Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
6338: (GULIK, W.R. VAN, J.L. BLUSSÉ, Th.H. LUNSINGH SCHEURLEER, e.a.). (Ed.). (ed.) - In het spoor van De Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
20475: (LISOLA, François Paul de.) - Türckische Raths-Stube/ worinnen des Türckischen Kaysers Mahamats IV. nebst dessen Vornehmsten Bedienten Kriegs-Berathschlagungen/ wegen des aufs Früh-Jahr gegen Ungarn und andere Länder vorhabenden grossen Feldzugs/ entdecket/ und mit vielen curiösen Denckwürdigkeiten vorgestellet werden.
6152: - DELFT EN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE. Onder redactie van H.L. Houtzager, G.G. Kunz, H.W. van Leeuwen, M. van Noort, M. Tienstra.
6140: - WONEN IN DE WIJDE WERELD. Een tentoonstelling van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
572: - WIE ZIJN TEGEN KAAT. (Political announcement in favour of D.A. VAN KAATHOVEN).
5548: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLIII: Gajo-, Alas- en Bataklanden.
5547: - SUMATRAANSE SCHOONHEID. Tentoonstelling samengesteld uit de kollektie Ir. J.H. Beltman aangevuld met enkele stukken uit het museumbezit.
4918: - VERSLAG VAN DE COMMISSIE TOT BESTUDEERING VAN STAATSRECHTELIJKE HERVORMINGEN ingesteld bij gouvernementsbesluit van 14 september 1940. I. Indië's ontwikkeling tusschen den eersten en den tweeden wereldoorlog. II. Indië's wenschen. 2e druk.
4723: - INDONESISCHE KUNST UIT EIGEN BEZIT. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van de 'Indische Verzameling', sinds 1911 - 'Ethnografisch Museum'. 1864-1964. (Met inleiding van J. Terwen-de Loos).
4388: - JAARBOEK VAN NEDERLANDSCH INDIË. Uitgave 1920. Samengesteld bij de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg.
43: (GALESTIN, Th.P.). - Balische kunst uit eigen bezit.
37086: (LIGNAC, P. de). - Natuurkundige beschouwing van de man en de vrouw in den huwelyken staat. Uit het Fransch vertaald door P.L. 2e druk.
17421: (PADDENBURG, G.G. van). - Beschrijving van het eiland Curaçao en onderhoorige eilanden. Uit onderscheidene stukken, bijdragen en opmerkingen opgemaakt, door een bewoner van dat eiland.
36653: (ROMANET DU CAILLAUD, Joseph). - Voyage a la Martinique. Vues et observations politiques sur cette isle, avec un aperçu de ses productions végétales et animales.
36462: (DALVIMART, Octavien). - Picturesque representations of the dress and manners of the Turks. With descriptions.
29143: (BELINFANTE, J.J.). - Het leven van Michiel Adriaanszoon de Ruyter. 1607-1676.
36227: (KALFF, Martin). - De nalatenschap van Barents en zijne togtgenooten op Nova Zembla.
36198: (WEEDA, Paulus). - Korte uittreksels uit merkwaardige land- en zeereizen, uitgegeven door de Maatschappij: Tot nut van't algemeen. 2e stukje.
36178: (BEVERLEY, Robert). - Histoire de la Virginie; contenant, I L'Histoire du premier etablissement dans la Virginie, & de son gouvernement jusques- à present. II. Les productions naturelles & les commodités du païs, avantque les Anglois y négociassent, & l'améliorassent. III. La religion, les loix, & les coûtumes des Indiens naturels, tant dans la guerre, que dans la Paix. IV. L'Etat present du Païs, tant à l'égard de la police, que de l'amerlioration du païs. Par un auteur natif & habitant du païs. Traduite de l'Anglois.
36070: (ELIOT, Charles Norton Edgcumber). - Turkey in Europe. By Odysseus.
30988: - VAN GENEESKUNST EN LEEFGEWOONTEN. CURIOSA EN CURACAO. Ter viering van het derde lustrum 18-11-63 van de Vereniging van Geneeskundigen in de Nederlandse Antillen, bij de tentoonstelling in het Curacaosch Museum. Jaartallen en epidemien. Hospitalen en quarantaine.
35854: (JOOSTEN, Leo). - Samosir. De oud Batakse samenleving.
35641: - POLITIEK BELEID EN BESTUURSZORG IN DE BUITENBEZITTINGEN. Deel I. Hoofdstuk I-II: Historische inleiding. IV,199 pp.
35639: - HISTORISCHE NOTA over het vraagstuk van de opleiding en benoembaarheid voor den administratieven dienst in Nederlabdsch-Indie.
35640: - HISTORISCHE NOTA betreffende de regeling der wijze van toepassing van dwangarbeid.
35609: (HESPE, Johannes Christiaan). - De politieke kruyer. No. 53-104; 105--210; 473-482.
35475: - AUTOUR DE CLAUDE-JOSEPH VERNET. La marine à voile de 1650 à 1890.
35459: - CLIPPER STAD AMSTERDAM.
35439: - KATWIJK IN DE SCHILDERKUNST. 2e druk.
35254: - REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1914. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië en bijlagen..
35253: - REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1942. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië.
36781: (SUTCLIFFE, Thomas). - Crusoniana; or, truth versus fiction, elucidated in a history of the islands of Juan Fernandez. By the retired governor of that colony.
34968: - GIDS voor den bezoeker van de Indische Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
34931: - CATALOGUS der tentoonstelling van Indische beeldhouwkunst. (Georganiseerd door de) Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst.
34883: (BOSCH, Frederik David Kan). - Korte gids voor de archeologische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
34833: - VERSLAG betreffende den gouvernements pandhuisdienst over het jaar 1939.
34610: (MORESCO, Maurits). - Deli Batavia Maatschappij 1875-1925.
34588: (VEERSEMA, H.). - Gids voor de oostkust van Sumatra. (Deli).
36758: (FLANNIGAN, Mrs). (mrs. LANAGAN ?). - Antigua and the Antiguans: a full account of the colony and its inhabitants from the time of the Caribs to the present day, interspersed with anecdotes and legends. Also an impartial view of slavery and the free labour systems; the statistics of the island, and biographical notices of the principal families.
34328: - CORPUS DIPLOMATICUM NEERLANDO-INDICUM. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz. Deel II: 1650-1675. Uitgegeven en toegelicht door J.E. Heeres.
34142: - VORSTEN OP BEZOEK IN DE NEDERLANDEN, 1500-1700. Catalogus van een tentoonstelling gehouden tijdens de 7e Europese Antiquarenbeurs in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.
34113: (ZECH, Sigmund Christian von). - Erweiss dass vor Holland, und vor die Freyheit von Europa nichts nützlicher wäre, als wenn Spanien in den Besitz der Oesterreichischen Niederlande gesetzt würde, geführet von A.S. v. Z ( Sigmund Christian von Zech).
33711: - ORDONNANTIE VOOR DE CHIRURGYNS. Batavia, Hendrick Brants, 1669. Reprint with Toevoeging van L.S.A.M. von Römer.
30995: (MÖHLMANN, M.). - Stenen getuigen van honderd jaar Sint Elisabeth Gasthuis Curaçao. Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van een eeuw ziekenzorg door het Sint Elisabeth Gasthuis te Curaçao 1855-1955.
33399: (JANTZEN, F.B.). - Bandoeng de stad op de hoogvlakte.
33193: (MARRA, John). - Journal of the Resolution's voyage, in 1772, 1773, 1774, and 1775, on discovery to the southern hemisphere, by which the non-existence of an undiscovered continent, between the equator and the 50th degree of southern latitude, is demonstratively proved. Also a journal of the adventure's voyage, in the year 1772, 1773, and 1774. With an account of the separation of the two ships, and the most remarkable incidents that befel each. Interspersed with historical and geographical descriptions of the islands and countries discovered in the course of their respective voyages.
33099: - GEDENKBOEK GRENADIERS EN JAGERS 1939-1954.
33097: - OOST-JAVA. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade.
33098: - HERINNERINGSALBUM 1e INFANTERIE BRIGADEGROEP C DIVISIE '7 DECEMBER'. Deel IV: 1 maart 1948 - demobilisatie.
36952: - TOURISM IN THE CARIBBEAN. Essays on problems in connection with its promotion.
32700: - WIE IS DAT EN WAAR IS HET ? Beknopt overzicht van indeling en personalia van het overheidsapparaat en particulier bedrijfsleven in Nederlands Nieuw-Guinea. 3e uitgave.
32640: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXX: Register.
32641: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXVII: Bali en Lombok.
36985: (JOHNSON, James). - An account of a voyage to India, China, &c. in His Majesty’s Ship Caroline, performed in the years 1803-4-5, interspersed with descriptive sketches and cursory remarks. By an Officer of the Caroline.
31883: - FOOTSTEPS AND FINGERPRINTS. The legacy of a shared history.
31672: (MASSON , Charles François Philibert). - Lettres d'un Français a un Allemand, servant de réponse a Mr. De Kotzebue, et de supplément aux Memoires secrets sur la Russie. Suivies d'un précis historique de la déportation et de l'exil de l'auteur.
31670: (KOENIG, Heinrich Joseph). - Biographie der voornaamste oudere en nieuwere schrijvers, in proza en poëzie, welke Rusland heeft opgeleverd.
31624: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Naar de(n) Oost ! Opmerkingen van een Indischman door Creusesol.
31603: (GRAAFLAND, I.P.C.). - De khimono benevens twee andere Oost-Indische verhalen door Creusesol.
31598: (NICLOU, H.A.A.). - Open brieven aan G(eorge) F(rederik) W(illem) Borel, Kapitein der Artillerie .. naar aanleiding van zijn boek: Onze vestiging in Atjeh.
31599: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffieplandje door Creusesol. 2e druk. (Met) Voorrede van W.F. Schimmel.
31561: (STEINMETZ, H.E.). - Indische brieven aan een staatsraad door Eckart. Met een voorrede van P.J. Veth.
31314: (MA-KO-TSAY). - Prieres des musulmans Chinois. Traduit sur l'original en Arabe en Persan Da'Aouât el Moslemin imprimé a Canton en 1876. (Traduit par R. Basset).
31062: - INTERNATIONAL RUBBER CONGRESS. EXHIBITION BATAVIA (JAVA) 8 SEPT. - 10 OCT. 1914.
31061: - TENTOONSTELLING PERTOENDJOEKAN HET NEDERLANDSE BOEK. Onder leiding der Vereniging van Ind. Boekhandelaren.
30796: (ALEXANDRE, NOëL). - Conformita delle cerimonie Chinesi, colla idolatria Greca, e Romana. In conferma dell' apologia de Domenicane missionari della China.
30674: - TWINTIG JAREN STUDIEKRING. Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen.
35266: - WARHAFFTIGE NEW ZEITTUNG / von dem Türcke/ welliche eyn gefangner Türck zü Wien/ auff die Fragstuck/ so hierin begriffen/ geantwort.
29938: - KALIMANTAN, MYTHE EN KUNST.
29408: (SKINNER, Joseph). - The present state of Peru: comprising its geography, topography, natural history, mineralogy, commerce, the customs and manners of its inhabitants, the state of literature, philosophy, and the arts, the modern travels of the missionaries in the heretofore unexplored mountainous territories, etc. The whole drawn from original and authentic documents, chiefly written and compiled in the Peruvian capital.
29224: (MOORE, Willem Charles Jacobus van den). - Landbouw-, Nijverheid en Koophandel. Brieven van den Bruinen Ridder aan een Ongenoemde.
36870: (HERNANDEZ, S.). - Knipogen met Selly. (Gedichten).
28490: (MIDDELGEEST, Simon van). - Tweede noot-wendiger discours ofte vertooch aan alle lant-lievende/ van de participanten der Oost-Indische Compagnie/ tegens bewinthebbers. (Door YMANT ADAMS). In't jaar een-en-twintich, der onghedane rekeninge.
28279: - THE TIMES INDEX-GAZETTEER OF THE WORLD.
28201: - CORPUS DIPLOMATICUM NEERLANDA-INDICUM. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz. Deel VI 1753-1799. Verzameld en toegelicht door F.W. Stapel.
27733: - PRIJS DER ZEE. Vondsten uit wrakken van Nederlandse Oostindiëvaarders uit de 17e en 18e eeuw in de verzameling van de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum.
25771: - EEN TRAPGEVEL IN POTSDAM. MONUMENTENZORG OVER GRENZEN. (Suriname, Antillen, Zuid-Afrika, Ghana, de Banda-eilanden, etc.). Met een bijdrage van Boudewijn Büch.
25700: - DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN SURINAME IN 1925. Verslag uitgebracht door de Vereeniging voor Handel en Nijverheid in Suriname.
254: - BUDAYA INDONESIA. Arts and crafts in Indonesia. Kunst en cultuur in Indonesië.
2517: LES, L. - Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798.
2497: (MANN, Theodore Augustine ). - Histoire du regne de Marie-Thérese, impératrice, reine de Hongrie & de Bohême, archiduchesse d'Autriche, etc. Précédée de tables généalogiques & chronologiques.
24208: (NEUMANN, Carl). - Brehm's reizen naar Noord en Zuid. Bewerkt door Catharina A. Dermoût-Visser.
24156: - PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect.
28440: - NEDERLAND EN DE ORIËNT. (N.a.v. de tentoonstelling Fata morgana. De verbeelding van het Oosten: Nederlandse oriëntalisten 1830-1930).
2245: (QUARLES VAN UFFORD, Hendrik). - Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken van zijne excellentie den goeverneur-generaal A.J. Duymaer van Twist, in de maanden September en October 1855.
22321: - NEDERLANDSCH INDIË. Platen atlas met korten beschrijvenden tekst. (Met) Bijblad.
21839: - RAPPORTEN van de commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1901-07.
216: (GULIK, W.R. van, J.L. BLUSSÉ, Th.H. LUNSINGH SCHEURLEER, a.o.). (Eds.). - In the wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
1906: (SHERER, Joseph Moyle). - Indische tafereelen voor reizigers aan den haard.
18135: - THE NEW ZEALAND OFFICIAL YEAR-BOOK 1946. 54th issue compiled in the Census and Statistics Department of the Dominion of New Zealand.
18060: - NEW ZEALAND UNDER THE SOUTHERN CROSS.
17817: - REGERINGSPROGRAMMA. SURINAME.
1753: (TULLY, Miss). - Narrative of a ten years' residence at Tripoli in Africa: from the original correspondence in the possession of the family of the late Richard Tully, Esq. the British Consul. Comprising authentic memoirs and anecdotes of the reigning Bashaw, his family, and other persons of distinction; also, an account of the domestic manners of the Moors, Arabs, and Turks.
17392: - INDIË IN DEN HAAG. Portret van een verlofganger.
14637: - DE VOC IN DE KAART GEKEKEN. Cartografie en navigatie van de Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1799.
15748: - JOURNAL DES VOYAGES ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER. Journal hebdomadaire. No. 834 - 860.
15268: - WIJ GEDENKEN. Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië.
15050: (SERRURIER-TEN KATE, M.). - De Compagnie's kamer van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
14713: - JAVA RELIGIE EN KUNST. (Met inleiding van K.W. Galis).
13717: (LAET, Johannes de). - Belgii confoederati respublica: sev Gelriae. Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal, Groning. chorographica Politicaque descriptio.
13705: (IVERNOIS, Francis d'). - Tableau historique et politique des révolutions de Geneve dans le dix-huitiéme siécle.
13571: (NENY, Patrice-François de). - Mémoires historiques et politiques des Pays Bas autrichiens.
13504: (QUANDT, Christlieb). - Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern sonderlich den Arawacken, Warauen und Karaiben, von den nüzlichsten Gewächsen und Thieren des Landes, den Geschäften der dortigen Missionarien der Brüderunität und der Sprache der Arawacken. Görlitz, 1807. Reprint with foreword by H.C. van Renselaar.
13176: (DORIS DE BOURGES, Charles). - Amours secrettes des quatre frères de Napoleon, par M. le baron de B... 2me édition.
8289: (LESLIE, Charles). - A new history of Jamaica, from the earliest accounts, to the taking of Porto Bello by vice-admiral Vernon. In thirteen letters from a gentleman to his friend.
11107: (MIRABEAU, Honoré Gabriel Riquetti de). - Des lettres de cachet et des prisons d'etat. Ouvrage posthume, composé en 1778.
37121: (HEUSSEN, Hugo Franciscus van). - Historie ofte beschryving van't Utrechtsche bisdom, behelzende de oudheden, kerkelijke en geestelijke gebouwen ... Deel I: Van de oudheeden en gestichten der stad Utrecht. Uyt het Latijn vertaald, en met aantekeningen opgehelderd, door H(endrik) v(an) R(ijn).
37122: (BRINK, Carel Frederik). - Nouvelle description du Cap de Bonne-Espérance, avec un journal historique d'un voyage de terre, fait par ordre du gouverneur .. Ryk Tulbagh dans l'intérieur de l'Afrique, par une caravane de quatre-vingt-cinq personnes, sous le commandement du captain Henri Hop.
10108: (ASHE, Thomas). - History of the Azores, or Western Islands; containing an account of the government, laws, and religion, the manners, ceremonies, and character of the inhabitants: and demonstrating the importance of these valuable islands to the British empire.
7777: - LITERATUURLIJST VOOR HET ADATRECHT VAN INDONESIË. 2e druk. (With) AANVULLENDE LITERATUURLIJST (1927- 1 september 1937).
826: (BOER, M.C. de & J.C. WESTERMANN). - Een halve eeuw paketvaart 1891-1941.
8394: (WRIGHT D'ARUSMONT, Frances). - Views of society and manners in America; in a series of letters from that country to a friend in England, during the years 1818, 1819, and 1820. By an English woman. 2nd American edition.
9019: - KUNST EN AMBACHT IN INDONESIË. Inleiding A. Djajasoebrata.
9337: - ENSIKLOPEDIA INDONESIA. (Ed. T.S.G. Mulia & K.A.H. Hidding).
9445: - OVERZEE. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
9558: (SLOANE, Hans). - Histoire de la Jamaïque, traduite de l'Anglois par (Raulin).
36421: AA, Pieter van der. - De aanmerkenswaardige voyagien door alderhande vreemde natien, na Oost- en West-Indië, mitsgaders door andere gewesten.
36997: AA, A.J. van der. - Biographisch woordenboek der Nederlanden, bevattende levensbeschrijvingen van zoodanige personen, die zich op eenigerlei wijze in ons vaderland hebben vermaard gemaakt. Herdruk Haarlem 1852-1878.
35660: AA, Abraham Jakob van der. - Aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden. Bijeengebragt .. onder medewerking van eenige Nederlandsche geleerden.
6254: AALBERS, J. - Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 (Ceylon) en 1657/58 (India).
34855: ONZE AARDE. - Maanschrift onder redactie van W. van Bemmelen, J.H.G. Kremer, J.C. Lamster, W.G.N. van der Sleen, A.N.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, Ph.C. Visser. Jaargang I.
16839: AARTSMA, N. - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
34923: ABADI, Rindu. - Batavia-Djakarta stad van mijn jeugd.
34793: ABBENHUIS, Wouter. - De laatste gouverneur van Java.
17625: ABBRING, H(ermanus) J(ohannes). - Fragmenten uit mijne aanteekeningen. Deel I.
29708: ABDELOUAHAB, Farid. - Ontdekkers van het eeuwige ijs. Vijf eeuwen poolreizen in reisjournalen. Met een voorwoord van Jean-Louis Étienne.
33465: ABENDANON, Eduard Cornelius. - Midden-Celebes-Expeditie. Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910).
34314: ABEYASINGHE, Tikiri. - Portuguese regiments on Sri Lanka.
32211: ABRAHAMSOHN, H. - Tandjong-Priok.
36881: ABRAHAMSZ Jr., Cornelis. - Het goud in mijn beurs in plaats van op de rok. De 'Herinneringen' van koopvaardijkapitein Cornelis Abrahamsz. jr. (1802-1879). Bezorgd en ingeleid door W.F.J. Mörzer Bruyn.
11279: ABRAHAMSZ, Anna. - Journaal eener Oostindiesche reis. De belevenissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van M.A. van Alphen.
9117: ACEH. - Perang kolonial Belanda di Aceh. The Dutch colonial war in Aceh.
36674: ACOSTA, José de. - Historie naturael ende morael van de Westersche Indien. Waer inne ghehandelt wordt van de merckelijckste dingen des hemels/ elementen/ metalen/ planten ende ghedierten van dien: als oock de manieren/ ceremonien/ wetten/ regeeringen/ ende oorloghen der Indianen. .. nu eerstmael uyt den Spaenschen in onser Nederduytsche tale overgheset: door Jan Huyghen van Linschoten.
28523: ACOSTA, José de. - Historie naturael en morael van de Westersche Indien. Waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dingen des hemels/ elementen/ metalen/ planten ende gedierten van dien: als oock de manieren/ ceremonien/ wetten/ regeeringen/ ende oorlogen der Indianen. Uit den Spaenschen in onse Nederduytsche tale overgheset: door Jan Huyghen van Linschoten. 2e editie.
34727: ADAMS, Marie Jeanne. a.o. - Decorative arts of Sumba.
8470: ADAMS, James Truslow. - New England in the Republic 1776-1850.
36142: SHIPWRECK OF THE ADDER. - VERSLAG aan den koning van het onderzoek naar de vermoedelijke oorzaken waaraan de zeeramp van ZR.MS. Rammonitor 'Adder' moet worden toegeschreven. Uitgebragt door de commissie, benoemd bij 's konings besluit van 21 Julij 1882.
21293: ADELS, Wiert. - Wiert Adels. Stuurman op het Hollandsch kofschip De Bloeijende Blom, die zig van dezen bodem, na dat dezelve door de Franschen genomen, met veel bravoure meester gemaakt en den 5 Augustus te Hellevoet opgebracht heeft.
35482: ADEMA, Tjeerd. - Dorus Rijkers. De Heldersche menschenredder. 4e druk.
15710: ADOLFS, (Gerard Pieter). - Soerabaia.
5154: ADRIANI, N(icolaus). - Bare'e-verhalen. Voor de uitgave bewerkt door M. Adriani-Gunning.
5123: ADRIANI, N(icolaus). - Laolita i Sese nTaola. Het verhaal van Sese nTaola, oorspronkelijke tekst in Bare'e taal (Midden-Celebes).
2971: ADRIANI, N(icolaus). - Spraakkunst der Bare'e-taal.
5160: ADRIANI, N. & A.C. KRUYT. - De Bare'e sprekende Toradja's van Midden-Celebes (de Oost-Toradjas). 2e geheel omgewerkte druk.
35057: SOUTH-AFRICA. - Scenes from the Sunny South.
32966: SOUTH-AFRICA. - Caffers.
32968: SOUTH-AFRICA. - Monoemugi.
32805: SOUTH-AFRICA. - SOUTH AFRICA IN PRINT. - Catalogue of an exhibition of books, atlases and maps held in the South African Library, Cape Town .. in commemoration of the arrival of Jan van Riebeeck at the Cape 6 April 1652.
31968: AFRICA. - Africa.
35267: AGRICOLA, George. - Oratio de bello adversus Turcam suscipiendo, ad Ferdinandum Ungariae boemiaequ regem & principes Germaniae
35113: AKELEY, Carl Ethan. - In brightest Africa.
34121: AKEN, Ch.H. van. - Aardrijkskundig woordenboek der geheele aarde. 4e verbeterde en vermeerderde druk.
6061: AKIHARY, Huib. - Architectuur & stedebouw in Indonesie 1870/1970. (Met:) Voorlopige lijst van architecten en stedebouwkundigen werkzaam in Nederlands-Indië/ Indonesië in de periode 1870-1970).
5399: AKIHARY, Huib. - Ir. F.J.L. Ghijsels. Architect in Indonesia (1911-1929). Contributions by Simone Schell, M.E. de Vletter. Foreword by C.L. Temminck Groll. Translation by T. Burrett. Initiator R.W. Heringa.
7501: AKVELD, L.M., Ph.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, F.C. van OOSTEN. - Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
28310: AKVELD, Leo M. - Magnifiek maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vertellen hun verhaal.
25416: ALBANY. - ALBANY BIRTHPLACE OF THE UNION. Commemorating America's oldest community, the growth of an idea, and an institution dedicated to the advancement of each.
27359: ALBERS, Derk. - Uit het land der pyramiden.
35112: ALBERTI, Ludwig. - Account of the tribal life & customs of the Xhosa in 1807. Translated by William Fehr from the original manuscript in German of The Kaffirs of the South coast of Africa.
7218: ALBERTS, A. - Per mailboot naar de Oost. Reizen met De Lloyd en De Nederland tussen 1920 en 1940.
35872: PHOTOGRAPH ALBUM. - Private family album depicting the ships ss. Rumphius and ssVan Riebeeck of the Koninklijke Paketvaart-Maatschappij, Batavia, and daily life in the Dutch East Indies.
35871: PHOTOGRAPH ALBUM. - Private family album depicting daily life in the Dutch East Indies.
35870: PHOTOGRAPH ALBUM. - Private album of a journey with the S.S. Slamat to the Dutch East Indies depicting life on board and in Asia.
4347: ALDERS, L.W. - Internationale rechtspraak tussen Indonesische rijken en de V.O.C. tot 1700.
36248: ALEXANDER, Caroline. - De Endurance. Shackletons legendarische expeditie naar de Zuidpool. Vertaald door Inge Kok.
34621: ALEXANDER, Jennifer. - Trade, traders and trading in rural Java.
26418: ALEXANDER, James Edward. - Transatlantic sketches, comprising visits to the most interesting scenes in North and South America, and the West Indies. With notes on negro slavery and Canadian emigration.
8365: ALEXIS, Willibald. (Georg Wilhelm Heinrich HÄRING). - Reistogten in het zuiden van Frankrijk; waarin karakterschilderingen over de oude en hedendaagsche Franschen. Uit het Hoogduitsch.
1333: ALGRA, A. - Het principaelste wit. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis 'van de eerste kerke en de gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia'.
3709: ALI, R.Mohammad & F. BODMER. - Djakarta through the ages. Foreword by Ali Sadikin.
20123: ALLARD, Paul. - Esclaves, serfs et mainmortables. Nouvelle édition revue et augmentée.
36936: ALLEN, Casey (Ed.). - Landscapes and landforms of the Lesser Antilles.
19951: ALLEN, W.E.D. (Ed.). - Russian embassies to the Georgian kings (1589-1605). Edited with introduction, additional notes, commentaries and bibliography. Texts translated by Anthony Mango.
8419: ALLEN, James Lane. - The blue-grass region of Kentucky and other Kentucky articles.
36755: ALLERS, Christian Wilhelm. - Rund um die Erde.
35988: ALMANAC. - UTRECHTSCHE SCHRIJF-ALMANAK voor het jaar .. 1834, voorzien met de jaar-, paarden-, koeijen-, schapen-, varken-, kaasmarkten enz., het vertekken en aankomen der posten en boden; het afvaren der veerschepen, trekschuiten en stoomboten; en het afrijden en aankomen der diligence en postwagens, in de provinciën Utrecht, Holland, Gelderland enz. Het haventij voor onderscheidene plaatsen in Nederland enz. Het op- en ondergaan der maan.
35505: AMSTERDAMSCHE ALMANAK. - Amsterdamsche almanak voor koophandel en zeevaart. 1919. Uitgegeven door het bestuur van het college Zeemanshoop.
19471: ALOFS, Luc, Wim RUTGERS, Henny E. COOMANS. (Red.). - Arubaans akkoord. Opstellen over Aruba van vóór de komst van de olieindustrie. Ter nagedachtenis aan dr. Johan Hartog 1912-1997. Met medewerking van Alice van Romondt.
6512: ALPHEN, G. van. - Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692.
27836: ALPS. - - JAHRBUCH DES SCHWEIZER ALPENCLUB. Jhrg. 32 - 1896 bis 1897.
37085: ALSTER, G. & B.M. MOSSEL. - Hadachlil. Leerboek van het Israëlisch Hebreeuws. 2e verbeterde druk.
35164: AMBON. - Het verblijf der schipbreukelingen van de gestrande stoomboot Willem de 1e op de koraalplaat Lucipara.
31088: AMBON. - Het verblijf der schipbreukelingen van de gestrande stoomboot Willem de 1e op de koraalplaat Lucipara.
36833: AMELUNXEN, C.P. - De geschiedenis van Curaçao. Opnieuw verteld.
36584: AMERICA. - The United States of America. Compiled and drawn in the Cartographic Section of the National Geographic Society.
36499: NORTH AMERICA. - Accurate charte von Nord-America aus dem besten Quellen.
36498: SOUTH AMERICA. - Neue charte von Süd America aus den besten Quellen.
31759: AMICIS, Edmondo de. - Marocco. Uit het Italiaansch vertaald door D. Lodeesen.
37107: AMORIE VAN DER HOEVEN, Abraham des. - Bijbelsche landschappen, naar afbeeldingen, op de plaats zelve vervaardigd.
32782: AMSTEL, Aad van. - Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw.
33959: WAREHOUSE OF THE DUTCH ADMIRALTY IN AMSTERDAM. - Amsterdam. Marine.
25506: NEW AMSTERDAM. - NEW AMSTERDAM YEAR BOOK. Third number.
25505: NEW AMSTERDAM. - NEW AMSTERDAM YEAR BOOK. Second number.
24158: AMSTERDAM. - AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam.
20761: NIEUW AMSTERDAM. - 1626 - Nieuw Amsterdam - 1938.
15676: NATIONAL MARITIME MUSEUM AMSTERDAM. - ROEIEN MET DE RIEMEN .. 75 jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
13388: AMSTERDAM. - Exrtact (sic) uyt verscheyde handvesten, en privilegien, vergunt aen de stadt en poorterie van Amsterdam, continerende den tijdt en maniere van nomineren en kiesen van schepenen aldaer.
13352: AMSTERDAM. - AMSTERDAMSCHE SECRETARY, bestaande in formulieren van scheepenen-kennissen, quytscheldingen, schatbrieven, en andere die gewoonlyk daar gebruikt worden. Hier zyn bygevoegt veelerlei formulieren van actens, die ter wees-assurantie- en desolate-boedels-kamer gebruikelyk zyn.
3763: AMUNDSEN, Roald & Lincoln ELLSWORTH. - De eerste vlucht over de Noordpool. Vertaald door Louis Blok.
36285: AMUNDSEN, Roald Engebregt Gravning. - Mijn Noordpoolvlucht. Uit het Noorsch vertaald door Remko ter Laan.
17231: AMUNDSEN, Roald Engebregt Gravning. - The South Pole. An account of the Norwegian Antarctic expedition in the 'Fram', 1910-1912. Translated from the Norwegian by A.G. Chater.
5124: ANCEAUX, J.C. - The Wolio language. Outline of grammatical description and texts.
30152: ANCEAUX, J.C. - The Wolio language. Outline of grammatical description and texts.
29957: ANCEAUX, J.C. - The Wolio language. Outline of grammatical description and texts. 2nd edition.
6398: ANDAYA, Leonard Y. - The heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi (Celebes) in the 17th century.
37050: ANDERSON, John. - Mission to the East coast of Sumatra, in 1823, under the direction of the government of Prince of Wales Island: including historical and descriptive sketches of the country, an account of the commerce, population, and the manners and customs of he inhabitants, and a visit to the Batta cannibal staes in the interior.
33534: ANDERSON, Johann. - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Uit het Hoogduits vertaalt door J.D.J. waar by gevoegt zyn de verbeteringen door Niels Horrebow.
8438: ANDERSON, Alexander D. - The Silver Country or the Great Southwest. A review of the mineral and other wealth, the attractions and material development of the former kingdom of New Spain, comprising Mexico and the Mexican cessions to the United States in 1848 and 1853.
36772: ANDERSSON, Charles John. - Lake Ngami; or, explorations and discoveries, during four years' wanderings in the wilds of South Western Africa. Second edition.
36501: ANDRADE, Tonio. - Het laatste gezantschap. De Nederlandse missie van 1795 en de vergeten geschiedenis van de westerse betrekkingen met China.
34021: ANDRADE, Tonio. - De val van Formosa. Hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg. Vertaald door Tristan Mostert.
27779: ANDRÉE, Salomon August. - Met 'De Adelaar' naar de Pool met S.A. Andrée, Nils Strindberg en Knut Fraenkel. Uitgegeven naar aanleiding van Andrée's pooltocht in het jaar 1897, naar aanteekeningen, gevonden op het Witte Eiland, in den zomer van 1930 .. door het Zweedsch Anthropologisch en Aardrijkskundig Genootschap. Vertaald door Louis Blok.
19904: ANDREWS, Charles M. - The Fathers of New England. A chronicle of the puritan commonwealths.
7936: ANDREWS, Charles W. - A monograph of Christmas Island (Indian Ocean): physical features and geology. With descriptions of the fauna and flora by numerous contributors.
21691: ANDRIES, Judith. - Nederlanders in Amerika.
33134: ANDRIESSEN, Pieter Jacob. - De tocht naar Rusland of het begin van den val van't keizerrijk, 1812. 2e druk.
19422: ANELL, Bengt. - Hunting and trapping methods in Australia and Oceania.
30862: ANGELBEEK, Christiaan van. - Korte schets van het eiland Lingga en deszelfs bewoners.
29512: ANGELBEEK, J(acobus) J(ohannes) van. - Pleidooi, gehouden ter openbare terechtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, den 8sten Mei 1873. Voorafgegaan door een woord van dankbetuiging aan den Minister van Koloniën (D. Fransen van de Putte).
37002: (BRUIJN VAN ROZENBURG, P.B. van). - SIE-ANOE. - Met Sie-Anoe naar Edi. Een bescheiden bijdrage tot de kennis van een deel van Atjeh in zijn beteekenis voor Neerlands handel, nijverheid en scheepvaart.
36188: (BRUIJN VAN ROZENBURG, P.B. van). - SIE-ANOE. - Een reisje van Salatiga naar Tebing-Tinggi en nog iets verder door Sie-Anoe. Met een woord van aanbeveling van K.W. van Gorkom.
2191: ANSON, George. - Reize rondsom de werreld, gedaan in de jaaren 1740 tot 1744.. op een expeditie naar de Zuidzee; opgesteld uit de journaalen en andere papieren van.. Anson zelven, en onder zyn opzicht uitgegeven door Richard Walter. Uit het Engelsch vertaald. 3e druk .. merkelyk verbeterd. (And:) Reize naer de Zuidzee, met het schip De Wager, onder het opzicht van George Anson, ondernomen in den jaere 1740. Zynde een vervolg op de reize van .. Anson. In't Nederduitsch vertaeld. (1e druk).
33455: ANTHONISZ, R.G. - Report on the Dutch records in the Government Archives at Colombo. With appendices.
6810: DUTCH ANTILLES. - Eerste - zesde jaarlijksch verslag van het GESCHIED-, TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDIG GENOOTSCHAP, gevestigd te Willemstad, Curaçao. 1897-1903. Reprint.
36829: DUTCH ANTILLES. - Eerste - zesde jaarlijksch verslag van het GESCHIED-, TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDIG GENOOTSCHAP, gevestigd te Willemstad, Curaçao.
22837: DUTCH ANTILLES. - Oranje en de zes Caraibische parelen. Officieel gedenkboek ter gelegenheid van het gouden regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina 1898 - 31 augustus - 1948.
31601: ANTONISSE, J.H. & B.N. van der VELDEN. (Red.). - Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
35901: ARASARATNAM, S. - The Dutch East India Company and its Coromandel trade 1700-1740.
35895: ARASARATNAM, S. - Baron Van Imhoff and Dutch policy in Ceylon 1736-1740.
23823: ARASARATNAM, S. - Dutch power in Ceylon 1658-1687.
19981: ARBER, Edward. - The story of the Pilgrim Fathers, 1606-1623 A.D.; as told by themselves, their friends, and their enemies. Edited from the original texts.
15848: ARCHER, Mildred. - Company drawings in the India Office Library.
24590: ARCTIC. - Nederland en het Noordpoolgebied.
36794: ARION, Frank Martinus. - Dubbelspel. Roman.
22857: ARISTY, Ramón Marrero. - La República Dominicana. Origen y destino del pueblo cristiano más antiquo de América.
20557: ARMITAGE, Christopher M. - Sir Walter Ralegh, an annotated bibliography.
18691: ARNDT, P(aul). - Mythologie, Religion und Magie im Sikagebiet (östl. Mittelflores).
35375: ARRESTO, Christlieb Georg Heinrich. - De Oost-Indiën-vaarer. Tooneelspel in vier bedrijven. Naar het Hoogduitsch. 2e druk.
34490: ARUBA. - Oranjestad. Hoofdplaats van Aruba. - Landschap op Aruba.
36823: ARUBA. - Topographical map of Aruba.
31015: ARUBA. - ARUBA PICTORIAL.
36809: ASPINALL, Algernon. - The pocket guide to the West Indies. British Guiana, British Honduras, Bermuda, the Spanish Main, Surinam & the Panama Canal. New and revised edition.
726: ATTEMA, Ypie. - St.Eustatius. A short history of the island and its monuments.
36733: ATWOOD, Thomas. - The history of the island of Dominica. Containing a description of its situation, extent, climate, mountains, rivers, natural history, &c.
35596: GLERUM AUCTIONEERS. - Indonesian and Indo European and South East Asian pictures, watercolours, pastels and drawings, and photographs.
35595: GLERUM AUCTIONEERS. - Schilderijen, grafiek en Indonesische kunst. Pictures, graphics and Indonesian art.
36101: AUGUSTINOS, Olga. - French Odysseys. Greece in French travel literature from the Renaissance to the Romantic era.
32665: AZIZ, Muhammad Abdul. - Japan's colonialism and Indonesia.
36697: BAAKE, Frans. - Miquelon.
32708: BAAL, Jan van. - Ontglipt verleden. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog. (En) Leven in verandering: 1947-1958.
37124: BAANE, J.C. - Reis door een gedeelte van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indië.
31103: BAAR, Véronique, Annelies Haase, Bert Jansen, Katja WEITERING. - Piet Ouburg (1893-1956), solist. Zicht op een eigenzinnig oeuvre.
32035: BAARD, H.P. - Willem van de Velde de Oude. Willem van de Velde de Jonge.
28704: BAARS, A. & H. SNEEVLIET. - Het proces Sneevliet 1917. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië.
34922: BAAY, Reggie. - De njai. Het concubinaat in Nederlands-Indië.
34304: BAAY, Reggie & Peter van ZONNEVELD. (Red.). - Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys.
34927: BAAY, Reggie. - Daar werd wat gruwelijks verricht. Slavernij in Nederlands-Indië.
28698: BABU, S. - Commodity composition of the English trade on the Coromandal coast (1611-1652).
33073: BACKER, C(ornelis) A(ndries). - The problem of Krakatao as seen by a botanist.
36713: BACKHOUSE, James. - A narrative of a visit to the Mauritius and South Africa.
34996: BACKHOUSE, James. - A narrative of a visit to the Mauritius and South Africa.
35545: BACOT, Willem - Willem CREDO. - Zeeusche spectator over de boedel en het testament van capitein Willem Credo, onder toezicht van Gerard Bacot, predikant te Koudekerk, en syn vrou Paulina Credo, nevens een journaal of dag-lyst van een bedroefde reis naa het vermakelyk Alphen. Tot waarschouwing van jonge predikanten om niet ligt voogdyen aan te nemen. Den 30 April 1734
36691: BAEDEKER, Karl. - Belgien und Holland nebst Luxemburg. Handbuch für Reisende. 25. Auflage.
35714: BAEDEKER, Karl. - Konstantinopel. Balkanstaaten, Kleinasien, Archipel, Cypern. Handbuch für Reisende. 2. Auflage.
25172: BAEDEKER, Karl. - Nordwest-Deutschland (von der Elbe und der westgraenzen Sachsens an, nebst Hamburg und der Westküste von Schleswig-Holstein). 31. Auflage.
13116: BAEDEKER, Karl. - Paris und Umgebungen. Handbuch für Reisende. 14te Auflage.
13076: BAEDEKER, Karl. - Northern Italy including Leghorn, Florence, Ravenna and routes through France, Switzerland, and Austria. Handbook for travellers. 14th remodelled edition.
35616: BAESJOU, René. - An Asante embassy on the Gold Coast. The mission of Akyempon Yaw to Elmina, 1869-1872.
35093: BAGNALL, A. Gordon. - Wines of South Africa. An account of their history, their production and their nature.
32780: BAIN, Andrew Geddes. - Journals of Andrew Geddes Bain. Trader, explorer, soldier, road engineer and geologist.
36773: BAINES, Thomas. - Explorations in South-West Africa. Being an account of a journey in the years 1861 and 1862 from Walvisch Bay, on the western coast, to Lake Ngami and the Victoria Falls.
21140: BAKE, R(udolph) W(illem) J(ohan) C(ornelis). - Eene geruststellende stem van de kust van Java.
34908: BAKELS, Jet. - Een kleur van heiligheid. Wereldbeeld en kleding van de Baduy (West-Java).
21642: BAKELS, Jet & Nico de JONGE. - Indië ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West.
32256: BAKER, Samuel White. - Ismailïa: a narrative of the expedition to Central Africa for the suppression of the slave trade. Organized by Ismail, Khedive of Egypt.
28309: BAKER, J.N.L. - The history of geography. Papers.
8970: BAKER, Samuel White. - The Albert N'Yanza, great basin of the Nile, and explorations of the Nile sources. (2nd edition).
20132: BAKKER, Johan Cornelis de. - Slaves, arms, and Holy War. Moroccan policy vis-à-vis the Dutch Republic during the establishment of the 'Alawi dynasty (1660-1727).
33091: BALAI, Leo. - Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-Atlantische slavenhandel.
32247: BALAI, Leo. - Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West Indische Compagnie, 1720-1738.
160: BALBI, Adrien. - Eléments de géographie générale ou desciption abrégée de la terre .. selon les dernières transactions et les découvertes les récentes.
273: BALBIAN VERSTER, J.F.L. de & M.C.KOOY-VAN ZEGGELEN. - Batavia oud en nieuw.
32758: BALDAEUS, Philippus. - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong.
147: BALDAEUS, Philippus. - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong.
36336: BALEN, Johan Hendrik van. - De kristallen stad. Wonderlijke avonturen van eene Nederlandsch-Amerikaansche expeditie ter verovering van de Noordpool.
36335: BALEN, Johan Hendrik van. - De scheepsjongen van Willem Barends. De Nederlanders aan de Noordpool, 1894-1597. 2e druk.
36334: BALEN, Johan Hendrik van. - De scheepsjongen van Willem Barends. De Nederlanders aan de Noordpool, 1894-1597.
36294: BALEN, Johan Hendrik van. - Stuurman Tromp. 2e druk.
3011: BALEN, Johan Hendrik van. - De avonturiers. De grondleggers van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost. 1598-1603.
28043: BALEN, J. Hendrik van. - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld.
6578: BALEN, W.J. van. - Ons gebiedsdeel Curaçao. Met een voorrede door Ch.J.I.M. Welter.
35837: BALI. - Bali. The wonderland.
35763: BALI. - DAGVERHAAL van eene reis van den resident van Bali en Lombok, vergezeld van den controleur voor de politieke aangelegenheden en de Poengawa's Ida Njoman Bandjar en Goesti Njoman Raka naar Karangasem en Kloengkoeng van 11 t/m 26 apil 1898. - RAPPORT van de reis van den controleur Schwartz naar Bangli. 1899. - DAGVERHAAL van eene reis van den resident van Bali en Lombok vergezeld van den controleur voor de politieke aanrakingen en de Poengawa's Ida Bagoes Gelsel en Goesti Ktoet Djantik naar Tabanan en Badoeng, van 17 juli t/m 5 augustus. 1899.
14701: BALI. - Bali, kringloop van het leven. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het tweede lustrum van de Delftse Ethnografische Vereniging. (Met inleiding van C.H.M. Nooy-Palm).
35645: BALK, Louisa & Frans van DIJK. - Inventaris van het archief van de Gouverneur-Generaal en Raden van Indië (Hoge Regering) 1612-1811.
37022: BALK, G.L. & F.E.Ch. HOSTE. - Inventaris van de kaarten en tekeningen van het Ministerie van Koloniën (1702) 1814-1963. Redaktie en inleding K.Zandvliet.
37123: BALLANTYNE, Robert Michael. - Ungava: a tale of Esquimaux-Land.
22418: BALLARD, Chris, Steven VINK, Anton PLOEG. (Ed.). - Race to the snow. Photography and the exploration of Dutch New Guinea, 1907-1936.
35778: BALLOT, A. - Verslag betreffende een dienstreis van den assistent-resident van Loeboeq Sikaping A. Ballot, vergezeld van den chef van den staf van Sumatra's Westkust, naar de landschappen Moeara Soengei Lolo VI Kota Kampar en Mapat Toenggoel (Silajang), Loeboeq, Gedang en Moeara Tahis.
36202: BALSEM, N.C. - Mannen van beteekenis in onze dagen. Levensschetsen en portretten.
29248: BANCK, J(ohn) E(ric). - Onze aanvrage om concessie nader toegelicht en met cijfers gestaafd: door Banck c.s.
29249: BANCK, J(ohn) E(ric). - De koloniale staatkunde van het kabinet ontvouwd en beoordeeld.
30879: BANCKERT, Adriaen. - E. manhafte zee-held Adriaan Bankert, L. Admiraal van Zeeland.
35178: BANDUNG. - Bandung. Stratengids behorende bij plattegrond.
34902: BANNER, Hubert S. - A tropical tapestry.
34825: BARBIER, Jean Paul. (Ed.). - Messages in stone. Statues and sculptures from tribal Indonesia in the collections of the Barbier-Mueller Museum. Texts by Jean Paul Barbier, Ian C. Glover, Janet Hoskins, Alain Viaro and Arlette Ziegler.
16217: BARBOUR, Philip. L. (Ed.). - The Jamestown Voyages under the first charter 1606-1609. Documents relating to the foundation of Jamestown and the history of the Jamestown colony up to the departure of Captain John Smith, last president of the council in Virginia under the first charter, early in October, 1609.
32834: BAREND-VAN HAEFTEN, Marijke & Hetty PLEKENPOL. - Wouter Schouten. Dichter en VOC-chirurgijn. 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie.
24034: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & B. PAASMAN. (Red.). - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd.
16049: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & E.S. van EYCK VAN HESLIN. (Red.). - Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel.
12178: BAREND-VAN HAEFTEN, M. - Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
6700: WILLEM BARENTS. - Verslagen omtrent den eersten - zevenden tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee in de jaren 1878-84. Uitgebracht aan het Comité van Uitvoering / Bestuur der Vereeniging Willem Barents.
33290: WILLEM BARENTS. - Verslagen omtrent den vierden tocht van de Willem Barents naar de IJszee in den zomer van 1881, uitgebracht aan het Comité van Uitvoering.
27774: WILLEM BARENTS. - Verslagen omtrent den derden tocht van de Willem Barents naar de IJsze, in den zomer van 1880, uitgebracht aan het Comité van Uitvoering.
36257: WILLEM BARENTSZ. - Special number Spiegel Historiael Jrg. 31, no.10: Gevangen in het ijs.
36205: WILLEM BARENTSZ. - Het behouden Huys on Nova Zembla.
36206: WILLEM BARENTSZ. - Overwintering op Nova Zembla.
34636: BARGRAVE, Robert. - The travel diary of Robert Bargrave Levant merchant (1647-1656). Edited by Michael G. Brennan.
8669: BARKER, Edward Harrison. - Wanderings by southern waters. Eastern Aquitaine.
35078: BARNARD, Anne. - South Africa a century ago (1797-1801). Selected and edited by H.J. Anderson. With an introduction by A.C.G. Lloyd.
19065: BARNARD, Marjorie. - Sydney. The story of a city.
33156: BARNES, Hugh. - Gannibal. The Moor of Petersburg.
34632: BARR, William. (Ed.). - Searching for Franklin: the Land Arctic Searching Expedition. James Anderson's and James Stewart's expedition via the Back River. 1855.
20217: BARR, William & Glyndwr Williams. (Ed.). - Voyages to Hudson Bay in search of a Northwest passage 1741-1747.
8237: BARR, Pat. - Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw.
35957: BARRAUD, C. & J.D.M. PLATENKAMP. (Ed.). - Rutuals and socio-cosmic order in Eastern Indonesian societies.
35958: BARRAUD, C. - Wife-givers as ancestors and ultimate values in the Kei Islands
25324: BARREVELD, Dirk Jan. - Tegen de Heeren van de VOC. Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn.
11063: BARREVELD, Dirk Jan. - De route om de west. De Liefde's tragiek en triomf op zoek naar specerijen.
12317: BARROS, Joan de. - Bloedige scheeps-togt van den maarschalk Don Fernando Coutinho na Oost-Indien, met een vloot van 15 scheepen in't jaar 1509. Behelsende het verdelgen van Calicut, en de ongelukkige dood van den maarschalk en veele aansienelijke Portugysen. In het Portuguys beschreeven .. Nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
25637: BARTELS, M.H., E.H.P. CORDFUNKE, H. SARFATIJ. (Red.). - Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie.
33119: BARTHELEMY, Jean Jacques. - Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahr vor der gewöhnlichen Zeitrechnung. Aus dem Französischen.
1105: BARTHELEMY, Jean Jacques. - Reis door Italië. Uit het Fransch vertaald door P.G. Witsen Geysbeek.
7559: BARTHELMESS, Klaus & Joachim MÜNZING. - Monstrum horrendum. Wale und Walstrandungen in der Druckgraphik des 16. Jahrhunderts und ihr motivkundlicher Einfluss.
1504: BARTLETT, William Henry. - WILLIS, Nathaniel Parker. - American scenery; or land, lake and river. Illustrations of transatlantic nature.
313: BARTMAN, G.H. - Fotografiën van Soerabaja.
35312: BARTOLI, Domenico. - Buda ritolta a’Turchi dall’armi chistiane. Canzone del Sig. Domenico Bartoli Lucchese dedicata all’illustriss(imo) a reverendisss(imo) Sig. Monsig. Giuseppe Archinto Arcivescovo di Tessalonica, e Nunzio Apostolico appresso il Srereniss(imo) Granduca di Toscana.
22428: BARTTELOT, Edmund Musgrave. - Journal et correspondance du major Edmund Musgrave Barttelot, commandant l'Arrière-colonne dans l'expédition Stanley a la recherche et au secours d'Emin Pacha, publiés par Walter George Barttelot.
8626: BAS, François de. - De residentie-kaarten van Java en Madoera.
35985: BASSENGE. - Historische Plakate 1880-1980.
35900: BASSETT, D.K. - The surrender of Dutch Malacca, 1795.
35896: BASSETT, D.K. - British trade and policy in Indonesia 1760-1772.
7353: BASTIN, John & Bea BROMMER. - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
36149: BASTIN, John. - Lady Raffles by effort & virtue.
7278: BATAVIA. - BATAVIA ALS HANDELS-, INDUSTRIE- EN WOONSTAD samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residential center written for the municipality of Batavia.
35875: BATAVIA. - AUTOGRAPH ALBUM OF JEANNE DE LANGE IN BATAVIA.
35259: BATAVIA. - Indexcijfers van de kosten van levensonderhoud te Batavia sedert september 1936 en de samenstelling der 4 gezinsbudgetten.
35162: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1676. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
34916: BATAVIA. - Catalogus van de historische tentoonstelling ter gelegenheid der herdenking van het drie-honderd-jarig bestaan (van Batavia).
29642: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1677. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
37017: DAGH-REGISTER BATAVIA. - Dagh-register gehouden int Casteel Batavia vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts-India anno 1624-1682. Uitgegeven door H.T. Colenbrander, J. de Hullu, J.A. van der Chijs, F. de Haan, e.a.
22305: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1675. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
12839: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT KASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1674. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
11639: BATAVIA. - Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum.
35690: BATIK. - Map of Indonesia.
35688: BATIK. - BATIK PATTERNS.
9732: BAUCKE, Williams. - Where the white man treads. Selected from a series of articles contributed to 'The New Zealand Herald' and 'The Auckland Weekly News'; including others now published for the first time. 2nd revised edition.
4188: BAUDET, H. & I.J. BRUGMANS. (Red.). - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van A.P.A.A. Besnard, H.J. Friedericy, Rob Nieuwenhuys etc.
35843: BAUER, Marius. - Marius Bauer 1867-1932. Oriëntalist.
35844: BAUER, Marius. - Marius Bauer 1867-1932. (Samenstelling tentoonstelling Mariëtta Jansen en Saskia Zwiers).
24564: BAUM, Vicki. - Liebe und Tod auf Bali. Roman.
22713: BAUMGARTNER, Alexander. - Reisebilder aus Schottland. 3. vermehrte Auflage.
13045: BAUMGARTNER, Alexander. - Durch Skandinavien nach St. Petersburg. 3. Auflage.
6454: BAX, D. - n' Pastelportret deur Piter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765.
35034: BAX, D. & C. KOEMAN. - Argitektoniese skoonheid in Kaapstad se kompanjiestuin 1777 - 1805. With a summary in English.
11583: BAX, D. - Het oudste Kaapse zilver 1669-1751. Met gegevens over zilveren voorwerpen verkregen in de 17de, 18de en 19de eeuw door die kerkelijke gemeenten en instellingen van Compagnie en burgerij welke reeds voor 1752 aan de Kaap bestonden. Summary in English.
32448: BAYER, Wolfgang. - Reize naar Peru, van 1748 tot 1770.
33688: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire.
15678: BAYLY, C.A. (Ed.). - The Raj. India and the British 1600-1947.
35385: PROCLAMATION BEACONAGE. - De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. hebben goedgevonden voor den tyd van tien jaaren onder den naam van het Borkumsche vuurgeld te doen heffen een vuur/ ton/ en bakengeld .. van die schepen alleen/ die uit deeze landen na de Oostzee en Archangel/ mitsgaders na de kleine Oost en Noorwegen vaaren
34641: BEALS, Herbert K. a.o. (Ed.). - Four travel journals. The Americas, Antarctica and Africa, 1775-1874. Edited by Herbert K. Beals, R.J. Campbell, Ann Savours, Anita McConnell, Roy Bridges.
17226: BEATIS, Antonio de. - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, the Low Countries, France and Italy, 1517-1518. Translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Edited by J.R. Hale.
33120: BEAUFORT, Louis de. - Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siecles de l'histoire romaine.
20938: BEAUVOIR, (Ludovic) de. - Voyage autour du monde. Volume III: Pékin, Yeddo, San Francisco.
32802: BECHT, Karl. - The Karl Becht collection. Books on Africa including sections on the Middle East, the Far East, the Arctic and Antarctic and America.
33088: BECKLES, H. & V. SHEPHERD. (Ed.). - Caribbean slave society and economy. A student reader.
36739: BEEBE, William. - The Arcturus adventure. An account of the New York Zoological Society's first Oceanographic expedition.
36303: BEECKMAN, Nathalie & Rita JALON. - Belgica. De eerste overwintering in Antarctica 1897-1899.
28249: BEEK, A. van. - Life in the Javanese Kraton.
34890: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië, 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en René Wezel.
29107: BEERS, Lambert F. van. - Dutch-Japanese links. Translation I. Gaukroger. (Foreword Cor Boonstra).
10237: BEERS, Jan Kees & Cees BAKKER. - Westfriezen naar de Oost. De Kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800.
35932: BEET, Chris de & H.U.E. THODEN VAN VELZEN. - Bush negro prophetic movements: religions of despair ?
36847: BEETS, D.J. - Lithology and stratigraphy of the cretaceous and danian succession of Curaçao.
15822: BEETS, Nicolaas. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. 2e druk.
36310: BEHOUNEK, Franz. - Zeven weken op een ijsschots. De ondergang der expeditie van Nobile. Geautoriseerde Nederlandsche vertaling van R. de Ruyter-van der Feer.
35965: BEHREND, T.E. & W. VAN DER MOLEN. (Ed.). - Manuscripts of Indonesia.
36448: BEIJL, K.de. - Anton Romijn. De avonturen van een Hollandsche jongen in Indië.
36647: BEKKER, Balthasar. - De betoverde weereld, zynde een grondig ondersoek van't gemeen gevoelen aangaande de geesten, deselver aart en vermogen, bewind en bedrijf; als ook't gene de menschen door derselver kraght en gemeenschap doen. In vier boeken ondernomen.
29522: BEKKING, H(enri) C(harles). - Nederlandsch Indië en het ministerie Thorbecke. Open brief aan A.F. Jongstra, oud lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
29428: BEKKING, H(enri) C(harles). - De 'schandalen' van den 'vrijen arbeid in Rembang'. Eene toelichting op het rapport van den heer O. van Rees, over de vrijwillige tabakskultuur.
28801: BELGRAVE, V. - Ti Marie.
34209: BELLIN, Jacques Nicolas. - Partie de la Mer Glaciale contenant la Nouvelle Zemble et le pais de Samoiedes suivant les découvertes des Hollandois et les cartes des Russes .. par M. Bellin.
36759: BELT, Thomas. - The naturalist in Nicaragua: a narrative of a residence at the gold mines of Chontales; journeys in the savannahs and forests, with observations on animals and plants in reference to the theory of evolution of living forms.
30631: BELT, Albert van den. - Het VOC-bedrijf op Ceylon. Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw.
29102: BENALI, Abdelkader & Herman OBDEIJN. - Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd.
11460: BENEZET, Anthony. - Some historical account of Guinea, its situation, produce, and the general disposition of its inhabitants. With an inquiry into the rise and progress of the slave trade, its nature, and lamentable effects. New edition.
37000: BÉNÉZIT, E. - Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays par un groupe d' écrivains spécialistes français et étrangers. Nouvelle édition entièrements refondue, revue et corrigée. Librairie Gründ 1948. Reprint.
25311: BENGAL. - LA MISSION BELGE DU BENGALE OCCIDENTAL.
6691: BENJAMINS, H.D. & J.F. SNELLEMAN. - Encyclopaedie van Nederlandsch West-Indië.
36322: BENNET, Roelof Gabriël & Jacobus van WIJK ROELANDSZ. - Nederlandsche zeereizen. In het laatst der zestiende, zeventiende en het begin der achttiende eeuw. Naar de oorspronkelijke journalen of gelijktijdige berigten, op nieuw uitgegeven en met eenige aanteekeningen en de noodige ophelderingen vermeerderd. Deel II.
25390: BENNETT, George Fletcher. - Early architecture of Delaware. Introduction and text by J.L. Copeland.
31021: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. van, L.O. BRAUN, a.o. - Aruba en onafhankelijkheid. Achtergronden, modaliteiten en mogelijkheden; een rapport in eerste aanleg.
33675: BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. - Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk.
25788: BENTINCK, Wolter Jan Gerrit. - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Schout bij Nacht van Holland en Westvriesland .. overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtigen zeeslag, op Doggersbank, den 5den augustus 1781.
28524: BENZO(NI), Hieronymus. - De gedenkwaardige West-Indise voyagien, gedaan door Christoffel Columbus, Americus Vesputius en Lodewijck Hennepin. Behelzende een naaukeurige en waarachtige beschrijving der eerste en laatste Americaanse ontdekkingen... Mitsgaders een getrouw en aenmerkelijk verhaal van de Opperhoofden der Spanjaarden onderlinge oneenigheden doenmaals in America, als ook de onmenschelijke wreedheden door haer aen d'Indianen gepleegd. In't Italiaans beschreeven .. nu eerst getrouwelijk vertaald.
23138: BERDJAJEW, Nicolai. - Slavernij en vrijheid. (Vertaald door Guy Voets).
6376: BERG, René van den. - A grammar of the Muna language.
5456: BERG, E.J.J. van den. - De val van Sora.
4591: BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. - Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen.
35923: BERG, C.C. - Opmerkingen over de chronologie van de oudste geschiedenis van Maja-Pahit en over Krtarajasajayyawardhana's regeering.
32214: BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. - De wording der nood-ordonnantie van 4 december 1884 (Indisch Staatsblad no. 217).
29494: BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
29474: BERG, N(orbertus) P(etrus) van den. - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
28871: BERG, Norbert van den & Steven WACHLIN. - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië.
17877: BERG, René van den. - Muna - English dictionary. In collaboration with La Ode Sidu.
35471: BERGE, A. van der & H.P. ter AVEST. (Red.). - Woelend water, leven en werk van de zeeschilder Nicolaas Baur (1767-1820).
36553: BERGH, J.D. van den. - Spraakkunst van het Banggais.
36201: BERGH, Samuel Johannes van den. - Merkwaardige mannen. Schetsen voor jongens. Gedeeltelijk uit den vreemde. Tweede serie.
36959: BERGH-MARGGRAFF, R. de. - In Latijnsch Amerika.
37131: BERGH, P.A. van den. - Land- en volkenkundig woordenboek der Heilige Schrift. Met een inleidend woord van J.H. Gunning jr.
32232: BERGSMA, Willem Bernardus. - Is het weder ingediende wetsontwerp betreffende de cultuurondernemingen in Nederlandsch Indie volledig ?
33651: BERKEL, Adriaan van. - De reizen van Adriaan van Berkel naar Guiana. Indianen en planters in de 17de eeuw. Bezorgd door Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar
33650: BERKEL, Adriaan van. - The Voyages of Adriaan van Berkel to Guiana. Amerindian-Dutch relationships in 17th-century Guyana. Edited by Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar
36531: BERKUM, Sandra van. - De Rotterdam. De kunst van het reizen.
36506: BERKUM, Sandra van. - Op reis met de Rotterdam. Welcome on board.
22430: BERLAGE, Hendrik Petrus. - Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst.
32560: BERLIN, Ira. - Many thousands gone. The first two centuries of slavery in North America.
2099: BERLIN. - ALBUM VON BERLIN, CHARLOTTENBURG UND POTSDAM.
37061: BERNAGIE, Pieter. - De belachchelyke Jonker. Kluchtspel.
36860: BERNARDIN DE SAINT PIERRE, Jacques Henri. - A voyage to the island of Mauritius (or Isle of France), the Isle of Bourbon, the Cape of Good Hope, &c. With observations and reflections upon nature and mankind. By a French officer. Translated from the French by John Parish.
31874: BERNATZIK, Hugo Adolf & Emmy BERNATZIK. - Die Geister der gelben Blätter. Forschungsreisen in Hinterindien.
5486: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven. Gewijzigde herdruk.
4130: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
34713: BERNET KEMPERS, A.J. - Tjandi Kalasan dan sari. Disalin R. Soekmono.
9339: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur. Buddhist mystery in stone. Decay and restoration. Mendut and Pawon. Folklife in ancient Java.
24689: BERQUE, Jacques. - Die Araber.
37102: BERTIUS, Petrus. - Ofen.
32651: BERTLING, C.T. - Grondbezit in de Minahasa.
36479: BERTRAND, J. - Lettres édifiantes et curieuses de la nouvelle mission du Maduré. Tome I.
29715: BES, Lennart. - Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Volume II: Archival guide to the Repositories in the Netherlands other than the National Archives (at the Hague, the Netherlands).
25247: BES, L., J. GOMMANS, J., G. KRUIJTER. - Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Volume I: Bibliography and archival guide to the National Archives at the Hague (The Netherlands).
33169: BESTEBREURTJE, Gert Jan. - De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen.
13827: BETHLEHEM, J.& A.C. MEIJER. ( Red..). - VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azië ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie.
13127: BETOUW, Johannes in de. - Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis.
35491: BEUKEMA, Hans. - Op kruispost. Zeilende loodsen voor de Nederlandse kust.
2860: BEUKERS, H., A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT, M.E. van OPSTALL, and F. VOS. - Red-haired medicine. Dutch-Japanese medical relations.
5557: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh.
33000: BEVERSLUIS, Martien. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis.
9426: BEYERMAN, H.C. - Walvisvaart, wijnhandel & schilderkunst. De Rotterdamse reders Beyerman.
16714: BEYERS, Coenraad. - Die Kaapse patriotte 1779-1791.
35500: BEYLEN, Jules van. - De hengst. De botvisserij en de mosselvangst in Zeeland en in Vlaanderen. Met medewerking van Han Reijnhout.
35495: BEYLEN, Jules van. - De hoogaars en de visserij van Arnemuiden.
35460: BEYLEN, J. van. - Zeeuwse vissersschepen van de Ooster- en Westerschelde.
36974: BEYLEVELT, Karel. - Natuurgids Nederlandse Antillen & Aruba.
5454: BEZEMER, T.J. - Oefeningen ter vertaling uit en in het Javaansch met Javaansch-Hollandsche woordenlijst en Hollandsch-Javaansche woordenlijst. 7e druk.
3771: BEZEMER, K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der groote expedities op weg naar de Zuidpool.
36229: BEZEMER, K.W.L. - De Zuidpool belegerd. De ontdekking van het laatste werelddeel.
2931: BEZEMER, T.J. - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië. Naar den tweeden druk der Encyclopedie van Nederlandsch-Indië.
30620: BEZERRA, V.C. - Olinda do salvador do mundo (biografia da cidade).
36492: BIBLIA. - Evangelion Theovab.
36485: BIBLIA. - Hikajat perdjandjian lama seratoes tjeritera jaïtoe seratoes tjeritera dari pada elkitab wasiat lama.
36464: BIBLIA. - Muhsa kunga un pestitaja Jesus Kristus jauna deriba.
32534: BICKMORE, Albert S(mith). - Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander.
21169: BIEWENGA, Ad. - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
14594: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door M. Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts.
36540: BIJNAAR, Aspha. (red.). - Kind aan de ketting. Opgroeien in slavernij toen en nu.
16160: BINARK, Ismet & Halit EREN. - World bibliography of translations of the meanings of the holy qur'an. Printed translations 1515-1980.Edited with introduction by Ekmeleddin Ihsanoglu.
24219: BINDER, Franz. - Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662.
35515: BATIK BINDINGS. - Collection of twenty one Dutch batik bindings from the series Meulenhoff's Kleine Boeken van groote schrijvers.
35771: BINK, G.L. - Drie maanden aan de Humboldtsbaai.
22453: BINNERTS, C. - 'Alles is in orde, heeren .. !' Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943.
24670: BIOVÈS, Achille. - Les Anglais dans l'Inde. Warren Hastings (1772-1785).
28854: BIRKEN, Sigmund von. - Der vermehrte Donau-Strand/ mit allen seinen Ein- und Zuflüssen/ angelegenen Königreichen, Provintzen, Herrschafften und Städten/ auch dererselben alten und neuen Namen/ von Ursprung bis zum Ausflusse .. vorgestellet: auch sampt kurtzer Verfassung einer Hungar- und Türckis. Chronick/ und des Anno 1663. und 1664. geführten Türken-Krieges. Mit einer kurzen Continuation der merkwürdigsten Türkischen Kriegs-handlungen ..
33001: BJERRE, Jens. - Oog in oog met het stenen tijdperk. (Nederlandse vertaling B. Mackenzie).
32557: BLACKBURN, Robin. - The making of New World slavery. From the Baroque to the modern 1492-1800.
37103: BLAEU, Joan. - Transylvania Sibenburgen.
34207: BLAEU, Joan. - Atlas maior. Volume I - II: Anglia, Scotia & Hibernia. Introduction and texts by Peter van der Krogt.
35935: BLAIR, Barbara L. - Wolfert Simon van Hoogenheim in the Berbice slave revolt of 1763-1764.
35488: BLAKE, George. - Lloyd's register of shipping 1760-1960.
24967: BLANCHOD, Fred. - Dans l'Asie. Des hommes bruns. Voyage aux Indes.
19913: BLANKESTEIJN, Herbert & Louwrens HACQUEBORD. - Op zoek naar het Behouden Huys. Een expeditie naar Nova Zembla in het kielzog van Willem Barentsz.
34893: BLECKMANN, W.C.C. - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). 'Schilder van het oude Java. Met voorwoord van J. van der Werff.
34813: BLECKMANN, W.C.C. - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). 'Schilder van het oude Java.
36423: BLIGH, William. - A voyage to the South Sea, undertaken by command of his majesty for the purpose of conveying the bread-fruit tree to the West Indies, in his majesty's ship The Bounty, commanded by lieutenant William Bligh. Including an account of the mutiny on board the said ship, and the subsequent voyage of part of the crew, in the ship's boat, from Tofoa, and the Friendly Islands, to Timor, a Dutch settlement in the East Indies.
36439: BLINDE, J.H. - Karon. De kleine verschoppeling.
36907: BLINK, M.J. van den. - Olie op de golven. De betrekking tussen Nederland/Curaçao en Venezuela gedurende de eerste helft van de twintigste eeuw.
19019: BLISCHKE, Rudolf. - Kapitän Phillip. Gründung der Strafkolonie Sydney. 2. Auflage.
27964: BLOEMBERGEN, Marieke. ( Red.). - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931.
29197: BLOEMEN WAANDERS, F(rançois) G(erard) van. - De gouvernements-koffiecultuur op Java (naar aanleiding van het rapport der staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 14 october 1888).
6001: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. 2e herz. druk.
34127: BLOM, M.L.B. - Catalogus van de boeken gepubliceerd door de Utrechtse Indologen.
15547: BLOM, Theodorus A. - Scheepsjournaal .. zijnde een naukeurig verslag van zijn menigvuldige omzwervingen in de Caraïbische wateren, behelzende vele merkwaardige gegevens omtrent zijn bevindingen en ontdekkingen, inhoudende avonturen ter zee alsmede gegevens betreffende onbekende gebieden, zijn omgang met wilden en getemden ..
18964: BLOMHOFF, Jan Cock. - De hofreis naar de shogun van Japan. Naar een persoonlijk verslag .. bezorgd door F.R. Effert. Ingeleid en geannoteerd door Matthi Forrer.
33983: BLOOMSBURY. - Catalogue of 19th and 20th century photographs. To be sold by auction.
35768: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - De 'Magnifique theca of Boekas' in de leeszaal van het Museum te Weltevreden.
34970: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau Tentoonstelling te Weltevreden 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. Deel II.
34368: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel I.
6326: BLUSSÉ, Leonard. - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
6002: BLUSSÉ, Leonard & Jaap de MOOR. (Red.). - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
37055: BLUSSÉ, Leonard. - De Chinezenmoord. De kolonisatie van Batavia en het bloedbad van 1740.
34309: BLUSSÉ, Leonard & Femme GAASTRA. (Ed.). - Companies and trade. Essays on overseas trading companies during the Ancien Régime.
1315: BLUSSÉ, Leonard. - Strange Company. Chinese settlers, Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia.
30689: BLUSSé, L., F.P. van der PUTTEN, H. VOGEL. (Ed.). - Pilgrims to the past. Private conversations with historians of European expansion.
30633: BLUSSÉ, L. & F.J. van LUYN. - China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007).
22122: BLUSSÉ, L. & I. OOMS. (Red.). - Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap.
17017: BLUSSÉ, Leonard. - Bitters bruid; een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw.
36682: BODDAM WHETHAM, J.W. - Across Central America.
34007: SUMATRA-BODE. - Sumatra-Bode. Nieuws- handels- en advertentieblad. 46e Jaargang. Maandag 28 augustus & woensdag 11 october 1939. Eerste blad.
32199: JAVA-BODE. - Java-Bode. Algemeen dagblad voor Nederlandsch-Indië. Jaargang 16, Nr. 183, donderdag 11 augustus 1927. (Jubileumnummer).
9338: BODROGI, Tibor. - Kunst van Indonesië. (Nederlanse bewerking A.M.C. van Pesch).
36132: BOEKENWERELD. - Vrouwen & boeken. (Themanummer).
37028: BOELENS, Germen, Chris van FRAASSEN, Hans STRAVERS. - Natuur en samenleving van de Molukken. Met medewerking van Nanneke Wigard.
24169: BOELL, Paul. - L'Inde et le problème Indien. 2me édition.
7080: BOER, M.G. de. - Tromp en de Armada van 1639.
443: BOER, M.G. de. - Piet Heyn en de zilveren vloot.
3551: BOER, M.G. de. - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639.
34804: BOER, Jack. - Koninklijke olie in Indië. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953.
34597: BOER, G.J. de, A.J.J.MULDER, H.A. SLETTENAAR, E.W.J. VELTEROP. - Koninklijke Java - China - Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.).
34585: BOER, M.G. de. - Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart.
32931: BOER, M.G. de. (Red.). - Van oude voyagiën. 2e druk.
30618: BOER, M.G. de. (Red.). - Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie.
20765: BOER, M.G. de. - De Holland-Amerika Lijn 1873-1923.
20764: BOER, M.G. de. - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920.
11652: BOER, M.G. de. - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' 1823-1923.
35432: BOERMA, A. (Red.). - Ku(n)stvaart.
32858: BOGAERS, Adrianus. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk.
35810: BOGOR. - s Lands Plantentuin.
9465: BÖHME, Max. - Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung. (Strassburg, 1904). Nachdruck.
33292: DU BOIS, Johann Peter Isaak. - Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des etablissements Hollandois aux Indes Orientales.
3670: BOISSEVAIN, Ch. - Leven en streven van L.R. Koolemans Beynen.
36621: BOISSEVAIN, Charles. - Van't Noorden naar 't Zuiden. Schetsen en indrukken van de Vereenigde Staten van Amerika.
36504: BOISSEVAIN, Charles F.C.G. - Zeilvaart op Nederlands-Indië. Boissevain & Co, 1836-1882
36534: BOKKEL HUININK, J.A. ten. - Constantijn Johan Wolterbeek (1766-1845) van adelborst tot admiraal. Maritieme biografie van een acttiende eeuwse marineofficier.
6423: BOLAND, B.J. & I. FARJON. - Islam in Indonesia. A bibliographical survey 1600-1942, with post-1945 addenda.
35742: BOLDERDIJK, Diederica Wijnanda Nonica. - Soendanees meisje.
17447: BOLDINGH, I. - Flora voor de Nederlandsch West-Indische eilanden.
36832: BOLDINGH, I. - The flora of the Dutch West Indian Islands. I.The flora of St. Eustatius, Saba and St. Martin.
36130: BOLLMANN, Stefan. - Vrouwen die lezen zijn gevaarlijk. Met een inleiding door Kristien Hemmerechts.
32558: BOLSTER, W. Jeffrey. - Black Jacks. African American seaman in the age of sail.
20347: BOLT, Christine. - The anti-slavery movement and reconstruction. A study in Anglo-American co-operation 1833-77.
20858: BOLTS, Willem. - État civil, politique et commerçant, du Bengale; ou histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. Ouvrage traduit de l'Anglois.
37008: BOMMENEE, Adriaan. - Het 'testament' van Adriaan Bommenee. Praktijkervaring van een Veerse bouw- en waterbouwkundige uit de 18e eeuw.
25148: LE BON, Gustave. - Les civilisations de l'Inde.
36988: BONAIRE. - Bonaire. Gezicht op Kralendyk. - Landschap op Bonaire.
36824: BONAIRE. - Topographical map of Bonaire.
36828: BONI, Armand. - In den Westindischen archipel. De Belgische Redemptoristen in het wereldlijk en kerkelijk historisch kader van de Antillen.
35644: BONKE, Hans, Robert PARTHESIUS, Christine van der PIJL-KETEL. (Ed.). - Artefacts catalogue Avondster site 1998-2004. The Anglo-Dutch East-Indiaman that was wrecked twice in Ceylon. Contributions by Ranjith & Nayana Bandara, Menno Leenstra, Darshani Samanthilaka.
30958: BONKE, Hans & Katja BOSSAERS. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
20779: BONKE, Hans. - De zeven reizen van de Jonge Lieve. De biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
25030: BONNERJEA, Biren. - L'ethnologie du Bengale.
9656: BONOMI, Joseph. - Nineveh and its palaces. The discoveries of Botta and Layard, applied to the elucidation of holy writ.
6147: BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff.
3727: BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. - Journalen van de gedenckwaerdige reijsen van Willem IJsbrantsz. Bontekoe 1618-1625. Uitgegeven door G.J. Hoogewerff.
28376: BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door W.H. Staverman.
16185: BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper.
14544: BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. - Memorable description of the East Indian Voyage 1618-1625. Translated from the Dutch by C.B. Bodde-Hodgkinson and Pieter Geyl. With an introduction and notes by P. Geyl.
6146: BONTEKOE, Willem Ysbrantsz. - Journael ofte gedenckwaerdighe beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse.. Waar by ghevoeght is het journael van Dirck Albertsz. Raven na Spitsbergen, inden jare 1639. Hoorn, Jan Jansz. Deutel, 1648. Facsimile edition.
32462: BONVALOT, Gabriel. - En Asie Centrale. Du Kohistan a la Caspienne.
5961: BOOGAART, E. van den, H.R. HOETINK & P.J.P. WHITEHEAD (Eds.). - Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679. A humanist prince in Europe and Brazil. Essays on the occasion of the tercentenary of his death.
36323: BOOGAART, Ernst van den. - Johan Maurits's Brazilië. Het land van de suikermolen.
299: BOOGAART, E. van der & F.J. DUPARC. (Red.). - Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling n.a.v. de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979.
13828: MERCHANT BOOK. - DEN NEDERLANDSCHEN NEGOTIANT, ofte tarief van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het rekenen der munten, interesten, repartitien, &c. als alle soorten van koopmanschappen, waeren en handelingen, zoo in't groot als in't kleyn. Zeer dienstig en behulpzaem voor alle persoonen zelfs zonder de cyfer-konst te hebben geleert. 8e druck. Vermeerdert.
359: BOOMGAARD, P., H.A. POEZE, G. TERMORSHUIZEN. - God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw.
4147: BOON, M.J.W. - Van Lansberge en de practijk van art. 4 van de geheime instructie van 5 Juni 1855.
30915: BORNTRAEGER-STOLL, Eveline & Gianni ORSINI. - Gerard Pieter Adolfs 1898-1968. The painter of Java and Bali. Frans Jansen editor.
5208: BOROBUDUR. - BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java.
22153: BORRET, Arnold. - Suriname. Gezichten, typen en costumen. Naar de natuur geteekend door Arnold Borret (1848-1888). (Uitgegeven door) Rosemarijn Hoefte en Clazien Medendorp.
5563: BORRMANN, Martin. - Soenda. Een reis door Sumatra. Vrij vertaald uit het Duitsch door J.G. Sinia.
36613: BORROW, George. - The bible in Spain; or, the journeys, adventures, and imprisonments of an Englishman, in attempt to circulate the scriptures in the peninsula. 3rd edition.
9716: BORROW, George (Henry). - The Zincali; or, an account of the gypsies of Spain. 4th edition.
36640: BORSUM, J.F.J. - Reise nach Constantinopel, Palästina und Egypten. Ueberarbeitet von David Traugott Kopf. 2. Auflage.
3694: BOSBOOM, H.D.H. - Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Compagnie.
3695: BOSBOOM, H.D.H. - Oude woningen in de stad Batavia.
3683: BOSBOOM, H.D.H. - Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Comp.
35780: BOSBOOM, H.D.H. - Een buitenverblijf of 'thuyn' nabij Batavia in de 18e eeuw.
35905: BOSCH, F.D.K. - The old Javanese bathing place Jalatunda.
33463: BOSCH, F.D.K. - Bali en de zending. (Antwoord aan Dr. Kraemer). - With: H. KREAMER. Repliek op 'Bali en de zending'.
36848: BOSCH, J. van den. - Brieven van den commissaris-generaal, voor de (Nederlandsche) West-Indische bezittingen J. van den Bosch aan den Minister voor de Marine en de Koloniën (1827-1829).
28204: BOSCH, Johannes van den. - Mijne verrigtingen in Indie. Verslag .. over de jaren 1830, 1831, 1832 en 1833, door z.excell. zelv' opgesteld en overhandigd aan zijnen opvolger den gouverneur generaal ad interim J.C. Baud, waarin de grondslagen en eerste uitkomsten van het kultuurstelsel vergeleken worden met de vroegere regerings-beginselen en de daaruit verkregen resultaten; en beschouwd in verband met de politieke en finantiele belangen van Indie en Nederland.
11442: BOSCH, G.B. - Reizen in West-Indië, en door een gedeelte van Zuid- en Noord-Amerika.
9314: BOSCH, F.D.K. - Selected studies in Indonesian archaeology.
9812: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
31810: BOSCHMA, C. & J. PEROT. - Antoine-Ignace Melling (1763-1832), reizend kunstenaar. Met medewerking van H. Sorbé, Th. Laurentius en R. Anhegger.
34973: BOSMA, Ulbe, Remco RABEN, Wim WILLEMS. - De geschiedenis van Indische Nederlanders.
18687: BOSMA, Ulbe. - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
14568: BOSMAN, L. - Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800.
32482: BOSQUIER, Philippe. - Orator Terrae Sanctae, et Hungariae; seu, Sacrarum Philppicarum in Turcarum barbariem.
29198: BOSSE, J. van. - Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de koffiecultuur ter Sumatra's westkust. Benevens eenige opmerkingen omtrent de economische en politieke toestanden aldaar. Eerste gedeelte.
10603: BOSSENBROEK, Martin. - Volk voor Indië. De werving van Europese militairen voor de Nederlandse koloniale dienst 1814-1909.
11682: BOSSENBROEK, M.P. - Van Holland naar Indië. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909.
24640: BOSSHARD, Walter. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
15327: BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. - Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens.
3755: BOTH, Pieter. - De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1609-1614). (Uitgegeven) door P.J.A.N. Rietbergen.
29104: BOTH VOLKERTSZ., Johan. - De reis naar Oost-Indie van het V.O.C.-schip 'T Wapen van Amsterdam' in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht. Uitgegeven en toegelicht door L.M. Akveld en J.P. Houterman.
35092: BOTHA, Colin Graham. - The Public Archives of South Africa 1652-1910.
34184: BOUCHAIN. - Plan du siege de Bouchain.
34367: BOUDENS, Robrecht. - The catholic church in Ceylon under Dutch rule.
36168: BOUDYCK-BASTIAANSE, Jan Hendrik van. - Voyage a la côte de Guinée, dans le golfe de Biafra, a l'ile de Fernando-Po, l'ile de Ste Hélène et autres iles dans le passage, a bord du brick-goelette, Le Lancier par le capitaine de frégate J.H. van Boudyck Bastiaanse.
36706: BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de. - Reis rondom de weereld, gedaan op bevel des konings van Frankrijk, in de jaren 1766 tot 1769, met het fregat La Boudeuse en het fluitschip L'Etoile. Uit het Fransch vertaeld en met eenige aenteekeningen verrijkt, door Pieter Leuter.
34638: BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de. - The Pacific journal of Louis-Antoine de Bougainville 1767-1768. Translated and edited by John Dunmore.
32820: BOUGAINVILLE, Louis-Antoine de. - A voyage round the world. Performed by order of his most christian majesty, in the years 1766, 1767, 1768, and 1769. Translated from the French by John Reinhold Forster.
2041: BOUILLET, Marie Nicolas. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie contenant 1. L'histoire proprement dite. 2. La biographie universelle. 3. La mythologie. 4. La géographie ancienne et moderne. Revu et continué par A. Chassang. Nouvelle édition avec un supplement.
34404: BOULGER, Demetrius Charles. - The life of Sir Stamford Raffles.
32193: BOULGER, Demetrius Charles. - The life of Sir Stamford Raffles. (1897). Reprint with a preface by John Bastin.
6547: BOUMAN, P.J. - Johan Maurits van Nassau de Braziliaan.
36702: BOUMAN, L.F. - KLM's Caribbean decade. The story of the operations of Royal Dutch Airlines in the West Indies since December 1934.
32680: BOUMAN, H. - Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesische nationalisme op Sumatra's Westkust.
36620: BOURGOING, Jean François. - Modern state of Spain: exhibiting a complete view of its topography, government, laws, religion, finances, naval and military history, establishments; and of society, manners, arts, sciences, agriculture, and commerce in that country. Translated from the last Paris edition of 1807, to which are added, essays on Spain by M. Peyron and the book of post roads.
37063: BOURNE, Henry Richard Fox. - The story of our colonies: with sketches of their present condition.
25565: BOUSSENARD, Louis. - Les Robinsons de la Guyane.
31559: BOVENE, G.A. van. - Frikkadel.
34631: BOVILL, E.W. (Ed.). - Missions to the Niger. Volume I.
20570: BOWEN, John R. - Sumatran politics and poetics. Gayo history, 1900-1989.
11797: BOXER, Charles Ralph. - Jan Compagnie in Japan 1600-1817. An essay on the cultural, artistic and scientific influence exercised by the Hollanders in Japan from the 17th to the 19th centuries.
6549: BOXER, C.R. - De Nederlanders in Brazilië 1624-1654.
30584: BOXER, Charles Ralph. - A India Portuguesa em meados do séc. XVII.
15072: BOXER, Charles Ralph. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. (Nederlands van J.W. Schotman.) (1e druk).
145: BOXER, Charles Ralph. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
6010: BOXER, C.R. - The Dutch seaborne empire 1600-1800. Third impression.
10659: BOXER, Charles Ralph. - Francisco Vieira de Figueiredo: a Portuguese merchant-adventurer in South East Asia, 1624-1667.
30977: BOYLE, T. Coraghessan. - World's end. A novel.
36459: BRAAM HOUCKGEEST, Nanet van. - Per palankijn naar Peking. Memoriaal van de Nederlandse ambassade in 1794/5 naar keizer Qianlong van China.
21292: BRAAM, Jacob Pieter van. - Jacob Pieter van Braam Capitein ter Zee en thans Schout bij Nacht van Holland en West Friesland.
34929: BRAASEM, W.A. - Hoorn en de VOC. De collectie van het Westfries Museum met betrekking tot de VOC.
23645: BRAASEM, W.A. & R. NIEUWENHUYS. - Volkspoëzie uit Indonesië.
23364: BRAASEM, W.A. - Proza en poëzie om het heilige meer der Bataks. De Bataks en hun volksletterkunde. Met een voorwoord van J. Gonda.
2819: BRAAT, J., J.H.G. GAWRONSKI, J.B. KIST, e.a. - Behouden uit het Behouden Huys. Catalogus van de voorwerpen van de Barentsexpeditie (1596), gevonden op Nova Zembla. De Rijksmuseumcollectie, aangevuld met Russische en Noorse vondsten.
35681: BRACHES, Ernst & J.F. HEIJBROEK. - Bouwstoffen W.O.J. Nieuwenkamp. Toegepaste grafiek & illustraties.
36875: BRADA, W.. - Paters Jezuieten op Curacao.
36278: BRADFORD, William. - The Arctic regions. Illustrated with photographs taken on an Art Expedition to Greenland by William Bradford. With a descriptive narrative by the artist. Michael Lapides, editor.
34557: BRADLOW, Frank R. - The Van Riebeeck Society 1918-1978.
35968: BRAKEL-PAPENHUYZEN, Clara & Wim VAN ZANTEN. (Ed.). - Performing arts in Southeast Asia.
28876: BRAKEL, Koos van. - Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies.
19753: BRAKEL, K. van, M.O. SCALLIET, D. van DUUREN, J. ten KATE. - Indië omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië.
36379: BRAND, Hanno & Leos MÜLLER. (Red.). - The dynamics of economic culture in the North Sea- and Baltic region in the late Middle Ages and Early Modern period.
37134: BRANDER, Jan. - Jan Mayen in verleden en heden.
19521: BRANDER, Jan. - Tristan da Cunha 1506-1950. Geschiedenis van een volkplanting.
8890: BRANDER, Jan. - Het eiland Jan Mayen en de overwintering aldaar van 1633-1634.
3692: BRANDES, J. - Van Oud Batavia. Losse mededeelingen. I-II.
29795: BRANDES, (Jan Laurens Andries). - Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjamdi Djago, in de residentie Pasoeroean.Samengesteld naar de gegevens verstrekt door H.L. Leydie Melville en J. Knebel.
32928: BRANDT, Gerard. - Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, e.a., 1687. Facsimile edition.
4157: BRASSER, J.G. - Jacht op groot wild in Nederlandsch Oost-Indië.
1052: BRASSEY, Annie. - Voyage d'une famille autour du monde a bord de son yacht Le Sunbeam .. traduit de l'Anglais par J. Butler.
35631: BRAZIL. - Sommier discours over den staet vande geconquesteerde capitanias Parnambuco, Itamarica, Paraiba ende Rio Grande, inde noorderdeelen van Brasil. (Uit het Archief van Hilten). - Generale beschrijvinge vande Capitanie Paraiba. (Uit het Archief van Hilten).
16778: BRAZIL. - REVISTA DO INSTITUTO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PERNAMBUCANO. Vol. LIII.
8576: BRAZIL. - Inquérito para a expansão do comércio Português no Brazil, organisado pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria. (Introduction by Alberto de Oliveira).
33934: TREATY OF BREDA. - Articuli pacis, inter .. Carolum, ejus nominis secundum magnae Brittanniae regum ab una, & celsos ac praepotentes dominos ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae.
36864: BREDERO, Bart. - De fortkerk te Willemstad, Curaçao. Gedenkboek ter gelegenheid van het herstel van de kerk en het torenuurwerk 1990-1992.
30925: BREDERODE, Willem van. - Op jacht naar Spaans zilver. Het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626). (Met inleiding van) A. Doedens en H. Looijesteijn.
3707: BREE, J. la. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
32192: BREE, L. de. - Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw. Schets van den vooruitgang en de beteekenis van Ned.-Indië in de jaren 1900-1913.
30630: BREET, M. - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665.
30283: BREMAN, J. & G. WIRADI. - Good times and bad times in rural Java. Case study of socio-economic dynamics in two villages towards the end of the twentieth century.
31673: BREMER, Fredrika. - Frederika Bremer. Haar leven, hare brieven en nagelaten geschriften, uitgegeven door hare zuster Charlotte Quiding-Bremer. Naar de Hoogduitsche uitgave door W.D. Statius Muller.
34639: BRENNAN, Michael G. (Ed.). - The origins of the grand tour. The travels of Robert Mantague, Lord Mandeville (1649-1654), William Hammond (1655-1658), Banaster Maynard (1660-1663).
5949: BRETON DE NIJS, E. (Rob Nieuwenhuys). - Tempo doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1914. 2e herziene druk.
22537: BRETON, Hendrik. - De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door Anna Doedens en Liek Mulder.
1360: BRETON DE NIJS, E. (Rob Nieuwenhuys). - Batavia koningin van het oosten. 2e druk.
1251: BREUNING, H.A. - Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen anno 1619.
36664: BRIDGES, George Wilson. - The annals of Jamaica.
21070: BRIDGES, R.C. & P.E.H. HAIR. (Ed.). - Compassing the vaste globe of the earth. Studies in the history of the Hakluyt Society 1846-1996. With a complete list of the Society's publications.
3736: BRIEL, Johan Jurgen. - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
29174: BRINK, Jan ten. - Op de grenzen der Preanger. Reisschetsen en mijmeringen.
9013: BRINK, Jan ten. - Drie reisschetsen. Op de grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs. 4e druk.
32184: BRINKGREVE, C. - Met Indië verbonden. Een verhaal van vier generaties 1849-1949.
7958: ITER BRITANNIARUM. - Codicis antiquissimi et optimi parisiensis, qui in Bibliotheca Imperiali Servatur, exemplar; cum excerpto ex itinerario maritimo.
35470: BROCKBERND, Lijda, Johan POORT, Dolf WELLING. - Charles en Maarten Kemper. Twee Rotterdamse kunstenaars.
3731: BROECKE, Pieter van den. - Pieter van den Broecke in Azië. Uitgegeven door W.Ph. Coolhaas.
3725: BROECKE, Pieter van den. - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Uitgegeven door K. Ratelband.
34644: BROECKE, Pieter van den. - Pieter van den Broecke's journal of voyages to Cape Verde, Guinea and Angola (1605-1612). Translated and edited by J.D La Fleur.
20414: BROEK, Joop van den. - Chaos in Djakarta.
15829: BROEK, J(an) A(braham) van der. - Oud Oost-Indië. De lotgevallen van Nederlandsch Oost-Indië, in afzonderlijke, met elkaar verband houdende hoofdstukken. (Deel I:) De erfenis der Kompagnie.
25840: BROERS, Hendrik Jan. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onuitgegevene stukken bijeengebracht.
1647: BROES, Wilhelm. - Filip van Marnix heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I.
332: BROESHART, A.C. & A.N. de WIT. - Java 1942-1945. Kampschetsen uit: Kesili Banjoe Biroe Tjikoedapateuh 15e bat. in Bandoeng.
12435: BROESHART, A.C., J.R. van DIESSEN, e.a. - Soerabaja. Beeld van een stad.
3747: BROEZE, F.J.A. - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
7291: BROMMER, Bea. - De stadsplattegronden van Batavia 1602-1800.
4161: BROMMER, Bea. - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
35830: BROMMER, Bea. Red.. - The Art of Collecting. East Indies paintings
36788: BROMMER, Bea. - Batavia in 1627. Wonen en leven in een multiculturele stad.
33797: BROMMER, Bea. - To my dear Pieternelletje. Grandfather and granddaughter in VOC time, 1710-1720.
13779: BROMMER, Bea. (Red.). - Ik ben eigendom van .. Slavenhandel en plantageleven.
16453: BRONTMAN, L(azar). - Op de top van de wereld. De Russische Noordpoolexpeditie en de overwintering van Papanin en zijn mannen op de drijvende ijsschots 1937-1938. Met medewerking en een voorwoord van O.J. Schmidt. Geautoriseerde vertaling uit het Russisch van Is. van Crefeld en W. de Vries-Lucks.
26909: BROSZINSKY-SCHWABE, Edith. - Kultur in Schwarzafrika. Geschichte - Tradition - Umbruch - Identität.
5163: BROUWER, M. - Bestuurvormen en bestuurstelsels in de Minahassa.
36366: BROUWER, W. - Fridtjof Nansen.
36365: BROUWER, W. - Fridtjof Nansen.
33907: BROUWER, Hendrick. - Goud en Indianen. Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643. Bezorgd en ingeleid door Henk den Heijer.
32251: BROUWER, Hendrick. - Het jacht Dolphin van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer, 1643.
36749: BROWN, J. Ross. - Crusoe's island: a ramble in the footsteps of Alexander Selkirk with sketches of adventure in California and Washoè.
27828: BROWN, Richmond. - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende Indianen-stammen van Centraal-Amerika. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
2936: BRUG, Peter Harmen van der. - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
36292: BRUGGE, Jacob van der. - 'Val ! val !'. De overwintering van zeven Nederlandse walvisjagers op Smeerenburg. (Naar het journael van Jacob van der Brugge aug. 1633 - mei 1634). Door Jac. Roelofs.
16670: BRUGGEN, M.P. van & R.S. WASSING. - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden. Met bijdragen van B.B. Hering, C.A. Heshusius, R.P.G.A. Voskuil.
10570: BRUGMAN, Frans H. - The monuments of Saba. The island of Saba, a Caribbean example.
36537: BRUGMANS, I.J. - Tachtig jaren varen met de Nederland 1870-1950.
6150: BRUIJN, J.R. & E.S. van EYCK VAN HESLINGA. - Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC.
35568: BRUIJN, Jaap R. & Louwrens HACQUEBORD. - Een zee van traan. Vier eeuwen Nederlandse walvisvaart, 1612-1964.
34299: BRUIJN, J.R. (Red.). - Een nieuw schip voor Michiel de Ruyter De Zeven Provinciën. (Met medewerking van) A.Th.van Deursen, A.A.B. Verbout-Warmsteeker, R.B. Prud'Homme van Reine, Ad van der Zee.
34158: BRUIJN, Jaap R. - Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw.
32832: BRUIJN, Jaap R. & Joost. C.A. SCHOKKENBROEK. - De laatste traan. Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964.
31789: BRUIJN, J.R. - Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op de zee. 3e druk.
28427: BRUIJN, Jaap R. - In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onder redactie van Leo Akveld, Frank Broeze, Femme Gaastra, Gordon Jackson, Willem Mörzer Bruyns.
27662: BRUIJN, Max de & Remco RABEN. (Ed.). - The world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. Editorial board A. Duits, G. Nováky, P. Sigmond, W. Vroom, K. Zandvliet.
26278: BRUIJN, J.R., H.J. den HEIJER, H. STAPELKAMP. - Julius Constantijn Rijk 1787-1854. Zeeman en minister.
25779: BRUIJN, J.R., F.S. GAASTRA, H.J. den HEIJER, A.H.G. RINNOOY KAN. - Roemrucht verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Bijdragen aan het symposium 'De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie'
18696: BRUIJN, J.R. & C. van BAALEN. - Van zeeman tot residentieburger: Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838).
150: BRUIJN, J.R., F.S. GAASTRA and I. SCHÖFFER. - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries.
3753: BRUIJNE, Antonius de & Bastiaan Gerardus BALJÉ. - De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee 1878. De dagboeken van Antonius de Bruijne en Bastiaan Gerardus Baljé. Ingeleid en geannoteerd door W.F.J. Mörzer Bruyns.
36992: BRUIJNINK, S.. - Zeevaartkundige voorstellen. Opgelost door S. Bruijnink.
36955: BRUIN, Willem de. - De gouden rots. Hoe op Sint-Eustatius wereldgeschiedenis werd geschreven.
31515: BRUIN, A.G. de. - De Chineezen ter Oostkust van Sumatra.
6265: BRUMMELHUIS, Han ten. - Merchant, courtier and diplomat: a history of the contacts between the Netherlands and Thailand.
37065: BRUMUND, Jan Frederik Gerrit. - Het volksonderwijs onder de Javanen.
31939: BRUMUND, Jan Frederik Gerrit. - Indiana. Verzameling van stukken van onderscheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen archipel.
33017: BRUNINGS, Peter Frederik. - Onze krijgsmacht. Met bijschriften.
6735: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijn bewoners. Curaçao, 1882. Reprint.
35878: BRUYN, Cornelis de. - Pont Alla-Werdie-Chan.
35877: BRUYN, Cornelis de. - Troisième vûé de Persepolis.
35876: BRUYN, Cornelis de. - Seconde vûé de Persepolis.
15955: BRUYN, Cornelis de. - Reizen over Moskovie. Een Hollandse schilder ontmoet tsaar Peter de Grote. Ingeleid en van commentaar voorzien door Kiki Hannema.
9384: BRYAN, C.D.B. - The National Geographic Society. 100 years of adventure and discovery.
10426: BRYANT, William Cullen. (Ed.). - États-Unis et Canada. L'Amérique du nord pittoresque. Traduit, revu et augmenté par Bénédict - Henry Revoil.
35003: BRYCE, James. - Impressions of South Africa.
31549: BUCHANAN, W.J. - Notes on tours in Darjeeling and Sikkim.
35442: BUCHHOLTZ, Karsten. - World register of ship portraits in private collections and in the art trade.
35355: BUDAPEST. - DESCRIPTION HISTORIQUE DE LA GLORIEUSE CONQUESTE de la ville de Bude, capital du Royaume d’Hongrie, par les armes victorieuses de nostre tres-auguste & invincible Empereur Leopold I. Sous la conduite de .. Duc de Lorraine & l’electeur de Baviere.
35313: BUDAPEST. - Il tradimento ordito contro la citta di Buda. Da un tenente del reggimento Salm, e scoperto per divina providenza. La morte d'un villano, che gli seruiva à trapoertargli lettere dal Bassà d'Alba Reale. Il discoprimento della congiura d'esperies, con la morte de traditori,
33468: BUDDINGH, D(erk). - Ontdekking van Amerika, en herhaalde zeereizen derwaarts in de X, XI, XII, XII en XIV eeuw (volgens het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap van Koppenhagen).
16100: BUDDINGH, Bernard R. - Van Punt en Snoa. Ontstaan en groei van Willemstad, Curaçao vanaf 1634, de Willemstad tussen 1700 en 1732 en de bouwgeschiedenis van de synagoge Mikvé Israel-Emmanuel, 1730-1732.
13643: BUDDINGH, (Steven Adriaan). - Neêrlands-Oost-Indië. Reizen over Java, Madura, Makasser, Saleijer, Bima, Menado, Sangier-eilanden, Talau-eilanden, Ternate, Batjan, Gilolo en omliggende eilanden, Banda-eilanden, Amboina, Haroekoe, Saparoea, Noussalaut, zuidkust van Ceram, Boeroe, Boano, Banka, Palembang, Riouw, Benkoelen, Sumatra's West-kust, Floris, Timor, Rotty, Borneo's West-kust en Borneo's Zuid- en Oost-kust; gedaan gedurende het tijdvak van 1852-1857.
29726: BUIJNSTERS, Piet J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
29122: BUIJZE, W. - Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC.
28832: BUIJZE, W. - Rumphius' reis naar Portugal 1645-1648. Een onderzoek.
28831: BUIJZE, W. - Rumphius' bibliotheek op Ambon 1654-1702 en een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa.
36846: BUISONJÉ, Paul Henri de. - Neogene and quaternary geology of Aruba, Curaçao and Bonaire (Netherlands Antilles).
7480: BUITENWEG, H. (H.C. Meyer). - De laatste tempo doeloe.
337: BUITENWEG, Hein (H.C. Meyer) & Willem KROLS. - Wat wij in ons hart sloten.
334: BUITENWEG, Hein. (H.C. MEYER.). - Soos en samenleving in tempo doeloe.
29688: BUITENWEG, H. (H.C. Meyer). - Omong kosong. Vreugden uit 'het oude Indië'.
26013: BUITENWEG, Hein. (H.C. MEYER.). - Slamat datang. Logeren in tempo doeloe.
1229: BUITENWEG, H. (H.C. Meyer). - Omong kosong lagi. Vreugden uit het oude Indië II.
1231: BUITENWEG, H. (H.C. Meyer). - Zo kenden wij Batavia.
10694: BUITENWEG, H. (H.C. Meyer). - Krokodillenstad. (Soerabaja).
9330: BUITENWEG, Hein. (H.C. MEYER.). - Kind in tempo doeloe.
23201: BULUT, Mehmet. - Ottoman-Dutch economic relations in the early modern period 1571-1699.
1445: BUNBURY, Charles J.F. - Journal of a residence at the Cape of Good Hope, with excursions into the interior, and notes of the natural history and the native tribes.
21049: BURDICK, John. - American colonial homes. A pictorial history.
24489: BURGER, C.P. - De Poolzee-reizen van 1595-1596.
19814: BURGERS, P. Adolf. - Voorlopige Manggaraise spraakkunst.
37009: BURNET, Ian. - East Indies. The 200 year struggle between the Portuguese crown, the Dutch East India Company and the English East India Company for supremacy in the Eastern Seas.
36810: BURNS, Alan. - History of the British West Indies.
29306: BURROWS, E.H. - Captain Owen of the African Survey. The hydrographic surveys of admiral W.F.W. Owen on the coast of Africa and the Great Lakes of Canada. His fight against the African slave trade. His life in Campobello Land, New Brunswick 1774-1857.
35008: BURTON, Alfred Richard Edward. - Cape colony for the settler. An account of its urban and rural industries, their probable future development and extension.
20296: BUSCHKENS, W.F.L. - The family system of the Paramaribo Creoles.
8477: BUSSIERRE, Marie Théodore de. - L'empire Mexicain. Histoire des Toltèques, des Chichimèques, des Aztèques et de la conquête Espagnole.
4190: BUUR, Dorothée. - Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze-bibliografie.
10277: BUUR, Dorothée. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991.
28081: BUURMAN, Peter. - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
28033: BUVELOT, Quentin. (Ed.). - Albert Eckhout (1610-1666). Een Hollandse kunstenaar in Brazilië. Met bijdragen van Q. Buvelot, D.M. Teixeira, E. de Vries, Fl. Egmond, P. Mason.
25457: BUYERS, William. - Recollections of Northern India; with observations on the origin, customs, and moral sentiments of the Hindoos, and remarks on the country, and principal places on the Ganges, &c.
37059: BUYS, Willem. - Placaat tot het doen van een liberale gifte, tot afweeringe van den vyand. En om in het aanstaande jaar een halve honderdste penning minder te heffen van alle obligatien, los- en lyfrenten, en actien in de Oostindische Compagnie, dan in de jaaren 1746 en 1747. Gearresteert den 12 September 1747. Was geteekent Willem Buys.
31972: BUYS, M(arius). - Uit alle werelddeelen. Merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken, enz.
34567: BYE, John H. de. - Torarica. De oude hoofdstad van Suriname.
265: CAERDEN, Paulus van. - De derde reis van de VOC naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Uitgegeven door A. de Booy. Met inleiding, 2 journalen en bijlagen.
35146: CAILLE, Nicolas Louis de la. - Travels at the Cape 1751-53. An annotated translation of Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance into which has been interpolated relevant passages from Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Translated and edited by R. Raven-Hart.
10813: CAILLETTE DE L'HERVILLIERS, Edmond. - Compiègne sa forèt ses alentours. Etudes & souvenirs historiques & archéologiques suivi de documents relatifs a la vie du B. Simon, Comte de Crespy et d'Amiens.
17956: CAIRNES, J(ohn) E(lliot). - The slave power: its character, career, and probable designs: being an attempt to explain the real issues involved in the American contest. 2nd edition.
36637: CAIRO. - Vue du Caire.
31134: CALDEIRA, Carlos José. - Apontamentos d'uma viagem de Lisboa a' China e da China a Lisboa.
27334: O'CALLAGHAN, Sean. - De slavenhandel in deze tijd.
13537: CALONNE, Charles Alexandre de. - Requête au roi. - Eclaircissemens et pieces justificatives; Réponse de M. de Calonne a l' écrit de M. Necker, publiée en Avril 1787; contenant l'examen des comptes de la situation des finances, rendus en 1774, 1776, 1781, 1783 & 1787: avec des observations sur les résultats de l'assembée des notables. - Pieces justificatives ou accessoires.
29270: CAMERON, N. - The face of China as seen by photographers & travelers 1860-1912. Preface by L. Carrington Goodrich.
35015: CAMPBELL, John Kerr. - Rambles in South Africa. The Cape, Natal and Transvaal. A record of holiday travel.
34992: CAMPBELL, John. - Travels in South Africa. Undertaken at the request of the London Missionary Society.
34635: CAMPBELL, R.J. (Ed). - The discovery of the South Shetland Islands. The voyages of the brig Williams 1819-1820 as recorded in contemporary documents and the journal of midshipman C.W. Poynter.
27498: CAMPBELL, John. - Travels in South Africa, undertaken at the request of the London Missionary Society; being a narrative of a second journey in the interior of that country.
20169: CAMPBELL, George. - White and black. The outcome of a visit to the United States.
1817: CAMPE, Joachim Heinrich. - Découverte de l'Amérique, ouvrage propre a l'instruction et a l'amusement de la jeunesse. Traduit de l'Allemand. 5me édition.
36458: CAMPEN, Jan van. - Jean Theodore Royer (1737-1807), collections and Chinese studies.
35672: CAMPEN, Samuel Richard van. - Dutch Arctic expeditions and route: being a survey of the North polar question, including extended considerations for the renewal of Dutch Arctic research.
32475: CAMPEN, Jan van & Ebeltje HARTKAMP. - Aziatische weelde. VOC-kunst in het Rijksmuseum.
26623: CAMPEN, Jan van. - De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen.
25107: CANA, Frank R. - South Africa from the Great Trek to the Union.
36649: CANDELIER, Henri. - Rio-Hacha et les Indiens Goajires.
32283: PERMISSION TO SELL DUTCH CANVAS. - GELYKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP. Publicatie. Het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, doet te weten: dat .. den handel en uitvoer van inlandsch gefabrizeerd zeildoek naar neutrale havens .. is opengesteld ..
31768: CAPPELLE, H. van. - Mythen en sagen uit West-Indië.
30764: CAPRARA, Alberto. - Relatione del presente governo Ottomano fatta dal Sig. Conte Alberto Caprara, stato ultimamente internunzio à quella corte per la maestà dell' imperatore Leopoldo Primo.
36844: CARDOT, Carlos Felice. - Curazao Hispanico (antagonismo Flamenco-Espanol).
35608: CARE, Henry. - Onpartydige historie des pausdoms, van de eerste grondlegging van den Stoel van Rome tot aan het concielie van Trente. Ontworpen door een genootschap van geleerde mannen in Engeland. In't Hoogduitsch in't licht gebracht, door Frederik Everhard Rambach. Voorrede van Johannes Florentius Martinet.
36831: CARIBBEAN. - Caribbean geological investigations.
18155: CARLETON, Hugh. - The life of Henry Williams (1792-1867), archdeacon of Waimate. Edited and revised by James Elliott.
35173: CARPENTIER, Pieter de. - Pieter de Carpentier. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën
2104: CARR, John. - Een zomer in het Noorden, of reize rondom de Baltische zee, door Denemarken, Zweden, Rusland en een gedeelte van Duitschland. Naar het Engelsch.
31028: CARRIBEAN. - FOCUS: CARIBBEAN. Edited by Sidney W. Mintz and Sally Price.
26469: CARRIBEAN. - WEST INDIES.
293: CARVER, Jonathan. - Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika. Naar den derden druk uit het Engelsch vertaald door J.D. Pasteur.
11606: CASATI, Gaetano. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha. Nach dem italienischen Originalmanuscript ins Deutsche übersetzt von K. von Reinhardstöttner.
36482: CATECHISM. - Damai bagimu. Katekismus katolik.
36097: CAWLEY, Robert Ralston. - The voyagers and Elizabeth drama.
35813: CELEBES. - Bouginois armé. Een gewapend Bouginees.
35795: CELEBES. - NOTA van toelichting over de berglandschappen boven Paloedal. - NOTA betreffende het landschap Toli-Toli. - NOTA van toelichting, betreffende de zelfbesturende landschappen Paloe, Dolo, Sigi en Beromaroe.
34012: CELEBES. - Overzichtskaart van het eiland Celebes. Schaal 1 : 1.250000.
20989: CELL, Gillian T. (Ed.). - Newfoundland discovered. English attemps at colonisation, 1610-1630.
590: CENSE, A.A. & ABDOERRAHIM. - Makassaars-Nederlands woordenboek met Nederlands-Makassaars register en voorwoord door J. Noorduyn.
36635: CERRI, Urbano. - Staat van de Roomsch Catholyke religie, door de geheele werreld: geschreeven tot dienst van Paus Innocentius de XI. Uyt een echt Italiaansch handschrift in't Engelsch overgezet .. door Richard Steele. Uyt het Engelsch vertaald door A.G.L.R.C.
14049: CEVANU, Mia. (M. Drucker-Croiset van Uchelen). - Batavia - Singapore. Roman van leven en liefde.
33422: CEYLON. - Provisioneel ende particulier tractaet gemaeckt .. in 's Gravenhage den 27. Martii 1645 tusschen de heer Francisco de Zousa Continho, Raedt ende Ambassadeur van den .. koningh van Portugael .. ende de heeren Gedeputeerden van de .. Staten Generael van de Vereenighde Nederlandtsche Provincien etc. aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't fort Galle.
37013: CEYLON. - Instructions from the governor-general and council of India to the governor of Ceylon, 1656-1665 to which is appended the memoir left by Anthony Paviljoen, commandeur of Jaffnapatam, to his successor, in 1665. Translated by Sophia Pieters. Colombo, 1908. Reprint.
5165: CHABOT, Hendrik Theodorus. - Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes. Perhubungan-kerabat, tingkat-bangsa dan djensis-kelamin di Sulawesi-selatan.
37014: CHAKRABORTI, Phanindra Nath. - Rise and growth of English East India Company. A study of British mercantile activities in Mughal India.
31640: CHAMBERLAIN, Basil Hall & W.B. MASON. - A handbook for travellers in Japan including the whole empire from Yezo to Formosa. 6th edition.
34437: CHAMBERT-LOIR, H. (Ed.). - Hikayat Dewa Mandu. Épopée malaise.
6970: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Guillaume le Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième siècle jusqu'a nos jours. Accompagnée d'une biographie des personnages mentionnés dans cette histoire.
33123: CHAMPOLLION-FIGEAC, Jacques-Jospeh. - Égypte ancienne.
36651: CHAPMAN, Frank M. - Camps and cruises of an ornithologist.
33660: CHAPPE d'AUTEROCHE, Jean. - Reize naar Siberië, op bevel des konings van Vrankryk ondernomen in 1761. Behelzende deszelfs waarnemingen nopens de zeden, gewoonten, regeering, godsdienst, krygs- en burger-staat, koophandel, luchts- en grondsgesteldheid, landsbeschryving, natuurlyke historie, enz. Uit het Fransch vertaald.
36999: CHARITÉ, J. a.o. - Biografisch woordenboek van Nederland. Onder einredactie van J. Charité, A.J.C.M. Gabriëls e.a.
36727: CHARLEVOIX, Pierre François Xavier de. - Histoire de l'isle Espagnole ou de S. Domingue.
35575: CHASE, Owen. - The wreck of the whaleship Essex. A narrative account by Owen Chase, first mate. Edited, and with prologue and epilogue by Iola Haverstick and Betty Shepard.
31718: CHASLES, Philarète. - Voyages d'un critique a travers la vie et les livres. Orient.
1119: CHASTELLUX, François Jean marquis de. - Voyages dans l'Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 & 1782.
37087: CHATEAUBRIAND, François René de. - De martelaren of zegepraal van den christelijken godsdienst.
37104: CHATELAIN, Henri Abraham. - Nouvelle carte de la Hongrie, diviseé selon ses differents etats, avec une chronologie de ses ducs et de ses rois, dans la'quelle on voit aussi par des tables alphabetiques, les archeveschez, evechez, universitez, et les batailles les plus memorables.
33940: CHATHAM. - Aftekening der schilderije op't te Dordrecht geplaatste gedagtenisse van de overwinning by Chattam, in't jaar 1667, onder't beleid van Kornelis de Wit, ruwaard van Putten.
32005: CHATTERTON, E. Keble. - Old ship prints. (2nd edition).
26413: MADRAS- CHENNAI. - Fort St. George on the Coromandel Coast. Belonging to the East India Company of England. - Le fort St. George sur la cote de Coromandel. Appartemante a la Compagnie Angloise des Indes Orientales.
34547: CHENU DE CHALEZAC, Guillaume. - Guillaume Chenu de Chalezac, the 'French boy'. The narrative of his experiences as a Huguenot refugee, as a castaway among the Xhosa, his rescue with the Stavenisse survivors by the Centaurus, his service at the Cape and return to Europe, 1686-9. Edited by Randolph Vigne.
35184: CHESNEY, Francis Rawdon. - The Russo-Turkish campaigns of 1828 and 1829: with a view of the present state of affairs in the East. 2nd edition.
4589: CHIJS, Jacobus Anne van der. - De Nederlanders te Jakatra. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als niet uitgegevene.
13103: CHIJS, Jacobus Anne van der. - De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen.
35148: CHILVERS, Hedley A. - The seven wonders of Southern Africa.
31352: CHINA. - - CHINEESCHE GESCHIEDENIS, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Nevens het kort begrip van een Chineesch tooneelspel, eenige Chineesche dichtstukjes, en eene verzameling van spreekwoorden der Chineezen. oorspronglyk in de Chineesche taale beschreeven. Daar uit in't Engelsch overgezet .. Nu in't Nederduitsch vertaald ..
35964: CHOU, Cynthia & Will DERKS. (Ed.). - Riau in transition.
10413: CHRISTIAN, F.W. - The Caroline Islands. Travel in the sea of the little lands.
31867: CHRISTIAN, Pierre. - L'Afrique française. L'empire de Maroc et les déserts de Sahara. Conquêtes, victoires et découvertes des français, depuis la prise d'Alger jusqu'a nos jours.
35598: CHRISTIE'S. - Indonesian pictures, watercolours, drawings and works of art.
33382: JOÃO DE JESUS CHRISTO. - Viagem de hum peregrino a Jerusalem, e visita que fez aos lugares santos, em 1817. Terceira edição.
37098: JOÃO DE JESUS CHRISTO. - Viagem de hum peregrino a Jerusalem, e visita que fez aos lugares santos, em 1817. Terceira edição.
36737: CHUN, Carl. - Aus den tiefen des Weltmeeres. Schilderungen von der Deutschen Teifsee-Expedition. 2. ungearbeitete und stark vermehrte Auflage.
36422: CHURCHILL, Awsham & John. - A Collection of voyages and travels, some now first printed from original manuscripts, others translated out of foreign languages, and now first publish'd in English. With a general preface, giving an account of the progress of navigation, from its first beginning to the perfection it is now in, etc.
35006: CHURCHILL, Winston Spencer. - London to Ladysmith via Pretoria.
20143: CHURCHMAN, John. - An account of the gospel labours, and Christian experiences of a faithful minister of Christ, late of Nottingham, in Pennsylvania, deceased. To which is added, a short memorial of the life of.. Joseph White, late of Bucks County.
26936: CLAERHOUT, A.G. - Afrikaanse kunst.
10471: CLAPARDèDE, Arthur de. - L'ile de Porquerolles (Iles d'Hyères). (La France).
11124: CLARK, Edward. - Daleth or the homestead of the nations. Egypt illustrated.
19110: CLARKE, Marcus. - For the term of his natural life.
20269: CLAY, Henry. - Speech of Henry Clay, of Kentucky, on taking up his compromise resolutions on the subject of slavery. Delivered in Senate, Febr. 5th & 6th, 1850.
15172: CLEMENT, C.E. - Constantinople.
35347: LE CLERC, Sebastian. - Les actions gloreuses des S.A.S. Charles Duc de Lorraine en Hongrie, Transylvania, etc.
36757: CLIPPERTON. - - Isla de la pasion llamada de Clipperton. Publicacion oficial.
34545: CLOETE, Hendrik. - Hendrik Cloete, Groot Constantia and the VOC 1778-1799. Documents from the Swellengrebel Archive. Edited and introduced by G.J. Schutte. English translation by N.O. van Gylswyk and D. Sleigh.
35587: CLOUD, Enoch Carter. - Enoch's voyage. Life on a whaleship 1851-1854. Edited by Elizabeth McLean.
37056: CLULOW, Adam. - The Company and the Shogun: The Dutch Encounter with Tokugawa Japan.
18124: CLUNE, Frank. - Roaming round New Zealand. The story of a holiday trip.
36987: KLEYNENBERG & Co. - Suriname. Een plantage.
36989: KLEYNENBERG & Co. - Suriname. Gezicht op Bergendal.
36990: KLEYNENBERG & Co. - Suriname. Boschnegerdorp.
36991: KLEYNENBERG & Co. - Suriname. Paramaribo. Waterkant en Plein.
35879: DAENDELS & Co. - Official notice that J. Daendels is leaving for Java and will set up a shipping company under the name J. Daendels & Co in Batavia.
33671: KLEYNENBERG & Co. - Een goud placer.
33672: KLEYNENBERG & Co. - Een bananenveld. - Een plantklaar terrein.
33670: KLEYNENBERG & Co. - Politie station Onoribo. - Stroomversnelling in de Boven Nickerie
36346: COCHERET, Pierre L. - Mannen van ijzer. De overwintering der Hollanders op Nova-Zembla.
4084: COCK BUNING, A. de., L. VERHEIJEN & D. TOM. - Nederland en Australië. 200 jaar vriendschappelijke betrekkingen.
35781: COCQ D'ARMANDVILLE, C.J.F. Le. - Woordenlijst der taal die gesproken wordt in het gedeelte van Kapaur tot aan Sekar (Zuidwestkust van Nieuw Guinea).
32465: CODE. - DE INDISCHE WETBOEKEN. Bevattende daarenboven: De grondwet, Het reglement op het beleid der regering, Het reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie, De algemene bepalingen van wetgeving, De bepalingen betrekkelijk de misdrijven begaan ter gelegenheid en faillissement en bij kennelijk onvermogen, Compendium der civile wetten en gewoonten der Mahomedanen.
35757: COEN, Jan Pietersz. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel VII.
35756: COEN, Jan Pietersz. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel III.
34391: COEN, Jan Pietersz. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel V.
34390: COEN, Jan Pietersz. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel IV.
7351: COHEN, Robert. - Jews in another environment. Surinam in the second half of the eighteenth century.
33645: COHEN, Julie-Marthe. (Red.). - Joden in de Cariben. Sefardische Joden en Maranen in de kolonisatie en economie van de Nieuwe Wereld (1492-1800).
35951: COHEN, Matthew Isaac. - On the origin of the Komedie Stamboel. Popular culture, colonial society, and the Parsi Theatre Movement.
13668: COHEN, R. (Ed.). - The Jewish nation in Surinam. Historical essays.
36300: COHENSIUS, Joost, Marc CORNELISSEN, Henk LEYEN, Edmond ÖFNER. - Noordpoolexpeditie. De eerste Nederlanders over de ijskap naar de Pool.
34117: COLE, Michael. (Ed.). - International rare book prices. Voyages, travel & exploration. Volume I-XIII.
21309: COLEMAN, Terry. - Passage to America. A history of emigrants from Great Britain and Ireland to America in the mid-nineteenth century.
36173: COLIJN, Helen. - Song of survival.
36514: COLLARD, Edgar Andrew. - Passage to the sea. The story of Canada steamships lines.
34145: KOOP-MARCUS COLLECTION. - Decorated paper designs. Buntpapier Entwürfe. Les motifs du papier décoré. From the Jacques Koops & Johannes Marcus collection.
35050: COLLIER, Joy. - Portrait of Cape Town.
21653: COLLINOT, E. & A. de BEAUMONT. - Ornements Turcs. Recueil de dessins pour l'art et l'industrie.
35949: COLLINS, J.T. - Language death in Maluku. The impact of the VOC.
27321: COLLISTER, Peter. - The Sulivans and the slave trade.
35952: COLOMBIJN, Freek.). (Ed.). - On the road. The social impact of new roads in Southeast Asia.
34774: EXPOSITION COLONIALE. - Exposition Coloniale Internationale Paris 1931. La section des Pays-Bas.
32224: COLONIZATION. - VERSLAG AAN DEN KONING, uitgebragt door de staats-commissie .. op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europese kolonisatie in Nederlandsch Indie. Met zeven Bijlagen.
35004: COLQUHOUN, Archibald R. - The Africander land.
22852: COLUMBUS, Christoffel. - LOS RESTOS DE COLON informe de la Real Academia de la Historia al gobierno de S.M. sobre el supuesto hallazgo de los verdaderos restos de Christóval Colon en la iglesia catedral de Santo Domingo.
35152: COLVIN, Ian D. - South Africa.
8017: LA COMBE, (François). - Observations sur Londres et ses environs, avec un précis de la constitution de l'Angleterre, et de sa decadence. 6me éd., revue, corrigée & augmentée.
20025: COMETTANT, Oscar. - Voyage pittoresque et anecdotique dans le Nord et le Sud des États-Unis d'Amérique.
10936: COMETTANT, Oscar. - Le Danemark tel qu'il est.
155: COMMELIN, Isaac (Ed.). - Begin ende voortgangh van de Vereenighde Nederlantsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. Amsterdam, 1646. Facsimile edition.
7083: DUTCH EAST INDIA COMPANY (VOC). - Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Dl. I - IX 1610 - 1737; XI 1743 -1750. Uitgegeven door W.Ph. Coolhaas, J. van Goor, J.E. Schooneveld-Oosterling.
37060: DANISH ASIATIC COMPANY. - Brief van een koopman, uit Rotterdam, aan zynen vriend, te Amsterdam. Behelzende eenige aanmerkingen, zo over de negotiation binnen deeze provincien, ten behoeve van vreemde vorsten en particulieren ondernomen: als wel byzonder, ten opzigte der negociatie, die voor reekening van de Geoctroyeerde Deensche Asiatische Compagnie te Coppenhagen, ook thans aan het publicq word aangeboden.
33300: EAST INDIA COMPANY. (VOC). - OCTROY BY DE .. STAATEN GENERAAL DER VEREENIGDE NEDERLANDEN VERLEEND AAN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE IN DATO DEN 20 MAART 1602. Mitsgaders .. continuatien van het voorschreeve octroy, tot den jaare 1700 (&) 1740 (&) 1742 (& ) 1754.
29338: ASSOCIATION OF THE DUTCH & ENGLISH EAST INDIA COMPANY. - Verbael van DIDERYCK BAS, ridder, burgemeester der stede Amsterdam, JACOB BOREEL, oudt burgemeester van de stadt Middelburgh in Zeelandt, ARENT JACOBSS. LODESTEYN, raedsheer ter admiraliteyt in Zeelandt ende inden Raedt van Vlaenderen, ALBERT FRANSSEN SOUNCK, oudburgemeester van de stadt Hoorn ende gedeputeerde inden Raedt van Staten der Vereenichde Nederlanden, ANDRIES RYCKAERTS, bewinthebbers vande Geoctroyeerde Oostindische Compaignie, ende mr. WILLEM BOREEL advocaet vande selve Compaignie, gedeputeerden vande .. Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, opde conferentie in Engelandt gehouden tot vereeninge van beyde Nederlandtsche ende Engelsche Oostindische Compaignien, ende begonnen int laetste vant jaer 1618.
33892: LE COMTE, Pieter. - (Een buis).
33565: LE COMTE, Pieter. - Afbeeldingen van schepen en vaartuigen in verschillende bewegingen.
20334: CONNEAU, Theophilus. - Logboek van een slavenhaler. (Vertaling Walter Penn).
29652: CONSCIENCE, Hendrik. - Batavia. Traduction de Léon Wocquier.
8311: CONSTANTIN-WYER, M. - Les grandes figures coloniales. Champlain.
35345: CONSTANTINOPLE. - Prospectus septem turrium in urbe Constantinopolitana, Vüe des sept Tours ou Prisons d'etat a Constantinople, Vista della sette Torri, osia Priggioni di Stato a Costantinopoli, Prospect der Sieben Thürne, oder Staats-Gefängnus zu Constantinopel.
31716: CONSTEN, Hermann. - Weideplätze der Mongolen im Reiche der Chalcha.
35706: COOK, James. - James Cook 1778- 1978. Hawaii bicentenary.
34150: COOK, James. - Complete set of Cook's three great voyages.
32912: COOK, James. - Captain Cook's voyages of discovery. Edited by John Barrow.
12736: COOK, James. - Reize rondom de waereld. Vertaald door J.D. Pasteur.
2048: COOL, (Wouter). - De Lombok expeditie.
27446: COOL, Simon. - Slavernij of de knecht heer over zijn meester. Oorspronkelijk tooneelspel in vijf bedrijven.
4349: COOLHAAS, W.Ph. - Gegevens over Antonio van Diemen.
4195: COOLHAAS, W.Ph. - Het regeeringsreglement van 1827. Het werk van 1818 aan de ervaring getoetst.
4194: COOLHAAS, W.Ph. - Controleur B.B. Herinneringen van een jong bestuursambtenaar in Nederlands-Indië. Met inleiding van C.R. Boxer.
35919: COOLHAAS, W.Ph. - Aanteekeningen en opmerkingen over den zoogenaamden Ambonschen moord.
35910: COOLHAAS, W.Ph. - Zijn de Gouverneurs-Generaal Van Imhoff en Mossel juist beoordeeld ?
28713: COOLHAAS, W.Ph. - Kolonisatie en agrarische politiek in Algerie.
17306: COOLSMA, S(ierk). - De zendingseeuw voor Nederlandsch Oost-Indië.
30996: COOMANS, Henny. & Maritza COOMANS-EUSTATIA. - Sint Maarten in kaart en beeld. St. Martin in maps & prints. Vertaling Cees Lo-Sin-Sjoe.
36956: COOMANS, Henny. & Maritza COOMANS-EUSTATIA. - A.M. Chumaceiro Az. Praktizijn - journalist - publicist. Onpartijdig pionier op Curaçao. Met medewerking van Edsel Jesurun en Ilse Palm-Chumaceiro.
30555: COOMANS-EUSTATIA, M., W. RUTGERS, H.E. COOMANS. (R - Drie Curaçaose schrijvers in veelvoud. Boeli van Leeuwen, Tip Marugg, Frank Martinus Arion.
27863: COOMANS, H.E., M. COOMANS-EUSTATIA, P. PRINS. (Red.). - Caraïbische cadens. Liber Amicorum opgedragen aan Edsel A.V. (Papy) Jesurun. Met medewerking van J. van't Leven.
26145: COOPER, William J. - Liberty and slavery. Southern politics to 1860.
24371: COOPER, Constance J. (Ed.). - 350 years of New Castle, Delaware. Chapters in a town's history. Published in honor of the 350th anniversary of the founding of New Castle, Delaware.
15918: CORDIER, Henri. - Bibliotheca Japonica. Dictionaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire japonais rangés par ordre chronologique jusqu' à 1870. Paris 1912. Réimpression.
14119: CORN, Charles. - Sporen van het paradijs. Het verhaal van de specerijenhandel.
7198: MEESTER CORNELIS. - Gemeente Stemmen. Orgaan van de kiesvereeniging 'Meester Cornelis'. Commissie van redactie: S. Alberda, H.G. van Buuren, Raden Haroen Al Rasid, Raden Hassan Soema di Pradja .... Jrg.I, no. 3-8.
36947: CORNET, Heleen. - St. Eustatius. Echoes of the past. With Siegfried Lampe, Wendy Collins, Gay Soetekouw and Joh May.
32914: CORTAMBERT, E(ugène). - Le globe illustré. Géographie générale a l'usage des écoles et des familles. 6me édition.
13036: CORTAMBERT, Richard (Red.). - Voyage pittoresque a travers le monde. Morceaux extraits de divers auteurs.
35572: CORTAZZI, Hugh. - Isles of gold. Antique maps of Japan.
37099: COSTA, M.L.A. da. - Joden Savanne. Een historische plaats in het oerwoud van Suriname. A historical place in the jungle of Suriname.
32457: COTTEAU, Edmond. - Promenades dans les deux Amériques 1876-1877.
22936: SIOUX COUNTY. - DE VOLKSVRIEND. Officieele Hollandsche courant voor Sioux County, Iowa. Uitgever Kasper Tietema. Jaargang 11, nommer 7.
36897: COURT VAN DER VOORT, Pieter de la. - Byzondere aenmerkingen over het aenleggen van pragtige en gemeene landhuizen, lusthoven, plantagien en aenklevende cieraeden: waer by gevoegt is eene verhandeling aengaende het snoeijen en voortteelen van vrugt- en wilde boomen ... als mede om onfeilbaer ananas-vrugten, ook citroen-, limoen- , oranje-boomen, en andere gewassen van warmer luchtstreek, onder onze koude voort te queeken en te vermenigvuldigen, nevens een berigt om de benoodigde weer-glazen daer toe te maken; nog beproefde waerneemingen wegens het voortteelen van aerd- en warmoes vrugten, het behandelen der moestuinen, het aanleggen der broeibakken voor meloenen en soortgelyke gewassen. 2e druk, vermeerderd met twee aenhangzels, handelende over het aanleggen der trekkassen voor de persikken enz. en over het kweeken der bloemen.
34292: COUTINHO, Valdemar. - A film da presença Portuguesa no Japão. Prefácio de João Paulo Oliveira e Costa.
30348: COWAN, H.K.J. - Grammar of the Sentani language. With specimen texts and vocabulary.
13023: COX, Samuel Sullivan. - Diversions of a diplomat in Turkey.
8967: COYETT, Frederik. - 't Verwaerloosde Formosa, of waerachtig verhael, hoedanigh door verwaerloosinge der Nederlanders in Oost-Indien, het eylant Formosa, van den Chinesen Mandorijn, ende zeeroover Coxinja, overrompelt, vermeestert, ende ontweldight is geworden. Ingeleid en geannoteerd door G.C. Molewijk.
33358: CRAMPRICH, Daniel Joannes. - Memorie overgelevert aen d'Heeren Staten Generael, den 12 February, 1685. Door den Minister van Sijne Keyserlycke Majesteyt.
2100: CRANZ, David. - Historie van Groenland behelzende eene naukeurige beschrijvinge van 's lands ligging, gesteldheid, en natuurlijke zeldzaamheden; den aart, zeden en gewoonten der inwooneren aan de West-zijde bij de Straate Davis; 's lands aloude en nieuwe geschiedenisse; en in't bijzonder de verrichtingen der Missionarissen van de Broeder-Kerk, door welken twee gemeenten van bekeerde heidenen aldaar gesticht zijn. Uit het Hoogduitsch vertaald.
34556: CREALOCK, John. - The frontier war journal of Major John Crealock 1878. A narrative of the Ninth Frontier War by the assistant military secretary to Lieutenant General Thesiger. Edited and introduced by Chris Hummel.
12948: CRÉHANGE, Gaston. - Histoire de la Russie. Depuis la mort de Paul Ier jusqu'à nos jours.
36296: CREMER, A.F. - Zeven Noren onder de Eskimo's.
33018: CREMER, Jacobus Johannes. - Distels in't weiland. Over-Betuwsche vertellingen.
34912: CREVELS, H.H. & T. van BUUL. - Rond de evenaar. Indische verhaaltjes met plaatjes voor kinderen van zes tot negen jaar.
30611: Criens, S.R. - Literatuuroverzicht van de Nederlandse Antillen. 7e editie.
28800: CROES, Rudolf M. - Welvaart zonder ontwikkeling. De invloed van de oliemaatschappijen op de Arubaanse economie 1928-1948.
12959: DE LA CROIX, Nicolle. - Géographie moderne et universelle, précédée d'un traité de la sphère, et d'un précis d'astronomie; contenant: 1°. Les grandes divisions du globe. 2°. l'Histoire des peuples, leurs gouvernemens et leurs moeurs. 3°. Les noms des hommes célèbres que chaque nation a vu naître, ses monumens.. son commerce. 4°. Une table des routes et distances de Paris aux principales villes du monde.. Avec un abrégé de la géographie ancienne, sacrée et ecclésiastique.. . Nouvelle édition, entièrement refondue.. par Victor Comeiras.
7088: CRONE, Gottfried Carel Eduard. - Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch. (Amsterdam, 1926). Reprint.
13476: CRONE, Gottfried Carel Eduard. - Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900. Met eene verkorte vertaling in het Engelsch.
1248: CRONE, G.C.E. - Onze schepen in de Gouden Eeuw. 2e druk.
5572: CROO, M.H. du. - Generaal Swart pacificator van Atjeh. Met medewerking van H.J. Schmidt. Voorwoord van G.K. Dijksta.
12554: CROO, M.H. du. - Marechaussee in Atjeh. Herinneringen en ervaringen van den eersten Luitenant en Kapitein van het Korps Marechaussee van Atjeh en onderhoorigheden H.J. Schmidt van 1902 tot 1918.
34300: CRUCQ, K.C. - Het onderzoek in 1938 naar het graf van Jan Pietersz. Coen.
22558: CRUCQ, K.C. - Fragmenten van den grafsteen van Johan van Riebeeck in het Bataviaasch Museum. - De drie heilige kanonnen.
10188: CRUICKSHANK, Brodie. - Achttien jaren aan de Goudkust. Uit het Engelsch vertaald en met eene inleiding vermeerderd door D.P.H.J. Weijtingh.
26209: CRUYSSE, Dirk van der. (Ed..). - Mercenaires français de la VOC. La route des Indes hollandaises aux XVIIe siècle. Le journal de Jean Guidon de Chambelle (1644-1651) suivi en annexe de la Relation d'un voyage aux Indes orientales par un gentilhomme français (1630-1636). Présentation, transcription & notes de Dirk van der Cruysse.
20228: CUBA. - MESSAGE OF THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES, communicating, in compliance with a resolution of the Senate of the 5th instant, a report from the Secretary of State upon the subject of the supposed kidnapping of colored persons in the southern States for the purpose of selling them as slaves in Cuba.
35972: CUIJLENBORG, Hans van. - Het stinkende goud. Een liefde aan de Goud-, Tand- en Slavenkust. Historische roman.
24245: CUISINIER, Jeanne. - Les Mu'ò'ng. Géographie humaine et sociologie.
36746: CUNDALL, Frank. - The handbook of Jamaica for 1929 comprising historical, statistical and general information concerning the island, compiled from official and other reliable records. Forty-ninth year of publication.
734: CURAÇAO. - Gedenkboek Nederland Curaçao 1634-1934. Uitgegeven ter gelegenheid der herdenking van de driehonderdjarige vereeniging van Curaçao met Nederland.
17281: CURAÇAO. - Geschiedenis der missie van Curaçao. Door enkele paters Dominicanen. Uitgegeven door het Provinciaal Vicariaat der Paters Dominicanen op Curaçao.
29630: CURAÇAO. - RAPPORT RAAKENDE DE TOESTAND VAN HET EILAND CURACAO, en wat tot ververbeetering diend gedaan te worden.
29631: CURAÇAO. - RAPPORT RAAKENDE EENIGE PROVISIONEELE VOORSIENING TOT SECURITEIT VAN HET EILAND CURACAO.
36946: CURAÇAO. - Curaçao, schilderend en geschilderd.
36825: CURAÇAO. - Topographical map of Curaçao.
34483: CURAÇAO. - - Willemstad - Curaçau. Gezicht op de haven.
31795: CURAÇAO. - - Garnizoen te Curaçao. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) NATHANIEL FREDERICK SPENCER.
36868: NEDERLAND - CURAÇAO. - Nederland - Curaçao 1634-1934. Tentoonstelling betreffende de Nederlandsche Antillen.
22287: CURAÇAO. - - Het springen van's lands oorlogschip Alphen, in de haven van Curaçao.
35734: CURZON, Robert. - Visits to monasteries in the Levant. 5th edition.
24320: CUSSAC, J. - Sahara. Le pays et la mission.
23947: CUSSAC, J. - Évêque et pionnier Monseigneur Streicher.
35464: DAALDER, Remmelt & Elisabeth SPITS. (Red.). - Schepen van de Gouden Eeuw. Tekst Remmelt Daalder, Henk Dessens, Els Jacobs, Ernst van Keulen, Anton Kos, Joost Schokkenbroek, Elisabeth Spits, Diederick Wildeman.
33929: DAALDER, Remmelt. - Van de Velde & Zoon. Zeeschilders. Het bedrijf van Willem van de Velde de Oude en Willem van de Velde de Jonge 1640-1707.
28554: DAALDER, Remmelt. (Red.). - Maritieme geschiedenis van Nederland in 70 hoogtepunten 1500-2000.
23179: DAALDER, R., A. KIESKAMP, D.J. TANG. (Red.). - Slaven en schepen. Enkele reis, bestemming onbekend.
19156: DAALDER, R., L. BLUSSÉ, H. DESSENS, P. ROGAAR, C. van ROMBURGH, D. WILDEMAN. (Red.). - De ontdekking van de wereld. Nederlanders in onbekend vaarwater (1600-2000).
17113: DAALDER, Remmelt. - Tekenen op zee. Reizende kunstenaars en creatieve zeelieden (1750-2000). Met tekstbijdragen van Grad de Graaff.
2383: DAENDELS - - Herman Willem Daendels 1762 - 1818. Geldersman - patriot - jacobijn - generaal - hereboer - maarschalk - gouverneur. Van Hattem naar St. George del Mina.
28760: DAHLBERG, H.N. - Kaart van Suriname. Map of Surinam. Mapa del Surinam. Schaal 1 : 1.000.000.
29094: DAHLHAUS, G.J.M. - Monseigneur Martinus Joannes Niewindt eerste apostolisch vicaris van Curaçao. Een levensschets 27 aug. 1824 - 12 jan. 1860.
36963: DALEN, Henk H. van. - De Nederlandse Antillen. The Netherlands Antilles.
31613: DALGADO, Sebastiao Rodolpho. - Dialecto Indo-Portuguès de Ceylao.
34789: DALHUISEN, Leo. (Red.). - Geschiedenis van de Antillen. Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten.
37015: DALRYMPLE, William. - The anarchy. The relentless rise of the East India Company.
36721: DALTON, Leonard V. - Venezuela.
31483: DALTON, William. - Will Adams. The first Englishman in Japan. A romantic biography.
11910: DALZEL, Archibald. - The history of Dahomey, an inland kingdom of Africa; compiled from authentic memoirs; with an introduction and notes.
26900: DAM, C.F. van. - Marrakech.
4677: DAM, N. van. (Ed.). - Nederland en de Arabische wereld van Middeleeuwen tot twintigste eeuw. (Met medewerking van) J. Brugman, C.G. Brouwer, A.H. de Groot, B.J. Slot, J.J. Witkam.
190: DAM, PIETER van. - Beschryvinge van de Oostindische Compagnie. Uitgegeven door F.W. Stapel en C.W.T. van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam. Herdruk.
15995: DAMPIER, William and Lionel WAFER. - Reystogten rondom de waereldt; begrypende, in vier beknopte boekdeelen, een naauwkeurige beschryving van verscheyde nieuwe ontdekte zeeën, kusten, en landen, zo in Amerika, Asia, als Afrika; benevens veele nuttelyke aanmerkingen ontrent de stroomen, winden, havens, diepten, engtens en andere fraye waarnemingen en bysonderheden, zo van bereisde als voor dese, onbereisde gewesten. Alom doormengt met de beschrijving der inwoonders, aardt, zeden en plegtigheden derzer vreemde volkeren; midsgaders derselver landsdouwen, vrugten, gewassen, dieren, en andere seldsaamheden. Uyt het Engelsch in't Nederduyts overgebragt door W. Sewel.
12785: DAMPIER, William & Lionel WAFER. - Nieuwe reystogt rondom de wereld, waarin omstandiglyk beschreeven worden de land-engte van Amerika, verscheidene kusten en eilanden in West-Indiën, de eilanden van Cabo Verde, de doortogt van de Straat Le Maire na de Zuid-zee, de kusten van Chili, Peru, Mexico; 't eiland Guam een van de Ladrones, 't eiland Mindanao een van de Filippines; en de Oost-Indische eilanden omtrent Cambodia, China, Formosa; Luconia, Celebes, enz. Voorts Nieuw Holland, Sumatra, de eilanen van Nicobar, de Kap de Goede Hoop, en 't eiland Sante Helena. In't Engelsch beschreeven .. en daaruyt vertaald door W. Sewel.
35926: DAMSTÉ, H.T. - De legende van de Heilige Zeven Slapers in Het Atjehsch.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

6/8