. Programma.
80233: - De dagen onzer jaren. Een roman van Piet Korthuys: Ga uit uw land. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1953 - 30 sept. 1954.
77721: - Fotoboek van de plaatsen Zuidhorn, Briltil, Noordhorn, Enumatil, Aduard, Den Ham, Den Horn en Dorkwerd..
94369: - Motoren draaien in landbouwtractoren.
108249: - Shelter.
101667: - Militaire oefenterreinen in de Lauwersmeer. Waarom, waar, hoe....
43928: - Kindertijdschrift 1920 en 1921..
43919: - Jan Altink. Groninger land en mensen.
108247: - Vademecum voor Nederlands-Nieuw-Guinea.
108024: - Jugendstil. / Art nouveau. Auktionskatalog Nr. 124. Buchkunst um 1900 - Plakate - Graphik - Gläser. Teile der Sammlungen R. B., W. R. und weitere Bestände aus verschiedenen schweizerischen und ausländischen Privatsammlungen. Auktion in Bern. Freitag & Samstag den 22. & 23. März 1968.
28436: - 21 november 1981. Kaaskoppen tegen kernkoppen.
108241: - Je Maintiendrai Nederland en Oranje. 5e jaargang Mei 1945. Bevrijdingsnummer. Eindelijk zijn wij vrij..
100315: - The Burning Bush. Poems from Modern Israel. Edited by Moshe Dor and Natan Zach. Introduction by Alan Sillitoe.
115641: - En aan je voeten gaat het water. Poëziedag Beek in beeld. Theater van de natuur - Sellingen. Artphy - Wessinghuizen.
69998: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Nummer 1 1997. nr. 53.
83835: - De kleine beeldenbijbel of het Bijbelsch raadselboek. Woorden in beelden uit de Heilige Schrift en de Apocriefe Boeken.
116976: - De aarde en haar volken 1865. Geïllustreerd volksboek.
116977: - De aarde en haar volken 1870. Geïllustreerd volksboek.
57906: - Tuibrug bij Kampen.
66143: - Nazareth. Tijdschrift tot ontwikkeling van het geestelijk leven naar het voorbeeld van Maria.
87348: - Peking. A Tourist Guide..
96736: - Restaureren 1880 - 1930; Zinnebeelden & symbolen 1600-1900; Vernissen 1881; Praktisch overzicht vh schildersvak 1883.
50684: - Utopia Omnibus. Deel 6. Silverberg, Robert: Kommando Ruimte-Expeditie; Lamend, A. M.: De Ondergang van Staalstad; Byrne, S. J.: Kameleons bedreigen de Aarde.
77715: - Johan Dijkstra in Aduard.
109725: - Het nieuwe fuchsia handboek. Uitgegeven onder auspiciën van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden.
44179: - Reichslieder. Deutsches Gemeinschaftsliederbuch. Alte Ausgabe, 654 Lieder.
28333: - Bulgarian Graphic Artists of Today/Zeitgenössische bulgarische Graphiker.
70728: - Volkszang. 20 Liederen gekozen door "Het Comité voor Eenheid in Den Volkszang". Uitgave in notenschrift.
90785: - The Bulletin of the Nezu Museum. Shikun. Volume 9 2017. Special Feature Maruyama Okyo.
111769: - Buiten is het guur....maar binnen....
28330: - Nuwe Hollandse Skilder- en Grafiese Kuns / Dutch Painting and Graphic Art To-day.
12367: - Air Pictorial 1988 12 issues.
117669: - Vandaag Belgisch.
28329: - De houtsneden van Albrecht Dürer 1471-1528. Chronologisch gerangschikt.
54196: - The Book of Psalms.
48898: - Prinses tipboek.
97209: - Evangelische liedbundel eenstemmig --- eenstemmige uitvoering.
27811: - Panorama 45ste jaargang nrs. 14 tot en met 26.
115420: - 40 jaar vrienden van Groninger Museum, 1978-2018.
113022: - Le cordon blue - Aardappelen - recepten van meesterkoks.
113023: - Le cordon blue - Zeebanket - recepten van meesterkoks.
114587: - Basler Versicherungs-Gesellschaft gegen Feuerschaden: 1863-1938.
87322: - 75 Oude teekeningen uit particulier bezit. Tentoongesteld onder de auspiciën van de Stichting Museum Boymans.
71761: - Hotei. Japanese prints The Scholtens Collection.
120345: - Ploeg jaarboek 2010. Ontdekkingen, onderzoek & ontwikkelingen.
120346: - Ploeg jaarboek 2009. Ontdekkingen, onderzoek & ontwikkelingen.
64198: - De mensch in aangenaame spectatoriaale vertoogen beschouwd, door een genoodschap van geleerde mannen te Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald door George M. Nebe. Vierde deel.
111000: - Hogar y arquitectura. Numero doble, mayo-junio, julio-agosto.
111766: - Practische recepten voor de keuken.
106660: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 55e editie, 1987. Risky Business.
96524: - Catalyst: Social Pastoral Magazine for Melanesia.
111768: - Weet u dat al?.
117800: - Camp Dutch Oven Cooking 101 from Backyard to Backwoods.
71180: - Jaar te kijk 1983. De Zilveren Camera.
73458: - Oomkens' Regeerings-Almanak van en voor de provincie Groningen, voor het jaar 1915.
58365: - Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jaargang 25, nr.96. Tussen kaasdroom en kaaswond.
53519: - Wet- en regelgeving K4.
101661: - Een avond met Wim Sonneveld.
64179: - Der Atem des Teufels. Eine Tragödie in fünf Akten nach einer Vision von Heinz Ortmeier.
27814: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 27 tot en met 39.
114428: - Road Map of Southern Africa.
78326: - Libertine Lyrics by Various Authors, Mostly of the XVII and XVIII Centuries.
85474: - Duden Deutsches Universalworterbuch.
107750: - Het Venster. Algemeen Litterair Maandblad: Nr. 8-9, derde jaargang oct.-nov. 1935.
103211: - 40 jaar Stam. 1921 - 1961.
83788: - Mijn lief. Hooglied uit de nieuwe bijbelvertaling.
108485: - Grensverleggend bouwen. Filmwijk-Almere.
102617: - Verslag van den toestand der provincie Groningen over het jaar 1868.
97180: - Nederland. Een culinaire ontdekkingsreis door de streekkeukens van Friesland, Zeeland en Limburg.. De streekkeukens van Europa.
94715: - De Leidsche Post. Waarin opgenomen"het Oegstgeester nieuws- en advertentieblad; de Katwijksche post en het illegaal verschenen dagblad het Dagelijks Nieuws. 18, 25 mei 1945; 8, 15, 22 & 29 juni 1945; 13, 20 & 27 juli 1945; 3 augustus 1945; 29 mei 1946; 7, 14, 21, 28 juni 1946; 5, 12, 19, 26 juli 1946; 2, 23 & 30 augustus 1946; 13 & 20 september 1946.
36768: - Shirley Temple in "Curly Top".
57870: - Mit der Feder gesehen : Jan de Beijer 1703-1780.
52443: - Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai..
97175: - Betje de goodkoope keukenmeid.
101921: - Het eigen gezicht. Kunstenaars uit de vindplaats Rijksacademie; een keuze van Auke de Vries.
39585: - Kaart van Zuidbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39586: - Kaart van Zuidhoorn uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39587: - Kaart van Noorbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
108495: - Geordend en gedrukt. Vier eeuwen Nederlandse handelscatalogi.
117813: - De Agnietenkapel. Gedenkboek. Naar aanleiding van de restauratie van de voormalige Agnietenschool en de ingebruikneming van het gerestaureerde gebouw door de Universiteit van Amsterdam, op gezag van het bestuur der stad en dat harer universiteit met medewerking van verschillende deskundigen.
113859: - Chinese ceramiek uit het museum Princessehof te Leeuwarden.27 maart tot en met 9 april 1959 ... in het recreatie-oord E.N.C.K. Westlandseweg (bij de molen) Vlaardingen.
27984: - Het Bommelfilmboek.
117326: - Noorse sprookjes.
107781: - Enige grondslagen voor de stedebouwkundige ontwikkeling van 's Gravenhage.
107775: - Raamplan Toerisme en Recreatie Oldambt / Rheiderland en Haalbaarheidsstudie Oldambtmeer.
37146: - De ontdekking van Kloosterburen. Kroniek van een Gronings dorp op weg naar de eenentwintigste eeuw.
70639: - Museumjournaal, serie 17, nr. 3. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
111736: - Die Bibel. Einheitsubersetzung. Kommentierte Studienausgabe. Lexikon und Begriffsregister. Mit Sacherklärungen, Themenschlussel, Zeittafel, Karten. Herausgegeben von Jürgen Werlitz. Band 4.
111737: - Deutsche Sagen. Gesammelt von den Brüdern Grimm. Nach der Originalausgabe für die Jugend bearbeitet von R. Munchgesang.
67602: - Joseph Beuys. Ein Gespräch..
69560: - Wegens uitnemende verdiensten: toespraken gehouden bij de erepromoties aan de Universiteit te Amsterdam van Henriëtte Roland Holst, Kamiel Huysmans, Pieter Nicolaas van Eyck en Herman Teirlinck, ter gelegenheid van de driehonderdjarige herdenking van de driehonderdjarige herdenking van de sterfdag van Pieter Cornelisz. Hooft op 20 mei 1947.
99637: - Voedingsgewassen in eigen tuin.
83770: - Bijbel. Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies & Liedboek voor de kerken.
83769: - Liedboek voor de kerken Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangeboden door Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
79537: - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door P. van Hees en A.W. Willemsen: Deel 1; (1911-1927), Deel 2; (1928-1932); Deel 3 (1933-1966).
37714: - Het Tweede Kamerdebat over het mandement. Wat het protestanten te zeggen heeft.
76845: - Königsschloß "Neuschwanstein" 16 Ansichten nach Original-Aufnahmen in feinster Kupfertiefdruck-Ausführung (Mit Genehmigung der Krongutsverwaltung).
107810: - Zo de ouden zongen, een keur van bekende oude liedjes.
38520: - Het vraagstuk van de gehuwde ambtenares. Rapport uitgebracht door de commissie ingesteld bij beschikking van de minister van binnenl. zaken van 11 juni 1949 No. 15792/r afdeling ambtenarenzaken.
108012: - Japanische Holzschnitte im Museum Rietberg Zurich. Die Schenkung Julius Mueller Heinz Brasch.
27840: - The living theatre in Europe.
87245: - Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de kanonieke boeken des oude en nieuwe testament... Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
83352: - Katholieke illustratie. 83ste jaargang, no. 27 tot en met 52.
100125: - Pessach Haggadah: Ashkenaz, 1729 - Facsimile Edition.
100126: - Passover Haggadah: Darmstadt 1733 - Facsimile Edition.
27815: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 1 tot en met 13.
27817: - Katholieke illustratie. 84ste jaargang, no. 27 tot en met 52.
27818: - Katholieke illustratie. 84ste jaargang, no. 40 tot en met 52.
27819: - De lach. Tweede jaargang.
27822: - Katholieke illustratie. 60ste jaargang, no. 1 tot en met 52.
27825: - Harper's Bazaar. January, February, March, April, May, June, July 1954.
101913: - Het woord vrijheid maakt je gek. Bajesgedichten van het Wolvenplein. Verzameld door Arjan Noordhoek.
117086: - Wolters' Beeld-woordenboek Frans en Nederlands.
93422: - Tropische tuinen. Flora in focus.
70649: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 6.
70650: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 2.
70651: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 11.
70652: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 5de jaargang, nr. 3.
60649: - Gevaren van de inrichtingen voor electrische tractie. Hulp en eerste zorgen, te verstrekken aan slachtoffers van een ongeval door electrocutie.
39610: - Kaart van Uskwerd uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39609: - Kaart van Nieuwe Pekela uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39608: - Kaart van Muntendam uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
27812: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 40 tot en met 52.
79532: - Trier, Augustusstadt der Treverer; Stadt und Land in vor- und frührömischer Zeit.
8854: - Op de uitkijk, aan het roer. Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam.
106795: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 80e editie 2018-2019. Connection for better actions. The MV as Central Role.
106796: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 60e editie 1994-1995. The challenge of change.
106797: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 61e editie 1995-1996. A Thoughtful Approach.
27809: - Panorama 45ste jaargang nrs. 40 tot en met 52.
83723: - Gotische Kathedralen in Frankreich. Paris, Chartres, Amiens, Reims. Text von Paul Clemen. Aufnahmen von Martin Hürlimann..
70646: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 13e jaargang, nr. 2.
70647: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 1.
70648: - Onze kunst. Geïllustreerd maandschrift voor beeldende kunst. 7de jaargang, nr. 10.
83724: - Gotische Kathedralen in Frankreich. Paris, Chartres, Amiens, Reims. Text von Paul Clemen. Aufnahmen von Martin Hürlimann..
27805: - Panorama 45ste jaargang nrs. 27 tot en met 39.
49966: - Johny Rolf en Jan de Rooden.
49968: - Louis Leloup. Créateur verrier à audience internationale. Glaskunstenaar met internationale faam. Crystal Glass Designer of International Renown.
87144: - The Fascinating World of Oriental Art.
39606: - Kaart van Wedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39607: - Kaart van Winsum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
55262: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrumboek 1987-1992, 46e uitgave. Ter gelegenheid van het 145-jarig bestaan in 1992.
55263: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboekje 1983-1987, 45e uitgave. Ter gelegenheid van het 140-jarig bestaan in 1987.
55264: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrum uitgave 1847-1982 (jaarboekje 1978-1982), 44e uitgave. Ter gelegenheid van het 135-jarig bestaan in 1982.
55265: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrum uitgave 1847-1977 (jaarboekje 1973-1977), 43e uitgave. Ter gelegenheid van het 130-jarig bestaan.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

6/8