Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
36071: WOODS, HENRY CHARLES. - Washed by four seas. An English officer's travels in the Near East. With an introduction by Martin Conway.
32766: WORDEN, N. (ED.). - Cape Town between East and West. Social identities in a Dutch colonial town.
26329: WORGAN, GEORGE B. - Journal of a First Fleet surgeon. (1788).
34345: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen consequent koopman.
22924: WOUDE, ELISABETH VAN DER. - Memorije van't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677 (uitgegeven) door Kim Isolde Muller.
30616: WOUDE, JOHAN VAN DER. - Coen koopman van Heeren Zeventien. Geschiedenis van den Hollandschen handel in IndiŽ (1598-1614).
582: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - Organieke hervorming in Ned.-IndiŽ. Ontwerp van wet en memorie van toelichting.
29516: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De Nederlandsch Indische Spooorweg-Maatschappij in de Tweede Kamer. Vervolg op de Waal's aanteekeningen over koloniale onderwerpen; door geen adspirant minister.
578: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De denkbeelden van J.J. Hasselman, omtrent koloniaal regeringsbeleid.
29455: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De koffij-enquÍte in verband met de ontworpen West-Java-Koffij-Cultuur-Maatschappij.
29240: WOUDRICHEM VAN VLIET, L(EONARD) VAN. - De voorgedragen aanvulling van art. 62 van het regerings-reglement.
1982: WRIGHT, MARIE ROBINSON. - The new Brazil. Its resources and attractions, historical, descriptive, and industrial.
15883: WRIGHT, DENIS. - The English amongst the Persians during the Qujar period 1787-1921.
34136: WURZBACH, ALFRED VON. - Niederlšndisches KŁnstler-Lexikon auf Grund archivalischer Forschungen bearbeitete. Mit mehr als 3000 Monogrammen. 3. Ausgabe.
28774: YOKOHAMA. - Foreigners in Japan. Yokohama and related woodcuts in the Philadelphia Museum of Art.
35816: WAGENEN. - DUTCH NEW YORK. - Deed from the Van Wagenen family, conveying land from Evert van Wagenen and others to Goss van Wagenen in Dutch New York.
20590: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XI, 58th number.
20591: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - YEAR BOOK OF THE (COLLEGIATE) REFORMED PROTESTANT DUTCH CHURCH OF THE CITY OF NEW YORK. Vol. XIV, 68th number.
25399: REFORMED DUTCH CHURCH OF NEW YORK. - The constitution of the Reformed Dutch Church of North America with an appendix, containing formularies for the use of the churches together with the rules and orders for the government of the General Synod. The catechism, arcticles of faith, canons of the synod of Dordrecht, and lithurgy.
7076: HOLLAND SOCIETY OF NEW YORK. - Year book of the Holland Society of New York, 1887-8.
20208: NEW YORK. - Official report of the Great Union Meeting held at the Academy of Music, in the city of New York, December 19th, 1859.
36161: YOUNG, ALEXANDER. - Chronicles of the Pilgrim Fathers of the colony of Plymouth, from 1602 to 1625. Now first collected from original records and contemporaneous printed documents, and illustrated with notes.
31681: YOUNG, GEORGE. - Het leven en de reizen van Kapitein James Cook, beschreven naar naauwkeurige berigten in zijne dagboeken en andere bescheiden voorhanden. Uit het Engelsch.
5840: ZACH, PAUL & MARY JANE EDLESON. - Jakarta.
36093: SHEYKH-ZADA. - The history of the forty vezirs or the story of the forty morns and eves. Written in Turkish .. done into English by E.J.W. Gibb.
35265: ZADEH, KEMAL PASCHA. - Histoire de la Campagne de Mohacz de Suleiman. Avec la traduction francaise et des notes par M. Pavet de Courteille.
34362: ZAHN, R. - De stichting van een concern: N.V. 'Jan Pieterszoon Coen' en een 'Zeehaven-Klabat' (op de noordkust van Banka).
29118: ZALM, LEO VAN DER. - Backers Branie of een VOC-oorlog in Zuid-India. (1717). Roman.
7381: ZEE, DANIňL VAN DER. - Batavia de koningin van het Oosten. The queen of the East. Uitgave der gemeente Batavia.
2815: ZEE, HENRI VAN DER. - 's Heeren slaaf. Het dramatische leven van Jacobus Capitein (1717-1747).
29707: ZEEBERG, JAAP JAN. - Terugkeer naar Nova Zembla. De laatste en tragische reis van Willem Barents.
22165: ZEEBERG, JAAP JAN & PIETER FLOORE. (RED.). - Nova Zembla. Recente expedities in het Noordpoolgebied. Met bijdragen van Pieter Floore, Rene Gerritsen, Mark Glotzbach, Jan Goos, Frans Heeres, Taco Slagter, Jan Jaap Zeeberg.
33029: ZEEBERG, JAAP JAN. - Into the Ice Sea. Barents' wintering on Novaya Zemlya - a renaissance voyage of discovery. With contributions by Pieter Floore.
36287: ZEEUW, PIETER DE. - Tusschen walvisschen en ijsbergen. Avonturen in de Poolstreken.
34958: ZEGGELEN, MARIE C. VAN. - De Hollandsche vrouw in IndiŽ. Brieven van een zwervelinge. 2e druk.
36212: NOVA ZEMBLA - NOVAYA ZEMLYA. - 'Behouden huys' op Nova - Zembla.
5835: ZENTGRAAFF, H.C. & W.A. VAN GOUDOEVER. - Sumatraantjes. Reisbrieven. 5e druk.
9793: ZEYDNER, W.A. - Een waaiende kipas. Brieven uit Batavia, Timor en Medan.
36238: ZIEGENBALG, BARTHOLOMńUS & HEINRICH PLUTSHAU. - Propagation of the gospel in the East: being an account of the success of two Danish missionaries, lately sent to the East Indies, for the conversion of the heatherns in Malabar. In several letters to their correspondents in Europe. Rendered into Englisg from the High-Dutch. Second edition.
19744: ZIEL, H.F. DE. - Johannes King. Life at Maripaston.
25518: ZIJLMANS, G.C.& H.A. ENSER. - De Chinezen in Suriname. Een geschiedenis van immigratie en aanpassing 1853-2000. Met een bibliografie en een tijdtafel 1800-2000.
5368: ZIJLMANS, G.C. - Eindstrijd en ondergang van de Indische bestuursdienst. Het corps binnenlands bestuur op Java 1945-1950.
36174: ZIKKEN, AYA. - Sarung, sari en samfu. Een reis door MaleisiŽ en Noord-Borneo.
36129: ZIKKEN, AYA. - Landing op Kalabahi.
36176: ZIKKEN, AYA. - Een land als MaleisiŽ. Reisverhaal.
36175: ZIKKEN, AYA. - De tuinen van Tuan Allah.
34258: ZIMMERMANN, G.P.H. - Kaart van de rivier de Suriname.
29175: ZIMMERMANN, W.F.A. (CARL GOTTFRIED WILHELM VOLLMER - Der Vulcanismus oder das Todesthal auf Java. Ein Roman unter dem Schleier der Natur.
36096: ZINKEISEN, JOHANN WILHELM. - Geschichte des Osmanischen Reichs in Europa. Erster Theil. Urgeschichte und Machsthum des Reiches bis zum Jahre 1453.
8594: ZONDERVAN, HENRI. - Land en volk van 'onze oost' in het bijzonder van Java.
13935: ZONNEVELD, PETER VAN. - De moord op Fientje de Feniks. Een Indische tragedie.
34957: ZONNEVELD, PETER VAN. (RED.). - Naar de Oost. Verhalen over vier eeuwen reizen naar IndiŽ.
1552: ZORGDRAGER, CORNELIS GIJSBERTSZ. - Bloeijende opkomst der aloude en hedendaagsche Groenlandsche visschery .. Met byvoeging van de walvischvangst .. door Abraham Moubach. Nevens een korte beschryving van de Terreneufsche bakkeljaau-visschery. 2e druk.
35812: ZOUTMAN, JOHAN ARNOLD. - Plan van den zeeslag, tusschen de Engelsche scheepsmagt, onder den Adm. Parker, en het Hollandsch eskader, onder den Schout bij Nacht Zoutman, op den 5den augustus 1781, tusschen 9 en 10 uuren, wanneer de linie van gevegt nog niet gebroken was.
29065: ZUIDHOEK, ARNE. - De mooiste schepen van De Holland West-Afrika Lijn.
30559: ZURING, J. - De bewogen historie van de Cosmas en Damianuskerk in Igarassu, het oudste kerkje van BraziliŽ.
2774: ZWAAG, JAAP VAN DER. - Verloren tropische zaken. De opkomst en ondergang van de Nederlandse handel- & cultuurmaatschappijen in het voormalige Nederlands-IndiŽ.
2439: ZWART, J. - A.J. Duymaer van Twist. Een historisch-liberaal staatsman. 1809-1887.
35630: ZWART, J.M. - Brieven aan den gouverneur-generaal Duymaer van Twist van vrienden in het vaderland.
13707: ZWEERS, L. - Sumatra. Kolonialen, koelies en krijgers.
6324: ZWIER, WILLEM. - Het verdrag van 1766 tusschen de O.I.Compagnie en den vorst van Kandi (Ceylon).
14628: ZWIERLEIN, FREDERICK .J. - Religion in New Netherland. A history of the development of the religious conditions in the province of New Netherland 1623-1664.
11617: ZWITZER, H.L. & C.A. HESHUSIUS. - Het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger 1830-1950. Een terugblik.
[an error occurred while processing this directive]

9/14