Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
82441: OUDSHOORN, J. VAN - Willem Mertens' levensspiegel..
11890: OUDSHOORN, W.R. - Zomerbloemen voor tuin en balkon.
73602: OUDSHOORN, J. VAN - Tobias en de dood. Een karakteristiek.
47606: OUDSHOORN, WIM - Tuinwerkboek van maand tot maand.
81503: OUDSTEN, BAS DEN - Bern yn Fryslan. Kinderen in Friesland.
51872: OUDVORST, A.F. VAN - Menno ter Braak als woordvoerder van de intellectuelen. Een literatuursociologische benadering.
62223: OUEI, MIMIE - The Art of Chinese Cooking.
33362: OUELLETTE, WILLIAM - Fantasy Postcards.
64298: OUIDA - De zwerver en zijn pleegkind. 1e deel & 2e deel.
72746: OULLINGER, KATE A.O. (RED.) - Drawings by Writers: Redstone Diary / Agenda / Kalender / Diario 1992.
38873: OUM'HAMED, FAYZA - De uitverkorene. Een importbruid acht jaar lang opgesloten in Nederland.
74910: OURSEL, RAYMOND - Bourgogne romane.
37172: OUSBY, WILLIAM J. - Zelfhypnose. Ontdek uw mogelijkheden.
70433: OUSMANE, SENBÈNE, ED VEGA, JOSÉ DONOSO, JOESEF IDRIS, AMRITA PRITAM, YUSEF B. MANGUNWIJAYA - Niiwam; De waarheid over de verovering van Fructífera Soto; De verloren tijd; De vreemdeling; Die man; De ballade van de betjak.
71858: OUSPENSKY, P.D. - De mens en zijn mogelijke evolutie.
63418: OUSSOREN, PIETER - De stem van David. De psalmen, vertaald en bewerkt voor studie, meditatie en gebed en om te zingen in kloosterlijke koorstijl.
67562: OUTERBRIDGE, DAVID E. - Without Makeup, Liv Ullmann : a Photo-Biography.
66470: OUTERBRIDGE JR., PAUL - Paul Outerbridge Jr. Photographs.
53652: OUTRIVE, L. VAN - Preadvies. Gezag over de politie in België.
62170: OUWEHAND, C. - Namazu-E and Their Themes; an Interpretative Approach to Some Aspects of Japanese Folk Religion.
48909: OUWEHAND, ANDRÉ - Een sociale wijkvisie als basis.
72680: OUWEHAND, WILLEM - Omgaan met rollenspelen.
40063: OUWEHAND, C. - De Japanse kleurenhoutsnede.
4197: OUWEHAND, M. - Het meisje en de Hongaar.
48863: OUWENALLER, E. RENÉ E.A. - Vijf brochures over het gevangeniswezen..
66055: OUWENDIJK, JAN J. - Pius X.
44691: OUWENEEL, W.J. - Jeugd in een stervende eeuw. Het lot van jonge mensen in een evolutionistische kultuur.
39442: OUWENEEL, WILLEM J. - Operatie supermens. Een bijbels-biologische blik op de toekomst.
44377: OUWENEEL, WILLEM J. - Geestelijke strijd.
44376: OUWENEEL, WILLEM J. - Geloofszekerheid.
69484: OUWENS, ARGHEZI, WEN I-TO, CARTER, SPANNINGA, AL-GHASSAY, GORTER, MANDELSTAM, HEFFERMAN, VAN TOORN, BENEDIKTSSON, BRECHT, GERLACH, SCOTT & LANNESS. - Een klein museum van de twintigste eeuwse poëzie.
24340: OUWENS, KEES - Van de verliezer & de lichtbron.
24339: OUWENS, KEES - Van de verliezer & de lichtbron.
78588: OUWENS, KEES - Een twee drie vier ....
24338: OUWENS, KEES - Van de verliezer & de lichtbron.
58816: OUWENS, KEES & PAUL GORTER - Lenteleven - een beurtzang. Schilderijen Paul Gorter.
64966: OUWENS, KEES - Arcadia.
30319: OUWERKERK, PETER - Ongekend. Rini Wagtmans, van straajongen tot ridder.
41815: OUWERKERK, PETER EN MARCUS POLMAN - Koken en koersen. Over de kunst van het ciseleren en demarreren.
30337: OUWERKERK, PETER , WILFRIED DE JONG & JACOB BERGSMA - In koers. 10 jaar fietsen met Rabobank.
76274: OUWERKERK, C.A.J. VAN - In afwezigheid van God. Voorstudies tot een psychologie van het geloof.
23273: OVEN, A. VAN - Handelsrecht. Mededingingsrecht.
48907: OVERBOOM, LOUIS - Tussen klant en stad.
77780: OVERDIEP, G. - De staatkundige situatie van Groningen in 1954.
38905: OVERDIEP, G.S. - Vormleer van het Middelnederlandsch der XIIIe eeuw. Voor den druk bezorgd door G.A. van Es.
77696: OVERDIEP, G. - De plattegrond van de stad Groningen door Jacob van Deventer uit omstreeks 1565. Vorming en vernietiging van een kaartbeeld.
80852: OVERDIEP, G. - Ons eedsgebaar.
57685: OVERDIEP, G. & H.R.J. CONENS - De vesting Bourtange herbouwd.
77824: OVERDIEP, G. - Wandeling door oud Groningen.
82286: OVERDUIN, DS. J. - Zo waren ze.. Pastorale herinneringen.
23777: OVERDUIN, J. - Is geloven moeilijker dan vroeger?.
53967: OVERDUIN, HENK E.A. - Massacultuur (3x): Thuiscultuur, elf Haagse interieurs; Mode voor iedereen, confectie 1880-1980; Massaliteratuur, twee Nederlandse schriftromans.
44750: OVERDUIN, J. - Kies dan het leven. Een keuze uit zijn dagmeditaties.
27693: OVEREEM, EMMY VAN - Teveel gebeurt er op z'n mans.
31937: OVERMAN, ROGIER - Een welkom academisch gezelschap. Geschiedenis van de Amsterdamse Universiteitsvereniging 1889-2007.
54739: OVERMEER, J.M. - Gichel Gans en Kobus Koe (het tweede boek).
39153: OVERMEER, J.M. - Raman de reus.
38893: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
79660: OVERSTEEGEN, J.J. - Etalage. Uit het leven van een lezer.
72737: OVERSTEEGEN, J.J. - Vorm of vent. Opvattingen over de aard van het literaire werk in de Nederlandse kritiek tussen de twee wereldoorlogen.
78427: OVERSTEEGEN, J.J. - In het schuim van grauwe wolken. Het leven van Cola Debrot tot 1948 & Gemunt op wederkeer. Het leven van Cola Debrot vanaf 1948 [2 Vols. Complete Set].
78424: OVERSTEEGEN, J.J. - De Novembristen van Merlyn. Een literatuuropvatting in theorie en praktijk.
73060: OVERVOORDE, J.C. & J.W. VERBURGT - Archief der secretarie van de stad Leiden 1253-1575. Inventaris en regesten.
78743: OVERVOORDE, J.C..; HASLINGHUIS, E.J. (VW.) - Voorlopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst. Deel V, 1. De provincie Noord-Holland (uitgezonderd Amsterdam).
56934: OVERWATER, A.M. - De tijdgids. Zakkalender voor 16 eeuwen.
80707: OVERWIJN, J.F. - Het Oera Linda Boek. That Vvra Linda Bok. Opnieuw bewerkt en uitgegeven door J.F. Overwijn.
39279: OVERY, RICHARD (EDITOR) - Hammond, Atlas of the 20th Century.
75153: OVERZEE, P. VAN - Het humanisme als levensbeschouwing in de Nederlanden. Moderne Devotie - Bijbels Humanisme - Humanistisch Christendom..
31334: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphoses en elegische gedichten. Een bloemlezing met inleiding en toelichtende noten door J.J.E. Hondius en E. Slijper Deel 1: tekst.
78854: OVIDIUS - Metamorphosen. Boek 1 Vertaald door M. d'Hane-Scheltema. Keuze illustratie en verantwoording E.M. Moormann.
82783: OVIDIUS - Gedaanteverwisselingen. In proza vertaald en met korte ophelderingen voorzien door Dr. W.G. van der Weerd. Naar den tekst van Prof. Dr. J.J. Hartman.
31495: OVIDIUS NASO (EDIDIT R. MERKEL), P. - Vol III Tristia. Ibis. Ex ponto Libri Fasti. Editio stereotypa.
68518: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphoses. EWen bloemlezing met inleiding en toelichtende noten.
75766: OVIDIUS NASO, P. - Metamorphoses en elegische gedichten.
31494: OVIDIUS NASO (EDIDIT R. MERKEL), P. - Vol III Tristia. Ibis. Ex ponto Libri Fasti. Editio stereotypa.
47070: OVINK, G.W. - De hachelijkheid van toekomstspeculaties over het gedrukte woord. Afscheidscollege gehouden in de Aula van de Universiteit van Amsterdam op 5 november 1982.
68178: OVINK, G.W. (RED.) - 5 x 65. Tien boeken ieder van vijf vijfenzestigjarige boekverzorgers uit vijf landen.
55773: OWEN, PETER - Knots: More than 50 of the Most Useful Knots for Camping, Sailing, Fishing and Climbing.
40340: OWEN, D.D.R. - Ridder Roeland. Paladijn van Karel de Grote.
46170: OXENAAR, R.W.D. E.A. - Kröller-Müller honderd jaar bouwen en verzamelen.Met bijdragen van R.W.D. Oxenaar, A.M. Hammacher, Johannes van der Wolk, Toos van Kooten, Jaap Bremer en Marianne Brouwer.
46169: OXENAAR, R.W.D. E.A. - Wien um 1900: Ausstellung veranstaltet vom Kulturamt der Stadt Wien. 5. Juni bis 30. August 1964.
61352: OXFORD, ARNOLD WHITAKER - English Cookery Books to the Year 1850.
11691: OXNAM, ROBERT B. - Ming. Een liefdesgeschiedenis in het oude China.
75400: OYEN, H. VAN - Logos en ethos. Rede.
21879: OYEN, H. VAN (REDACTIE) - Philosophia. Beknopt handboek tot de geschiedenis van het wijsgeerig denken. 2 Delen.
51658: OYEN, H. VAN - Christelijke ethiek.
47112: OZ, AMOS - Verzen van het leven en de dood.
64470: OZ, AMOS - Soumchi. Een vertelling van liefde en avontuur.
72121: OZ, AMOS - Onder vrienden.
81209: OZ, AMOS - Judas.
71753: OZAKI, KAZUO - Rosy Glasses and other stories.
67526: OZEKI, RUTH L. - Mijn jaar van het vlees.
57197: OZEKI, RUTH L. - Allesw opnieuw.
74397: ÖZGÖK, FEHMI - Ach Groningen, Groningen... .
46909: OZINGA, M.D. - Mythe en ratio in de verklaring der middeleeuwse architectuurgeschiedenis.
29200: OZMENT, STEVEN - De burgemeestersdochter. Schandaal in een 16e-eeuwse Duitse stad.
39533: OZOUF, MONA - Het feest van de revolutie. De Franse revolutie, de vernieuwing van het openbare leven en het ontstaan van de moderne maatschappelijke waarden. 1789 - 1799.
62140: P.D.C. - Socialisme en godsdienst. Persbrochure, Nr 1.
66063: P.I.M. (MARTINUS LAMBRES) - Italiaantjes. Zonnig leven in zonnig Zuiden.
66034: P. TE H. - De salpeternijverheid in Zuid-Amerika.
58003: P'OE SOENG LING - De wonderlijke verhalen van een Chinees.
66073: P.I.M. (MARTINUS LAMBRES) - Levenslente. Jeugdleven.
13541: PA TJIN - Familie.
76445: PAAGMAN-BAKKER, ANNEKE - Kroniek van Den Hoorn .
28903: PAALTJENS, PIET - Snikken en Grimlachjes. Academische Poëzie.
53741: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes.
69079: PAALTJENS, PIET - Nagelaten snikken. Poëzie en proza, tekeningen en curiosa uit de nalatenschap van François HaverSchmidt samengesteld door Hans van Straten.
77264: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes. Poëzie uit den studententijd van Piet Paaltjens. Met portret.
69080: PAALTJENS, PIET - Nagelaten snikken.
55631: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes. Academische poëzie.
24306: PAALTJENS, PIET - Snikken en grimlachjes.
50522: PAALVAST, ANNEMARIE (RED.) - Het grote Disney kaartenboek.
49651: PAAP, WOUTER , JAAN KUNST & J.L. BROECKX (RED.) - Mens en melodie. Algemeen maandblad voor muziek. Vijf jaargangen: 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953 en 1954..
73359: PAAP, W.A. - De doodsklok van het Damrak.
26254: PAAP, WOUTER - Mens en melodie.
68153: PAAP, WOUTER - Muziekleven in Utrecht tussen de beide wereldoorlogen.
14831: PAAP, WOUTER - Mens en melodie. Met 10 illustraties en 8 muziekvoorbeelden.
8458: PAAP, WOUTER - De Symfonieën van Beethoven met vorm-analyses en 288 notenvoorbeelden.
8459: PAAP, WOUTER - Mozart. Portret van een muziekgenie.
57466: PAAPE, HARRY E.A. - De Dagboeken van Anne Frank..
59822: PAARDEKOOPER, JOS - Kom op verhaal in Overijssel: Deventer. Van Albert die Scriver tot Jan de Zanger.
80344: PAARDT, RUDI VAN DER - Mythe en metamorfose Antieke motieven in de moderne literatuur.
72607: PAAS, STEFAN - Jezus als heer in een plat land.
75836: PAASMAN, BERT (SAMENSTELLING) - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd.
69356: PAASMAN, EVERT - Het leven van Evert. In de luwte van de snelweg..
69357: PAASMAN, EVERT - Het leven van Evert. In de luwte van de snelweg..
44213: PAASSEN, PIERRE VAN - De dagen onzer jaren.
64215: PAASSEN EN J.H. RUYGROK, W.J.C. VAN - Textielwaren. Ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor het manufacturenbrevet, de akten Na, N VII en de aantekening Theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling op de akten N VII en N XIX voorbereiden.
33431: PAASSEN, W.J.C. & J.H. RUYGROK - Textielwaren ten dienste van vakscholen en van hen, die zich voor de acten N a, N VII en de aantekening Theorie van huishoudelijk werk en wasbehandeling op de acten N VII en N XIX voorbereiden.
51058: PAATS, M. - Namens Allen. Toespraken van M. Paats. Burgemeester van Alphen aan de Rijn 1979 - 1997.
36602: PACHINGER, A.M. - Die Mutterschaft in de Malerei und Graphik.
32833: PÄCHT, OTTO - The Master of Mry of Burgundy.
55907: PACK, S.W.C. - Cunningham - the commander.
24001: PACKARD, VANCE - De status zoekers.
40438: PACKARD, VANCE - het menselijke in het dier.
14346: PACKARD, VANCE - De verborgen verleiders.
75866: PACKARD, VANCE - The hidden persuaders. Do you know why men think of a mistress when they see a convertible in a show window? Why women in supermarkets are atracted to items wrapped in red? Why some children's TV shows take sly swipes at parents? Why automobiles get longer and longer? Why men wouldn't give up shaving even if they could? What makes us buy, believe - and even vote - the way we do?.
8921: PACKARD, VANCE - De status zoekers.
44406: PACKER, J.I. - Groeien in Christus.
44530: PACKER, J.L. - Jagen naar heiliging.
74070: PACOVSKA, KVETA - Torens.
52180: PADBERG S.J., H. - Frederik van Eeden.
12597: PADBERG S.J.H. - Frederik van Eeden.
55070: PADFIELD, PETER - Dönitz the last Führer. Portrait of a Nazi War Leader.
41754: PADIOLEAU, JEAN G. - L'ordre social. Principes d'analyse sociologique.
80409: PAEMEL, MONIKA VAN - De vermaledijde vaders.
78327: PAEPE, NORBERT DE (SAMENST.) - Heer Halewijn. Luisterliederen uit de middeleeuwen bijeengelezen en ingeleid door Norbert de Paepe..
81629: PAËRL, ERIC - Klassenstrijd in Suriname.
74199: PAËRL, HETTY - De geschiedenis van Suriname.
37679: PAËRL, ERIC - Nederlandse macht in de Derde Wereld. Een inventarisatie van economische belangen.
73694: PAGANO, ROLPH - Wie is hier de baas? Een boek over leiderschap, doelgerichtheid en communicatie voor wie de stap wil zetten van beheren naar leiden.
48044: PAGANO, LEO - Vier pioniers van ons profvoetbal. Wilkes, de Harder, Rijvers, de Vroet.
33550: PAGE, BETTY - Betty Page Private Peeks Volume 3.
35096: PAGE, ELEANOR - Lace Making. The home craft of all ages.
13364: PAGÈS, M. - La vie affective des groupes. Esquisse d'une théorie de la relation humaine.
52767: PAGTER, FRED DE - Het geslacht Vening. Postuum eerbetoon aan mijn vader en aan alle pioniers in de veenkolonies.
42713: PAHL, JOCHIM - Sterrenmensen zijn onder ons. De terugkeer van boodschappers uit het heelal.
2392: PAHLAWI, FARAH DIBA - Memoires van een keizerin.
8530: PAHLEN, KURT - In het wonderland der muziek.
82446: PAHLOW, M. - Handboek van geneeskrachtige kruiden. Gezond door de genezende kracht der natuur. Al het wetenswaardige over 400 inheemse en buitenlandse medicinale planten....
23239: PAINE, LANSING M. AND POLLY WEBSTER - Start your own business on less than $ 1,000.
81413: PAINE, ALBER BIGELOW - Mark Twain a Biography. The Personal and Literary Life of Samuel Langhorne Clemens Volume I & II.
54370: PAINTER, GEORGE D. - Marcel Proust. A biography. Volume 1 & 2.
52918: PAIS, ABRAHAM - Einstein woonde hier.
47272: PAJACZKOWSKA, CLAIRE - Ideas in Psychoanalysis. Perversion.
52102: PALAIA, FRANC - Great Walls of China. Introduction by Richard Haas, foreword by Peter Frank.
65582: PALAZZOLI, DANIELA - Il Corpo scoperto : il nudo in fotografia.
59666: PALDEN GYATSO & TSERING SHAKYA - Het vuur onder de sneeuw. Getuigenis van een Tibetaanse gevangene.
71984: PALDEN GYATSO & TSERING SHAKYA - Het vuur onder de sneeuw. Getuigenis van een Tibetaanse gevangene.
46373: PALEJ, MARINA - Herinnerd huis. twee novellen.
67488: PALENCIA, ANGEL GONZÁLEZ - Quevedo, pleitista.
67482: PALENCIA, ANGEL GONZÁLEZ - La novia de Quevedo.
34488: PALGRAVE, F.T. (ARRANGED BY) - The Golden Treasure.
12629: PALIN, MICHAEL - Michael Palin's Hemingway Adventure.
78194: PALINURUS - Het rusteloze graf. Een gedachtencyclus door Palinurus. Herziene editie met een inleiding van Cyril Connolly. Vertaald door Joyce & Co.
55043: PALLOTTINO, MASSIMO - Een laars vol scherven - de vroegste geschiedenis van Italië.
39373: PALM BOELENS, LENY - het huisje in het polderland.
44183: PALM, J.H. VAN DER (UITGEVER) - Alle de Boeken des Ouden Verbonds & des Nieuwen Verbonds & de Apokryfe Boeken des Ouden Verbonds, uitgegeven door J.H. van der Palm.
38749: PALM, JOS - De vergeten geschiedenis van Nederland. Waarom nederlanders hun verleden zouden moeten kennen.
53599: PALM, FRÉDÉRIQUE VAN DER - Verstilde tijd : Heerenveense fotografen uit de 19de en 20ste eeuw.
81939: PALM, JENNY - Veranderd leven. Begeleiding na hersenletsel.
19889: PALM, GÖRAN - Een onrechtvaardige beschouwing.
70973: PALMEN, CONNIE - Een kleine filosofie van de moord.
2860: PALMEN, CONNIE - De erfenis.
68645: PALMEN, CONNIE - Logboek van een onbarmhartig jaar.
30230: PALMEN, CONNIE - Iets wat niet bloeden kan. Over moord en roem, echt en onecht.
13647: PALMEN, CONNIE - Geheel de uwe.
14880: PALMEN, CONNIE - De Vriendschap.
14882: PALMEN, CONNIE - Echt contcact is niet de bedoeling. Lezingen en beschouwingen.
14873: PALMEN, CONNIE - De wetten.
14874: PALMEN, CONNIE - De wetten.
14875: PALMEN, CONNIE - De wetten.
46603: PALMEN, CONNIE - Lucifer.
865: PALMEN, CONNIE - De erfenis.
80898: PALMER, DONALD - Filosofie voor beginners. Het ondraaglijke gewicht van de filosofie lichter gemaakt.
5189: PALMER, ALAN & VERONICA - Quotations in History. A Dictionary for Historical Quotations c. 800 A.D. to the Present.
66356: PÁLOS, STEPHAN - Atem und Meditation. Moderne chinesische Atemtherapie als Vorschule der Meditation. Theorie - Praxis - Originaltexte.
74036: PALUDAN, LIS - Borduren met plezier. Speels werken met lapjes en draad.
63512: PALUDAN, LIS - Zelf je kleding haken. Speelse ontwerpen in vrije haaktechniek.
4080: PALUDAN, LIS - Nieuwe borduur ideeën. Met honderden voorbeelden in kleur.
4081: PALUDAN, LIS - Nieuwe borduur ideeën. Met honderden voorbeelden in kleur.
53082: PAM, MAX - Het ravijn. Autobiografie van de angst.
68002: PAM, MAX - Ketter & geest. Berichten die voor goddelozen van belang zijn.
50228: PAMEIJER, JOH. M. , R. HACCOU, A.J.C.M. DE JONGH & L.W.A. VAN DE MEUGHEUVEL - De schatkamer van het licht.
71102: PAMELA WESTLAND - A taste of the country.
78841: PAMUK, ORHAN - Het huis van de stilte.
70244: PAMUK, ORHAN. - Het zwarte boek..
81237: PAMUK, ORHAN - Sneeuw.
78830: PAMUK, ORHAN - Sneeuw.
79695: PAMUK, ORHAN - Het museum van de onschuld.
79692: PAMUK, ORHAN - Ik heet Karmozijn.
78831: PAMUK, ORHAN - De andere kleuren. Beschouwingen en een verhaal.
78828: PAMUK, ORHAN - Het nieuwe leven.
72008: PAMUK, ORHAN - Istanbul. Herinneringen en de stad.
78832: PAMUK, ORHAN - Istanbul. Herinneringen en de stad..
56739: PAN, LYNN - Het spoor terug.
21804: PAN WENYU AND WANG ZHENLI - Practical Chinese reader V.
34656: PANCHOVSKA, RADA - Ha pasado un ángel.
80102: PANDOR, A. - Het geheim van de ivoren schat.
50050: PANDYA, MICHAEL - Complete Indian Cookbook.
79431: PANHUYSEN, TITUS A.S.M. - Romeins Maastricht en zijn beelden.
79525: PANHUYSEN, LUC - De beloofde stad. Opkomst en ondergang van het koninkrijk der wederdopers.
55915: PANICHAS, GEORGE (EDITOR) - Promise of Greatness. The War of 1914-1918. Edited by George A. Panichas and with an introduction by Herbert Read.
23309: PANIKKAR, K.M. - Asia and Western Dominance. A survey of the Vasco Da Gama Epoch of Asian History 1498-1945.
43607: PANITCH, LEO & COLIN LEYS (EDITORS) - Necessary and un necessary utopias. Socialist register 2000.
32556: PANKOWSKI, MARIAN - Matuga komt.
14919: PANKOWSKI, MARIAN - De getaande vrijheid. Vijf tractaten.
77795: PANMAN, MARGRIET & JANS POSSEL - Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940.
82425: PANMAN & JANS POSSEL, MARGRIET - Architectuur en stedebouw in Groningen 1850-1940.
12831: PANNEBAKKER, CHRISTINE - Wie ben ik werkboek.
75511: PANNEKOEK, ANT. - Anthropogenese. Een studie over het ontstaan van den mensch. Verhandelingen der Koninklijke Ned. Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde. Tweede sectie, deel XLII. No.1.
67472: PANNEKOEK, G.H. - De verluchting van het boek..
59028: PANNEKOEK, ANT. - Anthropogenese. Een studie over het ontstaan van den mensch. Verhandelingen der Koninklijke Ned. Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Natuurkunde. Tweede sectie, deel XLII. No.1.
68207: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK - Prenten, gedichten en enige aantekeningen.
47024: PANNEKOEK, YVO - Memoires van Yvo Pannekoek.
57444: PANNEKOEK, FRANS LODEWIJK - Prenten, gedichten en enige aantekeningen.
61726: PANOFSKI, ERWIN - Renaissance and Renascences in Western Art.
79704: PANOFSKY, ERWIN - Iconologische Studies. Thema's uit de Oudheid in de kunst van de Renaissance..
61714: PANOFSKY, ERWIN - Iconologische Studies. Thema's uit de Oudheid in de kunst van de Renaissance..
36495: PANOV, W.N. - Schaken voor beginners.
80466: PANOVA, VERA - Het wereldje van Serjozja. Uit het Russisch vertaald en van een nawoord voorzien door Nico Scheepmaker.
43422: PANT, PUSHPESH - Hindu soul recipes.
22677: PANT, PUSHPESH - Hindu soul recipes.
62431: PANTAEVA, IRINA - Siberische droom, het exotische levensverhaal van een internationaal topmodel.
45325: PAO, BASIL - China. Portret van een land in verandering.
80361: PAO, BASIL - Handen. Voorwoord Michael palin.
82964: PAOLUCCI, ANTONIO - Het ontluiken van de renaissancekunst. De deuren van de doopkapel te Florence.
28428: PAPADAKIS, ANDREAS - Doll's Houses.
30037: PAPADOPOELOS, G. - ...Voor alles moet aan een noodzakelijke voorwaarde worden voldaan: er moet discipline zijn (papadopoulos) Rede van G. Papadopoulos premier van Griekenland. Rapport van Amnesty International over de studenten van Saloniki.
76760: PAPENDRECHT, A. HOYNCK VAN - De zeilvloot van Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamsche Lloyd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de Naamlooze Vennootschap Rotterdamsche Lloyd.
45075: PAPING, RICHARD F.J. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860.
77643: PAPING, RICHARD - Die waardige man. Prof. H.C. van Hall (1801-1874), botanicus, landhuishoudkundige en pionier van het hoger landbouwonderwijs..
77642: PAPING, RICHARD F.J. - Voor een handvol stuivers. Werken, verdienen en besteden: de levensstandaard van boeren, arbeiders en middenstanders op de Groninger klei, 1770-1860.
81674: PAPINI, GIOVANNI - Zonderlinge taferelen.
28024: PAPPENHEIM, FRITZ - Alienation in American Society.
42812: PAPUS - The Tarot of the Bohemians. The most Ancient Book in the World. An Absolute Key to Occult Science.
52464: PARADIES, F. - Recht en logica. Een pleidooi voor het nominalisme, het juridische formalisme en het legisme.
39012: PARADIJS, CORNELIS - Grassprietjes of liederen op het gebied van deugd, godsvrucht en vaderland in vier afdeelingen etc..
16559: PAREDES HERRERA, OVIDIO-CESAR - New Guide to the Prado Gallery.
71721: PARFITT, WILL - Wat is psychosynthese.
66584: PARIKH, A. E.A. - Het grote interieurboek.
77545: PARISI, DORA - Tastes of the Aegean.
38378: PARISOT, MAGDELAINE & JACQUES LEGROS - Hachette Wolrd Guides Italy.
60889: PARISSIEN, STEVEN - Station to Station.
42715: PARKER, ELSE - Astrologie en haar praktische toepassing.
38519: PARKER A.O., STANLEY - Leisure in the twentieth century. History of design. Fourteen papers given at the Second Conference on Twentieth Century Design History 1976.
51781: PARKHURST, CAROLYN - De honden van Babel.
35114: PARKIN, BEVERLY - Bloemen langs de weg.
43593: PARKIN, ALAN J. - Memory and Amnesia. An Introduction.
63739: PARKS, TIM - Buiten bereik.
29611: PARKYN, G.W. - Children of High Intelligence. A New Zealand Study.
30992: PARMENTIER, SELMA - Afscheid.
80070: PARMENTIER, JAN - De holle compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744..
72953: PARMENTIER, K.D. - In drie dagen naar Australië. Met de Uiver in de Melbourne-race.
29014: PARNAC, VALENTIN - Histoire de la danse.
50064: PARR, KATHARINE (REDACTIE) - Le petit cardinal.
67955: PARR, SARAH (REDACTIE) - Pottenbakken en glazuren.
7557: PARRATT, LLOYD P. - Birds of Glacier National Park.
54879: PARREREN, C.F. VAN - Het herkennen. Fenomeen en proces in het psychologisch onderzoek.
54788: PARREREN, C.F. VAN & J. G. VAN DER BEND - Psychologie en mensbeeld.
34776: PARREREN, C.F. VAN - Psychologie van het leren. Eerste deel: Verloop en resultaten van leerprocessen. Deel II: Actualisering van leerresultaten.
42037: PARREREN, C.F. VAN , J. PEECK & E. VELLEMA - Effectief studeren.
42904: PARRINDER, GEOFFREY - Jezus in de koran.
68096: PARRY, THOMAS (ED.) - The Oxford Book of Welsh Verse. Blodeugerdd Rhydychen o Farddoniaeth Gymreag.
69391: PARS, HANS - En we gaan nog niet naar huis! 100 jaar Nederlanders op vakantie.
67282: PARSONS, TALCOTT, ROBERT F. BALES AND EDWARD SHILS - Working Papers in the Theory of Action.
67608: PARTENHEIMER, JÜRGEN - Jürgen Partenheimer. Verwandlung - Heimkehr. Aufzeichnungen zwischen den Jahren.
75840: PARTHESIUS, ROBERT (RED.) - Batavia Cahier. Herbouw van een Oostindiëvaarder. nrs. 1, 2 en 3.
73250: PARTSCH, S. - Rembrandt: zijn leven, zijn werk.
77124: PARTSCH, SUSANNA - Paul Klee 1879-1940.
77300: PARYS, J. VAN - Masereel. Een biografie.
67341: PAS, J.H.R. VAN DER - Validiteitsschattingen. Met een Ten geleide van prof. R. Hornstra.
77628: PAS, G. JAN TEN - Landgoed Vosbergen.
78359: PASCAL, BLAISE - Gedachten. Vertaling en aantekeningen Frank de Graaff..
50129: PASCAL, GEORGES - Pour connaitre Descartes.
76262: PASCAL - Oeuvres complètes. Texte établi, présenté et annoté par Jacques Chevallier.
73777: PASCALE, E. DE - Dood en opstanding. Kunstbibliotheek.
28094: PASCALL, JEREMY AND CLYDE JEAVONS - A pictorial history of Sex in the Movies.
5735: PASCALL, JEREMY - Paul McCartney & Wings.
66816: PASCHASIUS, P. - Voorzichtig spreken en sterk opvoeden.
53602: PASCOAES, TEIXEIRA DE - Verbum obscurum. Aphorismen.
76874: PASCOLI, PIETRO (EDITOR) - Verdi. Album per un maestro.
4855: PASI, MARIO (VORWORT) - Ballett. Eine illustrierte Darstellung des Tanztheaters von 1581 bis zur Gegenwart.
14901: PASO, FERNANDO DEL - Palinurus van Mexico. Deel twee.
80461: PASOLINI, PIER PAOLO - Theorema.
67757: PASQUALINI, DOMINIQUE T. & BRUNO SUET - The Time of Tea. 2 volumes. Vol. 1: text; Vol. 2: photographs.
39201: PASSEN, ROBERT VAN - Zon over het Bosch.
56432: PASSERON, ROGIER - la gravure française au XXe siècle.
79917: PASSERON, RENE - René Magritte.
70837: PASSERON, RENE - Rene Margritte.
56483: PASSERON, ROGER - Daumier.
556: PASSOLINI, PIER PAOLO - Een nacht op de tram.
12655: PASTERNAK, BORIS - Autobiografisch essay.
12656: PASTERNAK, BORIS AND OLGA FREIDENBERG - The Correspondence of Boris Pasternak and Olga Freidenberg, 1910-1954. Compiled and Edited, with an Introduction, By Elliott Mossman. Translated By Elliott Mossman and Margaret Wettlin.
54374: PASTERNAK, BORIS - Brieven aan mijn Georgische vrienden.
59067: PASTERNAK, BORIS - De laatste zomer.
21882: PASTOOR, RIET - Rijksmonumenten in de gemeente De Marne.
77263: PASTOOR HEUMANN - De nieuwe geneeswijze.
68770: PASTOOR, M.J.C. - Rijksmonumenten in de gemeente Bedum.
59542: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar christelijk onderwijs Middelstum. Christelijke lagere school en ULO / Mavo.
59543: PASTOOR, G. E.A. - 125 jaar christelijk onderwijs Middelstum. Christelijke lagere school en ULO / Mavo.
64858: PASTOR, BEN - Lumen. Een Martin Bora roman.
65198: PASVEER, JAN (RED.) - Honderdnegentien gezangen. In gebruik bij de gereformeerde kerken in Nederland. Koor/Orgeluitgave.
51642: PASVEER, JOH. - Hoe nu verder...? Handreiking voor een systematisch begeleid opbouw-leerproces van gemeenten.
68707: PASZKIEWICZ, JOANNA - Les hommes.
73278: PATCH, BLANCHE - Dertig jaar met Shaw.
31678: PATCHEN, BLANCHE - Dertig jaar met Shaw.
38031: PATCHEN, KENNETH - The Dark Kingdom.
72254: PATELLI, PAOLO - Rafaelle Rossi - Viaggio.
52302: PATER OTHMARUS VAN MOERDIJK - Moerdijk's tol aan de bevrijding Ten bate van de opbouw van het klooster..
39128: PATERSON, RICHARD - Simbota en zijn soldaat.
68377: PATERSON, ALLEN - The History of the Rose.
57909: PATERSON, LEN - From sea to sea. a history of the Scottish lowland and highland canals.
52106: PATHAK, S.K. - Indian Silver.
59538: PATHUIS, A. - Groninger gedenkwaardigheden. Teksten, wapens en huismerken van 1298-1814.
62463: PATON, ALAN - Tranen over Johannesburg.
6908: PATRICK, RICHARD - All colour book of Egyptian Mythology. Introduction by Margaret Drower.
81421: PATRICK O'BRIAN - The commodore.
4924: PATTEN, BRIAN - Love poems.
61174: PATTEN, MARGUERITE - Books for Cooks: A Bibliography of Cookery .
3917: PATTEN, MARQUERITE - 400 recepten. Hapjes en kleine gerechten.
52084: PATTERSON, JERRY E. - Fifth Avenue the Best Address.
39571: PATTERSON, S. HOWARD - Social Aspects of Industry. A Survey of Labor Problems and Causes of Industrial Unrest.
62320: PATTIE, T.S. & E.G. TURNER - The written word on Papyrus. An exhibition held in The British Museum 30 July - 27 October 1974.
42188: PATZE, HANS - geschichte Niedersachsens. Erster Band. Grundlagen und frühes Mittelalter.
17690: PAUCHOU, GUY , PIERRE MASFRAND - Oradour sur Glane vision d'épouvante.
18221: PAUKA, TOM - Winnifred onttrekt zich aan het oog.
53862: PAUKA, TOM & REIN ZUNDERDORP - De banaan wordt bespreekbaar.
26822: PAUL, H. - Nederlanders in Japan 1600-1854. De VOC op Desjima.
73639: PAUL, JEAN - Het leven van Quintus Fixlein. In vijftien laden met aantekeningen. Een idylle. Vertaling Ingeborg Lesener.
62439: PAUL HAENEN, MARGREET DOLMAN & DOMINEE GREMDAAT - Dingen die men niet zegt. Bizarre bekentenissen van een onevenwichtige vrouw & Kent u die uitdrukking? De beste preken van dominee Gremdaat.
77186: PAUL WITTEMAN - De namen uit de grote zaal + cd.
38052: PAUL, PAUL & DAPHNE LEDWARD - Nieuwe bloemen. Geef uw tuin een ander aanzien met de nieuwste soorten.
75355: PAUL, HERMAN - Het moeras van de geschiedenis. Nederlandse debatten over historisme..
78493: PAUL VAN OSTAIJEN; EMMA CLÉMENT - Ik heb je nog steeds zeer lief: Paul van Ostaijen en Emma Clément : een liefde in brieven 1922-1928.
81464: PAULSEN, GARY - Neergestort. Overleven in de wildernis.
74333: PAULUSMA, PIET & ROELY BOER - Bar en boos. Groningen en het weer.
79722: PAULZEN, HERBERT - Land van de qat-kauwers. Op reis door Noord-Jemen.
8521: PAUMGARTNER, BERNHARD - Mozart Deel 1.
74511: PAUS JOHANNES XXIII & PAUS PAULUS VI - Ecclesia Dodens (52 deeltjes) (Onderstaande titels dus allen in Nederlandse vertaling.).
63673: PAUSCH, RANDY & JEFFREY ZASLOW - The last lecture.
58402: PAUST, BETTINA A.O. - Joseph Beuys 'Beethovens Küche'.
71991: PAUSTOVSKIJ, KONSTANTIN - De Romantici.
76656: PAUW VAN WIELDRECHT, AGNIES - Grootmama mogen wij kluiven?.
58911: PAUW, MARION - De wilden.
42710: PAUWELS, LOUIS & JACQUES BERGIER - De eeuwige mens.
44955: PAUWELS, IVO & GUY PIETERS - Hortensia en haar zusjes. Groeien + bloeien + sproeien + snoeien.
63405: PAUWELS, IVO & HOOGSTRATEN, JEANINE - Tuinzweet is de beste meststof. Tuincolumns en gedichten van Ivo Pauwels.
68117: PAUWELS, HILDE (RED.) - De wereld van Pessoa.
71336: PAUWELS, FRANÇOIS - Het duel.
54493: PAVEL, OTA - Karpers voor de wehrmacht.
74920: PAVESE, CESARE - Jouw land.
81221: PAVESE, CESARE - Selected Letters 1924-1950. Edited, translated from the Italian and with an Introduction by A.E. Murch.
81262: PAVESE, CESARE - Leven als ambacht.
47087: PAVIC, MILORAD - Het Chazaars woordenboek. Lexiconroman in 100.000 woorden. Vrouwelijke editie.
24327: PAVIS, GEORGES - Pour et Contre l'Amour. 366 Pensées recueillies.
25096: PAWEK, KARL (IDEE UND KOMPOSITION) - 2. Weltausstellung der Photographie. Die Frau.
25097: PAWEK, KARL (IDEE EN SAMENSTELLING) - Wereldtentoonstelling van de fotografie. Wat is de mens?.
44384: PAWSON, WANNEER JEZUS TERUGKOMT.... - Met Israël op weg naar de eindtijd.
44424: PAWSON, DAVID - De normale christelijke geboorte. Handboek voor geestelijke 'verloskundien'.
44372: PAXSON, RUTH - Stroomen van levend water.
65857: PAYANY, ESTÉRELLE - Recipe for murder. Frightfully good food inspired by fiction.
60684: PAYE, PETER - Isle of Wight Railways Remembered.
73546: PAYKEL, EUGENE S. & RACHEL JENKINS - Prevention in Psychiatry.
50633: PAYNE, JOHN & SHIRLEY - Delegeren.
50736: PAZ, OCTAVIO - Conjunctions and Disjunctions.
73608: PAZ, OCTAVIO - Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon? en gevolgd door drie essays.
74267: PAZ, OCTAVIO - Zonnesteen voorafgegaan door Adelaar of zon? en gevolgd door drie essays.
83290: PEALE, NORMAN VINCENT - Het geheim van positief denken. Waarom sommige positief denkende mensen geweldig succes hebben.
56450: PEARCE, BARRY - Cornelis Bega Etchings.
70849: PEARCE, CHRIS - Design classics van de twintigste eeuw.
20798: PEARL, CHAIM EN RUEBEN S. BROOKES - Wegwijs in het Jodendom.
20213: PEARSON, HESKETH - Walter Scott: his life and personality. Introduction by Allan Massie.
60678: PEARSON, MICHAEL - Iron Road to the Highlands. A travellers & tourist guide to the Highland line: Perth - Inverness.
60679: PEARSON, MICHAEL - Iron Roads to the Far North & Kyle. A travellers & tourist guide to the Inverness to Wick & Thurso and Kyle of Lochalsh lines.
60031: PEARSON, CAROL - The Hero Within: Six Archetypes We Live by.
40540: PEARSON, JOHN (DEVISOR) - Wildlife and Safari in Kenya.
58708: PEASE, ALLAN & BARBARA - Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen.
56757: PEASE, B. & PEASE, A. - Waarom mannen maar één ding tegelijk kunnen en vrouwen aan een stuk door praten.
74179: PEASE, ALLAN & BARBARA - Waarom mannen altijd alles uitstellen en vrouwen alles zo goed voor elkaar hebben.
51017: PECHTOLD, ALEXANDER - Henk, Ingrid en Alexander.
37432: PECK, DALE - Fucking Martin.
40602: PECKHAM, MORSE - Art and Pornography. An Experiment in Explanation.
44808: PEDERSEN, B. MARTIN (EDITOR) - Graphis Typography 1. The international compilation ofthe best typographic design.
8241: PEDERSEN, OLAF - Van Kierkegaard tot Sartre.
52792: PEDERSEN BJERGAARD, J. - Practische hoenderteelt.
42378: PEDERZANI-WEBER, J. - De kluizenaar van Sint-Michael. Avonturen op de Noordwestkust van Amerika.
22122: PÉE, JULIUS - Keur uit de brieven van Multatuli. Naar tijdsorde gerangschikt en van aanteekeningen voorzien door Dr Julius Pée.
76895: PEEK, GUSTAAF - Ik was Amerika.
11817: PEEKEL, HAN - Lou Bandy. Van wandluis tot landhuis. Han Peekel laat mensen praten over een groot revue artiest.
77197: PEELEN, IDA C.P. - Rijks-museum Huis Lambert van Meerten te Delft. Gids.
77039: PEELEN, IDA C.E. - Catalogus van de verzameling Nederlandsch aardewerk.
27334: PEER, H.F. VAN - Bezoek aan Gorkum. Een geïllustreerd verhaal uit 1897.
61126: PEER, HARRY - Historisch mozaiek van de FNV..
52440: PEERBOLTE, LAMBERTUS - Iets over het strafrechtelijk begrip. Oordeel des onderscheids.
46882: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen.
68871: PEEREBOOM, J.J. - Ik ben niets veranderd. Journalen..
82778: PEEREBOOM, J. - Botters.
33326: PEESCH UND WOLFGANG RUDOLPH, REINHARD - Mecklenburgische Volkskunst.
79550: PEETERS, C. - De Sint Janskathedraal. 's-Hertogenbosch.
55316: PEETERS, F. & MAARTEN ALBERT VENTE - De orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw.
24032: PEETERS, H.F.M. - Historische gedragswetenschap. Een bijdrage tot de studie van menselijk gedrag op de lange termijn.
38348: PEETERS, HARRY - Over deugden en ondeugden. Vroeger en nu.
63091: PEETERS, HUGO - De Rijmkroniek van Holland haar auteur en Melis Stoke.
83116: PEETERS, C.G.H.A.A.M. E.A. (RED) - Muza. Tijdschrift voor letteren. Jaargang 2 5/6.
32166: PEETERS, BENOIT (REDACTIE) - Kuifje collectie. Het complete werk van.
83117: PEETERS, C.G.H.A.A.M. E.A. (RED) - Muza. Tijdschrift voor letteren. Jaargang 3, 1.
79181: PEFKO, DAVID - 45.
63074: PEIGNOT, JÉRÔME - Du calligramma.
64047: PEIJPERS, ANKIE - Hij 2.
58378: PEIRE-VERBRUGGEN JENNY - De ateliers van Luc Peire. Ingeleid en geannoteerd door Marc Peire.
69265: PEKELHARING, J.M. - Amsterdam in de jaren twintig. Voor twee cent een kooltje vuur..
52011: PEKELHARING, G.G. E.A. - Nederlandsche staatswetten. Editie Schuurmans & Jordens. Deel 1 t/m 46 en deel 47 t/m 101.
42003: PELECANOS, P.K. - De ziekten van de maag met het oog op de behoeften der geneeskundige praktijk geschetst. Bewerkt door P. Ruitinga en B.K. Boom.
55014: PELETIER, WILLEM - Groeten uit Winterswijk, deel 2: een overzicht van het gebied buiten het dorp aan de hand van oude ansichten.
38217: PELGROM, ELS - Lady Africa en nog een paar. Een verhaal van angst en zorgen.
46528: PELISSIER, ROGER - China van Ming to Mao Tse Toeng 1839 tot heden.
73565: PELLAPRAT, HENRI-PAUL - Les menus detaillés de la ménagère. 180 menus simples et bourgeois..
42454: PELLENBARG, P.H. - Bedrijfsrelokatie en ruimtelijke kognitie.
62513: PELLEPORT, A.G.L. DE - De bohemiens. Met een inleiding van Robert Darnton.
26256: PELLER, P.R.O. - Zonen van Icarus.
73795: PELLERIN, GEORGES - Les plantes medicinales et leur exploitation.
42766: PELLETIER, ROBERT - Planeten & aspecten in de horoscoop. Begrijp uw innerlijke drijfveren.
63567: PELS, A. - Q. Horatius Flaccus Dichtkunst op onze tijden en zeden gepast. Met inleiding en commentaar door M.A. Schenkeveld-van der Dussen..
81527: PELS, DICK E.A. - Krisis, tijdschrift voor filosofie. No. 44: Foute intellectuelen.
76339: PELS, DICK - Opium van het volk. Over religie en politiek in seculier Nederland..
57750: PELS, DICK - Een zwak voor Nederland. Ideeën voor een nieuwe politiek.
75809: PELSAERTS, FRANÇOIS - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia.
32735: PELSER, C. - Papier.
72388: PELSERS, LISETTE - Frank van Hemert.
66685: PEÑA, DON FREDERIGO SANTAMARIA - Overwegingen over het Allerheiligste Hart van Jezus voor priesters.
45974: PENCK, A. - Sanfte Theorie über Arsch, Asche und Vegetation.
83236: PENDRECHT, WIM - Merktekens.
50300: PENEDER, FLOORTJE - Het dagboek van Floortje Peneder "Misschien dat ze zo een duidelijker beeld van mij krijgen".
42719: PENKALA, MARIA - Reïncarnatie en preëxistentie.
34662: PENN, HELEN - Mijn tuin, mijn leven... Zo tuinieren Engelse vrouwen.
64889: PENNAC, DANIEL - De dictator en de hangmat.
69400: PENNARTS, PETER E.A. - Honderden foto's uit Latijns Amerika.
68278: PENNEKAMP TE VOORST, R. CHR. - Eenjarige bloemplanten, samengesteld ten dienste van liefhebbers.
56442: PENNELL, IOSEPH - Etchers and Etching Chapters in the History of the Art Together with Technical Explanations of Modern Artistic Methods.
31450: PENNING, L. - De leeuw van Modderspruit. Een verhaal uit den Engelsch-Zuid-Afrikaanschen oorlog 1899-1900.
66111: PENNING, L. - Omnibus. De helden van Zuid-Afrika. De verkenner van Christiaan de Wet. Vredeburg.
42553: PENNING, L. - Novemberstorm.
42552: PENNING, L. - Juda de Makkabeër.
34385: PENNING, L. - Jan Kordaat. Een verhaal uit den trek der Afrikaansche boeren in de jaren 1836 en 1837.
60558: PENNING JR., W.L. - Levensavond. Gedichten door W.L. Penning Jr. Bezorgd door A. Verwey en J. van Krimpen.
42562: PENNING, I. - Onder de oranjevlag. Met een voorwoord van H. Karssen te Amerongen.
34384: PENNING, L. - Jan Kordaat. Een verhaal uit den trek der Afrikaansche boeren in de jaren 1836 en 1837.
56395: PENNY, NICHOLAS (ED.) - Reynolds.
46670: PENRHYN LOWE, ALEXANDRA - Het huis Anubis. De geheime club van de oude wilg.
43616: PEPER, RASCHA - Dooi.
66208: PEPER, RASCHA - Russisch blauw.
80209: PEPER, RASCHA - Oefeningen in manhaftigheid.
80210: PEPER, RASCHA - Zwartwaterkoorts.
43430: PEPERSTRATEN, FRANS VAN - Samenleving ter discussie. Een inleiding in de sociale filosofie.
51889: PEPERSTRATEN, FRANS VAN - Samenleving ter discussie. Een inleiding in de sociale filosofie.
47248: PEPETELA - Roofdieren.
77305: PEPIN PRESS - Brillen & zonnebrillen.
82061: PEPPELENBOS, COEN - Vallende mannen.
38836: PEPPELENBOS, COEN (REDACTIE) - Doe maar dicht maar 1993.
66942: PEPPELENBOS, COEN - Victorie.
74346: PEPPELENBOS, COEN (RED.) - Poëtisch Academisch Groningen een wandeling in gedichten.
74342: PEPPELENBOS, COEN (RED.) - Poëtisch Groningen. Een wandeling in gedichten.
72540: PEPPER, TERENCE & DOROTHY WILDING - Dorothy Wilding. The Pursuit of Perfection..
47994: PEPPIATT, MICHAEL - Francis Bacon. Anatomie d'une énigme.
81549: PEPPING, ANITA (EINDREDACTIE) - Een eeuw doorgebladerd.
76139: PEPPINK, TH. - Vloeiende verbeelding. Geloof en kunst bij Prof. Dr. G. van der Leeuw..
79229: PEPYS, SAMUEL - Dagboek 1660 - 1669. Een selectie uit het volledige dagboek.
72962: PEPYS, SAMUEL - Geheim dagboek van een puritein. 1660-1669.
20118: PEPYS - The Illustrated Pepys. Extracts from the Diary. Selected & Edited by Robert Latham.
50668: PERE, ROB (EINDREDACTIE) - Panta Rhei. De decennium uitgave. Een selectie uit 10 jaar Panta Rhei..
79110: PEREC, GEORGES - Het leven een gebruiksaanwezig.
79184: PEREC, GEORGES - Wat voor brommertje met verchroomd stuur achter op de binnenplaats?.
74403: PEREGRIJN, LUKAS (SAM.) - Al bleef ik eeuwig ongelezen, tijdgenoten der Tachtigers die tachtig meden of bestreden, een bundel romantische en opstandige verzen.
52561: PEREGRINA - 6500 afkortingen en kentekenen uit onze taal en de drie moderne talen verzameld en toegelicht door Peregrina.
66428: PÉRET, BENJAMIN - Het grote spel.
56227: PÉREZ SÁNCHEZ, ALFONSO E. & ELEANOR A. SAYRE - Goya and the spirit of enlightenment.
52159: PERFALL, ANTON VON - Auf der Wurzhütte und andere jagdliche Erzählungen., Herausgegeben von Ludwig Benedikt Freiherr v. Cramer-Klett.
63068: PERFECT, CHRISTOPHER - The Complete Typographer: A Manual for Designing With Type.
57090: PÉRIER, JEAN-MARIE - Le Rêve: a small collection of imperfect dreams.
49775: PERK, N.F. - Het nieuwe Hamburger Teekenonderwijs ingevoerd op de Scholen van Pruisen. Met aanhangsel bevattende de nieuwe Leerplannen voor Hoogere Scholen, Opleidingsscholen voor Onderwijzers en Volksscholen. Naar buitenlandsceh gegevens toegelicht.
61957: PERK, JACQUES - Gedichten. Geheel volledige uitgave. Bezorgd door Willem Kloos. Boekversiering van J.B. Heukelom.
58872: PERK, JACQUES - Gedichten.
49776: PERK, N.F. - Het nieuwe Hamburger Teekenonderwijs ingevoerd op de Scholen van Pruisen. Met aanhangsel bevattende de nieuwe Leerplannen voor Hoogere Scholen, Opleidingsscholen voor Onderwijzers en Volksscholen. Naar buitenlandsceh gegevens toegelicht.
58678: PERL, PHILIP - Varens.
35500: PERL, PHILIP - Varens.
77401: PERLMAN, ELLIOT - Seven Types of Ambiguity.
72572: PERLMUTER, PEARL - Pearl Perlmuter: Resistance.
76821: PERLOT, MARIANNE - Embossing. Passie voor papier.
56302: PERNATH, HUGUES - Instrumentarium voor een winter. Gedichten 1955-1960.
45914: PERNET, ANDRÉ - Engelse vliegtuigen 1940-1945. Amerikaanse vliegtuigen 1940-1945.
12649: PERNOUD, RÉGINE - Christine de Pisan.
20511: PERNOUD, RÉGINE - De vrouw ten tijde van de kruistochten.
67751: PÉROUSE DE MONTCLOS, J.M. , (ED.) - Inventaire général des monuments et des richesses artistiques de la France. Principes d'analyse scientifique Architecture. Méthode et vocabulaire.
33572: PERQUIN S.J., NIC. - Grote kinderen zoeken ouders.
19662: PERRAULT, CHARLES - De sprookjes van moeder de gans.
60624: PERREN, BRIAN - TGV Handbook Including Eurostar.
75150: PERRET, CATHERINE - Walter Benjamin sans destin.
71087: PERRIN, NOEL - First Person Rural. Essays of a Sometime Farmer.
80029: PERROIS, LOUIS - Ancestral Art from Gabon. From the collections of the Barbier-Mueller museum.
55611: PERRON, E. DU - Indies memorandum.
66284: PERRON, E. DU - De muze van Jan Companjie. Overzichtelijke verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de companjiejaren (1600-1780).
73109: PERRON, E. DU - Het land van herkomst.
56835: PERRON, E. DU - Het land van herkomst.
74846: PERRON, E. DU - Vriend of vijand.
79136: PERRON, E. DU - Bij gebrek aan ernst.
60426: PERRON, E. DU - Parlando. Verzamelde gedichten.
46997: PERRON, E. DU - Blocnote klein formaat.
64473: PERRON, E. DU - Nutteloos verzet met een tekening van A.C. Willink.
58325: PERRON, E. DU - Het land van herkomst.
45356: PERRON, E. DU - Het land van herkomst.
33661: PERROT, PHILIPPE - Werken aan de schijn. Veranderingen van het vrouwelijk lichaam.
42916: PERROT, FRANCOISE - Franse kerkramen. Vitraux de France.
53859: PERROW, CHARLES, - Organizational Analysis. A Sociological View.
40638: PERRY, RICHARD - The World of the Jaguar.
38508: PERRY, JOS - Roomsche kinine tegen roode koorts. Arbeidersbeweging en katholieke kerk in Maastricht 1880-1920.
68351: PERRY, FRANCES - Bladplanten met 64 prachtige afbeeldingen. Een bijdrage over Benjamin Fawcett door Ray Desmond.
76709: PERRY, JOS - Jongens op kostschool. Het dagelijks leven op katholieke jongensinternaten.
72820: PERSE, ST. JOHN - Anabasis. A poem. Translated by T.S. Eliot.
72785: PERSE, SAINT JOHN (ALEXIS LEGER) - Lofzangen.
38418: PERSE, SAINT JOHN - Anabasis.
71553: PERTCHEVAL, JAN - Jan Pertcheval's Den Camp vander Doot. Met inleiding, aant. en glossarium uitg. door G. Degroote. En een toelichting bij de houtsneden door A.J.J. Delen.
38811: PERTHES, JUSTUS - Atlas Antiquus.
82498: PERTON, HARRY (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2011.
82499: PERTON (EINDREDACTIE), HARRY - Historisch jaarboek Groningen 2013.
82500: PERTON (EINDREDACTIE), HARRY - Historisch jaarboek Groningen 2014.
70286: PERTON (EINDREDACTIE), HARRY - Historisch jaarboek Groningen 2012.
45136: PERTON, HARRY (EINDREDACTIE) - Historisch jaarboek Groningen 2010.
82502: PERTON (EINDREDACTIE), HARRY - Historisch jaarboek Groningen 2017.
82501: PERTON (EINDREDACTIE), HARRY - Historisch jaarboek Groningen 2015.
67590: PERUCCHI, URSULA & FRANS HAKS - Enzo Cucchi: Zeichnungen.
76026: PESCH, OTTO HERMANN - Dogmatik im Fragment. Gesammelte. Studien.
26623: PESCH, R.H. - Wat wij van leer kunnen maken. Leerarbeid voor iedereen.
41702: PESCHAR, JULES & WOUT ULTEE (REDACTIE) - Sociale stratificatie. Op weg naar empirisch-theoretisch stratificatieonderzoek in Nederland.
39005: PESKENS, R.J. - Uitgestelde vragen en andere verhalen.
66730: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens. Twee vorstinnen en een vorst. Mijn tante Coletta. Verspreide verhalen. Ongebundeld werk.
71020: PESKENS, R.J. - Uitgestelde vragen en andere verhalen.
77147: PESKENS, R.J. - De Vlissingse verhalen van R.J. Peskens. Twee vorstinnen en een vorst. Mijn tante Coletta. Verspreide verhalen. Ongebundeld werk.
53060: PESKENS, R.J. - De man met de urn. Verhalen.
14932: PESKENS, R.J. - Twee vorstinnen en een vorst. Verhalen.
58285: PESKENS, R.J. - Mijn tante Coleta.
58269: PESKENS, R.J. - Mijn moeder was eigenlijk een Italiaanse. Verhalen.
70512: PESKENS, R.J. (PS. G.A. VAN OORSCHOT) - Mijn tante Coleta.
8764: PESKI, A.M. - Hendrik de Man.
32525: PESKINE, BRIGITTE - De buikspreker.
75505: PESSIS-PASTERNAK, GUITTA - Faut-il brûler Descartes? Du chaos à l'intelligence artificielle: quand les scientifiques s'interrogent.
30836: PESSL, MARISHA - Calamiteitenleer voor gevorderden.
62766: PESSOA, FERNANDO - Mensagem.
62765: PESSOA, FERNANDO - Sociologia do comércio. Notas e postfácio de Petrus.
63033: PESSOA, FERNANDO - Cartas a Armando Cortes-Rodrigues (Intoducao por Joel Serrao).
63035: PESSOA, FERNANDO - Páginas de estética e de teoria e crítica literárias ;; Textos estabelecidos e pref. port Georg Rudolf Lind e Jacinto do Prado Coelho.
62947: PESSOA, FERNANDO - Cartas de amor de Fernando Pessoa. Organização, posfácio e notas de David Mourão-Ferreira. Preâmbulo e estabelecimento do texto de Maria da Graça Queiroz.
62945: PESSOA, FERNANDO - Apreciações literárias.
78140: PESSOA, FERNANDO - Het boek der rusteloosheid.
60627: PESTMAN, PAUL - In het spoor van de Betuweroute. Mobilisatie, besluitvorming en institutionalisering rond een groot infrastructureel project.
76876: PET, PAUL C. [PHOTOGR.]. | WILLIAM ROTHUIZEN [TEXT] - Sana'a, een betovering van duizend jaar..
31215: PETER, LAURENCE & RAYMOND HALL - Het Peterprincipe. Waarom altijd alles verkeerd gaat.
17782: PETER, JOHN - The oral history of Modern Architecture. Interviews with the Greatest Architects of the Twentieth Century.
66365: PETERS, GUSTAVE - Maladies et ennemis des plantes horticoles.
71246: PETERS, JAN - Arbeidersjeugd sluit de gelederen.
34579: PETERS, URSULA - Stilgeschichte der Fotografie in Deutschland 1839-1900.
71207: PETERS, JAN - De jeugd voor het plan [van de arbeid].
77633: PETERS E.A., C.H - Oud-Groningen stad en lande.
10127: PETERS, NATASCHA - Tranen over Shanghai.
3507: PETERS, ELLIS - De eenzame bruid. Een broeder Cadfael mysterie.
65981: PETERS, ELLIS, OLAF DE LANDELL, GODFRIED BOMANS, MAGDA VA TILBURG, LETTY KOSTERMAN, ROBERT VAN GULIK, A.A. MILNE, IVO DE WIJS, ERNEST H. SHEPHARD, JAMES HERRIOT, JAMES GARNER, HANS HAGEN, E. NESBIT, ANTON PIECK, ALISTAIR MACLEAN, YVONNE KROONENBERG, HEINZ - Samen over de drempel.
82478: PETERS, LIDY - Je hebt me verraden!.
25311: PETERS, H. - Van milieuvervuiling naar milieubeheer.
33715: PETERS, C.H. - Beschrijving van oud Groningen.
39737: PETERS, BOB & J. DE BLIECK - De eerste Europese tournee van het Nationaal Danstheater van Israel het Yemenitisch ballet "Inbal".
77904: PETERS, C.H. - Beschrijving van Oud-Groningerland.
57101: PETERS, NILS - Prouvé.
72887: PETERS, J.M.L. - Visuele communicatie en visueel onderwijs : over de rol van beelden in het communicatieproces en over het gebruik van audio-visuele hulpmiddelen.
74452: PETERS, CASH & PAASSEN, WILLEM VAN - Snel & eenvoudig inzicht in de geheimen van het handschrift. Leven, liefde & lot.
68065: PETERS, J.M.L. - De film in beeld..
52138: PETERS, L.J.J. - Vonnisafspraken in strafzaken. Een rechtsvergelijkende studie naar een vorm van onderhandelingsjustitie in Italië, Duitsland en Frankrijk.
1321: PETERS, NATASCHA - Tranen over Shanghai.
1622: PETERS, KARIN - Soms zie je een wonder.
1613: PETERS, KARIN - Soms zie je een wonder.
51106: PETERS, DICK C. - Het pronkje van Rijnland.
67556: PETERSEN, AD - A curator's camera..
74067: PETERSEN, AD - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
65620: PETERSEN, AD (SAMENSTELLER) - Irma Schatz.1949-1984. Tekeningen/Drawings.
54115: PETERSEN, AD E.A. - Melle.
70828: PETERSEN, AD - De Ploeg. Gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20.
48304: PETERSEN, AD & PIETER BRATTINGA (SAMENSTELLERS) - Sandberg. Een documentaire. A Documentary.
38877: PETERSON, HAROLD L. AND ROBERT ELMAN - The Great Guns.
44495: PETERSON, ROBERT - Als een brullende leeuw... Doorbraak in de Chinese gemeenten op Borneo.
77265: PÉTILLON, WILLY - Maryke van den Molenhof. (Een boek voor grootere meisjes).
34000: PÉTILLON, WILLY - Moeders oudste.
35733: PETILLON, WILLY - Ina en hare moeder.
73493: PETISCUS - Mythologie der Grieken en Romeinen; Vrij bewerkt naar den 20en Hoogd. Druk, Met een voorwoord van dr. A.E.J. Holwerda.
66620: PETITIT O.P., L.H. - Sint Thomas van Aquino. Integrale levensschets. Ned. van A.M. Janssen O.P. met medewerking van C.H. Lambermond O.P..
80440: PETKOV, STEVEN & LEONARD MUSTAZZA - The Frank Sinatra reader.
62567: PETO, BERT S.R. - Tegen beter weten in: solidair en profil. Poging tot d.d.t. poëzie. Een studie..
79067: PETRARCA, FRANCESCO - Het leven in eenzaamheid & Brieven aan zijn broer. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door Chris Tazelaar..
79666: PETRARCA, FRANCESCO - Sonnetten en andere gedichten
.

64710: PETRASH, CAROL - Met het oog op de natuur. Spelen en werken met natuurlijke materialen.
28241: PETRELLA, RICCARDO - Water als bron van macht. Een manifest.
13615: PETREY, SANDY - Speech acts and literary theory.
48556: PETRI, CARRY & JOLANDA BOUMAN - Druk, druk, druk... over spanning en stress.
60460: PETRI, JEROEN M. - Bij haar kan ik niet leren. Een andere kijk op de aanpak van 'probleemkinderen' op school.
11629: PETRIE, GAVIN (EDITOR) - Rock Life.
70061: PETRIK, OKTAKAR - Young People in Terezin 1941-1945.
60981: PETRINI, CARLO - Slow Food. Over het belang van smaak.
78998: PETRONIUS - Satyricon. Vertaald door A.D. Leeman.
78753: PETRONIUS - Satyrica. Vertaald en toegelicht door Vincent Hunink..
14926: PETRONIUS - Het gelag bij Trimalchio. Uit het Latijn vertaald door Paul van de Woestijne.
43567: PETROVA, ADA & PETER WATSON - The death of Hitler. The final words from Russia's secret archives.
7617: PETROVICKY, IVAN - Aquariumvissen van de hele wereld.
7169: PETSJERNIKOVA, I. - Een blijvend voorbeeld.
79395: PETTERS, HANS E.A. - De Swifterbant cultuur. Een nieuwe kijk op de aanloop naar voedselproductie.
80282: PETTY, KATE, TEKENINGEN: VOAKE, CHARLOTTE - Bloemen om je heen ontdekken.
27766: PEURSEN, C.A. VAN - Lichaam - ziel - geest. Inleiding tot een fenomenologische antropologie.
38646: PEURSEN, C.A. VAN - Riskante filosofie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken.
81166: PEURSEN, C.A. VAN - Over Wittgenstein en zijn betekenis voor onze tijd.
75271: PEURSEN, C.A. VAN - Fenemenologie en analytische filosofie.
46840: PEURSEN, C.A. VAN - De werkelijkheidszin der wijsbegeerte : de betekenis van beweging, tijd en geschiedenis voor een deiktische ontologie.
81206: PEURSEN, C.A. VAN - Wetenschappelijke openheid en metafysische kwetsbaarheid. Naar aanleiding van Descartes' beeld van het zien als tasten.
81101: PEURSEN, C.A. VAN - Cultuur in stroomversnelling.
59960: PEURSEN, PROF.DR.C.A.VAN - Cultuur in stroomversnelling.
81099: PEURSEN, C.A. VAN - Korte inleiding in de existentie philosophie.
81092: PEURSEN, C.A. - Na het Postmodernisme. Van metafysica tot filosofisch surrealisme.
17199: PEURSEN, C.A. VAN - Lichaam - ziel - geest. Inleiding tot een fenomenologische antropologie.
75367: PEURSEN, C.A. VAN - Riskante philosophie. Een karakteristiek van het hedendaagse existentiële denken..
75362: PEURSEN, C.A. VAN - Strategie van de cultuur. Een beeld van de veranderingen in de hedendaagse leefwereld.
8721: PEURSEN, C.A. - Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen.
8942: PEURSEN, C.A. VAN - Strategie van de cultuur. Een beeld van de veranderingen in de hedendaagse leefwereld.
8247: PEURSON, C.A. VAN - Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen.
8245: PEURSON, C.A. VAN - Wegwijs in de wijsbegeerte. Een aansporing tot zelf filosoferen.
55152: PEVITT, CHRISTINE - The Man Who Would be King: The Life of Philippe d'Orleans, Regent of France.
74626: PEYMA, W. VAN - Verhandeling over de beste wijze van aanleggen van zeedijken, en de hervorming derzelve, bijzonder met betrekking tot die der provincie Vriesland.
41763: PEYPE, D.C.J. VAN - Wat is sociologie?.
59710: PEYPERS, ANKIE - Over derwisj en het nabije westen.
21657: PEYREFITTE, ALAIN - China en het Westen. Kroniek van een historische ontmoeting.
35357: PEZIE, H. - Etaleren en Plakkaatschrift.
40893: PFAFF, WILHELM - Papier-Kalender. Jahresbericht über wichtige Neuerungen und Fortschritte im Gebiete des Papier- etc. Fabrikation und technische Hilfsbuch, nebst Adressbuch der Papier-, Hols-, Zell- u. Strohstoff- etc. Fabriken aller Länder der erde.
34969: PFANNSCHMIDT, ERNST-ERIK - Hedendaags Kant. Moderne toepassingen van traditioneel naald- en kloskant.
82129: PFEIFER, ANNEMARIE - Moeders hebben het altijd gedaan.
75672: PFEIFFER, JOHANNES - Existenz und Offenbarung - Die Existenzphilosophie von Heidegger und Jaspers als Weg zur Selbstprüfung des Glaubens.
37901: PFEIFFER, EHRENFRIED - Beknopte practische handleiding ten gebruike bij de biologisch dynamische landbouwmethode.
77298: PFEIJFFER, ILJA LEONARD - Het grote baggerboek. Roman.
58987: PFEILSCHIFTER, GEORG - Duitsche beschaving, katholicisme en wereldoorlog. Een verweer tegen het boek 'La Guerre Allemande et le catholicisme'.
59529: PFENNINGER, HEINRICH - Rotkäpchen.
59531: PFENNINGER, HEINRICH - Alpenbahn.
59532: PFENNINGER, HEINRICH - Schneewitchen.
59530: PFENNINGER, HEINRICH - Der Wolf und die 7 Geisslein.
59528: PFENNINGER, HEINRICH - Kleine Stadt.
59527: PFENNINGER, HEINRICH - Weihnachts-Krippe.
59526: PFENNINGER, HEINRICH - Dörfli.
59525: PFENNINGER, HEINRICH - Tramwagen der stadt Zürich.
68298: PFISTER, ARNOLD - De Simplici medicina, Krauterbuch-Handschrift aus dem 14. Jahrhundert im besitz der basler Universitats-Bibliothek.
67791: PFISTER, ARNOLD (BEGLEITTEXT) - De Simplici Medicina. Kräuterbuch-Handschrift aus dem 14. Jahrhundert. Herausgegeben nach dem im Besitz der Basler Universitätsbibliothek befindlichen Original.
56225: PFISTER, KURT - Herkules Segers. Mit einer Auswahl seines Werkes in 23 zum Teil mehrfarbigen Lichtdrucken.
38284: PHAM THI HOAI - Alomvattende liefde.
14924: PHAM THI HOÀI - De lachende Boeddha. Verhalen.
19962: PHELPS, THOMAS R. - Juvenile delinquency. A contemporary view.
6793: PHILINE - Zitchka.
2670: PHILIPE, ANNE - Door het hart van Azië.
82041: PHILIPPA, MARLIES - Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands.
38775: PHILIPPA, MARLIES - Koffie, kaffer en katoen. Arabische woorden in het Nederlands.
62376: PHILIPPE-LEVATOIS JEANNE - Cuisine traditionnelle de Poitou et de Vendée.
63661: PHILIPPINE, SUZANNE - Grote hymne.
17275: PHILIPPONA, C.H.M. - Van zeilkano tot oceaanjacht. Geschiedenis, theorie en praktijk van het zeilen.
26150: PHILIPPOVICH, EUGEN VON - Grundriss der Politischen Oekonomie. Zweiter Band Volkswirtschaftspolitik. Zweiter Teil.
26151: PHILIPPOVICH, EUGEN VON - Grundriss der Politischen Oekonomie. Erster Band Allgemeine Volkswirtschaftslehre.
48980: PHILIPPOWICH, EUGEN VON - Elfenbein. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
23292: PHILIPPPOVICH, EUGEN VON - Die Entwicklung der wirtschaftspolitischen Ideen im 19. Jahrhundert.
82565: PHILIPS, ROGER - Wilde bosplanten.
20449: PHILIPS, RUDOLF - Mestreechs Aajt. Geschiedenis van Maastrichtse bierbrouwers en hun bier.
26762: PHILIPS, A. - Air Mail Magazine )march, may, june, july, aigust, september, october, november, december 1939).
27870: PHILIPS, BAXTER - Cut the unseen cinema.
80917: PHILIPSE, HERMAN - De fundering van de logica in Husserls 'Logische Untersuchungen'.
82120: PHILLIPS, ROGER & TH.F. BUR - Bomen van de gematigde streken. Meer dan 500 rozen in unieke kleurenfoto's.
75062: PHILLIPS, DEREK L. - Wittgenstein and scientific knowledge. A sociological perspective.
55042: PHILLIPS, MARK - Memoir of Marco Parenti: a life in Medici Florence.
82118: PHILLIPS, ROGER & MARTYN RIX - Rozen. Meer dan 1400 rozen in unieke kleurenfoto's.
58676: PHILLIPS, ROGER & MARTYN RIX - The Botanical Garden. Volume I: Trees and Shrubs. Volume II: Perennials and Annuals.
11049: PHILLIPS, ROGER EN SUZETTE E. STUMPEL-RIENKS - Wilde bloemen. Meer dan duizend soorten in unieke kleurenfoto's.
55827: PHILLIPS, C. E. LUCAS - Victoria Cross battles of the second world war.
68301: PHILLIPS & MARTYN RIX, ROGER - Rozen. Meer dan 1400 rozen in unieke kleurenfoto's.
41335: PHILLIPS GRIFFITHS (EDITOR), A. - Wittgenstein Centenary Essays.
47095: PHILLIPS, GRAHAM - Langs het pad van Mozes. Een opmerkelijke reconstructie.
78531: PHILLIPS, MARTYN RIX, ROGER - Bol- en knolgewassen.
65562: PHILLIPS, TOM - The Postcard Century - 2000 cards and their messages.
8697: PHILLIPS, E. BARBARA AND RICHARD T. LEGATES - City Lights. An introduction to Urban Studies.
34541: PHIPPS, FRANCES - Colonial Kitchens, their Furnishings and their Gardens.
70820: PHOTOGRAPHS BY LLOYD DEGRANE; INTRODUCTION BY WILLIAM BRASHLER; FOREWORD BY LARRY A. VISKOCHIL - Tuned in: Television in American Life.
27114: PHRANER WARREN, MARY - Het land waar het kerstfeest begon.
12651: PIA, PASCAL - Praten over Du Perron. Parlez de Du Perron.
54708: PIAGET, JEAN - De psychologie van de intelligentie.
24059: PICARD, GILBERT - Living Architecture. Roman.
59077: PICCOLO - Piccolo helpt de huisvrouw. Een handleiding over de vele toepassingsmogelijkheden van de Piccolo-huishoudmotor, als keukenmachine, als groentensnijder, als vruchtensapcentrifuge, als koffiemolen, als vloerwrijver, als polijst- en slijpapparaat, als universeel reinigingsapparaat, als spuitapparaat, als shamponeerapparaat, als sledegarnituur, als electro-gereedschap 'doe het zelf'.
78130: PICCUS, ALICE YUAN - Christies Hong Kong Important Early Ming Blue and White Porcelain from the Collection of the Late Mr. and Mrs R. H. Palmer at the Hilton Hotel Hong Kong 17 January 1989.
44520: PICK, CLIVE - Openbaring over financiële vernieuwing.
21633: PICK, HELLA - Simon Wiesenthal. Op zoek naar gerechtigheid.
60677: PICK, CHRISTOPHER - The Railway Route Book: A traveller's guide to the major and minor lines of the railway network of Britain.
55855: PICKER, HENRI - Hitlers Tischgespräche im Führerhauptquartier 1941 - 1942.
32530: PICKVANCE, RONALD (INTRODUCTION) - Degas Sculptor.
38624: PICON, GAËTAN (EDIT) - Panorama des idées contemporaines.
38718: PIEBENGA, TJITTE - Ut de wûndere útdragerij III. Nije lêsfoarmen.
82812: PIECK, ANTON & FRED THOMAS - Bemin dan Amsterdam.
76631: PIECK, ANTON EN LEONHARD HUIZINGA - Die goede oude tijd.
63947: PIECK, ANTON (ILL.) EN NIENKE VAN HICHTUM - Sprookjeswereld.
65980: PIECK, ANTON - De Nederlanden: tekeningen en vertellingen.
16526: PIECK, ANTON EN FRANS KEIJSPER - Ambachtsman.
63155: PIEK, J.C. - Scheepsmotoren. Beknopte uitgave.
79922: PIEL, FRIEDRICH - Albrecht Dürer. Aquarelle und Zeichnungen..
40294: PIER RIMBA HAAN - Saparoea's purperen kunst aan de kim.
66616: PIERAMI, BENEDETTO - Instaurare omnia in Christo. Leven van Z.H. Paus Pius X. Gepubliceerd door de commissie van voorbereiding voor de zaligverklaring, met een voorwoord van Baron Ludwig von Pastor.
50841: PIERCE, MEREDITH ANN - De vrouw die van rendieren hield.
76404: PIERRAKOS, EVA - Liefde nader bekeken. Padwerk en relaties.
70794: PIERRE, JOSÉ - Konrad Klapheck.
76140: PIERSIS, ALOYSIUS - Theologie der Befreiung in Asien. Christentum im Kontext der Armut und der Religionen.
49908: PIERSMA, THEUNIS - Op de vleugels van de wind. Wadvogelverhalen.
49464: PIERSMA, D.A. - Wisselend getij. Geschiedenis van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité over de periode 1934-1959.
82221: PIERSMA, THEUNIS - Zwaluwen van Gaast.
24012: PIERSON, N.G. - Leerboek der Staathuishoudkunde. 2 Delen.
67762: PIERSON, J.L. - Japansche grammatica.
17839: PIERSON, A. - Verspreide geschriften 1882-1890, 1889-1895. Tweede reeks 1865-1873, 1865-1874, 1875-1882. Derde reeks 1852-1865, 1860-1865. Feuilletons 1858-1889.
47823: PIËT, SUSANNE - Overleg, vergaderen en onderhandelen.
79786: PIET ROOS; J. BART UITTENHOUT; WIM DE WAGT - Architectuurgids Haarlem.
49193: PIËT, SUSANNE - De cultuur van de ondernemer. Interviews met topmanagers.
82558: PIËT, SUSANNE - De emotiemarkt: de toekomst van de beleveniseconomie.
83180: PIËT, FRANS - Sjors, voorzitter van de rebellenclub. 50 Vroolijke vertellingen.
72578: PIETER JACOBUS MEERTENS E.A. - Achterberg in kaart.
82407: PIETERMAN, K.G. - Gezondhaid en Groutnis, Grunneger alleteroatsiewoordenboek.
41225: PIETERMAN - Industrie thermometers.
52430: PIETERS, L.J. - Internationale sancties. 1914-1946.
49943: PIETERS, JAN - Verhalen & recepten uit het Verre Oosten: China. De nieuwe Chinese keuken. Chinezen, Chinezen & Westerlingen.
44851: PIETERS, ROELOF - Nagelatene leeredenen van Roelof Pieters. In leeven leeraar der eerste Ger. Kerk te Holland Mich..
69420: PIETERSE, JAN J. - De graag geziene gast. Voorleesteksten uit het theater.
69421: PIETERSE, JAN J. - Goedgemutst. Voorleesteksten uit het theater.
19983: PIETERSE, J. - Amsterdam's Stedeschoon. Deel XIII-XVII.
43257: PIETERSE, JAN J. - Goedgemutst. Voorleesteksten uit het theater.
49143: PIETERSE, JAN J. - De graag geziene gast. Voorleesteksten uit het theater.
55240: PIETERSEN, LIEUWE - Skûtsjesilen. With a summary in English.
39177: PIETERSEN, LIEUWE - De fal in syktocht.
82868: PIETERSEN-NAUTA, WIL & LEIDY VENEKAMP-LOOMS - Het Hindelooper schilderboek.
45806: PIETERSEN, LIEUWE - It Griene hûs.
71894: PIETERSMA, A. / L.L.M. SMIT (RED.) - Burgerwezen van Utrecht: 500 jaar stichting van Evert Zoudenbalch. Tentoonstelling georganiseerd door het Centraal Museum en de Gemeentelijke Archiefdienst.
8919: PIETTE, ROY - Tempo doelloos. Een partijtje indo-europees worstelen met de onvoltooid verleden tijd.
60788: PIFFERI, ENZO - Trans Siberien. Auf der längsten Bahn der Welt.
42207: PIGGOT, STUART - Ancient Europe from the beginnings of Agriculture to Classical Antiquity.
19321: PIGGOTT, JULIET - Grote dag in Japan. De grootste vis.
80486: PIGOU, A.C. - The Economics of Welfare.
815: PIJFFERS, WILLEM - Lekker Leven. De ultieme lifestyle.
64097: PIJLMAN, FETZE - Uit en thuis.
65197: PIJNACKER HORDIJK, A. - Sursum Corda.
57523: PIJNAPPELS, PETRA (RED.) - The gate of the present: 25 portes contemporaines en briques lego.
77974: PIJNENBURG, W.J.J. & J.J. VAN DER VOORT VAN DER KLEIJ - Woordenboek Middelnederlands.
45623: PIJPER, JAAP - In memoriam Jaap Pijper. Vuur en bloed. De dagelijkse strijd om het bestaan in een leven vol tragiek. Hommage aan een Groninger dichter..
41053: PIJPERS, A.J. - Limburg land van löss en mergel.
50642: PIJPERS, DICK , JAC. G. CONSTANT EN KEES JANSEN - Fruit uit alle windstreken.
51105: PIJPERS, JOS E.A. - Foto's en feiten bij het eeuwfeest van een monument. De Bonifatiuskerk te Alphen aan den Rijn.
74822: PIKETTY, THOMAS - Capital in the Twenty-First Century.
999: PILE, STEPHEN - De onsterfelijke blunders keren terug.
9607: PILGRIM, RURIKO - Het seizoen van de kersenbloesem.
14939: PILHES, RENÉ-VICTOR - De bezweerder.
27967: PILISUK, MARC - International Conflict and Social Policy.
59389: PILO, MILO VAN DE - Het gereduceerde westwerk in Nederland. Een bijdrage tot het onderzoek naar de herkomst en functie van het gereduceerde westwerk in Nederland.
82247: PILON, P.K. - Liefde en kracht.
42994: PILOTY, HAUSCHILD, SPIESS, AIGNER, ILLE - Heldensagen. Wandgemälde aus dem Schlosse Neuschwanstein. Von Piloty, Hauschild, Spiess, Aigner, Ille.
37372: PINCHER, CHAPMAN - Inside Story. A Documentary of the Pursuit of Power.
73474: PINDAR - Die Dichtungen und Fragmente. Verdeutscht und erläutert von Ludwig Wolde..
62783: PINDAROS - De vierde Pythische ode van Pindaros. Behelzende het oudste verhaal over de tocht der argonauten.
45690: PINET, HÉLÈNE - Rodin les mains du génie.
74367: PINFOLD, WALLACE, G. - Het mes op de keel. De man op zoek naar perfectie.
40309: PINK-WILPERT, CLARA B. - Das indonesische Schattentheater.
67299: PINKER, ROBERT - Sociologie en sociaal beleid.
27939: PINKER, ROBERT - Social Theory & Social Policy.
69907: PINKHOF, H. - Vertalend en verklarend woordenboek van uitheemse geneeskundige termen.
33965: PINNA, GIOVANNI - Fossielen.
62334: PINNER, H. L. - The World of Books in Classical Antiquity.
53956: PINO-SAAVEDRA (BIJEENGEBRACHT DOOR), YOLANDO - Volkssprookjes uit Chili.
82109: PINSTERHUIS, GEERT - Aardappels uit de kunst. Van Veenkoloniën en de aardappeleters.
83202: PINTER, HAROLD - Het verjaardagsfeest. Een beetje pijn. Theevisite.
11444: PINTO, ORESTE - De Fuik. Spionage contra spionage.
11434: PINTO, ORESTE - De Fuik. Spionage contra spionage.
52358: PINXTEREN, H. & J. RINGELBERG - Logo.
67563: PIPILOTTI RIST - Apricots Along the Streets.
2151: PIPPEL, J.G. - In en om de hofstad, Den Haag in den loop der tijden en hoe onze voorouders er leefden.
2150: PIPPEL, J.G. - In en om de hofstad, Den Haag in den loop der tijden en hoe onze voorouders er leefden.
58258: PIRANDELLO, LUIGI - Vijftien verhalen.
17019: PIRANDELLO, LUIGI - Het naakte leven en andere verhalen.
74727: PIRANDELLO, LUIGI - Vijftien verhalen.
74679: PIRANDELLO, LUIGI - De vlieg. Novellen voor een jaar..
83198: PIRANDELLO, LUIGI - Zes personages op zoek naar een auteur.
66934: PIRANDELLO, LUIGI - De goede ziel en het zwarte geitje.
68004: PIRANDELLO, LUIGI - Ieder zijn beurt.
42074: PIRANDELLO, LUIGI - Het naakte leven en andere verhalen.
13316: PIRANDELLO, LUIGI - Vanavond improviseren wij.
14931: PIRANDELLO, LUIGI - De medailles.
66320: PIRENNE, HENRI - Bibliographie de l'histoire de Belgique : catalogue méthodique et chronologique des sources et des ouvrages principaux relatifs à l'histoire de tous les Pays-Bas jusqu'en 1598 et à l'histoire de Belgique jusqu'en 1914.
80584: PIRENNE, HENRI - Mahomet et Charlemagne.
79594: PIRENNE, HENRI - Geschiedenis van België van het begin tot heden. I. Van de oorsprong tot de Bourgondische Staat; II. Van de dood van Karel de Stoute tot de Vrede van Munster; III. Van het einde van het Spaans regime tot aan de Belgische omwenteling; IV. Van de revolutie van 1830 tot het einde van de eerste wereldoorlog; V. Appendix. De geschiedenis van België van 1914 tot 1940. Vertaald onder leiding van Professor dr. A. van Loey.
65489: PIRKE ABOTH - Spreuken der vaderen. Uit het Hebreeuwsch vertaald door Johs. Dyserinck.
62492: PIRSIG, ROBERT M. - Zen en de kunst van het motoronderhoud. Een onderzoek naar waarden.
38456: PISANI, CATHERINE - Petit traité savant du Basilic.
81726: PISÓN, IGANACIO MARTÍNEZ DE - De tijd van de vrouwen.
79868: PISSARRO, CAMILLE - Camille Pissarro. Gravures.
77582: PISSART, A. - Geomorphologie de la Belgique. Hommage au Professeur Paul Macar.
77226: PISTON, WALTER - Contrapunt.
57695: PISUISSE, C.S. - Elementair Europees gemeenschapsrecht.
44041: PIT, A. - Aesthetische ontwikkeling.
82144: PITAMIC, MAJA - Kinderspel. Spelletjes en activiteiten met je peuter.
75161: PITCHER, GEORGE (EDITOR) - Wittgenstein: The Philosophical Investigations.
48750: PITCHER, PATRICIA (EDITOR) - Het Leiderschapsdrama met in de hoofdrollen: De Artiest, De Ambachtsman, De Technocraat.
75063: PITCHER, GEORGE - The Philosophy of Wittgenstein.
52437: PITLO, A. - Het Nederlands burgerlijk wetboek. Deel 3: Algemeen deel van het verbintenisrecht.
52436: PITLO, A. - Het Nederlands burgerlijk wetboek. Deel 2: Het zakenrecht met verwijzing naar het N.B.W..
4435: PITLO, R.W.H. - Een vergeten beschaving. Het rijk der Groot-Mogols in Voor-Indie in de 16de en 17de eeuw.
53972: PITLO, A. - Het systeem van het Nederlands privaatrecht. Bewerkt door P.H.M. Gerver.
53974: PITLO, A. - Het Nederlands burgerlijk wetboek. Deel 3: Algemeen deel van het Verbintenissenrecht. Bewerkt door M.F.H.J. Bolweg.
80625: PITLO, A. - Korte uitleg van enige burgerlijk-rechtelijke hoofdstukken.
80628: PITLO, A. - Het verbintenissenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek..
52446: PITLO, A. - Korte uitleg van enige burgerlijk-rechtelijke hoofdstukken.
53973: PITLO, A. - Het Nederlands burgerlijk wetboek. Deel 2: Het zakenrecht met verwijzing naar het N.B.W..
80627: PITLO, A. - Het personenrecht naar het Nederlands Burgerlijk Wetboek..
52438: PITLO, A. - Gespreide keuze.
80638: PITLO, A. - De vlo in het recht en andere curiosa uit oudere rechtslitteratuur.
40671: PITMAN, CHARLES R.S. - A Guide to the Snakes of Uganda. Revised Edition.
78477: PIUS DRIJVERS & JAN RENKEMA - Hooglied. Vertaling door Pius Drijvers & Jan Renkema.
78627: PIZAN, CHRISTINE DE - De lange weg der studie.
35752: PLAATS, BETTY VAN DER - Hoe Jetty weer Jet werd.
32336: PLACHY, SYLVIA - Unguided Tour.
42415: PLANCK, WILLY & ALBERT SIXTUS - Der faule Teddybär. Ein drolliges Bilderbuch von Willy Planck. Verse von Albert Sixtus.
38003: PLANK, A.N.W. VAN DER - het anmenboek. De herkomst van onze voornamen en de hiervan afgeleide achternamen.
60744: PLANK, BERT - Fascinerende techniek. De trein.
49800: PLANQUE, P.A. DE - Valcooch's regel der Duytsche schoolmeesters bijdrage tot de kennis van het schoolwezen in de zestiende eeuw.
51118: PLANTAIN, PAUL-HENRY - Elseviers natuurgids voor de jeugd.
2388: PLAS, MICHEL VAN DER (REDACTIE) - Herinneringen aan Godfried Bomans.
62978: PLAS, MICHEL VAN DE - Met een bloem in de mond.
70402: PLAS, MICHEL VAN DER - De man van Nazareth. Teksten bij de evangeliën.
21748: PLAS, MICHEL VAN DER - Zo'n beetje wat ik voel. Een flonkerende verzameling parodieën, satires, chansons, portretten, gedichten, dagboekbladzijden en bespiegelingen.
31618: PLAS, MICHEL VAN DER - De mens leeft niet van bloot alleen.
24312: PLAS, MICHEL VAN DER - De dag van morgen. Gedichten.
24313: PLAS, MICHEL VAN DER - Dance for you. Verzen.
5592: PLAS, MICHEL VAN DER (REDACTIE) - Herinneringen aan Godfried Bomans.
51939: PLAS, BAS VAN DER - Rechts in Rusland.
12509: PLAS, MICHEL VAN DER - Het leven van de jonge Bomans 1913 - 1945.
24314: PLAS, MICHEL VAN DER - Going my way. Gedichten.
82944: PLASGER, GEORG - Johannes Calvins Theologie - Eine Einführung.
51927: PLASSCHAERT, ANNE-MARIE - Het doel heiligt de middelen. Een kwart eeuw illegale harddrugs in Nederland.
34595: PLATE, E. (SAMENSTELLING) - Groenten- en vruchtenrecepten.
28150: PLATEN-HALLERMÜNDE, AUGUST GRAF VON - Gedichte. Mit einem Nachwort von Herbert Cysarz, ausgewählt und herausgegeben von Carl Fischer.
51943: PLATFORM TEGEN WAPENHANDEL - Nederlandse wapenhandel in de jaren '90.
64475: PLATH, SYLVIA - Johnny Panic and the Bible of Dreams and Other Prose Writings..
67759: PLATH, SYLVIA - Letters Home Correspondence 1950-1963. Selected and Edited with Commentary by Aurelia Schober Path.
83045: PLATNITSKY, JOERI - Pelgrimsschatten uit de Hermitage. Byzantium Jeruzalem.
8252: PLATO - Crito.
41905: PLATO - The Symposium.
78882: PLATO - Protagoras. Menon.
46523: PLATO - Vervoering en onsterfelijkheid van de ziel. Vertaling P.C. Boutens.
78888: PLATO - Theaitetos.
78886: PLATO - Faidon.
78878: PLATO - De sofist.
78873: PLATO - Feest (symposium). Gesprekken over liefde.
78879: PLATO - Euthyfron. Apologia. Kriton.
78217: PLATO - Verzameld werk. Deel 1 t/m 5. Compleet..
41903: PLATO - Protagoras and Meno.
41904: PLATO - The Last days of Socrates. Euthyphro, The Apology, Crito, Phaedo. Translated with an introduction by Hugh Tredennick.
76606: PLATO - Verdedigingsrede van Sokrates. Vertaald en ingeleid door G. Wijdeveld..
31376: PLATONIS (PLATO) - Hippias uterque, io Menexenus. Accedit Incerti Clitopho. Ex Recognitione Caroli Friderich Hermanni.
31377: PLATONIS (PLATO) - Rei Publicae Libri Decem ex recognitione Caroli Friderici Hermanni.
73409: PLATOON (PLATO) - Dialogen.
8248: PLATOON - Sokrates' verdediging.
75778: PLATOON - Charmides Lysis Laches Menoon Hippias.
66465: PLATT LYNES, GEORGE - George Platt Lynes. Photographs from the Kinsey Institute. Introduction by Bruce Weber, essays by James Crump.
81640: PLATTEL, M. - Utopie en kritisch denken..
73497: PLAUTUS, TERENZ - Antike Komödien. Plautus / Terenz in zwei banden.
75813: PLAYFORD, P.E. - The Wreck of the Zuytdorp On the Western Australian coast 1712.
41266: PLEASANTS, NIGEL - Wittgenstein and the idea of a critical social theory. A critique of Giddens, Habermas and Bhaskar.
61096: PLEASCH, ARPAD - Repertoire Bibliographique. Catalogue raisonné des livres curieux rares ou notables de Bibliotheque botanique Arpad Plesch.
47507: PLECHL, PIA MARIA & GERHARD TRUMLER - Traumschlösser. Die Schlösser und Burgen Österreichs.
20608: PLEGT, B.H.A.M. (HOOFDREDACTIE) - Jaarboek Twente 1965.
77973: PLEIJ, HERMAN - Kleuren van de Middeleeuwen.
63570: PLEIJ, HERMAN - Nederlandse literatuur van de late middeleeuwen.
73923: PLEIJ, HERMAN - De sneeuwpoppen van 1511. Literatuur en stadscultuur tussen middeleeuwen en moderne tijd.
21434: PLEIJ, HERMAN - Hollands welbehagen.
76907: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven..
80229: PLEIJ, HERMAN - Moet nog steeds kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit.
52678: PLEIJ, HERMAN - Dromen van Cocagne. Middeleeuwse fantasieën over het volmaakte leven..
78892: PLEIJ, HERMAN E.A. - Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de middeleeuwen.
80226: PLEIJ, SANDER - Man krijgt kind.
76899: PLEIJ, HERMAN - Moet kunnen. Op zoek naar een Nederlandse identiteit.
63085: PLEIJ, HERMAN - Het literaire leven in de middeleeuwen.
55755: PLENDERLEITH, H.J. - The Conservation of Antiquities and Works of Art. Treatment, Repair, and Restoration.
80549: PLESSEN, J. - Inleiding tot het denken van J.P. Sartre.
82819: PLESSEN, JACQUES - Promenade et poésie; L'Expérience de la marche et du mouvement dans l'oeuvre de Rimbaud.
52510: PLESSIS, ANÉL DU - Fulfilment of South Africa's Constitutional Environmental Right in the Local Government Sphere.
48919: PLESSIS, ERIC DU - Reclame en ons brein.
75168: PLESSNER, HELMUTH - Die verspätete Nation.
73000: PLETICHA, H. - Zij zagen het gebeuren. Hoogtepunten uit de wereldgeschiedenis opgetekend door ooggetuigen.
30133: PLEVIER, THEODOR - Moskou.
47844: PLEYSIER, LEO - Wie is altijd schoon.
73238: PLEYSIER, ARIE - Europa tussen de Wereldstaten. Economisch-geografische problemen van het jongste verleden en de nabije toekomst..
32288: PLEYSIER, LEO - De gele rivier is bevrozen.
42521: PLEYSIER, LEO - Zwart van het volk.
49144: PLEYSIER, LEO - Wit is altijd schoon.
50297: PLEYSIER, A. - De roemrijke avonturen van Leen Wouters (op zolder).
229: PLIEVIER, THEODOR - Stalingrad.
79068: PLINIUS, MINOR - Lofrede op keizer Trajanus. Panegyricus. Vertaald, ingeleid en van aantekeningen voorzien door F.J.A.M. Meijer en D. den Hengst.
56895: PLINSINGA, JAN - Ober aannemen. De Groninger horeca van toen.
73533: PLINY - Natural History III, Libri VIII-IX. Translated by H. Rackham.
44073: PLIVIER, THEODOR - Koka en andere zeemansverhalen.
27767: PLOEG, J.D. VAN DER - Isolement, angst en agressie. Een sociaal psychologisch onderzoek nar de randfiguur in de inrichtingsgroep.
27768: PLOEG, J.D. VAN DER - Stress bij jeugdigen. Psychosociale aspecten van stress bij jeugdigen in problematische opvoedingssituaties.
77802: PLOEG, W.H. VAN DER - Stadskanaal in oude ansichten.
49114: PLOEG, RICK VAN DER - Een schaap in wolfskleren. Opstellen over politiek en economie.
25779: PLOEG, P.H.W. VAN DER (REDACTIE) - Liber Amicorum ac Collegarum dedicatus Esso Johannes van Kampen.
77943: PLOEG, F.P.C.S. VAN DER - Insulinde. Schatten van den bodem.
79985: PLOEG E.A., HELLA J.L. VAN DER - Matthijs Röling. Schilderijen.
57939: PLOEG, P.A. VAN DER (RED.) - Geschiedenis en filosofie van de sociale wetenschappen.
22085: PLOEG, K. VAN DER (REDACTIE) - Kerken bekeken, tentoonstelling ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van de stichting Oude Groninger kerken in de Synagoge te Groningen. 24 mei tot en met 17 juni 1984.
68333: PLOEG, A. V.D. - Kinderen der Duisternis. Inleiding tot de kennis van het even der zwamen en door zwammen veroorzaakte ziekten.
77883: PLOEG, P. VAN DER - Bruggen in Groningen. Tekstboek en kaartenbijlagen.
82528: PLOEG, ELSJE VAN DER - Marmerplezier met postpapier.
37143: PLOEG, POPKO VAN DER (SAMENSTELLING) - Vijftig jaar Gereformeerder Kerk Hornhuizen-Kloosterburen-Kruisweg 1933-1983.
49457: PLOEGER, MENNO E.A. - Internationale toernooien. Groningen. 25 jaar Europees schaak.
75264: PLOEGER, ALBERT K. - Diskurs. De plaats van geloofservaringen binnen de rationele handelingstheorie van Jürgen Habermas..
76123: PLOEGER, ALBERT K. - Dare We Observe? The Importance of Art Works for Consciousness of Diakonia in (post-)modern Church.
74981: PLOEGER, ALBERT - Als levenden en doden elkaar ontmoeten Mensen van goede wil- vroeger en nu.
62995: PLOKKER, J.H., J.D. MEERWALDT, H. BRUGMANS, H.L. PRENEN, G. STUIVELING & TH. C. VAN STOCKUM - De lach in de literatuur. Zes lezingen, gehouden door.
75404: PLOKKER, J.H., S. DRESDEN, K. BASCHWITZ, W. BANNING - Angst en crisis der moraal : derde symposion der Societeit voor Culturele Samenwerking 's-Gravenhage ; vier voordrachten met discussie.
60006: PLOMER, WILLIAM - The Diamond of Jannina: Ali Pasha 1741-1822.
36566: PLOMLEY, ROY - Roy Plomley's Desert Island Book.
49910: PLOMP, C.M. - Vogels in en om de stad.
64019: PLOMP, HANS - Paradise regained.
50994: PLOMP, HANS - Van de neo-moralistiese beweging. Lofzang op de moraal.
7237: PLOMP, NICO - Woerden 600 jaar stad.
30263: PLOMP, HANS - Kort geleden. Drieëntwintig bestaande verhalen.
71600: PLOOIJ, F.X. - The behavioral development of free-living chimpanzee babies and infants.
10795: PLOOIJ, JEAN-PIERRE - College lopen.
56338: PLOOS VAN AMSTEL, JHR. G. - Portret van een koopman en uitvinder. Cornelis Ploos van Amstel. Maatschappelijk, cultureel en familieleven van een achttiende-eeuwer.
45661: PLOUVIER, BART - Entre deux mers. Dagboekfragmenten, brieven en overpeinzingen.
65567: PLOWDEN, DAVID - A time of trains.
44692: PLOWMAN, EDWARD E. - De jesus Movement. Een verslag pver christelijke revolutionairen in aktie.
56637: PLOWMAN, GEORGE T. - Etching and Other Graphic Arts. An Illustrated Treatise.
35131: PLUCKNETT, JENNY - Traditional Herbal Remedies.
5811: PLUIJM, CEES VAN DER (SAMENSTELLER EN INLEIDER) - Mijn hersens denken als ik slaap. 159 gedichten van mensen met een verstandelijke handicap.
19668: PLUIM, T. (BEWERKT DOOR) - Grieksche Heldensagen.
58588: PLUIM, T. - Middeleeuwsche heldensagen.
76603: PLUIS, JAN - Kinderspelen op tegels.
33773: PLUIS, JAN - Importierte Wohnkultur. Niederländische Wandfliesen in Nordfriesland.
37983: PLUIS, JAN - Tegelvaart. Friese schepentableaus.
78751: PLUTARCHUS - Huwelijk. Moraal en praktijk. Ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door H.L.van Dolen..
75482: PLUVIER, JAN - Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden.
32915: PLUYM, WILLEM VAN DER - Max Nauta (schilderijen en glas-in-lood).
16886: PO I-PO, LIAO LU-YEN - Socialist Industrialization and Agricultural Collectivization in China.
64709: POCHE, EMANUEL - Porzellanmarken aus aller Welt.
55828: POCOCK, TOM - Fighting general: the public & private campaigns of general sir Walter Walker.
54993: POE, EDGAR ALAN - Fantastische vertellingen.
60421: POE, EDGAR ALLAN - 26 griezelverhalen.
20900: POE, EDGAR ALLAN E.A. - Beroemde Fantastische Verhalen.
45494: POE'I - Poe'i Ik was keizer van China. De autobiografie van de laatste Chinese keizer (1906-1967).
21662: POE, EDGAR ALLAN - 30 beroemde verhalen.
82301: POE'I - De laatste keizer van China. Zijn eigen verhaal.
33631: POECHE, I. - Ehestand - Wehestand doch freien ist gut. Was man vor der Ehe von der Ehe zu wissen nötig hat. Ein wohlmeinender, nützlicher Ratgeber für heiratslustige Jünglinge und ehebeflissene Plänner zur Beförderung ihres ersehnten Glückes.
56908: POEL, STEFAN VAN DER - Tussen zieken, boeken en kikkers: de fysiologie van een leven: Isaac van Deen (1804-1869).
77995: POEL, J.M.G. VAN DER - Honderd jaar landbouwmechanisatie in Nederland.
55103: POEL, J.M.G. VAN DER - Scheepsmodellen in nederlandse kerken.
9472: POEL, W. VAN DER - Leerboek der Japansche taal. Met bijvoeging van opgaaf der Katanaka en Hiragana teekens.
56070: POELAM, H.A. & H.P. COSTER (RED.) - Groningsche Volksalmanak voor het jaar 1902.
56071: POELAM, H.A. & H.P. COSTER (RED.) - 1967 Groningse Volksalmanak.
45367: POELGEEST, L. VAN - Japanse besognes. Nederland en Japan 1945-1975.
62386: POELHEKKE, M.A.P.C. E.A. - Platenatlas bij de Nederlandsche literatuurgeschiedenis..
79011: POELMAN, H.A. E.A. - Historische opstellen opgedragen aan Prof. Dr. H. Brugmans, ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum als hoogleeraar aan de Universiteit van Amsterdam door zijn oud-leerlingen, leerlingen, vrienden en vereerders, 1904-1929..
82918: POELMAN-DUISTERWINKEL, COBY - Velden vol melodieën.
81005: POEPPIG, FRED - Was ist Anthroposophie? Ein Hinweis zur Orientierung.
74779: POERSTAMPER, R. E.A. - Benchmarking in de zorg. Op weg naar een excellente organisatie.
78289: POESJKIN, A. - Verzamelde werken III. Brieven.
78288: POESJKIN, ALEKSANDER - Verzamelde werken Deel 2. Jewgeni Onegin. Roman in verzen.
69303: POESJKIN, ALEXANDER; JEVGENI BARATYNSKI & FJODOR TJOETTSJEV - Gedichten. Keuze en vertaling Frans-Joseph van Agt.
78287: POESJKIN, A. - Verzamelde werken 1. Verzameld proza en dramatische werken..
57293: POESJKIN, A.S. - De kapiteinsdochter.
57292: POESJKIN, ALEXANDER - De Moor van Peter de Grote, romanfragment, gevolgd door De verhalen van wijlen Iwan Petrowitsj Bjelkin en Schoppenvrouw.
57276: POESJKIN, ALEXANDER - De geschiedenis van Poegatsjov. Vertaling en nawoord Monse Weijers.
70851: POGASH, CAROL (EDITED) - Quotations from Chairman Trump.
83047: POGNON, EDMOND - Les très riches heures du Duc de Berry: 15th century manuscrpt.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

9/18