Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33680: TURPIN, François Henri. - Histoire civile et naturelle du royaume de Siam, et des révolutions qui ont bouleversé cet empire jusqu'en 1770. Publiée par Turpin, sur des manuscrits qui lui ont été communiqués par l' évêque de Tabraca, vicaire apostolique de Siam, et autres missionnaires de ce royaume.
5652: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - A grammar of Toba-Batak.
35802: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - Bataksch leesboek, bevattende stukken in het Tobasch, Mandailingsch en Dairisch. Stuk IV: Taalkundige aanteekeningen en bladwijzer, vertaalde stukken en inhoudsopgave.
32135: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - De pen in gal gedoopt. Een keuze uit brieven en documenten. Samengesteld door Rob Nieuwenhuys.
30675: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - Een advokaat van den hoogleeraar Taco Roorda.
30194: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - Eene aanvulling der Maleische woordenboeken.
30084: TUUK, Hermanus Neubronner van der. - Vragen ter opheldering van Oud-Javaansche woorden.
36152: TWEEDIE, Alex Ethel Brilliana. - My legacy cruise (The peak year of my life). 2nd impression.
31989: TWIST, Johan van. - Generale beschrijvinghe van Indien, ende in't besonder van't coninckrijck van Guseratten, staende onder de beheersinge van den groot machtighen coninck Chaiahan: anders genaemt den grooten Mogor.
37021: TZOREF-ASHKENAZI, Chen. - German soldiers in colonial India.
35841: UBBENS, Jop, Leo Haks, Guus MARIS. - Pierre Guillaume. Bali beaches II.
15370: UBBENS, Job & Cathinka HUIZING. - Le Mayeur painter traveller / schilder reiziger.
7257: UDEN MASMAN, H(endrik). - Kort verslag van den zwaren brand te Paramaribo, hoofdplaats der kolonie Suriname, op den 21 januarij 1821 voorgevallen. Benevens eene kerkelijke redevoering, uitgesproken den eersten zondag na deze ramp.
14811: UHLENBECK, E.M. - A critical survey of studies on the languages of Java and Madura.
33094: UILDRIKS, (F)rederica J(ohanna) van. - Beelden uit Nederlandsch Indië.
18595: UILKENS, J(akob) A(lbert). - Een bezoek aan't paleis te Buitenzorg, in den jare 1900 en zooveel.
7818: ULLOA, Alfonso de - Historie/ ende het leven van den aldermachtichsten ende victorieusten keyser Caerle de Vijfde van dien name. Inden welcken niet alleen beschreven en zijn de .. daden vanden selven Prince/ maer oock de merckelijckste saken die over alle de werelt/ insonderheyt inde Oost ende West-Indyen geschiet zijn. Eerstmael in Italiaensche tale beschreven.
36268: UMINSKI, Wladyslaw. - Per luchtballon naar de Zuidpool. Naar het Fransch (vertaald) door S.J. Andriessen.
3723: UNGER, W.S. (Red.). - De oudste reizen van de Zeeuwen naar Oost-Indië 1598-1604.
28327: UNGER, W.S. - De resolutiën der Compagnie op Oost-Indië te Middelburg, 1601-1602.
16253: UNWIN, Rayner. - Overwintering op Nova Zembla. Willem Barentsz en de expeditie om de Noord.
22990: Francisci Erasmus / Theophilum URBINUM. - Türckisches Stadt-Büchlein: darinn Hundert und etliche der auserlesensten Städte/ Vestungen und Schlösser/ so der Ottomannischen Herschaft/ theils im Königreich Ungarn/ theils in andern Reichen und Theilen der Welt/ unterworffen; samt deren Belägerung/ Eroberung/ Slachten/ Antiquitäten und andern Gelegenheiten .. Aus unterschieslichen glaubwürdigen historicis ..mit allem Fleiss beschrieben/ durch Theophilum Urbinum.
20178: URLIN, R. Denny. - The churchman's life of Wesley.
32604: UTOMO, Kampto. - De samenleving van spontane transmigranten in het gebied Way Sekampung (Lampung, Sumatra).
37317: HOOGESCHOOL UTRECHT. - Redevoeringen en dichtstukken, ter viering der plegtige inwijding van de Hoogeschool te Utrecht, op den 6 november, 1815, bij hare nieuwe inrigting, uitbreiding en opluistering, door zijne majesteit den koning der Nederlanden.
35709: UTZT, Inge. - Vom Segen eines festen Rockes. Frauen unterwegs.
35321: VISEGRÁD & VÁC. - RELATION DE CE QUI S'EST PASSÉ À LA PRISE DE VICEGRADT & DE WEITZEN par les Imperiaux, & dans les deux combats donnez entre leurs troupes & celles des Turcs, le 17 & le 27 du mois de Juin dernier.
34988: LE VAILLANT, François. - Reize in de binnenlanden van Afrika, langs de Kaap de Goede Hoop, in de jaaren 1780 tot 1785, gedaan. Uit het Fransch door J.D. Pasteur.
28946: LE VAILLANT, François. - Second voyage dans l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de Bonne-Espérance, dans les années 1783, 84 et 85.
6322: VALENTIJN, François. - Description of Ceylon. Translated and edited by Sinnappah Arasaratnam.
34297: VALENTIJN, François. - Oud en nieuw Oost-Indien. Met aanteekeningen, volledige inhoudsregisters, chronologische lijsten, enz. uitgegeven door S. Keijzer.
33496: VALENTIJN, François. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Goede Hoop en van Mauritius.
24014: VALENTIJN, François. - Oud en Nieuw Oost-Indiën, vervattende een naaukeurige en uitvoerige verhandelinge van Nederlands Mogentheyd in die gewesten, benevens eene wydlustige beschryving der Moluccos, Amboina, Banda, Timor, en Solor, Java .. Suratte .. Choromandel, Pegu, Arracan, Bengale, Mocha, Persien, Malacca, Sumatra, Ceylon, Malabar, Celebes of Macassar, China, Japan, Tayouan of Formosa, Tonkin, Cambodia, Siam, Borneo, Bali, Kaap de Goede Hoop en van Mauritius.
5380: VALK, J.W. van der. - Beknopte handleiding om de Javaansche taal te leeren spreken. 4e druk.
33917: VALLAMBERT, Simon de. - M. Tullii ciceronis filii vita. Accessit Andreae Schotti, Cicero, pater, a calmmiss vindicatus. Cum praefatione Jo. Alberti Fabricii.
32666: VANDENBOSCH, A. - The Dutch East Indies. Its government, problems, and politics.
37069: VANEL, CLAUDE. - Le royaume de la Hongrie; ou, description nouvelle, chronologique & geographique de ce royaume, selon l'estat auquel il se trouve a present, et des choses les plus memorables y arrivees
35288: VANEL, CLAUDE. - Histoire des troubles de Hongrie, depuis 1655 jusques à present. Avec le Siege de Neucheusel, & une relation exacte du combat de Gran, &c.
34116: VANEL, CLAUDE. - Histoire de l'etat present du royaume de la Hongrie.
31902: VANVUGT, Ewald. - Een propagandist van het zuiverste water. H.F. Tillema (1870-1952) en de fotografie van tempo doeloe.
36516: VEA, Erik, Johan SCHREINER, Johan SELAND. - Den Norske Amerikalinje 1910-1960.
6380: VEEN, H. van der. - Overleveringen en zangen der Zuid-Toradja's.
6379: VEEN, H. van der. - The Sa'dan Toradja chant for the deceased.
23087: VEEN, Ernst van. - Decay or defeat ? An inquiry into the Portuguese decline in Asia 1580-1645.
7535: VEENENDAAL, A.J. - Matthijs Sloot. Een zeeman uit de achttiende eeuw ± 1719-1779.
33466: VEENENDAAL, Jan. - Aziatische kunst en de Nederlandse smaak.
5960: VEER, Paul van 't. - Geen blad voor de mond. Vijf radicalen uit de 19e eeuw (D. van Hogendorp, Junghuhn, Van Hoëvell, Roorda van Eysinga, Kol).
5655: VEER, Paul van 't. - De Atjeh-oorlog (1873-1942).
4129: VEER, Gerrit de. - Nova Zembla.
7537: VEER, Gerrit de. - Reizen van Willem Barents, Jacob van Heemskerck, Jan Cornelisz. Rijp en anderen naar het Noorden (1594-1597). Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
36235: VEER, Gerrit de. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
37542: VEER, COEN van 't. - De kolonie op drift. De representatie en constructie van koloniale identiteit in fictie over de zeereis tussen Nederland en Nederlands-Indië (1850-1940).
34717: VEER, Paul van 't. - Daendels, maarschalk van Holland.
33046: VEER, Gerrit de. - Hoedaanig de Hollanders in de jaaren 1596 en 1597 in Nova Zembla hebben overwintert.
23051: VEER, Paul van 't. - Het leven van Multatuli.
16367: VEER, Gerrit de. - Waerachtige beschryvinghe van drie seylagien ter werelt noyt soo vreemt ghehoort drie jaren achter malcanderen deur de Hollandtsche ende Zeelandtsche schepen by noorden Noorweghen, Moscovia ende Tartaria, na de coninckrijcken van Catthay ende China, so mede vande opdoeninghe vande Weygats, Nova Sembla, ende van 't landt op de 80 graden, dat men acht Groenlandt te zijn ... Amsterdam, Cornelis Claesz, 1599. Reprint.
7632: VEER, Gerrit de. - Kort verhael van d'eerste schipvaerd der Hollandsche ende Zeeuwsche schepen by Noorden, Moscovien ende Tartarien om nae de Coningrijcken van Cathay ende China. Amsterdam, 1646. Reprint.
846: VEER, Gerrit de. - Om de Noord. De tochten van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck en de overwintering op Nova Zembla. Vertaling, inleiding en annotatie: Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
37581: VEERE. - De stad Ter Veere.
37456: VEERMAN, Willem. - Het journaal van Luitenant ter zee Willem Veerman, 1808-1821. De belevenissen van een jonge officier in een woelige tijd. (Uitgegeven door) Bart van Rees en M.M.V.A.C.Krijgsman.
30632: VEERMAN, Diederik. (Red.). - Tegenpolen. Op expeditie naar contrastrijke poolgebieden.
35417: VELDE, Willem van de. - Willem van de Velde de Oude 1611-1693. Scheepstekenaar.
32495: VELDE, P. van der & J.J. WITKAM. - Nederlands-Indië op papier. De wetenschappelijke beschrijving van de archipel door P.J. Veth (1814-1895) en enkele van zijn tijdgenoten in boeken, prenten, foto's, kaarten en brieven. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek.
30223: VELDE, Pieter van de. (Ed.). - Prehistoric Indonesia. A reader.
22232: VELDE, Paul van der. - Een Indische liefde. P.J. Veth (1814-1895) en de inburgering van Nederlands-Indië.
37454: VELDE, Charles William Meredith van de. - Java. - Waterval te Tjiroek-Betong. - Chute d'eau à Tjiroek-Betong.
2306: VELDHUISEN-DJAJASOEBRATA, Alit. - Bloemen van het heelal. De kleurrijke wereld van de textiel op Java.
21539: VELDKAMP, Albert J. - In het kielzog van Willem Barentsz. Met het expeditieschip 'Plancius' naar het hoge Noorden.
33637: VELTKAMP, Joannes. - Het journaal van Joannes Veltkamp (1759-1764). Een scheepschirurgijn in dienst van de admiraliteit van Amsterdam. Tekst en hertaling Rosanne Baars.
26181: VELUWENKAMP, Jan Willem. - Archangel. Nederlandse ondernemers in Rusland 1550-1785.
7395: VENEMA, Janny. - Kinderen van weelde en armoede. Armoede en liefdadigheid in Beverwijck/Albany (c. 1650-c. 1700).
31929: VENEMA, Janny. - Kiliaen van Rensselaer (1586-1643). Designing a New World.
26962: VENEMA, Janny. - Beverwijck. A Dutch village on the American frontier, 1652-1664.
35336: HUNGARY & VENICE. - HUNGARISCH- UND VENETIANISCHES KRIEGS-THEATRUM, auff welchem die höchst-glücklichen Feld-Züge, so die Röm. Kayserl. und Venetianischen Armeen, in dem mit Gott zurückgelegten 1716. Jahre, in Hungarn und Griechenland wider die Türcken gethan, das Hungarische in einer besondern Beschreibung, und Neun nach und nach darauff erfolgten Fortsetzungen derselben, das Venetianische aber in drey Eröffnungen ..
33074: VERBEEK, R(ogier) D(iederik) M(arius). - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van den tachtigsten verjaardag van R.D.M. Verbeek.
1883: LINSCHOTEN VEREENIGING. - LINSCHOTEN-VEREENIGING. Volume I - CXXIII.
36363: VERGERS, Pieter. - Nova-Zembla. Een merkwaardige zeetocht onzer voorvaderen.
37376: VERGERS, P. - De turfdrager van Haarlem. Eene bladzijde uit den Tachtigjarigen Oorlog. 3e druk.
37380: VERGERS, P. - Haarlem in 1672 en de gewaande krankzinnige. Een verhaal voor jongelieden.
9335: VERGOUWEN, J.C. - The social organisation and customary law of the Toba-Batak of northern Sumatra. With a preface by J. Keuning.
6133: VERHEES-VAN MEER, J.Th.H. - De Zeeuwse kaapvaart tijdens de Spaanse successieoorlog 1702-1713.
5482: VERHEIJEN, J.A.J. - Kamus Manggarai. Manggarai-Indonesia; Indonesia-Manggarai.
3738: VERHOEFF, Pieter Willemsz. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. Uitgegeven door M.E. van Opstall. Met inleiding, journaal en bijlagen.
35237: VERHOEFF, Pieter Willemsz. - Journael ende verhael van alle het gene dat ghesien ende voor-ghevallen is op de reyse, gedaen door .. Pieter Willemsz. Verhoeven, admirael generael over 13 schepen, gaende naer de Oost-Indien, China, Philipines, ende byleggende rijcken, in den jare 1607 ende volgende.
33560: VERHOEVEN, Gerrit. - Anders reizen ? Evoluties in vroegmoderne reiservaringen van Hollandse en Brabantse elites (1600-1750).
15329: VERHOEVEN, Garrelt & Piet VERKRUIJSSE. - Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe vande Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn. Descriptieve bibliografie 1646-1996. Met bijdragen van B.P.M. Dongelmans, M. Keblusek, H.W. de Kooker, M. van Lemel, T.L. van der Putten & V.D. Roeper. Met een voorwoord van E.K. Grootes.
34138: VERHOOG, J.M. - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden te land in Indonesië 1945-1950.
1049: VERKERK PISTORIUS, A.W.P. - Ceylon. Indische volksbelangen.
14731: VERKUYLEN, C.M.F. - 'Schilderachtige ophelderingen'. Het gezagsherstel in Nederlands-Indië in de tekeningen en reisherinneringen van Maurits Ver Huell (1787-1860).
37644: VERLINDEN, C. - Vasco da Gama in het licht van zijn Portugese en Arabische voorgangers.
36313: VERLINDEN, Jozef. - Poolnacht. Adrien de Gerlache en de Belgica-expeditie.
36247: VERLINDEN, Jozef. - Naar Antarctica. Belgen en Nederlanders op expeditie naar de Zuidpool.
33518: VERMAES, S.J. - Verslag van de gasontploffing in de mijn Loento I (Ombilin-kolenveld ter Sumatra's Westkust) op den 18en november 1896.
36488: VERMEER, H.J. - Selamat djalan. Populaire handleiding voor de Maleische taal in de praktijk. Herzien en aangevuld door M.J.van Lakenveld. Met een voorwoord van Baginda Dah Lan Abdoellah. 4e druk.
36371: VERNE, Jules. - De ijs-sphinx.
36370: VERNE, Jules. - Reizen en lotgevallen van kapitein Hatteras, de Engelschen aan de Noordpool.
37384: VERNE, Jules. - Wonderreizen.
22119: VERNE, Jules. - Het boek der reizen en ontdekkingen. De zeereizen in de eerste helft der 19e eeuw. Vrij bewerkt door G.J. Dozy.
32883: VERNET, Carle & Horace. - Deuxième suite de chevaux. Nr. 1-2.
36798: VERROEN, Dolf. - Slaaf kindje slaaf.
34162: VERSCHUUR, G. - L'île de Curaçao.
21302: VERSCHUUR, G(errit). - Voyage aux trois Guyanes et aux Antilles.
25492: VERSTEEG, Dingman. - New Netherland's founding.
15112: VERSTEGEN, Math. - Kaapstad. Een onwettig kind van de VOC. Een juridisch-politieke visie op het ontstaan van Kaapstad.
6993: VERWER, Adriaen. - Nederlants see-rechten; avaryen; en bodemeryen: Begrepen in De gemeene costumen van der see: de Placcaten van Keiser Karel den Vijfden, 1551; en Koning Filips den II. 1563: 't Tractaet van Mr. Quintijn Weijtsen van de Nederlantsche Avarijen: Ende daerenboven in Eene verhandeling nopende het recht der Hollantshe bodemeryen. Verklaerd met aenteikeningen, ook met keurige bylagen; en't laetste nieuw-gemaekt. De derde druk; vermeerderd en verbeterd. Bound with: Advysen, certificatien ende gewysdens: Rakende het vergoeden van de schade, die de Binnelandtsche schepen malkanderen aan doen. Den vyfden druk, vermeerdert ende verbetert.
35655: VETH, Bas. - Het leven in Nederlandsch-Indië. 3e druk.
34889: VETH, Pieter Johannes. - Uit Oost en West. Verklaring van 1000 woorden uit Nederlands-Indië. Met aanvullingen van H. Kern en F.P.H. Prick van Wely. Bezorgd door Nicoline van der Sijs. Met een levensschets van P.J. Veth door Paul van der Velde..
34312: VETH, Pieter Johannes. - Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein.
26450: VETH, Pieter Johannes. - Java, geographisch, ethnologisch, historisch. 2e druk bewerkt door Joh. F. Snelleman en J.F. Niermeyer.
12399: VETH, Pieter Johannes. - Ontdekkers en onderzoekers. Zevental levensschetsen, ter tweede verbeterde en vermeerderde uitgave bijeenverzameld.
37176: VIANEN.. - Dichtregelen bij gelegenheid der eerste steenlegging, namens zijne majesteit den koning, door zijne excellentie den heere Staatsraad, gouverneur van Zuidholland aan de nieuwe groote Zederik-Kanaal-Sluis te Vianen, den 24 julij 1824, uitgesproken door den heer Schout der gemeente Vianen op den bodem dier sluis, en den wel-eerwaarden heer Predikant bij de Hervormde Gemeente aldaar, aan den daarna gevolgden disch; door gemelde zijne excellentie den heere gouverneur gegeven, in het logement De Roos te Vianen.
30797: VIANI, Sostegno. - Istoria delle cose operate nella China da monsignor Gio. Ambrogio Mezzabarba partriarca d'Alessandria, legato appostolico in quell' imperio. Edizione seconda.
33245: VIAUD, Pierre. - Schipbreuk en lotgevallen van Pieter Viaud, scheeps-kapitein, enz. Behelzende deszelfs vertrek van Bourdeaux, en schipbreuk op een onbewoond eiland; wonderlyke kloekmoedigheid van een Hollandsch matroos ten tyde der schipbreuk; rampen en ongelukken aldaar aan land, welke hy beneffens nog elf anderen van de equipagie heeft moeten ondergaan; hy blyft eindelyk alleen over met eene mevrouw en haar zoon en zynen neger .. Eene waare geschiedenis. Door hem zelven beschreeven. Gesterkt met een certificaat van dan heer Sevettenham, commandant van het Engelsch fort St. Marc des Apalaches.
10793: VIBE, A. - Küsten und Meer Norwegens.
36549: VICKERS, Adrian. - Journeys of desire. A study of the Balinese text Malat.
31564: VICKERS, Adrian. - Bali - een gecreëerd paradijs.
34301: VIDAL, Laurent & Émilie D'ORGEIX. - Les villes françaises du Nouveau Monde. Des premiers fondateurs aux ingénieurs du roi (XVIe - XVIIIe siècles).
34149: VIETNAM. - Prospectus Lacus et Pagi Sinensis. Un Lac et Village de la Cochinchine
32659: MANGKOE NAGORO VII. - Supplement op Het Triwindoe-Gedenkboek Mangkoe Nagoro VII.
21121: VILJOEN, Deon & Piér RABE. - Cape furniture and metalware.
29076: VILJOEN, Russel. - Jan Paerl, a Khoikhoi in Cape colonial society 1761-1851.
5996: VINGBOONS, Johannes. - Verzameling van pas-kaarten, dienende tot de vaart naar Oost- en Westindien; meest alle uitvoerig met de pen getekent: benevens eenige afbeeldingen van voorname eylanden, steden en sterktens, zo wel in de Spaansche Engelsche als Nederlands Indien gelegen: alle zeer net naar't leven met waterverven geschildert. (No pl., ca. 1660). Facsimile with introduction by J. van Bracht.
36972: VISMAN, M.A. - Herinneringen aan de jaren twintig / dertig. Mijn jeugd op Curaçao.
30824: VISSCHER, Jacobus Canter. - Mallabaarse brieven. De brieven van de Friese predikant Jacobus Canter Visscher (1717-1723). Hertaling en inleiding van Bauke van der Pol.
35280: VISSCHER, Claes Janszoon. - Nova et recens emendata totius regni Ungariae una cum adiacentibus et finitimis regionibus delineatio.
6381: VISSER, L.E. & C.L. VOORHOEVE. - Sahu-Indonesian-English dictionary and Sahu grammar sketch.
4928: VISSER, A. - Een merkwaardige loopbaan. Herinneringen van een bestuursambtenaar in Nederlandsch-Indië / Indonesië (1932-1950).
4930: VISSER, B.J.J. - Onder Portugeesch-Spaansche vlag. De Katholieke missie van Indonesië 1511-1605.
36347: VISSER, Pieter. - Heemskerck op Nova Zembla. Geschiedkundig verhaal.
36253: VISSER, Mies. - Cornelis Taemsz. Vaygats ofte de Straat van Nassau. Ode tot lof van Jan Huygen van Linschoten.
3580: VISSER, W. de. - Piet Hein en de zilvervloot. Oorlog en handel in de West.
7408: VISSERING, Gerard. - Een Hollander in Zuid-Afrika.
7375: VISSERING, C.M. - Batavia.
29488: VITALIS, L. - De kwestien van den Nederlandsch-Indischen archipel nog eens besproken.
29489: VITALIS, L. - Opmerkingen gedurende mijn verblijf in Holland, van 1852 tot 1854.
29487: VITALIS, L. - Het koloniaal batig slot der heeren hervormers.
29461: VITALIS, L. - Opmerkingen omtrent den loop der suiker-industrie in den Nederlandsch O.I. Archipel.
35521: EGIDIO DA VITERBO. - Oratio prima Synodi Lateranensis habita per Egidium Viterbiensem Augustiniani ordinis Generalem.
37130: VITRINGA, Campegius. - De brief van den apostel Paulus aan de gemeente der Galaten; als mede aan Titum: en uitgeleesene keurstoffen, van eenige voorname texten des Nieuwen Testaments. Voormaals opgegeven in de Latynsche tale .. en nu in't Nederduits vertaalt.
11672: VIXSEBOXSE, J. - Een Hollandsch gezantschap naar China in de zeventiende eeuw (1685-1687).
4935: VLEMING, J.L. - Het Chineese zakenleven in Nederlandsch-Indië.
17018: VLETTER, M.E. de, R.P.G.A. VOSKUIL, J.R. van DIESSEN. - Batavia/Djakarta/Jakarta. Beeld van een metamorfose.
30815: VLIET, Adri P. van. - 'Een vriendelijcke groetenisse'. Brieven van het thuisfront aan de vloot van De Ruyter (1664-1665).
29209: VLIET, (Leonard van Woudrichem van). - Internationaal regt. Zijn Neêrland's regten in den Indischen Archipel gehandhaafd ?
37488: VLISSINGEN. - (Gids van Vlissingen). Uitgegeven met medewerking van het gemeentebestuur van Vlissingen.
37521: VLISSINGEN. - Inventaris der boeken, handschriften, kaarten, prenten en andere voorwerpen, gelegateerd aan de stad Vlissingen door Willem van der Os.
37583: VLISSINGEN. - Oud Vlissingen van den jaare 1500.
37584: VLISSINGEN. - Vlissingen.
37589: VLISSINGEN. - Nieuwe grond-tekening der stad Vlissingen opgenomen in den jaare 1750 dooor F.A. Fanz.
37602: VLISSINGEN. - Aankomst van den Graave van Leicester te Vlissingen, in't jaar 1585.
37598: VLISSINGEN. - De stad Vlissingen uit de zee te zien.
37599: VLISSINGEN. - Vlissingen.
37593: VLISSINGEN. - Filissinga.
25464: VOE, Thos. F. de. - Genealogy of the De Veaux family. Introducing the numerous forms of spelling the name by various branches and generations in the past eleven hundred years.
37178: VOET, Paulus. - Oorspronck, voortganck en daeden der doorluchtiger heeren van Brederode.
37258: VOETIUS, Gysbertus. - Hondert-jaarige jubel-gedachtenisse der Academie van Utrecht. Bestaande in een beknopt verhaal, van derselver oorsprong, opkomst, inwydinge en jubel-feesten; als meede, in een reedenvoeringe tot derselver inwydinge, den 13 maart O.S. 1636, van de nuttigheit der Academien en schoolen ... Voorts in een naam-lyst van alle de heeren professoren deser Academie .. beneffens een korte levens beschryvinge van G. Voetius .. thans grootelyks vermeerdert door Isaac le Long.
3608: VOGT, Per. - Fridtjof Nansen. Explorer - scientist - humanitarian.
34605: KELUD VOLCANO. - KLOET-ALBUM. Uitgegeven ten bate van de slachtoffers der jongste uitbarsting op 20. mei 1919.
777: VOLDERS, J.L. - Bouwkunst in Suriname. Driehonderd jaren nationale architectuur. 2e ongewijzigde druk.
28316: VOLKER, T. - The Japanese porcelain trade of the Dutch East India Company after 1683.
32637: VOLLENHOVEN, C. van. - Verspreide geschriften.
6795: VONDEL, Joost van den. - Alle de treur-spelen. Deel I.
36646: VONDEL, Joost van den. - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelyk vermeerdert. (With:) Hekeldichten, met aenteekeningen, uit's dichters mondt opgeschreven, Thans merkelijk vermeerdert. (With:) Vertroosting voor de onnozele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II.
33910: VONDEL, Joost van den. - Altaer-geheimenissen. Ontvouwen in drie boecken.
37230: VONDEL, Joost van den. - Palamedes of vermoorde onnozelheit. Treurspel, met aantekeningen uit 's digters mondt opgeschreven. Den derden druk merkelyk vermeerdert. (With:) Hekeldichten, met aenteekeningen, uit's dichters mondt opgeschreven, Thans merkelijk vermeerdert. (With:) Vertroosting voor de onnozele en bedroefde ingezetenen van Hollandt, over de doodt van zyn hoogheit Prins Wilhelm den II.
35443: VOORBEIJTEL CANNENBURG, W. - Beschrijvende catalogus der scheepsmodellen en scheepsbouwkundige teekeningen 1600-1900. 2e druk.
32288: VOORDUIN, G.W.C & J.E. van HEEMSKERCK VAN BEEST. - West-Indië. Suriname. Plantages Jagtlust en Suzanna's Daal.
25545: VOORHEES, D.W. - The Holland Society: a centennial history 1885-1985.
25510: VOORHEES. - - PROCEEDINGS OF THE TWO HUNDRED SEVENTY-FIFTH ANNIVERSARY OF THE VAN VOORHEES FAMILY IN AMERICA.
31589: VOORHOEVE, Petrus. - Overzicht van de volksverhalen der Bataks.
20756: VOORHOEVE, Petrus. - Catalogue of Acehnese manuscripts in the library of Leiden university and other collections outside Aceh. Compiled in co-operation with T. Iskandar. Translated and edited by M. Duprie.
37300: VORSTERMAN VAN OYEN, A.A., J.C. VAN DER MUELEN, G.J. HONIG> (Red.). - Jaarboek van den Nederlandschen adel. Jaargang 1.
7044: VOS, Reinout. - Gentle Janus, merchant prince. The VOC and the tightrope of diplomacy in the Malay world, 1740-1800. Translated by B. Jackson.
6350: VOS, K. - Assignment Japan. Von Siebold pioneer and collector.
35487: VOS, Ron de. - Kapitein Blom. Het fregatschip 'Futures'. Zeil mee in het verleden van Amsterdam naar Brest.
37037: VOS, Herman de. - Met snee jagt en kake van wint. Leven en werken op de schepen van de VOC-kamer Enkhuizen en andere notities uit het Enkhuizer stadsarchief.
33794: VOS, Willem. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden eeuw.
33793: VOS, Willem. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. (Batavia). Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw & Bouwtekeningen van een Hollands spiegelretourschip.
37025: VOS, Arent D. - Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand).
14494: VOS, H.B. - Kratonkoetsen op Java.
9825: VOS, Reinout. - Koopman en koning. De VOC en de Maleise tinhandel 1740-1800. Merchant and monarch The VOC and the Malay tin trade, 1700-1800.
36561: VOSKUIL, Robert & Rob van DIESSEN. - Batavia 1937-1941. De fotocollectie Thomassen à Theussink van der Hoop.
34807: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
23918: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad.
15875: VOSKUIL, R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad. Bijdragen van C.A. Heshusius, K.A. van der Hucht, V.F.L. Pollé, H.G. Spanjaard. 2nd edition.
11437: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie. 17de en 18e eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum.
37206: VOSMAER, Carel. - Amazone. 6e druk.
37198: VOSMAER, Carel. - Vogels van diverse pluimage. Novellen. - Beelden en studiën. 3e druk.
7549: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
14920: VREDENBREGT, Jacob. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië.
29535: VREEDE BIK, P(ieter). - De vrije arbeid te Soerabaija, getoetst aan de waarheid.
28119: VREEDE, A.C. & J.G.H. GUNNING. - Fac-simile's van Javaansche brieven ten gebruike bij het onderwijs in het Javaansch.
13573: VREEDE, G.G. - Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d'Aersssen, agent des Provinces-Unies en France. (1598, 1599.) Suivies de quelques pièce diplomatique concernant les années 1593-1596, et 1602-1606. Publiées pour la premiere fois.
37315: VRIES, C. de. - Naauwkeurige beschryving en verhaal van alle de plegtigheden, vreugdebedryven enz. zo ter gelegenheid van de honderd vyftigste verjaring der Utrechtsche Hoge Schole, op den 31 May 1786 gevierd, als van de promotien met de kap van vier heren regtsgeleerde licentiaten, daags daar aan volgenden.
35842: VRIES, R.W.P. de. - M.A.J. Bauer.
35392: VRIES, R.W.P. de. - Americana in commemoration of the Hudson-Fulton celebration. Catalogue of books, maps, prints, portraits offered for sale at prices affixed.
35372: VRIES, Jan de. - Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld.
37379: VRIES, W.P. de. - Jan Harink. Episode uit den worstelstrijd tegen Spanje, voor Hollandsche jongens. 2e druk.
26650: VRIES, Dirk de. - Uit de kaartenwinkel van de VOC. Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de collectie Bodel Nijenhuis.
2660: VRIES, Dirk Hendrik de. - Een Amsterdams koopman in de Molukken 1883-1901. Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries.
20364: VRIES, Jan de. - Volksverhalen uit Oost-Indië (sprookjes en fabels). Deel II.
14302: VRIES, Abraham de. - Brief van A. de Vries aan A.D. Schinkel, over Guichard's notice sur le speculum humanae salvationis, met drie bijlagen tot staving der naauwkeurigheid van het verhaal van Junius wegens de uitvinding der boekdrukkunst en ter wederlegging der meening: dat Coster koster zou geweest zijn.
14202: VRIES, D. de (Ed.). - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
869: VRIES, David Pietersz. de. - Straat-en bochtvaarders zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens .. waer in verhaelt werd wat batailjes hy te water gedaen heeft: yder landtschap zijn gedierte, gevogelt, was soorte van vissen, ende wat wilde menschen naer't leven geconterfaeyt, ende van de bosschen ende ravieren met haer vruchten 1619-1625. Voorafgegaan door een toelichting van M. Visser, met een woord vooraf van J.C.M. Warnsinck.
33361: VRIEZE, C.L. de. - Korte beschryving van de stad Jerusalem, benevens hare voorsteden, zoo als deze bestond ten tyde van O.H. Jesus-Christus; volgens de gewyde en ongewyde geschiedenisschryvers.
720: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel.
36552: VROKLAGE, B.A.G. - Ethnographie der Belu in Zentral-Timor.
33107: VROLIJK, Arnoud, Jan SCHMIDT, Karin SCHEPER. - Turcksche boucken. De oosterse verzameling van Levinus Warner, Nederlands diplomaat in zeventiende-eeuws Istanbul. The Oriental collection of Levinus Warner, Dutch diplomat in seventeenth-century Istanbul.
32185: VROON, Leonardo José. - De bevolkingstheecultuur in de residentie West-Priangan.
5147: VUUREN, Louis van. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener monographie. Deel I.
26657: VUURMAN, Corien. & Theo MARTENS. - Perzië en Hotz. Beelden uit de fotocollectie-Hotz in de Leidse Universiteitsbibliotheek. Catalogus bij een tentoonstelling in de Leidse Universiteitsbibliotheek van 30 januari tot 4 maart 1995 (Ramadan tentoonstelling 1415).
642: VUYK, Beb. - Het hout van Bara.
36502: VUYK, Beb. - Groot Indonesisch kookboek. Met magnetron-adviezen van Constance Lamberts en Hélène Matze. 24e druk.
37528: WAARD, C. de. - De archieven, berustende onder het polderbestuur te Middelburg. Inventaris van de archieven der besturen van het eiland Walcheren 1511-1870.
11387: WAARDENBURG, J.J.C.H. van. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
13933: WACHLIN, Steven. - Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap.
7071: WAGENAAR, L.J. - Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
4628: WAGENAAR, Lodewijk J. - Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw.
36407: WAGENAAR, Lodewijk & Mieke BEUMER. - Esaias Boursse's 'Tijkenboeck'': a pictorial catalogue of people working and living in and around Colombo, 1662.
33969: WAGENAAR, Lodewijk. - Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1602.
33724: WAGENAAR, Lodewijk. (Red.). - Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800).
27798: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Rotstekeningen van Curaçao, Aruba en Bonaire. The prehistoric rock drawings of Bonaire and Curaçao.
37324: WAGNER, Wilhelm. - Hellas. Das Land und Volk der alten Griechen. Bearbeitet für Freunde des klassischen Alterthums für die deutsche Jugend. 4e verbesserte Auflage.
18157: WAKEFIELD, Edward Jerningham. - Adventure in New Zealand. An abridgement, edited by Joan Stevens.
4949: WAL, S.L. van der (Red.). - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlandse bestuur in Nederlandsch-Indië. Met een inleiding.
30241: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch.
30155: WALBEEHM, A.H.J.G. - Javaansch leesboek behoorende bij de woordafleiding in het Javaansch.
30091: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch. 1e stuk.
29975: WALBEEHM, A.H.J.G. - Het dialekt van Tegal.
29908: WALBEEHM, A.H.J.G. - De woorden als zinsdeelen in het Javaansch.
37494: WALCHEREN. - Gids door Walcheren, uitgegeven door de Vereeniging tot bevordering van het vreemdelingenverkeer in Walcheren te Middelburg. Twintigste duizend.
37508: WALCHEREN. - Verslag omtrent den toestand van den polder Walcheren door het dagelijksch bestuur uitgebracht aan de Algemeene Vergadering in hare zitting van 13 April 1901.
37509: WALCHEREN. - Verslag omtrent den toestand van den polder Walcheren door het dagelijksch bestuur uitgebracht aan de Algemeene Vergadering in hare zitting van 6 April 1907.
37510: WALCHEREN. - Verslag omtrent den toestand van den polder Walcheren door het dagelijksch bestuur uitgebracht aan de Algemeene Vergadering in hare zitting van 4 April 1908.
37511: WALCHEREN. - Verslag omtrent den toestand van den polder Walcheren door het dagelijksch bestuur uitgebracht aan de Algemeene Vergadering in hare zitting van 5 April 1902.
37512: WALCHEREN. - Zwerversboekjes. Walcheren.
21337: WALDA, Dick. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
20275: WALES, S.H. - State sovereignty and slavery. Speech delivered at Bridgeport, Conn., March, 1865. Pending the State election.
36624: WALKER, J.W.G. - Ocean to ocean. An account personal and historical of Nicaragua and its people.
36762: WALKER, William. - The war in Nicaragua.
35153: WALKER, Eric Anderson. - The Great Trek. 2nd edition.
7298: WALL, V.I. van de. - Indische landhuizen en hun geschiedenis. Deel I.
7418: WALL, V.I. van de. - Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw.
37048: WALL, V.I. van de. - Korte gids voor Oud-Banten.
2267: WALL, V.I. van de. - De Nederlandsche oudheden in de Molukken.
16281: WALL, V.I. van de. - De bovenlichten van de toko Merah in het Museum te Batavia.
12576: WALL, V.I. van de. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
1228: WALL, V.I. van de. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. 2e vermeerderde druk.
7947: WALLACE, D(onald) Mackenzie. - La Russie. Le pays - les institutions - les moeurs. Traduit de l'Anglais par H. Bellenger.
21688: WALLACH, Janet. - Koningin van de woestijn. Gertrude Bell, raadgever van koningen, avonturier, bondgenoot van Lawrence of Arabia.
33170: WALLE, Johan van de. - Een vlek op de rug.
5986: WALRAVEN, Willem. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
11412: WALRAVEN, Willem. - Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt. 2e vermeerderde druk.
1745: WALSH, Thomas. - Journal of the late campaign in Egypt: including descriptions of that country, and of Gibraltar, Minorca, Malta, Marmorice, and Macri; with an appendix; containing official papers and documents.
9774: WALSH. - Explorations en Normandie: Rouen.
30714: SCHEEPSTRA & WALSTRA. - Schoolplaat met afbeelding van de hektjalk Op Hoop van Zegen. 1e serie, 3e druk.
36719: WALTERIDA (ps. Blanche M.J. Caron). - Een Indisch meisje en andere Indische verhalen.
32122: WALTMANS, H. - Suriname 1650-2000. Een politieke studie.
33150: WALVIN, James. - Black Ivory. A history of British slavery.
33646: WAMELEN, Carla van. - Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinsleven.
32775: WANGEMANN, Theodor. - Maléo en Sekoekoeni. Vertaal uit die Duits deur J.F.W. Grosskopf. Uitgegee en toegelig deur G.P.J. Trümpelmann met 'n opsomming in Engels vertaal deur A. Ravenscroft.
33464: WARNARSARIE. - WARNARSARIE. 1848. Letterkundig jaarboekje. Uitgegeven door I. Munnich.
613: WARNECK, Joh. - Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch. Mit den Ergänzungen von Joh. Winkler. Neu herausgegeben von R. Roolvink. Mit einem Register Deutsch-Batak von K.A. Adelaar.
6136: WASSING-VISSER, Rita & Martine P. WOLFF. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
5027: WASSING-VISSER, Rita. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië.
20505: WASSINK, J.Tj. - Kijk op Suriname.
31073: WATERMAN, K.J., J. JACOBS, Ch.T. GEHRING. (Red.). - Indianenverhalen. De vroegste beschrijvingen van Indianen langs de Hudsonrivier (1609-1680).
34792: WATERSON, Roxana. - The living house. An anthropology of architecture in South-East Asia.
7461: WATERTON, Charles. - Wanderings in South America. The north-west of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
23888: WATERTON, Charles. - Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
8920: WATERTON, Charles. - Wanderings in South America, the north-west of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. 2nd edition.
6569: WÄTJEN, H. - Das holländische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte des 17 Jahrhunderts,
7007: WATSON, (Robert). - Histoire du regne de Philippe II, roi d'Espagne. Ouvrage traduit de l'Anglois.
35159: WATSON, Frederick. - De dierlyke wereld ter beschouwinge opengezet. Uit het Engelsch .. met merklyke verbeteringen en aantekeningen uitgegeeven door Cornelis Nozeman.
8144: WATSON, John Fanning. - Annals of Philadelphia, and Pennsylvania, in the olden time; being a collection of memoirs, anecdotes, and incidents of the city and its inhabitants, and of the earliest settlements of the inland part of Pennsylvania. Enlarged with many revisions and additions by Willis P. Hazard.
8686: WATTEVILLE, Vivienne de. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
25154: WEALE, B.L. Putnam (Bertram Lenox SIMPSON). - Manchu and Moscovite. Being letters from Manchuria written during the autumn of 1903.
3555: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
2566: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeeroovers 1609-1621.
20086: WEBER-VAN BOSSE, A(nna). - Een jaar aan boord H.M. Siboga. 2e druk.
20261: WEBSTER, Daniel. - Speech upon the subject of slavery; delivered in the United States Senate on Thursday, March 7, 1850.
31619: WECK, Wolfgang. - Heilkunde und Volkstum auf Bali.
36403: WEDUWEN, Arthur der. - Dutch and Flemish newspapers of the seventeenth century 1618-1700.
25775: WEEL, H.B. van der. - 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie.
31536: WEGENMAN, Willem. - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H. Valckenier Kips.
17505: WEILL, F. - West-Indië. Van Looy's handelskaarten met tekst, onder toezicht van den directeur van het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam.
36428: WEINTHAL, Leo. (Ed.). - The story of the Cape to Cairo Railway & River Route from 1887 to 1922. The romance of a great project and how it has materialised.
10229: WEISS, M.Ch. - L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons.
7469: WEISSENBORN, Thilly. - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942). Verzameld door Ernst Drissen. Met een voorwoord van Olaf J. de Landell.
35012: WELCH, Sidney R. - Europe's discovery of South Africa.
26893: WELCH, Pedro L.V. - Slave society in the city. Bridgetown. Barbados 1680-1834.
35607: WELDEREN, Louis Marie van & Jan Hendrik van KINSBERGEN. - Brief van een Fransche volontair, aan boord van's lands kotter-schip Ajax; gecommandeerd door den Heere Graave van Welderen, in dato 9 Augustus. ... Nog heeft men een brief geschreven aan boord van het schip De Admiraal Generaal, gecommandeert by Capitein van Kinsbergen ...
34860: WELTEVREDEN. - Het gebouw der Levensverzekering Mij. Dordrecht, aan Noordwijk te Weltevreden.
3940: WELZL, Jan. - Dertig jaren onder de kluizenaars van de Pool. Bewerkt door P.J.A.Boot.
14882: WENNEKES,Wim. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
13605: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS. - Handwörterbuch des Islam. Im Auftrag der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, Amsterdam herausgegeben.
26452: WENTHOLT, Arnold. (Red.). - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960.
12824: WENTHOLT, A.D. & C. BORSTLAP. - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
6571: WERD, G. de. (Hrsg.). - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
32159: WERING, Koos van. - Indische 'waarheden'. Spotprenten uit (de) koloniale tijd. Uit de collectie van Koos van Weringh.
35686: WERMESKERKEN, Henri van. - Een Indisch binnenhuisje.
28883: WERMESKERKEN, Henri van. - Een Indisch binnenhuisje. 2e druk.
34302: WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - Ketters en kwezels. Regenten en rebellen.
37286: WERUMÉUS BUNING, Arnold. - Onze voorouders op den oceaan. Nieuwe, vermeerderde uitgave.
8296: WERUMÉUS BUNING, Arnold. - In en om de kampong. Oost-Indische schetsen.
4615: WERUMÉUS BUNING, Arnold. - Een kijkje in Java.
37318: WERUMÉUS BUNING, Arnold. - Onze voorouders op den Oceaan. San-Salvador - Gibraltar en De slag bij Duins.
27340: WERUMÉUS BUNING, A. - De Ruijter's Afrikaansche reis. Een vergeten bladzijde uit het leven van onze grooten zeeheld. Aan het volk verteld.
37285: WERUMÉUS BUNING, Arnold. - Marine-schetsen.
26802: WERZ, Bruno E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
25993: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
36264: WESSELS, C. - De Noord-westelijke doorvaart.
30707: WESSELS, L. - De voorstellen van de Indische regeering omtrent de gouvernements-koffiecultuur op Java en Sumatra's westkust.
30706: WESSELS, L. - De opheffing van het monopolie en de vervanging van de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrijen arbeid.
16023: WESSELS, C. - Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen archipel tot aan de komst van de O.I.Compagnie 1515-1605.
10504: WESSELS, C. - De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten.
32289: WEST, Benjamin. - The death of General Wolfe.
36083: WESTARP, Eberhard-Joachim von. - Unter Halbmond und Sonne. Im Sattel durch die asiatische Türkei und Persien.
35621: WESTENENK, L.C. - De Minangkabausche Nagari. 3e vermeerderde uitgave.
10040: WESTENENK, L.C. - Het rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijver door H.T. Damsté.
36837: WESTERMANN, Jan Hugo. - The geology of Aruba.
25450: WESTERVELT, Frances A. - Bergen County New Jersey. Marriage records copied from the entries as originally made at the court house by the ministers and justices of the Peace of the country (1797-1865).
35018: WET, Christiaan Rudolf de. - Three years war (October 1899-June 1902).
37569: WETHERELL, Elizabeth. - De kleine hoveniersters. Uit het Engelsch (vertaald) door H. Jonker.
31773: WETTENGL, K. (Red.). - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster.
11340: WEULE, Karl. - Negerleben in Ostafrika. Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise. 2. Auflage.
32041: WEVER, Henk. - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders. Contemporary Dutch sea painters.
23117: WEVER, D. de, A. KIESKAMP. (Red.). - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912.
818: WEVER, Jan. - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingeleid door A.B. van Deinse.
36431: WHALING. - - Reverse painting on glass of Jonah and the whale. With houses and a ship in the background.
35821: WHALING. - - 'T Binnen seylen der Groenlands vaarders. - La navigation des pecheurs dans le port. - Il veleggiare dei pescatori nel porto. - Das Seeglen der Grönlands Fahren in dem Hafen.
21394: WHEELER, J.Talboys. - Early records of British India: a history of the English settlements in India. Reprint.
25554: WHYMPER, Fréderick. - Voyages et aventures dans l'Alaska (ancienne Amérique Russe). Ouvrage traduit de l'Anglais avec l'autorisation de l'auteur par Émile Jonveaux.
8320: WHYMPER, Edward. - Travels amongst the Great Andes of the Equator. 2nd edition.
5002: WICHMANN, Arthur. - Bericht über eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft ausgeführte Reise nach dem Indischen Archipel.
31747: WICHMANN, Yrjö. - Wotjakische Sprachproben. Im Auftrage der Finnisch-Urgrischen Gesellschaft.
12767: WICKEVOORT CROMMELIN, Hendrik Samuel Maximilaan. - Een herlevend volk. Schets van de Japanners en hun land.
26026: WIECHEN, Peter van. - Vademecum van de Oost- en West-Indische compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika en Azië vanaf 1602 tot heden.
6537: WIECHEN, Peter van. - Hollandse bakstenen langs de Atlantische Oceaan. Een tocht langs de bouwwerken van de West-Indische Compagnie.
31072: WIEDER, F.C. - De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten. 's Gravenhage, 1925. Reprint.
1971: WIEDER, F.C. - Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen 1644. 'De Bonaparte-kaart'. Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney.
31173: WIEGER, Léon. - Folk-lore Chinois moderne.
37516: WIELEMAKER, K. - Biggekerke. Zijn burgerlijke en kerkelijke geschiedenis.
32111: WIENCEK, Henry. - The Hairstons. An American faimily in black and white.
247: WIERINGA, F.M. (Ed.). - De Vereenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep.
24588: WIERINGA, P.A.C. - De oudste boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806.
29265: WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. - Onze koloniale staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk.
29219: WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. - De agrarische wet.
29221: WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. - De koloniale kwestie.
29212: WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. - De koloniale kwestie. 2e, herziene uitgaaf.
12500: WIJCK, Herman van der. - De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal du Bus de Gisignies. (1826-1830).
34768: WIJK, J.E. van. - Gedenkwaardige voorvallen uit de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen archipel. 3e druk.
32541: WIJK, J.E. van. - Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk.
36958: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Door West-Indië. Antillen - Panama - Venezuela - Britisch Guyana - Suriname.
36560: WIJNGAARDEN, J.K. - Sawuneesche woordenlijst. Met een voorwoord van C. Poensen.
16961: WIJNMALEN, Th(eodor) Ch(arles) L(ion). - Deportatie naar Oost- of West-Indië. Rede uitgesproken in het Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Gevolgd door eene nadere toelichting, uit onuitgegeven officiëele bescheiden geput, een nota van Ph(ilip) J(ohannes) Bachiene en de debatten in de vergadering van den 9den maart 1875.
1756: WILD, John James. - At anchor. A narrative of experiences afloat and ashore during the voyage of H.M.S. 'Challenger' from 1872 to 1876.
29724: WILDE, A(ndries) de. - De Preanger regentschappen op Java gelegen.
35454: WILDEMAN, Diederick. - De wereld in het klein. Globes in Nederland.
3751: WILKENS, Jacob en Jacob van NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy.
32792: WILKENS, Jacob & Jacob van NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. Deel I: Inleiding & de journalen (met toelichtingen).
11901: WILKES, Charles. - Narrative of the United States exploring expedition, during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842.
36273: WILKINS, Hubert. - Onder het ijs naar de Noordpool (de Wilkins-Ellsworth duikboot expeditie). Geautoriseerde vertaling van R.H.H. Nahuys.
36305: WILKINSON, Alec. - De ijsballon. Een dramatische ontdekkingsreis naar de Noordpool. Vertaald door Ruud van de Plassche.
23285: WILLEMS, W., R. RABEN, E. SERIESE, L van der LINDEN en U. BOSMA. (Red.). - Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
8572: WILLEY, Austin. - The history of the antislavery cause in state and nation.
29303: WILLIAMS, John Brown. - The New Zealand journal 1842-1844. Edited with an account of his life by Robert W. Kenny.
28548: WILLIAMS, Thomas & James CALVERT. - Fiji and the Fijians. Edited by George Stringer Rowe.
25543: WILLIAMS, Sherman. - New York's part in history.
10869: WILLIAMS, John. - A narrative of missionary enterprises in the South Sea Islands; with remarks upon the natural history of the islands, origin, languages, traditions, and usages of the inhabitants. 9th edition.
34524: WILLIAMSON, James A. - The voyages of the Cabots and the English discovery of North America under Henry VII and Henry VIII.London, 1929. Reprint.
33056: WILLINK, Robert Joost. - The fateful journey. The expedition of Alexine Tinne and Theodor von Heuglin in Sudan (1863-1864).
28993: WILLINK, Daniel. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker.
34982: WILLMET, Johannes. - Lexicon linguae Arabicae in Coranum Haririum et vitam Timuri.
35472: WILMERDING, John. - Paintings by Fitz Hugh Lane. With contributions by Elizabeth Garrity Ellis, Franklin Kelly, Earl A. Powell, III, Erik A.R. Ronnberg.
2755: WILS, Esther. (Red.). - Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst.
31558: WILSEN, (Frans Carel). - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
36709: WILSON MOORE, Rachel. - Journal of Rachel Wilson Moore, kept during a tour to the West Indies and South America, in 1863-64. With notes from the diary of her husband; together with his memoir. (Edited by) George Truman.
36380: WILSON, Edward. - Diary of the 'Terra Nova' Expedition to the Antarctic 1910-1912. An account of Scott's last expedition edited from the original manuscripts in the Scott Polar Research Institute and the British Museum by H.G. R. King. Forword by Charles Wright.
29295: WINCHESTER, Simon. - Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883.
30998: WINCKEL, Ch.Wf. - Brief uit den vreemde.
10556: WINCKEL, L.F.A. - De militaire loopbaan van den luitenant-generaal Karel van der Heyden.
35205: WINDHAM, Charles. - The Crimean Diary and letters of Lieut.-General Sir Charles Ash Windham, with observations upon his services during the Indian mutiny and an introduction by Sir William Howard Russell. The whole edited by Major Hugh Pearse.
36920: WINDT, Igma & Florimon van PUTTE. - Curaçao en poche. Curaçao op zak / Körsou na man.
12164: WINIUS, G.D. & M.P.M. VINK. - The merchant-warrior pacified. The VOC (The Dutch East India Company) and its changing political economy in India.
5662: WINK, P. - De onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe.
2913: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
10771: WINKELMAN, P.H. (Red.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw.
32474: WINSCHOOTEN, Wigardus van. - De seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs.
36387: WINTER, Nicolaas Simon van. - Monzongo, of de koninglyke slaaf. Treurspel.
30482: WINTER, Carel Frederik. - Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen.
30168: WINTER, Carel Frederik. - Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda.
31764: WIRKUS, Faustin & Taney DUDLEY. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond. Met een voorrede van William B. Seabrook. Vertaald door J.L.J.F. Ezerman.
6211: WISELIUS, S.I.Z., J. van der STEEGE en J.A. de MIST. - Rapport van .. leden van den Asiatischen Raad, op een request van zich noemende participanten in de O.I.Comp. namens het Departement tot de Indische Zaaken, ter vergadering van bovengedachten Raad ingebragt op den 14 Januarij 1802, bij wijze van missive aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek.
31583: WISELIUS, Jakob Adolf Bruno. - Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Nederland- en in Britsch-Indië, gevolgd door een opstel over de jute-aanplant en jute-spinnerijen in Bengalen.
5360: WIT, Augusta de. - Facts and fancies about Java. 2nd edition, revised and enlarged.
37003: WIT, Augusta de. - Java. Feiten en fantasiën. In het Nederlandsch vertaald onder toezicht van de schrijfster door Cornelie van Oosterzee.
10044: WIT, Augusta de. - De wake bij de brug. 2e druk.
9824: WITH, Karl. - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausgabe.
37635: WITKAM, J.J. - News from the West. Letters from Oman to Batavia, 1798-1806.
37220: WITKAMP, P.H. - Gedenkboek van Neerland's vijftigjarig grondwettig volksbestaan onder het Huis van Oranje.
3732: WITSEN, Nicolaas. - Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aantekeningen. Uitgegeven door Th.J.G. Locher en P. de Buck.
37020: WITSEN, Nicolaes. - Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: waer in wijtlopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen: scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten. Beneffens evenmatige grootheden van schepen onses tijts, ontleent in alle hare deelen: verschil van bouwen tusschen uitheemschen en onzen landaert: Indisch vaertuygh: galey-bouw: hedendaegsche scheeps-plichten: verrijckt met een reex verklaerde zee-mans spreeck-woorden en benamingen. Amsterdam 1671. Reprint.
13486: WITT, Johan de. - - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken.
37167: WITTERT VAN HOOGLAND, E.B.F.F. - De Nederlandsche adel omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de noordelijke en zuidelijke Nederlanden met een historisch overzicht voorafgaand door de genealogien van het koniklijk huis. Deel I.
37053: WITTEVEEN, Menno. - Reinier Pauw en Amsterdam (1564-1636) De macht van een man en een stad
32507: WITTEVEEN, Menno. - Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azië.
5664: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825.
33013: PANDJI WOELOENG. - PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden.
20660: EAST INDIAMAN WOESTDUYN. - Het vast-zeilen van het O.I.Comp. schip Woestduyn, op de Noorder-Rassen den 24 July 1779 - Het kappen van tuig en masten van het O.I.Comp. schip Woestduyn, op den 24 July des avonds om 8 uren 1779 - Het aan stukken slaan van het O.I.Comp. schip Woestduyn des nachts tusschen 10 en 12 uuren op den 24 July 1779 - Het redden van't volk van de wrakken van het O.I.Comp. schip Woestduyn des morgens vroeg op den 25 July 1779.
36141: WOILLEZ, Catherine Thérèse. - Emma, ou le Robinson des Demoiselles. 3me édition.
30741: WOLF, S.W. - Suriname, gisteren, vandaag, morgen. Portret van een oplevend land.
16377: WOLF, Edmund Jacob. - The Lutherans in America. A story of struggle, progress, influence and marvelous growth. With an introduction by H.E. Jacobs.
34820: WOLFF, M.P. (Red.). - Vijfentwintig jaar Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
37205: WOLFF, Julius. - Der fliegende Holländer. Eine Seemannssage.
25591: WOLLEY, Charles. - A two years' journal in New York and part of its territories in America. London, 1701. Reprint. With an introduction and notes by E. Gaylord Bourne.
19264: WOOD, Thomas. - Cobbers. A personal record of a journey from Essex, in England, to Australia, Tasmania and some of the reefs and islands in the Coral Sea, made in the years 1930, 1931, and 1932.
20339: WOODMAN, H.D. (Ed.). - Slavery and the Southern economy. Sources and readings.
36071: WOODS, Henry Charles. - Washed by four seas. An English officer's travels in the Near East. With an introduction by Martin Conway.
36573: WOOLLAMS, Geoff. - A grammar of Karo Batak, Sumatra.
32766: WORDEN, N. (Ed.). - Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town.
26329: WORGAN, George B. - Journal of a First Fleet surgeon. (1788).
34345: WOUDE, Johan van der. - Coen consequent koopman.
30616: WOUDE, Johan van der. - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
22924: WOUDE, Elisabeth van der. - Memorije van't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677 (uitgegeven) door Kim Isolde Muller.
582: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - Organieke hervorming in Ned.-Indië. Ontwerp van wet en memorie van toelichting.
578: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid.
29516: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister.
29455: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij.
29240: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement.
6542: WRIGHT, Irene A. (Red). - Nederlandsche zeevaarders op de eilanden in de Caraïbische zee en aan de kust van Colombia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648 (9). Documenten hoofdzaakelijk uit het Archivo General de Indias te Sevilla. Met vertaling der documenten door C.F.A. van Dam.
1982: WRIGHT, Marie Robinson. - The new Brazil. Its resources and attractions, historical, descriptive, and industrial.
15883: WRIGHT, Denis. - The English amongst the Persians during the Qujar period 1787-1921.
34136: WURZBACH, Alfred von. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitete. Mit mehr als 3000 Monogrammen. 3. Ausgabe.
26566: YK, Cornelis van. - De Nederlandsche scheepsbouw-konst open gestelt. Vertoonende naar wat regel; of evenredenheyd, in Nederland meest alle scheepen werden gebouwd; mitsgaders masten, zeylen, ankers, en touwen, enz. daar aan gepast. Delft, Andries Voorstad, 1697. Facsimile edition.
25399: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - The constitution of the Reformed Dutch Church of North America with an appendix, containing formularies for the use of the churches together with the rules and orders for the government of the General Synod. The catechism, arcticles of faith, canons of the synod of Dordrecht, and lithurgy.
20591: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XIV, 68th number.
20590: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XI, 58th number.
20208: NEW YORK. - Official report of the Great Union Meeting held at the Academy of Music, in the city of New York, December 19th, 1859.
36161: YOUNG, Alexander. - Chronicles of the Pilgrim Fathers of the colony of Plymouth, from 1602 to 1625. Now first collected from original records and contemporaneous printed documents, and illustrated with notes.
37349: YOUNG, E.R. - Avonturen van drie jongens in Noord-Canada. Vrij naar het Engelsch door A. Werumeus Bunning.
31681: YOUNG, George. - Het leven en de reizen van Kapitein James Cook, beschreven naar naauwkeurige berigten in zijne dagboeken en andere bescheiden voorhanden. Uit het Engelsch.
36619: YULE, Henry. - The book of Ser Marco Polo, the Venetian concerning the kingdoms and marvels of the East. Translated and edited, with notes. Third edition, revised throughout in the light of recent dfiscoveries by Henri Cordier. With a memoir of Henry Yule by his daughter Amy Frances Yule.
36557: YUSUF, M. - Katalogus manuskrip dan skriptorium Minangkabau.
5840: ZACH, Paul & Mary Jane EDLESON. - Jakarta.
36093: SHEYKH-ZADA. - The history of the forty vezirs or the story of the forty morns and eves. Written in Turkish .. done into English by E.J.W. Gibb.
35265: ZADEH, Kemal Pascha. - Histoire de la Campagne de Mohacz de Suleiman. Publiée pur la première fois avec la traduction francaise et des notes par M. Pavet de Courteille.
34362: ZAHN, R. - De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka).
29118: ZALM, Leo van der. - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman.
25767: ZANDVLIET, Kees. - De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. In samenwerking met Leonard Blussé, Wim van den Doel, Remco Raben en Harm Stevens.
20004: ZANDVLIET, Kees. - Mapping for money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries.
7381: ZEE, Daniël van der. - Batavia de koningin van het Oosten. The queen of the East. Uitgave der gemeente Batavia.
2815: ZEE, Henri van der. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein (1717-1747).
33029: ZEEBERG, Jaap Jan. - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya - a renaissance voyage of discovery. With contributions by Pieter Floore.
29707: ZEEBERG, Jaap Jan. - Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
22165: ZEEBERG, Jaap Jan & Pieter FLOORE. (Red.). - Nova Zembla. Recente expedities in het Noordpoolgebied. Met bijdragen van Pieter Floore, Rene Gerritsen, Mark Glotzbach, Jan Goos, Frans Heeres, Taco Slagter, Jan Jaap Zeeberg.
34958: ZEGGELEN, Marie C. van. - De Hollandsche vrouw in Indië. Brieven van een zwervelinge. 2e druk.
37186: ZEGGELEN, W.J. & A. ISING. (Red.). - Nieuw Nederlandsch prentenboek. Nuttig en onderhoudend allerlei voor jonge heeren en jonge jufvrouwen, die al wat gezien en gehoord, wat geleerd en gelezen, wat gedacht en begrepen hebben, en die daarom toch wel gaarne nog iets meer willen zien en lezen om hunne oogen en hersenen op eene vermakelijke wijze bezig te houden; benevens alle andere groote en kleine dames en heeren.
36212: NOVA ZEMBLA - NOVAYA ZEMLYA. - 'Behouden huys' op Nova - Zembla.
9793: ZEYDNER, W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
36238: ZIEGENBALG, Bartholomäus & Heinrich PLUTSHAU. - Propagation of the gospel in the East: being an account of the success of two Danish missionaries, lately sent to the East Indies, for the conversion of the heatherns in Malabar. In several letters to their correspondents in Europe. Rendered into English from the High-Dutch. Second edition.
19744: ZIEL, H.F. de. - Johannes King. Life at Maripaston.
5368: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
36175: ZIKKEN, Aya. - De tuinen van Tuan Allah.
36176: ZIKKEN, Aya. - Een land als Maleisië. Reisverhaal.
36174: ZIKKEN, Aya. - Sarung, sari en samfu. Een reis door Maleisië en Noord-Borneo.
36129: ZIKKEN, Aya. - Landing op Kalabahi.
34258: ZIMMERMANN, G.P.H. - Kaart van de rivier de Suriname.
29175: ZIMMERMANN, W.F.A. (Carl Gottfried Wilhelm VOLLMER - Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur.
17501: ZIMMERMANN, (Eberhard August Wilhelm) von. - Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts. Jahrgang II.
37195: ZIMMERMANN, W.F.A. - De aardbol en zijne natuurwonderen. Een volkshandboek over natuurkundige aardrijksbeschrijving. Voor Nederland bewerkt naar het Hoogduitsch. 2e, veel vermeerderde en verbeterde druk.
36096: ZINKEISEN, Johann Wilhelm. - Geschichte des Osmanischen Reichs in Europa. Erster Theil. Urgeschichte und Machsthum des Reiches bis zum Jahre 1453.
615: ZOETMULDER, P.J. & S.O. ROBSON. - Old Javanese - English dictionary.
8594: ZONDERVAN, Henri. - Land en volk van 'onze oost' in het bijzonder van Java.
14728: ZONNEVELD, Peter van. - Het stempel van Batavia.
1552: ZORGDRAGER, Cornelis Gijsbertsz. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk.
35812: ZOUTMAN, Johan Arnold. - Plan van den zeeslag, tusschen de Engelsche scheepsmagt, onder den Adm. Parker, en het Hollandsch eskader, onder den Schout bij Nacht Zoutman, op den 5den augustus 1781, tusschen 9 en 10 uuren, wanneer de linie van gevegt nog niet gebroken was.
37251: ZUBLI, N.H. Tatum. - Poëzij.
29065: ZUIDHOEK, Arne. - De mooiste schepen van De Holland West-Afrika Lijn.
30559: ZURING, J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van Brazilië.
37620: ZUYLEN, Belle van. - Je bent een allerbeminnelijkste dwaas. Belle van Zuylen in briefwisseling met Benjamin Constant. Vertaling en voorwoord Greetje van den Bergh.
2774: ZWAAG, Jaap van der. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië.
2439: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman. 1809-1887.
13707: ZWEERS, L. - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
6324: ZWIER, Willem. - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon).
14628: ZWIERLEIN, Frederick .J. - Religion in New Netherland. A history of the development of the religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664.
11617: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik.
[an error occurred while processing this directive]

5/9