Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
120006: LIDDELL HART, B.H. - Wat zijn Engeland's oorlogskansen..
102288: LIDDELL HART, B.H. - Wat zijn Engeland's oorlogskansen..
111108: Lidow - Donnetje.
87085: Lidow - Kim Lie.
112389: Lieb, Fritz - Rusland unterwegs. Der russischen Mensch zwischen Christentum und Kommunismus..
110560: Lieber, W. - Oorlog in de achtertuin. De bevrijding van Dinxperlo 23 - 30 maart 1945.
116363: Lieberman, William S. - Matisse: Fifty Years of His Graphic Art.
67466: Liebknecht, Karl - Ausgewählte Reden und Schriften - I.
97501: Liebl, Toni (mitverf.) - Offizieller Jubiläumsband der Deutschen Bundesbahn. 150 Jahre Deutsche Eisenbahnen.
69979: Liebman, Marcel - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog.
88271: Liebrecht, Henri - Histoire de la guerre des Nations Unies. 1939-1945.
88272: Liebrecht, Henri - Histoire de la guerre des Nations Unies. De la victorie a la paix.
2831: Liebreich, Oscar - Encyklopaedie der Therapie. Unter Mitwirkung von Martin Mendelsohn und Arthur Wurzburg.
126754: Lieburg, Marius Jan van - Het Coolsingelziekenhuis te Rotterdam (1839-1900). De ontwikkeling van een stedelijk ziekenhuis in de 19e eeuw.
117128: Lieburg, van, M.J. - Jelle Banga (1786-1877) - Notulist van de 19de eeuwse genees- en verloskunde in een Friese provinciestad.
111157: Lieburg, M.J. van - De geschiedenis van de kindergeneeskunde in Nederland. Deel 1 de periode tot 1700.
97911: Liechti-v. Brasch, D. - Moeder worden en fit blijven. Lichaamstraining en lichaamsverzorging bij zwangerschap, bevalling en herstel.
52492: Liedenbaum, Caroline - Politiewerk: tussen taak en uitvoering. Een vergelijkend onderzoek naar de basispolitiezorg in Nederland en Noordrijn-Westfalen.
76831: Liefde, J.B. de - De geuzen. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Herzien en bewerkt door L. Penning.
109574: Lieferinge, Guido van - Will Tura. Mijn privé foto-album.
92558: Liefhebber, P. A. - Waddenjutters.
67789: Lieftinc, Gerard Isaac - De Middelnederlandsche Taulerhandschriften.
63121: Lieftinck, G.I. - Boekverluchters uit de omgeving van Maria van Boergondië, c.1475 - c.1485. Twee delen: Tekst & Platen.
51933: Liem Soei Liong - Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië.
127491: Liempt, Ad van - De Oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de NPS.
120009: Liempt, Ad van - Na de bevrijding. De loodzware jaren 1945-1950.
98702: Liempt, Ad van & Ger van Westing - Klem in de draaideur. Arthur Docters van Leeuwen en het Ministerie van Justitie 1995-1998..
105822: Liempt, Ad van - De Oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de NPS.
101489: Liendeman alias William Whoopee - Niemendal in light verse.
74916: Lienemann, Wolfgang - Gewalt und Gewaltverzicht. Studien zur abendländischen Vorgeschichte der gegenwärtigen Wahrnehmung von Gewalt.
78645: Lienert, Ursula - Im Glanz der Jahreszeiten: Kostbarkeiten aus Japan.
35273: Lier, Bas van en Henk Kneepkens - Het natuurboek voor kinderen.
101304: Lier, Frans van - Rupturen.
86698: LIER, FRANS VAN & WIJNBERG, NICOLAAS - Nicolaas Wijnberg. De eigenzinnige affiches van een tomeloos theaterdier.
91988: Lier, J. van & J. Tonkens - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.
76205: Liere, F.A. van - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a Study of the Method and Sources.
75667: Liere, F.A. van - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
75666: Liere, F.A. van - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
51525: Liere, F.A. van - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?.
97382: Liere, W.J. van - De bodemkartering van Nederland Deel II De bodemgesteldheid van het Westland.
51112: Liere, F.A. van - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
117055: Lierheimer, Franz Xaver - Die zehn Gebote Gottes in zusammenhängenden Kanzelvorträgen ausführlich erklärt. Zweiter und Dritter Band.
74389: Liesbeth Cavé, Anna van der Laan, Erik Raven, Yde van Reide, Marja van der Veen, Nina Werkman, Atze van Wieren - Van liefde en koude min.
95777: Lieshout, Ted van - Ik en de koningin.
121845: Lieshout, Ted van - Mijn meneer.
64955: Lieske, Thomas - De ijsgeneraals. Gedichten.
64859: Lieske, Thomas - Een ijzersterke jeugd.
24158: Lieske, Thomas - Onwetend, maar overspel.
81957: Lietaer, G. e.a. - Client-centered psychotherapie in beweging. Naar een procesgerichte benadering.
88482: Lieu, Judit a.o. (ed.) - The Jews among pagans and Christians in the Roman Empire..
110673: Lieuwen, J.C. - [Zeevaartkundige tafels] Deel II Kortbestek tafel.
82900: Lievaart, Inge - Naseizoen.
86163: Lievaart, Inge - Ribbels in het zand. Gedichten.
127959: Lievegoed, B.C.J. - Maat, ritme, melodie. De therapeutische werking van muzikale elementen.
101983: Lievegoed, Bernard - Lezingen en essays 1953-1986.
101992: Lievegoed, B.C.J. - Over het organische in de architectuur.
101998: Lievegoed, Bernard - Mensheidsperspectieven. Oude mysteriën en de cultuur van de toekomst.
49794: Lievegoed, B.C.J. - Ontwikkelingsphasen van het kind.
91563: Lievegoed, Bernard - Mens op de drempel. Mogelijkheden en problemen bij de innerlijke ontwikkeling.
54658: Lievegoed, Bernard - De levensloop van de mens. Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen.
54347: Lievegoed, Bernard - Naar de 21e eeuw.
126826: Lieven Van Den Abeele, Frits de Coninck, Els Fiers - Disorder in the House. Vanhaerents Art Collection.
80314: Lievens, Willy - De zon. Energiebron voor iedereen. Deel 1 & 2.
80315: Lievens, Willy - Zonzuiver wonen.
73414: Lievense, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland..
121590: Lievers, Menno e.a. (redactie) - De revisor. 29ste jaargang, no. 2.
74033: Liewes, Dina - Sin ende soetheit. Hemelse gerechten gebaseerd op 16de-eeuwse recepten en 16de- en 17de-eeuwse zinnelijke poëzie.
81714: Liez, Nicolas - Voyage pittoresques a travers de Grand-duché de Luxembourg.
103528: Lifton, Jean - The King of Children : A Biography of Janusz Korczak..
127341: Ligeti, György - Träumen sie in Farbe? Im Gespräch mit Eckhard Roelcke.
128555: Light, Alison - Mrs. Woolf & the servants - The hidden heart of domestic service.
120257: Lightman, Alan - Good Benito.
117038: Ligorio, Alphonsi de - Theologia Moralis. Tomus Septimus.
65831: Ligt, B. de - De antimilitaristen en hun strijdwijzen.
76141: Ligt, B. de - De wedergeboorte van Maria.
75867: Ligt, B. de - Tweeërlei revolutie. Een rede over christendom en maatschappij van B. de Ligt naar aanleiding waarvan hij door den territorialen bevelhebber uit het in staat van beleg verklaarde gebied in Gelderland en Overijssel werd verbannen.
101862: Ligt, B. de - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
107689: Ligt, B. de - De intellectuelen en de moderne oorlog. Met een inleiding van Herman Noordegraaf..
107672: Ligt, B. de - Vrede als daad. Beginselen, geschiedenis en strijdmethodenvan de direkte aktie tegen oorlog. Eerste deel. .
107663: Ligt, B. de - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd..
103114: Ligt, B. de - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
103115: Ligt, B. de - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
93861: Ligt-van Rossem, C.L. de - Waarom zenden wij ouders, onze kinderen naar de Montessori school?.
103119: Ligt, B. de - Nieuwe vormen van oorlog en hoe die te bestrijden.
103121: Ligt, B. de - Christen-Revolutionair; over het dramatisch karakter van den godsdienst.
102363: Ligt, B. de - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
77794: Ligtenberg, Corien & Caroline Smook - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld..
97015: Ligtendag, W.A. - De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870.
77682: Ligterink, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers.
119999: Ligterink, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers.
85930: Ligthart, Jan & H. Scheepstra - De wereld in!.
104547: Ligthart, Jan - Jeugdherinneringen.
102189: Ligthart s.J., C.J. - De Nederlandse jezuietengeneraal Jan Philip Roothaan.
23737: Ligthart, Jan - Verspreide opstellen I en II.
64706: Ligthart, Jan - Over opvoeding I.
87188: Ligthart, Jan en H. Scheepstra - Het boek van Ot en Sien.
65731: Ligthart, Jan - Over opvoeding I.
62847: Ligthart, Jan & H. Scheepstra - Van planten en dieren, 1A: Op de boerderij in het zomerhalfjaar; Van planten en dieren, 1B: Op de boerderij in het winterhalfjaar; Van planten en dieren, 2A: Bij den boschwachter in het zomerhalfjaar; .
99912: Ligthart, Jan - Over opvoeding. Paedagogische opstellen. eerste en tweede bundel I.
93984: Ligthart, Jan & H. Scheepstra - Buurkinderen (4 delen); Dicht bij huis (4 delen); Blond en bruin (3 delen).
97671: LIGTHART, TH., P. HÖVIG & D.A. RINKES. - De Indische bodem.
58329: Ligthart, Jan - Jeugdherinneringen.
85929: Ligthart, Jan & H. Scheepstra - Dicht bij huis.
54226: Liisberg, Olaf (redaktor) - Moderne Norsk kunst.
108451: Lijdsman, P.M.E. - Kennis van Bouwstoffen. Deel 1: Hout. Leerboek voor het middelbare technisch onderwijs en de practijk.
40351: Lijdsman, P.M.E. - Bouwmaterialen Natuursteen. Leerboek voor het middelbare technische onderwijs en de practijk.
121996: Lijn, P. van der - Het keienboek. Mineralen, gesteenten en fossielen in Nederland. Herzien en bewerkt door G.J. Boekschoten.
100641: Likholat, Andrei - How the USSR was formed. 50th anniversary of the birth of the Union of Soviet Socialist Republics.
50316: Liking, Werewere - Afgesneden herinnering.
76701: Lileth (L. van Pareren-Bles) - Koken is een kunst.
92719: Lilly, Mark - Gay Men's Literature in the Twentieth Century.
67226: Limbach, Fridolin - Die schöne Stadt Bern. Die bewegte Geschichte der alten "Märit-" oder "Meritgasse", der heutigen Gerechtigkeits- und Kramgasse und der alten Zähringerstadt Bern. Handdrucke, Zeichnungen, Bau- und Hausgeschichten, Chroniken, alte Drucke, Berner Mandate, Regierungserlasse und Karten. Einleitung v. Prof. Dr. H. Strahm.
88519: Limberg, Margarete & Hubert Rübsaat - Sie durften nicht mehr Deutsche sein. Jüdischer Alltag in Selbstzeugnissen 1933-1938.
96388: Limburg, Rob - Nederlanders in den vreemde.
114179: Limburg Stirum, S.J. Graaf - Varen in oorlogstijd. De lotgevallen van de Nederlandsche koopvaardij in den tweeden wereldoorlog.
93051: Limburg Brouwer, P.A.S. van - Akbar, een Oosterse roman.
109245: Limburg Stirum, S.J. - Aan het Y en langs de Maas. De geschiedenis van de havens van Amsterdam en Rotterdam en hare toeganen naar de zee..
109957: Limburgh-Boot, Els van & Katinka de Monchy-Jiskoot - Fondue- en barbecuerecepten.
80724: Limperg Jr., Th. - Het object der bedrijfshuishoudkunde.
80492: Limperg Jr., Th. - Leer der financiering. Dictaat. Uitgewerkt en ingedeeld door G.D. Ribbius.
52615: Lin Yutang - The secret Name. The Soviet Record 1917-1958.
121342: Lin Yutang - Imperial Chinese Art. Seven Centuries of Peking's Ancient Glory.
123354: Lin Hai-yin - Memories of Peking ? South Side Stories.
87381: Lin Ching - Builders of a New Life.
120193: Lin Jing - A Glimpse of the Former Old Palace.
87453: Lin, Julia C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
16246: Lin Tsin Sen - De liefdespijl.
17941: Lincoln, Abraham et al, - The Life and Writings of Abraham Lincoln. Edited and with a biographical essay by Philip van Doren Stern. With an introduction, "Lincoln in his writings, " by Allan Nevins.
123547: Lincoln, Henry - De gewijde vijfhoek. Rennes-le-Château, de verborgen geschiedenis onthuld.
58924: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at midnight: St. Petersburg and the rise of modern Russia.
47539: Lincoln, William Alexander - The Art and Practice of Marquetry.
123744: Lincoln Henry - Het Verborgen Heiligdom. De ontsluiering van het mysterie van Rennes-le-Chateau.
104097: Lind, Jakov - Een ziel van hout.
119186: Lind, Jakov - Een ziel van hout en andere verhalen.
118998: Lind, Jakov - Ergo.
118967: Lind, Jakov - Stap voor stap. Autobiografie.
74829: Lindberg, David C. - The Beginnings of Western Science the European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, 600 B.C. to A.D. 1450.
61446: Lindberg, Kathryne V. - Reading Pound reading. Modernism after Nietzsche.
72860: LINDE, MAARTEN VAN - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945.
51792: Linde, H. van der & F. Thijssen (redactie) - Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen reformatie en katholieke kerk.
92086: Linde, Maarten van der - Feitse Boerwinkel, inclusief denker.
51483: Linde, Henk van der - Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik.
51275: Linde, H. van der - Johann Sebastian Bach. Een die de weg wijst.
101490: Linde, Barend van der - Het gerommel in de verte.
53905: Lindeboom, F.T. - De ontwikkeling van het strafstelsel in Sovjet-Rusland 1917-1937.
122820: Lindeboom, J. - Stiefkinderen van het Christendom.
75886: Lindeboom, J. - Historisch christen-socialisme.
125788: Lindeboom, Martijn & Remco Nieboer - De legende van de Zwarte Wolven. Verhalen van Stad en Ommeland.
95157: Lindeboom, C. - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van bijbelkennis.
56299: LINDEBOOM, MARTIJN & KORTEKAAS, GERT / MASTENBROEK, BIANCA - Het gebroken zwaard. Nieuwe legenden uit het Noord-Nederland.
115042: Lindeboom, G.A. - De geschiedenis van de medische wetenschap.
112217: Lindeboom, G.A. - Medische indrukken uit Rusland.
117821: Lindeman, Cor - Zonnelust.
56554: Lindemann, Gottfried (Text) - Graphik. Meisterwerke aus fünf Jahrhunderten. Band 1 und 2.
54355: Linden, carel ter - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim.
126845: Linden, Thomas van der - Thomas van der Linden: Chance & Change.
51336: Linden, Kees van der - Het ritmisch verloop van de machtsverheffing. Elementaire rekenkundige studie op fenomenologische basis.
87540: Linden, Frenk van der - Klappen met één hand. Leven en lijden van jong China.
70690: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 3.
70694: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 10, nr. 3.
70696: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 10, nr. 10.
70693: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 2.
70691: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 4.
70692: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 1.
70687: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 8, nr. 2.
70688: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 8, nr. 1.
94928: Linden, T.G. van der - Dietrich Bonhoeffer. Een inleiding met kernteksten.
125239: Linden, Nico ter - Het verhaal gaat... Deel 5 De geschriften.
70689: Linden, Riet van der e.a. (red.) - Ruimte. Jaargang 8/9, nr. 3/4.
125236: Linden, Nico ter - Het verhaal gaat... Deel 1 de Thora.
61322: Linden, Fons van der - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840-1940.
98578: Linden, Nico ter - De mooiste bijbelverhalen.
87985: Linden, Carel ter - Desgevraagd. De kracht van bijbelse beelden. Reacties op Wandelen over het water.
70352: Linden, Nico ter - In de buik van god.
108003: Linden, Renaat van der - Maria Bedevaartvaantjes. Volksdevotie op 1175 vaantjes.
70136: Linden, Frank van der - Van de levenden niets dan goeds.
56610: Linden, Fons van der - Hoe origineel is grafiek?.
65956: LINDEN, F. VAN DER EN RIPPEN, L. - Dubbel geluk. China's huwelijk tussen communisme en kapitalisme.
111034: Linden, Aart van den - Ali Fiscali. Misstanden bij de Nederlandse Belastingdienst.
51796: Linden, Cort van der - Tong en taal. Liederen bij de eredienst.
81646: Linden, Nico ter - Kostgangers. Over kostgangers van onze lieve heer en de lotgevallen van hun geloof.
125237: Linden, Nico ter - Het verhaal gaat... Deel 2 Het verhaal van Marcus en het verhaal van Mattheüs.
125238: Linden, Nico ter - Het verhaal gaat... Deel 4Het getuigenis van Israels profeten.
41732: Lindenberg, S. & F.N. Stokman (redactie) - Modellen in de sociologie. Bundel aangeboden aan prof. dr. I. Gadourek ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
101118: Lindenberg, Wladimir - Meditatie en gebed.
96443: Lindenborn, M. - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereniging.
96442: Lindenborn, M. - Leidraad voor de bestudeering van west-Java. Onze zendingsvelden II.
125724: Lindenhout, J. van 't - Na vijf-en-twintig jaren. Levensherinneringen (1863-1888).
80114: Lindenhout, Johannes van 't - Nagelaten verzen. Met 'Een brief aan een meisje - In memoriam Joh. van 't Lindenhout Jr.' van Martinus Nijhoff. Nawoord: Peter Altena.
124600: Lindenhout, J. van 't - De vriend des huizes. Tijdschrift voor het huisgezin.
121185: Lindenhovius, Willemijn - The Glasgow boys. Schots impressionisme 1880-1900.
75641: LINDERS, JOKE - An Rutgers van der Loeff. Een biografie.
92967: Linders, Joke - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs.
98803: Lindgens, Arthur - Afrika, laatste jachtparadijs.
104503: Lindgren, Astrid - Madieke en Liesbet in de sneeuw.
125413: Lindgren, Astrid - Land dat verdween.
100658: Lindgren, Astrid - Ronja de roversdochter.
115402: Lindgren, Torgny - Norrlandse aquavit.
42411: Lindgren, Atrid - Jag vill inte ga och lagga mej. Beratted av Astrid Lindgren. Ritad av Birgitta Nordenskjöld.
125529: Lindgren, Astrid - Een kalf valt uit de hemel.
62185: Lindholm, F. - Bloemen en planten in huis.
126907: Lindholm, Dan - Godenverhalen uit de Edda.
91581: Lindijer, Coert H. - De armen en de rijken bij Lucas.
107955: Lindijer, C.H. - In levenden lijve. Een boek over lekenhuisbezoek.
76008: Lindner, Burkhardt - Links hatte noch alles sich zu enträtseln . : Walter Benjamin im Kontext. hrsg. von Burkhardt Lindner.
115686: Lindqvist, Cecilia - Het karakter van China. Het verhaal van de Chinezen en hun schrift.
120230: Lindsay, Robert & henry Margenau - Foundations of Physics.
109612: Lindsay, Jack - Gustave Courbet; His Life and Art.
98101: Lindsay, Maurice - Selected Poems 1942-1972.
84027: Lindstrand - Lestrup - Tutti frutti.
40569: Linfert, Carl - Hieronymus Bosch.
87647: Ling Yuan (chief editor) - Chinese literature, No. 1.
87646: Ling Yuan (chief editor) - Chinese literature, No. 11.
87645: Ling Yuan (chief editor) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Autumn 1998.
87644: Ling Yuan (chief editor) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Winter 1998.
87380: Ling Li - Son of Heaven.
87648: Ling Yuan (chief editor) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Summer 1991.
87649: Ling Yuan (chief editor) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Autumn 1991.
115681: Ling, Pan - Old Shanghai: Gangsters in Paradise.
103339: Lingen, Joost van & Nick Sloof - Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger. Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet.
38655: Lingen, W. van - Voorbeelden van heldenmoed, vaderlandsliefde, deugd en godsvrucht ontleend uit de geschiedenis van Noord-Nederland; een leesboek voor de jeugd, ter opwekking van echt Nederlandsche gevoelens. Tweede stukje.
115220: Lingen, Anton van der - David en Saul in I Samuel 16- II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
105145: Lingen, Anton van der - La guerre et la violence dans la Bible.
104967: Lingen, Anton van der - David en Saul in I Samuel 16 - II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
102315: Linklater e.a., Magnus - Het Vierde Reich. Het Barbie Dossier.
102765: Linkow, G. - Het onzichtbare front.
115644: Links, Karel - Moffenspiegel: een boekje over Adolf de Eerste (en de laatste) en zijn trawanten.
101424: Linn, G.W.P. - Oorlog en dekolonalisatie van Nederlands-Indië. Een verslag vanuit het standpunt van de 'blijvers'.
60029: Linn, Denise - Sacred Space. Clearing and Enhancing the Energy of Your Home.
50583: Linnaeus, Carolus - Reisen. Ingeleid door D. Hillenius.
50880: Lint, Charles de - Onderwereld / bovenwereld.
85422: Lint, J.H. van - Een blik op de getaltheorie.
65184: Linthorst Homan-Staal, J.M. - Liedjes van J.M. Linthorst Homan-Staal.
100705: Linthorst Homan, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander & In vaderlandschen zin. Een antwoord op veel critiek.
84839: Linthout, Dik - Onbekende buren.
108454: Lintsen, Harry - Ingenieurs in Nederland in de negentiende eeuw. Een streven naar erkenning en macht.
94930: Lintum, Catharina Emilia te - Willem de Clercq, de mensch en zijn strijd.
118732: Linus Pauling - The Architecture of Molecules.
110373: Linz Kurz, S. - Die Urkunde. Entwurf. Schrift. Typographie. Einbandgestaltung.
94005: Lion-Goldschmidt, Daisy - Les arts de la Chine.
113886: Lion-Goldschmidt, Daisy - Ming Porcelain.
96349: Lion Cachet, F. - Een jaar op reis in dienst der zending.
113846: Lion-Goldschmidt, Daisy - Les poteries et porcelaines chinoises.
121030: Lipman, Frank & Danielle Claro - The New Health Rules: Simple Changes to Achieve Whole-Body Wellness.
36601: Lipmann, Jean - Provocative Parallels. Naïve early Americans / international sophisticates.
33208: Lippa, Mario & David Newton - The world of small ads. A fascinating look at the world of advertising mini art.
83276: Lippe-Biesterveld, Irene van - Dialoog met de natuur. Een weg naar een nieuw evenwicht.
115510: Lippe-Biesterveld, Irene van - Samen de natuur als familie.
5194: Lipperheide, Franz Freiherrn von - Spruchwörterbuch.
110566: Lippert, Rajko - Das Grossherzogliche Haus Mecklenburg-Strelitz.
95940: Lippmann, Walter - The Communist World and Ours.
76255: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar: herinneringen in briefvorm.
71072: Lipschits, Isaac - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland..
71980: Lipschits, Isaac - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland..
54723: Lipton, Ralph - The Cultural Background of Personality.
67151: Lisakovsky, I. - Museums of Odessa.
105213: Lisowsky, Gerhard - Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament .Concordantiae Veteris Testamenti, Editio Secunda. Nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica editit Rudolf Kitten besogten Masoretischen Text.
107631: Lissagaray - Der Pariser Kommune-aufstand.
124148: Lissitzky, El - Proun und Wolkenbügel. Schriften, Briefe, Dokumente.
70772: List, Herbert - Herbert List.
2604: List, G.A. van der - Mensenrechten en buitenlands beleid. Een liberale visie.
66481: List, Herbert - Herbert List Photographies 1930-1960.
116450: Lista, Giovanni - Futurisme.
123510: Little, Greogory - Path of Souls. The Native American Death Journey: Cygnus, Orion, the Milky Way, Giant Skeletons in Mounds, & the Smithsonian. Foreword and afterword by Andrew Collins.
121343: Littleton C. Scott (red.) - Oosterse wijsheid. Hindoeïsme - Boedhisme - Confucianisme - Taoisme - Shintoïsme [Atlas van de godsdiensten en levensbeschouwingen van het Verre Oosten].
62361: Littré, E. - Dictionnaire de la langue française contenant 1° Pour la nomenclature 2° Pour la grammaire 3° Pour la signification des mots 4° Pour la partie historique 5° Pour l'étymologie.
112341: Litvinov, Pavel - Waarde Kameraad. Brieven en telegrammen aan Pavel Litvinov december 1067-mei 1968, verzameld en van aantekeninhen voorzien door Karel van het Reve..
36311: Liu, James J.Y. - Chinese Theories of Literature.
123553: Liu Heung Shing [Ed.] - China Portrait of a Country by 88 Chinese Photographers. Portrat eines Landes - Portrait d'un pays.
126219: Liu, Ken - The Wall of Storms. Book two of the DandelionDynastie.
119674: Liu Xiaogan - Classifying the Zhuangzi Chapters.
83163: Liu, Aimee E. - De wolkenberg.
119542: Liu I-Ming - Awakening to the Tao. Translated by Thomas Cleary.
87481: Liu Heng - De groene rivier. Vertaling Peter Abelsen.
39995: Liu, James J.Y. - Major Lyristics of the Northern Sung. A.D. 960 / 1126.
113557: Livia Tichindelean, Mirela Chelaru - Inscriptii cu fire de inima.
113564: Livia Tichindelean, Mirela Chelaru - Inscriptii cu fire de inima.
74458: LIVIA CLAESSEN, HENRI KLEINBLATT - De smaken van België. Koken met ingredienten van bij ons.
31260: Livii, Titi (Livius) - Ab Urbe condita Libri XXI-XXX. tekst bezorgd door C.R. van Paassen. Deel 1 boek XX1-XXV.
70777: Livingston, Jane a.o. - Odyssey. The Best Photos from National Geographic.
104797: Livingstone - Livingstone: ontdekkingsreizen in de binnenlanden van Afrika, in schetsen uit de bekendste oudere en nieuwere reizen, vooral met betrekking tot de groote ontdekkingen in Zuid-Afrika, gedurende de jaren 1840-1856. Vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
118217: Livingstone, Marco - David Hockney.
79001: Livius - Hannibals tocht over de Alpen. Vertaling W.P. Theunissen.
111695: Livy - The Early History of Rome.
120419: Livy - The War with Hannibal. Books XXI-XXX of the History of Rome from Its Foundation.
109879: LJESKOV, SALTYKOV, TSJECHOV, PLATONOV. - Een Rus ontmoet een Duitser.
117208: Ljeskow, N.S. - De onsterfelijke.
33205: Lkriegeskorte, Michael - Werbung in Deutschland 1945 - 1965. Die nachkriegszeit im Spiegel ihrer Anzeigen.
86402: Lleonart, Aitana - Etno. Architectuur en interieurs.
81124: Llewellyn, John - Derrida on the Threshold of Sense.
70495: Llosa, Mario Vargas - Het feest van de bok.
91163: Llosa, Mario Vargas - Het ongrijpbare meisje.
79652: Llosa, Mario Vargas - De taal van de hartstocht. Essays.
77992: Lloyd, Harold (edited by Suzanne Lloyd Hayes) - 3-D Hollywood: Photographs by Harold Lloyd. A Spectacular Collection of Never-Before-Seen Photographs of Hollywood Stars Reproduced in Stunning 3-D.
44265: Lloyd-Jones, Martyn - Wordt niet dronken in wijn. Het werk van de heilige geest in het huwelijk, gezin en werk.
96571: Lloyd, valerie - The Camera and Dr. Barnardo. Introduction: A Man of Tender Violence by Gillian Wagner.
126102: Lloyd, Christopher - Ships and Seamen From the Vikings to the Present Day: a History in Text and Pictures.
84905: Lloyd, Tanya - The Prairies.
110781: Lloyd, Christopher - Het zeilschip besliste. De wereld waarin wij leven.
111740: Llull, Ramon - Die treulose Füchsin. Eine Tierfabel aus dem Spanischen übertragen von Joseph Solzbacher.
51707: Lo, Kenneth - New Chinese Cooking Scool.
49940: Lo, kenneth - Regional Chinese Cocbook.
45509: Lo, Kenneth - The Chinese Cookery Encyclopedia.
45510: Lo, Kenneth - Chinees koken.
105115: Loader, J.A. - Polar Structures in the Book of Qohelet.
95033: Loader, J.A. - Prediker. Een praktische bijbelverklaring.
105181: Loader, James Alfred - Die etiese ou-testamentici in Nederland tussen 1870 en 1914.
116523: Loan, Winus van der - Aigen-oardegheden nije Grunneger moppen van de stamtoavel.
76679: Löb, Kurt - Bibliofiele boekillustratie vandaag en gisteren.
102151: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 44 t/m 48 november 1961.
102144: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 9 t/m 13 maart 1962.
102143: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 14 t/m 17 april 1962.
102152: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 49 december 1961.
102148: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 28 & 29.
102149: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 34 t/m 38 september 1961.
102150: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 39 t/m 43 oktober 1961.
102132: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 18 t/m 21 mei 1963.
102146: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 3 & 4 1962.
102147: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 30 t/m 33 augustus 1961.
102145: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 5 t/m 8 februari1962.
102142: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 18 t/m 21 mei 1962.
102140: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 32 / 33 augustus 1962.
102139: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 34 t/m 38 september 1962.
102117: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 9 september 1965.
102118: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 10 oktober 1965.
102119: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 11 novermber 1965.
102112: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 4 april 1965.
102133: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 13 & 17 april 1963.
102134: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 10 & 11 maart 1963.
102135: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 1 / 2/ 3 januari 1963.
102136: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 47 t/m 51 december 1962.
102130: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 27 / 28 / 29 juli 1963.
102131: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 22 t/m 30 juni 1963.
102109: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 1 januari 1965.
102129: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 30 / 31 / 32 / 33 augustus 1963.
102121: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 2 februari 1964.
102122: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 5 mei 1964.
102116: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 8 augustus 1965.
102115: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 7 juli 1965.
102113: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 5 mei 1965.
102111: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 3 maart 1965.
102110: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 2 februari 1965.
102108: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 6 juni 1966.
102105: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 1 januari 1966.
102106: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 2 februari 1966.
102137: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 43 t/m 46 november 1962.
102138: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 39 t/m 42 oktober 1962.
102114: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 6 juni 1965.
102123: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 6 juni 1964.
102124: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 7 juli 1964.
102125: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 47, 48 & 49 december 1963.
102126: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 42 / 43/ 44 & 46 november 1963.
102127: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 38 / 39 / 40 / 41 oktober 1963.
102128: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 35 / 36 / 37 September 1963.
102141: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 22 t/m 25 juni 1962.
102120: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 3 maart 1964.
102107: Lobel, W. de e.a. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 4 april 1966 (dubbelnummer).
121533: Lobo Antunes, António - Fado Alexandrino.
70259: Lobo Antunes, António - Preek tot de krokodillen.
73437: Löbsack, Theo - Het grote fiasco. Gaat de mens ten onder aan zijn hersenen?.
56358: Loche, Renée - Lithography.
96367: Locher, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesie. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
118243: Locher, J.L. - Anton Heyboer.
36056: Locher, J.L. (redactie) - De werelden van M.C. Escher.
94655: Locher, J.L. (redactie) - Paul Klee.
118244: Locher, J.L. - Anton Heyboer.
109729: Locht, Marty - Schilders in het land van Mauve. Kunstenaars in en om Laren.
124315: Lockwood, L.V. - Amerikanische Möbel der Kolonialzeit. Deutsche Ausgabe besorgt von Karl Pullich.
51728: Lodder, W. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw.
72011: Lodeizen, Hans - Nagelaten werk.
119285: Lodeizen, Hans - Het innerlijk behang en andere gedichten.
78463: Lodeizen, Hans - Nagelaten werk.
69331: Lodeizen, Frank - Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap. Zeventien Etsen. Met een inelding en drie gedichten van S. Carmiggelt.
126456: Loderichs, M.A> - Medan. Beeld van een stad.
59309: Lodewijk, Tom - Het boek van de Tulp.
120929: Lodewijk Napoleon, koning van Holland - Gedenkschriften.
109964: Lodewijks, H. - Lodewijks wijngids.
105330: Lodi, Beppe & Luciano de Giacomi - Nonna Genia.
108005: Lodrup, Hans P. - a/s Akers Mek. Verksted 1841-1951.
17806: Loe Sjuun - Te Wapen!.
92637: Loebl, Eugen - Economie is voor mensen. Een uitweg uit de tirannie van de economische wetmatigheden.
75678: Loen, A.E. - Het vooronderstelde. Kerntheoretische ontgrenzingen..
31257: Loenen, N.H.C. van , G.F. Diercks, B.H. Stolte - Vergilius. Profeet van een Imperium. Inleiding en commentaar.
104618: Loenen e.a. (Redactie), H.W.W. van - Hervonden stad 1998. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
113928: Loerakker, E. e.a. - Vlielands wegwijs.
117752: Loesberg, Sylvia - Jamin. Bitterzoete koekjes.
73267: Loeser, Norbert - Nietzsche & Wilde: en andere essays. Met een inleiding van B. Stroman.
73429: Loeser, Norbert - Mozart.
73427: Loeser, Norbert - Verdi.
73428: Loeser, Norbert - Beethoven.
36221: Loeser, Norbert - Mozart.
73426: Loeser, Norbert - Mahler.
42213: Loesje - Ik heb altijd een roos klaar staan op het balkon voor het geval dat Loesje 25 sinds 1983.
127121: Loeve, Martin J. - De Change Maker. Het managen van persoonlijke en zakelijke veranderingen.
95057: Loewenstein, Rudolph M. - Christenen en Joden. Psychoanalyse van het antisemititsme..
60661: Loewy, Raymond - The Locomotive (its esthetics).
60660: Loewy, Raymond - The Locomotive (its esthetics).
96703: Lof, Nico van (red.) - 'It' - drukwerk van Emile Puettmann..
94465: Loffler, M.A.M. - Eilanden natuurlijk. Natuurlijke dynamiek en veerkracht op de waddeneilanden..
36482: Löfgren, Lars - Kust- en zeevogels van de hele wereld.
112125: Lofting, Hugh - Doctor Dolittle's Post Office.
93850: Lofting, Hugh - Doctor Dolittle's postkantoor.
108018: Logan, Anne-Marie - Flemish drawings in the age of Rubens.
108744: Logan, A.H.B. & A.J.M. Wedderburn (ed.) - The New Testament and Gnosis: Essays in Honour of Robert MCL. Wilson.
83189: Loggem, Manuel van - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj..
88878: Loggem, Manuel van - Insecten in plastic.
59724: LOGGEM, MANUEL VAN - Een jood uit Nazareth. Jezus ben Jozef.
4576: Loggem, Manuel van - Inleiding tot het toneel.
85621: Loghem, Johanna Gerharda van - Asociaal gedrag van meisjes. Gegevens omtrent 200 verpleegden uit het Rijksopvoedingsgesticht te Zeist.
124115: Lohde, Clarisse - Het einde van den droom.
76034: Lohff, Wenzel - Fundus des Glaubens : Zugänge zur Begründung elementaren Glaubenswissens.
74570: Lohfink, Gerhard - Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de Bijbel.
105183: Lohfink, Norbert (red.) - Das Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft / Deuteronomy. Origin, Form and Message.
104919: Lohfink, Norbert - Das Jüdische am Christentum. Die verlorene Dimension.
75931: Lohman, Ruud - Het platteland van de mens.
96329: Lohmann, Michael - De grote natuurgids (Vogels - Bloemen in de natuur).
102535: Lohndorff, Ernst F. - Ultima esperanza. Goudzoekersavontuur in Vuurland.
116402: Lohuis, Gerard & Alice Beuker - Zonder sociaal geen psychiatrie .
122286: Lohuis, Nicolaus - Antonius. een verhaal van zijn leven.
64925: Lohuizen, T. van - De sterrenhemel door een lekenbril.
99938: Loiperdinger, Martin u.a. - Fu?hrerbilder : Hitler, Mussolini, Roosevelt, Stalin in Fotografie und Film.
119748: Loizzo, Joseph (translator) - Nagarjuna's Reason Sixty with Chandrakirti's Reason Sixty Commentary.
123658: lokhorst, Emmy van & Bert Voeten (red.) - In memoriam M.Nijhoff.
98820: Lokhorst, Emmy van - Onwanklebaar.
107783: Lolkama, Johannes - De tocht der tochten. Tragiek en triomf 1749-2001..
116987: Lomas, Peter - The Limits of Interpretation.
123498: Lomas, Robert - The Invisible College. The secret history of how the Freemasons founded the Royal Society.
119122: Lomax, Alan - Folk Song Style and Culture.
49361: Lombaerts, Herman e.a. (red.) - Beeld & gelijkenis. Inwijding, kunst en religie.
93952: Lombard, Frank Alanson - An Outline History of the Japanese Drama. With an introduction by George Pierce Barker.
66006: Lombok, Pait & Derk Dontje - Oet t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ?n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
27748: Lommel, Andreas - l'Art du Bouddhisme. Choix d'oeuvres de la collection du Musée National d'Ethnographie de Munich.
111123: Lommel, Ludwig Manfred & Fritz Mardicke - Paul Neugebauer aus Runxendorf - Die fröhliche Geschichte des schlesischen Eulenspiegels.
61336: Lommen, Mathieu - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis..
78683: Lommen, Mathieu - In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005. Een keuze.
121915: London, Jack - John Barleycorn 'Alcoholic Memoirs'.
42898: London, Jack - Tusschen de Wielen.
86483: London, Jack - The Call of the Wild, White Fang, the Sea-Wolf and 40 Short Stories.
57840: Lonely Planet - One planet.
120685: Longchen Rabjam - Natural Perfection: Longchenpa's Radical Dzogchen.
120806: Longchenpa - Kindly Bent to Ease Us, Part One: Mind. & part two: Meditation & Part Three: Wonderment Translated and annotated by Herbert V. Guenther.
108769: Longerich, Peter - Hitler - Biografie.
86354: Longfellow, Henry Wadsworth - The Poetical Works.
109013: Longfellow - De geschiedenis van Hiawatha, de groote sage der Indianen. Voor kinderen oververteld in proza.
100764: Longford, Elizabeth - Wellington. The Years of the Sword..
85157: Longie, Albert de - Gerrit Achterberg.
112535: Longman, Tremper - Genesis lezen.
76382: Longo, Robert - Artrandom: Robert Longo. Text by William Gibson.
23723: Longos - De treffelijke historie van Daphnis en Chloé.
100205: Longus; Marc Chagall - Daphnis and Chloe.
58905: LONGWORTH, PHILIP - Russia's empires - their rise and fall : from prehistory to Putin.
33202: Longyear, William - Advertising Layout.
105714: Lonny - De complete Indonesische keuken.
113143: Lonsdale, K. - Is vrede mogelijk.
70985: Loo, Tessa de - Verraad me niet.
70983: Loo, Tessa de - De Tweeling.
52027: Loo, Bart van & Alain Giebens - Elsschot, Antwerpen & Coraline..
121518: Loo, Stijn van der - De Galvano.
104398: Loo, Tessa de - Harlekino, of Het boek van de twijfell.
104494: Loo, Tessa de - Het mirakel van de hond.
104399: Loo, Tessa de - De Tweeling.
112637: Loo, P. van - Gevangene van de SD.
123843: Loo, Hans van der & Willem van Reijen - Paradoxen van modernisering. Een sociaal-wetenschappelijke benadering.
98827: Loo, Tessa de - Meander.
123980: Loo, Tessa de - Daan. Een Portugees op voetkussentjes van fluweel.
95996: Loo, Tessa de - Harlekino, of Het boek van de twijfel. [Ongecorrigeerde drukproef] Embargo. Verwachte verschijningsdatum eind oktober 2008.
78083: Loo, Erwin van - Crossing the border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
94580: Loo, Sanne te - Ping Li en zijn vlieger.
123027: Loohuizen, Ria - Bos op je bord.
60975: Loohuizen, Ria - Zilt en Bitter. Van artisjok tot zeewier. 100 uitgelezen recepten met uitgesproken smaken.
124575: Loohuizen, Ria - Bes boven bes. 30 soorten wilde en gekweekte bessen, bramen en bottels. Met 100 sappige recepten.
110487: Looijenga, K.J. - Jeugdherinnerns van 'n Muntendammer Kouvreter.
22009: Looijenga, T.K. - Een geschiedenis van Amsterdamse theaters. Wie kwamen er niet in de Nes.
26132: Lookeren campagne, Willem van - Maan tussen wolken. Gedichten.
110743: Loomeijer, Frits R. - Zeilende kustvaarders.
55128: Loomeijer, Frits - Water over dek en luiken. Het leven op de kust- en binnenvaart 1926 - '36.
124401: Loomeijer, Frits (samengesteld door) - Vijfenzeventig jaar Oranje. 'Een der merkwaardigste Onderlinge Verzekeringen van Schepen'.
89139: Loomeijer, Frits R. - De Nederlandse visserij 1900-1935: de RIVO collectie / Dutch fishing industry 1900-1935: RIVO collection.
93229: Loomeijer, Frits R. - Een eeuw Nederlandse binnenvaart. 100 jaar weekblad Schuttevaer..
110010: Loomeijer, Frits R. - De driemastschoener Oosterschelde.
39508: Loon, Paul van - Upior & Een honderd jaar oude vriend.
39145: Loon, Paul van - Wat zit er in het bos.
97311: Loon, Tom van & Harry Doust (ed.) - Dutch Earth Sciences. Development and impact.
63332: Loon, Paul van - De griezelbus / 1.
113768: Loon, E. van - Het Grondreglement voor de Waterschappen in de Provincie Groningen. 1e stuk: Het zetten van Watermolens in de Provincie Groningen 1750 -1848.
70146: Loon, Corrie van & Hans Korteweg - Echt waar. Wensen worden werkelijkheid.
101475: Loon, Bernhard van - De meester van het late licht.
101476: Loon, Bernhard van - De meester van het late licht.
96352: Loon, Gentilis van - Portret van een parochie. Pangururan in het Aartsbisdom Medan, Indonesië.
96351: Loon, Gentilis van - Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs op West-Borneo.
91086: Loon, Paul van - De griezelbus / 1.
93402: Loon, Hendrik Willem van - Van zintuig tot werktuig of hoe de mensch het uitvinden leerde.
109717: Loon, Alb. en M. Euwe - Oom Jan leert zijn neefje schaken.
838: Loon, Hendrik van - The story of America.
59510: Loon, Paul van - Karate op de stortplaats.
78074: Loon, J. van - Frieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J.van Loon Jzn. aan D.van Konijnenburg.
122358: Loonen, Anton J.M. - Het beweeglijke brein. De neurowetenschappelijke achtergronden van de psychische functies.
124086: Loonen, P.L.M. - For to Learne to Buye and Sell. Learning English in the Low Dutch Area Between 1500 and 1800. A Critical Survey.
110568: Loonstra, M. - Uit Koninklijk bezit. Honderd jaar Koninklijk Huisarchief: De verzamelingen van de Oranjes.
44531: Loonstra, Bert - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige.
122889: Loonstra, Bert - De Bijbel recht doen. Bezinning op gereformeerde hermeneutiek.
89137: Loonstra, J. e.a. - Tien eeuwen Hunze : renaissance van een oerstroomdal.
125154: Loontjens, Jannah - Wie weet.
107559: Loontjens, Jannah - Roaring nineties. Of hoe de filosofie mijn leven heeft veranderd.
126719: Looper, Bert - Hier ligt de zee. Essays over taal, kunst, landschap en Friese identiteit.
88925: Loopik, Marcus van - De tien woorden in de Mekhilta. Vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar door M. van Loopik.
88764: Loopik, Marcus van - Het Messiaanse perspectief van de synagogale lithurgische cyclus.
65816: Loopuit, Jos. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
103088: Loopuit, Jos. - Karl Marx en zijne voorgangers.
97450: Loopuit, Jos. - Karl Marx en zijne voorgangers..
65883: Loopuit, Jos. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
125639: Loosjes, A. - Vereeniging ter Bevordering van de Belangen des Boekhandels, 1915-1940.
98588: Loosjes, Th.P. - On Documentation of Scientific Literature.
74671: Loosjes, A. - Friesland en Groningen in beeld.
2158: Loosjes, A. - Nederland in beeld. 17 delen.
59806: Loosjes, A. - Gelderland en Utrecht in Beeld.
66646: Looveren, F. van de - De apostel. Beschouwingen over treffende bijzonderheden uit zijn leven.
126471: Loozenoord, Hans van - Coureurs van Oranje. De pioniers; Grand Prix-winnaars; De wereldkampioenen; Nederlandse techniek; Resultaten/statistiek van 1903 tot 2003.
52508: Lopez, Javier and Jianying Zhou (eds.) - Wireless Sensor Network Security.
119733: Lopez, Donald S. Jr. - Elaborations on Emptiness: Uses of the Heart Sutra.
127877: Lopez, Donald S. - Buddhist hermeneutics.
63677: LOPEZ, BARRY. - Lessons from the Wolverine.
72783: Lorca, Frederico García - Ode aan Walt Whitman.
77571: Lorca, Federico García - Dichter in New York 1929-1930.
115356: Lord, Tony - Best Borders.
111741: Lord, Walter - A Night to Remember.
118670: Lord, James - Giacometti. A Biography.
102305: Lord Russell of Liverpool - De gesel van het hakenkruis. Een korte geschiedenis van de oorlogsmisdaden der Nazi's. vertaald door Jan Vrijman.
61613: Lord, M.G. - Astro turf. The private life of rocket science.
56094: LORD KINROSS - The Ottoman centuries: the rise and fall of the Turkish empire.
104101: Loreis, Hector-Jan - Van hongerlijder tot verzetsleider..
120218: Lorentz, H.A. - The Theory of Electrons and Its Applications to the Phenomena of Light and Radiant Heat.
115109: Lorenz, K. - Over agressie bij dier en mens.
121434: Lorenz, K. - De acht doodzonden van de beschaafde mensheid.
97647: Lorenz, K. - Over agressie bij dier en mens.
72544: Lorenz, Richard - Imogen Cunningham, Ideas without End. A Life in Photographs.
63184: Lorenz, Konrad - Evolution and Modification of Behavior.
118781: Lorenz, Ralph D. - Spinning Flight : Dynamics of Frisbees, Boomerangs, Samaras, and Skipping Stones.
100783: Lorenz, Chris - If you're so smart why aren't you rich? Universiteit, markt & management.
101989: Lorenzen, Iwer Thor - Grundprobleme der Evolution. 1. Heft.
75668: Lorenzen, Paul - Methodisches Denken.
117753: Lorette, J. e.a. - Handelingen van het Colloquium over De Brabantse Omwenteling (1789-1790) 13-14 oktober 1983.
123752: Loretz, Oswald - Ugarit und die Bibel: Kanaanäische Götter und Religion im Alten Testament.
93250: Lorie, Peter & Collin Garratt - Stoomtreinen uit heel de wereld..
66543: Lorsheijd, Fred - Klein fruit. Kweken van aardbeien, bramen, frambozen en bessen in eigen tuin..
112761: Lorzing, H. - Van Bosplan tot Floriade.
80708: Los, Frans J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtquelle.
109091: Los, F.J. - Rusland tusschen Azië en Europa. Een geschiedkundige bijdrage tot de kennis van het Bolsjewisme..
120771: Losang Kalsang Gyatso - Nyung Na: The Means of Achievement of the Eleven-Faced Great Compassionate One, Avalokiteshvara of the (Bhikshuni) Lakshmi Tradition, with the Fasting Ceremony and Requests to the Lineage Gurus.
62784: Losch, Fr. - Kräuterbuch - Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild.
68332: Lösecke, A., Bösemann, F. A. - Deutschlands verbreitetste Pilze oder Anleitung zur Bestimmung der wichtigsten Pilze Deutschlands und der angrenzenden Länder, zugleich als Commentar der fortgesetzten Prof. Büchner'schen Pilznachbildungen.
101244: Lotan, Jael - Ariel, tijdschrift voor kunst en letterkunde in Israel..
101243: Lotan, Jaël - Ariel, tijdschrift voor kunst en letterkunde in Israel..
112666: Lotgering-Hillebrand, R. - 200 oude en nieuwe recepten die men niet in elk kookboek tegenkomt. Deel II.
109613: Lothrop, S.K. - Les Tresors de l'Amerique Precolumbienne.
28278: Loti, Pierre - Pêcheur d'Islande.
120778: Lotsawa Kawa Paltseg - A Manual Of Key Buddhist Terms : Categorization Of Buddhist Terminology With Commentary.
108784: Lotto, Beau - Anders kijken. De kunst van het waarnemen.
88769: Lötzsch, Ronald - Jiddisches Wörterbuch : Mit Hinweisen zur Schreibung, Grammatik und Aussprache.
120431: Loubster, John (manager) - Ultimate Africa Atlas.
110399: Louda, Jiri - European Civic Coats of Arms.
110221: Louda, Jiri & Michael Maclagan - Lines of Succession. Heraldry of the Royal Families of Europe.
53887: Louët Feisser, J.J. - Wetenschap in toga. Vakspecialisme en wijsgerige eenheid in de toekomstige universiteit.
62800: Louis, A. - Historische gegevens over het 16e eeuwse herbarium Stirpium adversaria nova van Pierre Pena en Mathias de l'Obel.
125222: Louis, Edouard - Ze hebben mijn vader vermoord.
127621: Lourens, Piet & Jan Lucassen - Lipsker op de Groninger tichelwerken. Een geschiedenis van de Groningse steenindustrie met bijzondere nadruk op de Lipper trekarbeiders 1700-1900..
52085: Loustal, Coatalem - Chinese zee.
52088: Loustal, Jacques de - Java. In de schaduw van de Merapi.
57061: Loustal - What he expected of her.
101821: Louter, J. de e.a. - Nederland-Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan 1881 - 1931.
102658: Louter, J. de - Het stellig volkenrecht. Deel I & II.
50724: Louw, André van der - De rode hoed en andere verhalen.
97756: Louwe Kooijmans, L.P. - Sporen in het land. De Nederlandse delta in de prehistorie.
107909: Louwerse, P. - De koopman en de geest. De Koning der "Zwarte Eilanden.
74363: Louwerse, P. - De twee Hugo's. Een verhaal uit den tijd van graaf Willem III, den Goeden.
52254: Louwerse, Tom - Political Parties and the Democratic Mandate. Comparing Collective Mandate Fulfilment in the United Kingdom and the Netherlands.
114721: Louwerse, P. (redactie) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd. Onder redactie van P. Louwerse. Met medewerking van verscheidene letterkundigen en kinderschrijvers. Een en vijftigste deel met eene gekleurde plaat en honderd-negen acht houtsneeplaten en figuren.
114722: Louwerse, P. (redactie) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd. Onder redactie van P. Louwerse. Met medewerking van verscheidene letterkundigen en kinderschrijvers. Vier en vijftigste deel met een gekleurde plaat en negen-en-negentig houtsneeplaten en figuren.
117502: Louwerse, P. (redactie) - Voor 't jonge volkje. Geïllustreerd tijdschrift voor de Jeugd. Onder redactie van P. Louwerse. Met medewerking van verscheidene letterkundigen en kinderschrijvers. Zestigste deel met eene gekleurde plaat en negen-en-zestig houtsneeplaten en figuren.
114704: Louwerse, P. - Toch gelukkig. Eene vertelling.
95576: Louwerse, P. - Onder de Maori's. Een verhaal uit Nieuw Zeeland. Vrij bewerkt naar het Engelsche jongensboek 'The web of the spider.
1895: Louwerse, P. - Geïllustreerd Verjaardag-Album. Met bijschriften van P. Louwerse.
100838: Louwerse, P. - Lotgevallen en reizen van Sindbad den Zeeman. Geschiedenis van de eerste tot zevende en laatste reis.
113362: Louwes, H.D. e.a. - Groninger Maatschappij van Landbouw. Gedenkboek 1837-1937.
72705: Louwes, Annaleen - Onrustige studies.
85433: Louwes, H.D. - Redevoeringen 1930-1941.
85432: Louwes, H.D. e.a. - Groninger Maatschappij van Landbouw. Gedenkboek 1837-1937.
111106: Louwman, Mies - De geschiedenis van de regen.
98990: Lovatt-Smith, Lisa - Provence Interiors.
116845: Love, Susan M. & Karen Lindsey - Dr. Susan Love's Hormone Book : Making Informed Choices about Menopause.
90675: Loveling, Rosalia & Leopoldo Bizio Gradenigo - Versi di Virginia e Rosalia Loveling; tradotti dal Neerlandese..
89987: Lovelock, Yann - The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation.
127869: Low, Albert - Hakuin on Kensho: The Four Ways of Knowing.
119475: Low, James (comments) - Being Right Here. A Dzogchen Treasure Text of Nuden Dorje entitled The Mirror of Clear Meaning.
58990: Low, Sidney - The Governance of England.
111652: Lowden, John - Early Christian & Byzantine Art..
52126: Lowe, gary W.L. - European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective.
85176: Lowe, Jet - Industrial Eye / Photographs by Jet Lowe from the Historic American Engineering Record ; Essays by David Weitzman and Michael Leccese ; Preface by Robert J. Kapsch ; Text by Gray Fitzsimons ; Edited by Diane Maddex.
26751: Lowe, Edward - Nieuwste spelregels & reglement van het Pandoeren.
89939: Lowe, E.A. - Handwriting.
60014: LOWE, ALFONSO - La Serenissima. The Last Flowering of the Venetian Republic.
71401: Lowell en Lisa Fine (redactie), Ivana - Recepten voor de liefde. Erotisch kookboek.
64948: Lowell, Robert - Dolfijn en zeemeermin.
119761: Lowell, Percival - Occult Japan: Shinto, Shamanism and the Way of the Gods.
97927: Lowenfeld, Viktor & W. lambert Brittain - Creative and Mental Growth..
38403: Lowenstein, Prins Hubertus - De tragedie van een volk. Duitschland 1918-1934. Geautoriserde vertaling van J. Feitsma.
108142: Lowenstein, Tom - Boeddhisme. Filosofie en meditaties. Het pad naar spirituele verlichting. Heilige plekken.
79699: Löwenstein, Fried - De gouden rand.
81506: LOWENTHAL, HARALD LEOPOLD & HANS LOBNER - Sigmund Freud-Haus Katalog.
72902: Lowrie, Walter - Het leven van Kierkegaard.
126463: Lowry, L.S. - Selected Painting of L.S. Lowry. Oils and Watercolours.
82017: Lowyck & Nico Verloop (redactie), Joost - Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals.
75611: Loxton, Howard - 99 kattenlevens. Katten in geschiedenis, legende en literatuur.
119943: Loy Ching-Yuen - The Book of the Heart: Embracing the Tao.
109614: Loyrette, Henri & Gary Tinterow - Impressionisme. Les Origines 1859-1869. Paris: Galeries nationales du Grand Palais du 19 avril au 8 août 1994; New York: The Metropolitan Museum of Art, New York 19 septembre 1994 au 8 janvier 1995.
119498: Lt.-Gen. A. Lane-Fox Pitt-Rivers - The Evolution of Culture and Other Essays.
126701: Lu Pu - Designs of Chinese Indigo Batik.
119774: Lu Xun - Selected works.
87417: Lu Jie (ed.) - History of Chinese Oil Painting: From Realism to Post-Modernism.
87478: Lu Hsun - A Brief History of Chinese Fiction.
87361: Lu Xun - Silent China. Selected Writings of Lu Xun.
28440: Lu Hsun - Een kleine gebeurtenis.
28441: Lu Hsun - Wild Grass.
104137: Lu Hsun - Nieuwjaarsgroet 1966. Een kleine gebeurtenis.
11695: Lu Hsun - Selected works volume three.
120185: Lu Yu - The Old Man Who Does As He Pleases : Selections from the Poetry and Prose of Lu Yu Translated by Burton watson.
99199: Lu Hsun - Selected Stories.
13480: Lu Xun - Te wapen.
115502: Luard, Nicholas - The Field of the Star. Pilgrim's Journey to Santiago De Compostela.
73181: Lubach, D. - Natuurlijke historie van Nederland. De bewoners van Nederland.
112362: Lubarsky, Cronid - List of Political Prisoners in the USSR. 30 october 1986.
123909: Lubbe, Huub van der - Guichelheil. Gedichten en liedteksten.
104855: Lubbe, W.J.G. - Incerti panegyricus Constantino Augusto dictus. Tekstuitgawe met inleiding en vertaling (in het afrikaans).
66617: Lubben, H.J. v.d. - St. Lyduina van Schiedam.
127917: Lubberhuizen, Geertjan (inl.) - Dichters bij de Bezige Bij 1944-1984. Bloemlezing.
65919: Lubberink, W. - De achtergrond van corporatisme, fascisme, nationaal-socialisme.
23274: Lubbers, Ruud - Samen onderweg. Over democratie, Christendom en samenleving, economie en internationale vraagstukken.
126125: Lubbers, R. - Kent u ze nog... de Dalers.
110758: Lubbock, Basil - The Log of the Cutty Sark.
110754: Lubbock, Basil - The Nitrate Clippers.
127574: Lubcke, Hartmut - Das Blau des Ko?nigs : Rohadabla?h : Meissener Zwiebelmuster in seiner ganzen Vielfalt (1730 bis 1888).
101946: Lubis, Mochtar - Het land onder de zon. Het Indonesië van nu.
72919: Lubis, Mochtar - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
96798: Lubis, Mochtar - Kampdagboek.
45264: Lubis, Mochtar - Insulinde. Het land onder de zon.
114643: Lubke, Anton - Das grosse Uhrenbuch : Von der Sonnenuhr zur Atomuhr.
110878: Lübke, Friedrich Wilhelm - Sydney Head oder Hölle in 60 [sechzig] Tagen.
114005: Lubke, W. & Johan Gram - Schets van een kunstgeschiedenis met ruim 100 verluchtigingen.
110908: Lubke, F.W. - Kaap Sidney Head. Naar de hel in zestig dagen..
63651: Lucado, Max - Leven in zijn handen. Bijbels dagboek.
85864: Lucado, Max - Dorst naar God. Studies over het Onze Vader.
84894: Lucado, Max - Je hoort bij mij. Een geschenk voor iedereen.
111132: Lucardie, W.J. - Rond de Stille Zuidzee. Overzicht van de ontwikkeling der verhoudingen en gebeurtenissen in Oost-Azië. Met een voorwoord van Dr. E. Moresco (Vice-President van den Raad van Indië).
89584: Lucas, franz D. & Margret Heitmann - Stadt des Glaubens, Geschichte und Kultur der Juden in Glogau..
116538: Lucas, T.J. - Living in China Can Be Diffewent!.
80581: Lucas, Henry S. - A Short History of Civilization.
74141: Lucas, Rob & Roelof Posthuma - VerGezicht. Foto-essays.
97051: Lucassen, Leo a.o. - Paths of integration : migrants in Western Europe (1880-2004)..
90693: Lucebert - Ernten im irrgarten: Neue Gedichen und Zeichnungen.
67930: Lucebert - Antología. Versión de Francisco Carrasquer.
91395: Lucebert - The tired lovers they are machines.
72828: Lucebert - Poezie is kinderspel.
64042: Lucebert - Psalm voor nieuwe gelovigen.
115958: Lucebert - Gedichten 1948 - 1963. Verzameld door Simon Vinkenoog. Met tekeningen van Lucebert.
90609: Lucebert, Schierbeek e.v.a. - Het vers is steeds een begin. 10 poeziekaarten van Nederlandse en Mexicaanse dichters.
104141: Lucebert - Nieuwjaarswens 1969. Seizoen.
90694: Lucebert / Rosemarie Still - Lucebert 1994. Der gestrenge Luftikus.
86200: Lucebert - Triangel in de jungle gevolgd door de dieren der democratie.
126854: Lucebert - Apocrief. De analphabetische naam.
86310: Lucebert - Triangel.
58775: Lucebert - Ongebundelde gedichten.
58765: LUCEBERT, JENS CHRISTIAN JENSEN, KARIN SZÉKESSY - Van de maltentige losbol : gedichten en gouaches / Op bezoek bij Lucebert.
52282: Luchtenberg, Kunny - Rondomrond.
88344: Luciani, Albino - Brieven aan beroemde mensen. Paus Johannes Paulus I.
98564: Lucie-Smith, Edward - Moderne kunst. Van abstract expressionisme tot postmodernisme.
85520: Lucie-Smith, Edward - Die großen Künstler des 20. Jahrhunderts: 100 Lebensbeschreibungen.
70899: LUCIE-SMITH, EDWARD - Super Realism.
126377: Lucie-Smith, Edward - Lives of the Great Twentieth Century Artists.
55986: LUCIE-SMITH, E. - De kunst van de twintigste eeuw.
96076: Lucie-Smith, Edward - Bildende kunst im 20 Jahrhundert.
120390: Lucier, Alvin - Resonant Things.
72307: LuciX - Beeldspoor. Sporen van Industrieel Erfgoed in Groningen.
51245: Luckett, Richard - Handel's Messiah a Celebration.
119890: Luckiesh, Matthew - Visual Illusions; Their Causes, Characteristics, and Applications, by M. Luckiesh. with a New Introd. by William H. Ittelson.
127064: Luda, Manfred - Meinerzhagen im Schnittpunkt der Territorien.
33198: Ludekens, Fred - Best Read Ads 1969.
77575: Ludeman, Eva - Gaza. We blazen uw auto even op.
122278: Lüdemann, Gerd - Ketters. De andere kant van het vroege christendom.
107316: Ludemann, M.I. e.a. (red.) - Honderd jaar Hofstraat. Gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van eene openbare school van middelbaar onderwijs voor meisjes, die zich in de loop der jaren heeft ontwikkeld tot het Thorbecke-College.
47628: Ludendorff, Erich - Kriegshetze und Völkermorden in den letzten 150 Jahren.
22296: Ludolph, G.L. & A.P. Potma - Coördinatenleer voor het middelbaar technisch onderwijs en voor zelfstudie.
22301: Ludolph, G.L. & A.P. Potma - Statica en dynamica voor het technisch onderwijs en voor zelfstudie. Deel IB van het leerboek der mechanica.
71357: Ludwig, Emil - Roosevelt.
92930: Ludwig, Otto - Ludwigs Werke. 3 Bände.
122351: Ludwig, Emil - Hindenburg und die Sage von der Deutschen Republik.
105280: Ludwig, Emil - Beethoven: Het leven van een veroveraar.
65733: Ludwig, Emil - Mussolini's gesprekken met Emil Ludwig.
103384: Ludwig, Emil - Misdaad en boete. Uit het fransch vertaald door Gerard den Brabander, met een voorwoord van Wolfgang Cordam.
112408: Ludwig, Emil - Stalin.
103380: Ludwig, Emil - De nieuwe heilige alliantie. Over de oorzaken van en het verweer tegen de dreigende oorlog. Nederlandse vertaling van Dr. Brugmans en Drs. E.C.M. Brugmans-Kan.
56091: Ludwig, Emil - Kunst en levenslot. Zes kunstenaarsportretten.
67467: Ludwig, Emil - Gesprekken met Masaryk. Denker en staatsman. Met een levensschets door Emil Ludwig.
101497: Lueks, Janneke - Regenboogweer.
43500: Lugard, H.M. (voorwoord) - Klanken uit Deventer.
77921: Luger, Johan (inl.) - Nederland zoals de toerist het ziet/ The Netherlands seen by the tourist.
126892: Luger, Johan - De veertien dagen van Tom en Thys Journalisten - Detectives.
83079: Luger, Bernt e.a. - De beweging van 80.
36731: Luger, Johan & Jo Spier - Amsterdam zwart op wit.
113605: Luger, Johan & jo Spier - De Amsterdammer zwart op wit.
110410: Lugg, Vicky & John Willcocks - Heraldry for Embroiderers.
128483: Lugt, Frits - Wandelingen met Rembrandt in en om Amsterdam.
114241: Lugt, Ch.S. - Het boschbeheer in Nederlandsch Indië.
77203: Lugten, Jeannette - Gezelschapsspelen voor oud en jong een uitgezochte verzameling van spelen en uitspanningen voor den huiselijken kring.
76827: Lugten, Jeanette & Sijtje Aafjes - Wat zal ik doen? Van allerlei: kunstjes, knutselwerkjes, raadsels, rebussen, spelletjes, teekenvoorbeelden enz..
117586: Lugtenborg, Klaas Gert - De Reus van Vierverlaten. 13.000 mensen in bieten en suiker.
123848: Luhmann, Niklas - Observations on modernity. Translanted by William Whobrey.
65752: Lührs, A. - Burgerlijk en socialistisch denken. Een sociologische studie.
62540: Lührs, Corrie - Mijn zuster Anna Blaman.
110684: Luidinga, Frans - Varen rond de wereld in oorlogstijd. De reizen van Jop Dutilh [1919-1944] met de schoener Yankee en de schepen Kota Gede, Weltevreden en Garoet van de Rotterdamsche Lloyd.
84287: Luijerink, Arie - Reiki-verhalen.
84288: Luijerink, Arie - Reiki-groeiboekje.
123666: Luijt, Janjaap & Jan Teeuwisse - Jan Noyons: Edelsmid.
117200: Luijten, Jan & Wim Ruigrok - De Rennsteig - Een wandeling door de voormalige DDR.
64016: Luijters, Guus - Fragment uit een dit najaar bij de Bezige Bij te verschijnen roman.
114741: Luijters, Guus - De vriend van de koning & kiekjes van vroeger.
81238: Luijters, Guus - De egelantier, Stad en land in vier seizoenen.
79938: Luik, Willem van (eindredaktie) - Freud. De sfinx van Wenen. De archeologische collectie van Sigmund Freud.
83583: Luiken, Jan en Kasper - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
79307: Luiken, Jan en Kasper - Spiegel van het menselyk bedryf.
94207: Luiken, Jan en Kasper - Spiegel van het menselyk bedryf in kleuren vertoond met honderd verbeeldingen van ambachten, konsten, hanteeringen en bedryven, met verzen.
90316: Luiken, Johannes en Caspaares - Spiegel van het menselyk bedryf.
95300: Luiken, Desiree - Botenhuizen K.G.R. De Hunze.
121440: Luiken, Jan - De Bykorf des gemoeds. Honing zaamelende uit allerly bloemen vervattende vyftig konstige figuuren. Met Godlyke spreuken en stichtelyke verzen.
97682: Luinge A., B. Stegeman en J.A.J. Nonnekens - Werkboekje bij De landen der Wereld.
113401: Luinstra, Pieter. - Duizend jaar Oldekerk..
112598: Luiten, Karin - Koken met Karin - Zonder pakjes & zakjes.
112737: Luiten, Eric - Stadsrandenatlas van de zuidvleugel.
77975: Luitingh, J.C. - Seerp van Galema en zijne tijdgenooten. Een verhaal uit de geschiedenis der hervorming in Friesland.
59239: Luitingh, Ton / Raoul Maria de Puydt & Simon Vinkenoog - Doodverf.
33016: Luitjens-Dijkveld Stol, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
57357: Luitjens-Dijkveld Stol, R.A. - De borg Verhildersum en zijn bewoners.
47772: Luitjens-Dijkveld Stol, R.A. - De kerk en toren te Eenrum.
85317: Lukacs, John - Hitler en de geschiedenis. Hitlers plaats in de 20ste eeuw.
124162: Lukacs, Georg - Essays on Realism.
88655: Lukacs, John - Hitler en de historici. De plaats van Adolf Hitler in de 20ste eeuw.
125641: Lukacs, Georg - Theorie van de roman. Een poging tot een geschiedfilosofische beschouwing van de grote epische vormen.
88656: Lukacs, John - Langs kromme lijnen. Zes resterende vragen over de Tweede Wereldoorlog.
102170: Lukas, Mary en Ellen - Teilhard. Mens,priester, geleerde..
105281: Lukas, Victor - Orgelmusikführer.
62495: Lukkenaer, Pim - Ginkgo Biloba en andere vertalingen voor Pim Lukkenaer.
83533: Luknizki, Pawel - Sowjet-Tadshikistan.
48947: Lukowsky, Helga - Jawlenskys Abendsonne. Der Maler und die Künstler in Lisa Kümmel.
113241: Lumey, Jan van - Rococo.
113232: Lumey, Jan van - Narcissus. Het mysterie der zelfbespiegeling.
27485: Lummel, H.B. van - De oude en de nieuwe wereld, Schetsen en tafereelen uit het leven der menschheid (alle drie de delen).
73548: Lunbeck, Elizabeth - The Psychiatric Persuasion: Knowledge, Gender, and Power in Modern America.
64860: LUNDBERG, Lotta - Komt dat zien.
90877: Lundberg, Donald E. e.a. - Kooktechnieken. De grondbeginselen en basistechnieken van de voedselbereiding.
75209: Lundin, Steven, Harry Paul, John Christensen - Energie, passie en plezier. Vis! .
55244: LUNDY, DEREK - Way of a Ship: A Square-Rigger Voyage in the Last Days of Sail..
59837: Lunenborg, W. - Bathmen in oude ansichten, deel 2.
125058: Lunghi, Elvio - The Basilica of St Francis in Assisi.
122245: Luning, H.M. - De buitenplaatsen Meerlust Bloemert Meerwijk. Van bisschoppelijk tafelgoed tot recreatieoord.
117593: Luning, H.M. - Zij hielden de lampe staande. Geschiedenis van de kerk te Noordlaren..
56762: LUNING, H. M. - Haren in de 80-jarige oorlog. Van katholiek tot protestant.
56210: Luns, Huib - Holland schildert. De Nederlandse schildertaal zooals zij in de laatste 50 jaar klankvol en rijk gesproken werd. 1. Een historische inleiding. 2. Een doorleefd getuigenis. 3. Een zakelijk register..
103345: Lunshof, H. - Als dieven in de nacht.... Studie in onrecht no 2.
22043: Lunshof, A. (samensteller) - Het Groene Boekje. Antwoord aan Mao Tse-Toeng.
93627: Lunshof, H.A. - Vlag halfstok. Een studie in onrecht.
92647: Lunshof, Kees - Van polderen en polatiseren. Dertig jaar Nederlandse politiek.
102511: Lunshof, H.A. - Aan de vooravond van een beslissing: Naar aanleiding van gesprekken met Ridder van Rappard.
113865: Lunsingh Scheurleer, Pauline - Asiatic art in the Rijksmuseum, Amsterdam.
124091: LUNSINGH SCHEURLEER, TH H EN ANDEREN - Het Rapenburg : geschiedenis van een Leidse gracht. Deel 1: Groenhazenburch.
124092: Lunsingh Scheurleer, Th.H. e.a. - Het Rapenburg : geschiedenis van een Leidse gracht. Deel VIa & B: Het Rijck van Pallas.
99891: LUNSINGH SCHEURLEER, TH.H. & POSTHUMUS MEYJES, G.H.M. (ED.) - Leiden University in the Seventeenth Century; an exchange of learning..
127564: Lunsingh Scheurleer, D.F. - Chine de Commande.
113895: Lunsingh Scheurleer, D.F. - Chine de Commande.
113864: Lunsingh Scheurleer (inleiding), D.F. - De Chinese porseleinkast.
82817: Lunteren, Frans van - Framing Hypotheses. Conceptions of gravity in the 18th and 19th centuries. Het creëren van hypothesen. Opvattngen over de zwaartekracht in de 18de en 19de eeuw (met een samenvatting in het Nederlands).
109200: Luongo, Pini; Andrew Friedman & Marta Pulini - La mia cucina Toscana.
62560: Luria-Sukenick, Lynn - Houdini Houdini.
105041: Lurker, Manfred - Lexikon der Go?tter und Da?monen: Namen, Funktionen, Symbole/Attribute.
36590: Lusk, Irene-Charlotte - Montagen ins Blaue. Laszlo Moholy-Nagy. Fotomontagen und -collagen 1922-1943.
86601: Lussenburg, Jos - Jos Lussenburg vertelt.
103284: Lussu, Emilio - Mars op Rome.
122721: Luth, G. - De verzamelde werken van Jan Hendrik Neuteboom. Verhalen, schetsen en gedichten in het Westerwolds.
70422: Luther, Maarten - Dr. Maarten Luther's vijf en negentig stellingen, en Aan den christelijken adel van Duitschen bloede over het herstel van den staat der christenheid. Vertaald en toegelicht door D. Plooij.
49251: Luther - Het Nieuwe Testament of al de boeken des nieuwen verbonds van onzen Heer Jezus Christus. Uit de Duitsche vertaling van M. Luther, eertijds door Adolf Visscher in het Nederlandsch over gezet.
94889: Luther, Martin - Tischreden.
122886: Luther, Martin - Die Werke Martin Luther's ausgewählt und angeordnet von Gustav Pfizer.
40512: Luther, W. & K. Fiedler - A Field Guide to the Mediterranean sea Shore.
112517: Luther - Pädagogische Schriften.
107937: Luther, Maarten - Ik zal niet sterven, maar leven. Een portret van de reformator in het licht van zijn brieven. Verzorgd en ingeleid door P. den Ouden.
65151: Luther Maarten - Het regtveerdigend geloof verklaart en bevestigt, in eene verhandeling over Paulus Brief aan den Galaten, door den vermaarden Martin Luther, om deszelfs nuttigheid in het Nederduits vertaalt, en met weinige aanmerkingen op onze dagen toepasselijk vermeerdert. Met een voorreden, dienende tot bevestiginge van de nuttigheid van dit doorwrogte werk: soo ter vertroostinge van regte hongerigen en dorstigen na de Regtvaardiging die in Christo Jesu is; als ter beantwoording van allen die dezen leere tot zaligheit niet aan en nemen..
122862: Luther, Martin D. - Die gantze Heilige Schrift Deudsch 1545 / Auffs new zugericht. Unter Mitarbeit von Heinz Blanke herausgegeben von Hans Volz. (2 Bände).
119901: Lüthi, Max & Heinz Rölleke - Märchen.
107808: Lutjens-Dijkveld Stol, R.A. - De borgen in de Marne.
51104: Luttik, Xander & Frits de Wilde (red.) - Op pad langs Rijnlandse dorpskerken.
94864: Luttikhuis, Bernard - Bouwvakkers en boeren. Een bijdrage in het gesprek over de opbouw van de gemeente.
76343: Luttikhuizen, G.P. - Op zoek naar de samenhang van Paulus' gedachten.
120329: Luttikhuizen, G.P. - De veelvormigheid van het vroegste christendom.
119411: Lutyens, Mary - Krishnamurti: The Years of Awakening & The Years of Fulfilment.
119160: Lutyens, Mary - Krishnamurti: The Open Door.
122634: Lutyens, Mary - Krishnamurti: jeugd en bewustwording. Een biografie over de eerste achtendertig jaren van zijn leven.
108442: Lutz, Hans Rudolf - Alex Sadkowsky Bio-Foto-Kultografie..
59567: LUTZ, TOM - Een geschiedenis van de traan.
56879: Luursema, Lidi (bew.) - Het A.B.C. der etiquette. De gulden regels der wellevendheid in woord en beeld.
96983: Luurtsema, Bouwe - De steenhuizen Aylbada en Takuma nabij Uithuizen (Gr). Een zoektocht naar twee middeleeuwse steenhuizen.
66462: Luxardo, Eli - I grandi fotografi Elio Luxardo.
122629: Luxemburg, Rosa - Orde heerst in Berlijn. Een keuze uit haar geschriften.
122159: Luxemburg, Jan van, Mieke Bal & Willem Weststeijn - Over literatuur.
102355: Luxemburg, Rosa - Ausgewählte Reden und Schriften (2 Banden).
102374: Luxemburg, Rosa - Massastaking partij en vakbonden.
103038: Luxemburg, Rosa - Briefe aus dem Gefängnis.
103033: Luxemburg, Rosa - Internationalismus und Klassenkampf. Die polnischen Schriften.
102386: Luxemburg, Rosa - Gesammelte Werke. Band 5 Okonomische Schriften.
102370: Luxemburg, Rosa - Rosa Luxemburg im Kampf gegen den deutschen Militarismus. Prozeßberichte und Materialien aus den Jahren 1913 bis 1915. Mit einem Anhang. Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED.
102354: Luxemburg, Rosa - Gesammelte Werke. Band 3 Juli 1911 bis Juli 1914.
77179: LUYENDIJK, JORIS - Een goede man slaat soms zijn vrouw.
75773: LUYENDIJK, JORIS - Je hebt het niet van mij, maar.... een maand aan het binnenhof.
116901: Luyendijk, Joris - Een tipje van de sluier. Islam voor beginners.
77111: Luyendijk, Joris - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
80137: LUYENDIJK, JORIS - Dit kan niet waar zijn. Onder bankiers.
71920: Luyendijk, Joris - Het zijn net mensen. Beelden uit het Midden-Oosten.
105267: Luyendijk-Elshout, A.M. (red.) - Wandelen met Boerhaave in en om Leiden.
93487: Luyken, Jan - Een bloemlezing uit zijn gedichten. Samengesteld en ingeleid door M. Kamphuis..
110978: Luykens, Joan - Duytse Lier. Drayende veel van de nieuwste, deftige en dartelende Toonen, bevad in tien Verdeelingen.
71909: Luyn, Floris-Jan van - A Floating City of Peasants. The Great Migration in Contemporary China.
106276: Luyten, Marcia - Het geluk van Limburg.
67250: Luza, Radomir - History of the International Socialist Youth Movement.
88069: Lycklama à Nijeholt, J.A. - Vrijmoedige beoordeling van de 'Bijdragen tot de geneeskundige plaatsbeschrijving van Nederland'. Tweede stuk: Natuurkundige plaatsbeschrijving van de provincie Friesland,1872.
101058: Lydecker, Beatrice - Contact met dieren; hoe mensen met dieren kunnen praten.
82160: LYDIA TUIJNMAN - Lekker koken onder 1 euro 50.
82098: Lykkenborg, Liv Riktor - Mokoka.
108712: Lyle, Kenneth R. - Ethical Admonition in the Epistle of Jude.
120881: Lyman, Robert - First Victory: Britain's Forgotten Struggle in the Middle East, 1941.
110398: Lyna, F. (red.) - Gelre, B.R. Ms. 15652-56.
80475: Lynch, Thomas - The Undertaking: Life Studies From the Dismal Trade.
111487: Lynch, Michael - Oxford Companion to Scottish History.
53880: Lynden van Sandenburg, Frederik Alexander Carel van - Eenige beschouwingen over interventie het internationaal recht.
52420: Lynden van Sandenburg, Frederik Alexander Carel van - Eenige beschouwingen over interventie het internationaal recht.
118681: Lyons, M.C. - An Elementary Classical Arabic Reader.
64809: LYONS, ROBERT. SHLOSS, CAROL AND SNYDER, JOEL - Gentlemen Photographers: The Work of Loring Underwood and Wm. Lyman Underwood..
89653: Lyons, John - Noam Chomsky.
119819: Lyons Danly, Robert - In the Shade of Spring Leaves: The Life and Writings of Higuchi Ichiyo, a Woman of Letters in Meiji Japan.
69395: LYONS, MARVIN - Russia in original photographs 1860-1920.
106325: M?rquez, Gabriel Garcia - Verhaal van een schipbreukeling..
114694: M.C.C. - Uit den doolhof der zonde gered.
27041: M'Clelland, Allan - Bloomsdag. Toneelstuk door Allan M'Clelland naar de roman Ulysses van James Joyce.
97335: M Geistbeck; N W Posthumus & herzien door IJzerman, M.J. & J. - Grondbeginselen der wis- en natuurkundige aardrijkskunde, ten dienste van het onderwijs.
93157: M. E.C. v.d. - Het wetboek van mevrouw etiquette in 32 artikelen.
120953: M.E.A. (= Mea Verwey) - De geschiedenis van een kraai.
125454: M'Caul, Alexander - De oude paden of de ware Israëliet. Het hedendaagsche Jodendom vergeleken met de leer en godsdienst van Mozes en de Profeten.
87436: Ma Jian - Beijing Coma.
87483: Ma Yuan - Verzinsel.
120458: Ma-tsu - De Gesprekken.
100401: Maa, Rudolf - De oorlog die langer duurde, een gevangenschap in Rusland 1945-1949.
11805: Maack, Rudolf - Tanz in Hamburg. Von Mary Wigman bis John Neumeijer.
88257: Maaier, Jan - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
127617: Maaier, Jan - Koegeltjeblaauw en aander verhoalen van Steven en Wemeltje.
86724: Maan, D.F. (samenst.) - De Maniakken. Ontstaan en ontwikkeling van de grafische vormgeving aan de Haagse akademie in de jaren dertig. Tentoonstelling ter gelegenheid van het 300-jarig jubileum van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te 's-Gravenhage.
98511: Maanen, Willem G. van - Heb lief en ziet niet om.
121014: Maanen, Hans van - De wet van . . ..
127057: Maanen, J.A. van - Een complexe grootheid. leven en werk van Johann Bernoulli 1667-1748.
123408: Maanen, Willem G. van - Met de hand op het hart. Vijf romans. De dierenhater / Helse steen / De hagel is gesmolten / Hebt u mijn pop ook gezien? / Het nichtje van Mozart.
96047: Maanen, T. van - Ontwatering en bevloeiing. Deel I: ontwatering.
98703: Maaren-van Balen, Loekie van - Hoezo Burgemeester. Ervaringen van de burgemeester van Leeuwarden 1999-2001 .
75822: Maarleveld, Th.J. & E.J. van Ginkel - Archeologie onder water. Het verleden van een varend volk.
51378: Maarse, J. - Het wetenschappelijk wereldbeeld en de voorstellingsinhoud van het christelijk geloof.
113547: Maarseveen, Nelly - Handwerkalbum van Nelly van Maarseveen. September 1886.
59008: Maarseveen H.Th.J.F. e.a. (red.) - De parlementaire geschiedenis rond de algehele grondwetsherziening. Deel I begin 1967 - september 1969 & Deel II september 1969 - mei 1971.
95190: Maarsingh, B. - Leviticus. De prediking van het Oude Testament.
95191: Maarsingh, B. - Ezechiël II. De prediking van het Oude Testament.
95005: Maarsingh, B. - Numeri. Een praktische bijbelverklaring.
95020: Maarsingh, B. - Onderzoek naar de ethiek van de wetten in Deuteronomium = inquiry into the ethics of the laws in Dt..
38532: Maartens, F. - Meetinstrumenten en meetschakelingen.
103295: Maas, Gerard - Ter dood veroordeeld.
120952: Maas, J.H.; Oud-Wethouder van Naarden; A. Maas, Ambtenaar van de Burgelijke Stand der gemeente Naarden - Geschiedenis van Naarden.
54932: Maas, R.J.G. - Mosz8. Mededelingen over studentenzaken. De ervaring van gedrag.
9116: Maas, Peter - Angstige uren.
112707: Maas, Cornald - 1000 vragen heb ik over de dood. Gesprekken met nabestaanden over het verlies van dierbaren.
96499: Maas, Peter - Van watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland.
122055: Maas, Willem - Jacques Gans. Biografie..
70088: Maas, J.R.M. - Bomen spreken.
62531: Maas, Nop & F.W. Kuyper (red.) - Offeren aan Mercurius en Minerva. Nederlandsche Vereeniging van Antiquaren 1935-1995..
99472: Maas, Ruud - De Fluit. Historie, instrumenten, akoestiek en techniek. Het fluitspel, muziek en uitvoeringspraktijk.
54933: Maas, R.J.G. - Mosz7. Mededelingen over studentenzaken. De daad bij het woord.
74451: Maas & Ilse Dorren, H.P.J.A. - Homoeopathisch vademecum. 225 karakteristieken van homoeopathische geneesmiddelen.
112482: Maas, Joh. C. - André de koerier.
67688: MAAS, RENÉE. - De tarot uitgelegd. Wat tarotleggingen je vertellen..
103298: Maas, Gerard - Ter dood veroordeeld.
71673: Maas, Ad - De zon. Een eeuwig mysterie.
65537: Maas, Gerard - Kroniek van de Februari-Staking 1941.
117202: Maas, Nop - Gerard Reve'. Kroniek van een schuldig leven. 1: De vroege jaren 1923-1962.
71722: Maas, J.R.M. - Stenen hebben pijn.
117201: Maas, Nop - Gerard Reve'. Kroniek van een schuldig leven. 2: De 'rampjaren' 1962-1975.
94478: Maaskant, A.A.C. & Kees Post - Woonboerderijen.
47307: Maaskant, Piet - De elstedentocht negentienhonderd drieënzestig en alle vroegere tochten.
127119: Maassen, Egide P.H.M. - Mental Models on Organizational Change in African Higher Education A Qualitative Case Study at Copperbelt University in Zambia .
77136: Maassen, Gerard & Geert van den Dungen - Een wonder van klank. Het Nederlands Kamerkoor 1937-1997.
74383: Maat, J. - Berijmde gedachten op blanke bladen.
76314: Maat, Heleen - Religious Diversity, Intelligibility and Truth. An Inquiry into Epistemological and Theological Aspects of Religious Pluralism.
88061: Maathai, Wangari - Ongebroken.
76801: MAB - La Vie. An Essay in Distinction.
98107: Mabanckpo, Alain - Prins Peper.
118376: Mabey, Richard - Food for free.
35586: Mac Gillavry, H.J. - Wat is stratigraphie.
116966: Macan, T.T. & E.B. Worthington - The New Naturalist. A Survey of British Natural History. Life in Lakes and Rivers.
124304: MacArthur, Ellen - Solo rond de wereld.
120317: Macaulay, David - Cathedral: The Story of Its Construction.
73622: MACAULAY, ROSE - De torens van Trebizonde.
100765: Macaulay, Lord - The History of England. Edited and abridged with an introduction by Hugh Trevor-Roper.
73028: Macauly, T.B. - Geschiedenis van Engeland, sedert de troonsbestijging van Jacobus II. Op nieuw bewerkt door J.C. van Deventer. Delen 1, 2, 3 & 4. Daarbij: Macauly's geschiedenis van Engeland vervolgd door Lord Stanhope (1701-1713).
89777: Macauly, T.B. - Geschiedenis van Engeland, sedert de troonsbestijging van Jacobus II. Naar het Engelsch, met aanteekeningen.
124450: MacCaffrey, Wallace T. - The Shaping of the Elizabethan Regime: Elizabethan Politics, 1558-72.
124155: MacCannell, Juliet Flower - Figuring Lacan: Criticism and the Cultural Unconscious.
76453: MACCIOCCHI, MARIA ANTONIETTA - Dierbare Eleonora. Een gepassioneerd vrouwenleven in het Napels van de achttiende eeuw..
128405: Maccluskie, Tom - Ships from the archives of Harland & Wolff, the builders of the Titanic.
120656: MacDonald, Kathleen - How to Meditate: A Practical Guide.
120534: Macdonald, Charles B. - The Battle of the Bulge: The Definitive Account..
108689: MacDonald, John - Great Battles of the World.
116994: MacDonald, Ronald G. - Papermaking and Paperboard Making.
119038: MacDonald, Ross - Four Novels of the 1950s: The Way Some People Die; The Barbarous Coast; The Doomsters; The Galton Case.
119039: MacDonald, Ross - Three Novels of the Early 1960s: The Zebra-Striped Hearse; The Chill; The Far Side of the Dollar.
119043: MacDonald, Ross - The Archer Files: The Complete Short Stories of Lew Archer, Private Investigator.
40734: MacDonald, Malcolm - Treasure of Kenya.
80997: MacDonald Ross, G. - Leibniz.
113453: MacDonald, Lyn - They called it passchendale..
108686: MacDonald, John - Great Battles of World War II.
95352: MacDonald, Sarah - Holy cow! .
88034: MacDonald, Ann-Marie - De kraaien zullen het zeggen.
55920: MacDonald, Lyn - 1914.
93225: MacDougall, Philip - Schepen die verdwenen. Over mysterieuze verdwijningen en onverklaarbare rampen ter zee.
126782: Macel, O. / Schutten, I. / Wegner, J. - Architectuurarchief Technische Universiteit Delft.
56644: MacFall, Haldane - Whistler : Butterfly, Wasp, Wit, Master of the Arts, Enigma.
109333: MacGregoor, Neil - Duitsland, Biografie van een natie.
117908: MacGregor, David R. - Fast Sailing Ships. Their design and construction 1775-1875.
121771: MacGregor, Geddes - Reincarnation in Christianity: A New Vision of the Role of Rebirth in Christian Thought.
119568: Mach, Ernst - The Analysis of Sensations, and The Relation of the Physical to the Psychical.
68312: Machaeli-Achmühle, Petra - Wunderwelt Wassergarten.
127950: Machiavel, Nicolas - Le Prince. Traduction de Jacques Gohory (XVIe S.) corrigée et remaniée d' après le texte italien et précédée d' une introduction par Yves Lévy.
78373: Machiavelli - Machiavelli, een autobiografie in brieven. Een verzameling brieven, uitgekozen, vertaald en van begeleidend commentaar voorzien door Carlo Depreytere en Frans Denissen.
104169: Machiavelli, Niccolo - The Prince. translated with an introduction by George Bull.
127639: MacHiel Botman, Andreas Gefeller, Terri Weifenbach, Marco Wiegers - Verborgen terreinen. Een fotografische ontdekkingstocht.
120726: Machik Labdron - Machik's Complete Explanation: Clarifying the Meaning of Chod.
85031: MACINTYRE, BEN & GINNEKEN, KEES VAN - Vergeten vaderland. Op zoek naar het fascistisch paradijs van Elisabeth Nietzsche.
107677: Mackay John Henry - De Anarchisten. Een tafereel uit het eind van de 19e eeuw..
87834: Macke, August - 44 Zeichnungen aus den Skizzenbüchern. Nachwort von Carl Bänfer.
102782: Mackenzie, F.A. - De hel in Rusland. De volledige geschiedenis van de vervolging van den Godsdienst onder het Bolsjevisme.
120826: Mackenzie, Jampa Stewart - The Life of Gampopa. The Incomparable Dharma Lord of Tibet.
56516: macKenzie, Ian - British Prints : Dictionary and Price Guide.
95569: MacKenzie, Donald E. - South Seas Myths and Legends.
90173: Mackertich, Tony - Facade: a Decade of British and American Commercial Architecture.
45422: MacKinnon, John - Ongerept China. De biologische diversiteit van China.
107959: Mackintosh, C.H. - Aantekeningen op Deuteronomium.
102781: Mackintosh, Malcolm - Juggernaut; A History of the Soviet Armed Forces (1918-1966).
112345: Mackintosh, J.M. - Strategy and Tactics of Soviet Foreign Policy.
45176: Mackintosh, C.H. - Aantekeningen op Leviticus.
121149: Macksey, Kenneth & William Woodhouse - The Penguin Encyclopedia of Modern Warfare: 1850 to the Present Day.
20953: Mackworth, Cecily - The destiny of Isabelle Eberhardt.
101101: MacLaine, Shirley - Dansen in het licht.
103588: MacLaine, Shirley - Voettocht naar Santiago de Compostela. De spirituele reis van een bijzondere vrouw.
95349: MacLaine, Shirley - Het hoort er allemaal bij.
27897: Maclaine, Shirley - Onder de sterren.
67869: MacLaine, Shirley - Zolang het nog kan..
99833: MacLaverty, Bernard - Lamb.
128489: Maclean, A.A. - A pictorial survey of LNER Constituent Signalling.
19254: Maclean, Charles - De hemel is niet te hoog.
9715: MacLeod, Roy M. (editor) - Science and the Pacific War. Science and Survival in the Pacific 1939 - 1945.
97981: Macleod, Ann (adapted by) - English Fairy Tales.
117441: MacMillan, Harold - Pointing the Way - 1959-1961.
117442: MacMillan, Harold - Riding the Storm - 1956 - 1959.
117448: MacMillan, Harold - Tides of Fortune 1945-1955.
117449: MacMillan, Harold - Winds of Change 1914-1939.
96665: Macnair, Peter L. a.o. - The Legacy. Tradition and Innovation in Northwest Coast Indian Art..
123781: MacOy, Robert - A Dictionary of Freemasonry : a Compendium of Masonic History, Symbolism, Rituals, Literature, and Myth.
74745: Macquirrie, John - God-Talk. An Examination of the Language and Logic of Theology..
7356: Macrander, Ciny - Terug naar de natuur. 1. Bos en hei. 101 boeiende wetenswaardigheden om even bij stil te staan.
90335: Macrobert, T.M. - Printed books. A short introduction to fine typography..
67292: Madariaga, Salvador de - Democracy versus Liberty? The Faith of a Liberal Heretic.
40401: Madaus - Jahrbuch 1937 dr. Madaus & Co., den Freunden Biologischer Heilwesen.
111667: Madden, Thomas F. - Istanbul. City of Majesty at the Crossroads of the World.
125135: Madden, Thomas F. (red.) - Kruisvaarders.
116345: Maddox, Conroy - Dali. Leven en werk van een meester-fantast. .
107014: Maddox, John - What Remains to be Discovered. Mapping the Secrets of the Universe, The Origins of Life, and the Future of the Human Race.
71977: Madsen, David - Herinneringen van een gnostische dwerg.
109312: Madsen, Axel - Coco Chanel. Een vrouw alleen.
49165: Maeder, A. - De nieuwe zielkunde en het godsdienstig leven. Met een inleiding over de beteekenis van de jongste ontwikkeling der psychanalyse voor het moderne geestesleven.
103800: Maeijer, J.M.M. e.a.. (red.) - Nederlandse wetgeving. Studenteneditie.
58896: Maele, Marcel van - Koreaanse vinken.
109695: Maen - Bonnema, C. J. van der & A.W. Adema - Het ABC van de voeding.
35307: Maerlant, F. - Eeuwige vrede. Kluchtspel in één bedrijf.
68173: Maerlant, Jacob van - De eenhoorn uit Jacob van Maerlant's der naturen bloeme.
90888: Maertens, A. - Handleiding voor paramentiek.
52468: Maes, Jef - Uw sociale zekerheid in gevaar.
128134: Maes, Francis - Geschiedenis van de Russische muziek: Van Kamarinskaja tot Babi Jar.
108225: Maesen, Antoine van der; C.O. Jellema; Remco Ekkers & Roel Reijntjes - Ver gezicht en gedichten. Impressies in beeld en taal.
93691: Maesen, A. van der e.a. - Nederland een gedicht. Impressies in beelden taal .
67796: MAESSCHALCK, EDWARD DE & VINTS, LUC - Davidsfonds 1875-2000.
58337: Maeterlinck, Maurice - Intérieur.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

5/9