Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32641: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXVII: Bali en Lombok.
13567: (PARIVAL, JEAN NICOLAS DE). - Ware interest van Holland; gebouwt op de ruïnen van den interest van Holland, onlangs uitgegeven door D.V.H. (Pieter de la Court). Toegeeygent aen de dochter van de tijt. Door I.N.D.P.
33711: - ORDONNANTIE VOOR DE CHIRURGYNS. Batavia, Hendrick Brants, 1669. Reprint with Toevoeding van L.S.A.M. von Römer.
35252: - REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1868.
13176: (DORIS DE BOURGES, CHARLES). - Amours secrettes des quatre frères de Napoleon, par M. le baron de B... 2me édition.
35250: - SUMMARISCHE RELATION, was sich in währender Belägerung der Stadt Wienn in/ und ausser der deroselben zwischen dem Feind und Belägerten von Tag zu Tag zugetragen. Ordentlich und mit sonderbaren Fleiss beschriben und im Druck gegeben/ von einem in gedachter Statt mitbelägert-gewesten Hof-Cantzley bedienten.
35336: - HUNGARISCH- UND VENETIANISCHES KRIEGS-THEATRUM, auff welchem die höchst-glücklichen Feld-Züge, so die Röm. Kayserl. und Venetianischen Armeen, in dem mit Gott zurückgelegten 1716. Jahre, in Hungarn und Griechenland wider die Türcken gethan, das Hungarische in einer besondern Beschreibung, und Neun nach und nach darauff erfolgten Fortsetzungen derselben, das Venetianische aber in drey Eröffnungen ..
34883: (BOSCH, FREDERIK DAVID KAN). - Korte gids voor de archeologische verzameling van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
35321: - RELATION DE CE QUI S'EST PASSÉ à la prise de Vicegradt & de Weitzen par les Imperiaux, & dans les deux combats donnez entre leurs troupes & celles des Turcs, le 17 & le 27 du mois de Juin dernier.
35251: - SUMMARISCHER BERICHT dess bey Barcan von den käyserlichen und königl. pollnischen Armeen mit denen Türcken gehaltenen zweymahligen blutigen Gefechts/ und darauf erfolgter glücklicher Eroberung der Staat Barcan.
4174: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIë. Volume 97-161.
2517: LES, L. - Van Indië onder de Compagnie tot Indië onder de staat. De koloniale titel in de staatsregeling van 1798.
21619: - ARCANA REIPUBLICAE TURCICAE DETECTA. Das ist: Funffzig Türchische RegimentsGeheimnisse/ worauss solch Reich/ als auff so viel Seulen bisshero sich gestützet/ und wie selbige durch Göttliche Hülffe und Christlicher Prudenz zu stürzen seyn. Aus vielfältigen Autoribus geoffenbahret.
33903: - MUSEE DES FAMILLES. LECTURES DU SOIR. Tome 34.
35253: - REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1942. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië.
34714: - PRASASTI INDONESIA. Diterbitkan oleh Djawatan Purbakala Republik Indonesia.
21839: - RAPPORTEN van de commissie in Nederlandsch-Indië voor oudheidkundig onderzoek op Java en Madoera. 1901-07.
30885: - RELAZIONE DELL'ARMATA FATTA DAL TURCO L' ANNO 1682.
9445: - OVERZEE. Nederlandse koloniale geschiedenis 1590-1975.
35316: - DESCRIPTION HISTORIQUE DE LA GLORIEUSE CONQUESTE de la ville de Bude, capital du Royaume d’Hongroie, par les armes victorieuse de nostre tres-auguste & invincible Empereur Leopold I. Sous la conduite de .. Duc de Lorraine & l’electeur de Baviere. Nouvelle edition revuë & augmentée.
32393: - AUSSZUG ETTLICHER ZEITUNGEN, WAS SICH ZUM ANFANG DES JETZIGEN TÜRCKEMKRIEGS, AN ETTLICHEN ORTEN INN UNGERN, VERLOFFEN UND ZUGETRAGEN HAT 1566.
17602: (AYMÉ, JEAN JACQUES). - Déportation et naufrage de J.J. Aymé, ex-législateur; suivis du tableau de vie et de mort des déportés, a son départ de la Guyane, avec quelques observations sur cette colonie et sur les nègres.
7775: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXII: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, etc.).
15050: (SERRURIER-TEN KATE, M.). - De Compagnie's kamer van het Museum van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
24156: - PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect.
31314: (MA-KO-TSAY). - Prieres des musulmans Chinois. Traduit sur l'original en Arabe en Persan Da'Aouât el Moslemin imprimé a Canton en 1876. (Traduit par R. Basset).
33470: - CIGAR LABEL depicting three sailing ships within a decorative border.
34898: - GIDS voor de verzameling van Indonesische en Chineesche kunst te Leeuwarden. Met bijdragen van J.G. Huyser, N.J. Krom, Nanne Ottema, G.P. Rouffaer en Herman F.E. Visser.
28409: - SUMMARISCHER INHALT EINES ITALIÄNISCHEN TRACTÄTLEINS/ genannt le Ragioni, di sua Sta. il Papa Innocentio XII .. das ist: die Ursachen/ welche der heilige Papst Innocentius XII. den Frieden unter den Christlichen Potentaten zu schliessen: und dagegen den Krieg mit den Türcken fortzusetzen/ anführe/ mit unterschiedlichen Motiven bestärcket.
4623: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLII: Gemengd (Sumatra, Molukken, Bali, etc.).
6140: - WONEN IN DE WIJDE WERELD. Een tentoonstelling van de Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
29863: - BASIS. MAJALAH KEBUDAYAAN UMUM. Year 28-44.
29879: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven vanwege het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië ter gelegenheid van het Zesde Internationale Congres der Orientalisten te Leiden.
33345: - AL-KHATT AL-'ARABI MIN KHILAL AL-MAKHTUTAT. - ARABIC CALLIGRAPHY IN MANUSCRIPTS. An exhibition on Arabic calligraphy held at the Islamic Art Gallery of the King Faisal Center for Research and Islamic Studies.
216: (GULIK, W.R. VAN, J.L. BLUSSÉ, TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER, A.O.). (EDS.). - In the wake of the Liefde. Cultural relations between the Netherlands and Japan, since 1600.
28411: - DICTATUR AM 6. JUNI 1663 AUFF DEM REICHS-TAGE ZU REGENSPURG.
5208: - BOROBUDUR. Kunst en religie in het oude Java.
31015: - ARUBA PICTORIAL.
6152: - DELFT EN DE OOSTINDISCHE COMPAGNIE. Onder redactie van H.L. Houtzager, G.G. Kunz, H.W. van Leeuwen, M. van Noort, M. Tienstra.
5809: (DOMSELAAR, TOBIAS VAN). - Het ontroerde Nederlandt, door de wapenen des konings van Vrankryk, dat is een waarachtigh verhaal van den Fransen, Engelsen, Keulsen, en Munstersen oorlogh, tegen de Vereenigde Nederlanden, met desselfs binnelandtse beroerten.
33097: - OOST-JAVA. Gedenkboek der 4e Infanterie-Brigade.
33098: - HERINNERINGSALBUM 1e INFANTERIE BRIGADEGROEP C DIVISIE '7 DECEMBER'. Deel IV: 1 maart 1948 - demobilisatie.
27069: - FRENCH WEST AFRICA. VOLUME II: THE COLONIES.
23794: - Germany. Preface by Hugo Eckener.
13705: (IVERNOIS, FRANCIS D'). - Tableau historique et politique des révolutions de Geneve dans le dix-huitiéme siécle.
13721: - MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert.
29895: - KALAM. Jurnal kebudayaan. Edisi 1-10, 13-14, 16, 18.
30382: - DE HIKAJAT MALÉM DAGANG. Atjèhsch heldendicht, tekst en toelichting door H.K.J. Cowan.
18670: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1956. 7th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18647: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1944. 5th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18484: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1950. 6th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
18671: - THE PACIFIC ISLANDS YEAR BOOK 1959. 8th edition. Compiler and editor R.W. Robson.
1168: - PILIHLAH. Kekatjauan - Federasi. Keamanan - kema'moeran - kemerdekaän - kekajaän.
10345: - KORTE SCHETS DER TEGENWOORDIGEN BEROERTEN IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN, over het afschaffen der pachteryen, voornaamlyk in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht, volgende de orde des tyds geschikt. Voorzien met veele authentieke stukken, waar onder een over 't heffen van een nieuw middel in plaats van de pagten.
29408: (SKINNER, JOSEPH). - The present state of Peru: comprising its geography, topography, natural history, mineralogy, commerce, the customs and manners of its inhabitants, the state of literature, philosophy, and the arts, the modern travels of the missionaries in the heretofore unexplored mountainous territories, etc. The whole drawn from original and authentic documents, chiefly written and compiled in the Peruvian capital.
13828: - DEN NEDERLANDSCHEN NEGOTIANT, ofte tarief van alle koophandelsche rekeningen, zoo tot het rekenen der munten, interesten, repartitien, &c. als alle soorten van koopmanschappen, waeren en handelingen, zoo in't groot als in't kleyn. Zeer dienstig en behulpzaem voor alle persoonen zelfs zonder de cyfer-konst te hebben geleert. 8e druck. Vermeerdert.
572: - WIE ZIJN TEGEN KAAT. (Political announcement in favour of D.A. VAN KAATHOVEN).
781: - ZUID ZUID-WEST. Tentoonstelling Nederland-Suriname. (Met inleiding van J. van de Walle).
5548: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XLIII: Gajo-, Alas- en Bataklanden.
16872: - NAAR HOLLAND. Geïllustreerd handboek voor verlofgangers en repatrieerenden.
29047: - RELATION DE TOUT CE QUI S'EST PASSÉ EN ALLEMAGNE DEPUIS LA DESCENTE DES TURCS EN HONGRIE JUSQUES à LA LEVÉE DU SIEGE DE VIENNE.
34507: - THE HIKAYAT MUHAMMAD HANAFIYYAH. A medieval Muslim-Malay romance by L.F. Brakel.
34506: - THE STORY OF MUHAMMAD HANAFIYYAH. A medieval Muslim romance translated from the Malay by L.F. Brakel.
4388: - JAARBOEK VAN NEDERLANDSCH INDIË. Uitgave 1920. Samengesteld bij de Afd. Handel van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel te Buitenzorg.
23840: - TIEN JAAR STATUUT 1954-1964.
30796: (ALEXANDRE, NOËL). - Conformita delle cerimonie Chinesi, colla idolatria Greca, e Romana. In conferma dell' apologia de Domenicane missionari della China.
35340: - DISTINTA RELATIONE DELLA RASSEGNA DELL'ESSERCITO DEL GRAN TURCO QUANDO SORTI IN CAMPAGNA, Con la descrittione del Treno & Vittovaglie, e distributtione de' Campeggiamenti della medema Armata.
27733: - PRIJS DER ZEE. Vondsten uit wrakken van Nederlandse Oostindiëvaarders uit de 17e en 18e eeuw in de verzameling van de afdeling Nederlandse Geschiedenis van het Rijksmuseum.
31330: - CHINA UND EUROPA. Chinaverständnis und Chinamode im 17. und 18. Jahrhundert.
1135: (FORGUES, PAUL-EMILE DAURAND). - La Chine ouverte. Aventurs d'un Fan-Kouei dans le pays de Tsin par Old Nick.
31599: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Op en om Soeka Sepi. Schetsen van een koffieplandje door Creusesol. 2e druk. (Met) Voorrede van W.F. Schimmel.
32804: - EXPOSITION LETTRES ET VISAGES DU LIBAN ET DE L'ORIENT. Organisée par Philippe Duvollet.
31598: (NICLOU, H.A.A.). - Open brieven aan G(eorge) F(rederik) W(illem) Borel, Kapitein der Artillerie .. naar aanleiding van zijn boek: Onze vestiging in Atjeh.
24208: (NEUMANN, CARL). - Brehm's reizen naar Noord en Zuid. Bewerkt door Catharina A. Dermoût-Visser.
31190: TUN LI-CH'EN. - Annual customs and festivals in Peking as recorded in the Yen-ching Sui-shi-chi. Translated and annotated by Derk Bodde. 2nd edition (revised).
31651: - WISSENSCHAFT UND TECHNIK IM ALTEN CHINA. Herausgegeben vom Institut für Geschichte der Naturwissenschaften der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Aus dem Chinesischen von Käthe Zhao in Zusammenarbeit mit Hsi-lin Zhao.
5335: - SIWARATRIKALPA OF MPU TANAKUN. An old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations by A. Teeuw, S.O. Robson, Th.P. Galestin, P.J. Worsley and Zoetmulder.
34275: (PARIVAL, JEAN NICOLAS DE). - Les delices de la Hollande, contenant une déscription éxacte du païs, des moeurs & coutumes des habitans; avec un abrégé historiques depuis l'établissement de la République jusqu' au de là paix d'Utrecht. Nouvelle edition, considérablement corrigée & augmentée.
13836: - RECUEIL DE PIECES AUTHENTIQUES. Pour servir a l'histoire des Provinces-Unies.
11107: (MIRABEAU, HONORÉ GABRIEL RIQUETTI DE). - Des lettres de cachet et des prisons d'etat. Ouvrage posthume, composé en 1778.
31670: (KOENIG, HEINRICH JOSEPH). - Biographie der voornaamste oudere en nieuwere schrijvers, in proza en poëzie, welke Rusland heeft opgeleverd.
17392: - INDIË IN DEN HAAG. Portret van een verlofganger.
13504: (QUANDT, CHRISTLIEB). - Nachricht von Suriname und seinen Einwohnern sonderlich den Arawacken, Warauen und Karaiben, von den nüzlichsten Gewächsen und Thieren des Landes, den Geschäften der dortigen Missionarien der Brüderunität und der Sprache der Arawacken. Görlitz, 1807. Reprint with foreword by H.C. van Renselaar.
43: (GALESTIN, TH.P.). - Balische kunst uit eigen bezit.
844: - MARITIME ENCYCLOPDIE. Onder redactie van J. van Beylen, P.A. de Groote, A. van Kampen, e.a.
13571: (NENY, PATRICE-FRANÇOIS DE). - Mémoires historiques et politiques des Pays Bas autrichiens.
1906: (SHERER, JOSEPH MOYLE). - Indische tafereelen voor reizigers aan den haard.
32640: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXX: Register.
31062: - INTERNATIONAL RUBBER CONGRESS. EXHIBITION BATAVIA (JAVA) 8 SEPT. - 10 OCT. 1914.
13231: - VOYAGES MODERNES FAITS DANS LES CINQ PARTIES DU MONDE par les plus intrépides et les plus savans explorateurs de notre époque.
20475: (LISOLA, FRANZ VON). - Türckische Raths-Stube/ worinnen des Türckischen Kaysers Mahamats IV. nebst dessen Vornehmsten Bedienten Kriegs-Berathschlagungen/ wegen des aufs Früh-Jahr gegen Ungarn und andere Länder vorhabenden grossen Feldzugs/ entdecket/ und mit vielen curiösen Denckwürdigkeiten vorgestellet werden.
32759: - LES COLONIES FRANÇAISES ET LEURS DÉPENDANCES.
4723: - INDONESISCHE KUNST UIT EIGEN BEZIT. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het honderd jarig bestaan van de 'Indische Verzameling', sinds 1911 - 'Ethnografisch Museum'. 1864-1964. (Met inleiding van J. Terwen-de Loos).
7958: - ITER BRITTANIARUM. Codicis antiquissimi et optimi parisiensis .. exemplar; cum excerpto ex itinerario maritimo.
34833: - VERSLAG betreffende den gouvernements pandhuisdienst over het jaar 1939.
35266: - WARHAFFTIGE NEW ZEITTUNG / von dem Türcke/ welliche eyn gefangner Türck zü Wien/ auff die Fragstuck/ so hierin begriffen/ geantwort.
35065: - NEDERLAND - ZUID-AFRIKA. Gedenkboek uitgegeven door de Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Vereeniging, bij gelegenheid van haar vijftig-jarig bestaan 1881-1931.
34968: - GIDS voor den bezoeker van de Indische Tentoonstelling in het Stedelijk Museum te Amsterdam.
31624: (GRAAFLAND, I.P.C.). - Naar de(n) Oost ! Opmerkingen van een Indischman door Creusesol.
7574: - STICHTING CULTUURGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDERS OVERZEE. Verslagen en aanwinsten 1968-1983.
34328: - CORPUS DIPLOMATICUM NEERLANDO-INDICUM. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz. Deel II: 1650-1675. Uitgegeven en toegelicht door J.E. Heeres.
9308: - HIKAJAT ANDAKEN PENURAT. Edited and translated by S.O. Robson.
33357: - RELATION DU SIÈGE DE VIENNE, MIS PAR LES TURCS LE QUINSIÈME JUILLET, ET LEVÉ LE DOUZIÈME SEPTEMBRE DE L'ANNÉE 1683. Par MXXX François, a un de ses amis.
28413: - TREU UND WOLGEMEINTE ERINNERUNG/ bey der anietzt/ von dem Erbfeind christlichen Nahmens/ dem Türcken/ obschwebender/ und iemehr und mehr antringender allgemeiner Noth und Gefahr. Verfertiget von einem des Reichs lieben Getreuen. Anno 1663.
31883: - FOOTSTEPS AND FINGERPRINTS. The legacy of a shared history.
9019: - KUNST EN AMBACHT IN INDONESIË. Inleiding A. Djajasoebrata.
33399: (JANTZEN, F.B.). - Bandoeng de stad op de hoogvlakte.
34610: (MORESCO, MAURITS). - Deli Batavia Maatschappij 1875-1925.
29663: (WEDEL, GEORG WOLFGANG). - Abdruck einer gewissen Muthmassung de Fatis Turcarum, e fastis sacris ervutis, schon vor einigen Jahren mit einigen beruehmten seel. Theologis communiciret/ bishero aber mit vielen andern, und zu allerunterthaenigsten Glückwunsch 1716. d.30. Maii an den Kayserlichen Hoff geschicket.(Und) Continuation des Abdrucks einer gewissen Muthmassung de fatis Turcarum ….
34771: - CATALOGUS van de afdeeling koloniën Oost- en West-Indie van de tentoonstelling 'De vrouw 1813-1913' gehouden te Amsterdam Mei-October 1913.
28227: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 60.
28191: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 71.
4112: - ATLAS VAN TROPISCH NEDERLAND. Uitgegeven door het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap in samenwerking met den Topografischen Dienst in Nederlandsch-Indië.
28533: (PRUDHOMME, LOUIS). - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten reisen und neuern Nachrichten von diesem Lande, dessen Bewohnern und den vorigen europäischen Colonien, besonders den französischeen. Aus dem Französischen.
6338: (GULIK, W.R. VAN, J.L. BLUSSÉ, TH.H. LUNSINGH SCHEURLEER, E.A.). (ED.). (ED.) - In het spoor van De Liefde. Japans-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
31063: - 8STE N.I. JAARBEURS EN MARKT. EERSTE HYGIENE TENTOONSTELLING IN NED. INDIE. BANDOENG 25 JUNI-10JULI 1927.
35300: - GENAUE UND EIGENTLICHE RELATION dessen wass nach glücklichem Entsatz der Stadt Wienn, biss zum 15 (25) Septemb. 1683 weiters passirt, wobey noch ein kleiner Bericht des jenigen, was vor Erlösung derselben vorgangen, mit angehenget. Worinnen auch zugleich der Römischen Käyserl. Maytt. Einzug in die Stadt Wienn kürtzlich enthalten.
35254: - REGERINGS-ALMANAK VOOR NEDERLANDSCH-INDIË 1914. Eerste gedeelte: grondgebied en bevolking, inrichting van het bestuur van Nederlandsch-Indië en bijlagen..
13764: - REIZEN IN ZUID-AFRIKA. Uitgegeven onder het gezag van de Algemene Bestuurder, Zuidafrikaanse Spoorwegen en Havens. 3e druk.
11355: (AUBIN, NICOLAS). - Dictionaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'architecture navale.
7777: - LITERATUURLIJST VOOR HET ADATRECHT VAN INDONESIË. 2e druk. (With) AANVULLENDE LITERATUURLIJST (1927- 1 september 1937).
2497: (MANN, A.T.). - Histoire du regne de Marie-Thérese, impératrice, reine de Hongrie & de Bohême, archiduchesse d'Autriche, etc. Précédée de tables généalogiques & chronologiques.
35301: - GLAUBWURDIGES DIARIUM und Beschreibung dessen was Zeit währender Türckischen Belagerung der Kays. Haupt- und Residenz-Stadt Wienn vorgangen. Von einem Käyserl. Officier, so sich vom Anfang biss zu Endt darinnen befunden warhafftig verzeichnet und zusammen getragen.
31561: (STEINMETZ, H.E.). - Indische brieven aan een staatsraad door Eckart. Met een voorrede van P.J. Veth.
33099: - GEDENKBOEK GRENADIERS EN JAGERS 1939-1954.
31661: - ASIAN-ARABIAN sailing boats. - Three original watercolours showing Asian or Arabian sailing boats off the coast with native fishermen, signed by SCHLIEN.
13717: (LAET, JOHANNES DE). - Belgii confoederati respublica: sev Gelriae. Holland. Zeland. Traject. Fris. Transisal, Groning. chorographica Politicaque descriptio.
2245: (QUARLES VAN UFFORD, HENDRIK). - Aanteekeningen betreffende eene reis door de Molukken van zijne excellentie den goeverneur-generaal A.J. Duymaer van Twist, in de maanden September en October 1855.
30798: (ORTI, FELIX MARIA). - Carta de edificaçao, gloriosos trabalhos dos mission trabalhos dos missionarios da Companhia de Jesus, na missao de Madure, e maravilhosos successos, que deos nella obrou no anno de 1740. Dada a' luz pelo padre procurador da mesma missam, e provincia do Malabar da mesma Companhia.
14990: (KOENDERS, W.). - Bataviasche planten- en dierentuin 1864 - 1939. Gedenkboek ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan.
29224: (MOORE, WILLEM CHARLES JACOBUS VAN DEN). - Landbouw-, Nijverheid en Koophandel. Brieven van den Bruinen Ridder aan een Ongenoemde.
15748: - JOURNAL DES VOYAGES ET DES AVENTURES DE TERRE ET DE MER. Journal hebdomadaire. No. 834 - 860.
22847: - CHRONICA TURCICA, oder auszführlich und wahrhafftige Beschreibung/ von desz Türckischen Reichs Ursprung und Auffnehmen: von dessen Stiffter dem Mahomet/ nebenst seinem gantzen Lebenslauff/ auch von Regierung der ersten Türck: und Tartarischen Königen ...Ordentlich und umständlich ausz vielen glaubwürdigen Scribenten und Historicis zusammen gelesen.
28490: (MIDDELGEEST, SIMON VAN). - Tweede noot-wendiger discours ofte vertooch aan alle lant-lievende/ van de participanten der Oost-Indische Compagnie/ tegens bewinthebbers. (Door YMANT ADAMS). In't jaar een-en-twintich, der onghedane rekeninge.
32826: (ROBINSON, TANCRED). (ED.). - An account of several late voyages and discoveries ... To which are added, a large introduction and supplement, containing short abstracts of other voyages into those parts, and brief descriptions of them.
32700: - WIE IS DAT EN WAAR IS HET ? Beknopt overzicht van indeling en personalia van het overheidsapparaat en particulier bedrijfsleven in Nederlands Nieuw-Guinea. 3e uitgave.
31061: - TENTOONSTELLING PERTOENDJOEKAN HET NEDERLANDSE BOEK. Onder leiding der Vereniging van Ind. Boekhandelaren.
11333: - DE GRAVENSERIE IN ZUID-WEST PACIFIC. Deel I - IV.
18060: - NEW ZEALAND UNDER THE SOUTHERN CROSS.
18135: - THE NEW ZEALAND OFFICIAL YEAR-BOOK 1946. 54th issue compiled in the Census and Statistics Department of the Dominion of New Zealand.
31182: - CONFUCIUS (en andere verhalen en vertellingen uit oud-China). Voordrachten (z.g. 5 min. talks) van Rtn 'Kim', lid Soerabaja-club
17817: - REGERINGSPROGRAMMA. SURINAME.
34931: - CATALOGUS der tentoonstelling van Indische beeldhouwkunst. (Georganiseerd door de) Vereeniging van Vrienden der Aziatische Kunst.
31672: (MASSON , CHARLES FRANÇOIS PHILIBERT). - Lettres d'un Français a un Allemand, servant de réponse a Mr. De Kotzebue, et de supplément aux Memoires secrets sur la Russie. Suivies d'un précis historique de la déportation et de l'exil de l'auteur.
13503: - VADEMECUM VOOR NEDERLANDS-NIEUW-GUINEA 1956. In samenwerking met het ministerie van overzeese rijksdelen uitgegeven door het Nieuw-Guinea Instituut te Rotterdam.
35069: - AFRIKAANSE KULTUURALMANAK. Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge 1980. Redaksiecomitee M.J. Swart, P.G. Nel, A.C. Hartman, H.A.Sloet, M.J. Grobbelaar.
35275: - Erschreckliche näwe Zeittung / aus Newheusel / Carlstadt / und Rab / den 12.13.14. October von dem wütenden Erbfeind dem Türcken / disz 92. Jahrs. Copey des Türckischen Keisers Absagbrieffs / an den Römischen Keyser im Septemb. disz 92. Jars.
7774: - ADATRECHTBUNDELS. Volume XXXIX: Gemengd (Java, Molukken, Celebes, etc.).
33472: - MEDITERRANEAN. - CHEBECK.
1753: (TULLY, MISS). - Narrative of a ten years' residence at Tripoli in Africa: from the original correspondence in the possession of the family of the late Richard Tully, Esq. the British Consul. Comprising authentic memoirs and anecdotes of the reigning Bashaw, his family, and other persons of distinction; also, an account of the domestic manners of the Moors, Arabs, and Turks.
29338: - VERBAEL van DIDERYCK BAS, ridder, burgemeester der stede Amsterdam, JACOB BOREEL, oudt burgemeester van de stadt Middelburgh in Zeelandt, ARENT JACOBSS. LODESTEYN, raedsheer ter admiraliteyt in Zeelandt ende inden Raedt van Vlaenderen, ALBERT FRANSSEN SOUNCK, oudburgemeester van de stadt Hoorn ende gedeputeerde inden Raedt van Staten der Vereenichde Nederlanden, ANDRIES RYCKAERTS, bewinthebbers vande Geoctroyeerde Oostindische Compaignie, ende mr. WILLEM BOREEL advocaet vande selve Compaignie, gedeputeerden vande .. Staten-Generael der Vereenichde Nederlanden, opde conferentie in Engelandt gehouden tot vereeninge van beyde Nederlandtsche ende Engelsche Oostindische Compaignien, ende begonnen int laetste vant jaer 1618.
14713: - JAVA RELIGIE EN KUNST. (Met inleiding van K.W. Galis).
32805: - SOUTH AFRICA IN PRINT. - Catalogue of an exhibition of books, atlases and maps held in the South African Library, Cape Town .. in commemoration of the arrival of Jan van Riebeeck at the Cape 6 April 1652.
34142: - VORSTEN OP BEZOEK IN DE NEDERLANDEN, 1500-1700. Catalogus van een tentoonstelling gehouden tijdens de 7e Europese Antiquarenbeurs in Grand Hotel Krasnapolsky te Amsterdam.
25771: - EEN TRAPGEVEL IN POTSDAM. MONUMENTENZORG OVER GRENZEN. (Suriname, Antillen, Zuid-Afrika, Ghana, de Banda-eilanden, etc.). Met een bijdrage van Boudewijn Büch.
30674: - TWINTIG JAREN STUDIEKRING. Uitgaven Natuurwetenschappelijke Studiekring voor Suriname en de Nederlandse Antillen.
9337: - ENSIKLOPEDIA INDONESIA. (Ed. T.S.G. Mulia & K.A.H. Hidding).
31974: - (KOLONIALE) TENTOONSTELLING SEMARANG 1914 - SCHLIEPER-PAVILJOEN.
24762: - TRAVAUX DE L'INSTITUT DE RECHERCHES SAHARIENNES. Tome VIII. Numéro spécial publié à l'occasion du XIXe Congrès Géologique International.
35342: - CURIOSE STAATS BEDANCKEN uber den verwirzten Zustand des Königreichs Ungarn und dahero bey der Christenheit entstehende Gefahr ... sonderlich aber was doch die unserige nach erhaltener Victorie im Ungarn weiter-vornehmen, und was sie glückliches verrichten möchten ? Ob der Türcke auch wieder vor Wien rucken, was er sonst bey diesem Kriege gewinnen dürffte .. Worum doch dieselben mit dem Türcken so balden Friede machen ?
15268: - WIJ GEDENKEN. Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië.
32479: - DE REIS VAN SINTE BRANDAAN. Uitgave, inleiding en commentaar door Maartje Draak. Herdicht door Bertus Aafjes.
31603: (GRAAFLAND, I.P.C.). - De khimono benevens twee andere Oost-Indische verhalen door Creusesol.
8326: (WARBURTON, GEORGE DROUGHT). - The conquest of Canada.
8394: (WRIGHT D'ARUSMONT, FRANCES). - Views of society and manners in America; in a series of letters from that country to a friend in England, during the years 1818, 1819, and 1820. By an English woman. 2nd American edition.
28440: - NEDERLAND EN DE ORIËNT. (N.a.v. de tentoonstelling Fata morgana. De verbeelding van het Oosten: Nederlandse oriëntalisten 1830-1930).
5547: - SUMATRAANSE SCHOONHEID. Tentoonstelling samengesteld uit de kollektie Ir. J.H. Beltman aangevuld met enkele stukken uit het museumbezit.
34588: (VEERSEMA, H.). - Gids voor de oostkust van Sumatra. (Deli).
34904: - INDONESIE-OCEANIE. Kunst uit particulier bezit.
254: - BUDAYA INDONESIA. Arts and crafts in Indonesia. Kunst en cultuur in Indonesië.
35344: - RELATION, VON DER VICTORIA DER CHRISTEN , so sie bey Entsatz der Statt Wien, gegen die Türcken erhalten.
22321: - NEDERLANDSCH INDIË. Platen atlas met korten beschrijvenden tekst. (Met) Bijblad.
33193: (MARRA, JOHN). - Journal of the Resolution's voyage, in 1772, 1773, 1774, and 1775, on discovery to the southern hemisphere, by which the non-existence of an undiscovered continent, between the equator and the 50th degree of southern latitude, is demonstratively proved. Also a journal of the adventure's voyage, in the year 1772, 1773, and 1774. With an account of the separation of the two ships, and the most remarkable incidents that befel each. Interspersed with historical and geographical descriptions of the islands and countries discovered in the course of their respective voyages.
35304: - DIE WEITBERUHMTE UND WOHL AUSGEBAUETE TÜRCKISCHE BAD-STUBE, so vor Wienn 1683 ist geheitzet worden.
35313: (BUDA). - Il tradimento ordito contro la citta de Buda. Da un tenente del reggimento Salm, e scoperto per divina providenza.
28279: - THE TIMES INDEX-GAZETTEER OF THE WORLD.
28193: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 72.
28225: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 69.
28226: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 67.
28228: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 59.
28231: - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 61.
25700: - DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN SURINAME IN 1925. Verslag uitgebracht door de Vereeniging voor Handel en Nijverheid in Suriname.
28201: - CORPUS DIPLOMATICUM NEERLANDA-INDICUM. Verzameling van politieke contracten en verdere verdragen door de Nederlanders in het Oosten gesloten, van privilegebrieven, aan hen verleend, enz. Deel VI 1753-1799. Verzameld en toegelicht door F.W. Stapel.
34605: - KLOET-ALBUM. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919.
29938: - KALIMANTAN, MYTHE EN KUNST.
35096: - ZICHT OP ZUID-AFRIKA. Honderd jaar geschiedenis van Zuid-Afrika, 1881-1981. Uitgegeven door de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging bij gelegenheid van haar honderdjarig bestaan.
35270: - TURCKISCHE BELEGERUNG der stadt Wien 1529.
19157: AA, P(IERRE) J(EAN) B(APTISTE C(HARLES) ROBIDÉ VAN DER. - De groote Bantamsche opstand in het midden der vorige eeuw, bewerkt naar meerdendeels onuitgegeven bescheiden uit het oud-koloniaal archief met drie officiëele documenten als bijlagen.
34887: AA, PIERRE JEAN BAPTISTE CHARLES ROBIDÉ VAN DER. - De groote Bantamsche opstand in het midden der vorige eeuw, bewerkt naar meerendeels onuitgegeven bescheiden uit het oud-koloniaal archief met drie officiëele documenten als bijlagen.
6254: AALBERS, J. - Rijcklof van Goens, commissaris en veldoverste der Oost-Indische Compagnie, en zijn arbeidsveld, 1653/54 (Ceylon) en 1657/58 (India).
34855: ONZE AARDE. - Maanschrift onder redactie van W. van Bemmelen, J.H.G. Kremer, J.C. Lamster, W.G.N. van der Sleen, A.N.J. Thomassen à Thuessink van der Hoop, Ph.C. Visser. Jaargang I.
16839: AARTSMA, N. - Michiel de Ruyter 1607-1676. Een heldenleven in plichtsvervulling voor het vaderland.
34923: ABADI, RINDU. - Batavia-Djakarta stad van mijn jeugd.
34793: ABBENHUIS, WOUTER. - De laatste gouverneur van Java.
29708: ABDELOUAHAB, FARID. - Ontdekkers van het eeuwige ijs. Vijf eeuwen poolreizen in reisjournalen. Met een voorwoord van Jean-Louis Étienne.
32613: ABDULLAH, TAUFIK. - Schools and politics: the Kaum Muda movement in West Sumatra (1927-1933).
33465: ABENDANON, E(DUARD) C(ORNELIUS). - Midden-Celebes-Expeditie. Geologische en geographische doorkruisingen van Midden-Celebes (1909-1910).
7285: ABEYASEKERE, SUSAN. - Jakarta. A history. Revised edition.
34314: ABEYASINGHE, TIKIRI. - Portuguese regiments on Sri Lanka.
6574: ABRAHAM-VAN DER MARK, E.E. - Yu'i mama. Enkele facetten van gezinsstructuur op Curaçao.
32211: ABRAHAMSOHN, H. - Tandjong-Priok.
11279: ABRAHAMSZ, ANNA. - Journaal eener Oostindiesche reis. De belevennissen van een tienjarig meisje in 1847 en 1848. Met een inleiding en slotbeschouwing van M.A. van Alphen.
32065: ABRANSON, ERIK. - Beroemde schepen.
24937: ABS, P.J.M. - Der Kampf um unsere Schutzgebiete. Unsere Kolonien einst und jetzt. Ein Beitrag zur Wiedergewinnung unserer Kolonien. Eine Lebensfrage für unser deutsches Volk.
9117: ACEH. - Perang kolonial Belanda di Aceh. The Dutch colonial war in Aceh.
30834: ACEH. - HET EERSTE OOSTINDISCH GEZANTSCHAP IN NEDERLAND, 1602.
28523: ACOSTA, JOSÉ DE. - Historie naturael en morael van de Westersche Indien. Waer inne ghehandelt wort van de merckelijckste dingen des hemels/ elementen/ metalen/ planten ende gedierten van dien: als oock de manieren/ ceremonien/ wetten/ regeeringen/ ende oorlogen der Indianen. Uit den Spaenschen in onse Nederduytsche tale overgheset: door Jan Huyghen van Linschoten. 2e editie.
34765: ADAMS, GEORGE. - Gronden der starrenkunde, gelegd in het zonnestelzel bevatlijk gemaakt; in eene beschrijving van 't maaksel en gebruik der nieuwe hemel- en aard-globen; en in't gebruik deezer globen ter oplossing der klootsche driehoeken en klootsche werkstukken der starrenkunde. In't Nederduits vertaald en met aanmerkingen verrijkt door Jacob Ploos van Amstel.
20160: ADAMS, NEHEMIAH. - A south-side view of slavery; or, three months at the South, in 1854. 3rd edition.
16219: ADAMS, RICHARD & RONALD LOCKLEY. - Voyage through the Antarctic.
34727: ADAMS, MARIE JEANNE. A.O. - Decorative arts of Sumba.
8470: ADAMS, JAMES TRUSLOW. - New England in the Republic 1776-1850.
29576: ADELPHUS, JOHANNES. - Die Türckisch Chronica von irem ursprung anefang und regiment/ biss uff dise zeyt/ sampt irem kriegen und streyten mit den christen begangen/ erbärmklich zu lesen.
21293: ADELS, WIERT. - Wiert Adels. Stuurman op het Hollandsch kofschip De Bloeijende Blom, die zig van dezen bodem, na dat dezelve door de Franschen genomen, met veel bravoure meester gemaakt en den 5 Augustus te Hellevoet opgebracht heeft.
34500: ADOLFS, GERARD PIETER. - Nederlandsch-Indië. Uitgave van het Kantoor voor den Handel van het Departement van Economische Zaken.
15710: ADOLFS, (GERARD PIETER). - Soerabaia.
2971: ADRIANI, N(ICOLAUS). - Spraakkunst der Bare'e-taal.
5154: ADRIANI, N(ICOLAUS). - Bare'e-verhalen. Voor de uitgave bewerkt door M. Adriani-Gunning.
34832: AFFANDI. - Brochure with newspaper clippings about the Indonesian artist Affandi (1907 - 1990)
32972: SOUTH-AFRICA. - Madagaskars
32966: SOUTH-AFRICA. - Caffers.
32968: SOUTH-AFRICA. - Monoemugi.
30980: WEST-AFRICA. - The Dahomey blockade. - Sketches at Whyday.
35057: SOUTH-AFRICA. - Scenes from the Sunny South.
27506: AFRICA. - COUNTRIES IN THE NORTHERN TROPICAL REGIONS OF AFRICA.
17147: SHIPWRECK OF THE AGATHA. - SHIPWRECK AND DEATH OF LORD ROYSTON, and other persons of distinction; who went passengers from Liebau for Carlscrona, in The Agatha, commanded by Captain Koop; which was unfortunately stranded near Memel, April 7, 1808, when near twenty persons perished ! Including the wonderful preservation of some of the crew, particularly the women and children ... Also the loss of the Portuguese ship, Bowaniong; which was wrecked on her passage from Calcutta to China, June 17, 1807, and her Captain, John Nepremassena ..
35267: AGRICOLA, GEORGE. - Oratio de bello adversus Turcam suscipiendo, ad Ferdinandum Ungariae boemiaequ regem & principes Germaniae
22478: AHLBRINCK, WILLEM GERARDUS. - Encyclopaedie der Karaïben, behelzend taal, zeden en gewoonten dezer Indianen.
33760: AHMED, AFZAL. - Indo-Portuguese trade in seventeenth century (1600-1663).
35113: AKELEY, CARL ETHAN. - In brightest Africa.
34121: AKEN, CH.H. VAN. - Aardrijkskundig woordenboek der geheele aarde. 4e verbeterde en vermeerderde druk.
5399: AKIHARY, HUIB. - Ir. F.J.L. Ghijsels. Architect in Indonesia (1911-1929). Contributions by Simone Schell, M.E. de Vletter. Foreword by C.L. Temminck Groll. Translation by T. Burrett. Initiator R.W. Heringa.
6061: AKIHARY, HUIB. - Architectuur & stedebouw in Indonesie 1870/1970. (Met:) Voorlopige lijst van architecten en stedebouwkundigen werkzaam in Nederlands-Indië/ Indonesië in de periode 1870-1970).
7501: AKVELD, L.M., PH.M. BOSSCHER, J.R. BRUIJN, F.C. VAN OOSTEN. - Vier eeuwen varen. Kapiteins, kapers, kooplieden en geleerden.
24527: AKVELD, LEO & ELS M. JACOBS. (RED.). - De kleurrijke wereld van de VOC. Nationaal jubileumboek VOC 1602-2002. Uitgave in samenwerking met het Scheepvaartmuseum, Amsterdam, het Maritiem Museum, Rotterdam en het Rijksmuseum, Amsterdam.
28310: AKVELD, LEO M. - Magnifiek maritiem. Voorwerpen uit het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' vertellen hun verhaal.
25416: ALBANY. - ALBANY BIRTHPLACE OF THE UNION. Commemorating America's oldest community, the growth of an idea, and an institution dedicated to the advancement of each.
27359: ALBERS, DERK. - Uit het land der pyramiden.
35112: ALBERTI, LUDWIG. - Account of the tribal life & customs of the Xhosa in 1807. Translated by William Fehr from the original manuscript in German of The Kaffirs of the South coast of Africa.
4347: ALDERS, L.W. - Internationale rechtspraak tussen Indonesische rijken en de V.O.C. tot 1700.
1788: ALEXANDER, JAMES EDWARD - Travels to the seat of war in the East, through Russia and the Crimea, in 1829. With sketches of the imperial fleet and army, personal adventures, and characteristic anecdotes.
27284: ALEXANDER, H.T. - African tightrope. My two years as Nkrumah's chief of staff.
34621: ALEXANDER, JENNIFER. - Trade, traders and trading in rural Java.
8365: ALEXIS, WILLIBALD. (GEORG WILHELM HEINRICH HÄRING). - Reistogten in het zuiden van Frankrijk; waarin karakterschilderingen over de oude en hedendaagsche Franschen. Uit het Hoogduitsch.
1333: ALGRA, A. - Het principaelste wit. De Kerke Christi te Batavia. Iets uit de geschiedenis 'van de eerste kerke en de gemeynte Jesu Christi der stadt Jacatra op Java Mayor in Asia'.
3709: ALI, R.MOHAMMAD & F. BODMER. - Djakarta through the ages. Foreword by Ali Sadikin.
20123: ALLARD, PAUL. - Esclaves, serfs et mainmortables. Nouvelle édition revue et augmentée.
19951: ALLEN, W.E.D. (ED.). - Russian embassies to the Georgian kings (1589-1605). Edited with introduction, additional notes, commentaries and bibliography. Texts translated by Anthony Mango.
8419: ALLEN, JAMES LANE. - The blue-grass region of Kentucky and other Kentucky articles.
6512: ALPHEN, G. VAN. - Jan Reeps en zijn onbekende kolonisatiepoging in Zuid-Amerika 1692.
27836: ALPS. - - JAHRBUCH DES SCHWEIZER ALPENCLUB. Jhrg. 32 - 1896 bis 1897.
35164: AMBON. - Het verblijf der schipbreukelingen van de gestrande stoomboot Willem de 1e op de koraalplaat Lucipara.
31088: AMBON. - Het verblijf der schipbreukelingen van de gestrande stoomboot Willem de 1e op de koraalplaat Lucipara.
9529: SOUTH AMERICA. - SOUTH AMERICA.
33093: SOUTH AMERICA. - Carta dell' America meriodionale.
27435: HISPANIC AMERICA. - GOLD UND MACHT. Spanien in der Neuen Welt. Eine Ausstellung anlässlich des 500. Jahrestages der Entdeckung Amerikas.
33092: SOUTH-AMERICA. - - Carta dei paesi sopra il mare meridionale da Panama a Guayquil.
31759: AMICIS, EDMONDO DE. - Marocco. Uit het Italiaansch vertaald door D. Lodeesen.
34745: AMPT, KEES, AD LITTEL, EDWIN PAAR. (RED.). - Verre forten, vreemde kusten. Nederlandse verdedigingswerken overzee.
32782: AMSTEL, AAD VAN. - Barbaren, rebellen en mandarijnen. De VOC in de slag met China in de Gouden Eeuw.
33959: WAREHOUSE OF THE DUTCH ADMIRALTY IN AMSTERDAM. - Amsterdam. Marine.
13908: NATIONAL MARITIME MUSEUM AMSTERDAM. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Catalogus der bibliotheek. (Met voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg).
33821: AMSTERDAM. - BESCHRIJVING VAN HET WATERVERMAAK, door order der ed. magistraat van de stad Amsterdam, ter eere van het groot Muskovisch Gezantschap, aangesteld op den eersten september 1697.
13353: AMSTERDAM. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegiën, van deszelfs poorters en inwoners. 2e dr.
32962: AMSTERDAM. - Amstella intus respiciens ex ponte versus Orphanotrophaeum Amstellodamensis. - L'Amstel au dedans qu'on voit du pont bleu vers la maison des Orphelins d'Amsterdam. - De binnen Amstel, van de blaauwe brug, naa het diaken huys te zien tot Amsterdam - Die Amstel von innen wie man Sie siehet von der Blauen Brug gegen da Waijssen Haus zu Amsterdam.
34208: AMSTERDAM. - Ancrage dans le port d'Amsterdam.
13352: AMSTERDAM. - AMSTERDAMSCHE SECRETARY, bestaande in formulieren van scheepenen-kennissen, quytscheldingen, schatbrieven, en andere die gewoonlyk daar gebruikt worden. Hier zyn bygevoegt veelerlei formulieren van actens, die ter wees-assurantie- en desolate-boedels-kamer gebruikelyk zyn.
13388: AMSTERDAM. - Exrtact (sic) uyt verscheyde handvesten, en privilegien, vergunt aen de stadt en poorterie van Amsterdam, continerende den tijdt en maniere van nomineren en kiesen van schepenen aldaer.
33629: WORLD EXHIBITION IN AMSTERDAM. - Herinnering aan Amsterdam in 1883.
25505: NEW AMSTERDAM. - NEW AMSTERDAM YEAR BOOK. Second number.
25506: NEW AMSTERDAM. - NEW AMSTERDAM YEAR BOOK. Third number.
24158: AMSTERDAM. - AAN DE EERSTE KAMER VAN HET VERTEGENWOORDIGEND LICHAAM DES BATAAFSCHEN VOLKS. Geven te kennen de ondergeteekenden, allen handeldryvende ingezeetenen, woonende te Amsterdam.
15676: NATIONAL MARITIME MUSEUM AMSTERDAM. - ROEIEN MET DE RIEMEN .. 75 jaar Vereeniging Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum.
3763: AMUNDSEN, ROALD & LINCOLN ELLSWORTH. - De eerste vlucht over de Noordpool. Vertaald door Louis Blok.
6398: ANDAYA, LEONARD Y. - The heritage of Arung Palakka. A history of South Sulawesi (Celebes) in the 17th century.
26206: ANDEL, JOAN D. VAN. - Caribbean traditional architecture. The traditional architecture of Philipsburg, St. Martin (N.A.).
33534: ANDERSON, JOHANN. - Beschryving van Ysland, Groenland en de Straat Davis. Uit het Hoogduits vertaalt door J.D.J. waar by gevoegt zyn de verbeteringen door Niels Horrebow.
8438: ANDERSON, ALEXANDER D. - The Silver Country or the Great Southwest. A review of the mineral and other wealth, the attractions and material development of the former kingdom of New Spain, comprising Mexico and the Mexican cessions to the United States in 1848 and 1853.
34021: ANDRADE, TONIO. - De val van Formosa. Hoe een Chinese krijgsheer de VOC versloeg. Vertaald door Tristan Mostert.
19904: ANDREWS, CHARLES M. - The Fathers of New England. A chronicle of the puritan commonwealths.
21691: ANDRIES, JUDITH. - Nederlanders in Amerika.
33134: ANDRIESSEN, PIETER JACOB. - De tocht naar Rusland of het begin van den val van't keizerrijk, 1812. 2e druk.
19422: ANELL, BENGT. - Hunting and trapping methods in Australia and Oceania.
29512: ANGELBEEK, J(ACOBUS) J(OHANNES) VAN. - Pleidooi, gehouden ter openbare terechtzitting van den Hoogen Raad der Nederlanden, den 8sten Mei 1873. Voorafgegaan door een woord van dankbetuiging aan den Minister van Koloniën (D. Fransen van de Putte).
35325: ANGELI, MORIZ EDLEN VON. - Feldzüge gegen die Türken 1697-1698 und der Karlowitzer Friede 1699. (With) Supplement-Heft: Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen 1697-98.
35281: ANGYAL, ZOLTÁN. - Rudolfs II Ungarische Regierung: Ursachen, Verlauf und Ergebnis des Aufstandes Bocskay.
10953: ANSON, GEORGE. - A voyage round the world in the years 1740 - 44. Compiled from his papers and materials by Richard Walter. 5th edition.
33455: ANTHONISZ, R.G. - Report on the Dutch records in the Government Archives at Colombo. With appendices.
6810: DUTCH ANTILLES. - JAARLIJKSE VERSLAGEN VAN HET GESCHIED-, TAAL-, LAND-, EN VOLKENKUNDIG GENOOTSCHAP CURAÇAO 1897-1903. Reprint.
31601: ANTONISSE, J.H. & B.N. VAN DER VELDEN. (RED.). - Indië en het opium. Een verzameling opstellen betreffende het opiumvraagstuk, bijeengebracht en uitgegeven door de Nederlandsch-Indische Grootloge van de Internationale Orde van Goede Tempelieren.
32885: ANTWERP. - Z.M. STOOMFREGAT EVERTSEN.
34355: ARASARATNAM, S. - Merchants, companies and commerce on the Coromandel coast 1650-1740.
32094: ARCHER, M., C. ROWELL, R. SKELTON. - Treasures from India. The Clive collection at Powis Castle.
15848: ARCHER, MILDRED. - Company drawings in the India Office Library.
24590: ARCTIC. - Nederland en het Noordpoolgebied.
34788: ARIËNS, CATRIEN. - Curaçao. Een eiland van zichzelf. Un isla di su mes. An island of its own. Met een woord vooraf door Frank Martinus Arion.
20557: ARMITAGE, CHRISTOPHER M. - Sir Walter Ralegh, an annotated bibliography.
18691: ARNDT, P(AUL). - Mythologie, Religion und Magie im Sikagebiet (östl. Mittelflores).
7446: ARRIËNS, P(IETER). - Dagboek eener reis naar Constantinopel in 1840, met eenige geschiedkundige mededeelingen en opmerkingen.
34490: ARUBA. - Oranjestad. Hoofdplaats van Aruba. - Landschap op Aruba.
34288: PORTUGUESE ASIA. - Nouvelles orientations de la recherche sur l'histoire de l'Asie Portgugaise. Actes du colloque. Paris 1994.
35289: ATSIZ, BUGRA. - Das Osmanische Reich um die Mitte des 17. Jahrhunderts; nach den Chroniken des Vecihi (1637 - 1660) und des Mehmed Halifa (1633 - 1660).
2535: AVE, JOOP (. ED.). - The crafts of Indonesia. Editor Judi Achjadi. Contribution writers Hildawati Siddharta, Rini Joeda, Iwan Tirta, Yusman Siswanti Batubara.
31349: AVEDON, JOHN F. - In exile from the land of snows. The first full account of the Dalai Lama and Tibet since the Chinese conquest.
35138: AXELSON, ERIC. - Portuguese in South-East Africa 1488-1600.
35139: AXELSON, ERIC. - Portuguese in South-East Africa 1600 -1700.
32665: AZIZ, MUHAMMAD ABDUL. - Japan's colonialism and Indonesia.
32708: BAAL, JAN VAN. - Ontglipt verleden. Tot 1947: Indisch bestuursambtenaar in vrede en oorlog. (En) Leven in verandering: 1947-1958.
31103: BAAR, VÉRONIQUE, ANNELIES HAASE, BERT JANSEN, KATJA WEITERING. - Piet Ouburg (1893-1956), solist. Zicht op een eigenzinnig oeuvre.
28704: BAARS, A. & H. SNEEVLIET. - Het proces Sneevliet 1917. De sociaal-democratie in Nederlandsch-Indië.
34304: BAAY, REGGIE & PETER VAN ZONNEVELD. (RED.). - Indisch-Nederlandse literatuur. Dertien bijdragen voor Rob Nieuwenhuys.
34809: BAAY, REGGIE. - Portret van een oermoeder. Beelden van de njai in Nederlands-Indië.
34922: BAAY, REGGIE. - De njai. Het concubinaat in Nederlands-Indië.
28698: BABU, S. - Commodity composition of the English trade on the Coromandal coast (1611-1652).
33073: BACKER, C(ORNELIS) A(NDRIES). - The problem of Krakatao as seen by a botanist.
34996: BACKHOUSE, JAMES. - A narrative of a visit to the Mauritius and South Africa.
13076: BAEDEKER, KARL. - Northern Italy including Leghorn, Florence, Ravenna and routes through France, Switzerland, and Austria. Handbook for travellers. 14th remodelled edition.
13116: BAEDEKER, KARL. - Paris und Umgebungen. Handbuch für Reisende. 14te Auflage.
25172: BAEDEKER, KARL. - Nordwest-Deutschland (von der Elbe und der westgraenzen Sachsens an, nebst Hamburg und der Westküste von Schleswig-Holstein). 31. Auflage.
35093: BAGNALL, A. GORDON. - Wines of South Africa. An account of their history, their production and their nature.
32780: BAIN, ANDREW GEDDES. - Journals of Andrew Geddes Bain. Trader, explorer, soldier, road engineer and geologist.
21140: BAKE, R(UDOLPH) W(ILLEM) J(OHAN) C(ORNELIS). - Eene geruststellende stem van de kust van Java.
21642: BAKELS, JET & NICO DE JONGE. - Indië ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West.
34908: BAKELS, JET. - Een kleur van heiligheid. Wereldbeeld en kleding van de Baduy (West-Java).
15332: BAKER, JAMES. - Turkey.
32256: BAKER, SAMUEL WHITE. - Ismailïa: a narrative of the expedition to Central Africa for the suppression of the slave trade. Organized by Ismail, Khedive of Egypt.
28309: BAKER, J.N.L. - The history of geography. Papers.
33091: BALAI, LEO. - Geschiedenis van de Amsterdamse slavenhandel. Over de belangen van Amsterdamse regenten bij de trans-Atlantische slavenhandel.
32247: BALAI, LEO. - Het slavenschip Leusden. Slavenschepen en de West Indische Compagnie, 1720-1738.
31158: BALAZS, ETIENNE. - A Sung bibliography (Bibliographie des Sung). Edited by Yves Hervouet.
160: BALBI, A. - Eléments de géographie générale ou desciption abrégée de la terre .. selon les dernières transactions et les découvertes les récentes.
273: BALBIAN VERSTER, J.F.L. DE & M.C.KOOY-VAN ZEGGELEN. - Batavia oud en nieuw.
32758: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong.
2034: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Naaukeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon. Nevens een omstandige en grondigh doorzochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen. .. Zijnde hier by gevoeght een Malabaarsche spraak-konst.
147: BALDAEUS, PHILIPPUS. - Afgoderye der Oost-Indische heydenen. Opnieuw uitgegeven en van inleiding en aanteekeningen voorzien door A.J. de Jong.
32103: BALDWIN, J. - Colombo heritage.
28727: BALEN, J. HENDRIK VAN. - Lombok. Land en volk. Met een overzicht van de laatste gebeurtenissen.
6546: BALEN, W.J. VAN. - Nederland, Portugal en Brazilië.
3011: BALEN, JOHAN HENDRIK VAN. - De avonturiers. De grondleggers van den Nederlandschen handel en de eerste vestiging in de Oost. 1598-1603.
28043: BALEN, J. HENDRIK VAN. - De dierenwereld van Insulinde in woord en beeld.
14701: BALI. - Bali, kringloop van het leven. Tentoonstelling gehouden naar aanleiding van het tweede lustrum van de Delftse Ethnografische Vereniging. (Met inleiding van C.H.M. Nooy-Palm).
31380: BALL, J. DYER. - Things Chinese or notes connected with China. 5th edition, revised by E. Chalmers Werner.
31260: BALL, J. DYER. - Things Chinese or notes connected with China. 4th edition, revised and enlarged.
29519: BANCK, J(OHN) E(RIC). - Artikel 56 van het regerings-reglement, beschouwd en toegelicht.
29248: BANCK, J(OHN) E(RIC). - Onze aanvrage om concessie nader toegelicht en met cijfers gestaafd: door Banck c.s.
29249: BANCK, J(OHN) E(RIC). - De koloniale staatkunde van het kabinet ontvouwd en beoordeeld.
30879: BANCKERT, ADRIAEN. - E. manhafte zee-held Adriaan Bankert, L. Admiraal van Zeeland.
35178: BANDUNG. - Bandung. Stratengids behorende bij plattegrond.
34902: BANNER, HUBERT S. - A tropical tapestry.
24843: BARBEAU, CHARLES MARIUS. - Huron and Wyandot mythology. With an appendix containing earlier published records.
34825: BARBIER, JEAN PAUL. (ED.). - Messages in stone. Statues and sculptures from tribal Indonesia in the collections of the Barbier-Mueller Museum. Texts by Jean Paul Barbier, Ian C. Glover, Janet Hoskins, Alain Viaro and Arlette Ziegler.
30617: BARBOSA, A. - Reliquias da Paraiba. Guia aos monumentos historicos e barrocos de Joao Pessoa e Cabedelo.
20550: BARBOT, JEAN. - Barbot on Guinea. The writings of Jean Barbot on West Africa 1678-1712. Edited by P.R.H. Hair, A. Jones and R. Law. General editor P.E.H. Hair.
16217: BARBOUR, PHILIP. L. (ED.). - The Jamestown Voyages under the first charter 1606-1609. Documents relating to the foundation of Jamestown and the history of the Jamestown colony up to the departure of Captain John Smith, last president of the council in Virginia under the first charter, early in October, 1609.
16049: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & E.S. VAN EYCK VAN HESLIN. (RED.). - Op reis met de VOC. De openhartige dagboeken van de zusters Lammens en Swellengrebel.
24034: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & B. PAASMAN. (RED.). - De Kaap: Goede Hoop halverwege Indië. Bloemlezing van Kaapteksten uit de Compagniestijd.
32834: BAREND-VAN HAEFTEN, M. & H. PLEKENPOL. - Wouter Schouten. Dichter en VOC-chirurgijn. 36 gedichten bij de Oost-Indische voyagie.
12178: BAREND-VAN HAEFTEN, M. - Oost-Indië gespiegeld. Nicolaas de Graaff, een schrijvend chirurgijn in dienst van de VOC.
33290: WILLEM BARENTS. - Verslag omtrent den vierden tocht van de Willem Barents naar de IJszee in den zomer van 1881, uitgebracht aan het Comité van Uitvoering.
34636: BARGRAVE, ROBERT. - The travel diary of Robert Bargrave Levant merchant (1647-1656). Edited by Michael G. Brennan.
8669: BARKER, EDWARD HARRISON. - Wanderings by southern waters. Eastern Aquitaine.
35269: BARLEZIO, MARINO & PAOLO GIOVIO. - Commentaire d’aucunes choses des Turcs, & et du Seigneur George Scanderbeg, Prince d’Epirre & d’Albanie, contenant sa vie et les victoires par luy obtenues. Traduiet de Toscan, en Francois par Guillaume Gaulberon de Cenquoins.
35078: BARNARD, ANNE. - South Africa a century ago (1797-1801). Selected and edited by H.J. Anderson. With an introduction by A.C.G. Lloyd.
19065: BARNARD, MARJORIE. - Sydney. The story of a city.
34550: BARNARD, ANNE. - The Cape journals of Lady Anne Barnard 1797-1798. Edited by A.M. Lewin Robinson with Margaret Lenta and Dorothy Driver.
34544: BARNARD, ANNE. - The Cape diaries of Lady Anne Barnard 1799-1800. Edited by Margaret Lenta and Basil le Cordeur.
33156: BARNES, HUGH. - Gannibal. The Moor of Petersburg.
22450: BARNEVELDT, MADAME DE. - Memoires.
20217: BARR, WILLIAM & GLYNDWR WILLIAMS. (ED.). - Voyages to Hudson Bay in search of a Northwest passage 1741-1747.
8237: BARR, PAT. - Vreemde duivels. De Westerling in China en Japan sinds de zestiende eeuw.
7132: BARR, PAT. - The coming of the Barbarians. A story of Western settlements in Japan 1853-1870.
12122: BARR, PAT. - The deer cry pavilion. A story of Westerners in Japan 1868-1905.
34632: BARR, WILLIAM. (ED.). - Searching for Franklin: the Land Arctic Searching Expedition. James Anderson's and James Stewart's expedition via the Back River. 1855.
19402: BARRETT, CHARLES. - The sunlit country. Wanderings in Queensland.
19102: BARRETT, CHARLES. - Isle of mountains. Roaming through Tasmania.
34715: BARRETT JONES, ANTOINETTE M. - Early tenth century Java from the instricptions. A study of economic, social and administrative conditions in the first quarter of the century.
33024: BARRETT, ANDREA. - De reis van de Narwhal 1855-1856. Vertaald door May van Sligter. 2e druk.
11063: BARREVELD, DIRK JAN. - De route om de west. De Liefde's tragiek en triomf op zoek naar specerijen.
25324: BARREVELD, DIRK JAN. - Tegen de Heeren van de VOC. Isaac le Maire en de ontdekking van Kaap Hoorn.
12317: BARROS, JOAN DE. - Bloedige scheeps-togt van den maarschalk Don Fernando Coutinho na Oost-Indien, met een vloot van 15 scheepen in't jaar 1509. Behelsende het verdelgen van Calicut, en de ongelukkige dood van den maarschalk en veele aansienelijke Portugysen. In het Portuguys beschreeven .. Nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
25637: BARTELS, M.H., E.H.P. CORDFUNKE, H. SARFATIJ. (RED.). - Hollanders uit en thuis. Archeologie, geschiedenis en bouwhistorie gedurende de VOC-tijd in de Oost, de West en thuis. Cultuurhistorie van de Nederlandse expansie.
33119: BARTHELEMY, JEAN JACQUES. - Reise des jungen Anacharsis durch Griechenland vierhundert Jahr vor der gewöhnlichen Zeitrechnung. Aus dem Französischen.
1105: BARTHELEMY, JEAN JACQUES. - Reis door Italië. Uit het Fransch vertaald door P.G. Witsen Geysbeek.
10649: BARTLETT, WILLIAM HENRY. - De Pelgrim-vaders of puriteinen, stichters van Nieuw Engeland. Naar het Engelsch bewerkt met aanteekeningen en oorspronkelijke bijlagen, uit de beste Engelsche en Nederlandsche bronnen getrokken, door E.B. Swalue.
29132: BARTLETT, WILLIAM HENRY. - BEATTIE, WILLIAM. - The ports, harbours, watering-places, and coast scenery of Great Britain. Illustrated by views taken on the spot, by W.H. Bartlett; with descriptions by William Beattie.
1504: BARTLETT, WILLIAM HENRY. - WILLIS, NATHANIEL PARKER. - American scenery; or land, lake and river. Illustrations of transatlantic nature.
313: BARTMAN, G.H. - Fotografiën van Soerabaja.
35312: BARTOLI, DOMENICO. - Buda ritolta a’Turchi dall’armi chistiane. Canzone del Sig. Domenico Bartoli Lucchese dedicata all’illustriss(imo) a reverendisss(imo) Sig. Monsig. Giuseppe Archinto Arcivescovo di Tessalonica, e Nunzio Apostolico appresso il Srereniss(imo) Granduca di Toscana.
22428: BARTTELOT, EDMUND MUSGRAVE. - Journal et correspondance du major Edmund Musgrave Barttelot, commandant l'Arrière-colonne dans l'expédition Stanley a la recherche et au secours d'Emin Pacha, publiés par Walter George Barttelot.
8626: BAS, FRANÇOIS DE. - De residentie-kaarten van Java en Madoera.
31587: BASTIN, JOHN & ROBIN W. WINKS. (ED.). - Malaysia. Selected historical readings.
7353: BASTIN, JOHN & BEA BROMMER. - Nineteenth century prints and illustrated books of Indonesia with particular reference to the print collection of the Tropenmuseum, Amsterdam. A descriptive bibliography.
14537: BATAVIA. - Plan oder Grundrisse der Stadt und derer Vorstätte wie auch des Castels Batavia.
14883: BATAVIA. - Vue du chateau de Batavia du côté du magasin au sucre. Perspectief van het kasteel Batavia, gezien van het suiker pakhuis.
12839: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT KASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1674. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
34913: BATAVIA. - HET INDISCHE BOUWEN. Architectuur en stedebouw in Indonesië. (Voorwoord Bea Brommer).
32265: BATAVIA. - Prospect von der Bastion Gelderland ausserhalb der Stadt Batavia, wie solche nach der Natur gege die aussern portugiesischen Kirche und dem blauen Berg zu gezeichnet worden von Johan Wolffgang Heyd. - Vuë de la Bastion de Gelderland ..
30841: BATAVIA. - DE NEDERLANDERS VOOR JACATRA. 1618.
3587: BATAVIA. - Plan de Batavia.
34881: BATAVIA. - Government offices Waterloo Plen, A Dutch East India lighthouse, Bronze elephant, presented by the king of Siam, Koning's Plein, Kali Besar, The governor-general's palace, Private dwelling house, Pasar Bahru, near the landing-place.
1289: BATAVIA. - Vüe de l'isle et de la ville de Batavia appartenent aux Hollandois, pour la Compagnie des Indes.
19166: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1673. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
35226: BATAVIA. - Prospect des Rathhauses in Batavia wie dasselbige auf dem grossen Platz nebst der umliegende Gegend von fornen anzusehen. - Vuë de l'Hotell de Batavie come il se presente de devant sur la grande Place avec les environs.
7360: BATAVIA. - BATAVIA, die Haupt-Stadt, Festung und Residenz des Holländischen Gouverneurs am Fluss Iacatra in Ostindien auf der grossen und herrlichen Insul Java. - BATAVIE, la ville capitale, la forteresse et la residence du gouverneur generale des Hollandois, au fleuve Jacatre des Indes, sur le grande et superbe isle de Java.
7686: BATAVIA. - Vue du poste Ryswick - Gezigt des posts Ryswick.
15531: BATAVIA. - Carte des environs de Batavia avec la vuë de cette ville. Pour servir a l'histoire generale des voyages. 1750. Tirée des Hollandois.
35172: BATAVIA. - Batavia.
15751: BATAVIA. - BATAVIA.
34916: BATAVIA. - Catalogus van de historische tentoonstelling ter gelegenheid der herdenking van het drie-honderd-jarig bestaan (van Batavia).
15530: BATAVIA. - Vue du chateau de Batavia, du còté du magasin au sucre.
4604: BATAVIA. - Vue du fort Noortwyck, en venant de Ryswyck. - Gezicht van't Fort Noortwyck, als men van Ryswyck komt.
5846: BATAVIA. - The governor of Batavia's palace, in the East Indies.
4606: BATAVIA. - Batavia.
14930: BATAVIA. - Vue du fort Noortwyck, en venant de Jacatra. - Gezicht van't Fort Noortwyck, als men van Jacatra komt.
17233: BATAVIA. - BATAVIA - WELTEVREDEN - MEESTER CORNELIS.
26046: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1661. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
20073: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1663. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
4645: BATAVIA. - Batavia.
29642: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1677. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
1310: BATAVIA. - Gesight van't suyker pakhuys, gezien op de brugh van't casteel Batavia.
22306: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1640-1641. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
12226: BATAVIA. - Tocht naar eenige compagnies landhuizen (in de nabijheid van Batavia) op zondag 29 juni 1930.
11639: BATAVIA. - Catalogus van de tentoonstelling ter herdenking van het 300-jarig bestaan van Batavia, gehouden in het Stedelijk Museum.
7278: BATAVIA. - BATAVIA ALS HANDELS-, INDUSTRIE- EN WOONSTAD samengesteld in opdracht van de stadsgemeente Batavia. Batavia as a commercial, industrial and residential center written for the municipality of Batavia.
31982: BATAVIA. - BATAVIA EN OMSTREKEN.
3942: BATAVIA. - Die innere Aussicht des Castells in Batavia nebst der Schloss Kirche. - Vuë interieure du pallais de Batavie avec l'eglise du chateau.
35162: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1676. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
35160: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1641-1642. Uitgegeven door H.T. Colenbrander.
35161: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1672. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
7359: BATAVIA. - Gezigt van de Groote Hollandsche Kerk op Batavia, van de groote rivier te zien.
28433: BATAVIA. - De Diestpoort te Batavia - 't Kasteel te Batavia en het laboratorium.
35259: BATAVIA. - Indexcijfers van de kosten van levensonderhoud te Batavia sedert september 1936 en de samenstelling der 4 gezinsbudgetten.
22305: DAGH-REGISTER BATAVIA. - DAGH-REGISTER GEHOUDEN INT CASTEEL BATAVIA vant passerende daer ter plaetse als over geheel Nederlandts India anno 1675. Uitgegeven door J.A. van der Chijs.
18826: BATES, MARSTON & DONALD P. ABBOTT. - Ifaluk. Portrait of a Coral Island. (Caroline Islands).
34739: BATIK. - Ten picture postcards depicting market-vendors and merchants from Indonesia wearing a kebaya and sarong.
4188: BAUDET, H. & I.J. BRUGMANS. (RED.). - Balans van beleid. Terugblik op de laatste halve eeuw van Nederlandsch-Indië. Met medewerking van A.P.A.A. Besnard, H.J. Friedericy, Rob Nieuwenhuys etc.
5043: BAUM, VICKI. - Liefde en dood op Bali. Roman. 3e druk.
13045: BAUMGARTNER, ALEXANDER. - Durch Skandinavien nach St. Petersburg. 3. Auflage.
22713: BAUMGARTNER, ALEXANDER. - Reisebilder aus Schottland. 3. vermehrte Auflage.
31752: BAWDEN, C.R. - Shamans, Lamas and Evangelicals.The English missionaries in Siberia.
6454: BAX, D. - n' Pastelportret deur Piter Willem Regnault, tekenaar en tuinier in Kaapstad, 1753-1765.
11583: BAX, D. - Het oudste Kaapse zilver 1669-1751. Met gegevens over zilveren voorwerpen verkregen in de 17de, 18de en 19de eeuw door die kerkelijke gemeenten en instellingen van Compagnie en burgerij welke reeds voor 1752 aan de Kaap bestonden. Summary in English.
35034: BAX, D. & C. KOEMAN. - Argitektoniese skoonheid in Kaapstad se kompanjiestuin 1777 - 1805. With a summary in English.
22226: BAX, D. - Zuid-Afrika's eerste openbare verzameling op het gebied van kunst en ethnologie 1764-1821. Schenkers: Von Dessin, James Cook, James King.
35282: BAYERLE, GUSTAV. - The Hungarian letters of Ali Pasha of Buda 1604 - 1616.
33688: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire.
31838: BAYLY, C.A. - Indian society and the making of the British Empire.
34641: BEALS, HERBERT K. A.O. (ED.). - Four travel journals. The Americas, Antarctica and Africa, 1775-1874. Edited by Herbert K. Beals, R.J. Campbell, Ann Savours, Anita McConnell, Roy Bridges.
33752: BEARCE, GEORGE D. - British attitudes towards India 1784-1858.
31450: BEASLEY, W.G. & E.G. PULLEYBLANK. (ED.). - Historians of China and Japan.
17226: BEATIS, ANTONIO DE. - The travel journal of Antonio de Beatis. Germany, Switzerland, the Low Countries, France and Italy, 1517-1518. Translated from the Italian by J.R. Hale and J.M.A. Lindon. Edited by J.R. Hale.
33120: BEAUFORT, LOUIS DE. - Dissertation sur l'incertitude des cinq premiers siecles de l'histoire romaine.
20938: BEAUVOIR, (LUDOVIC) DE. - Voyage autour du monde. Volume III: Pékin, Yeddo, San Francisco.
32802: BECHT, KARL. - The Karl Becht collection. Books on Africa including sections on the Middle East, the Far East, the Arctic and Antarctic and America.
33088: BECKLES, H. & V. SHEPHERD. (ED.). - Caribbean slave society and economy. A student reader.
34700: BECVÁR, ANTONÍN. - Atlas borealis 1950.0.
34699: BECVÁR, ANTONÍN. - Atlas eclipticalis 1950.0.
28249: BEEK, A. VAN. - Life in the Javanese Kraton.
34890: BEEKMAN, E.M. - Paradijzen van weleer. Koloniale literatuur uit Nederlands-Indië, 1600-1950. Vertaald door Maarten van der Marel en René Wezel.
35072: BEER, MONA DE. - Who did what in South Africa.
10237: BEERS, JAN KEES & CEES BAKKER. - Westfriezen naar de Oost. De Kamers der VOC te Hoorn en Enkhuizen en hun recruteringsgebied, 1700-1800.
15822: BEETS, NICOLAAS. - De verre oorlog. Lot en levensloop van krijgsgevangenen onder de Japanner. 2e druk.
29428: BEKKING, H(ENRI) C(HARLES). - De 'schandalen' van den 'vrijen arbeid in Rembang'. Eene toelichting op het rapport van den heer O. van Rees, over de vrijwillige tabakskultuur.
29522: BEKKING, H(ENRI) C(HARLES). - Nederlandsch Indië en het ministerie Thorbecke. Open brief aan A.F. Jongstra, oud lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
28801: BELGRAVE, V. - Ti Marie.
28311: BELLEC, F., PH. BOSSCHER, A. ERFTEMEIJER. - Sillages neerlandais. La vie maritime dans l'art des Pays-Bas. Kunst in het kielzog. Het maritieme leven in de Nederlandse kunst.
34209: BELLIN, JACQUES NICOLAS. - Partie de la Mer Glaciale contenant la Nouvelle Zemble et le pais de Samoiedes suivant les découvertes des Hollandois et les cartes des Russes .. par M. Bellin.
31787: BELLIN, JACQUES NICOLAS. - Carte réduite de la Moscovie, Siberie, Tartarie et pais voisins.
30631: BELT, ALBERT VAN DEN. - Het VOC-bedrijf op Ceylon. Een voorname vestiging van de Oost-Indische Compagnie in de 18de eeuw.
29102: BENALI, ABDELKADER & HERMAN OBDEIJN. - Marokko door Nederlandse ogen 1605-2005. Verslag van een reis door de tijd.
11460: BENEZET, ANTHONY. - Some historical account of Guinea, its situation, produce, and the general disposition of its inhabitants. With an inquiry into the rise and progress of the slave trade, its nature, and lamentable effects. New edition.
33887: BENGAL. - NIEUWE KAART VAN HET KONINKRYK BENGALE. - NOUVELLE CARTE DU ROYAUME DE BENGALE.
25311: BENGAL. - LA MISSION BELGE DU BENGALE OCCIDENTAL.
25390: BENNETT, GEORGE FLETCHER. - Early architecture of Delaware. Introduction and text by J.L. Copeland.
9494: BENSAUDE, JOAQUIM. - L'astronomie nautique au Portugal a l'époque des grandes découvertes. (Berne, 1912-17). Réimpression.
28206: BENSON, THEODORA. - In the East my pleasure lies.
31021: BENTHEM VAN DEN BERGH, G. VAN, L.O. BRAUN, A.O. - Aruba en onafhankelijkheid. Achtergronden, modaliteiten en mogelijkheden; een rapport in eerste aanleg.
25788: BENTINCK, WOLTER JAN GERRIT. - Wolter Jan Gerrit Baron Bentinck, Schout bij Nacht van Holland en Westvriesland .. overleden aan zyne wonden, bekomen in den roemrugtigen zeeslag, op Doggersbank, den 5den augustus 1781.
33675: BENTINCK, WOLTER JAN GERRIT. - Afbeelding der lykstaatie van .. Wolter Jan Baron Bentink, schout by nacht, ressorteerende onder het ed. mog. Collegie ter Admiraliteit te Amsterdam .. op dinsdag den 28 Augustus 1781, 's namiddags tusschen 4 en 5 uuren in de Nieuwe Kerk.
28524: BENZO(NI), HIERONYMUS. - De gedenkwaardige West-Indise voyagien, gedaan door Christoffel Columbus, Americus Vesputius en Lodewijck Hennepin. Behelzende een naaukeurige en waarachtige beschrijving der eerste en laatste Americaanse ontdekkingen... Mitsgaders een getrouw en aenmerkelijk verhaal van de Opperhoofden der Spanjaarden onderlinge oneenigheden doenmaals in America, als ook de onmenschelijke wreedheden door haer aen d'Indianen gepleegd. In't Italiaans beschreeven .. nu eerst getrouwelijk vertaald.
23138: BERDJAJEW, NICOLAI. - Slavernij en vrijheid. (Vertaald door Guy Voets).
4591: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Uit de dagen der Compagnie. Geschiedkundige schetsen.
5456: BERG, E.J.J. VAN DEN. - De val van Sora.
30614: BERG, R.D. VAN DEN. (RED.). - Nederland en Suriname. Ontwikkelingssamenwerking van 1975 t/m 1996.
29494: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Mist het protest tegen 'de bijdrage' een op recht en billijkheid steunenden grondslag ? Brief aan den heer F. Alting Mees, oud Minister van Koloniën.
29474: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - Nederlands politiek tegenover Indie. Brief aan den heer J. van Gennep, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal.
12625: BERG VAN SAPAROEA, C.J.G.L. VAN DEN. - De tragedie op het eiland Saparoea in het jaar 1817 tijdens den opstand in de Molukken waarin is opgenomen het boeiend relaas van den eenigen bij den moord in het Fort Duurstede gespaarden ooggetuige, den kleine Jean Lubbert van den Bergh.
32214: BERG, N(ORBERTUS) P(ETRUS) VAN DEN. - De wording der nood-ordonnantie van 4 december 1884 (Indisch Staatsblad no. 217).
22085: BERG, JOOP VAN DEN. - Zo was Indië 1850-1950.
28871: BERG, NORBERT VAN DEN & STEVEN WACHLIN. - Het album voor Mientje. Een fotoalbum uit 1862 in Nederlandsch-Indië.
8008: BERGH, LAURENS PHILLIPPE CHARLES VAN DEN. - Handboek der Middel-Nederlandsche geographie, naar de bronnen bewerkt.
32232: BERGSMA, WILLEM BERNARDUS. - Is het weder ingediende wetsontwerp betreffende de cultuurondernemingen in Nederlandsch Indie volledig ?
33651: BERKEL, ADRIAAN VAN. - De reizen van Adriaan van Berkel naar Guiana. Indianen en planters in de 17de eeuw. Bezorgd door Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar
33650: BERKEL, ADRIAAN VAN. - The Voyages of Adriaan van Berkel to Guiana. Amerindian-Dutch relationships in 17th-century Guyana. Edited by Martijn van den Bel, Lodewijk Hulsman & Lodewijk Wagenaar
25646: BERKENMEYER, WILHELM C. - The Albany protocol. Wilhelm Christoph Berkenmeyer's chronicle of Lutheran affairs in New York colony, 1731-1750. Translated by S. Hart and S.G. Hart-Runeman. Translation initiated by H.J. Kreider. Edited J.P. Dern.
29050: BERKUM, HENRICUS VAN. - Beschryving der stadt Schoonhoven, bevattende in zig een verhaal van derzelver grond, waterstroomen, bevolking, benaming, oudheyd, vryeheeren, handvesten, privilegien, voorregten, keuren, handel, hooft-neeringen, ambagten, brandt, oorlogs gevallen, sterkte, gelegentheyt, 't oude en nieuwe wapen, geestelyke en weereltlyke gebouwen, geleerde mannen, oude en nieuwe regeeringsform, verwisseling in kerkelyke en weereltlyke zaaken, en zeltzaamheden. Nader overzien en merkelyk vermeerdert, door J(ohannes) A(drianus) B(lok).
22430: BERLAGE, HENDRIK PETRUS. - Mijn Indische reis. Gedachten over cultuur en kunst.
2099: BERLIN. - ALBUM VON BERLIN, CHARLOTTENBURG UND POTSDAM.
32560: BERLIN, IRA. - Many thousands gone. The first two centuries of slavery in North America.
31168: BERLINER, NANCY ZENG. - Chinese folk art. The small skills of carving insects.
31874: BERNATZIK, HUGO ADOLF & EMMY BERNATZIK. - Die Geister der gelben Blätter. Forschungsreisen in Hinterindien.
5347: BERNATZIK, HUGO ADOLF. - Akha und Meau. Probleme der angewandten Völkerkunde in Hinterindien.
24868: BERNATZIK, HUGO ADOLF. - Gari-Gari. Leben und Abenteuer bei den Negern zwischen Nil und Kongo.
19129: BERNDT, RONALD M. - Love songs of Arnhem Land.
34713: BERNET KEMPERS, A.J. - Tjandi Kalasan dan sari. Disalin R. Soekmono.
4130: BERNET KEMPERS, A.J. - Herstel in eigen waarde. Monumentenzorg in Indonesië.
5486: BERNET KEMPERS, A.J. - Borobudur. Mysteriegebeuren in steen. Verval en restauratie. Oudjavaans volksleven. Gewijzigde herdruk.
8376: BERNET KEMPERS, A.J. (RED.). - Journaal van Dircq van Adrichem's hofreis naar den Groot-Mogol Aurangzeb 1662.
9339: BERNET KEMPERS, A.J. - Ageless Borobudur. Buddhist mystery in stone. Decay and restoration. Mendut and Pawon. Folklife in ancient Java.
10590: BERNET KEMPERS, A.J. - Monumental Bali. Introduction to Balinese archaelogy & guide to the monuments.
24689: BERQUE, JACQUES. - Die Araber.
32813: BERTHEUX, ANNECHIEN. - Het reisdagboek van Johan Maurits graaf van Lynden in het archief van kasteel Keukenhof.
32651: BERTLING, C.T. - Grondbezit in de Minahasa.
25247: BES, L., J. GOMMANS, J., G. KRUIJTER. - Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Vol. I. Bibliography and archival guide to the National Archives at the Hague (The Netherlands).
29715: BES, LENNART. - Dutch sources on South Asia c. 1600-1825. Vol. II Archival guide to the Repositories in the Netherlands other than the National Archives (at the Hague the Netherlands).
33978: BESTEBREURTJE, GERT JAN & ROB DE GRAAFF - Geschiedenis van Heerensociëteit 'De Eendracht'.
33169: BESTEBREURTJE, GERT JAN. - De wereld in vogelvlucht. Reizen en reisboeken door de eeuwen heen.
29737: BESTEBREURTJE, GERT JAN. - LANGENDIJK 6-8 TE VIANEN. Geschiedenis van het huis en zijn bewoners.Uitgegeven ter gelegenheid van het vijfentwintig-jarig bestaan van Antiquariaat Gert Jan Bestebreurtje. Met bijdragen van Martin Brand, Paul Esser, Piet den Hertog en Gert Jan Bestebreurtje.
34930: BETEL. - Bijdragen tot de kennis van het gebruik van sirih in Nederlandsch-Oost-Indië. Bekroonde antwoorden op de prijsvraag.
13827: BETHLEHEM, J.& A.C. MEIJER. ( RED..). - VOC en cultuur. Wetenschappelijke en culturele relaties tussen Europa en Azië ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie.
35352: BETHLEN, JANOS. - Rerum Transylvanicarum libri quatuor, continentes res gestas principum ejusdem ab anno 1629 usque ad an 1663.
13127: BETOUW, JOHANNES IN DE. - Annales Noviomagi, oppidi olim Batavorum, hodie primariae Gelrorum civitatis.
32046: BEUKEMA, HANS. - Sail ahoy. Amsterdam Sail 1980.
2860: BEUKERS, H., A.M. LUYENDIJK-ELSHOUT, M.E. VAN OPSTALL, AND F. VOS. - Red-haired medicine Dutch-Japanese medical relations.
5557: BEUMING, P.H.R. - Schetsen uit den strijd op Groot-Atjeh.
26187: BEVERSLUIS, A.J & A.H.C. GIEBEN. - Het gouvernement der Molukken. Met een voorwoord van L.H.W. van Sandick.
33000: BEVERSLUIS, MARTIEN. - Negerliederen. Vertaald, bewerkt en geschreven door Martien Beversluis.
9426: BEYERMAN, H.C. - Walvisvaart, wijnhandel & schilderkunst. De Rotterdamse reders Beyerman.
16714: BEYERS, COENRAAD. - Die Kaapse patriotte 1779-1791.
3771: BEZEMER, K.W.L. - De strijd om de Zuidpool. De lotgevallen der groote expedities op weg naar de Zuidpool. 3e druk.
2931: BEZEMER, T.J. - Beknopte encyclopaedie van Nederlandsch-Indië.
30620: BEZERRA, V.C. - Olinda do salvador do mundo (biografia da cidade).
35262: BIBLE. - Bijbel voor huisgezin.
32534: BICKMORE, ALBERT S(MITH). - Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander.
31626: BICKMORE, ALBERT S(MITH). - Reizen in den Oost-Indischen archipel. Uit het Engelsch vertaald en van aanteekeningen voorzien door J.J. de Hollander.
18431: BIDDLE, G. - Tahitian journal. (Ca. 1920-1922)..
21169: BIEWENGA, AD. - De Kaap de Goede Hoop. Een Nederlandse vestigingskolonie, 1680-1730.
14594: BIJL DE VROE, C.L.M. - Rondom de Buitenzorgse troon. Indisch dagboek 1914-1919. Ingeleid en bewerkt door M. Schouten. Met een woord vooraf door A. Alberts.
35025: BIK, ADRIANUS JOHANNES. - Dagverhaal eener reis, gedaan in het jaar 1824, tot nadere verkenning der eilanden Kefing, Goram, Groot- en Klein Kei en de Aroe-eilanden. Uitgegeven op aanbeveling van het Koninklijk Instituut voor de Land-, Taal- en Volkenkunde van Ned. - Indië door Adriaan Johan Emanuel Arnold Bik.
24219: BINDER, FRANZ. - Die Zeeländische Kaperfahrt 1654-1662.
27944: BINNENDIJK, CH. VAN & P. FABER. (RED.). - Sranan. Cultuur in Suriname.
22453: BINNERTS, C. - 'Alles is in orde, heeren .. !' Een dagboek van het eiland Flores uit het jaar 1943.
34296: BINOT, GUY. - Pierre Dugua de Mons. Gentilhomme Royannais, premier colonisateur du Canada, lieutenant général de la Nouvelle-France de 1603 à 1612.
24670: BIOVÈS, ACHILLE. - Les Anglais dans l'Inde. Warren Hastings (1772-1785).
34787: BIRJMOHAN, BISOENDAJAL L. - Surinaamse parelen uit Brits Indië.
28854: BIRKEN, SIGMUND VON. - Der vermehrte Donau-Strand/ mit allen seinen Ein- und Zuflüssen/ angelegenen Königreichen, Provintzen, Herrschafften und Städten/ auch dererselben alten und neuen Namen/ von Ursprung bis zum Ausflusse .. vorgestellet: auch sampt kurtzer Verfassung einer Hungar- und Türckis. Chronick/ und des Anno 1663. und 1664. geführten Türken-Krieges. Mit einer kurzen Continuation der merkwürdigsten Türkischen Kriegs-handlungen ..
34917: BIRNEY, ALFRED. (RED.). - Oost-Indische inkt. 400 jaar Indië in de Nederlandse letteren.
31895: BISHOP, GEORGE. - Travels in Imperial China. The explorations and discoveries of Père David.
24847: BITTREMIEUX, L. - Mayombsche volkskunst. (Congo). Ingeleid door Al. Janssens.
33001: BJERRE, JENS. - Oog in oog met het stenen tijdperk. (Nederlandse vertaling B. Mackenzie).
31438: BLACK, JOHN R. - Young Japan. Yokohama and Yedo. A narrative of the settlement and the city from the signing of the treaties in 1858, to the close of the year 1879. With a glance at the progress of Japan during a period of twenty-one years. N.Y., 1883. Reprint. With an introduction bt Grace Fox.
33144: BLACK, JEREMY. - The slave trade.
32557: BLACKBURN, ROBIN. - The making of New World slavery. From the Baroque to the modern 1492-1800.
34983: BLAEU. - De Blaeu's. Beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld.
34207: BLAEU, JOAN. - Atlas maior. Volume I - II: Englia, Scotia & Hibernia. Introduction and texts by Peter van der Krogt.
22719: BLAKE, WILLIAM. - Famille d'esclaves nègres de Loango.
24967: BLANCHOD, FRED. - Dans l'Asie. Des hommes bruns. Voyage aux Indes.
34893: BLECKMANN, W.C.C. - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). 'Schilder van het oude Java. Met voorwoord van J. van der Werff.
34813: BLECKMANN, W.C.C. - W.C.C. Bleckmann (1853-1942). 'Schilder van het oude Java.
35102: BLERK, J.A. VAN. - Op die Bermudas beland. My herinneringe uit die tweede vryheidsoorlog.
34053: BLIJK, FRANS JACOBUS VAN DEN. - Marine view.
19019: BLISCHKE, RUDOLF. - Kapitän Phillip. Gründung der Strafkolonie Sydney. 2. Auflage.
27964: BLOEMBERGEN, MARIEKE. ( RED.). - Koloniale inspiratie. Frankrijk, Nederland, Indië en de wereldtentoonstellingen 1883-1931.
29197: BLOEMEN WAANDERS, F(RANÇOIS) G(ERARD) VAN. - De gouvernements-koffiecultuur op Java (naar aanleiding van het rapport der staatscommissie ingesteld bij koninklijk besluit van 14 october 1888).
6001: BLOK, P.J. - Geschiedenis van het Nederlandsche volk. 2e herz. druk.
31356: BLOK, W. & K. LEKKERKERKER. - Het China van Slauerhoff. Aantekeningen en ontwerpen voor de Cameron-romans. Verzorgd en van commentaar voorzien.
31387: BLOK, W. - Slauerhoffs derde Chinese roman. Afscheidscollege.
3299: BLOK, P.J. - Michiel Adriaanszoon de Ruyter. Tweede uitgave.
34127: BLOM, M.L.B. - Catalogus van de boeken gepubliceerd door de Utrechtse Indologen.
15547: BLOM, THEODORUS A. - Scheepsjournaal .. zijnde een naukeurig verslag van zijn menigvuldige omzwervingen in de Caraïbische wateren, behelzende vele merkwaardige gegevens omtrent zijn bevindingen en ontdekkingen, inhoudende avonturen ter zee alsmede gegevens betreffende onbekende gebieden, zijn omgang met wilden en getemden ..
19507: BLOMHOFF, JAN COCK. - The court journey to the shogun of Japan. From a private account .. edited by F.R. Effert. With preface and annotations by M. Forrer.
18964: BLOMHOFF, JAN COCK. - De hofreis naar de shogun van Japan. Naar een persoonlijk verslag .. bezorgd door F.R. Effert. Ingeleid en geannoteerd door Matthi Forrer.
34271: BLONDEEL, VALENTYN JAN. - Beschryving der stad Utrecht, behelzende derzelver opkomst, en voornaamste lotgevallen, mitsgaders de opvolging der bisschoppen tot het einde der twwaalfde eeuwe, benevens eene verhandeling over de vyf collegiale kerken, voornamelyk, die van S. Marten en S. Salvator.
33983: BLOOMSBURY. - Catalogue of 19th and 20th century photographs. To be sold by auction.
34970: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Catalogus van de Oranje Nassau Tentoonstelling te Weltevreden 28 Aug. - 3 Sept. bij gelegenheid van den 50sten verjaardag van H.M. de Koningin. Deel II.
34368: BLOYS VAN TRESLONG PRINS, P.C. - Genealogische en heraldische gedenkwaardigheden betreffende Europeanen op Java. Deel I.
33664: BLUME, (CAREL LUDWIG). (ED.). - De Indische Bij, tijdschrift ter bevordering van de kennis der Nederlandsche volkplantingen en derzelver belangen. Deel I.
6002: BLUSSÉ, LEONARD & JAAP DE MOOR. (RED.). - Nederlanders overzee. De eerste vijftig jaar 1600-1650.
35180: BLUSSÉ, LEONARD & DENING, NIE. - The Chinese Annals of Batavia, the Kai Ba Lidai Shiji and other Stories (1610-1795).
17864: BLUSSÉ, L., I. SMITS, W. REMMELINK. - Bridging the divide: 400 years The Netherlands-Japan.
6326: BLUSSÉ, LEONARD. - Tribuut aan China. Vier eeuwen Nederlands-Chinese betrekkingen.
17017: BLUSSÉ, LEONARD. - Bitters bruid; een koloniaal huwelijksdrama in de Gouden Eeuw.
22122: BLUSSÉ, L. & I. OOMS. (RED.). - Kennis en Compagnie. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de moderne wetenschap.
30633: BLUSSÉ, L. & F.J. VAN LUYN. - China en de Nederlanders. Geschiedenis van de Nederlands-Chinese betrekkingen (1600-2007).
32493: BLUSSÉ. - LINDBLAD, J.TH. & A. SCHRIKKER. (RED.). - Het verre gezicht. Politieke en culturele relaties tussen Nederland en Azië, Afrika en Amerika. Opstellen aangeboden aan Leonard Blussé.
34309: BLUSSÉ, LEONARD & FEMME GAASTRA. (ED.). - Companies and trade. Essays on overseas trading companies during the Ancien Régime.
30689: BLUSSÉ, L., F.P. VAN DER PUTTEN, H. VOGEL. (ED.). - Pilgrims to the past. Private conversations with historians of European expansion.
34266: BLUSSÉ, LEONARD & JAAP DE MOOR. (RED.). - Een Zwitsers leven in de tropen. De lotgevallen van Elie Ripon in dienst van de VOC (1618-1626).
1315: BLUSSÉ, LEONARD. - Strange Company. Chinese settlers, Mestizo women and the Dutch in VOC Batavia.
31353: BLYTH, R.H. - Oriental humour. (China, Japan, Korea). (4th printing).
31311: BLYTHE, WILFRED. - The impact of Chinese secret societies in Malaya. A historical study.
26991: BOAHEN, A.ADU. - Britain, the Sahara, and the Western Sudan 1788-1861.
11389: BOCK, CARL. - Reis in Oost- en Zuid-Borneo. Van Koetei naar Banjermassin, ondernomen op last der Indische regeering in 1879 en 1880. Met aanteekeningen en bijlagen van P.B.J.C. Robidé van der Aa, eene historische inleiding over Koetei en de betrekkingen van dit leenrijk tot de regeering van Nederlandsch-Indië, door S.W. Tromp.
11327: BOCK, CARL. - The Head-hunters of Borneo: a narrative of travel up the Mahakkam and down the Barito; also, journeying in Sumatra.
31237: BODDE, D. - Festvals in classical China. New Year and other annual observances during the Han dynasty 206 B.C. - A.D. 220.
34007: SUMATRA-BODE. - Sumatra-Bode. Nieuws- handels- en advertentieblad. 46e Jaargang. Maandag 28 augustus & woensdag 11 october 1939. Eerste blad.
32199: JAVA-BODE. - Java-Bode. Algemeen dagblad voor Nederlandsch-Indië. Jaargang 16, Nr. 183, donderdag 11 augustus 1927. (Jubileumnummer).
9338: BODROGI, TIBOR. - Kunst van Indonesië. (Nederlanse bewerking A.M.C. van Pesch).
24169: BOELL, PAUL. - L'Inde et le problème Indien. 2me édition.
34600: BOER, G.J. DE. - 125 jaar Holland-Amerika Lijn 1873-1998.
34597: BOER, G.J. DE, A.J.J.MULDER, H.A. SLETTENAAR, E.W.J. VELTEROP. - Koninklijke Java - China - Paketvaart Lijnen (K.J.C.P.L.).
32007: BOER, M.G. DE. - 100 jaar Nederlandsche scheepvaart.
34804: BOER, JACK. - Koninklijke olie in Indië. De prijs voor het vloeibaar goud 1939-1953.
11652: BOER, M.G. DE. - Leven en bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen grondvester van de Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij thans Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw 'Fijenoord' 1823-1923.
443: BOER, M.G. DE. - Piet Heyn en de zilveren vloot.
7080: BOER, M.G. DE. - Tromp en de Armada van 1639.
3551: BOER, M.G. DE. - Het proefjaar van Maarten Harpertsz. Tromp 1637-1639.
32931: BOER, M.G. DE. (RED.). - Van oude voyagiën. 2e druk.
30618: BOER, M.G. DE. (RED.). - Van oude voyagiën. Amsterdam, 1912. Facsimile editie.
20764: BOER, M.G. DE. - Gedenkboek der Stoomvaart Maatschappij Nederland 1870-1920.
20765: BOER, M.G. DE. - De Holland-Amerika Lijn 1873-1923.
34585: BOER, M.G. DE. - Geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart.
24081: BÖESEKEN, A.J. - Jan van Riebeeck en sy gesin.
35157: BÖESEKEN, A.J. - Avontuur in die vreemde. Die verhaal van Jan van Riebeeck.
32858: BOGAERS, ADRIANUS. - De togt van Heemskerk naar Gibraltar. 3e druk.
9465: BÖHME, MAX. - Die grossen Reisesammlungen des 16. Jahrhunderts und ihre Bedeutung. (Strassburg, 1904). Nachdruck.
33292: DU BOIS, JOHANN PETER ISAAK. - Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des etablissements Hollandois aux Indes Orientales ...
34999: DU BOIS, JOHANN PETER ISAAK. - Vies des gouverneurs généraux, avec l'abrégé de l'histoire des etablissements Hollandois aux Indes Orientales.
33801: BOISOT, LOUIS. - Ludovicus Boisotus, praefectus mari.
24381: BOK, EDWARD W. - The Americanization of Edward Bok. The autobiography of a Dutch boy fifty years after.
19385: BOLAM, A.G. - The Trans-Australian wonderland. 7th edition.
6423: BOLAND, B.J. & I. FARJON. - Islam in Indonesia. A bibliographical survey 1600-1942, with post-1945 addenda.
32558: BOLSTER, W. JEFFREY. - Black Jacks. African American seaman in the age of sail.
20347: BOLT, CHRISTINE. - The anti-slavery movement and reconstruction. A study in Anglo-American co-operation 1833-77.
20858: BOLTS, WILLEM. - État civil, politique et commerçant, du Bengale; ou histoire des conquêtes & de l'administration de la Compagnie Angloise dans ce pays. Ouvrage traduit de l'Anglois.
25148: LE BON, GUSTAVE. - Les civilisations de l'Inde.
8900: BONAPARTE, PRINCE ROLAND. - Le premier établissement des Néerlandais a Maurice.
32299: BONGENAAR, K.E.M. - De ontwikkeling van het zelfbesturend landschap in Nederlandsch-Indië 1855-1942.
20779: BONKE, HANS. - De zeven reizen van de Jonge Lieve (Kanton, Ceylon, Batavia). De biografie van een VOC-schip, 1760-1781.
30958: BONKE, H. & K. BOSSAERS. - Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese Kamers van de VOC.
25030: BONNERJEA, BIREN. - L'ethnologie du Bengale.
35223: BONNEVAL, CLAUDE ALEXANDRE. - Memoires du comte de Bonneval, ci-devant general d'infanterie au service de sa majesté impériale & catholique.
9656: BONOMI, JOSEPH. - Nineveh and its palaces. The discoveries of Botta and Layard, applied to the elucidation of holy writ.
6147: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff.
16185: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe. De wonderlijke avonturen van een schipper in de Oost 1618-1625. Ingeleid en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper.
14544: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Memorable description of the East Indian Voyage 1618-1625. Translated from the Dutch by C.B. Bodde-Hodgkinson and Pieter Geyl. With an introduction and notes by P. Geyl.
28376: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Uitgegeven en van aantekeningen voorzien door W.H. Staverman.
35147: BONTEKOE, WILLEM YSBRANTSZ. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reijse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe. Opnieuw uitgegeven en van aanteekeningen voorzien door G.J. Hoogewerff. 2e herziene druk.
32462: BONVALOT, GABRIEL. - En Asie Centrale. Du Kohistan a la Caspienne.
5961: BOOGAART, E. VAN DEN, H.R. HOETINK & P.J.P. WHITEHEAD (EDS.). - Johan Maurits van Nassau-Siegen 1604-1679. A humanist prince in Europe and Brazil. Essays on the occasion of the tercentenary of his death.
299: BOOGAART, E. VAN DER & F.J. DUPARC. (RED.). - Zo wijd de wereld strekt. Tentoonstelling n.a.v. de 300ste sterfdag van Johan Maurits van Nassau-Siegen op 20 december 1979.
32765: BOOGERT, M. VAN DEN & J. JONKER ROELANTS. (RED.). - De Nederlands-Turkse betrekkingen. Portretten van een vierhonderdjarige geschiedenis.
32833: BOOM, H. - Onze man in Constantinopel. Frederik Gijsbert baron van Dedem (1743-1820).
14765: BOOMGAARD, PETER & JANNEKE VAN DIJK. - Het Indië boek.
359: BOOMGAARD, P., H.A. POEZE, G. TERMORSHUIZEN. - God in Indië. Bekeringsverhalen uit de negentiende eeuw.
20603: BOOMSMA, HANS & J.B. MANGÉ. - Indië-bootreis. Herinneringen 1920-1940.
35038: BOPHUTHATSWANA. - The Republic of Bophuthatswana.
33190: BOR, LIVINUS. - Amboinse oorlogen, door Arnold de Vlaming van Oudshoorn. Als superintendent, over d' Oosterse gewesten oorlogaftig ten eind gebracht.
24299: BORCHLING, C. UND R. MUUSS. (HRSG.). - Die Friesen.
19052: BOREHAM, FRANK W. - Mountains in the mist. Some Australian reveries.
35353: BORMEESTER, JOACHIM. - Eugenius, Princ subaubd, Cesarianar Copiar ad padum in Italia. Summes Rector Spondebatque ducem celsi nitor igneus oris.
30915: BORNTRAEGER-STOLL, EVELINE & GIANNI ORSINI. - Gerard Pieter Adolfs 1898-1968. The painter of Java and Bali. Frans Jansen editor.
34050: BOROBUDUR. - Boro Boedo.
22153: BORRET, ARNOLD. - Suriname. Gezichten, typen en costumen. Naar de natuur geteekend door Arnold Borret (1848-1888). (Uitgegeven door) R. Hoefte en Cl. Medendorp.
5563: BORRMANN, MARTIN. - Soenda. Een reis door Sumatra. Vrij vertaald uit het Duitsch door J.G. Sinia.
12404: BOS RADWAN, ANN. - The Dutch in Western India 1601-1632. A study of mutual accomodation.
3683: BOSBOOM, H.D.H. - Naar aanleiding van teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Comp.
3695: BOSBOOM, H.D.H. - Oude woningen in de stad Batavia.
3694: BOSBOOM, H.D.H. - Nog eens de teekeningen van het oude Batavia en andere vestigingen der O.I.Compagnie.
9812: BOSCH, F.D.K. - De gouden kiem. Inleiding in de Indische symboliek.
30857: BOSCH, LAMBERT VAN DEN. - Leeven en daaden der doorluchtigste zee-helden, beginnende met de tocht na Damiaten, voorgevallen in den jare 1217 en eindigende met den beroemden admirael M.A. de Ruyter. Vertoonende alle de voornaemste zeedaden die de Hollanders en Zeelanders etc. van haer begin aen loffelijck tegens hun vyanden verricht hebben, nevens veel vreemde voorvallen, dappere heldedaden, stoutmoedige bestieringen, en swaere zee-slagen, etc. Naeukeirigh, uyt veele geloofwaerdige schriften, en authentijcke stucken, by een gebracht, en beschreven.
9314: BOSCH, F.D.K. - Selected studies in Indonesian archaeology.
33463: BOSCH, F.D.K. - Bali en de zending. (Antwoord aan Dr. Kraemer). - With: H. KREAMER. Repliek op 'Bali en de zending'.
31810: BOSCHMA, C. & J. PEROT. - Antoine-Ignace Melling (1763-1832), reizend kunstenaar. Met medewerking van H. Sorbé, Th. Laurentius en R. Anhegger.
18687: BOSMA, ULBE. - Karel Zaalberg. Journalist en strijder voor de Indo.
25815: BOSMA, ULBE & REMCO RABEN. - De oude Indische wereld 1500-1920. De geschiedenis van Indische Nederlanders.
34973: BOSMA, ULBE, REMCO RABEN, WIM WILLEMS. - De geschiedenis van Indische Nederlanders.
1527: BOSMAN, WILLEM. - A new and accurate description of the coast of Guinea, divided into the Gold, the Slave, and the Ivory Coasts. Containing a geographical, political and natural history of the kingdoms and countries: With a particular account of the rise, progress, and present condition of all the European settlements upon that coast; and the just measures for improving the several branches of the Guinea trade. 2nd edition.
14568: BOSMAN, L. - Nieuw Amsterdam in Berbice (Guyana). De planning en bouw van een koloniale stad, 1764-1800.
35142: BOSMAN, I.D. - Dr. George Mc Call Theal as die geskiedskrywer van Suid-Afrika.
6459: BOSMAN, D.B. - Briewe van Johanna Maria van Riebeeck en andere Riebeeckiana.
32482: BOSQUIER, PHILIPPE. - Orator Terrae Sanctae, et Hungariae; seu, Sacrarum Philppicarum in Turcarum barbariem.
14033: BOSSCHA ERDBRINK, GERARD RUDOLF. - At the threshold of felicity: Ottoman-Dutch relations during the embassy of Cornelis Calkoen at the Sublime Porte, 1726-1744.
34274: BOSSE, ABRAHAM. - Algemeene manier van Desargues, tot de practijck der perspectiven, gelijck tot die der meet-kunde, met de kleyne voet-maat, mitsgaders der plaatsen, en proportien van de stercke en flaauwe rakingen, of kleuren .. uyt het Frans vertaalt van J. Bara. - (Bound with:) Algemeen middel tot de practijck der doorzight-kunde op tafereelen, of regel-lose buytengedaenten, mitsgaders eenige bezonderheden, nopende dees kunst, en die der plaet-snijdingh.
29198: BOSSE, J. VAN. - Eenige beschouwingen omtrent de oorzaken van den achteruitgang van de koffiecultuur ter Sumatra's westkust. Benevens eenige opmerkingen omtrent de economische en politieke toestanden aldaar. Eerste gedeelte.
11682: BOSSENBROEK, M.P. - Van Holland naar Indië. Het transport van koloniale troepen voor het Oost-Indische leger 1815-1909.
24640: BOSSHARD, WALTER. - Kühles Grasland Mongolei. Zauber und Schönheit der Steppe.
15327: BOSTOEN, K., R. DAALDER, V. ROEPER. - Bontekoe. De schipper, het journaal, de scheepsjongens.
29104: BOTH VOLKERTSZ., JOHAN. - De reis naar Oost-Indie van het V.O.C.-schip 'T Wapen van Amsterdam' in de jaren 1614 en 1615, naar het op rijm gestelde journaal van Johan Both Volkertsz. van Utrecht. Uitgegeven en toegelicht door L.M. Akveld en J.P. Houterman.
3755: BOTH, PIETER. - De eerste landvoogd Pieter Both (1568-1615). Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1609-1614). (Uitgegeven) door P.J.A.N. Rietbergen.
35076: BOTHA, COLIN GRAHAM. - The French refugees at the Cape.
35092: BOTHA, COLIN GRAHAM. - The Public Archives of South Africa 1652-1910.
34184: BOUCHAIN. - Plan du siege de Bouchain.
34367: BOUDENS, ROBRECHT. - The catholic church in Ceylon under Dutch rule.
32820: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. - A voyage round the world. Performed by order of his most christian majesty, in the years 1766, 1767, 1768, and 1769. Translated from the French by John Reinhold Forster.
34638: BOUGAINVILLE, LOUIS-ANTOINE DE. - The Pacific journal of Louis-Antoine de Bougainville 1767-1768. Translated and edited by John Dunmore.
2041: BOUILLET, MARIE NICOLAS. - Dictionnaire universel d'histoire et de géographie contenant 1. L'histoire proprement dite. 2. La biographie universelle. 3. La mythologie. 4. La géographie ancienne et moderne. Revu et continué par A. Chassang. Nouvelle édition avec un supplement.
34404: BOULGER, DEMETRIUS CHARLES. - The life of Sir Stamford Raffles.
32193: BOULGER, DEMETRIUS CHARLES. - The life of Sir Stamford Raffles. (1897). Reprint with a preface by John Bastin.
6547: BOUMAN, P.J. - Johan Maurits van Nassau de Braziliaan.
32680: BOUMAN, H. - Enige beschouwingen over de ontwikkeling van het Indonesische nationalisme op Sumatra's Westkust.
20390: BOUSHOUANAS. - BOUSHOUANAS, HOMMES ET FEMMES. - VILLAGE DES BOUSHOUANAS.
25565: BOUSSENARD, LOUIS. - Les Robinsons de la Guyane.
27893: BOUWMAN, JOH. H. - Hollanders koersen zuid. De avontuurlijke ontdekkingsreis van kapitein Bom.
31559: BOVENE, G.A. VAN. - Frikkadel.
8947: BOVILL, E.W. - The Niger explored.
34631: BOVILL, E.W. (ED.). - Missions to the Niger. Volume I.
20570: BOWEN, JOHN R. - Sumatran politics and poetics. Gayo history, 1900-1989.
32031: BOWEN, FRANK C. - Men of the wooden walls. (Seafarers).
34198: BOWEN, EMANUEL. - Persien en deszelfs omleggende landstreeken .. door Emanuel Bowen, verbeterd door Willem Albert Bachiene.
34188: BOWEN, EMANUEL. - Byzonder ontwerp van zommige der voornaamste Africaansche eilanden zo in de Middellandsche als Atlantische en Ethiopische zeeën.
31872: BOWES, JAMES LORD. - Japanese marks and seals.
23204: BOWMAN, I. - The New World. Problems in political geography. 4th edition.
145: BOXER, CHARLES RALPH. - Jan Compagnie in oorlog en vrede. Beknopte geschiedenis van de VOC.
15072: BOXER, CHARLES RALPH. - Zeevarend Nederland en zijn wereldrijk 1600-1800. (Nederlands van J.W. Schotman.) (1e druk).
11799: BOXER, CHARLES RALPH. - The Christian century in Japan 1549-1650.
10659: BOXER, CHARLES RALPH. - Francisco Vieira de Figueiredo: a Portuguese merchant-adventurer in South East Asia, 1624-1667.
34705: BOXER, CHARLES RALPH. - Jan Compagnie in war and peace 1602-1799. A short history of the Dutch East-India Company.
30584: BOXER, CHARLES RALPH. - A India Portuguesa em meados do séc. XVII.
30977: BOYLE, T. CORAGHESSAN. - World's end. A novel.
23364: BRAASEM, W.A. - Proza en poëzie om het heilige meer der Bataks. De Bataks en hun volksletterkunde. Met een voorwoord van J. Gonda.
23645: BRAASEM, W.A. & R. NIEUWENHUYS. - Volkspoëzie uit Indonesië.
34929: BRAASEM, W.A. - Hoorn en de VOC. De collectie van het Westfries Museum met betrekking tot de VOC.
32341: BRADFORD, ERNLE. - Christopher Columbus.
34557: BRADLOW, FRANK R. - The Van Riebeeck Society 1918-1978.
28876: BRAKEL, KOOS VAN. - Charles Sayers 1901-1943. Pioneer painter in the Dutch East Indies.
19753: BRAKEL, K. VAN, M.O. SCALLIET, D. VAN DUUREN, J. TEN KATE. - Indië omlijst. Vier eeuwen schilderkunst in Nederlands-Indië.
14798: BRANDES, J.L.A. (ED.). - Pararaton (Ken Arok) of het boek der koningen van Tumapel en van Majapahit. Uitgegeven en toegelicht 2e druk bewerkt door N.J. Krom met medewerking van J.C.G. Jonker, H. Kraemer en R.Ng. Poerbatjaraka.
29795: BRANDES, (JAN LAURENS ANDRIES). - Beschrijving van de ruïne bij de desa Toempang, genaamd Tjamdi Djago, in de residentie Pasoeroean.Samengesteld naar de gegevens verstrekt door H.L. Leydie Melville en J. Knebel.
3692: BRANDES, J. - Van Oud Batavia. Losse mededeelingen. I-II.
32928: BRANDT, GERARD. - Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. Amsterdam, Wolfgang, Waasberge, e.a., 1687. Facsimile edition.
33937: BRANDT, GERARD. - Het leven en bedryf van Michiel de Ruiter. 3e druk.
1052: BRASSEY, ANNIE. - Voyage d'une famille autour du monde a bord de son yacht Le Sunbeam .. traduit de l'Anglais par J. Butler.
32981: BRAZIL. - Afbeelding van Serinhaim in Brazil.
30790: BRAZIL. - EXPOSIÇAO OS PINTORES DE MAURICIO DE NASSAU.
16778: BRAZIL. - REVISTA DO INSTITUTO ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO E GEOGRÁFICO PERNAMBUCANO. Vol. LIII.
34187: BRAZIL. - Kaart van de Aller-Heiligen Baay waar aan de hoofdstad legt van Brazil.
8576: BRAZIL. - Inquérito para a expansão do comércio Português no Brazil, organisado pela Câmara Portuguesa de Comércio e Indústria.
33036: BRAZIL. - Terra Brasillis.
35175: DUTCH-BRAZIL. - Two unpublished Portuguese manuscripts about the Dutch conquest (1624) and the Iberian recovery (1625) of Salvador da Bahia in Brazil. - A forgotten letter written by Martin Correia de Sá, 1630. - Vincent Joachim Soler's seventeen letters 1636-1643. (Transcription of manuscripts by B.N. Teensma. English translation by Niels Erik Hyldgaard Nielsen).
33936: TREATY OF BREDA. - Friedens handlung zu Breda, geschlossen auff den 31. July, durch die Gevolmächtigten dess Königs in Engelandt, Frankreich, Denemarckt und der He. General Staten von den Vereinigten Niederlanden, geratificirt in der Kamer von der Conferentie, den 24. Augusti anno 1667.
33934: TREATY OF BREDA. - Articuli pacis, inter .. Carolum, ejus nominis secundum magnae Brittanniae regum ab una, & celsos ac praepotentes dominos ordines Generales Foederatarum Belgii Provinciarum ab altera parte conclusae.
30925: BREDERODE, WILLEM VAN. - Op jacht naar Spaans zilver. Het scheepsjournaal van Willem van Brederode, kapitein der mariniers in de Nassause vloot (1623-1626). (Met inleiding van) A. Doedens en H. Looijesteijn.
3707: BREE, J. LA. - De rechterlijke organisatie en rechtsbedeling te Batavia in de XVIIe eeuw.
32192: BREE, L. DE. - Nederlandsch-Indië in de twintigste eeuw. Schets van den vooruitgang en de beteekenis van Ned.-Indië in de jaren 1900-1913.
30630: BREET, M. - Strijd om de VOC-miljoenen. Slag in de haven van het Noorse Bergen, 12 augustus 1665.
5565: BREMAN, JAN. - Koelies, planters en koloniale politiek. Het arbeidsregime op de grootlandbouwondernemingen aan Sumatra's oostkust in het begin van de twintigste eeuw. 2e herziene druk.
30283: BREMAN, J. & G. WIRADI. - Good times and bad times in rural Java. Case study of socio-economic dynamics in two villages towards the end of the twentieth century.
31673: BREMER, FREDRIKA. - Frederika Bremer. Haar leven, hare brieven en nagelaten geschriften, uitgegeven door hare zuster Charlotte Quiding-Bremer. Naar de Hoogduitsche uitgave door W.D. Statius Muller.
34639: BRENNAN, MICHAEL G. (ED.). - The origins of the grand tour. The travels of Robert Mantague, Lord Mandeville (1649-1654), William Hammond (1655-1658), Banaster Maynard (1660-1663).
22950: BRENNER, JOACHIM VON. - Besuch bei den Kannibalen Sumatras. Erste Durchquerung der unabhängigen Batak-Lande.
33146: BRENT, LINDA. - In slavernij. Uit het Amerikaans vertaald door Ank van Wijngaaren. Met een inleding van Philomena Essed.
8159: BRESSON, ANDRÉ. - Bolivia. Sept années d'explorations, de voyages et de séjours dans l'Amérique australe. Préface de Ferdinand de Lesseps.
22537: BRETON, HENDRIK. - De memoires van Hendrik Breton ofwel de duistere zijde van de VOC. Bezorgd en toegelicht door Anna Doedens en Liek Mulder.
33485: BRETON DE NIJS, E. (ROB NIEUWENHUYS). - Tempo doeloe. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870-1914.
1360: BRETON DE NIJS, E. (ROB NIEUWENHUYS). - Batavia koningin van het oosten. 2e druk.
34054: BREUHAUS DE GROOT, FRANS ARNOLD. - Sailing ship with sloop.
34058: BREUHAUS DE GROOT, FRANS ARNOLD. - Shipwreck.
1251: BREUNING, H.A. - Het voormalige Batavia. Een Hollandse stedestichting in de tropen anno 1619.
35286: BRÈVES, FRANÇOIS SAVARY DE & LOUIS DE MAY, A.O. - Recueil historique contenant diverses pieces curieuses de ce temps.
21070: BRIDGES, R.C. & P.E.H. HAIR. (ED.). - Compassing the vaste globe of the earth. Studies in the history of the Hakluyt Society 1846-1996. With a complete list of the Society's publications.
3736: BRIEL, JOHAN JURGEN. - De expeditie van Anthonio Hurdt, Raad van Indië, als admiraal en superintendent naar de binnenlanden van Java, sept. - dec. 1678 volgens het journaal van Johan Jurgen Briel. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
31239: BRIESSEN, FR. VAN. - Shanghai-Bildzeitung 1884-1898. Eine Illustrierte aus dem China des ausgehenden 19. Jahrhunderts.
32764: BRINK, CAREL FREDERIK & ENSIGN JOHANNES TOBIAS RHENIUS. - The journals of Brink and Rhenius being the journal of Carel Frederik Brink of the journey into Great Namaqualand (1761-2) made by Captain Hendrik Hop and the journal of ensign Johannes Tobias Rhenius (1724). Transcribed, translated and edited with an introduction, brief lives and footnotes by E.E. Mossop.
31539: BRINK, JAN TEN. - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië. 3e druk, herzien door den schrijver.
9013: BRINK, JAN TEN. - Drie reisschetsen. Op de grenzen der Preanger. - Drie dagen in Egypte. - Van Den Haag naar Parijs. 4e druk.
31538: BRINK, JAN TEN. - Oost-Indische dames en heeren. Vier bijdragen tot de kennis van de zeden en usantiën der Europeesche maatschappij in Nederlandsch-Indië.
31615: BRINK, H. VAN DEN. - Dr. Benjamin Frederik Matthes. Zijn leven en arbeid in dienst van het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
29174: BRINK, JAN TEN. - Op de grenzen der Preanger. Reisschetsen en mijmeringen.
32184: BRINKGREVE, C. - Met Indië verbonden. Een verhaal van vier generaties 1849-1949.
35215: BROCKETT, L.P. & PORTER C. BLISS. - The conquest of Turkey; or, the decline and fall of the Ottoman Empire 1877-1878. A complete history of the late war between Russia and Turkey, including the causes of the war, full account of the terrible Bulgarian massacres, graphic descriptions of the two empires, their races, social customs, religious beliefs, etc. and unfolding the great commercial, political and religious interests affected by the war, the results of the war, etc. etc. To which is added biographicial sketches of the leading actors in this great drama. Prepared, with great care, from the most authentic and official sources.
31990: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Historische ende journaelsche aenteyckeningh, van't gene Pieter van den Broecke op sijne reysen, soo van Cabo Verde, Angola, Gunea, en Oost-Indien (aenmerckens waerdigh) voorghevallen is, &c.
3725: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke 1605-1614. Uitgegeven door K. Ratelband.
3731: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Pieter van den Broecke in Azië. Uitgegeven door W.Ph. Coolhaas.
34644: BROECKE, PIETER VAN DEN. - Pieter van den Broecke's journal of voyages to Cape Verde, Guinea and Angola (1605-1612). Translated and edited by J.D La Fleur.
15829: BROEK, J(AN) A(BRAHAM) VAN DER. - Oud Oost-Indië. De lotgevallen van Nederlandsch Oost-Indië, in afzonderlijke, met elkaar verband houdende hoofdstukken. (Deel I:) De erfenis der Kompagnie.
20414: BROEK, JOOP VAN DEN. - Chaos in Djakarta.
25840: BROERS, HENDRIK JAN. - Bijdragen tot de geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Uitgegevene en onuitgegevene stukken bijeengebracht.
1647: BROES, WILHELM. - Filip van Marnix heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I.
12435: BROESHART, A.C., J.R. VAN DIESSEN, E.A. - Soerabaja. Beeld van een stad.
3747: BROEZE, F.J.A. - De stad Schiedam. De Schiedamsche Scheepsreederij en de Nederlandse vaart op Oost-Indië omstreeks 1840.
31392: BROKAW, CYNTHIA J. & KAI-WING CHOW. (ED.). - Printing and book culture in late imperial China.
5213: BROM, GERARD. - Java in onze kunst.
30562: BROMMER, BEA. - Johannes ten Klooster (1873-1940). A man with two lives.
33797: BROMMER, BEA. - To my dear Pieternelletje. Grandfather and granddaughter in VOC time, 1710-1720.
15744: BROMMER, B., E. BUDIHARDJO, E.A. - Semarang. Beeld van een stad.
4161: BROMMER, BEA. - Reizend door Oost-Indië. Prenten en verhalen uit de 19e eeuw.
7291: BROMMER, BEA. - De stadsplattegronden van Batavia 1602-1800.
22727: BRØNDSTED, JOHANNES. ED.. - Vore gamle tropekolonier. Ved G. Olsen, K. Struwe, A. Rasch, G. Nørregaard, J. Bro-Jørgensen, J. Vibaek, Fr. Skrubbeltrang.
26909: BROSZINSKY-SCHWABE, EDITH. - Kultur in Schwarzafrika. Geschichte - Tradition - Umbruch - Identität.
33907: BROUWER, HENDRICK. - Goud en Indianen. Het journaal van Hendrick Brouwers expeditie naar Chili in 1643. Bezorgd en ingeleid door Henk den Heijer.
5163: BROUWER, M. - Bestuurvormen en bestuurstelsels in de Minahassa.
19680: BROUWER, C.G. - Al-Mukha. Profile of a Yemeni seaport as sketched by servants of the Dutch East India Company (VOC) 1614-1640.
32251: BROUWER, HENDRICK. - Het jacht Dolphin van Hoorn. Verkenner in de vloot van Hendrik Brouwer, 1643.
18904: BROWER, KENNETH. - A song for Satawal. (Trip through Micronesia).
27828: BROWN, RICHMOND. - Op reis naar het onbekende. Ontdekkingstocht van een vrouw naar de onbekende Indianen-stammen van Centraal-Amerika. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
8199: BROWN, JOHN. - The Pilgrim Fathers of New England and their puritan successors. New edition.
1108: BROWNE, WILLIAM GEORGE. - Travels in Africa, Egypt and Syria, from the year 1792 to 1798. 2nd edition, enlarged.
2936: BRUG, PETER HARMEN VAN DER. - Malaria en malaise. De VOC in Batavia in de achttiende eeuw.
16670: BRUGGEN, M.P. VAN & R.S. WASSING. - Djokja en Solo. Beeld van de Vorstensteden. Met bijdragen van B.B. Hering, C.A. Heshusius, R.P.G.A. Voskuil.
9287: BRUGMANS, I.J. - Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch-Indië.
18696: BRUIJN, J.R. & C. VAN BAALEN. - Van zeeman tot residentieburger: Cornelis de Jong van Rodenburgh (1762-1838).
31789: BRUIJN, J.R. - Schippers van de VOC in de achttiende eeuw aan de wal en op de zee. 3e druk.
27662: BRUIJN, MAX DE & REMCO RABEN. (ED.). - The world of Jan Brandes, 1743-1808. Drawings of a Dutch traveller in Batavia, Ceylon and Southern Africa. Editorial board A. Duits, G. Nováky, P. Sigmond, W. Vroom, K. Zandvliet.
28427: BRUIJN, JAAP R. - In het kielzog. Maritiem-historische studies aangeboden aan Jaap R. Bruijn bij zijn vertrek als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Onder redactie van Leo Akveld, Frank Broeze, Femme Gaastra, Gordon Jackson, Willem Mörzer Bruyns.
6150: BRUIJN, J.R. & E.S. VAN EYCK VAN HESLINGA. - Muiterij. Oproer en berechting op schepen van de VOC.
25779: BRUIJN, J.R., F.S. GAASTRA, H.J. DEN HEIJER, A.H.G. RINNOOY KAN. - Roemrucht verleden. De Staten-Generaal en de VOC. Bijdragen aan het symposium 'De Staten-Generaal en de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie'
26278: BRUIJN, J.R., H.J. DEN HEIJER, H. STAPELKAMP. - Julius Constantijn Rijk 1787-1854. Zeeman en minister.
32832: BRUIJN, JAAP R. & JOOST. C.A. SCHOKKENBROEK. - De laatste traan. Walvisvangst met de Willem Barendsz, 1946-1964.
34158: BRUIJN, JAAP R. - Zeegang. Zeevarend Nederland in de achttiende eeuw.
11857: BRUIJN, J.R., F.S. GAASTRA & I. SCHÖFFER. - Dutch-Asiatic shipping in the 17th and 18th centuries. Vol.I: Introductory volume.
3753: BRUIJNE, ANTONIUS DE & BASTIAAN GERARDUS BALJÉ. - De eerste tocht van de Willem Barents naar de Noordelijke IJszee 1878. De dagboeken van Antonius de Bruijne en Bastiaan Gerardus Baljé. Ingeleid en geannoteerd door W.F.J. Mörzer Bruyns.
9728: BRUIJNE, A. DE, L.R. KOOLEMANS BEIJNEN, E.A. - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 (&) 1879.
31515: BRUIN, A.G. DE. - De Chineezen ter Oostkust van Sumatra.
6265: BRUMMELHUIS, HAN TEN. - Merchant, courtier and diplomat: a history of the contacts between the Netherlands and Thailand.
31939: BRUMUND, JAN FREDERIK GERRIT. - Indiana. Verzameling van stukken van onderscheiden aard, over landen, volken, oudheden en geschiedenis van den Indischen archipel.
33017: BRUNINGS, PETER FREDERIK. - Onze krijgsmacht. Met bijschriften.
31467: BRUNTON, RICHARD HENRY. - Building Japan 1868-1876. With an introduction & notes by H. Cortazzi in addition to the 1906 introductory, postscript & notes by W.E. Griffis.
6735: BRUSSE, A.T. - Curaçao en zijn bewoners. Curaçao, 1882. Reprint.
35066: BRUWER, F.P. - Die Bantoe van Suid-Afrika. Hersiene uitgawe.
15955: BRUYN, CORNELIS DE. - Reizen over Moskovie. Een Hollandse schilder ontmoet tsaar Peter de Grote. Ingeleid en van commentaar voorzien door Kiki Hannema.
10426: BRYANT, WILLIAM CULLEN. (ED.). - États-Unis et Canada. L'Amérique du nord pittoresque. Traduit, revu et augmenté par Bénédict - Henry Revoil.
35003: BRYCE, JAMES. - Impressions of South Africa.
31549: BUCHANAN, W.J. - Notes on tours in Darjeeling and Sikkim.
33468: BUDDINGH, D(ERK). - Ontdekking van Amerika, en herhaalde zeereizen derwaarts in de X, XI, XII, XII en XIV eeuw (volgens het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap van Koppenhagen).
16100: BUDDINGH, BERNARD R. - Van Punt en Snoa. Ontstaan en groei van Willemstad, Curaçao vanaf 1634, de Willemstad tussen 1700 en 1732 en de bouwgeschiedenis van de synagoge Mikvé Israel-Emmanuel, 1730-1732.
29726: BUIJNSTERS, PIET J. - Geschiedenis van het Nederlandse antiquariaat.
29122: BUIJZE, W. - Leven en werk van Georg Everhard Rumphius (1627-1702). Een natuurhistoricus in dienst van de VOC.
28831: BUIJZE, W. - Rumphius' bibliotheek op Ambon 1654-1702 en een biografisch lexicon van wetenschappelijke contacten destijds in Azië en vanuit Azië met Europa.
28832: BUIJZE, W. - Rumphius' reis naar Portugal 1645-1648. Een onderzoek.
1229: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Omong kosong lagi. Vreugden uit het oude Indië II.
10694: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Krokodillenstad. (Soerabaja).
10728: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Bandoeng.
1231: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Zo kenden wij Batavia.
29688: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - Omong kosong. Vreugden uit 'het oude Indië'.
9330: BUITENWEG, HEIN. (H.C. MEYER.). - Kind in tempo doeloe.
337: BUITENWEG, HEIN (H.C. MEYER) & WILLEM KROLS. - Wat wij in ons hart sloten.
7480: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER). - De laatste tempo doeloe.
26013: BUITENWEG, HEIN. (H.C. MEYER.). - Slamat datang. Logeren in tempo doeloe.
334: BUITENWEG, HEIN. (H.C. MEYER.). - Soos en samenleving in tempo doeloe.
32131: BUITENWEG, H. (H.C. MEYER.). - Slenter door Semarang.
4663: BUITENZORG. - Hortus botanicus Bogoriensis. Bijeenkomst op initiatief van het Koloniaal Instituut te Amsterdam op 18 mei 1942 t.g.v. het 125-jarig bestaan van 's Lands Plantentuin te Buitenzorg.
35124: BULPIN, T.V. - Lost trails of the Transvaal.
23201: BULUT, MEHMET. - Ottoman-Dutch economic relations in the early modern period 1571-1699.
1445: BUNBURY, CHARLES J.F. - Journal of a residence at the Cape of Good Hope, with excursions into the interior, and notes of the natural history and the native tribes.
21049: BURDICK, JOHN. - American colonial homes. A pictorial history.
30783: BURLAND, COTTIE A. - The exotic white man.
35106: BURMAN, JOSE. - The Cape of Good Intent.
35129: BURMAN, JOSE. - Waters of the Western Cape.
35130: BURMAN, JOSE & STEPHEN LEVIN. - The Saldanha Bay story.
35097: BURMAN, JOSE. - The Little Karoo.
35225: BURNABY, FREDERICK GUSTAVUS. - On horseback through Asia Minor.
29306: BURROWS, E.H. - Captain Owen of the African Survey. The hydrographic surveys of admiral W.F.W. Owen on the coast of Africa and the Great Lakes of Canada. His fight against the African slave trade. His life in Campobello Land, New Brunswick 1774-1857.
35008: BURTON, ALFRED RICHARD EDWARD. - Cape colony for the settler. An account of its urban and rural industries, their probable future development and extension.
20296: BUSCHKENS, W.F.L. - The family system of the Paramaribo Creoles.
31437: BUSH, LEWIS. - 77 samurai. Japan's first embassy to America based on the book by Itsuro Hattori.
8477: BUSSIERRE, MARIE THÉODORE DE. - L'empire Mexicain. Histoire des Toltèques, des Chichimèques, des Aztèques et de la conquête Espagnole.
10277: BUUR, DOROTHÉE. - Indische jeugdliteratuur. Geannoteerde bibliografie van jeugdboeken over Nederlands-Indië en Indonesië, 1825-1991.
4190: BUUR, DOROTHÉE. - Persoonlijke documenten. Nederlands-Indië/Indonesië. Keuze-bibliografie.
28081: BUURMAN, PETER. - Wayang golek. De fascinerende wereld van het klassieke West-Javaanse poppenspel.
28033: BUVELOT, QUENTIN. (ED.). - Albert Eckhout (1610-1666). Een Hollandse kunstenaar in Brazilië. Met bijdragen van Q. Buvelot, D.M. Teixeira, E. de Vries, Fl. Egmond, P. Mason.
27594: BUVELOT, QUENTIN. (ED.). - Albert Eckhout (1610-1666). A Dutch artist in Brazil. Wth contributions by Q. Buvelot, D.M. Teixeira, E. de Vries, Fl. Egmond, P. Mason.
25457: BUYERS, WILLIAM. - Recollections of Northern India; with observations on the origin, customs, and moral sentiments of the Hindoos, and remarks on the country, and principal places on the Ganges, &c.
31972: BUYS, M(ARIUS). - Uit alle werelddeelen. Merkwaardige ontdekkingen, avonturen te land en ter zee, tafereelen uit het leven der natuur en der volken, enz.
34567: BYE, JOHN H. DE. - Torarica. De oude hoofdstad van Suriname.
3772: BYRD, RICHARD EVELYN. - Klein Amerika. Mijn Zuidpool-onderzoek en mijn vlucht naar de Zuidpool. Vertaling van A. Moresco.
31339: CABLE, MILDRED & FRANCESCA FRENCH. - The Gobi Dessert.
32848: CABLE, MILDRED & FRANCESCA FRENCH. - Through jade gate and Central Asia. An account of journeys in Kansu, Turkestan and the Gobi Desert.
26855: CABLE, M. - The African kings.
265: CAERDEN, PAULUS VAN. - De derde reis van de VOC naar Oost-Indië onder het beleid van admiraal Paulus van Caerden, uitgezeild in 1606. Uitgegeven door A. de Booy. Met inleiding, 2 journalen en bijlagen.
31992: CAERDEN, PAULUS VAN. - Loffelijcke voyagie op Oost-Indien, met 8 schepen uyt Tessel gevaren int jaer 1606 onder het beleyt van den admirael Paulus van Caerden.
35239: CAERDEN, PAULUS VAN. - Kort verhael/ ofte journael/ van de reyse gedaen naer de Oost-Indien met 4 schepen, Nederlandt, Vereenigde Landen, Nassou, ende Hoff van Hollandt, onder den admirael Pieter Both voor Amersfort, voor reeckeninge van de Nieuwe Brabantsche Compagnie tot Amsterdam; in den jaren 1599, 1600 ende 1601.
35146: CAILLE, NICOLAS LOUIS DE LA. - Travels at the Cape 1751-53. An annotated translation of Journal historique du voyage fait au Cap de Bonne-Espérance into which has been interpolated relevant passages from Mémoires de l'Académie Royale des Sciences. Translated and edited by R. Raven-Hart.
10813: CAILLETTE DE L'HERVILLIERS, EDMOND. - Compiègne sa forèt ses alentours. Etudes & souvenirs historiques & archéologiques suivi de documents relatifs a la vie du B. Simon, Comte de Crespy et d'Amiens.
33298: CAILLOT, MARC-ANTOINE. - A company man. The remarkable French-Atlantic voyage of a clerk for the Company of the Indies. A memoir by Marc-Antoine Caillot. Edited and with an introduction by Erin M. Greenwald. Translated by Teri F. Chalmers.
17956: CAIRNES, J(OHN) E(LLIOT). - The slave power: its character, career, and probable designs: being an attempt to explain the real issues involved in the American contest. 2nd edition.
31134: CALDEIRA, CARLOS JOSÉ. - Apontamentos d'uma viagem de Lisboa a' China e da China a Lisboa.
18839: CALDERON, GEORGE. - Tahiti. By Tihoti.
27334: O'CALLAGHAN, SEAN. - De slavenhandel in deze tijd.
33566: CALLANDER, JOHN. - A collection of voyages to the southern hemisphere.
13537: CALONNE, CHARLES ALEXANDRE DE. - Requête au roi.
15902: CAMERON, NIGEL. - Barbarians and mandarins. Thirteen centuries of Western travellers in China.
35306: CAMESINA, ALBERT. - Wien und seine Bewohner während der zweiten Türkenbelagerung 1683.
29365: CAMPBELL, GORDON. - My mystery ships. With a foreword by Lewis Bayly.
27498: CAMPBELL, JOHN. - Travels in South Africa, undertaken at the request of the London Missionary Society; being a narrative of a second journey in the interior of that country.
20169: CAMPBELL, GEORGE. - White and black. The outcome of a visit to the United States.
34992: CAMPBELL, JOHN. - Travels in South Africa. Undertaken at the request of the London Missionary Society.
35015: CAMPBELL, JOHN KERR. - Rambles in South Africa. The Cape, Natal and Transvaal. A record of holiday travel.
34635: CAMPBELL, R.J. (ED). - The discovery of the South Shetland Islands. The voyages of the brig Williams 1819-1820 as recorded in contemporary documents and the journal of midshipman C.W. Poynter.
1817: CAMPE, JOACHIM HEINRICH. - Découverte de l'Amérique, ouvrage propre a l'instruction et a l'amusement de la jeunesse. Traduit de l'Allemand. 5me édition.
26623: CAMPEN, JAN VAN. - De Haagse jurist Jean Theodore Royer (1737-1807) en zijn verzameling Chinese voorwerpen.
32475: CAMPEN, JAN VAN & EBELTJE HARTKAMP. - Aziatische weelde. VOC-kunst in het Rijksmuseum.
32476: CAMPEN, JAN VAN & EBELTJE HARTKAMP. - Asian splendour. Company (VOC) art in the Rijksmuseum.
25107: CANA, FRANK R. - South Africa from the Great Trek to the Union.
24964: CANADA. - Chefs-d'oeuvre des arts Indiens et Esquimaux du Canada. Masterpieces of Indian and Eskimo art from Canada.
35192: CANNING, STRATFORD. - The Eastern question. By the late Viscount Stratford de Redcliffe. Being a selection from his writings during the last five years of his life. With a preface by Arthur Penrhyn Stanley.
34307: CANNY, NICHOLAS. (ED.). - The origins of empire. British overseas enterprise to the close of the seventeenth century.
29070: CANOT, THEODORE. - Avonturen van een Afrikaanschen slavenhaler. Zijnde een waar verslag van het leven van Kapitein Theodore Canot, handelaar in goud, ivoor en slaven op de kust van Guinea. Zijn eigen verhaal, zooals hij dit in 1854 aan Brantz Mayer gedaan heeft, nu met een inleiding uitgegeven door Malcolm Cowley. Vertaling van J.L.J.F. Ezerman.
30622: CANOT, THEODORE. - Confessions d'un négrier. Les aventures du Capitaine Poudre-à-Canon, trafiquant en or et en esclaves (1820-1840). Texte français établi par M. Nouguier. Préface de M. Le Bris. Introduction de M. Cowley.
32283: PERMISSION TO SELL DUTCH CANVAS. - GELYKHEID, VRIJHEID, BROEDERSCHAP. Publicatie. Het uitvoerend bewind der Bataafsche Republiek, doet te weten: dat .. den handel en uitvoer van inlandsch gefabrizeerd zeildoek naar neutrale havens .. is opengesteld ..
31768: CAPPELLE, H. VAN. - Mythen en sagen uit West-Indië.
30764: CAPRARA, ALBERTO. - Relatione del presente governo Ottomano fatta dal Sig. Conte Alberto Caprara, stato ultimamente internunzio à quella corte per la maestà dell' imperatore Leopoldo Primo.
18155: CARLETON, HUGH. - The life of Henry Williams (1792-1867), archdeacon of Waimate (New Zealand). Edited and revised by James Elliott.
3316: CARLETTI, FRANCESCO. - Reis om de wereld (1594-1606). Vertaald en ingeleid door J.A. Verhaart-Bodderij.
34559: CARNE, JOHN. - Syria, The Holy Land, Asia Minor &c. illustrated. Volume III.
31984: CARON, FRANÇOIS. - Beschrijvinghe van het machtigh coninckrijck Japan, gestelt door Francoys Caron, directeur des Compagnies negotie aldaer, ende met eenige aenteeckeningen vermeerdert door Hendrick Hagenaer.
35173: CARPENTIER, PIETER DE. - Pieter de Carpentier. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën
2104: CARR, JOHN. - Een zomer in het Noorden, of reize rondom de Baltische zee, door Denemarken, Zweden, Rusland en een gedeelte van Duitschland. Naar het Engelsch.
31028: CARRIBEAN. - FOCUS: CARIBBEAN. Edited by Sidney W. Mintz and Sally Price.
26469: CARRIBEAN. - WESTINDIES.
28670: CARRINGTON, S.H.H. - The British West Indies during the American revolution.
32058: CARSE, ROBERT. - The twilight of sailing ships. The last days of the swift clippers, majestic square-riggers, and hard-working schooners. Foreword by Howard I. Chapelle.
32850: CARSJENS, F.M. - Het vergaan van het Nederlandsch fregatschip Aerd van Nes, benevens de lotgevallen der bemanning, bij haar jammerlijk rondzwerven gedurende bijna zes maanden. Met eene voorrede van C.S. Adama van Scheltema.
34118: CARTER, JOHN. - ABC for book collectors. 7th edition. With corrections, additions, and an introduction by Nicolas Barker.
32381: CARTIER, RAYMOND. - Europa erobert Amerika. Eine Geschichte der Besiedlung Nordamerikas.
293: CARVER, JONATHAN. - Reize door de binnenlanden van Noord-Amerika. Naar den derden druk uit het Engelsch vertaald door J.D. Pasteur.
11843: CASAL, U.A. - The five sacred festivals of ancient Japan. Their symbolism & historical development.
11606: CASATI, GAETANO. - Zehn Jahre in Äquatoria und die Rückkehr mit Emin Pascha. Nach dem italienischen Originalmanuscript ins Deutsche übersetzt von K. von Reinhardstöttner.
29468: CASTENS, C. - De Oost-Indische Maatschappij van Administratie en Lijfrente, te Amsterdam. Open brief aan den heer P. Tiedeman, te Amsterdam, lid der firma Tiedeman en Van Kerchem te Batavia, directrice der Nederlandsche Indische Escompto-Maatschappij aldaar, enz.
34784: CASTILLO, BERNAL DIAZ DEL. - The true history of the conqust of Mexico. Written in the year 1568 by Captain Bernal Diaz Del Castillo, one of the conquerors, and translated from the original Spanish by Maurice Keatinge. With an intruduction by Arthur D. Howden Smith.
34012: CELEBES. - Overzichtskaart van het eiland Celebes. Schaal 1 : 1.250000.
20989: CELL, GILLIAN T. (ED.). - Newfoundland discovered. English attemps at colonisation, 1610-1630.
27138: CERAM, C.W. - Narrow pass, black mountain. The discovery of the Hittite empire. Translated from the German by Richard and Clara Winston.
14049: CEVANU, MIA. (M. DRUCKER-CROISET VAN UCHELEN). - Batavia - Singapore. Roman van leven en liefde.
21281: MULKIRIGALA - CEYLON. - Korte beschryving van Adams, en Evaas graf, en graf-zark.
33422: CEYLON. - Provisioneel ende particulier tractaet gemaeckt .. in 's Gravenhage den 27. Martii 1645 tusschen de heer Francisco de Zousa Continho, Raedt ende Ambassadeur van den .. koningh van Portugael .. ende de heeren Gedeputeerden van de .. Staten Generael van de Vereenighde Nederlandtsche Provincien etc. aengaende de controversie over de jurisdictie ende territorie van 't fort Galle.
5165: CHABOT, HENDRIK THEODORUS. - Verwantschap, stand en sexe in Zuid-Celebes. Perhubungan-kerabat, tingkat-bangsa dan djensis-kelamin di Sulawesi-selatan.
5217: CHAILLEY-BERT, J(OSEPH). - Java et ses habitants. La sociéte indigène - la sociéte européenne - la concurrence économique - Européens et Orientaux - la question Chinoise - la concurrence politique, Hollandais et Javanais - l'éducation des indigenes - l'Institut botanique de Buitenzorg.
33750: CHAKRABONGSE, PRINCE CHULA. - Lords of life. The paternal monarchy of Bangkok, 1782-1932. With the earlier and more recent history of Thailand.
22666: CHAMBERLAIN, BASIL HALL. - Things Japanese being notes on various subjects connected with Japan for the use of travellers and others. 5th edition revised.
31640: CHAMBERLAIN, BASIL HALL & W.B. MASON. - A handbook for travellers in Japan including the whole empire from Yezo to Formosa. 6th edition.
34437: CHAMBERT-LOIR, H. (ED.). - Hikayat Dewa Mandu. Épopée malaise.
6970: CHAMPAGNAC, J.B.J. - Guillaume le Taciturne et sa dynastie. Histoire des Pays-Bas (Hollande et Belgique) depuis le seizième siècle jusqu'a nos jours. Accompagnée d'une biographie des personnages mentionnés dans cette histoire.
33123: CHAMPOLLION-FIGEAC, JACQUES-JOSPEH. - Égypte ancienne.
30544: CHANDEIGNE, MICHEL. (RÉD.). - Lisbonne hors les murs 1415-1580: L'invention du monde par les navigateurs portugais.
33660: CHAPPE D'AUTEROCHE, JEAN. - Reize naar Siberië, op bevel des konings van Vrankryk ondernomen in 1761. Behelzende deszelfs waarnemingen nopens de zeden, gewoonten, regeering, godsdienst, krygs- en burger-staat, koophandel, luchts- en grondsgesteldheid, landsbeschryving, natuurlyke historie, enz. Uit het Fransch vertaald.
8768: CHARMASSE, A. DE. - Origine des paroisses rurales dans le département de Saone-et-Loire.
31718: CHASLES, PHILARÈTE. - Voyages d'un critique a travers la vie et les livres. Orient.
35287: CHASSEPOL, FRANÇOIS DE. - Histoire des Grands Vizirs Mahomet Coprogli-Pacha, et Ahcmet Coprogli-Pacha. Celle des trois derniers Grands Seigneurs; de leurs Sultanes, & principales favorites; avec les plus secrettes intrigues du Serrail. Et plusieurs autres particularitez des guerres de Dalmatie, Transilvanie, Hongrie, Candie, & Pologne.
1119: CHASTELLUX, FRANÇOIS JEAN MARQUIS DE. - Voyages dans l'Amérique septentrionale dans les années 1780, 1781 & 1782.
33940: CHATHAM. - Aftekening der schilderije op't te Dordrecht geplaatste gedagtenisse van de overwinning by Chattam, in't jaar 1667, onder't beleid van Kornelis de Wit, ruwaard van Putten.
34780: CHATTEL, FREDERICUS JACOBUS DU. - Mooi Indië. Afbeeldingen in kleuren van twaalf aquarellen.
32069: CHATTERTON, E. KEBLE. - Sailing ships and their story. New edition, with an additional chapter.
32067: CHATTERTON, E. KEBLE. - The brotherhood of the sea.
32071: CHATTERTON, E. KEBLE. - Danger zone. The story of the Queenstown Command.
29402: CHATTERTON, E. KEBLE. - Ventures and voyages.
2828: CHAUDHURI, K.N. - The trading world of Asia and the English East India Company 1660-1760.
10878: CHAUTARD, E. - Au pays des pyramides. 2e édition, revue et considérablement augmentée.
18648: CHEESMAN, EVELYN. - Time well spent. (Scientific explorations in the Pacific).
20251: CHEEVER, GEORGE BARRELL. - Rights of the coloured race to citizenship and representation; and the guilt and consequences of legislation against them. A discourse delivered in the Hall of Representatives of the United States, in Washington, D.C., May 29, 1864.
18882: CHEGARAY, J. - My Polynesia. Tahiti revisited. Translated from the French by Robin Graham.
26413: MADRAS- CHENNAI. - Fort St. George on the Coromandel Coast. Belonging to the East India Company of England. - Le fort St. George sur la cote de Coromandel. Appartemante a la Compagnie Angloise des Indes Orientales.
34547: CHENU DE CHALEZAC, GUILLAUME. - Guillaume Chenu de Chalezac, the 'French boy'. The narrative of his experiences as a Huguenot refugee, as a castaway among the Xhosa, his rescue with the Stavenisse survivors by the Centaurus, his service at the Cape and return to Europe, 1686-9. Edited by Randolph Vigne.
35184: CHESNEY, FRANCIS RAWDON. - The Russo-Turkish campaigns of 1828 and 1829: with a view of the present state of affairs in the East. 2nd edition.
33062: CHEVALIER, (HENRI) ÉMILE. - De laatste Irokezen. Naar de zesde Fransche uitgave.
32433: CHEYNEY, EDWARD P. - The dawn of a new era 1250-1453.
4589: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - De Nederlanders te Jakatra. Uit de bronnen, zoo uitgegevene als niet uitgegevene.
3594: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - Proeve eener Ned. Indische bibliographie (1659-1870). With: IDEM. Vermeerderde en verbeterde herdruk voor de jaren 1659-1720, supplement en verbeteringen voor de jaren 1721-1870. With: IDEM. Supplement II.
13103: CHIJS, JACOBUS ANNE VAN DER. - De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie en de maatregelen der Nederlandsche regering betreffende de vaart op Oost-Indië, welke haar voorafgingen.
35148: CHILVERS, HEDLEY A. - The seven wonders of Southern Africa.
31045: CHINA. - Starting the first railway train in China at Shanghai - Opening of the Woosung line to Kungwang.
31352: CHINA. - - CHINEESCHE GESCHIEDENIS, behelzende de gevallen van den heer Tieh-Chung-U en de jongvrouw Shuey-Ping-Sin. Nevens het kort begrip van een Chineesch tooneelspel, eenige Chineesche dichtstukjes, en eene verzameling van spreekwoorden der Chineezen. oorspronglyk in de Chineesche taale beschreeven. Daar uit in't Engelsch overgezet .. Nu in't Nederduitsch vertaald ..
32847: CHINA. - - AUS DER MISSION DER RHEIN.-WESTF. KAPUZINER-ORDENSPROVINZ APOSTOLISCHES VIKARIAT TSINCHOW, OST-KANSU, CHINA. Jahresbericht.
31814: CHINA. - - THE FORBIDDEN CITY. Court culture of the Chinese emperors (1644-1911). - DE VERBODEN STAD. Hofcultuur van de Chinese keizers (1644-1911).
31867: CHRISTIAN, PIERRE. - L'Afrique française. L'empire de Maroc et les déserts de Sahara. Conquêtes, victoires et découvertes des français, depuis la prise d'Alger jusqu'a nos jours.
33382: JOÃO DE JESUS CHRISTO. - Viagem de hum peregrino a Jerusalem, e visita que fez aos lugares santos, em 1817. Terceira edição.
35006: CHURCHILL, WINSTON SPENCER. - London to Ladysmith via Pretoria.
20143: CHURCHMAN, JOHN. - An account of the gospel labours, and Christian experiences of a faithful minister of Christ, late of Nottingham, in Pennsylvania, deceased. To which is added, a short memorial of the life of.. Joseph White, late of Bucks County.
33037: CHYDENIUS, JACOB KARL EMIL. - Svenska expeditionen till Spetsbergen år 1861 under ledning of Otto Torell.
35107: CILLIE, THELMA. - Die aarde het gebewe.
26936: CLAERHOUT, A.G. - Afrikaanse kunst.
10471: CLAPARDÈDE, ARTHUR DE. - L'ile de Porquerolles (Iles d'Hyères). (La France).
11124: CLARK, EDWARD. - Daleth or the homestead of the nations. Egypt illustrated.
19110: CLARKE, MARCUS. - For the term of his natural life.
20269: CLAY, HENRY. - Speech of Henry Clay, of Kentucky, on taking up his compromise resolutions on the subject of slavery. Delivered in Senate, Febr. 5th & 6th, 1850.
29369: CLEMENTS, REX. - A stately Southerner.
35347: CLERC, SEBASTIAN DE. - Les actions gloreuses des S.A.S. Charles Duc de Lorraine en Hongrie, Transylvania, etc.
35332: CLERC, JEAN DE. (ED.). - Memoirs of Emeric Teckely in four books, wherein are related all the most considerable transactions in Hungary and the Ottoman Empire, from his birth anno 1656 till after the battle of Salakement in the year 1691. Translated out of French.
33764: LE CLERC, JEAN. - Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden, sedert den aanvang van die Republyk tot op den vrede van Utrecht in't jaar 1713, en het tractaat van barriere in't jaar 1715 gesloten. .. nu in't Nederduitsch vertaalt. (With) Vervolg .. beschreeven door Pieter Le Clercq.
30520: CLIFFORD, HUGH. - Stories. Selected and introduced by William R. Roff.
32564: CLIFTON, JAMES M. - Life and labor on Argyle Island. Letters and documents of a Savannah River rice plantation, 1833-1867. Edited with an introduction.
32379: CLISSOLD, STEVEN. - The seven cities of Cíbola.
34545: CLOETE, HENDRIK. - Hendrik Cloete, Groot Constantia and the VOC 1778-1799. Documents from the Swellengrebel Archive. Edited and introduced by G.J. Schutte. English translation by N.O. van Gylswyk and D. Sleigh.
19200: CLUNE, FRANK. - Journey to Canberra. By road from Sydney, with deviations in search of history, geography and curiosa along the Canberra Highway.
18124: CLUNE, FRANK. - Roaming round New Zealand. The story of a holiday trip.
31710: CLYMAN, TOBY W. & JUDITH VOWLES. - Russia through women's eyes. Autobiographies from Tsarist Russia.
31275: COATES, AUSTIN. - A Macao narrative.
4084: COCK BUNING, A. DE., L. VERHEIJEN & D. TOM. - Nederland en Australië. 200 jaar vriendschappelijke betrekkingen.
32465: CODE. - DE INDISCHE WETBOEKEN. Bevattende daarenboven: De grondwet, Het reglement op het beleid der regering, Het reglement op de regterlijke organisatie en het beleid der justitie, De algemene bepalingen van wetgeving, De bepalingen betrekkelijk de misdrijven begaan ter gelegenheid en faillissement en bij kennelijk onvermogen, Compendium der civile wetten en gewoonten der Mahomedanen.
34390: COEN, JAN PIETERSZ. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel IV.
34342: COEN, JAN PIETERSZ. - Het graf van Jan Pietersz. Coen. Verslag der commissie, ingesteld bij gouvernementsbesluit van 25 juni 1954 tot het uitbrengen van rapport aan de regeering omtrent de wetenschappelijke beteekenis van de opgravingen door P.C. Bloys van Treslong Prins te Batavia verricht bij zijn onderzoek naar de juiste ligging van het graf van Jan Pieterszoon Coen.
34391: COEN, JAN PIETERSZ. - Bescheiden omtrent zijn bedrijf in Indië. Verzameld door H.T. Colenbrander. Deel V.
26473: COENEN, ADRIAEN. - Het walvisboek. Walvissen en andere zeewezens beschreven door Adriaen Coenen in 1585. Redactie en inleiding Florike Egmond en Peter Mason, met commentaar door Kees Lankester.
13668: COHEN, R. (ED.). - The Jewish nation in Surinam. Historical essays.
33645: COHEN, JULIE-MARTHE. (RED.). - Joden in de Cariben.
7351: COHEN, R. - Jews in another environment. Surinam in the second half of the 18th century.
34117: COLE, MICHAEL. (ED.). - International rare book prices. Voyages, travel & exploration. Volume I-XIII.
21309: COLEMAN, TERRY. - Passage to America. A history of emigrants from Great Britain and Ireland to America in the mid-nineteenth century.
16352: COLIJN, HENDRIKUS. (RED.). - Neerlands Indië. Land en volk - Geschiedenis en Bestuur - Bedrijf en Samenleving. Met een voorwoord van J.B. van Heutsz.
34145: KOOP-MARCUS COLLECTION. - Decorated paper designs. Buntpapier Entwürfe. Les motifs du papier décoré. From the Jacques Koops & Johannes Marcus collection.
35050: COLLIER, JOY. - Portrait of Cape Town.
27321: COLLISTER, PETER. - The Sulivans and the slave trade.
34774: EXPOSITION COLONIALE. - Exposition Coloniale Internationale Paris 1931. La section des Pays-Bas.
32224: COLONIZATION. - VERSLAG AAN DEN KONING, uitgebragt door de staats-commissie .. op het adres van F.H. van Vlissingen en negen anderen, betreffende Europese kolonisatie in Nederlandsch Indie. Met zeven Bijlagen.
35004: COLQUHOUN, ARCHIBALD R. - The Africander land.
32390: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - Relaciones y cartas de Cristóbal Colón.
32347: COLUMBUS, CHRISTOFFEL. - Logboek 1492-1493. (In het Nederlandsch vertaald door M.G. Binnendijk-Paauw).
35152: COLVIN, IAN D. - South Africa.
8017: LA COMBE, (FRANÇOIS). - Observations sur Londres et ses environs, avec un précis de la constitution de l'Angleterre, et de sa decadence. 6me éd., revue, corrigée & augmentée.
10936: COMETTANT, OSCAR. - Le Danemark tel qu'il est.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

9/18