Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
22331: DARWIN, Charles Robert. - Journal of researches into the natural history and geology of the countries visited during the voyage of H.M.S. Beagle round the world, under the command of capt. Fitz Roy. 5th edition.
33210: DASH, Mike. - Batavia's graveyard. The true story of the mad heretic who led history's bloodiest mutiny.
12166: DATTA, Kalikinkar. - The Dutch in Bengal and Bihar 1740-1825 A.D. 2nd revised and enlarged edition.
36718: DAUDET, Alphonse. - Tartarin sur les Alpes. Nouveaux exploits du héros Tarasconnais.
36169: DAUM, Paulus Adrianus. - Nummer Elf. Oorspronkelijke Indische roman. Bezorgd door Gerard Termorshuizen.
1830: DAUMONT, Alexandre. - Reis door Zweden in den jare 1830, behelzende uitvoerige berigten wegens den tegenwoordigen staat van dat koningrijk en deszelfs bewoners: benevens vele bijzonderheden aangaande de regering van Karel XIV (Bernadotte), en de gebeurtenissen, zijne troonsverheffing voorafgegaan. Naar het Fransch.
10549: DAUTHENDEY, Max. - Erlebnisse auf Java. Aus Tagebüchern.
33563: DAVIDSON, John. - Notes taken during travels in Africa.
21416: DAVIDSON, James West. - The logic of millennial thought. Eighteenth-century New England.
192: DAVIES, D.W. - A primer of Dutch seventeenth century overseas trade.
35014: DAWSON, William Harbutt. - South Africa: people, places and problems.
32188: DAWSON, Barry & John GILLOW. - De traditionele bouwkunst van Indonesië. Vertaald door Harm Damsma en Rebecca de Rooy.
8151: DAWSON, Samuel Edward. - The Saint Lawrence Basin and its border-lands being the story of their discovery, exploration and occupation.
9652: DAWSON, E.C. - James Hannington, first bishop of eastern equatorial Africa. A history of his life and work 1847-1885. 10th thousand.
5219: DAY, Clive. - Nederlandsch beheer over Java gedurende drie eeuwen. Vertaling H.D.H. Bosboom.
36795: DEBROT, Cola. - Mijn zuster de negerin. Novelle.
29698: DEBROT, Cola. - Bewolkt bestaan. Roman.
36309: DECLEIR, Hugo & Claude de BROYER. (Ed.). - The Belgica Expedition Centennial. Perspectives on Antarctic science and history. Proceedings of the Belgica Centennial Symposium, 14-16 May 1998, Brussels.
24227: DEGRYSE, K. - Zuid-Nederlands kapitaal in de VOC en de Voorcompagnieën.
35077: DEHÉRAIN, Henri. - Le Cap de Bonne-Espérance au XVIIe siècle.
6331: DEKKER, F. - De betrekkingen tusschen de Oost-Indische Compagnie en Japan.
3777: DEKKER, P. - Willem 't Hart 1750-1830. Een Zijper zeevaarder in de nadagen der Republiek.
36299: DEKKER, Kees & Frieda van ESSEN. - De Nederlandse Poolexpeditie van 1882-1893. Overwintering op een ijsschots.
10660: DEKKER, P. - De laatste bloeiperiode van de Nederlandse arctische walvis- en robbevangst 1761-1775.
33450: DELAFAYE-BRÉHIER, Julie. - Les Portugais d'Amérique. Souvenir historiques de la guerre du Brésil en 1635 contenant un tableau intéressant des moeurs et usages des tribus sauvages, des détails instructifs sur la situation des colons dans cette partie du Nouveau-Monde. Ouvrage destiné a la jeunesse.
32223: DELDEN, A.J.W. van. - Vierjarig overzigt van de voornaamste onderwerpen, behandeld in de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia, bij zijn aftreden in de Vergadering op den 2den Januarij 1874.
33021: DELEN, K., W. van GULIK, R. STORM. (Red.). - Van hier tot Tokio. 400 jaar handel met Japan.
24705: DELITZSCH, Friedrich. - Assyrische Lesestücke mit den Elementen der Grammatik und vollständigem Glossar. Einführung in die assyrische und semitisch-babylonische Keilschriftliteratur für akademischen Gebrauch und Selbstunterricht. 5. neu bearbeitete Auflage.
14771: DELLON, Gabriel. - Historie der inquisitie tot Goa. En in andere gewesten van Indien. Uyt het Frans vertaalt.
30740: DELVIGNE, Rob. - Dolf Breetvelt, modernist in Nederland en Indië.
4328: DEMMENI, Jean - HAKS, Leo & Paul ZACH. - Indonesia. Images from the past.
35849: DEMMENI, Jean. - Het afleveren van den theepluk.
35848: DEMMENI, Jean. - Karrentransport met runderen. Soematra.
33668: DEMMENI, Jean. - Kloof van de Banjoepoetih in het Idjen-gebergte.
33667: DEMMENI, Jean. - Zoutpers.
33666: DEMMENI, Jean. - Prauwen voor zoutvervoer.
31458: DENING, Walter. - Japan in days of yore.
15249: DERIX, Jan. - Bapa Papoea. Jan P.K. van Eechoud, een biografie.
28675: DERKX, J0. - Netherlands Antilles and Aruba. A bibliography 1980-1995.
36807: DESHIMA. - - Isoletta Desima abittata Dagli Olandesi nel Giappone (The island of Deshima where the Dutch live in Japan).
31408: DESHIMA. - - DESHIMA ITS PICTORIAL HERITAGE. A collection of historical maps, sketch maps, drawings and paintings illustrative of the changing spectacle of the islet off Nagasaki in Japan, 1634-1904.
26252: DESSENS, H., Fl. HIN. - Geschiedenis en restauratie van de haringlogger VL 92 Balder.
5221: DEVENTER, Marinus Lodewijk van. - Geschiedenis der Nederlanders op Java.
365: DEVENTER, M(arinus) L(odewijk). van. - Het Nederlandsch gezag over Java en onderhoorigheden sedert 1811. Verzameling van onuitgegeven stukken uit de koloniale en andere archieven. Dl.I: 1811-1820.
32210: DEVENTER, C.Th. van. - Een stem uit Java.
26309: DEVENTER, M(arinus) L(odewijk). van. - Geschiedenis der Nederlanders op Java.
25652: DEWITT, Thomas. - A discourse delivered in the North Reformed Dutch Church in the city of New York, on the last sabbath in August, 1856.
31661: DHOW. - Arab sailing vessels.
31726: FRENCH - RUSSIAN DIALOGUES. - CHOIX D'ENTRÉTIENS FRANÇAIS ET RUSSES, composés sur le modèle des meilleurs auteurs modernes et arrangés en 150 leçons.
33902: DICKENS, Charles. - The characters of Charles Dickens pourtrayed in a series of oiginal water colours sketches by 'Kyd' (pseudonym of Joseph Clayton Clark.
35578: DICKINSON, Anthony B. & Chesley W. SANGER. - Twentieth-century shore-station whaling in Newfoundland and Labrador.
36469: MALAY DICTIONARY. - Zakwoordenboek Nederlandsch Maleisch Engelsch.
36898: DIDEROT, Denis & Jean d'ALEMBERT. - Marine, Pavillons.
22930: DIEMEN, Antonio van. - Een Indisch verslag uit 1631. Medegedeeld door W.Ph. Coolhaas.
35452: DIEPRAAM, Joh. - De bel luidt over't water. Het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen en het Maritiem Museum 'Prins Hendrik' te Rotterdam.
7014: DIESSEN, J.R. van, R.P.G.A. VOSKUIL. - Boven Indië. Nederlands-Indië en Nieuw-Guinea in luchtfoto's, 1921-1963.
369: DIESSEN, J.R. van. - Jakarta/Batavia. Het centrum van het Nederlandse koloniale rijk in Azië en zijn cultuur-historische nalatenschap.
7475: DIJK, W.J. - H.K.S. De Hoop. 1898-1938. Uitgegeven ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Nederlandsche Vereeniging ten behoeve van zeelieden van elke nationaliteit hospitaal kerkschip De Hoop.
36542: DIJK, Willy Olga. - Seventeenth century Burma and the Dutch East India Company 1634-1680.
35479: DIJK, W.J. - De schoonheid onzer binnenschepen.
35465: DIJK, W.J. - De Laakhaven. Met toelichtingen en teekeningen.
32993: DIJK, Janneke van, Rob JONGMANS, Anouk MANSFELD, a.o. - Photographs of the Netherlands East Indies at the Tropenmuseum.
17204: DIJK, P.J.J. van, C.G.F. AMPT, R.G.A. BOS, a.o. - Vestingbouw overzee. Militaire architectuur van Manhattan tot Korea.
36937: DIJS, Mayra van der. - The Curaçao Museum. A history of courage and perseverance.
7562: DILLEN, J.G. van. - Het oudste aandeelhoudersregister van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie.
2662: DILLO, I.G. - De nadagen van de Verenigde Oostindische Compagnie 1783-1795. Schepen en zeevarenden.
31750: DIOSZEGI, V. (Ed.). - Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker.
36656: DISSEL, S. van. - Curaçao. Herinneringen en schetsen.
36797: DITZHUIJZEN, Jeanette van. - Nederlandse Antillen. Een gids voor vrienden.
34648: DITZHUIJZEN, Jeannette van & Els LANGENFELD. - De Willemstad. Het dagelijks leven in negentiende-eeuws Punda.
32746: DITZHUIJZEN, Jeanette van. - Geschiedenis in steen. De ontwikkeling van de Monumentenzorg op Curaçao.
32745: DITZHUIJZEN, J. van. - Een sjtetl op in de tropen. De Asjkenazische gemeenschap op Curaçao.
36960: DITZHUIJZEN, Jeanette van. - Once upon a time in Curaçao.
36973: DITZHUIJZEN, Jeanette van. - Curaçao. Tafelberg and beyond.
33390: DIXON, William Hepworth. - Das heilige Land. Autorisirte Ausgabe für Deutschland. Nach der vierten Auflage aus dem Englischen von J.E.A. Martin.
5577: DJAJADININGRAT, Hoesein. - Atjèhsch-Nederlandsch woordenboek. Met Nederlandsch-Atjèhsch register. Uitgegeven op last der regering.
37011: DJAJADININGRAT, Hoesein. - Critisch overzicht van de in Maleische werken vervatte gegevens over de geschiedenis van het soeltanaat van Atjeh.
32142: DJAJADININGRAT, Madelon. - Vorst tussen twee werelden. Historische roman. Voorwoord Hella S. Haasse.
5715: DOBLE, Marion. - Kapauku-Malayan-Dutch-English dictionary.
33072: DOCTERS VAN LEEUWEN, W(illem) M(arius). - Krakatau 1883-1933. A. Botany.
36784: DODONAEUS, Rembertus. (Rembert Dodoens) - Cruydt-boeck, volghens sijne laetste verbeteringhe; met Bijvoeghsels achter elck capitel, uyt verscheyden cruydt-beschrijvers; item, in't laetste een beschrijvinghe vande Indiaensche ghewassen, meest getrocken uyt de schriften van Carolus Cluvius. Nu wederom van nieuws oversien ende verbetert.
36508: DOEDENS, Anne & Liek MULDER. - Oceanreuzen. Een eeuw Nederlandse passagiersvaart.
30927: DOEDENS, A. - Witte de With 1599-1658. Wereldwijde strijd op zee in de Gouden Eeuw.
3086: DOEL, H.W. van den. - De stille macht. Het Europese binnenlands bestuur op Java en Madoera, 1808-1942.
23236: DOEL, H.W. van den, P.C. EMMER, H.Ph. VOGEL. - Nederland en de Nieuwe Wereld. (Een intrigerende studie van de betrekkingen tussen Nederland en de Amerika's, vanaf de ontdekking van de Nieuwe Wereld tot heden).
3794: DOES, Willem van der. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee.
35413: DOES, Willem van der. - Storm, ijs en walvisschen. Een moderne Vikingtocht met Noorsche walvischvaarders naar de Zuidelijke IJszee. Voorwoord van C.M. Bakker.
29301: DOES, Willem van der. - Storms, ice and whales. The Antarctic adventures of a Dutch artist on a Norwegian whaler. Translated by R. van Baak Griffioen. Introduction by J.C.A. Schokkenbroek.
33260: DOGGERSBANK. - HET SCHIP HOLLAND ZINKT.
36171: DOLK, Liesbeth. (Red.). - Atjeh. De verbeelding van een koloniale oorlog.
36962: St. DOMINGUE. - Common routes. St. Domingue - Louisiana.
7515: DOMINICUS, Foort Cornelis. - Het huiselik en maatschappelik leven van de Zuid-Afrikaner in de eerste helft der 18de eeuw.
197: DOMINICUS, Foort Cornelis. - Het ontslag van Wilhelm Adriaen van der Stel.
35804: DOMIS, Hendrik Jacob. - Aanteekeningen betreffende het eiland St. Helena.
3215: DOMIS, Hendrik Jacob. - De residentie Pasoeroeang op het eiland Java.
29769: DONGELMANS, B.P.M., P.G. HOFTIJZER, O.S. LANKHORST - Boekverkopers van Europa. Het 17de eeuwse Nederlandse uitgevershuis Elzevier.
36283: DONGEN, Sjef van. - Een Hollandsche jongen in het hooge Noorden. Leven en avonturen op Spitsbergen.
36282: DONGEN, Sjef van. - Een Hollandsche jongen in het hooge Noorden. Leven en avonturen op Spitsbergen.
36856: DONICIE, Antoon & Jan VOORHOEVE. - De Saramakaanse woordenschat.
31711: DONNE, M.A. - The Sandwich Islands and their people.
35577: DONRAADT, W. Chr. - Zij waren er bij. Eilanders op de walvisvaart.
7624: DOORN, J.A.A. van. - De laatste eeuw van Indië. Ontwikkeling en ondergang van een koloniaal project. 3e druk.
2343: DOORNE, Kees van & Michiel van KEMPEN. - Suriname-catalogus van de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.
32925: DORN, Alexander. (Ed.). - Die Seehäfen des Weltverkehrs.
36840: DORNSEIFFEN, J. - Het eiland St. Martin.
2758: DÖRR, S. - De kundige kapitein. Brieven en bescheiden betrekking hebbende op Jan Olphert Vaillant kapitein-ter-zee (1751-1800).
36659: DOUGLAS, Norman. - Old Calabria.
36342: DOUGLAS, M. - Across Greenland's ice-fields. The adventures of Nansen and Peary on the Great Ice-Cap.
24636: DOUMERGUE, Emile. - Un petite nationalité en souffrance les Lettons. Les provinces Baltiques et le Pangermanisme Prussien en Russie.
4210: DOUWES DEKKER, N.A. - Tanah Air Kita. Een boek over land en volk van Indonesië.
839: DOUWES, D.J. - De horizon verlegd. Reisjournalen uit de tijd van de zeilvaart.
10136: DOWD, Jerome. - The negro races. A sociological study. Volume I.
35016: DOYLE, Arthur Conan. - The Great Boer War. 7th impression.
8249: DOYLE, J.A. - The colonies under the House of Hanover.
30439: DRABBE, P. - Drie Asmat-dialecten.
30415: DRABBE, P. - Woordenboek der Jamdeensche taal.
29884: DRABBE, P. - Spraakkunst van het Aghu-dialect van de Awju-taal.
29804: DRABBE, P. - Woordenboek der Fordaatsche taal.
34568: DRAGTENSTEIN, Frank. - Van Elmina naar Paramaribo. De slavenhaler.
34406: DRAKARD, Jane. - A Malay frontier. Unity and duality in a Sumatran kingdom.
33370: DRAKE, Francis. - Drie voornaame zee-togten van Franciscus Draak, na America, door de Suyd-Zee en vervolgens rond-om den geheelen aard-kloot gedaan, in't jaar 1577 en vervolgens. Behelsende een naauwkeurige beschrijving der kusten van die gewesten, veele bysondere voor-vallen, en aanmerkelijke saaken. Op ordre van den admiraal beschreeven, door een sijner reys-gesellen; nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
35210: DREW GAY, J. - Plevna, the Sultan and the Porte; reminiscences of the war in Turkey.
7277: DREWES, G.W.J. - De biografie van een Minangkabausen peperhandelaar in de Lampongs naar een Maleis handschrift in de Marsden-Collection te London uitgegeven, vertaald en ingeleid.
35933: DREWES, G.W.J. - The life-story of an old-time Priangan regent as told by himself.
34708: DREWES, G.W.J. - Maleise bloemlezing uit hedendaagse schrijvers. 2e herziene druk.
36298: DRIANT, (Émile Augustin Cyprien). - Voortgedreven naar de Noordpool. Avonturen met een luchtschip door commandant Driant.
19759: DRIJVERS, Jan Willem, Jan de HOND, Heleen SANCISI-WEERDENBURG. (Red.). - 'Ik hadde de nieusgierigheid'. De reizen door het Nabije Oosten van Cornelis de Bruijn (ca. 1652-1727).
11084: DROOGLEVER, P.J. - De Vaderlandse Club 1929-1942. Totoks en de Indische politiek. (With a summary in English).
23115: DUBOIS, J(ean) A(ntoine). - Hindu manners, customs and ceremonies. Translated from the author's later French ms. and edited with notes, corrections, and biography by Henry K. Beauchamp. 3rd edition.
34432: DUBOVSKA, Zorica & Vratislav STOVICEK. - Contes d'Indonésie.
10355: DUCKETT, William Alexander. - La Turquie pittoresque. Histoire - moeurs - description. Préface par Théophile Gautier.
29531: DUDOK VAN HEEL, J(oannes) P(etrus). - Open brief over spoorweg-aanleg op Java aan de leden der commissie ad hoc uit het Indisch Genootschap J. Millard, P.J. Bachiene, J. van Kerkwijk.
8507: DUFFERIN, (Harriot). - My Canadian journal 1872 - 8. Extracts from my letters home written while Lord Dufferin was governor-general.
24946: DUGAST, Idelette. - Monographie de la tribu des Ndiki (Banen du Cameroun).
32900: DUHAMEL DU MONCEAU, (Henri-Louis). - Élémens de l'architecture navale, ou traité pratique de la construction des vaisseaux. 2me edition revue, corrigée & augmentée par l'auteur.
32767: DULM, Frits van. - 'Zonder eigen gewinne en glorie'. Mr. Iman Wilhelm Falck (1736-1785), gouverneur en directeur van Ceylon en onderhorigheden.
36633: DUMAS, Charles. (Red.). - Een koninklijk paradijs. Aert Schouman en de verbeelding van de natuur.
34896: DUMONT, Ch.F.H. - Aardrijkskundig woordenboek van Nederlandsch Oost-Indië.
13291: DUMOURIEZ (Charles-François Du Périer) - Mémoires. Ecrits par lui-même.
5126: DUNNEBIER, W. - Bolaang Mongondowsch-Nederlandsch woordenboek. Met Nederlandsch-Bolaang Mongondowsch register.
36554: DUNNEBIER, W. - Bolaang Mongondowse teksten.
4087: DUNSELMAN, P.D. - Kana Sera zang der zwangerschap.
35912: DUNSELMAN, P.D. - Bijdrage tot de kennis van de taal en adat der Kendajan Dajaks van West-Borneo.
35913: DUNSELMAN, P.D. - Over de huwelijksadat der Moealang-Dajaks van West-Borneo.
21199: DURAND, Edward Dana. - The city chest of New Amsterdam.
29946: DURIE, Mark. - A grammar of Acehnese on the basis of a dialect of North Aceh.
34592: DURRANT, A.E. - Lokomotip uap. Indonesian steam locomotives in action. Indonesische Dampflokomotiven in Aktion. Indonesische stoomlocomotieven in actie.
33239: DUUREN, David van. - Oceania at the Tropenmuseum. (With contributions by) Steven Vink, Daan van Dartel, Hanneke Hollander, Denise Frank.
36061: DWIGHT, H.G. - Constantinople old and new.
34714: SHAILENDRA DYNASTY. - PRASASTI INDONESIA. Diterbitkan oleh Djawatan Purbakala Republik Indonesia.
36588: FAR EAST. - Daily Telegraph War Map of the Far East. No. 11.
37016: EATON, Richard M. - India in the Persianate age 1000-1765.
33131: EBELING, E. - Straatsburg in 1681. Een geschiedkundig verhaal uit de dagen van de afscheuring dezer stad van het Duitsche Rijk, en hare bemachtiging door Lodewijk XIV; voor de rijpere jeugd.
36122: EBERHARDT, Isabelle. - Zeven jaar uit het leven van een vrouw. Brieven, dagboeken, verhalen. Verzameld en ingeleid door Eglal Errera. Vertaald uit het Frans door Marie Luyten en Tan Rouws.
23166: EBING, Ewald & Youetta de JAGER. - Batavia-Jakarta 1600-2000. A bibliography. With the assistance of J. ter Beek, J. Delwel and H. Kemp.
9883: ECK, R(utger) van. - 'Luctor et emergo' of de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen Archipel.
33124: ECKENER, Hugo. - De tocht van de 'Graf Zeppelin' naar Amerika. Tevens bevattend het dagboek van een passagier uitgegeven door Rolf Brandt.
14636: EDELMAN, Hendrik. - The Dutch language press in America. Two centuries of printing, publishing and bookselling.
36669: EDWARDES, Charles. - Rides and studies in the Canary Islands.
35574: EDWARDS, Everett J. & Jeannette EDWARDS RATTRAY. - 'Whale off'. The story of American shore whaling. With an introduction by Roy Chapman Andrews.
1548: EDWARDS, Bryan. - The history, civil and commercial of the British colonies in the West Indies.
5722: EECHOUD, J.P.K. van. - Ethnografie van de Kaowerawédj (Centraal Nieuw-Guinea).
456: EEKHOF, A. - De Hervormde Kerk in Noord-Amerika (1624-1664.
29497: EEKHOUT, R(eneke) A(driaan). - Opmerkingen over het kultuurstelsel en bedenkingen tegen de afschaffing der heerendiensten en de invoering van het stelsel van vrijen arbeid op Java. Met eene voorrede van M.A. Eekhout.
3063: EERDE, Johan Christiaan van. ( Red.). - De volken van Nederlandsch Indië in monographieën.
28740: EERDE, J.C. van. - Gebruiken bij den rijstbouw en rijstoogst op Lombok.
28745: EERDE, J.C. van. - Het grondbezit op Lombok.
28732: EERDE, J.C. van. - De Toetoer Tjilinaja op Lombok.
28729: EERDE, J.C. van. - De Toetoer Monjèh op Lombok.
36551: EGEROD, Søren. - Atayal-English dictionary.
34785: EGGER, Wim. - Surinaamse rug, Joodse buik. Emoties van een nazaat van de Surinaamse slavernij die een kind-overlevende werd van de Sjoa.
35859: EGYPT. - Vue du Grand Caire (Égypte).
32977: EGYPT. - Egijptenaars.
22342: EIDEM, O. & O. LÜTKEN. - Vor sømagts historie en populaerhistorisk fremdstilling paa grundlag af J.C. Tuxens den Dansk-Norske sømagts historie.
756: EINAAR, J.F.E. - Bijdrage tot de kennis van het Engelsch tusschenbestuur van Suriname 1804-1816.
36057: EISENSTEIN, Richard von. - Reise nach Konstantinopel, Kleinasien, Rumänien, Bulgarien und Serbien. Beschreibung mit Erörterungen, um zu Reisen und Unternehmungen auszuregen.
33395: ELAND, Leonardus Joseph & Johan KONING. - Nederlandsch Oost-Indië, land van gewijde rust 'de gordel van smaragd'. Platen-album met twaalf kleur-reproducties in de oorspronkelijke kleuren naar schilderijen van L.J. Eland met beschrijvenden tekst van Johan Koning.
29966: ELBERT, Johannes. - Die Sunda-Expedition des Vereins für Geographie und Statistik zu Frankfurt am Main. Festschrift zur Feier des 75 jährigen Bestehens des Vereins.
22486: ELET, Jacobus. - Naar de koning van Dahomey. Het journaal van de gezantschapsreis van Jacobus Elet naar het West-Afrikaanse koningrijk Dahomey in 1733. Ingeleid door Henk den Heijer.
32835: ELIËNS, Titus M. - Silver from Batavia. Zilver uit Batavia.
25772: ELIËNS, Titus M. (Red.). - Wonen op de Kaap en in Batavia 1602-1795. (Met bijdragen van) Monique van de Geijn-Verhoeven, Antonia Malan, Karel Schoeman, Jan Veenendaal, Deon Viljoen, Nigel Worden.
35620: ELLEMERS, J.E. & R.E.F. VAILLANT. - Indische Nederlanders en gerepatrieerden.
36722: ELLIS, William. - Three visits to Madagascar during the years 1853 - 1854 - 1856. Including a journey to the capital; with notices of the natural history of the country and of the present civilization of the people.
36652: ELLIS, William. - Madagascar revisited. Describing the events of a new reign and the revolution which followed; setting forth also the persecutions endured by the Christians, and their heroic sufferings, with notices of the present state and prospects of the people.
33544: ELLIS, John. - Natuurlyke historie van de koraal-gewassen, en andere dergelyke zee-lighamen, die men gemeenelyk vind op de kusten van Groot-Brittanien en Ierland; benevens eene beschryving van een grooten zee-polyp, in den zomer van't jaar 1753, by den Noord-Pool door de walvis-vangers gevonden. Uit het Engels vertaald door Jan Tak.
6743: ELLIS, J.W., M.P. GORSIRA & F.C.J. NUYTEN. - De zelfstandigheid der eilandgebieden. Een bijdrage tot herziening der eilandenregeling Nederlandse Antillen.
3787: ELLSBERG, Edward. - In den greep van het ijs. Geautoriseerde bewerking van K.van der Geest.
36800: ELSEVIER. - Ons Suriname. 35 jaar onafhankelijkheid en de blijvende invloed van een tropisch wingewest.
29149: ELST, S.L.W. van der. - Staats-koffiecultuur op Java.
28935: ELSTLAND, Lourens van. - Jan onder de deecken. Een Haarlemse 'klugt' geschreven te Batavia rond 1690. Naar het handschrift in de Bibliothèque Nationale te Parijs voor het eerst uitgegeven, toegelicht en van een inleiding en commentaar voorzien door K. Bostoen, M. Geesink en M. Zijlstra.
5227: EMDEN, F.J.G. & W. BRANDT. - Kleurig memoriaal van de Hollanders op Oud-Java.
31931: EMMER, P., H. den Heijer, L. SICKING. (Red.). - Atlantisch avontuur. De Lage Landen, Frankrijk en de expansie naar het Westen, 1500-1800.
29060: EMMER, P.C. - Engeland, Nederland, Afrika en de slavenhandel in de 19de eeuw. Dl.II: De afschaffing van de slavenhandel; de reactie op de Goudkust en de werkzaamheid van de Engels-Nederlandse gerechtshoven ter wering van de slavenhandel.
24859: EMONTS, Johannes. - Ins Steppen- und Bergland Innerkameruns. Aus dem Leben und Wirken deutscher Afrikamissionare.
19929: EMST, P. van. - Gambar² tanam - tanaman anak negeri. No. 1-5, 7-12.
28527: ENAULT, Louis. - Reis door Middel- en Zuid-Amerika, zijnde eene beschrijving van de ontdekking, de verovering en de toenemende ontwikkeling der verschillende staten, benevens eene schets van de bewoners, hunne zeden en gebruiken, godsdiensten en regeeringsvormen tot op onzen tijd.
32955: ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE. - ALBUM ENCYCLOPÉDIQUE. Histoire - géographie historique - merveilles de la nature - merveilles de la science - histoire naturelle.
33112: ENDURAN, L(odoïx). - De slavenhandel of twee zeelieden in Senegal.
34722: ENGEL, Jules. - Krisgrepen. Crees hafts - poinées de cris - kris griffe.
2645: ENGELBRECHT, S.P. - Historiese-album van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.
28222: ENGELENHOVEN, Aone van. - Leti, a language of Southwest Maluku.
20655: ENGELENHOVEN, Anne Thomas Pieter Gerrit van. - A description of the Leti language (as spoken in Tutukei).
7596: ENGELHARD, J.L.F. - Het generaal-plakkaat van 31 juli 1725 op de convooien en licenten en het lastgeld op de schepen. Een studie over de heffing der in- en uitvoerrechten van de Republiek der Vereenigde Nederlanden, hoofdzakelijk tijdens de achttiende eeuw.
36949: ENGELS, Chris J. & J. van de WALLE. - Klein-Venetië. Curaçao in vroeger dagen. Een briefwisseling tussen Chris J. Engels en J. van de Walle en een beeldverhaal.
36865: ENGELS, Chris. - Brieven aan een koerantier.
16458: ENKLAAR, Ido H. - Life and work of Dr. J.Th. van der Kemp 1747-1811. Missionary pioneer and protagonist of racial equality in South Africa.
6064: ENTE, W.K. - Natal en Nieuw-Gelderland en de vooruitzigten der kolonisatie aldaar.
10241: ENTHOVEN, V. - De Verenigde Oostindische Compagnie in Zeeland.
20596: EQUIANO, Olaudah. - Equiano's reizen. De autobiografie van een negerslaaf. (Uitgegeven door) Paul Edwards.
31163: ERDBRINK, Gerhard R. - Gützlaff, de apostel der Chinezen, in zijn leven en zijne werkzaamheid geschetst.
594: ERINGA, F.S. - Soendaas-Nederlands woordenboek. Mede met gebruikmaking van eerder door R.A. Kern bijeengebrachte gegevens.
33571: ERNST, August. - Republik Chili. Erlebnisse und Beobachtungen.
35623: ESKELUND, Karl - Indonesian adventure.
30451: ESSER, S.J. - Klank- en vormleer van het Morisch.
20415: ESSER, S.J. - De Uma-taal (West Midden-Celebes). Spraakkundige schets en teksten. Uitgegeven en van een woordenlijst voorzien door J. Noorduyn.
21616: St. EUSTATIUS. - St. Eustache, eine der Antillischen Insuln in Nord-America welche 1781 von den Engelländern erobert und denen Holländern abgenomen worden. - St. Eustache, une des isles d'Antilles dans l'Amerique du Nord la quelle fut prise aux Hollandois en 1781 par les Anglois.
30556: EVANS, P.G.H. - Birds of the eastern Caribbean.
19805: EVERETT, Susanne. - Slavernij door de eeuwen heen.
34960: EVERTS-KUIK, Ineke & Philip EVERTS. (Red.). - Indische brieven. Een bestuursambtenaar in de Buitengewesten.
33807: EVERTSEN, Jan. - Den e. manhaften zee-held Jan Evertsz. ridder, vice admir. van Zeeland, &.
33806: EVERTSEN, Cornelis. - Den e. manhaften zeeheld Cornelis Evertsen, Lt. Admirael van Zeeland.
33803: EVERTSEN, Johan. - Den e. manhaften zeeheld Johan Evertsen, ridder, Lt. Admirael van Zeeland, capit. over een compag. voetknechten.
31063: HYGIENE EXHIBITION. - 8STE N.I. JAARBEURS EN MARKT. EERSTE HYGIENE TENTOONSTELLING IN NED. INDIE. BANDOENG 25 JUNI-10JULI 1927.
654: EXODUS, Abraham . (M.H. du Croo). - Ons platje in de club. Zijnde belevenissen van den makelaar, Timotheus, den groothandel, den hoofdambtenaar en mij om en op het platje van de Harmonie te Batavia.
36442: EXODUS, Abraham . (M.H. du Croo). - Nahak uit de bijgebouwen. Hoe een toean Kromo en de zijnen, Ardjo en Maridin, kokki en baboe, den kebon en den paardenjongen maar bovenal Nahak Assa leerde kennen. 2e druk.
36261: POLE EXPEDITIONS. - Fifteen articles published in De aarde en haar volken.
32840: JESUITS EXPULSION. - EDIT D'EXPULSION DES JÉSUITES DE TOUS LES ETATS DE LA COURONNE DE PORTUGAL.
10170: EXQUEMELIN, Alexandre Olivier. - Historie der boecaniers, of vrybuyters van America. Van haar eerste beginzelen tot deze tegenwoordige tyd toe.
6466: EYBERS, G.W. - Bepalingen en instructiën voor het bestuur van de buitendistricten van de Kaap de Goede Hoop (1805). Met eene inleiding door S.J. Fockema Andreas, S. van Brakel en den uitgever.
9391: EYCK VAN HESLINGA, E.S. van. - Van compagnie naar koopvaardij. De scheepvaartverbinding van de Bataafsche Republiek met de koloniën in Azië 1795-1806.
26928: EYO, Ekpo & Frank WILLETT. - Kunstschätze aus Alt-Nigeria. Mit Beiträgen von H. Amborn, E. Eggebrecht, W.K. Konrad und U. Luig.
28942: EYRE, Vincent. - Retraite et destruction de l'armée l'Afghanistan en janvier 1842, journal du lieutenant Vt. Eyre .. suivi de notes-familières écrites pendant sa captivité chez les Afghans. Traduit de l'Anglais sur la 3me édition, par Paul Jessé.
16886: EYRE, Vincent. - Verhaal van de krijgsgebeurtenissen en verschrikkelijke rampspoeden van het Engelsche leger in Cabul en van de krijgsgevangenschap in Affchanistan. Naar den 3e Engelschen druk.
3085: EZERMAN, J.L.J.F. - Beschrijving van den Koan Iem-Tempel 'Tiao-Kak-Sie' te Cheribon.
33241: FABER, Paul. - Africa at the Tropenmuseum. (With contributions by) Sonja Wijs & Daan van Dartel.
5232: FABER, G.H. von. - Oud Soerabaia. De geschiedenis van Indië's eerste koopstad van de oudste tijden tot de instelling van de gemeenteraad (1906).
267: FABIUS, Gerardus. - Zijne majesteits raderstoomschip Soembing overgedragen aan Japan. De drie diplomatieke reizen van kapitein G. Fabius ter opening van Deshima en Nagasaki in 1854, 1855 en 1856. Ingeleid en uitgegeven door J. Stellingwerff.
36444: FABRICIUS, Johan. - Halfbloed. Roman.
34954: FABRICIUS, Jan. - Tempo doeloe. Uit de goeie ouwe tijd.
37047: FABRICIUS, Johan. - East Indies episode. An account of the demolitions carried out and of some experiences of the staff in the East Indies Oil Areas of the Royal Dutch-Shell Group during 1941 and 1942.
29314: FABRICIUS, Johan. - Het beest uit zee. De ondergang van de Oostindiëvaarder 'Batavia'.
21532: FABRICIUS, Jan. - Uit mijn tijd.
30657: FAGAN, Gawie & Gwen. - Kerkstraat in't Land van Waveren.
33362: FAMARS TESTAS, Willem de. - Reisschetsen uit Egypte 1858-1860 naar ongepubliceerde handschriften bewerkt en geannoteerd door Maarten J. Raven..
33285: FARRINGTON, Karen. - Ship wrecks.
6972: FASSEUR, Cees. - De indologen. Ambtenaren voor de Oost 1825-1950.
7507: FASSEUR, Cees. - De weg naar het paradijs en andere Indische geschiedenissen.
35888: FATAH-BLACK, Karwan. - Sociëteit van Suriname 1683-1795. Het bestuur van de kolonie in de achttiende eeuw.
35698: FATAH-BLACK, Karwan & Aart RUIJTER. (Red.). - Ten exempel van anderen. De processen tegen opvarenden van de piratenschepen Trompeuse en Resolution in Suriname en op St. Thomas in 1684. Ingeleid en bezorgd.
10433: FAUCHER, Léon. - Études sur l'Angleterre.
18144: FAWCETT, Raymond. (Ed.). - What was their life ? Ao tea roa New Zealand.
37046: FEDDERSEN, Carl Fredrik. - Principled pragmatism - VOC interaction with Makassar 1637-68, and the nature of Company diplomacy.
32733: FEENER, R.M., P. DALAY, A. REID. (Ed.). - Mapping the Acehnese past.
201: FEENSTRA KUIPER, J. - Japan en de buitenwereld in de achttiende eeuw.
35824: FEER, Anna van der. - 5 Indonesian portraits (2 men and 3 women).
15725: FEHMI, Youssouf. - Histoire de la Turquie. Préface de M. Antoine Baumann.
6468: FEHR, William. - Treasures at the castle of Good Hope. Skatte in die kasteel de Goede Hoop. 4th edition.
7390: FEITH, P.R. - Catalogus der verzameling van boeken en prenten betrekking hebbende op de stad Batavia, bijeengebracht door en eigendom van P.R. Feith.
28521: FELLECHNER, MÜLLER, HESSE. - Bericht über die im höchsten Auftrage seiner königlichen Hoheit des Prinzen Carl von Preussen und Sr. Durchlaucht des Herrn Fürsten v. Schoenburg-Waldenburg bewirkte Untersuchung einiger Theile des Mosquitolandes, erstattet von der dazu ernannten Commission.
21031: FENTON, Edward. - The troublesome voyage of captain Edward Fenton 1582-1583. Narratives & documents edited by E.G.R. Taylor.
14097: FERGUSON, Margaretha. - Elias in Batavia en Jakarta.
32739: FERNOW, Berthold. (Ed.). - The records of New Amsterdam from 1653 to 1674 Anno Domini. Minutes of the court of burgomasters and schepens.
30514: FERRAND, Gabriel. - Essai de grammaire Malgache.
14640: FIELDHOUSE, D.K. - The Colonial Empires. A comparative survey from the eighteenth century.
34907: FIENIEG, Anouk. - Sejarah Sintang - the history of Sintang. A collection of books, manuscripts, archives and articles.
23803: FILCHNER, Wilhelm. - Bismillah. Vom Huang-ho zum Indus. 7. Auflage.
32072: FINCH, Roger. - The ship painters.
29132: FINDEN & BARTLETT, William Henry. - The ports, harbours, watering-places, and coast scenery of Great Britain. Illustrated by views taken on the spot, by W.H. Bartlett; with descriptions by William Beattie.
21697: FINDLAY, D.G.A. - De geschiedenis van het bagno van Frans Guyana. 2e druk.
32174: FISCHER, E.J. (Red.). - Katoen voor Indië. Sociale ondernemers op het spoor naar vooruitgang 1815-1940.
32152: FISCHER, E.J., J.L.J.M. van GERWEN, H.J.M. WINKELMAN. - Bestemming Semarang. Geschiedenis van de textielfabrikanten Gelderman in Oldenzaal 1817-1970.
36195: FISHER, Alexander. - Dagboek eener ontdekkingsreis naar de Noorderpoolstreken, met de schepen .. Hecla en Griper, in de jaren 1819 en 1820. Uit het Engelsch naar den vierden verbeterden druk, door J. Lehman de Lehnsfeld.
31058: GREENLAND WHALE FISHERY. - De Groenlands vaarder. Rooktabak.
8334: FISKE, John. - The beginnings of New England or the puritan theocracy in its relation to civil and religious liberty.
9676: FITZPATRICK, James Percy. - The Transvaal from within. A private record of public affairs. 7th impression.
3353: FLANAGAN, Laurence & Robert STÉNUIT. - Schatten van de Armada.
29054: FRENCH BATTLE-FLEET. - Verzeichnuss der Frantsösischen Kriegs-Schiffe/ wie alt dieselbige seyen/ von ihrer Ladung/ Geschüts/ Mannschafft/ und derselben Befehlshaber.
29758: FLEISCHMANN, Arthur. - JANSEN, Fr. (Ed.). - Bali in the 1930s. Photographs and sculptures by Arthur Fleischmann. Editor Frans Jansen. Text by Paul de Bont & Dominique Fleischmann.
36993: FLEURY, (Claude). - Les moeurs des Israélites, ou l'on voit le modele d'une politique simple & sincere pour le gouvernement des etats & de la réformation des moeurs. Derniere édition, corrigée & augmentée.
662: FLIER, A. van der (A. Redichem). - Van Jacatra tot Batavia. (Roman).
36426: FLINDERS, Matthew. - A voyage to Terra Australis; undertaken for the purpose of completing the discovery of that vast country, and proscuted in the years 1801, 1802, and 1803, in his majesty's ship the Investigator, and subsequently in the armed vessel Porpoise and Cumberland schooner with an account of the shipwreck of the Porpoise, arrival of the Cumberland at Mauritius, and imprisonment of the commander during six years and half in that island.
35983: FLONK, Albert. - Catalogus van voorwerpen uit de VOC collectie van Albert Flonk. Inv. 1 - 156.
32716: FLORIDA, N. - Writing the past, inscribing the future. History as prophecy in colonial Java.
19304: FLYNN, Frank. - Northern gateway.
36645: FOKKE SIMONSZ., Arend. - Geheimzinnige toebereidselen tot eene boertige reis door Europa. Vermaakshalven voorgeleezen in, en opgedraagen aan, de Maatschappij der Verdiensten, onder de spreuk: Felix Meritis.
37064: FOKKEN, Margriet. - Beyond being koelies and kantráki. Constructing Hindostani identities in Suriname in the era of indenture, 1873-1921.
32083: FOKKENS, F. - The great cultures of the isle of Java. With a preface by Treub.
36707: FOLIN, Marquis de. - Pêches et chasses zoologiques.
8029: FONTAINE, Jos. - Zeelandia. De geschiedenis van een fort.
32127: FONTAINE, J. - Onderweg van onafhankelijkheid naar zelfstandigheid. 250 jaar Hernhutterzending in Suriname 1735-1985.
34816: FONTEIN, Jan. (Ed.). - Djakarta Museum. Art treasures.
2352: FONTEIN, J. - Het goddelijke gezicht van Indonesië. Meesterwerken der beeldhouwkunst 700-1600. Met bijdragen van R. Soekmono en Edi Sedyawati.
31634: FOORE, Annie. (F.J.J.A. IJzerman-Junius). - Florence's droom. Novelle. 5e druk.
31635: FOORE, Annie. (F.J.J.A. IJzerman-Junius). - De koloniaal en zijn overste. Een roman. 2e druk.
31574: FOORE, Annie. (F.J.J.A. IJzerman-Junius). - Indische huwelijken.
20714: FOORE, Annie. (F.J.J.A. IJzerman-Junius). - Bogoriana. Roman uit Indië. 2e druk.
36765: FORBES-LINDSAY, C.H. - America's insular possessions.
31527: FORBES, Henry O(gg). - A naturalist's wanderings in the Eastern Archipelago. A narrative of travel and exploration from 1878 to 1883.
36780: FORD, Richard. - Gatherings from Spain. Bij the author of the Handbook of Spain; chiefly slected from that book, with much new matter. New edition.
13218: FORMOSA. - De dagregsiters van het kasteel Zeelandia, Taiwan 1629-1662. Uitgegeven door J.L. Blussé, M.E. van Opstall, Ts'ao Yung-ho, N.C. Everts, W.E. Milde.
33016: FOUQUIER, Armand. - Levensbeelden uit de jaarboeken der lijfstraffelijke regtspleging. Naar het Fransch.
37043: FRAASSEN, Christaan Frans van. - Maluku. Ternate en de wereld van de vier bergen.
4251: FRANCIS, Emanuel Alexander Intveld. - Mijn beroep op het Nederlandsche volk. Request ingediend aan de Staten-Generaal.
29229: FRANCIS, Emanuel Alexander Intveld. - Iets over de particuliere landerijen bewesten de rivier Tjimanok.
31782: FRANCK, Harry A. - Roaming through the West Indies.
23000: FRANCKE, Johan. - Utiliteyt voor de gemeene saake. De Zeeuwse commissievaart en haar achterban tijdens de negenjarige oorlog, 1688-1697.
35402: FRANCQ VAN BERKHEY, Joannes le. - De zeetriumph der Bataafsche vryheid, of Doggersbank bevochten den 5den van oogstmaand 1781.
36153: FRANK, Katherine. - A voyager out. The life of Mary Kingsley.
36453: FRANKE, S. - In de desa.
35517: FRANKE, S. - Sinjo-Juul.
1259: FRANKE, S. - Een stad verrees. Roman uit het oude Batavia.
24591: FRANKEN, L. - Indrukken van een reis per stoomschip naar Zuid-Afrika. 3e vermeerderde druk.
36678: FRANKLIN, John. - Narrative of a journey to the shores of the Polar Sea, in the years 1819, 20, 21, and 22. Second edition.
34535: FRASER, Maryna. (Ed.). - Johannesburg pioneer journals 1888-1909.
24822: FRASER, Donald. - Winning a primitive people. Sixteen years'work among the warlike tribe of the Ngoni and the Senga and Tumbuka peoples of Central Africa. With an introduction by J.R. Mott.
36942: FREDERIKS, Peter. - Hitte en heimwee. Brieven en berichten van passanten op Curaçao 1910-1930.
37012: FREMONT-BARNES, Gregory. - The wars of the Barbary pirates. To the shores of Tripoli: the rise of the US navy and marines.
36650: FRÉMONT, J.C. - Report of the exploring expedition to the Rocky Mountains in the year 1842, and to Oregon and North California in the years 1843 - '44.
36711: FRENCH, George. - The history of Col. Parke's administration whilst he was captain-general and chief governor of the Leeward Islands; with an account of the rebellion in Antegoa: wherein he, with several others, were murther'd on the 7th of December 1710.
32056: FRERE-COOK, Gervis. (Ed.). - The decorative arts of the mariner.
32195: FRERIKS, Kester. - Geheim Indië. Het leven van Maria Dermoût 1888-1962.
3799: FREUCHEN, P. - In het witte Noorden. Mijn leven als Eskimo tusschen ijsberen en wolven. Nederlandsche bewerking van F.Koning.
8279: FREYGANG, Wilhelm & Frederika von. - Brieven over den Kaukasus en Georgie, en verslag van eene reis in Perzie in 1812. Uit het Fransch oorspronkelijke der reizigers zelve den heer Wilhelm van Freygang en deszelfs echtgenoote.
7344: FREYRE, Gilberto. - The masters and the slaves. (Casa-grande & senzala). A study in the development of Brazilian civilization. Translated from the Portuguese by Samuel Putman. Second edition, revised.
30576: FREYRE, Gilberto. - Terres du sucre. (Nordeste). Traduit du portugais par J. Orecchioni. Avant-propos de J. Duvignaud.
25161: FREYRE, Gilberto. - Maitres et esclaves (Casa grande e senzala). Traduit du portugais par Roger Bastide. Préface de Lucien Febure.
36427: FREZIER, Amédée François. - A voyage to the South-Sea, and along the coasts of Chili and Peru, in the years 1712, 1713, and 1714. Particularly describing the genius and constitution of the inhabitants, as well Indians as Spaniards: their customs and manners, their natural history, mines, commodities, traffick with Europe, etc. With postscript by Edmund Halley. And an account of the settlement, commerce, and riches of the Jesuites in Paraguay.
626: FREZIER, (Amédée François). - Reis-beschryving door de Zuid-Zee, langs de kusten van Chili, Peru en Brazil, opgestelt op eene reistocht gedaan in de jaren 1712, 1713, en 1714. Nevens eene beschryvinge van de regeringe der Yncas, koningen van Peru, en hun ryk, zo als het was voor den komst der Spanjaarden aldaar. Het eene uit het Fransch vertaalt, en het andere opgemaakt uit verscheide schryveren, door Isaak Verburg.
29215: FRIEDMANN, S. - Nederlandsch Oost- en West-Indië volgens de nieuwste inrigting, met betrekking tot aardrijkskunde, statistiek, voortbrengselen, luchtgesteldheid, en vooral tot den gezondheidstoestand. Uit het Hoogduitsch.
6584: FRIJHOFF, Willem. - Wegen van Evert Willemsz. Een Hollands weeskind op zoek naar zichzelf, 1607-1647.
34634: FROBISHER, Martin. - The third voyage of Martin Frobisher to Baffin Island 1578. Edited by James McDermott.
36375: FROE, A. de. - The voyage of Barendz and Heemskerk to Nova Zembla.
31572: FROMBERG, Pieter Hendrik. - Verspreide geschriften. Verzameld door Chung Hwa Hui, Chinese Vereeniging in Nederland.
5240: FRUIN-MEES, W. - Geschiedenis van Java. Met een inleidend woord van Hoesein Djajadiningrat. Eerste en Tweede herziene druk.
7750: FRUIN-MEES, W. - Waarom Batavia en Mataram van 1629 - 1646 geen vrede hebben gesloten.
3804: FUCHS, Vivian & Edmund HILLARY. - De Zuidpool bedwongen. Wij trokken dwars door Antarctica. (Vertaling J.F. Kliphuis).
3802: FUCHS, Vivian & Edmund HILLARY. - The crossing of Antarctica. The Commonwealth Trans-Antarctic Expedition 1955-58. Third edition.
17409: FUHRMANN-PLEMP VAN DUIVELAND, M.R.C. - Der Untergang der Batavia und andere Schiffsjournale und Originalberichte aus der grossen Zeit der niederländischen Seefahrt im 17. und 18. Jahrhundert. Herausgegeben, übertragen und kommentiert.
35143: FULLER, Thomas E. - The right honourable Cecil John Rhodes. A monograph and a reminiscence.
19848: FURNAS, J.C. - Goodbye to Uncle Tom.
33378: FURRER, Konrad. - Wanderungen durch Palästina.
6605: GAASTRA, Femme S. - De geschiedenis van de VOC.
32828: GAASTRA, Femme S. - De geschiedenis van de VOC. 3e druk.
203: GAASTRA, Femme S. - Bewind en beleid bij de VOC. De financiële en commerciële politiek van de bewindhebbers 1672-1702.
8966: GAASTRA, Femme S. - De geschiedenis van de VOC.
21462: GAAY FORTMAN, B. de. - Curaçao en onderhoorige eilanden 1816-1828.
36970: GAAY FORTMAN, B. de. - Aantekeningen omtrent een verblijf op Curaçao in 1825 en 1826.
4260: GABRIËLSE, Johannes. - Uit het schetsboek van Gabriëlse.
32497: GAGE, Thomas. - Nieuwe ende seer naeuwkeurige reyse door de Spaensche West-Indien. Overgeset door H.v. Q(uellenburgh).
35889: GAILLARD, Karin. - Gezonken schatten. Keramiek uit scheepswrakken.
33811: GALEN, Jan van. - Marble grave memorial erected in the Nieuwe Kerk in Amsterdam in 1656.
10555: GALESTIN, Th.P. (Red.). - Hedendaagse kunst van Bali. Uit het eigendom van Hare Majesteit de Koningin van de Rijksuniversiteit te Leiden en van de heer Rudolf Bonnet te Blaricum.
9103: GALESTIN, Th.P. - Hedendaagse schilderkunst van Indonesië tevens catalogus van de tentoonstelling van hedendaagse Indonesische schilderijen afkomstig uit de verzameling van Mobil Oil Corporation.
6282: GALLETTI, A., A.J. VAN DER BURG, P. GROOT. - The Dutch in Malabar (Julius Valentijn Stein van Gollenesse and Adriaan Moens)... with introductions and notes. Madras, 1911. Reprint.
32655: GALLOIS, W.O. - Rapport nopens den staat van zaken in de Minahassa.
36541: GALLOP, Annabel Teh. - The legacy of the Malay letter. Warisan warkah Melayu. With an essay by E. Ulrich Kratz.
3314: VASCO DA GAMA. - Calcoen. Récit Flamand du second voyage de Vasco de Gama vers l'Inde, en 1502-1503. Texte original en fac-similé, avec traduction, notes et introduction de J. Denucé.
8787: GARDNER, Ernest Arthur. - Ancient Athens. 2nd edition.
34536: GARRETT, Edmund. - The Garrett papers edited with an introduction by Gerald Shaw.
20271: GARRISON, William Lloyd. - The new 'reign of terror' in the slaveholding states, for 1859-60.
15444: GASTEREN, L.A., H.J. MOESHART, H.C. TOUSSAINT, P.A. de WILDE. (Red.). - In een Japanse stroomversnelling. Berichten van Nederlandse watermannen, rijswerkers, ingenieurs, werkbazen - 1872-1903. Met bijdragen van H. Beukers, L.A. van gasteren, T. Haga, e.a.
29336: GAUME, J. - Les trois Rome. Journal d'un voyage en Italie.
35420: GAUNT, William. - Marine painting. An historical survey.
14940: GAWRONSKI, Jerzy. - De equipagie van de Hollandia en de Amsterdam. VOC-bedrijvigheid in 18de-eeuws Amsterdam.
6284: GEER, Willem van. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Ceilon.
4408: GEERKE, H.P. - Jan Pieterszoon Coen. De baanbreker in ons Indië.
35898: GEERTZ, Clifford. - Tihingan: a Balinese village.
6157: GELDER, R. van & L. WAGENAAR. - Sporen van de Compagnie. De VOC in Nederland.
35396: GELDER, Roelof van. - Dichter in de jungle. John Gabriel Stedman (1744-1797).
27661: GELDER, Roelof van. - Naporra's omweg. Het leven van een VOC-matroos (1731-1793).
18699: GELDER, Roelof van. - Het Oost-Indisch avontuur. Duitsers in dienst van de VOC (1600-1800).
13394: GELDERLAND. - Gereformeerde dyck-rechten, van't rijck van Nymegen, Over- ende Neder-Betouwe, sampt Maes ende Wael, by de Staten des Furstendoms Gelre ende Graeffschaps Zutphen geapprobeert ende bestedight op eenen landt-dag tot Arnhem, den 24 Augustus 1640 (and) 1657 (and) 1679.
3716: GELEYNSSEN DE JONGH, Wollebrandt. - De Remonstrantie van W. Geleynssen de Jongh. Uitgegeven door W. Caland.
34897: KONINKLIJK NEDERLANDSCH AARDRIJKSKUNDIG GENOOTSCHAP. - Koloniaal-aardrijkskundige tentoonstelling ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het Koninklijk Aardrijkskundig Genootschap. Catalogus.
30229: KONINKLIJK BATAVIAASCH GENOOTSCHAP. - Feestbundel uitgegeven door het Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappenbij gelegenheid van zijn 150 jarig bestaan 1778-1928.
37034: GENT, Tobias van. - Jochem Hendriksz Swartenhondt (1566-1627). Van scheepsjongen tot admiraal en kroegbaas.
33678: GENT, Tobias van & Ruud PAESIE. (Red.). - Zeeuwse zeehelden uit de zestiende en zeventiende eeuw.
30197: GENT, L.F. van. - Soeradji. Lotgevallen van een Javaansche militair. (Met medewerking van) Raden Ngabehi Soeradipoera.
1243: GENT, L.F. van. - Logementen en herbergen van Oud-Batavia.
33388: GÉRAMB, Marie Joseph de. - Pélerinage a Jérusalem et au Mont-Sinaï en 1831, 1832 et 1833. 3e édition.
33355: GÉRAMB, Marie Joseph de. - Reys naer Jerusalem en den Berg Sinai in 1831, 1832 en 1833. Uyt het Fransch vertaeld door P. Visschers.
8805: GERBET, Ph(ilippe Olympe). - Esquisse de Rome chrétienne. 4me édition.
28100: GERICKE, J.F.C. & T. ROORDA. - Javaansch-Nederlandsch handwoordenboek. Vermeerderd en verbeterd door A.C. Vreede, met medewerking van J.G.H. Gunning.
34589: GÉRIOLLES, A. de. - Un Parisien à Java. 3me edition.
36295: GERLACHE DE GOMERY, Adrien. - Vijftien maanden in den Antarctic. Reis van de 'Belgica'. Met een voorbericht door Elisee Reclus. Vertaling van L.C. Vrijman.
36290: GERLACHE DE GOMERY, Gaston de. - Terug naar de Zuidpool. Het verhaal van de Belgische Zuidpoolexpeditie 1957-1958.
36276: GERLACHE, Gaston de & Antoine de LIGNE. - Belgische Zuidpoolexpeditie. Antarctic.
33175: GERMANY. - - MÜNCHEN.
34725: GERNER, Manfred. - Architectures de l'Himalaya.
1726: GERRITSZ., Hessel. - The Arctic North-East and West passage. Detectio freti Hudsoni or Hessel Gerritsz's collection of tracts by himself, Massa and De Quir on the N.E. and W. passage, Siberia and Australia. Reproduced, with the maps, in photolithography in Dutch and Latin after the editions of 1612 and 1613. Augmented with a new English translation by Fred. John Millard and an essay on the origin and design of this collection by S. Muller.
7716: GERRITSZ., Hessel. - Beschryvinghe van der Samoyeden Landt en Histoire du pays nommé Spitsberghe. Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
3791: GESCHER, F.M. - Naar de uiteinden der aarde. Per slede en door de lucht. Een halve eeuw Pool-ontdekkingen.
36562: GEURTJENS, H. - Keieesche legenden.
5518: GEURTJENS, H. - Zijn plaats onder de zon.
5731: GEURTJENS, H. - Op zoek naar oermenschen.
28141: GEURTJENS, H. - Spraakleer der Keieesche taal.
19595: GEURTJENS, H. - Oost is Oost en West is West. Psychologische en andere tegenstellingen toegelicht met voorbeelden uit eigen ervaring.
4618: GEVERS DEYNOOT, Willem Theodore. - Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862.
6470: GEYER, A.L. - Das wirtschaftliche System der Niederländischen Ostindischen Kompanie am Kap der Guten Hoffnung 1785-1795.
3807: GIAEVER, John. - Twee jaar in het Zuidpool-gebied met de Maudheim-expeditie. De spannende ervaringen van de Noors-Brits-Zweedse expeditie van 1949-1952 naar Antarctis. Met een voorwoord van H.U. Sverdrup en bijdragen van Valter Schytt, E.F. Roots, Gordon de Q. Robin en R. von Essen.
36939: GIBBES, F.E., N.C. RÖMER-KENEPA, M.A.SCRIWANEK. - De Curaçaoënaar in de geschiedenis 1499-2010.
36966: GIBBES, F.E., N.C. RÖMER-KENEPA, M.A.SCRIWANEK. - De bewoners van Curaçao. Vijf eeuwen lief en leed 1499-1999.
36481: GIBBONS, James & A. KIMELENG. - Agama Jésoes Christoes terkoetip dari pada kitab jang 'alamatja agama nênêk mojang kita.
35386: GIBRALTAR. - - PLACAAT. De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. dat niemand van de ingezeetenen deeser lande hem verstoute/ om aan de stad (Gibraltar) eenige hulpe met oorlog- of mondbehoeftens toe te brengen ..
36884: WEST-INDISCHE GIDS. - DE WEST-INDISCHE GIDS onder redactie van J. Boeke, B. de Gaay Fortman, en W.R. Menkman. Jaargang 25.
36885: WEST-INDISCHE GIDS. - DE WEST-INDISCHE GIDS onder redactie van J. Boeke, B. de Gaay Fortman, en W.R. Menkman. Jaargang 23.
36887: WEST-INDISCHE GIDS. - WEST-INDISCHE GIDS onder redactie van H.D. Benjamins, J. Boeke, B. de Gaay Fortman, Joh. F. Snelleman en C.A.J. Struycken de Roysancour. Jaargang 6.
36888: WEST-INDISCHE GIDS. - DE WEST-INDISCHE GIDS onder redactie van H.D. Benjamins, J. Boeke, B. de Gaay Fortman, Joh. F. Snelleman en C.A.J. Struycken de Roysancour. Jaargang 10.
36889: WEST-INDISCHE GIDS. - DE WEST-INDISCHE GIDS onder redactie van H.D. Benjamins, J. Boeke, B. de Gaay Fortman, Joh. F. Snelleman en C.A.J. Struycken de Roysancour. Jaargang 9.
36890: WEST-INDISCHE GIDS. - DE WEST-INDISCHE GIDS onder redactie van H.D. Benjamins, J. Boeke, B. de Gaay Fortman, Joh. F. Snelleman en C.A.J. Struycken de Roysancour. Jaargang 4.
36891: WEST-INDISCHE GIDS. - DE WEST-INDISCHE GIDS onder redactie van H.D. Benjamins, J. Boeke, B. de Gaay Fortman, Joh. F. Snelleman en C.A.J. Struycken de Roysancour. Jaargang 8.
36892: WEST-INDISCHE GIDS. - DE WEST-INDISCHE GIDS onder redactie van H.D. Benjamins, J. Boeke, B. de Gaay Fortman, Joh. F. Snelleman en C.A.J. Struycken de Roysancour. Jaargang 7.
32656: GIEBEL, C. - Morotai. De bevrijding van de Grote Oost en Borneo (april 1944 - april 1946).
32048: GIGGAL, Kenneth. - De klassieke zeilschepen.
34950: GIJSBERTI HODENPIJL, A.K.A. - Een merkwaardige zeereis van Manilla naar Japan in 1704 (van Karel van der Hagen).
36924: GILL, Ronald G. - Een eeuw architectuur op Curaçao. De architectuur en stedenbouw van de twintigste eeuw op Curaçao.
36279: GILLES, Kim Fairley & Silas Hibbard AYER. (Ed.). - Boreal ties. Photographs and two diaries of the 1901 Peary relief expedition.
12508: GILLESPIE, Alexander. - Reis door de binnenlanden van Rio de la Plata, in het jaar 1806. Naar het Engelsch, volgens eene Hoogduitsche vertaling.
10940: GILLISS, James Melville. - The U.S. Naval Astronomical Expedition to the southern hemisphere, during the years 1849-'50-'51-'52. Vol.I-II: Chili, the Andes and the Pampas.
9690: GILLISS, James Melville. - The U.S. Naval Astronomical Expedition to the Southern Hemisphere, during the years 1849-'50-'51-'52. Volume I: Chili: its geography, climate, earthquakes, government, social condition, mineral and agricultural resources, commerce, &c.
8216: GIRARD, Alex. - La province de Québec. Son organisation politique et administrative, ses ressources agricoles, minieres et industrielles.
35821: LA NAVIGATION DANS LA GLACE. - 'T Binnen seylen der Groenlands vaarders. - La navigation des pecheurs dans le port. - Il veleggiare dei pescatori nel porto. - Das Seeglen der Grönlands Fahren in dem Hafen.
33564: GLAS, George. - The history of the discovery and conquest of the Canary Islands: translated from a Spanish manuscript, lately found in the Island of Palma. With an enquiry into the origin of the ancient inhabitants. To which is added, a description of the Canary Islands, including the modern history of the inhabitants, and an account of their manners, customs, trade, &c.
36639: GLATZ, J. - Merkwaardige reizen in en door vreemde werelddeelen, ingerigt naar de vatbaarheid der jeugd. Naar het Hoogduitsch. Deel II: Iets over Indianen in Amerika, en de Karaïben in West - Indië. 4e druk.
8137: GLAZIER, Willard. - Headwaters of the Mississippi; comprising biographical sketches of early and recent explorers of the great river, and a full account of the discovery and location of the true source in a lake beyond Itasca.
35904: GNEWOESJEWA, E.I. - De levensgeschiedenis van W.P. Mamalyga (Malygin). 'Rustverstoorder' in Nederlands-Indië.
34425: GOBÉE, E. & C. ADRIAANSE. - Nasihat-nasihat C. Snouck Hurgronje semasa kepegawaiannya kepada pemerintah hindia belanda 1889-1936. Keta pengantar oleh P. Sj. van Koningsveld.
35229: GODARD, Philippe. - The first and last voyage of the Batavia. With the contribution of Phillida Stephens.
31911: GODDIO, Franck & Evelyne JAY GUYOT DE SAINT MICHEL. - Griffin on the route of an indiaman.
31910: GODDIO, Franck, Monique CRICK, Peter LAM, Stacey PIERSON, Rosemary SCOTT. - Lost at sea. The strange route of the Lena Shoal junk.
6476: GODEE MOLSBERGEN, E.C.& Joh. VISSCHER. - South-African history told in pictures. Pictorial atlas. Zuid-Afrika's geschiedenis in beeld. Platen-atlas.
4288: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Jan van Riebeeck en zijn tijd. Een stuk zeventiende-eeuws Oost-Indië. 2e druk.
14836: GODEE MOLSBERGEN, E.C. - Geschiedenis van de Minahassa tot 1829.
7558: GODÉE MOLSBERGEN, E.C. - Tijdens de O.I. Compagnie.
35425: GOEDDE, Lawrence Otto. - Tempest and shipwreck in Dutch and Flemish art. Covention, rhetoric, and interpretation.
35222: GOEDE, Willem. - De onzigtbare, of de goddelijke voorzienigheid werkzaam in de lotgevallen der menschen. Een historisch, zedekundig en godsdienstig leesboek.
19714: GOEDEL, C. - Sklaverei und Emancipation der schwarzen Rass in den Vereinigten Staaten von Nordamerika. Geschichtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Züricher Comité zur Unterstützung der befreiten Farbigen.
31596: GOENS, Rijkloff Volkertsz. van. - Memoirs of Ryckloff van Goens .. delivered to his successors Jacob Hustaart on December 26, 1663 and Ryckloff van Goens the Younger on April12, 1675. Translated from the original by E. Reimers
260: GOENS, Rijklof van. - De vijf gezantschapsreizen van Rijklof van Goens naar het Hof van Mataram 1648-1654. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
14498: GOENS, Rijklof Volkertsz. van. - Javaense reyse. De bezoeken van een VOC-gezant aan het hof van Mataram, 1648-1654. Ingeleid en van commentaar voorzien door Darja de Wever.
17411: GOERING, Anton. - Vom tropischen Tiefland zum ewigen Schnee. Eine malerische Schilderung des schönsten Tropenlandes Venezuela.
36603: GOETHE, Friedrich. - Die Vogelinsel Mellum. Beiträge zur Monographie eines deutschen Seevogelschutsgebietes.
36912: GOILO, E.R. - Gramatica Papiamentu.
35769: GOLDIE, W. - Het een en ander over oudheidkundige monumenten in de XXVI Moekims (IX Moekims Toengkoeb) in Groot-Atjeh.
22771: GOLDSMITH, Oliver. - An history of the earth and animated nature. 2nd edition.
35037: GOMMANS, Jos. - The unseen world. India and the Netherlands from 1550.
35036: GOMMANS, Jos. - De verborgen wereld. India en Nederland vanaf 1550.
35922: GONDA, J. - Pigafetta's vocabularium van het Molukken-Maleisch.
24441: GONSALVES DE MELLO, José Antonio. - Nederlanders in Brazilië (1624-1654). De invloed van de Hollandse bezetting op het leven en de cultuur in Noord-Brazilië. Uit het Portugees vertaald door G.N. Visser. Opnieuw bewerkt door B.N. Teensma.
13857: GONTAUT, Jacobus Alanus de. - De voornaemste waerheden der Ghristelyke religie, getrokken uyt de H. Schriftuur tot onderwyzinge der jonkheyt .. derden druk.
19877: GOODWIN, Maud Wilder. - Dutch and English on the Hudson. A chronicle of colonial New York.
6023: GOOR, Jurrien van. - Kooplieden, predikanten en bestuurders overzee. Beeldvorming en plaatsbepalingen in een andere wereld.
4292: GOOR, J. van. (Ed.). - Imperialisme in de marge. De afronding van Nederlands-Indië.
6289: GOOR, Jurrien van. - Jan Kompenie as schoolmaster. Dutch education in Ceylon 1690-1795.
33730: GOOR, Jurrien van. - Jan Pieterszoon Coen (1587-1629). Koopman-koning in Azië.
32722: GOOR, Jurrien van. - Dutch 'calvinists' on the Coromandel coast and in Sri Lanka.
2470: GOOR, Jurrien van. - De Nederlandse Koloniën. Geschiedenis van de Nederlandse expansie 1600-1975.
21705: GOOR, Jurrien van. - Indische avonturen. Opmerkelijke ontmoetingen met een andere wereld.
207: GOOR, J. van. (Ed.). - Trading companies in Asia 1600-1830.
19067: GORDON, David J. - Handbook of South Australia. Issued by the government of South Australia.
18163: GORDON, Mona. - Vintage. People & things in old New Zealand.
29815: GORIS, R. - Beknopt Sasaksch-Nederlands woordenboek.
34660: GORKOM, Wilhelm Johan. - Ongezond Batavia, vroeger en nu. Noodzakelijkheid van een organieken stedelijken gezondheidsdienst.
32100: GORKOM, K.W. van. - Oost-Indische cultures. Opnieuw uitgegeven onder redactie van H.C. Prinsen Geerligs. 2e veel vermeerderde druk.
6521: GOSLINGA, C.Ch. - The Dutch in the Caribbean and on the Wild Coast 1580-1680.
4813: GOSLINGA, C.Ch. - The Dutch in the Caribbean and in Surinam 1791/5 - 1942.
30529: GOSLINGA, C.Ch. - Curaçao and Guzmán Blanco. A case study of small power politics in the Caribbean.
6707: GOSLINGA, C.Ch. - A short history of the Netherlands Antilles and Surinam.
11689: GOSLINGA, Cornelis Christiaan. - Emancipatie en emancipator. De geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse Eilanden en van het werk der bevrijding.
34348: GOSSELINK, Martine, Maria HOLTROP & Robert ROSS. (Ed.). - Goede Hoop. Zuid-Afrika en Nederland vanaf 1600. Met advies van Robert Ross.
29570: GOSSELINK, Martine. - Land in zicht. Vingboons tekent de wereld van de 17de eeuw. Eindredactie Paul Brood.
29410: GOUDOEVER, W.A. van. - Onder de hoede van een naam. Leven en werken van Elisabeth M.L. van Deventer-Maas 1857-1942.
32795: GOURGAUD, (Gaspard). - Napoléon et la Grande-Armée en Russie, ou examen critique de l'ouvrage de M. le Comte Ph. de Ségur.
27869: GOUW, J.L. van der. - Claes Kniphof, kaperkapitein van Christiaan II in 1525 voor de Hollandse kust.
36854: GOWRICHARN, Ruben. - Miskend verleden. Hindostaanse boeren in Suriname 1880-1980.
34075: GOYEN, Jan van. - Three fishing-boats near ruins on shore.
7296: GRAAF, H.J. de. - Batavia in oude ansichten. 2e druk.
5249: GRAAF, H.J. de & Th.G.Th. PIGEAUD. - De eerste Moslimse vorstendommen op Java. Studiën over de staatkundige geschiedenis van de 15de en 16de eeuw.
5247: GRAAF, H.J. de. - De regering van sultan Agung, vorst van Mataram 1613-1645 en die van zijn voorganger Panembahan Séda-Ing-Krapjak 1601-1613.
35937: GRAAF, H.J. de. - Het Semarangse geslacht Bustam in de 18e en 19e eeuw. Afkomst en jeugd van Raden Saleh.
35914: GRAAF, H.J. de. - Een kaart van Batavia van omstreeks 1680.
35909: GRAAF, H.J. de. - De tekeningen van de zee-officier Q.M.R. Ver Huell.
35785: GRAAF, H.J. de. - De gezichten op Oud-Batavia vanuit zee.
37032: GRAAF, H.J. de. - De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram 1646 - 1677. Deel II: Opstand en ondergang.
34818: GRAAF, H.J. de. - Wonderlijke verhalen uit de Indische historie.
33769: GRAAF, H.J. de. - The spread of printing. Eastern hemisphere: Indonesia.
15317: GRAAF, H.J. de. - Nederlandsch-Indië in oude ansichten. 3e druk.
11259: GRAAF, H.J. de. - De geschiedenis van Ambon en de Zuid-Molukken. Met een woord vooraf van H. Baudet.
9299: GRAAF, H.J. de. - De regering van Panembahan Sénapati Ingalaga.
9300: GRAAF, H.J. de. - De regering van Sunan Mangku-Rat I Tegal-Wangi, vorst van Mataram 1646 - 1677.
9791: GRAAF, H.J. de. - De Javaansche Vorstenlanden in oude ansichten. 2e druk.
9819: GRAAF, H.J. de. - Geschiedenis van Indonesië.
9869: GRAAF, H.J. de. - De moord op kapitein François Tack 8 Febr. 1686.
35476: GRAAFF, Grad de. - Oscar Mendlik 1871-1963. Hongaarse zee- en portretschilder te Aerdenhout.
33679: GRAAFF, Bart de, Caesar HULSTAERT, Corine de MAIJER. - Zeeuwen aan de Kaap. Verhalen uit Zuid-Afrika.
32146: GRAAFF, B. de & E. LOCHER-SCHOLTEN. - J.P. Graaf van Limburg Stirum 1873-1948. Tegendraads landvoogd en diplomaat.
19685: GRAAFF, Bob de. - 'Kalm temidden van woedende golven'. Het ministerie van Koloniën en zijn taakomgeving, 1912-1940.
1324: GRAAFF, Nicolaus de. - Reisen gedaan naar alle gewesten des werelds beginnende 1639 tot 1687 incluis. Uitgegeven en toegelicht door J.C.M. Warnsinck.
26359: GRAEFE, F. - De kapiteinsjaren van Maerten Harpertszoon Tromp. Bewerkt door M. Simon Thomas. Met een inleiding van J.C.M. Warnsinck.
6334: GRAEFF VAN POLSBROEK, Dirk de. - Journaal. Belevenissen van een Nederlands diplomaat in het 19e eeuwse Japan. Ingeleid en geannoteerd door Herman J. Moeshart.
16335: GRAHAM BOTHA, C. - 300 years - jaar - ans- jaren. Van Riebeeck festival.
24211: GRAMBERG, Hans. - De overwintering op Nova Zembla.
6336: GRATAMA, Koenraad Wolter. - Leraar onder de Japanners. Brieven van K.W. Gratama betreffende zijn verblijf in Japan 1866-1871. Ingeleid en geannoteerd door H. Beukers, L. Blussé, R. Eggink.
35501: GRAVES, John. - Waterline. Images from the golden age of cruising.
3810: GREELY, Adolphus W(ashington). - Geschiedenis van het poolonderzoek. Voor Nederland bewerkt door F.J. van Uildriks.
32556: GREEN, William A. - British slave emancipation. The sugar colonies and the Great Experiment 1830-1865.
32042: GREENHILL, Basil & Ann GIFFARD. - The merchant sailing ship: a photographic history. 127 photographs from the National Maritime Museum depicting British and North American sailing vessels and the lives of the people who worked in and around them.
36159: GREGG, Frank M. - The founding of a nation. The story of the Pilgrim Fathers, their voyage on the Mayflower, their early struggles, hardship and dangers, and the beginnings of American democracy, as told in the journals of Francis Beaumont, Cavalier.
35141: GREGORY, Theodore. - Ernest Oppenheimer and the economic development of Southern Africa.
6025: GREIG, Doreen. - The reluctant colonists. Netherlanders abroad in the 17th and 18th centuries.
36710: GRENADA. - The Grenada handbook, directory and almanac for the year 1927. Twenty-fourth year of issue. Compiled by the Colonial Secretary.
21604: GRIJNS, Kees & Peter J.M. NAS. (Ed.). - Jakarta-Batavia. Socio-cultural essays.
6366: GRIMM, Peter.( Red.). - Heeren in zaken. De Kamer Rotterdam van de Verenigde Oostindische Compagnie.
7123: GROENEBOER, Kees. - Weg tot het Westen. Het Nederlands voor Indië 1600-1950. Een taalpolitieke geschiedenis.
26005: GROENEBOER, K. (Red.). - Een vorst onder de taalgeleerden. Herman Neubronner van der Tuuk. Taalafgevaardigde voor Indië van het Nederlandsch Bijbelgenootschap, 1847-1873. Een bronnenpublicatie.
8987: GROENEBOER, Kees. - Het ABC voor Indië. Bibliografie van leermiddelen Nederlandse taal voor Nederlands-Indië.
34822: GROENEVELT, C.M.A. - Agatipitsj.
6522: GROL, G.J. van. - De grondpolitiek in het W.I. domein der Generaliteit. Een historische studie. ('s Gravenhage, 1934-47). Reprint.
29539: GROLL, Johannes. - Eene zeehaven voor Batavia. Mijne indrukken over de verzameling van officiëele bescheiden, uitgegeven door de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Batavia.
24710: GROMIER, E. - La vie des animaux sauvages de l'Afrique.
19314: GRONDONA, L.St.Clare. - The kangaroo keeps on talking or the all-British continent. A description of Australian life and industries. With an introduction by Stanley Baldwin.
19017: GROOM, Arthur. - I saw a strange land. (Australia).
26618: GROOT, Irene de & Robert VORSTMAN. - Zeilschepen. Prenten van de Nederlandse meesters van de zestiende tot de negentiende eeuw. Bijeengebracht, ingeleid en van commentaar voorzien. Uitgegeven in samenwerking met het Rijjksprentenkabinet te Amsterdam.
20762: GROOT, E.P. de. - Per mailboot naar Amerika. Vijftig jaar Noordatlantische passagiersvaart onder Nederlandse vlag.
19765: GROOT, A.H. de. - Nederland en Turkije. Zeshonderd jaar politieke, economische en culturele contacten.
19161: GROOT, Edward P. de. - Varen op de Oost. Incidenten, rampen en nostalgie op de vaart naar Indië.
36050: GROTHE, Hugo. - Auf türkischer Erde. Reisebilder und Studien. 2. Auflage.
36520: GRUND, Wim. - Oranje. Een koninklijk schip.
35481: GRUNWALD, Levy. - Koning Dorus en zijn blauwe zeeridders. 7e druk.
2998: GRUYL, Martin E. de. - Dordtse Jonas in olie. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse walvisvaart (in de 17e en 18e eeuw).
33484: DU GUAY-TROUIN, (Réné). - Memoires. Augmentés de son éloge, par (Antoine-Léonard) Thomas.
28506: GUILLERMIN, Gilbert. - Précis historique des derniers événemens de la partie de l'est de Saint-Domingue, depuis le 10 aout 1808, jusqu'a la capitulation de Santo-Domingo. Avec des notes historiques, politiques et statistiques sur cette partie; des réflextions sur l'Amérique septentrionale et des considérations sur l'Amérique méridionale, et sur la restauration de Saint-Domingue.
10921: GUINCHARD, J. - Sweden. Historical and statistical handbook. 2nd edition.
36589: NEW GUINEA. - Officieel Orgaan van de Stichting Transmigratie Nederland-Overzee. Doel: 'een democratisch Nederlands stamland op Ned. Nieuw-Guinee'. Mandblad no. 5.
15065: NEW GUINEA. - Holland in Hollandia.
14698: NEW GUINEA. - Kunstwerke vom Sepik. (Mit Einleitung von P. Wirz).
30965: GUINNESS, (Mary) Geraldine. - Från fjårran Östern. Intryck från missionsfåltet i Kina. Utgifna af hennes syster, med förord af Hudson Taylor.
34469: GULEIJ, Ron & Gerrit KNAAP. (Red.). - Het grote VOC boek.
33900: GUMPERT, Thekla von. - Töchter-Album. Unterhaltungen im häuslichen Kreise zur Bildung des Verstandes und Gemüthes der heranwachsenden weiblichen Jugend. Band 8.
36507: GUNS, Nico. - ms Baloeran. Een beknopte scheepsbiografie.
36505: GUNS, Arnout & Nico. - ss Rotterdam. Een scheepsbiografie.
30661: GUNS, Nico. - Holland Amerika Lijn. Beknopte geschiedenis van een rederij.
30662: GUNS, Nico. - Holland Amerika Line. Short history of a shipping company.
36509: GUNST, Petra. (Red.). - Red Star Line. People on the move.
22855: GURNEY, Joseph John. - A winter in the West Indies, described in familiar letters to Henry Clay of Kentucky.
24703: GUTHE, Hermann. - Palästina.
36180: HAAFNER, Jacob. - Travels on foot through the island of Ceylon.
37058: HAAFNER, Jacob. - De werken. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
3285: HAAFNER, Jacob. - Reize in eenen palanquin; of lotgevallen en merkwaardige aanteekeningen op eene reize langs de kusten Orixa en Choromandel. 2e druk.
13094: HAAFNER, Jacob. - Lotgevallen op eene reize van Madras over Tranquebaar naar het eiland Ceilon. 2e druk.
10325: HAAFNER, Jacob. - UIT MENSCHLIEVENDHEID ZOUDE IK BARBAAR KUNNEN WORDEN. Reizen in Azie van G. Haafner, Q.M.R. VerHuell, J. Olivier en P.P. Roorda van Eysinga tussen 1770 en 1830.
10259: HAAFNER, Jacob. - De werken. Deel I. Bezorgd door J.A. de Moor en P.G.E.I.J. van der Velde.
8630: HAAFNER, Jacob. - Reize naar Bengalen en terugreize naar Europa. Volgens .. nagelatene papieren uitgegeven door C.M. Haafner.
33714: HAAK, A. - Daendels.
25730: HAALMEIJER, Hans & Dik VUIK. - Fluiten, katten en fregatten. De schepen van de Verenigde Oost-Indische Comapgnie, 1602-1798.
35797: HAAN, Frederik de. - De historie van een oudgast.
32638: HAAN, Frederik de. - Oud Batavia. Gedenkboek uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen naar aanleiding van het driehonderdjarig bestaan der stad in 1919.
33251: HAAR, Bernard ter. - De St. Paulus Rots. Dichtstuk. Nieuwe uitgave.
21747: HAAS, C. de. - De grote drie. Nieuw Amsterdam - Oranje - Willem Ruys.
29729: HAASSE, Hella S. - Een handvol achtergrond. 'parang Sawat'. Autobiografische teksten.
19477: HABERLAND, Detlef. - Engelbert Kaempfer 1651-1716. A biography. Translated by P. Hogg.
33710: HABERMEHL, N.D.B. - Toeval of opzet ? De ondergang van het linieschip Prins Willem in september 1781.
26665: HABERMEHL, Nikolaas Dirk Bastiaan. - Joan Cornelis van der Hoop (1742-1825). Marinebestuurder voor stadhouder Willem V en koning Willem I.
28276: HABIBOE, R.R.F. - Tot verheffing van mijne natie. Het leven en werk van François Valentijn (1666-1727).
3813: HACQUEBORD, L., J.R. LEINENGA, K. de KORTE. - Nederlanders in de Poolwinter.
36288: HACQUEBORD, Louwrens. - Nederlandse Poolkringen. Honderdvijfentwintig jaar Nederlands onderzoek in poolgebieden. Rede.
33580: HACQUEBORD, Louwrens. - De Noordse Compagnie (1614-1642). Opkomst, bloei en ondergang.
16344: HACQUEBORD, Louwrens & Pieter van LEUNEN. (Red.). - 400 jaar Willem Barentsz. (1596-1996).
794: HACQUEBORD, Louwrens & René de BOK. - Spitsbergen 79 o N.B. Een Nederlandse expeditie in het spoor van Willem Barentsz.
796: HACQUEBORD, L. & W. VROOM. (Red.). - Walvisvaart in de Gouden Eeuw. Opgravingen op Spitsbergen.
9835: HACQUEBORD, L. - Smeerenburg. Het verblijf van de Nederlandse walvisvaarders op de westkust van Spitsbergen in de zeventiende eeuw. The sojourn of whalers on the westcoast of Spitsbergen in the 17th century (with a summary in English).
24842: HADLAND DAVIS, F. - Mythen & legenden van Japan. Voor Nederland bewerkt door B.C. Goudsmit. 2e druk.
4326: HAECKEL, Ernst. - Uit Insulinde. Vertaald door H.H. Juynboll.
35634: HAECXS, Hendrik. - Het dagboek van Hendricxs, lid van den Hoogen Raad van Brazilië (1645-1654).
9571: HAEFKENS, Jakob. - Centraal Amerika, uit geschiedkundig, aardrijkskundig en statistiek oogpunt beschouwd.
13919: HAEGHE, Carolus van der. - De avonturen van een VOC-soldaat. Het dagboek van Carolus Van der Haeghe 1699-1705. Ingeleid door Jan Parmentier en Ruurdje Laarhoven.
30830: HAERSOLTE, (Jan Willem Jacobus) van. - Zeereizen. Handboek voor toerist en reiziger.
30043: HAGEMAN, J(ohannes). - Handleiding tot de kennis der geschiedenis, aardrijkskunde, fabelleer en tijdrekenkunde van Java.
36732: HAGEN, Victor Wolfgang von. - Frederick Catherwood Archt. Introduction by Aldous Huxley.
35766: HAGEN, B. - Rapport über eine im Dezember 1853 unternommene wissenschaftliche Reise an den Toba-See (Central-Sumatra).
35955: HÄGERDAL, Hans. - From Batuparang to Ayudhya, Bali and the outside world, 1636-1656.
24567: HAGSPIEL, Bruno. - Along the mission trail. Volume V: Japan.
20733: HAKIM, Abdul. - Jakarta tempo doeloe.
29139: HAKS, Leo & Steven WACHLIN. - Indonesië. 500 oude prentbriefkaarten. Inleiding van de hoofdstukken door Diana Darling.
28294: HAKS, Leo & Guus MARIS. - Lexicon of foreign artists who visualised Indonesia (1600 - 1950).
36368: HALL, Charles Francis. - Twee jaren onder de Eskimo's. Naar het Fransch.
34990: HALL, Henry. - Aardrijkskundig handboek van Zuid-Afrika. Uit het Engelsch.
36813: HALL, Edward T. - The Spanish Main; or, thirty days on the Caribbean.
18149: HALL, David. - Portrait of New Zealand.
1523: HALL, M(aurits) C(ornelis) van. - Het leven en karakter van den admiraal Jhr. Jan Hendrik van Kinsbergen.
36604: HALLIDAY, Andrew. - The West Indies: the natural and physical history of the Windward and Leeward colonies; with some account of the moral, social, and political, conditions of their inhabitants, immediately before and after the abolition of negro slavery.
33763: HALMA, François. - Tooneel der Vereenigde Nederlanden, en onderhorige landschappen, geopent in een algemeen historisch, genealogisch, geographisch, en staatkundig woordenboek, waar in de aloude, de opvolgende en hedendaagsche staat dezer gewesten naar de orde van't A.B.C. ontvouwen en opgeheldert wordt, uit een zeer groot getal van oude en nieuwe geschiedboeken, hantvesten, brieven, aantekeningen, en andere schriften, met behulp van verscheide kenners byeenvergadert en zamengestelt door François Halma en na deszelfs overlyden vervolgt door Matthaeus Brouërius van Nidek.
33961: HAM, Gijs van der. - Dof goud. Ghana en Nederland sinds 1593.
33354: HAM, Gijs van der. - Dof goud. Nederland en Ghana, 1593 - 1872.
19159: HAMEL, Hendrick. - Het journaal van Hendrick Hamel. De verbazingwekkende lotgevallen van Hendrick Hamel en andere schipbreukelingen van het VOC-schip De Sperwer in Korea (1653-1666). Vertaald, ingeleid en van toelichtingen voorzien door Henny Savenije.
36928: HAMELBERG, J.H.J. - Documenten behoorende bij 'De Nederlanders op de West-Indische eilanden'. Curaçao, Bonaire, Aruba.
34523: HAMILTON, Alexander. - A new account of the East Indies. Now edited with introduction and notes by William Foster. London, 1930. Reprint.
20221: HAMILTON, John Church. - The slave power: its heresies and injuries to the American people. A speech. November, 1864.
1849: HAMLEY, E. Bruce. - The story of the campaign of Sebastopol written in the camp.
8251: HANCOCK, Joseph Lane. - Nature sketches in temperate America. A series of sketches and a popular account of insects, birds, and plants, treated from some aspects of their evolution and ecological relations.
20345: HANDLER, Jerome S. - The unappropriated people: freedmen in the slave society of Barbados. (1800-1834).
33010: HANSEN, Hans Jürgen. - Deutsche Marinemalerei. Schiffsdarstellungen, maritime Genrebilder, Meeres- und Küstenlandschaften.
36926: HARDERS, Casper Lucas. - Bijdrage tot de kennis van de Curaçao-aloë en van hare opsporing.
32179: HARDIATI, Endang sri & Pieter ter KEURS. (Red.). - Indonesia. De ontdekking van het verleden.
36643: HAREN, Willem van. - Gevallen van Friso, koning der Gangariden en Prasiaten.
23794: HARLINGHAUSEN, C. Harold & Harthmuth MERLEKER. - Germany. Preface by Hugo Eckener. Translated and adapted by Donald M. Christie.
32553: HARMS, Robert. - The Diligent. A voyage through the worlds of the slave trade.
19342: HARNEY, W.E. - Content to lie in the sun. (North Australia).
34160: HARRIS, John. - Navigantium atque itinerantium bibliotheca. Or, a complete collection of voyages and travels. Consisting of above six hundred of the most authentic writers… Now carefully revised, with large additions, and continued down to the present time; including particular accounts of the manufactures and commerce of each country.
35902: HARRISSON, Tom. - Borneo writing.
35894: HARRISSON, Tom. - Borneo death.
1343: HARRISSON, Tom. - Savage civilisation.
18131: HARROP, A.J. - England and New Zealand from Tasman to the Taranaki war. With an introduction by Jellicoe.
36917: HART, Wim ter. - Curaçao in vogelvlucht.
29733: HART, C. van der. - Reize rondom het eiland Celebes en naar eenige der Moluksche eilanden. Gedaan in den jare 1850, door Z.M. schepen van oorlog Argo en Bromo onder bevel van C. van der Hart.
6826: HARTENSTEIN, Karl. - Anibu. De 'nieuwe tijd' op de goudkust en onze zendingstaak. Geautoriseerde vertaling door E.C. Brouwer-Van Dijk. Met een inleiding door K.J. Brouwer.
36814: HARTERT, Ernst. - Aus den Wanderjahren eines Naturforschers. Reisen und Forschungen in Afrika, Asien und Amerika, nebst daran anknüpfenden, meist ornithologischen Studien.
36673: HARTING, P. - Het eiland Urk, zijn bodem, voortbrengselen en bewoners.
14937: HARTOG, J. - Het fort op de berg. Gedenkboek bij het tweehonderdjarig bestaan van fort Nassau op Curaçao.
36871: HARTOG, Joh. - Aruba in oude ansichten.
36872: HARTOG, Joh. - De Nederlandse Antillen en de Verenigde Staten van Amerika.
21402: HARTOG, J. - Manuel Carel Piar. De jongen van Otrobanda. 2e druk.
6761: HARTOG, J. - Luis Brión de admiraal-financier. 2e druk.
6763: HARTOG, J. - Mogen de eilanden zich verheugen. Geschiedenis van het protestantisme op de Nederlandse Antillen. Uitgegeven t.g.v. het 200-jarigbestaan van de Fortkerk..
22882: HARTOG, J. - Het verhaal der Maduro's en foto-album van Curaçao 1837-1962. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderd vijentwintigjarig bestaan van S.E.L. Maduro & Sons N.V.
15960: HARTOG, J. - Journalistiek leven in Curaçao.
16132: HARTOG, J. - Het oude Fort van Aruba. De geschiedenis van het Fort Zoutman en de Toren Willem III. Gedenkboek bij het tweehonderd-jarig bestaan van Fort Zoutman in 1996.
10653: HARTOG, J. - Juwana Morto. Kustbatterij Aruba.
760: HARTSINCK, Jan Jacob. - Beschryving van Guiana, of de wilde kust, in Zuid-America, betreffende de aardrykskunde en historie des lands, de zeden en gewoontes der inwooners.. Waarby komt eene verhandeling over den aart en de gewoontes der neger-slaaven. (Amsterdam, 1770). Reprint.
31500: HARVEY, Janet. - Traditional textiles of Central Asia.
19302: HASKELL, Arnold. - Waltzing Matilda. A background to Australia.
29148: HASSELT, J.L. van. - Gedenkboek van een vijf- en twintigjarig zendelingsleven op Nieuw-Guinea (1862-1887).
19048: HATFIELD, William. - I find Australia.
37036: HAUDRÈRE, Philippe & Gérard LE BOUËDEC - Les Compagnies des Indes. Avec la participation de Louis Mézin.
10586: HAUSER-SCHÄUBLIN, B., M.L. NABHOLZ-KARTASCHOFF and U. RAMSMEYER. - Textiles in Bali.
12248: HAWES, Roger. - Twee bysondere scheeps-togten, de eerste van Roger Hawes, behelsende een berigt van het aanstellen van een comptoir tot Cranganor, onder den Groten Samorin, etc. in het jaar 1616. De tweede van Alexander Childe na Suratte en Jasques: gedaan in het jaar 1616 en vervolgens. Beyde in het Engels beschreven, en nu alder-eerst uyt die spraak vertaalt.
36712: HAYWARD, Walter Brownell. - Bermuda. Past and present. A descriptive and historical account of the Sommers Islands.
24701: HAYWARD, V. - Romantic Canada. With an introduction by E.J. O'Brien.
36776: HAZARD, Samuel. - Santo Domingo, past and present; with a glance at Hayti.
8443: HAZARD, Samuel. - Santo Domingo, past and present; with a glance at Hayti.
32250: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Reizen rond Kaap Hoorn onder Nederlandse vlag vanaf de ontdekking in 1616 tot het einde van de Nederlandse grote zeilvaart in 1911. Een overzicht.
32246: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. (Red.). - De schipbreuk van het barkschip Jan Hendrik op de St. Paulus rots (in 1845).
29373: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - Scheepsmanoeuvres onder zeil.
19798: HAZELHOFF ROELFZEMA, H. - De ronding van Kaap Hoorn in 1896 door het fregatschip 'Nederland' en veel wat daarmee verband houdt.
5672: HAZEU, G.A.J. - Gajosch-Nederlansch woordenboek met Nederlandsch-Gajosch register. Uitgegeven op last der regeering.
34910: HAZEU, G.A.J. - Tjeribonsch wetboek (Pekakem Tjerbon). van het jaar 1768, in tekst en vertaling uitgegeven.
36241: SEA-BATTLE AT BEACHY HEAD. - Naukeurig verhaal van de laatste batailje ter zee tusschen de Engelse, Hollandse, en Franse vlooten, en 't gene daar ontrent gepasseert is .. met eenige aanmerkingen daar op, en op ten tegenwoordigen staat van de natie. Uyt het Engelsch vertaalt.
8561: HEAD, Francis Bond. - Rough notes taken during some rapid journeys across the Pampas and among the Andes. 2nd edition.
35067: HEAP, Peggy. - The story of Hottentots Holland. Social history of Sommerset West, the Strand, Gordon's Bay and Sir Lowry Pass over three centuries.
31466: HEARN, Lafcadio. - The life and letters of Lafcadio Hearn by E. Bisland.
31189: HEARN, Lafcadio. - Some Chinese ghosts.
28512: HEARN, Lafcadio. - Two years in the French West Indies.
34626: HEDIN, Sven. - En färd genom Asien 1893-97.
32841: HEDIN, Sven. - Transhimalaya. Upptäcker och äfventyr i Tibet.
31890: HEDIN, Sven. - Die Seidenstrasse. 3. Auflage.
25029: HEDIN, Sven. - Transhimalaja. Entdeckungen und Abenteuer in Tibet. 7. Auflage.
24275: HEDIN, Sven. - Durch Asiens Wüsten. Drei Jahre auf neuen Wegen in Pamir, Lop-nor, Tibet und China. 8. Auflage.
23153: HEDIN, Sven. - Der wandernde See.
7977: HEDLUND, S.A. - Schweiz. Rese-anteckningar i bref.
34569: HEECK, Gijsbert. - Terug naar de Oost. De reis van VOC-chirurgijn Gijsbert Heeck, 1654-1656. Bezorgd en ingeleid door Barend Jan Terwiel en Peter Kirsch.
22987: HEECK, Gijsbert. - Een Bunschoter VOC-chirurgijn. 'Dagelijkse aantekeningen' van de reis naar Oost-Indië in 1654. Ingeleid en bewerkt door O. Dekkers.
29958: HEEKEREN, H.R. van. - The stone age of Indonesia. 2nd, revised edition with a contribution by R.P. Soejono.
24811: HEEPE, M. - Jaunde-Wörterbuch. Unter Mitwirkung von P.H. Nekes.
29451: HEERDT, Jacob Carel Frederik van. - Artikel 56 van het regerings-reglement van Nederlandsch Indië.
1650: HEERDT, Jacob Carel Frederik van. - Mijne reis met de landmail van Batavia over Singapore, Ceilon, Aden en Suez tot Alexandrië in Egypte.
7111: HEERES, J.E. - Duitschers en Nederlanders op de zeewegen naar Oost-Indië voor 1592/5. - Adriaen Menninck en de Hertog van Lauenburg 1592.
16711: HEERES, J.E. - Heeft Nederland de Kaap verkocht ? Eene lezing.
34776: HEERING, Pieter. - Indische schetsen.
17003: HEERING, Pieter. - Indische schetsen. 2e druk.
36761: HEES, Thomas. - Vijf jaren in Algiers. Het journaal van Thomas Hees 1675-1680. (Redactie:) Paul Brood, Gerard van Krieken, Mehmet Tütüncü met medewerking van Eveline Sint Nicolaas.
9219: HEFNER, Robert W. - Hindu Javanese. Tengger tradition and Islam.
4355: HEIJBOER, Pierre. - Klamboes, klewangs, klapperbomen. Indië gewonnen en verloren.
21536: HEIJBROEK, J.F., A. LAMMERS, A.P.G. JOS VAN DER LINDE. (Red.). - Geen schepsel wordt vergeten. Liber amicorum voor Jan Willem Schulte Nordholt ter gelegenheid van zijn vijfenzestigste verjaardag.
28553: HEIJDEN, M. van der & P. van de LAAR. (Red.). - Rotterdammers en de VOC. Handelscompagnie, stad en burgers (1600-1800).
36388: HEIJER, Henk den. - Nederlands slavernij-verleden. Historische inzichten en het debat nu.
33798: HEIJER, Henk J. den. - DISSEL, Anita van, Maurits EBBEN; Karwan FATAH-BLACK. (Red.). - Reizen door het maritieme verleden van Nederland. Opstellen aangeboden aan Henk J. den Heijer bij zijn afscheid als hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden.
33195: HEIJER, Henk den. - Geschiedenis van de WIC. Opkomst, bloei en ondergang. 4e gewijzigde druk.
36948: HEIJER, Henk den. - De geschiedenis van de WIC.
32506: HEIJER, Henk den & Ben TEENSMA. - Nederlands-Brazilië in kaart. Nederlanders in het Atlantische gebied, 1600-1650.
19467: HEIJER, H. den. - Goud, ivoor en slaven. Scheepvaart en handel van de Tweede Westindische Compagnie op Afrika, 1674-1740.
33281: HEIJKOOP, Cornelis. - De Westerschelde bij storm en mist. Scheepsrampen in het Westerscheldegebied van 1860-1982.
32463: HEIJTING, J. - Handleiding voor de gouvernements koffiecultuur op Java.
36967: HEILIGERS-HALABI, Bernadette. - La Belle Alliance. Het verhaal van de ontwikkeling van het Avila Beach Hotel.
6394: HELD, G.J. - The Papuas of Waropen.
11322: HELD, Gerrit Jan. - De Papoea. Cultuurimprovisator.
36543: HELFRICH, O.L. - Proeve van een Lampongsch-Hollandsche woordenlijst bepaaldelijk voor het dialect van Kroë.
35893: HELFRICH, O.L. - Serawjsche en Besemahsche spreekworden, spreekwijzen en raadsels.
29587: HELLINGA, Gerben Graddesz. - Zeehelden uit de Gouden Eeuw.
36044: HELLWALD, Friedrich von & Louis Constantin BECK. - Die heutige Türkei. Schilderung von Land und Leuten des Osmanischen Reiches .. vor und nach dem Kriege von 1877/78. 2. vielfach verbesserte Auflage.
32649: HELLWIG, T. - In the shadow of change: women in Indonesian literature.
36941: HELM, Rien van der. - Nederlandse Antillen.
36269: HELMAN, Albert. (Lou Lichtveld). - Overwintering. Spel in 3 bedrijven.
33173: HELMAN, Albert. (Lou Lichtveld). - De laaiende stilte. 2e druk.
196: HELMAN, Albert. (L. Lichtveld). - Zaken, zending en bezinning. De romantische kroniek van een tweehonderdjarige Surinaamse firma (C. Kersten & Co N.V.).
762: HELMAN, Albert. (Lou Lichtveld). - Avonturen aan de Wilde Kust. De geschiedenis van Suriname met zijn buurlanden.
26175: HELPS, Arthur. - The collected work.
6359: HELSDINGEN, W.H. van. - De staatsregeling van Suriname van 1955. Historische toelichting en praktijk.
35956: HELSLOOT, John. - St. Nicholas as a public festival in Java, 1870-1920. Articulating Dutch popular culture as ethnic culture.
36275: HEMPLEMAN-ADAMS, David, Sophie GORDON, Emma STUART. - The heart of the great alone. Scott, Shackleton and antarctic photography.
21270: HENDRIKS, H. - Het Burusch van Màsarète.
27355: HENIGER, Johannes. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) and Hortus Malabaricus. A contribution to the history of Dutch colonial botany. Hendrik Adriaan van Reede tot Drakenstein (1636-1691) en de Hortus Malabaricus. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlanse koloniale botanie.
32941: HENNEPIN, Louis. - Beschryving van Louisania, nieuwelijks ontdekt ten Zuid-Westen van Nieuw-Vrankrijk. Mitsgaders de geographische en historische beschrijving der kusten van Noord-America, met de natuurlijke historie des landts door (Nicolas) Denys.
33673: HENNUS, (Johannes). - Eene stem uit Oost-Indië, in gemeenzame brieven aan zijnen vader.
35990: HENRY, John Frazier. - Early maritime artists of the Pacific Northwest coast, 1741-1841.
35981: HENZE, Dietmar. - Bibliothek Dietmar Henze. Geographie - Völkerkunde - Entdeckungs- und Forschungsgeschichte.
36167: HERBERT, Thomas. - Zee- en lant-reyse na verscheyde deelen van Asia en Africa: beschryvende voornamelijck de twee beroemde rijcken van den Persiaen, en den Grooten Mogul. Als mede/ verscheyde machtige en groote koninckrijcken van Oost-Indien/ en andere gedeelten van Asia/ te samen met de aenleggende eylanden. Beneffens een verhael van den eersten vinder van America. Uyt het Engels in de Nederlandtsche tale overgeset door L.V. Bosch.
36812: HERING, J.H. - Beschryving van het eiland Curaçao, en de daar onder hoorende eilanden, Bon-Aire, Oroba en Klein Curacao. Benevens een kort bericht, wegens het gesprongen schip Alphen.
36681: HERKLOTS, J.A. - De dieren van Nederland. Weekdieren en lagere dieren.
24188: HERMANNS, Matthias. - Die Nomaden von Tibet. Die sozial-wirtschaftlichen Grundlagen der Hirtenkulturen in A mdo und von Innerasien Ursprung und Entwicklung der Viehzucht.
32178: HERMANS, Willem Frederik. - De raadselachtige Multatuli.
32148: HERMANS, A.H.W.M. - De notemuskaatcultuur in Nederl. Indië sedert de opheffing van het monopolie.
36965: HERMANS, Hans. - Curaçao. Zonnige beelden van een zonnig eiland. Sunny pictures of a sunny island.
35231: L'HERMITE, Jacques. - Journael van de Nassausche vloot/ ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, inde jaren 1623, 1624, 1625 en 1626. Noch is hier by gevoegt een beschrijvinge vande regeeringe van Peru, door Pedro de Madriga gekozen tot Luna, als mede een verhael van Pedro Fernandez de Quir, aengaende de ontdeckinge van't onbekent Australia, sijn grooten rijckdom ende vruchtbaerheyt.
31987: L'HERMITE, Jacques. - Journael van de Nassausche vloot/ ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen onder 't beleydt van den admirael Jaques 'LHeremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623, 1624, 1625 en 1626.
263: L'HERMITE, Jacques. - De reis om de wereld van de Nassausche vloot 1623-1626. Uitgegeven door W. Voorbeijtel Cannenburg.
25146: L'HERMITE, Jacques. - Journael van de Nassausche vloot ofte beschrijvingh van de voyagie om den gantschen aerd-kloot, gedaen met elf schepen. Onder 't beleydt van den admirael Jacques l'Heremite, ende vice-admirael Gheen Huygen Schapenham, in de jaren 1623,1624,1625 en 1626. Amsterdam, 1646. Reprint.
36740: HERMOSA, Jesus. - Manual de geografia y estadistica de la Republica Mejicana.
12321: HERRERA, Antonius de. - Verscheide zee en land-togten gedaan in de West-Indien: d'eerste door den beroemden Jean Ponze de Leon, een en andermaal ondernomen naar Florida, in't jaar 1512. De andere gedaan door Pamphilio de Narvaes, uit bevel van Diego de Velazques, op't eiland Cuba naar't landschap Cumaguyea en elders, in't jaar 1513. Verhalende, behalven veel zeldzame ontmoetingen met d'Indiaanen; d'eerste kundschap van't goudryk Peru .. In 't Spaans beschreven .. nu aller-eerst in't Nederduyts vertaald.
4718: HERSKOVITS, Melville J. & Frances S. - Rebel destiny among the bush negroes of Dutch Guiana. (Evanston, 1934). Reprint.
36440: HERTEL, Johannes. (Red.). - Indische sprookjes.
3688: HERTOG, Ary den. - Vrouwen naar Jacatra. Roman.
36447: HERTOG, Ary den. - Vrouwen naar Jacatra.
15723: HERTOG, H. den. - De militair-geneeskundige verzorging in Atjeh, 1873-1904.
1257: HERTOG, A. den. - Intermezzo in Batavia. Roman.
35412: HERWERDEN, P.J. VAN. - Uit de geschiedenis van de zeilvaart. De Groninger zeevaart in de tweede helft der 19e eeuw.
29538: HERWERDEN, Jacob Dirk van. - Antwoord aan .. W. Bosch, oud-chef over de geneeskundige dienst in Nederlandsch-Indië, naar aanleiding van zijn: 'Indië zoo als het geweest is en men het weer zou willen hebben'
29162: HERWERDEN, Jacob Dirk van. - Desorganisatie en toekomst der gouvernements-koffij-cultuur.
23205: HESS, Hans. - Die Gletscher.
22962: HESSELINK, Reinier Herman. - Twee spiegels op Cambang. Een portret van de Japanners in de negentiende eeuw naar Nederlandse ooggetuigenverslagen.
22488: HESSELINK, Reinier Herman. - De gevangenen uit Nambu. Een waar geschiedverhaal over de VOC in Japan (1643). Nederlandse vertaling en bewerking J. Meerman en R.H. Hesselink.
3745: HESSELSZ. DE VLAMINGH, Willem. - De ontdekkingsreis van Willem Hesselsz. de Vlamingh in de jaren 1696-1697. Uitgegeven door G.G. Schilder. Inleiding, journaal en bijlagen.
21620: HEUGLIN, Theodor von. - Die Tinne'sche Expedition im westlichen Nil-Quellgebiet 1863 und 1864. Aus dem Tagebuch von Th. von Heuglin. Nebst ethnographischen, zoologischen und karthographischen Anhängen.
37044: HEUKEN, Adoilf & Grace PAMUNGKAS. - Galangan kapal Batavia selama tiga ratus tahun.
3703: HEUKEN, Adolf. - Historical sites of Jacatra. 6th edition.
29080: HEUL, Frank van der. - Van kreeftskeerkring tot Kaap de Goede Hoop. Van 'spiegeltjes en kralen', piraten en slavernij tot de laatste reis van de Holland-Afrika Lijn.
6579: HEUVEL, Aad van den. - Willem Bosman in goud en slaven. Een reisverslag naar aanleiding van dagboeknotities.
36496: HEUVEL, Maartje van den & Robert van LIT. (Red.). - Fotograaf / Photographer Alexine Tinne.
28842: HEUVEL, Aad van den. - Een verre moordenaar.
21808: HEUVEL, Jacobus van den. - In the king's trail. An 18th century Dutch journey to the Buddaha's footprint. Theodorus Jacobus van den Heuvel's account of his voyage to Phra Phutthabat in 1737. Edited by Remco Raben and Dhiravat na Pombejra.
4357: HEYDEMAN, Willem Jacobus. - Mijn kruistocht door Indië.
6290: HEYDEN, Frans Jansz. van der. - Vervarelyke schip-breuk van 't Oost-Indische jacht Terschelling onder het landt van Bengale; verhalende desselfs verongelukken, en den gruwelijken hongers-noot van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eilant.. als ook hoe sy van het selve eilant in Bengale landen.. Uitgegeven en van prenten, aanteekeningen en een inleiding voorzien door C.E. Warnsinck-Delprat. Voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg.
34749: HEYDEN, Frans Jansz. van der. - Vervarelyke schip-breuk van't Oost-Indisch jacht Ter Schelling, onder het landt van Bengale; verhalende desselfs ongelucken, en den gruwelyken hongersnood van 32 schip-breukelingen op zeker onbewoont eiland, daer zy van't wrak met een vlot aanquamen. Hoe sy van het selve eiland in Bengale landen, en voorts in't veld-leger van den Grooten Mogol, tot in't koningryck van Assam landewaerts opgevoert zijn. Beneffens een bondige beschryving der koningrijken van Arrakan, Bengale, Martavan, Tanassery. 4e druk.
34989: HEYDT, Johann Wolffgang. - Scenes of the Cape of Good Hope in 1741 as drawn by Johann Wolffgang Heydt. Text translated from the German and edited by R. Raven-Hart.
36274: HEYERDAHL, Thor, Søren RICHTER, H.J. RISSER-LARSEN. - Great Norwegian expeditions.
18536: HEYERDAHL, Thor. - American Indians in the Pacific. The theory behind the Kon-Tiki expedition.
32811: HEYLYN, Peter. - Cosmography in four books containing the chrography and history of the whole world: and all the principal kingdoms, provinces, seas, and isles thereof.
262: HEYN, Piet. - De Westafrikaanse reis van Piet Heyn 1624-1625. Uitgegeven door K. Ratelband.
14017: HEYNEN, F(rederik Constantijn). - Blikken op Indië. Geschiedenis, godsdienst, maatschappelijke toestand, taal en letterkunde.
36634: HEYNING, Katie. - Van wijs en waan. 250 jaar verzamelen. Zeeuws Genootschap 1769-2019.
1733: HICKSON, Sydney John. - A naturalist in North Celebes. A narrative of travels in Minahassa, the Sangir and Talaut islands, with notices on the fauna, flora and ethnology of the districts visited.
25373: HIGGINS, Anthony. - New Castle Delaware 1651-1939.
8527: HIGGINS, Henry H. - Notes by a field-naturalist in the western tropics. From a journal kept on board the royal Mersey steam yacht 'Argo'
36306: HILDENBRANDT, Fred. - S.O.S. Noorpool. Nobile's tragedie in het Poolijs.
34546: HILDER, Albert Edward. - A Canadian mounted rifleman at war, 1899-1902. The reminiscences.
36752: HILL, S.S. - Travels in the Sandwich and Society islands.
19131: HILL, Ernestine. - Water into gold. With a foreword by Alex. F. Bell. 7th edition.
33227: SHIPWRECK OF THE HINDOSTAN. - Interesting particulars of the loss of the Hon. East India Company's ship the Hindostan, of 1,248 tons, which struck on Wedge Sand, off Margate, January 11, 1803, Edward Balston commander, setting forth the wretched situation of the crew, and the preservation on one hundred and twenty-nine persons out of one hundred and forty-three. Also the loss of the Hindostan storeship, commanded by Captain J. Le Gros.
5433: HINLOOPEN LABBERTON, D. van. - Het Javaansch van Malang-Pasoeroehan.
4363: HINLOOPEN LABBERTON, D. van. - Geillustreerd handboek van Insulinde zijnde een synthetische catalogus van den oeconomischen staat van den Nederlandsch-Indischen archipel naar de gegevens van de regeerings-bureaux en bevoegde deskundigen op ieder gebied .
5051: HINZLER, H.I.R. - Bima Swarga in Balinese wayang.
26902: HIRSCHBERG, W. - Die Kulturen Afrikas.
21403: HISS, Philip Hanson. - Netherlands America. The Dutch territories in the West.
34357: MARITIME HISTORY. - Souvenir of the Second International Symposium on Maritime History.
34289: HOADLEY, Mason C. - Towards a feudal mode of production. West Java, 1680-1800.
36396: HOCHSCHILD, Adam. - Bevrijd de slaven ! Het verhaal van de eerste mensenrechtencampagne. Uit het Engels vertaald door Ankie Klootwijk en Ernst de Boer.
28639: HOEFTE, Rosemarijn & Gert OOSTINDIE. - Echo van Eldorado. (Bloemlezing West-Indische literatuur).
36231: HOEKSTRA, Klaas. - De dood voor ogen ziende .. Dagverhaal van het verongelukken van het galjootschip Harlingen in Straat Davis. De tocht van de equipage met sloepen over en langs het ijs en de overwintering in het noordelijke gedeelte van Groenland. Hertaald door Annie Douma.
36906: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie. Met een ten geleide van R.A.J. van Lier. 4e druk.
34463: HOETINK, H. - Het patroon van de oude Curaçaose samenleving. Een sociologische studie.
31537: HOëVELL, Wolter Robert van. - Uit het Indische leven. 2e druk.
31504: HOËVELL, G(errit) W(illem) W(olter) C(arel) van. - Ambon en meer bepaaldelijk de Oeliasers, geographisch, ethnographisch, politisch en historisch geschetst.
30534: HOFF, B.J. - The Carib language. Phonology, morphonology, morphology, texts and word index.
35145: HOFFMANN, Johann Christian. - Reise nach dem Kaplande, nach Mauritius und nach Java 1671-1676. Neu herausgegeben nach der zu Cassel im Verlag von Johann Friederich Hertzog im Jahre 1680 erschienenen Original-Ausgabe. - Johann SCHREYER. Reise nach dem Kaplande und Beschreibung der Hottentotten 1669-1677. Neu herausgegeben nach der zu Leipzig im Verlag von Johann Christian Wohlfart, 1681.
24721: HOFFMEISTER, Eduard von. - Durch Armenien. Eine Wanderung und der Zug Xenophons bis zum Schwarzen Meere. Eine militär-geographische Studie.
16133: HOFKER, Maria. - Indische impressies. Samengesteld door Jan Schilt.
25404: HOFSTADTER, Richard. - America at 1750. A social portrait.
36386: HOFSTEDE, Petrus. - Oost-Indische kerkzaken, zoo oude als nieuwe; meest alle, uit oorspronglyke en ongedrukte stukken by een versameld, in orde gebragt, en beredeneerd.
35627: HOGENDORP, H. van. - Willem van Hogendorp in Nederlandsch-Indië 1825-1830. Naar onuitgegeven bescheiden bewerkt.
33733: HOGENDORP, Carel Sirardus Willem van. - Coup d'oeill sur l'ile de Java et les autres possessions Néerlandaises dans l'archipel des Indes.
32221: HOGENDORP, Gijsbert Karel van. - Tweede vervolg op de Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie, handelende over een stelsel van bestuur en handel voor Nederlands-Indie.
10193: HOGENDORP, Dirk van. - Verzameling van stukken rakende de zaak van Dirk van Hoogendorp, opper-koopman in dienst der Oost-Indische Compagnie, en gezaghebber over Java's Oosthoek.
10052: HOGENDORP, Gijsbert Karel van. - Brieven aan eenen participant in de Oost-Indische Compagnie.
13936: BATTLE AT LA HOGUE. - The battle at La Hogue. De zeeslag bij Kaap La Hogue, 1692.
16870: HÖHN, Klaus D. - The art of Bali. Reflections of faith. The history of painting in Batuan 1834-1994.
36522: HOLDERMANS, R. - De Holland-Amerika Lijn. Zo was het.
13721: COURT OF HOLLAND. - MANIER VAN PROCEDEREN VOOR DEN HOVE VAN HOLLAND, ZEELAND, EN WESTVRIESLAND. Zoo als de selve hedendaags gebruikelyk is, na de laatste ordonnantie en reglementen opgestelt, en met verscheide zeer fraye stukken verrykt. Derde druk. Zynde deeze druk meer dan de helft vermeerdert.
5431: HOLLANDER, Johannes Jacobus de. - Handleiding bij de beoefening der Javaansche taal.
29457: HOLLE RY VAN BEEST, G(erard) du . - Indie een lastpost voor Nederland.
10506: HOLLEMAN, Frida. - Memories of Indonesia 1937-1945.
20490: SLEEPY HOLLOW. - THE OLD DUTCH BURYING GROUND OF SLEEPY HOLLOW. (Terrytown).
32934: HOLTROP, P.N. (Red.). - Twee eeuwen Nederlanders in Sint-Petersburg. De Hollandse Kerk als sociaal en religieus middelpunt.
31424: HOMOET, J.C. - Ito, de priester der zongodin. Een Japansch verhaal.
35861: HOND, Jan de. - Verlangen naar het Oosten. Oriëntalisme in de Nederlandse cultuur ca. 1800-1920.
33972: HOND, Jan de & Menno FITSKI. - A narrow bridge. Japan and the Netherlands from 1600
33971: HOND, Jan de & Menno FITSKI. - De smalle brug. Japan en Nederland sinds 1600
35127: HONDIUS, Jodocus. - Klare besgryving van Cabo de Bona Esperança; med de by-gelegen kust naar Angola toe. Faksimilee .. uitgegee, 1652. Met vertaling in Engels deur L.C. van Oordt en van 'n inleiding en aantekeninge voorsien deur P. Serton.
34734: HONDIUS, Dienke, Nancy JOUWE, Dineke STAM, Jennifer TOSCH. - Dutch New York histories. Connecting African, native American and slavery heritage. Geschiedenissen van Nederlands New York. Verbonden met Afrikaans, inheems Amerikaans en slavernij-erfgoed.
33771: HONINGS, Rick & Peter van ZONNEVELD. (Red.). - Een tint van het Indische Oosten. Reizen in Insulinde 1800-1950.
7294: L'HONORÉ NABER, S.P. - Walvischvaarten, overwinteringen en jachtbedrijven in het hooge Noorden 1633 - 1635. Zes teksten verzameld en van aanteekeningen voorzien.
7513: HONORÉ NABER, S.P.L' & Irene A. WRIGHT. - Piet Heyn en de zilvervloot. Documenten uit het archief van den luitenant-admiraal Piet Heyn. Met toelichting en eene levensbeschrijving van dien vlootvoogd uitgegeven.
240: L'HONORÉ NABER, S.P. (Hrsg.). - Reisebeschreibungen von Deutschen Beamten und Kriegsleuten im Dienst der Niederländischen West- und Ost-Indischen Kompagnien 1602-1797.
9403: HOOFT, (Pieter Cornelisz.). - Nederlandsche historien, seedert de overdraght der heerschappye van kaizar Kaarel den Vyfden op kooning Philips zynen zoon, tot de doodt des Prinsen van Oranje. Met het vervolgh tot het einde der landtvooghdye des Graaven van Leicester. 3e druk.
22239: HOOFTMAN, J.L. & K.G. HOUWEN. - Nederlandsch-Indië. Aardrijkskundig leesboek. Dl. I: Naar Nederlandsch-Indië. 6e druk.
34972: HOOG, J. de. - Nieuw-Guinea. Kunst uit privé bezit.
6159: HOOGENBERK, Hendrik. - De rechtsvoorschriften voor de vaart op Oost-Indië 1595-1620.
7787: HOOGERWERF, Evert-Jan. - Persgeschiedenis van Indonesië tot 1942. Geannoteerde bibliografie.
35751: HOOGHE, Romeyn de & Nicolaes Pieterszoon BERCHEM. - A herd with 2 shepherds.
35750: HOOGHE, Romeyn de & Nicolaes Pieterszoon BERCHEM. - Resting herd with shepherd.
30953: HOOGHE, Romeyn de. - Les Indes Orientales et Occidentales, et autre lieux; représentés en très-belles figures, qui montrent au naturel les peuples, moeurs, religions, fêtes, sacrifices, mosquées, idoles, richesses, ceremonies, festins, tribunaux, supplices et esclavages, comme aussi, les montagnes, vaisseaux, commerce, marchés, marchandises de toute sorte, epiceries, sucreries, tours, pierres précieuses, peintures, feux d'artifices, boufons, marche des armées, plantes, arbres, animaux, ouiseaux, poissons, monstres, lieux souterrains, volcans, ouragans, etc.
13950: HOOGHLY. - Aanwysing der voornaamste wooningen, poorten, thuynen, tanken, enz. op Hoegly A° 1721.
34892: HOOGSTRAATEN, M.G. - Nederlanders in Nederlands-Indië. Een schets van de Nederlandse koloniale aanwezigheid in Zuid 0ost-Azië tussen 1596 en 1950.
34984: HOOIJER, G.B. - De eerste schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman 1595-1597 door Willem Lodewycksz. In opdracht van den Raad van Beheer van het Koloniaal Instituut in het kort beschreven .. en overeenkomstig diens ontwerp, door Louis J. Vreugde gebeeldhouwd in de vestibule van het museum in het Instituut te Amsterdam.
37005: HOONHOUT, Bram. - Borderless empire. Dutch Guiana in the Atlantic world, 1750-1800.
1260: HOOP, A.N.J. Th(omassen) à Th(uessink) van der. - Excursiegids voor Oud-Batavia.
35174: HOORN, Ioan van. - Joan van Hoorn. Gouverneur generaal van Nederlands Indiën
33626: HOORN, Jan Ambrosius. - Verdrinken zonder water. De memoires van VOC-matroos Jan Ambrosius Hoorn, 1758-1778. Bezorgd en ingeleid door Perry Moree en Piet van Sterkenburg.
418: HOOYKAAS, C. - Tovenarij op Bali. Magische tekeningen uit twee Leidse collecties. Bijeengebracht en toegelicht.
33550: CAPE OF GOOD HOPE. - Le Cape de Bonne Esperance.
33139: HORN, W.O. von (= Friedrich Wilhelm Philipp Oertel). - Het leven van Michiel Adriaansz. De Ruyter. Naar het Hoogduitsch .. bewerkt door Simon Jacobus Andriessen. 2e druk.
10855: HORNE, John Fletcher. - The mirage of two buried cities (Pompeii and Herculaneum).
34786: HORST, Liesbeth van der. - Wereldoorlog in de West. Suriname, de Nederlandse Antillen en Aruba 1940-1945.
34144: HORST, K. van der; L.C. KUIPER-BRUSSEN, P.N.G. PESCH. - Handschriften en oude drukken van de Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij de tentoonstelling in het Centraal Museum te Utrecht ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 1584-1984.
32798: HORST, A.J. van der. - Roemloos vergaen. Compendium van verloren gegane schepen 1500-1800. Oost-Indische Compagnie, West-Indische Compagnie, Groenlandse Compagnie, Kaapvaart, marine, koopvaardij, walvisvaart en visserij.
10439: HORST, A.J. van der. - 'Met geen drooge oogen om tesien'. De ondergang van het VOC-retourschip 'T Vliegend Hart in 1735.
8950: HORSTING, L.C.H. - Uit het land van Kruyt. Wat Midden-Celebes ons Hollanders leeren kan.
36144: HOSIE, Dorothea. - Portrait of a Chinese lady and certain of her contemporaries by Lady Hosie.
36143: HOSIE, Dorothea. - Two gentlemen of China. An intimate description of the private life of two patrician Chinese families, their home, loves, religion, mirth, sorrow, & many other aspects of their family life. By Lady Hosie. With introduction by W.E. Soothill. 4th edition.
31128: HOSIE, Dorothea. - Portrait of a Chinese lady and certain of her contemporaries by Lady Hosie.
35753: HOSPERS, J.H. - A basic bibliography for the study of the Semitic languages.
3829: HOUBEN, H.H. - De roep der Pool. Avonturen en heldendaden der Noordpoolvaarders. Vertaling van H.J. van Balen.
29925: HOUBEN, V.J.H. - Kraton and Kumpeni. Surakarta and Yogyakarta 1830-1870.
3993: HOUGH, Samuel J. & Penelope R.O. - The Beinecke Lesser Antilles Collection at Hamilton College. A catalogue of books, manuscripts, prints, maps, and drawings, 1521-1860.
28504: HOUGHTON, Daniel; MUNGO PARK. - Reize en ontdekkingen in de binnen-landen van Africa, gedaan door den majoor Houghton, en Mungo Park, beiden zendelingen der Africasche Maatschappij .. verrijkt met eenige aardrijkskundige ophelderingen van den majoor J. Rennel. Gevolgd naar het Engelsch.
36099: HOUT, Syrine Chafic. - Viewing Europe from the outside. Cultural encounters and critiques in the eighteenth-century. Pseudo-Oriental travelogue and the nineteenth-century 'voyage en Orient'.
34766: HOUT, Itie van. - Textiles at the Tropenmuseum.
14560: HOUTMAN, Cornelis de. - Om de zuid. De eerste schipvaart naar Oost-Indië onder Cornelis de Houtman, 1595-1597, opgetekend door Willem Lodewycksz. Vertaling, inleiding en annotatie Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
35243: HOUTMAN, Cornelis de. - De eerste schipvaerd der Hollandsche natie naer Oost-Indien, waer inne verhaelt wordt al wat haer sonderlings onder wegen bejegent is, als oock de conditien, religien, zeden, ende huys houdinghe der volckeren, met den aerd, vruchtbaerheyd, ghewassen, dieren, ende andere eygentschappen der landen, die sy beseylt hebben: ghetrocken uyt verscheyden journalen ofte dagh-registers daer van ghemaeckt, zeer vermaeckelijck ende nut om lesen.
30362: HOUTMAN, Frederick de. - Le 'spraeck ende woord-boek' de Frederick de Houtman. Première méthode de malais parlé (fin du XVIe s.). Présenté par Denys Lombard avec la collaboration de Winarsih Arifin et Minnie Wibisono.
26522: HOUTMAN, Frederick de. - 'Wie komt daar aan op die olifant ?' Een zestiende-eeuws taalgidsje voor Nederland en Indië, inclusief het verhaal van de avontuurlijke gevangenschap van Frederik de Houtman in Indië. Hertaald en toegelicht door Nicoline van der Sijs.
17619: HOUVEN VAN OORT, A.J. van der. - Het regeerings-reglement van Suriname.
8894: HOVE, H.J. van. - Hollanders in Korea.
15443: HOVEN, Thérèse. - Onder de palmen en waringins.
28415: HOVING, Ab & Cor EMKE. - Het schip van Willem Barents. Een hypothetische reconstructie van een laat-zestiende-eeuws jacht. Met medewerking van Peter Sigmond en Gerald de Weerdt.
26722: HOVING, A.J. & A.A. LEMMERS. - In tekening gebracht. De achttiende-eeuwse scheepsbouwers en hun ontwerpmethoden.Met daarin opgenomen De groote Nederlandsche scheepsbouw op een proportionaale reegel voor gestelt door Pieter van Zwijndregt Pauluszoon (1757). Met bijdragen van J. Gerritsma, N.T. van Harpen, T. Lantau.
17193: HOVING, A. & C. EMKE. - De schepen van Abel Tasman. Met een inleiding van Pieter Sigmond.
29730: HOVY,L. & C. STREEFKERK. - 'Zoo is't dat wij daarin nader willende voorzien'. Prolegomena voor een Ceylonees plakkaatboek. Met medewerking van E.J.H. Schrage.
8055: HOVY, Lodewijk. - Ceylonees plakkaatboek. Plakkaten en andere wetten uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon 1638-1796.
27832: HOWARD BURY, Charles Kenneth, G. BRUCE. a.o. - Naar den hoogsten top der aarde. De beklimming van den Mount Everest. Voor Nederland bewerkt door A. Tervooren.
803: HOYNCK VAN PAPENDRECHT, A. - De zeilvloot Willem Ruys Jan Danielszoon en de Rotterdamse Lloyd. Uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de naamloze genootschap Rotterdamse Lloyd.
36066: HUBBARD, G.E. - The day of the crescent. Glimpses of old Turkey.
31542: HUC, Régis Evariste & Joseph GABET. - Reisherinneringen uit Tartarije, Thibet en China. Verhaal der missie-reis in de jaren 1844, 1845 en 1846.
36980: HUGENHOLTZ, Marie Joseph. - Hugenholtz' Curaçao.
25458: HUIJGERS, A.H.H.M. - Landhuizen van Curaçao.
33779: HUISMAN, Marijke. - Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789-2013.
30827: HUISMAN, Marijke. - Publieke levens. Autobiografieën op de Nederlandse boekenmarkt (1850-1918).
34962: HULLU, J. de. - Over den Chinaschen handel der Oost-Indische Compagnie in de eerste dertig jaar van de 18e eeuw.
22545: HULLU, J. de. - De instelling van de commissie voor den handel der Oost-Indische Compagnie op China in 1756.
11649: HULLU, J. de. - Op de schepen der Oost-Indische Compagnie. Vijf artikelen.. ingeleid, bewerkt en voorzien van een studie over de werkgelegenheid bij de VOC (door) J.R. Bruyn en J. Lucassen.
15240: HUMME, H.C. - Abiåså. Een Javaansch tooneelstuk, (wajang) met een Hollandsche vertaling en toelichtende nota.
9769: HUNGARY. - Hungary and its revolutions from the earliest period to the nineteenth century. Bij E.O.S. With a memoir of Louis Kossuth.
31692: HUNGERFORD, James. - The old plantation, and what I gathered there in an autumn month.
3713: HUNTFORD, Roland. - Amundsen's Poolexpedities in foto's. Verslag van zijn poolreizen met recent ontdekte authentieke foto's.
36234: HUNTFORD, Roland. - Scott and Amundsen.
36233: HUNTFORD, Roland. - Race for the South Pole. The expedition diaries of Scott and Amundsen.
29647: HUNTINGTON, Daniel. - An intolerant spirit, hostile to the interests of society. A sermon, delivered before his excellency John Brooks, esq. governor, his honor William Phillips, esq. lieutenant governor, the honorable council, and the two Houses composing the legislature of Massachusetts, on the anniversary election, May 29, 1822.
36799: HUPSEL, Roué. - Blinde muren. Detective over cocaïnesmokkel in Suriname en Frans-Guyana.
28648: HUSSIN, Nordin. - Melaka and Penang 1780-1830: A study of two port towns in the Straits of Melaka.
2108: HUTCHINSON, Alex. H. - Try Lapland. A fresh field for summer tourists.
18153: HUTT, Michael. - New Zealand - your future.
36716: HUTTON, Edward. - A glimpse of Greece.
36628: HUXLEY, Aldous. - Beyond the Mexique Bay.
28941: HUYGENS, Lodewijck. - Lodewijck Huygens' Spaans journaal. Reis naar het hof van de koning van Spanje, 1660-1661. Vertaald, ingeleid en geannoteerd door M. Ebben.
36455: HUYSKENS, Pierre. - Eppo Doeve. Portret van een duivelskunstenaar.
26814: HUYSSEN VAN KATTENDIJKE-FRANK, K. (Red.). - Met Prins Hendrik naar de Oost. De reis van W.J.C. Huyssen van Kattendijke naar Nederlands-Indië, 1836-1838.
36465: HYMNAL. - Nziyo dze kereke.
6478: IDENBURG, P.J. - De Kaap de Goede Hoop gedurende de laatste jaren van het Nederlandsch bewind.
3948: IDENBURG, P.J. - The Cape of Good Hope at the turn of the eighteenth century.
20787: IDENBURG-VAN DE POLL, M. - De vlag moet blijven staan.
31606: IDO, Victor. (H. van de Wall). - De paupers. Roman uit de Indo-Europeesche samenleving.
26703: IDO, Victor. (H. van de Wall). - Indië in den goeden oude tijd. Radio-voordrachten voor de NIROM gehouden.
19196: IDRIESS, Ion L. - Man tracks.
35833: ANNA PAVLOVNA & WILLEM II. - Guillaume II, Roi des Pays-Bas. - Anna Pavlovna, Reine des Pays - Bas, Grande Duchesse de Russie.
3604: IJZERMAN, Jan Willem. - Over de belegering van het fort Jacatra (22 dec. 1618 - 1 febr. 1619). (Met:) Bijlage.
33460: IJZERMAN, Jan Willem. - Beschrijving der oudheden nabij de grens der residentie's Soerakarta en Djogjakarta. Atlas.
16964: IJZERMAN, Jan Willem. - Hollandsche prenten als handelsartikel te Patani in 1602.
16963: IJZERMAN, Jan Willem. - Het verzoekschrift eener Bataviasche weduwe (Catarina Floris) in 1631.
36571: IKRAM, Achadiati. - Katalog Naskah Palembang. Catalogue of Palembang manuscripts.
17479: IM THURN, Everard Ferdinand. - Notes on British Guiana. A paper read before the Royal Colonial Institute, Dec. 13, 1892.
29115: IMBAULT-HUART, C. - L'ile Formose. Histoire et description. Précédé d'une introduction bibliographique par H. Cordier. Paris, 1893. Reprint.
30592: IMHOFF, Gustaaf Willem van. - Gouverneur Van Imhoff op dienstreis in 1739 naar Cochin, Travancore en Tuticorin, en terug over Jaffna en Mannar naar Colombo (zondag 25 januari tot zaterdag 18 april). Bezorgd door Lodewijk Wagenaar, Anke Galjaard, Marianne Nierop en Marleen Speelman.
35748: INDIA. - An Indo-European man in European clothing standing next to his horse ( Punjab).
7831: INDIA. - Return to an Address of the House of Lords, dated 22nd February 1883, for copies or extracts of, correspondence between the Secretary of State for India in Council, the government of India, and the various local governments, on the proposed measures for the extension of local government in India. Part II: Appendix.
34853: CULTUREEL INDIË. - Cultureel Indie. Onder redactie van de afdeeling Volkenkunde van het Koloniaal Instituut, Amsterdam. Jaargang, I, IV,VI,VII.
34831: ECONOMISCH WEEKBLAD VOOR NEDERLANDSCH-INDIË. - Jaaroverzicht 1937.
32015: RECRUITING OF SEAMEN FOR THE EAST-INDIES. - MEMORIE VAN GECOMMITTEERDEN UIT DE ADMIRALITEITS COLLEGIEN, houdende haare consideratien om meer zeevolk na deese landen te trekken, nevens een concept placaat tot bevordering van die saak.
36484: INDJIL. - BABAD INDJIL pradjangdjian anjar jaikoe lelampahan dalem kangdjeng goesti Jésoes Kristoes.
36402: JESUIT MISSION REPORTS FROM CHINA & INDOCHINA. - Nouvelles lettres édifiantes des missions de la Chine et des Indes orientales.
7147: INDONESIA. - - GORDEL VAN SMARAGD. 180 foto's over land en volk van Indonesië. Met een woord ten geleide van Dirk de Vries.
36586: INDONESIA. - - Map of the Malay Archipelago (Netherlands East Indies). Scale 1 : 1.10.000.000.
34739: INDONESIA. - - Ten picture postcards depicting market-vendors and merchants from Indonesia.
32576: INDONESIA. - - Landkaart-stempels: Indische Archipel.
30865: INDONESIA. - - LEIDDRAAD INDISCHE TENTOONSTELLING (IN HET WESTBROEKPARK). (Met Voorwoord van B. Elias).
2323: INDONESIA. - - TOEKANG POTRET. 100 jaar fotografie in Nederlands Indië 1839-1939. 100 years of photography in the Dutch Indies 1839-1939.
11018: INDONESIA. - - Landschappen en volkstypen van Nederlandsch-Indië.
35759: INDRAPOERA. - Menu card of the passengership M.S. 'Indrapoera' of the Rotterdamsche Lloyd after design by E. Gaillard.
35758: INDRAPOERA. - Menu card of the passengership M.S. 'Indrapoera' of the Rotterdamsche Lloyd after design by E. Gaillard.
35708: INDRAPOERA. - Menu card of the passengership M.S. 'Indrapoera' of the Rotterdamsche Lloyd after design by E. Gaillard.
34528: INNES, James Rose. - Selected correspondence (1884-1902).
13877: IONGH, D. de. - Het krijgswezen onder de Oostindische Compagnie.
26426: IRWIN, Eyles. - A series of adventures in the course of a voyage up the Red-Sea, on the coasts of Arabia and Egypt, and of a route through the desarts of Thebais, hitherto unknown to the European travellers in the year 1777. In letters to a lady.
27468: ISERT, Paul Erdmann. - Reis na Guinea en de Caribische eilanden in Columbien. Uit het Hoogduitsch.
34392: ISKANDAR, Teuku. - Catalogue of Malay, Minangkabau, and South Sumatran manuscripts in the Netherlands.
33365: ISRAEL. - De burgerlijke instellingen van den voormaligen Israëlitischen staat, naar aanleiding der Heilige Schrift.
29772: ISRAEL, J., S.B. SCHWARTZ. - The expansion of tolerance. Religion in Dutch Brazil (1624-1654). Introduction by M. van Groesen.
36545: KAMUS ISTILAH. - Ilmu Bahasa dan kesusastraan Asing-Indonesia. Lembaga Bahasa dan kesusasteraan.
35091: JAARSVELD, F.A. van. - Van Van Riebeeck tot Verwoerd 1652-1966. 'n Inleiding tot die geskiedenis van die Republiek van Suid-Afrika.
36775: JACKSON, E.L. - St. Helena: the historic island from its discovery to the present date.
6295: JACOB, Hugo Karel s'. - De Nederlanders in Kerala, 1663-1701. De memoires en instructies betreffende het commandement Malabar en de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
7315: JACOBS, Julius. - Het familie- en kampongleven op Groot-Atjeh. Een bijdrage tot de ethnographie van Noord-Sumatra.
36527: JACOBS, Irene & Joost SCHOKKENBROEK. (Red.). - Nederland - Engeland. Reflecties over zee.
35941: JACOBS, H. - Admiraal Wybrant Warwyck schrijft aan de sultan van Ternate.
35930: JACOBS, H. - Wanneer werd de stad Ambon gesticht ?. Bij een vierde eeuwfeest.
21124: JACOBS, Els M. - Koopman in Azië. De handel van de Verenigde Oost-Indische Compagnie tijdens de 18de eeuw.
13538: JACOBS, Julius. - Eenigen tijd onder de Baliërs. Eene reisbeschrijving met aanteekeningen betreffende hygiène, land- en volkenkunde van de eilanden Bali en Lombok.
8654: JACOBS, Els M. - Varen om peper en thee. Korte geschiedenis van de Verenigde Oostindische Compagnie.
8969: JACOBS, Els M. - In pursuit of pepper and tea. The story of the Dutch East India Company.
12342: JACOBSEN, (Adrian). - Reise in die Inselwelt des Banda-Meeres. Bearbeitet von Paul Roland. Mit einem Vorwort von Rudolf Virchow.
36933: JAGER, Maarten. - Tropisch koninkrijk. Hedendaagse kunst van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, Saba en St. Eustatius.
32608: JAKARTA. - Welcome to Jacarta. Bienvenue à Jakarta.
28738: JAKARTA. - THE JAKARTA EXPLORER. Cultural tours in and around the city. (3rd edition).
29778: JANSE, M.J. - De geschiedenis van de 'Maatschappij tot Nut van den Javaan' 1866-1877. 'Waarheid voor Nederland, regtvaardigheid voor Java'.
5742: JANSEN VAN GALEN, John. - Ons laatste oorlogje. Nieuw-Guinea: de Pax Neerlandica, de diplomatieke kruistocht en de vervlogen droom van een Papoea-natie.
4593: JANSEN, L.F. - In deze halve gevangenis. Dagboek van Mr.Dr.L.F. Jansen, Batavia/Jakarta 1941-1945. Bezorgd en geannoteerd door G.J. Knaap.
36239: JANSEN, Wilhelm Xaverius. - Reize door Italien, in den jaare 1785 .. beschreeven in een reeks van brieven aan Eduard Sandifort.
35862: JANSEN, Mariëtta & André KRAAYENGA. - Marius Bauer 1867-1932. Reisimpressies uit India en de Oriënt.
36929: JANSEN, G.P. - Diccionario Papiamentu - Holandes.
36930: JANSEN, G.P. - Nederlands Papiaments. Handwoordenboek.
33145: JANSEN VAN GALEN, John. - Kapotte plantage. Suriname, een Hollandse erfenis
29105: JANSEN, J. (Red.). - De Lage Landen en de Nieuwe Wereld.
23046: JANSEN, Derk. - Omwille van een gezegend eiland. Het leven van jhr. D.F. van Alphen tot 1816.
32309: JANSMA, T. - Oost-westelijke verkenningen in de dertiende eeuw. De reizen van de Franciscaan Willem van Rubroek naar Mongolië in de jaren 1253-1255 en van de Nestoriaanse prelaat Barsauma naar Europa in de jaren 1287-1288.
35805: JANSSEN, J.H. - Fragmenten uit ongedrukte reisverhalen. I. Uittreksel uit aanteekeningen, gehouden op eene reize in Oost-Indië. door J.H. Janssen, gepensioneerd chirurgijn-majoor te Kampen.
7055: JAPAN. - JAPAN UND EUROPA 1543-1929. Eine Ausstellung der 43. Berliner Festwochen im Martin-Gropius-Bau. Herausgegeben von Doris Croissant, Lothar Lederrose unter Mitwirkung von Hendrik Budde, Gedeon Sievernich.
6340: JAPAN. - 350 JAAR NEDERLAND-JAPAN. (Catalogus).
4682: JAPAN. - HERINNERINGEN AAN JAPAN 1850-1870. Foto's en fotoalbums in Nederlands bezit. Samengesteld door het Prentenkabinet van de Rijksuniversiteit Leiden. (Met inleidingen van W.G.J. Remmelink, H.J. Moeshart en E.M. Jacobs).
36986: JAPAN. - Verborgenheden van Japan.
31859: JAPAN. - An official guide to Eastern Asia. Trans-continental connections between Europe and Asia. Volume II: South-Western Japan.
34126: JAQUET, F.G.P. - Overzicht van publikaties uitgegeven door het Koninklijk Instituur voor Taal-, Land- en Volkenkunde 1851-1976.
35710: JARNDYCE. - Women writers of the nineteenth century.
33258: JARRY, Nicolaas. - DE KAAPER DE VLISSINGER CAP. JARRY DOOR EEN ENGELSCH KONINGSCHIP GENOOMEN.
35619: JASKI, Christiaan Jan. - Met de 'Kinderdijk' naar Java 1884/1886.
36585: JAVA. - - Java en Madoera. Schaal 1 : 2.000.000.
36578: WEST JAVA. - Landbouwstatistiekkaart. West-Java.
35883: COFFE CULTURE JAVA. - Letter from the Nederlandsche Afdeeling der Nederlandsch - Indische Maatschappij voor Nijverheid en Landbouw to the Tweede Kamer, dated 27-4-1901 concerning the coffee culture on Java.
33176: JAVA. - - ACHT FIGUREN UIT DE GESCHIEDENIS DER PANDAWA'S.
32600: MELATI VAN JAVA. (N.M.C. Sloot.). - In extremis. 3e druk.
29247: JAVA. - - DE AANVRAGEN OM CONCESSIE BANCK C.S EN POOLMAN C.S. ONDERLING VERGELEKEN.
37051: JEDAMSKI, Doris & RICK HONINGS. (Red.). - Travelling the Dutch East Indies. Historical perspectives and literary representations.
35031: JEFFREYS, M.K. S.D. NAUDÉ, P.J. VENTER. (Ed.). - Kaapse argiefstukke, Kaapse plakkaatboek (1652-1795).
32652: JELLESMA, E.J. - De Minahasa en eenige andere streken der residentie Menado.
36081: JENKINS, Hester Donaldson. - Behind Turkish lattices. The story of a Turkish life.
32118: JENNINGS, Judith. - The business of abolishing the British slave trade 1783-1807.
7035: JENSEN, Ad(olf) E(llegard). - Die drei Ströme. Züge aus dem geistigen und religiösen Leben der Wemale, einem Primitiv-Volk in den Molukken.
8375: JESSUP, Helen Ibbitson. - Court arts of Indonesia.
9648: JEWETT, Sarah Orne. - The Normans, told chiefly in relation to their conquest of England.
34637: JOBSON, Richard. - The discovery of River Gambia (1623). Edited, with additional material, by David P. Gamble and P.E.H. Hair.
5265: JOëL, H.F. - Honderd jaar Java Bode. De geschiedenis van een Nederlands dagblad in Indonesië.
36608: BAYLE ST. JOHN. - The Subalpine Kingdom; or experiences and studies in Savoy, Piedmont, and Genoa.
36911: JOHNSON, Will. - Tales from my grandmother's pipe. Saban lore.
31014: JOHNSON, Will. - For the love of St. Maarten.
32559: JOHNSON, Charles & Patricia SMITH. - Africans in America. America's journey through slavery.
32552: JOHNSON, Walter. - Soul by soul. Life inside the antebellum slave market.
19907: JOHNSTON, Mary. - Pioneers of the Old South. A chronicle of English colonial beginnings.
33392: JOLIFFE, T(homas) R(obert). - Reis in Palestina, Syrië en Egypte, gedaan in het jaar 1817. Met vele bijvoegselen en ophelderingen uit de nieuwste uitlandsche reisbeschrijvingen verrijkt, en ingerigt tot een nuttig gebruik voor bijbellezers. Met eene voorrede van E.F.K. Rosenmuller. Uit het Hoogduitsch vertaald.
12214: JONES, Thomas. - Vierde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, onder het beleyd van Alexander SHARPEY en Richard ROWLES; neffens het aandoen van de Roode-Zee door de Ascension, gedaan 1608 en vervolgens. Mitsgaders de voyagien en berigten van William NICOLS, Samuel BRADSHAW en Joseph SALBANK, breeder op de volgende blad-zijde vermeld. Als ook de vijfde reys van de Engelse Maatschappy na Oost-Indien, bysonder na Java en Banda. Gedaan en beschreven van David MIDDELTON, in 't jaar 1609 en vervolgens. Alles nu aldereerst uyt het Engels vertaald.
35503: JONG, Dirk de & Matthias de SALLIETH - Atlas van alle de zeehavens der Bataafsche Republiek, die van Batavia en Onrust. Mitsgaders de afbeeldingen van de haring visschery en de walvisch vangst. En met vermelding van vele bijzonderheden, betreffende den ouden en lateren toestand der Nederlandschen koophandels, visscherijen, trafieken en fabrieken beschreven door Cornelis van der Aa. Amsterdam 1805. Reprint.
32768: JONG VAN RODENBURGH, Cornelis de. - 'Weest wel met alle menschen' De 'Kaapse brieven' van Cornelius de Jong van Rodenburgh (1762-1838). Verzorgd door Carla van Balen en Dick de Mildt.
32606: JONG, Chr.G.F. de. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1931-1975. Een bronnenpublicatie.
32605: JONG, Chr.G.F. de. - Geschiedenis van de Nederlandse zending op Zuid-Sulawesi 1852-1966. Een bronnenpublicatie.
28818: JONG, Cornelius de. - Tweede reize naar de Middellandsche Zee, gedaan in de jaren 1783, 1784 en 1785.
28817: JONG, Cornelius de. - Reize naar de Middellandsche Zee, in de jaren 1777, 1778 en 1779.
21693: JONG, J.J.P. de. - De waaier van het fortuin. Van handelscompagnie tot koloniaal imperium. De Nederlanders in Azië en de Indonesische archipel 1595-1950. (1e druk).
12863: JONG, Cornelis de. - Reize in en door het Kanaal, in de jaren 1785 en 1786.
7820: JONG, Th.P.M. de. - De krimpende horizon van de Hollandse kooplieden. Hollands welvaren in het Caribisch zeegebied (1780-1830).
6996: JONGE, Johannes Cornelis de. - Verhandelingen en onuitgegeven stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden.
4411: JONGE, B.C. de. - Herinneringen van Jhr.Mr. B.C. de Jonge (G.G. 1931-1936). Met brieven uit zijn nalatenschap. Uitgegeven door S.L. van der Wal.
34817: JONGE, Thera de. - De lange schaduw van Nederlands-Indië. Over het leven van Laurentius Waltherus Klerkx (1894-1983) en de zijnen.
34340: JONGE, Jan Karel Jakob de. - De opkomst van het Nederlandsch gezag over Java. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief. Deel VI.
34326: JONGE, Jan Karel Jakob de. - De opkomst van het Nederlandsch gezag in Oost-Indië. Verzameling van onuitgegeven stukken uit het Oud-Koloniaal Archief.
34094: JONGE, Nico de & Toos van DIJK. - Vergeten eilanden. Kunst & cultuur van de Zuidoost-Molukken.
29133: JONGE, Johannes Cornelis de. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 3e uitgaaf. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen van den overleden schrijver, en uitgegeven onder toezicht van J.K.J. de Jonge.
26084: JONGE, Jan Karel Jakob de. - Nova Zembla. De voorwerpen door de Nederlandsche zeevaarders na hunne overwintering aldaar in 1597 achtergelaten en in 1871 door kapitein Carlsen teruggevonden, beschreven en toegelicht.
2224: JONGE, Johannes Cornelis de. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. 2e druk. Vermeerderd met de nagelaten aanteekeningen .. en uitgegeven onder toezicht van J.K.J. de Jonge.
13660: JONGE, Johannes Cornelis de. - De Unie van Brussel des jaars 1577, naar het oorspronkelijke uitgegeven. - Bijvoegselen en verbeteringen op de Unie van Brussel ..
10223: JONGE, Johannes Cornelis de. - Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen. Van de vroegste tijden tot de inlijving in Frankrijk, 1810.
6066: JONGEJANS, J. - Uit Dajakland. Kijkjes in het leven van den Koppensneller en zijne omgeving.
5594: JONGEJANS, J. - Land en volk van Atjeh vroeger en nu. Met een voorwoord van H. Colijn.
35794: JONGEJANS, J. - Een en ander over Semangka. (Sumatra).
28318: JONGENS, E. - De Nederlandse erfenis in Ceylon.
25616: JONGENS, E. - Het Nederlands-Ceylonese erfgoed. Vierhonderd jaar betrekkingen tussen Nederland en Ceylon/Sri Lanka.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

4/1