Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
50617: - Eenige wenken voor den verbouw van suikerbieten meer speciaal voor het noorden van het land.
101284: - Liedjes van toen, een keur-collectie oude liedjes; Liedjes die je nooit vergeet; Oude schoolliedjes die je nooit vergeet; Liedjes die onze ouders en grootouders hebben gezongen!; Zo de ouden zongen, een keur van bekende oude liedjes; Zing nog eens dat ouwe trouwe wijsje!!.
50596: - Tempus ruit amicitia manet. A.K.A.A.H.M.E.I.A. 1925-1990 13e lustrum. Uitgave ter ere van het 65-jarig bestaan van de O.V. c.s. A.K.A.A.H.M.E.I.A..
37912: - Tibetan Astronomy & Astrology. A brief introduction.
11943: - Selections of English-Chinese bilingual humorous stories.
28803: - Chinesisches Novellenbuch.
90595: - Bijbel, vertaling in opdracht van het Nederlandsch bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
90596: - Psalmen (dwarsligger).
93719: - Spanje. De streekkeukens van Europa.
93720: - België. De streekkeukens van Europa.
96614: - Dutch Painting of the Golden Age.
28791: - The imperial palace. Chinese landscape storehouse.
56439: - Meisetr der Graphik. Herausgegeben von Dr. Hermann Voss Bd VII. Hendrick Goltzius.
67439: - Dr. Staring's Almanak voor den Drentschen Landman voor 1917.
50572: - Koralionbundel. Deel 7, 5, 4, 3, 2, 1 en 6.
50573: - Liederbuch Libertas Iduna (Kantussprügel).
50571: - Geestelijke liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen.
65592: - Fotobiennale Enschede. 1 t/m 15 september 1984. Amerikaanse en Nederlandse fotografie.
65588: - La foto sociale 1960-1983. (parte terza).
85235: - Mei 1934. Internationale Feestbundel met bijdragen van schrijvers uit Bulgarije, Denemarken, Duitschland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije, Rusland.
37839: - 80e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2005. 80th list of varieties of field crops 2005.
18568: - Contemporary Art / Evening New York November 14, 2006.
76586: - Promenades au Caire.
45197: - De beurs van Arkel.
37835: - Gewasbescherming in 2005 in de Akkerbouw en Veehouderij.
37836: - 79e Rassenlijst voor Landbouwgewassen 2004. 79th list of varieties of field crops 2004.
37804: - Kaptein Mobylette.
94800: - Caspar David Friedrich. Das gesamte graphische werk. Nachwordt von Hans H. Hofstatter.
20089: - Juryrapport Stadhuis-prijsvraag Amsterdam 1967/68.
20092: - Universiteits-Lustrum 1937. Zomertentoonstelling Stedelijk Museum 26 juni tot 12 september.
77087: - Fie Carelsen neemt afscheid na 50 jaren.
93716: - Turkije. De streekkeukens van Europa.
65574: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
77086: - Lars Schmidt, Willy Hofman en Piet Meerburg presenteren Wim Sonneveld, Margriet de Groot, Johan Kaart in My Fair Lady.
40908: - De grafische ouverture van muziek.
40909: - Pannekoek papers.
28789: - Edo/Tokyo 400th anniversary project.
103312: - Nationale snipperdag.
37803: - Spaar uw tractor Esso.
42203: - Deutsche Städte um 1500. Holzschnitte aus Hartmann Schedels Weltchronik u. zeitgenöss. Beschreibungen.
22983: - Elektrotechnische symbolen. Technische tekeningen. Technical drawings. Graphical symbols for electrotechnology.
28748: - Japan.
80011: - Arthur Spronken.
50523: - De zoon van de weduwe. Een volkssprookje uit Bjelo-Rusland.
93715: - Griekenland. De streekkeukens van Europa.
93714: - Italië. De streekkeukens van Europa.
107012: - Sixty Years of Shell and Fifty Years of the Royal Dutch / Shell Group.
40906: - Voith Paper Machines.
40907: - Les toiles métalliques pour papeteries. Etablissements métallurgiques de Rai Tillières de la companie générale d'électricité.
77074: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1938, 30ste deel.
77076: - Koninklijke Schouwburg. Aparte tafels.
77077: - Koninklijke Schouwburg. Jean Anouilh: Ornifleparte tafels.
77079: - My Fair Lady opened at the Theatre Royal Drury Lane.
65392: - Seinboek voor de Nederlands-Duitse grens(dienst)baanvakken. SBD.
65390: - Storingsgids Treinstellen. Deel X Intercity Materieel (ICM).
43167: - Het zien van ruimte. Een tentoonstelling over perspectiefboeken in de 17de eeuw.
43168: - Collectie Pieter A. Scheen XVI Zomertentoonstelling 1958.
37746: - Sculptuur. Beeldhouwwerken van het Rijksmuseum Kröller-Müller.
37712: - Rapport inzake het vraagstuk der zwarte lonen.
65396: - Bedieningsvoorschriften Locomotieven en Locomotoren. Deel I. DE - Locomotieven en - Locomotoren. BdLL. Deel III E- locomotieven Afdeling D E - locomotieven 1600 .
65398: - Nouvelles annales de construction. 1855 en daarna. Tekeningen & Stations- en perronoverkappingen & NS-Bouwdag 1978.
65393: - Dienstreglement Afdeling II. Trein- en Rangeerdienstreglement. TRR.
65395: - Voorschriften voor de krachtvoertuigendienst VVK.
17980: - Chili een zwartboek.
104147: - Paasgroet 1958. Houtsnede.
96024: - Het Nieuwe Testament of alle Boeken des Nieuwen Verbonds van onzen Heere Jezus Christus. Het Boek der Psalmen benevens eenige Gezangen [?] de Formulieren van Eenigheid, Het Kort Begrip der Christelijke Religie, De Liturgie der Gereformeerde Kerken in Nederland, en de Dordtsche Kerkenorde.
92897: - Monseigneur Boleslas Sloskans. Symbool van de vervolgde kerk.
32981: - Griekse, etruskische en romeinse kunst.
14232: - Atlas van de terreinen der protestantsche zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
63584: - Text book to colour.
86422: - Museo del Prado. Ribera. 20 tarjetas postales.
86421: - Museo del Prado. Velasquez. 20 tarjetas postales.
86420: - Museo del Prado. Greco. 20 tarjetas psotales.
96034: - Een nieuwe taak.
70482: - Opgang, maandschrift voor deze tijd. 1938-1939, tweede jaargang.
26610: - Hout, houtprodukten, werken met hout.
67278: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1960. Verslag van de jury en catalogus.
67279: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1967. Jury-rapport en catalogus.
65388: - Storingsgids Treinstellen. Deel IV DE-treinstellen serie DE-3.
90593: - Bijbel. Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies & Liedboek voor de kerken.
67661: - Bergman on Bergman. Interviews with Ingmar Bergman by Stig Björkman, Torsten Manns & Jonas Slima.
70473: - Trou-ringh. Een bundel novellen en schetsen van Leentje M. Hagen, Jo Kalmijn-Spierenburg, Hendrika Kuyper-Van Oordt, Skoerd Leiker, G. Mulder, Rudolf van Reest, P.J. Risseeuw, Herm. Steggerda, D. van der Stoep, Agni van der Torre, A. Tijmes-Jonkman, Derk de Vries, met een inleidend woord van D. van Dijk en een ballade van Martien Beversluis.
70471: - De Libel. Maandschrift voor deze tijd. Derde jaargang 1936/1937, oct. 1936 t/m sept. 1937.
24881: - Terezín.
24882: - 4de Wereldtentoonstelling van de fotografie. De kinderen van deze wereld.
24885: - The abridged nautical almanac for the year 1954.
45148: - De voornaamste beslissingen en uitspraken der buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
32957: - Traditional Interior Decoration. Summer 1987.
32922: - Amours Actes Sud.
32923: - 20 x 1j - Librije Hedendaagse Kunst Zwolle 94.
51906: - La liturgie, ou formulaire des prieres publiques, Selon l'usage de l'eglise unie d'Angleterre et d'Irlande. Avec le pseautier et les XXXIX articles de foiicane.
51909: - Heidelberg - 10 Photographische Aufnahmen - Kunstverlagsanstalt Bruno Hansmann,.
18443: - Nacht van de poëzie 2002.
18450: - Poëzie verkoopt niet. Gedichten uit de poëziefondsen van Atlas en Lannoo.
18541: - Zhonghua Renmin Gongheguo Chutu Wenwu Zanlan.
1855: - Hamsters. Huisvesting, voeding, verzorging.
37714: - Het Tweede Kamerdebat over het mandement. Wat het protestanten te zeggen heeft.
50291: - Groninger Volksalmanak 1851 XV jaargang.
54124: - Europa 1907. België, Duisland, Engeland, Frankrijk, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Rusland, Spanje, Tsjechoslowakije, Zwitserland. Stedelijk Museum Amsterdam 1957. Catalogus SM 176.
54122: - 3 Ages Leeftijden alter: Stedelijk Museum Amsterdam - 30 Juni - 19 Sept. 1960.
34609: - Student World. The rise of China.
68489: - 1878-1978 Honderd jaar gedurfd leven. De geschiedenis van de landbouw-sociëteit "Ceres", De vereeniging "Landbouw-Sociëteit Ceres", Het Wageningse studentencorps, de Wageningsche vrouwelijke studenten vereniging en de Wageningsche studentenvereniging Ceres.
45128: - ABK VC VRO DBKV.
64226: - Focus. Kinderfoto's. Mooie vacantie foto's. Mooie foto's in herfst en winter.
32913: - Ray Smith.
96599: - GUP Magazine [Guide to Unique Photography]. nr. 25 Street Issue.
61758: - Museum auf Weanarisch. 101x Kunst auf Weanarisch von Anten bis zuzeln.
43979: - Baby's eerste levensjaar. Enkele practische raadgevingen omtrent lichamelijke en geestelijke verzorging gedurende de eerste maanden.
28677: - Sushi en Sashimi. De geheimen van de sushichef als handleiding voor creatief koken.
43991: - derde jaarboek 1935-1942 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
43990: - Vijfde jaarboek 1953-1956 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
26582: - Erica Terpstra's logboek Europese kampioenschappen zwemmen, schoonspringen, waterpolo 20-27 augustus 1966.
43989: - Zesde jaarboek 1957-1960 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
77048: - Eerste Internationaal congres voor moreele opvoeding: gehouden in de Universiteit van Londen, 25-29 september 1908. Inleidingen in het Nederlandsch bewerkt door eenige Nederlandsche congresleden.
54114: - Europese ceramiek uit de pottenkijker..
43981: - Het leeskabinet. Mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen. Voor 1854 - eerste deel. Met platen.
37571: - Elementaire cursus Indonesië.
37574: - Bewijs van toegang tot het concertgebouw op maandag 24 februari 1936 des avonds half acht. Uitvoering van de passiemuziek naar het evangelie van Matthäus. Joh. Sebastian Bach met bijvoegingen van C.F. Henrici.
90592: - Bijbel. Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies & Liedboek voor de kerken.
30545: - Accessory Lady. Ways to wear scarves.
43923: - Jaap Wagemaker. Scilderijen Gouaches 14 februari tot 15 maart 1970.
59230: - Moete ze d'r uut burgemeester? Drieënveertig Texelse volksverhaaltjes. Verzameld en opgeschreven door Femmy Witte en Theo Timmer.
77044: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1936-1937, 29ste deel.
75263: - Foundations of Language: International Journal of Language and Philosophy, Volume 1, No. 3, August 1965.
83788: - Mijn lief. Hooglied uit de nieuwe bijbelvertaling.
37639: - Kalligrafie (cursus).
22264: - Deutsche Musterbetriebe. Bearbeitet vom Arbeitswissenschaftlichen Institut der Deutschen Arbeitsfron - Berlin.
19824: - Alkmaar. Gevels van de binnenstad.
90590: - Bijbel, vertaling in opdracht van het Nederlandsch bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
54100: - Het Nederlands ballet onder leiding van Sonia Gaskell.
45110: - De grafiek van Goya.
67682: - Laat Radion de was voor u doen!.
67683: - Wol wasschen. Persil zelfwerkend wasmiddel.
90588: - Bijbel - Liedboek voor de kerken.
90589: - Liedbundel 1 en 2 .
90585: - Uitbreiding Gereformeerd Kerkboek / Proefbundel / Liedboek voor de kerken.
45927: - Pharmacopoea Gandavensis Nobilissimi Senatus Jussu Renovata.
69461: - Klima, fabriek van warmte-, koel- en luchttechnische apparaten - handboek nr. 4.
96565: - Victoria and Albert Colour Books: Floral Borders, Patterns for Textiles, Patterns for Papers, Tile Paintings. (4 volumes in a slipcase).
32894: - Memling des meisters Gemälde in 197 abbildungen.
30534: - Electro inmaakboekje.
28613: - Bruisend Rotterdam.
37629: - Der Deutsche Bundestag im Reichsgebäude. Geschichte und Funktion Architektur und Kunst.
36250: - Tuinideeën agenda 2011.
73167: - Het Peperhuis. Jaargang 1985. Musea rondom de Zuiderzee.
73168: - Het Peperhuis. Jaargang 1986. Waartoe zal dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820-1852.
70390: - Uit het leven van eene christin, medegedeeld door een harer kinderen. Premie op den scheurkalender Honigdroppels.
32882: - The Masters 12: Joseph Turner.
32884: - Pre-Raphaelite drawings by Burne-Jones.
37628: - Kunst in het gerechtsgebouw in Groningen.
77038: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1939, 31ste deel.
76584: - French North Africa - Algeria, Morocco, Tunisia, Sahara - Magic of Islam.
32877: - The Masters 3: Canaletto.
89928: - Alphabets antropomorphes et alphabets à personnages.
68521: - 39ste Jaarverslag "Stamil" 1942. Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens.
107163: - A Century of Exploration (1885-1985). Exploration Bulletin Special Issue.
75230: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1989.
75231: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1988.
75232: - Terschellings Oerol. L'ile Feerique Programma juni 1995.
75233: - Terschellings Oerol. Programma juni 1991.
43792: - Mariniers 1665 - 1965. Herdenkinstentoonstelling ter gelegenheid van het 300-jarig bestaan van het Korps Mariniers.
45017: - Dat is De gansche Heilige. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, ....
45015: - Handboekje voor de Gereformeerde militair van zee-, land- en luchtmacht in opdracht van de Cont. Comm. Geref. Garnizoenskerken (C.C.G.G.).
83770: - Bijbel. Vertaling 1951 in opdracht van het Nederlandsch Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies & Liedboek voor de kerken.
83768: - Liedboek voor de kerken Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangeboden door Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
83769: - Liedboek voor de kerken Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis aangeboden door Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied.
42754: - Bato. Een boek voor het jonge Nederland. Uitgegeven door E. Laurillard onder medewerking van vele letterkundigen. Tweede deel.
66736: - Elke dag een vraag. Een dagboek voor vijf jaar.
67887: - Spreuken en liedjes voor kinderen.
101689: - Stand Easy. After the Defeat of Japan, 1945..
96582: - Theo Berends.
75228: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1992.
75229: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1990.
75227: - 10 dagen De wind voert het woord.
22660: - Dif maakt het verschil. Nr. 3.
22639: - Het evangelie van Philippus.
54077: - Otto Dix. Peintures, Aquarelles, Gouaches, Dessins Et Gravures Du Cycle De «Laguerre».
54080: - Early Russian painting, Recent Discoveries.
54081: - Honderd tekeningen uit het Museum of Modern Art, New York: Een tentoonstelling in het Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo van 15 april tot 18 juni 1973.
30518: - Het zwaard van Palermo. De avonturen van Aram.
40900: - Het schrift. De gedachten van de mens gevangen.
50394: - Inventaris van het archief van de secretarie van de gemeente Sloten (1555) 1816 - 1983.
11709: - No one is safe.
50385: - Inventaris van de gedeponeerde archieven van de gemeente Weststellingwerf 1908 - 2000.
20898: - Lock, Stock & Barrel!.
101695: - De Prins der Geillustreerde Bladen. 1923.
75226: - 10 dagen het geluid van een eiland.
75225: - Oerol. Paspoort hele periode.10 dagen het geluid van een eiland.
52009: - How to Draw series. 10 volumes. American landscape; Landscapes and Seascapes; Experimental Painting; Roses and other Flowers; The Magic of Flower painting; Nell walker Warner Paints in Oils ....
44972: - Lonely Planet. Travel Book. A journey through every country in the world.
12279: - Air Pictorial 1980 (12 volumes).
32878: - The Masters 25: Parmigianino.
32879: - The Masters 59: Camille Corot.
32880: - The Masters 27: Claude-Oscar Monet.
76848: - Ce qu'était Reims, ce qu'elle est devenue.
32874: - Meister der Farben: Guardi.
32875: - Meister der Farben: Duccio di Buoninsegna.
32831: - Blikken in de diepte. Erotische openbaringen in de 3e dimensie.
32832: - Italiaanse tekeningen in Nederlands bezit. Afbeeldingen. Tentoonstelling Parijs, Rotterdam, Haarlem 1962.
32873: - I Maestri frl colore: Mantegna.
50384: - Inventaris van de archief van de gemeente Weststellingwerf 1913-1935.
50383: - Inventaris van de archief van de secretarie van de gemeente Weststellingwerf 1813-1912.
42423: - Het boek der uitvindingen. Omgewerkt en verkort. Met vele houtgravuren.
105718: - Steevast 2004 t/m 2006 & 2008 t/m 2019. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
56159: - n Stieg vertelsterkes.
40898: - Boek beeld ornament. De geschiedenis van de boekverluchtiging in het avondland.
100315: - The Burning Bush. Poems from Modern Israel. Edited by Moshe Dor and Natan Zach. Introduction by Alan Sillitoe.
59430: - Ben Ezra Synagogue, Old Cairo Short Note About the Oldest Synagogue in Egypt.
71631: - Nog n Stieg vertelsterkes.
37608: - Tyrrannie in de fabrieken. Productiviteit contra Jaagsysteem. Hoe communistische leiders millioenen arbeiders uitbuiten.
32342: - The baby; A photographic enquiry into certain private options.
50373: - Inventaris van de archieven van de gemeente Bedum 1808 - 1940 (2004).
50195: - Een lied op den sabbatdag - Deel 3.
50198: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
105540: - Tchenrezig meditatie.
87392: - Chinese Rubbings.
81498: - Liefdewerk van de H. Augustinus en de H. Monica. Annalen der Afrikaansche missiën. Aflevering 1 - juli 1890 t/m aflevering XII - juni 1891. Zevende jaargang.
59808: - Overijssel '85. Een nota over de inrichting van de leefruimte van Overijssel in de periode tot 1985.
81495: - Canada-Netherlands 1944-1945 Remembrance, Canada-Nederland 1944-1945 Ter Herinnering, Canada-Pays-Bas 1944-1945 Souvenir.
48800: - Proeve van kleine gedigten voor kinderen.
53885: - De grondwet van het Koningrijk der Nederlanden en de regeeringsvoorstellen tot wijziging der grondwet, ter vergelijking naast elkander gedrukt, gevolgd door de memorie van toelichting dier voorstellen.
92564: - The Teaching of Buddha.
104632: - Introducing South Africa. 'n Voorskou Van Suid-Afrika. Coup d'oeil sur l' Afrique du Sud. Blick auf Südafrika. Zuid Afrikaanse taferelen.
101527: - Te voet door Noord-Brabant.
101528: - De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest: In dit uur. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1952 - 30 sept. 1953.
21263: - Zhongguo Wenxuejia Da Cidian.
21264: - Zhongguo Gudai Wenxue Cidian.
23538: - Wereldatlas.
94714: - Oegstgeester Courant. 18, 25 mei 1945; 1, 13, 20, 27 juli 1945; 3, 10 augustus 1945; 21 & 28 september 1945; 5, 12 & 19 october 1945; 2, 9, 16 & 23 november 1945; 7 & 31 december 1945; 8, 15 & 22 februari 1946; 1, 15 & 22 maart 1946; 5, 12, 19, 26 april 1946; 3 & 10 mei 1946; 7, 14 & 28 juni 1946; 5, 12, 19 & 25 juli 1946; 2, 9 & 16 augustus 1946.
48038: - Man en maat. Beknopte wegwijzer in 4D, nieuw maatsysteem voor herenconfectie.
102636: - Aanleg en onderhoud van gazons en sportvelden..
89971: - Zomerreceptenboekje.
80235: - De dagen onzer jaren. Een roman van Rudolf van Reest: In dit uur. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1952 - 30 sept. 1953.
101168: - Poëziekrant, nr. 5, 2018.
40891: - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek KNP (Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek).
40886: - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. propatria.
81491: - Flevohof wegwijzer.
65423: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 36ste jaargang 1968, 12 nrs compleet.
102651: - Crimineel jaarboek '87 - '88.
26152: - Der Rhein von Mainz bis Duisburg-Ruhrort. The Rhine from Mayence to Duisburg-Ruhrort. Le Rhin de Mayence jusqu'à Duisburg-Ruhrort. 37 views in 20 sheets.
81486: - Rotterdam Ahoy / officiële gids voor de tentoonstelling 15 juni - 15 augustus 1950.
81484: - De ervarene en verstandige Hollandsche Huyshoudster: Onderwyzende alle Jonge Vrouwen, hoe zy zich in't Bestuuren van het Huyshouden moeten Gedragen, door ieder zyn Plicht wel te doen Waarneemen. Alles wanneer het tydig en best koop is, op te doen en op te Doffen; hoe men zich na den tyd des Jaars moet Kleeden, &c. Dienende tot een Volmaakte Onderwyzing in deeze groote en nuttige Kunst, en zonder welkers kennisse, alle Boeken, dewelke van de Kook-Kunst en diergelyke Wetenschap-Schappen handelen, vruchteloss zyn.
96382: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkendkunde. Deel 106. eerste aflevering.
96524: - Catalyst: Social Pastoral Magazine for Melanesia.
96347: - Gods wegen in Banjoemas. Een halve eeuw Zending 1901 - 1951. Gedenkboek van de Zending uitgaande van de Gereformeerde Kerk van Rotterdam en de samenwerkende Kerken des classes Barendrecht, Brielle, Dordrecht, Gorinchem, Rotterdam en Schiedam.
96360: - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Nederlandsche Zendelinggenootschap, 1797 - 19 December - 1897.
96493: - Archief voor de geschiedenis der Oude Hollandsche Zending. Deel I, Aanteekeningen uit de acta der Provinciale Synoden van Noord-Holland; Deel II, aanteekeningen uit verschillende synodale en classicale acta; Deel III, Formosa 1628-1643; Deel IV, Formosa 1643-1661; Deel V, De Molukken 1603-1624; Deel VI, De Molukken 1625-1638.
96459: - Atlas van de terreinen der protestantsche zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
96452: - Bijdragen tot de taal-, land- en volkendkunde. Deel 76. derde en vierde aflevering.
96460: - Atlas van de terreinen der protestantsche zending in Nederlandsch Oost- en West-Indië.
12345: - Air Pictorial July 1986.
73770: - Arjen Boerstra 12 13 14 15 Boertsra Engineering; Secret Oak; Retrosepctief; Camera Batavia; Batavier; Attic.
17764: - Bolles + Wilson. Neue Bauten und Projekte. Recent Buildings and Projects.
12346: - Air Pictorial August 1986.
12347: - Air Pictorial September 1986.
70174: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXII Groningen. Geïllustreerde beschrijving van de stad Groningen en van de heerlijkheden der stad.
37584: - Bouwen in het landschap. Het kan ook anders.
37580: - Paris vu en quatre jours [...] Versailles. Fontaineblue.
64154: - Japan & China.
11164: - La grande parade. Hoogtepunten van de schilderkunst na 1940. Highlights in painting after 1940.
11167: - Harmonie en contrast. (R)evolutie in de Nederlandse schilderkunst 1820-1970.
11178: - Joan Miró. Pittura 1914-1978.
98396: - Het werk en de mens Nico van Suchtelen. Een reeks beschouwingen.
83719: - Kloosters in Brabant.
43889: - Johannes Jelgerhuis rzn. Acteur-schilder 1770-1836.
43888: - Recepten: in de duitse keuken.
83713: - Aan de zelfkant van het leven. Biographie over Stephanus Modestus Glorieux, stichter van de Congregatie der Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes en stichter van de Congregatie Zusters van Barmhartigheid.
85174: - Frank Meadow Sutcliffe 1853-1941.
37560: - The Cookery year.
56532: - Goltzius en zijn school.
44913: - Der Christ vor Gott: Ein Gebet- und Andachtsbuch für evangelische Christen, enthaltend Gebete für Morgen- und Abendandachten, für Fest- und Feiertage, für Taufe, Confirmation und Abendmahl, so wie für besondere Zeiten und Lagen des Lebens.
81454: - Rudolf Steiner 1861-1925. Uitgegeven ter gelegenheid van de Rudolf Steiner tentoonstelling. Den Haag, maart 1961.
44911: - Sonntags-Blatt für katholische Christen. Unter Mitwirkung von Geistlichen der Erzdiöcese Cöln und der Diöcesen Hildesheim, Münster, Osnabrück, Paderborn und Trier. Dritter Jahrgang. No. 1 - 27.
63551: - Bezig zijn met borduren. 80 prachtige borduurpatronen.
44900: - 50 NCSV kampen 1948. Zomerkampen voor leerlingen van Gymnasium, H.B.S. en Lyceum. Jongenskampen: vijftiste kampjaar - Meisjeskampen: vijf en veertigste kampjaar.
28573: - Tapas.
55441: - Leekunstleek. Lucie Oltmans, Wine Fransen, Gerriet '80, Ronald Medema, Jan Bouwman.
8738: - Krisis 7. Tijdschrift voor filosofie.
96729: - Muziek. Nederlandse artiesten/groepen Golden Earring (deel 2) *biografie * songs.
71181: - Jaar te kijk 1982. De Zilveren Camera.
87773: - Peter Alma 1886-1969.
44889: - Ontroerende toespraken van stervende Schotse geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
73129: - Historie van den oorspronck, fondatie ende voortganck der seer vermaerder zee ende koopstadt Enchuysen met sijn gelegentheijth, ende wat haer mede is gepasseert, van den jare na Christi geboorte 1100, tot den jare 1653 / 't samengestelt en kort inghetrocken door een liefhebber der selver stadt ; met een inleiding van S.B.J. Zilverberg.
77893: - Hoogtelijnen provincie Groningen (alleen de kaarten).
43687: - Albrecht Dürers Randzeichnungen us dem Gebetbuche des Kaisers Maximilaan I. Mit eingedrucktem Original-Texte. Nebst einer einleitung von Franz Xaver Stöger.
80429: - De best verzorgde boeken 1992. The best book designs.
49298: - Reglement voor het Waterschap De Regge.
28552: - A. Roland Holst.
61814: - Kinderen Gods. Getuigenissen uit Het offer des Heeren 1562. Gekozen en ingeleid door Cath. Ypes.
80427: - De best verzorgde boeken. The best book designs 1991.
75786: - L'Almanach Bourguignon. Les sourires de la Bourgogne.
107379: - Gebouw Wereldbibliotheek 1950; Bestelbiljet; Pinksteren 1938; Pasen 1957; Nico van Suchtelen - Uit zijn werk; Van Suchtelen hulde; Pinksteren 1937; 50 jaar wb.
97636: - Schrijversprentenboek 17. Ed. Hoornik.
85160: - Der Triumphzug Kaiser Maximilians I. 1516-1518.
36032: - Möbel & Wohnraum. Meubles et aménagements intérieurs. Furniture and rooms.
39019: - Van het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw verteld en berijmd.
40860: - Jubileumnummer 1901 - 1926 Mededeelingen. Officieel orgaan van den Nederlandschen Bond van Steendrukkerijen. Vereeniging van Nederlandsche Chemiegrafische Inrichtingen.
90089: - Een Secreet-Boeck uit de zeventiende eeuw over parfumeren, konfijten en koken. Facsimile-uitgave naar Hs. II 211 van de Koninklijke Bibliotheek Albert I te Brussel voorzien van een inleiding en woordverklaring door Elly Cockx-Indestege en Claudia Lemaire.
74743: - Titaantjes waren wij. Schrijvers schrijven zichzelf.
43845: - Luc Tournier 70. Portretten en ontmoetingen met medewerking van Cola Debrot, Charles Eyk, Albert Helman, Wil Sandberg en Luc Tournier.
27805: - Panorama 45ste jaargang nrs. 27 tot en met 39.
26531: - Woonbeeld magazine voor stijlvol wonen en leven. 7e jaargang, no 4.
41243: - Ricordo di Napoli.
85142: - Grossdeutschland in Bild und Karte.
70097: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
89909: - Geïllustreerd Stuiversblad. Jaargang 1909.
80146: - E-legende. Koppermaandag.
46172: - Kunst aus der Revolution. Sowjetische Kunst während der Phase der Kollektivierung und Industrialisierung 1927-1933.
8948: - Cours de navigation des Glénans.
83681: - De avonturen van Bruintje Beer. 1. Bruintje Beer en de wolf; 2. Het avontuur met de vliegmachine. De avonturen van Bruintje Beer: Bruintje Beer en Bullie Mops; 2. Bruintje Beer en de zeeroovers; 3. Bruintje Beer ontmoet St. Nicolaas; 4. Bruintje Beer en de kerstpudding. De avonturen van Bruintje Beer: 1. Bruintje Beer en de gulzige prinses; 2. Beppo, de aap, als logé van Bruintje Beer; 3. Bruintje Beer en de verjaardagstaart. De avonturen van Bruintje Beer: Bruintje Beer Freedie Snuit en de circus; 2. Bruintje Beer in sneeuwland; 3. Bruintje Beer en de zwarte ridder.
40603: - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java.
27125: - Vis en zeevruchten.
40854: - Een bundel gedachten. Jubileum-uitgave 1 mei 1838-1963.
59715: - Joost mag het zeggen. Honderd verzen van vrijheid en onvrijheid uit tien jaargangen van de Groene Amsterdammer.
27122: - Hadewijch. Een bloemlezing uit haar poëzie en proza. Ingeleid en toeglicht door Dr Johanna Snellen.
43841: - Aquarellen en tekeningen van Kees Verwey.
43844: - Hendrik Chabot. Tekeningen.
28499: - Mannen en vrouwen van betekenis.
50254: - Stadsvernieuwing in Amsterdam. Programma 1983/86.
44843: - Kerkorde der Nederlandse Hervormde Kerk.
44844: - Prekenserie. Van recht en ongenade.
43834: - Society of Wood Engravers. Leiden De lakenhal, Utrecht Centraal Museum, Amsterdam Rijksacademie.
43835: - Jan Ensing 1819-1894. Tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen. Tentoonstelling 1981.
43836: - Rudolphus Lauwerier 1797-1883. Tekenaar van oud-Nijmegen.
32806: - l'Art Byzantin.
30268: - Het volk over Eddy Merckx. Uitspraken over een idool.
87123: - Fine Chinese Paintings and Calligraphy - Friday, 19 September 1997.
25451: - Ritus celebrandi matrimonii sacramentum. Amsterdam usum dioecesium Hollandiae.
32789: - Schatten uit Turkije. Türkiye'nin tarihi zenginlikeleri. Treasures from Turkey.
16994: - Universitats Groningana MCMXIV-MCMLXIV Tweede Deel. De viering van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen.
69474: - De Groene Amsterdammer, 75 jaar Rijp en Groen. [1877-1952].
32788: - De Mexicaanse Muralisten.
73058: - Steevast 1991. Jaaruitgave van de Vereniging Oud-Enkhuizen.
99894: - Bibel. Bibel ut de oarsponklike talen op 'e nij yn Frysk oerset.
94261: - Schrijvers om de Noord 4.
44826: - Paarlen des bijbels ter bevordering van bijbelkennis en godsvruchtbij de jeugd. Door eene vereeniging van godsdienstvrienden.
99384: - Zingend roei ik huiswaarts op de maan. Gedichten van Meng Haoran, Wang Wei, Li Taibai, Du Fu, Bai Juyi uit het Chinees vertaald.
50148: - Nieuwe Joodse sprookjes.
44823: - De christelijke huisvriend. Stichtelijke overdenkingen in onze huiskamers ter geloofsversterking en opbouwing tot het godsdienstig leven.
90902: - Günter Tuzina. Tussen geel en blauw / Between Yellow and Blue.
96318: - Melawan Gelap. Vervolg op de Warta sari film. Filmreis door het zendingsgebied van Noord-Sumatra, Borneo, Midden-Celebes en Noord Nieuw-Guinee.
30450: - Wielerrevue 2004 - 2009.
70060: - Children's drawings from the concentration camp of Terezin.
70210: - Minne Onnes 80 jaar. Bezield door de zee.
43826: - Jan P.C. van Doorn. Prenten, tekeningen en goauches 1943-1986.
41167: - China Reconstructs. Vol V no 11, November 1956.
107069: - Sarawak and its People. A book for primary schools.
50176: - Twee jaar later. VPRO-blad nr. 7 - oktober 1984.
57396: - Map with underwear advertisemnts from the fifties.
96628: - Gereedschappen voor Metaalbewerking Boelte en Gorter.
94700: - Vrij Nederland. 5e jaargang, nr. 25, 2 juni 1945; nr. 27, 19 juni 1945; nr. 28, 23 juni 1945; nr. 31, 14 juli 1945; nr. 32, 21 juli 1945; nr. 37, 25 augustus 1945; 6e jaargang, nr. 1, 1 september 1945; nr. 2, 8 september 1945; nr. 51, 24 augustus 1946; 7e jaargang, nr. 1 31 augustus 1946; nr. 2, 14 september 1946; nr. 4 21 september 1946.
28475: - Het kunstboek.
67152: - The Pushkin Memorial Museum - Appartement-Musée de Puchkine - Die letzte Wohnung Puschkins - La Ultima Vivienda de Pushkin.
80835: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842.
85873: - Francis Day's album of rags no.1.
61112: - Vandeloo, Jos.
104638: - Boer en Brit: een en ander uit Zuid-Afrika. Inhoud: De familie *** of de Engelschgezinde Afrikaner. Piet Retief's dood gewroken.
97827: - Het kinderblad Kris Kras. 5de jaargang ingebonden.
60021: - Op stap met Elsschot en Johan Petit.
60024: - Ik ben een overgevoelig mens. Frans Buyens ontmoet Willem Elsschot.
87547: - Nederlands-Chinees (Pinyin) zakwoordenboek.
32876: - The Masters 33: Andrea Mantegna.
57518: - Brücke. Expressionistisch kunstenaarscollectief : (1905-1913).
32776: - 5000 Years of Art in Pakistan.
32760: - Eight hundred years of Japanese print making.
32761: - Nepal. Kunst aus dem Königreich im Himalaja.
31818: - Beelden van kinderen. Pictures of Children. Picturile copiilor.
32757: - Papoea-kunst in het Rijksmuseum. Papuan Art in the Rijksmuseum.
32758: - Korean Central Historical Museum.
32745: - Intertype Schriften-Zählscheibe.
32746: - Omrekenschijf voor verkleiningen en vergrotingen.
33380: - Gimbel's Illustrated 1915 Fashion Catalog Gimbel Brothers.
43821: - Dick Ket 1902-1940 Herdenkingstentoonstelling.
50189: - Maandblad voor handwerken. Ariadne.
33338: - Mode-Katalog Warenhaus A. Wertheim 1903/1904.
44809: - Ontwerpen in Rijnmond. Design in Rijnmond.
72202: - De avonturen van Bruintje Beer. Bruintje Beer en de gulzige prinses; Bruintje Beer en de zwarte ridder.
105229: - Groot nieuws bijbel (metal bijbel).
43812: - Vrij en gebonden. Confrontatie, een keuze uit vrij werk en boekillustraties van Nederlandse kunstenaars 1815-1965. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.
24063: - Industries et Metiers d'Art en Belgique. Kunst Ambachten en Nijverheid in België 1937.
50178: - Rapport van de commissie ter bevordering der suikerbietenteelt in de Noordelijke provincies over 1967.
32731: - Het lithografische vak. Geschiedenis en overzicht. Leergang voor het grafische bedrijf.
58859: - Supersalades. Meer dan 150 snelle & smakelijke salades.
93650: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. III.
28439: - Das Tibetanische Totenbuch.
105128: - Hier staan ek ? maar ek kan nie sê wie ek is nie (predikant a, predikant b, predikant c, predikant d, predikant eanonieme dominees) en ek is nie alleen nie (name van predikante en lidmate van die Afrikaanse kerke).
28436: - 21 november 1981. Kaaskoppen tegen kernkoppen.
50180: - Actueele gegevens omtrent de teelt van suikerbieten I.
93654: - Stalins slavenkampen. Beschuldigingen en bewijzen van moderne slavernij. Deze aanklacht werd samengesteld door het Internationale Verbond van Vrije Vakverenigingen.
50175: - Samenvatting - Hoe was het ook weer?.
107209: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 53, Part II, July-December, 1969, Pages 1333-2710.
32734: - Teekenpapier M. Ubbens Zutphen.
52637: - De As. Anarcho socialisties tijdschrift. Arbeidsethos Nummer 67.
96652: - Picture gallery containing thirty nine permanent photographs after the works of the most popular artists.
65575: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
52639: - De As. Anarchities tijdschrift. De grote depressie Nummer 12.
103436: - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 2e jaargang, nrs. 1, 2, 3, 4/5, 6/7, 8/9, 10 & 11/12.
103437: - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 2e jaargang, nrs. 3, 6/7, 8/9, 10 & 11/12.
61027: - Mondrian l'Ecole de La Haye. Aquarelles et dessins du Haags Gemeentemuseum, La Haye et d'une collection particulière.
89424: - Die vrouwen liefheeft, of haar veracht, Middeleeuwse gedichten over de vrouw vertaald uit het Hebreeuws.
8625: - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945.
26979: - Jeugd en kampwerk.
32724: - Persische Teppiche.
98958: - Prisma. Indonesian Journal of Social and Economic Affairs. nr. 7.
66502: - Chinese 300.
37302: - The Bodley Head. Saki. Edited and introduced by J.W. Lambert. Short Stories. the Unbearable Hassington.
3730: - Zhonghua Renmin Gongheguo Weichengnianren Baohu Fa. Shanghai Shi Qingshaonain Baohu Tiaoli.
73763: - Grafisch Nederland Kerstnummer 1998.
63245: - Almanak aan dames 1818.
88130: - Geïllustreerde encyclopedie van de twintigste eeuw. De nazibeulen (3 delen).
86245: - Het jaar der dichters. Muzenalmanak voor 1911. Samengesteld door J. Greshoff.
94619: - Stadscollectie 1990 ? Verzameld Werk III.
86244: - Het jaar der dichters 1915. Samengesteld door J. Greshoff.
52443: - Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai..
10707: - Äsopische Fabeln.
52636: - De As. Anarchities tijdschrift. Opvoeding onderwijs misvorming Nummer 9/10.
32759: - Ceramic Wares of Siam.
76888: - Levensbeelden voor jong en oud, of edele, zedelijke beginselen voor het huisgezin. Deel II.
64907: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 14e jaargang, no. 9 januari 1940 t/m n0. 12 april 1941.
44797: - Graphic Design Index I.
50124: - Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774. Faksimile-Nachdruck..
50119: - Neue Sammlung von Schweizertrachten aus den XXII Cantonen, Nach zeichnungen von F. Koenig, Lory, und Anderen.
50115: - Roti Rösli im Garte.
60721: - Visit of British Railways delegates to Netherlands Railways 14 - 16 November 1955.
80406: - Baal, De sound man in Frascati.
94748: - Prana. Tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen. No. 93: Reizen.
93551: - Grafische Revue. Negende jaargang 1924-1925. Tiende jaargang 1925 - 1926.
60751: - L'électrification du réseau du chemin de fer D'Orleans.
60700: - Trains. 30 full color cards to keep or send.
94753: - Prana. Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen. No. 162: De kracht van het nu.
60733: - De Nederlandsche Spoorwegen in vogelvlucht.
87771: - Sehen, was da ist - Menschenbilder von Dix und anderen aus der Sammlung Frieder Gerlach.
65637: - Take five!. Vijf jaar Huis Marseille.
103263: - Eenige hoofdpunten van het regeeringsbeleid in Londen gedurende de oorlogsjaren 1940-1945.
60687: - The Longacre Book of Trains.
104622: - Van London tot Libau. Pakhuizen in Groningen.
60717: - Officieele gids der feestelijkheden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der spoorwegen in Nederland, te Utrecht van 25 september tot 23 october 1939..
67268: - Protokolle der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Band 1 (Eisenach 1869-Coburg 1874; Band 2 (Gotha 1875 - St.Gallen 1887).
43802: - Meesterwerken uit Amerika. Universiteitsmusea. Utrecht Centraal Museum. 1956 4 augustus-9 september.
43793: - Aus der Postkutschenzeit. Sammlung Schumacher.
72748: - Bibliographie générale du Costume et de la Mode. Description des Suites, Recueils, Series, Revues et Livres Francais et Étrangers relatifs au Costume cvil, militaire et religieux, aux Modes, aux Coiffures et aux divers Accessoires de l'Habillement, avec une Table méthodique et un Index alphabétique [Two volumes in one].
103736: - De Nieuwe tijd: revolutionair-socialistisch halfmaandelijksch tijdschrift. 24e jaargang, nrs. 12 t/m 24..
50090: - Tussen gasgeven en remmen. Wat de automobilist motorrijder en scooterrijder van de verkeersregels moeten weten.
91735: - Le Nouveau Testament, c'est-a-dire La Nouvelle Alliance de Notre Seigneur Jesus Christ. Nouvelle edition.
80393: - Verlagskatalog. Musik der neuen Generation. Katalog 65/66 .
3729: - Zhonghua Renmin Gongheguo Shouyang Fa.
58784: - De best verzorgde Boeken 1986 / The best book designs 1986.
58781: - Grafisch Vormgevers Nederland / Dutch Graphic Designers 1987..
58782: - Drukkersweekblad en autolijn 1957.
37281: - Metiers disparus. Edition comportant 70 planches avec notes explicatives, tiréés de l'Encyclopédie Diderot.
3727: - Zhonghua Renmin Gongheguo. Hunyin Fa.
96305: - The story of our past. Social science pupil book.
53902: - Steunregeling werklozen bevattende de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van 15 januari 1932, no. 800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing van de steunregeling.
53903: - Islamitisch Burgerlijk Wetboek. Conform de Sjaria. Vermogensrecht, Personen- en familierecht en Procesrecht (o.a. rechten van huwelijk, (echt)scheiding, erf, voogdijschap). De wet van Civiele aansprakelijkheid. Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani..
76864: - Internationale Bauausstellung Emscher-Park. Werkstatt für die Zukunft altger Industriegebiete. Memorandum zu Inahlt und Organisation.
81329: - Kaart van de, door de IMC. bebakende wandelwegen rond den Merbaboe.
87631: - Facial Makeup of Folk Festival Fire Performance.
43740: - Max Beckmann. Gemälde. Eingeleitet und erläutert von Hans Wichmann.
91714: - Vieren en fluiten.
50067: - Korbuly's bouwdoozen Matador. Boekje F. Voorbeelden voor Matador No. 4 en 5.
32702: - Japanse prenten met muziek/Japanese woodcuts with music.
87626: - A-O-A Hong Kong Guidebook. With the compliments of Hyatt Regency Hong Kong.
87628: - The Complete Works of Dazu Stone Carving & Sculptures (4 Volumes).
12348: - Air Pictorial October 1986.
12349: - Air Pictorial November 1986.
96598: - GUP Magazine [Guide to Unique Photography]. nr. 26 Vernacular.
91706: - Het Nieuwe Testament..
94699: - Volksprogram voor een democratisch, welvarend en vrij Nederland..
102841: - De grondwetsherziening van 1972. Deel 3: Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
64908: - Buitenleven. Geïllustreerd maandblad voor liefhebbers van bloemen en planten en van de vrije natuur. 16e jaargang, no. 1 1941 t/m 18e jaargang nr. 2 juni 1943.
43734: - Co Westerik Grafiek 1945 - 1984.
58733: - Fotoboek vakantiereis: Engeland, Algiers, Genua, Simplon, Parijs.
61549: - Zündet man Kerzen an, so erhält man Licht. Weisheiten der alten Chinesen.
100599: - Thais, de rijkdom uit het oosten is het toppunt van creatief koken.
76852: - Adelboden Berner Oberland 1356 m. ü. M. Exkursionskarte 1:50000.
19817: - Alkmaar.
56012: - Groningen. Stad, land en letteren. Bloemlezing.
67432: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1921.
12281: - Air Pictorial 1979 (12 volumes).
50044: - Vormen uit vuur. 195 2006/2 Iraanse keramiek. De collectie Oosterbaan-Lugt. Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van vrienden van ceramiek en glas.
94591: - History of the Jews in Russia and Poland. From the Earlist Times to the Present Day. Vol. 2: From the death of Alexander I until the death of Alexander III & Vol. 3: From the accession of Nicholas II until the present day with bibliography and index.
32150: - De maatschappij verandert PTT verandert mee.
101783: - De Boekenwereld. Blad voor bijzondere collecties. Jaargang 29 nr. 6. Eten & boeken.
107170: - Veldwerk! De Leidse Geoloog - Lustrumuitgave 1933-2008.
97020: - Vijfde en zesde jaarverslag van de Vereniging voor Terpenonderzoek.
76847: - Königsschloss Herrenchiemsee.
31812: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
76840: - Litzirüti bei Arosa. Hotel Valbella-Alpenhof.
76841: - Zwitsersche alpenposten.
76843: - Le port de Rotterdam.
76845: - Königsschloß "Neuschwanstein" 16 Ansichten nach Original-Aufnahmen in feinster Kupfertiefdruck-Ausführung (Mit Genehmigung der Krongutsverwaltung).
49983: - l'Agriculture aux Pays-Bas.
32657: - Robas Wereldatlas.
70843: - Westberliner Realisten. Westberliner Künstler stellen aus, vermittelt durch die Vereinigung demokratischer und solzialistischer Künstler. Malerei und Grafik seit 68. Rostock Kunsthalle.
106649: - Van Dale Praktijkwoordenboek Nederlands - Portugees & Portugees-Nederlands.
50011: - 1931 Almanach agenda de Benjamin.
106791: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 63e editie 1998-1999. Facing a new era.
73750: - +81 = Plus Eighty One Magazine, Vol. [issue] 6. Creators on the line. Paris + London, Tokyo, New York, Hong Kong ....
49963: - Cornelius Rogge. Katalogusnummer 477.
49966: - Johny Rolf en Jan de Rooden.
49968: - Louis Leloup. Créateur verrier à audience internationale. Glaskunstenaar met internationale faam. Crystal Glass Designer of International Renown.
12295: - Air Pictorial 1960 (12 volumes).
71286: - Arbeiders Jaarboekje voor 1925 SDAP zeven en twintigste jaargang.
94715: - De Leidsche Post. Waarin opgenomen"het Oegstgeester nieuws- en advertentieblad; de Katwijksche post en het illegaal verschenen dagblad het Dagelijks Nieuws. 18, 25 mei 1945; 8, 15, 22 & 29 juni 1945; 13, 20 & 27 juli 1945; 3 augustus 1945; 29 mei 1946; 7, 14, 21, 28 juni 1946; 5, 12, 19, 26 juli 1946; 2, 23 & 30 augustus 1946; 13 & 20 september 1946.
103211: - 40 jaar Stam. 1921 - 1961.
98201: - Nationaal huldigingsdefilé 9 september 1933, Stadion, Amsterdam.
52623: - Speciale editie John Lennon. Maandblad no. 12.
74926: - Le pont des vernes. Une fabrique de produits céramiques à Pouilloux.
65449: - Op de rails. 55e jaargang, 1987, nrs 1-12 (compleet).
62143: - Editie Collection d'Art.
62144: - Tentoonstelling. Dik hout en planken. September-October 1953. Georganiseerd door het Houtvoorlichtings Instituut op het Museum-Plein - Amsterdam.
23484: - Zelfportret van het Groninger Museum / Sel-portrait of the Groninger Museum.
59481: - Proces verbaal Christelijk Sociale Conferentie 1952 gehouden te Utrecht op 4, 5, 6 en 7 november 1952.
12351: - Air Pictorial February 1983.
12352: - Air Pictorial March 1983.
12353: - Air Pictorial April 1983.
12355: - Air Pictorial May 1983.
12356: - Air Pictorial January 1985.
12357: - Air Pictorial February 1987.
12358: - Air Pictorial March 1987.
12359: - Air Pictorial May 1987.
12360: - Air Pictorial June 1987.
12361: - Air Pictorial July 1987.
12363: - Air Pictorial August 1987.
12364: - Air Pictorial September 1987.
12365: - Air Pictorial November 1987.
76834: - Mededeelingen van de Vereeniging De Nederlandsche Padvinders. No. 12: Kampspelen.
105223: - Bibel. Ùt de oarspronklike talen op 'e nij yn it Frysk oerset.
6951: - Dagelijks leven in Bijbeltijd.
91655: - De kunst van ontfermen. Studies voor Gerben Heitink. Onder red. van A.Lanser, J.van Nijen, C.Stark en S.Stoppels..
98960: - Prisma. Indonesian Journal of Social and Economic Affairs. nr. 5. Jakarta: Siapa yang Punya.
27475: - Wandelen tussen Veen en Wad.
26977: - De eerste schreden in het spel van verkennen. Handboekje voor de opleiding tot nieuweling en verkenner 2de klasse.
25183: - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen.
97373: - Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut 1854-1954.
97316: - Grondslagen kavelinrichting noordelijk kleimozaiekgebied. Regionale studies 5.
98959: - Prisma. Indonesian Journal of Social and Economic Affairs. nr. 7. Uang dan Pembangunan: Menjaga Bangunan Kertas.
62379: - Fran,cais / Turque Dictionnaire. Fransizca Türkçe sözluk. Fransizca ögrenmek isteyen herkese, ögrenciye, veliye esnafa, ögretmene bulunmaz bir sözlük.
12366: - Air Pictorial December 1987.
12367: - Air Pictorial 1988 12 issues.
12368: - Air Pictorial 1989 11 issues.
12369: - Air Pictorial January 1990.
12370: - Air Pictorial February 1990.
12371: - Air Pictorial March 1990.
12372: - Air Pictorial April 1990.
12373: - Air Pictorial May 1990.
12374: - Air Pictorial July 1990.
12375: - Air Pictorial August 1990.
12376: - Air Pictorial September 1990.
12377: - Air Pictorial October/November 1990.
12378: - Air Pictorial May 1991.
76826: - Puzzle even met puzzle-levEN.
76832: - Spelregels van de Homas'sjoelbak.
76833: - Rummy. Handleiding voor het kaartspel. Bekend als: Rum, Rum-Kuhn Khan, Poker Rum, Poker Gin.
27522: - Gedenkboek 1925 - 1945. Uitgegeven ter gelegenheid van het vierde lustrum der Utrechtse Indologen Vereeniging.
49921: - Antonio Dias: Trabalhos, Arbeiten, Works 1967-1994.
49923: - Lamar Dodd: Retrospective Exhibition.
62324: - Handschriften und Drucke des Mittelalters & der Renaissance. Katalog 500 anlässlich des 120jährigen Bestehens des Antiquariates Joseph Baer & Co. herausgegeben. I. Teil. Handschriften des XI. bis XVI. Jahrhunderts. Incunabula Typographica 1450 - 1500. II. Teil : Drucke des XVI. Jahrhunderts mit Illustrationen deutscher Künstler..
67804: - 50 Jahre Ullstein. 1877-1927.
85061: - Album Stijn Streuvels.
66057: - Keizer Karel V. Vorming en lot van een persoonlijkheid en van een wereldrijk.
55401: - Het verborgen rijk van Ming. De Chinese tuin van de Hortus Haren.
95762: - Uittocht uit Egypte.
72366: - Arthur Stam, schilderijen, gemengde techniek en grafiek.
25102: - Popular Photography's Woman. 1969. An exciting insight into the world of beautiful women by the great photographers of our time.
25100: - ASMP Picture. Special Section: Inside U.S.S.R..
58451: - De toekomst van het Waddengebied. Verslag van waddencongres 18 April 1968.
99625: - De gedekte tafel in vijf eeuwen. Tentoonstelling ten bate v.d. Centr. Vereeniging voor Lichamelijk Gebrekkigen.
107213: - The American Association of Petroleum Geologists Bulletin. Volume 50, Part I, July-December, 1966, Pages 1337-2740.
73726: - Jo Coenen & Co 87-97 Building the Territory..
96348: - Poerwakarta. De zendingspost des classis Sneek.
105243: - Het kerkenboek.
67679: - De Coöperatieve zuivelindustrie in Friesland.
93622: - Kamp Westerbork. Inrichtingsplan kampterrein.
66639: - Geschiedenis van het H. sacrament van Mirakel en van de Kapel de H. Stede benevens het Verhaal van de merkwaardige wonderen. Geschied tot anno 1578.
36642: - An illustrated Anthology of Erotica. Sexual Art and Literature from Around the World..
36641: - Aphodisiacs.
49815: - Nutsspaarbank Eenrum 1871-1971.
100351: - Grote atlas van de wereldgeschiedenis.
103424: - Rood kader. 1e jaargang, nrs. 1 t/m 3.
49805: - Paardenkoopers-, pikeurs- en hoefsmits-zakboek. Aanwyzende hoedanig zijne paarden op reis te behandelen, en van welke genees-en hulpmiddelen zich, in ziekten en toevallen derzelven, met het beste gevolg, te bedienen, en wat in acht genomen moet worden ....
49813: - Waar blijven de millioenen der vakbeweging?.
103425: - Rood kader. 1e jaargang, nrs. 1.
104508: - Versailles et les crianons. Album artistique.
99631: - Recepten voor het gebruik van gelatine in de keuken.
63141: - Azië. Basiskennis & handige tips. Wok, sushi & co. Met warenkennis en een groot receptendeel.
63139: - Den sack der Consten, Wten Latine/Italiaensche/Fransche/duytsche ghecopuleert Om te vermaken die beswaerde sinnen. Ende voor hem dye gheerne wat nyeus hooren.
93611: - De oorlogsmisdaden bedreven gedurende de bezetting van het Belgisch grondgebied 1940 - 1945. De Jodenvervolging in België.
73741: - No! I don't know what I'm missing. Cat. 001, Spring 2001.
85504: - Mooi Zwitserland. Een reisverhaal aan hare vrienden verteld door de N.V. Tabaksfabriek v/h Theodorus Niemeijer te Groningen.
93605: - Nazihel SS. De uitgave van deze reeks tragische documenten, waarvoor medewerking werd ontvangen van P.W.D. Shaef Mission Nederlands, moge opgedragen worden aan de oorlogsfotografen der geallieerde legers, die met voortdurende inzet van hun leven de tragiek van deze grootste aller oorlogen voor de geschiedenis hebben vastgelegd. Zij werden bijeengebracht en van bijschriften voorzien door den Nederlandschen oorlogsfotograaf Willem van de Poll..
24003: - Tekens in de tijd. 65 jaar Joop den Uyl.
92117: - Bezig zijn met macramé. 50 prachtige patronen voor kleding en woning voor beginners en gevorderden..
89880: - Het Boek der Psalmen, nevens Gezangen, bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik, door last van de Hoog Mogende Heeren Staten Generaal, der Vereenigde Nederlanden, uit drie berijmingen, in het jaar 1773, gekozen, met de noodige daarin gemaakte veranderingen; Ingericht overeenkomstig de thans meest gebruikelijke taal en spelling.
86545: - The Sun series no 11 on pieces of cloth and weaves. Yuzen, Komon and Bingata dyed fabrics.
101420: - La Chine 1960 no 16.
101421: - Contemporary Chinese Paintings.
77873: - Beschermde stads- en dorpsgezichten: Garnwerd, gemeente Ezinge.
104812: - Geestelijke liederen uit den schat van de kerk der eeuwen. Deel 1 en 2.
82831: - Singjaal. Liederenbundel voor de signaalkampen.
53847: - De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
58380: - Gunther Umberg Eliasabeth Vary.
32515: - Welsh Recipes. A collection of the traditional dishes of Wales.
32519: - Wat de wind fluistert bij maneschijn. Klassieke chinese roman.
32527: - August Sander.
48984: - Elfenbeinkunst.
32501: - 15e Biennale Internationale de Lausanne. Art Textile Contemporain.
12078: - Kutter.
74187: - Peter's zeurkalender 1999.
49779: - Teekenen M.O. Akten Ma tot en met Mk en O - Examen-opgaven 1913.
22529: - Het Nederlandsche boek 1935.
22530: - Het Nederlandsche boek 1929.
88573: - Tora met hart en ziel. Artikelen aangeboden aan Yehuda Aschenkanasy bij zijn 65e verjaardag.
65441: - Op de rails. 75e jaargang, 2007, nrs 1-12 (compleet).
65442: - Op de rails. 71e jaargang, 2003, nrs 1-12 (compleet).
58503: - Nieuwe geographische Nederlandsche reise- en zak- atlas; vervattende vier en zeventig gekleurde, naauwkeurig geteekende en gegraveerde, ook accuraat aan elkander sluitende kaarten van de vereenigde nederlanden; mitsgaders eene beknopte algemeene geographie dezer provinciën en eene aanwyzing, hoe dezelven gevoeglykst kunnen bereisd worden; nevens een bericht der voornaamste logermenten, als mede der jaarmarkten of kermissen, en eene korte doch zaakelyke beschryving van alle steden en veele andere plaatsen dezer landen.
42966: - Gemeentemuseum Den Haag. catalogus schilderijen | Afdeling Moderne Kunst 1962.
42015: - Antike Erzähler. Von herodot bis Longos. Herausgegeben von Franz Stoessl.
49766: - Emile Puettmann Meesterdrukker.
101172: - Poëziekrant, nr. 2, 2019.
92939: - Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden 1867.
64687: - Map met 13 voorbeeldtekeningen: grouw, kamperen, pats, voorjaar, op het watertrekschuit, gildepenningen, aan de rivier, in de ebrgen, de heraut, ben ik knap of niet, Robinson Crusoë, het zwarte ras. Nog twee mappen met vele tekeningen..
20925: - De wandtapijten der fransche kathedralen en paleizen en de tapijtweefkunst van heden.
73738: - Droog Design 20 Postcards .
22528: - Het Nederlandsche boek 1936.
103432: - Het Signaal, maandblad voor lekenspel muziek, toneel, dans onder leiding van Piet Tiggers. A.J.C. 4e jaargang, nrs.3, 4, 5/6, 8/9, 10/11.
26927: - De Hervormde kerk over de doodstraf. Herderlijke brief van de Generale Synode.
65434: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 28e & 29e jaargang 1960/1961 2x12 nrs compleet.
65722: - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van Mr. Georg Branting, Lid van de Zweedse Rijksdag.
99611: - De natuuratlas. Beschrijvingen van meer dan 1500 westeuropese soorten vogels, vissen, insecten, zoogdieren, reptielen, amfibieën, planten en bomen-systematisch gerangschikt naar hun natuurlijke omgeving..
83538: - Engeland. Een politieke geschiedenis in drie delen. 1: Tot aan de dood van Koningin Elisabeth; 2: Tot de komst van Willem van Oranje; 3: Tot de dood van Koningin Victoria.
52414: - Uit het recht. Rechtsgeleerde opstellen aangeboden aan Mr. P.J. Verdam..
12339: - Air Pictorial October 1985.
12340: - Air Pictorial November 1985.
12341: - Air Pictorial December 1985.
22519: - Het Nederlandsche boek 1926.
46191: - Luchtfoto Atlas Zuid-Holland.
101437: - Photography annual 1975.
99661: - Conimex recepten. 't Allerbeste voor de rijsttafel.
90840: - Poètes néerlandais. Traduits par Henry Fagne. Le poésie actuelle en flandre.
74863: - Roman Zuzuk.
94701: - Trouw (verschillende edities) 8 mei 1945, 9 mei 1945; 11 mei 1945; 12 mei 1945; 14 mei 1945; 16, 17, 18 19 en 22 mei 1945; 23, 24, 25, 26, 28,29, 30, 31 mei; 1 t/m 7 juni 1945; 12, 15 juni 1945; 17, 18, 22123, 24, 25, 26, 27, 31 juli 1945; 22, 3, 8, 10 augustus 1945; 15 & 31 october 1945; 22 november 1945; kerstnummer 1945; 24 mei 1946.
49669: - Zeven kleine vrienden. Bewerkt door Han G. Hoekstra.
78950: - Exlibris 64. Jaarboek van de Nederlandsche exlibris-kring. .
92935: - Nouvel Abrege chronologique de l'Histoire de France, contenant les Evenemens de notre Histoire, depuis Clovis jusqu' a Louis XIV. les Guerres, les Batailles, les Sieges, & c.
106588: - Ribhu Gita First English Translation From the Original Sanskrit Indian Epic Sivarahasaya. Translated by H. Ramamoorthy.
67258: - Gedenkboek ter herinnering aan het vijftig-jarig bestaan der arbeidsinspectie.
13239: - Het Lantrecht van Drenthe van 1712.
58423: - Souvenirs de vingtieme siecle.
23480: - Mendini, het nieuwe Groninger museum.
23481: - Mendini, Stella Starck, De Lucchi. Het nieuwe / The New Groninger Museum.
61458: - Transactions of the Bibliographical Society. Volume V. Part I. November 1898, to June 1899.
61459: - Valuable Books and Manuscripts Comprising a Select Portion of the Choice Library of Birket Foster.
55389: - Titles and forms of address. A guide to their correct use.
106077: - A Calendar of Wisdom. Daily Thoughts to Nourish the Soul. Written and Selected from the World's Sacred Texts by Leo Tolstoy.
73734: - KPN Kunst & Vormgeving.
62717: - Cocoa: The Main Products of the Overseas Territories.
97552: - Jurisprudentie en annotaties Ars Aegui. Staats- en administratief recht I 1951. 1973..
67730: - Zes en twintig fantasieen op de zes en twintig letters van het alfabet. Voorafgegaan door een uitvoerige inleiding op Oosthoek's encyclopaedie.
67734: - Weltgalerie des schönen Buches. Zur Geschichte der Internationalen Buchkunst-Ausstellungen in Leipzig.
78920: - Het Geheimzinnige Handschrift van de Familie Over de Linden. Feiten en gegevens omtrent herkomst en voorgeschiedenis van Het Oera Linda Boek.
97846: - Münchener Bilderbogen.
6943: - De evolutie van de mens. De speurtocht naar ontbrekende schakels.
87076: - Water Conservancy in New China.
73036: - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaert en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren door S. Hannot. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
106957: - Punch, or the London Charivari. January - December 1897. Volume CXII & CXIII.
9620: - The Genius of China.
49622: - Het gulden boek voor de tuberculeuse kinderen. Omslag en bandversiering van J.B. Heukelom. Typografische verzorging van J.G. Veldheer.
25026: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di Wu Fen Ce.
52529: - De pacifikatie van 1920. Rapport van de Bond van Nederlandsche Onderwijzers met pleidooien voor en tegen de verplichte neutrale staatschool..
58399: - Andrei Xadorine.
87630: - Chinese for travellers.
14277: - Arbeiders aller landen vereenigt u! Wie is de eenige vijand van de Reaktie? De Kommunistische Partij! Communisten 5.
49616: - Il gatto con gli stivali.
7002: - Great homes of England.
101285: - Kaart van Texel.
718: - A new english-chinese dictionary.
59442: - Volkeren van de wereld, verenigt U voor het verbod en de vernietiging, algemeen, volledig, totaal en uitdrukkelijk, van de kernwapens!.
20198: - Elementary Chinese part 1 and 2.
93648: - De afsluiting en gedeeltelijke droogmaking van de Zuiderzee. Samengesteld met medewerking van het Departement van Waterstaat en de Directie der Zuiderzee-werken. 1e vervolg.
103324: - Verordnungsblatt für die besetzten Niederländischen gebiete, Jahr 1943. Verordeningenblad voor het bezette Nederlandsche gebied, jaar 1943.
58365: - Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift, jaargang 25, nr.96. Tussen kaasdroom en kaaswond.
16251: - Vertelsels van een papegaai. Zes verhalen uit Tûtî Nâmeh.
104148: - Paasgroet 1961. (Tekening Jan Poortenaar).
16254: - Het nachtfeest van Venus (pervigilium Veneris).
98411: - Gulden woorden uit de wereldbibliotheek. Tweede reeks. Uitgave 1932.
25025: - Zhongguo Shaoshu Minzu Wenxue Zuopin Xuan. Di San Fen Ce.
106655: - Indische Letteren. Tweeëntwintigste jaargang 2007 , nr. 1 t/m 3.
105999: - The Teaching of Buddha.
106656: - Indische Letteren. 23ste jaargang 2008 , nr. 1 t/m 4.
106000: - The Dhammapada. With introductory essays. Pali Text. English Translation and notes by S. Radhakrishnan.
106657: - Indische Letteren. 25ste jaargang 2010 , nr. 2.
106658: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 71e editie, 2008-2009. The Power of Potential.
107304: - Provinciale almanak voor Groningen 1971.
93871: - Sowjetische Bildende Kunst. Neue Berliner Galerie. Vom 14.Mai bis 16.Juni 1968.
63075: - Modern scribes and lettering artists. Vol. I & II.
35220: - Puppe, Fibel, Schiessgewehr. Das Kind im kaiserlichen Deutschland.
83102: - Het jaar der dichters 1914. Samengesteld door J. Greshoff.
62323: - The Printed Book of the Renaissance. Three Lectures on Type, Illustrations, Ornament.
72711: - Bildhauerzeichnungen des Wilhelm-Lehmbruck-Museums Duisburg, 5. September - 27. Oktober 1991.
98382: - Paasgroet 1940.
28331: - Vier A.
20753: - Jaarboek van het Central Bureau voor Genealogie 2004; deel 58.
65841: - Schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging.
8854: - Op de uitkijk, aan het roer. Tien opstellen over het inspelen op veranderingen in de wereld, uitgegeven ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Van Nievelt, Goudriaan & Co. te Rotterdam.
70294: - Erinnerungsblätter an den Rhein IItes Heft Andernach bis Mainz.
104578: - Zuiderzeewerken. Land uit zee.
86140: - Antoni Gaudi (1852-1926).
90863: - Go-Partien gespielt bei dem internationalen Go-Treffen 1962 Garmisch-Partenkirchen = Go-games from the international go meeting 1962 at Garmisch-Partenkirchen, Germany.
48799: - Opgegraven Schatten Uit De Volksrepubliek China.
104119: - Poëziebundel met gedichten van Belgische dichters vertaald in het Russisch.
41978: - In 250 woorden.
28329: - De houtsneden van Albrecht Dürer 1471-1528. Chronologisch gerangschikt.
76771: - De Architect - Creative Works of Dutch Architects 20o9.
32473: - The other side of photography. Profiles of education.
32474: - Rini Hurkmans. Lopende gebeurtenissen/Current events.
28330: - Nuwe Hollandse Skilder- en Grafiese Kuns / Dutch Painting and Graphic Art To-day.
76567: - Carl Flemmings Generalkarte No.13: Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lippe, Hamburg, Bremen und Lübeck. Entworfen von F. Handtke.
76767: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 6de jaargang..
65609: - Binnen Buiten. Prijslijst.
51227: - Zing het woord. Liedboek voor kinderen.
66033: - Een en ander over stal- en kunstmest.
67443: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1926.
49491: - Drukkersweekblad en autolijn 1968.
101611: - Uitgelezen boeken. Katern voor boekverkopers en boekenkopers. 1609 het jaar van Emanuel van Meteren & Henry Hudson.
83318: - Verleden van Nederland - Een reis door de tijd in acht documentaires.
36892: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1923. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 110de jaargang.
102761: - Actie is beslissend. Voor nationale onafhankelijkheid en volledige werkgelegenheid. 22ste congres van de CPN.
49490: - Grafisch Nederland 1975. Terug naar het natuurlijke.
36891: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1917. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 104de jaargang.
49488: - Grafisch Nederland 1977. Hoor mij ... volg mij!.
20701: - Vegetarisch koken. Inspirerende ideeën voor heerlijke recepten van hoofdgerechten tot tussendoortjes en traktaties.
104121: - Paasgroet 1956.
49483: - Grafisch Nederland 1978. ...en een tijd om te spelen.
49484: - Grafisch Nederland 1974.
85481: - Chagall. 75 dessins | tekeningen 1907-27.
96600: - GUP Magazine [Guide to Unique Photography]. nr. 23 pop Rock Issue.
63898: - Nieuwe Testament : voor denkers vanuit mogelijkheden.
41957: - Greph groupe de recherches sur l'enseignement philosophique. Qui a peur de la philosophie?.
36890: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1856. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
91530: - A Colored Atlas of some Vertebrates from Ceylon. Vol. I: Fishes. Vol. II: Tetrapod Reptilia. Vol. 3: Serpentoid Reptilia.
33392: - Hollar to Heidelhoff.
76260: - Jehoeda Hallevi Al-Choezari.: Het boek van argumentatie en bewijsvoering ter verdediging van een verachte godsdienst. Uit het Arabisch vertaald en toegelicht door J.H. Hospers.
50555: - Baantjer - Dorcas en de kokende oma's.
91518: - Fotoboek Loppersum, Garrelsweer, Wirdum.
93316: - Cortona City of Art.
13162: - Rene Lalique. Jewelry Glass.
84031: - Vegetarisch komen, verrukkelijk en gezond.
96502: - Het tij keert....
96475: - Kalimantan Barat. Gedenkboek ter gelegenheid van 40 jaar zending op West-Borneo door de Gereformeerde Kerk van Drachten (1950-1990).
64198: - De mensch in aangenaame spectatoriaale vertoogen beschouwd, door een genoodschap van geleerde mannen te Halle. Uit het Hoogduitsch vertaald door George M. Nebe. Vierde deel.
82897: - Brieven over Theosofie.
63169: - Handboek voor het waterleidingvak. Deel I..
9003: - The Mariner's Handbook.
2501: - ANWB Atlas voor Nederland. Het nieuwe reis- ideeën- en oriëntatieboek.
73064: - Haerlem. Jaarboek 1942.
26847: - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
64747: - Uitnodiging onthulling en overdracht Anton Wachter-beeld.
90841: - La poesie contemporaine, 1942-1968 : La poesie francaise de Belgique.
96356: - Berichten aangaande de uitbreiding van Gods koninkrijk op aarde. Nieuwe serie. Twintigste deel.
71438: - The sequel. Zeven boekjes van de deelnemende fotografen..
36826: - Englische Arbeiterskunst.
72699: - Trökes. Bilder, Zeichnungen, Collagen und Skizzenbücher 1938-1979.
58023: - Herman Kruyder.
81898: - The Beatles Lyrics. Introduction by Jimmy Saville.
72410: - Theodor Werner.
61412: - Schrijversprentenboek, deel 9: Louis Couperus.
65583: - I grandi fotografi. Publifoto 1946-1966. Immagini di vita italiana dallárchivio di una grande agenzia.
20803: - Fietsverzorging.
67014: - Gids voor boeren- en volksgeneeskunde.
71345: - Verschenen: na-oorlogsch socialisme voorloopig herzieningsprojekt door Emiel Vandervelde.
66453: - Kroniek van Kunst en Kultuur. 10de jaargang.
42948: - Zum steten Angedenken. Grose Liebe zu kleinen Bildern bezeugt von Eugen Roth.
61107: - Hubert Lampo.
20596: - Wieuwerd en zijn historie. De merkwaardige grafkelder. De geschiedenis der Labadisten. Het leven van Anna Maria van Schuurman.
85407: - Jaarboek van het Geologisch-mijnbouwkundig genootschap voor Nederland en koloniën 1931.
40696: - Ons koninkrijk in Amerika West-Indië.
26115: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Zomer 1997 jaargang 17, nr. 2.
22521: - Het Nederlandsche boek 1937.
22522: - Het Nederlandsche boek 1933.
22524: - Het Nederlandsche boek 1931.
22526: - Het Nederlandsche boek 1938.
22527: - Het Nederlandsche boek 1939.
28328: - Zuid-Nederlandse grafiek uit de zestiende eeuw.
85017: - Bohn's illustrated library. China. Pictorial, descriptive, and historical with some account of Ava and the Burmese, Siam, and Anam.
22473: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 25-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerden grondslag 1888-1913.
80332: - Franklin D. Murphy Sculpture Garden: An Annotated Catalog of the Collection, 1978.
58051: - Ensor 1860 / 1949.
76747: - Enquetecommissie Regeringsbeleid 1940-1945. Deel 1: Algemene Inleiding; Militair Beleid 1939-1940 (3 delen in 2 banden) Verslag, bijlagen, verhoren..
58043: - Paris - Berlin 1900-1930. Rapports et contrastes France-Allemagne 1900-1930. Art, architecture, graphisme, litterature, objets industriels, cinema, theatre, musique.
99773: - De Delftse Bijbel van 1477. Facsimile van de oorspronkelijke druk. Met een inleiding van Prof. Dr. C.C. de Bruin.
104122: - Paasgroet 1957.
20589: - Jubileum-uitgave Zaandijks Fanfare Corps 1889-1989.
76763: - Caleidoscoop 2; 10 jaar Centrum Beeldende Kunst Groningen.
22472: - Gedenkboek uitgegeven ter herinnering aan het 40-jarig bestaan van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen op gereformeerde grondslag 1888-1928.
94369: - Motoren draaien in landbouwtractoren.
11599: - Het tovervisje. Een oud sprookje opnieuw berijmd.
96736: - Restaureren 1880 - 1930; Zinnebeelden & symbolen 1600-1900; Vernissen 1881; Praktisch overzicht vh schildersvak 1883.
67430: - Provinciale Groninger Hazelhoff's Almanak voor het jaar 1854. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
67431: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1881. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten.
94981: - Wie zingt mee?.
43666: - Catalogus van de najaars-tentoonstelling in de kunstzalen aan de Weteringschans 79 omvattende een keurcollectie werken uit de romantische school.
36768: - Shirley Temple in "Curly Top".
36792: - Het beste uit Panorama.
36796: - Rivers of Great Britain. The Thames, from Source to Sea. Descriptive, Historical, Pictorial.
58024: - Herman Heyenbrock. Schilder van de arbeid. 1871-1948..
101388: - Groninger adresboek 1968.
93554: - De wereld van het zwart en wit.
101346: - Verhalen uit de Duitse Romantiek.
66822: - In hoc signo vinces. Enige woorden over de missie-congregatie van het Onbevlekt Hart van Maria. Scheut bij Brussel.
20554: - Rotterdam 25 jaar na dato.
90434: - Sixth annual exhibition book jacket designers guild 1952..
98383: - Paasgroet 1941.
57964: - De kunst van het verleiden. Hoe voor de nacht zich een plezant onderdak te verschaffen. Handleiding van een volksverteller ten tijde van de Sung-dynastie.
92877: - De Zilveren Camera 2007. Overzicht van de Nederlandse Fotojournalistiek.
59524: - Achtergronden en emissiegegevens van de postzegeluitgiften 1989.
32301: - Women under apartheid. In photographs and text.
76727: - Verslag van de Nederlandsche Kamer van Koophandel voor België te Brussel 1941, 1942, 1943, 1945-1946, 1947.
60623: - Der Hamburger Bahnhof: Geschichte und Gegenwart.
21370: - Het gezin anno 2000. Kultuur van vandaag en morgen.
76625: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 1ste jaargang..
104123: - Paasgroet 1959.
107488: - Rob van Koningsbruggen. Centraal Museum Mededelingen nummer tien.
87348: - Peking. A Tourist Guide..
53765: - Indirect tax bundel 2009. Bestemd voor de BTW en Douane groep.
57969: - Poems of the late Tang.
83266: - Female Body Parts.
90431: - Kopij en Boek. Enige richtlijnen voor de samenwerking tussen auteur, uitgever en drukker bij de vervaardiging van het boek.
65539: - De polemiek. Over de algemene lijn van de internationale kommunistiese beweging.
83661: - Soma 23, Literair tijdschrift.
37677: - Beelden in het Zuiderpark.
72588: - Matty de Vries.
58086: - Was Tom Poes maar hier. Een hommage aan Marten Toonder 1912-2005.
20529: - Treasures from the bronze age of China. An exhibition from the People's Republic of China.
23893: - Van school in het Roderveld tot Meester De Vriesschool in Nieuw Roden 1903-1978.
88509: - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
103290: - Verweer tegen het geweld. Een onderzoek van de Quakers naar de oplossing van de internationale conflicten en een gedachtenwisseling daarover.
76846: - Album von München.
20520: - Der Traum der Roten Kammer. Ein Roman aus der Frühen Tsing-zeit.
53764: - Selectie fiscale wetgeving 2009. Een beknopte versie van Fiscale wetgeving 2009.
33979: - Het vibreerputje.
95526: - Terschelling in kleur.
49295: - Almanak voor het schoone en goede 1853.
55449: - Orchestra solare no 3.
97997: - Het kinderblad Kris Kras. 4de jaargang ingebonden.
62816: - Indigo vroeger en nu.
62814: - Almanach der Africaansche landbouwers en hoveniers / African Gardeners' and Farmers' Almanac.
20504: - Vroeg-Chinees Ceramiek. Early Chinese Pottery.
102909: - Das Schwarzbuch - Tatsachen und Dokumente. Die Lage der Juden in Deutschland 1933.
67684: - Zoekt u een hulp in de huishouding? Vuil verdwijnt .... waar Imi verschijnt.
67685: - Met Henco geweekt is half gewasschen.
67686: - Jong geleerd, oud gedaan! Met Henco weken en het waswater zacht maken. Met Persil alles wassen. Met Ata alles reinigen. Met Imi afwassen en bedrijfskleding reinigen. Met Sil spoelen en de luierwas doen.
48088: - Frans Masereel.
91427: - Gedichte aus Belgien und den Niederlanden. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Hans Joachim Schädlich.
57935: - De cultuurhistorische betekenis van forten.
64153: - Nederlandsch Indië. Reisindrukken.
78731: - Bijbel dat is de gansche heilige schrift bevattende al de kanonieke boeken des oude en nieuwe testament... Met reproducties naar werken van Rembrandt Harmenszoon van Rijn.
20446: - Stratenboekje en gids van Maastricht met stadsplan.
93460: - Veldgids. Wilde bloemen, bomen, vogels.
57934: - Atlas van historische vestingwerken in Nederland. Deel II. De provinciën Overijssel en Gelderland.
49972: - Kati Tuominen.
91418: - Gedichten aus den besetzten Niederlanden.
83357: - Katholieke illustratie. 67ste jaargang, no. 1 tot en met 25.
104150: - Uw kosteloze keuzepremie aangeboden door het bestuur van de W.B.-Vereniging.
83356: - Katholieke illustratie. 67ste jaargang, no. 26 tot en met 52.
88497: - Groot letter liedboek voor de kerken. Psalmen en Gezangen voor de Eredienst in kerk en huis.
91362: - Poetry International. Poetry on the road 1991 (Dichters uit Afrika en de rest van de wereld).
94630: - Artis voor jong en oud.
65452: - Op de rails. 58e jaargang, 1990, nrs 1-12 (compleet).
83353: - Katholieke illustratie. 86ste jaargang, no. 28 tot en met 52.
83354: - Katholieke illustratie. 85ste jaargang, no. 1 tot en met 25.
16769: - Xin Shuo Xi You Ji Tu Xiang.
32293: - Japanese Patterns, Japanische Muster, Motivos Japoneses, Mofifs Japonais.
105366: - Birds Trees & Flowers Illustrated.
57919: - Bathmen spant de kroon. Tweehonderd jaar oranjefeesten.
83352: - Katholieke illustratie. 83ste jaargang, no. 27 tot en met 52.
105504: - Glimpses of the Grand Canon of the Colorado.
107313: - Reglement op de uitoefening van het collatierecht der Ned. Herv. Gemeente te Eenrum.
105502: - De oude plichten. (The old charges). Herdruk van de oudste uitgave, Londen 1723, met de Nederlandse vertaling van de broeders A.G.H. Bachrach en G.M. van Veen.
105514: - Door de stoel gaan: Oraties van twee hooggeleerden, Malcolm Davies: Zoonen der reden en kinderen des lichts, naar een nieuwe geschiedschrijving van de vrijmetselarij. Anton van der Sande: Monarchie, natiebesef en vrijmetselarij.
106662: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 65e editie, 2000/2001. Down to Earth.
106664: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 68e editie, 2004-2005. The oracle of ore.
106663: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 67e editie, 2003-2004. Can you dig it.
83350: - Beatrijs. Katholiek weekblad voor de vrouw. 9de jaargang, nr. 1, 5 januari 1951 t/m no. 13, 30 maart 1951.
84469: - Erzählungen aus dem neuen China.
18241: - De fabricage van textielproducten. Het spinnen, weven, appreteeren en verven.
49243: - Bijbel. Leidsche vertaling.
56380: - Doubletten der Kupferstichsammlung Albertina in Wien : Englische Schabkunstbla?tter des XVIII. Jahrhunderts von Mac Ardell, Earlom, Val. Green, Rich. Houston, Ang. Kauffmann, John Smith, John Raphael Smith, W. Ward, Westall, Wheatley. Sammlung kostbarer Schabkunst-Portra?ts von und nach Sir Joshua Reynolds. Eine umfangreiche Kollektion von Kupferstichen von Francesco Bartolozzi : Franzo?siche Linienstiche des XVIII. Jahrhunderts von Bonnet, Boucher, Chardin, Demarteau u.a. Ausstellung 15.-19. November 1923. Versteigerung 20.-22. November 1923.
57870: - Mit der Feder gesehen : Jan de Beijer 1703-1780.
8849: - Maritiem Journaal 74. Jaarlijks verschijnend informatie- en documentatiewerk op maritiem gebied voor Nederland en België.
85474: - Duden Deutsches Universalworterbuch.
21810: - Info Asia. The complete traveller's guide to Singapore.
104066: - Terugblik met vergezicht.
105323: - Taarten & Baksels. Makkelijke en smakelijke recepten voor de moderne kok.
83348: - Beatrijs. Katholiek weekblad voor de vrouw. 8ste jaargang, nr. 18, 5 mei 1950 t/m no. 34, 25 augustus 1950.
83349: - Beatrijs. Katholiek weekblad voor de vrouw. 6de jaargang, nr. 19, 27 aug 1948 t/m no. 37, 30 december 1948.
83347: - Het christelijk huisgezin. Jaargang 57 Januari 1931 t/m jaargang 58 december 1932.
83033: - Romanesque Art. Romanik. L'art roman. Romaanse stijl.
28308: - De Nederlandse sigarenmakers en tabakbewerkersbond, opgericht op 26 december 1887 Zijn geschiedenis, werken en streven.
91405: - Carmina neerlandica latine vertit. Nederlandse gedichten in het Latijn vertaald door Roger Geerts.
80306: - Saartje de fruitverkoopster. Een Boodschap. Ik ben verlegen. 3 mooie komieke voordrachten voor 1 dame.
83344: - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden 1838.
83345: - Nederlandsch Magazijn, ter verspreiding van Algemeene en Nuttige Kundigheden 1838.
83346: - Boon's geillustreerd magazijn. Tiende jaargang - Tweede deel, XIX.
71886: - Electric Blues Guitar: A Book/Record Guide to Blues Thoery and lead guitar improvisation based on recorded examples in the styles of outstanding contemporary guitarists.
40079: - Blüten aus dem Senfkorngarten. Chinesische Farbholzschnitte.
60237: - De korte mantel - Een Arturverhaal uit de dertiende eeuw gevolgd door De wondermantel, eene sproke uit den ouden tijd.
30191: - Lex Brand. Volledig detective beeldverhaal. Morfine 115 episoden!.
31070: - Goebbels Journalisten in Bonner Diensten. Eine Dokumentation.
36636: - Les guides bleus espagne.
49164: - Psaumes et cantiques pour le culte public des Églises Wallonnes. Publiés par la Réunion des Députés des Églises Wallones des Pays-Bas ..
27822: - Katholieke illustratie. 60ste jaargang, no. 1 tot en met 52.
107356: - Boerderij en monument.
64179: - Der Atem des Teufels. Eine Tragödie in fünf Akten nach einer Vision von Heinz Ortmeier.
88363: - Sprookjes uit Slowakije uit de verzameling van Pavol Dobsinsky.
83320: - Holland-Magyar szótár & Magyar-Holland szótár = Nederlands-Hongaars & Hongaars Nederlands woordenboek.
64628: - Kabouterkrant. Gemeenteblad van kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nr. 2.
91363: - 25e Poetry International. The future of the past.
94693: - De waarheid, volksdagblad voor Nederland. 5e jaargang, no. 34. Woensdag 16 mei 1945.
104610: - Gnivvelachteg.
57747: - D'66 Programma van de politieke partij Democraten '66.
96578: - World Press Photo 1991.
99743: - In geuren en kleuren. Schrijvers over bloemen.
65000: - Wolfsmond 11.
65001: - Wolfsmond 12.
90414: - Physiologie van Den Haag door een Hagenaar.
60287: - Françoise Deberdt.
53691: - Korte beschrijving van den watersnood in Maas en Waal, in Maart 1855, met een kaartje van Maas en Waal en eene uitslaande plaat voorstellende de dijkbreuk te Dreumel.
94711: - Nationale Rotterdamsche Courant. 30 & 31 juli 1945; 1, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20 augustus 1945; 3 december 1945; 1 maart 1946; 29 mei 1946; 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26,27, 29 juni 1946; 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30 juli 1946; 3 & 6 augustus 1946; 29 september 1948.
57730: - Gek en wijs tijdens Seijss.
101667: - Militaire oefenterreinen in de Lauwersmeer. Waarom, waar, hoe....
103239: - Seraing, Herinneringen van arbeiders 1886-1986. Arbeidsgeschiedenisgroep van Seraing..
78676: - Biblioteca apostolica vaticana : Spiegelbild des Geistes abendländischer Kultur.
62919: - Traité de Pathologie végétale. Tome I. Volume 1. Introduction. Maladies de la vigne. Généralités sur les malades des arbres fruitiers. Malades du pommier.
73164: - Het Peperhuis. Jaargang 1977. Vis en visrokerij van Zuiderzee en IJsselmeer.
73165: - Het Peperhuis. Jaargang 1979. Stille getuigen - voorwerpen uit de depots.
44639: - Bouwstenen I.
71174: - Jaar te kijk 1989. De Zilveren Camera.
76638: - Guide commode pour voir et vister les monuments de Paris. Texte en Français, en Anglais, en Allemand.
76639: - Plan de Paris au 1/20.000eme. Tracé complet des rues de Paris. MétropolitainGuide commode pour voir et vister les monuments de Paris. Texte en Français, en Anglais, en Allemand.
89272: - Lettres de la Hollande neutre.
49062: - Wat m"rn komt. Nije grunneger gedichten en verhoalen.
49063: - Oetzicht. Nij waark.
63123: - S.L. Hartz in de grafische wereld. Uitgegeven ter gelegenheid van de tentoonstelling van zijn werk in het Museum van het Boek.
93522: - Kazimir Malevich 1878-1935. Tekeningen uit de collectie van de Khardzhiev-Chaga Kunststichting/ Drawings of the collection of Khardzhiev-Chaga Art Foundation.
53685: - Boekjes voor iedereen. III. Toastenboekje. Met versjes voor een album of om voor te dragen.
49059: - How to use good Japanese.
49052: - Waarom zeggen we eh...? 100 alledaagse mysteries.
65210: - Explication du livre des Pseaumes. Seconde partie du tome second.
91346: - Unbekannte Nahe, Moderne niederlandische Lyrik bis 1980.
93519: - Thomas Kiaer. MacGuffin Maleri 24april - 30 maj 2009.
94749: - Prana. Tijdschrift voor geestelijke verruiming en randgebieden der wetenschappen. No. 46: De taal van de kosmos.
57682: - Spelregels.
48999: - Galerie Beeldenpark Bronneger.
5768: - Nieuwe grote wereldatlas met satellietfoto's en luchtopnamen.
16772: - Zhongguo Chengyu Da Cidian.
76634: - Paris et ses environs. Musées, monuments, bibliothèques, curiosités.
103415: - Die Neue Zeit. Wochenschrift. Jahrgang 1953. 3 Bde.
53684: - Boekjes voor iedereen. X. het beste raadselboekje.
72659: - Twenty-first Report to the Fellows of the The Pierpont Morgan Library 1984 - 1986.
91350: - War poetry from occupied Holland. Dedicated by gracious permission to H.M. Queen Wilhelmina of the Netherlands who, like William the Silent and our own William the Third, has made the House of Orange the living embodiment of the Dutch people's will to survive. Voorwoord: G. Bolkestein. Vertaald: E. Prins and C.M. MacInnes.
43194: - Belgische sierkunst.
53683: - Een avontuur uit het schildersleven of de hardvochtige papa. Voordracht met zang voor drie personen; Een lot van de Nijverheidstentoonstelling. Voordracht met zang voor een heer en een dame; Mijn reisje naar Amsterdam tijdens de kroningsfeesten. Voordracht met zang voor een dame; Een liefdeshistorie op de hoek van de punt, op het midden van de bank. Voordracht met zang voor drie personen; Wie van de drie zal het wezen? of Pietje Puckie zal het zijn! Voordracht met zang voor een dame.
53682: - Raadselboekje bevattende 400 aardige raadsels.
64157: - N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken voorheen Brocades-Stheeman Pharmacia. Hoofdkantoren te Meppel en Amsterdam. Filialen te 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Sneek. Depot van verpakte geneesmiddelen te Arnhem. Fabriek van chemische en pharmacetische producten te Meppel. Verbandstoffen- en pleisterfabrieken te Nijmegen.
41823: - Groninger Koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
41825: - De bijbel.
48952: - Italo Valenti. Museo Comunale di Ascona 11 settembre - 31 ottobre 1982.
99639: - Recepten en goede wenken voor het bereiden van wild en gevogelte (bandtitel: Lofzang in 33 recepten op wild en gevogelte).
97787: - Bijdragen tot de Geneeskundige Plaatsbeschrijving van Nederland. Natuurkundige Plaatsbeschrijving van de provincie Limburg. Vijfde stuk.
66609: - De maagd der armen. Een Nederlandse beschrijving met verzameling van officiële stukken en gegevens.
69340: - Gids voor Delft 1939.
87333: - Catalogus van de tentoonstelling van teekeningen van Ingres, Delacroix, Gericault, daumier uit de verzameling Koenigs.
48959: - Tradition und Moderne. Japanische Malerei vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ausstellung vom 31.10. - 14.12.1980..
48958: - Eric de Nie schilderijen / aquarellen.
83295: - Be someone else everyday. Fingertip tatoo sticker. Easy, instant and convenient.
48949: - Ton Frenken - Schilderijen en tekeningen 1976 - 1986, Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 17. Mei tot en met 29. Juni 1986.
48950: - Carlo Weidemeyer. Museo Communale Ascona 20 Mai - 8 Juli 1972.
69714: - Persgids.
81722: - Louise Bourgeois werken op papier / Works on paper (Museum over Holland).
53680: - Boekjes voor iedereen. VIII. Het aardige droomboekje.
76769: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 4de jaargang..
48915: - Koninklijk Nederlandsch Indisch Leger. Handleiding voor de Maleische taal - uitgave 1945.
53677: - Ernst en scherts of de nieuwe Nederlandsche ceremoniemeester op verschillende feestgetijden toegepast.
53670: - Een kinderziek- en sterfbed voor de zondagsschool.
48927: - Gids van het Kerkmuseum Janum.
90391: - Goed gek met de Monkees. Hier zijn ze dan! Die knots, knotsgekke knullen met hun apestreken!.
87038: - Líu Hu-Lan.
57649: - Eemsmond grenzenloos.
16781: - China the United Nations and United States Policy. An analysis of the issues and principal alternatives with recommendations for U.S. policy.
12342: - Air Pictorial March 1986.
12343: - Air Pictorial May 1986.
12344: - Air Pictorial June 1986.
106666: - Jaarboek van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft. 57e editie, 1989-1990. Mining polution what is the solution.
21809: - Info Asia. The complete traveller's guide to Hong Kong.
48897: - Hoe en wat huishoudencyclopedie. Een raadgever voor de huisvrouw in 1001 huishoudelijke moeilijkheden.
48898: - Prinses tipboek.
22851: - En-essertjes.
69392: - 1907-1957 Toen en nu.
77737: - Landbouwvraagstukken in het Zuidelijk Westerkwartier.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

9/14