Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
34591: PERRON, E. du. - Indies memorandum.
32166: PERRON, E. du. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
35954: PERSOON, Gerard A. (Ed.). - The Phillippines. Historical and social studies.
33126: PETER, Carl. - Geschichte Roms. 4., verbesserte Auflage.
36518: PETERS, Gerd. - Typ IV. Die legendären Frachter der DSR.
22633: PETERS, Marion. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India.
13563: St. PETERSBURG. - Geheime geschiedenis van het Petersburgsche hof, sedert de regering der keizerin Elizabeth, tot den dood van den grootvorst Constantijn. Uit de nagelatene papieren van een oud staatsman. Uit het Hoogduitsch.
35478: PETREJUS, Egbert Willem. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen. 2e druk.
20801: PETREJUS, Egbert Willem. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
20799: PETREJUS, Egbert Willem. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
28686: PETRUS BLUMBERGER, J.Th. - De nationalistische beweging in Nederlandsch-Indië.
35752: PFANNMÜLLER, Gustav. - Handbuch der Islam-Literatur.
34998: PHILIP, John. - Researches in South Africa; illustrating the civil, moral, and religious condition of the native tribes: including journals of the author's travels in the interior; together with detailed accounts of the progress of the Christian missions, exhibiting the influence of Christianity in promoting civilization.
28518: PHILIPPI, Ferdinand. - Geschichte des Freistaats von St. Domingo, (Hayti).
10099: PHILIPPI, Rudolph Amandus. - Reise durch die Wuste Atacama auf Befehl der chilenischen Regierung im Sommer 1853-54 unternommen.
20125: PHILLIPS, Wendell. - Speeches, lectures, and letters. First and Second series.
35422: PHILLPOTTS, Beatrice. - Mermaids.
34074: PICART, Bernard. - Stranding van een walvisch van 70.voeten lang, tusschen Katwijk en Scheveningen, in de maandt van February, anno 1598.
33283: PICKFORD, Nigel. - Atlas van scheepswrakken en schatten.
36785: PIDOU DE St. OLON, François. - Beschryving van het keyserryk van Marokko, behelsende de aart en eygenschap, mitsgaders de situatie van het voorschreve land. Item de zeeden, gewoonten, regeering, godsdienst en staatkunde van des zelve inwoonders. Vermeerdert met een reys-beschryving, door den kaiptein Roland Frejus, bevorens uyt last van den voornoemden koning van Vrankrijk, aan Mouley Archy, koning van Tasiles, broeder en voorzaat van den tegenwoordigen koning van Marokko, in Mauritanien gedaan. Uyt het Fransch vertaalt.
7544: PIEKALKIEWICZ, Janusz. - De boekaniers.
34171: PIELAT, Barthelemy. - La vie et les actions memorables de Sr. Michel de Ruyter.
29222: PIEPERS, M(arinus) C(ornelis). - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. verdediging van art. 2 no.27 van het Algemeen Politiestrafreglement voor inlanders in Ned. Indië.
32645: PIERSON, N(icolaas) G(erard). - Levensbericht van J.D. Fransen van de Putte.
32230: PIERSON, N(icolaas) G(erard). - Java en de koloniale questie.
23820: PIERSON, Donald. - Negroes in Brazil. A study of race contact at Bahia.
11262: PIERSON, N(icolaas) G(erard). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
23352: PIETERS, P. - Practische Indische tolk (Djoeroe-basa Indija). Gesprekken en woordenlijst in Hollandsch, Maleisch en Javaansch, ten dienste der aankomende vreemdelingen en inlanders in Nederlandsch-Indië. Derde herziene druk.
7551: PIETERSE, Wilhelmina C. - Inventory of the archives of the Holland Land Company. Including the related Amsterdam companies and negotiations dealing with the purchase of land and state funds in the United States of America 1789-1869.
939: PIGAFETTA, Antonio. - Magellan's voyage. A narrative account of the first circumnavigation.
31604: PIGEAUD, Theodore G.Th. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
30758: PIGEAUD, Theodore G.Th. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
3740: PIJNACKER, Cornelis. - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen. Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
5935: PIJNAPPEL, Jan. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. 3e vermeerderde uitgaaf.
30172: PIJNAPPEL, Jan. - Maleische spraakkunst.
29463: PIJNAPPEL, Jan. - Geographie van Nederlandsch-Indië.
36838: PIJPERS, Petrus Johannus. - Geology and paleontology of Bonaire (D.W.I.).
36921: PILOT, Daniella Jeffry. - 1963 a landmark year in St. Martin. A retrospective look. Preface by Leopold James.
29000: PINCKARD, George. - Notes on the West Indies: written during the expedition under the command of the late general Ralph Abercromby: including observations on the island of Barbadoes, and the settlements captured by the British troops, upon the coast of Guiana; likewise remarks relating to the creoles and slaves of the western colonies, and the Indians of South America; with occasional hints, regarding the seasoning, or yellow fever of hot climates
19741: PINO, Adolf Maximiliaan. - Komedie-stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java 1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino.
35857: TABACCO PLANTATION. - Tabak.
35856: RUBBER PLANTATION. - Gummi & Pfeffer.
31052: PLANTATIONS. - JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder.
31051: PLANTATIONS. - CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - 6 shares of Dutch plantations in Indonesia. 1903-1928. Each share with decorated borders and coupons.
34959: PLATENKAMP, J.D.M. - De waarde der dingen. Ceremoniële geschenken van de Tobelo.
30057: PLATENKAMP, J.D.M. - Tobelo. Ideas and values of a North Moluccan society.
36092: PLAYFAIR, Robert Lambert. - The scourge of Christendom. Annals of British relations with Algiers prior to the French conquest.
35081: PLESSIS, A.P. du. - Die Nederlanse emigratie na Suid-Afrika. Sekere aspekte rakende voorbereiding tot aanpassing. The Dutch emigration to South Africa. Some aspects concerning preparation for adjustment. With a summary in English.
35009: DU PLESSIS, John. - A history of Christian missions in South Africa.
34119: PLETICHA, Heinrich & Siegfried AUGUSTIN. - Lexikon der Abenteuer- und Reise-Literatur von Afrika bis Winnetou.
34120: PLETICHA, Heinrich & Hermann SCHREIBER. - Lexikon der Entdeckungsreisen.
7417: PLEYTE, Cornelis Marinus. - Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906.
35796: PLEYTE, Cornelis Marinus. - Badoejsche geesteskinderen.
34911: PLEYTE, Cornelis Marinus. - Woordenlijst tot de pantoen's Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng.
35039: PLOEGER, J. & Anna H. SMITH. - Pictorial atlas of the history of the Union of South Africa. Plate-atlas van die geskiedenis van die Unie van Suid-Afrika.
32620: PLOMP, Marije. - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië/ Indonesië 1930-1960.
35466: PLUIS, Jan. - Tegelvaart. Friese schepentableaus.
4760: PLUVIER, J.M. - Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesië in de jaren 1930 tot 1942.
36228: POE, Edgar Allan. - De muiterij op den walvischvaarder en de verdere schier ongeloofelijke avonturen van Arthur Gordon Pym. Vertaling van G. van Uildriks.
35477: POEL, J.M.G. van der. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
28369: POEL, J.M.G. van der. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
36490: POENSEN, C(arel). - Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 8e druk.
36616: POEY Y ALAY, Felipe. - Memorias sobre la historia natural de la isla de Cuba, acompanadas de sumarions latinos y extractos en Frances.
6407: POEZE, Harry A. - Tan Malaka, strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945.
28589: POEZE, H. A. (Red.). - Oosterse omzwervingen. Klassieke teksten over Indonesië uit Oost en West.
10080: POEZE, H.A. - In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen.
8989: POEZE, Harry A. & Pim SCHOORL. ( Red.). - Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
34109: POL, Bauke van der. - Holland aan de Ganges. Prins Willem Frederik Hendrik in India (1837-1838).
4680: POL, Arent. - Schepen met geld. De handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602-1799.
36219: POLE. - - Het Poolnummer van De Groene. Special Christmas issue of De Groene Amsterdammer.
29776: POLIMÉ, T.S. & H.U.E. THODEN VAN VELZEN. - Vluchtelingen, opstandelingen en andere Bosnegers van Oost-Suriname, 1986-1988.
6787: POLL, Willem van de. - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
29347: POLLUX. - S.S. 'POLLUX'.
6412: POLMAN, Katrien. - The North Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
6414: POLMAN, Katrien. - The Central Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
34522: POLO, Marco. - The most noble and famous travels of Marco Polo together with the travels of Nicoloò de' Conti. Edited from the Elizabethan translation of John Frampton. With introduction, notes and appendixes by N.M. Penzer. London, 1929. Reprint.
3857: PONTING, Herbert George. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragische einde, benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
34477: PONZA. - Capture of the island of Ponza., Febr. 20th 1813.
36979: POOL, John de. - Bolívar en/op Curaçao. Leyenda histórica - Historische novelle. Inleiding door L.W. Statius van Eps rn E. Luckmann-Levy Maduro.
30564: POORTENAAR, Jan Christiaan. - Boeddha-Borobodur.
20382: POPE-HENNESSY, James. - De zonden der vaderen. Een studie over de Atlantische slavenhandelaars (1441-1807). (Nederlandse vertaling P. Verstegen).
31715: PORTER, J(osias) L(eslie). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
28848: PORTER, Robert Ker. - Travelling sketches in Russia and Sweden during the years 1805, 1806, 1807, 1808. 2nd edition.
2125: PORTER, J(osias) L(eslie). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
32946: PORTLOCK, Nathaniel & George DIXON. - A voyage round the world; but more particularly to the North-West coast of America: performed in 1785, 1786, 1787, and in 1788, in the King George and Queen Charlotte.
1188: PORTLOCK, Nathaniel & George DIXON. - Reis naar de noord-west kust van Amerika gedaan in de jaren 1785, 1786, 1787 en 1788. Uit derzelver oorspronklijke reisverhalen zamengesteld en vertaald.
35962: POST, Peter & Elly TOUWEN-BOUWSMA. (Ed.). - Japan, Indonesia and the war. Myths and realities.
29979: POSTEL-COSTER, E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause faimilieroman.
30753: SHIPPING POSTERS. - SCHIP & AFFICHE. Honderd jaar rederijreclame in Nederland. (Met bijdragen van) Tanja de Boer, Cassandra Bosters, Ed de Heer, Rudy Kousbroek, Wilmy Oosterwijk, Pim Reinders.
7661: POTHIER, Robert Joseph. - Traité du contrat de vente, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Nouvelle édition revue & corrigée.
35908: POTT, P. H. - Willem Verstegen, een extra-ordinaris Raad van Indië als avonturier in India in 1659.
32634: POTT, P. H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
21209: POUJADE, Eugène. - Chrétiens et Turcs. Scènes et souvenirs de la vie politique, militaire et religieuse en Orient. 3me édition.
33122: POUQUEVILLE, François Charles Hugues Laurent. - Grèce.
36908: POWELL, Robert, Robert W. HENDERSON, John S. PARMERLEE. - The reptiles and amphibians of the Dutch Caribbean. St. Eustatius, Saba, and St. Maarten.
25019: POWELL, J.W. (Ed.). - Sixth annual report of the Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1884-1885.
36766: POYER, John. - The history of Barbadoes, from the first discovery of the island, in the year 1605, till the accession of Lord Seaforth, 1801.
5319: PRAAG, S. van. - Onrust op Java. De jeugd van Dipanegara. Een historisch-literaire studie.
34955: PRAAMSTRA, Olf & Peter van ZONNEVELD. (Red.). - Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-Indië.
26007: PRAAMSTRA, Olf. - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922).
5855: MALAY PRACTICE. - Handleiding voor de Maleische taal.
9348: PRAKASH, OM. - The Dutch factories in India 1617-1623. A collection of Dutch East India Company documents pertaining to India.
29540: PREHN, W. van. - Het dwang- en monopoliestelsel vergeleken met het stelsel van vrije ontwikeling.
31891: PRELL, A. - Ge-eft acht ! Schetsen uit het Indische soldatenleven.
28526: PRESCOTT, William Hickling. - History of the conquest of Peru; with a preliminary view of the civilization of the Incas. New and revised edition, with the author's latest corrections and additions. Edited by John Foster Kirk.
1191: PRESCOTT, William Hickling. - History of the conquest of Peru, with a preliminary view of the civilization of the Incas.
12420: PRINTING PRESS. - ONTWERP VAN EEN REGLEMENT OP DE DRUKWERKEN IN NED. INDIË, met de daartoe behoorende nota tot toelichting. (Met:) Nota tot toelichting van het Reglement. (Met: Voorberigt van H. Nijgh en J.R. Thorbecke).
33426: PRESSENSÉ, Edmond de. - Het land van 't evangelie. Aanteekeningen eener reis in't Oosten. Uit het Fransch, met een woord aan den lezer van J.J.L. ten Kate.
8226: PRESTON, Rupert. - The seventeenth century marine painters of the Netherlands.
33291: PREVOST, Antoine François. - Historische beschryving der reizen of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten .. Naauwkeurig in't Nederduitsch overgebragt ..
7817: PREVOST, Antoine François. - Reizen langs de westkust van Afrika, van Kaap Blanko tot Sierra Leona: vervattende de Engelse bezittingen, en koophandel, op de riviere Gambra, met de aardrykskundige- en natuurkundige historie der nabuurige landen. - Reizen naar Guinee en Benin, vervattende de kust van Sierra-Leona, tot aan Kaap Gonsalvo.
3478: PRIMS, Floris Hubert Lodewijk. - De reis van den St.Carolus, Kap. Cayphas 1724. Uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt.
33717: PRIMS, Floris Hubert Lodewijk. - De oorlog van mijnheer Cobbé. Geschiedenis van de reis van luitenant-generaal Cobbé, van zijn onderhandelingen met den Nabab en van zijn oorlog tegen de Mooren 1722-1724. Naar de bronnen bewerkt.
2294: PRINGGODIGDO, A.K. - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.
25804: PRINS, Bart de. - Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.
30733: PRINSEN, A. - Balthazar de Moucheron voorloper van de VOC.
36526: PRIOR, Rupert. - Oceaanschepen. De gouden jaren. Een geïllustreerde bloemlezing. Voorwoord J. Davis.
36243: PRIVATEERING. - Copy van een brief, geschreeven aan boord van het kaaper-fregat De Dolphyn, capitein Van der Linden, aan .. Matthys Ooster, te Amsterdam.
5323: PRONK, Lubbert. - De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden.
35569: PRONKER, Ton. F.J. - Het barkschip 'Amicitia'. De geschiedenis van het eerste classe ijzeren barkschip 'Amicitia' 1885-1903. De zeemans-loopbaan van haar kapitein T. Pronker 1878-1903. De reederij P. van der Hoog 1877-1906. De dagboeken van de 3de stuurman H.W.A. Celosse 1893-1898. Het barkschip 'Martina Johanna' en kapt. J.J. van der Laag 1891-1905.
36364: PROOT, Jo.M. - Het raadsel der Zuidpool.
28758: PROULX, Jean-Baptiste. - En route pour la Baie d'Hudson.
36436: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Liever niet de lucht in. De omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk
3065: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
26577: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., H.J.A. DESSENS, W.F.J. MÖRZER BRUYNS, J.P. PUYPE. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
28533: PRUDHOMME, Louis-Marie. - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten reisen und neuern Nachrichten von diesem Lande, dessen Bewohnern und den vorigen europäischen Colonien, besonders den französischeen. Aus dem Französischen.
20999: PRUTKY, Remedius. - Prutky's travels in Ethiopia and other countries. Translated and edited by J.H. Arrowsmith-Brown and annotated by Richard Pankhurst.
35675: GOVERNMENT PUBLICATION. - Gouvernements blad (der kolonie van Suriname) 1855.
7438: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister. (1902-1937).
31756: PUCKLER-MUSKAU, Hermann Ludwig Heinrich. - Mehemed Ali en deszelfs gebied. Door den schrijver der brieven eens afgestorvenen (prins Puckler Muskau). Nubië en Sudan.
17731: PULLE, A. - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
29321: PUT, Paul van der. - Het ware drama van de Bounty.
36297: PUTMAN, David Binney. - Als schooljongen naar de Poolstreken. Met een voorwoord van kaiptein Bob Bartlett. Geautoriseerde uitgave vertaald door F. Beyerink.
35418: PUTMAN, Robert. - Nederlandse zeekaarten uit de Gouden Eeuw.
29286: PUTMAN, Robert. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
29773: PUTTEN, L.P. van. - Koopman en diplomaat. Gouverneurs en directeuren van Ceylon 1640-1796. (Met bijdragen van) W. van den Eelaart en R.H.J. Egeter van Kuyk.
23126: PUTTEN, L.P. van. - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
4814: QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. - Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig ? Open brief aan Jhr.Mr. W.T. Gevers Deynoot.
32213: QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. - Koloniale kroniek. Koloniale literatuur.
32215: QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. - Indrukken van Java medegebragt.
22191: QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. - De vi rationum externarum in domesticam Patriae nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-Septentrionalis, usque ad Foedus nostrum cum Francia d. 10 Nov. A. 1785.
20430: QUARLES, Benjamin. - The negro in the civil war. (Reprint with a) new introduction by William S. McFeely.
35426: QUARM, Roger & Scott WILCOX. - Masters of the sea. British marine watercolours.
258: QUAST, Mathijs Hendriksz. en Abel Jansz. TASMAN. - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639). Uitgegeven door J. Verseput.
29097: QUINA, Carel. - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem, 1668-1671. Bezorgd door Ingrid van der Vlis.
34627: QUINN, David Beers. (Ed.). - The Roanoke voyages 1584-1590. Documents to illustrate the English voyages to North America under the patent granted to Walter Raleigh in 1584.
20846: QUINN, David Beers. (Ed.). - The Hakluyt handbook.
16519: QUINN, David B. & Alison M. (Ed.). - The English New England voyages 1602-1608.
6911: RAADT-APELL, M.J. de. - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946).
31757: RAAT, A.J.P. - The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A personal history of a Dutch virtuoso.
11517: RABEN, Remco. (Red.). - De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795). M.A.P. Meilink-Roelofs, Inventaris, R. Raben en H. Spijkerman ed.
36741: RADERS, Reinier Frederik van. - Een opmerkelijk wapenfeit, ontleend aan de geschiedenis van het West-Indische eiland St. Martin.
14679: RADERS, Reinier Frederik van. - Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname, benevens de daartoe behoorende Bijlagen. 2e druk. (Met:) Vervolg der Bijlagen.
1192: RADERS, R.F. van. - Vervolg der Bijlagen, behoorende tot de Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname.
71: RAFFLES, Thomas Stamford. - Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler.
28482: RAFFLES, Thomas Stamford. - The history of Java.
30577: RAJAGOPALAN, S. - Old Goa.
34643: RALEIGH, Walter. - RALEGH, Walter. - Sir Walter Ralegh's discoverie of Guiana. Edited by Joyce Lorimer.
34525: RALEIGH, Walter. - RALEGH, Walter. - The discoverie of the large and bewtiful empire of Guiana by Walter Ralegh. Edited from the original text, with introduction, notes and appendixes of hitherto unplublished documents by V.T. Harlow. London, 1928. reprint.
36853: RAMSOEDH, Hans. - Surinaams onbehagen. Een sociale en politieke geschiedenis van Suriname, 1865-2015
36902: CIRQUE SABINE RANCY. - Rancy présente feerie au Nepal. La cavalerie de Bombay. Les danseusses acrées. Les princes Hindous de la magie. Les eléphants des Indes. Le groupe exotique. Les lanceirs du bengale. Etc. Une magnifique réalisation du Cirque Sabine Rancy.
35467: RANDIER, Jean. - Scheepsantiek.
34702: RANDIER, Jean. - Hommes et navires au Cap Horn 1616-1939.
28836: RAPPARD, Josias Cornelis. - Rural scene depicting a man with a yoke
20778: RAS, J.J. - Javanese literature since independence. An anthology. Edited with an introduction.
19227: RASHLEIGH, Ralph. - The adventures of Ralph Rashleigh. A penal exile in Australia 1825-1844. With an introduction by Birkenhead.
34709: RASSERS, Willem Huibert. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong.
3728: RATELBAND, K. (Red.). - Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
15193: RATELBAND, Klaas. - Nederlanders in West-Afrika 1600-1650. Angola, Kongo en São Tomé. Bezorgd door René Baesjou.
33376: RAUMER, Karl von. - Palestina. Naar den vierden, vermeerderden en verbeterden, druk uit het Hoogduitsch vertaald door D. Koorders.
33375: RAUMER, Karl von. - Palästina.
15728: RAVEN, Dirck Albertsz. - Journael ofte beschrijvinge van de reyse gedaen .. na Spitsbergen, inden jare 1639, ten dienste van de E.Heeren Bewinthebbers vande Groenlantse Compagnie tot Hoorn.
31667: RAVERGIE, (Auguste-Lèonce). - Histoire de la Russie et de ses projets d'envahissements depuis le règne de Pierre le Grand jusqu'a nos jours.
26836: RAVESTEIJN, Wim & Jan Kop. (Red.). - Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000).
15166: RAWLINSON, George. - The sixth great Oriental monarchy; or the geography, history, & antiquities of Parthia, collected and illustrated from ancient and modern sources.
6307: RAYCHAUDHURI, Tapan. - Jan Company in Coromandel 1605-1690. A study in the interrelations of European commerce and traditional economies.
25691: RAYE, Johan. - Een levenslustige heer op reis naar de Oriënt. Brieven van Johan Raye, heer van Breukelerwaart 1764-1769. Van commentaar voorzien en bewerkt door A. Doedens en L. Mulder.
11905: DUBOIS DE JANCIGNY & Xavier RAYMOND. - Inde.
1708: RAYNAL, F. (Edouard). - Les naufragés ou vingt mois sur un récif des iles Auckland. 3me édition.
13506: RAYNAL, Guillaume Thomas François. - Oeuvres de l'Abbé Raynal.
33903: EVENING READING. - MUSEE DES FAMILLES. LECTURES DU SOIR. Tome 34.
19298: RECLUS, Élie. - De mensch van den Australischen bodem of de Neen-Neen's en de Ja-Ja's. Een studie van vergelijkende volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
20175: REDPATH, James. - The public life of Capt. John Brown, with an auto-biography of his childhood and youth.
34025: REED, Jane Levy. (Ed.). - Toward independence. A century of Indonesia photographed.
18146: REED, A.W. - George Augustus Selwyn. Pioneer bishop of New Zealand.
18139: REED, A.H. - The story of Otago. Age of adventure. To which is appended: A journey through Otago in 1872 by A. Trollope.
32607: REENDERS, H. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie.
31531: REENEN, G.J. van. - De Chinezen van Jakarta. Beschrijving van een minderheidsgroep.
35163: REES, Willem Adriaan van. - Nederlandsch-Indië. Volume I: Batavia.
33140: REES, Willem Adriaan van. - Vermeulen Krieger.
33141: REES, Willem Adriaan van. - Indische typen en krijgstafereelen.
11653: REES, R.P.A. van. - Japan - Holland vóór vijftig jaar.
35123: REEUWIJK, Alexander. (Ed.). - Voyage of discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University.
18101: REEVES, William Pember. - The long white cloud. Ao Tea Roa. With additional chapters by A.J. Harrop.
1710: REEVES, William Pember. - The long white cloud (Ao Tea Roa). 3rd edition, revised and with new matter.. to wich is added a sketch of recent events in New Zealand.
35832: PRINSES IRENE REGIMENT. -
34726: REICHLE, Natasha. - Violence and serenity. Late Buddhist sculpture from Indonesia.
35929: REID, A. - The French in Sumatra and the Malay world, 1760-1890..
37040: REID, Stuart. - The battle of Plassey 1757. The victory that won an empire.
34424: REID, Anthony. - The blood of the people. Revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatra.
22056: REINDERS FOLMER-van PROOIJEN, Corrie. - Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755.
35942: REINSMA, Riemer. - Uit de aantekeningen van een Oud-Indisch ambtenaar (Jhr. Johan Pieter Cornets de Groot van Kraaijenburg).
20351: REINSMA, R. - Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie. 1863-1963.
11686: REINSMA, Riemer. - Het verval van het Cultuurstelsel.
32595: REITSMA, S.A. - Van Stockum's travellers' handbook for the Dutch East Indies.
30717: REITSMA, Ella. - Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap. Met medewerking van Sandrine Ulenberg.
4023: REMMELINK, Willem. - The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743.
11119: REMOND, Florimond. - Opgang, voortgang, en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I.v.K.P.
29354: RENARD, Léon. - Les merveilles de l'art naval.
26538: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Bataksche sagen en legenden.
10004: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Bandjir. 4e druk.
31109: RENKEMA, W.E. - Een leven in de West. Van Raders en zijn werkzaamheden op Curaçao.
34178: RENKEMA, Wim. - Kaarten van de Nederlandse Antillen: Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900.
6791: RENKEMA, W.E. - Het Curaçaose plantagebedrijf in de 19e eeuw.
36127: RENNIE, Neil. - Pocahontas, Little Wanton: myth, life and after life.
34924: REP, Jelte. - Atjeh, Atjeh !.
22755: RETCLIFFE, John. - Sebastopol. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd.
8442: RÉVILLE, Albert. - Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the native religions of Mexico and Peru.
29350: REYE, Theodor. - Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen in der Erd-Atmosphäre dargestellt und wissenschaftlich erklärt.
36451: REYNEKE VAN STUWE, Jeanne. - Met den handschoen. Indische schetsen.
27324: REYNOLDS, Edward. - Stand the storm. A history of the Atlantic slave trade.
35943: RHEEDEN, Herbert C. van. - Johan Toot (1887-1960): vernieuwing en traditie in het onderwijs in Nederlands-Indië (1916-1932).
29445: RHEEDEN, D. van. - Souratte, radicale beschrijving Ao. 1758. Door den beamte der O. Ind. Compagnie.
36638: RHINE. - Der Rhein von Düsseldorf bis Mainz in 20 der interessantesten Städte und Burgen ausgeführt in feinsten künstlerischen Photochromien.
31877: RHINE. - Neues Rheinpanorama.
36583: RIAU. - Kaart der residentie Riouw met onderhoorigheden, aangrenzend deel van Sumatra's westkust en schiereiland Malakka. Tezamengesteld en geteekend door W.F. Versteeg.
24795: RICCIOTTI, Giuseppe. - Histoire d' Israël. Traduction française par Paul Auvray. Nouvelle édition revue et corrigée.
31885: RICE, C. Duncan. - The rise and fall of black slavery.
35579: RICHARDS, Rhys. - Into the South Seas: the southern whale fishery comes of age on the Brazil banks 1765 to 1812. A review of the whaling activities of American, British, French, Spanish and Portuguese whalemen off Brazill and Patagonia before 1812.
34531: RICHARDSON, Lawrence. - Selected correspondence (1902-1903). Edited by Arthur M. Davey.
19541: RICHTER, W. - Die Sklaverei im Griechischen Altertume. Ein Kulturbild nach den Quellen in gemeinfasslicher Darstellung.
18161: RICKARD, L.S. - Strangers in the wilderness.
35934: RICKLEFS, Merle Calvin. - The crisis of 1740-1 in Java: the Javanese, Chinese, Madurese and Dutch, and the fall of the court of Kartasura.
6500: RIEBEECK, Jan Anthonisz. van. - Journal, 1651 - 1662. Edited and with an introduction and footnotes by H.B. Thom.
6496: RIEBEECK, Jan Anthonisz. van. - Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck. 1651-1662. Inleiding, tekstversorging en taalkundige aantekeningen deur D.B. Bosman, geskiedkundige aantekeninge deur H.B. Thom.
6498: RIEBEECK, Jan Anthonisz. van. - Dagverhaal (1652-1662). (Edited by W.G. Brill).
35122: RIEBEECK, Jan Anthonisz. van. - Jan van Riebeeck gründet die Kapstadt. Ein Auszug aus seinem Tagebuch (1652-62). Bearbeitet von Adolf Gabler.
36724: RIEFKOHL, Ferdinand. - Die Insel Norderneij. Eine kurze Darstellung ihrer Geschichte und Geographie, ihrer Planzenwelt und Thierwelt und ihrer Seebadeanstalt.
29722: RIETBERGEN, Peter J.A.N. - Europa's India. Tussen fascinatie en cultureel imperialisme, 1750-2000.
26156: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
36244: RIETSTAP, Johannes Baptista. - De wereldbol. Nieuwe serie, bevattende de belangrijkste land en zeereizen van de laatste tijden.
13038: RIETSTAP, (Johannes Baptista). - Amerika. De jongste zee- en landreizen in dat werelddeel aan het volk verhaald.
4818: RIJCKEVORSEL, (Elie) van. - Brieven uit Insulinde.
35629: RIJKEE, W. - De Nederlanders onder de inlanders in Nederlandsch-Indië.
34928: RIJKSCHROEFF, Boudie & Vivian BOON. (Red.). - Tjalie Robinson journalist, schrijver .. en al die dingen meer. Met medewerking van L. Boon-van Zele.
5188: RIJNENBERG, J. - Geschiedenis der Nederlanders op Java in den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel.
34555: RIOU, Edward. - The last voyage of the Guardian, lieutenant Riou, commander 1789-1791. Edited with an introduction by M.D. Nash.
8224: RITCHIE, George Thomas. - A list of Lincolniana in the Library of Congress.
24306: RIVET, Paul & Georges de CRÉQUI-MONTFORT. - Bibliographie des langues Aymará et Kicua (1540-1955).
14061: ROBERT, Cyprien. - Les slaves de Turquie. Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Albanais et Bulgares. Leurs ressources, leurs tendances et leurs progrès politiques.
21180: ROBERTS, Samuel. - Parallel miracles; or the Jews and the Gypsies.
36743: ROBERTSON, Parish. - A visit to Mexico, by the West India islands, Yucatan and United States, with observations and adventures on the way.
13152: ROBERTSON, William. - An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India; and the progress of trade with that country prior to the discovery of the passage to it by the Cape of Good Hope. With an appendix, containing observations on the civil policy - the laws and judicial proceedings - the arts - the sciences - and religious institutions, of the Indians.
12372: ROBERTSON, William. - Geschiedenis van America. Uit het Engelsch vertaald.
36124: ROBINSON, Jane. - Wayward women. A guide to women travellers.
36811: ROBINSON, Wirt. - A flying trip to the tropics. A record of an ornithological visit to the United States of Colombia, South America and the island of Curaçao West Indies in the year 1892.
15133: ROCHEFORT, Charles de. - Natuurlyke en zedelyke historie van d'eylanden de voor-eylanden van Amerika. Met eenen Caraïbaanschen woorden-schat. Vertaalt in Nederduytsch door H. Dullaart.
533: RODGERS, Susan. - Power and Gold. Jewelry from Indonesia. Malaysia, and the Philippines from the collection of the Barbier-Mueller Museum Geneva. 2nd edition.
28042: RODSCHIED, Ernst Karl. - Medizinische und chirurgische Bemerkungen über das Klima, die Lebensweise und Krankheiten der Einwohner der hollaendischen Kolonie Rio Essequebo.
36666: ROE, Henry. - West African scenes: being descriptions of Fernando Po, its climate, productions, and tribes, the cause and cure of sickness; with missionary work, trials and encouragements.
35511: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1939-1940. Jaargang 35.
35512: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1922.
35510: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1942-1949. Jaargang 38.
35509: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1949-1954. Jaargang 39.
35508: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1954-1963. Jaargang. 40.
35506: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1963-1967. Jaargang 41.
5530: ROELFSEMA, H.R. - Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
6309: ROELOFSZ, M.A.P. - De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar.
6168: MEILINK-ROELOFSZ. - - ALL OF ONE COMPANY. The VOC in biographical perspective. Essays in honour of M.A.P. Meilink-Roelofsz under the auspices of the Centre for the history of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden.
36804: ROEMER, Astrid H. - Was getekend. Roman.
36805: ROEMER, Astrid H. - Lijken op liefde. Roman.
36806: ROEMER, Astrid H. - Gewaagd leven. Roman.
26572: ROEPER, V. & I. VONK-UITGEEST. - Texel en de VOC. Schepen op de rede, Texelaars in de Oost. Met bijdragen van H. Bonke, H. Eelman, P. Moree, C. Reij.
14567: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN. - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
9390: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN. - Ontdekkingsreizen van Nederlanders (1590-1650).
9421: ROEPER, V., R. PARTHESIUS, L. WAGENAAR. - De Batavia te water. Onder redactie van Mans. Kuipers.
34369: ROESSINGH, Marius P.H. - Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part I: Sources up to 1796.
35494: ROEVER, Johannis Gerrit de. - Korte reisbeschrijving. De zeemansautobiografie van de Amsterdamse gezagvoerder Johannes Gerrit de Roever (1824-1880), omvattende dertig zeereizen.
25814: ROEVER, A.G. de. - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
12548: ROGERIUS, Abraham. - La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché. Ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins. .. Traduite en François par .. Thomas La Grue.
34985: ROGGEVEEN, Arent. - The burning fen. With an introduction by C. Koeman.
33383: RÖHR, Johann Friedrich. - Palästina oder historisch-geographische Beschreibung des jüdischen Landes zur Zeit Jesu, zur Beförderung einer anschaulichen Kenntniss der evangelischen Geschichte für Reliogionslehrer und gebildete christliche Bibelleser. 3. vermehrte und verbesserte Auflage.
36910: ROJER, Robert. - Vanuit de blauzwarte diepte. Marcus Dahhaus en Martinus Niewindt: een cultuur-historisch essay.
4787: ROMEIN, Jan. - In de ban van Pramnanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
16433: ROMEIN, Picard. - Scheeps-tocht, in den jaare 1596, naar Nova Zembla ondernomen.
36919: RÖMER, R.A. - De Curaçaose samenleving. 3e bijgewerkte druk.
28789: RÖMER, R.A. - Un pueblo na kaminda. Een sociologisch historische studie van de Curaçaose samenleving.
28637: RÖMER, René A. - Een volk op weg. Un pueblo na kaminda. Een sociologisch historische studie van de Curaçaose samenleving.
23238: RÖMER, R.A. (Red.). - Cultureel mozaïk van de Nederlandse Antillen. Constanten en varianten.
30353: RONKEL, Ph.S. van. - BINGKISAN BUDI. Een bundel opstellen aan Philippus Samuael van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag 1 augustus 1950.
7054: ROO, Gerard de. - Annales, oder historische Chronick/ der durchleuchtigisten Fürsten und Herren/ Ertzhertogen zu Oesterreich/ Habspurgischen Stammens/ fürnemlich von Rudolpho dem Ersten .. bis auff Carolum den Fünfften .. auf onkosten Conrad Dietzen von Weidenberg .. auss Lateinischer in unser Teutsche Sprach ubersetzt, jetzo von newen durchsehen, und inn Druck gegeben.
34885: ROO DE LA FAILLE, Petrus. de. - Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. I. Javaansche legenden.
1261: ROO DE LA FAILLE, P. de. - Iets over Oud-Batavia.
21997: ROODENBURG, Linda. - De bril van Anceaux. Anceaux's glasses. Volkenkundige fotografie vanaf 1860. Anthropological photography since 1860. Met bijdragen van Gosewijn van Beek, Eric Venbrux, Philip Jones, Nol Wentholt.
29332: ROODHUYZEN, Thea. - De admiraliteit van Friesland.
6184: ROOIJ, H.H. van & J. GAWRONSKI. - East Indiaman Amsterdam. Long 150 Feet, Not returned - beached on the coast of Sussex between Hastings and Beachyhead.
30581: ROOIJ, Hans H. van & Jerzy GAWRONSKI. - VOC-schip Amsterdam. Gebleeven - op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand.
30231: ROORDA, Taco. - Het boek Radja Pirangon, of de geschiedenis van Nabi Moesa. Tweede uitgaaf door J.J. Meinsma.
30189: ROORDA, Taco. - Kitab toehpah, een Javaansch handboek voor het Mohammedaansche recht. 3e verbeterde druk.
29155: ROORDA, Taco. - Javaansche wetten; namelijk de Nawala-pradata, de Angger sadasa, de Angger-ageng, de Angger-goenoeng en de Angger-aroebiroe.
6183: ROOS, D. - Zeeuwen en de VOC.
2279: ROOS, Doeke. - Zeeuwen en de Westindische Compagnie.
15463: ROOS, P(aul) F(rançois). - Surinaamsche mengelpoëzy.
24786: ROOSEVELT, Theodore. - Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers. Deutsche autorisierte Ausgabe. Übersetzung von Max Kullnick.
29736: ROSENBERG, Carl Benjamin Hermann von. - Reis naar de Zuidoostereilanden, gedaan in 1865 op last der regering van Nederlandsch-Indië.
13894: ROSENBERG, Carl Benjamin Hermann von. - Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870.
35982: ROSIER, Erik. - De Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1800. Aanzet tot een bibliografie van de oude drukken bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België.
36194: ROSS, John. - Reizen naar Ysland en de Baffinsbaai, de laatste gedaan ter ontdekking van een doorvaart ten noord-westen van Groenland in den jare 1818. Naar de Hoogduitsche uitgave van W. Harnisch.
36193: ROSS, John. - Verhaal van eenen tweeden zeetogt, en van verscheidene landreizen in de Noordpool-gewesten. Ondernomen tot opsporing eener noordwestelijke doorvaart. Uit het Engelsch vertaald door J. Olivier.
34540: ROSS, Edward. - Diary of the siege of Mafeking October 1899 to May 1900. Edited by Brian P. Willan.
28542: ROSS, John. - De reizen en lotgevallen van Kapitein John Ross op zijne ontdekkings togten naar de Noordpoolse gewesten. Voor jonge lieden. Uit het Hoogduitsch vertaald.
32862: ROSSANDER, Carl J. - Rubinö. Reseminnen från Ceylon.
37052: ROSSUM, Matthias van. - Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800
33648: ROSSUM, Matthias van. - Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC.
33516: ROSSUM, Matthias van. - Werkers van de wereld. Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800.
22448: ROTHERMUND, Dietmar. - Asian trade and European expansion in the age of mercantilism.
33901: ROUD, F.C. - Petites étrennes morales, offertes à la jeunesse Neerlandaise.
29536: ROUFFAER, G(errit) P(ieter). - Een brutaal plagiaat.
16668: ROUFFAER, G.P. - Ethnographie van de Kleine Soenda Eilanden in beeld.
9420: ROUSSEAU, Jean-Jacques. - Julie ou la nouvelle Héloïse. Lettres de deux amants.
5797: ROUX, C.C.F.M. le. - De bergpapoea's van Nieuw Guinea en hun woongebied.
35775: ROUX, Charles Constant François Marie le. - Expeditie naar het Nassau-Gebergte in Centraal Noord Nieuw Guinea. Beknopt voorloopig verslag van een tocht naar den Kauwerawetstam in het van Reesgebergte met eenige gegevens omtrent land en volk en een woordenlijst.
11181: ROUX DE ROCHELLE, (Jean Baptiste Gaspard). - Etats-Unis d'Amérique.
21105: ROY, Jacob Jansz de. - Hachelijke reys-togt na Borneo en Atchin, in sijn vlugt van Batavia, derwaards ondernoomen in het jaar 1691 en vervolgens. Zijnde een opregt verhaal van zeldsaame ontmoetingen, en deerlijke rampen .. Mitsgaders een seer naauwkeurige beschrijving van het eyland Borneo met des zelfs koningrijken, als Banyer Massing, Succadana, Cottaringen, de woon-plaatsen van de Viadjes en andere, met hare overkostelijke goud- en diamant-mijnen, camphur en andere koopmanschappen .. Insgelijks een aanmerkelijk berigt van het koningrijk Atchin op Sumatra .. Door den reysiger selfs opgesteld .. nu aldereerst na een egt af-schrift in't ligt gegeeven.
24351: ROY, A. le. - Die Religion der Naturvölker. Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von G. Klerlein.
8359: ROY, Pierre Georges. - Les monuments commémoratifs de la province de Québec.
35458: RUDOLPH, Wolfgang. - Segelboote der Deutschen Ostseeküste.
36120: RUETE, Emily. - Herinneringen van een Arabische prinses. Vertaald door Tinke Davids. Nawoord Annegret Nippa.
30736: RUGGENBERG, Rob. - Slavenhaler.
36894: RUIJS, Aerjen Jansz. - De walvisvaartjournalen van Aerjen Jansz. Ruijs uit de Zijpe, 1783 en 1784. Ingeleid en bezorgd door Gerry Baars-Visser, Hans Besseling, Netty Bleichrodt-Vegter, Jaap R. Bruijn, Harry de Raad, Piet Schilte en Ineke Vonk-Uitgeest.
19815: RUMPHIUS, Georgius Everhardus. - Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge/ nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674, voorgevallen, in/ en ontrent de Eylanden van Amboina .... Gedruckt naer de copye van Batavia, 1675. Herdruk verzorgd door W. Buijze.
35414: RUSSEL, Margarita. - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw.
26965: RUSSEL, M(ichael). - Palestina, of Het Heilige Land, van de vroegste tot op den tegenwoordigen tijd. Op geschiedkundige waarheid, volgens de meest geloofwaardige reizigers gegrond; benevens een beknopt overzigt van de aardrijkskunde, land- en plaatsbeschrijving; alsmede van de geschiedenis des Joodschen volks, de kruistogten en van de letterkunde en godsdienst der oude Hebreeën. Naar het Hoogduitsch van A. Diezmann.
33546: RUSSIA. - ZEE-TRACTAAT, tusschen haar Rusch keyzerlyke majesteit en zyne koninglyke majesteit van Denemarken en Noorwegen, tot standhouding der vryheid van de neutrale koopvaardy-scheepvaart, geslooten tot Coppenhagen .. 1780. En waarin zyn koningl. majesteit van Zweeden, nevens .. de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, deel genomen hebben en toegetreeden zyn, respectivelyk geteekend te St. Petersburg .. 1781.
33329: RUSSIA. - Memorie van den Russischen envoyé tot een gemeensaam concert tusschen de neutraale mogendheeden over de sekerheid en vryheid der weederzydsche commercie en navigatie ..
30989: RUSTIGE, J. - De Curaçaosche Vereeniging van Hoedenvlechtsters 'Arbeid Adelt' alsmede eenige algemeene opmerkingen over de Curaçaosche stroohoeden-vlechtnijverheid.
35628: RUTGERS, Frederik Lodewijk. - Idenburg en de Sarekat islam in 1913.
29506: RUTGERS, F(rederik) L(odewijk). - Levensbericht van Mr. L.W.C. Keuchenius.
4799: RUTTEN, L.M.R. (Ed.). - Science in the Netherlands East Indies.
3729: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665. Uitgegeven door P. Verhoog en L. Koelmans.
11508: SAAR, Johann Jacob. - Ost-Indianische Funfzehen-Jährige Kriegs-Dienste/ und wahrhafftige Beschreibung/ was sich Zeit solcher funfzehen Jahr/ von Anno Christi 1644. bis Anno Christi 1659. zur See/ und zu Land/ on offentlichen Treffen/ in Belägerungen/ in Stürmen/ in Eroberung/ Portugäsen/ und Heydnischer/ Plätze und Städte/ in Marchim, in Quartiern, mit ihm/ und andern seinen Cameraden begeben habe/ am allermeinsten auf der grossen und herrlichen/ Insul Ceilon. Zum andern mahl heraus gegeben/ und mit vielen denckwürdigen Notis oder Anmerckungen/ .. vermehret/ und gezieret.
36826: SABA. - Topographical map of Saba.
33171: SABLONIÈRE, Margrit de. (Red.). - Negerverhalen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
22062: SACHSE, Julius Friedrich. - Justus Falckner mystic and scholar. Devout pietist in Germany, hermit on the Wissahickon, missionary on the Hudson. A bi-centennial memorial.
23807: SAHAGUN, Bernardino de. - Gliederung des alt-aztekischen Volks in Familie, Stand und Beruf. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
23772: SAHAGUN, Bernardino de. - Wahrsagerei, Himmelskunde und Kalender der alten Azteken. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
5081: SAHER, Herbert von. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
37023: SAID, Abi Hasan. - Bumi sriwijaya bersimbah darah perjuangan rakyat semesta menegakkan republik Indonesia di ujung selatan Sumatera. Editor M. Uteh Riza Yahya, Vincent Djauhari.
35379: EXCHANGE OF SAILORS. - Correspondentie tusschen zyne genade, den Hertog van Richmond, en de heeren Ooster en Van Haren betreffende onze gevangenen in Engeland.
5378: SALMON, Thomas. - Tegenwoordige staat van de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het eigentlyke India, of het ryk van den Groten Mogol, en van Malabar, Kormandel, en het eiland Ceilon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch. 2e druk.
21677: SALMON, Thomas. - Tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
21657: SALMON, Thomas. - Tegenwoordige staat van't Duitsche keizerryk in't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche, en Nederrynsche Kreitsen in't byzonder. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
21656: SALMON, Thomas. - Tegenwoordige staat van Rusland, Zweden, Denemarken en Noorwegen: als mede van de landen onder de Noord Pool gelegen, en van de Groenlandsche visschery. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door Matthias van Goch.
21574: SALMON, Thomas. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Behelzende eene beschryving van de gelegenheid dier ryken .. vaart op de Oost- en Westindien; de natuurlyke historie, enz.
1345: SALMON, Thomas. - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van Amerika. Behelzende de historie der ontdekkinge van dit wereldsdeel en der verovering van een gedeelte van't zelve door de Spanjaarden: de algemeene beschryving van de lands- and lugtsgesteldheid, de ingezetenen en het gene tot de natuurlyke historie behoort ....
36698: LUDWIG SALVATOR. - Ustica.
36815: LUDWIG SALVATOR. - Columbretes.
36834: LUDWIG SALVATOR. - Alboran.
6311: SAMBERG, Jan Willem. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirma. De geschiedenis eener handelskerk.
29470: SANDENBERGH MATTHIESSEN, C(lemens). - Het koloniaal vraagstuk van het uur, met eenige stellingen nader toegelicht.
35434: SANDERS, Jan. - The man with the can. With an introduction by Tonie and Valmai Holt.
16324: SANDICK, Rudolf Adriaan van. - Leed en lief uit Bantam. 2e druk.
28940: SANDT, Max van de. - Een plantersleven. De Indische jaren van Constant van de Sandt en Bernardine Moormann (1897-1952).
33658: SANDYS, (George). - Voyagien, behelsende een historie van de oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks: hare wetten/ regeeringe/ politie/ krijghs-macht/ hooven van justitie/ ende koophandel. Als mede, van Egypten .. Neffens een beschrijvinge van het H. Landt .. Eyndelyck, Italien beschreven met hare nabuerighe eylanden; als Cyprus/ Creta/ Malta/ Sicilia/ de Aolische eylanden; van Roomen/ Venetien/ Napels/ Syracusa/ Mesena/ Aetna/ Scylla/ ende Charybdis/ etc. Uyt 't Engels vertaelt door J. G(lazemaker).
19082: SANTEN, Hans Walther van. - VOC-dienaar in India. Geleynssen de Jongh in het land van de Groot-Mogul.
6313: SANTEN, Hans Walther van. - De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindostan, 1620-1660.
36754: SARGENT, Epes & William H. CUNNINGTON. - Perils and escapes among icebergs. The wonders of the Arctic world: a history of all the researches and discoveries in the frozen regions of the North, from the earliest times. .. Together with a complete and reliable history of the Polar expeditions under the late Captain C.F. Hall.
36654: SARYCHEV, Gavriill Andreevich. - Account of a voyage of discovery to the north-east of Siberia, the frozen ocean, and the north-east sea. Translated from the Russian.
22069: SCALLIET, M.O., K. van BRAKEL, D. van DUUREN, J. ten KATE. - Pictures from the tropics. Paintings by Western artists during the Dutch colonial period in Indonesia.
15698: SCALLIET, Marie-Odette. - Antoine Payen. Peintre des Indes Orientales. Vie et écrits d'un artiste du XIXe siècle (1792-1853).
29654: SCHAAP, Dick. - Onrust. Het Nederlandse duivelseiland.
26863: SCHÄDLER, K.F. - Keramik aus Schwarz-Afrika und Alt-Amerika. Die Sammlung Hans Wolf - Zürich. Ceramics from Black-Africa and Ancient America. The Hans Wolf Collection - Zurich. Céramique de l'Afrique Noire et d'Amérique Précolumbienne. La Collection Hans Wolf-Zurich.
26823: SCHÄDLER, K.F. - Afrikanische Kunst in Deutschen Privat-Sammlungen. - African art in private German collections. - L'art Africain dans les collections privées Allemandes.
21741: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Jan Pieterszoon Coen. Rede.
28879: SCHAEPS, J., K. van OMMEN, A. VROLIJK. (Red.). - Oostersche weelde. De Oriënt in westerse kunst en cultuur. Met een keuze uit de verzamelingen van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
3734: SCHAGEN, Adriaen. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. Uitgegeven door C.E. Warnsinck-Delprat.
32836: SCHAIK, Ad van. - Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux. Reisboek.
35013: SCHAPERA, I. (Ed.). - Western civilization and the natives of South Africa. Studies in culture contact.
5114: SCHÄRER, Hans. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd Borneo. Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei.
5116: SCHÄRER, Hans. - Ngaju religion. The conception of God among a South Borneo people. Translated by R. Needham. With a preface by P.E. de Josselin de Jong.
8916: SCHEBESTA, Paul. - Among Congo pigmies. Translated from the German by Gerald Griffin.
35469: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Provisional catalogue of exhibits with descriptive notes.
35447: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Klassieke schepenweekend 1992.
6357: SCHEFOLD, Reimar. - Lia. Das grosse Ritual auf den Mentawai-Inseln (Indonesien).
36301: SCHELFHOUT, Charles Emmanuel. - De Gerlache. Drie generaties van Poolverkenners. Voorwoord door Alfred van der Essen.
36918: SCHELLEKENS, Jack. - De rijke geschiedenis van Curaçao. Indianen, de WIC en invasies.
16686: SCHELTEMA, Johann Friedrich. - Monumental Java.
14512: SCHELTEMA, Jacobus. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588.
28892: SCHENDEL, Arthur van. - John Company. Translated and with an introduction by Fr. van Rosevelt. Edited, with notes by E.M. Beekman.
33540: SCHEURLEER, Daniel François. - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen.
26168: SCHEVICHAVEN, H.D.J. van. - Slavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
13392: SCHIELAND. - PUBLICATIE over den lande en bailliuwschappen van Schieland, op het verronselen en verzenden na elders van zeevarend volk, alhier thuis horende.
24685: SCHILLINGS, C(arl) G(eorg). - Mit Blitzlicht und Büchse im Zauber des Eleléscho. 11. Auflage.
36760: SCHILTHUIZEN, Menno & Freek VONK. - Wie wat bewaart. Twee eeuwen Nederlandse natuurhistorie.
27358: SCHMALENBACH, W. - African art.
26840: SCHMALENBACH, W. (Hrsg.). - Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf. Mit Beiträgen von E. Castelli, Fr. Neyt, etc. Nachwort von Monique Barbier-Mueller.
29201: SCHMALHAUSEN, H(enri) E(duard) B(enno). - Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. II. Een uitstapje op belastinggebied.
24103: SCHMELTZ, J.D.E. - Ethnographische musea in Midden-Europa. Verslag eener studiereis 19 Mei - 31 Juli 1895.
36738: SCHMIDT, Hans. - Op zoek naar't geluk in Argentinië en Paraguay. Geautoriseerde vertaling van C. van der Tonge-Koster.
36699: SCHMIDT, Julius. - Die Steinbildwerke von Copán und Quiriguá. Aufgenommen von Heinrich Meye. Historisch erläutert und beschrieben.
6186: SCHMITT, E., Th. SCHLEICH and Th. BECK (Hrsg.). - Kaufleute als Kolonialherren: Die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800.
34306: SCHMITT, Eberhard & Thomas BECK. (Hrsg.). - Vergleichende europäische Überseegeschichte.
6188: SCHMITZ, J.P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op dienaren van de Ver. Oost-Ind. Compagnie voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
539: SCHNITGER, F.M. - Forgotten kingdoms in Sumatra. With contributions by C. von Fürer-Haimendorf and G.L. Tichelman. Reprint.
34551: SCHOEMAN, Karel. (Ed.). - Griqua records: the Philippolis captaincy, 1825-1861. Compiled and edited.
33502: SCHOKKENBROEK, Joost C.A. - Trying-out. An anatomy of Dutch whaling and sealing in the nineteenth century, 1815-1885.
31933: SCHOKKENBROEK, J.C.A. & J. ter BRUGGEN. (Red.). - Kapers & piraten. Schurken of helden ?
30825: SCHOKKENBROEK, Joost C.A. - Harpoeniers en robbenjagers. Nederlandse walvisvaart en zeehondenjacht in de 19de eeuw.
20797: SCHOKKENBROEK, J.C.A. & C.E. ZONNEVYLLE-HEYNING. - Kunst op het water. Nederlandse scheepssier 1650-1850.
35498: SCHOL, Jacob. - Uit de zeilvaarttijd. Herinneringen van kapitein Jacob Schol (1897-1989).
35415: SCHOLL, Lars U. - Hans Bohrdt. Marinemaler des Kaisers.
10072: SCHOLTE, Leonora R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
36503: SCHOLTEN, Cor. - Zeilrederij Starckenborg. Herstel in de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw 1815-1865.
3492: SCHOLTEN, B.W. & F.M.E.W. HAALMEIJER. - Rotterdamsche Lloyd. N.V. Rotterdamsche LLoyd 1883 - N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd 1947 - N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Triton' 1899 - Stoomvaart Maatschappij 'Rotterdam 1908 - N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Triton' 1956.
36705: SCHOMBURGK, Robert Hermann. - The history of Barbados; comprising a geographical and statistical description of the island; a sketch of the historical events since the settlement; and an account of its geology and natural productions.
34645: SCHOMBURGK, Robert Hermann. - The Guiana travels of Robert Schomburgk 1835-1844. Edited by Peter Rivière.
28391: SCHÖNBERG, Rudolf. - Schepen op rivier en zee met de etsnaald vastgelegd. Ingeleid door Geert Aaber.
19085: SCHONKEN, F.Th. - De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche volksoverleveringen. Naar het handschrift gewijzigd en, met gebruikmaking van S. de Jong's vertaling uit het Duitsch, uitgegeven door D. Fuldauer.
19458: SCHOPPERT, Peter. - Java style. With the collaboration of Soedarmadki Damais.
11283: SCHOUTE, D. - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië.
36245: SCHOUTEN, Wouter. - Reys-togten, naar en door Oost-Indien, in welke, de voornaamste landen, koningryken, steden, eilanden, bergen en rivieren, met haare eigenschappen, beneffens de wetten, godsdienst, zeden en dragten der inwoonders, en wat verder zoo van dieren, vrugten, en planten, aanmerkelyks in die gewesten is; naauwkeurig word beschreven .3e druk.
33444: SCHOUTEN, Wouter. - Mr. Wouter Schouten van Haerlem.
32694: SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. - Minahasan metamorphoses. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society, c.1680-1983.
29029: SCHOUTEN, Wouter. - Oost-Indische voyagie, vervattende veel voorname voorvallen en ongemeene vreemde geschiedenissen/ bloedige zee- en landt-gevechten tegen de Portugeesen en Makassaren, belegering/ bestorming en verovering van veel voorname steden en kasteelen. Mitsgaders een curieuse beschrijving der voornaemste landen, eylanden, koninckrijcken en steden in Oost-Indien; haar wetten, zeden, godsdiensten, costuymen, drachten, dieren, vruchten en planten. Als oock sijn seer gevaerlijcke wederom-reyse naer't vaderlandt/ daer in een bysondere harde ontmoetinge met d'Engelsche oorloghs-vloot/ soo in Bergen Noorwegen/ als in de Noord-Zee.
2700: SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. - Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983.
26291: SCHOUTEN, Wouter. - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten (1676). (Intergrale hertaling en annotatie van) Michael Breet. Met medewerking (en Inleiding) van Marijke Barend-van Haeften.
33808: SCHRAM, Volkhard. - Volkhard Schram, vice-admiraal van Holland en West-Vriesland, onder den zee-raad van West-Vriesland en't Noorderquartier.
6315: SCHREUDER, Jan. - Memoir.. delivered to his successor Lubbert Jan Baron van Eck on March 17, 1762. Translated from the original by E. Reimers.
22572: SCHRIEKE, B.J.O. (Ed.). - The effect of western influence on native civilisations in the Malay Archipelago.
36642: SCHRÖDER, E.E.W.Gs. - Gorontalosche woordenlijst.
30518: SCHROEDER, Leopold von. - Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwicklung. Ein Cyklus von fünfzig Vorlesungen zugleich als Handbuch der Indischen Literaturgeschichte, nebst zahlreichen, in Deutscher Uebersetzung mitgetheilten Proben aus Indischen Schriftwerken.
36843: SCHUCHERT, Charles. - Historical geology of the Antillean-Caribbean region or the lands bordering the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea.
5507: SCHULTE NORDHOLT, H.G. - The political system of the Atoni of Timor.
716: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns Amerika. Brazilië: 1624-1654.
33380: SCHULZ, E(durad) W(ilhelm). - Reise in das gelobte Land.
33429: SCHUTTE, Gerrit. (Red.). - Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder ! Brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783.
25777: SCHUTTE, G.J. (Red.). - Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
34770: SCHUURMAN, Johz (Jan Albert). - Een woord van ernst en liefde ter gelegenheid van het 250jarig bestaan van Batavia.
16613: SCHUVER, Juan Maria. - Travels in North East Africa 1880-1883. Edited by Wendy James, Gerd Baumann and Douglas H. Johnson.
11555: SCHUYLER, Eugene. - Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja.
32538: SCHWANER, C(arl) A(nton) L(udwig) M(aria). - Borneo. Beschrijving van het stroomgebied van den Barito en reizen langs eenige voorname rivieren van het Zuid-Oostelijk gedeelte van dat eiland. Op last van het Gouvernement van Nederl. Indie gedaan in de jaren 1843-1847.
36025: SCHWARZ, Franz von. - Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan.
31608: SCHWARZ, J.A.T. & N. ADRIANI. - Het verhaal van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aanteekeningen.
21472: SCHWARZ, Franz von. - Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan.
12397: SCHWARZ, J.A.T. - Tontemboansche teksten: Vertaling (&) Aanteekeningen.
25571: SCOTT, Kenneth & James A. OWRE. - Genealogical data from inventories of New York estates 1666-1825.
25520: SCOTT, Kenneth. (Ed.). - Records of the Chancery Court Province and State of New York. Guardianships 1691-1815.
2090: SCOTT, Robert Falcon. - Scott's last expedition. Vol. I. Being the journals of Captain R.F. Scott. Vol. II. Being the reports of the journeys & the scientific work undertaken by E.A. Wilson and the surviving members of the expedition. Arranged by L. Huxley. With a preface by Cl.R. Markham.
13675: SCRIVERIUS, Petrus & Frans van MIERIS. - Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgever (Frans van Mieris).
35492: SEGERS, Yves. - Inventaris van het archief van de scheepswerf Van Damme (1826-1954) en van de familie Van Damme (1767-1972) (bewaard in het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen).
35483: SEGERS, Yves. - De laatste scheepswerf van Baasrode.
35421: SEGHERS, M. & R. de BOCK. - Schepen op de Schelde. Binnenvaarttuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900. 4e uitgave.
31888: SÉGUIN, Lisbeth Gooch. - Walks in Algiers and its surroundings. A new edition.
26834: SEGY, L. - African sculpture speaks. (3rd edition).
35176: SEIPEL, Wilfried. (Hrsg.). - Die Entdeckung der Welt. Die Welt der Entdeckungen. Österreichische Forscher, Sammler, Abenteuer.
36925: SEKOU, Lasana M. (Ed.). - National symbols of St. Martin.
32539: SELBERG, E(duard). - Reis naar Java en bezoek op het eiland Madura; vrij vertaald, naar het Hoogduitsch door W.L. de Sturler.
4841: SELL, Hans Joachim. - Der schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
34321: SELOSOEMARDJAN. - Social changes in Jogjakarta.
21771: SELYNS, Henricus. - Records of Domine Henricus Selyns of New York 1686-7. With notes and remarks by Garret Abeel written a century later 1791-2.
31974: SEMARANG. - (KOLONIALE) TENTOONSTELLING SEMARANG 1914 - SCHLIEPER-PAVILJOEN.
31540: SEMMELINK, J. - Geschiedenis der cholera in Oost-Indië vóór 1817.
33381: SENDEN, G(erhard) H(einrich) van. - Het Heilige Land op mededeelingen uit eene reis naar het Oosten, gedaan in de jaren 1849 en 1850, in gezelschap van .. prinses Marianne der Nederlanden. Na diens overlijden voortgezet en uitgegeven door G(erhard) H(endericus) van Senden.
6564: SETUBAL, P. - Johan Maurits van Nassau (o principe de Nassau). Historische roman uit den tijd der Hollandsche bezetting van Brazilië. Vertaling uit het Portugeesch van R. Schreuder en J. Slauerhoff.
7128: SHACKLETON, Lady & Hugh Robert MILL. - Shackletons's leven en reizen. Vertaald door A. Moresco.
11384: SHACKLETON, Ernest Henry. - The heart of the Antarctic being the story of the British Antarctic expedition 1907-1909. With an introduction by H.R. Mill, an account of the first journey to the South magnetic Pole by T.W. Edgeworth David.
34095: SHAPERO, Bernard. - Vintage photographic panoramas 1850-1950. Edited by Roland Belgrave.
15129: SHARPE, Samuel. - The early history of Egypt, from the old testament, Herodotus, Manetho, and the hieroglyphical inscriptions.
31475: SHAW, Glenn. - Osaka sketches.
26869: SHAW, Th. - Excavation at Dawu. Report on an excavation in a Mound at Dawu, Akuapim, Ghana.
32561: SHEPHERD, V.A. & H. McD. BECKLES. - Caribbean slavery in the Atlantic world. A student reader.
20272: SHERWOOD, Lorenzo. - Remarks on the course of the slaveholders' conspiracy against democratic government.
34863: LONG THIEN SHIH. - Calendar for 1991.
4619: DUTCH SHIPPING. - DE NEDERLANDSCHE SCHEEPVAART. DUTCH SHIPPING.
33470: SHIPS. - CIGAR BOX LABEL depicting three sailing ships within a decorative border.
32877: SHIRLEY, Rodney. - Courtiers and cannibals, angels and amazons. The art of the decorative cartographic titlepage. (1470-1870).
28468: SHORTO, Russell. - Nieuw-Amsterdam. Eiland in het hart van de wereld.
22997: SIBETH, Achim. - Living with ancestors. The Batak. Peoples of the island of Sumatra. With contributions by Uli Kozok and Juara R. Ginting.
13212: SICILY. - - TRACTAAT VAN COMMERCIE, tusschen sijne majesteit den koning der beide Sicilien en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden &c.
26827: SIEBER, R., D. NEWTON, M.D. COE. - African, Pacific, and Pre-Columbian art in the Indiana University Art Museum.
19534: SIEBOLD, Philipp Franz von. - 200 YEARS SIEBOLD FAMILY. An exhibition.
16244: SIEBOLD, Philipp Franz von. - Philipp Franz von Siebold. A contribution to the study of the historical relations between Japan and the Netherlands.
11804: KAEMPFER / VON SIEBOLD. - Gedenkschrift Engelbert Kaempfer (1651-1716) (und) Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Ergänzt durch eine Darstellung der deutschen Japanologie.
36626: SIEVERS, W. - Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta.
6249: SIGMOND, J.P. & L.H. ZUIDERBAAN. - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
33234: SIGMOND, J.P. - Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw.
35436: SIGSBEE FISCHER, Katrina & Alex. A. HURST. - Anton Otto Fischer. Marine artist. His life and work.
12896: SIJPESTEIJN, C(ornelis) A(scanius) van. - Beschrijving van Suriname, historisch-, geographisch- en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebracht.
14736: SILLEMAN, Daniel & Lourens THYSZ. - Ongeluckig, of droevigh verhaal van't schip De Gouden Buys. Een Enkhuizer VOC-schip strandt bij zuidelijk Afrika. Ingeleid en van commentaar voorzien door Marieke van Gessel en Andrea Kieskamp.
20467: SILVER, Timothy. - A new face on the countryside. Indians, colonists, and slaves in South Atlantic forests, 1500-1800.
36544: SIMALOE. - Blanco woordenlijst uitgegeven op last der regeering van Ned.-Indië ten behoeve van taalvorschers in den Ned.-Indischen archipel (met voorwoord van K.F. Holle).
17434: SIMONS, G.J. - Beschrijving van het eiland Curaçao, uit verschillende bronnen bijeenverzameld.
7184: SINGLETON, Esther. - Dutch New York.
27720: SINT NICOLAAS, E., D. BULL, G. RENDA. - De Ambassadeur, de Sultan en de Kunstenaar. Op audiëntie in Istanbul.
24969: SIRELIUS, Uuno Taavi. - Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern. Eine vergleichende ethnographische Untersuchung.
4843: SIRKS, M.J. - Indisch natuuronderzoek. Een beknopte geschiedenis van de beoefening der natuurwetenschappen in de Nederlandsche koloniën.
18837: SIWERTZ, Sigfrid. - Unter dem Gluthimmel der Tropen. Durch die Südsee, Fidschi, Sumatra, Australien usw.
31799: SJIEM FAT, P.V. - Biba Willem Sassen. De procureur-generaal mr. W.K.C. Sassen Jz. (1870-1871). Curaçaos rechtsleven in de 19de eeuw.
35203: SKENE, James Henry. - The Danubian Principalities, the Frontier Lands of the Christian and the Turk. By a British resident of twenty years in the East. 3rd edition.
36399: BRAZILIAN SLAVERY. - Diamantenwaescherey Curralinho.
23130: SLAVERY - - ONTWERP TOT VRIJLATING DER NEGER-SLAVEN, ONDER VEREENIGING VAN ALLER BELANGEN. Amsterdam, S.J. Prins, 1842. Facsimile edition.
33306: SLEIGH, Dan & Piet WESTRA. - De opstand op het slavenschip Meermin.
36524: SLETTENAAR, Henk. - Boissevain Ruys Tegelberg. Beknopte biografie van drie zusterschepen.
32259: SLIGGERS, B.C. & M.H. BESSELINK. (Red.). - Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850.
10255: SLIGGERS, B.C. & A.A. WERTHEIM. (Red.). - 'Op het strand gesmeten'. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust.
10326: SLOT, B.J. - Abel Tasman and the discovery of New Zealand.
29706: SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN, W.J.M. JANSSEN. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1851-1856).
4081: SMET, P(ierre) J(ean). de. - Missien van den Orégon en reizen naer de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46. Uit het Fransch.
6800: SMIDT, J.Th. de, T. van der LEE. (Red.). - Publikaties en andere wetten betrekking hebbende op St.Maarten, St.Eustatius, Saba 1648/81-1816.
35835: Smit, Lucienne. - Arie Smit, a painter’s life in the tropics.
36945: SMIT, Ben. - Catalogus. Prentbriefkaarten van Curaçao. Uitgevers en uitgaven van 1898 tot 1950.
36971: SMIT, Jennifer. - Monumenten en standbeelden van de Nederlandse Antillen.
36873: C.G.M. SMIT. - De vier gouverneurs Beck 1655-1710.
36982: SMIT, Ben. - Projecten Curaçao 1946-1969. Met een voorwoord door Ronald Gill.
36731: SMITH, William. - A natural history of Nevis, and the rest of the English Leeward Charibee islands in America. With many other observations on nature and art; particularly, an introduction to the art decyphering.
36177: SMITH, Richard E. - Die Mission auf Trinidad. (Aus dem Franssösisschen).
33767: SMITH, Anna H. - The spread of printing. Eastern hemisphere: South Africa.
32117: SMITH, Mark M. - Debating slavery. Economy and society in the antebellum American South.
31742: SMITH, Matthew Hale. - Sunshine and shadow in New York.
29111: SMITH, George L. - Religion and trade in New Netherland. Dutch origins and American development.
20592: SMITH KIPP, R. - The early years of a Dutch colonial mission. The Karo Field (North Sumatra 1889-1904).
20281: SMITH, William Henry. - A political history of slavery. Being an account of the slavery controversy from the earliest agitations in the eighteenth century to the close of the reconstruction period in America. With an introduction by Whitelaw Reid. Volume I.
1729: SMITH, William. - Collection choisi des voyages autour du monde et dans les contrée les plus curieuses du globe, depuis Christophe Colomb jusqu'a nos jours.
16930: SMITH, J.J. - Guide to the Botanic Gardens, Buitenzorg.
7979: SMITH, H. Maynard. - Frank Bishop of Zanzibar. Life of Frank Weston, D.D. 1871-1924.
8139: SMITH, G. Barnett. - Canada: its rise and progress.
16407: SMITS, C. (Red.). - Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
7193: SNAPPER, Frits. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719.
1521: SNELLEN, Maurits. - De Nederlandsche Pool-Expeditie 1882-83. Uitgegeven door .. B.J.B. Volck.
3080: SNOEK, K. - De Indische jaren van E. du Perron.
24408: SNOEK, Kees. - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java. Met medewerking van T. Timmers.
5643: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - Het Gajoland en zijne bewoners.
35921: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - Aanteekeningen over islam en folklore in West- en Midden-Java. Uit het reisjournaal van C. Snouck Hurgronje. Medegedeeld door Ph.S. van Ronkel.
29856: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - Verspreide geschriften.
29414: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - De Atjèhers. Uitgegeven op last van de regeering.
2462: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - Ambtelijke adviezen 1889-1936. Uitgegeven door Emile Gobée en Cornelis Adriaanse.
21671: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - De Atjèhers. Uitgegeven op last van de regeering.
30433: SOEDARPO, Minarsih. - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952.
4117: SOEKARNO. - Atlas Indonesia untuk madrasah permulaan kelas V-VI-VII.
29558: SOERAJA. - Proefstation Oost - Java.
34775: SOL, E(duard) P(eter) C(arel). - Beroep op het Nederlandsche volk ter beëindiging van de Tjiomas-zaak.
29152: SOL, E(duard) P(eter) C(arel). - Openbare geheimen. Indie's tegenwoordige toestand.
34821: SOLC, Vaclav. - Swords and daggers of Indonesia.
35967: SOLLEWIJN GELPKE, J.H.F. - The report of Miguel Roxo de Brito of his voyage in 1581-1582 to the Raja Ampat, the MacCluer Gulf and Seram.
35963: SOLLEWIJN GELPKE, J.H.F. - Johanne Keyts. In 1678 de eerste Europese bezoeker van de Argunibaai in Nova Guinea.
35960: SOLLEWIJN GELPKE, J.H.F. - Afonso de Albuquerque's pre-Portuguese 'Javanese' map, partially reconstructed from Francisco Rodrigues' book.
35874: SURAKARTA - SOLO. - AUTOGRAPH ALBUM OF JOHANNA IN SOLO.
15953: SOMER, Jan. - Zee en landt reyse, gedaen naer de Levante, als Italien, Candien, Cypres, Egypten, Rhodes, Archipelago, Turckyen: en wederom door Duytslant. Waer in veele aenmerckens waerdige saken verhaelt worden. Desen tweden druck vermeerdert met de maniere van leven, gods-dienst, ceremonien, wetten, en krijghs-handel der Turcken, en hoe wreet sy met de slaven handelen. Beschreven door een Christen slaaf, die 13 jaar aldaer ghevangen heeft geweest.
34541: SOMERVILLE, William. - Narrative of his journeys to the Eastern Cape frontier and to Lattakoe 1799-1802. With a bibliographical introduction and a historical introduction and notes by Edna and Frank Bradlow.
3893: SØRENSEN, Jon. - Fridtjof Nansen sage. Geautoriseerde vertaling van Agnes Röntgen.
35599: SOTHEBY'S. - - Indonesian paintings.
21291: SOUBLETTE. - SOUBLETTE ET FILS. PHOTOGRAPHY IN CURAÇAO AROUND 1900. Editors J.A. Schiltkamp, B. Smit, E. van Reeven, S. Wachlin.
31707: SOUMAROCOW, Alexandre. - Théatre tragique. Traduit du Russe par Manuel-Léonard Pappadopoulo.
36630: SOURTZINOS, Giorgos Ch. - Corfu. A journey through the ages. History - monuments - museums - historical and archaeological places - engravings. 3rd edition.
19796: SPAANDERMAN, Maarten. - De wereldreizen van de brik 'Doesborgh' 1869-1872 en van de brik 'Accra' 1873-1875. Met toelichtingen door .. H. Hazelhoff Roelfzema.
15183: SPAANS-van der BIJL, T. - Tot betere tijden ? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra.
20515: SPANJAARD, Helena G. - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit.
33191: SPARRMAN, Anders. - A voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic polar circle, and round the world, but chiefly into the country of the Hottentots and Caffres from the year 1772, to 1776. Translated from the Swedish original. 2nd edition corrected.
33452: RYTUIGEN & SPEELJACHTEN. - J.A.C. Hissinck, hoofdgaarder van den impost op de karossen/ kalessen/ overdekte en opene wagens/ chaisen/ karren/ sleeden en rypaarden/ mitsgaders de speeljagten/ veld-schuiten/ speel-schuiten / chaloupen en alderhande vaartuigen/ die tot eigen vermaak ofte gerief gehouden en gebruykt worden, met de tiende verhooging van dien, over Amsterdam, Amstelland, Rietwyk en Rietwykeroort, ingegaan primo January 1777.
10071: SPEELMAN, Cornelis. - - Journael of kort verhael van't begin, voortgangh en eynde des oorloghs tusschen den koningh en verdere regeeringe van Macassar, en de Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagni, in de jaren 1666/1667/1668 en 1669 voor gevallen. Vertoonende de heerlijcke overwinninge der voornoemde Compagnie tegen het Macassers Rijck: onder het manhaft beleyt van .. Cornelis Speelman, oud-gouverneur van de kust Choromandel, etc. Als mede des selfs articulen van vrede.
17293: SPEISER, Felix. - Südsee/Urwald/Kannibalen. Reisen in den Neuen Hebriden und Santa-Cruz-Inseln. 2. durchgesehene Auflage.
1758: SPEKE, John Hanning. - Les sources du Nil. Journal de voyage. Traduit de l'Anglais, avec autorisation de l'auteur par E.D. Forgues. 3me édition.
36614: SPENCE, James Mudie. - The land of Bolivar or war, peace and adventure in the Republic of Venezuela.
33066: SPENCER, Baldwin & F.J. GILLEN. - Across Australia.
9638: SPENCER, Edmund. - Travels in Circassia, Krim-Tartary, etc. , including a steam voyage down the Danube, from Vienna to Constantinople, and round the Black Sea. 3rd edition.
34242: SPEYK, Jan Carel Josephus van. - - Plegtstatige lijkvaart van het stoffelijk overschot van Jan Carel Josephus van Speyk .. plaats gehad hebbende te Amsterdam, op vrijdag den 4den mei 1832. - Plegtige opening der groote sluis van het Ooster-dok voor Amsterdam, waardoor het eerste korvetschip, gebouwd ter loffelijker nagedachtenis van den te vroeg gesneuvelden jeugdigen held, Jan Carel Josephus van Speyk, is gevoerd, op zaturdag den 5den mei 1832.
33268: SPEYK, Jan Carel Josephus van. - Tranen, toegeweid van alle ware Nederlanders, aan onze nooit te vergetene held, J.C.J. van Speijk, ridder der Militaire Willems Order, en Kommanadnt op de Kannoneerboot, No.2 voor Antwerpen.
35866: SPIER, Jo. - Calendar for 1935.
35845: SPIER, Jo. - Oost.
30870: SPIER, Jo. - West. Met tekst van Piet Bakker.
12681: SPIER, Jo. - Uit en thuis. Reisschetsen.
20533: SPIES, Marijke. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
15825: SPIES, F.J. Du T. - 'N Nederlander in diens van die Oranje-Vrystaat. Uit die nagelate papiere van Dr. Hendrik P.N. Muller, oud-konsul-generaal van die Oranje-Vrystaat.
6177: SPILBERGEN, Joris van. - De reis door Straat Magelhaes naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617. Uitgegeven door R. Posthumus Meyjes.
25143: SPILBERGEN, Joris van. - Historisch journael vande voyage ghedaen met ses schepen, uytghereed zijnde door de .. Oost-Indische Compaignie .. omme te varen door de Strate Magallanes naer de Molucques .. Onder 't gebiedt van .. Joris van Spilbergen. Als mede de Australische navigatie, ontdekt door Jacob le Maire in den jaere 1615,1616,1617. Amsterdam, 1646. Reprint.
7125: SPINOZA CATELLA JESSURUN, J. - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
36491: SPIT, Gysbert. - Amsterdam-Batavia per K.L.M.
36510: SPITS, Elisabeth. - s.s. Christiaan Brunnings.
27303: SPRINGER, Norman. - Het bloedschip.
245: SPRUIT, Ruud. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
243: SPRUIT, Ruud. - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
20602: SPRUIT, Ruud. - Kaiyó-maru. (Japanese warship built in Dordrecht in 1865).
19836: SPRUIT, Ruud. - Kunstenaars op Bali. W.O.J. Nieuwenkamp, Rudolf Bonnet, Walter Spies, Willem Hofker, A.J. Le Majeur en Arie Smit.
9928: SPRUIT, R. - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de westerse schilderkunst. Indonesian impressions. Oriental themes in western painting.
36622: SQUIER, E(phraim) G(eorge). - Nicaragua; its people, scenery, monuments, and the proposed interoceanic canal.
36744: St. JOHN, Spenser. - Hayti or the Black Republic.
30912: St. CLAIR, Thomas Staunton. - A residence in the West Indies and America, with a narrative of the expedition to the island of Walcheren.
36539: STAAL, Frits. - Agni. The Vedic ritual of the Fire Altar. In collaboration with C.V. Somayajipad and M. Itti Ravi Nambudiri (and) Pamela MacFarland.
25698: STAHEL, Gerold. - Verslag van een dienstreis naar Centraal-Amerika, 1 februari - 2 april 1923.
36249: STAMPERIUS, J. - Drie jaren in het ijs. De Noordpooltocht door Fridtjof Nansen.
36676: STANLEY, Henry Morton. - In darkest Africa or the quest, rescue, and retreat of Emin, governor of Equatoria. 5th edition.
32281: STANLEY, Henry Morton. - Caricature portrait.
31719: STANLEY, Henry Morton. - Mijne zwarte metgezellen en hunne zonderlinge verhalen. Naar het Engelsch door Johs. Dyserinck.
11891: STANLEY, Henry Morton. - In darkest Africa or the quest, rescue, and retreat of Emin, governor of Equatoria.
7819: STAPEL, F.W. - De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord.
6251: STAPEL, F.W. - De Oostindische Compagnie en Australië. 2e druk.
4859: STAPEL, F.W. (Red.). - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4858: STAPEL, F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4351: STAPEL, F.W. - Cornelis Janszoon Speelman.
33721: STAPEL, F.W. - De Vereenigde Oostindische Compagnie in de groote oorlogen der XVIIde eeuw. Rede.
10676: STAPEL, F.W. - Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar).
19043: STAPELKAMP, Herman. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
6650: STARK, Elias. - Uit Indië, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden.
36376: JAN STAVAST. - Jan Stavast Reeks. Spannende avontuurlijke verhalen van echten durf en ondernemingsgeest.
35792: STAVEREN, J.A. van. - De Rokka's van Midden-Flores.
27409: STAVORINUS, J(ohan) S(plinter). - Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. gedaan in de jaaren 1768 tot 1771. Gevolgd van eenige belangrijke aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden en koophandel der volken in die gewesten.
11923: STEAD, Alfred. - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Vertaald onder toezicht en met een inleiding van H. Kern.
28894: STEDMAN, John Gabriel. - Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam (in Guiana on the Wild Coast of South America. From the year 1772 to the year 1777). Transcribed for the first time from the original 1790 manuscript. Edited, and with an introduction and notes, by Richard Price & Sally. Price.
17749: STEDMAN, John Gabriel. - Poste de Magdenberg sur la Tempaty-crique.
10723: STEEDLY, M.M. - Hanging without a rope. Narrative experience in colonial and postcolonial Karoland.
36913: STEEN VAN OMMEREN, Carolien van den. - Sint Maarten. Informatiegids.
14122: STEENBRINK, Karel Adriaan. - Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamondericht.
31765: STEENHUIS, J.F. - De geologische literatuur over of van belang voor Nederlandsch-Guyana (Suriname) en de Nederlandsche Westindische eilanden.
28844: STEEVENS, George Warrington. - With the conquering Turk. Confessions of a Bashi-Bazouk.
34316: STEIN VAN GOLLENNESSE, Julius van. - Memoir of Julius Stein van Gollennesse, Governor of Ceylon 1743-1751 for his successor Gerrit Joan Vreeland 28th February, 1751. Translated and edited with an introduction and notes by Sinnappah Arasaratnam.
36570: STEINHART, W.L. - Niassche teksten.Vertaald en van aantekeningen voorzien.
25650: STEKELENBURG, H.A.V.M. van. - Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.
35040: STELLENBOSCH. - Stellenbosch 1679-1929.
609: STELLER, K.G.F. & W.E. AEBERSOLD. - Sangirees-Nederlands woordenboek met Nederlands-Sangirees register.
33809: STELLINGWERF, Augustus. - Augustus Stellingwerf, eerste l. admir. van Frieslandt.
6344: STELLINGWERFF, J. - De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima. - J. VRIEZE. (Red.). Komo-jin, roodharige vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. (Catalogus van de tentoonstelling).
16371: STELLINGWERFF, J. - Amsterdamse emigranten. Onbekende brieven uit de prairie van Iowa 1846-1873. Met een voorwoord van H.A. Höweler.
4861: STELLWAGEN, A.W. - Van en naar Indië. Valentijns 1e en 2e uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets studie over François Valentyn. Opnieuw uitgegeven.
31375: STENZ, Georg Maria. - Beiträge zur Volkskunde Süd-Schantungs. Herausgegeben und eingeleitet von A.Conrady.
36996: STEPHEN, Leslie & Sidney LEE. - Dictionary of National Biography.
4938: STEPHENS, JOHN L - Incidents of travel in Central America, Chiapas, and Yucatan.
32370: STERLING, Th. & G.H.T. KIMBLE. - Ontdekkingen in Afrika.
29322: STERLING, Dorothy. - Ahead of her time. Abby Kelly and the politics of anti-slavery.
6192: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
33967: STEVENS, Harm. - Bitter spice. Indonesia and the Netherlands from 1600.
22508: STEVENS, Harm. - Dutch enterprise and the VOC. 1602-1799.
19513: STEVENS, Harm. - De VOC in bedrijf. 1602-1799.
12107: STEVENS, Theodoor. - Van der Capellen's koloniale ambitie op Java. Economisch beleid in een stagnerende conjunctuur 1816-1826.
18223: STEVENSON, Robert Louis. - The beach of Falesá. Introduction by H.E. Bates.
34815: JAN PIETERSZOON COEN STICHTING. - Stichtingsacte houdende de statuten van de Jan Pieterszoon Coen Stichting & Verslag van de werkzaamheden .. over het jaar 1935, 1936
36927: STIENSTRA, Pieter. - Sedimentary petrology, origin and mining history of the phosphate rocks of Klein Curaçao, Curaçao and Aruba, Netherlands West Indies.
4863: STIKKER, D.U. - Jhr.Mr.Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets.
28923: STIPRIAAN, Alex van. - Surinaams contrast. Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantage-economie, 1750-1863.
35450: STOBART, John & Frank O. BRAYNARD. - American maritime paintings of John Stobart. Foreword by Frank O. Braynard.
36859: STOCKUM, A.J. van. - Een ontdekkingstocht in de binnenlanden van Suriname. Dagboek van de Saramacca-expeditie.
35615: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. - Catalogue de pamphlets et d'estampes concernant les traités de paix conclus avce les Pays-Bas dépuis 1576-1815. Publié à l'occasion de l'ouverture solonelle du 'Palais de la Paix'. En vente aux prix marqués.
35614: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. - Catalogue d'une collection de pamphlets ayant rapport à l'histoire, le commerce, les guerres par terre et par mer des Pay Bas. 5e partie: Pamphlets historique publiés pendant 1673-1766. Avec supplement: Angeleterre, Allemagne, Framce, Suède, etc. En vente aux prix marqués.
13249: STODDARD, John L. - Lectures. Volume VI: Berlin, Vienna, St. Petersburg, Moscow.
21156: STOKES, (Isaac Newton Phelps). - The iconography of Manhattan Island 1498-1909. Compiled from original sources. N.Y., 1915-28. Reprint.
6194: STOKRAM, Andries. - Korte beschryvinghe van de ongeluckige wederom-reyse van het schip Aernhem (.. onder het gebiedt van Arnoudt de Vlamingh van Oudtshoorn). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders.
12696: STOKRAM, Andries. - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper en Ludian Schaling.
4869: STOLK, Andries Antonius Henricus. - Organisatie der rijkseenheid. Koloniale Raad - Raad Overzee - Imperiale Raad.
33128: STOLL, Heinrich Wilhelm. - Bilder aus dem altgriechischen Leben. 2. Auflage.
35602: STOMMEL, Henry. - Lost islands. The story of islands that have vanished from nautical charts. With a forword by G.S. Ritchie.
31284: STONE, Albert Hendrix & J.Hammond REED. - Historic Lushan. The Kuling Mountains.
6588: STOPPELAAR, J.H. de. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
33250: SHIPS IN A STORM. - (A sinking ship in a rough sea).
25758: STOTT, Annette. - Holland Mania, the unknown Dutch period in American art and culture. (1880-1920).
36434: STOWE, Harriet Beecher. - Dred, een verhaal door de schrijfster van De Negerhut. Uit het Engelsch door P. van Os.
19847: STOWE, Harriet Beecher. - A key to Uncle Tom's cabin; presenting the original facts and documents upon which the story is founded. Together with corroborative statements verifying the truth of the work. 2nd edition.
36158: STOWEL, William Henry.& D. WILSON. - History of the Puritans in England, and the Pilgrim Fathers.
13770: STRAATEN, H.S. van der. - Maurits de Braziliaan. Het levensverhaal van Johan Maurits van Nassau-Siegen, stichter van het Mauritshuis, gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië, stadhouder van Kleef 1604-1679.
36883: STRAELEN, Victor Émile van. - Résultats scientifiques du voyage aux Indes Orientales Néerlandaises de Prince et la Princesse Léopold de Belgique. Volume I: Introduction.
11246: STRAUBE, Helmut. - Westkuschitische Völker Süd-Äthiopiens. Mit einem Beitrag von W. Schulz-Weidner. With an 'English Summary'.
20265: STUART, Moses. - Conscience and the constitution with remarks on the recent speech of Daniel Webster in the Senate of the United States on the subject of slavery.
32540: STUERS, (Hubert Joseph Jean Lambert de). - De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Uitgegeven door P.J. Veth.
15273: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren.
5016: STURLER, Jacques Eduard de. - Het grondgebied van Nederlandsch Oost-Indië in verband met de tractaten met Spanje, Engeland en Portugal.
32212: STURLER, Willem Louis de. - Algemeene opmerkingen aangaande de tinmijnen van Bangka.
29251: STURLER, Willem Louis de. - Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden.
29217: STURLER, Willem Louis de. - Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer Oost-Indische bezittingen, in verband met den oorprong en den aard der zedelijke en maatschappelijke gesteldheid der bevolking van die gewesten.
6964: STUTTERHEIM, W.F. - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
5012: STUTTERHEIM, W.F. - Rama-legenden und Rama-Reliefs in Indonesien.
10332: STUTTERHEIM, W.F. - Pictorial history of civilization in Java. Translated by A.C. Winter-Keen.
33282: STUYCK, Rafael. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
5981: SUCHTELEN, B.C.C.M.M. VAN. - Endeh (Flores).
29454: SUERMONDT, G. , H. HOPE LOUDON. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Toegelicht. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Het advys der Kamer van Koophandel te Batavia, de 'Oud-Koopman', enz. wederlegd.
30979: SUGAR PLANTATION, WEST INDIES. - A VISIT TO THE WEST INDIES - THE MANUFACTURE OF SUGAR.
34429: SUKARNO. - Dibawah bendera revolusi.
34262: TIPO SULTAN. - Les fils du sultan se rendent. Le major général Baird ordonne que le Sultan paroisse, on l' informe qu'il n'est point dans le palais, mais que ses deux fils son prêts à se rendre. Alors le major Allen y entre et peu après en sort avec les deux princes, qui le général sont reçus avec tous les témoignages possibles de bonté et d'humanité.
36581: SUMATRA. - Rubber-estates on the east-coast of Sumatra. 1 : 600.000.
36580: SUMATRA. - Kaart van een gedeelte van Midden Sumatra. Schaal van 1.500.000.
36577: SUMATRA. - Kaart van het middengedeelte van Sumatra.
34009: SUMATRA. - Gouvernement Sumatra's Westkust. Padangsche Beneden & Bovenlanden. Opgenomen in 1894-1899.
14717: BATAK - SUMATRA. - De Bataks op weg. (Met inleiding van Waldemar Stöhr).
31133: SUMMERS, James. - The rudiments of the Chinese language, with dialogues, exercises, and a vocabulary.
30919: SUMTER, A, A. SENS, M. de KONINCK, E. de VRIES. (R - K'ranti !. De Surinaamse pers 1774-2008.
5386: SUPOMO, S. - Arjunawijaya. A kakawin of Mpu Tantular.
35177: SURABAYA. - Gemeente Soerabaja. Schaal 1 : 10.000.
36184: SURINAME. - Garnizoen te Suriname. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
31797: SURINAME. - Geneeskundige Dienst. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) HUBERT ARENT BAERT.
31091: SURINAME. - Geneeskundige Dienst te Suriname. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
17569: GOLD INDUSTRY IN SURINAME. - SAMENGEVATTE VERORDENINGEN EN RESOLUTIËN BETREKKING HEBBENDE OP DE GOUDINDUSTRIE IN SURINAME benevens de verordening omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten.
14760: PHOTOGRAPHY IN SURINAME. - FOTOGRAFIE IN SURINAME 1839 - 1939. Photography in Surinam 1839 - 1939. Redactie Anneke Groeneveld, Steven Wachlin, a.o.
20985: SURVILLE, Jean de & Guillaume Labé. - The expedition of the St Jean-Baptiste to the Pacific 1769-1770. Translated and edited by John Dunmore.
19258: SUTHERLAND, Halliday. - Southward journey.
29318: SUTTON, Jean. - Lords of the East. The East India Company and its ships (1600-1874).
35489: SUYK, K. - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders.
36381: SVERDRUP, Otto Neumann. - Nytt land. Fyra år i polartrakterna
25101: SWEET, William Warren. - Religion in colonial America.
4880: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen 1820-1970.
34538: SWELLENGREBEL, Hendrik. - Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr oor Kaapse sake 1778-1792. Uitgegee met inleiding en aantekeninge deur G.J. Schutte. Met 'n opsomming in Engels deur A.J. Böeseken, bygestaan deur H.M. Robertson.
9316: SWELLENGREBEL, J.L. - Kerk en tempel op Bali. Met medewerking van Th.B.W.G. Gramberg en A.M.C. Gramberg - van der Hoeven.
28840: SWERLING, Beverly. - Stad van dromen. (Roman over het begin van New York). (Vertaling H. Kooijman).
15862: SWITZAR, Simon. - With Bauer in the East.
978: SYDOW, Emil von. - Handleiding tot de beoefening der algemene aardrijkskunde. Vertaald en bewerkt door Corstiaan de Jong. Met eene voorrede van D. Grothe.
5648: SZÉKELY-LULOFS, Madelon. - De hongertocht. Ingeleid en toegelicht door Cock van den Wijngaard.
22866: SZÉKELY-LULOFS, Madelon. - Doekoen. (Roman). Bezorgd en ingeleid door O. Praamstra en G. Termorshuizen.
22334: SZÉKELY-LULOFS, Madelon. - Rubber. (Roman uit Deli).
9155: TADEMA SPORRY, Bob & Auke A. TADEMA. - Betoverend Bali.
18871: TALENS, Johan. - Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750).
36662: TALLENAY, Jenny de. - Souvenirs du Venezuela. Notes de voyage.
5335: TANAKUN. - Siwaratrikalpa of Mpu Tanakun. An old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations (edited by) by A. Teeuw, S.O. Robson, Th.P. Galestin, P.J. Worsley & P.J. Zoetmulder.
36495: TANG, Dirk J. - Met Hollandse bedaardheid. Hoe Nederland tussen 1800 en 1873 slavernij in de koloniën afschafte.
33090: TANG, Dirk J. - Slavernij. Een geschiedenis.
18487: TAPRELL DORLING, H. - Sea venturers of Britain. 'Taffrail'.
35369: TASMAN, Abel Janszoon. - Abel Janszoon Tasman. A bibliography.
31078: TASSO, Torquato. - Jerusalem delivered. An heroic poem, translated by John Hoole.
37027: TATE, D.J.M. - Rajah Brooke's Borneo. The nineteenth century world of pirates and head-hunters, orang utan and hornbills, and other such rarities as seen through the Illustrated London News and other contemporary sources.
24155: WATER TAX. - NOTIFICATIE. De Raad van Financiën in het departement Holland, brengt bij deze ter kennisse .. dat ten einde de ordonnantie op het binnenlandsch last-, water-plaisier en passage-geld .. zijn aangesteld en beëedigd de navolgende scheeps-meters en yk-meesters ..
36717: TAYLOR, Chas. Edwin. - An island of the sea. Descriptive of the past and present of St. Thomas, Danish West Indies. With a few short stories about Bluebeard's and Blackbeard's castles. Second edition.
35419: TAYLOR, James. - Marine painting. Images of sail, sea and shore. In association with the National Maritime Museum Greenwich.
31612: TAYLOR, Bayard. - A visit to India, China, and Japan, in the year 1853.
1265: TAYLOR, Jean Gelman. - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië. (Vertaling Emile Henssen).
35961: TEENSTRA, B.N. - An unknown Portuguese text on Sumatra from 1582.
17414: TEENSTRA, M(artin) D(ouwes). - De Nederlandsche West-Indische eilanden.
5912: TEEUW, A. - Modern Indonesian literature. First and second edition.
30307: TEEUW, A. & D.K. WYATT. - Hikayat Patani. The story of Patani (Thailand).
7798: TELJEUR, Dirk. - The symbolic system of the Giman of South Halmahera.
10239: TEMMINCK GROLL, C.L., W. van ALPHEN, e.a. - Curaçao Willemstad: City of monuments.
13468: TEMPLE, William. - Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche provintien. In't Engels beschreven door Willem Tempel .. Over-geset naer den tweeden druck, door den autheur verbetert en vermeerdert. Tot London, gedruckt by A. Maxwel, 1673. Na de copye ..
36750: TEMPSKY, G.F. von. - Mitla. A narrative of incidents and personal adventures on a journey in Mexico, Guatemala, and Salvador in the years 1853 to 1855, with observations on the modes of life in those countries. Edited by J.S. Bell.
23945: TERMORSHUIZEN, G. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van A. Scholte.
21093: TERMORSHUIZEN, Gerard. - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
12566: TERMORSHUIZEN, Gerard. (Red.). - In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen.
6321: TERPSTRA, H. - De opkomst der westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië).
6320: TERPSTRA, H. - De factorij der Oostindische Compagnie te Patani (Malaysia).
6319: TERPSTRA, H. - De Nederlanders in Voor-Indië.
6200: TERPSTRA, H. - Insulinde. Nederland's verleden in het verre Oosten.
33700: TERPSTRA, H. - Compagniesonderwijs op Ceilon.
15224: TERPSTRA, H. - Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent.
36607: TERRY, T. Philip. - Terry's guide to Mexico. The new standard guideboek to the Mexican Republic with chapters on the railways and the ocean routes to Mexico. Revised edition, remodelled and augmented.
12250: TERRY, Edward. - Scheeps-togt na Oost-Indien, met een vloot van 5 scheepen. Gedaan in het jaar 1615. Verhalende een zee-slag tussen de Engelsse en een Portugysse kraak, omtrent het eyland Gazidia, ook de gelegenheyd deses eylands met den gods-dienst, aart, zeeden en kleeding deser volkeren. Mitsgaders een nette en naauw-keurige beschrijving van de staten van den Mogol .. Als mede de gods-dienst en zeeden der Mahometanen en heydenen, 't verbranden hunner wijven met de mannen .. en andere zeldsaamheeden. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaalt.
6201: TERWEN-DE LOOS, J(eanne). - Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandsche koloniën Indonesië en Ceylon.
8892: TERWEN-DE LOOS, J(eanne). - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost. 17de-20ste eeuw. Catalogus. (Met inleiding van J. de Loos-Haaxman).
4894: TERWOGT, Wilhelmus Albertus. - Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald.
36839: TEUNISSE, S.J. - Album van het eiland Aruba. Album of the island Aruba. Album de la isla Aruba. Uitgegeven bij de viering van den 300-jarigen band tusschen het gebiedsdeel Curaçao en Nederland in juli van het jaar 1934.
2614: TEX, Nicolaas Jacob den. - Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden. (Specimen historico-politicum inaugurale de Jacobo Hop, legato Batavo).
36515: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. (Red.). - Op de uitkijk, aan het roer. NIGOCO 75 jaar.
28398: THACKERAY, William Makepeace. - The Virginians. A tale of the last century.
35032: THEAL, George MacCall. - Belangrijke historische dokumenten verzameld in de Kaap kolonie en elders.
35027: THEAL, George MacCall. - History of South Africa. Volume V: The Republics and native territories from 1854 to 1872.
35026: THEAL, George MacCall. - History of South Africa. Volume IV: From the foundation of the European settlement to our own times (1834-1854).
23306: THEAL, George MacCall. - Korte geschiedenis van Zuid-Afrika van 1486 tot 1835. 2e verbeterde en vermeerderde uitgaaf.
11112: THEAL, George MacCall. - Willem Adriaan van der Stel and other historical sketches.
36137: THÉAULON, EMMANUEL & Armand d' ARTOIS. - De vrouwen-soldaten of de slecht verdedigde vesting. Vrolyk blyspel met zang. Naar het Fransch door De Quack en Falle.
79: THEUNISSEN, H., A. ABELMANN & W. MEULENKAMP. ( Red.). - Topkapi & Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
29064: THEUNS-DE BOER, Gerda & Saskia ASSER. - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië. Photo pioneer and theatre maker in the Dutch East Indies.
31081: THIELMANN, Max von. - Journey in the Caucasus, Persia, and Turkey in Asia. Translated by Charles Heneage.
37001: THIEME, Ulrich & Felix BECKER. - Allgemeines Lexicon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Unter Mitwirkung von 300 Fachgelehrten des In- und Auslandes. Leipzig 1907-1908. Nachdruck.
35936: THODEN VAN VELZEN, H.U.E. & W. van WETERING. - Affluence, deprivation and the flowering of Bush Negro religious movements.
20945: THOM, Alexander. - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid ..en mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen; met het praktisch doel om schepen in staat te stellen de nabijheid en betrekkelijke rigting der orkanen te kunnen bepalen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden.
33087: THOMAS, Hugh. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
32121: THOMAS, Hugh. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
28752: THOMAS, Theodoor. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java.
25294: (WILSON), Thomas. - The knowledge and practice of christianity made easy to the meanest capacities: or, an essay towards an instruction for the Indians .. In twenty dialogues. 19th edition.
1561: THOMAS, Marie Simon. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
13049: THOMAS, Robert (Bailey). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1843 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states.
13047: THOMAS, Robert (Bailey). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1845 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states..
34991: THOMPSON, George. - Reizen en ontmoetingen in het zuiden van Afrika, behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch veraald.
32769: THOMPSON, George. - Travels and adventures in Southern Africa. Edited, with notes by Vernon S. Forbes.
14621: THOMSON, Mark A. - The Secretaries of State 1681-1782.
7920: THOMSON, C. Wyville. - The voyage of the 'Challenger'. The Atlantic. A preliminary account of the general results of the exploring voyage of H.M.S. 'Challenger' during the years 1873 and the early part of the year 1876.
31192: THOMSON, John. - China the land and its people. Early photographs.
36747: THOREAU, Henry D. - A week on the Concord and Merrimack rivers.
37004: THORN, William. - The conquest of Java. (London 1815). Reprint.
34534: THUNBERG, Carl Peter. - Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775. Based on the English edition London 1793-1795. Edited by V.S. Forbes. Translation from the Swedish revised by J. & I. Rudner. Contributions to the foreword by I. Rudner & J. Rourke.
5117: TICHELMAN, G.L. (Red.). - Blanken op Borneo. Herinneringen van J.J. Meyer oud-resident der Zuider- en Ooster-afdeeling van Borneo. Naverteld en van een inleiding voorzien.
6131: TIELE, Pieter Anton. - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. (Amsterdam, 1867). Reprint.
31680: TIELE, Pieter Anton. - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
36835: TILBURG, F. van. - Mooie herinneringen aan blije dagen. Foto-albun gewijd aan het bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana aan de Nederlandse Antillen en Venezuela 26 febr. - 5 maart 1944.
34795: TILLEMA, Hendrik Freerk. - 'Kromoblanda'. Over't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land. Deel II.
33324: TIMM, Werner. - Kapitänsbilder. Schiffporträts seit 1782.
34618: TIMMERS, Johannes. - Het journaal boek van Johannes Timmers, anno 1784. Lodewijk Wagenaar & Nel Klaversma bezorgers.
36869: TIMMERS, G. - Schetsen uit de nautische geschiedenis van Curaçao.
32774: TINDALL, Joseph. - The journal of Joseph Tindall, missionary in South West Africa 1839-55. Edited with introduction & footnotes by B.A. Tindall.
34185: TIRION, Isaak. - Nieuwe kaart van de Noord Pool na de alderlaatste ontdekking int licht gebracht.
8347: TITSINGH, Isaac. - The private correspondence of Isaac Titsingh. (1785-1811) - (1779-1812). Introduced and edited by Frank Lequin.
36565: TJIA, Johnny. - A grammar of Mualang: an Ibanic language of Western Kalimantan, Indonesia.
27942: TJIN, R. - Suriname onafhankelijk. Suriname free. Srefidensi Sranan.
36777: TRINIDAD & TOBAGO. - Handbook of Trinidad and Tobago. Published by the Government of Trinidad and Tobago for the use of those who wish to know something about the colony and its institutions. (Not an official publication).
30723: GRENADA & TOBAGO. - Achste coupon. Op den 1. Mey 1782 zal door Mr. Hendrik vander Mey Justuszoon, als directeur eener negociatie van 275000,- op vier plantagien, in de eilanden Grenada en Tobago, tegen intrekking van dit coupon, betaald worden 50,- Hollandsch.
15800: TOBING, Philip Lumban. - The structure of the Toba-Batak belief in the High God.
8906: TOBLER, Titus. - Bibliographia Geographica Palaestinae. Kritische Uebersicht gedruckter und ungedruckter Beschreibungen der Reisen ins Heilige Land. (Leipzig 1867). Reprint.
28864: TODD, John. - California and its wonders. New edition, carefully revised and brought down to the present time.
35953: TOL, Roger, Kees van DIJK, Greg ACCIAIOLI. (Ed.). - Authority and enterprise among the peoples of South Sulawesi.
7791: TOL, Roger. - Een haan in oorlog. Toloqna arung labuaja. Een twintigste-eeuws Buginees heldendicht van de hand van I Mallaq Daéng Mabéla Arung Manajéng.
36359: TOLLENS, (Hendrik). - De oerwintering der Hollanders op Nova Sembla, in de jirren 1596 en 1597. Forfryske fen H.G. van der Veen.
36357: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 11e druk.
36358: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 13e druk.
36356: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 10e druk.
36354: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 8e druk.
36355: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 9e druk.
32916: TOLLENS, Hendrik. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Gedicht.
31071: TOLLENS, Hendrik. - The Hollanders in Nova Zembla (1596-1597). An Arctic poem. Translated from the Dutch by Daniel van Pelt. With a preface and an historical introduction by S.R. van Campen. Including notes.
16380: TOLLENS, (Hendrik). - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Met een inleiding van C.G.N. de Vooys.
7842: TOLLENS, (Hendrik). - L' hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, 1596 - 1597. Traduit .. par Auguste Clavareau. 3. édition.
16355: TON. - Herinneringen aan het Diëng-plateau. Penkrabbels.
34838: TONG TONG. - Tong Tong. Het enige Indische blad in Nederland (ter wereld). Jaargang II,13 - XX,12.
35986: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers. 2nd edition.
5679: TOORN, J(ohannes) L(udovicus) van der. - Minangkabausche spraakkunst.
36564: TOORN, Johannes Ludovicus van der. - Minangkabausch-Maleisch-Nederlands woordenboek.
28168: TOORN, J.L. van der, L.K. HARMSEN. - Peladjaran berhitoeng terkarang oleh kadoea kami. Kitab jang katiga. Tjitakan jang kadoea kali.
36535: TOP, Henk. - Bestemming New York. De bijzondere geschiedenis van ms Zaandam 1939-1942.
20456: TOR, Joost Frederik. - Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Bezorgd door J. Schmidt.
36787: TORÉN, Olof & Gustav EKEBERG. - Reise des Herrn Olof Toree nach Surate und China, nebst einer kurzen Beschreibung von der chinesischen Feldökonomiae und einer Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande der engländischen Colonien in dem nördlichen Amerika. Herausgegeben von Linnáus.
30852: TOSARI. - Views of the Netherlands India. Series Tosari.
36793: TOURNIER, Luc. - De pagegaaien sterven en andere verhalen.
36932: TOURNIER, Luc. - Conversatie voor de prauw. (Gedichten).
36863: TOURNIER, Luc. - Don Juan de Dupe. (Gedichten).
11690: TOUWEN-BOUWSMA, Cornelia. - Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie.
30961: CAPE TOWN. - - THE CITY OF CAPE TOWN. OFFICIAL GUIDE. Third edition. Authorized by the Council of the City of Cape Town.
30850: CAPE TOWN. - - CAPE TOWN AND SUBURBS.
37049: TOY, Sidney. - The strongholds of India.
24249: TOZER, Henry Fanshawe. - Researches in the highlands of Turkey; including visits to mounts Ida, Athos, Olympus, and Pelion, to the Mirdate Albanians, and other remote tribes. With notes on the ballads, tales, and classical superstitions of the modern Greeks.
7255: TRAA, A. van. - Suriname 1900-1940.
36203: TRAVEL. - HET BOEK DER REIZEN EN ONTDEKKINGEN. Tochten, avonturen en reisverhalen uit alle werelddeelen door de beroemdste reizigers. Verzameld en uitgegeven voor het Nederlandsche volk. Deel III.
36240: PEACE TREATY. - Tractaet van commercie, navigatie ende marine, gemaeckt/ geslooten ende vastgestelt tot Nimegen den thienden Augusti 1678/ tusschen .. Vranckrijck ter eenre/ ende .. Staten Generael der Vereenighde Nederlanden/ ter andere zyde.
11139: TRICHT, B. van. - Levende antiquiteiten in West Java.
36689: TRISTAM, H.R. - The land of Israel; a journal of travels in Palestine, undertaken with special reference to its physical character.
36668: TRISTAM, H.B. - The land of Moab. Travels and discoveries on the east side of the Dead Sea and the Jordan. With a chapter on the Persian palace of Mashita by Jas. Fergusson.
34161: TROELSTRA, Anne S. - A Bibliography of natural history travel narratives. Editor and bibliographical assistance Cis van Heertum.
34620: TROMP, Cornelis. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp Lieutenent Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene volkeren gevoerd.
29577: TROMP, Cornelis. - Dit 's Tromp, gewoon in storm of slag geen' dood te vreezen, waar de eer, ten dienst van't land, hem riep op't waterveld. O lot ! dat men ons speelt, moest deeze kreegle held een vrind van't woedendst hof, en Ruyter's vyand weezen !
12091: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN. - Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten.
11674: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. van. - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795).
3901: TUBBERGEN, C.R. van. - Vleugels boven het eeuwige ijs. Het leven van R.E. Byrd.
33451: TUCHMAN, Barbara W. - Het eerste saluutschot (van de Amerikaanse Andrew Doria vanaf St. Eustatius beantwoord). De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
9234: TUCHMAN, B.W. - Het eerste saluutschot (van de Amerikaanse Andrew Doria vanaf St. Eustatius beantwoord). De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
36532: TUIKWERD, F. van. - s.s. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het dubbelschroef turbine stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn.
31067: TUNIS. - COMPAGNIE TUNISIENNE FONCIÈRE, AGRICOLE & INDUSTRIELLE.
35822: TURKEY. - Costume print depicting three standing men in traditional Turkish costume holding a long pipe, rifle and staff.
35747: TURKEY. - A Spahi. Member of the Ottoman irregular cavalry
35746: TURKEY. - Picture of a man, in tradional clothing, carrying a large basket on his head (with bread ?) and a tripod standard in his hand. With an identical figure in the background.
33680: TURPIN, François Henri. - Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, et des révolutions qui ont bouleversé cet empire jusqu'en 1770. Publiée par Turpin, sur des manuscrits qui lui ont été communiqués par l' évêque de Tabraca, vicaire apostolique de Siam, et autres missionnaires de ce royaume.
5652: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - A grammar of Toba-Batak.
35802: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - Bataksch leesboek, bevattende stukken in het Tobasch, Mandailingsch en Dairisch. Stuk IV: Taalkundige aanteekeningen en bladwijzer, vertaalde stukken en inhoudsopgave.
32135: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
30675: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - Een advokaat van den hoogleeraar Taco Roorda.
30194: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - Eene aanvulling der Maleische woordenboeken.
30084: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - Vragen ter opheldering van Oud-Javaansche woorden.
36152: TWEEDIE, Alex Ethel Brilliana. - My legacy cruise (The peak year of my life). 2nd impression.
31989: TWIST, Johan van. - Generale beschrijvinghe van Indien, ende in't besonder van't coninckrijck van Guseratten, staende onder de beheersinge van den groot machtighen coninck Chaiahan: anders genaemt den grooten Mogor.
37021: TZOREF-ASHKENAZI, Chen. - German soldiers in colonial India.
35841: UBBENS, Jop, Leo Haks, Guus MARIS. - Pierre Guillaume. Bali beaches II.
15370: UBBENS, Job & Cathinka HUIZING. - Le Mayeur painter traveller / schilder reiziger.
7257: UDEN MASMAN, H(endrik). - Kort verslag van den zwaren brand te Paramaribo, hoofdplaats der kolonie Suriname, op den 21 januarij 1821 voorgevallen. Benevens eene kerkelijke redevoering, uitgesproken den eersten zondag na deze ramp.
14811: UHLENBECK, E.M. - A critical survey of studies on the languages of Java and Madura.
33094: UILDRIKS, (F)rederica J(ohanna) van. - Beelden uit Nederlandsch Indië.
18595: UILKENS, J(akob) A(lbert). - Een bezoek aan't paleis te Buitenzorg, in den jare 1900 en zooveel.
7818: ULLOA, Alfonso de - Historie/ ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de Vijfde van dien name. Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de .. daden vanden selven Prince/ maer oock de merckelijckste saken die over alle de werelt/ insonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. Eerstmael in Italiaensche tale beschreven.
36268: UMINSKI, Wladyslaw. - Per luchtballon naar de Zuidpool. Naar het Fransch (vertaald) door S.J. Andriessen.
3723: UNGER, W.S. (Red.). - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604.
28327: UNGER, W.S. - De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602.
16253: UNWIN, Rayner. - Overwintering op Nova Zembla. Willem Barentsz en de expeditie om de Noord.
20178: URLIN, R. Denny. - The churchman's life of Wesley.
32604: UTOMO, Kampto. - De samenleving van spontane transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung, Sumatra).
35709: UTZT, Inge. - Vom Segen eines festen Rockes. Frauen unterwegs.
34988: LE VAILLANT, François. - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop, in de jaaren 1780 tot 1785, gedaan. Uit het Fransch door J.D. Pasteur.
28946: LE VAILLANT, François. - Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85.
6322: VALENTIJN, François. - Description of Ceylon. Translated and edited by Sinnappah Arasaratnam.
34297: VALENTIJN, François. - Oud en nieuw Oost-Indien. Met aanteekeningen, volledige inhoudsregisters, chronologische lijsten, enz. uitgegeven door S. Keijzer.
33496: VALENTIJN, François. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Goede Hoop en van Mauritius.
24014: VALENTIJN, François. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Goede Hoop en van Mauritius.
5380: VALK, J.W. van der. - Beknopte handleiding om de Javaansche taal te leeren spreken. 4e druk.
33917: VALLAMBERT, Simon de. - M. Tullii ciceronis filii vita. Accessit Andreae Schotti, Cicero, pater, a calmmiss vindicatus. Cum praefatione Jo. Alberti Fabricii.
32666: VANDENBOSCH, A. - The Dutch East Indies. Its government, problems, and politics.
31902: VANVUGT, Ewald. - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe.
36516: VEA, Erik, Johan SCHREINER, Johan SELAND. - Den Norske Amerikalinje 1910-1960.
6380: VEEN, H. van der. - Overleveringen en zangen der Zuid-Toradja's.
6379: VEEN, H. van der. - The Sa'dan Toradja chant for the deceased.
23087: VEEN, Ernst van. - Decay or defeat ? An inquiry into the Portuguese decline in Asia 1580-1645.
33466: VEENENDAAL, Jan. - Aziatische kunst en de Nederlandse smaak.
7535: VEENENDAAL, A.J. - Matthijs Sloot. Een zeeman uit de achttiende eeuw ± 1719-1779.
5960: VEER, Paul van 't. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de 19e eeuw (D. van Hogendorp, Junghuhn, Van Hoëvell, Roorda van Eysinga, Kol).
5655: VEER, Paul van 't. - De Atjeh-oorlog (1873-1942).
4129: VEER, Gerrit de. - Nova Zembla.
7537: VEER, Gerrit de. - Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597). Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
36235: VEER, Gerrit de. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
34717: VEER, Paul van 't. - Daendels, maarschalk van Holland.
33046: VEER, Gerrit de. - Hoedaanig de Hollanders in de jaaren 1596 en 1597 in Nova Zembla hebben overwintert.
23051: VEER, Paul van 't. - Het leven van Multatuli.
16367: VEER, Gerrit de. - Waerachtige beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghehoort drie jaren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de coninckrijcken van Catthay ende China, so mede vande opdoeninghe vande Weygats, Nova Sembla, ende van 't landt op de 80 graden, dat men acht Groenlandt te zijn ... Amsterdam, Cornelis Claesz, 1599. Reprint.
7632: VEER, Gerrit de. - Kort verhael van d'eerste schipvaerd der Hollandsche ende Zeeuwsche schepen by Noorden, Moscovien ende Tartarien om nae de Coningrijcken van Cathay ende China. Amsterdam, 1646. Reprint.
846: VEER, Gerrit de. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
30632: VEERMAN, Diederik. (Red.). - Tegenpolen. Op expeditie naar contrastrijke poolgebieden.
35417: VELDE, Willem van de. - Willem van de Velde de Oude 1611-1693. Scheepstekenaar.
32495: VELDE, P. van der & J.J. WITKAM. - Nederlands-Indië op papier. De wetenschappelijke beschrijving van de archipel door P.J. Veth (1814-1895) en enkele van zijn tijdgenoten in boeken, prenten, foto's, kaarten en brieven. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
30743: VELDE, Paul van der. - Wie onder palmen leeft. De sublieme wereld van Jacob Haafner (1754-1809).
30223: VELDE, Pieter van de. (Ed.). - Prehistoric Indonesia. A reader.
22232: VELDE, Paul van der. - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië.
2306: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, Alit. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
21539: VELDKAMP, Albert J. - In het kielzog van Willem Barentsz. Met het expeditieschip 'Plancius' naar het hoge Noorden.
33637: VELTKAMP, Joannes. - Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764). Een scheepschirurgijn in dienst van de admiraliteit van Amsterdam. Tekst en hertaling Rosanne Baars.
35793: VELTMAN, T.J. - Nota over de geschiedenis van het landschap Pidië. (Sumatra).
26181: VELUWENKAMP, Jan Willem. - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
7395: VENEMA, Janny. - Kinderen van weelde en armoede. Armoede en liefdadigheid in Beverwijck/Albany (c. 1650-c. 1700).
31929: VENEMA, Janny. - Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Designing a New World.
26962: VENEMA, Janny. - Beverwijck. A Dutch village on the American frontier, 1652-1664.
36866: VENLO, Paul van. - Met de camera op de zeebodem van Curaçao.
35632: VER-HUELL, H.C.A. - Memorie van den capitein ter zee Ver-Huell, met 's lands esquader in het jaar 1784/5 in Indië geweest zijnde.
30826: VER HUELL, Quirijn Maurits Rudolph. - Herinneringen aan een reis naar Oost-Indië. Reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819. Bezorgd door Chris F. van Fraassen en Pieter Jan Klapwijk.
33074: VERBEEK, R(ogier) D(iederik) M(arius). - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van den tachtigsten verjaardag van R.D.M. Verbeek.
1883: LINSCHOTEN VEREENIGING. - LINSCHOTEN-VEREENIGING. Volume I - CXXI.
36363: VERGERS, Pieter. - Nova-Zembla. Een merkwaardige zeetocht onzer voorvaderen.
9335: VERGOUWEN, J.C. - The social organisation and customary law of the Toba-Batak of northern Sumatra. With a preface by J. Keuning.
6133: VERHEES-VAN MEER, J.Th.H. - De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.
5482: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Manggarai-Indonesia; Indonesia-Manggarai.
3738: VERHOEFF, Pieter Willemsz. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. Uitgegeven door M.E. van Opstall. Met inleiding, journaal en bijlagen.
35237: VERHOEFF, Pieter Willemsz. - Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende voor-ghevallen is op de reyse, gedaen door .. Pieter Willemsz. Verhoeven, admirael generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indien, China, Philipines, ende byleggende rijcken, in den jare 1607 ende volgende.
33560: VERHOEVEN, Gerrit. - Anders reizen ? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750).
15329: VERHOEVEN, Garrelt & Piet VERKRUIJSSE. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Met bijdragen van B.P.M. Dongelmans, M. Keblusek, H.W. de Kooker, M. van Lemel, T.L. van der Putten & V.D. Roeper. Met een voorwoord van E.K. Grootes.
34138: VERHOOG, J.M. - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden te land in Indonesië 1945-1950.
1049: VERKERK PISTORIUS, A.W.P. - Ceylon. Indische volksbelangen.
14731: VERKUYLEN, C.M.F. - 'Schilderachtige ophelderingen'. Het gezagsherstel in Nederlands-Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860).
36313: VERLINDEN, Jozef. - Poolnacht. Adrien de Gerlache en de Belgica-expeditie.
36247: VERLINDEN, Jozef. - Naar Antarctica. Belgen en Nederlanders op expeditie naar de Zuidpool.
33518: VERMAES, S.J. - Verslag van de gasontploffing in de mijn Loento I (Ombilin-kolenveld ter Sumatra's Westkust) op den 18en november 1896.
36488: VERMEER, H.J. - Selamat djalan. Populaire handleiding voor de Maleische taal in de praktijk. Herzien en aangevuld door M.J.van Lakenveld. Met een voorwoord van Baginda Dah Lan Abdoellah. 4e druk.
36371: VERNE, Jules. - De ijs-sphinx.
36370: VERNE, Jules. - Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras, de Engelschen aan de Noordpool.
22119: VERNE, Jules. - Het boek der reizen en ontdekkingen. De zeereizen in de eerste helft der 19e eeuw. Vrij bewerkt door G.J. Dozy.
32883: VERNET, Carle & Horace. - Deuxième suite de chevaux. Nr. 1-2.
36798: VERROEN, Dolf. - Slaaf kindje slaaf.
34162: VERSCHUUR, G. - L'île de Curaçao.
21302: VERSCHUUR, G(errit). - Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles.
36978: VERSTEEG, Aard H. & Stéphen ROSTAIN. (Ed.). - The archaeology of Aruba: the Tanki Flip site.
25492: VERSTEEG, Dingman. - New Netherland's founding.
15112: VERSTEGEN, Math. - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
6993: VERWER, Adriaen. - Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: Begrepen in De gemeene costumen van der see: de Placcaten van Keiser Karel den Vijfden, 1551; en Koning Filips den II. 1563: 't Tractaet van Mr. Quintijn Weijtsen van de Nederlantsche Avarijen: Ende daerenboven in Eene verhandeling nopende het recht der Hollantshe bodemeryen. Verklaerd met aenteikeningen, ook met keurige bylagen; en't laetste nieuw-gemaekt. De derde druk; vermeerderd en verbeterd. Bound with: Advysen, certificatien ende gewysdens: Rakende het vergoeden van de schade, die de Binnelandtsche schepen malkanderen aan doen. Den vyfden druk, vermeerdert ende verbetert.
35655: VETH, Bas. - Het leven in Nederlandsch-Indië. 3e druk.
34889: VETH, Pieter Johannes. - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië. Met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely. Bezorgd door Nicoline van der Sijs. Met een levensschets van P.J. Veth door Paul van der Velde..
34312: VETH, Pieter Johannes. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein.
26450: VETH, Pieter Johannes. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 2e druk bewerkt door Joh. F. Snelleman en J.F. Niermeyer.
12399: VETH, Pieter Johannes. - Ontdekkers en onderzoekers. Zevental levensschetsen, ter tweede verbeterde en vermeerderde uitgave bijeenverzameld.
30797: VIANI, Sostegno. - Istoria delle cose operate nella China da monsignor Gio. Ambrogio Mezzabarba partriarca d'Alessandria, legato appostolico in quell' imperio. Edizione seconda.
33245: VIAUD, Pierre. - Schipbreuk en lotgevallen van Pieter Viaud, scheeps-kapitein, enz. Behelzende deszelfs vertrek van Bourdeaux, en schipbreuk op een onbewoond eiland; wonderlyke kloekmoedigheid van een Hollandsch matroos ten tyde der schipbreuk; rampen en ongelukken aldaar aan land, welke hy beneffens nog elf anderen van de equipagie heeft moeten ondergaan; hy blyft eindelyk alleen over met eene mevrouw en haar zoon en zynen neger .. Eene waare geschiedenis. Door hem zelven beschreeven. Gesterkt met een certificaat van dan heer Sevettenham, commandant van het Engelsch fort St. Marc des Apalaches.
10793: VIBE, A. - Küsten und Meer Norwegens.
36549: VICKERS, Adrian. - Journeys of desire. A study of the Balinese text Malat.
31564: VICKERS, Adrian. - Bali - een gecreëerd paradijs.
34301: VIDAL, Laurent & Émilie D'ORGEIX. - Les villes françaises du Nouveau Monde. Des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi (XVIe - XVIIIe siècles).
34149: VIETNAM. - Prospectus Lacus et Pagi Sinensis. Un Lac et Village de la Cochinchine
32659: MANGKOE NAGORO VII. - Supplement op Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII.
21121: VILJOEN, Deon & Piér RABE. - Cape furniture and metalware.
29076: VILJOEN, Russel. - Jan Paerl, a Khoikhoi in Cape colonial society 1761-1851.
5996: VINGBOONS, Johannes. - Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname eylanden, steden en sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien gelegen: alle zeer net naar't leven met waterverven geschildert. (No pl., c. 1660). Facsimile with introduction by J. van Bracht.
33341: VISINO, J(ohann) N(epomuk). - Pelgrims-reize uit Griekenland, over Egypte, naar Palestina. Behelzende: eene opgave van de geschiedenis en den tegenwoordigen toestand van alle voor den Christen merkwaardige plaatsen in het Heilige Land. In brieven aan eenen geestelijken te Passau. Uit het Hoogduitsch.
36972: VISMAN, M.A. - Herinneringen aan de jaren twintig / dertig. Mijn jeugd op Curaçao.
30824: VISSCHER, Jacobus Canter. - Mallabaarse brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723). Hertaling en inleiding van Bauke van der Pol.
24980: VISSCHER, H. - Religion und soziales Leben bei den Naturvölkern.
6381: VISSER, L.E. & C.L. VOORHOEVE. - Sahu-Indonesian-English dictionary and Sahu grammar sketch.
4928: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië / Indonesië (1932-1950).
4930: VISSER, B.J.J. - Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605.
36703: VISSER, Philips Christiaan. - Naar Himalaya en Karakorum.
36690: VISSER, Philips Christiaan. - Langs de noordelijke flanken van den Karakorum.
36347: VISSER, Pieter. - Heemskerck op Nova Zembla. Geschiedkundig verhaal.
36253: VISSER, Mies. - Cornelis Taemsz. Vaygats ofte de Straat van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten.
3580: VISSER, W. de. - Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West.
32730: VISSER, Philips Christiaan. - Naar onbekend Midden-Azië tussen Kara-Korum en Hindu-Kush.
7408: VISSERING, Gerard. - Een Hollander in Zuid-Afrika.
7375: VISSERING, C.M. - Batavia.
29488: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
29489: VITALIS, L. - Opmerkingen gedurende mijn verblijf in Holland, van 1852 tot 1854.
29487: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
29461: VITALIS, L. - Opmerkingen omtrent den loop der suiker-industrie in den Nederlandsch O.I. Archipel.
11672: VIXSEBOXSE, J. - Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687).
4935: VLEMING, J.L. - Het Chineese zakenleven in Nederlandsch-Indië.
17018: VLETTER, M.E. de, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. van DIESSEN. - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose.
30815: VLIET, Adri P. van. - 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665).
29209: VLIET, (Leonard van Woudrichem van). - Internationaal regt. Zijn Neêrland's regten in den Indischen Archipel gehandhaafd ?
25464: VOE, Thos. F. de. - Genealogy of the De Veaux family. Introducing the numerous forms of spelling the name by various branches and generations in the past eleven hundred years.
36146: VOGELSANG-EASTWOOD, Gillian. - Veiled images.
35903: VOGLER, E.B. - De stichting van de tjandi's Gunung Wukir en Badut. (Java).
3608: VOGT, Per. - Fridtjof Nansen. Explorer - scientist - humanitarian.
34605: KELUD VOLCANO. - KLOET-ALBUM. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919.
777: VOLDERS, J.L. - Bouwkunst in Suriname. Driehonderd jaren nationale architectuur. 2e ongewijzigde druk.
28316: VOLKER, T. - The Japanese porcelain trade of the Dutch East India Company after 1683.
4939: VOLLENHOVEN, C. van. - Staatsrecht overzee.
32637: VOLLENHOVEN, C. van. - Verspreide geschriften.
6795: VONDEL, Joost van den. - Alle de treur-spelen. Deel I.
36646: VONDEL, Joost van den. - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelyk vermeerdert. (And) Hekeldichten, met aenteekeningen, uit's dichters mondt opgeschreven, Thans merkelijk vermeerdert. (And) Vertroosting voor de onnozele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II.
33910: VONDEL, Joost van den. - Altaer-geheimenissen. Ontvouwen in drie boecken.
35443: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. 2e druk.
28363: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - De Nederlandse Poolexpeditie 1882-1883.
28613: VOORDUIN, G.W.C & J.E. van HEEMSKERCK VAN BEEST. - Gezigten uit Neerland's West-Indien, naar de natuur geteekend.
32288: VOORDUIN, G.W.C & J.E. van HEEMSKERCK VAN BEEST. - West-Indië. Suriname. Plantages Jagtlust en Suzanna's Daal.
25545: VOORHEES, D.W. - The Holland Society: a centennial history 1885-1985.
25510: VOORHEES. - - PROCEEDINGS OF THE TWO HUNDRED SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY OF THE VAN VOORHEES FAMILY IN AMERICA.
31589: VOORHOEVE, Petrus. - Overzicht van de volksverhalen der Bataks.
20756: VOORHOEVE, Petrus. - Catalogue of Acehnese manuscripts in the library of Leiden university and other collections outside Aceh. Compiled in co-operation with T. Iskandar. Translated and edited by M. Duprie.
7044: VOS, Reinout. - Gentle Janus, merchant prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800. Translated by B. Jackson.
6350: VOS, K. - Assignment Japan. Von Siebold pioneer and collector.
35487: VOS, Ron de. - Kapitein Blom. Het fregatschip 'Futures'. Zeil mee in het verleden van Amsterdam naar Brest.
37037: VOS, Herman de. - Met snee jagt en kake van wint. Leven en werken op de schepen van de VOC-kamer Enkhuizen en andere notities uit het Enkhuizer stadsarchief.
33794: VOS, Willem. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden eeuw.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

4/1