Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
33793: VOS, Willem. - De bouw van een Oost-Indiëvaarder. (Batavia). Visie op de bouw van een Hollands spiegelretourschip in de Gouden Eeuw & Bouwtekeningen van een Hollands spiegelretourschip.
37025: VOS, Arent D. - Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel. Waardestellende onderzoeken in de westelijke Waddenzee (Burgzand).
14494: VOS, H.B. - Kratonkoetsen op Java.
9825: VOS, Reinout. - Koopman en koning. De VOC en de Maleise tinhandel 1740-1800. Merchant and monarch The VOC and the Malay tin trade, 1700-1800.
36561: VOSKUIL, Robert & Rob van DIESSEN. - Batavia 1937-1941. De fotocollectie Thomassen à Theussink van der Hoop.
34807: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - Zilver uit de tijd van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie.
23918: VOSKUIL, R.P.G.A. - Batavia. Beeld van een stad.
15875: VOSKUIL, R.P.G.A. - Bandoeng. Beeld van een stad. Bijdragen van C.A. Heshusius, K.A. van der Hucht, V.F.L. Pollé, H.G. Spanjaard. 2nd edition.
11437: VOSKUIL-GROENEWEGEN, S.M. - Zilver uit de periode van de Verenigde Oostindische Compagnie. 17de en 18e eeuw. Collectie Haags Gemeentemuseum.
7549: VREDENBERG-ALINK, J.J. - Spiegel der wereld. Nederlandse kaartmakers en hun werk.
14920: VREDENBREGT, Jacob. - De Baweanners in hun moederland en in Singapore. Een bijdrage tot de kulturele antropologie van zuidoost-Azië.
35969: VREEDE-DE STUERS, C. - Adriana (de Stuers). Een kroniek van haar Indische jaren, 1809-1840.
29535: VREEDE BIK, P(ieter). - De vrije arbeid te Soerabaija, getoetst aan de waarheid.
28119: VREEDE, A.C. & J.G.H. GUNNING. - Fac-simile's van Javaansche brieven ten gebruike bij het onderwijs in het Javaansch.
13573: VREEDE, G.G. - Lettres et négociations de Paul Choart, seigneur de Buzanval, ambassadeur ordinaire de Henri IV en Hollande, et de François d'Aersssen, agent des Provinces-Unies en France. (1598, 1599.) Suivies de quelques pièce diplomatique concernant les années 1593-1596, et 1602-1606. Publiées pour la premiere fois.
35842: VRIES, R.W.P. de. - M.A.J. Bauer.
35392: VRIES, R.W.P. de. - Americana in commemoration of the Hudson-Fulton celebration. Catalogue of books, maps, prints, portraits offered for sale at prices affixed.
35372: VRIES, Jan de. - Verzwegen zeeheld. Jacob Benckes (1637-1677) en zijn wereld.
36876: VRIES, H.P. de. - Lezing gehouden over de 'Toekomst van Curaçao in verband met de opening van het Panama Kanaal' in een vergadering van de Groep Nederlandsche Antillen van het Algemeen Nederlandsch Verbond op 20 juli 1909.
26650: VRIES, Dirk de. - Uit de kaartenwinkel van de VOC. Catalogus van zeekaarten van de Verenigde Oostindische Compagnie in de collectie Bodel Nijenhuis.
2660: VRIES, Dirk Hendrik de. - Een Amsterdams koopman in de Molukken 1883-1901. Ingeleid en samengesteld door Ruard Wallis de Vries.
20364: VRIES, Jan de. - Volksverhalen uit Oost-Indië (sprookjes en fabels). Deel II.
15843: VRIES, S(imon) de. - Curieuse aenmerckingen der bysonderste Oost en West-Indische verwonderens-waerdige dingen; nevens die van China, Africa, en andere gewesten des werelds.
14302: VRIES, Abraham de. - Brief van A. de Vries aan A.D. Schinkel, over Guichard's notice sur le speculum humanae salvationis, met drie bijlagen tot staving der naauwkeurigheid van het verhaal van Junius wegens de uitvinding der boekdrukkunst en ter wederlegging der meening: dat Coster koster zou geweest zijn.
14202: VRIES, D. de (Ed.). - Kaarten met geschiedenis 1550-1800. Een selectie van oude getekende kaarten van Nederland uit de Collectie Bodel Nijenhuis.
869: VRIES, David Pietersz. de. - Straat-en bochtvaarders zijnde het korte historiael ende journaels aenteyckeninge van drie voyagiens .. waer in verhaelt werd wat batailjes hy te water gedaen heeft: yder landtschap zijn gedierte, gevogelt, was soorte van vissen, ende wat wilde menschen naer't leven geconterfaeyt, ende van de bosschen ende ravieren met haer vruchten 1619-1625. Voorafgegaan door een toelichting van M. Visser, met een woord vooraf van J.C.M. Warnsinck.
33361: VRIEZE, C.L. de. - Korte beschryving van de stad Jerusalem, benevens hare voorsteden, zoo als deze bestond ten tyde van O.H. Jesus-Christus; volgens de gewyde en ongewyde geschiedenisschryvers.
720: VRIJMAN, L.C. - Slavenhalers en slavenhandel.
36552: VROKLAGE, B.A.G. - Ethnographie der Belu in Zentral-Timor.
33107: VROLIJK, Arnoud, Jan SCHMIDT, Karin SCHEPER. - Turcksche boucken. De oosterse verzameling van Levinus Warner, Nederlands diplomaat in zeventiende-eeuws Istanbul. The Oriental collection of Levinus Warner, Dutch diplomat in seventeenth-century Istanbul.
32185: VROON, Leonardo José. - De bevolkingstheecultuur in de residentie West-Priangan.
5147: VUUREN, Louis van. - Het gouvernement Celebes. Proeve eener monographie. Deel I.
642: VUYK, Beb. - Het hout van Bara.
36502: VUYK, Beb. - Groot Indonesisch kookboek. Met magnetron-adviezen van Constance Lamberts en Hélène Matze. 24e druk.
11387: WAARDENBURG, J.J.C.H. van. - De invloed van den landbouw op de zeden, de taal en letterkunde der Atjèhers.
13933: WACHLIN, Steven. - Woodbury & Page. Photographers Java. With a contribution by Marianne Fluitsma and Gerrit Knaap.
7071: WAGENAAR, L.J. - Galle, VOC-vestiging in Ceylon. Beschrijving van een koloniale samenleving aan de vooravond van de Singalese opstand tegen het Nederlandse gezag, 1760.
4628: WAGENAAR, Lodewijk J. - Het eiland Onrust bij Batavia als onderdeel van het VOC-scheepsbedrijf in de 17de en 18de eeuw.
36407: WAGENAAR, Lodewijk & Mieke BEUMER. - Esaias Boursse's 'Tijkenboeck'': a pictorial catalogue of people working and living in and around Colombo, 1662.
33969: WAGENAAR, Lodewijk. - Kaneel en olifanten. Sri Lanka en Nederland sinds 1602.
33724: WAGENAAR, Lodewijk. (Red.). - Aan de overkant. Ontmoetingen in dienst van de VOC en WIC (1600-1800).
29088: WAGENAAR, L.J. - In het kielzog van de VOC. Levende historie.
27798: WAGENAAR HUMMELINCK, P. - Rotstekeningen van Curaçao, Aruba en Bonaire. The prehistoric rock drawings of Bonaire and Curaçao.
18157: WAKEFIELD, Edward Jerningham. - Adventure in New Zealand. An abridgement, edited by Joan Stevens.
4949: WAL, S.L. van der (Red.). - Besturen overzee. Herinneringen van oud-ambtenaren bij het binnenlandse bestuur in Nederlandsch-Indië. Met een inleiding.
30241: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch.
30155: WALBEEHM, A.H.J.G. - Javaansch leesboek behoorende bij de woordafleiding in het Javaansch.
30091: WALBEEHM, A.H.J.G. - De taalsoorten in het Javaansch. 1e stuk.
29975: WALBEEHM, A.H.J.G. - Het dialekt van Tegal.
29908: WALBEEHM, A.H.J.G. - De woorden als zinsdeelen in het Javaansch.
21337: WALDA, Dick. - Gevangen in het ijs. De overwintering van Willem Barents op Nova Zembla.
20275: WALES, S.H. - State sovereignty and slavery. Speech delivered at Bridgeport, Conn., March, 1865. Pending the State election.
36624: WALKER, J.W.G. - Ocean to ocean. An account personal and historical of Nicaragua and its people.
36762: WALKER, William. - The war in Nicaragua.
35153: WALKER, Eric Anderson. - The Great Trek. 2nd edition.
7418: WALL, V.I. van de. - Oude Hollandsche bouwkunst in Indonesië. Bijdrage tot de kennis van de Hollandsche koloniale bouwkunst in de XVIIde en XVIIIde eeuw.
7298: WALL, V.I. van de. - Indische landhuizen en hun geschiedenis. Deel I.
37048: WALL, V.I. van de. - Korte gids voor Oud-Banten.
2267: WALL, V.I. van de. - De Nederlandsche oudheden in de Molukken.
16281: WALL, V.I. van de. - De bovenlichten van de toko Merah in het Museum te Batavia.
12576: WALL, V.I. van de. - Het Hollandsche koloniale barokmeubel. Bijdrage tot de kennis van het ebbehouten meubel omstreeks het midden der XVIIde en het begin der XVIIIde eeuw.
1228: WALL, V.I. van de. - Oude Hollandsche buitenplaatsen van Batavia. Deel I. 2e vermeerderde druk.
7947: WALLACE, D(onald) Mackenzie. - La Russie. Le pays - les institutions - les moeurs. Traduit de l'Anglais par H. Bellenger.
21688: WALLACH, Janet. - Koningin van de woestijn. Gertrude Bell, raadgever van koningen, avonturier, bondgenoot van Lawrence of Arabia.
34782: WALLE, Johan van de. - Beneden de wind. Herinneringen aan Curaçao.
33170: WALLE, Johan van de. - Een vlek op de rug.
5986: WALRAVEN, Willem. - Eendagsvliegen. Journalistieke getuigenissen uit kranten en tijdschriften.
11412: WALRAVEN, Willem. - Brieven. Aan familie en vrienden 1919-1941. Biografische inleiding van F. Schamhardt. 2e vermeerderde druk.
1745: WALSH, Thomas. - Journal of the late campaign in Egypt: including descriptions of that country, and of Gibraltar, Minorca, Malta, Marmorice, and Macri; with an appendix; containing official papers and documents.
9774: WALSH. - Explorations en Normandie: Rouen.
30714: SCHEEPSTRA & WALSTRA. - Schoolplaat met afbeelding van de hektjalk Op Hoop van Zegen. 1e serie, 3e druk.
36719: WALTERIDA (ps. Blanche M.J. Caron). - Een Indisch meisje en andere Indische verhalen.
32122: WALTMANS, H. - Suriname 1650-2000. Een politieke studie.
33150: WALVIN, James. - Black Ivory. A history of British slavery.
33646: WAMELEN, Carla van. - Family life onder de VOC. Een handelscompagnie in huwelijks- en gezinsleven.
32775: WANGEMANN, Theodor. - Maléo en Sekoekoeni. Vertaal uit die Duits deur J.F.W. Grosskopf. Uitgegee en toegelig deur G.P.J. Trümpelmann met 'n opsomming in Engels vertaal deur A. Ravenscroft.
33464: WARNARSARIE. - WARNARSARIE. 1848. Letterkundig jaarboekje. Uitgegeven door I. Munnich.
613: WARNECK, Joh. - Toba-Batak-Deutsches Wörterbuch. Mit den Ergänzungen von Joh. Winkler. Neu herausgegeben von R. Roolvink. Mit einem Register Deutsch-Batak von K.A. Adelaar.
32010: WARNER, Oliver. - Fighting sail. Three hundred years of warfare at sea. Foreword by Mountbatten of Burma.
15775: WARNSINCK, J.C.M. - Abraham Crijnssen. De verovering van Suriname en zijn aanslag op Virginië in 1667.
6136: WASSING-VISSER, Rita & Martine P. WOLFF. - Met andere ogen. 400 jaar afbeeldingen van Europeanen door verre volken.
5027: WASSING-VISSER, Rita. - Weefsels en adatkostuums uit Indonesië.
20505: WASSINK, J.Tj. - Kijk op Suriname.
31073: WATERMAN, K.J., J. JACOBS, Ch.T. GEHRING. (Red.). - Indianenverhalen. De vroegste beschrijvingen van Indianen langs de Hudsonrivier (1609-1680).
34792: WATERSON, Roxana. - The living house. An anthropology of architecture in South-East Asia.
7461: WATERTON, Charles. - Wanderings in South America. The north-west of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
23888: WATERTON, Charles. - Wanderings in South America, the North-West of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. New edition. Edited, with biographical introduction and explanatory index, by J.G. Wood.
8920: WATERTON, Charles. - Wanderings in South America, the north-west of the United States, and the Antilles, in the years 1812, 1816, 1820, & 1824. With original instructions for the perfect preservation of birds, etc. for cabinets of natural history. 2nd edition.
6569: WÄTJEN, H. - Das holländische Kolonialreich in Brasilien. Ein Kapitel aus der Kolonialgeschichte des 17 Jahrhunderts,
7007: WATSON, (Robert). - Histoire du regne de Philippe II, roi d'Espagne. Ouvrage traduit de l'Anglois.
35159: WATSON, Frederick. - De dierlyke wereld ter beschouwinge opengezet. Uit het Engelsch .. met merklyke verbeteringen en aantekeningen uitgegeeven door Cornelis Nozeman.
8144: WATSON, John Fanning. - Annals of Philadelphia, and Pennsylvania, in the olden time; being a collection of memoirs, anecdotes, and incidents of the city and its inhabitants, and of the earliest settlements of the inland part of Pennsylvania. Enlarged with many revisions and additions by Willis P. Hazard.
8686: WATTEVILLE, Vivienne de. - L'appel de l'Afrique. Séjour et méditations parmi les éléphants et les montagnes du Kenya. Préface et traduction de G. Jean-Aubry.
35966: WATUSEKE, F.S. & D.E.F. HENLEY. - C.C. Predigers Verhandeling over het plaatselijke bestuur en de huishouding van de Minahasa in1804.
25154: WEALE, B.L. Putnam (Bertram Lenox SIMPSON). - Manchu and Moscovite. Being letters from Manchuria written during the autumn of 1903.
3555: WEBER, R.E.J. - De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690.
2566: WEBER, R.E.J. - De beveiliging van de zee tegen Europeesche en Barbarijnsche zeeroovers 1609-1621.
20261: WEBSTER, Daniel. - Speech upon the subject of slavery; delivered in the United States Senate on Thursday, March 7, 1850.
31619: WECK, Wolfgang. - Heilkunde und Volkstum auf Bali.
36403: WEDUWEN, Arthur der. - Dutch and Flemish newspapers of the seventeenth century 1618-1700.
37007: WEEBERS, Robert C.M. - The Dutch settlement of Malacca. Influence of the ideas of the Flemish engineer Simon Stevin (1548-1620) on the design of the town and fort of Malacca.
12647: WEEDE, H.M. van. - Indische reisherinneringen.
25775: WEEL, H.B. van der. - 'In die kunst en wetenschap gebruyckt'. Gerrit Claeszoon Clinck (1646-1693), meester kunstschilder van Delft en koopman in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie.
31536: WEGENMAN, Willem. - Corruptie. Een Indische roman. Met een voorrede door J.H. Valckenier Kips.
17505: WEILL, F. - West-Indië. Van Looy's handelskaarten met tekst, onder toezicht van den directeur van het Bureau voor Handelsinlichtingen te Amsterdam.
36428: WEINTHAL, Leo. (Ed.). - The story of the Cape to Cairo Railway & River Route from 1887 to 1922. The romance of a great project and how it has materialised.
10229: WEISS, M.Ch. - L'Espagne depuis le règne de Philippe II jusqu'a l'avénement des Bourbons.
7469: WEISSENBORN, Thilly. - Vastgelegd voor later. Indische foto's (1917-1942). Verzameld door Ernst Drissen. Met een voorwoord van Olaf J. de Landell.
35012: WELCH, Sidney R. - Europe's discovery of South Africa.
26893: WELCH, Pedro L.V. - Slave society in the city. Bridgetown. Barbados 1680-1834.
35607: WELDEREN, Louis Marie van & Jan Hendrik van KINSBERGEN. - Brief van een Fransche volontair, aan boord van's lands kotter-schip Ajax; gecommandeerd door den Heere Graave van Welderen, in dato 9 Augustus. ... Nog heeft men een brief geschreven aan boord van het schip De Admiraal Generaal, gecommandeert by Capitein van Kinsbergen ...
33707: WELDEREN RENGERS, D.W. van. - The failure of a liberal colonial policy. Netherlands East Indies, 1816-1830.
34860: WELTEVREDEN. - Het gebouw der Levensverzekering Mij. Dordrecht, aan Noordwijk te Weltevreden.
3940: WELZL, Jan. - Dertig jaren onder de kluizenaars van de Pool. Bewerkt door P.J.A.Boot.
14882: WENNEKES,Wim. - Gouden handel. De eerste Nederlanders overzee, en wat zij daar haalden.
13605: WENSINCK, A.J. & J.H. KRAMERS. - Handwörterbuch des Islam.
26452: WENTHOLT, Arnold. (Red.). - In kaart gebracht met kapmes en kompas. Met het koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap op expeditie tussen 1873 en 1960.
12824: WENTHOLT, A.D. & C. BORSTLAP. - Brug over den oceaan. Een eeuw geschiedenis van de Holland Amerika Lijn.
6571: WERD, G. de. (Hrsg.). - Soweit der Erdkreis reicht. Johann Moritz von Nassau-Siegen 1604-1679.
32159: WERING, Koos van. - Indische 'waarheden'. Spotprenten uit (de) koloniale tijd. Uit de collectie van Koos van Weringh.
35686: WERMESKERKEN, Henri van. - Een Indisch binnenhuisje.
28883: WERMESKERKEN, Henri van. - Een Indisch binnenhuisje. 2e druk.
35939: WERTHEIM, W.F. - Doopceel van de dichter van de vloekzang. Drie telgen van het geslacht Roorda van Eysinga.
34302: WERTHEIM, W.F., A.H. WERTHEIM-GIJSE WEENINK. - Ketters en kwezels. Regenten en rebellen.
4615: WERUMÉUS BUNING, Arnold. - Een kijkje in Java.
8296: WERUMÉUS BUNING, Arnold. - In en om de kampong. Oost-Indische schetsen.
26802: WERZ, Bruno E.J.S. - 'Een bedroefd, en beclaaglijck ongeval'. De wrakken van de VOC-schepen Oosterland en Waddinxveen (1697) in de Tafelbaai.
25993: WESSELING, H.L. - Verdeel en heers. De deling van Afrika 1880-1914.
36264: WESSELS, C. - De Noord-westelijke doorvaart.
30707: WESSELS, L. - De voorstellen van de Indische regeering omtrent de gouvernements-koffiecultuur op Java en Sumatra's westkust.
30706: WESSELS, L. - De opheffing van het monopolie en de vervanging van de gedwongen koffiecultuur op Java door een staatscultuur in vrijen arbeid.
16023: WESSELS, C. - Portugeezen en Spanjaarden in den Indischen archipel tot aan de komst van de O.I.Compagnie 1515-1605.
10504: WESSELS, C. - De geschiedenis der r.k. missie in Amboina; vanaf haar stichting door den H. Franciscus Xaverius tot haar vernietiging door de O.I.Compagnie 1546-1605. Volgens de oudste gedrukte gegevens en een groot aantal onuitgegeven documenten.
32289: WEST, Benjamin. - The death of General Wolfe.
36083: WESTARP, Eberhard-Joachim von. - Unter Halbmond und Sonne. Im Sattel durch die asiatische Türkei und Persien.
4149: WESTENDORP BOERMA, J.J. - Briefwisseling tussen J. van den Bosch en J.C. Baud 1829-1832 en 1834-1836.
35621: WESTENENK, L.C. - De Minangkabausche Nagari. 3e vermeerderde uitgave.
28097: WESTENENK, L.C. - Atjèhsche tolk. Lijst der meest voorkomende woorden en enkele samenspraken.
10040: WESTENENK, L.C. - Het rijk van Bittertong. Met een biografie van den schrijver door H.T. Damsté.
36837: WESTERMANN, Jan Hugo. - The geology of Aruba.
25450: WESTERVELT, Frances A. - Bergen County New Jersey. Marriage records copied from the entries as originally made at the court house by the ministers and justices of the Peace of the country (1797-1865).
35018: WET, Christiaan Rudolf de. - Three years war (October 1899-June 1902).
31773: WETTENGL, K. (Red.). - Maria Sibylla Merian 1647-1717. Kunstenares en natuuronderzoekster.
11340: WEULE, Karl. - Negerleben in Ostafrika. Ergebnisse einer ethnologischen Forschungsreise. 2. Auflage.
32041: WEVER, Henk. - Hedendaagse Nederlandse zeeschilders. Contemporary Dutch sea painters.
23117: WEVER, D. de, A. KIESKAMP. (Red.). - Het is geen kolonie, het is een wereld. Vrouwen bereizen en beschrijven Indië 1852-1912. Ida Pfeifer, Augusta de Wit, Anna Weber-van Bosse, Marie van Zeggelen, Carry van Bruggen, Aletta Jacobs, Dé-lilah.
818: WEVER, Jan. - Journaal der merkwaardige reizen van Jan Wever (van West-Terschelling) naar Turkije, Oost-Indië, China, Noord- en Zuid-Amerika, ter walvischvaart bij Groenland, enz. loopende van 1847 tot 1904. Ingeleid door A.B. van Deinse.
36431: WHALING. - - Reverse painting on glass of Jonah and the whale. With houses and a ship in the background.
21394: WHEELER, J.Talboys. - Early records of British India: a history of the English settlements in India. Reprint.
25554: WHYMPER, Fréderick. - Voyages et aventures dans l'Alaska (ancienne Amérique Russe). Ouvrage traduit de l'Anglais avec l'autorisation de l'auteur par Émile Jonveaux.
8320: WHYMPER, Edward. - Travels amongst the Great Andes of the Equator. 2nd edition.
5002: WICHMANN, Arthur. - Bericht über eine im Jahre 1888-89 im Auftrage der Niederländischen Geographischen Gesellschaft ausgeführte Reise nach dem Indischen Archipel.
31747: WICHMANN, Yrjö. - Wotjakische Sprachproben. Im Auftrage der Finnisch-Urgrischen Gesellschaft.
12767: WICKEVOORT CROMMELIN, Hendrik Samuel Maximilaan. - Een herlevend volk. Schets van de Japanners en hun land.
37030: WIDJOJO, Muridan. - The revolt of Prince Nuku. Cross-cultural alliance-making in Maluku, c. 1780-1810.
6537: WIECHEN, Peter van. - Hollandse bakstenen langs de Atlantische Oceaan. Een tocht langs de bouwwerken van de West-Indische Compagnie.
26026: WIECHEN, Peter van. - Vademecum van de Oost- en West-Indische compagnie. Historisch-geografisch overzicht van de Nederlandse aanwezigheid in Afrika, Amerika en Azië vanaf 1602 tot heden.
31072: WIEDER, F.C. - De stichting van New York in juli 1625. Reconstructies en nieuwe gegevens ontleend aan de Van Rappard documenten. 's Gravenhage, 1925. Reprint.
1971: WIEDER, F.C. - Tasman's kaart van zijn Australische ontdekkingen 1644. 'De Bonaparte-kaart'. Gereproduceerd op de ware grootte in goud en kleuren naar het origineel in de Mitchell Library, Sydney.
31173: WIEGER, Léon. - Folk-lore Chinois moderne.
32111: WIENCEK, Henry. - The Hairstons. An American faimily in black and white.
247: WIERINGA, F.M. (Ed.). - De Vereenigde Oostindische Compagnie in Amsterdam. Verslag van een werkgroep.
24588: WIERINGA, P.A.C. - De oudste boeren-republieken Graaff-Reinet en Zwellendam van 1775 tot 1806.
29265: WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. - Onze koloniale staatkunde. Een beroep op het Nederlandsche volk.
29221: WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. - De koloniale kwestie.
29219: WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. - De agrarische wet.
29212: WIJCK, H(erman) C(onstantijn) van der. - De koloniale kwestie. 2e, herziene uitgaaf.
12500: WIJCK, Herman van der. - De Nederlandsche Oost-Indische bezittingen onder het bestuur van den Kommissaris Generaal du Bus de Gisignies. (1826-1830).
34768: WIJK, J.E. van. - Gedenkwaardige voorvallen uit de geschiedenis der Nederlanders in den Oost-Indischen archipel. 3e druk.
32541: WIJK, J.E. van. - Java, beschrijving van de aardrijkskundige gesteldheid, het bestuur, de gebruiken en instellingen op dat eiland. 2e druk.
6213: WIJNAENDTS VAN RESANDT, W. - De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare Buiten-Comptoiren in Azië.
36958: WIJNAENDTS FRANCKEN, C.J. - Door West-Indië. Antillen - Panama - Venezuela - Britisch Guyana - Suriname.
36560: WIJNGAARDEN, J.K. - Sawuneesche woordenlijst. Met een voorwoord van C. Poensen.
16961: WIJNMALEN, Th(eodor) Ch(arles) L(ion). - Deportatie naar Oost- of West-Indië. Rede uitgesproken in het Indisch Genootschap te 's Gravenhage. Gevolgd door eene nadere toelichting, uit onuitgegeven officiëele bescheiden geput, een nota van Ph(ilip) J(ohannes) Bachiene en de debatten in de vergadering van den 9den maart 1875.
1756: WILD, John James. - At anchor. A narrative of experiences afloat and ashore during the voyage of H.M.S. 'Challenger' from 1872 to 1876.
29724: WILDE, A(ndries) de. - De Preanger regentschappen op Java gelegen.
35454: WILDEMAN, Diederick. - De wereld in het klein. Globes in Nederland.
3751: WILKENS, Jacob en Jacob van NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy.
32792: WILKENS, Jacob & Jacob van NECK. - De vierde schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Wilkens en Jacob van Neck (1599-1604). Uitgegeven door H.A. van Foreest en A. de Booy. Deel I: Inleiding & de journalen (met toelichtingen).
11901: WILKES, Charles. - Narrative of the United States exploring expedition, during the years 1838, 1839, 1840, 1841, 1842.
36273: WILKINS, Hubert. - Onder het ijs naar de Noordpool (de Wilkins-Ellsworth duikboot expeditie). Geautoriseerde vertaling van R.H.H. Nahuys.
36305: WILKINSON, Alec. - De ijsballon. Een dramatische ontdekkingsreis naar de Noordpool. Vertaald door Ruud van de Plassche.
23285: WILLEMS, W., R. RABEN, E. SERIESE, L van der LINDEN en U. BOSMA. (Red.). - Uit Indië geboren. Vier eeuwen familiegeschiedenis.
8572: WILLEY, Austin. - The history of the antislavery cause in state and nation.
29303: WILLIAMS, John Brown. - The New Zealand journal 1842-1844. Edited with an account of his life by Robert W. Kenny.
28548: WILLIAMS, Thomas & James CALVERT. - Fiji and the Fijians. Edited by George Stringer Rowe.
25543: WILLIAMS, Sherman. - New York's part in history.
10869: WILLIAMS, John. - A narrative of missionary enterprises in the South Sea Islands; with remarks upon the natural history of the islands, origin, languages, traditions, and usages of the inhabitants. 9th edition.
34524: WILLIAMSON, James A. - The voyages of the Cabots and the English discovery of North America under Henry VII and Henry VIII.London, 1929. Reprint.
33056: WILLINK, Robert Joost. - The fateful journey. The expedition of Alexine Tinne and Theodor von Heuglin in Sudan (1863-1864).
28993: WILLINK, Daniel. - Amstellandsche Arkadia, of beschryving van de gelegenheit, toestant en gebeurtenissen van Amstellandt, met deszelfs onderhoorige dorpen, heerlykheden, ambachten, lusthoven, wateren, enz. In orde geschikt, en nader overzien, door .. Gerrit Schoemaker.
34982: WILLMET, Johannes. - Lexicon linguae Arabicae in Coranum Haririum et vitam Timuri.
35472: WILMERDING, John. - Paintings by Fitz Hugh Lane. With contributions by Elizabeth Garrity Ellis, Franklin Kelly, Earl A. Powell, III, Erik A.R. Ronnberg.
2755: WILS, Esther. (Red.). - Tropenecht. Indische en Europesche kleding in Nederlands-Indië. (1870-1950). Samenstelling Dorine Bronkhorst.
31558: WILSEN, (Frans Carel). - Lain dooeloe, lain sakarang, of voorheen en thans. Schetsen uit Oost-Indië.
36709: WILSON MOORE, Rachel. - Journal of Rachel Wilson Moore, kept during a tour to the West Indies and South America, in 1863-64. With notes from the diary of her husband; together with his memoir. (Edited by) George Truman.
36380: WILSON, Edward. - Diary of the 'Terra Nova' Expedition to the Antarctic 1910-1912. An account of Scott's last expedition edited from the original manuscripts in the Scott Polar Research Institute and the British Museum by H.G. R. King. Forword by Charles Wright.
29295: WINCHESTER, Simon. - Krakatoa. The day the world explored 27 August 1883.
30998: WINCKEL, Ch.Wf. - Brief uit den vreemde.
10556: WINCKEL, L.F.A. - De militaire loopbaan van den luitenant-generaal Karel van der Heyden.
35205: WINDHAM, Charles. - The Crimean Diary and letters of Lieut.-General Sir Charles Ash Windham, with observations upon his services during the Indian mutiny and an introduction by Sir William Howard Russell. The whole edited by Major Hugh Pearse.
36920: WINDT, Igma & Florimon van PUTTE. - Curaçao en poche. Curaçao op zak / Körsou na man.
12164: WINIUS, G.D. & M.P.M. VINK. - The merchant-warrior pacified. The VOC (The Dutch East India Company) and its changing political economy in India.
5662: WINK, P. - De onderafdeeling Lais in de residentie Bengkoeloe.
35790: WINK, P. - De ontwikkeling der inheemsche rechtspraak in het gewest Benkoelen.
2913: WINKEL-RAUWS, H. - Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627.
10771: WINKELMAN, P.H. (Red.). - Bronnen voor de geschiedenis van de Nederlandse Oostzeehandel in de zeventiende eeuw.
31973: WINKLER, Tiberius Cornelis. - Op en in de aarde.
32474: WINSCHOOTEN, Wigardus van. - De seeman. Maritiem woordenboek van Wigardus à Winschooten. Hertaald en ingeleid door Hans Beelen, Ingrid Biesheuvel en Nicoline van der Sijs.
36387: WINTER, Nicolaas Simon van. - Monzongo, of de koninglyke slaaf. Treurspel.
30482: WINTER, Carel Frederik. - Javaansche zamenspraken. Uitgegeven met een bijvoegsel bij het Javaansch woordenboek door S. Keyzer. Dl. II: zamenspraken over slokas, paribasans, wangsalans en andere onderwerpen.
30168: WINTER, Carel Frederik. - Het boek Adji-Saka, oude fabelachtige geschiedenis van Java, van de regering van vorst Sindoela te Galoeh tot aan de stichting van Madja-Paït, door vorst Soesoeroeh; uit de poëzie in Javaansch proza overgebragt. (Uitgegeven) door J.J.B. Gaal en T. Roorda met een uitvoerig bijvoegsel tot het woordenboek der Javaansche taal van Gericke en Roorda.
31764: WIRKUS, Faustin & Taney DUDLEY. - De blanke negerkoning. Hoe een Amerikaansche sergeant der mariniers op het eiland La Gonave tot koning werd gekroond. Met een voorrede van William B. Seabrook. Vertaald door J.L.J.F. Ezerman.
35788: WIRZ, Paul. - Die Ornamentik und insbesondere die Darstellung menschlicher Formen in der Kunst von holländisch Süd-Neu-Guinea.
35774: WIRZ, Paul. - Head-hunting expeditions of the Tugeri into the Western division of British New Guinea.
6211: WISELIUS, S.I.Z., J. van der STEEGE en J.A. de MIST. - Rapport van .. leden van den Asiatischen Raad, op een request van zich noemende participanten in de O.I.Comp. namens het Departement tot de Indische Zaaken, ter vergadering van bovengedachten Raad ingebragt op den 14 Januarij 1802, bij wijze van missive aan het staatsbewind der Bataafsche Republiek.
31583: WISELIUS, Jakob Adolf Bruno. - Het gevangenis- en dwangarbeidstelsel in Nederland- en in Britsch-Indië, gevolgd door een opstel over de jute-aanplant en jute-spinnerijen in Bengalen.
37003: WIT, Augusta de. - Java. Feiten en fantasiën. In het Nederlandsch vertaald onder toezicht van de schrijfster door Cornelie van Oosterzee.
5360: WIT, Augusta de. - Facts and fancies about Java. 2nd edition, revised and enlarged.
10044: WIT, Augusta de. - De wake bij de brug. 2e druk.
9824: WITH, Karl. - Java. Buddhistische und Brahmanische Architektur und Plastik auf Java. Neue gekürzte Ausgabe.
3732: WITSEN, Nicolaas. - Moscovische reyse 1664-1665. Journaal en aantekeningen. Uitgegeven door Th.J.G. Locher en P. de Buck.
37020: WITSEN, Nicolaes. - Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier: waer in wijtlopigh wert verhandelt, de wijze van scheeps-timmeren, by Grieken en Romeynen: scheeps-oeffeningen, strijden, tucht, straffe, wetten en gewoonten. Beneffens evenmatige grootheden van schepen onses tijts, ontleent in alle hare deelen: verschil van bouwen tusschen uitheemschen en onzen landaert: Indisch vaertuygh: galey-bouw: hedendaegsche scheeps-plichten: verrijckt met een reex verklaerde zee-mans spreeck-woorden en benamingen. Amsterdam 1671. Reprint.
13486: WITT, Johan de. - - Resolutien der .. Staten van Hollandt ende West-Vriesland .. genomen zedert den aenvangh der bedieninge van .. Johan de Witt als raedt-pensionnaris .. 1653 .. 1668. (And:) Secrete resolutien .. 1653 .. 1668. 2 volumes. (and:) Brieven geschreven ende gewisselt tusschen .. Johan de Witt .. ende de gevolmaghtigden van den staedt der Vereenighde Nederlanden. 6 volumes. With engraved portrait after J. Houbraken. (And:) Verbael gehouden door .. H. van Beverningk, W. Nieupoort, J. van de Perre, en A.P. Jongestal, als gedeputeerden en extraordinaris ambassadeurs van de heeren Staeten Generael .. aen de Republyck van Engelandt. .. Vervullende ook de tydt en saecken die aen de brieven van .. J. de Witt en verdere ministers, omtrent de Engelsche negociatie, ontbreecken.
37053: WITTEVEEN, Menno. - Reinier Pauw en Amsterdam (1564-1636) De macht van een man en een stad
32507: WITTEVEEN, Menno. - Antonio van Diemen. De opkomst van de VOC in Azië.
26674: WITTEVEEN, Menno. - Een onderneming van landsbelang. De oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie in 1602.
5664: WOELDERS, M.O. - Het sultanaat Palembang 1811-1825.
33013: PANDJI WOELOENG. - PANDJI WOELOENG uit het Soendaasch in het Javaansch bewerkt door Pangeran Adipati Ario Mangkoe Negoro. Met verklaring der daarin voorkomende Kawiwoorden.
35791: WOENSDREGT, J. - De landbouw bij de To Bada' in Midden Selebes.
20660: EAST INDIAMAN WOESTDUYN. - Het vast-zeilen van het O.I.Comp. schip Woestduyn, op de Noorder-Rassen den 24 July 1779 - Het kappen van tuig en masten van het O.I.Comp. schip Woestduyn, op den 24 July des avonds om 8 uren 1779 - Het aan stukken slaan van het O.I.Comp. schip Woestduyn des nachts tusschen 10 en 12 uuren op den 24 July 1779 - Het redden van't volk van de wrakken van het O.I.Comp. schip Woestduyn des morgens vroeg op den 25 July 1779.
36141: WOILLEZ, Catherine Thérèse. - Emma, ou le Robinson des Demoiselles. 3me édition.
30741: WOLF, S.W. - Suriname, gisteren, vandaag, morgen. Portret van een oplevend land.
16377: WOLF, Edmund Jacob. - The Lutherans in America. A story of struggle, progress, influence and marvelous growth. With an introduction by H.E. Jacobs.
34820: WOLFF, M.P. (Red.). - Vijfentwintig jaar Stichting Cultuurgeschiedenis van de Nederlanders Overzee.
22753: WOLFF, H.J. - Historisch overzicht over Suriname 1613-1934.
36445: WØLLER, Johan. - Als officier van gezondheid naar Nederlands-Indië. Geautoriseerde vertaling uit het Deens door Greta Baars-Jelgersma. Ingeleid door L. van Vuuren.
25591: WOLLEY, Charles. - A two years' journal in New York and part of its territories in America. London, 1701. Reprint. With an introduction and notes by E. Gaylord Bourne.
35924: WONG, E. - Hoofdenverkiezing, stamverdeeling en stamverspreiding der boschnegers van Suriname in de 18e en 19e eeuw.
19264: WOOD, Thomas. - Cobbers. A personal record of a journey from Essex, in England, to Australia, Tasmania and some of the reefs and islands in the Coral Sea, made in the years 1930, 1931, and 1932.
20339: WOODMAN, H.D. (Ed.). - Slavery and the Southern economy. Sources and readings.
36071: WOODS, Henry Charles. - Washed by four seas. An English officer's travels in the Near East. With an introduction by Martin Conway.
36573: WOOLLAMS, Geoff. - A grammar of Karo Batak, Sumatra.
32766: WORDEN, N. (Ed.). - Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town.
26329: WORGAN, George B. - Journal of a First Fleet surgeon. (1788).
34345: WOUDE, Johan van der. - Coen consequent koopman.
30616: WOUDE, Johan van der. - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in Indië (1598-1614).
22924: WOUDE, Elisabeth van der. - Memorije van't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677 (uitgegeven) door Kim Isolde Muller.
582: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - Organieke hervorming in Ned.-Indië. Ontwerp van wet en memorie van toelichting.
578: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid.
29516: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister.
29455: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - De koffij-enquête in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij.
29240: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(eonard) van. - De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement.
6542: WRIGHT, Irene A. (Red). - Nederlandsche zeevaarders op de eilanden in de Caraïbische zee en aan de kust van Colombia en Venezuela gedurende de jaren 1621-1648 (9). Documenten hoofdzaakelijk uit het Archivo General de Indias te Sevilla. Met vertaling der documenten door C.F.A. van Dam.
1982: WRIGHT, Marie Robinson. - The new Brazil. Its resources and attractions, historical, descriptive, and industrial.
15883: WRIGHT, Denis. - The English amongst the Persians during the Qujar period 1787-1921.
34136: WURZBACH, Alfred von. - Niederländisches Künstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitete. Mit mehr als 3000 Monogrammen. 3. Ausgabe.
26566: YK, Cornelis van. - De Nederlandsche scheepsbouw-konst open gestelt. Vertoonende naar wat regel; of evenredenheyd, in Nederland meest alle scheepen werden gebouwd; mitsgaders masten, zeylen, ankers, en touwen, enz. daar aan gepast. Delft, Andries Voorstad, 1697. Facsimile edition.
7076: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK. - Year book of the Holland Society of New York, 1887-8.
35816: WAGENEN. - DUTCH NEW YORK. - Deed from the Van Wagenen family, conveying land from Evert van Wagenen and others to Goss van Wagenen in Dutch New York.
25399: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - The constitution of the Reformed Dutch Church of North America with an appendix, containing formularies for the use of the churches together with the rules and orders for the government of the General Synod. The catechism, arcticles of faith, canons of the synod of Dordrecht, and lithurgy.
20591: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XIV, 68th number.
20590: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XI, 58th number.
20208: NEW YORK. - Official report of the Great Union Meeting held at the Academy of Music, in the city of New York, December 19th, 1859.
36161: YOUNG, Alexander. - Chronicles of the Pilgrim Fathers of the colony of Plymouth, from 1602 to 1625. Now first collected from original records and contemporaneous printed documents, and illustrated with notes.
31681: YOUNG, George. - Het leven en de reizen van Kapitein James Cook, beschreven naar naauwkeurige berigten in zijne dagboeken en andere bescheiden voorhanden. Uit het Engelsch.
36619: YULE, Henry. - The book of Ser Marco Polo, the Venetian concerning the kingdoms and marvels of the East. Translated and edited, with notes. Third edition, revised throughout in the light of recent dfiscoveries by Henri Cordier. With a memoir of Henry Yule by his daughter Amy Frances Yule.
36557: YUSUF, M. - Katalogus manuskrip dan skriptorium Minangkabau.
5840: ZACH, Paul & Mary Jane EDLESON. - Jakarta.
36093: SHEYKH-ZADA. - The history of the forty vezirs or the story of the forty morns and eves. Written in Turkish .. done into English by E.J.W. Gibb.
34362: ZAHN, R. - De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka).
29118: ZALM, Leo van der. - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman.
20004: ZANDVLIET, Kees. - Mapping for money. Maps, plans and topographic paintings and their role in Dutch overseas expansion during the 16th and 17th centuries.
25767: ZANDVLIET, Kees. - De Nederlandse ontmoeting met Azië 1600-1950. In samenwerking met Leonard Blussé, Wim van den Doel, Remco Raben en Harm Stevens.
7381: ZEE, Daniël van der. - Batavia de koningin van het Oosten. The queen of the East. Uitgave der gemeente Batavia.
2815: ZEE, Henri van der. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein (1717-1747).
33029: ZEEBERG, Jaap Jan. - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya - a renaissance voyage of discovery. With contributions by Pieter Floore.
29707: ZEEBERG, Jaap Jan. - Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
22165: ZEEBERG, Jaap Jan & Pieter FLOORE. (Red.). - Nova Zembla. Recente expedities in het Noordpoolgebied. Met bijdragen van Pieter Floore, Rene Gerritsen, Mark Glotzbach, Jan Goos, Frans Heeres, Taco Slagter, Jan Jaap Zeeberg.
34958: ZEGGELEN, Marie C. van. - De Hollandsche vrouw in Indië. Brieven van een zwervelinge. 2e druk.
36212: NOVA ZEMBLA - NOVAYA ZEMLYA. - 'Behouden huys' op Nova - Zembla.
5835: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. van GOUDOEVER. - Sumatraantjes. Reisbrieven. 5e druk.
9793: ZEYDNER, W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
36238: ZIEGENBALG, Bartholomäus & Heinrich PLUTSHAU. - Propagation of the gospel in the East: being an account of the success of two Danish missionaries, lately sent to the East Indies, for the conversion of the heatherns in Malabar. In several letters to their correspondents in Europe. Rendered into English from the High-Dutch. Second edition.
19744: ZIEL, H.F. de. - Johannes King. Life at Maripaston.
5368: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
36176: ZIKKEN, Aya. - Een land als Maleisië. Reisverhaal.
36174: ZIKKEN, Aya. - Sarung, sari en samfu. Een reis door Maleisië en Noord-Borneo.
36175: ZIKKEN, Aya. - De tuinen van Tuan Allah.
36129: ZIKKEN, Aya. - Landing op Kalabahi.
34258: ZIMMERMANN, G.P.H. - Kaart van de rivier de Suriname.
29175: ZIMMERMANN, W.F.A. (Carl Gottfried Wilhelm VOLLMER - Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur.
17501: ZIMMERMANN, (Eberhard August Wilhelm) von. - Taschenbuch der Reisen, oder unterhaltende Darstellung der Entdeckungen des 18ten Jahrhunderts. Jahrgang II.
36096: ZINKEISEN, Johann Wilhelm. - Geschichte des Osmanischen Reichs in Europa. Erster Theil. Urgeschichte und Machsthum des Reiches bis zum Jahre 1453.
615: ZOETMULDER, P.J. & S.O. ROBSON. - Old Javanese - English dictionary.
8594: ZONDERVAN, Henri. - Land en volk van 'onze oost' in het bijzonder van Java.
34957: ZONNEVELD, Peter van. (Red.). - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar Indië.
1552: ZORGDRAGER, Cornelis Gijsbertsz. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk.
35812: ZOUTMAN, Johan Arnold. - Plan van den zeeslag, tusschen de Engelsche scheepsmagt, onder den Adm. Parker, en het Hollandsch eskader, onder den Schout bij Nacht Zoutman, op den 5den augustus 1781, tusschen 9 en 10 uuren, wanneer de linie van gevegt nog niet gebroken was.
29065: ZUIDHOEK, Arne. - De mooiste schepen van De Holland West-Afrika Lijn.
30559: ZURING, J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van Brazilië.
2774: ZWAAG, Jaap van der. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-Indië.
35630: ZWART, J.M. - Brieven aan den gouverneur-generaal Duymaer van Twist van vrienden in het vaderland.
2439: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman. 1809-1887.
13707: ZWEERS, L. - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
6324: ZWIER, Willem. - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon).
14628: ZWIERLEIN, Frederick .J. - Religion in New Netherland. A history of the development of the religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664.
11617: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik.
[an error occurred while processing this directive]

4/1