Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
74929: - Épis et faîtages.
43919: - Jan Altink. Groninger land en mensen.
75608: - Mijdrecht negenhonderd jaar. Mijdrecht van toen tot bijna nu in vogelvlucht.
67274: - Die Zimmerwalder Bewegung. Protokolle und Korrespondenz. Herausgegeben von Horst Lademacher. II. Korrespondenz.
67269: - Het Troelstraoord.
67268: - Protokolle der sozialdemokratischen Arbeiterpartei. Band 1 (Eisenach 1869-Coburg 1874; Band 2 (Gotha 1875 - St.Gallen 1887).
50354: - Inventaris van de archieven van de gemeente Bedum 1808 - 1940 (2004).
54229: - Expositie Gijs Bakker en Emmy van Leersum 27/11/72 t/m 26/12/72 - laan 1914, nr 35 Amersfoort.
41176: - Verslagen en mededeelingen van de afdeeling Landbouw van het departement van waterstaat, handel en nijverheid 1904. No. 3. De bestrijding van de Tuberculose onder het Rundvee.
41167: - China Reconstructs. Vol V no 11, November 1956.
74926: - Le pont des vernes. Une fabrique de produits céramiques à Pouilloux.
41168: - China Reconstructs. Vol V no 10, October 1956.
22412: - Tot de prediking van het Woord des geloofs. Opstellen ter gelegenheid van de herdenking van de oprichting der Theologische School A.D. 1854 te Kampen.
41164: - China Reconstructs. Vol VI no 4, April 1957.
41165: - China Reconstructs. Vol VI no 6, June 1957.
41166: - China Reconstructs. Vol VI no 7, July 1957.
17764: - Bolles + Wilson. Neue Bauten und Projekte. Recent Buildings and Projects.
17765: - Bolles + Wilson. Neue Bauten und Projekte. Recent Buildings and Projects.
35289: - Aspekte/Impulse. Zeitschrift für Literatur und Grafik.
77251: - ANWB grote topografische atlas Utrecht / Groningen 1: 25.000.
40557: - The Library of Congress Mural Paintings. In the Colors of the Original.
63547: - Hema Breiboek Zomer '86.
54329: - Kunstschatten uit China. 5000 v. Chr. tot 900 n. Chr. Nieuwe archeologische vondsten uit de Volksrepubliek China.
61112: - Vandeloo, Jos.
29986: - Het een twee drie kookboek.
30024: - Een Halve Eeuw. Gedenkboek van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond 1886-1936. Uitgegeven ter gelegenheid van de herdenking van het vijftig-jarig bestaan 17 Januari 1936.
67253: - 1907-1957. Vijftig jaren NVvFA ABC.
73963: - Lauwersland. Verguld hart van het Wad.
54528: - Liederenbundel ten dienste van de doopsgezinde broederschap.
63539: - Leuke borduurmotieven in kleur. 50 aantrekkelijke voorbeelden met duidelijke werktekeningen.
63540: - Kleurige bloemen borduren. Sierlijke patronen nmet werkbeschrijving.
50654: - 100 Recettes pour manger à l'ancienne.
43844: - Hendrik Chabot. Tekeningen.
43845: - Luc Tournier 70. Portretten en ontmoetingen met medewerking van Cola Debrot, Charles Eyk, Albert Helman, Wil Sandberg en Luc Tournier.
40696: - Ons koninkrijk in Amerika West-Indië.
26582: - Erica Terpstra's logboek Europese kampioenschappen zwemmen, schoonspringen, waterpolo 20-27 augustus 1966.
27102: - Elckerlyc. Met inleiding en aantekeningen van Dr. W.H. Beuken.
59265: - Den spiegel der zaligheid van Elkerlijk. Ingeleid, uitgegeven en verklaard door G. Jo Steenbergen.
59266: - Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.
28789: - Edo/Tokyo 400th anniversary project.
45984: - Wehrhafte Schweiz. Soldaten-Weihnacht 1940.
13162: - Rene Lalique. Jewelry Glass.
43812: - Vrij en gebonden. Confrontatie, een keuze uit vrij werk en boekillustraties van Nederlandse kunstenaars 1815-1965. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels.
37628: - Kunst in het gerechtsgebouw in Groningen.
37629: - Der Deutsche Bundestag im Reichsgebäude. Geschichte und Funktion Architektur und Kunst.
65973: - Verslag van de reis van de Nederlandse wetenschappelijke delegatie naar China 9 april - 1 mei 1978.
65974: - China Excursion 1981. Report of the Studiegroep Wetenschapssamenwerking met China. Fysisch Mathematische Faculteitsvereniging.
65976: - Neolithic site at Banpo near Xian.
63529: - Stekengids. Creatief van A tot Z. Haken .
63530: - Het nieuwe handwerkboek: Breien - Naaien - Haken - Knutselen.
12356: - Air Pictorial January 1985.
48934: - Gedichten voor te dragen op het concours te Zuidhorn.
43877: - Traditionele feesten & gebruiken.
73960: - Gezond leven, natuurlijk genezen. Natuurlijke remedies.
74908: - Orde van de inwijding van de gerestaureerde synagoge te Groningen.
36317: - Visschers aan het Zuiderdiep.
26152: - Der Rhein von Mainz bis Duisburg-Ruhrort. The Rhine from Mayence to Duisburg-Ruhrort. Le Rhin de Mayence jusqu'à Duisburg-Ruhrort. 37 views in 20 sheets.
28748: - Japan.
64649: - Museumjournaal, serie 17, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
49921: - Antonio Dias: Trabalhos, Arbeiten, Works 1967-1994.
54336: - Kinderen schrijven aan Got.
77908: - Verbetering van kleine rivieren. Verslag betreffende het Hoornsche Diep in de provincie Groningen.
26531: - Woonbeeld magazine voor stijlvol wonen en leven. 7e jaargang, no 4.
33392: - Hollar to Heidelhoff.
33396: - Versus, kwartaalschrift voor film en opvoeringskunsten. Hollywood kostuums.
63797: - Nederlandsche Muzen-Almanak 1831, dertiende jaar.
46550: - Jack B. Yeats master of ceremonies.
45148: - De voornaamste beslissingen en uitspraken der buitengewone Generale Synode van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
43806: - Tekeningen uit de collectie Hans van Leeuwen.
43807: - A tribute to paul Maze. The painter and his time.
64687: - Map met 13 voorbeeldtekeningen: grouw, kamperen, pats, voorjaar, op het watertrekschuit, gildepenningen, aan de rivier, in de ebrgen, de heraut, ben ik knap of niet, Robinson Crusoë, het zwarte ras. Nog twee mappen met vele tekeningen..
56901: - Op solide basis. 150 jaar Burggraaff Bouw.
23999: - Etenswaardigheden.
80865: - Nicolaes van Geelkercken, een gelders kartograaf uit de zeventiende eeuw .
79981: - Karel Appel fifteen reproductions in colour. With an introduction of W.H.B.J. Sandberg.
54287: - Über Theodor W. Adorno.
26527: - Mededelingen van de geologische stichting. Nieuwe Serie no. 15.
28791: - The imperial palace. Chinese landscape storehouse.
56899: - De herdenking van het 600-jarig bestaan van Enschede als stad.
42993: - 150 jaar Dordtsche tekenkunst 1700 - 1850.
42989: - Die Sammlung Gerd Gruber. Eine Dokumentation.
28872: - The Economist pocket style book.
28803: - Chinesisches Novellenbuch.
34887: - Van oude naar moderne kant. Catalogus.
34892: - Kant, kunstambacht/Spitzen, Kunsthandarbeit.
34893: - Kanttentoonstelling.
34894: - Kant in de kerk.
63548: - Hema Breiboek Zomer '88.
42966: - Gemeentemuseum Den Haag. catalogus schilderijen | Afdeling Moderne Kunst 1962.
61036: - Blumen und Vögel Farbholzschnitte aus China.
65966: - Pline l'ancien. Histoire Naturelle Livre XVIII..
47653: - Schätze aus Museen und Sammlungen in Zurich.
37195: - Granta The Magazine of New Writing 103.
1181: - Topografische kaart No. 35 Ahaus. Schaal van 1:50.000.
35299: - Hoe wij het deden.
80233: - De dagen onzer jaren. Een roman van Piet Korthuys: Ga uit uw land. Alsmede een kroniek in foto's en tekst van hetgeen in ons land en in de wereld gebeurde in het jaar 1 oct. 1953 - 30 sept. 1954.
61027: - Mondrian l'Ecole de La Haye. Aquarelles et dessins du Haags Gemeentemuseum, La Haye et d'une collection particulière.
61035: - The Strange Cases of Magistrate Pao. Chinese Tales of Crime and Detection.
38714: - Printbybel met 246 voorstellingen des ouden en nieuwen testaments. A.D. 1698.
38710: - Toelichting op de schetsen kerkgeschiedenis. Eerste deel..
38712: - Eten & Ontmoeten. Hartverwarmend.
72990: - Burgerlijk wetboek. Uitgegeven door Mr. K. Meijer Wiersma.
20520: - Der Traum der Roten Kammer. Ein Roman aus der Frühen Tsing-zeit.
43005: - Zonnewijzer. Almanak voor het katholieke gezin.
45588: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LI.
45589: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1930. Deel LII.
45587: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1927. Deel XLVIIIL.
45590: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1932. Deel LIII.
45591: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1933. Deel LIV.
45592: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1934. Deel LV.
44255: - Geen vergeefs woord. Verzamelde deputaten-geschriften. Uitgegeven in opdracht van de doctor Abraham Kuyperstichting.
69230: - Kijk, Willem Elsschot. De schrijver in beeld.
42979: - Ontmoetingen met Italië. Tekenaars uit Scandinavië / Duitsland / Nederland in Italië 1770 - 1840.
13729: - Qi Luo Chinese artist.
60021: - Op stap met Elsschot en Johan Petit.
54240: - Marc Chagall de 105 etsen bijhet Oude Testament. Ekspositie in de Synagoge te Groningen 14 oktober - 30 november 1983.
60993: - Snoecks '77 Literatuur -kunst - toneel - film - foto - reizen.
60994: - Snoecks '74 Literatuur -kunst - film - toneel - mode - reizen.
39581: - Kaart van Stedum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
44889: - Ontroerende toespraken van stervende Schotse geloofshelden en bijzonderheden uit hun leven. Uit het Engels vertaald door C.B. van Woerden Jr. te Akkrum.
26610: - Hout, houtprodukten, werken met hout.
54235: - Anton Voorzanger. Jubileumtentoonstelling bij zijn 75e verjaardag in "de zonnebloem" te Elsloo (frl.).
63692: - Voor de practijk. No. 3. Rondschrift. Vervolg van den cursus in 2 nrs. Ten dienste van Zelfstudie, herhalings- en H. B. scholen, enz. Soennecken's Pennen.
63525: - Nieuw fijn haakwerk.
22771: - Early Russian Architecture.
60992: - Snoecks '76 Literatuur -plastische kunsten - film - foto - mode - reizen.
28958: - Groninger studenten almanak 1940.
28959: - Groningsche studenten almanak voor het jaar 1897.
28960: - Gedenkboek uitgegeven naar aanleiding van de viering van het 200 jarig bestaan der 'Groote Sociëteit' te Groningen.
28971: - Gids voor bezoekers van het Academiegebouw te Groningen.
28973: - Aedem Sed Aliter. Achtergronden en perspectieven van de herbouw van Mutua Fides.
69194: - De Gids 249. Rudy Kousbroek / Het essay.
60989: - Keranova II Keramiek van een nieuwe generatie kunstenaars en vormgevers. Ceramics of a new generation..
63523: - Sierlijk haakwerk voor uw huis.
23467: - Package design in Japan.
27435: - Wedstrijdreglement van de afdeling basiswedstrijdsport NHS.
64658: - De schending van Soebadra. Javaans schimmenspel. Volgens de Soerakartase traditie bewerkt door Ki Kodiron. Vertaald en van toelichtingen voorzien door J.J. Ras.
28956: - Groninger studenten almanak 1947.
17001: - Droadboom.
63524: - Patchwork, gevarieerd lapjeswerk.
28942: - Universitas Groningana MCMXIV - MCMLXIV. Gedenkboek ter gelegenheid van het 350-jarig bestaan der Rijks-Universiteit te Groningen uitgegeven in opdracht van de Academische Senaat.
28944: - Almanak Magna Pete 1939.
28946: - Almanak Magna Pete 1940.
28955: - Groninger studenten almanak 1934.
54218: - Oskar Kokoschka 31 juli t.m. 1 oktober 1958.
24003: - Tekens in de tijd. 65 jaar Joop den Uyl.
28997: - Fables de Florian.
29010: - De eerste tien jaar / The first ten years Opera Zuid 1991 - 2001.
72569: - Eindexamenkandidaten ABK Minerva 1978. AM expositie.
72571: - Biënnale 17. Middelheim Antwerpen. 12 juni - 2 oktober 1983..
45953: - Chinese Design.
41100: - Eenige bijdragen betreffende het landbouwonderwijs. Directie van den Landbouw Landbouwvoorlichtingsdienst. Mededeeling no. 119.
29110: - Beato Angelico (I).
23480: - Mendini, het nieuwe Groninger museum.
23481: - Mendini, Stella Starck, De Lucchi. Het nieuwe / The New Groninger Museum.
57514: - De reizende nieuws-bode. No. 41, maandag 23 mei 1836.
39609: - Kaart van Nieuwe Pekela uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
30130: - Programma OSGN-kongres 1967.
63515: - Nieuw haakwerk met 42 patronen en afbeeldingen in kleur.
63516: - Uren borduren.
63521: - Fijn haakwerk 2. Fileethaakmotieven en andere patronen.
29153: - Ierse Kunst 3000 v.Chr-1500 na Chr..
54196: - The Book of Psalms.
38704: - Rond de Kerst. Verhalen en Gedichten.
29172: - De Nieuwe of Littéraire Sociëteit De Witte 200 jaar Een Heerlijk Onderonsje.
29199: - King Atlas Nederland voor school en toerisme.
67214: - Nota inzake het grondwetsherzieningsbeleid. Deel 1 & 2.
29182: - Utrillo 16 beautiful full color prints.
76639: - Plan de Paris au 1/20.000eme. Tracé complet des rues de Paris. MétropolitainGuide commode pour voir et vister les monuments de Paris. Texte en Français, en Anglais, en Allemand.
72972: - Rinaldo Rinaldini, overste der roovers. Romantische geschiedenis uit de 18de eeuw. 1e & 2e deel.
56840: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Derde jaargang 12 numers. Compleet.
25183: - Verzameling van alle soorten oorlogsschepen en koopvaardijschepen die op den Oceaan en in de Middellandsche Zee varen.
25921: - Vegetarisch koken.
81727: - Les Armoiries des Communes du Royaume de Belgique et du Grand-Duché de Luxembourg.
72971: - Asser's Life of King Alfred Together with the Annals of Saint Neots Erroneously Ascribed to Asser. Edited with introduction and commentary by William Henry Stevenson.
20078: - De honderd mooiste plekjes van Groningen en Drenthe.
2018: - De Gids. 132ste jaargang. A.L. Constandse zeventig jaar.
2799: - Lady in the picture - Chinese folklore.
2017: - De vertelsituatie en de hoofdmotieven in de Anton Wachter cyclus van S. Vestdijk.
20046: - Grote godsdiensten.
27685: - Les Bains, Lacs et Montagnes Suisses. The Swiss Mountains, Lakes and Baths.
42987: - Meesterlijk getekend. Nederlandse tekeningen uit de 17de eeuw. Master Drawings of the 17th Century.
42985: - Andries van der Sloot.
42986: - Teylers museum. 200 jaar verzamelen. Catalogus. Hoogtepunten der tekenkunst.
72968: - Karel ende Elegast. Diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie. Bezorgd door A.M. Duinhoven. & Karel ende Elegast - Deel II - Karl und Elegast - Band II.
43647: - Die Bibel oder die ganze Heilige Schrft des Alten u. Neuen Testaments nach der Deutschen Übersetzung D. Martin Luthers.
43646: - Gute Botschaft. Good News. La bonnen nouvelle. Buona Nuova.
75629: - Songs of faith nature and fellowship.
75970: - Plattegrond van Groningen .
29208: - Max Havelaar of de Utrechtsche Studenten Almanak.
29207: - 36e lustrum van het Utrechtsch Studenten Corps. dr. Livingstone.
29206: - Wie beeft is schuldig. Lustrumstuk 1976 Utrechtsch Studentencorps.
45865: - Gedenkboek van den Nederl. Bond van Christelijk Protestantsch Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel "Door plicht tot recht" uitgegeven ter gelegenheid van zijn 25-jarig bestaan 1908-1933.
22983: - Elektrotechnische symbolen. Technische tekeningen. Technical drawings. Graphical symbols for electrotechnology.
16999: - Droadboom.
54169: - Knipselmap Kloosterburen.
54166: - Rapport van de jury inzake de openbare en besloten prijsvraag voor het nieuwe raadhuis van Amsterdam.
54164: - Zadkine.
25451: - Ritus celebrandi matrimonii sacramentum. Amsterdam usum dioecesium Hollandiae.
54163: - Jean Fautrier 1925-1935.
29221: - Gids voor de student in de verenigde faculteiten der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbegeerte.
29212: - Rechtbreien. JFV-Almanak 1995-1996.
29211: - Perpetuum Mobilaw Recht in beweging Almanak 2000-2001.
29210: - De verbintenis. Almanak 2001 - 2002 Civielrechtelijke Vereniging Diephuis Rijksuniversiteit Groningen.
79537: - Geyl en Vlaanderen. Uit het archief van prof. dr P. Geyl. Brieven en notities 1911-1966, uitgegeven door P. van Hees en A.W. Willemsen: Deel 1; (1911-1927), Deel 2; (1928-1932); Deel 3 (1933-1966).
68352: - Bestrijding van ziekten en ongedierten in groente-, bloem- en oofttuin.
54158: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VII: Nouveau Testament: Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apotres.
54146: - Amstelveen, schakel in de Randstad.
54157: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume IV: Les psaumes, Job, Les Proverbes.
29248: - Een kwarteeuw TNO 1932-1957. Gedenkboek bij de voltooiing van de eerste 25 jaar werkzaamheid bij de organisatie TNO op 1 mei 1957.
76638: - Guide commode pour voir et vister les monuments de Paris. Texte en Français, en Anglais, en Allemand.
38682: - Uw huis tot sieraad. Afscheiding en dolenatie te Amersfoort herdacht.
71280: - Van Houten's eigen tijdschrift. Februari 1936.
49923: - Lamar Dodd: Retrospective Exhibition.
60953: - Het grote boek met vis & zeevruchten.
39522: - Rijksvoorlichtingsdienst voor de pluimveeteelt. Afdeeling konijnen.
37559: - Quick & Easy diet recipes.
27819: - De lach. Tweede jaargang.
62963: - Aloha nr. 41: Goedemorgen Dylan.
36032: - Möbel & Wohnraum. Meubles et aménagements intérieurs. Furniture and rooms.
37269: - Granta The Magazine of New Writing 41. Biography.
63502: - Literary Holland. Quarterly Bulletin of the Foundation for the Promotion of the Translation of Dutch Literary Works.
63498: - 60 foto's uit het verleden. Aangeboden door de coöp. boerenleenbank Uithuizermeeden ter gelegenheid van haar 60 jarig bestaan.
54122: - 3 Ages Leeftijden alter: Stedelijk Museum Amsterdam - 30 Juni - 19 Sept. 1960.
54159: - La Bible. Texte intégral. Traduction oecuménique. Volume VIII: Nouveau Testament: (from Romains till Apocalypse de Jean).
76634: - Paris et ses environs. Musées, monuments, bibliothèques, curiosités.
60913: - Hoe heerlijk is uw naam. Woorden uit de Psalmen.
67437: - Almanak voor den Drentschen Landbouwer van het jaar 1934.
42617: - Bijbel dat is de ganse Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament. Door last van de Hoog-mogende Heren Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode Nationaal....
49248: - Het boek. Nieuwe Testament. Groot Letter Editie.
41355: - De huid van ons huis.
60909: - Asterix en de kernsentrale... of het recht van de sterkste.
43093: - Oskar Schlemmer. Catalogus nr. 495.
43098: - Peter Blake. Cat. nr. 546.
71779: - Hiroshige.
64651: - Museumjournaal, serie 18, nrs. 1 & 2. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
54112: - Keramische kontrasten. Hedendaagse keramiek uit Duitsland.Walter Popp, Beate Kuhn, Karl Scheid, Ursula Scheid, Lotte Reimers.
55449: - Orchestra solare no 3.
64650: - Museumjournaal, serie 18, nrs. 1 t/m 6. Tweemaandelijks periodiek voor moderne kunst van 12 Nederlandse musea en culturele centra.
65002: - Wolfsmond 7.
54109: - Henri ten Holt (1884-1968).
73290: - Amstelodamum. Jaarboeken: 47, 49, 64, 68, 69-73, 82, 83, 86-100.
67279: - De best verzorgde vijftig boeken van het jaar 1967. Jury-rapport en catalogus.
54105: - Van Gogh's grote tijdgenoten.
53407: - Gedenkboek ter gelegenheid van het vijf en twintig-jarig bestaan van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland. Opgericht 26 Augustus 1894.
81490: - De afsluiting van de Zuiderzee en de inpolderingen in het Ijsselmeer.
55262: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Lustrumboek 1987-1992, 46e uitgave. Ter gelegenheid van het 145-jarig bestaan in 1992.
12342: - Air Pictorial March 1986.
12343: - Air Pictorial May 1986.
12344: - Air Pictorial June 1986.
12345: - Air Pictorial July 1986.
43648: - Bijbel. Vertaling in opdracht van het Nederlands Bijbelgenootschap bewerkt door de daartoe benoemde commissies.
43091: - Marguerite von Kuhlman. Gedenkblätter aus ihrem Freundeskreis.
69997: - Lust & gratie. Lesbisch Cultureel Universeel Tijdschrift. Winter 1996/1997. nr. 52.
5410: - The life of Christ by Chinese artists.
72938: - Deli-Batavia Maatschappij 1875-1925.
42423: - Het boek der uitvindingen. Omgewerkt en verkort. Met vele houtgravuren.
27473: - Vereend om Dr. Jac. P. Thijsse 1865 - 1965.
29347: - Foto jaarboek Den Haag 1984.
54086: - Exhibitions on the Occasion of the First International Congress of African Culture..
56499: - La Chalcographie du Musée du Louvre. Extrait du catalogue général, 590 gravures..
54081: - Honderd tekeningen uit het Museum of Modern Art, New York: Een tentoonstelling in het Rijksmuseum Kroller-Muller, Otterlo van 15 april tot 18 juni 1973.
74863: - Roman Zuzuk.
54080: - Early Russian painting, Recent Discoveries.
29354: - Luchtfoto Atlas Groningen.
67194: - Het Weeshuis Prévost te Cempuis. Rapport van het onderzoek, ingesteld op last der vereenigingen De Dageraad, Afd. Amsterdam I v/h. Ned. Onderw. Genootschap en den Bond van Onderwijzers. Uitgegeven door bovengenoemde Vereenigingen.
54077: - Otto Dix. Peintures, Aquarelles, Gouaches, Dessins Et Gravures Du Cycle De «Laguerre».
48465: - Ostrabeke bekeken. 33 Natuurminiatuurtjes in en rondom Oosterbeek.
75227: - 10 dagen De wind voert het woord.
31634: - Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch leeskabinet 1859 - 1984.
60875: - Spoor naar '75. Plan voor de toekomst van de NS in de Nederlandse samenleving in de jaren 1970 - 1975.
60874: - Spoor verder. Plannen voor de jaren tachtig.
16879: - Far East Reporter. The full text of Premier Chou El-lai's interview with British correspondent Felix Greene.
76626: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 3de jaargang..
38658: - Het nieuwe testament ofte alle boecken des nieuwes verbonds onses heeren Jesu Christi door last van de hoogh mogende heeren der Vereenigde Nederlanden.
52197: - An Exhibition of Masterpieces of Ukiyo-E by the Japan Ukiyo-E Society at Shirokiya, Nihonbashi, Tokyo April 5-10, 1963. Ukiyo-E Art. Nrs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
52198: - Die Jadelibelle. Roman. Aus dem Chinesischen verdeutscht von Franz Kuhn.
33732: - Het Noorden in woord en beeld II (bandtitel: 6e jaargang, no. 29, 10 october 1930).
50291: - Groninger Volksalmanak 1851 XV jaargang.
81788: - Zen de zin van het zinloze.
72895: - De gezondheid in huis. Een geneeskundig handboek voor allen die hunne gezondheid op prijs stellen. Met bijdragen van Dr. K.M. Anthofer, Dr. Braschamann e.a..
45622: - Wie wat waar? Jaarboekje 1943 van de Haagsche Courant.
41084: - Groenten in tuin en keuken. Volledig overzicht van alle groenten en met vele geraffineerde recepten.
41086: - Wandelingen door Oud Leiden.
41098: - Het Vredespalies. Gedenkboek. Uitgegeven door de redactie van |"Vrede door recht" ten dage van de plechtige opening op 28 augustus 1913.
11178: - Joan Miró. Pittura 1914-1978.
68752: - Vroeger komt niet weer. 18 kunstenaars verbeelden het werk van 18 dichters/schrijvers over het thema herinneringen aan het verleden .
17467: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 93 veurjoar 2005.
68591: - Semences agricoles et horticoles Production, contrôle et distribution.
61549: - Zündet man Kerzen an, so erhält man Licht. Weisheiten der alten Chinesen.
75771: - Carmina Madiaevalia.
47687: - Blijde stemmen. Liederenbundel voor vereenigingen en huisgezin.
6909: - Jong gereformeerd. Kerstnummer 1965.
81328: - Kaart van Nunspeet en naaste omgeving. Schaal 1 : 22500. Uitgave VVV Nunspeet.
45854: - Cómo dibujar Manga12: Shojo.
76619: - A is een Aapje. Met oorspronkelijke platen van P.J. van Geldorp.
69486: - De Ploeg in Bergen. De keuze van Henk van Os, uit drie particuliere collecties.
49052: - Waarom zeggen we eh...? 100 alledaagse mysteries.
76270: - Uitzichten. Vrijzinnig protestantse bijdragen door H.Faber, J. de Graaf, H.J.Heering, R. Hensen, J.W. Herfst, G.J. Hoenderdaal, F.E. van leeuwen, W.R.M. Noordhoff & J.F. van Royen. Aangeboden aan Dr L.J.v.d.Holk.
43835: - Jan Ensing 1819-1894. Tekenaar, schilder en onderwijzer te Groningen. Tentoonstelling 1981.
43834: - Society of Wood Engravers. Leiden De lakenhal, Utrecht Centraal Museum, Amsterdam Rijksacademie.
43066: - Haarlem in steendruk. Tentoonstelling van de Vereniging Haerlem in de Hoofdwacht, Grote Markt 17, Haarlem.
49050: - Keur op het ontvangen en herbergen van personen binnen de Stad Leyden.
49051: - Ampliatie van de CLXV Burgerlyke Keure, op het herbergen van nachtgasten.
54100: - Het Nederlands ballet onder leiding van Sonia Gaskell.
23484: - Zelfportret van het Groninger Museum / Sel-portrait of the Groninger Museum.
17350: - Kunstschatten uit Wenen. Meesterwerken uit Oostenrijk. Catalogus met 84 afbeeldingen.
67710: - Verwennen en verwaarlozen.Kleuters die niet lastig zijn. Jaloerschheid.
68521: - 39ste Jaarverslag "Stamil" 1942. Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens.
20089: - Juryrapport Stadhuis-prijsvraag Amsterdam 1967/68.
20092: - Universiteits-Lustrum 1937. Zomertentoonstelling Stedelijk Museum 26 juni tot 12 september.
60868: - Oververhitter locomotieven/ Locomotives à surchauffée/ Superheater locomotives/ Heissdampflokomotiven/ Locomotoras sobrecalentado/ Locomotive a vapore sursicaldato. System Wilhelm Schmidt.
78890: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 4 1997.
79966: - Melle, schilder, aquarellist, tekenaar, Amsterdammer.
45849: - Bijbel.
45846: - Startbijbel. Een keuze uit het oude en het nieuwe testament.
35008: - Kant uit de collectie van het museum Boymans-van Beuningen.
49779: - Teekenen M.O. Akten Ma tot en met Mk en O - Examen-opgaven 1913.
64998: - Photo (French edition) 16 numbers: 169, 176, 179, 181, 182, 185, 187, 195, 196, 197, 224, 229, 232, 235, 236, 237.
29416: - Dictionnaire encyclopédique illustré Armand Colin.
75228: - Terschelling's Oerol. Programma juni 1992.
81738: - Cultuur en religie. Deel 1 t/m 6 compleet. 1: Psychopatische figuren op het toneel; De waan en de dromen in Gradiva van W. Jensen; De Mozes van Michelangelo; Aanvulling op de verhandeling over de Mozes van Michelangelo; Enkele karaktertypen uit de psychoanalytische praktijk. 2: De schrijver en het fantaseren; Een jeugdherinnering van Leonardo da Vinci; Het motief van de drie kistjes; Een jeugdherinnering uit ' Dichtung und Wahrheit '; Het 'Unheimliche'; Dostojewski en de vadermoord. 3: De 'culturele' seksuele moraal en de moderne nervositeit; Actuele beschouwingen over oorlog en dood; Vergangkelijkheid; Het onbehagen in de cultuur; Waarom oorlog? 4: Totem en taboe; 5: Massapsychologie en Ik-analyse; De toekomst van een illusie; Brief aan Romain Rolland. 6: De man mozes en de monotheïstische religie.
78176: - Grachtenboek. Naar de oorspronkelijke tekeningen van Caspar Philips Jacobszoon te Amsterdam ± 1767. Geschied-bouwkundige beschrijvingen door E. van Houten oud-hoofdinspecteur van bouw- en woningtoezicht te Amsterdam.
77074: - Leidsch jaarboekje. Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en Rijnland 1938, 30ste deel.
60794: - Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 1839-1889.
81545: - In de gekroonde trapgans: drie eeuwen 's-Graveland.
56691: - Das Sommerpalais zu Greiz und seine Kunstschätze.
41061: - Groeten uit Urk.
17464: - Krödde. Grunneger Tiedschrift nr 95 haarfst 2005.
66057: - Keizer Karel V. Vorming en lot van een persoonlijkheid en van een wereldrijk.
53963: - Praktische zakboekjes voor natuurvrienden. Insecten Atlas.
22084: - Bourtagne. Door oude luister een nieuwe toekomst.
56713: - Oeuvres complètes de Mesdames de La Fayette, de Tencin et de Fontaines, précédées de notices historiques et littéraires par MM. Etienne et A. Jay. Tome second.
59872: - Amsterdam: stedebouwkundige ontwikkeling. Ontstaan, ruimtelijke ontwikkeling, struktuur, vormgeving.
26662: - Da's pas koken. Indiaas.
65289: - Sporen door het Noorden.
21760: - Nederlandsch Gezinsboek.
21762: - Mü-Terem Galéria - Virág Judit.
45585: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1929. Deel L.
79532: - Trier, Augustusstadt der Treverer; Stadt und Land in vor- und frührömischer Zeit.
27475: - Wandelen tussen Veen en Wad.
43113: - Naive Kunst aus Polen.
65853: - Terra's Cook Companion. Kookkennis, eetlezen & culinaire curiositeiten.
32683: - Assessorato Antichita E belle arti e problemi della cultura. Prima Biennale Nazionale D'arte Naïve e populare. Cataloo generale.
60648: - Revue Trains. No. 11 Aout 1947. (1e numero spécial consacré à la Jonction Nord-Midi).
60649: - Gevaren van de inrichtingen voor electrische tractie. Hulp en eerste zorgen, te verstrekken aan slachtoffers van een ongeval door electrocutie.
72867: - World Press Photo '63.
50596: - Tempus ruit amicitia manet. A.K.A.A.H.M.E.I.A. 1925-1990 13e lustrum. Uitgave ter ere van het 65-jarig bestaan van de O.V. c.s. A.K.A.A.H.M.E.I.A..
77600: - Herinnerings-album van den grooten watersnood. Januari 1916.
31126: - Historische Tuinen. Tevens Tuinjournaal 9e jaargang, no 1.
39605: - Kaart van Meeden uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39606: - Kaart van Wedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39607: - Kaart van Winsum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
26979: - Jeugd en kampwerk.
44119: - VIe Congrès International Technique et Chimique des Industries Agricoles Budapest (Hongrie) 1939. Comptes Rendus Tome II.
69044: - De wereld van biografie en autobiografie. Catalogus van Privé-domein en Open Domein..
80718: - Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 83-90, 1999-2006.
80490: - Witboek betreffende de maatregelen tot zuivering van het geldwezen in Nederland.
53902: - Steunregeling werklozen bevattende de circulaire van den minister van binnenlandsche zaken en landbouw van 15 januari 1932, no. 800, afd. W. en S. en bovendien de meeste ministerieele aanschrijvingen met betrekking tot de toepassing van de steunregeling.
53903: - Islamitisch Burgerlijk Wetboek. Conform de Sjaria. Vermogensrecht, Personen- en familierecht en Procesrecht (o.a. rechten van huwelijk, (echt)scheiding, erf, voogdijschap). De wet van Civiele aansprakelijkheid. Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani..
60733: - De Nederlandsche Spoorwegen in vogelvlucht.
23812: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol XI, No.4 Spring 1997.
23814: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol XI, No.1 summer 1996.
77996: - De Nederlandse baksteenindustrie in ontwikkeling.
1182: - Topografische kaart Zutphen 4..
26650: - Trio Almanak voor de prov. Groningen en Drente 1934.
60717: - Officieele gids der feestelijkheden ter gelegenheid van het honderd-jarig bestaan der spoorwegen in Nederland, te Utrecht van 25 september tot 23 october 1939..
53885: - De grondwet van het Koningrijk der Nederlanden en de regeeringsvoorstellen tot wijziging der grondwet, ter vergelijking naast elkander gedrukt, gevolgd door de memorie van toelichting dier voorstellen.
72861: - Atlas of China.
20164: - H.F. van Peer een Gorcumer die historie schreef.
65830: - Een kwart-eeuw idealisme. Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van den algemeenen Nederlandschen geheel-onthouders-bond.
71609: - Gebed voor onkerkelijk religieusen.
69502: - Honderd nieuwe dichters - 2. Van dichtersgroep Dimensie.
60687: - The Longacre Book of Trains.
67169: - Engeland in oorlog. Voor de gewaarborgde rechten van kleine naties. Getrouwe en onverkorte vertaling van het Engelsche witboek.
73906: - Skrien. Maandblad voor Film & Televisie. De nummers: 194, 196, 206 t/m 220.
46878: - Foto-Atlas Groningen.
53850: - Honderd jaar rechtsleven. De Nederlandse Juristen-Vereniging 1870-1970.
65820: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65821: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
60700: - Trains. 30 full color cards to keep or send.
31142: - Foods that harm, foods that heal.
53847: - De grondwetsherziening van 1971. Deel 1, verlaging kiesgerechtigde leeftijd, leeftijd passief kiesrecht, geldelijke voorzieningen leden Staten-Generaal; Deel 2: Uitkeringen en belastingvrijdom leden Koninklijk Huis. Lidmaatschap Koninklijk Huis; Deel 3: Financiële verhouding Rijk-kerkgenootschappen. Vervroeging Prinsjesdag; Deel 4: Opneming additioneel artikel inzake verandering in de Grondwet, Rechtstreekse invloed van kiezers op kabinetsvorming; Deel 5:, Grondrechten. Toelating, uitzetting, uitlevering, het Nederlanderschap en het ingezetenschap. Vrijheid van onderwijs.
56705: - The Connoisseur: An Illustrated Magazine for Collectors, Vol. II (January-April 1902).
73904: - Kunst uit Groningen Documentatie Beeldende Kunstenaars.
46273: - Rein Dool.
65819: - Het socialisatievraagstuk. Rapport uitgebracht door de Commissie aangewezen uit de S.D.A.P..
65814: - De nieuwe staat. Handboekje over staatsproblemen.
6897: - Bijbelselect. Golden Classics. Ontroerende, spannende, vrolijke, schokkende, mooie, raadselachtige, aangrijpende en verrassende teksten uit de bijbel.
60158: - Merchant Ships Identification B.R. 115.
80184: - Inventaris van het archief der Haagsche broederschap van Sint Joris; Het archief van het klooster in het land van Stein; Verslag omtrent de archieven der Ambachts- en Polderbesturen in Rijnland; Het archief der heerlijkheid Heerjansdam; Inventaris van de bescheiden afkomstig van den luitenant-admiraal-generaal Michiel Adriaanszoon de Ruyter en van eenige andere leden zijner familie; Inventaris eener verzameling stukken afkomstig van de familie Hogendorp; .
82465: - Grunneger Zangboukje.
38097: - Glück Auf! 12.011 Geidchten over het voormalige 50 centimes-stuk uit België, beter bekend als het mijnwerkertje.
27363: - De tuin. Nummer 21 najaar 2005.
2770: - Elementary Learner's. The new Chinese-English dictionary.
83254: - Borte Bra Hjemme Bra. Home and the other. European Textile Trainees (ETT) Pilot 2008.
26805: - Het ondergrondse Vrij Nederland. De belangrijkste nummers en bladzijden van het illegale verzetsblad uit de jaren 1940-1945.
23482: - Première Groninger Museum.
21260: - Music in China. Lecture series 8 February to 31 May 1991.
77715: - Johan Dijkstra in Aduard.
62521: - 1001 puzzels en raadsels. Het complete handboek voor mensen met sportieve heresenen.
53815: - Museo del Prado. Recortable - Cutout - Decoupage.
75225: - Oerol. Paspoort hele periode.10 dagen het geluid van een eiland.
35019: - Hobby Bulletin, maart en juni 1966.
35020: - Hobby Bulletin, Sep. Nov. en Dec. 1974.
56696: - Mezzotints from the Metropolotan Museum of Art.
56698: - Chronological Exhibition of Mezzotints from Von Siegen to Barney: Exhibited. By Grolier Club.
56695: - Exhibition of English Mezzotints.
42558: - Voor de lieve kleinen. Zes en dertigste jaargang.
75943: - Voordrachten 1. Gedichten, om voor te dragen, uitgekomen als no. 1 van de serie Hoofd, hart, hand.
6895: - Advocaat & Procureur.
23354: - Annuaire 1955 Annual no 25.
56692: - Alte Karikaturen aus der Staatlichen Bücher- und Kupferstichsammlung Greiz.
80178: - Der Bataveraufstand 69/70 n.Chr. Zerstörung und Schlacht von Vetera. Zehn Radierungen von Antonio Tempesta aus dem Graphikzyklus 'Batavorum cum Romanis bellum' (1612) des Otto van Veen.
2156: - Petit Larousse. Dictionnaire encyclopédique pour tous.
64904: - Floralia. 62e jaargang, compleet in 26 nummers.
72893: - Het Groot Elektronisch Woordenboek. Italiaans-Nederlands // Nederlands-Italiaans.
74169: - Trijfel. Prijs voor dagbladjournalistiek 1981 (/82).
11213: - Andromeda. De plant.
51505: - Het Thomas evangelie.
40630: - Der Sanddorn. Hippophae rhamnoides. Ein Pionier des Lebens.
14203: - 50 + 50 = een eeuw.
2778: - A newest English-Chinese computer dictionary.
13020: - Relaties. Jubileumpocket 6.
14181: - Werk in uitvoering 3 Op weg naar de voltooide nieuwe bijbelvertaling.
70002: - Mimosa, weekblad voor het gezin. Nr. 45 7 november 1959.
60647: - Revue Trains. No. 13 Decembre 1947. 2e numero spécial consacré à la Jonction Nord-Midi.
80448: - Elly Strik. MUHKA MUseum van Hedendaagse Kunst Antwerpen 29.01.1999 - 11.04.1999.
30124: - RA Recht vor allen.
53764: - Selectie fiscale wetgeving 2009. Een beknopte versie van Fiscale wetgeving 2009.
53765: - Indirect tax bundel 2009. Bestemd voor de BTW en Douane groep.
76601: - Mixtamorfose; Gedenkboek ter gelegenheid van het 32e lustrum van Sociëteit Minerva.
65451: - Op de rails. 54e jaargang, 1986, nrs 1-12 (compleet).
81710: - Grand duché de Luxembourg.
77127: - Groningen in oude prenten.
80181: - Cursus plaatselijke- en streekhistorie voor Noord- en Zuid-Holland, gehouden te Haarlem 1966-1967.
68400: - De Olie-palm; De vetstoffen andere dan de Elais-Oliën; De textielplanten; Het katoen; De koffie; De cacao; Het kopal; Het koper; Het tin; Het goud.
46110: - East Meets North. The International Coffee Cup Museum.
65841: - Schets van den ontwikkelingsgang der Vlaamsche Beweging.
60632: - Spoorwegaardrijkskunde. Binnenland en buurlanden. Deel 1: Leerboek; Deel 2: werkboek; Spoorboekje Binnenland, inclusief buurlandverbindingen.
55952: - Negerliederen. Zwart ben ik.
52443: - Bij deze stand van zaken. Bundel opstellen aangeboden aan A.L. Melai..
50124: - Göttinger Musenalmanach auf das Jahr 1774. Faksimile-Nachdruck..
50119: - Neue Sammlung von Schweizertrachten aus den XXII Cantonen, Nach zeichnungen von F. Koenig, Lory, und Anderen.
76552: - Lugano. 36 Vues.
76553: - Paris et ses environs. Paris, St. Cloud, Versailles & Trianons. 54 Photogravures de N. D. Phot..
20831: - Fresco's uit Florence.
56681: - The Subterranean Army of the Emperor Qin Shi Huang. The eighth wonder of the world.
67152: - The Pushkin Memorial Museum - Appartement-Musée de Puchkine - Die letzte Wohnung Puschkins - La Ultima Vivienda de Pushkin.
62925: - Un curé de campagne. Botanique médicale au presbytère.
76577: - Tension and peace in the Middle East. Facts that every American should know about the tragedy of the holy land.
74812: - Erinnerungen an die Königinnen Emma und Wilhelmina der Niederlande welche mit ihrem Hofstaate die Kur- und Badestadt Honnef in den Jahren 1892 -1906 besuchten. Dokumentation über holländische Kurgäste in Honnef bis 1925.
35044: - Modern Aviation Library Vol. 9.
67150: - Overdenkingen van een arbeidersjongen. Het levensverhaal van Douwe de Wit op papier gezet door Evert de Jong.
76586: - Promenades au Caire.
76580: - Alep. Guide des Visiteurs. Son histoire, sa citadelle, son musée et ses monuments. Guide des visiteurs.
76578: - General Map of Iran with Complete Details.
56680: - Shanghai Museum Ancient Chinese Ceramics Gallery.
60623: - Der Hamburger Bahnhof: Geschichte und Gegenwart.
60622: - Beknopte afstandswijzer reizigersverkeer.
24063: - Industries et Metiers d'Art en Belgique. Kunst Ambachten en Nijverheid in België 1937.
39497: - Inzicht. Maandblad voor de vrije boer. Eerste jaargang no. 11 en 12. Tweede jaargang. 12 numers. Compleet.
6065: - Groninger studentenalmanak 1947.
76558: - Au Pays du Mont-Blanc. 36 Vues.
76566: - Album Von Berlin Charlottenburg Und Potsdam. 5 Grosse Panoramen Darunter Ein Fabriges Und 131 Ansichten Nach Naturaufnahmen in Photographiedruck .
76567: - Carl Flemmings Generalkarte No.13: Hannover, Oldenburg, Braunschweig, Lippe, Hamburg, Bremen und Lübeck. Entworfen von F. Handtke.
80782: - Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 93.
76563: - Wiesbaden. 30 Ansichten nach photographischen Aufnahmen.
67144: - Entwurf eines Gesetzes über die Berufserziehung der deutschen Jugend; aufgest. vom Jugendrechtsausschuß der Akademie für Deutsches Recht; Arbeitsberichte der Akademie für Deutsches Recht, Nr. 19.
76584: - French North Africa - Algeria, Morocco, Tunisia, Sahara - Magic of Islam.
76562: - Thüringen. Eine Sammlung von 80 Ansichten vom Thüringer-Wald und Umgebung.
76561: - Vierwaldstättersee.
68776: - In memoriam Jan de Groot 1930-2008.
76583: - Jordan the Holy Land: Guide Map of Jerusalem, Tourist Map of Jordan.
76548: - Der Rheinfall.
77207: - Klosters and Grand hotel Vereina. Climatic Health Resort for Summer and Winter.
44054: - Kijken naar de werkelijkheid. Amerikaanse hyperrealisten. Europese realisten 1 juni-18 augustus 1974.
76557: - Album vom Harz: Mit 100 Bildern.
76551: - Lago di Como. 36 Vues.
76560: - Ober-Engadin.
21406: - Gevarieerde Groente Gerechten. Kleurig en smakelijk.
81486: - Rotterdam Ahoy / officiële gids voor de tentoonstelling 15 juni - 15 augustus 1950.
38587: - Waterschap Noorderzijlvest. Gemaal Winsum te Schaphalsterzijl.
64226: - Focus. Kinderfoto's. Mooie vacantie foto's. Mooie foto's in herfst en winter.
53691: - Korte beschrijving van den watersnood in Maas en Waal, in Maart 1855, met een kaartje van Maas en Waal en eene uitslaande plaat voorstellende de dijkbreuk te Dreumel.
48519: - Groninger Koek. 43 Volksverhaaltjes van de kleine k.
31786: - How to read hieroglyphs.
31789: - Eeuwfeest Vincent van Gogh zomer 1953.
29481: - Planten.
53685: - Boekjes voor iedereen. III. Toastenboekje. Met versjes voor een album of om voor te dragen.
76540: - Verzameling der wetten van het stelsel van belastingen, volgens de wet van 12 Julij 1821, (Staatsblad no. 9), strekkende tot uitgifte aan de ambtenaren.
40886: - Vijf eeuwen Nederlandse boekdrukkunst. propatria.
76767: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 6de jaargang..
63118: - The Spiral Press. An exhibition of selected books and ephemera designed and printed at The Spiral Press in New York from 1926 to 1968. With an introductory commentary by Joseph Blumenthal. Shown at the Royal Library of Belgium in Brussels, 1968 and at the Meermanno-Westreenianum Museum in The Hague. ..
63119: - Books from British Private Presses / Boeken Van Britse Private Presses, van William Morris tot heden.
53682: - Raadselboekje bevattende 400 aardige raadsels.
53683: - Een avontuur uit het schildersleven of de hardvochtige papa. Voordracht met zang voor drie personen; Een lot van de Nijverheidstentoonstelling. Voordracht met zang voor een heer en een dame; Mijn reisje naar Amsterdam tijdens de kroningsfeesten. Voordracht met zang voor een dame; Een liefdeshistorie op de hoek van de punt, op het midden van de bank. Voordracht met zang voor drie personen; Wie van de drie zal het wezen? of Pietje Puckie zal het zijn! Voordracht met zang voor een dame.
56674: - Gunther Förg.
20641: - De lekkerste maaltijden. De geuren en kleuren van de lekkerste traditionele gerechten voor greates recipes.
76524: - Israël.
76523: - Algérie - Tunisie.
76522: - Moyen-Orient. Liban - Syrie - Jordanie - Irak - Iran.
56667: - Katalog einer Special-Ausstellung der Schabkunst, 14. October 1894 bis 28. Februar 1895. Mit einer Einleitung und 6 heliogravuren.
56668: - Jetje bij de psycholoog. Een verhaaltje voor warhoofden.
53677: - Ernst en scherts of de nieuwe Nederlandsche ceremoniemeester op verschillende feestgetijden toegepast.
41309: - Eldorado. Homosexuelle Frauen und Männer in Berlin 1850-1950. Geschichte, Alltag und Kultur.
69610: - Cijfers en feiten. Gids voor het politieke en sociale leven. Tweede jaargang (1922); Tiende jaargang (1930); Elfde jaargang (1931); Twaalfde jaargang (1932); Dertiende jaargang (1933); Veertiende jaargang (1934).
62816: - Indigo vroeger en nu.
80835: - Twee eeuwen Brandt en Proost. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Boekbinderij, de uitgeverij van bijbels en kerkboeken en den papierhandel in Nederland naar gegevens geput uit de archieven van J. Brandt & Zoon sinds 1742 en P. Proost & Zoon sinds 1842.
31812: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
67141: - De Indische regeling van de arbeidsovereenkomst. Gechiedenis van het Koninklijk Besluit van 12 Juni 1926 No.33 (Indisch Staatsblad No.335)..
64897: - Deutsche Burgen Und Feste Schlösse.
75226: - 10 dagen het geluid van een eiland.
68747: - 50 jaar verkenningen in de beeldende kunst uit de eigen verzameling en uit bevriende particuliere collecties in Nederland. Stedelijk Museum, catalogus 212..
60477: - Il canal grande di Venezia. Descritto da Antonio Quadri.
24882: - 4de Wereldtentoonstelling van de fotografie. De kinderen van deze wereld.
64200: - Ieder woord dat uit de mond van God voortkomt: meditatie- en gebedenboek. Dl. I: Van af Advent tot aan Drievuldigheidszondag; Dl. II: Van af Drievuldigheidszondag tot Advent .
65436: - Op de Rails. Maandblad van de Nederlandsche Vereeniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramwegwezen. 24e/25e jaargang 1956/1957 2x12 nrs compleet.
82771: - 1945-1970 A Quarter Century of Poetry from Belgium. Een kwarteeuw poëzie uit België.
53670: - Een kinderziek- en sterfbed voor de zondagsschool.
31818: - Beelden van kinderen. Pictures of Children. Picturile copiilor.
48999: - Galerie Beeldenpark Bronneger.
17795: - Opgegraven schatten uit de Volksrepubliek China.
718: - A new english-chinese dictionary.
40474: - Leven met insekten. Het onderzoek naar een geïntegreerde bestrijding van plagen.
21222: - China Information. A Quarterly Journal on Contemporary China Studies Vol Xii, No.3 Winter 1997-1998.
25762: - 1489 Afbeeldingen van Gekerfde Dieren. Vlinders, vliegen, wormen, slangen en draken.
65269: - Historie herleeft - van GOLS naar MBS. Gedenkboek 25-jarig bestaan.
65272: - Vernieuwen en veranderen. Vervoer en vervoerbedrijf van Amsterdam in de periode 1945 - 1980.
64628: - Kabouterkrant. Gemeenteblad van kabouterstad Amsterdam. Jaargang 1, nr. 2.
60450: - Leonardo Da Vinci. Hayward Gallery, London, 26 January to 16 April 1989.
59013: - De vakbeweging. Orgaan van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen. Nummers 11, 12, 13 17 - 38.
40603: - Borobudur. Kunst en religie in het oude Java.
53658: - Wenken voor de bescherming van uw gezin en uzelf.
45614: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1956. Deel LXXVII.
60411: - Gerard Mercator en de kaartmakers van zijn tijd.
56659: - The Important Collectoion of Early English Mezzotints. The Property of the Late Martin Erdmann, Esq. Of New York, U.S.A. On Monday, November 15 and Tuesday, November 16, 1937.
31915: - Pink Floyd songbook.
20925: - De wandtapijten der fransche kathedralen en paleizen en de tapijtweefkunst van heden.
20898: - Lock, Stock & Barrel!.
70210: - Minne Onnes 80 jaar. Bezield door de zee.
70209: - De twintig mooiste kerstverhalen.
72748: - Bibliographie générale du Costume et de la Mode. Description des Suites, Recueils, Series, Revues et Livres Francais et Étrangers relatifs au Costume cvil, militaire et religieux, aux Modes, aux Coiffures et aux divers Accessoires de l'Habillement, avec une Table méthodique et un Index alphabétique [Two volumes in one].
60886: - 10 jaar Stibans.
45696: - Tractatus leoninophilosophicus.
60399: - Asterix en de kerncentrales... of het recht van de sterkste.
60367: - Noordelijk scheepvaartmuseum Niemeyer Tabaksmuseum. Jaarboek 1997-2003, 2005 & 2006.
48984: - Elfenbeinkunst.
65722: - Witboek over de Duitse Bartholomeusnacht. Met een voorwoord van Mr. Georg Branting, Lid van de Zweedse Rijksdag.
64182: - Het Nieuwe Testament in zes Nederlandse vertalingen. De Staten vertaling, De Lutherse vertaling, De Leidse vertaling, De vertaling prof. dr. A.M. Brouwer, De Petrus-Canisius vertaling, De nieuwe vertaling van het Nederlands Bijbelgenootschap.
31954: - Kerstfeest. Verhalen en gedichten.
31980: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
45551: - Martin Monnickendam. Van de ondergang gered.
64179: - Der Atem des Teufels. Eine Tragödie in fünf Akten nach einer Vision von Heinz Ortmeier.
60384: - Toelichting bij het maken van tekeningen. Hefwerktuigen.
60383: - Leidraad voor het ontwerpen, vervaardigen en gebruiken van hefwerktuigen met het oog op de veiligheid.
50572: - Koralionbundel. Deel 7, 5, 4, 3, 2, 1 en 6.
50573: - Liederbuch Libertas Iduna (Kantussprügel).
50571: - Geestelijke liederen uit den schat van de Kerk der eeuwen.
43087: - Matthijs Maris. 8 oktober 1974 - 6 januari 1975.
43086: - Tentoonstelling 1978. Schilderijen, aquarellen en tekeningen uit de 19de en 20ste eeuw.
76503: - British war memorials 1914 - 1918 Ypres.
43088: - Otto Dix zum 90. Geburtstag. Menschenbilder. Gemälde, Aquarelle, Gouachen und Zeichnungen.
64176: - Nederlandsche liederen in den volkstoon voor gemengd koor. Uitgegeven door de Nederlandsche koorvereeniging - tweede bundel.
70730: - België en het Groot-Hertogdom Luxemburg. Reisboekje voor toeristen 1939.
25928: - Champagne. Veuve Clicquot Ponsardin. Maison Fondée en 1772 a Reims France.
25939: - Het 12 Eurolanden kookboek.
25941: - Koken met kids. Koken met plezier.
38481: - Hoe en wat huishoudencyclopedie. Een raadgever voor de huisvrouw in 1001 huishoudelijke moeilijkheden.
65226: - Acher de schermen. Jaargang 4, nrs. 1, 2, extra editie febr. Jaargang 5, nrs. 1, 2-3. Jaargang 6, extra editie. Jaargang 7, nrs. 1-2, 3-4. Jaargang 8, nrs. 1-2, 3-4. Jaargang 9, nrs. 1-2, 3. Jaargang 10, extra editie. Jaargang 11, extra editie. .
76497: - Jaarboek van den Nederlandschen Aannemersbond en Patroonsbond voor de Bouwbedrijven in Nederland. 34ste jaargang, 1937.
77201: - Nederlandsch Lyceum Leerplan en Boekenlijst. 1933-34 25e schooljaar.
63003: - Chinesische Gedichte aus drei Jahrtausenden.
70728: - Volkszang. 20 Liederen gekozen door "Het Comité voor Eenheid in Den Volkszang". Uitgave in notenschrift.
60352: - Technisch-historische verzamelingen. Winter 1985. Technicom No: 29.
4739: - Die Erotik im Fernen Osten. Herausgegeben von Lo Duca. Welt des Eros.
35121: - Tuinelementen.
33176: - Proost Prikkels 364, juni 1977. Kritiek op kritiek.
33689: - 'Olle kwintn' of 'allure' Na twintig jaar binnenstadsbeleid in Groningen. Werkgroep Binnenstad Groningen-Bond Heemschut.
33713: - Ingeprente beelden. Schoolplaten uit eigen collectie. 31 maart - 23 augustus 1996.
32150: - De maatschappij verandert PTT verandert mee.
79906: - Cornelis Springer als tekenaar.
56646: - Martin Schongauer zum 500. Todestag : [Ausstellung des Kupferstich-Kabinetts der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden im Albertinum zu Dresden vom 17. Februar bis zum 7. April 1991].
48426: - Beeldend kunstenaar Mary Poorter.
76490: - Zóó leven wij in Indië.
73846: - Marieken van Nieumegen. Ingeleid en van aantekeningen voorzien door L. Debaene.
43096: - Katalogus "Gyermekszemmel", Through Children's Eyes", "Avec des yeux d'enfants".
48425: - Lucebert. Tekeningen en gouaches uit de verzameling C.A. Groenendijk, Amsterdam.
60751: - L'électrification du réseau du chemin de fer D'Orleans.
48936: - Gedichten voor te dragen op het concours te Usquert.
64169: - Zangbundel voor het Nederlandsche Leger.
64168: - Zangbundel voor het Nederlandsche Leger.
19817: - Alkmaar.
20983: - Tranen van een tiener. De beste voetbalverhalen uit Panorama 1994-1995.
30768: - Cartes et figures de la terre.
30769: - Cahiers du Sart Tilman.
63836: - Zendingsliederenbundel. Bewerkt voor vier-stemmig gemengd koor. Ook voor één zangstem met begeleiding van piano of orgel..
72715: - Tamson 83/84 PMT 83/84.
77195: - Königswinter und das Siebengebirge am Rhein.
18752: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1992-1993.
17523: - De verdwijning van Anneke Beekman en Rebecca Meljado. Witboek.
64153: - Nederlandsch Indië. Reisindrukken.
64154: - Japan & China.
64152: - Hoe ontstaat onze courant?.
53534: - Burgerlijk procesrecht. Aanvullende literatuur.
72711: - Bildhauerzeichnungen des Wilhelm-Lehmbruck-Museums Duisburg, 5. September - 27. Oktober 1991.
76525: - Égypte. Le Nil Égyptien et Soudanais du delta a Khartoum.
53533: - Burgerlijk procesrecht DK6N.
60300: - De kulturele revolutie in het Chinese dorp Dazhai.
44430: - Gewijde kunst. Honderd platen naar schilderijen van bekende meesters. Met bijschriften van G.J. van der Flier, J.H. Gunning, A.J.Th. Jonker, H.M. van Nes en S. Ulfers.
53527: - Rechtssociologie. Minor rechtspraak.
37556: - Great recipes for good health.
37558: - Pressure Cooker Recipes.
53525: - Milieurecht K4.
45537: - Koreaanse kunst. Een tentoonstelling van Koreaanse kunstschatten in bruikleen afgestaan door de Koreaanse regering.
48959: - Tradition und Moderne. Japanische Malerei vom 17. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Ausstellung vom 31.10. - 14.12.1980..
48958: - Eric de Nie schilderijen / aquarellen.
60287: - Françoise Deberdt.
48949: - Ton Frenken - Schilderijen en tekeningen 1976 - 1986, Nijmeegs Museum 'Commanderie van Sint-Jan', 17. Mei tot en met 29. Juni 1986.
48950: - Carlo Weidemeyer. Museo Communale Ascona 20 Mai - 8 Juli 1972.
48951: - Rein Pol. Pollegorie. Een hommage aan het Noordelijk realisme.
48952: - Italo Valenti. Museo Comunale di Ascona 11 settembre - 31 ottobre 1982.
74743: - Titaantjes waren wij. Schrijvers schrijven zichzelf.
21013: - Elfstedentocht 1985. De tocht van 21 februari in woord en beeld.
21016: - Elfstedentocht 1985. De tocht van 21 februari in woord en beeld.
64134: - De bromfiets in de practijk. Een populair-technische handleiding voor gemotoriseerde wielrijders uitgegeven door de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond.
53523: - Bestuurskunde & Beleid DK5.
71595: - Liber Amicorum Dr. Frederik van Eeden, aangeboden ter gelegenheid van zijn zeventigsten verjaardag 3 april 1930.
38520: - Het vraagstuk van de gehuwde ambtenares. Rapport uitgebracht door de commissie ingesteld bij beschikking van de minister van binnenl. zaken van 11 juni 1949 No. 15792/r afdeling ambtenarenzaken.
19824: - Alkmaar. Gevels van de binnenstad.
32293: - Japanese Patterns, Japanische Muster, Motivos Japoneses, Mofifs Japonais.
77959: - Stoomwasserij en Kalkbranderij.
67122: - Een spiegel der wetenschap. 200 Jaar Koninklijk Natuurkundig Genootschap te Groningen 1801-2001..
32301: - Women under apartheid. In photographs and text.
18850: - Toen, nu en morgen. Verslag van de lezingen gehouden tijdens de viering van het 75-jarig jubileum op 17 november 1992 in de Pieterskerk te Leiden.
77190: - Maastricht plattegrond voor toeristen. Met afzonderlijk kaartje van den St. Pietersberg, volledige chronologische lijst der monumenten en verdere bezienswaardigheden der stad.
69492: - Hommage aan Ruurd Elzer.
70184: - Elfstedentocht 1986. De tocht van 26 februari in woord en beeld.
32515: - Welsh Recipes. A collection of the traditional dishes of Wales.
64132: - Uitlegging van de wijdberoemde en vermaarde glazen, binnen de voorteffelijke en vermaarde St. Janskerk te Gouda. Ten dienste en gerief, zoo voor de inwoonders dezer stad, als voor de vreemdelingen, die dit konstig werk komen aanschouwen. Vermeerdert met veele schoone zinrijke vaarzen, opgesteld door voorname auteurs; en een gezang op aller glazen inhoud; nevens een verhaal van den brand derzelver kerk, in den jare 1552.
32342: - The baby; A photographic enquiry into certain private options.
65439: - Op de rails. 78e jaargang, 2010, nrs 1-12 (compleet).
72699: - Trökes. Bilder, Zeichnungen, Collagen und Skizzenbücher 1938-1979.
66033: - Een en ander over stal- en kunstmest.
72694: - Blauwdruk 95|3.
69422: - Zijn de oliebollen klaar?.
44169: - J.W. Stalin. Een korte biografie.
65655: - GUP Magazine [Guide to Unique Photography]. Int. Renowed Photography Magazine (double issue), nr. 27.
37567: - Desserts van verrukkelijk fruit tot cremige chocolade voor creatief koken.
83175: - Gandhi's Martyrdom. 40th Punyatithi Number. Bhavan's Journal Vol. 34, no. 12 Jan. 16-31, 1988.
26664: - Chinees. Creatief en gezond koken, voor alledaagse maaltijden en speciale gelegenheden.
39583: - Kaart van 't Zandt uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
70174: - Nederland in vroeger tijd. 18e eeuwse beschrijving van steden en dorpen in Nederland. Deel XXII Groningen. Geïllustreerde beschrijving van de stad Groningen en van de heerlijkheden der stad.
56582: - Jan Lievens. Ein Maler im Schatten Rembrandts.
63400: - Hoe kun je de lucht bezitten? Een indiaanse visie op het beheer van de aarde.
43173: - Stad Antwerpen. 4e biennale voor beeldhouwkunst. Middelheimpark.
60231: - Met een kwartje de wereld rond... Geld en goud in het jeugdboek. Een keuze uit de verzameling van de Stichting Kinderboek-Cultuurbezit.
72369: - Ronald Tolman.
65446: - Op de rails. 59e jaargang, 1991, nrs 1-12 (compleet).
80105: - Winge's Turistkart Norge.
80104: - Automobielkaart van Nederland, Blad 1. Schaal 1: 200000.
26836: - Oud-Chinese Wijsheid.
53424: - Marnix Gijsen - Jan Albert Goris. 1899-1984 een postuum eresaluut.
53434: - Appel d'Amsterdam. Aux peuples aux gouvernement de tous les pays.
32473: - The other side of photography. Profiles of education.
32474: - Rini Hurkmans. Lopende gebeurtenissen/Current events.
32480: - Fotolithografie. Cursus 15.
65635: - Je kostbaarste bezit.
44049: - Henk Huis. Twee en veertig etsen gevolgd door een nawoord van Jan van Wessem.
76694: - Novellen en gedichten. Geschenk t.g.v. van de Nederlandsche Boekenweek 1-8 maart 1941.
56626: - Gids voor het Rijksprentenkabinet. Een overzicht van de verzamelingen met naamlijsten van graveurs en tekenaars.
82589: - Point de croix - nouveaux dessins 2me série.
39709: - Het rijkste leven van Douwe Trant. Voor verzamelaars.
40597: - Werke und Werkstatt naiver Kunst. Ruhrfestspiele Recklinghausen 1971.
21045: - Op Roakeldais. De wereld danst in Warffum.
56036: - Terra's Cook Companion. Kookkennis, eetlezen & culinaire curiositeiten.
56159: - n Stieg vertelsterkes.
75648: - Haagsche Post. Winter nummer Kerstmis 1928.
32426: - Schweitzer Volkskunst. Bauernmalerei.
53401: - Troelstraoord. Gedenkboek uitgegeven t.g.v. de opening van 't Troelstraoord op den Vrijenberg te Beekbergen - 13 aug. 1927.
18541: - Zhonghua Renmin Gongheguo Chutu Wenwu Zanlan.
70869: - Art First Photo.
22639: - Het evangelie van Philippus.
82590: - Kreuzstich, neue muster III. serie.
19886: - KEN Amsterdam.
32501: - 15e Biennale Internationale de Lausanne. Art Textile Contemporain.
46178: - Documenta III. Handzeichnungen. Malerei Skulptur.
82980: - DDR-Fahrzeuge voa AWO bis Wartburg.
83271: - We are the world. Biennale di Venezia. Dutch Pavilion 2003.
83274: - Siegfried Nassuth. Oevreprijs 1998 stichting fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst.
83275: - Dolce & Gabbana. Women's collection summer 2009.
63536: - Romantische rozen borduren. 65 Variaties in verschillende technieken.
70856: - Voor de feestmaand - 32 algemene bekende St. Nicolaas- en Kerstliederen - in zeer eenvoudige zetting voor piano.
71590: - Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis 31 december 1916.
53364: - Delftsche studentenalmanak voor het jaar negentien-honderd-twaalf.
17473: - The Musical. The Beginners'guide to Absolute Beginners.
77915: - Wegwijzer voor hen, die in Duitschland gaan werken. No. 2. Samenstelling en auteursrecht I.V.I.O. Leermiddelendienst.
18652: - Handboek voor de soldaat. Algemeen voor alle wapens en dienstvakken. Dienstgeheim etc..
18658: - Leidraad Maritiem optreden. De bijdrage van het Commando Zeestrijdkrachten aan de Nederlandse Krijgsmacht.
65609: - Binnen Buiten. Prijslijst.
50523: - De zoon van de weduwe. Een volkssprookje uit Bjelo-Rusland.
32527: - August Sander.
77079: - My Fair Lady opened at the Theatre Royal Drury Lane.
80110: - De werken van Jacob Haafner Deel 1. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde..
38122: - Chinese woorden van wijsheid.
71183: - Jaar te kijk 1979. De Zilveren Camera.
39666: - New Program of the Communist Party U.S.A. (A draft).
53356: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdvierendertigste jaargang MCMLII.
53357: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderddrieendertigste jaargang MCMLI.
53358: - Almanak van het Leidsche Studentencorps. Honderdtweeendertigste jaargang MCML.
76556: - Verzamelalbum van plaatjes der schoonste plekjes van ons land.
72659: - Twenty-first Report to the Fellows of the The Pierpont Morgan Library 1984 - 1986.
79037: - Benedictus en zijn monniken in de Nederlanden. Deel 2. Monniken en Monialen in de Nederlanden.
48938: - Gedichten voor te dragen op het concours te Hoogezand.
65588: - La foto sociale 1960-1983. (parte terza).
65592: - Fotobiennale Enschede. 1 t/m 15 september 1984. Amerikaanse en Nederlandse fotografie.
81491: - Flevohof wegwijzer.
21735: - Catalogus van kaarten.
66143: - Nazareth. Tijdschrift tot ontwikkeling van het geestelijk leven naar het voorbeeld van Maria.
56605: - Oude Vlaamsche Graphiek - Verzamelde opstellen & Oude kunst en graphiek - Studies en aanteekeningen.
66019: - De Blue Band fabrieken.
56532: - Goltzius en zijn school.
53529: - Inleiding in het recht. Aanvullend materiaal.
36889: - Nieuwe provinciale Groninger Almanak voor het jaar 1891. Voorzien van alle Jaar--, Paarde- en Beestenmarkten. 34ste jaargang.
39580: - Kaart van Nieuwe Schans uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
2813: - Selections from the Book of Songs.
28134: - Taboes in Film Festival 6 t/m 16 december 1979.
46066: - De Bosatlas van Nederland..
76440: - Gedenkboek 1918-1948 CBTB.
27499: - Leagy Hague/Groot Haags Groenboek.
37215: - Granta The Magazine of New Writing 80. The group.
71265: - The port of Amsterdam. The importance of Amsterdam as a seaport and trade and industrial centre..
70850: - International Collection of Interior Design..
70980: - Bezbozhnik Magazine.
56603: - Biographical Notes of XVIII & XIX Century Mezzotinters, not mentioned in our two previous brochures. Notes on prominent Mezzotinters of the XVIII Century. Mezzotinto Engraving.
76439: - Suiker Plakt. Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van CSM Suiker.
73168: - Het Peperhuis. Jaargang 1986. Waartoe zal dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820-1852.
22159: - Het Noorden in woord en beeld II (bandtitel: 7e jaargang, no. 39, 18 december 1931).
81796: - The Inaugural Address 2009. Together with Abraham Lincoln's First and Second Inaugural Addresses and the Gettysburg Address and Ralph Waldo Emerson's Self-Reliance.
77909: - Verbetering van kleine rivieren. Verslag betreffende het Peizerdiep in de provincie Groningen.
76430: - Over Noord-Groningen gesproken.....
45613: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1955. Deel LXXVI.
62907: - Syllabus bij de tentoonstelling Natuur en mens in het Zoölogisch Museum van de Universiteit van Amsterdam.
62902: - Lijstenboek 1954.
76431: - Rapport van de Groninger Dijkencommissie 1955.
46060: - Rembrandt Handzeichnungen im National-Museum zu Stockholm.
72371: - Kunst op de werkplek. Ben Rikken.
70843: - Westberliner Realisten. Westberliner Künstler stellen aus, vermittelt durch die Vereinigung demokratischer und solzialistischer Künstler. Malerei und Grafik seit 68. Rostock Kunsthalle.
60055: - Leben der ausgezeichnetsten Maler, Bildhauer und Baumeister, von Cimabue bis zum Jahre 1567 Aus dem Italienischen. Mit den wichtigsten Anmerkungen der früheren Herausgeber, so wie mit neueren Berichtigungen und Nachweisungen begleitet und hg. von Ludwig Schorn. Faksimile-Reprint der Ausgabe Stuttgart und Tübigen: Cotta 1832-1849.
36792: - Het beste uit Panorama.
76423: - Het oude klooster Ter-Apel. Uitgegeven ter bevordering van het vreemdelingenverkeer.
57397: - The Beatles. Complete Works.
41356: - Geen commentaar. Fotografen als ooggetuigen van agressie en geweld.
22660: - Dif maakt het verschil. Nr. 3.
53276: - Een kistje met kruit. Dramatische klucht in één bedrijf voor 3 dames en 5 heeren.
47520: - Franz Kaindl Ölbilder und Pastelle.
65598: - Sonniges Italien. Aufnahmen und Begleitworte: Dr. Kurt Albrecht.
39617: - Experiment without precedent. Some Quaker Observations on China Today.
64599: - Hollands diep. 1976, nr. 18 t/m 23.
23537: - Geïllustreerde Wereldatlas.
23538: - Wereldatlas.
39615: - Kaart van Vlagtwedde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39616: - Kaart van Wildervank uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
22672: - Heerlijke vegetarische gerechten bereid in de magnetron.
45017: - Dat is De gansche Heilige. Schrift, bevattende al de canonieke boeken des Ouden en Nieuwen Testaments, door last van de Hoog.-Mog. Heeren Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden, ....
72588: - Matty de Vries.
37552: - Best Food Fast. Fast & Healthy. Over 75 speedy recipes to boost your well being.
39610: - Kaart van Uskwerd uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
72583: - Branca e azul: a pele da taipa. Mértola e Chefchaouen.
48409: - Ladoesjki. Russische versjes sprookjes en verhaaltjes.
72580: - A Collection of French XVIIIth Century Illustrated Books.
64598: - Hollands diep. 1975, nr. 1 t/m 4 en 1976 nr. 1 t/m 17.
65470: - Op de rails. 46e jaargang, 1978, nrs 1-12 (compleet).
65543: - Revolutionary Iraq 1968 - 1973: The Political Report Adopted By the Eighth Regional Congress of the Arab Ba'th Socialist Party-Iraq.
55267: - Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging. Jaarboekje 1963-1967, 41e uitgave.
65539: - De polemiek. Over de algemene lijn van de internationale kommunistiese beweging.
72561: - Noordzee; taal en letteren. Supplement Boekenweek 1998: het platteland.
72661: - Moderne geographie. Het Noorden, rep. 2 (kaart).
54533: - Van oorlog en vree. Gedenkboek voor den Vrede van Munster 1648-1948.
72554: - De Nederlandsche opera gevestigd te Amsterdam. Georges Bizet Carmen. Holland Festival 1954.
80092: - Elegant Extracts from the Eminent Prose Writers. Prose, 1, 2, 3, 4, 5.
39608: - Kaart van Muntendam uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
69513: - Reilen en zeilen van de Blauwe Schuit. De brieven die August Henkels tussen 1939 en 1944 schreef aan mede-schipper Ate Zuithoff.
1855: - Hamsters. Huisvesting, voeding, verzorging.
29339: - Das Österreichbuch.
29599: - Herderlijk schrijven van de generale synode der Nederlandse Hervormde Kerk betreffende de Rooms Katholiek Kerk.
39603: - Kaart van Midwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39604: - Kaart van Loppersum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
65574: - Almanach Hachette. Petite encyclopedie populaire de la vie pratique.
39601: - Kaart van Finsterwolde uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39602: - Kaart van Middelstum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
18753: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1991 - 1992.
18754: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1989 - 1990.
18755: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1990 - 1991.
18756: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1990 - 1991.
18757: - Jaarboek van de maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1993 - 1994.
18758: - Register op de levensberichten van de leden der Maatschappij der Nederlandse letterkunde te Leiden 1766 - 1991.
39597: - Kaart van Beerta uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39595: - Kaart van Bierum uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
48927: - Gids van het Kerkmuseum Janum.
39594: - Kaart van Baflo uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39579: - Kaart van Uithuizen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39593: - Kaart van Adorp uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
45608: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1950. Deel LXXI.
45607: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1949. Deel LXX.
60645: - Les chemins de fer au rendez-vous de Bruxelles. De l'expo 58.
65583: - I grandi fotografi. Publifoto 1946-1966. Immagini di vita italiana dallárchivio di una grande agenzia.
45686: - Japansche Teekeningen en Schetsen. Catalogus.
80427: - De best verzorgde boeken. The best book designs 1991.
47638: - Deutsche Märchen aus dem Donauland.
62894: - Waldgeschichte des Alterthums. Ein Handbuch für akademische Vorlesungen etc. Erster Band: Vor Cäsar. Zweiter Band: Nach Cäsar..
65532: - Sermons sur divers textes de l'Ecriture Sainte par Jaques Saurin, pasteur a la Haye..
67816: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 11 2004.
65459: - Op de rails. 51e jaargang, 1983, nrs 1-12 (compleet).
65460: - Op de rails. 49e jaargang, 1981, nrs 1-12 (compleet).
31051: - Geschiedenis van de Luchtvaart. Jachtvliegtuigen, De Luchtstrijdkrachten van het Warschaupact en neutraal Europa, De Ruimtevaart, De Luchtstrijdkrachten van de NAVO, De Geschiedenis van de Nederlandse en Belgische Luchtvaart.
82860: - Kantklosschool 'Ieder voor allen', Wijdenes.
82865: - Haagsche Post. Winter nummer Kerstmis 1927.
82867: - De naïeve schilderkunst.
77903: - Bulletin van de Kon. Ned. Oudheidkundige Bond. Excursienummer. Juni 1966. Groningen.
65467: - Op de rails. 68e jaargang, 2000, nrs 1-12 (compleet).
78312: - Atlas van Tropisch Nederland. Uitgegeven door Het Koninklijk Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met de Topografische Dienst in Nederlandsch-Indië.
59920: - De Ned. hervormde kerk te Bathmen. Restauratieperiode 1976 en gegevens over kerk en dorp vanaf 1240 tot 1979.
39585: - Kaart van Zuidbroek uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
76771: - De Architect - Creative Works of Dutch Architects 20o9.
78972: - De burggravin van Vergi. Een middeleeuwse novelle. Vertaald door Willem Wilmink in samenwerking met een werkgroep van Utrechtse neerlandici. Ingeleid door W.P. Gerritsen. Met een uitgave van de Middelnederlandse tekst door Ria Jansen-Sieben.
71928: - Chinese muren. Chinese walls.
43090: - Co Westerik.
24377: - Treedt aan! Drie strijdliederen uit het oorlogsjaar 1945.
49983: - l'Agriculture aux Pays-Bas.
59900: - Wandelingen in een gedeelte van Gelderland. , Of Geschiedkundige en Plaatsbeschrijvende Beschouwing van de omstreken der stad Arnhem. Met eene plaat.
35809: - Wereldkroniek waarin opgenomen "De Week" geïllustreerd.
20529: - Treasures from the bronze age of China. An exhibition from the People's Republic of China.
40891: - 1850-1950 Honderd jaren papierfabriek KNP (Koninklijke Nederlandsche Papierfabriek).
72509: - Gulden woorden van 't edel voorgeslacht over de Vrije Universiteit.
72508: - De Vrije Universiteit. Uit deernis met uw smaad.
59891: - Wegwijzer Delft.
43991: - derde jaarboek 1935-1942 van De Hollandsche molen. Vereeniging tot behoud van molens in Nederland.
59876: - Amstelveens historie in vogelvlucht.
33768: - Grote reis-encyclopedie van Europa. België, Nederland en Luxemburg.
68543: - Ommelander route. De ANWB reikt u de helpende hand. Toeristische routes.
39598: - Kaart van Leens uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
39599: - Kaart van Hoogkerk uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
81740: - Psychoanalytische theorie. Deel 1,2 & 3. 1: Formuleringen over de twee principes van het psychisch gebeuren; Aan gene zijde van het lustprincipe; Ter introductie van het narcisme; Rouw en melancholie; Het masochisme als economisch probleem. 2: Enkele opmerkingen over het begrip 'onbewuste' in de psychoanalyse; Driften en hun lotgevallen; De verdringing; Het onbewuste; Metapsychologische aanvulling op de droomleer. 3: Het Ik en het Es; De ontkenning; Remming, symptoon en angst; fetisjisme; De splitsing van het Ik in het afweerproces en andere teksten.
37223: - Familiewoordenboek. Van Aardje naar zijn vaartje tot Zwart schaap.
39584: - Kaart van Nieuwolda uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
76769: - Historia. Maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis. 4de jaargang..
68540: - Hoe zit dat? Handboekje met commentaar op de werkwijze en de propaganda van de Sovjets en de Communisten.
62843: - Landbouwgeschiedenis. Een reeks artikelen samengesteld naar aanleiding van de cursus Landbouwgeschiedenis, gehouden van 30 augustus - 2 september 1954, uitgaande van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.
59852: - Canon van Bathmen.
73770: - Arjen Boerstra 12 13 14 15 Boertsra Engineering; Secret Oak; Retrosepctief; Camera Batavia; Batavier; Attic.
59850: - Waterschap De Schipbeek 1881 -1981.
72492: - Iemand moe(s)t het doen. Vijfenzeventig jaar VARA in beeld.
59839: - Deventer vrij! 10 April 1945. Herinneringsalbum gewijd aan bezetting en bevrijding van Deventer. Ter eerbiedige nagedachtenis opgedragen aan hen, die hun leven offerden in den strijd van verzet en voor de bevrijding van stad.
56498: - Graphische Sammlung Albertina: Mit Nadel und Säure. 500 Jahre Kunst der Radierung. 279. Ausstellung, 7.Mai bis 12. September 1982.
73036: - Nieuw woordboek der Nederlantsche en Latynsche tale. Waer in de woorden en spreekwyzen der eerste tale, naar hunne verscheide beteekenissen en kracht, door de laatste naeukeurig verklaert en opgeheldert worden. Alles getrokken uit het gebruik, en de beste schryveren door S. Hannot. Vervolgens overzien, van veele misstellingen en andere vlekken gezuivert, ook met veele woorden en spreekwyzen merkelyk vermeerdert en verrykt door D. van Hoogstraten.
42593: - The Japan of today.
59896: - Pocket Arnhem. Encyclopedie van de onvolledigheid.
23985: - Hors-d'oeuvre nieuwe stijl.
21985: - Go.
63012: - Orientations. Die Zeitschrift füe Sammler und Liebhaber asiatischer Kunst. Band 31, nummer 8.
45594: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1936. Deel LVII.
40906: - Voith Paper Machines.
33785: - Waddenzee. Natuurgebied van Nederland, Duitsland en Denemarken.
59820: - Jubileumboekje. Samengesteld ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van de Looschool & Jubileumboekje, 100 jaar Looschool 1912-2012.
27690: - 20.000 mijlen over zee. De wereldreis van de Hr. Ms. onderzeeboot K XVIII 'n Polygoonfilm.
63773: - Upper and Lower Case (U&lc): The International Journal of Typographics. Volume 11, no. 3.
36232: - Galley Watch. Celebrating twenty years of cooking with Williams-Mystic, the maritimestudies program of Williams College and Mystic Seaport.
45505: - Recipes: The Cooking of China. Foods of the world.
59810: - Te voet over de Veluwe.
80667: - Der Rhein in 40 Bildern - No. 4 - Die herrlichsten Punkte des Rheines unter berucksichtigung von Frankfurt am Main / Wiesbaden im Taunus, Bad Ems an der Lahn und Burg Cochem an der Mosel.
32913: - Ray Smith.
18735: - National Geographic; September 2006 (Incl.: China Rising).
59808: - Overijssel '85. Een nota over de inrichting van de leefruimte van Overijssel in de periode tot 1985.
77893: - Hoogtelijnen provincie Groningen (alleen de kaarten).
41069: - De Camera.
53032: - De Ploeg '93 Catalogus jubileum expositie.
43103: - Pieter Giltaij.
26847: - Wet gewetensbezwaren militaire dienst.
73763: - Grafisch Nederland Kerstnummer 1998.
21258: - China Information. The Body in Contemporary China.
83245: - Burberry prorsum pre-collection autumn/winter 2009/10.
83246: - Balenciaga Edition. Spring/Summer 2009.
35158: - Stillevens en kerkinterieurs van Henk Helmantel.
83256: - Alaïa Paris Hiver 2008.
81484: - De ervarene en verstandige Hollandsche Huyshoudster: Onderwyzende alle Jonge Vrouwen, hoe zy zich in't Bestuuren van het Huyshouden moeten Gedragen, door ieder zyn Plicht wel te doen Waarneemen. Alles wanneer het tydig en best koop is, op te doen en op te Doffen; hoe men zich na den tyd des Jaars moet Kleeden, &c. Dienende tot een Volmaakte Onderwyzing in deeze groote en nuttige Kunst, en zonder welkers kennisse, alle Boeken, dewelke van de Kook-Kunst en diergelyke Wetenschap-Schappen handelen, vruchteloss zyn.
26115: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Zomer 1997 jaargang 17, nr. 2.
26116: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Winter 1991, jaargang 11, nr. 4.
26117: - Vuursteen. Tijdschrift voor haiku, senryû en tanka. Winter 1991, jaargang 11, nr. 3.
50555: - Baantjer - Dorcas en de kokende oma's.
80560: - Het stadboek van Groningen van het jaar 1425. Naar het oorspronkelijk afschrift afgedrukt en met ophelderende aanmerkingen uitgegeven door het Genootschap Pro Excolendo Iure Patrio te Groningen.
77889: - Frequenties van k-daagse neerslagsommen op Nederlandse stations. 22 Groningen 1906-1953.
42919: - Christa Biederbick-Tewes. Figuren.
77887: - Rapport omtrent een onderzoek naar de wenschelijkheid en de uitvoerbaarheid eener kanaalverbinding van Zuidbroek naar Delfzijl.
77886: - Register I Groningen. Hoogte van Verkenmerken volgens N.A.P. gevonden bij de Nauwkeurigheidswaterpassingen.
77139: - Grote fotografen.
59777: - Gids van Arnhem naar Isselburg. Een reisje met de Geldersche stoomtram.
59776: - Arnhem.
59751: - Katholieke illustratie. 75ste jaargang, no. 1 3 oct. 1940 t/m n0. 26 27 maart 1941.
67014: - Gids voor boeren- en volksgeneeskunde.
45605: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1947. Deel LXVIII.
45606: - Onweders, optische verschijnselen, enz. in Nederland. Naar vrijwillige waarnemingen in 1948. Deel LXIX.
68489: - 1878-1978 Honderd jaar gedurfd leven. De geschiedenis van de landbouw-sociëteit "Ceres", De vereeniging "Landbouw-Sociëteit Ceres", Het Wageningse studentencorps, de Wageningsche vrouwelijke studenten vereniging en de Wageningsche studentenvereniging Ceres.
71396: - Verslag van den toestand der gemeente Alkmaar over het jaar 1930.
56148: - De wereld van het zwart en wit.
43102: - Wonen in de wijde wereld. Een tentoonstelling van de stichting cultuurgeschiedenis van de Nederlanders overzee. 20 december 1963 tot 16 maart 1964.
64157: - N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrieken voorheen Brocades-Stheeman Pharmacia. Hoofdkantoren te Meppel en Amsterdam. Filialen te 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Rotterdam en Sneek. Depot van verpakte geneesmiddelen te Arnhem. Fabriek van chemische en pharmacetische producten te Meppel. Verbandstoffen- en pleisterfabrieken te Nijmegen.
53684: - Boekjes voor iedereen. X. het beste raadselboekje.
39582: - Kaart van Termunten uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
68486: - Manx farming and country life.
56166: - Dictionnaire de monogrammes, chiffres, lettres initiales et marques figurées, sous lesquels les plus célébres peintres, dessinateurs, et graveurs ont designé leurs noms. Tirés de tous les ouvrages parus depuis quelques siècles en Allemagne, en Italie, en France, en Angleterre, en Hollande, et augmentés de quantité de marques ignorées jusqu?à ce jour. Par François Brulliot, employé au Cabinet d?estampes de S.M. le Roi de Bavière.
33811: - Mors. Een verhaal over de dood in boek en prent. De Dood in Druk.
48372: - Werkman.
45468: - Japanischer Ornamentenschatz.
59749: - Margriet weekblad voor moeder en kind. No. 30 29 juli 1950 t/m No. 4 27 jan. 1951.
59750: - Verrassingspakket muziek. Een stapel van 7 cm bladmuziek voor o.a. piano en allerlei liederen..
67817: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 10 2003.
67818: - Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis, nr. 12 2005.
59747: - Margriet weekblad voor moeder en kind. No. 39 1 october 1949 t/m No. 6 11 febr. 1950.
72443: - Frank van Hemert. Schilderijen en werk op papier.
24244: - Ontmoet de dichters.
71144: - World Press Photo 2003.
62671: - Bibliographie der geschriften van Dr. B.H. Molkenboer 1898-1939.
67008: - Rotterdam. De Maasstad heet U welkom. Uitgave van. van Spido en Blijdorp.
12320: - Air Pictorial October 1983.
12322: - Air Pictorial December 1983.
65465: - Op de rails. 79e jaargang, 2011, nrs 1-12 (compleet).
45539: - Aïda. Ikebana-Sogetsu 21.
48933: - Gedichten voor te dragen op het concours te Bedum.
59746: - Onze goede kameraad. Geïllustreerd weekblad voor R.K. jongens en meisjes. 2de jaargang, no. 1 t/m 52 compleet.
73750: - +81 = Plus Eighty One Magazine, Vol. [issue] 6. Creators on the line. Paris + London, Tokyo, New York, Hong Kong ....
59743: - Water in beeld. Anders kijken naar kunst en landschap van Noord-Groningen, met routes voor auto, fiets of als wandeling.
43909: - El Simbolismo por Bettina Spaanstra-Polak.
43908: - Rijksmuseum Kröller-Muller (Schilderijen - tekeningen - beeldhouwwerk).
43906: - Ferdinand Hodler. Catalogus nr. 42.
71539: - Ter herinnering aan Dirk Schäfer 25 nov. 1873 - 16 febr. 1931.
65463: - Op de rails. 66e jaargang, 1998, nrs 1-12 (compleet).
65464: - Op de rails. 73e jaargang, 2005, nrs 1-12 (compleet).
74610: - De Heilige Schrift. Vertaling uit de grondtekst met aantekeningen in opdracht van de apologetische vereniging Petrus Canisius.
12319: - Air Pictorial September 1983.
77132: - Nieuwenhuis' woordenboek van kunsten en wetenschappen, herzien, omgewerkt en vermeerderd tot verspreiding van kennis en bevordering der beschaving onder alle standen, door Nederlandsche geleerden.
65462: - Op de rails. 76e jaargang, 2008, nrs 1-12 (compleet).
62889: - Kreuterbuch, künstliche Conterfeytunge der Bäume, Stauden, Hecken, Kräuter, Getreyd, Gewürze, rc. Mit eigentlicher Beschreibung, derselben Nahmen, in sechserley Sprachen, nemlich Teutsch, Griechisch, Lateinisch, Frantzösisch, Italiänisch und Hispanisch, und derselben Gestalt, natürlicher Krafft und Wirckung. Sampt vorher gesetztem und gantz außfürlich ....
80795: - Bernd Koberling. Malerei Paintings 1963-2001..
83268: - Foam. International Photography Magazine. Nr. 18. Spring 2009.
83266: - Female Body Parts.
32656: - Wat heet klassiek?.
77914: - Nederland in vroeger Tijd. 18e eeuwse Beschrijving van Steden en Dorpen in Nederland. Historisch overzicht van Groningen. Deel XX-XXII-XXIV.
78950: - Exlibris 64. Jaarboek van de Nederlandsche exlibris-kring. .
74614: - Drents genealogisch Jaarboek. 1994, 1995, 1996, 1998, 2001 & 2002.
70097: - Liedboek voor de kerken. 491 gezangen. Meerstemmige zettingen (koor- en orgeluitgave).
45458: - Oude Chinese kunst uit het Museum für Ostasiatische Kunst te Berlijn.
74157: - Volvo 1927-1982.
78131: - The Christina Loke Balsara Collection if Fine Chinese Ceramics - Christie's Hong Kong Auction Catalogue January 19, 1988.
65395: - Voorschriften voor de krachtvoertuigendienst VVK.
45456: - International Arts Festrival Europalia . China. ExpoBook 8 oktober 2009-14 februari 2010.
68458: - Vereniging ter bevordering van Landbouw en Nijverheid te Leens 1841-1966.
82726: - Amsterdamse liefdesgedichen.
37198: - Granta The Magazine of New Writing 98. The deep end.
44339: - De kerk thuis. Zondagboek.
65461: - Op de rails. 76e jaargang, 2008, nrs 1-12 (compleet).
29433: - Massakommunikatie. Een TIJD opname ten behoeve van de reklame..
72428: - Jannis Kounelis - Wandinstallation Ohne Titel (Zwei Fenster).
72427: - Mario Merz. Iglu-Installation '8-5-3' von 1985.
48800: - Proeve van kleine gedigten voor kinderen.
73740: - Dit is wat wij deden. 13 bijdragen aan het park van de toekomst.
39578: - Kaart van Kloosterburen uit de Gemeente-atlas van Groningen. De gemeentegrens is handgekleurd.
46215: - Paul Wunderlich. Werkverzeichnis der Druckgraphik 1948 bis 1982. Catalogue raisonné.
73738: - Droog Design 20 Postcards .
26878: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang juli 1961 no. 4.
37235: - Granta The Magazine of New Writing 75. Brief Encounters.
65530: - Ons eigen tijdschrift. Geïllustreerd maandblad onder leiding van Gerh. van Dijk. Jaargang 1926 compleet. Band 4.
72415: - Luc Simon - mes caravanes. Peintures, sculptures, aquarelles 1994-1999.
65452: - Op de rails. 58e jaargang, 1990, nrs 1-12 (compleet).
65453: - Op de rails. 74e jaargang, 2006, nrs 1-12 (compleet).
65454: - Op de rails. 61e jaargang, 1993, nrs 1-12 (compleet).
65455: - Op de rails. 77e jaargang, 2009, nrs 1-12 (compleet).
65456: - Op de rails. 60e jaargang, 1992, nrs 1-12 (compleet).
26879: - Maatstaf. Maandblad voor letteren. Negende jaargang februari 1962 no. 11.
72413: - Wilhelm-Lehmbruck-Stipendiaten1994/1995: Eva Borski, Andreas M. Kaufmann, Peter Wüthrich.
21263: - Zhongguo Wenxuejia Da Cidian.
21262: - Chime. Newsletter of the European Foundation for Chinese Music Research. No. 2, Autumn 1990.
45431: - Utamaro 1753-1806.
77550: - Zeeboek. Determinatietabellen voor flora en fauna van de Nederlandse kust.
47547: - 10 jaar beeldenpark / galerie 't Ulenêst.
12351: - Air Pictorial February 1983.
72410: - Theodor Werner.
12316: - Air Pictorial July 1983.
12317: - Air Pictorial August 1983.
73734: - KPN Kunst & Vormgeving.
22017: - De Japanse Kimono ziel van een volk.
71376: - Gedenkboek van Kunstwerken van Nederlandsche Levende Meesters.
65450: - Op de rails. 53e jaargang, 1985, nrs 1-12 (compleet).
38394: - Groot Margriet Huishoudboek. Gids voor de vrouw in de wereld van vandaag.
39567: - Fables de Florian illustrées par Victor Adam prédédées d'une notice par Charles Nodier de l'Académie Francaise et dún essai sur la fable.
71565: - Bedrijfspensioen in de land- en tuinbouw.
43046: - Centraal Bureau voor de Statistiek. Afdeeling Culturele Statistiek. Medeeling 100. Een wegwijzer door de onderwijsstatistieken.
18722: - National Geographic; volume 165, no. 3; March 1984 (Incl.: Peoples of China's Far Provences).
18723: - National Geographic; volume 179, no. 2; March 1991 (Incl.: Hong Kong, countdown to 1997).
18724: - National Geographic; volume 187, no. 2; February 1995 (Incl.: New Hope for Chna's Pandas).

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

9/18