Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
32116: OLDFIELD, J.R. - Popular politics and British anti-slavery. The mobilisation of public opinion against the slave trade 1787-1807.
31945: OLEARIUS, Adam. - Persiansche reyse/ uyt Holsteyn, door Lijflandt, Moscovien, Tartarien in Persien, door Philippus Crusius, en Otto Brughman, gesanten (van) Frederick, Erf-heer in Noorwegen .. aen de koninck van Persien en van daer te landt naer Oost-Indien. Waer in veel vreemde ontmoetingen en gheleghentheden der voor-noemde landen en volckeren beschreven zijn. In't Hooghduyts beschreven .. en nu in't Neder-Duyts over-geset.
31456: OLIPHANT, Laurence. - Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan in the years 1857, '58, '59.
8122: OLIVEIRA, Euzebio Paulo de. - Regioes carboniferas dos Estados do Sul. Rio de Janeiro, 1918. - L.F. Gonzaga de Campos. Relatorio apresentado ao Ministro da Agricultura, Industria e Commercio anno de 1921.
36700: OLIVER, Vere Langford. - The history of the island of Antigua, one of the Leeward Caribbees in the West Indies, from the first settlement in 1635 to the present time.
18071: OLIVER, W.H. - The story of New Zealand.
10308: OLSEN, Örjan. - La conquête de la terre. Histoire des découvertes et des explorations depuis les origines jusq'a nos jours. Traduit du Norvègien par E. Guerre.
35423: OMELL, N.R. - Exhibition of marine paintings of the seventeenth, eighteenth, nineteenth and twentieth century.
604: ONVLEE, L. - Kamberaas (Oost-Soembaas) - Nederlands woordenboek met Nederlands-Kamberaas register. In samenwerking met O.H. Kapita en met medewerking van P.J. Luijendijk.
7585: OORDT, J. van. - De privaatrechtelijke toestand van den Nederlandschen koopman in de landen van den Islam.
36533: OORT, Pieter van. - Kunstenaar op Sumatra. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833). Bezorgd en ingeleid door Andreas Weber en Sylvia van Zanen.
36394: OORT, Pieter van. - Kunstenaar op Java. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833). Bezorgd en ingeleid door Andreas Weber en Sylvia van Zanen.
35360: OORTHUYS, Geerardus. - Geerardus Oorthuys, kapitein ter zee.
36538: OOSTERWIJK, Bram. - Een Terschellinger zeilvaartkapitein. Reizen en lotgavallen van Sies Jans Rotgans (1805-1857).
36529: OOSTERWIJK, Bram. - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
37247: OOSTERWIJK BRUIJN, J. van. - De boertige zangster. Volledige verzameling der luimige gedichten. 7e druk.
35490: OOSTERWIJK, Bram. - Reder in Rotterdam. Willem Ruys (1809-1889).
29106: OOSTERWIJK, Bram. - Wind in de zeilen. Scheepstekenaar Jacob Spin (1806-1875).
37466: OOSTERZEE, H.M.C. van. (Red.). - Zeeland. Jaarboekje voor 1852.
20284: OOSTINDIE, G. (Ed.). - Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit.
36406: OOSTINDIE, G. (Ed.). - Colonialism and slavery. An alternative history of the port city of Rotterdam.
30692: OOSTINDIE, Gert. (Red.). - Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij. 2e druk.
31582: OOSTING, Hendrik Jan. - Nederduitsch-Soendasch woordenboek, op last der regeering zamengesteld.
36200: OOSTKAMP, J.A. - De merkwaardigste Nederlandsche zeereizen, sedert den jare 1595 voor de vaderlandsche jeugd. Deel I.
37120: OOSTKAMP, J.A. - Korte levensbeschrijvingen van eenige der voornaamste Nederlandsche landhelden en heldinnen.
28091: OPHUIJSEN, Ch.A. van. - Het Maleische volksdicht. Rede.
6176: OPSTALL, Margaretha Elisabeth van. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. The voyage of the fleet of Pieter Willemsz Verhoeff to Asia 1607-1612. With a summary in English.
881: OPSTALL, M.E. van, F. VOS, W. van GULIK & J. de VRIES. - Vier eeuwen Nederland-Japan. Kunst-wetenschap-taal-handel.
37556: ORIENT. - Bilder und Seenen aus dem Kriege im Orient.
22489: ORT, J.W.C. - Surinaams verhaal. Vestiging van de Hervormde kerk in Suriname (1667-1800).
35278: ORTELIUS, Hieronymus. - Ortelius redivivus et continuatus, oder der Ungarischen Kriegs- Empörüngen/ historische Beschreibung/ darinnen enthalten alles/ was sich bey vorgenommenen Beläger/ und Eroberungen der Stätte/ Vestungen und Schlösser/ desgleichen in veranlassten Schlachten/ und vorgelauffenen Scharmützeln/ zwischen theils Christlichen Ungarischen Königen und dem hochlöbl. Ertz-Hauss Oesterreich/ auss auffener/ und dem Turcken und dessen Anhang/ auff der andern Seiten/ in Ober- und Nider-Ungarn wie auch Siebenbürgen/ von dem 1395 biss in das 1607 Jahr / und zwar biss nach glücklich wieder gestillter Botschkayschen Unruh/ und dem darauff erfolgten längst verlangten Türckischen Friedens Schluss/ denckwürdig zugetragen. ... auch mit einer neuen Beschreibung dess gantzen Königreichs Ungarn .. Mit einer Continuation, von dem 1607 biss an das 1665 Jahr vermehret durch Martin Meyern.
36332: OS, P. van. - Reizen der Engelschen ter ontdekking eener Noordwestelijke doorvaart door de Noordelijke IJszee naar den Stillen Oceaan. Voor de jeugd bewerkt.
32047: OS, Piet van - Zeilvaart herinneringen. Mijn opleiding tot zeeman. (Door) Pietos.
26315: OSS, Fred W. van. - Batik. Sukma Jawa. De ziel van Java. The soul of Java.
30157: OSSENBRUGGEN, F.D.E. van. - Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie- en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets.
34826: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding bij het schatten, samengesteld ten behoeve van het personeel bij den pandhuisdienst.
35959: OTTINO, Arlette. - Origin myths, hierarchical order, and the negotiation of status in the Balinese village of Trunyan.
4752: OTTOW, Willem Martin. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655.
15425: OTTOW, W.M. - Rijckloff Volckertsz van Goens. Krijgsman, commissaris en regent, dienaar der V.O.C. Archiefstudie over het Europees verlof (1655-57) en de eerste grote Ceylon-periode (1657-62). 2e verbeterde uitgave.
32854: OUDEMANS, A.C. - Iets over de journalen van Van Neck en anderen.
714: OUDSCHANS DENTZ, Fred. & Herm.J. JACOBS. - Onze West in beeld en woord. 2e vermeerderde en verbeterde druk.
6601: OUDSCHANS DENTZ, Fred. - Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck. Een belangwekkende figuur uit de geschiedenis van Suriname.
507: OVERBEEK, D.A. - Iets over Boeddhoe en zijne leer. (Uittreksel uit eenen brief).
19776: OVERBEKE, Aernout van. - Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven. (1669). (Redactie) M. Barend-van Haeften en A.J. Gelderblom.
33568: OVERMEER FISSCHER, Johannes Frederik van. - Bijdrage tot de kennis van het Japansche Rijk.
6044: OVERVOORDE, J.C. & P. DE ROO DE LA FAILLE. - De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland.
30727: OVERVOORDE, J.C. - De noord-oostelijke doorvaart naar China.
27317: OWENS, William A. - Slave mutiny. The revolt on the schooner Amistad (in 1839).
36341: OXLEY, J. Macdonald. - North overland with Franklin.
748: OZINGA, M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
36121: OZMENT, Steven. - Magdalena & Balthasar. Een intiem portret van het leven in het zestiende-eeuwse Europa onthuld in de brieven van een Neurenbergs echtpaar.
12510: PAASMAN, B. (Red.). - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd.
13984: PABBRUWE, H.J. - Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
37550: PACIFIC. - Philips' Authentic Imperial Maps for Tourists & Travellers: Oceania and Pacific Ocean.
34182: PAESIE, Ruud. - Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad.
33431: PAESIE, Ruud. - Geschiedenis van de MCC (Middelburgse Commercie Compagnie). Opkomst, bloei en ondergang.
32935: PAESIE, Ruud. - Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. Bezorgd en ingeleid.
30795: PAESIE, Ruud. - Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734.
31932: PAESIE, Ruud. - Zeeuwse kaarten voor de VOC. Het kaartenmakersbedrijf van de Kamer Zeeland in de 17de en 18de eeuw.
25309: PAESIE, Ruud. - Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.
21439: PAESIE, Ruud. - Het VOC-schip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindiëvaarder.
19538: PAGE, Thomas Nelson. - In ole Virginia or Marse Chan and other stories.
32551: PAIEWONSKY, Isidor. - Eyewitness accounts of slavery in the Danish West Indies also graphic tales of other happenings on ships and plantations.
35744: INDIA COMPANY PAINTING. - Indian servant.
33365: PALESTINE - De burgerlijke instellingen van den voormaligen Israëlitischen staat, naar aanleiding der Heilige Schrift.
8634: PALESTINE. - - Drie weken in Palestina en op den Libanon. Naar den 4e druk, uit het Engelsch vertaald.
34554: PALGRAVE, William Coates. - The commissions of W.C. Palgrave. Special emissary to South West Africa 1876-1885.
11903: PALGRAVE, William Gifford. - Personal narrative of a year's journey through Central and Eastern Arabia (1862-63). 10th thousand.
36293: PALIN, Michael. - Erebus. Het verhaal van een schip. Vertaald door Annemie de Vries.
33654: PALLAS, (Peter Simon). - Voyages du professeur Pallas, dans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie septentrionale; traduits de l'Allemand par le C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle édition, revue et enrichie de notes par les CC. Lamarck & Langlès.
36961: PALM, Pedro D. de. - Landhuis Nooit Gedacht Brakkeput Ariba. Stichting Johannes Don Bosco 1947-1969.
30626: PALM, Jules de. - Kinderen van de fraters.
6712: PALM, Edgar. - Muziek en musici van de Nederlandse Antillen.
21150: PALMER VAN DEN BROEK, Willem. - Javaansche vertellingen, bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren.
131: PALMIER, L.H. - Indonesia and the Dutch. (1900-1960).
21770: DUTCH CHURCH OF NEW PALTZ. - Records of the Refomed Dutch Church of New Paltz, N.Y. containing an account of the organization of the church and the registers of consistories, members, marriages, and baptisms. (Translated by D. Versteeg).
21736: PANCKRIDGE, H.R. - A short history of the Bengal Club (1827-1927).
8535: PANIAGUA, Manuel Jorreto & Isidoro Martinez SANZ. - Guia Colombina, aceptada oficialmente por la junta del centenario.
36218: PAPANIN, Ivan Dmitriyevich. - Le sauvetage de la mission scientifique russe au Pole Nord. Issue of L'Illustration.Nr. 4958.
35667: PARAMARIBO. - - PARAMARIBO. Image of the past, vision of the future.
30842: PARAMARIBO. - - Het plein te Paramaribo.
14147: PARAMARIBO. - - Vue de la rade et de la ville de Paramaribo.
25825: PARANAVITANA, K.D. - Land for money. Dutch land registration in Sri Lanka.
32761: PARAVICINI DI CAPELLI, Willem Bartholomé Eduard. - Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa. Gedaan in den jaare 1803. Uitgegee en toegelig met inleiding, voetnote, sketskaarte en verkorte weergawe in het Engels deur W.J. de Kock.
6627: PAREAU, A.H. - Onze West. Reisschetsen.
5492: PARK, Mungo. - Travels in the interior districts of Africa: performed under the direction and patronage of the African Association, in the years 1795, 1796, and 1797. With an appendix, containing geographical illustrations of Africa by Major Rennell. Second edition.
20238: PARKER, Joel. - An address before the citizens of Cambridge, October 1, 1856.
9746: PARKES, Henry. - Fifty years in the making of Australian history.
34159: PARKINSON, Sydney. - A journal of a voyage to the South Seas, in His Majesty’s Ship, The Endeavour. Faithfully transcribed from the papers of the late Sydney Parkinson, draughtsman to Joseph Banks on his late expedition, with Dr. Solander, round the World.
29073: PARMENTIER, J. (Red.). - Uitgevaren voor de Kamer Zeeland.
28873: PARMENTIER, Jan. (Red.). - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
25812: PARMENTIER, J., K. DAVIDS, J. EVERAERT. (Red.). - Peper, Plancius en poselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
10786: PARMENTIER, Jan. - De holle Compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744.
25663: PARRY, William Edward. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart, uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla en The Griper. Uit het Engelsch.
13758: PARRY, William Edward. - Journal of a voyage for the discovery of a North-West passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1819-20, in his majesty's ships Hecla and Griper. With an appendix, containing the scientific and other observations. 2nd edition.
35275: HASAN PASHA. - ERSCHRECKLICHE NÄWE ZEITUNG/ aus Newheusel / Carlstadt / und Rab / den 12.13.14. October von dem wütenden Erbfeind dem Türcken / disz 92. Jahrs. Copey des Türckischen Keisers Absagbrieffs / an den Römischen Keyser im Septemb. disz 92. Jars.
30993: DE PASSAAT. - Gedenknummer van het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard aan de Nederlandse Antillen.
34099: PASSCHIER, Cor. - Building in Indonesia 1600-1960.
34098: PASSCHIER, Cor. - Bouwen in Indonesië 1600-1960.
21743: PATER, J.C.H. de. - Jan Pieterszoon Coen en Indië in zijn tijd.
36730: PATON, William Agnew. - Down the islands. A voyage to the Caribbees.
36770: PATON, Maggie Whitecross. - Letters and sketches from the New Hebrides. Edited by her brother-in-law Jas. Paton. second edition.
18880: PATON, James. - John G. Paton, missionary to the New Hebrides. An autobiography. Edited by his brother. 5th edition.
10890: PATON, Frank H.L. - Lomai of Lenakel. A hero of the New Hebrides. A fresh chapter in the triumph of the gospel.
8775: PATON, Maggie Whitecross. - Letters and sketches from the New Hebrides. Edited by her brother-in-law Jas. Paton. 5th edition.
34504: PÄTZOLD, Klaus. - Die Palau-Sprache und ihre Stellung zu anderen indonesischen Sprachen.
37196: D'IVOI. Paul. - Sergant Kordaat. Naar het Fransch. Vrij bewerkt door Ed. van den Gheijn jr.
17659: PAULA, A.F. - 'Vrije slaven'. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
9650: PAULI, Reinhold. - Bilder aus Alt-England.
34272: PAULUS, Pieter. - Verklaring der Unie van Utrecht. Vooraf gaat de vertaling van't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalve de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van't eerste, tweede, en derde, artikel der Unie van Utrecht. 2e druk.
34364: PAULUSZ, J.H.O. & B.A. LOND. (Ed.). - Secret minutes of the Dutch Political Council 1762.
35468: PAUS, W. de & G.J. SCHWEITZER. (Red.). - Een onsterfelijk zeeschilder J.C. Schotel 1787-1838.
20994: PEARD, George. - To the Pacific and Arctic with Beechey. The journal of lieutenant George Peard of H.M.S. 'Blossom' 1825-1828. Edited by Barry M. Gough.
19638: PEARSON, M.N. - Merchants and rulers in Gujarat. The response to the Portuguese in the 16th century.
36308: PEARY. - Het Noordpoolkind. Marietje Peary's reisverhaal door haarzelf en haar moeder verteld. Bewerkt door B. de Graaff-van Capelle.
36307: PEARY. - Het Noordpoolkind. Marietje Peary's reisverhaal door haarzelf en haar moeder verteld. Bewerkt door B. de Graaff-van Capelle.
36767: PEARY, Robert Edwin. - The North Pole. With an introduction by Theodore Roosevelt.
24156: PEDDLING. - PUBLICATIE. Het staats-bewind der Bataafsche Republiek doet te weten:.. dat de publicatiën van den 31. January en 16 Augustus 1799/ betrekkelyk de ventjagery .. worden ingetrokken en gesteld buiten effect.
36600: PEIXOTO, Eduardo Marques. - Ilha da Trindade. Memoria historica.
35257: ORANG-PELADANG. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang-Peladang'. October 1913 - maart 1926.
2794: PELSAERT, François. - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia. (Uitgegeven door) G.C. Molenwijk.
11382: PELSAERT, François. - De schipbreuk van de Batavia, 1629. Ingeleid door V.D. Roeper. 3e druk.
32684: PEMBERTON, J. - On the subject of 'Java'.
36575: EAST INDONESIA. KEMENTERIAN PENERANGAN. - Presiden kita P.J.M. Tjokorde Gde Rake Soekawati melawat dari poelau ke poelau di Negara Indonesia Timoer.
37361: PENNING, L. - 'Onder de Oranjevlag'. Een verhaal. Met een voorwoord van H. Karssen.
15930: PENNINGTON, L.E. (Ed.). - The Purchas handbook. Studies of the life, times and writings of Samuel Purchas 1577-1626. With bibliographies of his books and works about him.
17071: PERCY, (Henry Algernon George). - Highlands of Asiatic Turkey.
30588: PEREIRA DA COSTA, F.A. - Dicionário biográfico de Pernambucanos célebres.
23360: PERELAER, (Michel Théophile Hubert). - De Bonische expeditien. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Volgens officiëele bronnen bewerkt.
10857: PÉRIER, Gaston-Denys. - Moukanda. Choix de lectures sur le Congo et quelques régions voisines. 2e édition.
36715: PERIJA. - La región de Perijá y sus habitantes.
37340: PERRAULT, Charles, a.o. - Contes de fées tirés de Claude Perrault, D'Aulnoy et Leprince de Beaumont.
8180: PERRET, Robert. - La géographie de Terre-Neuve. Préface de Marcel Dubois.
7493: PERRON, E. du. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Tweede, herziene en vermeerderde druk.
34591: PERRON, E. du. - Indies memorandum.
32166: PERRON, E. du. - Scheepsjournaal van Arthur Ducroo.
37404: PETERMANN, A. - Karte des Mittelländischen Meeres.
36518: PETERS, Gerd. - Typ IV. Die legendären Frachter der DSR.
22633: PETERS, Marion. - In steen geschreven. Leven en sterven van VOC-dienaren op de kust van Coromandel in India.
13563: St. PETERSBURG. - Geheime geschiedenis van het Petersburgsche hof, sedert de regering der keizerin Elizabeth, tot den dood van den grootvorst Constantijn. Uit de nagelatene papieren van een oud staatsman. Uit het Hoogduitsch.
35478: PETREJUS, Egbert Willem. - Oude zeilschepen en hun modellen. Binnenschepen, jachten en vissersschepen. 2e druk.
20801: PETREJUS, Egbert Willem. - Het schip vaart uit. Onze zeilvaart in de negentiende eeuw.
20799: PETREJUS, Egbert Willem. - Nederlandse zeilschepen in de negentiende eeuw.
35752: PFANNMÜLLER, Gustav. - Handbuch der Islam-Literatur.
37304: PFEIFFER, IDA. - Visit to Iceland and the Scandinavian north. Translated from the German. 2nd edition.
34998: PHILIP, John. - Researches in South Africa; illustrating the civil, moral, and religious condition of the native tribes: including journals of the author's travels in the interior; together with detailed accounts of the progress of the Christian missions, exhibiting the influence of Christianity in promoting civilization.
28518: PHILIPPI, Ferdinand. - Geschichte des Freistaats von St. Domingo, (Hayti).
10099: PHILIPPI, Rudolph Amandus. - Reise durch die Wuste Atacama auf Befehl der chilenischen Regierung im Sommer 1853-54 unternommen.
20125: PHILLIPS, Wendell. - Speeches, lectures, and letters. First and Second series.
35422: PHILLPOTTS, Beatrice. - Mermaids.
34074: PICART, Bernard. - Stranding van een walvisch van 70.voeten lang, tusschen Katwijk en Scheveningen, in de maandt van February, anno 1598.
37434: PICCARDT, S. - Een gelukkig levensteeken. De proeftocht der eerste mailboot van Vlissingen naar Sheerness, beschreven door een tochtgenoot. Met eenige bijlagen betreffende den nieuwen maildienst.
33283: PICKFORD, Nigel. - Atlas van scheepswrakken en schatten.
37416: POETRY PICTURES. - Album with poetry pictures including 3 leaves with black and Asiatic children.
36785: PIDOU DE St. OLON, François. - Beschryving van het keyserryk van Marokko, behelsende de aart en eygenschap, mitsgaders de situatie van het voorschreve land. Item de zeeden, gewoonten, regeering, godsdienst en staatkunde van des zelve inwoonders. Vermeerdert met een reys-beschryving, door den kaiptein Roland Frejus, bevorens uyt last van den voornoemden koning van Vrankrijk, aan Mouley Archy, koning van Tasiles, broeder en voorzaat van den tegenwoordigen koning van Marokko, in Mauritanien gedaan. Uyt het Fransch vertaalt.
34171: PIELAT, Barthelemy. - La vie et les actions memorables de Sr. Michel de Ruyter.
29222: PIEPERS, M(arinus) C(ornelis). - Een onderwerp van Ned. Indische strafwetgeving in de 2e Kamer der Staten-Generaal. verdediging van art. 2 no.27 van het Algemeen Politiestrafreglement voor inlanders in Ned. Indië.
32645: PIERSON, N(icolaas) G(erard). - Levensbericht van J.D. Fransen van de Putte.
32230: PIERSON, N(icolaas) G(erard). - Java en de koloniale questie.
23820: PIERSON, Donald. - Negroes in Brazil. A study of race contact at Bahia.
11262: PIERSON, N(icolaas) G(erard). - Het kultuurstelsel. Zes voorlezingen.
7551: PIETERSE, Wilhelmina C. - Inventory of the archives of the Holland Land Company. Including the related Amsterdam companies and negotiations dealing with the purchase of land and state funds in the United States of America 1789-1869.
939: PIGAFETTA, Antonio. - Magellan's voyage. A narrative account of the first circumnavigation.
31604: PIGEAUD, Theodore G.Th. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
30758: PIGEAUD, Theodore G.Th. - Javaanse volksvertoningen. Bijdrage tot de beschrijving van land en volk.
3740: PIJNACKER, Cornelis. - Historysch verhael van den steden Thunes, Algiers ende andere steden in Barbarien gelegen. Ingeleid en toegelicht door G.S. van Krieken.
5935: PIJNAPPEL, Jan. - Maleisch-Hollandsch woordenboek. 3e vermeerderde uitgaaf.
30172: PIJNAPPEL, Jan. - Maleische spraakkunst.
29463: PIJNAPPEL, Jan. - Geographie van Nederlandsch-Indië.
36838: PIJPERS, Petrus Johannus. - Geology and paleontology of Bonaire (D.W.I.).
36921: PILOT, Daniella Jeffry. - 1963 a landmark year in St. Martin. A retrospective look. Preface by Leopold James.
29000: PINCKARD, George. - Notes on the West Indies: written during the expedition under the command of the late general Ralph Abercromby: including observations on the island of Barbadoes, and the settlements captured by the British troops, upon the coast of Guiana; likewise remarks relating to the creoles and slaves of the western colonies, and the Indians of South America; with occasional hints, regarding the seasoning, or yellow fever of hot climates
19741: PINO, Adolf Maximiliaan. - Komedie-stamboel en andere verhalen uit de praktijk van het binnenlands bestuur op Java 1913-1946. Met een biografie door Jeannette de Boer-Pino.
15227: PLANCIUS, Petrus. - Plancius 1552 - 1622. (Met) Voorwoord van J.B. van Overeem.
35857: TABACCO PLANTATION. - Tabak.
35856: RUBBER PLANTATION. - Gummi & Pfeffer.
31052: PLANTATIONS. - JAVASCHE CULTUUR MAATSCHAPPIJ. Naamlooze Vennootschap, gevestigd te Amsterdam. Bewijs van oprichters-recht aan toonder.
31051: PLANTATIONS. - CULTUUR MAATSCHAPPIJ. - 6 shares of Dutch plantations in Indonesia. 1903-1928. Each share with decorated borders and coupons.
36092: PLAYFAIR, Robert Lambert. - The scourge of Christendom. Annals of British relations with Algiers prior to the French conquest.
35081: PLESSIS, A.P. du. - Die Nederlanse emigratie na Suid-Afrika. Sekere aspekte rakende voorbereiding tot aanpassing. The Dutch emigration to South Africa. Some aspects concerning preparation for adjustment. With a summary in English.
35009: DU PLESSIS, John. - A history of Christian missions in South Africa.
34119: PLETICHA, Heinrich & Siegfried AUGUSTIN. - Lexikon der Abenteuer- und Reise-Literatur von Afrika bis Winnetou.
34120: PLETICHA, Heinrich & Hermann SCHREIBER. - Lexikon der Entdeckungsreisen.
7417: PLEYTE, Cornelis Marinus. - Verslag nopens de pasar-gambir gehouden op het Koningsplein te Weltevreden van 28 augustus - 2 september 1906.
34911: PLEYTE, Cornelis Marinus. - Woordenlijst tot de pantoen's Njai Soemoer Bandoeng, Tjioeng Wanara en Loetoeng Kasaroeng.
35039: PLOEGER, J. & Anna H. SMITH. - Pictorial atlas of the history of the Union of South Africa. Plate-atlas van die geskiedenis van die Unie van Suid-Afrika.
32620: PLOMP, Marije. - De gentleman-bandiet. Verhalen uit het leven en de literatuur, Nederlands-Indië/ Indonesië 1930-1960.
35466: PLUIS, Jan. - Tegelvaart. Friese schepentableaus.
36228: POE, Edgar Allan. - De muiterij op den walvischvaarder en de verdere schier ongeloofelijke avonturen van Arthur Gordon Pym. Vertaling van G. van Uildriks.
35477: POEL, J.M.G. van der. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
28369: POEL, J.M.G. van der. - Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.
36490: POENSEN, C(arel). - Ontjen-ontjen. Javaansch leesboek. 8e druk.
36616: POEY Y ALAY, Felipe. - Memorias sobre la historia natural de la isla de Cuba, acompanadas de sumarions latinos y extractos en Frances.
6407: POEZE, Harry A. - Tan Malaka, strijder voor Indonesië's vrijheid. Levensloop van 1897 tot 1945.
10080: POEZE, H.A. - In het land van de overheerser. Deel I: Indonesiërs in Nederland 1600-1950. Met bijdragen van C. van Dijk en I. van der Meulen.
8989: POEZE, Harry A. & Pim SCHOORL. ( Red.). - Excursies in Celebes. Een bundel bijdragen bij het afscheid van J. Noorduyn als directeur-secretaris van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde.
34109: POL, Bauke van der. - Holland aan de Ganges. Prins Willem Frederik Hendrik in India (1837-1838).
4680: POL, Arent. - Schepen met geld. De handelsmunten van de Verenigde Oostindische Compagnie, 1602-1799.
37094: POLAK, G.I. & M.L. van AMERINGEN. - Godsdienstig handboek voor Israëllieten, ten gebruike bij ziekte, overlijden en op de begraafplaatsen. Hebreeusch en Nederlandsch. 3e druk.
37092: POLAK, G.I. - Areshet sefatayim, hu seder tefilah le-khol ha-shanah. Gebeden der Israëlieten voor het geheele jaar, met nauwkeurige aanwijzingen der voorschriften bij de gebeden in de Nederlandsche taal. 20e, veel verbeterde en vermeerderde druk.
36219: POLE. - - Het Poolnummer van De Groene. Special Christmas issue of De Groene Amsterdammer.
6787: POLL, Willem van de. - De Nederlandse Antillen. Een fotoreportage van land en volk.
29347: POLLUX. - S.S. 'POLLUX'.
6412: POLMAN, Katrien. - The North Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
6414: POLMAN, Katrien. - The Central Moluccas. An annotated bibliography. With an introduction by Ch.F. van Fraassen.
34522: POLO, Marco. - The most noble and famous travels of Marco Polo together with the travels of Nicoloò de' Conti. Edited from the Elizabethan translation of John Frampton. With introduction, notes and appendixes by N.M. Penzer. London, 1929. Reprint.
3857: PONTING, Herbert George. - Het eeuwige ijs. De Zuidpool-expeditie van Kapitein Scott. Een verhaal van den laatsten tocht naar de Zuidpool door kapitein Scott en diens tragische einde, benevens een beschrijving van het natuurleven in het eeuwige ijs. Vertaald door M.P.C. de Gruyter.
36979: POOL, John de. - Bolívar en/op Curaçao. Leyenda histórica - Historische novelle. Inleiding door L.W. Statius van Eps rn E. Luckmann-Levy Maduro.
30564: POORTENAAR, Jan Christiaan. - Boeddha-Borobodur.
16595: POORTENAAR, Jan & Geertruida POORTENAAR - van VLA - Een kunstreis in de tropen.
20382: POPE-HENNESSY, James. - De zonden der vaderen. Een studie over de Atlantische slavenhandelaars (1441-1807). (Nederlandse vertaling P. Verstegen).
31715: PORTER, J(osias) L(eslie). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
28848: PORTER, Robert Ker. - Travelling sketches in Russia and Sweden during the years 1805, 1806, 1807, 1808. 2nd edition.
2125: PORTER, J(osias) L(eslie). - The giant cities of Bashan; and Syria's holy places.
32946: PORTLOCK, Nathaniel & George DIXON. - A voyage round the world; but more particularly to the North-West coast of America: performed in 1785, 1786, 1787, and in 1788, in the King George and Queen Charlotte.
1188: PORTLOCK, Nathaniel & George DIXON. - Reis naar de noord-west kust van Amerika gedaan in de jaren 1785, 1786, 1787 en 1788. Uit derzelver oorspronklijke reisverhalen zamengesteld en vertaald.
29979: POSTEL-COSTER, E. - Het omheinde kweekbed. Machtsverhoudingen in de Minangkabause faimilieroman.
30753: SHIPPING POSTERS. - SCHIP & AFFICHE. Honderd jaar rederijreclame in Nederland. (Met bijdragen van) Tanja de Boer, Cassandra Bosters, Ed de Heer, Rudy Kousbroek, Wilmy Oosterwijk, Pim Reinders.
37254: POTGIETER, E.J. - Liedekens van Bontekoe.
7661: POTHIER, Robert Joseph. - Traité du contrat de vente, selon les regles tant du for de la conscience, que du for extérieur. Nouvelle édition revue & corrigée.
35908: POTT, P. H. - Willem Verstegen, een extra-ordinaris Raad van Indië als avonturier in India in 1659.
32634: POTT, P. H. - Naar wijder horizon. Kaleidoscoop op ons beeld van de buitenwereld.
21209: POUJADE, Eugène. - Chrétiens et Turcs. Scènes et souvenirs de la vie politique, militaire et religieuse en Orient. 3me édition.
36908: POWELL, Robert, Robert W. HENDERSON, John S. PARMERLEE. - The reptiles and amphibians of the Dutch Caribbean. St. Eustatius, Saba, and St. Maarten.
25019: POWELL, J.W. (Ed.). - Sixth annual report of the Bureau of Ethnology to the secretary of the Smithsonian Institution 1884-1885.
36766: POYER, John. - The history of Barbadoes, from the first discovery of the island, in the year 1605, till the accession of Lord Seaforth, 1801.
34955: PRAAMSTRA, Olf & Peter van ZONNEVELD. (Red.). - Omstreden paradijs. Ooggetuigen van Nederlands-Indië.
26007: PRAAMSTRA, Olf. - Een feministe in de tropen. De Indische jaren van Mina Kruseman (1839-1922).
5855: MALAY PRACTICE. - Handleiding voor de Maleische taal.
37112: HEBREW PRAYERBOOK. - Mah?zor minhag 'As?kenaz le-yom ris?on we-s?eni s?el S?avu?ot. Gebeden der Nederlandsche Israëltieten voor den eersten en tweeden dag van het Wekenfeest. Hebreeuwsch en Nederduitsch, met een historisch overzigt. Bewerkt door G.I. Polak en M.L. van Ameringen. Nieuwe, verbeterde en vermeerderde uitgave.
37091: HEBREW PRAYERBOOK. - Machzor minhag Ashkenaz. Gebeden der Nederlandsche Israeltieten. Met een historisch overzigt Hebreeusch en Nederduitsch. Bewerkt door G.I. Polak en M.L. van Ameringen. Nieuwe, verbeterde en vermeerderde uitgave.
29540: PREHN, W. van. - Het dwang- en monopoliestelsel vergeleken met het stelsel van vrije ontwikeling.
31891: PRELL, A. - Ge-eft acht ! Schetsen uit het Indische soldatenleven.
1043: PRESCOTT, William Hickling. - History of the conquest of Mexico, with a preliminary view of the ancient Mexican civilization, and the life of the conqueror, Hernando Cortés. New edition.
28526: PRESCOTT, William Hickling. - History of the conquest of Peru; with a preliminary view of the civilization of the Incas. New and revised edition, with the author's latest corrections and additions. Edited by John Foster Kirk.
1191: PRESCOTT, William Hickling. - History of the conquest of Peru, with a preliminary view of the civilization of the Incas.
12420: PRINTING PRESS. - ONTWERP VAN EEN REGLEMENT OP DE DRUKWERKEN IN NED. INDIË, met de daartoe behoorende nota tot toelichting. (Met:) Nota tot toelichting van het Reglement. (Met: Voorberigt van H. Nijgh en J.R. Thorbecke).
37362: PRESSENSÉ, (Elise Françoise Louise).de. - Magdalena en Lydia of 'hunne engelen in de hemelen zien altijd het aangezicht mijns vaders'. Een verhaal voor meisjes.
33426: PRESSENSÉ, Edmond de. - Het land van 't evangelie. Aanteekeningen eener reis in't Oosten. Uit het Fransch, met een woord aan den lezer van J.J.L. ten Kate.
8226: PRESTON, Rupert. - The seventeenth century marine painters of the Netherlands.
7817: PREVOST, Antoine François. - Reizen langs de westkust van Afrika, van Kaap Blanko tot Sierra Leona: vervattende de Engelse bezittingen, en koophandel, op de riviere Gambra, met de aardrykskundige- en natuurkundige historie der nabuurige landen. - Reizen naar Guinee en Benin, vervattende de kust van Sierra-Leona, tot aan Kaap Gonsalvo.
33291: PREVOST, Antoine François. - Historische beschryving der reizen of nieuwe en volkoome verzameling van de aller-waardigste en zeldsaamste zee- en landtogten .. Naauwkeurig in't Nederduitsch overgebragt ..
37162: PREVOST, Antoine François. - Leven der gouverneurs generaal van Nederlands India. (With:) Aanhangsel tot de beschryving van Batavia.
3478: PRIMS, Floris Hubert Lodewijk. - De reis van den St.Carolus, Kap. Cayphas 1724. Uit den tijd der Oostendsche Compagnie op de oorspronkelijke stukken bewerkt.
2294: PRINGGODIGDO, A.K. - Geschiedenis der ondernemingen van het Mangkoenagorosche rijk.
25804: PRINS, Bart de. - Voor keizer en koning. Leonard du Bus de Gisignies 1780-1849. Commissaris-generaal van Nederlands-Indië.
30733: PRINSEN, A. - Balthazar de Moucheron voorloper van de VOC.
36526: PRIOR, Rupert. - Oceaanschepen. De gouden jaren. Een geïllustreerde bloemlezing. Voorwoord J. Davis.
36243: PRIVATEERING. - Copy van een brief, geschreeven aan boord van het kaaper-fregat De Dolphyn, capitein Van der Linden, aan .. Matthys Ooster, te Amsterdam.
5323: PRONK, Lubbert. - De bestuursreorganisatie-Mullemeister op Java en Madoera en haar beteekenis voor het heden.
35569: PRONKER, Ton. F.J. - Het barkschip 'Amicitia'. De geschiedenis van het eerste classe ijzeren barkschip 'Amicitia' 1885-1903. De zeemans-loopbaan van haar kapitein T. Pronker 1878-1903. De reederij P. van der Hoog 1877-1906. De dagboeken van de 3de stuurman H.W.A. Celosse 1893-1898. Het barkschip 'Martina Johanna' en kapt. J.J. van der Laag 1891-1905.
36364: PROOT, Jo.M. - Het raadsel der Zuidpool.
28758: PROULX, Jean-Baptiste. - En route pour la Baie d'Hudson.
36436: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Liever niet de lucht in. De omstreden zelfmoordaanslag van Jan Carel van Speijk
3065: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B. - Jan Hendrik van Kinsbergen 1735-1819. Admiraal en filantroop.
26577: PRUD'HOMME VAN REINE, R.B., H.J.A. DESSENS, W.F.J. MÖRZER BRUYNS, J.P. PUYPE. - Ter navolging. Maritieme kunst en curiosa uit de Kweekschool voor de Zeevaart.
28533: PRUDHOMME, Louis-Marie. - Reise nach Guiana und Cayenne, nebst einer Uebersicht der ältern dahin gemachten reisen und neuern Nachrichten von diesem Lande, dessen Bewohnern und den vorigen europäischen Colonien, besonders den französischeen. Aus dem Französischen.
20999: PRUTKY, Remedius. - Prutky's travels in Ethiopia and other countries. Translated and edited by J.H. Arrowsmith-Brown and annotated by Richard Pankhurst.
7438: PUCHINGER, G. - Landvoogd en minister.
31756: PUCKLER-MUSKAU, Hermann Ludwig Heinrich. - Mehemed Ali en deszelfs gebied. Door den schrijver der brieven eens afgestorvenen (prins Puckler Muskau). Nubië en Sudan.
17731: PULLE, A. - An enumeration of the vascular plants known from Surinam, together with their distribution and synonymy.
29321: PUT, Paul van der. - Het ware drama van de Bounty.
36297: PUTMAN, David Binney. - Als schooljongen naar de Poolstreken. Met een voorwoord van kaiptein Bob Bartlett. Geautoriseerde uitgave vertaald door F. Beyerink.
35418: PUTMAN, Robert. - Nederlandse zeekaarten uit de Gouden Eeuw.
29286: PUTMAN, Robert. - Oude scheepskaarten en hun makers. Hoogtepunten uit vijf eeuwen cartografie.
29773: PUTTEN, L.P. van. - Koopman en diplomaat. Gouverneurs en directeuren van Ceylon 1640-1796. (Met bijdragen van) W. van den Eelaart en R.H.J. Egeter van Kuyk.
23126: PUTTEN, L.P. van. - Ideaal en werkelijkheid. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1796-1945.
25129: PUTTEN, L.P. van. - Ambitie en onvermogen. Gouverneurs-generaal van Nederlands-Indië 1610-1796.
4814: QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. - Wat is voor Nederlandsch-Indië noodig ? Open brief aan Jhr.Mr. W.T. Gevers Deynoot.
32213: QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. - Koloniale kroniek. Koloniale literatuur.
32215: QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. - Indrukken van Java medegebragt.
22191: QUARLES VAN UFFORD, Jacob Karel Willem. - De vi rationum externarum in domesticam Patriae nostrae conditionem, inde a controversia M. Britanniae cum coloniis suis Americae-Septentrionalis, usque ad Foedus nostrum cum Francia d. 10 Nov. A. 1785.
20430: QUARLES, Benjamin. - The negro in the civil war. (Reprint with a) new introduction by William S. McFeely.
258: QUAST, Mathijs Hendriksz. en Abel Jansz. TASMAN. - De reis van Mathijs Hendriksz. Quast en Abel Jansz. Tasman ter ontdekking van de Goud- en Zilvereilanden (1639). Uitgegeven door J. Verseput.
29097: QUINA, Carel. - Door het land van de Sultan. Carel Quina's pelgrimage naar Jeruzalem, 1668-1671. Bezorgd door Ingrid van der Vlis.
34627: QUINN, David Beers. (Ed.). - The Roanoke voyages 1584-1590. Documents to illustrate the English voyages to North America under the patent granted to Walter Raleigh in 1584.
20846: QUINN, David Beers. (Ed.). - The Hakluyt handbook.
16519: QUINN, David B. & Alison M. (Ed.). - The English New England voyages 1602-1608.
6911: RAADT-APELL, M.J. de. - De batikkerij Van Zuylen te Pekalongan Midden-Java (1890-1946).
31757: RAAT, A.J.P. - The life of Governor Joan Gideon Loten (1710-1789). A personal history of a Dutch virtuoso.
31414: RAAY, Stefan van. (Ed.). - Imitation and inspiration. Japanese influence on Dutch art.
11517: RABEN, Remco. (Red.). - De archieven van de Verenigde Oostindische Compagnie. The archives of the Dutch East India Company (1602-1795). M.A.P. Meilink-Roelofs, Inventaris, R. Raben en H. Spijkerman ed.
36741: RADERS, Reinier Frederik van. - Een opmerkelijk wapenfeit, ontleend aan de geschiedenis van het West-Indische eiland St. Martin.
14679: RADERS, Reinier Frederik van. - Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname, benevens de daartoe behoorende Bijlagen. 2e druk. (Met:) Vervolg der Bijlagen.
1192: RADERS, R.F. van. - Vervolg der Bijlagen, behoorende tot de Memorie aan den koning, ingediend den 3 julij 1852, door den generaal-majoor R.F. Baron van Raders, rakende zijn bekomen ontslag als gouverneur der kolonie Suriname.
71: RAFFLES, Thomas Stamford. - Geschiedenis van Java. Vertaald, wat betreft de onderwerpen, welke voor Nederland en Indië wetenswaardig zijn, en voorzien van aanteekeningen, tot verbetering, beoordeling en vervolg van het oorspronkelijke werk, door J.E. de Sturler.
30577: RAJAGOPALAN, S. - Old Goa.
34643: RALEIGH, Walter. - RALEGH, Walter. - Sir Walter Ralegh's discoverie of Guiana. Edited by Joyce Lorimer.
34525: RALEIGH, Walter. - RALEGH, Walter. - The discoverie of the large and bewtiful empire of Guiana by Walter Ralegh. Edited from the original text, with introduction, notes and appendixes of hitherto unplublished documents by V.T. Harlow. London, 1928. reprint.
36853: RAMSOEDH, Hans. - Surinaams onbehagen. Een sociale en politieke geschiedenis van Suriname, 1865-2015
36902: CIRQUE SABINE RANCY. - Rancy présente feerie au Nepal. La cavalerie de Bombay. Les danseusses acrées. Les princes Hindous de la magie. Les eléphants des Indes. Le groupe exotique. Les lanceirs du bengale. Etc. Une magnifique réalisation du Cirque Sabine Rancy.
34702: RANDIER, Jean. - Hommes et navires au Cap Horn 1616-1939.
28836: RAPPARD, Josias Cornelis. - Rural scene depicting a man with a yoke
20778: RAS, J.J. - Javanese literature since independence. An anthology. Edited with an introduction.
19227: RASHLEIGH, Ralph. - The adventures of Ralph Rashleigh. A penal exile in Australia 1825-1844. With an introduction by Birkenhead.
34709: RASSERS, Willem Huibert. - Panji, the culture hero. A structural study of religion in Java. Second edition with an introduction by P.E. de Josselin de Jong.
3728: RATELBAND, K. (Red.). - Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) aan de Goudkust (1645-1647).
15193: RATELBAND, Klaas. - Nederlanders in West-Afrika 1600-1650. Angola, Kongo en São Tomé. Bezorgd door René Baesjou.
33376: RAUMER, Karl von. - Palestina. Naar den vierden, vermeerderden en verbeterden, druk uit het Hoogduitsch vertaald door D. Koorders.
33375: RAUMER, Karl von. - Palästina.
15728: RAVEN, Dirck Albertsz. - Journael ofte beschrijvinge van de reyse gedaen .. na Spitsbergen, inden jare 1639, ten dienste van de E.Heeren Bewinthebbers vande Groenlantse Compagnie tot Hoorn.
31667: RAVERGIE, (Auguste-Lèonce). - Histoire de la Russie et de ses projets d'envahissements depuis le règne de Pierre le Grand jusqu'a nos jours.
26836: RAVESTEIJN, Wim & Jan Kop. (Red.). - Bouwen in de Archipel. Burgerlijke openbare werken in Nederlands-Indië en Indonesië (1800-2000).
15166: RAWLINSON, George. - The sixth great Oriental monarchy; or the geography, history, & antiquities of Parthia, collected and illustrated from ancient and modern sources.
6307: RAYCHAUDHURI, Tapan. - Jan Company in Coromandel 1605-1690. A study in the interrelations of European commerce and traditional economies.
25691: RAYE, Johan. - Een levenslustige heer op reis naar de Oriënt. Brieven van Johan Raye, heer van Breukelerwaart 1764-1769. Van commentaar voorzien en bewerkt door A. Doedens en L. Mulder.
11905: DUBOIS DE JANCIGNY & Xavier RAYMOND. - Inde.
1708: RAYNAL, F. (Edouard). - Les naufragés ou vingt mois sur un récif des iles Auckland. 3me édition.
13506: RAYNAL, Guillaume Thomas François. - Oeuvres de l'Abbé Raynal.
31699: READE, William Winwood. - Savage Africa: being the narrative of a tour in equatorial, south-western, and north-western Africa; with notes on the habits of the gorilla; on the existence of unicorns and tailed men; on the slave-trade; on the origin, character, and capabilities of the negro, and on the future civilization of Western Africa. 2nd edition.
33903: EVENING READING. - MUSEE DES FAMILLES. LECTURES DU SOIR. Tome 34.
19298: RECLUS, Élie. - De mensch van den Australischen bodem of de Neen-Neen's en de Ja-Ja's. Een studie van vergelijkende volkenkunde. Naar het Fransch bewerkt door B.P. van der Voo.
37563: REDEKER, A.J. - Boekoe kaädilan hoekoeman atas orang banga djawa dan lain bangsa, jang di samaken dengan bansa Djawa in India Nederland dengan pengertijan jang ringkas, aken di pake oleh Djaksa-Djaksa, dan lid-lid dari Landraad dan dari Raad Sambang.
20175: REDPATH, James. - The public life of Capt. John Brown, with an auto-biography of his childhood and youth.
34025: REED, Jane Levy. (Ed.). - Toward independence. A century of Indonesia photographed.
18146: REED, A.W. - George Augustus Selwyn. Pioneer bishop of New Zealand.
18139: REED, A.H. - The story of Otago. Age of adventure. To which is appended: A journey through Otago in 1872 by A. Trollope.
32607: REENDERS, H. - De Gereformeerde zending in Midden-Java 1859-1931. Een bronnenpublicatie.
31531: REENEN, G.J. van. - De Chinezen van Jakarta. Beschrijving van een minderheidsgroep.
35163: REES, Willem Adriaan van. - Nederlandsch-Indië. Volume I: Batavia.
33141: REES, Willem Adriaan van. - Indische typen en krijgstafereelen.
1922: REES, W(illem) A(driaan) van. - De Bandjermasinsche krijg van 1859-1863. & De Bandjermasinsche Krijg van 1859-1863 nader toegelicht.
11653: REES, R.P.A. van. - Japan - Holland vóór vijftig jaar.
35123: REEUWIJK, Alexander. (Ed.). - Voyage of discovery. Exploring the collections of the Asian Library at Leiden University.
18101: REEVES, William Pember. - The long white cloud. Ao Tea Roa. With additional chapters by A.J. Harrop.
1710: REEVES, William Pember. - The long white cloud (Ao Tea Roa). 3rd edition, revised and with new matter.. to wich is added a sketch of recent events in New Zealand.
35832: PRINSES IRENE REGIMENT. -
34726: REICHLE, Natasha. - Violence and serenity. Late Buddhist sculpture from Indonesia.
37040: REID, Stuart. - The battle of Plassey 1757. The victory that won an empire.
37345: MAYNE-REID. - Het blanke opperhoofd. Eene legende uit Noord-Mexico. Uit het Engelsch.
34424: REID, Anthony. - The blood of the people. Revolution and the end of traditional rule in Northern Sumatra.
37234: REID, MAYNE. - Les émigrants du Transwaal. Traduction de J. Lermont. 2me édition.
22056: REINDERS FOLMER-van PROOIJEN, Corrie. - Van goederenhandel naar slavenhandel. De Middelburgse Commercie Compagnie 1720-1755.
20351: REINSMA, R. - Een merkwaardige episode uit de geschiedenis van de slavenemancipatie. 1863-1963.
11686: REINSMA, Riemer. - Het verval van het Cultuurstelsel.
30717: REITSMA, Ella. - Maria Sibylla Merian & dochters. Vrouwenlevens tussen kunst en wetenschap. Met medewerking van Sandrine Ulenberg.
4023: REMMELINK, Willem. - The Chinese War and the collapse of the Javanese state, 1725-1743.
11119: REMOND, Florimond. - Opgang, voortgang, en nedergang der ketteryen dezer eeuwe. Uyt het Frans in't Nederduyts vertaelt door A.I.v.K.P.
29354: RENARD, Léon. - Les merveilles de l'art naval.
26538: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Bataksche sagen en legenden.
10004: RENES-BOLDINGH, M.A.M. - Bandjir. 4e druk.
31109: RENKEMA, W.E. - Een leven in de West. Van Raders en zijn werkzaamheden op Curaçao.
34178: RENKEMA, Wim. - Kaarten van de Nederlandse Antillen: Curaçao, Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten tot 1900.
37358: RENNEVILLE, Sophie de. - Conversations d'une petite fille avec sa poupée, suivies de l'histoire de la poupéee. 4me édition.
36127: RENNIE, Neil. - Pocahontas, Little Wanton: myth, life and after life.
34924: REP, Jelte. - Atjeh, Atjeh !.
21839: ARCHAEOLOGICAL REPORTS. - Rapporten de Commissie in Nederlandsch-Indië voor Oudheidkundig Onderzoek op Java en Madoera. 1901-07.
22755: RETCLIFFE, John. - Sebastopol. Geschiedkundige roman uit den tegenwoordigen tijd.
8442: RÉVILLE, Albert. - Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the native religions of Mexico and Peru.
37249: REVOIL, M. Benedict. - In the bush and on the trail. Adventures in the forests of North America. A book for boys.
29350: REYE, Theodor. - Die Wirbelstürme, Tornados und Wettersäulen in der Erd-Atmosphäre dargestellt und wissenschaftlich erklärt.
37460: REYN, G.van. - Geschiedkundundige beschrijving der stad Rotterdam; en beknopt overzigt van het hoogheemraadschap van Schieland. Deel I.
37381: REYN, J. van. - Beelden en tafereelen ontleend aan de geschiedenis des vaderlands.
36451: REYNEKE VAN STUWE, Jeanne. - Met den handschoen. Indische schetsen.
27324: REYNOLDS, Edward. - Stand the storm. A history of the Atlantic slave trade.
4810: RHEDE VAN DER KLOOT, M.A.VAN. - De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië 1610-1888. Historisch-genealogisch beschreven.
29445: RHEEDEN, D. van. - Souratte, radicale beschrijving Ao. 1758. Door den beamte der O. Ind. Compagnie.
36638: RHINE. - Der Rhein von Düsseldorf bis Mainz in 20 der interessantesten Städte und Burgen ausgeführt in feinsten künstlerischen Photochromien.
31877: RHINE. - Neues Rheinpanorama.
37197: RHODES, William Barnes. - Bombastes furioso; a tragic burlesque opera in one act.
36583: RIAU. - Kaart der residentie Riouw met onderhoorigheden, aangrenzend deel van Sumatra's westkust en schiereiland Malakka. Tezamengesteld en geteekend door W.F. Versteeg.
24795: RICCIOTTI, Giuseppe. - Histoire d' Israël. Traduction française par Paul Auvray. Nouvelle édition revue et corrigée.
31885: RICE, C. Duncan. - The rise and fall of black slavery.
35579: RICHARDS, Rhys. - Into the South Seas: the southern whale fishery comes of age on the Brazil banks 1765 to 1812. A review of the whaling activities of American, British, French, Spanish and Portuguese whalemen off Brazill and Patagonia before 1812.
34531: RICHARDSON, Lawrence. - Selected correspondence (1902-1903). Edited by Arthur M. Davey.
19541: RICHTER, W. - Die Sklaverei im Griechischen Altertume. Ein Kulturbild nach den Quellen in gemeinfasslicher Darstellung.
18161: RICKARD, L.S. - Strangers in the wilderness.
6496: RIEBEECK, Jan Anthonisz. van. - Daghregister gehouden by den oppercoopman Jan Anthonisz van Riebeeck. 1651-1662. Inleiding, tekstversorging en taalkundige aantekeningen deur D.B. Bosman, geskiedkundige aantekeninge deur H.B. Thom.
6498: RIEBEECK, Jan Anthonisz. van. - Dagverhaal (1652-1662). (Edited by W.G. Brill).
6500: RIEBEECK, Jan Anthonisz. van. - Journal, 1651 - 1662. Edited and with an introduction and footnotes by H.B. Thom.
35122: RIEBEECK, Jan Anthonisz. van. - Jan van Riebeeck gründet die Kapstadt. Ein Auszug aus seinem Tagebuch (1652-62). Bearbeitet von Adolf Gabler.
36724: RIEFKOHL, Ferdinand. - Die Insel Norderneij. Eine kurze Darstellung ihrer Geschichte und Geographie, ihrer Planzenwelt und Thierwelt und ihrer Seebadeanstalt.
29722: RIETBERGEN, Peter J.A.N. - Europa's India. Tussen fascinatie en cultureel imperialisme, 1750-2000.
26156: RIETBERGEN, P.J.A.N. - Japan verwoord. Nihon door Nederlandse ogen, 1600-1799.
13038: RIETSTAP, (Johannes Baptista). - Amerika. De jongste zee- en landreizen in dat werelddeel aan het volk verhaald.
4818: RIJCKEVORSEL, (Elie) van. - Brieven uit Insulinde.
35629: RIJKEE, W. - De Nederlanders onder de inlanders in Nederlandsch-Indië.
5188: RIJNENBERG, J. - Geschiedenis der Nederlanders op Java in den Nederlandsch Oost-Indischen Archipel.
37143: RIOU, Edward. - Dagverhaal van eene reis van de Kaap de Goede Hoop in de binnenlanden van Afrika, ondernomen in de jaaren 1790 en 1791 door Jakob van Reenen en andere, naar het wrak van het Engelsch Oost-Indisch compagnie schip de Grosvernor, om te ontdekken of er nog enige schipbreukelingen in leven waren. Uit het Engelsch vertaald.
34555: RIOU, Edward. - The last voyage of the Guardian, lieutenant Riou, commander 1789-1791. Edited with an introduction by M.D. Nash.
8224: RITCHIE, George Thomas. - A list of Lincolniana in the Library of Congress.
37505: RITTER, P.H. - Zeeuwsche mijmeringen. 3e druk.
24306: RIVET, Paul & Georges de CRÉQUI-MONTFORT. - Bibliographie des langues Aymará et Kicua (1540-1955).
37350: ROBBERY. - La caverne des brigands. Traduit librement de l'Anglais. 6me édition.
14061: ROBERT, Cyprien. - Les slaves de Turquie. Serbes, Monténégrins, Bosniaques, Albanais et Bulgares. Leurs ressources, leurs tendances et leurs progrès politiques.
21180: ROBERTS, Samuel. - Parallel miracles; or the Jews and the Gypsies.
36743: ROBERTSON, Parish. - A visit to Mexico, by the West India islands, Yucatan and United States, with observations and adventures on the way.
37153: ROBERTSON, William. - Geschiedenis van oud Griekenland, van de vroegste tijden af, tot dat het een romeinsch wingewest werd. Naar den tweeden druk uit het Engelsch vertaald.
13152: ROBERTSON, William. - An historical disquisition concerning the knowledge which the ancients had of India; and the progress of trade with that country prior to the discovery of the passage to it by the Cape of Good Hope. With an appendix, containing observations on the civil policy - the laws and judicial proceedings - the arts - the sciences - and religious institutions, of the Indians.
12372: ROBERTSON, William. - Geschiedenis van America. Uit het Engelsch vertaald.
36124: ROBINSON, Jane. - Wayward women. A guide to women travellers.
36811: ROBINSON, Wirt. - A flying trip to the tropics. A record of an ornithological visit to the United States of Colombia, South America and the island of Curaçao West Indies in the year 1892.
15133: ROCHEFORT, Charles de. - Natuurlyke en zedelyke historie van d'eylanden de voor-eylanden van Amerika. Met eenen Caraïbaanschen woorden-schat. Vertaalt in Nederduytsch door H. Dullaart.
533: RODGERS, Susan. - Power and Gold. Jewelry from Indonesia. Malaysia, and the Philippines from the collection of the Barbier-Mueller Museum Geneva. 2nd edition.
28042: RODSCHIED, Ernst Karl. - Medizinische und chirurgische Bemerkungen über das Klima, die Lebensweise und Krankheiten der Einwohner der hollaendischen Kolonie Rio Essequebo.
36666: ROE, Henry. - West African scenes: being descriptions of Fernando Po, its climate, productions, and tribes, the cause and cure of sickness; with missionary work, trials and encouragements.
35511: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1939-1940. Jaargang 35.
35512: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1922.
35510: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1942-1949. Jaargang 38.
35509: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1949-1954. Jaargang 39.
35508: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1954-1963. Jaargang. 40.
35506: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE ZEIL- EN ROEIVEREENIGING. - Jaarboekje 1963-1967. Jaargang 41.
5530: ROELFSEMA, H.R. - Een jaar in de Molukken. Persoonlijke ervaringen bij het vestigen eener cultuuronderneming.
6309: ROELOFSZ, M.A.P. - De vestiging der Nederlanders ter kuste Malabar.
6168: MEILINK-ROELOFSZ. - - ALL OF ONE COMPANY. The VOC in biographical perspective. Essays in honour of M.A.P. Meilink-Roelofsz under the auspices of the Centre for the history of European Expansion, Rijksuniversiteit Leiden.
36806: ROEMER, Astrid H. - Gewaagd leven. Roman.
36804: ROEMER, Astrid H. - Was getekend. Roman.
36805: ROEMER, Astrid H. - Lijken op liefde. Roman.
26572: ROEPER, V. & I. VONK-UITGEEST. - Texel en de VOC. Schepen op de rede, Texelaars in de Oost. Met bijdragen van H. Bonke, H. Eelman, P. Moree, C. Reij.
14567: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN. - Reizen op papier. Journalen en reisverslagen van Nederlandse ontdekkingsreizigers, kooplieden en avonturiers.
9390: ROEPER, V.D. & G.J.D. WILDEMAN. - Ontdekkingsreizen van Nederlanders (1590-1650).
9421: ROEPER, V., R. PARTHESIUS, L. WAGENAAR. - De Batavia te water. Onder redactie van Mans. Kuipers.
34369: ROESSINGH, Marius P.H. - Sources of the history of Asia and Oceania in the Netherlands. Part I: Sources up to 1796.
35494: ROEVER, Johannis Gerrit de. - Korte reisbeschrijving. De zeemansautobiografie van de Amsterdamse gezagvoerder Johannes Gerrit de Roever (1824-1880), omvattende dertig zeereizen.
25814: ROEVER, A.G. de. - De jacht op sandelhout. De VOC en de tweedeling van Timor in de zeventiende eeuw.
12548: ROGERIUS, Abraham. - La porte ouverte, pour parvenir à la connoissance du paganisme caché. Ou la vraye representation de la vie, des moeurs, de la religion, & du service divin des Bramines, qui demeurent sur les costes de Chormandel, & aux pays circonvoisins. .. Traduite en François par .. Thomas La Grue.
34985: ROGGEVEEN, Arent. - The burning fen. With an introduction by C. Koeman.
33383: RÖHR, Johann Friedrich. - Palästina oder historisch-geographische Beschreibung des jüdischen Landes zur Zeit Jesu, zur Beförderung einer anschaulichen Kenntniss der evangelischen Geschichte für Reliogionslehrer und gebildete christliche Bibelleser. 3. vermehrte und verbesserte Auflage.
36910: ROJER, Robert. - Vanuit de blauzwarte diepte. Marcus Dahhaus en Martinus Niewindt: een cultuur-historisch essay.
4787: ROMEIN, Jan. - In de ban van Pramnanan. Indonesische voordrachten en indrukken.
16433: ROMEIN, Picard. - Scheeps-tocht, in den jaare 1596, naar Nova Zembla ondernomen.
36919: RÖMER, R.A. - De Curaçaose samenleving. 3e bijgewerkte druk.
28789: RÖMER, R.A. - Un pueblo na kaminda. Een sociologisch historische studie van de Curaçaose samenleving.
28637: RÖMER, René A. - Een volk op weg. Un pueblo na kaminda. Een sociologisch historische studie van de Curaçaose samenleving.
23238: RÖMER, R.A. (Red.). - Cultureel mozaïk van de Nederlandse Antillen. Constanten en varianten.
30353: RONKEL, Ph.S. van. - BINGKISAN BUDI. Een bundel opstellen aan Philippus Samuael van Ronkel door vrienden en leerlingen aangeboden op zijn tachtigste verjaardag 1 augustus 1950.
34885: ROO DE LA FAILLE, Petrus. de. - Javaansche en Maleische legenden in raadselgewaad. I. Javaansche legenden.
7054: ROO, Gerard de. - Annales, oder historische Chronick/ der durchleuchtigisten Fürsten und Herren/ Ertzhertogen zu Oesterreich/ Habspurgischen Stammens/ fürnemlich von Rudolpho dem Ersten .. bis auff Carolum den Fünfften .. auf onkosten Conrad Dietzen von Weidenberg .. auss Lateinischer in unser Teutsche Sprach ubersetzt, jetzo von newen durchsehen, und inn Druck gegeben.
1261: ROO DE LA FAILLE, P. de. - Iets over Oud-Batavia.
21997: ROODENBURG, Linda. - De bril van Anceaux. Anceaux's glasses. Volkenkundige fotografie vanaf 1860. Anthropological photography since 1860. Met bijdragen van Gosewijn van Beek, Eric Venbrux, Philip Jones, Nol Wentholt.
29332: ROODHUYZEN, Thea. - De admiraliteit van Friesland.
6184: ROOIJ, H.H. van & J. GAWRONSKI. - East Indiaman Amsterdam. Long 150 Feet, Not returned - beached on the coast of Sussex between Hastings and Beachyhead.
30581: ROOIJ, Hans H. van & Jerzy GAWRONSKI. - VOC-schip Amsterdam. Gebleeven - op de kust van Sussex tusschen Hastings en Beachyhead gestrand.
30231: ROORDA, Taco. - Het boek Radja Pirangon, of de geschiedenis van Nabi Moesa. Tweede uitgaaf door J.J. Meinsma.
30189: ROORDA, Taco. - Kitab toehpah, een Javaansch handboek voor het Mohammedaansche recht. 3e verbeterde druk.
29155: ROORDA, Taco. - Javaansche wetten; namelijk de Nawala-pradata, de Angger sadasa, de Angger-ageng, de Angger-goenoeng en de Angger-aroebiroe.
6183: ROOS, D. - Zeeuwen en de VOC.
2279: ROOS, Doeke. - Zeeuwen en de Westindische Compagnie.
15463: ROOS, P(aul) F(rançois). - Surinaamsche mengelpoëzy.
24786: ROOSEVELT, Theodore. - Afrikanische Wanderungen eines Naturforschers und Jägers. Deutsche autorisierte Ausgabe. Übersetzung von Max Kullnick.
29736: ROSENBERG, Carl Benjamin Hermann von. - Reis naar de Zuidoostereilanden, gedaan in 1865 op last der regering van Nederlandsch-Indië.
13894: ROSENBERG, Carl Benjamin Hermann von. - Reistochten naar de Geelvinkbaai op Nieuw-Guinea in de jaren 1869 en 1870.
35982: ROSIER, Erik. - De Verenigde Oostindische Compagnie 1602-1800. Aanzet tot een bibliografie van de oude drukken bewaard in de Koninklijke Bibliotheek van België.
36194: ROSS, John. - Reizen naar Ysland en de Baffinsbaai, de laatste gedaan ter ontdekking van een doorvaart ten noord-westen van Groenland in den jare 1818. Naar de Hoogduitsche uitgave van W. Harnisch.
36193: ROSS, John. - Verhaal van eenen tweeden zeetogt, en van verscheidene landreizen in de Noordpool-gewesten. Ondernomen tot opsporing eener noordwestelijke doorvaart. Uit het Engelsch vertaald door J. Olivier.
34540: ROSS, Edward. - Diary of the siege of Mafeking October 1899 to May 1900. Edited by Brian P. Willan.
28542: ROSS, John. - De reizen en lotgevallen van Kapitein John Ross op zijne ontdekkings togten naar de Noordpoolse gewesten. Voor jonge lieden. Uit het Hoogduitsch vertaald.
32862: ROSSANDER, Carl J. - Rubinö. Reseminnen från Ceylon.
37052: ROSSUM, Matthias van. - Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800
33648: ROSSUM, Matthias van. - Kleurrijke tragiek. De geschiedenis van slavernij in Azië onder de VOC.
33516: ROSSUM, Matthias van. - Werkers van de wereld. Globalisering, arbeid en interculturele ontmoetingen tussen Aziatische en Europese zeelieden in dienst van de VOC, 1600-1800.
37536: DUTCH NEWSPAPERS. - ROTTERDAM. - ROTTERDAMSCHE COURANT No. 75, 76, 77 - 1815; No.1 - 1824.BIJVOEGSEL ROTTERDAMSCHE COURANT. No. 114, 118, 122, 136 - 1795; Junij 1815.EXTRA ORDINAIRE ROTTERDAMSCHE COURANT. 5 October 1795; 3 January 1814, 10 January 1814; Junij 1815.BUITENGEWONE NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT. 27 Februarij 1848.VRYHEID. GELYKHEID. BROEDERSCHAP. ROTTERDAMSCHE COURANT. No 152 -1795.VRYHEID. GELYKHEID. BROEDERSCHAP. ROTTERDAMSCHE COURANT. Extra ordinaire. Augustus & October 1795.VRYHEID. GELYKHEID. BROEDERSCHAP. ROTTERDAMSCHE COURANT. Byvoegsel. December 1795.
33901: ROUD, F.C. - Petites étrennes morales, offertes à la jeunesse Neerlandaise.
9420: ROUSSEAU, Jean-Jacques. - Julie ou la nouvelle Héloïse. Lettres de deux amants.
5797: ROUX, C.C.F.M. le. - De bergpapoea's van Nieuw Guinea en hun woongebied.
11181: ROUX DE ROCHELLE, (Jean Baptiste Gaspard). - Etats-Unis d'Amérique.
37139: DU ROY, Bernard. - Nieuwe kaart van den lande van Utrecht.
24351: ROY, A. le. - Die Religion der Naturvölker. Autorisierte Übersetzung aus dem Französischen von G. Klerlein.
21105: ROY, Jacob Jansz de. - Hachelijke reys-togt na Borneo en Atchin, in sijn vlugt van Batavia, derwaards ondernoomen in het jaar 1691 en vervolgens. Zijnde een opregt verhaal van zeldsaame ontmoetingen, en deerlijke rampen .. Mitsgaders een seer naauwkeurige beschrijving van het eyland Borneo met des zelfs koningrijken, als Banyer Massing, Succadana, Cottaringen, de woon-plaatsen van de Viadjes en andere, met hare overkostelijke goud- en diamant-mijnen, camphur en andere koopmanschappen .. Insgelijks een aanmerkelijk berigt van het koningrijk Atchin op Sumatra .. Door den reysiger selfs opgesteld .. nu aldereerst na een egt af-schrift in't ligt gegeeven.
8359: ROY, Pierre Georges. - Les monuments commémoratifs de la province de Québec.
35458: RUDOLPH, Wolfgang. - Segelboote der Deutschen Ostseeküste.
37462: RUË, Pieter de la. - Geletterd Zeeland, verdeeld in drie afdeelingen, bevattende in zig de schrijvers, geleerden en kunstenaars, uit dien Staat geboortig, met bygevoegd levensverhaal der voornaamsten onder dezelve ; 2e druk, met eenige noodige veranderingen en ettelyke vermeerderingen; zynde hieragter ook geplaats de byschriften op de groote en smalle steden van Zeeland.
36120: RUETE, Emily. - Herinneringen van een Arabische prinses. Vertaald door Tinke Davids. Nawoord Annegret Nippa.
30736: RUGGENBERG, Rob. - Slavenhaler.
36894: RUIJS, Aerjen Jansz. - De walvisvaartjournalen van Aerjen Jansz. Ruijs uit de Zijpe, 1783 en 1784. Ingeleid en bezorgd door Gerry Baars-Visser, Hans Besseling, Netty Bleichrodt-Vegter, Jaap R. Bruijn, Harry de Raad, Piet Schilte en Ineke Vonk-Uitgeest.
37082: RUITER, Kees de. - Indo-Europese batik. Artnouveau in Nederlands-Indië. De Veronica Warnars collectie 1850-1950.
37236: RULAND, Wilhelm. - Sagen van den Rijn. Geautoriseerde vertaling uit het Duitsch door W.B. Meyen-Barends. 2. edition.
37627: RUMPHIUS, Georgius Everhardus. - D'Amboinsche rariteitkamer, behelzende eene beschryvinge van allerhande zoo weeke als harde schaalvisschen, te weeten raare krabben, kreeften, en diergelyke zeedieren, als mede allerhande hoorntjes en schulpen, die men in d'Amboinsche Zee vindt: daar benevens zommige mineraalen, gesteenten, en soorten van aarde die in d'Amboinsche, en zommige omleggende eilanden gevonden worden.
19815: RUMPHIUS, Georgius Everhardus. - Waerachtigh verhael, van de schrickelijcke aerdbevinge/ nu onlanghs eenigen tyd herwaerts, ende voornaementlijck op den 17. February des jaers 1674, voorgevallen, in/ en ontrent de Eylanden van Amboina .... Gedruckt naer de copye van Batavia, 1675. Herdruk verzorgd door W. Buijze.
35414: RUSSEL, Margarita. - Willem van de Velde de Jonge. Het IJ voor Amsterdam met de Gouden Leeuw.
26965: RUSSEL, M(ichael). - Palestina, of Het Heilige Land, van de vroegste tot op den tegenwoordigen tijd. Op geschiedkundige waarheid, volgens de meest geloofwaardige reizigers gegrond; benevens een beknopt overzigt van de aardrijkskunde, land- en plaatsbeschrijving; alsmede van de geschiedenis des Joodschen volks, de kruistogten en van de letterkunde en godsdienst der oude Hebreeën. Naar het Hoogduitsch van A. Diezmann.
33546: RUSSIA. - ZEE-TRACTAAT, tusschen haar Rusch keyzerlyke majesteit en zyne koninglyke majesteit van Denemarken en Noorwegen, tot standhouding der vryheid van de neutrale koopvaardy-scheepvaart, geslooten tot Coppenhagen .. 1780. En waarin zyn koningl. majesteit van Zweeden, nevens .. de heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden, deel genomen hebben en toegetreeden zyn, respectivelyk geteekend te St. Petersburg .. 1781.
33329: RUSSIA. - Memorie van den Russischen envoyé tot een gemeensaam concert tusschen de neutraale mogendheeden over de sekerheid en vryheid der weederzydsche commercie en navigatie ..
30989: RUSTIGE, J. - De Curaçaosche Vereeniging van Hoedenvlechtsters 'Arbeid Adelt' alsmede eenige algemeene opmerkingen over de Curaçaosche stroohoeden-vlechtnijverheid.
35628: RUTGERS, Frederik Lodewijk. - Idenburg en de Sarekat islam in 1913.
29506: RUTGERS, F(rederik) L(odewijk). - Levensbericht van Mr. L.W.C. Keuchenius.
4799: RUTTEN, L.M.R. (Ed.). - Science in the Netherlands East Indies.
37600: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - Michiel Adriaanz.de Ruijter.
3729: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - De reis van Michiel Adriaanszoon de Ruyter in 1664-1665. Uitgegeven door P. Verhoog en L. Koelmans.
37499: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - Liederen voor kinderkoor met begeleding van blaasinstrumenten, te zingen ter gelegenheid van de feestviering der verplaatsing van het standbeeld van M.A. de Ruyter naar de rotonde der Noordzee-boulevard.
37458: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - De Ruijter spel. De Zeven Provinciën.
37580: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - Michiel de Ruiter, Hertog, Ridder enz Luitenant-Admiraal-Generaal van Holland en West-Friesland.
37596: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - Lykstatie van den heere Michiel de Ruyter.
37597: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - Zee-slagh tusschen Michiel de Ruyter en Georg Ascue by Plymuyden op den 26 augusti 1652.
37452: RUYTER, Michiel Adriaansz. de. - Afbeeldingh van de stad en rivier van Rochester, Chattam waar in vertoond werd de victorieuse uitwerkinge van's lands oorlog's vloot onder 't beleid van admiraal Michiel de Ruiter anno 1667.
37067: RYCAUT, Paul. - The history of the Turks. Beginning with the year 1679. Being the full relation of the last troubles in Hungary, with the Sieges of Vienna and Buda, and all the several battles both by sea and land, between the Christians and the Turcs, until the eind of the year 1698 and 1699. In which the peace between the Turks, and the confederate Christina princes and states, was haippily concluded at Carlowitz in Hungary, by the mediation of his majesty of Great Britain, and the States General of the United Provinces.
11508: SAAR, Johann Jacob. - Ost-Indianische Funfzehen-Jährige Kriegs-Dienste/ und wahrhafftige Beschreibung/ was sich Zeit solcher funfzehen Jahr/ von Anno Christi 1644. bis Anno Christi 1659. zur See/ und zu Land/ on offentlichen Treffen/ in Belägerungen/ in Stürmen/ in Eroberung/ Portugäsen/ und Heydnischer/ Plätze und Städte/ in Marchim, in Quartiern, mit ihm/ und andern seinen Cameraden begeben habe/ am allermeinsten auf der grossen und herrlichen/ Insul Ceilon. Zum andern mahl heraus gegeben/ und mit vielen denckwürdigen Notis oder Anmerckungen/ .. vermehret/ und gezieret.
36826: SABA. - Topographical map of Saba.
33171: SABLONIÈRE, Margrit de. (Red.). - Negerverhalen. Samengesteld, vertaald en ingeleid.
22062: SACHSE, Julius Friedrich. - Justus Falckner mystic and scholar. Devout pietist in Germany, hermit on the Wissahickon, missionary on the Hudson. A bi-centennial memorial.
23807: SAHAGUN, Bernardino de. - Gliederung des alt-aztekischen Volks in Familie, Stand und Beruf. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
23772: SAHAGUN, Bernardino de. - Wahrsagerei, Himmelskunde und Kalender der alten Azteken. Aus dem aztekischen Urtext übersetzt und erläutert von L. Schultze Jena.
5081: SAHER, Herbert von. - Emanuel Rodenburg of wat er op het eiland Bali geschiedde toen de eerste Nederlanders daar in 1597 voet aan wal zetten.
37023: SAID, Abi Hasan. - Bumi sriwijaya bersimbah darah perjuangan rakyat semesta menegakkan republik Indonesia di ujung selatan Sumatera. Editor M. Uteh Riza Yahya, Vincent Djauhari.
35379: EXCHANGE OF SAILORS. - Correspondentie tusschen zyne genade, den Hertog van Richmond, en de heeren Ooster en Van Haren betreffende onze gevangenen in Engeland.
35273: SALAMON, Franz. - Ungarn im Zeitalter der Turkenherschaft. Ins Deutsch ubertragen von Gustav Jurany
5378: SALMON, Thomas. - Tegenwoordige staat van de koninkryken Pegu, Ava, Arrakan, Acham. Als mede van het eigentlyke India, of het ryk van den Groten Mogol, en van Malabar, Kormandel, en het eiland Ceilon. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch. 2e druk.
21677: SALMON, Thomas. - Tegenwoordige staat der Oostenryksche, Fransche en Pruissische Nederlanden.
21657: SALMON, Thomas. - Tegenwoordige staat van't Duitsche keizerryk in't algemeen; als mede van de Opper-Saxische, Neder-Saxische, Westphaalsche, en Nederrynsche Kreitsen in't byzonder. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door M. van Goch.
21656: SALMON, Thomas. - Tegenwoordige staat van Rusland, Zweden, Denemarken en Noorwegen: als mede van de landen onder de Noord Pool gelegen, en van de Groenlandsche visschery. Nu vertaald en merkelyk vermeerderd door Matthias van Goch.
21574: SALMON, Thomas. - Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat van Spanje en Portugal. Behelzende eene beschryving van de gelegenheid dier ryken .. vaart op de Oost- en Westindien; de natuurlyke historie, enz.
1345: SALMON, Thomas. - Hedendaagsche historie, of tegenwoordige staat van Amerika. Behelzende de historie der ontdekkinge van dit wereldsdeel en der verovering van een gedeelte van't zelve door de Spanjaarden: de algemeene beschryving van de lands- and lugtsgesteldheid, de ingezetenen en het gene tot de natuurlyke historie behoort ....
36698: LUDWIG SALVATOR. - Ustica.
36815: LUDWIG SALVATOR. - Columbretes.
36834: LUDWIG SALVATOR. - Alboran.
6311: SAMBERG, Jan Willem. - De Hollandsche Gereformeerde Gemeente te Smirma. De geschiedenis eener handelskerk.
29470: SANDENBERGH MATTHIESSEN, C(lemens). - Het koloniaal vraagstuk van het uur, met eenige stellingen nader toegelicht.
16324: SANDICK, Rudolf Adriaan van. - Leed en lief uit Bantam. 2e druk.
28940: SANDT, Max van de. - Een plantersleven. De Indische jaren van Constant van de Sandt en Bernardine Moormann (1897-1952).
33658: SANDYS, (George). - Voyagien, behelsende een historie van de oorspronckelijcke ende tegenwoordige standt des Turcksen rijcks: hare wetten/ regeeringe/ politie/ krijghs-macht/ hooven van justitie/ ende koophandel. Als mede, van Egypten .. Neffens een beschrijvinge van het H. Landt .. Eyndelyck, Italien beschreven met hare nabuerighe eylanden; als Cyprus/ Creta/ Malta/ Sicilia/ de Aolische eylanden; van Roomen/ Venetien/ Napels/ Syracusa/ Mesena/ Aetna/ Scylla/ ende Charybdis/ etc. Uyt 't Engels vertaelt door J. G(lazemaker).
6313: SANTEN, Hans Walther van. - De Verenigde Oost-Indische Compagnie in Gujarat en Hindostan, 1620-1660.
37612: SANTEN, Hans van. - Op bezoek bij de Groot-mogol. Twee hofreizen van de VOC naar de Groot-Mogol in India, 1662 en 1711-1713.
37382: SARGENT, George. - Histoire d'un vieux marin. Traduit librement. 3me édition.
36754: SARGENT, Epes & William H. CUNNINGTON. - Perils and escapes among icebergs. The wonders of the Arctic world: a history of all the researches and discoveries in the frozen regions of the North, from the earliest times. .. Together with a complete and reliable history of the Polar expeditions under the late Captain C.F. Hall.
36654: SARYCHEV, Gavriill Andreevich. - Account of a voyage of discovery to the north-east of Siberia, the frozen ocean, and the north-east sea. Translated from the Russian.
22069: SCALLIET, M.O., K. van BRAKEL, D. van DUUREN, J. ten KATE. - Pictures from the tropics. Paintings by Western artists during the Dutch colonial period in Indonesia.
15698: SCALLIET, Marie-Odette. - Antoine Payen. Peintre des Indes Orientales. Vie et écrits d'un artiste du XIXe siècle (1792-1853).
29654: SCHAAP, Dick. - Onrust. Het Nederlandse duivelseiland.
26863: SCHÄDLER, K.F. - Keramik aus Schwarz-Afrika und Alt-Amerika. Die Sammlung Hans Wolf - Zürich. Ceramics from Black-Africa and Ancient America. The Hans Wolf Collection - Zurich. Céramique de l'Afrique Noire et d'Amérique Précolumbienne. La Collection Hans Wolf-Zurich.
26823: SCHÄDLER, K.F. - Afrikanische Kunst in Deutschen Privat-Sammlungen. - African art in private German collections. - L'art Africain dans les collections privées Allemandes.
21741: SCHAEPMAN, H.J.A.M. - Jan Pieterszoon Coen. Rede.
28879: SCHAEPS, J., K. van OMMEN, A. VROLIJK. (Red.). - Oostersche weelde. De Oriënt in westerse kunst en cultuur. Met een keuze uit de verzamelingen van de Leidse Universiteitsbibliotheek.
3734: SCHAGEN, Adriaen. - Reijse gedaen bij Adriaen Schagen aen de croonen van Sweden ende Polen inden jaere 1656. Uitgegeven door C.E. Warnsinck-Delprat.
32836: SCHAIK, Ad van. - Sri Lanka. Een dictionnaire amoureux. Reisboek.
35013: SCHAPERA, I. (Ed.). - Western civilization and the natives of South Africa. Studies in culture contact.
5114: SCHÄRER, Hans. - Der Totenkult der Ngadju Dajak in Süd Borneo. Mythen zum Totenkult und die Texte zum Tantolak Matei.
5116: SCHÄRER, Hans. - Ngaju religion. The conception of God among a South Borneo people. Translated by R. Needham. With a preface by P.E. de Josselin de Jong.
8916: SCHEBESTA, Paul. - Among Congo pigmies. Translated from the German by Gerald Griffin.
35469: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum. Provisional catalogue of exhibits with descriptive notes.
35447: SCHEEPVAARTMUSEUM. - Klassieke schepenweekend 1992.
37233: SCHEFFEL, Joseph Viktor von. - Der Trompeter von Säkkingen. Ein Sang vom Oberrhein. 222. Auflage.
6357: SCHEFOLD, Reimar. - Lia. Das grosse Ritual auf den Mentawai-Inseln (Indonesien).
36301: SCHELFHOUT, Charles Emmanuel. - De Gerlache. Drie generaties van Poolverkenners. Voorwoord door Alfred van der Essen.
16686: SCHELTEMA, Johann Friedrich. - Monumental Java.
14512: SCHELTEMA, Jacobus. - De uitrusting en ondergang der onoverwinnelijke vloot van Philips II, in 1588.
28892: SCHENDEL, Arthur van. - John Company. Translated and with an introduction by Fr. van Rosevelt. Edited, with notes by E.M. Beekman.
37607: SCHENKEVELD-VAN DER DUSSEN, Riet. (Red.). - Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar. Redactie Karel Porteman, Piet Couttenier, Lia van Gemert.
37093: SCHEPP, S.M. - Achthonderd gezegden en verhalen onzer rabbijnen uit de afdeelingen Zer'aïm en Mõ'ed. Verklarend berijmd.
37135: SCHEURLEER, D.F. - Onze mannen ter zee in dicht en beeld. Gedichten, portretten, penningen en grafmonumenten door tijdgenooten 1572 - 1800.
33540: SCHEURLEER, Daniel François. - Catalogus van de geschiedkundige tentoonstelling van het Nederlandsche zeewezen.
26168: SCHEVICHAVEN, H.D.J. van. - Slavernij en dienstbaarheid, hoofdzakelijk in de vroege middeleeuwen.
37560: SCHIEDAM. - Korte geschiedenis en beschrijving der stad Schiedam. Een leesboekje voor de scholen.
13392: SCHIELAND. - PUBLICATIE over den lande en bailliuwschappen van Schieland, op het verronselen en verzenden na elders van zeevarend volk, alhier thuis horende.
24685: SCHILLINGS, C(arl) G(eorg). - Mit Blitzlicht und Büchse im Zauber des Eleléscho. 11. Auflage.
36760: SCHILTHUIZEN, Menno & Freek VONK. - Wie wat bewaart. Twee eeuwen Nederlandse natuurhistorie.
27358: SCHMALENBACH, W. - African art.
26840: SCHMALENBACH, W. (Hrsg.). - Afrikanische Kunst aus der Sammlung Barbier-Mueller, Genf. Mit Beiträgen von E. Castelli, Fr. Neyt, etc. Nachwort von Monique Barbier-Mueller.
29201: SCHMALHAUSEN, H(enri) E(duard) B(enno). - Twee onderwerpen van actueel belang op koloniaal gebied. I. Europeesch- en inlandsch bestuur. II. Een uitstapje op belastinggebied.
24103: SCHMELTZ, J.D.E. - Ethnographische musea in Midden-Europa. Verslag eener studiereis 19 Mei - 31 Juli 1895.
36738: SCHMIDT, Hans. - Op zoek naar't geluk in Argentinië en Paraguay. Geautoriseerde vertaling van C. van der Tonge-Koster.
36699: SCHMIDT, Julius. - Die Steinbildwerke von Copán und Quiriguá. Aufgenommen von Heinrich Meye. Historisch erläutert und beschrieben.
6186: SCHMITT, E., Th. SCHLEICH and Th. BECK (Hrsg.). - Kaufleute als Kolonialherren: Die Handelswelt der Niederländer vom Kap der Guten Hoffnung bis Nagasaki 1600-1800.
6188: SCHMITZ, J.P.G. - Rechtshistorische bijdragen tot de kennis van het materieele en formeele strafrecht van toepassing op dienaren van de Ver. Oost-Ind. Compagnie voornamelijk betrekking hebbende op het delict van desertie.
539: SCHNITGER, F.M. - Forgotten kingdoms in Sumatra. With contributions by C. von Fürer-Haimendorf and G.L. Tichelman. Reprint.
34551: SCHOEMAN, Karel. (Ed.). - Griqua records: the Philippolis captaincy, 1825-1861. Compiled and edited.
33502: SCHOKKENBROEK, Joost C.A. - Trying-out. An anatomy of Dutch whaling and sealing in the nineteenth century, 1815-1885.
31933: SCHOKKENBROEK, J.C.A. & J. ter BRUGGEN. (Red.). - Kapers & piraten. Schurken of helden ?
30825: SCHOKKENBROEK, Joost C.A. - Harpoeniers en robbenjagers. Nederlandse walvisvaart en zeehondenjacht in de 19de eeuw.
20797: SCHOKKENBROEK, J.C.A. & C.E. ZONNEVYLLE-HEYNING. - Kunst op het water. Nederlandse scheepssier 1650-1850.
35498: SCHOL, Jacob. - Uit de zeilvaarttijd. Herinneringen van kapitein Jacob Schol (1897-1989).
35415: SCHOLL, Lars U. - Hans Bohrdt. Marinemaler des Kaisers.
10072: SCHOLTE, Leonora R. - Een vreemdelinge in een vreemd land. Met een inleiding van Rudolf van Reest.
36503: SCHOLTEN, Cor. - Zeilrederij Starckenborg. Herstel in de Amsterdamse scheepvaart en scheepsbouw 1815-1865.
3492: SCHOLTEN, B.W. & F.M.E.W. HAALMEIJER. - Rotterdamsche Lloyd. N.V. Rotterdamsche LLoyd 1883 - N.V. Koninklijke Rotterdamsche Lloyd 1947 - N.V. Stoomvaart Maatschappij 'Triton' 1899 - Stoomvaart Maatschappij 'Rotterdam 1908 - N.V. Scheepvaart Maatschappij 'Triton' 1956.
36705: SCHOMBURGK, Robert Hermann. - The history of Barbados; comprising a geographical and statistical description of the island; a sketch of the historical events since the settlement; and an account of its geology and natural productions.
34645: SCHOMBURGK, Robert Hermann. - The Guiana travels of Robert Schomburgk 1835-1844. Edited by Peter Rivière.
28391: SCHÖNBERG, Rudolf. - Schepen op rivier en zee met de etsnaald vastgelegd. Ingeleid door Geert Aaber.
19085: SCHONKEN, F.Th. - De oorsprong der Kaapsch-Hollandsche volksoverleveringen. Naar het handschrift gewijzigd en, met gebruikmaking van S. de Jong's vertaling uit het Duitsch, uitgegeven door D. Fuldauer.
19458: SCHOPPERT, Peter. - Java style. With the collaboration of Soedarmadki Damais.
37518: SCHOTEL, G.D.J. (Red.). - De legende van den Geusen troubele over Zeelant in den jare 1572 ende 1573 door een Roomsch Catholiek tijdgenoot. Met een voorwoord van G.D.J. Schotel.
11283: SCHOUTE, D. - De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie in Nederlandsch-Indië.
36245: SCHOUTEN, Wouter. - Reys-togten, naar en door Oost-Indien, in welke, de voornaamste landen, koningryken, steden, eilanden, bergen en rivieren, met haare eigenschappen, beneffens de wetten, godsdienst, zeden en dragten der inwoonders, en wat verder zoo van dieren, vrugten, en planten, aanmerkelyks in die gewesten is; naauwkeurig word beschreven .3e druk.
33444: SCHOUTEN, Wouter. - Mr. Wouter Schouten van Haerlem.
32694: SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. - Minahasan metamorphoses. Leadership and social mobility in a Southeast Asian society, c.1680-1983.
2700: SCHOUTEN, Maria Johanna Christina. - Leadership and social mobility in a Southeast Asian society. Minahasa, 1677-1983.
26291: SCHOUTEN, Wouter. - De Oost-Indische voyagie van Wouter Schouten (1676). (Intergrale hertaling en annotatie van) Michael Breet. Met medewerking (en Inleiding) van Marijke Barend-van Haeften.
37617: SCHOUTEN, Wouter. - Reys-togten, naar en door Oost-Indien, in welke, de voornaamste landen, koningryken, steden, eilanden, bergen en rivieren, met haare eigenschappen, beneffens de wetten, godsdienst, zeden en dragten der inwoonders, en wat verder zoo van dieren, vrugten, en planten, aanmerkelyks in die gewesten is; naauwkeurig word beschreven. 3e druk.
33808: SCHRAM, Volkhard. - Volkhard Schram, vice-admiraal van Holland en West-Vriesland, onder den zee-raad van West-Vriesland en't Noorderquartier.
6315: SCHREUDER, Jan. - Memoir.. delivered to his successor Lubbert Jan Baron van Eck on March 17, 1762. Translated from the original by E. Reimers.
37622: SCHREUDER, Esther. - Tonia Stieltjes. Activiste, model en wilskrachtdokter.
36642: SCHRÖDER, E.E.W.Gs. - Gorontalosche woordenlijst.
30518: SCHROEDER, Leopold von. - Indiens Literatur und Cultur in historischer Entwicklung. Ein Cyklus von fünfzig Vorlesungen zugleich als Handbuch der Indischen Literaturgeschichte, nebst zahlreichen, in Deutscher Uebersetzung mitgetheilten Proben aus Indischen Schriftwerken.
36843: SCHUCHERT, Charles. - Historical geology of the Antillean-Caribbean region or the lands bordering the Gulf of Mexico and the Caribbean Sea.
5507: SCHULTE NORDHOLT, H.G. - The political system of the Atoni of Timor.
716: SCHULTEN, C.M. - Nederlandse expansie in Latijns Amerika. Brazilië: 1624-1654.
33380: SCHULZ, E(durad) W(ilhelm). - Reise in das gelobte Land.
37655: SCHUSTER-WALSER, Sibylla. - Das Safawidische Persien im Spiegel Europäischer Reiseberichte (1502-1722). Untersuchungen zur Wirtschafts- und Handelspolitik.
17329: SCHUSTER, David. - Mahomets und Türcken Grewel/ Vorgestellt durch eine kurtze historische Entwerffung/ so viel desselbigen an sein Mahomets selbst eygener Person/ abschewlichen Lehr/ seinen Nachfolgern an Mord/ Regiment/ Lehr und Glauben sich befindet: woraus das Ottomanische Reich ensprungen .. Wie der Türckische Hoff an Amptleuthen und officiren bestellt ... Wie lang dieser Mahometisch und Turckische Grewel etwan annoch wehren solle. Alles dem gemeinen Teutschen Mann zum besten ..
33429: SCHUTTE, Gerrit. (Red.). - Seer teder beminde heer vader en vrouw moeder ! Brieven van de Groninger familie Fockens in de Oost, 1748-1783.
25777: SCHUTTE, G.J. (Red.). - Het Indisch Sion. De Gereformeerde kerk onder de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
34770: SCHUURMAN, Johz (Jan Albert). - Een woord van ernst en liefde ter gelegenheid van het 250jarig bestaan van Batavia.
16613: SCHUVER, Juan Maria. - Travels in North East Africa 1880-1883. Edited by Wendy James, Gerd Baumann and Douglas H. Johnson.
11555: SCHUYLER, Eugene. - Turkistan. Notes of a journey in Russian Turkistan, Khokand, Bukhara, and Kuldja.
32538: SCHWANER, C(arl) A(nton) L(udwig) M(aria). - Borneo. Beschrijving van het stroomgebied van den Barito en reizen langs eenige voorname rivieren van het Zuid-Oostelijk gedeelte van dat eiland. Op last van het Gouvernement van Nederl. Indie gedaan in de jaren 1843-1847.
36025: SCHWARZ, Franz von. - Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan.
31608: SCHWARZ, J.A.T. & N. ADRIANI. - Het verhaal van den gulzigaard in het Tontemboansch, Sangireesch en Bare'e. Tekst, vertaling en aanteekeningen.
21472: SCHWARZ, Franz von. - Turkestan, die Wiege der indogermanischen Völker. Nach fünfzehnjährigem Aufenthalt in Turkestan.
12397: SCHWARZ, J.A.T. - Tontemboansche teksten: Vertaling (&) Aanteekeningen.
25571: SCOTT, Kenneth & James A. OWRE. - Genealogical data from inventories of New York estates 1666-1825.
25520: SCOTT, Kenneth. (Ed.). - Records of the Chancery Court Province and State of New York. Guardianships 1691-1815.
2090: SCOTT, Robert Falcon. - Scott's last expedition. Vol. I. Being the journals of Captain R.F. Scott. Vol. II. Being the reports of the journeys & the scientific work undertaken by E.A. Wilson and the surviving members of the expedition. Arranged by L. Huxley. With a preface by Cl.R. Markham.
37301: SCOTT, Walter. - Keur van gedenkwaardige tafereelen uit de geschiedenis van Schotland. Naar het Engelsch (vertaald) door G. Engelberts Gerrits.
37126: SCOTT, Walter. - The talisman. A tale of the crusaders and the chronicles of the Canongate.
13675: SCRIVERIUS, Petrus & Frans van MIERIS. - Chronyk van Holland, van den klerk uit de laage landen by der zee: nooit voorheen gedrukt. Met eenige aantekeningen zoo van Petrus Scriverius als van den uitgever (Frans van Mieris).
35492: SEGERS, Yves. - Inventaris van het archief van de scheepswerf Van Damme (1826-1954) en van de familie Van Damme (1767-1972) (bewaard in het Nationaal Scheepvaartmuseum in Antwerpen).
35421: SEGHERS, M. & R. de BOCK. - Schepen op de Schelde. Binnenvaarttuigen en vissersschepen op de Schelde omstreeks 1900. 4e uitgave.
31888: SÉGUIN, Lisbeth Gooch. - Walks in Algiers and its surroundings. A new edition.
26834: SEGY, L. - African sculpture speaks. (3rd edition).
35176: SEIPEL, Wilfried. (Hrsg.). - Die Entdeckung der Welt. Die Welt der Entdeckungen. Österreichische Forscher, Sammler, Abenteuer.
36925: SEKOU, Lasana M. (Ed.). - National symbols of St. Martin.
32539: SELBERG, E(duard). - Reis naar Java en bezoek op het eiland Madura; vrij vertaald, naar het Hoogduitsch door W.L. de Sturler.
4841: SELL, Hans Joachim. - Der schlimme Tod bei den Völkern Indonesiens.
34321: SELOSOEMARDJAN. - Social changes in Jogjakarta.
31974: SEMARANG. - (KOLONIALE) TENTOONSTELLING SEMARANG 1914 - SCHLIEPER-PAVILJOEN.
31540: SEMMELINK, J. - Geschiedenis der cholera in Oost-Indië vóór 1817.
15268: CIVIL SERVICE. - WIJ GEDENKEN. Gedenkboek van de Vereniging van Ambtenaren bij het binnenlands bestuur in Nederlands-Indië.
6564: SETUBAL, P. - Johan Maurits van Nassau (o principe de Nassau). Historische roman uit den tijd der Hollandsche bezetting van Brazilië. Vertaling uit het Portugeesch van R. Schreuder en J. Slauerhoff.
23071: SEYFRIED, Johann Heinrich. - Türckische Gross-Macht/ Türckisches Prahl-sacht/ und Türckisches Hab-Acht: oder Türckische Reichs-Beschreibung/ Zusamt den Gewinn und Verlust/ auf Christlich- und Türckischer Seiten/ was sich/ seit Anno 1683. bis zu Anfang des 1687sten Jahrs, für herzliche Siege und Eroberungen/ unterschieslicher Städte/ Landschafften/ und berühmter Vestungen.. zugetragen. Alles nervös und lesswürdig/ dem Curiösen Liebhaber zur Belustigung verabfasset/ in Acht sonderbaren Theilen.
7128: SHACKLETON, Lady & Hugh Robert MILL. - Shackletons's leven en reizen. Vertaald door A. Moresco.
11384: SHACKLETON, Ernest Henry. - The heart of the Antarctic being the story of the British Antarctic expedition 1907-1909. With an introduction by H.R. Mill, an account of the first journey to the South magnetic Pole by T.W. Edgeworth David.
34095: SHAPERO, Bernard. - Vintage photographic panoramas 1850-1950. Edited by Roland Belgrave.
15129: SHARPE, Samuel. - The early history of Egypt, from the old testament, Herodotus, Manetho, and the hieroglyphical inscriptions.
31475: SHAW, Glenn. - Osaka sketches.
26869: SHAW, Th. - Excavation at Dawu. Report on an excavation in a Mound at Dawu, Akuapim, Ghana.
32561: SHEPHERD, V.A. & H. McD. BECKLES. - Caribbean slavery in the Atlantic world. A student reader.
20272: SHERWOOD, Lorenzo. - Remarks on the course of the slaveholders' conspiracy against democratic government.
34863: LONG THIEN SHIH. - Calendar for 1991.
33470: SHIPS. - CIGAR BOX LABEL depicting three sailing ships within a decorative border.
32877: SHIRLEY, Rodney. - Courtiers and cannibals, angels and amazons. The art of the decorative cartographic titlepage. (1470-1870).
28468: SHORTO, Russell. - Nieuw-Amsterdam. Eiland in het hart van de wereld.
22997: SIBETH, Achim. - Living with ancestors. The Batak. Peoples of the island of Sumatra. With contributions by Uli Kozok and Juara R. Ginting.
37481: SIBMACHER ZIJNEN, F.P.J. - Aan Gods zegen is 't al gelegen. Toespraak naar aanleiding der feestelijke opening van de haven te Vlissingen.
13212: SICILY. - - TRACTAAT VAN COMMERCIE, tusschen sijne majesteit den koning der beide Sicilien en de Heeren Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden &c.
26827: SIEBER, R., D. NEWTON, M.D. COE. - African, Pacific, and Pre-Columbian art in the Indiana University Art Museum.
19534: SIEBOLD, Philipp Franz von. - 200 YEARS SIEBOLD FAMILY. An exhibition.
16244: SIEBOLD, Philipp Franz von. - Philipp Franz von Siebold. A contribution to the study of the historical relations between Japan and the Netherlands.
11804: KAEMPFER / VON SIEBOLD. - Gedenkschrift Engelbert Kaempfer (1651-1716) (und) Philipp Franz von Siebold (1796-1866). Ergänzt durch eine Darstellung der deutschen Japanologie.
36626: SIEVERS, W. - Reise in der Sierra Nevada de Santa Marta.
6249: SIGMOND, J.P. & L.H. ZUIDERBAAN. - Nederlanders ontdekken Australië. Scheepsarcheologische vondsten op het Zuidland.
33234: SIGMOND, J.P. - Zeemacht in Holland en Zeeland in de zestiende eeuw.
35436: SIGSBEE FISCHER, Katrina & Alex. A. HURST. - Anton Otto Fischer. Marine artist. His life and work.
12896: SIJPESTEIJN, C(ornelis) A(scanius) van. - Beschrijving van Suriname, historisch-, geographisch- en statistisch overzigt, uit officiele bronnen bijeengebracht.
241: SILVA, R.K. de & W.G.M. BEUMER. - Illustrations and views of Dutch Ceylon 1602-1796. A comprehensive work of pictorial reference with selected eye-witness accounts.
20467: SILVER, Timothy. - A new face on the countryside. Indians, colonists, and slaves in South Atlantic forests, 1500-1800.
36544: SIMALOE. - Blanco woordenlijst uitgegeven op last der regeering van Ned.-Indië ten behoeve van taalvorschers in den Ned.-Indischen archipel (met voorwoord van K.F. Holle).
17434: SIMONS, G.J. - Beschrijving van het eiland Curaçao, uit verschillende bronnen bijeenverzameld.
37222: SIMROCK, Karl. - Rheinsagen aus den Munde des Volks und deutscher Dichter. Für Schule, Haus und Wanderschaft. 2. vermehtrte Auflage.
7184: SINGLETON, Esther. - Dutch New York.
27720: SINT NICOLAAS, E., D. BULL, G. RENDA. - De Ambassadeur, de Sultan en de Kunstenaar. Op audiëntie in Istanbul.
37571: SINZ, Herbert. - Marokkanische Skizzen.
24969: SIRELIUS, Uuno Taavi. - Über die Sperrfischerei bei den finnisch-ugrischen Völkern. Eine vergleichende ethnographische Untersuchung.
18837: SIWERTZ, Sigfrid. - Unter dem Gluthimmel der Tropen. Durch die Südsee, Fidschi, Sumatra, Australien usw.
31799: SJIEM FAT, P.V. - Biba Willem Sassen. De procureur-generaal mr. W.K.C. Sassen Jz. (1870-1871). Curaçaos rechtsleven in de 19de eeuw.
37146: SLADEN, Douglas. - Queer things about Japan. Third edition.
36399: BRAZILIAN SLAVERY. - Diamantenwaescherey Curralinho.
23130: SLAVERY - - ONTWERP TOT VRIJLATING DER NEGER-SLAVEN, ONDER VEREENIGING VAN ALLER BELANGEN. Amsterdam, S.J. Prins, 1842. Facsimile edition.
4575: SLEEN, W.G.N. van der. - Zwerftochten door tropisch Britsch-Indië.
33306: SLEIGH, Dan & Piet WESTRA. - De opstand op het slavenschip Meermin.
36524: SLETTENAAR, Henk. - Boissevain Ruys Tegelberg. Beknopte biografie van drie zusterschepen.
32259: SLIGGERS, B.C. & M.H. BESSELINK. (Red.). - Het verdwenen museum. Natuurhistorische verzamelingen 1750-1850.
10255: SLIGGERS, B.C. & A.A. WERTHEIM. (Red.). - 'Op het strand gesmeten'. Vijf eeuwen potvisstrandingen aan de Nederlandse kust.
37636: SLOT, B.J. - The origins of Kuwait.
10326: SLOT, B.J. - Abel Tasman and the discovery of New Zealand.
37587: SLUIS. - Grond-tekening van de stad Sluis in Vlaanderen.
29706: SMELIK, J.C., C.M. HOGENSTIJN, W.J.M. JANSSEN. - A.J. Duymaer van Twist. Gouverneur-generaal van Nederlands-Indië (1851-1856).
4081: SMET, P(ierre) J(ean). de. - Missien van den Orégon en reizen naer de rotsbergen en de bronnen der Colombia, der Athabasca en Sascatshawin in 1845-46. Uit het Fransch.
6800: SMIDT, J.Th. de, T. van der LEE. (Red.). - Publikaties en andere wetten betrekking hebbende op St.Maarten, St.Eustatius, Saba 1648/81-1816.
35835: Smit, Lucienne. - Arie Smit, a painter’s life in the tropics.
36971: SMIT, Jennifer. - Monumenten en standbeelden van de Nederlandse Antillen.
36873: C.G.M. SMIT. - De vier gouverneurs Beck 1655-1710.
37615: Smit, Herman. - Landvoogd tussen twee vuren. Jonkheer mr. A.C.D. de Graeff, gouverneur-generaal van Nederlands-Indië 1926-1931.
36731: SMITH, William. - A natural history of Nevis, and the rest of the English Leeward Charibee islands in America. With many other observations on nature and art; particularly, an introduction to the art decyphering.
36177: SMITH, Richard E. - Die Mission auf Trinidad. (Aus dem Franssösisschen).
37193: SMITH, George Barnett. - Illustrated British ballads, old and new.
33767: SMITH, Anna H. - The spread of printing. Eastern hemisphere: South Africa.
37306: SMITH, Barnett G. - General Gordon. The christian soldier and hero.
32117: SMITH, Mark M. - Debating slavery. Economy and society in the antebellum American South.
31742: SMITH, Matthew Hale. - Sunshine and shadow in New York.
29111: SMITH, George L. - Religion and trade in New Netherland. Dutch origins and American development.
20592: SMITH KIPP, R. - The early years of a Dutch colonial mission. The Karo Field (North Sumatra 1889-1904).
20281: SMITH, William Henry. - A political history of slavery. Being an account of the slavery controversy from the earliest agitations in the eighteenth century to the close of the reconstruction period in America. With an introduction by Whitelaw Reid. Volume I.
1729: SMITH, William. - Collection choisi des voyages autour du monde et dans les contrée les plus curieuses du globe, depuis Christophe Colomb jusqu'a nos jours.
16930: SMITH, J.J. - Guide to the Botanic Gardens, Buitenzorg.
7979: SMITH, H. Maynard. - Frank Bishop of Zanzibar. Life of Frank Weston, D.D. 1871-1924.
8139: SMITH, G. Barnett. - Canada: its rise and progress.
16407: SMITS, C. (Red.). - Documenten uit het archief ds. H.P. Scholte, bewaard te Pella, Iowa, U.S.A.
7193: SNAPPER, Frits. - Oorlogsinvloeden op de overzeese handel van Holland 1551-1719.
37245: SNELLAERT, F.A. - Oude en nieuwe liedjes.
37489: SNELLER, Z.W. - Walcheren in de vijftiende eeuw.
3080: SNOEK, K. - De Indische jaren van E. du Perron.
24408: SNOEK, Kees. - Manhafte heren en rijke erfdochters. Het voorgeslacht van E. du Perron op Java. Met medewerking van T. Timmers.
5643: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - Het Gajoland en zijne bewoners.
29856: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - Verspreide geschriften.
29414: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - De Atjèhers. Uitgegeven op last van de regeering.
2462: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - Ambtelijke adviezen 1889-1936. Uitgegeven door Emile Gobée en Cornelis Adriaanse.
21671: SNOUCK HURGRONJE, Christiaan. - De Atjèhers. Uitgegeven op last van de regeering.
30433: SOEDARPO, Minarsih. - Niet louter kleine toegenegenheden. Herinneringen van een Indonesische vrouw 1924-1952.
4117: SOEKARNO. - Atlas Indonesia untuk madrasah permulaan kelas V-VI-VII.
28963: SOITER, Melchior. - De bello Pannonico, per illustrissimum principem dominum ac dominum Fridericum Comitem Palatinum Rheni Bavariaeque ducem perque optimum, adversus Soleymannum Turcarem Tyrannum & Amyram, imperatoris Caroli V caesarisque Ferdinandi auspici gesto …. Item stratagematicon ac rerum Turcicarum epithome …. Item de Turcarem militaribus magistrattibus, ad divum Maximilanum Caesarem, liber unus, Johanne Schotenbeckio jureconsulta & regio consiliario auctore.
34775: SOL, E(duard) P(eter) C(arel). - Beroep op het Nederlandsche volk ter beëindiging van de Tjiomas-zaak.
29152: SOL, E(duard) P(eter) C(arel). - Openbare geheimen. Indie's tegenwoordige toestand.
34821: SOLC, Vaclav. - Swords and daggers of Indonesia.
35960: SOLLEWIJN GELPKE, J.H.F. - Afonso de Albuquerque's pre-Portuguese 'Javanese' map, partially reconstructed from Francisco Rodrigues' book.
34541: SOMERVILLE, William. - Narrative of his journeys to the Eastern Cape frontier and to Lattakoe 1799-1802. With a bibliographical introduction and a historical introduction and notes by Edna and Frank Bradlow.
30971: SORANZO, Lazzaro, Achille TARDUCCI. - GEUDER VON HEROLTZBERG, Jacob.(Translator). - Turca Nikhtos: hoc est, de imperio Ottomannico evertendo, et bello contra Turcas prospere gerendo, consilia tria lectione & cognitione valde digna: I. Lazari Soranzii, patr. Veneti: quod Ottomannum, sive de rebus Turcicis: II. Achillis Tarduccii: quod Turcam Vincibilem inscribere placuit: III Anonymi cuiusdam dissertatio, de stutu imperii Turcici, cuiusmodi sub Amurathe III. fuit: deq(ue) eius euertendi modo. Nunc primum ex Italivo idiomatie in Latinum conuersa a Jacobo Geudero ab Heroltzberga.
3893: SØRENSEN, Jon. - Fridtjof Nansen sage. Geautoriseerde vertaling van Agnes Röntgen.
35599: SOTHEBY'S. - - Indonesian paintings.
37097: SOTHEBY'S. - The Holy Land & Middle East. The library of a gentleman. Maps and books from the Laor collection.
21291: SOUBLETTE. - SOUBLETTE ET FILS. PHOTOGRAPHY IN CURAÇAO AROUND 1900. Editors J.A. Schiltkamp, B. Smit, E. van Reeven, S. Wachlin.
31707: SOUMAROCOW, Alexandre. - Théatre tragique. Traduit du Russe par Manuel-Léonard Pappadopoulo.
36630: SOURTZINOS, Giorgos Ch. - Corfu. A journey through the ages. History - monuments - museums - historical and archaeological places - engravings. 3rd edition.
37238: SOUTHEY, Robert. - The life of Nelson.
19796: SPAANDERMAN, Maarten. - De wereldreizen van de brik 'Doesborgh' 1869-1872 en van de brik 'Accra' 1873-1875. Met toelichtingen door .. H. Hazelhoff Roelfzema.
15183: SPAANS-van der BIJL, T. - Tot betere tijden ? Het levensverhaal van Willem van Pelt (1920-1959), rubberplanter op Sumatra.
20515: SPANJAARD, Helena G. - Het ideaal van een moderne Indonesische schilderkunst 1900-1995. De creatie van een nationale culturele identiteit.
33191: SPARRMAN, Anders. - A voyage to the Cape of Good Hope, towards the Antarctic polar circle, and round the world, but chiefly into the country of the Hottentots and Caffres from the year 1772, to 1776. Translated from the Swedish original. 2nd edition corrected.
33452: RYTUIGEN & SPEELJACHTEN. - J.A.C. Hissinck, hoofdgaarder van den impost op de karossen/ kalessen/ overdekte en opene wagens/ chaisen/ karren/ sleeden en rypaarden/ mitsgaders de speeljagten/ veld-schuiten/ speel-schuiten / chaloupen en alderhande vaartuigen/ die tot eigen vermaak ofte gerief gehouden en gebruykt worden, met de tiende verhooging van dien, over Amsterdam, Amstelland, Rietwyk en Rietwykeroort, ingegaan primo January 1777.
37125: SPEELMAN, Cornelis. - Journaal der reis van den gezant der O.I.Compagnie Joan Cunaeus naar Perzië in 1651-52. Uitgegeven door A. Hotz.
10071: SPEELMAN, Cornelis. - Journael of kort verhael van't begin, voortgangh en eynde des oorloghs tusschen den koningh en verdere regeeringe van Macassar, en de Nederlandtsche Geoctroyeerde Oost-Indische Compagni, in de jaren 1666/1667/1668 en 1669 voor gevallen. Vertoonende de heerlijcke overwinninge der voornoemde Compagnie tegen het Macassers Rijck: onder het manhaft beleyt van .. Cornelis Speelman, oud-gouverneur van de kust Choromandel, etc. Als mede des selfs articulen van vrede.
17293: SPEISER, Felix. - Südsee/Urwald/Kannibalen. Reisen in den Neuen Hebriden und Santa-Cruz-Inseln. 2. durchgesehene Auflage.
1758: SPEKE, John Hanning. - Les sources du Nil. Journal de voyage. Traduit de l'Anglais, avec autorisation de l'auteur par E.D. Forgues. 3me édition.
36614: SPENCE, James Mudie. - The land of Bolivar or war, peace and adventure in the Republic of Venezuela.
33066: SPENCER, Baldwin & F.J. GILLEN. - Across Australia.
33268: SPEYK, Jan Carel Josephus van. - Tranen, toegeweid van alle ware Nederlanders, aan onze nooit te vergetene held, J.C.J. van Speijk, ridder der Militaire Willems Order, en Kommandant op de Kannoneerboot, No.2 voor Antwerpen.
34242: SPEYK, Jan Carel Josephus van. - - Plegtstatige lijkvaart van het stoffelijk overschot van Jan Carel Josephus van Speyk .. plaats gehad hebbende te Amsterdam, op vrijdag den 4den mei 1832. - Plegtige opening der groote sluis van het Ooster-dok voor Amsterdam, waardoor het eerste korvetschip, gebouwd ter loffelijker nagedachtenis van den te vroeg gesneuvelden jeugdigen held, Jan Carel Josephus van Speyk, is gevoerd, op zaturdag den 5den mei 1832.
37137: SPEYK, Jan Carel Josephus van. - I.C.J. van Speyk geb. den 14 Feb. 1802, den heldendood gestorven den 5 Feb. 1831.
35866: SPIER, Jo. - Calendar for 1935.
35845: SPIER, Jo. - Oost.
30870: SPIER, Jo. - West. Met tekst van Piet Bakker.
12681: SPIER, Jo. - Uit en thuis. Reisschetsen.
20533: SPIES, Marijke. - Bij noorden om. Olivier Brunel en de doorvaart naar China en Cathay in de zestiende eeuw.
15825: SPIES, F.J. Du T. - 'N Nederlander in diens van die Oranje-Vrystaat. Uit die nagelate papiere van Dr. Hendrik P.N. Muller, oud-konsul-generaal van die Oranje-Vrystaat.
6177: SPILBERGEN, Joris van. - De reis door Straat Magelhaes naar Oost-Indië en terug rond Zuid-Afrika in 1614-1617. Uitgegeven door R. Posthumus Meyjes.
25143: SPILBERGEN, Joris van. - Historisch journael vande voyage ghedaen met ses schepen, uytghereed zijnde door de .. Oost-Indische Compaignie .. omme te varen door de Strate Magallanes naer de Molucques .. Onder 't gebiedt van .. Joris van Spilbergen. Als mede de Australische navigatie, ontdekt door Jacob le Maire in den jaere 1615,1616,1617. Amsterdam, 1646. Reprint.
7125: SPINOZA CATELLA JESSURUN, J. - Kiliaen van Rensselaer van 1623 tot 1636.
36510: SPITS, Elisabeth. - s.s. Christiaan Brunnings.
27303: SPRINGER, Norman. - Het bloedschip.
6608: SPRUIT, Ruud. - Zout en slaven. De geschiedenis van de Westindische Compagnie.
245: SPRUIT, Ruud. - Het land van de sultans. Maleisië en het kolonialisme.
243: SPRUIT, Ruud. - J.P. Coen. Dagen en daden in dienst van de VOC.
20602: SPRUIT, Ruud. - Kaiyó-maru. (Japanese warship built in Dordrecht in 1865).
19836: SPRUIT, Ruud. - Kunstenaars op Bali. W.O.J. Nieuwenkamp, Rudolf Bonnet, Walter Spies, Willem Hofker, A.J. Le Majeur en Arie Smit.
9928: SPRUIT, R. - Indonesische impressies. Oosterse thema's in de westerse schilderkunst. Indonesian impressions. Oriental themes in western painting.
36622: SQUIER, E(phraim) G(eorge). - Nicaragua; its people, scenery, monuments, and the proposed interoceanic canal.
36744: St. JOHN, Spenser. - Hayti or the Black Republic.
30912: St. CLAIR, Thomas Staunton. - A residence in the West Indies and America, with a narrative of the expedition to the island of Walcheren.
36539: STAAL, Frits. - Agni. The Vedic ritual of the Fire Altar. In collaboration with C.V. Somayajipad and M. Itti Ravi Nambudiri (and) Pamela MacFarland.
25698: STAHEL, Gerold. - Verslag van een dienstreis naar Centraal-Amerika, 1 februari - 2 april 1923.
37312: STAMKART, J.A. - De Tachtigjarige oorlog met Spanje 1568-1648.
36249: STAMPERIUS, J. - Drie jaren in het ijs. De Noordpooltocht door Fridtjof Nansen.
36676: STANLEY, Henry Morton. - In darkest Africa or the quest, rescue, and retreat of Emin, governor of Equatoria. 5th edition.
32281: STANLEY, Henry Morton. - Caricature portrait.
31719: STANLEY, Henry Morton. - Mijne zwarte metgezellen en hunne zonderlinge verhalen. Naar het Engelsch door Johs. Dyserinck.
11891: STANLEY, Henry Morton. - In darkest Africa or the quest, rescue, and retreat of Emin, governor of Equatoria.
7819: STAPEL, F.W. - De gouverneurs-generaal van Nederlandsch-Indië in beeld en woord.
6251: STAPEL, F.W. - De Oostindische Compagnie en Australië. 2e druk.
4859: STAPEL, F.W. (Red.). - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4858: STAPEL, F.W. - Geschiedenis van Nederlandsch-Indië.
4351: STAPEL, F.W. - Cornelis Janszoon Speelman.
33721: STAPEL, F.W. - De Vereenigde Oostindische Compagnie in de groote oorlogen der XVIIde eeuw. Rede.
10676: STAPEL, F.W. - Het Bongaais verdrag. (De vestiging der Nederlanders op Makassar).
19043: STAPELKAMP, Herman. - Gerhardus Fabius (1806-1888). Een leven voor de marine.
6650: STARK, Elias. - Uit Indië, Egypte en het Heilige Land. Brieven aan zijne vrienden.
36376: JAN STAVAST. - Jan Stavast Reeks. Spannende avontuurlijke verhalen van echten durf en ondernemingsgeest.
27409: STAVORINUS, Johan Splinter. - Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop naar Batavia, Bantam, Bengalen, enz. gedaan in de jaaren 1768 tot 1771. Gevolgd van eenige belangrijke aanmerkingen over den aart, gewoonten, levenswijze, godsdienstplegtigheden en koophandel der volken in die gewesten.
11923: STEAD, Alfred. - Japan door Japanners. Een overzicht door zijn hoogste autoriteiten. Vertaald onder toezicht en met een inleiding van H. Kern.
28894: STEDMAN, John Gabriel. - Narrative of a five years' expedition against the revolted negroes of Surinam (in Guiana on the Wild Coast of South America. From the year 1772 to the year 1777). Transcribed for the first time from the original 1790 manuscript. Edited, and with an introduction and notes, by Richard Price & Sally. Price.
17749: STEDMAN, John Gabriel. - Poste de Magdenberg sur la Tempaty-crique.
10723: STEEDLY, M.M. - Hanging without a rope. Narrative experience in colonial and postcolonial Karoland.
36913: STEEN VAN OMMEREN, Carolien van den. - Sint Maarten. Informatiegids.
14122: STEENBRINK, Karel Adriaan. - Pesantren, Madrasah, Sekolah. Recente ontwikkelingen in Indonesisch Islamondericht.
31765: STEENHUIS, J.F. - De geologische literatuur over of van belang voor Nederlandsch-Guyana (Suriname) en de Nederlandsche Westindische eilanden.
28844: STEEVENS, George Warrington. - With the conquering Turk. Confessions of a Bashi-Bazouk.
34316: STEIN VAN GOLLENNESSE, Julius van. - Memoir of Julius Stein van Gollennesse, Governor of Ceylon 1743-1751 for his successor Gerrit Joan Vreeland 28th February, 1751. Translated and edited with an introduction and notes by Sinnappah Arasaratnam.
36570: STEINHART, W.L. - Niassche teksten.Vertaald en van aantekeningen voorzien.
25650: STEKELENBURG, H.A.V.M. van. - Landverhuizing als regionaal verschijnsel. Van Noord-Brabant naar Noord-Amerika 1820-1880.
35040: STELLENBOSCH. - Stellenbosch 1679-1929.
609: STELLER, K.G.F. & W.E. AEBERSOLD. - Sangirees-Nederlands woordenboek met Nederlands-Sangirees register.
33809: STELLINGWERF, Augustus. - Augustus Stellingwerf, eerste l. admir. van Frieslandt.
6344: STELLINGWERFF, J. - De diepe wateren van Nagasaki. Nederlands-Japanse betrekkingen sedert de stichting van Deshima. - J. VRIEZE. (Red.). Komo-jin, roodharige vreemdelingen op Deshima. Nagasaki prenten en schilderingen uit de 18e en 19e eeuw. (Catalogus van de tentoonstelling).
4861: STELLWAGEN, A.W. - Van en naar Indië. Valentijns 1e en 2e uit- en thuisreis, voorafgegaan door Busken Huets studie over François Valentyn. Opnieuw uitgegeven.
31375: STENZ, Georg Maria. - Beiträge zur Volkskunde Süd-Schantungs. Herausgegeben und eingeleitet von A.Conrady.
36996: STEPHEN, Leslie & Sidney LEE. - Dictionary of National Biography.
32370: STERLING, Th. & G.H.T. KIMBLE. - Ontdekkingen in Afrika.
29322: STERLING, Dorothy. - Ahead of her time. Abby Kelly and the politics of anti-slavery.
6192: STEUR, J.J. - Herstel of ondergang. De voorstellen tot redres van de Verenigde Oost-Indische Compagnie 1740-1795.
33967: STEVENS, Harm. - Bitter spice. Indonesia and the Netherlands from 1600.
22508: STEVENS, Harm. - Dutch enterprise and the VOC. 1602-1799.
19513: STEVENS, Harm. - De VOC in bedrijf. 1602-1799.
12107: STEVENS, Theodoor. - Van der Capellen's koloniale ambitie op Java. Economisch beleid in een stagnerende conjunctuur 1816-1826.
18223: STEVENSON, Robert Louis. - The beach of Falesá. Introduction by H.E. Bates.
34815: JAN PIETERSZOON COEN STICHTING. - Stichtingsacte houdende de statuten van de Jan Pieterszoon Coen Stichting & Verslag van de werkzaamheden .. over het jaar 1935, 1936
37208: STIELER, Adolf. - Handatlas über alle Theile der Erde und über das Weltgebäude.
4863: STIKKER, D.U. - Jhr.Mr.Dr. A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer. Bijdragen tot een kenschets.
28923: STIPRIAAN, Alex van. - Surinaams contrast. Roofbouw en overleven in een Caraïbische plantage-economie, 1750-1863.
35450: STOBART, John & Frank O. BRAYNARD. - American maritime paintings of John Stobart. Foreword by Frank O. Braynard.
36859: STOCKUM, A.J. van. - Een ontdekkingstocht in de binnenlanden van Suriname. Dagboek van de Saramacca-expeditie.
35615: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. - Catalogue de pamphlets et d'estampes concernant les traités de paix conclus avce les Pays-Bas dépuis 1576-1815. Publié à l'occasion de l'ouverture solonelle du 'Palais de la Paix'. En vente aux prix marqués.
35614: STOCKUM'S ANTIQUARIAAT, VAN. - Catalogue d'une collection de pamphlets ayant rapport à l'histoire, le commerce, les guerres par terre et par mer des Pay Bas. 5e partie: Pamphlets historique publiés pendant 1673-1766. Avec supplement: Angeleterre, Allemagne, Framce, Suède, etc. En vente aux prix marqués.
21156: STOKES, (Isaac Newton Phelps). - The iconography of Manhattan Island 1498-1909. Compiled from original sources. N.Y., 1915-28. Reprint.
6194: STOKRAM, Andries. - Korte beschryvinghe van de ongeluckige wederom-reyse van het schip Aernhem (.. onder het gebiedt van Arnoudt de Vlamingh van Oudtshoorn). Ingeleid en van aantekeningen voorzien door A.J. Schneiders.
12696: STOKRAM, Andries. - Korte beschryvinge van de ongeluckige weer-om-reys van het schip Aernhem. In 1663 door Andries Stokram beschreven. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Vibeke Roeper en Ludian Schaling.
4869: STOLK, Andries Antonius Henricus. - Organisatie der rijkseenheid. Koloniale Raad - Raad Overzee - Imperiale Raad.
33128: STOLL, Heinrich Wilhelm. - Bilder aus dem altgriechischen Leben. 2. Auflage.
35602: STOMMEL, Henry. - Lost islands. The story of islands that have vanished from nautical charts. With a forword by G.S. Ritchie.
31284: STONE, Albert Hendrix & J.Hammond REED. - Historic Lushan. The Kuling Mountains.
6588: STOPPELAAR, J.H. de. - Balthasar de Moucheron. Een bladzijde uit de Nederlandsche handelsgeschiedenis tijdens den tachtigjarigen oorlog.
33250: SHIPS IN A STORM. - (A sinking ship in a rough sea).
25758: STOTT, Annette. - Holland Mania, the unknown Dutch period in American art and culture. (1880-1920).
37232: STOWE, Harriet Beecher. - Uncle Tom's cabin; or, life among the lowly.
37619: STOWE, Harriet Beecher. - Onkel Tom’s Hütte oder Negerleben in den Sklavenstaaten von Amerika. Aus dem Englischen neu übersetzt von Margarete Jacobi.
36434: STOWE, Harriet Beecher. - Dred, een verhaal door de schrijfster van De Negerhut. Uit het Engelsch door P. van Os.
19847: STOWE, Harriet Beecher. - A key to Uncle Tom's cabin; presenting the original facts and documents upon which the story is founded. Together with corroborative statements verifying the truth of the work. 2nd edition.
36158: STOWEL, William Henry.& D. WILSON. - History of the Puritans in England, and the Pilgrim Fathers.
6566: STRAATEN, H.S. van der. - Hollandse pioniers in Brazilië.
13770: STRAATEN, H.S. van der. - Maurits de Braziliaan. Het levensverhaal van Johan Maurits van Nassau-Siegen, stichter van het Mauritshuis, gouverneur-generaal van Nederlands-Brazilië, stadhouder van Kleef 1604-1679.
23055: STRATEN, Hans van. - Multatuli van blanke radja tot bedelman. Een schrijversleven.
11246: STRAUBE, Helmut. - Westkuschitische Völker Süd-Äthiopiens. Mit einem Beitrag von W. Schulz-Weidner. With an 'English Summary'.
20265: STUART, Moses. - Conscience and the constitution with remarks on the recent speech of Daniel Webster in the Senate of the United States on the subject of slavery.
32540: STUERS, (Hubert Joseph Jean Lambert de). - De vestiging en uitbreiding der Nederlanders ter Westkust van Sumatra. Uitgegeven door P.J. Veth.
15273: STULEMEYER, J.E. - Kamptoestanden in Nederlands Oost-Indië en Suriname 1940-1946. Getuigenissen en commentaren.
32212: STURLER, Willem Louis de. - Algemeene opmerkingen aangaande de tinmijnen van Bangka.
29251: STURLER, Willem Louis de. - Algemeene beschouwingen over koloniale aangelegenheden.
29217: STURLER, Willem Louis de. - Voorlezing over den innerlijken rijkdom onzer Oost-Indische bezittingen, in verband met den oorprong en den aard der zedelijke en maatschappelijke gesteldheid der bevolking van die gewesten.
6964: STUTTERHEIM, W.F. - Cultuurgeschiedenis van Java in beeld.
5012: STUTTERHEIM, W.F. - Rama-legenden und Rama-Reliefs in Indonesien.
10332: STUTTERHEIM, W.F. - Pictorial history of civilization in Java. Translated by A.C. Winter-Keen.
33282: STUYCK, Rafael. - De grote scheepsrampen van de zeilvaart en stoomvaart.
29454: SUERMONDT, G. , H. HOPE LOUDON. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Toegelicht. - West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij. Het advys der Kamer van Koophandel te Batavia, de 'Oud-Koopman', enz. wederlegd.
30979: SUGAR PLANTATION, WEST INDIES. - A VISIT TO THE WEST INDIES - THE MANUFACTURE OF SUGAR.
37218: SUGIMOTO, Etsu. - De levensroman van een Japansche prinses. Vertaald door J.E. Kuiper. 2e druk.
34429: SUKARNO. - Dibawah bendera revolusi.
34262: TIPO SULTAN. - Les fils du sultan se rendent. Le major général Baird ordonne que le Sultan paroisse, on l' informe qu'il n'est point dans le palais, mais que ses deux fils son prêts à se rendre. Alors le major Allen y entre et peu après en sort avec les deux princes, qui le général sont reçus avec tous les témoignages possibles de bonté et d'humanité.
36581: SUMATRA. - Rubber-estates on the east-coast of Sumatra. 1 : 600.000.
36580: SUMATRA. - Kaart van een gedeelte van Midden Sumatra. Schaal van 1.500.000.
36577: SUMATRA. - Kaart van het middengedeelte van Sumatra.
34009: SUMATRA. - Gouvernement Sumatra's Westkust. Padangsche Beneden & Bovenlanden. Opgenomen in 1894-1899.
37437: JAVA - BALI - SUMATRA. - Visit Java - Bali - Sumatra.
14717: BATAK - SUMATRA. - De Bataks op weg. (Met inleiding van Waldemar Stöhr).
31133: SUMMERS, James. - The rudiments of the Chinese language, with dialogues, exercises, and a vocabulary.
30919: SUMTER, A, A. SENS, M. de KONINCK, E. de VRIES. (R - K'ranti !. De Surinaamse pers 1774-2008.
5386: SUPOMO, S. - Arjunawijaya. A kakawin of Mpu Tantular.
35177: SURABAYA. - Gemeente Soerabaja. Schaal 1 : 10.000.
35874: POETRY-ALBUM - SURAKARTA . - POETRY-ALBUM OF JOHANNA FROM SOLO.
36184: SURINAME. - Garnizoen te Suriname. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
31797: SURINAME. - Geneeskundige Dienst. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) HUBERT ARENT BAERT.
31091: SURINAME. - Geneeskundige Dienst te Suriname. Extract uit het stamboek der heeren officieren van opgemeld korps. (Refering to) FRANCISCUS ARMANDRIS CAROLUS DUMONTIER.
17569: GOLD INDUSTRY IN SURINAME. - SAMENGEVATTE VERORDENINGEN EN RESOLUTIËN BETREKKING HEBBENDE OP DE GOUDINDUSTRIE IN SURINAME benevens de verordening omtrent de heffing van in- en uitvoerrechten.
20985: SURVILLE, Jean de & Guillaume Labé. - The expedition of the St Jean-Baptiste to the Pacific 1769-1770. Translated and edited by John Dunmore.
19258: SUTHERLAND, Halliday. - Southward journey.
29318: SUTTON, Jean. - Lords of the East. The East India Company and its ships (1600-1874).
35489: SUYK, K. - Dwarsgetuigd. Herinneringen van Kaap Hoorn-vaarders.
36381: SVERDRUP, Otto Neumann. - Nytt land. Fyra år i polartrakterna
28644: SWALUE, E(delhardus) B(ernardus). - De daden der Zeeuwen gedurende den opstand tegen Spanje.
25101: SWEET, William Warren. - Religion in colonial America.
4880: SWELLENGREBEL, J.L. - In Leijdeckers voetspoor. Anderhalve eeuw bijbelvertaling en taalkunde in de Indonesische talen 1820-1970.
34538: SWELLENGREBEL, Hendrik. - Briefwisseling van Hendrik Swellengrebel Jr oor Kaapse sake 1778-1792. Uitgegee met inleiding en aantekeninge deur G.J. Schutte. Met 'n opsomming in Engels deur A.J. Böeseken, bygestaan deur H.M. Robertson.
9316: SWELLENGREBEL, J.L. - Kerk en tempel op Bali. Met medewerking van Th.B.W.G. Gramberg en A.M.C. Gramberg - van der Hoeven.
28840: SWERLING, Beverly. - Stad van dromen. (Roman over het begin van New York). (Vertaling H. Kooijman).
37179: SWIGCHEM, C.A. & G. PLOOS VAN AMSTEL. - Zes unieke wandtapijten. Strijd op de Zeeuwse stromen 1572-1576.
15862: SWITZAR, Simon. - With Bauer in the East.
978: SYDOW, Emil von. - Handleiding tot de beoefening der algemene aardrijkskunde. Vertaald en bewerkt door Corstiaan de Jong. Met eene voorrede van D. Grothe.
37333: SYPESTEYN, C.A. van. - Holland in vroegere tijden. Merkwaardige personen en schetsen uit het maatschappelijk leven.
37207: SYPESTEYN, J.W. van & J.P. de BORDES. - De verdediging van Nederland in 1672 en 1673. Bijdragen tot de staats- en krijgsgeschiedenis van het vaderland. Voor een groot deel uit onuitgegeven stukken zamengesteld
5648: SZÉKELY-LULOFS, Madelon. - De hongertocht. Ingeleid en toegelicht door Cock van den Wijngaard.
22866: SZÉKELY-LULOFS, Madelon. - Doekoen. (Roman). Bezorgd en ingeleid door O. Praamstra en G. Termorshuizen.
9155: TADEMA SPORRY, Bob & Auke A. TADEMA. - Betoverend Bali.
37199: TAILLEFER, Nugent. - The British cavalry songs. Second edition.
37487: TAK, J.P.R. - Over het polderbeheer in Walcheren.
18871: TALENS, Johan. - Een feodale samenleving in koloniaal vaarwater. Staatsvorming, koloniale expansie en economische onderontwikkeling in Banten, West-Java (1600-1750).
36662: TALLENAY, Jenny de. - Souvenirs du Venezuela. Notes de voyage.
5335: TANAKUN. - Siwaratrikalpa of Mpu Tanakun. An old Javanese poem, its Indian source and Balinese illustrations (edited by) by A. Teeuw, S.O. Robson, Th.P. Galestin, P.J. Worsley & P.J. Zoetmulder.
36495: TANG, Dirk J. - Met Hollandse bedaardheid. Hoe Nederland tussen 1800 en 1873 slavernij in de koloniën afschafte.
33090: TANG, Dirk J. - Slavernij. Een geschiedenis.
37150: TANGANYIKA. - Tanganyika territory. Exhibition handbook. Issued by the British Empire Exhibition Central Committee of Tanganyika.
18487: TAPRELL DORLING, H. - Sea venturers of Britain. 'Taffrail'.
35369: TASMAN, Abel Janszoon. - Abel Janszoon Tasman. A bibliography.
31078: TASSO, Torquato. - Jerusalem delivered. An heroic poem, translated by John Hoole.
37027: TATE, D.J.M. - Rajah Brooke's Borneo. The nineteenth century world of pirates and head-hunters, orang utan and hornbills, and other such rarities as seen through the Illustrated London News and other contemporary sources.
24155: WATER TAX. - NOTIFICATIE. De Raad van Financiën in het departement Holland, brengt bij deze ter kennisse .. dat ten einde de ordonnantie op het binnenlandsch last-, water-plaisier en passage-geld .. zijn aangesteld en beëedigd de navolgende scheeps-meters en yk-meesters ..
36717: TAYLOR, Chas. Edwin. - An island of the sea. Descriptive of the past and present of St. Thomas, Danish West Indies. With a few short stories about Bluebeard's and Blackbeard's castles. Second edition.
31612: TAYLOR, Bayard. - A visit to India, China, and Japan, in the year 1853.
1265: TAYLOR, Jean Gelman. - Smeltkroes Batavia. Europeanen en Euraziaten in de Nederlandse vestigingen in Azië. (Vertaling Emile Henssen).
17414: TEENSTRA, M(artin) D(ouwes). - De Nederlandsche West-Indische eilanden.
5912: TEEUW, A. - Modern Indonesian literature. First and second edition.
30307: TEEUW, A. & D.K. WYATT. - Hikayat Patani. The story of Patani (Thailand).
37239: TEGNÉR, Esaias. - Frithiofs saga. Uit het Zweedsch vertaald door P.L.F.C. von Eichstorff. Nieuwe uitgave, bewerkt door J.J.L. ten Kate.
7798: TELJEUR, Dirk. - The symbolic system of the Giman of South Halmahera.
10239: TEMMINCK GROLL, C.L., W. van ALPHEN, e.a. - Curaçao Willemstad: City of monuments.
13468: TEMPLE, William. - Aenmerckingen over de Vereenighde Nederlandtsche provintien. In't Engels beschreven door Willem Tempel .. Over-geset naer den tweeden druck, door den autheur verbetert en vermeerdert. Tot London, gedruckt by A. Maxwel, 1673. Na de copye ..
36750: TEMPSKY, G.F. von. - Mitla. A narrative of incidents and personal adventures on a journey in Mexico, Guatemala, and Salvador in the years 1853 to 1855, with observations on the modes of life in those countries. Edited by J.S. Bell.
23945: TERMORSHUIZEN, G. - Journalisten en heethoofden. Een geschiedenis van de Indisch-Nederlandse dagbladpers 1744-1905. Met medewerking van A. Scholte.
21093: TERMORSHUIZEN, Gerard. - P.A. Daum. Journalist en romancier van tempo doeloe.
12566: TERMORSHUIZEN, Gerard. (Red.). - In de binnenlanden van Java. Vier negentiende-eeuwse reisverhalen.
6321: TERPSTRA, H. - De opkomst der westerkwartieren van de Oost-Indische Compagnie (Suratte, Arabië, Perzië).
6320: TERPSTRA, H. - De factorij der Oostindische Compagnie te Patani (Malaysia).
6319: TERPSTRA, H. - De Nederlanders in Voor-Indië.
15224: TERPSTRA, H. - Jacob van Neck. Amsterdams admiraal en regent.
36607: TERRY, T. Philip. - Terry's guide to Mexico. The new standard guideboek to the Mexican Republic with chapters on the railways and the ocean routes to Mexico. Revised edition, remodelled and augmented.
12250: TERRY, Edward. - Scheeps-togt na Oost-Indien, met een vloot van 5 scheepen. Gedaan in het jaar 1615. Verhalende een zee-slag tussen de Engelsse en een Portugysse kraak, omtrent het eyland Gazidia, ook de gelegenheyd deses eylands met den gods-dienst, aart, zeeden en kleeding deser volkeren. Mitsgaders een nette en naauw-keurige beschrijving van de staten van den Mogol .. Als mede de gods-dienst en zeeden der Mahometanen en heydenen, 't verbranden hunner wijven met de mannen .. en andere zeldsaamheeden. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaalt.
6201: TERWEN-DE LOOS, J(eanne). - Het Nederlands koloniale meubel. Studie over meubels in de voormalige Nederlandsche koloniën Indonesië en Ceylon.
8892: TERWEN-DE LOOS, J(eanne). - Nederlandse schilders en tekenaars in de Oost. 17de-20ste eeuw. Catalogus. (Met inleiding van J. de Loos-Haaxman).
4894: TERWOGT, Wilhelmus Albertus. - Het land van Jan Pieterszoon Coen. Geschiedenis der Nederlanders in Oost-Indië, aan het Nederlandsche volk verhaald.
2614: TEX, Nicolaas Jacob den. - Jacob Hop, gezant der Vereenigde Nederlanden. (Specimen historico-politicum inaugurale de Jacobo Hop, legato Batavo).
36515: TEYCHINÉ STAKENBURG, A.J. (Red.). - Op de uitkijk, aan het roer. NIGOCO 75 jaar.
28398: THACKERAY, William Makepeace. - The Virginians. A tale of the last century.
35032: THEAL, George MacCall. - Belangrijke historische dokumenten verzameld in de Kaap kolonie en elders.
35027: THEAL, George MacCall. - History of South Africa. Volume V: The Republics and native territories from 1854 to 1872.
35026: THEAL, George MacCall. - History of South Africa. Volume IV: From the foundation of the European settlement to our own times (1834-1854).
23306: THEAL, George MacCall. - Korte geschiedenis van Zuid-Afrika van 1486 tot 1835. 2e verbeterde en vermeerderde uitgaaf.
11112: THEAL, George MacCall. - Willem Adriaan van der Stel and other historical sketches.
36137: THÉAULON, EMMANUEL & Armand d' ARTOIS. - De vrouwen-soldaten of de slecht verdedigde vesting. Vrolyk blyspel met zang. Naar het Fransch door De Quack en Falle.
79: THEUNISSEN, H., A. ABELMANN & W. MEULENKAMP. ( Red.). - Topkapi & Turkomanie. Turks-Nederlandse ontmoetingen sinds 1600.
29064: THEUNS-DE BOER, Gerda & Saskia ASSER. - Isidore van Kinsbergen (1821-1905). Fotopionier en theatermaker in Nederlands-Indië. Photo pioneer and theatre maker in the Dutch East Indies.
37180: THEVENOT, Jean. - Gedenkwaardige en zeer naauwkeurige reizen. Darde en laatste deel. Uit het Fransch in't Nederduitsch gebracht door G. van Broekhuizen.
31081: THIELMANN, Max von. - Journey in the Caucasus, Persia, and Turkey in Asia. Translated by Charles Heneage.
37001: THIEME, Ulrich & Felix BECKER. - Allgemeines Lexicon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart. Unter Mitwirkung von 300 Fachgelehrten des In- und Auslandes. Leipzig 1907-1908. Nachdruck.
20945: THOM, Alexander. - Onderzoek naar den aard en koers der stormen in den Indischen Oceaan bezuiden de linie, ten einde derzelver oorsprong, uitgestrektheid ..en mede gepaard gaande verschijnselen te leeren kennen; met het praktisch doel om schepen in staat te stellen de nabijheid en betrekkelijke rigting der orkanen te kunnen bepalen. Uit het Engelsch vertaald door S. van Delden.
33087: THOMAS, Hugh. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
32121: THOMAS, Hugh. - The slave trade. The history of the Atlantic slave trade: 1440-1870.
28752: THOMAS, Theodoor. - Eenige opmerkingen naar aanleiding van het pachtstelsel op Java.
25294: (WILSON), Thomas. - The knowledge and practice of christianity made easy to the meanest capacities: or, an essay towards an instruction for the Indians .. In twenty dialogues. 19th edition.
1561: THOMAS, Marie Simon. - Onze IJslandsvaarders in de 17de en 18de eeuw. Bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandsche handel en visscherij.
13049: THOMAS, Robert (Bailey). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1843 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states.
13047: THOMAS, Robert (Bailey). - The farmer's almanack calculated on a new and improved plan for the year 1845 .. fitted to the city of Boston, but will answer for the adjoining states..
34991: THOMPSON, George. - Reizen en ontmoetingen in het zuiden van Afrika, behelzende een overzigt over den tegenwoordigen toestand dier kolonie; benevens eenige aanmerkingen over den aanwas en de vooruitzigten der Britsche landverhuizingen derwaarts. Uit het Engelsch veraald.
32769: THOMPSON, George. - Travels and adventures in Southern Africa. Edited, with notes by Vernon S. Forbes.
7920: THOMSON, C. Wyville. - The voyage of the 'Challenger'. The Atlantic. A preliminary account of the general results of the exploring voyage of H.M.S. 'Challenger' during the years 1873 and the early part of the year 1876.
14621: THOMSON, Mark A. - The Secretaries of State 1681-1782.
31192: THOMSON, John. - China the land and its people. Early photographs.
37004: THORN, William. - The conquest of Java. (London 1815). Reprint.
34534: THUNBERG, Carl Peter. - Travels at the Cape of Good Hope 1772-1775. Based on the English edition London 1793-1795. Edited by V.S. Forbes. Translation from the Swedish revised by J. & I. Rudner. Contributions to the foreword by I. Rudner & J. Rourke.
37313: TIDEMAN, J. - De ondergang van de onoverwinnelijke vloot in juli (augustus) 1588.
6131: TIELE, Pieter Anton. - Mémoire bibliographique sur les journaux des navigateurs néerlandais. (Amsterdam, 1867). Reprint.
31680: TIELE, Pieter Anton. - Nederlandsche bibliographie van land- en volkenkunde.
37293: TIL, H.N. van. - Tafereelen uit het leven van belangrijke Nederlandsche mannen van vroeger en lateren tijd. 3e druk.
36835: TILBURG, F. van. - Mooie herinneringen aan blije dagen. Foto-albun gewijd aan het bezoek van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Juliana aan de Nederlandse Antillen en Venezuela 26 febr. - 5 maart 1944.
37592: TILBURG. - Tilburg. Markt, Groote Kerk en stadhuis.
34795: TILLEMA, Hendrik Freerk. - 'Kromoblanda'. Over't vraagstuk van 'het wonen' in Kromo's groote land. Deel II.
33324: TIMM, Werner. - Kapitänsbilder. Schiffporträts seit 1782.
34618: TIMMERS, Johannes. - Het journaal boek van Johannes Timmers, anno 1784. Lodewijk Wagenaar & Nel Klaversma bezorgers.
36869: TIMMERS, G. - Schetsen uit de nautische geschiedenis van Curaçao.
32774: TINDALL, Joseph. - The journal of Joseph Tindall, missionary in South West Africa 1839-55. Edited with introduction & footnotes by B.A. Tindall.
36133: TINNE, Alexandrine. - Alexandrine Tinne - Fotografe van het eerste uur, 1861. Samengesteld door Ben Moritz.
34185: TIRION, Isaak. - Nieuwe kaart van de Noord Pool na de alderlaatste ontdekking int licht gebracht.
8347: TITSINGH, Isaac. - The private correspondence of Isaac Titsingh. (1785-1811) - (1779-1812). Introduced and edited by Frank Lequin.
36565: TJIA, Johnny. - A grammar of Mualang: an Ibanic language of Western Kalimantan, Indonesia.
27942: TJIN, R. - Suriname onafhankelijk. Suriname free. Srefidensi Sranan.
36777: TRINIDAD & TOBAGO. - Handbook of Trinidad and Tobago. Published by the Government of Trinidad and Tobago for the use of those who wish to know something about the colony and its institutions. (Not an official publication).
30723: GRENADA & TOBAGO. - Achste coupon. Op den 1. Mey 1782 zal door Mr. Hendrik vander Mey Justuszoon, als directeur eener negociatie van 275000,- op vier plantagien, in de eilanden Grenada en Tobago, tegen intrekking van dit coupon, betaald worden 50,- Hollandsch.
15800: TOBING, Philip Lumban. - The structure of the Toba-Batak belief in the High God.
28864: TODD, John. - California and its wonders. New edition, carefully revised and brought down to the present time.
7791: TOL, Roger. - Een haan in oorlog. Toloqna arung labuaja. Een twintigste-eeuws Buginees heldendicht van de hand van I Mallaq Daéng Mabéla Arung Manajéng.
36359: TOLLENS, (Hendrik). - De oerwintering der Hollanders op Nova Sembla, in de ji273rren 1596 en 1597. Forfryske fen H.G. van der Veen.
36357: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 11e druk.
36358: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 13e druk.
36356: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 10e druk.
36354: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 8e druk.
36355: TOLLENS, (Hendrik). - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla, in de jaren 1596 en 1597. Uitgegeven door de Hollandsche Maatchappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. 9e druk.
32916: TOLLENS, Hendrik. - De overwintering der Hollanders op Nova Zembla. Gedicht.
31071: TOLLENS, Hendrik. - The Hollanders in Nova Zembla (1596-1597). An Arctic poem. Translated from the Dutch by Daniel van Pelt. With a preface and an historical introduction by S.R. van Campen. Including notes.
16380: TOLLENS, (Hendrik). - Tafereel van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla in de jaren 1596 en 1597. Met een inleiding van C.G.N. de Vooys.
7842: TOLLENS, (Hendrik). - L' hivernage des Hollandais a la Nouvelle-Zemble, 1596 - 1597. Traduit .. par Auguste Clavareau. 3. édition.
16355: TON. - Herinneringen aan het Diëng-plateau. Penkrabbels.
35986: TOOLEY, R.V. - Maps and map-makers. 2nd edition.
5679: TOORN, J(ohannes) L(udovicus) van der. - Minangkabausche spraakkunst.
37175: TOORN, Jacobus van den. - Geslachtsboom van alle de mannelyke nakomelingen uit het oud adelyk stamhuis der heeren van Brederode, rustende op stukken, het getuignis der oude kronyken en latere historien van ons vaderland. Vermeerdert met eenige byzonderheden, wegens den laatsten afstammeling, jonker Hendrik van Brederode, behoorende tot het aanhangsel van de Vaderlandsche Historie van Jan Wagenaar.
36564: TOORN, Johannes Ludovicus van der. - Minangkabausch-Maleisch-Nederlands woordenboek.
28168: TOORN, J.L. van der, L.K. HARMSEN. - Peladjaran berhitoeng terkarang oleh kadoea kami. Kitab jang katiga. Tjitakan jang kadoea kali.
36535: TOP, Henk. - Bestemming New York. De bijzondere geschiedenis van ms Zaandam 1939-1942.
20456: TOR, Joost Frederik. - Per koets naar Constantinopel. De gezantschapsreis van Baron van Dedem van de Gelder naar Istanbul in 1785. Bezorgd door J. Schmidt.
36787: TORÉN, Olof & Gustav EKEBERG. - Reise des Herrn Olof Toree nach Surate und China, nebst einer kurzen Beschreibung von der chinesischen Feldökonomiae und einer Nachricht von dem gegenwärtigen Zustande der engländischen Colonien in dem nördlichen Amerika. Herausgegeben von Linnáus.
30852: TOSARI. - Views of the Netherlands India. Series Tosari.
11690: TOUWEN-BOUWSMA, Cornelia. - Staat, Islam en lokale leiders in West Madura, Indonesië. Een historisch-antropologische studie.
30961: CAPE TOWN. - - THE CITY OF CAPE TOWN. OFFICIAL GUIDE. Third edition. Authorized by the Council of the City of Cape Town.
30850: CAPE TOWN. - - CAPE TOWN AND SUBURBS.
37307: TOWNSEND, William John. - Robert Morrison. The pioneer of Chinese missions.
37049: TOY, Sidney. - The strongholds of India.
7255: TRAA, A. van. - Suriname 1900-1940.
35385: PROCLAMATION BALTIC TRADE. - De Staaten Generaal der Vereenigde Nederlanden .. doen te weeten .. hebben goedgevonden voor den tyd van tien jaaren onder den naam van het Borkumsche vuurgeld te doen heffen een vuur/ ton/ en bakengeld .. van die schepen alleen/ die uit deeze landen na de Oostzee en Archangel/ mitsgaders na de kleine Oost en Noorwegen vaaren
36203: TRAVEL. - HET BOEK DER REIZEN EN ONTDEKKINGEN. Tochten, avonturen en reisverhalen uit alle werelddeelen door de beroemdste reizigers. Verzameld en uitgegeven voor het Nederlandsche volk. Deel III.
37142: TRAVEL. - Het boek der reizen en ontdekkingen. Tochten, avonturen en reisverhalen uit alle werelddeelen door de beroemdste reizigers. Verzameld en uitgegeven voor het Nederlandsche volk.
35338: TRICAUD, Anthelme. - Campagnes de Monsieur le Prince Eugène en Hongrie, et des Vénitiens dans la Morée.
11139: TRICHT, B. van. - Levende antiquiteiten in West Java.
36689: TRISTAM, H.B. - The land of Israel; a journal of travels in Palestine, undertaken with special reference to its physical character.
34161: TROELSTRA, Anne S. - A Bibliography of natural history travel narratives. Editor and bibliographical assistance Cis van Heertum.
34620: TROMP, Cornelis. - Leven en bedryf van den vermaarden zeeheld Cornelis Tromp Lieutenent Admiraal Generaal van Holland en Westvriesland. Ondermengd met de voornaamste daaden van verscheidene andere zeehoofden, en voornaamentlijk met die van Marten Harpertsz. Tromp. Benevens een naauwkeurig verhaal van der Nederlanderen en hunner bondgenooten oorlogen, sedert den jaare 1650. tegens verscheidene volkeren gevoerd.
29577: TROMP, Cornelis. - Dit 's Tromp, gewoon in storm of slag geen' dood te vreezen, waar de eer, ten dienst van't land, hem riep op't waterveld. O lot ! dat men ons speelt, moest deeze kreegle held een vrind van't woedendst hof, en Ruyter's vyand weezen !
37311: TROMP, Maarten Harpertsz. - De jeugdige zeeheld Maarten Harpertszn. Tromp voor de Nederlandsche jeugd geschetst.
12091: TROOSTENBURG DE BRUIJN, C.A.L. VAN. - Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten.
11674: TROOSTENBURG DE BRUYN, C.A.L. van. - De Hervormde Kerk in Nederlandsch Oost-Indië onder de Oost-Indische Compagnie (1602-1795).
3901: TUBBERGEN, C.R. van. - Vleugels boven het eeuwige ijs. Het leven van R.E. Byrd.
33451: TUCHMAN, Barbara W. - Het eerste saluutschot (van de Amerikaanse Andrew Doria vanaf St. Eustatius beantwoord). De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
9234: TUCHMAN, B.W. - Het eerste saluutschot (van de Amerikaanse Andrew Doria vanaf St. Eustatius beantwoord). De Amerikaanse vrijheidsstrijd en de Republiek.
36532: TUIKWERD, F. van. - s.s. Statendam 1929-1940. De geschiedenis van het dubbelschroef turbine stoomschip Statendam en de NV Maildienst der Holland-Amerika Lijn.
31067: TUNIS. - COMPAGNIE TUNISIENNE FONCIÈRE, AGRICOLE & INDUSTRIELLE.
35822: TURKEY. - Costume print depicting three standing men in traditional Turkish costume holding a long pipe, rifle and staff.
35746: TURKEY. - Picture of a man, in tradional clothing, carrying a large basket on his head (with bread ?) and a tripod standard in his hand. With an identical figure in the background.
35747: TURKEY. - A Spahi. Member of the Ottoman irregular cavalry
37546: TURKEY. - (Kiosque au bord d'une rivière).

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

5/9