Bij tij en ontij . . . .
Hoofdstraat 26, 9977RD Kloosterburen, The Netherlands.            Email: bijtijenontij@xs4all.nl
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
64946: LEHMANN, L. TH. - Who's Who in Whatland.
64973: LEHMANN, L. TH. - Een steen voor Hermes.
60332: LEHMANN, L. TH. - Het echolood.
4778: LEHMANN, L. TH. - Gedichten.
93210: LEHMANN, L.TH. - De galeien. Een bijdrage aan de kennis der zeegeschiedenis.
99275: LEHMSTEDT, MARK (ED.) - Leipzig wird braun. Das Jahr 1933 in Zeitungsberichten und Fotografien.
54237: LEHNE, ANDREAS - Jugendstil in Wien.
52627: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE - Anarcho-syndikalisme.
69628: LEHNING, ARTHUR & ANTON CONSTANDSE - Anarcho-syndikalisme.
8093: LEHNING, ARTHUR - De draad van Ariadne. Essays en commentaren 1. Ithaka. Essays en commentaren 2.
103019: LEHNING, ARTHUR - Amsterdam, 8 januari 1976..
65832: LEHNING, PERCY B., SCHENDELEN, M.P.C.M. VAN - Actualiteit van politieke filosofie.
67025: LEHR, PAUL E. E.A. - Het weer en de weervoorspelling. Luchtsoorten - wolken - regen - stormen - weerkaarten - klimaat.
98033: LEIBBRANDT, G.J. - Economen in dienst van politici.
68180: LEICESTER WARREN, JOHN BYRNE (LORD DE TABLEY) - A Guide to The Study of Book-Plates. Origins, development, forms and use of British and European Book-Plates : their makers and owners. With descriptive lists of dated ex-libris and tabulated lists of artists.
77034: LEIDS STUDENTEN CORPS - Leidsche Lier, keur uit lyrische en verhalende bijdragen verschenen in de jaren 1935-1945 in het weekblad Virtus Concordia Fides en den Almanak van het Leidsche Studentencorps.
46474: LEIER, MANFRED (EDITOR) - World Atlas of the Oceans: With the General Bathymetric Chart of the Oceans (Gebco) Published by the Canadian Hydrographic Service.
80450: LEIERZAPF, INGEBORG EA. - Roots Turns. 20th Century photography in the Netherlands..
97776: LEIGNES BAKHOVEN, H.G.A. - Dr. Staring's Nederlandse Landbouw-Almanak voor 1944.
97656: LEIJ, A. VAN DER - Leesproblemen en dyslexie. Beschrijving, verklaring en aanpak.
73401: LEIJEN, A. RED. - Uitzicht van onze wereld. Wijsgerige essays door B.J. de Clerq, S. IJsseling, J. Mertens, H. Paret, H. Roelants, Cl. van Reeth, N. Versluis.
78100: LEIJENAAR, ERIC - De Batavia. Het gruwelijke, waar gebeurde verhaal over de trotse Oostindiëvaarder.
57065: LEIJERZAPF, INGEBORG TH. (RED.) - Juwelen voor een fotomuseum. Masterpiedes of dutch pictorial photography.
51485: LEIJGRAAF, MONIQUE - Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing. Een Bijbels-theologische interpretatie van het brood des levens (Johannes 6), de wijn van de bruiloft te Kana (Johannes 2:1-12) en de betrouwbare wijnstok (Johannes 15:1-8).
75964: LEIJSER, RON - 20 jaar PSP. 20 jaar strijd voor socialisme en vrede.
66821: LEIJSER, ALEXANDER BENEDICTUS - Bijbel, overlevering en gezag : aan katholiek en protestantsch adres.
103542: LEIJSSEN, MIA - Tijd voor de ziel.
913: LEIKER, SJOERD - Drie getuigen.
610: LEIKER, SJOERD - De laatste man.
107191: LEIN, EDGAR - Mittelalterliche Klöster in Deutschland, Österreich und der Schweiz.
64851: LEINE, KIM - De profeten in de Eeuwigheidsfjord.
41956: LEINFELLNER, WERNER - Einführung in die Erkenntniss- und Wissenschaftstheorie.
77137: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst zien en begrijpen.
96547: LEINZ, GOTTLIEB - Moderne kunst.
100547: LEIPMAN, FLORA - Een lange reis naar huis. Herinneringen van een Engelse vrouw in de Sovjetunie 1933-1984.
104734: LEIPOLDT, C. LOUIS - Uit drie werelddele. Gedigte.
25912: LEIPOLDT, C. LOUIS - Leipoldt's Cape Cookery.
73737: LEIPZIGER, DEBORAH - SA8000, The definitive guide to the new social standard.
84612: LEIRFALL, JON - Helleristningene i Stjordalen.
56219: LEISCHING, JULIUS - Schabkunst. Ihre Technik und ihre Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis XX. Jahrhundert.
56132: LEISCHING, JULIUS - Schabkunst. Ihre Technik und ihre Geschichte in ihren Hauptwerken vom XVII. bis XX. Jahrhundert.
84341: LEISTE, HEINRICH - Geisteswissenschaftliche Metaphysik (Gewonnen am Werke Rudolf Steiners).
84178: LEISTE, HEINRICH - Vom Wesen der allgemeinanthroposophischen Arbeit (Anthroposophische Philosophie).
21465: LEITCH, MICHAEL - De romantiek van het zeilschip.
25178: LEITCH, MICHAEL - De romantiek van het zeilschip.
93815: LEITHAUSER, JOACHIM G. - Mappae Mundi. Die geistige Eroberung der Welt.
25676: LEITNER, FRIEDRICH - Das Bankgeschäft und seine Technik.
42781: LEITNER, S. - Mens durf te leven!.
102830: LEK, BRAM VAN DER - Het milieuboekje. Over productie, vervuiling en actie.
91535: LEKAGUL, BOONSONG & PHILIP D. ROUND - A Guide to the Birds of Thailand.
105206: LEKKERKERKER, A.F.N. - De brief van Paulus aan de Romeinen II. Prediking van het Nieuwe Testament.
105205: LEKKERKERKER, A.F.N. - De brief van Paulus aan de Romeinen I. Prediking van het Nieuwe Testament.
85438: LEKKERKERKER, KEES & HANS WARREN - Een verstokt necrofiel. Brieven 1973-1979. Bezorgd en ingeleid door Menno Voskuil.
33612: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van huis en huisraad. Geheel herzien en bewerkt door W.L.P. Burger en G. Hagenbeek.
23830: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van Huis en Huisraad.
48170: LELIMAN-BOSCH, M.E. EN C.J.W. VAN DER PLOEG-DEGGELLER - Onderhoud van huis en huisraad. Met medewerking van A. van der Veen.
66176: LELOTTE, F. - Rabbóni! Meester! Raadgevingen en gebeden om beter te dienen.
87913: LELYVELD, ELLEN VAN - Altijd piano. Muziek in het leven van Hella Haasse.
104706: LELYVELD, JOSEPH - Apartheid. Verslag van een ooggetuige.
78565: LEM, ANTON VAN DER - Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving..
89742: LEM, ANTON VAN DER - Het eeuwige verbeeld in een afgehaald bed. Huizinga en de Nederlandse beschaving..
46489: LEM, ANTON VAN DER - Inventaris van het archief van Johan Huizinga. Bibliografie 1897-1997.
89931: LEMAIRE, GÉRARD-GEORGES - Les mots en liberté futuristes.
42133: LEMAITRE, CLAUDE - Cadet oui oui.
17172: LEMBERG, MECHTHILD - Abegg-Stiftung Bern in Riggisberg II Textilien.
17463: LEMBERG, PETER - Doris Day.
87235: LEMBERG, MARGRET - Die Wandgema?lde von Peter Janssen in der alten Aula der Philipps-Universita?t zu Marburg.
74282: LEMBOURN, HANS JÖRGEN - Graaf Frederik of de beste van alle werelden.
91250: LEMERY, NICOLAES - Woordenboek of algemeene verhandeling der enkele droogeryen, behelzende der zelve verscheide benamingen, oorsprong, verkiezing, beginsels, woords-oorspronkelykheden, en alle byzondere eigenschappen, die in de dieren, planten, en bergstoffen gevonden worden. In 't Fransch beschreven door den heer Nicolaes Lemery [...]; En in 't Nederduitsch gebragt door C. v. Putten Pz.[...] en Isaäc de Witt.
91237: LEMERY, NICOLAS - Dictionaire ou traite universel des drogues simples.
17974: LEMM, ROBERT - Bloedjas. Schandkroniek van de Latijns-Amerikaanse dictator.
81914: LEMM, ROBERT - De literator als filosoof. De innerlijke biografie van Jorge Luis Borges.
100548: LEMM, ROBERT - Goed - Fout. Relaas van een Spaanse falangist.
92669: LEMM, ROBERT - Paus Benedictus XVI en de opkomst van Eurabia.
44817: LEMME, ARIE VAN DE - De wereld van Art Deco.
96677: LEMMEN, HANS VAN - Decorative tiles throughout the ages.
53517: LEMMENS, MARK (SAMENSTELLER) - Bestuur en beleid.
100137: LEMMENS, J.M. - Joods leven in Maastricht. Geschiedenis van de joodse gemeente sedert 1250, opgetekend bij gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de synagoge in Maastricht (1840-1990).
60156: LEMMERS, ALAN - In een notendop. Schepen in miniatuur.
4297: LEMMONS, THOM - Eindbestemming. Getuigen van leven en dood.
75077: LEMPERT, BERNARD - Critique de la pensée sacrificielle.
99549: LEMPERTZ - Asiatische Kunst - Asian Art .
103674: LEMPERTZ - Asiatische Kunst - Asian Art. Dezember 2020. Auktion 1166 (two volumes).
52596: LEMSTRA, ANNE KARINE - Ornamenten gieten voor binnen en buiten.
35177: LEMSTRA, PIEN - Kinderfeest in deeg.
46250: LEMSTRA, PIEN & ANNE KARINE LEMSTRA - Decoupage. Knippen, plakken, lakken met papier en stof.
96640: LENFEREINK, BERNARD H.J. - 1520-1525 De kroniek van Johannes van Lochem, prior te Albergen.
80572: LENGEN, H. VAN - Die Friesische Freiheit des Mittelalters - Leben und Legende.
21448: LENIN - Materialisme en empiriokriticisme. Kritische opmerkingen bij een reactionaire filosofie.
64159: LENIN, W.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
103164: LENIN / ROSA LUXEMBURG - Een stap voorwaarts. Twee stappen terug. Organisatievraagstukken van de Russische sociaaldemokratie. Een antwoord van N. Lenin aan Rosa Luxemburg.
70026: LENIN & GORKI - Brieven, herinneringen, documenten.
102096: LENIN, V.I. - Over de eenheid van de internationale communistische beweging.
14274: LENIN - Lénine sur la coopération.
103132: LENIN, N. - De proletarische revolutie en de renegaat Kautski.
103137: LENIN, N. - De opbouw van het socialisme.
103143: LENIN, N. - Het imperialisme als hoogste stadium van het kapitalisme.
8095: LENIN, [V.I.] - Over vreedzame coëxistentie.
103134: LENIN, N. - Karl Marx.
102813: LENIN, W.I. - Over de commune van Parijs.
65705: LENIN, W.I. - Tegen het revisionisme, in verdediging van het marxisme.
88877: LENNART, CLARE - Twee negerpopjes.
6605: LENNART, CLARE - Op schrijvers voeten door Nederland.
73043: LENNEP, JACOB VAN E.A. - De Nederlanden. Karakterschetsen, kleederdragten, houding en voorkomen van verschillende standen. Tekst van de meest geachte schrijvers. Met gravures van den heer Henry Brown, naar teekeningen van de voornaamste Nederlandsche kunstenaren..
106381: LENNEP J.VAN - Lopen met van Lennep.
72326: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. Romantische werken. Vijf delen.
99367: LENNEP, JACOB VAN - Nederland in den goeden ouden tijd. Zijnde het dagboek van hunne reis te voet, per trekschuit en per diligence van Jacob van Lennep en zijn vriend Dirk van Hogendorp door Noord-Nederlandsche provintiën in den jare 1823....
21737: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met geschiedenis volksleven beschouwd. Twee delen.
62391: LENNEP, J. VAN - Onze voorouders. Eerste deel. Alwart/Brinio; Tweede deel. ChariëttoDe Saxische weezen, De Friezen te Rome.
102626: LENNEP, J. VAN - Holland, Almanak voor 1855.
26652: LENNEP, J. VAN - Poëtische werken. Tweede deel.
78441: LENNEP, J. VAN - Vermakelijke anekdoten en historishe herinneringen; Iets over citaten; 96 / Alledaagsche bokken.
2347: LENNEP, J. VAN - Elizabeth Musch.
60252: LENNEP, J. VAN - De roos van Dekama (in 2 delen).
60253: LENNEP, J. VAN - Elizabeth Musch (in 2 delen).
96529: LENNEP, J. VAN - De pleegzoon.
92408: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - De uithangteekens in verband met geschiedenis volksleven beschouwd. Twee delen.
92407: LENNEP, J. VAN EN J. TER GOUW - Het boek der opschriften. Een bijdrage tot de geschiedenis van het Nederlandse Volksleven.
90566: LENNON, JOHN & YOKO ONO - John & Yoko Calendar 1970.
91830: LENNON, JOHN & GEORGE HARRISON - Woorden van wijsheid.
91829: LENNON, JOHN - Skywriting by Word of Mouth and Other Writings, Including the Ballad of John and Yoko.
90544: LENNON, JOHN - The Art of John Lennon: Drawings, Performances, Films. Edited by Wulf Herzogenrath and Dorothee Hanssen.
90543: LENNON, JOHN - John Lennon: Zeichnungen, Performance, Films. Herausgegeben von Wulf Herzogenrath und Dorothee Hanssen.
56250: LENNOX-BOYD, CHRISTOPHER & ROB DIXON & TIM CLAYTON - George Stubbs: the complete engraved works.
93668: LENOIR, FRÉDÉRIC - God (Voor zokers, twijfelaars, gelovigen en atheïsten).
80857: LENOIR, FRÉDÉRIC - Handleiding voor een evenwichtige geest en een kalm gemoed.
97047: LENSELINK, FRANZ - Sporen van strijd in de provincie Groningen 1945-2000.
96630: LENSEN, LEO & WILLY H. HEITLING - Tussen schandpaal en schavot. Boeven, booswichten, martelaren en hun rechters.
104899: LENSINK, YOBO - Zwart Hart - Leven in lichtend Afrika op de sporen van David Livingstone.
101448: LENSINK, JOS - De onmogelijkheid van God en de noodzakelijkheid van het absolute. Voorbij het absolutisme en relativisme. De agnosticus gelooft niet dat God bestaat; de atheïst gelooft dat God niet bestaat; en ik, ik geloof zelfs dat niet.
72606: LENSINK, HARRY - Stille Willem. de dodelijke spagaat van vastgoedbaron Endstra.
52371: LENTE, GUUS VAN - Over en weer. Sociaal=psychologische inzichten.
93379: LENTE, DICK VAN - Techniek en ideologie. Opvattingen over de maatschappelijke betekenis van technische vernieuwingen in Nederland 1850-1920.
59800: LENTJES, MATHILDE - De Arnhemse koeienparade.
94379: LENZ, SIEGFRIED - De man in de stroming.
20437: LENZ, J.N. - Het lied van de hemel. Tochten door het heelal.
94911: LEOBOWITZ, NEHAMA - Studies in Bereshit (Genesis) in the Context of Ancient and Modern Jewish Bible Commentary; Studies in Shemot (Exodus); Studies in Vayikra (Leviticus); Studies in Bamidbar (Numbers); Studies in Devarim (Deuteronomy) (six volume set, complete).
101347: LEONARD, HUGH - Stephen D. Toneelstuk naar de romans A portrait of the artist as a young man en Stephen Hero van James Joyce. Vertaling G. Franken Nawoord Fritz Senn..
99161: LEONARD, MARK - Wat denkt China? De nieuwe wereldorde volgens Chinees model.
84607: LEONARDA DA VINCI - Prima di Leonardo. Cultura delle macchine a Siena nel Rinascimento. A cura di Paolo Galluzzi..
105381: LEONARDO DA VINCI - The Notebooks of Leonardo Da Vinci. Arranged, Rendered into English and Introduced by Edward MacCurdy.
103418: LEONHARD, WOLFGANG - Die Wahrheit über das sozialistische Jugoslawien. Eine Antwort auf die Kominform-Verleumdungen.
45699: LEONIDOFF, L. - The Azuma Kabuki dancers and musicians.
103940: LEONOV, LEONID - T34-203.
17304: LEOPARD, JOHN - Ships in Bottles. A Modeller's Guide.
102911: LEOPOLD, H.M.R. - De ontwikkeling van het Heidendom in Rome..
86692: LEOPOLD, RUDOLF - Egon Schiele: Die Sammlung Leopold, Wien.
72299: LEOPOLD, ROB (GRONDTEKST) - Echo in groot landschap.
98974: LEOPOLD, J.H. - Verzen Drama Proza.
74803: LEOPOLD, J.H. - Verzen, tweede bundel.
24941: LEOPOLD, J.H. - Verzen Drama Proza.
87720: LEOPOLD, RUDOLF E.A. - Christian Schad. Retrospectief. 1894 - 1982.
61198: LEOPOLD, J.H. - Werken van Dr. Jan Hendrik Leopold, 1865-1925. Verzen, tweede bundel.
69083: LEOPOLD, J.H. - Verzamelde verzen. Deel II: nagelaten poëzie.
97716: LEOPOLD, LUNA B. - Fluvial Processes in Geomorphology.
56339: LEPELTIER, ROBERT - Druckgraphik und Zeichnungen. Ratschläge und Informationen für Sammler und Restauratoren.
70675: LEPÈRE, PIERRE - L'Imprévu de tout désir.
41298: LEPORE, ERNEST & ROBERT VAN GULICK (EDITORS) - John Searle and his critics.
56608: LEPORINI, HEINRICH - Die Künstlerzeichnung. Ein Handbuch für Sammler und Liebhaber.
38788: LEPP, IGNACE - Psychoanalyse van het moderne atheïsme.
72424: LEPPER, KATHARINA - Bildhauergraphik des Wilhelm-Lehmbruck-Museums Duisburg.
69078: LEPPERS, GER EPKO - In de treurwilgen.
45466: LEPPICH, EDITHA - Bambus in Kunst + Kunstgewerbe.
55528: LEPPICH, EDITHA - Ikebana Lehrbuch.
46007: LEQUIN, FRANK - Isaac Titsingh Opperhoofd van Japan. Drie geschriften. Als filosoof, diplomaat en koopman.
25250: LERMONTOV KAJ, M.J. & D.N. MAMIN-SIBIRJAK - Rusaj Noveloj.
73779: LERNER, RICHARD M. & SPANIER, GRAHAM B. ( EDITED BY ) - Child Influences on Marital and Family Interaction. A Life-Span Perspective.
106959: LEROUX-DHUYS, JEAN FRANCOIS - Cisterciënzer abdijen. Geschiedenis en architectuur.
42428: LEROUX, GASTON - Ce temps-ci - Les anges gardiens. Roman.
57181: LEROY, GILLES - Zola Jackson.
87004: LESCOT, PATRICK - Het rode rijk. Liefde en leven tussen Moskou en Peking.
36617: LESCU, DOINA (RED.) - Uhu, das magazin der 20er Jahre.
104326: LESHAN, LAWRENCE - How to Meditate; A Guide to Self Discovery.
55694: LESLEY, COLE - The life of Noel Coward.
55067: LESLEY BURTON - Crossing the harbour - the Portsmouth harbour story.
49316: LESLIE, DAVID STUART - Unnatural Heir.
107333: LESMAN, J. (VOORWOORD) - De Drie Delfzijlen.
90924: LESSCHEN, H.J. - Berend Hoving. Schilder uit Oosterhesselen.
65303: LESSEN, H.J. VAN - Electrificatie van de spoorwegen Amsterdam-Alkmaar en Velsen-Uitgeest. Voordrachten gehouden in de vergadering van de Afdeeling voor Verkeer en Verkeerstechniek van het Kon. Instituut van Ingenieurs op 18 juni 1931 te Amsterdam.
101011: LESSING, DORIS - Het zingende gras.
102529: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM - Nathan de wijze. Toneelspel in vijf bedrijven. Vertaald door Edward B. Koster.
14318: LESSING, DORIS - Martha Quest. Een goed huwelijk. Een echo van de storm. Gestrand.
94561: LESSING, GOTTHOLD EPHRAIM - Lessings Werke in sechs Bänden. Band 1: Gedichte und Fabeln, Jugenddramen; Band 2: Dramen; Band 3: Literaturkritik; Band 4: Hamburgische Dramaturgie; Band 5: Laaokoon, Schriften zur antiken Kunstgeschichte; Band 6: Philiosopie / Theologie.
41761: LESSNOFF, MICHAEL - The Structure of Social Science. A Philosophical Introduction.
103497: LESTER, JULIUS - Kijk uit, bleke! Black power pakt je wijf! - Geschiedenis van het zwarte verzet.
84075: LESTER, W.R. - Natuurwetten in het sociale leven. Voordracht gehouden op het Internationaal Congres ter bevordering van grondwaardebelasting en vrijhandel, gehouden te Kopenhagen in Juli 1926. Uit het Engelsch vertaald en van een inleiding voorzien door H. Kolthek.
8933: LESTER EN MILLOT - De rassen der menschheid. Morphologische en psycholgische antropologie bewerkt door dr. Paul Julien en F.L.V. Julien.
87162: LESTRIEUX, KEES HAGEMAN, E.A., ELISABETH DE - Potsierlijk. Stillevens in bloei.
98689: LESTRIEUX, ELISABETH DE - Één jarigen, zó gezaaid.
34584: LESY, MICHAEL - Time Frames. The meaning of family pictures.
82562: LESZNER, EVA MARIA - Werken met merklappen. Motieven en telpatronen.
36868: LETCHER LYLE, KATIE - Scalded to death by the Steam.
64873: LETELIER, HERNÁN RIVERA - De filmvertelster.
72563: LETEMA, DICK (RED.) - Aarts werk.
99395: LETTERIE EN RICK DE HAAS, MARTINE - Ridder in één slag. Hoe Focke en Eilco worden opgeleid tot ridder.
99394: LETTERIE, MARTINE - Focke en het geheim van Magnus. Een speurtocht in de middeleeuwen.
105154: LETTINGA, J.P. - Grammatica van het Bijbels Hebreeuws & Hulpboek bij de grammatica van het Bijbels Hebreeuws. 7e druk van NATs Hebreeuwse grammatica, bewerkt door.
96507: LEU, L. LE - Het zwaard en de sleutelen (Christus' kerk in haar verleden).
60928: LEUENBERGER, ALFRED - Rauch, Dampf und Pulverschnee. Die Dampfschneeschleudern der Schweizer Bahnen.
100057: LEUFTINK, A.E. - Chirurgijns Zee-Compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
25189: LEUNEN, P. VAN , JOH. A. VAN DIJK, A.F. VAN HALL & B.D. SWANENBURG - Hoe werkt . . . scheepvaart.
79508: LEUPEN, P.H.D. - De bisschoppen en de moraal. Gezag en macht in de vroege en volle middeleeuwen.
43331: LEUPEN, PIET - Keizer in zijn eigen rijk. De geboorte van de nationale staat.
72738: LEUS & JULIEN WEVERBERGH, HERWIG - Louis Paul Boonboek. Gesprekken met Louis Paul Boon en de spoken van zijn Kapellekensbaan, lsook documenten, brieven, tekeningen, commentaren en ongepubliceerd proza van Boontje.
88245: LEUSDEN, JOHANN ; VAN DER HOOGT, EVERARDUS; D'ALLEMAND, JUDAH [JOHANNES ; JAN ; JOHN ; JOHANNE ; EVERARDO] [EDS.] - Biblia Hebraica - Tom. I secundum ultimam editionem Jos. Athiae, a Johanne Leusden denuo recognitam, recensita, atque ad Masoram, et correctiores, Bombergi, Stephani, Plantini, aliorumque editiones, exquisite adornata, variisque notis illustrata ab Everardo van der Hooght ; editio nova, recognita et emendata a Judah D'Allemand. .
97528: LEUSEN, H.J. VAN - Landmeten en waterpassen.
97527: LEUSEN, H.J. VAN - Landmeten en waterpassen.
97304: LEUSEN, B. VAN - Duikers en sluizen.
71640: LEUSINK, JANE - Prinsenhoftuin.
37872: LEUSINK, JANE - Er is weinig aan de lente veranderd.
90547: LEUSINK, JANE - Erato. Gedichten.
68703: LEUSINK, JANE - Tot alles goed strak staat.
27096: LEUSINK, JANE - Mos en gladde paadjes. Gedichten.
89459: LEUTHEUSSER, ULRIKE - Hitler und die Frauen.
87025: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2014. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
60320: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.). - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
97008: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.) - Hervonden stad 1999. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
97000: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2007. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
97004: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2003. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
97001: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2006. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
101385: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2005. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
97003: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2004. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
97006: LEUTSCHER-BOSKER, J.A.N. E.A. (RED.) - Hervonden stad 2001. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
66571: LEUVEN, JAMES VAN, MEESTERS, GER - Natuuratlas van Nederland.
100123: LEUVENBERG-NATHANS, JOCHEBED - Twee Palestina-pioniers in oorlogstijd.
18191: LEVA-SKROVANOVA, VERA - Boheemse kant.
96149: LEVEFRE, PASCAL - Architectuur in de negende kunst / Architecture dans le neuvieme art.
85976: LEVENSON, THOMAS - Ice Time. Climate, Science, and Life on Earth.
56412: LEVENSON, JAY A. - Early Italian Engravings from the National Gallery of Art.
99767: LEVER, JAN - Bomengids van Amsterdam-Zuid. Wandelend bomen leren kennen..
43649: LEVER, J. - Creatie en evolutie.
57080: LEVERING, ELINE E.A. - Feest der herkenning. De mooiste affiches van de 3 october Vereeniging 1886-2011.
73055: LEVERLAND, B.N. - St . Pancras op het Hogeland : kerk en kapittel in Leiden tot aan de reformatie.
88920: LEVI, ELIPHAS - Das große Mysterium.
105572: LÉVI-STRAUSS, CLAUDE - Het trieste der tropen. Reisverslag van een antropoloog.
86488: LEVI, PRIM - The drowned and the saved.
89421: LEVI, PRIMO - Op een onzeker uur. Gedichten. Vertaald door Maarten Asscher & Reinier Speelman.
58656: LÉVI, JEAN - Tj'in.
107196: LEVI, PETER - Light Garden of the Angel King: Journeys in Afghanistan..
75959: LEVI, PRIMO - Rapport sur Auschwitz.
98085: LEVI, PRIMO - The Drowned and the Daved.
11689: LÉVI, JEAN - Tj'in.
94845: LEVIN, GAIL - Edward Hopper, 1882-1967: Gemalde und Zeichnungen.
53: LEVIN, MEYER - Eva.
75670: LEVINAS, EMMANUEL - Humanisme de l'autre homme.
75603: LEVINAS, EMMANUEL - De Dieu qui vient à l'idée.
75604: LEVINAS, EMMANUEL - Quelques réflexions sur la philosophie de l'hitlérisme. Suivi d'un essai de Miguel Abensour.
81522: LEVINAS, EMMANUEL - The Theory of Intuition in Husserl's Phenomenology.
103508: LEVINAS, EMMANUEL - Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas. Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak.
104648: LEVINAS, EMMANUEL - Het menselijk gelaat. Essays van Emmanuel Levinas. Gekozen en ingeleid door Ad Peperzak.
102483: LEVINÉ-MEYER, ROSA - Levine the Spartacist. With an introduction by E.J. Hobsbawn.
59768: LEVINE, STEPHEN & ONDREA - Embracing the beloved: relationship as a path of awakening.
36118: LEVINE, PHILIP AND ERNESTO TREJO (EDITED AND TRANSLATED BY) - Tarumba: The selected poems of Jaime Sabines.
75182: LEVINE, NORMAN - The Tragic Deception: Marx Contra Engels Introduction by Lyman H. Legters.
56461: LEVINE, DAVID A. & MAI, EKKEHARD - I Bamboccianti. Niederlandische Malerrebellen im Rom des Barock.
40298: LEVINGTON COMFORT & ZANIM KI DOST, WILL - Skag zoon-van-macht.
43755: LEVISSON, KAREL (TEKST) - Henk ter Horst.
105058: LEVITT KOHN, RISA & REBECCA MOORE - A Portable God. The Origin of Judaism and Christianity .
75894: LÉVY-LEBLOND, JEAN-MARC - Aux contraires. L'exercice de la pensée et la pratique de la Science.
82451: LEVY, PAUL - Moore. G.E. Moore & the Cambridge Apostles.
79491: LEVY-VAN HALM, KOOS, E.A. - De trots van Haarlem. Promotie van een stad in kunst en historie..
75082: LÉVY, BERNARD-HENRI - L'esprit de judaïsme.
47216: LÉVY, BERNARD-HENRI - Left in Dark Times: A Stand Against the New Barbarism.
103014: LÉVY, BERNARD-HENRI - De barbaarsheid met een menselijk gezicht..
85006: LEVY-HASS, HANNA - En misschien was dat nog maar het begin... dagboek uit Bergen-Belsen 1944-1945.
90421: LEVY, WILLIAM & WILLEM DE RIDDER - Wet Dreams, Films & Adventures.
8776: LÉVY, BERNARD-HENRI - Eloge des intellectuels.
46744: LÉVY, BERNARD-HENRI - De laatste dagen van Charles Baudelaire.
75663: LÉVY, BERNARD-HENRI - La pureté dangereuse.
97878: LEVY, JOHN - Nature of Man According to the Vedanta.
33683: LEWANDOWSKI, H. - Eros in Parijs.
40896: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940-1945.
55706: LEWIN, RONALD - The other ultra.
100576: LEWIN, LISETTE - Voor bijna alles bang geweest.
55865: LEWIN, RONALD - The Chief. Field Marshal Lord Wavell, Commander-in-Chief and Viceroy, 1939-1947.
31605: LEWIN, LISETTE - Het clandestiene boek 1940 - 1945.
100358: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer.
100359: LEWINSKY, CHARLES - De verborgen geschiedenis van Courtillon.
47812: LEWINSKY, CHARLES - Het lot van de familie Meijer.
34915: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails. August 1952. Vol. 38, no. 5.
107041: LEWIS, CHERRY - The Dating Game. One Man's Search for the Age of the Earth.
75003: LEWIS, H.D. (EDITOR) - Experiential realism.
87114: LEWIS, JOHN - The Chinese Man and the Chinese Woman.
33179: LEWIS, JOHN - Printed matter. The changing use of type and letterforms in English and American printing.
73357: LEWIS, SINCLAIR - Babbitt.
87113: LEWIS, JOHN - The Chinese word for Horse.
37308: LEWIS, NORMAN - A Goddes in the Stones. Travels in India.
88548: LEWIS, BERNARD - What Went Wrong? The Clash Between Islam and Modernity in the Middle East.
106614: LEWIS, DAVID LEVERING - The Race to Fashoda : European Colonialism and African Resistance in the Scramble for Africa.
81153: LEWIS, JOHN - Bertrand Russell, Philosopher & Humanist.
104525: LEWIS, SARA - Low carb superchef: Heerlijke gerechten waarbij elke koolhydraad telt.
92181: LEWIS, MARTIN & PETER WALKER (ED.) - Amnesty International proudly presents: The Secret Policeman's Other Ball.
88550: LEWIS, BERNARD - The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror.
34974: LEWIS MAY, FLORENCE - Hispanic Lace and Lace Making.
34914: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails. September 1951. Vol. 36, no. 6.
34918: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. July 1949. Vol. XXXII, no. 4.
34919: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. September 1949. Vol. XXXII, no. 6.
34917: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. April 1949. Vol. XXXII, no. 1.
34916: LEWIS, ALBERT L. - Air Trails Pictorial. February 1949. Vol. XXXI, no. 5.
76209: LEWIS, BERNARD - Que s'est-il passé ? L'Islam, l'Occident et la modernité.
107156: LEWIS, C.L.E. & S.J. KNELL (ED.) - The Age of the Earth: From 4004 BC to AD 2002.
105806: LEWIS, BERNARD - Het Midden Oosten, 2000 jaar culturele en politiek geschiedenis..
102347: LEWIS, JOHN - The Life and Teaching of Karl Marx.
89793: LEWITTES, MENDELL - Jewish Marriage: Rabbinic Law, Legend, and Custom.
101232: LEWY, GUENTER - De Rooms Katholieke kerk en Nazi-Duitsland..
39622: LEY, GERD DE - Bigamie: middel om alimentatie te vermijden en andere verrassende definities.
30881: LEY, GERD DE - Doe 'ns een oogje open. Ambtenarenhumor.
85674: LEY, GERD DE (SAMENST.) - Zie je, ik denk aan jou. Een bemoedigend boekje.
63789: LEY, GERD DE - Een man zonder carrière. Gesprekken met Louis Paul Boon.
67616: LEYDEN, RUDOLF VON - Ganjifa. The playing cards of India. A general survey, with a catalogue of he Victoria and Albert Museum Collection.
107128: LEYDS, L.W. - Verslag der geologische excursie naar den Boulonnais en Normandië van 16 september tot 1 october 1912. Onder leiding der hoogleraren G.A.F. Molengraaf en H.G. Jonker. Overdruk uit het Jaarboekje 1913 van de Mijnbouwkundige Vereeniging te Delft.
71098: LEYEL, C.F. & OLGA HARTLEY - The Gentle Art of Cookery - With 750 Recipes.
36449: LEYEN, FRIEDRICH VON DER (BIJEENGEBRACHT DOOR) - Israëlische sprookjes.
79516: LEYENAAR, TED J.J. & LEE A. PARSONS - Ulama. Het balspel bij de Maya's en Azteken, 2000 v. Chr. - 2000 n. Chr. Van mensenoffer tot sport. The ballgame of the Mayas and Aztect, 2000 BC - AD 200o. From human sacrifice to sport.
30091: LEYESDORFF, SELMA - Verborgen arbeid - vergeten arbeid. Een verkenning in de geschiedenis van de vrouwenarbeid rond negentienhonderd.
71879: LEYNSE, LEYN - Nadagen.
53936: LEYSEN R. & J. SMETS - Preadvies. Toetsing van de wet aan de grongwet in België.
102972: LEYTENS, FR. - Mark F. Severin en zijn werk.
19555: LI ANG - The butcher's wife.
9269: LI LIU-JU - Sixty stirring years. A novel in three volumes. Volume 1.
2587: LI I-TSJE E.A. - China, wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
73607: LI YU - You Poe Toean of de omzwervingen van de student van het late avonduur. Een moraliserende zedenroman uit de 17de eeuw.
34671: LI, JEANETTE - Levensbeschrijving van een Chinese Christin.
61034: LI PO - Parmi les nuages et les pins.
13484: LI JIEREN - Ripples Across Stagnant Water.
40829: LI RUI - Zilverstad.
78966: LI PO & TU FU - Li Po and Tu Fu. Poems selected and translated with an introduction and notes by Arthur Cooper.
87072: LI YU - The Before Midnight Scholar (Jou Pu Tuan).
4939: LI I-TSJE, HELMUT OPLETAL, PETER SCHIER - China: wie tegen wie? Een muurkrant van de oppositie buiten de partij.
19205: LI ZHIYAN ET CHENG WEN - La Ceramique Chinoise.
35442: LI TAI PE - Nachdichtungen von Klabund.
48496: LI YU - Lustgebed.
65950: LI YÜ (ALFRED HOFFMANN) - Die Lieder des Li Yü, 937-978, Herrschers der südlichen T'ang-Dynastie. Als Einführung in die Kunst der chinesischen Lieddichtung aus dem Urtext vollständig übertragen und erläutert.
11864: LI YÜ - Jou Pu Tuan ( The Prayer of Mat of Flesh).
90308: LI YU - You Poe Toean of de omzwervingen van de student van het late avonduur. Een moraliserende zedenroman uit de 17de eeuw.
98869: LI KUNWU & P. OTIE - China. 1: De tijd van de vader.
94909: LIAGRE BÖHL, DR. F.M.TH. DE & DR. B. GEMSER - De Psalmen. Tekst en uitleg [Woord vooraf A. van Selms] .
83532: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE - Met al mijn bloed heb ik voor u geleefd. Herman Gorter, 1864-1927.
89841: LIAGRE BÖHL, HERMAN DE & GUUS MEERSHOEK - De bevrijding van Amsterdam. Een strijd om macht en moraal.
62696: LIAMMOIR, MICHAEL MAC EN EAVAN BOLAND - W.B. Yeats and his world.
39562: LIANG, JAMES C.P. EN ELLY HAGENAAR - Het Pinyin transskriptiesysteem. Met uitspraakoefeningen voor modern Chinees.
36310: LIANG HENG AND JUDITH SHAPIRO - After the nightmare. A survivor of the Cultural Revolution reports on China today.
4450: LIANG HENG & JUDITH SHAPIRO - Na de nachtmerrie. Een overlevende van de Culturele Revolutie bericht over het nieuwe China.
20231: LIBOUREL, PH. B. - Maria Stuart. Heeft Maria Stuart de 'Lettres de Cassette' geschreven? Was Maria Stuart medeplichtig aan moord op haar gemaal?.
99923: LICHNOWSKY, FÜRST - Auf dem Wege zum Abgrund. Londoner Berichte, Erinnerungen und sonstige Schriften. Erster und Zweiter Band. 2 Bände.
14394: LICHODEJEV, LEONID - Ik en mijn automobiel.
56189: LICHTENBERG, GEORG CHRISTOPH - Erklärung Der Hogarthischen Kupferstiche Mit Verkleinerten Aber Vollständigen Copien Derselben Von E. Riepenhausen. Lieferungen 7, 8 und 9.
50015: LICHTENBERGER, ANDRÉ - Nane et ses Bêtes.
105726: LICHTENBURCHT , CARLA VAN . & LISETTE THOOFT - Het Geminachte llchaam.
91467: LICHTENFELD, MARC - Get Rich with Dividends A Proven System for Earning Double-Digit Returns .
98066: LICHTHEIM, GEORGE - Georg Lukacs.
68610: LID, JOHANNES - Contributions to the flora of the Canary Islands.
97849: LIDA - Piek de Egel.
97850: LIDA - Scaf le phoque.
99986: LIDDEL HART, B.H. - History of the First World War..
102792: LIDDEL HART, B.H. (ED.) - The Soviet Army.
102288: LIDDELL HART, B.H. - Wat zijn Engeland's oorlogskansen..
105825: LIDDELL HART, B.H. - History of the second world war.
55859: LIDDELL HART, B.H. - History of the first world war. History of the second world war.
104332: LIDELL, LUCY - Praktisch yogaboek. The Sivananda Yoga Centre i.s.m. Swami Vishnu Devananda.
87085: LIDOW - Kim Lie.
57942: LIDZ, THEODORE - Oorsprong en behandeling vam schizofrene stoornissen.
71466: LIE, JONAS - De loods en zijn vrouw.
1611: LIEBEEK-HOVING, IETJE - Winst uit verlies.
44539: LIEBI, ROGER - Jeruzalem 'obstakel voor de wereldvrede'.
98023: LIEBKNECHT, KARL - Militarism and Anti-Militarism..
67466: LIEBKNECHT, KARL - Ausgewählte Reden und Schriften - I.
8796: LIEBKNECHT, KARL - Gedanken über Kunst. Schriften, Reden, Briefe.
97501: LIEBL, TONI (MITVERF.) - Offizieller Jubiläumsband der Deutschen Bundesbahn. 150 Jahre Deutsche Eisenbahnen.
69979: LIEBMAN, MARCEL - Als Jood geboren. Een joodse familie tijdens de oorlog.
88271: LIEBRECHT, HENRI - Histoire de la guerre des Nations Unies. 1939-1945.
88272: LIEBRECHT, HENRI - Histoire de la guerre des Nations Unies. De la victorie a la paix.
2831: LIEBREICH, OSCAR - Encyklopaedie der Therapie. Unter Mitwirkung von Martin Mendelsohn und Arthur Wurzburg.
47196: LIEBSCHER, HEINZ - Geist aus der Maschine? Philosophische Überlegungen zur künstlichen Intelligenz.
97911: LIECHTI-V. BRASCH, D. - Moeder worden en fit blijven. Lichaamstraining en lichaamsverzorging bij zwangerschap, bevalling en herstel.
52492: LIEDENBAUM, CAROLINE - Politiewerk: tussen taak en uitvoering. Een vergelijkend onderzoek naar de basispolitiezorg in Nederland en Noordrijn-Westfalen.
27053: LIEDTKE, MAX - Pestalozzi.
95952: LIEF, PHILIP - Cat's Revenge : More Than 101 Uses for Dead People.
76831: LIEFDE, J.B. DE - De geuzen. Een verhaal uit den tachtigjarigen oorlog. Herzien en bewerkt door L. Penning.
92558: LIEFHEBBER, P. A. - Waddenjutters.
67789: LIEFTINC, GERARD ISAAC - De Middelnederlandsche Taulerhandschriften.
63121: LIEFTINCK, G.I. - Boekverluchters uit de omgeving van Maria van Boergondië, c.1475 - c.1485. Twee delen: Tekst & Platen.
51933: LIEM SOEI LIONG - Vuile handen. Wapenhandel met Indonesië.
105822: LIEMPT, AD VAN - De Oorlog. Gebaseerd op de gelijknamige televisieserie van de NPS.
98702: LIEMPT, AD VAN & GER VAN WESTING - Klem in de draaideur. Arthur Docters van Leeuwen en het Ministerie van Justitie 1995-1998..
101489: LIENDEMAN ALIAS WILLIAM WHOOPEE - Niemendal in light verse.
74916: LIENEMANN, WOLFGANG - Gewalt und Gewaltverzicht. Studien zur abendländischen Vorgeschichte der gegenwärtigen Wahrnehmung von Gewalt.
78645: LIENERT, URSULA - Im Glanz der Jahreszeiten: Kostbarkeiten aus Japan.
62672: LIEPMANN, HEINZ - Het vaderland. (Een documentatieroman uit het Duitschland van nu). Vertaling P. Voogd.
86698: LIER, FRANS VAN & WIJNBERG, NICOLAAS - Nicolaas Wijnberg. De eigenzinnige affiches van een tomeloos theaterdier.
91988: LIER, J. VAN & J. TONKENS - Tegenwoordige staat van het landschap Drenthe.
35273: LIER, BAS VAN EN HENK KNEEPKENS - Het natuurboek voor kinderen.
101304: LIER, FRANS VAN - Rupturen.
51525: LIERE, F.A. VAN - Zijn vaderlijke hand. Geven wij God de eer, of geven wij God de schuld?.
51112: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
97382: LIERE, W.J. VAN - De bodemkartering van Nederland Deel II De bodemgesteldheid van het Westland.
76205: LIERE, F.A. VAN - Andrew of St Victor. Commentary on Samuel and Kings. Edited with a Study of the Method and Sources.
75666: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
75667: LIERE, F.A. VAN - Mens, taal en wereld. Een anthropologische studie.
74389: LIESBETH CAVÉ, ANNA VAN DER LAAN, ERIK RAVEN, YDE VAN REIDE, MARJA VAN DER VEEN, NINA WERKMAN, ATZE VAN WIEREN - Van liefde en koude min.
72054: LIESBETH CAVÉ, ANNA VAN DER LAAN, ERIK RAVEN, YDE VAN REIDE, MARJA VAN DER VEEN, NINA WERKMAN, ATZE VAN WIEREN - Van liefde en koude min.
44899: LIESHOUT, C.M.H. VAN - Synagogen. Vierduizend jaar geschiedenis vanuit bijbels, archelogisch en historisch perspectief.
95777: LIESHOUT, TED VAN - Ik en de koningin.
96121: LIESHOUT, TED VAN (OPDIENER) - Ik wil een naam van chocola - Querido's poëziespektakel 2.
64859: LIESKE, THOMAS - Een ijzersterke jeugd.
24158: LIESKE, THOMAS - Onwetend, maar overspel.
53513: LIESKE, T. - Dunya.
64955: LIESKE, THOMAS - De ijsgeneraals. Gedichten.
81957: LIETAER, G. E.A. - Client-centered psychotherapie in beweging. Naar een procesgerichte benadering.
88482: LIEU, JUDIT A.O. (ED.) - The Jews among pagans and Christians in the Roman Empire..
86163: LIEVAART, INGE - Ribbels in het zand. Gedichten.
82900: LIEVAART, INGE - Naseizoen.
101993: LIEVEGOED, B.C.J. - Maat, ritme, melodie. Enige beginselen van muziektherapie.
54658: LIEVEGOED, BERNARD - De levensloop van de mens. Ontwikkeling en ontwikkelingsmogelijkheden in verschillende levensfasen.
101987: LIEVEGOED, BERNARD - Naar de 21e eeuw.
101992: LIEVEGOED, B.C.J. - Over het organische in de architectuur.
54347: LIEVEGOED, BERNARD - Naar de 21e eeuw.
87671: LIEVEGOED, BERNARD - Samenwerkingsvormen. Een serie lezingen.
101983: LIEVEGOED, BERNARD - Lezingen en essays 1953-1986.
91563: LIEVEGOED, BERNARD - Mens op de drempel. Mogelijkheden en problemen bij de innerlijke ontwikkeling.
49794: LIEVEGOED, B.C.J. - Ontwikkelingsphasen van het kind.
101998: LIEVEGOED, BERNARD - Mensheidsperspectieven. Oude mysteriën en de cultuur van de toekomst.
102006: LIEVEGOED, BERNARD - Mens op de drempel. Mogelijkheden en problemen bij de innerlijke ontwikkeling.
105776: LIEVEN, DOMINIC - Empire. The Russian empire and its rivals from the sixteenth century to the present.
80315: LIEVENS, WILLY - Zonzuiver wonen.
80314: LIEVENS, WILLY - De zon. Energiebron voor iedereen. Deel 1 & 2.
73414: LIEVENSE, W. - De familie Mozart op bezoek in Nederland..
74033: LIEWES, DINA - Sin ende soetheit. Hemelse gerechten gebaseerd op 16de-eeuwse recepten en 16de- en 17de-eeuwse zinnelijke poëzie.
81714: LIEZ, NICOLAS - Voyage pittoresques a travers de Grand-duché de Luxembourg.
54695: LIFTON, ROBERT JAY - Grenzen. De mens op zoek naar onsterfelijkheid.
103528: LIFTON, JEAN - The King of Children : A Biography of Janusz Korczak..
75867: LIGT, B. DE - Tweeërlei revolutie. Een rede over christendom en maatschappij van B. de Ligt naar aanleiding waarvan hij door den territorialen bevelhebber uit het in staat van beleg verklaarde gebied in Gelderland en Overijssel werd verbannen.
93861: LIGT-VAN ROSSEM, C.L. DE - Waarom zenden wij ouders, onze kinderen naar de Montessori school?.
103114: LIGT, B. DE - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
103115: LIGT, B. DE - Een wereldomvattend vraagstuk. Gandhi en de oorlog.
103119: LIGT, B. DE - Nieuwe vormen van oorlog en hoe die te bestrijden.
103121: LIGT, B. DE - Christen-Revolutionair; over het dramatisch karakter van den godsdienst.
101862: LIGT, B. DE - Kerk, cultuur en samenleving. Tien jaren strijd.
76141: LIGT, B. DE - De wedergeboorte van Maria.
65831: LIGT, B. DE - De antimilitaristen en hun strijdwijzen.
102363: LIGT, B. DE - Wereldcrisis en wijsbegeerte.
65292: LIGTENBARD, ARJAN - 125 Jaar van Winterswijk naar Zevenaar - Van GOLS tot en met Syntus.
77794: LIGTENBERG, CORIEN & CAROLINE SMOOK - Groningen 1850 - 1900. Een veranderend stadsbeeld..
97015: LIGTENDAG, W.A. - De Wolden en het water. De landschaps- en waterstaatsontwikkeling in het lage land ten oosten van de stad Groningen vanaf de volle middeleeuwen tot ca. 1870.
96970: LIGTERINK, G.H. - Tussen Hunze en Lauwers.
62847: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Van planten en dieren, 1A: Op de boerderij in het zomerhalfjaar; Van planten en dieren, 1B: Op de boerderij in het winterhalfjaar; Van planten en dieren, 2A: Bij den boschwachter in het zomerhalfjaar; .
87188: LIGTHART, JAN EN H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien.
99912: LIGTHART, JAN - Over opvoeding. Paedagogische opstellen. eerste en tweede bundel I.
85930: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - De wereld in!.
39355: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen.
65731: LIGTHART, JAN - Over opvoeding I.
97671: LIGTHART, TH., P. HÖVIG & D.A. RINKES. - De Indische bodem.
23737: LIGTHART, JAN - Verspreide opstellen I en II.
74781: LIGTHART, JAN - Verspreide opstellen I en II.
85929: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Dicht bij huis.
104547: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen.
63388: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien. Vier deeltjes Nog bij Moeder tezamen in één band.
93984: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Buurkinderen (4 delen); Dicht bij huis (4 delen); Blond en bruin (3 delen).
102189: LIGTHART S.J., C.J. - De Nederlandse jezuietengeneraal Jan Philip Roothaan.
99138: LIGTHART, JAN EN H. SCHEEPSTRA - Het boek van Ot en Sien.
98540: LIGTHART-SCHENK, J. - Westkapelle voor en na 3 oktober 1944.
58329: LIGTHART, JAN - Jeugdherinneringen.
96557: LIGTHART, JAN & H. SCHEEPSTRA - Het boek van Piet van Dam.
64706: LIGTHART, JAN - Over opvoeding I.
54226: LIISBERG, OLAF (REDAKTOR) - Moderne Norsk kunst.
40351: LIJDSMAN, P.M.E. - Bouwmaterialen Natuursteen. Leerboek voor het middelbare technische onderwijs en de practijk.
107062: LIJN, P. VAN DER - Het keienboek. Mineralen, gesteenten en fossielen in Nederland. Herzien en bewerkt door G.J. Boekschoten.
92018: LIJSERE, PETER DE - De mannen van de ''Stille Westkant'', het verhaal van de sloeproeier, tijman en bootman. Ontstaansgeschiedenis van de Verenigde bootlieden-Terneuzen 1906-2006.
67587: LIKELY, SEYMOUR - Seymour Likely. It's a book..
100641: LIKHOLAT, ANDREI - How the USSR was formed. 50th anniversary of the birth of the Union of Soviet Socialist Republics.
50316: LIKING, WEREWERE - Afgesneden herinnering.
76701: LILETH (L. VAN PAREREN-BLES) - Koken is een kunst.
50659: LILEY, VICKI - Curries.
92719: LILLY, MARK - Gay Men's Literature in the Twentieth Century.
99143: LIM BOO LIAT - Poisonous Snakes of Peninsular Malaysia.
9285: LIM, CATHERINE - Het gezicht van de godin. Een Chinese familiekroniek.
67226: LIMBACH, FRIDOLIN - Die schöne Stadt Bern. Die bewegte Geschichte der alten "Märit-" oder "Meritgasse", der heutigen Gerechtigkeits- und Kramgasse und der alten Zähringerstadt Bern. Handdrucke, Zeichnungen, Bau- und Hausgeschichten, Chroniken, alte Drucke, Berner Mandate, Regierungserlasse und Karten. Einleitung v. Prof. Dr. H. Strahm.
88519: LIMBERG, MARGARETE & HUBERT RÜBSAAT - Sie durften nicht mehr Deutsche sein. Jüdischer Alltag in Selbstzeugnissen 1933-1938.
96388: LIMBURG, ROB - Nederlanders in den vreemde.
99770: LIMBURG STIRUM, ROSEMARIJN VAN - Van den Queappelboom uit ?Den Nieuwen Herbarius, 1543.
34723: LIMBURG STIRUM - VAN DER WILLIGEN, C. VAN - Kruiden en specerijen. Iets over groei en bloei, geschiedenis en gebruik.
93051: LIMBURG BROUWER, P.A.S. VAN - Akbar, een Oosterse roman.
80492: LIMPERG JR., TH. - Leer der financiering. Dictaat. Uitgewerkt en ingedeeld door G.D. Ribbius.
80724: LIMPERG JR., TH. - Het object der bedrijfshuishoudkunde.
9576: LIN YUTANG - Keizerlijk Peking. Zeven eeuwen China. Met een essay over de kunst van Peking door Peter C. Swann.
87453: LIN, JULIA C. - Modern Chinese Poetry: An introduction.
19: LIN TSIN SEN - De liefdespijl.
4207: LIN YUTANG - Beroemde Chinese verhalen.
52615: LIN YUTANG - The secret Name. The Soviet Record 1917-1958.
52587: LIN PIAO - Het negende Nationale Kongres van de Kommunistische Partij van China.
87381: LIN CHING - Builders of a New Life.
16246: LIN TSIN SEN - De liefdespijl.
58924: LINCOLN, W. BRUCE - Sunlight at midnight: St. Petersburg and the rise of modern Russia.
17941: LINCOLN, ABRAHAM ET AL, - The Life and Writings of Abraham Lincoln. Edited and with a biographical essay by Philip van Doren Stern. With an introduction, "Lincoln in his writings, " by Allan Nevins.
47539: LINCOLN, WILLIAM ALEXANDER - The Art and Practice of Marquetry.
104097: LIND, JAKOV - Een ziel van hout.
61446: LINDBERG, KATHRYNE V. - Reading Pound reading. Modernism after Nietzsche.
74829: LINDBERG, DAVID C. - The Beginnings of Western Science the European Scientific Tradition in Philosophical, Religious, and Institutional Context, 600 B.C. to A.D. 1450.
92086: LINDE, MAARTEN VAN DER - Feitse Boerwinkel, inclusief denker.
51483: LINDE, HENK VAN DER - Van protestant katholiek geworden en beide trouw gebleven. Een terugblik.
72860: LINDE, MAARTEN VAN - Het visioen van Eijkman. Dr. J. Eijkman, de Amsterdamse Maatschappij voor Jongemannen en de vernieuwing van Nederland 1892-1945.
51275: LINDE, H. VAN DER - Johann Sebastian Bach. Een die de weg wijst.
51792: LINDE, H. VAN DER & F. THIJSSEN (REDACTIE) - Geloofsinhoud en geloofsbeleving. Een peiling binnen reformatie en katholieke kerk.
101490: LINDE, BAREND VAN DER - Het gerommel in de verte.
75886: LINDEBOOM, J. - Historisch christen-socialisme.
53905: LINDEBOOM, F.T. - De ontwikkeling van het strafstelsel in Sovjet-Rusland 1917-1937.
101708: LINDEBOOM, J. - Geschiedenis van de Barchem-beweging MCMVIII-MCMLVIII..
56299: LINDEBOOM, MARTIJN & KORTEKAAS, GERT / MASTENBROEK, BIANCA - Het gebroken zwaard. Nieuwe legenden uit het Noord-Nederland.
95157: LINDEBOOM, C. - Bijbelgids. Handleiding tot het verkrijgen van bijbelkennis.
102218: LINDEMAN, L. - Het nationalisme van de N.S.B. Een documentatie over het tijdvak: einde 1931 - zomer 1939.
56554: LINDEMANN, GOTTFRIED (TEXT) - Graphik. Meisterwerke aus fünf Jahrhunderten. Band 1 und 2.
70136: LINDEN, FRANK VAN DER - Van de levenden niets dan goeds.
81646: LINDEN, NICO TER - Kostgangers. Over kostgangers van onze lieve heer en de lotgevallen van hun geloof.
95962: LINDEN, W.J.M. - Gids voor de Riviera. Van Marseille tot Vintimille. Geauthoriseerde bewerking van de Guide Bleu (uitgave Hachette Parijs) met 1 kaart en 8 plattegronden.
70690: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 3.
51336: LINDEN, KEES VAN DER - Het ritmisch verloop van de machtsverheffing. Elementaire rekenkundige studie op fenomenologische basis.
54355: LINDEN, CAREL TER - Wandelen over het water. Bijbelse beelden en hun geheim.
87985: LINDEN, CAREL TER - Desgevraagd. De kracht van bijbelse beelden. Reacties op Wandelen over het water.
70693: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 2.
70694: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 10, nr. 3.
70692: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 1.
70691: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 9, nr. 4.
70688: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 8, nr. 1.
70687: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 8, nr. 2.
62318: LINDEN, FRÉNK VAN DER & FREDDY VAN THIJN (SAMENSTELLING) - Het moet pijnlijk blijven. De mooiste schrijversinterviews.
70352: LINDEN, NICO TER - In de buik van god.
82089: LINDEN, CAREL TER - Een koningskind.
98578: LINDEN, NICO TER - De mooiste bijbelverhalen.
94928: LINDEN, T.G. VAN DER - Dietrich Bonhoeffer. Een inleiding met kernteksten.
61322: LINDEN, FONS VAN DER - In linnen gebonden. Nederlandse uitgeversbanden van 1840-1940.
32298: LINDEN, RIET VAN DER (HOOFDREDACTIE) - Ruimte no 2, 1992. Vrouw en kunst, women and art.
95108: LINDEN, NICO TER - Abraham. Jakob. Jozef.
51796: LINDEN, CORT VAN DER - Tong en taal. Liederen bij de eredienst.
36064: LINDEN, NICO TER - Het verhaal gaat... Deel 1 de Thora.
70696: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 10, nr. 10.
70689: LINDEN, RIET VAN DER E.A. (RED.) - Ruimte. Jaargang 8/9, nr. 3/4.
56610: LINDEN, FONS VAN DER - Hoe origineel is grafiek?.
87540: LINDEN, FRENK VAN DER - Klappen met één hand. Leven en lijden van jong China.
44373: LINDEN, JS. VAN DER - Het heilige land bezien bij het licht van bijbel en historie.
7405: LINDEN, THEO VAN DER - Digitale depressies. Menselijk leed in het computertijdperk.
46049: LINDEN, NICO TER - De blinde man en de olifant.
65956: LINDEN, F. VAN DER EN RIPPEN, L. - Dubbel geluk. China's huwelijk tussen communisme en kapitalisme.
101037: LINDENBERG, WLADIMIR - Wegen en riten van inwijding- Sjamanen, Druïden, Yogi's, Mystici, Startsen middelaren tussen deze en de andere wereld.
101118: LINDENBERG, WLADIMIR - Meditatie en gebed.
41732: LINDENBERG, S. & F.N. STOKMAN (REDACTIE) - Modellen in de sociologie. Bundel aangeboden aan prof. dr. I. Gadourek ter gelegenheid van zijn vijfentwintigjarig jubileum als hoogleraar Sociologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen.
96443: LINDENBORN, M. - West-Java als zendingsterrein der Nederlandsche Zendingsvereniging.
96442: LINDENBORN, M. - Leidraad voor de bestudeering van west-Java. Onze zendingsvelden II.
80114: LINDENHOUT, JOHANNES VAN 'T - Nagelaten verzen. Met 'Een brief aan een meisje - In memoriam Joh. van 't Lindenhout Jr.' van Martinus Nijhoff. Nawoord: Peter Altena.
75284: LINDEPERG, SYLVIE - Clio de 5 à 7. Les Actualités filmées de la Libération : archives du futur.
85822: LINDER, ROBERT D. - De kerkgeschiedenis in vogelvlucht.
92967: LINDERS, JOKE - Ik bof dat ik een kikker ben. Leven en werk van Max Velthuijs.
75641: LINDERS, JOKE - An Rutgers van der Loeff. Een biografie.
31792: LINDERT, JULEKE VAN & EVERT VAN UITERT - Vincent van Gogh en zijn portretten. Een eigentijdse expressie.
98803: LINDGENS, ARTHUR - Afrika, laatste jachtparadijs.
100658: LINDGREN, ASTRID - Ronja de roversdochter.
42411: LINDGREN, ATRID - Jag vill inte ga och lagga mej. Beratted av Astrid Lindgren. Ritad av Birgitta Nordenskjöld.
104503: LINDGREN, ASTRID - Madieke en Liesbet in de sneeuw.
62185: LINDHOLM, F. - Bloemen en planten in huis.
58502: LINDIJER, K. - Bittereinders.
105298: LINDIJER, C.H. - Handelingen van de apostelen II. Prediking van het Nieuwe Testament.
91581: LINDIJER, COERT H. - De armen en de rijken bij Lucas.
105202: LINDIJER, G.H. - Handelingen van de apostelen I. Prediking van het Nieuwe Testament.
78505: LINDIJER, TONY - De Vita van Hildegard.
70380: LINDIJER, COERT H. - Postmodern bestaan. Menszijn en geloven in een na-moderne cultuur.
33963: LINDNER, KLAUS - Astronomiegids. Een handleiding voor het waarnemen van hemelverschijnselen.
76008: LINDNER, BURKHARDT - Links hatte noch alles sich zu enträtseln . : Walter Benjamin im Kontext. hrsg. von Burkhardt Lindner.
98101: LINDSAY, MAURICE - Selected Poems 1942-1972.
44238: LINDSEY, HAL - Planeet aarde 2000 ad.
84027: LINDSTRAND - LESTRUP - Tutti frutti.
40569: LINFERT, CARL - Hieronymus Bosch.
49699: LINFORD, JENNY - Zo herkent u bomen.
87649: LING YUAN (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Autumn 1991.
87380: LING LI - Son of Heaven.
87648: LING YUAN (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Summer 1991.
87647: LING YUAN (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, No. 1.
87646: LING YUAN (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, No. 11.
87645: LING YUAN (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Autumn 1998.
87644: LING YUAN (CHIEF EDITOR) - Chinese literature, Fiction Poetry Art. Winter 1998.
66000: LINGEMANN, JOH. - Revue, welkom thuis. Ter gelegenheid van de terugkeer van onze jongens uit Indië. Opgevoerd door leden van de Band Nederland/Indië, afdeling Hoogeveen.
38655: LINGEN, W. VAN - Voorbeelden van heldenmoed, vaderlandsliefde, deugd en godsvrucht ontleend uit de geschiedenis van Noord-Nederland; een leesboek voor de jeugd, ter opwekking van echt Nederlandsche gevoelens. Tweede stukje.
103339: LINGEN, JOOST VAN & NICK SLOOF - Van verzetsstrijder tot staatsgevaarlijk burger. Hoe progressieve illegale werkers na de oorlog de voet is dwarsgezet.
105145: LINGEN, ANTON VAN DER - La guerre et la violence dans la Bible.
104967: LINGEN, ANTON VAN DER - David en Saul in I Samuel 16 - II Samuel 5. Verhalen in politiek en religie.
35072: LINKLATER, ERIC - The Voyage of the Challenger.
102315: LINKLATER E.A., MAGNUS - Het Vierde Reich. Het Barbie Dossier.
102765: LINKOW, G. - Het onzichtbare front.
46092: LINLEY, DAVID - Design and Detail in the Home.
60029: LINN, DENISE - Sacred Space. Clearing and Enhancing the Energy of Your Home.
101424: LINN, G.W.P. - Oorlog en dekolonalisatie van Nederlands-Indië. Een verslag vanuit het standpunt van de 'blijvers'.
50583: LINNAEUS, CAROLUS - Reisen. Ingeleid door D. Hillenius.
62886: LINNAEUS, CAROLUS - Reizen. Ingeleid door D. Hillenius.
47458: LINNEWIEL, HENK - Het Oldambt. 1964-1997. Fotografie van Henk Linnewiel,.. Met een inleiding van Els Pelgrom.
54753: LINSCHOTEN, J. - Idolen van de psycholoog.
44667: LINSCHOTEN, J.H. VAN - Tafereelen uit de geschiedenis der zending onder de Heidenen, uitgegeven door de Calwer-Vereeniging. Vertaald en met aanteekeningen voorzien. Met een voorbericht van O.G. Heldring. Nieuw-Zeeland - Australië - Polynesië - Melanesië - Noord-Amerika.
44975: LINSENMAIER, WALTER - Zwerftocht door het insektenrijk.
41546: LINSKY, LEONARD (EDITOR) - Reference and Modality [Oxford Readings in Philosophy].
85422: LINT, J.H. VAN - Een blik op de getaltheorie.
50880: LINT, CHARLES DE - Onderwereld / bovenwereld.
100705: LINTHORST HOMAN, J. - Aanpakken! Een hartekreet van een jongen Nederlander & In vaderlandschen zin. Een antwoord op veel critiek.
65184: LINTHORST HOMAN-STAAL, J.M. - Liedjes van J.M. Linthorst Homan-Staal.
84839: LINTHOUT, DIK - Onbekende buren.
94930: LINTUM, CATHARINA EMILIA TE - Willem de Clercq, de mensch en zijn strijd.
102983: LIOE SJAO-SJI - Over de interne partij-strijd. Een voordracht gehouden op 2 Juli 1941 op de Partijschool voor Midden-China.
96349: LION CACHET, F. - Een jaar op reis in dienst der zending.
94005: LION-GOLDSCHMIDT, DAISY - Les arts de la Chine.
98874: LIP, EVELYN - Chinese Geomancy. A Layman's Guide To Feng Shui.
36601: LIPMANN, JEAN - Provocative Parallels. Naïve early Americans / international sophisticates.
36586: LIPMANN, ANTHONY - Devinely Elegant. The World of Ernst Dryden.
82807: LIPP, FRANZ C. - Oberösterreichische Bauernmöbel.
33208: LIPPA, MARIO & DAVID NEWTON - The world of small ads. A fascinating look at the world of advertising mini art.
83276: LIPPE-BIESTERVELD, IRENE VAN - Dialoog met de natuur. Een weg naar een nieuw evenwicht.
5194: LIPPERHEIDE, FRANZ FREIHERRN VON - Spruchwörterbuch.
70224: LIPPI, ROSINA - Hofstede.
95940: LIPPMANN, WALTER - The Communist World and Ours.
4215: LIPS, H. - Bevrijdend humanisme.
71980: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland..
39652: LIPSCHITS, I. - Simulaties in de internationale politiek.
71072: LIPSCHITS, ISAAC - Tsedaka. Een halve eeuw Joods Maatschappelijk Werk in Nederland..
76255: LIPSCHITS, ISAAC - Onbestelbaar: herinneringen in briefvorm.
41940: LIPSET, SEYMOUR MARTIN , MARTIN TROW & JAMES COLEMAN - Union Democracy. The Internal politics of the Internation Typographic Union. Union Democracy. What makes democracy work in labor unions and other organizations?.
41935: LIPSET, SEYMOUR MARTIN - The First new Nation. The United States in historical and comparative perspective.
54723: LIPTON, RALPH - The Cultural Background of Personality.
67151: LISAKOVSKY, I. - Museums of Odessa.
105213: LISOWSKY, GERHARD - Konkordanz zum Hebraischen Alten Testament .Concordantiae Veteris Testamenti, Editio Secunda. Nach dem von Paul Kahle in der Biblia Hebraica editit Rudolf Kitten besogten Masoretischen Text.
101250: LISS, DAVID - The Coffee Trader.
2604: LIST, G.A. VAN DER - Mensenrechten en buitenlands beleid. Een liberale visie.
70772: LIST, HERBERT - Herbert List.
66481: LIST, HERBERT - Herbert List Photographies 1930-1960.
44160: LITTLE, JOHN (EDITOR) - Bruce Lee Artist of Life.
61348: LITTLE, ALASTAIR - De flair van eenvoud. Koken met de frisse kijk van Alastair Little..
36181: LITTLE, ALASTAIR - Soho Cooking.
62361: LITTRÉ, E. - Dictionnaire de la langue française contenant 1° Pour la nomenclature 2° Pour la grammaire 3° Pour la signification des mots 4° Pour la partie historique 5° Pour l'étymologie.
87481: LIU HENG - De groene rivier. Vertaling Peter Abelsen.
23137: LIU BINYAN - Een kwestie van karakter.
21806: LIU XINWU - Liu Xinwu Duanpian Xiaoshuoxuan.
39995: LIU, JAMES J.Y. - Major Lyristics of the Northern Sung. A.D. 960 / 1126.
87017: LIU XINWU, JIA LUSHENG, FENG ZHOU, ZHANG MAOLONG, XIAO FUXING - Het tweede kanaal en andere Chinese verhalen.
61039: LIU, JAMES J.Y. - The Art of Chinese Poetry.
87600: LIU, GARDING - Inside Los Angeles Chinatown.
83163: LIU, AIMEE E. - De wolkenberg.
21918: LIU YUCHEN - Lun "Xiyouji" ji qita.
67289: LIVELY, JACK - Democracy.
20811: LIVELY, JACK - Democracy.
74458: LIVIA CLAESSEN, HENRI KLEINBLATT - De smaken van België. Koken met ingredienten van bij ons.
31260: LIVII, TITI (LIVIUS) - Ab Urbe condita Libri XXI-XXX. tekst bezorgd door C.R. van Paassen. Deel 1 boek XX1-XXV.
70777: LIVINGSTON, JANE A.O. - Odyssey. The Best Photos from National Geographic.
104797: LIVINGSTONE - Livingstone: ontdekkingsreizen in de binnenlanden van Afrika, in schetsen uit de bekendste oudere en nieuwere reizen, vooral met betrekking tot de groote ontdekkingen in Zuid-Afrika, gedurende de jaren 1840-1856. Vertaald door H.M.C. van Oosterzee.
79001: LIVIUS - Hannibals tocht over de Alpen. Vertaling W.P. Theunissen.
33205: LKRIEGESKORTE, MICHAEL - Werbung in Deutschland 1945 - 1965. Die nachkriegszeit im Spiegel ihrer Anzeigen.
86402: LLEONART, AITANA - Etno. Architectuur en interieurs.
81124: LLEWELLYN, JOHN - Derrida on the Threshold of Sense.
98562: LLEWELLYN, NIGEL - The Art of Death. Visual Culture in the English Death Ritual C. 1500-C. 1800.
79652: LLOSA, MARIO VARGAS - De taal van de hartstocht. Essays.
70495: LLOSA, MARIO VARGAS - Het feest van de bok.
91163: LLOSA, MARIO VARGAS - Het ongrijpbare meisje.
62437: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES - Liefde op het tweede gezicht.
77992: LLOYD, HAROLD (EDITED BY SUZANNE LLOYD HAYES) - 3-D Hollywood: Photographs by Harold Lloyd. A Spectacular Collection of Never-Before-Seen Photographs of Hollywood Stars Reproduced in Stunning 3-D.
44265: LLOYD-JONES, MARTYN - Wordt niet dronken in wijn. Het werk van de heilige geest in het huwelijk, gezin en werk.
62458: LLOYD, JOSIE & EMLYN REES - Familiezaken.
96571: LLOYD, VALERIE - The Camera and Dr. Barnardo. Introduction: A Man of Tender Violence by Gillian Wagner.
28735: LLOYD, AMBROSE EN NICOLETTE THOMAS - Groot geïllustreerd vlieger handboek.
84905: LLOYD, TANYA - The Prairies.
45510: LO, KENNETH - Chinees koken.
45515: LO, KENNETH - A Guide to Chinese Eating.
45509: LO, KENNETH - The Chinese Cookery Encyclopedia.
51707: LO, KENNETH - New Chinese Cooking Scool.
49940: LO, KENNETH - Regional Chinese Cocbook.
95033: LOADER, J.A. - Prediker. Een praktische bijbelverklaring.
105115: LOADER, J.A. - Polar Structures in the Book of Qohelet.
105181: LOADER, JAMES ALFRED - Die etiese ou-testamentici in Nederland tussen 1870 en 1914.
40876: LÖB, KURT (SAMENSTELLING EN INLEIDING) - Boekkunstenaar Buchkünstler. Ingeleid door Ernst Braches. Mit einer Einführing von Ernst Braches.
63042: LÖB, KURT - Bibliofiele boekillustratie vandaag en gisteren.
76679: LÖB, KURT - Bibliofiele boekillustratie vandaag en gisteren.
107005: LOBECK, A.K. - Geomorphology: An Introduction to the Study of Landscapes.
102130: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 27 / 28 / 29 juli 1963.
102136: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 47 t/m 51 december 1962.
102135: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 1 / 2/ 3 januari 1963.
102141: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 22 t/m 25 juni 1962.
102147: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 30 t/m 33 augustus 1961.
102139: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 34 t/m 38 september 1962.
102134: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 10 & 11 maart 1963.
102133: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 13 & 17 april 1963.
102123: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 6 juni 1964.
102119: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 11 novermber 1965.
102120: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 3 maart 1964.
102142: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 18 t/m 21 mei 1962.
102126: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 42 / 43/ 44 & 46 november 1963.
102125: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 47, 48 & 49 december 1963.
102124: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 7 juli 1964.
102109: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 1 januari 1965.
102121: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 2 februari 1964.
102131: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 22 t/m 30 juni 1963.
102111: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 3 maart 1965.
102146: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 3 & 4 1962.
102108: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 6 juni 1966.
102107: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 4 april 1966 (dubbelnummer).
102106: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 2 februari 1966.
102105: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 1 januari 1966.
102127: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 38 / 39 / 40 / 41 oktober 1963.
102116: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 8 augustus 1965.
102113: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 5 mei 1965.
102114: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 6 juni 1965.
102115: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 7 juli 1965.
102118: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 10 oktober 1965.
102138: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 39 t/m 42 oktober 1962.
102148: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 28 & 29.
102149: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 34 t/m 38 september 1961.
102150: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 39 t/m 43 oktober 1961.
102152: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 49 december 1961.
102129: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 30 / 31 / 32 / 33 augustus 1963.
102128: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 35 / 36 / 37 September 1963.
102112: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 4 april 1965.
102143: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 14 t/m 17 april 1962.
102137: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 43 t/m 46 november 1962.
102151: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 44 t/m 48 november 1961.
102145: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 5 t/m 8 februari1962.
102117: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 9 september 1965.
102140: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 32 / 33 augustus 1962.
102110: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 2 februari 1965.
102144: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 9 t/m 13 maart 1962.
102122: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchisties tijdschrift. Nr. 5 mei 1964.
102132: LOBEL, W. DE E.A. - De Vrije. Anarchistisch weekblad. Nr. 18 t/m 21 mei 1963.
70259: LOBO ANTUNES, ANTÓNIO - Preek tot de krokodillen.
73437: LÖBSACK, THEO - Het grote fiasco. Gaat de mens ten onder aan zijn hersenen?.
56358: LOCHE, RENÉE - Lithography.
106902: LOCHER, J.L. (HOOFDREDACTIE) - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledig geïllustreerde catalogus van zijn werk.
94655: LOCHER, J.L. (REDACTIE) - Paul Klee.
96367: LOCHER, G.P.H. - De kerkorde der protestantse kerk in Indonesie. Bijdrage tot de kennis van haar historie en beginselen.
10109: LOCHER, J.L. (HOOFDREDACTIE) - Leven en werk van M.C. Escher. Het levensverhaal van de graficus. Met een volledig geïllustreerde catalogus van zijn werk.
94681: LOCHER, J.L. (REDACTIE) - The World of M.C. Escher.
94820: LOCHER, J.L. - Anton Heyboer.
36056: LOCHER, J.L. (REDACTIE) - De werelden van M.C. Escher.
46047: LOCHER, J.C.S. (HOOFDREDACTIE) - Kohlbrugge en de afscheiding.
81525: LOCKE, JOHN - An Essay concerning Human Understanding abridged and edited by A.S. Pringle-Pattison.
66166: LOCKE, WILLIAM J. - Stella Maris. Bewerkt door W.J.A. Roldanus.
95325: LOCOCO, ANITA - Living in Bali.
51728: LODDER, W. - De historische betrouwbaarheid van het Nieuwe Testament in het licht der twintigste eeuw.
44311: LODDER, W. - De twaalve.
72011: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
32146: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behand en andere gedichten.
69331: LODEIZEN, FRANK - Vreugden en verschrikkingen van de dronkenschap. Zeventien Etsen. Met een inelding en drie gedichten van S. Carmiggelt.
78463: LODEIZEN, HANS - Nagelaten werk.
90759: LODEIZEN, HANS - Het innerlijk behang en andere gedichten.
82810: LODEWICK, H.J.M.F. , W.A.M. DE MOOR, K. NIEUWENHUIJZEN - Ik probeer mijn pen... Atlas van de Nederlandse letterkunde.
59309: LODEWIJK, TOM - Het boek van de Tulp.
105330: LODI, BEPPE & LUCIANO DE GIACOMI - Nonna Genia.
17806: LOE SJUUN - Te Wapen!.
92637: LOEBL, EUGEN - Economie is voor mensen. Een uitweg uit de tirannie van de economische wetmatigheden.
80785: LOEGOVSKAJA, NINA - Ik wil leven. Geheim dagboek van een Russisch meisje tijdens het Stalin-bewind [1932-1937].
27702: LOEN, A.E. - Inleiding tot de wijsbegeerte.
75678: LOEN, A.E. - Het vooronderstelde. Kerntheoretische ontgrenzingen..
104618: LOENEN E.A. (REDACTIE), H.W.W. VAN - Hervonden stad 1998. Jaarboek voor archeologie, bouwhistorie en restauratie in de gemeente Groningen.
104559: LOENEN, JAN VAN - Doorlopen, er valt hier niets te zien. 44 jaar tv-verslaggever. 90 verhalen uit het nieuws.
31257: LOENEN, N.H.C. VAN , G.F. DIERCKS, B.H. STOLTE - Vergilius. Profeet van een Imperium. Inleiding en commentaar.
43043: LOENHOUT, J. VAN - Hoe doe ik het zelf? Ni. 3. Schilderen.
60461: LOERAKKER, E. E.A. - Vlielands' wegwijs.
73428: LOESER, NORBERT - Beethoven.
73267: LOESER, NORBERT - Nietzsche & Wilde: en andere essays. Met een inleiding van B. Stroman.
73429: LOESER, NORBERT - Mozart.
36221: LOESER, NORBERT - Mozart.
41694: LOESER, NORBERT - De Wijsheid van Wu Hang-li.
73427: LOESER, NORBERT - Verdi.
73426: LOESER, NORBERT - Mahler.
45564: LOESJE - Er gaan stemmen op. Beurt nie. Verkiezingsprogramma (bandtitel).
42213: LOESJE - Ik heb altijd een roos klaar staan op het balkon voor het geval dat Loesje 25 sinds 1983.
7508: LOEWE, WALTER - Petum Optimum.
95057: LOEWENSTEIN, RUDOLPH M. - Christenen en Joden. Psychoanalyse van het antisemititsme..
60660: LOEWY, RAYMOND - The Locomotive (its esthetics).
60661: LOEWY, RAYMOND - The Locomotive (its esthetics).
96703: LOF, NICO VAN (RED.) - 'It' - drukwerk van Emile Puettmann..
104575: LOFARO, MICHAEL A. - James Agee. Reconsiderations.
94465: LOFFLER, M.A.M. - Eilanden natuurlijk. Natuurlijke dynamiek en veerkracht op de waddeneilanden..
93521: LOFFREDO, SILVIO - Silvio Loffredo. Mostra Antologica.
36482: LÖFGREN, LARS - Kust- en zeevogels van de hele wereld.
93850: LOFTING, HUGH - Doctor Dolittle's postkantoor.
59569: LOFTUS, ELIZABETH & KETCHAM, KATHERINE - Graven in het geheugen. De mythe van de verdrongen herinnering.
88878: LOGGEM, MANUEL VAN - Insecten in plastic.
83189: LOGGEM, MANUEL VAN - Insecten in plastic. De stuwdam in de Iljoesj..
59724: LOGGEM, MANUEL VAN - Een jood uit Nazareth. Jezus ben Jozef.
4576: LOGGEM, MANUEL VAN - Inleiding tot het toneel.
68189: LOGGEM, MANUEL VAN - Oorsprong en Noodzaak. Het werk van Gerrit Achterberg..
85621: LOGHEM, JOHANNA GERHARDA VAN - Asociaal gedrag van meisjes. Gegevens omtrent 200 verpleegden uit het Rijksopvoedingsgesticht te Zeist.
76034: LOHFF, WENZEL - Fundus des Glaubens : Zugänge zur Begründung elementaren Glaubenswissens.
74570: LOHFINK, GERHARD - Lezen achter de woorden. Literaire vormen in de Bijbel.
105183: LOHFINK, NORBERT (RED.) - Das Deuteronomium. Entstehung, Gestalt und Botschaft / Deuteronomy. Origin, Form and Message.
104919: LOHFINK, NORBERT - Das Jüdische am Christentum. Die verlorene Dimension.
49355: LOHMAN, H. - Er zijn weinig heilige pastoors. Alphons Ariens, een aristocraat met een democratisch hart.
49346: LOHMAN, H. - Portret van een priester. Het leven van Alphons Ariëns in woord en beeld.
75931: LOHMAN, RUUD - Het platteland van de mens.
96329: LOHMANN, MICHAEL - De grote natuurgids (Vogels - Bloemen in de natuur).
102535: LOHNDORFF, ERNST F. - Ultima esperanza. Goudzoekersavontuur in Vuurland.
26542: LÖHR, A.O. V. - De Nederlandsche Medaille der 17e eeuw.
64925: LOHUIZEN, T. VAN - De sterrenhemel door een lekenbril.
99938: LOIPERDINGER, MARTIN U.A. - Fu?hrerbilder : Hitler, Mussolini, Roosevelt, Stalin in Fotografie und Film.
98820: LOKHORST, EMMY VAN - Onwanklebaar.
49361: LOMBAERTS, HERMAN E.A. (RED.) - Beeld & gelijkenis. Inwijding, kunst en religie.
93952: LOMBARD, FRANK ALANSON - An Outline History of the Japanese Drama. With an introduction by George Pierce Barker.
66006: LOMBOK, PAIT & DERK DONTJE - Oet t leven van Freerk Proemker en aanner Grunnegers. ?n Handjevol braiven van Pait Lombok en Derk Dontje.
84911: LOMMEL, PIM VAN - Eindeloos bewustzijn. Een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring.
27748: LOMMEL, ANDREAS - l'Art du Bouddhisme. Choix d'oeuvres de la collection du Musée National d'Ethnographie de Munich.
78683: LOMMEN, MATHIEU - In beperkte oplage. Archief Stichting De Roos 1945-2005. Een keuze.
61336: LOMMEN, MATHIEU - Het boek van het gedrukte boek. Een visuele geschiedenis..
101543: LONDON, JACK - Zwerftochten in het Noorden. Chechaquo en Old Timers. Novelle.
86483: LONDON, JACK - The Call of the Wild, White Fang, the Sea-Wolf and 40 Short Stories.
105951: LONDON, JACK - The Call of the Wild and Other Stoeries.
101544: LONDON, JACK - De goudzoekers van Aljaska. De scharlaken pest.
42898: LONDON, JACK - Tusschen de Wielen.
101545: LONDON, JACK - Als de goden lachen. De liefde voor het leven. Novellen.
57840: LONELY PLANET - One planet.
19186: LONG, JEAN - The art of Chinese Calligraphy.
86354: LONGFELLOW, HENRY WADSWORTH - The Poetical Works.
100764: LONGFORD, ELIZABETH - Wellington. The Years of the Sword..
85157: LONGIE, ALBERT DE - Gerrit Achterberg.
76382: LONGO, ROBERT - Artrandom: Robert Longo. Text by William Gibson.
2618: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis ende Chloe zijnde de klassieke herdersroman van Longos overgebracht uit het fransch van Amyox door J. Brouwer en verlucht met vier teekeningen van C.A.B. Bantzinger.
23723: LONGOS - De treffelijke historie van Daphnis en Chloé.
87181: LONGSTREET, STEPHEN & ETHEL - The Joys of Jewish Cooking.
100205: LONGUS; MARC CHAGALL - Daphnis and Chloe.
58905: LONGWORTH, PHILIP - Russia's empires - their rise and fall : from prehistory to Putin.
33202: LONGYEAR, WILLIAM - Advertising Layout.
105714: LONNY - De complete Indonesische keuken.
102428: LONYAY, CARL - Rudolf. De tragedie van Mayerling.
94580: LOO, SANNE TE - Ping Li en zijn vlieger.
52027: LOO, BART VAN & ALAIN GIEBENS - Elsschot, Antwerpen & Coraline..
104398: LOO, TESSA DE - Harlekino, of Het boek van de twijfell.
104399: LOO, TESSA DE - De Tweeling.
70985: LOO, TESSA DE - Verraad me niet.
70983: LOO, TESSA DE - De Tweeling.
78083: LOO, ERWIN VAN - Crossing the border. De Koninklijke Luchtmacht na de val van de Berlijnse Muur.
95996: LOO, TESSA DE - Harlekino, of Het boek van de twijfel. [Ongecorrigeerde drukproef] Embargo. Verwachte verschijningsdatum eind oktober 2008.
105568: LOO, BART VAN - De Bourgondiërs. Aartsvaders van de lage Landen.
104494: LOO, TESSA DE - Het mirakel van de hond.
52993: LOO, TESSA DE - Een bed in de hemel.
98827: LOO, TESSA DE - Meander.
60975: LOOHUIZEN, RIA - Zilt en Bitter. Van artisjok tot zeewier. 100 uitgelezen recepten met uitgesproken smaken.
60990: LOOHUIZEN, RIA - Bes boven bes. 30 soorten wilde en gekweekte bessen, bramen en bottels. Met 100 sappige recepten.
22009: LOOIJENGA, T.K. - Een geschiedenis van Amsterdamse theaters. Wie kwamen er niet in de Nes.
26132: LOOKEREN CAMPAGNE, WILLEM VAN - Maan tussen wolken. Gedichten.
89139: LOOMEIJER, FRITS R. - De Nederlandse visserij 1900-1935: de RIVO collectie / Dutch fishing industry 1900-1935: RIVO collection.
77782: LOOMEIJER, F.J. - Waartoe zou dan al die moeijte zijn? Het bedrijf van een Groninger kofschipkapitein 1820-1852.
93229: LOOMEIJER, FRITS R. - Een eeuw Nederlandse binnenvaart. 100 jaar weekblad Schuttevaer..
55128: LOOMEIJER, FRITS - Water over dek en luiken. Het leven op de kust- en binnenvaart 1926 - '36.
59510: LOON, PAUL VAN - Karate op de stortplaats.
39145: LOON, PAUL VAN - Wat zit er in het bos.
40687: LOON, H.W. VAN LOON - De geschiedenis van de Stille Zuidzee.
42540: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - A World Divided Is A World Lost.
97311: LOON, TOM VAN & HARRY DOUST (ED.) - Dutch Earth Sciences. Development and impact.
39508: LOON, PAUL VAN - Upior & Een honderd jaar oude vriend.
838: LOON, HENDRIK VAN - The story of America.
93402: LOON, HENDRIK WILLEM VAN - Van zintuig tot werktuig of hoe de mensch het uitvinden leerde.
63332: LOON, PAUL VAN - De griezelbus / 1.
70146: LOON, CORRIE VAN & HANS KORTEWEG - Echt waar. Wensen worden werkelijkheid.
96352: LOON, GENTILIS VAN - Portret van een parochie. Pangururan in het Aartsbisdom Medan, Indonesië.
101475: LOON, BERNHARD VAN - De meester van het late licht.
96351: LOON, GENTILIS VAN - Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs op West-Borneo.
49115: LOON, H.F. - Zakelijke etiquette. Gids voor ondernemende mensen..
91087: LOON, PAUL VAN - De griezelbus / 5.
91086: LOON, PAUL VAN - De griezelbus / 1.
101476: LOON, BERNHARD VAN - De meester van het late licht.
78074: LOON, J. VAN - Frieslands slikgeldmillioenen aan hunne bestemming onthouden, eene grove onwaarheid. Open brief van J.van Loon Jzn. aan D.van Konijnenburg.
41404: LOON, H.F. VAN - Hedendaagse etiquette. De nieuwe omgangsnormen.
42997: LOON, JAN VAN - Al was mijn brein gescheurd. Tekeningen en schilderijen van Jan van Loon.
57900: LOONMEIJER, FRITS R. - Een eeuw Nederlandse binnenvaart.
44531: LOONSTRA, BERT - God schrijft geschiedenis. Disputaties over de eeuwige.
89137: LOONSTRA, J. E.A. - Tien eeuwen Hunze : renaissance van een oerstroomdal.
88925: LOOPIK, MARCUS VAN - De tien woorden in de Mekhilta. Vertaald, ingeleid en voorzien van commentaar door M. van Loopik.
88764: LOOPIK, MARCUS VAN - Het Messiaanse perspectief van de synagogale lithurgische cyclus.
65883: LOOPUIT, JOS. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
97450: LOOPUIT, JOS. - Karl Marx en zijne voorgangers..
103088: LOOPUIT, JOS. - Karl Marx en zijne voorgangers.
65816: LOOPUIT, JOS. - Het anarchisme in de arbeidersbeweging.
54661: LOOS, GERTRUD - Spiel-Räume. Musiktherapie min einer Magersüchtigen und anderen frühgestörten Patienten.
43028: LOOS & CAREL VAN TUYLL VAN SEROOSKERKEN (REDACTIE), WIEPKE - Leven en werk van August Allebé (1838-1927). 'Waarde heer Allebé'.
85713: LOOSEN, LOED - Het derde testament. De bijbel verder schrijven.
41097: LOOSJES, A. - Leiden. Honderd vijf en veertig afbeeldingen en titelplaat in kleuren.
98588: LOOSJES, TH.P. - On Documentation of Scientific Literature.
2158: LOOSJES, A. - Nederland in beeld. 17 delen.
59806: LOOSJES, A. - Gelderland en Utrecht in Beeld.
74671: LOOSJES, A. - Friesland en Groningen in beeld.
43529: LOOSJES, VINCENT - Louis Bonaparte. De koning van Holland.
104600: LOOTSMA, BART E.A. - A Star is Born. Groningen. De stad als podium. The City as a Stage.
66646: LOOVEREN, F. VAN DE - De apostel. Beschouwingen over treffende bijzonderheden uit zijn leven.
22982: LOPES CARDOZO E.A., ROBERT - Hofjes in Nederland.
63677: LOPEZ, BARRY. - Lessons from the Wolverine.
52508: LOPEZ, JAVIER AND JIANYING ZHOU (EDS.) - Wireless Sensor Network Security.
29753: LORAIN, MICHEL ET JEAN MICHEL - La cuisine une Passion de père et fils. Les recettes originales de Michel et Jean Michel Lorain.
52219: LORBER, JAKOB - Bisschop Martinus. De weg van een ziel aan gene zijde. De Heer gaf dit door het innerlijke woord aan Jakob Lorber.
52221: LORBER, JAKOB - Het grote Johannes evangelie. De Heer gaf dit door het innerlijk woord aan Jakob Lorber. Deel 1.
89302: LORCA, FEDERICO GARCÍA - Verzamelde gedichten.
72783: LORCA, FREDERICO GARCÍA - Ode aan Walt Whitman.
72784: LORCA, FREDERICO GARCÍA - Gedichten. Vertaling en nawoord Dolf Verspoor..
86175: LORCA, FEDERICO GARCÍA - Liedjes.
69133: LORCA, FREDERICO GARCÍA - Ode aan Walt Whitman.
77571: LORCA, FEDERICO GARCÍA - Dichter in New York 1929-1930.
102305: LORD RUSSELL OF LIVERPOOL - De gesel van het hakenkruis. Een korte geschiedenis van de oorlogsmisdaden der Nazi's. vertaald door Jan Vrijman.
78446: LORD BYRON - The Complete Works of Lord Byron from the Last London Edition, Collected and Arranged, and Illustrated with All the Notes.
61613: LORD, M.G. - Astro turf. The private life of rocket science.
56094: LORD KINROSS - The Ottoman centuries: the rise and fall of the Turkish empire.
104101: LOREIS, HECTOR-JAN - Van hongerlijder tot verzetsleider..
100783: LORENZ, CHRIS - If you're so smart why aren't you rich? Universiteit, markt & management.
97647: LORENZ, K. - Over agressie bij dier en mens.
63184: LORENZ, KONRAD - Evolution and Modification of Behavior.
72544: LORENZ, RICHARD - Imogen Cunningham, Ideas without End. A Life in Photographs.
101989: LORENZEN, IWER THOR - Grundprobleme der Evolution. 1. Heft.
75668: LORENZEN, PAUL - Methodisches Denken.
41893: LORENZER, ALFRED - Über den gegenstand der Psycoanalyse oder: Sprache und Interaktion.
45127: LORENZI, FELIX - Hoe teken ik in perspektief. Eenvoudige handleiding met ca 150 tekeningen.
93250: LORIE, PETER & COLLIN GARRATT - Stoomtreinen uit heel de wereld..
60948: LORIN, PHILIPPE - TGV : der schnellste Zug der Welt .
43716: LORM, A.J. DE E.A. - De grote kerk van Arnhem. Bouw, verwoesting, herbouw.
58053: LORM, A.J. DE E.A. - Vijf Gelderse fotografen.
66543: LORSHEIJD, FRED - Klein fruit. Kweken van aardbeien, bramen, frambozen en bessen in eigen tuin..
92774: LOS, F.C.J. - Parzival's Graaltocht. Een vrije bewerking van het middeleeuwse epos van Wolfram von Eschenbach..
80708: LOS, FRANS J. - Die Ura Linda Handschriften als Geschichtquelle.
62784: LOSCH, FR. - Kräuterbuch - Unsere Heilpflanzen in Wort und Bild.
68332: LÖSECKE, A., BÖSEMANN, F. A. - Deutschlands verbreitetste Pilze oder Anleitung zur Bestimmung der wichtigsten Pilze Deutschlands und der angrenzenden Länder, zugleich als Commentar der fortgesetzten Prof. Büchner'schen Pilznachbildungen.
103702: LOT, FERDINAND - De Germaansche invasies, de versmelting van de barbaarsche en Romeinsche wereld.
101243: LOTAN, JAËL - Ariel, tijdschrift voor kunst en letterkunde in Israel..
101244: LOTAN, JAEL - Ariel, tijdschrift voor kunst en letterkunde in Israel..
66488: LOTAR, ELI - Eli Lotar.
102571: LOTI, PIERRE - Madame Chrysantheme. Translated by Laura Ensor.
28278: LOTI, PIERRE - Pêcheur d'Islande.
73642: LOTI, PIERRE - IJslandsche vissers.
96262: LOTTERMAN, JOHAN EN JANNY - Zending is een vak. Bijbelvertalen in Papoea Nieuw-Guinea.
88769: LÖTZSCH, RONALD - Jiddisches Wörterbuch : Mit Hinweisen zur Schreibung, Grammatik und Aussprache.
99608: LOUBERE, SIMON DE LA - The Kingdom of Siam. With an introduction by David K. Wyatt.
53887: LOUËT FEISSER, J.J. - Wetenschap in toga. Vakspecialisme en wijsgerige eenheid in de toekomstige universiteit.
62800: LOUIS, A. - Historische gegevens over het 16e eeuwse herbarium Stirpium adversaria nova van Pierre Pena en Mathias de l'Obel.
106369: LOUIS, EDOUARD - Geschiedenis van geweld.
60409: LOUP, JEAN-JACQUES - Geld im Sack und haut dann einfach ab! .
52085: LOUSTAL, COATALEM - Chinese zee.
52088: LOUSTAL, JACQUES DE - Java. In de schaduw van de Merapi.
57061: LOUSTAL - What he expected of her.
102658: LOUTER, J. DE - Het stellig volkenrecht. Deel I & II.
101821: LOUTER, J. DE E.A. - Nederland-Zuid-Afrika. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging bij gelegenheid van haar vijftigjarig bestaan 1881 - 1931.
50724: LOUW, ANDRÉ VAN DER - De rode hoed en andere verhalen.
67502: LOUW, ALISON (RED.) - Zelf bezig zijn met bier en wijn maken.
97756: LOUWE KOOIJMANS, L.P. - Sporen in het land. De Nederlandse delta in de prehistorie.
20619: LOUWEN, JAN - Over de IJssel ligt.. Een boekje open over Zwolle.
52254: LOUWERSE, TOM - Political Parties and the Democratic Mandate. Comparing Collective Mandate Fulfilment in the United Kingdom and the Netherlands.
96503: LOUWERSE, P. - Vlissinger Michiel, of Neerlands glorie ter zee. Geschiedkundig verhaal voor oud en jong Nederland.
100838: LOUWERSE, P. - Lotgevallen en reizen van Sindbad den Zeeman. Geschiedenis van de eerste tot zevende en laatste reis.
95576: LOUWERSE, P. - Onder de Maori's. Een verhaal uit Nieuw Zeeland. Vrij bewerkt naar het Engelsche jongensboek 'The web of the spider.
74363: LOUWERSE, P. - De twee Hugo's. Een verhaal uit den tijd van graaf Willem III, den Goeden.
1895: LOUWERSE, P. - Geïllustreerd Verjaardag-Album. Met bijschriften van P. Louwerse.
85432: LOUWES, H.D. E.A. - Groninger Maatschappij van Landbouw. Gedenkboek 1837-1937.
85433: LOUWES, H.D. - Redevoeringen 1930-1941.
72705: LOUWES, ANNALEEN - Onrustige studies.
98990: LOVATT-SMITH, LISA - Provence Interiors.
90675: LOVELING, ROSALIA & LEOPOLDO BIZIO GRADENIGO - Versi di Virginia e Rosalia Loveling; tradotti dal Neerlandese..
89987: LOVELOCK, YANN - The line forward. A survey of modern Dutch poetry in English translation.
107180: LOVELOCK, J.E. - Gaia; de natuur als organisme. Met een voorwoord van Midas Dekkers.
58990: LOW, SIDNEY - The Governance of England.
52126: LOWE, GARY W.L. - European Contract Law between the Single Market and the Law Market: A Behavioural Perspective.
89939: LOWE, E.A. - Handwriting.
60014: LOWE, ALFONSO - La Serenissima. The Last Flowering of the Venetian Republic.
85176: LOWE, JET - Industrial Eye / Photographs by Jet Lowe from the Historic American Engineering Record ; Essays by David Weitzman and Michael Leccese ; Preface by Robert J. Kapsch ; Text by Gray Fitzsimons ; Edited by Diane Maddex.
26751: LOWE, EDWARD - Nieuwste spelregels & reglement van het Pandoeren.
67844: LOWELL, ROBERT - Racine's Phèdre Phaedra.
71401: LOWELL EN LISA FINE (REDACTIE), IVANA - Recepten voor de liefde. Erotisch kookboek.
64948: LOWELL, ROBERT - Dolfijn en zeemeermin.
103589: LOWEN, ALEXANDER - Bio-energetica. De revolutionaire therapie die de taal van het lichaam gebruikt om de problemen van de geest te genezen.
97927: LOWENFELD, VIKTOR & W. LAMBERT BRITTAIN - Creative and Mental Growth..
67490: LÖWENFELD, L. - Über die Dummheit. Eine Umschau im Gebiete menschlicher Unzulänglichkeit.
79699: LÖWENSTEIN, FRIED - De gouden rand.
38403: LOWENSTEIN, PRINS HUBERTUS - De tragedie van een volk. Duitschland 1918-1934. Geautoriserde vertaling van J. Feitsma.
81506: LOWENTHAL, HARALD LEOPOLD & HANS LOBNER - Sigmund Freud-Haus Katalog.
72902: LOWRIE, WALTER - Het leven van Kierkegaard.
47591: LOWRY, BATES - The Great Ages of World Architecture: Renaissance Architecture.
82017: LOWYCK & NICO VERLOOP (REDACTIE), JOOST - Onderwijskunde. Een kennisbasis voor professionals.
75611: LOXTON, HOWARD - 99 kattenlevens. Katten in geschiedenis, legende en literatuur.
22415: LOYOLA, MOTHER MARY - De Kkoning van de Gouden Stad.
87478: LU HSUN - A Brief History of Chinese Fiction.
87417: LU JIE (ED.) - History of Chinese Oil Painting: From Realism to Post-Modernism.
13480: LU XUN - Te wapen.
87049: LU XUN A.O. - Masterpieces of Modern Chinese Fiction 1919-1949.
104137: LU HSUN - Nieuwjaarsgroet 1966. Een kleine gebeurtenis.
28440: LU HSUN - Een kleine gebeurtenis.
28441: LU HSUN - Wild Grass.
87361: LU XUN - Silent China. Selected Writings of Lu Xun.
4134: LU BOWEI AND WANG GUOPING - The Revolution of 1911: Turning Point in Modern Chinese History.
11695: LU HSUN - Selected works volume three.
16877: LU TING-YI - Education must be combined with productive labour.
16884: LU TING-YI, LIN FENG - the National Conference of Outstanding Groups and Individuals in Socialist Construction in Education, Culture, Health, Physical Culture and Journalism (importand documents).
99199: LU HSUN - Selected Stories.
72956: LUBACH, D. E.A. - Album der natuur.
73181: LUBACH, D. - Natuurlijke historie van Nederland. De bewoners van Nederland.
74633: LUBACH, D. - Natuurlijke historie van Nederland. De bewoners van Nederland.
106862: LUBBE, JAN C.A. & AART J.A. VAN ZOEST - Teken en betekenis.
104855: LUBBE, W.J.G. - Incerti panegyricus Constantino Augusto dictus. Tekstuitgawe met inleiding en vertaling (in het afrikaans).
84934: LUBBE, HUUB VAN DER; BART DE RUITER & JAN ROBIJNS - Concordia versterkte gedichten. .
84935: LUBBE, HUUB VAN DER - Geregeld leven.
66617: LUBBEN, H.J. V.D. - St. Lyduina van Schiedam.
65919: LUBBERINK, W. - De achtergrond van corporatisme, fascisme, nationaal-socialisme.
38601: LUBBERS, GERRIT & EILERT - Anne Woudwijk.
23274: LUBBERS, RUUD - Samen onderweg. Over democratie, Christendom en samenleving, economie en internationale vraagstukken.
101946: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de zon. Het Indonesië van nu.
72919: LUBIS, MOCHTAR - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
45264: LUBIS, MOCHTAR - Insulinde. Het land onder de zon.
96798: LUBIS, MOCHTAR - Kampdagboek.

Next 1000 books from Bij tij en ontij . . . .[an error occurred while processing this directive]

9/14