Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)
Langendijk 8, 4132 AK Vianen, Nederland Postbus 113, 4130 EC Vianen, Nederland Tel. +31(0)347-322548            Email: info@gertjanbestebreurtje.com
   Antiqbook HomeSearch our books  ||  Search Antiqbook   
Click on booknumber for full information
5542: JONKER, J.C.G. - Rottineesch-Hollandsch woordenboek. Uitgegeven vanwege het Departement van Koloniën.
36559: JONKER, J.C.G. - Lettineesche taalstudiën.
33456: JONKER, Menno, Erlend de GROOT & Caroline de Hart. (Red.). - Van velerlei pluimage. Zeventiende-eeuwse aquarellen van Andries Beeckman.
30332: JONKER, J.C.G. - Bimaneesche spraakkunst.
15243: JONKMAN, J.A. - Het oude Nederlands-Indië. Memoires.
29537: JOOSTEN, A.C. - Heeft Indie behoefte aan hervorming ? Proeve van beantwoording.
19834: JORDAAN, Roy E. (Ed.). - In praise of Prambanan. Dutch essays on the Loro Jonggrang temple complex.
6161: JÖRG, C.J.A. - Porcelain and the Dutch China trade.
33701: JÖRG, Christiaan J.A. - Poselein als handelswaar. De poseleinhandel als onderdeel van de Chinahandel van de V.O.C. 1729-1794.
32132: JÖRG, C.J.A. - Wisselwerking (tussen Azië en Europa). Rede.
20358: JÖRG, Christiaan J.A. - The Geldermalsen. History and porcelain.
36827: CURAÇAO - WILLEMSTAD - SINT JORIS. - Topographical map of Willemstad, Curaçao.
32888: JOSEPH, DEN GEBOORNEN INDIAAN. - SONDERLINGE REYSEN VAN JOSEPH, DEN GEBOORNEN INDIAAN, bevattende een aanmerklijke beschrijvingh der landen, steeden, en inwooners van Caranganor, Calicuth, Cambaja, Narsinga, enz. Door de Portugeezen uyt sijnen mond opgetekend, anno 1501. Nu aldereerst uyt ' t Portugeesch vertaald.
10898: JOSSON, H. - La mission du Bengale occidental ou archidiocèse de Calcutta. Province Belge de la Compagnie de Jésus.
32504: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - De gekaapte kaper. Brieven en scheepspapieren uit de Europese handelsvaart. Bezorgd door E. van der Doe, Perry Moree en D.J. Tang.
31936: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - De voortvarende zeemansvrouw. Openhartige brieven aan geliefden op zee. Bezorgd door M. van der Wal.
31658: SAILING LETTERS JOURNAAL. - - Smeekbede van een oude slavin en andere verhalen uit de West (in brieven van17/18de-eeuwse Nederlanders). Redactie E. van der Doe, P.J. Moree & D.J. Tang. Met medewerking van Peter de Bode.
36400: JOUWE, Nancy, Matthijs KUIPERS, Remco RABEN. (Red.). - Slavernij en de stad Utrecht.
12758: JOUY, Victor Joseph Etienne de. - L'hermite de la Guiane, ou observations sur les moeurs et les usages Parisiens au commencement du XIXe siècle. 7me édition.
1666: JUAN, Jorge & Antonio de ULLOA. - A voyage to South America: describing at large the Spanish cities, towns, provinces, etc on that extensive continent. Translated from the original Spanish; with notes and observations, and an account of the Brazils by J. Adams. 4th edition.
1662: JUAN, Jorge & Antonio de ULLOA. - Historische reisbeschryving van geheel Zuid-America; gedaan op bevel des konings van Spanje.
25531: JUET, Robert. - Juet's journal. The voyage of the Half Moon from 4 April to 7 November 1609. Introduction by J.T. Cunningham. Edited by R.M. Lunny.
7700: JUET, Robert. - Henry Hudson's reize onder Nederlandsche vlag van Amsterdam naar Nova Zembla en terug naar Dartmouth in Engeland, 1609. Volgens het journaal van Robert Juet uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber.
31879: JUNGHUHN, Franz Wilhelm. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken, tusschen de gebroeders Dag en Nacht , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 4e herziene druk.
28646: JUNGHUHN, Franz Wilhelm. - Licht- en schaduwbeelden uit de binnenlanden van Java. Over het karakter, de mate van beschaving, de zeden en gebruiken der Javanen; over de invoering van het Christendom op Java, het bezigen van vrijen arbeid en andere vragen van den dag. Verhalen en gesprekken der gebroeders Dag en Nacht; , verzameld op reizen door gebergten en bosschen, in de woningen van armen en rijken. 6e herziene en vermeerderde druk.
21612: JUNGHUHN, Franz Wilhelm; a.o. - Cultivation of quinine in Indonesia.
11296: JUNGHUHN, Franz Wilhelm. - De onuitputtelijke natuur. Een keuze uit zijn geschriften. (Samengesteld door R. Nieuwenhuys en F. Jaquet).
33427: JUNGIUS, Johan Huibert. - Gedenkteken ter loflyker gedachtenisse van .. Nikolaes van Hoorn, in zyn weledelheits leeven drie en zestighjaerigen Raet en zeven maelen Burgermeester van Vlissingen; Bewinthebber der Oostindische Maetschappije ter kamer van Zeeland; Ambachts-Heere van Koudekerk, enz., enz., enz. Deezer werelt onttoogen op den eersten van Herfstmaent 1734 Out twee en tachtigh jaeren en acht maenden min eenen dagh.
18954: JUNOD, Henri Alexandre. - The life of a South African tribe.
10892: JUSSERAND, Jean Jules. - English wayfaring life in the middle ages (XIVth century). Translated from the French by Lucy Toulmin Smith. 8th edition.
34419: JUYNBOLL, Hendrik Herman. - Drie boeken van het Oudjavaansche Mahabharata in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling, vergeleken met den Sanskrit-tekst.
29904: JUYNBOLL, H(endrik) H(erman). - Kawi-Balineesch-Nederlandsch glossarium op het Oudjavaansche Râmâyana.
36789: KÄHLER, H. - Sitten und Gebräuche auf der Insel Enggano.
29895: KALAM. - Jurnal kebudayaan. Edisi 1-10, 13-14, 16, 18.
6163: KALFF, S(amuel). - De 'Loffelycke Compagnie' historisch overzicht der O.I.Compagnie.
31425: KALFF, S(amuel). - Japansche schetsen.
21858: KALFF, S(amuel). - Van 't oude Batavia.
20101: KALFF, S(amuel). - Uit oud- en nieuw-Oostindië.
4431: KAMERLING, R.N.J. - De N.V. Oliefabrieken Insulinde in Nederlands-Indië. Bedrijfsvoering in het onbekende.
32143: KAMERLINGH ONNES, Harm. - Brieven uit de Oost 1922-1923. Bezorgd door D.A. Buiskool. Met en voorwoord van Rudy Kousbroek.
22736: KAMIBAYASHI, Yoshiyuki. - Johannes de Rijke. De ingenieur die de Japanse rivieren weer tot leven bracht. Vertaling en bewerking uit het Japans door Noriko de Vroomen en Pim de Vroomen.
5744: KAMMA, Freek Christiaan. - Koreri. Messianic movements in the Biak-Numfor culture area.
9266: KAMMA, Freek Christiaan. - De Messiaanse Koréri-beweging in het Biaks-Noemfoorse cultuurgebied.
5598: KAMP, A.F. - De standvastige tinnen soldaat. 1860-1960/ N.V. Billiton Maatschappij.
5748: KAMPEN, Anthony van. - Beeld van Nieuw Guinea. New Guinea to-day.
4434: KAMPEN, Anthony van. - Een kwestie van macht. Het bewogen leven van de arts Dr.L.J.A. Schoonheyt in het voormalige Nederlandsch-Indië, Nieuw-Guinea, Suriname en Nederland.
34090: KAMPEN, Nicolaas Godfried van & Klaas SIJBRANDI. - De valleijen der Waldenzen, geschied- en aardrijkskundig geschilderd.
3598: KAN, J. van. - De rechtsgeleerde boekenschat van Batavia ten tijde der Compagnie.
15757: KAN, J. van. - Compagniesbescheiden en aanverwante archivalia in Britsch-Indië en op Ceylon. Verslag van een onderzoek in 1929-1930 op last van Z.E. den Gouverneur-Generaal ingesteld.
15238: KAN, C.M. - Nederland en de kust van Guinea.
36361: KANE, Elisha Kent. - Noordpooltochten. Naar het Engelsch door Anthony.
36351: KANE, Elisha Kent. - The Far North: explorations in the Arctic regions.
36345: KANE, Elisha Kent. - Tochten en ontdekkingen ter opsporing van Sir John Franklin, onder bevel van Elisha Kent Kane.
36340: KANE, Elisha Kent. - Kane, de Noordpoolvaarder. Togten en ontdekkingen van de tweede Grinnell-expeditie ter opsporing van Sir John Franklin, in de jaren 1853, 1854 en 1855, onder bevel van Elisha Kent Kane.
31688: KANE, Harnett T. - The Bayous of Louisiana.
34723: KANGLE, R.P. - The Kautiliya Arthasastra. A critical edition with a glossary. 2nd edition.
14769: KARNER, Frances P. - The Sephardics of Curaçao. A study of socio-cultural patterns in flux. Foreword by H. Hoetink.
36957: KARS, Marjoleine. - Bloed in de rivier. Het onbekende verhaal van de massale slavenopstand in een Nederlandse kolonie. Vertaald door Nannie de Nijs Bik-Plasman en Albert Witteveen.
6373: KARTINI, RADEN ADJENG. - Brieven aan mevrouw R.M. Abendanon-Mandri en haar echtgenoot met andere documenten. Bezord door F.G.P. Jaquet.
34706: KARTINI, RADEN ADJENG. - Surat-surat Kartini. Renungan tentang dan untuk bangsanya. Penterjemah: Ny. Sulastin Sutrisno.
35657: KARTIWA, Suwati. - Kain songket Indonesia. Songket-weaving in Indonesia.
35656: KARTIWA, Suwati. - Tenun ikat. Indonesian ikats.
6402: KARTODIRDJO, Sartono. - The peasants' revolt of Banten in 1888. Its conditions, course and sequel. A case study of social movements in Indonesia.
36480: KASIM, Muh. & Sikun PRIBADI. - Batja, fikirkan dan kerdjakan sendiri ! Kitab kerdja murid.
6773: KASTEEL, Annemarie. - De staatkundige ontwikkeling der Nederlandse Antillen. The political evolution of the Netherlands Antilles. With a summary.
5971: KATE, Herman F.C. ten. - Schilder-teekenaars in Nederlandsch Oost- en West-Indië en hun beteekenis voor de land- en volkenkunde.
10065: KATS, J(acob). - Het Javaansche tooneel. I Wajang poerwa.
33553: SHIPYARD KATTENBURG. - s'Lants zee-magazyn en scheeps-timmerwerf.
6660: KATZ, Richard. - Heitere Tage mit braunen Menschen. Ein Südseebuch.
21857: KEATE, George. - An account of the Pelew Islands, situated in the western part of the Pacific Ocean, composed from the journals and communications of Captain Henry Wilson, and some of his officers, who, in august 1783, were there shipwrecked, in the Antelope, a packet belonging to the honourable East India Company.
13888: KEAY, John. - Explorers extraordinary.
35917: KEEREWEER, H.H. - De Koeboes in de onder-afdeeling Moesi Ilir en Koeboestreken. (Sumatra).
9931: KELLEMANS. - De tocht met de Plancius en andere verhalen uit Insulinde. (IIIe reeks verhalen).
24467: KELLEN, J.Philip van der & E.J. BENTHEM. - Nederlandsche zeeschepen van ongeveer 1470 tot 1830. Afbeeldingen naar prenten, schilderijen en scheepsmodellen hoofdzakelijk berustende in het Rijks-Museum te Amsterdam.
13347: KELLEN, David van der. - Nederlands-oudheden. Verzameling van afbeeldingen der voor wetenschap, kunst en nijverheid meest belangrijke voorwerpen uit vroegere tijden, berustende op raadhuizen, in gestichten, openbare en bijzondere kabinetten, enz.
32908: KELLER, Gerard. - Bergen en dalen.
32909: KELLER, Gerard. - Groot Brittanje en Ierland.
32910: KELLER, Gerard. - Wouden, kusten en rotsen.
14726: KELLER, C(onrad). - Madagascar, Mauritius and the other East-African islands.
1107: KELLERMANN, Bernhard. - Auf Persiens Karawanenstrassen.
5603: KEMP, P.H. van der. - Sumatra in 1818. Naar oorspronkelijke stukken.
5281: KEMP, P.H. van der. - Java's landelijk stelsel 1817-1819. Naar oorspronkelijke stukken.
4441: KEMP, P.H. van der. - Oost-Indië's inwendig bestuur van 1817 op 1818. Falck als minister, weduwenfondsen, onderwijs, wetenschap, kunst, kerk en zending, slavernij, verblijfrecht, handel, scheepvaart. Naar oorspronkelijke stukken.
35945: KEMP, P.H. van der. - Het verblijf van commissaris Van den Broek op Bali van 18 december 1817 tot 24 juni 1818.
32060: KEMP, Klaas. - De Hollandsche Stoomboot Maatschappij in zware jaren 1939-1949.
19826: KEMP, Herman C. - Bibliographies on Southeast Asia.
12649: KEMP, P.H. van der. - Oost-Indië's herstel in 1816. Naar oorspronkelijke stukken.
12650: KEMP, P.H. van der. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur in 1817, tot het vertrek der Engelschen. Naar oorspronkelijke stukken.
12651: KEMP, P.H. van der. - Het Nederlandsch-Indisch bestuur van 1817 op 1818 over de Molukken, Sumatra, Banka, Billiton en de Lampongs. Naar oorspronkelijke stukken.
12598: KEMP, P.H. van der. - Oost-Indië's geldmiddelen, Japansche en Chineesche handel van 1817 op 1818. In- en uitvoerrechten, opium, zout, tolpoorten, kleinzegel, boschwezen, Decima, Canton. Naar oorspronkelijke stukken.
11651: KEMP, P.H. van der. - Mr. C.T. Elout als Minister van Koloniën in zijne veroordeeling van het beleid der regeering van den gouverneur-generaal baron Van der Capellen blijkens onuitgegeven stukken.
5604: KEMPEES, Jean Chrétien Jacques. - De tocht van Overste van Daalen door de Gajo-, Alas en Bataklanden 8 februari tot 23 juli 1904.
36089: KEMPEN, Michiel van. (Red.). - Het andere postkoloniale oog. Onbekende kanten van de Nederlandse (post)koloniale cultuur en literatuur.
14207: KENNEDY, R.F. - Africana repository. Notes for a series of lectures given to the Hillbrow Study Centre from March to May 1964.
17272: KENNEY, Alice P. - The Gansevoorts of Albany. Dutch patricians in the Upper Hudson Valley.
4046: KEPPEL, Henry. - Togten naar Borneo, van Jacob Brooke, thans gevestigd te Sarawak; en van Britsche oorlogschepen, tot demping der zeerooverij;.. Vertaald en met ophelderingen en teregtwijzingen vermeerderd. Deel II.
14355: KERDIJK, Lodewijk. - West-Afrika 1857/1858. Reisjournaal van Lodewijk Kerdijk. Ingeleid door A.F. Schepel.
34864: PORTUGEESE BUITEN KERK. - Sion. De Nieuwe Portugeese buiten kerk. Jalan Pangeran Jayakarta.
36456: KERLOGUE, Fiona. - The book of batik. Featuring selections from the Rudolf G. Smend Collection.
5413: KERN, H. - Wrtta-sancaya. Oudjavaansch leerdicht over versbouw in Kawi-tekst en Nederlandsche vertaling.
32303: KERN, J.H.O. - De vrijbuiters van Sumatra of de avonturen van twee jonge zeelieden, onder de roofzuchtige bewoners der Pageh-eilanden.
29855: KERN, H. (Johan Hendrik Caspar). - Verspreide geschriften, onder zijn toezicht verzameld. (Met:) Diversen en Nalezing (en) levensberichten.
6830: KERNKAMP, J.H. - Johan van der Veken en zijn tijd.
29437: KERNKAMP, G.W. - Een contract tot slavenhandel van 1657.
3307: KERVYN DE VOLKAERSBEKE, Ph. & J. DIEGERICK. - Documents historiques inédits concernant les troubles des Pays-bas, 1577-1584, publiés avec des notes biographiques et historiques.
11294: KETEL, Jacob. - Echt relaas van de muiterij op het Oostindisch Compagnieschip Nijenburg. Voor het eerst verschenen in 1764. Opnieuw uitgegeven en van commentaar voorzien door Nienke de Jonge, Leonoor Kuijk en Liesbeth Oskamp. 2e verbeterde druk.
29273: KETTING, Herman. - Leven, werk en rebellie aan boord van Oost-Indiëvaarders (1595-1650).
13893: KETTING, Herman. - Prins Willem. Een zeventiende-eeuwse Oostindiëvaarder.
32231: KEUCHENIUS, Levinus Wilhelmus Christiaan. - Eene stem in Indie, ook tot Nederland. (Met een voorwoord).
36125: KEULS, Yvonne. - Alle Indische tantes.
6602: KEUNING, J. - Petrus Plancius theoloog en geograaf 1552-1622.
25141: KEUNING, J. - Willem Jansz. Blaeu. A biography and history of his work as a cartographer and publisher. Revised and edited by Marijke Donkersloot-de Vrij.
36975: KEUR, John Y. & Dorothy L. - Windward children. A study in human ecology of the three Dutch Windward Islands in the Caribbean. With a foreword by Vera Rubin.
34093: KEURS, Pieter ter. - Indonesia. The island state.
439: KHAN MAJLIS, Brigitte. - Indonesische Textilien. Wege zu Göttern und Ahnen. Bestandkatalog der Museen in Nordrhein-Westfalen.
30540: KHAN, Jamal. - Public management. The Eastern Caribbean experience. 2nd edition.
30615: KIELICH, Wolf. - Vrouwen op ontdekkingsreis. Avonturiers uit de negentiende eeuw.
31562: KIELSTRA, E.B. - Sumatra's Westkust van 1819-1825.
4447: KIERS, Jantinus. - De bevelen des konings. De verhouding van koning, minister en landvoogd historisch verklaard.
11172: KIKKERT, J.G. - Hoe ver we zullen komen, weet ik niet. Het avontuurlijke leven van Alexandrine Tinne (1835-1869).
9357: KIMMAN, Eduard. - Indonesian publishing. Economic organizations in a langganan society (demand - resources - history - market patterns - management).
32257: KINGSLEY, Mary Henrietta. - Travels in West Africa. Congo Français, Corisco and Cameroons. 2nd edition, abridged.
11290: KINGSTON, William H.G. - Avonturen in de Poolzee. Bewerkt door Antie. Reule Nz..
32922: KIPPING, Robert. - Beknopte handleiding voor het mastenmaken, masten en tuigen van schepen, benevens tafels voor rondhouten, tuig, ketting, ijzer- en hennep-touwwerk, enz. voor verschillende grootte van schepen. Vrij bewerkt naar het Engelsch door J. Serquet Nieuwenhuijsen.
37062: KIRCHEISS, Carl. - Meine Weltumsegelung mit dem Fischkutter Hamburg.
6164: KIST, J.B., e.a. (Red.). - Van VOC tot werkspoor. Het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg.
28231: KITLV. - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 61.
28228: KITLV. - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 59.
28227: KITLV. - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 60.
28226: KITLV. - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 67.
28225: KITLV. - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 69.
28193: KITLV. - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 72.
28191: KITLV. - BIJDRAGEN TOT DE TAAL-, LAND- EN VOLKENKUNDE VAN NEDERLANDSCH-INDIE, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Deel 71.
19586: KITS NIEUWENKAMP, J.F.K. - W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950). Beeldend kunstenaar, schrijver, architect, ontdekkingsreiziger, ethnoloog en verzamelaar van Oostaziatische kunst. Gezien door tijdgenoten.
36572: KLAMER, Marian. - Kambera. A language of Eastern Indonesia.
36517: KLEIN, Arjen. - Varen in de lijn van Oranje. Oranje Lijn 1927-1970.
35496: KLEIN, P.W. & J.R. BRUIJN. (Red.). - Honderd jaar engelandvaart. Stoomvaart Maatschappij Zeeland. Koninklijke Nederlandsche Postvaart NV 1875-1975.
30804: KLEINEN, J., B. van der ZWAN, H. MOORS, T. van ZEE - Leeuw en draak. Vier eeuwen Nederland en Vietnam.
4449: KLEINTJES, Ph. - Staatsinstellingen van Nederlandsch-Indië. 6e herziene en bijgewerkte uitgave.
16770: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Oude betrekkingen tusschen Nederland en Japan.
11716: KLEIWEG DE ZWAAN, Johannes Pieter. - Völkerkundliches und Geschichtliches über die Heilkunde der Chinesen und Japaner mit besonderer Berücksichtigung holländischer Einflüssen.
10200: KLEIWEG DE ZWAAN, J.P. - Anthropologische Untersuchungen auf Bali und Lombok.
5608: KLERCK, E.S. de. - De Atjèh-oorlog. In opdracht van de regeering met gebruikmaking van officieele bescheiden samengesteld. Dl.I: Het onstaan van den oorlog.
222: KLERK, R. DE, J.E. VAN MIJLENDONK, W.A. ALTING. - Rapport over 's Compagnies regt op de Groote-Oost.
35925: KLERKS, Jos. - Gegevens over Keieesche huwelijks-adat.
35772: KLERKS, E.A. - Geographisch en ethnographisch opstel over de landschappen Korintji, Serampas en Soengai Tenang. (Sumatra).
27178: KLEVER, U. - Bruckmann's Handbuch der afrikanischen Kunst.
2560: KLEYMANS, D.J.M. - Het Trojaanse Paard. Voorgeschiedenis der gemeentelijke en gewestelijke raden in Nederlands-Indië. 1856-1897.
33723: KLEYN, A.R. - Generalgouverneur Gustav Wilhelm von Imhoff.
31057: KLEYN FORTUIN, Rita. - Bataksche vrouw.
29177: KLINKERT, H.C. - Nieuw Nederlandsch-Maleisch woordenboek.
20947: KLIS, W.C. - Gedachten over de marine. Een woord voor iedereen.
5102: KLOKKE-COSTER, A., A.H. KLOKKE en M. SAHA. - De Slimme en de Domme. Ngadju-Dajakse volksverhalen.
12666: KLOKKE, Marijke J. - The Tantri reliefs on ancient Javanese candi.
31095: KLOOSTER, Olga van der & Michel BAKKER. (Red.). - Architectuur en bouwcultuur in Suriname.
35864: KLOOSTER, Wim. - Tussen honger en zwaard. Nederlands Atlantische rijk in de zeventiende eeuw.
34375: KLOOSTER, Wim. - The Dutch moment. War, trade, and settlement in the seventeenth-century Atlantic world.
18698: KLOOSTER, H.A.J. - Bibliography of the Indonesian revolution. Publications from 1942 to 1994.
444: KLOPPENBURG-VERSTEEGH, J. - Wenken en raadgevingen betreffende het gebruik van Indische planten, vruchten, enz. (Met:) Platen-atlas. 4e herziene en vermeederde druk.
2687: KLUIT, Adriaan. - Iets over den laatsten Engelschen oorlog met de Republiek en over Nederlands koophandel, deszelfs bloei, verval, en middelen van herstel.
36246: KLUYVER, Adwin de. - Terug uit de witte hel. Hoe Poolreiziger Sjef van Dongen een nationale held werd.
5526: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. 2e herziene druk.
5528: KNAAP, G.J. ( Red.). - Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw.
25676: KNAAP, Gerrit & Ger TEITLER. (Red.). - De Verenigde Oost-Indische Compagnie tussen oorlog en diplomatie.
34652: KNAAP, G.J. - Kruidnagelen en Christenen. De Verenigde Oost-Indische Compagnie en de bevolking van Ambon 1656-1696. Cloves and Christians. The Dutch East India company and the population of Ambon 1656-1696.
32710: KNAAP, G.J. - Inventaris collectie Gl. Tichelman H 814.
3835: KNAPP, W.H.C. - Antarctica. De geschiedenis van het geheimzinnige Zuidland.
6775: KNAPPERT, L. - Geschiedenis van de Nederlandsche Bovenwindsche eilanden in de 18e eeuw.
33313: KNELL, William. - A two-masted barque together with other vessels in a calm sea off the coast.
4454: KNIBBE, Willem Arie. - De vestiging der monarchie. Het conflict Elout-van den Bosch in verband met de voorgeschiedenis der regerings-reglementen van 1830 en 1836.
9703: KNIBBS, G.H. (Ed.). - Federal handbook. Prepared in connection with the 84th meeting of The British Association for the Advancement of Science held in Australia, August 1914.
36748: KNIGHT, E.F. - The cruise of the 'Alerte'. The narrative of a search for treasure on the desert island of Trinidad. 5th edition.
29290: KNIGHT, Franklin W. - Met de Compagnie naar Bengalen. (Roman). Nederlands van H. Koops jr.
23220: KNIGHT, Franklin W. - The Caribbean. The genesis of a fragmented nationalism.
33200: KNIPSCHILD, Harry. - De bekering van de wereld. Brieven, verhalen en ervaringen uit de geschiedenis van de missie.
31528: KNOBEL, (Fridolin Marinus). - Thuisvaart.
31529: KNOBEL, (Fridolin Marinus). - Sprokkelingen uit Azië.
35803: KNOERLE, J.H. - Aanteekeningen, gehouden op eene reis in de binnenlanden van Sumatra, bijzonder met betrekking tot Benkoelen en Palembang.
31102: KNOL, Meta, Remco RABEN, Kitty ZIJLMANS. (Red.). - Beyond the Dutch. Indonesië, Nederland en de beeldende kunsten van 1900 tot nu.
36742: KNOX, John P. - A historical account of St. Thomas, W.I., with its rise and progress in commerce; missions and churches, climate and its adaptation to invalids; geological structure; natural history and botany; and incidental notices of St. Croix and St. Johns; slave instructions in these islands; emancipation and present condition of laboring classes.
34659: KNOX-JOHNSTON, Robin. - The Cape of Good Hope. A maritime history.
36808: KNOX, John P. - A historical account of St. Thomas, W.I., with its rise and progress in commerce; missions and churches, climate and its adaptation to invalids; geological structure; natural history and botany; and incidental notices of St. Croix and St. Johns; slave instructions in these islands; emancipation and present condition of laboring classes.
35181: KOBELL, Hendrik. - De haringvisschery.
35073: KOCK, Victor de. - Ons drie eeuwe. Our three centuries. 1652-1952.
1672: KOEBEL, William Henry. - In the Maoriland bush.
35887: KOEHLER, Jaco. - Duivelse dilemma's na de schipbreuk van de Batavia. Ontsporing van geweld op de Houtman Abrolhos.
28556: KOELEWIJN, Cees. - Oral literature of the Trio Indians of Surinam. In collaboration with Peter Rivière.
27796: KOELMANS, L. - Zeemans lexicon. Woord en woordbetekis bij Michiel de Ruyter.
36852: KOENE, Bert. - De mensen van Vossenburg en Wayampibo. Twee Surinaamse plantages in de slaventijd
3837: KOHL-LARSEN, Ludwig. - De Poolvlucht van de 'Graf Zeppelin' in opdracht van de vereeniging 'Aeroarctic' beschreven. Vertaling A.M. Buis. (Met) Voorwoord van Hugo Eckener.
31702: KOHL, Johann Georg. - Reisen in Südrussland.
12593: KOHLENBERG, K.F. - IJzeren Jan. Jan Pieterszoon Coen, grondlegger van de koloniale macht van Nederland. (Roman).
6777: KOL, Hendrikus Hubertus van. - Naar de Antillen en Venezuela.
4458: KOL, Hendrikus Hubertus van. - Nederlandsch-Indië in de Staten-Generaal van 1897 tot 1909. Een bijdrage tot de geschiedenis der koloniale politiek in Nederland.
3325: KOLB, Peter. - Description du Cap de Bonne-Esperance, òu l'on trouve tout ce qui concerne l'histoire-naturelle du pays; la religion, les moeurs & les usages des Hottentots; et l'établissement des Hollandois.
9687: KOLB, Peter. - Naaukeurige en uitvoerige beschryving van de Kaap de Goede Hoop; behelzende een zeer omstandig verhaal van den tegenwoordigen toestant van dat vermaarde gewest, deszels gelegenheit, haven, sterkte, regerings-vorm, uitgestrektheit, en onlangs ondekte aanleggende landen; nevens een geleerde beschryving van het klimaat en aart van dat landschap; van deszelfs dieren, visschen, vogelen, planten, kruiden; mitsgaders verscheide wonderen der natuur, daar te lande ontdekt; Waar by nog komt, een zeer nette en uit eige ondervinding opgemaakte beschryving van den oorsprong der Hottentotten: vervattende een merkwaardig bericht van derzelver tale, godsdienst, levenswyze, zeldzame overleveringen .. (etc.).
32505: KOLFF, Dirk Hendrik. - Driftig van spraak, levendig van gang. Herinneringen van marineofficier Dirk Hendrik Kolff (1761-1835). Ingeleid en bezorgd door V.A.J. Klooster en D.H.A. Kolff.
4460: KOMMERS, J.H.M. - Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830. Een antropologische studie.
24265: KONETZKE, R. - Geschichte des spanischen und portugiesischen Volkes.
14377: KONINCKX, Christian. - The first and second charters of the Swedish East India Company (1731-1766). A contribution to the maritime, economic and social history of North-Western Europe in its relationships with the Far East. With a preface by K. Glamann.
22001: KONING-van der VEEN, Mia. - Dromen over Sabang.
14272: KONING, Jacobus. - Verhandeling over de oorsprong, de uitvinding, verbetering en volmaking der boekdrukkunst.
13377: KONING, Jacobus. - Geschiedenis van het Slot te Muiden, en Hoofts leven op hetzelve.
13353: KONING, Jacobus, Henrik van WIJN, Jonas Daniël MEIJER. - De merkwaardigste stukken uit de oudste archieven van Amsterdam, aangaande de vroegere privilegiën, van deszelfs poorters en inwoners. 2e druk.
36536: KONINGS, Chris. - De Nieuw Amsterdam.
26603: KOOLBERGEN, Michiel. - Een Hollandse Robinson Crusoë. Dagboek van de verbannen VOC-dienaar Leendert Hasenbosch op het onbewoonde eiland Ascension A.D. 1725.
36316: KOOLEMANS BEYNEN, L.R., A. de BRUIJNE, a.o. - L.R. Koolemans Beynen. De reis der Pandora naar de Noordpoolgewesten, in den zomer van 1875 & 1876. - De verslagen omtrent den tocht met de Willem Barents naar en in de IJszee, in den zomer van 1878 & 1879. Uitgebracht aan het Comite van Uitvoering door A. de Bruijne, L.R. Koolemans Beijnen, H.M. Speelman, C.P. Sluyter en P.J. Hijmans van Anrooy.
36452: KOOPMAN, J.C. - Avonturen met Anansie de spin.
34593: KOPSTEIN, Felix. - Een zoölogische reis door de tropen. Met camera en verrekijker door de Indo-Australische dierenwereld.
5035: KORN, V.E. - De dorpsrepubliek Tnganan Pagringsingan.
34609: KORVER, H.J. - Varen op de West. De merkwaardige geschiedenis van de koopvaardijvaart op West-Indië en Latijns-Amerika met schepen van de Koninklijke Westindische Maildienst en de Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij te Amsterdam, in de jaren 1884 tot 1972.
32051: KORVER, H.J. - Koninklijke Boot. Beeld van een Amsterdamse scheepvaartonderneming 1856-1981.
32779: KOTZÉ, D.J. (Ed.). - Letters of the American missionaries 1835-1838.
32817: KOTZEBUE, Otto van. - Ontdekkingsreis in de Zuid-Zee en naar de Berings-Straat in de jaren 1815, 1816, 1817 en 1818. Uit het Hoogduitsch.
32227: KOTZEBUE, August Friederich Ferdinand von. - Les Indiens en Angleterre, comédie en trois actes et en prose, librement traduite de la pièce allemande .. par L. Bursay.
15868: KOUSBROEK, Rudy. - Een passage naar Indië.
29569: KRAAYENGA, A. - Marius Bauer 1867-1932. Oogstrelend Oosters.
5072: KRAEMER, H. - De strijd over Bali en de zending. Een studie en een appèl.
741: KRAFFT, A.J.C. - Historie en oude families van de Nederlandse Antillen. Het Antilliaanse patriciaat. Met een historische inleiding, zestig uitgewerkte genealogiëen, genealogische aantekeningen, fragmenten van genealogieën, ongepubliceerde documenten en een overzicht van bronnen zowel gedrukte als in handschrift.
29492: KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolph). - Het regt van eigendom, der bezitters van particuliere landen op Java, met authentieke acten bewezen.
29491: KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolph). - Het particulier landbezit der Europeanen op Java, verdedigd tegen beschuldigingen van den heer P. Mijer, lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en vergeleken met het landrentenstelsel, in de gouvernements-residentien.
29462: KRAJENBRINK, J(ohan) A(dolpf). - Nota over de oorzaken der toenemende schaarste en de hooge prijzen der rijst, alsmede over de middelen tot herstel. Voorgedragen in de Algemeene Vergadering der Maatschappij van Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch-Indië, den 27 Maart 1865.
36286: KRAMER, Jan Gerrit. - Helden der Noordpool.
24184: KRAMP, Lucas Willem. - Verschuldigt antwoord .. aan den agter het scherm zittenden schrijver van de Boekzaal der Heeren en Dames.
22739: KRARUP NIELSEN, Aage. - Helvedet hinsides havet en straffefanges optegnelser Fra Guyana.
35979: KRAUS, H.P. - The Low Countries. Books and manuscripts relating to or originating in Holland and Belgium.
34553: KRAUSE, Ludwig. - The war memoirs of commandant Ludwig Krause 1899-1900. Edited by Jerold Taitz with Ken Gillings and Arthur Davey.
33364: KRAYENBELT, J(an). - Het Heilige Land. Reis door Egypte, Palestina en Syrië.
14235: KRECKE, Frederik Wilhelm Christian. - Handboek der algemeene natuurkundige aardrijkskunde. 3e verbeterde en vermeerderde druk.
3742: KREEKEL, Willem & Q.M.R. VERHUELL. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808. Uitgegeven door H.J. de Graaf.
32784: KREEKEL, Willem. - De reis van Z.M. De Vlieg, commandant Willem Kreekel, naar Brazilië, 1807-1808. Uitgegeven door H.J. de Graaf. Deel I: Het journaal van de kapitein-luitenant Willem Kreekel en de herinneringen aan deze reis door Jean Chrétien Baud.
5614: KREEMER, J. - Atjèhsch handwoordenboek (Atjèhsch-Nederlandsch).
34387: KREEMER, J. - Atjèh. Algemeen samenvattend overzicht van land en volk van Atjèh en onderhoorigheden.
16373: KREIDER, H.J. - The beginnings of Lutheranism in New York (under Dutch rules). Written for the United Lutheran Synod of New York in connection with its celebration of the three hundredth anniversary of the oldest Lutheran Church in America. Foreword by Fr.R. Knubel.
25522: KRELL, Peter. - Clarkstown, Rockland County.
19916: KREUGER, S.C.P. - Zr.Ms. Onrust. Verraad en ondergang in Borneo (1859).
31434: KRIEGER, Carel Conraad. - The infiltration of European civilization in Japan during the 18th century.
28712: KRISHNAMURTHY, B. - The French East India Company and the indigenous merchant community in the Coromandel during the seventeenth and eighteenth centuries.
5616: KROESKAMP, Hendrik. - De westkust en Minangkabau (1665-1668).
34139: KROGT, P.C.J. van der. (Red.). - Tooneel des aerdrijcx. Catalogus bij de tentoonstelling oude kaarten in het Universiteitsmuseum ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van het Geografisch Instituut Rijksuniversiteit Utrecht.
5286: KROM, Nicolaas Johannes. - Hindoe-Javaansche geschiedenis. 2e herziene druk.
5287: KROM, Nicolaas Johannes. - De levengeschiedenis van den Buddha op Barabudur.
4469: KROM, Nicolaas Johannes. - Gouveneur Generaal Gustaaf Willem van Imhoff.
30757: KROM, Nicolaas Johannes. - Inleiding tot de Hindoe-Javaansche kunst.
14496: KROM, N.J. - Herdenking van Dr. G.P. Rouffaer.
6299: KROMHOUT, R. (Red.). - Het machtige eyland, Ceylon en de VOC.
34474: KROMHOUT, Bas. - Goede Hoop. 400 jaar Nederland en Zuid-Afrika. (Met Vooraf van Hans Goedkoop).
34422: KROON, Pieter. (red.). - Atlas of Cape Horn. The cartography of South America 1500-1725.
34261: KROON, Pieter. (red.). - Atlas van Kaap Hoorn. Kaartbeeld van zuidelijk Zuid-Amerika 1500-1725.
7095: KRUGER, Paul. - Gedenkschriften. Gedicteerd aan H.C. Bredell en Piet Grobler. Bewerkt door Frederik Rompel.
36631: KRUSENSTERN, A.J. von. - Atlas zur Reise um die Welt. St. Petersburg, 1814. Facsimile edition: Atlas van een reis om de wereld 1803-1806. Inleiding Fred Pelt.
5133: KRUYT, Albert Christiaan. - Woordenlijst van de Bareë-taal, gesproken door de Alfoeren van Centraal Celebes beoosten de rivier van Poso, benevens de Topebato-Alfoeren bewesten genoemde rivier.
34953: KRUYT, Albert Christiaan. - De To Wana op Oost-Celebes.
34951: KRUYT, Albert Christiaan. - De Toradja's van de Sa'dan-, Masoepoe- en Mamasa-Rivieren.
34949: KRUYT, Albert Christiaan. - De Mentawaiers.
25756: KRUYT, Albert Christiaan. - Het animisme in den Indischen Archipel.
25262: KRUYT, Albert Christiaan. - De West-Toradjas op Midden-Celebes. Platen-deel.
16176: KRUYT, Albert Christiaan. - De Soembaneezen.
4473: KUENEN, Philip Henry. - Kruistochten over de Indische diepzeebekkens. Anderhalf jaar als geoloog aan boord van Hr.Ms. Willebrord Snellius.
9424: KÜHNE-VAN DIGGELEN, Wiet. - Jan Albert Sichterman, VOC-dienaar en 'koning' van Groningen.
15472: KÜHR, E.L.M. - Schetsen uit Borneo's westerafdeeling. (1896-97). (Herdruk). Ingeleid door H. Claessen en H. Poeze.
29283: KUIJP, A.W. van der. - VOC monumenten op Sri Lanka. Kaarten en platen uit het verleden foto's van het heden. Dutch East India Company monuments. Maps and prints from the past, photograph's of the present. With an English translation by Fr.H.A. Rummens.
33562: KUIPERS, Jan J.B. - De VOC. Een multinational onder zeil, 1602-1799.
21390: KUIPERS, Anske Hielke. - In de Indische wateren. Anske Hielke Kuipers. Gezaghebber bij de gouvernementsmarine (1833-1902). Bezorgd door M.E. Kuipers.
30711: KUNEMAN, Julius. - De gouvernements koffiecultuur op Java. Onderzoek en advies.
33209: KUNISADA - The actor Iwai Tojaku = Iwai Hanshirõ V
5952: KUNST, J. & C.J.A. KUNST-v.WELY. - De toonkunst van Bali (beschouwingen over oorsprong en beïnvloeding, composities, notenschrift en instrumenten).
518: KUNST, A.J.M. - Recht, commercie en kolonialisme in West-Indië vanaf de zestiende tot in de negentiende eeuw.
450: KUNST, Jaap. - Hindu-Javanese musical instruments. 2nd revised and enlarged edition.
8340: KUNST, J. - Music in Java. Its history, its theory and its technique. 3rd enlarged edition by E.L. Heins
10291: KURTZE, Bruno. - Die Deutsch - Ostafrikanische Gesellschaft. Ein Beitrag zum Problem der Schutzbriefgesellschaften und zur Geschichte Deutsch-Ostafrikas.
36263: KUSTERS, Wiel. - Pooltochten. Rede.
22683: KUTZNER, Johann Gottlieb. - Geographische Bilder enthaltend das Interessanteste und Wissenswürdigste aus der Länder- und Völkerkunde und der Physik der Erde. 2. bedeutend vermehrte und verbesserte Auflage von Adolf Kutzner.
32845: KUYLENSTJERNA, Alexis. - Bland Kineser och Mongoler.
6852: KUYPER, H.S.S. - Hendrick Hudson in Hollands dienst.
34325: KUYPER, Henriette Sophia Suzanna. - Een half jaar in Amerika.
31427: KYOTO. - KYOTO. Issued by Kyoto Exhibitors' Association to the Japan-British Exhibition.
33885: LAAN, Adolf van der & Siewert van der MEULEN. - 'T Binnen seylen der Groenlands vaarders. - La navigation des pecheurs dans le port. - Il veleggiare dei pescatori nel porto. - Das Seeglen der Grönlands Fahren in dem Hafen.
22856: LABAT, Jean-Baptiste. - Nieuwe reizen naar de Franse eilanden van America. Behelzende de natuurlyke historie van die landen, derzelver oorspronk, zeden, godsdienst, regering der oude en tegenwoordige inwoonders; als ook die der zwarte slaaven .. Als ook een naauwkeurige verhandeling van het maken der suiker, indigo, cochenille, cacao, en andere nuttigheden, tot den koophandel dienende. In't Nederduitsch in't ligt gebragt door W.C. Dyks.
36373: LACHAMBRE, Henri & Alexis MACHURON. - Andrée. Per luchtballon naar de Noordpool.
33117: LACROIX, Paul. - XVIIme siècle. Institutions usages et costumes. France 1590-1700.
31669: LACROIX, Fredéric. - Les mystères de la Russie, tableau politique et moral de l'empire Russe. Ouvrage rédigé d'après les manuscrits d'un diplomate et d'un voyageur.
37057: LAET, Johannes de. - Iaerlyck verhael van de verrichtinghen der geoctroyeerde West-Indische Compagnie in derthien boecken (1624-1636). Uitgegeven door S.P. l'Honoré Naber en J.C.M. Warnsinck. Deel III Boek VIII-X (1631-1633).
31104: LAET, Johannes de. - Suiker, verfhout & tabak. Het Braziliaanse handboek van Johannes de Laet, 1637. Bezorgd en ingeleid door B.N. Teensma.
35946: LAFFAN, Michael. - Radn Aboe Bakar. An introductory note concerning Snouck Hurgronke's informant in Jeddah (1884-1912).
36862: LAGAAIJ, Robertus Alexander. - Geophysical investigations of the Netherlands Leeward Antilles.
36579: TOBA-LAKE. - Kaart van het Toba-meer en het landschap Silidoeng volgens opnemingen van de Rijnsche zendelingen.
29456: LAM, Jan Dircksz. - Expeditie naar de Goudkust. Het journaal van Jan Dircksz Lam over de Nederlandse aanval op Elmina, 1624-1626. Ingeleid en bezorgd door Henk den Heijer.
16354: LAMARTINE (DE PRAT), (Marie Louis) Alphonse de. - Souvenirs, impressions, pensées et paysages, pendant un voyage en Orient (1832-1833), ou notes d'un voyageur.
21493: LAMIE, L.A.H. - De Nederlandsche Poolexpeditie in de Kara-zee.
17590: LAMMENS, Adriaan François. - Bedenkingen bij het lezen van het artikel: Koloniën, voorkomende in het 7de deel der Bijdragen tot de huishouding van staat van G.K. Grave van Hogendorp.
15288: LAMPE, W.F.M. - Buiten de schaduw van de gouverneurs. Een blik op het verleden en het heden.
15290: LAMPE, W.F.M. - In de schaduw van de gouverneurs. Mémoires.
6698: LAMUR, C. - The American takeover. Industrial emergence and Alcoa's expansion in Guyana and Suriname 1914-1921.
7780: LAMUR, H.E. - The demographic evolution of Surinam 1920 - 1970. A socio-demographic analysis.
7292: LANDWEHR, John. - VOC. A bibliography of publications relating to the Dutch East India Company: 1602 - 1800. Edited by Peter van der Krogt. Introduction by Ch.R. Boxer. Preface by G. Schilder.
35198: LANE - POOLE, Stanley. - The life of the right hounourable Stratford Canning, Viscount Stratford de Redcliffe; from his memoirs and private and official papers.
34542: LANE, Jack. - The war diary of Burgher Jack Lane, 16 November 1899 to 27 February 1900.
37039: LANGEN, K(arel) F(rederik) H(endrik) van. - Handleiding voor de beoefening der Atjehsche taal.
30331: LANGEN, K.F.H. van. - Woordenboek der Atjehsche taal.
28199: LANGEN, K(arel) F(rederik) H(endrik) van. - De inrichting van het Atjehsche staatsbestuur onder het sultanaat.
21526: LANGEN, K(arel) F(rederik) H(endrik) van. - Atjeh's westkust. I-II.
36923: LANGENFELD, Els. - Lodewijk Wilhelm Statius van Eps: een leven in dienst van de medische wetenschap.
36943: LANGENFELD, Els. - Porto Marie. 1738 - 1795 - 1888.
36983: LANGENFELD, Els. - 30 years S.A.L. (Mongui) Maduro Foundation. The past: a present for our future.
25627: LANGENFELD, Elly & Henk. - Tussen dood en recht. De Tempel: van begraafplaats tot Openbaar Ministerie.
23283: LANGENFELD, Henk & Els. - Groot Davelaar en den plantagie Welgelegen (1732-heden). Terug in de tijd.
17697: LANS, W.H. - Bijdrage tot de kennis der kolonie Suriname.
36550: LANYON-ORGILL, Peter A. - A dictionary of the Mailu language. Edited and enlarged from the researches of W.J.V. Saville and D'Argigny. With a foreword by Ernst Schwarzenburg.
35473: LARKIN, David. - The marine paintings of Chris Mayger.
37041: LARN, Richard. - The wreck of the Dutch East Indiaman Campen on the Needles rocks, Isle of Wight, 1627.
19358: LASERON, Charles Francis. - The face of Australia. The shaping of a continent.
4558: LASSEN, (Christian). - Geschiedenis van den Indischen Archipel. (Uit het Duits vertaald, verbeterd en bewerkt) door A.W. de Klerck. (Met noten van H.N. van der Tuuk).
35000: LATROBE, Christian Ignatius. - Journal of a visit to South Africa, in 1815, and 1816, with some account of the missionary settlements of the United Brethren, near the Cape of Good Hope.
36048: LATTIMORE, Owen. - The desert road to Turkestan.
9694: LAUGIER, E. - Usage du cercle méridien portatif pour la détermination des positions géographiques.
24610: LAUNAY, A. - Les cinquante-deux serviteurs de dieu français - Annamites - Chinois. Mis à mort pour la foi en Extrême-Orient de 1815 à 1856 dont la cause de béatification a été introduite en 1840, 1843, 1857. Biographies. Tome II.
35441: LAURENTIUS, Th. - Oude scheepsprenten.
33343: LAURENTIUS, Frans & Machiel J. ROOS. - Met veele schoone figueren verçiert. Een bijzondere Bijbel. Publicatie ter gelegenheid van 375 jaar Statenvertaling.
24988: LAVEILLE, E. - Le P. de Smet. Apotre des Peaux-rouges (1801-1873). Introduction par Godefroid Kurth. 4me édition.
32807: LAZARD, Paola & Bertrand. - Collection de Paola et Bertrand Lazard. L'Orient et la Terre Sainte. Livres et dessins.
34336: LEãO, Francisco G. Cunha. - O Índico na Biblioteca da Ajuda. Catálogo dos manuscritos relativos a Moçambique, Pérsia, Índia, Malaca, Molucas e Timor.
36779: LEARY, Lewis Gaston. - Andora the hidden republic. Its origin and institutions, and the record of a journey thither.
35433: LEBEER, Louis. - Rodolphe Schönberg. Peintre-graveur. Étude critique et catalogue de l'oeuvre gravé.
35263: LEBRET, Frans. - Op reis met pen en penseel. Frans en Jan Hendrik Lebret als toerist naar Java, 1863. Ingeleid en bezorgd door Anne Leussink en Wyke Sybesma.
28680: LEDDEN, Willem Pieter van. - Jan van Riebeeck tussen wal en schip. Een onderzoek naar de beeldvorming over Jan van Riebeeck in Nederland en Zuid-Afrika omstreeks 1900, 1950 en 2000.
35427: LEEK, Michael E. - L'art des marines. Un hommage visuel à la réalisation des illustrations classiques de marines. Adaption Christian Pessey.
35546: LEENDERTZ, C(oenraad) J(acobus). - Van Atjeh's stranden tot de koraalrotsen van Nieuw-Guinea. Schetsen uit Insulinde.
24359: LEENHARDT, Maurice. - Notes d'ethnologie Néo-Calédonienne.
34961: LEERDAM, Ben F. van. - Architect Henri Maclaine Pont. Een speurtocht naar het wezenlijke van de Javaanse architectuur.
36953: LEEUW, Hendrik de. - Crossroads of the Caribbean sea.
6525: LEEUW, Hendrik de. - Onze West. Vertaald door J. Kuylman.
12626: LEEUW, W.J.A. de. - Het Painansch contract.
36395: LEEUWAARDEN, Nicolaas Simon van). - De godvreezende zeeman, ofte de nieuwe christelyke zeevaart .. te samen gesteld tot algemeene stichting, en bysonder van zeevarende lieden, en alle die by de zee woonen ofte belang hebben. De voorrede .. is opgesteld van Hieronymus Simons van Alphen. 8e druk.
34919: LEEUWEN, Lizzy van. - Airconditioned lifestyles nieuwe rijken in Jakarta.
30118: LEEUWEN, Pieter Johannes van. - De Maleische Alexanderroman.
36383: LEEUWENBERG, Frans. - Onder jagers en krijgers. Ervaringen en avonturen met Xavante Indianen.
8317: LEFEBVRE, René (Eduard René Lefèbvre de Laboulage). - Paris en Amérique. 8me édition.
32413: LEGÊNE, Susan & Janneke van Dijk. (Ed.). - The Netherlands East Indies at the Tropenmuseum. A colonial history.
37045: LEIDSCHRIFT. - Een behouden vaart ? De Nederlandse betrokkenheid bij kaapvaart en piraterij.
32444: LEIGH. - Leigh's new picture of London; or, a view of the political, religious, medical, literary, municipal, commercial, and moral state of the British metropolis. New edition, carefully revised.
27791: LEIJENAAR, Eric. - De Batavia. Het gruwelijke, waar gebeurde verhaal over de trotse Oostindiëvaarder.
9418: LEINENGA, Jurjen R. - Arctische walvisvangst in de achttiende eeuw. De betekenis van Straat Davis als vangstgebied.
33153: LEIPOLDT, C. Louis. - Jan van Riebeeck. A biographical study.
30817: LEIPOLDT, C. Louis. - Jan Van Riebeeck. Die grondlegger van 'n blanke Suid-Afrika.
34844: LEKKERKERKER, C. - The Portuguese outer church at Batavia.
2654: LEKKERKERKER, Cornelis. - Indië.
459: LELYVELD, Th.B. van. - De Javaansche danskunst. Ingeleid door N.J. Krom.
7457: LENNEP COSTER, G. van. - Aanteekeningen gehouden gedurende mijn verblijf in de West-Indiën, in de jaren 1837-1840.
36636: LENNEP, Johannes Daniel van. - Etymologicum linguae graecae sive observationes ad singulas verborum nominumque stirpes, secundum ordinem lexici, compilati olim a Ioanne Scapula. Editionem curavit, atque animadversiones cum aliorum, tum suas adjecit Everardus Scheidus.
32528: LENNEP, Jan Hendrik. van. - Het boek voor den zeeman, uit Jan Davids' boekekraam. (Met) Bijblad.
1159: LENORMANT, François. - Histoire ancienne de l'Orient jusqu'aux guerres médiques. 9me édition. Revue, corrigée, considérablement augmentée. Tome I-II.
35676: LENTING, (D(irk). - Geschiedenis van sulthan Ibrahiem, zoon van Adaham, vorst van Irakh.
6240: LENZ, Oskar. - Skizzen aus Westafrika. Selbsterlebnisse.
28867: LEÓN, Napoleón Baccino Ponce de. - Maluco. De roman van de ontdekkers. Vertaald door Aline Glastra van Loon.
35950: LEQUIN, Frank. - In memoriam Charles Ralph Boxer F.B.A. 8 March 1904 - 27 April 2000.
32546: LEQUIN, Frank. - Isaac Titsing Opperhoofd van Japan. Drie geschriften als filosoof, diplomaat & koopman.
28886: LEQUIN, Fr. - Isaac Titsingh in China (1794-1796). Het onuitgegeven journaal van zijn Ambassade naar Peking.
226: LEQUIN, Frank & Albert MEIJER. - Samuel van de Putte, een Mandarijn uit Vlissingen (1690-1745). De onbedoelde publicatie van een restant.
11638: LEQUIN, Frank. - Het personeel van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Azië in de achttiende eeuw, meer in het bijzonder in de vestiging Bengalen.
5464: LEROUX, C.C.F.M. - De Elcano's tocht door den Timor-archipel met Magelhaes' schip 'Victoria'.
32087: LEROY-BEAULIEU, Paul. - De la colonisation chez les peuples modernes. 6me édition complètement remaniée et considerablement augmentée.
9612: LEROY-BEAULIEU, Pierre. - Les nouvelles sociétés Anglo-Saxonnes. Australie - Nouvelle-Zélande - Afrique australe.
36546: LESKIEN, A. - Litauisches Lesebuch mit Grammatik und Wörterbuch.
34948: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Indisch-nederlandse jeugdliteratuur.
34945: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Indische egodocumenten.
34946: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Feesten in Indië.
34944: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer De tweede generatie.
34943: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Vrouwen over Indië.
34942: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Zuid-Afrika in Compagniestijd.
34941: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Humor in de Indische letteren.
34940: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Van inlander to Indonesiër
34937: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer Hella S. Haasse.
34938: INDISCHE LETTEREN. - Themanummer De Indische wereld van Louis Couperus.
23787: INDISCHE LETTEREN. - INDISCHE LETTEREN. Documentatieblad van de Werkgroep Indisch-Nederlandse Letterkunde. Jrg. I -XXVII.
11182: LEUFKENS, Frans Hubert.. - Impressies van Batavia. Impressions of Batavia. Eindrücke aus Batavia. Impressions sur Batavia. Impressioni di Batavia.
3447: LEUFTINK, Arnold E. - Chirurgijns zee-compas. De medische verzorging aan boord van Nederlandse zeeschepen gedurende de Gouden Eeuw.
9550: LEUFTINK, Arnold E. - Harde heelmeesters. Zeelieden en hun dokters in de 18e eeuw.
29746: LEUR, J.C. van. - Indonesian trade and society. Essays in Asian social and economic history.
16921: LEUR, J.L.W. van. - De Indische Instelling te Delft. Méér dan een opleiding tot bestuursambtenaar. 125 jaar verzamelen.
32490: LEUSHUIS, Emil. - Gids historische wandelingen Indonesië. Medan, Jakarta, Cirebon, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, Surabaya en Malang. 2e druk.
36803: LEUWSHA, Tessa. - Solo. Een liefde. Roman.
26946: LEUZINGER, E. - Die Kunst von Schwarz-Afrika.
5466: LEWIS, E.Douglas. - People of the source. The social and ceremonial order of Tana Wei Brama on Flores.
35033: LEWIS, Dianne. - Jan Compagnie in the Straits of Malacca, 1641-1795.
8568: LEWIS, Matthew Gregory. - Journal of a residence among the negroes in the West Indies.
35119: LEYDS, W.J. - Onze eerste jaren in Zuid-Afrika 1884-1889. Intieme correspondentie van Louise W.S. Leyds-Roeff en Willem J. Leyds. Bestemd voor familie en belangstellenden.
35118: LEYDS, W.J. - Eenige correspondentie uit 1899. (Als manuscript gedrukt).
35110: LEYDS, W.J. - Het insluiten van de Boeren-Republieken. Een vervolg op De eerste annexatie van de Transvaal.
23308: LEYDS, W.J. - De eerste annexatie van de Transvaal. (1877).
36566: LI, Paul Jen-Kuei & Shigeru TSUCHIDA. - Pazih dictionary.
36598: LIBERTY, Arthur Lasenby. - A day in Tangier.
21175: LICHNER, H. - Gypsy dance.
28730: LIEFRINCK, F.A. - Een staatsstuk van den vorst van Lombok.
6527: LIER, Rudolf Asueer Jacob van. - Ontwikkeling en karakter van de Westindische maatschappij. Rede.
36723: LIER, Johannes van. - Oudheidkundige brieven, bevattende eene verhandeling over de manier van begraven, en over de lykbusschen, wapenen, veld- en eertekens, der oude Germanen, en in het byzonder de beschryving van eenen alouden steenen grafkelder, met de daarin gevondene lykbusschen, donderkeilen en donderbylen, enz. by het boerschap Eext, in het landschap Drenthe, ontdekt, in welke beschryvinge zekere brief, over byzondere Nederlandsche oudheden, zo opgehelderd als wederlegd word.
35916: LIER, Willem F. van. - Aanteekeningen over het geestelijk leven en de samenleving der Djoeka's (Aukaner Boschnegers) in Suriname.
34779: LIER, Helperus Ritzema van. - Verzameling van eenvoudige leerredenen, aan de gemeente van de hoofdplaats van Cabo de Goede Hoop, ter gedachtenis toegewijd door haaren mede-leeraar. Uitgegeven door Cornelis van der Leeuw.
33079: LIER, Rudolf Asueer Jacob van. - Inleiding en aantekeningen bij Stedman, reize naar Surinamen.
29260: LIER, I.C. van. - Mr. J. Loudon en zijn bestuur, geschetst.
28559: LIER, R. van. - Tropische tribaden. Een verhandeling over homoseksualiteit en homoseksuele vrouwen in Suriname.
14870: LIER, Rudolf Asueer Jacob van. - Frontier society. A social analysis of the history of Surinam.
24506: LIISBERG, Bering. ( Ed.). - Danmarks søfart og søhandel fra de aeldste tider til vore dage.
35855: HOLLAND WEST - AFRIKA LIJN. -
33736: LIJNDEN, Didericus Walterus Jacobus Carolus van. - Dissertatio historico-politica inauguralis de commercio societatis Indiae Orientalis.
25693: LIMBURG BROUWER, Petrus Abraham - Akbar. Een Oostersche roman.
21704: LIMBURG BROUWER, Petrus Abraham Samuel van. - Akbar. Een Oosterse roman. (1872). Verzorgd door P.N. van Eyck.
5105: LINDBLAD, T.Th. & P.E.F. VERHAGEN. - Between Dayak and Dutch. The economic history of Southeast Kalimantan 1880-1942.
31771: LINDBLOM, Gerhard. - Afrikanische Relikte und Indianische Entlehnungen in der Kultur der Buschneger Surinams. Eine vergleichende ethnographische Studie.
5984: LINDE, Ph. VAN DER & Edw. JACOBSON. - Simaloer (Simeuloeë).
7905: LINDE, J.M. van der. - Het visioen van Herrnhut en het apostolaat der Moravische Broeders in Suriname 1735 - 1863. The vision of Herrnhut and the apostolate of the Moravian Brethren in Surinam 1735 - 1863.
6961: LINDEN, A.L.V.L. van der. - De Europeaan in de Maleische literatuur.
32226: LINDEN, Jan vander. - (H)eerlyke ende gelukkige reyze nae het heylig land ende de stad van Jeruzalem .. in't jaer ons Heere 1633. .. Van Nieuws overzien/ verbetert/ en vermeerdert met een Byvoegsel/ getrokken uyt eenen brief/ geschreven uyt Jeruzalem den 20. maerte 1779/ op den tegenwordigen toestand van die stad.
32218: LINDEN, B.L.T. van der. - Nou .. tabé dan. De 'bootreis' naar Indië met de Rotterdamsche Lloyd en de 'Nederland' tussen 1899 en 1949.
30809: LINSCHOTEN, Jan Huygen van. - Itinerario .. Deel III: Beschryvinghe van de gantsche custe van Guinea, Manicongo, etc. volcht noch de beschryvinghe van West Indien. Uitgegeven door C.P. Burger en F.W.T. Hunger.
19580: LINSCHOTEN - GELDER, R. van, J. PARMENTIER, V. ROEPER. (Red.). - Souffrir pour parvenir. De wereld van Jan Huygen van Linschoten. (Met bibliografie van Van Linschotens werken).
8372: LINSCHOTEN, Jan Huygen van. - Itinerario voyage ofte schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien 1579-1592. Uitgegeven door H. Kern. 2e druk, herzien door H. Terpstra.
18339: LIPSCOMB, Charles J. - Tiki. A Tahitian adventure.
34778: LITH, Pieter Anthonie van der. - Nederlandsch Oost-Indië. Beschreven en afgebeeld voor het Nederlandsche volk.
31541: LITH, Pieter Anthonie van der. - Levensbericht van Pieter Johannes Veth.
10441: LITTLE, W.J. KNOX. - Sketches and studies in South Africa.
34994: LIVINGSTONE, David. - Narrative of an expedition to the Zambesi and its tributaries; and of the discovery of the lakes Shirwa and Nysassa. 1858-1864.
34529: LIVINGSTONE, David. - David Livingstone South African papers 1849-1853. Edited by I. Schapera.
32255: LIVINGSTONE, David. - Missionary travels and researches in South Africa. New edition.
32254: LIVINGSTONE, David. - Missionary travels and researches in South Africa including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa.
11232: LIVINGSTONE, (William Pringle). - Mary Slessor of Calabar. Pioneer missionary. 6th edition.
9607: LIVINGSTONE, David. - Missionary travels and researches in South Africa; including a sketch of sixteen years' residence in the interior of Africa, and a journey from the Cape of Good Hope to Loanda on the west coast; thence across the continent, down the river Zambesi, to the eastern ocean.
28401: LOCHER-SCHOLTEN, Elsbeth & Peter RIETBERGEN. (Red.). - Hof en handel. Aziatische vorsten en de VOC 1620-1720. Opgedragen aan Jurrien van Goor.
34305: LOCHER SCHOLTEN, Elsbeth. - Women and the colonial state. Essays on gender and modernity in the Netherlands Indies 1900-1942.
13760: LOCHER SCHOLTEN, Elsbeth. - Sumatraans sultanaat en koloniale staat. De relatie Djambi-Batavia (1830-1907) en het Nederlandse imperialisme.
18845: LODERICHS, M.A. - Medan. Beeld van een stad. Met bijdragen van D.A. Buiskool, B.B. Hering, C.A. Heshusius, A. Mansoer, G.O. Prins.
34934: LOÈBER, J.A. - Textiele versieringen in Nederlandsch-Indië.
15803: LOGCHEM, Jan Theo van. - De Argoeniërs. Een Papoea-volk in west Nieuw-Guinea. (The Argunians. A Papuan people in western New Guinea).
36438: LOHANDA, Mona. - The Chinese and the Dutch in colonial Java, 1890-1942.
7066: LOHUIZEN, J. van. - The Dutch East India Company and Mysore 1762-1790.
32915: LOIR, Maurice. - L'escadre de l'amiral Courbet.
34435: LOMBARD, Denys. - Le sultanat d'Atjéh au temps d'Iskandar Muda 1607-1636.
36145: LOO, Vilan van de. - Leven tussen kunst en krant. Beata van Helsdingen-Schoevers (1886-1920). Jornaliste en declamatrice in Indië. Bloemlezing.
34966: LOO, Vilan van de. - Indië ongekuist. Liefde, lust en hartzeer in de Nederlands-Indische letteren.
24215: LOO, I.J. van. - Profijt voor Daniël ? De Zeeuwse kaapvaart en het Spaans-Engelse vredesverdrag van 1630.
30546: LOOMEIJER, Frits. - De Insulinde. Geschiedenis van een legendarische moterreddingboot.
29114: LOON, L.G. van. - Crumbs from an old Dutch closet. The Dutch dialect of old New York.
4506: LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. - Verlaat rapport Indië. Drie eeuwen westerse schilders, tekenaars, grafici, zilversmeden en kunstnijveren in Nederlands-Indië.
1317: LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. - De landsverzameling schilderijen in Batavia. Landvoogdsportretten en compagnie-schilders.
29138: LOOS-HAAXMAN, J. de. - Johannes Rach aan de Kaap.
1254: LOOS-HAAXMAN, J. de. - De Franse schilder Ernest Hardouin in Batavia.
1226: LOOS-HAAXMAN, J. de. - Johannes Rach en zijn werk. De topografische beschrijving der teekeningen met medewerking van W. Fruin-Mees door P.C. Bloys van Treslong.
8338: LOOS-HAAXMAN, J(eanne Maria Cornelia) de. - Dagwerk in Indië. Hommage aan een verstild verleden.
1267: LOOTSMA, S. - Bijdrage tot de geschiedenis der Nederlandsche walvischvaart (meer speciaal de Zaansche).
21028: LORIMER, Joyce (Ed.). - English and Irish settlement on the river Amazon 1550-1646.
34971: LORM, A.J. de. - Kunst van de Indische archipel. Tentoonstelling.
28444: LOSSIUS, Kaspar Friedrich. - Gumal et Lina, ou les enfans Africains, histoire religieuse, a l'usage de la jeunesse; imitée de l'Allemand par J.L.A. Dumas. Nouvelle édition revue et augmentée.
27323: LOTH, Heinrich. - Sklaverei. Die Geschichte des Sklavenhandels zwischen Afrika und Amerika.
26866: LOTH, H. - Die Frau im alten Afrika.
36756: LOTI, Pierre. (Louis Marie Julien Viaud). - Au Maroc. 6me édition.
28047: LOTSY, Johannes Paulus. - Van den Atlantischen Oceaan naar de Stille Zuidzee in 1922. Dagboek van een botanicus, die niet alleen naar planten keek.
27089: LOUDON, James. - Eer en fortuin. Leven in Nederand en Indië 1824-1900. Autobiografie van gouverneur-generaal James Loudon. (Redactie) H. Boels, J. de Jong, C.A. Tamse.
2634: LOUGHNAN, R(obert) A(ndrew). - New Zealand at home.
4508: LOUTER, Jan de. - Handleiding tot de kennis van het staats- en administratief recht van Nederlandsch-Indië. 3e herziene uitgave.
36350: LOUWERSE, P(ieter). - Janmaat in de IJszee. Een verhaal van de overwintering der Hollanders op Nova Zembla. 3e verbeterde druk.
36344: LOUWERSE, P(ieter). - Janmaat in de IJszee of de overwintering der Hollanders op Nova Zembla.
18864: LOVETT, Richard. - James Chalmers. His autobiography and letters.
32119: LOWANCE, Mason. (Ed.). - Against slavery. An abolitionist reader. Edited and with an introduction.
36783: LOWE, Percy R. - A naturalist on desert islands.
35114: LOWTH, Alys. - South Africa calling.
34797: LUBBERHUIZEN-VAN GELDER, A.M. - De oudste afbeelding van Batavia.
2235: LUBBOCK, Basil. - The last of the windjammers.
6116: LUBIS, MOCHTAR. - Schemer over Djakarta. Roman. (Vertaald door P.H. Fruithof).
29411: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de zon.
15077: LUBIS, MOCHTAR. - Het land onder de regenboog. De geschiedenis van Indonesië.
33130: LUBLINK WEDDIK, Bartholomeus Theodorus. - Het leven en karakter van Philippus Melanchthon, naar het Hoogduitsch bewerkt. Met eene voorrede.
20629: LUCAS, Henry S. (Ed.). - Dutch immigrant memoirs and related writings.
18069: LUCAS, F.J. - Popeye Lucas. Queenstown.
31065: SAINT LUCIA. - 150TH ANNIVERSARY OF THE ABOLITION OF SLAVERY 1834-1984.
35063: LÜCKHOFF, C.A. - Table mountain, our national heritage after three hundred years.
36548: LUDEKING, E.W.A. - Schets van de residentie Amboina.
28870: LUDOLPH, Job. - Nieuwe doch aanmerkens-waardige historie van Abissinien, andersints Ethiopien, getrokken uit de Latijnsche historie .. en nu in't Nederduitsch gebracht door Willem Calebius.
130: LUIGI AMEDEO DI SAVOIA, Duca degli Abruzzi. - De reis van de Stella Polare. Noordpooltocht. Uit het Italiaansch vertaald onder toezicht van Maurits Snellen.
28511: RAVENEAU DE LUSSAN. - Journal du voyage fait a la Mer de Sud, avec les flibustiers de l'Amerique en 1684. & années suivantes. 2e edition (= 3e edition).
32313: LÜTGEN, Kurt. - Kapers, muiters, kapiteins. Historische zeeverhalen.
24225: LUTGERT, W.H. - Pieter Macaré, independent-fiscaal van Ceylon, 1702-1711.
37018: LUYENDIJK-ELSHOUT, A.M. (Red.). - Nederlandse geneeskunde in de Indische archipel 1816-1942. Verslag van een symposium gehouden ter gelegenheid van het afscheid van D. de Moulin als hoogleraar in de Geschiedenis der Geneeskunde aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen, 30 september 1989.
33556: LUYKEN, Jan & Casper. - De walvischvangst.
33184: LUYKEN, Jan & Casper. - De haringvangst.
33180: LUYKEN, Jan & Casper. - De mosselman.
33179: LUYKEN, Jan & Casper. - De visscher
16432: LUYKEN, Jan. - Tocht naer Nova Zemla in den jaere 1596.
26699: LYDECKER, William John Fisher. - Archive of William John Fisher Lydecker, a member of the Holland Society of New York. This part of his research-library is focused on the genealogies and baptisms of many Dutch families in America. Mostly cyclostyled or in reprint. 28 folders.
25392: LYDECKER. Ch.E. - Jean Roemer, LL.D. (Amst., 1812- New York 1892, professor at the college of the city of New York over 43 years).
29378: LYNCH, Bohun. (Ed.). - Isles of illusion. Letters from the South Seas. (New Hebrides).
23923: LYNCH, W(illiam) F(rancis). - Togt door het Heilige Land, vooral tot onderzoek der Jordaan en der Doode Zee. Naar den 6e druk uit het Engelsch vertaald door J.P. Stricker.
5537: MAAN, G. - Proeve van een Bulische spraakkunst.
34486: St. MAARTEN. - Philipsburg. Hoofdplaats van St. Martin. - St. Martin. Black street. Great Bay.
33630: St. MAARTEN. - De stadt St. Martin.
13278: MAATEN, K. van der. - Snouck Hurgronje en de Atjeh oorlog.
4968: NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ. - Gedenkboek der Nederlandsche Handel-Maatschappij 1824-1924.
36530: KONINKLIJKE PAKETVAART MAATSCHAPPIJ. - Official KPM yearbook 1937-1938.
33950: NEDERLANDSCH-AMERIKAANSCHE RUBBER PLANTAGE MAATSCHAPPIJ. - Dutch-American Rubber Plantation Company gevestigd te Amsterdam. Opgericht bij acte d.d. 14 December 1925.
35605: MACAU, Jacques. - La Suede et Madagascar au début du 18me siècle.
16306: MacDONALD, Malcolm. - Borneo people.
37038: MaCDOUGALL, Philip. - Naval resistance to Britain's growing power in India 1660-1800. The Saffron Banner and the Tiger of Mysore.
8135: MACEDO, Joaquim Manuel de. - Notions on the chorography of Brazil. Translated by H. Le Sage.
33379: MacGREGOR, John. - Veertien dagen op de zee van Galilea. Naar het Engelsch door C(arel) S(teven) Adama van Scheltema.
12620: MACKAY, Donald Jacob. - De handhaving van het Europeesch gezag en de hervorming van het regtswezen onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal H.W. Daendels over Java en onderhoorigheden (1808-1811).
27326: MACKENZIE-GRIEVE, Averil. - The last years of the English slave trade. Liverpool 1750-1807.
19366: MACKENZIE, J. Ed.. - The 'Taurus' Collection. 150 collectable books on the Antarctic. A bibliography. Collated by L. Milton. Notes by Richard Kossow.
16802: MACKENZIE, Georgina Mary Muir & Adelina Paulin IRBY. - Travels in the Slavonic provinces of Turkey-in-Europe. With a preface by W.E. Gladstone. 3rd edition.
35581: MACLEOD, Innes. (Ed.). - To the Greenland whaling. Alexander Trotter's journal of the voyage of the 'Enterprise' in 1856 from Frasenburgh & Lerwick.
32972: MADAGASCAR. - Madagaskars
32984: MADURA. - Mishandeling te Arosabaïa.
30949: JAVA & MADURA. - VERSLAG van den handel, de scheepvaart als mede van de inkomende en uitgaande regten op Java en Madura over den jare 1834.
36352: MAËL, Pierre. - Naar de Noordpool. Uit het Fransch door Titia van der Tuuk. 2e druk.
33041: MAËL, Pierre. - Naar de Noordpool. Vrij bewerkt naar het Fransch door Titia van der Tuuk.
20011: MAGUIRE, Rochfort. - The journal of Rochfort Maguire 1852-1854. Two years at Point Barrow, Alaska, aboard HMS Plover in the search for Sir John Franklin. Edited by John Bockstoce.
33101: MAIJER, L.Th. - De Javaan, als mensch en als lid van het Javaansche huisgezin.
31617: MAIJER, L.Th. - Javaansche legenden en sagen.
30233: MAIJER. L.Th. - Lakon Kresna-Goegah.
8731: MAILLEFER, P. - Histoire du canton de Vaud dès les origines.
15170: MAINE, Henry Sumner. - Village-communities in the East and West. Six lectures delivered at Oxford.
3721: LE MAIRE, Jacob & Willem Cornelisz. SCHOUTEN. - De ontdekkingsreis van Jacob le Maire en Willem Cornelisz. Schouten in de jaren 1615-1617. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door W.A. Engelbrecht en P.J. van Herwerden.
9780: MAKIN, William J. - South of Suez.
32778: MALAN, François Stephanus. - Die konvensie-dagboek van sy edelagbare François Stephanus Malan 1908-1909. Uitgegee en toegelig met inleiding en voetnote deur J.F. Preller. Engelse vertaling deur A.J. de Villiers.
35880: MALANG. - Letter & invoice from the civil registry in Malang to A.J.F. Wolff, major of the infantry there, concerning the costs of his daughter's marriage
36632: MALASPINA, Alejandro. - Expedición Malaspina. Un viaje científico-político alrededor del mundo 1789-1794. (Edited by) Javier Reverte, Miguel Angel Puig-Samper, José María Moreno Martin, Fernando Vallespín.
34646: MALASPINA, Alejandro. - The Malaspina expedition 1789-1794. Journal of the voyage by Alejandro Malaspina. Edited by Andrew David, Felipe Fernandez-Armesto, Carlos Novi, Glyndwr Williams. Introduction by Donanld C. Cutter. Translated by Sylvia Jamieson.
36280: MALAURIE, Jean. - Ultima thule. Explorers and natives in the Polar North. Translated from the French by Willard Wood and Anthony Roberts.
22689: MALET, Rawdon. - Les périls de la grande chasse. Traduit de l'Anglais.
34129: MALLÉE, M.C. - Alphabetische lijst van jaarboeken, periodieken en serie-werken, aanwezig in de boekerij van het Departement van Koloniën.
33716: MALONI, Ruby. - Presence and response: Europeans in 17th century Gujarat.
1889: MALTE-BRUN, (Conrad). - Tafereel van het koningrijk Saksen.
3957: EAST INDIA COMPANY MANAGEMENT. - Gouvernement de la Compagnie des Indes Orientales tant en ces provinces que dans les Indes.
15248: MANDERS, Jo. - De lach uit leed geboren. Herinneringen uit de Japanse concentratiekampen voor vrouwen en kinderen.
35461: MANEN, Eymert van. - Museumschip Buffel. (Samengesteld met medewerking van het Maritiem Museum Prins Hendrik, Rotterdam).
34888: MANN, Richard. - Murder in Batavia. A novel.
34574: MANN, Richard. - The old city of Jakarta-today. A practical guide for tourists.
27313: MANNING, Patrick. - Slavery and African life. Occidental, oriental, and African slave trades.
4641: MANSVELT, W.M.F. - Geschiedenis van de Nederlandsche Handel-Maatschappij. Uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan (1824-1924).
29057: MANSVELT, W.M.F. - Rechtsvorm en geldelijk beheer bij de Oost-Indische Compagnie.
36590: WORLD MAP. - The world map. Compiled and drawn in the Cartographic Section of the National Geographic Society.
31778: MARGADANT, W.F. - Met de adelborsten aan boord van de 'Aldebaran'.
9478: MARGERIE, Emmanuel de. - Catalogue des bibliographies géologiques. (1896). Réimpression.
37029: MARJAY, Frederic P. - Portuguese India. A historic study.
30530: MARKS, A.F. - Male and female and the Afro-Curaçaoan household.
35915: MARONIER, J.H. - Tekeningen en aquarellen van J.H.W. Le Clercq.
19468: MARONIER, J.H. - Pictures of the tropics. A catalogue of drawings, water-colours, paintings, and sculptures in the collection of the Royal Institute of Linguistics and Anthropology in Leiden.
7279: MARRE, Jan de. - Batavia, begrepen in zes boeken.
36977: MARREVEE, Ilse. - Curaçao. Geschiedenissen.
5622: MARSDEN, William. - The history of Sumatra, containing an account of the government, laws, customs, and manners of the native inhabitants, with a description of the natural productions, and a relation of the ancient political state of that island. 3rd edition, with corrections, additions.
33353: MARSDEN, William. - Maleische spraakkunst .. in 1812 te London gedrukt, en uit het Engelsch vertaald door C.P.J. Elout. - Grammaire de la langue Malaie .. publié a Londres en 1812, et traduite de l'Anglais par C.P.J. Elout.
30244: MARSDEN, William. - Nederduitsch en Maleisch woordenboek, gevolgd van een Fransch en Maleisch woordenboek (vertaald) door C.P.J. Elout; naar het Engelsch en Maleisch woordenboek. Dictionnaire Hollandais et Malai, suivi d'un dictionnaire Français et Malai de W. Marsden.
30240: MARSDEN, William. - A grammar of the Malayan language, with an introduction and praxis.
19631: MARSDEN, William. - Maleisch, Nederduitsch en Fransch woordenboek, (vertaald) door C.P.J. Elout; naar het Maleisch en Engelsch woordenboek. Dictionnaire Malai, Hollandais et Français .. traduit du dictionnaire Malai et Anglais de W. Marsden.
8260: MARSDEN, Peter. - De laatste reis van de 'Amsterdam'.
9336: MARSDEN, William. - The history of Sumatra. London, 1811. Reprint of the third edition introduced by John Bastin.
34647: MARTENS, Friedrich. - Hispanische Reise-Beschreibung de anno 1671. Herausgegeben von W. Junk.
6895: MARTIN, Karl. - Die altmiocäne Fauna des West-Progogebirges auf Java.
36596: MARTIN, Karl. - Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-Indien und darauf gegründete Studien. Herausgegeben mit Unterstützung von 'Het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam'.
35815: MARTIN-MÉRY, Gilberte. - L'Europe et la découverte du monde. Catalogue.
35576: MARTIN, Kenneth R. - Delaware goes whaling 1833-1845.
33280: MARTIN, Colin. - Full Fathom Five. Wrecks of the Spanish Armada. With appendices by Sydney Wignall.
32110: MARTIN, S.I. - Britain's slave trade. Introduction by Trevor Philips.
29308: MARTIN, Henry Byam. - The Polynesian journal of Captain Henry Byam Martin, R.N. In command of H.M.S. Grampus - 50 guns at Hawaii and on station in Tahiti and the Society Islands August 1846 to August 1847.
1688: MARTIN, Karl. - Bericht über eine Reise nach Niederländisch West-Indien und darauf gegründete Studien. Herausgegeben mit Unterstützung von 'Het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap te Amsterdam'.
10224: MARTINI, M. - De bello Tartarico historia; in quâ pacto Tartari hac nostra aetate Sinicum Imperium invaserint, ac ferè totum occuparint, narratur; eorumque mores breviter describuntur.
36821: MARTINIQUE. - Carte de l'isle de la Martinique, colonie françoise de l'une des isles Antilles de l'Amerique. Dressée sur des plans manuscrits entr' autres sur celui de Mr. Houel Ingenieur du Roy Assujetis à des Observations Astronomiques et conciliés avec des memoires particuliers de feu Mr. Guill. Desisle. Et presentée a Monseigneur le Comte de Maurepas Secretaire d 'Etat ayant le Departement de la Marine par .. Phillipe Buache de l'Academie Royale des Sciences et Gendre du dit Sr. Delisle.
36954: MARTIS, Adi. - De geschiedenis van Aruba tot 1816. Van zustereiland tot imperium in imperion.
31653: KAIYO-MARU. - Een in Dordrecht gebouwd negentiende eeuws Japans oorlogsschip.
36792: MARUGG, Tip. - De morgen loeit weer aan. Roman.
36725: MASCART, Jean. - Impressions et observations dans un voyage a Tenerife.
33340: MATELIEF DE JONGE, Cornelis. - Machtsstrijd om Malakka. De reis van VOC-admiraal Cornelis Cornelisz. Matelief naar Oost-Azië, 1605-1608. Bezorgd en ingeleid door Leo Akveld.
34918: MATEN, Wilma van der. - Jakarta aan zee. Verhalen over de Indonesische hoofdstad.
36236: MATHAREL, Victor de. - Vues des provinces d'Alger, de Constantine et d'Oran.
36904: MATHISON, Gilbert Farquhar. - Narrative of a visit to Brazil, Chile, Peru, and the Sandwich islands, during the years 1821 and 1822. With miscellaneous remarks on the past and present state, and political prospects of those countries.
33194: MATTHAEUS, Christiaan Sigismund. - Kort gevat jaar-boek van de Edele Geoctroyeerde Compagnie der Vereenigde Nederlanden, ter Kamer van Zeeland. Beginnende met de erectie derzelver Compagnie. Vervattende een naam-lyst van de Heeren Bewindhebberen der voorsz. Kamer, volgens hun eds. overlyden, of quittering van derzelver bediening; benevens vier notitien, inhoudende het op stapel zetten, af-loopen, uitvaren ende thuis komen der schepen van en voor gemelde Kamer: met specificatie van de namen der schepen en hunner respective schippers; de lengte, dag, maand en jaar; ook het verongelukken zommiger schepen: en andere aanmerkingen. Uit authentyque stukken, ten dienste der lief-hebberen, by-een vergadert.
36567: MATTHES, Benjamin Franklin. - Makassaarsch-Hollandsch woordenboek, met Hollandsch-Makassaarsche woordenlijst, opgave van Makassaarsche plantennamen. Uitgegeven voor rekening van Het Nederlandsch Bijbelgenootschap.
5759: MATTHIESSEN, Peter. - De zonen van Nopoe. Een kroniek uit het steentijdperk. Vertaald door Beb Vuyk.
11186: MAURICE, Thomas. - The history of Hindostan, its arts, and its sciences, as connected with the history of the other great empires of Asia, during the most ancient periods of the world. 2nd edition.
36443: MAURIK, Justus van. - Op reis en thuis. Novellen en schetsen. Volksuitgave.
21058: MAURITS, Johan. - Joan Maurits, Prins van Nassau, veldmaarschalk der Vereenigde Nederlanden enz.
1892: MAWSON, Douglas. - Leben und Tod am Südpol.
15258: MAWSON, Douglas. - The home of the blizzard, being the story of the Australasian Antarctic Expedition, 1911-1914.
2111: MAX O'RELL. (BLOUET, Leon Paul). - John Bull & Co. The great colonial branches of the firm: Canada, Australia, New Zealand and South Africa. 20th thousand.
34124: MAY, Karl. - Karl May. Illustrationen - Bücher - Autographen. Auktion.
807: MAY, Jan Cornelisz. - De reis van Jan Cornelisz. May naar de IJszee en de Amerikaansche kust 1611-1612. Verzameling van bescheiden uitgegeven door S. Muller.
37035: MAYER, L.Th & J.F.A.C. van MOLL. - De sedekahs en slametans in de desa.
8981: MAYER, Leendert Theodorus. - Een blik in het Javaansche volksleven.
25680: MAYO, William Starbuck. - Kaloolah, or journeyings to the Djébel Kumri: an autobiography of Jonathan Romer.
16456: McCONNELL, S.D. - History of the American episcopal church from the planting of the colonies to the end of the civil war.
16359: McINTOSH, Burr. - The little I saw of Cuba.
32777: McKIERNAN, Gerald. - The narrative and journal of Gerald McKiernan in South West Africa 1874-1879. Edited, with introduction & notes by P. Serton.
19281: McKINLAY, Brian. - The first royal tour 1867-1868 (of H.R.H. Prince Alfred, Australia).
32130: McLEOD, Cynthia. - Elisabeth Samson. Een vrije zwarte vrouw in het achttiende-eeuwse Suriname. 6e druk.
36845: McMILLAN. - Report .. for the establishment of a light-house on Swan Island, belonging to the United States, in the Caribbean Sea.
25412: MEAD, Spencer P. - Ye historie of ye town of Greenwich, County of Fairfield and State of Connecticut. With genealogical notes. New York, The Knickerbocker Press, 1911. Reprint.
36471: MECHELEN, Ch. te. - Kort begrip van de Javaansche woordvorming.
7172: MEDINE, Pedro de. - L'art de naviguer .. contenant toutes les reigles, secrets, & enseignemens necessaires, à la bonne navigation. Traduict de Castillan en Françoys, avec augmentations .. par Nicolas de Nicolai. Lyon, 1554. Reprint.
31836: MEEL, P.J.J. - Tussen autonomie en onafhankelijkheid. Nederlands-Surinaamse betrekkingen 1954-1961. Between autonomy and independence Dutch-Surinamese relations 1954-1961.
6488: MEES, W.C. - Maria Quevellerius huisvrouw van Jan van Riebeeck en haar omgeving.
6705: MEETEREN, N. van. - Volkskunde van Curaçao. (1947). Reprint.
30628: MEETEREN, N. van. - Volkskunde van Curaçao.
6780: MEETEREN, N. van. - Noodlotsdagen. Grepen uit de geschiedenis van Curaçao 1799-1800. Met een voorwoord van Ch.de la Try Ellis.
12855: MEETEREN BROUWER, Menno Simon Jacobus van. - Nederlands Indië zoals het was. Menno's Indische penkrabbels.
767: MEIDEN, G.W. van der. - Betwist bestuur. Een eeuw strijd om de macht in Suriname 1651-1753.
31471: MEIER-LEMGO, Karl. - Engelbert Kaempfer (1651-1716) erforscht das seltsame Asien. 2. erweiterte Auflage.
34906: MEIJBOOM-ITALIAANDER, Jos. - Sagen, mythen en legenden uit den Oost-Indischen archipel.
33005: MEIJER, Fik. - Wrakken, ankers en amforen. Archeologisch onderzoek in de Middellandse zee.
13555: MEIJER, H. - De Deli Spoorweg Maatschappij. Driekwart eeuw koloniaal spoor. Met medewerking van F.A.J. Heckler.
575: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (Ed.). - Dutch authors on West Indian history. A historiographical selection.
33699: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Steven van der Haghen (1563-1624).
28651: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. - Een tentoonstelling Ceylon-Nederland in het verleden, 1602-1796.
9860: MEILINK-ROELOFSZ, M.A.P. (Red.). - De VOC in Azië.
33125: MEINERS, Christoph. - Recherches historiques sur le luxe chez les Athéniens, depuis les temps les plus anciens, jusque'a la mort de Philippe de Macédoine; mémoire traduit de l'Allemand. Suivi du Traité du luxe des dames Romaines par Nadal ..
15880: MEINSMA, J.J. - Geschiedenis van de Nederlandsche Oost-Indische bezittingen.
30765: MEINTJES, Johannes. - De Boerenoorlog in beeld.
31642: MEISCHKE-SMITH, W. - Kinderen der zon.
34956: MEISTER-LAUTH, K. - Aus dem Teutonenlager der Ostküste Sumatras.
3845: MELCHIOR, A. - De eerste walvisvaart van de 'Willem Barendsz'. Met een inleiding van W.H. Bierman.
28899: MELLO, Evaldo Cabral de. - De Braziliaanse affaire. Portugal, de Republiek der Verenigde Nederlanden en Noord-Oost-Brazilië, 1641-1669. Vertaling van de derde herziene en vermeerderde druk C. Barel.
744: MENKMAN, W.R. - De Nederlanders in het Caraibische zeegebied waarin vervat de geschiedenis der Nederlandsche Antillen.
583: MENKMAN, W.R. - De West-Indische compagnie.
33800: MEPPEL, Jan Cornelisz. - Jan Cornelisz Meppel, L. Admirael van Hollandt en Westvrieslandt onder't Collegie van't Noorderquartier.
34192: MERCATOR, Gerard & Jodocus HONDIUS. - Beschryvinghe des Noorder Pools. Septentrio nalium terrarum descript.
34008: MERCATOR, Gerard. - Oval portrait.
36670: NEDERLANDSCHE MERCURIUS. - De Maandelykse Nederlandsche Mercurius. Vijf-en-veertigste deel.
6170: MERENS, A. (Red.). - Een dienaar der Oost-Indische Compagnie te London in 1629. Journael van Abram Booth en zijn descriptie van Engelandt. Uitgegeven, ingeleid en toegelicht.
34651: MERRILL, Elmer Drew. - The botany of Cook's voyages and its unexpected significance in relation to anthropology, biogeography and history.
33043: MERRILLEES, Scott. - Groeten uit Jakarta. Ansichtkaarten van een hoofdstad 1900-1950.
21409: MERRILLEES, Scott. - Batavia in 19th century photographs.
32771: MERRIMAN, John Xavier. - Selections from the correspondence of J.X. Merriman (1870-1890). Edited by Phyllis Lewsen with introduction & footnotes.
35111: MERWE, H.J.J.M. van der. (Ed.). - Scheepsjournael ende daghregister. (Fragmente uit 17de-eeuse Nederlandse skeepsjoernale, 'n verkorte weergave van Jan van Riebeeck se Dagregister volgens die Kaapse teks, die Dagboek van Francois de Cuiper, 1725, en uittreksels uit Lewies Trigardt se Dagboek). Tekste vyeengebring, versorg en van aantekeninge en 'n glossarium voorsien. 2e vermeerderde druk.
36262: METEOROLOGY. - METEN IN DE KOU. Tentoonstelling in het Utrechts Universiteitsmuseum.
33819: MEULEN, Sieuwert van der. - Het brayen der haringh netten - The knitting of the herring netts.
27658: MEULEN, D. van der. - Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker.
34886: MEURS, F. van. - Grepen uit het leven van den oud-Indischen bard.
36374: MEXICO. - Mexico.
35428: MEYER, Jürgen. - Segelschiffe auf alten Postkarten. 610 Ansichten europäscher Häfen und Schiffe.
33012: MEYER, Joseph. - Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der gantzen Erde. Band 6.
33011: MEYER, Joseph. - Meyer's Universum, oder Abbildung und Beschreibung des sehenswerthesten und merkwürdigsten der Natur und Kunst auf der gantzen Erde. Redaction & Text von Friedrich Hofmannn. Band 19.
14023: MEYER TIMMERMAN THIJSSEN, D. - Twee gouverneurs (Abraham Couperus, Jan Samuel Timmerman Thijssen) en een equipagemeester (Jan Hendrik Meijer) in en om Malakka 1778-1823. 2e herz. druk.
21754: MEYERBERG, Augustin von. - Voyage en Moscovie d'un ambassadeur, conseiller de la chambre impériale, envoyé par l'empereur Leopold au czar Alexis Mihalowics, grand duc de Moscovie.
19515: MEYNEN, Emil. - Bibliography on German settlements in colonial North America. Especially on the Pennsylvania Germans and their descendants 1683-1933. Bibliographie des Deutschtums der kolonialzeitlichen Einwanderung in Nordamerika. Insbesondere der Pynnsylvanien-Deutschen und ihrer Nachkommen 1683-1933.
17367: MICHAELIUS, Jonas. - Manhattan in 1628 as described in the recently discovered autograph letter of Jonas Michaëlius written from the settlement on the 8th of August of that year and now first published. With a review of the letter and an historical sketch of New Netherland to 1628 by Dingman Versteeg.
32445: MICHAUD, (Joseph) & (Jean J.F.) POUJOULAT. - Correspondance d'Orient (1830-1831).
36242: MIDDELBURG. - Ordonnatie voor de schippers varende in het Groote Veer der stad Middelburg.
5468: MIDDELKOOP, P. - Een studie van het Timoreesche doodenritueel.
36079: MIDHAT, Ali Haydar. - The life of Midhat Pasha. A record of his services, political reforms, banishment, and judical murder. Derived from private documents and reminiscences by his son Ali Haydar Midhat Bey.
28702: MIERT, Hans van. - Bevlogenheid en onvermogen. Mr. J.H. Abendanon (1852-1925) en de Ethische Richting in het Nederlandse kolonialisme.
36528: KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE STOOMBOOT MIJ. - Winterreizen naar Madeira en West-Indie.
29227: MIJER, P(ieter). - Over het openstellen van kusthavens voor den algemeenen handel in Nederlandsch-Indië.
802: MIKKELSEN, Ejnar. - Drie jaar in het Poolijs. De geschiedenis van de 'Alabama' expeditie in de jaren 1909-1912. Bewerking uit het Deensch door M. van Blankenstein.
34724: MIKSIC, John. - Borobudur. Vertellingen van de Buddha.
36994: MILL, James. - The history of British India.
18136: MILLER, F.W.G. - Golden days of Lake County.
36068: MILLS, Dorothy. - Beyond the Bosphorus.
31307: MILNE, William Charles. - La vie réelle en Chine. Traduite par André Tasset avec une introduction et des notes par M.G. Pauthier.
6490: MILO, Taco Hayo. - De geheime onderhandelingen tusschen de Bataafsche en Fransche Republieken van 1795 tot 1797 in verband met de expeditie van schout bij nacht E. Lucas naar de Kaap de Goede Hoop.
26399: MILTON, William Fitzwilliam & Walter Butler CHEADLE. - The North-West passage by land. Being the narrative of an expedition from the Atlantic to the Pacific, undertaken with the view of exploration a route across the continent to British Columbia through British territory, by one of the northern passes in the Rocky Mountains.
24037: DOMINICAN MISSION. - Gouden jubileum der Dominikaner missie op Curaçao W.I. 1870-1920. Ter dankbare herinnering door eenige missionarissen bewerkt.
32366: MITCHELL, David. - Piraten. Nederlandse vertaling Bab Westerveld.
8305: MITCHELL, Donald G. - American lands and letters. Vol. II: Leather-stocking to Poe's 'Raven'.
36226: MOECHNOV, L., M. GOLDBERG, S. DIKOWSKI. - Tsjeljoeskin. Een land redt zijn zonen. Redacteur-constructeur Sergej Tretjakov. Uit het Russisch vertaald.
31777: MOENS, Petronella. - Aardenburg of de onbekende volksplanting in Zuid-Amerika. Roman. Inleiding en bewerking door Ans Veltman-van den Bos en Jan de Vet.
6039: MOER, A. van der. - Een zestiende-eeuwse Hollander in het verre Oosten en het hoge Noorden. Leven, werken, reizen en avonturen van Jan Huygen van Linschoten (1563-1611).
35865: MOERMAN, Jacques. - Antonius Hambrouck, predikant in Schipluiden en op Formosa.
3459: MOERMAN, J.J. & T. KLIJNHOUT-MOERMAN. - Merkwaardige tochten van Nederlandse schipvaerders naar oude scheepsjournalen naverteld.
32354: MOERMAN, J. - De piraten komen. Uit het stout bedrijf der watergeuzen.
30770: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
23508: MOERMAN, J. - De Chineezen in Nederlandsch Oost-Indië. Ook bedoeld als handleiding bij de aardrijkskundige wandplaten van Menno van Meeteren Brouwer.
14767: MOERMAN, J. - In en om de Chineesche kamp. Met een voorwoord van J. Hardeman. 2e gewijzigde druk.
25992: MOES, J. - Amsterdam en de VOC.
26718: MOESHART, H.J. - Arts en koopman in Japan 1859-1874. Een selectie uit de fotoalbums van de gebroeders Bauduin.
26720: MOESHART, H.J. - Een miskend geneesheer. Dr. Jan Karel van den Broek en de overdracht van kennis van westerse technologie in Japan 1853-1857.
31013: MOL, Robert. - Doctor on Saba. Health care and disease in a Caribbean family practice.
6557: MOLENGRAAFF-GERLINGS, C. - Johan Maurits van Nassau en de korte bloeitijd van Hollansch-Brazilië 1636-1644.
745: MOLENGRAAFF, G.J.H. - Geologie en geohydrologie van het eiland Curaçao.
8491: MOLENGRAAFF, G.A.F. - De geologie van het eiland St. Eustatius. Eene bijdrage tot de kennis der Nederlandsche koloniën.
36998: MOLHUYSEN, P.C. & P.J. BLOK. - Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Met medewerking van tal van geleerden. Herdruk Leiden 1911 - 1937.
1902: MOLL, G(erard). - Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
6625: MOLLEMA, J.C. - De ontwikkeling van het eiland Billiton en van de Billiton-Maatschappij.
6172: MOLLEMA, J.C. (Red.). - De eerste schipvaart der Hollanders naar Oost-Indië 1595-1597. Naar de oude journalen, uitgegeven door de Linschoten-Vereeniging, opnieuw beschreven en voorzien van een inleiding, waarin behandeld de voorgeschiedenis, het doel, de uitreeding en de lotgevallen der deelnemers, ook na hun thuiskomst.
5494: MOLLEMA, Jarie Cornelis. - Geschiedenis van Nederland ter zee.
3461: MOLLEMA, J.C. - Voor den stroom en op de klippen. De lotgevallen van Frans en Pieter Bol.
229: MOLLEMA, J.C. - Een muiterij in de achttiende eeuw. Het afloopen van het Oost-Indische Compagnieschip Nijenborg in 1763.
34539: MOLTENO, Percy Alport. - Selections from the correspondence of Percy Alport Molteno 1892-1914. Edited by Vivian Solomon.
35193: MOLTKE, Helmuth Karl Bernhard von. - Briefe über Zustände und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahren 1835 bis 1839. 4. Auflage.
35186: MOLTKE, Helmuth Karl Bernhard von. - The Russians in Bulgaria and Rumelia in 1828 and 1829; during the campaigns of the Danube, the sieges of Brailow, Varna, Silistria, Shumla, and the passage of the Balkan by Marshal Diebitch.
21227: MONEY, Edward. - Twelve months with the Bashi-Bazouks.
35743: MONTAGU, Charles. - Engraved armorial bookplate of the Righthon.ble Charles Montagu, Earl of Manchester, Viscount Mandevile and Baron Montagu of Kimbolten. Dated 1704.
22794: MONTAGU, MARY WORTLEY. - Letters of the right honourable Lady M-y W-y M-e; written during her travels in Europe, Asia and Africa, to persons of distinction ... which contain, among other curious relations, accounts of the policy and manners of the Turks. New edition.
36424: MONTANUS, Arnoldus. - De nieuwe en onbekende weereld: of beschryving van America en 't Zuid-land, vervaetende d' oorsprong der Americaenen en Zuid-landers, gedenkwaerdige togten derwaerds, gelegendheid der vaste kusten, eilanden, steden, sterkten, dorpen, tempels, bergen, fonteinen, stroomen, huisen, de natuur van beesten, boomen, planten en vreemde gewasschen, gods-dienst en zeden, wonderlijke voorvallen, vereeuwde en nieuwe oorloogen.
30593: MONTGOMERY, James. - The West Indies, and other poems. 4th edition.
30738: MOOIJWEER, Marianne. - De Amerikaanse droom van Frederik van Eeden.
35847: MOOJEN, Pieter Adriaan Jacobus. - Bali. 200 kunstfoto's van dit wondermooie eiland.
7850: MOOJEN, P.A.J. - Kunst op Bali. Inleidende studie tot de bouwkunst.
14896: MOOK, H.J. van. - Gids voor Tosari en het Tenggergebergte.
34716: MOOR, Maggie de & WILHELMINA H. KAL. - Indonesische sieraden.
29238: MOORE, Willem Charles Jacobus van den. - Insulindische brieven, over de herziening van't regeerings-reglement van 1854.
11158: MOORE, William V. - Indian wars of the United States, from the discovery to the present time, with accounts of the origin, manners, superstitions, etc. of the aborigines.
804: MOOY, Henriëtte. - Naar Groenland met de Frankendaal. Historisch verhaal naar het journaal van commandeur Maarten Mooy behelzende zijne uitreize van Amsterdam den 22sten april 1786, zijne bezetting in het ijs, zijne rampspoeden in zee en behouden aankomst voor Amsterdam op 28 februari 1787. 2e herziene en vermeerderde druk.
22498: MOREE, P.J. - Dodo's en galjoenen. De reis van het schip Gelderland naar Oost-Indie, 1601-1603.
20401: MOREE, Perry. - A concise history of Dutch Mauritius, 1598-1710. A fruitful and healthy land.
19476: MOREE, Perry. - 'Met vriend die God geleide'. Het Nederlands-Aziatisch postvervoer ten tijde van de Verenigde Oostindische Compagnie.
16699: MOREIRA, Gaspar. - Le 'livro de marinharia' de Gaspar Moreira. Introduction et notes par L. Bourdon et L. de Albuquerque.
36729: MORELET, A. - Six articles on the malacology of the Comoros, an archipelagic country in the Indian Ocean, at the northern end of the Mozambique Channel off the eastern coast of Africa.
36615: MORELET, Arthur. - Voyage dans l' Amémerique centrale, l'ile de Cuba et le Yucatan.
28815: MORGAN, Lewis Henry. - Third annual report of the Regents of the University, on the condition of the State Cabinet of Natural History, and the Historical and Antiquarian Collection.
37026: MORIA, Roger. - De Spaanse citadel. De vesting Zoutleeuw in de 71de en 18de eeuw.
32027: MORISON, Samuel Eliot. - Christopher Columbus mariner.
33254: MOROCCO. - NAUFRAGE DU BATEAU A VAPEUR LE PAPIN le samedi 6 Décembre 1845 à 11 heures du soir, le navire fit côte au Nord de Mazagan, sur un banc de sable, à 2 ou 3 encâblures de la terre; sa chiminee en tombant écrasa plusieurs hommes de l'équipage, le bâtiment fut coupé en deux à l'arrière des Chaudières et de 151 personnes qui montaient le bateu à vapeur, 76 seulement purent être sauvés, tout le reste s'englouit dans les flots en fureur et dans la nuit du 6 au 7 Décembre. - Le dessin représente la situation du Papin le 6 Décembre à 5 heures du matin.
35585: MORTON, Harry. - The whale's wake.
35373: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. Red.. - Met de Triton en Iris naar Nieuw-Guinea. De reisverhalen van Justin Modera en Arnoldus Johannes van Delden uit 1828.
22748: MÖRZER BRUYNS, W.F.J. (Red.). - Konst der stuurlieden. Stuurmanskunst en maritieme cartografie in acht portretten (1540-2000). (Cornelis Anthoniszoon, Lucas Janszoon Waghenaer, Claes Hendrickszoon Gietermaker, Cornelis Douwes, Gerard Hulst van Keulen, Abraham Cornelis Hazewinkel, Frederik Kaiser, Pieter Haverkamp).
36511: MOSCOVITER, Herman. - ss Rotterdam. De thriller van de terugkeer.
21802: MOSELEY, H(enry) N(ottidge). - Notes by a naturalist. An account of observations made during the voyage of H.M.S. 'Challenger' round the world in the years 1872-1876, under the command of G.S. Nares and F.T. Thomson. New revised edition .. with a brief memoir of the author.
32467: MOSER, Henri. - A travers l'Asie centrale. La steppe Kirghize, le Turkestan Russe, Boukhara, Khiva, le pays des Turcomans et la Perse. Impressions de voyage.
7673: MOSER, Johann Jacob. - Vollständiger Bericht von der so berühmt als fatalen Clausula Articuli IV. Pacis Ryswicensis, bestehende theils in einer historischen Erzählung/ wie diese Clausul gegen alle vormalige und öffters wiederhohlte Versicherungen auf die Bahn gebracht und durchgetrungen worden...
32907: MOSSEL, G.P.J. - Handleiding tot de kennis van het schip. - Handleiding tot de kennis van het tuig, de masten, zeilen, enz. van het schip. - Manoeuvres met zeil- en stoomschepen.
33964: MOSTERT, Tristan & Jan van CAMPEN. - Silk thread. China and The Netherlands Nederlands from 1600.
33963: MOSTERT, Tristan & Jan van CAMPEN. - Zijden draad. China en Nederland 1600-2015.
3619: MOUNTFIELD, David. - A history of polar exploration.
36568: MOUSSAY, Gerard. - Dictionnaire Ca?m - Vietnamien - Franc¸ais.
30471: MRAZEK, Rudolf & Bedrich FORMAN. - Bali. Poort naar de tuin der goden.
17394: MUIR, Marcie. - A bibliography of Australian children's books.
6341: MULDER, W.Z. - Hollanders in Hirado 1597-1641.
36519: MULDER, A.J.J., H.J. LEGEMAATE, J.G. , J.G. NIEROP, P. PILKES. - De eeuw van de 'Nederland'. Geschiedenis en vloot van de Stoomvaart Maatschappij 'Nederland' 1870-1970.
36478: MULDER, J.A. - Het Indonesisch-Arabische schrift. Eenvoudige theorie en een stel oefeningen, benevens sleutel, ter verkrijging van de vaardigheid in het lezen en schrijven van de Bahasa Indonesia met Arabische letters, speciaal voor zelfstudie. (Met:) Sleutel op het Indonesisch-Arabische schrift.
34385: MULDER, Hans & Erik ZEVENHUIZEN. (Red.). - De natuur op papier. 175 jaar Artis Bibliotheek.
9020: MULDER, Jan Anton Miels. - Mysticism and daily life in contemporary Java. A cultural analysis of Javanese worldview and ethic as embodied in Kebatinan and everyday experience.
34834: MULLENS, Willy. - Enkele pagina's uit mijn gulden boek over Nederlandsch Indië. (Filmcyclus en causeriën).
6440: MULLER, Frederik. - Catalogue of books, maps, plates on America, and of a remarkable collection of early voyages .. presenting an essay towards a Dutch-American bibliography. (Amsterdam, 1872-75). Reprint. With subject- and personal names index by G.J. Brouwer.
36734: MULLER, Hendrik P.N. - Door het land van Columbus. Een reisverhaal.
36362: MÜLLER, Karl. - De Robinson van de Noordpool, eene schets van de natuur in het hooge Noorden. Naar het Hoogduitsch.
36255: MULLER, S. - De reizen der Nederlanders naar de Noordpool.
35457: MULLER, Anita. (Red.). - Hoorn en de zee. Uitgave ter gelegenheid van het 85-jarig bestaan van Vereniging Oud Hoorn in 2002.
31862: MÜLLER, C. - China en de Chineezen. De lotgevallen eener familie in het Hemelsche Rijk.
30948: MULLER Fzn., S. - De eerste reizen der Nederlanders naar de Noordpool.
2863: MULLER, J.P. - Uit de eerste marinejaren van Dirk Jan (Dignus Jacobus Boom). Bewerkt door Kuwiks (QX= J.P. Muller).
9443: MULLER, S. - Geschiedenis der Noordsche Compagnie.
20777: MULTATULI. (Eduard Douwes Dekker). - Max Havelaar. Atau lelang kopi persekutuan dagang Belanda. Terjemahan H.B. Jassin. Pendahuluan dan anotasi G. Termorshuizen.
34599: MÜNCHING, L.L. von. - Koninklijke Hollandsche Lloyd. De N.V. Zuid Amerika Lijn, de N.V. Koninklijke Hollandsche Lloyd en de N.V. tot voortzetting van den Koninklijke Hollandsche Lloyd.
16665: MÜNCHING, L.L. von. - De geschiedenis van de Batavier lijn. Nederlands oudste stoomvaartlijn, 1830-1958.
7228: MUNNICK, O.M. de. - Het rijke ertsland Suriname en zijn problemen. Het ontstaan en het bedrijf van de Surinaamsche Bauxiet Maatschappij in woord en beeld.
19938: MUNRO, William Bennett. - Crusaders of New France. A chronicle of the Fleur-de-Lis in the wilderness.
36489: MUNSHI, Abdullah. - Hikajat pandja tanderan, jaïtoe jang dinamaï olêh orang melajoe. Hikajat gailah dan daminah. Kitab bagi moerid sekolah melajoe. (Edited by Ch.A. van Ophuysen).
13557: MÜNZING, Joachim. - Der historische Walfang in Bildern. Für das Altonaer Museum in Hamburg.
3507: MURPHY, H.C. - Henry Hudson in Holland. An inquiry into the origin and objects of the voyage which led to the discovery of the Hudson River. With biographical notes.
25596: MURPHY, Henry Cruse. - Anthology of New Netherland or translations from the early Dutch poets of New York with memoirs of their lives. N.Y, 1865. Reprint.
35054: MURRAY, Marischal. - Ships and South Africa. A maritime chronicle of the Cape with particular reference to mail and passenger liners from the early days of steam down the present. With a foreword by J.C. Smuts.
9720: MURRAY, Thomas Boyles. - Pitcairn: the island, the people, and the pastor. To which is added a short notice of the original settlement and present condition of Norfolk Island. 12th edition.
25573: MURRIN, Mary R. (Ed.). - Religion in New Jersey life before the civil war. Papers presented at the 14th Annual New Jersey History Symposium, 1982.
19246: MURTAGH, James G. - Australia: the catholic chapter.
35446: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1997 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
35445: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1991 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
35444: FRIES SCHEEPVAART MUSEUM. - Jaarverslag 1988 Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer.
18984: MYTINGER, Caroline. - Headhunting in the Solomon Islands around the Coral Sea.
30265: NABABAN, P.W.J. - A grammar of Toba-Batak.
11688: NABER, J.W.A. - Onbetreden paden van ons koloniaal verleden 1816-1873. Naar nog onuitgegeven familie-papieren (Peronneau van Leyden en Christiaan Sepp).
6425: NAGELKERKE, G.A. - The Chinese in Indonesia. A bibliography, 18th century-1981.
31766: NAGELKERKE, G.A. - Literatuur-overzich van Suriname tot 1940. Literatuur aanwezig in de bibliotheek van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde te Leiden.
3883: NANSEN, Fridtjof. - Vers le Pôle. Traduit et abrégé par Ch. Rabot.
32860: NANSEN, Fridtjof. - Fram over Polhavet. Den Norske Polarfaerd 1893-1896. Med et tillaeg af Otto Sverdrup.
24430: NANSEN, Fridtjof. - Durch den Kaukasus zur Wolga. (Aus dem Norwegischen von Th. Geiger).
24301: NANSEN, Fridtjof. - Sibirien. Ein Zukunftsland. 3. Auflage.
1375: NANSEN, Fridtjof. - In Nacht und Eis. Die Norwegische Polarexpedition 1893-1896. Mit einem Beitrag von Kapitän Sverdrup. Neue revidirte Ausgabe.
34997: NAPIER, E. ELERS. - Excursions in Southern Africa, including a history of the Cape Colony, an account of the native tribes, etc.
30573: NAS, P.J.M. (Ed.). - The past in the present. Architecture in Indonesia.
35046: NAUDÉ, Adèle. - Cape Album.
24342: NÁVAY de FÖLDEÁK, A. de. - La Hongrie. Son rôle économique. Préface M.E. Levasseur.
34857: INDISCHE NAVORSCHER. - DE INDISCHE NAVORSCHER. Orgaan van den genealogisch-heraldischen kring, voor de beoefening der geslacht-, wapen-, exlibris, munt- en penningkunde. Redactie G.G. van der Kop, P.C. Bloys van Treslong Prins, J. Wolthers. Jaargang I-II,3.
33453: NEALE, Frederick Arthur. - Narrative of a residence at the capital of the kingdom of Siam; with a description of the manners, customs and laws of the modern Siamese.
37024: NEBENZAHL, Kenneth. - Mapping the Silk Road and beyond. 2,000 years of exploring the East.
34097: NECK, Jacob Cornelis van & Wybrand van WARWIJCK. - Waerachtigh verhael van de schip-vaert op Oost-Indien, ghedaen by de acht schepen, onder .. admirael Jacob van Neck, en de vice-admirael Wybrand van Warwijck, van Amsterdam gezeylt in den jare 1598. Hier achter is aen-ghevoeght de voyagie van Sebald de Weert, naer de Strate Magalanes.
32856: NECK, Jacob Cornelis van. - Reisverhaal van Jacob van Neck (1598-1599). Medegedeeld door H.T. Colenbrander.
32791: NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel II: De overige journalen omtrent de reis van J.C. van Neck. De heenreis van W. Warwijck tot Bantam.
32787: NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel IV: De reis naar de Banda-eilanden.
30813: NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning. Deel V: De reis naar Ternate. Het journaal van H.D. Jolinck, Reijer Cornelisz (en) Albert ten Haghe. Met een overzicht van de ontwikkeling van de kartografie van den Indischen archipel tot het jaar 1598.
253: NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. - De tweede schipvaart der Nederlanders naar Oost-Indië onder Jacob Cornelisz. van Neck en Wybrant Warwijck 1598-1600. Journalen, documenten en andere bescheiden uitgegeven en toegelicht door J. Keuning.
25145: NECK, Jacob Cornelisz van & Wybrant WARWIJCK. - Waerachtig verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by acht schepen in den jare 1598 .. - NECK, Jacob van. Kort ende waerachtigh verhael van de tweede schipvaerd by de Hollanders op Oost-Indien ghedaen .. Amsterdam, 1646. Reprint.
34854: TROPISCH NEDERLAND. - Tijdschrift ter verbetering van kennis omtrent Oost- en West-Indië. Onder redactie van A.W. Nieuwenhuis, Z. Kamerling, S.A. reitsma, H.F. Eagenaar Reisiger, C.F. Balsem.
34830: STOOMVAART MAATSCHAPPIJ NEDERLAND. - Compagnie de navigation 'Nederland'. Courrier Royal Hollandais Amsterdam. Europe - Les Indes Néerlandaises via l'Egypte - Ceylan - Straits.
35829: Hr.Ms. FREGAT KONINGIN EMMA DER NEDERLANDEN. - Hr.Ms. fregat Koningin Emma der Nederlanden, a fully rigged sailing ship (three-master) with steam power, of the Dutch navy.
36938: NEDERLOF, Marjo. - Eerlijckman 1680-1713. In dienst van het Staatse leger en de West-Indische Compagnie.
8624: ADIPATI ARIO TJONDRO NEGORO. - Aanteekeningen op het eerste deel van 'Java, geographisch, ethnologisch, historisch (van P.J.Veth). (Met:) Naschrift van P.J.Veth.
6303: NELSON, W.A. - The Dutch forts of Sri Lanka. The military monuments of Ceylon.
35371: NES, Aert van. - Portret.
34265: NESLO, Ellen. - Een ongekende elite. De opkomst van een gekleurde elite in koloniaal Suriname 1800-1863.
6515: NEW NETHERLAND. - A catalogue of rare Dutch pamphlets relating to New-Netherland and to the Dutch West- and East-India Companies and its possessions in Brazil / Angola / etc. (The Hague, 1911). Reprint.
34111: NETHERLANDS. - - Deductie van den tegenwoordigen toestant van dit Nederlandt. Den tweeden druck met eenige consideratien vermeerdert.
33628: NETHERLANDS. - - REIZEN DOOR NEDERLAND. Reisbeschrijvingen, toeristische gidsen, toeristische kaarten.
13836: NETHERLANDS. - - RECUEIL DE PIECES AUTHENTIQUES. Pour servir a l'histoire des Provinces-Unies.
10345: NETHERLANDS. - - KORTE SCHETS DER TEGENWOORDIGEN BEROERTEN IN DE VEREENIGDE NEDERLANDEN, over het afschaffen der pachteryen, voornaamlyk in de provincien van Groningen, Vriesland, Holland en Utrecht, volgende de orde des tyds geschikt. Voorzien met veele authentieke stukken, waar onder een over 't heffen van een nieuw middel in plaats van de pagten.
29550: NETSCHER, Adriaan David van der GON. - Werking van de wet tot opheffing der slavernij in de Nederlandsche West-Indische koloniën, en middelen om Suriname van verder verval te redden. November 1866.
29549: NETSCHER, Adriaan David van der GON. - De opheffing van de slavernij en de toekomst van Nederlandsch West-Indie. October 1862.
36393: NETTELBECK, Joachim. - Ein Mann. Des Seefahrers und aufrechten Bürgers Joachim Nettelbeck wundersame Lebensgeschichte von ihm selbst erzählt.Verlag: Ebenhausen bei München, Wilhelm Langewiesche - Brandt,
36922: NEUS, Hilde & Laddy van PUTTEN. - Gerrit Schouten (1779-1839). Met meesterhand vervaardigd. Tekeningen en diorama's in het Surinaams Museum.
12205: NEWPORT, Christopher - NIEUWPOORT, Christoffel. - Twaalfde reys na Oost-Indien, op kosten van de Engelse Maatschappy. Handelende van de voorvallen op de Eylanden, St. Laurens, Mohelia en het dorp Resoit, de verovering van 2 Baluchse Teradas, de wonderbaarlijke en gelukkige ontkooming der reysigers, uyt de moord-dadige handen der verraderse Baluchers, de verhandeling tussen den ambassadeur Sherley, en den gouverneur van Diu, over de koopmanschap, om die in dat land te vestigen, de vuyle laster der Portugysen, tegen de Engelse, hier over getoond, en wat verder op desen togt is voorgevallen. Gedaan in het jaar 1613 en vervolgens. Nu alder-eerst uyt het Engels vertaald.
35189: DAILEY NEWS. - The war correspondence of the 'Daily News' 1877-8 continued from the fall of Kars to the signature of the preliminaries of peace. With a connecting narrative forming a continuous history of the war between Russia and Turkey.
35188: DAILEY NEWS. - The war correspondence of the 'Daily News' 1877 with a connecting narrative forming a continuous history of the war between Russia and Turkey. Including the letters of Archibald Forbes, J.A. Macgahan and many other special correspondents in Europe and Asia. 2nd edition containing a full description of the taking of Kars.
34224: NEWSPAPER. - - De Malanger. Hoofdredacteur G.H.A. Sytsma. Directeur L.M.F. Plate. Jaargang X, no. 194. Eerste blad.
36401: NEWTON, Johan. - Cardiphonia, of gemeenzaame brieven .. zijnde deezen geschreeven aan zijne egtgenoote, geduurende drie reizen naar Afrika, in de jaaren 1750 tot 1754. Uit het Engelsch vertaald, door M. van Werkhoven, en uitgegeeven met een Voorbericht, door Cornelis Brem.
10571: NEWTON, Michael A. - Architectuur en bouwwijze van het Curaçaose landhuis.
256: NIAS. - NIAS. TRIBAL TREASURES. Cosmic reflections in stone wood and gold.
18263: NICHOLLS, John. - Recollections and reflections, personal and political, as connected with public affairs, during the reign of George III.
36397: NICOLAAS, Eveline sint & Valika SMEULDERS. (Red.). - Slavernij. Het verhaal van João, Wally, Oopjen, Paulus, Van Bengalen, Surapati, Sapali, Tula, Dirk, Lohkay.
36753: NICOLL, M.J. - Three voyages of a naturalist being an account of many little-known islands in three oceans visited by the 'Valhalla' R.Y.S. With an introduction by the Earl of Crawford. 2nd edition.
5303: NICOLSEN, Harold. - Journey to Java.
32172: NICOLSEN, Harold. - Reis naar Java. London, 1957. Herdruk. Vertaling H. Stolk.
12570: NIEL, Robert van. - Java under the cultivation system. Collected writings.
17213: NIENABER, P.J. & C.J.P. le ROUX. - Vrystaat-fokus.
25298: NIEPER, Lic. Friedrich. - Die ersten deutschen Auswanderer von Krefeld nach Pennsylvanien. Ein Bild aus der religiösen Ideengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts.
26094: NIERITZ, Gustave. - Les émigrants. Narration pour les enfants et leurs amis.
36556: NIESSEN, Sandra A. - Batak cloth and clothing. A dynamic Indonesian tradition.
36413: NIEUHOF, Joan. - Het gezantschap der Neêrlandtsche Oost-Indische Compagnie, aan den grooten Tartarischen Cham, den tegenwoordigen keizer van China: waar in de gedenkwaerdigste geschiedenissen, die onder het reizen door de Sineesche landtschappen, Quantung, Kiangsi, Nanking, Xantung en Peking, en aan het keizerlijke hof Te Peking, sedert den jare 1655, tot 1657, zijn voorgevallen, op het bondigste verhandelt worden. Beneffens een naauwkeurige beschryving der Sineesche steden, dorpen, regeering, weetenschappen, handwerken, zeden, godsdiensten, gebouwen, drachten, scheepen, bergen, gewassen, dieren &c. en oorlogen tegen de Tarters.
34843: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIV.
34841: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, J.G. Huyser, N.J. Krom, J.A. Loebèr, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto, J.Th. Petrus Blumberger. Jaargang XVI.
34840: NEDERLANDSCH-INDIË OUD & NIEUW. - Nederlandsch-Indië Oud & Nieuw. Maandblad gewijd aan: bouwkunst, archaelogie, land- en volkenkunde, kunstnijverheid, handel en verkeer, culures, mijnbouw, hygiène. Redactie T.J. Bezemer, T.van Erp, J.G. Huyser, N.J. Krom, W.O.J. Nieuwenkamp, Noto Soeroto. Jaargang XIII.
7361: NIEUWENHUYS, Rob & Frits JAQUET. - Java's onuitputtelijke natuur. Reisverhalen, tekeningen en fotografieën van Franz Wilhelm Junghuhn.
7730: NIEUWENHUYS, Rob. - Baren en oudgasten. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
7731: NIEUWENHUYS, Rob. - Met vreemde ogen. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
36172: NIEUWENHUYS, Rob. - Rob Nieuwenhuys. Leven tussen twee vaderlanden.
7727: NIEUWENHUYS, Rob. - Komen en blijven. Tempo doeloe - een verzonken wereld. Fotografische documenten uit het oude Indië 1870 - 1920.
34803: NIEUWENKAMP, Wijnand Otto Jan. - Bouwkunst van Bali.
34798: NIEUWENKAMP, W.O.J. - Nieuwenkamp thuis en op reis. Keuze uit het grafisch werk van W.O.J. Nieuwenkamp (1874-1950).
15677: NIEUWENKAMP, W.O.J. - W.O.J.N. Leven & werken, bouwen & zwerven van de kunstenaar W(ijnand) O(tto) J(an). Nieuwenkamp, opgetekend door zijn kleinzoon.
31861: NIEVELT, Carel van. (Jan van den Oude). - Phantasieën.
31553: NIEVELT, Carel van. (Jan van den Oude). - Phantasieën. 2e druk.
32177: NIJGH, Henricus. - Oorlog in Atjeh. Het journaal van luitenant-ter-zee Henricus Nijgh, 1873-1874. Bezorgd en ingeleid door H. Stapelkamp.
18903: NIJLAND, E(vert). - John Williams, de apostel van Polynesië.
13541: NILSSON, Sten. - European architecture in India 1750-1850.
3852: NOBILE, Umberto. - Met de 'Italia' naar de Noordpool. De feiten van de Italiaansche Pool-expeditie in 1928.
35154: NOBLE, John. (Ed.). - Illustrated official handbook of the Cape and South Africa. A résumé of the history, conditions, populations, productions, and resources of the several colonies, states, and territories.
35005: NOBLE, John. - South Africa, past and present; a short history of the European settlements at the Cape.
30849: NOBLE, John. - Zuid-Afrika, zijn verleden en zijn heden. Eene beknopte geschiedenis van de Europeesche volkplantingen aan de Kaap. Uit het Engelsch.
31455: NOEVER, Peter. (Ed.). - Das alte Japan. Spuren und Objekte der Siebold-Reisen.
34233: NOOMS, Reinier (ZEEMAN). - Een vlodt, een onderlegger.
31141: NOONAN, F. Thomas. - The road to Jerusalem. Pilgrimage and travel in the age of discovery.
34649: NOORD, Sandra van. (Red.). - Kas di shon. Plantagehuizen op Curaçao, vroeger en nu.
34884: NOORDERVLIET, Nelleke. (Red.). - Brieven van de thee uit een Indisch familiearchief met originele foto's. Gekozen en met een inleiding.
5470: NOORDUYN, J. (Red.). - Bima en Sumbawa. Bijdragen tot de geschiedenis van de sultanaten Bima en Sumbawa door A. Ligtvoet en G.P. Rouffaer.
2571: NOORT, Olivier van. - Om de wereld. De eerste Nederlandse omzeiling van de wereld onder leiding van Olivier van Noort, 1598-1601. Vertaald, geannoteerd en ingeleid door Vibeke Roeper en Diederick Wildeman.
5177: NOOY-PALM, C.H.M. - De karbouw en de kandaure. Katalogus voor de tentoonstelling 'De Sa'dan Toraja'.
35168: NORBRUIS,Obbe. - Architechtuur met vlag en winpel. Het werk van Fermont-Cuypers in Nederlands-Indië en Indonesië 1927-1957.
35166: NORBRUIS,Obbe. - Alweer een sieraad voor de stad. Het werk van Ed. Cuypers en Hulswit-Fermont in Nederlands-Indië 1897-1927.
36768: NORDENSKIÖLD, Nils Adolf Erik. - Die Umsegelung Asiens und Europas auf der Vega. Mit einem historischen Rückblick auf den frühere Reisen längs der Nordküste der Alten Welt. Autorisirte deutsche Ausgabe.
36677: NORDENSKJÖLD, Nils Otto Gustaf. - 'Antarctic'. Zwei Jahre in Schnee und Eis am Südpol. Nach dem schwedischen Original ins Deutsch übertragen von Mathilde Mann.
6783: NORDLOHNE, Edgar. - De economisch-geografische structuur der Nederlandse Benedenwindse eilanden.
34354: NOREL, Klaas. - Dispereert niet ! (Roman over Jan Pietersz Coen).
36687: NORMAN, B.M. - Rambles in Yucatan including a visit to the remarkable ruins of Chi-Chen, Kabah, Zayi, Uxmal, &c.
8935: NOROIT, Michel. - De Marseille à Toulon par les Antipodes.
22234: NORTON, Edward Felix, J.G. BRUCE, a.o. - De strijd om den top. De jongste beklimming van den Mount-Everest. Voor Nederland bewerkt door Arthur Tervooren.
29226: NOSSE, J(an) J(acob). - De werkelijkheid van een Nederlandsch-Indischen droom.
7715: NOUHUYS, Jan Willem van. - De eerste Nederlandsche transatlantische stoomvaart in 1827 van Zr.Ms Stoompakket Curaçao.
4743: NOVOTNY, Jaroslav & Jiri MAREK. - Das Land der Tausend Inseln. Bilder aus Indonesien.
18613: NUNEN, J.P.Th. van. - De Tjiomas-zaak in verband met de belangen der opgezetenen van de particuliere landerijen bewesten de Tji-Manok.
36745: NUTTING, C.C. - Barbados-Antigua Expedition. Narrative and preliminary report of a zoological expedition from the university of Iowa to the Lesser Antilles under auspices of the graduate college.
25530: NYACK. - OLD NYACK. An illustrated historical sketch of Nyack-on-the-Hudson. Nyack, 1928. Facsimile edition published in commemoration of the centennial of the village of Nyack's incorporation on February 27, 1883.
31460: NYPELS, G(eorge). - Japan-Nederland in Oost-Azië. Eene militaire studie.
35789: OBDEYN, V. - De langkah lama der orang Mamak van Indragiri. (Sumatra).
36587: PACIFIC OCEAN. - Pacific Ocean. Compiled and drawn in the Cartographic Section of the National Geographic Society for the National Geographic Magazine.
34130: OCKELOEN, G. - Catalogus van boeken en tijdschriften uitgegeven in Ned. Oost-Indië van 1870-1937. Amsterdam, 1939. Herdruk.
35992: ODEGARD, Erik. - The Company fortress. Military engineering and the Dutch East India Company in Souh Asia, 1638-1795.
37054: ODEGARD, Erik. - Graaf en gouverneur. Nederlands-Brazilië onder het bewind van Johan Maurits van Nassau-Siegen, 1636-1644
30867: ODENDAAL, Bernardus Johannes. - Die kerklike betrekkinge tussen Suid-Afrika en Nederland (1652-1952) veral met betrekking tot die Ned. Geref. Kerk.
32062: ODERWALD, Jan. - Het Nederlandsche zeilschip van 1800 tot het einde. Met een voorwoord van W. Voorbeijtel Cannenburg.
1180: OEHLENSCHLÄGER, Adam Gottlieb. - Brieven naar huis geschreven op eene reis door Duitschland en Frankrijk, in de jaren 1816 en 1817. Uit het Deensch naar de Hoogduitsche vertaling.
31511: OEI, Loan. (Red.). - Indigo. Leven in een kleur.
20076: OERS, Ron van. - Dutch town planning overseas during VOC and WIC rule (1600-1800).
36349: OISTERWIJK, B. van. - Vier ontdekkingsreizigers. Heinrich Barth (1821-1865), luitenant-kolonel Flatters (1832-1881), Nordenskjold (1832-1901), Fritjof Nansen (1861 - ).
23986: OKKER, Frank. - Dirksland tussen de doerians. Een biografie van Willem Walraven.
36606: OLDENDORP, Christian Georg Andreas. - Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf den caraibischen Inseln S. Thomas, S. Croix und S. Jan. Herausgegeben durch Johann Jacob Bossaert.
32116: OLDFIELD, J.R. - Popular politics and British anti-slavery. The mobilisation of public opinion against the slave trade 1787-1807.
31945: OLEARIUS, Adam. - Persiansche reyse/ uyt Holsteyn, door Lijflandt, Moscovien, Tartarien in Persien, door Philippus Crusius, en Otto Brughman, gesanten (van) Frederick, Erf-heer in Noorwegen .. aen de koninck van Persien en van daer te landt naer Oost-Indien. Waer in veel vreemde ontmoetingen en gheleghentheden der voor-noemde landen en volckeren beschreven zijn. In't Hooghduyts beschreven .. en nu in't Neder-Duyts over-geset.
31456: OLIPHANT, Laurence. - Narrative of the Earl of Elgin's mission to China and Japan in the years 1857, '58, '59.
8122: OLIVEIRA, Euzebio Paulo de. - Regioes carboniferas dos Estados do Sul. Rio de Janeiro, 1918. - L.F. Gonzaga de Campos. Relatorio apresentado ao Ministro da Agricultura, Industria e Commercio anno de 1921.
36700: OLIVER, Vere Langford. - The history of the island of Antigua, one of the Leeward Caribbees in the West Indies, from the first settlement in 1635 to the present time.
18071: OLIVER, W.H. - The story of New Zealand.
10308: OLSEN, Örjan. - La conquête de la terre. Histoire des découvertes et des explorations depuis les origines jusq'a nos jours. Traduit du Norvègien par E. Guerre.
35423: OMELL, N.R. - Exhibition of marine paintings of the seventeenth, eighteenth, nineteenth and twentieth century.
604: ONVLEE, L. - Kamberaas (Oost-Soembaas) - Nederlands woordenboek met Nederlands-Kamberaas register. In samenwerking met O.H. Kapita en met medewerking van P.J. Luijendijk.
36533: OORT, Pieter van. - Kunstenaar op Sumatra. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833). Bezorgd en ingeleid door Andreas Weber en Sylvia van Zanen.
36394: OORT, Pieter van. - Kunstenaar op Java. De reisdagboeken en natuurtekeningen van Pieter van Oort (1825-1833). Bezorgd en ingeleid door Andreas Weber en Sylvia van Zanen.
4196: OORTHUYS, Cas, Alb. de la COURT. - Een staat in wording. Fotoreportage over het Indonesië van heden.
35360: OORTHUYS, Geerardus. - Geerardus Oorthuys, kapitein ter zee.
36538: OOSTERWIJK, Bram. - Een Terschellinger zeilvaartkapitein. Reizen en lotgavallen van Sies Jans Rotgans (1805-1857).
36529: OOSTERWIJK, Bram. - Zes maal Rotterdam. De geschiedenis van een reeks fameuze HAL-schepen.
35490: OOSTERWIJK, Bram. - Reder in Rotterdam. Willem Ruys (1809-1889).
29106: OOSTERWIJK, Bram. - Wind in de zeilen. Scheepstekenaar Jacob Spin (1806-1875).
20284: OOSTINDIE, G. (Ed.). - Fifty years later. Antislavery, capitalism and modernity in the Dutch orbit.
36406: OOSTINDIE, G. (Ed.). - Colonialism and slavery. An alternative history of the port city of Rotterdam.
35948: OOSTINDIE, Gert. - Squaring the circle. Commemorating the VOC after 400 years.
30692: OOSTINDIE, Gert. (Red.). - Het verleden onder ogen. Herdenking van de slavernij. 2e druk.
31582: OOSTING, Hendrik Jan. - Nederduitsch-Soendasch woordenboek, op last der regeering zamengesteld.
36200: OOSTKAMP, J.A. - De merkwaardigste Nederlandsche zeereizen, sedert den jare 1595 voor de vaderlandsche jeugd. Deel I.
28091: OPHUIJSEN, Ch.A. van. - Het Maleische volksdicht. Rede.
6176: OPSTALL, Margaretha Elisabeth van. - De reis van de vloot van Pieter Willemsz Verhoeff naar Azië 1607-1612. The voyage of the fleet of Pieter Willemsz Verhoeff to Asia 1607-1612. With a summary in English.
881: OPSTALL, M.E. van, F. VOS, W. van GULIK & J. de VRIES. - Vier eeuwen Nederland-Japan. Kunst-wetenschap-taal-handel.
22489: ORT, J.W.C. - Surinaams verhaal. Vestiging van de Hervormde kerk in Suriname (1667-1800).
36332: OS, P. van. - Reizen der Engelschen ter ontdekking eener Noordwestelijke doorvaart door de Noordelijke IJszee naar den Stillen Oceaan. Voor de jeugd bewerkt.
32047: OS, Piet van - Zeilvaart herinneringen. Mijn opleiding tot zeeman. (Door) Pietos.
26315: OSS, Fred W. van. - Batik. Sukma Jawa. De ziel van Java. The soul of Java.
30157: OSSENBRUGGEN, F.D.E. van. - Oorsprong en eerste ontwikkeling van het testeer- en voogdijrecht, beschouwd in verband met de ontwikkeling van het familie- en erfrecht. Eene ethnologisch-juridische schets.
34826: OSTMEIER, J.J.B. - Handleiding bij het schatten, samengesteld ten behoeve van het personeel bij den pandhuisdienst.
35959: OTTINO, Arlette. - Origin myths, hierarchical order, and the negotiation of status in the Balinese village of Trunyan.
4752: OTTOW, Willem Martin. - Rijckloff Volckertsz van Goens. De carrière van een diplomaat 1619-1655.
15425: OTTOW, W.M. - Rijckloff Volckertsz van Goens. Krijgsman, commissaris en regent, dienaar der V.O.C. Archiefstudie over het Europees verlof (1655-57) en de eerste grote Ceylon-periode (1657-62). 2e verbeterde uitgave.
32854: OUDEMANS, A.C. - Iets over de journalen van Van Neck en anderen.
714: OUDSCHANS DENTZ, Fred. & Herm.J. JACOBS. - Onze West in beeld en woord. 2e vermeerderde en verbeterde druk.
6601: OUDSCHANS DENTZ, Fred. - Cornelis van Aerssen van Sommelsdijck. Een belangwekkende figuur uit de geschiedenis van Suriname.
35928: OUDSCHANS DENTZ, Fred. - De afzetting van het Groot-Opperhoofd der Saramaccaners Koffy in 1835 en de politieke contracten met de Boschnegers in Suriname.
507: OVERBEEK, D.A. - Iets over Boeddhoe en zijne leer. (Uittreksel uit eenen brief).
19776: OVERBEKE, Aernout van. - Buyten gaets. Twee burleske reisbrieven. (1669). (Redactie) M. Barend-van Haeften en A.J. Gelderblom.
13401: OVERIJSSEL. - LANDRECHTEN VAN OVER-YSSEL, met de nadere reglementen, resolutien en ampliatien, mitsgaders de hofrechten door ordre van de .. Staten van gemelde provincie daar by gedrukt.
33568: OVERMEER FISSCHER, Johannes Frederik van. - Bijdrage tot de kennis van het Japansche Rijk.
6044: OVERVOORDE, J.C. & P. DE ROO DE LA FAILLE. - De gebouwen van de Oost-Indische Compagnie en van de West-Indische Compagnie in Nederland.
30727: OVERVOORDE, J.C. - De noord-oostelijke doorvaart naar China.
27317: OWENS, William A. - Slave mutiny. The revolt on the schooner Amistad (in 1839).
36341: OXLEY, J. Macdonald. - North overland with Franklin.
748: OZINGA, M.D. - De monumenten van Curaçao in woord en beeld.
36121: OZMENT, Steven. - Magdalena & Balthasar. Een intiem portret van het leven in het zestiende-eeuwse Europa onthuld in de brieven van een Neurenbergs echtpaar.
12510: PAASMAN, B. (Red.). - Wie wil d'r mee naar Oost-Indië varen. Liedjes uit de Compagniestijd.
13984: PABBRUWE, H.J. - Dr. Robertus Padtbrugge (Parijs 1637 - Amersfoort 1703), dienaar van de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en zijn familie.
34182: PAESIE, Ruud. - Slavenopstand op de Neptunus. Kroniek van een wanhoopsdaad.
33431: PAESIE, Ruud. - Geschiedenis van de MCC (Middelburgse Commercie Compagnie). Opkomst, bloei en ondergang.
32935: PAESIE, Ruud. - Voor zilver en Zeeuws belang. De rampzalige Zuidzee-expeditie van de Middelburgse Commercie Compagnie, 1724-1727. Bezorgd en ingeleid.
30795: PAESIE, Ruud. - Lorrendrayen op Africa. De illegale goederen- en slavenhandel op West-Afrika tijdens het achttiende-eeuwse handelsmonopolie van de West-Indische Compagnie, 1700-1734.
25309: PAESIE, Ruud. - Het VOC-fluitschip Stavenisse en de ontdekking van Terra Natal.
21439: PAESIE, Ruud. - Het VOC-schip Ravesteyn. De laatste reis van een Zeeuwse Oostindiëvaarder.
19538: PAGE, Thomas Nelson. - In ole Virginia or Marse Chan and other stories.
32551: PAIEWONSKY, Isidor. - Eyewitness accounts of slavery in the Danish West Indies also graphic tales of other happenings on ships and plantations.
35744: INDIA COMPANY PAINTING. - Indian servant.
8634: PALESTINE. - - Drie weken in Palestina en op den Libanon. Naar den 4e druk, uit het Engelsch vertaald.
34554: PALGRAVE, William Coates. - The commissions of W.C. Palgrave. Special emissary to South West Africa 1876-1885.
11903: PALGRAVE, William Gifford. - Personal narrative of a year's journey through Central and Eastern Arabia (1862-63). 10th thousand.
36293: PALIN, Michael. - Erebus. Het verhaal van een schip. Vertaald door Annemie de Vries.
33654: PALLAS, (Peter Simon). - Voyages du professeur Pallas, dans plusieurs provinces de l'empire de Russie et dans l'Asie septentrionale; traduits de l'Allemand par le C. Gauthier de la Peyronie. Nouvelle édition, revue et enrichie de notes par les CC. Lamarck & Langlès.
36961: PALM, Pedro D. de. - Landhuis Nooit Gedacht Brakkeput Ariba. Stichting Johannes Don Bosco 1947-1969.
30626: PALM, Jules de. - Kinderen van de fraters.
6712: PALM, Edgar. - Muziek en musici van de Nederlandse Antillen.
21150: PALMER VAN DEN BROEK, Willem. - Javaansche vertellingen, bevattende de lotgevallen van een kantjil, een reebok en andere dieren.
7944: PALMER, E(ward H(enry). - The desert of the Exodus. Journeys on foot in the wilderness of the forty years' wanderings, undertaken in connexion with the Ordnance Survey of Sinai and the Palestine Exploration Fund.
131: PALMIER, L.H. - Indonesia and the Dutch. (1900-1960).
21770: DUTCH CHURCH OF NEW PALTZ. - Records of the Refomed Dutch Church of New Paltz, N.Y. containing an account of the organization of the church and the registers of consistories, members, marriages, and baptisms. (Translated by D. Versteeg).
21736: PANCKRIDGE, H.R. - A short history of the Bengal Club (1827-1927).
8535: PANIAGUA, Manuel Jorreto & Isidoro Martinez SANZ. - Guia Colombina, aceptada oficialmente por la junta del centenario.
36218: PAPANIN, Ivan Dmitriyevich. - Le sauvetage de la mission scientifique russe au Pole Nord. Issue of L'Illustration.Nr. 4958.
35667: PARAMARIBO. - - PARAMARIBO. Image of the past, vision of the future.
30842: PARAMARIBO. - - Het plein te Paramaribo.
14147: PARAMARIBO. - - Vue de la rade et de la ville de Paramaribo.
25825: PARANAVITANA, K.D. - Land for money. Dutch land registration in Sri Lanka.
32761: PARAVICINI DI CAPELLI, Willem Bartholomé Eduard. - Reize in de binnen-landen van Zuid-Africa. Gedaan in den jaare 1803. Uitgegee en toegelig met inleiding, voetnote, sketskaarte en verkorte weergawe in het Engels deur W.J. de Kock.
6627: PAREAU, A.H. - Onze West. Reisschetsen.
5492: PARK, Mungo. - Travels in the interior districts of Africa: performed under the direction and patronage of the African Association, in the years 1795, 1796, and 1797. With an appendix, containing geographical illustrations of Africa by Major Rennell. Second edition.
20238: PARKER, Joel. - An address before the citizens of Cambridge, October 1, 1856.
9746: PARKES, Henry. - Fifty years in the making of Australian history.
34159: PARKINSON, Sydney. - A Journal of a Voyage to the South Seas, in His Majesty’s Ship, The Endeavour. Faithfully transcribed from the papers of the late Sydney Parkinson, draughtsman to Joseph Banks on his late expedition, with Dr. Solander, round the World.
29073: PARMENTIER, J. (Red.). - Uitgevaren voor de Kamer Zeeland.
28873: PARMENTIER, Jan. (Red.). - Noord-Zuid in Oost-Indisch perspectief.
25812: PARMENTIER, J., K. DAVIDS, J. EVERAERT. (Red.). - Peper, Plancius en poselein. De reis van het schip Swarte Leeuw naar Atjeh en Bantam, 1601-1603.
10786: PARMENTIER, Jan. - De holle Compagnie. Smokkel en legale handel onder Zuidnederlandse vlag in Bengalen, ca. 1720-1744.
25663: PARRY, William Edward. - Reis ter ontdekking van eene noordwestelijke doorvaart, uit de Atlantische in de Stille Zee, gedaan in de jaaren 1819 en 1820 door de schepen The Hecla en The Griper. Uit het Engelsch.
13758: PARRY, William Edward. - Journal of a voyage for the discovery of a North-West passage from the Atlantic to the Pacific; performed in the years 1819-20, in his majesty's ships Hecla and Griper. With an appendix, containing the scientific and other observations. 2nd edition.
30993: DE PASSAAT. - Gedenknummer van het bezoek van H.M. Koningin Juliana en Z.K.H. Prins Bernhard aan de Nederlandse Antillen.
34099: PASSCHIER, Cor. - Building in Indonesia 1600-1960.
34098: PASSCHIER, Cor. - Bouwen in Indonesië 1600-1960.
21743: PATER, J.C.H. de. - Jan Pieterszoon Coen en Indië in zijn tijd.
36730: PATON, William Agnew. - Down the islands. A voyage to the Caribbees.
36770: PATON, Maggie Whitecross. - Letters and sketches from the New Hebrides. Edited by her brother-in-law Jas. Paton. second edition.
18880: PATON, James. - John G. Paton, missionary to the New Hebrides. An autobiography. Edited by his brother. 5th edition.
10890: PATON, Frank H.L. - Lomai of Lenakel. A hero of the New Hebrides. A fresh chapter in the triumph of the gospel.
8775: PATON, Maggie Whitecross. - Letters and sketches from the New Hebrides. Edited by her brother-in-law Jas. Paton. 5th edition.
34504: PÄTZOLD, Klaus. - Die Palau-Sprache und ihre Stellung zu anderen indonesischen Sprachen.
17659: PAULA, A.F. - 'Vrije slaven'. Een sociaal-historische studie over de dualistische slavenemancipatie op Nederlands Sint Maarten 1816-1863.
9650: PAULI, Reinhold. - Bilder aus Alt-England.
34272: PAULUS, Pieter. - Verklaring der Unie van Utrecht. Vooraf gaat de vertaling van't latynsche werk van N. Bondt, bestaande (behalve de opdragt en voorrede) in de verklaring der inleiding, en van't eerste, tweede, en derde, artikel der Unie van Utrecht. 2e druk.
35938: PAULUSZ, J.H.O. - The 1638 Westerwolt Treaty in Ceylon: charges of Dutch deceit disproved.
34364: PAULUSZ, J.H.O. & B.A. LOND. (Ed.). - Secret minutes of the Dutch Political Council 1762.
35468: PAUS, W. de & G.J. SCHWEITZER. (Red.). - Een onsterfelijk zeeschilder J.C. Schotel 1787-1838.
20279: PEABODY, Ephraim. - Slavery in the United States: its evils, alleviations, and remedies.
20994: PEARD, George. - To the Pacific and Arctic with Beechey. The journal of lieutenant George Peard of H.M.S. 'Blossom' 1825-1828. Edited by Barry M. Gough.
19638: PEARSON, M.N. - Merchants and rulers in Gujarat. The response to the Portuguese in the 16th century.
36308: PEARY. - Het Noordpoolkind. Marietje Peary's reisverhaal door haarzelf en haar moeder verteld. Bewerkt door B. de Graaff-van Capelle.
36307: PEARY. - Het Noordpoolkind. Marietje Peary's reisverhaal door haarzelf en haar moeder verteld. Bewerkt door B. de Graaff-van Capelle.
36217: PEARY, Robert E. & Frederick A. COOK. - Op zoek naar de Noordpool. Two issues of Het Ideaal der geillustreerde bladen.
36767: PEARY, Robert Edwin. - The North Pole. With an introduction by Theodore Roosevelt.
36600: PEIXOTO, Eduardo Marques. - Ilha da Trindade. Memoria historica.
35257: ORANG-PELADANG. - Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het twaalf en half jarig bestaan van de 'Orang-Peladang'. October 1913 - maart 1926.
2794: PELSAERT, François. - Pelsaerts journaal van de ongelukkige reis van het schip Batavia. (Uitgegeven door) G.C. Molenwijk.
11382: PELSAERT, François. - De schipbreuk van de Batavia, 1629. Ingeleid door V.D. Roeper. 3e druk.
32684: PEMBERTON, J. - On the subject of 'Java'.
36575: EAST INDONESIA. KEMENTERIAN PENERANGAN. - Presiden kita P.J.M. Tjokorde Gde Rake Soekawati melawat dari poelau ke poelau di Negara Indonesia Timoer.
34347: PENNING, Louwrens. - Onder de vlag van Jan Pz. Coen. 2e druk.
15930: PENNINGTON, L.E. (Ed.). - The Purchas handbook. Studies of the life, times and writings of Samuel Purchas 1577-1626. With bibliographies of his books and works about him.
17071: PERCY, (Henry Algernon George). - Highlands of Asiatic Turkey.
30588: PEREIRA DA COSTA, F.A. - Dicionário biográfico de Pernambucanos célebres.
23360: PERELAER, (Michel Théophile Hubert). - De Bonische expeditien. Krijgsgebeurtenissen op Celebes in 1859 en 1860. Volgens officiëele bronnen bewerkt.
10857: PÉRIER, Gaston-Denys. - Moukanda. Choix de lectures sur le Congo et quelques régions voisines. 2e édition.
36715: PERIJA. - La región de Perijá y sus habitantes.
8180: PERRET, Robert. - La géographie de Terre-Neuve. Préface de Marcel Dubois.
35927: PERRON-DE ROOS, E.du. - Correspondentie van Dirk van Hogendorp met zijn broeder Gijsbert Karel.
7493: PERRON, E. du. - De muze van Jan Companjie. Overzichtelike verzameling van Nederlands-Oostindiese belletrie uit de Companjiestijd (1600-1780). Tweede, herziene en vermeerderde druk.

Next 1000 books from Gert Jan Bestebreurtje Rare Books (NVvA; ILAB)[an error occurred while processing this directive]

4/1